Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
223001
  Яремчук Ірина "...Ваш лист... воскресив мою душу..." : [рецензія]
223002
  Маслова И.И. "Ватиканское направление": из истории секретных операций спецслужб XX века // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 249-255. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
223003
  Птахів Семен "Ватну" хворобу подолає культура! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
223004
  Саватеев А. "Ваххабит" "Ваххабиту" рознь // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С. 24-26 : Фото. – ISSN 0321-5075


  Социально-экономические основы ислама в современном Дагестане
223005
  Батурин С.С. "Ваш во имя революции" / С.С. Батурин. – Москва : Детская литература, 1983. – 160 с.
223006
  Калиновська Т. "Ваш найпокірніший слуга Платон Симиренко" / Т. Калиновська, П. Жук // Україна. Наука і культура / Нац. акад. наук України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 36. – С. 90-103. – ISSN 0206-8001
223007
  Дурова Н.Ю. "Ваш номер!" / Н.Ю. Дурова. – Москва, 1976. – 255с.
223008
  Юган Н. "Ваш талант однороден с талантом Даля...": В.И. Даль и И.С. Тургенев как народные писатели // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 24-30. – ISSN 2075-1486
223009
  Боряк Т.Г. "Ваш університет-вільний університет..." (До історії УВУ за часів німецької окупації) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 259-268. – ISSN 0320-9466
223010
   "Ваша вещь поразительная!": Из переписки К.И. Чуковского и И.С. Шмелёва // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 156-165. – ISSN 0130-7673


  Весна 1918 року в Усть-Медведицькому окрузі за місцевими джерелами. Події на Дону під Новочеркаськом у віршах і спогадах донських поетів і письменників.
223011
  Турченко Ф. "Ваша правда про війну заважає нам жити..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 8


  Розмова з доктором історичних наук, професором Запорізького національгного університету Ф.Г. Турченком про події Другої світової війни.
223012
  Ковалець Л. "Ваше ім"я славне..." Євгенія Ярошинська у зв"язках із Франтішеком Ржегоржем (до 160-річчя від дня народження чеського етнографа) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 38-43. – ISSN 0130-6936
223013
  Шлапак Я. "Ваше місто схоже на нашу Барселону" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 13


  100 років від дня народження Вадима Євстахійовича Ладного (1918 - 2011), українського архітектора.
223014
  Ремнев В.И. "Ваше письмо рассмотрено..." / В.И. Ремнев. – Москва, 1981. – 93с.
223015
  Щедрина Т.Г. "Ваше письмо… Будто солнечный луч". Письма Юрия Панебратцева Николаю Бердяеву // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 110-125. – ISSN 0042-8744
223016
  Рощин Б.А. "Ваше положение катастрофично!" / Б.А. Рощин. – Ленинград, 1989. – 22с.
223017
   "Вашим. товаришу, іменем..." Твори укр. рад. письменників про В.І. Лениіна. – Київ, 1986. – 223с.
223018
  Кузьо Т. "Вашингтону набридли українські делегації. Хочуть побачити нові обличчя" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 18 (371), 11 травня 2017. – С. 21-23
223019
  Капітоненко М. "Вашингтону потрібно виставити Кремлю високий рахунок" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 6


  Коментар суперечливої заяви віце-президента США Байдена про ризик скасування деякими країнами ЄС санкцій проти РФ.
223020
  Полякова Г.О. "Вбудована" притча як композиціно-стильовий прийом у творах Вал. Шевчука // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 173-176. – (Філологічні науки ; № 2)
223021
  Тельнюк Л. "Вважаємо, що можемо говорити з Шевченком однією мовою..." / Л. Тельнюк, Г. Тельнюк; Розмову вела Тетяна Корп // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 15


  Розмова з Лесею та Галиною Тельнюк про пісенну творчість, музичні проекти за творами відомих поетів.
223022
  Чурюмов К. "Вважаю, що це "українська" комета, і місце посадки зонда пропоную назвати "Київ" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 1 (381). – С. 46-47. – ISSN 2313-559X


  На запитання відповідає відомий астроном, який разом зі Світланою Герасименко у вересні 1969-го відкрив таємничу комету, відразу названу їхніми іменами.
223023
  Каввадіас Н. [Вахта / Нікос Каввадіас. – Афіни : Агра, 1989. – 224 с. : іл., 1 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою
223024
  Кононенко М.П. [Ващенко-Захарченко М.] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 227-229. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
223025
  Рутенбург В.И. Ватикан в прошлом и настоящеи / В.И. Рутенбург. – Л, 1955. – 120с.
223026
   Ватикан в репродукційних гравюрах XIX ст. : До візиту Папи римського Іоанна Павла 2 в Україну. – Київ : Бібліотека Укртелеком, 2001. – 36 с. – На звороті тит. листа: Репродукційні торцеві гравюри на дереві (дереворити) другої половини 19 ст. – (Мистецтво). – ISBN 5-87498-232-9
223027
  Ерасова И.А. Ватикан в современной Африке: идеология и политика / И.А. Ерасова. – М., 1989. – 133с.
223028
  Шейнман М.М. Ватикан во второй мировой войне / М.М. Шейнман. – М, 1951. – 352с.
223029
  Шейнман М.М. Ватикан и кааолицизм на службе империализма / М.М. Шейнман. – М, 1950. – 28с.
223030
  Шейнман М.М. Ватикан и католицизм в конце Х1Х - начале ХХ в. / М.М. Шейнман. – Москва, 1958. – 468 с.
223031
  Мараш Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белорусии (1569-1795) / Я.Н. Мараш; Я.Н. Маращ. – Минск : Вышэйшая школа, 1971. – 272 с.
223032
  Ковальский Н.А. Ватикан и мировая политика / Н.А. Ковальский. – М, 1964. – 268с.
223033
  Рашкова Р.Т. Ватикан и современная культура / Р.Т. Рашкова. – М., 1989. – 414с.
223034
  Моравский З. Ватикан издали и вблизи / З. Моравский. – М., 1981. – 319с.
223035
   Ватикан і світова спільнота // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 150-164. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
223036
  Реєнт О. Ватикан і Україна у ХХ ст. : історіософська ретроспектива // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-82. – ISSN 1999-4966


  Аналіз політики Ватикану щодо України в ХХ ст.
223037
  Шейнман М.М. Ватикан между двумя мировыми войнами / М.М. Шейнман. – Москва-Ленинград, 1948. – 239 с.
223038
  Возчиков М.С. Ватикан на службе американского империализма. / М.С. Возчиков. – Москва, 1952. – 32с.
223039
  Шейнман М.М. Ватикан на службе современной реакции / М.М. Шейнман. – Москва, 1951. – 56 с.
223040
  Сегаль Н.М. Ватикан на службе у американской реакции / Н.М. Сегаль. – Москва, 1948. – 24с.
223041
  Кантеров И.Я. Ватикан под натиском атеизма. / И.Я. Кантеров. – М., 1972. – 150с.
223042
  Мэнхэттен А. Ватикан. Католическая церковь - полот мировой реакции / А. Мэнхэттен. – М., 1948. – 392с.
223043
   Ватикан. Обидеть художника // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 24-25 : фото
223044
  Мартынов Семен Ватикан. Поток сознания // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 34-35 : фото
223045
  Лаврецкий И.Р. Ватикан. Религия, финансы и политика / И.Р. Лаврецкий. – М., 1957. – 335с.
223046
  Красиков А.А. Ватиканский репортаж / А.А. Красиков. – М., 1990. – 127с.
223047
  Фалькони К. Ватиканский собор и причины его созыва / К. Фалькони. – М, 1964. – 187с.
223048
  Полкунов Ф. Ватікан - заклятий ворог українського народу / Ф. Полкунов. – Львів, 1954. – 52 с.
223049
   Ватікан - натхненник мракобісся і світової реакції. – Львів, 1954. – 68с.
223050
  Шейнман М.М. Ватікан і католіуизм на службі імперіалізму / М.М. Шейнман. – К, 1951. – 32с.
223051
  Возчиков М.С. Ватікан на службі американського імперіалізму. / М.С. Возчиков. – Київ : Радянська Україна, 1953. – 32 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
223052
  Парнюк М. Ватікан на службі світової релігії / М. Парнюк. – К., 1953. – 64с.
223053
  Андреева Н.Ф. Ваточник сирийский (Asclepias syriacal) его биология, эфирномасличность и хозяйственная ценность в Крыму : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Андреева Н.Ф.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 20л.
223054
  Булмеза В. Ватра-Дорней Слэник-Молдова. / В. Булмеза. – Бухарест : Меридиане, 1966. – 86с.
223055
   Ватра, 1887
223056
  Інгульський П.М. Ватра : оповідання та нариси / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1964. – 187 с.
223057
  Братунь Р.А. Ватра : поезії / Р.А. Братунь. – Київ : Дніпро, 1966. – 283 с.
223058
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 1 (84) Рік 23. – 2014
223059
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 2 (85) Рік 23. – 2014
223060
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 3 (86) Рік 23. – 2014
223061
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 4 (87) Рік 23. – 2014
223062
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 2 (89) Рік 24. – 2015
223063
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 3 (90) Рік 24. – 2015
223064
   Ватра / Об"єднання лемків. – Горлиці : [б. в.]. – ISSN 1232-2776
№ 1 (92) Рік 25. – 2016
223065
  Гаряча С.А. Ватра палає / С.А. Гаряча. – Київ, 1963. – 86 с.
223066
  Возняк М. Ватрослав Ягіч про спір Пипіна з Огоновським / М. Возняк. – Львів, 1939. – 8 с.
223067
  Суслович Н.Р. Ватру на встречу / Н.Р. Суслович. – Калининград, 1960. – 72с.
223068
  Герман М.Ю. Ватто : альбом / М.Ю. Герман. – М., 1984. – 55с.
223069
   Ватто Антуан. Альбом репродукций.. – М-Л, 1961. – 16с.
223070
   Ватто Антуан. Альбом репродукций.. – Ленинград, 1971. – 23с.
223071
   Ватто и его время.. – Л, 1972. – 131с.
223072
  Немилова И.С. Ватто и его произведения в Эрмитаже. / И.С. Немилова. – Л., 1964. – 212с.
223073
   Ватто. Общество в парке. Праздник любви. – М, 1955. – 8с.
223074
  Брагин М.Г. Ватутин / М.Г. Брагин. – М., 1954. – 360с.
223075
  Воинов А. Ватутин : Повесть, рассказы / А. Воинов. – Москва, 1969. – 366с.
223076
  Бобров З.Л. Ватутин Н.Ф. - выдающийся полководец Великой Отечественной войны : Дис... канд. истор.наук: / Бобров З.Л.; КГУ им.Т.Шевченко. Кафедра маркс. -ленин. – Киев, 1953. – 245л. – Бібліогр.:л.240-245
223077
  Тукало В. Ватутіна на Шухевича або декомунізація по-київські // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 18 червня (№ 25). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Рішення Київської міської ради про перейменування проспекту Ватутіна на проспект Романа Шухевича.
223078
  Дергач В. Ватутіне / В. Дергач. – Дніпропетровськ, 1977. – 71с.
223079
  Теймур Махмуд Ватяна лялька : маленьке оповідання / пер. з араб. Л. Комендант // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 64-66. – ISSN 0320 - 8370
223080
  Теймур М. Ватяна Лялька : маленьке оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.64-66. – ISSN 0320 - 8370
223081
  Анисимкова М.К. Ваули / М.К. Анисимкова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1980. – 190 с.
223082
  Анисимкова М.К. Ваули / М.К. Анисимкова. – Москва : Советская Россия, 1984. – 303 с.
223083
  Стрельский В.И. Ваули Пиеттомин. (Освободительное движение ненцев и ханте в 19 веке). / В.И. Стрельский. – 97-114с.
223084
  Мельник С. Ваучеризація окремих соціально-пільгових послуг як засіб удосконалення їх персоніфікації / С. Мельник, Г. Кошелева // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 39-44. – Бібліогр.: 9 назв
223085
  Юровська В В. Ваучерна програма як складова реформи національної політики на ринку праці / В В. Юровська, Д.С. Яцкевич // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 26-32. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
223086
  Финкел Майкл Ваханский коридор. Забытые на крыше мира / Финкел Майкл, Пейли Мэтью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 136-159 : фото
223087
  Пахалина Т.Н. Ваханский язык / Т.Н. Пахалина. – М., 1975. – 343с.
223088
  Панкратов С.А. Вахрушев : Повести / С.А. Панкратов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 334с.
223089
  Кузьменко В.Я. Вахта : поезії / В.Я. Кузьменко. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 63 с.
223090
   Вахта "Арамиса". – Л, 1967. – 472с.
223091
  Волков А.И. Вахта мужества / А.И. Волков, Е.И. Кречет. – Москва, 1970. – 224с.
223092
  Барамидзе А.Г. Вахтанг VI / А.Г. Барамидзе, 1940. – 66с.
223093
   Вахтанг Ананян : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.03 / Карапетян Л. О,; Карапетян Л. О,; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1978. – 22л.
223094
  Чугунава Р.В. Вахтанг Багратион и его труд по химии / Р.В. Чугунава. – Тбилиси, 1984. – 197с.
223095
  Шевчук Д. Вахтанг Кебуладзе Феноменологія досвіду // Критика. – Київ, 2012. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 3. – ISSN 1563-6461


  Монографія київського філософа, доц. філософського ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка Вахтанга Кебуладзе присвячена феноменології як ученню про досвід.
223096
  Кригер В.В. Вахтанг Чабукиани / В.В. Кригер. – М., 1960. – 30с.
223097
  Красовская В.М. Вахтанг Чебукиани / В.М. Красовская. – М., 1956. – 191с.
223098
  Брегадзе Давид Вахтанг Шестой. Жизнь и творчество : Автореф... д-ра филол.наук: / Брегадзе Давид Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 57л.
223099
  Херсонский Х.Н. Вахтангов / Х.Н. Херсонский. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 359 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 11(367))
223100
  Смирнов-Несвицкий Вахтангов / Смирнов-Несвицкий. – Ленинград : Искусство, 1987. – 247с.
223101
  Зубков Л.Н. Вахтангов в Грозном / Л.Н. Зубков, Кан-Калик. – Грозный, 1968. – 48с.
223102
  Иванов О.К. Вахтангов и вахтанговцы. / О.К. Иванов, К.Е. Кривицкий. – М, 1984. – 155с.
223103
  Захава Б.Е. Вахтангов и его студия / Б.Е. Захава. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1930. – 200с.
223104
  Цаишвили С.С. Вахтанговская редакция "Витязя в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: / Цаишвили С.С.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1955. – 15л.
223105
  Сопоцко А.А. Вахтенные журналы и картографические материалы первой половины XVIII в. как исторические источники (на прим. истор.-географ. моделирования плаваний В.Беринга в 1728 - 1729 и 1741-1742 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Сопоцко А.А.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1978. – 34л.
223106
  Инге Ю.А. Вахтенный журнал / Ю.А. Инге. – М., 1944. – 131с.
223107
  Круус О. Вахтенный полярной трассы / О. Круус. – Таллин, 1976. – 159с.
223108
  Кривой В.И. Вахтовый метод: правовые аспекты / В.И. Кривой, В.А. Перфенов. – М., 1989. – 110с.
223109
  Фаин Б.А. Вахтовый поселок / Б.А. Фаин. – М, 1985. – 174с.
223110
  Соболев В.И. Вахты в сезон туманов / В.И. Соболев. – Л, 1976. – 200с.
223111
  Маруашвили Л.И. Вахушти Багратиони, его предшественики и современники : Географические труды и путешествия / Л.И. Маруашвили. – Москва : Географгиз, 1956. – 136с.
223112
  Білозор Д.В. Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні трансформації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Білозор Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
223113
  Білозор Д.В. Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні трансформації : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 - релігієзнавство / Білозор Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 194 л. – Додаток л. 192-194. – Бібліогр.: л. 168-191
223114
  Юсупов Ш. Вахшская долина накануне установления Советской власти / Ш. Юсупов. – Душанбе, 1975. – 131с.
223115
  Зелинский В.Б. Вацлав Болеславович Зелинский / В.Б. Зелинский. – М., 1984. – 28с.
223116
   Вацлав Болеславович Зелинский.. – М., 1991. – 11с.
223117
  Мельник В.І. Вацлав Борейко : до 250-річчя від дня народження // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 3 (63). – С. 99-102. – ISSN 1605-6574


  Висвітлено життєвий шлях і творчий доробок видатного ландшафтного архітектора Вацлава Борейка (1764–1854), який заклав в Україні ботанічний сад та чотири пейзажні парки. Описано сучасний стан цих парків.
223118
  Белков А.К. Вацлав Вацловович Воровский / А.К. Белков. – Москва, 1971. – 86с.
223119
  Зарицький Олексій. Вацлав Гавел - драматург.:Ст.1.Від нонконформізму до дисидентства // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.93-100


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
223120
  Задорожнюк Э. Вацлав Гавел - от диссидентства к президенту // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 12 (1619). – С. 163-177. – ISSN 0869-44435
223121
  Карякіна А. Вацлав Гавел // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 49 (102). – С. 35-36
223122
  Шерлаимова С.А. Вацлав Гавел: драматург - диссидент - президент - драматург // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-13. – ISSN 0132-1366


  Вацлав Гавел - лидер "бархатной" революции, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии, своим главным призванием считал театр. В статье прослеживается его творческий путь.
223123
  Ершкова А.М. Вацлав Гавел: политика и драматургия // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0132-1366
223124
  Задорожнюк Э.Г. Вацлав Гавел: портрет в интерьере исторической эпохи // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 5. – С. 13-29. – ISSN 0132-1366


  В статье проанализированы вехи жизненного пути и политической биографии Вацлава Гавела, дана характеристика вводимых им концептов "неполитической политики" и "власти безвластных", изложены внешнеполитические предпочтения Гавела, связанные с ...
223125
  Вайс М. Вацлав Гавел: рок-н-рол і сила безсилих // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 17
223126
   Вацлав Зелинский.. – М., 1987. – 10с.
223127
  Дмитрук В. Вацлав Земан - луцький пивовар / В. Дмитрук, Н. Пушкар // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 313-316
223128
   Вацлав Леонович Кретович. – Москва : Наука, 1980. – 139с. – (Материалы к библиографии ученых СССР / АН СССР ; Вып. 9 ; Сер. биологических наук. Биохимия)
223129
  Нижинская Р. Вацлав Нижинский / Ромола Нижинская. – Москва : Терра - Книжный клуб, 2004. – 392с., [ 4 ] л. илл. – (Мастера : Жизнеописания великих мастеров кисти, ваяния, зодчества, театра и музыки). – ISBN 5-275-01012-5
223130
  Клевалина Н. Вацлав Нижинский. Путь на Монмартр // Караван историй. – Москва, 2004. – № 4. – С. 199-216. – ISSN 1560-4233
223131
  Шелест В. Вацлав Нижинский: Отделяясь от земли // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 86-107. – ISSN 1819-6268


