Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
221001
  Филиппова Н.Ф. "Борис Годунов " А.С. Пушкина / Н.Ф. Филиппова. – М : Просвещение, 1984. – 96 с.
221002
  Воскресенский Е.И. "Борис Годунов" А.С. Пушкина : (Опыт разбора трагедии) / Сост. Е. Воскресенский. – 3-е изд., доп. – Москва : Тип. А.А. Левенсон, 1888. – 145 с. – В надз.: Ученым Комит. Мин. нар. Просв. одобрено, как учебное пособие для учебных заведений
221003
   "Борис Годунов" А.С. Пушкина. – Л., 1936. – 192с.
221004
  Краюшкина Н.Н. "Борис Годунов" А.С. Пушкина: к вопросу о читательском восприятии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 124-132. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
221005
  Полякова О.А. "Борис Пастернак" Д. Быкова: элементы автометаописания // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  В статье литературная биография "Борис Пастернак" Д. Быкова исследуется как автометаописательный текст. Анализируются и сопоставляются концепция творчества, мотив свободы, поэтический хронотоп в творчестве Б. Пастернака и Д. Быкова. У статті ...
221006
  Походзило Н.У. "Борислав сміється" Ивана Франко : Автореф... канд. филолог.наук: / Походзило Н.У.; Киев. гос. учительский ин-т. – Київ. – 15 с.
221007
  Походзіло М.У. "Борислав сміється" Ів. Франка : Дис... канд.філолог.наук: / Походзіло М.У.;. – Київ, 1949. – 198л. – Бібліогр.:л.1-9
221008
  Дихне Євгеній "Бориспіль" - це повноцінний хаб! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 20 : фото. – ISSN 1998-8044
221009
  Левченко Анна "Бориспіль" змінює концепцію розвитку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
221010
  Неправська Наталія "Бориспіль" реформує підвізну логістику // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
221011
  Самойлов Юрій "Бориспіль": кінець авантюризму? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 36-39 : фото. – ISSN 1998-8044
221012
  Самойлов Юрій "Бориспіль": потяг наближається // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 68 : фото. – ISSN 1998-8044
221013
   "Бориспіль": чи є майбутнє? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
221014
  Коновалов Вячеслав "Борисполю" поменяли концепцию / Коновалов Вячеслав, Гаевой Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
221015
  Самойлов Юрий "Борисполь" - "Жуляны": братья навек? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 14-15 : Фото
221016
  Билкова В.П. "Борисфен найбільш корисний людям" : іхтіологічні дані з Білозерського поселення / В.П. Билкова, Є.Ю. Янін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 75-81. – ISSN 0235-3490
221017
  Кралюк П. "Борисфеністська промова..." Діона Хризостома як джерело з історії культури та філософської думки Північного Причономор"я // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 712-720. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
221018
  Бродский Н.Л. "Бородино" М.Ю.Лермонтова и его патриотические традиции / Н.Л. Бродский. – МоскваЛенинград, 1948. – 68с.
221019
   "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – Москва, 1973. – 144с.
221020
   "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – 2-е изд., доп. – Москва, 1976. – 159с.
221021
   "Бородинская битва 1812 г.", музей - панорама (Москва). – Москва : Планета, 1986. – 89 с.
221022
   "Боролись! Боремося! Поборемо!" / над матеріалами працювали співробітники Українського інституту національної пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-31 жовтня (№ 36/38). – С. 8-9


  До 80-річчя створення Української повстанської армії.
221023
  Сюндюков І. "Боротися за свободу до перемоги..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 15


  75 років тому сталінський режим здійснив депортацію кримських татар, яка має бути кваліфікована як геноцид.
221024
  Ярошенко М. "Боротьба з корупцією в Україні" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 50-52
221025
  Громакова Н.Ю. "Боротьба за душі": польсько-російське протистояння в освітній сфері у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 270-276. – ISSN 2218-0567
221026
  Семенюк Г. "Боротьба за університет була боротьбою двох національних ідей - української та російської" (із спогадів про М. Зерова та П. Филиповича) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 48-52
221027
   "Боротьба між "Волтерами Дюранті" і "Гаретами Джонсами" триває" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 217). – С. 4-5


  Під час вручення Премії імені Джеймса в газеті "День" обговорили політику пам"яті та сучасну журналістику.
221028
  Кононенко М.П. [Борис Якович Букрєєв] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 219. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
221029
  Шилов К.В. Борис-Мусатов / К.В. Шилов. – М., 1985. – 336с.
221030
  Епифанова А.П. Борис Борисович Полынов / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1949. – 48с.
221031
  Глазовская М.А. Борис Борисович Полынов (1877-1952) / М.А. Глазовская, Е.И. Парфенова, А.И. Перельман; Ливеровский Ю.А. – Москва : Наука, 1977. – 144 с.
221032
   Борис Борисович Шалагінов : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. Н.Г. Павлів ; вступ. ст.: О. Рушай]. – Київ : НаУКМА, 2020. – 41, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 36-38. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол.: Т.О. Ярошенко [та ін.]). – ISBN 978-617-7668-17-5
221033
  Рулева А.С. Борис Брегвадзе / А.С. Рулева. – М.-Л., 1965. – 80с.
221034
  Тимошенко Н. Борис Бурда: нардепи мають сісти на дієту // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.31-32
221035
  Максименко А.М. Борис Васильевич Бызов / А.М. Максименко, Ю.С. Мусабеков. – М., 1972. – 115с.
221036
   Борис Васильевич Ерофеев. – Минск, 1989. – 80с.
221037
  Платова Т.М. Борис Васильевич Кедровский 1898-1970 / Т.М. Платова. – Москва : Наука, 1983. – 80 с. – (Серия "Научные биографии")
221038
  Нумерова А.Б. Борис Васильевич Нумеров (1891-1941) / А.Б. Нумерова. – Ленинград : Наука, 1984. – 145 с.
221039
  Кордиани Б.Ф. Борис Васильевич Романицкий - Народный артист СССР / Б.Ф. Кордиани. – К., 1960. – 52с.
221040
  Новицкий П.И. Борис Васильевич Щукин / П.И. Новицкий. – М.-Л, 1945. – 51с.
221041
   Борис Васильевич Щукин. Статьи. Воспоминания. Материалы.. – М., 1965. – 234с.
221042
   Борис Васильович Год : біобібліографічний покажчикк / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка ; [укл.: Ю. Вільховий, О. Єрмак]. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 95 c.
221043
  Прилепішева Ю.А. Борис Васильович Іваненко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 253-257. – ISSN 0320-9466


  До 80-річчя від дня народження.
221044
  Сопоцинский О.И. Борис Викторович Иогансон / О.И. Сопоцинский. – М., 1973. – 47с.
221045
   Борис Викторович Суворов. – Алматы, 1980. – 88 с.
221046
   Борис Винокуров : графика. Выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1991. – 10 с.
221047
  Смущинська І. Борис Віан та його творчий метод // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 9-10
221048
   Борис Вікторович Гриньов / НАН України, Ін-т сцинтиляц. матеріалів ; [упоряд.: П.О. Стадник, В.О. Закоріна, Ж.В. Сльозова]. – Київ : Академперіодика, 2016. – 141, [3] с., [16] арк. фотоіл. – Сер. засн. у 1968 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 140-142. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-304-9
221049
  Финашина Г.М. Борис Владимирович Дерягин / Г.М. Финашина. – М, 1962. – 86с.
221050
  Михайлов А.И. Борис Владимирович Иогансон / А.И. Михайлов. – Москва-Л., 1945. – 28с.
221051
  Сокольников М.П. Борис Владимирович Йогансон. Жизнь и творчество / М.П. Сокольников. – Москва, 1957. – 202с.
221052
  Фармаковская Т.И. Борис Владимирович Фармаковский / Т.И. Фармаковская. – К, 1988. – 215с.
221053
  Мочалов Л.В. Борис Власов : графика / Л.В. Мочалов. – Москва : Советский художник, 1985. – 167 с.
221054
  Козирєва Т. Борис Возницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)


  Борис Возницький - мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв.
221055
   Борис Володимирович Гнєденко // Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС, 1995. – № 53
221056
  Барна М.М. Борис Володимирович Заверуха - видатний український вчений–ботанік, систематик рослин, флорист, філогеніст і популяризатор ботанічних знань : (до 90-річчя від дня народження) / М.М. Барна, Л.С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 126-133. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
221057
   Борис Володимирович Малишев // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 132-133. – ISBN 978-966-924-219-8
221058
   Борис Володимирович Яковенко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 24 с.
221059
   Борис Воробьев. Каталог выставки 1961. – Л., 1961. – 16с.
221060
  Фірсов О.В. Борис Ггригорович Луцький та Україна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 111-120. – ISSN 0374-3896
221061
   Борис Генрихович Крейцер : віставка произведений. Каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 8 с.
221062
   Борис Геогриевич Лазарев. – Киев, 1986. – 59с.
221063
   Борис Георгиевич Добронравов. – Москва : Искусство, 1983. – 210 с.
221064
  Строева М.Н. Борис Георгиевич Добронравов. 1896-1949 / М.Н. Строева. – М., 1950. – 72с.
221065
  Коржевский Б.Г. Борис Георгиевич Коржевский : Каталог выставки / Б.Г. Коржевский. – Москва, 1978. – 15с.
221066
  Беличко Н.Ю. Борис Гинзбург. Короткой жизни яркий след, 1933-1963 = Boris Ginsburg. A bright light of a short life, 1933-1963 : [ил. альбом] / Наталия Беличко ; [пер. с англ. под общ. ред. Е. Клименко-Хани]. – Київ : [б. и.], 2013. – 247, [1] с. – Авт. на обл. не указ. - Текст парал. рос., англ. – Библиогр.: с. 244 - 247
221067
  Собкович О. Борис Гінзбург: безсмертний талант короткого життя : мистецька спадщина // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 26-27. – ISSN 0130-1799


  Борис Гінзбург - обдарований художник, зірка якого нескінченним творчим запалом сяяла усього 30 років
221068
  Грицик М. Борис Гмиря - володар світу музики : сценарій літературно-мистецького вечора // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 34-36. – ISSN 0868-9644
221069
  Архімович Л.Б. Борис Гмиря : в оперному репертуарі / Л.Б. Архімович. – Київ : Музична Україна, 1981. – 120 с. : іл. – (Майстри мистецтв України)
221070
  Король В. Борис Гмиря і вічність // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 11-17
221071
   Борис Гмыря : Статьи.Дневники.Письма.Воспоминания. – М, 1988. – 235с.
221072
  Пушкин А.С. Борис Годунов / [соч.] Александра Пушкина // Гамлет : трагедия в 5 д. / В. Шекспир. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – [6], 142 с.
221073
  Пушкин А.С. Борис Годунов : Трагедия Александра Сергеевича Пушкина с примечаниями и с вопросами для изучения / Редакция и примечания В.Я.Стоюнина. – Санкт-Петербург : В тип. В.Безобразова и Комп., 1876. – XXVI, 116 с.
221074
  Пушкин А.С. Борис Годунов, 1915. – 202 с.
221075
  Платонов С.Ф. Борис Годунов / С.Ф. Платонов. – Птгр., 1921. – 157с.
221076
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1927. – 95с.
221077
  Мусоргский М.П. Борис Годунов / М.П. Мусоргский. – Москва : Музыкальный сектор, 1928. – 124 с.
221078
  Мусоргский Борис Годунов / Мусоргский. – Москва : Музыкальный сектор, 1930. – 260 с.
221079
  Богданов-Березовский Борис Годунов / В. Богданов-Березовский ; Гос. ордена Ленина акад. театр оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ленинград : Издание Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова, 1934. – 36 с.
221080
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 132с.
221081
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
221082
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1951. – 120с.
221083
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1960. – 191с.
221084
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1978. – 192с.
221085
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1983. – 191с.
221086
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1987. – 125 с.
221087
  Федоров Ю.И. Борис Годунов / Ю.И. Федоров. – М., 1991. – 572с.
221088
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1992. – 62с.
221089
  Филонов А.Г. Борис Годунов / А.С. Пушкина : Опыт разбора со стороны исторической и эстетической / [Соч.] Андрея Филонова. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1899. – [2], 175 с. – Библиогр. в примеч.


  Экз. № 32091 - Из книг Турчинович, и печать кн.маг. В.Н. Болотникова
221090
   Борис Годунов М.П. Мусоргского. – Изд. 4-е. – Москва, 1982. – 80с.
221091
   Борис Годунов М.П. Мусоргского. – Москва : Музыка, 1990. – 64 с.
221092
   Борис Годунов. Народные сцены в 10 картинах. – Л., 1939. – 124с.
221093
  Ионов А.В. Борис Горбатов / А.В. Ионов. – Сталино, 1956. – 184 с.
221094
  Галин Б.А. Борис Горбатов / Б.А. Галин. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
221095
  Колесникова Г.А. Борис Горбатов. / Г.А. Колесникова. – М. : Советский писатель, 1957. – 240 с.
221096
  Фірсов О.В. Борис Григорович Луцький (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 123-134. – ISSN 0374-3896
221097
  Богуслаев В.А. Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) - гений моторостроения / В.А. Богуслаев, А.В. Фирсов. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 107 с. : ил. – 150 лет со дня рождения Бориса Луцкого - гения моторостроения. – Библиогр.: с. 20. – ISBN 978-966-2906-64-6
221098
  Черхянховская-Старицкая Борис Гринченко / Черхянховская-Старицкая. – К.
1. – 1905. – 43с.
221099
  Яременко В.В. Борис Гринченко. Проза : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Яременко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 28 c.
221100
  Парамонов А.Ф. Борис Гринченко: материалы к истории рода / Андрей Парамонов. – Харьков : Типография Мадрид, 2017. – 43, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7450-57-0
221101
  Євтушенко С. Борис Грінченко - перекладач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 9-13
221102
  Яременко В. Борис Грінченко - редактор Кулішевого перекладу Біблії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 7 травня (№ 9). – С. 4-5
221103
  Смілянський Л.І. Борис Грінченко : Крит.-біогр. нарис / Л.І. Смілянський. – Київ; Харків : Держвидав, 1930. – 104с.
221104
  Наулко В.І. Борис Грінченко // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 45-47. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
221105
  Погрібний А.Г. Борис Грінченко (1863-1910: укр. письменник) / А.Г. Погрібний. – Київ, 1988. – 267с.
221106
  Беззуб Ю. Борис Грінченко в боротьбі за українську школу: стосунки з Христиною Алчевською // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 133-136


  У статті розкриваються взаємини Б. Грінченка з Х. Алчевською в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли обоє активно працювали на ниві народної освіти, зокрема в школі с. Олексіївки Катеринославської губернії. Показано, що різниця світоглядних засад і ...
221107
  Мовчун А. Борис Грінченко в Києві: адреси, життя і діяльність // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7/8 (117/118). – С. 21-24


  У статті дослуджуються київські адреси Бориса Грінченка. Автор "Словаря української мови" жив у Києві з 1902 по 1909 рік. Зазнав тут радості натхненної праці і звідав горе втрати рідних. Автор порушує також проблему збереження пам"яток культури
221108
  Євтушенко С.О. Борис Грінченко в літературно-критичному дискурсі 1890-1910 рр. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 210-216


  У статті досліджена літературно-критична діяльність Б.Грінченка протягом 1890-1910 рр. Особлива увага приділена визначенню значення спадщини письменника в критичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століть. В статье исследуется литературно-критическая ...
221109
  Погрібний А.Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ - початку ХХ ст: питання ідейно-естетич. еволюції / А.Г. Погрібний. – Київ, 1990. – 232с.
221110
  Яременко В. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 березня (№ 11). – С. 8-9
221111
  Яременко В. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)
221112
  Мовчун А. Борис Грінченко в Чернігові: життя і діяльність // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 38-45
221113
  Александрова Г. Борис Грінченко і "другорядні" українські письменники // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-58


  На основі літературно-критичних статей та епістолярної спадщини Б. Грінченка аналізуються його погляди на творчість "другорядних" українських письменників, які засвідчували його небайдужість до розвитку рідної літератури на високохудожніх засадах. На ...
221114
  Неживий О. Борис Грінченко і грінченкознавці на Луганщині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 140-144
221115
  Срібняк І. Борис Грінченко і журнал "Киевская Старина": обрії співробітництва // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 55-61. – ISSN 2300-1062
221116
  Пастух Б. Борис Грінченко і Київська "Просвіта" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 114-121. – ISBN 966-7551-00-8
221117
  Винник В.О. Борис Грінченко і процес становлення єдиної української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 13-23. – ISSN 0027-2833
221118
  Одінцова М.І. Борис Грінченко про журнал для детей. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 147-125.
221119
  Одінцова М. Борис Грінченко про становлення української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано погляди Б. Грінченка на становлення української преси, зазначено причини негативного впливу на її розвиток. The article under consideration analyses B.Grinchenko"s views on Ukrainian press formation, the causes of its negative ...
221120
  Опольська В. Борис Грінченко та питання права, свободи, відповідальності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 67-78. – ISBN 978-966-306-020-4
221121
  Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 7/8 (127/128). – С. 31-36
221122
  Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 6
221123
  Мовчун А. Борис Грінченко як біограф Євгена Гребінки // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 63-65
221124
  Вовк О. Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літератури // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 150-159. – ISSN 2308-4855
221125
  Дорошенко Д. Борис Грінченко. Дещо з моїх споминів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 6
221126
  Єфремов С. Борис Грінченко. Про життя його та діла = До 150-річчя Б. Грінченка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 1/2 (64/65). – С. 3-20
221127
  Яременко В.В. Борис Грінченко. Проза : Дис... канд. філолнаук: / Яременко В.В.; КДУ. – Київ, 1969. – 311л. – Бібліогр.:л.301-310
221128
  Яременко В. Борис Грінченко: "Його "Кобзар" зробивсь моєю Євангелією..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 12-13
221129
  Неживий О. Борис Грінченко: вартовий рідного слова : Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти / Олексій Неживий. – Луганськ : Знання, 2003. – 124с. – ISBN 966-7915-73-5
221130
  Мовчун А. Борис Грінченко: з нових досліджень // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 8-9


  2013 року минає 150 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка - виликого патріота, вірного невтомного сина України.
221131
  Мовчун А. Борис Грінченко: нові життєписні факти // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 7-10
221132
  Світленко С. Борис Грінченко: Структура інтелектуальної біографії // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 285-313. – ISBN 978-966-981-084-7
221133
  Мовчун А. Борис Грінченко: феномен Великого Трударя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
221134
  Платонов В. Борис Губанов : невичерпна енергія : Про діяльність генерального конструктора СП "Южній"] // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-20. – ISSN 1819-7329


