Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
222001
  Сарапин В. "Варіації на гораціівську тему" у творчості П. Гулак-Артемовського: античність і канон І. Котляревського // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 252-265. – ISBN 966-7773-70-1
222002
  Гордон О. "Варта безсмертя" : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 66-70
222003
  Чмстяк Д. "Варто перекладати тексти, які... скеровують нашу долю" / Спілкувався Дмитро Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 253-256. – ISSN 0320 - 8370


  Розмова з перекладачем і поетом Дмитром Чистяком
222004
  Мейснер Я. "Варшава" - курс на Берлин / Я. Мейснер. – М., 1962. – 147с.
222005
  Ахвледиани Г.Н. "Варшакиани". (Исследование, текст, словарь). : Автореф... канд. филол.наук: / Ахвледиани Г.Н.; АН Груз. ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 25л.
222006
  Гузик Н.Е. "Варяг" - бессмертное имя / Н.Е. Гузик. – Москва, 1969. – 64с.
222007
  Наровчатов С.С. "Василий Буслаев" и "Семен Дежнев". (Поэмы). / С.С. Наровчатов. – Магадан, 1967. – 71с.
222008
  Абрамов А.М. "Василий Теркин" А. Твардовского-народная эпопея / [А.М. Абрамов, В.М. Акаткин, Т.С. Осицкая и др. ; науч. ред.: А.М. Абрамов, В.М. Акаткин]. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1981. – 189, [2] с. – Библиогр.: с. 179-190. - и в конце глав
222009
  Спивак И.А. "Василий Теркин" А.Твардовского : Автореф... канд. филолог.наук: / Спивак И.А.; МВО СССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
222010
  Гришунин А.Л. "Василий Теркин" Александра Твардовского / А.Л. Гришунин. – Москва, 1987. – 142с.
222011
  Ісіченко І. "Василіанське бароко" / І. Ісіченко, архієпископ


  У статті автор аналізує внесок монахів-василіан у літературне життя України доби бароко. Розглянуто творчість архієпископів Йосафата Кунцевича та Лева Кревзи, єпископа Якова Суші. Окрему увагу приділено діяльності Почаївського монастиря з його ...
222012
  Купріянович О. "Василівка" як знак збереження української культури на Південному Підляшші // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 10. – ISSN 1230-2759
222013
  Василенко М. "Василь Стефаник" Романа Горака // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С.145-150. – ISSN 0868-4790


  Роздуми над художньо-есеїстичним виданням в трьох книжках, присвяченого життю і творчості геніального оповідача з Покуття - Василеві Стефанику
222014
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 1. – 1993. – 446, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
222015
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 2. – 1993. – 555, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
222016
   [Василій Дигеніс Акрит (за рукописом Ескоріала). Пісня про Армуриса. – Афіни : Ерміс, 1985. – 391 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Філологічна бібліотека ; № 5])
222017
  Міривіліс С. [Василіс Арванітис / Стратис Міривіліс. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 113 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0133-5
222018
   [Василь Базилевич] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 42. – ISBN 966-7060-92-6
222019
   [Василь Горленко] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 24. – ISBN 966-7060-92-6
222020
   [Василь Зеньковський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 38. – ISBN 966-7060-92-6
222021
   [Васюк Володимир Леонідович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 2 (74). – С. 259-260. – ISSN 1684-7903


  "...18 листопада 2014 року виповнилося 60 років з дня народження і 37 років лікарської, наукової, педагогічної та громадської діяльності талановитого ортопеда-травматолога вищої лікарської категорії, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри ...
222022
  Скаримбас Я. [Ватерлоо двох сміхів / Яніс Скаримбас. – Афіни : Нефелі, 1994. – 331 с. – Видання новогрецькою мовою
222023
  Стеблина-Рудякова Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у "Систематичному словнику сербохорватської мови" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-117. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується аналіз варіативних відношень у групах синонімів тематичного словника сербської мови. В статье предлагается анализ вариативных отношений в группах синонимов тематического словаря сербского языка. The article is dedicated to ...
222024
  Сідельникова Л.П. Варіативні етюди пошуку альтернативи бюджетним ресурсам // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 238-248 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
222025
  Москвичова О. Варіативні моделі метаморфози в англійських поетичних текстах XIX-XX століть // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 122-129. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Доведено, що метаморфоза постає тропеїчною синтактико-стилістичною фігурою. Лінгво-семіотична модель метаморфози експлікована у поетичних текстах перетворювальним, перетвореним, предикатами перетворення та каузатором. Встановлено, що розроблена модель ...
222026
  Предко Д.Є. Варіативні моделі походження релігійних почуттів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 204-206
222027
  Ніколова О.О. Варіативні різновиди комічних псевдоморфних песонажів української драматургії першої пол. XIX ст. у контексті європейської традиції // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-102. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
222028
  Козленко І. Варіативність -ся-дієслів в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41, Літ.: 16 п. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Звернено увагу на зв"язок компонентів фонемної структури основи з компонентами плану змісту. З"ясовано, що живі фонемні чергування, які послідовно й регулярно відбуваються у цілком визначених осново формах словозмінної парадигми дієслова, мають певне ...
222029
  Пилипенко І.О. Варіативність англомовних запозичень у сучасних українських ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 131-136. – ISSN 2522-493X
222030
  Кукарцев О. Варіативність дефініювання терміна "імперія" у науковому дискурсі // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – C. 28-32


  Досліджено смислові значення поняття "імперія" в сучасному науковому дискурсі, зокрема в теорії та методології політичної науки. Головна увага приділена аналізу змістовних ознак поняття "імперія", які існують у суспільних науках, а також існуючим ...
222031
  Воронова Н. Варіативність зв"язку етичного та естетичного: вплив на розвиток особистості // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 96-102. – ISSN 1728-9343
222032
  Попова Н.М. Варіативність інтенційного потенціалу мовних знаків у політичному дискурсі адресантів з різним соціальним статусом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 272-278. – ISBN 978-966-171-013-8
222033
  Мусатов С. Варіативність концептуального визначення особистості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 101-120. – ISSN 1810-2131
222034
  Озерська О. Варіативність мовленнєвих актів прохання у діловому дискурсі японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 103-110
222035
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень віртуальної можливості (на матеріалі італійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 318-328
222036
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень внутрішньої можливості (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 253-260


  Розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної можливості, встановлюється типологія і варіативність модальних значень та механізмів розпредметнення в контексті у залежності від диспозиційної установки. Рассматриваются ...
222037
  Головко А.Я. Варіативність підходів до реалізації концепції соціального маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 184-191


  У статті узагальнена та проаналізована практика реалізації концепції соціального маркетингу в країнах Європи та США на прикладі провідних мультинаціональних компаній. Розкрито роль соціальних звітів як інноваційного інструменту соціального маркетингу ...
222038
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
222039
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Додатки: л. 157-172. – Бібліогр.: л. 173-188
222040
  Плющ Н.П. Варіативність просодичних структур в українському офіційно-діловому мовленні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Робиться спроба аналізу різних типів офіційно-ділового стилю в українському мовленні. Основна увага приділяється дипломатичному різновиду. Функціональними тут виявляються стилістично-нейтральні варіанти просодичних реалізацій інтонаційно-комунікативних ...
222041
  Гнатюк М. Варіативність самовияву: науковий і художній текст Людмили Тарнашинської
222042
   Варіативність серцевого ритму у жінок в різні фази менструального циклу / В. Кравченко, Ю. Демченко, К. Максимович, Н. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-55. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено особливості регуляції серцевого ритму молодих жінок в різні фази менструального циклу в стані спокою та під час розумового навантаження на основі аналізу спектральних та статистичних показників варіативності серцевого ритму. ...
222043
  Кремзикова С.Ю. Варіативність словотвірної семантики імен діяча у старофранцузький та сучасний французький періоди // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 96-99. – ISBN 966-581-373-0
222044
  Корягіна А.А. Варіативність стратегій при перекладі фразеологізмів (на матеріалі українських перекладів трагедії Шекспіра "Гамлет") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 292-298


  У статті досліджено перекладацькі стратегії Юрія Клена, Григорія Кочура, Леоніда Гребінки та Юрія Андруховича в українських перекладах п"єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра, а також визначаються особливості перекладу фразеологізмів. В статье исследуются ...
222045
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А. ; КНУТШ , Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 169л. – Бібліогр. : л.157-169
222046
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
222047
  Богачевський П.С. Варіативність та інваріантність філософських засад та наукових інтерпретацій концепту віртуальності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – C. 3-11


  В статті осмислюється сучасна науково-філософська інтерпретація феноме- ну віртуальності. Автор зосереджується на аналізі концепту віртуальності у двох його виявах: смисловому інваріанті, що утворює стрижень для функціонування концепту в різних ...
222048
  Денисюк Н.Р. Варіативність терміна "fiction" в українській терміносистемі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 209-213
222049
  Алєксєєва К.І. Варіативність топосів реалізації творчого мислення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 91-93
222050
  Шарандаченко А.С. Варіативність тривалості передньоязикового та задньоязикового сонантів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 55-66. – ISSN 2075-4205
222051
  Коломієць Л. Варіативність у відтворенні поетичного мовлення Тараса Шевченка англійською мовою: від авторського до перекладацького дискурсу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 319-336


  Статтю присвячено змістовому та дискурсивному аналізу текстів двох народних пісень на слова Тараса Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий..." і "Думи мої, думи мої" в кількох перекладах англійською мовою з метою виявлення в окремому перекладі ...
222052
  Ніка О.І. Варіативність у формуванні моделі дієприслівникового звороту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 131-137. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Аналізується проблема варіативності у використанні дієприслівникових конструкцій на матеріалі староукраїнських пам"яток XVI - XVII ст. Розглянуто план згортання їх неінформативних позицій у процесі функціонування, зміни в системі зв"язності окремого ...
222053
  Григораш В.С. Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 40-44
222054
  Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 110-115


  Статтю присвячено дослідженню фольклорного наративу, який має зміст «переповідання», передачі будь-якого фольклорного тексту, вербального й невербального, та його функціонального спрямування – варіативності, яка несе ознаки індивідуального й ...
222055
  Матійчак А.А. Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 99-116. – ISSN 2306-2908
222056
  Гуцалюк О.М. Варіації визначення результативності впровадження та використання технологій управління в діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
222057
  Сумарук Ю.П. Варіації геомагнітного поля від магнітосферних та іоносферних джерел під час дуже великої бурі 20 - 21 листопада 2003 р. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 147-150 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
222058
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – К, 1971. – 344с.
222059
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – 2-е вид. – К : Дніпро, 1980. – 355с.
222060
   Варіації еліптично поляризованого світла в волокні / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло. // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено чисельний розрахунок полярізації хвилі в одномодовому волокні при врахуванні тензора нелінійної сприйнятливості 4-го рангу. Показано, що зміна поляризації світла проявляється в обертанні еліпса поляризації без деформації його форми. Цей ефект ...
222061
  Вишенський В.А. Варіації з одного приводу на дві різні теми // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 91-100. – ISSN 1029-4171
222062
  Могильчак В.Ю. Варіації загального вмісту озону в атмосфері над територією України / В.Ю. Могильчак, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (105). – С. 41-47. – ISSN 1561-8889
222063
  Мостова Л.Б. Варіації на Псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 103-108
222064
  Яннарас Х. Варіації на тему Пісні Пісень / Х. Яннарас; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр Європейсь. гуманіт досліджень; Пер. з грецької С.Говоруна; Христос Яннарая. – 2-е вид. – Київ - Львів : Дух і Літера; Свічадо, 2003. – 131с. – ISBN 966-7888-44-4; 966-561-315-4
222065
  Півненко Б. Варіації на... одній струні / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 17). – С. 6-7


  Проекти з участю скрипальки Богдани Півненко викликають резонанс у шанувальників високого мистецтва.
222066
  Легка О. Варіації образу місяця в поезії Наталі Лівицької-Холодної // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 87-100. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
222067
  Русул О.В. Варіації розвитку прийдешнього інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
222068
  Сердюк М.Є. Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень : Автореф. дис. ... канд.технічних наук: смпец. 01.05.02 / Сердюк М.Є.; Національна металургійна академія України. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
222069
  Калайда О.Ф. Варіаційне числення : Навч. посібник для студ. природничих ф-тів / О.Ф. Калайда; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 130с. – ISBN 966-594-117-8
222070
  Адамян В.М. Варіаційне числення : Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В.М. Адамян, М.Я. Сушко; МОН України; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 128с. – ISBN 966-318-340-3
222071
   Варіаційне числення та методи оптимізації : навчальний посібник / М.О., Перестюк, О.М. Станжицький, О.В. Капустян, Ю.В. Ловейкін ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-439-313-0
222072
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник / М.П. Моклячук. – Київ : Либідь, 1994. – 328 с.
222073
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі / М.П. Моклячук. – Київ : Експрес, 2003. – 380с. – ISBN 966-7652-15-7
222074
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ, 2004. – 384с. – ISBN 966-8725-01-8
222075
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 399 с. – ISBN 978-966-439-207-2
222076
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис. на здоб. наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Захарін С.Ф.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 123 л. – Бібліогр.: л. 114-123
222077
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.02 / Захарін С.Ф.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18с. – Бібліогр.:с.15
222078
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Захарін С.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
222079
  Захарін Сергій Феліксович Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Захарін Сергій Феліксович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 123л. – Бібліогр.:л.114-123
222080
  Лимарченко В.О. Варіаційний метод дослідження нелінійних задач динаміки трубопроводів з рідиною / В.О. Лимарченко, О.С. Лимарченко, О.П. Тімохін // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 224-239. – ISSN 1815-2910
222081
  Любашенко Вікторія Володимирівна Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Любашенко В.В.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
222082
   Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині / Д.А. Клюшин, Н.І. Ляшко, С.І. Ляшко, Г.Г. Дяченко, К.В. Шевченко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 68-73. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано модель внутрiшньопухлинного переносу лiкiв iз точкових джерел, що є модифiкацiєю моделi Бакстера–Джейна, а також розроблено ефективний варiацiйний метод iдентификацiї потужностi точкових джерел лiкiв (мiкро-капсул), що дозволяє ...
222083
  Калайда О.Ф. Варіаційні задачі для суперпозиції функціоналів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 32-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Встановлено необхідні умови існування безумовного та умовного екстремумів функціоналів, що являють собою суперпозицію функціоналів, розглядуваних у класичному варіаційному численні.
222084
  Сурду М.М. Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імітансу = Variational methods of immittance measurement uncertainty improving / М.М. Сурду, З.Я. Монастирський ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2015. – 385, [1] с. : іл., табл. – Рез., дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 373-385. – ISBN 978-966-02-7803-5
222085
  Д"яченко В.Є. Варіаційні принципи механіки / В.Є. Д"яченко. – К., 1950. – 32с.
222086
  П"ятницький Д.В. Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / П"ятницький Дмитро Валерійович ; НАН України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
222087
  Даниленко В. Варіація на тему злочину й кари : Про літературну казку Василя Карп"юка "Паперушка" // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 144-147. – ISSN 0130-321Х
222088
  Кацалова Л.М. Варіографічні моделі розподілу метеовеличин на території України для крігінг-інтерполяції / Л.М. Кацалова, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
222089
  Шароварова С.В. Варіювання акцентних типів та їхніх акцентних структур слів англійської мови (на матеріалі британської вимовної норми) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 307-310. – ISSN 2219-4290
222090
  Смущинська І.В. Варіювання значенням слова як механізм дії авторської модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 187-190. – ISBN 966-581-373-0
222091
  Артемова Л.В. Варіювання композаційних моделей іспанських аналітичних статей (на матеріалі "El Pais", "El Mundo" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – C. 24-28. – ISBN 978-966-171-165-4
222092
  Сивокозова Т. Варіювання просторової семантики конструкцій з прийменником до та іменниками в родовому відмінку в східнополіському говорі XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 80-89. – ISSN 1682-3540
222093
  Козар Л. Варіювання текстів думи "Вдова і три сини" українськими кобзарями і лірниками ХІХ-ХХ століть // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 227-235


  У статті розглядаються опубліковані та рукописні варіанти текстів думи "Вдова і три сини". Також схарактеризовано дослідження соціально-побутових дум і, зокрема, думи про вдову
222094
  Ботвіновська С.І. Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її планок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 332-339 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
222095
  Добровольський Л.П. Варіянт пісні 18-го віку про земляні роботи / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – Київ : Дpук. І. Чоколова
1 сотня, 7 десяток. – 1912. – 20 с. : ноти. – В кн. також текст пісні


  На тит. стор. прим. № 85991 дарчий надпис: Володимирові Варламовичу на пам"ять про колишні етнографічні студії автора (Підпис)
222096
  Козлов И. Варка олифы, лаков, политуры и типографской краски. (Практическое руководство). / И. Козлов. – Одесса, 1918. – 44с.
222097
  Кавлашвили Владимир Николаевич Варлам Рухадзе. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кавлашвили Владимир Николаевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
222098
  Шаламов В.Т. Варлам Шаламов / В.Т. Шаламов. – Челябинск, 1990. – 93с.
222099
  Леонович В. Варламия-еретика отпели ангелы Руси... : поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0012-6756
222100
  Кара С. Варламов / С. Кара. – Л., 1969. – 152с.
222101
  Ільїн В.В. Варна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 39-40. – ISBN 966-316-069-1
222102
   Варна.Путеводитель.. – София, 1960. – 87с.
222103
  Бриссоний Варнава Варнавы Бриссония, главнаго в Париже сенатора, о Персидском царстве. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова
Ч. 3 : О военном деле Персидскаго государства / Перев. Сухопутн. Шляхет. Кадет. Корпуса учителем, капитанскаго ранга, Иваном Алексеевым ; Исп. и изд. братом его П. П. А. – 1781. – 238с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- видавн. марка, картон, шкіра
222104
  Шевченко Т.Г. Варнак / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 11с. : мал. і портр. – (Ілюстрована Шевченківська б-ка ; № 15)
222105
  Акулов И.И. Варнак / И.И. Акулов. – Свердловск : Среднеуральское книжное издательство, 1971. – 240 с.
222106
  Бондарчук С. Варнак. Сценарій на тему віршу Т.Шевченка / С. Бондарчук. – 2-е. – Харків, 1925. – 53 с.
222107
  Ізюмська Т.О. Варовадження сучасних інноваційних методів навчання з метою підвищення ефективності викладання дисциплін "Основи здоров"я" і "Захист Вітчизни" в загальноосвітних навчальних закладах / Т.О. Ізюмська, Т.Д. Трушина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
222108
  Мартынов В.М. Варос Ашотович Шахмурадян / В.М. Мартынов. – Москва, 1984. – 31с.
222109
  Буравкін Г. Варта вірності / Г. Буравкін. – Київ, 1984. – 128 с.
222110
  Григорук М. Варта пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 1, 7
222111
   Вартанов Григорій Іванович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 401-403. – ISBN 978-966-2726-03-9
222112
   Вартанов Григорій Іванович / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  Пішов з життя вчений, педагог, проф. Інституту журналістики Вартанов Григорій Іванович (1922-2013). Некролог.
222113
  Каушан І.В. Вартісна основа і механізм забезпечення стабільності грошової одиниці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Каушан І.В. ; Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
222114
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 377-381