  Вацлав Ніжинський - український артист балету польського походження, видатний танцівник і хореограф зірковоі трупи Сергія Дягілєва.
223132
  Синкевич Г.И. Вацлав Серпинский и создание Варшавской школы теории множеств и теории меры // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 71-82. – ISSN 0205-9606


  Уроженец русской Польши и выпускник Варшавского университета, В. Серпинский в 1910-х гг. стал крупным специалистом в области теории множеств, а после обретения Польшей независимости в 1918 г. - и отцом-основателем польской математической школы, которая ...
223133
   Вацлав Фиала. Чехословакия : живопись, графика, книжная иллюстрация. Каталог. – Москва : Советский художник, 1976. – 42 с.
223134
  Петрова Ольга Ваш "орднунг"? Всегда! : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 76-77 : Фото
223135
  Первов А.В. Ваш авторитет / А.В. Первов. – Пермь, 1968. – 112с.
223136
  Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток / Р.Т. Байярд, Д. Байярд. – Москва : Просвещение, 1991. – 224с.
223137
  Байярд Р.Т. Ваш беспокойный подросток / Р.Т. Байярд. – М, 1991. – 223с.
223138
   Ваш вихід. – Київ, 1973. – 120 с.
223139
   Ваш вихід!. – Київ, 1969. – 191 с.
223140
  Корабельников И.А. Ваш врач. / И.А. Корабельников. – М., 1958. – 207с.
223141
   Ваш гид, 1962. – 344с.
223142
   Ваш гид : Разговорник на 12-ти языках : Внешторгиздат, 1962. – 344с.
223143
   Ваш дім в Ужгороді : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 115
223144
  Гурова А.С. Ваш дом / А.С. Гурова. – К., 1988. – 254с.
223145
   Ваш дом. – Вологда, 1989. – 99с.
223146
   Ваш дом: Информационный бюллетень. – Л, 1989. – 36с.
223147
  Семиляк О. Ваш досвід потрібен Україні // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 8


  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» кожен студент має можливість вільно обирати 25% навчальних дисциплін. Дозволяється записуватися на курси, які викладають в іншому університеті. Головне – потім принести академічну довідку до свого ...
223148
  Гончаров Г.Ф. Ваш друг велосипед / Г.Ф. Гончаров. – Москва : Знание, 1989. – 32 с.
223149
  Онанян Г.А. Ваш друг и брат / Г.А. Онанян. – М, 1989. – 157с.
223150
  Большаков Л.Н. Ваш друг Лев Толстой / Л.Н. Большаков. – Челябинск, 1978. – 239с.
223151
   Ваш зарубежный партнер. – М, 1992. – 136с.
223152
  Тарасенко О.Є. Ваш квиток... : повість / О.Є. Тарасенко. – Київ : Молодь, 1968. – 126 с.
223153
  Торопыгин В.В. Ваш корреспондент / В.В. Торопыгин. – Л, 1955. – 96с.
223154
  Михальский В. Ваш корреспондент / В. Михальский. – Махачкала, 1964. – 116с.
223155
  Боровский В.Н. Ваш корреспондент передает из Латинской Америки... / В.Н. Боровский. – М, 1976. – 224с.
223156
   Ваш корреспондент сообщает.... – М, 1979. – 318с.
223157
   Ваш лучший спутник // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 66-67 : фото
223158
  Студеникин М.Я. Ваш малыш / М.Я. Студеникин. – М, 1968. – 80с.
223159
  Захарова В.Г. Ваш милый образ / В.Г. Захарова. – М., 1988. – 270с.
223160
  Феррацці К. Ваш надійний тил = Who"s got your back : як налагодити зв"язки, що приведуть до успіху / Кейт Феррацці ; [пер. з англ. Дмитра Кушніра ; худож. М. Тітов]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 286, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Who"s got your back: the breakthrough program to build deep, trusting relationships that create success - And won"t let you fail / Keith Ferrazzi. New York: Broadway Books, 2009. – ISBN 978-617-12-4535-8
223161
  Козырь Л.И. Ваш однополчанин / Л.И. Козырь. – М, 1963. – 93с.
223162
  Бальсевич В.К. Ваш первый физкультурный год / В.К. Бальсевич. – М, 1983. – 64с.
223163
  Сокольский А.П. Ваш первый ход. / А.П. Сокольский. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 158с.
223164
  Мороз А.Т. Ваш поезд в девять : романы / А.Т. Мороз. – Москва, 1988. – 503 с.
223165
  Мороз А.Т. Ваш поїзд о дев"ятій : роман / А.Т. Мороз. – Київ, 1985. – 294 с.
223166
  Сосекі Н. Ваш покірний слуга кіт : Роман / Н. Сосекі. – Київ : Дніпро, 1973. – 453с. – (Зарубіжна сатира і гумор ; Вип. №5)
223167
  Нацуме С. Ваш покірний слуга кіт. / С. Нацуме. – К., 1973. – 454с.
223168
  Скосырев П.Г. Ваш покорный слуга / П.Г. Скосырев. – М., 1947. – 327с.
223169
  Скосырев П.Г. Ваш покорный слуга / П.Г. Скосырев. – М., 1955. – 218с.
223170
  Скосырев П.Г. Ваш покорный слуга / П.Г. Скосырев. – М., 1962. – 552с.
223171
  Грэхэм Ш. Ваш покорный слуга / Ш. Грэхэм. – Москва, 1962. – 223с.
223172
  Нацумэ С. Ваш покорный слуга кот. / С. Нацумэ. – М., 1960. – 432с.
223173
  Петров В.К. Ваш помощник тренажер / В.К. Петров. – М., 1991. – 44с.
223174
  Лісовий А. Ваш почер розповідає про Вас... / А. Лісовий, К. Лісовий. – Київ, 1993. – 48 с.
223175
   Ваш принтер. – М, 1991. – 45с.
223176
  Дриманович О. Ваш Радик : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 116-119. – ISSN 0130-7673
223177
  Сворень Р.А. Ваш радиоприемник / Р.А. Сворень. – Москва : Знание, 1963. – 192 с.
223178
   Ваш ребенок. – Москва : Медицина, 1990. – 381с.
223179
  Левин С.Д. Ваш ребенок рисует: кн. о дет. рисунке. / С.Д. Левин. – М., 1979. – 271с.
223180
  Коэн Ваш ребенок: Что делать в ожидании врача / Коэн, Жан-Пьер. – Минск, 1995. – 477с.
223181
   Ваш собственный путь к физическому совершенству. – М, 1975. – 24с.
223182
  Боровик Г.А. Ваш специальный корреспондент встретился... / Г.А. Боровик. – М, 1967. – 207с.
223183
   Ваш спутник по Новосибирску. – Новосибирск, 1960. – 213с.
223184
  Смолевский В.М. Ваш стадион всегда рядом / В.М. Смолевский. – М., 1968. – 128с.
223185
  Турков А.М. Ваш суровый друг : повесть о М.Е. Салтыкове-Щедрине / А.М. Турков. – 4-е изд., доп. – Москва : Книга, 1988. – 319с. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00022-X
223186
  Турков А.М. Ваш суровый друг : Повесть о М.Е. Салтыкове-Щедрине / А.М. Турков. – 4-е изд., доп. – Москва : Книга, 1988. – 364с. – (Писатели о писателях). – ISBN 5-212-00070-X
223187
  Корогодский З.Я. Ваш театр / З.Я. Корогодский. – М, 1984. – 80с.
223188
  Стрижев А.Н. Ваш урожайный участок / А.Н. Стрижев. – М., 1990. – 252с.
223189
  Васильев В.Н. Ваш физкультурный режим / В.Н. Васильев, В.С. Чугунов. – Москва, 1986. – 64с.
223190
   Ваш ход генерал.... – Киев : Україна, 1991. – 412с.
223191
  Леонов Н. Ваш ход, полковник : [повесть] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2007. – 314, [2] с. – Сер. осн. в 1994 г. – (Русский бестселлер). – ISBN 978-5-699-22559-0
223192
   Ваша домашняя аптека. – Камчат., 1990. – 126с.
223193
  Борохович Л. Ваша интеллектуальная собственность / Л. Борохович, А. Монастырская, М. Трохова. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 416с. – (Закон и практика). – ISBN 5-318-00215-3
223194
  Каракис И.И. Ваша квартира / И.И. Каракис. – К, 1985. – 232с.
223195
  Каракис И.И. Ваша квартира / И.И. Каракис. – 3-е изд. – К, 1991. – 252с.
223196
  Козлов М.А. Ваша коллекция / М.А. Козлов, Е.М. Нинбург. – М., 1971. – 159с.
223197
  Мачюкявичюс Й. Ваша кровь и наша кровь : роман / Й. Мачюкявичюс; пер. с лит. Д.Кыйв. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 301 с.
223198
  Линдер И.М. Ваша любимая игра? Шахматы! / И.М. Линдер. – М., 1962. – 96с.
223199
   Ваша работоспособность сегодня. – М, 1978. – 88с.
223200
  Першин В.И. Ваша светлость / В.И. Першин. – Магадан, 1982. – 79с.
223201
  Екимцев А.Е. Ваша светлость, березы / А.Е. Екимцев. – Ставрополь, 1973. – 185с.
223202
  Довженко О. Ваша свобода - це ваші проблеми.Влада намагається дискредитувати активістів журналістського руху // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 9/10 (75). – С. 50-53
223203
  Палмер Д. Ваша собака / Д. Палмер. – Москва, 1988. – 247с.
223204
  Шеломов Б.А. Ваша трудовая книжка / Б.А. Шеломов. – М., 1987. – 62с.
223205
  Константиновский И.Д. Ваша явка обязательна // Свидетельство Бориса Ямпольского / [сост. И. Константиновский]. – Москва : Книжная палата, 1990. – С. 185-320
223206
  Шевченко В. Ваша, декане, воля не в"яне


  Виконав обов"язки декана факультету журналістики (1955-1957)
223207
  Зайверт Л. Ваше время-в Ваших руках / Л. Зайверт. – М., 1995. – 266с.
223208
  Котыш Н.Т. Ваше время, атомоходы! / Н.Т. Котыш, Г.А. Савичев. – М, 1973. – 80с.
223209
  Барановский М.И. Ваше жилище / М.И. Барановский. – К., 1987. – 429с.
223210
  Барановский М.И. Ваше жилище / М.И. Барановский. – 2-е, дополненное. – К., 1993. – 429 с.
223211
   Ваше здоров`я. – Київ, 2000
223212
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 1. – 2001
223213
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 2. – 2001
223214
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 3. – 2001
223215
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 4. – 2001
223216
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 5. – 2001
223217
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 6. – 2001
223218
   Ваше здоров`я = медична газета для масового читача. – Київ, 1990-
№ 7. – 2001
223219
  Деминг Р. Ваше здоровье : зарубежный рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 7. – С. 144-155.
223220
  Ященко А.І. Ваше ім"я, майоре? / А.І. Ященко. – Сімферополь, 1985. – 205с.
223221
  Старовойтова И.А. Ваше мнение : учебное пособие по разговорной практике / И.А. Старовойтова. – 4-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 288с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 978-5-89349-676-5
223222
  Васильев В.Г. Ваше мнение? / В.Г. Васильев. – Москва, 1967. – 184с.
223223
   Ваше невое увлечение - огород. – К, 1993. – 96с.
223224
  Вугальтер Л А. Ваше открытие общества или философский вояж / Л А. Вугальтер. – Київ, 1995. – 145с.
223225
  Соловьев А.Г. Ваше право на пенсию / А.Г. Соловьев. – М., 1988. – 124с.
223226
   Ваше решение?: Методические разработки деловых игр для студентов и преподавателей института культуры. – Л, 1986. – 112 с.
223227
  Пича В.М. Ваше свободное время / В.М. Пича. – К, 1988. – 205с.
223228
  Яновская М.И. Ваше слово, доктор / М.И. Яновская. – Москва : Советская Россия, 1985. – 144с.
223229
  Бадов А. Ваше слово, товарищ Лютый! // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 18 (607). – С. 64-65. – ISSN 1812-1896


  Маоісти не будуть встановлювати в Непалі соціалізм. Вони будуть перетворювати країну в гімалайську Швейцарію
223230
  Преловская И.С. Ваше слово, учитель. / И.С. Преловская. – М., 1976. – 135с.
223231
  Трембовольский Я.Л. Ваше слово, эрудиты! / Я.Л. Трембовольский, И.В. Чекалов. – М., 1990. – 142с.
223232
  Страшнов В.Г. Вашему дому - красоту и уют / В.Г. Страшнов. – М, 1990. – 223с.
223233
  Лобкол В.Д. Ваши "зеленые ежики" / В.Д. Лобкол. – Минск, 1984. – 127с.
223234
  Бальсевич В.К. Ваши дети / В.К. Бальсевич. – М, 1985. – 159с.
223235
  Розинер Ф.Я. Ваши дети, вы и музыка / Ф.Я. Розинер. – Москва : Знание, 1973. – 97 с. – (Народный университет ; Педагогический факультет ; 4)
223236
   Ваши друзья и помоцники. Из опыта работы внешкольных учерждений. – М, 1965. – 192с.
223237
  Ардов В.Е. Ваши знакомые / В.Е. Ардов. – Москва, 1956. – 169с.
223238
  Григорьев К. Ваши знакомые : невыдуманные рассказы / К. Григорьев. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 231 с.
223239
   Ваши знакомые. – М, 1979. – 319с.
223240
  Полыскалова М. Ваши знакомые. Записки учительницы / М. Полыскалова. – Львов, 1967. – 68с.
223241
  Джорданов А. Ваши крылья / А. Джорданов. – М., 1937. – 243с.
223242
  Джорданов А. Ваши крылья / А. Джорданов. – 2-е изд., испр. – М., 1939. – 230с.
223243
  Мейс Джеймс Ваши мертвые выбрали меня... // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 311-317. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3


  Наследие Голодомора: Украина как постгеноцидное общество.
223244
  Квятковский С.Ф. Ваши помощники на кухне / С.Ф. Квятковский, Ю.М. Герчук. – М, 1991. – 69с.
223245
   Ваши торговые партнеры в Чехословании. – Прага, 1978. – 145с.
223246
   Ваши, товарищ, сердцем и именем. Писатели и деятели искусства мира о В.И. Ленине. – М, 1976. – 469с.
223247
  Софійчук М. Вашилюк / Михайло Софійчук, Володимир Клим-Грабницький. – Вижниця : Черемош, 2007. – 100 с. – ISBN 978-966-8130-69-4
223248
  Каменева Т.А. Вашим именем строим, работаем и живем. / Т.А. Каменева, П.М. Хаустов. – Мурманск, 1968. – 224с.
223249
  Вишневский М. Вашингтон-Пекин: новое соперничество в Африке // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 11. – С. 40-45. – ISSN 0321-5075
223250
  Мазинг В.А. Вашингтон - Бонн: партнерство и противоречия в военной сфере // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 3 (41) : Сложности на пути к переизбранию Рейгана. О дискуссиях вокруг отношений с Советским Союзом. Малые фирмы в наукоемком производстве. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 62-78
223251
   Вашингтон - Москва і "українське питання" / М. Сірук, Д. Гербст, Л. Шевцова, М. Белєсков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 3


  Експерти "Дня" - про результати переговорів держсекретаря США Рекса Тіллерсона з російським керівництвом.
223252
  Погорська І.І. Вашингтон - Пекін: стратегічно-культурна матриця взаємодії // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 34-35. – ISSN 0868-8117
223253
  Богатуров А.Д. Вашингтон - Токио: попытки координации политики а развивающихся странах // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 2 (70) : Прохождение военных программ в правительстве и конгрессе. Сенат США и перспективы сокращения вооружений. Франция в системе атлантизма. О конверсии военного производства. Кооперативы и государство в амерканском сельском хозяйстве... – С. 75-91
223254
  Яковлев Н.Н. Вашингтон / Н.Н. Яковлев. – М, 1973. – 398с.
223255
  Гончар Б.М. Вашингтон i палестинсько-ізраїльський конфлікт: політика Барака Обами // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 67-73. – ISBN 978-966-171-651-2


  Стаття аналізує особливості політики адміністрації Барака Обами відносно ізраїльсько-палестинських мирних переговорів.
223256
  Гончар Б.М. Вашингтон Джордж // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 173. – ISBN 966-316-039-X
223257
  Белоусова К.А. Вашингтон и арабо-израильская война 1973 года // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 49-53. – ISSN 0321-5075
223258
  Давыдов Ю.П. Вашингтон и военно-политическая интеграция Западной Европы / Ю.П. Давыдов, В.С. Шеин // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 5 (55) : Американский "неоинтернационализм". Динамика доходов населения США. Политическая анатомия Вашингтона. Использование управленческой системы "канбан". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 69-84
223259
  Волкова Е.Д. Вашингтон и Восточная Европа / Е.Д. Волкова. – Москва, 1984. – 320с.
223260
  Черемушкина С.А. Вашингтон и кризис в Панаме // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 6 (68) : Информационно-аналитическое обеспечение внешней политики. Предвыборные позиции республиканцев и демократов по вопросам советско-американских отношений. Политика США в Латинской Америке.Иностранные специалисты о путях достижения военной стабильности.. – С. 89-99
223261
  Братерский М. Вашингтон и новые региональные державы Азии // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 3. – С. 39-58. – ISSN 0321-2068


  Фактори. які впливають на формування американської політики в Азії
223262
  Фролов А.В. Вашингтон и положение в Персидском заливе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 1 (63) : Конгересс и договор по РСД - РМД. Положение в военных сферах Вашингтона. К перспективам советско-канадского сотрудническва в Арктике. Американская политика в Персидском заливе. Паника на фондовых биржах. Другие материалы о политике и хозяйстве... – С. 71-88
223263
  Давыдов В.Ф. Вашингтон и проблема создания безъядерных зон в Европе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 48-58
223264
  Шумилина И.В. Вашингтон корректирует стратегию борьбы с пропагандой терроризма // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 10 (562). – С. 26-40. – ISSN 0321-2068
223265
  Мамаев Ш. Вашингтон между провалом и "стратегическим консенсусом" на Ближнем Востоке // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 23/24. – С. 54-56


  Втручання США у політику країн Ближнього Сходу
223266
  Корионов В.Г. Вашингтон на перепутье:Новая администрация и реальности соврем. мира. / В.Г. Корионов. – М., 1982. – 142с.
223267
  Александров Алексей Вашингтон наступил на карабахскую мину. Пострадавших нет // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 42 (1113). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670
223268
  Цвєтков О. Вашингтон перед викликом / розмову вела Наталія Пушкарук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 37)


