Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
222001
  Тихолоз Н. "...Введені люблячою рукою мами..." : Виховні ідеали Ольги Франко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 101-113. – ISSN 0868-4790
222002
  Мушинка М. "...Вдивовиж блискучий взірець для сучасних і майбутніх карпатознавців..." (з нагоди відкриття музею Олени Рудловчак в Ужгородському університеті) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 73-79. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
222003
  Долгова Е.А. "Ввиду крайне вредного влияния Ковалевского на студентов..." // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 9-25. – ISSN 0869-6322


  Из официальной переписки о работе Русской высшей школы общественных наук в Париже. 1901-1904 гг.
222004
  Курбатов С. "Вгору по сходах, що ведуть вниз": парадокси метаісторії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 185-190
222005
  Нікітенко К. "Вдаримо хаєром по тоталітаризму". Рок-андеграунд в СРСР - "антирадянська" історія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 15


  "Тоталітарні формації характеризуються свідомими викривленнями не лише політичних, а й суспільних законів. Митців змушують працювати в умовах жорсткого державного пресингу й усеосяжної цензури. Найбільше несприйняття органів влади в СРСР викликали ...
222006
  Воловненко В. "Вдасться чи ні сього разу повернутись додому..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 грудня (№ 237)


  Кому вигідно стверджувати, що Василь Стус не любив рідного Донбасу?
222007
  Щербина С. "Вдивляється Тарас у душу України..." (Шевченківська тематика у картинах-двовзорах Олега Шупляка)
222008
  Щербина С. "Вдивляється Тарас у душу України..." Шевченківська тематика у картинах-двовзорах Олега Шупляка // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5 (133), травень. – С. 35-39
222009
  Косяченко В. "Вдих і видих" або дихаймо глибше!... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 131-136. – ISSN 0868-4790
222010
  Канова Г.О. "Вдома в зоопарку" Едварда Олбі у дзеркалі літературної віоленсології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 289-294


