Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
223001
  Міскавайг "Верблюди, які тікають, і собаки, які їх переймають" : скарбниця / Міскавайг, Абу"Алі та Хайан, ат-Таухіді Абу // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 173-185. – ISSN 0320-8370


  Абу"Алі Міскавайг - видатний арабський мислитель Х-ХІ ст. Він детально описав життя давніх слов"ян та похід русів на прикаспійській землі
223002
  Золотарев В. "Вервольф": загадки "логова обортня" // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 3. – С.38-42.
223003
  Савенкова Марина "Веревочный" орнамент на Волхове // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал :. спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 9 : Великий Новгород - Родина России. – С. 91-93. – ISSN 0235-7089


  За матеріалами Новгородської археологічної експедиції.
223004
  Лимонова Л. "Вереница четверостиший" А. Ахматовой и "Летючі катрени" Л. Костенко: опыт сопоставительного анализа // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 41-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (33))
223005
  Базанова О. "Верный истории, беспристрастный и скромный" : [К 300-летию историка, археографа, действ. чл. Петербургской АН с 1725 г. Г.Ф. Миллера (1705-1783] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 3. – С. 78-86. – ISSN 0869-7078
223006
  Шкаруба Л. "Версаль - это я" , или Жемчужина XVII века : (на 3-й стр.ілюстрація П"єр Патель.Палац Версаль. 1668) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 7/8 : Мистецтво класицизму. – С. 35-43
223007
  Гаврилюк Надія "Вертеп" Григорія Чубая як модифікація вертепної драми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 67-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Зіставлено барокову вертепну драму з "Вертепом" Г. Чубая. Досліджено метричну та образно-символічну організацію творів.
223008
  Гаврилюк Н. "Вертеп" Григорія Чубая як модифікація вертепної драми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 67-76. – ISSN 0236-1477
223009
  Горнфельд А.Г. "Вертер" Гете и "Вертер" Масснэ : доклад, читанный исполнителям "Вертера" в Михайловском театре 5 декабря 1920 года / А.Г. Горнфельд. – (на правах рукописи). – Петербург : Госиздат, 1921. – 16 с.
223010
  Докучаев Д.С. "Вертикаль власти" и трансформация системы региональной идентичности в современной России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 16-20. – ISSN 1812-8696
223011
  Довгань А. "Вертикаль" и "горизонталь" библиотечных стратегий: философия развития отрасли / Алексей Довгань // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 40-42. – ISSN 1727-4893


  Автор анализирует современное положение библиотечного дела, а также дает свое видение его дальнейшего развития.
223012
  Долга Н. "Вертикальный контекст" англійської прози рубежу 19 - 20 ст. (Р.Л. Стівенсон, Р. Кіплінг, Дж. Конрад) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 63-67
223013
  Габинский Г.А. "Верую, потому что нелепо / Г.А. Габинский. – Москва, 1963. – 87с.
223014
  Якель Р. "Верхи" не хочуть, "низи" не можуть або Чому освітяни та медики не побачать проіндексованих зарплат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 8


  Цього року місцеві бюджети спіткала чергова новація — у них бракує коштів не так на виплату зарплат бюджетним працівникам, як на індексацію заробленого.
223015
  Довгань А.В. «Вертикаль» и «горизонталь» библиотечных стратегий : философия развития отрасли // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 40-42. – ISSN 1727-4893


  Библиотека — это, прежде всего, феномен культуры, имеющий древнюю историю, поскольку в любое время она была духовным центром, святилищем, храмом и т. д. для «посвящённых». Именно поэтому процессы модернизации и реформирования библиотечной отрасли ...
223016
  Алексєєв М.М. Вербичка неплакуча / М.М. Алексєєв. – Київ, 1974. – 263с.
223017
  Алексєєв М.М. Вербичка неплакуча / М.М. Алексєєв. – Київ
2. – 1979. – 328с.
223018
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ, 1961. – 465 с.
223019
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Радянський письменник
2. – 1965. – 443 с.
223020
  Іщук А.О. Вербівчани : Роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро, 1968. – 502с.
223021
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ
3. – 1968. – 504 с.
223022
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1974. – 248 с.
223023
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Радянський письменник
Кн. 3. – 1975. – 224 с.
223024
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ, 1978. – 680 с.
223025
  Іщук А.О. Вербівчани : роман-хроніка / А.О. Іщук. – Київ : Дніпро, 1984. – 792 с.
223026
  Валтон Арво Верблюд : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 57-61. – ISSN 0012-6756
223027
  Адалян Н. Верблюди і гори : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 136-140. – ISSN 0320-8370
223028
  Камініна Наталія Верблюди, пальми, лижі й ... вечірній "Квартал" : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 6 (46), вересень - жовтень. – С. 62-63
223029
  Каминіна Наталья Верблюди, пальми, лижі та ..."Вечірній квартал" : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 64-67
223030
  Айтматов Ч. Верблюжий глаз / Ч. Айтматов. – Москва, 1962. – 312 с.
223031
  Джимбиев А.М. Верблюжьи облака : роман / А.М. Джимбиев. – Элиста
1. – 1981. – 250 с.
223032
  Джимбиев А.М. Верблюжьи облака : роман / А.М. Джимбиев. – Элиста
2. – 1983. – 255 с.
223033
  Дубов М.А. Вербниця : поезії / М.А. Дубов. – Київ : Молодь, 1991. – 38 с.
223034
  Крупин В.Н. Вербное воскресенье / В.Н. Крупин. – М, 1981. – 303с.
223035
  Неподоба В.П. Вербное утро: стихи и поэмы / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1981. – 143с.
223036
  Пысин А.В. Вербный мост : стихи / А.В. Пысин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 102 с.
223037
  Бойко О. Вербовая дощечка над прірвою буття // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 155-157. – ISSN 0131-2561
223038
  Сич М.С. Вербове полум`я : поезії / М.С. Сич. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 55 с.
223039
  Прядко М. Вербове серце / М. Прядко. – Київ : Молодь, 1958. – 91 с.
223040
  Щербань С.Ф. Вербовий острів : поезії / С.Ф. Щербань. – Київ, 1976. – 47 с.
223041
  Ищук А.А. Вербовчане : роман-хроника / А.А. Ищук; Автор. пер. с укр. Ю. Саенко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 463 с.
223042
  Ярмак В. Вербоїди та прислівники як темпоральний фон роману Вука Драшковича "Ніч генерала" // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 217-225
223043
  Демчук О Верболози / О Демчук, , 1928. – 282с.
223044
  Куликов Б.Н. Вербохлест. / Б.Н. Куликов. – М., 1968. – 104с.
223045
  Іванчівський В. Вербування нових членів ОУН серед українського юнацтва: техніка пропаганди агітаторів проводу в 1945-1950-х рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 45-51
223046
  Полянський Ф. Вербування робочої сили, збір контингенту і боротьба з рухом опору в німецькій окупаційній політиці 1941-1944 рр. // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 62-65. – ISSN 1728-9343


  За матеріалами Тернопільської області
223047
  Акулиничев И.Ф. Вербы над водой / И.Ф. Акулиничев. – Куйбышев, 1982. – 47с.
223048
  Загородний А. Вербы над колодцем / А. Загородний. – Алма-Ата, 1979. – 160с.
223049
  Белов В.И. Вербы над Хопром / В.И. Белов. – Воронеж, 1976. – 43с.
223050
  Бораненков Н.Е. Вербы пробуждаются зимой / Н.Е. Бораненков. – М., 1965. – 359с.
223051
  Поздняков И.Ф. Вербы шумят. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1968. – 320с.
223052
  Субботин Ф.Е. Вербы. / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1979. – 304с.
223053
  Тищик Б. Верв як сільська територіальна громада у Київській Русі (IX ст.-ХІІ ст.): історико-правовий аналіз / Б. Тищик, М. Бедрій // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 274-284. – ISBN 978-966-306-020-4
223054
  Селівестрова Світлана Вервес Григорій Давидович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 88. – ISSN 0236-1477
223055
  Паламарчук О.Л. Вервес Григорій Давидович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 210. – ISSN 2075-437X


  Доктор філологічних наук, професор, член-кор. АН УРСР(1978); академік АН УРСР (1995). У 1996-1999 рр. - професор кафедри слов"янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
223056
  Рождественская С.В. Вервь. : Автореф... канд. ист.наук: / Рождественская С. В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1951. – 15л.
223057
  Котляревский И. П. Вергилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И.Котляревским : Вновь исправленная и дополненная противу прежних изданий. – [Изд. 3-е, доп.]. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В медицинской типографии
Ч. 1-4. – 1809. – 29, 26, 48, 45, 18 с.


  Перше видання, здійснене власне І. Котляревським
223058
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная / І. Котляревський. – Харьков : Ун-кая тип., 1842
223059
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ
Ч. 1-6. – 1842. – 419с.
223060
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 145 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символоми рус. яз. старой орфографии
223061
  Котляревський І. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И. Котляревским / І. Котляревський. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – 296с. – (Дешевая б-ка ; № 84б)
223062
  Котляревський І.П. Вергилиева Энеида, на малороссийский язык переложенная И.П. Котляревским / І.П. Котляревський; провер. текст под. ред.И.М. Стешенка. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, 1899. – 145 с. – Окр. відбток з: Киевская старина. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
223063
  Котляревський І. Вергіліева Енеіда / І. Котляревський. – Львів : Книг. наук. тов-ва ім. Т. Шевченка, 1918. – 227с. – Передрук з першого повного вид.
223064
  Котляревський І. Вергіліева Енеіда / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1936. – 264с.
223065
  Котляревський І. Вергілієва Енеїда / І. Котляревський. – Київ : ДЛВ, 1938. – 255с.
223066
  Верфель Франц Верди : роман оперы / Франц Верфель ; Пер. с нем. И.И. Гринберг и А.М. Горфинкеля, пор ред. А.М. Горфинкеля. – Ленинград : Книгоиздат Сеятель, 1925. – 312 с.
223067
  Верфель Ф. Верди / Ф. Верфель. – Москва, 1962. – 399с.
223068
  Тароцци Д. Верди / Д. Тароцци. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 352с. – (Жизнь замечательных людей)
223069
  Верфель Ф. Верди / Ф. Верфель. – Москва, 1991. – 316с.
223070
  Гринишин А. Вердикт присяжних засідателів та його наслідки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 417-422. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  З огляду на вдосконалення то доопрацювання кримінально-процесуального законодавства України та спробами ухвалити новий кримінально-процесуальний кодекс України актуальним для сучасної науки є формування концепції ефективного та доцільного для ...
223071
  Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 245 л. – Додатки: л. 211-245. – Бібліогр.: л. 188-210
223072
  Нешик Т.С. Вердикт присяжних у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Нешик Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
223073
  Полудняков В.И. Вердикт суда присяжных в уголовно-правовом аспекте // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 251-258. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
223074
  Каринцев М.О. Верді / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1970. – 84 с.
223075
  Верфель Ф. Верді : Роман опери / Ф. Верфель; Пер. з німец. Соколовський П. – Київ : Художня література, 1989. – 479с.
223076
  Есиненку Н. Веревка в небо или Совсем пропащий : лирические, юмористические, сатирические стихи / Н. Есиненку. – Москва, 1986. – 109 с.
223077
  Довнар-Запольский М.В. Веревные и разрубные книги Северного края / М.В. Довнар-Запольский. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1905. – [218] с. разд. паг. : ил., табл. – Указ. лич. имен: с. 159-162. - Указ. имен геогр.: с. 163-166


  Рубрики: Веревные книги--Архангелогородская губерния, 18 в. Разрубные книги--Архангелогородская губерния, 18 в. Монастырское землевладение--Архангелогородская губерния, 18 в. Писцовое делопроизводство--История--Архангелогородская губерния, 18 ...
223078
  Барто А.Л. Веревочка / А.Л. Барто. – Москва, 1980. – 15с.
223079
  Лагоза В.М. Вередливий слимак. / В.М. Лагоза. – Х, 1973. – 66с.
223080
  Бублій І.Г. Веремія малороссійского гевала : [поема у 3 ч.] / сповчена Иваном Бублеем. – 1970 року. – Полтава : Дpук. Пигуpенка, 1871. – 411 с. – Кожній частині пеpедує шмуцтитул. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. № 135708 дефектний, без обкл.
223081
  Задороджний В. Веремія навколо євро // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 44-48. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено з"ясуванню родової характеристики невідмінваного іменника іншомовного походження євро в українській мові
223082
  Дячук Ю. Веремія. Слово про гетьмана Івана Мазепу / Юрій Дячук ; [худож.: В. Синицький, Л. Нікітін]. – Кишинів : Elan Poligraf, 2012. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 978-9975-66-291-8
223083
  Козлов В.И. Верен до конца / В.И. Козлов. – М., 1970. – 416с.
223084
  Козлов В.И. Верен до конца / В.И. Козлов. – 2-е изд. – М., 1973. – 416с.
223085
  Очеретин В.К. Верен себе / В.К. Очеретин. – М, 1984. – 288с.
223086
  Разумовский Ю.Г. Вереница : Стихи / Ю.Г. Разумовский. – Москва : Советский писатель, 1979. – 143с.
223087
  Левоневский Ф.Д. Вереница / Ф.Д. Левоневский. – Л, 1990. – 47с.
223088
  Рунг О. Вереница теней. / О. Рунг. – М. – 264с.
223089
  Мордань В.Г. Верес : поезії / В.Г. Мордань. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 79 с.
223090
   Верес Катерина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 32. – ISBN 978-966-439-696-4
223091
   Верес Катерина Олександрівна (1982) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 19-20. – ISBN 966-95774-3-5
223092
  Нольде В.М. Вересаев / В.М. Нольде. – Тула : Приокское книжное издательство, 1986. – 190 с. – (Отчизне посвятим)
223093
  Хоросницька Марія Вересень - місяць весняний : Поезії / Хоросницька Марія. – Львів : Каменяр, 1964. – 22 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
223094
  Герасименко К. Вересень / Кость Михайлович Герасименко. – Київ, 1935. – 83 с.
223095
  Довгий О.П. Вересень : поезії / О.П. Довгий. – Київ, 1975. – 111 с.
223096
  Тараненко О.С. Вересень / О.С. Тараненко. – Харків : Прапор, 1987. – 45 с.
223097
  Путрамент Є. Вересень. / Є. Путрамент. – К., 1955. – 268с.
223098
  Путрамент Є. Вересень. / Є. Путрамент. – К.
Ч.2. – 1958. – 388с.
223099
  Иванов Г.В. Вереск : вторая кн. стихов / Георгий Иванов. – Москва ; Петроград : Альциона, 1916. – 103, [6] с.
223100
  Козловский Я.А. Вереск / Я.А. Козловский. – М, 1969. – 128с.
223101
  Дубровина Э.М. Вереск / Э.М. Дубровина. – Л, 1973. – 102с.
223102
  Мазуренко М.Т. Вересковые кустарники Дальнего Востока / М.Т. Мазуренко. – М, 1982. – 184с.
223103
  Зарицкий А.А. Вересковый мед : рассказы / А.А. Зарицкий. – Минск : Беларусь, 1965. – 327 с.
223104
  Стивенсон Р.Л. Вересковый мед / Р.Л. Стивенсон. – Свердловск, 1979. – 20с.
223105
  Башков В.П. Вересковый мед / В.П. Башков. – М, 1983. – 176с.
223106
  Сіра Г.С. Вереснева весна / Г.С. Сіра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 111с.
223107
  Ніколов Н. Вереснева земля-Септемврийска земя. / Н. Ніколов. – К, 1978. – 126с.
223108
   Вереснева зоря.. – Одеса, Варна, 1989. – 244с.
223109
  Махінчук М.Г. Вереснева просинь : поезії, повість / Микола Махінчук. – Київ : Українська хата, 2009. – 184 с. – ISBN 966-7025-16-0
223110
  Шмигельський А.І. Вересневе полум"я : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Каменяр, 1973. – 159 с.
223111
  Богачук О.Ф. Вересневий грім / О.Ф. Богачук. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 56 с.
223112
  Кобець В.Д. Вересневий день : повість / В.Д. Кобець. – Київ, 1987. – 203 с.
223113
  Заворотько П.П. Вересневий Пленум ЦК КПРС і питання правознавства // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 3-8
223114
  Колесникова Л.М. Вересневий цвіт / Л.М. Колесникова. – Донецьк : Донбас, 1976. – 80 с.
223115
   Вересневі акорди.. – Львів, 1979. – 192с.
223116
   Вересневі Балкани.. – К., 1981. – 174с.
223117
  Ільницький М.М. Вересневі відлуння : поезії, переклади / Микола Ільницький ; [худож. оформ. О.Я. Остапова]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 230, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-518-557-4
223118
  Шаповал М.Т. Вересневі зливи : поезії / М.Т. Шаповал. – Київ : Дніпро, 1973. – 187 с.
223119
  Вільний В.М. Вересневі зорі / В.М. Вільний. – Київ, 1964. – 126с.
223120
  Забашта Л.В. Вересневі світанки : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 91 с.
223121
  Болтрик Ю.В. Веретена з дископодібними насадками зі скіфських пам"яток / Ю.В. Болтрик, О.Є. Фіалко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-46. – ISSN 0235-3490


