Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
223001
  Маркова Л.О. "Вебквест" як одна з форм проектної діяльності // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 31/32 (437/438 ). – С. 7-10


  Наш світ нестримно змінюється, тому змінюються й вимоги до майбутніх фахівців. Уже зараз роботодавці висувають вимогу вміння працювати в команді як одного з критеріїв під час прийому на роботу. Швидкість отримання інформації збільшилася в багато разів. ...
223002
  Измайлов Владимир "Вега" звезда русского гостеприимства : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-20 : Фото
223003
  Галата С. "Ведмежі послуги": дорого // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  "...Українські університети лише недавно вийшли на "стежку війни" з академічної недоброчесністю. Для того, щоб результати цієї боротьби ставали вагомішими, нашим активістам варта взяти на озброєння досвід колег з європейських вишів, які вже багато ...
223004
  Попов С. "Ведь бывает, бывает. как с гуся вода" : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 10 (657). – С. 11-16. – ISSN 0132-2036
223005
  Люкс Леонид "Веймарская Россия?" - заметки об одном спорном понятии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 16-28. – Бібліогр.: с. 16-26. – ISSN 0042-8744
223006
  Мандельштам О.Э. "Век мой зверь мой..." : Поэзия и проза / О.Э. Мандельштам. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 576с. – (Русская класика. ХХ век). – ISBN 5-04-009449-3; 5-04-009246-6
223007
  Мандельштам О.Э. "Век мой, зверь мой ..." : Стиховорения / О.Э. Мандельштам. – Москва : АСТ, 2002. – 222с. – (Классическая и современная поэзия). – ISBN 5-17-014109-2
223008
  Никуличев Ю. "Век шествует путем своим железным" // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.104-134. – ISSN 0042-8795
223009
  Соболєв Б. "Вексель без суми" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 20-21


  Як Україна зірвала план врятування Союзу фінансовими методами, підготовленими прибічниками СРСР. "Імперія, як виявилось, ще не загинула. Вона збереглася у вигляді федерації 84 адміністративно-територіальних утворень, до яких 2014 року Москва, в ...
223010
   Вдосконалена система переміщення вістря в скануючому тунельному мікроскопі / А.М. Горячко, О.Г. Колесник, С.П. Кулик, П.В. Мельник, М.Г. Находкін, В.І. Чичирко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 363-368. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано конструкцію надвисоковакуумного сканую чого тунельного мікроскопу (СТМ) з покращеними системами грубого та тонкого позиціонування вістря. Система грубого позиціонування (підводу) мала за основу відому конструкцію типу "walker". Її модифікація ...
223011
   Вдосконалений метод обчислення тривимірних комп"ютерно синтезованих голограм / Є. Брагінець, В. Гірник, В. Курашов, О. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-13. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалений метод комп"ютерного синтезу тонкошарової тривимірної голограми, відновлюваної в білому світлі. Як об"єкт виступала тривимірна сцена, що інтерпретовано як сукупність елементарних точкових джерел. Інтерферограму розраховано за ...
223012
  Глотов В.М. Вдосконалений спосіб визначення дисторсії цифрових знімальних камер / В.М. Глотов, В.В. Чижевський // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-45 : мал., табл. – Бібліогр.: 7 назв
223013
  Чечельницький В.С. Вдосконалені методи та засоби сумісної передачі голосу та даних по проводових каналах зв"язку на базі хDSL технологій : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Володимир Сергійович Чечельницький:; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
223014
  Касьянюк Сергій Володимирович Вдосконаленння технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного устаткування для реалізаціі процессу волочіння багатошарових поліметалевих композицій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.05. / Касьянюк Сергій Володимирович; Донбаська держ. машинбуд. академія. – Краматорск., 1999. – 18л.
223015
  Нікіфоров А.П. Вдосконалення автокомпенсантів в мережах із резонансним заземленням нейтралі : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Нікіфоров А. П.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1997. – 19л.
223016
  Осіпов К.М. Вдосконалення автоматизованих систем керування приймальноздавальними випробуваннями ДВЗ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Осіпов Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
223017
  Богдан Г.А. Вдосконалення акустичних методів контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Богдан Галина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
223018
  Касимов Р.Р. Вдосконалення алгоритмів QoS маршрутизації в мережах з технологією IP/ MPLS на основі прогнозу трафіка : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Касимов Р.Р. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
223019
  Кузьменко М.Д. Вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності військовослужбовця через застосування "теорії латентної характеристики" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-28. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається "теорія латентної характеристики" та її застосування для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності. Наведені варіанти тестових моделей, їхні переваги, сфери застосування, передбачається можливість їхнього ...
223020
  Пельтек Л.В. Вдосконалення аналізу кредитного портфеля комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 262-269. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
223021
  Левандівський О.Т. Вдосконалення безготівкових розрахунків в АПК України : Автореф... канд. екон.наук: 08.04.03 / Левандівський О.Т.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 18л.
223022
  Голов С. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 3-17 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
223023
  Бєлоус Н.Д. Вдосконалення бюджетного механізму в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 13-18
223024
  Овчаренко О.М. Вдосконалення взаємодії органів кримінальної юстиції // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – Вип. 25 : До 20-річчя НАПрН України. – С. 115-125. – ISSN 2079-6242
223025
  Березовська Н. Вдосконалення видів покарань неповнолітніх у виді виправних та громадських робіт
223026
  Березовська Н. Вдосконалення видів покарань неповнолітніх у виді виправних та громадських робіт // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 328-330. – ISBN 978-617-7069-17-0
223027
  Максута О.А. Вдосконалення визначення ліквідності підприємств // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-99. – ISBN 966-614-021-7
223028
  Романюк М. Вдосконалення відносин держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України / М. Романюк, Р. Білик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вдосконаленню відносин держави та платників податків у сфері оподаткування та форму-ванню їх нової якості, що проявляється, з однієї сторони в налагодженні партнерських стосунків, з іншої - в формуванні податкової культури. ...
223029
  Воронін О. Вдосконалення відносин між власниками реального і людського капіталів / О. Воронін, О. Пастух, О. Стасюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
223030
  Дрозд І.К. Вдосконалення внутрішнього контролю на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 83-88. – Бібліогр.: на 19 пунктів
223031
  Савелко С.О. Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 40-42
223032
  Євтушевська О.В. Вдосконалення внутрішньокорпоративних відносин в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С.275-279


  Висвітлюються особливості формування внутрішньокорпоративних відносин в Україні. Обгрунтовуються рекомендації стосовно їх вдосконалення в умовах вітчизняної економіки Distinctiveness of forming of an intracorporaiive relations in Ukraine are ...
223033
   Вдосконалення галузевої струстури харчової промисловості Української РСР. – К, 1974. – 104с.
223034
  Артюшенко Б.А. Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Артюшенко Б.А. ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
223035
  Семінська Н.В. Вдосконалення гідроструминних технологій з врахуванням особливостей формування струменів високого тиску : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.05 / Семінська Н.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
223036
  Пилипенко А.Я. Вдосконалення господарського механізму в будівництві (правові питання) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассмотрены наиболее существенные вопросы совершенствования хозяйственного механизма в строительстве, которые подлежат практической реализации в одиннадцатой пятилетке в соответствии с решением ХХVI съезда КПСС и нормами действующего ...
223037
  Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю в сфері рекламної діяльності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 480-483. – ISBN 966-660-151-6
223038
  Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю рекламної діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 205-212. – ISBN 966-7784-65-7
223039
  Луценко Т.А. Вдосконалення державного механізму фінансування науки у вищих навчальних закладах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 121-124. – ISSN 2306-6814
223040
  Цевельов О.Є. Вдосконалення державного реагування на загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону в умовах ведення "гібридної війни" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 137-142. – ISSN 2306-6814
223041
  Кузьменко Л.Г. Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 102-105
223042
  Орленко Я.Ю. Вдосконалення державного регулювання інвестиційних процесів у аграрному секторі економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 137-136 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
223043
  Ластовецький А. Вдосконалення державного регулювання підприємництва в ракурсі адміністративної реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-25. – ISSN 0132-1331
223044
  Бескид Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Й. Бескид, О. Шашкевич // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
223045
  Любченко О.М. Вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 148-150.
223046
  Павловська О. Вдосконалення державного та регіонального регулювання оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-39
223047
  Місяць О.О. Вдосконалення державного фінансового контролю - необхідний захід державного управління // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 118-124


  Стаття присвячена особливостям та значенню державного фінансового контролю, необхідності його вдосконалення як важливої функції управління фінансово- майновими ресурсами держави. Статья посвящена особенностям и значению государственного финансового ...
223048
  Папуша В.С. Вдосконалення державної служби: перехід до надання сервісних послуг // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 134-135
223049
  Полковніченко Дмитро Вікторович Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.09.01 / Полковніченко Д. В.; Донецьк. нац. технічний ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
223050
  Берднікова К. Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості змін, внесених до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", та наводиться рад недоліків, які існують у боротьбі з корупцією в умовах сьогодення. Исследуются особенности изменений, внесенных в Закон Украины ...
223051
  Романчик С.В. Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 121-125


  Проведено аналіз діючого законодавства у сфері переробки відходів як одного із джерел виробництва та використання альтернативних джерел енергії. Досліджено соціально-політичні аспекти стимулювання використання нових технологій у сфері переробки ...
223052
  Єремейчук Р. Вдосконалення діяльності державного казначейства: регіональний аспект : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 34-36
223053
  Котик Т.Я. Вдосконалення діяльності органів державного нагляду за охороною праці: міжнародний досвід України // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 116-118. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
223054
  Безчерев О.С. Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на основі дослідження процесу допалювання відхідних конверторних газів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.02 / Безчерев О.С.; Приазовський держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
223055
  Ситкин В.П. Вдосконалення економічного механізму господарювання в АПК / В.П. Ситкин. – К., 1989. – 181с.
223056
  Франчук І.А. Вдосконалення енергетичної політики в Україні : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 67-69
223057
  Діденко О.М. Вдосконалення ергономічної системи "працівник - вітроенергетична установка - середовище" за фактором шуму з використанням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Діденко Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
223058
  Федосєєва Т. Вдосконалення житлового законодавства: деякі питання формування фонду соціального призначення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.94-97. – ISSN 0132-1331
223059
  Словська І. Вдосконалення законодавства про вибори народних депутатів України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 1561-4999
223060
  Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.11-19. – ISSN 0132-1331
223061
  Маркін В. Вдосконалення законодавства про кримінально-правову охорону релігійних споруд, культових будинків та релігійних святинь // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 103-108
223062
  Пашинський В.Й. Вдосконалення законодавства про статус військовослужбовців // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 344
223063
  Гребенюк М. Вдосконалення законодавства у сфері здійснення державних закупівель продовольства як складова системи забезпечення продовольчої безпеки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 9-13
223064
  Луценко А.В. Вдосконалення законодавства України з метою покращення інвестиційного клімату // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 76-82.
223065
  Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань : автореф. дис. ... канд. юрид наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
223066
  Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 241 л. – Бібліогр. л. 184-241
223067
  Сирота Дмитро Михайлович Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сирота Д. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. – Бібліогр.: л.200-222
223068
  Сирота Дмитро Михайлович Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сирота Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв.
223069
  Чеханюк Л. Вдосконалення законодавства України щодо захисту жертв насильства у сім"ї // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
223070
  Бабич О.М. Вдосконалення законодавства щодо забезпечення децентралізації виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 202-207. – ISSN 1563-3349
223071
  Мудрик К.А. Вдосконалення законодавства щодо правового статусу голів місцевих рад // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 33-37. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
223072
  Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 107-113. – ISSN 0132-1331
223073
  Лібіх К.О. Вдосконалення законодавчого забезпечення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні відповідно до норм міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.96-99. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані проблеми розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні, що потребують вирішення на законодавчому рівні, обґрунтована необхідність і запропоновані пропозиції стосовно вдосконалення ...
223074
  Антонюк Н. Вдосконалення законодавчої конструкції складу "умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини" (ст. 117 КК України) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 198-206. – (Серія юридична ; Вип. 49)
223075
  Демченко С.Ф. Вдосконалення Закону України "Про акціонерні товариства" як чинник ефективності господарського судочинства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 98-103.
223076
  Голіна В. Вдосконалення запобіжної функції кримінального законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 95-95
223077
  Єгорова Л. Вдосконалення засобів діагностики знань з хімії за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 77-79


  Розглянуто особливості застосування тестових завдань при вивченні хімії. Наведені приклади тестових завдань, диференційованих за ступенем складності.
223078
  Папп В. Вдосконалення інвестиційної політики в країні та її вплив на розвиток інвестиційного процесу в регіоні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 50-58. – ISSN 1562-0905
223079
  Грек Б.М. Вдосконалення інституту кримінально-правової відповідальності за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства-нагальна потреба сьогодення // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 74-82
223080
  Биконя С.Ф. Вдосконалення інституту податкового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 30-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1729-7206
223081
  Росоляк О. Вдосконалення інституту правової відповідальності за бюджетні правопорушення як засада розвитку бюджетної політики України // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 128-129
223082
  Сердюк В. Вдосконалення інституту представництва інтересів Верховного Суду України у конституційному провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-103.
223083
  Дьордяй В.П. Вдосконалення інституту студентського самоврядування як пріоритет розвитку вищої освіти в Україні // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 150-153. – ISBN 978-617-7363-09-4
223084
  Конотоп Г.О. Вдосконалення інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 26-31. – ISSN 2309-1533


  В умовах глобалізаційних процесів та необхідності в прискоренні темпів трансформації в нашій країні інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування набувають дедалі більшого значення. Тому, на думку автора, без вирішення даного питання вихід ...
223085
  Міщенко С. Вдосконалення інституційної структури нагляду за фінансовим сектором : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-56 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
223086
  Браткова І.М. Вдосконалення інструментів ринку боргових цінних паперів уряду в контексті глобальних тенденцій // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 136-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
223087
  Бєдная В.Б. Вдосконалення інфраструктури соціальної роботи України на етапі входження її в європейське співтовариство // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 62-72
223088
  Колісніченко Н.М. Вдосконалення кадрової політики державної служби в інституціях ЄС // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 324-325. – (Право. Економіка. Управління)
223089
  Луньов Є.Г. Вдосконалення каналів контролю поля атмосферного тиску для поверхневих дрейфуючих буїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Луньов Євген Геннадійович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
223090
  Кулинич Р.О. Вдосконалення комплексного оцінювання результатів діяльності місцевих державних адміністрацій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 333-341. – (Право. Економіка. Управління)
223091
  Кочан Роман Володимирович Вдосконалення компонентів прецизійних розподілених інформаційно-вимірювальних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / Кочан Р.В.; Нац. акад. наук України; Фіз.-механ. ін-т Г.В. Карпенка. – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
223092
  Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-116. – ISSN 0132-1331
223093
  Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-116. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
223094
  Шевченко А.Є. Вдосконалення конституційно-правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина на сучасному етапі державотворення / А.Є. Шевченко, Л.В. Гапоненко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 77-83. – ISSN 2306-9082
223095
  Бойко Є. Вдосконалення контролю за договірними забов"язаннями // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 1 (84). – С. 8-21


  Нещодавно набрало чинності зміни до законодавчого Акту, який визначає основні засади діяльності та повноваження державної фінансової інспекції України. Змінився зміст закону. Відтепер це Закон України "Про основні засади здійснення державного ...
223096
  Лошенюк О. Вдосконалення концепції регулювання міжнародної трудової міграції в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 64-74. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
223097
  Колодій О Вдосконалення корпоративного управління банку як елемента державного регулювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 140-145. – ISSN 1562-0905
223098
  Попович В.І. Вдосконалення кредитної політики в комерційному банку / В.І. Попович, М.М. Сливка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 255-261 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
223099
  Криворучко І.О. Вдосконалення кримінально-правової протидії терористичній діяльності з урахуванням світового досвіду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 343-348. – ISSN 2219-5521
223100
  Чистякова А. Вдосконалення кримінального правової охорони економічної конкуренції від антиконкурентних узгоджених дій суб"єктів господарювання // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-6