  Розвідка довела втручання Росії у вибори в семи американських штатах.
223269
  Портанский А.П. Вашингтон пересматривает свои торговые приоритеты // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 27-40. – ISSN 0321-2068
223270
  Гриневич Э.А. Вашингтон против Гаваны / Э.А. Гриневич, Б.И. Гвоздарев. – М., 1982. – 213с.
223271
   Вашингтон против освободившихся стран. – М, 1986. – 173с.
223272
  Меньшиков М.А. Вашингтон, 16-я улица из записок советского посла / М.А. Меньшиков. – Москва : Международные отношения, 1986. – 224с.
223273
  Григорьев Е.Е. Вашингтон, Москва / Е.Е. Григорьев, Т.А. Колесниченко. – М., 1988. – 102с.
223274
  Видал Гор Вашингтон, округ Колумбия // Демократия : романы / Г. Адамс. – Москва : Прогресс, 1989. – С. 191-556. – (Полит. роман). – ISBN 5-01-001577-3
223275
  Дайс Д. Вашингтонская история : [роман] / Джей Дайс ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой и Н. Треневой ; [предисл. Валентина Зорина]. – Москва : Государственное издательство Художественной литературы, 1958. – 287 с. – Библиогр.: ил.
223276
  Сагателян М.Р. Вашингтонская карусель / М.Р. Сагателян. – М., 1987. – 345с.
223277
  Брагин М. Вашингтонские торжества // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 90-96. – ISSN 0130-9625


  Росія і США відзначили 200-річчя дипломатичних відношень
223278
  Сашин Я.А. Вашингтонские туристы / Я.А. Сашин. – М., 1953. – 48с.
223279
  Ананьин О. Вашингтонский консенсус: пейзаж после битв / О. Ананьин, Р. Хаиткулов, Д. Шестаков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 15-27. – ISSN 0131-2227
223280
  Гончар Б.М. Вашингтонський договір 1871 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 175. – ISBN 966-316-039-X
223281
  Кораблін С.О. Вашингтонський консенсус: тоді та тепер // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 11 (672). – С. 17-32 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
223282
  Біла К. Вашингтонський самміт НАТО і Україна // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.74-79
223283
   Вашинктонская конференция по ограничению вооружений по тихоокеанским и дельневосточным вопросам. 1921-1922 г.. – Москва, 1924. – 142 с.
223284
  Мейс Д. Ваші мертві вибрали мене... Спадщина Голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 308-314. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
223285
  Плітас П.С. Ваші окуляри / П.С. Плітас. – К., 1976. – 33с.
223286
   Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 259. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
223287
   Ващенко Гавриил Харитонович. Выстовка произведений Москвы. 1979. – Москва, 1979. – 8с.
223288
  Мелентьев Ю.С. ВАятели / Ю.С. Мелентьев. – М, 1971. – 64с.
223289
  Нийт Э. Ваятель птицы : стихи / Э. Нийт; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1979. – 167 с.
223290
  Херинг Э. Ваятель фараона / Э. Херинг. – Москва, 1968. – 263с.
223291
  Херинг Э. Ваятель фараона. / Э. Херинг. – М., 1988. – 396с.
223292
  По Едгар Аллан Вбивства на вулиці Морг та інші історії = The murders in the rue Morgue and other stories / Едгар Аллан По ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 206, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. - Назва на обкл.: Вбивства на вулиці Морг. – (English Library ; № 2). – ISBN 978-617-07-0185-5
223293
   Вбивства на замовлення: попередження та розкриття : курс лекцій / Никифорчук Д.Й., [ та ін. ] ; МОНУ, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – Київ : КНТ, 2009. – 160с. – (Бібліотека оперативного працівника). – ISBN 978-966-373-476-4
223294
  Чехов А.П. Вбивство / А.П. Чехов. – К, 1960. – 56с.
223295
  Бережний С. Вбивство в кримінальному праві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 108-114.
223296
  Волковинський В.М. Вбивство генерал-фельдмаршала фон Ейхгорна у Києві // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 145-153. – ISBN 966-00-0025-1
223297
  Бажан О.Г. Вбивство Льва Ребета і Степана Бандери // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 788-797. – ISBN 966-00-0025-1
223298
  Вальо П. Вбивство на 31-му поверсі / П. Вальо. – Київ, 1969. – 165с.
223299
  Ізмаїлов Р. Вбивство надії Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 4


  Вбивство більшовиками національного героя та духовного лідера кримських татар Номана Челебіджихана.
223300
  Чобіт Д. Вбивство нації. Російський геноцид черкеського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 2 (856). – С. 125-145. – ISSN 0868-4790
223301
  Гриневич В.А. Вбивство С. Петлюри // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 317-339. – ISBN 966-00-0025-1
223302
   Вбивство Степана Бандери. – Львів, 1993. – 345с.
223303
   Вбивство Столипіна студентом Богровим // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 376-380. – ISBN 5-7707-1062-4
223304
  Грищук В. Вбивство через необережність за кримінальним кодексом України 2001 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.405-418. – (Серія юридична ; Вип. 38)
223305
  Палкіна Т.О. Вбивство через необережність як юридико-психологічна проблема // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 306-310. – ISSN 2219-5521
223306
  Крючкова О. Вбивство, поєднане зі згвалтуванням : Питання кваліфікації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 44-56


  Проблемні аспекти.
223307
  Продель Г. Вбивці на борту / Г. Продель. – Київ : Політвидав, 1970. – 240с.
223308
  Лебідь Н. Вбивця Бандери: зниклий слід // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 48). – С. 8


  Богдан Сташинський зник із медійних "радарів" ще у другій половині 1960-х років. Теоретично він може бути живий та перебувати у будь-якій частині світу.
223309
  Тинченко Я. Вбивця Петлюри. І досі не вщухла суперечка, чи мав він підстави для фатальних пострілів // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.42-43
223310
  Чобіт Д. Вбиство нації. Російський геноцид черкеського народу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 145-171. – ISSN 0868-4790
223311
  Эдельман В.С. Вблизи абсолютного нуля / В.С. Эдельман. – Москва : Наука, 1983. – 175 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 26)
223312
  Джимбинов Б.О. Вблизи и вдалеке : стихи и поэмы / Б.О. Джимбинов; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1967. – 120 с.
223313
  Друзин В.П. Вблизи и на расстоянии. / В.П. Друзин. – М : Советский писатель, 1974. – 302 с.
223314
  Жданов Н.Г. Вблизи Крондштадта / Н.Г. Жданов. – М, 1960. – 342с.
223315
  Гордиенко Ю.П. Вблизи океана / Ю.П. Гордиенко. – М, 1962. – 78с.
223316
  Каменова А. Вблизи Софии / А. Каменова. – М., 1959. – 323с.
223317
  Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого / А.Б. Гольденвейзер. – М., 1959. – 487с.
223318
  Васянович О. Вбрання околичної шляхти Житомирщини, як етносоціальний маркер // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 34-36
223319
  Герасько М. Вбрання українців як явище традиційної культури // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 30-36. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню одягу та вбрання жителів містечок Чернігово-Сіверщини (ХVIII-ХІХ ст.) як ціннісно-поліфункціональному феномену, що найповніше та показово ввібрав в себе всі епохальні вияви української традиційної культури, соціокультурний ...
223320
  Недзельський С.Д. Вбудована вимірювально-обчислювальна система контролю і настройки стаціонарної передаючої фазованої антенної решітки на базі решітки вимірювальних зондів у ближній зоні : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.17 / Сергій Денисович Недзельський; МОНУ4; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
223321
   Ввалерий Брюсов. – Ставрополь, 1986. – 144с.
223322
  Берман С.С. Вванные стекловаренные печи. / С.С. Берман. – Л, 1935. – 195с.
223323
  Квиттер В. Вварной мерный участок трубопровода со съемной измерительной диафрагмой / В. Квиттер. – М, 1964. – 8с.
223324
  Богородицкий В.А. Ввведение в изучение русского вокализма. Вып. 2 / В.А. Богородицкий // Курс грамматики русского языка / В.А. Богородицкий. – Варшава : В тип. М. Земкевича, 1887. – Ч. 1 : Фонетика. – С. 60-162, XIII
223325
  Дор Г. Ввдение в прикладную геофизику / Г. Дор. – Москва : Недра, 1984. – 237с.
223326
  Конторов Д.С. Ввдение в радиолокационную системотехнику / Д.С. Конторов, Голубев-Новожилов. – Москва, 1971. – 367 с.
223327
  Вылцан И.А. Введедние в учение о фациях и формациях / И.А. Вылцан. – Томск, 1984. – 198с.
223328
  Успенский В.А. Введеление в геохимию нефти / В.А. Успенский. – Ленинград, 1970. – 310с.
223329
  Петров Р.В. Введене в неинфекционную иммунологию / Р.В. Петров. – Новосибирск, 1968. – 188с.
223330
  Жуковский В.М. Введене в химию твердого тела. / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск, 1978. – 118с.
223331
  Кузнецов Н.Я. Введение / Н.Я. Кузнецов. – Л.
1. – 1929. – 64с.
223332
  Кузнецов Н.Я. Введение / Н.Я. Кузнецов. – Л.
1. – 1929. – 64с.
223333
  Фризман Л.Г. Введение / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно // М.А. Максимович - литератор / Л.Г. Фризман, С.Н. Лахно. – Харьков, 2003. – С. 5-10. – ISBN 966-303-006-2
223334
  Астахова В.И. Введение // Дорогу осилит идущий.. : монография / Нар. укр. акад. ; [редкол.: Астахова Е.В. (отв. ред.), Астахова В.И., Батаева Е.В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – С. 9-33. – ISBN 978-966-8558-83-5


  До 25-летнего юбилею Харьковского гуманитарного университета "Народная украинская академия".
223335
  Шимкевич В.М. Введение Pycnogonidae, Colossendeidae, Tanystylidae, Dorhynchidae, Ammotheidae, Phoxichilidae, Phoxichilidiidae, Pallenidae, Nymphonidae. / В.М. Шимкевич. – Л., 1930. – 225-554с.
223336
  Дегтярев Е.К. Введение в LINIX / Е.К. Дегтярев. – Москва : Память, 1991. – 96с.
223337
  Фролов А.В. Введение в MSDOS, MS Windows, MS Word for Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : Диалог-Мифи
Т. 1. – 1994. – 264с.
223338
  Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем / И.П. Норенков. – М, 1980. – 311с.
223339
  Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем / И.П. Норенков. – Москва : Высшая школа, 1986. – 302 с.
223340
  Гельмерих П Р.Ш. Введение в автоматизировнное проектирование / П Р.Ш. Гельмерих. – М, 1990. – 172с.
223341
  Шитт П.Г. Введение в агротехнику плодоводтва / П.Г. Шитт. – М, 1936. – 360с.
223342
  Зубян Ж.Д. Введение в адвективно-динамический анализ атмосферных процессов / Ж.Д. Зубян. – Свердловск : "Полиграфкнига", 1945. – 88
223343
  Солтан В.П. Введение в аксиоматическую теорию выпуклости / В.П. Солтан. – Кишинев, 1984. – 223с.
223344
  Медведева Л.Б. Введение в алгебраическую геометрию Учебное пособие / Л.Б. Медведева. – Ярославль, 1987. – 83с.
223345
  Милнор Д. Введение в алгебраическую К-теорию / Д. Милнор. – Москва, 1974. – 197 с.
223346
  Хоружий С.С. Введение в алгебраическую квантовую теорию поля / С.С. Хоружий. – Москва : Наука, 1986. – 304 с.
223347
  Кострикин А.И. Введение в алгебру : Учебник для студ.университетов,обучающихся по спец. "Математика" и "Прикладная математика" / А.И. Кострикин. – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0167-6
Ч.1 : Основы алгебры. – 2001. – 272с.
223348
  Кострикин А.И. Введение в алгебру / А.И. Кострикин; Учебник для студ. университетов, обуч. по спец. "Математика" и "Прикладная математика". – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0168-4
Ч.2 : Линейная алгебра. – 2001. – 368с.
223349
  Кострикин А.И. Введение в алгебру / А.И. Кострикин; Учебник для студ.университ.,обучающихся по спец."Математика","Прикладная математика". – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0169-2
Ч.3 : Основные структуры. – 2001. – 272с.
223350
  Кострикин А.И. Введение в алгебру : Учебник для студ.ун-тов,обучающихся по спец."Математика","Прикладная математика" / А.И. Кострикин. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физ.-мат. лит-ра. – ISBN 5-9221-0119-6
Ч.3 : Основные структуры алгебры. – 2001. – 272с.
223351
  Кострикин А.И. Введение в алгебру: Уч. для ун-тов / А.И. Кострикин. – Москва : Наука, 1977. – 495 с.
223352
  Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. / Г.И. Рамстедт. – М, 1957. – 254с.
223353
  Эйлер Л. Введение в анализ бесконечно малых / Л. Эйлер. – Москва-Ленинград
1. – 1936. – 352 с.
223354
  Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных / Л. Эйлер. – изд. 2. – Москва
1. – 1961. – 315 с.
223355
  Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных / Л. Эйлер; пер. с латинск. Е.Л. Пацановского ; вступ. статья А. Шпайзера ; редакция перевода И.Б. Погребысского. – 2-е изд. – Москва : Физматлит
Том 1. – 1961. – 315 с.
223356
  Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных / Л. Эйлер; пер. с латинск. В.С. Гохмана ; редакция перевода, вступ. статья И.С. Погребысского. – Москва : Физматлит
Том 2. – 1961. – 391 с.
223357
  Пшеборский А. Введение в анализ. / А. Пшеборский. – 2-е изд. – Х., 1918. – 159с.
223358
  Чандрасекхаран К. Введение в аналитическую теорию чисел / К. Чандрасекхаран. – М, 1974. – 188с.
223359
  Соловьева Л.Н. Введение в английскую филологию / Л.Н. Соловьева. – Л., 1963. – 36с.
223360
  Магидова И.М. Введение в английскую филологию / И.М. Магидова. – Москва, 1985. – 139 с.
223361
  Казаманова А.Н. Введение в античную нумизматику / А.Н. Казаманова. – М, 1969. – 304с.
223362
  Руппе Г. Введение в астронавтику. / Г. Руппе. – М.
1. – 1970. – 612с.
223363
  Руппе Г. Введение в астронавтику. / Г. Руппе. – М.
2. – 1971. – 576с.
223364
  Липман Г.В. Введение в аэродинамику сжимаемой жидкости. / Г.В. Липман, А.Е. Пакет. – М., 1949. – 332с.
223365
  Широков О.С. Введение в балканскую филологию. / О.С. Широков. – М., 1990. – 191с.
223366
  Фихте Б.А. Введение в баллистическую дезинтеграцию микроорганизмов / Б.А. Фихте, Г.А. Гуревич. – Пущино, 1982. – 124с.
223367
  Шира Джесс Хоук Введение в библиотековедение. / Шира Джесс Хоук. – М., 1983. – 256с.
223368
  Лиепа И.Е. Введение в биологическое моделирование : [учеб. пособие для IV и V курсов] / И.Е. Лиепа. – Рига : [б. и.], 1969. – 88 с.
223369
  Смородинцев И.А. Введение в биологическую химию : Руководство для врачей, студентов медиков и естественников: Учеб.пособие для высш. учебн. заведений / И.А. Смородинцев. – Ленинград-Москва : ОГИЗ, 1925. – 491с. : 102 рис. – (Пособия для высш. школы)
223370
  Кораго А.А. Введение в биоминералогию / А.А. Кораго. – Санкт-Петербурн : Недра, Санкт-Петербург. отд-ние, 1992. – 279, [1] с. – Библиогр.: с. 233-237
223371
  Мартин Р.Б. Введение в биофизическую химию / Р.Б. Мартин. – Москва, 1966. – 429с.
223372
  Остроумов С.А. Введение в биохимическую экологию / С.А. Остроумов. – М., 1986. – 175с.
223373
  Мильштейн О.А. Введение в биохимию микроорганизмов / О.А. Мильштейн, Л.Я. Вулф. – Рига, 1972. – 166с.
223374
  Комаров В.Л. Введение в ботанику / В.Л. Комаров. – Москва, 1949. – 324с.
223375
  Киндерлерер Д. Введение в вариационные неравенства и их приложения / Д. Киндерлерер, Г. Стампаккья. – Москва : Мир, 1983. – 256с
223376
  Леонидов Ф. Введение в вероучения народов мира : справочное пособие : учебно-методическое пособие / Филипп Леонидов ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Московский психолого-социальный институт, 2007. – 128c. – ISBN 978-5-89349-789-2
223377
  Малышев А.Н. Введение в вычислительную линейную алгебру. / А.Н. Малышев; Годунов С.К. – Новосибирск : Наука, 1991. – 229 с. – ISBN 5-02-029682-1
223378
  Степанов А.Н. Введение в вычислительную систему ЕС ЭВМ. / А.Н. Степанов. – Куйбышев, 1986. – 122с.
223379
  Гольберт К.А. Введение в газовую хроматография / К.А. Гольберт, М.С. Вигдергауз. – 3-е изд., переработ. и дополн. – Москва : Химия, 1990. – 351с. – ISBN 5-7245-0412-X
223380
  Пухальский В.А. Введение в генетику : (краткий конспект лекций) : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Пухальский. – Москва : КолосС, 2007. – 224с. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). – ISBN 978-5-9532-0370-8
223381
  Шенников А.П. Введение в геоботанику / А.П. Шенников. – Л, 1964. – 447с.
223382
  Жекулин В.С. Введение в географию / В.С. Жекулин. – Ленинград : ЛГУ, 1989. – 270с.
223383
  Усов М.А. Введение в геологию / М.А. Усов; АН Казахской ССР; Ин-т геологических наук. – Алма-Ата, 1950. – 168с.
223384
  Махнач А.А. Введение в геологию Беларуси / А.А. Махнач; НАНБеларуси; Ин-т геол. наук. – Минск, 2004. – 198 с. – ISBN 985-6117-74-7
223385
  Паркинсон У.Д. Введение в геомагнетизм / У.Д. Паркинсон. – Москва : Мир, 1986. – 527с.
223386
  Трофимов В.В. Введение в геометрию многообразий с симметриями / В.В. Трофимов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 353 с.
223387
  Щербаков Ю.А. Введение в геофизику ландшафта / Ю.А. Щербаков. – Калинин, 1979. – 88с.
223388
  Файф У.С. Введение в геохимию твердого тела / У.С. Файф; Под ред. Ю.А. Пятенко. – Москва : Мир, 1967. – 231с.
223389
  Хлебникова И.Б. Введение в германскую филологию и историю английского языка / И.Б. Хлебникова. – Калинин, 1975. – 152с.
223390
  Ле Меоте Введение в гидродинамику и теорию волн на воде / Ле Меоте. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 367с.
223391
  Крылов А.Ф. Введение в гидротермодинамическую теорию диффузии и фильтрации : учебн. пособие для студентов старших курсов физического факультета. / А.Ф. Крылов. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1990. – 15 с.
223392
   Введение в гидротехнику : Учебное пособие. – Москва : Стройгосиздат, 1955. – 302с.
223393
  Цыцарин Г.В. Введение в гидрохимию / Г.В. Цыцарин. – Москва : Московский университет, 1988. – 104с.
223394
  Фирсова Н.М. Введение в грамматическую стилистику современного испанского языка / Н.М. Фирсова. – Москва : Высшая школа, 1981. – 160с.
223395
  Щеглов Ю.К. Введение в грамматуку языка хауса : Автореф... канд.филол.наук: / Щеглов Ю.К.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1966. – 20л.
223396
  Пилюгин С.Ю. Введение в грубые системы дифференциальных уравнений / С.Ю. Пилюгин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 158 с.
223397
  Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику / Г. Глисон ; ред. и вступ. ст. Звегинцева В.А. ; пер. с англ. Е.С. Кубряковой и В.П. Мурат. – Москва : Изд-во Иностранной литературы, 1959. – 487 с. – ISBN 978-5-382-00613-0
223398
  Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику = An introduction to descriptive linguistics / Г. Глисон ; пер. с англ. : Е.С. Кубряковой и В.П. Мурат ; общ. ред. и вступ. ст. В.А. Звегинцева. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 494, [2] с. – ISBN 978-5-382-00613-0


