Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
222001
  Святовець В. "...Велич розкривається не у великому, а в повсякденному" Мішель де Монтень про форми деталізації в житті і творчості // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 138-142
222002
  Брагин А. "Великое сомалийское наступление" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 60-62. – ISSN 0321-5075
222003
  Гончар Б.М. "Великої палиці" політика // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 181. – ISBN 966-316-039-X
222004
  Матвіїв А. "Великому Кобзареві присвячується" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 1, 4


  26 березня у Національній бібліотеці України імені В.Вернадського розпочала роботу виставка до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на якій експонувалося понад 600 документів із фондів бібліотеки.
222005
  Шарговська О. "Великороссийский язык есть дитя, и то не старшее, нашего языка" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 32 (187). – С. 54-57


  Григорій Квітка-Основ"яненко радив петербурзькому видавцеві огляд української літератури подавати не разом із російською, а зробити "особое отделение между немцами, французами". Квітка був зразковим громадянином Російської імперії, однак мав ...
222006
  Волинка Г. "Велич духовності" : рецензія на наукове видання "Філософія: історія, людина, освіта" академіка НАН України Л. Губерського, академіка НАПН України В. Кременя та доктора філософських наук, професора В. Ільїна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 120-121. – ISSN 2078-1016
222007
  Чирятьев М.Н. "Величие России только в ее культуре" / М.Н. Чирятьев, Г.Н. Фурсей // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 4. – С. 217-247.


  До 100-річчя від дня народження Д.С. Ліхачева
222008
  Задорожна Л.М. "Велична простота звичаїв". Повість Г. Квітки-Основ"яненка "Маруся" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 233-239
222009
  Шуйський І. "Величний монумент" Шевченкові: історія з продовженням // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 15


  "Звільнений пролетаріат встановив колишнього раба і панського кріпака Шевченка на вищий і щонайкращий п"єдестал", - тріумфували українські радянські газети з приводу відкриття пам"ятника Тарасові Шевченку в Харкові. 80 років тому, весняного дня 24 бер. ...
222010
   "Венеціанка"сказала своє слово // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-21 грудня (№ 50)


  Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону.
222011
  Глухов А.Г. "Вера во всемогущество знания" // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 1560-7968


  Илья Ильич Мечников-лауреат Нобелевской премии.
222012
  Мович Л. [Великое учередительное собрание 1789 года] : Интересные рассказы и повести ; читается с захватывающим интересом / [Лев Мович. – 3-е изд. – Санкт-Петербург, 1912. – 237 с. – Экз. без авт и назв. - Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1957, т. 2, с. 170
222013
  Кондилакіс Я. [Великоступ / Яніс Кондилакіс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 249, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 24]). – ISBN 960-211-033-3
222014
   [Вельмин С.П. 1909 р.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 388 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
222015
  Бать Л.Г. Великое призвание / Л.Г. Бать. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1963. – 304с.
222016
   Великое произведение воинствующего материализма. – М., 1959. – 494с.
222017
  Уроева А.В. Великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева / А.В. Уроева. – М., 1977. – 96с.
222018
  Кассиль Л. Великое противостояние / Л. Кассиль. – М.-Л., 1941. – 205с.
222019
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – М.-Л., 1948. – 159с.
222020
  Кассиль Л. Великое противостояние / Л. Кассиль. – Рига, 1948. – 181с.
222021
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – М., 1957. – 415с.
222022
  Кассиль Л.А. Великое противостояние // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1971. – Т. 1. – С. 297-631. – (Б-ка пионера)
222023
  Кассиль Л.А. Великое противостояние : повесть / Л.А. Кассиль. – Москва : Детская литература, 1976. – 400с.
222024
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – Киев, 1979. – 335с.
222025
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – М., 1980. – 399с.
222026
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – Горький, 1985. – 270с.
222027
  Шапошникова Л.В. Великое путешествие / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов [и др.]. – ISBN 5-86988-065-3
Кн. 2, [ч. 1] : По маршруту Мастера. – 1999. – 391, [9] с. : цв. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 396-397
222028
  Шапошникова Л.В. Великое путешествие / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов [и др.]. – ISBN 5-86988-066-1
Кн. 2, [ч. 2] : По маршруту Мастера. – 2000. – 531, [13] с. : цв. ил.
222029
  Шапошникова Л.В. Великое путешествие / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-162-5
Кн. 3 : Вселенная Мастера. – 2005. – 1083, [3] с. : цв. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
222030
  Попа В.И. Великое распутье / В.И. Попа. – Бухарест, 1975. – 47с.
222031
  Петропавловская Юлия Великое расселение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 20-21 : фото
222032
  Яковлев А.И. Великое сердце / А.И. Яковлев. – Краснодар, 1962. – 236с.
222033
  Хузангай П. Великое сердце : поэмы / П. Хузангай. – Москва : Советская Россия, 1964. – 79 с.
222034
  Люфанов Е.Д. Великое сидение / Е.Д. Люфанов. – Воронеж
1. – 1982. – 335с.
222035
  Люфанов Е.Д. Великое сидение / Е.Д. Люфанов. – Воронеж
2. – 1984. – 478с.
222036
  Босев А. Великое слово / А. Босев, С.П. Алексеев. – М., 1980. – 79с.
222037
  Бялик Б.А. Великое слово / Б.А. Бялик. – М : Советский писатель, 1981. – 375 с.
222038
  Багликов Б.Т. Великое содружество В.И.Ленина и И.В.Сталина : стенограмма публичной лекции, проч. в центр. лек. О-ва в Москве / Б.Т. Багликов ; Всесоюзное об-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1953. – 40 с. – (Знание : Серия 1 ; №10)
222039
  Фивейская М.С. Великое содружество государства и народа / М.С. Фивейская. – Москва, 1974. – 64с.
222040
   Великое содружество народов-братьев: к 60-летию образования Союза ССР. – К., 1982. – 328с.
222041
  Санакоев Ш.П. Великое содружество свободных и суверенных народов / Ш.П. Санакоев. – М., 1964. – 182с.
222042
  Шервашидзе А. Великое содружество украинского и грузинского народов / А. Шервашидзе. – Батуми, 1954. – 58с.
222043
  Шервашидзе А. Великое содружество украинского и грузинского народов / А. Шервашидзе. – Батуми, 1954. – 58с.
222044
  Карский Ю.М. Великое содружество. Стихи. -- Жизнь и любовь Николоза Бараташвили. (Главы из поэмы). / Ю.М. Карский. – Тбилиси, 1953. – 76с.
222045
  Таленский Н. Великое сражение под Сталинградом. / Н. Таленский. – М., 1943. – 32с.
222046
   Великое счастье жить в Сталинскую эпоху. – Москва : Профиздат, 1950. – 112 с.
222047
  Клавель Б. Великое терпение / Бернар Клавель ; Пер. с фр. Я. Лесюка и Ю. Уварова. – Москва : Прогресс
Кн 1 : В чужом доме : роман. – 1966. – 383 с.
222048
  Клавель Б. Великое терпение / Б. Клавель. – М
2. – 1966. – 250с.
222049
  Клавель Б. Великое терпение / Б. Клавель. – М
3. – 1968. – 269с.
222050
  Клавель Б. Великое терпение : Плоды зимы: Роман / Б. Клавель. – Москва : Прогресс
Кн. 4. – 1972. – 318с.
222051
  Довженко А.П. Великое товарищество / А.П. Довженко. – Москва : Правда, 1942. – 40с.
222052
   Великое торжество идей ленинизма. – М., 1960. – 485с.
222053
  Дементьев В.В. Великое устье / В.В. Дементьев. – Москва, 1972. – 352с.
222054
   Великое утро Фотиса Загориса : рассказы европейских писателей о судьбах молодежи во время Второй мировой войны. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 416 с.
222055
  Мович Л. Великое учередительное собрание 1789 года / Лев Мович. – (2-е изд.). – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Голос", 1906. – 237 с. – (Отдел исторический ; № 26-29)
222056
  Окулов А.Ф. Великое философское произведение творческого марксизма / А.Ф. Окулов, В.В. Мшвениерадзе. – М., 1959. – 80с.
222057
  Лондон Джек Великое чудо. Язычник У черты : рассказы / Джэк Лондон ; Перевод с анг. З. Львовского. – 2-е изд. – Москва : Универсальная биб., 1915. – 98 с. – (Универсальная библиотека ; № 928)
222058
   Великої втрати зазнала освітянська галузь. Пішов з життя корифей вищої школи, Герой України Анатолій Федорович Павленко / Л. Гриневич, О. Співаковський, П.М. Куліков, Т.В. Деетерова, В.Г. Бук, М.М. Кадука, А.П. Тітенко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 10


  Анатолію Шостаку - доценту кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України Указом Президента України присвоєно Почесне звання "Заслужений працівник освіти".
222059
   Великой партии отряд: Из истории большевистских организаций Украины. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 309с. – сборник статей


  В сборнике статей приуроченном к 80-летию II съезда РСДРП, освящается история становления и развития большевистских организаций Украины - от возникновения первых социал-демократических групп до образования КПУ - одного из боевых отрядов великой ...
222060
   Великой Победе - 40. – Рига, 1985. – 91с.
222061
   Великой Родины сыны. – М., 1958. – 591с.
222062
   Великой французской революции посвящается. – Москва : Художественная литература, 1989. – 558 с.
222063
  Аронов Г.Е. Великолепная восьмерка / Г.Е. Аронов. – Москва, 1971. – 104 с.
222064
  Патерсон К. Великолепная Гилли Хопкинс / К. Патерсон. – М., 1982. – 127с.
222065
  Симпсон Дж.Г. Великолепная изоляция : История млекопитающих Южной Америки / Дж.Г. Симпсон; Под ред. Татаринова Л.П. – Москва : Мир, 1983. – 256с.
222066
  Романович М. Великолепная китайщина. Стиль шинуазри // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 3. – С. 13-20
222067
  Бондарев А. Великолепная пятерка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 10 (498). – С. 64-66
222068
   Великолепная пятерка // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 52-59 : фото
222069
   Великолепная семерка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 164-165 : фото
222070
  Александрова Наталья Великолепная семерка... вин : По самым "вкусным" маршрутам Европы. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 44 : Фото
222071
  Андай Великолепная шутка. / Андай, , Мелих Джевдет. – Москва, 1965. – 88с.
222072
   Великолукская земля. – Великие Луки, 1956. – 208с.
222073
   Великолукская земля. – Великие Луки, 1957. – 238с.
222074
  Бершадский Р.Ю. Великолукские записи / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1956. – 48с.
222075
  Лизунова В.А. Великолукской центральной библиотеке 100 лет / В.А. Лизунова. – Л., 1968. – 32с.
222076
   Великомасштабна будова Всесвіту та властивості позагалактичних об"єктів : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 384 с. : 64 таб., 130 рис. – Бібліогр.: с. 370 (293 джерела)


  Об"єкт дослідження - галактики, квазари, їх розподіли, гравітаційні лінзи. Мета роботи - Дослідження великомасштабних рухів та побудова поля швидкостей плоских галактик. Вивчення Місцевого об"єму на базі повних виборок галактик. Побудова моделей ...
222077
  Жданов В.І. Великомасштабна будова Всесвіту та властивості позагалактичних об"єктів / В.І. Жданов, В.Ю. Караченцева, С.Л. Парновський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 42-54. – ISBN 966-594-644-7
222078
  Вавілова І. Великомасштабна структура Всесвіту: спостереження і методи дослідження : Навч. посібн. для спецкурсу "Позагалактична астрономія" / І. Вавілова. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 107с.
222079
  Ковальчук І.П. Великомасштабне атласне картографування земель навчально-дослідних господарств : монографія / Ковальчук І.П., Богданець В.А., Михальчук Н.С. – Київ : Компринт, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-147. – ISBN 978-966-929-392-3
222080
   Великомасштабне картування ділянок моніторингу у НПП "Слобожанський" / В.П. Пастернак, Г.В. Корнієнко, В.Ю. Яроцький, М.І. Букша // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 113-122 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 121-122. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
222081
  Парновський С. Великомасштабні рухи галактик: перевірка моделі Dipole Repeller за даними про RFGC галактики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 46-48. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що дані про колективні рухи галактик каталогу RFGC не підтверджують і не суперечать гіпотезі про існування двох атракторів, які домінують у полі колективних швидкостей нехабблівських рухів галактик, один з яких є відштовхувачем. Відхилення ...
222082
  Тугай Анатолій Володимирович Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Тугай А.В.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 35 назв
222083
  Агапітов О.В. Великомасштабні хвилі Россбі в антарктичній стратосфері / О.В. Агапітов, А.В. Грицай, Д.А. Салюк // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 2010. – Т. 16, № 5. – С. 5-11. – ISSN 1561-8889
222084
   Великому Каменяреві : Тези доповідей і повідомлень Наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження і 50-річчю з дня смерті І.Я Франка. – Вінниця, 1966. – 95с.
222085
   Великому Октябрю. – Тбилиси, 1957. – 895с.
222086
   Великому подвигу посвящено. – М., 1985. – 223с.
222087
  Дмитерко Л.Д. Великому Сталіну слава! / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 28 с.
222088
  Закусило О.К. Великому українському вченому 90 років / О.К. Закусило, А.В. Анісімов, О.С. Бичков // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 18-21. – ISBN 978-966-622-589-7
222089
  Верещагина Н.В. Великомученик Пантелеимон: Византия - Афон - Киев // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 232-247
222090
  Котов Павел Великомученик революции : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 20-21 : Фото
222091
  Марисюк Маркыян (отець) Великопосні проповіди : Найважніше питання життя / написав о. Маркіян Марисюк ЧСВВ. – Жовква : Печатня ОО. Василіян, 1922. – 70 с. – (Видавництво Чина Св. Василія В. у Жовкві ; Кн. 137)
222092
  Гузар Л. Великопосні роздуми з Блаженнішим Любомиром Гузарем. Молитва св. Єфрема / [упоряд. та богословська ред.: О. Жаровська ; відп. редакторка: М. Лемик]. – Львів : Свічадо, 2017. – 111, [1] с. – Єфрем Сирін (християнський святий , преподобний ; IV ст.) (про нього). – Бібліогр. в підрядк. прим.
222093
  Лескинен М.В. Великороссы/ великоруссы в росийской научной публицистике (1840-1890) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0132-1366
222094
  Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. имп. Акад. наук
Т. 1, вып. 1. – 1898. – [2], XVIII, 835 с. с нот. – Конволют. Пер.: Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п., т. , вып. 2, 1900, с. XXVII-LVIII, 377-835
222095
  Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.. Т. 1, вып. 2 : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. // Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. / П.В. Шейн. – Санкт-Петербург : Тип. имп. Акад. наук, 1898. – Т. 1, вып. 1. – с. XXVII-LVIII, 377-835
222096
  Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла / М. Халанский. – Варшава : В тип. Михаила Земкевича, 1885. – [2], 236, III с. – Указ.: с. 230-235. - Отд. оттиск: Русский филологический вестник. - Экз. без ориг. тит. л.


  Содержание: Введение Храбор-богатырь; поленица Ряд первый: Богатыри периода до-татарского Добрыня Никитич Иван Данилович Демьян Куденевич Олеша Попович Ряд второй: Богатыри татарского периода Идолище поганое Илья Муромец Василий ...
222097
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 1 : [Низшие эпические песни» (т. е. баллады)]. – 1895. – [8], XII, [2], 628 с. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
222098
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 2 : ["Семейные песни, которые имели своим предметом положение женщины в семье" и "положение в семье мужчины"]. – 1896. – [4], XVI, [2], 588 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
222099
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 3 : ["Семейные песни, которые имели своим предметом положение женщины в семье" и "положение в семье мужчины"]. – 1897. – [4], XVI, [2], 512 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
222100
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 4 : ["Любовные песни"]. – 1898. – [4], XXIV, [2], 722 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
222101
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 6 : ["Рекрутские, солдатские, казацкие, полоняничные, разбойничьи и темничные (арестантские), с прибавлением к ним очень немного матросских, фабричных, бурляцких и др."]. – 1900. – [4], XVI, [2], 544 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
222102
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 7 : ["Юмористические, сатирические, часть игровых"]. – 1902. – [4], XVI, [2], 544 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
222103
  Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации : [в 2-х вып.] / записаны Е. Линевой ; текст под ред. Ф.Е. Корша. – 1904-1909. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Акад. наук
Вып. 1. – 1904. – [6], XLVIII, [2], 90 с., 2 л. табл. нот.
222104
  Яворский Ю.А. Великорусские песни на старинных карпато-русских записях / [публ. и предисл.] Ю.А. Яворский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – [1], 84 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1912, т. 17, кн. 1


  На тит. л. № 109384 дарственная надпись: Многоуважаемому Ф.Ф. Миловодову от автора 8 ноября 1913 г.
222105
  Худяков И.А. Великорусские сказки : в 3 вып. / соч. И.А. Худякова. – 1860-1862. – Санкт-Петербург : В воен. тип.
Вып. 3. – 1862. – [8], 168 с.
222106
  Худяков И.А. Великорусские сказки в записях И.А. Худякова / И.А. Худяков. – Москва ; Ленинград, 1964. – 301 с.
222107
   Великорусские сказки Пермской губернии. – М., 1991. – 543с.
222108
  Виноградов Н.Н. Великорусский вертеп // К вопросу об отражении апокрифов в народном творчестве / Н.А. Янчук. – Санкт-Петербург, 1907. – [22] с.
222109
  Драгоманов М.П. Великорусский интернационал и польско-украинский вопрос / М.П. Драгоманов. – Казань : Типо-литография Окружного штаба, 1906. – 135 с.
222110
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя : путеводитель / Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. с. Великие Сорочинцы (Полтав. обл.); [авт. текста: П.С. Брайко, Н.О. Литвин]. – Изд. 2-е , перераб. – Харьков : Прапор, 1975. – 67 с.
222111
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя : путеводитель / Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. с. Великие Сорочинцы (Полтав. обл.); [авт. текста: Н.О. Литвин, Г.С. Брайко]. – Изд. 4-е. – Харьков : Прапор, 1981. – 61, [3] с. : ил.
222112
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков, 1984. – 62с.
222113
  Довгаль И.Ф. Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя / И.Ф. Довгаль, Н.О. Литвин. – Харьков, 1987. – 76 с.
222114
  Брайко Ю.С. Великосорочинский литературно-меториальный музей Н.В.Гоголя / Ю.С. Брайко. – Х., 1970. – 116с.
222115
  Темелески Х. Великотърновските манастири в националноосвободителната борба : (Исторически очерци) / Х. Темелески. – София : Св. Кл. Охридски, 1992. – 279 с.
222116
  Ворожея Р.П. Великоустюжские тайны // Что нового в науке и технике. – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 1684-6869