  Скіфські поховальні пам"ятки: веретена
223122
  Козловский Борислав Веретена ясной память // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
223123
  Гальперина А. Веретено : стихи / Агата Гальперина. – Москва : [Т-во тип. А.И. Мамонова], 1915. – 34 с.
223124
  Мозолевський Б.М. Веретено : поезії / Б.М. Мозолевський. – Київ : Молодь, 1980. – 95 с.
223125
  Кузовлева Т.В. Веретено / Т.В. Кузовлева. – М, 1982. – 111с.
223126
  НефедьВД Веретено / НефедьВД. – М., 1986. – 78с.
223127
  Соловьев Сергей Веретено : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.123-146. – ISSN 0012-6756
223128
  Кудимов В.И. Веретье. / В.И. Кудимов. – М, 1971. – 110с.
223129
  Поспелов С.А. Верея и окрестности / С.А. Поспелов. – Москва, 1971. – 127 с.
223130
   Верико Анджапаридзе. – Москва, 1968. – 18 с.
223131
  Урушадзе Н.А. Верико Анджапаридзе / Н.А. Урушадзе. – Москва, 1972. – 190с.
223132
  Непомнящий К.Е. Верим в тебя, молодость! / К.Е. Непомнящий. – М., 1961. – 108с.
223133
  Серебровская Е.П. Верим, верны! : документальная повесть / Е.П. Серебровская. – 3-е изд., доп. – Москва : Советская Россия, 1986. – 283с.
223134
  Егоров В.А. Верить в человека / В.А. Егоров. – Сталино, 1958. – 54с.
223135
  Ошанин Л.И. Верить друг другу / Л.И. Ошанин. – М, 1989. – 207с.
223136
  Меламуд Х.Г. Верить человеку : роман, повесть / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1988. – 413 с.
223137
  Толокнов В.И. Верификация алгоритмов управления на ПЛ/1/ / В.И. Толокнов, О.В. Шевяков. – М., 1984. – 72с.
223138
  Пархоменко В.П. Верификация климатической модели. / В.П. Пархоменко. – М., 1988. – 33с.
223139
  Олейников Ю.В. Верификация мировоззренческих прозрений в философии русского космизма // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 8. – С. 138-149. – ISSN 0235-1188
223140
  Крылов А.Л. Верификация многокамерной модели распространения радионуклидов в водохранилищах / А.Л. Крылов, А.В. Носов, В.П. Киселев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 57-66 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
223141
  Юрасов С.Н. Верификация модели распространения взвеси при дапминге грунта на морской подводный отвал / С.Н. Юрасов, В.В. Горун, Н.А. Берлинский // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 30-39 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902
223142
   Верификация прогнозов метеорологических явлений со значительными воздействиями в районе проведения Олимпиады "Сочи-2014". Часть I. Детерминированные прогнозы в тестовый период / А.В. Муравьев, Д.Б. Киктев, А.Ю. Бундель, Т.Г. Дмитриева, А.В. Смирнов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 31-48 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0130-2906
223143
  Крывый С.Л. Верификация программ: состояние, проблемы, результаты / С.Л. Крывый, А.Н. Максимец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 1. – С. 11-21. – ISSN 0023-1274


  Рассмотрены современные методы верификации программного обеспечения последовательных, функциональных, параллельных и распределенных систем. Основное внимание удуляется методам верификации на основе свойств абстрактных интерпретаций, транзиционных ...
223144
  Крывый С.С. Верификация программ: состояние, проблемы, результаты. І / С.С. Крывый, А.Н. Максимец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 6. – С. 3-14. – ISSN 0023-1274


  Представлено аналітичний огляд сучасних методів верифікації прогшрамного забезпечення послідовних, функціональних, паралельних та розподілених систем. Основну увагу приділено методам верифікації, на основі властивостей абстрактних інтерпретацій, ...
223145
  Максимец А.Н. Верификация программ: состояние, проблемы, экспериментальные результаты. I // Проблеми програмування : науковий журнал / НАН України, Ін-т програмних систем. – Київ, 2013. – № 4. – С. 53-63. – ISSN 1727-4907


  Представлен углубленный обзор проблем верификации программного обеспечения. Рассмотрены методы верификации реактивных и функциональных систем. Даны основные определения для представления и анализа программ. Приведено краткое описание методов верхней и ...
223146
  Крымский С.Б. Верификация социальных прогнозов / С.Б. Крымский. – К, 1992. – 115с.
223147
   Верификация. Контроль за разоружением. – Москва : Мир, 1991. – 479 с. – ISBN 5-03-002439-5
223148
   Верифікаціонізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 697-698. – ISBN 966-316-069-1
223149
  Павлюк О. Верифікація даних для прогнозування курсу долара за допомогою штучних нейронних мереж / О. Павлюк, Н. Тремба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 52-57. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
223150
  Голюк О.В. Верифікація даних приземної температури повітря МЗЦАО, CRU та REMO за 1850-2000 рр. / О.В. Голюк, Л.В. Мойсеєнко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 213-220 : рис. – Бібліогр.: 19 назв.
223151
  Гладких Тетяна Валентинівна Верифікація динамічних параметрів електронних пристроїв на основі К-значного моделювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 13. 05 / Гладких Т. В.; Нац. техн. ун-т " Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2007. – 19с. – Бібл.: 14 назв
223152
  Федь Володимир Верифікація культуротворчого буття в історії філософської думки до сер. ХVIII ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.120-127. – ISSN 1728-9572
223153
   Верифікація методу визначення протяжності фіксації хребта під час виконання вентрального коригувального спондилодезу / Д.Є. Петренко, А.О. Мезенцев, А.В. Демченко, О.О. Барков // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 5-8. – ISSN 0030-5987
223154
  Сиревич Є.Ю. Верифікація моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.12 / Сиревич Є.Ю.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
223155
  Владиченко Л.Д. Верифікація понятійно-категоріального апарату проблематики відносин між державою та релігійними організаціями // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 96-98
223156
  Лунтовський А.О. Веріфікація принципових та функціональних схем цифрової апаратури. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Лунтовський А.О.; КПІ. – К., 1993. – 16л.
223157
  Щириця П. Веркалець Михайло Миколайович : [спогади] / Павло Щириця // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 76-78. – ISBN 978-966-2726-03-9
223158
  Семигина Л.Д. Веркина любовь. / Л.Д. Семигина. – М., 1986. – 206с.
223159
  Нужна К.А. Верлан та суфіксація як способи творення лексики молодіжного мовлення Франції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 310-317


  У статті проаналізовано французьке молодіжне мовлення та його характерні особливості. Розглянуто такі способи творення лексики молодіжного мовлення як верлан та суфіксація. Увагу зосереджено на зображенні французької молоді та молодіжного мовлення у ...
223160
  Каверин В.А. Верлиока. / В.А. Каверин. – М., 1983. – 215с.
223161
  Астапенко І. Верлібр Емми Андієвської: формально-структурні та внутрішньо-змістові характеристики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 79-85. – ISSN 0236-1477
223162
  Башкирова О. Верлібр у творчості Ліни Костенко // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
223163
  Лаюк Мирослав Верлібри сонця = Різдво роси : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-128. – ISSN 0208-0710


  М. Лаюк нар. 1990 р. на Іванофранківщині, автор збірки поезій "Самому стати світом" (2008 р.), переможець Всеукр. літературного конкурсу учнів - членів Малої академії наук України (2008 р.)
223164
  Шунь М. Верлібріарій. Абетка : вірші / М. Шунь. – Київ : Факт, 2006. – 408 с. – ISBN 966-359-084-Х
223165
  Айрапетов А.Г. Вермахт в войне против СССР (историко-психологический аспект) / А.Г. Айрапетов, С.Н. Молотков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 32-46. – ISSN 0130-3864
223166
  Мюллер Н. Вермахт и оккупация / Н. Мюллер. – М., 1974. – 387с.
223167
  Соловьев Б.Г. Вермахт на пути к гибели : крушение планов немецко-фашистского командования летом и осенью 1943 г. / Б.Г. Соловьев ; АН СССР, Ин-т военной истории Мин-ва обороны СССР ; [отв. ред. В.П. Морозов]. – Москва : Наука, 1973. – 310, [2] с. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
223168
  Епифанова И. Вермеер Делфтский // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 14-33


  Ян Вермеер (Вермеер Делфтский;1632-75) - нидерландский художник, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Наряду с Рембрандтом и Франсом Халсом является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства
223169
  Зубарев Н.Н. Вермикулит / Н.Н. Зубарев. – М.-Л., 1948. – 35с.
223170
  Терновой В.И. Вермикулит / В.И. Терновой. – М, 1980. – 46с.
223171
  Бойко Л.А. и др. Вермикулит в гидропонике / Л.А.Бойко, Л.А.Бойко, В.В.Левицкий. – Москва : Наука, 1976. – с.1-98
223172
   Вермикулит: энтальпии образования, дегидратации и дегидроксилизации (по калориметрическим данным) / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, Н.В. Владыкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 977-984 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7525
223173
  Яковлев Б. .Г. Вермикулиты и гидробиотиты Украинского щита / Б. .Г. Яковлев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 140с.
223174
  Туркевич Г.И. Вермикулиты Украинского щита. (Минерал. особенности и некоторые технол. свойства) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Туркевич Г.И.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1966. – 18л.
223175
  Балбарын Цэдэв Вермипсиллы /Siphonoptera, Vermipsyllidae/ овец Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Балбарын Цэдэв; АН Кирг.ССР. – Фрунзе, 1970. – 24л.
223176
  Туркевич Г.Г. Вермікуліти Українського щита : ( мінералогічні особливості та деякі технологічні властивості) / Г.Г. Туркевич. – Київ : Наукова думка, 1971. – 111с.
223177
  Багреев Е.Я. Вермя и темпы / Е.Я. Багреев. – Свердловск, 1961. – 76с.
223178
  Зінченко О.В. Вернадит і його поширення в геологічних комплексах України // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 84-88. – ISSN 0204-3548
223179
  Гумилевский Л.И. Вернадский / Л.И. Гумилевский. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 256с. – (Жизнь замечательных людей)
223180
  Гумилевский Л.И. Вернадский / Л.И. Гумилевский. – Изд. 3-е. – М., 1988. – 255с.
223181
  Баландин Р.К. Вернадский : жизнь, мысль, бессмертие / Р.К. Баландин. – Москва : Знание, 1979. – 176с.
223182
  Баландин Р.К. Вернадский : жизнь, мысль, бессмертие / Р.К. Баландин. – 2-е доп. изд. – Москва : Знание, 1988. – 205с.
223183
  Мочалов І.І. Вернадский В.И.: математика в пространстве науки / І.І. Мочалов, В.І. Онопрієнко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (70). – С. 61-69. – ISSN 0374-3896


  В.И.Вернадский рассматривает математику как одну из главных составляющих частей введенного им понятия «остов науки», как генетический исток его создания. Математика через логику связывает остов науки в единое целое. Это определяет исключительную ...
223184
   Вернадский и современное представление о биосфере. – М., 1978. – 94с.
223185
  Ловецкий Г.И. Вернадский и Чижевский о взаимодействии наук / Г.И. Ловецкий, И.И. Комиссаров // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 3-11. – ISSN 1560-7488
223186
  Лялько В.И. Вернадский о круговороте веществ и глобальное потепление / В.И. Лялько, О.Г. Харечко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 54-58 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
223187
  Шалимов Н.А. Вернадский. Человек и учёный. Новые факты биографии : К 150-летию со дня рождения первого президента Украинской Академии наук В.И. Вернадского (1863-1945) / Н.А. Шалимов. – Одесса : [б. и.]. – ISBN 978-966-413-379-8
Ч. 2. – 2013. – 354, [1] с. : ил. – Рисунок на обл. выполнен дочерью В.И. Вернадского - Ниной. – Библиогр.: с. 344-347
223188
  Аляєв Г.Є. Вернадський Володимир Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1002-1003. – ISBN 966-316-069-1
223189
  Павленко Ю.В. Вернадський Володимир Іванович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 32-34. – ISSN 0374-3896
223190
  Короткий В.А. Вернадський Володимир Іванович (1863-1945) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 415-416. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
223191
   Вернадський Іван Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 125. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
223192
  Гриценко І.С. Вернадський Іван Васильович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 58. – ISBN 978-966-06-0557-2
223193
  Ємець Т. Вернадський Іван Васильович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 252-253. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
223194
  Томазов В. Вернадські та їхні родичі // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 147-152. – ISSN 2222-5250
223195
   Вернадськіанська ноосферна революція у розв"язанні екологічних та гуманітарних проблем : зб. матеріалів IV Всеукр. Моргунівських читань із міжнар. участю, присвяч. 90-річчю від дня народження видатного українця / М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики і продовольства України, НАН України [та ін.] ; [редкол.: С. Антонець та ін. ; за ред. В.І. Аранчій та ін.]. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 519, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-633-108-7


  У пр. № 1709090 напис: Бібліотеці Київського університету Шевченка зі сподіванням, що точка необерненої екологічної катастрофи ще не пройдена.... В. Моргун. v_morgun@list.ru
223196
   Вернандер Наталія Борисівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 21-22
223197
   Вернандер Наталія Борисівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 33-34 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
223198
   Вернандер Наталія Борисівна (1901-1986) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 20-21. – ISBN 966-95774-3-5
223199
  Гафуров А. Верная : роман / Вали Гафуров. – Ташкент : Литературы и искусства
Кн. 2. – 1977. – 264 с.
223200
  Атнилов Д. Верная звезда / Д. Атнилов. – Москва, 1961. – 100с.
223201
  Первомайський Л.С. Верная кровь / Л.С. Первомайський. – Москва, 1944. – 144 с.
223202
   Верная Чхунхян. – Москва : Художественная литература, 1990. – 381 с.
223203
   Верная Чхунхян : корейские повести XIX в. : [в 2 т.] : [пер. с корейского]. – Санкт-Петербург : Гиперион. – (Золотой фонд корейской литературы / сост. и отв. ред. серии А.Ф. Троцевич ; [2]). – ISBN 978-5-89332-145-6
Т. 1 : [пер., сост., вступ. ст., коммент. : А.Ф. Троцевич]. – 2009. – 325, [3] с. – В содерж. также повести: Преданная дочь Сим Чхон ; Братья Хынбу и Нольбу
223204
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – Л. : Молодая гвардия, 1957. – 335 с.
223205
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – Л. : Лениздат, 1958. – 362 с.
223206
  Кальма Н. Вернейские грачи / Н. Кальма. – М. : Молодая гвардия, 1964. – 399 с.
223207
  Файнин Александр Вернем визы, уничтожим турпоток? : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
223208
  Стрехнин Ю.Ф. Вернемся в полдень / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1984. – 368с.
223209
  Ананьев А. Верненские рассказы / А. Ананьев. – Алма-Ата, 1958. – 120с.
223210
  Редец В. Вернер Зееленбирдер / В. Редец. – М., 1973. – 295с.
223211
  Радец В. Вернер Зеленбиндер / В. Радец. – Москва : Просвещение, 1970. – 144 с.
223212
  Либман М.Я. Вернер Клемке / М.Я. Либман. – Л., 1988. – 261с.
223213
  Марченко Е.И. Вернер Клемке. / Е.И. Марченко. – М, 1986. – 300с.
223214
  Гусяков Вячеслав Вернется ли цунами? : Прогноз // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 228-230 : Фото. – ISSN 1029-5828
223215
  Коробейников Б.А. Верни долг природе / Б.А. Коробейников. – Київ, 1990. – 176с.
223216
  Кашафутдинов И.В. Верни мне сына / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1978. – 268с.
223217
  Вовчок В.Ю. Вернигори : повість / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1971. – 133 с.
223218
   Верниковский Валерий Арнольдович (к 60-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1025 : фото. – ISSN 0016-7886
223219
  Муравьева Людмила Николаевна Вернисаж в Ружейном : об опыте работы с некнижными коллекциями / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В феврале 2008 года после реконструкции вновь заработал выставочный зал "Вернисаж в Ружейном", расположенный в одном из зданий ЦГДБ столицы им. А.П. Гайдара.
223220
  Муравьева Людмила Николаевна Вернисаж в Ружейном : об опыте работы с некнижными коллекциями / Муравьева Людмила Николаевна, Рудишина Татьяна Валерьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 19-20. – ISSN 1727-4893


  В феврале 2008 года после реконструкции вновь заработал выставочный зал "Вернисаж в Ружейном", расположенный в одном из зданий ЦГДБ столицы им. А.П. Гайдара.
223221
  Аратовский Ю.М. Вернисаж здоровья / Ю.М. Аратовский. – Москва, 1988. – 80с.
223222
   Вернисаж.. – М., 1986. – 323с.
223223
  Вербин Е.И. Вернисаж: иронич. стихи, пародии / Е.И. Вербин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 112с.
223224
  Костиков В.В. Вернисаж: повести / В.В. Костиков. – М., 1990. – 397с.
223225
  Каменский А.А. Вернисажи / А.А. Каменский. – М., 1974. – 527с.
223226
  Мушкетик Ю.М. Вернися в дім свій : роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 375 с.
223227
  Мушкетик Ю.М. Вернися в дім свій : роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1982. – 312 с. – (Романи й повісті ; №3, 1982)
223228
  Мушкетик Ю.М. Вернись в дом свой : Роман: Повесть-притча / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Советский писатель, 1984. – 368 с.
223229
  Клименко В А. Вернись в свой дом. / В А. Клименко. – Кишинев, 1980. – 334с.
223230
  Яворская Нора Вернись в Сорренто : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 5. – С. 48-58. – ISSN 0321-1878
223231
  Герман А. Вернись в Сорренто?.. / А. Герман. – М., 1985. – 134с.
223232
  Герман А. Вернись в Сорренто?.. / А. Герман. – М., 1988. – 132с.
223233
  Домбровский А.И. Вернись и вспомни / А.И. Домбровский. – Симферополь, 1977. – 304с.
223234
  Домбровский А.И. Вернись и вспомни / А.И. Домбровский. – К., 1985. – 456с.
223235
  Кравцова Н.Ф. Вернись из полета / Н.Ф. Кравцова. – М., 1971. – 127с.
223236
  Чернолусский М.Б. Вернись к очагу : Романы / М.Б. Чернолусский. – Москва : Советский писатель, 1988. – 567с.
223237
  Зорич А.А. Вернись к своей весне / А.А. Зорич. – Одесса, 1960. – 258с.
223238
  Павленок Б.В. Вернись к юности. / Б.В. Павленок. – М., 1977. – 352с.
223239
  Стил Д. Вернись любовь / Д. Стил. – М., 1996. – 448с.
223240
  Сычевский В.П. Вернись, Ружена! : повесть / В.П. Сычевский. – Москва, 1979. – 271 с.
223241
  Сычевский В.П. Вернись, Ружена! : повесть / В.П. Сычевский. – Москва, 1979. – 271 с.
223242
  Сичевський В.П. Вернись, Ружено! / В.П. Сичевський. – Київ, 1965. – 263 с.
223243
  Сичевський В.П. Вернись, Ружено! : повість / В.П. Сичевський. – Київ, 1971. – 78 с.
223244
  Киселева М.С. Верните маму / М.С. Киселева. – М, 1967. – 52с.
223245
  Киселева М.С. Верните маму / М.С. Киселева. – М, 1969. – 144с.
223246
  Дмитрук А. Верните нам наше небо : [поэзия] / Анастасия Дмитрук. – Киев : Феєрія Мандрів, 2014. – 109, [2] с. : ил. – Вірші рос., укр. та англ. мовами. – ISBN 978-617-635-065-1
223247
  Доленко Віра Вернісаж із заплющеними очима // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-61. – ISSN 0130-5212
223248
  Гнатюк М. Вернісаж Петра Прокопіва // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-95. – ISSN 0130-1799
223249
  Светлов П.Я. Верное лекарство от самоубийства : (По поводу брош. проф. И.А. Сикорского "Психологическая борьба с самоубийством в юные годы"0 / П. Светлов, проф.-прот. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 7 с.


