Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
222001
  Пароваткіна Г. "Бойчукізм": Вічно жива правда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 24
222002
  Марченко М. "Бойчукісти"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 7
222003
  Оберт Михаэль "Боко харам". Против школ и зубной пасты / Оберт Михаэль, Спира Энди // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 96-105 : фото. – ISSN 1029-5828
222004
   "БОКС" - боевой орган комсомольской сатиры Уральского политехнического института им. С.М. Кирова. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 71 с. : ил.
222005
  Караіванов Н. "Болгари його почитають майже як святого". Професор Костянтин Іречек про життя і наукову справу Георгія Гуци // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
222006
  Дзюба С. "Болгарія - в наших серцях!" / спілкувалася Антоніна Корінь // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)
222007
  Черничкина Е.К. "Болевые точки" билингвизма в парадигме коммуникативной лингвистики // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 69-73. – ISBN 966-594-839-3
222008
  Лукашенко А. "Более надежного партнера и преданного друга, чем Беларусь и белорусы, у вас не будет..." // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 5-18. – ISSN 0869-44435
222009
  Гулич Е.А. "Болезнь или реклама?" (к вопросу о своеобразии эстетической позиции Л.Я. Гуревич) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 57-66. – (Літературознавство ; вип. 1 (87)). – ISSN 2312-1068
222010
  Наєнко М.К. "Болит моя душа по Гоголю..." О повести Анатолия Димарова "Оксана из рода Яновских" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 189-196. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується повість сучасного письменника А. Дімарова, створена за мотивами мемуарних записів далекої родички М. Гоголя Оксани Яновської. Автор спробував співвіднести реальну й художню правду в літературному творі, а також пов"язати суть цих ...
222011
  Спиридонова К. "Боліваріанська альтернатива для Латинської Америки" (alba). Інтеграція заради побудови соціалізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 70-72
222012
  Ковалевська Ольга "Боліємо над неславним похороном Ясновельможного гетьмана Мазепи..." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 35-38
222013
  Зорівчак Р. "Боліти болем слова нашого..." : поради мовознавця / Роксолана Зорівчак. – 2-е вид., доопрац. і доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-634-348-5
222014
  Зубок "Болонізація" освіти: погляд професора і студента / Зубок, К. Моргун // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 5 (31). – С. 17-36. – ISBN 966-8005-01-5
222015
  Вакарчук І. "Болонська система працює відмінно" // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009. – № 7 (7). – С. 2-3.
222016
  Діденко Я. "Болонський процес" і його перспективи для українських студентів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 7. – С. 132-134
222017
  Зелінка Н. "Болонью обняв українець, бо більше ніхто не зумів...". Юрій Дрогобич і його доба // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Література й історичний контекст. – С. 88-101


  Розробка уроку дає можливість вчителю поглибити знання дітей про життя і діяльність талановитого вченого, ректора Болонського університету, першого українського автора друкованої книжки Юрія Котермака (Дрогобича). Урок для 9 класу.
222018
  Зубань В.І. "Болотяна Лукроза" В. Петрова-Домонтовича: особливості метатексту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 137-141. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864


  ""Болотяна Лукроза" уперше видрукувана в журнальному варіанті в мюнхенській україномовній періодиці у 1947-1948 роках, вона кілька разів передруковувалася фрагментами у формі спогадів про Київський університет та спогадів про М. Зерова". Згадуються П. ...
222019
  Курташ-Карп "Болящий овид сутності речей" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 7-15. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія: "Астенічний синдром", "Галюсине щедрування", "Апокрифи родоводу", "Березневе причастя", "Вихід у люди", "Adagio", "Вірш дня". "Все буде джаз", "Горіховий зачин", "Залишок дня", "Замість балади", "Земні хроніки", "І знову - Шекспір", ...
222020
  Мережковский Д.С. "Больная Россия" : Избранное / Д.С. Мережковский. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 272с. – (История российской культуры). – ISBN 5-288-00964-3
222021
  Коваленко О. "Больові точки" педагогіки = Фахівці вважають, що потреба в педагогічних новаціях - безперервна : освітні технології // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14 травня (№ 19/20)


  У Білій Церкві завершила роботу міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти". Розглянуті питання стосувалися проблем післядипломної педосвіти.
222022
  Луков В. "Большая восьмерка" в современном и будущем мире // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С. 48-60. – ISSN 0130-9625
222023
  Паламаренко Р.Ю. "Большая восьмерка" и альтернативные ей гражданские движения в мировой политике: противоречия и взаимодействие // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 43-45
222024
  Грушин Б. "Большая восьмерка" соберется в канадской глуши // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.12-13. – ISSN 0234-1670


  Саммит лидеров ведущих стран мира (26-27 июня) в г.Кананаскис.
222025
  Стефанович П.С. "Большая дружина" в Древней Руси // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 78-90. – ISSN 0869-5687
222026
  Дейч Т.Л. "Большая игра" : Китай и США на африканских сырьевых рынках // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 15-20. – ISSN 0321-5075
222027
  Сергеев Е.Ю. "Большая игра" в российско-британских отношениях второй половины XIX - начала ХХ в. : новый взгляд // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 0869-5687


  Автор анализирует причины, этапы и результаты "Большой игры", отражавшей динамику взаимоотношений Британской и Российской империй в Центральной и Восточной Азии в новое время.
222028
  Воротникова Т.А. "Большая игра" Эво Моралеса: хроника поражений и побед // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 28-35. – ISSN 044-748Х
222029
  Сергеев Е.Ю. "Большая игра". Россия и Великобритания в Центральной и Восточной Азии (вторая половина XIX - начало XX века) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 82-91. – ISSN 0130-3864
222030
   Бойченко Іван Васильович : сумуємо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  З глибоким сумом сповіщається, що на 59-му році пішов з життя український вчений, академік Академії політичних наук України, Відмінник освіти України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець у галузі філософії історії та методології науки ...
222031
   Бойченко Іван Васильович (1948-2007) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 49. – ISBN 978-966-933-054-3
222032
   Бойченко Іван Васильович (1948-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 42. – ISBN 978-966-439-754-1
222033
   Бойченко Михайло Іванович (1972) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 49. – ISBN 978-966-933-054-3
222034
   Бойченко Світлана Григорівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 17
222035
  Волощук В.М. Бойченко Світлана Григорівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 664. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
222036
   Бойченко Світлана Григорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 25 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
222037
   Бойченко Світлана Григорівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 26-27. – ISBN 978-966-439-961-3
222038
   Бойченко Світлана Григорівна (1968) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 15. – ISBN 966-95774-3-5
222039
  Геник С. Бойчук Михайло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 26 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
222040
  Іваницька Л.В. Бойчук Михайло Львович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 57-60. – ISBN 978-966-8653-95-7
222041
  Щербатюк О. Бойчук Михайло Львович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 181-183. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
222042
   Бойчук Олександр Андрійович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 50. – ISBN 978-966-933-054-3
222043
  Кошляков В.М. Бойчук Остап Пилипович (- фахівець у галузі теоретичної механіки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 209-210. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
222044
  Кравченко Я. Бойчуківський неовізантизм у творчості Софії Бодуен де Куртене // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 32


  До 130-річчя від дня народження.
222045
   Бойчукізм. Проект "великого стилю" = Boichukism. Project of the "Grandiose art style" : [каталог виставки] / [упоряд.: В. Клименко ; тексти: Л. Соколюк, С. Білокінь, Т. Огаркова та ін. ; пер. англійською: О. Кравченко]. – Київ : Мистецький арсенал, 2018. – 245, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Назва обкл.: Бойчукізм. - Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-97778-0-5
222046
  Хорунжа Г. Бойчукіст Михайло Лезвієв: невідома спадщина (твори з колекції та архіву ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького) (початок) / Г. Хорунжа, М. Максимів // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 94-97. – ISSN 0130-1799
222047
  Береговська Х. Бойчукісти: тріумф і трагедія // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 10


  У Львівській національній галереї мистецтв відбулася виставка "Бойчукісти: тріумф і трагедія" присвячена 130-річчу з дня народження Михайла Бойчука.
222048
  Перегудов М.А. Бок о бок с компьютером / М.А. Перегудов, А.Я. Халамайзер. – Москва : Высшая школа, 1987. – 191с.
222049
  Головко В. Бок обок с Робертом Скоттом. Как полтавчанин стал членом Королевского Географического общества // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23/1. – С. 6


  Скотт Роберт Фолкон (1868-1912) - капитан королевского флота Великобритании, полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса, возглавивший две экспедиции в Антарктику: "Дискавери" (1901-1904) и "Терра Нова" (1912-1913). Во время второй ...
222050
  Воронова М. Бокал вина из рук мадам Колетт // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 60-81. – ISSN 1819-6268


  Колетт (фр. Sidonie Gabrielle Colette) - французька письменниця, одна з зірок Прекрасної епохи.
222051
   Бокал Ганна Василівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 34-35
222052
  Стаут Р. Бокал шампанского. Право умереть / Р. Стаут. – Москва, 1990. – 240с.
222053
  Илличевский А.Ф. Боккаччо на пути к "Декамерону" : Дис... канд. филологич.наук: / Илличевский А.Ф.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1948. – 263, 21л. – Бібліогр.:л.252-263
222054
  Илличевский А.Ф. Боккаччо на пути к "Декамерону" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Илличевский А.Ф. ; Киевский государственный университет. – Киев, 1949. – 15 с.
222055
  Бранка В. Боккаччо средневековый / В. Бранка ; пер. с ит. и коммент. Н. Елиной [и др.]. – Москва : Радуга, 1983. – 399 с.
222056
  Веселовский А.Н. Боккаччьо, его среда и сверстники : [в 2-х т.] / [Соч.] Александра Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 1. – 1893. – XV, 545 с.
222057
  Веселовский А.Н. Боккаччьо, его среда и сверстники : [в 2-х т.] / [Соч.] Александра Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 2. – 1893. – VIII, 680 с.
222058
  Хомичев Б. Боккерини и его команда // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 5. – С. 36-39. – ISSN 1818-2968
222059
  Юношев Л.С. Боковая рефракция света при измерениях углов : монография / Л.С. Юношев. – Москва : Недра, 1969. – 96 с.
222060
  Тотиашвили Л.Г. Боковая устойчивость и управляемость летательного аппарата / Л.Г. Тотиашвили. – Рига, 1966. – 252 с.
222061
  Маруценко В.Г. Боковенька-2019. Степовики : біогр. довідник / Віктор Маруценко. – Долинська : [б. в.]. – ISBN 978-966-2294-59-0
Кн. 2. – 2019. – 167, [1] с. : іл., фотоіл., портр.
222062
  Курандина Дина Павловна Бокоплавы кременчугского водохранилища и низовья Днепра, условия их существования и паразитофауна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Курандина Дина Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
222063
  Курандина Д.П. Бокоплавы Кременчугского водохранилища и низовья Днепра, условиях их существования и паразитофауна : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Курандина Д. П.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1979. – 222л.
222064
  Курандина Дина Павловна Бокоплавы Кременчугского водохранилища и низовья Днепра, усолвия их существавания и паразитофауна : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Курандина Дина Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 25л.
222065
  Гурьянова Е.Ф. Бокоплавы морей СССР и сопредельных вод / Е.Ф. Гурьянова. – Москва-Л., 1951. – 11-1010с.
222066
  Гурьянова Е.Ф. Бокоплавы северной части Тихого окена (Amhipoda-Gammaridea) / Е.Ф. Гурьянова. – Москва-Л.
1. – 1962. – 442с.
222067
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – Х, 1933. – 56с.
222068
  Гетье А. Бокс / А. Гетье ; Обл.: А. А. Житомирский. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Физкультура и спорт ; [16 тип. треста "Полиграфкнига"], 1936. – 136 с.
222069
  Гетьє О.Ф. Бокс / О.Ф. Гетьє. – Київ : Вид. ЦВК УРСР "Радянське будівництво і право", 1937. – 118 с. : іл.
222070
  Денисов Б.С. Бокс / Б.С. Денисов. – 2-е испр. изд. – М., 1949. – 136с.
222071
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – М, 1951. – 431с.
222072
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – 2-е изд. – М, 1956. – 323с.
222073
   Бокс : пособие по подготовке инструкторов спорта в Советской Армии. – 2-е изд., доп. – Москва : Воениздат, 1956. – 232 с. – (Упражнения физической подготовки и спорта)
222074
  Галицкий А.В. Бокс / А.В. Галицкий. – Москва : Культурно-просветительной литературы, 1956. – 32 с.
222075
   Бокс : программа для спортивных секций коллективов физической культуры ; Ком-т по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. – Москва : Физкультура и спорт, 1958. – 56 с.
222076
   Бокс : учеб. пособ. для тренеров. – Москва : Физкультура и спорт, 1963. – 287 с. : ил. – Библиогр. в конце книги
222077
   Бокс : учеб. пособие для ДСШ и школьных коллективов физ. культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1964. – 256 с. : ил.
222078
  Романенко М.І. Бокс / М.І. Романенко. – К., 1974. – 295с.
222079
   Бокс = Boxeo : спорт. термины на пяти яз.: Русский. Francais. English. Deutsch. Espanol. – Москва : Русский язык, 1979. – 90 с.
222080
   Бокс = Boxe : спортивные термины на пяти языках: Русский. Francais. English. Deutsch. Polski. – Москва ; Варшава : Русский язык : Ведза повшехна, 1979. – 82 с. – ISBN 83-214-0154-6t. 1-5 ; 83-214-0155-4
222081
   Бокс : ежегодник. – Москва : Физкультура и спорт, 1980. – 64 с.
222082
  Смирнов С. Бокс был, есть и будет = Boxing has always been and will : [фотоальбом] / [авт. С. Смирнов ; пер. А. Москаленко]. – [Б. м. : б. и], 2012. – 152 с. – Без тит. л. - На обл. назв. и подписи под фот. парал. рус., англ.
222083
  Циркель Ф.Е. Бокс для новачків. / Ф.Е. Циркель. – К., 1971. – 99с.
222084
  Пассеван Р. Бокс и бизнес / Р. Пассеван. – М., 1978. – 184с.
222085
   Бокс как средство физического воспитания молодежи : в помощь докладчикам. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 16 с.
222086
  Булычев А.И. Бокс. / А.И. Булычев. – М., 1956. – 232с.
222087
  Булычев А.И. Бокс. / А.И. Булычев. – 3-е изд. доп. – М., 1965. – 200с.
222088
   Бокс. 1976. – Москва, 1976
222089
  Завьялов М. Бокс. От зала к рингу : практ. руководство / Михаил Завьялов. – Киев : Саммит-Книга. – 267, [1] с. : ил., табл., портр. – Вип. дан. укр.: Зав"ялов Михайло. Бокс. Від залу до рингу. Практичний посібник. – ISBN 978-617-7434-66-4
222090
   Бокс. Правила змагань : [затв. Центр. радою Союзу спортивних товариств і організацій СРСР 12/VI 1965 р.]. – Київ : Здоров"я, 1966. – 86 с. : іл.
222091
   Бокс. Правила соревнований : утв. Всесоюзн. ком-том по делам физкультуры и спорта при СНК СССР и обязательна для всех соревнований по боксу, провод. на территории СССР ; Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при СНК СССР. – Москва : Физкультура и спорт, 1940. – 48 с.
222092
   Бокс. Правила соревнований. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 48 с.
222093
   Бокс. Правила соревнований : утв. Центр. советом Союза спортивных обществ и организаций СССР 12/VII. – Москва : Физкультура и спорт, 1964. – 103 с. : ил.
222094
   Бокс. Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 48 с.
222095
   Бокс. Программа-пособие по подготовке инструкторов спорта в Советской Армии. – Москва : Воениздат, 1952. – 167 с.
222096
   Бокс. Программа для спортивных коллективов физической культуры : Ком-т по физ. культуре и спорту при Сов. Мин-ров СССР. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 64 с.
222097
   Бокс. Программа для спортивных секций коллективов физкультуры и спортивных клубов. – Москва : Физкультура и спорт, 1972. – 64 с.
222098
  Димитриу Г. Боксер : повесть / Георге Димитриу; пер. с молд. Р.Халаш. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 103 с.
222099
  Берроуз Э.Р. Боксер Билли : роман / Эдгар Берроуз ; [пер. с англ. Э.К. Бродерсена]. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 157, [2] с.
222100
  Берроуз Э.Р. Боксер Билли / Э. Берроуз. – Москва : Скифы ; Писатель, 1992. – 336 с.
222101
  Лелека О. Боксер легенда. К 115-летию со дня рождения Макса Шмелинга // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20/1. – С. 9


  В начале 1990-х годов, вскоре после объединения Германии, институт социологии из Мюнхена провел опрос среди жителей единой страны о том, кого они считают выдающимися немцами в различных сферах. Среди спортсменов первое место с большим отрывом занял ...
222102
  Завьялов М.М. Боксерские байки от Михал Михалыча : (непридуманные истории Главного тренера) / [М. Завьялов]. – Киев : Техника, 2019. – 215, [1] с. : фотоил. – Авт. указ. в конце кн. – ISBN 978-966-575-210-3


  У пр. № 1728273 напис: Для научной библиотеки им. М. Максимовича! с уважением от автора. Підпис.
222103
  Капица П.И. Боксёры / П.И. Капица. – Л., 1959. – 246с.
222104
  Непомнящий К.И. Боксеры и бокс за рубежом / К.И. Непомнящий. – Москва, 1937. – 318с.
222105
  Кисловский С.В. Бокситогорск / С.В. Кисловский. – Л., 1960. – 136с.
222106
  Беляев В.В. Бокситоносная кора выветривания полевошпатовых метасоматитов на Среднем Тимане : докл. на заседании Президиума Коми фил. АН СССР / В.В. Беляев, В.В. Лихачев, И.В. Швецова. – Сыктывкар : Коми. фил. АН СССР, 1983. – 33 с. : ил. – Библиогр.: с. 32 (8 назв.). – (Научные доклады / АН СССР, Коми. фил.). – ISSN 0130-4314 ; Вып. 91
222107
   Бокситоносность главных тектонических струткур земной коры. – Москва : Наука, 1988. – 247, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 240-246 (163 назв.). – ISBN 5-02-002626-3
222108
  Горбачев Б.Ф. Бокситоносность девонских отложений западного склона Среднего Урала : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горбачев Б. Ф.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1962. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
222109
  Бессолицын А.Е. Бокситоносность юго-восточной части Восточного Саяна. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.11 / Бессолицын А.Е.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 21л.
222110
  Малявкин С.Ф. Бокситы / С.Ф. Малявкин; Всесоюзное объединение "Цветметзолото". – Москва : Гостехиздат. – 28с.
222111
  Горецкий Ю.К. Бокситы / Ю.К. Горецкий. – М, 1949. – 188с.
222112
  Валетон И. Бокситы / И. Валетон. – Москва : Мир, 1974. – 215с.
222113
  Сульман А.М. Бокситы Аркалыкского месторождения / А.М. Сульман. – М., 1976. – 161с.
222114
   Бокситы и бокситоносные отложения Урала : [сборник статей]. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1981. – 87 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
222115
   Бокситы и другие руды алюминиевой промышленности : [тр. всесоюз. семинара авт. 1985 г., пос. Савинский, Арханг. обл.] ; отв. ред. Д.Г. Сапожников. – Москва : Наука, 1988. – 229, [1] с. : ил. + карта. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-02-003171-2
222116
  Демина В.Н. Бокситы Среднего и Южного Тимана / В.Н. Демина. – Москва : Наука, 1977. – 136с.
222117
  Беляев В.В. Бокситы Среднего Тимана и перспективы их поисков / В.В. Беляев. – Сыктывкар, 1976. – 35с.
222118
   Бокситы, их минералогия и генезис. – Москва : Издательствово АН СССР, 1958. – 488 с.
222119
   Бокту-Кириш и Бора-Шээлей. – Кызыл : Тувинское книжное издательство
Тувинское народное сказание. – 1969. – 134 с. : ил.
222120
   Бокту-Кириш и Бора-Шээлей : Тувин. нар. сказание : пер. с тувин. – 2-е изд. – Кызыл : Тувинское книжное издательство, 1973. – 184 с. : ил.
222121
  Іскорко-Гнатенко Болабольченко А.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 44. – ISBN 978-617-7442-69-0
222122
  Етекбаев М. Болатбек / М. Етекбаев. – М, 1981. – 110с.
222123
   Болбочан знову у Харкові // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 3