  Загадковий персонаж Діда Мороза
222117
  Степанов Н.Л. Велимир Хлебников / Н.Л. Степанов. – М., 1975. – 280с.
222118
  Дуганов В Р. Велимир Хлебников : природа творчества / В Р. Дуганов, . – М, 1990. – 348с.
222119
  Вишницкая Ю.В. Велимир Хлебников как творец "нового языка": анализ словообразовательной семантики / Ю.В. Вишницкая, М. Гусидзе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 31-35
222120
  Брайко Г.С. Велиосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В.Гоголя / Г.С. Брайко, Н.О. Литвин. – Изд. 3-е, переаб. – Х., 1979. – 63с.
222121
  Мармонтель Г. Велисарий, 1769
222122
  Сахатмурадов А. Велиткий Октябрь - переломная веха в судьбе туркменского дайханства. / А. Сахатмурадов. – Ашхабад, 1987. – 127с.
222123
  Горюнов И. Велихов Е.П., Петелин В.В., Кушниренко А.Г. Промышленная политика, инновации, массовые информационные технологии, отечественные системообразующие компании. - М.: Энергоиздат, 2007. - 100 с. : [рецензія] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 152-153. – ISSN 0042-8736
222124
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
222125
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
222126
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
222127
  Тихолоз Б. Велич без пафосу, або Франко в цифрах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  156 років від дня народження Івана Франка, письменника-мислителя, який здобув у нащадків славу Великого Каменяра та Українського Мойсея.
222128
  Якименко А. Велич веж Олега Ольжича // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 165-170. – ISBN 978-966-306-020-4
222129
  Карамаш С. Велич генія // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  До 140-річчя від дня народження Івана Франка. Про його творчі надбання, зв"язок із Києвом.
222130
  Олещук І. Велич і безсмертя героїв Крут // Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства в"язнів і репресованих. – Одеса, 2011. – Вип. 27. – С. 288-291. – ISBN 978-966-2601-32-9
222131
  Федяніна О. Велич і гордість // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 4-5.
222132
  Вілкул Юрій Велич і краса індустріального туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16 : фото. – ISSN 1998-8044
222133
  Ніколюк Л. Велич і краса людини - у поєднанні з природою та творчою працею за оповіданням "Король Карл" Олеся Ільченка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (117/118). – С. 59-66
222134
  Гудзій М.К. Велич і світове значення російської літератури / М.К. Гудзій. – Київ, 1947. – 24 с.
222135
  Кагарлицький М. Велич і трагедія "українського Шаляпіна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 січня (№ 11). – С. 10


  Минає 130 років від дня народження видатного оперного співака Михайла Донця. Михайло Іванович Донець — український співак (бас), народний артист УРСР (з 1930). У 1913 — 1941 роках був (з перервою) одним із провідних солістів Київського театру опери ...
222136
  Ковалевська О. Велич і трагедія гетьмана Мазепи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 березня - 2 квітня (№ 13). – С. 7
222137
  Шкурка М. Велич і трагедія Павла Полуботка = До 350-річчя від дня народження гетьмана України Павла Полуботка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 167-173. – ISSN 2075-1222


  Павло Полуботок (1660-1724) - укр. козацький державний і політичний діяч, військовик, чернігівський полковник, наказний гетьман Війська Запорозького (1722—1724). Один з лідерів автономістської партії. За наказом Петра І був ув"язнений у ...
222138
  Левківський П.Т. Велич людини - у величі всесвіту / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
222139
  Безгін О. Велич митця : до 100-річчя від дня народження І.С. Корнієнка / О. Безгін, В. Корнієнко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 216-224. – ISSN 1997-4264


  Корнієнко Іван Сергійович (1910-1975) - укр. кінознавець, Засл. працівник культури України (1968), доктор мистецтвознавства (1964), член Спілки кінематографістів України.
222140
  Литвин В. Велич Михайла Драгоманова в історії // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 104
222141
  Жулинський М. Велич національного обов"язку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  Національним лідером ніколи не стане людина, яка не є органічним патріотом своєї землі, яка не знає, не любить національної історії, культури, мови, яка свою політичну і державну діяльність не будує на національних пріоритетах і цінностях. Такої ...
222142
  Жулинський М. Велич національного обов"язку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Юзеф Пілсудський - фундатор оновленої Польської держави, людина, яка розуміла велич національного обов"язку.
222143
  Безклубий І. Велич нескорених лицарів (за творчістю Шота Руставелі) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 255-262. – ISBN 978-966-306-020-4
222144
  Іванова О. Велич подвигу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  70 років тому, у вересні німецько-фашистськіі війська ввійшли в Київ. Стаття студентки хімічного фак-ту Ольги Іванової.
222145
  Шаблій Олег Велич постаті фундатора української географії Степана Рудницького : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-47 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
222146
   Велич соціалістичних завоювань. – Львів, 1978. – 192с.
222147
  Погребенник В. Велич Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 2-4
222148
   Велич творення. Нарис про розвиток соціалістичної культури Азербайджанської РСР. – К., 1981. – 216с.
222149
  Шиллер Фрідріх Велич творіння : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 10-14. – ISSN 0320-8370
222150
   Велич творчої праці : художньо-документальні нариси про Героїв Соціалістичної Праці. – Київ : Вища школа, 1986. – 167 с.
222151
  Жулинський М. Велич трудів і днів майстра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 12 (612). – С. 11-14. – ISSN 0236-1477


  Ювілейна стаття присвячена творчій долі та визначному науковому доробку знаного вченого - літературознавця-україніста, славіста, критика, бібліографа, іноземного академіка НАН України Миколи Неврлого
222152
  Бабіров Ю. Велич Чеслова Мілоша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 квітня (№ 16). – С. 12
222153
  Погребенник В.Ф. Велич Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 5-9
222154
  Попик Е. Величаевские молодогвардейцы / Е. Попик. – Ставрополь, 1950. – 39с.
222155
   Величаймо Отця Миколая : Зимовий цикл свят у Надзбруччі: Збірка віршів, пісень з нотами, легенд, сценаріїв; Методична рекомендація проведення свята Миколая. – Тернопіль, 2001. – 144с. – ISBN 966-7768-17-1
222156
  Гареев М.А. Величайшая битва Второй мировой войны // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 7-20. – ISSN 0130-3864


  К 70-летию Великой Победы под Сталинградом.
222157
  Карпинский В. Величайшая из революций : Краткая история Великой Октябрськой революции в России 25 октября (7 ноября) 1917 г. - начало 1921 г. / В. Карпинский. – Изд. 3-е исп., доп. – Москва : Госиздат, 1925. – 56с.
222158
  Бекасова Е. Величайшее обновление жизни в "Повести временных лет" (к 900-летию создания памятника) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 144-149
222159
   Величайшие гении русского искусства : мастера живописи, графики, скульптуры и архитектуры 18-20 веков. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Полигон, 2007. – 320 с. : илл. – ISBN 978-5-17-043301-8
222160
  Пономарев В.Т. Величайшие монархи: с древности до наших дней / Пономарев В.Т. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2012. – 703, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-481-783-4
222161
  Бирюков Д.А. Величайший физиолог мира : Очерк о работе и учении И.П. Павлова / Д.А. Бирюков. – Воронеж, 1948. – 71с.
222162
  Прокофьев А.А. Величальная песня России / А.А. Прокофьев. – М, 1971. – 367с.
222163
  Шурко Л. Величальні пісні українського народу / Л. Шурко, О. Івановська // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  Рубрику новорічних та різдвяних свят ведуть викладачі філологічного фак-ту: Колядки та щедрівки.
222164
  Чуев Ф.И. Величальное слово / Ф.И. Чуев. – М, 1982. – 206с.
222165
  Градовський А. Величезної ваги робота: Сергій Єфремов про українське письменство першої половини XIX ст. // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 142-146. – ISBN 966-693-015-3
222166
  Полянский Д.С. Величественный план подъема экономики и культуры Российской Федерации. / Д.С. Полянский. – М., 1959. – 111с.
222167
  Марсель Г. Величие Бергсона // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 12. – С. 82-91. – ISSN 0235-1188
222168
  Софронов А.В. Величие духа / А.В. Софронов. – М., 1969. – 79с.
222169
  Печерникова И.А. Величие души: о воспитании в семье Ульяновых / И.А. Печерникова. – Москва, 1970. – 128с.
222170
  Печерникова И.А. Величие души: о воспитании в семье Ульяновых / И.А. Печерникова. – 3-е изд. – М., 1977. – 128с.
222171
  Печерникова И.А. Величие души: о воспитании в семье Ульяновых / И.А. Печерникова. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 120с.
222172
   Величие здравого смысла. – М., 1992. – 287с.
222173
  Виноградов В.В. Величие и мощь русского языка : учеб. пособ. по русскому языку / проф. В.В. Виноградов ; Центр. газетные курсы при ЦК ВКП(б). – Вып. 1. – Москва : Правда, 1944. – 30, [2] с. – Библиогр.: с. 28-30
222174
  Ферреро Г. Величие и падение Рима : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 2 : Юлий Цезарь. – 1916. – 346 с.
222175
  Ферреро Г. Величие и падение Рима : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 3 : От Цезаря до Августа. – 1916. – 507 с.
222176
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – М.
3. – 1920. – 256 с.
222177
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – М.
4. – 1920. – 234 с.
222178
  Феррейро Г. Величие и падение Рима / Г. Феррейро. – М.
5. – 1923. – 375с.
222179
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – Санкт-Петербург : Наука. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-02-026758-9 (т.3-4); 5-02-026756-2
Т. 2. – 1998. – 748с.
222180
  Ферреро Г. Величие и падение Рима. : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 1 : Создание империи. – 1915. – 361с.
222181
  Ферреро Г. Величие и падение Рима. Республика Августа / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С., 1922. – 224 с.
222182
  Делюсин Л. Величие и трагедия Дэн Сяопина // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.7-14. – ISSN 0321-5075


  [Споры вокруг наследия Дэн Сяопина.]
222183
  Малафеев Л.Ф. Величие Октября и банкротство его критиков / Л.Ф. Малафеев. – М., 1982. – 160с.
222184
  Малиновский Р.Я. Величие победы / Р.Я. Малиновский. – Москва, 1965. – 32с.
222185
  Вербило А.Н. Величие победы советского народа в Великой Отечественной войне и бессилие фальсификаторов истории / А.Н. Вербило. – Київ, 1970. – 40с.
222186
  Мелентьев В.Д. Величие победы советского народа и бессилие фальсификаторов истории / В.Д. Мелентьев, П.Л. Щербаков. – Л, 1975. – 39с.
222187
  Иванова Л.В. Величие подвига / Л.В. Иванова. – М, 1974. – 64с.
222188
   Величие подвига. – Тбилиси, 1985. – 319с.
222189
   Величие подвига Москвы. – М., 1985. – 223с.
222190
  Ширяева М.В. Величие подвига Николая Островского. / М.В. Ширяева, В.И. Тимофеев. – М. : Просвещение, 1964. – 175 с.
222191
   Величие подвига советского народа. – М., 1985. – 383с.
222192
   Величие пришедших зорь // Наука и религия : Научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2007. – № 11. – С. 14-15. – ISSN 0130-7045


  Художник Константин Юон
222193
  Платонов А.П. Величие простых сердец / А.П. Платонов. – М., 1976. – 407с.
222194
  Иванова Л.В. Величие свершаемого / Л.В. Иванова. – М, 1981. – 64с.
222195
   Величие труда. – Алма-Ата, 1964. – 102с.
222196
   Величие человека. – М., 1981. – 159с.
222197
   Величието на Търновград : сборник. – София, 1985. – 428, [4] с.
222198
  Щербань М.І. Величина параметра шорсткості водної поверхні Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 99-102 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 7)
222199
  Альохін О.Д. Величини критичних індексів неоднорідних рідин в гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 340-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі експериментальних даних немонотонної температурної залежності інтенсивності розсіяного світла і часу встановлення рівноваги в рідині в гравітаційному полі запропоновано ряд нерівностей між критичними індексами в просторово ...
222200
  Альохін О.Д. Величини критичних показників в двовимірних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 360-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і нерівностей для величин критичних показників знайдені рівняння для визначення величин критичних показників для 2-вимірних систем. На основі цих рівнянь розраховані величини критичних ...
222201
  Альохін О.Д. Величини критичних показників теплоємності і кореляційної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 381-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі рівнянь флуктуаційної теорії фазових переходів за допомогою введення в ці рівняння малих параметрів розраховані величини критичних показників польової і температурної залежностей радіуса кореляції, теплоємності, кореляційної функції ...
222202
  Биккол Ш. Величиной с мое сердце : стихи и поэмы / Ш. Биккол. – Москва, 1974. – 95 с.
222203
  Кутепов В.М. Величины и распределение естественных напряжений в массивах трещиноватых кристаллических пород склонов речных долин : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кутепов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. – М., 1967. – 20л.
222204
  Петринка Л.В. Величка - соляне диво // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 21
222205
  Передерій В.Ф. Велична гармонія / В.Ф. Передерій. – Київ, 1974. – 158с.
222206
  Гайковський М. Велична дорога у вічність / М. Гайковський, О. Гайова // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 13 листопада (№ 43). – С. 6-7


  Митрополит Андрій Шептицький.
222207
   Велична Жульєна : Новели та оповідання французьких письменників. – Київ : Задруга, 2001. – 191с. – ISBN 966-7405-81-8
222208
  Павлюк С. Велична місія вченого // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 639-641. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091


  Василь Васильович Сокіл — завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України.
222209
  Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 151-158. – ISSN 1682-3540
222210
  Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ. До 90-річчя від дня народження // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 56-56
222211
  Мазуркевич О.Р. Велична тема братніх літератур / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1954. – 84с.
222212
  Окань Ярославна Величний Дрогобич : подорож листоноші / Окань Ярославна, Фецяка Ігор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 150-151
222213
  Кисельов Й.В. Величний образ. Ленініана укр. драматургії / Й.В. Кисельов. – Київ, 1970. – 170с.
222214
  Сергійчук В. Величний патріарх і великий українець (до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького ) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 7-21. – ISSN 0130-6936


  У статті йдеться про релігійний і державницький чин видатного українця Митрополита Андрея Шептицького, який понад сорок років очолював Українську греко-католицьку церкву.
222215
  Вольский С.А. Величний подвиг / С.А. Вольский. – Київ, 1967. – 232с.
222216
  Меншун В.І. Величний храм освіти і науки та його самобутній ректор // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 2-10. – ISSN 0868-8117


  До 175-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Про ун-т і його ректора - В.В. Скопенка.Фото на стр.4, 5, 6, 7, 8. Є про Наукову бібліотеку ун-ту.
222217
  Власюк П.А. Величні будови комунізму і дальший розквіт сільського господарства / П.А. Власюк. – Київ-Москва, 1951. – 32с.
222218
  Стефаник С.В. Величні перетворення / С.В. Стефаник. – Львів, 1953. – 32 с.
222219
  Ольжич О. Величність = Majesty : поезії й поеми / Олег Ольжич ; зред. Теодор Курпіта ; вступ. ст. написав Володимир Державин. – Чікаго : Фонди 2 Відділу ОДУ в Чікаго ім. О. Ольжича, 1969. – 176 с. : портр.
222220
   Велігура Іван Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 75. – ISBN 978-966-2726-03-9
222221
   Веліканов Авенір Акімович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 17
222222
  Шмигельський А.І. Веління серця : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1955. – 185 с.
222223
  Майстренко Я.В. Веління серця : п"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 231 с.
222224
  Вихрущ В.П. Веління серця : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 96 с.
222225
  Невесенко В.І. Веління часу / В.І. Невесенко. – К., 1985. – 89с.
222226
  Ільченко Руслана Велнес у Чехії. Скидаємо все зайве // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 62-64 : фото
222227
  Полещук А.Л. Велникое Делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и Альмы, которая была собакой / А.Л. Полещук. – М, 1959. – 191с.
222228
  Полещук А.Л. Велникое Делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и Альмы, которая была собакой / А.Л. Полещук. – М, 1965. – 192с.
222229
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-31 : Фото
222230
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-58 : Фото
222231
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-59 : Фото
222232
  Завірюхіна Марія Веловікенд для киян і не тільки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 116-121 : фото
222233
  Будько Євген ВелоКіноМузики // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 134-138 : фото
222234
  Павлусь Тетяна Велосипед - як стиль життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 29 : фото
222235
   Велосипед без спиц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
222236
  Шукевич Ю. Велосипед із квадратними колесами, або Парадокси української шкільної освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 12


  Різні країни мають свої власні системи управління школами та якістю освіти, схеми їх фінансування. Водночас на території Євросоюзу діють і певні спільні закономірності та тенденції, розуміння яких допоможе мінімізувати ризики на шляху до підвищення ...
222237
  Конев Б. Велосипед. : Уход за велосипедом, ремонт, велосипедный спорт, экскурсии, прогулки, пробеги / Б. Конев. – Ленинград, 1926. – 54с.
222238
  Мелконян О. Велосипед; Допрос / О. Мелконян. – М., 1982. – 224с.
222239
   Велосипеди відкриють нам Сирію : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 122 : Фото
222240
  Гоголева Е. Велосипедная эпопея // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8-12. – ISSN 0869-8171