  У статті презентовано погляд на творчість Е. Олбі крізь призму літературної віоленсології. Тема насильства у п"єсі американського драматурга тісно переплітається з темою здичавілої від самотності людини на тлі домінування "тваринних" відносин у ...
222011
  Куликова А.К. В-галактозидаза Saccharomyces fragilis. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Куликова А.К.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
222012
  Фролов А.В. Введение в MSDOS, MS Windows, MS Word for Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : Диалог-Мифи
Т. 1. – 1994. – 264с.
222013
  Фойц Сефан Введение в Windows 3.0 : Вводный курс / Фойц Сефан. – Київ : BHV, 1992. – 208с. – ISBN 5-87282-073-9
222014
  Глоризов Е.Л. Введение в автоматизацию схемотехнического проектирования / Е.Л. Глоризов. – М, 1976. – 224с.
222015
  Сига Введение в автомобильную электронику / Сига, С. Мидзутани. – М, 1989. – 232с.
222016
  Минкевич И.А. Введение в агрономию : На правах рукописи / И.А. Минкевич; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы;Кафедра общ. земледелия. – Москва, 1962. – 161с.
222017
  Зубян Ж.Д. Введение в адвективно-динамический анализ атмосферных процессов / Ж.Д. Зубян. – Свердловск : "Полиграфкнига", 1945. – 88
222018
  Бэкер Э. Введение в акарологию / Э. Бэкер, Г. Уартон. – М, 1955. – 476с.
222019
  Артоболевский И.И. Введение в акустическую динамику машин / И.И. Артоболевский. – Москва, 1979. – 296с.
222020
  Гузь А.Н. Введение в акустоупругость / А.Н. Гузь, Ф.Г. Махорт, О.И. Гуща ; АН УССР, Ин-т механики, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 1977. – 151 с. – Библиогр.: с. 143-149
222021
  Медведева Л.Б. Введение в алгебраическую геометрию Учебное пособие / Л.Б. Медведева. – Ярославль, 1987. – 83с.
222022
  Кострикин А.И. Введение в алгебру : Учебник для студ.университетов,обучающихся по спец. "Математика" и "Прикладная математика" / А.И. Кострикин. – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0167-6
Ч.1 : Основы алгебры. – 2001. – 272с.
222023
  Кострикин А.И. Введение в алгебру / А.И. Кострикин; Учебник для студ. университетов, обуч. по спец. "Математика" и "Прикладная математика". – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0168-4
Ч.2 : Линейная алгебра. – 2001. – 368с.
222024
  Кострикин А.И. Введение в алгебру / А.И. Кострикин; Учебник для студ.университ.,обучающихся по спец."Математика","Прикладная математика". – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0169-2
Ч.3 : Основные структуры. – 2001. – 272с.
222025
  Березин Ф.А. Введение в алгебру и анализ с антикоммутирующими переменными / Ф.А. Березин. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 208 с.
222026
  Стахов А.П. Введение в алгоритмическую теорию измерения / А.П. Стахов. – М, 1977. – 287с.
222027
  Молчанов И.Н. Введение в алгоритмы параллельных вычислений / И.Н. Молчанов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 127с.
222028
  Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. / Г.И. Рамстедт. – М, 1957. – 254с.
222029
  Шатуновский С.О. Введение в анализ / С.О. Шатуновский. – Одесса, 1923. – 244 с.
222030
  Поволоцкий А.И. Введение в анализ / А.И. Поволоцкий. – Ленинград, 1962. – 60 с.
222031
  Робертс Д.Д. Введение в анализ спектров ЯМР высокого разрешения (спин-спинновое взаимодействие). / Д.Д. Робертс. – М., 1963. – 126с.
222032
  Бутенин Н.В. Введение в аналитическую механику / Н.В. Бутенин, Н.А. Фуфаев. – М., 1971. – 264с.
222033
  Бутенин Н.В. Введение в аналитическую механику / Н.В. Бутенин, Н.А. Фуфаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1991. – 255 с.
222034
  Янушаускас А. Введение в аналитическую теорию вырождающихся эллиптических уравнений / А. Янушаускас. – Вильнюс, 1974. – 153с.
222035
  Постников А.Г. Введение в аналитическую теорию чисел / А.Г. Постников. – Москва : Наука, 1971. – 416 с.
222036
  Дикшит С.К. ВВедение в археологию / С.К. Дикшит. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 504, [3] с.
222037
  Аладьев В.З. Введение в архитектуру моделей ЕС ЭВМ / В.З. Аладьев, О.Б. Осипов ; Учебн. центр НИЦЭВТ, Каф. оброботки информации Талинск. политехн. ин-та. – Таллин : Валгус, 1976. – 332 с.
222038
  Соболев Н.Д. Введение в асбестоведение / Н.Д. Соболев. – Москва : Недра, 1971. – 280с.
222039
  Олвер Ф. Введение в асимптотические методы и специальные функции / Ф. Олвер; Ф. Оливер ; под ред. А.П. Прудникова ; пер. с англ. – Москва : Наука, 1978. – 375с.
222040
  Семат Г. Введение в атомную физику : пер. с англ. / Г. Семат. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 438 с.
222041
  Гольдин Л.Л. Введение в атомную физику : Учеб.пособие / Л.Л. Гольдин, Г.И. Новикова. – Москва : Наука, 1969. – 304с.
222042
  Аксенова И.С. Введение в бантуистику / И.С. Аксенова, И.Н. Топорова ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1990. – 269 с.
222043
  Смородинцев И.А. Введение в биологическую химию : Руководство для врачей, студентов медиков и естественников: Учеб.пособие для высш. учебн. заведений / И.А. Смородинцев. – Ленинград-Москва : ОГИЗ, 1925. – 491с. : 102 рис. – (Пособия для высш. школы)
222044
  Кемп П. Введение в биологию / П. Кемп, К. Армс. – Москва : Мир, 1988. – 671с. – ISBN 5-03-001286-9
222045
  Яцимирский К.Б. Введение в бионеорганическую химию / К.Б. Яцимирский; АН УССР, Ин-т физич.химии. – Киев : Наукова думка, 1976. – 144с.
222046
  Ахмеров У.Ш. Введение в бионику / У.Ш. Ахмеров. – Казань : Казанский университет, 1984. – 144 с.
222047
  Рвачев В.П. Введение в биофизическую фотометрию / В.П. Рвачев. – Львов, 1966. – 378с.
222048
  Остроумов С.А. Введение в биохимическую экологию / С.А. Остроумов. – М., 1986. – 175с.
222049
  Леб В. Введение в биохимию / В. Леб; Пер. с нем.: С.А.Алексеева; Под ред. и с предисл.: Л.А.Чугаева. – Санкт-Петербург : Физика, 1913. – 120с.
222050
  Абрамов И.И. Введение в ботаническую георграфию / И.И. Абрамов, Скарлыгина-Уфимцева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 124 с.
222051
  Гейнце В. Введение в вакуумную технику / В. Гейнце. – М-Л, 1960. – 511с.
222052
  Леонидов Ф. Введение в вероучения народов мира : справочное пособие : учебно-методическое пособие / Филипп Леонидов ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный институт. – 2-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Московский психолого-социальный институт, 2007. – 128c. – ISBN 978-5-89349-789-2
222053
  Румер Ю.Б. Введение в волновую механику / Ю.Б. Румер. – Москва ; Ленинград, 1935. – 157с.
222054
  Румер Ю.Б. Введение в волновую механику : учеб. пособие / Ю.Б. Румер. – Москва; Ленинград : ОНТИ
Ч. 1. – 1935. – 148с.
222055
  Биркс Н. Введение в высокотемпературное окисление металлов / Н. Биркс, Дж. Майер. – М., 1987. – 184с.
222056
  Четверухин Н.Ф. проф. Введение в высшую геометрию / Н.Ф. проф. Четверухин. – Москва, 1934. – 183 с.
222057
  Степанов А.Н. Введение в вычислительную систему ЕС ЭВМ. / А.Н. Степанов. – Куйбышев, 1986. – 122с.
222058
  Гольберт К.А. Введение в газовую хроматография / К.А. Гольберт, М.С. Вигдергауз. – 3-е изд., переработ. и дополн. – Москва : Химия, 1990. – 351с. – ISBN 5-7245-0412-X
222059
  Веселовский И.А. Введение в генетику : учеб. пособие / И.А. Веселовский. – Москва : Колос, 1969. – 207 с.
222060
  Пухальский В.А. Введение в генетику : (краткий конспект лекций) : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.А. Пухальский. – Москва : КолосС, 2007. – 224с. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). – ISBN 978-5-9532-0370-8
222061
  Гольдфарб Д.М. Введение в генетику бактерий / Д.М. Гольдфарб. – Москва : Наука, 1966. – 195 с.
222062
  Левинсон-Лессинг Введение в геологию / Левинсон-Лессинг. – Петроград, 1923. – 319 с.
222063
  Усов М.А. Введение в геологию / М.А. Усов; АН Казахской ССР; Ин-т геологических наук. – Алма-Ата, 1950. – 168с.
222064
  Эдельштейн Я.С. Введение в геоморфологию. / Я.С. Эдельштейн. – Л., 1933. – 288с.
222065
  Виноградов А.П. Введение в геохимию океана / А.П. Виноградов. – Москва, 1967. – 216с.
222066
  Волощук В.М. Введение в гидродинамику грубодисперсных аэрозолей / В.М. Волощук. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 208с.
222067
  Черкесов Л.В. Введение в гидродинамику и теорию волн. / Л.В. Черкесов. – СПб., 1992. – 300с.
222068
   Введение в гидротехнику : Учебное пособие. – Москва : Стройгосиздат, 1955. – 302с.
222069
  Грушинский Н.П. Введение в гравиметрию и гравиметрическую разведку / Н.П. Грушинский. – Москва, 1961. – 206с.
222070
  Щеглов Ю.К. Введение в грамматуку языка хауса : Автореф... канд.филол.наук: / Щеглов Ю.К.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1966. – 20л.
222071
  Пилюгин С.Ю. Введение в грубые системы дифференциальных уравнений / С.Ю. Пилюгин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 158 с.
222072
  Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику / Г. Глисон ; ред. и вступ. ст. Звегинцева В.А. ; пер. с англ. Е.С. Кубряковой и В.П. Мурат. – Москва : Изд-во Иностранной литературы, 1959. – 487 с. – ISBN 978-5-382-00613-0
222073
  Гортари Эли де Введение в диалектическую логику / Гортари Эли де. – М., 1959. – 356с.
222074
  Мееров В М. Введение в динамику автоматического регулирования электрических машин. / В М. Мееров, . – М, 1956. – 418с.
222075
  Шидловский В.П. Введение в динамику разреженного газа / В.П. Шидловский. – Москва : Наука, 1965. – 219 с.
222076
  Рабинович Б.И. Введение в динамику ракет-ностелей космических аппаратов / Б.И. Рабинович. – М., 1975. – 416с.
222077
  Суслов Г.К. Введение в динамику твердого тела / Г.К. Суслов. – Б.м. : Б.и. – 80с.
222078
  Бутенин Н.В. Введение в динамику твердого тела, движущегося в поле силы притяжения Земли: основы космонавтики : лекции / Н.В. Бутенин. – Ленинград : ЛИАП, 1965. – 119 с.
222079
  Сергеев Н.И. Введение в динамическую метеорологию / Н.И. Сергеев, В.К. Аргунинцев. – Иркутск, 1974. – 214с.
222080
  Буриан А.Д. Введение в дипломатическую практику / Александр Буриан ; Ин-т истории, гос-ва и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 416 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70735-0
222081
  Яблонский С.В. Введение в дискретную математику : Учеб. пособие для вузов, обуч.по спец."Прикладная математика" / С.В. Яблонский. – 3-е изд.,стер. – Москва : Высшая школа, 2001. – 384с. – ISBN 5-06-003951-Х
222082
  Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. / С.В. Яблонский. – Москва, 1979. – 272с.
222083
  Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. / С.В. Яблонский. – 2-е изд., перераб идоп. – Москва : Наука, 1986. – 384с.
222084
  Шнирельман В.А. Введение в дискуссию. Историко-этнографический музей: презентация традиции или репрезентация конструкции? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 0869-5415
222085
  Халл Д. Введение в дислокации (Структура и свойства дислокации) = Introduktion to dislocation / Д. Халл; Пер. с англ. В.С. Хаймович; Под ред. В.Н. Быкова. – Москва : Атомиздат, 1968. – 280с.
222086
  Блашке В. Введение в дифференциальную геометрию / В. Блашке; под ред. А.П. Нордена, В.А. Александрова. – 2-е, исправл. и доп. – Ижевск : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2000. – 232 с. – (Биб-ка "Математика" ; Том 5)
222087
  Вайсборд Э.М. Введение в дифференциальные игры нескольких лиц и их приложения / Э.М. Вайсборд. – Москва, 1980. – 304с.
222088
   Введение в журналистику : Хрестоматия : Учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1989. – 263с. – ISBN 5-06-000177-6
222089
  Павловский Е.Н. Введение в зоотомию / Е.Н. Павловский. – Москва-Петербург
1. – 1923. – 149с.
222090
  Рок И. Введение в зрительное восприятие. В 2-х кн. / И. Рок. – Москва : Педагогика
Кн. 1. – 1980. – 312с.
222091
  Рок И. Введение в зрительное восприятие. В 2-х кн. / И. Рок. – Москва : Педагогика
Кн. 2. – 1980. – 280с.
222092
  Коробков И.А. Введение в изучение ископаемых моллюсков : пластинчатожаберные и брюхоногие / И.А. Коробков; Отв. ред. Фурсенко А.В. – Ленинград : Из-во университета им.А.А.Жданова, 1950. – 283с.
222093
  Возженникова Т.Ф. Введение в изучение ископаемых перидинеевых водорослей / Т.Ф. Возженникова; Отв. ред. Киселев И.А. – Москва : Наука, 1965. – 156с.
222094
  Десницкий В.А. Введение в изучение искусства и литературы / В.А. Десницкий. – Л, 1925. – 239с.
222095
  Спектатор М. Введение в изучение мирового хозяйства / М. Спектатор. – М.-Л., 1928. – 318с.
222096
  Арнальди В.М. Введение в изучение низших организмов. Морфология и систематика зеленых водорослей и близких к ним окрашенных организмов / В.М. Арнальди. – Посмертное изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1925. – 355с.
222097
  Протопопов В.П. Введение в изучение рефлексологии. / В.П. Протопопов. – Х., 1924. – 24с.
222098
  Фролова С.В. Введение в изучение старославянского языка. / С.В. Фролова. – вып. 1. – Куйбышев, 1972. – 31с.
222099
  Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков / Н.А. Баскаков. – 2-е изд. исправл. и доп. – М., 1969. – 384с.
222100
  Баскаков Н.А. Введение в изучение тюрских языков / Н.А. Баскаков. – М., 1962. – 332с.
222101
  Бойд В. Введение в иммунохимическую специфичность. / В. Бойд. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 186 с.
222102
  Викторов С.В. Введение в индикационную геоботанику. / С.В. Викторов. – Москва, 1962. – 228с.
222103
  Филиппов Я.Е. Введение в инновационный менеджмент и предпринимательство / Я.Е. Филиппов, П.В. Мельник, Д.Н. Черванев. – Київ
Т. 1. – 1992. – 305 с.
222104
  Сантало Л.А. Введение в интегральную геометрию / Л.А. Сантало. – Москва, 1956. – 183 с.
222105
  Гончаренко А.М. Введение в интегральную оптику / А.М. Гончаренко, В.П. Редько ; ред. акад. Б.И. Степанов. – Минск : Наука и техника, 1975. – 148 с. : черт. – Библиогр.: с. 141-148
222106
  Алефельд Г. Введение в интервальные вычисления / Г. Алефельд, Ю. Херцбергер ; пер. с англ. Г.Е. Минца, А.Г. Яковлева ; под ред. Ю. В. Матиясевича. – Москва : Мир, 1987. – 356 с.
222107
  Главацкий С.Т. Введение в информатику и вычислительные средства. / С.Т. Главацкий. – М., 1987. – 74с.
222108
  Шемакин Ю.И. Введение в информатику. / Ю.И. Шемакин. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 192с.
222109
  Новик И.Б. Введение в информационный мир. / И.Б. Новик, А.Ш. Абдуллаев. – Москва : Наука, 1991. – 225с.
222110
  Савенко В.С. Введение в ионометрию природных вод: применение ионоселектив. электродов в гидрохимии. / В.С. Савенко. – Л., 1986. – 75с.
222111
  Таха Хэмди Введение в исследование операций : в 2-х кн. / Таха Хэмди. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1985. – 479с.
222112
  Таха Хэмди А Введение в исследование операций : в 2-х кн. / Хэмди А Таха. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1985. – 496с.
222113
  Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – Москва, 1985. – 283с.
222114
  Бернгейм Э. Введение в историческую науку / Бернгейм ; пер. с нем. под ред. С.Е. Сабинина. – Москва : М.Н. Прокопович, 1908. – [4], 135 с.
222115
  Бернгейм Э. Введение в историческую науку / проф. д-р Э. Бернгейм ; пер. с нем. В.А. Вейнштока ; под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Вестн. знания (В.В. Битнера), 1908. – 69, [2] с. – (Библиотека систематического знания)
222116
  Карсавин Л.П. Введение в историю : (теория истории) / Л.П. Карсавин. – Петербург : Наука и школа, 1920. – 78 с. – (Введение в науку ; История / под ред. С.А. Жебелева, Л.П. Карсавина, М.Д. Приселкова ; вып. 1)
222117
  Якобсон В.А. Введение в историю бюрократии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2012. – № 1 (280). – С. 81-125. – ISSN 0321-0391
222118
  Гервинус Г. Введение в историю девятнадцатого века / Г. Гервинус ; переведено под ред. М. Антоновича ; изд. О.Бакстл. – Санкт-Петербург : в типографии О.И. Бакста, 1864. – 151 с.
222119
   Введение в историю и философию науки = An introduction to the history and the philosophy of science : учеб. пособие для вузов / С.А. Лебедев, В.В. Ильин, Ф.В. Лазарев, Л.В. Лесков; С.А. Лебедев, В.В. Ильин, Ф.В. Лазарев, Л.В. Лесков ; под общ. ред. С.А. Лебедева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Академический Проект, 2007. – 384 с. : ил. – Библиогр. в конце гл. – (Gaudeamus ) ( Учебное пособие для вузов). – ISBN 978-5-8291-0840-3
222120
  Сиротенко В.Т. Введение в историю международных отношений в Европе во второй половине 4 начале 6 вв / В.Т. Сиротенко. – Пермь
1. – 1973. – 175с.
222121
  Сиротенко В.Т. Введение в историю международных отношений в Европе во второй половине 4 начале 6 вв / В.Т. Сиротенко. – Пермь, 1975. – 281с.
222122
  Шкляревский Г.И. Введение в историю русского литературного языка / Г.И. Шкляревский. – Х., 1959. – 66с.
222123
  Владимиров П.В. Введение в историю русской словесности // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 65 с.
222124
  Гогоцкий С.С. Введение в историю философии // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 68 с.
222125
  Берг Филипп ІІІ Введение в каббалу / Берг Филипп ІІІ. – Ростов-на-Дону, 1995. – 575с.
222126
  Богуш А.А. Введение в калибровочную полевую теорию электрослабых взаимодействий / А.А. Богуш. – Минск : Наука и Техника, 1987. – 358 с.
222127
  Сарымсаков Т.А. Введение в квантовую теорию вероятностей / Т.А. Сарымсаков. – Ташкент : ФАН, 1985. – 184 с.
222128
  Филиппов Г.М. Введение в квантовую теорию многих частиц : Учеб. пособие / Г.М. Филиппов; МВиССО РСФСР, Чувашск. гос. ун-т. – Чебоксары : ЧувашГУ, 1977. – 120с.
222129
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма / А.А. Бердышев. – Свердловск
Часть 1. – 1969. – 148с.
222130
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма / А.А. Бердышев. – Свердловск
Часть 2. – 1969. – 339с.
222131
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма : Курс лекций / А.А. Бердышев. – Свердловск
Часть 3. – 1970. – 163с.
222132
  Бердышев А.А. Введение в квантовую теорию ферромагнетизма / А.А. Бердышев. – Свердловск
Часть 4. – 1971. – 163с.
222133
  Гольдин Л.Л. Введение в квантовую физику : Учеб.руководство / Л.Л. Гольдин, Г.И. Новикова. – Москва : Наука, 1988. – 328с.
222134
  Соколов А.А. Введение в квантовую электродинамику / А.А. Соколов. – Москва, 1958. – 534 с.
222135
  Годенко Л.П. Введение в квантовую электронику спектрально неоднородных сред / Л.П. Годенко, В.С. Машкевич. – Киев, 1977. – 186 с.
222136
  Росс Эшби Введение в кибернетику / Росс Эшби; Под ред. В.А.Успенского. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 432с.
222137
  Эшби У.Р. Введение в кибернетику / У.Р. Эшби. – М., 1959. – 432с.
222138
  Утеуш Э.В. Введение в кибернетическое моделирование. / Э.В. Утеуш, З.В. Утеуш. – М., 1971. – 209с.
222139
  Петушкова Е.В. Введение в кинетику ферментативных реакций / Е.В. Петушкова. – М., 1972. – 200с.
222140
  Силин В.П. Введение в кинетическую теорию газов / В.П. Силин. – Москва : Наука, 1971. – 332с.
222141
  Черняк Введение в кинетическую теорию разреженного газа : учеб.пособие / Черняк, П.Е. Суетин. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1989. – 152 с.
222142
  Голдовский Е.М. Введение в кинотехнику / Е.М. Голдовский. – М., 1974. – 575с.
222143
  Голдовский Е.М. Введение в кинотехнику. / Е.М. Голдовский. – М., 1968. – 300с.
222144
  Лимэн О. Введение в классическую исламскую философию = An introduction to classical islamic philosophy / Оливер Лимэн ; перевод с англ. Г.М. Северской. – Москва : Весь мир, 2007. – 280 с. – (Тема). – ISBN 5-7777-0262-7
222145
  Радциг С.И. Введение в классическую филологию / С.И. Радциг. – Москва, 1965. – 525с.
222146
  Филиппов В.С. Введение в классическую электродинамику : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по направл. подгот. диплом. спец. 654200 "Радиотехника" / В.С. Филиппов. – Москва : Сайнс-Пресс, 2002. – 64с. – ("Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам" ; Вып. 6). – ISBN 5-94818-007-7
222147
  Мичурин В.Г. Введение в климатическую ботанику с основами учения о биоэкологическом прогрессе / В.Г. Мичурин. – Саратов
Ч.1. – 1991. – 222с.
222148
  Палеев Н.Р. Введение в клиническую электроренгенографию / Н.Р. Палеев. – М, 1971. – 192с.
222149
  Строук Дж. Введение в когерентную оптику и голографию : Пер. с англ. / Дж. Строук. – Москва : Мир, 1967. – 347 с.
222150
  Шепелевич В.В. Введение в когерентную оптику и голографию : Учеб.пособие / В.В. Шепелевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 144с.
222151
  Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику : учеб. пособие / В.А. Маслова. – 3-е изд.. исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 296 с. – ISBN 978-5-89349-748-9
222152
  Гильманов Т.Г. Введение в количественную трофологию и экологическую биоэнергетику наземных позвоночных / Т.Г. Гильманов. – М.
1. – 1987. – 180с.
222153
  Харазишвили А.Б. Введение в комбинаторную геометрию / А.Б. Харазишвили. – Тбилиси, 1985. – 149с.
222154
  Сачков Владимир Николаевич Введение в комбинаторные методы дискретной математики : Учеб. пособие по спец."Прикл.математика" и "Кибернетика" / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1982. – 287с. – Библиогр.: с.381-382
222155
  Сачков В.Н. Введение в комбинаторные методы дискретной математики / В.Н. Сачков. – Москва : Наука, 1982. – 384с.
222156
  Рыбников К.А. Введение в комбинаторный анализ / К.А. Рыбников. – 2-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 308 с.
222157
  Рыбников К.А. Введение в комбинаторный анализ. / К.А. Рыбников. – Москва : Издательство Московского университета, 1972. – 255 с.
222158
  Андлер Шарль Введение в комментарий к Коммунистическому Манифесту / Андлер Шарль. – Петербург, 1920. – 151с.
222159
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : Учебник: В 2-х частях / Б.В. Шабат; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 4-е изд., стереотипн. – Москва : Лань. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8114-0568-5 (Ч.1)
Ч.1 : Функции одного переменного. – 2004. – 336с.
222160
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ : Учебник для студ. ун-тов, обучающ. по специальностям "Математика": В 2-х частях / Б.В. Шабат; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 4-е изд., стереотипн. – Москва : Лань. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8114-0569-3(ч.2)
Ч.2 : Функции нескольких переменных. – 2004. – 464с. – Шифр дубл.51 Шаба.Доп.карт м.м.
222161
  Гончарский А.В. Введение в компьютерную оптику : учеб. пособие / А.В. Гончарский, В.В. Попов, В.В. Степанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 312 с.
222162
  Брукшир Гленн Дж. Введение в компьютерные науки. Общий обзор = Computer scince / Гленн Дж. Брукшир; Под.общ.ред. В.Н.Штонды/ Пер.с англ. – 6-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 688с. – ISBN 5-8459-0179-0
222163
  Козырев Г.И. Введение в конфликтологию : Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений, обуч.по педагогическим специальностям / Г.И. Козырев. – Москва : Владос, 2001. – 176с. – ISBN 5-961-00260-0
222164
  Бушманова Г.В. Введение в конформную геометрию / Г.В. Бушманова, А.П. Норден. – Казань, 1964. – 96с.
222165
  Баррет Э.К. Введение в космическое землеведение: дистанционные методы исследования Земли / Э.К. Баррет, Л.Ф. Куртис; Пере. с англ. В.В. Голосова; Под. ред. А.А. Лютого. – Москва : Прогресс, 1979. – 368с
222166
  Белянкин Д.С. Введение в кристаллографию и минералогию / Д.С. Белянкин. – Ленинград : КУБУЧ
Ч.1 : Кристаллография. – 1934. – 219с.
222167
  Самойлов Я.В. Введение в кристалографию / Я.В. Самойлов. – Москва- Ленинград : ОНТИ НКТП, 1932. – 128с.
222168
  Коломиец Н.И. Введение в культуру и возделывание стальника полевого в лесостепи Украины : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.538 / Коломиец Н.И.; АН СССР. Гл. ботанич. сад. – М., 1972. – 34л.
222169
  Кареев Н. Введение в курс истории нового времени : дополнения и примечания с указанием на истор. литературу / Н. Кареев. – Варшава : Тип. Носковского, 1884. – 119 с.
222170
  Кареев Н. Введение в курс истории средних веков : (романо-германский мир в VI-XV веках) / Н. Кареев. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1886. – 78 с. – Библиогр.: с. 69-78
222171
  Григорьянц В.Г. Введение в курс радиолокационной аппаратуры / В.Г. Григорьянц. – Москва, 1962. – 178 с.
222172
  Тарасенко Ф.П. Введение в курс теории информации. / Ф.П. Тарасенко. – Томск, 1963. – 240с.
222173
  Настюков А.М. Введение в курс технической химии / А.М. Настюков. – М.-Л, 1934. – 134с.
222174
  Вильямс В. Введение в курс торфодобывания. / В. Вильямс. – Москва, 1922. – 40с.
222175
  Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику: уч. пособие / Е.В. Федорова. – М., 1982. – 255с.
222176
  Луценко Н.А. Введение в лингвистику слова / Н.А. Луценко; МОНУ. Горловский гос. пед. ин-т ин. яз. – Горловка : ГГПИИЯ, 2003. – 144с. – ISBN 966-8469-07-0
222177
  Шрейер О. Введение в линейную алгебру в геометрическом изложении / О. Шрейер, Е. Шпернер. – Москва-Ленинград
1. – 1934. – 210 с.
222178
  Адзерихо С.Я. Введение в линейную алгебру, теорию поля и ряды Фурье / С.Я. Адзерихо, Н.А. Стодольник, И.М. Полонский ; под общ. ред. канд. техн. наук С.Я. Адзерихо. – Минск : Вышэйш. школа, 1968. – 150 с. : черт.
222179
  Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение : контрольные работы для студентов-заочников І курса фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов / Г.Л. Абрамович ; Глав. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Науч.-метод. кабинет по заоч. обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 36 с.
222180
  Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение : контрольные работы для студентов-заочников І курса фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов / Г.Л. Абрамович ; Глав. упр. высш. и сред. пед. учеб. заведений М-ва просвещения РСФСР, Науч.-метод. кабинет по заоч. обучению учителей. – Москва : Учпедгиз, 1956. – 40 с.
222181
  Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение : пособие для пед. ин-тов / Г.Л. Абрамович. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 403 с.
222182
  Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение : пособие для пед. ин-тов / Г.Л. Абрамович. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1965. – 366с.
222183
  Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение : [учебник для пед. ин-тов] / Г.Л. Абрамович. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 390 с.
222184
   Введение в литературоведение : Литературное произведение: основные понятия и термины.Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. – Москва : Академия. Высшая школа., 2000. – 556с. – ISBN 5-06-003357-0, 5-7695-0381-5
222185
   Введение в литературоведение : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Русский язык и литература". – Москва : Оникс, 2005. – 416с. – ISBN 5-488-00103-4
222186
   Введение в литературоведение : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по спец. "Русский язык и литература" / Н.Л. Вершинина, Е.В. Волкова, А.А. Илюшин, Л.М. Крупчанов, И.И. и др. Мурзак; Н.Л. Вершинина, Е.В. Волкова, А.А. Илюшин, Л.М. Крупчанов, И.И. Мурзак и др. ; под общ. ред. Л.М. Крупчанова. – 2-е изд., исправл. – Москва : Оникс, 2007. – 416с. – ISBN 978-5-488-01033-8
222187
  Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук / А. Тарский. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 327 с.
222188
  Хоггер К.Д. Введение в логическое программирование / Хоггер К.Д. ; перевод с англ. М.В. Захарьящева ; под ред. Ю.И. Янова. – Москва : Мир, 1988. – 348 с. – Библиогр.: с. 328-338. – ISBN 5-03-000490-4
222189
  Флоровская В.Н. Введение в люминесцентную битуминологию / В.Н. Флоровская, В.Г. Мелков. – Москва-Ленинград : Госгеолиздат, 1946. – 152с.
222190
  Столяров К.П. Введение в люминесцентный анализ неорганических веществ / К.П. Столяров, Н.Н. Григорьев. – Ленинград : Химия, 1967. – 363с.
222191
  Трухин В.И. Введение в магнетизм горных пород. / В.И. Трухин. – М., 1973. – 275с.
222192
   Введение в макроэкономику : Учебное пособие для студ.высш.учеб.завед. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 175с. – (Готовимся к экзаменам). – ISBN 5-238-00122-3
222193
   Введение в макроэкономику : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 175с. – (Готовимся к экзаменам). – ISBN 5-238-00122-3
222194
  Рожин В.П. Введение в марксистскую социологию / В.П. Рожин. – Л, 1962. – 160с.
222195
  Гош А.П. Введение в маркситскую политическую экономию / А.П. Гош. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 542с. – ISBN 978-966-660-390-9
222196
  Кононов С.Г. Введение в математику : Учебное пособие для студентов механико-математического факультета специальности G 31 03 01 "Математика". В трех частях / С.Г. Кононов, Р.И. Тышкевич, В.И. Янчевский. – Минск : БГУ. – ISBN 985-445-936-5
Ч.1 : Множества и функции. – 2003. – 171с.
222197
  Кононов С.Г. Введение в математику : Учебное пособие для студ. механико-математического факультета специальности G 31 03 01 "Математика":В трех частях / С.Г. Кононов, Р.И. Тышкевич, В.И. Янчевский. – Минск : БГУ. – ISBN 985-445-938-1;985-445-937-3
Ч.2 : Числа и координаты. – 2003. – 126с.
222198
  Кононов С.Г. Введение в математику : Учебное пособие для студ. механико-математического факультета специальности G 31 03 01 "Математика":В трех частях / С.Г. Кононов, Р.И. Тышкевич, В.И. Янчевский. – Минск : БГУ. – ISBN 985-485-076-5;985-445-937-3
Ч.3 : Мощности и порядки. – 2003. – 74с.
222199
  Стояновский А.В. Введение в математические принципы квантовой теории поля / А.В. Стояновский. – Москва : ЛКИ, 2007. – 232 с. – ISBN 978-5-382-00173-9
222200
  Решетняк Ю.Г. Введение в математический анализ: Учебное пособие / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск, 1981. – 79 с.
222201
   Введение в математическое моделирование : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, И.Э. Келлер, О.Б. Наймарк, В.Ю. и др. Столбов; В.Н. Ашихмин, М.Б. Гитман, И.Э. Келлер, О.Б. Наймарк и др. ; [ под ред. П.В. Трусова ]. – Москва : Логос, 2007. – 440 с. – (Новая Университетская Библиотека). – ISBN 978-5-98704-037-X
222202
  Шмырев В.И. Введение в математическое программирование / В.И. Шмырев. – Москва : Институт компьютерных исследований, 2002. – 192с. – 51Шмыр Шифр дубл. – ISBN 5-93972-156-7
222203
  Павловский З. Введение в математическую статистику / З. Павловский. – М, 1967. – 286с.
222204
  Шметтерер Л. Введение в математическую статистику : Пер. с нем. / Л. Шметтерер. – Москва : Наука, 1976. – 520с.
222205
  Джеррард А. Введение в матричную оптику : пер.с англ. / А. Джеррард, Д.М. Берч. – Москва : Мир, 1978. – 341 с.
222206
  Эфроимсон В.П. Введение в медицинскую генетику / В.П. Эфроимсон. – М, 1964. – 490с.
222207
  Эфроимсон В.П. Введение в медицинскую генетику / В.П. Эфроимсон. – 2-е перераб. доп. – М, 1968. – 395с.
222208
  Парин В.В. Введение в медицинскую кибернетику / В.В. Парин, Р.М. Баевский. – М., 1966. – 298с.
222209
  Лебединский М.С. Введение в медицинскую психологию / М.С. Лебединский, В.Н. Мясищев ; Академия медицинских наук СССР. – Ленинград : Медицина, 1966. – 431 с. : фотоилл. – Библиогр.: с. 415-421
222210
  Белецкий Ю.С. Введение в металлогению и принципы составления металлогенических и прогнозных карт рудных районов. : Учебное пособие / Ю.С. Белецкий. – Харьков
1. – 1977. – 132с.
222211
  Петтерссен С. Введение в метеорологию / С. Петтерссен. – Москва;Лениград : Гостехиздат, 1947. – 279с.
222212
  Буман Р.К. Введение в метод валентных связей. / Р.К. Буман. – Рига, 1987. – 62с.
222213
  Голованов А.И. Введение в метод конечных элементов статики тонких оболочек / А.И. Голованов, М.С. Корнишин. – Казань, 1990. – 269с.
222214
  Буман Р.К. Введение в метод молекулярных орбиталей / Р.К. Буман. – Рига, 1985. – 50 с.
222215
  Логвиненко Н.В. Введение в методику исследования осадочных пород / Н.В. Логвиненко. – Харьков : ХГУ, 1957. – 131 с.
222216
  Рыбников К.А. Введение в методологию математики. / К.А. Рыбников. – М, 1979. – 128с.
222217
  Штофф В.А. Введение в методологию научного познания / В.А. Штофф. – Л, 1972. – 191с.
222218
  Сержантов В.Ф. Введение в методологию современной биологии / В.Ф. Сержантов. – Л., 1972. – 282с.
222219
  Найфэ А.Х. Введение в методы возмущений / А.Х. Найфэ; Под ред. Р.Г. Баранцева; Пер. с англ. – Москва : Мир, 1984. – 535 с.
222220
   Введение в методы программных решений : учеб. пособие / [Яновский В.В. и др. ; под ред. В.М. Куклина] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 305, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-623-775-3
222221
  Тюрин Н.И. Введение в метрологию : учеб. пособие / Н.И. Тюрин. – Москва : Издательство стандартов, 1985. – 248 с.
222222
  Тюрин Н.И. Введение в метрологию. / Н.И. Тюрин. – М, 1976. – 304с.
222223
  Бабкин В.А. Введение в механику волокнистых суспензий / В.А. Бабкин. – Петрозаводск, 1993. – 108с.
222224
  Соляник-Красса Введение в механику деформируемого твердого тела / Соляник-Красса. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1976. – 407 с.
222225
  Горошко О.А. Введение в механику деформируемых одномерных тел переменной длины / О.А. Горошко, Г.Н. Савин; АН УССР. Институт механики. – Киев : Наукова Думка, 1971. – 224с. – Библ.: 174 назв.
222226
  Планк М. Введение в механику деформируемых тел / М. Планк. – М.-Л., 1929. – 207с.
222227
  Работнов Ю.Н. Введение в механику разрушения / Ю.Н. Работнов. – Москва : Наука, 1987. – 79 с.
222228
  Хеллан К. Введение в механику разрушения / К. Хеллан. – М, 1988. – 364с.
222229
  Седов Л.И. Введение в механику сплошной среды / Л.И. Седов. – Москва : Физматлит, 1962. – 284 с.
222230
  Овсянников Л.В. Введение в механику сплошных сред / Л.В. Овсянников. – Новосибирск
2. – 1976. – 69с.
222231
  Барна А. Введение в микро-ЭВМ и микропроцессоры / А. Барна, Д.И. Порэт. – Москва, 1978. – 80с.
222232
  Добровольский В.В. Введение в микроморфологию почв : практическое руководство / В.В. Добровольский; Бондарев В.П. – Москва, 1974. – 76 с.
222233
  Бальзамов А.Ю. Введение в микропроцессорную технику / А.Ю. Бальзамов. – Саранск, 1988. – 87с.
222234
  Сугано Т. Введение в микроэлектронику / Т. Сугано, Т. Икома, Е. Такэси. – Москва : Мир, 1988. – 320 с.
222235
  Остроумов М.Н. Введение в минералогию осадков и пород океанического дна / М.Н. Остроумов, Л.Н. Кулямин. – Л., 1990. – 110с.
222236
  Горстко А.Б. Введение в моделирование эколого-экономических систем / А.Б. Горстко, Г.А. Угольницкий. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 1990. – 112 с. – ISBN 5-7507-0094-1
222237
  Пехов А.П. Введение в молекулярную генетику / А.П. Пехов. – М., 1973. – 264с.
222238
  Тимофеев-Ресовский Введение в молекулярную радиобиологию / Тимофеев-Ресовский. – М. : Медицина, 1981. – 319с.
222239
  Бахшиев Н.Г. Введение в молекулярную спектроскопию : учеб. пособие / Н.Г. Бахшиев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1974. – 182 с.
222240
  Грибов Л.А. Введение в молекулярную спектроскопию / Л.А. Грибов. – Москва : Наука, 1976. – 399 с.
222241
  Бахшиев Н.Г. Введение в молекулярную спектроскопию / Н.Г. Бахшиев. – 2-е изд., испр.и доп. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1987. – 215 с.
222242
  Шахпаронов М.И. Введение в молекулярную теорию растворов. / М.И. Шахпаронов. – М., 1956. – 507с.
222243
  Бур Я. Введение в молекулярную физику и термодинамику / Я. Бур. – Москва, 1962. – 278 с.
222244
  Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси; Пер. с японского А.В. Хачояна под ред. Л.Н. Патрикеева. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 134с. – Парал. тит. лист на японском языке. – ISBN 5-94774-218-7
222245
  Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию = Nano Technology / Н. Кобаяси ; пер. с японского А.В. Хачояна ; под ред. Л.Н. Патрикеева. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 136 с. – (Нанотехнология). – ISBN 978-5-94774-841-3
222246
  Гольдшмидт Р. Введение в науку о жизни (аскарида) / Р. Гольдшмидт; Пер. с нем.: С.Л.Соболя; Предисл.: Н.К.Кольцова. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Медгиз, 1931. – 352с.
222247
  Будагов Р.А. Введение в науку о языке. / Р.А. Будагов. – Москва, 1958. – 435с.
222248
  Будагов Р.А. Введение в науку о языке. / Р.А. Будагов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1965. – 492с.
222249
  Гурней Б. Введение в науку управления / Б. Гурней. – М., 1969. – 431с.
222250
  Успенский Я. Введение в неевкидову геометрию Лобачевского-Болиани. / Я. Успенский. – Птгр., 1922. – 177с.
222251
  Шуберт М. Введение в нелинейную оптику : Пер. с нем. / М. Шуберт, Б. Вильгельми. – Москва : Мир
Ч. 2 : Квантовофизическое рассмотрение. – 1979. – 512 с.
222252
  Сузант А.Е. Введение в нелинейную радиотехнику / А.Е. Сузант. – Ленинград, 1934. – 147 с.
222253
  Попов А.К. Введение в нелинейную спектроскопию. / А.К. Попов. – Новосибирск : Наука, 1983. – 273с.
222254
  Беккенбах Э.Ф. Введение в неравенства / Э.Ф. Беккенбах. – Москва : Мир, 1965. – 165 с.
222255
  Фудзита С. Введение в неравновесную квантовую статистическую механику = Introduction to non-equilibrium quantum statiswtical mechanics / Фудзита С. ; пер. с англ. А.Г. Башкирова ; под ред. Д.Н. Зубарева и Н.М. Плакиды. – Москва : Мир, 1969. – 208с.
222256
  Щербаков Л.М. Введение в неравновесную термодинамику. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков, В.М. Самсонов. – Калинин : КалининГУ, 1985. – 78с.
222257
  Азингер Ф. Введение в нефтехимию / Ф. Азингер ; пер. с нем. и ред. Б.В. Лосикова ; с предисл. д. чл. Акад. наук Азерб. ССР проф. М.А. Далина. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 285 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
222258
  Схоутен И.А. Введение в новые методы дифференциальной геометрии / И.А. Схоутен, Д. Стройк. – М.-Л., 1939. – 182с.
222259
  Схоутен И.А. Введение в новые методы дифференциальной геометрии / И.А. Схоутен, Д.Д. Стройк. – Москва : Иностранная литература
2. – 1948. – 348 с.
222260
  Трахтман А.М. Введение в обобщенную спектральную теорию сигналов / А.М. Трахтман. – М., 1972. – 352с.
222261
  Фабри К.Э. Введение в общую и прикладную ихтопсихологию : уч. пособие / К.Э. Фабри. – М., 1988. – 47с.
222262
  Планк М. Введение в общую механику / М. Планк. – Москва-Ленинград, 1927. – 249с.
222263
  Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию : Курс лекций:Учебн.пособие для студ.высш.учебн.зав. / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва : ЧеРо, 1996. – 336с. – ISBN 5-88711-011-2
222264
  Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию : Курс лекций:Учебн.пособие для студ.высш.учебн.зав. / Ю.Б. Гиппенрейтер. – Москва : ЧеРо; Юрайт, 2001. – 336с. – ISBN 5-88711-011-2
222265
  Турлыгин С.Я. Введение в общую радиотехнику / С.Я. Турлыгин. – М.-Л., 1952. – 224с.
222266
  Тененбаум В.О. Введение в общую теорию государства / Тененбаум В.О. ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Саратовский экономический институт. – Саратов : Из-во Саратовского университета, 1976. – 112 с. – Библиогр.: с. 108-111
222267
  Недбайло П.Е. Введение в общую теорию государства и права / П.Е. Недбайло. – Киев, 1971. – 160с.
222268
  Гихман И.И. Введение в общую теорию меры и интеграла. / И.И. Гихман; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. Ин-т прикладной математики и механики АН УССР. – Донецк, 1971. – 172с.
222269
  Рождественский Ю.В. Введение в общую филологию : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов / Ю.В. Рождественский. – Москва : Высшая школа, 1979. – 224 с.
222270
  Банахан М. Введение в операционную систему UNIX / М. Банахан, Э. Раттер. – Москва : Радио и связь, 1986. – 343с.
222271
  Дейтел Г.М. Введение в операционные системы : пер. с англ. / Г.М. Дейтел. – Москва : Мир
Т. 1. – 1987. – 359 с.
222272
  Дейтел Г.М. Введение в операционные системы : пер. с англ. / Г.М. Дейтел. – Москва : Мир
Т. 2. – 1987. – 398 с.
222273
  Шифрин К.С. Введение в оптику океана / К.С. Шифрин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 278с.
222274
  Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию / Б.Т. Поляк. – М., 1983. – 384с.
222275
  Пуговкин А.В. Введение в оптическую обработку информации / А.В. Пуговкин. – ТОмск, 1981. – 60с.
222276
  Стоун Г.С. Введение в организацию ЭВМ и структуры данных. / Г.С. Стоун, Д.П. Сиворек. – М., 1980. – 320с.
222277
  Саидов А.Х. Введение в основные правовые системы современности / А.Х. Саидов. – Ташкент, 1988. – 217с.
222278
  Бурин Е.А. Введение в основы информатики и вычислительной техники / Е.А. Бурин. – Алма-Ата, 1989. – 143с.
222279
  Зейгарник Б.В. Введение в патопсихологию / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский университет, 1969. – 172с.
222280
  Коротов В.М. Введение в педагогику / В.М. Коротов; Университет РАО. – Москва : УРАО, 1999. – 256с. – ISBN 5-204-00183-2
222281
  Швец А.Д. Введение в переводоведение : учеб. пособие для иностранных студентов / А.Д. Швец. – Киев : Феникс, 2012. – 160 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 157-159. – ISBN 978-966-651-944-6
222282
  Рерберг Ф.И. Введение в перспективу / Ф.И. Рерберг. – 2-е испр. изд. – М.-Л., 1937. – 56с.
222283
  Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента / Ю.П. Адлер. – Москва, 1969. – 158с.
222284
  Вовенарг Люк де Клапье Введение в познание человеческого разума / Вовенарг Люк де Клапье, де. – Ленинград, 1988. – 437с.
222285
  Богуш А.А. Введение в полевую теорию элементарных частиц / А.А. Богуш. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 390 с.
222286
  Новоселов Е.В. Введение в полиадический анализ. Уч. пособие. / Е.В. Новоселов. – Петрозаводск, 1982. – 111с.
222287
  Вылегжанин Д.А. Введение в политическую имиджелогию : учебное пособие / Д.А. Вылегжанин ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2008. – 136 с. – ISBN 978-5-89349-996-4
222288
  Гаджиев К.С. Введение в политическую науку : Учебник для высш.учеб.зав. / К.С. Гаджиев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Логос, 2000. – 544c. – ISBN 5-88439-025-4
222289
  Бакштановский В.И. Введение в политическую этику / В.И. Бакштановский. – М, 1990. – 181с.
222290
  Рутманис В.К. Введение в политологию / В.К. Рутманис; Латв.университет. Кафедра политологии. – Рига, 1991. – 33с.
222291
  Пугачев В.П. Введение в политологию : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 2-е изд. – Москва : Аспект Пресс, 1995. – 320с. – ISBN 5-7567-0034-X
222292
  Пугачев В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 2-е изд. – М., 1996. – 320с.
222293
  Пугачев В.П. Введение в политологию : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 447с. – ISBN 5-7567-0228-8
222294
  Пугачев В.П. Введение в политологию : Учебник для студентов высш. учеб. заведений / В.П. Пугачев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 447с. – ISBN 5-7567-0228-8
222295
  Пугачев В.П. Введение в политологию : Учебник для студ. вузов / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект-Пресс, 2002. – 477с. – ISBN 5-7567-0165-6
222296
  Нанавати Р.П. Введение в полупроводниковую электронику / Р.П. Нанавати. – Москва : Связь, 1965. – 456 с.
222297
  Айала Ф.Д. Введение в популяционную и эволюционную генетику / Ф.Д. Айала ; пер. с англ. А.Д. Базыкина. – Москва : Мир, 1984. – 230 с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: с. 209-212
222298
  Григорьев М.С. Введение в поэтику / М.С. Григорьев, проф. Моск. высш. лит.-худ. ин-та. – Москва : Изд. Т-ва "В.В. Думнов, насл. бр. Салаевых"
Ч. 1. – 1924. – 89 с. – Библиогр.: с. 88-89
222299
  Трахтеров А.Л. Введение в практический курс современного английского языка / А.Л. Трахтеров. – Москва, 1947. – 144 с.
222300
  Попков А.И. Введение в практическую информатику / А.И. Попков. – Томск : Радио и связь, 1990. – 160с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып.1163). – ISBN 5-256-00528-6
222301
  Швердт Г. Введение в практическую номографию. / Г. Швердт. – Москва-Ленинград, 1932. – 100 с.
222302
  Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1995. – 220, [4] с. : ил. – Библиогр. с. 222
222303
  Рождественский Ю.В. Введение в прикладную филологию : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов / Ю.В. Рождественский. – Москва, 1987. – 116 с.
222304
  Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику / В.Е. Борейко. – К., 1997. – 95с.
222305
  Титоренко Галина Антоньевна и федорова Галина Сергеевна Введение в проблематику информационного обеспечения АСУ / Галина Антоньевна и федорова Галина Сергеевна Титоренко. – М. : Статистика, 1975. – 56с.
222306
  Телитченко М.М. Введение в проблемы биохимической экологии : Биотехнология, сельское хозяйство, охрана среды / М.М. Телитченко, С.А. Остроумов. – Москва : Наука, 1990. – 288с. – ISBN 5-02-004062-2
222307
  Ускеев С. Введение в проблемы онтологии / С. Ускеев. – Улан-Удэ, 1993. – 144 с.
222308
  Борисова Л.В. Введение в программирование / Л.В. Борисова. – Саратов, 1989. – 50с.
222309
  Хигман Б. Введение в программирование для вычислительных машин. / Б. Хигман. – М., 1978. – 112с.
222310
  Мизин А.. Введение в проектно-дифференциальную геометрию многообразий прямых и плоскостей / А. Мизин. – Томск, 1991. – 149с.
222311
  Подмарков В.Г. Введение в промышленную социологию / В.Г. Подмарков. – М, 1973. – 318с.
222312
  Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. / Э. Берн. – Спб., 1994. – 430с.
222313
  Фрейд З. Введение в психоанализ : Лекции / З. Фрейд; Издание подготовил М.Г. Ярошевский. – Москва : Наука, 1989. – 456 с. – (Классики науки). – ISBN 5-02-013357-4
222314
  Фрейд Зигмунд Введение в психоанализ = Vorlesungen zur Eintuhrung in die Psychoanalyse / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя. – ISBN 5-89329-062-3
Лекции 1-15. – 1999. – 280с.
222315
  Фрейд Зигмунд Введение в психоанализ = Vorlesungen zur Eintuhrung in die Psychoanalyse / Фрейд Зигмунд. – Санкт-Петербург : Алетейя. – ISBN 5-89329-062-3
Лекции 16-35. – 1999. – С. 281-500
222316
  Фрейд З. Введение в психоанализ / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем. Г.В. Барышниковой]. – Москва : АСТ ; АСТ МОСКВА ; ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 633, [7] с. – Библиогр.: с. 625-633. – (Philosophy). – ISBN 978-5-17-045565-2
222317
  Пфендер А. Введение в психологию / А. Пфендер. – Санкт-Петербург : Провинция, 1909. – 368с.
222318
  Роговин М.С. Введение в психологию : Учеб. пособие / М.С. Роговин. – Москва : Высшая школа, 1969. – 382с.
222319
  Гриншпун И.Б. Введение в психологию / И.Б. Гриншпун. – Москва : Международная педагогическая академия, 1994. – 152с. – ISBN 5-87977-011-7
222320
   Введение в психологию : Учебник для высшей школы. – Москва : Академия, 1997. – 496с. – ISBN 5-7695-0084-0
222321
  Гальперин П.Я. Введение в психологию : Учеб. пособие для студ.высш.учеб.заведений,обуч.по гуманит.спец. / П.Я. Гальперин. – 3-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2000. – 336с. – ISBN 5-8013-0045-7
222322
  Гунель М. Введение в публичное право : Институты-Основы-Источники / М. Гунель; Пер.с франц. – Москва : ИНТРАТЭК-Р, 1995. – 285с. – (Франция сегодня). – ISBN 5-900752-04-6
222323
  Мурин А.Н. Введение в радиоактивность / А.Н. Мурин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1955. – 251 с.
222324
  Хохлов А.В. Введение в радиоастрономию : Уч. пособие. / А.В. Хохлов. – Саратов
Ч. 1. – 1974. – 138с.
222325
  Никитин С.А. Введение в радиобиологию / С.А. Никитин. – М, 1958. – 184с.
222326
  Сорин Л.А. и др. Введение в радиоспектроскопию парамагнитных монокристаллов / Л.А. и др. Сорин. – Киев : Наукова думка, 1969. – 256с.
222327
  Рамо С. Введение в радиотехнику сверхвысоких частот / С. Рамо. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 128 с.
222328
  Гудман Введение в разработку и анализ алгоритмов / Гудман, С. Хидетниеми. – Москва : Мир, 1981. – 366с.
222329
  Феодосьев Введение в ракетную технику / Феодосьев, Г.Б. Синярев. – 2-е испр. доп. – М, 1960. – 506с.
222330
  Сапарин Г.В. Введение в растровую электронную микроскопию / Г.В. Сапарин. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 90с.
222331
  Сапарин Г.В. Введение в растровую электронную микроскопию / Г.В. Сапарин. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 127с.
222332
  Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций / А.А. Радугин. – 2-е изд., исправ. и допол. – Москва : Центр, 2000. – 240с. – ISBN 5-88860-053-9
222333
  Швебер С.С. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. : Пер. с англ. / С.С. Швебер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 842с.
222334
  Кириллов В.В. Введение в реляционные базы данных / Владимир Кириллов, Геннадий Громов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. – 464 с. + CD-ROM. – (Учебная литература для вузов). – ISBN 978-5-94157-770-5
222335
  Кунхард Поллов Введение в репродуктивную эндокринологию [Електронний ресурс] : Биохимические и физиологические аспекты, основы диагностики / Кунхард Поллов. – Мейнц. – 72с.
222336
  Лелявский С. Введение в речную гидравлику (движение наносов и речное русло) / С. Лелявский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 230 с.
222337
  Модестов В.И. Введение в Римскую историю : Вопросы доисторической этнологии и культурных влияний в доримскую эпоху в Италии и начало Рима / проф. В. И. Модестова. – С.-Петербург (Санкт-Петербург) : [Типография поставщиков его величества товарищества М. О. Фольф]
Ч. 1. – 1902. – XV, 256 [17] c. : С 35-фотогр. табл.
222338
  Модестов В.И. Введение в Римскую историю. Ч. 1 : Вопросы доисторической этнологии и культурных влияний в доримскую эпоху в Италии и начало Рима / проф. В. И. Модестова // Введение в Римскую историю : Вопросы доисторической этнологии и культурных влияний в доримскую эпоху в Италии и начало Рима / В.И. Модестов. – С.-Петербург (Санкт-Петербург) : [Типография поставщиков его величества товарищества М. О. Фольф], 1902. – Ч. 1. – XXI, 162, 26 с. : С 7-фотогр. табл. и с 54 рис. в тексте
222339
  Алисова Т.Б. Введение в романскую филологию : Учебник для студентов-романистов филолог.факультетов университетов / Т.Б. Алисова, Т.А. Репина, М.А. Таривердиева. – Москва : Высшая школа, 1982. – 343с.
222340
  Алисова Т.Б. Введение в романскую филологию : Практикум. Учеб. пособие для студ инст. и факультетов иностр. яз. / Т.Б. Алисова, Т.А. Репина, М.А. Таривердиева. – Москва : Высшая школа, 1987. – 142с. – (Для филологических факультетов университетов)
222341
  Селиванов А.И. Введение в российскую философию государства и права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 17. – С. 8-15. – ISSN 1812-3805


