Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
219001
   "Варіант" - перший міжнародний науковий експеримент на борту українського супутника / В.Є. Корепанов, В.М. Івченко, Г.В. Лізунов, О.П. Федоров, Ф.Л. Дудкін, А.М. Попель // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2007. – Т. 13, № 4. – С. 3-9. – ISSN 1561-8889
219002
  Сарапин В. "Варіації на гораціівську тему" у творчості П. Гулак-Артемовського: античність і канон І. Котляревського // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 252-265. – ISBN 966-7773-70-1
219003
  Гордон О. "Варта безсмертя" : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 66-70
219004
  Чмстяк Д. "Варто перекладати тексти, які... скеровують нашу долю" / Спілкувався Дмитро Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 253-256. – ISSN 0320 - 8370


  Розмова з перекладачем і поетом Дмитром Чистяком
219005
  Мейснер Я. "Варшава" - курс на Берлин / Я. Мейснер. – М., 1962. – 147с.
219006
  Ахвледиани Г.Н. "Варшакиани". (Исследование, текст, словарь). : Автореф... канд. филол.наук: / Ахвледиани Г.Н.; АН Груз. ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 25л.
219007
  Гузик Н.Е. "Варяг" - бессмертное имя / Н.Е. Гузик. – Москва, 1969. – 64с.
219008
  Наровчатов С.С. "Василий Буслаев" и "Семен Дежнев". (Поэмы). / С.С. Наровчатов. – Магадан, 1967. – 71с.
219009
  Абрамов А.М. "Василий Теркин" А. Твардовского-народная эпопея / [А.М. Абрамов, В.М. Акаткин, Т.С. Осицкая и др. ; науч. ред.: А.М. Абрамов, В.М. Акаткин]. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1981. – 189, [2] с. – Библиогр.: с. 179-190. - и в конце глав
219010
  Спивак И.А. "Василий Теркин" А.Твардовского : Автореф... канд. филолог.наук: / Спивак И.А.; МВО СССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
219011
  Гришунин А.Л. "Василий Теркин" Александра Твардовского / А.Л. Гришунин. – Москва, 1987. – 142с.
219012
  Ісіченко І. "Василіанське бароко" / І. Ісіченко, архієпископ


  У статті автор аналізує внесок монахів-василіан у літературне життя України доби бароко. Розглянуто творчість архієпископів Йосафата Кунцевича та Лева Кревзи, єпископа Якова Суші. Окрему увагу приділено діяльності Почаївського монастиря з його ...
219013
  Купріянович О. "Василівка" як знак збереження української культури на Південному Підляшші // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 10. – ISSN 1230-2759
219014
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 1. – 1993. – 446, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
219015
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 2. – 1993. – 555, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
219016
   [Василій Дигеніс Акрит (за рукописом Ескоріала). Пісня про Армуриса. – Афіни : Ерміс, 1985. – 391 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Філологічна бібліотека ; № 5])
219017
  Міривіліс С. [Василіс Арванітис / Стратис Міривіліс. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 113 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0133-5
219018
   [Василь Базилевич] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 42. – ISBN 966-7060-92-6
219019
   [Василь Горленко] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 24. – ISBN 966-7060-92-6
219020
   [Василь Зеньковський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 38. – ISBN 966-7060-92-6
219021
  Белей Любомир Емельянович Вариантность антропонимов на разных уровнях украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Белей Любомир Емельянович ; МВ и ССО УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 23 с.
219022
  Эрматов С. Вариантность корневых морфем и морфологические чередования в древнеанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эрматов С.; ЛГУ. – Л, 1971. – 22л.
219023
  Гарник Антонина Васильевна Вариантность лексического состава фразеологизмов современного польского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Гарник Антонина Васильевна; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 17л.
219024
  Мальковский Г.Е. Вариантность материального аспекта терминологического словосочетания в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мальковский Г.Е. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 15 с.
219025
  Жердева А.П. Вариантность просодии устного текста как функция интерпретации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жердева А. П.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 16л.
219026
  Литвин Л.П. Вариантность синтаксических средств в структуре простого предложения современного украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02. / Литвин Л.П.; Киев.гос.ин-т. – К, 1984. – 24л.
219027
  Шкрабо Ирина Григорьевна Вариантность слов в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шкрабо Ирина Григорьевна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 24л.
219028
  Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма / К.С. Горбачевич. – Л., 1978. – 238с.
219029
  Лещенко Валентина Лукинична Вариантность словосочетаний в современном русском литературном языке (в сопоставлении с белорусским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лещенко Валентина Лукинична; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1982. – 18л.
219030
  Лепешкин Виктор Владимирович Вариантность флексий имен существительных в белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лепешкин Виктор Владимирович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 19л.
219031
  Диброва Е.И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке / Е.И. Диброва. – Ростов н/Д, 1979. – 192с.
219032
  Сологуб Н.Н. Вариантные флексии предложного падежа имен существительных в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Сологуб Н.Н. ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1975. – 27 с.
219033
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения / А.П. Абрамов ; отв. ред. Ю.Н. Власова ; Северо-Кавказ. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1983. – 56 с. – Библиогр.: с. 54-55
219034
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения как средство выражения дейкических отношений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Абрамов А.П. ; МГУ. – Москва, 1975. – 29 с.
219035
  Загрязкина Т.Ю. Вариантология как направление в изучении языков, культур и регионов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-48. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
219036
  Портнов В. Варианты / В. Портнов. – Баку, 1979. – 98с.
219037
   Варианты вступительных экзаменов. Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко / Н.А. Перестюк, В.А. Вышенский, А.А. Капшивый, К.В. Корсак, Г.Л. Кулинич // Квант, 1986. – № 5
219038
  Ядренко М.И. Варианты заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – Киев, 1976. – 76с.
219039
   Варианты задач по математике. – Москва, 1975. – 30с.
219040
   Варианты и решения задач по химии, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в 1972-1973 годах на Химическом факультете МГУ.. – М, 1974. – 101с.
219041
  Зрелов Л.П. Варианты исключаются / Л.П. Зрелов. – М, 1985. – 270с.
219042
  Чирцов А.С. Варианты использования компьютерных технологий для интенсификации практикумов и приближения учебных работ к научным исследованиям / А.С. Чирцов, В.П. Марек // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 22-34. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются новые варианты использования компьютерных технологий в обучении экспериментальной физике. Обсуждается возможность усиления лабораторных работ «Газовый разряд в воздухе при пониженных давлениях» и «Исследования в ...
219043
  Слободянюк Н.А. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
219044
   Варианты контрольной работы по латинскому языку и методические указания к их выполнению.. – Харьков, 1978. – 55с.
219045
  Киян И.В. Варианты моделей дистанционного образования и их интеграция // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
219046
  Рыбас С.Ю. Варианты Морозова / С.Ю. Рыбас. – М., 1979. – 366с.
219047
  Рыбас С.Ю. Варианты Морозова / С.Ю. Рыбас. – М., 1984. – 655с.
219048
  Карпюк М.Д. Варианты неличных глагольных форм в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Карпюк М. Д.; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1981. – 24л.
219049
  Посудиевская О.Р. Варианты осмысления "своего" и "чужого" в раннем творчестве Р. Киплинга: английская и англо-индийская проекции ("Письма Марка", 1887-1888) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 73-78. – ISSN 2312-3036


  "Рассматривается цикл рассказов Р. Киплинга «Письма Марка» (1887-1888), написанных во время поездки писателя по Раджпутане - экзотической индийской территории, которая находилась под протекторатом Британской короны. Особое внимание уделяется специфике ...
219050
   Варианты перехода российской армии на пррофессиональную основу / Э Воробьев, Е Любошиц, Е. Хрусталев, В. Цымбал // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.65-69
219051
  Ермаков С.М. Варианты письменных работ по математике / С.М. Ермаков, В.С. Сабанеев. – Ленинград, 1972. – 84с.
219052
   Варианты письменных работ по математике, предлагавшихся на вступительных экзаменнах в 1964-1968 гг.. – Иркутск, 1970. – 52с.
219053
   Варианты полинациональных литературных языков. – Киев : Наукова думка, 1981. – 280 с.


  В монографии рассматривается вариантность литературных языков,которая облуживает несколько наций и, функционируя на протяжении длительного времени в разных районах мира, претерпевают местные видоизменения. Исследуются два вида языковых ...
219054
  Воронов А.Л. Варианты слов в немецком языке / А.Л. Воронов. – Горький, 1973. – 218с.
219055
  Рогожникова Р.П. Варианты слов в русском языке. / Р.П. Рогожникова. – Москва, 1966. – 160с.
219056
  Михайлова В.И. Варианты терминов и их функционирование в современном английском языке (к вопросу о тождестве слова) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Михайлова В.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 26л.
219057
  Фальцман В.К. Варианты технологической мордернизации России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (52). – С. 5-18. – ISSN 0201-7083
219058
  Михина А.Ф. Варианты фамилий тюркского происхождения в болгарской диаспоре Северного Приазовья // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 384-390. – ISBN 978-966-489-126-1
219059
  Паулаускене Э.С. Варианты фразеологических единиц в совредменном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Паулаускене Э.С.; Моск.гор. пед.ин-т. – М, 1956. – 15л.
219060
  Ядренко М.И. Варианты экзаменационных заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – изд. 2-е, испр. и доп. – Киев, 1983. – 176с.
219061
  Кыдырбаева Р. Варианты эпоса "Манас" / Р. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1988. – 158с.
219062
  Адеева В.В. Вариативная фатальность судьбы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 18-24. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
219063
  Ситникова Е.В. Вариативность ассоциативных связей языковых маркеров национально-культурного сознания лингвокультурного типа // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 122-126. – ISSN 2307-4558


  На сучасному етапі розвитку науки про мову актуальною є проблема співвідношення мовної та етнокультурної свідомості. Етнокультурна специфіка образу мовної свідомості детермінована реальною дійсністю, оскільки явища реальної дійсності, що сприймаються ...
219064
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 1. – 1988. – 128 с.
219065
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 2. – 1988. – 287с.
219066
  Хруцкая Н.В. Вариативность в морфологии. Родовые варианты имен существительных // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 275-284. – ISBN 966-8906-05-5
219067
  Кочетова М.Г. Вариативность в современном английском языке в лингвокультурном контексте // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-79. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
219068
  Ладыженская С.Ю. Вариативность вокализма в молодежной речи // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 31-36. – ISSN 2307-4558
219069
  Дородных Анатолий Игнатьевич Вариативность глагольных средств выражения модальных значений в современном литературном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дородных Анатолий Игнатьевич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 22л.
219070
  Крылова О.А. Вариативность грамматических форм как источник текстовой экспрессии / О.А. Крылова, Е.Н. Ремчукова // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.57-63. – ISSN 0130-9730
219071
  Чеснокова М.В. Вариативность динамических характеристик речи представителей разных возрастных категорий // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 52-57. – ISSN 2307-4558
219072
   Вариативность единиц разных уровней языковой структуры. – Орджоникидзе, 1978. – 138 с.
219073
  Власко Наталья Константиновна Вариативность и норма в синтаксисе современного английского языка в Индии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Власко Наталья Константиновна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 19л.
219074
  Грек А. Вариативность именования главных героев в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 22-27. – ISBN 978-617-689-129-1
219075
  Мартынюк А.П. Вариативность морфологических средств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Мартынюк А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
219076
  Мартынюк Алла Петровна Вариативность мофологических сердств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мартынюк Алла Петровна; Харьковский гос.ун-т им.А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 182л. – Бібліогр.:л.165-179
219077
  Халупко В.Ф. Вариативность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халупко В.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 24 с.
219078
  Парина И.С. Вариативность немецких идиом и трудности ее словарного описания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 151-158. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
219079
  Крысин Л.П. Вариативность нормы как естественное свойство литературного языка // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
219080
  Акимова Н.В. Вариативность понимания как особенность современной интернет-коммуникации // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 34-37. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
219081
  Чекунова Ирина Анатольевна Вариативность прямообъектных конструкций в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чекунова Ирина Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 244л. – Бібліогр.:л.192-237
219082
  Назаров Анатолий Иосифович Вариативность серийных ассоциаций / Назаров Анатолий Иосифович, Соколов Роман Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изучалась изменчивость свободных и тематических серийных ассоциаций, регистрируемых у одних и тех же испытуемых через разные промежутки времени. Такие временные срезы необходимы для получения данных, позволяющих рассматривать ассоциативные процессы ...
219083
  Хруцкая Н.В. Вариативность слова как рефлексия эволюции кодифицированной нормы литературного языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 29-33. – ISBN 966-594-839-3
219084
  Погосян В. Вариативность социальных процессов и событий // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.172-185
219085
  Иванова О. Вариативность стыковых согласных в английской спонтанной речи // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 129-138. – ISBN 978-617-7132-02-07
219086
  Абрамович С.Д. Вариативность текста песни "Вставай, страна огромная!" и проблема ее народности // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 185-192
219087
  Алексеева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеева А.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.188-205
219088
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексева А.Л. ; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
219089
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексева А. Л.; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 17л.
219090
  Меркель М.М. Вариации в зеркале / М.М. Меркель. – Москва, 1980. – 112 с.
219091
   Вариации вектора индукции в Японии / В.И. Бабак, Т.А. Климкович, И.И. Рокитянский, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 153-158 : рис. – Библиогр.: с. 158. – ISSN 0203-3100
219092
  Дорман Л.И. Вариации галактических космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 214 с.
219093
   Вариации геомагнитного поля в меловом периоде / А.Ю. Куражковский, Н.А. Куражковская, Б.И. Клайн, В.Ю. Брагин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 930-939 : рис., табл. – Библиогр.: с. 938-939. – ISSN 0016-7886
219094
  Абдуллабеков К.Н. Вариации геомагнитного поля, связанные с упругими напряжениями в земной коре сейсмоактивных районов / К.Н. Абдуллабеков, С.Х. Максудов ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 119-127
219095
   Вариации глобальных характеристик солнца. – Киев : Наукова думка, 1992. – 304 с. – ISBN 5-12-001905-6