  Приватний музей історії велосипедної справи в Росії
222241
  Ипполитов И.В. Велосипедные гонки на треке / И.В. Ипполитов. – М, 1953. – 168с.
222242
  Архипов Е.М. Велосипедные гонки по шоссе / Е.М. Архипов, А.В. Седов. – Москва, 1968. – 168с.
222243
  Шелешнев Л.М. Велосипедные гонки с лидерами / Л.М. Шелешнев. – М., 1953. – 64с.
222244
  Осадчая М.М. Велосипедный кросс / М.М. Осадчая, Ф.П. Осадчий. – М, 1954. – 43с.
222245
  Ипполитов П. Велосипедный спорт / П. Ипполитов. – М.-Л, 1927. – 126с.
222246
  Шелешнев Л.М. Велосипедный спорт / Л.М. Шелешнев, Г.И. Сасин. – М., 1951. – 168с.
222247
  Миронов П.Д. Велосипедный спорт / П.Д. Миронов. – М., 1952. – 40с.
222248
  Ипполитов И.В. Велосипедный спорт / И.В. Ипполитов. – М, 1952. – 88с.
222249
  Музис В.П. Велосипедный спорт / В.П. Музис. – М, 1956. – 204с.
222250
   Велосипедный спорт. – М., 1957. – 63с.
222251
  Минаков С.М. и Власова Н.Н. Велосипедный спорт / С.М. и Власова Н.Н. Минаков. – М., 1964. – 200с.
222252
   Велосипедный спорт. – М., 1966. – 256с.
222253
   Велосипедный спорт. – М., 1967. – 400с.
222254
   Велосипедный спорт. – М., 1971. – 144с.
222255
   Велосипедный спорт. – М., 1972. – 159с.
222256
  Синани Н.Д. Велосипедный спорт в школе / Н.Д. Синани. – М., 1957. – 67с.
222257
  Семенов М.И. Велосипедный спорт. / М.И. Семенов. – М., 1956. – 24с.
222258
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М.-Л., 1949. – 64с.
222259
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М., 1956. – 63с.
222260
   Велосипедный спорт. Спорт. термины на пяти языках. – М., 1979. – 96с.
222261
  Булгаков А.А. Велосипедный туризм для всех / А.А. Булгаков. – М., 1984. – 128с.
222262
   Велосипедных дел мастер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 70-73 : фото
222263
  Дудкін І. Велосипедом по Бродвею // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.14-21
222264
  Завірюхіна Марія Велосипедом по кризі : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 112-115
222265
  Миронов П.П. Велоспипедный спорт / П.П. Миронов. – М., 1956. – 407с.
222266
  Файнберг А.А. Велотреки / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1965. – 95с.
222267
  Шестоперов Я. Велотуризм / Я. Шестоперов. – Х., 1931. – 47с.
222268
  Хаткевич Василий Велоэргометры на Эвересте : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
222269
  Балюнас В.М. Велта Лине / В.М. Балюнас, Н.Р. Войткевич. – М, 1955. – 83с.
222270
  Жечев Н. Велчовата завера 1835 : исторически очерк / Н. Жечев. – София : Наука и изкуство, 1985. – 85, [2] с.
222271
  Бошицький Ю.Л. Вельмишановний Віталію Івановичу! // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 566-567. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
222272
  Фащенко В. Вельмишановний Михайле Кузьмовичу? // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 408-409. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
222273
  Бобыкина И.А. Вельмо Тормис / И.А. Бобыкина. – Москва : Советский композитор, 1989. – 256 с.
222274
  Кудрявцев Лев Вельможа - меценат із козаків // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 59-61. – ISSN 0130-7037
222275
   Вельтер Мечислав. Выставка произведений. – М., 1975. – 21с.
222276
  Короткий В.А. Вельямінов-Зернов Володимир Володимирович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 255. – ISBN 966-06-0393-2
222277
  Райх Б.Ф. Вена - Берлин - Москва - Берлин / Б.Ф. Райх. – Москва, 1972. – 455с.
222278
   Вена : сборник-путеводитель с планом города и планами музеев. – Москва : Образовательные экскурсии, 1911. – XI, [5], 422 с.
222279
  Ледовских С.И. Вена / С.И. Ледовских, И.Е. Рабинович. – М., 1959. – 61с.
222280
  Сененко М.С. Вена / М.С. Сененко. – Москва, 1970. – 223 с.
222281
   Венгеро-американские отношения. 19117-1960. – Будапешт, 1961. – 151с.
222282
   Венгерская Академия наук. – Будапешт : [б. в.], 1964. – 125 с.
222283
  Лапоногов И.С. Венгерская Демократическая Республика на новом этапе / И.С. Лапоногов. – М, 1949. – 32с.
222284
  Гусарова Т.П. Венгерская деревня конца XV - середины XVI века и крестьянская война 1541 года / Т.П. Гусарова. – М., 1990. – 86с.
222285
  Фехер Венгерская живопись XX века / Фехер, Жужа. – Будапешт : Корвина, 1973. – 24 с.. 48 ил.
222286
   Венгерская и западно-европейская графика ХІХ века. – М., 1985. – 26с.
222287
  Каллаи Д. Венгерская контрреволюция в освещении марксизма-ленинизма / Д. Каллаи. – Будапешт. – 37 с.
222288
  Стыкалин А.С. Венгерская культура в середине XX века / А.С. Стыкалин. – Москва, 1991. – 214 с.
222289
  Сидорова Наталия Венгерская кухня: две стороны одной медали // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 66-73 : фото
222290
  Шахова К.А. Венгерская литература 20-40-х годов 19 века. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.04 / Шахова К.А.; КГУ. – К, 1975. – 44л.
222291
  Шахова Кира Александровна Венгерская литература 20-40-х годов ХІХ века. : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.04 / Шахова Кира Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 386, 21л. – Бібліогр.:л.1-21
222292
  Шахова К.А. Венгерская литература 20 - 40-х годов XIX века / К.А. Шахова. – Киев, 1973. – 206с.
222293
  Россиянов О.К. Венгерская литература просле 1917 года / О.К. Россиянов. – М, 1961. – 108с.
222294
  Фомин В.И. Венгерская народная армия / В.И. Фомин. – М, 1965. – 111с.
222295
  Кодай З. Венгерская народная музыка / З. Кодай. – Будапешт, 1961. – 186с.
222296
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1952. – 96с. – (У карты мира)
222297
  Лапоногов И.С. Венгерская Народная Республика / И.С. Лапоногов. – М, 1954. – 176с.
222298
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика : географический очерк / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1955. – 80с. – (У карты мира)
222299
  Якимович Я.В. Венгерская Народная Республика / Я.В. Якимович. – М, 1960. – 171с.
222300
  Орлик И.И. Венгерская Народная Республика / И.И. Орлик. – Москва, 1962. – 87 с.
222301
   Венгерская Народная Республика. – М., 1968. – 280с.
222302
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика : справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – М., 1974. – 112с.
222303
   Венгерская Народная Республика. – М., 1975. – 198с.
222304
   Венгерская Народная Республика. – М., 1982. – 392с.
222305
   Венгерская Народная Республика. – Москва : Наука, 1983. – 384с.
222306
  Пунтус В.И. Венгерская Народная Республика : Справочник / В.И. Пунтус, И.С. Савольский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 127с.
222307
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика. : Справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1980. – 111с.
222308
  Лапоногов И.С. Венгерская народная. / И.С. Лапоногов. – М., 1955. – 128с.
222309
   Венгерская новелла. – М., 1965. – 668с.
222310
  Холопов Г.К. Венгерская повесть; Иванов день; Долгий путь возвращения; Достоинство; Путешествие в Буркут / Г.К. Холопов. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 480с.
222311
   Венгерская поэзия ХХ век. – М., 1982. – 558с.
222312
  Иллеш Б. Венгерская рапсодия / Б. Иллеш. – Москва, 1934. – 88 с.
222313
  Ковтун А.И. Венгерская рапсодия / А.И. Ковтун. – Симферополь, 1968. – 64с.
222314
   Венгерская революционная поэзия. – М.-Л., 1925. – 180 с.
222315
  Ботка Ф. Венгерская революционно-социалистическая литература в Советском Союзе. (Журнал и б-ка "Шарло эш калапач") 1929-1933 : Автореф... канд. филол.наук: / Ботка Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра истории рус. советской литературы. – М., 1968. – 14л.
222316
  Орлик И.И. Венгерская революция 1848-1849 годов и Россия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-40. – ISSN 0130-3864
222317
  Андич Е. Венгерская советская республика / Е. Андич. – 177-210 с.
222318
  Нежинский Л.Н. Венгерская советская республика 1919 года / Л.Н. Нежинский. – М., 1959. – 32с.
222319
  Кун Б. Венгерская советская республика 1919 года / Б. Кун. – М., 1959. – 62с.
222320
  Николаенко К.А. Венгерская Советская республика 1919 года / К.А. Николаенко. – М, 1989. – 61с.
222321
  Лебов М.Ф. Венгерская советская республика 1919 года. / М.Ф. Лебов. – М., 1959. – 274с.
222322
  Нежинский Л.Н. Венгерская Советская Республика в 1919 году / Л.Н. Нежинский. – М., 1969. – 48с.
222323
  Липтаи Э. Венгерская Советская республика. / Э. Липтаи. – М., 1970. – 391с.
222324
   Венгерская социалистическая рабочая партия. с.13. Будапешт. 1985. – М., 1985. – 238с.
222325
   Венгерские авиалинии Malev // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 21
222326
  Репринцев Ф.С. Венгерские антифашисты в партизанской борьбе советского народа (1941-1944) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Репринцев Ф.С. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 17 с.
222327
   Венгерские военнопленные в СССР. Документы 1941-1953 гг. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 282-318. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
222328
  Мокань А.А. Венгерские заимствования в мараморошском украинском диалекте Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мокань А.А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 21 с.
222329
  Лизанец П.Н. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья / П.Н. Лизанец. – Будапешт, 1976. – 683 с.
222330
  Йожа А. Венгерские интернационалисты в борьбе за победу Октября / А. Йожа. – Москва, 1977. – 384 с.
222331
  Держалюк Н.С. Венгерские интернационалисты в Великой Отечественной войне / Н.С. Держалюк. – К., 1985. – 127с.
222332
   Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М.
1. – 1968. – 511с.
222333
   Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и гражданской войне в СССР. – М.
2. – 1968. – 515с.
222334
   Венгерские интернационалисты в Сибири и на Дальнем Востоке, 1817-1922 гг.. – М., 1980. – 300с.
222335
  Жилак А. Венгерские коммунистические группы в Советской России и их роль в создании Компартии Венгрии : Автореф... канд. ист.наук: / Жилак А.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
222336
   Венгерские математические олимпиады. – М., 1976. – 544с.
222337
   Венгерские народные сказки. – М., 1952. – 236с.
222338
   Венгерские народные сказки. – М., 1953. – 192с.
222339
   Венгерские народные сказки. – М., 1958. – 375с.
222340
  Унгвари Кристиан Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 56-62. – ISSN 2070-9773
222341
  Унгвари К. Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 52-58. – ISSN 2070-9773
222342
  Гагнидзе Джумбер Серапионович Венгерские переводчики и переводы "Витязь в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гагнидзе Джумбер Серапионович; АН ГССР. Ин-т истори груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
222343
   Венгерские повести. – М., 1973. – 623с.
222344
   Венгерские повести. – М., 1979. – 415с.
222345
   Венгерские повести и рассказы. – М., 1953. – 472с.
222346
  Мегела И.П. Венгерские пролетарские писатели и советская литература 20-30-е гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Мегела И.П.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 21л.
222347
  Брутьо Я. Венгерские профсоюзы в период строительства социализма / Я. Брутьо. – М, 1962. – 72с.
222348
  Ровинский О. Венгерские рассказы / О. Ровинский. – Москва, 1946. – 232с.
222349
   Венгерские рассказы и повести. – М., 1950. – 323с.
222350
  Вайда Э. Венгерские растения / Э. Вайда. – Будапешт, 1956. – 49с.
222351
  Лебович М.Ф. Венгерские революции 1918-1919 гг. : Автореф... докт. ис.наук: / Лебович М. Ф.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1959. – 45л.
222352
   Венгерские сказки. – М., 1989. – 414с.
222353
  Братенков Б.Г. Венгерские события 1956 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 0321-0626


  Революція в Угорщині 1956 р.
222354
  Птицын А.Н. Венгерские специалисты в Российской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 143-147. – ISSN 0042-8779


  С 1830 по 1914 год в Российскую империю переселилось 774 тысячи австро-венгерских граждан.
222355
  Ольт К. Венгерский бюджет на 1951 г. / К. Ольт, 1951. – 8с.
222356
  Олт К. Венгерский бюджет на 1952 г. / К. Олт, 1951. – 8с.
222357
  Лукницкий П.Н. Венгерский дневник / П.Н. Лукницкий. – М., 1973. – 253с.
222358
  Кочубеевская Рита Венгерский коктейль : Города мира // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 10-21 : Фото
222359
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – М., 1976. – 460с.
222360
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – М., 1986. – 398с.
222361
  Йокаи М. Венгерский набоб / М. Йокаи. – М., 1988. – 448с.
222362
   Венгерский оперный театр, 1958. – 32с.
222363
   Венгерский политический детектив : сборник. – Москва : Радуга, 1988. – 496с.
222364
   Венгерский рассказ. – М., 1975. – 447с.
222365
   Венгерский статистический справочник. – Будапешт, 1973. – 328 с.
222366
   Венгерский статистический справочник 1974. – Будапешт, 1974. – 319с.
222367
   Венгерский статистический справочник 1975. – Будапешт, 1975. – 320с.
222368
   Венгерский статистический справочник 1976. – Будапешт, 1976. – 191с.
222369
   Венгерский статистический справочник 1979. – Будапешт, 1979. – 206с.
222370
  Шевченко Сергей Венгерский туризм. Успех приходит извне... И не только : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 74 : Фото
222371
   Венгерский юмор. – Л.-М., 1967. – 175с.
222372
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – Москва, 1955. – 304с.
222373
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – М, 1959. – 227с.
222374
  Майтинская К.Е. Венгерский язык / К.Е. Майтинская. – М, 1960. – 376с.
222375
  Балашша Й. Венгерский язык. / Й. Балашша. – М., 1951. – 376с.
222376
   Венгерско-русские литературные связи. – М., 1964. – 283с.
222377
  Куценко В.Л. Венгерско-русский военный словарь / В.Л. Куценко. – М., 1966. – 416с.
222378
  Фиошина Г.И. Венгерско-русский геолого-географический словарь / Г.И. Фиошина. – М, 1960. – 260с.
222379
  Сабо М. Венгерско-русский карманный словарь / М. Сабо. – Budapest, 1982. – 539с.
222380
  Зотов В.И. Венгерско-русский разговорник / В.И. Зотов, Желицки Бела. – 2-е испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 267с. – ISBN 5-200-00771-1
222381
  Желицки Б.И. Венгерско-русский разговорник туристов / Б.И. Желицки, В.И. Зотов. – М, 1979. – 232с.
222382
   Венгерско-русский словарь : 40000 слов. – Москва-Будапешт : Русский язык, 1974. – 871с.
222383
   Венгерско-русский словарь. – 2-е изд., стер. – М., 1987. – 871с.
222384
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь. / М.Г. Кахана. – М., 1946. – 383с.
222385
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь. : 27 000 слов / М.Г. Кахана; Под ред. К.Е.Майтинской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1951. – 568с.
222386
  Кахана М.Г. Венгерско-русский словарь. / М.Г. Кахана. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 856с.
222387
   Венгерское административное право. – М., 1990. – 482с.
222388
  Трошин А.С. Венгерское кино: 70-80-е годы / А.С. Трошин. – М., 1986. – 47с.
222389
  Кешкень Э. Венгерское председательство и "Восточное партнерство" // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 62-66. – ISSN 0201-7083
222390
  Клинченко Т.В. Венгерское село: экономика, быт, культура, 60 - 80-е гг. / Т.В. Клинченко. – К., 1989. – 152с.
222391
  Лещух Р. Венглінський Іван Володимирович : до 100 річчя дня народження / Роман Лещух // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 137-141. – Бібліогр.: 51 назв. – ISSN 0131-2634


  Доктор геолого-мінералогічних наук, відомий український вчений, фахівець в галузі стратиграфії та мікропалеонтології неогенових відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи, Передкарпатського та Закарпатського прогинів і складчастої ...
222392
   Венгрия - Англия. – Будапешт, 1954. – 12с.
222393
  Власова Т.А. Венгрия / Т.А. Власова. – Москва : Географгиз, 1948. – 170с.
222394
  Петри Э. Венгрия / Э. Петри. – Будапешт, 1950. – 100с.
222395
   Венгрия : путеводитель. – Будапешт : Корвина, 1958. – 412с.
222396
   Венгрия. – 2-е изд. – Москва : ГУГК, 1966. – 27с. : карта 1: 750 000
222397
   Венгрия. – Будапешт, 1970. – 31с.
222398
   Венгрия. – Будапешт, 1970. – 212с.
222399
   Венгрия. – Будапешт, 1971. – 219с.
222400
   Венгрия. – Будапешт, 1976. – 268с.
222401
  Гинк К. Венгрия / К. Гинк. – Будапешт : Корвина, 1978. – 80 с.
222402
  Раскин Александр Петрович Венгрия : Рек.библиогр.указ. / Раскин Александр Петрович; ГПБ; Геогр.общ-во СССР; Об-во Сов-Венгр.дружбы; Под ред.: Н.В.Цапкина. – Москва : Книга, 1980. – 93с.
222403
  Марков Д.С. Венгрия / Д.С. Марков. – Москва : Мысль, 1990. – 128с. : ил. + карт. – (У карты мира)
222404
   Венгрия : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 113-123 : Карта
222405
   Венгрия // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 2-3 : Карта
222406
  Гладких Евгений Венгрия // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
222407
  Шишелина Л. Венгрия : народ отправил олигархов на скамью оппозиции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 56-66. – ISSN 0201-7083
222408
  Короткевич Г.Я. Венгрия 1940-1949 гг. / Г.Я. Короткевич. – Москва, 1950. – 40с.
222409
   Венгрия 74. – Будапешт, 1974. – 287с.
222410
   Венгрия 75. – [Будапешт] : Паннония, 1975. – 215 с. : ил., табл.
222411
  Короткевич Г.Я. Венгрия в 1918-1953 гг. / Г.Я. Короткевич. – Москва, 1953. – 62с.
222412
  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. : Автореф... Доктора ист.наук: / Пушкаш А.И.; АН СССР.Ин-т истории. – М, 1965. – 37л.
222413
  Пушкаш А.И. Венгрия в годы второй мировой войны. / А.И. Пушкаш. – М., 1966. – 528с.
222414
  Немеш Д. Венгрия в годы контрреволюции. 1919-1921. / Д. Немеш. – М., 1964. – 494с.
222415
  Крючков И.В. Венгрия и Балканы в 1911–1912 годах по донесениям генерального консульства России в Будапеште // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 41-50. – ISSN 0132-1366
222416
  Мусатов В.Л. Венгрия и Румыния: два взгляда на "Пражскую весну" // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 32-42. – ISSN 0130-3864
222417
  Ягодовский Л.С. Венгрия на пути к развитому социализму / Л.С. Ягодовский. – М., 1977. – 64с.
222418
  Заволжский С.Г. Венгрия на пути к социализму. / С.Г. Заволжский. – М., 1955. – 72с.
222419
   Венгрия на пути строительства социализма. – Будапешт, 1960. – 96с.
222420
  Шевченко Сергей Венгрия подвела итоги : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 68 : Фото
222421
  Сергеева Елена Венгрия предлагает открыть себя заново : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 68-69 : Фото
222422
  Толкунов Н Л. Одинец Венгрия сегодня / Н Л. Одинец Толкунов. – М., 1957. – 72с.
222423
   Венгрия сегодня. – Будапешт, 1974. – 248с.
222424
   Венгрия сегодня. – Будапешт, 1975. – 208с.
222425
  Герасимов В.М. Венгрия сегодня / В.М. Герасимов, Г.А. Герасимова. – М., 1988. – 287с.
222426
  Волотов О.Г. Венгрия спустя четверть века после смены строя // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 69-87. – ISSN 0130-3864