  У статті розглядаються питання обгрунтованості встановлення кримінальної відповідальності за вчинення окремих видів антикон-курентних узгоджених дій суб"єктів господарювання за допомогою порівняльно-правового, системно-структурного методів ...
223101
  Шавріна І.В. Вдосконалення людини як проблема православної антропології // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 290-293. – ISSN 2076-1554
223102
  Лозниця С.А. Вдосконалення людини: містичні аспекти релігійної традиції Заходу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 121-125. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
223103
  Багінський В.В. Вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 57-60
223104
  Лобода Н.С. Вдосконалення методик прогнозування льодових явищ на річках України на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / Н.С. Лобода, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
223105
   Вдосконалення методики визначення індексів цінності земель населених пунктів / І. Перович, Л. Перович, О. Лудчак, Т. Мартинюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 136-141. – ISSN 0130-1039
223106
  Кіселик О.В. Вдосконалення методики геометричного нівелювання в умовах нестійкої стратифікації атмосфери : автореф. ...канд. техн. наук : 05.24.01 / Кіселик О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв.
223107
   Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі / В.В. Прядко, В.Ж. Євдокименко, Е.О. Юрій, М.В. Карвацький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 69-80. – ISSN 1562-0905
223108
  Аблязов С. Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства / С. Аблязов, А. Алімов // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 10-13. – ISSN 1993-0259
223109
  Швець О.О. Вдосконалення методики позиціонування бренда // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 252-259. – ISSN 2306-4994
223110
  Овечкін В.С. Вдосконалення методики розрахунку максимальної дальності розпізнавання тепловізійних систем спостереження : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.07 / Овечкін В.С.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
223111
  Кульбашна Я.А. Вдосконалення методики формування іншомовної компетентності майбутніх лікарів у контексті невідкладних станів / Я.А. Кульбашна, В.О. Захарова, О.Г. Ткачук // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 209-214 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2078-4643
223112
  Присяжнюк Т.І. Вдосконалення методичних засад та технічних засобів відтворення витрати газу в діапазоні від 0,001 до 0,016 м3/год : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Присяжнюк Тарас Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
223113
  Кондратьєва Д.О. Вдосконалення методичних підходів до визначення плати за використання природних ресурсів у контексті державного управління сталим розвитком // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 130-132. – Бібліогр.: 7 назв
223114
  Науменко І. Вдосконалення методичних підходів до оцінки стану та ефективності функціонування системи матеріально-технічного забезпечення агропромислового виробництва // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 80-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
223115
  Гадяка В.Г. Вдосконалення методів балансування роторів турбокомпресорів на основі ідентифікації їх математичних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 - динаміка та міцність машин / В.Г. Гадяка ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2008. – 20 с. – біблогр.: 8 назв
223116
  Марусенков А.А. Вдосконалення методів визначення метрологічних характеристик магнітометричних інформаційно-вимірювальних систем : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.06 / Андрій Анатолійович Марусенков; НАН України; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
223117
  Безрук З.Д. Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Безрук Зоя Домініківна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
223118
  Мисенко С.В. Вдосконалення методів і засобів діагностування елегазових вимикачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мисенко Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назви
223119
  Небера О.О. Вдосконалення методів і засобів моделювання систем електропостачання з двигунним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Небера Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
223120
  Борисенко В.І. Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.14 / Борисенко Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
223121
  Мельникова Олена Вячеславівна Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових потенціалів серця в системі електрокардіографії високого підсилення : Автореф. дис. ... канд.техн. наук; 05.11.17 / Мельникова О.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
223122
  Слободянюк Д.І. Вдосконалення методів ідентифікації технічного стану порішневих кілець суднового малообертового дизеля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Слободянюк Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
223123
  Руденко С.С. Вдосконалення методів контролю та діагностики заземлювальних пристроїв діючих високовольтних енергооб"єктів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Руденко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
223124
  Попов С.О. Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд : Автореферат дис. ...д-ра техн. наук: Спец.05.15.02 / Станіслав Олегович Попов; МОНУ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв
223125
  Волох А.В. Вдосконалення методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Волох Андрій Вікторовіч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
223126
  Олійник В.В. Вдосконалення методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів в системах LTE : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Олійник В.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв.
223127
  Буратинський В. Вдосконалення методів оцінки фінансових інвестицій на основі міжнародних стандартів обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.32-36
223128
  Ліщина Н.М. Вдосконалення методів побудови та структурної організації паралельної пам"яті з впорядкованим доступом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ліщина Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцьк. ін-т розвитку людини вищого навч. закладу " Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Луцьк, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
223129
  Бужбецький Р.Ю. Вдосконалення методів попередження зіткнення суден з урахуванням особливостей їх взаємодії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Бужбецький Ростислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
223130
  Корбутяк В.М. Вдосконалення методів розрахунку максимальних витрат на основі параметрів руслового процесу (на прикладі річок Українських Карпат) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.16 - гідравліка та інж. гідрологія / Корбутяк В.М. ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
223131
  Козлов Ю.В. Вдосконалення методів та засобів вимірювання параметрів сигналів і навантаження лінії передавання НВЧ : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Козлов Ю.В. ; Севастоп. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
223132
  Новосад Володимир Миколайович Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05.24.01 / Новосад В. М.; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 18 с.
223133
  Князь О.І. Вдосконалення методів та засобів дистанційного спостереження навігаційних об"єктів на шляху судна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Князь Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
223134
  Рожнова Т.Г. Вдосконалення методів та засобів для вимірювання тиску в аеродинамічних об"єктах : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Рожнова Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
223135
  Божко К.М. Вдосконалення методів та засобів контролю дефектів фотоелектричних сонячних батарей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Божко Костянтин Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.:25 назв
223136
  Мухлинін С.М. Вдосконалення методів та засобів контролю якості ізоляційного покриття трубопроводів, що знаходяться у вологих грунтах та під водою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Мухлинін Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
223137
  Безгачнюк Я.В. Вдосконалення методів та пристроїв забезпечення простежуваності вимірювань об"єму та об"ємної витрати газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Безгачнюк Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
223138
  Сєрік Ю.В. Вдосконалення методів управління кредитним ризиком // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 11-14
223139
  Правик Ю.М. Вдосконалення методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв"язку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.06 / Юлія Миколаївна Правик; МОН України; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
223140
  Кириленко О. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 7-16. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
223141
  Боков О. Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: 6 назв
223142
  Бобарикіна О.М. Вдосконалення методології з оцінки управління підприємствами санаторно-курортного та туристського комплексу / О.М. Бобарикіна, А.А. Лавріченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 88-91
223143
  Ковальова Т.М. Вдосконалення методології статистики корпоративного сектора економіки України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 12-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
223144
  Лисенко Н.М. Вдосконалення методологічних засад автоматизації обліку суб"єктів господарювання : контроль та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 150-160 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
223145
  Ареф"єв С.О. Вдосконалення методологічних основ до діагностики потреб авіакомпаній у реструктуризації // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 84-92. – ISSN 2075-4892
223146
  Сафонова В. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріориту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 54-59. – ISSN 1810-3944
223147
  Добруцький А.С. Вдосконалення методологічної основи системи казначейського обслуговування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 209-211. – ISSN 2306-546X
223148
  Соколенко Людмила Олексіївна Вдосконалення методу оцінки драпірування як фактору естетичних властивостей текстильних матеріалів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.19.08 / Соколенко Людмила Олексіївна; Київ. держ. торговельно-економ. ун-тет. – К., 1997. – 18л.
223149
  Бистра І.М. Вдосконалення методу та засобу ультразвукової товщинометрії виробів з матеріалів зі значним загасанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Бистра Інна Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
223150
  Меленюк В.О. Вдосконалення механізмів державного регулювання соціального розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 103-106
223151
  Гусарова М.Ю. Вдосконалення механізмів державного управління кластерами в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 192-197


  Досліджено типові варіанти проведення кластерної політики у залежності від ролі держави. Проаналізовано світовий досвід реалізації державної кластерної політики. Визначено складові державного регулювання економіки регіону. Виявлено чинники повільного ...
223152
  Мороз С.А. Вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти на рівні функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 10. – C. 13-21. – ISSN 2311-6420
223153
  Козир С.М. Вдосконалення механізмів державної підтримки аграрного сектора економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 120-122
223154
  Головка А.А. Вдосконалення механізмів залучення громадянського суспільства до реалізації політики безпеки у інформаційній сфері України // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 86-98. – ISSN 2415-7732
223155
  Сабадаш К. Вдосконалення механізмів контролю та ефективності використання коштів позик МБРР // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 312-318. – Бібліогр.: на 7 пунктів
223156
  Фомін І.С. Вдосконалення механізмів особливих видів мита в контексті приєднання України до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 177-183.
223157
  Наорс Вдосконалення механізмів резервування канальних ресурсів широкосмугових систем безпроводового зв"язу : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Наорс І. Анад ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
223158
  Кірєєв Д.Б. Вдосконалення механізмів розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 102-109. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
223159
  Батажок С.Г. Вдосконалення механізмів соціально-економічного захисту населення України в умовах фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 212-221


  Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення соціально-економічного захисту населення в умовах фінансової кризи. Поряд з аналізом причин кризи і зростання інфляції, розглянуті напрямки підтримки малозабезпечених верств населення шляхом ...
223160
  Сичов Г.С. Вдосконалення механізму визначення прибутку як об"єкту оподаткування // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 51-55. – ISBN 978-966-2660-18-0
223161
  Стоян О.Ю. Вдосконалення механізму державного регулювання відновлювальної енергетики як елемента впливу на енергетичну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 146-149. – ISSN 2306-6814
223162
  Батюк А.А. Вдосконалення механізму державного регулювання у сфері працевлаштування молоді // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 22-25
223163
  Митник О. Вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті конституційних перетворень в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 159-160
223164
  Стадник Д. Вдосконалення механізму захисту прав платників податків в Україні на основі досвіду Японії та Китаю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 303-305
223165
  Пельтек Л.В. Вдосконалення механізму кошторисного фінансування бюджетних установ України / Л.В. Пельтек, І.В. Кулько // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 185-188. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
223166
  Сахарук І. Вдосконалення механізму недопущення дискримінації у сфері праці за станом здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-112. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз норм міжнародного та національного трудового законодавства, а також досвіду зарубіжних країн щодо захисту від дискримінації за станом здоров"я. Досліджено спеціальні гарантії щодо захисту окремих категорій працівників, які ...
223167
  Пшик Б.І. Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 56-62. – ISSN 1562-0905
223168
  Бондарчук К.П. Вдосконалення механізму регулювання зайнятості економічно активного населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 193-198
223169
  Скулиш Ю.І. Вдосконалення механізму фінансування соціальної сфери в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 34-36
223170
  Письменна У.Є. Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики : Дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / Письменна У.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 193 л. + Додатки. – Бібліогр.: л. 181-194
223171
  Письменна У.Є. Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики : Автореф. дис. ...канд. екон. наук : Спец. 06.06.01 / Уляна Євгенівна Письменна ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
223172
  Гребельник О.П. Вдосконалення митнотарифної політики України в контексті співпраці з міжнародними фінансовими іститутами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 8-10
223173
  Мітюшкіна Х.С. Вдосконалення міграційної політики України в контексті посилення міжрегіонального співробітництва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 31-40. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
223174
  Бухаров С.В. Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бухаров Сергій Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
223175
  Барило Г.І. Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифікація та метрол. забезпеч. / Барило Г.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
223176
  Мойсеєнко І. Вдосконалення місцевого самоврядування в інформаційній економіці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 85-90. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
223177
  Дутка Г.І. Вдосконалення мови закону - шлях до підвищення його якості // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 67-70. – ISSN 1563-3349
223178
  Демчук О.С. Вдосконалення моніторингу стану басейнів малих річок на основі інформаційно-аналітичної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Демчук Олена Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водн. пробл. і меліорації. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
223179
  Волинець С. Вдосконалення навчального процесу як захід підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 299-300. – ISBN 978-617-7069-28-6
223180
  Варянко Т. Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах / Т. Варянко, Л. Іванченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 134-138. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються шляхи вдосконалення процесу навчання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах на прикладі “Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського”. Особлива увага приділяється забезпеченню цілеспрямованості ...
223181
  Волкова Г.К. Вдосконалення навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах України // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 76-81. – ISSN 2313-500Х


  "Англійська мова (за професійним спрямуванням), як навчальна дисципліна, базується на вивченні студентами фахової, ділової та загальнопобутової лексики та граматичного матеріалу, закладає основи вивчення студентами спеціальних предметів, що передбачає ...
223182
  Львов Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного арбітражу і третейського розгляду спорів у ході судової та конституційної реформ в Україні // Материалы III Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. "Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров" : 13 нояб. 2015 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Київ : МКАС и МАК при ТТП Украины, 2016. – С. 11-16
223183
  Львов Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного комерційного арбітражу і третейського розгляду спорів у процесі судової та конституційної реформ в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932
223184
  Димчук А.В. Вдосконалення національної політики в галузі регулювання ринку туристичних послуг у контексті глобальних викликів і кризових ситуацій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 32-36
223185
  Фомін І.С. Вдосконалення національної системи захисту інтересів України в контексті приєднання до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 5-13.
223186
  Мацук З.М. Вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці у нафтовій промисловості / З.М. Мацук, Т.В. Бунько, В.В. Сафонов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 205-214 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
223187
  Круглова О.А. Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Круглова О. А. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 14 назв.
223188
  Бушманов М.С. Вдосконалення обладнання та технології виготовлення детелей індивідуальної форми в протезобудуванні методом газодетонаційної шатмповки. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.05 / Бушманов М.С.; ХПІ. – Харків, 1994. – 24л.
223189
  Саньоцька Н. Вдосконалення облікового процесу за умов використання інформаційних технологій // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 26-29. – ISSN 1993-0259
223190
  Бабій Л.І. Вдосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 23-25. – Бібліогр.: 5 назв
223191
  Лищенко О.Г. Вдосконалення обліку видатків загального і спеціального фондів бюджетних установ / О.Г. Лищенко, А.І. Шпірна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 173-180. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
223192
  Михайлюта Сергій Леонтійович Вдосконалення обчислювального пристрою частотно-струмових та векторних систем керування об"єктів з асинхронними машинами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Михайлюта С.Л.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
223193
  Слизченко І. Вдосконалення окремих аспектів трудового законодавства щодо регулювання правового статусу професійних спілок // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 72-74
223194
  Дема Д.І. Вдосконалення оподаткування в реформованих підприємствах АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджується питання оподаткування підприємств АПК.
223195
  Бечко П. Вдосконалення оподаткування фермерських господарств : пошуки науковців / П. Бечко, Т. Кучеренко, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 66-67 : Табл.
223196
  Леськів О. Вдосконалення організації державного регулювання рекламної діяльності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 184-188. – ISSN 2078-5860
223197
  Зубчик О.А. Вдосконалення організації державного управління у сфері вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-25. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статтті проаналізовано функції та компетенції органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти після прийняття в новій редакції Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.). Запропоновано шляхи вдосконалення організації державного управління у ...
223198
  Зелінський М.Ю. Вдосконалення організації і координації філософських методологічних семінарів // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 102-105. – ISSN 0130-5719
223199
  Наумова О. Вдосконалення організації інноваційної діяльності персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 47-51
223200
  Буднік М.М. Вдосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків / М.М. Буднік, Т.Т. Аскеров // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 113-120. – ISSN 2226-8820
223201
  Аріков В.Г. Вдосконалення організаційних та економічних засад механізму державного управління сталим розвитком АПК : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 70-72. – Бібліогр.: 6 назв
223202
  Ткачук В.І. Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Ткачук В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
223203
  Семенюк О.Г. Вдосконалення організаційно-правових заходів перевірки благонадійності громадян, які потребують допуску та доступу до державної таємниці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 148-158. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
223204
  Желюк Л. Вдосконалення організаційного механізму аудиту ефективності використання бюджетних коштів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 101-104. – ISSN 1993-0259
223205
  Керецман В. Вдосконалення організаційного механізму державного регулювання розвитку регіонів в Україні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 132-137. – Бібліогр.: на 22 пункта
223206
  Чулак О.В. Вдосконалення організаційної структури управління, орієнтованої на досягнення стратегічних цілей підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 204-208


  Розглянуто основні особливості організаційних структур управління. Визначені ключові фактори впливу на організаційну структуру в контексті концепції стратегічного управління.
223207
  Нетребенко А. Вдосконалення освіти у сфері безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 24-25 : фото
223208
  Філімонов С.О. Вдосконалення п"єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 комп"ютерні системи та компоненти / Філімонов С. О. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 24 назв.
223209
  Сотула Ж.В. Вдосконалення п"єзокерамічних трансформаторів для датчиків механічних величин : Автореф. дис. ....канд технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сотула Ж.В. ; Черкаський держ.технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 34 назви
223210
  Гаращук О. Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С.102-108. – ISSN 2078-1016
223211
  Янкін О.Є. Вдосконалення параметрів буропідривної технології проведення вертикальних стволів для підвищення стійкості породних оголень і кріплення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.04 / Янкін Олександр Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
223212
  Запорожець Г.М. Вдосконалення педагогічної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 3-4 : фото
223213
  Корчинський І.О. Вдосконалення пенсійного забезпечення населення : монографія / І.О. Корчинський, І.З. Ковалів. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 170, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-161. – ISBN 978-966-397-293-5
223214
  Клименко Н.І. Вдосконалення підготовки слідчих як умова оптимізації розслідування // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-35.
223215
  Селіванов А.О. Вдосконалення підготовки спеціалістів-юристів у світлі вимог правової реформи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 3-5. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
223216
  Заїкіна В.В. Вдосконалення підготовки студентів-менеджерів при вивченні математичних та економічних дисциплін // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 430-435. – (0). – ISSN 2078-9165
223217
  Ванагеліс В.Я. Вдосконалення підготовки та проведення Дня ЦО у навчальних закладах - вимога часу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 25-27 : фото
223218
  Когут Ю.М. Вдосконалення підходів до формування та використання місцевих бюджетів / Ю.М. Когут, В.В. Когут // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 157-158. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
223219
  Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 118-124. – ISSN 1818-5754
223220
  Янковий О.Г. Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування / О.Г. Янковий, О.Л. Гура // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 229-238. – ISSN 1993-6788
223221
  Сахарук О. Вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання соціальних послуг членам територіальної громади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 115-118. – ISBN 978-617-7069-15-6
223222
  Ісаєва Н.К. Вдосконалення податкового законодавства України в контексті здійснення податкової реформи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
223223
  Грін О. Вдосконалення податкового регулювання вітчизняної економіки на основі зарубіжного досвіду / О. Грін, С. Шарак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 116-123. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано зарубіжний досвід податкового регулювання економіки, оцінено напрями прояву регуляторної функції податків у податкових системах розвинених країн світу, таких як Велика Британія, Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки тощо. Визначено ...
223224
  Льовочкін С.В. Вдосконалення податкової структури України у контексті євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 93-94
223225
  Давиденко Л.Н. Вдосконалення позасудового механізму захисту прав громадян при здійсненні митних процедур // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.53-57
223226
  Балагура І.В. Вдосконалення показника використання наукової періодики / І.В. Балагура, Д.Ю. Манько, І.В. Горбов // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 7-8. – ISBN 978-966-479-052-6
223227
  Мартинюк Д.М. Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05. 15. 10 / Мартинюк Д. М.; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 19с. – Бібл.: 13 назв
223228
  Саранюк В.І. Вдосконалення порядку розподілу судових справ як одне із завдань судово-правової реформи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 139-145
223229
  Нагребельний В.П. Вдосконалення правового забезпечення виконання інвестиційно - кредитних зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-30
223230
  Мірошниченко А.М. Вдосконалення правового забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 51-60. – ISBN 978-617-7161-20-1


  На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду побудови та функціонування системи реєстрації речових прав на нерухоме майно зроблено висновок за яким оптимальна для України модель реєстраційної системи не повинна передбачати ні прив"язки ...
223231
  Яковенко О. Вдосконалення правового регулювання дистанційної зайнятості в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 344-346. – ISBN 978-617-7069-28-6
223232
  Сахарук І. Вдосконалення правового регулювання захисту від дискримінації окремих категорій працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В науці трудового права особливе місце займає дослідження проблем захисту від дискримінації працівників. Поряд із загальними нормами, які розповсюджуються на всіх працівників, існують і спеціальні, спрямовані надати додаткові гарантії певним категоріям ...
223233
  Русак Д.М. Вдосконалення правового регулювання захисту персональних даних в мережі Інтернет в контексті інтеграції України в світовий інформаційний простір / Д.М. Русак, І.Р. Березовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 74-84. – ISSN 2308-6912


  Використання інформації як невичерпного ресурсу розвитку разом із сучасними досягненнями в галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій поклало початок формуванню світового інформаційного простору, який розкриває перед людством необмежені ...
223234
  Казимирчук О. Вдосконалення правового регулювання іноземців в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 68-70.
223235
   Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 165, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 10). – ISBN 978-617-7087-01-3
223236
  Олефір В.І. Вдосконалення правового регулювання міграційних процесів // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 64-68.
223237
  Повзун С.Л. Вдосконалення правового регулювання порядку реалізації зміни умов трудового договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 181-183
223238
  Мусієнко А. Вдосконалення правового регулювання порялдку трансплантації органів або тканини людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 97-103
223239
   Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, 29-30 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т ; [редкол. : В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, Ю.І. Микитин та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2011. – 153, [1] c. – Бібліогр. в кінці тез доп. – (Правова політика української держави)
223240
  Медведько О. Вдосконалення правового регулювання призначення і звільнення Генерального прокурора України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 3-11
223241
  Кирєєва І.В. Вдосконалення правового регулювання припинення суб"єктивних прав на земельні ділянки внаслідок їх викупу для суспільних потреб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 170-175. – ISSN 1999-5717
223242
  Скорич О. Вдосконалення правового регулювання соціальних відпусток в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 338-340. – ISBN 978-617-7069-15-6
223243
  Мірошниченко А.М. Вдосконалення правового регулювання якості сільськогосподарської продукції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 111-112
223244
  Пальонко А.В. Вдосконалення правового сатусу захистника в кримінальному провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 73-76
223245
  Тимошик Н.П. Вдосконалення принципів побудови та функціонування приманок в задачах захисту комп"ютерних систем та мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тимошик Н.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
223246
  Павловська О.В. Вдосконалення прогнозування фінансового стану підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 120-125. – ISBN 966-614-021-7
223247
  Сорока С.О. Вдосконалення протидії контрабанді наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 208-213.
223248
  Гусак О.Г. Вдосконалення протічних частин занурювання моноблочных насосних агрегатів високої швидкохідності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.04.13 / Гусак О.Г.; Сумский держ. ун-т. – Суми, 1997. – 23 с.
223249
  Теловата М.Т. Вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 420-422. – ISBN 978-617-571-143-9