  Предметом исследования является философское осмысление оснований бытия (онтологии) Российского государства.
222342
  Ахмад М. Введение в Священный Коран / М. Ахмад, 1991. – 460с.
222343
  Сонин А.С. Введение в сегнетоэлектричество : Учеб.пособие / А.С. Сонин, Б.А. Струков. – Москва : Высшая школа, 1970. – 272с.
222344
  Селли Р.К. Введение в седиментологию / Р.К. Селли. – Москва : Недра, 1981. – 370с.
222345
  Кон И.С. Введение в сексологию / И.С. Кон. – Москва, 1989
222346
  Степанова Г.В. Введение в семасиологию русского языка / Г.В. Степанова, А.Н. Шрамм. – Калининград, 1980. – 72с.
222347
  Петрова Л.Т. Введение в сетевое планирование / Л.Т. Петрова. – Новосибирск, 1969. – 152с.
222348
  Томчина С.И. Введение в синтагматическую морфологию языка манинка / С.И. Томчина. – Л., 1978. – 117с.
222349
  Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка / В.Г. Адмони. – Москва : Изд. лит. на иностр. яз., 1955. – 392 с. – (Библиотека филолога)
222350
  Седов К.И. Введение в синтез активных цепей / К.И. Седов. – Ленинград : Энергия, 1973. – 152 с.
222351
  Острверхова Г.П. Введение в систематику насекомых : Учебное пособие / Г.П. Острверхова; Томский гос. ун-т; Под ред. В.Н. Стегина. – Томск, 1990. – 125с.
222352
  Гранберг А.Г. Введение в системное моделирование народного хозяйства / А.Г. Гранберг, С.А. Суспицын. – Новосибирск : Наука, 1988. – 302с.
222353
  Джефферс Д.ж. Введение в системный анализ / Д.ж. Джефферс. – Москва : Мир, 1981. – 252 с.
222354
  Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ / Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко. – Москва : Высшая школа, 1989. – 367 с.
222355
  Бирюков Введение в систему программирования ОС РВ : Учеб. пособие / Бирюков, ВВ. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 192с.
222356
  Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию / А.Е. Супрун, А.М. Калюта. – Минск, 1981. – 432с.
222357
  Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию / А.Е. Супрун. – 2-е изд., переработ. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 480с.
222358
  Чедиа В.В. Введение в славянскую филологию. / В.В. Чедиа. – Тбилиси, 1990. – 604с.
222359
  Сыроваткин С.Н. Введение в современное языкознание / С.Н. Сыроваткин, Л.Б. Гарифулин. – Челябинск, 1973. – 46с.
222360
  Сукиасян Э.Р. Введение в современную каталогизацию : пособие для проф. самообразования / Э.Р. Сукиасян ; [ред. совет: Борисова О.О., Вохрышева М.Г., Зиновьева Н.Б. и др. ; зам. гл. ред. Г.А. Шашин]. – Москва : Литера, 2012. – 318, [2] с. – Библиогр.: с. 286-295. – (Серия "Современная библиотека"). – ISBN 978-5-91670-111-1
222361
  Шиханович Ю.А. Введение в современную математику / Ю.А. Шиханович. – Москва, 1965. – 356 с.
222362
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Квантовая теория взаимодействия света и вещества / Б.И. Степанов. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 318 с.
222363
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Основные представления оптической науки на пороге ХХ века / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 358 с.
222364
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Поглощение и испускание света квантовыми системами / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 479 с. – ISBN 5-343-00714-7
222365
  Степанов Б.И. Введение в современную оптику: Фотометрия. О возможном и невозможном в оптике / Б.И. Степанов. – Минск : Наука и техника, 1989. – 256 с.
222366
  Блинова О.И. Введение в современную региональную лексикологию / О.И. Блинова. – Томск, 1973. – 258с.
222367
  Шахпаронов М.И. Введение в современную теорию растворов: межмолекулярные взаимодействия. Строение, простые жидкости. Уч. пособие. / М.И. Шахпаронов. – М., 1976. – 296с.
222368
  Бургин М.С. Введение в современную точную методологию науки : Структуры систем знания. Пособие для студентов высших учебных заведений / М.С. Бургин, В.И. Кузнецов; Программа : Обновление гуманитарного образования в России. Стратегический комитет программы: Кинелев В., Шадриков В., Меськов В., и др. – Москва : Аспект Пресс, 1994. – 304с. – ISBN 5-86318-070-6
222369
  Артемов В.А. Введение в социальную психологию / В.А. Артемов, 1927. – 88с.
222370
  Тетерский С.В. Введение в социальную работу : Учебное пособие для высшей школы / С.В. Тетерский. – Москва : Академический Проект, 2001. – 496с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0118-1
222371
  Кемеров В.Е. Введение в социальную философию : Учебное пособие для гуманит. вузов / В.Е. Кемеров. – Москва : Наука, 1994. – 215с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-02013597-6
222372
  Теренин А.Н. Введение в спектроскопию / А.Н. Теренин. – Ленинград : Кубуч, 1933. – 312 с.
222373
  Брандмюллер И. Введение в спектроскопию комбинационного рассеяния света : пер. с нем. / И. Брандмюллер, Г. Мозер. – Москва : Мир, 1964. – 628 с.
222374
  Слагода В.Г. Введение в специальность : Экономика и управление : учебное пособие для студ. учрежд. сред. проф. обр., обуч. по группе спец. " Экономика и управление" / В.Г. Слагода. – Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2007. – 176 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 5-91134-056-9; 5-16-002887-0
222375
   Введение в специальность "Антикризисное управление". : Учеб. пос. по спец."Антикризисное управление" и "Менеджмент" / Е.В. Новоселов, В.И. Романчин, А.С. Тарапанов, Г.А. Харламов; Акад.нар.хоз.при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 2001. – 176с. – ISBN 5-7749-0206-4
222376
  Буданцев Ю.П. Введение в специальность "международная журналистика". / Ю.П. Буданцев. – Москва, 1983. – 50с.
222377
  Шептенко А П. Введение в специальность "Социальный педагог" : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / П.А. Шептенко ; Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ин-т ; под ред. В.А. Сластенина. – Москва : Флинта ; МПСИ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-5-9765-0141-6
222378
  Баландина Н.Н. Введение в специальность : учеб. пособие для иностр. студентов 1 курса изуч. литературу / Н.Н. Баландина. – М, 1979. – 94с.
222379
  Баландина Н.Н. Введение в специальность : учеб. пособие для иностр. студентов 1 курса изуч. литературу / Н.Н. Баландина. – 2-е доп. изд. – Москва, 1987. – 82с.
222380
  Непорожний П.С. Введение в специальность: гидроэлекроэнергетика / П.С. Непорожний, В.И. Обрезков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 350 с.
222381
  Бокарев Е.А. Введение в сравнительно-историческое изучение дагестанских языков / Е.А. Бокарев. – Махачкала, 1961. – 100с.
222382
  Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение семитских языков / Б.М. Гранде. – М, 1972. – 442с.
222383
  Саидов А.Х. Введение в сравнительное правоведение / А.Х. Саидов ; отв. ред. В.А. Туманов ; Ин-т государства и права РАН. – Москва : Наука, 1988. – 144 с. – Библиогр.: Бибдиогр. в подстр. прим.
222384
  Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. / О. Семереньи. – М., 1980. – 407с.
222385
  Боровский В.М. Введение в сравнительную психологию / В.М. Боровский. – М, 1927. – 264с.
222386
  Аладьев В.З. Введение в среду пакета Mathematica 2.2 / В.З. Аладьев, М.Л. Шишаков. – Москва : ИИД "Филинъ", 1997. – 368 с. – ISBN 5-89568-004-6
222387
  Булкин Г.А. Введение в статистическую геохимию : Приложение теории информации к геохимии / Г.А. Булкин. – Ленинград : Недра, 1972. – 207с.
222388
  Параев Ю.И. Введение в статистическую динамику процессов правления и фильтрации / Ю.И. Параев. – М., 1976. – 184с.
222389
  Параев Ю.И. Введение в статистическую динамику процессов управления и фильтрации / Ю.И. Параев. – Томск, 1973. – 218с.
222390
  Скляревич А.Н. Введение в статистическую динамику систем с возможными нарушениями. / А.Н. Скляревич. – Рига, 1973. – 250с.
222391
  Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику / С.М. Рытов. – Москва : Наука, 1966. – 404 с.
222392
  Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику : Учеб. пособие для студ. физич. спец. вузов / С.М. Рытов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 1 : Случайные процессы. – 1976. – 494 с.
222393
  Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику : учебное пособие / С.М. Рытов, Ю.А. Кравцов, В.И. Татарский. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука
Ч. 2 : Случайные поля. – 1978. – 464 с.
222394
  Ахманов С.А. Введение в статистическую радиофизику и оптику : учеб.пособие / С.А. Ахманов, Ю.Е. Дьяков, А.С. Чиркин. – Москва : Наука, 1981. – 640 с.
222395
  Френкель С.Я. Введение в статистическую теорию полимеризации. / С.Я. Френкель. – М-Л, 1965. – 268с.
222396
  Поздняк С.И. Введение в статистическую теорию поляризации радиоволн / С.И. Поздняк, В.А. Мелитицкий. – Москва : Советское радио, 1974. – 480 с.
222397
  Миддлтон Д. Введение в статистическую теорию связи / Д. Миддлтон. – М
1. – 1961. – 782с.
222398
  Миддлтон Д. Введение в статистичесую теорию связи / Д. Миддлтон. – М
2. – 1962. – 831с.
222399
  Рыбникова М.А. Введение в стилистику. / М.А. Рыбникова. – М, 1937. – 284с.
222400
  Фельмер Г. Введение в стохастические финансы = Stochastic finance : дискретное время / Г. Фельмер, А. Шид ; пер. с англ. Ю.С. Мишуры, Г.М. Шевченко ; под ред. В.И. Аркина. – Москва : МЦНТО, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-94057-346-3
222401
  Амбарцумян Р.В. Введение в стохастическую геометрию / Р.В. Амбарцумян. – Москва : Наука, 1989. – 399 с.
222402
  Сент-Дьердьи Введение в субмолекулярную биологию : пер. с англ. / Сент-Дьердьи. – Москва : Наука, 1964. – 139с. – (Современные проблемы физики)
222403
  Уэст П. Введение в суперсимметрию и супергравитацию : Пер. с англ. / П. Уэст. – Москва : Мир, 1989. – 332 с.
222404
  Гуревич В.Б. Введение в сферическую астрономию / В.Б. Гуревич. – Москва : Наука, 1979. – 128 с.
222405
  Циферблат Л.Ф. Введение в табличный процессор Super Cals 5. / Л.Ф. Циферблат. – Москва, 1994. – 128 с.
222406
  Цейслер В.М. Введение в тектонический анализ осадочных геологических формаций / В.М. Цейслер. – Москва : Наука, 1977. – 152с.
222407
  Субботин М.Ф. Введение в теоретическую астрономию / М.Ф. Субботин. – Москва : Наука, 1968. – 800с.
222408
  Бачинский А.И. Введение в теоретическую механику : учение о силах и о движении / А. Бачинский. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1924. – 251с. – Данные уточнены по ЭК РНБ. – (Пропедевтика к высшей школе)
222409
  Шустер А. Введение в теоретическую оптику : Пер. с англ. / А. Шустер. – Ленинград; Москва : ОНТИ, 1935. – 376с.
222410
  Пальм В.А. Введение в теоретическую органическую химию / В.А. Пальм. – М, 1974. – 446с.
222411
  Буллен К.Е. Введение в теоретическую сейсмологию / К.Е. Буллен. – М., 1966. – 460с.
222412
  Планк М. Введение в теоретическую физику : пер. с нем. / М. Планк. – 2-е изд., испр. по 4-му нем. изд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ
Ч. 1 : Общая механика. – 1932. – 200 с.
222413
  Планк М. Введение в теоретическую физику : пер. с нем. / М. Планк. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : ГТТИ
Ч. 2 : Механика деформируемых тел. – 1932. – 184 с.
222414
  Тимирязев А.К. Введение в теоретическую физику / А.К. Тимирязев. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1933. – 440 с.
222415
  Планк М. Введение в теоретическую физику : пер. с нем. / М. Планк. – Пер. со 2-го нем. изд. – Москва; Ленинград : ГТТИ
Ч. 3 : Теория электричества и магнетизма. – 1933. – 183с.
222416
  Планк М. Введение в теоретическую физику : учеб. пособие / пер. с нем. / М. Планк. – Москва ; Ленинград : ОНТИ
Ч. 4 : Оптика. – 1934. – 164 с.
222417
  Планк М. Введение в теоретическую физику : пер. с нем. / учеб. пособие / М. Планк. – Москва ; Ленинград : ОНТИ
Ч. 5 : Теория теплоты. – 1935. – 228 с.
222418
  Планк М. Введение в теоретическую физику = Einfuhrung in die theoretische physik / М. Планк ; пер. со 2-го нем. изд. под ред. Н.П. Кастерина. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Едиториал УРСС. – ISBN 5-354-00851-4
[Ч. 3] : Теория электричества и магнетизма. – 2004. – 184 с.
222419
  Планк М. Введение в теоретическую физику = Einfuhrung in die theoretische physik / М. Планк ; пер. с нем. С.И. Лейтмана. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : КомКнига. – ISBN 5-484-00365-2
[Ч. 4] : Оптика. – 2006. – 162 с.
222420
  Планк М. Введение в теоретическую физику = Einfuhrung in die theoretische physik / М. Планк ; пер. с нем. и предисл. П.Н. Успенского. – Изд. 2-е, испр. – Москва : КомКнига. – ISBN 5-484-00366-0
[Ч. 5] : Теория теплоты. – 2006. – 234 с.
222421
  Черданцев И.А. Введение в теоретическую электротехнику : Руководство для энергетических втузов / И.А. Черданцев. – Москва-Ленинград : ОНТИ НТКП, 1934. – 352с.
222422
  Нестеренко А.Д. Введение в теоретическую электротехнику / А.Д. Нестеренко. – Киев, 1969. – 352с.
222423
  Чеботарев Н.Г. Введение в теорию алгебр / Н.Г. Чеботарев. – Москва-Ленинград, 1949. – 88 с.
222424
  Мовсисян Ю.М. Введение в теорию алгебр со сверхтождествами / Ю.М. Мовсисян. – Ереван, 1986. – 239 с.
222425
  Трахтенгерц Э.А. Введение в теорию анализа и распараллеливания программ ЭВМ в процессе трансляции / Э.А. Трахтенгерц. – М., 1981. – 255с.
222426
  Пугачев В.С. Введение в теорию вероятностей / В.С. Пугачев. – Москва : Наука, 1968. – 369 с.
222427
  Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения : в 2-х т. / Пер. с англ. / Вильям Феллер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 527 с.
222428
   Введение в теорию вероятностей и математическую статистику / Арлей, , Нильс, Бух и, , К. Рандер. – Москва, 1951. – 248с.
222429
  Гмурман В.Е. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику / В.Е. Гмурман. – 2-е изд. доп. – Москва, 1963. – 238 с.
222430
  Поспелов Д.А. Введение в теорию вычислительных машин / Д.А. Поспелов. – Москва : Советское радио, 1972. – 280с.
222431
  Ховатсон А.М. Введение в теорию газового разряда : Пер. с англ. / А.М. Ховатсон. – Москва : Атомиздат, 1980. – 182с.
222432
  Тиман А.Ф. Введение в теорию гармонических функций / А.Ф. Тиман, В.Н. Трофимов. – Москва : Наука, 1968. – 207 с.
222433
  Уилсон Р.Дж. Введение в теорию графов / Р.Дж. Уилсон. – Москва, 1977. – 207с.
222434
  Александров П.С. Введение в теорию групп / П.С. Александров. – Москва, 1938. – 123с.
222435
  Бауэр Э. Введение в теорию групп и ее приложения к квантовой физике / Э. Бауэр. – Москва ; Ленинград, 1937. – 153 с.
222436
  Морозов В.П. Введение в теорию групп симметрии молекул / В.П. Морозов, А.А. Дышлис. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1985. – 48с.
222437
  Фиккет У. Введение в теорию детонации / У. Фиккет. – Москва : Мир, 1989. – 216 с.
222438
  Сергеев С.В. Введение в теорию дискурсного поля учебной организации / С.В. Сергеев, А.С. Сергеева // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 61-68. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается авторская концепция дискурсного поля учебной организации .Показана его структура, определены функции элементов, проведена операционализация жанрово-тематической структуры циркулирующих в организации коммуникационных потоков.
222439
  Филиппов А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений : учебник для студентов вузов по группе физико-математических направлений и специальностей / А.Ф. Филиппов. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : КомКнига, 2007. – 240 с. – ISBN 978-5-484-00786-8
222440
   Введение в теорию журналистики : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1980. – 287с.
222441
  Голев Н.Д. Введение в теорию и практику морфемно-словообразовательного анализа. / Н.Д. Голев. – Барнаул, 1980. – 125с.
222442
  Голев Н.Д. Введение в теорию и практику мотивационного и структурного анализов. / Н.Д. Голев. – Барнаул, 1981. – 89с.
222443
  Юсупов Р.А. Введение в теорию и практику перевода / Р.А. Юсупов. – Казань, 1988. – 96с.
222444
  Грибов Л.А. Введение в теорию и расчет колебательных спектров многоатомных молекул / Л.А. Грибов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1965. – 124 с.
222445
  Решетняк Ю.Г. Введение в теорию интеграла Лебега / Ю.Г. Решетняк. – Новосибирск, 1975. – 203с.
222446
  Титчмарш Е. Введение в теорию интегралов Фурье / Е. Титчмарш. – М.-Л. : ГТТИ, 1948. – 479 с.
222447
  Богуш А.А. Введение в теорию классических полей / А.А. Богуш, Л.Г. Мороз. – Минск : Наука и Техника, 1968. – 387с.
222448
  Монин А.С. Введение в теорию климата / А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 246с.
222449
  Михайленко В.С. Введение в теорию колебаний : текст лекций / В.С. Михайленко. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1989. – 52 с.
222450
  Бредон Г.Э. Введение в теорию компактных групп преобразований / Г.Э. Бредон. – Москва : Наука, 1980. – 440 с.
222451
  Березина Л.Я. Введение в теорию конгруэнций пространства Лобачевского. Монография / Л.Я. Березина. – Рига, 1960. – 120с.
222452
  Брауэр В. Введение в теорию конечных автоматов / В. Брауэр. – Москва : Радио и связь, 1987. – 392 с.
222453
  Шилов Г.Е. Введение в теорию линейных пространств : учебник / Г.Е. Шилов. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1952. – 384с.
222454
  Шилов Г.Е. Введение в теорию линейных пространств / Г.Е. Шилов. – 2-е изд. – Москва, 1956. – 303 с.
222455
  Степанов Б.И. Введение в теорию люминесценции / Б.И. Степанов, В.П. Грибковский. – Минск : Изд-во АН БССР, 1963. – 424с.
222456
  Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга : Учебное пособие для студ.высш.учеб.завед.обуч.по товароведным, технологическим и эконом.спец. / В.И. Дорошев. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 285с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000090-9
222457
  Буриан А. Введение в теорию международных отношений : курс лекций / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоция международного права Республики Молдова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 288 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-756-5
222458
  Гришаева Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова Л.В. – 4-е изд. стереотипное. – Москва : Академия, 2007. – 336 с. – ISBN 978-5-7695-4410-1
222459
  Френкель Я.И. Введение в теорию металлов / Я.И. Френкель. – Ленинград ; Москва, 1948. – 292 с.
222460
  Френкель Я.И. Введение в теорию металлов / Я.И. Френкель. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1950. – 384 с.
222461
  Френкель Я.И. Введение в теорию металлов / Я.И. Френкель. – 4-е изд. – Ленинград : Наука, 1972. – 424 с.
222462
  Френкель Я.И. Введение в теорию металлов. / Я.И. Френкель. – 3-е изд. – Москва : Физматлит, 1958. – 368с.
222463
  Соколов Н.П. Введение в теорию многомерных матриц / Н.П. Соколов. – К., 1972. – 175с.
222464
  Александров П.С. Введение в теорию множеств и теорию функций / П.С. Александров. – Москва-Ленинград
1. – 1948. – 412 с.
222465
  Робинсон А. Введение в теорию моделей и метаматематику алгебры. / А. Робинсон. – Москва : Наука, 1967. – 376 с.
222466
  Баранов В.Г. Введение в теорию надежности ЦВМ / В.Г. Баранов. – Горький, 1983. – 90 с.
222467
  Бутенин Н.В. Введение в теорию нелинейных колебаний / Н.В. Бутенин. – М., 1976. – 384с.
222468
  Бутенин Н.В. Введение в теорию нелинейных колебаний : Учеб.пособие / Н.В. Бутенин, Ю.И. Неймарк, Н.А. Фуфаев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1987. – 382 с.
222469
  Ухоботов В.И. Введение в теорию нечетных подмножеств и ее приложения / В.И. Ухоботов. – Челябинск, 1987. – 78с.
222470
  Антонов В.А. Введение в теорию ньютоновского потенциала / В.А. Антонов. – Москва, 1988. – 272 с.
222471
  Юрко В.А. Введение в теорию обратных спектральных задач / В.А. Юрко. – Москва : Физматлит, 2007. – 384с. – ISBN 978-5-9221-0734-8
222472
  Хеллман О. Введение в теорию оптимального поиска / О. Хеллман. – Москва : Наука, 1985. – 246 с.
222473
  Балакришнан А.В. Введение в теорию оптимизации в гильбертовом пространстве / А.В. Балакришнан. – М, 1974. – 259с.
222474
  Смирнов-Замков Введение в теорию органических превращений / Смирнов-Замков. – К., 1973. – 112с.
222475
  Гольденблат И.И. Введение в теорию относительности и ее приложения к новой технике / И.И. Гольденблат, С.В. Ульянов. – Москва : Наука, 1979. – 272 с.
222476
  Тейлор Дж. Введение в теорию ошибок / Дж. Тейлор. – Москва : Мир, 1985. – 272с.
222477
  Федоров А.В. Введение в теорию перевода / А.В. Федоров. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1953. – 336 с. – (Библиотека филолога)
222478
  Трубников Б.А. Введение в теорию плазмы. : лекцион.курс / Б.А. Трубников. – Москва : МИФИ
Ч. 1. – 1969. – 188с.
222479
  Трубников Б.А. Введение в теорию плазмы. : учеб.пособие / Б.А. Трубников. – Москва : МИФИ
Ч. 3. – 1978. – 112 с.
222480
  Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов / Д. Финни. – Москва : Наука, 1970. – 288 с.
222481
  Мессер А.В. Введение в теорию познания / А. Мессер ; пер. с немецкого А.А. Франковского под ред. и с предисловием С.О. Грузенберга. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 186 с. – (Из наследия мировой философской мысли : теория познания). – ISBN 978-5-484-00747-9
222482
  Эльясберг П.Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли / П.Е. Эльясберг. – М, 1965. – 540с.
222483
  Герко А.И. Введение в теорию полугрупповых динамических систем (полугрупп преобразований) и динамических соответствий : Светлой памяти Академика Сибирского К.С. посвящается / А.И. Герко; МГУ. – Кишинев, 2002. – 250 с. – ISBN 9975-70-205-8
222484
  Даугавет И.К. Введение в теорию приближения функций. / И.К. Даугавет. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 184 с.
222485
  Сибиряков Г.В. Введение в теорию пространств Банаха : / Г.В. Сибиряков. – Томск, 1982. – 81с.
222486
  Трев Ф. Введение в теорию псевдо-дифференциальных операторов и интегральных операторов Фурье / Ф. Трев. – М.
2. – 1984. – 398с.
222487
  Трев Ф. Введение в теорию псеводифференциальных операторов и интегральных операторов Фурье / Ф. Трев. – М.
1. – 1984. – 360с.
222488
  Гаврилюк В.А. Введение в теорию развития : (основные ступени развития) / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 1)
222489
  Александров П.С. Введение в теорию размерности / П.С. Александров, Б.А. Пасынков. – Москва, 1973. – 575с.
222490
  Шихаев К.Н. Введение в теорию разностных алгоритмов рспараллеленных вычислительных процессов / К.Н. Шихаев; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наук. думка, 1978. – 91с.
222491
  Танаев В.С. Введение в теорию расписаний / В.С. Танаев, В.В. Шкурба; Под ред. Д.Б.Юдина. – Москва : Наука, 1975. – 256с. – (Экономико-метематическая библиотека)
222492
  Гребеников Е.А. Введение в теорию резонансных систем / Е.А. Гребеников. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 175 с.
222493
  Галактионов С.Г. Введение в теорию рецепторов / С.Г. Галактионов. – Минск : Наука, 1986. – 199 с.
222494
  Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхностей / Дж. Спрингер. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 343 с.
222495
  Рымарь Н.Т. Введение в теорию романа / Н.Т. Рымарь. – Воронеж, 1989. – 268с.
222496
  Букреев Б.Я. Введение в теорию рядов. Вып. 1 // Элементы теории определителей : (Лекция по введению в высшу. математику для студентов первого курса) / Б.Я. Букреев. – Киев, 1907. – С. 1-154
222497
  Букреев Б.Я. Введение в теорию рядов / Б.Я. Букреев. – Киев, 1920. – 79с. – Кн.нап. рос.мов.стар.орф. Стеклографическое издание
222498
  Халатников И.М. Введение в теорию сверхтекучести / И.М. Халатников. – Москва : Наука, 1965. – 159с.
222499
  Соковишин Ю.А. Введение в теорию свободно-конвективного теплообмена / Ю.А. Соковишин, О.Г. Мартыненко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1982. – 224 с.
222500
  Зиновьев А.Л. Введение в теорию сигналов и цепей / А.Л. Зиновьев, Л.И. Филиппов. – Москва : Высшая школа, 1975. – 264 с.
222501
  Гихман И.И. Введение в теорию случайных процессов : учебное пособие для студентов физ.-мат. специальностей вузов / И.И. Гихман, А.В. Скороход. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 568 с.
222502
  Гихман Ю И.И. Скороход Введение в теорию случайных процессов. / И.И. Гихман, А.В. Скороход. – Москва : Наука, 1965. – 654, [1] с. – Библиогр.: с. 648-654 и в примеч.: с. 642-647. – (Теория вероятностей и математическая статистика)
222503
  Эккерт Э. Введение в теорию тепло- и массообмена / Э. Эккерт. – М, 1957. – 280с.
222504
  Пилоян Г.О. Введение в теорию термического анализа / Г.О. Пилоян. – М., 1964. – 232с.
222505
  Розенберг В.Я. Введение в теорию точности измерительных систем / В.Я. Розенберг. – М., 1975. – 304с.
222506
  Акивис М.А. Введение в теорию три-тканей / М.А. Акивис, А.М. Шелехов. – Калинин, 1985. – 84с.
222507
  Безухов Н.И. Введение в теорию упругости и пластичности / Н.И. Безухов. – Москва-Ленинград, 1950. – 248 с.
222508
  Безухов Н.И. Введение в теорию упругости и пластичности / Н.И. Безухов. – Москва-Ленинград, 1950. – 248 с.
222509
  Абгарян К.А. Введение в теорию устойчивости движения на конечном интервале времени / К.А. Абгарян. – Москва : Наука, 1990. – ISBN 5-02-013999-8
222510
  Александров П.С. Введение в теорию функций действительного переменного / П.С. Александров, А.Н. Молмогоров. – Москва-Ленинград, 1933. – 270 с.
222511
  Александров П.С. Введение в теорию функций действительного переменного / П.С. Александров, А.Н. Колмогоров. – Москва; Ленинград, 1938. – 268 с.
222512
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1927. – 316 с.
222513
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1932. – 312 с.
222514
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1938. – 352 с.
222515
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1940. – 407 с.
222516
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1945. – 400 с.
222517
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва-Ленинград, 1948. – 452 с.
222518
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – Москва, 1954. – 444 с.
222519
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – М, 1967. – 444с.
222520
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного / И.И. Привалов. – 12-е изд., стереотип. – Москва : Наука, 1977. – 444 с.
222521
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного : Учебник / И.И. Привалов. – Москва : Наука, 1984. – 432 с.
222522
  Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного : Учебник для вузов / И.И. Привалов. – 14-е изд., стер. – Москва : Высшая школа, 1999. – 432с. – ISBN 5-06-003612-Х
222523
  Хермандер Л. Введение в теорию функций нескольких комплексных переменных. / Л. Хермандер. – Москва : Мир, 1968. – 280 с.
222524
  Пелюх Г.П. Введение в теорию функциональных уравнений / Г.П. Пелюх, А.Н. Шарковський. – К, 1974. – 119с.
222525
  Цой В.В. Введение в теорию цвета. : учеб.пособие / В.В. Цой. – Томск : Томскполитех. ин-т, 1985. – 93с.
222526
  Ронкин Л.И. Введение в теорию целых функций многих переменных / Л.И. Ронкин. – Москва : Наука, 1971. – 430 с.
222527
  Москаленко С.А. Введение в теорию экситонов большой плотности / С.А. Москаленко. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 303 с.
222528
  Смирнов А.А. Введение в теорию электромагнитного поля : Учебное пособие / А.А. Смирнов. – Москва : Недра, 1975. – 135с.
222529
  Шишмарев И.А. Введение в теорию эллиптических уравнений / И.А. Шишмарев. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 187 с.
222530
  Бакштановский В.И. Введение в теориюю управления нравственно-воспитательной деятельностью / В.И. Бакштановский. – Томск, 1986. – 464с.
222531
  Гоффман О. Введение в теория пластичности для инженеров / О. Гоффман, Г. Закс. – М., 1957. – 279с.
222532
  Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов / И. Пригожин. – М, 1960. – 127с.
222533
  Леонтович М.А. Введение в термодинамику. Статистическая физика = Introduction to thermodynamics. Statistical physics : [учебное пособие] / М.А. Леонтович. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 432 с. : илл., табл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / ред. совет : Ж.И. Алферов (предс.), О.Н. Крохин, Г.А. Бордовский и др. ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-0850-4
222534
  Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения / Луиза Тамре. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 368с. – ISBN 5-8459-0394-7
222535
  Толстой С.С. Введение в технику / С.С. Толстой, Б.Н. Эванс. – М.
1. – 1931. – 96с.
222536
  Фрейд Анна Введение в технику детского психоанализа / Фрейд Анна. – Одесса, 1927. – 97с.
222537
  Фрейд Анна Введение в технику детского психоанализа / Фрейд Анна. – Москва, 1991. – 91с. – (Детский психоанализ)
222538
  Соболев Д.А. Введение в технику физического эксперимента / Д.А. Соболев. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 176с.
222539
  Соболев Д.А. Введение в технику эксперимента / Д.А. Соболев; ред Матвеева и Журавлева. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 84с.
222540
  Соболев Д.А. Введение в технику эксперимента / Д.А. Соболев. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 76с.
222541
  Бертельсман В и Шустер Ф. Введение в техническую обработку газовых веществ. / В и Шустер Ф. Бертельсман. – Х, 1935. – 384с.
222542
  Оголева Л.Н. Введение в технологию промышленного производства / Л.Н. Оголева, В.М. Радиковский. – Москва
1. – 1976. – 95 с.
222543
  Алексеев Н.С. Введение в товароведение непродовольственных товаров / Н.С. Алексеев. – Москва, 1982. – 184с.
222544
  Булгаков Н.В. Введение в товароведение промышленных товаров / Н.В. Булгаков. – М., 1965. – 54с.
222545
  Никонов В.А. Введение в топонимику. / В.А. Никонов. – Москва : Наука, 1965. – 175с.
222546
  Брэдшоу П. Введение в турбулентность и ее измерение / П. Брэдшоу. – М., 1974. – 278с.
222547
  Шнейкерт Г. Введение в уголовную технику / Г. Шнейкерт. – М., 1926. – 184с.
222548
  Друри К. Введение в управленческий и производственный учет = Costing: an introduction : Учеб. пособие для студ.вузов / К. Друри; Пер. с англ. под ред. Н.Д.Эриашвили; Предисл. П.С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аудит, ЮHИТИ, 1998. – 783с. – ISBN 5-85177-038-4
222549
  Баркгаузен Г. Введение в учение о колебаниях : пер. с нем. / Г. Баркгаузен. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, 1934. – 116 с.
222550
  Прехтль П. Введение в феноменологию Гуссерля / П. Прехтль. – Томск : Водолей, 1999. – 96с. – ISBN 5-7137-0112-3
222551
  Рафиков С.Р. Введение в физико-химию растворов полимеров / С.Р. Рафиков. – Москва, 1978. – 324 с.
222552
  Флигль Р. Введение в физику атмосферы / Р. Флигль, Д. Бузингер. – Москва : Мир, 1965. – 467с.
222553
  Бойко В.И. Введение в физику взаимодействия сильноточных пучков заряженных частиц с веществом / В.И. Бойко, В.В. Евстигнеев. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 136 с.
222554
  Перкинс Д. Введение в физику высоких энергий : пер. с англ. / Д. Перкинс. – Москва : Мир, 1975. – 416 с.
222555
  Перкинс Д. Введение в физику высоких энергий : пер. с англ. / Д. Перкинс. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 427 с. – ISBN 5-283-02467-9
222556
  Веркин Б.И. Введение в физику гелия / Б.И. Веркин, С.С. Соколов. – Киев : Наукова думка, 1993. – 334 с.
222557
  Альперин М.М. Введение в физику двухуровневых систем / М.М. Альперин, Я.Д. Клубис, А.И. Хижняк. – Киев : Наукова думка, 1987. – 224с.
222558
  Сонин А.С. Введение в физику жидких кристаллов : учебное пособие для студентов физических специальностей вузов / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1983. – 320 с.
222559
  Мицук В.Е. Введение в физику излучения плазмы / В.Е. Мицук. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 111 с.
222560
  Ратклифф Д.А. Введение в физику ионосферы и магнитосферы / Д.А. Ратклифф. – М, 1975. – 296с.
222561
  Мурзин В.С. Введение в физику космических лучей : учеб. пособие / В.С. Мурзин. – Москва : Атомиздат, 1979. – 303 с.
222562
  Мурзин В.С. Введение в физику космических лучей : Учеб.пособие / В.С. Мурзин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 319с. – ISBN 5-211-00102-8
222563
  Росси Б. Введение в физику космического пространства : Пер.с англ. / Б. Росси, С. Ольберт. – Москва : Атомиздат, 1974. – 392 с.
222564
  Яровой П.Н. Введение в физику лазеров / П.Н. Яровой. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 137 с.
222565
  Александров Ю.В. Введение в физику планет : учеб. пособие / Ю.В. Александров. – Киев : Вища школа, 1982. – 304 с.
222566
  Роуз-Инс Введение в физику сверхпроводимости : Пер. с англ. / Роуз-Инс, Е. Родерик; Под ред. В.В. Шмидта. – Москва : Мир, 1972. – 272с.
222567
  Хаар Д. тер Введение в физику систем многих частиц = Introduktion to the physics of many-body systems / Д. тер Хаар; Пер. с англ. Ю.А. Церковникова; Под ред. Д.Н. Зубарева. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1961. – 169с. – (Проблемы физики)
222568
  Мецик М.С. Введение в физику твердого тела / М.С. Мецик. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1983. – 92 с.
222569
  Вальтер А.К. Введение в физику элементарных частиц : Учеб.пособие / А.К. Вальтер. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1960. – 263 с.
222570
  Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц : учеб. пособ. для студ. физ. ф-тов классических ун-тов, вузов / И.М. Капитонов. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 384 с. – ISBN 5-354-00058-0
222571
  Смит Л.С. Введение в физиологию рыб. / Л.С. Смит. – М, 1986. – 164с.
222572
  Батуев А Введение в физиологию сенсорных систем / А Батуев, , Г.А. Куликов. – Москва, 1983. – 247с.
222573
  Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию : предмет и метод:Учебное пособие / Г.Е. Гришанков. – Київ : Знання, 2001. – 249с. – ISBN 966-620-044-9
222574
  Пржеборовский Я.С. Введение в физическую и коллоидную химию / Я.С. Пржеборовский. – М.-Л, 1928. – 467с.
222575
  Пржеборовский Я.С. Введение в физическую и коллоидную химию : Учебное пособие для медиков и биологов / Я.С. Пржеборовский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л, 1938. – 344с.
222576
  Родебуш В. Введение в физическую химию. / В. Родебуш, Э. Родебуш. – М., 1935. – 409с.
222577
   Введение в философию : Учебник для вузов. В 2-х ч. – Москва : Политиздат. – ISBN 5-250-0166-0
Ч. 2. – 1989. – 639c. – Авт. указ. на обор.тит. листа
222578
  Вундт В. Введение в философию / В. Вундт; Под ред.А.Л.Субботина. – Москва : ЧеРо, Добросвет, 1998. – 354c. – ISBN 5-7913-0006-9
222579
  Бобров В.В. Введение в философию : Учебное пособие / В.В. Бобров. – Москва, Новосибирск : Инфра-М, 2000. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000089-5, 5-8479-0001-5
222580
  Франк С.Л. Введение в философию (В сжатом изложении) / С.Л. Франк. – Петербург : Academia, 1922. – 83с.
222581
  Гобозов И.А. Введение в философию истории / И.А. Гобозов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Теис, 1999. – 363с. – ISBN 5-7218-0220-0
222582
  Гнатюк Л.В. Введение в философию настоящего / Л.В. Гнатюк. – Киев : Киевское братство, 1997. – 325с. – ISBN 966-95137-3-1
222583
  Гусинский Э.Н. Введение в философию образования : Учеб. пос. для студ.педагогических специальностей / Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова. – Москва : Логос, 2000. – 224с. – (Учебник для ХХ1 века). – ISBN 5-88439-016-5
222584
  Гуревич М.М. Введение в фотометрию / М.М. Гуревич. – Ленинград : Энергия, 1968. – 244 с.
222585
  Дауговиш С.Н. Введение в фотоэстетику. / С.Н. Дауговиш. – Рига, 1984. – 60с.
222586
  Гудмен Дж Введение в фурье-оптику : Пер.с англ. / Гудмен Дж. – Москва : Мир, 1970. – 364с.
222587
  Стюард И.Г. Введение в фурье-оптику : Пер. с англ. / И.Г. Стюард. – Москва : Мир, 1985. – 182 с.
222588
  Эверет Д. Введение в химическую термодинамику / Д. Эверет. – М, 1963. – 299с.
222589
  Соляков В.К. Введение в химическую термодинамику / В.К. Соляков. – М, 1974. – 222с.
222590
  Барбье Мишель Введение в химическую экологию / Барбье Мишель; Под ред. Ю.А. Овчинникова. – Москва : Мир, 1978. – 229с.
222591
  Батчер С. Введение в химию атмосферы / С. Батчер, Р. Чарлсон. – Ленинград : Мир, 1977. – 270с.
222592
  Херд Д. Введение в химию гидридов. / Д. Херд. – М., 1955. – 239с.
222593
  Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей. / Б.И. Степанов. – М., 1971. – 447с.
222594
  Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей. / Б.И. Степанов. – 2-е изд., перераб. – М., 1977. – 487с.
222595
  Писаржевский Л.В. Введение в химию на основе строения атома и электронноинного строения молекул. / Л.В. Писаржевский. – Екатеринослав, 1926. – 102с.
222596
  Хельп К.Д. Введение в химию органических и высокомолекулярных соединений / К.Д. Хельп. – Таллин, 1988. – 75с.
222597
  Айвазов Б.В. Введение в хроматографию : учеб. пособие для студ. хим. спец. вузов / Б.В. Айвазов. – Москва : Высшая школа, 1983. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 234-235. – (Высшее образование)
222598
  Панфилов Н.Д. Введение в художественную фотографию. / Н.Д. Панфилов. – М., 1977. – 191с.
222599
  Вельш У. Введение в цитологию и гистологию животных / У. Вельш, Ф. Шторх. – Москва, 1976. – 259с.
222600
  Синклер Я. Введение в цифровую звукотехнику / Я. Синклер. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 80 с.
222601
  Партин А.С. Введение в цифровую технику / А.С. Партин, В.Г. Борисов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 64 с.
222602
  Мещеряков Б.Г. Введение в человекознание / Б.Г. Мещеряков, И.А. Мещерякова; Российск. госуд. гуманит. ун-тет. – Москва : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1994. – 320с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-7281-0084-8
222603
  Самарский А.А. Введение в численные методы / А.А. Самарский. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
222604
  Самарский А.А. Введение в численные методы : учеб. пособие / А.А. Самарский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1987. – 288 с.
222605
  Самарский А.А. Введение в численные методы : Учебное пособие для вузов / А.А.Самарский. – 3-е изд., стереорип. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 288с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-8114-0602-9
222606
  Ортега Д. Введение в численные методы решения дифференциальных уравнений : Пер. с англ. / Д. Ортега, У. Пул; Под ред. А.А. Абрамова. – Москва : Наука, 1986. – 288с.
222607
  Доугерти Кристофер Введение в эконометрику = Introduction to econometrics : Учебник для студ.эконом. спец. вузов / Доугерти Кристофер; Пер. с англ. Е.Н. Лукаш, О.Ю. Шибалкин, О.О. Замков; Научн. ред. О.О. Замков. – Москва : Инфра-М, 1999. – 402с. – ISBN 5-86225-458-7
222608
  Доугерти Кристофер Введение в эконометрику = Introduction to econometrics : Учебник для студ.эконом. спец. вузов / Доугерти Кристофер; Пер. с англ. Е.Н. Лукаш, О.Ю. Шибалкин, О.О. Замков; Научн. ред. О.О. Замков. – Москва : Инфра-М, 2001. – 402с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-86225-458-7
222609
  Доугерти К. Введение в эконометрику = Introduction to econometrics : учебник для студ. экон. спец. высших учеб. заведений / Кристофер Доугерти ; [пер. с англ. : О.О. Замков, Е.Н. Лукаш и др. ; науч. ред перевода О.О. Замков]. – Изд. 2-е. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – XII с., 420 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 407-408. – (Университетский учебник). – ISBN 5-16-001463-2