  В статті аналізується ринковий підхід щодо визначення вартісної оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості, за умов зміни попиту на ринку нерухомості та феномену взаємодоповнюваності. The valuation of real estate property has becomes ...
222115
  Руденко В.П. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу України в сучасних умовах суспільного розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-27. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
222116
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка природного капіталу в ринковій економіці // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 20-23
222117
  Сілантьєв О.І. Вартісна форма багатства як відображення впливу її факторних складових на потенціал економічного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 14-20. – ISSN 2222-4459
222118
  Статєєва В. Вартісне надбання українського мовознавства: [Рецензія] // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4


  Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття.- Тернопіль, 2002.- 351 с.
222119
  Бублик М. Вартісний аналіз об"єктів нерухомості з урахуванням техногенних факторів регіонального рівня // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 228-231. – ISSN 1993-0259
222120
  Кукоба В.П. Вартісний аналіз функцій управління при проектуванні систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 195-207 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
222121
  Гришова І.Ю. Вартісні важелі фінансового забезпечення переробних підприємств АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 102-107. – ISSN 2221-1055
222122
  Панчишин С.М. Вартісні відносини в умовах сучасного капітализму : (Питання теорії та методології) / С.М. Панчишин. – Львів, 1990. – 216с.
222123
  Рудь В.В. Вартісні економічні показники сільськогосподарського виробництва / В.В. Рудь. – К., 1964. – 103с.
222124
  Дєєва Н.Е. Вартісні моделі стратегічного управління корпораціями // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 9-15. – ISSN 2306-6792
222125
  Шиндирук І.П. Вартісні особливості моделювання управління борговими зобов"язаннями підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 99-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
222126
  Стецюк М.П. Вартісні характеристики земельних ресурсів та шляхи їх імплементації в економічний обіг / М.П. Стецюк, Л.Р. Нагорна // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 44-51. – ISSN 2306-1677
222127
   Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України : монографія / [Л.Г. Ліпич та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Ліпич] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 449, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-600-529-1
222128
  Івко Т.І. Вартісно-корисний аналіз комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу із застосуванням аналізу чутливості / Т.І. Івко, Т.А. Германюк // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
222129
  Васильчук І. Вартісно-орієнтована звітність як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 65-72 : табл., рис. – Бібліогр.:11 назв
222130
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180, [7] л. – Додатки: л. 181-183. – Бібліогр.: л. 166-180
222131
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
222132
  Христенко М. Вартісно-орієнтоване управління банком: зарубіжний досвід // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
222133
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
222134
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / О.О. Захаркін ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-335. – ISBN 978-966-657-579-4
222135
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
222136
  Терещенко О.О. Вартісно-орієнтований контролінг - інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами / О.О. Терещенко, Д.Г. Савчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 77-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
222137
  Касян С.Я. Вартісно-споживчі складові брендингу компаній в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-36. – (Економічні науки ; № 3 (19))
222138
  Куліш Г.П. Вартісно орієнтовані показники оцінки ефективності діяльності підприємства: теорія і практика / Г.П. Куліш, Є.І. Попроцький // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 131-133. – ISBN 978-617-571-143-9
222139
  Самбор М.А. Вартість адміністративного правопорушення: актуальні питання розуміння та правозастосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 68-74. – ISSN 2220-1394
222140
   Вартість банківського бізнесу : монографія / [Єпіфанова А.О. та ін.] ; за заг. ред. : А.О. Єпіфанова, С.В. Лєонова. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-295. – ISBN 978-966-8958-76-2
222141
  Нестеренко В.П. Вартість банку та її економічна характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 138-141
222142
  Зозуля Н. Вартість батьківських прав по-українськи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 92-94
222143
  Гусєв В.В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 43-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
222144
  Базарний Л.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 232-237 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
222145
  Базарний Д.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України та її вплив на діяльність банків // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 388-390. – ISBN 978-966-188-219-4
222146
  Хвесик М.А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 84-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
222147
  Талаєва К.О. Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 80-85. – ISSN 2306-6814
222148
  Яців С.Ф. Вартість землі як чинник у системі сільськогосподарського виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 147-151
222149
  Вітренко Ю.М. Вартість і ціни освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (254). – С. 10-25 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
222150
  Бочуля Т. Вартість інформації в обліковому вимірі: реалії теорії та практики // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 28-32. – Бібліогр.: 10 назв
222151
  Сьомченков О.А. Вартість капіталу підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 242-253. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
222152
  Зеленський К. Вартість навчання, порядок формування ціни та шляхи її зменшення / К. Зеленський, О. Синишин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 61-85. – ISSN 1682-2366
222153
  Матат Д. Вартість освітніх послуг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Учасники науково-методичного семінару обговорили питання вартості освітніх послуг. Організатор - Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. До участі долучилися спеціалісти Міністерства освіти і науки України, представники ...
222154
  Давидов О.І. Вартість підприємства як економічна категорія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 8-19 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
222155
  Бак М. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 77-84. – ISSN 2078-1016
222156
  Гавриш В.П. Вартість робочої сили в контексті економічного зростання в Україні / В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 352-361. – (Право. Економіка. Управління)
222157
  Куліков Г. Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
222158
  Чубук Л.П. Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 149-163


  Проаналізовано поширеність послуг професійного управління комерційною нерухомістю в Україні та деяких країнах ближнього зарубіжжя. Виділено основні підходи до формування вартості послуг управління, найбільш поширені схеми оплати та чинники, що ...
222159
  Котляревський Я.В. Вартість та концепції походження грошей / Я.В. Котляревський, Н.І. Передерієнко // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 83-97. – ISSN 1998-6912
222160
  Мельниченко Р. Вартість чистих активів у окремих господарських товариствах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-617-7069-14-9
222161
  Коваленко С. Вартість як основний елемент майнових відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 156-160. – ISSN 0132-1331
222162
  Бородіна О. Варто боротися. Чи приєднається Україна до Міжнародного руху селян за право гідно жити і працювати? / О. Бородіна, І. Прокопа, М. Стрижак // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 7


  "У світі набуває дедалі більшого поширення рух на захист прав селян. Сьогодні його учасники домагаються прийняття ООН Декларації про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості (далі - Декларації). Бо у змаганні за ресурси, вигідні ...
222163
  Павлов Г. Варто було б не саджати // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.6-8


  Повідомлення про те, що до десятої річниці Незалежності України 35 тисяч злочинців підпадають під амністію, стан легкої істерії.
222164
  Бугров В. Варто поєднувати різні системи освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 липня (№ 29)


  Проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров упевнений, що навчання наших студентів за кордоном приносить їм тільки користь. Міжнародні студентські обміни за різними програмами .
222165
  Сорока В. Вартовий неба. Пішов із життя астроном Клим Чурюмов один із відкривачів комети Чурюмова-Герасименко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 14. – ISSN 2219-5793
222166
  Міхно О. Вартовий українства (Борис Грінченко - народний учитель, громадський та політичний діяч) // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 353-362. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Висвітлення просвітницької діяльності Бориса Грінченка як народного вчителя, громадського та політичного діяча на зламі ХІХ та ХХ століть
222167
  Мар Є.П. Вартові Кремля / Є.П. Мар. – К., 1970. – 64с.
222168
  Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть / Д.Я. Телегін. – Київ, 1991. – 77с.
222169
  Вановська І. Вартові Української держави // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (206), жовтень 2018. – С. 11-24


  Українське козацтво.
222170
  Мордвінцев В. Вартові університетської історії // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 1


  "Сьогодні громадське об’єднання, яке очолює Федір Кирилюк, продовжує і розвиває усталені традиції шляхом ефективної взаємодії ветеранів різних поколінь. Ветерани праці, учасники Другої світової війни, учасники бойових дій на території інших держав та ...
222171
  Джонсон Б. Варфоломеевская ярмарка : ком. в 5 д. / Бен Джонсон ; [пер. с англ. Т.Г. Гнедич ; ред., вст. ст. и прим. А.А. Смирнова]. – Москва : Искусство, 1957. – 155 с. – (Зарубежная классическая драматургия)
222172
   Варфоломеєва Тетяна Вікторівна // Академія правових наук України : довідник / ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-8088-03-4
222173
   Варфоломей Артемьевич Фанарджян.. – Ереван, 1986. – 64с.
222174
  Гримич Марина Варфоломієва ніч : Роман / Гримич Марина. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-040-0; 966-663-040-0
222175
  Тимашев А.К. Варшава / А.К. Тимашев. – Москва : Просвещение. – 112 с.
222176
   Варшава : [фотоальбом]. – [Poznan] : Spoldzielczy instytut wyd-czy "Kraj", 1950. – 102 с.
222177
   Варшава : [альбом фотографий]. – [Варшава] : Полония, 1955. – 156 с. ил.
222178
  Циборовский А. Варшава / А. Циборовский. – Варшава, 1958. – 89 с.
222179
  Купецкий Е. Варшава / Е. Купецкий. – Варшава, 1960. – 228 с.
222180
  Медерский Л.А. Варшава / Л.А. Медерский. – Ленинград, 1967. – 72 с.
222181
  Кобельский Д. Варшава / Д. Кобельский, Семашко, з. – Варшава, 1968. – 5с.
222182
  Молева Н.М. Варшава / Н.М. Молева. – Москва, 1973. – 192 с.
222183
  Янковский С. и Циборовский А. Варшава 1945 и сегодня / С. и Циборовский А. Янковский. – Варшава, 1971. – 122с.
222184
   Варшава от А до Я. – Варшава : Мэрия г.Варшавы, 2004. – 48с. : fot. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 2004. – ISBN 83-916941-3-5
222185
  Соколов Б. Варшава, зраджена, але нескорена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 11


  70 років тому польська столиця повстала проти нацистів.
222186
  Пасічник М.С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657-1665) : автореф. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Пасічник М.С. ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 1999. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв.
222187
  Самойлов Юрий Варшава: туризм для души, ума и тела // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
222188
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1982. – 318с.
222189
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1984. – 318с.
222190
  Дудинов П.П. Варшавская Краснознаменная: Боевой путь 328-й стрелковой Варшав. Краснознам. дивизии / П.П. Дудинов. – М., 1986. – 149с.
222191
  Аудерская Г Варшавская Сирена / Г Аудерская. – Москва, 1984. – 560с.
222192
  Аудерская Г. Варшавская Сирена / Г. Аудерская. – Москва, 1990. – 495с.
222193
  Галчинский К.И. Варшавские голуби. / К.И. Галчинский. – М., 1962. – 104с.
222194
  Квятковский М. Варшавские Лазенки / М. Квятковский. – Варшава, 1978. – 58с.
222195
  Самойлов Юрий Варшавский авиаузел: для Евро и не только // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-22 : фото. – ISSN 1998-8044
222196
  Длужневская С. Варшавский дневник / С. Длужневская. – М., 1967. – 196с.
222197
  Лацо А. Варшавский договор - инструмент обеспечения мира / А. Лацо. – М, 1974. – 96с.
222198
  Семин В.В. Варшавский Договор - надежный щит мира и социализа. / В.В. Семин. – М., 1975. – 59с.
222199
   Варшавский договор - союз во имя мира и социализма. – М., 1980. – 295с.
222200
  Савинов К.И. Варшавский Договор - фактор мира, щит социализма. / К.И. Савинов. – М., 1986. – 268с.
222201
   Варшавский договор. – М., 1990. – 255с.
222202
  Владимиров С.А. Варшавский договор и НАТО / С.А. Владимиров, Л. Теплов. – Москва, 1979. – 296 с.
222203
   Варшавский договор и НАТО. – М., 1989. – 6с.
222204
   Варшавский университет. – Варшава, 1958. – 96с.
222205
   Варшавско-Ивангородская операция. – М., 1938. – 512с.
222206
  Платошкин Н.Н. Варшавское восстание 1944 года: мифы и реальность // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 27-33. – ISSN 0321-0626
222207
  Назаревич Р. Варшавское восстание, 1944 год / Р. Назаревич. – М., 1989. – 231с.
222208
  Клишко З. Варшавское восстание. Статьи, речи, воспоминания, документы / З. Клишко. – Москва, 1969. – 280с.
222209
   Варшавское совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. – М., 1955. – 144с.
222210
  Владимиров С.А. Варшавскому Договору -- четверть века. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 64с.
222211
  Козак С. Варшавська і польська україністика в процесі трансформації та глобалізації суспільства // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 539-548. – ISBN 978-966-02-6612-4
222212
  Дацків І. Варшавська угода 1920 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 65-72
222213
  Голубко В. Варшавська угода 1920 року її перспективи у візії західноукраїнських політиків // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 91-102. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
222214
  Романюк С. Варшавська україністика: камо грядеши? // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 3-16. – ISSN 2078-5119


  Розглянуто сучансий стан й майбутнє осередків вивчення укр. мови у Варшаві. Особливу увагу присвячено кафедрі україністики Вашавського ун-ту як найстарішому й найвідомішому навч. закладу Європи, у якому українську викладають понад 50 р. Рассмотрены ...
222215
  Іщенко Ж.М. Варшавське герцогство: деякі аспекти ідеологічного впливу на західні губернії Російської Імперії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
222216
  Чисніков А. Варшавське повстання: передумови, хід і наслідки // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 62-68. – ISSN 2306-028X


  Варшавське повстання 1944 року (пол. Powstanie warszawskie) — головна військова операція польського опору Армії Крайової проти Третього Рейху з метою звільнення Варшави і відновлення некомуністичної Польщі.
222217
  Козак С. Варшавський бард - Остап Лапський // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 241-253. – ISBN 978-83-935845-4-3
222218
  Галицька-Дідух Варшавський договір 1920 р. у контексті соборницької ідеї // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 82-93
222219
  Кучерепа М.М. Варшавський договір 1920 року: проблеми, наслідки // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.193-197
222220
  Кралюк П. Варшавський договір 1920 року: українська оцінка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 15


  Останнім часом відносини між Польщею та Україною на "історичному фронті" складаються не найкраще. Та все ж іноді сторони ніби шукають порозуміння. Принаймні польські історики й політики намагаються подавати Варшавський договір, підписаний Юзефом ...
222221
  Боримський В.В. Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 228-229. – ISBN 966-2980-20-2
222222
  Курішков Є.Л. Варшавський договір як форма політичного співробітництва соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 77-83. – (Серія права ; № 10)


  Политическое сотрудничество социалистических государств, базирующееся на принципах пролетарского интернационализма, взаимопомощи и невмешательства во внутренние дела других стран, нашло полное политическое и юридическое закрепление в статьях и духе ...
222223
  Бойко Н.О. Варшавський період життя сосницького краєзнавця Ю.С. Виноградського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 198-201. – ISSN 2218-4805
222224
  Руденко Л.Г. Варшавський регіональний форум 2015 / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 64. – ISSN 1561-4980
222225
  Кучухідзе А. Варшавський саміт "Східного Партнерства": основні політичні результати для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 52-53
222226
  Вонсович О.С. Варшавський саміт НАТО – 2016: нові підходи щодо забезпечення європейської безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 370-373. – ISSN 2076-1554
222227
  Крук Г. Варшавські Вігілії // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – с. 5-9. – ISSN 0585-8365
222228
  Малей Антоніна Варшавські канікули : Польща / Малей Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 50-52 : Фото
222229
  Брега Г. Варшавчик Марк Якимович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 44. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
222230
  Калакура Я.С. Варшавчик Марко Якимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 166. – ISBN 96966-8060-04-0
222231
  Шморгун Л.М. Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 157-158. – ISBN 5-7702-0849-Х
222232
  Будревич О. Варшавяне. / О. Будревич, Э. Фальковский. – Варшава, 1970. – 126с.
222233
   Варшавянка, 1950. – 64с.
222234
  Нилин П.Ф. Варя Лугина и ее первый муж: РАссказы. / П.Ф. Нилин. – М., 1984. – 464с.
222235
  Чуковский Н.К. Варя. Последняя командировка / Н.К. Чуковский. – Москва : Советский писатель, 1958. – 331 с.
222236
  Сергеев А.С. Варяг. Роман / А.С. Сергеев. – Л., 1946. – 340с.
222237
  Бороздин М. Варяги и "норманнская " теория // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 4-13. – ISSN 1812-867Х


