Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
222001
  Александрова Г. "...В добрий час почнемо листуватися" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 52-60. – ISSN 0130-5263


  Листи Олександра Кониського до Ганни Берло
222002
  Степовик Д. "В десять років він знав напамять усі 150 псалмів" / Підготувала К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 13
222003
  Гоян Я. "В дитинстві снились чудо-солов"ї" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 59-74. – ISSN 2075-1222


  Слово про академіка Петра Кононенка
222004
  Костенко Л. "В дни, прожитые грустно и просто..." : перекад віршів // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 322


  "В дні, прожиті печально і просто...": переклад на російську мову.
222005
  Гончар О. "В Дніпропетровську я почав існувати для наших " / Абліцов В. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 14


  Нинішній рік є роком 95-ліття талановитого прозаїка Олеся Гончара. Відзначення ювілею відбулося у Києві, на Полтавщині, у Харкові, у Дніпропетровську та ін. містах і областях. І це закономірно, адже, незважаючи на гостросюжетні дискусії на теми життя і ...
222006
  Ирклий Е.Ю. "В душе первоутренне-чистой раскрылся невидимый цвет" : (Урок-практикум по анализу особенностей употребления имен прилагательных в художественной речи)
222007
  Погорельская Е. "В дыму и золоте парижского вечера..." : исторический и литературный контекст рассказа И. Бабеля "Улица Данте" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 277-302. – ISSN 0042-8795
222008
  Перепелиця Г. "В економічній сфері Україна намагається відстоювати інтереси, в гуманітарній - навпаки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 5


  Коментар на статтю Ю. Райхеля "Боїмося гніву великого сусіда?" Україна відмовляється приймати політичних біженців.
222009
  Олещук П. "В економічному та соціальному плані ми залишаємося поганою копією Росії" : Голос із "Фейсбуку" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 7
222010
  Василенко О. "В житті все надто... До примітивності"; "Систематично без жалю вбиваю"; "Відкинувши плач недобитої совісті"; "Послухай, поговорімо тепер одверто"; "Нарцисс нагнувся до землі"; "Тишею бузковою зап"ята"; Розлучення з містом // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 51-55
222011
  Приставська О. "В житті є тільки праця, віра, честь та добра пам"ять..."


  Начерки до світлого образу відогмої львівської художниці-графіка Софії Караффи-Корбут
222012
  Сизык С. "В зависимости от важности для бизнеса и отстраивается система учета и расчета" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 44-45
222013
  Третьякова-Бертелсен "В захисті правди й справедливості": Микола Куліш та інші "слов"яни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 1, 11
222014
  Дятлов Володимир "В ім"я Бога і загального добра". Нижні верстви населення німецького міста і Реформація / Дятлов Володимир; Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ; Чернігів.держ. пед. ін-т. – Чернігів : Сіверянська думка, 1997. – 351с. – ISBN 5-7763-8952-6
222015
  Дубов Д.В. "В інтересах іншої держави...": проблеми виявлення та протидії агентам впливу : аналіт. доповідь / [Д.В. Дубов, І.О. Корецька] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2018. – 46, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. надзаг. парал. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-305-3
222016
  Дулова Е.В. "В каждой моей ноте есть капля моей живой крови" : Переписка Дмитрия Шостаковича с Верой Дуловой // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2006. – № 79/80. – С. 161-175. – ISSN 0234-1395
222017
  Гарзавина А.В. "В Казань, профессору К.Ф.Фуксу..." / А.В. Гарзавина. – Казань, 1987. – 239 с.
222018
  Татарчук В. "В качестве дипломной работы студент КПИ Константин Калинин представил... построенный им самолет, на котором совершил перелет из Киева в Харьков, а затем - в Москву"" / вел беседу Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 10 февраля (№ 20). – С. 26


  "...Ровно 130 лет назад родился создатель первого отечественного пассажирского лайнера, массово выпускавшегося в 30-е годы прошлого века. Имя авиаконструктора Калинина долгое время замалчивалось из-за того, что он стал жертвой сталинских репрессий". ...
222019
  Пастух Тарас "В кожного даль, що його перевершує" : (про декілька естетичних домінант у поезії Київської школи)


  У статті розглядаються естетичні домінанти, властиві текстам поетів Київської школи. Автор зупиняється на питаннях метафізичності цих текстів, їхньої метафоричності та верлібровоі форми. Аналізовані домінанти ставляться в контекст модерної естетичної ...
222020
  Костюк Г. "В костюмі прапрадіда Адама" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 290, березень : березень. – С. 7-10, 29-32


  Про книжку спогадів Анатоля Гак "Від Гуляй-Поля до Нью-Йорку".
222021
  Белова Анна "В куклы я никогда не играла" = Детские игрушки в российской дворянской культуре XVIII- середины XIX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 92-94. – ISSN 0235-7089
222022
  Белова Анна "В куклы я никогда не играла..." Детские игрушки в российской дворянской культуре XVIII - середины XIX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 92-94. – ISSN 0235-7089
222023
  Журавлев Дмитрий "В Ленинграде сейчас по вечерам темнота жуткая..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 144-147. – ISSN 0235-7089


  Радянсько-фінська війна.
222024
  Олійник С.І. ...В ім"я добра - супроти зла : вірші, біографічні оповідання / С.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 170 с.
222025
  Коуард Н. ...в которой мы служим / Н. Коуард. – Москва, 1944. – 155 с.
222026
  Володин Г.Г. В действующей армии / Г.Г. Володин. – Київ, 1985. – 239с.
222027
  Полторацкий В.В. В действующей армии. Из записок воен. корреспондента. / В.В. Полторацкий. – М., 1973. – 191с.
222028
  Степанов Е.П. В дельте Волги. / Е.П. Степанов. – Астрахань, 1961. – 71с.
222029
  Стерликов Е А. В дельте Сырдарьи / Е А. Стерликов, . – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 127с.
222030
  Калчев К. В деня на наградите / К. Калчев. – София, 1965. – 80с.
222031
  Мовчан П.М. В день молодого сонця : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1981. – 97 с.
222032
  Тешкин Ю.А. В день первого снега / Ю.А. Тешкин. – М, 1980. – 221с.
222033
  Андреев М В. В день первой любви : повести / Владимир Андреев ; [худож. А.И. Василевская]. – Москва : Военное издательство, 1989. – 301, [2] с.
222034
  Дайлида В.Б. В день Победы : рассказы / Виктор Дайлида; пер. с белорус. Г.Ашаниной. – Москва : Детская литература, 1985. – 110 с.
222035
  Карышев А.И. В День Победы : рассказы и повести / А.И. Карышев. – Москва : Современник, 1981. – 271 с. – (Новинки "Современника")
222036
  Копанева Е. В день самоубийства прыгнувшей с моста Патона студентке в деканате сообщили об отчислении из университета // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 февраля (№ 8). – С. 2
222037
  Розов В.С. В день свадьбы / В.С. Розов. – Москва : Искусство, 1964. – 112 с.
222038
  Машкин Г. В день суда / Г. Машкин. – Иркутск, 1987. – 557 с.
222039
  Потрч И. В деревне / Иван Потрч // Лиственницы над долиной : [роман] : пер. со словенского / М. Кранец. – Москва : Прогресс, 1977. – С. 217-443. – (Библиотека югославской литературы)
222040
  Зубенко И.А. В деревне дождь / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1969. – 160с.
222041
  Замфиреску Д. В деревне; Тэнасе Скатиу; На войне / Д. Замфиреску. – Москва, 1988. – 363 с.
222042
  Чернішева Т. В деревню, к Пушкину // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 1818-2968
222043
  Виноградов С.Ф. В дерзновенном полёте : ( ОБ.Г.Чухновском) / С.Ф. Виноградов. – Москва : Политиздат, 1975. – 120с. – (Герои советской Родины)
222044
   В десанте служим мы крылатом. – М, 1980. – 78с.
222045
  Волчкова Н. В деталях - дьявол? Новый законопроект Минобрнауки встревожил Профсоюз РАН // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 5 апреля (№ 14). – С. 5


  Минобрнауки подготовило ряд поправок в Закон о науке и научно-технической деятельности, а также в Трудовой и Налоговый кодексы. Они призваны существенно изменить организацию и финансирование научной деятельности, а также условия труда научных ...
222046
   В детские годы. – Ташкент, 1960. – 195с.
222047
   В детские годы. – М, 1965. – 192с.
222048
   В детские годы. – Киев, 1979. – 157с.
222049
  Гилянцева Е.Н. В детском саду / Е.Н. Гилянцева. – М., 1948. – 235с.
222050
  Регель О.В. В детском саду / О.В. Регель. – Минск, 1965. – 31с.
222051
  Кіплінг Р. В джунглях / З англійскої мови Ред"ярда Кіплінга переклав [та авт. пеpедм.] Киpило Веpбин [К. Кахникевич]. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1905. – IV, 163 с. – (Виданє Руского педагогічного товариства ; Ч. 115)
222052
  Мукерджи Д.Г. В джунглях / Д.Г. Мукерджи. – М., 1962. – 160с.
222053
  Лендж Э. В джунглях Амазонки / Э. Лендж. – Москва, 1958. – 96с.
222054
  Куаммен Дэвид В джунглях Конго. Бонобо выбирают любовь, а не войну / Куаммен Дэвид, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 124-137 : фото
222055
  Храбрый О. В джунглях пустыни // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 44. – С. 65-69
222056
  Зиой Д. В джунглях Юга / Д. Зиой. – 2-е изд. – М, 1977. – 175с.
222057
   В диапазоне современности. – М, 1985. – 335с.
222058
  Кент Рокуэлл В диком краю : Дневник мирных приключений на Аляске / Кент Рокуэлл. – Москва : Мысль, 1965. – 191с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
222059
  Косогляд Э.И. В динамике твордого тела в псеводоевклидовом пространстве и на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косогляд Э. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
222060
  Глобенко М. В дисгармонії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 316-329
222061
   В дитячі роки. – К, 1975. – 120с.
222062
  Ліндер Е.Р. В дитячі роки / Е.Р. Ліндер, М.Н. Кравченко. – К., 1984. – 113с.
222063
  Корняну Е Л. В Днестровой долине : стихи / Е Л. Корняну, ; авториз. пер. с молд. – Кишингев : Школа-Советикэ, 1956. – 106 с.
222064
  Шарыпина Е.Т. В дни блокады / Е.Т. Шарыпина. – Л., 1960. – 104с.
222065
  Шарыпина Е.Т. В дни блокады / Е.Т. Шарыпина. – Л., 1966. – 112с.
222066
  Шумилов Н.Д. В дни блокады / Н.Д. Шумилов. – М, 1974. – 255с.
222067
  Шумилов Н.Д. В дни блокады / Н.Д. Шумилов. – 2-е перераб. доп. – М, 1977. – 302с.
222068
   В дни великого сражения. – Сталинград, 1958. – 266с.
222069
  Гнетов А.Т. В дни великой битвы / А.Т. Гнетов. – Волгоград, 1989. – 190с.
222070
  Макарова О. В дни войны / О. Макарова. – Омск, 1953. – 196с.
222071
  Асанов Н.А. В дни войны и в дни мира / Н.А. Асанов. – Молотов, 1957. – 291с.
222072
  Петров М.И. В дни войны и мира / М.И. Петров. – М., 1982. – 191с.
222073
  Улаев Г.Ф. В дни годины горькой / Г.Ф. Улаев. – Воронеж, 1986. – 140 с.
222074
  Ленин В.И. В дни годовщины Великой Пролетарской революции / В.И. Ленин. – М., 1936. – 183с.
222075
   В дни испытаний. – Одесса, 1984. – 159с.
222076
  Ладинский А.П. В дни Каракаллы / А.П. Ладинский. – Москва, 1961. – 460с.
222077
  Ладинский А.П. В дни Каракаллы / А.П. Ладинский. – Минск, 1987. – 381с.
222078
  Митерев Г.А. В дни мира и войны : [лит. запись и обраб. Н.И. Смирнова] / Г.А. Митерев. – Москва : Медицина, 1975. – 256 с., [12] л. ил.
222079
   В дни мирного труда. – Свердловск, 1954. – 296с.
222080
  Чернин О. В дни мировой войны / О. Чернин. – М.-Петроград, 1923. – 296с.
222081
  Мечев К. В дни на ратни беди / К. Мечев. – София, 1983. – 214с.
222082
   В дни Октября. – Москва, 1957. – 216 с.
222083
  Васильев С.Д. В дни Октября / С.Д. Васильев, Н.Д. Оттен. – Москва, 1957. – 143с.
222084
   В дни Октября. – Ленинград, 1982. – 406 с.
222085
  Вилкс Э. В дни осенние : рассказы / Э. Вилкс; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1958. – 280 с.
222086
  Капица П.О. В дни разлуки / П.О. Капица. – Ленинград, 1955. – 296с.
222087
  Мельник Е. В дни суровых испытаний / Мельник Е. – Москва, 1947. – 123 с.
222088
   В дни суровых испытаний. – Волгоград, 1966. – 478с.
222089
   В дні Великої Пролетарської революції. – К, 1938. – 192с.
222090
  Коваленко-Коломацький Г.А. В дні журби і печалі : До п"ятих pоковин смеpти Михайла Коцюбинського. (З тpьома поpтpетами і автогpафом) / Г. Коваленко-Коломацький (Гp. Гетьманець) [псевд.]. – Київ : Hакладом авт ; Дpук. Польська, 1918. – 32 с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з віpша В.І. Самійленка. - В кн. також віpш "Hад могилою М.М. Коцюбинського" О. Олеся та уpив. з віpшів Лесі Укpаїнки


  КОВАЛЕНКО Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. — Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін. 28.І. (9.ІІ) 1867, слобода Коломак, тепер смт Валківського р-ну Харків. обл. — 1938, Київ] —
222091
  Капіца П. В дні розлуки / П. Капіца. – К., 1957. – 256с.
222092
  Капіца П.Й. В дні розлуки / П.Й. Капіца. – К., 1966. – 339с.
222093
  Павлюченко Э.А. В добровольном изгнании / Э.А. Павлюченко. – М, 1976. – 159 с.
222094
  Павлюченко Э.А. В добровольном изгнании / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1986. – 157с.
222095
  Каралина Е.М. В добрый путь / Е.М. Каралина. – М., 1951. – 223с.
222096
  Капутикян С.Б. В добрый путь : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 208 с.
222097
  Фофанова М.П. В добрый путь / М.П. Фофанова. – М., 1957. – 135с.
222098
  Есиков В.П. В добрый путь / В.П. Есиков. – М, 1958. – 139с.
222099
  Есиков П В. В добрый путь / П В. Есиков, . – М, 1958. – 139с.
222100
   В добрый путь. – Воронеж, 1958. – 204с.
222101
   В добрый путь. – Москва, 1959. – 247 с.
222102
   В добрый путь. – Грозный, 1961. – 96с.
222103
  Софронов Л.С. В добрый путь! / Л.С. Софронов. – Москва, 1956. – 96с.
222104
   В добрый путь!. – Новосибирск, 1957. – 176с.
222105
  Гуро И.Р. В добрый путь,Кумриниса! / И.Р. Гуро. – Москва, 1950. – 48 с.
222106
  Стекольников Л.Б. В добрый путь. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1953. – 84с.
222107
  Леваковская Е.В. В добрый путь. Рассказы / Е.В. Леваковская. – Москва, 1958. – 48 с.
222108
  Шамякин И.П. В добрый час -- Криницы : романы / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 650 с.
222109
  Дар Д.Я. В добрый час / Д.Я. Дар. – Ленинград, 1948. – 292с.
222110
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – М, 1955. – 195с.
222111
  Шамякин И.П. В добрый час : роман / И.П. Шамякин. – Ленинград : Лениздат, 1955. – 404 с.
222112
  Шамякин И.П. В добрый час : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Госиздат БССР, 1955. – 356 с.
222113
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – Москва, 1956. – 195 с.
222114
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – М, 1956. – 112с.
222115
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – Москва, 1959. – 118 с.
222116
  Истру Б. В добрый час : стихи / Б. Истру; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1959. – 150 с.
222117
  Мищик А.В. В добрый час / А.В. Мищик. – Краснодар, 1968. – 128с.
222118
  Фиксин С.А. В добрый час / С.А. Фиксин. – М, 1979. – 215с.
222119
  Холкин В. В дожде непонимания = Эрнест Хемингуэй и Юрий Казаков: "Кошка под дождем" и "Вон бежит собака!" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 2. – С. 182-196. – ISSN 0321-1878