  Видатний конструктор, один із головних творців ракет SS-18 ("Сатана") і "Енергія". Генеральний конструктор КБ "Південне" (1972-1982).
221135
  Сидоров А.А. Борис Данилович Королев / А.А. Сидоров. – Москва, 1934. – 96с.
221136
  Бубнова Л.С. Борис Данилович Королев / Л.С. Бубнова. – М., 1968. – 102с.
221137
  Бондар М. Борис Деркач - дослідник українського письменства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 80-82. – ISSN 0236-1477
221138
   Борис Дехтерев. – Москва : Советский художник, 1967. – [16] с.
221139
   Борис Джонсон - Почесний доктор ЛНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 17 жовтня (№ 40/41). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Вчена рада Львівського університету присвоїла звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка»"видатному британському політику, великому другу України, Прем’єр-міністрові Великої Британії ...
221140
  Петров В.А. Борис Дмитриевич Греков / В.А. Петров. – М.-Л., 1947. – 31с.
221141
  Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков / Н.А. Горская ; РАН, Ин-т Российской истории. – Москва : Институт российской истории РАH, 1999. – 272 с. – ISBN 5-201-14745-3
221142
  Глазов А.Ф. Борис Дмитриевский / А.Ф. Глазов. – Москва, 1969. – 112с.
221143
  Старостенко В.И. Борис Евгеньевич Патон - национальное достояние Украины / В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 154-157. – Библиогр.: с. 157. – ISSN 0203-3100
221144
  Добромыслова И.А. Борис Евгеньевич Патон / И.А. Добромыслова. – М, 1966. – 63с.
221145
   Борис Евгеньевич Патон : [90 : биография / авт. текста: И.К. Походня]. – Киев : [б. и.], 2008. – 39, [1] с. : цв. фотоил. – Назв. обл.: Борис Евгеньевич Патон 90
221146
  Коржаков А.В. Борис Ельцин: От рассвета дол заката / А.В. Коржаков. – М., 1997. – 477с.
221147
  Ефимов Б.Е. Борис Ефимов / Б.Е. Ефимов. – М, 1976. – 43с.
221148
   Борис Ефимов : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1981. – [72] с.
221149
  Ефимов Б.Е. Борис Ефимов в "Известиях" : карикатуры за полвека / Б.Е. Ефимов. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1969. – 240 с.
221150
  Иоффе М.Л. Борис Ефимович Ефимов / М.Л. Иоффе. – М, 1952. – 43с.
221151
   Борис Ефимович Ефимов. – Москва : Советский художник, 1953. – 87 с.
221152
   Борис Євгенович Патон // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 203. – ISSN 0869-3595


  Биография.
221153
  Лялько В.І. Борис Євгенович Патон і розвиток аерокосмічного землезнавства в Україні // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-30 : фото. – ISSN 0367-4290
221154
  Коноваленко О.О. Борис Євгенович Патон і розвиток низькочастотної радіоастрономії в Україні // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 5 (114). – С. 68-76. – ISSN 1561-8889
221155
  Патон Б.Є. Борис Євгенович Патон: за підсумками року (інтерв"ю) / інтерв"ю журналу «Вісник Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 0372-6436
221156
   Борис Євгенович Патон: п"ятдесят років на чолі Академії (Урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Патона президентом Національної академії наук України) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-22. – ISSN 0372-6436


  27 лютого 2012 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулися урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Євгеновича Патона президентом Національної академії наук України. В заході взяли участь ...
221157
  Кравцов Л.П. Борис Жаданівський (1885-1918) / Л.П. Кравцов. – Київ : Молодь, 1973. – 223с. – (Життя славетних)
221158
  Чуковская Л.К. Борис Житков / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М : Советский писатель, 1955. – 124 с.
221159
  Чуковская Л.К. Борис Житков / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М, 1957. – 79 с.
221160
  Борис Жутовский Борис Жутовский: Картины, рисунки : Каталог выставки / Борис Жутовский. – Москва, 1990. – 61с.
221161
  Соллогуб М. Борис Зайцев - русский европеец и христианский писатель // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 2 (72). – С. 78-82
221162
  Нехорошев Ю.И. Борис Иванович Волков / Ю.И. Нехорошев. – М., 1956. – 46с.
221163
   Борис Иванович Волков. – М., 1958. – 123с.
221164
   Борис Иванович Горбунов, 1922-1989. – М, 1989. – 31с.
221165
  Фельштинский Ю.Г. Борис Иванович Николаевский / Ю.Г. Фельштинский, Г.И. Чернявский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 18-45. – ISSN 0042-8779
221166
  Шурыгин Я.И. Борис Иванович Орловский / Я.И. Шурыгин. – Л-М, 1962. – 97с.
221167
   Борис Иванович Пророков. – Москва : Советский художник, 1953. – 96 с.
221168
  Герценберг В.Р. Борис Иванович Пророков / В.Р. Герценберг. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 47 с.
221169
   Борис Иванович Степанов. – Минск, 1973. – 112с.
221170
  Волков-Ланнит Борис Игнатович / Волков-Ланнит. – Москва, 1973. – 48с.
221171
   Борис Иеремиевич Веркин. – К., 1989. – 79с.
221172
   Борис Иеремиевич Веркин (1919-1990). К столетию со дня рождения // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 45, № 8, спец. вип. (ч. 1). – С. 963-964. – ISSN 0132-6414
221173
   Борис Израилевич Медовар. – Киев : Наукова думка, 1986. – 134с. – (Биоблиография ученых УССР)
221174
  Салько О. Борис Иогансон / О. Салько. – М, 1970. – 35с.
221175
  Эйгель И.Ю. Борис Иофан / И.Ю. Эйгель. – Москва, 1978. – 192 с.
221176
  Калецкі А. Борис і його Брекзіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 135). – С. 3


  Чому британський лідер упевнений в успіху переговорів з ЄС.
221177
  Пекаровський М.П. Борис Іванов / М.П. Пекаровський. – К, 1973. – 43с.
221178
   Борис Іванович Корольов : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2005. – 43 с. – На тит. листі: До 75-річчя від дня народження і 50-річчя роботи у вищій школі України. – ISBN 966-301-052-5
221179
   Борис Іванович Черняков. Чверть століття науково-педагогічної діяльності : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 28 с.
221180
   Борис Ілліч Олійник : Біобібліографічний покажчик. – Київ : МАУП, 2005. – 448 с. – ISBN 966-608-496-1
221181
  Ганкина Э.З. Борис Каплянский / Э.З. Ганкина. – Москва, 1985. – 28с.
221182
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – Москва-Л.
Кн.2. – 1962. – 308с.
221183
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – М.-Л.
Кн.1. – 1963. – 307с.
221184
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – Москва, 1967. – 383с.
221185
  Ляленков В.Д. Борис Картавин : Роман / В.Д. Ляленков. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 640с.
221186
  Ляленков В.Д. Борис Картавин : Роман / В.Д. Ляленков. – Л., 1989. – 622с.
221187
   Борис Кельберер. – М, 1986. – 24с.
221188
  Громыко Н.И. Борис Кетоев / Н.И. Громыко. – М., 1948. – 95с.
221189
   Борис Кириллович Мигаль - профессор Харьковского уничерситета : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1987. – 11 с.
221190
   Борис Кирилович Мигаль : спогади, документи, матеріали : [збірник] / [Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; уклад.: Власенко В.М. та ін. ; відп. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 119, [1] с. – Зміст авт.: В.П. Бєздєтко, М.З. Бердута, В.М. Власенко, О.М. Головко, В.М. Духопельников, С.Є. Євсєєв, Б.П. Зайцев, В.І. Кадєєв, Ю.М. Кухтенко, М.С. Лисенко, Е.М. Мигаль та ін. - Спогади рос. мовою. – Бібліогр.: с. 110-119 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-855-2
221191
  Шилова Л.М. Борис Князев - создатель la barre a terre // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 218-219. – ISBN 978-966-8308-26-0
221192
  Кулик Н. Борис Ковальський: "Спорт і наука стали моїм життям" // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Вересень (№ 33/34). – С. 7


  Борис Павлович Ковальський - жива легенда НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Відомий український історик, професор, у минулому - багаторічний завідувач кафедри, автор багатьох статей на історичні та історико-політичні ...
221193
  Скакальська І. Борис Козубський та його родина в історії Волині // Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – С. 4-12. – ISBN 978-966-373-838-3
221194
   Борис Константинович Вайнштейн : материалы кбиблиографии ученых. – Москва, 1985. – 96 с.
221195
  Цурикова Г.М. Борис Корнилов / Г.М. Цурикова. – МоскваЛ. : Советский писатель, 1963. – 248 с.
221196
  Заманский Л.А. Борис Корнилов / Л.А. Заманский. – Москва : Советская Россия, 1975. – 109 с.
221197
  Павлова Т. Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-фото / Тетяна Павлова, Валентина Чечик ; [ред.: Ольга Уліщенко та ін.]. – Київ : Родовід, 2009. – 285, [3] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-7845-48-3
221198
  Бондар-Терещенко Борис Косарев: останній з могікан футуризму // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-88. – ISSN 0130-1799
221199
   Борис Косульников : каталог. – Москва : Советский художник, 1989. – [32] с.
221200
  Оглоблин О. Борис Крупницький (1894-1956) // Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький. – К, 1991. – С. 5-8
221201
  Дыко Л.П. Борис Кудояров / Л.П. Дыко. – М, 1975. – 49с.
221202
  Нестуля О.О. Борис Кузьмич Пилипенко // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 390-396. – ISBN 966-02-2441-9
221203
   Борис Кустодиев [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Русский талантливый бытописатель, мастер психологического портрета, автор книжных иллюстраций и театральный декоратор, Борис Кустодиев создал значительные произведения почти во всех областях изобразительного искусства. Однако, с наибольшей силой его ...
221204
   Борис Кустодиев: Альбом. – Москва, 1982. – 448 с.
221205
  Докучаева В.Н. Борис Кустодиев: Жизнь в творчестве / В.Н. Докучаева. – М., 1991. – 205с.
221206
  Докучаева В.Н. Борис Кустодиев: Жизнь в творчестве / В.Н. Докучаева. – М., 1991. – 208с.
221207
  Винниченко Т. Борис Кустодиев: страна, которой не было // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 83-99. – ISSN 1819-6268
221208
  Эвентов И.С. Борис Лавренев / И.С. Эвентов. – Л : Советский писатель, 1951. – 143 с.
221209
  Лукин Ю.А. Борис Лавренев / Ю.А. Лукин. – Москва, 1959. – 36 с.
221210
  Вишневская И.Л. Борис Лавренев / И.Л. Вишневская. – Москва : Советский писатель, 1962. – 283 с.
221211
  Кардин В. Борис Лавренев / В. Кардин. – М : Советская Россия, 1981. – 173 с.
221212
  Рощин А.И. Борис Лавренко. / А.И. Рощин. – Л, 1979. – 112с.
221213
  Мишустин Е.Н. Борис Лаврентьевич Исаченко / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1951. – 7-19с.
221214
  Береговий С. Борис Лазаревський - Галина Кузнєцова: київська ностальгія паризьких емігрантів (за матеріалами "щоденників" 1928-1933 рр.) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 168-175. – ISBN 978-617-7399-39-0
221215
  Баландин Р.К. Борис Леонидович Личков, 1888-1966 / Р.К. Баландин; Отв. ред Флоренсов Н.А. – Москва : Наука, 1983. – 157с.
221216
   Борис Леонидович Пастернак, 29 января (10 февраля)1890 - 30 мая 1960 : [изоматериалы ; текст] / [авт.- сост. О.Н. Кондратьева ; гл. ред. Т.Д. Жукова]. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2009. – 40 с., [8] л. илл. – Библиогр.: с. 40. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : приложение к журналу "Школьная библиотека" ; Сер. 2 : Выставка в школьной библиотеке ; вып. 10). – ISBN 978-5-91540-046-6
221217
  Степанов А.Я. Борис Леонидович Смирнов / А.Я. Степанов. – Ашхабад, 1968. – 48с.
221218
   Борис Ливанов. – М., 1983. – 214с.
221219
  Пищемуха В.Г. Борис Лисаневич и Александр Марк: одесситы "Поколения belle Epoque" часть II // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 22-28. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 10)


  Статья посвящена памяти двух выдающихся одесситов, которые блестяще самореализовались в противоположных точках Земли: Париже и Катманду. С целью освещения и осмысления их сходных судеб разработана и введена концепция поколения «прекрасной эпохи».
221220
  Колодний А. Борис Лобовик - фундатор вітчизняної гносеології релігії // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 672-688. – ISBN 978-617-696-609-8
221221
  Самохвалов В.Я. Борис Лятошинський / В.Я. Самохвалов. – Київ : Музична Україна, 1972. – 42 с.
221222
  Самохвалов В.Я. Борис Лятошинський / В.Я. Самохвалов. – Київ : Музична Україна, 1974. – 47 с.
221223
  Набокова Н.М. Борис Лятошинський в проектах Культурно-інформаційного центру посольства України у Франції // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 328-346. – ISSN 2522-4190
221224
  Костура Д. Борис Лятошинський і Ворзель // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 11. – ISSN 2519-4429
221225
  Савчук І.Б. Борис Лятошинський і польська культура. Комунікативні поля творчості : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Савчук Ігор Борисович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв
221226
  Савчук І.Б. Борис Лятошинський і польська культура: типологічні особливості // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 16-49. – ISSN 2522-4190


  "Характеристика аспектів польсько-українських культурних дифузій упродовж ХХ ст. Аналіз феномену творчого єднання Лятошинського з польськими композиторами Т.З. Кассерном, Ю. Коффлєром і Т. Маєрським. Полікультурний компонент в творчості Б. ...
221227
  Пальцевич Ю.М. Борис Лятошинський на конкурсі Чайковського // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 169-181. – ISSN 2522-4190


  "Участь Бориса Миколайовича Лятошинського в журі Першого і Другого міжнародних конкурсів піаністів імені П. І. Чайковського у Москві – факт відомий. Але у донедавніх дослідженнях життя і творчості Лятошинського він детально не вивчався – головне через ...
221228
  Астауров Б.Л. Борис Львович Астауров / Б.Л. Астауров; вступ. ст. П.Ф. Рокицкого ; библиогр. сост.: Р.И. Горячевой и А.Л. Тепеницыной. – Москва : Наука, 1972. – 67 с. – (АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР . Серия биологических наук Генетика ; вып. 2)
221229
  Шахматов А. Борис Львович Модзалевский / А. Шахматов, Н. Котляревский. – Л, 1924. – 40с.
221230
   Борис Львович Модзалевский. – Л, 1924. – 40с.
221231
  Горохов П.К. Борис Львович Розинг - основоположник электронного телевидения / П.К. Горохов. – Москва-Ленинград, 1959. – 64 с.
221232
   Борис Маркевич : Каталог выставки. – Москва, 1988. – 55с.
221233
   Борис Миколаєвич Прохорів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 229, лютий : лютий. – С. 26-27
221234
   Борис Миколайлович Бублик // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 118-119. – ISBN 966-7419-44-4
221235
  Паливода С.С. Борис Миколайович Дашкевич / С.С. Паливода, В.С. Радовський. – Львів : Каменяр, 1970. – 140 с.
221236
  Стрельбицка О.І. Борис Миколайовия Горбунов / О.І. Стрельбицка. – К., 1959. – 23с.
221237
   Борис Мирецкий. – М., 1989. – 6с.
221238
  Дорошенко К. Борис Михайлов візуалізує тотальну брехливість політиків // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Венеційська бієнале-2017 триватиме до 26 листопада. Цього разу в ракурсі нотаток з місця події — тематика національних павільйонів і паралельних проектів. Тематика 57-ї Венеційської бієнале, всупереч запропонованому її куратором Крістін Марсель гаслу ...
221239
  Коцур А. Борис Михайлович Гончар - вчений-історик, педагог, наставник // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 102-103


  До 65-річчя від дня народження.
221240
   Борис Михайлович Гончар : (біобібліографічний покажчик) / КНУТШ, Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича, Історичний факультет ; [упоряд.: Б.М. Гончар, І.І. Тіщенко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 52 с.
221241
  Эткинд М.Г. Борис Михайлович Кустодиев / М.Г. Эткинд. – Москва ; Ленинград, 1960. – 219 с.
221242
  Лебедева В.Е. Борис Михайлович Кустодиев / В.Е. Лебедева. – М., 1966. – 243с.
221243
  Эткинд М.Г. Борис Михайлович Кустодиев / М.Г. Эткинд. – Ленинград, 1968. – 56 с.
221244
  Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев / А.М. Турков. – Москва, 1986. – 159с.
221245
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Каталог выставки. – Л., 1959. – 180с.
221246
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Каталог выставки. – М., 1960. – 166с.
221247
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927): Каталог выставки к 100-летию со дня рождения. – Л., 1978. – 80с.
221248
  Саутин Н.А. Борис Михайлович Кустодиев, 1878-1927 / Н.А. Саутин. – Л., 1987. – 86с.
221249
   Борис Михайлович Лавренко. – Ленинград : Художник РСФСР, 1972. – 18 с.
221250
  Обнорский С.П. Борис Михайлович Ляпунов : к восьмидесятилетию со дня рождения / С.П. Обнорский. – С.83-85
221251
  Дмитриева Н.А. Борис Михайлович Неменский / Н.А. Дмитриева. – М., 1970. – 112с.
221252
  Симонов К.М. Борис Михайлович Неменский, лауреат Государственной премии СССР / К.М. Симонов. – Москва, 1980. – 6с.
221253
  Чигрин П. Борис Мозолевський знайшов золоту пектораль // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 23 (76). – С. 18-19
221254
   Борис Моисеевич Бабий : Указ. лит. – Киев : Наукова думка, 1984. – 58 с. – (Биобиблиография ученых УССР)
221255
  Яновский О.А. Борис Моисеевич Беркенгейм // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 242-253. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основоположник белорусской научной школы в области неорганической химии, профессор БГУ.
221256
  Шемшученко Ю. Борис Мусійович Бабій - видатний український правознавець та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження) / Ю. Шемшученко, В. Нагребельний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7. – С. 267-274. – ISSN 1026-9932
221257
  Базилевський В. Борис Нечерда (1939-1998). Саміший із найсаміших // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 8-9
221258
  Худояр О. Борис Нємцов // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 9 (212). – С. 16-19