  На обл. дарственная надпись: В студ. биб-ку Университета Св. Владимира от автора
223250
  Кононов А.Т. Верное сердце / А.Т. Кононов. – М.-Л., 1952. – 472с.
223251
  Кононов А.Т. Верное сердце / А.Т. Кононов. – Изд. 3-е. – М., 1954. – 392с.
223252
  Муратов Н.Г. Верное сердце / Н.Г. Муратов. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1958. – 188с.
223253
  Чернов Ю.М. Верное сердце Фрама / Ю.М. Чернов. – М., 1973. – 31с.
223254
   Верное сердце.. – М., 1966. – 167с.
223255
   Верное сердце.. – М., 1984. – 463с.
223256
   Верное средство похудеть.. – Тюмень, 1961. – 90с.
223257
   Верной дорогой : рассказы, стихи, воспоминания. – Москва : Детская литература, 1965. – 240 с.
223258
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн, 1934. – 478с.
223259
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – М., 1949. – 368с.
223260
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – М., 1952. – 376с.
223261
  Манн Г. Верноподданный / Г. Манн. – М., 1982. – 368с.
223262
  Манн Г. Верноподданный : Роман. Новеллы / Г. Манн. – Ленинград : Художественная литература, 1987. – 365с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
223263
  Єрлихман Вадим Верноподданный : Граф Алексей Андреевич Аракчеев // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 169-174 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
223264
  Манн Г. Верноподданный. Бедные / Г. Манн. – М., 1985. – 654с.
223265
  Гречнева Л.В. Верности безоблачное небо / Л.В. Гречнева. – Тбилиси, 1979. – 87с.
223266
  Шапиева У. Верность -- (Фатима) : повесть / У. Шапиева. – Москва : Советский писатель, 1970. – 247 с.
223267
  Браун Н. Верность / Н. Браун. – Л., 1936. – 80с.
223268
  Дворецкий Д.П. Верность / Д.П. Дворецкий. – Смоленск, 1947. – 93с.
223269
  Винецкий Я.Б. Верность / Я.Б. Винецкий. – Казань, 1948. – 187с.
223270
  Ниязи Фатех Верность : роман / Ниязи Фатех. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1949. – 184 с.
223271
  Фейгин Э.А. Верность / Э.А. Фейгин. – Тбилиси, 1950. – 232с.
223272
  Локотков К.П. Верность / К.П. Локотков. – Воронеж, 1950. – 264с.
223273
  Локотков К.П. Верность / К.П. Локотков. – Пенза, 1954. – 336с.
223274
  Берггольц О. Верность / О. Берггольц, 1954
223275
  Леднев А.Ф. Верность / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1956. – 100с.
223276
  Смирнов И.А. Верность / И.А. Смирнов. – Ярославль, 1956. – 47с.
223277
  Погосян Р.М. Верность : стихи / Р.М. Погосян; пер. с арм. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 104 с.
223278
  Елькин А.А. Верность / А.А. Елькин. – Тула, 1956. – 80с.
223279
  Возняк А.А. Верность / А.А. Возняк. – Чкалов, 1957. – 100с.
223280
  Мусатов А.И. Верность / А.И. Мусатов. – М., 1957. – 128с.
223281
  Хатуов С.И. Верность / С.И. Хатуов. – Черкесск, 1957. – 35с.
223282
   Верность / Лиснянская, Л, , . – М., 1958. – 95с.
223283
  Буларкиева М. Верность : стихи / М. Буларкиева; пер. с кирг. В.Максимов и др. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 31 с.
223284
  Брусиловский Р.М. Верность / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1959. – 158с.
223285
  Валеев Р.Ш. Верность / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1960. – 107с.
223286
  Мадарас Э. Верность / Э. Мадарас. – М, 1960. – 103с.
223287
  Харьюзов В.А. Верность / В.А. Харьюзов. – М, 1960. – 62с.
223288
  Шамшаров Ю. Верность / Ю. Шамшаров. – Ташкент, 1960. – 47с.
223289
  Лисашвили И.Б. Верность : роман / И.Б. Лисашвили. – Москва : Советский писатель, 1961. – 538 с.
223290
  Козловский В.Н. Верность / В.Н. Козловский. – 2-е, доп. и испр. – Иркутск, 1961. – 488с.
223291
  Севак П. Верность : стихи / П. Севак. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 63 с.
223292
  Броделе А.Ю. Верность / А.Ю. Броделе. – Москва, 1962. – 304 с.
223293
  Козловский В.Н. Верность / В.Н. Козловский. – 3-е. – Иркутск, 1964. – 502с.
223294
  Молодцов Г.П. Верность / Г.П. Молодцов. – Уфа, 1964. – 96с.
223295
  Цюпа И.А. Верность : роман / И.А. Цюпа; Авториз. пер. с укр. А. Кравченко. – Москва : Советский писатель, 1964. – 486 с.
223296
  Хайкина Д.Г. Верность / Д.Г. Хайкина. – М., 1964. – 74с.
223297
  Борисов М.Ф. Верность / М.Ф. Борисов. – Кемерово, 1965. – 90с.
223298
  Бурлака С.В. Верность / С.В. Бурлака. – Кишинев, 1965. – 104с.
223299
   Верность
Вып. 6. – 1966. – 80 с.
223300
  Локотков К. Верность / К. Локотков. – Воронеж, 1967. – 375с.
223301
  Залиханов Ж.Ж. Верность : стихи, поэма / Ж.Ж. Залиханов. – Нальчик, 1967. – 200 с.
223302
  Иванов А.А. Верность / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1967. – 72с.
223303
  Агуренко Б.П. Верность / Б.П. Агуренко. – Ростов-на-Дону, 1967. – 112с.
223304
  Грек А. Верность / А. Грек. – Рига, 1968. – 103с.
223305
  Попова Н.А. Верность / Н.А. Попова. – Свердловск
3. – 1968. – 436с.
223306
  Захариев З. Верность / З. Захариев. – Москва, 1969. – 135с.
223307
  Джонуа А. Верность : стихи / А. Джонуа. – Сухуми : Алашара, 1969. – 104 с.
223308
  Берггольц О. Верность / О. Берггольц. – Л, 1970. – 360с.
223309
  Щеглов А.С. Верность : повести и рассказы / А.С. Щеглов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1970. – 239 с.
223310
  Камбулов Н.И. Верность = Ракетный гром : Роман-дилогия / Н.И. Камбулов. – Москва : Воениздат. – (Советский военный роман)
Кн.2. – 1970. – 263 с.
223311
  Бакалдин В.Б. Верность / В.Б. Бакалдин. – Краснодар, 1972. – 95с.
223312
   Верность. – М., 1973. – 352с.
223313
  Егоров К.Я. Верность / К.Я. Егоров. – Львов, 1973. – 79с.
223314
  Орлов С.С. Верность / С.С. Орлов. – М., 1973. – 78с.
223315
  Романовский А.А. Верность / А.А. Романовский. – Владивосток, 1973. – 440с.
223316
  Кацнельсон А.И. Верность / А.И. Кацнельсон. – М, 1973. – 110с.
223317
  Акопян В.А. Верность / В.А. Акопян. – Москва, 1973. – 383с.
223318
  Лозовой Б.А. Верность / Б.А. Лозовой. – М., 1974. – 87с.
223319
  Буканов Н.И. Верность / Н.И. Буканов. – Ташкент, 1974. – 71с.
223320
  Капутикян С.Б. Верность : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 160 с.
223321
  Куняев Б.И. Верность / Б.И. Куняев. – Рига, 1975. – 184с.
223322
  Романов А.Н. Верность / А.Н. Романов. – Кишинев, 1975. – 136с.
223323
  Орлов С.С. Верность / С.С. Орлов. – М., 1976. – 78с.
223324
  Камбулов Н.И. Верность : Роман-дилогия / Н.И. Камбулов. – Москва : Воениздат, 1976. – 559 с.
223325
  Иредж-Мирза Джемаль-Оль-Мемалек Верность / Иредж-Мирза Джемаль-Оль-Мемалек. – Л, 1977. – 182с.
223326
  Ольховска Б. Верность / Б. Ольховска. – Москва, 1978. – 255с.
223327
  Захариев З. Верность / З. Захариев. – Изд. 2-е испр. доп. – С., 1979. – 301с.
223328
  Давыдов Л.Д. Верность / Л.Д. Давыдов. – М, 1980. – 128 с.
223329
  Богданов П.Ф. Верность / П.Ф. Богданов. – М, 1980. – 63с.
223330
  Броделе А.Ю. Верность : роман / А.Ю. Броделе. – Москва, 1980. – 496 с.
223331
  Торопыгин В.В. Верность / В.В. Торопыгин. – Л, 1980. – 64с.
223332
  Первомайский Л.С. Верность : стихи разных лет / Л.С. Первомайский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 216 с.
223333
  Ниязи Фатех Верность : роман / Ниязи Фатех. – Москва : Советский писатель, 1981. – 559 с.
223334
  Давыдов Л.Д. Верность / Л.Д. Давыдов. – 2-е изд. – М, 1984. – 127с.
223335
  Виноградский В.С. Верность / В.С. Виноградский. – Москва, 1984. – 47с.
223336
  Хасанов А.Б. Верность / А.Б. Хасанов. – М, 1984. – 96с.
223337
   Верность : Сборник. – Москва : Радуга, 1985. – 512с.
223338
  Кобраков П.Г. Верность / П.Г. Кобраков. – Л, 1986. – 125с.
223339
  Карпович М.Д. Верность / М.Д. Карпович. – М., 1987. – 207с.
223340
  Назаров У. Верность : повести и рассказы / У. Назаров; авториз. пер. с узб. С.Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 293 с.
223341
  Мэттэ К.Ю. Верность / К.Ю. Мэттэ. – Минск, 1989. – 237с.
223342
  Таурин Ф.Н. Верность / Ф.Н. Таурин. – М., 1990. – 282с.
223343
  Щелоков Ю.М. Верность весне. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1965. – 79с.
223344
  Кардин В. Верность времени / В. Кардин. – М, 1962. – 363с.
223345
  Мотяшов И.П. Верность времени / И.П. Мотяшов. – Москва, 1965. – 48 с.
223346
  Кречетов В.Н. Верность выбора / В.Н. Кречетов. – М., 1986. – 224с.
223347
  Руденко-Десняк Верность герою: Размышления о прозе Михайла Стельмаха. / Руденко-Десняк. – М., 1980. – 320с.
223348
  Кравец Г.П. Верность границе / Г.П. Кравец. – К., 1978. – 255с.
223349
   Верность долгу. – М., 1973. – 96с.
223350
  Перминов С.И. Верность долгу / С.И. Перминов. – М., 1982. – 96с.
223351
  Ненароков А.П. Верность долгу : о Маршале Сов. Союза А.И. Егорове / А.П. Ненароков. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 112с.
223352
   Верность долгу.. – Киев, 1981. – 112с.
223353
   Верность долгу.. – М., 1984. – 415с.
223354
   Верность долгу.. – Элиста, 1986. – 190с.
223355
  Ненароков А.П. Верность долгу: О Маршале Сов. Союза А.И. Егорове / А.П. Ненароков. – М., 1973. – 112с.
223356
  Ненароков А.П. Верность долгу: О Маршале Сов. Союза А.И.Егорове. / А.П. Ненароков. – 3-е изд., доп. – М., 1989. – 157с.
223357
  Поповский А.Д. Верность долгу: повести / А.Д. Поповский. – М., 1978. – 560с.
223358
  Акбиев С.Х. Верность дружбе / С.Х. Акбиев. – Махачкала, 1989. – 127с.
223359
  Спиров М.П. Верность друзьям / М.П. Спиров. – М., 1964. – 47с.
223360
  Аметистов М.Е. Верность за верность / М.Е. Аметистов. – Сталинград, 1961. – 258с.
223361
  Карастоянов Г. Верность за верность / Г. Карастоянов. – София, 1974. – 256с.
223362
  Люшинин Г.И. Верность земле / Г.И. Люшинин. – М., 1975. – 103с.
223363
  Люшнин Г.И. Верность земле / Г.И. Люшнин. – М., 1975. – 103с.
223364
  Поляков В.И. Верность земле / В.И. Поляков. – М., 1984. – 80с.
223365
  Белоиванов И.И. Верность земле / И.И. Белоиванов. – Москва, 1986
223366
  Ткаченко В.М. Верность и дружба. / В.М. Ткаченко. – М., 1963. – 118с.
223367
   Верность идее.. – М., 1963. – 31с.
223368
  Зубаков В.Е. Верность идеям интернационализма / В.Е. Зубаков. – М, 1982. – 113с.
223369
  Панкратов А.Я. Верность интернационализму. / А.Я. Панкратов. – Горький, 1970. – 256с.
223370
  Белов П.П. Верность истории / П.П. Белов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 126 с.
223371
  Тимофеев Т.Т. Верность истории: Борьба классов и интернационализм / Т.Т. Тимофеев. – М. : Мол. гвардия, 1979. – 206 с.
223372
  Тимофеев Т.Т. Верность истории: борьба классов и интернационализм. / Т.Т. Тимофеев. – М., 1979. – 206с.
223373
  Серегина А.Ю. Верность королеве и долг католика:крещение Мэри Браун (1594 год) с приложением "Протокола допроса виконта Монтегю" // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С.5-32. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780