  Мужчина и женщина. Вековечно простая завязь чувств и собирание жизни… Героям рассказов Хемингуэя "Кошка под дождем" (1925) и Казакова "Вон бежит собака!" (1961), к которым и обращены все эти вопросы, дышится трудно и сбивчиво. И хотя между написанием ...
222120
  Соколов Н.Н. В дождик под радугой / Н.Н. Соколов. – М., 1963. – 104с.
222121
  Нагибин Ю.М. В дождь: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1988. – 46с.
222122
  Павличенко Е.М. В дозоре. Стихи / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1967. – 50с.
222123
  Онищенко В.Є. В дозорі - "голубі патрулі" / В.Є. Онищенко. – К, 1987. – 31с.
222124
  Грезин В.Н. В долгах и шелках / В.Н. Грезин. – Чебоксары, 1984. – 112с.
222125
  Савчук В.С. В долговой петле неоколонизаторов. / В.С. Савчук. – К., 1988. – 48с.
222126
  Хлебников Г.Н. В долиге Желтуги / Г.Н. Хлебников. – М., 1959. – 200с.
222127
  Гейман Л.М. В долинах золотого песка / Л.М. Гейман, М.С. Сальцовский. – М., 1963. – 160с.
222128
  Робертс Ч. В долинах Рингваака. / Ч. Робертс. – Москва, 1963. – 152с.
222129
  Вежинов П. В долине / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 127с.
222130
  Усачев П.А. В долине августа / П.А. Усачев. – К., 1972. – 115с.
222131
  Ривкин Б.И. В долине Алфея / Б.И. Ривкин. – М., 1969. – 79с.
222132
  Музаев Н. В долине Аргуна : сатирич. повесть / Нурдин Музаев ; авториз. пер. с чечен. В.Бушина. – Москва : Современник, 1974. – 220 с.
222133
  Муталиев Х.Б. В долине Ассы : сборник стихов / Хаджи-Бекир Муталиев; переводы. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1961. – 150 с.
222134
  Лаврик А.Г. В долине Белых черемух / А.Г. Лаврик. – Тула, 1966. – 288с.
222135
  Мелихов А. В долине блаженных : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 7. – С. 13-60. – ISSN 0130-7673
222136
  Мелихов А. В долине блаженных : роман // Новая библиотека : Профессиональный журнал / Красносельское Агентство "Союзпечать". – Москва, 2005. – № 7. – С. 13-60
222137
  Агишев Р.К. В долине Буреи / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Дальгиз, 1950. – 120 с.
222138
  Сатхе А. В долине Вараны / А. Сатхе. – М., 1969. – 112с.
222139
  Фатуев Р.М. В долине Дагестана / Р.М. Фатуев. – М., 1972. – 496с.
222140
  Сенчин Р. В долине Дагестана : проза: рассказ из цикла "Информация" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 6-27. – ISSN 0130-7673
222141
  Колыхалов В. В долине золотых ключей / В. Колыхалов. – Благовещенск, 1962. – 159с.
222142
  Иваненко В.Т. В долине Копсан / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1968. – 215с.
222143
  Иваненко В.Т. В долине Копсан / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1979. – 384с.
222144
  Бенюк М. В долине кукушки / М. Бенюк. – М, 1960. – 116с.
222145
  Гу Хуа В Долине лотосов / Гу Хуа. – М, 1986. – 380с.
222146
  Рытхэу Ю. В долине маленьких зайчиков : роман / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1963. – 359 с.
222147
  Рытхэу Ю. В долине маленьких зайчиков : роман / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1972. – 472 с.
222148
  Эльгар К. В долине нарзанов : стихи и поэма / Кашиф Эльгар ; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1969. – 123 с.
222149
  Менделе В долине плача : комедия в 5-ти действиях / Мойхер-Сфорим Менделе ;. – Москва
ч. 1. – 1912. – 240 с.
222150
  Бурлака С.В. В долине под вербами : повесть и рассказы / С.В. Бурлака. – Кишинев : Литература артистикэ, 1978. – 271 с.
222151
  Тах А.М. В Долине роз / А.М. Тах. – Изд. 2-е, доп. – М., 1975. – 271с.
222152
  Баррозо М.А. В долине Серра-Алта / М.А. Баррозо. – Москва, 1960. – 416с.
222153
  Потушняк Ф.М. В долине синей реки / Ф.М. Потушняк. – М., 1977. – 192с.
222154
  Козлов К.И. В долине снежного барса. / К.И. Козлов. – Барнаул, 1965. – 67с.
222155
  Лозовой В. В долине Стрипы : повесть / В. Лозовой. – Киев : Художественной литературы УССР, 1951. – 128 с.
222156
  Никитин П.А. В долине трех рек / П.А. Никитин. – М, 1952. – 200с.
222157
  Чуяко Д. В долине чудес : книга об Адыгее / Джафар Чуяко ; пер. с адыг. – Москва : Детская литература, 1976. – 127 с.
222158
  Лозовий В. В долині Стрипи : повість / В. Лозовий. – Київ : Радянська Україна, 1950. – 96 с.
222159
  Журавель В. В долину щастя увійти... : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 25. – ISSN 0868-4790
222160
  Барна В.А. В долонях всесвіту : поезії / В.А. Барна. – Київ : Молодь, 1991. – 68 с.
222161
  Мекшен С.В. В дом войди / С.В. Мекшен. – М, 1977. – 104с.
222162
  Куртлін Жорож В домашнім затишю. Примірне подружжа : Сміховонка в 1-ій дії / Куртлін Жорож. – Jersey City : Свобода, 1932. – 24 с.
222163
  Уортон Э. В доме веселья : роман / Эдит Уортон ; [пер. с англ. Е. Калявиной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. – 445, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-10336-8
222164
  Куржиямская А.М. В доме весь мир. / А.М. Куржиямская. – М., 1975. – 88с.
222165
  Чернов Е.Е. В доме живет отец / Е.Е. Чернов. – Москва, 1991. – 319с.
222166
   В доме на Малой Никитской. – М : Московский рабочий, 1968. – 144 с.
222167
  Сименон Ж. В доме напротив / Ж. Сименон. – Л, 1991. – 121с.
222168
  Шалев М. В доме своем в пустыне // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 30-97. – ISSN 1130-6545
222169
  Теодоряну И. В доме у дедушки и бабушки / И. Теодоряну. – Бухарест, 1968. – 48с.
222170
  Прилежаева М.П. В доме Ульяновых / М.П. Прилежаева. – Москва, 1985. – 79 с.
222171
  Галін Б.А. В Донбасі / Б.А. Галін. – Київ, 1949. – 179с.
222172
  Галин Б.А. В Донбассе / Б.А. Галин. – М., 1947. – 64с.
222173
  Галин Б.А. В Донбассе / Б.А. Галин. – Москва : Советский писатель, 1948. – 262 с.
222174
  Галин Б.А. В Донбассее / Б.А. Галин. – Сталино, 1947. – 255с.
222175
  Домашова Ю. В Донецке подсчитали первокурсников : один будущий переводчик и три менеджера // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 1 октября (№ 216). – С. 6. – ISSN 1997-1249


  Вступительная кампания в местных вузах получилась провальной. Так, сообщает официальный портал "Конкурс" в ДонНУ на первый курс зачислен всего один переводчик, и это на 18 бюджетных мест. В целом - 0,5 абитуриента на место.
222176
  Ралль Ю.М. В донских степях / Ю.М. Ралль. – К., 1952. – 64с.
222177
  Егоров А.В. В донских степях / А.В. Егоров. – М, 1988. – 163с.
222178
  Закруткин В.А. В донской степи / В.А. Закруткин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 72с.
222179
  Караваев П.Н. В дооктябрьские годы / П.Н. Караваев. – Москва, 1953. – 160с.
222180
   В допомогу дошкільному робітникові. – Х, 1931. – 208с.
222181
  Ганабин И. В дороге / И. Ганабин. – Владимир, 1951. – 94с.
222182
  Леберехт Г. В дороге : повесть / Ганс Леберехт;. – Ленинград : Советский писатель, 1951. – 168 с.
222183
  Леберехт Г. В дороге : повесть / Ганс Леберехт;. – Таллин : Эстон. гос. изд, 1951. – 180 с.
222184
  Гордиенко В. В дороге / В. Гордиенко. – Алма-Ата, 1954. – 80с.
222185
  Николаев А.М. В дороге / А.М. Николаев. – М, 1956. – 119с.
222186
  Левин Б.Н. В дороге / Б.Н. Левин. – Харьков, 1957. – 100с.
222187
  Щипахина Л.В. В дороге / Л.В. Щипахина. – Сталинград, 1957. – 55с.
222188
  Федоренко И.В. В дороге / И.В. Федоренко. – Орел, 1961. – 110с.
222189
  Фесенко А.Я. В дороге / А.Я. Фесенко. – М., 1962. – 48с.
222190
  Прохоров А.С. В дороге / А.С. Прохоров. – Барнаул, 1975. – 127с.
222191
  Володарский Н В дороге / Н Володарский. – Сыктывкар, 1978. – 95с.
222192
  Самарец А.Я. В дороге / А.Я. Самарец. – Воронеж, 1984. – 92с.
222193
  Лурье Нотэ В дороге : повесть, рассказы / Ноте Лурье; пер. с евр. – Одесса : Маяк, 1986. – 200 с.
222194
  Вяземский П.А. В дороге и дома : собрание стихотворений князя П.А. Вяземского. – Москва : В тип. Бахметева, 1862. – [4], 420 с.
222195
  Полторацкий В.В. В дороге и дома / В.В. Полторацкий. – Изд. доп. – М., 1957. – 423с.
222196
  Поповкин Е.Е. В дороге и дома / Е.Е. Поповкин. – Ташкент, 1964. – 247с.
222197
  Журавлев Т.К. В дороге и дома / Т.К. Журавлев. – Казань, 1983. – 224с.
222198
   В дороге и дома. – Ташкент, 1985. – 120с.
222199
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – М., 1950. – 200с.
222200
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – 2-е изд., доп. – М., 1952. – 292с.
222201
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – М., 1952. – 220с.
222202
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Иваново, 1953. – 316с.
222203
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – М., 1966. – 384с.
222204
  Уманец М. В дороге на работу : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 8-9
222205
  Кан Т. В дороге. / Т. Кан. – Алама-Ата, 1981. – 55с.
222206
  Окатова Н.Т. В дорогой моему сердцу Корее // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 4 : Провинция Канвон-до: земля гор, мифов и воспоминаний. – С. 64-65. – ISSN 1738-8252
222207
  Підпалий В.О. В дорогу - за ластівками : книжка лірики / В.О. Підпалий. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 115с.
222208
  ПогребецькийМ.Т В дорогу / ПогребецькийМ.Т. – К., 1953. – 184с.
222209
  Серман Б.Е. В дорогу / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1953. – 80с.
222210
  Квитченко И. В дорогу / И. Квитченко. – К, 1955. – 54с.
222211
  Клейменов К.Г. В дорогу . / К.Г. Клейменов. – Краснодар, 1960. – 48с.
222212
  Тимошик М. В дорогу виходь з добротою і професіоналізмом // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 21-23


  Вітання Т. О. Приступенко з ювілеєм !
222213
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Молодь, 1959. – 500 с. : іл.
222214
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 476 с.
222215
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1965. – 476 с.
222216
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1973. – 447 с.
222217
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1985. – 442 с. : іл.
222218
  Тихий Наум В дорогу выходи на рассвете : роман / Тихий Наум; авториз. пер. с укр. П. Никитича. – Москва : Советский писатель, 1960. – 558 с.
222219
  Нікольський В.В. В дорогу, друзі! / В.В. Нікольський. – К, 1963. – 44с.
222220
  Мишин О. В дорогу. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1961. – 100с.
222221
  Кривенко Л.А. В дорожном зеркале : роман в рассказах и повесть / Лев Кривенко ; [предисл. Ю. Трифонова]. – Москва : Сов. писатель, 1983. – 543 с.
222222
  Рибак Н.С. В дорозі : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1939. – 171 с.
222223
  Одрач Ф. В дорозі = En el camino / Федір Одрач. – Буенос-Айрес : Перемога, 1954. – 151 с. – Парал. тит. ісп.
222224
  Панч П. В дорозі : Оповідання, нариси, фейлетони / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 336 с.
222225
  Рибак Н.С. В дорозі : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Молодь, 1960. – 212 с.
222226
  Збанацький Ю.О. В дорозі : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1960. – 36 с.
222227
  Сумишин М.Ф. В дорозі : повість та оповідання / М.Ф. Сумишин. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 164 с.
222228
  Лур"є Ноте В дорозі / Ноте Лур"є. – Київ, 1978. – 216 с.
222229
  Колесникова Л.М. В дорозі : поезії / Л.М. Колесникова. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 86 с.
222230
  Демидюк Л. В дорозі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 23-24. – ISSN 0868-4790
222231
  Хоменко І.Є. В дорозі до вершин : лірика, байки, легенди та драматичні поеми / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1969. – 363 с.
222232
  Малюта І. В дорозі до Свідзинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 7, 15


  Поет Володимир Свідзинський.
222233
  Голота П. В дорозі змагань / П. Голота. – Харків, 1925. – 32 с.
222234
  Полторацький В.В. В дорозі і дома. / В.В. Полторацький. – К., 1953. – 271с.
222235
  Андреева М.В. В Древне Египте : для детей сред. возраста / Андреева М.В., Вейц Г.П. – [2-е изд.]. – Ленинград : Совецкий художник, 1968. – 44 с. : ил. – (Путешествия в прошлое. По залам Эрмитажа)
222236
  Андреева М.В. В Древнем Египте : для детей сред. возраста / Андреева М.В., Вейц Г.П. – Ленинград : Издательство Госсударственного Эрмитажа, 1960. – 52 с. : ил. – (Путешествия в прошлое. По залам Эрмитажа)
222237
  Прилежаева-Барская В древнем Киеве / Прилежаева-Барская. – М, 1951. – 112с.
222238
  Прилежаева-Барская В древнем Киеве / Прилежаева-Барская. – М, 1953. – 129с.
222239
  Моисеева К.М. В древнем царстве Урарту / К.М. Моисеева. – М, 1955. – 144с.
222240
  Моисеева К.М. В древнем царстве Урарту. / К.М. Моисеева. – М-Л, 1953. – 152с.
222241
  Заварихин С.П. В древнем центре Сибири / С.П. Заварихин. – Москва, 1987. – 191 с.
222242
  Новиков-Прибой В дрейфе / Новиков-Прибой. – Москва, 1936. – 48с.
222243
  Каллахэн С. В дрейфе: Семьдесят шесть дней в плену у моря / С. Каллахэн. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 261с.
222244
  Бядуля З. В дремучих лесах : повести / З. Бядуля; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1948. – 220 с.
222245
  Бядуля Эмитрок В дремучих лесах / Эмитрок Бядуля ;. – Москва, 1975. – 431 с.
222246
  Субботин В. В другой стране. Подорожники / В. Субботин. – М., 1987. – 254с.
222247
  Селищев И.П. В дружбе - сила / И.П. Селищев. – М, 1954. – 80с.
222248
  Муртазаев К.М. В дружбе - сила / К.М. Муртазаев. – М., 1959. – 32с.
222249
  Шарифли Т.М. В дружбе наша сила / Т.М. Шарифли. – Баку, 1972. – 144 с.
222250
  Непомнящий Т.А. В дружбе с городами мира: о городах-побратимах / Т.А. Непомнящий, М.М. Песляк. – М., 1987. – 366с.
222251
  Музыченко Н. В дружбе с книгой / Н. Музыченко. – Симферополь, 1959. – 32с.
222252
  Лапина Е.И. В дружбе с книгой / Е.И. Лапина. – Л, 1962. – 176с.
222253
  Кренева Е.И. В дружбе с книгой. Из опыта работы Оленецкой детской библиотеки. / Е.И. Кренева. – Петрозаводск, 1963. – 24с.
222254
  Прокофьев Ф.И. В дружбе с красотой / Ф.И. Прокофьев. – Днепропетровск, 1975. – 71с.
222255
  Букин А.П. В дружбе с людьми и природой. / А.П. Букин. – Москва, 1991. – 156с.
222256
  Рождественский В.А. В дружбе с мечтой / В.А. Рождественский. – Л., 1959. – 87с.
222257
  Цветков Л.А. В дружбе с наукой / Л.А. Цветков. – М, 1978. – 64с.
222258
  Игин И.И. В дружеском ключе / И.И. Игин, А.я. Рейжевский. – М., 1964. – 100с.
222259
  Кириченко М. В дружній Індії. / М. Кириченко. – К., 1957. – 136с.
222260
  Ванюшкин К.И. В дружной семье братских культур / К.И. Ванюшкин. – Чебоксары, 1972. – 88с.
222261
  Фазылов М.С. В дружной семье целинников / М.С. Фазылов. – Алма-Ата, 1966. – 141с.
222262
  Мирер Р.И. В друзину пришло искусство. / Р.И. Мирер, И.Н. Мороз. – М., 1964. – 96с.
222263
  Немирович-Данченко В.И. В дудке : [рассказ] / Вас. Немирович-Данченко. – Петроград : Изд. Петрогр. сов. р. и к. д. ; Госиздат, 1919. – 56 с.
222264
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1939. – 87с.
222265
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – Молотов, 1946. – 327с.
222266
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1951. – 64с.
222267
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1958. – 64с.
222268
  Юхновская Виктория В духе английской классики // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 30-31 : фото
222269
   В духе дружбы. – Минск, 1989. – 142с.
222270
  Херсонский Борис В духе и истине = Цикл стихотворений // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 124-135. – ISSN 0130-7673
222271
  Джанибеков У.Д. В духе морального кодекса строителя коммунизма. / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1967. – 51с.
222272
  Мараш Я.Н. В духе непримиримости: Кн. для учителя. / Я.Н. Мараш. – Минск, 1986. – 93с.
222273
  Коновалюк О.И. В духе преданности коммунистическим идеалам: обзор. рец. по пробл. науч. коммунизма. / О.И. Коновалюк. – М., 1984. – 40с.
222274
  Горский Антон В дыму варяжских баталий / Горский Антон, Тонконогий Евгений // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 152-160 : Фото
222275
  Папп Ф. В дыму и в огне : Повести. Рассказы / Ф. Папп. – Москва : Прогресс, 1972. – 320с.
222276
  Бражнев Е. В дыму костров. / Е. Бражнев. – М., 1926. – 171с.
222277
   В Европе - евро // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
222278
   В Европу - без виз? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 7 : Фото
222279
   В Египет на подзарядку // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 19 : фото
222280
  Амиров К.В. В единой боевой семье / К.В. Амиров. – Москва : Воениздат, 1972. – 48 с. : ил. – (Библиотека солдата и матроса)
222281
  Лисенко В.Г. В единой семье - в единой цели / В.Г. Лисенко. – Кишинев, 1971. – 248с.
222282
  Лысенко В.Г. В единой семье - к единой цели. / В.Г. Лысенко. – Кишинев, 1971. – 248 с.
222283
  Бармичев В.Д. В единой семье братских культур / В.Д. Бармичев. – Минск, 1965. – 140с.
222284
   В единой семье братских народов. – Баку, 1964. – 437с.
222285
   В единой семье братских народов. – М, 1972. – 21с.
222286
  Чижова Л.М. В единой семье к великой цели / Л.М. Чижова. – М., 1982. – 252с.
222287
  Лихолат А.В. В единой семье народов : дружба и сотрудничество народов СССР в условиях развитого социализма / А.В. Лихолат, В.Ф. Панибудьласка. – Москва : Мысль, 1979. – 334 с.
222288
  Борисов С.З. В единой семье советских народов / С.З. Борисов. – Москва : Знание, 1968. – 40 с.
222289
   В единой семье советских народов. 1922-1982. – Таллинн, 1983. – 62с.
222290
  Багров Н.В. В едином комплексе : (Крым. эксперимент по перестройке лекц. пропаганды: опыт, проблемы) / Н.В. Багров. – Москва : Знание,, 1988. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2/1988 ; Серия "Методика и организация лекционной пропаганды")
222291
   В едином порыве. – М, 1971. – 240с.
222292
  Булгакова Н. В едином прорыве. От сети федеральных университетов ждут синергетического эффекта // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 декабря (№ 51). – С. 4