  Щоденник російського політика.
221259
  Фирсов А.В. Борис Никитич Воробьев - создатель первого авиационного мотора АО "МОТОР СИЧ" / А.В. Фирсов. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 116, [2] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 116. – ISBN 978-966-2906-66-0
221260
  Епифанова А.П. Борис Николаевич Делоне / А.П. Епифанова. – М., 1967. – 56с.
221261
  Иванова Е.А. Борис Николаевич Ливанов / Е.А. Иванова. – М, 1955. – 152с.
221262
   Борис Николаевич Лятошинский. – К., 1987. – 180с.
221263
  Смолевский А.М. Борис Николаевич Меншуткин / А.М. Смолевский, Ю.И. Соловьев. – М., 1983. – 230с.
221264
   Борис Николаевич Петров. (1913-1980). – Москва : Наука, 1984. – 126с. – (Материалы к библиографии ученых СССР.Сер.техн.наук.Механика ; Вып.16)
221265
  Лебедева И.И. Борис Николаевич Полевой : Рекоменд. указ. лит. / И.И. Лебедева. – Калинин, 1978. – 36с.
221266
   Борис Николаевич Тарусов, 1900-1977. – Москва
Выпуск 52. – 1983. – 93с.
221267
  Михеев В.Р. Борис Николаевич Юрьев / В.Р. Михеев, В.В. Кислов // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 387-394. – ISBN 5-12-000444-X
221268
   Борис Николаевич Юрьев, 1889-1957. – Второе изд.,доп. – Москва : Наука, 1990. – 71с. – ISBN 5-02-006814-4
221269
  Кауфман Р.С. Борис Николаевич Яковлев / Р.С. Кауфман. – М.-Л., 1950. – 14с.
221270
  Синявський В.В. Борис Олексійович Федоришин (1930-2007) - засновник української школи професфйної орієнтації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 66-70
221271
  Міщенко Т.І. Борис Олійник. Поезії "Вибір", "Ринг" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 24-27
221272
  Мельниченко В. Борис Олійник: "В останній бій виходимо при слові..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Березень (№ 5/6). – С. 6-7


  Теплі споминки до 5-ї річниці з часу смерті.
221273
  Славинський М. Борис Олійник: "Поезія - це таїна" : Видатному українському поетові й громадському діячеві, Героєві України - 75! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 10-11
221274
  Моренець В.В. Борис Олійник: Нарис творчості / В.В. Моренець. – К., 1987. – 185с.
221275
  Фалькович Г. Борис Олійник: Трагічний оксюморон на зламі епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 30 червня (№ 13). – С. 4
221276
  Митрофанова А.А. Борис Осипович Корман // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 1811-1629
221277
  Пастернак Е.Б. Борис Пастернак : мат. для биогр. / Е.Б. Пастернак. – М., 1989. – 685с.
221278
   Борис Пастернак : Библиограф. указ. – Одесса, 1990. – 88с.
221279
  Пастернак Е.Б. Борис Пастернак : мат. для биогр. / Е.Б. Пастернак. – М. : цитадель, 1997. – 728 с.
221280
  Быков Д.Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 893с. – (Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; Вып. 1177 (977)). – ISBN 5-235-02883-Х
221281
  Быков Д.Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков. – Изд. 9-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 896с., [ 16 л. фот. ] : фот. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1309 (1109)). – ISBN 978-5-235-03113-5


  Эта книга - о жизни, творчестве - и чудотворстве - одного из крупнейших русских поэтов ХХ века Бориса Пастернака
221282
  Кацис Л. Борис Пастернак и "шекспировские силы" на "культурном фронте" холодной войны. К предистории "нобелевского" скандала // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 56-96. – ISSN 0042-8795
221283
  Клинг О. Борис Пастернак и символизм // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.25-59. – ISSN 0042-8795
221284
  Иванова Н.Б. Борис Пастернак. Времена жизни / Наталья Иванова. – Москва : Время, 2007. – 464с. – (Диалог). – ISBN 978-5-94117-170-51-07743-8
221285
   Борис Пастернак: открытки. – Москва, 1990. – 18с.
221286
  Винниченко Т. Борис Пастернак: страшно свободен // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 44-64. – ISSN 1819-6268
221287
  Міхно О. Борис Патон і українська гуманітаристика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
221288
  Смілянська А. Борис Патон: "Наука має бути визнана одним із найперших державних пріоритетів" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 222). – С. 1, 5


  У Національній академії наук Укаїни вручили дипломи та нагрудні знаки лауреатам Державної премії у галузі науки і техніки 2017 року. Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академікові Національної академії наук України ...
221289
  Ілляш І. Борис Патон: "Треба працювати та жити!" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 27 листопада (№ 223). – С. 10-11


  Президенту Національної академії наук України, директору Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона академіку НАН України академіку Борису Євгеновичу Патону 27 листопада 2013 р. виповнилося 95 років від дня народження.
221290
  Патон Б. Борис Патон: В нашої держави викривлена система пріоритетів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  З інтерв"ю Бориса Патона ("Урядовий кур"єр", 7 липня 2020 р.)
221291
  Згуровський М. Борис Патон: провісник ери космічних технологій. До дня народження Б.Є. Патона // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Стаття ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" академіка Михайла Згуровського про цікаве життя і видатні наукові здобутки людини-легенди - багаторічного Президента Національної ...
221292
  Александров Ю.В. Борис Петрович Герасимович // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 61-66. – ISBN 5-12-000444-X
221293
  Литвак Ю.С. Борис Петрович Жаданівський : Історико-біографічний нарис / Ю.С. Литвак. – Київ : Радянська школа, 1962. – 63 с.
221294
   Борис Петрович Зайцев (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 60 с.
221295
   Борис Петрович Никольский. – М, 1982. – 89с.
221296
   Борис Петрович Чернышев, 1906-1969. – Москва, 1989. – 63с.
221297
   Борис Плотников. – Москва, 1986. – 72 с.
221298
  Галанов Б.Е. Борис Полевой / Б.Е. Галанов. – Москва-Ленинград : ДЕТИЗД, 1953. – 56 с.
221299
  Галанов Б.Е. Борис Полевой / Б.Е. Галанов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 123 с.
221300
  Железнова Н.Л. Борис Полевой / Н.Л. Железнова. – М : Советский писатель, 1984. – 272 с.
221301
   Борис Преображенский. – М., 1970. – 47с.
221302
  Кислякова И.В. Борис Пророков - художник борец / И.В. Кислякова. – Ленинград, 1985. – 144с.
221303
  Герценберг В.Р. Борис Пророков / В.Р. Герценберг. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
221304
  Пророков Б.И. Борис Пророков. О времени и о себе / Авт. вступ. ст.: Ю.А. Жуков; сост.: С.А. Пророкова. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 447 с.
221305
   Борис Пророков: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
221306
  Прокушев Г.И. Борис Пушков / Г.И. Прокушев. – М., 1991. – 55с.
221307
  Кульова В. Борис Рогоза: непокірний редактор і його уроки державної мови // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-36
221308
  Завадка Б.В. Борис Романицький / Б.В. Завадка. – К, 1978. – 144с.
221309
  Голубев П.В. Борис Романович Гмыря / П.В. Голубев. – М., 1959. – 60с.
221310
  Стариков Д.В. Борис Ручьев / Д.В. Стариков. – М, 1969. – 72с.
221311
  Фролова Е.И. Борис Савинков: террор как трагедия // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 81-99. – ISSN 0042-8779
221312
  Гильярди Н. Борис Сафонов / Н. Гильярди. – М., 1950. – 128с.
221313
   Борис Семенович Зіменковський : біобібліогр. вид. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; [уклад.: А.В. Магльований, О.Д. Луцик, Н.В. Кучумова та ін.]. – Львів : Кварт, 2015. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-178. – ISBN 978-966-8792-90-8


  У пр. № 1740852 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою і найкращими побажаннями. 15.12.15. р. Підпис.
221314
  Радовский М.И. Борис Семенович Якоби / М.И. Радовский. – Ленинград-Москва : Госэнергоиздат, 1953. – 264 с.
221315
  Новлянская М.Г. Борис Семенович Якоби / М.Г. Новлянская. – М.-Л, 1953. – 319с.
221316
  Яроцкий А.В. Борис Семенович Якоби 1801-1874 / А.В. Яроцкий. – Москва : Наука, 1988. – 236 с.
221317
   Борис Сергеевич Соколов : [Геолог]. – Москва : Наука, 1986. – 127с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 32 ; Сер. геол. наук)
221318
   Борис Сергеевич Стечкин. – Москва : Наука, 1983. – 54с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР; ; Вып.15 : Сер.техн.наук.Механика)
221319
  Леняшин В.А. Борис Сергеевич Угаров / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1984. – 192с.
221320
   Борис Сергійович Драч : доктор хімічних наук, професор // Ukrainica bioorganica acta : журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2007. – Т. 5, № 2. – С. 70.
221321
  Халаминская М.Н. Борис Серебрянский / М.Н. Халаминская. – Москва : Советский художник, 1965. – 45, [33] с.
221322
   Борис Смотров. – М., 1989. – 9с.
221323
  Сорочинський Б. Борис Сорочинський: "Національний фонд досліджень створили, щоб розвіяти зневіру в українській науці" / спілкувався Олег Фея // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 47 (627), 22-28.11.2019. – С. 50-51. – ISSN 1966-1561
221324
  Бондаревский И.З. Борис Спасский штурмует Олимп / И.З. Бондаревский. – Калуга, 1966. – 163с.
221325
  Косовець Олександр Борис Срезневський - перший академік-метеоролог в Україні // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 39-40
221326
  Березарк И.Б. Борис Сушкевич (1887-1946) : очерк / И.Б. Березарк. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1967. – 187 с. : ил.
221327
  Костина О.В. Борис Тальберг / О.В. Костина. – Москва, 1982. – 18, 16с.
221328
  Стріха М. Борис Тен - перекладач для оперного театру (на прикладі перекладу лібрето "Балу-маскараду" Джузеппе Верді) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 65-71. – ISSN 2664-4282
221329
   Борис Тен. (1897-1983) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.106-107. – ISSN 0131-2561


  Борис Тен - справжнє ім"я Хомичевський Микола Васильович, інші псевдоніми Т.Вернивол, В.Томашевський,- літературознавець, перекладач, поет. Вступне слово до добірки віршів
221330
  Шахов Г.А. Борис Тенин / Г.А. Шахов. – М, 1973. – 145с.
221331
  Викторов В.И. Борис Терентьев / В.И. Викторов. – Москва, 1987. – 100,2с.
221332
  Рудницкая Ю.Л. Борис Тихонович Спорыхин / Ю.Л. Рудницкая. – Л., 1986. – 14с.
221333
  Сидоренко З.Д. Борис Тягно / З.Д. Сидоренко. – Киев : Мистецтво, 1984. – 124 с., [8] л. іл. – (Майстри сцени та екрана)
221334
  Холопова Н.Т. Борис Федорович Добрынин (1885-1951) / Н.Т. Холопова. – Москва : Московский университет
№43. – 1973. – 54с.
221335
  Голованов Н.Н. Борис Федорович Домашников / Н.Н. Голованов. – Ленинград, 1965. – 40с.
221336
   Борис Федорович Егоров : К 60-летию со дня рождения: Библиогр. указ. – Ленинград, 1986. – 29с.
221337
  Половка С.Г. Борис Федорович Зернецький : (до 90-ї річниці з дня народження) / С.Г. Половка, С.М. Довбиш // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 167-172. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Матеріал статті вміщує біографічні відомості з життя, педагогічної та громадської і науково-організаційної діяльності доктора геолого-мінералогічних наук Б. Ф. Зернецького. Значне місце приділено його експедиційній діяльності в різні частини акваторії ...
221338
   Борис Федорович Зернецький (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
221339
  Ковалев И.Г. Борис Филимонович Данильченко / И.Г. Ковалев. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1980. – 48 с.
221340
  Буряк О. Борис Харчук "Планетик": жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 2-6


  У статті висвітлюються художні особливості твору Бориса Харчука "Планетик" : визначено риси легенди, притчі, повісті в його жанровій структурі, з"ясовано характер сюжету й функції позасюжетних елементів, окреслено ключові проблеми,схарактеризовано ...
221341
  Василишин О.В. Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 39-44. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
221342
   Борис Черняков. – Львів, 2003. – 12 с. – Окр. відбиток з: Науково-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.): У 2 т. - Львів, 2003. - Т.2. - С.626-634. – ISBN 966-02-2787-6; 966-02-2939-9
221343
   Борис Черняков : Портрет науковця у виданні "Наукові записки Інституту журналістики", 2005, т. 18 (Бібліографія). – Київ, 2006. – 86 с.
221344
  Фризман Л.Г. Борис Чичибабин - идеолог дружбы народов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 27-33
221345
  Фризман Л.Г. Борис Чичибабин - идеолог дружбы народов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 27-33
221346
  Карась Л.С. Борис Чичибабин / Л. Карась. – Харьков : Фолио, 2016. – 119, [2] с. – Авт. на обл. не указ. – Библиогр.: c. 119-120 и в подстроч. примеч. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-7341-9
221347
   Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях / Сост.М.И.Богословский,Л.С.Карась-Чичибабина и др. – Харьков : Фолио, 1998. – 465с. – ISBN 9660303254
221348
  Сон О.М. Борис Шахлін / О.М. Сон. – К., 1982. – 128с.
221349
  Шейнес Б.И. Борис Шейнес : Каталог выставки / Б.И. Шейнес. – Москва : Советский художник, 1978. – 17 с.
221350
  Галкин Ю.Ф. Борис Шергин / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1982. – 172с.
221351
  Коннов А.П. Борис Штоколов : творческий портрет / А.П. Коннов. – Ленинград : Музыка, 1987. – 28 с.
221352
   Борис Шульженко. Особистість і час : Документи, спогади, матеріали. – Київ : АДЕФ-Україна, 2006. – 440с. – ISBN 966-7936-44-9
221353
  Багаев Б.Ф. Борис Шумяцкий : очерк жизни и деятельности / Б.Ф. Багаев. – Красноярск : Книжное изд-во, 1974. – 205 с., [6] л. ил. : ил. – (Борцы за великое дело)
221354
  Новицкий П.И. Борис Щукин / П.И. Новицкий. – М.-Л, 1948. – 312с.
221355
  Херсонский Х.Н. Борис Щукин / Х.Н. Херсонский. – Москва, 1954. – 276с.
221356
  Задерей Н.М. Борис Якович Букреєв (06.ІХ.1859-02.Х.1962) - український математик, педагог, творець та керівник київської школи математиків / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова, І.Ю. Мельник // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 251-261. – ISBN 978-617-7021-58-1
221357
  Бєлоусова В. Борис Якович Букрєєв // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 357-359. – ISBN 5-7707-1061-6
221358
   Борис Яковлевич Воробьев. Скульптор. – Л., 1960. – 16с.
221359
   Борис Яковлевич Левин // Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 15, № 4, жовтень - грудень. – С. 543-546. – ISSN 1812-9471
221360
  Немировская М.А. Борис Яковлевич Ряузов / М.А. Немировская. – М., 1958. – 56с.
221361
  Радько А. Борис Якубовський – "філолог і естет" // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 89-96. – ISSN 2300-1062
221362
  Радько А.В. Борис Якубський - дослідник, текстолог і видавець Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Радько Антоніна Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
221363
  Костенко Н.В. Борис Якубський - теоретик українського вірша // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 39-46
221364
   Борисенко Валентин Назарович. – К., 1971. – 14с.
221365
   Борисенко Валентин Назарович. – К., 1987. – 120с.
221366
  Юсов С. Борисенко Валентина Кирилівна // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 30 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
221367
  Черевичний Г. Борисенко Валентина Кирилівна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 159. – ISBN 96966-8060-04-0
221368
   Борисенко Валентина Кирилівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46. – ISBN 978-966-439-754-1
221369
   Борисенко Валентина Кирилівна (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
221370
  Васильєва Н. Борисенко Мирослав Володимирович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 22-23. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
221371
   Борисенко Мирослав Володимирович (1974) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
221372
  Бойко Г.М. Борислав / Г.М. Бойко. – Львів, 1986. – 62с.
221373
  Франко Иван Борислав смеется : Повесть / Франко Иван; Пер. с укр. В.Ф.Дуткевича; Под ред Е.С.Приходченко. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1929. – 287с. – (Творчество народов СССР)
221374
  Франко И.Я. Борислав смеется : Повесть / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1940. – 354с.
221375
  Франко И.Я. Борислав смеется : Повесть / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е.Мозолькова. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 244с.
221376
  Франко И.Я. Борислав смеется / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е.Мозолькова. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 240с.
221377
  Франко И.Я. Борислав смеется / И.Я. Франко; Пер. Е.Мозолькова; Илл.: А.Сафонов. – Смоленск : Смоленское кн. изд-во, 1956. – 251с.
221378
  Франко И.Я. Борислав смеется : Рассказы. Повесть. пер. с укр. / И.Я. Франко; Предисл. С.Стефаника; Илл. И.Царевич. – Москва : Художественная литература, 1969. – 527с.
221379
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко ; [Обкл. худож. П. Ковжуна]. – Перше книижкове видання. – Львів ; Київ : Hакладом Кpаєвого Союза Кpедит. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 280 с.
221380
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко ; ред. С. Пилипенка, стаття Ол. Дорошенка. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1926. – XLV, 336 с. – У прим. вилучені с. I- XLV. – (Літературна бібліотека)
221381
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1928. – 330с. – (Дешева літературна бібліотека)
221382
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1929. – 206с. – (Романи і повісті ; №5 (травень))
221383
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко. – Харків : Держвидав України, 1930. – 25-306 с. – У прим. вилучені с. 1-25. – (Художня бібліотека молодого робітника ; Кн. 4)
221384
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко; За ред. М. В.Матвієнка-Сибіряка; Ілюстр. з офортів В. Касіяна. – Харків; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 222с.
221385
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків : ЛіМ, 1932. – 291с. – (Бібліотека соціальної повісті)
221386
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків : ЛіМ, 1934. – 272с. – (Бібліотека робітника)
221387
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків; Київ : ЛіМ, 1934. – 174с.
221388
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Харків : ДЛВ, 1935. – 282с. – (Бібліотека художньої літератури)
221389
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 343с. – (Українська класична література)
221390
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1953. – 260с.
221391
  Франко І.Я. Борислав сміється : повість / Іван Франко ; [іл. М.Маринюк]. – Львів : Каменяр, 1975. – 248 с. – (Шкільна бібліотека)
221392
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повісті / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1981. – 397с.
221393
  Франко І.Я. Борислав сміється. Захар Беркут : Повісті / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. – 350с. – (Шкільна бібліотека)
221394
  Петльований В.І. Бориславка / В.І. Петльований. – Львів : Вільна Україна, 1950. – 156 с.
221395
  Франко И.Я. Бориславские рассказы : Пер. с укр. под ред. П.Опанасенко / И.Я. Франко. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 240с. – (Творчество народов СССР)
221396
  Дольд-Михайлик Бориславська трагедія : українська радянська п"єса / Юрій Петрович Дольд-Михайлик. – Київ : Мистецтво
Т.5. – 1954. – 96 с.
221397
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1930. – 135с. – (Романи й повісті = №12(24))
221398
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ, 1937. – 247с. – (Бібліотека класиків)
221399
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко; Іл. І.С. Їжакевича. – Харків : ДЛВ, 1937. – 203с. : З портр.
221400
  Франко І.Я. Бориславські оповідання : До 100-річчя з дня народження (1856-1966) / І.Я. Франко; Іл. І.С. Їжакевича. – Київ : Дніпро, 1966. – 342с.
221401
  Евдокимов И.В. Борисов-Мусатов / И.В. Евдокимов. – М., 1924. – 70с.
221402
  Русакова А.А. Борисов-Мусатов / А.А. Русакова. – Л., 1974. – 111с.
221403
   Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович. Выставка произведений. Москва. 1973. – М, 1973. – 47с.
221404
   Борисов Вадим Анатолійович (1940-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46-47. – ISBN 978-966-439-754-1
221405
   Борисов Вадим Анатолійович (1940-2002) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
221406
   Борисова Кира Филипповна (1929-2007) : [некролог] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 102. – ISSN 0131-2227
221407
   Борисові Семеновичу Панову - 75! [геолог, Донецький нац. тех. ун-т] // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 184-186
221408
  Постоев М. Борисоглебск : Очерк / М. Постоев, А. Тихов. – Воронеж, 1949. – 84 с.
221409
  Орловский И. Борисоглебский монастырь в Смоленске, на Смядыни и раскопки его развалин / И. Орловский // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии., 1909. – Вып. 1. – С. 196-312 : ил.
221410
  Орловский И. Борисоглебский монастырь в Смоленске, на Смядыни и раскопки его развалин / И. Орловский // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – С. 195-312 : ил.
221411
  Зиль А.С. Бориспільська Голгофа: 30 кривавих літ (1920-1950) / Андрій Зиль, Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Правда Ярославичів, 2020. – 911, [9] с. : іл. – Бібліогр.: с. 910-911. – ISBN 978-617-7887-25-5
221412
  Михайленко Т.І. Бориспільська об"єднана територіальна громада (ОТГ): соціально-економічний осередок розвитку Бориспільського району. - / Т.І. Михайленко, А.І. Січка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 40-47. – (Географія ; вип. 1/2 (78/79)). – ISSN 1728-3817
221413
   Бористен : літературно-мистецький, публіцистичний та науково-популярний щомісячник / Дніпропетровська міська громад. організація "Товариства шанувальників журналу "Бористен" ; Нац. гірничий ун-т ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 1991-
№ 1 (282). – 2015
221414
  Шевчук П.М. Борису Дмитровичу Лепетюку - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 44-45 : фото. – ISSN 2311-9780
221415
   Борису Ивановичу Кочурову - 60 лет! : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 70. – ISSN 0016-7207
221416
   Борису Павловичу Яценку - 65! : Ювілеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-58. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817
221417
   Борису Павловичу Яценку - 70 // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 302
221418
  Таран С. Борису Патону - 100 лет! // КП в Украине. – Київ, 2018. – 27 ноября (№ 174). – С. 1, 7. – ISSN 1997-1249