  "14 жовтня 2020 р. 3-тю бригаду оперного призначення Національної гвардії названо ім"ям славетного Петра Болбочана, а вже 5 листопада погруддя полковника Болбочана роботи Михайла Горлового та Олександра Фурмана було встановлено в розташуванні частини."
222124
  Иловайский Д.И. Болгаре и Русь на Азовском Поморье. [Ч. 6] / Д. Иловайский // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – С. 328-393


  На с. 117 (1) дарственная надпись: Князю Павлу Петровичу Вяземскому от автора
222125
  Дихан М.Д. Болгари-політемігранти у соціалістичному будівництві на Україні в 1924-1929 рр. / М.Д. Дихан. – Київ : Київський університет, 1973. – 159с.
222126
  Корольов Д. Болгари - корінний етнос нашої країни // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 3-9 декабря (№ 42). – С. 14-15


  Давньоболгарська мова відома в нас як старослов"янська, або ж церковнослов"янська - і це є мова давньоруської писемності. Тісні політичні взаємозв"язки наших країн та народів започаткували ще дунайські походи князя Святослава Ігоревича. Відомі болгари: ...
222127
   Болгари в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик, 1917 - 1941. – Київ : Книжкова палата України, 2000. – 148 с. – (Етноси України). – ISBN 966-7710-08-4
222128
  Шпик Ігор Болгари на українських землях ( кінець XIV - перша половина XVI ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 57-72. – ISSN 0203-9494
222129
  Караіванов Н. Болгари, які навчались в Київському університеті ім. Св. Володимира під час болгарського Відродження // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 127-131. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Петкович Іван, Мустаков Григор Хрістов, Каланджі Іван Цанєв, Кишельський Іан Кіров, Ангелов Петр,Іванов Ігнат, Філіпов Іван, Міхнов (Міхов) С., Шкшириєв Цані Гінчев, Енчев Дімітр Тонєв, Шопов Григор та ін. Стаття написана українською та болгарською ...
222130
  Христов Х. Болгарии 1300 лет / Х. Христов. – София, 1980. – 275с.
222131
  Стоянов І.А. Болгаристика (-наука про мову, літературу,історію та культуру болгар) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 221-223. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
222132
   Болгаристика в Белорусской ССР, 1917-1987 : библиографич. указатель. – Минск : [Б. и.], 1988. – 96 с.
222133
   Болгаристика в системе общественных наук: опыт, уроки, перспективы : тезисы докладов и сообщений Второй всесоюзной конференции по болгаристике /11 Дриновских чтений/ 5-7 февр. 1991 г. – Доп. вып. – Харьков : [Б. и.], 1991. – 40, [2] с.
222134
  Волокитина Т.В. Болгария - "16-я республика СССР": замыслы и действительность. 1960-е годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 36-51. – ISSN 0130-3864
222135
   Болгария - очарование внезапной красоты // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 2(37 вып.). – ISSN 1311-929X
222136
   Болгария - страна курортов : Изд-во литературы на иностр. яз. – 159с.
222137
  Беднарский Владимир Болгария - Турция // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 42-45 : фото
222138
  Иширков А. Болгария / А. Иширков. – Одесса, 1911. – 224 с. – Дефект. кн.: всего 224 стр., разорв. мягк. переплет
222139
  Владимиров А. Болгария / А. Владимиров. – 2-е изд., доп., 1932. – 49с.
222140
  Димитриев К. Болгария / К. Димитриев. – М., 1941. – 116с.
222141
  Валев Э.Б. Болгария / Э.Б. Валев. – Москва, 1949. – 407с.
222142
  Константинов Ф.Т. Болгария / Ф.Т. Константинов. – М., 1950. – 92 с.
222143
   Болгария : географические очерки : сокр. пер. с болгарского. – Сокр. пер. с болгарского. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 495 с. : ил., карт; 1 отд. л. карт.
222144
  Валев Э.Б. Болгария / Э.Б. Валев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1957. – 472с.
222145
  Валев Э.Б. Болгария / Э.Б. Валев. – Москва, 1958. – 24с.
222146
   Болгария. – София : Издательство литературы и иностранных языков, 1959. – 288 с. : ил.
222147
   Болгария. – София : Наука и изкуство, 1960. – 300 с. : ил. – В вып. дан. сост.: Богомил Нонев
222148
  Динев Л. Болгария / Л. Динев, К. Мишев. – Москва : Мысль, 1973. – 368 с.
222149
  Михайлов Д. Болгария / Д. Михайлов. – София, 1974. – 150с.
222150
  Сахаров И.В. Болгария / И.В. Сахаров. – Москва : Книга, 1976. – 144 с.
222151
   Болгария : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 62-63 : Іл.
222152
   Болгария : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 22-26 : Фото
222153
   Болгария : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 22-26 : Фото
222154
   Болгария : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 12-16 : Фото
222155
  Осипов М.В. Болгария 1918-1939 годов / М.В. Осипов. – Москва, 1950. – 36с.
222156
  Волокитина Т.В. Болгария в контексте "славянской политики" СССР в годы Второй мировой войны // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 255-267. – ISSN 2218-0567
222157
  Львов Е. Болгария в период террора и анархии / Из личных воспоминаний Евгения Львова, (русского странника). – Москва : Университетская тип., на Страстн. бульв., 1888. – XIV, VIII, 380 с.
222158
  Александрова Наталья Болгария в преддверии успешного сезона : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 20-21 : Фото
222159
  Лукашенко Д.Г. Болгария в сердце моем / Д.Г. Лукашенко. – Львов, 1977. – 136с.
222160
  Петров И. Болгария в современном мире / И. Петров. – София, 1987. – 47с.
222161
  Златев З. Болгария в эпоху социализма / З. Златев. – М., 1984. – 208с.
222162
  Жебокрицкий В.А. Болгария во время Балканских войн 1912-1913 гг. / В.А. Жебокрицкий. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1961. – 300с.
222163
  Константинов Ф.Т. Болгария во время и после второй мировой войны / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1949. – 40с.
222164
  Добровольский Е.Н. Болгария знакомая и незнакомая / Е.Н. Добровольский, С. Северняк. – Москва : Политиздат, 1974. – 222 с.
222165
  Лукин Павел Болгария и болгары на Балканах // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 26-32. – ISSN 0235-7089
222166
  Литаврин Г.Г. Болгария и Византия в XI-XII вв / Г.Г. Литаврин. – М, 1960. – 474с.
222167
  Вещий О. Болгария и Македония / О. Вещий. – С.-Петербург : Тип. Спб. общ. печ. и писчеб. дела Слово, 1903. – VII, 386 с.
222168
  Косик В.И. Болгария и памятник Стефану Стамболову // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 252-257. – ISBN 978-954-322-848-5
222169
  Осипов М.В. Болгария на первом этапе общего кризиса капитализма / М.В. Осипов. – М, 1953. – 36с.
222170
  Константинов Ф.Т. Болгария на пути к социализму / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1949. – 208с.
222171
  Константинов Ф.Т. Болгария на пути к социализму / Ф.Т. Константинов. – Изд. 2-е, испр.и доп. – Москва, 1953. – 384 с.
222172
  Константинов Ф.Т. Болгария на пути к социализму / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1955. – 84с.
222173
  Русинов С. Болгария на современном этапе экономического развития / С. Русинов. – Москва, 1971. – 285с.
222174
  Жебокрицкий В.А. Болгария накануне балканских войн 1912-1913 гг. / В.А. Жебокрицкий. – Киев, 1960. – 251с.
222175
  Шутова Наталья Болгария не пропустила ни одной выставки : Национальные туристские офисы. Презентации. Регионы. Конференции. Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 19-21 : Фото
222176
  Чернейко Г.А. Болгария освобожденная, Болгария обновленная / Г.А. Чернейко. – М., 1978. – 64с.
222177
  Коларов В.П. Болгария после империалистической войны / В.П. Коларов. – Москва, 1937. – 31 с.
222178
  Голуб В.И. Болгария социалистическая / В.И. Голуб. – Киев, 1976. – 191с.
222179
  Герасимов Л. Болгария строит социализм / Л. Герасимов. – М., 1958. – 16с.
222180
   Болгария. Актуальные проблемы общественного развития : реф. сб. – Москва : ИНИОН, 1980. – 170 с. – Библиогр. в конце реф. – (Проблемы развития социальных стран / АН СССР, ИНИОН)
222181
   Болгария. Актуальные проблемы общественного развития : реф. сб. – Москва : ИНИОН, 1985. – 123 с. – Библиогр. в конце ст. – (Проблемы развития социальных стран / АН СССР, ИНИОН)
222182
   Болгария. Актуальные проблемы общественного развития : реферативный сборник. – Москва : [Б. и.]. – (Проблемы общественного развития стран Восточной Европы)
Вып. 7. – 1991. – 162 с.
222183
  Вале Э.Б. Болгария. Албания / Э.Б. Вале. – Москва, 1955. – 150с.
222184
   Болгария. Военно-статистическое описание. – Прага : Военная типография. – (Главное управление генерального штаба / Изд. отдела генерал-квартирмейстера)
Ч. 1 : Район восточной Болгарии. – 1916. – 82,12 с. + прилож. 2 карты
222185
   Болгария. Зимние маршруты летнего направления // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 20-25 : фото
222186
   Болгария. Курортна и туристическа страна. – София, 1959. – 456с.
222187
  Сахно Наталья Болгария. Отдых с пользой : По странам. Подробно. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 98-100 : Іл.
222188
  Чубарь Таллина Болгария. Поистине волшебная България // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 52-57 : фото
222189
  Котова Наталья Болгария. Поколение трех столиц // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 36-39 : фото
222190
  Паниев Н. Болгария: годы и люди. / Н. Паниев. – М., 1981. – 320с.
222191
  Задорожный Олег Болгария: добре дошли // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 80-86 : фото
222192
  Шутова Наталья Болгария: зона повышенного внимания : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 68 : Фото
222193
  Захарько В.Т. Болгария: как жить дальше / В.Т. Захарько. – М., 1989. – 171с.
222194
  Александрова Наталья Болгария: ласковое море, ласковое солнце, ласковые цены... : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 46-48 : Фото
222195
  Чернейко Г.А. Болгария: плоды реального социализма / Г.А. Чернейко. – М., 1985. – 223с.
222196
  Федорченко Дмитрий Болгария: уровень европейский, цены демократичные // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 25. – ISSN 1998-8044
222197
  Досев Панайот Болгария: цифры и факты / Досев Панайот. – София, 1986. – 47с.
222198
   Болгарії думи земні : поезії : пер. з болг. – Дніпропетровськ : Промінь, 1987. – 134 с.
222199
   Болгарії сонячне гроно : вірші : для молодш. та серед. шкільного віку. – Киев : Веселка, 1974. – 111 с. : іл.
222200
  Ананенко П Т. Болгарія : стенограма публічної лекції, що прочит. 27 вересня 1945 року в клубі "Робмис" в Києві / П Т. Ананенко; Ананненко Т.П. ; Лекційне бюро Упр. в справах вищої школи при РНК УРСР. – Київ : [б. в.], 1946. – 22 с.
222201
   Болгарія : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 18-25 : Іл.
222202
  Супричов Олексій Болгарія (Республіка Болгарія) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-43 : Фото
222203
  Соколов Б. Болгарія в Другій світовій війні: між двома диктатурами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 14
222204
  Еткіна І. Болгарія між двома світовими війнами, або Пошук третього шляху // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)
222205
  Константинов Ф.Т. Болгарія на шляху до соціалізму / Ф.Т. Константинов. – Київ, 1950. – 196с.
222206
  Малко Р. Болгарія поза стереотипами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 17/18 (337/338). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Подорож до цієї країни - непогана альтернатива відпочинку в Криму.
222207
  Луговий О. Болгарія та Русь у тенетах візантійської політики. Балканські війни 967-971 рр. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 10 : На пошану доктора історичних наук О.Б. Головка. – С. 85-112. – ISSN 2309-2262
222208
  Бойко В. Болгарія та Україна в історії Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 7


  У Софії підписано договір про співробітництво між інститутами історії двох країн.
222209
  Сидоренко Віктор Болгарія. Бабині Башти // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 36-38 : фото
222210
  Сидоренко Віктор Болгарія. Біла і пухнаста // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 96-97 : фото
222211
  Галаджій Олена Болгарія. Від Варни до Жеравни : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-85 : Фото
222212
   Болгарія. Гори Орфея і вино для Черчіля // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 52-54 : фото
222213
   Болгарія. З Києва до Пловдива за півтори години : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 60-65 : Фото
222214
  Влад Марія Болгарія. Знайди свою троянду : Вояж-колекція / Влад Марія, Горпинюк Максим // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 56-59 : Фото
222215
   Болгарія. Мандрувати по Болгарії хочуть усі! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 66-67 : фото
222216
  Дубовик Ольга Болгарія. На запах троянд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 88-91 : фото
222217
  Завірюхіна Марія Болгарія. Пляжі відпочивають // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 92-97 : фото
222218
  Горобець Ірина Болгарія. Скарби і святині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 42-49 : фото
222219
  Бартиш-Коломак Ольга Болгарія. Слідами Ванги // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 54-59 : фото
222220
  Біленко Василь Болгарія. Старий і Чорне море // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 114-118 : фото
222221
  Лігостова Оксана Болгарія. Там, де нас нема // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 68-70 : фото
222222
  Підгайна Віра Болгарія. Танці з вогнем / Підгайна Віра, Горпенюк Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 68-71 : фото
222223
  Підгайна Віра Болгарія. Троянди і пісок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 66-70 : фото
222224
  Галаджій Олена Болгарія. Троянди й золото : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 76-79 : Іл.
222225
  Триліський Володимир Болгарія. У "Баню" на лижах : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 32-35 : Фото
222226
  Федоренко К. Болгарія: (не)проросійський вибір // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 5


  У Болгарії новий президент. Ним став Румен Радев. За підсумками другого туру президентських виборів, які відбулися минулої неділі, за цього кандидата від Соцпартії проголосувало 59,37% болгар, які прийшли на виборчі дільниці. Хоча Болгарія й ...
222227
  Федоренко К. Болгарія: далі - разом із правими? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 5