  Федеральные университеты могут действовать как сеть, дополняя и усиливая друг друга.
222293
  Бармичев В.Д. В едином союзе / В.Д. Бармичев. – Минск, 1972. – 248с.
222294
   В едином строю - к новым победам. – К, 1973. – 147с.
222295
   В едином строю. – М, 1960. – 368с.
222296
   В едином строю. – М, 1962. – 447с.
222297
  Тарновский О.И. В едином строю / О.И. Тарновский. – М., 1964. – 31с.
222298
   В едином строю. – Минск, 1970. – 531с.
222299
   В едином строю. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 511с.
222300
   В едином строю. – М, 1981. – 159с.
222301
  Брыжинский А.И. В едином строю / А.И. Брыжинский. – Саранск, 1984. – 120с.
222302
   В едином строю борцов за мир. – Минск, 1989. – 204с.
222303
  Косыгин А.Н. В едином строю защитников Отчизны. / А.Н. Косыгин. – М., 1980. – 47с.
222304
  Мельников А Е. В едином строю интернационалистов / А Е. Мельников, . – Л., 1982. – 163с.
222305
  Панксеев А.К. В едином строю к общей цели. / А.К. Панксеев. – Таллин, 1970. – 80с.
222306
  Реджепов П.П. В едином строю народов-братьев / П.П. Реджепов, Н.П. Чирков. – М., 1980. – 183с.
222307
  Гришкявичус П.П. В едином строю народов СССР / П.П. Гришкявичус. – Вильнюс, 1980. – 517 с.
222308
  Санжиев Б.С. В едином строю. / Б.С. Санжиев. – Иркутск, 1963. – 136с.
222309
  Янке Карл Хайнц В едином строю. / Янке Карл Хайнц. – М., 1988. – 188с.
222310
   В едином строю. Живопись. Скульптура. Графика. Монументальное декоративно-прикладное театрально-декоративное искусство. – М, 1964. – 140с.
222311
  Гаврилов Б.А. В единстве - сила коммунистов / Гаврилов Б.А. – Москва, 1964. – 48 с.
222312
  Долгин В.Г. В единстве - сила содружества соц. стран / В.Г. Долгин. – М., 1977. – 200с.
222313
   В единстве - успех дела. – М, 1980. – 80с.
222314
  Левинсон З.И. В единстве / З.И. Левинсон. – Тула, 1979. – 223 .
222315
  Тищенко В.П. В единстве и взаимодействии : Комплексн. использ. идеол. средств в интернационалист. воспит. трудящихся / В.П. Тищенко. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 135с.
222316
  Поляков К.П. В единстве народа - могучая сила. / К.П. Поляков. – Саратов, 1962. – 32с.
222317
  Снастин В.И. В единстве теории и практики / В.И. Снастин. – М., 1963. – 128с.
222318
  Матлина С.Г. В единстве технологий. (О гуманитаризации библиотечного пространства) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 0130-9765


  Обоснованы значимость виртуальных коммуникаций, их взаимоиспользование и библиотечной среде.
222319
  Нестроїв Г. В еміграції (1904-1914). / Г. Нестроїв, 1932. – 48 с.
222320
  Кочергін І.О. В епіцентрі громадського служіння. Гесберг Костянтин Дмитрович // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 340-355. – ISBN 978-966-551-327-8
222321
  Копійка В. В епіцентрі дипломатичного вишколу. Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка виповнюється 75 років // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 21 серпня (№ 158). – С. 4
222322
  Хара О. В епіцентрі імпічменту. Трамп вважає "гру закінченою", проте демократи готові до тривалої облоги Білого дому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 3


  "Показання свідків у справі імпічменту президента цього тижня стали потужним ударом по стратегії захисту республіканців. Незаперечною зіркою став посол США в ЄС Гордон Сондланд, чиї висловлювання розібрали на цитати. Склалася доволі похмура картинка ...
222323
  Дроздовський Д. В епіцентрі нової галактики // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С.130-139. – ISSN 0585-8365
222324
   В епіцентрі подій-журналіст. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. – 400с. – ISBN 966-8125-11-85
222325
  Ковалець Л. В епоху Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської ...До проблеми актуалізації спадщини інших учасників літературного процесу на Буковині // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 63-67. – ISSN 0236-1477
222326
  Астахов В.И. В есенинском Константинове / В.И. Астахов. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 63 с.
222327
  Астахов В.И. В есенинском Константинове / В.И. Астахов. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 79 с.
222328
  Астахов В.И. В есенинском Константинове / В.И. Астахов. – Рязань : Московский рабочий, 1988. – 63 с.
222329
  Коробка Т.С. В ефірі хор українського радіо / Тетяна Коробка. – Київ : Музична Україна, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. фот. : іл. – Бібліогр.: с. 141-156 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8259-75-3
222330
  Карташова І В Європейському Союзі буде створено єдину патентну систему // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.60-61. – ISSN 1608-6422
222331
  Ющенко В. В Європі народилася нова українська нація і держава: Виступ Президента України на Держ. прийомі з нагоди вступу на пост Президента України (Маріїнський палац, 23 січ. 2005 р.) // Президент. вісн., 2005
222332
   В єдиній братній сім’ї - до нових звершень : матеріали про святкування на Україні 60-річчя утворення СРСР. – Київ : Порлітвидав України, 1983. – 66,[4]с. : іл.
222333
   В єдиній братній сім’ї. – К, 1980. – 60с.
222334
  Шаповал Ю.Г. В єдиній Радянській державі / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 1980. – 17с.
222335
  Бачинський П.П. В єдиній сім’ї радянських народів / П.П. Бачинський. – К, 1975. – 160с.
222336
  Масол В.А. В єдиному народногосподарському комплексі / В.А. Масол. – К., 1977. – 112с.
222337
  Обушний М.І. В єдиному потоці боротьби / М.І. Обушний. – Київ, 1989. – 45 с.
222338
  Горшков В.П. В єдності - партії сила / Горшков В.П. – Київ, 1971. – 47 с.
222339
  Міщенко Г. В єдності зі світом і рідним соціюмом // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 110-115. – ISSN 0042-9422
222340
  Горшков В.П. В єдності партії. (До 50-річчя 10 з"їзду РКП(б) ) / В.П. Горшков. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1971. – 47с. ; Сер.1№3
222341
  Хрізман Елеонора В Єрусалим - по рейках! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 66 : фото. – ISSN 1998-8044
222342
  Кашуба Н.Н. В єтом "свободном" мире / Н.Н. Кашуба. – Симферополь, 1987. – 84с.
222343
  Штриттматтер Э. В жаворонковой стране / Э. Штриттматтер. – М, 1980. – 16с.
222344
  Городецкий И.М. В жаркий день / И.М. Городецкий. – М., 1957. – 13с.
222345
  Шишов А.Ф. В жаркий день / А.Ф. Шишов. – М, 1963. – 67с.
222346
  Шишов А.Ф. В жаркий день / А.Ф. Шишов. – М, 1963. – 67с.
222347
  Преображенский С.А. В жарких схватках. / С.А. Преображенский. – М, 1979. – 188с.
222348
  Александров П В. В желуде-целое дерево : (из опыта современой совецкой многонациональной децкой литературы) / В.П. Александров. – Москва : Децкая литература, 1981. – 159 с.
222349
  Наумов А. В Женеве все рушится // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0235-7089


  Лига Наций, СССР и кризис Версальской системы.
222350
  Делягин М. В жерновах глобальной депрессии. От либерализма - к технологическому социализму // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2013. – № 1 (1637). – С. 5-18. – ISSN 0869-44435
222351
  Рыклин Г.Е. В жестком вагоне / Г.Е. Рыклин, 1950. – 64с.
222352
  Ольга Штефан В жестокой схватке с алкоголем : научно-популярная литература / Ольга Штефан; О. Штефан ; пер. со словац. М. Ф. Солодухиной, предисловие Г. Морозов. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 158, [2] с.


  158, [2] с.
222353
  Панков В.К. В живом потоке / В.К. Панков. – Москва : Современник, 1979. – 399с.
222354
  Динеков П. В живота и литературата / П. Динеков. – София, 1982. – 296с.
222355
  Осипов И.З. В Жигулях / И.З. Осипов. – М.-Л, 1948. – 64с.
222356
  Одинцов А. В Жигулях. / А. Одинцов, Л. Федорова. – М., 1952. – 78с.
222357
  Иванов Андрей В жизни Берлускони становится все больше женщин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 30-31. – ISSN 0234-1670
222358
  Сгибнев А.А. В жизни всегда есть место подвигу. / А.А. Сгибнев. – М., 1958. – 129с.
222359
  Куденко О.И. В жизни всегда есть место подвигу. / О.И. Куденко. – М, 1963. – 72с.
222360
  Сопотова Людмила В жизни города раз бывает 1000 лет // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 28-30 : фото
222361
  Иванова В.С. В жизни и в кино / В.С. Иванова. – М, 1988. – 191с.
222362
  Некрасов В.П. В жизни и в письмах / В.П. Некрасов. – М., 1971. – 256с.
222363
  Толченова Н.П. В жизни и на сцене. / Н.П. Толченова. – М., 1967. – 63с.
222364
  Синев Н.М. В жизни и на эстраде / Н.М. Синев. – К. : Мистецтво, 1983. – 183 с.
222365
  Куценко Я.Г. В жизни и спорте / Я.Г. Куценко. – 2-е изд. доп. – М., 1975. – 335с.
222366
  Лебеденко А.М. В жизни мне везло на хороших людей : розмову вела Лілія Циганенко // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 61-64


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
222367
  Просекин А. В жизни справедливо все / Алексей Просекин, Марина Хмеловская. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 182, [2] с. : ил., портр. – ISBN 978-617-7182-53-4
222368
  Ласкин Б.С. В жизни так случается / Б.С. Ласкин. – М, 1955. – 210с.
222369
  Грувман М.И. В жизнь влюблен / М.И. Грувман. – Л, 1986. – 85с.
222370
  Николаев В.Л. В жизнь идущим : (Очерк творчества Л.Ф. Воронковой) / В.Л. Николаев. – Москва : Детская литература, 1968. – 136 с.
222371
  Косинка Г.М. В житах : оповідання / Григорій Косинка. – Авсбург : Авгсбург, 1946. – 64 с.
222372
  Мачківський М.А. В житах : поезії / М.А. Мачківський. – Київ, 1974. – 55 с.
222373
  Гурова Р.Г. В житті завжди є місце для подвигу / Р.Г. Гурова. – К., 1958. – 32с.
222374
  Рильський Т. В житті ніколи неправді не служив : [наук. ст., вибр. листування, спогади сучасників, дослідж. наук. та літ. спадщини] / Тадей Рильський ; [упоряд. М. Рильський ; наук. ред. В. Колесник ; редкол.: В.Л. Колесник та ін. ; авт. передм. та комент. Н.М. Пазяк]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2013. – 558, [2] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 568 та в прим.: c. 546-558. – ISBN 978-966-2082-14-2
222375
  Насимович А.А. В Забайкалье : Записки натуралиста / А.А. Насимович. – Москва : МОИП, 1951. – 104с. – (Среди природы ; Вып. 39)
222376
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1951. – 252 с.
222377
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1952. – 264 с.
222378
  Брыль Я. В Заболотье светает / Янка Брыль ; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Минск : Гос. изд. БССР, 1953. – 144 с.
222379
  Брыль Я. В Заболотье светает : повесть / Янка Брыль ; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 144 с.
222380
   В заботе о доброй славе. – М, 1962. – 158с.
222381
  Санкритяян Рахул В забутій країні / Санкритяян Рахул. – Київ, 1963. – 263 с.
222382
  Санкритьяян Рахул В забытой стране / Санкритьяян Рахул. – М., 1959. – 174с.
222383
  Наумов Н. В забытом краю : рассказы из быта сибирских крестьян. – Санкт-Петербург : Тип. С.Добродеева, 1882. – 314, 4 с.
222384
   В завтрашний день вступая. – Донецк, 1981. – 160с.
222385
  Бобров С. В Загір"ї / С. Бобров. – Львів, 1954. – 200 с.
222386
  Топорова Е.М. В заграничном плавании / Е.М. Топорова. – М, 1976. – 328с.
222387
  Некрасов В.П. В заданом районе / В.П. Некрасов. – Хабаровск, 1965. – 96с.
222388
  Некрасов В.П. В заданом районе / В.П. Некрасов. – Хабаровск, 1965. – 96с.
222389
  Костров Н. В зажиточной стороне. / Н. Костров. – Ульяновск, 1948. – 46с.
222390
  Буало П. В заколдованном лесу / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1990. – 210с.
222391
  Муза Е.В. В залах московского пушкинского музея : Путеводитель / Е.В. Муза, С.Т. Овчинникова. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 79 с.
222392
  Тимонен А.Н. В заливе ветров : повесть / Антон Тимонен ;. – Москва : Советский писатель, 1956. – 247 с.
222393
  Тимонен А.Н. В заливе ветров : повесть / Антти Тимонен ; авториз. пер. с фин. Н.Асанова. – Москва : Советский писатель, 1959. – 271 с.
222394
  Немцова Б. В замке и около замка / Б. Немцова. – Л., 1970. – 335с.
222395
  Лэмминг Д. В замке моей кожи / Д. Лэмминг. – Москва, 1988. – 378с. – ISBN 5-05-002228-2
222396
  Станюкович К.В. В заоблачных высях / К.В. Станюкович. – Душанбе : Ирфон, 1980. – 302с.
222397
  Тарновський М.М. В заокеанській гущі / М.М. Тарновський. – Київ, 1964. – 121 с.
222398
  Дузь І.М. В заокеанській стороні / І.М. Дузь. – Одеса, 1985. – 112с.
222399
  Полянский А. В западне. / А. Полянский. – М., 1987. – 96с.
222400
  Кессель Ж. В заповеднике Амболези / Ж. Кессель. – М., 1979. – 104с.
222401
  Кессель Ж. В заповеднике Амболези / Ж. Кессель. – М., 1984. – 99с.
222402
  Кораблинов В.А. В заповедном лесу. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1953. – 100с.
222403
  Худяков В.К. В заречном городке. / В.К. Худяков. – Кишинев, 1960. – 224с.
222404
  Девятьяров Н.А. В Заречье / Н.А. Девятьяров. – Иваново, 1958. – 64с.
222405
  Гаузнер К. В застенках Гитлера / К. Гаузнер. – Москва, 1937. – 143с.
222406
  Сахаров В.И. В застенках маутхаузена / В.И. Сахаров. – 3-изд. – Симферополь : Крым, 1969. – 216 с.
222407
  Рильский М. В затінку жайворонка / М. Рильский. – Київ : Художня література, 1961. – 54 с.
222408
  Рильський М.Т. В затінку жайворонка / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 55 с.
222409
  Десятерик Д. В затінку Олдмена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 12). – С. 6