  Сегодня 27 ноября 2018 года Б. Патон празднует свое 100-летие.
221419
   Борису Петровичу Сергієнку - 70! // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 212-213. – ISBN 966-631-331-6
221420
  Кулаков В. Борисфеніти - хто вони?.. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 15


  Географічний підхід у дискурсі націєтворення.
221421
  Семенов М.И. Борись с полевым слизнем. / М.И. Семенов. – М.Л., 1931. – 31с.
221422
  Землянская М.Е. Борись с потерями рабочего времени. / М.Е. Землянская. – Новосибирск, 1961. – 35с.
221423
  Либединская Л.Б. Боритесь за свободу! : Повесть об Александре Цулукидзе / Л.Б. Либединская. – Москва : Политиздат, 1990. – 366с.
221424
  Богуславська В. Боричів тік : вірші, переклади, інше / Валерія Богуславська. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-328-095-5
221425
  Самойлов Юрій Борімося за в"їзні турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
221426
  Чепурний В. Боріс Джонсон - се козак Чуприна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 2-8 червня (№ 15/19). – С. 1


  Козацька громада в Чернігові, яка об"єднана навколо храму святої Катерини, вирішила зааписати прем"єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Боріса Джонсона в реєстр українського козацтва.
221427
  Родик К. Боріс Джонсон: Черчилль і ми // Україна молода. – Київ, 2022. – 7 липня (№ 17)


  2014-го, будучи мером Лондона, Боріс Джонсон написав книжку, нещодавно перекладену українською: «Фактор Черчилля: як одна людина змінила історію» (Х.: Віват, 2019). Спонук до написання мав декілька. І всі вони, хоч як дивно, корелюють з українською ...
221428
  Рашковська М. Боріс Пастернак про Шевченка: невідомі рядки // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 350-356. – ISBN 966-7679-57-8
221429
  Мазур П. Борітеся - поборете! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 13


  Чому так сталося, що Шаміль читав "Кобзар" Шевченка в Києві?
221430
   Борітеся - поборете! : поетика революції / Уклад. та авт. передм.: О.М. Уліщенко; текст: В.С. Бойко та ін. – Харків : Vivat, 2014. – 95, [1] с. : кольор. іл., фот. – ISBN 978-617-7186-56-3
221431
   Борітеся - Поборете.... : огляд діяльности Спортового Товариства "Україна" в Торонті, Канада за роки 1948-1949. – Торонто : [б. в.], 1950. – 91 с. : іл., фот.
221432
  Турцевич И.Г. Борк и Бокль : Об одном замечательном произведении политической литературы XVIII века / Ив. Турцевич, проф. – Нежин : Типо-литогр. М.В. Глезера, 1912. – [2], II, 44 с. – Библиогр. в предисл.


  На тит. л. автограф автора
221433
  Межиров А.П. Бормотуха / А.П. Межиров. – М, 1991. – 144с.
221434
  Межиров А.П. Бормотуха. / А.П. Межиров. – М, 1989. – 29с.
221435
  Винниченко І. Борнгаупт Карл Георг / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 271-272. – ISBN 978-966-7863-77-7
221436
  Москаленко В.Ф. Борнгаупт Федір Карлович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 19-21 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-хірург, доктор медицини(1867), екстраординарний професор кафедри теоретичної хірургії з госпітальною клінікою (1883-1903).
221437
   Борнгаупт Федір Карлович (1842-1905) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47. – ISBN 978-966-439-754-1
221438
   Борнгаупт Федір Карлович (1842-1905) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
221439
  Ланге Антон Борнео, колыбель эволюции : Большое путешествие / Ланге Антон, Шакуров Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 81-111 : Іл. Карта
221440
  Мазелев Л.Я. Борно-битиевые стекла / Л.Я. Мазелев. – Минск, 1957. – 83с.
221441
  Куц М. Бороба большевиков Черниговщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1935 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куц М.; МВО СССР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1951. – 287л. – Бібліогр.:л.I-XXII
221442
  Алимерзоев Х.О. Бороба Коммунистической партии Азербайджана за социалистическое преобразование деревни (1929-1937 гг.) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Алимерзоев Х. О.; Ком. ВССО СМ АзСС, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1961. – 110 с. – Бібліогр.:с.107-108
221443
  Шаров Н.И. Бороба Коммунистической партии за укрепление своего руководства в системе диктатуры пролетариата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шаров Н.И.; Ин-т повышения квалификации препод.марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 16л.
221444
  Окулов Я.Г. Бороба Коммунистической партии Советского Союза за укрепление оборонной мощи страны (1938-- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Окулов Я. Г.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Ленинград, 1955. – 16л.
221445
  Гречухин А.А. Бороба Коммунистической партии США против ревизионизма и за преодоление его последствий (1955-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гречухин А. А.; ВПШ при ЦК КПС. – М., 1962. – 17л.
221446
  Ласковая М.П. Бороба марксистской философии против утонченных форм религии в годы столыпинской реакции : Автореф... канд. филос.наук: / Ласковая М. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 28л.
221447
  Долбин М.С. Боровая дичь (научно-популярный очерк) / М.С. Долбин. – Минск, 1964. – 64с.
221448
   Боровий Микола Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47. – ISBN 978-966-439-754-1
221449
   Боровий Микола Олександрович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 49. – ISBN 978-617-7530-19-9
221450
   Боровий Микола Олександрович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
221451
  Швидкий В. Боровик Анатолій Миколайович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 23-24. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
221452
  Іскорко-Гнатенко Боровик В.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 45. – ISBN 978-617-7442-69-0
221453
  Ким М.Н. Боровик и компас. Записки туриста и грибника / М.Н. Ким. – Харьков : [ Б.и. ], 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-7641-34-4
221454
  Архангельская А.И. Боровиковский / Архангельская А.И. ; Гос. Третьяковская галлерея. – [Б. г.] : ГТГ, 1946. – 61 с., [24] ил.
221455
  Алексеева Т.В. Боровиковский / Т.В. Алексеева. – Москва, 1960. – 42с.
221456
  Алексеева Т.В. Боровиковский / Т.В. Алексеева. – Москва, 1960. – 42с.
221457
  Скворцов А.М. Боровиковский В.Л..1757-1825. / А.М. Скворцов. – М.-Л., 1944. – 15с.
221458
  Кузнецова Н.М. Боровиковский. [Изоиздание] / Н. Кузнецова ; ред. Е. Барламова. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
221459
   Боровиковський : альбом малюнків. – Харків : Рух, 1931. – 25 с. – (Українське малярство)
221460
  Шупта-В"язовська Боровиковський та Шевченко: традиція і новаторство // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 13-19


  У статті простежуються визначальні постаті українського літературного процесу першої половини ХІХ ст. - Л. Боровиковський та Т.Г.Шевченко
221461
  Петренко М.Є. Боровиця : поезії / М.Є. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 94 с.
221462
   Боровичи. – Л, 1968. – 84с.
221463
  Никитин С.И. Боровое / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1970. – 100с.
221464
  Сейтхазин С. Боровое : стихи / Саттар Сейтхазин ; пер. с каз. В.Парфентьев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 142 с.
221465
  Благовещенский В.В. Боровск : ист.-краевед. очерки / В.В. Благовещенский, В.А. Пухов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1973. – 167 с. : ил. – Библиогр.: с. 165-16 (36 назв.)
221466
  Белоцерковский Г.М. Боровская "разборная" десятня 1622 года / Г.М. Белоцерковский. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – 33 с. – Отд. оттиск: Юбилейный сборник Историко-этнографического кружка при Университете св. Владимира
221467
  Белоцерковский Г.М. Боровская "разборная" десятня 1622 года / Г.М. Белоцерковский // Юбилейный сборник статей / Университет, Владимира св., Студ. (Киев)., историко-этнографический кружок. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – С. 243-273
221468
   Боровский Владимир Михайлович. – Алма-Ата, 1987. – 68с.
221469
  Козирєва Т. Боровся за Незалежність словом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 2


  У Львові вшановують пам"ять Романа Іваничука.
221470
   Боровський (Боровський - Бродський Давид Львович (1934-2006) // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-109. – ISSN 0130-1799
221471
  Москаленко В.Ф. Боровський Василь Костянтинович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 21-23 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Дерматовенеролог, доктор медицини (1889), професор, завідувач кафедри дерматовенерології Університету Св. Володимира(1916-1917; 1919-1923) Учень М.І. Стуковенкова.
221472
  Головко О. Боровський Сергій Леонідович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 13 : Сергій Боровський. – С. 3-15
221473
  Мальцева Н.Н. Борогидрид натрия. Свойства и применение / Н.Н. Мальцева, В.С. Хаин. – Москва : Наука, 1985. – 207 с.
221474
  Новикова И.С. Борогидриды натрия и калия в органическом анализе. : Автореф... канд. хим.наук: / Новикова И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1967. – 23л.
221475
  Мирсаидов У. Борогидриды переходных металлов / У. Мирсаидов, Т.Н. Дымова. – Душанбе, 1985. – 123с.
221476
  Мальцева Н.Н. Борогидриды щелочных металлов / Н.Н. Мальцева, В.С. Хаин. – Москва : Знание, 1991. – 31 с.
221477
  Седов И.П. Борода в капроне / И.П. Седов. – Пенза, 1962. – 100с.
221478
  Богданова Т. Борода із вати // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Два погляди на підсумки року в освітній галузі. прес - конференція за підсумками освітнього року професійної освітянської опозиції в особі Павла Полянського та Ігоря Лікарчука. Хто, як не освітянська опозиція підперта табачникофобами від політики, ...
221479
  Манина Л.И. Бородавчатая тля как вредитель люцерны : Автореф... канд. биол.наук: / Манина Л.И.; М-во культуры СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1954. – 11л.
221480
  Глушан О. Бородаєвський: документи до біографії // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 124-137
221481
  Скоблікова М. Бородай Юлія Олександрівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 10 : Бородай Юлія. – С. 3-15
221482
  Новокшонов Д.Е. Бородатые еврейские казаки светлейшего князя Потемкина -Таврического // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 109-114. – ISSN 2070-9773
221483
  Шатров С.М. Бородатый внук. : юмористические рассказы и фельетоны / С.М. Шатров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 336с.
221484
  Иванов А.А. Бородачи, или Гром и молния / А.А. Иванов. – Воронеж, 1966. – 247с.
221485
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1953. – 224 с.
221486
  Дианин С.А. Бородин : жизнеописание, материалы и документы / С.А. Дианин. – Москва : Музгиз, 1955. – 372 с.
221487
  Дианин С.А. Бородин : жизнеописание, материалы и документы / С.А. Дианин. – Москва : Музгиз, 1960. – 404 с.
221488
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 228 с.
221489
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музыка, 1972. – 189 с.
221490
  Берберова Н. Бородин. Мыс бурь. Повелительница. Набоков и его " Лолита " / Н. Берберова; Оформл. Олег Осинин; Ред. Антон Обрезчиков. – Москва : Изд. им. Сабашниковых, 1998. – 368 с. – ISBN 5-8242-0062-9
221491
  Федоров В. Бородино - слава России / В. Федоров. – М.
1. – 1975. – 56с.
221492
   Бородино. – М., 1939. – 68с.
221493
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1944. – 16с.
221494
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Воронеж, 1947. – 12с.
221495
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1962. – 16с.
221496
  Тарле Е.В. Бородино / Е.В. Тарле. – Москва, 1962. – 95с.
221497
   Бородино. – М., 1966. – 10с.
221498
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Малыш, 1967. – 63с.
221499
  Лермонтов Ю М. Бородино : Поэма; Для мл. шк. возраста / Ю М. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1974. – 16с.
221500
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1977. – 24с. – (Школьная б-ка)
221501
  Лермонтов Ю М. Бородино : Стихотворение; Для мл. школ. возраста / Ю М. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1980. – 16с.
221502
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 55с.
221503
   Бородино. – М., 1991. – 191с.
221504
  Челышев Е.П. Бородино ("времен связующая нить") // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 11-18. – ISSN 1562-1391
221505
   Бородино 1812-1962. – М., 1962. – 413с.
221506
   Бородино 1941-1942. – М., 1980. – 239с.
221507
  Абалихин Б.С. Бородино. 1812 / Б.С. Абалихин. – Москва, 1987. – 380с.
221508
  Кудряшова А.С. Бородино: путеводитель / А.С. Кудряшова. – М., 1975. – 159с.
221509
  Бородин И.П. Бородинская Биологическая станция Императорского С-Петербургского общества естествоиспытателей = Borodin"sche biologische Susswasserstation der Kaisertiche Naturforscher-Gesellschaft zu St-Petersburg / J. Borodin / И. Бородин. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1912. – [2], LXII с. : ил., карт. – Загл. на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Пресноводной биологической станции Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателейТ. 3, с. I-LXII. – С. XX-LXII: "Библиотека" - каталог книг Б-ки Станции, представляющий лишь доп. к напеч. в первых двух томах трудов Станции
221510
  Шульгин П.М. Бородинская битва 1812 г. в художественной открытке // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 0869-6322
221511
   Бородинская панорама. – М,, 1966. – 128с.
221512
   Бородинская панорама. – Изд. 3-е доп. – М,, 1979. – 160с.
221513
   Бородинская панорама. – 4-е, перераб. изд. – М., 1985. – 157с.
221514
  Толстой Л.Н. Бородинский бой : отрывок из романа "Война и мир" / Л.Н. Толстой. – Москва : Госвоениздат Наркомата Обороны Союза ССР, 1939. – 48 с. – (Библиотека красноармейца)
221515
   Бородинский музей. – М,, 1962. – 82с.
221516
   Бородинское поле. – 3-е изд. – М,, 1966. – 102с.
221517
  Шевцов И.М. Бородинское поле / И.М. Шевцов. – Москва, 1977. – 429с.
221518
   Бородинское поле. – М., 1984. – 254с.
221519
  Шевцов И.М. Бородинское поле : Роман / И.М. Шевцов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 656с.
221520
   Бородинское поле. – М., 1989. – 254с.
221521
   Бородинское поле в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов / А.И. Ельчанинов, А.А. Парамонова, А.Н. Лазарева, А.В. Горбунов, А.А. Суханов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 50-61 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
221522
  Шевцов И.М. Бородинское поле. / И.М. Шевцов. – М, 1981. – 608с.
221523
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – М., 1977. – 209с.
221524
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 2-е изд. – М., 1981. – 206с.
221525
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 3-е изд. – М., 1990. – 205с.
221526
  Прунцов В.В. Бородинское сражение / В.В. Прунцов. – М., 1947. – 72с.
221527
  Гарнич Н.Ф. Бородинское сражение / Н.Ф. Гарнич. – Москва : Правда, 1949. – 32 с.
221528
  Жилин П. Бородинское сражение / П. Жилин, А. Ярославцев. – М, 1952. – 100с.
221529
  Жилін П. Бородинська битва / П. Жилін, О. Ярославцев. – Київ, 1954. – 104с.
221530
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 160. – ISBN 96966-8060-04-0
221531
   Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 166. – ISBN 978-966-581-772-1