  В монографии приведен исследовательский образ основных проблем и результатов исследования диаметра светимости и активности Солнца, потемнения центр - край на диске Солнца и асимметрии фраунгоферовых линий, движения плазм и структуры магнитного поля, ...
219096
  Фукс Л. Вариации для темной струны / Л. Фукс. – М, 1970. – 373с.
219097
  Джикия Н.Е. Вариации и тождества фразеологических единиц в их отношении к лексической системе языка (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Джикия Н. Е.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 43л.
219098
   Вариации изотопного отношения 238U/235U в минералах гидротермальных урановых месторождений / И.В. Чернышев, В.Н. Голубев, А.В. Чугаев, А.Н. Баранова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1059-1078 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0016-7525
219099
  Кошелев В.В. Вариации ионной структуры в нижней части области F-ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кошелев В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
219100
   Вариации ионосферных параметров во время магнитных бурь в январе-феврале 1974 г.. – М, 1986. – 148с.
219101
   Вариации ионосферы во время магнитосферных возмущений.. – М, 1980. – 131с.
219102
   Вариации компонент вектора индукции и горизонтального тензора перед землетрясением Тохоку 11 марта 2011 г. по данным японских геомагнитных обсерваторий / И.И. Рокитянский, В.И. Трегубенко, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 115-130 : рис. – Библиогр.: с. 128-130. – ISSN 0203-3100
219103
  Мавашев Б.Э. Вариации концентрации родона в термоминеральной воде Приташкентского артезианского бассейна в связя с проявлениями сейсмичности в Ташкентской очаговой зоне : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Мавашев Б. Э.; АН Уз.ССР, Отд. наук о Земле, Объед. уч. сов. по геолог. наукам. – Ташкент, 1972. – 20л.
219104
  Дорман Л.И. Вариации космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 492 с.
219105
  Кузьмин А.И. Вариации космических лучей высоких энергий / А.И. Кузьмин. – М, 1964. – 127с.
219106
   Вариации космических лучей и исследование космоса. – Москва : ИЗМИРАН, 1986. – 300 с.
219107
   Вариации космических лучей и солнечный ветер : сб. науч. трудов. – Якутск : СО АН СССР, 1980. – 109 с.
219108
  Белов Борис Александрович Вариации магнитного поля в высоких широтах в связи с условиями в межпланетном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Белов Борис Александрович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 13л.
219109
   Вариации магнитного поля в околоземном пространстве.. – М, 1986. – 176с.
219110
  Лейко У.М. Вариации магнитной асимметрии Солнца // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гллав. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и.др.]. – Киев, 2016. – Т. 32, № 6 (192). – С. 56-67. – ISSN 0233-7665
219111
  Иванов Л.Д. Вариации множеств и функций. / Л.Д. Иванов. – М., 1975. – 352с.
219112
  Ронен И. Вариации на пушкинские темы в "Трагедии господина Морна" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 8. – С. 202-210. – ISSN 0321-1878
219113
  Жилинскайте В. Вариации на тему : юморески и рассказы / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255 с.
219114
  Гулакова М.А. Вариации на тему "еврейского вопроса" в современной России // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 19-24