  Католицька релігі в Середні вікі в Англії
223374
  Капитонов И.В. Верность ленинизму-источних всех наших побед / И.В. Капитонов. – Москва, 1969. – 32с.
223375
  Дорофеев В Верность марксизму-ленинизму-решающее условие единства мировой социалистической системы / В Дорофеев. – Днепропетровск, 1969. – 56с.
223376
  Володарский Н.А. Верность мечте / Н.А. Володарский. – Сыктывкар, 1971. – 79с.
223377
  Зонин С.А. Верность океану: о Л.А. Владимирском / С.А. Зонин. – М., 1986. – 108с.
223378
  Котов В.П. Верность отцам. / В.П. Котов. – М, 1971. – 143с.
223379
  Ноздрев В.Ф. Верность отчему дому / В.Ф. Ноздрев. – М, 1965. – 152с.
223380
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1969. – 431с.
223381
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1971. – 519с.
223382
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1972. – 415с.
223383
  Кожедуб И.Н. Верность Отчизне / И.Н. Кожедуб. – М., 1975. – 421с.
223384
  Станкевский Д.И. Верность памяти : [О 346-й Дебальцев. Краснознам. стрелковой дивизии] / Д. И. Станкевский ; [Лит. запись Г. П. Заболотного]. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 223 с.,[8] л. ил.
223385
  Герольдова Й. Верность памяти / Й. Герольдова. – Москва, 1986. – 190 с.
223386
  Юнак И.Х. Верность патриотическим традициям / И.Х. Юнак. – М., 1984. – 142с.
223387
  Куницын В.Г. Верность правде / В.Г. Куницын. – М, 1980. – 63с.
223388
   Верность правде жизни. Литературоведы и критики ГДР о художественном творчестве.. – М., 1969. – 240с.
223389
  Щедрин Г.И. Верность присяге / Г.И. Щедрин. – Москва, 1985. – 79с.
223390
   Верность присяге. – Кишинев, 1988. – 196с.
223391
  Аврус А.И. Верность пролетарскому интернационализму : очерки истории сов. секции Междунар. орг. помощи борцам революции, 1922-1948 / А.И. Аврус, Л.Г. Бабиченко, Ю.А. Львунин. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1983. – 140, [10] с. : ил.
223392
   Верность революции.. – Л., 1971. – 143с.
223393
  Клюшин Г.И. Верность революционным идеалам. / Г.И. Клюшин. – М., 1970. – 32с.
223394
  Часовников А.М. Верность Родине. / А.М. Часовников. – Кострома, 1952. – 72с.
223395
  Шик Э.Г. Верность своему времени / Э.Г. Шик. – Омск, 1990. – 190с.
223396
  Федоров И.Ф. Верность своему классу / И.Ф. Федоров. – Москва, 1981. – 64 с.
223397
   Верность слову.. – Х., 1977. – 205с.
223398
   Верность слову.. – Казань, 1978. – 224с.
223399
  Полухин Ю.Д. Верность странника : рассказы, портреты, этюды, эссе / Ю.Д. Полухин. – М., 1987. – 508с.
223400
  Гамзатов Р.Г. Верность таланту / Р.Г. Гамзатов. – Москва, 1970. – 128с.
223401
  Гамзатов Р. Верность таланту / Р. Гамзатов. – Махачкала, 1980. – 256с.
223402
  Жданов Г.В. Верность традициям / Г.В. Жданов. – М., 1981. – 200с.
223403
  Шагалов А.А. Верность человеку труда / А.А. Шагалов. – М, 1987. – 332с.
223404
   Верность человеческому: Нравственно-эстетическая и философская позиция Л. Леонова. – М. : Наследие, 1992. – 143 с.
223405
  Суворов М. Верность. / М. Суворов. – Калинин, 1958. – 63с.
223406
  Яковенко В.П. Верность. / В.П. Яковенко. – Сталино-Донбасс, 1959. – 44с.
223407
  Лушников Ф.А. Верность. / Ф.А. Лушников, В.С. Вуколов. – М., 1961. – 32с.
223408
  Лушников Ф.А. Верность. / Ф.А. Лушников, В.С. Вуколово. – М., 1962. – 68с.
223409
  Селезнев П.И. Верность. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1963. – 48с.
223410
  Чернухин И.А. Верность. / И.А. Чернухин. – Белград, 1963. – 92с.
223411
  Ткаченко В.М. Верность. / В.М. Ткаченко. – Изд. 2-е, доп. – М., 1965. – 215с.
223412
  Нефедов П.П. Верность. / П.П. Нефедов. – Магадан, 1966. – 95с.
223413
  Мяло И.И. Верность. / И.И. Мяло. – М., 1969. – 340с.
223414
  Соколов В.П. Верность. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1971. – 51с.
223415
   Верность.. – Ставрополь, 1972. – 233с.
223416
  Чебалин П.Л. Верность. / П.Л. Чебалин. – Донецк, 1978. – 232с.
223417
  Яновский Н.Н. Верность. / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1984. – 295с.
223418
  Скородумов Ю.А. Верность. / Ю.А. Скородумов. – Л, 1984. – 88с.
223419
   Верность.. – М., 1985. – 349с.
223420
  Третьяк В.А. Верность. / В.А. Третьяк. – М, 1986. – 174с.
223421
  Фролов Л.А. Верность. / Л.А. Фролов. – М, 1986. – 640с.
223422
   Верность.. – М., 1987. – 303с.
223423
  Михайлов О.Н. Верность. Родина и литература / О.Н. Михайлов. – М., 1974. – 254с.
223424
  Решетников Л.В. Верность: Кн. стихотворений. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1990. – 223с.
223425
  Камбулов Н.И. Верность: Роман-дилогия. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство
Кн.1. – 1970. – 292 с.
223426
  Цветков А.А. Верность: Стихи / А.А. Цветков. – Киев, 1983. – 70с.
223427
  Микрюков В. Верность: Стихи. / В. Микрюков. – Ташкент, 1982. – 30с.
223428
  Наг Мартин Верность: Стихотв. / Наг Мартин. – М., 1982. – 205с.
223429
  Кюрчайлы А. Вернулись ласточки / А. Кюрчайлы. – М., 1979. – 142с.
223430
   Вернулись с победой.. – Саратов, 1989. – 149с.
223431
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 63с.
223432
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 56с.
223433
  Полевой Б.Н. Вернулся / Б.Н. Полевой. – Москва, 1949. – 88с.
223434
  Голубев Ф.М. Вернулся / Ф.М. Голубев. – Курск, 1962. – 44с.
223435
   Вернулся солдат к полю, 1945-1985.. – М., 1985. – 431с.
223436
  Скороходов М.А. Вернулся я на родину / М.А. Скороходов, К.И. Иванов. – М., 1965. – 292с.
223437
  Овчарова Н.Г. Вернусь живым / Н.Г. Овчарова. – Воронеж, 1974. – 186с.
223438
  Дубро Е.В. Вернусь звездопадом / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1973. – 128с.
223439
  Букин Н.И. Вернусь я не скоро / Н.И. Букин. – Москва, 1963. – 48с.
223440
  Якутенко Ирина Вернуть кредит и забыть о склерозе // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 138-141 : фото
223441
   Вернуть молодость помогут в кисловодском санатории "Плаза" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 57
223442
  Кравчук В. Вернуть надежду // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 15/16 (254). – С. 32-37. – ISSN 1811-8984


  О военнопленной украинской летчице Наде Савченко, которая за месяц в российской неволе прошла затворничество, допрос на детекторе лжи и голодовку.
223443
  Монахов Александр Вернуть эту землю себе / Монахов Александр, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 30-43 : фото
223444
  Павлов Н.П. Вернуться в жизнь / Н.П. Павлов. – М, 1986. – 46с.
223445
  Богатырева И. Вернуться в Итаку : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 89-100. – ISSN 0130-7673
223446
  Владимиров В.В. Вернуться и ничего не забыть. / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1983. – 349с.
223447
  Язов Д.Т. Верны Отчизне. / Д.Т. Язов. – М., 1988. – 351с.
223448
  Бублик Л.А. Верны подвигам отцов. / Л.А. Бублик. – М., 1987. – 141,2с.
223449
   Верные долгу. – Ростов н/Д, 1974. – 223с.
223450
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, Рудник, в.А. – К., 1976. – 287с.
223451
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, В.А. Рудник. – 2-е изд. – К, 1980. – 284с.
223452
  Соснин В.И. Верные долгу / В.И. Соснин, В.А. Рудник. – 3-е изд., перераб. – М., 1982. – 221с.
223453
   Верные долгу.. – М., 1959. – 31с.
223454
   Верные долгу.. – Ростов н/Д, 1962. – 160с.
223455
   Верные долгу.. – М., 1978. – 79с.
223456
  Василенко И.Д. Верные друзья / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1950. – 112с.
223457
   Верные заветам Ильича.. – 2-е изд., перераб. – М., 1969. – 160с.
223458
   Верные заветам Ильича.. – М., 1980. – 174с.
223459
  Кузнецов Б.П. Верные защитники интересов крестьянских масс / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1962. – 78с.
223460
   Верные подвигу отцов. Материалы VIII Пленума ЦК ВЛКСМ.. – М., 1966. – 208с.
223461
  Притыцкий С.О. Верные помощники партии / С.О. Притыцкий. – Москва, 1962. – 28 с.
223462
   Верные присяге. – Ужгород, 1988. – 308с.
223463
   Верные присяге.. – Минск, 1960. – 151с.
223464
  Пачев Б.М. Верные слова / Б.М. Пачев. – М., 1957. – 191с.
223465
  Геевский И.А. Верные слуги монополии / И.А. Геевский. – Москва : Профиздат, 1962. – 104с.
223466
   Верные сыны нашей Родины.. – Москва : Париздат, 1937. – 64с.
223467
   Верные сыны Отечества.. – Л., 1982. – 400с.
223468
  Смирнов А.Ф. Верные сыны России / А.Ф. Смирнов. – М., 1986. – 286с.
223469
  Аристов Владимир Верные тела : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 93-96. – ISSN 0130-7673
223470
  Пономарев С.Ф. Верный друг / С.Ф. Пономарев. – Сталинград, 1959. – 35с.
223471
  Яковлев Ю.Я. Верный друг / Ю.Я. Яковлев. – М, 1990. – 269с.
223472
  Лившиц С.Б. Верный друг / С.Б. Лившиц. – М., 1991. – 47с.
223473
  Карякин П.П. Верный друк. / П.П. Карякин. – Омск, 1956. – 96с.
223474
  Исангулов Ф. Верный конь и добрый молодец : роман / Ф. Исангулов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 344 с.
223475
  Баковиков А. Верный курс : морские рассказы / А. Баковиков. – Грозный : Грозненское книжное издательство, 1954. – 160 с.
223476
  Василенко В. Верный курс / В. Василенко. – Ленинград, 1958. – 80с.
223477
  Красовский А.С. Верный курс / А.С. Красовский. – Симферополь, 1972. – 127с.
223478
   Верный ленинец, беззаветный борец за мир и коммунизм.. – М., 1964. – 148с.
223479
   Верный помощник.. – М., 1959. – 128с.
223480
   Верный продолжатель великого лининского дела.. – М., 1982. – 272с.
223481
   Верный путь : сборник стихов молодых поэтов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1953. – 188 с.
223482
  Дорджиев Б.Б. Верный путь : роман / Б.Б. Дорджиев. – Москва
1. – 1967. – 183 с.
223483
  Шибалов А.Н. Верный путь к изобилию / А.Н. Шибалов. – Л., 1962. – 44с.
223484
   Верный путь къ оздоровленію русской школы.. – №8. Изд. Русскаго народнаго союза имени Михаила Архангела. – С.-Петербург : Тип. Гр. Скачкова, 1909. – 15с.
223485
  Мартьянов И.В. Верный рецепт. / И.В. Мартьянов. – Иваново, 1961. – 60с.
223486
   Верный спутник.. – 3-е изд., испр. и доп. – Рига, 1981. – 207с.
223487
  Рогач А.А. Верный страж Отчизны: Советские Вооруженные Силы / А.А. Рогач. – К., 1985. – 335с.
223488
  Эвентов А.М. Верный сын / А.М. Эвентов. – Иваново, 1958. – 90с.
223489
  Поллит Верный сын английского рабочего класса / Поллит, , Гарри. – М., 1970. – 80с.
223490
  Матковский Н.В. Верный сын английского рабочего класса / Н.В. Матковский. – Москва, 1970. – 80с.
223491
  Амиантов Ю.Н. Верный сын партии / Амиантов Ю.Н. , Устинов В.М. – Москва, 1960. – 32 с.
223492
   Верный сын партии Ленина-Сталина., 1940. – 64с.
223493
  Котовская О.П. Верный сын советского народа / О.П. Котовская. – Кишинев, 1958. – 56с.
223494
  Понарина Е. Верный ход. Выпускники Новосибирского госуниверситета выстраивают стратегию поддержки альма-матер // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 12


  Новый учебный год стартовал в Новосибирском государственном университете с масштабного форума - Первого конгресса выпускников НГУ. Универсантов решили собрать для того, чтобы посоветоваться с ними о путях развития университета в связи с участием в ...
223495
  Соловьев Г.И. Верный шаг / Г.И. Соловьев. – Саратов, 1964. – 151с.
223496
  Боголюбов К.М. Верным курсом / К.М. Боголюбов. – М., 1980. – 239с.
223497
  Боголюбов К.М. Верным курсом / К.М. Боголюбов. – 2-е изд., дораб. и доп. – М., 1984. – 288с.
223498
  Куйбіда Р. Веровний Суд на новий лад: що від нього очікують // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)
223499
  Еремина Т.И. Вероисповедание и профессиональная деятельность учителей: возможности, ограничения, запреты // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
223500
  Ряжев А.С. Вероисповедная дипломатия Екатерины II: борьба за возвращение на родину казаков-некрасовцев // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 10 (606). – С. 56-63. – ISSN 0321-0626
223501
  Потапова Н.В. Вероисповедное законодательство Временного правительства и эволюция политико-правовых взглядов российских протестантов (февраль - октябрь 1917 года) // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 8. – C. 3-7. – ISSN 1812-3805
223502
  Сафонов А.А. Вероисповедные законопроекты правительства и позиция Святейшего Синода Русской Православной церкви: перспективы реализации свободы совести в законодательстве Российской империи в начале XX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 33-37. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуются законодательные инициативы правительства Российской империи в религиозной сфере в начале XX в., а также реакция на это русского общества в лице различных государственных и общественных деятелей, представителей церковной и научной ...
223503
  Лурье Екатерине Верой единой : Лабиринты // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 48-53 : Фото
223504
  Савицкий А. Верой и правдой : роман / А. Савицкий. – Москва : Советский писатель, 1978. – 407 с.
223505
  Федоров Николай Вероломство государственной важности / Федоров Николай, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 102-105 : фото
223506
   Верона приветствует Бахуса // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 9 : Фото. – ISSN 1998-8044
223507
  Москаленко Леся Верона. Побачення з Джульєттою : три напрямки. Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 68-71 : Фото
223508
   Веронезе. – М., 1955. – 8с.
223509
  Антонова И.А. Веронезе / И.А. Антонова. – Москва, 1957. – 58с.
223510
  Вальсюнене В. Вероника : поэма / В. Вальсюнене; сокр. авториз. пер. с лит. С.Мар. – Вильнюс : Гос. изд. худ.лит. Литов. СССР, 1953. – 144 с.
223511
  Орехова В.П. Вероника Орехова / В.П. Орехова. – М., 1982. – 50с.
223512
  Коэльо П. Вероника решает умереть / Пер. с португальского О.Домашевского; Пауло Коэльо. – Київ : София, 2002. – 256с. – ISBN 966-7319-85-7
223513
  Коельо Пауло Вероніка вирішує померти / Коельо Пауло; Пер. з португальської В.Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – 192с. – ISBN 966-7493-28-8
223514
  Лупанова М.Е. Веротерпимая политика России в царствование императрицы Екатерины II // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 1684-2618
223515
  Граждан В.Д. Вероучение и мораль пятидесятников / В.Д. Граждан. – М., 1989. – 63с.
223516
   Вероучение малорусских штундистов разобранное на основании Священного Писания в беседах православного мирянина с сектантами. – К., 1886. – 375с.
223517
  Постников А.Г. Вероятная теория чисел / А.Г. Постников. – Москва, 1974. – 63 с.
223518
  Вейнберг Б.П. Вероятнейшее значение скорости распространения возмущений в эфире на основании исследований, сделанных до настоящего времени : Ч. 1-2 / Б.П. Вейнберг. – Одесса : Экономическая тип.
Ч. 1 : Определение наивероятнейшего значения скорости света из астрономических наблюдений. – 1903. – XX, 716 с. – Загл. на рус. и нем. яз. - Экз. дефектный, без обл. и до с. 96. – Библиогрф."Литература премета" в конце каждой главы