  Життєвий шлях доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії партії для гуманітарних факультетів, декана історічного факультету КДУ ім. Т. Шевченка Олексія Артемовича Бородіна.
221532
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 28-29. – ISBN 978-966-96992-6-8
221533
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 26-27. – ISBN 978-617-7107-25-4
221534
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 120-121. – ISBN 978-617-7107-52-0
221535
   Бородін Олексій Артемович (1908-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47-48. – ISBN 978-966-439-754-1
221536
   Бородін Олексій Артемович (1908-1995) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
221537
   Бородін Станислав Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 33-37. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РРФСР.
221538
  Король В. Бородінська битва 1812 р. (Нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 36-40
221539
  Лукс В.К. Борозда : стихи и поэма / В.К. Лукс. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 144 с.
221540
  Кононов Э.Ф. Борозда / Э.Ф. Кононов. – М., 1974. – 287с.
221541
  Лесняк В. Борозда : стихи / В. Лесняк. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95 с.
221542
  Каныкин А.И. Борозда. / А.И. Каныкин. – Алма-Ата, 1981. – 135с.
221543
  Альбов М.Н. Бороздовое механическое опробование кернов разведочных скважин / М.Н. Альбов, В.Л. Челышев. – Москва, 1963. – 68с.
221544
  Константинов Е.И. Борозды / Е.И. Константинов. – М., 1967. – 94с.
221545
  Мартынов Н.И. Борозды / Н.И. Мартынов. – М, 1985. – 95с.
221546
  Матвеев К.Г. Борозды войны. Начало дня : [стихи] / К.Г. Матвеев, М.А. Абрамов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1976. – 106, [6] с. : ил.
221547
  Иванов В.И. Борозды и межи : опыты эстет. и крит. / Вячеслав Иванов. – Москва : Мусагет, 1916. – [8], 351 с.
221548
  Лісняк В.А. Борозна : поезії / В.А. Лісняк. – Дніпропетровськ, 1969. – 140 с.
221549
  Стрельник Л.П. Борозна : поезії / Л.П. Стрельник. – Харків, 1989. – 53 с.
221550
   Борозна Микола Якович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 64. – ISBN 978-966-2726-03-9
221551
  Ярош Я.Є. Борозна обрію / Я.Є. Ярош. – Київ, 1987. – 178 с.
221552
  Калініченко В.Л. Борозна через століття / В.Л. Калініченко, Г.П. Щербина. – Дніпропетровськ, 1970. – 132с.
221553
  Мисик В.О. Борозни : лірика / В.О. Мисик. – Харків, 1962. – 100 с.
221554
  Маняк В.А. Борозни : роман / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 254 с.
221555
  Ле І.Л. Борозною віку / І.Л. Ле. – Київ, 1973. – 191 с.
221556
  Марчук Г. Борозною любові : [роман] / Галина Марчук. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 301, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-32-9


  У пр. № 1722898 напис: Глибокошановному і любимому мною Ігорю Завадському з найкращими побажаннями. Якщо є такі як ти, то світ має бути прекрасним. 10.04.2010 р. Підпис.
221557
  Семаковська Т. Боролася за можливість малювати і сама робила фарби: якою була Катерина Білокур // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 8 травня (№ 19). – С. 9. – ISSN 0027-8254
221558
  Татаренко Л.С. Боромля : Стихотворения, поэмы / Л.С. Татаренко. – Киев : Дніпро, 1972. – 198с.
221559
  Яровицкая В.И. Боромукаты металлов I и II групп периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: / Яровицкая В.И.; АН Латвийск. ССР. Отд. хим. и биол. наук. – Рига, 1967. – 15л.
221560
  Бакуменко О. Боронити правду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 44). – С. 15


  До 80-річчя Миколи Сингаївського.
221561
  Лизанчук В. Боронімо, оберігаймо українську цивілізацію від зовнішніх і внутрішніх агресорів! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 4


  Згадується дослідження проф. Я.С. Калакури "Ментальний вимір української цивілізації" (2017).
221562
  Анастасенко Г.Ф. Бороносность траппов северо-запада Сибирской платформы / Анастасенко Г.Ф. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1978. – 136 с. – Список лит.: с. 132-135
221563
  Яржемский Я.Я. Бороносные галогенные породы / Я.Я. Яржемский. – Новосибирск, 1984. – 80с.
221564
  Іскорко-Гнатенко Боронь О.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7442-69-0
221565
  Коршак В.В. Борорганические полимеры / В.В. Коршак, В.А. Замятина, Н.И. Бекасова. – Москва : Наука, 1975. – 254 с.
221566
  Михайлов Б.М. Борорганические соединения в органическом синтезе / Б.М. Михайлов. – Москва : Наука, 1977. – 515 с.
221567
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 126-150
221568
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук Михайло Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
221569
  Лозюк М.Й. Боротба країн Латинської Америки за економічну незалежність / М.Й. Лозюк. – К., 1959. – 48с.
221570
  Квіт С. Боротися з корупцією / шпальти підготовив Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час брифінгу, який відбувся в Будинку Уряду, міністр освіти і науки України С. Квіт розповів про кроки подолання корупції у закладах освіти. Він зупинився на двох питаннях - забезпечення якості освіти для іноземних студентів та недопущенні ...
221571
  Вайштен Р. Боротися з порушниками статуту ВЛКСМ ! // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 3


  Комсомольські збори механіко-математичного факультету провели рейд по наявності комсомольських квитків. Не всі комсомольці мають при собі комсомольські квитки.
221572
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.3. – Київ; Харків, 1920. – 75с.
221573
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.2-е. – Київ; Харків : Український робітник, 1929. – 160с.
221574
  Світличанин І. Боротьба "кремлівських татар" з "українським геноцидом" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 4-5
221575
  Марчук Р.П. Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 270-274
221576
  Сущенко В. Боротьба антикорупційних органів... один з одним // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 4. – ISSN 1992-9277
221577
  Прокопенко М. Боротьба Балуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 11


  Український політв"язень Володимир Балух. Чому навіть за гратами він - переможець.
221578
  Кір’яков О. Боротьба Беотійського союзу з Спартанською гегемонією в 379–371 рр. до Р.Х.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 133-138. – ISSN 2076-1554
221579
  Лось В.Є. Боротьба більшвиків на чолі з В.І. Леніним за скликання і проведення 3 з"їзду РСДРП / В.Є. Лось. – Київ, 1960. – 104с.
221580
  Тишківський В.М. Боротьба більшовиків за єдність революційних дій українського і російського народів у соціалістичній революції / В.М. Тишківський. – Київ : КДУ, 1957. – 16 с. – Окр. відб. із : "Зб. каф. історіїї КПРС КДУ", №2, 1957, c.77-92
221581
  Мацегора Н.А. Боротьба більшовиків Катеринославщини за селянські маси в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / Н.А. Мацегора. – Дніпропетровськ, 1957. – 44с.
221582
  Березняк Я З. Боротьба більшовиків на чолі з В.І. Леніним за чистоту марксистської теорії в роки реакції : матеріали до вивчен. теми історії КПРС / З.Я. Березняк, Є.Т. Шиян ; МВО УРСР. – Київ : Радянська школа, 1959. – 44 с.
221583
  Головань В.П. Боротьба більшовиків Ровенщини за владу Рад. 1917-1920 / В.П. Головань, Т.І. Михайлюта. – Львів, 1968. – 70с.
221584
  Рубцов Г.О. Боротьба більшовиків України за армію і флот. (Лип. 1907-- берез. 1917 р.) / Г.О. Рубцов. – Київ, 1971. – 88с.
221585
  Ремезовський Й.Д. Боротьба більшовиків України за зміцнення військово-політичного союзу радянських республік в роки грамадянської війни / Й.Д. Ремезовський, І.І. Шевченко. – К, 1957. – [23] с.
221586
  Миронець Н.І. Боротьба більшовицьких організацій Поділля за селянські та солдатські маси в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 27-34. – (Серія історії ; № 10)
221587
  Величков О.С. Боротьба болгарського народу проти німецької агресії / О.С. Величков, 1943. – 44с.
221588
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту
221589
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 6
221590
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 6
221591
  Самофалов Боротьба В. І. Леніна і Сталіна / Самофалов. – Київ, 1950. – с.
221592
  Побережний І.М. Боротьба В. І. Леніна проти "лівого" опортунізму в міжнародному комуністичному русі / І.М. Побережний. – Київ, 1971. – 212с.
221593
  Буцько М.О. Боротьба В.І. Леніна за єдність дій українського і російського народів в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / М.О. Буцько. – Окр. відб. з збірника наукових праць Кафедри історії КПРС КДУ, №. – 100-118с.
221594
  Климко М.С. Боротьба В.І. Леніна за єдність і чистоту партійних рядів (1920-1923 рр.) / М.С. Климко. – Киев, 1975. – 150с.
221595
  Дніпровський П.В. Боротьба В.І.Ленина проти ревізіонізму і догматизму / П.В. Дніпровський. – Київ, 1966. – 185с.
221596
  Зашкільняк А.С. Боротьба В.І.Леніна за зміцнення більшовицької партії після II з"їзду РСДРП / А.С. Зашкільняк. – Львів, 1960. – 152с.
221597
  Зінчук Д. Боротьба Василя Романюка за права радянських політв"язнів (1972-1979 рр.) // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 73-76. – ISSN 1728-9343
221598
  Машевський О. Боротьба великих держав за "османську спадщину" після Першої світової війни // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано суперечності великих держав на Сході під час повоєнного врегулювання 1918-1923 років. Головна увага приділяється боротьбі Великої Британії, Франції, США, султанського уряду та кемалістського руху, а також російської білогвардійської ...
221599
  Ковальчук М. Боротьба військових сил Центральної Ради з радянськими частинами на Південно-Західному фронті (грудень 1917 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 9-27
221600
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241 л. + Додатки: л. 200-210. – Бібліогр.: л. 211-241
221601
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : автореф. дис ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
221602
  Кучабський О.Ю. Боротьба віруючих Львівщини за релігійні права в період правління Л.І. Брежнєва (1964-1982 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-44. – (Історія ; вип. 44)


  Розглядається розвиток політики державних органів щодо релігійних конфесій на Львівщині 1964-1982 рр.
221603
  Уваров В.Д. Боротьба Г.В. Плеханова проти народництва // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 3-4
221604
  Пашкова А.О. Боротьба Г.В. Плеханова проти філософського ревізіонізму в 90-ті роки і на початку 900-х років // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 10-14
221605
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга за збагачення німецької літературної мови / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 44с.
221606
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга проти зловживання іншомовними словами / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 24с.
221607
  Половинчак Ю.М. Боротьба Газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / КНУТШ; Половинчак Ю.М. – Київ, 2007. – 251л. – Бібліогр.:л.193-251
221608
  Половинчак Ю.М. Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - почату 20 століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Половинчак Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
221609
  Загорулько Р. Боротьба газети "Киевлянин" з українським національним відродженням (1905-1914 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 23-28


  У статті здійснено аналіз антиукраїнської політики київської провладної газети "Киевлянин": проаналізовано її історію, з"ясовано, які аспекти "українського питання" були об"єктами критики з боку редакції видання, виявлено жанрову специфіку та авторство ...
221610
  Вітик І. Боротьба галицьких та наддніпрянських українців за українську державу на початку XX століття // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 2-8
221611
  Пилипчук Я.В. Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783-1812 рр. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 73/74. – С. 160-180. – ISSN 1682-671Х
221612
  Швидько А.К. Боротьба городов Украины за осуществление решений Переяславской Рады. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1983. – 84с.
221613
  Денисова Т.Н. Боротьба гуманізму і антигуманізму в сучасній літературі Заходу / Т.Н. Денисова. – Київ, 1976. – 48с.
221614
  Бабенко Р.В. Боротьба Данила Галицького проти Золотої Орди за незалежність та її наслідки // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 38-47
221615
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст. / В.Й. Борисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 161, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-660-731-0


  У пр. №1700242 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 20.Х.15 р.
221616
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст / В.Й. Борисенко. – Київ, 1980. – 155с.
221617
  Стопчак М.В. Боротьба Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами: радянська історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 31-35. – ISBN 978-966-493-676-4
221618
  Карпенко Віра Боротьба довжиною в життя... // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 16
221619
  Лясковська С. Боротьба економічних підрозділів ДПУ УСРР з фальшивомонетництвом у 1920-ті рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 7–33. – ISBN 978-617-587-051-8
221620
  Савчук С.В. Боротьба Ерліха за новий професійний статус судді: в світлі публікації українських перекладів його творів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 246-249. – ISBN 978-617-7096-97-8
221621
  Степаненко А. Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1605-2005
221622
  Кулініч О. Боротьба з "відмиванням" грошей: міжнародний досвід // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69-73. – ISSN 1729-7036
221623
  Сьомін С. Боротьба з "тінню" і справжні загрози // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-9. – ISSN 0868-8273


  Як події 11 вересня 2001 року вплинули на міжнародні відносини та проблеми безпеки
221624
  Даниленко В.М. Боротьба з "українським буржуазним націоналізмом" // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 707-724. – ISBN 966-00-0025-1
221625
  Телійчук В.Г. Боротьба з бандитизмом та розбійними нападами в Україні в післявоєнні (1946-1953) роки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-23. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
221626
  Остроушко Ю. Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Російській імперії за правління Катерини II (аналіз законодавчих джерел) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 524-527. – ISBN 978-966-171-783-0
221627
  Байлема Т. Боротьба з безробіттям у добу національних урядів 1917-1921 рр. на Поділлі // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 161-162
221628
  Шевченко О. Боротьба з бідністю як пріоритне завдання євроінтеграційної політики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
221629
  Мельниченко О. Боротьба з бідністю як складова передвиборчих програм на парламентських перегонах у 2006 р. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 123-131.
221630
  Сіньова Л. Боротьба з бідністю як функція соціальної держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 337-338. – ISBN 978-617-7069-15-6
221631
  Ковальчук А.Т. Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії = Anti-money laundering: international standards and national fundamentals / Андрій Ковальчук. – Київ : Знання, 2016. – 318, [2] с., 8 с. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 190-206. - Додатки укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0396-5
221632
  Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей : Комплекс. порівняльно-правовий аналіз відповідності законодав. України acguis Європ. Союзу в сфері боротьби та запобіг. легаліз. доходів, отриманих злочинним шляхом / За участю М. Парапана; Тарас Качка. – Київ : Реферат, 2004. – 288с. – ISBN 966-8058-02-Х
221633
  Жвалюк В. Боротьба з відмиванням грошей: Україна в контексті міжнародних зусиль // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С. 3-5
221634
   Боротьба з відмиванням коштів : правовий, організаційний та практичний аспекти / С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Янушевич, , , О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук; С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич, О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук ; Державний комітет фінансового моніторингу України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [ за ред. М.Я. Азарова ]. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 216 с. – ISBN 966-611-363-5
221635
   Боротьба з возз"єднання Західної України з Українською РСР 1917-1939. – Київ, 1979. – 559 с.
221636
  Усенко Г.П. Боротьба з втратами - важливий резерв збільшення виробництва зерна / Г.П. Усенко. – Х., 1955. – 20с.
221637
   Боротьба з гайдамацьким рухом // Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-617-614-027-6
221638
   Боротьба з господарськими злочинами. – Донецьк, 1997. – 160с. – ISBN 5120045340
221639
  Новакова О.В. Боротьба з дезінформацією як сучасний тренд розвитку медіасередовища // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій" : 24-25 черв. 2021 р. / "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 117-120. – ISBN 978-617-8046-20-0
221640
  Андрухів О.І. Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940-1950-х роках: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Андрухів Олег Ігорович ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 36 назв
221641
  Клець М.В. Боротьба з економічною злочинністю: проблема ефективності / М.В. Клець, Д.В. Клець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41. – Бібліогр.: 13 назв
221642
  Волошенко А.В. Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 40-50. – ISSN 1993-6788
221643
  Міронова І. Боротьба з жебрацтвом у Херсонській губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 21-33. – ISSN 1998-4634
221644
  Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю : права затриманих і обов"язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Ерік Сванідзе ; [пер. Сергій Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 40 с. – Бібліогр.: с. 37-39
221645
  Мардох Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження : доповідь по Україні / Джім Мардох ; [переклад С. Колесника ; Відділ реформування правосуддя і поліції ; Департамент правових питань і питань сприяння розвитку прав людини ; Директорат з техн. співробітництва та ін.]. – Київ : К.І.С., 2010. – 108 с.
221646
  Тригубенко Г Боротьба з злочинністю як засіб подолання правового нігілизму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.127-129. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
221647
  Візір П.Е. Боротьба з ідеалізмом в мікробіології / П.Е. Візір. – Київ, 1950. – 43с.
221648
  Ніколаєць Ю.О. Боротьба з інакомисленням у роки хрущовської "відлиги" у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 130-134. – ISBN 966-614-021-7
221649
  Данилишин Б. Боротьба з інфляцією чи економічне зростання. Що важливіше? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 1, 6