  Статья посвящена анализу документа "письмо 500" в религиозно-политической жизни современной России. После краткого обзора предпосылок написания данного письма, автор обращается к анализу реакции в международных СМИ, как на явление в дискурсе приемов ...
219115
  Сандрацкий Б.М. Вариации на тему Баха / Б.М. Сандрацкий. – Таллин, 1989. – 142с.
219116
  Баженов Г.В. Вариации на тему любви / Г.В. Баженов. – М., 1990. – 365с.
219117
  Муратханов В. Вариации на тему рока : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 122-125. – ISSN 0130-7673
219118
  Черных Наталия Вариации на тему элегий к Максиму : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 122-126. – ISSN 0130-7673
219119
   Вариации общего содержания диоксида азота в атмосфере на Северном Кавказе / А.Н. Боровский, А.Я. Арабов, Г.С. Голицын, А.Н. Груздев, Н.Ф. Еланский, А.С. Елохов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 29-44 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0130-2906
219120
  Кузнецов С.Н. Вариации радиационных поясов в связи с некоторыми геофизическими явлениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов С.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 8л.
219121
  Брянцева В.Н. Вариации Рахманинова на тему Корелли / В.Н. Брянцева. – М., 1961. – 23с.
219122
  Федорова Е.В. Вариации рентгеновского спектра активного ядра галактики NGC 4945 по данным космической обсерватории INTEGRAL / Е.В. Федорова, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 4 (190). – С. 23-35. – ISSN 0233-7665
219123
  Богданов Ю.А. Вариации сейсмоэлектромагнитного фона Земли и сейсмическая активность / Ю.А. Богданов, В.П. Коболев, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 95-106 : Рис. – Бібліогр.: с.105-106. – ISSN 0203-3100
219124
  Шмыглевский Ю.Д. Вариационная задача газодинамики осесимметричных сверхзвуковых течений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмыглевский Ю.Д.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1957. – 4л.
219125
  Толстых Виктор Константинович Вариационная задача идентефикации в гидродинамике открытых русл : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых Виктор Константинович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 108л. – Бібліогр.:л.100-108
219126
  Толстых В.К. Вариационная задача идентификации в гидродинамике открытых русл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 16с.
219127
  Поморский Ю.Л. Вариационная статистика / Ю.Л. Поморский. – Ленинград : Изд. Детского обсл. ин-та им. проф. А.С. Грибоедова
Ч. 2 : с 148 черт. и табл. – 1930. – 463 с.
219128
  Леонтович А.В. Вариационная статистика / А.В. Леонтович. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 204 с.
219129
  Постников М.М. Вариационная теория геодезических / М.М. Постников. – М., 1965. – 248с.
219130
  Гончаренко В.М. Вариационная теория краевых задач механики сплошной среды : Учебное пособие / В.М. Гончаренко; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1981. – 64с. : Ил.2. – Библ.: 33 назв.
219131
  Гринберг С.М. Вариационная формулировка теории закрученных тонкостенных стержней и ее приложение к расчету частот колебаний лопаток компрессора : Автореф... канд. техн.наук: / Гринберг С.М.; МАИ. – М., 1966. – 21л.
219132
  Фролов Б.Н. Вариационне принципы в тетрадной и компенсирующей трактовках гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Фролов Б.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
219133
  Поборчий Сергей Всеволодович Вариационно-возрастная аппроксимация в некоторых пространствах дифференциальных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Поборчий Сергей Всеволодович; ЛГУ. – Л., 1981. – 14л.
219134
   Вариационно-оперативные разностные схемы для уравнений математической физики.. – Тбилиси, 1983. – 144с.
219135
   Вариационно-разностные методы в задачах численного анализа.. – Новосибирск, 1987. – 181с.
219136
   Вариационно-разностные методы в математической физике.. – Новосибирск, 1981. – 156с.
219137
  Калис Х.Э. Вариационно-разностные методы для решения краевых задач / Х.Э. Калис. – Рига, 1989. – 56с.
219138
  Слесарев И.С. Вариационно-разностные методы расчета ядерных раеакторов / И.С. Слесарев, А.М. Сироткин. – М., 1981. – 113с.
219139
  Акопян Юрий Рубенович Вариационно-разностные методы решения двумерных линейных параболических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Акопян Юрий Рубенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 15л.
219140
  Дадян Юрик Георгович Вариационно-разностные методы решения эллиптических уравнений второго порядка с разрывными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Дадян Юрик Георгович; АН СССР. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1981. – 18л.
219141
  Багаев Борис Михайлович Вариационно-разностный метод решения элиптических уравнений с малым параметром при старших производных : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.07 / Багаев Борис Михайлович; АН СССР Сб отд. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 15л.
219142
  Кантор Б Вариационно-сегментный метод в нелинейной теории оболочек. / Б Кантор, , С.И. Катаржнов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 135 с.
219143
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление : Лекции / В.П. Ермаков. – 68с. – Стеклографическое изд.
219144
  Смирнов В.И. Вариационное исчисление / В.И. Смирнов. – Ленинград, 1933. – 204 с.
219145
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1952. – 168 с.
219146
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1958. – 163 с.
219147
  Гельфанд И.М. Вариационное исчисление : учебник / И.М. Гельфанд, С.В. Фомин. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 228 с.
219148
  Савелов А.А. Вариационное исчисление / А.А. Савелов. – Новосибирск, 1962. – 129с.
219149
  Мельник И.М. Вариационное исчисление / И.М. Мельник. – Ростов -на-Дону, 1966. – 120с.
219150
   Вариационное исчисление. – Москва, 1967. – 20 с.
219151
  Краснов М.Л. Вариационное исчисление : учеб. пособие / М.Л. Краснов. – Москва : Наука, 1973. – 191 с.
219152
  Буслаев В.С. Вариационное исчисление / В.С. Буслаев. – Ленинград, 1980. – 287 с.
219153
  Ахиезер Н.И. Вариационное исчисление / Н.И. Ахиезер. – Х, 1981. – 168с.
219154
  Коша А. Вариационное исчисление / А. Коша. – М., 1983. – 279 с.
219155
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление : Учебник для физических и физико-математических ф-тов / Л.Э. Эльсгольц. – 6-е изд. – Москва : КомКнига, 2006. – 208 с. – (Классический учебник МГУ). – ISBN 5-484-00425-X
219156
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление в новом изложении / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императоского Университета Св. Владимира. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.
219157
  Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.В. Пантелеев. – Москва : Высшая школа, 2006. – 272с. – (Прикладная математика для ВТУЗов). – ISBN 5-06-005327-X
219158
  Зейферт Г. Вариационное исчисление в целом [Електронний ресурс] / Г. Зейферт, В. Трельфалль. – Ижевск : Удмуртский университет, 2000. – 160 с. – Вых.ан. оригинала: Москва : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. – (Регулярная и хаотическая динамика ; Том 14)
219159
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения / Л.Я. Цлаф. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
219160
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения : Справ.руководство / Л.Я. Цлаф. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1970. – 191 с.
219161
  Андреева Е.А. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное пособие для студентов математических специальностей и направлений подготовки ун-тов / Е.А. Андреева, В.М. Цирулева. – Москва : Высшая школа, 2006. – 584с. – ISBN 5-06-004746-6
219162
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление по Вейерштрасу / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 35 с. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1903, № 2
219163
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление. Лекции / В.П. Ермаков. – 84с. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.Стеклограф.изд.
219164
  Казанцева К. Вариационное усвоение данных для оптимизации граничных условий в моделях океана / К. Казанцева, Е. Казанцев, М.А. Толстых // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 36-47 : рис. – Библиогр.: 57 назв. – ISSN 0130-2906
219165
  Розонэр Л .и. Вариационноые методы исследования качества системы автоматического управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розонэр Л .и.; АН СССР, ин-т автомат. и телемехан. – М., 1960. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
219166
  Айнола Л.Я. Вариационные задачи в нелинейной теории упругих оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айнола Л.Я.; Акад. наук Эстон. ССР. Отд-ние техн. и физ.-мат. наук. – Таллин, 1957. – 7л. – Бібліогр.:с.7
219167
  Черноусько Ф.Л. Вариационные задачи механики и управления. / Ф.Л. Черноусько, Н.В. Баначук. – М, 1973. – 238с.
219168
  Поломошнова Р.С. Вариационные задачи на классах аналитических функций в круговом кольце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Поломошнова Р.С.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по физ.-мат. наукам (математика и механика) при Томском г. – Томск, 1965. – 8л.
219169
  Морозов С.Ф. Вариационные задачи на многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозов С.Ф.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Секция физ.-мат. наук Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Горький, 1962. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
219170
  Багирова Н.Х. Вариационные задачи с малым параметром, вырождающиеся в пределе : Автореф... канд.физ-матнаук: / Багирова Н.Х.; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 6л.
219171
  Асланов Э.Д. Вариационные задачи с учетом цены управления в гильбертовых пространствах и их применение к уравнениям в частных производных. : Автореф... наук: / Асланов Э.Д.; Аз. гос. пед. инс.им.В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 9л.
219172
  Гольдштейн Ю.Б. Вариационные задачи статики оптимальных стержневых систем. / Ю.Б. Гольдштейн, М.А. Соломещ. – Л., 1980. – 208с.
219173
  Байокки К. Вариационные и квазивариационные неравенства / К. Байокки, А. Капело. – Москва : Наука, 1988. – 448 с.
219174
  Петров А.Г. Вариационные методы в динамике несжимаемой жидкости / А.Г. Петров. – М, 1985. – 103с.
219175
  Гулд С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Ваинштеина / С. Гулд. – Москва : Мир, 1970. – 328 с.
219176
  Нечай Анна Анатольевна Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Нечай Анна Анатольевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.168-177
219177
  Нечай А.А. Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.16 / Нечай А.А.; МВССО УССР, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
219178
  Иваненко В.И. Вариационные методы в задачах управления для систем с распределёнными параметрами / В.И. Иваненко, В.С. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 284 с.
219179
  Чеглоков Е.И. Вариационные методы в квантовой теории атомных систем. / Е.И. Чеглоков. – Томск : Томский ун-тет, 1983. – 124с.
219180
  Васильев А.Н. Вариационные методы в квантовой теории поля и статистической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Васильев А.Н.; ЛГУ. – Л, 1976. – 21л.
219181
  Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике / С.Г. Михлин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1970. – 512с.
219182
  Ректорис К. Вариационные методы в математической физике и технике : Пер. с англ. / К. Ректорис. – Москва : Мир, 1985. – 590 с.
219183
  Новоселов В.С. Вариационные методы в механике / В.С. Новоселов. – Ленинград, 1966. – 66с.
219184
  Мосолов П.П. Вариационные методы в механике сплошных сред : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 002 / Мосолов П.П.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
219185
  Вярьвильская Н О. Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Вярьвильская О.Н; МВиССО БССР, Белоруск. гос. ун-т. – Минск, 1978. – 148л.
219186
  Вярьвильская Ольга Николаевна Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Вярьвильская Ольга Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
219187
  Биргер И.А. Вариационные методы в строительной механике турбомашин / И.А. Биргер, 1959. – 28с.
219188
  Пратусевич Я.А. Вариационные методы в строительной механике. / Я.А. Пратусевич. – М.Л., 1948. – 400с.
219189
  Репалов Игорь Николаевич Вариационные методы в теории колебаний плазменных сгустков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Репалов Игорь Николаевич; Гос. ком-т СССР по нар. образованию. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1988. – 13л.
219190
  Михайлов Ю.А. Вариационные методы в теории нелинейного тепло- и массопереноса / Ю.А. Михайлов, Ю.Т. Глазунов. – Рига : Зинатне, 1985. – 190 с.
219191
  Абрамов Ю.Ш. Вариационные методы в теории операторных пучков : спектр. оптимизация / Ю.Ш. Абрамов ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Ленинград : Издательство ЛГУ, 1983. – 178 с. – Библиогр.: с. 173-178
219192
  Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности : Пер. с англ. / К. Васидзу. – Москва : Мир, 1987. – 542 с.
219193
  Фоменко А.Т. Вариационные методы в топологии / А.Т. Фоменко. – М, 1982. – 343с.
219194
  Никольский В.В. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики / В.В. Никольский. – Москва, 1967. – 460с.
219195
  Бахтина Галина Петровна Вариационные методы и квадратичные дифференциалы в задачах о неналегающих областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бахтина Галина Петровна; АН УССР Ин-т математики. – К., 1975. – 11л.
219196
  Лесин В.В. Вариационные методы и применение мультипликативных систем функций в некоторых прикладных задачах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.01 / Лесин Виктор Васильевич ; Москов. ин-т электронной техники. – Москва, 1979. – 16 с. – Библиогр.: 7 назв.
219197
  Перов А.И. Вариационные методы и теории нелинейных колебаний / А.И. Перов. – Воронеж, 1981. – 196с.
219198
  Марчук Ирина Михайловна Вариационные методы исследования некоторых задач механики упруго-пластического тела : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Марчук Ирина Михайловна; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1982. – 146л. – Бібліогр.:л.135-146
219199
  Марчук И.М. Вариационные методы исследования некоторых краевых задач механики упруго-пластического тела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Марчук И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
219200
  Димарченко О.С. Вариационные методы исследования нелинейных колебаний оболочечно-жидкостных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Димарченко О.С.; Ин-т механики АН УССР. – К, 1979. – 18л.
219201
  Вайнберг М.М. Вариационные методы исследования нелинейных операторов / М.М. Вайнберг. – Москва, 1956. – 344 с.
219202
  Цирлин А.М. Вариационные методы оптимизации управляемых объектов. / А.М. Цирлин. – М., 1976. – 448с.
219203
  Бердичевский В.Л. Вариационные методы построения моделей сплошных сред : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Бердичевский В.Л. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
219204
  Махницкий Роман Николаевич Вариационные методы построения теорий и расчета анизотропных пластин с отверстиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Махницкий Роман Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 17л.
219205
  Попова Анна Александровна Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Попова Анна Александровна; КГУ. – Киев, 1981. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
219206
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Попова А.А. ; КГУ. – Киев, 1981. – 23 с.
219207
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попова А.А.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
219208
  Дмитриев Ю.Ю. Вариационные методы расчета корреляционных эффектов и радиационных сдвигов уровней энергии многоэлектроных атомов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дмитриев Ю.Ю.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
219209
  Гейвандов Л.Н. Вариационные методы расчета связи волноводов и резонаторов через систему отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гейвандов Л.Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 30л.
219210
  Образцов И.Ф. Вариационные методы расчета тонкостенных авиационных пространственных конструкций / Образцов И.Ф. – Москва : Машиностроение, 1966. – 392 с. : черт. – Библиогр.: с. 389
219211
  Гутлянский В.Я. Вариационные методы решения задач об областях значения функционалов на некоторых классах аналитических функций : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутлянский В.Я.; Объед.совет.по присужден.учен.степен.по физ-мат.наукам. – Томск, 1967. – 9л.
219212
  Левина Н.Н. Вариационные методы решения краевых задач электростатики : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.03 / Левина Н. Н.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
219213
  Юрьев М.С. Вариационные методы теории возмущений и их применение в теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Юрьев М.С.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
219214
  Петров Ю.П. Вариационные методы теории оптимального управления / Ю.П. Петров. – Л., 1977. – 280с.
219215
  Хлуднев Александр Михайлович Вариационные неравенства в упругости и пластичности : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хлуднев Александр Михайлович; АН УССР, Сибирское отд., ВЦ. – Новосибирск, 1984. – 26л.
219216
  Нгуен Ван Тхоа Вариационные принципы в локальной релятивистской электродинамике движущихся сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Нгуен Ван Тхоа; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 13л.
219217
   Вариационные принципы в математической и теоретической физике. – Москва, 1989. – 97с.
219218
  Демков Ю.Н. Вариационные принципы в теории столкновений : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Демков Ю. Н.; ЛГУ. – Л., 1954. – 8л.
219219
  Био Морис Вариационные принципы в теории теплообмена : Унифицированный анализ диссипативных явлений методом Лагранжа / Био Морис; Пер. с англ. В.Л. Колпащикова и Т.С. Кортневой; Под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Энергия, 1975. – 209 с.
219220
  Куликов Э.Л. Вариационные принципы для полых систем СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куликов Э.Л.; Саратовский ун-т. – Саратов, 1964. – 14л.
219221
  Рудаков В.С. Вариационные принципы для полюсов S-матрицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудаков В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1966. – 6л.
219222
  Ванько В.И. Вариационные принципы и задачи математической физики : учеб. пособие для студентов инженер. спец. / В.И. Ванько. – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 190, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 188-190. – ISBN 978-5-7038-3372-8
219223
  Фридман А. Вариационные принципы и задачи со свободными границами / А. Фридман. – М., 1990. – 535с.
219224
  Ланцош К. Вариационные принципы механики / К. Ланцош; Пер. с англ. В.Ф. Гантмахера; Под ред. Л.С. Полака. – Москва : Мир, 1965. – 408 с.
219225
  Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды / В.Л. Бердичевский. – М, 1983. – 447с.
219226
  Полак Л.С. Вариационные принципы механики, их развитие и применение в физике / Л.С. Полак. – Москва : Физматлит, 1960. – 599 с.
219227
   Вариационные принципы механики. : Сборник статей / Под ред.Полака Л.С. – Москва : Физматлит, 1959. – 932с.
219228
  Абовский Н.П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек / Н.П. Абовский [и др.] ; под ред. Н.П. Абовского. – Москва : Наука, 1978. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-284
219229
  Зубарев А.Л. Вариационные принципы типа принципа Швингера в квантовомеханической проблеме малого числа тел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зубарев А.Л.;. – Дубна, 1981. – 20л.
219230
  Антонченко В.Я. Вариационные расчеты некоторых свойств ядерных систем : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.02. / Антонченко В.Я.;. – К, 1974. – 19л.
219231
  Жуков М.В. Вариационные расчеты энергии связи и размеров легких ядер / М.В. Жуков, В.Н. Максименко. – Киев, 1971. – 12с.
219232
  Рабинович Б.И. Вариационные режими полета крылатых летательных аппаратов / Б.И. Рабинович. – М., 1966. – 183с.
219233
  Венецкий И.Г. Вариационные ряды и их характеристики / И.Г. Венецкий. – Москва, 1970. – 159с.
219234
  Великославинский Д.А. Вариационный анализ эволюции магматических систем / Д.А. Великославинский, Э.Н. Елисеев, К.О. Кратц. – Ленинград : Наука, 1984. – 280с.
219235
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчивости распределенных колебательных процессов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Запорожье, 1980. – 123л. – Бібліогр.:л.113-123
219236
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчисоти распределенных колебательных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; КГУ. – К., 1981. – 20л.
219237
  Шехтер Р.С. Вариационный метод в инженерных расчетах / Р.С. Шехтер. – М., 1971. – 292с.
219238
  Эпштейн С. Вариационный метод в квантовой химии / С. Эпштейн. – М, 1977. – 362с.
219239
  Горлей П.Н. Вариационный метод в кинетической теории / П.Н. Горлей, В.А. Шендеровский; АН СССР, Ин-т физики. – Киев : Наук.думка, 1992. – 291с.
219240
  Лаврентьев М.А. Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа / М.А. Лаврентьев. – М., 1962. – 136с.
219241
  Кашкаха Виктор Ефимович Вариационный метод исследования некоторых нелинейных задач со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кашкаха Виктор Ефимович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
219242
  Колесников В.К. Вариационный метод приближенного решения задачи равновесия плазмы в токамаке и его использование / В.К. Колесников, В.Д. Хаит. – Москва, 1983. – 32с.
219243
  Цимринг Ш.Е. Вариационный метод расчета периодических волноводов : Автореф... канд. из. мат.наук: / Цимринг Ш. Е.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 10л.
219244
   Вариационный метод расчета электромагнитного поля и потерь в торцевых частях турбогенератора. – Киев, 1978
219245
  Кравчук А.С. Вариационный метод решения контактных задач : Автореф... д-ра физ.-хим.наук: 01.02.04 / Кравчук А.С.; МГУ. – М., 1980. – 28л.
219246
  Пахолков Г.А. и др. Вариационный метод синтеза сигналов и фильтров / Г.А. и др. Пахолков. – М., 1981. – 233с.
219247
  Нейман Ю.М. Вариационный метод физической геодезии / Ю.М. Нейман. – Москва : Недра, 1979. – 200 с.
219248
  Веселов В.В. Вариационный подход к задачам интерполяции физических полей / В.В. Веселов. – Москва, 1983. – 120с.
219249
  Томильчик Л.М. Вариационный принцип в электродинамике с двумя типами зарядов и модель релятивистской струны / Л.М. Томильчик. – Минск, 1979. – 73 с.
219250
  Срочко В.А. Вариационный принцип максимума и методы линеаризации в задачах оптимального управления / В.А. Срочко. – Иркутск, 1989. – 154с.
219251
  Абовский Н.П. Вариационный принцип теории упругости и теории оболочек : учеб. пособие / Н.П. Абовский, Н.П. Андреев ; МВ и ССО РСФСР, Краснояр. политехн. ин-т. – Красноярск, 1973. – 191 с.
219252
  Кротов В.Ф. Вариационный принцип упругого равновесия пространственно-временного континуума / В.Ф. Кротов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1987. – 111 с.
219253
  Зубарев А.Л. Вариационный прицип Швингера в квантовой механике / А.Л. Зубарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 144 с.
219254
  Стешенко А.И. Вариационный расчет границы области существования атомных ядер / А.И. Стешенко. – К., 1971. – 16с.
219255
  Королівський С.М. Вариационный ряд / С.М. Королівський. – К, 1967. – 22с.
219256
  Елисеев Э.Н. Вариационный физико-химический анализ процессов кристаллизации многокомпонентных систем. / Э.Н. Елисеев. – Л., 1971. – 128с.
219257
  Скобелкин В.И. Вариационые принципы в гидродинамике. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1958. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
219258
  Чеботарев Н.П. Вариация стока и его факторов. / Н.П. Чеботарев. – Воронеж, 1949. – 102с.
219259
  Лисковец О.А. Вариацыонные методы решения неустойчивых задач / О.А. Лисковец. – Минск, 1981. – 343с.
219260
  Вакуленко О.В. Варизонна модель фотолюмінесценції поруватого кремнію / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 428-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шар поруватого кремнію представлений як матеріал із змінною шириною забороненої зони. Запропонована модель фотолюмінесценції поруватого кремнію, за якою поглинання збуджувального випромінювання відбувається у широкозонній області варизонних систем, а ...
219261
  Яковлев Юрий Павлович Варизонные Ga1-xAlxAs:Si P-П-структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Яковлев Юрий Павлович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 20л.
219262
  Пека Г.П. Варизонные полупроводники / Г.П. Пека, В.Ф. Коваленко, А.Н. Смоляр. – Київ : Вища школа, 1989. – 250с. – ISBN 5-383-00003-9
219263
   Вариконды в электронных импульсных схемах. – Москва, 1971. – 271 с.
219264
  Караченцев А.Я. Варисторы, основы технологии серийного производства : Автореф... канд. техн.наук: / Караченцев А. Я.;, 1969. – 17л.
219265
  Юдин В.В. Варисциды Северного Урала / В.В. Юдин. – Л, 1983. – 174с.
219266
  Чесноков Варисцийский геосинклинальный магматизм и образование континентальной земной коры Большого Кавказа / Чесноков, И.С. Красивская. – М, 1985. – 94с.
219267
  Чумак П. Варіабельність ознак адвентивних видів трипсів та їх інвазійна спроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного аналізу мінливості ознак трипсів Frankliniella occidentalis Pergande та Partenothrips dracaenae Heeger з різним ступенем інвазійної спроможності. Одним із факторів адаптації трипсів до нових умов існування є мінливість ...
219268
  Думка І.В. Варіабельність ритму серця у машиністів електропоїздів метрополітену / І.В. Думка, В.С. Ткачишин, Н.Ю. Ткачишина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 33-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
219269
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Людмила Іванівна Кудій; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
219270
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кудій Л.І.; Черкаськ. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ, 2006. – 140с. – Бібліогр.: л.117-140
219271
   Варіабельність серцевого ритму в оцінці стану серцево-судинної системи у військовослужбовців Збройних Сил України із зони проведення антитерористичної операції з супутнім посттравматичним стресовим розладом / А.М. Шиць, В.А. Березовський, С.Є. Мостовий, О.Б. Динник // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 232-244. – ISSN 2310-4910
219272
   Варіабельність швидкості центральної обробки інформації у дітей молодшого дошкільного віку / Н. Філімонова, Т. Куценко, М. Макарчук, О. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-93. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В результаті проведеного дослідження було встановлено, що з метою оцінки психофізіологічних особливостей дітей молодшого дошкільного віку необхідно поводити обстеження як мінімум 3 рази, причому одночасно з найкращими для цієї дитини показниками ...
219273
  Крумов Б. Варіант №1 / Б. Крумов. – К, 1976. – 231с.
219274
  Ситченко А. Варіант аналізу повісті І.Франка "Захар Беркут"
219275
  Стеченко Д.М. Варіант внутріобласного економіко-географічного районування України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 7-14. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
219276
  Семенов Варіант принципу Девілля-Годфруа-Зізлера для векторної оптимізації / Семенов, Р.Я. Апостол, Т.А. Войтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для задач векторної оптимізації отримино новий варіант варіаційного принципу Девіляя-Годфруа-Зізлера та теорему про б-пористість множини некоректних задач. Ключові слова: категорія Бера, пористість, векторна оптимізація, варіаційний принцип. New ...
219277
  Курченко О.О. Варіант теореми Леві-Бакстера для гауссівського випадкового поля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Знайдена границя у середньому квадратичному та з ймовірністю одиниця [альфа]-варіації гауссівського випадкового поля для простих приростів та рівномірних розбиттів (0, 1)[верхній індекс m]. Розглянуто приклади випадкового поля Ченцова та гауссівського ...
219278
  Дереч В. Варіанти інверсних напівгруп скінченного рангу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 80-83. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Нехай S - інверсна напівгрупа, напіврешітка ідемпотентів якої має скінчену довжину. Для фіксованого елемента c визначимо на S операцію * c згідно правила х * с у = х с у, а множину S з операцією * c, яка є напівгрупою, позначимо через (S, * c). Для (S, ...
219279
  Крижна В. Варіанти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 110-115.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
219280
  Ткаченко Н.Д. Варіанти локативів та їх функції в тексті