  Предлагаемая вниманию читателей книга, написанная американским лингвистом Г.Глисоном, представляет собой учебное пособие по курсу "Введение в языкознание". Автор излагает основные проблемы языкознания с позиций американской школы дескриптивной ...
223399
  Голубев Н.К. Введение в диагностику воспитания / Н.К. Голубев, Б.П. Битинас. – М., 1989. – 157с.
223400
  Солопов Е.Ф. Введение в диалектическую логику / Е.Ф. Солопов. – Л., 1979. – 212с.
223401
  Евтихиев Н.Н. Введение в динамику датчиков / Н.Н. Евтихиев. – М, 1969. – 136с.
223402
  Лихарев К.К. Введение в динамику джозефсоновских переходов / К.К. Лихарев. – Москва : Наука, 1985. – 320 с.
223403
  Голицын Г.С. Введение в динамику планетных атмосфер / Г.С. Голицын. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 104с.
223404
  Шидловский В.П. Введение в динамику разреженного газа / В.П. Шидловский. – Москва : Наука, 1965. – 219 с.
223405
  Суслов Г.К. Введение в динамику твердого тела / Г.К. Суслов. – Б.м. : Б.и. – 80с.
223406
  Сергеев Н.И. Введение в динамическую метеорологию / Н.И. Сергеев, В.К. Аргунинцев. – Иркутск, 1974. – 214с.
223407
  Левин В.И. Введение в динамическую теорию конечных автоматов / В.И. Левин. – Рига, 1975. – 376с.
223408
  Буриан А.Д. Введение в дипломатическую практику / Александр Буриан ; Ин-т истории, гос-ва и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 416 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70735-0
223409
  Шнирельман В.А. Введение в дискуссию. Историко-этнографический музей: презентация традиции или репрезентация конструкции? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 0869-5415
223410
  Блашке В. Введение в дифференциальную геометрию / В. Блашке; под ред. А.П. Нордена, В.А. Александрова. – 2-е, исправл. и доп. – Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2000. – 232 с. – (Биб-ка "Математика" ; Том 5)
223411
  Лагунов В.Н. Введение в дифференциальные игры / В.Н. Лагунов. – Вильнюс, 1979. – 342 с.
223412
  Фихман И.Ф. Введение в документальную папирологию / И.Ф. Фихман. – Москва, 1987. – 520с.
223413
  Малышев В.А. Введение в евклидову квантовую теорию поля / В.А. Малышев. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 96 с.
223414
  Гейзенберг В. Введение в единую полевую теорию элементарных частиц : Пер.с англ. / В. Гейзенберг. – Москва : Мир, 1968. – 240с.
223415
  Прохоров Е.П. Введение в журналистику / Е.П. Прохоров. – М, 1978. – 110с.
223416
  Прохоров Е.П. Введение в журналистику / Е.П. Прохоров. – Москва : Высшая школа, 1988. – 278с.
223417
  Прохоров Е.П. Введение в журналистику / Е.П. Прохоров, Л.Г. Свитич. – М, 1989. – 62с.
223418
  Полак І.Ф. Введение в звездную астрономию / І.Ф. Полак. – Москва-Ленинград : ОНТИ, 1935. – 256с.
223419
  Курт Р. Введение в звездную статистику : пер. с англ. / Р. Курт. – Москва : Мир, 1969. – 224 с.
223420
  Павловский Е.Н. Введение в зоотомию / Е.Н. Павловский. – Москва-Петербург
1. – 1923. – 149с.
223421
  Козырева М.Н. Введение в изучение английского речевого голоса / М.Н. Козырева. – М, 1986. – 97с.
223422
  Смирнов С.И. Введение в изучение геохимической истории подземных вод седиментационных бассенов / С.И. Смирнов. – М., 1974. – 263с.
223423
  Мензбир М.А. Введение в изучение зоологии и сравнителной анатомии / М.А. Мензбир. – М., 1923. – 472с.
223424
  Коробков И.А. Введение в изучение ископаемых моллюсков : пластинчатожаберные и брюхоногие / И.А. Коробков; Отв. ред. Фурсенко А.В. – Ленинград : Из-во университета им.А.А.Жданова, 1950. – 283с.
223425
  Десницкий В.А. Введение в изучение искусства и литературы / В.А. Десницкий. – Л, 1925. – 239с.
223426
  Котов В.Н. Введение в изучение истории : учебное пособие / В.Н. Котов. – Киев : Вища школа, 1982. – 132 с.
223427
  Лубский А.В. Введение в изучение истории России периода империализма / А.В. Лубский. – М., 1991. – 125с.
223428
  Гальцев И.Н. Введение в изучение китайского языка / И.Н. Гальцев. – М, 1962. – 320с.
223429
  Джексон Р.А. Введение в изучение механизма орнанических реакций / Р.А. Джексон. – М, 1978. – 192с.
223430
  Спектатор М. Введение в изучение мирового хозяйства / М. Спектатор. – М.-Л., 1928. – 318с.
223431
  Совинский В.К. Введение в изучение Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна, рассмотриваемой с точки зрения самостоятельнолй зоо-географической провинции / В.К. Совинский. – Киев : Тип.Импер.Универ.Св.Владимира. Акц.Об-ва Н.Т.Корчака-Новицкого, 1902. – 487, 4 табл., 216, III с. + табл. 4


  На тит. стр. надпись: проф. Николаю Николаевичу Шиллеру от автора
223432
  Галака О.И. Введение в изучение режима подземных вод мезозойских отложений Донбасса (Сводка и обобщение гидрогеологических материалов). Ч.2. Гидрогеологические условия, состояние и перспективы водоснабжения Арт : Дис... наук: / Галака О.И.; НКТП. Глав. геол. упр. Укр. геологич. трест). – К., 1935. – 148л. – Бібліогр.:л.143-147
223433
  Галака О.И. Введение в изучение режима подземных вод мезозойских отложений Донбасса. Ч.4. Гидрогеологические условия, состояние и перспективы водоснабжения Рубжанско-Лисичанского района : Дис... наук: / Галака О.И.; НКТП. Глав. геол. упр. Укр. геологич. трест). – К., 1935. – 259л. – Бібліогр.:л.1-8
223434
  Протопопов В.П. Введение в изучение рефлексологии. / В.П. Протопопов. – Х., 1924. – 24с.
223435
  Линдеман В.К. Введение в изучение эмбриологии позвоночных : курс лекций читанных в Женском медицинском институте в 1918 году. – Киев : Т-во печ. и изд. д. для авторов-изд. "Голос" ; Польская тип., 1918. – 84, VII с., 5 л. ил.
223436
  Куроно Иосибуми Введение в изучение японского языка / сост. Иосибуми Куроно. – С.Пб. : Тип. А. Безобразова И Комп., 1888. – 152с.
223437
  Ковалев И.Е. Введение в иммунофармакологию / И.Е. Ковалев. – Казань, 1972. – 267с.
223438
  Полак Д.М. Введение в иммуноцитохимию / Д.М. Полак, Н.С. Ван. – Москва, 1987. – 74с.
223439
  Шумихин Ю.А. Введение в импульсную технику / Ю.А. Шумихин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1952. – 112 с.
223440
  Чаттерджи С.К. Введение в индоарийское языкознание. / С.К. Чаттерджи. – М., 1977. – 256с.
223441
  Колесов Л.Н. Введение в инженерную микроэлектронику / Л.Н. Колесов. – Москва, 1974. – 280 с.
223442
  Филатов К.В. Введение в инженерную теорию параметрического усиления / К.В. Филатов. – Москва : Советское радио, 1971. – 175 с.
223443
  Клэр Ж.-Ж. Введение в интегральную оптику : пер. с фр. / Клэр Жан-Жак ; пер. с фр. Н.Г. Соколовой ; под ред. В.К. Соколова. – Москва : Советское радио, 1980. – 103 с. – Библиогр.: с. 100-101
223444
  Главацкий С.Т. Введение в информатику и вычислительные средства. / С.Т. Главацкий. – М., 1987. – 74с.
223445
  Шемакин Ю.И. Введение в информатику. / Ю.И. Шемакин. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 192с.
223446
  Шилейко А.В. Введение в информационную теорию систем / А.В. Шилейко, В.Ф. Кочнев, Ф.Ф. Химушин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 278 с.
223447
  Новик И.Б. Введение в информационный мир. / И.Б. Новик, А.Ш. Абдуллаев. – Москва : Наука, 1991. – 225с.
223448
  Оранский И.М. Введение в иранскую филологию / И.М. Оранский. – М, 1988. – 388с.
223449
  Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. / И.М. Оранский. – М, 1960. – 490с.
223450
  Заборов М.А. Введение в историографию крестовых походов : Автореф... д-р ист.наук: / Заборов М.А.;. – М, 1967. – 38л.
223451
  Мелетинский Е.М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа / Е.М. Мелетинский. – М, 1986. – 318с.
223452
  Гервинус Г. Введение в историю девятнадцатого века / Г. Гервинус ; переведено под ред. М. Антоновича ; изд. О.Бакстл. – Санкт-Петербург : в типографии О.И. Бакста, 1864. – 151 с.
223453
   Введение в историю и философию науки = An introduction to the history and the philosophy of science : учеб. пособие для вузов / С.А. Лебедев, В.В. Ильин, Ф.В. Лазарев, Л.В. Лесков; С.А. Лебедев, В.В. Ильин, Ф.В. Лазарев, Л.В. Лесков ; под общ. ред. С.А. Лебедева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Академический Проект, 2007. – 384 с. : ил. – Библиогр. в конце гл. – (Gaudeamus ) ( Учебное пособие для вузов). – ISBN 978-5-8291-0840-3
223454
  Савченко А.М. Введение в историю культурно-просветительной работы в СССР. / А.М. Савченко. – М., 1988. – 47с.
223455
  Сиротенко В.Т. Введение в историю международных отношений в Европе во второй половине 4 начале 6 вв / В.Т. Сиротенко. – Пермь
1. – 1973. – 175с.
223456
  Шкляревский Г.И. Введение в историю русского литературного языка / Г.И. Шкляревский. – Х., 1959. – 66с.
223457
  Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка / Н.Н. Дурново. – М., 1969. – 296с.
223458
  Владимиров П.В. Введение в историю русской словесности // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 65 с.
223459
  Емельянов Б.В. Введение в историю философии: (Учеб. пособие для ун-тов) / Б.В. Емельянов, К.Н. Любутин. – М., 1987. – 159с.
223460
  Смирнов А.Д. Введение в калибровочную теорию сильных взаимодействий : учеб. пособие / А.Д. Смирнов. – Ярославль : Издательство Ярославского университета, 1984. – 55 с.
223461
  Лидер Э. Введение в калибровочные теории и "новая физика" : Пер. с англ. / Э. Лидер, Э. Предацци. – Киев : Наукова думка, 1990. – 456 с. – ISBN 5-12-000456-3
223462
  Герни Р.В. Введение в квантовую механику : пер. с англ. / Р.В. Герни. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1935. – 188 с.
223463
  Филиппов Г.М. Введение в квантовую теорию многих частиц : Учеб. пособие / Г.М. Филиппов; МВиССО РСФСР, Чувашск. гос. ун-т. – Чебоксары : ЧувашГУ, 1977. – 120с.
223464
  Липманов Э.М. Введение в квантовую теорию поля : учеб. пособие / Э.М. Липманов. – Ярославль : Издательство Ярославского университета, 1981. – 108 с.
223465
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма / А.А. Бердышев. – Свердловск
Часть 1. – 1969. – 148с.
223466
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма / А.А. Бердышев. – Свердловск
Часть 2. – 1969. – 339с.
223467
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма : Курс лекций / А.А. Бердышев. – Свердловск
Часть 3. – 1970. – 163с.
223468
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма / А.А. Бердышев. – Свердловск
Часть 4. – 1971. – 163с.
223469
  Соколов А.А. Введение в квантовую электродинамику / А.А. Соколов. – Москва, 1958. – 534 с.
223470
  Николау Э. Введение в кибернетику. / Э. Николау. – Москва : Мир, 1967. – 195с.
223471
  Утеуш Э.В. Введение в кибернетическое моделирование. / Э.В. Утеуш, З.В. Утеуш. – М., 1971. – 209с.
223472
  Фок М.В. Введение в кинетику люминесценции кристаллофосфоров. / М.В. Фок. – Москва : Наука, 1964. – 283 с.
223473
  Голдовский Е.М. Введение в кинотехнику / Е.М. Голдовский. – М., 1974. – 575с.
223474
  Голдовский Е.М. Введение в кинотехнику. / Е.М. Голдовский. – М., 1968. – 300с.
223475
  Ван Дечунь Введение в китайское языкознание / Ван Дечунь. – Нанкин : Просвещение, 1990. – 736с.
223476
  Строук Дж. Введение в когерентную оптику и голографию : Пер. с англ. / Дж. Строук. – Москва : Мир, 1967. – 347 с.
223477
  Шепелевич В.В. Введение в когерентную оптику и голографию : Учеб.пособие / В.В. Шепелевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 144с.
223478
  Магомедмирзаев М.М. Введение в количественную морфогенитику / М.М. Магомедмирзаев. – М., 1990. – 229с.
223479
  Гильманов Т.Г. Введение в количественную трофологию и экологическую биоэнергетику наземных позвоночных / Т.Г. Гильманов. – М.
1. – 1987. – 180с.
223480
  Скребнев Ю.М. Введение в коллоквиалистику / Ю.М. Скребнев. – Саратов, 1985. – 210с.
223481
  Харазишвили А.Б. Введение в комбинаторную геометрию / А.Б. Харазишвили. – Тбилиси, 1985. – 149с.
223482
  Сачков Владимир Николаевич Введение в комбинаторные методы дискретной математики : Учеб. пособие по спец."Прикл.математика" и "Кибернетика" / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1982. – 287с. – Библиогр.: с.381-382
223483
  Рыбников К.А. Введение в комбинаторный анализ / К.А. Рыбников. – 2-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 308 с.
223484
  Рыбников К.А. Введение в комбинаторный анализ. / К.А. Рыбников. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 255 с.
223485
  Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель / Л.Г. Раменский. – Москва, 1938. – 620с.
223486
  Гончарский А.В. Введение в компьютерную оптику : учеб. пособие / А.В. Гончарский, В.В. Попов, В.В. Степанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 312 с.
223487
  Левшин Ф.М. Введение в коньюктуру товарных рынков / Ф.М. Левшин. – М, 1966. – 144с.
223488
  Хакимов Ф.Х. Введение в космическую электродинамику вращающейся плазмы / Ф.Х. Хакимов, М.И. Копп. – Душанбе : Дониш, 1991. – 128 с.
223489
  Ригер Л. Введение в космологию : пер. с чешск. / Л. Ригер. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 130 с.
223490
  Фокс В. Введение в криминологию / В. Фокс. – М., 1980. – 312с.
223491
  Фокс В. Введение в криминологию / В. Фокс. – М., 1985. – 312с.
223492
  Пушкарь Н.С. Введение в криобиологию. / Н.С. Пушкарь, А.М. Белоус. – К., 1975. – 343с.
223493
  Кушта Г.П. Введение в кристаллографию : Учебное пособие / Г.П. Кушта. – Львов : Вища школа, 1976. – 238с.
223494
  Белянкин Д.С. Введение в кристаллографию и минералогию / Д.С. Белянкин. – Ленинград : КУБУЧ
Ч.1 : Кристаллография. – 1934. – 219с.
223495
  Шадлун Н.А. Введение в курс рудных месторождений / Н.А. Шадлун. – Свердловск-М., 1936. – 89с.
223496
  Мейтис Л. Введение в курс химического равновесия и кинетики / Л. Мейтис. – М., 1984. – 480с.
223497
  Ситников Ю.К. Введение в курс электронных цифровых вычислительных машин / Ю.К. Ситников. – Казань, 1985. – 76с.
223498
  Рурк К. Введение в кусочно линейную топологию. / К. Рурк, Б. Сандерсон. – М., 1974. – 208с.
223499
  Менке Г. Введение в лазерный эмиссионный микроспектральный анализ / Г. Менке, Л. Менке. – Москва, 1968. – 252 с.
223500
  Подосинов Введение в латинский язык и античную культуру / Подосинов, Н. Щавелева. – М
1. – 1994. – 189с.
223501
  Подосинов Введение в латинский язык и античную культуру / Подосинов, Н. Щавелева. – М
2. – 1994. – 253с.
223502
  Подосинов Введение в латинский язык и античную культуру / Подосинов, Н.И. Щавелева. – М
3. – 1994. – 300с.
223503
  Подосинов А.В. Введение в латинский язык и античную культуру / А.В. Подосинов. – М
4-1. – 1995. – 300с.
223504
  Подосинов А.В. Введение в латинский язык и античную культуру / А.В. Подосинов. – М
4-2. – 1995. – 556с.
223505
  Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику: уч. пособие / Е.В. Федорова. – М., 1982. – 255с.
223506
  Луценко Н.А. Введение в лингвистику слова / Н.А. Луценко; МОНУ. Горловский гос. пед. ин-т ин. яз. – Горловка : ГГПИИЯ, 2003. – 144с. – ISBN 966-8469-07-0
223507
  Шрейер О. Введение в линейную алгебру в геометрическом изложении / О. Шрейер, Е. Шпернер. – Москва-Ленинград
1. – 1934. – 210 с.
223508
  Парникель Б.Б. Введение в литературную историю Нусантары IX-XIX вв. / Б.Б. Парникель ; АН СССР, Ин-т мировой лит. – Москва, 1980. – 244 с. : ил.
223509
   Введение в литературоведение : Литературное произведение: основные понятия и термины.Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. – Москва : Академия. Высшая школа., 2000. – 556с. – ISBN 5-06-003357-0, 5-7695-0381-5
223510
   Введение в литературоведение : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Русский язык и литература". – Москва : Оникс, 2005. – 416с. – ISBN 5-488-00103-4
223511
   Введение в литературоведение : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по спец. "Русский язык и литература" / Н.Л. Вершинина, Е.В. Волкова, А.А. Илюшин, Л.М. Крупчанов, И.И. и др. Мурзак; Н.Л. Вершинина, Е.В. Волкова, А.А. Илюшин, Л.М. Крупчанов, И.И. Мурзак и др. ; под общ. ред. Л.М. Крупчанова. – 2-е изд., исправл. – Москва : Оникс, 2007. – 416с. – ISBN 978-5-488-01033-8
223512
  Кондаков Н.И. Введение в логику / Н.И. Кондаков. – Москва : Наука, 1967. – 465с.
223513
  Ги К. Введение в локальные вычислительные сети / К. Ги. – Москва : Радио и связь, 1986. – 176 с.
223514
  Столяров К.П. Введение в люминесцентный анализ неорганических веществ / К.П. Столяров, Н.Н. Григорьев. – Ленинград : Химия, 1967. – 363с.
223515
  Трухин В.И. Введение в магнетизм горных пород. / В.И. Трухин. – М., 1973. – 275с.
223516
  Кэмпбел-Келли Введение в макросы / Кэмпбел-Келли. – М., 1978. – 152с.
223517
   Введение в макроэкономику : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 175с. – (Готовимся к экзаменам). – ISBN 5-238-00122-3
223518
  Рожин В.П. Введение в марксистскую социологию / В.П. Рожин. – Л, 1962. – 160с.
223519
  Штайгервальд Р. Введение в марксистскую философию / Р. Штайгервальд. – М., 1982. – 144с.
223520
  Гош А.П. Введение в маркситскую политическую экономию / А.П. Гош. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 542с. – ISBN 978-966-660-390-9
223521
  Малаховский В.С. Введение в математику / В.С. Малаховский. – Калининград, 1991. – 87с.
223522
  Кононов С.Г. Введение в математику : Учебное пособие для студентов механико-математического факультета специальности G 31 03 01 "Математика". В трех частях / С.Г. Кононов, Р.И. Тышкевич, В.И. Янчевский. – Минск : БГУ. – ISBN 985-445-936-5
Ч.1 : Множества и функции. – 2003. – 171с.
223523
  Кононов С.Г. Введение в математику : Учебное пособие для студ. механико-математического факультета специальности G 31 03 01 "Математика":В трех частях / С.Г. Кононов, Р.И. Тышкевич, В.И. Янчевский. – Минск : БГУ. – ISBN 985-445-938-1;985-445-937-3
Ч.2 : Числа и координаты. – 2003. – 126с.
223524
  Кононов С.Г. Введение в математику : Учебное пособие для студ. механико-математического факультета специальности G 31 03 01 "Математика":В трех частях / С.Г. Кононов, Р.И. Тышкевич, В.И. Янчевский. – Минск : БГУ. – ISBN 985-485-076-5;985-445-937-3
Ч.3 : Мощности и порядки. – 2003. – 74с.
223525
  Семененко М.Г. Введение в математическое моделирование / М.Г. Семененко. – Москва : Солон-Р, 2002. – 112с. – ISBN 5-93455-125-6
223526
   Введение в математическое моделирование : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, И.Э. Келлер, О.Б. Наймарк, В.Ю. и др. Столбов; В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, И.Э. Келлер, О.Б. Наймарк и др. ; [ под ред. П.В. Трусова ]. – Москва : Логос, 2007. – 440 с. – (Новая Университетская Библиотека). – ISBN 978-5-98704-037-X
223527
  Шмырев В.И. Введение в математическое программирование / В.И. Шмырев. – Москва : Институт компьютерных исследований, 2002. – 192с. – 51Шмыр Шифр дубл. – ISBN 5-93972-156-7
223528
  Голубев В.В. Введение в математическую статистику / В.В. Голубев. – Саратов, 1920. – 11с.
223529
  Павловский З. Введение в математическую статистику / З. Павловский. – М, 1967. – 286с.
223530
  Шметтерер Л. Введение в математическую статистику : Пер. с нем. / Л. Шметтерер. – Москва : Наука, 1976. – 520с.
223531
  Козлов М.В. Введение в математическую статистику / М.В. Козлов, А.В. Прохоров. – Москва : Московский университет, 1987. – 262 с.
223532
  Парин В.В. Введение в медицинскую кибернетику / В.В. Парин, Р.М. Баевский. – М., 1966. – 298с.
223533
  Норри Д. Введение в метод конечных элементов / Д. Норри, Ж. Фриз. – М, 1981. – 304с.
223534
  Голованов А.И. Введение в метод конечных элементов статики тонких оболочек / А.И. Голованов, М.С. Корнишин. – Казань, 1990. – 269с.
223535
  Хединг Дж. Введение в метод фаховых интегралов / Дж. Хединг. – Москва, 1965. – 238 с.
223536
  Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории / Б.Г. Могильницкий. – М, 1989. – 174с.
223537
  Рыбников К.А. Введение в методологию математики. / К.А. Рыбников. – М, 1979. – 128с.
223538
  Хей Д.Д. Введение в методы байесовского статистического вывода. / Д.Д. Хей. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 335 с.
223539
  Найфэ А.Х. Введение в методы возмущений / А.Х. Найфэ; Под ред. Р.Г. Баранцева; Пер. с англ. – Москва : Мир, 1984. – 535 с.
223540
  Жирмунский В. Введение в метрику. Теория стиха / В. Жирмунский. – Ленинград : Academia, 1925. – 286 с. – (Вопросы поэтики : Непериодическая серия, издаваемая разрядом словесных искусств / Российский институт истории искусств ; Вып. 6)
223541
  Меркин Д.Р. Введение в механику гибкой нити / Д.Р. Меркин. – М., 1980. – 240с.
223542
  Соляник-Красса Введение в механику деформируемого твердого тела / Соляник-Красса. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1976. – 407 с.
223543
  Горошко О.А. Введение в механику деформируемых одномерных тел переменной длины / О.А. Горошко, Г.Н. Савин; АН УССР. Институт механики. – Киев : Наукова Думка, 1971. – 224с. – Библ.: 174 назв.
223544
  Гузь А.Н. Введение в механику нанокомпозитов = Introduction to mechanics of nanocomposites : монография / А.Н. Гузь, Я.Я. Рущицкий, И.А. Гузь ; НАН Украины, Ин-т механики им. С.П. Тимошенко ; Абердинский ун-т, Шотландия, Центр микро- и наномеханики. – Киев, 2010. – 398 с. – ISBN 978-966-02-5582-1
223545
  Подстригач Я.С. Введение в механику поверхностных явлений в деформируемых твердых телах / Я.С. Подстригач, Ю.З. Повстенко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 200 с.
223546
  Степанов Р.Д. Введение в механику полимеров / Р.Д. Степанов , О.Ф. Шленский ; МВ и ССО РСФСР, Московский ин-т хим. машиностр. – Саратов : Саратовский университет, 1975. – 231 с.
223547
  Седов Л.И. Введение в механику сплошной среды / Л.И. Седов. – Москва : Физматлит, 1962. – 284 с.
223548
  Овсянников Л.В. Введение в механику сплошных сред / Л.В. Овсянников. – Новосибирск
2. – 1976. – 69с.
223549
  Завьялов Г.А. Введение в механику сплошных сред / Г.А. Завьялов, Е.А. Мартынова. – Свердловск, 1989. – 140с.
223550
  Алдошкин Ю.Г. Введение в механику твердого тела. Основные понятия и общий метод составления уравнений движения / Ю.Г. Алдошкин; с предисл. В.В.Белецкого и Т.М.Энеева. – Москва : Мир, 2003. – 304 с. – ISBN 5-03-003554-0
223551
  Коренев Г.В. Введение в механику управляемого тела. / Г.В. Коренев. – М., 1964. – 568с.
223552
  Добровольский В.В. Введение в микроморфологию почв : практическое руководство / В.В. Добровольский; Бондарев В.П. – Москва, 1974. – 76 с.
223553
  Майоров С.А. Введение в микроЭВМ / С.А. Майоров, В.В. Кириллов, А.А. Приблуда. – Ленинград : Машиностроение, 1988. – 304 с. – ISBN 5-217-00180-1
223554
  Сугано Т. Введение в микроэлектронику / Т. Сугано, Т. Икома, Е. Такэси. – Москва : Мир, 1988. – 320 с.
223555
  Гаранин В.К. Введение в минералогию алмазных месторождений / В.К. Гаранин. – М., 1989. – 207с.
223556
  Остроумов М.Н. Введение в минералогию осадков и пород океанического дна / М.Н. Остроумов, Л.Н. Кулямин. – Л., 1990. – 110с.
223557
  Тимофеев-Ресовский Введение в молекулярную радиобиологию : физико-химические основый / Тимофеев-Ресовский. – Москва : Медицина, 1981. – 319 с.
223558
  Грибов Л.А. Введение в молекулярную спектроскопию / Л.А. Грибов. – Москва : Наука, 1976. – 399 с.
223559
  Шахпаронов М.И. Введение в молекулярную теорию растворов. / М.И. Шахпаронов. – М., 1956. – 507с.
223560
  Конев С.В. Введение в молекулярную фотобиологию / С.В. Конев, И.Д. Волотовский. – Минск : Наука и Техника, 1971. – 232 с. : рис., табл. – Библиогр.: 969 назв.
223561
  Родс Д.Р. Введение в моноимпульсную радиолокацию / Д.Р. Родс. – Москва : Советское радио, 1960. – 159 с.
223562
  Паталаха Е.И. Введение в морфологическую тектонику : (сравнительный анализ и систематика природных деформаций на термодинамической основе) / Е.И. Паталаха, А.В. Смирнов. – Москва : Наука, 1986. – 147с.
223563
  Рачков Г.Е. Введение в морфологию современного тагальского языка: уч. пособие / Г.Е. Рачков. – Л., 1981. – 216с.
223564
  Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию = Nano Technology / Н. Кобаяси ; пер. с японского А.В. Хачояна ; под ред. Л.Н. Патрикеева. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 136 с. – (Нанотехнология). – ISBN 978-5-94774-841-3
223565
  Гольдшмидт Р. Введение в науку о жизни (аскарида) / Р. Гольдшмидт. – 3-е изд., пересмотр. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1935. – 333 с.
223566
  Руднев П.А. Введение в науку о русском стихе. / П.А. Руднев. – Вып.1. – Тарту, 1989. – 120с.
223567
  Гурней Б. Введение в науку управления / Б. Гурней. – М., 1969. – 431с.
223568
  Дубошин Г.Н. Введение в небесную механику : учебник / Г.Н. Дубошин. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1938. – 256 с.
223569
  Успенский Я. Введение в неевкидову геометрию Лобачевского-Болиани. / Я. Успенский. – Птгр., 1922. – 177с.
223570
  Гринченко В.Т. Введение в нелинейную динамику. : хаос и фракталы / В.Т. Гринченко, В.Т. Мацыпура, А.А. Снарский; НАН Украины; МОН Украины; Ин-т гидромеханики; Нац. техн. ун-т Украины "Киевский политехнический институт". – Киев : Наукова думка, 2005. – 264с. – ISBN 966-000331-5
223571
  Гринченко В.Т. Введение в нелинейную динамику. Хаос и фракталы / В.Т. Гринченко, В.Т. Мацыпура, А.А. Снарский. – Изд. 2-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 264 с. – ISBN 978-5-382-00063-3