  У прокат вийшла біографічна драма, присвячена найзнаменитішому прем"єр-міністрові Британії.
222410
  Верховская П Н. В затоне / П Н. Верховская. – Горький, 1952. – 208с.
222411
  Белоусов М.М. В затяжном конфликте с правдой / М.М. Белоусов. – К, 1988. – 267с.
222412
  Бхагвати Д. В защиту глобализации = In Defense of Globalization / Джагдиш Бхагвати; Центр исследований постиндустриального общества. Журнал "Свободная мысль-21"; Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – Москва : Ладомир, 2005. – 448с. – ISBN 5-86218-391-4
222413
  Савелов Л.М. В защиту губернских ученых архивных комиссий : (По поводу кн. проф. Д.Я. Самоквасова. "Архивное дело в России". М. 1902 г.) : Докл. Твер. обл. археол. съезду 12 авг. 1903 г. Секция архивоведения / Л. М. Савелов. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1904. – 16 с.
222414
  Арно Ж. В защиту Джамилы Бухиред / Арно Ж., Вержес Ж. ; пер. с франц. предисл. И. Бирюкова. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 55 с.
222415
  Раквиашвили А. В защиту евро: подход австрийской школы (комментарий) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 152-160. – ISSN 0042-8736
222416
  Коровина В.Я. В защиту живого слова / В.Я. Коровина. – Москва, 1966. – 271с.
222417
  Книпович Е.Ф. В защиту жизни : лит.-критич. статьи / Е.Ф. Книпович. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1959. – 493 с.
222418
  Тизенгаузен В. В защиту Ибн-Фадлана. – С-Пб. : Тип. имп. АН, 1900. – с.24-32
222419
   В защиту имени и наследия Рерихов : материалы Международной научно-общественной конференции. 2001. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2002. – 345, [3] с. : фот. – Библиогр. в конце ст. – (Рериховская научно-популярная библиотека / редкол.: В.В. Фролов, Е.Н. Черноземова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-126-9
222420
   В защиту искусства. – М, 1979. – 478с.
222421
  Лайнсдорф Э. В защиту композитора / Э. Лайнсдорф. – М., 1988. – 302с.
222422
  Пеунов В.К. В защиту Кручинина / В.К. Пеунов. – Донецк, 1984. – 304с.
222423
  Манн Г. В защиту культуры : сб. ст. ; пер. с нем. / Генрих Манн ; сост. и пред. Г. Знаменской. – Москва : Радуга, 1986. – 412 с. – (Писатель и время)
222424
  Хруцкая В защиту литературных норм современного русского языка / Хруцкая, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 2-7. – Бібліогр. в кінці ст.
222425
  Стил И. В защиту мира / И. Стил. – М., 1949. – 52с.
222426
   В защиту мира. – Ярославль, 1950. – 56с.
222427
   В защиту мира. – Уфа, 1951. – 112с.
222428
  Любищев А.А. В защиту науки: Ст. и письма, 1953-1972 : статьи и письма / А.А. Любищев. – Ленинград : Наука, 1991. – 295 с. – ISBN 5-02-025833-4
222429
  Бехер И.Р. В защиту поэзии / И.Р. Бехер. – М., 1959. – 373с.
222430
  Риган Т. В защиту прав животных / Т. Риган; Киевский эколого-культурный центр; Пер. с англ.: А.Елагина и Е.Мигуновой. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2004. – 104 с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 37). – ISBN 966-581-473-7
222431
  Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Вехи. Интеллигенция в России. – М, 1991. – C. 109-135
222432
  Арбатов А.А. В защиту природных ресурсов планеты / А.А. Арбатов. – Москва, 1985. – 64с.
222433
  Тяжкова И.М. В защиту природы / Тяжкова И.М. – Москва : Знание, 1986. – 63, [1] с. – Библиогр.: с. 64. – (Библиотечка "Борьба с нарушениями социалистических норм жизни")
222434
  Таран И.В. В защиту природы родного края. / И.В. Таран. – Новосибирск, 1961. – 36с.
222435
   В защиту революции. – К, 1977. – 262 с.
222436
  Плеханов Г.В. В защиту революционного марксизма / Г.В. Плеханов. – Москва, 1922. – 160с.
222437
  Николсон Гарольд В защиту робости // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 269-272. – ISSN 1130-6545
222438
  Ленин В.И. В защиту социалистического отечества / В.И. Ленин. – М., 1939. – 88с.
222439
  Ленин В.И. В защиту социалистического отечества / В.И. Ленин. – Москва, 1941. – 108с.
222440
  Краковский А.И. В защиту среды обитания / А.И. Краковский. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 170 с.
222441
  Корнфорт М. В защиту философии / М. Корнфорт. – М, 1951. – 304с.
222442
  Багрий А.В. В защиту ценностей духа : (из отчета по сохранению памятников старины, искусства и культуры в р-не воен. действий) / проф. А.В. Багрий. – Самара : тип. "Рус. печатник", 1918. – 20 с.
222443
  Беляева Н.В. В защиту школьного гуманитарного образования / Н.В. Беляева, А.И. Захаров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-58. – ISSN 0869-561Х
222444
  Одинцова Лада В званье поэта : Однотомник избранных сочинений (1967 - 1992 год) / Одинцова Лада. – Прага : Art-impuls, 2002. – 458с. : илл. – ISBN 5-318-00171
222445
  Максимачев Б.А. В звездных лабиринтах: Ориентирование по небу / Б.А. Максимачев, В.Н. Комаров. – Москва : Наука, 1978. – 199 с.
222446
  Штыпель Аркадий В зеленоватой оболочке смысла : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 102-104. – ISSN 0130-7673
222447
  Войцекян А. В зеленом кольце / А. Войцекян. – Москва-Ленинград, 1928. – 120с.
222448
  Галкин Н. В земле полуночного солнца / Н. Галкин. – Москва; Ленинград : Молодая гвардия, 1929. – 221с. : илл. – (Библиотека экспедиций и путешествий)
222449
  Буртовой В.И. В земли неведомые / В.И. Буртовой. – Куйбышев, 1984. – 237с.
222450
  Жариков А.Д. В землянках не гасли светильники / А.Д. Жариков. – М., 1982. – 223с.
222451
  Маевский В.В. В землях польских / В.В. Маевский. – М, 1968. – 128с.
222452
  Стриженюк С.С. В зеніті літа : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1980. – 136 с.
222453
  Богомолов Н.А. В зеркале "серебряного века" : Русская поэзия начала ХХ века / Н.А. Богомолов. – Москва : Знание, 1990. – 40 с.
222454
  Степанов Л.Л. В зеркале голубого Дуная / Л.Л. Степанов. – Москва : Мысль, 1964. – 312с.
222455
  Семин А.В. В зеркале исследований китайских ученых // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075
222456
   В зеркале критики. – М, 1985. – 278с.
222457
  Кузнецов В.В. В зеркале моей души / В.В. Кузнецов. – М., 1977. – 128с.
222458
  Конрад Д. В зеркале морей: повести и рассказы / Д. Конрад. – Одесса, 1979. – 224с.
222459
  Исмагилов Казбек Хамитович В зеркале обратного вида / Исмагилов Казбек Хамитович. – Алма-Ата, 1980. – 104 с.
222460
  Соловьев С.В. В зеркале отца / С.В. Соловьев. – К., 1987. – 37с.
222461
  Горев А.Т. В зеркале памяти / А.Т. Горев. – Днепропетровск, 1983. – 31с.
222462
  Крамов И.Н. В зеркале рассказа / И.Н. Крамов. – М., 1979. – 294с.
222463
  Крамов И.Н. В зеркале рассказа / И.Н. Крамов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 271 с.
222464
  Семенов М.Г. В зеркале сатиры / М.Г. Семенов. – Волгоград, 1974. – 350с.
222465
  Олейник Б.И. В зеркале слова : Стихотворения и поэмы / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1984. – 136с.
222466
  Кауфов Х. В зеркале социальной жизни. / Х. Кауфов. – Нальчик, 1980. – 255с.
222467
  Широкий В. В зеркале экрана. / В. Широкий. – Кишинев, 1971. – 128с.
222468
  Светина Б. В знак признания. В Национальной академии наук США - наш человек! [В. Фортов] // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 16 мая (№ 19/20). – С. 8-9


  Президент Российской академии наук Владимир Фортов избран иностранным членом Национальной академии наук США.
222469
  Жигалов С.А. В зной на крутом льду / С.А. Жигалов. – Куйбышев, 1982. – 224с.
222470
  Отрощенко В.І. В зозулиній тиші : поезії / В.І. Отрощенко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 101 с.
222471
  Дмитерко Л.Д. В золотой раме / Л.Д. Дмитерко. – Москва, 1958. – 159 с.
222472
  Машкин Г.Н. В зоне вечной мерзлоты / Г.Н. Машкин. – М., 1986. – 303с.
222473
  Падерин Г.Н. В зоне невиданных глубин / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1980. – 287с.
222474
  Макарова Н.В. В зоне поражения / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1973. – 112с.
222475
  Гененко А.Т. В зоне циклона / А.Т. Гененко. – Донецк, 1982. – 240с.
222476
  Чемерис В. В зоні змієносця : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 14-69. – ISSN 0131-2561
222477
  Бережний В. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В. Бережний. – Київ, 1956. – 143 с.
222478
  Бережний В. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В. Бережний. – Київ : Молодь, 1958. – 152 с.
222479
  Гриб К.К. В зоряну ніч : оповідання / К.К. Гриб. – Київ, 1970. – 163 с.
222480
  Парамонова К.К. В зрительном зале -- дети / К.К. Парамонова. – М., 1967. – 190с.
222481
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – Москва
Кн.1. – 1986. – 381с.
222482
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – Москва
Кн.2. – 1986. – 543с.
222483
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич. Новые страницы / С.Д. Дрейден. – Москва, 1970. – 415с.
222484
  Сергель С. В Зырянском крае / С. Сергель. – Москва-Ленинград, 1928. – 80с.
222485
  Засодимский П. В Зырянском краю : (Путевые очерки) / П. Засодимский. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1901. – 52 с.
222486
  Сафронов В.М. В зятьях / В.М. Сафронов. – Тула, 1969. – 144с.
222487
  Никитин Ю.З. В игре слова / Ю.З. Никитин. – Киев, 1988. – 112с.
222488
  Скрипко А.В. В игре стремительный волан / А.В. Скрипко, В.С. Шульман. – Минск, 1990. – 141с.
222489
  Литвин В. В идеале Конституция должна быть "без права переписки // Известия, 2003. – 24 декабря


  [Беседа с главой Верховной Рады В. Литвином по поводу конституционной реформы в Украине и итогах встречи с Президентом Российской Федерации В.Путиным /Беседу вела Е.Григорьева]
222490
  Целищев Н.Н. В идейном наступлении / Н.Н. Целищев, Б.М. Морозов. – М., 1987. – 190с.
222491
  Советов Н.М. В изгибе развития / Н.М. Советов. – Саратов, 1991. – 318с.
222492
  Цветков-Просвещенский В изгнании / Цветков-Просвещенский. – М., 1924. – 117с.
222493
  Лебеденко П.П. В излучине Дона / П.П. Лебеденко. – М., 1965. – 173с.
222494
  Зелинский К.Л. В изменяющемся мире / К.Л. Зелинский. – Москва, 1969. – 423с.
222495
   В Израиль - через Хайфу! : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
222496
  Напалков С.Н. В империи доллара / С.Н. Напалков. – Л., 1954. – 224с.
222497
  Бонзельс В. В Индии / В. Бонзельс. – Москва-Пг., 1923. – 167с.
222498
  Черкасов Н.К. В Индии : Путевые заметки / Н.К. Черкасов. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 148с.
222499
  Гвоздецкий Н.А. В Индии : впечатления географа / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Географгиз, 1960. – 184с.
222500
  Кармалито С. В Индии родился "наноавтомобиль" - машина для всех // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-47. – ISSN 0234-1670


  В Індії, "країні чудес", з"явився автомобіль-малютка "Нано"
222501
  Кренек Л. В Индии. / Л. Кренек. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 279с.
222502
  Можейко И.В. В Индийском океане : очерки истории пиратства в Индийском океане и южных морях (15-20 вв.) / Можейко И.В. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
222503
  Громова А.Г. В Институте Времени идет расследование / А.Г. Громова, Р.И. Нудельман. – М., 1973. – 367с.
222504
  Варкулова С.Н. В институте и в школе / С.Н. Варкулова, Н.Д. Гедеонова. – Ленинград, 1959. – 32 с.
222505
   В интересах библиотечного сообщества. Консолидация и поиск новых форм взаимодействия : беседу вела Татьяна Филиппова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 6 (240). – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  Юбилейной XX ежегодной конференции РБА. Накануне этого события мы встретились с президентом РБА Владимиром Руфиновичем Фирсовым
222506
  Матвеев В.А. В интересах всего человечества СССР-США / В.А. Матвеев. – М., 1974. – 112с.
222507
  Ушаков С.Ф. В интересах всех фронтов. / С.Ф. Ушаков. – М., 1982. – 176с.
222508
  Каневский Е.М. В интересах каждого. / Е.М. Каневский. – М, 1977. – 63с.
222509
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
222510
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки : Часть I : Первые виргинцы // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
222511
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
222512
  Стрельцов А. В интересах компании: колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
222513
  Стрельцов А. В интересах компании: колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 8 (68). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
222514
  Платонов Л.А. В интересах комплексного развития / Л.А. Платонов. – М., 1989. – 137с.
222515
  Симоненко Г.С. В интересах матери и ребенка / Г.С. Симоненко. – М., 1976. – 79с.
222516
  Черкасов Г.Н. В интересах миллионов / Г.Н. Черкасов. – М, 1964. – 39с.
222517
  Тарасов К.С. В интересах монополий / К.С. Тарасов. – Москва, 1964. – 142с.
222518
  Иванов В. В интересах народов / В. Иванов, В. Леонов. – М., 1957. – 168с.
222519
  Петровский В.Ф. В интересах народов всего мира / В.Ф. Петровский. – М., 1980. – 191с.
222520
   В интересах народов мира. – М, 1980. – 376с.
222521
  Александрова Наталья В интересах общества, власти и бизнеса : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 15
222522
   В интересах покупателей. – К, 1983. – 167с.
222523
  Климко Г.Н. В интересах прогресса и независимости / Г.Н. Климко. – Киев, 1974. – 103с.
222524
   В интересах прочного мира и добрососедства.. – М, 1981. – 48 с.
222525
  Мелещенко В.И. В интересах трудящихся / В.И. Мелещенко. – Л., 1988. – 245с.
222526
  Устенко В интересах трудящихся : Сущность и пути развития непроизводственной сферы развитого социализма. / Устенко, В.А. Шиндлер. – Киев, 1980. – 135с.
222527
  Жуков Г.П. В интересах Японии - нейтралитет / Г.П. Жуков. – М., 1960. – 93с.
222528
  Фрейман Нина В интересном положении : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 90-93 : Фото
222529
  Есипенко Р.Н. В интернацоинальном единении / Р.Н. Есипенко. – К, 1987. – 130с.
222530
  Багхаджати Е В интернете новый сленг: сэлфи, лифтолук, хэштэг... / Е Багхаджати, // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 24 июня (№ 136). – С. 13. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" составила словарь распространенных терминов в социальных сетях, которые пригодятся тем, кто любит фотографироваться. Позабыв о фотоаппаратах-"мыльницах", совр. юзеры чаще доверяют свои мгновения жизни смартфонам, которые всегда под рукой. ...
222531
  Аникин Андрей В иорданской глубинке : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 50-59 : Фото
222532
   В Ираке растет число старых дев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.67. – ISSN 0321-5075