  Авторы анализируют итоги коренных структурных преобразований в постсоциалистической Венгрии.
222427
  Кузьмин А. Венгрия уходит вправо // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 21 (1140). – С. 10-13. – ISSN 0234-1670
222428
  Липпай З. Венгрия. / З. Липпай. – М., 1945. – 64с.
222429
   Венгрия. 1957. – Будапешт, 1957. – 32с.
222430
  Агеев Кирилл Венгрия. Озеро Балатон : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 34-36 : Фото
222431
  Печи М. Венгрия. Очерки физической и экономической географии. / М. Печи, Б. Шарфалви. – Москва : Географгиз, 1962. – 316с.
222432
  Исакина Юлия Венгрия. Побег из Будапешта // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 54-57 : фото
222433
  Бодрин В.В. Венгрия. Чехословакия : географические справки / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1957. – 30с. – (Страны Европы)
222434
  Мышков В.Н. Венгрия. Экономика и внешняя торговля / В.Н. Мышков. – М., 1956. – 160с.
222435
  Беднарский Владимир Венгрия/Польша. Будапешт VS Краков // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 80-83 : фото
222436
  Гусев В.Г. Венгрия: 30 лет борьбы за мир и социализм / В.Г. Гусев. – М, 1975. – 88с.
222437
  Кабыш Светлана Венгрия: активно развиваем медицинский туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 56-58 : фото. – ISSN 1998-8044
222438
  Шутова Наталья Венгрия: здоровье на воде : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 72 : Фото
222439
  Гинк К. Венгрия: краски, пейзажи, города / К. Гинк. – Будапешт, 1981. – 63с.
222440
  Кабыш Светлана Венгрия: лечение и оздоровление как приоритет // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 36-38 : фото. – ISSN 1998-8044
222441
  Поляков А.В. Венгрия: проблемы и перспективы. / А.В. Поляков, М.А. Усиевич. – М. : Знание, 1990. – 64 с. – ISBN 5-07-001563-Х
222442
   Венгрия: развитие и размещение производительных сил. – М., 1978. – 302с.
222443
   Венгрия: Серый и скучный Будапешт // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 76-79 : фото
222444
  Шишелина Л. Венгрия: смена власти в ЕС и в Будапеште // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 67-78. – ISSN 0201-7083
222445
  Эрдейи И. Венгры в Лебедии. Материальная культура венгров 9-10 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эрдейи И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1959. – 14л.
222446
   Венгры свои улицы почти не переименовывают // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 15. – ISSN 0234-1670
222447
  Руднев С.Н. Венд-раннекембрийский островодужный плагиогранитоидный магматизм Алтае-Саянской складчатой области и озерной зоны Западной Монголии (геохронологические, геохимические и изотопные данные) / С.Н. Руднев, В.П. Ковач, В.А. Пономарчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1628-1647 : рис., табл. – библиогр.: с. 1644-1647. – ISSN 0016-7886
222448
  Руднев С.Н. Венд-раннепалеозойский гранитоидный магматизм Восточной Тувы / С.Н. Руднев, П.А. Серов, В.Ю. Киселева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 9. – С. 1572-1600 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1598-1600. – ISSN 0016-7886
222449
  Брангулис А.П. Венд и кембрий Латвии. Стратиграфия, литология и коллекторские свойства / А.П. Брангулис. – Рига : Зинатне, 1985. – 136с.
222450
   Венд Предъенисейского осадочного бассейна (юго-восток Западной Сибири) / Д.В. Гражданкин, А.Э. Конторович, В.А. Конторович, С.В. Сараев, Ю.Ф. Филиппов, А.С. Ефимов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 718-734 : рис. – Библиогр.: с. 731-734. – ISSN 0016-7886
222451
  Великанов В.А. Венд Украины / В.А. Великанов, Е.А. Асеева, М.А. Федонкин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 162с.
222452
   Вендетта. – М., 1965. – 238с.
222453
  Павлов С.Е. Вендетта по-американски / С.Е. Павлов. – Минск, 1985. – 190с.
222454
  Ши Нил Вендетта по-африканськи : обряды долины Омо / Ши Нил, Олсон Рэнди // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 3. – С. 118-141 : Фото
222455
   Вендотениды Восточно-Европейской платформы. – Ленинград : Наука, 1988. – 144с.
222456
   Вендская пассивная континентальная окраина юга Сибирской платформы: геохимические, изотопные (Sr, Sm-Nd) свидетельства, данные U-Pb датирования LA-ISP-MS детритовых цирконов / Е.Ф. Летникова, А.Б. Кузнецов, И.А. Вишневская, С.В. Вещева, А.И. Прошенкин, Х. Джен // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1507-1529 : рис., табл. – библиогр.: с. 1527-1529. – ISSN 0016-7886
222457
   Вендская система : Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование Відом. про відпов.: Отв. ред. Б.С. Соколов, А.Б. Ивановский Частина: Назва частини: Палеонтология. – Москва : Наука
Ч.1 : Палеонтология. – 1985. – 221с.
222458
   Вендская система : Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование Відом. про відпов.: Отв. ред. Б.С. Соколов, М.А. Федонкин Частина: Ч.2 Назва частини: Стратиграфия и геологические процессы. – Москва : Наука
Ч.2. – 1985. – 238с.
222459
  Якобсон К.Э. Вендский комплекс Волыни и Подолии : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Якобсон К.Э.; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1964. – 18л.
222460
  Козак Д.Н. Венеди / Денис Козак; НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2008. – 470с. : 247 рис. – ISBN 978-966-02-4419-1


  У книзі підсумовано результати багаторічних археологічних досліджень пам"яток зубрицької культури, вперше відкритих автором у Подністров"ї та на Волині. Значна джерелознавча база дозволила висвітлити цілий спектр питань життєдіяльності зубрицьких ...
222461
  Левицкая Л.В. Венедикт Андреевич Хахлов : Библиографический указатель (к 100-летию университета) / Л.В. Левицкая; Томский гос. ун-т; Научная б-ка. – Томск, 1980. – 22с.
222462
  Гурович А.Б. Венедикт Беляков / А.Б. Гурович. – М., 1983. – 209с.
222463
  Дихтярь А.Б. Венедикт Ворожцов / А.Б. Дихтярь. – М., 1972. – 128с.
222464
  Барабашов Н.П. Венера / Н.П. Барабашов. – Москва : Советская Россия, 1961. – 40 с.
222465
  Котенко М В. Венера в конце квартала. / М В. Котенко. – Воронеж, 1978. – 143с.
222466
  Захер-Мазох Леопольд Венера в мехах : Представление Захер-Мазоха/Делез Ж; Работы о мазохизме/Фрейд З. / Захер-Мазох Леопольд, фон. – Москва : Культура, 1992. – 379с. – ISBN 5-8334-0007-4
222467
  Фридман А. Венера в опале / А. Фридман. – Кишинев, 1956. – 78с.
222468
  Гумовська І. Венера із сковорідкою / І. Гумовська. – К., 1992. – 189с.
222469
  Алексеев В. Венера раскрывает тайны / В. Алексеев, С. Минчин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1975. – 96 с.
222470
  Курбановский А.А. Венера Советская // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2008. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 2073-9702


  Радянська жінка в образтворчому мистецтві
222471
  Шир Луна Венера, проходим! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – май № 104. – С. 56 : фото
222472
  Студницин А.А. Венерические болезни и их предупреждение / А.А. Студницин, Е.К. Резников. – М, 1970. – 96с.
222473
   Венеру исследуют космические аппараты. – Москва : АПН, 1975. – 38 с.
222474
  Романюк В. Венесуела - квиток в одному напрямку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 червня (№ 104). – С. 3


  Які уроки треба винести Україні з боліварських експериментів у Латинській Америці.
222475
  Каспрук В. Венесуела на межі громадянської війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Після більш ніж двох тижнів протестів Венесуела входить у нову смугу політичної напруги. Уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро демонструє високу готовність до репресивних дій для придушення народних виступів. Масові демонстрації в Каракасі та ...
222476
  Казелла Себастьяно Венесуела. Подих світу : У світі живого // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 106-110 : Фото
222477
  Пендраковська Саша Венесуела. Усе буде чотко! : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 62-72 : Фото
222478
  Каспрук В. Венесуела: настає час військових? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 5


  Намагаючись яким-завгодно чином зберегти свою владу, президент Венесуели Ніколас Мадуро дедалі більше важелів управління країною передає до рук військових. Так, недавно Мадуро поклав на генерала Владіміра Падріно Лопеса подвійну відповідальність. Тепер ...
222479
  Каспрук В. Венесуела: скинути кайдани "нафтосоціалізму" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 5


  "Венесуельський парламент оголосив президента Ніколаса Мадуро персоною, котра залишила посаду "через невиконання своїх обов"язків". Як повідомила венесуельська газета El Nacional, за таке рішення проголосували 106 депутатів зі 163, наділених ...
222480
  Вершинина А.М. Венесуэла / А.М. Вершинина. – Москва, 1976. – 56с.
222481
  Козлов Ю.К. Венесуэла / Ю.К. Козлов. – Москва : Мысль, 1976. – 148с.
222482
  Семенов В. Венесуэла в новом веке: итоги и перспективы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 5. – С. 73-82. – ISSN 0131-2227
222483
  Стрельцов А.А. Венесуэла в системе международных энергетических отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (6). – С. 120-139. – ISSN 2079-3359
222484
  Демушкина Е.В. Венесуэла после второй мировой войны 1945-1958 / Демушкина Е.В. ; АН СССР, Ин-т Латин. Америки. – Москва : Наука, 1969. – 239 с.
222485
  Дабагян Э. Венесуэла после Уго Чавеса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 67-77. – ISSN 0131-2227
222486
  Брито Фигероа Федерико Венесуэла ХХ века / Брито Фигероа Федерико. – М., 1969. – 296с.
222487
  Козлов Ю.К. Венесуэла, устремленная в будущее / Ю.К. Козлов. – М, 1987. – 63с.
222488
  Шульц Роланд Венесуэла. Гений или сумасброд? : "Чокнутий? Кто, я?" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 2 (155). – С. 62-72 : Фото. – ISSN 1029-5828
222489
   Венесуэла. Колумбия. Эквадор. Перу. Боливия. – Москва : ГУКК, 1962. – 41с. : карты
222490
  Никулин Андрей Венесуэла. Ломка после нефтяной иглы. Мохито за высоким забором / Никулин Андрей, Гандольфи Алессандро // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 86-98 : фото. – ISSN 1029-5828
222491
   Венесуэла. Экономика, политика, культура. – М., 1967. – 362с.
222492
  Дабагян Э.С. Венесуэла: основные вехи политического развития в ХХ веке // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-67. – ISSN 0130-3864
222493
   Венесуэла: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1984. – 327с.
222494
  Сапожников К.Н. Венесуэла:репортаж с нейтральной полосы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / РАН, Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 35-60. – ISSN 044-748Х


  Країна за 9 років правління У. Чавеса
222495
  Вольский В.В. Венесуэла; Колумбия; Эквадор; Гвиана. / В.В. Вольский. – Москва, 1957. – 32с.
222496
  Нитобург Э.Л. Венесуэлла. / Э.Л. Нитобург. – М., 1959. – 80с.
222497
  Нитобург Э.Л. Венесуэлла. / Э.Л. Нитобург. – М., 1977. – 80с.
222498
  Муравьев Вячеслав Николаевич Венесуэльская буржуазия: структура, идеология, политика (на примере предпринимательских организаций) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Муравьев Вячеслав Николаевич; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1981. – 28л.
222499
  Дабагян Э.С. Венесуэльско-кубинские отношения в исторической ретроспективе (1959-2000) // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.73-83. – ISSN 044-748Х
222500
  Левушкин А.И. Венец / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1970. – 157с.
222501
  Колесникова М.В. Венец жизни: Повести. / М.В. Колесникова. – М., 1985. – 334с.
222502
  Михайловский М.И. Венец и похвала Св. Владимиру, Великому князю Киевскому, просветителю и преобразователю древней Руси : Ист. очерк религиозно-нравств., бытового и полит. состояния нашего Отечества и Государства от начал. времен до Ярослава Мудрого. (V в. до Р. Хр., 1015 г. после Р. Хр.) ... [в анот.] / Сост. смотритель Черниг. духовного училища, кандидат богословия Михаил Иванович Михайловский. – Чернигов : Тип. Губ. правл, 1888. – 78 с. – Отд. оттиск: Черниговские епархиальные известия. 1888, №№ 15, 16, 17


  : По поводу исполнившегося 15 июля 1888 года 900-лет. юбилея со времени крещения России св. великим князем Владимиром. На тит. л. дарственная надпись от автора 1888 г
222503
  Смертина Т.И. Венец из ярых пчел. / Т.И. Смертина. – М., 1986. – 171с.
222504
  Оутс Дж.К. Венец славы / Дж.К. Оутс. – М., 1986. – 251с.
222505
  Павлович А.И. Венец стихотворений о Александра Ив. Павловича / А.И. Павлович. – Ужгород, 1920. – 249с.
222506
  Маковецкая Л.В. Венец характера / Л.В. Маковецкая. – Симферополь, 1982. – 95с.
222507
  Гущин Е.В. Венец шевченковского творчества (размышления о Кобзаре) // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 60-62
222508
  Харт Г. Венецианец Марко Поло / Г. Харт. – М, 1956. – 318с.
222509
   Венецианов. – Москва, 1976. – 3с.
222510
  Венецианов Венецианов : альбом / Венецианов; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 28 с. – (Образ и цвет)
222511
  Амшинская А.М. Венецианов А.Г. / А.М. Амшинская. – Москва, 1980. – 48с.
222512
  Машковцев Н.Г. Венецианов Алексей Гаврилович / Н.Г. Машковцев. – М.-Л., 1944. – 18с.
222513
   Венецианов в письмах художников и воспоминаниях современников. – М.-Л., 1931. – 312с.
222514
   Венецианов и его школа. – Л., 1973. – 243с.
222515
   Венецианская живопись XVI - XVIII вв.. – Москва, 1962. – 2с.
222516
  Прусс И.Е. Венецианская живопись ХУШ века / И.Е. Прусс. – М., 1973. – 62с.
222517
   Венецианская живопись эпохи Возрождения. – Москва, 1956. – 17с.
222518
   Венецианская модница : Трофей. Кукла // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 108 : Іл.
222519
  Бочаров И.Н. Венецианская пушкиниана / И.Н. Бочаров, Ю.П. Глушакова. – Москва, 1982. – 63с.
222520
  Воробьева И.Г. Венецианская республика и югославянские земли в XV-XVII веках / И.Г. Воробьева. – Калинин, 1987. – 81 с.
222521
  Пиньятти Т. Венецианская школа: Альбом / Т. Пиньятти. – Москва, 1983. – 96с.
222522
  Димитров Б. Венециански документи за българската история през XVI - XVII век / Б. Димитров. – София, 1994. – 207 с.
222523
  Кузмин М. Венецианские безумцы / М. Кузмин. – М., 1915. – 77с.
222524
  Кузьмин М. Венецианские безумцы : комедия М. Кузьмина. – Москва : Изд. А.М. Кожебаткина и В.В. Блинова, 1915. – 77 с., [22] карт ил.
222525
  Шекспир Уильям Венецианский купец : драма в 5 д. / соч. Шекспира; Пер. с англ. Василий Якимов. – Санкт-Петербург : Тип. Х. Гинце, 1833. – [4], 175 с.
222526
  Махно В. Венецианский лев. Об Иосифе Бродском // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 9. – С. 221-230. – ISSN 0321-1878
222527
   Венецианское зеркало. – Москва : Русская книга. – (Библиотека русской фантастики). – ISBN 268-01034-4
Т.14 : Русская фантастическая проза 10-20-х годов ХХ века. – 1999. – 512с.
222528
  Чаянов А.В. Венецианское зеркало. / А.В. Чаянов. – М., 1989. – 235с.
222529
  Панова О.Б. Венецианское наследие И. Бродского. "Watermark" - размышление о творческом истоке и вечных ценностях культуры (аксиологический аспект исследования) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 7. – С. 88-92. – ISSN 2073-9702
222530
  Скарпо Т. Венеция - это рыба : документальная проза : путеводитель // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 208-255. – ISSN 1130-6545
222531
  Всеволжская С.Н. Венеция / С.Н. Всеволжская. – Ленинград, 1970. – 222 с.
222532
  Литвинцев Данил Венеция в камышах / Литвинцев Данил, Голубцов Алексей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 12 (165). – С. 116-129 : фото. – ISSN 1029-5828
222533
  Кост Кристин Венеция в огне : И в огонь и в воду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 2. – С. 20-22 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
222534
  Баранчеева И. Венеция между историей и сказкой // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 20-45. – ISSN 1812-867Х
222535
  Трестер Кристиан Венеция. Спасение утопающих. Тонущий город : город / Трестер Кристиан, Мюллер-Ельснер Хайнер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 8. – С. 90-101. – ISSN 1029-5828
222536
   Венеция: большой исход // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 32-33 : фото
222537
  Дерманович С. Венеціанська комісія не робить ультиматумів // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-35.