  Нап. также в журн. Записки Императорского Новороссийского университета, 1902-1903: ч. 1, т. 79 и 81, с. 1-736; ч. 2, т. 94, с. 1-652 На тит. л. дарственная надпись: В библиотеку ун-та Св. Владимира от автора
223519
  Геворкян Г.А. Вероятное и достоверное знание / Г.А. Геворкян. – Ереван, 1965. – 204с.
223520
  Бодряков В. Вероятносно-статистическая модель количественной оценки знаний студентов в неоднородной группе / В. Бодряков, Н. Фомина // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 66-71
223521
  Лемберг А.М. Вероятности / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1977. – 192с.
223522
  Рудзкис Р.А. Вероятности будущих уклонений оценок спектра стационарной последовательности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Рудзкис Р.А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1978. – 12 с.
223523
  Судов А.С. Вероятности вылета легких заряженных частиц в реакциях с квазимонохроматическими фотонами и остановившимисся антипротонами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Судов А.С.; Российская АН ГНЦ РФ "Ин-т ядерных исследований". – М., 1995. – 20л.
223524
  Гарцман Л.Б. Вероятности гололедно-ветровых и температурных воздействий на ЛЭП / Л.Б. Гарцман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 199 с.
223525
  Бадалов Хамза Ниматович Вероятности Е1и Е2переходов в нечетных деформированных ядрах редкоземельных элементов : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.16 / Бадалов Хамза Ниматович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1990. – 12л.
223526
  Муштари Д.Х. Вероятности и топологии в банаховых пространствах / Д.Х. Муштари. – Казань, 1989. – 150с.
223527
  Гренандер У. Вероятности на алгебраических структурах / У. Гренандер. – Москва : Мир, 1965. – 275с.
223528
   Вероятности оптических переходов двухатомных молекул. – Москва : Наука, 1980. – 319 с.
223529
  Груздев П.Ф. Вероятности переходов и радиационные времена жизни уровней атомов и ионов / П.Ф. Груздев. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 222 с.
223530
  Корлисс Ч. Вероятности переходов и силы осцилляторов 70 элементов : пер. с англ. / Ч. Корлисс, У. Бозман. – Москва : Мир, 1968. – 562с.
223531
  Гольдберг Г.И. Вероятности переходов членов главной серии рубидия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гольдберг Г.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 10л.
223532
  Мейстер Т.Г. Вероятности переходов членов главной серии цезия : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мейстер Т.Г.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 9 с.
223533
  Мишкой Г.К. Вероятности состояния приоритетных систем в нестационарном режиме / Г.К. Мишкой. – Кишинев, 1979. – 140с.
223534
  Ланько Э.В. Вероятности электромагнитных переходов атомных ядер Z=1-30 / Э.В. Ланько. – Ленинград : Наука, 1972. – 702 с.
223535
  Салихбаев Умар Сагитович Вероятности электромагнитных переходов в нечетно-нейтронных изотопах диспрозия с А = 155, 157, 159, 161 и эрбия с А = 157, 159, 161 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Салихбаев Умар Сагитович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 18л.
223536
  Марупов Н.З. Вероятности электромагнитных переходов в нечетно-нечетных деформированных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Марупов Н.З.; Ин-т ядерной физики АН УзССР. – Ташкент, 1978. – 23л.
223537
  Каск П.А. Вероятности электронных переходов автолокализированного экситона в щелочногалоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Каск П.А.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 15л.
223538
  Борель Э. Вероятности, ошибки / Э. Борель. – Москва : Статистика, 1972. – 176 с.
223539
  Якубайтис Т.А. Вероятностная атрибуция типа текст по морфологическому признаку / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1981. – 67с.
223540
  Якубайтис Т.А. Вероятностная атрибуция типа текст по нескольким морфологическим признакам / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1982. – 53с.
223541
  Головин Н.А. Вероятностная модель социальной коммуникации: второй этап верификации сложной социологической теории / Н.А. Головин, В.А. Сибиров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 322-333. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
223542
  Налимов В.В. Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. – М., 1974. – 272с.
223543
  Налимов В.В. Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 303с.
223544
  Гайдукевич В.И. Вероятностная обработка осциллограмм электрических величин / В.И. Гайдукевич, А.А. Мельникова. – Москва, 1972. – 113 с.
223545
  Аминев Г.А. Вероятностная организация центральных механизмов речи / Г.А. Аминев. – Казань, 1972. – 159с.
223546
  Аминев Г.А. Вероятностная организация центральных механизмов речи / Г.А. Аминев. – Казань, 1972. – 159с.
223547
  Вулис И.Л. Вероятностная оценка погрешностей сеточной аппроксимации уравнений динамики атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вулис И.Л.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1965. – 20л.
223548
  Малышев В.П. Вероятностно-детерминированное планирование эксперимента. / В.П. Малышев. – Алма-Ата, 1981. – 116с.
223549
  Шашенко А.Н. Вероятностно-статистическая модель прочности монолитного породного массива / А.Н. Шашенко, Е.А. Сдвижкова, А.С. Ковров // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 18-28 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
223550
   Вероятностно-статистическая организация нейронных механизмов мозга. – Ростов -на-Дону, 1974. – 176с.
223551
  Белов А.Г. Вероятностно-статистические задачи при экспериментальном разделении множественных процессов / А.Г. Белов. – М., 1985. – 141с.
223552
  Жуков Н Н. Вероятностно-статистические методы анализа геолого-геофизической информации : Учебное пособие для вузов / Н Н. Жуков, . – Киев : Вища школа, 1975. – 304с.
223553
  Ширяев А.Н. Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений / А.Н. Ширяев. – Москва : ФМОП ; МЦНМО, 2011. – 144 с. : ил. – Издание осуществляется при поддержке компании "Яндекс". – Библиогр.: с. 142-144. – (Лекции школы анализа данных Яндекса). – ISBN 978-5-904696-03-0
223554
   Вероятностно-статистические методы в экономико-математическом моделировании. – М., 1988. – 120с.
223555
   Вероятностно-статистические методы и ЭВМ в медико-биологических исследованиях. – К., 1970. – 220с.
223556
   Вероятностно-статистические методы исследования. – М., 1983. – 160с.
223557
   Вероятностно-статистические методы исследования сложных систем. – К., 1976. – 107с.
223558
  Хрусталев Л.Н. Вероятностно-статистические расчеты оснований заданий в криолитозоне / Л.Н. Хрусталев; отв. ред. П.И. Мельников. – Новосибрск : Наука, 1988. – 253 с.
223559
  Ландау А.И. Вероятностно-статистические характеристики взаимодействия дислокаций с локальными дефектами кристаллической решетки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ландау А.И.; ХГУ. – Х., 1984. – 48л.
223560
  Видуев Н.Г. Вероятностно-статистический анализ погрешностей измерений / Н.Г. Видуев, Г.С. Кондра; Ред. Хромченко Ф.И. – Москва : Недра, 1969. – 320с.
223561
  Фаддеенков Н.Н. Вероятностно-статистическое исследование осколкообразования при взрывном дроблении горной породы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Фаддеенков Н.Н.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 14л.
223562
  Кочеткова В.К. Вероятностно-статистическое построение автоматического словаря : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Кочеткова В.К.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 21л.
223563
  Полляк Вероятностное моделирование на электронных вычислительных машинах / Полляк, . – Москва : Советское радио, 1971. – 400 с.
223564
   Вероятностное моделирование систем и сетей. – Петрозаводск, 1988. – 108с.
223565
   Вероятностное описание процесса движения электронов средних энергий в мишени в приближении модели непрерывных потерь. – Киев : ИК АН УССР, 1972. – 113 с.
223566
  Глушков Ю.М. Вероятностное описание процесса фильтрации аэрозоля анизотропными волокнистыми фильтрами при любых числах Пекле : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Глушков Ю.М.; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Обнинск, 1973. – 21л.
223567
  Цепелев В.Ю. Вероятностное представление долгосрочных метеорологических прогнозов, разработанных синоптическими методами / В.Ю. Цепелев, В.М. Хан // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 17-31 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
223568
   Вероятностное прогнозирование-деятельности человека. – М., 1977. – 391с.
223569
   Вероятностное прогнозирование в речи. – М., 1971. – 199с.
223570
  Фейгенберг Вероятностное прогнозирование и преднастройка к движениям / Фейгенберг, В.А. Иванников. – М, 1978. – 112с.
223571
  Острейковский В.А. Вероятностное прогнозирование работоспособности элементов ЯЭУ / В.А. Острейковский, Н.Л. Сальников. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 416 с.
223572
  Поспелов Д.А. Вероятностные автоматы / Д.А. Поспелов. – М, 1970. – 88с.
223573
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы / Р.Г. Бухараев. – Казань, 1970. – 188с.
223574
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы / Р.Г. Бухараев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань, 1977. – 247с.
223575
   Вероятностные автоматы и их приложения. – Казань, 1986. – 211с.
223576
  Бухараев Р.Г. Вероятностные автоматы и процессоры / Р.Г. Бухараев. – М, 1986. – 47с.
223577
  Чачхиани Т.Н. Вероятностные адаптивные системы централизованного управления с переменной структурой : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Чачхиани Т.Н.; МВ и ССО ГССР. Политехн. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
223578
  Зюбрицкий Н.М. Вероятностные алгоритмы принятия решений в диагностике и тактике лечения важнейших осложнений раннего периода после неотложных внутрибрюшных оперативных вмешательств. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.27 / Зюбрицкий Н.М.; АН УССР. Ин-тут кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1983. – 18л.
223579
  Гладкий В.С. Вероятностные вычислительные модели / В.С. Гладкий. – М., 1973. – 299с.
223580
  Максимова Р.В. Вероятностные дифференциальные признаки функциональных классов немецкого сказуемого (на матер. прост. предл.) : Автореф... канд. филол.наук: / Максимова Р.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 28л.
223581
  Каневский З.М. Вероятностные задачи в радиотехнике / З.М. Каневский. – Москва-Ленинград, 1966. – 174 с.
223582
  Учайкин В.В. Вероятностные задачи в теории переноса / В.В. Учайкин, А.В. Лаппа. – Томск : ТГУ, 1978. – 138с.
223583
   Вероятностные задачи прикладной математики. – Петрозаводск, 1984. – 108с.
223584
  Бондаренко В.Н. Вероятностные закономерности распределения содержаний элементов в эффузивных породах и статистические методы изучения вулканогенных комплексов : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Бондаренко В.Н.; Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов АН СССР и ГГК СССР. Сарат. гос. ун-т им. Н. – М., 1965. – 19л.
223585
  Омельченко В.А. Вероятностные и детерминистские модели каналов и проблемы передачи информации в электросвязи : Учеб. пособие для студентов радиотехн. и связных спец-й / В.А. Омельченко, В.Г. Санников; Мин-во образов. Украины; Учебно-метод. каб. высш. образ.; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Киев : УМК ВО, 1992. – 200с. – ISBN 5-7763-0994-8
223586
  Омельченко В.А. Вероятностные и детерминистские модели сигналов в электросвязи : Учеб. пособие для студентов радиотехн. и связных спец-й / В.А. Омельченко; Мин-во образов. Украины; Учебно-метод. каб. высш. образ.; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Киев : УМК ВО, 1991. – 184с. – ISBN 5-7763-0994-8
223587
  Холево А.С. Вероятностные и статистические аспекты квантовой теории / А.С. Холево. – М., 1980. – 320с.
223588
  Алиев Т.М. Вероятностные измерительно-вычислительные устройства / Т.М. Алиев. – Москва, 1983. – 168с.
223589
  Хейер Х. Вероятностные меры на локально компактных группах. / Х. Хейер. – Москва : Мир, 1981. – 701 с.
223590
  Груза Г.В. Вероятностные метеорологические прогнозы / Г.В. Груза, Э.Я. Ранькова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 271с.
223591
  Купер Дж. Вероятностные методы анализа сигналов и систем / Дж. Купер, К. Макгиллем; Под ред. В.Т. Горяинова. – Москва : Мир, 1989. – 376с.
223592
  Кушнер Г.Д. Вероятностные методы аппроксимации в стохастических задачах управления и теории эллиптических уравнений / Г.Д. Кушнер. – Москва : Наука, 1985. – 222 с.
223593
   Вероятностные методы бесконечного анализа. – К., 1980. – 174с.
223594
   Вероятностные методы в биологии : сборник научных трудов. – Киев, 1985. – 148 с.
223595
   Вероятностные методы в вычислительной технике. – Москва : Высшая школа, 1986. – 312с.
223596
  Венецкий И.Г. Вероятностные методы в демографии / И.Г. Венецкий. – Москва, 1981. – 223с.
223597
   Вероятностные методы в дискретной математике. – Петрозаводск, 1988. – 115с.
223598
  Немировский А.С. Вероятностные методы в измерительной технике / А.С. Немировский. – М., 1964. – 216с.
223599
  Эрдеш П. Вероятностные методы в комбинаторике / П. Эрдеш. – Москва : Мир, 1976. – 131 с.
223600
  Сачков Владимир Николаевич Вероятностные методы в комбинаторном анализе / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1978. – 287с. – Библиогр.: с.281-285
223601
  Свешников А.А. Вероятностные методы в прикладной теории гироскопов / А.А. Свешников, С.С. Ривкин. – Москва, 1974. – 536 с.
223602
  Артемьева Е.Ю. Вероятностные методы в психологии / Е.Ю. Артемьева, Е.М. Мартынов. – Москва, 1975. – 206с.
223603
  Тебякин В.П. Вероятностные методы в радиотехнике / В.П. Тебякин; Куйбышев. авиационный ин-т. – Куйбышев, 1977. – 152с.
223604
  Кивелиди В.Х. Вероятностные методы в сейсморазведке / В.Х. Кивелиди. – М., 1982. – 247с.
223605
  Алмазов Б А. Павлоцкий Вероятностные методы в теории полимеров / Б А. Павлоцкий Алмазов. – Москва, 1971. – 152с.
223606
  Станкус Э.П. Вероятностные методы в теории распределения значений L-функций Дирихле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Станкус Э.П.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
223607
  Кубилюс Й. Вероятностные методы в теории чисел = Tikimybiniai metodai skaiciu teorijoje / Й. Кубилюс; АН ЛитССР; Ин-т физики и математики. – Вильнюс : Гос.издат. полит. и науч. лит. ЛитСССР
Вып. 2. – 1959. – 163с.
223608
  Кубилюс Й. Вероятностные методы в теории чисел / Й. Кубилюс. – 2-е изд. – Вильнюс
1. – 1962. – 223 с.
223609
  Ватутин В.А. Вероятностные методы в физических исследованиях / В.А. Ватутин, Т.М. Телевинова, В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1985. – 207 с.
223610
  Беляев Ю.К. Вероятностные методы выборочного контроля / Ю.К. Беляев. – М., 1975. – 407с.
223611
   Вероятностные методы исследования систем с бесконечным числом степеней свободы. – К., 1986. – 131с.
223612
  Иванов В.И. Вероятностные методы исследования устойчивости прямолинейного движения железнодорожного подвижного состава. : Автореф... канд. техн.наук: 182 / Иванов В.И.; Ленингр. ин-тут инженеров ж.-д. транспорта им. В.Н.Образцова. – Л., 1972. – 16л.
223613
  Медведев Г.А. Вероятностные методы исслеыдования экстремальных систем / Г.А. Медведев, В.П. Тарасенко. – М, 1967. – 456с.
223614
  Руппенейт К.В. Вероятностные методы оценки прочности и деформируемости горных пород. / К.В. Руппенейт. – М., 1964. – 84с.
223615
  Базиленко О Вероятностные методы оценки эффективности защитных устройств / О Базиленко, , Е.Я. Шор. – Кишинёв, 1975. – 170 с.
223616
  Дорогов В.И. Вероятностные методы превращения частиц / В.И. Дорогов, В.П. Чистяков. – Москва : Наука, 1988. – 109 с.
223617
  Смирнов Б.В. Вероятностные методы прогнозирования в инженерной геологии. / Б.В. Смирнов. – М., 1983. – 134с.
223618
  Гладкий В.Ф. Вероятностные методы проектирования конструкции летательного аппарата / В.Ф. Гладкий. – М., 1982. – 266с.
223619
   Вероятностные методы решения задач математической физики. – Новосибирск, 1971. – 211с.
223620
  Коган А.Б. Вероятностные механизмы нервной деятельности / А.Б. Коган, О.Г. Чораян, 1980. – 176л.
223621
  Балантер Б.И. Вероятностные модели в физиологии. К анализу механизмов функционирования физиологических систем и их нарушений / Б.И. Балантер. – М, 1977. – 252с.
223622
   Вероятностные модели и математическая статистика. – Ташкент, 1987. – 176 с.
223623
  Шелегия Р.С. Вероятностные модели и управление системой "Целевой рынок -- производство" : Автореф... докт. техн.наук: 05.02.01 / Шелегия Р. С.; Груз. техн. ун-т. – Тбилиси, 1994. – 28л.
223624
   Вероятностные модели и управление экономическими процессами. – М., 1978. – 223с.
223625
  Ушаков И.А. Вероятностные модели надежности информационно-вычилсительных систем / И.А. Ушаков. – Москва : Радио и связь, 1991. – 132с.
223626
  Богданофф Д. Вероятностные модели накопления повреждений : пер. с англ. / Д. Богданофф, Ф. Козин. – Москва : Мир, 1989. – 341 с. – ISBN 5-03-001000-9
223627
  Скляревич А.Н. Вероятностные модели объектов с возможными изменениями. / А.Н. Скляревич, А Ф. Скляревич, . – Рига : Зинатне, 1989. – 366с.
223628
  Рожков В.А. Вероятностные модели океанологических процессов / В.А. Рожков, Ю.А. Трапезников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 270с.
223629
  Березин С.А. Вероятностные модели оптимизации / С.А. Березин, Б.Л. Лавровский. – Новосибирск, 1980. – 52с.
223630
  Рубальский Г.Б. Вероятностные модели управления запасами с непрерывным временем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Рубальский Г.Б.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.30
223631
  Аркин В.И. Вероятностные модели управления и экономической динамики / В.И. Аркин, И.В. Евстигнеев. – Москва, 1979. – 176 с.
223632
  Райкин А.Л. Вероятностные модели функционирования резервированных устройств / А.Л. Райкин. – М, 1971. – 216с.
223633
  Серебренников Б.А. Вероятностные обоснования в компаративистике / Б.А. Серебренников. – М, 1974. – 352с.
223634
  Дохнадзе Г.П. Вероятностные оценки в географических прогнозах / Г.П. Дохнадзе, Н.К. Элизбарашвили, И.В. Хубулава // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 102-107 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
223635
  Хлобыстов Владимир Владимирович Вероятностные оценки точности численного решения некоторых классов задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хлобыстов Владимир Владимирович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 10л.
223636
   Вероятностные проблемы управления в экономике. – М., 1977. – 240с.
223637
   Вероятностные проблемы управления и математическая экономика. – М., 1984. – 168с.
223638
  Ито К. Вероятностные процессы / К. Ито. – М.
2. – 1963. – 135с.
223639