  "Після того, як НБУ у 2016 р. перейшов на режим таргетування інфляції та того ж року успішно "влучив у ціль", подальші успіхи в досягненні запланованих темпів зростання цін скромні. Як 2017-го, коли споживча інфляція становила 13,7% при цілі 8%±2 ...
221650
  Козерод О. Боротьба з іудаїзмом в радянській Україні у першій половині 20-х років ХХ ст. // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 242-250. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
221651
  Кончаковська В. Боротьба з катуваннями-шлях до правової та демократичної держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 112-115.
221652
  Безнесюк А. Боротьба з кіберзлочинністю: досвід ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 155-158
221653
  Данів Р.І. Боротьба з контрабандною діяльністю як один із пріоритетів Державної прикордонної служби України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 137-140. – ISSN 2306-6814
221654
  Єршов Р.В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 17-22.
221655
  Передало Х.С. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення економічної безпеки держави / Х.С. Передало, Н.В. Стасів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 206-211. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
221656
  Пахаренко О. Боротьба з контрафактом: питання моралі чи фінансування оргзлочинності? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
221657
  Шпакова О.С. Боротьба з контробандою зброї в Україні: напрямки, способи, аналіз боротьби, можливі реформи // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 27-31. – ISBN 966-594-145-Х
221658
  Чередниченко А.М. Боротьба з контрреволюцією в українських музеях у 1920-1930 роках. Трагічна доля М.О. Макаренка // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 180-187. – ISBN 978-966-651-576-9
221659
  Кучма Л.Д. Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа / Л.Д. Кучма. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 36с. – ISBN 966-669-095-0
221660
  Каращук Е. Боротьба з корупцією - основне завдання державної політики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 78-80.
221661
  Головкін О. Боротьба з корупцією - пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-85.
221662
  Мельничук І. Боротьба з корупцією - пріоритетний напрям у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 9-14
221663
  Пришко А. Боротьба з корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 22-28.
221664
  Матіас Гржезек Боротьба з корупцією в німецькій системі охорони здоров"я // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 85-87. – ISBN 978-3-8305-3271-2
221665
  Бйорн Крузе Боротьба з корупцією в Німеччині // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 73-75. – ISBN 978-3-8305-3271-2
221666
  Сьомін С.В. Боротьба з корупцією в секторі безпеки і оборони: світовий досвід і Україна / С.В. Сьомін, С.В. Дрьомов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 19-24. – ISSN 2306-5664
221667
  Вітик І. Боротьба з корупцією в Україні крізь призму реформування правоохоронних органів: окремі нотатки до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 39-43. – ISSN 0132-1331
221668
  Федорчук О. Боротьба з корупцією в україні. Реалії сьогодення очима адвокатів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
221669
  Присяжнюк В. Боротьба з корупцією вимагає не балачок, а рішучих дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-17.
221670
  Кульчицький Н. Боротьба з корупцією захлинається через конкуренцію силовиків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 22
221671
  Пасіка С.П. Боротьба з корупцією у воєнній сфері України : навч. посібник / С.П. Пасіка, Н.В. Слободян ; за ред. генерал-майора В.В. Балабіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 767, [1] с. – Бібліогр.: с. 762-767 та в кінці ст. – ISBN 978-966-439-782-4
221672
  Холодницький Н. Боротьба з корупцією у Наддніпрянській Україні в роки національно-визвольних змагань (1917-1921) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 28-34
221673
   Боротьба з корупцією у сфері державних послуг : хроніка реформ у Грузії. – Вашингтон : Світовий банк, 2012. – XII, 116 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 115-116
221674
  Ільєнок Т.В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-77. – ISSN 2222-5374
221675
  Молєв Є.В. Боротьба з кровососними комахами в тваринництві / Є.В. Молєв. – К., 1963. – 102с.
221676
  Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмивааням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-65
221677
  Зеленецький В.С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму : (економіко-правовий аналіз): науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький, В.Л. Кротюк, Д.А. Файєр; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 668с. – ISBN 966-8759-28-1
221678
  Онісьєв В.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародна нормативно-правова регламентація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 151-160.
221679
  Дребот Н.П. Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 26-33
221680
  Азаров Ю.Ю. Боротьба з легалізацією коштів, отриманих протиправним шляхом: стан і перспективи розвитку // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 345-352. – ISSN 1609-0462
221681
  Гетманцев Д. Боротьба з лупою через усікновення голови. Податкореформатори борються з неправильним виконанням закону шляхом виправлення закону, а не його виконавців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 9


  "Інколи в труднощах взаєморозуміння людей винні не одвічні егоїзм та дурість, а щира віра людей у те, чого не існує. Наприклад, в істину і справедливість. Шукану, абсолютну цінність, досконалу форму, яка, звісно ж, існує, однак, на жаль, тільки в нашій ...
221682
   Боротьба з міжнародним тероризмом : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2007. – 248с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 966-373-177-Х
221683
  Слободян Н. Боротьба з міжнародним тероризмом як системоутворюючий фактор зовнішньої політики США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 454-458. – ISBN 978-966-171-793-9
221684
  Бошицька К.Ю. Боротьба з міжнародним тероризмом: сучасний стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 333-336. – ISSN 2219-5521
221685
  Лисенко В.О. Боротьба з мобінгом як інструмент втілення принципу гуманізму в трудовому законодавстві // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 102-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
221686
  Шинкаренко І.Р. Боротьба з наркозлачинністю у США / І.Р. Шинкаренко, Л.С. Верченко // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 86-88.
221687
  Янушевич Я. Боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.18-22
221688
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бублейник В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
221689
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дніпропетровськ. держ. ун-т внутрішніх справ; Бублейник В.А. – Днепропетровск, 2007. – 239л. + Додатки: л.209-239. – Бібліогр.: л.183-208
221690
  Пірлік А. Боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин у діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 107-110
221691
  Безногих В.С. Боротьба з нелегальними доходами в США: від Аль Капоне до Патріотичного Акту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 243-247
221692
  Озерова К.О. Боротьба з нелегальною імміграцією в межах Європейського Союзу // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 271-274. – ISBN 978-617-7363-7-0
221693
   Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею людьми : Міжнародна конференція. – Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – 194с. – ISBN 966-96280-4-0
221694
  Маркевич А. Боротьба з нестатутними взаємовідносинами в армії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.90-95
221695
  Смирнов А.А. Боротьба з організованною злочинністю: теоретико-прикладні шляхи вдосконалення нормативно-правової бази // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 403-409. – ISSN 1563-3349
221696
  Пономаренко І. Боротьба з організованою злочинністю - під контролем прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-11.
221697
  Маматюк Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією - елемент стратегії держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-64. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальним питанням кримінологічного аспекту боротьби зі злочинністю на території Придністровсько-Молдавської Республіки. Висвітлено актуальні проблеми державної політики боротьби зі злочинністю. Надано конкретні пропозиції щодо ...
221698
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3. – 2001
221699
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 4. – 2001
221700
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2/3 (25/26). – 2011. – 391 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
221701
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (28). – 2012. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
221702
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (29). – 2013. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
221703
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (30). – 2013. – 307 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
221704
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3 (31), спецвипуск. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
221705
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (32). – 2014. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
221706
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (33), спецвипуск. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
221707
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (34). – 2015. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
221708
  Медведько О. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.6-11
221709
  Невзоров І.Л. Боротьба з організованою злочинністю у Китайській Народній Республіці / І.Л. Невзоров, А.О. Расюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 170-180. – ISSN 1609-0462
221710
  Ущаповський В. Боротьба з організованою злочинністю: напрями та проблеми та потреби нормативного визначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.118-120. – ISSN 0132-1331
221711
  Усатий Г. Боротьба з організованою злочинністю: нові шляхи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С. 72-75


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
221712
  Усик Світлана Боротьба з осінньою втомою / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 5-6 : фото
221713
  Репік С.В. Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 54-62
221714
  Чеботарьов Р.С. Боротьба з паразитарними захворюваннями сільськогосподарських тварин. / Р.С. Чеботарьов. – К., 1957. – 48с.
221715
  Сахаров О.Б. Боротьба з пережитками - боротьба за нову людину. / О.Б. Сахаров. – К., 1963. – 36с.
221716
  Козина Д.В. Боротьба з піратством в сфері авторського права в Україні та в США // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 58-60. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
221717
  Рижко О.М. Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціальнокомунікаційний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 40-47. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
221718
  Бєльський Б. Боротьба з польовими мишами / Б. Бєльський ; А.С. Деревянченко ; Наркомпостачання СРСР, Всесоюз. н.-д. ін-т цукрової промисловості. – Харків ; Київ : Вид-во Наркомпостачання УССР, 1934. – 31 с.
221719
  Мигулін О. Боротьба з польовими шкідниками весною / О. Мигулін. – Х, 1931. – 48с.
221720
  Індиченко П.Д. Боротьба з порушеннями колгоспної демократії / П.Д. Індиченко, 1952. – 23с. – Окр. відб. з Юридичного збірника КДУ №5. 1952
221721
  Киренко С.Г. Боротьба з посяганнями на права неповнолітніх під приводом здійснення релігійної чи громадської діяльності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-15
221722
  Сенчик М.О. Боротьба з правопорушеннями в торгівлі у світлі ленінських ідей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 73-78. – (Серія права ; № 11)


  Широкое использование в наше время теоретического наследия В.И. Ленина способствует дальнейшему совершенствованию хозяйственных органов советского государства, в том числе и торговли. В.И. Ленин отмечал, что посягательство на советскую торговлю ...
221723
  Цибуленко Т.Д. Боротьба з рекетом за умов встановлення громадянського суспільства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 212-218.
221724
  Тарапон О. Боротьба з релігією в Україні 1920-1930-х рр.: феномен культурного шоку і втрата цінносних орієнтирів українського сусупільства // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 23-27
221725
  Лугова О.В. Боротьба з релігійним підпіллям на Донеччині після Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 1728-3671
221726
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Рябчинська Олена Павлівна; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 211л. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: л. 192 - 212
221727
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Рябчинська О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: 5 назв
221728
  Музичко О. Боротьба з російським тоталітаризмом як духовний імператив діяльності представника другої хвилі української еміграції художника Віктора Цимбала // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 188-192. – ISBN 978-617-7196-23-4
221729
  Дехтярьов М.С. Боротьба з садовими шкідниками / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1929. – 52 с.
221730
  Светлов О.Я. Боротьба з службовими злочинами / О.Я. Светлов. – Київ, 1976. – 48с.
221731
  Тітенко І. Боротьба з сутенерством і втягненням у заняття проституцією: міжнародно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 115-118
221732
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом / В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, М.М. Руденко. – Київ : Знання України, 2002. – 254с. – ISBN 966-7999-13-0
221733
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом : у визначеннях та поняттях / В.А. Ліпкан. – Київ : Магістр - 21 сторіччя, 2009. – 162с. – ISBN 966-8817-38-10
221734
  Пономарьова Г. Боротьба з тероризмом і міжнародне гуманітарне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 53-63. – ISSN 1814-3385


  Можливості боротьби з тероризмом.
221735
  Дьомін Ю. Боротьба з тероризмом та проблеми, що виникають при цьому // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 119-123.
221736
  Сербіна К. Боротьба з тероризмом як інформаційна технологія контролю над простором // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 157-162
221737
  Ростов Є.Ф. Боротьба з тіньовою економікою: напруга не спадає / Є.Ф. Ростов, І.І. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 530-533
221738
  Ілікчієва К.І. Боротьба з торгівлею людьми у фокусі європейської співпраці України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 206-210
221739
  Ченцов В.В. Боротьба з українським націоналізмом / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 259-283. – ISBN 966-00-0025-1
221740
  Неборак В. Боротьба з Франком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.257-262.
221741
   Боротьба з шкідниками зернових культур. – Київ : Держсільгоспвидав, 1953. – 140с.
221742
  Звєрезомб-Зубовський Боротьба з шкідниками сільськогосподарських рослин / Звєрезомб-Зубовський. – С. 139-204. – 63
221743
  Матвієвський О.С. Боротьба з шкідниками та хворобами в колективних і присадибних садах / О.С. Матвієвський. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К, 1977. – 144 с.
221744
  Савковський П.П. Боротьба з шкідниками та хворобами в садах і ягідниках / П.П. Савковський. – Київ, 1954. – 12 с.
221745
  Комір О. Боротьба з ярами / О. Комір. – Х.-К., 1932. – 56с.
221746
  Яворська В. Боротьба за "Київські фрески" - кінострічку про події Великої Вітчизняної війни: архівна розвідка // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 782-788. – ISBN 978-966-97201-1-5
221747
  Мушинка М. Боротьба за "минуле" / розмову вів Володимир Гула // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 6-7


  Про дослідника русинсько-українського національного грунту Миколу Мушинку.
221748
  Брюховецька Л. Боротьба за великий фільм. Пам"яті Івана Миколайчука з нагоди його 70-річчя // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 158-167. – ISSN 2075-1222
221749
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 = The Struggle to liberate Ukraine 1929-1989 / Степан Галамай ; Канадське наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто : Канадське наук. т-во ім. Шевченка, 1991. – 343 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою .- На тит. арк. : Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; т. 35. – ISBN 0-919502-23-7
221750
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 : Степан Галамай / С. Галамай. – Репринтне видання. – Львів : Каменяр, 1993. – 343с. – Вих. даны оригыналу: Торонто ; Нью-Йорк, 1991. – ISBN 5-7745-0573-1
221751
  Машкова В. Боротьба за владні повноваження та реформи як головний вектор гетьманування Данила Апостола // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 109-110
221752
  Ковальчук М. Боротьба за владу й політична конфронтація в Полтаві наприкінці грудня 1917 р. - на початку січня 1918 р. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 343-354
221753
  Ковальчук М. Боротьба за владу й українізація на Румунському фронті наприкінці 1917 - на початку 1918 років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 323-337. – (Нова серія ; вип. 19/20)
221754
  Москвін П.П. Боротьба за владу Рад на Волині в 1919 році / П.П. Москвін. – Житомир, 1957. – 36с.
221755
   Боротьба за владу Рад на Поділлі. – Хмельницький, 1957. – 308с.
221756
  Воловик В.П. Боротьба за Владу Рад на Поділлі (1917-1920 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Воловик В. П.; КДУ. – К., 1968. – 436л. – Бібліогр.:л.1-42
221757
  Зарецький І.І. Боротьба за владу Рад на Україні / І.І. Зарецький. – Київ, 1966. – 47с.
221758
   Боротьба за владу Рад на Україні. – К., 1977. – 199с.
221759
  Роні Старший Боротьба за вогонь / Ж.А. Роні Старший. – Київ, 1957. – 182 с.
221760
  Сергійчук В.І. Боротьба за волю освятилася іменем // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 156-162. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 330-річчя обрання Івана Мазепи гетьманом України.
221761
  Сергійчук Володимир Боротьба за волю, а не колаборація / Сергійчук Володимир. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 42с. – ISBN 966-7060-14-4
221762
  Щербак І.П. Боротьба за встановлення і утвердження Радянської влади на Запоріжжі. / І.П. Щербак. – Запоріжжя, 1957. – 47с.
221763
  Дубина К.К. Боротьба за встановлення Радянської влади на Україні. / К.К. Дубина. – Київ, 1948. – 30с.
221764
  Дзюба І. Боротьба за Галичину - боротьба за Україну // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 14-21
221765
  Магась В.О. Боротьба за демократизацію освіти та суспільства організацій Всеросійського загальносемінарського союзу в Україні (1907-1908 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 41-45. – ISSN 2076-1554
221766
  Пушкарук Н. Боротьба за державність не завершена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 19


  В ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "100 років української революції 1917 - 1923 рр.: міжнародно-політичний вимір". У дискусії взяли участь доктор політичних наук і директор ІМВ В. Копійка, народний депутат України Г. Гопко, голова ...
221767
  Адамчук І. Боротьба за державно-територіальний статус Північної Буковини, Акерманського, Ізмаїльського і Хотинського повітів Бессарабії, острова Зміїного та Закарпатської України у 1917-1947 рр. : історико-правове дослідження: [монографія] / Ігор Адамчук; Львівськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-326-284-0
221768
  Мирний М. Боротьба за дітей у окупації // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 14-15


  Як полегшити абітурієнтам із ОРДЛО та Криму вступ до українських вишів.
221769
   Боротьба за єдиний національний антияпонський фронт в Китаї. – К., 1938. – 136с.
221770
  Короденко М. Боротьба за зміни : [відбулося засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні з доповіддю виступив голова Наукового комітету Національної ради України О. Колежук.
221771
  Комишанченко М. Боротьба за ідейність та реалізм української літератури у 50-70-х роках 19 століття / М. Комишанченко. – К., 1953. – 68с.
221772
  Галушко К. Боротьба за ім"я та спадщину // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 324-348. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Історичні долі русинів та українців.
221773
  Воскресенський М. Боротьба за існування / М. Воскресенський. – Харків; Київ, 1930. – 60с.
221774
  Гирич І. Боротьба за Київ як ключове питання української ідеї // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 48-82. – ISBN 978-966-2164-39-8
221775
  Демкович-Добрянський Боротьба за Київську Митрополію // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Травень [№] 10. – С. 4
221776
  Лазебний Л. Боротьба за конкуренцію. Чи багато назбиралось картельних змов за 2021 р.? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
221777
  Герасименко В.Я. Боротьба за критичний реалізм в українській літературі / В.Я. Герасименко. – К, 1958. – 44с.
221778
  Лисиціна О.О. Боротьба за матеріалістичне тлумачення квантової механіки на Україні за останні 20 років / О.О. Лисиціна, В.С. Семерик, О.В. Шугайлін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
221779
  Острянін Д.Ф. Боротьба за матеріалістичні ідеї у вітчизняній біології в прешій половині XIX століття / Д.Ф. Острянін. – Київ, 1952. – 36с.
221780
  Гайдуцький А. Боротьба за мігрантів. Україні приготуватися. Що робити Україні в епоху високого попиту на українців? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 3


  "Проблема трудової міграції для України справді набирає дедалі серйозніших обертів. Але конструктивних підходів до її вирішення не спостерігається. Ба більше, запуск безвізового режиму тільки прискорив цей процес. Розв"язати цю проблему заважають як ...
221781
  Сюндюков І. Боротьба за місце в історії. Гаряча фаза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15-16 квітня (№ 67/68). – С. 19


  Чому українській громадськості важливо звернути увагу на тези III Всеросійського з"їзду викладачів історії та суспільствознавства.
221782
   Боротьба за мову триває : матеріали врочистого зібрання в Ніжин. держ. ун-ті ім. Миколи Гоголя (25 лют. 2019 р.) / [літ. та наук. ред. І. Бурковський ; відп. ред. М. Шкурко]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2019. – 107, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., портр. – До 30-ліття створення Ніжин. т-ва укр. мови ім. Т.Г. Шевченка і 150-річного ювілею "Просвіти". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-458-3
221783
  Барчан О. Боротьба за мову у структурі культурологічної проблематики в публіцистиці В. Гренджі-Донського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 103-120. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Автор аналізує публіцистику В. Нренджі-Донського 20-30-х років ХХ ст. і вказує на єдність боротьби за українську мову і формування національної свідомості українців Карпатської України
221784
  Білоус О. Боротьба за наше буття чи небуття // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 135-137. – ISSN 08-68-4790-1
221785
  Косик В. Боротьба за незалежність України в 1938-1941 роках : втрати України у Другій світовій війні / Володимир Косик. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 173, [2] c. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-611-01-2115-6
221786
  Іваницький І.В. Боротьба за незалежність України в праці Лонгина Цегельського "Русь-Україна і Московщина" // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 24-25. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
221787
  Марусик Т. Боротьба за непаперовий статус української мови триває // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 2
221788
  Кіслов Д.В. Боротьба за новий світовий порядок і гібрідні кризи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 15-37. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
221789
  Сільченко А. Боротьба за Олега Сенцова триває // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 2
221790
  Лавріненко Ю. Боротьба за освітній центр відродження України (Василь Каразин) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 499-542.
221791
  Пруниця С.Ю. і Хланта О.В. Боротьба за перемогу пролетарського інтернаціоналізму в чехословацьму робітничому русі / С.Ю. і Хланта О.В. Пруниця. – К., 1974. – 239с.
221792
   Боротьба за перемогу Радянської влади на Україні. – К., 1957. – 584с.
221793
  Буднак О. Боротьба за політичні права жінок у Російській імперії (за матеріалами різнопланових форумів) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 209-216. – ISSN 1998-4634