  "...Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічної галузі - це приоритетний напрям і головне завдання сучасного ВНЗ щодо професійного становлення фахівців у процесі набуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "магістр"."
223250
  Співак І.В. Вдосконалення процедур митного контролю // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 101-110. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
223251
  Костюченко О.Ю. Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 65-68. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
223252
  Сорокіна Л.В. Вдосконалення процедури моніторингу процесів нагромадження вартості капіталу у будівництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 113-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
223253
  Сербін О.О. Вдосконалення процесів систематизації як невід"ємна складова формування електронних ресурсів сучасної бібліотеки / О.О. Сербін, С.В. Галицька // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 332-335. – ISBN 978-966-02-7337-5
223254
  Шарабура Т.А. Вдосконалення процесів термічної переробки водовугільного палива з низькосортного вугілля та відходів вуглезбагачення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шарабура Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
223255
  Голубєв М.В. Вдосконалення процесів фільтрації і охолодження відпрацьованих вихлопних газів суднової дизельної установки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Голубєв Максим Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. мор. акад." (НУ "ОМА"). – Одеса, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
223256
  Нагірна Я.Я. Вдосконалення процесів формування тарифної політики підприємств пасажирського транспорту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.
223257
  Масимик В.Я. Вдосконалення процесу зневоднення та / Масимик В.Я. – Львів, 2002. – 19 л.
223258
  Максимик В.Я. Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.07 / В.Я. Максимик; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
223259
  Добровенко О.А. Вдосконалення процесу стратегічного планування у банківських установах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
223260
  Абрамов С.а. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ / С.а. Абрамов, Н.Є. Гаврилова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 9-11. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
223261
  Лисиченко В.К. Вдосконалення радянської судової статистики в світлі ленінської статистичної методології / В.К. Лисиченко, А.О. Фокіна, І.І. Котюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье освещается значение для советской статистики сформулированных В.И. Лениным методологических и организационных принципов проведения статистических исследований, рассмотрены проблемы судебной статистики и ее роль в улучшении качества работы ...
223262
  Чердаков В.А. Вдосконалення регулювання діяльності державних холдингових і акціонерних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С21-24
223263
  Фомін І.С. Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ - шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 228-233
223264
  Скрипнюк В.М. Вдосконалення регулювання правоохоронної діяльності в процесі розвитку системи органів державної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 168-174. – ISSN 1563-3349
223265
  Сінгаєвський І.П. Вдосконалення регулювання створення та функціонування промислово-фінансових груп в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 145-148
223266
  Шимко О.І. Вдосконалення режимів алітування забезпечення високої жаростійкості виробів із вуглецевих сталей : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів / Шимко О.І. ; Приазовський державний технічний ун-т. – Маріуполь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
223267
  Чабак Ю.Г. Вдосконалення режимів термічної обробки високохромистих комплексно-легованих чавунів з метою поліпшення оброблюваності різанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Чабак Юлія Геннадіївна ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
223268
  Булишева Д.В. Вдосконалення рекреаційного землекористування як складова сталого розвитку міських агломерацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 261-269. – ISSN 1993-6788
223269
  Козаченко О. Вдосконалення референдного законодавства в Україні: окремі аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 35-37. – ISBN 978-617-7069-17-0
223270
  Ільніцький Я. Вдосконалення роботи центрів зайнятості щодо активізації безробітних до пошуку роботи // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 78-82
223271
  Завгородня Т.К. Вдосконалення самостійної роботи студентів як умова ефективності модульно-кредитної системи навчання. / Т. К. Завгородня // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 3-9.
223272
  Фрицький О.Ф. Вдосконалення сесійних форм контролю місцевих Рад за діяльністю їх органів управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье анализируются основные формы сессионного контроля местных Советов за деятельностью их исполнительно-распорядительных органов. На этой основе определяются основные средства повышения их эффективности, заключающиеся в дальнейшей правовой ...
223273
  Шандренко Р.В. Вдосконалення систем метеорного радіозв"язку шляхом використання в них шумоподібних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шандренко Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
223274
  Цопа О.І. Вдосконалення систем передачі інформації по проводових каналах зв"язку на базі хDSL технологій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.02 / Олександр Іванович Цопа; Харківський нац. ун- радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
223275
  Міщенко С. Вдосконалення системи безготівкових роздрібних платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-28. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан і проблеми функціонування платіжних систем і здійснення безготівкових роздрібних платежів в Україні, визначено основні завдання та напрями розвитку національного платіжного простору, обґрунтовано систему заходів щодо розвитку ...
223276
  Чепурна-Кос Вдосконалення системи державного регулювання електроенергетичної галузі України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 3-5
223277
  Лазар В.Л. Вдосконалення системи державного управління та регулювання сфери малого підприємства в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24
223278
  Москалюк С.С. Вдосконалення системи захисту торгових марок в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-66 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
223279
  Соломаха О.В. Вдосконалення системи керування асинхронним електроприводом в системах зрошення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Соломаха Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
223280
  Тимченко І.В. Вдосконалення системи комп"ютеризованого екологічного моніторингу перевантаження шкідливих рідин в акваторіях морських портів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Тимченко І.В. ; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т кораблебуд. ім. Макарова. – Миколаїв, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
223281
  Якименко Ю. Вдосконалення системи контролю якості вищої технічної освіти і Болонський процес // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.80-85. – ISSN 1682-2366
223282
  Мазур В. Вдосконалення системи мотивації праці // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.43-46. – ISBN 966-654-085-1
223283
  Грайзі Н.Н. Вдосконалення системи ниткоподачі плосков"язальною машиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.10 / Грайзі Н. Н.; Держ. Акад. пром. України. – К., 1997. – 15л.
223284
  Васильєва Т.А. Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування / Т.А. Васильєва, Д.Л. Циганюк // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 146-152. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
223285
  Артемов В.Ю. Вдосконалення системи підготовки фахівців в сфері захисту інформації з обмеженим доступом: компетентнісний підхід // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 83-86
223286
  Грішнова О.А. Вдосконалення системи професійної освіти в умовах формування національного ринку праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 179-188. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються соціально-економічні аспекти становлення і вдосконалення нацональної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Оособлива увага приділена проблемам забезпечення процесів ринкових перетворень в ...
223287
  Попова І.А. Вдосконалення системи стимулювання робітників промислових підприємств у ринкових умовах // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.154-159. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
223288
  Берлач Ю.А. Вдосконалення системи третейського судочинства в аспекті протидії рейдерству (недружнім злиттям і поглинанням) в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 151-155
223289
  Лондар О.С. Вдосконалення системи управління борговою сферою України в процесі інтеграції в ЄС // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 2 (71). – С. 57-69


  Проаналізовано відмінності українського та європейського підходів до формування, реалізації моніторингу наслідків боргової політики, використання різноманітних боргових обмежень та показників успішності цієї політики. Угода про асоціацію з Європейським ...
223290
  Макар О.П. Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 284-290. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
223291
  Виговська В.В. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами малих підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 35-40. – Бібліогр.: на 11 пунктів
223292
  Пукач О.О. Вдосконалення системи фінансування закладів культури і мистецтва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
223293
  Старицька О.П. Вдосконалення системи фінансування інноваційної діяльності в Україні / О.П. Старицька, Т.М. Старицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 209-213. – ISSN 0321-0499
223294
  Мітченко Андрій Олександрович Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Мітченко А.О.; НАНУ. Ін-тут колоїдної хімії води ім. А.В.Думанського. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
223295
   Вдосконалення соціалістичних виробничих відносин у період розорнутого будівництва комунізму. – К, 1966. – 159с.
223296
  Чарний Д.В. Вдосконалення способів водо- і енергозбереження в розгалужених зрощувально-обводнюючих систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Чарний Д.В.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-т гідротехніки і меліорації. – К., 1998. – 15л.
223297
  Молеща Б Н. Вдосконалення способів меліорації земель з розвиненим мікрорельєфом : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Молеща Н.Б,; Ін-тут гідротехніки і меліорації. Укр. акад. аграрних наук. – Киев, 1997. – 16л.
223298
  Пілюгін Є.І. Вдосконалення способів підготовки повернення в агломераційному виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Пілюгін Євген Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
223299
  Дармограй О.О. Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-93. – Бібліогр.: 18 назв
223300
  Ціцак Л.М. Вдосконалення стратегічного планування як системи / Л.М. Ціцак, М.Ю. Шеверя, Ю.О. Дідович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 128-135. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
223301
  Субботіна М.Г. Вдосконалення структури і складу спечених інструментальних матеріалів на основі їх трансформацій при мікропластичній деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Субботіна Марія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
223302
  Печуляк В. Вдосконалення структури податкових органів в контексті адміністративної реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.63-68. – ISSN 0132-1331
223303
  Джунь В. Вдосконалення структури провадження у справах про неспроможність: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
223304
  Чепурнов І.А. Вдосконалення структури та інтенсифікація сільськогосподарського виробництва / І.А. Чепурнов. – Київ : Вища школа, 1979. – 128 с.
223305
  Медведєв О. Вдосконалення сучасних методів державного управління під час забезпечення громадського порядку // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 81-85. – ISSN 1561-4999
223306
  Боровик П.М. Вдосконалення сучасних механізмів справляння вітчизняних місцевих податків // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 19-25
223307
  Кемінь Г. Вдосконалення та індивідуалізація навчання у педагогічній спадщині С. Френе // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 80-85. – ISSN 2308-4634
223308
  Мороз Володимир Іванович Вдосконалення та спосіб аналізу елктроприводу постійного струму кар"єрних екскаваторів з тиристорним збудником генератора : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Мороз Володимир Іванович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 16л.
223309
  Левчунь Г.Я. Вдосконалення тарифного регулювання оплати праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 32-34
223310
  Маркіна О.М. Вдосконалення телевізійної вимірювальної системи для визначення геометричних розмірів топологічних елементів типу шкал та сіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Маркіна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
223311
  Ромашов Ю.В. Вдосконалення теоретичних основ обгрунтування працездатності елементів обладнання теплових та ядерних енергоустановок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.14 / Ромашов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
223312
  Богуш Л.Г. Вдосконалення територіальної організації соціальної сфери зоні радіоактивного забруднення України : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.01 / Богуш Л. Г.; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил Укр. – К., 1997. – 23л.
223313
  Ніколенко Л. Вдосконалення термінології проекту Господарського процесуального кодексу України як запорука його подальшої ефективності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 96-106
223314
  Романченко П.В. Вдосконалення технології виготовлення абразивних кругів ручних шліфувальних машин для зменшення їх вібрацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Романченко Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
223315
  Рудік О.Л. Вдосконалення технології виробництва кормових та напівцукрових буряків післяукісно на зрощуваних землях півдня України. : Автореф... канд. с.-г.наук: / Рудік О.Л.; Херсон. сільгосп. ін-т. – Херсон, 1994. – 17л.
223316
  Андросюк М.С. Вдосконалення технології вирощування злитків напівізолюючого арсеніду галію великого діаметру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Андросюк Максим Степанович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
223317
  Копач Галина Євгенівна Вдосконалення технології отримання епоксидних пластифікаторів : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.17.04 / Копач Галина Євгенівна; Мін-во освіти України. Державний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 18л.
223318
  Булах О.В. Вдосконалення технології підготовки та збагачення окислених залізистих кварцитів із застосуванням бішофіту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.08 - збагачення корисних копалин / Булах О.В. ; Мін-во освіти і науки України. Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
223319
  Погорілов Олександр Іванович Вдосконалення технології плавки і лиття алюмінієвих сплавів на основі дослідження їх будови і властивостей в рідкому стані : Автореф... кандид. техн.наук: 05.16.03 / Погорілов Олександр Іванович; Запорізька держ. інженерна Академія. – Запоріжжя, 1998. – 19л.
223320
  Бубнова О.А. Вдосконалення технології розробки техногенних родовищ / О.А. Бубнова, К.В. Бабій, К.С. Левченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
223321
  Конон А.Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Конон Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 23 с. – Bibliogr.: Бїбліогр.: 21 назва
223322
  Заєць Іван Михайлович Вдосконалення технології створення координатної основи для забезпечення загальнодержавного картографування України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / заєць І.М.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
223323
  Ганус В.О. Вдосконалення технології формування плівок на основі кестеритів та вуглецю для сонячних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ганус Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
223324
  Кукура Юрій Андрійович Вдосконалення технологій виготовлення та експлуатації друкарських форм на основі модифікованого полівінілового спирту для трафаретного і офсетного друку : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Кукура Ю.А.; МОіНУ. Укр. акад. друкарства. – Львів, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
223325
  Артеменко Ю.О. Вдосконалення технологій вирощування саджанців актинідії та кизилу : Автореф. дис. ... канд. сільгосп. наук : 06.00.07 / Артеменко Ю.О.; Нац. аграрн. ун-т. – Київ, 1996. – 26 с
223326
  Ярошевський В.П. Вдосконалення технологічних параметрів дуттьових трактів котлів на підставі комплексного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Ярошевський Владислав Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
223327
  Ходирєва А. Вдосконалення трудового законодавства в частині визначення сфери укладення контракту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7069-15-6
223328
  Полуянов В.П. Вдосконалення узагальненої моделі фінансових потоків у водопостачанні : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.П. Полуянов, А.Ю. Савенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 259-267 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
223329
  Дем"яненко П. Вдосконалення управління акціонерними товариствами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 41)


  Аналізуються сучансі системи управління акціонерними товариствами за кордоном і в Україні. Показано основні підходи до прийняття управлінських рішень в європейських країнах. Проаналізовано основну нормативну базу корпоративного управління в Україні і ...
223330
  Кльоба Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 51-53 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
223331
  Курінний О.В. Вдосконалення управління витратами на створення інноваційних продуктів в вищих навчальних закладах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 26-28. – ISBN 978-617-645-234-8
223332
  Розум Н.М. Вдосконалення управління державним боргом як необхідний критерій економічного зростання країни // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 38-40
223333
  Меліхова Т.О. Вдосконалення управління економічною безпекою суб"єктів господарювання: теоретико-методологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 97-102. – ISSN 2306-6806
223334
  Костак З.Р. Вдосконалення управління інноваційними ризиками // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.11. – С. 234-240. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
223335
  Кравченко Марина Олегівна Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.06.02 / Кравченко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.:9 назв.
223336
  Лис І.М. Вдосконалення управління капіталізацією та ліквідністю банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 11-18. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
223337
  Кричинюк А.П. Вдосконалення управління кредитними операціями комерційних банків України в умовах фінансових криз // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 52-68 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-092X
223338
  Романова В.В. Вдосконалення управління людськими ресурсами підприємств // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.188-190
223339
  Нехайчук Д.В. Вдосконалення управління об’єктами комунальної власності // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 11-15
223340
  Барбашова Н. Вдосконалення управління прибережною смугою Азовського та Чорного морів / Н. Барбашова, О. Янукович // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 431-438. – ISSN 1026-9932
223341
  Пузирьова П.В. Вдосконалення управління фінансовим потенціалом підприємств шляхом мінімізації економічного ризику // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 43-46
223342
  Сухонос М.К. Вдосконалення управлінських механізмів реалізації стратегії енергозбереження на підприємствах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 162-168. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
223343
  Золотухіна О. Вдосконалення фанукціонування нотаріату України в сучасних умовах розбудови державності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 36-38
223344
  Кириленко О. Вдосконалення фінансових інструментів подолання бідності в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 13-21. – ISSN 1818-5754
223345
  Боголіб Т. Вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 76-87. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
223346
  Погріщук Г. Вдосконалення фінансового забезпечення охорони навколишнього середовища // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 131-137. – ISSN 1818-5754
223347
  Панасенко Оксана Володимирівна Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 219-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті побудовано комплекс економіко-математичних моделей, які дозволяють отримати прогнозні значення показників фінансового плану та сформувати фінансовий план підприємства на наступний період.
223348
  Панасенко О.В. Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 219-227. – ISSN 1993-6788
223349
  Крівцова О. Вдосконалення фінансової звітності українських підприємств на основі міжнародних стандартів // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 51-54.
223350
  Діденко О.А. Вдосконалення фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 165-171
223351
  Барчук В.Б. Вдосконалення форм і методів діяльності Уповноваженого Верховної Ради україни з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.102-112
223352
  Бугас Наталія Валеріївна Вдосконалення формування витрат на підприємствах текстильної підгалузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розітнуто основні проблеми функціонування підприємств текстильної підгалузі та визначено чинники впливу на формування витрат. Проаналізовано структуру операційних витрат підприємств текстильної підгалузі та визначено можливості зниження витрат ...
223353
  Ушенко Н.В. Вдосконалення формування та розміщення державного замовлення в контексті підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С.29-34. – ISSN 2221-8440
223354
  Михайленко С.В. Вдосконалення формульного розрахунку фінансових нормативів бюджетної забезпеченості / С.В. Михайленко, В.В. Зубріліна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 17-20
223355
  Міночкіна О.М. Вдосконалення функції контролю системи податкового менеджменту шляхом формування та аналізу життєвого циклу підприємств регіону // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.20-26. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
223356
  Плєшекова О.А. Вдосконалення функціонування фондового ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 95-96. – ISBN 978-966-188-219-4
223357
  Мороз Е. Вдосконалення ціноутворення на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення - передумова впровадження ДПП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується необхідність переходу до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, проаналізовано доцільність застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері ...
223358
  Ярошкевич В. Вдосконалення юридичної відповідальності за дискримінацію у сфері праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 358-360. – ISBN 978-617-7069-15-6
223359
  Корінчевська І.А. Вдосконалення якості медичних послуг шляхом підвищення професійного рівня медичних працівників : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 70. – Бібліогр.: 3 назви
223360
  Тупкало В.М. Вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах з використанням нової версії стандарту ISO 9001:2015 / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 5-11


  Розкриваються суть та особливості вдосконалення навчання у вищих навчальних закладах на основі вимог нової версії ISO 9001. Результати роботи можуть сприяти посиленню конкрентоспроможності ВНЗ України.
223361
  Козлов Л.Г. Вдосконаленя систем керування гідропроводів з KS -регулюванням. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.03 / Козлов Л.Г.; Вінницький держ.техн.ун-т. – Вінниця, 2000. – 19л.
223362
  Щелкунов В.І. Вдосконаллення системи стратегічного планування галузі на основі сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.02 / Щелкунов В.І. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1996. – 37 с.
223363
  Кононенко О. Вдосконалювати шляхи професійного навчання суддів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.124-126. – ISSN 0132-1331
223364
   Вдосконалюємо підготовку сержантів // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  У рамках співпраці Військового інституту та Головного управління Збройних Сил України на базі 197 Центру підготовки сержантського складу Збройних Сил України (смт. Десна) організовано та проведено практичні заняття з сержантським складом. Заняття ...
223365
  Чепурний М.І. Вдосконалюємо стиль і форми роботи / М.І. Чепурний. – К, 1976. – 18с.
223366
  Чепурний М.І. Вдосконалюємо стиль і форми роботи / М.І. Чепурний. – К, 1976. – 18с.
223367
   Вдосконалюй свою майсерність. – Дніпропетровськ, 1959. – 144с.
223368
  Зайцева Л.С. Вдохните глубже... / Л.С. Зайцева. – М., 1988. – 52с.
223369
   Вдохновение. – М, 1979. – 239с.
223370
   Вдохновение. – М, 1987. – 174с.
223371
   Вдохновение. – М, 1988. – 220с.
223372
   Вдохновение. – Саранск, 1991. – 301с.
223373
   Вдохновение для трущоб. Объявлен сбор заявок на международную премию в области образования. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 марта (№ 11). – С. 14