  26 березня у Болгарії відбулися дострокові парламентські вибори.
222228
  Самойлов Юрій Болгарія: перспективи - 2014 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 44-48 : фото. – ISSN 1998-8044
222229
  Птахів Семен Болгарія: турпотоки не змито! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
222230
  Вазов И.М. Болгарка / И.М. Вазов. – Москва, 1952. – 120с.
222231
  Караіванов Н. Болгарки-випускниці пансіонату графині Лєвашової та Київської Фундуклеєвської гімназії в період болгарського Відродження // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
222232
  Романов Д.А. Болгаро-английские отношения (1944-1954 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Романов Д. А. ; МГИМО. – Москва, 1969. – 15 с.
222233
  Доценко А.П. Болгаро-радянське економічне співробітництво / А.П. Доценко. – Київ, 1965. – 27с.
222234
   Болгаро-российские общественно-политические связи, 50--70-е гг.19 века. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 265, [1] с.
222235
  Поглубко К.А. Болгаро-русские революционные связи в 60-70-х годах XIX в : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Поглубко К.А.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – Кишинев, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
222236
   Болгаро-русский политехнический словарь : около 50000 терминов. – Москва ; София : Русский язык : Техника, 1975. – 672 с.
222237
  Потапенко Е.К. Болгаро-русско-украинские педагогические связи XIX века / Е.К. Потапенко. – Киев, 1992. – 110 с.
222238
  Царевски Н. Болгаро-советская дружба-интернационализм в действии / Царевски Н. ; [пер. с болг. Евгения Янкова]. – София : София-пресс, 1981. – 170 с. + Диагр. (7 с.)
222239
  Мельцер Д.Б. Болгаро-советские отношения 1917-1939 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.03 / Мельцер Д.Б.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1975. – 53л. – Бібліогр.:с.51-53
222240
  Степанова А.П. Болгаро-советские экономические связи в системе интеграции стран-членов СЭВ. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Степанова А.П.; КИПХ. – К, 1972. – 24л.
222241
  Полещук Тамара Сергеевна Болгаро-украинские общественно-политические и культурные связи (1878-1914) : Автореф... канд. ист.наук: / Полещук Тамара Сергеевна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 18л.
222242
   Болгарская академическая книга : каталог издания Болгарской Академии наук и сельскохозяйственной академии им. Г. Димитрова. 1973. – София : Издательство Болгарской Академии наук, 1974. – 121 с. – (Болгарская Академия наук. Издательство)
222243
   Болгарская академическая книга : каталог изданий Болгарской Академии наук и сельскохозяйственной академии им. Г. Димитрова. 1974. – София : Издательство Болгарской Академии наук, 1975. – 117 с. – (Болгарская Академия наук. Издательство)
222244
   Болгарская академическая книга : каталог издания Болгарской Академии наук и сельскохозяйственной академии им. Г. Димитрова. 1975. – София : Издательство Болгарской Академии наук, 1976. – 131 с. – (Болгарская Академия наук. Издательство)
222245
  Божков С. Болгарская Академия наук : краткий очерк 1869-1969 / С. Божков. – София : Болгарская Академия наук, 1969. – 200 с. : ил.
222246
   Болгарская Академия Наук : справочник. – София : Издательство болгарской АН, 1969. – 106 с.
222247
   Болгарская Академия Наук : справочник : посвящается 115-летию со дня основания БАН. – София, 1984. – 95 с.
222248
   Болгарская Академия Наук.. – София, 1969. – 106с.
222249
  Колесник Валентина Александровна Болгарская антропонимия юга Украины : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Колесник Валентина Александровна; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1984. – 16л.
222250
  Томов Е. Болгарская графика / Е. Томов. – София, 1956. – 79с.
222251
   Болгарская деревня по пути кооперирования. – София : Издательство литературы на иностранных языках, 1959. – 74 с.
222252
   Болгарская коммунистическа партия, Съезд 12-й. Резолюция Двенадцатого съезда Болгарской коммунистичесой партии в с вязи с 25-летием апрельского Пленума ЦК БКП 1956 года : 2 апреля 1981 / Болгарская коммунистическа партия, Съезд 12-й. – София : София Пресс, 1981. – 20 с.
222253
  Черний А.И. Болгарская коммунистическая партия - организатор социалистического соревнования в промышленности (1948-1958) / А.И. Черний. – Львов, 1979. – 135с.
222254
  Черний А.И. Болгарская коммунистическая партия в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1948-1958 гг.) / А.И. Черний. – Киев, 1976. – 152с.
222255
  Кузнецов С.А. Болгарская Коммунистическая партия в борьбе за социалистическую индустриализацию страны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецов С.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
222256
  Баров Н.С. Болгарская Коммунистическая партия в период нового подъема антифашисткого дивжения в Болгарии /1929-1935 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Баров Н.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1959. – 47л.
222257
  Ананиев Д. Болгарская коммунистическая партия и самоуправление : Ананиев Д. / Д. Ананиев. – София : София Пресс, 1989. – 89 с.
222258
   Болгарская коммунистическая партия. 12-й съезд Болгарской коммунистической партии : София, 31 марта - 4 апреля 1981 года / Болгарская коммунистическая партия. Съезд, 12-й. – Москва : Политиздат, 1982. – 240 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
222259
   Болгарская коммунистическая партия. 13 съезд София 2-5 апреля 1986 г.. – Москва, 1987. – 304с.
222260
  Андреев В.Д. Болгарская литература : хрестоматия : [учеб. пособ. для филол. спец. вузов] / сост. В.Д. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 391, [1] с.
222261
  Файнгелеринт Д.И. Болгарская литература за 50 лет / Д.И. Файнгелеринт. – Калинин, 1974. – 164 с.
222262
  Марков Д.Ф. Болгарская литература наших дней / Д.Ф. Марков. – М., 1969. – 176с.
222263
  Умикян А. Болгарская литература. Библиограф. указ. / А. Умикян, В. Шор. – Л., 1948. – 117с.
222264
  Щепкина М.В. Болгарская миниатюра XIV века / М.В. Щепкина. – Москва : Искусство, 1963. – 248 с.
222265
  Генов Ц. Болгарская молодежь в устремлении к будущему. / Ц. Генов. – София, 1962. – 68с.
222266
  Илюхин Н.В. Болгарская Народная армия / Н.В. Илюхин. – Москва, 1963. – 88с.
222267
   Болгарская народная поэзия. – Москва : ГИХЛ, 1944. – 136 с.
222268
   Болгарская народная поэзия : избр. произведения. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 240 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 234 (14 назв.)
222269
  Гандев Х. Болгарская народность в 15 веке / Х. Гандев. – София, 1987. – 311с.
222270
   Болгарская поэзия : антология : в 2-х т. : пер. с болг. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека болгарской литературы)
Т. 1. – 1970. – 335 с.
222271
   Болгарская поэзия : антология : в 2-х т. : пер. с болг. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека болгарской литературы)
Т. 2. – 1970. – 383 с.
222272
   Болгарская поэзия = Българска поезия : 20 в. – Москва : Художественная литература, 1982. – 599 с. – (Европейская поэзия)
222273
  Марков Д.Ф. Болгарская поэзия первой четверти ХХ века / Д.Ф. Марков. – М., 1959. – 288с.
222274
  Владимирская В.И. Болгарская рабочая социал-демократическая партия (тесняков) в период первой мировой империалистической войны 1914-1918 гг. : Автореф... кандид. ист.наук: / Владимирская В.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 1952. – 14 с.
222275
   Болгарская рукописная книга X-XVIII в. : rfnfkju. – София : Изложба, 1978. – 116 с.
222276
   Болгарская русистика. – София : Славяни. – ISSN 0323-9160
1/2. – 2003
222277
   Болгарская русистика. – София : Slaviany. – ISSN 0323-9160
1/2. – 2006
222278
   Болгарская художественная литература : рекомендательный указатель. – Ленинград : [Б. и.], 1949. – 40 с. : портр.
222279
  Кадеев В.И. Болгарские дневники / В.И. Кадеев. – Харків, 2000. – 152с. – ISBN 966-733-09-8
222280
  Фролова М.М. Болгарские книги в собрании А.Д. Черткова: к 150-летию Чертковской библиотеки // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 62-70. – ISSN 0132-1366
222281
  Державин Н.С. Болгарские колонии в России / Н.С. Державин. – Петроград : Типография А. Смолинский
Т. 2 : Язык. 1. Обзор говоров. 2. Общие итоги, выводы и наблюдения. 3. Тексты. С приложением диалектической карты. – 1915. – XVI c., 523 с., 94 с., XIV с.
222282
  Попов Г.Н. Болгарские коммунисты в борьбе за осуществление культурной революции. / Г.Н. Попов. – Х, 1966. – 232с.
222283
  Новгородова Н.А. Болгарские народные гайдуцеие песни : Автореф... канд. филол.наук: / Новгородова Н. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 17л.
222284
  Ерема Анатолий Васильевич Болгарские народные загадки: Историко-функциональные особенности и поэтика : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Ерема Анатолий Васильевич; АН БССР. Ин-т искусствоведени, этнографии и фольклора. – М., 1990. – 20л.
222285
   Болгарские народные сказки. – Москва : ГИХЛ, 1951. – 272 с. : цвет. ил. на вкл. л.
222286
   Болгарские народные сказки. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 208 с. – (Массовая серия)
222287
  Шнитман А.М. Болгарские переводы марксистской литературы 90-х годов XIX столетия и группа "Освобождение труда" / А.М. Шнитман. – Мурманск, 1959. – 33-68с.
222288
   Болгарские повести и рассказы 19-20 вв. : в 2-х т. : пер. с болгарского. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1953. – 512 с.
222289
   Болгарские повести и рассказы 19-20 вв. : в 2-х т. : пер. с болгарского. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1953. – 548 с.
222290
   Болгарские поэты : стихотворения и поэмы. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 312 с.
222291
   Болгарские рассказы. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 169 с. : ил.
222292
   Болгарские рассказы. – Москва : Правда, 1948. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 23)
222293
   Болгарские рассказы. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1949. – 128 с. : ил.
222294
   Болгарские рассказы.. – Москва : Военное издательство, 1948. – 65 с.
222295
   Болгарские стенды - для души и тела : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 32-33 : Фото
222296
  Курчавов И.Ф. Болгарские этюды / И.Ф. Курчавов. – М, 1989. – 301с.
222297
  Архангельский А. Болгарский "песнивець" 1337 года. "Похвала" и отрывок псалтырного текста / Архангельский А. – [б. г.] : [б. и.], 1897. – С. 786-794. – Извлечено из т. II-го (1897 г.) кн. 3-й Известий Отд. русского языка и словесности имп. Акад. наук
222298
   Болгарский детектив : сборник. – Киев : УСХА, 1989. – 408 c. – Содержание: Оговор/П. Вежинов; Инспектор и ночь/Б. Райнов; Спящая красавица/А. Гуляшки; Опалы для Нефертити/П. Бобев. – ISBN 5-7987-0113-1


  Содержание: Оговор / П. Вежинов; Инспектор и ночь / Б. Райнов; Спящая красавица / А. Гуляшки; Опалы для Нефертити / П. Бобев
222299
   Болгарский детектив : Сборник. – Киев : УСХА, 1990. – 408c. – ISBN 5-7987-0113-1
222300
   Болгарский дипломатический обзор. – София. – ISSN 1311-929X
Год 5, N 3(38 вып.). – 2005. – + 1 брошура. – Приложение: Одухотворенная глина/Димитр Овчаров. София, 2005
222301
   Болгарский дипломатический обзор. – София. – ISSN 1311-929X
Год 5, N 1(36 вып.). – 2005. – + 1 брошура. – Приложение: Болгарский оперный миф/ Магдалена Манолова. София, 2005
222302
   Болгарский дипломатический обзор. – София. – ISSN 1311-929X
Год 5, N 5(40 вып.). – 2005. – + 1 брошура. – Приложение: Хроника священного города Перперикона/Николай Овчаров. София, 2005
222303
   Болгарский дипломатический обзор. – София. – ISSN 1311-929X
Год 5, N 2(37 вып.). – 2005. – + 1 брошура. – Специальное приложение: Болгария - очарование внезапной красоты, София, 2005
222304
   Болгарский дипломатический обзор. – София. – ISSN 1311-929X
Год 5, N 4(39 вып,). – 2005. – + 1 брошура. – Приложение: Путь Болгарии в Европейский Союз, София, 2005
222305
   Болгарский ежегодник = Болгарський щорічник=Бьолгарски годишник. – Киев : [Б .и. ]. – ISBN 966-7486-00-1
Т. 3. – 1998. – 310 с.
222306
  Крапивин А.В. Болгарский земледельческий народный союз в политической борьбе первой четверти ХХ ст. : Дис... докт. истор.наук: 07.00.02 / Крапивин А.В.; МВ Украины. Донецкий гос.унив. – Донецк, 1996. – 395л. – Бібліогр.:л.368-395
222307
  Швачко С.С. Болгарский земледельческий народный союз и его эволюция. : Автореф... Канд.ист.наук: / Швачко С.С.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – Махачкала, 1958. – 27л.
222308
  Венедиктов Г.К. Болгарский литературный язык эпохи Возрождения / Г.К. Венедиктов. – Москва, 1990. – 204с.
222309
   Болгарский народ в борьбе за социализм : сборник статей. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 228 с.
222310
  Валев Л.Б. Болгарский народ в борьбе против фашизма / Л.Б. Валев. – Москва, 1964. – 372с.
222311
  Улунян А.А. Болгарский народ и русско-турецкая война 1877-1878 гг. / А.А. Улунян. – М., 1971. – 205с.
222312
  Бочаров Д. Болгарский народ строит социализм / Д. Бочаров. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 112 с. : ил.
222313
  Манолова М. Болгарский оперный миф // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 1(36 вып.). – ISSN 1311-929X
222314
   Болгарский рассказ : пер. с болгарского. – Москва : Художественная литература, 1972. – 463 с. – (Библиотека болгарской литературы)
222315
  Сидельников С.И. Болгарский революционный Центральный Комитет / С.И. Сидельников. – Харьков, 1970. – 176 с.
222316
   Болгарский Светлин // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 5. – С. 21-26.
222317
  Державин К.Н. Болгарский театр / К.Н. Державин. – Москва-Л., 1950. – 460с.
222318
  Каракостов С. Болгарский театр / С. Каракостов. – София, 1982. – 571с.
222319
  Тука Тина Болгарский туризм в спорных цифрах // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 62-64 : фото
222320
   Болгарский юмор. : [сборник. – Ленинград : Искусство ; Ленинградское отделение, 1971. – 143 с. : ил.
222321
  Безикович Е.И. Болгарский язык : учебник для вузов / Безикович Е.И., Гордова-Рыбальченко Т.П. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1957. – 536 с.
222322
  Захаревич Е.А. Болгарский язык / Е.А. Захаревич, Г.В. Крылова. – Л., 1968. – 146с.
222323
  Норман Б.Ю. Болгарский язык / Б.Ю. Норман. – Минск : БГУ, 1980. – 288с.
222324
  Пашов Петр Болгарский язык : (учебник для иностранцев) / Петр Пашов, Христо Пырвев, Василка Радева. – София : Наука и искусство, 1986. – 493 с.
222325
  Карпов В.А. Болгарский язык : учеб. пособ. для студ. вечерней и заочной форм обучения филол. ф-тов ун-тов / В.А. Карпов. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 104 с. – (Языки народов мира). – ISBN 978-5-382-00129-6
222326
  Булаховский Л.А. Болгарский язык как источник для реконструкции древнейшей славянской акцентологической системы / Л.А. Булаховский. – Москва, 1958. – 48с.
222327
  Карпов В.А. Болгарский язык: (Учеб. пособие для студентов веч. и заоч. форм обучения филол. фак. ун-тов). / В.А. Карпов. – Минск, 1983. – 96с.
222328
  Денчев К. Болгарско-российские энергетические отношения: история и современность // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 34-47. – ISSN 0130-3864


  Диалог между Болгарией и Россией по энергетическим вопросам не прекращается со времени падения СССР и распада мировой системы социализма. Взаимный экономический интерес подталкивал Болгарию и Россию к энергетическому партнерству. Если Россия для ...
222329
  Павлова Р. Болгарско-русские и русско-болгарские языковые связи / Р. Павлова. – София, 1979. – 224с.
222330
  Артюхов М.Г. Болгарско-русский военный словарь / сост. Артюхов М.Г., Мильцекоров И.И., Рашитов М.М. – Москва : Военгиз М-ва Обороны СССР, 1966. – 528 с.
222331
  Ваховский А. Болгарско-русский и русско-болгарский словарь по деталям машин / А. Ваховский, С. Манчева. – Москва, 1970. – 352с.
222332
   Болгарско-русский политехнический словарь : около 37000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 560 с.
222333
   Болгарско-русский политехнический словарь : Около 50000 терминов. – Москва-София : Русский язык, 1975. – 672с.
222334
  Григорова А. Болгарско-русский разговорник для туристов / А. Григорова, В. Зотов. – Москва, 1979. – 227с.
222335
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь = Българско-руски речник : около 58 000 слов / С.Б. Бернштейн, Т.С. Луканов, Е.П. Тинева ; под общ. ред. Н.С. Державина. – Москва : ГИЗ иностранных и национальных словарей, 1947. – 768 с. – Парал. тит. л. на болгарском языке
222336
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь = Българско-руски речник : содержит 30 000 слов / С.Б. Бернштейн. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1947. – 768с. – Парал. тит. л. на болгарском языке
222337
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь : около 45 000 слов / сост.: С.Б. Бернштейн. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953. – 887 с. – Библиогр.: с. 4-5, 886
222338
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь = Българско-руски речник : около 58 000 слов / С.Б. Бернштейн. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1975. – 768 с. – Библиогр.: с. 6 и с. 768
222339
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь = Българско-русски речник : около 58 000 слов / С.Б. Бернштейн. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 768 с. – Библиогр.: с. 768
222340
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь. = Българско-руски речник : Около 58 000 слов / С.Б. Бернштейн. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 768с. – Парал. тит. л. на болгарском языке
222341
  Кошелев А.К. Болгарско-русский фразеологический словарь / А.К. Кошелев, М.А. Леонидова. – Москва, 1974. – 635 с.
222342
   Болгарско-русский электротехнический словарь : Около 17000терминов. – Москва-София : Техника, 1977. – 352с.
222343
  Державин Н.С. Болгарско-Сербские взаимоотношения и македонский вопрос / Н.С. Державин. – С.-Петербург : Типография А. Смолинский, 1914. – 132 с., [1] с.
222344
  Натан Ж. Болгарское возрождение / Ж. Натан. – М, 1948. – 318с.
222345
  Натан Ж. Болгарское возрождение / Ж. Натан. – М, 1949. – 319с.
222346
  Ефимов А.М. Болгарское городище / А.М. Ефимов. – Казань, 1956. – 17 с.
222347
   Болгарское декоративно-прикладное искусство : текстиль, керамика, дерево, ювелир. изделия, кожа : кат. выст. : Дни болг. культуры в СССР : [пер. с болг.]. – Москва : Советский художник, 1986. – [23] с. : в основном ил.
222348
  Овсяный Н.Р. Болгарское ополчение и земское войско : К истории гражд. управления и оккупации в Болгарии в 1877-78-79 гг. / Ген.-майор Н.Р. Овсяный. – Санкт-Петербург : Изд. Воен.-ист. комис. Гл. штаба, 1904. – [4], 176, XLIX с., 1 л. портр.
222349
  Ращев С. Болгарское Черноморье / С. Ращев. – София, 1968. – 96с.
222350
  Каковкіна О.М. Болгарська діаспора України як чинник українско-болгарських відносин у XX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 236-252. – ISBN 978-966-551-322-3
222351
  Коч С.В. Болгарська етнокультурна група Одеси: досвід соціокультурної адаптації / С.В. Коч, Г.М. Стоянова // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 128-135. – ISSN 2218-0567
222352
  Кропівін О.В. Болгарська землеробська народна спілка у політичній боротьбі першої черті ХХ століття : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.02 / Кропівін О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
222353
  Бірюк А. Болгарська література в Україні: історія та сучасний стан // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 48-58. – ISSN 2224-9516
222354
  Павленко В. Болгарська меншина в Україні. 20-30-і рр. XX ст. // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
222355
  Стоянов І.А. Болгарська мова (- мова, що належить до південної групи слав"янських мов) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 224-226. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
222356
  Михайлов М.М. Болгарська музична культура / М.М. Михайлов. – К, 1963. – 48с.
222357
  Тертична А. Болгарська національна меншина в Україні в українсько-болгарських відносинах // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 520-538. – ISBN 978-617-7631-10-0
222358
  Захаржевська В.О. Болгарська революційна поезія 30-х - початку 40-х років ХХ ст. / В.О. Захаржевська. – Київ, 1971. – 227с.
222359
   Болгарська сільськогосподарська книга у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1903-2006 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажчик / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала, Л.М. Татарчук та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : Національна наукова сільськогосподарська бібліотека, 2017. – 104, [1] с. – Сер. засновано у 2009 р. - Текст укр., болгар. – (Бібліографічна серія "Іноземна сільськогосподарська книга у фондах ННСГБ НААН та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю України" ; Кн. 8)
222360
  Самойленко Н.І. Болгарська тематика на сторінках "Українського історичного журналу" (1985-1991 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 40-42. – ISBN 978-966-493-676-4
222361
  Великій А. Болгарська теорія // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Серпень [№] 16. – С. 6