  Розглядаються формальні та семантичні варіанти прийменникових локативів, директиві, їх функції у створенні семантико-синтаксичної єдності літературного тексту.
219281
  Кониський О. Варіанти на декотрі Шевченкові твори / О. Кониський. – 8с.
219282
  Кониський О.Я. Варіанти на декотрі Шевченкові твори : [розвідка та урив. з поезій Т.Г. Шевченка] [початок] / подав Олександр Кониський. – Б. м. : б. в., 1900. – 16 с. – Окр. відб. з: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1900, т.33, кн. 1


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1900. - На тит. арк. та обкл. ...
219283
  Крупка Я. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємтсві // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-18 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
219284
  Харламова О.В. Варіанти організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 266-270. – ISSN 2222-4459
219285
  Балабайкіна Н. Варіанти розрахунку курсових різниць : зовнішньоекономічна діяльність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 35-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
219286
  Колодкевич Г.В. Варіанти тексту В. Стуса "В мені уже народжується Бог": естетика прозрінь // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 188-193. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена інтерпретації поезії В. Стуса "В мені уже народжується Бог", яка містить два закінчені, але практично різні варіанти тексту. Це спроба показати естетичний аспект містичного переживання божественного начала в поетичному тексті
219287
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 109-112. – ISBN 966-581-231-9
219288
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучень // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
219289
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі
219290
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі
219291
   Варіантна оптимізація балансів паливно-енергетичних ресурсів / Репін, і.І., О.В. Мельник, І.В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 58-66
219292
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Дис. ...канд.філол.наук: Спец. 10.02.01- укр. мова / В.В.Коломийцева; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. – Додатки: л. 202-207. – Бібліогр.: л.182-201
219293
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Коломийцева В.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
219294
  Вірченко Г.І. Варіантне геометричне моделювання технічних об"єктів методом поліпараметризації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
219295
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка іменників у мовній спадщині Івана Огієнка та сучасні тенденції їхнього вживання // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 353-358. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
219296
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка однини іменників іі відміни у мові сучасної художньої літератури // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 328-330. – ISSN 2219-4290
219297
  Зайцева О.М. Варіантність акцентуаційних норм у сучасному українському телемовленні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 431-436


  У статті розглянуто деякі варіантні акцентуаційні явища, які відбуваються в мові сучасного українського телебачення, а також з’ясовано вплив їх на мовний узус і норму. Установлено, що зафіксовані в мовному вжитку журналістів, ведучих українських ...
219298
  Повар С.В. Варіантність викладу теми курсу загальної фізики "Постійний струм. Закон Ома" // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 120-124. – ISSN 2413-1571
219299
  Колібаба Л. Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця XX - початку XXI сторіч // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 86-96. – ISSN 1682-3540
219300
  Коць Т. Варіантність відмінкових форм іменників у мові преси початку XX ст. і становлення літературної норми // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 156-164. – ISSN 0201-419
219301
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівних форм наказового способу у староукраїнських пам"ятках // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 72-80. – Бібліогр.: с. 78-80; 45 поз.


  Система форм наказового способу дієслова в староукраїнській мові першої половини XVII ст. на матеріалі різножанрових пам"яток. In the article it is analized forms of the narrative mode of verb on the base ofdifferent style scripts of the Ancient ...
219302
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 249 л. – Бібліогр.: л. 187-249
219303
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
219304
  Лісова І.Г. Варіантність значень теперішнього часу в документах офіційно-ділового стилю (на матеріалі французької мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-68. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Робиться спроба проаналізувати різноманітні функції та відтінки значення present в офіційно-діловому стилі. Стандартизація й чіткість висловлювання дають змогу провести класифікацію значень present.
219305
  Козленко Т.В. Варіантність інтерфіксів у відносних прикметниках української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 257-261. – ISSN 1729-360Х
219306
  Коць Т.А. Варіантність морфологічних форм іменника в прескрипціях і мовній практиці другої половини XX ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 0027-2833
219307
  Колєснік Л. Варіантність словотвірної структури агентивів у покутсько-буковинських говірках // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 88-97. – ISSN 1682-3540
219308
  Харченко С.В. Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 215, ч. 1. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки")
219309
  Коляда М. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 66-76. – ISSN 1682-2366
219310
  Холодняк Ю.В. Варіативне дискретне геометричне моделювання обводів на основі базисних трикутників по заданому закону зміни кривини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Холодняк Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
219311
  Кизенко В.І. Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі : посібник для вчителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В.І. Кизенко; АПН України; Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 133с. – ISBN 978-966-644-073-3
219312
  Гнатюк Л.П. Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 86-96. – ISSN 0027-2833
219313
  Стеблина-Рудякова Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у "Систематичному словнику сербохорватської мови" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-117. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується аналіз варіативних відношень у групах синонімів тематичного словника сербської мови. В статье предлагается анализ вариативных отношений в группах синонимов тематического словаря сербского языка. The article is dedicated to ...
219314
  Сідельникова Л.П. Варіативні етюди пошуку альтернативи бюджетним ресурсам // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 238-248 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
219315
  Предко Д.Є. Варіативні моделі походження релігійних почуттів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 204-206
219316
  Ніколова О.О. Варіативні різновиди комічних псевдоморфних песонажів української драматургії першої пол. XIX ст. у контексті європейської традиції // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-102. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
219317
  Козленко І. Варіативність -ся-дієслів в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41, Літ.: 16 п. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Звернено увагу на зв"язок компонентів фонемної структури основи з компонентами плану змісту. З"ясовано, що живі фонемні чергування, які послідовно й регулярно відбуваються у цілком визначених осново формах словозмінної парадигми дієслова, мають певне ...
219318
  Пилипенко І.О. Варіативність англомовних запозичень у сучасних українських ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 131-136. – ISSN 2522-493X
219319
  Кукарцев О. Варіативність дефініювання терміна "імперія" у науковому дискурсі // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – C. 28-32


  Досліджено смислові значення поняття "імперія" в сучасному науковому дискурсі, зокрема в теорії та методології політичної науки. Головна увага приділена аналізу змістовних ознак поняття "імперія", які існують у суспільних науках, а також існуючим ...
219320
  Воронова Н. Варіативність зв"язку етичного та естетичного: вплив на розвиток особистості // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 96-102. – ISSN 1728-9343
219321
  Попова Н.М. Варіативність інтенційного потенціалу мовних знаків у політичному дискурсі адресантів з різним соціальним статусом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 272-278. – ISBN 978-966-171-013-8
219322
  Мусатов С. Варіативність концептуального визначення особистості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 101-120. – ISSN 1810-2131
219323
  Озерська О. Варіативність мовленнєвих актів прохання у діловому дискурсі японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 103-110
219324
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень віртуальної можливості (на матеріалі італійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 318-328
219325
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень внутрішньої можливості (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 253-260


  Розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної можливості, встановлюється типологія і варіативність модальних значень та механізмів розпредметнення в контексті у залежності від диспозиційної установки. Рассматриваются ...
219326
  Головко А.Я. Варіативність підходів до реалізації концепції соціального маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 184-191


  У статті узагальнена та проаналізована практика реалізації концепції соціального маркетингу в країнах Європи та США на прикладі провідних мультинаціональних компаній. Розкрито роль соціальних звітів як інноваційного інструменту соціального маркетингу ...
219327
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Додатки: л. 157-172. – Бібліогр.: л. 173-188
219328
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
219329
  Плющ Н.П. Варіативність просодичних структур в українському офіційно-діловому мовленні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Робиться спроба аналізу різних типів офіційно-ділового стилю в українському мовленні. Основна увага приділяється дипломатичному різновиду. Функціональними тут виявляються стилістично-нейтральні варіанти просодичних реалізацій інтонаційно-комунікативних ...
219330
  Гнатюк М. Варіативність самовияву: науковий і художній текст Людмили Тарнашинської
219331
   Варіативність серцевого ритму у жінок в різні фази менструального циклу / В. Кравченко, Ю. Демченко, К. Максимович, Н. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-55. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено особливості регуляції серцевого ритму молодих жінок в різні фази менструального циклу в стані спокою та під час розумового навантаження на основі аналізу спектральних та статистичних показників варіативності серцевого ритму. ...
219332
  Кремзикова С.Ю. Варіативність словотвірної семантики імен діяча у старофранцузький та сучасний французький періоди // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 96-99. – ISBN 966-581-373-0
219333
  Корягіна А.А. Варіативність стратегій при перекладі фразеологізмів (на матеріалі українських перекладів трагедії Шекспіра "Гамлет") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 292-298


  У статті досліджено перекладацькі стратегії Юрія Клена, Григорія Кочура, Леоніда Гребінки та Юрія Андруховича в українських перекладах п"єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра, а також визначаються особливості перекладу фразеологізмів. В статье исследуются ...
219334
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
219335
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А. ; КНУТШ , Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 169л. – Бібліогр. : л.157-169
219336
  Богачевський П.С. Варіативність та інваріантність філософських засад та наукових інтерпретацій концепту віртуальності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – C. 3-11


  В статті осмислюється сучасна науково-філософська інтерпретація феноме- ну віртуальності. Автор зосереджується на аналізі концепту віртуальності у двох його виявах: смисловому інваріанті, що утворює стрижень для функціонування концепту в різних ...
219337
  Денисюк Н.Р. Варіативність терміна "fiction" в українській терміносистемі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 209-213
219338
  Алєксєєва К.І. Варіативність топосів реалізації творчого мислення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 91-93
219339
  Шарандаченко А.С. Варіативність тривалості передньоязикового та задньоязикового сонантів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 55-66. – ISSN 2075-4205
219340
  Коломієць Л. Варіативність у відтворенні поетичного мовлення Тараса Шевченка англійською мовою: від авторського до перекладацького дискурсу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 319-336


  Статтю присвячено змістовому та дискурсивному аналізу текстів двох народних пісень на слова Тараса Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий..." і "Думи мої, думи мої" в кількох перекладах англійською мовою з метою виявлення в окремому перекладі ...
219341
  Ніка О.І. Варіативність у формуванні моделі дієприслівникового звороту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 131-137. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Аналізується проблема варіативності у використанні дієприслівникових конструкцій на матеріалі староукраїнських пам"яток XVI - XVII ст. Розглянуто план згортання їх неінформативних позицій у процесі функціонування, зміни в системі зв"язності окремого ...
219342
  Григораш В.С. Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 40-44
219343
  Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 110-115


  Статтю присвячено дослідженню фольклорного наративу, який має зміст «переповідання», передачі будь-якого фольклорного тексту, вербального й невербального, та його функціонального спрямування – варіативності, яка несе ознаки індивідуального й ...
219344
  Матійчак А.А. Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 99-116. – ISSN 2306-2908
219345
  Сумарук Ю.П. Варіації геомагнітного поля від магнітосферних та іоносферних джерел під час дуже великої бурі 20 - 21 листопада 2003 р. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 147-150 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
219346
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – К, 1971. – 344с.
219347
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – 2-е вид. – К : Дніпро, 1980. – 355с.
219348
   Варіації еліптично поляризованого світла в волокні / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло. // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено чисельний розрахунок полярізації хвилі в одномодовому волокні при врахуванні тензора нелінійної сприйнятливості 4-го рангу. Показано, що зміна поляризації світла проявляється в обертанні еліпса поляризації без деформації його форми. Цей ефект ...
219349
  Вишенський В.А. Варіації з одного приводу на дві різні теми // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 91-100. – ISSN 1029-4171
219350
  Могильчак В.Ю. Варіації загального вмісту озону в атмосфері над територією України / В.Ю. Могильчак, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (105). – С. 41-47. – ISSN 1561-8889
219351
  Мостова Л.Б. Варіації на Псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 103-108
219352
  Яннарас Х. Варіації на тему Пісні Пісень / Х. Яннарас; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр Європейсь. гуманіт досліджень; Пер. з грецької С.Говоруна; Христос Яннарая. – 2-е вид. – Київ - Львів : Дух і Літера; Свічадо, 2003. – 131с. – ISBN 966-7888-44-4; 966-561-315-4
219353
  Півненко Б. Варіації на... одній струні / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 17). – С. 6-7


