Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
221001
  Голицын Н.Н. "Богдановы" / Кн. Н.Н. Голицын. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1908. – 18 с. – Отт. из "Летописи Ист.-родослов. о-ва в Москве", 1908, вып. 3
221002
  Швець-Тенета-Гурій "Боги прагнуть і я гину" : Інтерв"ю з донькою Бориса Тенети Таїті Швець-Тенетою-Гурій / Спілкувалася В. Дубініна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 8,9


  Інтерв"ю з донькою українського письменника Бориса Тенети Таїті Швець-Тенетою-Гурій про батька
221003
  Асанов Н.А. "Богиня победы" и другие современные повести / Н.А. Асанов. – Москва, 1967. – 511с.
221004
  Платон І. "Богинькою..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 131-132


  Твори членів журі студентського конкурсу "Жива троянда". Вірші.
221005
  Щеглова С.А. "Богогласник" : историко-литературное исследование / С.А. Щеглова. – Киев : Тип. Ун. Св. Владимира Акц. Общ. печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – V, 347 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия. 1917
221006
  Довбищенко М. "Богогласник" як відображення духовного та релігійного життя українців Правобережної України та Волині другої половини XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 207-211


  На основі аналізу почаївського видання "Богогласник" 1790 року досліджується спадщина духовного та релігійного життя уніатів Волині та Првобережної України. Визначається вплив на розвиток унійної духовної та релігійної традиції XVIII ...
221007
  Базилевський В. "Богопосланий патрицій": труди і дні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 12-13


  "Повість про Миколу Зерова" Володимира Панченка.
221008
  Базилевський В. "Богопосланий патрицій": труди і дні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)


  Творча спадщина М. Зерова.
221009
  Александрович Володимир "Богородиця Пирогоща" - втрачена старокиївська реліквія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-53. – Бібліогр.: с. 49-53
221010
  Лук"янчук Г. "Богоявлення. Братство. Собор" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 15-21 червня (№ 24). – С. 16


  Виставка "Братство. Богоявлення. Собор" відкрилася у Національній академії мистецтв України. Присвячена відновленню Богоявленського собору виставка розповідає про історію знищеної духовної святині під час комуністичної московської безбожної влади. ...
221011
  Герасимчук В. "Божа вивірка" біля "Собору" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 1,3


  До 100-річчя з дня народження Олеся Гончара.
221012
  Датешидзе Денис "Боже мой, как быстро..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
221013
  Сеник Л. "Божевілля" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 49-57. – ISSN 08-68-4790-1
221014
  Байдацька С. "Божевільна" Юзефа Ігнація Крашевського: жанрово-стильова модель твору // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 126-131. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Статтю присвячено романові Ю. І. Крашевського "Божевільна" (1880). Авторка досліджує генезу твору, систему образів, новаторство проблематики та український елемент роману. Artykul poswiecony jest powiesci J. I. Kraszewskiego "Szalona" (1880). ...
221015
  Кашкадамова Н. "Божейківна грає цілим своїм єством..." // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 73-75. – ISSN 2224-0926


  "15 травня цього року виповнюється 115 років від дня народження видатної української п’яністки і педагога Володимири Божейко."
221016
  Горбатюк В. "Божена" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8. – С. 30-51. – ISSN 0208-0710


  Повість.
221017
  Алексєєнко О. "Божественна комедія" Данте // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 37-41


  "«Божественну комедію» було написано в 1307-1321 роках. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її земних радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип ...
221018
  Волошин Ігор "Божественна" поезія раннього періоду творчості Івана Франка : релігієзнавчий аналіз // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 192-195. – ISSN 1728-3671


  Поетична творчість І. Франка часів його юності : романтичне висвітлення Бога і релігії в поезії
221019
  Пукшанская И.П. "Божественная комедия" Данте Алигьери как начало ренессансного самосозидания человеческой души // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 120-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
221020
  Глазова М. "Божественная комедия" Данте в позии Мандельштама 1930-х годов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Спецвипуск № 3 : Койнонія: філософія Іншого та богослов"я спілкування. – С. 192-210. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 55). – ISSN 2306-6687
221021
  Харрисон Р. "Божественная комедия" и модерн: Дантов ад // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Спецвипуск № 3 : Койнонія: філософія Іншого та богослов"я спілкування. – С. 101-120. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 55). – ISSN 2306-6687
221022
  Ісіченко І. (Архієп.) "Божественне мовчання" й риторика аскетичного тексту // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 93-100. – ISBN 978-83-926699-0-6
221023
  Ікбаль Турія "Божественний глагол до неї зринув" : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 141-144. – ISSN 0320 - 8370
221024
  Ікбаль Т. "Божественний глагол до неї зринув" : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 141-144. – ISSN 0320 - 8370
221025
   "Божественний маркіз". До 380-річчя від дня народження Д.-А. де Сада // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2020. – № 2, 2020, 2 квартал. – С. 67-77. – ISSN 0130-2043
221026
  Бетко І. "Божественні пісні" Сковороди і "паренетікони" Франка: співвіднесення середньовічно-антропософської і ренесансно-гуманістичної концепцій людської особистості
221027
  Салига Т. "Божий ангел стер з лиця сльозу" (Сильвета Миколи Петренка у мозаїці його віршів) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 573-592. – ISBN 978-966-06-0747-7
221028
  Ричка В. "Божим велінням Данило звів город, на ймення Холм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 21


  На думку М. Грушевського, уродженця Холма, для короля Данила цей стольний град - "се була дитина його серця".
221029
  Ричка В. "Божим велінням, Данило звів город, на ймення Холм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 20


  Грандіозний проект ороля Русі.
221030
  Сергійчук В.І. "Божище українських мас" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 107-117. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 130-річчя від дня народження Симона Петлюри.
221031
  Донцов Д. "Божки" : з приводу нового роману В. Винниченка) // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2248-94-4
221032
  Жиленко І.Р. "Божою милістю талант" Аркадія Аверченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 300-303. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
221033
  Титов М. "Бозон Хіггса", темна матерія, чорні діри / спілкувалася Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Розмова з представником Європейської організації з ядерних досліджень щодо інтеграції України до Європейського наукового та дослідницького простору за проектами CERN.
221034
  Тельвак В. "Бої за Грушевського": доба Української революції у дискусіях діаспорних інтелектуалів повоєнного дванадцятиліття / В. Тельвак, М. Сабінський // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 1 (37), січень - березень. – С. 100-109. – ISSN 1998-4634
221035
  Володин А.И. "Бой абсолютно неизбежен" / А.И. Володин. – Москва, 1982. – 192 с.
221036
  Володин А.И. "Бой абсолютно неизбежен" / А.И. Володин. – 2-е изд.доп. – Москва, 1985. – 237с.
221037
  Крым А. "Бойкот" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 102. – С. 18-37


  Анатолій Ісакович Крим (1946, Вінниця) - російськомовний письменник, драматург, сценарист родом з України. Багаторічний секретар ради Національної спілки письменників України за головування Володимира Яворівського.Прозове оповідання.
221038
  Лиховид І. "Бойкот" прозорих аргументів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 лютого (№ 36). – С. 10


  Чому конфлікт між МОЗ і медуніверситетом імені Богомольця псує репутацію їх обох.
221039
  Грабовський С. "Бойовий загін" тоталітарної партії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 11


  Комсомол: погляд із XXI століття.
221040
  Міривіліс С. [Богородиця Горгона : роман / Стратис Міривіліс. – 18-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 487 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0179-3
221041
  Епіскопопулос Н. [Божевільні оповідання / Ніколаос Епіскопопулос. – Афіни : Нефелі, 1989. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 32]). – ISBN 960-211-054-6
221042
  Уэльс Г. Бог-динамо / Г. Уэльс, 1925. – 19 с.
221043
  Козлов М.М. Бог-підліток Ярило в язичницькій свідомості східних слов’ян // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-26
221044
  Гельвеций К.А. Бог-Природа-Человек / К.А. Гельвеций. – Х, 1923. – 88с.
221045
  Козлов М.М. Бог–немовля Коляда в язичницькій свідомості східних слов’ян // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 214-219
221046
  Ільницький М.М. Богдан-Ігор Антонич : нарис життя і творчості / Микола Ільницький. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 207 с. – (Час і доля)
221047
  Слюсар А. Богдан-Ігор Антонич : Нестандартні форми контролю знань учнів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 19-22. – ISSN 0130-5263
221048
  Чупринін О. Богдан-Ігор Антонич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 39


  У жовтні відзначаються роковини з дня народження українського поета, перекладача, літературознавця Богдана-Ігоря Антонича, який привніс в національну літературу тонкий присмак інтелектуалізму, язичницького колориту, Європейської модерності
221049
   Богдан-Ігор Антонич (1909-1937): поет, мистецтвознавець // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 22. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
221050
  Дмитрів І. Богдан-Ігор Антонич і Василь Стус: дотичності християнського мислення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 50-54. – ISSN 2308-4634
221051
  Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич і Казимєж Вєжинський: філософія бронзових м"язів // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 109-123
221052
  Сливинський О. Богдан-Ігор Антонич і польські поети-модерністи: літературний діалог у контексті епохи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 74-83. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена зв"язкам Богдан-Ігор Антонича з польськими поетами першої половини ХХ ст. - у площині безпосередніх контактів та співпраці, у царині критичної рецепції й на рівні суто інтертекстуального діалогу. У полі уваги автора - співпраця ...
221053
  Танасійчук М. Богдан-Ігор Антонич писав вірші одразу після сну // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 77). – С. 20


  "Будучи в університеті, говорив якось "дивно" по-українськи. Так, що ми, дівчата, навіть подекуди бокували зразу від нього. Вважали за поляка, що робиться "приємним" для нас, українок", - писала у рецензії на збірку "Три перстені" Богдана-Ігоря ...
221054
  Кульчицька Т. Богдан-Ігор Антонич у критиці 30-х років // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 83-90
221055
  Кирильчук О. Богдан-Ігор Антонич у радянському літературознавстві: рецептивні моделі Степана Трофимчука та Дмитра Павличка // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 54-61.
221056
  Рудяченко О. Богдан-Ігор Антонич. Коли дім - за зорями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "Майже 80 років тому, на 28-му році життя — а саме 6 липня 1937 року — у львівській лікарні помер талановитий поет Богдан-Ігор Антонич. Землю вкрили сутінки — наче хто жалобну хустку накинув. Поховали поета у Львові на Янівському цвинтарі, поле № 4. ...
221057
  Радич В.А. Богдан Хмельницкий : исторический очерк / [соч.] В. Радича ; ред. Ц. Голяховский. – [Санкт-Петербург] : Ред.-изд. Э. Мотвид ; [Тип. Т-ва "Труд"], 1902. – 148 с. – (Всходы ; 15 апрель 1902, № 8.)


  Содержание: Дедушка; Ссылка; Святой отец; Погром Крыма; По синим волнам; Палий и Палииха; У гетмана
221058
   Богдан Хмельницкий : пьеса. – Москва : [б. и.], 1940. – 48 с. : рис.
221059
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 3. – 1965. – 658 с.
221060
  Рогова О.И. Богдан Хмельницкий : ист. повесть / О.И. Рогова. – Киев, 1995. – 345 с.
221061
  Юсковець Ю. Богдан Хмельницький - роль особи в історії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 136-140. – ISBN 978-966-171-795-3
221062
  Петровський М.Н. Богдан Хмельницький / М.Н. Петровський. – Саратов, 1942. – 16с.
221063
  Петровский Н.Н. Богдан Хмельницький / Н.Н. Петровский. – Москва, 1944. – 59 с.
221064
  Іваненко О.Д. Богдан Хмельницький / О.Д. Іваненко. – Київ : Молодь, 1954. – 52 с.
221065
  Крип"якевич І.П. Богдан Хмельницький / І.П. Крип"якевич. – 2-е вид., виправ. і доп. – Львів : Світ, 1990. – 408с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-000889-2
221066
  Смолій В.А. Богдан Хмельницький : Соціально- політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – 2-ге видання, доповнене, перероблене. – Київ : Либідь, 1993. – 487с.
221067
  Чухліб Т. Богдан Хмельницький (1595-1657) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 24-35
221068
  Ярошенко А. Богдан Хмельницький і його роль в історії України / А. Ярошенко. – К., 1950. – 76с.
221069
  Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 116-123. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
221070
  Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 193-260. – (Нова серія ; вип. 21/22)
221071
  Коваленко О. Богдан Чалий : добрий лицар на білому коні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Богдан Йосипович Чалий - український дитячий письменник, чарівними казками якого і донині зачитуються дорослі і малі. Батько квітки-лицаря Барвінка дійшов до Берліна і рятував від голоду в"язнів дитячого концтабору
221072
  Черкес Б. Богдан Черкес: "Я - серед тих, сенсом життя яких стала Львівська політехніка" / розмову вела Наталія Павлишин // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. № 17 : Особистості, частина 2. – С. 6-11. – ISSN 2709-3107
221073
  Немирович-Данченко В.И. Богдан Шипкин / В. Немирович-Данченко. – Москва : Изд. А.Я. Панафидина ; Тип. И.Я. Полякова, 1899. – 70 с.
221074
   Богдан Якимович = Bohdan Yakymovych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 146с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.7). – ISBN 966-613-106-4
221075
  Гнатюк М. Богдан Якимович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (725). – С. 122-124. – ISSN 0236-1477


  Богдан Зіновійович Якимович (1952-2022) - український вчений-історик, доктор історичних наук, професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Сфера наукових інтересів: франкознавство, військова і ...
221076
  Лучук Т Богдан Якимович: бути собою, бути істориком / Т Лучук, Ф. Стеблій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 5-15. – ISSN 2223-1196


  Якимович Богдан Зіновійович – український вчений-історик, доктор історичних наук, професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Сфера наукових інтересів: франкознавство, військова і воєнна ...
221077
   Богдана Павлычко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
221078
   Богдана Фільц // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 132-133. – ISSN 2664-4282


  Некролог.
221079
  Позняк-Хоменко Богдана, якою ми її пам"ятаєамо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 7


  Вийшла книга спогадів про відому журналістку, волонтерку Богдану Костюк.
221080
  Ткаченко І.Г. Богданівська середня школа імені В.І.Леніна. / І.Г. Ткаченко. – К., 1975. – 275с.
221081
  Тинченко Я. Богданівський полк. 1917 - 1920 // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 14-20
221082
  Шалівська З. Богданівський яр скорботи. Поблизу берегів Південного Бугу в Миколаївській області 80 років тому у грудні почалося жахливе за своює жорстокістю масове знищення євреїв // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 грудня (№ 137)


  Саме за селом Богданівка, що на річці Південний Буг у Миколаївській області, 80 років тому, 21 грудня 1941 року, почалось жахливе за своєю жорстокістю знищення зігнаних у гетто євреїв. На ХI Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт «Історія і уроки ...
221083
  Богданов-Бельский Богданов-Бельский Николай Петрович : альбом репродукций / Богданов-Бельский; сост. и авт. вступ. ст. искусствоведы И.Н. Баршева и К.К. Сазонова. – Москва ; Ленинград : Изогиз, 1962. – 38 с. : ил.
221084
  Аляєв Г.Є. Богданов [Малиновський] Олександр Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 998-999. – ISBN 966-316-069-1
221085
  Андрущенко В.П. Богданов Володимир Семенович (- філософ, соціолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 129. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
221086
   Богданов Сергій Михайлович (1859-1920) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 46. – ISBN 978-966-933-054-3
221087
   Богданов Сергій Михайлович (1859 - 1920) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 312. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
221088
  Сидоренко Н. Богданович Анатолій Максимович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 25-26. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
221089
  Чернілевський С. Богданові Жолдаку - 70! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 6). – С. 8
221090
  Васильев Л.Л. Богдановский златоуст ХVI века / Л.Л. Васильев. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии наук, 1905. – 44 с.
221091
   Богдану Віталійовичу Колоску – 75 років // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 326-328. – ISSN 2078-0133