  Пер. с англ. Базовый учебник для студентов экономических специальностей, изучающих курс эконометрики. Полезен при решении широкого круга прикладных проблем в практической работе
222610
   Введение в эконометрическое моделирование. – М, 1978. – 152с.
222611
   Введение в экономику природопользования. – Л, 1990. – 52с.
222612
  Саушкин Ю.Г. Введение в экономическую географию : учеб. пособ. для гос. ун-ов / Ю.Г. Саушкин ; [под ред. Е.Д. Прозорова]. – Москва : Московский университет, 1958. – 450 с.
222613
  Саушкин Ю.Г. Введение в экономическую географию : учеб. пособ. для гос. ун-ов / Ю.Г. Саушкин. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Московский университет, 1970. – 340 с.
222614
  Семевский Б.Н. Введение в экономическую географию : учеб. пособ. / Б.Н. Семевский. – Ленинград : ЛГУ им. А.А. Жданова, 1972. – 336 с.
222615
  Семевский Б.Н. Введение в экономическую географию : учеб. пособ. для студ. геогр. ф-ов ун-ов / ЛГУ им. А.А. Жданова; Б.Н. Семевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Ленинградский университет, 1976. – 334 с.
222616
  Мельников В.М. Введение в экспериментальную психологию личности / В.М. Мельников, Л Ямпольский. – М., 1985. – 319с.
222617
  Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику / А.Г. Шмелев. – М, 1983. – 157с.
222618
  Джексон Питер Введение в экспертные системы = Introduction to expert systems : Учебное пособие / Джексон Питер; Пер.с англ. – Изд-е 3-е. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2001. – 624с. – ISBN 5-8459-0150-2
222619
   Введение в электромагнитную биологию. – Томск : Томский университет, 1979. – 164 с. – Библиогр.: Літ.: 74 назв
222620
  Хазен А.М. Введение в электронику / А.М. Хазен. – Москва : Московский университет, 1968. – 287 с.
222621
  Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций / Г. Беккер. – Москва, 1977. – 658с.
222622
  Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций. / Г. Беккер. – Москва, 1965. – 575с.
222623
  Фрер Ф. Введение в электронную технику регулирования / Ф. Фрер, Ф. Орттенбургер. – М., 1973. – 190с.
222624
  Шаталов А.Я. Введение в электрохимическую термодинамику / А.Я. Шаталов. – М., 1984. – 215с.
222625
  Протасов В.Р. Введение в электроэкологию. / В.Р. Протасов. – М., 1982. – 336с.
222626
  Громов В.К. Введение в эллипсометрию : учеб. пособие / В.К. Громов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 192 с.
222627
  Сладков А.Н. Введение в эмбриологию покрытосеменных. / А.Н. Сладков, Н.А. Гривцова. – М., 1991. – 82с.
222628
  Волошин В.В. Введение в эпистемологию религии // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2007. – № 4. – С.105-113. – ISSN 1728-3671
222629
  Синглтон В.Т. Введение в эргономику / В.Т. Синглтон. – М., 1974. – 148с.
222630
   Введение в эргономику. – М, 1974. – 351с.
222631
  Эпштейн М.Н. Введение в эротологию // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 65-76. – ISSN 0235-1188
222632
  Шпет Г. Введение в этническую психологию / Г. Шпет. – Москва, 1927. – 147 с.
222633
  Стефенсон Р. Введение в ядерную технику / Р. Стефенсон. – М, 1956. – 536с.
222634
  Мухин К.Н. Введение в ядерную физику / К.Н. Мухин. – Москва, 1963. – 588 с.
222635
  Мухин К.Н. Введение в ядерную физику : Учебник / К.Н. Мухин. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Атомиздат, 1965. – 720 с.
222636
  Абрамов В.Г. Введение в язык Паскаль : [Учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. математика"] / В.Г. Абрамов, Н.П. Трифонов, Г.Н. Трифонова. – Москва : Наука, 1988. – 318, [1] с. – Библиогр.: с. 316
222637
  Маслов А.Н. Введение в язык программирования С / А.Н. Маслов. – Москва : Память, 1991. – 64с.
222638
  Баррон Д. Введение в языки программирования : Пер. с англ. / Д. Баррон. – Москва : Мир, 1980. – 190 с.
222639
  Эндзелин Я. Введение в языковедение : из лекций, читанных в 1909/10 акад. году / Эндзелин Я. – Харьков : Тип.-Литогр. С. Иванченко
Ч. 1. – 1910. – 120 с.
222640
  Ушаков Д.Н. Введение в языковедение : подробный конспект лекций прив.-доц. Д.Н. Ушакова на Педагогических курсах Моск. о-ва восп. и учит. / Д.Н. Ушаков. – Москва : Лит. В. Рихтер, 1912. – 93 с.
222641
  Бодуэн Введение в языковедение / Бодуэн де Куртэнэ И.А. – Изд. 4-е. – [С.Пб.] : Литография Богданова, 1913. – 212с.
222642
  Реформатский А.А. Введение в языковедение : Учебник для филол. фак. пед. ин-тов / А.А. Реформатский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва, 1967. – 542с.
222643
  Реформатский А.А. Введение в языковедение : Учебник для студ.филол.спец.вузов / А.А. Реформатский; Научн.ред.В.А.Виноградов. – Москва : Аспект Пресс, 1998. – 536с. – ISBN 5-7567-0202-4
222644
   Введение в языковедение : Хрестоматия. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 342с. – ISBN 5-7567-0252-0
222645
  Реформатский А.А. Введение в языковедение : учебник для студ. филологических специальностей высших педагогических учеб. заведений / А.А. Реформатский ; [ под ред. В.А. Виноградова ]. – Изд. 5-е, исправл. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 536 с. – (Классический учебник). – ISBN 978-5-7567-0377-1