  Всемирный саммит по инновациям в сфере образования WISE открыл прием заявок на соискание премии WISE Prize 2013. Это весомая награда в области образования, по престижу не уступающая наиболее известным международным призам в области литературы, ...
223374
  Инбер В.М. Вдохновение и мастерство / В.М. Инбер. – М., 1957. – 107с.
223375
  Инбер В.М. Вдохновение и мастерство / В.М. Инбер. – 2-е доп. изд. – М., 1961. – 130с.
223376
  Строгова Е.Г. Вдохновение и упорство / Е.Г. Строгова. – М., 1955. – 392с.
223377
   Вдохновение от народа. – София, 1974. – 495с.
223378
  Нагаев Г.Д. Вдохновение перед казнью / Г.Д. Нагаев. – М., 1967. – 238с.
223379
  Дмитрук М.А. Вдохновение по заказу? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1989. – 48 с. – (Подписная научно-популярная серия "Знак вопроса" ; №8)
223380
  Дрягин Е Вдохновенное мастерство / Е Дрягин. – Ростов н/Д, 1958. – 119 с.
223381
  Поповский А.Д. Вдохновенные искатели / А.Д. Поповский. – Л., 1948. – 272с.
223382
   Вдохновенные лжецы, или Самые удивительныеи самые правдивые истории, имевшие место на суше и на море, в воздухе и дажев космосе. – Ростов-на-Дону, 1990. – 384с.
223383
  Шаталов Н.Н. Вдохновенный исследователь недр Большого Донбасса Павел Иванович Степанов (К135-летию со дна рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 122-124 : фото. – ISSN 0367-4290
223384
  Поляков Е.И. Вдохновенный труд / Е.И. Поляков. – Л., 1947. – 88с.
223385
   Вдохновенный труд. – Омск : Омское областное государственное издательство, 1950. – 127 с.
223386
  Доризо Н.К. Вдохновенье завтрашнего дня / Н.К. Доризо. – М., 1986. – 157с.
223387
  Зилов М.С. Вдохновенье и расчет / М.С. Зилов. – М, 1976. – 192с.
223388
  Ротштейн А.Ф. Вдохновленная революцией / А.Ф. Ротштейн. – М., 1978. – 86с.
223389
   Вдохновленный Лениным. Александр Тодорский. – М, 1985. – 287с.
223390
   Вдохновляющая программа действий : Метод. материал в помощь лекторам и докладчикам. – Оренбург, 1982. – 18 c. – В надзаг.: Оренбург. обком КПСС; Обл. орг. об-ва "Знание"
223391
  Киселев В.П. Вдохновляющая сила идей коммунизма / В.П. Киселев. – Горький, 1965. – 64с.
223392
  Лога-Совиньский Вдохновляющее воздействие идей победоносного Октября на революционные силы Польши. / Лога-Совиньский. – Москва, 1957. – 23с.
223393
  Наумов А.О. Вдохнуть новую жизнь // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 50-53


  Нещодавно російськими та німецькими вченими був зроблений найважливіший крок у вивченні походження народів Європи. Проведені дослідження дозволили вченим зробити висновок, що саме сучасна територія Росії була колискою європейської ...
223394
  Ковалев А.Г. Вдруг / А.Г. Ковалев. – Москва, 1982. – 127с.
223395
  Авдеенко Ю.Н. Вдруг выпал снег : роман / Юрий Авдеенко ; худож. И.А. Огурцов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 264 с. : ил.
223396
  Авдеенко Ю.Н. Вдруг выпал снег. Год любви : романы / Юрий Авдеенко ; худож. В. Конопкин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 473, [2] с. : ил.
223397
  Леонидов Н.К. Вдувание в доменные печи при плавке различных реагентов / Н.К. Леонидов, Л.Е. Слижикова. – М, 1965. – 35с.
223398
  Іларіон Вдячна служба за перемогу 1709 р. над шведами під Полтавою // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 9 (105). – С. 28-31
223399
  Брязгунов Ю. Вдячні нащадки - великому фундатору // Молодь України. – Київ, 2015. – 25 вересня (№ 37/38). – С. 3


  Ректор КНУ ім. Т.Г. Шевченка Л. Губерський відкрив пам"ятник першому ректору М. Максимовичу. Є фото.
223400
  Хайкіна Д.Г. Вдячність / Д.Г. Хайкіна. – Київ, 1984. – 133 с.
223401
  Чубачівна О.В. Вдячність деревам / О.В. Чубачівна. – К, 1991. – 90с.
223402
  Перевертень Н. Вдячність як один із вимірів особистості (на матеріалі творів Є. Гребінки) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 114-119


  У статті розглядається питання людської вдячності як одного з вимірів особистості. На прикладі героїв своїх творів Є. Гребінка показує особистостей з огляду на їх здатність пам’ятати зроблене для них добро. This article examines the issue of human ...
223403
  Стил Д. Веpнись, любовь / Д. Стил. – Москва : Кpон-пpесс, 1996. – 438 с. – ISBN 5232003484
223404
  Филиппов И. Веб-аналитика: что это такое / Игорь Филиппов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 1 (21). – С. 58-63. – ISSN 2072-3849
223405
  Кирсанов Д. Веб-дизайн : книга Дмитрия Кирсанова / Дмитрий Кирсанов. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 1999. – 8 с., 368 с. – (Библиотека дизайнера). – ISBN 5-93286-003-0
223406
  Кізіцька Т. Веб-квест як засіб розвитку творчості студентів на заняттях з англійської мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 80-81
223407
  Єрмолаєва Г.А. Веб-квест як інтерактивна форма самостійної роботи студентів у процесі підготовки майбутніх документознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 28-34. – ISSN 2409-9805
223408
  Тирон І. Веб-коментар як жанр сучасного медійного дискурсу


  Статтю присвячено веб-інтегрованості медійного дискурсу, для якого характерне активне використання мережевих жанрів сучасними англомовними он-лайн ЗМІ. Визначено зміст та роль веб-коментарю в сучасному медійному комунікативному просторі. Проаналізовано ...
223409
  Клименко Р. Веб-мастеринг : изучаем HTML5, CSS3, YavaScript, PHP, CMS, AJAX, SEO / Роман Клименко. – Москва [и др.] : Питер, 2013. – 508, [1] с. : ил., табл. – (На 100%). – ISBN 978-5-496-00079-6
223410
  Алмашій І.І. Веб-мультимедія як засіб екологічного виховання / І.І. Алмашій, М.А. Дмитрієв // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 60-65. – ISSN 2311-8164
223411
  Мар"їна О. Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті еволюції веб-технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326
223412
  Стародубцев В.А. Веб-портфолио преподавателя как показатель его профессиональной деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 38-41. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема использования веб-портфолио преподавателя в качестве документированного свидетельства его профессионального уровня квалификации. Определены необходимые организационные условия применения портфолио в практике оценки деятельности ...
223413
  Бенз Сюзан Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / пер. з англ. Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено досвід створення електронних зібрань та надання веб-послуг на прикладі останніх проектів, виконаних у Бруклінській публічній бібліотеці Нью-Йорка, США.
223414
  Фиртман М. Веб-программирование для мобильных устройств = Programming the Mobile Web / Максимилиано Фиртман ; [пер. с англ. М. Райтман]. – Москва : Рид Групп ; Читай !, 2012. – 575, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Beijing : O"Reilly Media, 2010. – (Профессиональные компьютерные книги). – ISBN 978-5-4252-0461-5
223415
  Назаровець С. Веб-проект "ДокШир": представлення та поширення бібліотекознавчих досліджень / Сергій Назаровець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 8-11. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено стан та перспективи розвитку спеціалізованого веб-сайта "ДокШир", метою якого є інформування про відкриті бібліотекознавчі веб-ресурси, покращення використання вітчизняних бібліотекознавчих документів.
223416
  Каракаева Ф.У. Веб-ресурс "Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства" // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 59-61
223417
  Радченко А.І. Веб-ресурс ВД "Академперіодика" НАН України: нові інформаційні можливості / А.І. Радченко, А.Є. Денисенко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 22-26. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
223418
  Букет Є. Веб-ресурси Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 207-211. – ISSN 2222-5250
223419
  Шкарлат І.В. Веб-сайт вищого навчального закладу як джерело інформції / І.В. Шкарлат, Н.М. Заєць, С.М. Йовенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-107


  Структура сайтів та змістовне наповнення рубрик, їхня кількість і розгалуженість залежить від концепції сайту конкретної адміністрації конкретного ВНЗ.
223420
  Шелестова А.М. Веб-сайт ВНЗ як ключовий компонент інформаційно-комунікаційного середовища: формування контенту // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 43-49


  Дослідження офіційного веб-сайту ВНЗ як ключового компонента інформаційно-комунікаційного середовища на основе виявлення та вивчення нових вимого, що висуваються до наповнення веб-сайтів вишів. Є таблица "Рейтинг прозорості українських ВНЗ (ТОП-10) (за ...
223421
  Пасмор Н.П. Веб-сайт та соціальні мережі як засіб Інтернет-представництва університетської бібліотеки // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 65-71
223422
  Кушнаренко О.М. Веб-сайт як засіб локального і глобального довідково-бібліографічного обслуговування користувачів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 119-124. – ISBN 966-7352-60-9
223423
  Зайцева А. Веб-сайт як об"єкт авторського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 212-213. – ISBN 978-617-7069-15-6
223424
  Філінович В.В. Веб-сайт як об"єкт інтелектуальної власності в США // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 123-126. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
223425
  Філінович В.В. Веб-сайт як особливий об"єкт права інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Філінович Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 199-225
223426
  Філінович В.В. Веб-сайт як особливий об"єкт права інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Філінович Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
223427
  Хворостьянова С.В. Веб-сайт: требования к информационной структуре и наполнению // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 1 (12). – С. 68-73. – ISSN 2072-3849
223428
  Терещук В.І. Веб-сайти зовнішньополітичних представництв США, Великої Британії та України як іміджеві інформаційні ресурси : порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 119-127
223429
  Грига В.Ю. Веб-сайти установ НАН України як показник рівня її інформатизації та міжнародної інтеграції // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 117-123. – ISSN 0374-3896
223430
  Илларионова Веб-сайты как важный информационный ресурс / Илларионова, // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 43-46. – ISSN 1560-7968


  На примере европейских национальных библиотек.
223431
  Баймушкина Т.М. Веб-сайты муниципальных библиотек Чувашской Республики: итоги мониторинга // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 54-59
223432
  Вітушко А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 23-25. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто різноманітні підходи і можливості для взаємодії з підрозділами нового інформаційного веб-середовища в контексті формування сайта бібліотеки. Ключові слова: інформаційний простір, комунікації, технології, веб-сайт, wiki-портали, ...
223433
  Бєлова О.І. Веб-сервіси розповсюдження картографічних даних на базі комерційного програмного забезпечення : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
223434
  Тарасенко Л.Л. Веб-сторінка: правова природа та проблеми доказування // Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2017 р. : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 33-38. – ISBN 978-617-696-624-1
223435
  Воройский Ф.С. Веб-технологии второго поколения и их развитие // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 21-36. – ISSN 0130-9765
223436
  Мар"їна О.Ю. Веб-технології в бібліотеках: нові можливості розвитку комунікаційного середовища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 105-114


  Досліджуються перспективні напрями впровадження новітніх веб-технологій у діяльність бібліотек. Пропонується огляд сучасних інтернет-сервісів.
223437
  Трачук Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 23-25. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
223438
  Солов"яненко Д.В. Веб-технології другого покоління : огляд основних тенденцій // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 234-259. – ISBN 978-966-529-203-6
223439
  Соловьяненко Д. Веб-технології другого покоління в українському сегменті мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-42.
223440
  Чекмарьов А. Веб-технології та ресурси в науковій бібліотеці / А. Чекмарьов, Д. Соловяненко; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 12-14. – ISSN 1029-7200
223441
  Ретинская Т.И. Веб-форум как источник языкового материала для полиаспектного анализа профессиональных арго // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 52-56. – Библиогр.: с. 55-56; 12 поз. – ISSN 1562-1391
223442
  Тищенко О. Веб-чат: новий мовний мікросоціум та його комунікативні сценарії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263
223443
   Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность = Information literacy meets Library 2.0 : сборник публикаций / ред. : П. Годвин, Дж. Паркер ; [науч. ред. Я.Л. Шрайберг]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 237, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 234-237 и в конце разд. – (Новые библиотечные технологии). – ISBN 978-5-904757-21-2
223444
   Вебер (Weber) Макс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 695-697. – ISBN 966-316-069-1
223445
  Соколова Ю.В. Вебинар как средство продвижения и сопровождения Системы автоматизации библиотек ИРБИС // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 55-58. – ISSN 0130-9765
223446
  Стрелкова И.Б. Вебинары в системе дополнительного // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3. – ISSN 0130-9765


  Представлен опыт Беларуси по организации и проведению вебинаров в целях развития кадрового потенциала библиотек и учреждений образования в рамках системы дополнительного профессионального образования взрослых. Освещены возможности сотрудничества ...
223447
  Онофрійчук Н. Вебінар - сучасна форма підвищення кваліфікації бібліотечних працівників // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 13-14
223448
  Мороз І.М. Вебінар - це сучасно, доступно, зручно // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків, 2017. – № 28/29 (542/543), жовтень. – С. 5-6
223449
  Людвік Н. Вебінар як форма професійного спілкування / Н. Людвік, О. Шевченко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С.19-22
223450
   Вебла Тетяна Семенівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 218 : фото
223451
  Набиуллина Р.М. Веблиографические услуги современной библиотеки / Резида Миргасимовна Набиуллина // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 30-34
223452
  Зиновьева Н.Б. Веблиография как современное направление модернизации библиографической деятельности библиотек // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 23-30. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается проблема модернизации направлений библиографической деятельности современных библиотек в связи с широким рапространениемсетевых информационных технологий и появлением нового метода библиографирования ресурсов - интернет-веблиографии.
223453
  Трачук Л Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 29-32. – ISSN 1029-7200
223454
  Трачук Л. Вебліографічні ресурси українських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 31 - 34. – ISSN 2076-9326
223455
  Дікунова О.А. Вебліографія як джерело електронного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 283-287. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
223456
  Кухарський В. Вебометрикс - виклик чи інструмент для університету: моделювання динаміки зростання показників рейтингу / В. Кухарський, О. Осередчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 101-109. – (Серія прикладна математика та інформатика ; вип. 24). – ISSN 2078-5097


  Проведено аналіз технології формування рейтингу вищих навчальних закладів Webometrics.
223457
  Маршакова-Шайкевич Вебометрическая оценка университетов России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 25-36. – ISSN 0869-3617
223458
  Жабін А. Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 17-29. – ISSN 2224-9516
223459
  Жабін А. Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України / Андрій Жабін // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 33-41


  Розглянуто складники розвитку інтернет-технологій, що створили передумови появи бібліотечних блогів. Наведено результати вебометричного дослідження 139 бібліотечних блогів України, яке було проведено в серпні 2013 року (досліджувалась низка показників ...
223460
  Назаровець С. Вебометричне дослідження україномовного сегмента "Вікіпедії" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 36-43
223461
   Вебометричний рейтинг університетів світу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 1. – С. 123-163


  Webometrics - один із рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення університетів в інтернет- просторі.
223462
  Філіпова Л.Я. Вебометричні дослідження університетської науки та веб-сайт як засіб її репрезентування в інтернет-просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 90-99


  Розглядаються наукометричні дослідження університетів, їх рейтинги, бази даних, методи та критерії в умовах Інтернет-простору. Ключові слова: вебометричні дослідження, наукометричні дослідження, рейтинги, Інтернет, контент веб-сайта, Scopus, ...
223463
  Васильєв А. Вебометричні рейтинги як складова інструментарію ефективного менеджменту ВНЗ / А. Васильєв, Д. Фільченко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 37-44. – ISSN 1682-2366