  Болгарська теорія походження духовенства і єрархії в Україні.
222362
  Стаменова А. Болгарська україністика: історія, сучасність, перспективи розвитку // Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / "Драгоманівські студії", міжнар. наук. конф. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – С. 162-167. – ISSN 1314-927Х
222363
  Узунов С. Болгарська унiверситетська українiстика в iнтернет-просторi // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 85-90. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  Стаття представляє створення проекту інтернет-сторінки "Українська філологія" і її реальне втілення в життя. Безперечною є необхідність у подібному віртуальному просторі, що об"єднує зацікавлених Україною і укр. мовою в Болгарії. Коротко представлені ...
222364
  Огієнко І.С. Болгарська фольклористика і етнологія кінця XX - початку XXI століття // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 248-257. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено опису діяльності Інституту етнології та фольклористики з етнографічним музеєм Болгарської академії наук з кінця XX ст. до сьогодні. Описано структуру Інституту, виокремлено основні напрямки діяльності, актуальну проблематику і ...
222365
  Карацуба М.Ю. Болгарське баладознавство в контексті дослідження жанру слов"янської балади // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – C. 131-142. – ISBN 966-02-2984-4
222366
  Свириденко В.О. Болгарське Відродження як "місце пам"яті" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1119. – С. 55-62. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 18). – ISSN 2227-6505
222367
  Калініченко В.А. Болгарське військо у битві при Булгарофігоні 896 р.: структурний аналіз // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 118-121. – ISBN 978-617-578-222-4
222368
  Лащенко С. Болгарське гроно в бессарабській мозаїці // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 4. – ISSN 2519-4429
222369
  Марченко О. Болгарське національне відродження в джерелах XVII - XVIII ст. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 161-167. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
222370
  Степовик Д.В. Болгарське образотворче мистецтво / Д.В. Степовик. – К., 1978. – 256с.
222371
  Пелешенко Ю. Болгарський вплив на українську літературу в добу пізнього Середньовіччя (друга половина XIV - перша половина XVI ст.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 25-32. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто вплив болгарської книжності, словесності та релігійно-філософських течій на українську літературу в добу пізнього Середньовіччя. Показано, що у другій пол. 14 - першій пол. 16 ст. більшість пам"яток візантійської літератури перейшла ...
222372
   Болгарський гумор і сатира : [збірник]. – Київ : Дніпро, 1974. – 311 с. : іл.
222373
  Лахижа М.І. Болгарський досвід становлення та поглиблення відносин з Європейським Союзом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 93-96
222374
  Матицин О.І. Болгарський ісихазм та його зв"язок з українською богословсько-естетичною традицією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію розвитку ісихазму. Досліджено основні духовно-естетичні поняття ісихазму. Проаналізовано взаємозв"язок візантійського та південнослов"янського ісихазму з давньоруською та українською богословсько-естетичними традиціями. Рассмотрено ...
222375
  Нахум С. Болгарський письменник Светослав Нахум: "Я готовий долучитися до лав добровольців Збройних сил України" / записала Анна Багряна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 19
222376
  Конєва Я. Болгарський поет Стоян Бакарджиєв - перекладач творів Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 376-382. – ISBN 978-966-600-487-4
222377
  Станоєв Станой Болгарський політичний анекдот у постсоціалістичному періоді / пер. І. Стоянова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 95-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
222378
  Сайковська О. Болгарський постмодернізм: витоки та характерні риси // Одеська болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса, 2014. – № 11/12 (2013-2014). – С. 102-109
222379
  Сідєльніков С.І. Болгарський революціонер Георгій Раковський / С.І. Сідєльніков. – Х, 1959. – 175с.
222380
  Кавушевська Я.В. Болгарський символізм у слов"янському контексті // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 122-139. – ISBN 966-8474-34-1
222381
  Боровський О. Болгарські "перці". У Болгарії відбулися вже треті за цей рік парламентські вибори плюс вибори президента // Україна молода. – Київ, 2021. – 16-17 листопада (№ 120/121)
222382
  Колесник В.О. Болгарські говірки в Україні = Българските говори в Украйна : у 20 т. / Валентина Колесник. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-514-1
Т. 8 : Говірка болгар с. Городнього (Чийшія), Бессарабія : словник. – 2019. – 681, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Обкл. та тит. укр., болг.
222383
  Георгієва С.І. Болгарські говірки в Україні: еволюція досліджень // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 29-36. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто етапи дослідження болгарських переселенських говірок в Україні з ХІХ по ХХІ ст. Болгарські переселенські говірки упродовж тривалого часу залишаються предметом уважного вивчення в дескриптивному, лінгвогеографічному, зіставному, ...
222384
  Філіпенко А. Болгарські зустрічі / А. Філіпенко. – К, 1954. – 64с.
222385
  Малаш О. Болгарські назви рослин: лінгвокультурний вимір / Олександра Малаш ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-216. – ISBN 978-966-489-551-1
222386
  Малаш О.В. Болгарські назви рослин: походження, семантика, символіка / Олександра Малаш ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2021. – 200, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 170-188. – (Проєкт "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1827-3
222387
   Болгарські народні казки. – Київ : Веселка, 1988. – 184 с. : іл.
222388
  Малаш О.В. Болгарські народні назви рослин: етнокультурний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 124-130. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
222389
   Болгарські оповідання. – Київ : Молодь, 1950. – 120 с. : іл.
222390
   Болгарські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1973. – 143 с. : іл. – (Мудрість народна ; Зб. 7)
222391
  Горпинич В.О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконіі Бердянщини : монографія / В.О. Горпинич ; МОНУ ; Дніпропетр. нац.. ун-т ім. Олеся Гончара ; НДЛабораторія фольклору, говорів і літ. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2010. – 320 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 35). – ISBN 978-966-8050-66-4
222392
  Пачева М. Болгарські села Північного Приазов"я у 1941-1943 роках: німецька окупація в етнічному вимірі // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С . 141-154. – ISSN 1998-4634


  Аналізу піддано політику окупаційної німецької влади стосовно жителів болгарських сіл Північного Приазов"я. Виявлено, що й у рідному селі, і на примусових роботах у Німеччині, місцеві болгари не мали помітних преференцій за національною ознакою ...
222393
   Болгарські смішинки : [збірник. – Київ : Дніпро, 1969. – 94 с. : іл.
222394
   Болгарські смішинки : нар. гумор : [збірник]. – 2-е вид, перероб. й доп. – Київ : Дніпро, 1984. – 157 с. : іл.
222395
   Болгарські смішинки : прислів"я, афоризми, анекдоти, гуморески : [збірник]. – 3-тє вид., перероб. й допов. – Київ : Дніпро, 1990. – 315, [2] с. : іл. – ISBN 5-308-00728-4
222396
  Іванова Міглена Болгарські хіп-хоп графіті / пер. І. Стоянова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 106-107. – ISSN 0130-6936
222397
  Гончар Б.М. Болгарсько-сербський союз 1912 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 136. – ISBN 966-316-039-X
222398
  Огієнко І.С. Болгарсько-турецький білінгвізм і його наслідки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 14-20. – Бібліогр.: с. 6; 14 поз.
222399
  Стоянов І.А. Болгарсько-український словник : Близько 43 000 слів / І.А. Стоянов, О.Р. Чмир. – К. : Наукова думка, 1988. – 776с. – ISBN 5-12-000152-1
222400
  Шпик І. Болгарсько-українські книжково-літературні зв"язки та взаємовпливи (остання чверть ХІV - перша половина ХVI) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 37-67. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
222401
  Іванова Г. Болгарсько-українські літературні паралелі у творчості белетриста Івана Давидкова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 47-62. – ISSN 0869-3595
222402
  Корній Лідія Болгарсько-українські музичні зв"язки : болгарський наспів в українських нотолінійних ірмолоях XVI-XVII ст. // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 308-320. – ISBN 978-966-02-4860-1
222403
  Червенков Н. Болгары - музыкальные деятели Республики Молдова // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 100-107. – ISSN 2218-0567


  В этой статье рассматривается вклад бессарабских болгар, выходцев из Молдовы и Украины, в формирование музыкального наследия Молдовы и его продвижение по всему миру. Особое внимание уделяется формированию таких личностей из области, как Ана ...
222404
  Каранфилов Е. Болгары / Е. Каранфилов. – София, 1974. – 160с.
222405
  Каранфилов Е. Болгары / Е. Каранфилов. – София, 1979. – 160с.
222406
  Станчев М. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ = The bulgarians in the Russian Empire, the Soviet Union, the Baltic States and FSU States / Михаил Станчев ; Центр болгаристики и балкан. исслед. им. М. Дринова Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина, Каф. новой и новейшей истории, Конгр. болгар Украины. – Харьков : Контраст. – ISBN 978-617-7405-01-5
Т. 2 : Биографическая энциклопедия = Biographical encyclopedia. – 2016. – 591, [1] с. – Данные тит. л. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 576-588 в конце ст. и в подстроч. примеч.
222407
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех:история, публицистика, литература, наука. Спецвыпуск. – Одесса, 2004-
№ 1. – 2004
222408
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех:история, публицистика. литература, наука. – Одесса, 2004-
№ 2. – 2004
222409
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех: история, публицистика, литература, наука. – Одесса, 2004-
№ 1. – 2005
222410
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех: история, публицистика, литература, наука. – Одесса, 2004-
№ 4. – 2005
222411
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех: история, публицистика, литература, наука. – Одесса, 2004-
№ 1. – 2006
222412
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех: история, публицистика, литература, наука. – Одесса, 2004-
№ 2. – 2006
222413
  Макарова И.Ф. Болгары и ососбенности межэтнического взаимодействия на территории восточной Румелии в эпоху османского владычества (XV - XVII вв.) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 163-175. – ISSN 0869-5415
222414
  Садиков Е. Болгары и русские // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 88-101. – ISSN 0130-9625
222415
  Голубовский П.В. Болгары и хазары, восточные соседи Руси при Владимире Св. : (историко-этнографический очерк) / П. Голубовский. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 43 с. – Отд. оттиск: Киевская старина
222416
  Степанов Ц.Й. Болгары и христианство до 864 года : историографический ракурс (1989-2009) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0132-1366
222417
   Болгары и чуваши : [сб. ст.]. – Чебоксары : НИИ языка, литературы, истории и экономики, 1984. – 159 с. – Библиогр. с. 155-156, библиогр. в примеч. в конце ст.
222418
  Каравелов Л. Болгары старого времени / Л. Каравелов. – М, 1950. – 96с.
222419
  Каравелов Л. Болгары старого времени / Л. Каравелов. – М, 1977. – 142с.
222420
   Болгары старого времени : повести. – Москва : Правда, 1983. – 480 с.
222421
  Забунов И.Д. Болгары юга России и национальное болгарское возрождение. / И.Д. Забунов. – Кишинев, 1981. – 160с.
222422
  Леонтьева А.А. Болгаская османистика XX - начала XXI в.: становление и развитие научной дисциплины // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – 409-414. – ISSN 2218-0567
222423
   Болградската гимназия : сборник на случай 135 години от основаннегой. – София : "Васил Априлов", 1993. – 288 с.
222424
  Дунаева Е.А. Болдино / Е.А. Дунаева. – Москва, 1951. – 144с.
222425
  Кезина Т.Н. Болдино : Путеводитель / Т.Н. Кезина. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1989. – 108 с.
222426
  Саввин Н.А. Болдино и А.С.Пушкин / Н.А. Саввин. – Нижний Новгород, 1929. – 51с.
222427
   Болдино.Осень 1830 : фотолит. композиция. – Москва : Планета, 1989. – 591 с. : ил. – ISBN 5-85250-093-3


  Содерж.: Кн. включает стихотворения, поэмы, маленькие трагедии, сказки, повести, критич. ст., эпиграммы, письма А.С. Пушкина, воспоминания современников, документы эпохи, письма, ил. рассказы о жизни поэта в Болдине.
222428
   Болдино.Осень 1830 : фотолит. композиция. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Москва : Планета, 1990. – 591 с. : ил., цв. ил. – ISBN 5-85250-093-3


  Содерж.: Кн. включает стихотворения, поэмы, маленькие трагедии, сказки, повести, критич. ст., эпиграммы, письма А.С. Пушкина, воспоминания современников, документы эпохи, письма, ил. рассказы о жизни поэта в Болдине
222429
  Калинин В.С. Болдино: альбом акварелей и монотипий / В.С. Калинин. – Горький, 1975. – 28с.
222430
  Грехнев В.А. Болдинская лирика А.С. Пушкина, 1830 г. / В.А. Грехнев. – 2-е изд. – Горький, 1980. – 159с.
222431
  Грехнев В.А. Болдинская лирика А.С. Пушкина, 1830 год / В.А. Грехнев. – Горький, 1977. – 192с.
222432
  Орлов С.А. Болдинская осень : Очерк / С. А. Орлов. – Горький : Горьков. кн. изд–во, 1962. – 72 с. : фот.


  В книге затронуты все аспекты темы «А. С. Пушкин и Нижегородский край».
222433
  Пушкин А.С. Болдинская осень / А.С. Пушкин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 446с.
222434
  Пушкин А.С. Болдинская осень / А.С. Пушкин. – М, 1982. – 426с.
222435
   Болдинские рисунки А.С. Пушкина, 1830 год. : Альбом. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1976. – 63 с.
222436
   Болдинские рисунки А.С. Пушкина, 1830.1833,1834. – [2-е изд., доп.]. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1988. – [77] с. : ил. – ISBN 5-7420-0074-X
222437
   Болдинские чтения / [редкол.: М.П. Алексеев и др.] ; Большеболдин. музей-заповедник А.С. Пушкина, Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1976. – 175 с.
222438
   Болдинские чтения / Музей-заповедник А.С. Пушкина (Б. Болдино) ; Горьковский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1977. – 160 с.
222439
   Болдинские чтения : [сб. статей] / Болдин. музей-заповедник А.С. Пушкина, Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского ; [редкол.: М.П. Алексеева и др.]. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1980. – 191 с. : ил.
222440
   Болдинские чтения : [материалы] / Музей-заповедник А.С. Пушкина в с. Б. Болдино, Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1981. – 192 с.
222441
   Болдинские чтения : [материалы] / Музей-заповедник А.С. Пушкина в с. Б. Болдине, Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1982. – 190 с.
222442
   Болдинские чтения / [редкол.: Н.А. Борисова, В.А. Грехнев, Г.Н. Золотухин и др.] ; Музей-заповедник А.С. Пушкина в с. Б. Болдине, Горьковский гос. ун-т. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1983. – 190 с.
222443
   Болдинские чтения : [материалы докл., 1983 г.] / Музей-заповедник А.С. Пушкина в с. Б. Болдине, Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 189 с.
222444
   Болдинские чтения : [сборник] / Музей-заповедник А.С. Пушкина в с. Б. Болдине; Горьковский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского ; редкол.: Г.В. Москвичева (отв. ред.) [и др.]. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1986. – 173, [2] с.
222445
   Болдинские чтения / Музей-заповедник А.С. Пушкина в с. Б. Болдино, Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского ; отв. ред. Г.В. Москвичева. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1987. – 272 с.
222446
   Болдинские чтения / Музей-заповедник А.С. Пушкина в с. Б. Болдине ; Горьковский гос. ун-т. ; редкол.: Н.А. Борисова [и др.]. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1988. – 191 с.
222447
   Болдинские чтения : [материалы, 1988 г.] / Музей-заповедник А.С. Пушкина в с. Б. Болдино, Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1990. – 195, [2] с. – ISBN 5-7420-0311-0
222448
  Гукасова А.Г. Болдинский период в творчестве А.С.Пушкина / А.Г. Гукасова. – Москва, 1973. – 303с.
222449
  Стоянов І.А. Болдирев Ростислав Васильович (- мовознавець) / І.А. Стоянов, К.Ф. Шульжук // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 229-230. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
222450
   Болдирев Ростислав Васильович (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 50. – ISBN 978-966-933-054-3
222451
   Болдирєв Ростислав Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 42. – ISBN 978-966-439-754-1
222452
   Болдирєва Наталія Олександрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 13
222453
   Болдирєва Ольга Юріївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 14
222454
  Протасова О.І. Болеани G-просторів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.08 - математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Протасова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 132л. – Бібліогр.: л.128-132
222455
  Протасова О.І. Болеани G-просторів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.08 / Протасова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
222456
  Фомичев Н.А. Болевой порог / Н.А. Фомичев. – М., 1976. – 254с.
222457
  Жиганов Б.С. Болевой прием / Б.С. Жиганов. – Новосибирск, 1973. – 143с.
222458
   Болевой синдром. – Ленинград : Медицина, Ленинградское отделение, 1990. – 333, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 320-329. – ISBN 5-225-01342-2
222459
  Танцюра Л.Д. Болевой синдром у новорожденных. Часть ІІ. Фармакологические методы обезболивания // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 111-117. – ISSN 2226-1230
222460
  Балл Г.А. Болевые точки : роман / Г.А. Балл. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368 с.
222461
   Более 200 причин для использования уникальных возможностей авиакомпании Nahn Air 169 : событие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 8-9 (прилож) : Фото
222462
  Губергриц М.М. Более выгодный способ дифференцирования внешних раздражений : Диссертация на степень доктора медицины М.М. Губергрица / цензорами дисс. по поручению Конференции Воеенно-Медицинской Академии, были: акад. И.П. Павлов, проф. М.И. Аствацатуров и доц. Л.А. Орбели. – Петроград, 1917. – 102, [9] с. – Библ. 5 с.
222463
  Шмидт Б.А. Более полувека / Б.А. Шмидт. – Л., 1989. – 173с.
222464
   Более чем достаточно? : оптимистический взгляд на будущее энергетики мира. – Пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 214 с. – Библиогр.: ик.
222465
  Зикмунд В. Болезни - следствие цивилизации? / В. Зикмунд. – Братислава, 1987. – 236с.
222466
  Скрипкин Ю.К. Болезни волос / Ю.К. Скрипкин, Б.М. Дацковский. – Москва, 1989. – 63с.
222467
  Жуков Борис Болезни высокой частоты : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 3 (2822). – С. 114-122 : Фото
222468
  Папоян Ф.А. Болезни гороха и конских бобов в Армении и разработка мероприятий по борьбе с некоторыми из них. : Автореф... Канд.биол.наук: / Папоян Ф.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1966. – 27л.
222469
  Якимов В.Л. Болезни домашних животных, вызываемые простейшими / В.Л. Якимов. – М - Л, 1931. – 864с.
222470
  Сабинецкий В.В. Болезни домашних птиц и их лечение / В.В. Сабинецкий. – Тифлис, 1910. – 56с.
222471
  Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. / Д.Г. Рохлин. – М-Л, 1965. – 304с.
222472
  Пересыпкин В.Ф. Болезни зерновых культур при интенсивных технологиях их возделвывания / В.Ф. Пересыпкин. – М., 1991. – 271с.
222473
  Пересыпкин В.Ф. Болезни зерновых культур. / В.Ф. Пересыпкин. – М., 1979. – 280с.
222474
   Болезни злаковых трав в северо-западной зоне РСФСР : методические указания по инвентаризации болезней. – Ленинград : [Б. и.], 1973. – 192 с. : ил.
222475
  Дэрумс В.Я. Болезни и врачевание в древней Прибалтике / В.Я. Дэрумс. – Рига, 1970. – 199с.
222476
  Белова О.Д. Болезни и вредители картофеля / О.Д. Белова. – Москва : Сельхозгиз, 1962. – 112 с.
222477
   Болезни и вредители культурных растений и методы борьбы с ними : сборник научных трудов. – Новосибирск : НСХИ, 1988. – 88 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
222478
   Болезни и вредители овощных культур и меры борьбы с ними. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Россельхозиздат, 1987. – 206 с. : ил.
222479
  Полтев В.И. Болезни и вредители пчел. Руководство для бригадиров и инструкторов по пчеловодству. / В.И. Полтев. – 2-е изд., пер. и доп. – Л., 1936. – 132с.
222480
   Болезни и вредители растений-интродуцентов. – Москва : Наука, 1990. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 256-259. – ISBN 5-02-004022-3
222481
  Коев Г.В. Болезни и вредители ремонтантной гвоздики / Г.В. Коев, Л.Г. Клешнина. – Кишинёв, 1989. – 99с.
222482
  Горегляд Х.С. Болезни и вредители рыб / Х.С. Горегляд. – М, 1955. – 286с.
222483
   Болезни и вредители сои на юге Дальнего Востока и меры борьбы с ними. – Владивосток : [Б. и.], 1971. – 184 с. – Библиогр. в конце глав
222484
  Коев Г.В. Болезни и вредители хризантем / Г.В. Коев. – Кишинёв, 1988. – 60с.
222485
   Болезни и паразиты в тепловодном рыбном хозяйстве. – Душанбе : Дониш, 1987. – 212 с.
222486
   Болезни и паразиты рыб и водных беспозвоночных Сибири : [Библиографический справочник]. – Томск : Томский университет, 1982. – 82 с.
222487
   Болезни и паразиты рыб Ледовитоморской провинции (в пределах СССР). – Томск : Томский университет, 1979. – 146 с.
222488
  Кирхнер О. Болезни и повреждения наших сельскохозяйственных культурных растений : руководство к распознаванию их и к борьбе с ними для сельских хозяев, садоводов и проч. : пер. с нем изд. "Die Krankheiten und Beschadigungen unserer landwirthschaftlichen Kulturpflanzen von Dr. Oskar Kirchner" с согласия и с доп. автора / Оскар Кирхнер, проф. Королевск. Виртенбергск. акад. в Гогенгейме ; под ред., [с предисл.] и с доп. применительно к России д-ра Хр. Гоби, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. Шредера], 1891. – XII, 632 с. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
222489
  Ишпайкина Е.И. Болезни капусты в Алма-Атинской области и борьба с ними. : Автореф... канд. биолог.наук: / Ишпайкина Е.И.; АН КазССР. Ин-тут ботаники. – Алма-Ата, 1954. – 12л.
222490
  Гаршина Т.Д. Болезни каштана посевного (Castanea sativa Mill.) и меры борьбы с ними в условиях Черноморского побережья Краснодарского края : Автореф... кандидата биол.наук: / Гаршина Т.Д.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1964. – 23л.
222491
  Черемисинов Н.А. Болезни кок-сагыза и меры борьбы с ними. / Н.А. Черемисинов. – Курск, 1950. – 52с.
222492
  Ахмедов С.А. Болезни кормовых бобов и гороха в условиях Нуха-Закатальской зоны Азербайджанской ССР и меры борьбы с главнейшими из них : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедов С.А.; АН АзССР. Ин-т ботаникиим. В.Л.Комарова. – Баку, 1967. – 27л.
222493
  Фиалковская Е.А. Болезни кормовых бобовых и злаковых трав и меры борьбы с ними / Е.А. Фиалковская. – К., 1951. – 36с.
222494
  Кузнецова Н.Г. Болезни коробочек и волокна хлопчатника. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузнецова Н.Г.; Среднеазиатский гос.ун-т. – Ташкент, 1954. – 21л.
222495
  Патерило Г.А. Болезни коры плодовых деревьев / Г.А. Патерило. – Москва, 1964. – 75с.
222496
  Михайлов В.С. Болезни кроликов и первая помощь при заболевании / В.С. Михайлов. – М, 1932. – 40с.
222497
  Бондарцев А.С. Болезни культурных растений и меры борьбы с ними : поле.-огород.-сад / А.С. Бондарцев. – Изд. 2-е, перераб. и значит. доп. – Ленинград : Типография Главного Ботанического Сада, 1927. – VIII, 458 с. : С 426 рисунками в тексте. – (Главный ботанический сад СССР)
222498
  Бондарцев А.С. Болезни культурных растений и меры борьбы с ними : поле.-огород.-сад / А.С. Бондарцев ; Ботанический сад АН СССР. – Изд. 3-е, перераб. и значит. доп. – Москва ; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 600 с. : С 490 рисунками в тексте
222499
  Рибо Т. Болезни личности / Т. Рибо ; пер. с французского. – С.-Петербург : Издание А.Е. Рябченко, 1886. – 247, [1] с.
222500
  Чекалинская Н.И. Болезни люпина в Белорусской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Чекалинская Н.И.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1961. – 19л.
222501
  Изгарышев Н.А. Болезни металлов и средства их сохранения / Н.А. Изгарышев. – М., 1922. – 114с.
222502
  Примак Т.А. Болезни некоторых представителей отряда чешуекрылых и применение микробиологического метода борьбы с ними. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Примак Т.А. ; ХГУ. – Харьков, 1963. – 20 с.
222503
  Тимофеева Е.Р. Болезни непарного шелкопряда и зависимость их от физиологического состояния насекомого. : Автореф... канд. с. х.наук: / Тимофеева Е. Р.; Все. акад. с. х. наук, Всес. ин-т защиты растен. – Ленинград, 1952. – 20 с.
222504
  Ерохина Л.Г. Болезни нервной системы / Л.Г. Ерохина, В.Б. Гельфанд. – Л., 1979. – 351с.
222505
  Лапин Б.А. Болезни обезьян как модели заболеваний человека. / Б.А. Лапин, 1959. – 35с.
222506
  Наумов Н.А. Болезни овощных и садовых растений / Н.А. Наумов. – Москва-Ленинград, 1931. – 382с.
222507
   Болезни органов пищеварения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : "Медицина", 1975. – 688 с.
222508
  Рибо Т. Болезни памяти / Т. Рибо ; пер. с французского ; под ред. А. Черемшанского. – С.-Петербург : [б. и.], 1881. – 118, [3] с.
222509
  Киреев П.М. Болезни пищеварительной системы и печени с патологией в тропических странах / П.М. Киреев. – М., 1979. – 68с.
222510
  Любимова Е.И. Болезни подсолнечника в условиях Молдави и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Любимова Е.И.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1956. – 16л.
222511
  Савельев В.Ф. Болезни початков кукурузы, вызываемые плесневыми грибами на юге Украины и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Савельев В. Ф.; Укр. с. х. акад. – К., 1933. – 23л.
222512
  Щербина А.К. Болезни прудовых рыб / А.К. Щербина. – Москва, 1952. – 207с.
222513
   Болезни птиц. – М, 1952. – 232с.
222514
  Ловчиновская М.Я. Болезни пчел. / М.Я. Ловчиновская. – М-Л, 1954. – 46с.
222515
  Горленко М.В. Болезни пшеницы / М.В. Горленко. – Москва : Сельхозгиз, 1951. – 254 с.
222516
  Ячевский А.А. Болезни растений : (фитопатология) / [А,А. Ячевского]. – [Санкт-Петербург] : Изд. автора
Вып. 1. – 1907. – 48 с.