  Російська історична наука в ХVIII ст.
222238
  Гедеонов С.А. Варяги и Русь : историческое исследование С. Гедеонова : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 1. – 1876. – [2], XIX, [5], 395 с. – Нумерация кн. ч. 1 и ч. 2 продолж.
222239
  Гедеонов С.А. Варяги и Русь : историческое исследование С. Гедеонова : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 2. – 1876. – 397-569, [3] CXVI с
222240
  Горобець І. Варяги й мумі-троллі. Фінляндія / І. Горобець, А. Пирогів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-36
222241
  Липко И.П. Варьерование структуры вопростильных и отрицательных предложений с глаголом-сказуемым have в британском и американском вариантах английского языка в синхронии и диахронии. : Дис... Канд.филол. наук: / Липко И.П.; МВиССО УССР.Харьковский ин-т искусств. – Харьков, 1984. – 200л. – Бібліогр.:л.164-186
222242
  Зуене И.К. Варьирование бессоюзных и союзных сложноподчиненных предложений (на мат. соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зуене И.К.; Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Москва, 1983. – 25л.
222243
  Дородных А.И. Варьирование галагольных форм в современном английском языке / А.И. Дородных. – Х., 1988. – 157с.
222244
  Новоселов В.С. Варьирование динамических моделей движения. Уч. пособие / В.С. Новоселов. – Л., 1983. – 108с.
222245
  Губа Сергей Григорьевич Варьирование задач на доказательство как средство активизации математической деятельности учащихся и развития у них интереса к предмету : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Губа Сергей Григорьевич; Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 20л.
222246
  Расторгуева Татьяна Адриановна Варьирование и исторические изменения морфологической системы английского языка : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Расторгуева Татьяна Адриановна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 51л.
222247
  Стебелькова Н.А. Варьирование и структурно-семантические аспекты тождества фразеологической единецы. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стебелькова Н.А.; Моск.пед.ин-т. – М, 1979. – 25л.
222248
  Зимов Д.И. Варьирование интонации сочетания авторской и прямой речи в немецом языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зимов Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 20л.
222249
   Варьирование микроморфологических показателей строения пор в суглинистых почвах южной тайги и лесостепи европейской территории России / Е.Б. Скворцова, В.А. Рожков, В.Н. Щепотьев, В.Н. Дмитренко, З.Н. Тюгай, С.Ф. Хохлов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1061-1072 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
222250
  Липко Ирина Петровна Варьирование структуры вопросительного и отрицательных предложений с глаголом-сказуемым HAVE в британском и американском вариантах английского языка в синхронии и диахронии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Липко Ирина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 23л.
222251
  Тихомиров М.А. Варьянты артерий и вен человеческого тела в связи с морфологией сосудистой системы / [соч.] М.А. Тихомирова, орд. проф. Унив. Св. Владимира. – Киев : Лито-типография Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевск. отд., 1900. – VIII, 377 с. ил. – Библиогр.: с. 351-364
222252
  Рябов В.С. Вас вызывают в Главпур / В.С. Рябов. – Москва, 1990. – 463 с.
222253
   Вас ждут политические училища. – М., 1990. – 125с.
222254
  Біленко Василь Вас занесло лавиною? Фріц і Ганс спішать на допомогу : Австралія/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 67-70 : Фото
222255
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії-2015 // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 2-3


  Вступна кампанія 2015 р. мала низку особливостей порівняно зі вступною кампанією попереднього року, пов’язаних насамперед із набуттям чинності нового Закону України «Про Вищу освіту», специфікою роботи державного підприємства «Інфоресурс», анексією ...
222256
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2016 // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 5


  Цьогорічна вступна кампанія мала низку особливостей у порівнянні зі вступною кампанією попереднього року, зокрема: • вступ за новим набором спеціальностей, • широкий конкурс, • зміна умов позаконкурсного вступу, • новий механізм вступу до ...
222257
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2017 // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 5


  "Кількість заяв до КНУ цього року в цілому перевищила показники минулого року і склала 58 574. Цей показник вивів наш університет на перше місце за кількістю заяв серед університетів України. Упродовж кількох років поспіль зберігається тенденція ...
222258
   Вас зовут "Четверть третьего"?. – Свердловск, 1965. – 306с.
222259
  Венедюхин Александр Вас обязательно услышат : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 124-128 : Фото, карта
222260
  Кобяков Г.Г. Вас ожидают звезды / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1965. – 110с.
222261
  Глуховцева К. Вас переїхати чи ви мене пропустите? (мовна і соціокультурна агресія в міському просторі Луганщини) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 85-89. – ISSN 0201-419
222262
  Чен Е.Б. Вас приглашает "королева" / Е.Б. Чен. – М, 1988. – 198с.
222263
  Максименков Леонид Вас примет дуче // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 15 (5093). – С. 42-45. – ISSN 0131-0097


  Політ Михайла Кольцова до Муссоліні - ще одна невідома сторінка історії підготовки радянсько-німецького пакту.
222264
  Бедзик Ю.Д. Вас чекають. Тридцятий / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1986. – 366 с.
222265
  Поплыко Д.Ф. Васа Пелагич и Россия. / Д.Ф. Поплыко. – М, 1983. – 256с.
222266
  Игнатовит J. Васа Решпект. / J. Игнатовит. – Београд, 1954. – 220с.
222267
  Рудь М.О. Васалітет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
222268
  Михайловський В.М. Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром III та Людовиком Угорським // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 4-15. – ISSN 0130-5247
222269
  Фейхтвангер Л. Васантасена; Пеп / Л. Фейхтвангер. – Ленинград : Гослитиздат, 1938. – 168 с.
222270
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарици / В.А. Осеева. – Кишинев, 1989. – 687с.
222271
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва-Л, 1952. – 384с.
222272
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва-Ленинград, 1953. – 448с.
222273
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва, 1954. – 376с.
222274
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – М, 1957. – 848с.
222275
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – К, 1985. – 751с.
222276
  Осевва В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осевва. – М, 1989. – 332с.
222277
   Васиилий Иванович Чапаев.. – М., 1953. – 40с.
222278
  Томов Е. Васил Захариев. / Е. Томов. – София, 1954. – 56с.
222279
  Томов Е. Васил Захариев. / Е. Томов. – София, 1954. – 88с.
222280
  Безверха В. Васил Златарски - видатний представник болгарської історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-126. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
222281
  Катарджиев И. Васил Ивановски = Vasil Ivanovski, a fighter for the ideal of free and united Macedonia on the Balkans. A history of Macedonia from the antiquity to the ASNOM / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-123-1
Кн. 1 : Васил Ивановски, борец за идеалот за слободна и обединета Македониjа на Балканот. Историjа на Македониjа од антиката до АСНОМ. – 2014. – 228, [4] с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
222282
  Катарджиев И. Васил Ивановски = Vasil Ivanovski. Publicistic works and documents / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-124-8
Кн. 2 : Публицистика и документи. – 2014. – 217, [3] с. – парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
222283
  Ристовски Б. Васил Икономов (1848-1934) : Прилог кон проучуваньето на македонскиот културно-национален развиток / Б. Ристовски. – Скопjе, 1985. – 153 с.
222284
   Васил Коларов : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1988. – 94с.
222285
  Даскалов Д. Васил Коларов. / Д. Даскалов. – София, 1987. – 76с.
222286
  Гандев Х. Васил Левски : политически идеи и революционна дейност / Х. Гандев. – София : Нива, 1946. – 204, [3] с.
222287
  Калчев К. Васил Левски / К. Калчев. – София, 1954. – 84с.
222288
  Генчев Н. Васил Левски / Н. Генчев. – София : Военно издателство, 1987. – 229, [1] с.
222289
  Възвъзова-Каратеодорова Васил Левски : документален летопис 1837 - 1873 / К.Възвъзова-Каратеодорова, З. Нонева, В. Тилева. – София : "Д-р Петър Берон", 1987. – 340 с.
222290
  Левски В. Васил Левски 1837-1987 : изследвания / В. Левски; Българска академия на науките, институт по история. – София : Издателство на българската академия науките, 1987. – 318, [2] с.
222291
  Левски В. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : документи из турските архиви / В. Левски. – София : Георги Димитров, 1952. – XII, 463 с.
222292
  Левски В. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : документи из турските архиви / Васил Левски, фототипно издание по случай 150 години от рождението му. – София : Народна библиотека "Кирил и Методий", 1987. – 463 с.
222293
  Унджиев И.Н. Васил Левски. Биография. / И.Н. Унджиев. – София, 1945. – 1152с.
222294
  Стекольников А.Я. Васил Левский. / А.Я. Стекольников. – М., 1958. – 317с.
222295
   Васил Стоилов : цветни репродукции. – София : "Български художник", 1962. – 12 с., 12 л. ил.
222296
   Васил Хаджиманов (1906-1969) / Макед. акад. на науките и уметностите ; подготвил: Горги Горгиев. – Скопjе : МАНУ, 2012. – 101, [2] c. : ил. + 1 CD. – Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою. – ISBN 978-608-203-084
222297
  Коробан В.П. Василе Александри / В. Коробан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 178 с.
222298
  Коробан В.П. Василе Александри (Жизнь и творчество) : Автореф... канд .филол.наук: / Коробан В.П.; МВО СССР, Кишин.ГУ. – Кишине, 1958. – 16л.
222299
  Вечканов С. Василек : стихи / С. Вечканов; пер. с морд.-эрзя И.Пеняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1958. – 12 с.
222300
  Поляков Е.И. Василек Захаров ищет свою родословную. / Е.И. Поляков. – Л., 1965. – 223с.
222301
   Василенко Микита Кімович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 72. – ISBN 978-966-2726-03-9
222302
  Геник С. Василенко Микола // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 29-30 : фото. – ISBN 966-7263-79-7
222303
  Усенко І. Василенко Микола Петрович [1866-1935] // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 829-830. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
222304
   Василенко Микола Прокопович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 23-26. – ISBN 966-02-0537-6
222305
  Губицький Л.В. Василенко Микола Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 167. – ISBN 96966-8060-04-0
222306
  Кузьминська О. Василенко Микола Прокопович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 104-109. – ISBN 966-02-3529-1
222307
   Василенко Микола Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 165-166. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
222308
  Павленко Ю.В. Василенко Микола Прокопович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 34-37. – ISSN 0374-3896
222309
  Гриценко І.С. Василенко Микола Прокопович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 235. – ISBN 978-966-06-0557-2
222310
  Клименко І.В. Василенко Микола Прокопович (1866-1935) - історик, правознавець, політичний і громадський діяч // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 70-73. – ISBN 966-02-2569-5
222311
  Короткий В. Василенко Микола Прокопович (1877-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 401-402. – ISBN 5-7707-1062-4
222312
  Короткий В.А. Василенко Микола Прокопович (1877-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 192-193 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
222313
  Тронько П. Василенко Микола Прокопович [1866-1935] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 45 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
222314
   Василенко Николай Прокофьевич // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 56-57. – ISBN 966-7288-72-2
222315
  Артамонов В.И. Василий III : Исторический роман в двух книгах / В.И. Артамонов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 464с.
222316
  Белоконь И.П. Василий Аpхипович Мовчан : К 50-летию со дня рождения / И.П. Белоконь; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : КУ им. Т.Шевченко, 1953. – 32 с. – Отд. оттиск из: Труды биолого-почвенного ф-та (с. 179-211)
222317
   Василий Акимович Арлашин. – М, 1987. – 14с.
222318
  Есипов В. Василий Аксенов и его поколение в романе "Таинственная страсть" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 476-491. – ISSN 0042-8795
222319
  Каунов Я.П. Василий Александрович Битюцкий. / Я.П. Каунов. – Сталинград, 1961. – 28с.
222320
  Иванов Д.И. Василий Алексеев : фотоочерк / фот.: М. Боташева и др. ; авт. текста Д. Иванов. – Москва : Физкультура и спорт, 1977. – 48 с. : ил. – (Герои олимп. игр)
222321
  Ильинский И.М. Василий Алексеев / И.М. Ильинский. – М., 1986. – 349с.
222322
  Черных Е.А. Василий Алексеевич Бильбасов и его труд "Кирилл и Мефодий" / Елена Александровна Черных // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 66-75. – ISSN 0869-608Х
222323
   Василий Алексеевич Ватагин. – М, 1933. – 75с.
222324
   Василий Алексеевич Ватагин. – М, 1956. – 123с.
222325
  Красноусов А.М. Василий Алексеевич Слепцов (29.07.1836-4.04.1878) / А.М. Красноусов. – Пенза, 1949. – 3-29с.
222326
  Фролова М.М. Василий Алексеевич Чертков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 16-29. – ISSN 0042-8779


  Представлена биография государственного деятеля и военачальника 18 века В. А. Черткова.
222327
  Покровский В.И. Василий Андреевич Жуковский : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – VI, 312 с.
222328
  Покровский В.И. Василий Андреевич Жуковский : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 3-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – VIII, 384 с. – Экз. № 439047 деф., без обл. разорв. тит. л. и отсутств. с. 303-384
222329
  Жуковский В.А. Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) : биографический очерк поэта с приложением его стихотворений. – Москва : Изд. О-ва распр. полезных книг ; Тип. В.Ф. Кудинова, 1902. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
222330
   Василий Андреевич Жуковский (1783-1852): К 200-летию со дня рождения. Метод. рекомендации). – М., 1982. – 20с.
222331
  Пономарев А.И. Василий Андреевич Жуковский, как поэт-романтик и в отношениях к царю-освободителю : (По случаю пятидесятилетия со дня кончины В.А. Жуковского) / [соч.] А.И. Пономарева, проф. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1902. – [2], 57 с., 1 л. фронт. (портр.). – Отд. оттиск: Церковный вестник. 1902
222332
   Василий Андреевич Жуковский: (Метод. пособие).. – М., 1983. – 15с.
222333
  Назаренко В. Василий Андреевич Назаренко : биографический очерк / Валентин Назаренко. – Киев : Логос, 2008. – 220с. – ISBN 978-966-171-038-1
222334
   Василий Андреевич Тропинин. – М., 1957. – 48с.
222335
  Чижикова Е.Н. Василий Андреевич Тропинин / Е.Н. Чижикова. – Л., 1971. – 51с.
222336
   Василий Андреевич Тропинин. – М., 1982. – 247с.
222337
  Розанов М.Д. Василий Андреевич Шелгунов / М.Д. Розанов. – Л, 1966. – 335с.
222338
  Розанов М.Д. Василий Андреевич Шелгунов / М.Д. Розанов. – Л, 1976. – 384с.
222339
  Машина О. Василий Баженов, отец русского классицизма // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 2-13


  Василий Иванович Баженов (1737-1799) - рос. архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, масон; представитель классицизма. Член Российской академии (1784)
222340
  Попельницкая Е. Василий Баженов: поэт в "застывшей музыке" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 27-43. – ISSN 1819-6268


  Василий Иванович Баженов (1737/1738-1799) - российский архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, представитель классицизма, масон. Член Российской академии (1784 год).
222341
  Селезнев Ю.И. Василий Белов. / Ю.И. Селезнев. – М : Советская Россия, 1983. – 144 с.
222342
  Гарин Ф.А. Василий Блюхер / Ф.А. Гарин. – М
1. – 1963. – 343с.
222343
  Гарин Ф.А. Василий Блюхер / Ф.А. Гарин. – М
2. – 1967. – 319с.
222344
  Гарнич Н.Ф. Василий Боженко / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1958. – 192 с.
222345
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1976. – 79с.
222346
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1978. – 62с.
222347
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1980. – 94с.
222348
   Василий Буслаев [Електронний ресурс] = Vassily Buslayev : продолжительность 81 мин. ; жанр сказка / про-во киностудия им. М. Горького, 1982; реж. Г. Васильев ; авт.сцен. С. Наровчатов, Б. Шустров ; опер. А. Гарибян ; комп. А. Рыбников ; акт. Д. Золотухин и др. ; Gorky FILM STUDIO, DVD EXPO, PAL, RUSCICO a.o. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1DVD. – DVD video.--Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Дидактич. пос. в изуч. иностран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Сказки. Избранное)