  Учебник для студентов филологических специальностей пед. вузов
222646
  Кочергина В.А. Введение в языковедение. Основы фонетики-фонологии. Грамматика : пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Восточные языки и литература" / В.А. Кочергина. – Москва : МГУ, 1979. – 208 с. – Библиогр.: с. 195-205
222647
  Кудрявский Д.Н. Введение в языкознание / Д.Н. Кудрявский. – Юрьев (Дерпт) : Тип. К. Маттисена, 1912. – 130 с.
222648
  Кудрявский Д.Н. Введение в языкознание / Д.Н. Кудрявский. – Юрьев (Дерпт) : Тип. К. Маттисена, 1913. – 130 с.
222649
  Чикобава А.С. Введение в языкознание : учебное пособие для гос. ун-тов педагогических институтов / А.С. Чикобава. – Москва : Гос. учебно-пед. и-во М-ва просвещ. РСФСР
Ч. 1. – 1952. – 243 с.
222650
  Чикобава А.С. Введение в языкознание : учебное пособие для гос. ун-тов педагогических институтов / А.С. Чикобава. – 2-е изд. – Москва : Гос. учебно-пед. и-во М-ва просвещ. РСФСР
Ч. 1. – 1953. – 243 с.
222651
  Бигаев Р.И. Введение в языкознание : пособие для педагогических вузов Узбекистана / Р.И. Бигаев, П.А. Данилов. – Ташкент : Учпедгиз УзССР, 1954. – 232 с.
222652
  Булаховский Л.А. Введение в языкознание / Л.А. Булаховский. – Москва
2. – 1954. – 175с.
222653
  Булаховский Л.А. Введение в языкознание / Л.А. Булаховский. – Тбилиси, 1955. – 207с.
222654
  Мучник И.П. Введение в языкознание / И.П. Мучник. – М., 1956. – 56с.
222655
  Мучник И.П. Введение в языкознание / И.П. Мучник. – 2-е изд. – М., 1961. – 155с.
222656
  Ардентов Б.П. Введение в языкознание : курс лекций для студ. Кишиневского гос. ун-та / Б.П. Ардентов ; Мин-во народного образования МССР ; Кишиневский гос. ун-т. – 2-е изд., исправленное и доп. – Кишинёв, 1963. – 241 с. – На правах рукописи
222657
   Введение в языкознание. – Ташкент, 1965. – 18с.
222658
   Введение в языкознание. – Саратов, 1965. – 60с.
222659
   Введение в языкознание. – Саратов, 1965. – 76с.
222660
   Введение в языкознание. – Саратов, 1966. – 104с.
222661
   Введение в языкознание : для студ. заочного обучения. – изд. 2-е испр. и доп. – Саратов : Изд. СГУ
Вып. 1. – 1967. – 87с.
222662
  Артеменко Е.Б. Введение в языкознание / Е.Б. Артеменко. – Воронеж, 1970. – 30с.
222663
  Баранникова Л.И. Введение в языкознание / Л.И. Баранникова. – Саратов, 1973. – 384с.
222664
  Артеменко Е.Б. Введение в языкознание / Е.Б. Артеменко. – Воронеж
Вып. 2. – 1973. – 78с.
222665
   Введение в языкознание. – Саратов, 1975. – 157с.
222666
   Введение в языкознание : учеб. пособие для студ. заочного отделения. – Москва
Часть. 1 : Языкознание, его предмет и задачи. Фонетика и фонология. – 1975. – 165с.
222667
   Введение в языкознание : учеб. пособие для студ. заочного отделения. – Москва
Часть. 3 : Грамматика. – 1975. – 165с.
222668
  Норман Б.Ю. Введение в языкознание : хрестоматия. Учебное пособие / Б.Ю. Норман. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 366 с.
222669
  Норман Б.У. Введение в языкознание / Б.У. Норман, Н.А. Павленко. – Минск, 1984. – 365с.
222670
   Введение в языкознание. – Саратов, 1984. – 76с.
222671
  Мучник И.П. Введение в языкознание. Контрольные работы и материалы к изучению курса : пособие для заочных отделений пед. и учительских ин-тов / И.П. Мучник ; Гл. управл. высш. и сред. педагог. учеб. зав. Министерства просвещ. РСФСР, научно-метод. каб. по заочн. обуч. учителей. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 56с.
222672
  Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. Курс лекций. / В.Н. Перетрухин. – Белгород, 1968. – 360с.
222673
  Перетрухин В.Н. Введение в языкознание. Курс лекций. / В.Н. Перетрухин. – 2-е изд. – Воронеж, 1972. – 359с.
222674
  Мещанинов И.И. Введение в яфитидологию / И.И. Мещанинов. – Л, 1929. – 203с.
222675
  Маринич М.А. Введение во внешнюю торговлю / М.А. Маринич. – Минск : Тэхналогія, 2000. – 265с. – ISBN 985-6224-87-5
222676
  Гудиева Х Л. Введение всеобщего обязательного начального обучения в Ингушетии // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
222677
   Введение для студентов каф. физиологии высш. нерв. деятельности. – М, 1983. – 173с.
222678
  Данилова Л.Н. Введение единых образовательных стандартов в ФРГ и Австрии // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 89-96. – ISSN 0869-561Х
222679
  Калмыков А.С. Введение земских учреждений в Ставропольской губернии и борьба крестян против земства : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Калмыков А.С.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 17л.
222680
  Уваренков И.М. Введение и анализ / И.М. Уваренков, ЩЗ М. Маллер. – Москва, 1951. – 256 с.
222681
   Введение и анализ. – Куйбышев, 1976. – 24с.
222682
  Годынская И.Н. Введение и исследование периода адаптации на начальном этапе обучения немецкому языку в техническом вузе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Годынская И.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 20 с.
222683
  Энгель Ф. Введение к "Диалектике природы". / Ф. Энгель. – М., 1933. – 24с.
222684
  Коршак В.В. Введение к изучению высокомолекулярных соединений / В.В. Коршак, С.Р. Рафиков. – Москва-Ленинград, 1946. – 175с.
222685
  Кретов Ф.Д. Введение к изучению истории КПСС / Ф.Д. Кретов. – М., 1967. – 24с.
222686
  Неволько Г.И. Введение к изучению новой системи научного объяснительного знания (серия статей) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817
222687
  Ступишин А.В. Введение к курсу "Геоморфология". Уч. пособие. / А.В. Ступишин. – Казань, 1964. – 19с.
222688
  Василенко О.В. Введение к курсу истории советской архитектуры : учеб. пособие / О.В. Василенко. – Ленинград, 1986. – 84 с.
222689
   Введение к курсу" физическая география материков и океанов". – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1959. – 63с.
222690
  Гуляев Ю.П. Введение к лабораторному практикуму по фотоупругости / Ю.П. Гуляев, В.В. Меглинский. – Саратов, 1974. – 64с.
222691
   Введение к лабораторным работам по курсу" Сопротивление материалов". – Харків, 1964. – 27 с.
222692
  Эрбс Х. Введение к программирования на языке Паскаль / Х. Эрбс, О. Штольц. – Москва : Мир, 1989. – 295 с.
222693
   Введение к проекту учреждения Санкт-Петербургской полиции. – [Санкт-Петербург], 1853. – 38 с.