  Описується модель внутрішньоінституційного вебометричного рейтингу університету та доведено роль вебометричних рейтингів як інструментів аналізу та ефективного менеджменту ВНЗ.
223464
  Гончар Б.М. Вебстер Деніел // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 178. – ISBN 966-316-039-X
223465
  Гедройц С. Вег. (1910-1913) : [стихотворения] / Сергей Гедройц. – Санкт-Петербург : Цех поэтов ; [Тип. И. Флейтмана], 1913. – 45, [4] с.
223466
  Жданов Н.Г. Вега / Н.Г. Жданов. – М, 1957. – 48с.
223467
  Горобець Ірина Веггіс. Село делюкс / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 74-81 : фото
223468
  Кузьминская Т.А. Вегетарианская кухня / Т.А. Кузьминская. – М, 1991. – 78с.
223469
  Честертон Г.К. Вегетарианская шляпа / Г.К. Честертон. – Москва, 1926. – 48 с.
223470
  Гурвич М.М. Вегетарианство сегодня / М.М. Гурвич, В Конышев. – М., 1990. – 63с.
223471
  Попіль Н. Вегетативна продуктивність дводомних видів Aruncus dioicus (Walter) Fernald та Petasites hybridus (L.) P. Gaertn в природних та інтродукційних популяціях / Н. Попіль, П. Булах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано вегетативну продуктивність дводомних видів Aruncus dioicus та Petasites hybridus в природних та інтродукційних популяціях. Встановлено різницю морфометричних показників у маточкових і тичинкових особин дводомних видів, особливо зміна ...
223472
  Попов Ф.Г. Вегетативная асимметрия у животных при одностороннем повреждении полушарий переднего мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов Ф.Г.; Томский гос. мед. ин-т им. В.М.Молотова. – Томск, 1950. – 12 с.
223473
  Лемкуль С. Вегетативная гибридизация / С. Лемкуль. – Ленинград : Б.и., 1940. – 6с. – Отд. оттиск из: Вестник знания, 1940, №4-5
223474
  Поляков И.А. Вегетативная гибридизация животных. / И.А. Поляков. – М., 1952. – 24с.
223475
  Головцов Л.А. Вегетативная гибридизация злаковых растений : Автореф... кандид. биологич.наук: / Головцов Л.А.; Всесоюз. ордена Трудового Красного Знамени селекционно-генетический ин-т им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1952. – 12 с.
223476
  Калина Г.П. Вегетативная гибридизация и направленная изменчивость бактерий / Г.П. Калина. – К., 1952. – 304с.
223477
  Каширина А.П. Вегетативная гибридизация некоторых видов семейства крестоцветных : Автореф... канд. биол.наук: / Каширина А.П.; Всесоюз. акад. сельскохоз. наук им. В.И.Ленина. Казахский филиал. – Алма-Ата, 1954. – 8л.
223478
  Назаров С.П. Вегетативная гибридизация путем прививки плодов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Назаров С.П. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов., 1954. – 17с.
223479
  Глущенко И.Е. Вегетативная гибридизация растений / И.Е. Глущенко. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 240с.
223480
  Коган Ф.Д. Вегетативная гибридизация сои. : Автореф... Канд.биол.наук: / Коган Ф.Д.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Одесса, 1959. – 22л.
223481
  Чиркова Е.И. Вегетативная гибридизация у злаков путем пересадки зародыша на чужой эндосперм. : Автореф... канд. биол.наук: / Чиркова Е.И.; Воронеж. гос. ун-т. Каф. дарвинизма, генетики и селекции растений. – Воронеж, 1953. – 16 с.
223482
  Узенбаев Е.Х. Вегетативная гибридизация хлопчатника / Е.Х. Узенбаев. – Ташкент, 1954. – 180с.
223483
   Вегетативная нервная система в регуляции функций. – Минск, 1989. – 269с.
223484
  Девальд М.К. Вегетативная нервная система и свертывание крови при острых кровопотерях : Автореф... канд. биол.наук: / Девальд М.К.; Сарат. гос. мед. ин-т. Кафедра нормальной физиологии. – Саратов, 1950. – 11 с.
223485
  Баклаваджян О.Г. Вегетативная регуляция электрической активности мозга / О.Г. Баклаваджян. – Л., 1967. – 238с.
223486
  Баклаваджян Вегетативная регуляция электрической активности мозга. : Автореф... д-ра мед.наук: / Баклаваджян о.Г.; Ин-т эксперим. медицыны АМН СССР. – Л., 1966. – 48л.
223487
  Ноздрачев А.Д. Вегетативная рефлекторная дуга / А.Д. Ноздрачев. – Л, 1978. – 232с.
223488
  Черненко Н.П. Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Черненко Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 141-172
223489
  Черненко Н.П. Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Черненко Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
223490
  Перегрим Ю. Вегетативне розмноження ex situ Astragalus cretophilus Klokov та Astragalus odessanus Besser / Ю. Перегрим, А. Голубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень з окорінення здерев"янілих живців, введення в асептичну культуру та вегетативного розмноження in vitro двох рідкісних видів роду Astragalus L. Доведено можливість вегетативного розмноження за умов оранжереї та ...
223491
  Шубенко Е.М. Вегетативне розмноження видів форзиції, які інтродуковані на південному сході Казахстану // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 92-93. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Показано, що інтродуковані види форзицій мають високу регенераційну здатність. Більш активний коренеутворюючий процес відзначено в зелених живців в умовах штучного туману на суміші торфу з піском.
223492
  Богданьок Р.В. Вегетативне розмноження вічнозелених сланких кизильників цілими стеблами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Присвячена питанню вегетативного розмноження вічнозелених сланких кизильників цілими стеблами. Показано доцільність розмноження цілими стеблами видів з високою здатністю утворення кореневих горбочків на основних пагонах.
223493
  Рева М.Л. Вегетативне розмноження деревних та кущових рослин в природних умовах. / М.Л. Рева. – К., 1965. – 218с.
223494
  Козлов О.Ф. Вегетативне розмноження магнолії зірчастої / О.Ф. Козлов, Т.П. Коршук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено відомості про магнолію зірчасту /Magnolia stellata (Sieb. et Zucc.) Maxim./. При вегетативному її розмноженні напівздерев"янілими живцями з відрізком тогорічної деревини та обробці індолілмасляною кислотою 10 мг/г перліту вкорінюється 75% ...
223495
  Березкіна В.І. Вегетативне розмноження очитків у культурі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вегетативного розмноження представників роду очиток в умовах культури. Визначено найкращі умови та терміни для живцювання очитків.
223496
  Мікульський О.А. Вегетативне розмноження персика та деяких інших деревних рослин. / О.А. Мікульський. – К., 1960. – 62с.
223497
  Кирилюк М.Л. Вегетативні механізми адаптації та дезадаптації людини до умов Світового океану і патогенетичних обгрунтування корекції дезадаптаційних розладів : Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра мед. наук: 14.03.04. / Кирилюк М.Л.; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2001. – 35с.
223498
  Мазуренко М. Вегетативно-подвижные растения в Батумском ботаническом саду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 153-154. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  За столетний период в Батумском ботаническом саду стихийно возникли полуестественные ценозы. Важную роль играют экологические условия: экспозиция, состав почвы, затенение верхним пологом. Большинстово растений составляющих эти ценозы ...
223499
  Шабанов Виктор Иванович Вегетативно-подвижные растения в сингенезисе растительности техногенных ландшафтов Донбасса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Шабанов Виктор Иванович; Акад. наук Украины. Центр. ботан. Сад им. Н.Н.Гришко. – К., 1992. – 23л.
223500
  Лаута А.Д. Вегетативно-сосудистый и нейроэндокринный диэнцифальные синдромы и функциональное состояние коры надпочечников : Автореф... канд. мед.наук: / Лаута А. Д.; АН УССР, Ин-т физиол. – Киев, 1967. – 14л.
223501
  Рахимбаев И.Р. Вегетативное микроразмножение луковичных растений / И.Р. Рахимбаев, Д.К. Джумашева, Г.А. Нурмуханбетова; АН КазахССР; Главный ботанический сад. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 112с.
223502
  Мещеряков А.М. Вегетативное нервное сплетение таза : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Мещеряков А.М. ; Казан. гос. мед. ин-т. – Казань, 1951. – 26 с.
223503
  Зорина Е. Вегетативное размножение декоративных культур в ботаническом саду-институте ДВО РАН (г. Владивосток) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 109-110. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Исследованы технологии вегетативного размножения оранжерейных растений в условиях юга Приморского края. Установлена взаимосвязь между степенью одревеснения черенкуемых побегов и их укореняемостью. The technology of the vegetative reproduction ...
223504
  Ясько С.Ф. Вегетативное размножение елей черенкованием / С.Ф. Ясько. – Фрунзе, 1988. – 12с.
223505
  Турецкая Р.Х. Вегетативное размножение растений с применением стимуляторов роста / Р.Х. Турецкая, Ф.Я. Поликарпова. – М., 1968. – 96с.
223506
  Правдин Л.Ф. Вегетативное размножение растений. / Л.Ф. Правдин. – М.-Л., 1938. – 232с.
223507
  Северова А.И. Вегетативное размножение хвойных / А.И. Северова. – М., 1951. – 72с.
223508
  Старостенко Л.И. Вегетативные и нейро-гуморальные сдвиги у больных рассеянным склерозом : Автореф... канд.мед.наук: / Старостенко Л.И.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1967. – 18с.
223509
  Крауклис И.А. Вегетативные компоненты реакции тревоги. : Автореф... канд. биол.наук: / Крауклис И.А.; Латв. гос. ун-тет им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 27л.
223510
  Корниенко С.М. Вегетативные нарушения на фоне патологии эндометрия в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 118-123. – ISSN 1681-276Х


  "...Заболевания эндометрия являются распространенной гинекологической патологией, частота которой значительно увеличивается к периоду пременопаузы. Этот возрастной период связан также с высоким процентом перехода начальных вегетативных изменений и ...
223511
  Колосов Н.Г. Вегетативный узел / Н.Г. Колосов. – Л., 1972. – 50с.
223512
  Недокучаев Н.К. Вегетационный метод / Н.К. Недокучаев. – Л-М, 1931. – 95с.
223513
  Соколов А.В. Вегетационный метод. / А.В. Соколов. – М,, 1938. – 292с.
223514
   Вегетацыйныя доследы па вывучэнню дзейнасці фасфату і вапны. – Менск : Выд-ва Беларускай Акадэміі Навук, 1936. – 76с.
223515
   Веда : тайны Востока : его Божествен. Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада ачарья-основатель Междунар. о-ва сознания Кришны и его последователи : сб. статей / [сост.: Сутапа дас, Кайшори-деви даси, Виджитатма дас]. – Москва : THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST, 2016. – 503, [9] с., [8] л. цв. ил. : ил. – Сл. имен и терминов: с. 476-485. – ISBN 978-5-906504-03-6
223516
  Ільїн В.В. Веданта // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 40-41. – ISBN 966-316-069-1
223517
  Завгородній Ю.Ю. Веданта у працях Сильвестра Гогоцького // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 128 : Філософія та релігієзнавство
223518
  Петленко І.В. Веданта чи уттара-міманса? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 259-260
223519
  Радиенко Д.А. Ведая, чьи они в мире... / Дарья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-651-788-6
223520
  Урсул Михаил Иванович Веддербарновское разложение топологических колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Урсул Михаил Иванович; АН МССР. Ин-т математики с вычислит. центром. – Кишинев, 1976. – 8л.
223521
  Ушков Н.П. Ведение больных при лучевой терапии / Н.П. Ушков. – Москва, 1976. – 152с.
223522
  Эрлеман В.А. Ведение в гальванизм и школьный квадратный электрометр / В.А. Эрлеман, преп. физики Уч-ща св. Петра. – Санкт-Петербург : Склад изд. у К.Л. Риккера ; [Тип. Э.Ф. Мекс], 1914. – [4], 23 с. : черт.
223523
  Фюрон Р. Ведение в геологию и гидрогеологию Турции / Р. Фюрон; Под ред. М.В. Муратова. – Москва : Изд-во ИЛ, 1955. – 144с.
223524
  Мавродий В.М. Ведение острых пиелонефритов / В.М. Мавродий, А.М. Любчак // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 63-69. – ISSN 1605-7295
223525
  Грунский Н.К. Ведение письменных работ в средней школе / Н.К. Грунский, М.А. Тюкалов. – Рига : Книгоиздательство Ф.И. Трескиной, 1915. – 117 с.
223526
  Астахов И.А. Ведение предметного каталога : методическое пособие / И.А. Астахов, П.П. Лычак ; !-й Моск. мед. ин-т, Фундаментальная б-ка ; Смоленский гос. мед. ин-т, Научная б-ка. – Смоленск, 1971. – 80 с.
223527
  Дзюба М.Т. Ведення державної інформаційної політики у побудові єдиного інформаційного простору / М.Т. Дзюба, А.А. Демцов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 125-130


  У статті проаналізовано наукові підходи до визначення державної інформаційної політики в Україні. Розглянуто різні погляди на інформаційне суспільство і окреслено проблеми його побудови в незалежній Україні. Проаналізовано функції інформаційного ...
223528
  Павинська Н.А. Ведення діловодства зі студентських справ як напрям діяльності інспекції в університетах України (друга половина XIX - початок XX століття) // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 49-54. – ISSN 2078-1687


  Представлено аналіз діяльності інспекції зі студентських справ в Університеті Св. Володимира.
223529
  Дзьобан В. Ведення кадрової документації працівників-іноземців // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 26-31
223530
  Пасюк О. Ведення кампанії і робота зі ЗМІ / [Олексій Пасюк, Ярослава Куцай, Олена Міскун ; за ред. Надії Трач] ; Нац. екол. центр України. – Київ : [б. в.]. – 28 с. : фот. – Кн. опис. за обкл.
223531
   Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, у віддалений період : (рекомендації). – Київ : Атіка-Н, 2007. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-148, с.175. – ISBN 978-966-326-325-0
223532
  Чунакова Н. Ведення та удосконалення національного еталона таблиць УДК українською мовою // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
223533
   Ведется расследование. – Алма-Ата, 1989. – 669с.
223534
  Белкин Р.С. Ведется расследование... / Р.С. Белкин. – М., 1976. – 222с.
223535
   Ведется следствие. – Минск, 1985. – 239с.
223536
  Ільїн В.В. Веди // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 41-42. – ISBN 966-316-069-1
223537
  Токарчук О. Веди свій плуг понад кістками мертвих : проза: уривок з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 108-140
223538
  Сахно І.П. Веди урок англійською мовою / І.П. Сахно. – Київ : Радянська школа, 1972. – 75 с.
223539
  Фіщук В.В. Веди урок іноземною мовою / В.В. Фіщук. – К, 1990. – 117с.
223540
  Фищук В.В. Веди урок на иностранном языке / В.В. Фищук. – Москва, 1984. – 128 с.
223541
  Найдов Б.П. Веди урок німецькою мовою / Б.П. Найдов. – Київ, 1975. – 68 с.
223542
  Найдов Б.П. Веди урок німецькою мовою / Б.П. Найдов. – Вид. 2-е, доп. – К., 1982. – 56с.
223543
  Калерин А.Б. Веди урок по-немецки. Пособие для учителей / А.Б. Калерин. – Москва, 1967. – 70с.
223544
  Майданов А.С. Ведийский миф о природном катаклизме : міф і культура // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 5-20. – ISSN 0869-1908


  О великом памятнике мировой литературы Ригведа - собрание гимнов на ведическом санскрите, входящий в число четырех индуистских религиозных текстов, известных как Веды. Ригведа была составлена, ок. 1700—1100 гг. до н. э. и является одним из древнейших ...
223545
  Елизаренкова Т.Я. Ведийский язык. / Т.Я. Елизаренкова. – М, 1987. – 179с.
223546
  Ткаченко Алексей Ведите учет неипользованных билетов с решением Amadeus Web UETTER // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 8(прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
223547
  Діческул В. Ведична музика в історичному розвитку Індії / В. Діческул, М. Тюкалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-23. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню ведичної музичній культурі як духовного джерела староіндійської цивілізації. The article represents the study of the musician phenomenon in ancient India as the historical background of Indian civilization.
223548
  Ярмоленко Н. Ведичні мотиви слов"янського фольклору // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 119-127. – (Філологічні науки)
223549
  Ярмоленко Н. Ведичні мотиви слов"янського фольклору // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 119-127. – (Філологічні науки)
223550
  Когут Ю. Ведмежа : проза: казка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 157-160. – ISSN 0868-4790
223551
  Гребінка Є.П. Ведмежий суд / Є.П. Гребінка. – К., 1967. – 150с.
223552
  Гребінка Є.П. Ведмежий суд / Є.П. Гребінка. – К. : Веселка, 1980. – 222с.
223553
  Гребінка Є.П. Ведмежий суд / Є.П. Гребінка. – К., 1982. – 200с.
223554
  Шевельова О. Ведмежі настрої: Український фондовий ринок: епоха змін // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-16.
223555
  Чехов А.П. Ведмідь / А.П. Чехов. – К, 1945. – 27с.
223556
  Чехов А.П. Ведмідь / А.П. Чехов. – К, 1954. – 32с.
223557
  Вовчок Марко Ведмідь / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1960. – 13с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
223558
  Вовчок Марко Ведмідь / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1964. – 13с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
223559
  Ключина П.Ю. Ведмідь гне дуги : байки, гуморески, пародії / П.Ю. Ключина. – Харків : Прапор, 1967. – 86 с.
223560
  Салтыков-Щедрин Ведмідь на воєводстві. / Салтыков-Щедрин. – К., 1953. – 16с.
223561
   Ведомость о китайских губерниях сколько в которой городов, положенных в пащенный оклад душ, по скольку в год собирается в казну хлеба и серебра и какие родятся и выходят вещи, 1744. – 323с.
223562
  Чибряков Я.Ю. Ведомственная картография в системе Министерства путей сообщения (1876-1991 гг.) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 57-61 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
223563
  Казаринова Л.Ф. Ведомственное книгоиздание в Сибири / Л.Ф. Казаринова. – Новосибирск, 1988. – 160 с.
223564
   Ведомственные награды СССР // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 68
223565
  Маловичко П. Ведомственные награды шахтера // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 10-13. – ISSN 1811-542X
223566
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. – Изд. 3. – М.-Л., 1965. – 116с.
223567
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. – Изд. 3. – М.-Л., 1965. – 72с.
223568
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. – 3-е изд. – М.-Л., 1966. – 120с.
223569
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1966. – 116с.
223570
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 1960 г.. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1960. – 71с.
223571
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 1960 г.. – М.-Л., 1961. – 1961с.
223572
   Ведомственные нормы и расценки на строительство, монтажные и ремонтно-строительные работы 1960 г.. – М, 1960. – 15с.
223573
  Каллистратова Р.Ф. Ведомственный арбитраж в СССР / Р.Ф. Каллистратова. – Калинин, 1984. – 80с.
223574
  Пеньков Е.Г. Ведомственный контроль в материально-техническому снабжению. / Е.Г. Пеньков. – М, 1977. – 256с.
223575
  Мезенцев П.В. Ведомственный контроль в торговле / П.В. Мезенцев. – М, 1976. – 159с.
223576
  Зеленецкий В.С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В.С. Зеленецкий, И.Н. Козьяков. – Харьков, 2003. – 256с. – ISBN 966-7922-55-3
223577
  Тищенко А.Т. Ведомые "Дракона" / А.Т.Тищенко. – Москва : Воениздат, 1966. – 199 с.
223578
  Ли Цзин Ведомый командира эскадрильи / Ли Цзин. – М., 1960. – 111с.
223579
  Смирнов В.А. Вёдро. / В.А. Смирнов. – М., 1969. – 79с.
223580
  Гуляшки А. Ведрово : хроніка одного села : пер. з бол. / А. Гуляшки; Андрій Гуляши. – Москва : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 727 с.
223581
  Гуляшки А. Ведрово. Хроніка одного села. / А. Гуляшки. – К., 1962. – 527с.
223582
  Лихолет А.А. Веду свою тропу. / А.А. Лихолет. – Донецк, 1978. – 30с.
223583
  Салиас Е.А. Ведунья. / Е.А. Салиас. – М., 1992. – 351с.
223584
  Данько П.Н. Ведут коммунисты шахты. / П.Н. Данько. – Донецк, 1968. – 70с.
223585
  Нагорняк М. Ведучий-журналіст і ведучий-диктор на радіо: до питання трансформації фаху в умовах мультимедійної журналістики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 275-281. – ISSN 2078-1911


  Привернуто увагу до однієї з небезпечних тенденцій розвитку національного інформаційного радіомовлення, пов"язаної з перетворенням фаху ведучого-журналіста на фах ведучого-диктора.
223586
  Федорчук Л.П. Ведучий інформаційних програм на Українському ТБ:особливості діалогу з глядачем // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 120-121
223587
  Нагорняк М.В. Ведучий інформаційних програм: удосконалення професійності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 39-44