  Богдан Віталійович Колосок - відомий український архітектор й урбаніст.
221092
   Богдану Івановичу Романюку - 60 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 56 : фото. – ISSN 2311-9780
221093
  Шевченко О. Богдану Ступке посвящается // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (29). – С. 34-40
221094
  Ясь О.В. Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX -20-ті рр. XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
221095
  Соловцова Л.А. Богема Дж.Пуччини / Л.А. Соловцова. – М., 1958. – 75с.
221096
  Ірванець Олександр Богема і будень // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 128. – ISSN 0130-5212
221097
   Богема. Дж. Пуччини : [опера в 4 д.] : [по мотивам "Сцен из жизни богемы" А. Мюрже]. – Москва : Музгиз, 1962. – 120 с. – (Оперные либретто)
221098
  Даниленко Л.І. Богемістика (- галузь славістики, що вивчає чеську мову, літературу, історію та культуру) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 135-136. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
221099
  Паламарчук О.Л. Богемістика в дослідженнях академіка Л.А. Булаховського / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Б.П. Шелест // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 388-391
221100
  Ульяненко О. Богемна рапсодія : Роман / Олесь Ульяненко. – Львів : Піраміда, 2006. – 160с. – (Видавничий проект сучасної літератури "Приватна колекція"). – ISBN 966-8522-72-9
221101
  Дмитриев Макар Богемная троица // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 38-39 : фото
221102
  Морозова Юлия Богемное место : Сиди-Бу-Саи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 112-116 : Фото. – ISSN 1029-5828
221103
  Ждановская А.А. Богемский вопрос на рубеже 1870-1880-х годов: чешско-немецкое противостояние // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 79-84. – ISSN 0132-1366
221104
  Інгерсол Р.Д. Боги / Р.Д. Інгерсол. – Вінніпег Ман, 1920. – 64с.
221105
  Петрова А. Боги в древнеегипетских жертвенных формулах эпохи Древнего царства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В докладе рассматриваются функции наиболее значимых для жертвенных формул "хотеп-ди-несу" богов - Анубиса, Осириса и "бога великого". Как можно заключить из изучения эпитетов Анубиса, от него ожидали прежде всего "санкции" на место проведения важнейших ...
221106
  Лаврецкий И.Р. Боги в тропиках. Религиозные культы Антильских островов / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1967. – 160с.
221107
  Рафаловський Євген Боги втратили розум : Modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 122-127 : Фото
221108
  Жирохов М. Боги гібридної війни / Михайло Жирохов. – Київ : Patriot Book, 2017. – 180, [1] с., XVI фотоіл. : іл., табл. – Сер.заснов. у 2016 р. – (Гібридна війна в Україні. XXI сторіччя). – ISBN 978-137-078-523-0
221109
  Кун Н.А. Боги Древней Греции / Н.А. Кун. – Москва : Понорама, 1992. – 64 с.
221110
  Александер Кэролин Боги Древней Греции. Греция: Мир земной и божественный / Александер Кэролин, Муси Винсент Дж, Ковентри Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 54-73 : фото
221111
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – М, 1936. – 235с.
221112
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – Москва-Л., 1937. – 205с.
221113
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – М, 1957. – 227с.
221114
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 254 с.
221115
  Франс А. Боги жаждут : рома ; новеллы ; пер. с фр. / Анатоль Франс. – Киев : Радянська школа, 1990. – 301 с.
221116
  Замаровский В. Боги и герои античных скзааний / В. Замаровский. – Москва, 1994. – 399с.
221117
  Погодин А.Л. Боги и герои Эллады / А.Л. Погодин. – С-Пб. – 234с.
221118
  Штоль Г.А. Боги и гиганты / Г.А. Штоль. – М, 1971. – 445с.
221119
  Володин Б.Г. Боги и горшки / Б.Г. Володин. – Москва, 1985. – 480с.
221120
  О"Нейл Боги и демоны / О"Нейл. – Нижний Новгород, 1995. – 104с.
221121
  Разлогов К.Э. Боги и дьяволы в зеркале экрана / К.Э. Разлогов. – М, 1982. – 224с.
221122
  Петискус А.-Г. Боги и легенды Олимпа: Энциклопедический путеводитель по мифологии древних греков и римлян / А.-Г. Петискус. – Москва : Современник, 2000. – 303с. – (Мир познания). – ISBN 5-270-01314-2
221123
  Уайт Д. Боги и люди Древнего Египта = Everyday life in Ancient Egypt / Джон Мэнчип Уайт ; [пер. с англ. Л.А. Калашниковой]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 188, [2] с., [8] л. фот. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-1030-8
221124
  Сен-Виктор де Боги и люди. / Сен-Виктор де. – М. – 476с.
221125
  д"Астье Боги и люди.1943-1944 = Les dieux et les hommes. 1943-1944. Paris / д"Астье Э. ; пер. с франц. Г. Велле ; предисл. Н. Цырульникова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 142 с.
221126
  Бауло А.В. Боги и люди: жизнь под одной крышей // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 2, апрель - июнь. – С. 126-137. – ISSN 1563-0102
221127
  Сен-Виктор де Боги и люди: новеллы-эссе / Сен-Виктор де. – К., 1992. – 331с.
221128
  Ятченко В. Боги і люди в українській казці / Володимир Ятченко ; МОНУ ; Наук.-дослід. ін-т українознавства ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Міленіум, 2009. – 152 с.
221129
  Лозко Г.С. Боги і народи етносоціальний вимір : курс релігієзнавства / Галина Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 620, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 618-620 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-634-859-6


  У пр. № 1696310 надпис: Вельмишановному професору Володимиру Івановичу Сергійчуку на добру згадку від Галини Лозко. 28.04.2015. Підпис. Миколаїв, ЧДУ
221130
  Парнов Е.И. Боги лотоса / Е.И. Парнов. – М., 1980. – 239с.
221131
  Берроуз Э.Р. Боги Марса : (Марсиан. сер. Кн. 2) / Эдгар Райс Берроуз ; [пер. с англ. Э.К. Бродерсен]. – Киев : Райдуга, 1991. – 254 с.
221132
  Берроуз Э.Р. Боги Марса : [роман] / Эдгард Райс Берроуз ; [пер. с англ. Э.К. Бродерсен]. – Москва : Советский композитор, 1992. – 155, [2] с.
221133
  Дімаров А.А. Боги на продаж: Міські історії / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 512 с.
221134
  Чепак В. Боги після кари єгипетської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 15


  "Земля зберігає свідчення катастрофічних змін клімату, рельєфу планети й пов"язаного з ними способу життя людей. Англійський історик А.Дж. Тойнбі нарахував, що в історії людства існувала 21 цивілізація. Нині їх залишилося вісім. Ще в давнину мудреці ...
221135
  Огнева Е.Д. Боги снежных гор, огненно-жарких пустынь и прохладных лесов : изобразительное искусство Тибетской традиции в музеях Одессы : путеводитель / Е.Д. Огнева ; Одесский дом-музей им. Н.К. Рериха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 72 с., [8] с. илл. : илл. – Библиогр.: с. 63-64. – (Buddhica ; Вып. III). – ISBN 978-966-190-376-9
221136
  Артеменко И.И. Боги созданы людьми / И.И. Артеменко, А.П. Моця. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 173, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 172-173
221137
  Рендіс Д. Боги спускаються з Олімпу / Д. Рендіс. – Київ, 1964. – 225с.
221138
  Розанов В.А. Боги сходят на землю / В.А. Розанов. – М, 1959. – 225с.
221139
  Розанов В.А. Боги сходят на землю / В.А. Розанов. – М, 1964. – 224с.
221140
  Оля Богумил Боги Тропической Африки / Оля Богумил. – Москва, 1976. – 286с.
221141
   Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма. – Москва : Наука : Главная редакция восточной литературы, 1969. – 416 с.
221142
  Керам К.М. Боги, гробниці та вчені = Gouter, Graber und Gelehrte : роман про археологію / К.М. Керам ; [ переклад Р. Михайлюка ]. – Львів : Артклас, 2008. – 584 с. : іл. – ISBN 978-966-97000-1-8
221143
  Керам К.В. Боги, гробницы, ученые / К.В. Керам. – М, 1960. – 398с.
221144
  Керам К.В. Боги, гробницы, ученые : роман археологии / К.В. Керам. – Москва : Наука, 1986. – 254с.
221145
  Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие / Р.К. Нарайан. – М., 1974. – 255с.
221146
  Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие / Р.К. Нарайан. – М., 1975. – 255с.
221147
  Лиходеев Л.И. Боги, которые лепят горшки : Роман. Повести. Рассказы / Л.И. Лиходеев. – М., 1983. – 320с.
221148
  Мойсеєнко В.С. Боги, потопи і люди (ілюстрована історія біблійного Чорноморського потопу) / Валентин Мойсеєнко. – Київ : Богдана, 2008. – 92 с. – ISBN 978-966-425-000-6
221149
  Грін М. Боги, як діти : роман-фентезі (уривок) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 88-101. – ISSN 0868-4790-8
221150
  Керам К.В. Боги. Гробницы. Ученые / К.В. Керам. – Москва, 1963. – 399 с.
221151
  Тимонова Евгения Богини радости // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 90-96 : фото
221152
  Манн Г. Богини, или три романа герцогини Асси : пер. с нем. / Генрих Манн. – Москва : Книгописная палата, 2001. – 599, [1] с. – Содерж.: Диана; Минерва; Венера. – ISBN 5-9254-0012-7
221153
   Богинскому Владимиру Максимовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 56 : фото. – ISSN 0016-7126
221154
  Сташук З. Богиня-Берегиня і магічний світ української писанки : майстер-клас української писанки // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – Вкладка С. 8-14
221155
  Опимах И. Богиня ар-деко в зеленом "бугатти" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 66-76


  Биография знаменитой художницы Тамары Лемпицки.
221156
   Богиня Дем"ян Петрович // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 233. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, професор кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету. З 1986-210 рр. Дем"ян Петрович одночасно ...
221157
   Богиня Дем"ян Петрович (1930) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 46. – ISBN 978-966-933-054-3
221158
  Дар Д.Я. Богиня Дуня, и другие невероятные истории. / Д.Я. Дар. – М.-Л., 1964. – 139с.
221159
  Первенцев А.А. Богиня Изида / А.А. Первенцев. – М, 1961. – 63с.
221160
  Первенцев А.А. Богиня Изида / А.А. Первенцев. – М, 1970. – 64с.
221161
  Єшкілєв В.Л. Богиня і Консультант / Володимир Єшкілєв ; [худож.-оформлювач: Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 360, [4] с. – ISBN 978-617-7012-08-4
221162
  Скринченко В. Богиня кліо та інші музи родини Маркевичів // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 108-114. – ISSN 0131-2561
221163
  Титаренко О. Богиня одного дня : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 138-140. – ISSN 0130-321Х
221164
  Эрлихман Вадим Богиня сцены : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 144-149
221165
  Горобець Марися Богиня танцю на острові богів : vip клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 12-16 : Фото
221166
  Пембертон М. Богиня. / М. Пембертон. – Москва : АСТ, 1999. – 448с. – ISBN Богиня
221167
  Яковенко Т. Богіславські дороги Тараса Шевченка : літературно-краєзнавча розвідка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 55-62


  У літературно-краєзнавчій студії на багатому фактичному матеріалі досліджено топографічний контекст "малої батьківщини Тараса Шевченка", пов"язані з визначними постатями Богуславщини, зокрема із художником Іваном Сошенком
221168
   Богнар Реже / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 241-254. – ISBN 966-594-386-3
221169
  Тамарин С. Богобойная Гойская. Богатая волынская помещица стала основательницей Почаевской лавры // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 3


  В 1641 году владелец замка в селе Орля, что неподалеку от Почаева, приверженец "ереси лютерския" Анджей Фирлей, отличавшийся, по свидетельству современников, дерзким характером и безумным нравом, решил однажды потешить гостей невиданным зрелищем. Не ...
221170
   Богова делянка. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 608с.
221171
   Богова делянка : сборник : пер. с англ. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 607 с. : ил.
221172
  Керам К.В. Богове, гробници и учени : роман за археологията / К.В. Керам; Х. Ковачевски. – София : Български художник, 1978. – 527 с.
221173
  Хоменко О. Богові і світу: рецензія із розлогим спомином // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 14-15


  Трикнижжя статей і матеріалів Івана Шпиталя "УКРАЇНА перед Богом і перед світом".
221174
  Рута О. Богові сумно самому : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 12-18. – ISSN 0868-4790
221175
   Богогласник : Сб. благоговейных песнопений праздникам Господним, Богородичным, нарочитых святых и чудотвор. иконам, а такожде др. набож. молитв, покаян. и умилит. песней. – Санкт-Петербург : Изд. Училищ. Совет при Святейшем Синоде
Ч. 1-2. – 1900. – XII, 230, 174 с.
221176
  Вербич В. Богодар: український геній зі скрипкою Паганіні // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 31 липня - 6 серпня (№ 30). – С. 12


  Богодар Которович.
221177
  Сиротинська Н.І. Богодична гимнографія у вимірах духовної культури України ХІ-ХVІІ століть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Сиротинська Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 52 назви
221178
  Зяблюк Н.С. Богодухівщиною, Уманщиною : нотатки етнографа / Надія Зяблюк. – Київ : Веселка, 2021. – 235, [3] с., [16] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-01-6066-8
221179
  Боцяновский В.Ф. Богоискатели / В.Ф. Боцяновский. – Санкт-Петербург ; Москва : Издательство Товарищества М.О. Вольф ; [Типография товарищества М.О. Вольф в Спб.], 1911. – [2], II, 287, [1] с.
221180
  Ласковая М.П. Богоискательство и богостроительство предже и теперь / М.П. Ласковая. – М, 1972. – 110с.
221181
  Рудяченко О. Боголюбий меланхолік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 18-19


  Артемій Ведель - один з фундаторів української національної музики.
221182
  Бережна М.М. Боголюбов - видатний представник математичної науки // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 270-276. – ISBN 978-617-640-146-9
221183
  Руденко О.П. Боголюбов М.М. та поступ фізико-математичної думки ХХ ст. / О.П. Руденко, О.В. Хорольський // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2010. – № 1 (13). – C. 41-46


  У 1946-1949 роках М.М. Боголюбов очолював механіко-математичний факультет Київького державного університету іменіТ.Г. Шевченка.
221184
   Боголюбов Микола Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 257. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
221185
  Терес Н.В. Боголюбов Микола Миколайович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 47-51. – ISBN 978-966-8653-95-7
221186
   Боголюбов Микола Миколайович (1909-1992) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 39. – ISBN 978-966-439-754-1
221187
   Боголюбов Микола Миколайович (1909-1992) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 46-47. – ISBN 978-966-933-054-3
221188
  Шаров І. Боголюбов Микола Миколайович (1909 - 1992) - математик, механік фізик // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 38-41 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
221189
  Кордун Г.Г. Боголюбов Микола Миколайович (21.08.1909 р.) // Радянські фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – С. 20-21
221190
  Кордун Г.Г. Боголюбов Микола Миколайович (н. 21.08.1909) // Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – С. 60-62
221191
  Самойленко В.Г. Боголюбов Микола Миколайович. Двічі Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 324-327. – ISBN 978-966-11-0226-1
221192
   Боголюбов Микола Михайлович (1872-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 39-40. – ISBN 978-966-439-754-1
221193
   Боголюбов Микола Михайлович (1872-1934) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47. – ISBN 978-966-933-054-3
221194
   Боголюбов Олексій Миколайович (до 60-річчя від дня народження) / Й.З. Штокало, Ю.О. Митропольський, С.М. Кожевніков, В.С. Сологуб // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 16. – С. 93-94


  Список наукових праць О.М. Боголюбова - С. 94-96.
221195
  Андроникова М.И. Боголюбов. [1824-1896] / Андроникова М.И. – Москва : Искусство, 1962. – 54 с., [18] л. ил.
221196
  Чижов М.В. Боголюбовский механизм динамического нарушения симметрии и модели составных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чижов М.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 6л.
221197
  Чорна С. Боголюбський віддав Київ на пограбування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 46)
221198
  Лукашенко А. Боголюдина в давньогрецькій міфології та філософії: історичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу аналізу трансформації сприйняття значимості міфу в давньогрецькому суспільстві та наукових колах XX - початку XXI ст. Визначено поняття боголюдини в давньогрецькому суспільстві, під яким мали на увазі людину, що стала богом, смертного, ...
221199
  Білан А. Богом натхненний піснеспів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24. – ISSN 0868-9644
221200
  Сіренко Ірина Богом послана Голгофа : 6 січня - 70 років від дня народження Василя Стуса / матеріал підгот. І. Сіренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-51
221201
  Піча В. Богомаз Костянтин Юхимович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 37-38. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Богомаз Костянтин Юхимович (1955) - політолог. Д-р істор. н. (1994), проф. (1995). Автор численних наукових праць та навчальних посібників. Член авторських колективів енциклопедій та словників, зокрема, «Філософія політики. Короткий енциклопедичний ...
221202
  Сикорский И.А. Богоматерь в художественных воспроизведениях Рафаэля и Васнецова / И.А. Сикорский, проф. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 12 с. : ил. – Экз. без обл.
221203
  Терехов В.П. Богоматерь Донская / В.П. Терехов; авт. В.П. Терезов. – Москва : Книга, 1990. – 15 с. – (Библиотека нравственного чтения)
221204
   Богоматерь. Полное иллюстрированное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон : Репринтне видання. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0726-1
Т.2. – 1994. – 811с.
221205
   Богоматерь. Полное иллюстрованное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон. У 2-х кн. : Репринтне видання. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0726-1
Т.1. – 1994. – 400с.
221206
   Богомил Николов. – Москва, 1988. – 20с.
221207
  Ташовски Д. Богомилското движенье / Д. Ташовски. – Скопjе, 1949. – 79с.
221208
  Ангелов Д. Богомилството / Димитър Ангелов. – София : Булвест-2000, 1993. – 495 с.
221209
  Драгоjловик Д. Богомилството во средновековната изворна грага / Д. Драгоjловик, В. Антик. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1978. – 274, [2] с.
221210
  Ташковски Д. Богомилството и неговото историско значенье / Д. Ташковски. – Скопjе, 1951. – 111с.
221211
   Богомилството на Балканот во светлината на наіновите истражуваньа : материіали од Симпозиумот одржан во Скопіе на 30, 31 маі и 1 иуни 1978 г. – Скопіе : Скопіе, 1982. – 252 с.
221212
  Зайцев В.К. Богомильское движение и общественная жизнь Северной Италии эпохи Дученто / В.К. Зайцев. – Минск, 1967. – 48с.
221213
  Пицык Н.Е. Богомолец : [1881-1946] / Пицык Н.Е. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 222 с., [12] л. ил. – Сер. осн. в 1933 г. М. Горьким. – Библиогр. в конце книги. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 2 (377) : Серия биографий)
221214
  Терес Н.В. Богомолець Олександр Олександрович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 52-56. – ISBN 978-966-8653-95-7
221215
  Дупленко Ю.К. Богомолець Олександр Олександрович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 47-50. – ISSN 0374-3896
221216
  Шаров І. Богомолець Олександр Олександроивич (1881-1946) - патофізіолог // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 42-44 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
221217
  Крымов В.П. Богомолы в коробочке / Вл. Крымов. – Берлин, 1921. – 288 с.
221218
  Гузюк А. Богомольці / А. Гузюк. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1963. – 114 с.
221219
  Подъячев С.П. Богомольцы / С.П. Подъячев, 1937. – 36с.
221220
  Максимович Иоанн Богомыслие в пользу правоверным трудолюбием Иоанна архиепископа Черниговского. – Чернигов : В типографии Иллинской, 1711. – 722 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн., застібки
221221
  Тимошик М. Богонатхненність творчої спадщини Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 серпня (№ 34). – С. 9
221222
  Лукашенко А. Богообраність государя та його функції в ідеологічних дискусіях Московської держави (кін. XV-XVI ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 35-40. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовано передумови формування державної концепції "Москва-третій Рим", здійснено аналіз творів російських гуманістів на предмет місця і значення государя у виконанні месіанської ролі держави в межах концепції "Москва - третій Рим". ...
221223
  Вінтонів Ю.І. Богопокинутість: феномен, досвід, інтерпретації у персоналіях А. Камю та К. С. Льюїса // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 58-63. – ISSN 2414-5823