  Проекти з участю скрипальки Богдани Півненко викликають резонанс у шанувальників високого мистецтва.
219354
  Легка О. Варіації образу місяця в поезії Наталі Лівицької-Холодної // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 87-100. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
219355
  Русул О.В. Варіації розвитку прийдешнього інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
219356
  Сердюк М.Є. Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень : Автореф. дис. ... канд.технічних наук: смпец. 01.05.02 / Сердюк М.Є.; Національна металургійна академія України. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
219357
  Калайда О.Ф. Варіаційне числення : Навч. посібник для студ. природничих ф-тів / О.Ф. Калайда; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 130с. – ISBN 966-594-117-8
219358
  Адамян В.М. Варіаційне числення : Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В.М. Адамян, М.Я. Сушко; МОН України; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 128с. – ISBN 966-318-340-3
219359
   Варіаційне числення та методи оптимізації : навчальний посібник / М.О., Перестюк, О.М. Станжицький, О.В. Капустян, Ю.В. Ловейкін ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-439-313-0
219360
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник / М.П. Моклячук. – Київ : Либідь, 1994. – 328 с.
219361
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі / М.П. Моклячук. – Київ : Експрес, 2003. – 380с. – ISBN 966-7652-15-7
219362
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ, 2004. – 384с. – ISBN 966-8725-01-8
219363
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 399 с. – ISBN 978-966-439-207-2
219364
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис. на здоб. наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Захарін С.Ф.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 123 л. – Бібліогр.: л. 114-123
219365
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.02 / Захарін С.Ф.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18с. – Бібліогр.:с.15
219366
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Захарін С.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
219367
  Захарін Сергій Феліксович Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Захарін Сергій Феліксович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 123л. – Бібліогр.:л.114-123
219368
  Лимарченко В.О. Варіаційний метод дослідження нелінійних задач динаміки трубопроводів з рідиною / В.О. Лимарченко, О.С. Лимарченко, О.П. Тімохін // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 224-239. – ISSN 1815-2910
219369
  Любашенко Вікторія Володимирівна Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Любашенко В.В.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
219370
   Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині / Д.А. Клюшин, Н.І. Ляшко, С.І. Ляшко, Г.Г. Дяченко, К.В. Шевченко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 68-73. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано модель внутрiшньопухлинного переносу лiкiв iз точкових джерел, що є модифiкацiєю моделi Бакстера–Джейна, а також розроблено ефективний варiацiйний метод iдентификацiї потужностi точкових джерел лiкiв (мiкро-капсул), що дозволяє ...
219371
  Калайда О.Ф. Варіаційні задачі для суперпозиції функціоналів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 32-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Встановлено необхідні умови існування безумовного та умовного екстремумів функціоналів, що являють собою суперпозицію функціоналів, розглядуваних у класичному варіаційному численні.
219372
  Сурду М.М. Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імітансу = Variational methods of immittance measurement uncertainty improving / М.М. Сурду, З.Я. Монастирський ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2015. – 385, [1] с. : іл., табл. – Рез., дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 373-385. – ISBN 978-966-02-7803-5
219373
  Д"яченко В.Є. Варіаційні принципи механіки / В.Є. Д"яченко. – К., 1950. – 32с.
219374
  П"ятницький Д.В. Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / П"ятницький Дмитро Валерійович ; НАН України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
219375
  Даниленко В. Варіація на тему злочину й кари : Про літературну казку Василя Карп"юка "Паперушка" // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 144-147. – ISSN 0130-321Х
219376
  Кацалова Л.М. Варіографічні моделі розподілу метеовеличин на території України для крігінг-інтерполяції / Л.М. Кацалова, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
219377
  Шароварова С.В. Варіювання акцентних типів та їхніх акцентних структур слів англійської мови (на матеріалі британської вимовної норми) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 307-310. – ISSN 2219-4290
219378
  Смущинська І.В. Варіювання значенням слова як механізм дії авторської модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 187-190. – ISBN 966-581-373-0
219379
  Артемова Л.В. Варіювання композаційних моделей іспанських аналітичних статей (на матеріалі "El Pais", "El Mundo" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – C. 24-28. – ISBN 978-966-171-165-4
219380
  Сивокозова Т. Варіювання просторової семантики конструкцій з прийменником до та іменниками в родовому відмінку в східнополіському говорі XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 80-89. – ISSN 1682-3540
219381
  Козар Л. Варіювання текстів думи "Вдова і три сини" українськими кобзарями і лірниками ХІХ-ХХ століть // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 227-235


  У статті розглядаються опубліковані та рукописні варіанти текстів думи "Вдова і три сини". Також схарактеризовано дослідження соціально-побутових дум і, зокрема, думи про вдову
219382
  Ботвіновська С.І. Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її планок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 332-339 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
219383
  Добровольський Л.П. Варіянт пісні 18-го віку про земляні роботи / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – Київ : Дpук. І. Чоколова
1 сотня, 7 десяток. – 1912. – 20 с. : ноти. – В кн. також текст пісні


  На тит. стор. прим. № 85991 дарчий надпис: Володимирові Варламовичу на пам"ять про колишні етнографічні студії автора (Підпис)
219384
  Козлов И. Варка олифы, лаков, политуры и типографской краски. (Практическое руководство). / И. Козлов. – Одесса, 1918. – 44с.
219385
  Кавлашвили Владимир Николаевич Варлам Рухадзе. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кавлашвили Владимир Николаевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
219386
  Шаламов В.Т. Варлам Шаламов / В.Т. Шаламов. – Челябинск, 1990. – 93с.
219387
  Леонович В. Варламия-еретика отпели ангелы Руси... : поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0012-6756
219388
  Кара С. Варламов / С. Кара. – Л., 1969. – 152с.
219389
  Ільїн В.В. Варна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 39-40. – ISBN 966-316-069-1
219390
   Варна.Путеводитель.. – София, 1960. – 87с.
219391
  Бриссоний Варнава Варнавы Бриссония, главнаго в Париже сенатора, о Персидском царстве. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова
Ч. 3 : О военном деле Персидскаго государства / Перев. Сухопутн. Шляхет. Кадет. Корпуса учителем, капитанскаго ранга, Иваном Алексеевым ; Исп. и изд. братом его П. П. А. – 1781. – 238с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- видавн. марка, картон, шкіра
219392
  Шевченко Т.Г. Варнак / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 11с. : мал. і портр. – (Ілюстрована Шевченківська б-ка ; № 15)
219393
  Акулов И.И. Варнак / И.И. Акулов. – Свердловск : Среднеуральское книжное издательство, 1971. – 240 с.
219394
  Бондарчук С. Варнак. Сценарій на тему віршу Т.Шевченка / С. Бондарчук. – 2-е. – Харків, 1925. – 53 с.
219395
  Ізюмська Т.О. Варовадження сучасних інноваційних методів навчання з метою підвищення ефективності викладання дисциплін "Основи здоров"я" і "Захист Вітчизни" в загальноосвітних навчальних закладах / Т.О. Ізюмська, Т.Д. Трушина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
219396
  Мартынов В.М. Варос Ашотович Шахмурадян / В.М. Мартынов. – Москва, 1984. – 31с.
219397
  Буравкін Г. Варта вірності / Г. Буравкін. – Київ, 1984. – 128 с.
219398
  Григорук М. Варта пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 1, 7
219399
   Вартанов Григорій Іванович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 401-403. – ISBN 978-966-2726-03-9
219400
   Вартанов Григорій Іванович / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  Пішов з життя вчений, педагог, проф. Інституту журналістики Вартанов Григорій Іванович (1922-2013). Некролог.
219401
  Каушан І.В. Вартісна основа і механізм забезпечення стабільності грошової одиниці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Каушан І.В. ; Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
219402
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 377-381


  В статті аналізується ринковий підхід щодо визначення вартісної оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості, за умов зміни попиту на ринку нерухомості та феномену взаємодоповнюваності. The valuation of real estate property has becomes ...
219403
  Руденко В.П. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу України в сучасних умовах суспільного розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-27. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
219404
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка природного капіталу в ринковій економіці // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 20-23
219405
  Статєєва В. Вартісне надбання українського мовознавства: [Рецензія] // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4


  Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття.- Тернопіль, 2002.- 351 с.
219406
  Бублик М. Вартісний аналіз об"єктів нерухомості з урахуванням техногенних факторів регіонального рівня // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 228-231. – ISSN 1993-0259
219407
  Кукоба В.П. Вартісний аналіз функцій управління при проектуванні систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 195-207 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
219408
  Гришова І.Ю. Вартісні важелі фінансового забезпечення переробних підприємств АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 102-107. – ISSN 2221-1055
219409
  Панчишин С.М. Вартісні відносини в умовах сучасного капітализму : (Питання теорії та методології) / С.М. Панчишин. – Львів, 1990. – 216с.
219410
  Рудь В.В. Вартісні економічні показники сільськогосподарського виробництва / В.В. Рудь. – К., 1964. – 103с.
219411
  Дєєва Н.Е. Вартісні моделі стратегічного управління корпораціями // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 9-15. – ISSN 2306-6792
219412
  Шиндирук І.П. Вартісні особливості моделювання управління борговими зобов"язаннями підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 99-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
219413
   Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України : монографія / [Л.Г. Ліпич та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Ліпич] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 449, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-600-529-1
219414
  Івко Т.І. Вартісно-корисний аналіз комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу із застосуванням аналізу чутливості / Т.І. Івко, Т.А. Германюк // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
219415
  Васильчук І. Вартісно-орієнтована звітність як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 65-72 : табл., рис. – Бібліогр.:11 назв
219416
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180, [7] л. – Додатки: л. 181-183. – Бібліогр.: л. 166-180
219417
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
219418
  Христенко М. Вартісно-орієнтоване управління банком: зарубіжний досвід // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
219419
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
219420
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / О.О. Захаркін ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-335. – ISBN 978-966-657-579-4
219421
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
219422
  Терещенко О.О. Вартісно-орієнтований контролінг - інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами / О.О. Терещенко, Д.Г. Савчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 77-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
219423
  Касян С.Я. Вартісно-споживчі складові брендингу компаній в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-36. – (Економічні науки ; № 3 (19))
219424
  Куліш Г.П. Вартісно орієнтовані показники оцінки ефективності діяльності підприємства: теорія і практика / Г.П. Куліш, Є.І. Попроцький // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 131-133. – ISBN 978-617-571-143-9
219425
  Самбор М.А. Вартість адміністративного правопорушення: актуальні питання розуміння та правозастосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 68-74. – ISSN 2220-1394
219426
   Вартість банківського бізнесу : монографія / [Єпіфанова А.О. та ін.] ; за заг. ред. : А.О. Єпіфанова, С.В. Лєонова. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-295. – ISBN 978-966-8958-76-2
219427
  Нестеренко В.П. Вартість банку та її економічна характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 138-141
219428
  Зозуля Н. Вартість батьківських прав по-українськи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 92-94
219429
  Гусєв В.В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 43-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
219430
  Базарний Л.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 232-237 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
219431
  Базарний Д.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України та її вплив на діяльність банків // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 388-390. – ISBN 978-966-188-219-4
219432
  Хвесик М.А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 84-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
219433
  Талаєва К.О. Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 80-85. – ISSN 2306-6814
219434
  Яців С.Ф. Вартість землі як чинник у системі сільськогосподарського виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 147-151
219435
  Вітренко Ю.М. Вартість і ціни освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (254). – С. 10-25 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
219436
  Бочуля Т. Вартість інформації в обліковому вимірі: реалії теорії та практики // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 28-32. – Бібліогр.: 10 назв
219437
  Сьомченков О.А. Вартість капіталу підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 242-253. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
219438
  Зеленський К. Вартість навчання, порядок формування ціни та шляхи її зменшення / К. Зеленський, О. Синишин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 61-85. – ISSN 1682-2366
219439
  Матат Д. Вартість освітніх послуг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Учасники науково-методичного семінару обговорили питання вартості освітніх послуг. Організатор - Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. До участі долучилися спеціалісти Міністерства освіти і науки України, представники ...
219440
  Давидов О.І. Вартість підприємства як економічна категорія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 8-19 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
219441
  Бак М. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 77-84. – ISSN 2078-1016
219442
  Гавриш В.П. Вартість робочої сили в контексті економічного зростання в Україні / В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 352-361. – (Право. Економіка. Управління)
219443
  Куліков Г. Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
219444
  Чубук Л.П. Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 149-163


  Проаналізовано поширеність послуг професійного управління комерційною нерухомістю в Україні та деяких країнах ближнього зарубіжжя. Виділено основні підходи до формування вартості послуг управління, найбільш поширені схеми оплати та чинники, що ...
219445
  Котляревський Я.В. Вартість та концепції походження грошей / Я.В. Котляревський, Н.І. Передерієнко // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 83-97. – ISSN 1998-6912
219446
  Мельниченко Р. Вартість чистих активів у окремих господарських товариствах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-617-7069-14-9
219447
  Коваленко С. Вартість як основний елемент майнових відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 156-160. – ISSN 0132-1331
219448
  Бородіна О. Варто боротися. Чи приєднається Україна до Міжнародного руху селян за право гідно жити і працювати? / О. Бородіна, І. Прокопа, М. Стрижак // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 7


  "У світі набуває дедалі більшого поширення рух на захист прав селян. Сьогодні його учасники домагаються прийняття ООН Декларації про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості (далі - Декларації). Бо у змаганні за ресурси, вигідні ...
219449
  Павлов Г. Варто було б не саджати // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.6-8


  Повідомлення про те, що до десятої річниці Незалежності України 35 тисяч злочинців підпадають під амністію, стан легкої істерії.
219450
  Бугров В. Варто поєднувати різні системи освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 липня (№ 29)


  Проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров упевнений, що навчання наших студентів за кордоном приносить їм тільки користь. Міжнародні студентські обміни за різними програмами .
219451
  Сорока В. Вартовий неба. Пішов із життя астроном Клим Чурюмов один із відкривачів комети Чурюмова-Герасименко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 14. – ISSN 2219-5793
219452
  Міхно О. Вартовий українства (Борис Грінченко - народний учитель, громадський та політичний діяч) // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 353-362. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Висвітлення просвітницької діяльності Бориса Грінченка як народного вчителя, громадського та політичного діяча на зламі ХІХ та ХХ століть
219453
  Мар Є.П. Вартові Кремля / Є.П. Мар. – К., 1970. – 64с.
219454
  Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть / Д.Я. Телегін. – Київ, 1991. – 77с.
219455
  Мордвінцев В. Вартові університетської історії // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4), спец. вип. : 65 років Організації ветеранів Університету. – С. 1


  "Сьогодні громадське об’єднання, яке очолює Федір Кирилюк, продовжує і розвиває усталені традиції шляхом ефективної взаємодії ветеранів різних поколінь. Ветерани праці, учасники Другої світової війни, учасники бойових дій на території інших держав та ...
219456
  Джонсон Б. Варфоломеевская ярмарка : ком. в 5 д. / Бен Джонсон ; [пер. с англ. Т.Г. Гнедич ; ред., вст. ст. и прим. А.А. Смирнова]. – Москва : Искусство, 1957. – 155 с. – (Зарубежная классическая драматургия)
219457
   Варфоломеєва Тетяна Вікторівна // Академія правових наук України : Довідник / Ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-8088-03-4
219458
   Варфоломей Артемьевич Фанарджян.. – Ереван, 1986. – 64с.
219459
  Гримич Марина Варфоломієва ніч : Роман / Гримич Марина. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-040-0; 966-663-040-0
219460
  Тимашев А.К. Варшава / А.К. Тимашев. – Москва : Просвещение. – 112 с.
219461
   Варшава : [фотоальбом]. – [Poznan] : Spoldzielczy instytut wyd-czy "Kraj", 1950. – 102 с.
219462
   Варшава : [альбом фотографий]. – [Варшава] : Полония, 1955. – 156 с. ил.
219463
  Циборовский А. Варшава / А. Циборовский. – Варшава, 1958. – 89 с.
219464
  Купецкий Е. Варшава / Е. Купецкий. – Варшава, 1960. – 228 с.
219465
  Медерский Л.А. Варшава / Л.А. Медерский. – Ленинград, 1967. – 72 с.
219466
  Кобельский Д. Варшава / Д. Кобельский, Семашко, з. – Варшава, 1968. – 5с.
219467
  Молева Н.М. Варшава / Н.М. Молева. – Москва, 1973. – 192 с.
219468
  Янковский С. и Циборовский А. Варшава 1945 и сегодня / С. и Циборовский А. Янковский. – Варшава, 1971. – 122с.
219469
   Варшава от А до Я. – Варшава : Мэрия г.Варшавы, 2004. – 48с. : fot. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 2004. – ISBN 83-916941-3-5
219470
  Соколов Б. Варшава, зраджена, але нескорена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 11