  На внут. стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г
222694
  Мазуров И.А. Введение основных понятий квантовой механики в курсе физики средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Мазуров И. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 16л.
222695
   Введение почв и почвоподобных образований городских территорий в классификацию почв России / Т.В. Прокофьева, М.И. Герасимова, О.С. Безуглова, К.А. Бахматова, А.А. Гольева, С.Н. Горбов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 1155-1164 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
222696
  Гаврилюк А.М. Введение резонансов киральную динамику / А.М. Гаврилюк. – К., 1969. – 7 с.
222697
  Кошкин С. Введение севооборотов на орошаемых участках / С. Кошкин. – Курск, 1953. – 88 с.
222698
  Засобина Г.А. Введение системы общекультурных компетенций в оценку качества образовательного процесса / Г.А. Засобина, И.И. Корягина // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 264-269. – ISSN 1606-951Х
222699
  Коршунов С.В. Введение ФГОС ВПО: первый год работы в оценках и мнениях специалистов по учебно-методической работе / С.В. Коршунов, В.В. Зырянов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 16-27. – ISSN 0869-3617


  Статья продолжает презентацию результатов мониторинга эффективности внедрения ФГОС ВПО, проведенного Ассоциацией классических университетов России, Ассоциацией технических университетов и Институтом комплексных исследований образования МГУ ...
222700
   Введение христианства на Руси. – М, 1987. – 302с.
222701
  Филист Г.М. Введение христианства на Руси / Г.М. Филист. – Минск, 1988. – 252с.
222702
  Гордиенко Н.С. Введение христианства на Руси: домыслы буржуазно-клерикальной пропаганды / Н.С. Гордиенко. – М, 1987. – 64с.
222703
  Дулуман Е.К. Введение христианства на Руси: легенды, события, факты / Дулуман Е.К., Глушак А.С. – Симферополь, 1988. – 183 с.
222704
  Котляр М.Ф. Введение християнства в Київській Русі та його наслідки. / М.Ф. Котляр. – К, 1985. – 48с.
222705
  Вишняцкая И.Г. Введение элементов векторной алгебры в курсе математики 6-7 классов средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вишняцкая И.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
222706
   Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. – Л, 1987. – 239с.
222707
  Харитонова В.И. Введение. Хранители и исследователи сакральной культуры : диалог или противостояние? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 0869-5415
222708
  Носенко-Штейн Введение: антропология и иудаика - возможен ли симбиоз? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 0869-5415
222709
  Бутовская М.Л. Введение: попрошайничество как универсальный феномен человеческой культуры // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-51. – ISSN 0869-5415


  Підбір статей про жебрацтво
222710
  Харитонова В. Введение: шамановедение - это не только этнология // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3-69. – ISSN 0869-5415
222711
   Введениев в бесконтактные электромеханические системы повышенной частоты. – Кишинев, 1979. – 136 с.
222712
  Тимм Дж.А. Введениев химию / Дж.А. Тимм. – М. : ОНТИ НКТП СССР. Глав. ред. хим. лит., 1935. – 427 с.
222713
  Меерварт Р. Введениев хозяйственную статистику. / Р. Меерварт. – М, 1924. – 152с.
222714
  Германнъ Э. Введеніе въ электротехнику : съ 120 фигурами въ тексте и 72 рисунками на 16 таблицахъ / Э. Германнъ. – Рига : Наука и жизнь
Ч. 2 : Техника постоянного тока. – 125 с.
222715
  Германнъ Э. Введеніе въ электротехнику : съ 95 фигурами и 16 таблицами / Э. Германнъ. – Рига : Наука и жизнь
Ч. 1 : Физическія основы. – 1912. – 121 с.
222716
  Теплюк М.О. Введення в дію законів України: питання теорії та практики / М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с.187-196. – ISBN 978-966-611-768-0
222717
  Теплюк М. Введення в дію конституційних законів: проблемні питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 132-138. – ISSN 1026-9932
222718
  Юлдашева С. Введення в дію нового стандарту з бібліотечного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 / матеріал підгот. Світлана Юлдашева // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-13
222719
  Праховник А.В. Введення в енергетичний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Електротехніка та електротехнології" / А.В. Праховник, Є.М. Іншеков, Є.А. Штогрин ; [відп. ред. В.І. Шкляр] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-622-377-0
222720
  Кравець Н. Введення в культуру in vitro Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl та Carlina cirsioides Klok / Н. Кравець, Н. Дробик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 61-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку проростання насіння Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl та Carlina cirsioides Klok в умовах in vitro. Підібрано живильні середовища для росту та вкорінення цих рослин. Відпрацьовано двохетапний спосіб вкорінення C. ...
222721
  Тусик О. Введення в культуру in vitro арніки гірської (Arnica montana L.) / О. Тусик, Н. Дробик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості введення в культуру in vitro арніки гірської (Arnica montana L.). Підібрано умови для проростання її насіння in vitro, вегетативного розмноження та росту рослин, індукції та проліферації калюсів кореневого, листкового і ...
222722
  Голубенко А.В. Введення в культуру in vitro кристатної форми Mammillaria elongata f. cristata A.P. De Candolle / А.В. Голубенко, В.М. Маляренко, М.М. Гайдаржи // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 171-172. – ISBN 978-966-437-390-3
222723
  Голубенко А. Введення в культуру in vitro рідкісного виду флори України Asplenium adiantum-nigrum L. (Aspleniaceae) / А. Голубенко, Ю. Кліщ, О. Вашека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 35-37. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Введено в культуру in vitro рідкісний вид Asplenium adiantum-nigrum L. Підібрано умови для проростання спор цього виду in vitro, отримання гаметофітів і спорофітів. Встановлено особливості вегетативного розмноження гаметофітів A. adiantum-nigrum in ...
222724
  Андрієнко Михайло Васильович Введення в культуру, вирощування і використання малопоширених плодових і ягідних культур в Поліссі і лісостепу України : Автореф. дис. ... д-ра сільськогосп. наук : 06.01.07 / Андрієнко Михайло Васильович; Український держ. аграрний ун-т. – Київ, 1993. – 50 с.
222725
  Роїк О.С. Введення в нерівноважну термодинаміку : навчальний посібник для студ. хім. факультетів / О.С. Роїк, О.В. Самсонніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 54с.
222726
  Амборські Девід Введення в систему місцевого управління Канади: загальний огляд // Економічний часопис : Київ, 2000
222727
  Палагеча Р. Введення деяких видів Magnolia L. у культуру in vitro / Р. Палагеча, А. Голубенко, Є. Головатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Підібрано оптимальні умови стерилізації та базові живильні середовища для культивування трьох видів Magnolia L. в умовах стерильної культури. Optimal sterilization conditions and basic nutritious mediums were pick out for three Magnolia L. genus"s in ...
222728
  Кузьома О.Ю. Введення евро - реальні шанси для Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 44)