  Боровков А.А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания / А.А. Боровков. – Москва : Наука, 1972. – 368 с.
223640
  Надутый В.П. Вероятностные процессы вибрационной классификации минерального сырья : Проект "Наукова книга" / В.П. Надутый, Е.С. Лапшин; НАНУ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2005. – 180с. – ISBN 966-00-0416-8
223641
   Вероятностные процессы и управление. – М., 1978. – 205с.
223642
  Дуб Дж.Л. Вероятностные процессы. / Дж.Л. Дуб. – М., 1956. – 605с.
223643
  Вахания Н.Н. и др. Вероятностные распределения в банаховых пространствах / Н.Н. и др. Вахания. – Москва : Наука, 1985. – 368 с.
223644
   Вероятностные распределения в бесконечномерных пространствах. – К., 1978. – 172с.
223645
  Пинкава Ярослав Вероятностные распределения в задачах статистического ранжирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Пинкава Ярослав; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 10л.
223646
  Кварацхелия Вахтанг Варламович Вероятностные распределения в некоторых пространства последовательностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Кварацхелия Вахтанг Варламович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
223647
   Вероятностные распределения и математическая статистика. – Ташкент, 1986. – 500 с.
223648
  Кучкаров Я. Вероятностные распределения со начениями в пространствах измеримых функций / Я. Кучкаров. – Ташкент, 1984. – 176с.
223649
  Макаров С.В. Вероятностные рачеты логических схем и их применение к теории надежности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Макаров С. В. ; АН СССР , Сиб. от.-ние Ин-та математики. – Киев, 1965. – 11 с. – Бібліогр. : с. 9-11
223650
  Риордан Дж. Вероятностные системы обслуживания / Дж. Риордан. – Москва : Связь, 1966. – 184 с.
223651
  Осинин В.Ф. Вероятностные характеристики атмосферных радиопомех и их интенсивность на северо-востоке СССР. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.042 / Осинин В.Ф.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 14л.
223652
  Елисеева Е.В. Вероятностные характеристики процесса оврагообразования : геоморфологические исследования, прикладные вопросы // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 55-59 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
223653
  Якубайтис Т.А. Вероятностные характеристики связных текстов / Т.А. Якубайтис, А.Н. Скляревич. – Рига, 1978. – 65с.
223654
   Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ) : учеб. пособие для студ. вузов специальности "Атомная энергетика" / В.В. Бегун, О.В. Горбунов, И.Н. Каденко, Е.Н. Письменный, А. Зенюк, Л.Л. Литвинский; В.В Бегун., О.В. Горбунов, И.Н. Каденко [ и др. ] ; МОНУ. – Киев : Віпол, 2000. – 568 с. – ISBN 5-8238-0689-2
223655
  Рожков В.А. Вероятностный анализ ветворового волнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рожков В. А.; Аркт. и Антаркт. НИИ. – Л., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
223656
  Герман В.Х. Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня моря / В.Х. Герман, С.П. Левиков. – Л., 1988. – 229с.
223657
   Вероятностный анализ и моделирование океанологических процессов. – Л., 1984. – 164с.
223658
  Поляк Л.М. Вероятностный анализ многоуровневых сигналов / Л.М. Поляк. – М., 1980. – 148с.
223659
  Землянов Н.С. Вероятностный анализ моделей вычислительных систем при различных загрузках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Землянов Н.С.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 20л.
223660
  Белышев А.П. Вероятностный анализ морских течений / А.П. Белышев, Ю.П. Клеванцов, В.А. Рожков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 264с.
223661
  Левин В.И. Вероятностный анализ ненадежных автоматов / В.И. Левин. – Рига, 1969. – 235с.
223662
  Клемпнер К.С. Вероятностный анализ при проектировании радиоизотопных приборов. / К.С. Клемпнер, И.М. Чередниченко. – М, 1971. – 144с.
223663
  Лившиц Н.А. Вероятностный анализ систем автоматического управления / Н.А. Лившиц, В.Н. Пугачев. – Москва
Том 1. – 1963. – 896с.
223664
  Лившиц Н.А. Вероятностный анализ систем автоматического управления / Н.А. Лившиц, В.Н. Пугачев. – Москва
Том 2. – 1963. – 483с.
223665
   Вероятностный бесконечный анализ. – К., 1981. – 121с.
223666
  Кучай В.К. Вероятностный геологический прогноз по косвенным изображениям / В.К. Кучай. – М., 1986. – 207с.
223667
  Данин Д.С. Вероятностный мир / Д.С. Данин. – Москва : Знание, 1981. – 208 с.
223668
  Коваленко И.Н. Вероятностный расчет и оптимизация / И.Н. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 191 с.
223669
  Золотухина Л.А. Вероятностые модели в задачах сейсмической разведки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Золотухина Л.А. ; АН СССР , Матем. ин-т. – Ленинград, 1969. – 7 с.
223670
  Мостеллер Ф. Вероятность / Ф. Мостеллер. – М, 1969. – 432с.
223671
  Ламперти Дж. Вероятность : Пер. с англ. / Дж. Ламперти. – Москва : Наука, 1973. – 183 с.
223672
  Ширяев А.Н. Вероятность / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1980. – 575 с.
223673
  Уиттл П. Вероятность / П. Уиттл. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.
223674
  Ширяев А.Н. Вероятность : учеб.пособие / А.Н. Ширяев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1989. – 640 с.
223675
  Судьина Е.Г. Вероятность в биологии / Е.Г. Судьина. – Киев, 1985. – 93с.
223676
  Глеман Т М.В. Вероятность в играх и развлечениях: Элементы теории вероятностей в курсе сред. школы / Т М.В. Глеман. – 2-е изд. – М., 1979. – 176с.
223677
  Скороход А.В. Вероятность вокруг нас / А.В. Скороход. – Киев : Наукова думка, 1980. – 196с.
223678
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель. – М., 1961. – 119с.
223679
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель. – 2-е изд., стереотип. – М., 1964. – 119с.
223680
  Борель Э. Вероятность и достоверность / Э. Борель. – 3-е изд. – М., 1969. – 112с.
223681
  Смирнов Л.В. Вероятность и ее роль в научном познании / Л.В. Смирнов. – Л., 1971. – 145с.
223682
  Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. / Г. Кайберг; Шумков В. – М., 1978. – 374с.
223683
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И Яглом. – Москва, 1957. – 160 с.
223684
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – 2-е изд., перераб идоп. – Москва, 1960. – 315 с.
223685
  Яглом А.М. Вероятность и информация / А.М. Яглом, И.М. Яглом. – 3-е изд., перераб. идоп. – Москва : Наука, 1973. – 511с.
223686
   Вероятность и математическая экономика. – М., 1988. – 216с.
223687
  Надель С. Вероятность и перспективы будущей индустриальной революции // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 9. – С.26-37. – ISSN 0131-2227
223688
  Мейер П.-А. Вероятность и потенциалы : пер. с англ. / П.-А. Мейер. – Москва : Мир, 1973. – 334 с.
223689
  Кравец А.С. Вероятность и системы / А.С. Кравец. – Воронеж, 1970. – 192с.
223690
  Кац М. Вероятность и смежные вопросы в физике : пер. с англ. / М. Кац. – Москва : Мир, 1965. – 407с.
223691
  Четыркин Е.М. Вероятность и статистика / Е.М. Четыркин, И.Л. Калихман. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 319 с.
223692
  Фиертль Р. Вероятность и статистика // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 341-362. – ISBN 5-89317-203-5
223693
  Мизес Р. Вероятность и статистика = Wahrscheinlichkeit, statistik und wahrheit / Р. Мизес ; перевод с нем. под ред. и с предисловием А.Я. Хинчина. – Изд. 4-е. – Москва : ЛКИ, 2008. – 6с., 258с. – (Науку - всем! Шедевры научно-популярной литературы). – ISBN 978-5-382-00829-5
223694
  Сачков Ю.В. Вероятность как загадка бытия и познания // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.80-94. – ISSN 0042-8744
223695
  Корюкин В.И. Вероятность как философская категория и ее применение в естествознании : Автореф... канд. филос.наук: / Корюкин В. И.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1964. – 20л.
223696
  Саакян Р.А. Вероятность открытия затменных перменных : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саакян Р. А.; Бюроканская астроном. обсерват. АН Арм.ССР. – Ереван, 1951. – 11л.
223697
  Семаков С.Л. Вероятность первого достижения уровня случайным процессом на заданном промежутке / С.Л. Семаков. – М., 1989. – 33с.
223698
  Халваши Х.Т. Вероятность превращения позитрония в излучение с учетом кулоновского взаимодействия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Халваши Х.Т.; Бакумский гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1950. – 6л.
223699
  Фрумкина Р.М. Вероятность элементов текста и речевое поведение. / Р.М. Фрумкина. – Москва : Наука, 1971. – 168 с.
223700
  Климов Г.П. Вероятность, процессы, статистика: Задачи с решениями : Учебное пособие / Г.П. Климов, А.Д. Кузьмин. – Москва : МГУ, 1985. – 232с.
223701
  Тернер Д Вероятность, статистика и исследование операций / Д Тернер. – М, 1976. – 431с.
223702
  Ширяев А.Н. Вероятность, статистика, случайные процессы / А.Н. Ширяев. – М., 1973. – 204с.
223703
  Ширяев А.Н. Вероятность, статистика, случайные процессы. / А.Н. Ширяев. – М.
2. – 1974. – 224с.
223704
  Вольвовский Б.С. Вероятные геофизические модели земной коры крупнейших структур Средней Азии / Б.С. Вольвовский. – Москва, 1991. – 197с.
223705
  Ягодинский О.А. Вероятные истории. / О.А. Ягодинский. – Мурманск, 1976. – 111с.
223706
  Бакалов В.П. Вероятные модели электрофизиологических процессов и полей / В.П. Бакалов, М.М. Миррахимов. – Фрунзе : Илим, 1984. – 203с.
223707
  Ишунин Г.И. Вероятные пути образования фауны млекопитающих на территории Узбекистана / Г.И. Ишунин, Г.Ф. Тетюхин. – Ташкент, 1989. – 79с.
223708
  Стоклицкий А. Версаль / А. Стоклицкий. – Москва-Ленинград, 1929. – 48 с.
223709
  Галкин А.А. Версаль и рейнские сепаратисты / А.А. Галкин. – Москва, 1962. – 110с.
223710
  Новак Карл Фридрих Версаль. / Новак Карл Фридрих. – М.Л., 1930. – 205с.
223711
  Власов Н.А. Версальский мир и Германский генеральный штаб // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 139-142. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
223712
  Водовозов В.В. Версальский мир и Лига Наций / В.В. Водовозов. – Петроград, 1922. – 97с.
223713
  Уткин Анатолий Версальский мир и Россия // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 113-124. – ISSN 0869-44435
223714
  Ангелл Норман Версальский мир и экономический хаос в Европе . / Ангелл Норман. – СПб, 1922. – 112 с.
223715
   Версальский мирный договор. – М., 1925. – 198с.
223716
  Дзізінський М. Версальська система, як чинник політичного зближення Німеччини і Радянської Росії на початку 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 36-38. – ISBN 978-966-171-793-9
223717
  Гончар Б.М. Версальський мирний договір 1783 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 184. – ISBN 966-316-039-X
223718
  Гончар Б.М. Версальський прелімінарний договір 1871 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 187. – ISBN 966-316-039-X
223719
   Версии. – М., 1989. – 254с.
223720
   Версии и планирование расследования. – Свердловск, 1985. – 141с.
223721
  Феофанов Ю.В. Версии и судьбы / Ю.В. Феофанов. – М, 1988. – 174с.
223722
  Семенов Ю.С. Версии. / Ю.С. Семенов. – М., 1989. – 541с.
223723
  Семенов Ю.С. Версии. / Ю.С. Семенов. – М., 1990. – 541с.
223724
  Ковальчук О. Версифікаційний лад і звукова організація коломийок // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 268-276. – ISSN 1028-5091
223725
  Мальцев В.С. Версифікаційні засоби українських віршів-травестій XVIII ст. (метрика та ритміка) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 121-126. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
223726
  Васьків М. Версифікаційні особливості поезії Махтумкулі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 58-65. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про поєднання у версифікації Махтумкулі традицій арабо- й фарсімовного віршування з особливостями туркменської мови й тюркського фольклору. Стверджується, що домінантними для поета були силабічні розміри, які стали основою для ...
223727
  Чуй С. Версифікаційні особливості поезій у прозі Василя Слапчука // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 194-200. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
223728
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Башкирова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
223729
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / КНУТШ; Башкирова О.М. – Київ, 2005. – 219л. + Додатки: л.181-219. – Бібліогр.: л.168-180
223730
  Башкирова Ольга Миколаївна Версифікація Ліни Костенко (метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Башкирова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
223731
  Семенюк Г.Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування : Навчальний посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / Григорій Семенюк, Анатолій Гуляк, Олена Бондарєва; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 285с. – ISBN 966-594-525-4
223732
  Семенюк Г.Ф. Версифікація: Теорія і практика віршування : підручник / Г.Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, О. Є. Бондарева ; КНУТШ. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-439-082-5
223733
  Ласкин С.Б. Версия : документальная повесть / С.Б. Ласкин. – Ленинград : Советский писатель, 1991. – 448 с.
223734
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 31-123. – ISSN 1130-6545
223735
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 121-235. – ISSN 1130-6545
223736
  Рихлер Мордехай Версия Барни. С примечаниями и послесловием Майкла Панофски : роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 3-133. – ISSN 1130-6545
223737
  Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В.Е. Коновалова. – Харьков : Консум, 2000. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7124-79-7
223738
  Катигоренко В. Версії державної національно-мовної політики як ризики // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-13.
223739
  Макушенко О. Версії іншості у повісті Алеко Константинова "Бай Ганьо: неймовірні подорожі одного сучасного болгарина" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема ідентичності та іншості і їх функціонування в болгарській культурі. Розглянуто способи, за якими моделі та категорії Іншого впливають на визначення ідентичності Власного, та проаналізовано образи Свого та Інших у повісті Алеко ...
223740
  Вонсович С.Г. Версії політичного переходу у давніх цивілізаціях Сходу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 3-5
223741
  Житник А.А. Версія / А.А. Житник. – Київ : Україна, 1991. – 176 с.
223742
  Стрельбицький М.П. Версія Прометея : поезії / М.П. Стрельбицький. – Київ : Молодь, 1990. – 91 с.
223743
  Соболева Елена Верста Коломенская : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 152-154. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
223744
  Дудко І. Верстаючи роки... : з історії Городнянської районної газети (трав. 1917 - трав. 2007 року) / І.П. Дудко, Л. Якубенко. – Городня : Новини Городнянщини, 2007. – 60, [1] с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк.
223745
  Ананьєв А.А. Версти кохання / А.А. Ананьєв. – Київ, 1981. – 351с.
223746
  Толкачев Е.В. Верстка газеты. / Е.В. Толкачев. – М., 1957. – 76 с.
223747
  Вяземский Б.А. Верстка и оформление стенной газеты / Б.А. Вяземский, В.С. Гиль. – Ленинград, 1945. – 52с.
223748
  Вяземский Б.А. Верстка многотиражной газеты / Б.А. Вяземский. – Ленинград, 1946. – 79с.
223749
  Иванов В.Н. Версты : Роман / В.Н. Иванов. – Владивосток, 1987. – 351с.
223750
  Палькин Н.Е. Версты / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1987. – 189с.
223751
  Салтыков П.Г. Версты ветров / П.Г. Салтыков. – Воронеж, 1978. – 184с.
223752
  Сальников П.Г. Версты ветров / П.Г. Сальников. – Воронеж, 1978. – 184с.
223753
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва
Ч. 1. – 1974. – 391с.
223754
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва
Ч. 2. – 1974. – с.
223755
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – 4-е изд. – Москва, 1980. – 352с.
223756
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва, 1983. – 351с.
223757
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 363с. – ISBN 5-268-00201-5
223758
  Ананьев А.А. Версты любви / А.А. Ананьев. – Москва, 1989. – 381с.
223759
  Ананьев А.А. Версты любви. - Межа / А.А. Ананьев. – Москва, 1972. – 623с.
223760
   Версты мужества. – М., 1975. – 331с.
223761
  Завьялов Н.И. Версты мужества / Н.И. Завьялов. – Киев : Политиздат, 1981. – 312с.
223762
   Версты мужества. – Волгоград, 1986. – 381с.
223763
   Версты мужества. – М., 1988. – 302с.
223764
  Романов А.А. Версты раздумий / А.А. Романов. – Архангельск, 1983. – 253с.
223765
  Кудрова И.В. Версты, дали... / И.В. Кудрова. – Москва : Советская Россия, 1991. – 368 с.
223766
  Кашпуров И.В. Версты. / И.В. Кашпуров. – Ставрополь, 1967. – 143с.
223767
  Добрянская Н.А. Версятностные методы исследования отключающей способности электрических аппаратов : Автореф... Канд.техн.наук: 240 / Добрянская Н.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Ленинград, 1971. – 25л.
223768
  Базилевський В.О. Вертеп / В.О. Базилевський. – Київ : Український письменник, 1992. – 302 с.
223769
  Немченко І. Вертеп "Розгром" Івана Багряного в контексті драматичної спадщини письменника // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 111-116
223770
  Любченко А.П. Вертеп (повість) : Оповідання. Щоденник / Аркадій Любченко. – Харків : Основа, 2005. – 464с. – ISBN 966-8982-01-0
223771
  Туинов Е.В. Вертеп : Трагический фарс застольного времени. / Е.В. Туинов. – Л., 1989. – 82с.
223772
  Федас Й. Вертеп і "Козак Мамай" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 13-16
223773
  Стефура М. Вертепна драма у Західній Україні ХХ ст.: ідеї, образи, сюжет // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 3/4 (10). – С. 39-48. – ISSN 2225-5095
223774
  Ізваріна О.М. Вертепна драма як складова українського оперного мистецтва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 11-18
223775
  Бондарева О. Вертепний код - ключ до "міфу нації" у драматургії української діаспори // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 11-18.
223776
  Павлюк І. Вертепні душі : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 8. – С. 29-51. – ISSN 0868-4790
223777
  Сологуб Б.Є. Вертерівський тип героя в українській модерній поезії // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 165-176. – ISBN 966-8474-34-1
223778
  Каневский А.Я. Вертикалеграммы хромитового модуля хромитовых руд и рудных сегрегаций ультрамафитовых хромитоносных массивов (Украина, Россия, Казахстан, Армения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 50-53 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
223779
  Горболіс Л. Вертикалі й горизонталі території змін (за прозовим циклом Олафа Клеменсена "Майдан") // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 83-92