  На обл. надпись Совинский
222517
  Ячевский А.А. Болезни растений : (фитопатология) / [В.В. Ячевского]. – [Санкт-Петербург] : Изд. автора
Вып. 2. – 1907. – с.49-144


  На обл. надпись Совинский
222518
  Планк Я.Е. Болезни растений : Эпифитотии и борьба с ними / Я.Е. Планк; пер. с англ Н.А.Емельяновой;Под ред. и с предисл.К.М.Степанова. – Москва : Колос, 1966. – 360с.
222519
  Товугийн Пунцаг Болезни растений бассейна рек Орхона и Селенги. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Товугийн Пунцаг; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1968. – 25л.
222520
  Пунцаг Т. Болезни растений бассейна рек Орхона и Селенги. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Пунцаг Т.; МГУ. – М., 1968. – 25л.
222521
   Болезни растений в Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 172 с.
222522
   Болезни растений в Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 172 с.
222523
  Горленко М.В. Болезни растений и внешняя среда / М.В. Горленко. – Москва, 1950. – 120с.
222524
  Неводовский Г.С. Болезни растений, вызывамы растительными организмами и меры борьбы с ними / Г. Неводовский ; [Предисл.: А. Потебня] ; Харьковская Губернская земская управа. Экон. отд. – Харьков : Тип. "Печастня С.П. Яковлева", 1913. – [2], VI, 55 с.


  На обл. дарств. надпись ....1913 VIII
222525
  Емельяненко П. Болезни рыб и способы лечения. / П. Емельяненко. – С.-Пб. – с.
222526
  Ванятинский В.Ф. Болезни рыб. / В.Ф. Ванятинский. – Москва, 1979. – 232с.
222527
  Ляйман Э.М. Болезни рыб. (Курс лекций по болезням рыб). Утвержденно... как учебное пособие для вузов. / Э.М. Ляйман. – М.-Л., 1939. – 344с.
222528
  Ляйман Э.М. Болезни рыб. (Учебник для техникумов рыбной промышленности). / Э.М. Ляйман. – М., 1957. – 260с.
222529
  Ляйман Э.М. Болезни рыб. Практическое руководство для ветеринарных вречей. / Э.М. Ляйман. – М., 1963. – 296с.
222530
   Болезни сельско-хозяйственных наук : В 3-х томах. – Киев : Урожай
Т.3. – 1991. – 206 с.
222531
   Болезни сельскохозяйственных культур : в 3 т. – Киев : Урожай. – ISBN 5-337-00273-2
Т. 1 : Болезни зерновых культур / [В.Ф. Пересыпкин, Н.Н. Кирич, М.П. Лесовой и др.]. – 1989. – 213 с. : ил. – Библиогр.: с. 210-211 (39 назв.)
222532
   Болезни сельскохозяйственных культур : в 3-х т. – Киев : Урожай. – ISBN 5-337-00702-5
Т. 3 : Болезни овощных и плодовых культур. – 1989. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 195-198 (89 назв.)
222533
   Болезни сельскохозяйственных культур : в 3-х т. – Киев : Урожай
Т. 2 : Болезни технических культур и картофеля. – 1990. – 246 с.
222534
   Болезни сельскохозяйственных культур БССР.. – Минск, 1958. – 187с.
222535
  Эриксон Я. Болезни сельскохозяйственных растений / Я. Эриксон. – М.Л., 1929. – 240с.
222536
  Наумов Н.А. Болезни сельскохозяйственных растений / Н.А. Наумов. – М-Л, 1940. – 566с.
222537
  Наумов Н.А. Болезни сельскохозяйственных растений / Н.А. Наумов. – М-Л, 1952. – 664с.
222538
  Репина Н.И. Болезни семян и сеянцев сосны обыкновенной в кокчетавской области и разработка мер борьбы с ними : Автореф... канд. с.х.наук: 06.540 / Репина Н.И.; Уральский лесотехн. ин-т. – Свердловск, 1970. – 18л.
222539
  Семенов А.Я. Болезни семян полевых культур / А.Я. Семенов, В.И. Потлайчук. – Л., 1982. – 128с.
222540
  Софян Л.А. Болезни сеянцев древесных пород и лесокультур северных районов Армянской ССР и меры борьбы с главнейшим из них. : Автореф... канд. биол.наук: / Софян Л.А.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1953. – 20 с.
222541
  Ванин С.И. Болезни сеянцев и семян лесных пород / С.И. Ванин. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1931. – 152с. : С 86 рисунками
222542
   Болезни собак : справочник. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 367, [1] с. : ил. – ISBN 5-10-000658-7
222543
   Болезни собак и кошек. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1989. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 247. – ISBN 5-11-001440-X
222544
  Анкудинов А.М. Болезни сосны и дуба и борьба с ними в питомниках и культурах : сборник работ / А.М. Анкудинов, А.А. Власов, В.Н. Шафранская ; М-во лесн. хоз-ва СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т лесного хоз-ва. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1951. – 132 с.
222545
  Тверской Д.Л. Болезни табака и махорки / Д.Л. Тверской. – Л., 1932. – 56с.
222546
  Васильева В.И. Болезни тополей в условиях БССР : Автореф... канд. биол.наук: / Васильева В.И.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 20л.
222547
  Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла и носа / Ю.М. Овчинников. – Москва, 1988. – 207с.
222548
  Шпизер Р. Болезни электрических машин / Р. Шпизер. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1936. – 209 с.
222549
  Бахур В.Т. Болезнь и больной / Бахур В.Т. – Москва : Знание, 1987. – 48 с. – (Нар. ун-т, Ф-тет здоровья ; № 7)
222550
  Грекова Т.И. Болезнь и смерть - зло или благо?: Взгляд науки и религии / Т.И. Грекова. – Москва, 1983. – 93с.
222551
  Трубецкова Е. Болезнь как способ остранения: "новое зрение" Владимира Набокова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 184-207. – ISSN 0042-8795
222552
  Гасанова Е.В. Болезнь Крона: место лабораторных методов исследования / Е.В. Гасанова, О.Н. Барна, В.С. Пехенько // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 9 (205). – С. 24-28. – ISSN 1997-9894
222553
  Симонов П.В. Болезнь неведения (введение в психофизиологию неврозов) / П.В. Симонов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1968. – 63 с.
222554
  Голобородько С.А. Болезнь Нора: описание случая / С.А. Голобородько, М.И. Криничанская, В.Е. Котлярова // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 61-63. – ISSN 0030-5987
222555
  Альбрехт Бернард Болезнь отступит? .Эксперимент на здоровых // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 130-143 : фото. – ISSN 1029-5828
222556
  Лосев А. Болезнь роста // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 104-106. – ISSN 0235-7089


  Специфика современной внешней политики Бразилии.
222557
  Навашин С.Г. Болезнь сережек березы, 1893
222558
  Семенюк М.П. Болем зупинена мить / М.П. Семенюк. – Дніпропетровськ, 1991. – 54 с.
222559
   Болен - лечись, а здоров - берегись : пословицы, поговорки и изречения. – Баку : Азгиз, 1971. – 96 с. – Библиогр: с. 90-94
222560
  Левитин М.З. Болеро / М.З. Левитин. – Москва, 1983. – 222с.
222561
  Боровков Д. Болеслав I Великий и его внешняя политика // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
222562
  Вербицький П.П. Болеслав Прус : Творчість / П.П. Вербицький. – Харків : Видавництво Харківського унівеситету, 1967. – 252с.
222563
   Болеслав Прус. – Москва, 1972. – 44с.
222564
   Болеслав Прус (1847-1912). – Москва, 1962. – 10с.
222565
  Верба А. Болеслав Прус і Україна // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 225-227
222566
  Гордон И.Б. Боли в области сердца и их патогенез у больных шейным остеохондрозом : Автореф... докт. мед.наук: / Гордон И. Б.; АН СССР, Ин-т физиол. им. Павлова. – Л., 1966. – 26л.
222567
  Маршалл Ф. и Крэйн Д. Боливар / Ф. и Крэйн Д. Маршалл. – Москва, 1944. – 192с.
222568
  Лаврецкий И.Р. Боливар / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1981. – 222с.
222569
  Божич Ю. Боливар не вынес // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 14 (570), 06.04.2018. – С. 28-32. – ISSN 2075-7093


  Что значит для мира поражение социализма в Венесуеле.
222570
  Лаврецкий И.Р. Боливар. 1783-1830 / И.Р. Лаврецкий. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1966. – 208с.
222571
  Пятаков А.Н. Боливарианский и Тихоокеанский альянсы. Два пика интеграционного "марафона" в Латинской Америке в начале XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 25-41. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируются новые интеграционные блоки, созданные в Латинской Америке в начале XXI в. — Боливарианский и Тихоокеанский альянсы. Рассматриваются их текущее состояние и возможные сценарии развития. В ходе исследования автор приходит к выводу, ...
222572
  Пятаков А.Н. Боливарийская международная система: итоги пятилетия и перспективы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 38-51. – ISSN 044-748Х
222573
  Гонсалес Р.Р. Боливия - Прометей Анд. / Р.Р. Гонсалес. – М., 1963. – 336с.
222574
  Галин Ю.П. Боливия / Ю.П. Галин. – М., 1962. – 63с.
222575
  Ливанцев К.Е. Боливия / К.Е. Ливанцев, Ш.И. Видгон. – Л., 1963. – 92с.
222576
  Фадеев Ю.А. Боливия / Ю.А. Фадеев. – М, 1966. – 32с.
222577
  Сашин Г.З. Боливия : Очерк новейшей истории / Г.З. Сашин. – Москва : Мысль, 1976. – 278 с. – Список лит.: с. 268-276
222578
  Константинов О.К. Боливия / О.К. Константинов. – Москва : Мысль, 1979. – 151с.
222579
  Новиков Л.А. Боливия : (Фотоальбом). / Л.А. Новиков, Н.А. Кепко. – Москва, 1988. – 137с.
222580
  Булавин В.И. Боливия. / В.И. Булавин. – Москва : Мысль, 1975. – 63с. – (У карты мира)
222581
  Миронова Марина Боливия. Ведьмы Боливии. Порядочная ведьма // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 60-67 : фото
222582
  Ханиш Вольф Александер Боливия. Как на Марсе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 125-133 : фото. – ISSN 1029-5828
222583
   Боливия. Некоторые аспекты экономического развития. – Москва : [Б. и.], 1971. – 164 с. – Библиогр. в примеч.: с. 158-163
222584
  Шифрин Михаил Боливия. Симон Боливар : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 36-38 : Фото
222585
  Андреев Андрей Боливия. Страна розовых грез // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 86-92 : фото
222586
  Николаева Л. Боливия. Страсти по газу // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 53-62. – ISSN 044-748Х
222587
  Кекритц Ангела Боливия. Флот без моря. Матросы без моря // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
222588
  Морозов В.И. Боливия: борьба за демократию / В.И. Морозов. – М., 1982. – 64с.
222589
  Ващенко Ю.В. Боливия: от "левого поворота" к региональной интеграции // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 42-47. – ISSN 044-748Х


  Автор статьи рассматривает возможные пути развития Боливии в контексте "левого поворота" в Латинской Америке. Анализируются причины, факторы и характерные черты переориентации внешней политики страны на современном этапе.
222590
  Калужская Т.Г. Боливия: тенденции социально-экономического развития / Т.Г. Калужская. – М., 1979. – 224с.
222591
   Боливия: тенденции экономического и социально-политического развития. – Москва : Наука, 1990. – 219, [1] с. – ISBN 5-02-010480-9
222592
  Щербаков В.И. Болид над озером / В.И. Щербаков. – Москва, 1986. – 157с.
222593
  Барг М.А. Болингброк и английское Просвещение
222594
   Болинские чтения.. – Горький, 1983. – 190с.
222595
  Палій Анна Болить супротив днів : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 20-22. – ISSN 0868-4790
222596
  Штонь Г. Болить. Ще й як болить... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 17
222597
   Болиш - як сонце вдень / вірші розшифровувала Любов Снісар // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 19 липня (№ 14). – С. 19


  Володимиру Затуливітру виповнилось би 75.
222598
  Самборський Т. Болі і радощі українського адвоката в 2020 році // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
222599
  Гайдабура В. Болі нашої театральної історії (стаття Йосипа Терлецького) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 146-159. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
222600
  Кияниця Л. Боліваріанський рух у країнах Латинської Америки як чинник міжнародних відносин регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 62-63
222601
  Мельник В. Болівійський підхід. Практика оренди ділянки морського узбережжя як геополітичний аргумент // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 18-19
222602
  Плевако І. Болівія в геополітичних поглядах країн Латинської Америки другої половини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С, 62-69. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
222603
  Завірюхіна Марія Болівія на двох / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 92-98 : фото
222604
  Мельник В.М. Болівія: політична історія та конституційне право / В.М. Мельник. – Вінниця : Українська Асоціація Зовнішньої Політики, 2016. – 26, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин
222605
  Кручиненко В.Г. Болід (- метальний спис) -яскравий метеор, блиск якого при спостереженні з Землі перевищує блиск планети Венерв // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 233. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
222606
  Кручиненко В.Г. Болід і метеорит Стерлітамак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 73-78. – (Астрономія ; вип. 33)


  На підставі результатів, отриманих раніше [4], проведені обчислення та аналіз залежностей швидкостей і гальмування боліда Стерлітамак від висоти. Показано, що в районі висоти максимального гальмування на довжині шляху 1.4 км втрата енергії на ...
222607
  Кононенко Т.П. Болінгброк Генрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 322. – ISBN 966-316-069-1
222608
  Вольвач П. Болісна втрата // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24листопада (№ 47). – С. 6