  Запропоновано феноменологічне дослідження досвіду богопокинутості людини як стану "без Бога". На основі спо- стережень Максима Ісповідника представлено типологічне тло досвіду богопокинутості людини, зміст якого оста- точно розкривається через ...
221224
  Наулко В.І. Богораз Володимир Германович (- етнограф, письменник, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 145-146. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
221225
  Листова Т.А. Богородица, Москва и некоторые направления религиозно-политической жизни России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 158-170. – ISSN 0869-5415
221226
  Кириков О. Богородица. / О. Кириков. – Минск, 1993. – 133с.
221227
   Богородицкий Тихвинский монастырь Курской губернии, основанный фельдмаршалом гр. Б.П. Шереметевым : 1713-1913 : По сохранившимся документам домаш. и мест. арх / [Гр. Сергий Шереметев]. – Москва : Синод. тип., 1914. – [2], II, 336 с., 2 л. ил.
221228
  Петрів І.М. Богородиця / І.М. Петрів. – К, 1990. – 123с.
221229
  Коваль Г. Богородиця в українських колядках: функції, семантика образу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С.42-46. – ISSN 0130-6936
221230
  Питюр О. Богородиця у системі василіянського світосприйняття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 19-23. – ISSN 2307-2261
221231
  Репан О.А. Богородицька та Старосамарська сотні: адміністративна система і старшинський корпус // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 49-56. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
221232
  Сиротинська Н. Богородична гимнографія як система жанрів сакрального мистецтва // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 38 -44. – ISSN 2224-0926
221233
  Сиротинська Н. Богородичний репертуар у літургійних рукописах Київської Русі // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 52-58. – ISSN 2224-0926
221234
  Прилепа Олеся Богородичні в теорії богослужбових жанрів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 48-56. – ISSN 1728-6875
221235
  Матушек О. Богородичні дива в літературному дискурсі Димитрія Туптала та Іоана Максимовича // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 56-60. – ISSN 2311-9896
221236
  Жабляк М. Богородичні пісні та їх роль у духовному та морально-естетичному вихованні молоді // Богословська думка в Україні : науковий журнал / Ужгород. Україн. богословська акад. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина ; Міжнародна акад. богословських наук ; редкол.: с. В. Бедь, М. Токар, Є. Нікольський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 2. – С. 132-143. – ISSN 2707-2363
221237
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 79с.
221238
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 72с.
221239
  Розова Л.К. Богородская игрушка и скульптура / Л.К. Розова. – Москва, 1970. – 30 с.
221240
  Шеломаев В.П. Богородский р-н / В.П. Шеломаев. – Горький, 1941. – 156с.
221241
   Богородський Олександр Федорович (1907-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
221242
   Богородський Олександр Федорович (1907-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47. – ISBN 978-966-933-054-3
221243
   Богородський Сава Йосипович (1804-1857) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
221244
  Проценко Л. Богородський Сава Йосипович (1804-26.XI.1857) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 83. – ISBN 5-333-00673-3
221245
  Проценко Л. Богородський Сава Йосипович [1804-26.XI.1857] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 83. – ISBN 978-611-01-1405-9
221246
   Богородський Сава Осипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 264. – ISBN 978-617-573-038-6
221247
   Богородський Сава Осипович (1804-1857) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47-48. – ISBN 978-966-933-054-3
221248
   Богородський Сава Осипович (1804-1857) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 408. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
221249
  Уер К. Богославська освіта у Письмі та у Св. отців. Що таке богослов"я? // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 420-429
221250
  Галуйко Р. Богослов"я іконоборців у постановах Константинопольсько-Влахернского собору 754 року // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 171-176. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглянуто богословську точку зору представників іконоборства стосовно недоцільності використання священних зображень, спираючись на трактат імператора Костянтина Копроніма. Досліджено найбільш суперечливі твердження зі Святого Письма Старого та ...
221251
  Дерев’янчук Ю. Богослов"я образу: іконографія Вознесіння (IV-VI ст.) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 161-175. – ISSN 0236-4832
221252
  Креховецький Я. Богослов"я та духовність ікони / Яків Креховецький; Катехитичний ін-т укр. католицького ун-ту. – 3-тє вид., доп. та виправ. – Львів : Свічадо, 2005. – 196с. – ISBN 966-8744-26-8
221253
  Серль Дж. Богослов"я у постхристиянському світі = Forming prophets for a post-christian world / Джошуа Серль ; пер. з англ. Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 267, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. ориг. - Вих. дан. ориг.: Eugene : Cascade Books, 2018. – Бібліогр.: с. 245-267 та в підрядк. прим. – (Сучасна протестантська теологія = Theology after christendom). – ISBN 978-966-378-734-3
221254
  Уильямс Р. Богословие В.Н. Лосского: изложение и критика / Роуэн Уильямс ; [издатели : К. Сигов, Л. Финберг ; перевод : Д. Морозова, Ю. Вестель ; науч. ред. : Ю. Вестель, А. Глущенко, Д. Шандра]. – Киев : Дух і Літера, 2009. – 336 с. – Библиогр.: с. 305-317. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-120-4
221255
  Костюк К.Н. Богословие и политика в жизни и творчестве Карла Барта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С. 136-143. – ISSN 0042-8744
221256
  Витер Д.В. Богословие мира Митрополита Никодима (Ротова) / Д. Витер. – Киев : НУОУ, 2020. – 236 с. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7187-46-1
221257
   Богословие после Освенцима и ГУЛАГа и отношение к евреям и иудаизму в Православной Церкви большевистской России : материалы междунар. науч. конф. Санкт-Петербург 26-29 января 1997 г. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1997. – 187 с.
221258
   Богословие после Освенцима и его связь с богословием после ГУЛага: следствия и выводы : материалы 2-й междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 26-28 января 1998 г. – Санкт-Петербург : Высшая религиозно-философская школа, 1999. – 176 с.
221259
  Бодянский О.М. Богословие святого Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна ексарха Болгарского : по харатейн. списку Моск. синодальной б-ки буква в букву и слово в слово / О.М. Бодянский ; предисл. и коммент. А. Попова. – Москва : Издательство императорского общества истории и древностей российских при Московском университете, 1878. – 69 с.
221260
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 21/24, Кн.1/4. – 1963
221261
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 25/28, Кн.1/4. – 1964
221262
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 29, Кн.1/4. – 1965
221263
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 30, Кн.1/4. – 1966
221264
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 31, Кн.1/4. – 1967
221265
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 32, Кн.1/4. – 1968
221266
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 33, Кн.1/4. – 1969
221267
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 34, Кн.1/4. – 1970
221268
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 35, Кн.1/4. – 1971
221269
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 36, Кн.1/4. – 1972
221270
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 37, Кн.1/4. – 1973
221271
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 38, Кн.1/4. – 1974
221272
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 39, Кн.1/4. – 1975
221273
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 40, Кн.1/4. – 1976
221274
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 41, Кн.1/4. – 1977
221275
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 42, Кн.1/4. – 1978
221276
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 43, Кн.1/4. – 1979
221277
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 44, Кн.1/4. – 1980
221278
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 45, Кн.1/4. – 1981
221279
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 46, Кн.1/4. – 1982
221280
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 47, Кн.1/4. – 1983
221281
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 48, Кн.1/4. – 1984
221282
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 49, Кн.1/4. – 1985
221283
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 50, Кн.1/4. – 1986
221284
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 51, Кн.1/4. – 1987
221285
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 52, Кн.1/4. – 1988
221286
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 53, Кн.1/4. – 1989
221287
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 54, Кн.1/4. – 1990
221288
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 55, Кн.1/4. – 1991
221289
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 56, Кн.1/4. – 1992
221290
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 57, Кн.1/4. – 1993
221291
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 58, Кн.1/4. – 1994
221292
   Богословія. – Рим
Ч. 61 : Берестейська Унія (Unio Berestensis). Історія вселенської Церкви на Україні (т. 4, ч. 2). – 1994
221293
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 59, Кн.1/4. – 1995
221294
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 60, Кн.1/4. – 1996
221295
  Новиков М.П. Богословская фальсификация общественных явлений. / М.П. Новиков, Н.К. Дмитриева. – Москва, 1975. – 63с.
221296
   Богословская энциклопедия : [А-Арх]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 1128 ст.
221297
   Богословская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-062-6


  Создано на основе двухтомного "Полного Православного Богословского Словаря", выпущенного издательством П. П. Сойкина в 1912 году. Более 3000 страниц, 400 изображений
221298
  Божко М. (иеромонах) Богословские аспекты епитимии в творениях святителя Петра Могилы // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 107-124
221299
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1914
221300
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1914
221301
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1914
221302
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1915
221303
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, февраль. – 1915
221304
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март. – 1915
221305
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, апрель. – 1915
221306
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сентябрь. – 1915
221307
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
январь - март, [№ 1]. – 1892
221308
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
июль, № 3/4. – 1892
221309
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2 [№ 4], апрель - май. – 1893
221310
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3 [№ 3], июль. – 1893
221311
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, октябрь. – 1893
221312
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
[Т. 1], январь - [март]. – 1894
221313
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1894
221314
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1894
221315
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, окт. - дек. – 1894
221316
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 1, янв. - март. – 1895
221317
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1895
221318
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1895
221319
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 1, янв. - март. – 1896
221320
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1896
221321
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1896
221322
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, окт. - дек. – 1896
221323
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 1-4, янв. - апр. – 1898
221324
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 7-8, июль - авг. – 1898
221325
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 9-12, сент.- дек. – 1898
221326
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1899
221327
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1899
221328
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1899
221329
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1900
221330
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1900
221331
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1900
221332
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1901
221333
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1901
221334
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1901
221335
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1902
221336
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1902
221337
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1902
221338
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1903
221339
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, февраль. – 1903
221340
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - авг. – 1903
221341
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сентябрь. – 1903
221342
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, окт. - дек. – 1903
221343
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
янв. - апр. – 1904
221344
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
сент. - дек. – 1904
221345
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март - май. – 1906
221346
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1906
221347
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - [апр.]. – 1907
221348
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1907
221349
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1907
221350
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - февр. – 1908
221351
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март - апр. – 1908
221352
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - июнь. – 1908
221353
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - авг. – 1908
221354
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - окт. – 1908
221355
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, ноябрь - дек. – 1908
221356
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1909
221357
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1909
221358
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1909
221359
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1910
221360
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - июнь. – 1910
221361
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - сент. – 1910
221362
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, окт. - дек. – 1910
221363
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1911
221364
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1912
221365
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1912
221366
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1912
221367
   Богословский горный округ. Описание в отношении его топографии, минералогии, геологии и рудных месторождений Е.С. Федорова и В.В. Никитина : с прилож. 2-х ст. Е.Д. Стратоновича: 1) Об ископаемой фауне и флоре Округа, 2) Деятельность Геологического музея в 1900 г. / сост. проф. Е. С. Федоровым и горн. инж. В. В. Никитиным. – Санкт-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1901. – VIII, 24 с., 12 л. карт. : карт.
221368
  Аляев Г.Е. Богословско-космологические идеи Николая Кузанского в историко-философском контексте // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 221-236. – ISSN 2307-3705
221369
  Спиноза Б. Богословско-политический трактат / Б. Спиноза. – Минск : Литература, 1998. – 528с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-437-482-3
221370
  Белицкий Я.М. Богословское-на-Могильцах / Я.М. Белицкий. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 94, [1] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 92-93. – (Паматники Подмосковья)
221371
  Соня К. (священник) Богословское и конфессиональное образование в современной Румынской Православной Церкви: случай Трансильвании // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 343-352
221372
  Чурсанов С. Богословское понимание личности как методологическая основа современной православной антропологии // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2006. – № 4. – С. 55-70.
221373
   Богословська думка в Україні = Theological Thought in Ukraine : науковий журнал / Ужгород. Україн. богословська акад. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина ; Міжнародна акад. богословських наук ; редкол.: с. В. Бедь, М. Токар, Є. Нікольський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2707-2363
Вип. 2. – 2020. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
221374
  Струганець Л.В. Богословська лексика української мови в ракурсі кодифікаційних процесів XX - початку XXI ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 49-54. – ISSN 1729-360Х
221375
  Германова Богословська підготовка Другого Ватиканського Собору (1962-1965 рр.) / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 49-57
221376
  Завійський Р. Богословська спадщина Сергія Булгакова в оцінці сучасної історіографії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 433-441. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проведено огляд стану сучасних досліджень богословської спадщини С. Булгакова. Здійснено аналіз дискусій навколо богословського доробку цього видатного мислителя XX століття. Висвітлено питання його місця та ролі в традиції православної думки".
221377
  Преловська І. Богословська, історико-публіцистична та епістолярна спадщина митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864-1937) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 508-520
221378
  Кухарук М. Богословське осмислення причин виникнення та шляхів подолання депресії як хвороби ХХІ століття / Микола Кухарук, ієромонах Іларіон (Зборовський) // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 357-367. – ISSN 2519-4348
221379
  Колодний А. Богословське релігієзнавство української діаспори - І. Ортинський, С. Ярмусь, І. Шевців, І. Музичка, Д. Блажейовський // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 358-389. – ISBN 978-966-02-6706-0
221380
  Кретов П. Богословський аспект концепту пам"яті у Г.С. Сковороди / П. Кретов, О. Кретова // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2779-91-2
221381
   Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-
№ 7. – 2013. – 256 с. – Резюме укр., англ. мовами (не всі статті мають резюме)
221382
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 12. – 2015. – 247 с. – Резюме укр., англ. мовами
221383
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 13. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
221384
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Марусяк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 15. – 2017. – 208 с.
221385
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 16. – 2017. – 207 [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
221386
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 17. – 2018. – 183, [1] с.
221387
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 18. – 2018. – 167, [1] с.
221388
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич, священник М. Шкрібляк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 19. – 2019. – 134, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
221389
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич, священник М. Шкрібляк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 20. – 2019. – 123, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
221390
  Ткачук Р. Богословський і художній зміст книги митрополита Велямина Рутського "Ustawy Swietego Oyca Naszego Bazylego Wielkiego. Tudziez uwagi i nauki duchowne przez Jozefa Welamina Ruckiego metropolite calej Rusi zebrane" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 15-24. – ISSN 2307-2261
221391
  Ткачук Р. Богословський погляд Теодора Скуминовича на причини занепаду православного сходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 85-91. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено полемічний твір письменника-католика, екс-ігумена Михайлівського монастиря в Києві Теодора Скуминовича "Przyczyny porzucenia Disuniey przezacnemu narodowi ruskiemu podane" (1643); розкрито погляд книжника на причини занепаду православного ...
221392
  Адамський В.Р. Богословський факультет Кам"янець-Gодільського державного українського університету в національному освітньому просторі (1918 - 1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 435-446. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
221393
  Фурсенко Є.В. Богословські аспекти богослужінь Страсного тижня : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Фурсенко Єфим Васильович ; Київ. православ. богослов. академія. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
221394
  Рудейко В. Богословські мотиви утрені як спільнотної молитви // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 87-106. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  У статті проаналізовано структуру та деякі структурні елементи сучасної візантійської утрені. Серед іншого автор наголошує на потребі дослідження катедрального типу богослужінь добового кола. Особливої уваги надано питанню співпраці предстоятеля і ...
221395
  Предко О. Богословські студії в Університеті Св. Володимира в XIX - на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 268-278
221396
  Кралюк П. Богословські та філософські погляди Кирила Транквіліона-Ставровецького // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 219-222. – ISBN 978-966-2254-74-7
221397
  Кралюк П.М. Богословські та філософські погляди Кирила Транквіліона-Ставровецького // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 219-222. – ISBN 978-966-373-777-5


  До українських мислителів початку XVII ст., які далеко відійшли від православного традиціоналізму і навіть спробували витворити свою проренесансну версію ідеології, належав Кирило Транквіліон-Ставровецький (? – 1646). Багато моментів його біографії для ...
221398
  Борисенко К. Богословсько-полемічний трактат Стефана Яворського "Знамення пришествія антихристова..." в контексті літератури барокової доби // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 19-29. – ISSN 2308-1902
221399
  Колодний А. Богословсько-релігієзнавчий спадок отця Івана Ортинського // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (51). – С. 62-67. – ISSN 1819-7329
221400
  Колодний А. Богословсько-релігієзнавчий спадок отця Івана Ортинського // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С 548-557. – ISBN 978-617-696-609-8
221401
  Кияк С. Богословсько-релігієзнавчі основи сучасного екуменізму: католицький досвід // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 84-89. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
221402
  Шудрик І. Богословсько-філософський часопис "Віра і розум": місце і роль в історико-філософському процесі кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя / І. Шудрик, А. Щедрін // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.87-105
221403
  Замалев А.Ф. Богословы ищут бога / А.Ф. Замалев, В.А. Зоц. – К., 1980. – 166с.
221404
  Зосім О.Л. Богослужбова музика у сучасному музичному просторі України: літургічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 297-304
221405
  Солонська Н. Богослужбова співоча книга в бібліотеці XI ст. Київського Софійського собору // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 732-745. – ISBN 978-966-2779-91-2
221406
  Савченко І.В. Богослужбовий спів Києво-Печерської Лаври, особливості та послідовність його нотного запису та друку // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 35-47. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
221407
  Кісілич О.В. Богослужбові мови в історії Східної і Західної Церков // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 429-430
221408
  Герцман Е.В. Богослужебная музыка общины терапевтов // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.31-40. – ISSN 0321-0391