  [Традиция выкупа невест в Ираке.]
222533
  Лавров В. В Иране все спокойно // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2006. – № 40. – С. 48-50


  Революційна ситуація в Ірані
222534
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1984. – с.
222535
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1987. – 379с.
222536
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1988. – 429с.
222537
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1991. – 512с.
222538
  Ольшевский В.И. В искусстве и в жизни / В.И. Ольшевский. – Л., 1975. – 79с.
222539
  Колосов Е.Н. В Исламском Иране : география. Регионы зарубежного мира / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23-28 : Іл. – ISSN 0016-7207
222540
  Первенцев А.А. В Исландии / А.А. Первенцев. – М, 1952. – 120с.
222541
  Питкэрн Ф. В Испании / Ф. Питкэрн. – Москва, 1936. – 133 с.
222542
  Загребельный А.С. В исполком обратился гражданин... / А.С. Загребельный. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 103с.
222543
  Попов Г.В. В исполком пришло письмо. / Г.В. Попов. – Л, 1972. – 51с.
222544
  Номероцкий С. В истоках Унго / С. Номероцкий. – Иркутск, 1952. – 196с.
222545
  Неделин В. В истории города - история Руси // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 4-17. – ISSN 1812-867Х
222546
  Кузьмин В. В истории остается только культура, остальное сгорает. Древние христианские храмы Кавказа // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 12


  Християнська архітектура Середньоріччя
222547
  Смирнов С.С. В Италии / С.С. Смирнов. – Москва, 1961. – 110с.
222548
  Шалимов Ю. В их рукак жизнь / Ю. Шалимов. – Элиста, 1965. – 56с.
222549
  Шалимов Ю. В их руках жизнь / Ю. Шалимов. – Элиста, 1965. – 56с.
222550
  Граля И. В июле 1410-го. Спорные вопросы вокруг великой битвы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0235-7089


  Грюнвальдська битва.
222551
  Соколов Б.С. В июле, после войны: повесть. / Б.С. Соколов. – Куйбышев, 1977. – 127с.
222552
  Гордієнко А.Т. В ідейних битвах сучасності / А.Т. Гордієнко. – К, 1981. – 183с.
222553
  Афанасьєв В.А. В ім""я життя, в ім"я людини / В.А. Афанасьєв. – Київ, 1964. – 44с.
222554
  Карамаш С. В ім"я благочестя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  До 400-річчя з дня народження Петра Могили, заслугою якого є відкриття в Києві першої вищої школи (колегіума) в Україні, пізніше відроджена як Києво-Могилянська академія, що в наш час діє як національний університет; створення латинської колегії в ...
222555
  Сургай Г.І. В ім"я вищої мети партії / Г.І. Сургай. – Київ, 1984. – 112с.
222556
  Міщенко М.О. В ім"я добра / М.О. Міщенко. – К., 1981. – 142с.
222557
  Мельничук А. В ім"я добра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 12-13


  110 років від дня народження Степана Олійника - корефея українського гумору.
222558
  Дегтярев О.В. В ім"я досягнення спільної мети. Роль президента НАН України академіка Б.Є. Патона у створенні ракетно-космічної техніки // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 5 (114). – С. 53-59. – ISSN 1561-8889
222559
  Кацнельсон А.І. В ім"я життя / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1953. – 108 с.
222560
   В ім"я життя. – К, 1987. – 260с.
222561
   В ім"я закону. – Київ : Логос, 2006. – 252 с. – ISBN 966-581-802-3
222562
  Цвєтков Г.М. В ім"я збереження миру / Г.М. Цвєтков. – К, 1986. – 78с.
222563
  Сергійчук В. В ім"я збереження української державності // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 241-251. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 100-річчя укладення українсько-польського перемир"я.
222564
  Сарбей В.Г. В ім"я людей чи в ім"я бога? / В.Г. Сарбей. – Київ, 1964. – 78с.
222565
  Кравченко Ф.Т. В ім"я людини : повість / Ф.Т. Кравченко. – Київ, 1978. – 212 с.
222566
   В ім"я майбутнього нації : Документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-емігрантам у 1920-2000 роках. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 920с. – ISBN 966-7060-82-9
222567
  Брежнєв Л.І. В ім"я миру і щастя радянських людей / Л.І. Брежнєв. – К, 1975. – 31с.
222568
  Брежнєв Л.І. В ім"я миру і щастя радянських людей / Л.І. Брежнєв. – К, 1979. – 30с.
222569
   В ім"я миру та єдності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 122-123 : фото
222570
  Суярко В.О. В ім"я миру та єдності трудящих / В.О. Суярко. – К., 1974. – 48с.
222571
  Гребчева М. В ім"я народу / М. Гребчева. – Київ, 1964. – 339с.
222572
  Буцько М.О. В ім"я перемоги / М.О. Буцько, О.С. Масний. – Київ, 1967. – 196с.
222573
  Снітко П.Г. В ім"я перемоги / П.Г. Снітко. – Київ, 1967. – 87с.
222574
  Шуляк О. В ім"я правди : (до історії повстанчого руху в Україні) / О. Шуляк. – Роттердам : [б. в.], 1947. – 35, [1] с.
222575
  Кизилова В.В. В ім"я прийдешніх поколінь: феномен Івана Франка в дитячій літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 178-188. – ISSN 2520-6346
222576
   В ім"я розвитку національної освіти. До 150-річчя від дня народження М. І. Демкова (1859-1939) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 77-84. – ISSN 0130-2043


  Брав участь в організації народного університета ім. Т. Г. Шевченка
222577
  Коцур В.П. В ім"я свободи совісті : (до питання боротьби радянської тоталітарної системи з релігійним дисидентством) / В.П. Коцур, О.І. Висовень ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : [Книги-ХХI], 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
222578
  Воронько П.М. В ім"я твоєї волі : Поезії / П.М. Воронько. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 90с.
222579
  Роговий В.М. В ім"я творення національної еліти : матеріальна підтримка українського студенства на чужині в 1920-1991 роках : монографія / Владислав Роговий ; [наук. ред. В.І. Сергійчук]. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 448 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 409-443. – Бібліогр.: с. 409-443 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-26-8
222580
  Бондар М.Г. В ім"я теперішнього і майбутнього / М.Г. Бондар. – К, 1987. – 46с.
222581
  Василевський Пантелеймон В ім"я України: Кубань, Буковина, Колима : Спогади і бібліографія / П.К. Василевський. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2000. – 34с. : Бібліографія українознавства. Бюлетень Комісії української бібліографії Міжнародної асоціації україністів ; Вип. 4. – ISBN 966-02-1764-1
222582
  Мельниченко В. В ім"я українського слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 січня (№ 2). – С. 10-11


  До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського. Згадується його фундаментальна "Історія України-Руси", яка назавжди посіла видатне місце в суспільно-політичному і науковому житті незалежної України, здобула широке міжнародне визнання.
222583
  Міщенко Г. В ім"я чого треба творити ? // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-111. – ISSN 0130-1799
222584
  Міщенко Г. В ім"я чого треба творити? // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.170-173. – ISSN 0131-2561


  Художник Ф. Гуменюк
222585
   В ім’я великої мети. – Х, 1977. – 182с.
222586
   В ім’я справи партії, справи народу. – К, 1980. – 16с.
222587
  Мороз В. В інвестиційному колі // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 18


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
222588
  Ковтонюк О. В Інститутах післядипломної педосвіти має бути більше українських патріотів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 4 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  25 січня 2013 р. заст. міністра освіти і науки, молоді та спорту Борис Жебровський провів нараду з керівниками (ректорами й директорами) обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (ОІППО).
222589
   В Інституті журналістики новий керманич // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 11 січня (№ 4). – С. 2


  6 січні наказом ректора призначено нового директора Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка професора Володимира Володимировича Різуна.
222590
  Семенюк Г.Ф. В Інституті філології вивчають 33 іноземні мови / розмову вів В. Мукан // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 24 червня (№ 48). – С. 5 : фото


  Директор Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Григорій Семенюк розповідає про нові та популярні спеціальності в інституті.
222591
  Кузьменко Ю. В Інституті філології відбулася зустріч із Андрієм Хадановічем // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 6 грудня (№ 24). – С. 5
222592
   В інституті філології готуватимуть лінгвістів-експертів // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 5


  В Інституті філології з 2015-2016 н. р. готуватимуть судових лінгвістів-експертів. З 2014 року за ініціативи професорки Л.І. Шевченко й за підтримки керівництва університету та Інституту філології для магістрів першого року навчання спеціальності ...
222593
  Кузьменко Ю. В Інституті філології презентували переклад керроллівського "Полювання на Снарка" Юрка Позаяка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 22 листопада (№ 23). – С. 19
222594
  Мукан В. В Інституті філології провели нічні екскурсії // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 92). – С. 3


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка студенти провели дві нічні екскурсії. Із 19:30 до 21:30 кожні півгодини набирали групи відвідувачів та розповідали їм про історію університету.
222595
  Нахлік Є. В інтелектуальній орбіті Івана Франка: Іван Копач / Є. Нахлік, О. Нахлік // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 164-173. – ISSN 0130-528Х


  У статті висвітлено наукові й особисті стосунки І. Франка з українським публіцистом , критиком, філософом, педагогом Іваном Копачем (1870-1952): зустрічі, взаємні відгуки, дискусії, листування, співпраця у пресі, роль І. Копача у похованні письменника ...
222596
  Наливайченко В. В інтересах безпеки особи, суспільства, держави // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 91-96
222597
  Королько В.Г. В інтересах великого бізнесу / В.Г. Королько. – К, 1974. – 199с.
222598
  Брик М.В. В інтересах кожного / М.В. Брик. – К, 1981. – 184с.
222599
  Забігайло К.С. В інтересах миру і безпеки в Європі / К.С. Забігайло, П.Ф. Кірпенко. – Київ, 1975. – 47 с.
222600
  Забігайло К.С. В інтересах миру і дружби між народами. / К.С. Забігайло. – К., 1974. – 335с.
222601
   В інтересах миру і дружби між народами./Міжнародноправова діяльність УРСР. 1945-1972 р./ : Документи і коментарі. – Київ : Вища школа, 1974. – 336с.


  У книзі в хронологічній послідовності, виходячи з міжнародного права, висвітлюються питання участі УРСР у здійсненні зовнішньополітичного курсу Радянської держави від часу вступу республіки в ООН до січня 1973 р.
222602
  Удовенко Г.Й. В інтересах миру і співробітництва / Г.Й. Удовенко. – К., 1984. – 47с.
222603
   В інтересах народів світу. – Київ : Політвидав, 1973. – 144 с.


  У брошурі розглядаються основні принципи і цілі радянської зовнішньої політики у світлі рішень XXIV з"їду КПРС, простежуються ті позитивні зміни у розвитку світової політики, що відбулися під впливом Програми миру.
222604
   В інтересах народів світу. – К, 1973. – 142с.
222605
  Грицик Л. В інтересах справи // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 47-55. – ISSN 2520-6346


  "Розглянуто причетність О. Гончара до відкриття кафедри українського сходознавства в КНУ імені Тараса Шевченка, наведено архівні матеріали, зокрема лист письменника до тодішнього ректора університету В. В. Скопенка Досліджено творчі зв"язки української ...
222606
  Вервес Г.Д. В інтернаціональних літературних зв"язках / Г.Д. Вервес. – Київ, 1976. – 388с.
222607
  Вервес Г.Д. В інтернаціональних літературних зв"язках / Г.Д. Вервес. – Київ, 1983. – 384с.
222608
  Іщенко Н. В Інтернет без нагляду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 25, 27


  З проекту закону "Промедіа" приберуть розділ про онлайн-ЗМІ.
222609
  Сорока М. В інформаційний простір - "від плуга". Минуло сто років від дня народження Дмитра Прилюка, визначного журналіста, письменника, викладача // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 09 листопада (№ 212). – С. 11
222610
  Угляр Я. В інформаційній окупації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 4


  Інформаційний простір України. Українське телебачення
222611
  Співак Г.Ч. В інших світах = In other worlds : есеї з питань культурної політики / Гаятрі Чакраворті Співак ; пер. з англ.: [Р. Ткачук, І. Супрунець, А. Кулаков ; передм. С. Шліпченко ; комент. М. Гхош]. – Київ : Всесвіт, 2006. – 477, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 966-8439-01-5
222612
  Співак Г.Ч. В інших світах [Електронний ресурс] : есеї з питань культурної політики / Гаятрі Чакраворті Співак ; з англ. пер. Р. Ткачук, І. Супрунець, А. Кулаков ; передм. С. Шліпченко ; комент. М. Гхош. – Київ : Всесвіт, 2006. – 480 с. – ISBN 966-8439-01-5
222613
  Яворівський В. В іншій країні Ліна Костенко була б лауреатом Нобелівської премії // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 18 (71). – С. 44-47
222614
  Білоцерківець Наталка В іншому світлі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 44. – ISSN 0868-9644


  В іншому світлі. Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи "Яра". -Упорядкування, редагування, вступне слово та біографічні довідки Ольги Лучук. Передмова Наталії ...
222615
  Сербін С. В іншому часі - в іншому місці : З архіву родини В. Голубовича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 279-289
222616
  Сербін Сергій В іншому часі - в іншому місці (з архіву родини В. Голубовича ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 279-289
222617
  Дзьобак Василь В істини є проста мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 20


  Цей філософський постулат мудрого українця Григорія Сковороди, без сумніву, відомий авторові книги "Захищаючи права закарпатців" І.І. Миговичу, народному депутату двох скликань (III і IV), доктору філософських наук, професорові. Читачам "Голосу ...
222618
  Дзьобак Василь В істини є проста мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 20


  Цей філософський постулат мудрого українця Григорія Сковороди, без сумніву, відомий авторові книги "Захищаючи права закарпатців" І.І. Миговичу, народному депутату двох скликань (III і IV), доктору філософських наук, професорові. Читачам "Голосу ...
222619
  Дзьобак Василь В істини є проста мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 20


  Цей філософський постулат мудрого українця Григорія Сковороди, без сумніву, відомий авторові книги "Захищаючи права закарпатців" І.І. Миговичу, народному депутату двох скликань (III і IV), доктору філософських наук, професорові. Читачам "Голосу ...
222620
  Касьянова О. В її Слові стверджуються Україна, нація, народ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 11-17 червня (№ 16/17). – С. 15


  У студентів-філологів Київського національного університету імені Тараса Шевченка побували Генеральний директор видавництва "Фоліо" О. Красовицький та піар-менеджер видавництва М. Суботіна. У співпраці з кафедрою історії української літератури, теорії ...
222621
  Кроп Т. В його книжках - всі бюарви слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 1, 3