  В настоящей книге изложены вводные понятия о явлении динамического хаоса в нелинейных системах. Открытие хаотических режимов в нелинейных системах, моделируемых детерминированными соотношениями, явилось одним из важнейших достижений науки второй ...
223572
  Крылов Н.М. Введение в нелинейную механику / Н.М. Крылов, Н.Н. Боголюбов. – К., 1937. – 365с.
223573
  Шуберт М. Введение в нелинейную оптику : Пер. с нем. / М. Шуберт, Б. Вильгельми. – Москва : Мир
Ч. 1 : Классическое рассмотрение. – 1973. – 244 с.
223574
  Сузант А.Е. Введение в нелинейную радиотехнику / А.Е. Сузант. – Ленинград, 1934. – 147 с.
223575
  Косевич А.М. Введение в нелинейную физическую механику / А.М. Косевич, А.С. Ковалев. – Киев : Наукова думка, 1989. – 303 с.
223576
  Мисюркеев И.В. Введение в нелинейный функциональный анализ / И.В. Мисюркеев. – Пермь, 1968. – 308с.
223577
  Щербаков Л.М. Введение в неравновесную термодинамику. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков, В.М. Самсонов. – Калинин : КалининГУ, 1985. – 78с.
223578
  Схоутен И.А. Введение в новые методы дифференциальной геометрии / И.А. Схоутен, Д. Стройк. – М.-Л., 1939. – 182с.
223579
  Схоутен И.А. Введение в новые методы дифференциальной геометрии / И.А. Схоутен, Д.Д. Стройк. – Москва : Иностранная литература
2. – 1948. – 348 с.
223580
  Фигуровский И.А. Введение в общее языкознание / И.А. Фигуровский. – М., 1969. – 232с.
223581
  Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. – Москва, 1990. – 381с.
223582
  Недбайло П.Е. Введение в общую теорию государства и права / П.Е. Недбайло. – Киев, 1971. – 160с.
223583
  Левит А.Б. Введение в общую теорию телевидения / А.Б. Левит. – Москва, 1967. – 116 с.
223584
  Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов / Ю.В. Рождественский. – Москва : Высшая школа, 1979. – 224 с.
223585
  Ораздурдыев А.М. Введение в общую часть уголовного права. / А.М. Ораздурдыев. – Ашхабад, 1990. – 111с.
223586
  Еремеев А.П. Введение в операционную систему единой серии ЭВМ: уч. пособие / А.П. Еремеев. – М.
ч. 1. – 1975. – 100с.
223587
  Малютин Э.А. Введение в операционную систему. / Э.А. Малютин. – М., 1991. – 32с.
223588
  Лопатин В.Н. Введение в оптику взвесей клеток / В.Н. Лопатин, Ф.Я. Сидько; АН СССР ; Сибирское отделение : Институт биофизики. – Новосибирск, 1988. – 240с. – ISBN 5-02-028003-5
223589
  Шифрин К.С. Введение в оптику океана / К.С. Шифрин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 278с.
223590
  Благодатских В.И. Введение в оптимальное управление (линейная теория) : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / В.И. Благодатских. – Москва : Высшая школа, 2001. – 239с. – (Высшая математика). – ISBN 5-06-003983-8
223591
  Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию / Б.Т. Поляк. – М., 1983. – 384с.
223592
  Штанько В.Ф. Введение в оптические спектры атомов и теорию столкновений : учеб.пособие / В.Ф. Штанько. – Томск : Томск.политех.ин-т, 1985. – 85с.
223593
  Плюта Л. Введение в оптическую голографию : учеб. пособие / Л. Плюта, , В.И. Мойсеенко. – Днепропетровск : Издательство ДГУ, 1992. – 37с.
223594
  Пуговкин А.В. Введение в оптическую обработку информации / А.В. Пуговкин. – ТОмск, 1981. – 60с.
223595
  Ярив А. Введение в оптическую электронику / А. Ярив. – Москва : Высшая школа, 1983. – 398 с.
223596
  Стоун Г.С. Введение в организацию ЭВМ и структуры данных. / Г.С. Стоун, Д.П. Сиворек. – М., 1980. – 320с.
223597
  Марвел К.С. Введение в органическую химию полимеров. Перевод с англ. / К.С. Марвел. – М., 1961. – 125с.
223598
  Синицын В.М. Введение в палеоклиматологию / В.М. Синицын. – Ленинград : Недра, 1967. – 232с.
223599
  Синицын В.М. Введение в палеоклиматологию / В.М. Синицын. – 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Недра, 1980. – 248с.
223600
  Геккер Р.Ф. Введение в палеоэкологию / Р.Ф. Геккер. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 128с.
223601
  Пинкевич А.П. Введение в педагогику / А.П. Пинкевич. – М, 1925. – 134с.
223602
  Ковалев Н.Е. Введение в педагогику / Н.Е. Ковалев. – Москва : Просвещение, 1975. – 176с.
223603
  Коротов В.М. Введение в педагогику / В.М. Коротов. – М., 1999. – 255с.
223604
  Смит Ф.Г. Введение в петрографию / Ф.Г. Смит. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : ОНТИ, 1935. – 132с.
223605
  Мильнер Г.Б. Введение в петрографию осадочных пород / Г.Б. Мильнер. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1933. – 80с.
223606
  Левинсон А. Введение в поисковую геохимию / А. Левинсон. – Москва : Мир, 1976. – 499с.
223607
  Новоселов Е.В. Введение в полиадический анализ. Уч. пособие. / Е.В. Новоселов. – Петрозаводск, 1982. – 111с.
223608
  Портель О.О. Введение в политическую концепцию Ханны Арендт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.60-64. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
223609
  Гаджиев К.С. Введение в политическую науку : Учебник / К.С. Гаджиев; Ин-тут "Открытое общество". – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Москва : Логос, 1997. – 544c. – ISBN 5-88439-030-0
223610
  Пешехонов В.А. Введение в политическую экономию / В.А. Пешехонов. – Л., 1975. – 152с.
223611
  Пешехонов В.А. Введение в политическую экономию: уч. пособие / В.А. Пешехонов. – Ленинград, 1989. – 160с.
223612
  Пугачев В.П. Введение в политологию : Учебник для студ.высш.учебн.зав. / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 447с. – ISBN 5-7567-0228-8
223613
  Пугачев В.П. Введение в политологию : Учебник для студ. вузов / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект-Пресс, 2002. – 477с. – ISBN 5-7567-0165-6
223614
  Пугачев В.П. Введение в политологию : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект-Пресс, 2004. – 479с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0365-9
223615
  Кузнецов Ю.П. Введение в полуэмпирическую теорию турбулентности Прандтля / Ю.П. Кузнецов. – М., 1977. – 60с.
223616
  Григорьев М.С. Введение в поэтику / М.С. Григорьев, проф. Моск. высш. лит.-худ. ин-та. – Москва : Изд. Т-ва "В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых"
Ч. 1. – 1924. – 89 с. – Библиогр.: с. 88-89
223617
  Пумпянский А.Б. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык / А.Б. Пумпянский. – М, 1965. – 304с.
223618
  Пумпянский А.Б. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык / А.Б. Пумпянский. – 2-е изд. – М, 1981. – 344с.
223619
  Швердт Г. Введение в практическую номографию. / Г. Швердт. – Москва-Ленинград, 1932. – 100 с.
223620
  Мартин Л. Введение в прикладную оптику : пер. с англ. / Л. Мартин. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1935. – 239 с.
223621
  Давидюк Г.П. Введение в прикладную социологию / Г.П. Давидюк. – Минск, 1975. – 200с.
223622
  Рождественский Ю.В. Введение в прикладную филологию : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов / Ю.В. Рождественский. – Москва, 1987. – 116 с.
223623
  Ластед Л. Введение в проблему принятия решений в медицине / Л. Ластед. – М, 1971. – 284с.
223624
  Ускеев С. Введение в проблемы онтологии / С. Ускеев. – Улан-Удэ, 1993. – 144 с.
223625
  Оспанов С.С. Введение в программирование для автоматических цифровых вычислительных машин / С.С. Оспанов. – Алма-Ата, 1975. – 35с.
223626
  Якушева Н.М. Введение в программирование на языке Visual Basic. NET : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.М. Якушева. – Москва : МЗ Пресс, 2003. – 320с. – ISBN 5-279-03065-1
223627
  Лавров С.С. Введение в программирование. / С.С. Лавров. – М., 1973. – 351с.
223628
  Лавров С.С. Введение в программирование. / С.С. Лавров. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 367с.
223629
  Тищенко Н.М. Введение в проектирование систем управления / Н.М. Тищенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 247 с.
223630
  Тищенко Н.М. Введение в проектирование сложных систем автоматики / Н.М. Тищенко. – Москва : Энергия, 1976. – 305 с.
223631
  Цахариас М. Введение в проектную геометрию / М. Цахариас. – Птгр., 1922. – 96 с.
223632
  Дума М. и др. Введение в промышленную телемеханику / М. и др. Дума. – М., 1966. – 391с.
223633
  Спинкс Д. Введение в радиационную химию / Д. Спинкс, Р. Вудс. – М., 1967. – 408с.
223634
  Мурин А.Н. Введение в радиоактивность / А.Н. Мурин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1955. – 251 с.
223635
  Хохлов А.В. Введение в радиоастрономию : Уч. пособие. / А.В. Хохлов. – Саратов
Ч. 1. – 1974. – 138с.
223636
  Сафронов Г.С. Введение в радиоголографию / Г.С. Сафронов, А.П. Сафронова. – Москва : Советское радио, 1973. – 288с.
223637
  Никифорова В.М. Введение в радиотехнику / В.М. Никифорова. – Москва, 1982. – 98 с.
223638
  Рамо С. Введение в радиотехнику сверхвысоких частот / С. Рамо. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 128 с.
223639
  Фридлендер Г. Введение в радиохимию / Г. Фридлендер, Дж. Кеннеди. – М., 1952. – 320с.
223640
  Гудман Введение в разработку и анализ алгоритмов / Гудман, С. Хидетниеми. – Москва : Мир, 1981. – 366с.
223641
  Феодосьев Введение в ракетную технику / Феодосьев, Г.Б. Синярев. – 2-е испр. доп. – М, 1960. – 506с.
223642
  Крэйн М. Введение в регенеративный метод анализа моделей / М. Крэйн, О. Лемуан. – М, 1982. – 104с.
223643
  Толстихин Н.И. Введение в региональную гидрогеологию / Н.И. Толстихин, В.А. Кирюхн. – Л., 1978. – 90с.
223644
  Катков А.Е. Введение в региональную радиоэкологию моря / А.Е. Катков. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 160 с. : ил., табл. – Библиогр.: 233 назв.
223645
  Гребеников Е.А. Введение в резонансную аналитическую динамику / Е.А. Гребеников, Ю.А. Митропольский, Ю.А. Рябов. – Москва : Янус-К, 1999. – 320с. – ISBN 5-8037-0035-5
223646
  Угринович Д.М. Введение в религиоведение / Д.М. Угринович. – 2-е изд. – М, 1985. – 270с.
223647
  Кириллов В.В. Введение в реляционные базы данных / Владимир Кириллов, Геннадий Громов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. – 464 с. + CD-ROM. – (Учебная литература для вузов). – ISBN 978-5-94157-770-5
223648
  Кунхард Поллов Введение в репродуктивную эндокринологию [Електронний ресурс] : Биохимические и физиологические аспекты, основы диагностики / Кунхард Поллов. – Мейнц. – 72с.
223649
  Накано Э. Введение в робототехнику / Э. Накано. – М., 1988. – 335с.
223650
  Пичета В.И. Введение в русскую историю : источники и историография / В.И. Пичета. – Москва : ГИЗ, 1922. – 205 с.
223651
  Хаббард Л.Р. Введение в саентологическую этику / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [13],513 с. : ил. – ISBN 978-1-4031-4682-3
223652
  Сонин А.С. Введение в сегнетоэлектричество : Учеб.пособие / А.С. Сонин, Б.А. Струков. – Москва : Высшая школа, 1970. – 272с.
223653
  Кон И.С. Введение в сексологию / И.С. Кон. – Москва, 1988. – 320 с.
223654
  Шафф А. Введение в семантику. / А. Шафф. – М., 1963. – 376с.
223655
  Степанова Г.В. Введение в семасиологию русского языка / Г.В. Степанова, А.Н. Шрамм. – Калининград, 1980. – 72с.
223656
  Петрова Л.Т. Введение в сетевое планирование / Л.Т. Петрова. – Новосибирск, 1969. – 152с.
223657
  Сугаков В.И. Введение в синергетику : Учебное пособие / В.И. Сугаков; Мин. образования Украины, Киевский ун-т. – Киев, 1992. – 179с.
223658
  Томчина С.И. Введение в синтагматическую морфологию языка манинка / С.И. Томчина. – Л., 1978. – 117с.
223659
  Головнин И.В. Введение в синтаксис современного японского языка / И.В. Головнин. – М., 1979. – 376с.
223660
  Седов К.И. Введение в синтез активных цепей / К.И. Седов. – Ленинград : Энергия, 1973. – 152 с.
223661
  Кузнецов Н.И. Введение в систематику цветковых растений / Н.И. Кузнецов. – Изд. 2-е посмертн. под ред. акад. В.Л. Комарова. – Л., 1936. – 456с.
223662
  Лебедев В.Н. Введение в систему программирования ОС ЕС / В.Н. Лебедев, А.П. Соколов. – М., 1978. – 144с.
223663
  Лебедев В.Н. Введение в систему программирования ОС ЕС / В.Н. Лебедев, А.П. Соколов. – 2-е изд., переработ. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 167с.
223664
  Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных / К.Дж. Дейт; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко и др. – 7-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 1072с. – ISBN 5-8459-0138-3