  У статті аналізуються суспільно-історичні засади появи фаху ведучого інформаційних програм Національної радіокомпанії України; звертається увага на відмінності журналістського ведення та дикторського читання новин; подаються рекомендації щодо ...
223588
  Гоян В.В. Ведучий телепрограм : Методичні рекомендації до нормативного курсу / В.В. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 25с.
223589
  Гордієнко С.С. Ведучий ток-шоу як індикатор якості телепрограми // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 51-53. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
223590
  Нагорняк М. Ведучі Українського радіо і радіо "Свобода" (порівняльна характеристика) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-45
223591
  Халлыев Б. Ведущая и организующая сила. / Б. Халлыев. – Ашхабад, 1961. – 54с.
223592
  Валиуллин К.Б. Ведущая роль и общественно-политическая активноть рабочего класса в уловиях развитого социализма. / К.Б. Валиуллин. – Уфа, 1985. – 78,1с.
223593
  Мандрык В.Н. Ведущая роль коммунистов в Словацком народном восстании 1944 г. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мандрык В.Н.; КГУ. – К., 1971. – 19л.
223594
  Мандрік В.Н. Ведущая роль комунистов в словацком восстании (1944 г.) : Дис... канд.ист.наук: / Мандрік В.Н.; КГУ. – К., 1970. – 228л. – Бібліогр.:л.1-29
223595
  Попков К.Д. Ведущая роль МТС в подъеме социалистического сельского хозяйства. (На прим. Москов. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Попков К.Д.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – М., 1955. – 16л.
223596
  Панков В.И. Ведущая роль народных предприятий в экономике Германской Демократической Республики : Автореф... канд. экон.наук: / Панков В.И.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1956. – 16л.
223597
  Локшин Э.Ю. Ведущая роль промышленности в народном хозяйстве СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1951. – 24с.
223598
  Аракелян А.А. Ведущая роль промышленности в развитии народного хозяйства СССР. / А.А. Аракелян. – Москва, 1951. – 32с.
223599
   Ведущая роль рабочего класа в социалистических странах. – Изд. 2-е. – М, 1974. – 268с.
223600
  Решетова С.В. Ведущая роль рабочего класса в деятельности Советов на этапе развитого социализма. / С.В. Решетова. – М., 1976. – 48с.
223601
  Рзаев Мамед Гусейн оглы Ведущая роль рабочего класса в интернационализации общественной жизни : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рзаев Мамед Гусейн оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1984. – 23л.
223602
  Терещенко Ю.Я. Ведущая роль рабочего класса в образовании и укреплении Союза ССР 1917-1924 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Терещенко Ю. Я.; МГУ. – М., 1982. – 33л.
223603
  Лаптев Г.Н. Ведущая роль рабочего класса в общенародной борьбе за претворение в жизнь решений Коммунистической партии по крутому подъему сельского хозяйства (153-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лаптев Г.Н. ; МГУ , ИПКП маркс.-ленинизма. – Москва, 1955. – 19 с.
223604
   Ведущая роль рабочего класса в реконструкции промышленности СССР. – М, 1973. – 256с.
223605
  Коган Л.Н. Ведущая роль рабочего класса в создании и развитии культуры социализма / Л.Н. Коган. – М., 1969. – 19с.
223606
  Герман К.К. Ведущая роль рабочего класса в создании колхозного строя в Белоруссии (1926-1935 гг.) / К.К. Герман. – Минск, 1968. – 244с.
223607
  Акиндинов В.А. Ведущая роль рабочего класса в создании материально-технической базы коммунизма : метод. материалы в помощь лектору / Акиндинов В.А. ; Мос. обл. организация о-ва "Знание" РСФСР ; Науч.-метод. совет по пропаганде вопросов науч. комунизма. – Москва, 1982. – 51с.
223608
  Морехина Г.Г. Ведущая роль рабочего класса в создании материально-технической базы коммунизма. / Г.Г. Морехина. – М., 1977. – 56с.
223609
  Сиволоб Ю.В. Ведущая роль рабочего класса в социалистическом соревновании на этапе развитого социализма (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Сиволоб Ю.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 47 с.
223610
  Сиволоб Юрий Владимирович Ведущая роль рабочего класса в социалистическом соревновании на этапе развитого социализма (на материалах Украинской ССР) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Сиволоб Юрий Владимирович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1985. – 453л.
223611
   Ведущая роль рабочего класса в социально-экономическом преобразовании Сибири (1959-1984 гг.). – Новосибирск, 1984. – 160с.
223612
   Ведущая роль рабочего класса в социально-экономическом развитии социалистического общества. – Иваново, 1984. – 125с.
223613
  Черткова И.В. Ведущая роль рабочего класса в становлении и развитии советского народа как новой исторической общности людей. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Черткова И.В.; АН СССР. Ин-т философии. Отдел. науч. коммунизма. – М., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
223614
  Чижиков В.А. Ведущая роль рабочего класса в становлении и укреплении социально-классового единства советского народа - новой исторической общности людей. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чижиков В.А.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 22л.
223615
  Гордейчук А.Н. Ведущая роль рабочего класса в строительстве коммунизма / А.Н. Гордейчук. – М, 1978. – 63с.
223616
  Малофеев Н.С. Ведущая роль рабочего класса в условиях развитого социализма. / Н.С. Малофеев. – М., 1975. – 50с.
223617
  Андреасян Артем Александрович Ведущая роль рабочего класса в формировании интернационалистических убеждений трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Андреасян Артем Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 30 с.
223618
  Андреасян А.А. Ведущая роль рабочего класса в формировании интернационалистских убеждений трудящихся в условиях развитого социализма. : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Андреасян А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1980. – 163л. – Бібліогр.:л.142
223619
   Ведущая роль рабочего класса на этапе развитого социализма. – М, 1982. – 64с.
223620
  Сивохина Т.А. Ведущая роль советского рабочего класса в условиях развитого социализма / Т.А. Сивохина. – М, 1981. – 92с.
223621
  Покровский Г.И. Ведущая роль Советского союза в изучении космоса / Г.И. Покровский. – М., 1962. – 22с.
223622
  Гогохиа Р.А. Ведущая роль совхозов в сельскохозяйственном производстве. (На примере Груз. ССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гогохиа Р.А.; АН Груз. ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1965. – 30л.
223623
  Ерофеев Н.А. Ведущая роль социалистической промышленности / Н.А. Ерофеев. – Алма-Ата, 1959. – 63с.
223624
  Ефимов К.А. Ведущая роль технического прогресса / К.А. Ефимов. – Москва, 1971. – 63с.
223625
  Мезенков И. Ведущая сила в колхозе / И. Мезенков. – Архангельск, 1950. – 44с.
223626
  Земсков В.Н. Ведущая сила всенародной борьбы / В.Н. Земсков. – М., 1986. – 269с.
223627
  Красиков А.В. Ведущая сила колхозов и совхозов / А.В. Красиков. – Оренбург, 1961. – 20с.
223628
   Ведущая сила советского общества. – М, 1969. – 88с.
223629
  Мальчин Ю.М. Ведущая сила советского общества. / Ю.М. Мальчин. – Киев, 1986. – 211с.
223630
  Абакаров М.И. Ведущая сила современности / Абакаров М.И. – Москва : Наука, 1979. – 212 с. – Библиогр.: с. 200-211
223631
  Кузнецов К.А. Ведущая сила строительного коммунизма / Кузнецов К.А. – Ленинград, 1983. – 144 с.
223632
  Ежов В.А. Ведущая сила строительства коммунизма в СССР. / В.А. Ежов. – Л, 1979. – 28с.
223633
  Чугаенко Ю.А. Ведущая сила ускорения / Ю.А. Чугаенко. – Донецк, 1987. – 85с.
223634
  Марченко И.Е. Ведущая сила. / И.Е. Марченко, Л.М. Лыч. – Минск, 1980. – 191с.
223635
  Шатров Е.В. Ведущая шеренга. / Е.В. Шатров. – М., 1956. – 152с.
223636
  Курсков Ю.В. Ведущее направление общественной мысли и проекты государственных пробразований России 40-60-х годов XVII века / Ю.В. Курсков. – Чита, 1973. – 159с.
223637
  Кочетков Г.Б. Ведущие "мозговые центры" США / Г.Б. Кочетков, В.Б. Супян // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 6 (486). – С. 81-94. – ISSN 0321-2068
223638
  Кочетков Г.Б. Ведущие "мозговые центры" США / Г.Б. Кочетков, В.Б. Супян // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 105-115. – ISSN 0321-2068


  Анализируется роль и место трех влиятельных "мозговых центров" США - Фонда Карнеги за международный мир, "Гудзоновского института" и Фонда "Наследие" - в американском экмпертном сообществе. Они играют важную роль в выработке внешней и экономической ...
223639
  Криворучко О.Н. Ведущие (районообразующие) отрасли хозяйства Камчатской области. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Криворучко О.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф.-тет. – М., 1970. – 21л.
223640
  Муршудли Ф.Ф. Ведущие банки мира в глобальнолм финансовом пространстве // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-12 : рис. – Библиогр.: 11 назв.
223641
  Некрасов С.И. Ведущие западные школы философии техники / С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 7-12. – ISBN 978-966-330-229-4
223642
  Плотников А.В. Ведущие корпорации Запада: Финансовый аспект / А.В. Плотников, Е.В. Бабич. – К., 1995. – 29с.
223643
  Махонина С.Я. Ведущие литературно-художественные журналы 20-х годов ("Красная новь", "Молодая гвардия", "Новый мир") и проблема воспитания нового поколения : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Махонина С.Я.; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра истории партийно-советской печати. – М., 1971. – 18л.
223644
   Ведущие огонек. – М, 1963. – 32с.
223645
  Грегор Т. Ведущие петротипы гранитоидов Западных Карпат и их петрофизические особенности : прикладные петрофизические исследования // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 109-115 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
223646
  Матвиенко С.С. Ведущие публицисты советской прессы в годы первой пятилетки / С.С. Матвиенко. – Москва, 1977. – 76 с.
223647
  Баева И. Ведущие тенденции в болгарской внешней политике в 70-80-е годы XX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 0132-1366
223648
  Мысливая А.Н. Ведущие факторы контроля природно-технических систем при проектировании и эксплуатации АЭС и других крупных технических сооружений // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1991. – С. 174-180 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассматриваются вопросы, связанные с различными видами загрязнений на площадках АЭС, развитием опасных инженерно-геологических процессов и явлений, приводящих к нарушению экологического равновесия в системе "АЭС - геологическая среда". Затрагиваются ...
223649
   Ведущие факторы онтогенеза. – Киев : Наукова думка, 1972. – 379 с.
223650
  Тамайчук А.Н. Ведущие факторы пространственной дифференции Черного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 101-108. – Бібліогр.: 14 назв
223651
  Радчук Т. Ведущие эксперты Украины и России поделились лучшими практиками В2В-продаж и маркетинга // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 7/8 (178). – С. 32-38
223652
  Гафуров И.Р. Ведущий вуз России - хозяин Универсиады // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 4-11. – ISSN 1561-2465


  Казанский (Приволжский) федеральный университет разворачивает подготовку кадров для инновационной экономики, создает конкурентоспособный сектор научных исследований. Это отвечает мировой практике и является условием развития фундаментальной ...
223653
  Скопенко В.В. Ведущий научный и культурный центр Украины // Киевские ведомости, 2001


  О КНУ им.Тараса Шевченко в Международном рейтинге популярности "Золотая фортуна", награжденном "Бронзовой статуей Богини Фортуны с серебряными мечами"
223654
  Медников А.М. Ведущий стан / А.М. Медников. – М, 1955. – 151с.
223655
  Симон Я. Ведь мы - другие. История Феликса С. : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С.98-115. – ISSN 1130-6545
223656
  Симон Я. Ведь мы - другие. История Феликса С. : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С.148-215. – ISSN 1130-6545
223657
  Чехов А.П. Ведьма / А.П. Чехов. – М, 1945. – 64с.
223658
  Бальзак Оноре де Ведьма / Бальзак Оноре де. – Москва, 1964. – 64с.
223659
  Мишле Ж. Ведьма : Роман истории / Ж. Мишле. – Київ, 1994. – 272 с. – ISBN 5-319-01319-1
223660
  Мазурина И. Ведьма // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 7-38. – ISSN 1728-8568
223661
  Стругацкий А. Ведьма : сценарий / А. Стругацкий, Б. Стругацкий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 129-146.
223662
  Вилар С. Ведьма / Симона Вилар ; [дизайн обл. Н. Коноплич]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-14-1147-9
223663
  Вилар С. Ведьма и князь / Симона Вилар ; [дизайн обл. Н. Коноплич]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-14-1148-6
223664
  Коэльо П. Ведьма с Портобелло / Пауло Коэльо ; [ пер. с португ. А. Богдановского ]. – Москва : София, 2007. – 320с. – ISBN 978-5-91250-289-7
223665
  Мишле Ж. Ведьма. / Ж. Мишле. – К., 1992. – 302с.
223666
  Мишле Ж. Ведьма. Женщина / Ж. Мишле. – Москва : Республика, 1997. – 463с. – (Религия. Культура. Наука.). – ISBN 5-250-02589-7
223667
  Прокопьева З.Е. Ведьмин круг. / З.Е. Прокопьева. – М, 1985. – 240с.
223668
  Кондратьев А.В. Ведьмы, мифологисты и ритуалисты в религиоведении Третьего Рейха // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 2. – С.3-20
223669
   Ведьмы. Охота на ведьм / Зальм-Райфершадт Лаура, , Верль, Анна-Кристина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 116-123 : фото. – ISSN 1029-5828
223670
  Кристенсен Р. Веедение в механику композитов / Р. Кристенсен. – М, 1982. – 334с.
223671
  Гайота Веер : новелла Гайоты / с польского пер. Ф. Ф. Домбровского // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 48 с.
223672
   Веер молодости. – Новосибирск, 1991. – 302с.
223673
  Сергеев Александр Веер параллельных вселенных : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 126-133
223674
  Гужва В. Вежа : поезії / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 178, [6] с. : портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-29-9
223675
  Фаулз Д. Вежа з чорного дерева / Д. Фаулз. – Київ, 1986. – 276 с.
223676
   Вежель Ліна Михайлівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 73-74. – ISBN 978-966-2726-03-9
223677
  Дубовик М. Вежі : поезії / М. Дубовик. – Київ. – 63 с.
223678
  Фейхоо Самуель Вежі Києва // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.115


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
223679
  Стефурак І. Вежі сторожові : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 26-28. – ISSN 0868-4790
223680
  Павличко Я.Й. Вежі. Поезії / Я.Й. Павличко. – К., 1971. – 39с.
223681
  Charciarek A. Вежливость и некоторые речевые акты с модальным глаголом хотеть в польском и русском языках // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 153-159. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
223682
  Мелентьев Ю.С. Вежливость и родительный падеж / Ю.С. Мелентьев. – М, 1965. – 143с.
223683
  Малинина Р.А. Вежливость как объект прагмалингвистики и компонент лингвистической компетенции переводчика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 25-33. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
223684
  Камычек Я. Вежливость на каждый день. / Я. Камычек. – М., 1974. – 126с.
223685
  Хорват Ф. Вежливость на каждый день. / Ф. Хорват, Ю. Орлик. – М., 1981. – 192с.
223686
  Камычек Я. Вежливость на каждый день. / Я. Камычек. – 3-е изд. – М., 1988. – 125с.
223687
  Баруздин С.А. Вежливый бычок / С.А. Баруздин. – Москва, 1988. – 78с.
223688
  Новицкая Г.М. Вежливый дождь / Г.М. Новицкая. – Л, 1980. – 95с.
223689
  Наумов А. Вежливый ёж / А. Наумов. – Ташкент, 1972. – 48с.
223690
  Морозов В.Е. Вездесущая идентичность: российская политическая наука перед лицом западной гегемонии // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 62-72. – ISSN 0869-0499
223691
  Гулин Игорь Вездесущая тайнопись : чтение // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 86-93 : Фото
223692
  Петрянов И.В. Вездесущие аэрозоли. / И.В. Петрянов, А.Г. Сутугин. – М., 1989. – 112с.
223693
  Кветной И.М. Вездесущие гормоны / И.М. Кветной. – М., 1988. – 190с.
223694
  Данн Роб Вездесущие клещи. Клещи незримые, но могучие / Данн Роб, Эггерли Мартин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 108-119 : фото
223695
  Леви Владимир Везёт же людям... : Психология здоровья / Леви Владимир. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 256с.
223696
  Граубин Г.Р. Везет подарки поезд. / Г.Р. Граубин. – Иркутск, 1989. – 296с.
223697
  Рачков П.А. Везет человеку: повесть / П.А. Рачков. – Ярославль, 1979. – 144с.
223698
  Фок М.А. де Везири, или Очарованный лавиринф [Визири, или Очарованный Лабиринт] : Повесть восточная / Переведена Васильем Левшиным. – В Москве : в Унив. тип. [у Н. Новикова]
Ч. 1-3. – 1779. – 144, 152, 155 с. – Конволют; каждая часть имеет cобственный тит. л. и паг. ; ч. 2-3 - год изд. 1780


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра Перевод Василия Алексеевича Левшина (1746-1826)
223699
  Курбатов С.М. Везувианы из месторождений СССР / С.М. Курбатов. – Ленинград : Изд-во Лениградского у-та, 1946. – 64с.
223700
  Мокрев С. Везувий бучи. / С. Мокрев. – София, 1962. – 108 с.
223701
  Чашуле Коле Веіка на ветрот. / Чашуле Коле. – Скопів, 1967. – 427с.
223702
  Райнис Я. Вей, ветерок! : пьеса / Я. Райнис. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 176 с.
223703
  Глушков А.В. Вейвлет-анализ влияния изменений параметров орбиты Земли на наблюдаемые изменения климата : метрологія / А.В. Глушков, В.Н. Хохлов // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 50-54 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2914
223704
  Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории : Учеб. пособие для студ. по специальн. 01.02 "Прикладная математика" / К. Блаттер; Пер. с нем. Т.Э. Кренкеля; Под ред. А.Г. Кюркчана. – Москва : Техносфера, 2006. – 280с. – (Мир математики. Цифровая обработка сигналов). – ISBN 5-94836-033-4
223705
  Похилько Д.І. Вейвлет-аналіз у статистиці сумішей : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.05 / Дмитро Ігорович Похилько; Морський гідрофіз. ін-т, НАНУ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
223706
  Похилько Д.І. Вейвлет-аналіз у статистиці сумішей : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.05 - теорія ймовірностей і математ. статистика / Дмитро Ігорович Похилько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 143л. – Бібліогр.: л.131-143
223707
  Кравець Т. Вейвлет-аналіз фондових індексів України та Польщі в періоди кризи та релаксації / Т. Кравець, А. Ситєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-43. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Досліджено локальні особливості кризових явищ 2008-2009 років на основі порівняльного аналізу фондових індексів України та Польщі. Исследованы локальные особенности кризисных явлений 2008-2009 годов на основе сравнительного анализа фондовых индексов ...
223708
  Погореленко Н.П. Вейвлет-аналіз часових рядів показників банківської діяльності в розкритті стабільності функціонування банківської системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 417-428. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано можливість та доцільність застосування вейвлет-аналізу при розкритті стабільності функціонування банківської системи. Визначено основні етапи проведення вейвлет-аналізу з метою розкриття стабільності функціонування банківської ...
223709
  Овечко В.С. Вейвлет-аналіз часової структури електромагнітних сигналів на базі їх розкладу в ряд елементарних хвильових пакетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 184-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано методику аналізу структури електромагнітних сигналів на базі їх розкладу на елементарні хвильові пакети. Визначення областей ортогональності ЕХП-складовш сигналів виконане на базі розкладу ЕС на ЕХП-функції, так і ортогональні до ...
223710
  Попадик М.С. Вейвлет-ентропія як передвісник кризових явищ складних економічних систем // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 270-271. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
223711
  Капшій О.В. Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень / О.В. Капшій, О.І. Коваль, Б.П. Русин ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : Сполом, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-665-554-0
223712
  Браун В.О. Вейвлет аналіз надширокосмугових сигналів / В.О. Браун, М.М. Нікіфоров, С.В. Демченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 14-17
223713
  Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості : автореф. дис. ... канд. фіз. мат. наук : 01.01.05. / Полосьмак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
223714
  Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полосьмак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 155л. – Бібліогр. : л.145-155
223715
  Россохата Н.О. Вейвлети - новий підхід в задачах обробки даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 203-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена математичним аспектам вейвлет перетворення. Розглянуті питання їх практичного застосування до аналізу сигналів. Наведені приклади ортонормальних та біортогональних вейвлет-базисів.
223716
  Долматов В.М. Вейвлетне прогнозування процесів інфляції в Україні / В.М. Долматов, Ю.П. Матусов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 64-66
223717
   Вейдеманис Эгиль Карлович. Выставка. Москва. 1976. – М, 1976. – 12с.
223718
  Короткий В.А. Вейєрштрасс Карл Теодор Вільгельм / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 261. – ISBN 966-06-0393-2
223719
   Веймарская республика: история, источниковедение, историография. – Иваново, 1987. – 169с.
223720
  Газін В. Веймарська Німеччина: шах і мат гіперінфляції 1923 р. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 травня (№ 18). – С. 15