  Здійснена спроба аналізу питань, пов"язаних з легітимацією політичних прав жінок на основі аналізу програмних документів різнопланових організацій і партій на початку XX ст. у Російській імперії. Серед перших політичних партій та організацій, які ...
221794
  Теремцова Н. Боротьба за права жінки, в оповіданнях Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 284-285
221795
  Александров О. Боротьба за права української мови у сфері судочинства в другій половині XIX ст.: голос Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
221796
  Огнева Л. Боротьба за правду про великий Голод // Україна козацька : занальнаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – жовтень (№ 17/18). – С. 12


  До 80-ї річниці Голодомору в Україні.
221797
  Сухих А.Ю. Боротьба за продовольство як форма протистояння між українськими повстанцями та радянськими партизанами у 1943 – на початку 1944 рр. (на прикладі військової округи УПА "Заграва") // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 60-73. – ISSN 2313-5603
221798
  Ленін В.І. Боротьба за пролетарську партію / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 249с.
221799
  Компанієць В.І. Боротьба за Радянську Владу на Буковині / В.І. Компанієць. – К., 1950. – 64с.
221800
  Шевченко Ф. Боротьба за Радянську владу на Закарпатській Україні / Ф. Шевченко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 93 с.
221801
  Горбенко А.А. Боротьба за реалізацією ідеалу Соборної України в добу Директорії // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7777-14-3
221802
  Бабишин О.К. Боротьба за реалізм в українській літературі кінці ХІХ - початку ХХ ст. : (на матеріалах літ. критики) / О.К. Бабишин; О.К. Бабишкін ; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Акад наук УРСР, 1961. – 179 с.
221803
  Лавров П.А. Боротьба за реконструкцію народного господарства України. / П.А. Лавров, П.С. Загорський. – К., 1957. – 59с.
221804
  Плекан Ю.В. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець 19 - початок 20 ст.) : монографія / Юрій Плекан ; МОНУ ; Коломийський ін-т Держ. вищого навч. закладу Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-1521-25-3
221805
  Кралюк П. Боротьба за руську спадщину в середині й другій половині XIV ст. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 15


  "В українській історіографії, як і в російській, литовській та польській, мало звертають уваги на півстолітню війну на нинішніх західноукраїнських землях, яка велася одночасно зі Столітньою війною — з 1340-го по 1392 рік. У горнилі цієї війни загинуло ...
221806
  Требін М.П. Боротьба за свідомість людей в епоху постправди / М.П. Требін, Т.О. Чернишова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 153-171. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
221807
  Якименко А. Боротьба за свободу в творчості Жуль Верна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 269-274. – ISBN 978-966-306-020-4
221808
  Слабченко М.Є. Боротьба за системи землеволодіння і форми господарки в Україні ХІХ-ХХ ст / М.Є. Слабченко. – Одеса, 1927. – 62с.
221809
  Леп"явко С. Боротьба за Сіверщину на початку Лівонської війни // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С.123-125
221810
  Боригорець І. Боротьба за славян і за народні права. – (Елосоветград) Кіровоград : Друк. Бр. Броун., у Елосоветграді, 1915. – 85 с.
221811
  Головченко В. Боротьба за соборність України в контексті Другої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 802-824. – ISBN 966-7522-07-5
221812
  Преловська І. Боротьба за Софію Київську // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 86-110. – ISBN 966-625-040-3
221813
  Молотов В.М. Боротьба за соціялізм і боротьба за мир : Доповыдь VI з"їздові Рад СРСР / В.М. Молотов. – Київ : Пролетар, 1931. – 128с.
221814
  Миколенко Д. Боротьба за спадщину Стефана Стамболова: внутрішнє протистояння в Народно-ліберальній партії Болгарії (1907–1912 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 23-36. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
221815
  Дубина М.І. Боротьба за спадщину Т.Г.Шевченка на західноукраїнських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.І. Дубина, 1961. – [12] с.
221816
  Козак С. Боротьба за спадщину Шевченка в першій половині 1860-х років // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 110-129. – ISBN 978-966-02-6612-4
221817
   Боротьба за створення марксиської партії в Росії. Утворення РСДРП. виникнення більшовізму як течії політичної думки і як політичної партії. (1894-1904 рр.). - Матеріали на допомогу вивчаючим історію К / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1960. – 88с.
221818
   Боротьба за створення марксиської партіїв Росії. Утворення РСДРП. Виникнення більшовізму як течії політичної дулітичної партії. (1894-1904 рр.) : - Матеріали на доп. вивчаючим історію КПРС / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1957. – 96с.
221819
  Адамов І.Г. Боротьба за створення матеріально-технічної бази комунізму / І.Г. Адамов. – Київ : Держ.вид.політичної літератури УРСР, 1960. – 90с.


  Характеристика основних рис матеріально-технічної бази комуністичного суспільства, розповідається про боротьбу радянського народу за її створення в період розгорнутого будівництва комунізму.
221820
  Гриценко І. Боротьба за створення флоту УНР у листопаді 1917 - лютому 1918 років / Ігор Гриценко ; [за ред. А. Сєрикова]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2018. – 71, [1] с. – Сер. засн. в 1990 р. – Бібліогр.: с. 69-71. – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 10-11) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; кн. 57). – ISBN 978-617-7548-05-7
221821
  Ткач С. Боротьба за суцільну колективізацію і робота серед бідноти / С. Ткач. – К., 1931. – 40с.
221822
  Бодашко В. Боротьба за таланти на ринку праці юристів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
221823
  Ромоданов А.П. Боротьба за тверезість : досвід і проблеми / А.П. Ромоданов. – Київ, 1990. – 32с.
221824
  Дівак В.В. Боротьба за територіальну цілісність України. Пошук шляхів виходу з кризи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 72-81. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
221825
  Гельман В.М. Боротьба за технічний прогрес у сільському господарстві України / В.М. Гельман, Г.Г. Іванов; АН УРСР. Інститут економіки. – Київ : АН УРСР, 1958. – 73с.
221826
  Тяпченко С. Боротьба за торжество ленінсько-сталінської національної політики на Україні / С. Тяпченко. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 51 с.
221827
  Шпонтак К.О. Боротьба за угорський трон між Габсбургами та Ягеллонами й позиція Яна Іскри (1440-1444) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 123-134. – (Історія ; Вип. 24)
221828
  Тригуб О. Боротьба за українізацію православ"я у Херсонсько-Одеській єпархії часів національно-визвольних змагань (1917-1920 pp.] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 24-29. – ISSN 1998-4634
221829
  Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (XVII ст.) / Л.Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192 с. – ISBN 5-330-02319-X
221830
  Квітковський Д. Боротьба за українську ідею : збірник публіцистичних творів / Денис Квітковський ; упорядкував і зредагував Василь Верига ; Науково-дослідний ін-т ім. О. Ольжича ; Дослідна фундація ім. О. Ольжича у ЗСА. – Детройт ; Нью-Йорк ; Торонто : Прешовська друкарня, 1993. – 603 с. – Накладом і коштом Родини. Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 80-967053-1-8 (у м"як. обкл.)
221831
  Захожай З.В. Боротьба за українську освіту у Східній Галичині в 20-30 pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 62-63. – (Історія ; вип. 63/64)


  Проаналізовано стан розвитку української освіти у Східній Галичині в 1920-1930-рр.
221832
  Коряк В.Д. Боротьба за Шевченка / В. Коряк. – Харьків : Дервидав України, 1925. – 115 с.
221833
  Комишанченко М.П. Боротьба за Шевченка / М.П. Комишанченко. – Київ : Знання, 1964. – 48с.
221834
  Міронова І.С. Боротьба за юридичні права жінок у Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 163-175. – ISSN 2664-9950
221835
  Журавель В. Боротьба зі злочинами з ознаками корупції у військових формуваннях - пріоритетний напрям діяльності військових прокуратур // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 12-14.
221836
  Некрасов В.А. Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: (оперативно-розшуковий аспект) / В.А. Некрасов, Є.В. Айдемський ; Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : КНТ, 2015. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-163. – (Серія: Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – ISBN 978-966-373-787-4
221837
  Мусієнко А. Боротьба зі злочинами у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 89-91.
221838
  Бандурка О.М. Боротьба зі злочинністю в аспекті її організації / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 9-19. – ISSN 2304-4556
221839
  Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-39
221840
  Екхарт Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС / Екхарт, фон Бубнофф // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.41- 50. – ISBN 966-667-078-Х
221841
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі XXI століття - проблема сьогодення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 300-318. – ISBN 978-966-458-148-3
221842
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі ХХІ століття - проблема сьогодення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 3-18. – ISSN 0201-7245
221843
  Анісімов О. Боротьба зі злочинністю у Збройних силах України / О. Анісімов, Ю. Бобров // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.110- 112
221844
  Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохороних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.13-18


  проблеми невідповідності окремих норм чинного законодавства України Конституції
221845
   Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності : (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Харків : Право, 2001. – 264 с. – ISBN 966-7146-47-2
221846
  Левицька М.Б. Боротьба зі злочинністю як одна з основних функцій ОВС по забезпеченню національної безпеки України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С. 3-7. – Бібліогр.: 5 н.
221847
  Гросгейм Н.О. Боротьба зі шкідниками плодових культур / Н.А. Гросгейм ; Всесоюзний досл. ін-т плодово-ягідного господарства ; пер. з рос. М. Жуковського. – Київ : ДВОУ Держсільгоспвидав. – 16 с.
221848
  Щоголів І.М. Боротьба зі шкідниками рослин у колгоспах / І.М. Щоголів. – Харків ; Київ, 1932. – 180 с.
221849
  Романець Н.Р. Боротьба зі шкідництвом в аграрному секторі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 54-59. – ISSN 2077-1800
221850
  Комишанченко М.П. Боротьба І. Франка за реалізм української літератури в 90-х рр. ХІХ ст. // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 27-28
221851
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова Проти ідеалізму та метафізики в біології / Д.Х. Острянін. – 85-128с.
221852
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова проти філософського ідеалізму та релігії / Д.Х. Острянін. – К., 1951. – 31с.
221853
  Комишанченко М.П. Боротьба Івана Франка за високу ідейність, реалізм та народність української літератури у 70-х роках XIX ст. / М.П. Комишанченко. – Київ, 1952. – [22 с]. – Окр. відбітиок з: Наукові записки Київ. держ. пед. ін-ту, Т. 14, філологічна серія, № 4 (с. 77-98)
221854
  Ряшко О.В. Боротьба Івана Франка за соціально-правовий стан жінки в Україні / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 86-96. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
221855
  Сербин Р. Боротьба Івана Химки з "українськими мітами": хибні методи // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 15-18. – ISSN 1563-6461
221856
  Капельгородська Н.М. Боротьба ідеологій в сучасному кіномистецтві / Н.М. Капельгородська. – К., 1974. – 48с.
221857
  Лабоженко Д.Б. Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом в Україні в роки війни (1941-1945 рр.) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 308-316. – ISSN 2072-8670
221858
  Капля О. Боротьба із злочинністю-одне з основних завдань Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 135-138
221859
  Комар С. Боротьба із корупцією: міжнародний досвід // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 425-426. – ISBN 978-966-301-169-1
221860
  Столяр О.П. Боротьба із наркоторгівлею як основний напрямок співробітництва між Мексикою та США у безпековій сфері // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 438-442. – ISSN 2076-1554
221861
  Рой А.Т. Боротьба із нелегальним обігом культурних цінностей як фактор співробітництва між країнами Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 473-478
221862
   Боротьба із плагіатом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України підписало меморандум з компанією Plagiat.pl, що дасть можливість українським вишам протягом п"яти років безоплатно використовувати сучасну систему для виявлення плагіату.
221863
  Солодко Є. Боротьба із рейдерством на законодавчому рівні-доцільність і перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 110-112.
221864
  Лінда С.М. Боротьба із символами: зелений міст у Вільнюсі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 82-89. – ISSN 2077-3455
221865
  Шаригін Н. Боротьба індонезійського народу за незалежність на сучасному етапі / Н. Шаригін. – К., 1950. – 27с.
221866
  Войтенко О. Боротьба індонезійського народу за свою незалежність : стенограма публічної лекції / О. Войтенко. – Київ, 1950. – 49 с.
221867
  Сіренко В.Ф. Боротьба К. Маркса, Ф. Енгельса, В.І. Леніна проти анархізму і сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 81-83. – (Серія права ; № 12)


  В статье охарактеризованы основне этапы борьбы К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина против анархизма и показано, как используются анархистские идеи некоторыми современными буржуазными философами и социологами, а также оппортунистами, ревизионистами и ...
221868
  Казьмирчук Г.Д. Боротьба кальничан за земельні права (70-ті роки XIX - початок XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 30-47. – ISBN 978-966-171-277-4
221869
  Гордійчук О. Боротьба Київського товариства грамотності за українську культуру та освіту // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34-37. – ISBN 978-966-485-045-9
221870
  Ван Мін Боротьба китайського народу проти японського агресора і Велика Соціалістична революція в СРСР / Ван Мін. – б.м.в. : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 14 с.
221871
  Спиридонова К. Боротьба КНР з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 52-53
221872
  Дем"янюк О.Й. Боротьба князя Любарта-Дмитра Гедиміновича за волинську спадщину // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 3-13. – ISSN 2313-5603
221873
  Ісакова В.Т. Боротьба комбідів України за хліб у 1919 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-56. – (Серія історії ; № 9)
221874
  Матвійчук М.М. Боротьба комсомольсько-молодіжного підпілля Житомирщини проти німецько-фашистських загарбників / М.М. Матвійчук, Г.П. Міщенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 40-51. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
221875
   Боротьба комуністичних і робітничих партій проти сучасного ревізіонізму : (збірник статей). – Київ : Держполітвидав УРСР, 1959. – 760 с.
221876
  Цеткін К. Боротьба комуністичних партій проти війни й військової небезпеки : з передмовою М. Попова / Клара Цеткін. – Харків : Головполітосвіта; вид. "Щлях освіти" при наркомосвіті УСРР, 1923. – 94 с.
221877
  Калюжний І.Ф. Боротьба Комуністичногої партії за розвиток соціалістичної революції і зміцення Радянської влади / І.Ф. Калюжний. – Київ, 1960. – 80с.
221878
  Мілюкова Н.О. Боротьба Комуністичної партіі України за підвищення культурно-технічного рівня робітночого класу / Н.О. Мілюкова. – Київ : Держполітвидав України, 1960. – 127с.
221879
  Бородін О.А. Боротьба Комуністичної партії за відбудову і розвиток народного господарства в післявоєнний період / О.А. Бородін. – Київ, 1957. – 111с.
221880
  Шкварець В.П. Боротьба Комуністичної партії за дальше зміцнення колгоспного ладу в період між ХХ і ХХІ з"їздами КПРС : Дис... канд. істор.наук: / Шкварець В.П.; КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1967. – 349, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
221881
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за зміцнення Радянської влади на Україні (лист. 1918 р. - липень 1919 р.) : Дис... канд. історич.наук: / Хижняк В.П.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. історії КПРС. – Київ, 1958. – 254л. – Бібліогр.:л.242-254
221882
  Герасименко В.І. Боротьба Комуністичної партії за підготовку і виховання інженерно-технічних кадрів вузами і технікумами України в роки четвертої п"ятирічки (1946-1950) : Дис... канд. іст.наук: / Герасименко В.І.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1975. – 189л. – Бібліогр.:л.I-XVII
221883
  Мазило В.М. Боротьба Комуністичної партії за посилення виховання трудящих в дусі інтернаціоналізму і держави народів у післявоєнний період // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 13-14
221884
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за утворення комітетів бідноти на Україні (1918-1919 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 12-23. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
221885
  Ковальчук А.С. Боротьба Комуністичної партії Радянського Союзу за підвищення культурно-технічного рівня робітничого класу в роки четвртої п"ятирічки (на матеріалах важкої промисловості України) : Дис... канд. іст.наук: / Ковальчук А.С.; Ровенський держ. пед. ін-т. – К, 1969. – 251л. – Бібліогр.:л.238-251
221886
  Кос В.І. Боротьба комуністичної партії Радянського Союзу за поліпшення роботи МТС як вирішальної матеріальної технічної бази колгоспного виробництва у п"ятій п"ятрічці : Дис... канд. іст.наук: / Кос В.І.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1956. – 294л.
221887
  Хайнас В.С. Боротьба Комуністичної партії Угорщини за єдиний робітничий і народний фронт, проти фашизму і війни 1933-39 рр. / В.С. Хайнас. – Львів, 1969. – 210с.
221888
  Крикуненко О.М. Боротьба Комуністичної партії України за здійснення ленінського кооперативного плану / Крикуненко О.М. – Львів, 1970. – 164 с.
221889
  Лихолат А.В. Боротьба Комуністичної партії України за інтернаціональну єдність трудящих. / А.В. Лихолат. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – (Суспільно-політична)
221890
  Александра М.Ф. Боротьба Комуністичної партії України за піднесення матеріального і культурного рівня робітничого класу у відбудовний період./1921-1925 рр/ : Дис... канд. іст.наук: / Александра М.Ф.; Кам"янець-ПОдільський пед. інститут. – Кам"янець-Подільський, 1963. – 258л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
221891
  Зубань О.К. Боротьба Комуністичної партії України за розвиток освіти і підготовку кадрів для народного господарства (1945-1952 рр.) / О.К. Зубань. – Львів, 1967. – 232 с.
221892
  Поліщук М.М. Боротьба Комуністичної партії України за створення і виховання інженерно-технічних кадрів : Дис... канд. іст. наук / Поліщук М.М. ; КДУ. – Київ, 1971. – 204 л.
221893
  Місюра В.П. Боротьба Комуністичної партії Чехословаччини за союз робітничого класу і селянства 1929-1938 рр. / В.П. Місюра. – Львів, 1975. – 184с.
221894
  Бортнічук М.Т. Боротьба Комуністичної партіїза соціалістичну індустріалізацію країни і підготовку суцільної колективізації сільского господарства (1926-1929) / М.Т. Бортнічук, І.А. Зозуля; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 103с.
221895
  Баламуш М.А. Боротьба концепцій у процесі становлення та розвитку міграційного законодавства України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 118-120. – ISBN 978-966-927-199-0
221896
  Юрчук В.И. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945-1952 рр.) / В.И. Юрчук. – К., 1965. – 256с.
221897
  Бачинський П.П. Боротьба КП України проти троцькізму, за єдність рядів партії (1918-1927 рр.) / П.П. Бачинський, О.А. Бородін. – Київ, 1968. – 186 с.
221898
  Панчук М.І. Боротьба КПЗУ за ідейне й організаційне зміцнення партійних лав і посилання впливу на маси. / М.І. Панчук. – К., 1982. – 200с.
221899
   Боротьба КПРС за втілення в життя ленінських ідей. – Киев, 1973. – 214с.
221900
  Кудрицький А.В. Боротьба КПРС за втілення в життя положень заключного ака загальноєвропейської наради. / А.В. Кудрицький. – Київ, 1979. – 48с.
221901
  Тимченко В.В. Боротьба КПРС за соціалістичну перебудову сільского господарства в післявоєнний період (1946-1950 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Тимченко В.В.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 232л. – Бібліогр.:л.215-232
221902
  Щусь В.І. Боротьба КПСР за виховання колгоспних кадрів у післявоєнний період // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 11-13
221903
  Коновалов М.А. Боротьба КПУ за зміцнення созу робітничих і селян / М.А. Коновалов. – Київ, 1959. – с.
221904
  Волошин В.В. Боротьба країн, що розвиваються,за встановлення нового міжнародного економічного порядку / В.В. Волошин. – Київ : Знання, УРСР, 1987. – 48с.