  Творчий портрет Євгена Гуцала.
222622
  Сагайдачний П. В його тіні : Симон Петлюра в історії українського народу / Петро Сагайдачний. – Ню Йорк : Українське вид-во, 1951. – 64 с.
222623
  Цвик В.Л. В кадре и за кадром / В.Л. Цвик. – К., 1988. – 182с.
222624
  Рыбак Л.А. В кадре режиссер / Л.А. Рыбак. – М : Искусство, 1974. – 152 с.
222625
  Филиппова Н.В. В каждой букве ЛЮБОВЬ... : моей Любви посвящается / Наталья Филиппова. – Днепр : Лира, 2016. – 172 с. : ил. – ISBN 978-966-383-723-9
222626
  Агашина М.К. В каждой песне - берёза... : стихи / Маргарита Агашина ; [худож. В.В. Киселев]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1984. – 127 с., ил.
222627
  Рабинович В.Л. В каждом дереве скрипка / В.Л. Рабинович. – М., 1978. – 94с.
222628
   В каждую семью, в каждый дом. – Курган, 1967. – 44с.
222629
  Уварова Л.З. В каждую субботу, вечером / Л.З. Уварова. – Москва, 1979. – 271с.
222630
  Нурхрат А. В казакських степах. / А. Нурхрат. – Х.-К., 1932. – 52с.
222631
  Яцків М. В казармі / М. Яцків. – Київ, 1953. – 20 с.
222632
  Шевченко Т. В казематі // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 680-684. – ISBN 978-966-500-300-7
222633
  Финикова О.Н. В каких случаях возможно выселение в судебном порядке / О.Н. Финикова. – М, 1961. – 50с.
222634
  Смирнов С.А. В каких случаях государственные пенсии назначаются членам колхозов / С.А. Смирнов. – Москва, 1963. – 78 с.
222635
  Марьянин А.М. В какой бы дом я ни входил... / А.М. Марьянин. – Москва, 1987. – 310с.
222636
  Пархоменко В.А. В какой мере было тенденциозно не сохранившееся древнейшее "Житие Антония Печерского"? : (по поводу новой книги г. Приселкова) / В.А. Пархоменко. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1914. – 5 с. – Отд. оттиск: Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. СПб., т. 19, кн. 1. - Без. тит. л.
222637
  Калядин А. В какой реформе нуждается Совет Безопасности ООН // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 7. – С. 48-59. – ISSN 0131-2227
222638
  Успенский Е.Е. В какой среде протекают жизненные процессы : Пособие для учителя и самообразования / Успенский Е.Е. ; Гос. Тимиряз ННИ изуч. и пропаганды естеств.-науч. основ диамата. – Вологда : Северный печатник, 1926. – 25 с. – (На пути к материализму : Серия 9 ; Выпуск 13)
222639
  Королева-Борсоди В какой стране демократии больше? // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 3. – С. 93-103. – ISSN 0132-0831


  Порядок работы палат парламентов Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации
222640
  Юрин А. В каком виде? Александр Лукашенко потребовал определиться с форматом академии // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями научной общественности республики. А. Лукашенко отметил, что наука в последнее время развернулась в сторону производства, что акцент в научных проектах сделан на практической ...
222641
  Макарова Н.В. В каком времени прошлое? / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1969. – 103с.
222642
   В каком направлении мы движемся? Взгляд на потенциальный объем производства // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2015. – Апрель 2015 : Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы. – С. 73-117. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-48435-773-6


  Делается вывод о замедлении темпов роста потенциального объема производства в странах с развитой экономикой и формирующимся рынком в последние годы.
222643
  Кареев Н. В каком смысле можно говорить о существовании феодализма в России? : По поводу теории Павлова-Сильванского / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. Шредера, 1910. – IV, 145 с.
222644
  Окунева Л. В какую воду вошел президент Лула? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 25-46. – ISSN 044-748Х


  Президентська кампанія 2006 р. в Бразилії
222645
  Внуков К. В какую же Азию интегрируется Россия? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-50. – ISSN 0130-9625
222646
  Басангов Б.Б. В калмыцкой степи : рассказы и очерки / Б.Б. Басангов; пер. с калм. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 167 с.
222647
  Карпов Г.А. В кальдере вулкана / Г.А. Карпов. – Москва : Наука, 1980. – 96с.
222648
  Ветров М.С. В Камбодже - древней стране кхмеров / М.С. Ветров. – Москва, 1958. – 64с.
222649
  Галшоян М. В каменной долине : роман и повесть / М. Галшоян; пер. с арм. – Москва : Известия, 1977. – 364 с.
222650
  Иконников М.И. В каменном мешке / М.И. Иконников. – Архангельск, 1963. – 71с.
222651
  Петров И.Ф. В камне и бронзе / И.Ф. Петров. – Омск, 1981. – 319с.
222652
  Гропянов Е.В. В Камчатку / Е.В. Гропянов. – Владивосток, 1990. – 351с.
222653
  Троепольский Г.Н. В камышах / Г.Н. Троепольский. – Воронеж, 1975. – 446с.
222654
  Шахов А.А. В камышах Балхаша / А.А. Шахов. – М, 1959. – 376с.
222655
  Пузанов И.Е. В канун бабьего лета / И.Е. Пузанов. – М, 1974. – 284с.
222656
  Пузанов И.Е. В канун бабьего лета / И.Е. Пузанов. – Ростов н/Д, 1978. – 381с.
222657
  Короленков А.В. В канун великих испытаний: споры о советской предвоенной политике // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 29-43
222658
  Соколов С.А. В канун Великого почина / С.А. Соколов. – Саратов, 1974. – 173с.
222659
  Зимин А.А. В канун грозных потрясений : предпосылки первой Крестьянской войны в России / А.А. Зимин. – Москва : Мысль, 1986. – 331с.
222660
  Голиков А.Г. В канун Октября / А.Г. Голиков. – Москва, 1977. – 127с.
222661
  Иванов Л.И. В канун отрадных перемен / Л.И. Иванов. – Москва, 1977. – 96с.
222662
  Яшин А.А. В канцелярии / А.А. Яшин. – Тула, 1991. – 286с.
222663
  Браверман Л. В капкане / Л. Браверман. – Вильнюс, 1971. – 322с.
222664
  Прахье Б.С. В капкане. / Б.С. Прахье. – 2-е изд., перераб и доп. – Одесса, 1975. – 200с.
222665
  Давыдов Л.Д. В капле- море / Л.Д. Давыдов. – М, 1959. – 209с.
222666
  Беленький Б.А. В капле росы / Б.А. Беленький. – Кишинев, 1979. – 100с.
222667
   В карауле бессонном.... – М, 1984. – 223с.
222668
  Нечуй-Левицький І. В Карпатах. – Львов, 1885. – 64, 80 с.
222669
  Вашенцев С.И. В Карпатах / С.И. Вашенцев. – Москва, 1952. – 46с.
222670
  Карабелеш А.В. В Карпатах / А.В. Карабелеш, 1955. – 239с.
222671
  Чиркин А.А. В Карфаген и обратно / А.А. Чиркин. – Донецк, 1977. – 159с.
222672
  Бутов М. В карьере: Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 7. – С.110-119. – ISSN 0130-7673
222673
  Борисенков Г. В каспийских джунглях / Г. Борисенков. – Саратов, 1946. – 48с.
222674
  Українка Леся В катакомбах : [П"єса на 1 дію] ; Посвята шановному побратимові А. Кримському. – [Полтава] : [Друк. О.Л. Брауде], 1917. – 24 с.


  [Дpаматичні твоpи] Зміст: Касандpа; У пущі; Камінний Господаpь. Примірники: 35788, 35789 - тверда палітурка; 108004 - м"яка палітурка
222675
  Украинка Леся В катакомбах / Украинка Леся. – Харьков ; Екатеринослав, 1922. – 24 с.
222676
  Українка Леся В катакомбах / Українка Леся. – Київ, 1970. – 88с.
222677
  Українка Леся В катакомбах / Українка Леся. – Київ, 1971. – 88с.
222678
   В катакомбах Аджимушкая. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Симферополь, 1975. – 238с.
222679
   В катакомбах Аджимушкая : Документы, Воспоминания. Статьи. – 4-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : Таврия, 1982. – 268 с., [16] л. ил. : ил.
222680
  Корольков Ю.М. В катакомбах Одессы / Ю.М. Корольков. – М, 1968. – 175с.
222681
  Українка Леся В катакомбах. В дому pоботи - в кpаїні неволі. Hа полі кpови / Леся Українка. – [Київ] : Всеукp. Вид-во. Київ. філіяи ; [2-а Рад. дpук.], 1920. – 70, [2] с. : поpтp. – Hа обкл. назва: В катакомбах (!)і інші п"єси. - Hа обкл.: Всеукp. (!)Деpж. Вид-во. - Hа с. 5: Пpисвята шановному побpатимові А. Кpимському. – (Унівеpсальна бібліотека ; № 2)
222682
  Шумило С.В. В катакомбах. Православное подполье в СССР : конспект по истории Истинно-Православной Церкви в СССР / Сергей Шумило ; [науч. ред. Ткаченко В.В.]. – Луцк : Терен, 2011. – 269, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 202-230. – ISBN 978-966-2276-52-7
222683
  О"Брайен В Катангу и обратно. / О"Брайен. – М., 1963. – 462с.
222684
  Диб М. В кафе / М. Диб. – М., 1958. – 64с.
222685
  Фрадкин А.В. В кафе молодежном... / А.В. Фрадкин, М.И. Эпштейн. – Москва, 1964. – 94с.
222686
  Ржевская Е. В каширской библиотеке. / Е. Ржевская. – М., 1950. – 56с.
222687
  Светлов Г.Г. В квадрате / Г.Г. Светлов, К.Е. Школьников. – Л., 1971. – 286с.
222688
  Губин Д. В квартале номер шесть // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 10 (5119). – С. 18-19. – ISSN 0131-0097
222689
  Руденко Диана В Кению в одиночку // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 44-51 : фото
222690
   В Киеве прошла конференция "Формирование современной теории и практики маркетинга в условиях глобализации" // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 3 (186). – С. 48-49 : Фото


  15 марта 2012 г. при содействии экономического факультета КНУТШ состоялась Международная научно-практическая конференция, организатором которой выступила кафедра международной экономики КНУТШ. В состав организационного комитета вошли: А.А. Старостина, ...
222691
  Удовиченко А. В Киеве цветут...пальмы: 200-летняя австралийская красавица расцвела только к 180 годам // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 19 января. – С. 3


  Расцвела уникальная 26-метровая пальма Ливистона в климатроне Ботанического сада им. акад. Фомина КНУ имени Тараса Шевченко.
222692
  Копанева Е. В Киево-Могилянской академии год обучения подешевел на две-три тысячи гриве, а в Киевском политехе, наоборот, подняли расценки // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 17 мая (№ 83). – С. 22


  Особенности вступительной кампании нынешнего года. В КНУ имени Тараса Шевченка цена учебы осталась на прежнем уровне.
222693
  Делоне Б. В Киевском университете // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 362-365. – ISBN 5-7707-1061-6
222694
   В Києві відкрили меморіальну дошку на честь визначних вчених // Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 150). – С. 2 : фото


  11 жовтня на адмінбудівлі Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна (вул. Симона Петлюри, 1) було урочисто відкрито меморіальну дошку Е.Р. Траутфеттеру та Й.Г. Гохгуту - особам, які посідають визначне місце в історії Імператорського університету Св. Володимира ...
222695
  Воронков А.К. В Кизеловском угольном бассейне / А.К. Воронков. – Москва : Углетехиздат, 1953. – 212с.
222696
  Воронков А.К. В Кизеловском угольном бассейне / А.К. Воронков. – Москва, 1953. – 212с.
222697
  Чичкина Светлана В Киргизии за туризм взялись серьезно : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 60 : Фото
222698
  Пшеничников В.А. В Киркюшкине топятся бани / В.А. Пшеничников; Смерть экзистенциалиста / Н.В. Курочкин // Сутоки / Н.Н. Старченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 111-220. – (Молодые голоса)
222699
  Верещагин А. В Китае : воспоминания и рассказы 1901-1902 гг. / А. Верещагин. – С.-Петербург : Типография Э. Арнгольда, 1903. – 223 с.
222700
  Буров В.Г. В Китае возрождается культ Конфуция // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 8-14. – ISSN 0321-5075


  О духовной составляющей социализма с китайской спецификой.
222701
  Якутенко Ирина В Китае роботы начали управлять людьми. Цифровой Мао. Оценочное суждение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 64-69 : фото
222702
  Кравченко Н. В Китай! : путевые наброски художника / Н. Кравченко. – С.-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1904. – 219 с.
222703
  Анастасьев А.Н. В китайском театре. Путевые заметки / Анастасьев А.Н. – Москва : Советский писатель, 1957. – 71 с. : ил.
222704
  Ла Гума В кінці сезону туманів. Час сорокопуда : повісті ; переклад з англійської / Ла Гума, Алекс. – Київ : Молодь, 1980. – 272 с.
222705
  Яблуненко В. В кіхтях білого орла / В. Яблуненко. – Канада, 1924. – 23с.
222706
  Желтухін Э. В ККСУ сформована: науковці обрали своїх кандидатів // Юридична газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 27/28). – С. 46-47 : фото


  Про З"їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який відбувся 30 червня 2015 року в КНУ імені Тараса Шевченка. З"їзд обрав двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України С.М. Прилипка та А.В. Василенка. ...
222707
  Артемьева Е.Н. В классе К.Н. Дорлиак : обобщение вокально-педагогического процесса / Артемьева Е.Н. – Москва : Музыка, 1969. – 344 с. : ил.
222708
  Перельман Н.Е. В классе рояля: корот. рассуждения / Н.Е. Перельман. – Л., 1970. – 55с.
222709
  Перельман Н.Е. В классе рояля: корот. рассуждения / Н.Е. Перельман. – 4-е изд., доп. – Л., 1986. – 79с.
222710
  Сергеев К. В классическом стиле. Томский госуниверситет держит марку // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  В 2012-м в ТГУ было открыто пять малых предприятий, нацеленных на внедрение результатов интеллектуальной деятельности вуза: ООО “АльтерДиз” (оказание услуг по разработке дизайна, брендов компаний, знаков и логотипов), ООО “СемиКон” (производство ...
222711
  Захаржевский В.П. В клинике / В.П. Захаржевский. – Москва, 1957. – 214с.
222712
  Сизов Н. В клубах и дворцах культуры / Н. Сизов. – М., 1954. – 136с.
222713
  Шлыкович А.С. В клубе, в дороге и дома / А.С. Шлыкович. – Москва, 1969. – 111с.
222714
  Левицький М. В клуни : (жаpт в 1 діи) М. Левицького и І. Попова / М. Левицький, І. Попов // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 31 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
222715
  Левицький М.П В клуни : (жарт в одній дії) М. Левицького и І. Попова. – Кіев : Вик. Тип. H.А. Гиpич, 1903. – 31 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Селянська бібліотека] ; № 31)
222716
  Климов-Южин В книге гостей : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 112-115. – ISSN 0130-7673
222717
  Донець Г.П. В Кобзаревім краю : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1961. – 82 с.
222718
  Красильников А.М. В кого кинуть камень? / А.М. Красильников. – Горький, 1968. – 184с.
222719
  Гамсун Кнут В когтях у жизни : драма / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. М. Корецкого // У врат царства : пролог / Гамсун Кнут. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит. Русского Т-ва, 1908. – 154 с. – (Универсальная библиотека ; № 101)
222720
  Кувшинников А.Б. В кокаиновой петле. / А.Б. Кувшинников. – М., 1987. – 126с.
222721
  Хуторський П. В колективі / П. Хуторський. – Харків, 1930. – 19 с.
222722
  Яремчук Г.Ф. В колективності - сила керівництва / Г.Ф. Яремчук. – Київ, 1962. – 66с.
222723
  Позняк В.Т. В колективності - сила партійного керівництва / В.Т. Позняк. – Київ, 1976. – 199 с.
222724
  Титов Вадим Александрович В коллективе растет человек : Кн. для старшеклассников по пробл. нравств. воспитания / Титов Вадим Александрович. – Москва : Просвещение, 1981. – 144 с.
222725
  Шабшина Ф.И. В колониальной Корее (1940-1945) / Ф.И. Шабшина. – М., 1992. – 280с.
222726
  Спешилов А.Н. В колхозе "Зарево" / А.Н. Спешилов. – Молотов, 1951. – 148с.
222727
   В колхозной деревне. – М, 1955. – 520с.
222728
  Александров М.Н. В колхозной Чапаевке : [Физкульт. работа в колхозе им. Чапаева, Золотонош. района] / М.Н. Александров. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 95 с.
222729
  Ребрин П.Н. В колыбельных местах / П.Н. Ребрин. – М., 1984. – 287с.
222730
  Ребрин П.Н. В колыбельных местах. / П.Н. Ребрин. – М., 1977. – 80с.
222731
  Болдырев С. В Колымо-Индигирской тайге : записки журналиста / С. Болдырев. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1947. – 143с.
222732
  Федосеев И.Е. В колымской глуши / И.Е. Федосеев. – Москва : Советская Россия, 1985. – 96 с.