  Піднімається найактуальніше на сьогодні для країн Європейського Союзу питання - введення спільної європейської валюти євро. Автор намагається проаналізувати, що принесе євро країнам-учасницям валютного союзу, наскільки вигідним для них є запровадження ...
222729
  Підлісна Ю. Введення корпоративного договору в ТОВ: перспективи реформи // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 412-414
222730
  Добриніна Г. Введення курсу "Основи інтелектуальної власності" до освітніх програм у навчальних закладах України / Г. Добриніна, О. Кузьменко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.26-29. – ISSN 1608-6422
222731
  Биковська О. Введення нових термінів чи підміна понять? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 3


  У Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти відбувається робота над проектом нової редакції Закону України "Про освіту" (р.н. 3491-д від 04.04.2016 р.). 15 лютого 2016 р. проводився круглий стіл "Система освіти України: терміни і ...
222732
  Кнорозок Л.М. Введення окремих категоріальних понять у галузі безпеки життєдіяльності / Л.М. Кнорозок, О.В. Мельничук, О.Г. Шевчук // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-27 : фото
222733
  Чекіна В.Д. Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми й ризики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 38-44. – Бібліогр.: 15 назв
222734
  Вілков В.Ю. Введення поняття "нація": особливості наукового та ідеологічного конструктивізму (частина перша) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 68-76


  У статті запропоновано аналіз основних теоретичних та методологічних особливостей наукового та політико-ідеологічного конструктивістського спосо- бу введення поняття "нація". The article presents analysis of the main theoretical and methodological ...
222735
  Гришан Ю.П. Введення процесного підходу в страховій компанії та покращення стандартів обслуговування клієнтів (на прикладі добровільного медичного страхування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті наводиться приклад формування страхового менеджменту у страховій компанії, націленого на покращення якості обслуговування існуючих і нових клієнтів як способу "підвищення культури страхування" у населення та отримання кращих результатів ...
222736
  Деркач В. Введення у промислову культуру Marrubium vulgare L. (Lamiaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 93-94. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Встановлена придатність до промислового культивування Marrubium vulgare L., шандри звичайної, лікарської рослини, включеної до сучасної Європейської фармакопеї. Її природні запаси в Україні незначні. Введення її у промислову культуру забезпечить ...
222737
  Наливайко С. Введення у сучасний освітній процес найновіших мовно-етно-генетичних прочитань давніх вітчизняних і зарубіжних писемних джерел - актуальне й невідкладне // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-98
222738
  Марцинковская Т.Д. Введенский Александр Иванович (1856-1925) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 22-25. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
222739
  Козюра Е.О. Введенский и Семен Бобров // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 189-196. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
222740
  Стрельський Г.В. Введенський Андрій Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 168. – ISBN 96966-8060-04-0
222741
  Даниленко В. Введенський Андрій Олександрович [1891-1965] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 49 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
222742
  Аляєв Г.Є. Введенський Олександр Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1001-1002. – ISBN 966-316-069-1
222743
  Мартынов С.Н. Введущие в бой / С.Н. Мартынов. – Омск, 1987. – 160с.
222744
  Евлахов А.М. Ввеедение в философию художественного творчества. Т. 1 : опыт историко-литературной методологии / Александр Евлахов // Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / А.Н. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1910. – Т. 1. – С. VI-537
222745
  Мандра Г. Ввезення транспортних засобів на митну територію України як гуманітарної допомоги // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 53-55.
222746
  Сердюк П. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (об"єм злочинної дії) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.72-75.
222747
  Верн Ж. Вверх дном : Фантастический роман / Жюль Верн ; С 30 рис. Ж. Ру // Таинственный остров : Роман в 3 ч. ; пер. с фр. / Ж. Верн. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина ; [Изд-во И. Д. Сытина], 1897. – 96 с.
222748
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Ленинград, 1934. – 164с.
222749
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Москва-Ленинград, 1949. – 132с.
222750
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Пермь, 1984. – 472с.
222751
  Богарт Д. Вверх и вниз // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 145-174.
222752
  Гнедовский Б.В. Вверх по Енисею / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1980. – 191 с.
222753
  Ратнер Е.И. Вверх по крутой лестнице : Роман / Е.И. Ратнер. – Москва : Советский писатель, 1984. – 342с.
222754
  Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз / Б. Кауфман. – М., 1989. – 286с.
222755
  Покидова Елена Вверх по лестнице, ведущей вниз. О развитии в РФ малого и среднего предпринимательства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-33
222756
  Бэрчетт У. Вверх по Меконгу / У. Бэрчетт. – М, 1958. – 328с.
222757
  Шаталова Н. Вверх по регистрам. Как поднять качество инженерного образования в России? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 28 июня (№ 26). – С. 18-19


  Из 200 тысяч инженеров, которых ежегодно выпускают российские вузы, более половины отказываются работать по специальности. Почему так? Может, потому, что, являясь едва ли не самым трудоемким для человека, инженерное образование не гарантирует пока в ...
222758
  Ветюков Владимир Вверх по реке девяти драконов / Ветюков Владимир, Лам Дык Хиен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 38-52 : фото
222759
  Рейн Евгений Вверх по русскому Нилу : Большое путешествие / Рейн Евгений, Грицюк Виктор, Анастасьев Алексей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 56-78 : Іл., Карта
222760
  Горелов В.Е. Вверх по спирали / В.Е. Горелов. – М, 1977. – 231с.
222761
  Амбарцумов Е.А. Вверх, к вершине / Е.А. Амбарцумов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 255 с.
222762
  Амбарцумов Е.А. Вверх, к вершине / Е.А. Амбарцумов. – Москва, 1974. – 255с.
222763
  Шевердин М.И. Вверяю сердце бурям / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1988. – 447с.
222764
  Андреев Б.Г. Ввещество, его превращения и строение / Б.Г. Андреев. – Москва, 1937. – 164с.
222765
  Андреев Б.Г. Ввещество, его превращения и строение / Б.Г. Андреев. – Москва, 1937. – 164с.
222766
   Ввзаимодействие гормонов с рецепторами. – М, 1979. – 432с.
222767
   Ввзаимодействие грамматики и стилистики текста. – Алма -Ата, 1988. – 98с.
222768
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при мышечной активности. – Тверь, 1990. – 150с.
222769
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при различных видах мышечной деятельности человека. – Калинин, 1984. – 148с.
222770
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при различных состояниях организма человека. – Калинин, 1986. – 141с.
222771
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при трудовой деятельности. – Тверь, 1992. – 127с.
222772
   Ввзаимодействие древних культур в бассейне Балтийского моря. – Л, 1989. – 56с.
222773
   Ввзаимодействие древних культур Урала. – Пермь, 1990. – 112с.
222774
  Юдович И.М. Ввиду краткости жизни... / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1969. – 319с.
222775
  Заяць В.В. Ввізне мито - джерело поповнення держбюджету : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 33-39
222776
  Макогон В.П. Ввлияние идей В. И.Ленина на развитие тактических взглядов Социал-демократии Королевства Польского и Литвы в период первой российской революции (1905-1907 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Макогон В. П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
222777
   Ввовдно-коррективный фонетический курс немецкого языка. – Саратов, 1975. – 66с.
222778
   Ввод и вывод графической информации в цифровых вычислительных машинах. – Казань, 1972. – 73с.
222779
  Близниченко Л.А. Ввод и закрепление информации в памяти человека во время естественного сна / Л.А. Близниченко. – Киев, 1966. – 148с.
222780
  Пархоменко И.Т. Ввод осциллограмм в электронные вычислительные машины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Пархоменко И.Т. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 25 с.
222781
  Кириченко В.С. Ввод речевой информации в обучающую машину / В.С. Кириченко. – Киев, 1964. – 14-36с.
222782
  Гоков О.А. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 43-44. – ISSN 0321-0626
222783
  Левин И.К. Вводная лекция к курсу английского языка. / И.К. Левин. – М., 1952. – 28с.
222784
  Трущенко И.А. Вводная лекция к курсу английского языка. / И.А. Трущенко. – М., 1968. – 26с.
222785
  Шустер В.Г. Вводная лекция к курсу немецкого языка. / В.Г. Шустер. – 2-е изд. – М, 1959. – 32с.
222786
  Шустер В.Г. Вводная лекция к курсу немецкого языка. / В.Г. Шустер. – 3-е изд. – М, 1966. – 32с.
222787
  Торгашев П.Д. Вводная лекция по курсу общей химии / П.Д. Торгашев. – Новочеркасск, 1968. – 35с.
222788
  Давыдов В.В. Вводная лекция по курсу теоретической механики / В.В. Давыдов. – Горький, 1962. – 16с.
222789
   Вводно-коррективный курс. – Саратов, 1989. – 28с.
222790
  Миловидова Р.В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – Москва, 1964. – 90 с.
222791
  Борисова Т.И. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Т.И. Борисова, В.С. Семенихин. – Саратов, 1980. – 77с.
222792
  Миловидова Р.В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – М., 1987. – 96с.
222793
   Вводно-коррективный фонетический курс французского языка. – М, 1974. – 182с.
222794
   Вводно-коррективный фонетический курс французского языка. – Москва : Высшая школа, 1980. – 230с.
222795
  Муминова Р.М. Вводно-модальные слова и словосочетания русского языка и их соответствия в узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Муминова Р.М.; Самаркандск. гос. ун-т. – Самарканд, 1971. – 22л.
222796
  Голованова Л.З. Вводно-предметный курс. Материалы по русскому языку для студ.-иностр. гуманитарных спец. подг. фак-тов / Л.З. Голованова, И.М. Лобашкова. – М., 1974. – 36с.
222797
  Денисова И.Г. Вводно-фонетический курс / И.Г. Денисова, А.А. Поталуева. – М., 1968. – 104с.
222798
  Лысенко М.М. Вводно-фонетический курс / М.М. Лысенко. – Киев, 1971. – 93с.
222799
  Маслова Л.П. Вводно-фонетический курс к учебнику Харнби. / Л.П. Маслова, А.Д. Цигельная. – К., 1975. – 61с.
222800
  Климов Н.Д. Вводно-фонетический курс немецкого языка / Н.Д. Климов. – М., 1978. – 131с.
222801
  Бреденфельд З.В. Вводно-фонетический курс русского языка / З.В. Бреденфельд. – М., 1976. – 78с.
222802
  Раскина Л.С. Вводно-фонетический курс русского языка : для студ.-иностр., говорящих по-испански : учеб. пособ. для студ.-иностр. / Л.С. Раскина. – Москва : Русский язык, 1977. – 140 с.
222803
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический курс русского языка : для говорящих на французском языке : учеб. пособ. / В.Н. Свешникова. – Москва : Русский язык, 1977. – 87 с.
222804
  Раскина Л.С. Вводно-фонетический курс русского языка / Л.С. Раскина. – 2-е изд. – М., 1983. – 142с.
222805
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический курс русского языка : для говорящих на франц. яз. / В.Н. Свешникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 144 с. – ISBN 5-200-00453-5
222806
  Макарова Г.И. Вводно-фонетический курс русского языка для вьетнамцев / МВиССО УССР ; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко ; Г.И. Макарова, С.И. Щербатюк ; [ред.: П.С. Вовк, Нгием Хьеу]. – Киев : КВИРТУ, 1969. – 208 с.
222807
  Соседова Н.И. Вводно-фонетический курс русского языка для студентов-арабов / Н.И. Соседова. – М., 1978. – с.
222808
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический русского языка / В.Н. Свешникова. – М., 1976. – 87с.
222809
   Вводно - коррективный фонетический курс немецкого языка. – Саратов, 1975. – 69 с.
222810
  Сизенко О.Н. Вводное предложение в структуре включающего предложения и текста (на матер. испанского яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.25 / Сизенко О.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
222811
  Шевцов П.Ф. Вводные главы к основам геокриологии. / П.Ф. Шевцов. – М, 1955. – 1-112с.
222812
   Вводные и выводные устройства электронных вычислительных машин. – Москва, 1966. – 92с.
222813
  Авласевич М.А. Вводные компоненты предложения в белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Авласевич М.А.; АН БССР. – Минск, 1970. – 19л.
222814
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии / А.Г. Булах. – Ленинград, 1984. – 75с.
222815
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии / А.Г. Булах. – Л., 1984. – 76с.
222816
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии. / А.Г. Булах. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 76с.
222817
  Тихонов А.Н. Вводные лекции по прикладной математике : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по специальности "Прикладная математика" / А.Н. Тихонов, Д.П. Костомаров. – Москва : Наука, 1984. – 192 с.
222818
  Тихонов Андрей Николаевич Вводные лекции по прикладной математики / Тихонов Андрей Николаевич, Костомаров Дмитрий Павлович. – Москва : Наука, 1984. – 190с.
222819
  Костомаров Д.П. Вводные лекции по численным методам : учебник для студ. ун-тов, обуч. направлению 510200 - "Прикладная математика и информатика" и спец. 010200 "Прикладная математика и информатика" / Д.П. Костомаров, А.П.Фаворский ; [Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Москва : Логос, 2004. – 184 с. – (Классический университетский учебник : посв. 250-летию Московского университета / ред. совет: В.А. Садовничий и др.). – ISBN 5-94010-286-7
222820
  Костомаров Д.П. Вводные лекции по численным методам : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Д.П. Костомаров, А.П.Фаворский; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Логос, 2006. – 184с. – (Классический университетский учебник / Редак. совет серии: В.А. Садовничий, О.С. Вихнский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-98704-160-0
222821
  Мыльцева Л.А. Вводные предложения в современном русском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Мыльцева Л.А.; Ленин.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1966. – 19л.
222822
  Сизенко О.Н. Вводные предложения в структуре включающего предложения и текста (на матер. исп. яз.) : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.05 / Сизенко О.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
222823
  Сизенко Оксана Николаевна Вводные предложения в структуре включающего предложения и текста (на материале испанского языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Сизенко Оксана Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 153л. – Бібліогр.:л.133-151
222824
  Дружинина В.В. Вводные предложения и их функционирование в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Дружинина В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 25л.
222825
  Хатиашвили Л.Г. Вводные предупрежения в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хатиашвили Л.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1953. – 26 с.
222826
  Шахбазова З.А. Вводные слова и вводные словосочетания в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Шахбазова З.А.; МВ и ССО Азерб.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1980. – 18л.
222827
  Теремязева Ж.П. Вводные слова и их интонация в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Теремязева Ж. П.; ЛГУ. – Л., 1967. – 21л.
222828
  Аникин А.И. Вводные слова и словосочетания в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аникин А.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
222829
  Останин А.И. Вводные слова и словосочетания в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Останин А.И. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 17 с.
222830
  Коцарь Э.Б. Вводные слова и словосочетания, вводные предложения, вставные конструкции / Э.Б. Коцарь. – М., 1969. – 32с.
222831
  Каримова Р.А. Вводные слова и сочетания слов в русском литературном языке второй половины 18 - нач.19 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Каримова Р. А. ; Казан. ГУ. – Казань, 1965. – 26 с.
222832
   Вводный инструктаж по охране труда для рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности. – М, 1970. – 20с.
222833
  Бондарчук И.А. Вводный куpс фонетики pусского языка для студентов-аpабов : Частично пpогpаммиpованное пособие / И.А. Бондарчук; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Київський університет, 1965. – 283с.


  Включены материалы исторического характера.Учебное пособие по античной философии.
222834
  Березовская Л.И. Вводный куpс фонетики pусского языка для студентов-афpиканцев с pодным языком суахили / Л.И. Березовская, Л.С. Головяшина; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1965. – 316с.
222835
  Райманс Х.-Г. Вводный курс Visial Basic / Х.-Г. Райманс. – Київ : BHV, 1993. – 272с. – ISBN 3-89360-682-3; 5-7707-4227-5
222836
  Старков А.П. Вводный курс английского языка / А.П. Старков. – К., 1964. – 320с.
222837
  Старков А.П. Вводный курс английского языка / А.П. Старков. – 2-е изд. – К., 1965. – 320с.
222838
   Вводный курс английского языка. – М, 1972. – 71с.
222839
   Вводный курс лекции для студентов 1 курса специальности " Планирование промышленности" всех форм обучения. – Кишинев, 1978. – 53с.
222840
  Успенский В.А. Вводный курс математической логики / В.А. Успенский. – М, 1991. – 136с.
222841
  Калиниченко А.С. Вводный курс немецкого языка / А.С. Калиниченко. – Х, 1970. – 12с.
222842
  Волина С.А. Вводный курс немецкого языка для студ. фак. англ. яз. / С.А. Волина, М.А. Педанова. – Москва, 1977. – 124с.
222843
  Карпов К.Б. Вводный курс немецкого языка. (Для ин-тов и фак. иностр. яз.) / К.Б. Карпов, В. Монигетти. – М., 1962. – 240с.
222844
  Шепер М.Н. Вводный курс по немецкому языку / М.Н. Шепер. – М, 1964. – 91с.
222845
  Корнеева И.В. Вводный курс по химии для студентов-иностранцев / И.В. Корнеева, Н.Б. Шевелев. – М., 1985. – 104с.
222846
  Корнеева И.В. Вводный курс по химии для студентов-иностранцев / И.В. Корнеева, Н.Б. Шевелев. – М., 1985. – 103с.
222847
   Вводный курс по экономической теории : Учебник для лицеев. – Москва : Инфра-М, 1998. – 368с. – ISBN 5-86225-390-4
222848
  Есина З.И. Вводный курс практической фонетики русского языка / З.И. Есина, Е.Р. Максимова. – М, 1977. – 51с.
222849
  Есина З.И. Вводный курс практической фонетики русского языка / З.И. Есина, Е.Р. Максимова. – М, 1977. – 56с.
222850
  Костюк Ю.Л. Вводный курс программирования / Ю.Л. Костюк. – Томск, 1984. – 192с.
222851
  Волков Н.Д. Вводный курс современного арабского литературного языка : Учебное пособие / Н.Д. Волков. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1987. – 90с.