  Тези виступів учасників міжнародної конференції "Якість виборів як основа зміцнення демократії" (Київ, 20-21 жовтня 2009 р.)
222538
  Федорова А.Л. Венеціанська комісія та Україна: правові аспекти співпраці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 128-138. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню основних напрямів діяльності Венеціанської комісії, правових основ її створення та аналізу співпраці Комісії з Україною. Особлива увага приділяється розгляду документів, які були прийняті Комісією щодо України, та їх ...
222539
   Венеціанська Комісія: дослідження законодавства про політичні партії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 89
222540
  Сом-Сердюкова Венеціанське Бієнале та український контекст // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 232-238. – ISBN 966-7021-96-3
222541
  Сидоренко В. Венеціанські Бієнале і проблеми сучасного мистецтва в Україні // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 117-123. – ISBN 966-7021-87-4
222542
  Сидор О.В. Венеційська бієнале як форма реалізації українських культурних стратегій (кінець XIX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор Олег Вячеславович ; Нац. акад. мистецтв, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
222543
  Дорошенко К. Венеційська бієнале: за все хороше, проти всього поганого // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "В Італії розпочала роботу найпрестижніша у світі виставка сучасного мистецтва - 57-ма Венеційська бієнале. "Куратором наступної Documenta і наступної Венеційської бієнале має бути мати Тереза", — гласить напис на саморобних, розмножених на ксероксі ...
222544
   Венеційська комісія прийняла аргументацію української сторони // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 1
222545
  Москаленко Леся Венеція у воді : Італія / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 88-92 : Фото
222546
  Ташаєва Міла Венеція. Місто в масці // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 88-96 : фото
222547
  Котлярчук Андрій Венеція. Освідчення старій дамі : вояж-колекція / Котлярчук Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 24-37 : Фото
222548
  Сидоренко Віктор Венеція. Час маски : від свята до свята / Сидоренко Віктор, Казелли Себастьяно // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 26-34 : Фото
222549
  Махно В. Венеціянський лев: про Іосіфа Бродського // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 3/4 (65/66) : Душа болит. – С. 2-9
222550
  Белецкий И.В. Вениамин Баснер / И.В. Белецкий. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
222551
   Вениамин Борисович Пинчук: Альбом. – Москва, 1988. – 142 с.
222552
  Кан С.И. и др. Вениамин Григорьевич Богоров 1904-1975 / С.И. и др. Кан. – Москва : Наука, 1989. – 222 с. – (Научно-библиографическая литература). – ISBN 5-02-005231-0
222553
  Кульбаева Н.И. Вениамин Иванов / Н.И. Кульбаева. – Йошкар-Ола, 1991. – 125с.
222554
   Вениамин Иванович Цыганков.. – М., 1949. – 12с.
222555
  Малышев Г.Т. Вениамин Макарович : Повесть. / Г.Т. Малышев. – М., 1982. – 255с.
222556
   Вениамин Моисеевич Кельман. – Алма-Ата, 1985. – 51с.
222557
  Полян П.М. Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский, 1870-1942. / П.М. Полян. – Москва : Наука, 1989. – 125с.
222558
  Томова Д. Вениамин Тимофеевич Чисталов / Д. Томова. – Сыктывкар, 1964. – 24с.
222559
  Лопшиц А.М. Вениамин Федорович Каган / А.М. Лопшиц, П.К. Рашевский. – М, 1969. – 44с.
222560
  Радовский М.И. Вениамин Франилин / М.И. Радовский. – Москва, 1965. – 307 с.
222561
  Радовский М.И. Вениамин Франклин и его связи с Россией / М.И. Радовский. – Москва, 1958. – 76 с.
222562
  Баландин Л.А. Вениамин Шалагинов / Л.А. Баландин. – Новосибирск, 1984. – 62с.
222563
  Солонська Н. Веніамін Кордт-організатор бібліотечної справи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 32-34. – ISSN 2076-9326


  В. Кордт впродовж 34 років завідував бібліотекою Університету св. Володимира (зараз Наукова бібліотека ім. М. Максимовича).
222564
  Шовкопляс Т.І. Веніамін Олександрович Кордт: сторінки життя : історіографія і персоналії / Т.І. Шовкопляс, А.Л. Герус // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 43-46 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
222565
  Слабошпицький Михайло Веніямін літературної сім"ї (Олекса Влизько на інші) : роман-ревю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-92
222566
  Слабошпицький М. Веніямін літературної сім"ї (Олекса Влизько та інші) : Два розділи з роману-ревю // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 4. – С. 74-94.
222567
  Караваева А.А. Венозеленые листья / А.А. Караваева. – М., 1963. – 176с.
222568
  Глібчук Уляна Венозний полиск сливи : вірші // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 10. – С. 133-136
222569
  Лось Е.Я. Венок : стихи / Е.Я. Лось. – Москва : Советский писатель, 1973. – 150 с.
222570
  Богданович М. Венок : [для ст. шк. возраста] / Максим Богданович ; сост. и пер. с белорус. Б. Спринчана ; [худож. А.А. Лапицкая ]. – Минск : Юнацтва, 1991. – 125, [3] с. : ил.
222571
   Венок Гагарину. – М., 1984. – 109с.
222572
  Метич Н. Венок гор // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 92-107. – ISSN 1728-8568
222573
   Венок дружбы. – Минск, 1979. – 96с.
222574
   Венок Есенину. – Москва : Советская Россия, 1988. – 299 с.
222575
  Шоу Б. Венок из звезд : Сборник научно-фантастических произведений / Б. Шоу. – Москва : Мир, 1989. – 564с.
222576
  Деркаченко К. Венок их полыни / К. Деркаченко. – Алма-Ата, 1968. – 64с.
222577
   Венок Лермонтову. – Саратов, 1979. – 126с.
222578
   Венок Лермонтову. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1984. – 150с.
222579
  Абрахамс П. Венок Майклу Удомо / П. Абрахамс. – Москва, 1965. – 296с.
222580
   Венок Н.В. Гоголю : Гоголь и время. – Харьков : Прапор, 1984. – 151 с.
222581
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1974. – 215с.
222582
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 110 с.
222583
  Степанов В.А. Венок на волне / В.А. Степанов. – Москва, 1989. – 221с.
222584
  Афанасьев Г.Е. Венок на гроб И.С. Тургенева : речи гг. Афанасьева, Борзаковского и Шостаковского произнесенные в заседании Славянского общества 18 сентября 1883 года. – Одесса : Тип. И.А. Зеленого, 1883. – [47] с. разд. паг. – отд. оттиск: Одесский вестник


  На обл. и на тит. л. надпись 1883 года
222585
   Венок на могилу Высокопреосвященного Митрополита Флавиана (4 ноября 1915 г.) : некролог / Издание Киево-Печерской Успенской Лавры под ред. проф.протоиерея Федора Титова. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св.Владимира Акц.Общ. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1915. – 48 с.
222586
   Венок на памятник Пушкину : Пушкинские дни в Москве, Петербурге и провинции : Адресы, телеграммы, приветствия, речи, чтения и стихи по поводу открытия памятника Пушкину. Отзывы печати о значении Пушкинского торжества. Пушкинская выставка в Москве. Новые данные о Пушкине. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитогр. А. Траншеля, 1880. – [2], III, [1], 354 с.


  Материалы, посвященные Пушкинскому празднику 1880 года, состоявшемуся в Москве в связи с открытием 6 июня памятника А.С. Пушкину на Тверском бульваре (скульптор А.М. Опекушин) На тит. л. печать: Петр Павлович Кудрявце И на посл. ст. печать маг.
222587
   Венок на свежую могилу в Бозе почив настоятеля Казанского собора Александра Алексеевича Лебедева : Извлечено из Церковного вестника №14 за 1898 г. – Санкт-Петербург : Типоргафия А.И.Лопухина, 1898. – 9 с.
222588
   Венок Некрасову. – Ярославль, 1977. – 95с.
222589
   Венок Неруде. – М., 1974. – 477с.
222590
  Михаилович Д. Венок Петрии / Д. Михаилович. – М, 1978. – 287с.
222591
   Венок поэту. – Баку, 1949. – 60с.
222592
   Венок поэту : [стихи сов. поэтов, посвященных М.Ю. Лермонтову] / сост. Л.И. Морозова. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1976. – 127 с. + 1 бр. (15 с., 9 х7.5 см). – Прилож.: Из последних стихов / М.Ю. Лермонтов. - Миниатюрное издание в суперобл.
222593
   Венок поэту. – Таллин, 1987. – 86с.
222594
   Венок Пушкину. – М., 1974. – 206с.
222595
   Венок Пушкину. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1987. – 256с.
222596
   Венок Пушкину. – М., 1987. – 46с.
222597
   Венок Роберту Бернсу. – М., 1964. – 116с.
222598
   Венок России Кобзарю. – М., 1989. – 319с.
222599
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
1. – 1983. – 751с.
222600
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
3. – 1983. – 606с.
222601
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
2. – 1984. – 623с.
222602
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
4 : Сталинградская битва. – 1984. – 591с.
222603
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
Кн. 5. – 1984. – 591с.
222604
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
7. – 1985. – 607с.
222605
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
8. – 1985. – 607с.
222606
   Венок славы : антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
9. – 1985. – 574с.
222607
   Венок славы. – М.
10. – 1986. – 621с.
222608
   Венок славы. – М.
11. – 1986. – 638с.
222609
   Венок славы. – М.
12. – 1986. – 732с.
222610
   Венок славы: антология худож. произведений о Великой Отеч. войне. – М.
6. – 1985. – 655с.
222611
  Галуев А. Венок сонетов : стихи и поэмы / А. Галуев; пер. с осет. А.Лысова. – Москва : Советская Россия, 1972. – 96 с.
222612
  Солоухин В.А. Венок сонетов / В.А. Солоухин. – М, 1975. – 31с.
222613
  Солоухин В.А. Венок сонетов / В.А. Солоухин. – 3- изд. – М, 1976. – 60с.
222614
   Венок Токтогулу. – Фрунзе, 1964. – 144 с.
222615
   Венок Тредиаковскому. – Волгоград, 1976. – 104с.
222616
   Венок Тургеневу. – Одесса, 1919. – 104с.
222617
   Венок Чаренцу. Друзья, товарищи, современники о поэте. – Москва, 1967. – 70 с.
222618
   Венок Шопену. – М., 1989. – 276с.
222619
   Венок Шуберту. 1828-1929. – Москва, 1928. – 79 с.
222620
  Лопухова Л.П. Веность / Л.П. Лопухова. – Горький, 1975. – 64с.
222621
  Слободкин Г.С. Венская народная комедия 19 века / Г.С. Слободкин. – Москва, 1985. – 223с.
222622
  Константинопольский А.М. Венская партия / А.М. Константинопольский, В.Ф. Лепешкин. – Москва, 1989. – 173с.
222623
  Лийвес А. Венская почтовая марка : комедия в 3-х д. / А. Лийвес; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Москва, 1965. – 91 с.
222624
  Кудрявцева Е.П. Венская система международных отношений и ее крушение (1815-1854 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 88-106. – ISSN 0130-3864


  Венская система международных отношений просуществовала около 40 лет - дольше, чем любая другая. В статье анализируются отличительные черты, задачи и особенности сложившегося в результате решений, принятых на Венском конгрессе, нового политического ...
222625
  Носов Ю. Венские встречи под вальсы Штрауса / Ю. Носов, Т. Чистова // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670


  Подорож до Австрії
222626
  Савенок Г.М. Венские встречи. / Г.М. Савенок. – Ярославль, 1968. – 368с.
222627
  Володарский Э.Я. Венские каникулы / Э.Я. Володарский, В.С. Высоцкий. – Москва, 1989. – 127с.
222628
  Альшванг А. Венские классики. / А. Альшванг. – Москва, 1945. – 59с.
222629
  Змеевский А. Венские международные организации: потенциал модернизации для России и мира // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 62-70. – ISSN 0130-9625
222630
  Каменский Г.Е. Венские переговоры / Г.Е. Каменский. – М., 1985. – 89с.
222631
   Венский балет на льду "Сильвия". – М., 1958. – 32с.
222632
  Павлов Иван Венский вальс // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 38-43 : фото
222633
  Молок А.И. Венский конгресс и священный союз / А.И. Молок. – М., 1949. – 35с.
222634
  Мезенхеллер Матиас Венский лузер. От демагогии до массовых убийств / Мезенхеллер Матиас, Залесский Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 6 (183), июнь. – С. 128-137 : фото. – ISSN 1029-5828
222635
  Жеребин А.И. Венский модерн как утопия синтеза // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 147-150. – ISSN 0042-8744
222636
  Ташнадине Марик Клара Венский фарфор / Ташнадине Марик Клара; Перевод с венгерского М.Погань-Берталан. – Будапешт : Корвина, 1975. – 63c.,24л.илл. – ISBN 963 13 4414 2
222637
  Виноградов В.И. Вентиляторы электрических машин / В.И. Виноградов. – Ленинград, 1981. – 200 с.
222638
  Рысин С.А. Вентиляционные установки машиностроительных заводов. / С.А. Рысин. – 2-е изд. – М, 1960. – 704с.
222639
  Дубицкий Л.О. Вентиляция по способу инженера С.Я. Тимоховича, устроенная в Паталого-Анатомическом Институте Унив. св. Владимира / Л.О. Дубицкий. – Киев : Типография Т-ва Просвещение, 1907. – 37 с.
222640
  Битколов Н.З. Вентиляция предприятий атомной промышленности / Н.З. Битколов. – Москва, 1984. – 152 с.
222641
  Крупчатников В.М. Вентиляция при работе с радиактивными веществами. / В.М. Крупчатников. – М., 1968. – 304с.
222642
  Крупчатников В.М. Вентиляция при работе с радиоактивными веществами / В.М. Крупчатников. – Москва, 1964. – 200с.
222643
  Рысин С.А. Вентиляция установки машиностроительных заводов. / С.А. Рысин. – 3-е изд. – М, 1964. – 704с.
222644
  Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств / В.М. Эльтерман. – М, 1980. – 284с.
222645
  Демченко Г.В. Вентильний реактивний тяговий двигун із живленням від джерела постійного струму : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Демченко Г. В.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
222646
  Волков И.В. Вентильные источники реактивной мощности и регуляторы переменного напряжения / И.В. Волков, А.И. Чиженко. – Киев, 1994. – 169 с.
222647
  Парфенов Э.Е. Вентильные каскады. / Э.Е. Парфенов, В.А. Прозоров. – Л., 1968. – 91с.
222648
   Вентильные разрядники высокого напряжения. – Л., 1971. – 262с.
222649
  Фоменко В.А. Вентильные фотоэлементы на основе германия и кремния в пирометрии излучения : Автореф... канд. техн.наук: / Фоменко В.А.; Киевск. политехн. ин-т. – К., 1966. – 28л.
222650
  Ефименко Е.И. Вентильные электродвигатели / Е.И. Ефименко. – Чебоксары, 1991. – 24 с.
222651
   Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов. – Л., 1988. – 182с.
222652
  Ивонин Ю. Венцель Антон Кауниц // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 27-50. – ISSN 0042-8779


  Австрійський державний канцлер в 1753-1792 рр., князь
222653
  Емельянов-Лукьянчиков Венценосная Уганда // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1 (618). – С. 71-76. – ISSN 0321-5075
222654
  Маурин Е. Венценосный раб.Кровавый пир.На обломках трона : Романы / Е. Маурин. – Харків : Прапор, 1995. – 351с. – (Историко-авнтюрний роман). – ISBN 5-7766-0186-Х;5-7766-0593-8
222655
  Иванен А.В. Венцы / А.В. Иванен. – Л., 1987. – 63с.
222656
  Терещенко Алексей Венцы и венценосцы : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 114-121 : Фото
222657
  Краснова Елена Венцы природы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 10-18 : Іл.
222658
  Суглобов Г.А. Венчается раба божия... / Г.А. Суглобов. – М., 1959. – 86с.
222659
  Логвиненко В.А. Венчание : роман / В.А. Логвиненко. – Москва, 1967. – 463 с.
222660
  Ильинский Н. Венчание и коронование русских государей на царство : краткий исторический очерк / сост. Н. Ильинский. – Москва : Изд. книгопрод. В. Абрамова, 1883. – 96 с. – Экз. деф., без. обл.
222661
  Нгути Ва Тхионго Венчание на кресте. / Нгути Ва Тхионго. – М., 1974. – 48с.
222662
  Юнкер Готлиб Фридрих Вильгельм Венчанная надежда Российской империи в высокий праздник коронования всепресветлейшей державнейшей великой государыни Елисаветы Петровны императрицы и самодержицы всероссийской при публичном собрании Санктпетербургской Императорской Академии наук / Всерадостно и всеподданнейше в Санктпетербурге апреля 29 дня 1742 года стихами представленная от Готлоба Фридриха Вильгельма Юнкера.... ; с немецких российскими стихами перевел Михайло Ломоносов, Академии наук адъюнкт. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : При Императорской Академии наук, 1742. – 153 с.
222663
  Литвин І.В. Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 411-423. – ISSN 0321-0499
222664
  Литвин І.В. Венчурна організація як відкрита система та об"єкт управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 15-22. – ISSN 0321-0499
222665
   Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи / Р.А. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова, О.І. Харченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-130. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється сучасний стан венчурного бізнесу за рубежем та в Україні. Обгрунтовується економічний напрямок розвитку національної системи венчурного інвестування в умовах глобальної конкуренції. Розроблені пропозицій щодо оптимізації регулювання ...
222666
   Венчурне інвестування в національній економіці: світові тенденції та українські перспективи / Р.Л. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, Д.О. Короткова, О.І. Харченко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-130.
222667
  Матей В.В. Венчурне інвестування в США: становлення, розвиток, сучасні тенденції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 100-105
222668
  Рижикова Н.І. Венчурне інвестування в Україні: реалії та перспективи // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 328-339. – (Економічні науки)
222669
  Кутрань К.В. Венчурне інвестування в умовах фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 14-16
222670
  Радзімовська С.Ф. Венчурне інвестування інноваційного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 101-103 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
222671
  Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 27 назв
222672
  Зянько В.В. Венчурне інвестування інноваційного розвитку національного господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Зянько Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199, [3] арк. – Додатки: арк. 186-199, [3]. – Бібліогр.: арк. 167-185
222673
  Замлинський В.А. Венчурне інвестування підприємств аграрної сфери // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 3 (28). – С. 32-37
222674
  Буряк Л.Д. Венчурне інвестування як інструмент фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва / Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто сутність венчурного фінансування інноваційного розвитку суб"єктів малого підприємництва.
222675
  Слободчикова О.А. Венчурне інвестування як напрям інвестиційного забезпечення реструктуризації металургійних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 19, жовтень. – С. 100-103. – ISSN 2306-6814
222676
  Руденко В.В. Венчурне інвестування як фактор активізації інноваційної діяльності // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – № 4 (51). – С. 131-138
222677
  Гайдук Л.А. Венчурне інвестування як чинник розвитку інновацій у сфері малого бізнесу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 18-24
222678
  Сьомченков О.А. Венчурне інвестування: закордонний досвід та проблеми процесу в Україні / О.А. Сьомченков, О.А. Поліщук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 31-40. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
222679
  Зінченко О.А. Венчурне інвестування: проблеми розвитку в Україні і зарубіжний досвід // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 40. – С. 266-269. – ISSN 2075-4892
222680
  Нежиборець В. Венчурне інвестування: стан, проблеми. Закордонний досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-60.
222681
  Шотік Т.М. Венчурне підприємництво як складова інноваційної інфраструктури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 633 : Логістика. – С. 805-813. – ISSN 0321-0499
222682
  Чуліпа І. Венчурне підприємництво: об"єкти, суб"єкти та проблеми функціонування в сучасних умовах // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 2411-4014
222683
  Безугла В.О. Венчурне страхування як засіб мінімізації фінансових ризиків / В.О. Безугла, І.І. Постіл // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-37.
222684
  Бєліков О. Венчурне фінансування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 93-96
222685
  Петрюк М.В. Венчурне фінансування АПК України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 109-110. – ISSN 2306-6806
222686
  Грига В.Ю. Венчурне фінансування в окремих регіонах України: оцінка підприємців / В.Ю. Грига, О.В. Красовська // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 80-86. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
222687
  Нежиборець В. Венчурне фінансування в Україні: стан та перспективи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 74-79
222688
  Придибайло О.М. Венчурне фінансування і необхідність його впровадження в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 379-385
222689
  Притуляк Н.М. Венчурне фінансування інноваційної діяльності (теоретичний аспект) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
222690
  Чужмир К. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 48-49. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
222691
  Данілов О.Д. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми і перспективи / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 92-97. – ISSN 2222-4459
222692
  Березовська Х. Венчурне фінансування малого підприємництва в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 31-36. – ISSN 2078-5860
222693
  Мазур І.М. Венчурне фінансування у нафтогазовидобуванні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 2 (40). – С. 271-277
222694
  Маєвська О.С. Венчурне фінансування як фактор формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7069-02-6
222695
  Варналій З.С. Венчурне фінансування як форма інноваційно- інтеграційних зв"язків малих підприємств та корпорацій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 116-124. – ISBN 966-7958-13-2
222696
  Орлюк О. Венчурне фінансування: світова практика та вітчизняні реалії // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-67.
222697
  Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Специфічні категорії", "Менеджмент та адміністрування" / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 339-350. – ISBN 978-617-07-0013-1
222698
  Литвин І.В. Венчурний бізнес в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 186-191. – ISSN 0321-0499
222699
  Ковалишин П. Венчурний бізнес в Японії. Стан та перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-66. – ISSN 1810-3944
222700
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у Китаї. Історія, специфіка та загальні тенденції // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
222701
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у Китаї. Параметри та вплив на економіку // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 10. – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
222702
  Варфоломаєєва В.О. Венчурний бізнес у сфері малого інноваційного підприємництва і форми його забезпечення : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 121-127. – Бібліогр.: 18 назв
222703
  Ковалишин П. Венчурний бізнес у США. Від кризи до кризи : нові інструменти // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 69-71 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
222704
  Басова І. Венчурний капітал // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Історія, особливості та перспективи розвитку в Україні".
222705
  Єпіфанова І.Ю. Венчурний капітал в системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 92-95. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
222706
  Радзієвська Л.Ф. Венчурний капітал в Україні: фактори стабільного розвитку // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.22-25
222707
  Лапко О.О. Венчурний капітал к джерело фінансування інноваційного розвитку економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-42. – ISSN 1605-7988
222708
  Баюс Р. Венчурний капітал країн Вишеградської четвірки в період 2012–2014 років / Р. Баюс, Худакова Сташова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 8-12. – ISSN 1728-6220