  По одноименной поєме С. Наровчатова о герое русских былин и сказок Василии Буслаеве. Жил на свете Василий Буслаев - сын Новгородского посадника, как хотел, сам по себе : не верил ни в сон, ни в чех, ни в змеиный шип... Дополнительные материалы : ...
222349
   Василий Васильевич Ванин. – Москва, 1955. – 256с.
222350
  Тихомиров А.Н. Василий Васильевич Верещагин / А.Н. Тихомиров. – М.-Л. : Искусство, 1942. – 100с.
222351
  Лебедев А.К. Василий Васильевич Верещагин : Жизнь и творчество 1842-1904 / А.К. Лебедев. – 2-е перераб. и доп. изд. под ред. А.В. Солодовникова. – Москва : Искусство, 1972. – 396 с. + Приложения: 1. Главы из воспоминаний сына художника В.В. Верещагина. - 2. Библиогр., состав. Г.К. Буровой при участии А.К. Лебедева
222352
  Завадская Е.В. Василий Васильевич Верещагин / Е.В. Завадская. – Москва, 1986. – 111с.
222353
   Василий Васильевич Верещагин. Выставка произведений. Путеводитель. – Москва : Гос. изд-во изобразительного искусства, 1958. – 44 с.
222354
   Василий Васильевич Вильямс. – Москва, 1957. – 22с.
222355
  Картушин В.М. Василий Васильевич Витковский : Геодезист, ученый и педагог / В.М. Картушин; ред. Г.Ф. Гапочко. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 99 с.
222356
  Баринов В.А. Василий Васильевич Витковский (1856-1924) : брошюра / В.А. Баринов. – Москва : Наука, 1973. – 65с.
222357
   Василий Васильевич Вольвач (1942-2016) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 128. – ISSN 0130-2906
222358
   Василий Васильевич Глушко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 53с. – (Библиография ученых УССР)
222359
   Василий Васильевич Голиков. – М, 1989. – 24с.
222360
   Василий Васильевич Докачаев : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 30. – Бібліогр.: 11 назв
222361
  Чеботарева Л.А. Василий Васильевич Докучаев / Л.А. Чеботарева, А.Д. Маева. – МоскваЛ., 1947. – 103с.
222362
  Полынов Б.Б. Василий Васильевич Докучаев : Очерк жизни и творчества / Б.Б. Полынов, А И. Крупеников, Л.А. Крупеников; Отв. ред. И.В.Тюрин. – Москва : АН СССР, 1948. – 280с. – (Научно-популярная серия)
222363
  Крупниковы И.Л. Василий Васильевич Докучаев / И.Л. Крупниковы. – Москва, 1949. – 288с.
222364
  Крупениковы И. и Василий Васильевич Докучаев (1846-1903) / И. и Крупениковы. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 280с. – (Жизнь замечательных людей)
222365
  Зонн С.В. Василий Васильевич Докучаев, 1846-1903 / С.В. Зонн. – Москва : Наука, 1991. – 221с. – (Научно-биографическая литература)
222366
  Берков П.Н. Василий Васильевич Капнист. 1757-1823 / П.Н. Берков. – Л.-М, 1950. – 71 с.
222367
  Малцьева Ф.С. Василий Васильевич Крайнев / Ф.С. Малцьева. – МоскваЛ., 1950. – 32с.
222368
  Крайнев В.В. Василий Васильевич Крайнев / В.В. Крайнев. – М., 1980. – 27с.
222369
  Кауфман Р.С. Василий Васильевич Крайнев / Р.С. Кауфман. – Ленинград, 1989. – 26с.
222370
  Лазаревский И. Василий Васильевич Матэ / И. Лазаревский. – Москва-Л., 1948. – 36с.
222371
   Василий Васильевич Меркурьев. – Москва, 1986. – 199 с.
222372
  Брагинский Э.В. Василий Васильевич Мешков / Э.В. Брагинский. – Москва-Л., 1949. – 49с.
222373
   Василий Васильевич Мешков. – Москва, 1954. – 36с.
222374
   Василий Васильевич Парин, 1903-1971 : [Физиолог]. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 15 ; Сер. биол. наук. Физиология). – ISBN 5-02-005871-8
222375
  Николюкин А.Н. Василий Васильевич Розанов / А.Н. Николюкин. – М, 1990. – 62с.
222376
  Березарк И.Б. Василий Васильевич Самойлов / И.Б. Березарк. – Л, 1948. – 166с.
222377
  Сапожникова Н.В. Василий Васильевич Сапожников, 1861-1924 / Н.В. Сапожникова, Е.В. Сапожникова. – Москва, 1982. – 65с.
222378
  Перетц В.Н. Василий Васильевич Сиповский(1872-1930).Некролог. – 269-274
222379
  Мочалов Л.В. Василий Васильевич Соколов / Л.В. Мочалов. – Л, 1962. – 40с.
222380
  Трошин И.И. Василий Васильевич Стригин / И.И. Трошин. – Волгоград, 1969. – 48с.
222381
  Сурьянинов В.В. Василий Васильевич Сурьянинов, заслуженный художник РСФСР / В.В. Сурьянинов. – М, 1980. – 8с.
222382
   Василий Васильевич Трамзин. – Ярославль, 1971. – 25с.
222383
  Кирьянов Г.Ф. Василий Васильевия Докучаев. 1846-1903. / Г.Ф. Кирьянов. – Москва, 1966. – 291с.
222384
  Уранов А.А. Василий Вачсиьевич Алехин как ученый / А.А. Уранов. – 2-е изд. – М., 1951. – 19-32с.
222385
  Петухова О. Василий Верещагин: против великой несправедливости // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 36-59. – ISSN 1819-6268
222386
  Репников А.В. Василий Витальевич Шульгин / А.В. Репников, В.С. Христофоров // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 155-169. – ISSN 0869-5687
222387
  Репников А.В. Василий Витальевич Шульгин / А.В. Репников, И.Н. Гребенкин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0042-8779
222388
   Василий Владимирович Коршак.. – М., 1982. – 312с.
222389
  Елисеев А.А. Василий Владимирович Петров / А.А. Елисеев. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 180 с.
222390
  Шнейберг Я.А. Василий Владимирович Петров, 1761-1834 / Я.А. Шнейберг. – Москва : Наука, 1985. – 223с.
222391
  Михед П. Василий Гоголь-Яновский в культурном контексте времени // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 11/12. – С. 212-235. – ISSN 0131-8136


  Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (при рождении Яновский (1777-1825) - украинский и русский писатель, поэт, драматург, государственный служащий. Отец Николая Васильевича Гоголя.
222392
  Потапов Ю.П. Василий Григорьевич Власов, 1896-1959 / Ю.П. Потапов. – Л., 1980. – 112с.
222393
   Василий Григорьевич Перов. – Москва, 1954. – 36с.
222394
   Василий Григорьевич Перов. – Москва, 1956. – 14с.
222395
  Туберовская О.М. Василий Григорьевич Перов / О.М. Туберовская. – Л., 1965. – 55с.
222396
   Василий Григорьевич Перов. – Ленинград, 1989. – 3с.
222397
  Леняшин В.А. Василий Григорьевич Перов = Vasily Perov / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1987. – 247с.
222398
  Зименко В.М. Василий Григорьевич Перов 1833-1882 / В.М. Зименко. – М, 1955. – 55с.
222399
  Зименко В.М. Василий Григорьевич Перов 1834-1882 / В.М. Зименко. – М.Л,, 1948. – 44с.
222400
  Леняшин В.А. Василий Григорьевич Петров 1834-1882 / В.А. Леняшин. – Л, 1988. – 104с.
222401
  Исакова О.В. Василий Григорьевич Фесенков / О.В. Исакова. – М, 1961. – 116с.
222402
  Мягков П.С. Василий Громов / П.С. Мягков. – М., 1952. – 40с.
222403
  Бочаров А.Г. Василий Гроссман / А.Г. Бочаров. – Москва : Советский писатель, 1970. – 304 с.
222404
  Бочаров А.Г. Василий Гроссман / А.Г. Бочаров. – Москва : Советский писатель, 1990. – 378 с.
222405
   Василий Данилович Панов (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0130-2906
222406
  Калеп Н.Л. Василий Дмитриевич Кудрявцев : Указ. лит. / Н.Л. Калеп. – Иркутск, 1978. – 23с.
222407
  Гусарова А.П. Василий Дмитриевич Поленов / А.П. Гусарова. – Л., 1965. – 55с.
222408
   Василий Дмитриевич Поленов. – Л, 1969. – 31с.
222409
  Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов / Э.В. Пастон. – Санкт-Петербург, 1991. – 192с.
222410
  Воинов В. Василий Дмитриевич Поленов (1834-1927). / В. Воинов. – Москва, 1930. – 32с.
222411
   Василий Дмитриевич Поленов и его дом-музей. – М, 1967. – 52с.
222412
  Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. / Е.В. Сахарова. – М.-Л., 1948. – 536с.
222413
  Юрова Т.В. Василий Дмитриевич Поленов. / Т.В. Юрова. – М., 1961. – 167с.
222414
  Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. / Е.В. Сахарова. – М., 1964. – 839с.
222415
   Василий Дмитриевич Ряховский. – Воронеж, 1968. – 17с.
222416
   Василий Дмитриевич Тихомиров. Артист, балетмейстер, педагог. – М. : Искусство, 1971. – 391с.
222417
   Василий Евмениевич Савинский. Каталог выставки.. – Л., 1949. – 26с.
222418
  Фогель З.В. Василий Ермилов / З.В. Фогель. – Москва : Советский художник, 1975. – 133 с.
222419
  Дмитриев Ю.А. Василий Живокини / Ю.А. Дмитриев. – Москва : Искусство, 1988. – 142 с.
222420
  Таций В.Я. Василий и Людмила Таций: любовь на всю жизнь // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 546-548. – ISBN 978-966-458-725-6
222421
   Василий Иванович Атрощенко. – Киев, 1978. – 78с.
222422
  Ильин М.А. Василий Иванович Баженов / М.А. Ильин. – Москва, 1945. – 120 с.
222423
  Разгонов С.Н. Василий Иванович Баженов / С.Н. Разгонов. – Москва, 1985. – 170 с.
222424
  Шмидт И. Василий Иванович Демут-Малиновский / И. Шмидт. – М., 1960. – 212с.
222425
  Мроз Е. Василий Иванович Демут-Малиновский 1779-1846 / Е. Мроз. – М.Л., 1948. – 32с.
222426
  Александрова Л.Б. Василий Иванович Демут-Малиновский, 1779-1846 / Л.Б. Александрова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – 44 с., [11] л. ил. : ил., портр. – (Массовая библиотечка по искусству)
222427
  Дурылин С.Н. Василий Иванович Качалов / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1944. – 56с.
222428
   Василий Иванович Качалов. – М., 1954. – 658с.
222429
  Раскин Н.М. Василий Иванович Клементьев - ученик и лаборант / Н.М. Раскин. – Москва; Ленинград, 1952. – 60с.
222430
   Василий Иванович Кулешов : К 60-летию со дня рождения: Библиография трудов. – 27с.
222431
   Василий Иванович Ляшенко (к 55-летию со дня рождения) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 98-99 : Фото. – ISSN 1726-5428
222432
  Кеменов В.С. Василий Иванович Суриков / В.С. Кеменов. – М.-Л, 1937. – 77с.
222433
  Кузнецов А.М. Василий Иванович Суриков / А.М. Кузнецов. – Иваново, 1943. – 27с.
222434
  Машковцев Н.Г. Василий Иванович Суриков / Н.Г. Машковцев. – Москва-Лнинград, 1948. – 60с.
222435
  Давыденко И. Василий Иванович Суриков / И. Давыденко. – Красноярск, 1948. – 45с.
222436
  Щекотов Н.М. Василий Иванович Суриков. / Н.М. Щекотов. – М-Л, 1937. – 97с.
222437
  Гор Г.С. Василий Иванович Суриков. 1848-1916 / Г.С. Гор, В.Н. Петров. – М., 1955. – 229с.
222438
   Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. – Ленинград : Искусство, 1977. – 382с.
222439
  Кутяков И.С. Василий Иванович Чапаев / И.С. Кутяков. – М., 1958. – 87с.
222440
  Чапаев А.В. Василий Иванович Чапаев / А.В. Чапаев. – Чебоксары, 1979. – 388 с.
222441
   Василий Иванович Чапаев.. – М., 1938. – 104с.
222442
  Чапаев А.В. Василий Иванович Чапаев. / А.В. Чапаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Чебоксары, 1987. – 381с.
222443
  Мямлин И.Г. Василий Иванович Шухаев / И.Г. Мямлин. – Ленинград, 1972. – 174с.
222444
   Василий Иванович Щухаев. – Л, 1968. – 48с.
222445
   Василий Ильич Касиян. – М., 1957. – 113с.
222446
  Шпаков А.П. Василий Ильич Касиян / А.П. Шпаков. – К., 1960. – 48с.
222447
  Сокольников В.М. Василий Ильич Касиян. Народный художник СССР. / В.М. Сокольников. – М.-Л., 1948. – 31с.
222448
  Куштысев Е. Василий Ильич Лыткин / Е. Куштысев. – Сыктывкар, 1963. – 16с.
222449
  Хруцкая Н.В. Василий Ильич Чернышев
222450
  Гинц С.М. Василий Каменский / С.М. Гинц. – Пермь, 1974. – 251 с.
222451
  Гинц С.М. Василий Каменский / С.М. Гинц. – Пермь, 1984. – 221 с.
222452
   Василий Кандинский // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 98 : Василий Кандинский. – С. 3-31.
222453
   Василий Кандинский об искусстве // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 66-84.
222454
   Василий Кандинский, 1866-1944.. – М, 1989. – 98с.
222455
  Яновский О.А. Василий Карпович Щербаков // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 197-209. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Организатор исторического образования в Беларуси. Профессор, декан БГУ, академик, вице-президент и непременный секретарь Белорусской академии наук.
222456
  Мурадян К.М. Василий Касарийский и его "шестоднов" в древнеармянской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Мурадян К.М.; АН Армянск. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1970. – 25л.
222457
  Голованов Н.Н. Василий Кириллович Нечитайло / Н.Н. Голованов. – Л., 1963. – 48с.
222458
  Савинов А.Н. Василий Козьмич Шебуев. 1777-1856. / А.Н. Савинов. – М.-Л., 1950. – 33с.
222459
  Шапа Л.А. Василий Колесник / Л.А. Шапа. – Владивосток, 1955. – 64с.
222460
  Худяков Б.Я. Василий Константинович Блюхер. / Б.Я. Худяков. – М., 1964. – 24с.
222461
   Василий Константинович Магницкий - исследователь культуры и быта чувашей. – Чебоксары, 1989. – 103с.
222462
  Магницкий В.К. Василий Константинович Магницкий - исследователь культуры и быта чувашей / В.К. Магницкий. – Чебоксары, 1989. – 103 с.
222463
  Писарев С.С. Василий Корчмин -- разведчик земли Ижорской. / С.С. Писарев. – Л., 1965. – 191с.
222464
  Круглова В.А. Василий Кузьмич Шебуев / В.А. Круглова. – Л, 1982. – 151с.
222465
  Ямпольский И. Василий Курочкин. / И. Ямпольский
1. – 6-58с.
222466
  Ямпольский И.Г. Василий Курочкин. / И.Г. Ямпольский. – Л., 1949. – с.
222467
   Василий Лановой. – Москва, 1964. – 18с.
222468
  Ефимова З. Василий Лановой / З. Ефимова. – М, 1990. – 64с.
222469
  Ефимова З.П. Василий Лановой / З.П. Ефимова. – М, 1990. – 64 с.
222470
   Василий Ливанов. – М., 1985. – 65с.
222471
  Рогачевский В.М. Василий Львович Симонов. / В.М. Рогачевский. – Л., 1959. – 46с.
222472
  Августова Т.Д. Василий Макарович Шукшин (1929-1974) : библиогр. указ. / Т.Д. Августова ; М-во высш. и спец. образования РСФСР, Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1980. – 51 с.
222473
  Лазуко А.К. Василий Максимов / А.К. Лазуко. – Л., 1982. – 79с.
222474
  Леонов А.И. Василий Максимович Максимов / А.И. Леонов. – М, 1951. – 348с.
222475
  Леонов А.И. Василий Максимович Максимов / А.И. Леонов. – М, 1957. – 40с.
222476
  Пискун Ю.А. Василий Маркиянович - слуцкий мастак-иконописец средины ХVIII в. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.225-229. – ISBN 966-7671-23-2
222477
  Цимбал С.Л. Василий Меркурьев. / С.Л. Цимбал. – Л-М : Искусство, 1963. – 184 с.
222478
   Василий Михайлович Алексеев, 1881-1951 : материалы к библиогр. ученых. – Москва : Наука, 1991. – 96 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия литературы и языка ; вып.19 ; Сер. литературы и языка)
222479
  Звонцов В.М. Василий Михайлович Звонцов. / В.М. Звонцов. – М, 1978. – 18с.
222480
  Ушакова Н.Н. Василий Михайлович Севергин, 1765 - 1826 гг / Н.Н. Ушакова, Н.А. Фигуровский. – М, 1981. – 161с.
222481
   Василий Михайлович Юрчик: живопись. Альбом.. – М., 1989. – 23с.
222482
  Слюсарский А.Г. Василий Назарович Каразин / А.Г. Слюсарский. – Харьков, 1952. – 68с.
222483
  Журавлева И. Василий Назарович Каразин (1773-1842), основатель университетской библиотеки / И. Журавлева, И. Березюк // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 61-65. – ISSN 1811-377X


  К 210-й годовщине открытия Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
222484
  Яковлев В. Василий Никитич Мешков / В. Яковлев. – М., 1952. – 52с.
222485
  Морозов М. Василий Николаевич Андреев-Бурлак / М. Морозов. – М.-Л., 1948. – 44с.
222486
  Шейн Г.Г. Василий Николаевич Бакшеев / Г.Г. Шейн. – М, 1852. – 92с.
222487
  Тихомиров Александр Нилович Василий Николаевич Бакшеев / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1950. – 32с.
222488
  Абрамова А.В. Василий Николаевич Бакшеев / А.В. Абрамова. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с. : ил.
222489
  Батюшков В.Н. Василий Николаевич Батюшков / В.Н. Батюшков. – Москва, 1974. – 16с.
222490
   Василий Николаевич Свечников. – Киев : Наукова думка, 1981. – 43с. – (Биобиблиография ученых УССР)
222491
  Сидоров А.А. Василий Николаевич Яковлев / А.А. Сидоров. – М-Л, 1949. – 24с.
222492
  Сидоров А.А. Василий Николаевич Яковлев / А.А. Сидоров. – Москва, 1950. – 77с.
222493
   Василий Николаевич Яковлев. – М, 1962. – 31с.
222494
  Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. / М.В. Нечкина. – М., 1974. – 640 с.
222495
  Рогачевский М.Л. Василий Осипович Топорков / М.Л. Рогачевский. – М., 1969. – 296с.
222496
  Кремлев Б. Василий Павлович Соловьев-Седой : очерк жизни и творчества / Б. Кремлев. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 219 с.
222497
   Василий Павлович Соловьев-Седой. – Л., 1987. – 296с.
222498
   Василий Панов.. – М., 1986. – 190с.
222499
   Василий Парамонов. – М., 1987. – 31с.
222500
  Стражеско Н. Василий Парменович Образцов // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 380-384. – ISBN 5-7707-1061-6
222501
   Василий Петрович Ижевский (1863-1926). – М, 1953. – 24с.
222502
   Василий Петрович Комарденков.. – М., 1986. – 35с.
222503
  Сопоцинская А. Василий Петрович Косенков / А. Сопоцинская. – Ленинград, 1990. – 90с.
222504
  Епифанова А.П. Василий Петрович Никитин. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1948. – 39с.
222505
  Пастон Э. Василий Поленов / окончание. Начало в № 10, 2011 // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 11. – С. 54-82


  Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) - русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог. Нар. художник РСФСР (1926).
222506
  Амшинская А.М. Василий Прокопьевич Ефанов / А.М. Амшинская. – Москва, 1952. – 36с.
222507
   Василий Прокофьевич Ефанов. – Москва, 1953. – 22с.
222508
  Гущин В.П. Василий Прокофьевич Ефанов / В.П. Гущин. – М., 1972. – 128с.
222509
   Василий Прокофьевич Ефанов. Выставка произведений.Москва.1975. – М, 1975. – 15с.
222510
  Никульков А.В. Василий Пухначев. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1980. – 32 с.
222511
  Адамов А.Г. Василий Пятов : повесть о рус. изобретателе / Аркадий Адамов ; ил.: И.И. Старосельский. – Москва : Воен.-мор. изд-во, 1952. – 144 с.
222512
  Бушинский В.П. Василий Робертович Вильямс / В.П. Бушинский, Б.А. Александров. – Москва : Московское общество испытателей природы, 1950. – 180с. – (Историческая серия ; 42)
222513
  Крупниковы И.Л. Василий Робертович Вильямс / И.Л. Крупниковы. – М, 1951. – 576с.
222514
  Крупниковы И. и Василий Робертович Вильямс / И. и Крупниковы. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 544с.
222515
   Василий Родионович Петров. – М., 1953. – 239с.
222516
  Леонидов О. Василий Семенович Сварог / О. Леонидов. – М.-л, 1950. – 29с.
222517
  Климова М.А. Василий Семенович Сварог / М.А. Климова. – М., 1952. – 36с.
222518
   Василий Сергеевич Владимиров.. – М, 1987. – 79с.
222519
  Пасхалов В. Василий Сергеевич Калинников / В. Пасхалов. – Ленинград ; Москва, 1951. – 228 с.
222520
  Горячева Р.И. Василий Сергеевич Немчинов / Р.И. Горячева. – Москва : Наука, 1964. – 77 с.
222521
  Шереметев П.С. Василий Сергеевич Шереметев. 1752-1831 / [[гр. Павел Шереметев]]. – [Санкт-Петербург] : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910. – [4], 259 с., 7 л. ил. – Авт. указан в конце предисл.
222522
  Нюрнберг М.В. Василий Сергеевия Калинников : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 80 с.
222523
   Василий Серов.. – М, 1991. – 24с.
222524
  Журавлев А.М. Василий Симбирцев / А.М. Журавлев, Ю.Л. Косенкова. – Москва, 1986. – 187 с.
222525
  Решетников В.В. Василий Соков / В.В. Решетников, Г.П. Троцких. – М., 1985. – 208с.
222526
  Рубинштейн А. Василий Соков. / А. Рубинштейн. – М, 1952. – 128с.
222527
  Кутырев П.Г. Василий Старков. / П.Г. Кутырев. – Саратов, 1972. – 104с.
222528
  Недзведский А.В. Василий Степанович Василько - Народный артист СССР. / А.В. Недзведский. – К., 1960. – 36с.
222529
  Пушкарев С.Н. Василий Степанович Попов и становление библиотечного дела в России. Новые архивные материалы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 63-68. – ISSN 0130-9765
222530
   Василий Сумарев: Альбом. – М., 1975. – 15с.
222531
  Кеменов В.С. Василий Суриков / В.С. Кеменов. – Ленинград, 1978. – 311с.
222532
   Василий Суриков [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Василий Суриков - один из известнейших живописцев мира. Его монументальные по содержанию и форме полотна посвящены крупным событиям русской истории. Главная их тема - народные движения, главным действующим лицом выступает народ, народная масса, ...
222533
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1944. – 128с.
222534
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Чкалов, 1945. – 166с.
222535
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1946. – 238с.
222536
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Л., 1946. – 56с.
222537
  ТвардовскийА Василий Теркин / ТвардовскийА. – Калинин, 1947. – 199с.
222538
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М-Л, 1949. – 246с.
222539
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1950. – 195с.
222540
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1953. – 228с.
222541
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : Книга про бойца / А.Т. Твардовский. – Москва : Детская литература, 1967. – 232с. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
222542
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : книга про бойца / А.Т. Твардовский. – Москва : Художественная литература, 1969. – 175с.
222543
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1970. – 239с.
222544
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1973. – 318с.
222545
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1976. – 219с.
222546
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1976. – 527с.
222547
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1976. – 694с.
222548
  ТвардовскийА.Т Василий Теркин / ТвардовскийА.Т. – М., 1977. – 208с.
222549
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1978. – 528с.
222550
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : книга про бойца : [поэма] / А. Твардовский ; [ил. худож. О. Верейского]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 285 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
222551
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1980. – 207с.
222552
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Л., 1982. – 256с.
222553
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1982. – 207с.
222554
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1983. – 207с.
222555
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1985. – 286с.
222556
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Донецк, 1986. – 166с.
222557
  Твардоский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардоский. – М., 1987. – 300с.
222558
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1988. – 205с.
222559
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1990. – 254с.
222560
  Твардовский А.Т. Василий Теркин. Военная лирика / А.Т. Твардовский. – Москва, 1966. – 447с.
222561
  Артамонов В.И. Василий третий / В.И. Артамонов. – Москва, 1995. – 110с.
222562
  Воронова М. Василий Тропинин: олицетворение // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 86-106. – ISSN 1819-6268
222563
  Нилин А.П. Василий Трофимов / А.П. Нилин. – М, 1983. – 160с.
222564
  Белозерская Н.А. Василий Трофимович Нарежный : историко-литературный очерк Н. Белозерской, удостоен. Увар. премии в 1893 г. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пентелеева, 1896. – 297 с. разд. паг. – Библиогр.: "Хронологический перечень сочинений В. Нарежного", "Сочинения В. Нарежного, вышедшие отдельными изданиями" (с. X-XII)


  На форзаце экз. № 477559, газетная вырезка из г. Речь, за 1912 г. - Памяти Н.А. Белозерской (о ее кончине)
222565
  Твардовски А. Василий Тьоркин / А. Твардовски. – София, 1977. – 280с.
222566
  Чистякова Е.В. Василий Ус - сподвижник Степана Разина. / Е.В. Чистякова. – М., 1963. – 48с.
222567
  Еремин В. Василий Федоров. Мы давно человеческой радостью бредим / В. Еремин. – М., 1969. – 134с.
222568
   Василий Федорович Болдырев.. – М, 1954. – 27с.
222569
   Василий Федорович Бордиченко 1898-1982. – М., 1987. – 32с.
222570
  Кириченко А.Н. Василий Федорович Ошанин -- зоолог и путешественник. (1844-1917). / А.Н. Кириченко. – М., 1940. – 31с.
222571
  Тимм В.Ф. Василий Федорович Тимм / В.Ф. Тимм. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1962. – [47] с.
222572
  Тарасов Л.М. Василий Федорович Тимм 1820-1895 / Л.М. Тарасов. – Москва : Искусство, 1954. – 31 с.
222573
  Авербух А.Я. Василий Фомич Петрушевский, 1829-1891 / А.Я. Авербух ; [АН СССР]. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отделение, 1976. – 99 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
222574
  Брик Б. Василий Чапаев : поэма / Б. Брик. – Москва : Художественная литература, 1938. – 62 с.
222575
  Хабаров М.Н. Василий Шамшин. Повесть о рабочем, проф. революционере / М.Н. Хабаров. – Новосибирск, 1968. – 128с.
222576
  Толченова Н.П. Василий Шукшин - его земля и люди. / Н.П. Толченова. – Барнаул, 1978. – 206с.
222577
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – М., 1977. – 192с.
222578
  Емельянов Л.И. Василий Шукшин / Л.И. Емельянов. – Л., 1983. – 152с.
222579
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – М., 1984. – 286с.
222580
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – 2-е. – М., 1988. – 286с.
222581
  Горн В.Ф. Василий Шукшин / В.Ф. Горн. – Барнаул, 1990. – 284с.
222582
  Шульженко В. Василий Шульженко: "Мне жалко мир, который уходит" // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 31-41


  Василий Владимирович Шульженко (1949, Москва, РСФСР, СССР) — российский художник, работающий в жанре фигуративной живописи в стиле гротескного реализма.
222583
  Финкельштейн Е.А. Василий Яковлевич Данилевский - выдающийся русский биолог, физиолог и протистолог / Е.А. Финкельштейн. – Москва-Ленинград, 1955. – 292с.
222584
  Новокшанова Василий Яковлевич Струве / Новокшанова, (Соколовская). – Москва : Наука, 1964. – 296 с.
222585
   Василий Яковлевич Струве: Сборник статей и материалов к 100-летию со дня смерти : Сборник статей и материалов к 100-летию со дня смерти. – Москва : Наука, 1964. – 252 с.
222586
   Василик Остап Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 124. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
222587
  Коваль П.М. Василина : роман / П.М. Коваль. – Львів : Каменяр, 1973. – 332 с.
222588
  Плахотнюк О. Василина Степанівна Щурат-Глуха (схиігуменя Вероніка) - забута постать // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 255-261. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
222589
  Васильева Л.Н. Василиса / Л.Н. Васильева. – Москва, 1981. – 31с.
222590
  Ирошников А.М. Василиса Прекрасная / А.М. Ирошников. – М, 1955. – 29с.
222591
   Василиса Прекрасная. – Л., 1968. – 192с.
222592
  Луначарский А.В. Василиса Премудрая / А.В. Луначарский. – Пб, 1920. – 112с.
222593
   Василиса Премудрая. – Горький, 1947. – 31с.
222594
  Другаль С.А. Василиск / С.А. Другаль. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1990. – 283 с.
222595
   Василишин Дарія Василівна : бібліографічний покажчик / [ уклад. О.М. Василишин, Т.М. Василишин ]. – Львів : Українська академія друкарства, 2008. – 68с. – До 55-річчя від Дня народження та 35-річчя творчої діяльності. – ISBN 978-966-322-147-2
222596
  Філатова О.М. Василіани в суспільно-політичному й культурному житті білорусько-литовських губерній. 1772-1839 рр.: історіографія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 53-59. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
222597
  Матійчин І.М. Василіянське піснярство кінця 19- першої половини 20 ст. як феномен галицької музичної культури : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Матійчин І.М. ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
222598
  Унджиевъ И. Василъ Петлешковъ = "Самъ съмъ - други нема!" : Издава комитетътъ за увековечаване делата на борците отъ априлското възстание презъ 1876 год. Въ Брацигово / И. Унджиевъ. – Пловдив : Хр. Г. Дановъ, 1935. – 80 с.
222599
   Василю Баранівському - 65 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 138-140
222600
   Василю Васильовичу Гребіню – 50 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  20 грудня 2014 року виповнилось 50 років з дня народження доктора географічних наук, професора кафедри гідрології та гідроекології, гідролога-гідрохіміка Василя Васильовича Гребіня.
222601
  Запорожець О.А. Василю Васильовичу Сухану - 80 років // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 105-106. – ISSN 1991-0290


  Професор кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
222602
   Василю Григоровичу Пазиничу - 60 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 64. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817
222603
   Василю Івановичу Парпану - 70 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 126-127. – ISSN 2077-4893
222604
   Василю Іларіоновичу Пелешенку - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63 : фото. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817
222605
   Василю Степановичу Готиняну - 70 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 58. – Бібліогр.: Фото
222606
   Василю Юрійовичу Туряку - 65 років // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 51 : Портрет
222607
   Василю Ярославовичу Бричу - 50 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
222608
  Журавльов Д.В. Василь-Костянтин Острозький // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 79-82. – ISBN 978-966-14-1182-0
222609
   Василь-Костянтин Острозький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 46-49. – ISBN 978-966-8137-97-6
222610
  Кралюк Петро Василь-Костянтин Острозький: погляд крізь століття // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2009. – № 1 (29). – С. 41-43
222611
  Степула Н. Василь Атаманюк // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 268-269. – ISBN 966-7379-16-7
222612
   Василь Базилевич // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 625 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
222613
  Казьмирчук Г. Василь Базилевич про причини виникнення руху декабристів // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 150-154


  У статті аналізується погляд В.М. Базилевича на причини виникнення руху декабристів. Доведено, що його думки були концентрованим виразом думок вчених-декабристознавців часів становлення радянського декабристознавства. В.М. Базилевич - професор ...
222614
  Матяш І. Василь Базилевич: грані таланту й трагізм долі // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.99-120 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
222615
  Дика Н. Василь Барвінський і сьогодення : До 125-річчя від дня народження // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 5/6 (823/824). – С. 174-175. – ISSN 0868-4790
222616
  Савченко В. Василь Барка - письменник апокаліптичної доби // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 155-157. – ISSN 0131-2561
222617
  Ковалів Ю. Василь Барка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 70-73. – ISSN 0236-1477
222618
  Панченко В. Василь Барка був чесним із собою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 липня (№ 29). – С. 12


  В ювілейни, 1030 рік від дня заснування міста Лубни, відзначаємо 110 років від дня народження письменника Василя Барки.
222619
  Путько-Стех Василь Барка: шлях // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 175-179. – ISSN 0130-1608
222620
  Грабовецький В. Василь Баюрак - бойовий побратим і наступник Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 48 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 2)
222621
  Бєлов В. Василь Бєлов: "Потрібне чуття на талант". Інтерв"ю біля робочого столу / інтерв"ю брав М. Наєнко // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 360-369. – ISBN 978-966-439-809-8
222622
  Школьна О.Д. Василь Біднов - журналіст і діяч просвітянського руху // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-31. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Стаття присвячена творчості Василя Біднова як журналіста і діяча просвітянського руху.
222623
  Завальнюк О. Василь Біднов - професор Кам"янець-Подільського Державного Українського університету (1918-1920 роки.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 81-86
222624
  Калинчук А. Василь Білозерський і кирило-мефодіївці. На матеріалах слідчої справи. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263


  Б. Білозерський разом с Костомаровим і М. Гулаком був співзасновником Кирило-Мефодіївського братства.
222625
  Калинчук А. Василь Білозерський і кириломефодіївці (на матеріалах слідчої справи) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 68-73. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто участь В. Білозерського в Кирило-Мефодіївському братстві, його арешт, проаналізовано документи та матеріали слідчої справи. Провідну роль серед братчиків відіграли М. Костомаров, М. Максимович, М. Драгоманов, П. Куліш та ін.
222626
  Загаєцька О. Василь Бородай: "Україні присвячую мою творчість..." : до 90-річчя від дня народження мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – с.4-5. – ISSN 0130-1799
222627
  Добржанський О. Василь Ботушанський - український історик, дослідник історії Буковини (до 80-річчя від дня народження) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – C. 9-10
222628
  Бублік С. Василь Будник-патріарх вітчизняного ракетобудування // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 14-17. – ISSN 1819-7329
222629
  Лазарев Л.И. Василь Быков / Л.И. Лазарев. – Москва, 1979. – 208с.
222630
  Дедков А И. Василь Быков / А И. Дедков, . – М, 1980. – 288с.
222631
  Шагалов А.А. Василь Быков / А.А. Шагалов. – Москва, 1989. – 301с.
222632
  Дедков А И. Василь Быков / А И. Дедков, . – М, 1990. – 308с.
222633
  Недзвідський А.В. Василь Василько: Нарис про життя і творчість. / А.В. Недзвідський. – Київ, 1981. – 114с.
222634
  Тримбич С. Василь Васильович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 7


  Василь Васильович Цвіркунов (1917 - 2000 рр.)
222635
  Агеєва Є Н. Василь Васильович Верещагін в Туркестані. Вздовж кордону з Китаєм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 44-47
222636
  Приступа С.А. Василь Васильович Докучаєв - дослідник чорноземів України // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .231-236
222637
   Василь Васильович Докучаєв // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 3 обкл., 60. – ISSN 2518-7104
222638
   Василь Васильович Костицький // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 144-145. – ISBN 978-966-924-219-8
222639
  Шандра В.С. Василь Васильович Левашов 1835-1836 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 175-181 : Фото С.338. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1835-1836
222640
  Вербич С.О. Василь Васильович Лобода
222641
  Вербич С.О. Василь Васильович Лобода (11.01.1936-17.03.2000) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – С. 107-109. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
222642
   Василь Васильович Хірсін // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 94. – ISBN 978-966-924-219-8
222643
  Алєксандрова О.В. Василь Великий, Василь Кесарійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 209-211. – ISBN 966-316-069-1
222644
  Матяш І. Василь Веретенніков - видатний архівознавець // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.141-160 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
222645
  Верховинець Ярослав Василь Верховинець - етнограф // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 82-91. – ISSN 0130-6936
222646
  Лехник Любомир Володимирович Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщина : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Лехник Л.В.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
222647
  Снайдер Тімоті Василь Вишиваний, який не став королем України // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 18 (71). – С. 26-28
222648
  Кудрявцев Б.Б. Василь Володимирович Петров - основоположник вітчизняної електротехніки. / Б.Б. Кудрявцев. – К., 1953. – 88с.
222649
  Габда В.Г. Василь Габда = Vasil Habda = Laszlo Habda : живопис, альбом / упоряд. Владислава Габди ; [передм. М. Сирохмана]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 154, [2] с. : іл. – Текст укр., англ., угор. мовами. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-617-531-095-3


  Видання книги здійснено за сприяння управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках пограми, що передбачає підтримку видань творів закарпатських авторів.
222650
  Горнятко-Шумилович Василь Габор і моторошна проза ("Книга екзотичних снів та реальних подій") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 251-262. – ISBN 966-7773-70-1
222651
  Просалова В. Василь Гайворонський: життєві й творчі перипетії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 54-60. – (Філологічні науки)
222652
   Василь Ганоцький // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 27 : Василь Ганоцький. – С.3-22
222653
   Василь Герасимович Дригайло : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Наук.-техн. б-ка проф. Г.І. Денисенка ; [уклад.: К.С. Мошинська ; наук. ред. В.Г. Дригайло]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 87, [1] с. : портр., фотоіл. – Імен. покажч.: с. 86-87. - До 80-річчя від дня народж. – ISBN 978-617-7507-12-2
222654
  Мошинська К. Василь Герасимович Дригайло (із нагоди 80-річчя від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 56-61. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність, внесок у розвиток бібліотечної справи відомого українського бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України, відмінника освіти ...
222655
  Кравчук П. Василь Гоголь-Яновський - український драматург початку XIX ст. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 246-257. – ISSN 1997-4264
222656
  Михед П. Василь Гоголь-Яновський у культурному контексті часу