  Эпоха Филона (ок.25 г. до н.э. - 50 г. н.э.)
221409
  Дорохіна Любов Олексіївна Богослужебний спів в музичній культурі Чернігівщини на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. / Дорохіна Л.О.;Нац. Муз. академ. Укр. ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 20 с.
221410
  Ліщук Д. Богоспасаємий град Костянтинів. Церква. Культура. Освіта : (кінець XVI - початок XVII ст.) : до 500-річного ювілею В.-К. Острозького / Дмитро Ліщук. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 103, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8034-01-6
221411
  Андерсон Скотт Богоугодный аморализм : традиции / Андерсон Скотт, Синклер Стефани // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 50-61 : Фото
221412
  Шевчук Т. Богошукання Г. Сковороди в контексті ранньохристиянської православно-містичної екзегези // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 126-134. – (Серія "Філологічні науки")
221413
  Марченко Олексій Васильович Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні : Автореф. дис. ... доктора філосовських наук: 09.00.11 / Марченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 43 назви
221414
  Марченко Олексій Васильович Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні : Дис. .. доктора філософських наук: 09.00.11 / КНУТШ; Марченко О.В. – Київ, 2005. – 421л. – Бібліогр.: л.386-421
221415
  Марченко О.В. Богошукання як шлях людського самоздійснення: аналіз вітчизнянної релігійно- філософської традиції : Монографія / О.В. Марченко. – Черкаси : Брама, 2004. – 264с. – ISBN 966-8021-81-9
221416
  Дубровская Екатерина Богоявление - вершина зимы и конец рождественских праздников // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х
221417
  Гончарова К. Богоявленський собор // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685


  Богоявленський собор (зведений у 1690-х роках та знищений у 1930-х) - головна споруда комплексу Братського монастиря та Києво-Могилянської академії.
221418
  Толстой Л.Н. Богу или маммоне? / [Соч.] Л.Н. Толстого. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1905. – 18 с.
221419
  Миловидов П. Богумил Немец / П. Миловидов, 1959. – с.
221420
  Соколовський О. Богун / О. Соколовський. – Харків, 1931. – 431с.
221421
  Соколовський О. Богун : Історичний роман з часів Хмельниччини / О. Соколовський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1957. – 432с.
221422
  Соколовський О.О. Богун : історичний роман з часів Хмельниччини / О.О. Соколовський. – Київ : Молодая гвардия, 1964. – 398 с.
221423
  Соколовський О.О. Богун : Історичний роман з часів Хмельниччини / О.О. Соколовський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 368с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5395-1
221424
   Богуслав : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1983. – 96 с. : фот.
221425
   Богуслав. – Київ, 1988. – 96с.
221426
  Мигуле Я. Богуслав Мартину / Я. Мигуле. – Москва : Музыка, 1981. – 232 с.
221427
   Богуславець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 16