  Художественно - документальная повесть о революционере С. И. Мицкевиче, отбывавшем политическую ссылку в Якутии
222733
  Манаков Н.А. В кольце блокады / Н.А. Манаков. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1961. – 215 с.
222734
  Гененко А.Т. В кольце ветров / А.Т. Гененко. – Донецк, 1985. – 206с.
222735
  Пурс Л. В кольце лучей : роман / Лаймонис Пурс; пер. с латыш. М.Шноре. – Москва : Советский писатель, 1968. – 267 с.
222736
  Медведовский Л. В кольце соблазнов / Л. Медведовский. – Рига, 1978. – 176с.
222737
   В кольце фронтов. – Москва, 1963. – 415 с.
222738
  Васюхин М.И. В команде академика В.М. Глушкова // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 61-74. – ISBN 978-966-622-589-7
222739
  Ибрагимбеков Р В командировке и дома : рассказы / Рустам Ибрагимбеков ;. – Баку : Гянджлик, 1970. – 108 с.
222740
  Турунтаев В.Ф. В командировке. -- Маленькая бухта в Японском море / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1975. – 119с.
222741
  Бернасовская В.П. В комендантский час / В.П. Бернасовская. – Киев, 1963. – 199с.
222742
  Амлинский В.И. В коммуне нет посторонних / В.И. Амлинский. – Москва : Знание, 1962. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 10 ; 7 : Молодежная)
222743
  Нариньяни С.Д. В комнате напротив : фельетоны / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1949. – 64 с.
222744
  Арсеньев А.М. В Комсомольском полку / Арсеньева А.М. – Ленинград : Лениздат, 1974. – 240 с. : ил.
222745
  Старовойтенко І.П. В комунізм ходою семирічки / І.П. Старовойтенко. – К., 1960. – 40с.
222746
  Коншон Ж. В конечном счете : [роман о закулисных сторонах жизни делового мира Франции] / Жорж Коншон ; [Пер. с франц. Л. Лунгиной и К. Наумова]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 231 с.
222747
  Терентьев А.Г. В конечном счете / А.Г. Терентьев. – Пермь, 1974. – 200с.
222748
  Сквиренко Г.П. В конечном счете: роман / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1980. – 366с.
222749
  Сквиренко Г.П. В конечном счете: роман и повесть. / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1976. – 232с.
222750
  Гольфман И. В конкурентной борьбе... // Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Визувий-2005" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – № 12 (59), декабрь : Ювелирное искусство. – С. 74-75. – ISSN 2222-436X


  О ювелирном магазине Фаберже в Киеве.
222751
  Боткина О. В контексте административной и бюджетной реформ / Ольга Боткина // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 90-93. – ISSN 1608-4071


  6 июля 2012 г. в новом корпусе Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (Россия) состоялся Межрегиональный Круглый стол "Методическая служба региональной библиотеки в рамках реализации ФЗ-83". В статье представлен аналитический обзор ...
222752
  Буданцев Ю.П. В контексте жизни. / Ю.П. Буданцев. – Москва, 1979. – 262с.
222753
  Сальников В. В контексте истории // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-97.


  Скульптор Володимир Соскієв
222754
  Соснов А. В контексте контента. В Санкт-Петербурге наградили тех, кто разошелся на цитаты. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 9


  Ничто в научном мире не ценится так дорого, как информация. В том числе о количестве опубликованных тем или иным автором статей и частоте их цитирования. Не случайно учредителем международной премии Scopus Award для плодовитых исследователей выступила ...
222755
  Вуль Р.М. В конторе адвоката / Р.М. Вуль. – Горький, 1977. – 144 с.
222756
  Атоян О.Н. В конфликте с государством. Крестьянское правосознание в Украине 1917-1919 годов = In conflict with the State. Peasant sense of justice in Ukraine in 1917-1919 : Монография / О.Н. Атоян; МВД Украины; Луганская акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск, 2003. – 512с. – (История права). – ISBN 966-8129-32-6
222757
  Власов А.И. В конфликте с реальностью : Кризис внешнеполитической пропаганды США / А.И. Власов. – Москва, 1972. – 224с.
222758
  Васецкий Н.А. В конфликте с эпохой / Н.А. Васецкий. – Москва, 1985. – 270с.
222759
  Виноградов А.А. В конце аллеи / А.А. Виноградов. – Москва, 1983. – 334с.
222760
  Мигунова М.Г. В конце апреля / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1955. – 160с.
222761
  Левченко Е.М. В конце войны / Е.М. Левченко. – Днепропетровск, 1983. – 270с.
222762
  Левченко Е.М. В конце войны : Политические романы, повести / Е.М. Левченко. – 2-е. – Днепропетровск : Промінь, 1984. – 286с.
222763
   В конце войны. – М, 1987. – 465с.
222764
  Драгунский Д.А. В конце войны. / Д.А. Драгунский. – Тбилиси, 1968. – 236с.
222765
  Камбулов Н.И. В конце войны: Повести. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1979. – 399 с.
222766
   В конце восьмидесятых. – Л, 1989. – 171с.
222767
  Казанский В.И. В конце зимы / В.И. Казанский. – Москва : Советский писатель, 1976. – 79 с.
222768
  Полевой Б.Н. В конце концов / Б.Н. Полевой. – Москва, 1969. – 416с.
222769
  Полевой Б.Н. В конце концов / Б.Н. Полевой. – Москва, 1972. – 239с.
222770
  Левина Р.С. В конце лета / Р.С. Левина. – Х, 1977. – 180с.
222771
  Левина Р.С. В конце лета / Р.С. Левина. – Х, 1983. – 165с.
222772
  Белякова А.М. В конце марта / А.М. Белякова. – М., 1981. – 383с.
222773
  Маткович М. В конце пути / М. Маткович. – Москва, 1975. – 295с.
222774
  Трифонов Ю.В. В конце сезона / Ю.В. Трифонов. – Москва : Физкультура и спорт, 1961. – 128с.
222775
  Ла Гума В конце сезона туманов / Ла Гума, Алекс. – Москва, 1973. – 62 с.
222776
  Ла Гума Алекс В конце сезона туманов : пер. с английского / Ла Гума Алекс. – Москва : Прогресс, 1974. – 174 с. – (Современная зарубежная повесть)
222777
   В конце семидесятых. – Л : Лениздат, 1980. – 326 с.
222778
  Волков О.В. В конце тропы / О.В. Волков. – Москва, 1978. – 351с.
222779
  Маргарит Татьяна В концепции свободы и полета // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 50-53 : фото
222780
  Кобринский А.М. В координатах творческой логики = In the coordinates of creative logic / Александр М. Кобринский. – [Иерусалим] : Evgarm, 2012. – 157, [3] с. : ил. – ISBN 978-965-90667-7-3
222781
  Первенцев А.А. В Корее / А.А. Первенцев. – М, 1950. – 83с.
222782
  Борисова Е. В Корее полюбили родное кино // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.45. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
222783
  Петрухинцев Н. В корнях суворовского древа // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 3-9. – ISSN 0235-7089
222784
  Рубанов Сергей В королевстве горных лыж // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 42-47 : фото
222785
  Алхазова Н.Д. В Королевстве, где говорят по-английски / Н.Д. Алхазова, Л.И. Кройтореску. – Кишинев, 1989. – 224с.
222786
  Кобец-Филимонова В королевстве... / Кобец-Филимонова. – Минск, 1969. – 176с.
222787
  Алешин Н.П. В коротком рейсе : повесть / Алешин Н.П. – Кострома : Книжное издательство, 1961. – 83 с. : ил.
222788
  Комаров В.Н. В космическом зеркале / В.Н. Комаров. – Москва : Советская Россия, 1989. – 237 с.
222789
   В космос. – Горький, 1961. – 40с.
222790
  Макарова Г.И. и др. В космос / Г.И. и др. Макарова. – Киев, 1964. – 465с.
222791
  Бирзович Леонид В космос по билетам : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
222792
   В космосе - двое : [ О летчиках-космонавтах Героях Советского Союза А.Г. Николаеве и П.Р. Поповиче. Сб. материалов ]. – Спец. выпуск. – Москва : Известия, 1962. – 191 с. : илл. – (Б-ка "Известий")
222793
   В космосе Николаев и Попович. – М, 1963. – 495с.
222794
  Метелкин Николай В который раз - о тайнах пирамид : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 3 : Іл.
222795
  Ющенко О.Я. В коханні признаюсь : лірика / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 168 с.
222796
  Гардінг Дж. В країні вогняних птахів. Пригоди юнаків-природознавців на вест-індійських островах / Дж. Гардінг. – К, 1929. – 94с.
222797
  Кизя Л.Є. В країні долара / Л.Є. Кизя. – К., 1966. – 42с.
222798
  Брагін В.Г. В країні дрімучих трав / В.Г. Брагін. – К., 1966. – 454с.
222799
  Кастеллі Є.Ю. В країні здійсненої мрії / Є.Ю. Кастеллі. – К., 1979. – 119с.
222800
  Кастеллі Є.Ю. В країні здійсненої мрії / Є.Ю. Кастеллі. – К., 1979. – 119с.
222801
  Ярмусь Степан В країні моїх батьків = In the land of my fathers : Рефлексії з відвідин України (травень-червень 1991) / Ярмусь Степан; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Накладом друзів автора, 1991. – 175с. – ISBN 1-895360-08-0
222802
  Дорфман Я.Г. В країні рекордних чисел : нариси : пер. з рос. / Я.Г. Дорфман. – Харків ; Київ : ДВОУ ; Державне вид. "Пролетаріат", 1931. – 108 с.
222803
  Марчевський М. В країні троянд. / М. Марчевський. – Х-Одеса, 1933. – 102 с.
222804
  Бернов Ю.В. В краковской эмиграции / Ю.В. Бернов, А.Я. Манусевич. – Москва, 1988. – 283 с.
222805
  Сологуб В.П. В краплині - відбилося сонце / В.П. Сологуб. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 236 с.
222806
   В красе нетленной предстает. – М, 1977. – 310с.
222807
  Юдин В.Н. В красном уголке на ферме. / В.Н. Юдин. – Саратов, 1956. – 24с.
222808
  Церетели Т.С. В краю "Золотого руна". / Т.С. Церетели. – Тбилиси, 1962. – 12с.
222809
  Карху Э.Г. В краю "Калевалы" : (крит. оч. о совр. лит. Карелии) / Эйно Карху. – Москва : Современник, 1974. – 223 с. : 1 л. портр. – (Литературная карта РСФСР)
222810
  Акулов В.Е. В краю белой ночи : стихи / В.Е. Акулов. – Челябинск : Челябинское книжное издательство, 1957. – 31 с.
222811
   В краю белых лилий. – М, 1986. – 365с.
222812
  Малов Ф.И. В краю Берендеевом. / Ф.И. Малов. – М., 1963. – 48с.
222813
  Москалець В.К. В краю білокорих беріз : роман / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 490 с.
222814
  Орлов В.К. В краю большого медведя / В.К. Орлов. – Москва : Мысль, 1988. – 175с.
222815
  Барашев П. В краю большой медведицы : (Записки репортера) / П. Барашев. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 136с
222816
  Барашев П.Р. В краю Большой Медведицы / П.Р. Барашев. – М, 1954. – 135с.
222817
   В краю великих вдохновений : Времена года. Михайловское, Петровское, Тригорское, Святогорский монастырь. Фотоальбом. – Москва : Планета, 1972. – 120 с.
222818
  Линдблад Я. В краю гоацинов / Я. Линдблад. – Москва : Знание, 1976. – 56с. – (Наука о Земле ; №7)
222819
  Стрелкова И. В краю голубой марсианки. / И. Стрелкова. – Алма-Ата, 1961. – 82с.
222820
  Свиридов Г.И. В краю голубых алмазов / Г.И. Свиридов. – Москва : Политиздат, 1978. – 351с. – (Повести о делах и людях партии)
222821
  Арутюнов С.А. В краю гор, садов и виноградников / С.А. Арутюнов, В.П. Кобычев. – Москва, 1989. – 263с.
222822
  Самойленко Л.Г. В краю далеком... / Л.Г. Самойленко. – Киев, 1987. – 269с.
222823
  Бочарников В.А. В краю деда Мазая / В.А. Бочарников. – Москва, 1981. – 88с.
222824
  Пришвин М.М. В краю дедушки Мазая / М.М. Пришвин. – Архангельск, 1981. – 158с.
222825
  Иванов А.С. В краю долгой весны / А.С. Иванов. – Москва, 1963. – 240с.
222826
   В краю Донском. – Ростов-на-Дону, 1954. – 112с.
222827
  Карасев А.И. В краю дубрав / А.И. Карасев. – Саранск, 1956. – 72с.
222828
  Семенов В.И. В краю заоблачных вершин / В.И. Семенов. – Петропавловск-Камчатский, 1970. – 139с.
222829
  Пачулиа В.П. В краю золотого руна / В.П. Пачулиа. – М., 1964. – 126с.
222830
  Пачулиа В.П. В краю золотого руна / В.П. Пачулиа. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 136с.
222831
  Рябцев И.Г. В краю золотого руна / И.Г. Рябцев. – М., 1973. – 94с.
222832
  Васильев И.А. В краю истоков / И.А. Васильев. – Москва, 1981. – 383с.
222833
  Ругоев Я.В. В краю Калевалы : стихи / Я.В. Ругоев. – Москва : Госиздат, 1959. – 239 с.
222834
  Ругоев Я. В краю Калевалы : кн. о Карелии / Я. Ругоев. – Москва : Детская литература, 1968. – 128 с.
222835
   В краю Калевалы. – М, 1989. – 517с.
222836
  Мирошников И.И. В краю космодромов / И.И. Мирошников. – Х., 1964. – 48с.
222837
  Суичмезов А.М. В краю лазоревых степей / А.М. Суичмезов. – Москва, 1975. – 48 .
222838
   В краю ландыша и азалии. – К, 1989. – 204с.
222839
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – Барнаул, 1968. – 144с.
222840
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – Барнаул, 1973. – 144с.
222841
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – М., 1977. – 208с.
222842
   В краю легенд и сказок. – Элиста, 1969. – 92с.
222843
  Швец И.А. В краю легенд. / И.А. Швец. – Брянск, 1960. – 64с.
222844
  Гарди Т. В краю лесов / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1973. – 351 с.
222845
  Чарнолуский В.В. В краю летучего камня. / В.В. Чарнолуский. – М., 1972. – 272с.
222846
  Даль Г.С. В краю мангров / Г.С. Даль. – Москва : Мысль, 1966. – 148с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
222847
   В краю моем родимом. – М : Советская Россия, 1984. – 194 с.
222848
  Прокофьев А.А. В краю моем. / А.А. Прокофьев. – Л, 1948. – 116с.
222849
  Прокопчик Л.Т. В краю Налибокской пущи / Л.Т. Прокопчик. – Минск, 1979. – 159с.
222850
  Никитин П.А. В краю нартов / П.А. Никитин. – М, 1967. – 47с.
222851
  Авербух О.К. В краю невидимок : про електон. для серед. шк. віку : нарис / О.К. Авербух. – Київ : Веселка, 1964. – 125 с. : іл.
222852
  Пришвин М.М. В краю непуганых птиц. Осударева дорога / М.М. Пришвин. – Петрозаводск : Изд-во "Карелия", 1970. – 368 с.
222853
  Литвинов А.А. В краю огнедышащих гор / А.А. Литвинов. – Свердловск, 1963. – 211с.
222854
  Демидов В.И. В краю огня / В.И. Демидов. – К, 1963. – 95с.
222855
  Устинов Г.А. В краю озер и лесов. / Г.А. Устинов. – Челябинск, 1972. – 75с.
222856
  Чернышев Б.И. В краю оленьих троп / Б.И. Чернышев. – Иркутск, 1962. – 64с.
222857
  Лапцуй Л.В. В краю оленьих троп : стихотворения и поэмы / Леонид Лапцуй. – Москва : Художественная литература, 1982. – 190 с.
222858
   В краю оловянных гор. – Хабаровск, 1982. – 254с.
222859
  Бандрівський Д.Г. В краю Орлів / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1967. – 64 с.
222860
  Плешевеня В.К. В краю партизанском / В.К. Плешевеня. – М., 1983. – 127с.
222861
   В краю полуночного солнца. – Мурманск, 1961. – 195с.
222862
  Вяхирев М.В. В краю пурги и льдов / М.В. Вяхирев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 104с.
222863
  Смоляков С.А. В краю родном / С.А. Смоляков : Дальгиз, 1946. – 94с.
222864
  Гафез В краю родном / Гафез. – Москва, 1974. – 128с.
222865
  Кончиц А.А. В краю родном. / А.А. Кончиц. – М., 1987. – 254с.
222866
  Светлов В.С. В краю саван / В.С. Светлов. – Москва, 1971. – 192с.
222867
  Устинович Н.С. В краю сибирском. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1947. – 100с.
222868
   В краю синих гор. – М, 1973. – 36 с.
222869
   В краю синих гор. – М, 1974. – 39 с.
222870
   В краю синих гор. – М : Советская Россия, 1982. – 64 с.
222871
  Литвинцев Данил В краю сказок. Приключения японца в России // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 148-150 : фото. – ISSN 1029-5828
222872
  Расстригин В.П. В краю солнца / В.П. Расстригин. – Кишинев, 1973. – 211с.
222873
  Шесталов Ю. В краю Сорни-кай / Ю. Шесталов. – М., 1976. – 304с.
222874
   В краю степей и гор. – М, 1964. – 144с.
222875
   В краю счастливых тролей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 66-72 : фото
222876
   В краю таежном. – Сыктывкар, 1965. – 279с.
222877
  Лавринайтис В.Б. В краю таежном / В.Б. Лавринайтис. – М., 1967. – 80с.
222878
  Заплатин М.А. В краю таежных рек / М.А. Заплатин. – М., 1972. – 120 с.
222879
  Олефир С.М. В краю танцующих хариусов / С.М. Олефир. – Л., 1988. – 229 с.
222880
  Альбиг В краю трех озер : Лаго-Маджоре, Комо, Гарда / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 30-40 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
222881
  Травушкин Н.С. В краю тысячи рек / Н.С. Травушкин. – М, 1988. – 142с.
222882
  Улин И. В краю угля. / И. Улин. – М., 1950. – 112с.
222883
  Ростовцев М.И. В краю янтаря и сланца / М.И. Ростовцев. – Москва, 1965. – 207с.
222884
  Савилова Светлана Алексеевна В краю, где живет Йоулупукки : на библиобусе по Лапландии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как осуществляется библиотечное обслуживание в краях, где северные олени встречаются чаще, чем люди, а утро почти незаметно переходит в ночь? Как отыскать своего читателя в чаще леса и сделать библиотечные услуги и Интернет равно доступными и ...
222885
  Ефимов М.Д. В краю, где солнце не заходит : стихи / Моисей Ефимов; пер. с якут. – Москва : Советский писатель, 1965. – 80 с.
222886
  Бондин Б.Н. В края птичьих стай / Б.Н. Бондин, С.В. Мараков. – Алма-Ата, 1984. – 49с.
222887
  Никулин Л. В Кремле / Л. Никулин. – Москва, 1955. – 88с.
222888
  Кунецкая Л.И. В Кремле жил и работал Ленин / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 284с.
222889
  Кунецкая Л.И. В Кремле жил и работал Ленин. / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – М., 1973. – 223с.
222890
  Липневич В. В кресле под яблоней // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 2. – С. 69-102. – ISSN 0130-7673
222891
  Шаронова В.И. В кривом зеркале : по поводу измышлений буржуаз. идеологов в сов. культуре / В.И. Шаронова. – Л., 1982. – 48с.
222892
   В кривом зеркале фальсификаций. – Днепропетровск, 1979. – 199с.
222893
  Зозуляк В. В кровавом тумане / В. Зозуляк. – Братислава, 1956. – 323с.
222894
  Филиппова Татьяна В круге ближнем. По следам одного автографа // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 7-12. – ISSN 1727-4893
222895
  Горбовский А.А. В круге вечного возвращения? / А.А. Горбовский. – Москва, 1989. – 46 с.
222896
  Флиер А. В круге главном // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 12-16. – ISSN 0130-7045