  Стаття присвячена вивченню творчої спадщини Василя Гоголя - одного із зачинателів українського театру, акторай режисера, автора поетичних творів, батька геніального письменника М. Гоголя. Автор наголошує на тісному зв"язку творчості В. Гоголя з ...
222657
  Степула Н. Василь Голобородько // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 275-276. – ISBN 966-7379-16-7
222658
  Діброва Н.А. Василь Голобородько. Поет українського міфокосмосу // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 31 (251). – С. 28-31
222659
  Неживий О. Василь Голобородько: життя для рідного слова // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 114-123. – ISBN 978-966-96923-6-8
222660
  Забіяка І. Василь Горленко - журналіст, науковець, людина // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 109-116.
222661
  Ротач П. Василь Горленко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 151-153
222662
  Забіяка І. Василь Горленко і "Киевская старина" // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 202-206
222663
  Забіяка І. Василь Горленко і Скоропадські // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 50-52.
222664
  Забіяка І. Василь Горленко і Франція // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 48-50.
222665
  Бернадська Н.І. Василь Горленко як теоретик роману // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 61-69. – ISBN 966-581-590-3
222666
  Лазаренко Б. Василь Горленко: (Спогад) // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 31-34.
222667
  Грабовецький В. Василь Грабовецький : життя, стрілецька, громадсько-політична та культурна діяльність в першій половині XX ст. : До 125-річчя уродин / Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ. – (Печеніжиніана в постатях)
Ч. 1. – 2010. – 164 с.
222668
  Шетеля В. Василь Гренджа-Донський і розвиток театрального мистецтва на Закарпатті 20-30-х рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 101-106. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
222669
  Рекіта В.І. Василь Гренджа-Донський у вітчизняній і зарубіжній історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 229-237. – (Історія ; Вип. 24)
222670
  Білецький Б. Василь Григорович-Барський - український мандрівник-богослов / Б. Білецький, Р. Гищук // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 49-55
222671
  Ковальський М. Василь Григорович // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 345-351. – ISBN 966-7631-05-2
222672
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Товариство "Знання" України, 2006. – 140с. – (Академіки АПН України ; Вип.6). – ISBN 966-618-218-1
222673
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; [ упорядники: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І.; наук. ред. Рогова П.І. ]. – 2-ге вид., доп. – Київ : Товариство "Знання" України, 2008. – 168 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 12). – ISBN 978-966-618-252-7
222674
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Пєєва С.П., Айвазова Л.М. ; вступ. ст.: Ткаченко Л.І. ; наук. ред. Рогова П.І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л.О.]. – 3-тє вид., допов. – Київ : Товариство "Знання" України, 2012. – 295, [1] с. : портр. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 20). – ISBN 978-966-618-269-5
222675
  Луговий В.І. Василь Григорович Кремень: у пошуках філософсько-антропологічних смислів і ціннісних пріоритетів освіти (роздуми з приводу ювілею видатного вченого) / В.І. Луговий, О.М. Топузов, Н.П. Дічек // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 34-42. – ISSN 2411-1317


  На думку відомих українських керівників провідних університетів України В.П. Андрущенка, В.С. Бакірова, Л.В. Губерський та інших в роки діяльності міністра освіти і науки В.І. Кременя розпочалася трансформація ролі освіти.
222676
  Павловський Вадим Василь Григорович Кричевський : Життя і творчість / Павловський Вадим; Укр.вільна академія наук у США. – Hью-Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1974. – 222с. : 185 іл.
222677
  Зеленчук І.М. Василь Грималюк і Василь Мартищук - видатні народні митці Гуцульщини: українознавчо-культурологічні студії / І.М. Зеленчук, Я.І. Зеленчук // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 49-52


  В статті викладено результати українознавчих експедиційних досліджень творчої співпраці видатного гуцульського музиканта Василя Івановича Грималюка і талановитого скрипкового майстра Василя Михайловича Мартищука на Івано-Франківщині. Визначені ...
222678
  Панченко В. Василь Гроссман і "біси". Опозиція "свобода-неволя" в повісті В. Гроссмана "Все тече" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 83-92
222679
  Панченко В. Василь Гроссман і "Біси". Письменник розгадав міф про "загадкову російську душу" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 861-870. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
222680
  Малахов В. Василь Гроссман: правда гіркоти // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 75-82
222681
  Амір А. Василь Дацей - майстер гумору й сатири // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 19-21. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття аналізує творчість Василя Дацея, українського прозаїка Східної Словаччини, якрму властиве сатиричне відображення дійсності. В творчих ремінісценціях повертається й до недавнього тоталітарного режиму і викриває всі його дефекти. Прозі Дацея ...
222682
  Головацький І. Василь Дідушок : Полковник, отаман, Хроніка життя і діяльності (1889-1937рр.) / І. Головацький. – Львів, 1998. – 128 с. – (Сторінки історії українських січових стрільців.)
222683
  Поліщук В. Василь Доманицький // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 130-137. – ISBN 978-966-493-139-4
222684
  Болабольченко А. Василь Доманицький і "Київська старовина" // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 149-165. – ISSN 0869-3595
222685
  Наенко М.К. Василь Доманицький і слов"янство // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 268-275. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про одну з маловідомих сторінок української славістики - розвиток її в публікаціях історика і філолога початку ХХ ст. Василя Доманицького. Автор аналізує публікації цього автора, присвячені питанням українсько-російських, ...
222686
  Кузьменко Л.І. Василь Доманицький як публіцист газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 56-59


  Розглядається публіцистична спадщина В.Доманицького, зокрема його діяльність у газетах "Громадська думка" і "Рада", визначаються особливості цих публікацій
222687
  Кочубей Ю. Василь Дубровський і турецька література


  Розглянуто життєвий і творчий шлях відомого українського вченого і громадського діяча Василя Дубровського (1897-1966), його творчий доробок як сходознавця; проаналізовано основні публікації та роль у розвитку українсько-турецьких культурних зв"язків
222688
  Волошин Л. Василь Дядинюк. Творча постать міжвоєнного двадцятиліття // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-59. – ISSN 0130-1799
222689
   Василь Дяченко // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 76-83. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
222690
  Джулай Д. Василь Еллан-Блакитний // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 1


  До 120-річчя від дня народження Василя Еллана-Блакитного (Василя Елланського) (1894-1925) - поета, журналіста, політичного і громадського діяча, очільника спілки пролетарських письменників "Гарт".
222691
  Адельгейм Є.Г. Василь Еллан : критичний нарис / Адельгейм Є.Г. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 175 с.
222692
   Василь Євгенович Мармазов // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 101-102. – ISBN 978-966-924-219-8
222693
  Веселицька Н Василь Завгородній: клич із вирію / Н Веселицька, С. Соколова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 2/3). – С. 20. – ISSN 2519-4429


  Василь Леонтійович Завгородній (1925 – 2009) – видатній український митець: художник – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреат премії імені Катерини Білокур; співак – заслужений артист України.
222694
  Миронюк Т. Василь Завітневич - український церковний диригент США / Тарас Миронюк. – Київ : [Прут], 2011. – 501, [1] с. : фотоіл., ноти. – Бібліогр.: с. 480 та в прим.: с. 477-479. – ISBN 978-966-560-531-1


  Бібліотеці ім. Максимовича - автор. 8.01.2012. Підпис
222695
  Безгін І.Д. Василь Захарович Бородай. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 20-31. – ISBN 966-96714-2-6
222696
  Пустовіт Т. Василь Захарченко. Із когорти шістдесятників // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 157-167.
222697
  Зборовець І.В. Василь Зборовець: життя і наукова діяльність / І.В. Зборовець, В.П. Мацько. – Хмельницький : Цюпак, 2011. – 93, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 82. – ISBN 978-671-513-113-8
222698
  Слабошпицький М.Ф. Василь Земляк : нарис життя і творчості / Михайло Слабошпицький. – Київ : Дніпро, 1994. – 147, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-308-01250-4
222699
   Василь Земляк в Усмішках Миколи Мащенка. – Київ : УкрІНТЕІ, 2006. – 224с. – шифр дубл.8у(Земляк) Земл.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7505-63-4
222700
  Коваленко Т. Василь Зіновійович Янчук - засновник школи аграрного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 137-140. – ISSN 0132-1331
222701
  Носов Л.И. Василь Зуляк / Л.И. Носов. – Москва : Советский композитор, 1960. – 24 с.
222702
   Василь і Валентин. Пам"яті Василя Забашти (1918–2016) та Івана-Валентина Задорожного (1921–1988) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 108-109. – ISSN 1728-6875
222703
  Ірванець Олександр Василь і Володимир - імена князівські // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 96. – ISSN 0130-5212
222704
  Мельник Т.В. Василь Іванович Атрощенко (До 100-річчя від дня народження) / Т.В. Мельник // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-118. – ISSN 0374-3896


  Видатний український хімік
222705
  Ковальчук В.В. Василь Іванович Ляшенко (1902-1975) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 239-245.. – ISBN 978-966-194-005-4
222706
   Василь Іванович Чапаев.. – К., 1938. – 68с.
222707
  Федчук В. Василь Івахів, перший командир УПА // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 13


  Його ім"я досить довго перебувало в тіні Романа Шухевича...
222708
  Павличко Д. Василь із України - "МІФ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 7). – С. 6


  МІФ: за що загинув Василь Сліпак.
222709
  Тригуб О.О. Василь Йосипович Туманський та його родина // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 333-335. – ISSN 2218-4805


  У статті висвітлюється життя і діяльність поміщика Чернігівської губернії В.Й. Туманського.
222710
  Кухаренко Р. Василь Капніст - воїн та просвіттитель // Міграція : Всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. – Одеса, 2017. – Березень (№ 3). – С. 13


  Василь Васильович Капніст (1758-1823) - визначний український поет, драматург і громадський -політичний діяч кінця XVIII - початку XIX ст.
222711
   Василь Каразін // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 136-139. – ISBN 978-966-8137-97-6
222712
  Вовк О. Василь Каразін в інтелектуальному середовищі західної української діаспори: до питання історіографічного образу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Стаття присвячена вивченню історіографічного образу відомого українського просвітителя, науковця, громадського діяча, засновника Харківського університету В. Н. Каразіна (1773-1842). Схарактеризовано умови, в яких відбувалося становлення історичної ...
222713
  Куделко С. Василь Каразін. Людина, яка заснувала Харківський університет / С. Куделко, Л. Змій // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 23-25. – ISSN 1819-7329
222714
  Владич Л.В. Василь Касіян / Л.В. Владич. – Київ, 1978. – 174с.
222715
  Костюк С.П. Василь Касіян. Бібліогр. покажчик / С.П. Костюк. – Львів, 1976. – 158с.
222716
  Зубар М. Василь Касіян. Народний художник СРСР / М. Зубар. – К, 1946. – 52с.
222717
  Александров Д.А. Василь Качур / Александров Д.А. – Київ : Укрполітвидав, 1966. – 42 с. – (Герої соціалістичної праці)
222718
  Іремадзе А. Василь Кіквідзе. / А. Іремадзе. – Київ, 1973. – 206 с.
222719
  Пінчук С.П. Василь Козаченко. Літ.-критич. нарис / С.П. Пінчук. – Київ, 1963. – 201с.
222720
  Пінчук С.П. Василь Козаченко. Літ. портрет. / С.П. Пінчук. – Київ, 1973. – 103с.
222721
  Заремба В.І. Василь Корнієнко / В.І. Заремба. – Київ : Молодь, 1979. – 148 с.
222722
  Рудик С.К. Василь Королів-Старий (ветеринар, письменник, громадський діяч) = Vasil Koroliv-Staryi (veterinarian, writer, public figure) / Станіслав Рудик, Вікторія Гончар. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2014. – 140, [4] с. : іл., фотогр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-240-8


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
222723
  Журавський А. Василь Кравченко - просвітянин-подвижник із Житомирщини // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 144-145. – ISBN 966-7551-00-8
222724
  Лобода Т.М. Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність / Тетяна Лобода ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-02-4863-2
222725
   Василь Кремень - міністр освіти і науки України (Біографічна довідка) // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 січня (№ 3). – С. 1. – ISSN 2219-5793
222726
   Василь Кремень: "Освіта, підготовка молоді до життя завжди були і є найактуальнішими завданнями сучасності" : До 20-річчя НАПН України. Інтерв"ю для "РШ" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (987). – С. 3-6. – ISSN 0131-6788
222727
  Кремень В. Василь Кремень: "Провідні країни у практику впроваджують лише десять відсотків від усіх наукових проектів. Але вони забезпечують динамічне зростання економіки!" / розмову вела А. Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 листопада (№ 214). – С. 10
222728
  Бондаренко В. Василь Кремень: життя у злагоді з собою і людьми // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 43-45. – ISSN 0130-7037
222729
  Блакитний Євген Василь Кричевський = Vasyl Krychevsky : Доповідь на Пленарній конференції і відкритті Виставки творів В.Г. Кричевського, 29 грудня 1962 р., до десятиліття його смерти - 1952-1962 / Блакитний Євген; Українська вільна академія наук у США. – Нью Йорк, 1963. – 32с. : іл.
222730
  Ханко В. Василь Кричевський // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 180-182
222731
  Невкрита Ж. Василь Кричевський в Опішному: до 145-ліття національного генія // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 9. – ISSN 2519-4429
222732
  Орлова Н. Василь Кричевський і будинок-музей Тараса Шевченка // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685
222733
  Панькова С. Василь Кричевський та Михало Грушевський // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 44-51. – ISSN 0131-2685
222734
  Манзуренко В. Василь Кук - Головний Командир УПА / Віталій Манзуренко, Олександр Іщук. – Рівне : Видавець Олег Зень, 2008. – 80 с. – (Українські військові формування XX століття. Події, персоналії, документи). – ISBN 978-966-2096-44-6
222735
  Крячок М. Василь Кук у рідкісних виданнях, документах, спогадах // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 195-218
222736
  Ганудель З. Василь Латт / З. Ганудель. – Пряшев, 1991. – 27с.
222737
   Василь Лизанчук : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1996. – 128с.
222738
  Хоменко І. Василь Лизанчук в експериментальній програмі українського радіо "Зв"язок часів" ("Пам"ятаймо") / І. Хоменко, В. Фоменко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 326-333. – ISSN 2078-1911
222739
   Василь Лизанчук. Від коректора до академіка / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [упоряд.: І.В. Крупський]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 618, [6] c., [1] арк. кольор. фотоіл. – Бібліогр.: с. 7-46, 609-613, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Заслужені професори університету"). – ISBN 978-617-10-0328-6
222740
  Лопата В.І. Василь Лопата = Vasyl Lopata : живопис, графіка : [каталог] / В.І. Лопата; Київ. міськдержадмін., Голов. упр. культури і мистецтв м. Києва, Київ. орг. Нац. Спілки художників України, Нац. худож. музей України ; [авт. вступ. ст. Д. Степовик ; пер. І. Дикої ; куратори: В. Ліновицька, Г. Тернавська]. – Київ : Тамподек, 2001. – 160, [1] с. : репрод. – На тит. арк. та обкл. дані парал. укр., англ. - Текст парал. укр., англ.
222741
  Литовченко В. Василь Ляшенко - видатний український фізик, засновник наукової школи з фізики поверхні напівпровідників / В. Литовченко, М. Стріха // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 28-33. – ISSN 1819-7329


  Василь Іванович Ляшенко був першим деканом фізичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.
222742
  Івашкевич З.А. Василь Максимович Лесин / З.А. Івашкевич. – Чернівці, 1969. – 29с.
222743
  Крик Р. Василь Макух палав на Хрещатику // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Жовтень [№] 20. – С. 3
222744
  Лук"янчук Г. Василь Макух став першим, хто у Європі вчинив самоспалення, протестуючи проти тоталітаризму та агресії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 9
222745
  Євтух В.Б. Василь Маркусь / В.Б. Євтух, В.М. Ткаченко, В.П. Трошинський // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
222746
  Латиш Ю.В. Василь Маслов: життя та наукова праця : до 125-річчя відомого українського декабристознавця // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 100-106. – ISBN 978-966-96992-6-8
222747
   Василь Миколайович Головач : Бібліографічний покажчик (До 65-річчя з дня народження вченого). – Львів : ЛНБ, 1989. – 79с.
222748
   Василь Миколайович Мадзігон - учений-педагог та організатор педагогічної науки й освіти України : біобібліографічний покажчик. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 64с. – (Академіки АПН України). – ISBN 978-966-644-080-1
222749
   Василь Миколайович Шейко : Біобібліографічний покажчик. – Харків : ХДАК, 2002. – 96с. – (Видатні педагоги Харківської державної акад. культури). – ISBN 966-7352-57-9
222750
  Каністратенко М.М. Василь Миколайович Шейко (до 170-річчя з дня народження ректора Хврківської державної академії культури) / М.М. Каністратенко, Н.М. Кушнаренко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 4-16
222751
  Гунчик І. Василь Милорадович - збирач і видавець українських лікувальних народних молитов // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 67-72


  У статті розглянуто українські лікувальні молитви із відомої праці В.Милорадовича про народну медицину на Лубенщині, систематизовано їх за тематичними групами та функціональними різновидами, а також зроблено спробу з’ясувати погляди дослідника на ...
222752
  Хитрук В.О. Василь Мисик / В.О. Хитрук. – К., 1987. – 165с.
222753
   Василь Мисик // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 139. – ISSN 0131-2561
222754
  Дика Г. Василь Мисик: "Хочеться додому, до роботи, сняться книги і аркуші" : кілька епізодів з життя письменника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 13 грудня (№ 25). – С. 6
222755
  Никанорова О. Василь Мисик: таємниці долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Репресований український поет Василь Мисик.
222756
   Василь Михайлович Катрич // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 73-74. – ISBN 978-966-924-219-8
222757
  Гаєвська Н.М. Василь Мова (Лиманський) та його вірші-посвяти (до постановки проблеми) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 35-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Ідеться про життєвий і творчий шлях Василя Мови (Лиманського). Особлива увага звертається на вірші-посвяти письменника, їх місце в літературному доробку В. Мови. Робляться спостереження та аналіз над поетикою цих віршів.
222758
   Василь Мулеса (до 60-річчя від дня народження) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 119-120. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
222759
   Василь Назарович Каразін - видатний громадський діяч, просвітитель, науковець : Збірник наукових праць. – Миколаїв : МДГУ ім. П.Могили, 2005. – 172с. – ISBN 966-336-048-8
222760
  Болебрух А.Г. Василь Назарович Каразін (1773-1842) : Монографія / А.Г. Болебрух, С.М. Куделко, А.В. Хрідочкін; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Авто-Енергія, 2005. – 348с. : фотоіл. – До 200-річчя Харківського ун-ту. – ISBN 966-8307-04-6
222761
  Голованівський С.О. Василь Найда : поезії / С.О. Голованівський. – Харків, 1931. – 128 с.
222762
  Айзеншток І.Я. Василь Наріжний / І.Я. Айзеншток. – Х., 1931. – 3-25с.
222763
   Василь Непийпиво : альбом. – Київ : Мистецтво, 1986. – 95 с.
222764
  Фаріон І. Василь Німчук: Людина-джерело // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 11
222765
  Хейфец М. Василь Овсієнко - мученик ГУЛАГу // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 641-652. – ISBN 978-966-2164-80-0
222766
  Пазиніч С. Василь Олександрович Сухомлинський як визначний гуманіст і творець нової школи / С. Пазиніч, О. Пономарьов, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (92). – С. 32-36. – ISSN 1562-529Х
222767
  Лиман С.І. Василь Олексійович Більбасов як історик-медієвіст: київський період його науково-педагогічної діяльності (1867-1871 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С. 49-58