  4 серп. 1914 р., на тлі Першої світової війни, розмін банкнот на золото було припинено. Почалася інфляція, яка тривала до 1923 р. Однак була вона в терпимих межах і сприймалася як явище ситуативне. Після війни навіть окупаційні війська в Німеччині ...
223721
  Химинець В.В. Веймарський трикутник: здобутки та перспективи з погляду Німеччини // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 89-95. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  З посиланням на оцінки німецьких науковців та політиків у статті аналізується роль Веймарського трикутника - неформального міждержавного форуму за участю ФРН, Польщі та Франції - у процесах європейського розвитку після періоду холодної війни, вказано ...
223722
   Вейсберг Владимир, Иванов Михаил, Мордовин Кирилл, Никонов Павел. Выставка. Москва. 1978. – М, 1978. – 38с.
223723
  Гуров А.В. Вейсово (Маяцкое) соленое озеро в Славянске / А.В. Гуров. – Харьков : Типография Зильберберга, 1896. – 20 с.
223724
  Власов А.Е. Вейсяна над нами / А.Е. Власов, А.М. Млодик. – Ленинград, 1961. – 311с.
223725
  Эмин Г. Век : стихи / Г. Эмин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 248 с.
223726
   Век. – Київ, 2000
223727
   Век. – Київ
№ 1. – 2001
223728
   Век. – Київ
№ 2. – 2001
223729
   Век. – Київ
№ 3. – 2001
223730
   Век. – Київ
№ 4. – 2001
223731
   Век. – Київ
№ 5. – 2001
223732
  Леванович Л. Век : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 130-136. – ISSN 0027-8238
223733
   Век 20 и мир. – Москва
№ 1. – 1995
223734
   Век 20 и мир. – Москва
№ 1. – 1996
223735
   Век 20 и мир. – Москва
№ 2. – 1996
223736
   Век 20 и мир. – Москва
№ 3. – 1996
223737
  Алимов А.А. Век XX: экология и идеология / А.А. Алимов, В.В. Случевский. – Ленинград, 1988. – 109с.
223738
  Палаузов С.Н. Век болгарского царя Симеона : Сочинение, представленное в историко-филологический факультет Императорского С. Петербургского Университета для получения степени магистра славянской словесности / С.Н. Палаузов. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Академии Наук, 1852. – VIII, 166 с.
223739
  Щербаков Владимир Век броненосцев и дредноутов : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 130-141
223740
  Добров Г.М. Век великих надежд / Г.М. Добров, Голян-Никольский. – Киев, 1964. – 179с.
223741
  Журавлев Андрей Век высоких технологий / Журавлев Андрей, Трофимов Владимир // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 52-58 : фото
223742
   Век глазами Ленина. 1870-1970. – М, 1970. – 239с.
223743
  Затонский Д.В. Век двадцатый : Заметки о лит. форме на Западе / Д.В. Затонский. – Киев, 1961. – 259с.
223744
   Век дракона. – М, 1991. – 393с.
223745
  Распутин В.Г. Век живи - век люби / В.Г. Распутин. – М., 1985. – 544с.
223746
   Век замыслов и свершений. – Владивосток, 1987. – 135с.
223747
  Хобсбаум Эрик Век империи 1875-1914 / Хобсбаум Эрик. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 512с. – ISBN 5-222-00616-6
223748
  Хобсбаум Эрик Век капитала 1848-1875 / Хобсбаум Эрик; Пер.с анлг.Т.Горяйновой,В.Белоножко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 480с. – ISBN 5-222-00597-6
223749
  Малышев Н.Г. Век компьютерной технологии / Н.Г. Малышев. – Ростов -на-Дону, 1988. – 254с.
223750
  Губарев В.С. Век космоса / В.С. Губарев. – М, 1985. – 672с.
223751
  Губарев В.С. Век космоса / В.С. Губарев. – Москва, 1986. – 395с.
223752
  Торвальд Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. – М, 1984. – 326с.
223753
  Торвальд Ю. Век криминалистики : Пер. с нем. / Ю. Торвальд; Под ред. и со вступ.. ст. Ф.М. Решетникова. – 2-е изд. – Москва : Прогресс, 1990. – 334с. – ISBN 5-01-002066-1
223754
  Торвальд Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. – М, 1991. – 334с.
223755
  Торвальд Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512с. – ISBN 5-85880-152-8
223756
  Савин А.Н. Век Людовика XIV. / А.Н. Савин. – М., 1930. – 248с.
223757
  Волчкова Н. Век Марса не видать? Разрушение РАН затормозит развитие науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 5 июля (№ 27). – С. 2-3


  Коллегиальный орган управления РАН потребовал обсуждения механизма грядущего реформирования академической науки сначала с научной общественностью и заинтересованными ведомствами, потом на Совете при Президенте РФ по науке и образованию, как это ранее и ...
223758
  Шехтер М.А. Век мой / М.А. Шехтер. – М., 1960. – 220с.
223759
  Мандельштам О.Э. Век мой, зверь мой / Осип Мандельштам ; [отв. ред. Н. Розман]. – Москва : Эксмо, 2011. – 637, [3] с. – (Русская класика). – ISBN 978-5-699-49279-4
223760
  Дутли Р. Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам = Meine Zeit, mein Tier. Ossip Mandelstam : биография / Ральф Дутли ; пер. с немецкого Константина Азадовского. – Санкт-Петербург : Академический проект, 2005. – 432с. – ISBN 5-7331-0346-9
223761
  Волков О.В. Век надежд и крушений / О.В. Волков. – Москва, 1989. – 731с.
223762
  Волков О.В. Век надежд и крушений. Погружение во тьму. / О.В. Волков. – Москва : Советский писатель, 1990. – 736с.
223763
  Самвелян Н.Г. Век наивности. / Н.Г. Самвелян. – М, 1986. – 560с.
223764
  Соловьев В.А. Век нынешний и век минувший / В.А. Соловьев. – М., 1975. – 255с.
223765
  Ивашева В.В. Век нынешний и век минувший / В.В. Ивашева. – 2-е изд. доп. – М, 1990. – 479с.
223766
   Век нынешний и век минувший.. – Москва, 1937. – 320 с.
223767
  Нестьев И.В. Век нынешний и век минувший: Ст. о музыке. / И.В. Нестьев. – М., 1986. – 382с.
223768
  Миронов В.Б. Век образования / В.Б. Миронов. – М., 1990. – 175с.
223769
   Век океана. – Москва : Мысль, 1989. – 412 с.
223770
  Дубчак Валерия Век осетра : царь-рыба / Дубчак Валерия, Каменев Андрей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 54-64 : Фото
223771
  Баев О.М. Век под крылом белого аиста = Century under white stork wing : Историко-документальное издание / О.М. Баев. – Тирасполь, 1997. – 368с.
223772
  Ларин В.И. Век прожить: Докум. повести, очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1976. – 239с.
223773
  Карпентьер А. Век просвещения : роман / Алехо Карпентьер ; пер. с исп. Я. Лесюка. – Москва : Художественная литература, 1968. – 430 с.
223774
   Век просвещения. – Москва-Париж, 1970. – 332с.
223775
  Кей Э. Век ребенка / Э. Кей. – 315с.
223776
  Хобсбаум Эрик Век революции. Европа 1798-1848 / Хобсбаум Эрик; Пер.с англ.Л.Д.Якуниной. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 480с. – ISBN 5-222-00614-Х
223777
  Хитрово Т. Век революций в Англии : лекция по всемирной истории ; с рис. в тексте и 6 раскраш. картинками для волшебного фонаря / Т. Хитрово. – Санкт-Петербург : Вестник знания (В. В. Битнера), 1908. – 32 с. : рис. – (Народный университет : популярные лекции по естествознанию, истории, философии, землеведению, литературе, обществоведению и пр. / под ред. В.В. Битнера)
223778
  Шошин В.А. Век рождения / В.А. Шошин. – Л., 1972. – 110с.
223779
   Век российских скороходов. – М, 1990. – 223с.
223780
  Павленко А. Век свободы не видать // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 26 (155), 21 июля 2017. – С. 26-29


  В Мавритании, уничтожившей рабство де-юре, каждый пятый житель фактически остается рабом, человеком без паспорта и образования, работающим за кров и еду на хозяина и не готовым постичь психологию свободного человека.
223781
  Юсин А.А. Век спортивный. / А.А. Юсин. – М,, 1971. – 127с.
223782
  Марьинский В.Д. Век стали и нежности / В.Д. Марьинский. – М., 1972. – 112с.
223783
  Абдуллина Э.Я. Век такой : [характер : сказание о жилищном строительстве] : новеллы / Э.Я. Абдуллина. – Москва : Знание, 1961. – 59 с. : ил. – (Прочти, товарищ!)
223784
  Московичи С. Век толп : исторический трактат по психологии масс / С. Московичи; РАН, Ин-т психологии ; Франция, Дом наук о человеке. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1996. – 477 с. – ISBN 5-26202-079-Х
223785
  Московичи Серж Век толп = L"age des foules : Исторический трактат по психологии масс / Московичи Серж; Пер. с франц. Т.П. Емельяновой. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 480с. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-26202-079-Х
223786
  Стюарт Фред Век. / Стюарт Фред. – М., 1995. – 670с.
223787
  Штегена Л. Века и географические карты / Л. Штегена. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1987. – 47 с. – (Науки о земле ; № 5 ; Новое в жизни, науке, технике)
223788
  Любомудров М.Н. Века и годы старейшей сцены : Очерк истории Яросл. акад. драм. театра им. Ф.Г.Волкова / М.Н. Любомудров. – Москва : Советская Россия, 1981. – 256 с.
223789
  Терехин С.О. Века и камни / С.О. Терехин. – Саратов, 1990. – 141 с.
223790
  Мулдагалиев Д. Века и мгновения : стихи и поэмы / Д. Мулдагалиев. – Алма-Ата : Жазуши, 1969. – 119 с.
223791
  Мартынов Д.Я. Века и мгновенья / Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 86 с.
223792
  Итс Р.Ф. Века и поколения: этног. тюды / Р.Ф. Итс. – Л., 1986. – 236с.
223793
  Итс Р.Ф. Века и поколения: этнограф. этюды / Р.Ф. Итс. – Москва : Мысль, 1977. – 271с.
223794
  Съюорд А.Ч. Века и растения : Обзор растительности прошлых геологических периодов / А.Ч. Съюорд. – Ленинград; Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 552с.
223795
  Съюорд А.Ч. Века и растения. / А.Ч. Съюорд. – Л.-М., 1936. – 551с.
223796
  Обедиентова Г.В. Века и реки / Г.В. Обедиентова. – Москва : Недра, 1983. – 120с.
223797
  Беретарь Хамид Века соединяют берега / Беретарь Хамид. – Краснодар, 1978. – 143 с.
223798
   Века сыновья. – М, 1974. – 350с.
223799
  Бродский Б.И. Века, скульпторы , памятники / Б.И. Бродский, А.С. Варшавский. – М, 1962. – 228с.
223800
   Веклич Анатолій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 218-219 : фото
223801
  Хамраев М. Веков неумирающее словов. / М. Хамраев. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
223802
   Вековая борьба за Индокитай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 86-87 : фото. – ISSN 1029-5828
223803
   Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии, 1944. – 222с.
223804
  Державин Н.С. Вековая борьба славян с немецкими захватчиками / Н.С. Державин. – М., 1943. – 96с.
223805
  Викторов С.М. Вековая борьба славянства с миром германским / С.М. Викторов. – Киев : Тип. В. Бондаренко, 1914. – 16 с.
223806
  Преловский А.В. Вековая дорога : Свод поэм (1974-1983): Насыпь; Станция; Заповедник; Выстрел; Борозда; Сибиряне / А.В. Преловский. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 271с.
223807
  Преловский А.В. Вековая дорога / А.В. Преловский. – М., 1986. – 269с.
223808
  Преловский А.В. Вековая дорога. / А.В. Преловский. – М., 1979. – 128с.
223809
   Вековая дружба. – София, 1981. – 268с.
223810
  Агаян Ц.П. Вековая дружба народов Закавказья / Ц.П. Агаян. – Ереван : Айастан
Ч. 4. – 1980. – 286 с.
223811
   Вековая дружба, боевое братство. – М, 1980. – 336с.
223812
  Чичкина Светлана Вековая история Дома гостеприимства на Патриарших : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 8-9 : Фото
223813
   Вековни български езикови традиции. – София
1. – 1980. – 144с.
223814
  Гудз И.Н. Вековое изменение высот и положение береговых линий в связи с перемещением полюсов Земли : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Гудз И.Н.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1964. – 15л.
223815
  Преображенский А.В. Вековой опыт ведения хозяйства в Лисинском и Охтенском лесхозах / А.В. Преображенский. – М.Л., 1953. – 116с.
223816
  Асланикашвили Н.А. Вековой ход солнечной радиации в Закавказье. : Автореф... наук: 698 / Асланикашвили Н.А.; Тбли. гос. унив. – Тбилиси, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
223817
  Каплан И.А. Вековые возмущения малой планеты Претории от Юпитера и Сатурна : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Каплан И.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 10 с.
223818
  Галибина И.В. Вековые возмущения малых метеорных роев / И.В. Галибина. – М., 1979. – 187с.
223819
  Насонова Людмила Павловна Вековые возмущения третьего порядка в движении искусственного спутника : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Насонова Людмила Павловна; Гос. астрономич. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1973. – 8л.
223820
  Калинин Ю.Д. Вековые геомагнитные вариации / Ю.Д. Калинин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 159с.
223821
  Андреева Е.В. Вековые загадки / Е.В. Андреева, . – Москва, 1954. – 184с.
223822
  Богатова Г.П. Вековые загадки / Г.П. Богатова. – М, 1958. – 15с.
223823
  Буторин Н.В. Вековые изменения среднего уровня Атлантического океана и их связь с циркуляцией атмосферы / Н.В. Буторин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1960. – 334с
223824
  Черняк Е.Б. Вековые конфликты / Е.Б. Черняк. – М., 1988. – 398с.
223825
  Блюмина Т.А. Вековые натуры в семье, школе и обществе : Руководство по диагностике,систематике,коррекции типов темпераментов - характеров в детстве и юности / Т.А. Блюмина. – Москва : Альфа, 1996. – 329с.
223826
  Нусинов И. Вековые образы / И. Нусинов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 352 с.
223827
  Покрасьон С.Є. Векселі НДЦ: новий механізм погашення заборгованості за спожиту електроенергію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 38)


  Аналізуються передумови становлення та проблеми розвитку вексельного обігу в електроенергетиці України. Велику увагу звернено на оцінку ефективності схем погашення заборгованості за спожиту електроенергію.
223828
  Барац С.М. Вексель / С.М. Барац. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петерб. Товарищества Печ. и Издат. дела "Труд", 1903. – 189, [3] с.


  Содержание: 1. Общие понятия . - С .3 2. Вексель простой (соло-вексель), его сложение и составные части . - С .8 3. Вексель переводной (тратта), его сложение и составные части . - С .23 4. Разновидности векселя: вексель переводно-простой; ...
223829
  Деплоранский Н.Н. Вексель / Н.Н. Деплоранский. – М., 1925. – 79с.
223830
  Сірякова О. Вексель // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 73-77
223831
  Сірякова О. Вексель // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 54-58
223832
  Зайцев С. Вексель (Положение о векселях с постатейно-сситематизирвоанными материалами) / С. Зайцев, В. Лебедев. – Изд. 2-е. – М., 1929. – 112с.
223833
  Цитович П.П. Вексель и задачи его кодификации в России. : (Проект нового устава о векселях в его происхождении, системе, основаниях редакции и негодности) / П.П. Цитович. – Киев : Тип.И.Н.Кушнере и К, 1887. – 56 с.
223834
  Тарасенко І. Вексель у сфері валютного регулювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 76-81.
223835
  Тарасенко І. Вексель у сфері валютного регулювання: поняття та функції векселя (коментар перспективного законодавства) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 34-42.
223836
  Мельник І. Вексель як документ в нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
223837
  Дергалюк Б.В. Вексель як інструмент забезпечення погашення дебіторської заборгованості підприємства // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 33-40
223838
  Єрмошенко М.М. Вексель як інструмент регулювання банківської діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 20-27. – ISBN 966-8958-03-9
223839
  Мошенський С.З. Вексель. Базові концепції / С.З. Мошенський. – Київ; Рівне : Планета-Друк, 2007. – 1204 с. – ISBN 966-8851-06-4
223840
  Мошенский С.З. Вексель. Базовые концепции / С.З. Мошенский. – Киев; Ровно : Планета-Друк, 2007. – 1284с. – ISBN 966-8851-05-6
223841
  Юровський Б. Вексель: налогообложение и бухгалтерский учет / Б. Юровський. – Харків : Энциклопедия бухгалтера и экономиста, 2001. – 357с.
223842
  Демківський А.В. Вексельна справа : Навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / А.В. Демківський. – Київ : Либідь, 2003. – 336с. – ISBN 966-06-0243-Х


  Висвітлено економічно-правові засади формування механізму короткострокового кредиту, головним знаряддям якого є вексель. Книга містить норми і правила вексельного обігу. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних ...
223843
  Грачев В.В. Вексельная правоспособность // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 64-77.
223844
  Важинський Є. Вексельне застереження "без обороту на мене": чи можна поставити крапку в спірних питаннях? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-105.
223845
  Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні : Навчальний посібник для студ. економ. вузів і фак-тів / А.В. Демківський. – Київ : ВИРА-Р, 2003. – 512с. – ISBN 966-7807-16-9


  Повний збірник законодавства, нормативних актів та інших документів, що регулюють вексельний обіг
223846
  Фещенко Н.М. Вексельний обіг в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24.
223847
  Большакова О.Ю. Вексельний обіг в Україні: становлення і розвиток : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 119-127
223848
  Тополь Ю.О. Вексельний обігу системі безготівкових розрахунків: історія становлення та розвитку ... // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 192-199. – (Право. Економіка. Управління)
223849
  Мороз М. Вексельні відсотки: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
223850
  Мороз М. Вексельні відсотки: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
223851
  Коблянська О.І. Вексельні операції: бухгалтерський облік та оподаткування / О.І. Коблянська, Г.Ю. Коблянська, Ю.О. Гаркава // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 89-96. – ISSN 2221-755X
223852
  Ємельянов А.С. Вексельні правовідносини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 151-154
223853
   Вексельні, акредитивні та довірчі операції комерційних банків : Практичний посібник. – Київ : Українське агентство фінансового розвитку, 2003. – 222с. – ("Фінансові операції". Бібліотека фахівця). – ISBN 966-7462-49-8
223854
  Мороз Ю.Н. Вексельное дело / Ю.Н. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1996. – 472с. – ISBN 966-00-0048-0
223855
  Фельдман А.А. Вексельное обращение / А.А. Фельдман. – 2-е, испр. и доп. – М., 1995. – 353с.
223856
  Фельдман А.А. Вексельное обращение / А.А. Фельдман. – 2-е, испр. и доп. – М., 1995. – 352с.
223857
   Вексельное обращение: теория и практика. – Харків : Фоліо, 2000. – 382с. – ISBN 966-03-0807-8
223858
  Гордон Б.В. Вексельное права / Б.В. Гордон. – Х, 1926. – 110с.
223859
  Вишневский А.А. Вексельное право : Учеб. пособие / А.А. Вишневский. – Москва : Юристъ, 1996. – 272с. – ISBN 5-7357-0140-1
223860
   Вексельное право (общие положения). – К, 1993. – 40с.
223861
  Лосьев Г.А. Вексельное право. Рассказы и повесть / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1966. – 224с.
223862
  Белова О. Вексельные предостережения,или для тех, кто слишком внимательно изучил методические рекомендации относительно порядка администрирования выдачи и погашения налоговых векселей // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 58-60.
223863
  Носенко Д.А. Вексельные уставы 1902 и 1893 гг. с разъяснениями / сост. Д.А. Носенко, преп. деп. Харьк. судеб. палаты. – Изд. неофиц. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1902. – [235] с. разд. паг.
223864
  Тхарев Е.Е. Вектор-параметр группы Лоренца и релятивистская кинематика : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тхарев Е.Е.; Минский радиотехн. ин-т. – Минск, 1970. – 14л.
223865
   Вектор-функции Ляпунова и их построение. – Новосибирск, 1980. – 287с.
223866
  Ушенко В.О. Вектор - параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Київ, 2014. – 187 л. – Бібліогр.: л. 161-187
223867
  Ушенко В.О. Вектор - параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
223868
  Прилюк В.Д. Вектор "першого квартілю": особистий погляд (до 25-річчя кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 145-149. – ISSN 2308-6912
223869
  Ніколайчук І. Вектор вибрали правильно // Світ. – Київ, 2013. – травень (№19/20). – С. 3


  Про урочисте відкриття експериментально-виробничої дільниці з промислового виробництва наногетероструктур - для над"яскравих світлодіодів, концентраторних сонячних батарей та потужних НВЧ транзисторів. Серед присутніх ректор КНУ імені Тараса Шевченка ...
223870
  Титов М. Вектор високих енергій / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 липня (№ 24). – С. 1, 12