223780
  Иванов Г.А. Вертикаль / Г.А. Иванов. – Алма-Ата, 1963. – 72с.
223781
  Винонен Р.И. Вертикаль / Р.И. Винонен. – Москва, 1986. – 157с.
223782
  Михеїв К.Є. Вертикаль : роман / К.Є. Михеїв. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 309 с.
223783
  Чирикова Алла Евгеньевна Вертикаль власти в оценках региональных элит: динамика перемен // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 99-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
223784
  Дженкинс Марк Вертикаль риска. Смелые, дерзкие, свободные / Дженкинс Марк, Чин Джимми // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 70-86 : фото
223785
  Матвєєва Е.П. Вертикальна зональність стоку в верхів"ях Пруту та Серету // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 88-92 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
223786
  Петленко Ю.В. Вертикальна інтеграція в агропромисловому комплексі: сутність, переваги та недоліки // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 25-32. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
223787
  Гамма Т.М. Вертикальна інтеграція підприємств АПК як ключовий фактор продовольчої безпеки України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 2. – С. 5-12. – ISSN 2226-8820
223788
  Серебрянський Д.М. Вертикальна спеціалізація в зовнішній торгівлі країн, що розвиваються: приклад України / Д.М. Серебрянський, А.І. Зубрицький // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 19-33 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
223789
  Сніжко С.І. Вертикальна структура регіональної гідрохімічної системи з урахуванням її атмосферного рівня // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 105-109. – ISSN 0868-6939
223790
  Филатов Константин Васильевич Вертикальная гидрохимическая зональность подземных вод и формирование их солевого состава : Автореф... д-ра геол.-минер.наук: / Филатов Константин Васильевич; МГУ. – Москва, 1953. – 20л.
223791
   Вертикальная зональность магматогенных рудных месторождений. – Москва : Наука, 1984. – 223с.
223792
  Маршинцев В.К. Вертикальная неоднородность кимберлитовых тел Якутии / В.К. Маршинцев. – Новосибирск : Наука, 1986. – 238с.
223793
  Овчинникова Е.А. Вертикальная ось и испанская языковая картина мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 184-191. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
223794
  Моисеев В.Ю. и Сухолуцкий М.М. Вертикальная планировака / В.Ю. и Сухолуцкий М.М. Моисеев. – К., 1969. – 120с.
223795
  Алькснин Игорь Викторович Вертикальная планировка аэродромов на основе имитационного моделирования : Автореф... кандид. техн.наук: 05.23.11 / Алькснин Игорь Викторович; Киев. автомобильн.-дорожн. ин-тут. – К., 1994. – 19л.
223796
  Кривцов И.А. Вертикальная планировка в градостроительном проектировании / И.А. Кривцов. – М., 1982. – 116с.
223797
  Леонтович В.В. Вертикальная планировка городских рерриторий / В.В. Леонтович. – М, 1985. – 118с.
223798
  Черемисова А.Н. Вертикальная планировка территории жилых районов и микрорайонов / А.Н. Черемисова. – Москва, 1974. – 40 с.
223799
  Выходцев И.В. Вертикальная поясность растительности в Киргизии / И.В. Выходцев. – Москва, 1956. – 84с.
223800
  Выходцев И.В. Вертикальная поясность растительности в Киргизии (Тянь Шань и Алай) / И.В. Выходцев. – Москва, 1956. – 84с.
223801
  Овчаренко В.А. Вертикальная привязка зданий на поверхности с уклоном / В.А. Овчаренко, С.И. Симонов, А.Г. Григорьева // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 107-110 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-1738
223802
   Вертикальная структура и динамика подлёдного слоя океана. – Л., 1989. – 144с.
223803
  Куделин Г.М. Вертикальная структура перемещающихся ионосферных возмущений и распространение внутренних гравитационых волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Куделин Г.М.; АН СССР. – М, 1974. – 16л.
223804
  Козенко А.О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Козенко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014. – 215 л. – Додатки: л. 168-184. – Бібліогр.: л. 185-215
223805
  Козенко А.О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Козенко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
223806
  Копильна О.М. Вертикальний контекст і переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 129-137
223807
  Чала Ю.П. Вертикальний контекст художнього твору в перекладацькій перспективі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 67-92. – ISBN 966-581-476-1
223808
  Северин-Мрачковська Вертикальні ринкові зв"язки як вияв взаємодії моралі та економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню проблеми взаємодії моральності та економіки крізь призму взаємозв"язку та взаємозалежності бізнесу й держави, бізнесу й суспільства. На грунті аналізу взаємозв"язків типу: "підприємець - держава", "підприємець - ...
223809
  Худенко О. Вертикальні узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням змісту та особливостей вертикальних узгоджених дій щодо прав інтелектуальної власності в контексті можливих форм їх вчинення. Статья посвящена вопросам содержания и особенностей вертикальных согласованных действий ...
223810
  Денисова К.Ю. Вертикально-интегрированные компании Украины в контексте глобальных трансформаций // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 248-255
223811
  Точилін В.О. Вертикально-інтегровані структури гірничо-металургійного комплексу України: стан та напрями розвитку / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
223812
  Ковалко О.М. Вертикально-інтегровані структури управління ефективністю функціонування систем комунальної теплоенергетики / О.М. Ковалко, О.В. Новосельцев, Т.О. Євтухова ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Інститут технічної теплофізики НАН України, 2017. – 258, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-256. – ISBN 978-966-02-8159-2
223813
   Вертикально-фракционное распределение фитомассы в лесах. – М., 1986. – 262с.
223814
  Сорокопуд С.А. Вертикально інтегроване паливно-енергетичне об"єднання як чинник впливу на еколого-економічний стан території // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-24. – ISSN 1810-0546
223815
  Ігнатюк А. Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 19-23. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються причини існування вертикальної інтеграції з точки зору теорії фірми, досліджуються наслідки отримання фірмою вертикального контролю за ринками та можливості державного обмеження негативних наслідків вертикальних узгоджених ...
223816
  Васильев К.П. Вертикально перемещающиеся возмущенности в области Е ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев К.П.; Ростов. гос. ун-т. – М, 1969. – 12л.
223817
  Северцов Н.А. Вертикальное и горизонтальное распределение туркестанских животных / Н.А. Северцов. – М., 1953. – 271с.
223818
  Блохин А.Л. Вертикальное и горизонтальное смешивание конфигураций в микроскопической коллективной модели фдра : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Блохин А. Л.; АН УССР, Ин-т теоретич. физики. – К., 1989. – 147л. – Бібліогр.:л.136-147
223819
  Блохин А.Л. Вертикальное и горизонтальное смешивание конфигураций в микроскопической коллективной модели ядра : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.02 / Блохин А.Л.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 11 с.
223820
  Полищук Л.Н. Вертикальное микрораспределение массовых форм зоопланктона у поверхности южных морей СССР : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Полищук Л.Н.; Ин-т биологии юж. морей им. А.О.Ковалевского АН УССР. – Севастополь, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
223821
   Вертикальное распределение 137Сs в аллювиальных почвах поймы р. Локна (Тульская область) в отдаленный период после аварии на ЧАЭС и его моделирование / С.В. Мамихин, В.Н. Голосов, Т.А. Парамонова, Е.Н. Шамшурина, М.М. Иванов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1521-1533 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
223822
  Катаевский В.Н. Вертикальное распределение зайцеобразных и грйзунов Таласской долины и окружающих ёё гор : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Катаевский В. Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1969. – 18л.
223823
  Нгуен Тыонг Вертикальное распределение массовых видов зоопланктона Онежского озера : Автореф... канд. биол.наук: / Нгуен Тыонг; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хоз-ва. – Л., 1969. – 27л.
223824
  Нестерова Д.А. Вертикальное распределение массовых видов фитопланктона на мелководье северо-западной части Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.018 / Нестерова Д.А. ; АН УССР , Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1974. – 24 c.
223825
   Вертикальное распределение радиоцезия в почвах зоны аварии на АЭС Фукусима-1 / А.В. Коноплев, В.Н. Голосов, В.И. Йощенко, К. Нанба, Ю. Онда, Ц. Такасе, Й. Вакияма // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 620-632 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
223826
  Гальперин Е.И. Вертикальное сейсмическое профилирование / Е.И. Гальперин. – Москва : Недра, 1971. – 264с.
223827
  Гальперин Е.И. Вертикальное сейсмическое профилирование / Е.И. Гальперин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 344с.
223828
  Чекотилло К.А. Вертикальные движения вод в океане / К.А. Чекотилло. – М, 1966. – 76с.
223829
  Козин И.Д. Вертикальные движения неоднородностей в нижней ионосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Козин И.Д.; АН СССР. – М, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
223830
  Ильичев В.А. Вертикальные нестационарные колебания виброизолированных фундаментов с учетом инерции упругого основания : Автореф... кандидата техн.наук: / Ильичев В.А.; Центр. науч.-исслед. ин-т строит. конструкций им. В.А.Кучеренко. – М., 1965. – 11л.
223831
  Багно Юрий Дмитриевич Вертикальные переносы в нижней ионосфере и их аэродинамические следствия : Автореф... наук: 01.04.12 / Багно Юрий Дмитриевич; Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М, 1975. – 12л.
223832
  Бибилашвили Н.Ш. Вертикальные потоки в конвективных облаках и их влияние на образование ливневых осадков. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бибилашвили Н.Ш.; Высокогорный геофиз.ин-т.АН СССР. – Нальчик, 1962. – 7л.
223833
  Культиасов М.В. Вертикальные растительные зоны в западном Тянь-Шане / М.В. Культиасов. – 103-125с.
223834
  Андреев И. Вертикальный взлёт // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 40 (1159). – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  О великом жизненном пути Игоря Ивановича Сикорского, великолепного инженера, изобретателя, менеджера и... религиозного мыслителя
223835
  Черезова Т.Л. Вертикальный контекст биологической таксономии / Т.Л. Черезова, А.Г. Мясников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 32-36. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Вертикальный контекст присутствует во многих именованиях таксономических систем биологии и заслуживает особого внимания, поскольку обеспечивает правильное понимание названия именованного объекта. Рассматриваются основные виды вертикального контекста ...
223836
  Федоров Г.Е. Вертикальный профиль градиента потенциала электрического поля в приземном слое атмосферы в связи с турбулентным перемешиванием в нем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федоров Г.Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1952. – 8л.
223837
  Иртегов И.М. Вертикальный срез / И.М. Иртегов. – М, 1990. – 93с.
223838
  Хитров Н.Б. Вертисоли и вертиковые почвы Поволжья / Н.Б. Хитров, Л.В. Роговнева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1383-1403 : табл. – Библиогр.: 110 назв. – ISSN 0032-180Х
223839
  Хитров Н.Б. Вертисоли с микрорельефом гильгай: классификации и параметры микрорельефа, морфологические типы строения почв (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 143-163 : рис., табл. – Библиогр.: 99 назв. – ISSN 0032-180Х
223840
  Сидорова С.Ф. Вертициллезное и фузариозное увядание однолетних сельскохозяйственных культур / С.Ф. Сидорова. – М., 1983. – 157с.
223841
   Вертициллезный вилт культурных растений Молдавии. – Кишинёв : Штиинца, 1976. – 96с.
223842
  Трушкина Л.П. Вертициллиозное увядание хлопчатника в долине среднего течения реки Зарафшан : Автореф... кандидата биол.наук: / Трушкина Л.П.; АН Таджик. ССР. Отд-ние биол. наук. – Душанбе, 1966. – 19л.
223843
  Бондарева О.Є. Верткепний код етнонаціональної жанрової діахронії та його рецепція в українській драмі постмодерної доби // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 235-241. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
223844
  Устинов В.А. Вертоград / В.А. Устинов. – Москва, 1983. – 95с.
223845
  Кремінь Т. Вертоград філософської лірики : До літературного портрета Валерія Гужви // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С.180-183. – ISSN 0208-0710
223846
  Захарин В.А. Вертолет / В.А. Захарин. – 2-е изд. перераб. – М., 1961. – 115с.
223847
  Стариков В.А. Вертолет берет одного. / В.А. Стариков. – Свердловск, 1965. – 171с.
223848
  Гулиа Г.Д. Вертолет и горный дух / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1959. – 64 с.
223849
  Михеев Вадим Вертолет идет на войну : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 158-165 : Іл.
223850
   Вертолет с замашками подлодки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
223851
  Михеев Вадим Вертолетная экспансия : Арсенал / Михеев Вадим, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 134-142 : Іл.
223852
  Богданова Светлана Вертолетные маршруты для экстремалов и...пенсионеров : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 56-58 : Фото
223853
  Богданова Светлана Вертолетные шоу: от свадьбы до "слалома" и "мертвой петли" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 59 : Фото
223854
  Богданова Светлана Вертолетный VIP-трансфер: удобство или престиж? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 56 : Фото
223855
  Миль Л.М. и др. Вертолеты / Л.М. и др. Миль. – М., 1867. – с.
223856
  Кондратьев П.В. Вертолеты / П.В. Кондратьев. – М, 1960. – 48с.
223857
   Вертолёты. – М., 1966. – 456с.
223858
   Вертолёты. – М., 1967. – 424с.
223859
  Гай Д.И. Вертолеты зовутся МИ / Д.И. Гай. – М., 1976. – 160с.
223860
  Коцебу Август фон Вертопрах : комедия в 3 действиях // Сын любви : драма в 5 действиях / Коцебу Август фон. – Изд. 3-е. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. – [2], 160 с.
223861
  Голден Н.Ф. Вертушка / Н.Ф. Голден. – Свердловск, 1973. – 87с.
223862
  Абылкасымова М. Веру в сердце храню : стихи и поэмы : ["Отчизна это знает", "Памятник не молчит" : пер. с кирг. / М. Абылкасымова.; [ил.: Л. Поджидаева]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 120 с.
223863
  Абылкасымова М. Веру в сердце храню : стихи и поэмы : ["Отчизна это знает", "Памятник не молчит" : пер. с кирг. / М. Абылкасымова. – Фрунзе : Кыргызстан, 1971. – 96 с.
223864
  Богуславская Зоя Веруня и джентльмены : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 7/8 (642/643). – С. 14-41. – ISSN 0132-2036
223865
  Величко В.А. Верую / В.А. Величко. – Москва, 1965. – 913с.
223866
  Величко В.А. Верую / В.А. Величко. – Москва
2. – 1976. – 608с.
223867
  Шкода В.Г. Верую в любовь / В.Г. Шкода. – Киев, 1990. – 108с.
223868
  Пантелеев Л. Верую...: Последние повести. / Л. Пантелеев. – Л., 1991. – 413с.
223869
  Рябинин Б Верх-Исетский завод / Б Рябинин. – Свердловск, 1948. – 176с.
223870
  Волошин М. Верхарн : судьба; творчество; переводы / Максимилиан Волошин. – Москва : Книгоиздат "Творчество", 1919. – 80 с.
223871
  Малаева Е.М. Верхеплиоценовые-плейстоценовые флоры Северной Камчатки и их значение для стратиграфии и палеогеографии : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Малаева Е.М. ;. – Москва, 1965. – 19 с.
223872
  Помозов Ю.Ф. Верхзневолжье / Ю.Ф. Помозов. – М-Л, 1963. – 352с.
223873
  Будько Євген Верхи на великому слоні // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-54 : фото
223874
  Лагоза Ігор Вікторович Верхи на козі : Фейлетони різних років; Літературно-художнє видання / Лагоза Ігор Вікторович. – Харків : Майдан, 2000. – 128с. – ISBN 966-7077-82-9
223875
  Якуніна А.О. Верхівка російського суспільства початку XX століття та формування монархічних ідей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 138-143. – ISSN 2077-1800
223876
  Клименко Ю.О. Верхівнянський парк: історія створення та сучасний стан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про історію створення, баланс площі, ландшафти, таксономічний склад та розподіл озелененої площі Верхівнянського парку за переважаючими видами. Відмічено, що у ландшафтах та насадженнях парку відбулися зміни, що викривили його ...
223877
  Багмут І.А. Верхівці засніжених тундр : нариси / І.А. Багмут. – Харків : Український робітник, 1935. – 207с.
223878
   Верхне-Волжская этнологическая экспедиция. – Л., 1926. – 176с.
223879
  Максименков Г.А. Верхне-Метляевский клад / Г.А. Максименков. – Иркутск, 1960. – 44с.
223880
  Ноинский М. Верхне-палеозойские отложения на правом берегу Волги между д.Галаашиной и с.Катунки / М. Ноинский, 1932. – 132с.
223881
  Рухин Л.Б. Верхне-силурийские Tabulata Туркестанского хребта и Хан-Тенгри : Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук / Л.Б. Рухин. – Ленинград : Ленинградский Государственный ун-т, 1937. – 100с.
223882
  Кипарисова Л.Д. Верхне-триасовые пластинчатожаберные Колымско-Индигирского края. / Л.Д. Кипарисова. – 71-136с.
223883
  Шварева Н.Я. Верхнебаденская флора Залесцев / Н.Я. Шварева; Отв. ред. Малиновский К.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 91с.
223884
  Скитова Ф.Л. Верхневишерские говоры Пермской области на современном этапе развития. : Автореф... Канд.филолс.наук: / Скитова Ф.Л.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
223885
   Верхневолжье. – Ярославль, 1966. – 191с.
223886
  Соловьев В.Н. Верхневолжье / В.Н. Соловьев. – М., 1969. – 79с.
223887
   Верхневолжье. – Москва, 1975. – 111с.
223888
  Васьковский О.А. Верхневолжье в период Октябрьской революции и в первые годы Советской власти / О.А. Васьковский, Л.И. Полесова. – Калинин, 1979. – 78с.
223889
  Васьковский О.А. Верхневолжье в период Октябрьской революции и в первые годы Советской власти (1917-1925 гг.) / О.А. Васьковский, Л.И. Полесова. – Калинин, 1979. – 78с.
223890
  Макарова Л.Л. Верхнеграничные решения задач теории вытяжки листовых анизотропных неоднородных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Макарова Л. Л.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
223891
  Котович В.М. Верхнегунибское поселение - памятник эпохи бронзы горного Дагестана. / В.М. Котович. – Махачкала, 1965. – 256с.
223892