  Пам"яті краєзнавця з Мелітопольщини Володимира Різника.
222609
  Жулинський М. Болісна і жорстока правда, вичитана у книзі Миколи Руцького "Ми у вічі сміялися смерті..." та підсилена власними спогадами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 2-8 липня (№ 22/23). – С. 6-7
222610
  Жулинський М. Болісна і жорстока правда, вичитана у книзі Миколи Руцького "Ми у вічі сміялися смерті..." та підсилена власними спогадами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 25 червня - 1 липня (№ 20/21). – С. 6-7
222611
  Пронь Т.М. Болісна точка в історичній пам"яті України: переселення українців з Польщі в 1944-1946 роках у спогадах очевидців // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 173-182. – (Історія ; Вип. 29)
222612
  Грицаєнко С. Болісне щеплення від вірусу колабораціонізму : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 22-25
222613
  Зорівчак Р. Боліти болем слова нашого... / Роксолана Зорівчак; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 296с. – ISBN 966-613-415-2
222614
  Жечев Тончо Болки от текушото / Жечев Тончо. – София, 1995. – 352с.
222615
  Кубатья Григорий Болливуд : Наши в Болливуде // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 46-58 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
222616
  Шульман Михаил Болливуд: королевство грез : Столпы культуры // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 110-121 : Фото
222617
  Чубинашвили Г.Н. Болнисский Сион (Исследования по истории грузинской архитектуры) / Г.Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1940. – 216 с.
222618
  Бородин И.П. Бологовская пресноводная биологическая станция Санкт-ПЕтербургского общества естествоиспытателей / И.П. Бородин. – [Б. м. : б. и.], 1901. – 13 c. : ил. – Оттиск из: Тр. пресновод. биол. ст. Спб., общ. ест., 1, 1901
222619
  Скляров Ю.А. Болометрический пиргелиометр, как эталонный прибор для абсолютных измерений прямой солнечной радиации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скляров Ю.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.19
222620
   Болонсий процесс и миссия высшего образования: взгляд из Ватикана // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 6. – С. 26-27. – ISSN 1726-667Х
222621
   Болонская декларация // Вестник Российского философского общества / Российское философское бщество. – Москва, 2005. – № 1. – С. 74-77. – ISSN 1606-6251
222622
  Добрынин М.А. Болонская декларация ка фактор фомирования европейского образовательного пространства / М.А. Добрінин. // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 103-108. – ISSN 0869-561Х
222623
  Борисова О.О. Болонская модель на российской почве // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 1560-7968
222624
  Байденко В.И. Болонские преобразования: проблемы и противоречия (статья четвертая) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 26-40. – ISSN 0869-3617


  В данной публикации, завершающей цикл статей о Болонском процессе, внимание обращается на проблемные аспекты болонских преобразований. Они вызывают озабоченность своими неоднозначными результатами и последствиями как на европейском, так и на ...
222625
  Шведова С.В. Болонский клуб в России: предпосылки создания и перспективы развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 22-24. – ISSN 0321-0383


  Цель статьи — представить Болонский клуб в РФ как первое открытое объединение университетов, стремящихся занять активную позицию в международном образовательном пространстве. Автор анализирует причины и следствия подписания Россией Болонской ...
222626
  Поляков Н.В. Болонский поцес в восприятии стран бывшего Советского Союза: болевые точки / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 493-530. – ISBN 978-966-551-249-3
222627
  Поляков Н.В. Болонский поцесс и развитие моделей университета в XXI столетии / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 542-561. – ISBN 978-966-551-249-3
222628
  Давыдов Ю.С. Болонский процес и новые реформы российского образования // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2005. – № 7. – С. 3-12. – ISSN 0869-561Х
222629
  Зелений В.І. Болонский процес і його перспективи в Україні / В.І. Зелений, М.І. Зубок // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 269-275
222630
  Бабіна О.В. Болонский процес очима викладачів вищого технічного закладу освіти (за матеріалами репрезентативного опитування) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – С. 7-8. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (15))
222631
  Безносюк О.О. Болонский процес: міфи та реалії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 157-160


  Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфери життя держави, не оминув він і вищої освіти. Відтак, Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності ...
222632
  Беляев В. Болонский процесс-попытка конкуренции / В. Беляев, Г. Жабрев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 33-41. – ISSN 0869-3617
222633
  Подмарков В. Болонский процесс - социум - профсоюз // Propaganda : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 15-19.
222634
  Колычев Н.М. Болонский процесс – как он воздействует на наши вузы? / Колычев Н.М., Чернявская Н.К., Водолазский С.В. // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 9. – С. 40-44. – ISSN 1726-667Х


  Из опыта Омского гос. аграрного ун-та. Рос. вузам придется конкурировать на рынке образовательных услуг и с зарубежными вузами
222635
  Байденко В.И. Болонский процесс : курс лекций / В.И. Байденко. – Москва : Логос, 2004. – 208 с. – ISBN 5-94010-351-0
222636
   Болонский процесс : особый взгляд. Круглый стол. // Propaganda : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 7-13.


  Выступление председателя профсоюзного комитета КНУТШ В.Ф. Цвыха
222637
  Садла Ян. Болонский процесс : региональный ответ на глобальные проблемы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 10. – С. 16-20. – ISSN 1726-667Х


  Статья подготовлена на основе доклада на межд. конф. "Пути к общему будущему : изменения роли высшего образования в объединенном мире", состоявшейся 29-30 авг. 2007 г. в Ун-те ООН-ЮНЕСКО (Токио, Япония)
222638
   Болонский процесс : середина пути. – Москва, 2005. – 380 с. – ISBN 5-7563-0269-7
222639
  Орзих М. Болонский процесс в Одесской национальной юридической академии // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.95-102. – ISSN 1561-4999
222640
  Степанова Е.И. Болонский процесс в России : аргументы "за" и "против" // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2007. – Том 10, № 4. – С. 127-142. – ISSN 1029-8053
222641
  Гребнев Л. Болонский процесс в России: проверка на доверие? / Л. Гребнев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 44-51. – ISSN 0869-3617
222642
  Грундер Г.-У. Болонский процесс в Швейцарии: "новые концепции" обучения - "новый тип" учения? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 163-168. – ISSN 0869-3617
222643
  Филиппов В.М. Болонский процесс и "Дорожная карта Россия - Евросоюз" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-12. – ISSN 1726-667Х
222644
  Гребнев Л.С. Болонский процесс и "четвертое поколение" образовательных стандартов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 29-41. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются проблемы совершенствования федеральных государственных образовательных стандартов с учетом тенденций развития Болонского процесса в период до 2020 г. и предполагаемых изменений российского законодательства об образовании. Обосновывается ...
222645
  Томашевич С. Болонский процесс и информационное общество // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 5/6. – С. 64-66. – ISSN 1562-529Х
222646
  Силичев Д.А. Болонский процесс и модернизация образования в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.81-91. – ISSN 0042-8744
222647
  Нечаев В.Я. Болонский процесс и модернизация российского образования / В.Я. Нечаев, Т.Б. Казаренкова // Социологические исследования. – Москва, 2004. – № 9. – С. 136-137. – ISSN 0132-1625
222648
  Миронов В. Болонский процесс и национальная система образования / В. Миронов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 0321-0383


  Вступление в Болонский процесс- благо или зло?
222649
  Саввин А.С. Болонский процесс и национальная система образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 43-47. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны вхождения России в европейское образовательное пространство в рамках внедрения в российскую сферу образования положений Болонского процесса. Говорится о необходимости сохранения ...
222650
  Неустроев Н.Д. Болонский процесс и национальная система образования / Н.Д. Неустроев, А.Н. Неустроева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 112-114. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемные вопросы процесса перехода на двухуровневую систему образования (бакалавриат и магистратура), требующие поиска путей решения с учетом национально-региональных особенностей вузов. Обоснована необходимость сохранения и развития ...
222651
  Гатальская Е.А. Болонский процесс и непрерывное профессиональное образование в России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 96-97. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены унификация образовательных стандартов и совершенствование технологий обучения в рамках Болонского процесса. Показаны возможности реализации парадигмы «учение через всю жизнь» на примере Высшей школы народных искусств The article gives a ...
222652
  Цикин В. Болонский процесс и педагогическое образование // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 277-296
222653
  Давыдов Ю.С. Болонский процесс и реализация национально-регионального компонента образования / Ю.С. Давыдов, А.Ю. Гранкин // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2004. – № 2. – С.50-58
222654
  Каримов З. Болонский процесс и региональные вузы / З. Каримов, Н. Белобородова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 6. – С. 48-49. – ISSN 0321-0383
222655
  Апкарова Е. Болонский процесс и система высшего образования Франции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 112-115. – ISSN 0869-3617
222656
   Болонский процесс и стандарты в современном медицинском образовании / В. Лесовой, В. Капустник, М. Михалин, А. Алексеенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 1562-529Х


  Харьковский гос. мед. ун-т
222657
  Лещинская Я.В. Болонский процесс и экономическое образование / Я.В. Лещинская, И.В. Чистникова, М Антонова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются актуальные вопросы перехода высшего образования России к многоуровневой системе подготовки. Проводится сравнительная характеристика специальностей и направлений бакалавриата (магистратуры) в сфере экономики и управления. Раскрываются ...
222658
  Медведев С. Болонский процесс, Россия и глобализация / С. Медведев // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С.31-36. – ISSN 1726-667Х
222659
   Болонский процесс. Основополагающие материалы. – Москва : Финансы и статистика, 2007. – 88 с. – ISBN 978-5-279-03201-3
222660
  Кругликова Т.В. Болонский процесс: итоги первого десятилетия. (обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 189-221. – ISSN 0235-5620


  В обзоре представлена общая картина реформ высшего образования, которые проводились в 2000-е годы в рамках Болонского процесса. Рассматриваются основные принципы создания Европейского пространства высшего образования; инструментарий, с помощью которого ...
222661
  Нечаев В. Болонский процесс: мифы, иллюзии, реалии / В. Нечаев, С. Шаронова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 7. – С. 86-95. – ISSN 0869-3617
222662
  Макарова М.Н. Болонский процесс: мнения и ожидания / М.Н. Макарова, В.С. Соломенникова // Социологические исследования : Научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 106-109. – ISSN 0132-1625
222663
   Болонский процесс: на пути к Берлинской конференции (европейский анализ). – Москва : Рос. Новый ун-т, 2005. – 416 с. – на обкл.: В.И. Байденко
222664
   Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие : науч. издание. – Москва : Рос. Новый ун-т, 2005. – 410 с. – на обкл.: В.И. Байденко
222665
  Игнатьев В.П. Болонский процесс: опасения и надежды / В.П. Игнатьев, Л.Ф. Варламова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 138-140. – ISSN 0869-3617
222666
  Силичев Д.А. Болонский процесс: первые итоги и перспективы оптимизации высшего образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 10. – С. 7-15. – ISSN 1561-2465


  Поставленные Болонским процессом задачи оказались гораздо более сложными и трудными, чем это планировалось вначале. Общая его цель – сделать европейское высшее образование привлекательным и способным противостоять американскому – остается далекой от ...
222667
  Иванов С. Болонский процесс: проблемы конкурентоспособности / С. Иванов, И. Волкова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2004. – № 7. – С. 19-27. – ISSN 0321-0383
222668
  Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы / В.И. Байденко. – Киев : [б. и.], 2005. – 143 с.
222669
   Болонское лукавство // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 26. – ISSN 0130-1640


  Болонский процесс в России. Взгляд со стороны (сотрудницы Французского института международных отношений Т. Кастуева-Жан)., поделившейся итогами собственного исследования.
222670
  Ванюрихин Г. Болонское образовательное пространство и новые возможности двухступенчатой подготовеи специалистов / Г. Ванюрихин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 1562-529Х
222671
  Генис Александр Болонское трио / Генис Александр, Тимофеев Петр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 86-93 : фото. – ISSN 1029-5828
222672
  Вятчаніна Л. Болонська декларація в навчальному процесі вищих навчальних закладів України // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 6 (44). – С. 85-92


  В статті досліджуються питання ефективності використання методів оцінювання навчальної діяльності студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу в Україні.
222673
  Таланова Ж. Болонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для України? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 96-106. – ISSN 1682-2366
222674
  Антонюк Н Болонська система : іноземні мови та переклад // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – ISSN 1682-2366
222675
  Беркі М. Болонська система в Україні: за і проти / М. Беркі, І.Є. Переш // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 47-50. – ISBN 978-966-2609-60-8
222676
  Люта А.В. Болонська система та ії реалізація у вищих навчальних закладах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 97-107. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X


  У статті простежено історичний процес виникнення Болонської системи, проаналізовано позитивні й негативні аспекти впровадження Болонської системи в Україні.
222677
  Антонюк Наталя Болонська система: іноземні мови та переклад // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті піднімаються питання, пов"язані з вивченням і викладанням іноземних мов у вищій школі України, перекладом з іноземних мов на російську та українську в контексті вимог і завдань Болонського процесу.
222678
  Мукан В. Болонська система: прогрес чи деградація? // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Киев, 2009. – № 5 (5). – С. 40-43.


  Що криється за гучною назвою "Болонський процесс"? І чи підходить він українцям? Експрес-інтерв"ю зі студентами КНУТШ, "КПІ", "КМА"...
222679
  Зінченко Т.В. Болонський .процес і модернізація вищої професійної освіти Австрії / Т.В. Зінченко,. // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 9-17. – ISSN 1818-5797
222680
  Мінєнкова Н. Болонський процес - нова філософія вищої освіти в Європі: яким бути українському контексту реформ ? // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 188-192
222681
  Магдач З.Т. Болонський процес - уніфікація загального європейського освітнього простору : витоки, характеристика та реалії сьогодення // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 135-142.
222682
  Мороз І. Болонський процес - це конкретні рішення та дії // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-36
222683
   Болонський процес : Бібліографія. – Київ : Європейський університет, 2004. – 19с.
222684
   Болонський процес : нормативно-правові документи. – Київ : Європейський університет, 2004. – 102 с.
222685
   Болонський процес = Bologna process : lокументи. – Київ : Європейський університет, 2004. – 169 с.
222686
  Гут Джесіка Болонський процес : вплив реформи вищої освіти на структуру та організацію докторантури в Німеччині // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
222687
  Пінчук Є.А. Болонський процес : європейський досвід реформування архітектури ступенів вищої освіти // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 76-89. – ISSN 0374-3896
222688
  Єгорова В.В. Болонський процес : історія питання та проблеми реалізації / В.В. Єгорова, М.О. Голубєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 37-43.
222689
   Болонський процес : модель структури додатку до диплому. – Київ : Європейський університет, 2004. – 76 с.
222690
   Болонський процес : модернізація змісту природничої педагогічної освіти : міжнародна науково-практична конференція. ХІІ Каширські читання: Збірник наукових праць 26-27 травня 2005 року. – Полтава : АСМІ, 2005. – 356 с. – На обкл. та тит. арк. : За участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів
222691
  Бех В.П. Болонський процес : тенденції, проблеми, перспективи / МОіНУ ; Асоц. ректорів педагог. ун-тетів ; укл.: В.П. Бех, Ю.Л. Маліновський ; за ред.: В.П. Андрущенка. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – 221 с. – ISBN 966-660-193-1
222692
  Домніч В.І. Болонський процес : український погляд // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 60-66.
222693
  Злобіна О. Болонський процес в Україні: що вдалося і що не вдалося / О. Злобіна, І. Бекешкіна // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2012. – № 7 : Болонський процес в Україні: що вдалося і що не вдалося / Олена Злобіна, Ірина Бекешкіна. – С. 3-8
222694
  Волошина Н.М. Болонський процес в українській вищій школі: стан і перспективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 244-250


  У статті розглянуто історію, сутність і зміст Болонського процесу, дано характеристику Європейської кредитно-трансферної системи, з"ясовано рівень використання положень Болонського процесу в українських вищих навчальних закладах, показано досягнення та ...
222695
  Бурбело В.Б. Болонський процес в українському контексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 199-202. – ISBN 966-581-476-1
222696
  Ніколаєнко Болонський процес зрушив: Бесіда з міністром освіти та науки України: / Ніколаєнко, О // Дзеркало тижня, 2005


  Приєднання України до Болонського процесу (входження нац. системи освіти до спільного європ. простору)]
222697
  Загірняк М. Болонський процес і вища технічна освіта / М. Загірняк, В. Мосьпан // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 1682-2366
222698
  Олійник Я.Б. Болонський процес і географічна освіта в Україні : Географічна освіта / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-53. – ISSN 1561-4980
222699
  Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя : Монографія / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків : Національний технічний ун-т "ХПІ", 2004. – 112с. + СД. – ISBN 966-593-331-0
222700
  Литвин О. Болонський процес і наші державні стандарти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.42-43


  Стандарти в математиці та інформатиці
222701
  Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 189-199. – ISSN 1563-3713
222702
  Кряжев П.В. Болонський процес і нові підходи до реформування освіти / П.В. Кряжев // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 12-18. – ISSN 1818-5797
222703
  Цехмістрова Г.С. Болонський процес і перепідготовка викладачів ВНЗ // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С.11-16. – ISBN 966-8847-12-1


  Київський університет туризму, економіки і права.
222704
  Пендзей И. Болонський процес і проблеми викладання та вивчення новітньої історії країн західної Європи і Америки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 39-46. – ISSN 2078-1016
222705
  Пендзей І. Болонський процес і проблеми викладання та вивчення новітньої історії країн Західної Європи і Америки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 94-103. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
222706
  Олексик Х.М. Болонський процес і проблеми інтеграції систем освітньо-кваліфікаційних рівнів та наукових знань // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 51-54. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
222707
  Пінчук Є.А. Болонський процес і проблеми модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 176-183. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
222708
  Приходько Л. Болонський процес і проблеми модернізації вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 288-295. – ISSN 2218-5348
222709
  Пузикова Л. Болонський процес і проблеми національної освіти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С. 38-39.
222710
  Маньгора В.В. Болонський процес і професійна підготовка юристів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 298-303


  Визначено особливості становлення наукової педагогічної школи Університету Св. Володимира, надано характеристики продуктивності науковіх шкіл.
222711
   Болонський процес і реформування вищої освіти Франції. – Київ : Київський університет, 2004. – 164 с.
222712
  Литвиненко В. Болонський процес і розвиток вітчизняної вищої освіти // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 2


  Українські науковці проаналізували роль Болонського процесу в розвитку вищої освіти України під час VII Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», що відбулася 27 листопада ...
222713
  Грищенко Г. Болонський процес і стандарти вищої педагогічної освіти // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 48-53
222714
  Швець В. Болонський процес і стратегія обліково-аналітичної освіти в класичних університетах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 6. – С. 7-14.
222715
  Гребенюк В. Болонський процес і традиції української освіти / В. Гребенюк, Є. Євсєєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.43-49. – ISSN 1562-529Х
222716
  Журавель Г.П. Болонський процес і Україна // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 285-292. – ISSN 2218-5348
222717
  Гуменюк Б. Болонський процес і фах дипломата // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 42-46.


  Дипломатична акдемія України при МЗС України.
222718
  Городній М.Ф. Болонський процес і якість природничої та фізико-математичної освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 71
222719
   Болонський процес очима магістрів // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2010. – № 2 (9). – С. 2-4.