  70 років тому польська столиця повстала проти нацистів.
219471
  Пасічник М.С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657-1665) : автореф. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Пасічник М.С. ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 1999. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв.
219472
  Самойлов Юрий Варшава: туризм для души, ума и тела // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
219473
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1982. – 318с.
219474
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1984. – 318с.
219475
  Дудинов П.П. Варшавская Краснознаменная: Боевой путь 328-й стрелковой Варшав. Краснознам. дивизии / П.П. Дудинов. – М., 1986. – 149с.
219476
  Аудерская Г Варшавская Сирена / Г Аудерская. – Москва, 1984. – 560с.
219477
  Аудерская Г. Варшавская Сирена / Г. Аудерская. – Москва, 1990. – 495с.
219478
  Галчинский К.И. Варшавские голуби. / К.И. Галчинский. – М., 1962. – 104с.
219479
  Квятковский М. Варшавские Лазенки / М. Квятковский. – Варшава, 1978. – 58с.
219480
  Самойлов Юрий Варшавский авиаузел: для Евро и не только // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-22 : фото. – ISSN 1998-8044
219481
  Длужневская С. Варшавский дневник / С. Длужневская. – М., 1967. – 196с.
219482
  Лацо А. Варшавский договор - инструмент обеспечения мира / А. Лацо. – М, 1974. – 96с.
219483
  Семин В.В. Варшавский Договор - надежный щит мира и социализа. / В.В. Семин. – М., 1975. – 59с.
219484
   Варшавский договор - союз во имя мира и социализма. – М., 1980. – 295с.
219485
  Савинов К.И. Варшавский Договор - фактор мира, щит социализма. / К.И. Савинов. – М., 1986. – 268с.
219486
   Варшавский договор. – М., 1990. – 255с.
219487
   Варшавский договор и НАТО. – М., 1989. – 6с.
219488
  Владимиров С.А. Варшавский договор и НАТО. / С.А. Владимиров, Л. Теплов. – Москва, 1979. – 296с.
219489
   Варшавский университет. – Варшава, 1958. – 96с.
219490
   Варшавско-Ивангородская операция. – М., 1938. – 512с.
219491
  Платошкин Н.Н. Варшавское восстание 1944 года: мифы и реальность // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 27-33. – ISSN 0321-0626
219492
  Назаревич Р. Варшавское восстание, 1944 год / Р. Назаревич. – М., 1989. – 231с.
219493
  Клишко З. Варшавское восстание. Статьи, речи, воспоминания, документы / З. Клишко. – Москва, 1969. – 280с.
219494
   Варшавское совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. – М., 1955. – 144с.
219495
  Владимиров С.А. Варшавскому Договору -- четверть века. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 64с.
219496
  Козак С. Варшавська і польська україністика в процесі трансформації та глобалізації суспільства // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 539-548. – ISBN 978-966-02-6612-4
219497
  Дацків І. Варшавська угода 1920 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 65-72
219498
  Голубко В. Варшавська угода 1920 року її перспективи у візії західноукраїнських політиків // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 91-102. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
219499
  Романюк С. Варшавська україністика: камо грядеши? // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 3-16. – ISSN 2078-5119


  Розглянуто сучансий стан й майбутнє осередків вивчення укр. мови у Варшаві. Особливу увагу присвячено кафедрі україністики Вашавського ун-ту як найстарішому й найвідомішому навч. закладу Європи, у якому українську викладають понад 50 р. Рассмотрены ...
219500
  Іщенко Ж.М. Варшавське герцогство: деякі аспекти ідеологічного впливу на західні губернії Російської Імперії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
219501
  Чисніков А. Варшавське повстання: передумови, хід і наслідки // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 62-68. – ISSN 2306-028X
219502
  Козак С. Варшавський бард - Остап Лапський // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 241-253. – ISBN 978-83-935845-4-3
219503
  Галицька-Дідух Варшавський договір 1920 р. у контексті соборницької ідеї // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 82-93
219504
  Кучерепа М.М. Варшавський договір 1920 року: проблеми, наслідки // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.193-197
219505
  Кралюк П. Варшавський договір 1920 року: українська оцінка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 15


  Останнім часом відносини між Польщею та Україною на "історичному фронті" складаються не найкраще. Та все ж іноді сторони ніби шукають порозуміння. Принаймні польські історики й політики намагаються подавати Варшавський договір, підписаний Юзефом ...
219506
  Боримський В.В. Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 228-229. – ISBN 966-2980-20-2
219507
  Курішков Є.Л. Варшавський договір як форма політичного співробітництва соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 77-83. – (Серія права ; № 10)


  Политическое сотрудничество социалистических государств, базирующееся на принципах пролетарского интернационализма, взаимопомощи и невмешательства во внутренние дела других стран, нашло полное политическое и юридическое закрепление в статьях и духе ...
219508
  Бойко Н.О. Варшавський період життя сосницького краєзнавця Ю.С. Виноградського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 198-201. – ISSN 2218-4805
219509
  Руденко Л.Г. Варшавський регіональний форум 2015 / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 64. – ISSN 1561-4980
219510
  Кучухідзе А. Варшавський саміт "Східного Партнерства": основні політичні результати для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 52-53
219511
  Вонсович О.С. Варшавський саміт НАТО – 2016: нові підходи щодо забезпечення європейської безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 370-373. – ISSN 2076-1554
219512
  Крук Г. Варшавські Вігілії // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – с. 5-9. – ISSN 0585-8365
219513
  Малей Антоніна Варшавські канікули : Польща / Малей Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 50-52 : Фото
219514
  Брега Г. Варшавчик Марк Якимович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 44. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
219515
  Калакура Я.С. Варшавчик Марко Якимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 166. – ISBN 96966-8060-04-0
219516
  Шморгун Л.М. Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 157-158. – ISBN 5-7702-0849-Х
219517
  Будревич О. Варшавяне. / О. Будревич, Э. Фальковский. – Варшава, 1970. – 126с.
219518
   Варшавянка, 1950. – 64с.
219519
  Нилин П.Ф. Варя Лугина и ее первый муж: РАссказы. / П.Ф. Нилин. – М., 1984. – 464с.
219520
  Чуковский Н.К. Варя. Последняя командировка / Н.К. Чуковский. – Москва : Советский писатель, 1958. – 331 с.
219521
  Сергеев А.С. Варяг. Роман / А.С. Сергеев. – Л., 1946. – 340с.
219522
  Бороздин М. Варяги и "норманнская " теория // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 4-13. – ISSN 1812-867Х


  Російська історична наука в ХVIII ст.
219523
  Гедеонов С.А. Варяги и Русь : историческое исследование С. Гедеонова : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 1. – 1876. – [2], XIX, [5], 395 с. – Нумерация кн. ч. 1 и ч. 2 продолж.
219524
  Гедеонов С.А. Варяги и Русь : историческое исследование С. Гедеонова : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 2. – 1876. – 397-569, [3] CXVI с
219525
  Горобець І. Варяги й мумі-троллі. Фінляндія / І. Горобець, А. Пирогів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-36
219526
  Липко И.П. Варьерование структуры вопростильных и отрицательных предложений с глаголом-сказуемым have в британском и американском вариантах английского языка в синхронии и диахронии. : Дис... Канд.филол. наук: / Липко И.П.; МВиССО УССР.Харьковский ин-т искусств. – Харьков, 1984. – 200л. – Бібліогр.:л.164-186
219527
  Зуене И.К. Варьирование бессоюзных и союзных сложноподчиненных предложений (на мат. соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зуене И.К.; Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Москва, 1983. – 25л.
219528
  Дородных А.И. Варьирование галагольных форм в современном английском языке / А.И. Дородных. – Х., 1988. – 157с.
219529
  Новоселов В.С. Варьирование динамических моделей движения. Уч. пособие / В.С. Новоселов. – Л., 1983. – 108с.
219530
  Губа Сергей Григорьевич Варьирование задач на доказательство как средство активизации математической деятельности учащихся и развития у них интереса к предмету : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Губа Сергей Григорьевич; Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 20л.
219531
  Расторгуева Татьяна Адриановна Варьирование и исторические изменения морфологической системы английского языка : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Расторгуева Татьяна Адриановна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 51л.
219532
  Стебелькова Н.А. Варьирование и структурно-семантические аспекты тождества фразеологической единецы. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стебелькова Н.А.; Моск.пед.ин-т. – М, 1979. – 25л.
219533
  Зимов Д.И. Варьирование интонации сочетания авторской и прямой речи в немецом языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зимов Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 20л.
219534
   Варьирование микроморфологических показателей строения пор в суглинистых почвах южной тайги и лесостепи европейской территории России / Е.Б. Скворцова, В.А. Рожков, В.Н. Щепотьев, В.Н. Дмитренко, З.Н. Тюгай, С.Ф. Хохлов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1061-1072 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
219535
  Липко Ирина Петровна Варьирование структуры вопросительного и отрицательных предложений с глаголом-сказуемым HAVE в британском и американском вариантах английского языка в синхронии и диахронии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Липко Ирина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 23л.
219536
  Тихомиров М.А. Варьянты артерий и вен человеческого тела в связи с морфологией сосудистой системы / [соч.] М.А. Тихомирова, орд. проф. Унив. Св. Владимира. – Киев : Лито-типография Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевск. отд., 1900. – VIII, 377 с. ил. – Библиогр.: с. 351-364
219537
  Рябов В.С. Вас вызывают в Главпур / В.С. Рябов. – М., 1990. – 463с.
219538
   Вас ждут политические училища. – М., 1990. – 125с.
219539
  Біленко Василь Вас занесло лавиною? Фріц і Ганс спішать на допомогу : Австралія/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 67-70 : Фото
219540
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії-2015 // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 2-3


  Вступна кампанія 2015 р. мала низку особливостей порівняно зі вступною кампанією попереднього року, пов’язаних насамперед із набуттям чинності нового Закону України «Про Вищу освіту», специфікою роботи державного підприємства «Інфоресурс», анексією ...
219541
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2016 // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 5


  Цьогорічна вступна кампанія мала низку особливостей у порівнянні зі вступною кампанією попереднього року, зокрема: • вступ за новим набором спеціальностей, • широкий конкурс, • зміна умов позаконкурсного вступу, • новий механізм вступу до ...
219542
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2017 // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 5


  "Кількість заяв до КНУ цього року в цілому перевищила показники минулого року і склала 58 574. Цей показник вивів наш університет на перше місце за кількістю заяв серед університетів України. Упродовж кількох років поспіль зберігається тенденція ...
219543
   Вас зовут "Четверть третьего"?. – Свердловск, 1965. – 306с.
219544
  Венедюхин Александр Вас обязательно услышат : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 124-128 : Фото, карта
219545
  Кобяков Г.Г. Вас ожидают звезды / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1965. – 110с.
219546
  Глуховцева К. Вас переїхати чи ви мене пропустите? (мовна і соціокультурна агресія в міському просторі Луганщини) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 85-89. – ISSN 0201-419
219547
  Чен Е.Б. Вас приглашает "королева" / Е.Б. Чен. – М, 1988. – 198с.
219548
  Максименков Леонид Вас примет дуче // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 15 (5093). – С. 42-45. – ISSN 0131-0097