  Історична довідка про село Богуславець. Неподалік поселення, на хуторі Тимківщина, народився Михайло Максимович (1804-1873) - видатний український історик, поет, фольклорист, мовознавець, ботанік, перший ректор Київського університету. Фотоінформація
221428
  Півторацька Н.І. Богуславка : поезії / Н.І. Півторацька. – Київ, 1993. – 127 с.
221429
  Яковенко Т. Богуславське Надросся в житті та творах Івана Нечуя-Левицького // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (120). – С. 13-17
221430
  Ніколенко Л.І. Богуславщина - частина Поросся у княжу добу (XI-XIII ст.). До питання про час заснування Богуслава / Ніколенко Л.І., Хвінгія Дж. К. ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Задруга, 2012. – 84 с. – До 980-річчя Богуслава. – Бібліогр.: с. 74-78 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8999-46-8
221431
  Ніколенко І.Ю. Богуславщина : нариси з історії краю / Іван Ніколенко. – Богуслав : [б. в.], 1994. – 105, [5] с. : портр.
221432
  Левченко Н.Б. Богуславщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 26-35 : фото
221433
   Богучанское водохранилище: подземные воды и инженерная геология территории. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1979. – 157 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 153-156
221434
  Лісовська М.П. Богучари : повісті / М.П. Лісовська, Н.М. Тесленко. – Донецьк : Донбас, 1982. – 270 с.
221435
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж
1. – 1958. – 206с.
221436
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1970. – 448с.
221437
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж : Центрально-Черноземское книжное издательство, 1977. – 535 с.
221438
  Чорний П. Бодай-цикута : Роман / П. Чорний, В. Шило // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 6. – С. 8-53. – ISSN 0585-8365
221439
  Бондар Ю Боденчук Володимир Іванович (- журналіст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 160. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
221440
  Павлова Дарья Боди-арт по-эфиопски // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
221441
  Бажан М.П. Боди шарк : Ветер Востока / М. П. Бажан. – Сталинабад : Нашриети давлатии Точикистон, 1961. – 35 с.
221442
  Фокин С. Бодлер и Прудон, или почему надо бить бедных // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 230-272. – ISSN 0042-8795
221443
  Тимашева О.В. Бодлер критик : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Тимашева О. В.; МГУ, Филол. фак. – М., 1973. – 23л.
221444
   Бодлер у 28 віршах згадує кров // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 6
221445
  Кирпичников А.И. Бодмер и Готшед и их отношение к Родной старине. – [Москва], 1874. – [32] с. – Отд. оттиск: С.291-322
221446
   Боднар Сергій Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 15-16
221447
   Боднар Сергій Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 23 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
221448
   Боднар Сергій Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 24-25. – ISBN 978-966-439-961-3
221449
   Боднар Сергій Петрович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 14. – ISBN 966-95774-3-5
221450
   Боднар Тетяна Валеріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
221451
   Боднар Тетяна Валеріївна (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
221452
  Шацкие Бодрая жизнь. Из опыта детской трудовой колоии. / Шацкие, в.Н. – 2-е изд. – М., 1919. – 192с.
221453
   Бодріяр (Baudrillard) Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682. – ISBN 966-316-069-1
221454
   Бодров Володимир Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40-41. – ISBN 978-966-439-754-1
221455
   Бодров Володимир Григорович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
221456
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 1, октябрь. – 1908
221457
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 2, ноябрь. – 1908
221458
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 3, ноябрь. – 1908
221459
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 4, декабрь. – 1908
221460
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 5, декабрь. – 1908
221461
   Бодрость : сборник конкурсных рассказов. – Москва : Художественная литература : ГИХЛ, 1937. – 234 с.
221462
  Пальмова С.А. Бодрость и здоровье / С.А. Пальмова. – М, 1974. – 68с.
221463
  Вейн А.М. Бодрствование и сон / А.М. Вейн. – Москва : Наука, 1970. – 127с.
221464
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун. – Москва, 1960. – 123с.
221465
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 126с.
221466
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун; под ред. П.К.Анохина. – 2 - е. – Москва : Мир, 1965. – 211 с.
221467
  Голованова Ксения Бодрум. Камень с душой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 74-77 : фото. – ISSN 1029-5828
221468
  Ермаков Дмитрий Бодрум: европейский сервис и восточное гостеприимство : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 73 : Фото
221469
  Стаховський Дмитро Бодрумський трикутник : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 52-56
221470
  Сюткина Ольга Бодрящий овощ : дело вкуса / Сюткина Ольга, Сюткин Павел, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 136-139 : Фото
221471
  Бодуэн Бодуэн де Куртенэ и современная лингвистика : к 140-летию со дня рождения И.А. Бодуэна де Куртенэ / Бодуэн, Куртэнэ И.А. де; [сост. Г.А. Николаев]. – Казань : Издательство Казанского университета, 1989. – 190. [1] с. – Библиогр.: с. 185-189 (133 назв.). – ISBN 5-7464-0041-6
221472
  Бовсунівська Т. Бодянський Осип Максимович // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 201-208. – ISBN 966-7825-40-Х
221473
  Короткий В. Бодянський Осип Максимович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 27-29. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
221474
  Рудницький Г.А. Бодянський Павло Миколайович (- спорртсмен (шашки)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 168. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
221475
   Боевая авиационная техника : летат. аппараты, силовые установки и их эксплуатация. – Москва : Воениздат, 1984. – 320 с. – Библиогр.: с. 316
221476
  Бабич Ион Боевая антифашистская солидарность (1933-1939 гг.) / И. Бабич ; пер. с румынск. Н.К. Унгуру. – Бухарест : Изд-во академии СРРС, 1974. – 244 с. – (Bibliotheka hietorika Romaniae ; 49)
221477
  Глазатов В Боевая винтовка. Беседы о винтовке образца 1891-1930 гг. / В Глазатов, . – М, 1936. – 72с.
221478
  Цыбульский Е.В. Боевая деятельность советских пограничных войск в 1939-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Цыбульский Е. В.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1972. – 18л.
221479
  Иванов Г.П. Боевая доблесть кубанцев. / Г.П. Иванов. – Краснодар, 1961. – 150с.
221480
  Стойчев Боевая дружба / Стойчев, Г Дличоввский. – София, 1965. – 136с.
221481
  Худойбердиев О. Боевая дружба, рожденная Октябрем: из истории воен. стр-ва и ликвидации контрреволюции в Сред. Азии. / О. Худойбердиев. – М., 1984. – 141с.
221482
  Калиниченко О.Н. Боевая и политическая деятельность пограничных войск на территории Украинской ССР в период Великой Отечественной войный : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калиниченко Олег Николаевич ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 6 назв.
221483
   Боевая летопись русского флота : хроника важнейших событий военной истории русского флота с 9 в. по 1917 г. – Москва : Военгиз, 1948. – 492 с.
221484
   Боевая молодость : стихи советских поэтов о комсомоле и молодежи. – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 262 с.
221485
   Боевая молодость : сборник худож. произведений молодых писателей Казахстана. – Алма-Ата : Казогиз, 1949. – 191 с.
221486
  Иншаков П.К. Боевая молодость / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1949. – 546с.
221487
  Иншаков П.К. Боевая молодость / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1952. – 476с.
221488
   Боевая молодость : воспоминания, статьи, очерки. – Свердловск : Книжное издательство, 1958. – 319 с.
221489
  Еремин В.Г. Боевая молодость / В.Г. Еремин. – Москва, 1975. – 143с.
221490
  Буданцев И.И. Боевая молодость / И.И. Буданцев. – Ленинград, 1982. – 96с.
221491
  Наровчатов С.С. Боевая молодость. Стихотворения. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1975. – 239с.
221492
   Боевая песня : сборник стихов поэтов-североморцев. – Москва ; Ленинград : Военморгиз, 1942. – 71 с.
221493
  Ригг Боевая подготовка войск / Ригг, Б. – М., 1956. – 336с.
221494
   Боевая подруга : рассказы : пер. с вьетнамского. – Москва : Воениздат, 1961. – 1522 с.
221495
  Вишняков-Вишневецкий Боевая пролетарская солидарность / Вишняков-Вишневецкий. – Ленинград, 1972. – 32с.
221496
  Фигнер Н. Боевая работа артиллерийского самолета / Н. Фигнер. – Москва, 1937. – 148с.
221497
  Силин А.С. Боевая рабочая... / А.С. Силин. – Воронеж, 1976. – 128с.
221498
  Сенчакова Л.Т. Боевая рать революции / Л.Т. Сенчакова. – Москва, 1975. – 192с.
221499
  Андронов М.В. Боевая семья : стихи и песни / Андронов М.В. ; [ил.: В.А. Дугин]. – Москва : Воениздат, 1973. – 102 с., [1] л. портр. : ил.
221500
  Муратов Х.И. Боевая семья / Х.И. Муратов. – Москва, 1975. – 144с.
221501
  Денисов Н.Н. Боевая сила советской авиации / Н.Н. Денисов. – М., 1951. – 188с.
221502
  Баграмян И.Х. Боевая слава : воспоминания / И.Х. Баграмян. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1981. – 88 с. : портр.
221503
   Боевая слава Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное издательство
Кн. 1. – 1967. – 320 с. : фот.
221504
   Боевая слава Алтая : Герои Советского Союза - наши земляки. – Барнаул : Алтайское книжное издательство
Кн. 2. – 1968. – 424 с.
221505
  Путерброт А.Т. Боевая слава Дагестана / А.Т. Путерброт. – Махачкала, 1988. – 365с.
221506
   Боевая слава Кабардино-Балкарии : очерки о героях Великой Отечественной войны. 1941-1945. – Нальчик : Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1965. – 399 с. : ил.
221507
   Боевая слава Кабардино-Балкарии : очерки о героях Великой Отечественной войны. 1941-1945. – Нальчик : Кабардино-Балкарское книжное издательство
Кн. 2. – 1966. – 661 с.
221508
  Криворучко Г М. Боевая слава Подмосковья / Г М. Криворучко, Ю.А. Скотников. – Москва, 1986. – 332 с.
221509
  Тюленев И.В. Боевая слава советской кавалерии : к 30-летию создания Первой Конной армии / Тюленев И.В. – Москва : Военное издательство, 1949. – 108 с.
221510
  Азарьев С.И. Боевая служба красноармейца-химика : [пособие для подразделений ПХО стрелковых частей Кр. Армии] / полк. С. И. Азарьев, полк. Н. А. Балашов. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Военгиз, 1941. – 239 с.
221511
  Баратов Л. Боевая служба радиотелеграфиста / Л. Баратов. – 2-е доп. изд. – Москва : Военгиз, 1937. – 72 с.
221512
  Рудой Д.Е. Боевая солидарность французских коммунистов с героическим Вьетнамом. 1965-1972 гг. / Д.Е. Рудой. – Москва, 1973. – 207с.
221513
   Боевая солидарность, братская помощь : сборник важнейших внешнеполитических документов СССР по вьетнамскому вопросу. – Москва : Прогресс, 1970. – 220 с.
221514
   Боевая техника армии и флота : сборник статей. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1981. – 144 с. : ил.
221515
  Хомченко В. Боевая тревога : рассказы / В. Хомченко; пер. с белорус. Э.Любанская. – Москва : Художественная литература, 1977. – 95 с.
221516
  Топалова Ю.И. Боевая трибуна. / Ю.И. Топалова. – М., 1968. – 48с.
221517
   Боевая эстрада : сборник литературно-художественных произведений для театральных бригад и самодеятельности. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 232 с.
221518
  Осин Д.Д. Боевое братство / Д.Д. Осин, 1952. – 48с.
221519
   Боевое братство : рассказы об интернационалистах : [сборник]. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1975. – 344 с. : ил.
221520
  Мурадян В.А. Боевое братство / В.А. Мурадян. – М., 1978. – 336с.
221521
   Боевое братство народов СССР : дружба и массовый героизм народов СССР в боях за Сов. Украину в Великой Отечественной войне : документы и материалы. – Киев : Наукова думка, 1984. – 454 с.
221522
  Румянцев Н.И. Боевое братство. / Н.И. Румянцев, Я.В. Ренькас. – М., 1986. – 173с.
221523
  Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии на Украине 1941-1944 / Зинченко Ю.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1982. – 188 с.
221524
  Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии при освобождении правобережной Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зинченко Ю.И.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1979. – 24л.
221525
  Автомонов П.Ф. Боевое взаимодействие партизан Украины с советскими войсками в битве за Днепр : автореф. дис. .. канд. ист. наук / Автомонов П.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 19 с.
221526
  Гундоров А.С. Боевое единство славянских народов в борьбе с гитлеризмом / А.С. Гундоров. – М., 1944. – 44с.
221527
  Дугинец М А. Боевое задание / М А. Дугинец, . – М, 1979. – 256с.
221528
  Титаренко С.Л. Боевое знамя коммунистических и рабочих партий / С.Л. Титаренко. – М : Госполитиздат, 1959. – 52с.
221529
  Урбан Э. Боевое крещение / Э. Урбан. – Москва, 1953. – 115 с.
221530
  Сабуров А.Н. Боевое крещение / А.Н. Сабуров. – М., 1954. – 48с.
221531
  Боронихин Ю.В. Боевое обеспечение ракетных войск и артиллерии в современном бою / Ю.В. Боронихин. – Москва : Воениздат, 1965. – 100 с. : ил.
221532
   Боевое оружие. – Кемерово : Книжное издательство, 1962. – 92 с.
221533
  Андронов С.А. Боевое оружие партии : газ. "Правда" в 1912-1917 гг. / Андронов С.А. ; Ин-т ист. партии при Ленигр. обкоме КПСС, Филия ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 483 с., [1] л.портр. : ил.
221534
   Боевое оружие партии : [фотоальбом]. – Москва : Плакат, 1977. – 247 с. : ил., цв. ил.
221535
  Украинец П.П. Боевое оружие партии : Некоторые вопр. теории и практики уст. полит. агитации / П.П. Украинец. – Москва : Политиздат, 1978. – 128 с.
221536
  Андронов С.А. Боевое оружие партии : газ. "Правда" в 1912-1917 гг. / Андронов С.А. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 423 с., [1] л. портр. : ил.
221537
  Суриков Б.Т. Боевое применение ракет / Б.Т. Суриков. – М., 1965. – 183с.
221538
  Суриков Б.Т. Боевое применение ракет сухопутных войск / Б.Т. Суриков. – М., 1979. – 196с.
221539
  Сотников А.А. Боевое применение ракетного оружия / А.А. Сотников, Ю.Д. Сергеев. – М., 1964. – 77с.
221540
   Боевое прошлое : воспоминания. – Куйбышев : Книжное издательство, 1958. – 312 с. – (Партийный архив Куйбышевского обкома КПСС)
221541
  Шкеленко Боевое расписание Австро-Венгерской армии / Сост.: поручик Шкеленко и Будилович. – 3-е изд. – [Б. м.] : [Б. и.]. – XIV, 95 с. – Не подлежит оглашению
221542
   Боевое расписание Австро-Венгерской армии : сост. по данным, имевшимся в Разведывательном отд. штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта к 25 марта 1917 года. – 5-е изд. – [Б. м.] : Тип. штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, 1917. – 120 с.
221543
   Боевое слово : альманах молодых писателей Эстонской ССР. – Таллин : Эстонское госиздательство, 1950. – 204 с.
221544
   Боевое слово. Из опыта массово-политической работы среди трудящихся. – Ставрополь : Книжное издательство, 1959. – 76 с.
221545
  Якубовский И.И. Боевое содружество / И.И. Якубовский. – М, 1971. – 103с.
221546
   Боевое содружество = Дайчин нохорлол : о сов.-монг. боевом содружестве. – Москва : Воениздат, 1983. – 334 с., [8] л. ил. : ил.
221547
   Боевое содружество братских народов и армий / И.И. Якубовский ; [Ген. армии С.М. Штеменко, ген.-лейт. К.К. Пашук, полк. П.М. Деревянко [и др.]] ; под общ. ред. МАршала Сов. Союза И.И. Якубовского. – Москва : Воениздат, 1975. – 295 с., [26] л. ил. : ил.
221548
  Артемьев А.П. Боевое содружество народов СССР в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Артемьев А. П.; МГУ. – М, 1971. – 20л.
221549
  Куян М.В. Боевое содружество народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Куян М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
221550
  Куян М.В. Боевое содружество народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куян М. В.; КГУ. – К., 1971. – 297л. – Бібліогр.:л.I-XXI
221551
  Зенина А.Н. Боевое содружество советских партизан в годы Великой Отечественной войны, 1941-1944 / А.Н. Зенина. – Киев, 1985. – 208с.
221552
   Боевое содружество советских республик 1919-1922 гг.. – Москва : Наука, 1982. – 248 .
221553
   Боевое содружество советского и польского народов : [сб. ст.]. – Москва : Мысль, 1973. – 277 с.
221554
  Ярош Лариса Викторовна Боевое содружество советского и польского народов в годы второй мировой войны в освещении печати Войска Польского : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ярош Лариса Викторовна; АН УССР, Ин-т всеобщей истории. – Львов, 1982. – 226л. – Бібліогр.:л.198-226
221555
  Манюков В.С. Боевое содружество Советской Армии и 1-ой Армии войска Польского в борьбе против гитлеровских захватчиков (1943-1945) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Манюков В.С. ; МВ и ССО УССР , Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 22 с.
221556
   Боевое содружество трудящихся зарубежних стран с народами Советской России (1917-1922). – Москва : Советская Россия, 1957. – 574 с. : 4 л. ил. – Библиогр.: с. 531-532
221557
  Абалихин Б.С. Боевое содружество украинского и русского народов в Отечественной войне 1812 г. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абалихин Б.С. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1964. – 25 с.
221558
   Боевое содружество, рожденное Великим Октябрем = A nagy oktobery forradalomban szuletett fegyverbaratsag : о сов.-венг. боевом содружестве. – Москва : Воениздат, 1987. – 350, [1] с., [16] л. ил. : ил., карт.
221559
  Шатунов Г.П. Боевое содружество. / Г.П. Шатунов. – М., 1958. – 96с.
221560
  Булавин М.Я. Боевой 19-й / М.Я. Булавин. – Москва, 1958. – 352с.
221561
  Булавин М.Я. Боевой 19-й / М.Я. Булавин. – 10-е изд. – Воронеж, 1991. – 317,1с.
221562
  Моа Боевой 1943 год / Моа. – Москва : ИВГИЗ, 1943. – 48 с.
221563
  Чернейко Г.А. Боевой авангард болгарского народа / Г.А. Чернейко. – М., 1971. – 48с.
221564
   Боевой авангард вьетнамского народа : история Ком. партии Вьетнама : [сборник : пер. с вьет.]. – Москва : Политиздат, 1981. – 295 с.
221565
  Курилов А.С. Боевой авангард русской литературы / А.С. Курилов. – Москва, 1972. – 22 с.
221566
   Боевой авангард советского народа. – М., 1962. – 32с.
221567
   Боевой авангард советского народа. – Москва, 1962. – 32с.
221568
   Боевой авангард трудящихся Италии : 50 лет Итал. Ком. партии : сборник. – Москва : Политиздат, 1971. – 164 с.
221569
  Перминова А.И. Боевой авангард трудящихся Франции / А.И. Перминова. – М., 1980. – 230с.
221570
  Булавин М.Я. Боевой девятнадцатый / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1949. – 336с.
221571
  Булавин М.Я. Боевой девятнадцатый / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1965. – 360с.
221572
   Боевой жанр : [сб. ст.]. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 84 с. – (В помощь работникам печати)
221573
  Лункин Г.М. Боевой и трудовой подвиг советских женщин в героической эпопее Одессы (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Лункин Г.М. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1976. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
221574
   Боевой карандаш. – Вып. 1. – Ленинград : [Б. и.], 1957. – [24] с. : ил. – В вып. дан. сост. И. Астапов
221575
   Боевой карандаш. – Вып. 2. – Ленинград : [Б. и.], 1958. – [32] с. : ил. – В вып. дан. сост. И. Астапов
221576
   Боевой карандаш : [альбом]. – Вып. 3. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – [35] с. : ил. – В вып. дан. сост. И. Астапов
221577
   Боевой карандаш : [альбом]. – Вып. 4. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – [37] с. : ил.
221578
   Боевой карандаш : [альбом]. – Ленинград : Художник РСФСР
[Вып. 5]. – 1967. – 36 с. : ил.
221579
   Боевой карандаш : [альбом]. – Вып. 6. – Ленинград : Художник РСФСР
Вып. 6. – 1970. – 36 с. : ил.
221580
  Матафонов В.С. Боевой карандаш. Творческий коллектив художников и поэтов Ленинграда / В.С. Матафонов; сост.: Л.Д. Каминский, В.И. Кюннап, М.Р. Романов ; ред.: Н.Я. Борисов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – 317 с. : ил.
221581
  Юрис Л. Боевой клич / Л. Юрис. – Харьков, 1995. – 539с. – В кн. также: Игра без правил/Р. Познер
221582
  Яшанина Екатерина Боевой листок в классическом исполнении : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 24-25 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
221583
  Ганичев В.Н. Боевой опыт комсомольской печати / В.Н. Ганичев. – Москва, 1973. – 208с.
221584
  Дмитриев Д.М. Боевой опыт химических войск и химической службы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) / Д.М. Дмитриев, В.Е. Якубов. – Москва, 1989. – 232с.
221585
   Боевой отряд КПСС : [сборник] к 60-летию 1 сьезда Компартии Украины, 1918-1978. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 157 с. : ил.
221586
   Боевой отряд Ленинской партии : компартия Украины в цифрах : [стат. сб.]. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 168, [9] с.
221587
   Боевой отряд советских патриотов : очерк истории ДОСААФ УССР. – 2-е изд., испр., и доп. – Киев : Молодь, 1976. – 344 с. : ил.
221588
   Боевой отряд сражающейся партии : Моск. парт. организация в годы Великой Отечественной войны. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 448 с., 24 л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 404-426
221589
  Козловский Борислав Боевой парниковый газ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
221590
  Лаверычев В.Я. Боевой почин российского пролетариата / В.Я. Лаверычев, А.М. Соловьева. – Москва, 1985. – 270с.
221591
  Гусаров Д. Боевой призыв / Д. Гусаров. – Петрозаводск, 1953. – 244с.
221592
  Гусаров Д.Я. Боевой призыв / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск, 1966. – 560с.
221593
  Гусаров Д.Я. Боевой призыв / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск, 1978. – 560с.
221594
  Ротелейдер А.Я. и Корнилов В.И. Боевой путь / А.Я. и Корнилов В.И. Ротелейдер. – М., 1944. – 133с.
221595
  Беляев Н.П. Боевой путь / Н.П. Беляев. – Петрозаводск, 1957. – 56с.
221596
  Зейналов Р.Э. Боевой путь 416-й Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Зейналов Р.Э.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 29л.
221597
  Ларин П.А. Боевой путь 8-го Эстонського стрелкового корпуса Советской Армии в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Ларин П. А.; АН ЭССР, Ин-т ист. – Таллин, 1959. – 27л.
221598
  Фураев В.К. Боевой путь американских коммунистов. / В.К. Фураев. – Л., 1969. – 64с.
221599
   Боевой путь войск Туркестанского военного округа : [ред. ком.: ген.-лейт. Е.Е. Мальцев и др.]. – Москва : Воениздат, 1959. – 306 с. : ил. и карт.
221600
  Карклин П.И. Боевой путь Красной армии : краткий список литературы по истории Красной Армии / сост. майор интенд. службы П.И. Карклин ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина Военный отд. – Москва : [Б. и.], 1943. – 46, [2] с.
221601
  Мареев И. Боевой путь Красной Армии / И. Мареев. – Москва, 1939. – 64с.
221602
  Серебрякян С. Боевой путь красных партизан. / С. Серебрякян. – Ростов -на-Дону, 1934. – 150с.
221603
  Штейн В.В. Боевой путь латышских красных стрелков / В.В. Штейн. – Рига, 1978. – 75с.
221604
  Драудин Т.Я. Боевой путь латышской срелковой дивизии в дни Октября и в годы гражданской войны / Т.Я. Драудин. – Рига, 1960. – 156с.
221605
   Боевой путь Ленинского комсомола Киргизии : [сб. ст.]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1967. – 184 с., [4] л. ил. : ил.
221606
  Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо / Лазо О.А. – Москва, 1938. – 56 с.
221607
  Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо / Лазо О.А. – Владивосток, 1948. – 79 с.
221608
   Боевой путь советских вооруженных сил : материалы для полит. знаний. – Москва : Воен.-морское изд. Военно-морского Мин. СССР, 1952. – 255 с.
221609
   Боевой путь Советских Вооруженных Сил. – Москва : Воениздат, 1960. – 572 с. : прилож. 18 карт.
221610
   Боевой путь Советского военно-морского флота : посвящается 50-летию Советского Воен.-Мор. Флота. – 2-е изд., доп. – Москва : Воениздат, 1967. – 589 с. : ил.
221611
   Боевой путь Советского военно-морского флота. – 3-е изд., доп. – Москва : Воениздат, 1974. – 591 с., [1] л. ил. : ил.
221612
   Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 4-е изд.. испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1988. – 607, [1] с. : ил. – ISBN 5-203-00527-3
221613
  Ковалевский А. Боевой путь Советской Армии / А. Ковалевский. – Москва : Военное издательство, 1949. – 168 с.
221614
   Боевой путь Советсого военно-морского флота. – Москва : Воениздат, 1964. – 622 с. : ил.
221615
  Мяо.М Боевой путь Фан Чжи-миня. / Мяо.М. – Пекин, 1958. – 125с.
221616
  Мяо М. Боевой путь Фан Чжи-миня. / М. Мяо. – Пекин, 1958. – 125с.
221617
   Боевой путь центральных дважды краснознаменных курсов политсостава имени Фридриха Энгельса (1920-1960 гг.). – Смоленск : [Б. и.], 1960. – 215 с. : ил.
221618
  Кутяков И.С. Боевой путь Чапаева. / И.С. Кутяков. – 4-е изд. – Куйбышев, 1969. – 96с.
221619
  Паскье Эрик Боевой раскрас : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 16-18 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
221620
  Касумов М. Боевой революционно-демократический журнал "Молла Насреддин" / М. Касумов. – Баку, 1960. – 74с.
221621
  Касумов М.Р. Боевой революционно-сатирический журнал "Молла Насреддин" и его общественно-политическое направление (1906-1931гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Касумов М. Р.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку., 1965. – 84л.
221622
   Боевой состав Красной армии и Военно-морского флота СССР на 22 июня 1941 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6 (590). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
221623
   Боевой союз братских армий. – Москва : Воениздат, 1974. – 264 с. : ил.
221624
  Лесневский С.А. Боевой союз. / С.А. Лесневский, В.И. Соколовский. – М., 1958. – 152с.
221625
   Боевой устав артиллерии РККА. – Москва
Ч. 1. – 1942. – 164 с.
221626
  Зонис Ю. Боевой шлюп "Арго" // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 7-45. – ISSN 1728-8568
221627
  Банных С.А. Боевые будни границы / С.А. Банных ; [ит. обраб. В. Лебединской]. – Минск : Беларусь, 1974. – 254 с., [16] л. ил. : ил.
221628
  Савельев В.П. Боевые будни штаба / В.П. Савельев. – Москва, 1986. – 222с.
221629
   Боевые взлеты : [сборник]. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 254 с. : ил. – (Есть, стать в строй!)
221630
  Маккавеев П. Боевые годы / П. Маккавеев. – М, 1952. – 84с.
221631
   Боевые годы : [сборник]. – Новосибирск : Книжное издательство, 1959. – 315 с.
221632
  Сериков М.К. Боевые годы / М.К. Сериков. – Алма-Ата, 1960. – 200с.
221633
  Мельников В.М. Боевые действия 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 17-31. – ISSN 1606-0219
221634
  Белли В.А. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море. 1939-1945 гг. / В.А. Белли, К.В. Пензин. – Москва : Военное издательство, 1967. – 479 с. : черт., карт.
221635
  Воробьев И.И. Боевые действия в особых условиях / И.И. Воробьев. – Москва, 1967. – 174с.
221636
  Мельников В.М. Боевые действия войск 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 12 (108). – С. 57-67. – ISSN 1606-0219
221637
  Щербаков Н.А. Боевые действия Днепровской флотилии в войне с панской Польшей в 1920 г. : Автореф... канд.ист.наук: / Щербаков Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1955. – 21л.
221638
   Боевые действия зимой : краткий список литературы. – Москва : [Б. и.], 1943. – 12 с.
221639
  Коротков И.С. Боевые действия Красной авивации на Крымском фронте / И.С. Коротков. – М., 1938. – 64с.
221640
  Шишкин С.Н. Боевые действия Красной Армии у реки Халхин-Гол в 1939 году / С.Н. Шишкин. – Москва : Военное издательство, 1946. – 46 с.
221641
  Шовколович А.К. и др. Боевые действия мотострелкового батальона в городе / А.К. и др. Шовколович. – М., 1971. – 191с.
221642
   Боевые действия народного войская польского (1943-1945 гг.) : пер. с польского. – Москва : Оборонгиз, 1961. – 360 с. : ил., карт.
221643
  Красильников С.Н. Боевые действия Парижской Комунны / С.Н. Красильников. – М., 1935. – 176с.
221644
  Красильников С.Н. Боевые действия Парижской Комунны / С.Н. Красильников. – М., 1935. – 176с.
221645
  Травин Н.В. Боевые действия русского флота в войне 1877-1878 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Травин Н.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 16л.
221646
  Акуленко В.П. Боевые действия русской армии в коалиционных войнах конца XVIII-- начала XIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 (591). – С. 3-10. – ISSN 0321-0626
221647
  Реут Н.И. Боевые действия стрелкового отделения в пустынях и пуситынных степях. / Н.И. Реут. – М., 1959. – 79с.
221648
   Боевые действия стрелковой дивизии : сборник тактических примеров из Великой Отечественной войны : альбом схем. – Москва : Воениздат, 1958. – 4 с., 55 л. схем. : схем.
221649
  Терехов П.В. Боевые действия танков на Северо-Западе в 1944 г. / П.В. Терехов. – М., 1965. – 176с.
221650
  Глушкова Ю. Боевые действия украинских партизан 1943 г. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0321-0626
221651
  Тацитов А.И. Боевые дела усманских комсомольцев / А.И. Тацитов, И.М. Бобков. – Липецк, 1959. – 56с.
221652
  Афонин М. Боевые дни : очерки и воспоминания комсомольцев-участников гражданской войны / сост. М. Афонин ; под ред. Л. Гурвича ; Москов. истмол. – Москва : Молодая гвардия, 1929. – 151 с.
221653
  Олейников Н. Боевые дни / Н. Олейников. – М., 1932. – 64с.
221654
  Залка Матэ Боевые дни / Залка Матэ, 1937. – 53с.
221655
   Боевые дни : стихи и песни. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1940. – 48 с. – (Библиотека краснофлотца)
221656
  Паршков В.И. Боевые дни / В.И. Паршков. – Изд. 2-е. – Фрунзе, 1960. – 182с.
221657
   Боевые дозоры печати. – Пермь : Книжное издательство, 1958. – 76 с.
221658
   Боевые дороги : рассказы. – Минск : Мастац. літ., 1985. – 334 с.
221659
  Гуляев А.И. Боевые дружины большевиков / А.И. Гуляев. – Л., 1935. – 166с.
221660
  Кирюхин А.М. Боевые друзья-трактора... / А.М. Кирюхин. – М., 1958. – 270с.
221661
   Боевые друзья : сборник солдатских стихов. – Москва : Военное издательство, 1953. – 216 с.
221662
  Ташенов Д. Боевые друзья / Д. Ташенов. – Ташкент, 1956. – 88с.
221663
  Михайлов Н.А. Боевые задачи сельских комсомольцев / Н.А. Михайлов. – Москва, 1947. – 46с.
221664
  Листовский П А. Боевые записки / П А. Листовский, . – М, 1934. – 95с.
221665
  Голубев Е.П. Боевые звезды / Е.П. Голубев. – Ярославль, 1964. – 387с.
221666
   Боевые звезды киевлян : очерки о Героях Советского Союза. – Киев : Политиздат Украины, 1968. – 499 с. : портр.
221667
   Боевые звезды киевлян : очерки о Героях Сов. Союза. – 2-е изд., уточн. и доп. – Киев : Политиздат Украины, 1977. – 616 с. : портр.
221668
   Боевые звезды киевлян : очерки о Героях Сов. Союза - уроженцах Киева и Киев. обл. – 3-е изд., перераб. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 519 с. : портр., 1 л. ил. – Библиогр. в конце очерков. – (Герои Советского Союза)
221669
  Арсенин Н.Д. Боевые знамена рассказывают... / Н.Д. Арсенин. – Москва, 1961. – 23с.
221670
  Сирота Г.П. Боевые зори / Г.П. Сирота. – Рига, 1975. – 179с.
221671
   Боевые искусства Шаолиня. – Москва : [Б. и.]
Вып. 1 : Игры пяти зверей: Системы оздоровительных упражнений. – 1990. – 80 с. : ил.
221672
   Боевые искусства Шаолиня. – Москва : [Б. и.]
Вып. 2 : С. Юньтай, Л. Гаочжун. Стиль обезьяны. – 1991. – 64 с.
221673
  Полыгин Ф.П. Боевые маршруты / Ф.П. Полыгин. – Москва, 1972. – 392с.
221674
  Полынин Ф.П. Боевые маршруты / Ф.П. Полынин. – Москва, 1981. – 368с.
221675
  Сергеев Л. Боевые ночи / Л. Сергеев, Ф. Захаров. – Архангельск, 1945. – 80с.
221676
  Горнфельд А.Г. Боевые отклики на мирные темы / А. Г. Горнфельд. – Ленинград : Колос, 1924. – 281 с.
221677
  Бадаев Г.М. Боевые отравляющие вещества и основы защиты от них / Г.М. Бадаев. – 4-е изд., пересмотр. и допол. – Москва-Ленинград : Оборонгиз, 1939. – 210 с.
221678
   Боевые песни коммунистов : юмористическая хрестоматия : избранные юмористические рассказы русских писателей. – [{fhmrjd] : Изд. Укр. центр. агенства по распр. и распред. лит.
Т. 2. – 1919. – 16 с.
221679
  Фэйн Ф. Боевые пловцы / Ф. Фэйн, Д. Мур. – М, 1958. – 342с.
221680
  Намжил Д. Боевые подвиги / Д. Намжил. – М., 1961. – 63с.
221681
  Анчарский П.П. Боевые подвиги наших моряков / Анчарский П.П. – Москва : Политиздат, 1944. – 77 с. : ил.
221682
   Боевые подвиги сталинских комиссаров. – Москва : Воениздат. – (Библиотека красноармейца. Герои отечественной войны)
Вып. 1. – 1941. – 23 с.
221683
   Боевые подвиги частей Красной армии (1918-1922 гг.) : сборник документов. – Москва : Воениздат, 1957. – 239 с.
221684
   Боевые подруги : репертуарный сборник. – Москва : Воениздат, 1962. – 128 с.
221685
  Чечнева М.П. Боевые подруги мои / М.П. Чечнева. – 2-е изд. – М, 1975. – 431с.
221686
  Рощин С. Боевые полеты // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 2. – С. 124-127
221687
   Боевые помощники коммунистов. – Москва, 1963. – 215с.
221688
   Боевые помощники партии. – Таллин, 1964. – 140с.
221689
  Гробов Г.М. Боевые помощники партии. Борьба советской печати за выполнение решений XXII съезда КПСС / Г.М. Гробов. – Х, 1962. – 71с.
221690
   Боевые помощники партийных комитетов : сборник. – Москва : Гостелерадио, СССР, 1979. – 288 с.
221691
   Боевые помощники партийных организаций. – Свердловск, 1961. – 107с.
221692
   Боевые помощники печати : [сб. ст.]. – Куйбышев : Книжное издательство, 1979. – 94 с. : ил.
221693
  Панкратов А.С. Боевые помощники. / А.С. Панкратов. – Москва, 1961. – 48с.
221694
   Боевые ребята : альманах для семьи и школы. – Свердловск : Облгиз
Вып. 5. – 1944. – 100 с. : ил.
221695
   Боевые ребята : Лит.-худож. сборник для детей. – Свердловск : Книжное издательство
Вып. 24. – 1956. – 136 с. : ил.
221696
  Федосеев Семен Боевые роботы в полете : Арсенал // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 122-129 : Фото
221697
  Андреев И.А. Боевые самолеты / Андреев И.А. ; худож. Александр Захаров. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 128 с. : рис.
221698
  Болотин А.А. Боевые силы пролетарской революции / А.А. Болотин. – Москва : Знание, 1965. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике : 1 серия. История ; 8)
221699
  Банников А.В. Боевые слоны в эпоху Александра Великого / А.В. Банников, А.А. Попов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 32-38. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
221700
   Боевые спутники. – Архангельск : Книжное издательство, 1957. – 147 с.
221701
  Бринский А.П. Боевые спутники мои : [партизанские новеллы / А.П. Бринский ; вступ. ст. А. Еремина]. – Горький : Волго-вятское книжное издательство, 1964. – 247 с.
221702
  Бринский А.П. Боевые спутники мои / А.П. Бринский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1969. – 416 с. : ил.
221703
  Лемешонок Д.М. Боевые спутники мои / Д.М. Лемешонок. – Минск, 1981. – 206с.
221704
   Боевые страницы : пьесы. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – 152 с. – (Самодеятельный театр)
221705
  Бораненков В.Н. Боевые товарищи : повесть / В.Н. Бораненков; Н.Е. Бораненко. – Харьков : Харков. книго-газет. изд-во, 1950. – 91 с.
221706
  Кузуб О.Ф. Боевые традиции - важное средство воспитаня соиких патриотов Родины / О.Ф. Кузуб. – Л, 1971. – 20с.
221707
   Боевые традиции комсомола : (за что комсомол награжден орденом Красного Знамени). – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 44 с. – (Беседы о комсомоле)
221708
  Владимирский Н.А. Боевые традиции ленинской "Исквры" / Н.А. Владимирский. – Москва, 1962. – 45с.
221709
  Рубен С. Боевые традиции русских летчиков. / С. Рубен. – М, 1943. – 64с.
221710
  Безуглов И.Г. Боевые традиции советских пограничных войск / И.Г. Безуглов. – М, 1972. – 32с.
221711
  Юрьев М.И. Боевые традиции Советской Армии и Флота. / М.И. Юрьев. – М., 1956. – 80с.
221712
  Латухин А.Н. Боевые управляемые ракеты / А.Н. Латухин. – М, 1968. – 132с.
221713
  Латухин А.Н. Боевые управляемые ракеты / А.Н. Латухин. – Москва, 1978. – 159с.
221714
  Еременко А.И. Боевые эпизоды. Походы Конной армии / А.И. Еременко. – Ростов-на-Дону., 1957. – 55с.
221715
   Боеготовность в запас не уходит : (из опыта работы парт. организаций частней и подразделений) : [сборник статей[. – Москва : Воениздат, 1960. – 32 с.
221716
  Скоморохов Н.М. Боем живет истребитель / Н.М. Скоморохов. – Москва, 1981. – 284с.
221717
  Скоморохов Н.М. Боем живет истребитель. / Н.М. Скоморохов. – М., 1975. – 291с.
221718
  Павлов А. Боеприпасник транспорт подвоза должен знать отлично! // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 0321-0626