  У статті аналізуються тенденції використання венчурного капіталу в країнах Вишеградської четвірки за видами та галузями промисловості в період 2012–2014 років. Автори вказують на різні аспекти венчурного фінансування в окремих країнах. Венчурний ...
222709
  Бекля А. Венчурний капітал як джерело фінансування діяльності підприємств у Польщі та в світі / А. Бекля, Ст. Чая // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 179-188. – ISSN 1818-5754
222710
  Березовська О.А. Венчурний капітал як запорука успіху діяльності підприємств України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 6-15


  Розкрито особливості та перспективи розвитку венчурного фінансування інноваційного процесу. Обгрунтовано його роль та значення для подолання перешкод на шляху інноваційного розвитку економіки України, запропоновані шляхи удосконалення венчурного ...
222711
  Орлова-Курилова Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної діяльності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
222712
  Кривенко А.Е. Венчурний капітал як основа фінансування національних інноваційних проектів // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 112-113
222713
  Велика К.В. Венчурний капітал як фактор інноваційного розвитку економіки: зарубіжний досвід // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 170-175. – ISSN 2074-5354
222714
  Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в України : Монографія / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк; Київськ.нац.економ.ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 172с. – ISBN 966-574-058-Х
222715
  Борсук А. Венчурні інвестиції як один із ефективних інструментів залучення іноземних інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 213-215
222716
  Лукашук О. Венчурні компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 76-79
222717
  Кузьмін О.Є. Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 126-135. – ISSN 1993-6788
222718
  Кузьмін Олег Венчурні підприємства "spin-off та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / Кузьмін Олег, Литвин Ірина // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-98. – Бібліогр.: с. 86-90, 92, 96. – ISSN 1682-2366


  Піднімається проблема активізації інноваційної та наукової діяльності, підвищення ролі університетів у проведенні грунтовних наукових досліджень та комерціалізації їх результатів. Розглядається досвід розвинутих країн світу, зокрема США та Великої ...
222719
  Кузьмін О. Венчурні підприємства "spin-off" та "spin-out" в системі підприємницької діяльності університетів / О. Кузьмін, І. Литвин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-98. – ISSN 1682-2366
222720
  Москвін С.О. Венчурні фонди інноваційного розвитку : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 89-96 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
222721
  Вірченко В.В. Венчурні фонди та їх роль у відтворенні інтелектуального капіталу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 114-123. – ISSN 2306-4994
222722
  Ройко М. Венчурні фонди у системі інвестиційного бізнесу // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 12. – С. 13-14
222723
  Соломина Г. Венчурні фонди України як інвестиційний інститут // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 62-66. – ISSN 1728-9343
222724
  Череп А.В. Венчурні фонди як засіб акумулювання та розміщення венчурного капіталу: досвід України / А.В. Череп, В.О. Лігузова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 92-96
222725
   Венчурное предпринимательство // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 0042-8736
222726
  Эдемова А.Х. Венчурное предпринимательство и его развитие в Украине / А.Х. Эдемова, Г.Х. Аджимет // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 94-98
222727
  Тимонина М. Венчурное предпринимательство как форма интенсификации инновационной деятельности // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 127-135. – ISSN 0207-3676
222728
  Половинка Д.В. Венчурное финансирование: механизмы и этапы функционирования // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.62-81. – ISSN 1607-2979
222729
  Красовская О. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состояние дел в Украине : досвід / О. Красовская, В. Грига // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 75-77 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
222730
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : проза // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 87-106. – ISSN 0208-0710
222731
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 87-122. – ISSN 0208-0710
222732
  Слабошпицький М. Веньямін літературної сім"ї : Олекса Влизько та інші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 126-162. – ISSN 0208-0710
222733
  Каушутов А. Вепа внук Мергена : роман / А. Каушутов. – Москва, 1948. – 191 с.
222734
  Пулькин В.И. Веппские напевы / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1973. – 79с.
222735
  Тименова Вепринське польодовикове озеро / Тименова. – Б.м. – С.1-16. – Окр.відбиток з: Труди Україн. Науково-Дослідчого Геологічного Інституту, т.2
222736
  Пименов В Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры / В Пименов. – М.Л., 1965. – 264с.
222737
  Синицын Е.Л. Вера -- матери имя... / Е.Л. Синицын. – М., 1983. – 64с.
222738
  Гущин И.Н. Вера : стихи / И.Н. Гущин. – Москва : Советский писатель, 1969. – 111с.
222739
  Наседкин В.А. Вера : Повести и рассказы. / В.А. Наседкин. – М., 1978. – 224с.
222740
  Рипс С.М. Вера : страницы жизни В.К.Слуцкой / С.М. Рипс, Т.В. Куштевская. – М, 1991. – 94с.
222741
   Вера Александровна Варсанофьева. – Сыктывкар, 1990. – 186с.
222742
  Сокольников М.П. Вера Александровна Орлова. / М.П. Сокольников. – Л., 1971. – 95с.
222743
  Никулин М.А. Вера Андреевна. / М.А. Никулин. – Ростов -на-Дону, 1974. – 187с.
222744
  Державин К.Н. Вера Аркадьевна Мичурина-Самойлова / К.Н. Державин. – М.-Л., 1948. – 44с.
222745
  Петрушенко В.Л. Вера в духовном мире личности. / В.Л. Петрушенко, Г.Н. Щербакова. – Львов, 1989. – 94с.
222746
  Шейнман М.М. Вера в дьявола в истории религии / М.М. Шейнман. – М, 1977. – 112с.
222747
   Вера в жизнь. – Москва, 1988. – 278 с.
222748
  Гулевич О.А. Вера в опасный мир как фактор отношения к аутгрупе / О.А. Гулевич, Н.В. Бебеничева
222749
  Долматовский Е.А. Вера в победу / Е.А. Долматовский. – М., 1944. – 126с.
222750
  Забаштанский В.Е. Вера в человека / В.Е. Забаштанский. – Москва, 1974. – 32с.
222751
  Плутник А.У. Вера в человека / А.У. Плутник. – М., 1983. – 127с.
222752
  Лондон Д. Вера в человека / Д. Лондон. – Магадан, 1985. – 320с.
222753
  Хлебникова В.В. Вера Владимировна Хлебникова / В.В. Хлебникова. – М., 1977. – 12с.
222754
  Глухов А.Г. Вера во всемогущество знания. Илья Мечников // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-56. – ISSN 1726-6726


  100 лет тому назад, в 1908 г., выдающийся русский ученый Илья Ильич Мечников был удостоен Нобелевской премии за открытия в области иммунитета. В связи с этим публикуется очерк А.Г. Глухова о роли книги в юные годы жизни этого замечательного человека.
222755
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. / Г.Н. Фролов. – М, 1964. – 156с.
222756
  Фролов Г.Н. Вера Волошина. / Г.Н. Фролов. – М, 1987. – 297с.
222757
   Вера Зайцева, 1924-1983. – М., 1986. – 24с.
222758
  Светляков К. Вера Засулич // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 12. – С. 21-40


  Вера Ивановна Засулич (партийные и литературные псевдонимы - Велика, Велика Дмитриевна, Вера Ивановна, Иванов В., Карелин Н., Старшая сестра, Тётка, В. И. и др.; 1849-1919) - деятель российского и международного социалистического движения, народница, ...
222759
  Бутакова Е. Вера Засулич: во власти идеи // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 2 (42). – С. 66-84. – ISSN 1819-6268
222760
  Хенк Мальте Вера и власть / Хенк Мальте, Каши Эд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 112-125 : фото. – ISSN 1029-5828
222761
  Заздравнова О.И. Вера и знание как компоненты идеологии / О.И. Заздравнова, А.П. Заздравнов // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 8. – С. 393-399. – ISBN 978-966-2915-30-3
222762
  Степанова Е.А. Вера и неверие в эпоху секулярности: проблема адекватной интерпретации (размышления о книге Чарльза Тейлора "Эра секулярности") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 158-168. – ISSN 0042-8744
222763
  Алиева Б.А. Вера и разум / Б.А. Алиева. – Махачкала, 1972. – 175с.
222764
  Оренбург М.Ю. Вера и разум: перспективы компаративистской модели исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 41-54. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385


  В статье анализируется феномен нерелигиозной веры в появлении и развитии различных форм индивидуального и общественного сознания. Раскрыто значение понятия "нерелигиозная вера" в трудах профессора Д. М. Угриновича, рассмотрена проблема типологии ...
222765
   Вера Ивановна Запрягаева. – Душанбе : Дониш, 1982. – 68с. – (Материалы к библиографии ученых Таджикистана ; Вып. 20)
222766
   Вера Игнатьевна Мухина. – Москва : Советский художник, 1952. – 64 с. : ил.
222767
  Аболина Р.Я. Вера Игнатьевна Мухина / Р.Я. Аболина. – Москва : Искусство, 1954. – 85 с., [21] л. ил. – (Живопись. Скульптура. Графика. Монографии)
222768
  Воронова О.П. Вера Игнатьевна Мухина / О.П. Воронова. – Москва, 1976. – 190с.
222769
  Башинская И.А. Вера Игнатьевна Мухина, 1889-1953 / И.А. Башинская. – Л, 1987. – 71с.
222770
  Суздалев П.К. Вера Игнатьевна Мухина. / П.К. Суздалев. – М., 1981. – 168с.
222771
  Чванов М.А. Вера из бухты Сомнения / М.А. Чванов. – М., 1987. – 470с.
222772
  Шехтерман Е.И. Вера или знание / Е.И. Шехтерман. – Алма-Ата, 1967. – 280с.
222773
  Алиева Б.А. Вера или знание?: Пробл. соотношения веры и разума в мусульманской философии / Б.А. Алиева. – Махачкала, 1988. – 126с.
222774
  Тер-Маркарян Вера Иллинична Тер-Макарян / Тер-Маркарян. – М., 1986. – 42с.
222775
  Гринберг И.Л. Вера Инбер / И.Л. Гринберг. – М., 1961. – 195с.
222776
  Мавринский И.И. Вера как априорное условие действия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 19-23. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
222777
  Райкова Л.М. Вера как онтологическое условие субъективности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 90-94. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
222778
  Назаров А.Д. Вера как философско-социологическая проблема. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Назаров А.Д.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 18л.
222779
   Вера Кузьмина. – М, 1990. – 32с.
222780
  Бочкарева Вера Лебедева / Бочкарева, (Пронская). – Ставрополь, 1953. – 296с.
222781
   Вера Лотонина: Занавес. Гобелен. Декор. ткань. Эскизы / Лотонина, Выставка, Москва. работ., 1983. – М., 1983. – 14с.
222782
  Быкова Е.И. Вера Менчик / Е.И. Быкова. – М, 1957. – 169с.
222783
   Вера Михайловна Зайцева. Театрально-декорационное искусство, живопись, графика. – Л., 1975. – 14с.
222784
   Вера Мухар: Графика. Каталог. – М., 1990. – 31с.
222785
  Воронов Н.В. Вера Мухина / Н.В. Воронов. – Москва, 1989. – 332с.
222786
  Суздалев П.К. Вера Мухина. / П.К. Суздалев. – М., 1971. – 526с.
222787
  Дурылин С.Н. Вера Николаевна Пашенная / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1946. – 54с.
222788
   Вера Николаевна Пашенная. – М., 1949. – 12с.
222789
   Вера Николаевна Пашенная. – М., 1971. – 303с.
222790
  Орехова В.А. Вера Орехова / В.А. Орехова. – М., 1986. – 16с.
222791
  Володарский Ю. Вера Павлова: "Ранняя слава - это как водительские права" // Шо : : смотреть, слушать, читать / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2011. – № 7/8 (69/70) : Блокбастерко у пошуках національної кіноідеї. – С. 74-79
222792
  Богуславская З.Б. Вера Панова / З.Б. Богуславская. – М. : Художественная литература, 1963. – 208 с.
222793
  Тевекелян Д.В. Вера Панова / Д.В. Тевекелян. – М. : Советская Россия, 1980. – 165 с.
222794
  Нинов А.А. Вера Панова. / А.А. Нинов. – Л., 1964. – 238 с.
222795
  Нинов А.А. Вера Панова: Жизнь / А.А. Нинов. – Л. : Советский писатель, 1980. – 475 с.
222796
  Литовченко Елена Вера Петрова: "Глобус-тур": "Мир намного больше, чем вы думаете" : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 26-28
222797
  Дубинянская Я. Вера Станиславского // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 46-66. – ISSN 1819-6268
222798
  Зайчик И. Вера Таривердиева: "Все отношения Микаэла с женщинами заканчивались предательством" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 168-195. – ISSN 1726-6084
222799
  Злуникин В.Г. Вера Терещенко / В.Г. Злуникин. – Курск, 1949. – 56с.
222800
   Вера Ульяны Лопаткиной // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 36-56
222801
   Вера Федоровна Матюх. – Москва, 1990. – 47с.
222802
  Федяевская В Вера Федяевская. Графика. Живопись : каталог выставки / В Федяевская. – Москва : Советский художник, 1991. – 36 с.
222803
  Матвеева И.Е. Вера Фигнер / И.Е. Матвеева. – М., 1961. – 72с.
222804
  Павлюченко Э.А. Вера Фигнер / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1963. – 84с.
222805
  Кафанова Л.П. Вера Флёрова / Л.П. Кафанова. – Москва : Политиздат, 1971. – 120с.
222806
  Бобков С.Ф. Вера Хлебникова / С.Ф. Бобков. – М, 1987. – 183с.
222807
  Цимбал Г. Вера Холодная // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2008. – № 9. – С. 136-139.
222808
  Бороздин Михаил Вера Холодная : свет далекой звезды : часть II // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 3 (63). – С. 82-105. – ISSN 1812-867Х
222809
  Бороздин М. Вера Холодная : свет далекой звезды // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 88-103. – ISSN 1812-867Х
222810
  Новиков И.Г. Вера Хоружая. (Очерк о жизни и деятельности пламенной коммунистки). / И.Г. Новиков. – М., 1962. – 255с.
222811
  Шенгенлия Вера Вера шенгелия о Facebook. Торчать на Фейсбуке // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 14
222812
  Шенгелия Вера Вера Шенгелия о врачах и английском языке. Второй неродной // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 14 : фото, рис.
222813
  Шенгелия Вера Вера Шенгелия о киборгах. Только не мой мозг // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 22
222814
  Макаренко В.П. Вера, власть и бюрократия / В.П. Макаренко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 300с.
222815
  Джидарьян А.Е. Вера, надежда и любовь: оптимистическая триада чувств // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 6. – С. 5-18. – ISSN 0205-9592
222816
  Авдеенко А.О. Вера, Надежда, Любовь : повести, рассказы и очерки о войне / А.О. Авдеенко. – Москва : Воениздат, 1962. – 510 с., [1] л. портр. : портр.
222817
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь / Н.М. Ершов. – М, 1964. – 253с.
222818
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь / Н.М. Ершов. – 2-е изд. – М, 1970. – 256с.
222819
  Ершов Н.М. Вера, Надежда, Любовь : роман / Н.М. Ершов. – Москва : Современник, 1974. – 336с.
222820
  Соколов В.П. Вера, Надежда, Любовь. / В.П. Соколов. – Иркутск, 1977. – 45с.
222821
  Гликман И. Вера,религия и педагогика // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.32-37. – ISSN 0321-0383
222822
  Черемисин Б.П. Вера. / Б.П. Черемисин. – Нальчик, 1962. – 67с.
222823
  Лучутенко Л.Н. Вера. / Л.Н. Лучутенко. – Одесса, 1969. – 168с.
222824
  Островой С.Г. Вера. / С.Г. Островой. – М., 1971. – 192с.
222825
  Потиевский В.А. Вера: стихи. / В.А. Потиевский. – Петрозаводск, 1976. – 79с.
222826
  Дворецкий И.М. Веранда в лесу / И.М. Дворецкий. – Л., 1986. – 61с.
222827
  Мордвінцев В. Верба Ігор Володимирович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 169. – ISBN 96966-8060-04-0
222828
  Ковальчук О. Верба Ігор Володимирович [1962] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 49-50 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
222829
  Терещенко М.І. Верба рясна / М.І. Терещенко. – Уфа, 1943. – 28 с.
222830
  Касьянова О. Верба Шевченка і дуб Сковороди // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 5 : фото