  Фундаментальный учебник. Ясно и точно изложены основные принципы построения СУБД. Рассчитана в основном на специалистов в области обработки данных,системных аналитиков,разработчиков баз данных и прикладных программистов, преподавателей, студ
223665
  Крэсснгер Г.Н. Введение в системы космической связи / Г.Н. Крэсснгер, Дж.В. Михаелс. – Москва, 1967. – 392 с.
223666
  Лебедев В.Н. Введение в системы программирования / В.Н. Лебедев. – Москва : Статистика, 1975. – 311 с.
223667
  Кузнецов И.А. Введение в системы рудных разработок / И.А. Кузнецов. – М.-Л., 1935. – 228с.
223668
  Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию / А.Е. Супрун, А.М. Калюта. – Минск, 1981. – 432с.
223669
  Кедайтене Е.И. Введение в славянскую филологию / Е.И. Кедайтене. – М, 1988. – 214с.
223670
  Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию / А.Е. Супрун. – 2-е изд., переработ. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 480с.
223671
  Толстов С.П. Введение в советское краеведение / С.П. Толстов. – М-Л, 1932. – с.
223672
  Сыроваткин С.Н. Введение в современное языкознание / С.Н. Сыроваткин, Л.Б. Гарифулин. – Челябинск, 1973. – 46с.
223673
  Шиханович Ю.А. Введение в современную математику / Ю.А. Шиханович. – Москва, 1965. – 356 с.
223674
  Лебединцев К.Ф. Введение в современную методику математики. / К.Ф. Лебединцев. – К., 1925. – 95с.
223675
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Квантовая теория взаимодействия света и вещества / Б.И. Степанов. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 318 с.
223676
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Основные представления оптической науки на пороге ХХ века / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 358 с.
223677
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Поглощение и испускание света квантовыми системами / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 479 с. – ISBN 5-343-00714-7
223678
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Фотометрия. О возможном и невозможном в оптике / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и техника, 1989. – 256 с.
223679
  Шахпаронов М.И. Введение в современную теорию растворов: межмолекулярные взаимодействия. Строение, простые жидкости. Уч. пособие. / М.И. Шахпаронов. – М., 1976. – 296с.
223680
   Введение в сопротивление материалов : Учебное пособие. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 160с. – ISBN 5-8114-0459-Х
223681
  Пангало К. Введение в сортоводство / К. Пангало. – Москва
1. – 1921. – 72с.
223682
  Кемеров В.Е. Введение в социальную философию : Учебное пособие для гуманит. вузов / В.Е. Кемеров. – Москва : Наука, 1994. – 187 с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-02013597-6
223683
  Швейцер А.Д. Введение в социолингвистику / А.Д. Швейцер, Л.Б. Никольский. – М., 1978. – 216с.
223684
  Кравченко А.И. Введение в социологию / А.И. Кравченко. – М., 1995. – 142с.
223685
  Лукашевич Н.П. Введение в социологию : уч.-метод. пособие / Н.П. Лукашевич, Н.В. Туленков. – Киев : МАУП, 1996. – 124с.
223686
  Куклин А.Я. Введение в социологию искусства. / А.Я. Куклин. – Л, 1978. – 86с.
223687
  Левит Б.М. Введение в спектральную теорию / Б.М. Левит, И.С. Саргсян. – Москва, 1970. – 672с.
223688
  Теренин А.Н. Введение в спектроскопию / А.Н. Теренин. – Ленинград : Кубуч, 1933. – 312 с.
223689
  Мейльман М.Л. Введение в спектроскопию ЭПР активированных монокристаллов / М.Л. Мейльман, М.И. Самойлович. – Москва : Атомиздат, 1977. – 270с.
223690
  Косыгин М.К. Введение в специальность = Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : (Конспект лекции нового курса) / М.К. Косыгин. – Иркутск, 1975. – 24с.
223691
  Выдрин В.М. Введение в специальность / В.М. Выдрин. – 2-е изд.. перераб. – Москва, 1980. – 119с.
223692
  Гнеденко Б.В. Введение в специальность "математика" / Б.В. Гнеденко. – Москва : Наука, 1991. – 235 с.
223693
  Кузибаев Т. Введение в специальность "Прикладная геодезия" : учеб. пособ. / Т. Кузибаев, Д. Насирова; Министерство высш. и среднего спец. образования УзбССР ; Ташкентский ордена Дружбы Народов политехнический ин-т им. АБУ Райхана Беруни; [отв. ред. Н.М. Нижанбаев]. – Ташкент, 1980. – 82 с.
223694
  Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия : журналист : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений, обуч. по направл. 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / Л.Г. Свитич. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 256 с. – ISBN 978-5-7567-0426-6
223695
  Герштейн Г.М. Введение в специальность. Радиофизика / Г.М. Герштейн. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1983. – 221 с.
223696
  Павленок П.Д. Введение в специальность. Социальная работа : учебник для стул. образоват. учреждений сред. проф. образования / Павленок П.Д., Куканова Е.В., Шаповалов В.К. – Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2007. – 128 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-083-4
223697
  Непорожний П.С. Введение в специальность: гидроэлекроэнергетика / П.С. Непорожний, В.И. Обрезков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 350 с.
223698
  Сулакшина Г.А. Введение в специальность: Инженерная геология / Г.А. Сулакшина. – Томск, 1980. – 32с.
223699
  Литвинов В.В. Введение в спецкурс "Приложение тензорного анализа к геометрии и механике" / В.В. Литвинов. – Ярославль, 1988. – 74 с.
223700
  Жирмунский В.М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков / В.М. Жирмунский. – Москва-Ленинград, 1964. – 316с.
223701
  Рокицкий П.Ф. Введение в статистическую генетику / П.Ф. Рокицкий. – 2-е изд. – Минск, 1978. – 448 с.
223702
  Параев Ю.И. Введение в статистическую динамику процессов правления и фильтрации / Ю.И. Параев. – М., 1976. – 184с.
223703
  Параев Ю.И. Введение в статистическую динамику процессов управления и фильтрации / Ю.И. Параев. – Томск, 1973. – 218с.
223704
  Силонов В.М. Введение в статистическую и электронную теорию металлических твердых растворов / В.М. Силонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 84с.
223705
  О"Нейл Введение в статистическую оптику : Пер. с англ. / О"Нейл. – Москва : Мир, 1966. – 254 с.
223706
  Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику / С.М. Рытов. – Москва : Наука, 1966. – 404 с.
223707
  Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику : Учеб. пособие для студ. физич. спец. вузов / С.М. Рытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 1 : Случайные процессы. – 1976. – 494 с.
223708
  Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику : учебное пособие / С.М. Рытов, Ю.А. Кравцов, В.И. Татарский. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 2 : Случайные поля. – 1978. – 464 с.
223709
  Ольшевский В.В. Введение в статистическую теорию активной гидролокации : учебное пособие / В.В. Ольшевский. – Таганрог
Ч. 2 : Обнаружение эхосигналов при наличии помех. – 1976. – 95 с.
223710
  Ольшевский В.В. Введение в статистическую теорию активной гидролокации : учебное пособие / В.В. Ольшевский. – Таганрог
Ч. 3 : Энергетическая теория оптимальных частот. – 1976. – 74 с.
223711
  Ольшевский В.В. Введение в статистическую теорию активной гидролокации : учебное пособие / В.В. Ольшевский. – Таганрог
Ч. 4 : Методы экспериментальных исследований и статистические измерения. – 1976. – 78 с.
223712
  Ольшевский В.В. Введение в статистическую теорию активной гидролокации : учебное пособие / В.В. Ольшевский. – Таганрог
Ч. 5 : Дополнительные главы. – 1976. – 43 с.
223713
  Поздняк С.И. Введение в статистическую теорию поляризации радиоволн / С.И. Поздняк, В.А. Мелитицкий. – Москва : Советское радио, 1974. – 480 с.
223714
  Миддлтон Д. Введение в статистическую теорию связи / Д. Миддлтон. – М
1. – 1961. – 782с.
223715
  Юльметьев Р.М. Введение в статистическую физику жидкостей : учеб.пособие по спецкурсу / Р.М. Юльметьев. – Казань : Казанский гос.пед.ин-т, 1972. – 217с.
223716
  Миддлтон Д. Введение в статистичесую теорию связи / Д. Миддлтон. – М
2. – 1962. – 831с.
223717
  Хаков В.Х. Введение в стилистику татарского языка / В.Х. Хаков. – Казань, 1963. – 168с.
223718
  Рыбникова М.А. Введение в стилистику. / М.А. Рыбникова. – М, 1937. – 284с.
223719
  Шахов В.В. Введение в страхование : Учеб. пособ. для студ. высш. учебных завед., обуч. по спец. "Бухгалтерский учет т аудит", "Финансы и кредит", "Коммерция" / В.В. Шахов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 288с. – ISBN 5-279-02059-1
223720
  Спенсер Э.У. Введение в структурную геологию / Э.У. Спенсер. – Ленинград : Недра, 1981. – 367с.
223721
  Сент-Дьердьи Введение в субмолекулярную биологию : пер. с англ. / Сент-Дьердьи. – Москва : Наука, 1964. – 139с. – (Современные проблемы физики)
223722
  Гуревич В.Б. Введение в сферическую астрономию / В.Б. Гуревич. – Москва : Наука, 1979. – 128 с.
223723
  Косыгин Ю.А. Введение в тектоническую картографию : монография / Ю.А. Косыгин, В.А. Кулындышев. – Москва : Недра, 1981. – 271с.
223724
  Мак-Коннел Введение в тензорный анализ ( с приложениями к геометрии, механике и физике) : Пер. с англ. / Мак-Коннел. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 411с.
223725
  Абрамов А.А. Введение в тензорный анализ и риманову геометрию : Лекции кафедры высшей математики МФТИ; Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений по направлению "Прикладные математика и физика" / А.А. Абрамов. – Москва : Физматлит, 2001. – 112 с. – ISBN 5-94052-039-1
223726
  Угринович Д.М. Введение в теоретическое религиоведение / Д.М. Угринович. – М, 1973. – 239с.
223727
  Субботин М.Ф. Введение в теоретическую астрономию / М.Ф. Субботин. – Москва : Наука, 1968. – 800с.
223728
  Шарыгин М.Д. Введение в теоретическую географию : Учебное пособие по спецкурсу / М.Д. Шарыгин, А.И. Зырянов. – Пермь, 1984. – 83с.
223729
  Лайонз Д. Введение в теоретическую лингвистику / Д. Лайонз. – М., 1978. – 543с.
223730
  Котельников П А. Введение в теоретическую механику / П А. Котельников, . – Москва-Ленинград, 1925. – 263 с.
223731
  Пальм В.А. Введение в теоретическую органическую химию / В.А. Пальм. – М, 1974. – 446с.
223732
  Соколов В.И. Введение в теоретическую стереохимию / В.И. Соколов. – Москва, 1979. – 242 с.
223733
  Соколов В.И. Введение в теоретическую стереохимию / В.И. Соколов. – Москва, 1982. – 243 с.
223734
  Тимирязев А.К. Введение в теоретическую физику / А.К. Тимирязев. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 440 с.
223735
  Черданцев И.А. Введение в теоретическую электротехнику : Руководство для энергетических втузов / И.А. Черданцев. – Москва-Ленинград : ОНТИ НТКП, 1934. – 352с.
223736
  Лернер А.Я. Введение в теорию автоматического регулирования / А.Я. Лернер. – М., 1958. – 352с.
223737
  Хопкрофт Дж.Э. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений = Introduction to Automata Theory,Languages,and Computation / Дж.Э. Хопкрофт, Р. Мотвани, Д.Д. Ульман; Пер.с англ.О.И.Васылык. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 528с. – 6Хопк Шифр дубл. – ISBN 5-8459-0261-4