  Про службу в Групі радянських військ в Німеччині у 1966-1972 рр.
221719
  Третьяков Г.М. Боеприпасы артиллерии / Г.М. Третьяков. – Москва : Военное издательство, 1947. – 529 с.
221720
  Буденный С.М. Боец-гражданин. / С.М. Буденный. – Москва, 1937. – 30с.
221721
  Хемингуэй Э. Боец : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-45
221722
  Бирюзова Е.Н. Боец второго эшелона : повесть / Е.Н. Бирюзова ; [ ил. Л.А. Груздев]. – Новосибирск : Книжное издательство, 1961. – 104 с. : ил.
221723
  Григорьев Б.Г. Боец и летописец революции. / Б.Г. Григорьев, В.Ф. Кутьев. – Москва, 1960. – 32с.
221724
  Гилярова Е. Боец ленинской гвардии / Гилярова Е. , Иткис М. – Кишинёв, 1968. – 143 с.
221725
  Аляпин В.И. Боец партии / В.И. Аляпин. – Алма-Ата : Казгиз, 1962. – 44 с. : ил.
221726
  Осыков Б. Боец, гражданин, писатель. / Б. Осыков. – Белгород, 1959. – 40 с.
221727
  Бокал Г.В. Боецій Аніцій Манлій Северин // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 196-198. – ISBN 966-316-069-1
221728
  О"Лір Боєвафль (не зовсім англосаксонський епос // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 225-230. – ISSN 0868-4790
221729
  Катриченко Т. Боєкомплект для України // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 4 (744), 28.01.2022. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093
221730
  Скоморохов М.М. Боєм живе винищувач / М.М. Скоморохов. – Київ, 1974. – 310 с.
221731
  Бурляй Ю.С. Боєць життя нового / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1963. – 102с.
221732
  Липовченко М.М. Боєць серед бійців, будівник серед будівників. (Про соціальну відповідальність і ідейно-моральне обличчя партійного журналіста). / М.М. Липовченко. – К., 1979. – 47с.
221733
   Боєчко Федір Федорович: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: А.П. Іржавська, Н.В. Демченко ; авт. вступ. ст.: М.Н. Гаврилюк, С.І. Дерій, В.С. Лизогуб ; наук. ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 39, [1] с. : портр. – Алф. покажч. авт. та співавт.: с. 37. – (Серія : Бібліографія вчених України ; Вип. 5)
221734
  Пишнюк Т.В. Божа вивірка : роман-молитва / Тетяна Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – 230, [2] с. – ISBN 978-966-399-808-4


  Роман - своєрідний екскурс в ХІ століття і заразом молитва за майбутнє сьогоднішньої України. Головна героїня роману Едігна - донька Анни Ярославівни - королеви Франції і внучка Ярослава Мудрого. Ця дивовижна особистість прожила більше тридцяти років у ...
221735
  Новакович Р.Л. Божа воля / Руслан Новакович. – Київ : Фенікс, 2018. – 275, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-462-1
221736
  Дімаров А.А. Божа кара : повісті, оповідання, етюди / Анатолій Дімаров. – Київ : Український письменник, 2009. – 426, [2] с. – (In corpore). – ISBN 966-579-250-4
221737
  Гайворон І. Божа ріка : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 8-14
221738
  Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі = God"s playground: a history of Poland / Норман Дейвіс ; пер. з англ. Петро Таращук. – Київ : Основи, 2008. – 1080 с. – ISBN 978-966-500-301-4
221739
  Гарсіа Маркес Габріель Боже мій, якби у мене було трохи життя... : із прощального листа-заповіту письменника Габріеля Гарсіа Маркеса // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47. – ISSN 0868-9644


  Нинішнього року видатному колумбійському письменнику, журналістові і громадському діячеві, лауреату Нобелівської премії Габріелю Гарсіа Маркесу виповнюється 80 років. Кільканадцять років тому знаменитий письменник важко захворів і в передчутті ...
221740
  Байбородин А.Г. Боже мой / А.Г. Байбородин. – Москва : [б. и.], 1996. – 78 с. – (Роман-газета : № 10)
221741
   Боже, все вказує велич твою : збірка поезій кінця 19-початку 20 ст. – [Б. м. : б. в.]. – с.
221742
  Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 180-181. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
221743
  Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 1 червня (№ 21/22). – С. 8-9


  "Іваничукові лекції з циклу "Література і держава" не тільки формували студентів професійно за філологічним фахом у напрямі естетичному, а й у їхні молоді душі вселяли дух непокори чужинецьким зайдам, спонукали відчувати себе плоттю від плоті рідної ...
221744
  Штюренберг Михаэль Боже, храни короля Георга! : королевство Тонга. Традиции / Штюренберг Михаэль, Варрен Хольден // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-87 : фото. – ISSN 1029-5828
221745
  Шевченко Т. Божевільна : проза:оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 54-55. – ISSN 0130-321Х
221746
  Ворс І. Божевільний день Мельпомени : Міжнародний день театру: митці всіх країн - єднайтеся! // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.48-49
221747
  Толстой Л.Н. Божеское и человеческое : рассказ / Л.Н. Толстой. – Москва : Акционерное Общество "Универсальная библиотека", 1917. – 47 с. – (Народная библиотека : Серия беллетрическая ; № 5)
221748
  Сединина-Барковская Божества древнегреческой мифологии в творчестве Г.Л. Олди // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 199-209. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядається відбиття античної міфологічної традиції у творчості Г.Л. Олді. Аналізуються особливості авторського стилю в романах "Ахейського циклу"
221749
  Фаминцын А.С. Божества древних славян : Изследование. – С.-Петербург, 1884. – 331 с.
221750
  Наумовська О. Божества нижнього світу в слов"янській та тюркській міфологіях (компаративний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 217-220


  Розвідку присвячено висвітленню типологічних рис, притаманних образам божеств потойбіччя в українській і тюркській міфологічних системах – Велесові і Ерлікові, виявленню спільних і розбіжних елементів у давніх віруваннях і уявленнях, пов"язаних із ...
221751
  Ковальчук Я.О. Божественна аритметика / Яков Ковальчук. – 2-е вид. – [Харків] : Плужанин, 1930. – 28 с. – (Гумористична серія "Весела книжка" ; № 24)
221752
  Данте Алигьери Божественна комедія / Данте Аліг"єрі ; перекл. з італ. та прим. Євгена Дроб"язка. – Київ : Дніпро, 1976. – 679 с.
221753
  Данте Божественна комедія : Поема / Данте; Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ;Пер.з італ.Є.А.Дроб"язка. – Харків : Фоліо, 2001. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1553-8
221754
  Данте А. Божественна комедія : поема / А. Данте; Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка НАН України ; пер. з італ. і коментарі Є.А. Дроб"язка. – Харків : Фоліо, 2004. – 607 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2288-7
221755
  Данте Божественна комедія : Поема / Данте; Переклад з італ. Є.Дроб"язко; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3397-8
221756
  Данте Аліг"єрі Божественна комедія / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та прим. Є.А. Дроб"язко ; передм. О.Б. Алексєєнко. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. – 606, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-97340-2-0
221757
  Данте Алигьери Божественна комедія. Пекло / Данте Алігієрі ; пер. з італ. П. Карманського та М. Рильського ; вст. ст. О.І. Білецького. – Київ : Художня література, 1956. – 224 с.
221758
  Данте Алигьери Божественна комедія. Пекло = La divina commedia. Inferno / Аліг"єрі Данте; з італ. переклав Б.І. Лончина. – Львів : Український Католицький університет, 2007. – 276с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на італ. мові. – ISBN 966-8197-26-7
221759
  Данте Аліг"єрі Божественна комедія. Пекло / Данте Аліг"єрі ; пер., упоряд., авт. передм. Максим Стріха. – [3-тє вид.]. – Львів : Астролябія
[Ч. 1] : Пекло. – 2019. – 349, [3] с. : іл.
221760
  Данте Алигьери Божественна комедія. Рай / Данте Алигьери. – Київ, 1972. – 282 с.
221761
  Данте Алигьери Божественна комедія. Чистилище / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та скл. прим. Євген Дроб"язко. – Київ : Дніпро, 1968. – 278 с. : іл.
221762
  Піч Р. Божественна премудрість як цвіт світла з божого серця. Огляд загальних рис софіології Якоба Бьоме // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 58-85. – ISSN 2075-6461


  У статті окреслено головні джерела містики й теософії Якоба Бьоме: його видіння, інтуїції й сугестичні навіювання.
221763
  Кононенко Т. Божественна симфонія Григорія Сковороди : українознавчі виміри філософської спадщини / Тарас Кононенко ; Нац. НДІ українознав., Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль : Джура, 2010. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292–327 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-185-045-2


  У пр. № 1739443 напис: Диригентові великої університетської симфонії - Володимиру Бугрову. З повагою. Підпис
221764
  Чистяк Д. Божественна червінь у поезії Ангеліки Дімулі // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених ; Україн. акад. архітектури ; ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2012. – Вип. 224 : Українсько-грецький випуск на пошану поетеси Ангелікі Дімулі. – С. 4-7
221765
  Данте Алигьери Божественная комедия. – Санкт-Петербург : Изд. М.О. Вольфа
221766
  Данте Алигьери Божественная комедия. – Санкт-Петербург : Изд. М.О. Вольфа
221767
  Данте Алигьери Божественная комедия : в переводе русских писателей ; в 3-х ч / Данте Алигьери. – Санкт-Петербург : Ихд. и тип. И. Глазунов. – (Русская классная библиотека : Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей / изд. под ред. А. И. Чудинова ; Сер. 2)
Ч. 1 : Ад. Полный тект песен. – 1897. – [2], VI, 227 с, 3 л. ил.