  Що думають про Болонський процес магістри-студенти, які із першого курсу навчалися за "радянською" п"ятибальною системою, а потім перейшли на європейське оцінювання ECTS?
222720
  Шніцер І.О. Болонський процес та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на історичному факультеті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 25)


  Сутність реформи вищої освіти в Україні згідно Болонського процесу та головні етапи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на історичному факультеті Ужгородського національного університету.
222721
  Крохмалюк Д. Болонський процес та економічна освіта в Україні : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-64
222722
  Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / Ю.М. Рашкевич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-164. – ISBN 978-617-607-628-5
222723
  Бунда С. Болонський процес та особливості реформування технічної вищої освіти України // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 100-102. – ISBN 966-8110-19-6
222724
  Бобкова А.Г. Болонський процес та проблеми вищої юридичної освіти // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 33-36
222725
  Попович В.М. Болонський процес та реформування кримінологічних знань у підготовці конкурентоздатного фахівця-юриста // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 75-85. – ISSN 2218-5348
222726
   Болонський процес у вищій медичній освіті та особливості його втілення в контексті викладання анатомії людини / О.Л. Холодкова, А.П. Марасич, Н.В. Нескоромна, І.Г. Гудіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 128-131. – ISSN 1681-2751
222727
  Зязюн І.А. Болонський процес у Європі і Україні // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 14-16. – ISSN 0868-8117
222728
  Баранівський Василь Болонський процес у контексті реалій духовного життя українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 154-157. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті висвітлюються актуальні духовно-гуманітарні проблеми вищої освіти України в сучасних умовах Болонського процесу.
222729
  Степаненко А. Болонський процес у реаліях датської освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 341-346. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
222730
   Болонський процес у фактах і документах : (Сорбонна - Болонья - Саламанка - Прага - Берлін). – Київ ; Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 56 с.
222731
   Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна - Болонья - Саламанка - Прага - Берлін). – Київ ; Тернопіль : [Б. в.], 2003. – 60 с.
222732
  Корольова О.В. Болонський процес як нові можливості у підготовці сучасних фахівців // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 21-22
222733
  Домбровська С.М. Болонський процес як один із напрямів державного реформування освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 124-126. – ISSN 2078-1016
222734
  Каленюк І.С. Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 4-11. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
222735
  Джура Олександр Болонський процес як прояв модернізації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 58-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється позитивний аспект Болонського процесу - освітнє зближення і згуртування країн Європейського Союзу та інших країн, які приєднаються до нього. Йдеться про створення принципово нової атмосфери відкритості та співпраці всіх європейських країн ...
222736
  Джура Олександр Болонський процес як прояв модернізації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 58-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється позитивний аспект Болонського процесу - освітнє зближення і згуртування країн Європейського Союзу та інших країн, які приєднаються до нього. Йдеться про створення принципово нової атмосфери відкритості та співпраці всіх європейських країн ...
222737
  Ходаковський.О.В Болонський процес, точні науки і високі технології - засоби розвитку освіти і економіки Європи / О.В. Ходаковський // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 26-32. – ISSN 1818-5797
222738
   Болонський процес. Бібліографія. Інтернет-інформація // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 35
222739
  Фучила О.М. Болонський процес: виклики інтернаціоналізації у вищій освіті // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 46-51. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
222740
  Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : науково-методич. видання / В.С. Журавський, М.З. Згуровський; Мін-во освіти і науки України; Нац. техніч. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка, 2003. – 200 с. – ISBN 966-622-146-2
222741
  Згуровський М. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України : навчально-методичне видання / М. Згуровський; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ : НТУУ КПІ, 2006. – 544 с. – ISBN 966-622-199-3
222742
  Лобанова СМ Л. Болонський процес: докторські програми в європейських університетах / СМ Л. Лобанова, О.С. Вашуленко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 22-29. – ISSN 0374-3896
222743
  Павко А. Болонський процес: досягнення і проблеми вищої освіти України // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 23/24). – С. 3


  27 листопада 2018 р. в залі засідань Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка відбулася науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Голова спілки ректорів ВНЗ України, ректор Л. Губерський ...
222744
  Андрейцев В.І. Болонський процес: досягнення і проблеми правничої освіти та науки в Україні = The Bologna Process: Achievements and Problems of Higher Legal Education and Science in Ukraine / Володимир Іванович Андрейцев; КНУТШ, Юрид. фак-т; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників. – Київ, 2006. – 126с.
222745
   Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – 106 с. : іл. – Ст. укр., рос.
222746
  Жованик В.І. Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні : економічна безпека / В.І. Жованик, Г.В. Жованик // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 112-120 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
222747
  Скворцова Л. Болонський процес: історія і перспективи розвитку / Л. Скворцова, Ю. Заворотнєв // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 73-75. – ISSN 1728-9343
222748
  Рашкевич Ю.М. Болонський процес: історія, стан та перспективи // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 5-16. – ISSN 2617-8532
222749
  Найдьонов І. Болонський процес: культурологічні парадигми // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 25-29
222750
  Найдьонов І. Болонський процес: культурологічні парадигми // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.60-66.
222751
  Нечаєв В. Болонський процес: міфи, ілюзії, реалії / В. Нечаєв, С. Шаронова // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 56-65. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1682-2366
222752
   Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : монографія. – Київ : МАУП, 2004. – 200 с. – ISBN 966-608-473-2
222753
   Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : монографія. – Київ : МАУП, 2006. – 200 с. – ISBN 966-608-473-2
222754
  Большаков В. Болонський процес: плюси і мінуси / В. Большаков, С. Нейковський // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 2 (53) : березень - квітень. – С. 11-13
222755
  Вишневський О. Болонський процес: політична кон"юнктура чи історична доцільність // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2005. – № 2. – С. 3-7
222756
  Тимошенко З. Болонський процес: сутність, витоки та етапи розвитку // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
222757
  Безносюк О.О. Болонський процес: сучасність та перспективи // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
222758
  Товажнянський Л.Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити : Монографія / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко; Мін-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-тет "Харківськ. політехн. ін-тут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2004. – 144с. + компакт-диск. – ISBN 966-593-333-7
222759
  Згуровський М.З. Болонський процес: шляхом європейської інтеграції / розмову вів Володимир Янковий // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 56-66. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Розмова з ректором, академіком НАН України М.З. Згуровським.
222760
  Поляков М. Болонський процес:зближення, а не уніфікація // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 47-50
222761
  Горенко Л. Болонський університет та його зв"язки з Україною (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 323-323
222762
  Ткаченко М. Болонський університет: історія, традиції, сьогодення // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2015. – № 4. – С. 104-109. – ISSN 2226-3012


  Завданням національної вищої освіти України є ії реформування й адаптація відповідно до міжнародних домовленостей про утворення єдиного освітнього простору в Європі.
222763
  Олійник А. Болонські домовленості як правове й організаційне підгрунтя інноваційного розвитку освіти / А. Олійник // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С.14-21.
222764
  Молодиченко В.В. Болонські параметри розвитку української освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 292-298. – ISSN 2076-1554
222765
  Приходько О. Болонські стандарти в національному інтер"єрі // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 1 (1). – С. 56-57.


  "Кампус" звернувся до фахівця секції вищої освіти й досліджень Ради Європи Жана-Філіппа Рествекса.
222766
  Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути? // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 3 (49) : травень - липень. – С. 31-35
222767
  Печенюк Болонья та її вплив на розвиток університетської освіти в країнах Європи в XI-XV ст.: історичний нарис // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 153-161.
222768
  Аксаков М. Болот Бейшеналиев / автор текста М. Аксаков. – Москва : Бюро проп. сов. киноискусства, 1970. – 12 с. – (Актеры советского кино)
222769
  Секимов А.Т. Болот Шамшиев / А.Т. Секимов. – Фрунзе, 1980. – 71с.
222770
  Опоків Є. Болота-торфовища : (Походження, будова та типи боліт-торфовищ, їхня глибина та довжина) : з 29 мал. в тексті ()із серії на 95 діяпозитивів / Є. Опоків, проф. Київського політехнічного с./г. ин-ту ; Пер. Н. Петренка, за ред М. Наконечного. – 2-е вид., доп. – Харків : Дервидав України, 1926. – 120 с. : мал. – (Науково-популярна библіотека : Серія Сільсько-господарська)
222771
  Низовцев В.А. Болота : География. Природа мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 51-56. – ISSN 0016-7207
222772
   Болота Европейского Севера СССР: Структура, генезис, динамика. – Петрозаводск : [Б. и.], 1980. – 238 с.
222773
  Лисс О.Л. Болота Западно-Сибирской равнины / О.Л. Лисс, Н.А. Березина. – Москва, 1981. – 206 с.
222774
   Болота Западной Сибири, их строение и гидрологический режим. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 447 с. + Карта
222775
  Глебов Ф.З. Болота и заболоченные леса приенисейской части подзоны средней тайги. : Автореф... Канд.биол.наук: / Глебов Ф.З.; АН СССР. – Красноярск, 1966. – 24л.
222776
  Романов В. Болота и их свойства / В. Романов. – Л., 1953. – 54с.
222777
  Кучерява Л.Ф. Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение : Дис... канд. биол.наук: / Кучерява Л. Ф.; КГУ. – К., 1966. – 306л. – Бібліогр.:л.289-304
222778
  Кучерява Л.Ф. Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кучерява Л.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
222779
  Кучерява Л.Ф. Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение. Прилож. : Дис... канд. биол.наук: / Кучерява Л. Ф.; КГУ. – К., 1966. – 45л.
222780
  Іванов Є.А. Болота Малого Полісся та їхнє геоекологічне значення / Є.А. Іванов, Н.Б. Блажко, О.В. Пилипович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (65). – С. 15-23. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто історію дослідження боліт і перезволожених земель в Галичині та у Львівській області. Досліджено особливості поширення боліт в межах рівнинної частини Львівської області і Малому Поліссі. Малополіські болота займають 59,6 % від усієї площі ...
222781
  Прозоров Ю.С. Болота маревого ландшафта Средне-амурской низменности / Ю.С. Прозоров. – Москва, 1961. – 124с.
222782
  Прозоров Ю.С. Болота нижнеамурских низменностей / Ю.С. Прозоров; А.М.Ивлев. – Новосибирск, 1974. – 211с.
222783
  Алексеева Р.Н. Болота Припечорья / Р.Н. Алексеева; Отв. ред. М.С. Боч. – Ленинград : Наука, 1988. – 136с.
222784
  Исаев Д. Болота Северной Киргизии. : Автореф... канд. географич.наук: / Исаев Д.; Киргиз. гос. ун-тет. – Фрунзе, 1955. – 12л.
222785
  Анисимов В.М. Болота северо-восточной части Средне-Амурской низменности и условия их преобразования и хозяйственного использования : Автореф. ... канд. геогр. наук: 690 / Анисимов В.М. ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь, 1970. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
222786
  Андриенко Т.Л. Болота Украинских Карпат и Прикарпатья : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Андриенко Т.Л. ; АН УССР. Ин-т ботаники. – 27 с.
222787
  Зеров Д.К. Болота УРСР, рослинність і стратиграфія / Д.К. Зеров. – Київ, 1938. – 164с.
222788
  Сукачев В.Н. Болота, их образование, развитие и свойства / В.Н. Сукачев. – 3-е доп. изд. – Ленинград, 1926. – 163с.
222789
  Адамов А.Г. Болотная трава : повесть / Аркадий Адамов ; [худож. Е. Адамов]. – Москва : Советский писатель, 1990. – 618, [2] с. : ил.
222790
  Тюленєв М Болотні грунти -- цілина Полісся. / М Тюленєв. – К, 1961. – 30с.
222791
   Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України / А.А. Ковальчук, Фельбаба-Клушина, Н.Є. Ковальчук, І.М. Горбань, Л.І. та ін. Горбань; А.А. Ковальчук, Л.М. Фельбаба-Клушина, Н.Є. Ковальчук, І.М. Горбань, Л.І. Горбань та ін.; [під заг. ред. А.А. Ковальчука]. – Ужгород : Ліра, 2006. – 228с., [10] с. іл. – ISBN 966-7400-51-4
222792
  Павловська Т.С. Болотні екосистеми у структурі природно-заповідної мережі Волинської області / Т.С. Павловська, О.В. Рудик, І.П. Ковальчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 67-77. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано просторове поширення болотних екосистем Волині, розглянуто їхнє місце та значення у природно-заповідному фонді та екологічній мережі області. При цьому вивчено вплив фізико-географічних умов Волинської області на формування боліт, ...
222793
  Карелин Максим Болотное дело // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 124-125 : фото
222794
  Лавров В.А. Болотные ландшафты Калининской области : Автореф... канд. географ.наук: / Лавров В.А.; М-во просвещения РСФСР. Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1961. – 20л.
222795
  Ковалев В.А. Болотные минерало- геохимические системы / В.А. Ковалев. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 320с.
222796
  Чайковская О.Г. Болотные огни / О.Г. Чайковская. – М., 1963. – 331с.
222797
  Гаркуша И.Ф. Болотные почвы : лекции для студентов агрономического факультета / И.Ф. Гаркуша. – Горки, 1957. – 32 с.
222798
  Немчинов А.А. Болотные почвы и их испоьзование. / А.А. Немчинов. – М.-Л., 1953. – 108с.
222799
  Лангхоф В. Болотные солдаты / В. Лангхоф. – Москва, 1936. – 56с.
222800
  Лангхофф В. Болотные солдаты / В. Лангхофф. – Москва, 1936. – 244 с.
222801
  Сирге Р. Болотные сосны : рассказы / Рудольф Сирге; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1970. – 304 с.
222802
  Ляэнелайд А.И. Болотные формы сосны обыкновенной как индикаторы динамики верховных болот. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ляэнелайд А.И.; ТГУ. – Тарту, 1979. – 20л.
222803
   Болотные экосистемы Карелии, их использование и охрана. – Петрозаводск, 1988. – 4 с.
222804
  Верещагин Н.К. Болотный бобр (нутрия), его разведение и промысле в водоемах Закавказья. / Н.К. Верещагин. – Баку, 1950. – 148с.
222805
  Тарасов А.А. Болотный марш / А.А. Тарасов. – Москва, 1988. – 268с.
222806
  Хільчевський В.К. Болотня (- річка в Іванківському районі Київської області, ліва притока Тетерева (басейн Дніпра) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 236. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
222807
  Кац Н.Я. Болото земного шара / Н.Я. Кац. – Москва : Наука, 1971. – 296с.
222808
  Новиков С.М. Болотов / С.М. Новиков. – Москва, 1983. – 335 с.
222809
  Домонтович В. Болотяна Лукроза // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 271-301. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
222810
   Болохівська земля / [В. Олуйко та ін.]. – Хмельницький : Поліграфіст, 2008. – 32 с. : іл.
222811
  Иванов А. Болошковская изба-читальня. / А. Иванов. – Новгород, 1953. – 19с.
222812
  Іскорко-Гнатенко Болсуновський К.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 44. – ISBN 978-617-7442-69-0
222813
  Смирнов П.П. Болтин и его значение в историографии : (лекция pro venia legendi 13 декабря 1911 года) ; Болтин Иван, о нем / П.П. Смирнов. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира ; Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 10 с.
222814
  Гуров Е.П. Болтышская импактная структура и ее ударнорасплавленные породы / Е.П. Гуров, С.Б. Шехунова, В.В. Пермяков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 66-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 88-89. – ISSN 0203-3100
222815
  Гуров Е.П. Болтышская импактная структура и мел-палеогеновый рубеж / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 7-16 : рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0367-4290
222816
  Захарик Е.Г. Болхов / Е.Г. Захарик. – Орел, 1960. – 64с.
222817
  Воропаєва Т. Болховітінов Євгеній // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 183-184. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
222818
   Болховітіновський щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: С. Кролевець, В. Колпакова, В. Ластовський [та ін.]. – Київ : НКПІКЗ ; Фенікс. – ISBN 978-966-651-720-6
2008. – 2009. – 304 с.
222819
   Болховітіновський щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: М. Громова, В. Колпакова, В. Ластовський [та ін.]. – Київ : НКПІКЗ ; КЖД "Софія". – ISBN 978-966-2374-08-7
2009. – 2010. – 424 с.
222820
   Болховітіновський щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: М. Громова, В. Колпакова, В. Ластовський [та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-2374-08-7
2010. – 2011. – 400 с.
222821
  Венедиктов А.Е. Болховские куранты / А.Е. Венедиктов. – Тула, 1982. – 191с.
222822
  Лапшов П.С. Болшевистская пропаганда и агитация в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Лапшов П.С. ; Горьк. ГУ. – Горький, 1973. – 26 с.
222823
  Фрейлих С.И. Болшевские рассказы, или Занимательное киноведение / С.И. Фрейлих. – М, 1990. – 221с.
222824
  Ужвін М. Болюча пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 13