  Для всех кто интересуется математическими основами современной вычислительной техники
223738
  Мовсисян Ю.М. Введение в теорию алгебр со сверхтождествами / Ю.М. Мовсисян. – Ереван, 1986. – 239 с.
223739
  Шевалле К. Введение в теорию алгебраических функций от одной переменной / К. Шевалле. – Москва, 1959. – 334с.
223740
  Фын Я.Ц. Введение в теорию аэроупругости. / Я.Ц. Фын. – М, 1959. – 524с.
223741
  Коренев Б.Г. Введение в теорию бесселевых функций / Б.Г. Коренев. – Москва : Наука, 1971. – 287 с.
223742
  Палий В.Ф. Введение в теорию бухгалтерского учета / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – М, 1979. – 303с.
223743
  Лапин А.В. Введение в теорию вариационных неравенств / А.В. Лапин. – Казань, 1981. – 122с.
223744
  Драгилев М.М. Введение в теорию вероятностей / М.М. Драгилев. – Ростов -на-Дону, 1985. – 80с.
223745
  Партасарати К. Введение в теорию вероятностей и теорию меры : Пер. с англ. / К. Партасарати. – Москва : Мир, 1983. – 343 с.
223746
  Малаховский В.С. Введение в теорию внешних форм / В.С. Малаховский. – Калининград, 1978. – 84с.
223747
  Поспелов Д.А. Введение в теорию вычислительных машин / Д.А. Поспелов. – Москва : Советское радио, 1972. – 280с.
223748
  Тиман А.Ф. Введение в теорию гармонических функций / А.Ф. Тиман, В.Н. Трофимов. – Москва : Наука, 1968. – 207 с.
223749
  Сокольский Введение в теорию гетерогенного катализа. / Сокольский, В.А. Друзь. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1981. – 216с.
223750
  Лавров Н.В. Введение в теорию горения и газификации топлива. / Н.В. Лавров. – М., 1962. – 216с.
223751
  Уилсон Р.Дж. Введение в теорию графов / Р.Дж. Уилсон. – Москва, 1977. – 207с.
223752
  Любкин А.А. Введение в теорию графов: Учеб.-метод. пособие для студ. экон. фак. гос. ун-тов. / А.А. Любкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 136 с.
223753
  Александров П.С. Введение в теорию групп / П.С. Александров. – Москва : Учпедгиз, 1938. – 123 с. – (Библиотека учителя средней школи. Серия математика)
223754
  Морозов В.П. Введение в теорию групп симметрии молекул / В.П. Морозов, А.А. Дышлис. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1985. – 48с.
223755
  Фиккет У. Введение в теорию детонации / У. Фиккет. – Москва : Мир, 1989. – 216 с.
223756
  Кузнецов Ю.И. Введение в теорию динамических систем / Ю.И. Кузнецов. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 132 с.
223757
  Лихачев В.А. Введение в теорию дисклинаций / В.А. Лихачев, Р.Ю. Хайров. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1975. – 184 с.
223758
  Филиппов А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений : учебник для студентов вузов по группе физико-математических направлений и специальностей / А.Ф. Филиппов. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : КомКнига, 2007. – 240 с. – ISBN 978-5-484-00786-8
223759
  Горн Введение в теорию дифференциальных уравнений с частными производными / Горн. – М-Л, 1938. – 271с.
223760
  Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по напр. 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / Е.П. Прохоров ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд., исправл. и доп. – Москва : РИП-холдинг, 2002. – 322 с. – (Практическая журналистика). – ISBN 5-900045-10-2
223761
  Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Е.П. Прохоров; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Моск. гос. ун-ет им. М.В. Ломоносова; Аспект Пресс, 2003. – 367с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0299-7
223762
  Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по напр. 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / Е.П. Прохоров ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 6-е изд. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2005. – 367с. – 250-летию Московского университета. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-05080-0
223763
  Федоров А.А. Введение в теорию и историю культуры : словарь : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021700 - филология / А.А. Федоров ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2005. – 464с. – (Библиотека студента). – ISBN 5-89349-704-X
223764
  Голев Н.Д. Введение в теорию и практику морфемно-словообразовательного анализа. / Н.Д. Голев. – Барнаул, 1980. – 125с.
223765
  Голев Н.Д. Введение в теорию и практику мотивационного и структурного анализов. / Н.Д. Голев. – Барнаул, 1981. – 89с.
223766
  Ярив А. Введение в теорию и приложения квантовой механики : Пер. с англ. / А. Ярив. – Москва : Мир, 1984. – 359с.
223767
  Грибов Л.А. Введение в теорию и расчет колебательных спектров многоатомных молекул / Л.А. Грибов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1965. – 124 с.
223768
  Мак-Кинси Введение в теорию игр / Мак-Кинси. – Киев, 1959. – 346 с.
223769
  Мак-Кинси Введение в теорию игр / Мак-Кинси. – Москва, 1960. – 420 с.
223770
  Грошиков Б.А. Введение в теорию излучения и распространения радиоволн : конспект лекций / Б.А. Грошиков. – Москва : б. в., 1955. – 100 с.
223771
  Тюлин В.Н. Введение в теорию излучения и рассеяния звука. / В.Н. Тюлин. – Москва : Наука, 1976. – 254с.
223772
  Решетняк Ю.Г. Введение в теорию интеграла Лебега / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск, 1975. – 203с.
223773
  Колесник В.Д. Введение в теорию информации. / В.Д. Колесник, Г.Ш. Полтырев. – Л., 1980. – 163с.
223774
  Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций / Ю.Б. Гермейер. – Москва, 1971. – 383с.
223775
  Ройтер В.А. Введение в теорию кинетики и катализа / В.А. Ройтер. – Киев, 1962. – 112 с.
223776
  Монин А.С. Введение в теорию климата / А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 246с.
223777
  Марков А.А. Введение в теорию кодирования / А.А. Марков. – Москва : Наука, 1982. – 192 с.
223778
  Стрелков С.П. Введение в теорию колебаний / С.П. Стрелков. – Москва-Ленинград, 1950. – 344 с.
223779
  Стрелков С.П. Введение в теорию колебаний / С.П. Стрелков. – Москва-Ленинград, 1951. – 344 с.
223780
  Стрелков С.П. Введение в теорию колебаний : учебник / С.П. Стрелков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1964. – 437 с.
223781
  Михайленко В.С. Введение в теорию колебаний : текст лекций / В.С. Михайленко. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1989. – 52 с.
223782
  Рабинович М.И. Введение в теорию колебаний и волн : Учеб.пособие / М.И. Рабинович, Д.И. Трубецков. – Москва : Наука, 1984. – 432с.
223783
  Одинцов А.А. Введение в теорию континуумов / А.А. Одинцов. – М., 1989. – 150с.
223784
  Шебшаевич В.С. Введение в теорию космической навигации / В.С. Шебшаевич. – М, 1971. – 296с.
223785
  Тютерев В.Г. Введение в теорию кристаллических твердых тел / В.Г. Тютерев, В.Н. Чернышов; Под ред. Г.Ф. Караваева; Сибирск. физ.-техн. ин-т при Томском гос. ун-те. – Томск, 1988. – 115с.
223786
  Шилов Г.Е. Введение в теорию линейных пространств : учебник / Г.Е. Шилов. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 384с.
223787
  Шилов Г.Е. Введение в теорию линейных пространств / Г.Е. Шилов. – 2-е изд. – Москва, 1956. – 303 с.
223788
  Степанов Б.И. Введение в теорию люминесценции / Б.И. Степанов, В.П. Грибковский. – Минск : Изд-во АН БССР, 1963. – 424с.
223789
  Гнеденко Б.В. Введение в теорию массового обслуживания / Б.В. Гнеденко, И.Н. Коваленко. – 2-е изд. перераб и доп. – Москва : Наука, 1987. – 336с.
223790
  Буриан А. Введение в теорию международных отношений : курс лекций / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоция международного права Республики Молдова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 288 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-756-5
223791
  Каплан И.Г. Введение в теорию межмолекулярных взаимодействий / И.Г. Каплан. – Москва : Наука, 1982. – 311 с.
223792
  Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний : учеб. пособие для втузов / Я.Г. Пановко. – М., 1971. – 239с.
223793
  Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний : учеб. пособие для втузов / Я.Г. Пановко. – 2-е изд., перераб. – М., 1980. – 270с.
223794
  Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний : Учеб. пособие для втузов / Я.Г. Пановко. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1991. – 255с.
223795
  Пановко Я.Г. Введение в теорию механического удара / Я.Г. Пановко. – М., 1977. – 223с.
223796
  Соколов Н.П. Введение в теорию многомерных матриц / Н.П. Соколов. – К., 1972. – 175с.
223797
  Леонтьев Л.П. Введение в теорию надежности радиоэлектронной аппаратуры / Л.П. Леонтьев. – Рига, 1963. – 188 с.
223798
  Габов С.А. Введение в теорию нелинейных волн / С.А. Габов. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 175с. – ISBN 5-211-00090-0
223799
  Каннингхэм В. Введение в теорию нелинейных систем. / В. Каннингхэм. – М.-Л., 1962. – 456с.
223800
  Лифшиц И.М. Введение в теорию неупорядоченных систем / И.М. Лифшиц. – Москва : Наука, 1982. – 358 с.
223801
  Юрко В.А. Введение в теорию обратных спектральных задач / В.А. Юрко. – Москва : Физматлит, 2007. – 384с. – ISBN 978-5-9221-0734-8
223802
  Макаров О.М. Введение в теорию оптимизации вычислений билинейных форм / О.М. Макаров. – Киев, 1983. – 160с.
223803
  Касьянов В.Н. Введение в теорию оптимизации программ / В.Н. Касьянов. – Новосибирск, 1985. – 259с.
223804
  Смирнов-Замков Введение в теорию органических превращений / Смирнов-Замков. – К., 1973. – 112с.
223805
  Федоров А.В. Введение в теорию перевода / А.В. Федоров. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1953. – 336 с. – (Библиотека филолога)
223806
  Гухман А.А. Введение в теорию подобия / А.А. Гухман. – М., 1963. – 254с.
223807
  Гухман А.А. Введение в теорию подобия / А.А. Гухман. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1973. – 295 с.
223808
  Мессер А.В. Введение в теорию познания / А. Мессер ; пер. с немецкого А.А. Франковского под ред. и с предисловием С.О. Грузенберга. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 186 с. – (Из наследия мировой философской мысли : теория познания). – ISBN 978-5-484-00747-9
223809
  Герко А.И. Введение в теорию полугрупповых динамических систем (полугрупп преобразований) и динамических соответствий : Светлой памяти Академика Сибирского К.С. посвящается / А.И. Герко; МГУ. – Кишинев, 2002. – 250 с. – ISBN 9975-70-205-8
223810
  Месяцев П.П. Введение в теорию проектирования и производства радиоаппаратуры / П.П. Месяцев. – Москва, 1961. – 191 с.
223811
  Кусис П. Введение в теорию пространств Н. с приложением доказательств Волффа теоремы о короне / П. Кусис. – Москва : Мир, 1984. – 364 с.
223812
  Трев Ф. Введение в теорию псевдо-дифференциальных операторов и интегральных операторов Фурье / Ф. Трев. – М.
2. – 1984. – 398с.
223813
  Трев Ф. Введение в теорию псеводифференциальных операторов и интегральных операторов Фурье / Ф. Трев. – М.
1. – 1984. – 360с.
223814
  Шихаев К.Н. Введение в теорию разностных алгоритмов рспараллеленных вычислительных процессов / К.Н. Шихаев; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наук. думка, 1978. – 91с.
223815
  Танаев В.С. Введение в теорию расписаний / В.С. Танаев, В.В. Шкурба; Под ред. Д.Б.Юдина. – Москва : Наука, 1975. – 256с. – (Экономико-метематическая библиотека)
223816
  Гребеников Е.А. Введение в теорию резонансных систем / Е.А. Гребеников. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 175 с.
223817
  Букреев Б.Я. Введение в теорию рядов. Вып. 1 // Элементы теории определителей : (Лекция по введению в высшу. математику для студентов первого курса) / Б.Я. Букреев. – Киев, 1907. – С. 1-154
223818
  Букреев Б.Я. Введение в теорию рядов / Б.Я. Букреев. – Киев, 1920. – 79с. – Кн.нап. рос.мов.стар.орф. Стеклографическое издание
223819
  Халатников И.М. Введение в теорию сверхтекучести / И.М. Халатников. – Москва : Наука, 1965. – 159с.
223820
  Зиновьев А.Л. Введение в теорию сигналов и цепей / А.Л. Зиновьев, Л.И. Филиппов. – Москва : Высшая школа, 1975. – 264 с.
223821
  Директор С. Введение в теорию систем. / С. Директор, Р. Рорер. – М., 1974. – 464с.
223822
  Крылов Н.В. Введение в теорию случайных процессов / Н.В. Крылов. – М.
Ч. 1. – 1986. – 83с.
223823
  Крылов Н.В. Введение в теорию случайных процессов / Н.В. Крылов. – М.
Ч. 2. – 1987. – 75с.
223824
  Лэм Дж.Л. Введение в теорию солитонов : Пер. с англ. / Дж.Л. Лэм. – Москва : Мир, 1983. – 294с.
223825
  Лэм Дж.Л. Введение в теорию солитонов [Електронний ресурс] / Дж. Л. Лэм ; пер. с англ. Н.Т. Пащенко ; Под ред. В.Е. Захарова. – Могилев : Бибфизмат, 1997. – 294 с.
223826
  Федулов А.А. Введение в теорию статистически ненадежных решений / А.А. Федулов. – Москва : Статистика, 1979. – 279 с.
223827
  Павинский П.П. Введение в теорию твердого тела : учеб. пособие / П.П. Павинский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. – 255 с.
223828
  Эккерт Э. Введение в теорию тепло- и массообмена / Э. Эккерт. – М, 1957. – 280с.
223829
  Розенберг В.Я. Введение в теорию точности измерительных систем / В.Я. Розенберг. – М., 1975. – 304с.
223830
  Кроуэлл Р. Введение в теорию узлов / Р. Кроуэлл, Р. Фокс. – Москва : Мир, 1967. – 348 с.
223831
  Шемякин Е.И. Введение в теорию упругости. / Е.И. Шемякин. – М., 1993. – 96с.
223832
  Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения / Д.Р. Меркин. – М., 1971. – 312с.
223833
  Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения : Учеб. пособиедля студ. втузов / Д.Р. Меркин. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1976. – 320 с.
223834
  Меркин Д.Р. Введение в теорию устойчивости движения : Учебное пособие для вузов / Д.Р. Меркин. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 304 с.
223835
  Хермандер Л. Введение в теорию функций нескольких комплексных переменных. / Л. Хермандер. – Москва : Мир, 1968. – 280 с.
223836
  Гольдштейн В.М. Введение в теорию функций с обобщенными производными и квазиконформные отображения. / В.М. Гольдштейн, Ю.Г. Решетняк. – М., 1983. – 284с.
223837
  Карапетьянец М.Х. Введение в теорию химических процессов / М.Х. Карапетьянец. – М, 1970. – 288с.
223838
  Карапетьянц М.Х. Введение в теорию химических процессов / М.Х. Карапетьянц. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 320с.
223839
  Карапетьянец М.Х. Введение в теорию химических процессов / М.Х. Карапетьянец. – 3-е изд., перер. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 333с.
223840
  Бугаев Н. Введение в теорию чисел : Вступ. лекция, читанная в Моск. Университете в 1863 г. // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 16с.
223841
  Диксон Л.Е. Введение в теорию чисел / Л.Е. Диксон. – Тбилиси
1. – 1941. – 407 с.
223842
  Галочкин А.И. Введение в теорию чисел / А.И. Галочкин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 147 с.
223843
  Шишмарев И.А. Введение в теорию эллиптических уравнений / И.А. Шишмарев. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 187 с.
223844
  Павинский П.П. Введение в термодинамику и статистическую физику : учеб. пособие / П.П. Павинский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1984. – 235 с.
223845
  Павинский П.П. Введение в термодинамику и статистическую физику : Учеб.пособие / П.П. Павинский. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 235 с.
223846
  Леонтович М.А. Введение в термодинамику. Статистическая физика = Introduction to thermodynamics. Statistical physics : [учебное пособие] / М.А. Леонтович. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 432 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / ред. совет : Ж.И. Алферов (предс.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др. ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-0850-4
223847
  Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения / Луиза Тамре. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 368с. – ISBN 5-8459-0394-7
223848
  Кудрин Б.И. Введение в технетику. / Б.И. Кудрин. – Томск, 1991. – 384с.
223849
  Сколник М. Введение в технику радиолокационных систем / М. Сколник. – Москва : Мир, 1965. – 747 с.
223850
  Соболев Д.А. Введение в технику физического эксперимента / Д.А. Соболев. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 176с.
223851
  Соболев Д.А. Введение в технику эксперимента / Д.А. Соболев; ред Матвеева и Журавлева. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 84с.
223852
  Соболев Д.А. Введение в технику эксперимента / Д.А. Соболев. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 76с.
223853
  Соболев Д.А. Введение в технику эксперимента / Д.А. Соболев; Под ред. А.Н. Матвеева, Н.Н. Журавлева; Моск. гос. ун-т. – Москва
Ч. 3. – 1985. – 83с.
223854
  Головніна Т.В. Введение в технологию (учебное пособие) / Т.В. Головніна. – М., 1970. – 51с.
223855
  Оголева Л.Н. Введение в технологию промышленного производства / Л.Н. Оголева, В.М. Радиковский. – Москва
1. – 1976. – 95 с.
223856
  Пафентьева Т.Р. Введение в товароведение продовольственных товаров / Т.Р. Пафентьева, З.А. Стародубцева. – М., 1985. – 73с.
223857
  Никонов В.А. Введение в топонимику. / В.А. Никонов. – Москва : Наука, 1965. – 175с.
223858
  Шнейкерт Г. Введение в уголовную технику / Г. Шнейкерт. – М., 1926. – 184с.
223859
  Хеглер М. Введение в управляемый термоядерный синтез : пер. с англ. / М. Хеглер, М. Кристиансен. – Москва : Мир, 1980. – 229 с.
223860
  Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах / В.Б. Сочава. – Новосибирск, 1978. – 319с.
223861
  Кортусов М.П. Введение в учение о магматических формациях : Учебное пособие для вузов / М.П. Кортусов. – Томск : Из-во Томского ун-та, 1974. – 164с.
223862
  Гурвич А.Л. Введение в учение о митогенезе / А.Л. Гурвич. – Москва, 1948. – 116 с.
223863
  Эммонс В. Введение в учение о рудных месторождениях. / В. Эммонс. – М.Л., 1925. – 344с.
223864
  Чандрасекар С. Введение в учение о строении звезд : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 476 с.
223865
  Лебедь Е.А. Введение в феноменологию природы : Монография / Е.А. Лебедь. – Киев : Парапан, 2006. – 268с. – ISBN 966-8210-39-5
223866
  Курнаков Н.С. Введение в физико-химические анализ. / Н.С. Курнаков. – 4-е изд., доп. – М.Л., 1940. – 562с.
223867
  Курнаков Н.С. Введение в физико-химический анализ. / Н.С. Курнаков. – Л., 1925. – 88с.
223868
  Рафиков С.Р. Введение в физико-химию растворов полимеров / С.Р. Рафиков. – Москва, 1978. – 324 с.
223869
  Романовский М.К. Введение в физику высокотемпературной плазмы / М.К. Романовский. – Москва : МИФИ
Ч. 2. – 1970. – 104с.
223870
  Сонин А.С. Введение в физику жидких кристаллов : учебное пособие для студентов физических специальностей вузов / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1983. – 320 с.
223871
  Гатчек Э. Введение в физику и химию коллоидов. / Э. Гатчек. – М.-Л., 1927. – 133с.
223872
  Ратклифф Д.А. Введение в физику ионосферы и магнитосферы / Д.А. Ратклифф. – М, 1975. – 296с.
223873
  Мурзин В.С. Введение в физику космических лучей : учеб. пособие / В.С. Мурзин. – Москва : Атомиздат, 1979. – 303 с.
223874
  Мурзин В.С. Введение в физику космических лучей : Учеб.пособие / В.С. Мурзин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 319с. – ISBN 5-211-00102-8
223875
  Смирнов Ю.М. Введение в физику кристаллизации : конспект лекций / Ю.М. Смирнов. – Калинин : Издательство Калининского университета
Ч. 1. – 1979. – 51с.
223876
  Смирнов Ю.М. Введение в физику кристаллизации : конспект лекций / Ю.М. Смирнов. – Калинин : Издательство Калининского университета
Ч. 2. – 1980. – 36с.
223877
  Яровой П.Н. Введение в физику лазеров / П.Н. Яровой. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 137 с.
223878
  Марфунин А.С. Введение в физику минералов / А.С. Марфунин. – Москва : Недра, 1974. – 324с.
223879
  Кулаков А.В. Введение в физику нелинейных процессов / А.В. Кулаков, А.А. Румянцев. – Москва : Наука, 1988. – 158 с.
223880
  Чернетский А.В. Введение в физику плазмы / А.В. Чернетский. – Москва : Атомиздат, 1969. – 304с.
223881
  Шютт К. Введение в физику полета. / К. Шютт. – М-Л, 1938. – 207с.
223882
  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников : учеб. пособие / В.И. Фистуль. – Москва : Высшая школа, 1975. – 296 с.
223883
  Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников : Учеб.пособие / В.И. Фистуль. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1984. – 348с.
223884
  Мешков И.Н. Введение в физику пучков заряженных частиц : Пучки низкой интенсивности: Учебн. пособие / И.Н. Мешков; МВиССО РСФСР, Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск, 1988. – 92с.
223885
  Роуз-Инс Введение в физику сверхпроводимости : Пер. с англ. / Роуз-Инс, Е. Родерик; Под ред. В.В. Шмидта. – Москва : Мир, 1972. – 272с.
223886
  Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводников : учебное пособие / В.В. Шмидт. – Москва : Наука, 1982. – 240с.
223887
  Миллер Р.Б. Введение в физику сильноточных пучков заряженных частиц : пер. с англ. / Р.Б. Миллер. – Москва : Мир, 1984. – 432 с.
223888
  Мецик М.С. Введение в физику твердого тела / М.С. Мецик. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1983. – 92 с.
223889
  Маршак Р. Введение в физику элементарных частиц : Пер. с англ. / Р. Маршак, Э. Судершан. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 236 с.
223890
  Смит Л.С. Введение в физиологию рыб. / Л.С. Смит. – М, 1986. – 164с.
223891
  Юм-Розери Введение в физическое металловедение : Пер. с англ. / Юм-Розери. – Москва : Металлургия, 1965. – 204с.
223892
  Пржеборовский Я.С. Введение в физическую и коллоидную химию / Я.С. Пржеборовский. – М.-Л, 1928. – 467с.
223893
  Кройт Г.Р. Введение в физическую и коллоидную химию / Г.Р. Кройт. – Л, 1930. – 237с.
223894
  Пржеборовский Я.С. Введение в физическую и коллоидную химию : Учебное пособие для медиков и биологов / Я.С. Пржеборовский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л, 1938. – 344с.
223895
  Уокер Д. Введение в физическую химию / Д. Уокер. – 2-е изд., просмотр. и испр. – М, 1922. – 350с.
223896
  Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников / Б.Ф. Ормонт. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 655с.
223897
  Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников / Б.Ф. Ормонт. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 528 с.
223898
  Гурвич А.М. Введение в физическую химию кристаллофосфоров / А.М. Гурвич. – М., 1971. – 336с.
223899
  Гурвич А.М. Введение в физическую химию кристаллофосфоров / А.М. Гурвич. – М., 1982. – 376с.
223900
  Родебуш В. Введение в физическую химию. / В. Родебуш, Э. Родебуш. – М., 1935. – 409с.
223901
  Гегель Введение в философию / Гегель. – М, 1927. – 252с.
223902
  Жоль К.К. Введение в философию : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / К.К. Жоль. – Москва : ЮНИТИ, 2004. – 351 с. – (Bibliotheca Studiorum : международная серия). – ISBN 5-238-00662-4
223903
   Введение в философию : Кредитно-модульный курс (учебно-методическое пособие для студентов-заочников) / Под ред. Л.Н. Никитина. – 3-е изд., доп. и перераб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 272 с.
223904
  Деборин А. Введение в философию диалектического материализма. / А. Деборин. – М., 1922. – 376с.
223905
  Деборин А. Введение в философию диалектического материализма. / А. Деборин. – 6-е изд., 1931. – 351с.
223906
  Мережко А.А. Введение в философию международного права. Гносеология международного права / А.А. Мережко. – Киев : Юстиниан, 2002. – 192с. – ISBN 966-96155-3-4
223907
  Гнатюк Л.В. Введение в философию настоящего / Л.В. Гнатюк. – Киев : Киевское братство, 1997. – 325с. – ISBN 966-95137-3-1
223908
  Литкенс К.Я. Введение в фоностилистику французского языка: Учебное пособие. / К.Я. Литкенс, З.Н. Чеснокова. – Рязань, 1990. – 102 с.
223909
  Гудмен Дж Введение в фурье-оптику : Пер.с англ. / Гудмен Дж. – Москва : Мир, 1970. – 364с.
223910
  Стюард И.Г. Введение в фурье-оптику : Пер. с англ. / И.Г. Стюард. – Москва : Мир, 1985. – 182 с.
223911
  Менковский М.А. Введение в химический анализ углей / М.А. Менковский. – М.-Л., 1954. – 240с.
223912
  Михайленко Я.И. Введение в химический анализ. / Я.И. Михайленко. – М.-Л., 1933. – 179с.
223913
  Эверет Д. Введение в химическую термодинамику / Д. Эверет. – М, 1963. – 299с.
223914
  Соляков В.К. Введение в химическую термодинамику / В.К. Соляков. – М, 1974. – 222с.
223915
  Херд Д. Введение в химию гидридов. / Д. Херд. – М., 1955. – 239с.
223916
  Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей. / Б.И. Степанов. – М., 1971. – 447с.
223917
  Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей. / Б.И. Степанов. – 2-е изд., перераб. – М., 1977. – 487с.
223918
  Писаржевский Л.В. Введение в химию на основе строения атома и электронноинного строения молекул. / Л.В. Писаржевский. – Екатеринослав, 1926. – 102с.
223919
  Хельп К.Д. Введение в химию органических и высокомолекулярных соединений / К.Д. Хельп. – Таллин, 1988. – 75с.
223920
  Семчиков Ю.Д. Введение в химию полимеров: уч. пособие / Ю.Д. Семчиков. – М., 1988. – 148с.
223921
  Дудкин М.С. Введение в химию углеводов / М.С. Дудкин. – К., 1976. – 176с.
223922
  Коршунов Б.Г. Введение в хлорную металлургию редких элементов / Б.Г. Коршунов, С.Л. Стефанюк. – Москва, 1970. – 342с.
223923
  Синклер Я. Введение в цифровую звукотехнику / Я. Синклер. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 80 с.
223924
  Ярославский Л.П. Введение в цифровую обработку изображений / Л.П. Ярославский. – Москва : Советское радио, 1979. – 312 с.
223925
  Мановцев А.П. Введение в цифровую радиотелеметрию / А.П. Мановцев. – Москва, 1967. – 343 с.
223926
  Партин А.С. Введение в цифровую технику / А.С. Партин, В.Г. Борисов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 64 с.
223927
  Мещеряков Б.Г. Введение в человекознание / Б.Г. Мещеряков, И.А. Мещерякова; Российск. госуд. гуманит. ун-тет. – Москва : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1994. – 320с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-7281-0084-8
223928
  Самарский А.А. Введение в численные методы / А.А. Самарский. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
223929
  Самарский А.А. Введение в численные методы : учеб. пособие / А.А. Самарский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 288 с.
223930
  Самарский А.А. Введение в численные методы : Учебное пособие для вузов / А.А.Самарский. – 3-е изд., стереорип. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 288с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-8114-0602-9
223931
  Ортега Д. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений : Пер. с англ. / Д. Ортега, У. Пул; Под ред. А.А. Абрамова. – Москва : Наука, 1986. – 288с.
223932
  Родыгина В.Г. Введение в шлиховой метод / В.Г. Родыгина. – Томск, 1985. – 104с.
223933
  Харборн Джеффри Введение в экологическую биохимию / Харборн Джеффри. – М., 1985. – 311с.
223934
  Шкорбатов Г.Л. Введение в экологию / Г.Л. Шкорбатов. – Воронеж, 1985. – 76с.
223935
  Доугерти Кристофер Введение в эконометрику = Introduction to econometrics : Учебник для студ.эконом. спец. вузов / Доугерти Кристофер; Пер. с англ. Е.Н. Лукаш, О.Ю. Шибалкин, О.О. Замков; Научн. ред. О.О. Замков. – Москва : Инфра-М, 2001. – 402с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-86225-458-7
223936
  Доугерти К. Введение в эконометрику = Introduction to econometrics : учебник для студ. экон. спец. высших учеб. заведений / Кристофер Доугерти ; [пер. с англ. : О.О. Замков, Е.Н. Лукаш и др. ; науч. ред перевода О.О. Замков]. – Изд. 2-е. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – XII с., 420 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 407-408. – (Университетский учебник). – ISBN 5-16-001463-2