  В первые в советской арабистике дается развернутая характеристика звукового строя и основных фонетических явлений языка для правильного произношения; разработаны правила орфографии для обучения арабской калиграфии, а также правила чтения рукописных ...
222852
  Нейман Ю.М. Вводный курс теории вероятностей и математической статистики : Пер. с англ. / Ю.М. Нейман. – Москва : Наука, 1968. – 448 с.
222853
  Сунцова И.П. Вводный курс фонетики немецкого языка / И.П. Сунцова. – Киев, 1951. – 116 с.
222854
  Сунцова И.П. Вводный курс фонетики немецкого языка / И.П. Сунцова. – Москва, 1958. – 171 с.
222855
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка / П.С. Вовк, Л.С. Головяшина. – Київ, 1978. – 170 с.
222856
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка / П.С. Вовк. – Київ, 1979
222857
  Березовская Л.И. Вводный курс фонетики русского языка для африканских студентов с родным языком суахили / МВиССО УССР ; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко ; Л.И. Березовская, Л.С. Головяшина ; [отв. ред. Г.И. Макарова]. – Киев, 1965. – 316 с.
222858
  Бондарчук И.А. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-арабов : частично программированное пособие / МВиССО УССР ; КГУТШ ; И.А. Бондарчук, Л.К. Онуфриюк ; [отв. ред. П.С. Вовк]. – Киев : КГУТШ, 1965. – 283 с.
222859
  Генкина Р.И. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-афганцев (с родным языком фарси) : частично программированное пособие / МВиССО УССР ; КГУТШ ; Р.И. Генкина, С.И. Помозова, Е.М. Нелаева ; [отв. ред. П.С. Вовк]. – Киев : КГУТШ, 1965. – 329 с.
222860
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-индонезийцев / П.С. Вовк. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1965. – 687с.
222861
   Вводный курс фонетики русского языка для студентов-кубинцев. – Киев : КГУ, 1965. – 438с.
222862
   Вводный курс фонетики русского языка для студентов-кубинцев / Г.Ф. Виноградова, Н.Б. Коробейникова, Г.И. Макарова, Р.С. Римаренко; МВиССО УССР ; КГУТШ ; Г.Ф. Виноградова, Н.Б. Коробейникова, Г.И. Макарова, Р.С. Римаренко. – Киев : КГУ, 1965. – 438 с.
222863
  Фетисова Е.С. Вводный курс фонетики русского языка. Для студентов говорящих по-испански / Е.С. Фетисова. – М, 1967. – 152с.
222864
  Самохотская И.С. Вводный курс французского языка для неязыковых вузов. / И.С. Самохотская. – Москва, 1981. – 120с.
222865
   Вводный курс французского языка как второго иностранного языка для студентов английского факультета. – Москва, 1974. – 201 с.
222866
  Бородич С.А. Вводный курс эконометрики : Учебное пособие для студ. эконом.спец.высш.учеб.заведений / С.А. Бородич. – Минск : БГУ, 2000. – 354с. – ISBN 985-445-358-8
222867
  Накамура А. Вводный обзор государственного управления в Японии: достижения в прошлом и перспективы на будущее // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 73-103. – ISBN 978-966-136-316-7
222868
  Микаэльян Э.К. Вводный разговорно-фонетический курс. / Э.К. Микаэльян, С.Э. Озе. – М., 1974. – 80с.
222869
  Ведель Г.Е. Вводный устный курс с методическими указаниями для учителя немецкого языка 5 класса / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1962. – 76с.
222870
  Лысенко Э.И. Вводный фонетико-графический курс немецкого языка для неязыковых вузов и факультетов / Э.И. Лысенко. – Киев, 1963. – 105 с.
222871
  Бабалова Л.Л. Вводный фонетико-разговорный курс по пусскому языку для иностранцев / Л.Л. Бабалова. – М, 1962. – 36с.
222872
  Норк О.А. Вводный фонетический курс / О.А. Норк. – Москва, 1946. – 136с.
222873
  Горышник Л.А. Вводный фонетический курс английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1957. – 160с.
222874
  Шевякова В.Е. Вводный фонетический курс английского языка / В.Е. Шевякова. – М., 1967. – 162с.
222875
  Пригожина Р.Н. Вводный фонетический курс испанского языка / Р.Н. Пригожина, Флорес-Фернандес. – М, 1975. – 102с.
222876
   Вводный фонетический курс немецкого языка. – Изд. 2-е. – М, 1958. – 11с.
222877
  Астрова Л.И. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.И. Астрова. – Фрунзе, 1961. – 144с.
222878
  Шишкова Л.В. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.В. Шишкова. – Л, 1964. – 248с.
222879
  Шишкова Л.В. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.В. Шишкова. – Ленинград : Просвещение, 1977. – 248с.
222880
  Кондратьев В.Г. Вводный фонетический курс турецкого языка : учеб. пособ. / В.Г. Кондратьев ; Ленинград. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. – 59с.
222881
  Миловидова Р.В. Вводоно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – 2-е. – М., 1967. – 91с.
222882
  Медников М.И. Вводы движения в вакууме / М.И. Медников. – М, 1974. – 182с.
222883
  Римша М.Ю. Ввоз и вывоз промышленной продукции Латв. ССР и методика их определения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Римша М. Ю.; Латв.ГУ. – Рига, 1973. – 29л.
222884
  Конэн А.Р. Ввоз капитала в страны стерлинговой зоны. / А.Р. Конэн. – М., 1962. – 154с.
222885
  Шпотенко В.Д. ВВП та ВНП як макроекономічні показники впливу на зростання добробуту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 84-88. – ISSN 2306-6806
222886
  Столяров В. ВВП: мифы и реальность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 12. – С. 105-109. – ISSN 0131-2227
222887
  Третяк Наталія Вгадати код майбутньої особистості // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
222888
  Трифонов Ю.В. Вгамування спраги / Ю.В. Трифонов. – К, 1965. – 349с.
222889
  Мартыненко Ю. ВГИК Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии / Ю. Мартыненко, М. Гаркушенко. – М, 1965. – 104с.
222890
  Светина Б. Вглубь и ввысь. Наступивший год сулит новые научные прорывы. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  По мнению экспертов, наступивший год может принести целую серию научных прорывов: российские полярники намерены впервые проникнуть в реликтовое антарктическое озеро Восток, зонд “Вояджер” может перейти границу Солнечной системы, физики попытаются ...
222891
  Кагарлицкий Ю.И. Вглядываясь в грядущее : Книга о Герберте Уэллсе / Ю.И. Кагарлицкий. – Москва : Книга, 1989. – 352 с. – (Писатели о писателях)
222892
  Рябинин Б Вглядываясь в жизнь / Б Рябинин. – М., 1972. – 372с.
222893
  Крячко Л.И. Вглядываясь в лицо / Л.И. Крячко. – Москва, 1967. – 63с.
222894
  Шагалов А.А. Вглядываясь в современность / А.А. Шагалов. – М, 1979. – 431с.
222895
  Шагалов А.А. Вглядываясь в современность. / А.А. Шагалов. – М., 1979. – 431с.
222896
  Острик В.І. Вдавлювання похилого штампа в пружну площину за наявністю тертя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто фрикційний контакт жорсткого штампа з похилою прямолінійною основою і пружної півплощини. Із застосуванням методу Вінера-Гопфа побудовано точний розв"язок задачі. Отримано розподіл контактних напружень. Знайдено розміри зон зчеплення та ...
222897
  Острик В.І. Вдавлювання пружного клиноподібного індентора в пружний півпростір / В.І. Острик, А.Ф. Улітко, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В умовах плоскої деформації розглянуто гладкий контакт клина і півпростору з різних матеріалів. Із застосуванням методу Вінера - Гопфа знайдено точний разв"язок задачі. Отримано розподіл контактних напружень, нормальні переміщення поверхні півпростору. ...
222898
  Кушніров А. Вдала операція / А. Кушніров, І. Зельдін, 1934. – 23с.
222899
   Вдале літо "Aldemar" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 40-41 : фото
222900
  Марьенко Е.М. Вдалеке от больших городов / Е.М. Марьенко. – Смоленск, 1949. – 272с.
222901
  Пятков Г.И. Вдали в рядом: стихотворения и поэмы. / Г.И. Пятков. – К., 1984. – 223с.
222902
  Кауров Б.А. Вдали и рядом. / Б.А. Кауров. – Л., 1973. – 103с.
222903
  Нагибин Ю.М. Вдали музыка и огни: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – М., 1989. – 506с.
222904
  Кальянов В. Вдали океан / В. Кальянов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 128с.
222905
  Картер У. Вдали от баз. Материально-техническое обеспечение ВМС США на Тихом океане в годы Второй Мировой войны / У. Картер. – М., 1965. – 276с.
222906
  Вежинов П. Вдали от берегов / П. Вежинов. – Москва, 1960. – 219с.
222907
  Поскребышев О.А. Вдали от больших городов / О.А. Поскребышев. – М., 1977. – 96с.
222908
  Кудрин С. Вдали от Большой земли. / С. Кудрин. – Куйбышев, 1950. – 128с.
222909
  Кудрин С. Вдали от Большой земли. / С. Кудрин. – 2-е изд., испр. – Куйбышев, 1952. – 135с.
222910
  Стил Д. Вдали от дома / Д. Стил. – М., 1996. – 432с.
222911
  Стрельников Б.Г. Вдали от небоскребов / Б.Г. Стрельников. – Москва, 1977. – 85с.
222912
  Бочкарев Б.И. Вдали от проезжих дорог / Б.И. Бочкарев. – Ярославль, 1968. – 156с.
222913
  Шелепин Л.А. Вдали от равновесия / Л.А. Шелепин. – Москва : Знание, 1987. – 63с.
222914
  Ульянинский А.В. Вдали от Родины / А.В. Ульянинский. – М., 1957. – 22с.
222915
  Полянский Н.С. Вдали от Родины / Н.С. Полянский. – Минск, 1961. – 211с.
222916
  Дарян А. Вдали от Родины. / А. Дарян. – Москва : Прогресс, 1968. – 136 с.
222917
  Кузнецов А.С. Вдали от Родины. / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1972. – 143с.
222918
  Хасин А.И. Вдали от родного дома / А.И. Хасин. – Москва, 1975. – 78с.
222919
  Гуцал П.Ф. Вдали от родных берегов / П.Ф. Гуцал. – Москва, 1955. – 136с.
222920
  Цыдендамбаев Ч. Вдали от родных степей : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советский писатель, 1964. – 415 с.
222921
  Фирсов В.И. Вдали от тебя / В.И. Фирсов. – М, 1961. – 96с.
222922
  Гроссман М.С. Вдали от тебя / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1968. – 114с.
222923
  Ляхницкий В.М. Вдали от фронта / В.М. Ляхницкий. – Чита, 1962. – 252с.
222924
  Омельченко В.М. Вдали от фронта / В.М. Омельченко. – Х, 1967. – 254с.
222925
  Занзоттер Бруно Вдали от цивилизации. Экстремальная жизнь // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 124-136 : фото. – ISSN 1029-5828
222926
  Киселев В.Л. Вдали от шума городского / В.Л. Киселев. – М., 1989. – 254с.
222927
  Гарди Т. Вдали от шумной толпы / Т. Гарди. – Ленинград, 1937. – 456 с.
222928
  Карпенко В. Вдалий заголовок - половина успіху // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 63-76.
222929
  Моторний М. Вдалий старт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 28 серпня (№ 33). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про змагання студентів зі 142 країн на 29-й Всесвітньо літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань).
222930
  Березняк О. Вдалий старт студентської комісії Профкому // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Автор статті, голова студ. комісії звітує про роботу комісії у минулому семестрі.
222931
  Кремень В.Г. Вдалося забезпечити випереджальний характер досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 квітня (№ 17). – С. 4-5 : фото


  Доповідь президента Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кременя на загальних звітних зборах академії 4 квітня 2013 р. "Про діяльність НАПН України у 2012 році та завдання на 2013 рік"
222932
  Кузьмин А. Вдаль - с именем Даля // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  О Восточноукраинском национальном университете им. Владимира Даля (ВНУ).
222933
  Евпатов В.П. Вдаль по лучу идет душа / В.П. Евпатов. – Москва, 1991. – 142,1с.
222934
  Єлісовенко Ю. Вдармо в дзвони, панове! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 75-78
222935
  Перевалов Н. Вдвоем / Н. Перевалов. – Москва, 1983. – 143с.
222936
  Кислов В. Вдвоем // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 22-32. – ISSN 0321-1878
222937
  Заботина З.И. Вдвоем доим 300 коров / З.И. Заботина, Д.И. Заботин. – Москва, 1962. – 8 с.
222938
  Цыганов И.В. Вдвоем из стратосферы. / И.В. Цыганов. – М., 1963. – 45с.
222939
  Зегебарт Г.М. Вдвоем с волшебницей. / Г.М. Зегебарт. – Свердловск, 1989. – 301с.
222940
  Седов И.П. Вдвоем с улыбкой / И.П. Седов. – Саратов, 1979. – 95с.
222941
  Кухарук Р. Вдень і вночі / Роман Кухарук. – Київ : Український парламентський клуб "Нація", 2018. – 283, [5] с. : іл., фот. – На обкл. авт. укр., англ. - На обкл. та корінці: nacija.com.ua. – ISBN 978-617-7410-00-2
222942
  Василенко М. Вдивляюся у гори і потоки: [ Поезія) ] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.67-70. – ISSN 0208-0710
222943
  Волошин Ю. Вдівці у полковому місті Полтава другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису Малоросії0 // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 24-41. – ISSN 0869-3595
222944
   ВДНЗУ «УМСА» – національний лідер з підготовки лікарів-стоматологів // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (137/138). – С. 44-48. – ISSN 1729-2344


  "Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія" розпочав свою діяльність у 1921 році з одонтологічного факультету Харківської медичної академії. Нині у складі академії - 4 факультети (стоматологічний, медичний ...
222945
   ВДНХ СССР. – М, 1965. – 64с.
222946
   ВДНХ СССР. – Москва, 1984. – 207 с.
222947
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1972. – 445с.
222948
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – М., 1975. – 431с.
222949
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1985. – 383с.
222950
  Мартынов Семен Вдова врага народа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 28-29 : фото
222951
  Ливанова М. Вдова Клико: "Veuve" - значит "шампанское" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
222952
   Вдова колдуна. – М, 1991. – 686с.
222953
  Чавчавадзе И.Г. Вдова Отарашвили / И.Г. Чавчавадзе; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 65 с.
222954
  Марзойты С.Т. Вдова пасечника Тате : рассказы / С.Т. Марзойты; пер. с осет. – Орджоникидзе : Северо-Осет. кн. изд-во, 1965. – 179 с .
222955
  Смуул Ю.Ю. Вдова полковника, или Врачи ничего не знают... : сцены из жизни, 1965г. / Ю.Ю. Смуул; пер. с эст. Л.Тоом. – Москва : Искусство, 1968. – 48 с.
222956
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе; пер. с груз. М.Квилидзе. – Тбилиси : Заря Востока
1. – 1958. – 318 с.
222957
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе; пер. с груз. М.Квилидзе и Л.Громеко. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 659 с.
222958
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. М.Квилидзе. – Тбилиси : Мерани
кн. 1. – 1971. – 304 с.
222959
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Тбилиси : Мерани
2. – 1971. – 378 с.
222960
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе; пер. с груз. А.Эбаноидзе. – Москва : Художественная литература, 1984. – 591 с.
222961
  Измайлова М. Вдова фараона // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 66-82. – ISSN 1819-6268
222962
  Рачада І.Д. Вдови : драма / І.Д. Рачада. – Київ : Мистецтво, 1970. – 89 с.
222963
  Столпавский П.М. Вдовий клад / П.М. Столпавский. – Сыктывкар, 1986. – 223с.
222964
  Грекова И. Вдовий пароход : Избранное / И. Грекова. – Москва : Текст. – (Классика ХХ века). – ISBN 5-7516-0125-4
Хозяйка гостиницы. Вдовий пароход. Хозяева жизни. – 1998. – 351с.
222965
  Кулькин Е.А. Вдовий сенокос / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1990. – 367с.
222966
  Грекова І. Вдовиний пароплав / І. Грекова. – К., 1987. – 571с.
222967
  Акишев З. Вдовы : роман / Акишев З. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 376 с.
222968
  Абдуллин И.А. Вдовы не плачут : повесть / И.А. Абдуллин; пер. с башк. Е.Корнеевой. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 295 с.
222969
  Хавкин О.А. Вдовья жизнь / О.А. Хавкин. – Новосибирск, 1966. – 304с.
222970
  Моисеев И. Вдогонку = Навздогін : избранное / Игорь Моисеев. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 212 с. – Тит. лист парал. на русском и укр. яз. – ISBN 966-578-199-5 (2)
222971
  Агапов В.М. Вдоль берега Крыма и Кавказа. Путеводитель по Чёрному морю / В.М. Агапов. – Москва, 1970. – 128с.
222972
  Головко В.А. Вдоль берегов уральских рек / В.А. Головко. – Свердловск, 1961. – 132с.
222973
  Коновалова Елена Вдоль большой воды : тема номера / Коновалова Елена, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 72-97. – ISSN 1029-5828
222974
  Заллер Вальтер Вдоль большой трубы : рискованный путь на запад / Заллер Вальтер, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 40-69. – ISSN 1029-5828
222975
  Федоров Е.А. Вдоль голубых уральских гор / Е.А. Федоров. – Свердловск, 1959. – 470с.
222976
  Поволяев В.Д. Вдоль земного шара / В.Д. Поволяев. – Москва, 1989. – 443с.
222977
  Колдуэлл Эрскин Вдоль и поперек Америки / Эрскин Колдуэлл ; Пер. с англ. Е. Калашниковой. – Москва : Прогресс, 1966. – 159 с.
222978
  Полотай Н.И. Вдоль и поперек. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1969. – 383с.
222979
  Заплатин М.А. Вдоль Каменного пояса / М.А. Заплатин. – Пермь, 1963. – 102 с.
222980
  Быстрозоров И.С. Вдоль крутых берегов / И.С. Быстрозоров. – Киев, 1962. – 192с.
222981
  Гаврилова Л. и др. Вдоль крымских берегов : путеводитель / Л. и др. Гаврилова; Гаврилов Л. – Симферополь : Крым, 1969. – 127с.
222982
  Ларин В. Вдоль Млечного Пути: Повести и рассказы. / В. Ларин. – Л., 1981. – 295с.
222983
  Рудич К.Н. Вдоль огненной гряды / К.Н. Рудич. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
222984
  Гербачевский В.П. Вдоль по берегу Ледовитого / В.П. Гербачевский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 220с.
222985
  Улин Л.Н. Вдоль по золоту / Л.Н. Улин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 422с.
222986
  Задорожный Олег Вдоль по Нигеру = Нигера на карте не найдешь : Африка. Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 70-75 : Іл.
222987
  Зотов Ю.С. Вдоль по сухой речке / Ю.С. Зотов. – Калининград, 1970. – 179с.
222988
  Грансгрем Э. Вдоль полярных окраин России : путешествие Норденшельда вокруг Европы и Азии в 1878-1880 гг. / Э. Грансгрем. – 2-е доп. изд. – С.-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1889. – 182, [2] с.
222989
  Самсонов Е.В. Вдоль рощи : рассказы / Евгений Самсонов; авториз. пер. с удм. Н.Ермолаевой. – Ижевск : Удмуртия, 1964. – 31 с.
222990
  Шумкин Н.К. Вдоль Урала берегов / Н.К. Шумкин. – Оренбург, 1962. – 180с.
222991
  Бешляге В.В. Вдома : роман / В.В. Бешляге. – Київ, 1982. – 327 с.
222992
  Загайський Б. Вдома : оповідання / Богдан Загайський // Пізній мед / В.В. Добрянський. – Київ : Молодь, 1986. – С. 93-166. – (Перша книга прозаїка)
222993
  Бастюк Б.І. Вдома : поезії / Б.І. Бастюк. – Київ, 1987. – 67 с.
222994
  Вишенька О. Вдома; Піаністка // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-20
222995
  Єж Т.Т. Вдосвіта / Т.Т. Єж. – Київ, 1929. – 229с.
222996
  Єж Т.Т. Вдосвіта. / Т.Т. Єж. – К. – 318с.
222997
  Маркін В. Вдосконалення законодавства про кримінально-правову охорону релігійних споруд, культових будинків та релігійних святинь // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 103-108
222998
  Ткачук Василь Іванович Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільскогосподарських підприємств : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Ткачук Василь Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 213л.
222999
  Мазепа В.І. Вдосконалення соціалізму і художня культура / В.І. Мазепа. – К, 1987. – 15с.
223000
  Кравченко Марина Олегівна Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств : Дис...канд.економ.наук:08.06.02 / Кравченко Марина Олегівна; МОіНУ. – К., 2002. – 196л. + Додатки:л.177-196. – Бібліогр.:л.163-176
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,