  Есть электронная версия РНБ
221768
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – Ленинград, 1939. – 290с.
221769
  Данте Алигьери Божественная комедия : Чистилище / Данте Алигьери ; Пер. и прим. М. Лозинского ; Вступ. ст.: А. К. Дживелегова ["Чистилище",]. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1944. – 248 с. – На обороте тит. л.: Dante Alighieri. La Divina Commedia. Purgatorio
221770
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; Пер. Мю. Лозинского, вступ. статья К.Н. Державин. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1950. – 580 с.
221771
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1961. – 782с.
221772
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; пер. М. Лозинского ; [отв. ред. М.И. Алексеев , Н.Н. Голенищев-Кутузов]. – Изд. подг. Н.Н. Голенищев-Кутузов. – Москва : Наука, 1967. – 627 с. – (Литературные памятники)
221773
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – Москва : Просвещение, 1968. – с.
221774
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Ад. – 1981. – 325с.
221775
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Рай. – 1981. – 312с.
221776
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Чистилище. – 1981. – 301с.
221777
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1986. – 222с.
221778
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; пер. с итал. М. Лозинского. – Минск, 1986. – 574 с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
221779
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1986. – 575с.
221780
  Данте Алигьери Божественная комедия : пер. с итал. / Данте Алигьери. – Москва : Просвещение, 1988. – 286 с. : іл. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-09-000185-5
221781
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – Пермь : Пермская книга, 1994. – 479с. – ISBN 5-7625-0380-1
221782
  Илюшина И. Божественная комедия : религиозная ситуация в Украине // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 6 (494 ). – С. 46-47


  Влиятельная Украинская церковь, не раз обвинявшаяся в расколе других, сама оказалась на грани распада, а ее глава с трудом удержал власть.
221783
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; [пер. с итал. Д. Минаева ; послесл. Е.Б. Алексеенко ; примеч. Е.А. Дробязко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 635 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5825-6
221784
  Данте Алигьери Божественная Комедия / Данте Алигьери. – Москва : Правда, 1982. – 640с.
221785
  Данте Алигьери Божественная комедия. Ад : Полный текст 34 песен. Объясн. ст. ; [I-III] / Данте Алигиери ; Пер. Д. Минаева; Рис. Густава Дорэ. – [Лейпциг] : В Тип. Бера и Германа [Тип. М. О. Вольф], 1874. – [6], 257 с., 1 л. фронт. (портр.), [75] л. ил. – Экз. № 91784 дефектный, без. обл. тит. стр. и отсутв. 1 л. фронт. (портр.), описан по РГБ. - На тит. л. года нет. Т. 2–3 напечатаны в СПБ


  Есть электронная версия РНБ
221786
  Данте Алигьери Божественная комедия. Ад. – Москва : Художественная литература, 1983. – 328 с.
221787
  Данте А. Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения, написанные в изгнании. Пир : [пер. с ит.] / Алигьери Данте. – Москва : РИПОЛ классик, 2004. – 958, [2] с. : ил. – Загол. обл.: Данте. Божественная комедия. - На корешке: Данте. – (Бессмертная библиотека ) ( Библиотека мировой классики). – ISBN 5-7905-0087-0
221788
  Данте Алигьери Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения,написанные в изгнаниии. Пир / Данте Алигьери. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 960с. – (Бессмерная библиотека.Зарубежная классика.). – ISBN 5-7905-0087-0
221789
  Данте Алигьери Божественная комедия. Рай / Данте Алигьери. – Москва, 1945. – 263с.
221790
  Данте Алигьери Божественная комедия. Рай. – Москва : Художественная литература, 1983. – 312 с.
221791
  Данте Алигьери Божественная комедия. Чистилище. – Москва : Художественная литература, 1983. – 301с.
221792
  Данте Алигьери Божественная комедия: Рай : [Ч. 1-3] ; Полный текст 33 песен. Примеч / Данте Алигиери : Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Мин [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – [4], 436 с.
221793
  Хмелевская И. Божественная корова / И. Хмелевская; Перевод с польского В. Селивановой. – Екатеринбург : У-Фактория, 1998. – 576с. – ISBN 5-89178-054-2
221794
  Парфилов И.И. Божественная Литургия Святого Иоанна Златоустого, с приложением песнопений на Литургии Василия Великого. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнарев и Ко, 1915. – 36 с. – Приложение к № 12 "Циркуляра по Киевскому учебному округу", 1914
221795
  Мартынов Семен Божественная пошлость // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 20-21 : фото
221796
  Зубкова А. Божественная Сара // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 1. – С. 74-84


  О французской актрисе Саре Бернар, которую в нач. 20 в. называли "самой знаменитой актрисой за всю историю". Успеха она добилась на сценах Европы в 1870-х гг., а затем с триумфом гастролировала и в Америке. В ее амплуа были в основном серьезные ...
221797
  Тейяр Божественная среда / Тейяр, Шарден П. де. – Москва : Ренессанс СП ИВО - СиД, 1992. – 311с. – ISBN 5-7664-0454-9
221798
  Суслопарова Ю.В. Божественная теория происхождения государства и права в трактате Генри Брактона "О законах и обычаях Англии" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 1684-2618
221799
  Чаплинський В.Г. Божественне об"явлення як явище духовного світла в християнстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 98-102


  У статті проведений аналіз місць Святого Письма,де духовне світло, на відміну від сонячного світла, розкриває для людини надприродний мир християнства.
221800
  Римарук І.М. Божественний вітер : останні вірші / Ігор Римарук ; [упорядкув., передм., примітки Л. Андрієвська-Римарук]. – Чернівці : Букрек, 2012. – 270, [2] с. : іл., портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія / редкол.: І. Дзюба (голова) [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-399-423-9
221801
  Крижанівська Т. Божественний ключ : [поезії] / Тетяна Крижанівська ; [вид. рада: М. Ватуляк та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2018. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-605-017-9
221802
  Теличко Н.В. Божественність молитви як шляху осягнення абсолюту та особистісного вдосконалення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 43-44
221803
  Габинский Г.А. Божественное откровение и человеческое признание / Г.А. Габинский. – Москва, 1989. – 125с.
221804
  Махов А. Божественное рядом // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 1. – С. 8-11


  Японія.
221805
  Кривин Ф.Д. Божественные истории / Ф.Д. Кривин. – Москва, 1966. – 183с.
221806
  Линзи Эндру Божественные права животных // В защиту прав животных / Т. Риган. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2004. – с. 58-104. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 37). – ISBN 966-581-473-7
221807
  Георгиев Ю. Божественный вечер над средневековой Японией // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 9. – С. 23-25


  З історії Японії у ХІІІ ст.
221808
  Куслий О.Н. Божественный женский персонаж в контексте основного ведийского мифа // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 1. – С. 82-90.
221809
  Куин Э. Божественный свет // Красный сигнал / А. Кристи. – Москва : Прейскурантиздат, 1991. – С. 37-95. – ISBN 5-85230-025-Х
221810
  Пановский А. Божественный Эрик // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 12. – С. 70-84


  Эрик Патрик Клэптон (1945) - британский рок-музыкант (композитор, гитарист, вокалист). Командор Ордена Британской империи
221811
  Шенкарь М.А. Божество на крылатом колесе : к вопросу идентификации "первой иудейской монеты" // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 98-109. – ISSN 0321-0391


  Іудея, стародавня держава в Південній Палестині. Назва часто вживається як синонім Палестини. Була завойована римлянами в 63 до н.е.
221812
  Реза Я. Божество різанини = Le dieu du carnage : [п"єса] / Ясміна Реза ; з фр. пер. Іван Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. – 96 с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Le dieu du carnage / Yasmina Reza. Paris: Editions Albin Michel, 2007. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-28-14
221813
  Реза Я. Божество різанини = Le dieu du carnage : [п"єса] / Ясміна Реза ; з фр. пер. І. Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 94, [2] с. – Дані тит. арк. та обкл. частково парал. фр. - Пер. за вид. : Le dieu du carnage / Yasmina Reza. Paris, 2007. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-55-7
221814
  Милев Н.Н. Божество с тремя лицами / Н.Н. Милев. – Москва : Искусство, 1968. – 295 с.
221815
  Квітка-Основ"яненко Божи диты [Божі діти] : повисть Гр. Квиткы (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 40 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
221816
  Вениамин Божии люди / Вениамин, (митрополит). – Москва, 1991. – 108с.
221817
  Хаврусь С. Божий дар : зб. пісень / Сергій Хаврусь. – Черкаси : Кур"єр, 2004. – 130, [2] с. : іл., ноти. – ISBN 966-7988-08-9
221818
   Божий дар української поезії. До 70-річчя від дня народження М.С. Вінграновського // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2006. – на 2006 рік. – С. 220-225
221819
  Вострышев М.И. Божий избранник : Крест, путь Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России / М.И. Вострышев. – Москва : Современник, 1990. – 189, [2] с.
221820
  Подольский Евгений Божий плуг : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 8-16 : Фото
221821
  Сидикки Ш Божий поселок / Ш Сидикки. – Москва, 1965. – 320с.
221822
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : збірка поезій / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2011. – 148 с. – ISBN 978-966-2732-00-9
221823
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2012. – 264 с. : табл. – ISBN 978-966-2732-01-6
221824
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – 3-тє вид., допов. – Харків : ЛІДЕР, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2732-02-3
221825
  Сагач Г.М. Божий світ і ми : [духовно-наукове красномовство] / Галина Сагач. – Херсон : РІПО. – ISBN 978-966-2919-20-2
Кн. 1. – 2010. – 232 с. : іл.
221826
  Квін Е. Божий світильник. : Повісті / Елері Квін 4 Пер. з aнгл. – Київ : Молодь, 1992. – 111 с. – В одній кн.: Куля для боса / Стаут Рекс. – ISBN 5-7720-0763-7
221827
  Петренко М. Божим причастям напоєні зерна // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – ISSN 0131-2561
221828
  Білоус О. Божистий феномен української мови / О. Білоус, В. Лизанчук // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 143-149. – ISSN 08-68-4790-1


  Публіцистика.
221829
  Гайворонська Г. Божі лілеї Донбасу : історія УГКЦ на Донбасі, Східній Україні та зустріч з владикою Степаном Меньком, екзархом Донецького екзархату / Ганна Гайворонська, о. Іван Терентьєв. – Жовква : Місіонер, 2019. – 271, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-658-448-2


  У пр. № 1739946 напис: Професору Володимиру Сергійчуку від автора з побажанням всього світлого і правдивого 24.03.2021. Підпис. м. Кремінна, обл. Луганська
221830
  Усман С. Божі стеблинки. / С. Усман. – К, 1963. – 258с.
221831
  Задорожна Л.М. Божко Олександр Іванович (- дипломат, літературознавець, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 176. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
221832
   Божок Алла Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 16
221833
   Божок Алла Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 24 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
221834
   Божок Алла Петрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 25-26. – ISBN 978-966-439-961-3
221835
   Божок Алла Петрівна (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 14. – ISBN 966-95774-3-5
221836
   Божур
№ 12. – 1961
221837
   Божур
№ 17. – 1962
221838
   Божур
№ 3. – 1963
221839
  Атанасовски М. Божурика / Атанасовски М. – Скопjе : Культура, 1963. – 44 с. – (Современи македонски автори)
221840
  Резчиков М.А. Божье наказание : Сб. одноактных пьес / М.А. Резчиков. – Рига : Лиесма, 1971. – 167 с.
221841
  Шаброль Ж.-П. Божьи безумцы / Ж.-П. Шаброль. – Москва, 1963. – 352с.
221842
  Шугуров А.М. Божьи коровки (Coccinelliadae) Крыма. – C. 307-317. – Отд. оттиск
221843
  Басенко К.Я. Божья биография : повесть / К.Я. Басенко ; авториз. пер. с укр. А. Семенова ; ил.: М. Ольшевский. – Москва : Политиздат, 1964. – 56 с. : ил. – (Художественная атеистическая библиотека)
221844
  Павлов А.П. Божья воля : исторический роман / А.П. Павлов // Осиротевшее царство / Д.С. Дмитриев. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 371-548. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-113-2
221845
  Урджумелашвили И.Г. Божья коровка : роман / Иван Урджумелашвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 220 с.
221846
  Быков Дмитрий Божья коровка : Та, что приносит хлеба. Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
221847
   Бозанкет (Bosanguet) Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682. – ISBN 966-316-069-1
221848
  Опимах И. Боздымный скиталец Анатолий Зверев // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 74-84


  Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986) - русский художник.
221849
  Попов В.Н. Бозе-спектр сверхтекучих систем типа Не3-Не4 : Препртнты ЛОМИ Р-4-82 / В.Н. Попов, П.Н. Брусов. – Ленинград, 1982. – 27 с.
221850
   Бозинген: Казахские народные сказки : [для ст. шк. возраста] : пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 208 с. : ил.
221851
  Горбар Е.В. Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття / Е.В. Горбар, В.П. Гусинін
221852
  Горбар Е.В. Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття / Е.В. Горбар, В.П. Гусинін // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-41. – ISSN 0372-6436
221853
  Исаев Г.В. Бозонные поля и сингулярности в гравитатции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Исаев Г.В.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 11л.
221854
  Карпенко Д.Я. Бозоны во внешних электромагнитных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко Д. Я.; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1966. – 9л.
221855
  Шутова Наталья Бои без правил за российского туриста : Конкуренция обостряется. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 46-47 : Фото
221856
   Бои в Маньчжурии и Корее : сборник материалов о боевых действиях 1-го Далневосточного фронта. – Владивосток : ОГИЗ, 1945. – 112 с.
221857
  Рошер Г. Бои в Флоридсдорфе / Г. Рошер. – Москва : Профиздат, 1935. – 143 с.
221858
  Попов В.Т. Бои за Верден. / В.Т. Попов. – М, 1939. – 80с.
221859
  Февр Л. Бои за историю / Л. Февр. – М., 1991. – 629с.
221860
  Хмель З. Бои за контроль над Ригой в 1600–1611 годах // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 375-390. – (New series ; vol. 20, no. 2). – ISSN 1224-032X
221861
   Бои за Крым : Сборник статей и документов. – Симферополь : Красный Крым, 1945. – 256 с. : ил., портр.
221862
  Федоров С.Т. Бои за Орехов (июль 1920 года) / С.Т. Федоров. – М., 1939. – 32с.
221863
  Василенко Г.И. Бои местного значения / Г.И. Василенко. – Москва, 1983. – 334с.
221864
   Бои на Волхове. – Ярославль : Ярославское книжное издательство : ОГИЗ, 1945. – 148 с. : портр. вкл. л.
221865
   Бои на Карельском перешейке. – Москва : Госполитиздат, 1941. – 420 с. : 1 табл.
221866
  Михалицин Игорь Бои на пепелацах : Или игры для сумачсшедших. Украина. Бездор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 88-94 : Фото
221867
  Травина Ирина Бои по правилам инстинкта // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 186-193 : фото
221868
  Сдвижков И. Бои под Мценском в октябре 1941 года: немецкий взгляд // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 2 (146) февраль. – С. 148-180. – ISSN 1606-0219
221869
  Степанов А.Н. Бои под Нарвой. / А.Н. Степанов. – Москва, 1987. – 175с.
221870
  Наумов Н.Ф. Бои продолжаются / Н.Ф. Наумов. – М, 1964. – 286с.
221871
  Гребинский С.О. Боихимия растений / С.О. Гребинский. – 2-е изд. доп. – Львов, 1975. – 279с.
221872
  Шульга-Шульженко Бої : поезії / Михайло Шульга-Шульженко. – Харків : Держвидав "На варті", 1930. – 104 с.
221873
  Садовнік О.В. Бої за Бендери у червні 1992 року як кульмінація Придністровського збройного конфлікту 1989–1992 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 121-124. – ISSN 2076-1554
221874
  Кравченко В. Бої за історію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 1, 5


  "Если друг оказался вдруг"… Що робити Києву після того, як польський парламент у липні прийняв постанову "Про вшанування пам"яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої у 1943–1945 рр."? Адже якщо для ...
221875
  Ковальчук В. Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з""єднаннями (Південна Волинь, кінець 1943 - початок 1944 років) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 351-361. – (Нова серія ; вип. 19/20)
221876
  Ковальчук В. Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з"єднанями у Південній Волині (кінець 1943 - поч. 1944 р.) // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 149-161
221877
  Тис-Крохмалюк Юрій Бої Хмельницького / Тис-Крохмалюк Юрій. – Мюнхен : Вид. Братства кол. вояків 1-ої Укр. Дивізії УНА, 1954. – 184с.
221878
  Тимошечкин М.Ф. Бой / М.Ф. Тимошечкин. – Воронеж, 1971. – 72с.
221879
  Тимошечкин М.Ф. Бой : Первая книга стихов / М.Ф. Тимошечкин. – Воронеж : Цент.-Чернозем. кн. изд., 1971. – 72с.
221880
  Лобоцкий А.Н. Бой без выстрела. / А.Н. Лобоцкий. – Воронеж, 1970. – 106с.
221881
  Бехтерев Л.И. Бой без выстрелов : быль военных лет / Л.И. Бехтерев. – Москва : Воениздат, 1968. – 157 с. : ил.
221882
  Вайль Петр Бой быков : Избранное // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 200-203 : Іл.
221883
  Путинцев А.Г. Бой в утренней степи. / А.Г. Путинцев. – Днепропетровск, 1971. – 246с.
221884
  Нагибин Ю.М. Бой за высоту. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1958. – 104с.
221885
  Нагибин Ю.М. Бой за высоту. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1959. – 104с.
221886
  Лисочкин И.Б. Бой за линией фронта / И.Б. Лисочкин. – Л., 1990. – 416с.
221887
  Сулаев М.А. Бой за солнце : стихи / Магомет Сулаев ;. – Грозный, 1970. – 56 с.
221888
  Белинский Я.Л. Бой и любовь : стихи / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1957. – 156 с.
221889
  Успенский В.Д. Бой местного значения / В.Д. Успенский. – Москва, 1975. – 303с.
221890
   Бой на калиновом мосту : русские героические сказки. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 432 с. – (Библиотека народно-поэтического творчества)
221891
  Скиф В.П. Бой на рапирах. / В.П. Скиф. – Иркутск, 1982. – 96с.
221892
  Чочоолу Стойо Бой начался. / Чочоолу Стойо. – М., 1970. – 208с.
221893
  Гроссевич М.П. Бой под Вафангоу / Михаил Петрович Гроссевич, зауряд-прапорщик. – Владикавказ : Тип. Тор. Д. Р. Сегаль, 1909. – 72 с.
221894
   Бой при редуте Шевардинском, 24-го августа 1812 года. – Санкт-Петербург : Военная типография, 1839. – 51 с. : 1 карта
221895
  Мартынов Б.Ф. Бой с "тенью" / Б.Ф. Мартынов, Л.Н. Симонов, В.М. Тайар // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 35-52. – ISSN 044-748Х
221896
  Мороз С. Бой с тенью - Су-34 против F-15E. Часть 5 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 40-47