  Корзун В.П. Верхнедевонская щелочная вулканогенная формация Припятской впадины. / В.П. Корзун. – Минск, 1977. – 162с.
223893
  Быков И.Н. Верхнедевонские базальты юго-восточной части Воронежской антеклизы / И.Н. Быков. – Воронеж : изд-во ВГУ, 1975. – 136 с.
223894
  Водзинскас Э.В. Верхнедевонские доломиты Северной Литвы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Водзинскас Э.В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
223895
  Криштофович А.Н. Верхнедевонские растения из Северо-Восточной части ловозерских Тундр Кольского полуострова / А.Н. Криштофович. – 693-699с. – Известия Академии Наук СССР 1937
223896
   Верхнедокембрийские отложения Сибирской платформы и их нефтегазоносность. – М., 1990. – 130с.
223897
  Колосов П.Н. Верхнедокембрийские палеоальгологические остатки Сибирской платформы / П.Н. Колосов. – М., 1982. – 94с.
223898
  Лагутенкова Н.С. Верхнедокембрийскиме отложения Волго-Уральской области и перспективы их нефтегазоносности. / Н.С. Лагутенкова, И.К. Чепикова. – М, 1982. – 112с.
223899
  Букатчук П.Д. Верхнедокмбрийские образования осадочного сехла юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Букатчук П.Д.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
223900
   Верхнее и Среднее Поволжье в период феодализма : Межвузовский сборник. – Горький, 1985. – 96с.
223901
   Верхнее Поволжье в период разложения феодализма. – Ярославль, 1978. – 109с.
223902
  Тюрина И.М. Верхнее Поднепровье в эпоху неолита : Автореф... канд. ист.наук: / Тюрина И.М.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1967. – 14л.
223903
   Верхнее Подонье: Археология. История : [сборник статей] / Андреев С.И. [и др.] ; [предисл. : М.П. Гласко, М.И. Гоняный, И.Л. Чернай] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2
Вып. 3. – 2008. – 320 с. : илл. – К 65-летию со дня рождения Б.А. Фоломеева (1942-2001) и 25-летию со дня начала археолого-географических работ на Куликовом поле (1982-2007)
223904
   Верхнее Подонье: Археология. История : [сборник статей] / Авдеенко Е.Е. [и др.] ; отв. ред. А.Н. Наумов ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всероссийской общественной орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-10-0
Вып. 4. – 2009. – 246 с. : илл.
223905
   Верхнее Подонье: природа, археология, история : [сб. статей] : в 2-х томах / С.А. Андреев, О.В. Бригадирова, О.В. Швец, Н.Н. Абакумова, Е.М. и др. Волкова; Андреев С.А. [и др.] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. общественной орг-ции ВООПИиК. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2
Вып. 2, т. 1 : Природа. Археология. – 2007. – 208 с. : илл.
223906
   Верхнее Подонье: природа, археология, история : [сб. статей] : в 2-х томах / С.Н. Азбелев, Ю.В. Селезнев, А.В. Шеков, А.В. Журавель, А.А. и др. Булычев; Азбелев С.Н. [и др.] ; [редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всероссийской общественной орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-02-5
Вып. 2, т. 2 : История. – 2007. – 356 с. : илл.
223907
   Верхнее Подонье: Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-043-9
Т. 1 : Природа. Археология. Музейная педагогика. – 2004. – 320 с. : илл., табл.
223908
   Верхнее Подонье: Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-042-0
Т. 2 : История. Этнография. Искусствоведение. – 2004. – 319 с. : илл.
223909
  Зверуго Я.Г. Верхнее Понеманье в IX-XIII вв. / Я.Г. Зверуго. – Минск, 1989. – 207с.
223910
  Нечитайло А.Л. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке / А.Л. Нечитайло. – Киев, 1978. – 151с.
223911
   Верхнее Прикубанье в эпоху средней бронзы : Автореф... канд. истнаук: 07.00.06 / Нечитайло А. Л,; АН УССР, Ин-т археол. – К., 1973. – 24л.
223912
  Кулева В Г. Верхнеказанские и татарские континентальные отложения Юго-Востока Русской платформы. / В Г. Кулева, . – Саратов, 1980. – 161с.
223913
  Кулева Г.В. Верхнеказанские и татарские континентальные отложения южной части Предуральского краевого прогиба. = (в пределах Оренбургского и юга Башкирского Приуралья) / Г.В. Кулева. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1975. – 165с.
223914
  Лаухин С.А. Верхнекайнозойские отложения и палеогеография Северного Приангарья в подземной кайнозое : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лаухин С. А.; МГУ, Геол. фак. Каф. ист. и регион. геол. – Москва, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
223915
  Дунаева Н.Н. Верхнекаменноугольные мшанки Донецкого бассейна и их стратиграфическое значение : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дунаева Н.Н.; М-во выш.образование УССР. – Киев, 1955. – 17л.
223916
   Верхнекамский ТПК: проблемы формирования и развития : Сборник научных трудов. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 108 с.
223917
  Лермонтова Е.В. Верхнекембрийские трилобиты и брахиоподы Боще-куля : Северо-Восточный Казахстан / Е.В. Лермонтова. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 49с.
223918
  Лермонтова Е.В. Верхнекембрийские трилобиты и брахиоподы Боще-куля / Е.В. Лермонтова. – М., 1951. – 35с.
223919
  Ившин Н.К. Верхнекембрийские трилобиты Казахстана / Н.К. Ившин; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН КазССР
2 : Селетинский горизонт куяндинского яруса центрального Казахстана. – 1962. – 412с.
223920
   Верхнелатышский диалект. – Рига, 1989. – 149с.
223921
  Найдин Д.П. Верхнемеловые белемниты Русской платформы и сопредельных областей. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Найдин Д.П.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
223922
  Найдин Д.П. Верхнемеловые белемниты русской платформы и сопредельных областей. Антинокамансы, гониотейтисы и беломнеллокамаксы / Д.П. Найдин. – М., 1964. – 192с.
223923
  Никитин И.И. Верхнемеловые белемниты северо-восточного крыла Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Никитин И.И. ; МВССО СССР, КГУ. – Киев, 1960. – 22 с.
223924
  Гранник В.М. Верхнемеловые вулкано генно-осадочные формации Восточно-Сахалинских гор. / В.М. Гранник. – М., 1978. – 164с.
223925
  Аскеров Ф.Г. Верхнемеловые и палеогеновые вулканические формации казахского прогиба (Малый Кавказ. : Автореф... наук: / Аскеров Ф.Г.; Совет Аз. инст. нефти и химии им.М.Азизбекова по прис. учен. степ. – Баку, 1966. – 25л.
223926
  Кузьмичева Е.И. Верхнемеловые и палеогеновые кораллы СССР / Е.И. Кузьмичева; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1987. – 186с.
223927
  Соломонов Б.М. Верхнемеловые и палеогеновые отложения Сиазаньского нефтеносного района и перспективы их нефтегазоносности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Соломонов Б.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
223928
  Джабаров Г.Н. Верхнемеловые морские ежи Центрального Копет-Дага и их стратиграфическое значение / Г.Н. Джабаров; Под ред. Луппова Н.П. – Ашхабад : Туркменское из-во, 1964. – 115с.
223929
  Фогт Э. Верхнемеловые мшанки Европейской части СССР и некоторых сопредельных областей / Э. Фогт. – Москва : Московский университет, 1962. – 125с. – Перевод и редакция Найдина Д.П.
223930
  Оразбердыев Ч. Верхнемеловые остракоды Восточной Туркмении : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Оразбердыев Ч.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1975. – 24л.
223931
  Морозов Н.С. Верхнемеловые отложения междуречья Дона и Северного Донца и Южной части водно-донского водораздела. / Н.С. Морозов. – Саратов, 1962. – 178с.
223932
   Верхнемеловые отложения Южного Зауралья. – Свердловск, 1990. – 220с.
223933
  Криштофович А.Н. Верхнемеловые растения бассейна реки Колымы : Материалы по изучению Колымско-Индигирского края / А.Н. Криштофович; Гострест Дальстой. – Ленинград; Москва : ГОНТИ-НКТП-СССР, 1938. – 27с. – (Геология и геоморфология ; Вып. 15)
223934
  Ковалева А.Ф. Верхнемеловые спорово-пыльцевые комплексы Чулымо-Енисейской впадины. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалева А.Ф.; АН СССР. Зап.-Сиб. филиал. Томск. гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1953. – 15л.
223935
  Байковская Т.Н. Верхнемиоценовая флора Южного Приморья / Т.Н. Байковская. – Ленинград, 1974. – 142с.
223936
  Семененко В.Н. Верхнемиоценовые молассы Альминского прогиба // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 39-57 : рис. – Библиогр.: 59 назв. – ISSN 0367-4290
223937
  Богачев В.В. Верхнемиоценовые униониды Кавказа. – Санкт-Петербург : Типо-литография К.Биркенфельда, 1908. – С. 237-258, [2]. – Отд. оттиск из: Известия геологического комитета, Т. 27, № 140
223938
  Яцко И.Я. Верхненеогеновые униониды и палеогеография времени их обитания на Ю-З территории УССР : Дис... канд. геолого-минерад.наук: / Яцко И.Я.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1960. – 328л. – Бібліогр.:л.317-328
223939
  Сапельников В.П. Верхнеордовикские , силурийские и нижнедевонские пентамериды Казахстана : монография / В.П. Сапельников, Т.Б. Рукавишникова; Отв. ред. Ходалевич А.Н. – Москва : Наука, 1975. – 227с.
223940
  Налуцишин Б.Н. Верхнепалеозойская угленосная формация арктической части Тунгусского бассейна. (Общие закономерности строения, образования и изменения) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 135 / Налуцишин Б.Н. ; Ленингр. горный ин-т им. Г.В. Плеханова. – Ленинград, 1971. – 21с. – Бібліогр.:с.20-21
223941
  Горский И.И. Верхнепалеозойская фауна из Джунгарского Алатау / И.И. Горский, И.Л. Тимофеева; Отв. ред. Малявкин А.Н. – Петрозаводск : Карело-Финский Гос. ун-т, 1950. – 82с.
223942
  Черенков И.Н. Верхнепалеозойская флишевая формация Гиссаро-Алая. / И.Н. Черенков. – Душанбе, 1973. – 171с.
223943
  Черенков И.Н. Верхнепалеозойская флищевая формация Гиссаро-Алая. / И.Н. Черенков. – Душанбе, 1973. – 171с.
223944
  Нейбург М.Ф. Верхнепалеозойская флора Кузнецкого бассейна / М.Ф. Нейбург. – Москва-Ленинград
12, ч.3. – 1948
223945
  Хахлов В.А. Верхнепалеозойская флора севера Сибири / В.А. Хахлов; Ред. Ананьев А.Р. – Вып. 1. – Томск : Томский ун-т
Хвощевые. – 1964. – 114с.
223946
  Ярмолюк В.В. Верхнепалеозойские вулканогенные ассоциации и структурно-петрологические особенности их развития / В.В. Ярмолюк. – М., 1978. – 134с.
223947
   Верхнепалеозойские и мезозойские земноводные и пресмыкающиеся СССР : сборник. – Москва : Наука, 1968. – 144с.
223948
  Мороз В.Ф. Верхнепалеозойские магматические породы, метасоматиты и рудопроявления Нижнего Припрутья / В.Ф. Мороз. – Кишинев, 1984. – 100с.
223949
  Бетехтина О.А. Верхнепалеозойские неморские пелециподы (двустворки) Сибири и Восточного Казахстана / О.А. Бетехтина; Отв. ред. Рагозин Л.А. – Москва : Наука, 1966. – 222с.
223950
  Богомаз В.М. Верхнепалеозойские отложения павлодарского прииртышья и перспективы их угленосности : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.15 / Богомаз В. М.; М-во геол. СССР, Всес. науч. иссл. геол. ин-т. – Л., 1974. – 24л.
223951
  Миклухо-Маклай Верхнепалеозойские фузулиниды Средней Азии. Фергана, Дарваз и Памир / Миклухо-Маклай; Ленинградский государственный ордена Ленина университет имени А.А. Жданова; Институт земной коры. – Ленинград, 1949. – 128с.
223952
  Шинкарев Н Верхнепалеозойский магматизм Туркестано-Алтая / Н Шинкарев. – Л., 1966. – 152с.
223953
  Борзияк И.А. Верхнепалеолитическая стоянка Гординешты I в Попрутье / И.А. Борзияк. – Кишинев, 1984. – 84с.
223954
  Кетрару Н.А. Верхнепалеолитическая стоянка Рашков 7 / Кетрару Н.А., Григорьева Г.В., Коваленко С.И. ; АН - Республика Молдова, Ин-т культурного наследия ; Центр Археологии ; Нац. музей археологии и истории Молдовы. – Кишинев : [ Business-Elita ], 2007. – 185 с. – ISBN 978-9975-9812-0-0
223955
   Верхнепермские и нижнетриасовые отложения Московской синеклизы. – М., 1984. – 139с.
223956
  Демин В.М. Верхнепермские и нижнетриасовые пестроцветы северо-восточной окраины Большого Донбасса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Демин В. М.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1956. – 21л.
223957
  Кочеткова Н.М. Верхнепермские остракоды Западной Башкирии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кочеткова Н.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Горно-геол. ин-т Башкирского филиала АН СССР. – Уфа, 1960. – 21л.
223958
  Сувейздис П.И. Верхнепермские отложения Польско-Литовской синеклизы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сувейздис П.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 16л.
223959
  Молин В.А. Верхнепермские спорово-пыльцевые комплексы севера Русской платформы / В.А. Молин, Н.А. Колода; Отв. ред. Сиверцева И.А. – Ленинград : Наука, 1972. – 77с.
223960
   Верхнеплиоценовые структуры депрессионных зон Азербайджана. – Баку, 1965. – 196с.
223961
  Шварц Т.В. Верхнеплиоцентовая история тектонического развития складок Западно-Туркменской впадины. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Шварц Т.В.; Акад.наук Туркм.ССР.Отдел.физ-тех.геол.и хим.наук. – Ашхабад, 1962. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
223962
  Фаталиев Р.А. Верхнесарматская флора горы Катар в междуречье Куры и Иори. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаталиев Р.А.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 18л.
223963
   Верхнесерпуховский подъярус Донецкого бассейна : (Палеонтологическая характеристика). – Киев : Наукова думка, 1983. – 163с.
223964
  Чернышева Н.Е. Верхнесилурийские и девонские трилобиты Кузнецкого бассейна / Н.Е. Чернышева. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 72с.
223965
  Жилина Т.И. Верхнесысольский диалект коми языка / Т.И. Жилина. – М, 1975. – 268с.
223966
  Шварева Н.Я. Верхнетортонская флора Предкарпатья и горы Кортумовой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шварева Н.Я. ; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1965. – 23 с.
223967
  Дагис А.С. Верхнетриасовые брахиоподы Юга СССР / А.С. Дагис; Сиб.отд. АН СССР, Отв. ред. Макридин В.П. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 248с. : 31 Таблица
223968
  Троицкий В.И. Верхнетриасовые и юрские отложения Южного Узбекистана / В.И. Троицкий. – Л, 1967. – 312с.
223969
  Михеев В.С. Верхнечарская котловина. : Опыт топологического изучения ландшафта. / В.С. Михеев; Отв.ред.В.Б.Сочава. – Новосибирск : Наука, 1973. – 143с.
223970
  Зыкина В.С. Верхнечетвертичные отложения и ископаемые почвы Новосибирского Приобья / В.С. Зыкина. – М., 1981. – 204с.
223971
  Химшиашвили Н.Г. Верхнеюрска фауна Грузии : Cephalopoda и Lamellibranchiata / Н.Г. Химшиашвили. – Тбилиси : АН ГССР, 1957. – 316с.
223972
  Сакс В.Н. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера ССР / В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева. – Л., 1964. – 168с.
223973
  Сакс В.Н. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера ССР : Роды Pachyteuthis и Acroteuthis / В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева. – Москва-Ленинград, 1966. – 215с.
223974
  Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину : 1 000 000 років тому - 10 сторіччя н.е. / Вячеслав Котигорошко ; МОН України ; Ужгород. нац. ун-т, Науково-дослід. ін-т карпатознавства. – Ужгород : Карпати, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-671-151-2
223975
  Калинаускайте Н. Верхние и нижние функции для устойчивых процессов с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калинаускайте Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8л.
223976
  Калинаускайте Н. Верхние и нижние функции для устойчивых процессов с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калинаускайте Н.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 8л.
223977
  Исламова Х.Я. Верхние и нижние функции на топологических полуполях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Исламова Х.Я.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 15л.
223978
  Коянто Владимир Верхние люди подождут / Коянто Владимир. – М., 1976. – 192с.
223979
  Косточка А.В. Верхние оценки хроматических характеристик графов : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.09 / Косточка А. В.; АН СССР, Сиб. от-ние Спец. сов. К002.2301 в Ин-те матем. – Новосибирск, 1978. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
223980
   Верхний горизонт толщи мерзлых пород : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1991. – 99с.
223981
  Шур Ю.Л. Верхний горизонт толщи мерзлых пород и термокарст / Ю.Л. Шур. – Новосибирск, 1988. – 209с.
223982
  Кальницкий М. Верхний город / М. Кальницкий. – Київ : Укрреклама, 1998. – 128 с. – (Знакомтесь: Киев : путеводитель). – ISBN 966-7006-05-0
223983
  Дрыгант Д.М. Верхний докембрий -- нижний палозой Среднего Приднепровья. / Д.М. Дрыгант. – К, 1982. – 108с.
223984
  Власов Борис Игнатьевич Верхний докембрий Волыни : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.01 / Власов Борис Игнатьевич; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1979. – 22л.
223985
  Таскин А.П. Верхний докембрий Восточного Присаянья. (Стратиграфия, структура и основные черты развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Таскин А.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
223986
   Верхний докембрий Европейского севера СССР. – Сыктывкар, 1986. – 38с.
223987
   Верхний докембрий и палеозой Южного Урала. – Уфа, 1982. – 135с.
223988
  Петров Б.В. Верхний докембрий области сочленения Северо-Байкальского и Патомского нагорий. (Стратиграфия, тектоника, метаморфизм) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Петров Б.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 20л.
223989
  Постникова И.Е. Верхний докембрий Русской плиты и его нефтеносность. / И.Е. Постникова. – М., 1977. – 222с.
223990
  Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне / И.Ф. Бирюлин. – Воронеж, 1970. – 223с.
223991
  Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне / И.Ф. Бирюлин. – Воронеж, 1970. – 223с.
223992
  Гуслице Б.И. Верхний кайнозой Печорской низменности / Б.И. Гуслице, Э.И. Досева. – Сыктывкар, 1979. – 39-43с.
223993
   Верхний кайнозой Южного Сахалина. – Владивосток, 1988. – 76с.
223994
  Щеголев А.К. Верхний карбон Северного Кавказа в Зеленчук-Тебердинском междуречье : (флора, растительный покров, стратиграфия, палеогеография) / А.К. Щеголев. – Киев : Наукова думка, 1979. – 194с.
223995
  Фениксова В.В. Верхний койнозой юго-востока Западно-Сибирской низменности / В.В. Фениксова. – М, 1977. – 271с.
223996
  Цагарели А.Л. Верхний мел Грузии / А.Л. Цагарели. – Тбилиси, 1954. – 464с.
223997
  Трофимов Д.М. Верхний мел и палеоген юго-западной Сахары. (Стратиграфия и история развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 12 / Трофимов Д.М.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
223998
  Алиюлла Х. Верхний мел и развитие фораминифер Малого Кавказа (Азербайджан) / Х. Алиюлла; Под. ред. Халилов Д.М. – Баку : Элм, 1977. – 233с.
223999
   Верхний мел юга СССР. – М., 1986. – 226с.
224000
   Верхний Олонец - поселок лесорубов. – М.-Л., 1964. – 196с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,