  Пер. с англ. Базовый учебник для студентов экономических специальностей, изучающих курс эконометрики. Полезен при решении широкого круга прикладных проблем в практической работе
223937
  Семевский Б.Н. Введение в экономическую географию : учеб. пособ. / Б.Н. Семевский. – Ленинград : ЛГУ им. А.А. Жданова, 1972. – 336 с.
223938
  Семевский Б.Н. Введение в экономическую географию : учеб. пособ. для студ. геогр. ф-ов ун-ов / ЛГУ им. А.А. Жданова; Б.Н. Семевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 334 с.
223939
  Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию : (Учеб. пособие для физ. спец. вузов) / В.И. Малышев. – Москва : Наука, 1979. – 478с.
223940
  Мешков О.Ф. Введение в электродинамику плазмы / О.Ф. Мешков. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1987. – 170с.
223941
  Пушкарь Н.С. Введение в электронно-микроскопическую технику для медико-биологических исследований / Н.С. Пушкарь, А.С. Капрельянц. – К., 1982. – 191с.
223942
  Дамаскин Б.Б. Введение в электрохимическую кинетику : Учебное пособие / Б.Б. Дамаскин, О.А. Петрий. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1983. – 400 с.
223943
  Шаталов А.Я. Введение в электрохимическую термодинамику / А.Я. Шаталов. – М., 1984. – 215с.
223944
  Дамаскин Б.Б. Введение в электрохисическую кинетику / Б.Б. Дамаскин. – М, 1975. – 416с.
223945
  Ольдекоп Ю.А. Введение в элементоорганическую химию / Ю.А. Ольдекоп, Н.А. Майер. – Минск, 1973. – 237с.
223946
  Громов В.К. Введение в эллипсометрию : учеб. пособие / В.К. Громов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 192 с.
223947
  Шванвич Б.Н. Введение в энтомологию / Б.Н. Шванвич. – Л., 1959. – 341с.
223948
  Волошин В.В. Введение в эпистемологию религии // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 4. – С.105-113. – ISSN 1728-3671
223949
  Домбровская Т.И. Введение в эстетику : спецкурс / Т.И. Домбровская; Курский гос. ун-т. – Курск : КГУ, 2007. – 200с. – ISBN 978-5-88313-545-2
223950
  Шпет Г. Введение в этническую психологию / Г. Шпет. – Москва, 1927. – 147 с.
223951
  Румынина В.В. Введение в юридическую специальность : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В.В. Румынина. – Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2007. – 208 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-110-7
223952
  Рицлер В. Введение в ядерную физику / В. Рицлер. – Москва, 1948. – 332с.
223953
  Мухин К.Н. Введение в ядерную физику / К.Н. Мухин. – Москва, 1963. – 588 с.
223954
  Мухин К.Н. Введение в ядерную физику : Учебник / К.Н. Мухин. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Атомиздат, 1965. – 720 с.
223955
  Коллиер Джон Введение в ядерную энергетику. / Коллиер Джон, Хьюит Джеффи. – М., 1989. – 255с.
223956
  Машбиц Е.И. Введение в язык Лого : Учебное пособие для ПТУ / Е.И. Машбиц. – Київ : Вища школа, 1989. – 207с.
223957
  Эндзелин Я. Введение в языковедение : из лекций, читанных в 1909/10 акад. году / Эндзелин Я. – Харьков : Тип.-Литогр. С. Иванченко
Ч. 1. – 1910. – 120 с.
223958
  Ушаков Д.Н. Введение в языковедение : подробный конспект лекций прив.-доц. Д.Н. Ушакова на Педагогических курсах Моск. о-ва восп. и учит. / Д.Н. Ушаков. – Москва : Лит. В. Рихтер, 1912. – 93 с.
223959
  Бодуэн Введение в языковедение / Бодуэн де Куртэнэ И.А. – Изд. 4-е. – [С.Пб.] : Литография Богданова, 1913. – 212с.
223960
  Шор Р.О. Введение в языковедение : учебник для гос.ун-тов и пед. вузов / Р.О. Шор, Н.С. Чемоданов ; под общ. ред. И.И. Мещанинова. – Москва : Гос.учеб.пед.изд-во Наркомпроса РСФСР, 1945. – 279 с.
223961
  Реформатский А.А. Введение в языковедение : Учебник для филол. фак. пед. ин-тов / А.А. Реформатский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва, 1967. – 542с.
223962
  Реформатский А.А. Введение в языковедение : учебник для студ. филологических специальностей высших педагогических учеб. заведений / А.А. Реформатский ; [ под ред. В.А. Виноградова ]. – Изд. 5-е, исправл. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 536 с. – (Классический учебник). – ISBN 978-5-7567-0377-1


  Учебник для студентов филологических специальностей пед. вузов
223963
  Кочергина В.А. Введение в языковедение. Основы фонетики-фонологии. Грамматика : пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Восточные языки и литература" / В.А. Кочергина. – Москва : МГУ, 1979. – 208 с. – Библиогр.: с. 195-205
223964
  Кудрявский Д.Н. Введение в языкознание / Д.Н. Кудрявский. – Юрьев (Дерпт) : Тип. К. Маттисена, 1912. – 130 с.
223965
  Кудрявский Д.Н. Введение в языкознание / Д.Н. Кудрявский. – Юрьев (Дерпт) : Тип. К. Маттисена, 1913. – 130 с.
223966
  Чикобава А.С. Введение в языкознание : учебное пособие для гос. ун-тов педагогических институтов / А.С. Чикобава. – Москва : Гос. учебно-пед. и-во М-ва просвещ. РСФСР
Ч. 1. – 1952. – 243 с.
223967
  Чикобава А.С. Введение в языкознание : учебное пособие для гос. ун-тов педагогических институтов / А.С. Чикобава. – 2-е изд. – Москва : Гос. учебно-пед. и-во М-ва просвещ. РСФСР
Ч. 1. – 1953. – 243 с.
223968
  Бигаев Р.И. Введение в языкознание : пособие для педагогических вузов Узбекистана / Р.И. Бигаев, П.А. Данилов. – Ташкент : Учпедгиз УзССР, 1954. – 232 с.
223969
  Мучник И.П. Введение в языкознание / И.П. Мучник ; Гл. управл. высш. и сред. педагог. учеб. зав. Министерства просвещ. РСФСР, научно-метод. каб. по заочн. обуч. учителей. – Москва : Гос. учебно-педагог. изд. Мин-ва просв. РСФСР, 1955. – 109, [1] с.
223970
  Мучник И.П. Введение в языкознание / И.П. Мучник. – М., 1956. – 56с.
223971
  Агаян Э.Б. Введение в языкознание / Э.Б. Агаян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Изд. Ереван. ун-та, 1959. – 616 с.
223972
  Мучник И.П. Введение в языкознание / И.П. Мучник. – 2-е изд. – М., 1961. – 155с.
223973
  Ардентов Б.П. Введение в языкознание : курс лекций для студ. Кишиневского гос. ун-та / Б.П. Ардентов ; Мин-во народного образования МССР ; Кишиневский гос. ун-т. – 2-е изд., исправленное и доп. – Кишинёв, 1963. – 241 с. – На правах рукописи
223974
  Головин Б.Н. Введение в языкознание / Б.Н. Головин. – Москва, 1966. – 332с.
223975
  Рихтер Г.И. Введение в языкознание / Г.И. Рихтер. – Донецк
1. – 1966. – 27с.
223976
  Рихтер Г.И. Введение в языкознание / Г.И. Рихтер. – Донецк
3. – 1966. – 29с.
223977
  Рихтер Г.И. Введение в языкознание / Г.И. Рихтер. – Донецк
4. – 1966. – 23 с.
223978
   Введение в языкознание : для студ. заочного обучения. – изд. 2-е испр. и доп. – Саратов : Изд. СГУ
Вып. 1. – 1967. – 87с.
223979
  Кочергина В.А. Введение в языкознание : (материалы к курсу для востоковедов) / В.А. Кочергина. – Москва : МГУ, 1970. – 526 с.
223980
  Головин Б.Н. Введение в языкознание / Б.Н. Головин. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1973. – 320с.
223981
  Маслов Ю.С. Введение в языкознание / Ю.С. Маслов. – Москва, 1975. – 328с.
223982
   Введение в языкознание : учеб. пособие для студ. заочного отделения. – Москва
Часть. 1 : Языкознание, его предмет и задачи. Фонетика и фонология. – 1975. – 165с.
223983
   Введение в языкознание : учеб. пособие для студ. заочного отделения. – Москва
Часть. 3 : Грамматика. – 1975. – 165с.
223984
  Норман Б.Ю. Введение в языкознание : хрестоматия. Учебное пособие / Б.Ю. Норман. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 366 с.
223985
  Головин Б.Н. Введение в языкознание : учебное пособие / Б.Н. Головин. – 3-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1977. – 311 с.
223986
  Кодухов В.И. Введение в языкознание / В.И. Кодухов. – Москва, 1979. – 351с.
223987
  Головин Б.Н. Введение в языкознание / Б.Н. Головин. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 231с.
223988
  Норман Б.У. Введение в языкознание / Б.У. Норман, Н.А. Павленко. – Минск, 1984. – 365с.
223989
  Широков О.С. Введение в языкознание / О.С. Широков. – Москва, 1985. – 263с.
223990
  Маслов Ю.С. Введение в языкознание / Ю.С. Маслов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 272 с.
223991
  Кочергина В.А. Введение в языкознание / В.А. Кочергина. – Москва : МГУ, 1991
223992
  Вендина Т.И. Введение в языкознание : учеб. пособие для студентов педвузов / Т.И. Вендина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2008. – 391 с. – ISBN 978-5-06-004938-1
223993
  Кудрявцев А.А. Введение в языкознание. / А.А. Кудрявцев. – М., 1946. – 56с.
223994
  Мучник И.П. Введение в языкознание. Контрольные работы и материалы к изучению курса : пособие для заочных отделений пед. и учительских ин-тов / И.П. Мучник ; Гл. управл. высш. и сред. педагог. учеб. зав. Министерства просвещ. РСФСР, научно-метод. каб. по заочн. обуч. учителей. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 56с.
223995
  Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. Курс лекций. / В.Н. Перетрухин. – Белгород, 1968. – 360с.
223996
  Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. Курс лекций. / В.Н. Перетрухин. – 2-е изд. – Воронеж, 1972. – 359с.
223997
  Мещанинов И.И. Введение в яфитидологию / И.И. Мещанинов. – Л, 1929. – 203с.
223998
  Купцов А.И. Введение вгеографию культурных растений / А.И. Купцов. – М, 1975. – 296с.
223999
  Махний М. Введение во взглядоведение: Научно-популярный обзор. / М. Махний. – Чернигов, 1993. – 31с.
224000
  Гудиева Х Л. Введение всеобщего обязательного начального обучения в Ингушетии // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,