  О православном храме: Собор Святой Софии - Премудрости Божией ( Константинополь) - бывший патриарший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ "золотого века" Византии. ...
222897
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Саратов, 1990. – 607с.
222898
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Москва : Современник, 1990. – 730с.
222899
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Москва : Книжная палата, 1990. – 591с. – (Популярная библиотека)
222900
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Омск, 1991. – 715с.
222901
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Свердловск, 1991. – 604с.
222902
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – М., 1991. – 751с.
222903
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – М.
1. – 1991. – 384с.
222904
  Солженицын А.И. В круге первом : роман / Александр Солженицын. – Москва : ПРОЗАиК, 2009. – 778, [6] с. – ISBN 978-5-91631-042-9


  В настоящем издании представлен его знаменитый роман "В круге первом", созданный в период с 1955 по 1958 годы. Плотное действие романа происходит в три декабрьских дня 1949 года - в "шарашке" (научно-исследовательском институте-тюрьме для заключенных ...
222905
   В круге света. – Кишинев, 1988. – 684с.
222906
  Семашкевич Р. В круговерти дней : повести / Рыгор Семашкевич ; пер. с белорус. В.Щедриной. – Москва : Советский писатель, 1989. – 219 с.
222907
  Сальников Ю.В. В кругу друзей / Ю.В. Сальников. – Новосибирск, 1952. – 128с.
222908
  Удалов Н.Н. В кругу друзей / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1981. – 272 с.
222909
  Тимофеев Л.В. В кругу друзей и муз : Дом А.Н.Оленина / Л.В. Тимофеев. – Л. : Лениздат, 1983. – 287 с.
222910
  Селезенев М.С. В кругу друзей. / М.С. Селезенев. – Днепропетровск, 1958. – 52с.
222911
  Чекала-Муха В кругу пустого полумесяца / Чекала-Муха. – Москва : Наука, 1981. – 189с.
222912
  Гордейчев В.Г. В кругу родимом / В.Г. Гордейчев. – М, 1984. – 111с.
222913
  Удалов Н.Н. В кругу товарищей / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1950. – 143с.
222914
  Сломский В. В кругу фундаментальных вопросов коммуникации // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 132-140. – ISSN 1606-951Х
222915
  Лодыгин М.А. В кружке конкретной экономики / М.А. Лодыгин. – Иваново, 1961. – 20с.
222916
  Манн Ю.В. В кружке Станкевича : историко-литературный очерк / Ю.В. Манн. – Москва : Детская литература, 1983. – 319 с.
222917
  Варгин В.К. В Крутом Засеке / В.К. Варгин. – Горький, 1959. – 192с.
222918
  Северинов С.С. В Крым на отдых : Справочник / С.С. Северинов. – Симферополь : Таврія, 1988. – 127с.
222919
  Горянов Л.Б. В крымской степи / Л.Б. Горянов. – М., 1956. – 80с.
222920
  Козлов И.А. В Крымском подполье / И.А. Козлов. – Москва, 1972. – 480с.
222921
  Козлов И.А. В крымском подполье. -- В городе русской славы. / И.А. Козлов. – Симферополь, 1952. – 496с.
222922
  Козлов И.А. В крымском подполье. / И.А. Козлов. – Москва, 1948. – 363с.
222923
  Козлов И.А. В крымском подполье. / И.А. Козлов. – Москва, 1949. – 340с.
222924
  Козлов И.А. В крымском подполье. (Воспоминания). -- В городе русской славы. (Севастополь в период нем.-фашистсткой оккупации). / И.А. Козлов. – М., 1954. – 472с.
222925
  Козлов И.А. В крымском подполье. (Воспоминания). / И.А. Козлов. – Симферополь, 1958. – 499с.
222926
  Холендро Д.М. В Крыму / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1945. – 98с.
222927
   В Крыму появился новый пятизвездочный отель // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 9 : фото
222928
  Толстихин О.Н. В крю наледей / О.Н. Толстихин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 95с.
222929
  Франко И.Я. В кузнице и другие рассказы / И.Я. Франко. – Москва : Гослитиздат, 1951. – 158 с.
222930
  Франко И.Я. В кузнице и другие рассказы / И.Я. Франко. – Грозный : Кн. изд-во, 1954. – 160 с.
222931
  Цесарская Г. В Куинсе говорят на сорока языках // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 5. – С. 90-94. – ISSN 0869-4915


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
222932
  Маланюк Є. В Кулішеву річницю // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 306-316
222933
  Абрамов И. В культурном скиту : (Среди неплюевцев) / Иван Абрамов. – Санкт-Петербург : Тип. "Труд", 1902. – 127 с.
222934
  Аткай В кумыкской степи : проза, поэзия / Аткай; пер. с кумык. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 264 с.
222935
  Веля Н. В курительной яме / Н. Веля. – Бухарест, 1982. – 48с.
222936
  Автомонов П.Ф. В курляндском котле / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1951. – 118 с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
222937
  Автомонов П.Ф. В курляндском котле / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1955. – 168 с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
222938
  Автомонов П. В курляндському котлі : нотатки партизана / П. Автомонов. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 144 с.
222939
  Эйнбаум Ф. В курортном городе. / Ф. Эйнбаум. – Л., 1951. – 144с.
222940
  Эйнбаум Ф. В курортном городе. / Ф. Эйнбаум. – Л., 1952. – 180с.
222941
  Подольский В.А. В курсе дела / В.А. Подольский. – Киев, 1959. – 367с.
222942
  Подольский В.А. В курсе дела / В.А. Подольский. – Киев, 1983. – 367 с.
222943
  Гореловский Г.А. В кустах, или Апология крестьянства / Г.А. Гореловский. – М, 1992. – 361с.
222944
  Лаврушкина Вера В кущах информационного рая : выставочная деятельность универсальной научной библиотеки : зачем и кому она нужна? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 32 - 34. – ISSN 1727-4893
222945
  Яцків М. В лабетах (танець тіней) : повість / Михайло Яцків. – Львів, 1956. – 280 с.
222946
  Іванов О.Ф. В лабетах монополій. / О.Ф. Іванов. – К, 1962. – 48с.
222947
   В лабиринтах буржуазного сознания. – М, 1978. – 230с.
222948
  Мезенцев В.А. В лабиринтах живой природы / В.А. Мезенцев. – М, 1979. – 288с.
222949
  Мезенцев В.А. В лабиринтах живой природы / В.А. Мезенцев. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 304 с.
222950
  Овсепян Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. Век XX / Р.П. Овсепян. – Москва : РИП-Холдинг, 1999. – 315, [1] с. – Библиогр.: с. 312. – (Практическая журналистика). – ISBN 5-900045-17-X
222951
  Данелян Р.Г. В лабиринтах качества / Р.Г. Данелян. – М, 1989. – 128с.
222952
  Беляева Светлана В лабиринтах квантового мозга : Ярмарка идей / Беляева Светлана, Тарасов Василий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 86-92 : Іл.
222953
  Дудашвили С.Д. В лабиринтах небесных гор / С.Д. Дудашвили, В.Н. Михайлев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1990. – 139 с.
222954
   В лабиринтах психологии личности : Мир психических явлений. – Харьков : Прапор, 1997. – 414с. – ISBN 5-7766-0658-6
222955
  Бычко И.В. В лабиринтах свободы : Социальный прогресс и буржуазная философия / И.В. Бычко. – Москва : Политиздат, 1976. – 159с.
222956
  Бычко И.В. В лабиринтах свободы / И.В. Бычко. – М., 1976. – 159с.
222957
  Андронов М.В. В лабиринтах смертельного риска : художественно-документальная повесть / Михаил Андронов ; [худож. Ю.П. Ребров]. – Москва : Художественная литература, 1991. – 190 с. : ил.
222958
  Каревин А. В лабиринтах судьбы = Май юбилейный / А. Каревин, А. Мартыненко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 25 апреля - 1 мая (№ 16/17). – С. F 1, F 6


  4 мая - 125 лет со дня рождения Марии Донец-Тессейр, выдающейся оперной певицы (колоратурное сопрано), проф. Киевской консерватории, народной артистки Украины; 4 мая — 250 лет со дня рождения Петра Лодия, видного укр. ученого; 11 мая — 75 лет со дня ...
222959
  Роб-Грийе В лабиринте
222960
  Леманн Дирк В лабиринте Меконга. В водном лабиринте / Леманн Дирк, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 74-85 : фото. – ISSN 1029-5828
222961
  Бишоф Юрген В лабиринте познания / Бишоф Юрген, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
222962
  Ерофеев В.В. В лабиринте проклятых вопросов / В.В. Ерофеев. – Москва : Советский писатель, 1990. – 442 с.
222963
  Араб В лабиринте пророчеств : соц. прогнозирование и идеол. борьба / Э.А. Араб-Оглы. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 303 с.
222964
  Суровцев Ю.И. В лабиринте ревизионизма. / Ю.И. Суровцев. – М, 1972. – 334с.
222965
  Зиммель Й.М. В лабиринте секретных служб / Йоханнес Марио Зиммель ; [пер. с нем. И.Я. Дроздецкий]. – Москва : Фемида, 1991. – 397, [3] с. – (Остросюжетный детектив ; вып. 7). – ISBN 5-86810-001-8
222966
  Дерябин А.А. В лабиринте цен : (Ответы на вопросы читателей) / А.А. Дерябин. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
222967
  Кропив"янський П.М. В лабіринтах абверу : документальна повість / П.М. Кропив"янський, Я.М. Тумаркін. – Київ : Політвид, 1974. – 286 с.
222968
  Яроцький П.Л. В лабіринтах східної політики Ватикану: девальвація унії і уніатизму // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 87-100. – ISBN 978-966-182-372-2
222969
  Адамов Е.А. В лаборатории лектора / Е.А. Адамов. – Москва : Знание, 1968. – 80 с.
222970
  Разин В.И. В лаборатории лекторского мастерства / В.И. Разин. – М, 1978. – 32с.
222971
  Шаррельман Г. В лаборатории народного учителя / Г. Шаррельман. – 2-е изд. – Пб., 1921. – 84с.
222972
  Медведев П. В лаборатории писателя / П. Медведев. – Л, 1933. – 212с.
222973
  Медведев П.Н. В лаборатории писателя / П.Н. Медведев. – Л, 1960. – 319с.
222974
  Медведев П.Н. В лаборатории писателя / П.Н. Медведев. – Ленинград, 1971. – 392с.
222975
  Чуковская Л.К. В лаборатории редактора / Л.К. Чуковская. – М, 1960. – 332с.
222976
  Чуковская Л.К. В лаборатории редактора / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М, 1963. – 352с.
222977
  Вулис А.З. В лаборатории смеха / А.З. Вулис. – Москва, 1966. – 144с.
222978
  Гуревич С.А. В лаборатории учителя / С.А. Гуревич. – М., 1975. – 64с.
222979
  Шварц А.И. В лаборатории чтеца. / А.И. Шварц. – М., 1960. – 207с.
222980
  Малинов Л. В лавах безстрашних / Л. Малинов, П. Осипович. – К., 1967. – 76с.
222981
  Мерц В лавах передових: Нім. національний район. / Мерц. – К., 1934. – 49с.
222982
   В лагере. – М, 1956. – 128с.
222983
  Шатилов Б.А. В лагере / Б.А. Шатилов. – М., 1968. – 128с.
222984
  Горовиц Энтони В лагере укрощенных террористов : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 154-161. – ISSN 1029-5828
222985
  Самохвалов А.Н. В лагерь! / А.Н. Самохвалов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – [13] с.
222986
  Ийеш Д. В ладье Харона / Д. Ийеш. – Москва, 1978. – 525 с.
222987
  Иванова М. В Латвии ортопед вступил в должность президента // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
222988
  Мартынов Б. В Латинской Америке хорошо знают цену терроризму // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.127-140. – ISSN 0130-9625
222989
  Ирфон Х. В лачугах кустарей : роман / Хасан Ирфон ; авториз. пер. с тадж. С.Щукиной. – Москва : Советский писатель, 1970. – 304 с.
222990
  Девятов Д.П. В Лебяжьем / Д.П. Девятов. – М, 1951. – 64с.
222991
  Девятов Д.П. В Лебяжьем / Д.П. Девятов. – М, 1952. – 120с.
222992
  Орлов С.С. В легкой песне берез... / С.С. Орлов. – М., 1982. – 191с.
222993
  Мархасев Л.С. В легком жанре / Л.С. Мархасев. – Л, 1984. – 280с.
222994
  Мархасев Л.С. В легком жанре / Л.С. Мархасев. – Л, 1986. – 290с.
222995
  Илиев П. В леговището на вълците / П. Илиев. – 2-изд. перераб. и доп. – София, 1983. – 439с.
222996
  Маркин В.А. В ледяном мире гор / В.А. Маркин, В.Г. Ходаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 144с.
222997
  Пинегин Н.В. В ледяных просторах : Экспедиция Г.Я.Седого к Северному полюсу 19121-1914 / Н.В. Пинегин. – Ленинград, 1924. – 272с.
222998
  Пинегин Н.В. В ледяных просторах : Экспедиция Г.Я.Седого к Северному полюсу / Н.В. Пинегин. – 2-е изд. – Ленинград, 1933. – 308с.
222999
  Руделев В.Г. В лексической системе языка / В.Г. Руделев. – Тамбов, 1984. – 75 с.
223000
  Шевченко А.С. В Ленинградских лесах / А.С. Шевченко. – Л, 1962. – 263с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,