  Уперше комплексно розглядається вивчення В. О. Більбасовим у Київському університеті різноманітних проблем зарубіжного середньовіччя. Підкреслюється, що найбільший внесок у вітчизняну медієвістику він зробив дослідженнями джерела з історії Кирила і ...
222768
  Горбачук В.Т. Василь Орел і Україна // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 215-231. – ISSN 1728-9572
222769
  Орлова О. Василь Перевальський: чорним по білому // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 186-191.
222770
  Стороженко М. Василь Петрович Горленко (1853-1907 рр.) // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 17-30.
222771
  Дика Н. Василь Пилип"юк (10 січня 1950 - 18 листопада 2017) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 143-145. – ISSN 2224-0926
222772
   Василь Пилипович Маслов // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.33. – ISSN 0132-1331
222773
  Полоник В.П. Василь Полоник. Альбом. / В.П. Полоник. – К., 1981. – 67с.
222774
  Степанчук В.М. Василь Прокопович Любін : 70 років на передньому краї науки // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології ; голов. ред Чабай В.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 141-142. – ISSN 0235-3490


  У січні 2018 року виповнилося 100 років відомому палеолітознавцю Василю Прокоповичу Любіну.
222775
   Василь Свида: Скульптура.. – К., 1987. – 104с.
222776
   Василь Семенович Лісовий // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 134-135. – ISSN 0235-7941
222777
  Платонов В. Василь Сергійович Будник-видатний ракетобудівник // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 3-13. – ISSN 1819-7329
222778
  Мак Б. Василь Сидор і справа його життя / Богдан Мак (Михальчук). – Тернопіль : [б. в.], 1996. – 28 с. : портр.
222779
  Клиновий Ю. Василь Симоненко - поет і українець // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 188, вересень : вересень. – С. 1-3
222780
  Ткаченко А. Василь Симоненко - текст / А. Ткаченко, Д. Ткаченко


  У статті запропоновано поняття фрагментованої цілості Симоненкового тексту в його різножанрових виявах. Наведено показові приклади розгортання й увиразнення поетики цього тексту. Наочно продемонстровано, що, попри ідеологічний тиск, постійно ...
222781
  Симоненко В.А. Василь Симоненко = Василий Симоненко : поетич. пер. Людмили Степаненко / пер. [з укр.] Людмили Степаненко. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2010. – 87, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., рос. мовами. – ISBN 978-966-668-247-8


  У пр. № 1712700 напис: Читачам бібліотеки КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Авт. перекладу. Підпис.
222782
  Базилевський В. Василь Симоненко (1935-1963) Неслухняний : (добірка віршів) // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 8-9
222783
  Шановська О.А. Василь Симоненко й Алла Горська: життя як виклик поліцейській державі // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 301-313. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
222784
  Окара А. Василь Симоненко та новий канон високої української культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 14


  Деякі пропозиції щодо відзначення 80-річчя від дня народження поета.
222785
  Блищик М. Василь Симоненко. Людська гідність і... // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 181-192. – ISBN 978-966-306-020-4
222786
  Тарнашинська Л. Василь Симоненко: "Україно, ти моя молитва..." : біобібліографічний нарис / Л. Тарнашинська; МКТУ; Нац. паламент. б-ка України; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка; [бібліограф-упоряд. Г. Гамалій; наук. ред. В. Кононенко]. – Київ, 2007. – 119с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; 11)
222787
  Хрієнко М. Василь Симоненко: "Я виступаю проти нової релігії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С. 20


  У радянські 1960-ті в поетові жив справжній журналістський дух. Він багато їздив та помічав, уже тоді відкрив для себе Биківню і був причетним до відкритого листа з вимогою створити по всій країні меморіали жертв сталінських репресій.
222788
  Сеник Л. Василь Симоненко: архетип образу матері


  У статті йдеться про "ядро" мислення і його художнє вираження в поезії В. Симоненка, зокрема, в образі-архетипі матері. Образ-архетип як постійно діючий феномен літератури виявляє індивідуальність поета, його національну ідентичність. Образ-архетип ...
222789
  Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: еволюція стилю і рух тексту : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Дана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 199 л. – Додаток: л. 189-199. – Бібліогр.: л. 166-188
222790
  Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: еволюція стилю і рух тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Дана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
222791
  Ткаченко А.О. Василь Симоненко: нарис життя і творчості / А.О. Ткаченко ; [ред. С.О. Герейло]. – Київ : Дніпро, 1990. – 310, [2] с., [8] арк. іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Літературні портрети). – ISBN 5-308-00823-X
222792
  Ткаченко Д.А. Василь Симоненко: текстологічні колізії стилю // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 384-391


  Твори Василя Симоненка і за життя, і посмертно зазнавали різноманітних перекручень, від яких потрібно позбавлятися. Обраний у цій статті текстологічний кут зору дає змогу, узгодивши традиційне поняття твір із постструктуралістським поняттям текст ...
222793
  Когут Т. Василь Сімович - історик освіти і науки / Т. Когут, Н. Ігнатенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. іст. та культ. України ; редкол.: Коцур В.П., Борисенко В.Й., Коцур А.П. [та ін.]. – Тернопіль, 2005. – Вип. 16 : Присвячений пам"яті В.В. Сєдова. – С. 329-334. – ISBN 966-8029-58-5
222794
  Приймач М. Василь Скакандій у контексті закарпатського образотворчого мистецтва // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 7-10. – ISSN 2520-6419
222795
  Шевчук В. Василь Скуратівський (1939-2005) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 271-282. – ISBN 978-966-06-0729-3
222796
  Качалка Н. Василь Скуратівський та Архип Данилюк: епістолярне побратимство // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 4 (71). – С. 59-64
222797
  Мокренко Т. Василь Слапчук: "Молоді - інакші..." // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 168-173. – ISSN 0130-321Х
222798
  Гумницька Н. Василь Сліпак - міф і реальність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 16


  Документальний фільм "МІФ" про Василя Сліпака.
222799
  Гумницька Н. Василь Сліпак. Ключ до феномену митця, героя, лицаря // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 12


  Дні пам"яті Василя Сліпака у Львові.
222800
  Гумницька Н. Василь Сліпак. Ключ до феномену митця, героя, лицаря дні пам"яті Василя Сліпака у Львові // Українське слово. – Париж, 2017. – 01.09.2017 (число 3087). – С. 2
222801
  Біла А. Василь Сліпак: міфи про міфа // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 4 (882), квітень. – С. 123-128. – ISSN 0868-4790
222802
   Василь Степанович Бабич = Vasyl Stepanovych Babych : Біобібліографія. – Київ, 2002. – 90с. – ISBN 966-02-2358-7
222803
   Василь Степанович Бородін
222804
  Бекетова В.М. Василь Степанович Соляник - учень Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 74-78. – ISSN 2312-2587
222805
   Василь Степанович Шевера (1932-2002) : [біобібліографічне видання] / Ужгородський національний ун-т, Фізичний фак-т; Наукова біб-ка; [за ред. Л.Л. Шимона]. – Ужгород : Говерла, 2008. – 110с. – ISBN 978-966-2095-11-1
222806
  Залізняк Б. Василь Стефак: "Випробування українців на живучисть триває" / Спілкувався Богдан Залізняк // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 10
222807
  Дорошенко Володимир Василь Стефаник : (З нагоди 50-ліття уродин). / Володимир Дорошенко ; За ред. Іван Квасниця. – Львів : [У друк "Діла"], 1921. – 24 с. – Бібліогр.: З статтей, присвячених Стефаникови... = Видання Культурно-освітньої Комісії УСДП [Укр. Соц.-Демокр. Партії] / Вид. культ.-освіт. коміс. Укр. Соц.-Демокр. Партії ; Ч. 3
222808
  Крижанівський С.А. Василь Стефаник / С.А. Крижанівський. – Київ, 1946. – 42с.
222809
  Бандура О. Василь Стефаник / О. Бандура. – Львів, 1956. – 132с.
222810
  Жук Н.Й. Василь Стефаник / Н.Й. Жук. – К., 1960. – 96с.
222811
  Глузберг О Б. Василь Стефаник / О Б. Глузберг, Ю.М. Довгаленко. – Київ, 1971. – 8с.
222812
  Погребенник Ф.П. Василь Стефаник / Ф.П. Погребенник. – К., 1979. – 191с.
222813
  Лесин В.М. Василь Стефаник : Нарис життя і творчості / В.М. Лесин. – Київ : Дніпро, 1981. – 147, [5] с.
222814
  Ільницька Л.І. Василь Стефаник : Покажч. літ. за 1961-1981 рр. / Л.І. Ільницька. – Львів, 1985. – 130с.
222815
   Василь Стефаник. – Київ, 1987. – 144с.
222816
  Гнідан О.Д. Василь Стефаник / О.Д. Гнідан. – К., 1991. – 219с.
222817
  Левченко С.П. Василь Стефаник "Камінний хрест" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 26-35
222818
   Василь Стефаник і його епоха
222819
  Салига Т. Василь Стефаник і Микола Вінграновський (Спроба психолого-естетичних зіставлень) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 20). – С. 6
222820
  Салига Т. Василь Стефаник і Микола Вінграновський (Спроба психолого-естетичних зіставлень) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 2 червня (№ 21). – С. 8-9
222821
  Ямборко С.М. Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні константи творчості : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ямборко Світлана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 211 л. – Бібліогр.: л. 194-211
222822
  Ямборко С.М. Василь Стефаник і польський модернізм: полістилістичні константи творчості : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.05 / Ямборко Світлана Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
222823
   Василь Стефаник у графіці В.Касіяна.. – К, 1971. – с.
222824
   Василь Стефаник у критиці та спогадах : Статті, висловлювання, мемуари. – Київ : Дніпро, 1970. – 484 с.
222825
  Ковалів С. Василь Стефаник у літературно-критичний рецепції Луки Луціва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 135-141. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
222826
  Полєк В. Василь Стефаник у Польщі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 195-199
222827
  Погребенник Ф.П. Василь Стефаник у слов"янських літературах / Ф.П. Погребенник. – Київ : Наукова думка, 1976. – 295 с.
222828
  Кравець Я. Василь Стефаник у французькомовному прочитанні // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 128-140. – ISBN 978-966-286-026-9
222829
  Хороб М. Василь Стефаник у художній інтерпретації : На матеріалі роману "Троянда ритуального бою" // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 266/267. – С. 369-376


  Йдеться мова про роман С. Процюка "Троянда ритуального бою: роман про Василя Стефаника"
222830
  Вавжонек М. Василь Стефаник як представник галицьких радикалів // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 49-60. – ISSN 0130-5247
222831
  Грицай О. Василь Стефаник, спроба критичної характеристики / Остап Грицай. – Відень : Накладом. "Українського прапору", 1921. – 20, [2] с.
222832
   Василь Стефаник.. – Львів, 1954. – 56с.
222833
   Василь Стефаник.. – К, 1961. – 168с.
222834
   Василь Стефаник.. – Київ, 1971. – 17с.
222835
  Варчук В. Василь Стефаник. "Городчик до бога ридав...": до проблеми вибору основного тексту


  У статті подано історію формування тексту образка В. Стефаника "Городчик до бога ридав...". Проаналізовано сім автографів цього твору. Встановлено орієнтовний час їх написання. Подано практичні рекомендації щодо вибору основного тексту образка ...
222836
  Мельник Л. Василь Стефанович // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93-102
222837
  Хейфец М. Василь Стус - в українській поезії тепер // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 393-481. – ISBN 978-966-2164-80-0
222838
  Божко О. Василь Стус - вірменською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 23 червня (№ 24/25). – С. 5
222839
  Кравченко Л. Василь Стус - інтерпретатор поезії Р.М. Рільке : монографія / Леся Кравченко ; Дрогобицький державний педагогічний ун-т імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-7996-67-3
222840
  Шелест В. Василь Стус - людина, поет, легенда (6.1.1930 - 4.9.1985) // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 148-157. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)
222841
  Молчанова І. Василь Стус - поет і патріот // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 вересня (№ 36). – С. 8-9
222842
   Василь Стус = Vasyl Stus : в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1987. – 463 с. : фот. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: c. 431-444. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 53 ; ч. 1 : Серія "Розстріляна й заборонена творчість діячів української культури")
222843
   Василь Стус = Vasyl Stus : в житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1987. – 463 с. : фотоіл. – Покажч. імен: с. 445-460. – Бібліогр.: с. 431-444 та в прим.: с. 425-430. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; Ч. 53 ; Ч. 1 : Розстріляна й заборонена творчість діячів української культури). – ISBN 0-914834-57-6
222844
  Дорошенко О. Василь Стус / О. Дорошенко. – Харків : Факт, 2016. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-637-836-4
222845
  Павличко Д. Василь Стус // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 31 травня - 6 червня (№ 22). – С. 10
222846
  Павличко Д. Василь Стус // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 7-13 червня (№ 23). – С. 10
222847
  Павличко Д. Василь Стус // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 червня (№ 24). – С. 10-11
222848
  Дворецька Л. Василь Стус / Л. Дворецька, Т. Порхун // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1 (404), 11 січня 2018. – С. 30-33
222849
  Соловей О. Василь Стус і адекватність літератури (до постановки проблеми) // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 32-41. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
222850
  Михайлова Т. Василь Стус і Борис Пастернак як читачі поезії Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 500-506. – ISBN 978-966-920-140-9
222851
  Колодкевич Г. Василь Стус і німецькомовні поети: рецепція іншого // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 146-153


  У статті проаналізовано рецепцію Василем Стусом німецькомовних поетів, а саме: Р.М. Рільке й Пауля Целана. Використано їхні коментарі й роздуми про переклад, які розглянуто крізь призму літературно-філософських студій, присвячених осмисленню Іншого, ...
222852
  Зборовська Н. Василь Стус і сакраментальність: масон чи християнин? // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 311-324
222853
  Гладишев В.В. Василь Стус про Генріха Белля. Стаття "Очима гуманіста" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 2-3
222854
  Гладишев В.В. Василь Стус про Генріха Белля. Стаття "Очима гуманіста". Премія 1972 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 10-11
222855
  Михайлова Т.М. Василь Стус та Борис Пастернак: особливості поетики та світосприйняття (на матеріалі віршів про музику) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 342-347. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена порівняльному аналіз віршів Стуса та Пастернака. Виявлено текстові перегуки як прояви впливу російської літератури на творчість українського поета. Статья посвящена сравнительному анализу стихотворений Стуса и Пастернака. Выявлены ...
222856
  Калинець І. Василь Стус у Львові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 14
222857
  Загнітко А. Василь Стус у сучасному українському просторі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 червня (№ 24). – С. 3
222858
   Василь Стус як дзеркало української незалежності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 8. – С. 37-38 : рис.
222859
  Кралюк П. Василь Стус як європеєць // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 8
222860
  Овдійчук Л. Василь Стус як особистість: вивчення життєпису митця на основі критичного осмислення мемуарів, листів, документів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (137). – С. 19-25
222861
  Грицак Н. Василь Стус як перекладач поезії Марини Цвєтаєвої // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 285-292. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
222862
  Мельникова О. Василь Стус. Наш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 157). – С. 2


  "4 вересня - 33 роки по смерті геніального українця."
222863
   Василь Стус. Поезія : Біографія письменника. Вірші. Аналіз текстів. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-624-156-0
222864
  Кучер Н. Василь Стус. Сходження // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 6 серпня (№ 18). – С. 1, 18


  До роковини загибелі Василя Стуса (4 вересня 1985 р.) побачила світ книжка спогадів "Василь Стус. Поет і громадянин". Упорядник Василь Овсієнко - співкамерник Василя Стуса
222865
  Кравчук Р. Василь Стус: "Терпи, терпи терпець тебе шліфує" // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2011. – № 1/2 (37). – С. 54-55


  У віці 47 років в одному з концтаборів Пермщини помер український поет, прозаїк, літературознавець і перекладач Василь Семенович Стус. Радянська влада знищила його за любов до України та українців, за віру в те, що людські права - найцінніші
222866
  Зборовська Н. Василь Стус: до історії проблемного тлумачення. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 40-46. – ISSN 0130-5263
222867
  Рарицкий Олег Анатолійович Василь Стус: еволюція поетичного мислення : Автореф. дис. ... канд.філолог. наук:10.01.01 / Рарицкий Олег Анатолійович; Рарицький О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
222868
  Рарицький Олег Анатолійович Василь Стус: еволюція поетичного мислення : Дис... канд. філол.наук: 10.01.01 / Рарицький Олег Анатолыйович; КУ. – Київ, 2000. – 164л. – Бібліогр.:л.155-164
222869
  Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / Дмитро Стус. – Київ : Факт, 2004. – 368с. – ISBN 966-8408-68-3
222870
  Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / Дмитро Стус. – 2-е вид., випр. – Київ : Факт, 2005. – 368с. : іл. – ISBN 966-359-029-7
222871
  Малес Я. Василь Стус: метричні уподобання / Ярина Малес // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 17-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Аналіз поезій В. Стуса дозволяє дійти до висновку, що вибір ритмічного малюнка для нього є не довільним, а зумовлений семантичним навантаженням.
222872
  Жулинський М. Василь Стус: нове народження в онові духу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 4