  Самолеты Сухой Су-34 и МакДоннел-Дуглас (Боинг) F-15E "Страйк Игл" чаще всего относят к бомбардировщикам. И по определению, они должны поражать цели на поверхности земли и воды или под землей с помощью взрывчатых снарядов, которые падают свободно или ...
221897
  Мороз С. Бой с тенью СУ-34 против А-15Е // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 50-59
221898
  Солодова Алла Бой с часами // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 94-99 : рис.
221899
  Беспалова Н. Бой стенью СУ - 34 против F - 15Е // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 32-38
221900
  Корочанцев В.А. Бой тамтамов будит мечту / В.А. Корочанцев. – М., 1987. – 270с.
221901
  Маринина А. Бой тигров в долине : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-55177-4
Т. 1. – 2012. – 349, [3] с.
221902
  Маринина А. Бой тигров в долине : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина ; [отв. ред. Е. Соловьев]. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-55179-8
Т. 2. – 2012. – 349, [3] с.
221903
  Эстрейхер-Егоров Бой у Гериттен в августе 1914 г. / Эстрейхер-Егоров. – М, 1936. – 48с.
221904
  Цымбал В.С. Бой у Крутояра / В.С. Цымбал. – Днепропетровск, 1981. – 63 с.
221905
  Мильчаков В.А. Бой у старого Мазара. / В.А. Мильчаков. – М, 1969. – 256с.
221906
  Созанський Й. Бойки в боротьбі за самостійну Україну: Боринщина // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 26-39
221907
  Селезнев П.И. Бойкие Дворники. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1968. – 184с.
221908
  Ягело С. Бойківська демонологічна проза у зібранні та осмисленні Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 147-153. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
221909
  Небесна З. Бойківська родинна звичаєвість та обрядовість на Бойківщині початку XXI століття // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 50-51
221910
  Гулевич Л. Бойківська тема у прозі М. Устияновича // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 100-106. – (Філологічні науки)
221911
  Гулевич Л Бойківська тема у прозі М.Устияновича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.40-45. – ISSN 0236-1477
221912
   Бойківське весілля : в текстах та світлинах: давнє й сучасне / авт.-[упоряд.] текстів Наталія Хібеба ; керівник проекту О. Фреймут ; [фот.: С. Плакидюк ; худож. з іст. костюмів: А. Белінська]. – Київ : Новий друк, 2019. – 197, [3] с. : фот. – Назва обкл.: Весілля. – ISBN 978-966-97901-5-6
221913
  Петрущак М. Бойківське село Сторонна у першій половині ХХ ст. // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 17-29
221914
  Ониськів М. Бойківський весільний обряд с. Петрака на Рожнятівщині / М. Ониськів, Д. Мельник // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 77-84
221915
  Рабій-Карпинська Бойківські говірки : зб. статей / Софія Рабій-Карпинська. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 186, [1] с. : карта. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1993-1
221916
  Радевич-Винницька Бойківські пісні в дослідженнях Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 82-89
221917
  Радевич-Винницька Бойківські пісні в дослідженнях Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 1/82 (93). – С. 90-94


  Фольклористична діяльність Івана Франка
221918
  Костів О. Бойківсько-наддністрянське діалектне суміжжя (фонетичні особливості) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 228-239. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
221919
  Галько О. Бойківщина у дослідженнях Володимира Охрімовича та Івана Максимчука // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 90-97


  У статті розглядається проблема вивчення народного побуту етнографічної групи українців - бойків дослідниками наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. В статье рассматривается проблема изучения народного быта этнографической группы украинцев - бойков ...
221920
   Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. – Київ : Наукова думка, 1983. – 304 с. : іл.
221921
  Філоненко Д. Бойко Алла Анатоліївна : [спогади] / Данило Філоненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 60-61. – ISBN 978-966-2726-03-9
221922
   Бойко Алла Анатоліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 41. – ISBN 978-966-439-754-1
221923
   Бойко Алла Анатоліївна (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
221924
   Бойко Анатолій Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 109. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
221925
   Бойко Анатолій Леонідович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 41. – ISBN 978-966-439-754-1
221926
   Бойко Анатолій Леонідович (1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48-49. – ISBN 978-966-933-054-3
221927
   Бойко Анатолій Леонідович (до 80-річчя з дня народження) // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2018. – Vol. 80, N 2, march - april. – С. 136-138. – ISSN 1028-0987


  У 2018 року виповнилось 80 років вірусологу, екологу, біотехнологу, доктору біологічних наук, професору, академіку Національної академії аграрних наук України і Академії наук вищої школи України, лауреату премії ім. Д.К. Заболотного НАН України (1997), ...
221928
   Бойко Борис Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 209-210 : фото
221929
   Бойко Борис Іванович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 54-55. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
221930
  Бойко В.А. Бойко Борис Тимофійович: ініціатор розвитку плівкового матеріалознавства для геліоенергетики в Україні (до 85-річчя з дня народження) / В.А. Бойко, Є.І. Сокол, А.Л. Хрипунова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 270-280. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
221931
   Бойко Володимир Григорович (1929-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 41-42. – ISBN 978-966-439-754-1
221932
   Бойко Володимир Григорович (1929-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 49. – ISBN 978-966-933-054-3
221933
  Дунаєвська Л.Ф. Бойко Володимир Григорович(- фольклорист і літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 188. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
221934
   Бойко Клара Макарівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 13
221935
  Наєнко М.К. Бойко Леонід Сергійович (- літературознавець і критик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 192. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
221936
  Ручка А. Бойко Наталія Леонідівна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 473-474. – ISBN 978-966-418-286-4
221937
  Ручка А. Бойко Наталія Леонідівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 39-40. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
221938
   Бойко Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 29-30. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
221939
  Іскорко-Гнатенко Бойко П.Ф. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7442-69-0
221940
   Бойко Юрій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 210-211 : фото
221941
  Мельник В.О. Бойко Юрій Гаврилович (- літературознавець, славіст, громадсько-політичний діяч) / В.О. Мельник, О.Г. Астаф"єв // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 197-198. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
221942
  Земцова Юлия Бойкое место : Россия / Земцова Юлия, Иванов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 126-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
221943
  Ершов Л.Т. Бойкот / Л.Т. Ершов. – Барнаул, 1991. – 238с.
221944
  Калінцев Ю.О. Бойкот / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38. – ISBN 966-642-073-2
221945
  Лукашенко А.А. Бойкот (- спосіб політичної або економічної боротьби, що здійснюється шляхом повного чи часткового припинення відносин з окремою особою) / А.А. Лукашенко, ГуберськийЛ.В // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 199. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
221946
  Козловський Роман Бойкот як моральна підтримка? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
221947
  Шестинский О.Н. Бойницы / О.Н. Шестинский. – Л., 1971. – 150с.
221948
   Бойният път на Ботевата чета : Козлодуйски Бряг-Околчица-Рашов Доол. – София : Ди "Септември, 1980. – 22 с.
221949
   Бойният пьт на Червената Армия : превел генерал-лейтенант Хр. Стойков. – София : Кн-во на съюза на бълг. съв. дружества, 1947. – 268, [4] с. : портр.
221950
  Белов С.Б. Бойня номер "х" : литература Англии и США о войне и военной идеологии / С.Б. Белов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 367 с.
221951
  Воннегут К. Бойня номер п"ять, або Хрестовий похід дітей : Роман / К. Воннегут. – Київ : Дніпро, 1976. – 176с.
221952
  Воннегут К. Бойня номер пять : Романы / К. Воннегут. – Харьков. Ростов-на-Дону : Фоліо. Феникс., 1999. – 416с. – (Вершины. Мастера). – ISBN 966-03-0595-8
221953
  Воннегут К. Бойня номер пять или Крестовый поход детей / Курт Воннегут ; [пер. с англ. Р.Райт-Ковалевой]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 160с. – (Новый стиль). – ISBN 5-30600182-3
221954
  Воннегут К. Бойня номер пять, или Кресовый поход детей / К. Воннегут. – Кишинев, 1981. – 557с.
221955
  Воннегут К Бойня номер пять, или крестовый поход детей / К Воннегут. – Москва, 1978
221956
  Кучер В.І. Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні 1941-1944 / В.І. Кучер. – Київ, 1983. – 238с.
221957
  Горак Г.І. Бойова зброя партії / Г.І. Горак. – Київ, 1976. – 48с.
221958
  Горак Г.І. Бойова зброя партії. (Роль суспільних наук у комуністичному будівництві). / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1976. – 48с. ; Сер.1№6
221959
   Бойова і трудова слава Ровенщини. – Львів : Каменяр, 1967. – 107 с., [13] л. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (50 років Радянської влади)
221960
   Бойова машина піхоти БМП-2. Загальна будова : навч. посібник / [В.В. Близнюк, О.С. Дем"янюк, В.Б. Добровольський та ін.]. – Київ : Скіф, 2023. – 211, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-966-570-852-0
221961
  Козій Є. Бойова підготовка кадрових офіцерів у військових навчальних закладах УРСР в 1941-1945 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 106-109. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рівень бойової підготовки військових кадрів у навчальних закладах УРСР та заходи, які проводилися у цьому напрямі напередодні та під час Великої Вітчизняної війни. There was examination of combat training level of military personnel in ...
221962
   Бойова поєднана вогнепальна травма тазу, ускладнена анаеробною неклостридіальною інфекцією. Досвід лікування на етапах медичної допомоги / А.В. Сотников, Р.В. Гибало, Г.Г. Макаров, С.А. Сапа // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 90-98. – ISSN 2310-4910
221963
  Трофименко П.Є. Бойова робота вогневих підрозділів артилерії : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.Є. Трофименко ; М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 252 с. : іл., табл. – Додатки: с. 193-250. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 978-966-657-343-1
221964
  Андрієнко Л. Бойова слава / Л. Андрієнко. – Київ, 1953. – 88с.
221965
   Бойова слава Черкащини. – Черкаси, 1967. – 11с.
221966
   Бойова співдружність : збірник спогадів радянських і чехословацьких партизанів. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 352, [4] с. : іл.
221967
   Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок / [В.В. Лазоришинець та ін.] ; під заг. ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, д-ра мед. наук, проф. В.І. Цимбалюка ; М-во оборони України, Нац. акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : ТНМУ, 2019. – 427, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-673-359-0


  У пр. №1728505 напис: Вельмишановному Леоныду Васильовичу! З вдячністю за постійну всебічну допомогу! З побажаннями міцного здоров"я та довгих років життя! За дорученням авторського колективу. Підпис. 6 вересня 2019 року
221968
   Бойова юність. Спогади про перші кроки Комсомолу України. – Київ : Молодь, 1958. – 187 с. : іл.
221969
  Нікольников Г.Л. Бойоваа єдність революційних і антиімперіалістичних сил / Г.Л. Нікольников. – Київ, 1971. – 46с.
221970
   Бойове застосування вогнеметних підрозділів в урбанізованій (гірській) місцевості (група, відділення, взвод). За досвідом проведення ООС (раніше АТО) : [метод. посібник] / Центр оперативних стандартів і методики підгот. Збройних Сил України спільно з Голов. упр. доктрин та підгот. Ген. штабу Збойних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 36, [2] с. : іл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – ISBN 978-611-01-2720-2
221971
  Бережинський В.Г. Бойове застосування гуляй-города в давньоруському війську / В.Г. Бережинський; Київ. військ. гуманіт. ін-т, Наук. центр гуманіт. проблем. – Київ, 1999. – 27 с.
221972
   Бойове застосування підрозділів військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту : навч. посібник / А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В. Сергієнко. – Київ : КНТ, 2022. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-570-814-8
221973
   Бойове знаряддя партії : з досвіду організації наочної агітації. – Київ : Політвидав України, 1980. – 158 с.
221974
  Карпов В.В. Бойове значення військової символіки у війську Київської Русі та Великого князівства Литовського // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 269-280
221975
  Задунайський В.В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці 19 - на початку 21 ст. / Вадим Задунайський; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Норд- Прес, 2006. – 335с. – ISBN 966-380-126-3
221976
  Лобода Ольга Бойове товариство, побут і звичаї запорожців : урок за повістю Миколи Гоголя "Тарас Бульба" з елементами компаративістики // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26
221977
  Урбан Є. Бойове хрещення / Є. Урбан. – Київ : Мистецтво, 1953. – 115 с.
221978
  Шевченко В.Ф. Бойовий авангард / В.Ф. Шевченко. – К, 1965. – 60с.
221979
  Попов М.В. Бойовий авангард суспільного прогресу. / М.В. Попов. – Київ, 1972. – 102с.
221980
  Стадник В.Ф. Бойовий авангард українського народу / В.Ф. Стадник. – Київ : Знання, 1967. – 95 с.
221981
  Каляндрук Т. Бойовий вишкіл українського козацтва // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1814-5078


  Історія козацтва
221982
  Пилат В.С. Бойовий гопак і основи захисту Вітчизни / Пилат Володимир. – Київ : Україна, 2016. – 154 с. : іл. – ISBN 978-966-524-435-6
221983
  Мельниченко В.Ю. Бойовий загін єдиної Ленінської партії / В.Ю. Мельниченко. – Київ : Політвидав України, 1978. – 104 с.
221984
  Кондуфор Ю.Ю. Бойовий загін КПРС : (До 60-річчя I з"їзду Компартії України) / Ю.Ю. Кондуфор. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – (Суспільно-політична)
221985
   Бойовий загін КПРС : до 60-річчя I з"їзду Компартії України [1918-1978. стат. зб.]. – Київ : Політвидав України, 1978. – 157 с. : іл.
221986
  Карпов В. Бойовий прапор сучасної Української армiї. Комплекс вiйськово-геральдичниx знакiв, емблем i прапорiв // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 110-121


  Iсторiя українського вiйськового прапорництва сягає своїм корiнням у далеке минуле й тiсно пов"язана з iсторiєю українського державотворення. В усi часи прапор, або xоругва (корогва), для воїнiв мали непересiчне значення i символiзували славу та ...
221987
  Снітчук М.О. Бойовий резерв партії. / М.О. Снітчук. – Київ, 1976. – 103с.
221988
   Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України / [кер. проєкту: Роман Скляров]. – Київ : Наш формат. – ISBN 978-617-8120-20-7
Ч. 2 : Батальйон, рота. – 2022. – 441, [3] с. : іл., табл., схем. – Кн. вийшла за підтримки ГО "Реформація"
221989
   Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України / [кер. проєкту: Роман Скляров]. – Київ : Наш формат. – ISBN 978-617-8120-21-4
Ч. 3 : Взвод, відділення, екіпаж. – 2022. – 404, [3] с. : іл., табл., схем. – Кн. вийшла за підтримки ГО "Реформація"
221990
   Бойовий статут піхоти РСЧА. – Київ : "На варті"
Ч. 2 : [1927]. – 1935. – 191 с. : табл.
221991
   Бойовий статут сухопутних військ : введений у дію наказом Міністра оборони України від 2 вересня 1994 р. № 232. – [Б. м. : б. в.]
Ч. 2 : Батальон, рота. – 288 с. : іл.
221992
   Бойовий статут сухопутних військ : введений у дію наказом Міністра оборони України від 2 вересня 1994 р. № 232. – Київ : Варта
Ч.2 : Батальон, рота. – 1998. – 288 с.
221993
   Бойовий статут Сухопутних військ "Геопросторова підтримка сухопутних військ Збройних Сил України". – Київ : КНТ, 2022. – 74, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 74. – ISBN 978-611-01-2719-6
221994
   Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В. – ISBN 978-966-437-409-2
Ч. 2 : Батальон, рота. – 2016. – 368 с. : іл., табл.
221995
   Бойовий шлях з"єднання Двічі Героя Радянського Союзу генерал-полковника А.Г.Кравченка : [Друга річниця визволення Радянської України (14 жовтня 1944 - 14 жовтня 1946 рр.)] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 2


  жовтня відбулася зустріч професорсько-викладацькогно складу, студентів і працівників Університету з героями боїв за Київ.
221996
  Лук""янчук С.В. Бойовитість первинної / С.В. Лук""янчук. – Ужгород, 1979. – 112с.
221997
  Мікульонок І.О. Бойові "їжаки" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 42-45. – ISSN 2518-7104
221998
  Нікіфроров Г. Бойові Андрійчині пригоди / Г. Нікіфроров. – Харків; Київ, 1930. – 124с.
221999
   Бойові вартові радянських кордонів : збірник оповідань і нарисів. – Київ : Мол. Більшовик, 1937. – 140 с.
222000
  Бадзьо Ю. Бойові генерали, сивоусі парубки з української вулиці і троянська кобила історичного процесу : деякі політ.-філос. особливості процесу становлення укр. нації в умовах Незалежності / Юрій Бадзьо. – Київ : [б. в.], 2010. – 151, [1] с. : іл. – (Бібліотека політичної партії "Наша Україна"). – ISBN 978-966-2068-16-0


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,