  Волинська трагедія: вона має вчити українців і поляків добросусідству.
222825
  Кейс Віталій Болючий фестиваль // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
222826
  Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова... : мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Дмитро Пилипчук. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. – 621, [3] с. – ISBN 978-966-8035-94-4
222827
  Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова... : мій додаток до 1-го т. Словника української мови у 20-ти т. / Дмитро Пилипчук. – Вид. 2-ге, доп. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. – 853, [3] с. – Покажч. проілюстр. слів: с. 767-823. - Покажч. імен: с. 824-852. - Зміст та анот. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-657-008-0
222828
  Гайовий Г. Болячка / Г. Гайовий // У ногу з часом : гумор та сатира / С.І. Бортников. – Київ : Молодь, 1991. – С. 72-118. – (Перша книжкова прозаїка). – ISBN 5-7720-0522-7
222829
  Гайовий Г. Болячка : (сатира, гумор) / Гриць Гайовий. – 2-е вид., значно розширене, в авторській редакції. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 176с. – ISBN 966-1516-10-5
222830
  Стиль А. Боль / А. Стиль. – Москва, 1962. – 128с.
222831
  Бешлягэ В.В. Боль : роман / Владимир Бешлягэ ; авториз. пер. с молд. Л. Долгошевой. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 157 с. : ил.
222832
  Миронов Б.С. Боль / Б.С. Миронов. – М., 1989. – 205с.
222833
  Байрамов Б. Боль : романы, рассказы : пер. с азерб. / Байрам Байрамов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 366, [2] с.
222834
  Семенов Д.И. Боль / Д.И. Семенов. – Москва, 1990. – 48с.
222835
   Боль : поэт. сб. : [посвящается 50-летию со дня трагедии Бабьего Яра]. – Киев : МИП "Обериг", 1991. – 53, [1] с. – ISBN 5-333-01109-5
222836
  Бахманн Клаус Боль : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 68-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
222837
  Нордемар Р. Боль в спине / Р. Нордемар. – М, 1988. – 144с.
222838
  Нордемар Р. Боль в спине / Р. Нордемар. – М, 1991. – 139с.
222839
  Михал Вольфганг Боль в спине = Найди в себе опору // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 142-156 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
222840
  Ласкин С.Б. Боль других / С.Б. Ласкин. – М, 1967. – 399с.
222841
  Димаров А.А. Боль и гнев / А.А. Димаров. – Москва, 1976. – 487 с.
222842
  Димаров А.А. Боль и гнев / А.А. Димаров. – Москва
Кн. 2. – 1982. – 392 с.
222843
  Хачатуров К.А. Боль и гнев Гренады / К.А. Хачатуров. – Москва, 1985. – 112с.
222844
  Дионесов С.М. Боль и ее влияние на организм человека и животного / С.М. Дионесов. – изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1963. – 360с.
222845
   Боль и надежда русского поля : [сборник]. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 269, [2] с. – ISBN 5-235-00769-7
222846
  Корвалан Луис Альберто Боль и надежда. / Корвалан Луис Альберто. – М., 1982. – 111с.
222847
  Кассиль Г.Н. Боль и обезболивание. / Г.Н. Кассиль. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1965. – 317с.
222848
  Брошеван В. Боль и память крымских немцев (1941 - 2001 гг.) : Историко-документальная книга / Владимир Брошеван, Владимир Ренпенинг. – Симферополь : Тарпан, 2002. – 160с. – ISBN 966-7974-03-0
222849
  Дементьев А.Д. Боль и радость / А.Д. Дементьев. – Москва, 1973. – 103с.
222850
  Мирзоев Г. Боль и свет : стихи / Гаффар Мирзоев ; пер. с тадж. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 47 с.
222851
  Гуревич Э.С. Боль и тревога наши / Э.С. Гуревич. – Минск, 1986. – 253с.
222852
  Соболев О.М. Боль и ярость / О.М. Соболев. – Симферополь, 1989. – 430с.
222853
  Нарымбетов Сатырбалды Боль моя - Атлантида : Повести / Нарымбетов Сатырбалды. – Алма-Ата, 1987. – 254с.
222854
  Янсон А. Боль не утихает : роман / Альберт Янсон ; пер. с лат. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1980. – 263 с.
222855
  Кузьмичев И.К. Боль памяти / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1985. – 174 с.
222856
  Наполова Т.Т. Боль памяти / Т.Т. Наполова. – Саратов, 1991. – 364с.
222857
  Казанцев В.К. Боль сердца / В.К. Казанцев. – Москва : МПИ, 1990. – 174 с.
222858
  Ашк У. Боль снегов : новеллы / Упендранатх Ашк. – Москва : Прогресс, 1966. – 127 с.
222859
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 2. – 2017. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
222860
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 1. – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
222861
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 3. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
222862
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 4. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
222863
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 8, № 1. – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
222864
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 8, № 2. – 2018. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
222865
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 8, № 4. – 2018. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
222866
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 8, № 3. – 2018. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
222867
  Негоица П.А. Боль: Ит. истории. / П.А. Негоица. – М., 1989. – 123с.
222868
  Герасименко Г.А. Больба крестьян против столыпикской аграрной политики / Г.А. Герасименко. – Саратов, 1985. – 342с.
222869
  Орлова Василина Больная : роман (журнальный вариант) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 46-104. – ISSN 0130-7673
222870
  Мережковский Д. Больная Россия / Д. Мережковский. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1910. – [4], 276 с.
222871
  Лагунов К.Я. Больно берег крут / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1982. – 492с.
222872
  Лагунов К.Я. Больно берег крут. / К.Я. Лагунов. – М, 1979. – 528с.
222873
  Лагунов К.Я. Больно берег крут. / К.Я. Лагунов. – М, 1988. – 491с.
222874
  Афанасьев А. Больно не будет : роман / А.В. Афанасьев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 319, [1] с.
222875
   Больнов (Bollnow) Отто Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682-683. – ISBN 966-316-069-1
222876
  Ардов В.Е. Больное место : рассказы, фельетоны / В.Е. Ардов ; ил. К. Ротова. – Москва : Правда, 1958. – 63 с. – (Библиотека "Крокодила" ; 192)
222877
  Елецкий Н. Больное образование в больном обществе // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 67-79. – ISSN 0869-44435


  Масштабность и глубина формационных и цивилизационных перемен, происходящих как в российском обществе , так и в глобальном социуме в целом, не могут не отразиться на состоянии и развитии системы образования, особенно высшей школы.
222878
  Серов Максим Больной грязь найдет : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 126-132 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
222879
  Богорад И.В. Больной и врач / И.В. Богорад. – Москва : Знание, 1982. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 8)
222880
   Больной скорее жив... или оздоровительный "Автоквест" : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 9 : Іл.
222881
  Сосновский Л. Больные вопросы / Л. Сосновский. – Л. – 48с.
222882
  Гамзатов Р.Г. Больные зубы : стихи / Р.Г. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Правда, 1957. – 55 с.
222883
  Нифантова Наталья Больные фантазии. Топ-10 // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 123-127 : фото
222884
  Крючков Г.К. Больных вопросов не обходить / Г.К. Крючков. – Киев : Оріяни, 2003. – 324с. – 37 съезду Коммунистической партии Украины посвящается. – ISBN 966-7373-95-9
222885
  Лященко О.В. Больовий синдром при онкологічних захворюваннях та способи боротьби з ним // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 182-185. – ISSN 2224-0586
222886
  Виртосу І. Больові точки України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 11


  "Свобода - понад усе, дискримінація хвилює, але бути толерантним - не принципово, категорично не можна катувати ворогів під час бойових дій, тим часом самосуду ніхто не скасовував… Так, згідно з другим соціологічним дослідженням про права людини, ...
222887
  Бахматюк Д.М. Больові точки української освіти: погляд із "низів", або погляд на українську шкільну освіту крізь призму ЗНО // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 29-34
222888
  Решетник М.Д. Больцано (Bolzano) Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 574-576. – ISBN 966-316-069-1
222889
  Добродеев А.И. Большoй лиственничный пилильщик (Nematus erichsonii Hartig) // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. I: А - И]. – С. 169-173
222890
  Добродеев А.И. Большoй лиственничный пилильщик. Nem atus erichsoi Hart. Его описание, образ жизни. его естественные враги и меры его истребления / А.И. Добродеев ; Сельско-хоз. Ученый комитет, Отдел Прикладной энтомологии // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. I: А - И]. – 31 с.
222891
   Большак : сборник стихов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 55 с. : 1 л. портр.
222892
  Кушнерович Р.А. Большак / Р.А. Кушнерович. – М., 1971. – 223с.
222893
  Устинов В.А. Большак / В.А. Устинов. – Москва, 1979. – 111с.
222894
  Еремин И.А. Большак / И.А. Еремин. – Хабаровск, 1982. – 127с.
222895
  Вильчек Л.Ш. Большаки и проселки "деревенской прозы". / Л.Ш. Вильчек. – Москва, 1985. – 40с.
222896
  Ханаев И.А. Большаки и тропы. / И.А. Ханаев. – М., 1978. – 111с.
222897
  Радзявичус Б. Большаки на рассвете : роман / Б. Радзявичус; пер. с лит. – Вильнюс : Vaga, 1987. – 533 с.
222898
  Приставкин А.И. Большая Ангара. / А.И. Приставкин. – М., 1982. – 398с.
222899
  Васильев А. Большая Африканская война // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 0321-5075
222900
  Моримото Т. Большая банковская война: (Система финансировая в Японии трещит по швам). / Т. Моримото. – М., 1981. – 270с.
222901
  Вонлярлярский В.А. Большая барыня : Роман. Повесть. Рассказы / В.А. Вонлярлярский. – Москва : Современник, 1987. – 444 с. – (Из наследия)
222902
  Вонлярлярский В.А. Большая барыня / В.А. Вонлярлярский. – Москва, 1988. – 445с.
222903
  Дэвлет М.А. Большая Боярская писаница - Rock engravings in the middle Venisei basin / М.А. Дэвлет. – М, 1976. – 20с.
222904
   Большая вахта : очерки. – Алма-Ата : Хазушы, 1972. – 192 с. : ил. – (Пятилетка. Год первый)
222905
   Большая вахта : [очерки]. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 219 с. : ил. – (Пятилетка. Год второй)
222906
  Мусатов А.И. Большая весна / А.И. Мусатов. – Москва, 1957. – 320с.
222907
  Мусатов А.И. Большая весна / А.И. Мусатов. – М., 1967. – 320с.
222908
  Горбатов Б. Большая вода / Б. Горбатов. – Москва, 1948. – 80с.
222909
  Киселев В.В. Большая вода / В.В. Киселев. – Иркутск, 1971. – 407с.
222910
  Грузин В.Л. Большая вода / В.Л. Грузин. – Киев, 1979. – 86с.
222911
  Гончарова М. Большая вода : события и люди // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 5/6. – С. 137-149. – ISSN 0131-8136
222912
  Мартынов Александр Большая вода: сезон рыбалки открыт // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 47 : фото
222913
  Сурков А.А. Большая война / А.А. Сурков. – Москва, 1942. – 48с.
222914
  Майрер Э. Большая война / Э. Майрер. – М, 1981. – 528с.
222915
  Яковлев А. Большая Волга / А. Яковлев. – М., 1933. – 79с.
222916
  Кублицкий Г.И. Большая Волга / Г.И. Кублицкий. – М.Л., 1951. – 192с.
222917
  Ключарев Н. Большая Волга / Н. Ключарев. – Ульяновск, 1952. – 66с.
222918
   Большая Волга : юбилейная тематическая художественная выставка, посвященная 5-летию Советского государства : каталог, живопись, графика, скульптура. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1967. – 98 с. – (Союз художников РСФСР / Министерство культуры РСФСР)
222919
   Большая Волга : зональная выставка 16 репродукций. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 10 с. + 16 вкл: репрод.
222920
   Большая Волга : буклеты : посвящается 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Волгоград : Волгоградская правда, 1969. – Разд. паг. – (Юбилейная зональная тематическая художественная выставка / Мин. культ. РСФСР, Союз художников РСФСР)
222921
   Большая Волга : четвертая зональная выставка 1974 : живопись, скульптура, графика. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – 8 с., [42] ил. : ил.
222922
   Большая Волга : зональная выставка : живопись, скульптура, графика : альбом. – Ленинград : Советский художник, 1977. – 8, [44] с. : ил.
222923
  Николаев С.Н. Большая волна : драма в 2-х ч. / Семен Николаев ; пер. с марийск. П.Желзнов. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1967. – 56 с.
222924
  Доброленская Ю.Г. Большая волна и другие рассказы / Ю.Г. Доброленская. – Москва, 1981. – 109 с.
222925
  Уткин А.И. Большая восьмерка : цена вхождения / Анатолий Уткин. – Москва : Алгоритм, 2006. – 477, [3] с. – Библиогр. в примеч. : с. 458-478. – (Путин+7). – ISBN 5-9265-0271-3
222926
  Мьюси Винсент Большая восьмерка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 96-97 : фото
222927
   Большая встряска : из цикла "Подвиги комиссара Фухе" : повести и рассказы / А. Валентинов, А. Бугай, А. Гаврюшин, С. Каплин, В. Виногоров; А. Валентинов [и др.] ; [гл. ред. Н. Баулина]. – Санкт-Петербург : Северо-Запад Пресс, 2001. – 411, [5] с. : ил. – (Колесница богов / сост. Д. Ивахнов). – ISBN 5-93698-047-2
222928
   Большая географическая энциклопедия : самое полное современное издание : более 10 000 географических объектов и природных явлений / В.С. Алексеев, Е.Ю. Бадикова, И.А. Балакирева, В.В. Баталина, Л.В. и др. Богословский; В.С. Алексеев, Е.Ю. Бадикова, И.А. Балакирева, В.В. Баталина, Л.В. Богословский и др. – Москва : Эксмо, 2007. – 672 с. – ISBN 978-5-699-20792-3
222929
  Кларк А.Ч. Большая глубина. Расказы / Артур Кларк ; [Пер. с анг. Л. Жданова]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 6)
222930
  Денисов И.М. Большая дорога / И.М. Денисов. – Горький, 1949. – 104с.
222931
  Ильенков В.П. Большая дорога / В.П. Ильенков. – Ленинград, 1950. – 56с.
222932
  Ильенков В.П. Большая дорога : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Военное издательство, 1951. – 316с.
222933
  Ильенков В.П. Большая дорога : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Художественная литература, 1954. – 288 с.
222934
  Миронов Ф.Е. Большая дорога / Ф.Е. Миронов. – Оренбург, 1959. – 68с.
222935
  Ильенков В.П. Большая дорога : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Художественная литература, 1969. – 328с.
222936
  Денисов И.М. Большая дорога / И.М. Денисов. – Горький, 1973. – 256с.
222937
  Журавлев Д.Н. Большая дорога. Народный артист БССР Н.Н.Чуркин / Д.Н. Журавлев. – Минск, 1964. – 96с.
222938
  Парфенов Л.И. Большая дорога. Очерки / Л.И. Парфенов, В.И. Чукреев. – Москва, 1971. – 248с.
222939
  Ильенков В. Большая дорога. Рассказы : роман / В. Ильенков. – Москва : Художественная литература, 1958. – 440 с.
222940
  Рунова О. Большая душа : (Н.К.Крупская) / О. Рунова ; Под ред. Г.Д. Деева-Хомяковского. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1924. – 66 с. – (Библиотека для рабочих и крестьян "Изба-читальня" ; № 28)
222941
   Большая жизнь : рассказы знатных шахтеров о своем жизненном пути. – Сталино : Сталиноблгиз, 1949. – 136 с.
222942
  Карташов Н.Ф. Большая жизнь / Н.Ф. Карташов, Л.Д. Константиновский. – Челябинск, 1963. – 256с.
222943
  Магид А.С. Большая жизнь / А.С. Магид. – М., 1968. – 192с.
222944
  Мухамедова Э. Большая жизнь / Э. Мухамедова. – Казань, 1968. – 100с.
222945
  Бордье Р. Большая жизнь : роман / Роже Бордье ; пер. с франц. [И. Волевич и др. ; сост. и предисл. Т. Балашовой ; худож. Р.А. Вольский]. – Москва : Радуга, 1987. – 350, [1] с.
222946
  Иванов И.В. Большая жизнь в науке Игоря Аркадьевича Крупеникова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 1012-1019. – Библиогр.: 53 назв. – ISSN 0032-180Х
222947
  Гольденштейн М.Л. Большая жизнь песни : десять бесед у пионерского костра / М.Л. Гольденштейн. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 184 с.
222948
  Нилин П.Ф. Большая жизнь. / П.Ф. Нилин. – Москва, 1945. – 206с.
222949
  Валюсинский В. Большая земля / В. Валюсинский. – Ленинград, 1931. – 212с.
222950
  Герасимов С. Большая земля / С. Герасимов. – Москва, 1943. – 119с.
222951
  Герасимов С.А. Большая земля / С.А. Герасимов. – М.-Л., 1944. – 155 с.
222952
  Чертова Н.В. Большая земля / Н.В. Чертова. – Москва, 1954. – 511с.
222953
  Дружинин П.Д. Большая земля / П.Д. Дружинин. – М, 1960. – 208с.
222954
  Сидиропуло П.П. Большая земля / П.П. Сидиропуло. – Орджоникидзе, 1985. – 398с.
222955
  Чертова Н.В. Большая земля / Н.В. Чертова. – Москва, 1988. – 398с.
222956
  Магдеев М.С. Большая земля под крылом : роман / Мухаммет Магдеев ; пер. с татар. Е.Леваковской. – Москва : Современник, 1974. – 285 с.
222957
  Дружинин П.Д. Большая земля. / П.Д. Дружинин. – М, 1956. – 149с.
222958
  Адамиа А.К. Большая и маленькая Екатерины : роман / Алио Адамиа ; пер. с груз. Т. Соколовой-Рухадзе. – Тбилиси : Ганатлеба, 1976. – 440 с. : ил.
222959
  Адамиа А.К. Большая и маленькая Екатерины : роман / Адамиа А.К. ; пер. с груз. Т. Соколовой-Рухадзе. – Москва : Советский писатель, 1979. – 446 с. : ил.
222960
  Адамиа А.К. Большая и маленькая Екатерины : роман / Адамиа А.К. ; пер. с груз. Т. Соколовой-Рухадзе. – Тбилиси : Мерани, 1986. – 429 с.
222961
  Загорянский Е.А. Большая игра / Е.А. Загорянский. – М., 1962. – 240с.
222962
  Емельянов Ю.В. Большая игра : ставки сепаратистов и судьбы народов / Ю.В. Емельянов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 268 с.
222963
   Большая игра (БИГ) : журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 1 : Человек между страхом и удовольствием. – 2002
222964
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 1 : Надежда и одиночество. – 2003
222965
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 3 : Интрига. – 2003
222966
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 4. – 2003
222967
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 6/7. – 2003
222968
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 8. – 2003
222969
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 10. – 2003
222970
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 11. – 2003
222971
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 12. – 2003
222972
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 1/2. – 2004
222973
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 3. – 2004
222974
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 4. – 2004
222975
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 5. – 2004
222976
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 6/7. – 2004
222977
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 9/10. – 2004
222978
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 11-12. – 2004
222979
   Большая игра (БИГ) : Журнал о человеке, его правах и его возможностях. – Киев
№ 1. – 2005
222980
  Залесский Константин Большая игра 1939 года // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12 (990). – С. 94-103. – ISSN 0130-1640
222981
  Танин М. Большая игра на Ближнем Востоке. Иран идет ва-банк? // Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. / ООО Журнал "Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. ". – Киев, 2005. – № 5/6. – С. 66-73
222982
  Треппер Л. Большая игра. Годы учения. "Красный оркестр". Возвращение : воспоминания советского разведчика / Л. Треппер. – Москва : Политиздат, 1990. – 381с.
222983
  Громыко Андрей Большая идея российской внешней политики // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 7 (1602). – С. 19-34. – ISSN 0869-44435
222984
  Крючкова М. Большая интрига при малом дворе // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 9-12. – ISSN 0235-7089


  Был ли Сергей салтыков отцом Павла I?
222985
  Дорогойченко Я А. Большая Каменка / Я А. Дорогойченко, . – 6-е изд., перераб. испр. и доп. – Саранск, 1969. – 303с.
222986
  Дорогойченко А.Я. Большая Каменка / А.Я. Дорогойченко. – Куйбышев, 1978. – 271с.
222987
  Дорогойченко Я А. Большая Каменка / Я А. Дорогойченко, . – Саранск, 1983. – 280с.
222988
   Большая китайская энциклопедия : Астрономия. – Пекин ; Шанхай : БКЭ, 1980. – 648 с.
222989
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин : БКЭ
Т. 1 : Зарубежная литература. – 1982. – 740с.
222990
   Большая китайская энциклопедия : Авиация. Космическая техика. – Пекин ; Шанхай : БКЭ, 1985. – 668 с.
222991
   Большая китайская энциклопедия : Археология. – Пекин ; Шанхай : БКЭ, 1986. – 814 с.
222992
   Большая китайская энциклопедия : Транспорт. – Пекин ; Шанхай : БКЭ, 1986. – 710 с.
222993
   Большая китайская энциклопедия. – Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Китайская литература. – 1986. – 1430с.
222994
   Большая китайская энциклопедия : Физика. – Пекин ; Шанхай : БКЭ
Т. 1 : Физика. – 1987. – 688 с.
222995
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин ; Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Физика. – 1987. – С. 689-1380
222996
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Философия. – 1987. – С. 653-1372
222997
   Большая китайская энциклопедия : Архитектура, планирование городов, парки и сады. – Пекин ; Шанхай : БКЭ, 1988. – 649 с.
222998
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай : БКЭ
Т. 3 : Экономика. – 1988. – С. 1051-1594
222999
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин; Шанхай
Т. 2 : Химия. – 1989. – С. 641-1362
223000
   Большая китайская энциклопедия. – Пекин ; Шанхай : БКЭ
Т. 2 : Военное дело. – 1989. – 732 с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,