  Доповідь М. Жулинського, що прозвучала на VI Міжнародній науково-теоретичній конференції"Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури".
222873
   Василь Стус: Поет і Громадянин : книга спогадів та роздумів / [Айрікян П. та ін.] ; упоряд. Василь Овсієнко. – Київ : КЛІО, 2013. – 682, [2] c., [8] арк. фотогр. : портр., фотогр. – Розгорутий тит. арк. - Авт. зазнач. на с.: 653-667. - До 75-річчя від дня народження Василя Стуса. - Покажч. імен: с. 668-681. – ISBN 978-617-7023-12-7
222874
  Красножон К. Василь Стус: пошуки художньої досконалості (текстологія одного вірша) // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 165-169. – ISBN 978-966-171-890-5
222875
  Бедрик Ю.І. Василь Стус: проблема сприймання / Ю.І. Бедрик. – Київ : Фотовідеосервис, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; 2 серія). – ISBN 5-7707-3843-Х
222876
  Павлюк І. Василь Стус: текст - контекст - надтекст (Ревізія свідомості - або Мій Стус) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип-верес. – С. 53-72. – ISSN 0042-9422
222877
  Тарнашинська Л. Василь Стус: художньо-екзистенційний вимір межової свідомості // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 44-52. – ISSN 0236-1477
222878
  Атаманенко В. Василь Суразький // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 98-107. – ISBN 966-7631-05-2
222879
  Цюпа І.А. Василь Сухомлинський : Повість / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1973. – 335 с.
222880
  Цюпа І.А. Василь Сухомлинський : Повість / І.А. Цюпа. – Київ : Радянська школа, 1985. – 216 с.
222881
  Поліщук Р.В. Василь Сухомлинський про фізичне здоров"я в системі виховних цінностей: генеза та сутнісні риси // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 142-186. – ISBN 978-966-493-990-1
222882
  Калініченко Н.А. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки : [наук.-метод. посібник] : до 95-річчя В.О. Сухомлинського / Н.А. Калініченко ; Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти [імені] В. Сухомлинського. – Кіровоград : РВВ Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2013. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-189-183-7
222883
  Ткаченко Л. Василь Сухомлинський: філософія для дітей // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 7
222884
  Ткаченко Л. Василь Сухомлинський:Філософія для дітей // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 6


  Всеукраїнські педагогічні читання "В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю", які відбулися на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.
222885
   Василь Тарасенко - засновник Держави Ізраїль / з розповіді Олександра Дова // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 33. – (Історичні науки)
222886
   Василь Терентійович Павлов / колектив філософського факультету, кафедра логіки // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Грудень (№ 10)


  Колектив філософського ф-ту провели в останній путь доктора філософ. наук, проф. кафедри логіки В.Т. Павлова, який був засновником.
222887
  Степула Н. Василь Терещук // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 293-294. – ISBN 966-7379-16-7
222888
   Василь Тихонович Горбачук : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: Гайко О.К., Денисова О.А. ; наук. ред. Горбачук Д.В. ; ред.: Маторін Б.І., Состін Р.Г. ; вступ. ст. Степаненко М.І.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2017. – 65, [1] с. : портр. – Доп. покажч.: с. 49-64. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 12)
222889
  Твардовський О.Т. Василь Тьоркін / О.Т. Твардовський. – К., 1950. – 180с.
222890
  Савицька Л. Василь Федорович Мироненко (1910-1964). До 100-річчя від дня народження // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 16-17. – ISSN 0130-1799


  Мироненко Василь Федорович (1911-1964) - український графік, народний художник УРСР (1963).
222891
  Калініченко Н. Василь Харцієв: підготовка педагогічних кадрів // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 2. – С. 55-59


  У липні 1920 р. був відкритий Київський інститут народної освіти на базі університету, заснованного у 1834 р. В статті розкриваються освітні процеси на Єлисаветградщині (Ценральна Україна) у 20-ті роки XX ст.
222892
  Федорук О. Василь Хмелюк / О. Федорук; Нац.комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів. – Київ : Тріумф, 1996. – 264с. – (Повернуті імена). – ISBN 5-7707-8978-6
222893
  Ковалів Ю. Василь Хмелюк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 67-70. – ISSN 0236-1477
222894
  Брюховецька Л. Василь Цвіркунов і національне обличчя - 100 років // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 31-34. – ISSN 1562-3238
222895
  Цвіркунов В. Василь Цвіркунов: "На студії працювали дивовижні професіонали". Виступ на ювілейному вечорі в Будинку кіно з нагоди 80-річчя (1997) / записав С. Марченко // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 35-36. – ISSN 1562-3238
222896
   Василь Чапленко про мову Сковороди // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 278, березень : березень. – С. 16-18
222897
  Санжаровський А. Василь Чечвянський, або навіщо Ільф і Петров приїжджали до Харкова // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 159-163. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
222898
  Громадська Л. Василь Шкляр презентував роман про УПА // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 грудня (№ 49). – С. 9
222899
  Родик К. Василь Шкляр: бекграунд республіканця // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 11


  П"ятнадцять років тому Василь Шкляр з"явився на літературному кону як deus ex machine. Його детективно-містичний "Ключ" (1999) вигулькнув ніби нізвідки - не проглядалося ні чогось схожого на сучасному ринку, ні виразної класичної традиції. Академічна ...
222900
  Риженко А. Василь Штенберг і Тарас Шевченко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
222901
  Риженко А. Василь Штернберг і Тарас Шевченко // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1814-5078
222902
  Риженко Анатолій Василь Штернберг і Тарас Шевченко : до 190-річчя від дня народження художника // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
222903
   Василь Штернберг і Тарас Шевченко // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 8-11. – ISSN 1814-5078
222904
  Гетьман Д. Василь Щавинський та його внесок у справу повернення українських культурних цінностей // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С.124-130. – ISSN 0869-3595


  Український хімік, мистецтвознавець, колекціонер
222905
  Трофимук С. Василь Щурат // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 199-201
222906
  Козак Л. Василь Щурат та Іван Франко: з історії особистих і творчих взаємин // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 199-209. – ISSN 0130-528Х
222907
  Рибальченко Василь Юрійович Чаговець - перший мембранолог України // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 4


  Про життєвий та творчий шлях відомого вченого-біолога, професора Київського університету. Київський період його діяльності охоплює 1910-1941 роки, з них 10 років - присвячено Київському університету (1910-1920 рр.)
222908
   Василь Юхимович Слюсарчук : (до 70-рiччя вiд дня народження) / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, О.А. Бойчук, М.Ф. Городній, І.О. Парасюк, Р.І. Петришин, В.І. Ткаченко, С.І. Трофімчук // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 3. – C. 431-432. – ISSN 1562-3076


  24 вересня виповнилося 70 років відомому українському математику, член-кореспонденту НАН України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Василю Юхимовичу Слюсарчуку.
222909
  Гончар Б.М. Василь Якимович Тарасенко: дипломат, вчений, педагог [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 20-24. – ISBN 978-966-171-651-2


  Стаття присвячена дипломатичній діяльності та науковому життю професора, завідувача кафедри нової та новітньої історії КДУ ім. Т.Г. Шевченка Василя Якимовича Тарасенка.
222910
  Березюк Н. Василь Якович Джуньковський - перший каталогознавець в Україні / Ніна Березюк, Віктор Сєдих // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 49-51
222911
  Борисов В.І. Василь Якович Тацій - стратег і фундатор у науці кримінального права / В.І. Борисов, Л.М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 262-268. – ISSN 2079-6242


  Автори статті із великою пошаною висловлюють слова вдячності та вітання В.Я. Тацію у зв"зку з ювілеєм. Василь Якович Тацій - відомий вчений, академік Національної академії наук України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава ...
222912
  Гур"єв Б.П. Василь Якович Юр"єв / Б.П. Гур"єв, В.Т. Манзюк, І.Й. Черняк; Дідусь В.І. – Київ : Наукова думка, 1979. – 99 с.
222913
  Завадка Б.В. Василь Яременко / Б.В. Завадка, Ю.Г. Турчин. – К, 1973. – 147с.
222914
  Шевчук В. Василь Яременко (н. 1931) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 70-158. – ISBN 978-966-06-0729-3
222915
  Васильев Васильев : альбом / Васильев; Государственная Третьяковская галерея. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 28 с. – (Образ и цвет)
222916
   Васильев В.М.. – Йошкар-Ола, 1985. – 151с.
222917
   Васильев Евгений Павлович. Выставка произведений. Москва 1976. – М., 1976. – 9с.
222918
  Якимович А. Васильев курган : повести / А. Якимович. – Москва : Детская литература, 1984. – 336 с.
222919
   Васильев Юрий Романович : (к 80-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 551 : фото. – ISSN 0016-7886
222920
  Медерский Л.А. Васильевский остров / Л.А. Медерский. – Ленинград ; Москва, 1958. – 71 с.
222921
  Глинка М.С. Васильевский остров / М.С. Глинка. – Л, 1974. – 158с.
222922
   Васильевский остров. – М., 1985. – 173с.
222923
  Лашова Н.А. Васильевский остров за 50 лет Советской власти / Н.А. Лашова. – Л, 1967. – 40с.
222924
  Пирогов П.П. Васильевский остров. / П.П. Пирогов. – Л., 1966. – 182с.
222925
  Николаева Г.Е. и Радзинский С.А. Васильй Бортников / Г.Е. и Радзинский С.А. Николаева. – М., 1952. – 77с.
222926
  Перов В.Г. Васильй Григорьевич Перов / В.Г. Перов. – М., 1977. – 18с.
222927
  Чистяков А.М. Василька / А.М. Чистяков. – Чебоксары, 1974. – 271с.
222928
  Лыньков М.Т. Васильки : рассказы / Михась Лыньков ; пер. с белорус. Е. Мозолькова. – Минск : Правда, 1942. – 40 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 64)
222929
  Горелов И.П. Васильки / И.П. Горелов. – Москва, 1951. – 64с.
222930
  Зуев В.И. Васильки / В.И. Зуев. – Саранск, 1960. – 32с.
222931
  Кулаковский А.Н. Васильки : роман, повести : авториз. пер. с белорус / А.Н. Кулаковский ; [худож. Н. Короткин]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 406 с. : ил., портр.
222932
  Казка А.В. Васильки / А.В. Казка. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 259 с.
222933
  Маракулин П.П. Васильки во ржи : лирич. миниатюры / Павел Маракулин ; [худож. Г. Саленков]. – Москва : Современник, 1983. – 304 с. – (Новинки "Современника")
222934
  Спринчан Б.П. Васильки на белом полотне : стихи : [для ст. шк. возраста] / Бронислав Спринчан ; [худож. В.С. Басалыга]. – Минск : Юнацтва, 1990. – 189 с.
222935
   Васильків. – Київ : Мистецтво, 1988. – 88с. : фото
222936
  В"ялець А.В. Васильківське укріплення Київської фортеці - пам"ятка історії та культури // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (45). – С. 70-77. – ISSN 2077-9496
222937
   Васильківський Сергій. – М., 1970. – 28с.
222938
   Васильківський Сергій. – К., 1987. – 167с.
222939
   Васильківський Сергій Іванович. – К., 1976. – 2с.
222940
  Сьомка О. Васильківський форт: до історії назви та побудови // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 295-300


  Встановлюється, що насправді зображено на малюнку "Васильківський форт у Києві" Т. Шевченка, досліджуються історія будівництва і розташування споруд старої та нової Киево-Печерської фортеці
222941
   Василько Романович // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 35-36. – ISBN 978-966-8137-97-6
222942
  Шабанов В.В. Василькове имя: избранное. / В.В. Шабанов. – 2-е изд. – М., 1988. – 238с.
222943
   Васильковский Владимир Сергеевич. Выставка произведений. – Ленинград, 1974. – 12 с.
222944
   Васильковский Владимир Сергеевич. Каталог выставки. – М., 1977. – 44с.
222945
  Байгулов И.М. Васильковый венок / И.М. Байгулов. – Пермь, 1971. – 183с.
222946
  Аркадьєв Д. Васильовичу. Моє каяття... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 січня (№ 1). – С. 8-9


  В.В. Лобановському, Героєві України (на жаль, звання надали посмертно), минуло б 75 років.
222947
  Короткий В.А. Васильчиков Іларіон Іларіонович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 76. – ISBN 966-06-0393-2
222948
   Васищак Ігор Миколайович // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України ; голов. ред. Кравчук Г.А. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобкова А.Г., Боднар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 84
222949
  Вязов Е.И. Васко да Гама : Первооткрыватель морского пути в Индию / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1956. – 38с. – (Замечательные географы и путешественники)
222950
  Балакшин П.П. Васко да Гама : новелла / публикация Никоненко Станислава // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7
222951
  Кунин К.И. Васко де Гама / К.И. Кунин. – Москва, 1938. – 268с.
222952
  Шаламов В.Т. Васкрешение лиственницы / В.Т. Шаламов. – М, 1989. – 494с.
222953
  Новаковик С. Васкрс државе Српске : Политичко-историска студиjа о првом Српском устанку 1804-1813 / С. Новаковик. – Београд : Просвета, 1954. – 216 с.
222954
  Амшинская А.М. Васнецов В.М. / А.М. Амшинская. – Москва, 1967. – 14с.
222955
   Васнецов Виктор Михайлович : [альбом репродукций]. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – [4] c. : 12 л. ил. : ил. – ([Гос. Третьяковская галерея. Образ и цвет])
222956
   Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926). – М, 1949. – 16с.
222957
   Васнецов Виктор Михайлович 1848-1926 : [фотоальбом]. – Москва : Искусство, 1975. – 143 c., ил. : 52 л. ил., портр.
222958
  Исаев М.И. Васо Абаев / М.И. Исаев. – Орджоникидзе, 1980. – 144с.
222959
  Дашиh М. Васоjевиhи у устанцима 1860-1878 године / М. Дашиh. – Подгорица : Побjеда, 1992. – 708 p. + 7 карт. – (Библиотека Студиjе и монографиjе)
222960
  Горький М. Васса Железнова / М. Горький. – Москва, 1936. – 76с.
222961
  Горький М. Васса Железнова / М. Горький. – Москва, 1937. – 24с.
222962
   Васса Железнова М.Горького. – М, 1960. – 290с.
222963
  Горький М. Васса Желєзнова / М. Горький. – Харків, 1937. – 89с.
222964
  Горький М. Васса Желєзнова / М. Горький. – Київ, 1952. – 60с.
222965
  Григорьев С.Т. Васса. / С.Т. Григорьев. – М-Пб, 1923. – 101с.
222966
  Казакова Н.А. Вассиан Патрикеев и его сочинения / Н.А. Казакова. – М.-Л, 1960. – 357 с.
222967
  Лысенко Виктория Георгиевна Васубандху о реальности только мысленного представления (репрезентации). Предисловие к публикации "Вимшатика-карика-вритти" Васубандху / В. Г. Лысенко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 109-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
222968
  Любовский Г.Н. Васюганская баллада / Г.Н. Любовский. – М., 1984. – 157с.
222969
  Шелудяков А.Г. Васюганские были / А.Г. Шелудяков. – Томск, 1964. – 84с.
222970
  Кулемзин В.М. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX - начале ХХ вв. / В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина. – Томск, 1977. – 226с.
222971
  Мельников М.Н. Васюганье:путь в никуда? / М.Н. Мельников. – Новосибирск, 1989. – 189с.
222972
  Астафьев В.П. Васюткино озеро / В.П. Астафьев. – Москва, 1980. – 32с.
222973
   Вася-гусеночек. – М, 1978. – 19с.
222974
  Третьяков Ю.Д. Вася-капиталист / Ю.Д. Третьяков. – Воронеж, 1990. – 298с.
222975
  Самойлов Ф. Вася Алексеев. / Ф. Самойлов. – Л, 1968. – 400с.
222976
  Некрасов В.П. Вася Конаков / В.П. Некрасов. – К., 1965. – 288с.
222977
  Артозєєв Г.С. Вася Коробко : док.повесть / Г.С. Артозєєв. – Київ, 1974. – 253 с.
222978
  Артозєєв Г. Вася Коробко : док. повесть / Г. Артозєєв. – Київ, 1981. – 254 с.
222979
  Артозеев Г.С. Вася Коробко : док. повесть / Г.С. Артозеев. – Москва, 1988. – 272 с.
222980
  Лихачева З.А. Вася Чапаев. Повесть. / З.А. Лихачева, Е.В. Матвеева. – 3-е изд., испр. – Ярославль, 1967. – 164с.
222981
  Шаргунов Сергей Вась-Вась : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 71-97. – ISSN 0130-7673
222982
  Успенский Г.А. Васька-путешественник / Г.А. Успенский. – Ленинград, 1957. – 144с.
222983
  Антонов С.П. Васька / С.П. Антонов. – Москва, 1990. – 221с.
222984
  Маковецкий В.Я. Васька из кубрика сказаок / В.Я. Маковецкий. – Симферополь, 1965. – 120с.
222985
  Болтромеюк В.В. Васька Лудаш - летучий голландец. / В.В. Болтромеюк. – Москва, 1968. – 95с.
222986
  Доломан Є.М. Васько да Гама / Є.М. Доломан. – Київ : Веселка, 1965. – 118 с.
222987
  Осєєва В.А. Васьок Трубачов і його товарищи / В.А. Осєєва. – Київ, 1951. – 200 с.
222988
  Ходарковська О. ВАТ "Укрнафта": проблемні питання оподаткування // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С.9-15


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
222989
  Рязанова Е.М. Ватага / Е.М. Рязанова. – М, 1961. – 142с.
222990
  Соловейчик С.Л. Ватага "Семь ветров" / С.Л. Соловейчик. – Л., 1979. – 255с.
222991
  Крилатий М.С. Ватага в горах : роман / М. С. Крилатий. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 264 с.
222992
   Ватан. Туркменский литературный альманах. – Ашхабад, 1944. – 216с.
222993
  Бекфорд У. Ватек : Арабская сказка / Бекфорд ; Перев. Бориса Зайцева, вступительная статья П. Муратова. – Москва : Изд. К.Ф. Некрасова, 1912. – 181 с., 1 л. портр.
222994
  Бекфорд У. Ватек / У. Бекфорд. – Л., 1967. – 230с.
222995
  Букфорд Ватек / Букфорд. – Москва : Московский университет, 1992. – 95 с.
222996
  Сака С.Ф. Ватерлиния : романы / Серафим Сака; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1989. – 375 с.
222997
  Григурко І.С. Ватерлінія / І.С. Григурко. – Київ, 1982. – 335 с.
222998
  Красиков А.А. Ватикан / А.А. Красиков. – М., 1991. – 62с.
222999
  Гусєв В.І. Ватикан / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 46. – ISBN 966-642-073-2
223000
  Галан Я. Ватикан без маски : Памфлеты / Я. Галан. – Москва : Литературная газета, 1952. – 144с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,