  У внутрішньому дворику КНУ імені Тараса Шевченка за ініціативи Ради ветеранів війни і праці університету та за участі самих ветеранів, проректора В.А. Бугрова, студентів-філологів та філософів висаджено пагін Шевченкової верби та священний дуб Григорія ...
222831
  Гончарук Т.Л. Вербализация бинарной оппозиции "верх-низ" в русском культурно-языковом пространстве : дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / Гончарук Татьяна Леонидовна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2014. – 203 л. – Библиогр.: л. 182-203
222832
  Гончарук Т.Л. Вербализация бинарной оппозиции верх/низ в текстах заговоров // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 197-202
222833
  Теркулов В.И. Вербализация идиоматизированных сочетаний // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2004. – Вып. 4. – С. 18-21. – ISBN 966-594-623-4
222834
  Гуливец Н.А. Вербализация концептуального блока здоровый образ жизни в реалиях английской языковой картины мира // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 5-15
222835
  Пироженко Ю.Н. Вербализация литературных прецедентных феноменов в еженедельнике "2000" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 122-125. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
222836
  Шведова М.А. Вербализация образных стереотипов восприятия времени в русском языке : Дис. ... канд.филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Шведова М.А.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2007. – 260л. – Библиогр.: л.210-260
222837
  Андреева И.А. Вербализация ориентационной метафоры горизонтали средствами английской локативной идиоматики // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 9-14
222838
  Паршук Н.В. Вербализация побудительной интенции в русском рекламном тексте : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Паршук Н.В.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2008. – 270л. – Библиогр.: л.238-270
222839
  Леонова А.Ю. Вербализация российско-украинских отношений: метафорические модели российского масс-медиа дискурса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 148-151. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
222840
  Кушнир Наталия Александровна Вербализация чувственных интенций в русской диалогической речи (на материале коммуникативной ситуации "Объяснение в любви") : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Кушнир Н.А.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 234л. – Библиогр.: л. 218 - 234
222841
  Сибгаева Ф.Р. Вербализация эмоций и чувств человека во фразеологии // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 158-164
222842
  Чикиль М.Ю. Вербализация этической оценки в текстах детской литературы советского периода // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 149-153
222843
  Головко О.Б. Вербализація мовного портрету сучасного іспанця // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 87-96. – Бібліогр.: Літ.: с. 95-96; 16 назв
222844
  Гошовська О.В. Вербалізатори базових диференційних когнітивних ознак концепту "віра" як складники асоціативного поля // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 42-46. – ISSN 2307-4558
222845
  Крупей Н.В. Вербалізація авторської маски "бравого солдата" в перекладі (на матеріалі уривків із "Дневника" Т. Шевченка в англомовному перекладі Джона Віра) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 260-265. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджується проблема вербалізації авторських масок в перекладі. Узагальнено підходи до проблеми визначення жанру щоденника, його основних характеристик і класифікацій. Обговорюються жанрові та мовні особливості "Щоденника" Т. Шевченка в ...
222846
  Агібалова Т.М. Вербалізація біблійного простору в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі драматичної поеми "Вавілонський полон") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 200-204. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті досліджуються лінгвостильові особливості вербалізації біблійного культуропростору в інтелектуальній парадигмі мовотворчості Лесі Українки. Аналізується мовно-естетичний потенціал афористичних висловів, що інтелектуалізують словесний корпус ...
222847
  Гончарук Т.Л. Вербалізація бінарної опозиції "верх-низ" у російському мовно-культурному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Гончарук Тетяна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
222848
  Голобородько Я. Вербалізація вічності: філософемні інкрустації Ліни Костенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 7 (619). – С. 111-117. – ISSN 0236-1477
222849
  Смирнова М.С. Вербалізація дискурсивної стратегії релігійної ідентифікації у православній проповіді ХХ століття // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 141-145. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
222850
  Літинська Н.В. Вербалізація домінантних рис італійського національного характеру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 376-385


  Стаття присвячена аналізу деяких потрактувань поняття "національний характер" у сучасній лінгвістиці, дослідженню домінантних рис італійського національного характеру, об"єктивованих лексемами arte d"arrangiarsi, dolce far niente та furbizia, ...
222851
  Осіпова Т.Ф. Вербалізація експресивного компоненту емоцій у гендерних комунікативних стратегіях кокетства, загравання, флірту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 245-253. – ISSN 2309-1797


  У статті викладено результати дослідження гендерного аспекту експресивного компоненту емоції, що репрезентується невербальними засобами комунікації, омовленими фразеологічними одиницями та іншими мовними елементами, що функціонують в тексті, ...
222852
  Кальченко Т.Ю. Вербалізація елементів національної пам"яті в українській мовній картині світу (на матеріалі поетичного тексту) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 47-51. – ISSN 2307-4558
222853
  Колегаєва І.М. Вербалізація емотивної невербалістики в англомовних словниках і текстах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 57-62. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
222854
  Жох І. Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 22-26. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
222855
  Бойко Н. Вербалізація емоцій в українській мові: семантичний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 26-33. – Бібліогр.: Літ.: с 33; 7 п. – ISSN 0320-3077
222856
  Торба С.А. Вербалізація емоційного концепту "любов" у мовній картині світу українця XVI-XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 127-133. – Bibliogr.: Літ.: с.133; 12 п.


  Досліджено вербалізацію емоційного концепту "любов" у староукраїнській літературній мові кінця 16-17 ст., простежено динаміку його розвитку порівняно з попереднім періодом 10-14, з"ясовано особливості мовної картини світу українця кінця 16-17 ...
222857
  Порожнюк А.Л. Вербалізація емоційного світу людини в художньому творі ("Persona grata" М. Коцюбинського) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 114-119
222858
  Амеліна Т.К. Вербалізація етичних концептів ДОБРОЧЕСНІСТЬ та ГУМАННІСТЬ у китайській фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 22-30


  У статті розглядається вербалізація морально-етичних концептів конфуціанської доктрини ДОБРОЧЕСНІСТЬ та ГУМАННІСТЬ у фразеологічному фонді китайської мови та їх вплив на становлення морально-етичних норм китайського суспільства. В статье ...
222859
  Пилипчук Т.В. Вербалізація етнічного стереотипу "індієць" у комедійних шоу Рассела Пітерза // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 45-57


  У статті описаноо зміст поняття етнічного стереотипу та розглянуто лексичні засоби його вираження для відображення стереотипних рис індійців у комедійних шоу. В статье рассматривается содержание понятия этнического стереотипа, а также анализируются ...
222860
  Помирча С.В. Вербалізація етнопсихічного архетипу "віра" в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." / С.В. Помирча, Т.В. Полякова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 159-164. – ISSN 2312-0665
222861
  Помирча С.В. Вербалізація етнопсихічного архетипу "воля" в романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." / С.В. Помирча, Н.О. Карпенко, О.А. Малахова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 134-139
222862
  Соломаха А.В. Вербалізація етнореалій в сучасній німецькій мові // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 67-71. – (Філологічні науки)
222863
  Тарасюк І.В. Вербалізація ігрових тактик у фразеологічних одиницях французької та української мов // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 213-216
222864
  Бойко Т.В. Вербалізація ідейного компонента семантичної структури лінгвокультурного концепту MINNE\ КОХАННЯ ( на матеріалі лірики німецьких мінезингерів XII-XIV століть) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 134-140


  Стаття присвячена вербалізації ідейного компонента семантичної структури концепту MINNE / КОХАННЯ в ліриці мінезангу. На вербальному рівні ідейний компонент втілено в контекстах, де кон"юнктивними й афористичними засобами виражено ірраціональність, ...
222865
  Безугла Л.Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі / Л.Р. Безугла ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 332 с. – ISBN 978-966-623-468-4
222866
  Клименко Л.В. Вербалізація індивідуально-авторських складових прототипу СОБАКА у сучасній французькій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 259-262


  У статті на матеріалі творів сучасних французьких авторів здійснюється аналіз індивідуально-авторських складових прототипу СОБАКА, виявляються пов"язані з ним стереотипові уявлення, що дозволяє розкрити асоціативні та оцінні смисли, властиві мовній ...
222867
  Пефтієва О.Ф. Вербалізація інтелектуальних якостей людини образними найменуваннями особи в англійській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 143-147
222868
  Пономаренко О. Вербалізація італійських етноспецифічних концептів у політичному та дипломатичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-58. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про засади існування та самобутності національних мов, поняття етносу, їх взаємний вплив, а також про сукупність особливих ознак, притаманних певному народу як носієві етнокультури, та відображення цих ознак у мові й мовленні. ...
222869
  Болобан М.А. Вербалізація категорії часу в мові українських міфологічних казок // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 12-21. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто міру представленості в мові українських чарівних казок різнотипних вербалізаторів часу та їхні світоглядні конотації. В статье рассмотрено представление в языке украинских волшебных сказок разнотипных вербализаторов времени и их ...
222870
  Бондаренко Я.О. Вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 147-153


  У статті розглядається вербалізація когнітивного дисонансу в сучасних американських кінотекстах. Визначаються дискурсивні маркери стану когнітивного дисонансу. Аналізується концептуальне підгрунтя когнітивного дисонансу в сучасних американських ...
222871
  Лазер Т.В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05, 03, 035 / Лазер Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 206 арк. – Бібліогр.: арк. 188-206
222872
  Лазер Т.В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Лазер Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
222873
  Голоюх Л.В. Вербалізація концептів простору в романах Й. Струцюка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 35-39. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
222874
  Мельник Р. Вербалізація концептосистеми FLEIS, ARBEITSAMKEIT (старанність, працьовитість) у німецькомовній картині світу (на текстовому матеріалі ХVI століття) // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 109-113. – ISSN 2411-4146


  У статті в діахронічному аспекті розглянуто становлення суміжних концептів ARBEIT (ПРАЦЯ), ARBEITSAMKEIT (ПРАЦЬОВИТІСТЬ), FLEI? (СТАРАННІСТЬ) в складі концептосистеми FLEIS, ARBEITSAMKEIT (СТАРАННІСТЬ, ПРАЦЬОВИТІСТЬ) у німецькомовній картині світу. За ...
222875
  Гринько О. Вербалізація концепту-архетипу FIRE в творах В. Голдінга // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 129-133. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
222876
  Ткаченко Н.Д. Вербалізація концепту "Space" у казці Р. Кіплінга "How The Whale Got His Throat" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 426-434


  Стаття присвячена структурно-семантичним репрезентаціям концепту SPACE у казці Р. Кіплінга "How The Whale Got His Throat ". Досліджуються засоби когерентності та когезії, типи текстів, стилі мовлення, стилістичні засоби, лінгвальні та текстові функції, ...
222877
  Прохорова Н. Вербалізація концепту "TNVIRONMENT" у сучасній англійській мові // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 243-245. – (Бібліотека Інституту філології)
222878
  Ящук А.К. Вербалізація концепту "Батьківщина" в поезії М.Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 рр. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 335-340


  У статті розглянуто два варіанти концепту БАТЬКІВЩИНА у творчості М.Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 років. Показано структуру та зміст концептів. В статье рассмотрены два варианта концепта РОДИНА в творчестве М.Ф. Рыльского 1910-1929 и 1941-1950 ...
222879
  Піддубна Н. Вербалізація концепту "Бог" у співомовках Степана Руданського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 134-140. – ISSN 2413-0923
222880
  Баранська Л. Вербалізація концепту "гріх" у малій прозі Марії Матіос // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 5-14. – ISSN 2411-4758
222881
  Гурська Д.В. Вербалізація концепту "доля" в романі Олега Чорногуза "Примхи долі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 2. – С. 52-55. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
222882
  Кокоріна Я.В. Вербалізація концепту "жінка" в народнопісенній творчості // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 79-81. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
222883
  Милик О.В. Вербалізація концепту "здоров"я" в латинських пареміях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 514-522


  У статті розглядаються особливості вербалізації концепту ЗДОРОВ"Я в паремійних одиницях латинської мови, визначаються різнорівневі репрезентанти мовної об"єктивації концепту та його культурно-специфічні характеристики.
222884
  Пойнар Л. Вербалізація концепту "істинний шлях" у фразеологічних одиницях китайської мови чен"юй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-36. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Пропонується дослідження у сфері когнітивної лінгвістики. До уваги береться концепт "істинний шлях" та особливості його вербалізації у складі фразеологічних одиниць китайської мови "чен"юй". У роботі визначено та здійснено аналіз актуалізованих сем ...
222885
  Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт" в англійській мові XX - XXI століть : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 395 л. – Додатки: л. 224-395. – Бібліогр.: л. 190-223
222886
  Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт", в англійській мові XX - XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
222887
  Сокаль Г.І. Вербалізація концепту "краса людини" в текстах англомовної художньої літератури // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 75-78
222888
  Коловоротна Н. Вербалізація концепту "мовчання" в "Щоденнику" Олександра Довженка // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 132-139. – ISSN 2304-9383
222889
  Бутенко К. Вербалізація концепту "небо" у складі чен"юїв: діахронічний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 112-121


  Стаття присвячена дослідженню польової структури концепту «небо» у складі однієї з фразеологічних одиниць китайської мови – чен’юй. У дослідженні особлива увага надається тим семантичним компонентам концепту «небо», які зазнали найбільших змін у ...
222890
  Хайдемейєр В. Вербалізація концепту "політика та мораль" (на прикладі німецькомовної преси) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 61-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
222891
  Галаш Г. Вербалізація концепту "риба" в мові українських народних загадок і "Рибальських сонетів" Максима Рильського // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 204-210. – ISBN 978-2-919320-35-6
222892
  Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту "терпіння" в українській, російській та англійській мовах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Фрасинюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Додатки: л. 194-223. – Бібліогр.: л. 162-193
222893
  Білецька В.С. Вербалізація концепту "Україна" в сучасних англомовних ЗМІ // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 83-95. – ISSN BIB-ID 83558
222894
  Архіпова О.В. Вербалізація концепту "чоловік": гендерний аспект (на матеріалі антології сучасної української прози "Декамерон”) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 132-139
222895
  Літинська Н.В. Вербалізація концепту FAMIGLIA в італійській лінгвокультурі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 301-312


  Стаття присвячена лінгвокультурному аналізу концепту FAMIGLIA, дослідженню семантики мовних одиниць, що репрезентують даний концепт, складанню польової моделі концепту та фреймовому моделюванню концептополя “внутрішньосімейні стосунки”. Статья ...
222896
  Мікава Н.М. Вербалізація концепту HAIR в англомовній художній прозі // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 120-125. – ISSN 2307-4604
222897
  Близнюк Л.М. Вербалізація концепту HAUS як елемента німецькомовної картини світу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 309-313. – Bibliogr.: Літ.: с. 312-313; 23 назв. – ISSN 1729-360Х
222898
  Чаюк Т.А. Вербалізація концепту MONEY в сучасній британцькій дитячій літературі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 525-536


  У статті розглянуто шляхи вербалізації концепту MONEY в семантичному просторі текстів сучасної британської дитячої літератури. Виявлено ядерні і периферійні компоненти концепту MONEY. Шляхом когнітивної інтерпретації відповідних когнітивних ознак ...
222899
  Бублик Т.Є. Вербалізація концепту SOCIETY у медитативних притчах Е. де Мелло // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 72-78


  Статтю присвячено вивченню засобів вербалізації концепту SOCIETY у текстах медитативних притч. Досліджено особливості фреймової структури цього концепту, його понятійний, ціннісний та образний компоненти. Відповідно до отриманих результатів подано ...
222900
  Хант Г.О. Вербалізація концепту SPARSAMKEIT на матеріалі німецькомовних мас-медійних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 383-387


  У статті розглянуто особливості вербалізації німецького національно-маркованого фразеологічного концепту SPARSAMKEIT на матеріалі німецькомовних масмедійних текстів. Концепт, що аналізується, має безпосереднє відношення до мотиваційного рівня індивіда ...
222901
  Тищенко К.О. Вербалізація концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджується відображення концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN у поетичній творчості Неджипа Фазила Кисакюрека. Джерельну базу для опрацювання склала збірка Сile ("Страждання"). У результаті дослідження проаналізовано поетичну спадщину поета і ...
222902
  Перепльотчикова С.Є. Вербалізація концепту ГНІВ у новогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 245-250
222903
  Черненко Н.А. Вербалізація концепту доброчесність у європейських лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Черненко Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
222904
  Черненко Н.А. Вербалізація концепту доброчесність у європейських лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов) : : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Черненко Ніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 247 арк. – Додатки: арк. 245-247. – Бібліогр.: арк. 218-244
222905
  Жарікова Ю.В. Вербалізація концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 417-422


  У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах. Наведено класифікацію, яка охоплює "Зовнішні характеристики людини", "Внутришні характеристики людини" та "Соціальні характеристики людини". Аналіз подано ...
222906
  Козирєв Є.В. Вербалізація концепту істина в українській та японській мовах // Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов та культур" : 21-23 берез. 2012 р., м. Київ / "Україна і світ: діалог мов та культур", міжнар. студ. наук.-практ. конф. – Київ : Вид. цент КНЛУ, 2012. – С. 104-106
222907
  Огаркова Ганна Анатоліївна Вербалізація концепту кохання в сучасній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філол. наук:10.02.04 / Огаркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
222908
  Огаркова Ганна Анатоліївна Вербалізація концепту кохання в сучсаній англійській мові: когнітивний та дискурсивний аспекти : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.04 / Огаркова Г.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 221л. + Додатки: л.219-221. – Бібліогр.: л.212-218
222909
  Лазер-Паньків Вербалізація концепту неможливе у давньогрецьких приказках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 423-429


  У статті представлені результати дослідження особливостей вербалізації концепту НЕМОЖЛИВЕ у давньогрецьких приказках. Особлива увага приділяється аналізу понятійної складової досліджуваного концепту. Групи приказок, утворених на основі метафоричного ...
222910
  Микитів Г.В. Вербалізація концепту Нижньої Наддніпрянщини в поезії В.А. Чабаненка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 245-249. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
222911
  Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту терпіння в українській, російській та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Фрасинюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
222912
  Д"яконова О.В. Вербалізація концепту щастя в німецькій та українській лінгвокультурах (на матеріалі романтичної лірики першої половини XIX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 20-26


  На матеріалі романтичної поезії (перша половина ХІХ століття) здійснюється контрастивний аналіз вербалізацій концепту ЩАСТЯ в українській та німецькій лінгвокультурах у соціокультурному й філософському контексті. На материале романтической поэзии ...
222913
  Санталов М.І. Вербалізація концептуальних запозичень в сучасній китайській мові // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 161
222914
  Лавриненко С.Т. Вербалізація культурно-правової інформативності у баладах про сімейні конфлікти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 8-15


  У статті доведено, що українські балади про сімейні конфлікти відтворюють систему знаків народноправової інформативності, інтерпретація яких потребує застосування логіко-семантико-когнітивного підходу. В статье рассмотрены знаки правовой культуры, ...
222915
  Богдан С. Вербалізація лексичного регулятиву "Німеччина" в епістолярних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 23-38. – ISSN 2413-0923