  У столиці з ініціативи посольства Франції та Французького інституту в Україні відбувся французько-український форум закладів вищої освіти і наукових установ. Про плани й перспективи французько-українського співробітництва в галузі науки і освіти, ...
223871
  Соловйов В. Вектор гордості чи розвитку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 лютого (№ 5). – С. 12


  В статті йдеться про необхідність реформи державної політики у сфері науки та досліджень.
223872
  Максимов В. Вектор жизни : Сборник стихов / В. Максимов. – Винница : Аист-пресс, 1998. – 96с. – ISBN 9667429083
223873
  Радзієвська С.О. Вектор інтеграції та науково-технологічний розвиток України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 51-60. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
223874
  Лихачев В. Вектор модернизации дипломатии России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 82-90. – ISSN 0130-9625
223875
  Чумаков В. Вектор наробраза: от лучшего к худшему! // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 5. – С. 9-11. – ISSN 0868-488Х
223876
  Смерічевська С.В. Вектор розвитку організаційних форм логістизації національної економіки в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 22-25. – ISSN 1728-6220
223877
  Оверчук С.В. Вектор судової реформи: перспективи, помилки та напрямки // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 56-58. – ISBN 978-966-301-169-1
223878
  Глущенко В.В. Вектор східної традиції в образній системі роману В. Пєлєвіна "Чапаев и пустота" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 95-99. – (Б-ка Ін-ту філології)
223879
  Хотяновский В.А. Вектор четвертый / В.А. Хотяновский. – Минск, 1979. – 142с.
223880
  Доценко С.И. Вектор Шепли для иерархических игр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-16. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрен ряд примеров вычисления вектора Шепли для кооперативной игры в случае. если игроки, образующие коалицию, неравноправны и между ними существует иерархия. Розглянуто ряд прикладів обчислення вектора Шеплі для кооперативної гри у випадку, коли ...
223881
  Доценко С.И. Вектор Шепли как способ справедливого распределения // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 111-122. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статье дан краткий обзор математических результатов, которые легли в основу нобелевской премии по экономике за 2012 год. Рассмотрены основные положения теории кооперативных игр, Вектор Шепли рассмотрен как механизм справедливого распределения доходов ...
223882
  Мащенко С.О. Вектор Шепли кооперативной игры с нечетким множеством допустимых коалиций / С.О. Мащенко, В.И. Моренец // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 117-126. – ISSN 0023-1274


  Досліджується вектор Шеплі в кооперативній грі з нечіткою множиною допустимих коаліцій. Показано, що множина його значень є нечіткою множиною типу 2 (нечітка множина, функція належності якої приймає нечіткі значення) спеціального вигляду. Побудовано ...
223883
  Фаріон О. Вектори антропологічно-екзистенційної філософії В. І. Шинкарука // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 166-170. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
223884
  Болтянський В.Г. Вектори в курсі геометрії середньої школи. / В.Г. Болтянський, І.М. Яглом. – Київ, 1964. – 91с.
223885
  Волкова О.М. Вектори вдосконалення фінансового механізму реалізації демографічної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 164-169
223886
  Корчовий В.В. Вектори впливу соціальної ідентифікації на розвиток громадянської суб"єктності особистості: програма емпіричного дослідження // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 227-236. – ISSN 2411-1449
223887
  Бунчикова О. Вектори гендерних студій над феноменом Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 72-78


  У статті досліджуються особливості наукових векторів гендерних студій над феноменом життя і творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано еволюцію гендерних досліджень творів Кобзаря, визначено їхній внесок у сучасну шевченкознавчу науку. Акцентовано на ...
223888
  Кулиняк Н. Вектори диригентської діяльності Антіна Рудницького // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 59-73. – ISSN 2310-0583
223889
  Фурман В.М. Вектори діяльності органів національної безпеки щодо підтримки рівня економічної безпеки фінансових установ / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6814
223890
  Сокіл Г. Вектори дослідження української фольклористики в Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 258-264.


  Українські фольклористи в Галичині наприкінці XIX - на початку XX cm. спрямували свою діяльність на дослідження фольклору в регіональному, загальнонаціональному аспектах та встановлення зв "язків із європейською наукою. In late 19 th - 20 th ...
223891
  Карасьова Н.А. Вектори експортних потоків аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 41-48. – ISSN 2221-1055
223892
  Крук М.Ю. Вектори закордонної інвестиційної діяльності Об"єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 75-79
223893
  Мельничок Ю. Вектори збройної боротьби ВО-4 "Говерля" (1944–1949) / Ю. Мельничок, В. Ільницький // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 312-327. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Стратегія і тактика у житті повстанської та підпільної формацій відігравали особливо важливе значення, адже завдяки вдало розробленим принципам боротьби вдавалося забезпечувати життєздатність організацій і тривалий опір окупантам. Розробка стратегії і ...
223894
   Вектори змін українського суспільства / [М. Шульга та ін. ; за ред. В. Ворони, М. Шульги] ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 465, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-7294-1
223895
  Сліва-Щерба Вектори інтеграції України в світовий економічний простір / Сліва-Щерба, Т.І. Шачко // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2013. – Вип. 152 : Економічні науки. – С. 337-341. – ISSN 2224-8420
223896
  Цилюрик С.В. Вектори й структура еміграційного потоку з України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 70-72. – Бібліогр.: на 3 пункти. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрямки еміграції з України. Проаналізовано соціальні характеристики емігрантів. Показано вплив еміграційних процесів на сучасне українське суспільство. This article is about the main directions of emigration from Ukraine; and also ...
223897
  Мірошниченко Т.Є. Вектори міжнародної міграції трудових ресурсів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 209-214


  The article is devoted the analysis of directions international migration of labour resources of Ukraine, two basic vector of directions of international migration of labour, the volumes of labour migration are analysed, its basic displays in countries ...
223898
  Маршалок Т. Вектори оптимізації податкового навантаження в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 42-49. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
223899
  Фурман І.В. Вектори підвищення ефективності управління прибутком підприємства // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 55-64. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
223900
  Зимовець В.В. Вектори регіональної економічної інтеграції України: зовнішні чинники та внутрішні передумови // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-82.
223901
  Куриляк В.Є. Вектори регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 21-30
223902
  Білецький А.А. Вектори реформування бюджетної системи України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/2. – С. 4-9. – ISSN 2409-1944
223903
  Розенфельд Наталя Вектори розвитку інформаційного суспільства та їхнє правове забезпечення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 13-14. – Бібліогр. в кінці ст.


  Інформатизація стає суспільним явищем з 50-70 рр. минулого століття. Інформаційне суспільство (ІС) має всі ознаки цивілізації. 2007 року Верховна Рада прийняла Закон "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні" [2], щоб створити ...
223904
  Тумакова М. Вектори розвитку міжнародного інвестиційного права у сучасних умовах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 50-53
223905
  Бобровська О.Ю. Вектори розвитку освітянського ресурсу людського капіталу в муніципальних утвореннях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 27-31. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
223906
  Глущенко В.В. Вектори розвитку податкового аудиту в Україні / В.В. Глущенко, І.Є. Риженко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 46-53
223907
  Парфьонова Л.Г. Вектори розвитку системи вищої освіти України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецьк. нац. технічний ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2012. – № 3 (34). – С. 54-58. – ISSN 1681-6277
223908
  Безпалько О.В. Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто питання об"єкта, предмета, завдань соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки в контексті сучасної парадигми соціального виховання. Проаналізовано теми дисертаційних робіт за шифром 13.00.05, зміст навчальної дисципліни ...
223909
   Вектори розвитку фінансового потенціалу суб"єктів господарювання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (1-5 лютого 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. Глущенко В.В.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 295, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-082-6
223910
  Спиця Н.В. Вектори самоорганізації української історії періоду глобалізації - гуманістичний аттрактор // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 245-258. – ISSN 2072-1692
223911
  Чернуха Н. Вектори соціалізації студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 71-74. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано пріоритетні вектори соціалізації студентської молоді з позиції викликів сьогодення. Виділено роль гуманітарної освіти та інтеграційних процесів у сучасному освітньому просторі, зокрема, у соціалізації студентської молоді. Предложены ...
223912
  Джангужин Р. Вектори співпраці України з державами Центральної Азії // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-13. – ISSN 0868-8893
223913
  Очеретько Л.М. Вектори уніфікації звітності з ПДФО та ЄСВ / Л.М. Очеретько, С.Ю. Стратулат // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 5 (60). – C. 185-190. – ISSN 2309-1533
223914
  Жлуктенко Н. Вектори шевченкознавства в наукових студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 318-324


  Статтю присвячено характеристиці напрямів і форм наукової рецепції творів Тараса Шевченка в дослідницьких студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету. Взаємодія компаративістичної методології та історико-літературного підходу принесла ...
223915
  Уманська Тетяна Вектори щастя Лариси Ковальової : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 6
223916
   Векторизация программ: теория, методы, реализация. – Москва : Мир, 1991. – 271с.
223917
  Шкурченко Ю.В. Векторизація як операція представлення геоданних для ГІС / Ю.В. Шкурченко, З.О. Котик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 106-109. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
223918
  Тесленко Ж.А. Векторкардиограмма спортсмена : Автореф... канд. мед.наук: / Тесленко Ж. А.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1962. – 26л.
223919
  Медзмариашвили Т.Г. Векторкардиографическая диагностика инфаркта миокарда. (Клинико-эксперим. исследования) : Автореф... канд. мед.наук: / Медзмариашвили Т.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 19л.
223920
  Гриньов Б.В. Векторна алгебра : підручник для вищих техн. навч. закладів / Б.В. Гриньов, І.К. Кириченко; за ред. О.М. Литвина. – Харків : Гімназія, 2008. – 164с. – ISBN 978-966-8319-90-7
223921
  Придатченко Ю.В. Векторна алгебра та аналітична геометрія : навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, В.А. Львов, С.В. Єфіменко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 95 с. – ISBN 978-966-439-268-3
223922
  Гуманенко Л. Векторна міфопроекція як спосіб визначення архетипів народної казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 123-125. – ISBN 966-8188-10-1
223923
  Казанова Г. Векторная алгебра / Г. Казанова. – Москва, 1979. – 119 с.
223924
  Либер С.А. Векторная алгебра / С.А. Либер. – Саратов, 1979. – 40 с.
223925
  Гусятников П.Б. Векторная алгебра в примерах и задачах / П.Б. Гусятников, С.В. Резниченко. – Москва, 1985. – 232 с.
223926
  Архангельская В.М. Векторная алгебра и аналитическая геометрия / В.М. Архангельская. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1968. – 94 с.
223927
   Векторная алгебра и аналитическая геометрия. – Москва
Ч. 1. – 1989. – 72 с.
223928
  Антимонов П.И. Векторная алгебра и линейная геометрия / П.И. Антимонов, Н.М. Сигалов. – Куйбышев, 1971. – 108 с.
223929
  Фридман М.И. Векторная алгебра. Элементы теории и методические указания к решению задач / М.И. Фридман. – Москва, 1964. – 64 с.
223930
  Маррей К.Э. Векторная астрометрия : пер. с англ. / К.Э. Маррей. – Киев : Наукова думка, 1986. – 326 с.
223931
  Кусраев А.Г. Векторная двойственность и ее приложения / А.Г. Кусраев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 256 с.
223932
  Виноградов А. Векторная параметризация перемещения в русских и венгерских префиксальных глаголах // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 5-11
223933
  Глотов В.А. Векторная стратификация / В.А. Глотов, В.В. Павельев. – Москва, 1984. – 94 с.
223934
  Димко С.С. Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Димко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
223935
  Трандафілов В.М. Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Трандафілов Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
223936
  Король С.В. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машин подвійного живлення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Король С.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
223937
  Кочін Н.Є. Векторне числення і основи тензорного числення : Пер. з рос. / Навч.посібник / Н.Є. Кочін. – Харків; Київ : НТВ України, 1935. – 448 с.
223938
   Векторний аналіз та теорія поля : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко, А.П. Креневич ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 16 с.
223939
   Векторний аналіз та теорія поля : метод. вказівки до практ. занять для студентів мех.-мат. ф-ту спеціальності "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.П. Креневич, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: с. 17
223940
  Корнєєв В.М. Векторний аналіз як чинник актуалізації прихованого впливу тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Аналізується метод і технологія векторного аналізу тексту з метою вияву функції прихованого впливу на реципієнта. Векторним аналізом називається такий аналіз публіцистичного тексту, в основі якого лежить дослідження однорідності смислової та емоційної ...
223941
  Сеньків М.Т. Векторний і тензорний аналіз : навч. посіб. / М.Т. Сеньків. – Львів, 1983. – 87 с.
223942
  Сеньків М.Т. Векторний і тензорний аналіз : лекції / М.Т. Сеньків. – Львів, 1991. – 144 с.
223943
  Гура К.О. Векторний магнітометр та його можливості : випуск 23 / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Розглянуто математичну залежність для горизонтальної компоненти Hy магнітного джерела в класі призматичних тіл. Проведено аналіз впливу кожної грані на формування сумарного ефекту вздовж простягання джерела збудження.
223944
  Винцер О.М. Векторні задачі про остовні дерева з топологічними критеріями // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена екстремальна задача про остовні дерева в умовах багатокритеріальності. Якість розв"язку задачі оцінено критеріями вагового і топологічного типу. Одержано обгрунтування сукупності двокритеріальних задач, для яких знаходження множини ...
223945
  Костарчук В.М. Векторні простори і розв"язування задач лінійного програмування / В.М. Костарчук, Л.М. Вивальнюк. – К., 1972. – 208с.
223946
  Мащенко С.О. Векторні рівноваги та приклади їх застосування // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 87
223947
  Мащенко С.О. Векторні рівноваги у змішаних стратегіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються необхідні та достатні умови векторної рівноваги у змішаному розширенні багатокритеріальної гри. Ключові слова: векторна рівновага, змішані стратегії, багатокритеріальна гра. The necessary and sufficient conditions of vectorial ...
223948
  Маджуга А.Г. Векторно-контекстуальная модель здоровьесозидающего потенциала личности / А.Г. Маджуга, В.Г. Калашников, Р.М. Давлетшина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 114-123. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
223949
  Тієкура І. Векторно-логічна інфраструктура вбудованого тестування цифрових систем на кристалах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тієкура Ів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
223950
  Стражева И.В. Векторно-матричные методы в механике полета. / И.В. Стражева, В.С. Мелкумов. – М., 1973. – 260с.
223951
   Векторно-фазовые методы в акустике. – Москва : Наука, 1989. – 223 с.
223952
  Болтянский В.Г. Векторное изложение геометрии. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1982. – 143с.
223953
  Шпильрейн Я.Н. Векторное исчисление / Я.Н. Шпильрейн. – Москва-Ленинград, 1925. – 324 с.
223954
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
223955
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
223956
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
223957
  Лагалли М. Векторное исчисление / М. Лагалли. – Москва-Ленинград, 1936. – 344 с.
223958
  Шпильрейн Я.Н. Векторное исчисление для инженеров электриков и физиков / Я.Н. Шпильрейн. – М.-Л.
1. – 1936. – 216с.
223959
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 6-е изд. – Москва : Наука, 1938. – 456 с.
223960
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 7-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 427 с.
223961
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 8-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 426с.
223962
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. / Н.Е. Кочин. – Москва : Наука, 1965. – 426 с.
223963
  Щербаков Л.Я. Векторное построение первых глав школьного курса стериометрии : Автореф... Канд.лпед.наук: 731 / Щербаков Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.16-17
223964
  Майоров В.М. Векторное решение геометрических задач / В.М. Майоров, З.А. Скопец. – М, 1968. – 252с.
223965
  Причепий Т.И. Векторное тождество импедансного типа и эллипсы поляризации гармонического электромагнитного поля // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 124-142 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0203-3100
223966
  Новиков В.П. Векторность язіковой оценки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-21. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
223967
   Векторные поля на плоскости. – Москва : Физматлит, 1963. – 246 с.
223968
  Райков Д. Векторные пространства / Д. Райков. – Москва, 1962. – 211с.
223969
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – 2 вып. – М., 1967. – 104с.
223970
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – Вып. 2. – М., 1967. – 104с.
223971
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – Вып. 1. – М., 1967. – 133с.
223972
  Улитко А.Ф. Векторные разложения в пространственной теории упругости / А.Ф. Улитко. – Киев : Академпериодика, 2002. – 342с. – ISSN 966-8002-43-1
223973
  Оконек К. Векторные расслоения / К. Оконек. – М, 1984. – 310с.
223974
  Мищенко А.С. Векторные расслоения и их применения / А.С. Мищенко. – Москва, 1984. – 208 с.
223975
   Векторные решетки и интегральные операторы. – Новосибирск : Наука, 1992. – 215с.
223976
  Иваськив Ю.Л. Векторные способ представления функций одной трехзначной алгебры и применение его для синтеза трехзначных цифровых цепей / Ю.Л. Иваськив. – Киев, 1954. – 42с.
223977
  Талдыкин А.Т. Векторные функции и уравнения (с приложениями к теории управления) / А.Т. Талдыкин. – Л., 1977. – 352с.
223978
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Москва-Ленинград, 1931. – 237 с.
223979
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Изд. 2-е. – Москва-Ленинград, 1932. – 244 с.
223980
  Либер А.Е. Векторный анализ / А.Е. Либер, Н.Ф. Ржехина. – Саратов, 1971. – 120с.
223981
  Борисенко А.И. Векторный анализ / А.И. Борисенко. – Харьков, 1972. – 253с.
223982
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Учебное пособие / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – Москва : Наука, 1978. – 159с.
223983
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Задачи и примеры с подробными решениями. Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – 2-е изд., исправл. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 144с. – (Вся высшая математика в задачах). – ISBN 5-354-00014-9
223984
  Пчелин Б.К. Векторный анализ для инженеров-электриков и радистов / Пчелин Б.К. – Москва : Энергия,, 1968. – 225с. – Библиогр.: с. 252 (17 назв.)
223985
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – Харьков : Вища школа, 1959. – 239 с.
223986
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1963. – 262 с.
223987
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : Учебное пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 252с.
223988
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 5-е изд. – Харьков : Вища школа, 1978. – 214 с.
223989
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : Учеб.пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 6-е изд. – Харьков : Вища школа, 1986. – 216 с. : 90 ил. – Библиогр. в подстроч. прим.
223990
  Троицкая Н.А. Векторный анализ и теория поля / Н.А. Троицкая, 1967. – 87с.
223991
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. / И.А. Гольдфайн. – М., 1962. – 132с.
223992
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. : Учеб.пособие / И.А. Гольдфайн; Под ред. Р.С. Гутера. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1968. – 128с.
223993
   Векторный анализ поляризации нейтронов. – Ленинград : ЛИЯФ, 1974. – 24 с.
223994
  Григорьева А И. Векторный анализ. / А И. Григорьева. – К, 1961. – 36с.
223995
  Зенгин А.Р. Векторный метод изображения горных выработок / А.Р. Зенгин. – М., 1952. – 20с.
223996
  Крупянко В.И. Векторный метод представления ферментативных реакций / В.И. Крупянко. – Москва : Наука, 1990. – 141с. – ISBN 5-02-004080-9
223997
  Черноризов А.М. Векторный принцип преобразования информации о цвете в слое биполярных клеток сетчатки карпа / А.М. Черноризов, Е.Р. Соколов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.12-34. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
223998
   Векторный фронтогенез как фактор генерации осадков / Н.И. Комасько, Н.П. Шакина, Е.Н. Скриптунова, А.Р. Иванова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 5-19 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
223999
  Наумов М.М. Векторный характер биологического времени растений : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 226-234 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
224000
  Васильев М.В. Векторы будущего. / М.В. Васильев. – Москва, 1974. – 318с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,