  Розглядаються сучасні тенденції боротьби держав, що визволилися, за перебудову міжнародних економічних відносин, зміну концепції нового міжнародного економічного порядку під впливом колективної позиції країн, що розвиваються, і руху неприєднання. ...
221905
  Бараннік В. Боротьба кримських татар за національно–державне самовизначення у 1917 році: історико–правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 151-152
221906
  Кульчицький С. Боротьба кримських татар за повернення на Батьківщину (1956-1989 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 75-109. – ISSN 0130-5247
221907
  Макаренко Н.Ю. Боротьба кримських татар за поновлення соціально-політичних прав (50-80-ті рр. XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 79-85. – ISBN 978-966-581-930-1
221908
  Повторева С.М. Боротьба магнатів Острозьких при підтримці протестантів за збереження Православної Церкви: уроки історії / С.М. Повторева, І.І. Старовойтова // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 82-90. – ISSN 2410-3071
221909
  Павленко Г.В. Боротьба марксизму проти опортунізму по селянському питанню у німецькій соціал-демократії / Г.В. Павленко. – Ужгород, 1969. – 68с.
221910
  Пясковский Б.В. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом в сучасній математиці / Б.В. Пясковский. – Київ, 1960. – 40 с.
221911
  Мельников Г.Б. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом у біології / Г.Б. Мельников. – К., 1959. – 32с.
221912
  Медведєва М.П. Боротьба матеріалізму і ідеалізму на Україні в роки столипінскької реакціх : Дис... канд.філософ.наук: / Медведєва М.П.; КДУ. – К., 1965. – 307л. – Бібліогр.:л.1-14
221913
  Олексюк М.М. Боротьба матеріалізму проти ідеалізму в домарксистській філософії / М.М. Олексюк. – Львів, 1966. – 208с.
221914
   Боротьба матеріалізму проти ідеалізму і релігії. – Львів, 1964. – 103с.
221915
  Іваницька Л. Боротьба між виробничими колективами - творцями ЕОМ першого покоління як процес наукового та позанаукового суперництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 20-23. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються процеси, що стали однією із причин хронічного відставання в розвитку вітчизняної обчислювальної техніки від зарубіжних аналогів - позанаукове втручання та суперництво між різними науковими колективами, що брали участь у створенні ...
221916
  Ласло-Куцюк Боротьба між добром і злом у Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 437-440. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
221917
  Макарова Т.М. Боротьба між духовністю та бездуховністю у п"єсі В. Винниченка "Пригвождені" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 67-71
221918
  Гайнетдінов Д.Р. Боротьба між київським та харківським центрами в Українській автокефальній православній церкві в другій половині 1920-х рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 108-117
221919
  Роздимаха Є. Боротьба між Кримським ханством і Росією за вплив на казанську зовнішню політику (1515 - 1521 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 30-31
221920
   Боротьба між матеріалізмом та ідеалізмом на Україні в 19 ст.. – Київ, 1964. – 244с.
221921
  Рой А.Т. Боротьба між релігійною та світською владами за вплив на політичну культуру Ізраїля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 308-312
221922
  Греченко В.А. Боротьба міліції з проституцією в УСРР у добу непу (1921–1929 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 22-33. – ISSN 1999-5717
221923
  Головко О.М. Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки НЕПу (1921–1929 рр.) / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 20-29. – ISSN 1727-1584
221924
  Капцан М. Боротьба на два фронти / М. Капцан. – Харків : Держвидав України, 1930. – 41 с.
221925
  Зятьєв С. Боротьба на два фронти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 жовтня (№ 185). – С. 5


  Як Українська Повстанська Армія боролася за незалежність України проти гітлерівців та більшовиків.
221926
  Капсамун І. Боротьба на полі противника // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 4-5


  "Україна продовжує формувати і просувати власний порядок денний щодо корінних народів Російської Федерації", - експерт.
221927
  Іванов О. Боротьба навколо прийняття надзвичайних законів та її вплив на розвиток молодіжного руху у ФРН в 1966-1968 рр. / О. Іванов, Н. Гусєва // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 74-79. – ISSN 1728-9343
221928
  Передерко Л.С. Боротьба навколо скорочення американської військової присутності в Європі на початку 1970-х рр. з погляду Генрі Кіссінджера // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 298-300. – ISBN 966-2980-20-2
221929
  Губаржевський І. Боротьба навколо української загальнотехнічної термінології в УРСР (III) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 24-26
221930
  Губаржевський І. Боротьба навколо української загальнотехнічної термінології в УРСР (V) // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1987. – Vol. 38, № 443, січень : січень. – С. 20-24
221931
  Шевченко О.О. Боротьба народів Близького Сходу проти неоколоніалізму / О.О. Шевченко. – Київ, 1973. – 46 с.
221932
  Джеджула А.О. Боротьба народів В"єтнаму, Лаосу і Камбоджі за свою свободу і незалежність / А.О. Джеджула. – Київ, 1955. – 39с.
221933
  Броз-Тіто Боротьба народів поневоленої Югославії / Йосип Броз-Тіто. – Київ : Укрдежвидав, 1945. – 33 с.
221934
  Троян М.В. Боротьба народних мас Закарпаття за своє соціальне і національне визволення та возз"єднання з Радянською Україною в 1918-1919 роках : Дис... канд. історич.наук: / Троян М.В.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1953. – 339л.
221935
  Чирков С.Ю. Боротьба НАТО з загрозами нового типу: попередження, виявлення і захист від кібернетичних атак // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 316-324
221936
  Тітуніна К.В. Боротьба національної поліції з корупцією в Україні / К.В. Тітуніна, Ф.О. Кіріленко // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 152-160. – ISSN 2524-0064
221937
  Бутирська Н. Боротьба несумісностей. У Гонконзі тривають масові акції протесту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 5


  "У Гонконзі не припиняються безпрецедентні за своєю тривалістю масові демонстрації. За три з половиною місяці мирні протести проти ухвалення владою регіону закону про екстрадицію до Китаю і Тайваню підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, ...
221938
  Кремер Г. Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей - результати емпіричного дослідження // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 11-17. – ISSN 1998-6068
221939
  Папенко Н.С. Боротьба Німецької комуністичної партії за права західнонімецької молоді в кінці 60-х - середині 70-х років // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-93. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье исследуется одна из важнейших проблем деятельности Германской коммунистической партии - отношение коммунистов к молодежному движению ФРГ. На основе программных документов ГКП анализируется деятельность западногерманских коммунистов, ...
221940
  Серебрянников В.В. Боротьба нового з старим у процесі будівництва комунізму / В.В. Серебрянников. – Київ, 1966. – 48с.
221941
  Дончик Віталій Боротьба нового і старого чи витіснення національного? : (постмодернізм - український варіант сьогодні й завтра) / Дончик Віталій, Дроздовський Дмитро, Іванишин Петро // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 16-34. – ISSN 0236-1477
221942
   Боротьба нового і старого чи витіснення національного? Постмодернізм - український варіант сьогодні і завтра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 16-35. – ISSN 0236-1477
221943
  Бодрухін В. Боротьба Ольговичів за гегемонію в Південній Русі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С. 53-58
221944
  Галака С.П. Боротьба ООН проти розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 30-35


  У статті розглядається роль ООН у галузі нерозповсюдження ядерної зброї.
221945
  Пономаренко Р. Боротьба ОУН-УПА з німецькими окупантами в роки Другої Світової війни // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-107. – ISSN 0869-3595
221946
  Ясько Р.О. Боротьба ОУН-УПА з окупаційними режимами в роки Другої світової війни та в післявоєнний період // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 313-322
221947
  Павлів Б. Боротьба ОУН-УПА на просторах Архипелагу концентраційних таборів СССР : кінця 40-х - першої половини 50-х років / Богдан Павлів. – Київ : [б. в.], 1998. – 55, [2] с., включ. обкл.
221948
  Медведенко І.В. Боротьба ОУН Бандери за незалежність України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 92-94. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
221949
  Боднарюк Б. Боротьба палестинського чернецтва з єретичними рухами у 4 - 5 ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 94-96. – ISBN 978-966-485-023-7
221950
  Голіченко В.Д. Боротьба партії за зміцнення чекістських органів України (1918-1922 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 24-36. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
221951
  Безпалко М.Г. Боротьба партійних організацій України за більшовизацію Рад в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (лютий 1917 р. -- січень 1818 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Безпалко М. Г.; КДУ. – К., 1964. – 319-34л. – Бібліогр.:л.1-34
221952
  Ткач Н.І. Боротьба партійних організацій України за дальший розвиток і зміцнення колгоспного ладу в період завершення соціалістичної реконструкції народного господарства і перемоги соціалізму в СРСР, 1933-193 : Дис... канд. історич.наук: / Ткач Н.І.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1963. – 334л. – Бібліогр.:л.303-334
221953
   Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (10-початок 17 ст.). – К., 1988. – 286с.
221954
  Свідерський Ю.Ю. Боротьба Південно-Західної Русі проти католицької експансії в Х-ХІІІ ст / Ю.Ю. Свідерський. – К., 1983. – 127с.
221955
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Н. Махна проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в листопаді - грудні 1919 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 79-95. – ISSN 0869-3595
221956
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Нестора Махна проти білогвардійських військ генерала Антона Дєнікіна в листопаді-грудні 1919 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 24-32
221957
  Куликовський М.Д. Боротьба Польської робітничої партіх за союз робітничого класу і селянства (144-1948 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Куликовський М. Д.; КДУ, каф. іст. КПРС. – К., 1967. – 334л.
221958
  Прокіпчак І. Боротьба починається. / І. Прокіпчак. – Пряшев, 1956. – 86с.
221959
  Магась-Демидас Боротьба принципів централізму та децентралізації у розвитку кооперативного руху н а ІІ Всеросійському кооперативному з"їзді 1913 р // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 68-73. – ISSN 1998-4634
221960
  Уваров В.Д. Боротьба прити куркульства в період хлібозаготівель / В.Д. Уваров. – К, 1954
221961
  Пащук В.В. Боротьба прогресивних сил Латинськох Америки за незалежність і суверенітет / В.В. Пащук. – Київ, 1983. – 48с.
221962
  Кюлявков К. Боротьба продовжується / К. Кюлявков. – Київ, 1946. – 104с.
221963
  Ісакович С.В. Боротьба проти апартеїду і расизму / С.В. Ісакович. – К, 1979. – 48с.
221964
  Греченко В.А. Боротьба проти бандитизму в Україні в перші повоєнні роки (1945-1946 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 25-32. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505
221965
  Калантаєвська Г.П. Боротьба проти більшовизму в працях І. Багряного // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 151-158. – ISBN 978-966-657-737-8
221966
  Лукіянчук В. Боротьба проти дискримінації ромів у Великій Британії (1945-1994 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 44-49. – ISSN 1998-4634
221967
  Почапський А.М. Боротьба проти ідеології українського буржуазного націоналізму : Дис... канд.філос.наук: / Почапський А.М.; КДУ. – Київ, 1965. – 268л.
221968
  Білокінь Сергій Боротьба проти історії. Спецфонди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
221969
  Головачко В.М. Боротьба проти корупції в Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині / В.М. Головачко, Д.В. Максименко, В.В. Шершун // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 27-32. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
221970
  Шліхтер О. Боротьба проти націоналістичних ухилів на сучасному етапі / О. Шліхтер, 1933. – 80с.
221971
  Тичина Владислав Євгенович Боротьба проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 році / Тичина Владислав Євгенович. – Харків : ХГУ, 1969. – 284с.
221972
  Тичина В.Є. Боротьба проти німецьких окупантів на Чернігівщині в 1918 році / В.Є. Тичина. – Харків : ХГУ, 1959. – 104 с.
221973
  Гончар Ю. Боротьба проти підривної та шпигунської діяльності: досвід США у роки Першої світової війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 175-183
221974
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 6 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3:1948. – с.1-509. – ISBN 966-02-2846-6, 0-920092-75-6
221975
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 5 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2:1946- 1947. – с.1-573. – ISBN 966-02-2627-6,966-022846-5
221976
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 1 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 4 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 1: 1943-1945. – С. 1-596. – ISBN 966-02-0627-6,966-02-2628-4
221977
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 4 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 7 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ; Кн.4: 1949-1959. – с.1-705. – ISBN 966-02-3087-7, 0-920092-80-2
221978
  Кастеллі Є. Боротьба радянського народу під керівництвом КПРС за перетворення в життя істричних рішень XX з"їзду в галузі зовнішньої політики / Є. Кастеллі. – Київ, 1958. – 48с.
221979
  Труба Р. Боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського (на прикладі Омеляна Терлецького) // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 262-269. – ISBN 978-966-1594-12-7


  Висвітлено боротьбу комуністичної системи з Омеляном Терлецьким, представником львіської історичної школи Михайла Грушевського. Показано, як тоталітарна система брутально нищила історичні традиції, історичну пам"ять й національну історичну науку та її ...
221980
  Сорока Ю. Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України: 1940-1950-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-108. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто трагічні наслідки придушення радянською владою національно-визвольного руху в західних областях України. The article deals with tragic consequences of the abolition of national-liberation movement at Ukraine"s western regions made by Soviet ...
221981
  Кучинська О.О. Боротьба радянської влади з небільшовицьким громадським рухом національних меншин Української СРР у першій половині 20-х рр. ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 37-44. – ISSN 2076-1554
221982
  Слободянюк Е.П. Боротьба радянської влади проти православ"я на Україні (кінець 20-х - 30-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-159. – (Історія ; вип. 34)


  Аналізується на основі вивчення джерел державна політика радянської влади щодо православ"я на Україні у 20-30-х роках XX ст.; досліджуються напрямки антирелігійної діяльності тоталітарної держави і наслідки примусової атеїзації українського суспільства.
221983
  Нікітін В.М. Боротьба радянської науки за довголіття людини : Стенограма публічної лекції / В.М. Нікітін. – Київ, 1955. – 39 с.
221984
  Горб П.М. Боротьба районних партійніх організацій за зниження трудових затрат на виробництво продукції сільского господарства : Дис... канд. іст.наук: / Горб П.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1959. – 305л. – Бібліогр.:л.297-305
221985
  Карнаух Г.П. Боротьба революційних мас за встановлення Радянської влади на Україні / Г.П. Карнаух. – Київ, 1958. – 64 с.
221986
  Сургай Г.І. Боротьба робітників-цукровиків України за відбудову промисловості і зміцнення союзу з селянством (1923-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 32-41. – (Серія історії та права ; № 7)
221987
  Кулик І. Боротьба робітників і селян за встановлення і зміцнення радянської влади на Україні (1917-1920 рр.) / І. Кулик. – К., 1947. – 32с.
221988
   Боротьба робітників і селян за встановлення Радянської влади на Єлисаветградщині. – Кіровоград, 1957. – 76с.
221989
  Білан Ю.Я. Боротьба робітників і селян України проти австро-німецьких окупантів і Гетьманщини в період червня - вересня 1918 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 3-16. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 1)
221990
  Кучер О.О. Боротьба робітників України за відбудову важкої промисловості після громадянської війни / О.О. Кучер. – Х., 1959. – 164с.
221991
  Лойко О.Г. Боротьба робітничого класу і трудового селянства України за здійстення Ленінського заклику "Все для фронку, все для перемоги". : Дис... Канд. іст. наук: / Лойко О.Г.; КДУ. – К, 1971. – 210л.
221992
  Шиян К. Боротьба робітничого класу України за відбудову промисловості (1921-1925 рр.) / К. Шиян. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 303 с.
221993
  Голобородько О.Н. Боротьба робітничого класу України за впровадження робітничого контролю в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 5-12. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье на основании произведений классиков марксизма-ленинизма и решений Коммунистической партии излагается сущность и значение рабочего контроля в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. На архивных и других ...
221994
  Шепета М.Т. Боротьба робітничого класу України за розвиток промисловості : навчальний посібник / М.Т. Шепета ; МВ і ССО УРСР ; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1970. – 127 с.
221995
  Шарлай Г.М. Боротьба робітничого класу України за створення нової технічної бази соціалістичного землеробства (1927 - 1932 рр.) / Г.М. Шарлай. – Х., 1974. – 134с.
221996
  Кір"янова О. Боротьба Романа Шухевича та українських інтегральних націоналістів з репресивно-каральною системою Другої Речі Посполитої (середина червня 1934 р. – початок січня 1937 р.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 120-126
221997
  Марченко М.І. Боротьба Росії і Польщі за Україну. / М.І. Марченко. – К, 1941. – 116с.
221998
  Марченко М. Боротьба Росії й україни проти шляхетскої Польщі в перше десятиліття після Переявлавскої Ради 1654-1664 рр. : Дис... наук: / Марченко М.; 162-167. – 167л.
221999
  Тімірязєв А К. Боротьба рослин з посухою / А К. Тімірязєв, . – Київ, 1953. – 52с.
222000
  Тімірязев К.А. Боротьба рослин з посухою : Публічна лекція, чит. в Москві 26 березня 1892 р. / К.А. Тімірязев. – К. : Держсільгоспвидав, 1953. – 52 с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,