  У статті розглянуто особливості функціонування лексичного регулятиву Німеччина як домінувального елемента в системі етнічних стереотипів епістолярних текстів Лесі Українки; акцентовано увагу на системі словесних засобів актуалізації номінативного поля, ...
222916
  Циганок І. Вербалізація мотиву долі у поезіях Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 240-245


  У статті описуються типи вербальних виявів однієї з домінантних контекстам доля у віршовому мовленні Т. Шевченка
222917
  Помирча С. Вербалізація назв одягу як виявлення етнопсихічних рис персонажів у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 107-111. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
222918
  Поворознюк С. Вербалізація національно-культурного простору в мові поеми Станіслава Бондаренка "Нічна розмова з Європою" // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 151-158. – ISSN 2413-0923
222919
  Карпова К.С. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.04 / Карпова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
222920
  Карпова К.С. Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства 20 - початку 21 століття : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Карпова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 259л. + Додатки: л.200-205. – Бібліогр.: л.206-259
222921
  Борисова О.В. Вербалізація номінативних одиниць мови оригіналу у перекладі як засіб попередження інтерференції в мовленні англійською мовою студентів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 54-57
222922
  Шведова М.О. Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.02 - російська мова / Шведова М. О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
222923
  Дягілєва Ж. Вербалізація образного складника концепту Freundschaft/дружба в німецькому художньому тексті // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 100-109. – ISSN 2304-9383
222924
  Калєтнік А.А. Вербалізація парнаського кларизму у творчості київських неокласиків // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 8-12
222925
  Бордюк Л.В. Вербалізація позитивного мислення в американській організаційній культурі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 59-63. – ISBN 978-966-2303-00-1
222926
  Сухенко В.Г. Вербалізація родинних образів у поетичних творах Дмитра Білоуса // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 308-315. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
222927
  Марчук Л.М. Вербалізація сакральних лексем в поезіях Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 269-273. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
222928
  Слухай Н. Вербалізація сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка: колір і звук // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 236-246


  У статті висвітлені питання феноменології (форми, змісту, оцінності, образності) сенсорних прототипів у поетичній творчості Тараса Шевченка. З-поміж копоративних позицію прототипів посідають кольоропозначення гами "блакитний -синій - зелений", з-поміж ...
222929
  Марчук Л.М. Вербалізація символів в сучасній українській мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 31-32
222930
  Лавриненко С.Т. Вербалізація смислових контурів військового права в українських народних думах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 247-251


  У статті розглядаються вербалізації знаків мілітарної сфери народної юриспруденції, пов"язані з фольклорними уявленнями про військову діяльність. Аналіз засвідчує, що українські думи відтворили провідні риси правового кодексу козацької спільноти
222931
  Лемішка О.Я. Вербалізація соціального компонента концепту HEALTH (на матеріалі англійського інтернет дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 419-426


  У статті досліджується вербалізація соціального компонента концепту HEALTH та визначаються основні джерела його лексичного поповнення. В статье исследуется вербализация социального компонента концепта HEALTH, а также определяются основные источники ...
222932
  Паршук Н.В. Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 10.02.02 - рос. мова / Паршук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
222933
  Колесник О.С. Вербалізація структурних елементів міфологічних просторів у динамиці: лінгвокультурний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 289-294
222934
  Палінська О. Вербалізація сфери інтимного в умовах гібридної ідентичності: Ольга Кобилянська та її багатомовний світ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 109-116. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
222935
  Лещук Ю. Вербалізація текстового концепту СМЕРТЬ у віршах Пауля Целана // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 30-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
222936
  Лавриненко С.Т. Вербалізація угод сфери господарювання в українських народних казках // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 378-390


  У статті представлено семантичну реконструкцію відтворених фольклорними текстами поглядів на договірну форму між людських взаємин. На матеріалі казок розглянуто мовні індексації угод сфери господарювання. В статье представлена семантическая ...
222937
  Молькова Д.С. Вербалізація уявлень про жіночу вроду в давньогрецькій поезії класичної та еліністичної доби // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено вербалізацію уявлень стародавніх греків про жіночу вроду у класичній та елліністичній поезії, визначено типові для давньогрецької поезії риси ідеальної зовнішності жінки, проаналізовано мовні засоби зображення жіночої краси у ...
222938
  Алєксєєва І.О. Вербалізація фрейму "Life script" та концепту "Social stratificatio" у збірці "Mother Goose"s Nursery Rhymes" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-9


  У статті подається аналіз мовних засобів, які вербалізують фрейм “LIFE SCRIPT” та концепт “SOCIAL STRATIFICATION” у збірці “Mother Goose’s Nursery Rhymes”. В статье предлагается анализ языковых средств, вербализующих фрейм “LIFE SCRIPT” и концепт ...
222939
  Левко О.В. Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах трьох святителів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 265-274
222940
  Лещук Ю.В. Вербалізація художнього концепту ЛЮДИНА в ліриці Голокосту (на матеріалі поетичних творів Пауля Целана) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 73-77. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про моделювання художнього концепту ЛЮДИНА в поетичних творах німецького письменника Пауля Целана. Автор трактує цей концепт як динамічну величину, семантичну структуру якої визначають зміни, що відбуваються і в суспільстві, і у ...
222941
  Кушнір Наталія Олександрівна Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситуації "Освідчення в коханні") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Кушнір Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
222942
  Завгородня А. Вербалізація як один з найпродуктивніших способів словотвору німецької мови // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 177-180. – ISSN 2307-633Х
222943
  Одрібець Наталія Василівна Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Одрібець Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
222944
  Одрібець Наталія Василівна Вербальна будова груп автоморфізмів 2-адичного дерева : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Одрібець Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 119л. – Бібліогр.: л. 115 - 119
222945
  Мочкош Я. Вербальна верифікація як метод криміналістичної тактики допиту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 122-125. – ISSN 0132-1331
222946
  М"яснянкіна Л. Вербальна інформація в телевізійній рекламі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 253-259. – Бібліогр.: Літ.: С. 258-259; 13 поз. – ISSN 2078-1911
222947
  Павлов О. Вербальна магія українців : Наук.та навч.-метод.матеріали до курсів:фольклор,етнографія,звичаєве право,література,мовознавство.. / О. Павлов, Т. Полковенко, В. Фісун; Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 96с. – Бібліогр.: с.74-95. – (Бібліотека українця ; Вип. 1 ; Фолькльор. Етнографія. Звичаєве право). – ISBN 966-7419-1412
222948
  Климентова О.В. Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 277-280
222949
  Благодєтєлєва Вербальна модель культурної людини для потреб застосування в економічній науці : економічна теорія та історія економічної думки / Благодєтєлєва, Вовк С.Л. - // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 4-10. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
222950
  Семашко Т.Ф. Вербальна об"єктивація поняттєвої сфери "перцептивне сприйняття" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 465-472


  Виходячи з того, що мова - це джерело пізнання навколишнього світу, а перцептивна лексика являє собою мовні форми, в яких відбувається об"єктивація цих знань, автор у пропонованій розвідці робить спробу визначити статус сенсорної лексики як ...
222951
  Коротич К. Вербальна презентація персонажа в драматичному творі (на матеріалі п"єси М. Кропивницького "Глитай, або ж павук") // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 40-47. – ISSN 0869-3595
222952
  Смущинська І.В. Вербальна реалізація авторських концептів як складова модальної структури художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 210-214. – ISBN 966-581-295-5
222953
  Розмаріца І.О. Вербальна репрезентація концепту "CLIMATE CHANGE" в англомовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 440-447. – ISBN 966-581-388-9
222954
  Долусова Н.В. Вербальна репрезентація концепту "індустрія краси" в американських феміністських есе // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 305-309. – Бібліогр.: Літ.: с. 309; 8 п. – ISSN 1729-360Х
222955
  Фрасинюк Н.І. Вербальна репрезентація концепту patience в англомовному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 529-533
222956
  Чумак В.В. Вербальна репрезентація концепту вода у новелістиці Григорія Косинки / В.В. Чумак, М.В. Сапун // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 321-328. – (Бібліотека Інституту філології)
222957
  Калько В. Вербальна репрезентація концепту серце в поетичному дискурсі Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 137-144. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770
222958
  Коцюба О.П. Вербальна репрезентація ментальних рис німецького народу у творчому доробку Йозефа Рота // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 312-319


  У статті виявлено лінгвальні засоби експлікації німецької ментальності в романах Йозефа Рота. В статье выявлены языковые средства экспликации немецкой ментальности в романах Йозефа Рота. The article deals with the lingual means of explication of ...
222959
  Клименко Н.О. Вербальна репрезентація образу батька на сторінках журналу "Хорошие родители" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті зроблено спробу відслідкувати способи вербальної репрезентації, визначити специфіку кон струювання, виокремити складові модернізованого образу батька, представленого на сторінках журналу "Хорошие родители". In the article the author tracks ...
222960
  Морошкіна Г.Ф. Вербальна репрезентація сенсорної концептосфери у мистецтвознавчому дискурсі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 109-113
222961
  Тарануха О. Вербальна специфіка темпоральності лекційного дискурсу // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 101-104
222962
  Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Климентова Олена Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 460 л. – Бібліогр.: л. 406-460
222963
  Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українськомовних молитов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Климентова Олена Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр. : 28 назв
222964
  Раду А.І. Вербальна та візуальна презентація культурологічних концептів у дискурсі корпоративної реклами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 191-195. – ISBN 966-581-295-5
222965
  Гнатюк А.В. Вербальна та невербальна взаємодія співрозмовників у процесі комунікації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 387-391. – Бібліогр.: Літ.: с. 391; 9 п. – ISSN 1729-360Х
222966
  Олійник Л. Вербальна характеристика архітектора в трактаті Вітрувія "De architectura" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 213-218. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано лексичні одиниці та фрагменти тексту трактату Вітрувія “De architectura”, які творять словесний портрет архітектора. Досліджено лексико-семантичні та стилістичні особливості мовних засобів, використаних для характеристики архітектора. ...
222967
  Нестеренко О.Є. Вербальне вираження гендерних упереджень у сучасних англомовних ЗМІ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 210-216


  Стаття розглядає характерні особливості ґендерних упереджень та їх місце у загальній системі упереджень та певні стратегії та тактики їх вербальної реалізації у сучасних англомовних ЗМІ. Статья рассматривает характерные особенности гендерных ...
222968
  Дзюбенко О.М. Вербальне вираження концепту "навчання" (на матеріалі афористичного фонду "Моральних листів до Луцілія" Луція Аннея Сенеки) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 372-378


  Стаття присвячена висвітленню концепту НАВЧАННЯ в руслі антропоцентричної лінгвофілософської парадигми: досліджується афористичний фонд "Моральних листів до Луцілія" Луція Аннея Сенеки як виразник філософії освічених верств населення Риму І ст. У ...
222969
  Бєлова А.Д. Вербальне відображення концептосфери етносу: сучасний стан вивчення проблеми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 15-22. – ISBN 966-581-295-5
222970
  Макогон Г.Д. Вербальне втілення базових концептів у дискурсі гламуру (на прикладі англомовних електронних гляцевих видань) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 48-52. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
222971
  Вишневська Г. Вербальне втілення концепту "відьма" у творчій спадщині Тараса Шевченка та Олександра Олеся // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 205-212


  Статтю присвячено аналізу концепту "відьма" у творах Тараса Шевченка та Олександра Олеся. Виявлено основні смисли, що визначають його семантику в мовно-концептуальних картинах світу письменників. Робота виконана на аспекті когнітивної лінгвістики
222972
  Калашник Ю.І. Вербальне і невербальне в стилістико-синтаксичній організації оповідання Майка Йогансена "Списана спина" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 7-11. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
222973
  Кошелюк О. Вербальне та маргінальне: патологія комунікації в романі Ю. Іздрика "Воццек" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 84-94. – ISSN 2304-9383
222974
  Білоусов М.М. Вербальний менеджмент дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 34-43. – ISBN 966-7196-06-2
222975
  Федун Б.Я. Вербальний опис невербального вираження емоції "інтерес" : На матеріалі сучасної англійської мови // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 83-86. – ISSN 1729-360Х
222976
  Васейко Ю. Вербальний портрет жінки в оповіданнях Януша Вишневського // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 2. – С. 23-31. – ISSN 2311-5165
222977
  Теряєв Д.О. Вербальний ритм в концепції М. Калиновича й експериментально-фонетичне дослідження // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 299-303. – Бібліогр.: Літ.: с. 303; 14 п.


  Результати експерементально-фонетичного дослідження акустичної природи слова вставляється ієрархічна система вербального ритма. The hierarchical system of verbal rhythm is set on the basis of results of experimentally- phonetic research of ...
222978
  Сімович О.І. Вербальний символ в обрядовому контексті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 93-96. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  В статті проаналізовано функціонування кількох вербальних символів у контексті обряду /ритуалу, у якому реалізується семантика символу. На вербальному рівні таким контекстом можна вважати відповідний текст. Здебільшого символічне значення тут ...
222979
  Молчанова Г.Г. Вербальний символ и маркетинговые коммуникативные стратегии текста // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 9-26. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
222980
  Голобородько Я. Вербальний скульптор доби // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 16-19


  Про життя і прозу Івана Григурка
222981
  Сірант А. Вербальний спосіб репрезентації концепту "спокута" у творчості письменників ІІ половини ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 322-326. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
222982
  Олійник О. Вербальний стиль мовлення прокурора — "золоте правило" спілкування з аудиторією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 116-121.
222983
  Василюк О.В. Вербальний та візуальний складники брендингу мегаполісів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 200-208


  У статті розглядаються основні елементи брендингу мегаполісів. Дослідження зосереджене на аналізі логотипів, лінгвістичних засобів та комунікативних стратегій, за допомогою яких здійснюється успішний територіальний брендинг.
222984
  Чернікова О.І. Вербальний, невербальний та комплексний мем: класифікація за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі (на матеріалі англомовних кіномемів) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 151-156. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
222985
  Кондратенко Н.В. Вербальні аспекти агональності як параметра політичної комунікації // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 40-43. – ISSN 2307-4558
222986
  Соболєва О.В. Вербальні графічні компоненти в структурній організації текстів інтерв"ю ( на матеріалі сучасної французької преси для жінок) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 368-376. – Бібліогр.: Літ.: с. 375; 5 п.


  Про ненормативне вживання вербальних графічних компонентів в текстах інтерв"ю сучасних журналів для жінок французькою мовою. Освещается ненормативное употребление вербальных графических компонентов в текстах интервью современных французских ...
222987
  Романюк Н. Вербальні засоби атракції на сторінках журналу для дітей "Стежка" // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 100-106


  У статті аналізується використання емоційно-експресивних засобів у дитячому періодичному виданні "Стежка", зокрема авторських неологізмів, порівнянь, фра зеологізмів і прислів"їв, які збуджують у юного читача інтерес до написаного. This article ...
222988
  Якименко М.Р. Вербальні засоби впливу на аудиторію в жанрі публічного виступу (на матеріалі презентації книги Ліни Костенко "Записки українського самашедшого") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 509-518


  У статті досліджується вербальні засоби впливу на аудиторію на основі виступу Ліни Костенко під час харківської презентації її першої прозової книги "Записки українського самашедшого". В статье исследуется вербальне средства влияния на аудиторию на ...
222989
  Хавкіна Л.М. Вербальні засоби як чинник міфопородження в українському рекламному просторі // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 107-115


  Статтю присвячено вивченню креативно-функціональної парадигми засобів впливу на реципієнтів у вербальній площині українського рекламного міфу. Розглядається використання мовних засобів упливу на споживачів у сучасній українській комерційній рекламі як ...
222990
  Черевченко В.В. Вербальні знаки етнокультури в українському дитячому фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Черевченко Вікторія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
222991
  Солощук Л.В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі / Л.В. Солощук. – Харків, 2006. – 300с. – ISBN 966-342-363-3
222992
  Ковдриш В.В. Вербальні підгрупи груп унітрикутних матриць над кільцями лишків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  У даній статті розглядаються деякі вербальні підгрупи груп унітрикутних матриць над кільцями лишків, а також встановлюється ширина цих підгруп. Ключові слова: група, вербальна підгрупа, кільце, ряд, ширина. In this paper, we describe the verbal ...
222993
  Довгей Ж.І. Вербальні підгрупи групи трикутних автоморфізмі кільця многочленів від двох змінних над полем характеристики 0 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено, що кожна вербальна підгрупа групи автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над алгебраїчно замкненим полем характеристики нуль збігається з деяким членом ряду комутантів цієї групи. It is shown that every verbal subgroup of the ...
222994
  Плєва К.В. Вербальні слідчі дії та їх характеристика // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 108-112.


  Розглянуто методологічні та процедурні питання провадження слідчих дій, а також питання щодо проблем провадження таких слідчих дій, як допити та очна ставка. This article deals with the methodological background and procedural questions of ...
222995
  Крутько Т.В. Вербальні способи переконання у банерній рекламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – Бібліогр.: с.35 (11 назв). – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню вербальних способів переконання у банерній рекламі. Виробники банерної реклами віддають перевагу спрощенню синтаксичної структури речення. Найбільш поширеними реченнями прагматич-ного типу є директиви. Серед мовних одиниць, що ...
222996
  Фоменко О. Вербальні та візуальні маркери національної ідентичності в комерційних брендах (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 201-214


  У статті розглядаються вербальні та візуальні засоби повідомлення національної ідентичності в назвах, слоганах, рекламі, логотипах та упаковці комерційних брендів. У результаті дослідження з"ясовано, що мовними маркерами ідентичності країни в цих ...
222997
  Бойко О.В. Вербальні та невербальні засоби впливу в медіа (на матеріалі інтерв"ю Патріараха Філарета) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 52-59. – ISSN 2311-2697


  У статті зроблено спробу комплексного аналізу вербальних та невербальних засобів впливу на аудиторію в жанрі інтерв"ю на релігійну тематику. An attempt of making a complex analysis of verbal and nonverbal means of auditory" influence in a media text ...
222998
  Іщенко Т.В. Вербальні та невербальні засоби впливу у сучасних політичних текстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 128-141. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто питання, що стосуються вивчення та аналізу маніпулятивного потенціалу вербальних та невербальних засобів сучасних політичних текстів. Визначено основні механізми створення, реалізації та функціонування текстів політичного ...
222999
  Ковальчук І.В. Вербальні та невербальні засоби маркування товарів у сучасному англомовному комунікативному просторі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ковальчук Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
223000
  Юшко В. Вербальні та невербальні чинники вплив на аудиторію в загальному образі ведучого (на прикладі телепрограми "Х-фактор”). // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 274-280. – ISSN 2078-1911
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,