  Політ Михайла Кольцова до Муссоліні - ще одна невідома сторінка історії підготовки радянсько-німецького пакту.
219549
  Бедзик Ю.Д. Вас чекають. Тридцятий / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1986. – 366 с.
219550
  Поплыко Д.Ф. Васа Пелагич и Россия. / Д.Ф. Поплыко. – М, 1983. – 256с.
219551
  Игнатовит J. Васа Решпект. / J. Игнатовит. – Београд, 1954. – 220с.
219552
  Рудь М.О. Васалітет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
219553
  Михайловський В.М. Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром III та Людовиком Угорським // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 4-15. – ISSN 0130-5247
219554
  Фейхтвангер Л. Васантасена; Пеп / Л. Фейхтвангер. – Ленинград : Гослитиздат, 1938. – 168 с.
219555
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарици / В.А. Осеева. – Кишинев, 1989. – 687с.
219556
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – М.-Л, 1952. – 384с.
219557
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва-Ленинград, 1953. – 448с.
219558
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва, 1954. – 376с.
219559
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – М, 1957. – 848с.
219560
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – К, 1985. – 751с.
219561
  Осевва В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осевва. – М, 1989. – 332с.
219562
   Васиилий Иванович Чапаев.. – М., 1953. – 40с.
219563
  Томов Е. Васил Захариев. / Е. Томов. – София, 1954. – 56с.
219564
  Томов Е. Васил Захариев. / Е. Томов. – София, 1954. – 88с.
219565
  Безверха В. Васил Златарски - видатний представник болгарської історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-126. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
219566
  Катарджиев И. Васил Ивановски = Vasil Ivanovski, a fighter for the ideal of free and united Macedonia on the Balkans. A history of Macedonia from the antiquity to the ASNOM / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-123-1
Кн. 1 : Васил Ивановски, борец за идеалот за слободна и обединета Македониjа на Балканот. Историjа на Македониjа од антиката до АСНОМ. – 2014. – 228, [4] с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
219567
  Катарджиев И. Васил Ивановски = Vasil Ivanovski. Publicistic works and documents / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-124-8
Кн. 2 : Публицистика и документи. – 2014. – 217, [3] с. – парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
219568
  Ристовски Б. Васил Икономов (1848-1934) : Прилог кон проучуваньето на македонскиот културно-национален развиток / Б. Ристовски. – Скопjе, 1985. – 153 с.
219569
   Васил Коларов : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1988. – 94с.
219570
  Даскалов Д. Васил Коларов. / Д. Даскалов. – София, 1987. – 76с.
219571
  Гандев Х. Васил Левски : политически идеи и революционна дейност / Х. Гандев. – София : Нива, 1946. – 204, [3] с.
219572
  Калчев К. Васил Левски / К. Калчев. – София, 1954. – 84с.
219573
  Генчев Н. Васил Левски / Н. Генчев. – София : Военно издателство, 1987. – 229, [1] с.
219574
  Възвъзова-Каратеодорова Васил Левски : документален летопис 1837 - 1873 / К.Възвъзова-Каратеодорова, З. Нонева, В. Тилева. – София : "Д-р Петър Берон", 1987. – 340 с.
219575
  Левски В. Васил Левски 1837-1987 : изследвания / В. Левски; Българска академия на науките, институт по история. – София : Издателство на българската академия науките, 1987. – 318, [2] с.
219576
  Левски В. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : документи из турските архиви / В. Левски. – София : Георги Димитров, 1952. – XII, 463 с.
219577
  Левски В. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : документи из турските архиви / Васил Левски, фототипно издание по случай 150 години от рождението му. – София : Народна библиотека "Кирил и Методий", 1987. – 463 с.
219578
  Унджиев И.Н. Васил Левски. Биография. / И.Н. Унджиев. – София, 1945. – 1152с.
219579
  Стекольников А.Я. Васил Левский. / А.Я. Стекольников. – М., 1958. – 317с.
219580
   Васил Стоилов : цветни репродукции. – София : "Български художник", 1962. – 12 с., 12 л. ил.
219581
   Васил Хаджиманов (1906-1969) / Макед. акад. на науките и уметностите ; подготвил: Горги Горгиев. – Скопjе : МАНУ, 2012. – 101, [2] c. : ил. + 1 CD. – Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою. – ISBN 978-608-203-084
219582
  Коробан В.П. Василе Александри / В. Коробан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 178 с.
219583
  Коробан В.П. Василе Александри (Жизнь и творчество) : Автореф... канд .филол.наук: / Коробан В.П.; МВО СССР, Кишин.ГУ. – Кишине, 1958. – 16л.
219584
  Вечканов С. Василек : стихи / С. Вечканов; пер. с морд.-эрзя И.Пеняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1958. – 12 с.
219585
  Поляков Е.И. Василек Захаров ищет свою родословную. / Е.И. Поляков. – Л., 1965. – 223с.
219586
   Василенко Микита Кімович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 72. – ISBN 978-966-2726-03-9
219587
  Геник С. Василенко Микола // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 29-30 : фото. – ISBN 966-7263-79-7
219588
  Усенко І. Василенко Микола Петрович [1866-1935] // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 829-830. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
219589
   Василенко Микола Прокопович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 23-26. – ISBN 966-02-0537-6
219590
  Губицький Л.В. Василенко Микола Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 167. – ISBN 96966-8060-04-0
219591
  Кузьминська О. Василенко Микола Прокопович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 104-109. – ISBN 966-02-3529-1
219592
   Василенко Микола Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 165-166. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
219593
  Павленко Ю.В. Василенко Микола Прокопович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 34-37. – ISSN 0374-3896
219594
  Гриценко І.С. Василенко Микола Прокопович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 235. – ISBN 978-966-06-0557-2
219595
  Клименко І.В. Василенко Микола Прокопович (1866-1935) - історик, правознавець, політичний і громадський діяч // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 70-73. – ISBN 966-02-2569-5
219596
  Короткий В. Василенко Микола Прокопович (1877-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 401-402. – ISBN 5-7707-1062-4
219597
  Короткий В.А. Василенко Микола Прокопович (1877-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 192-193 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
219598
  Тронько П. Василенко Микола Прокопович [1866-1935] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 45 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
219599
   Василенко Николай Прокофьевич // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 56-57. – ISBN 966-7288-72-2
219600
  Артамонов В.И. Василий III : Исторический роман в двух книгах / В.И. Артамонов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 464с.
219601
  Белоконь И.П. Василий Аpхипович Мовчан : К 50-летию со дня рождения / И.П. Белоконь; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : КУ им. Т.Шевченко, 1953. – 32 с. – Отд. оттиск из: Труды биолого-почвенного ф-та (с. 179-211)
219602
   Василий Акимович Арлашин. – М, 1987. – 14с.
219603
  Есипов В. Василий Аксенов и его поколение в романе "Таинственная страсть" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 476-491. – ISSN 0042-8795
219604
  Каунов Я.П. Василий Александрович Битюцкий. / Я.П. Каунов. – Сталинград, 1961. – 28с.
219605
  Ильинский И.М. Василий Алексеев / И.М. Ильинский. – М., 1986. – 349с.
219606
  Черных Е.А. Василий Алексеевич Бильбасов и его труд "Кирилл и Мефодий" / Елена Александровна Черных // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 66-75. – ISSN 0869-608Х
219607
   Василий Алексеевич Ватагин. – М, 1933. – 75с.
219608
   Василий Алексеевич Ватагин. – М, 1956. – 123с.
219609
  Красноусов А.М. Василий Алексеевич Слепцов (29.07.1836-4.04.1878) / А.М. Красноусов. – Пенза, 1949. – 3-29с.
219610
  Фролова М.М. Василий Алексеевич Чертков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 16-29. – ISSN 0042-8779


  Представлена биография государственного деятеля и военачальника 18 века В. А. Черткова.
219611
  Покровский В.И. Василий Андреевич Жуковский : его жизнь и сочинения : Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – VI, 312 с.
219612
  Покровский В.И. Василий Андреевич Жуковский : его жизнь и сочинения : Сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 3-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – VIII, 384 с. – Экз. № 439047 деф., без обл. разорв. тит. л. и отсутств. с. 303-384
219613
  Жуковский В.А. Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) : биографический очерк поэта с приложением его стихотворений. – Москва : Изд. О-ва распр. полезных книг ; Тип. В.Ф. Кудинова, 1902. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
219614
   Василий Андреевич Жуковский (1783-1852): К 200-летию со дня рождения. Метод. рекомендации). – М., 1982. – 20с.
219615
  Пономарев А.И. Василий Андреевич Жуковский, как поэт-романтик и в отношениях к царю-освободителю : (По случаю пятидесятилетия со дня кончины В.А. Жуковского) / [соч.] А.И. Пономарева, проф. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1902. – [2], 57 с., 1 л. фронт. (портр.). – Отд. оттиск: Церковный вестник. 1902
219616
   Василий Андреевич Жуковский: (Метод. пособие).. – М., 1983. – 15с.
219617
  Назаренко В. Василий Андреевич Назаренко : биографический очерк / Валентин Назаренко. – Киев : Логос, 2008. – 220с. – ISBN 978-966-171-038-1
219618
   Василий Андреевич Тропинин. – М., 1957. – 48с.
219619
  Чижикова Е.Н. Василий Андреевич Тропинин / Е.Н. Чижикова. – Л., 1971. – 51с.
219620
   Василий Андреевич Тропинин. – М., 1982. – 247с.
219621
  Розанов М.Д. Василий Андреевич Шелгунов / М.Д. Розанов. – Л, 1966. – 335с.
219622
  Розанов М.Д. Василий Андреевич Шелгунов / М.Д. Розанов. – Л, 1976. – 384с.
219623
  Машина О. Василий Баженов, отец русского классицизма // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 2-13


  Василий Иванович Баженов (1737-1799) - рос. архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, масон; представитель классицизма. Член Российской академии (1784)
219624
  Попельницкая Е. Василий Баженов: поэт в "застывшей музыке" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 27-43. – ISSN 1819-6268


  Василий Иванович Баженов (1737/1738-1799) - российский архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, представитель классицизма, масон. Член Российской академии (1784 год).
219625
  Селезнев Ю.И. Василий Белов. / Ю.И. Селезнев. – М : Советская Россия, 1983. – 144 с.
219626
  Гарин Ф.А. Василий Блюхер / Ф.А. Гарин. – М
1. – 1963. – 343с.
219627
  Гарин Ф.А. Василий Блюхер / Ф.А. Гарин. – М
2. – 1967. – 319с.
219628
  Гарнич Н.Ф. Василий Боженко / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1958. – 192 с.
219629
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1976. – 79с.
219630
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1978. – 62с.
219631
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1980. – 94с.
219632
   Василий Буслаев [Електронний ресурс] = Vassily Buslayev : продолжительность 81 мин. ; жанр сказка / про-во киностудия им. М. Горького, 1982; реж. Г. Васильев ; авт.сцен. С. Наровчатов, Б. Шустров ; опер. А. Гарибян ; комп. А. Рыбников ; акт. Д. Золотухин и др. ; Gorky FILM STUDIO, DVD EXPO, PAL, RUSCICO a.o. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1DVD. – DVD video.--Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Дидактич. пос. в изуч. иностран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Сказки. Избранное)


  По одноименной поєме С. Наровчатова о герое русских былин и сказок Василии Буслаеве. Жил на свете Василий Буслаев - сын Новгородского посадника, как хотел, сам по себе : не верил ни в сон, ни в чех, ни в змеиный шип... Дополнительные материалы : ...
219633
   Василий Васильевич Ванин. – Москва, 1955. – 256с.
219634
  Тихомиров А.Н. Василий Васильевич Верещагин / А.Н. Тихомиров. – М.-Л. : Искусство, 1942. – 100с.
219635
  Лебедев А.К. Василий Васильевич Верещагин : Жизнь и творчество 1842-1904 / А.К. Лебедев. – 2-е перераб. и доп. изд. под ред. А.В. Солодовникова. – Москва : Искусство, 1972. – 396 с. + Приложения: 1. Главы из воспоминаний сына художника В.В. Верещагина. - 2. Библиогр., состав. Г.К. Буровой при участии А.К. Лебедева
219636
  Завадская Е.В. Василий Васильевич Верещагин / Е.В. Завадская. – Москва, 1986. – 111с.
219637
   Василий Васильевич Верещагин. Выставка произведений. Путеводитель. – Москва : Гос. изд-во изобразительного искусства, 1958. – 44 с.
219638
   Василий Васильевич Вильямс. – Москва, 1957. – 22с.
219639
  Картушин В.М. Василий Васильевич Витковский : Геодезист, ученый и педагог / В.М. Картушин; ред. Г.Ф. Гапочко. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 99 с.
219640
  Баринов В.А. Василий Васильевич Витковский (1856-1924) : брошюра / В.А. Баринов. – Москва : Наука, 1973. – 65с.
219641
   Василий Васильевич Вольвач (1942-2016) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 128. – ISSN 0130-2906
219642
   Василий Васильевич Глушко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 53с. – (Библиография ученых УССР)
219643
   Василий Васильевич Голиков. – М, 1989. – 24с.
219644
   Василий Васильевич Докачаев : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 30. – Бібліогр.: 11 назв
219645
  Чеботарева Л.А. Василий Васильевич Докучаев / Л.А. Чеботарева, А.Д. Маева. – МоскваЛ., 1947. – 103с.
219646
  Полынов Б.Б. Василий Васильевич Докучаев : Очерк жизни и творчества / Б.Б. Полынов, А И. Крупеников, Л.А. Крупеников; Отв. ред. И.В.Тюрин. – Москва : АН СССР, 1948. – 280с. – (Научно-популярная серия)
219647
  Крупниковы И.Л. Василий Васильевич Докучаев / И.Л. Крупниковы. – Москва, 1949. – 288с.
219648
  Крупениковы И. и Василий Васильевич Докучаев (1846-1903) / И. и Крупениковы. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 280с. – (Жизнь замечательных людей)
219649
  Зонн С.В. Василий Васильевич Докучаев, 1846-1903 / С.В. Зонн. – Москва : Наука, 1991. – 221с. – (Научно-биографическая литература)
219650
  Берков П.Н. Василий Васильевич Капнист. 1757-1823 / П.Н. Берков. – Л.-М, 1950. – 71 с.
219651
  Малцьева Ф.С. Василий Васильевич Крайнев / Ф.С. Малцьева. – МоскваЛ., 1950. – 32с.
219652
  Крайнев В.В. Василий Васильевич Крайнев / В.В. Крайнев. – М., 1980. – 27с.
219653
  Кауфман Р.С. Василий Васильевич Крайнев / Р.С. Кауфман. – Ленинград, 1989. – 26с.
219654
  Лазаревский И. Василий Васильевич Матэ / И. Лазаревский. – Москва-Л., 1948. – 36с.
219655
   Василий Васильевич Меркурьев. – Москва, 1986. – 199 с.
219656
  Брагинский Э.В. Василий Васильевич Мешков / Э.В. Брагинский. – Москва-Л., 1949. – 49с.
219657
   Василий Васильевич Мешков. – Москва, 1954. – 36с.
219658
   Василий Васильевич Парин, 1903-1971 : [Физиолог]. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 15 ; Сер. биол. наук. Физиология). – ISBN 5-02-005871-8
219659
  Николюкин А.Н. Василий Васильевич Розанов / А.Н. Николюкин. – М, 1990. – 62с.
219660
  Березарк И.Б. Василий Васильевич Самойлов / И.Б. Березарк. – Л, 1948. – 166с.
219661
  Сапожникова Н.В. Василий Васильевич Сапожников, 1861-1924 / Н.В. Сапожникова, Е.В. Сапожникова. – Москва, 1982. – 65с.
219662
  Перетц В.Н. Василий Васильевич Сиповский(1872-1930).Некролог. – 269-274
219663
  Мочалов Л.В. Василий Васильевич Соколов / Л.В. Мочалов. – Л, 1962. – 40с.
219664
  Трошин И.И. Василий Васильевич Стригин / И.И. Трошин. – Волгоград, 1969. – 48с.
219665
  Сурьянинов В.В. Василий Васильевич Сурьянинов, заслуженный художник РСФСР / В.В. Сурьянинов. – М, 1980. – 8с.
219666
   Василий Васильевич Трамзин. – Ярославль, 1971. – 25с.
219667
  Кирьянов Г.Ф. Василий Васильевия Докучаев. 1846-1903. / Г.Ф. Кирьянов. – Москва, 1966. – 291с.
219668
  Уранов А.А. Василий Вачсиьевич Алехин как ученый / А.А. Уранов. – 2-е изд. – М., 1951. – 19-32с.
219669
  Петухова О. Василий Верещагин: против великой несправедливости // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 36-59. – ISSN 1819-6268
219670
  Репников А.В. Василий Витальевич Шульгин / А.В. Репников, В.С. Христофоров // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 155-169. – ISSN 0869-5687
219671
  Репников А.В. Василий Витальевич Шульгин / А.В. Репников, И.Н. Гребенкин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0042-8779
219672
   Василий Владимирович Коршак.. – М., 1982. – 312с.
219673
  Елисеев А.А. Василий Владимирович Петров / А.А. Елисеев. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 180 с.
219674
  Шнейберг Я.А. Василий Владимирович Петров, 1761-1834 / Я.А. Шнейберг. – Москва : Наука, 1985. – 223с.
219675
  Михед П. Василий Гоголь-Яновский в культурном контексте времени // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 11/12. – С. 212-235. – ISSN 0131-8136


  Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (при рождении Яновский (1777-1825) - украинский и русский писатель, поэт, драматург, государственный служащий. Отец Николая Васильевича Гоголя.
219676
  Потапов Ю.П. Василий Григорьевич Власов, 1896-1959 / Ю.П. Потапов. – Л., 1980. – 112с.
219677
   Василий Григорьевич Перов. – Москва, 1954. – 36с.
219678
   Василий Григорьевич Перов. – Москва, 1956. – 14с.
219679
  Туберовская О.М. Василий Григорьевич Перов / О.М. Туберовская. – Л., 1965. – 55с.
219680
   Василий Григорьевич Перов. – Ленинград, 1989. – 3с.
219681
  Леняшин В.А. Василий Григорьевич Перов = Vasily Perov / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1987. – 247с.
219682
  Зименко В.М. Василий Григорьевич Перов 1833-1882 / В.М. Зименко. – М, 1955. – 55с.
219683
  Зименко В.М. Василий Григорьевич Перов 1834-1882 / В.М. Зименко. – М.Л,, 1948. – 44с.
219684
  Леняшин В.А. Василий Григорьевич Петров 1834-1882 / В.А. Леняшин. – Л, 1988. – 104с.
219685
  Исакова О.В. Василий Григорьевич Фесенков / О.В. Исакова. – М, 1961. – 116с.
219686
  Мягков П.С. Василий Громов / П.С. Мягков. – М., 1952. – 40с.
219687
  Бочаров А.Г. Василий Гроссман / А.Г. Бочаров. – Москва : Советский писатель, 1970. – 304 с.
219688
  Бочаров А.Г. Василий Гроссман / А.Г. Бочаров. – Москва : Советский писатель, 1990. – 378 с.
219689
   Василий Данилович Панов (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0130-2906
219690
  Калеп Н.Л. Василий Дмитриевич Кудрявцев : Указ. лит. / Н.Л. Калеп. – Иркутск, 1978. – 23с.
219691
  Гусарова А.П. Василий Дмитриевич Поленов / А.П. Гусарова. – Л., 1965. – 55с.
219692
   Василий Дмитриевич Поленов. – Л, 1969. – 31с.
219693
  Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов / Э.В. Пастон. – Санкт-Петербург, 1991. – 192с.
219694
  Воинов В. Василий Дмитриевич Поленов (1834-1927). / В. Воинов. – Москва, 1930. – 32с.
219695
   Василий Дмитриевич Поленов и его дом-музей. – М, 1967. – 52с.
219696
  Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. / Е.В. Сахарова. – М.-Л., 1948. – 536с.
219697
  Юрова Т.В. Василий Дмитриевич Поленов. / Т.В. Юрова. – М., 1961. – 167с.
219698
  Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. / Е.В. Сахарова. – М., 1964. – 839с.
219699
   Василий Дмитриевич Ряховский. – Воронеж, 1968. – 17с.
219700
   Василий Дмитриевич Тихомиров. Артист, балетмейстер, педагог. – М. : Искусство, 1971. – 391с.
219701
   Василий Евмениевич Савинский. Каталог выставки.. – Л., 1949. – 26с.
219702
  Фогель З.В. Василий Ермилов / З.В. Фогель. – Москва : Советский художник, 1975. – 133 с.
219703
  Дмитриев Ю.А. Василий Живокини / Ю.А. Дмитриев. – Москва : Искусство, 1988. – 142 с.
219704
  Таций В.Я. Василий и Людмила Таций: любовь на всю жизнь // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 546-548. – ISBN 978-966-458-725-6
219705
   Василий Иванович Атрощенко. – Киев, 1978. – 78с.
219706
  Ильин М.А. Василий Иванович Баженов / М.А. Ильин. – Москва, 1945. – 120 с.
219707
  Разгонов С.Н. Василий Иванович Баженов / С.Н. Разгонов. – Москва, 1985. – 170 с.
219708
  Шмидт И. Василий Иванович Демут-Малиновский / И. Шмидт. – М., 1960. – 212с.
219709
  Мроз Е. Василий Иванович Демут-Малиновский 1779-1846 / Е. Мроз. – М.Л., 1948. – 32с.
219710
  Александрова Л.Б. Василий Иванович Демут-Малиновский,1779-1846 / Л.Б. Александрова. – Ленинград, 1980. – 44с.
219711
  Дурылин С.Н. Василий Иванович Качалов / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1944. – 56с.
219712
   Василий Иванович Качалов. – М., 1954. – 658с.
219713
  Раскин Н.М. Василий Иванович Клементьев - ученик и лаборант / Н.М. Раскин. – Москва; Ленинград, 1952. – 60с.
219714
   Василий Иванович Кулешов : К 60-летию со дня рождения: Библиография трудов. – 27с.
219715
   Василий Иванович Ляшенко (к 55-летию со дня рождения) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 98-99 : Фото. – ISSN 1726-5428
219716
  Кеменов В.С. Василий Иванович Суриков / В.С. Кеменов. – М.-Л, 1937. – 77с.
219717
  Кузнецов А.М. Василий Иванович Суриков / А.М. Кузнецов. – Иваново, 1943. – 27с.
219718
  Машковцев Н.Г. Василий Иванович Суриков / Н.Г. Машковцев. – Москва-Лнинград, 1948. – 60с.
219719
  Давыденко И. Василий Иванович Суриков / И. Давыденко. – Красноярск, 1948. – 45с.
219720
  Щекотов Н.М. Василий Иванович Суриков. / Н.М. Щекотов. – М-Л, 1937. – 97с.
219721
  Гор Г.С. Василий Иванович Суриков. 1848-1916 / Г.С. Гор, В.Н. Петров. – М., 1955. – 229с.
219722
   Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. – Ленинград : Искусство, 1977. – 382с.
219723
  Кутяков И.С. Василий Иванович Чапаев / И.С. Кутяков. – М., 1958. – 87с.
219724
  Чапаев А.В. Василий Иванович Чапаев / А.В. Чапаев. – Чебоксары, 1979. – 388 с.
219725
   Василий Иванович Чапаев.. – М., 1938. – 104с.
219726
  Чапаев А.В. Василий Иванович Чапаев. / А.В. Чапаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Чебоксары, 1987. – 381с.
219727
  Мямлин И.Г. Василий Иванович Шухаев / И.Г. Мямлин. – Ленинград, 1972. – 174с.
219728
   Василий Иванович Щухаев. – Л, 1968. – 48с.
219729
   Василий Ильич Касиян. – М., 1957. – 113с.
219730
  Шпаков А.П. Василий Ильич Касиян / А.П. Шпаков. – К., 1960. – 48с.
219731
  Сокольников В.М. Василий Ильич Касиян. Народный художник СССР. / В.М. Сокольников. – М.-Л., 1948. – 31с.
219732
  Куштысев Е. Василий Ильич Лыткин / Е. Куштысев. – Сыктывкар, 1963. – 16с.
219733
  Хруцкая Н.В. Василий Ильич Чернышев
219734
  Гинц С.М. Василий Каменский / С.М. Гинц. – Пермь, 1974. – 251 с.
219735
  Гинц С.М. Василий Каменский / С.М. Гинц. – Пермь, 1984. – 221 с.
219736
   Василий Кандинский // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 98 : Василий Кандинский. – С. 3-31.
219737
   Василий Кандинский об искусстве // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 66-84.
219738
   Василий Кандинский, 1866-1944.. – М, 1989. – 98с.
219739
  Мурадян К.М. Василий Касарийский и его "шестоднов" в древнеармянской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Мурадян К.М.; АН Армянск. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1970. – 25л.
219740
  Голованов Н.Н. Василий Кириллович Нечитайло / Н.Н. Голованов. – Л., 1963. – 48с.
219741
  Савинов А.Н. Василий Козьмич Шебуев. 1777-1856. / А.Н. Савинов. – М.-Л., 1950. – 33с.
219742
  Шапа Л.А. Василий Колесник / Л.А. Шапа. – Владивосток, 1955. – 64с.
219743
  Худяков Б.Я. Василий Константинович Блюхер. / Б.Я. Худяков. – М., 1964. – 24с.
219744
   Василий Константинович Магницкий - исследователь культуры и быта чувашей. – Чебоксары, 1989. – 103с.
219745
  Магницкий В.К. Василий Константинович Магницкий - исследователь культуры и быта чувашей / В.К. Магницкий. – Чебоксары, 1989. – 103 с.
219746
  Писарев С.С. Василий Корчмин -- разведчик земли Ижорской. / С.С. Писарев. – Л., 1965. – 191с.
219747
  Круглова В.А. Василий Кузьмич Шебуев / В.А. Круглова. – Л, 1982. – 151с.
219748
  Ямпольский И. Василий Курочкин. / И. Ямпольский
1. – 6-58с.
219749
  Ямпольский И.Г. Василий Курочкин. / И.Г. Ямпольский. – Л., 1949. – с.
219750
   Василий Лановой. – Москва, 1964. – 18с.
219751
  Ефимова З. Василий Лановой / З. Ефимова. – М, 1990. – 64с.
219752
  Ефимова З.П. Василий Лановой / З.П. Ефимова. – М, 1990. – 64 с.
219753
   Василий Ливанов. – М., 1985. – 65с.
219754
  Рогачевский В.М. Василий Львович Симонов. / В.М. Рогачевский. – Л., 1959. – 46с.
219755
  Августова Т.Д. Василий Макарович Шукшин (1929-1974) : библиогр. указ. / Т.Д. Августова ; М-во высш. и спец. образования РСФСР, Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1980. – 51 с.
219756
  Лазуко А.К. Василий Максимов / А.К. Лазуко. – Л., 1982. – 79с.
219757
  Леонов А.И. Василий Максимович Максимов / А.И. Леонов. – М, 1951. – 348с.
219758
  Леонов А.И. Василий Максимович Максимов / А.И. Леонов. – М, 1957. – 40с.
219759
  Пискун Ю.А. Василий Маркиянович - слуцкий мастак-иконописец средины ХVIII в. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.225-229. – ISBN 966-7671-23-2
219760
  Цимбал С.Л. Василий Меркурьев. / С.Л. Цимбал. – Л-М : Искусство, 1963. – 184 с.
219761
   Василий Михайлович Алексеев , 1881-1951. – Москва : Наука, 1991. – 96с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып.19 ; Сер. литературы и языка)
219762
  Звонцов В.М. Василий Михайлович Звонцов. / В.М. Звонцов. – М, 1978. – 18с.
219763
  Ушакова Н.Н. Василий Михайлович Севергин, 1765 - 1826 гг / Н.Н. Ушакова, Н.А. Фигуровский. – М, 1981. – 161с.
219764
   Василий Михайлович Юрчик: живопись. Альбом.. – М., 1989. – 23с.
219765
  Слюсарский А.Г. Василий Назарович Каразин / А.Г. Слюсарский. – Харьков, 1952. – 68с.
219766
  Журавлева И. Василий Назарович Каразин (1773-1842), основатель университетской библиотеки / И. Журавлева, И. Березюк // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 61-65. – ISSN 1811-377X


  К 210-й годовщине открытия Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
219767
  Яковлев В. Василий Никитич Мешков / В. Яковлев. – М., 1952. – 52с.
219768
  Морозов М. Василий Николаевич Андреев-Бурлак / М. Морозов. – М.-Л., 1948. – 44с.
219769
  Шейн Г.Г. Василий Николаевич Бакшеев / Г.Г. Шейн. – М, 1852. – 92с.
219770
  Тихомиров Александр Нилович Василий Николаевич Бакшеев / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1950. – 32с.
219771
  Абрамова А.В. Василий Николаевич Бакшеев / А.В. Абрамова. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с. : ил.
219772
  Батюшков В.Н. Василий Николаевич Батюшков / В.Н. Батюшков. – Москва, 1974. – 16с.
219773
   Василий Николаевич Свечников. – Киев : Наукова думка, 1981. – 43с. – (Биобиблиография ученых УССР)
219774
  Сидоров А.А. Василий Николаевич Яковлев / А.А. Сидоров. – М-Л, 1949. – 24с.
219775
  Сидоров А.А. Василий Николаевич Яковлев / А.А. Сидоров. – Москва, 1950. – 77с.
219776
   Василий Николаевич Яковлев. – М, 1962. – 31с.
219777
  Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. / М.В. Нечкина. – М., 1974. – 640 с.
219778
  Рогачевский М.Л. Василий Осипович Топорков / М.Л. Рогачевский. – М., 1969. – 296с.
219779
  Кремлев Б. Василий Павлович Соловьев-Седой : очерк жизни и творчества / Б. Кремлев. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 219 с.
219780
   Василий Павлович Соловьев-Седой. – Л., 1987. – 296с.
219781
   Василий Панов.. – М., 1986. – 190с.
219782
   Василий Парамонов. – М., 1987. – 31с.
219783
  Стражеско Н. Василий Парменович Образцов // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 380-384. – ISBN 5-7707-1061-6
219784
  Добровольский В.А. Василий Петрович Ермаков, 1845-1922 / В.А. Добровольский. – М, 1981. – 88с.
219785
   Василий Петрович Ижевский (1863-1926). – М, 1953. – 24с.
219786
   Василий Петрович Комарденков.. – М., 1986. – 35с.
219787
  Сопоцинская А. Василий Петрович Косенков / А. Сопоцинская. – Ленинград, 1990. – 90с.
219788
  Епифанова А.П. Василий Петрович Никитин. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1948. – 39с.
219789
  Пастон Э. Василий Поленов / окончание. Начало в № 10, 2011 // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 11. – С. 54-82


  Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) - русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог. Нар. художник РСФСР (1926).
219790
  Амшинская А.М. Василий Прокопьевич Ефанов / А.М. Амшинская. – Москва, 1952. – 36с.
219791
   Василий Прокофьевич Ефанов. – Москва, 1953. – 22с.
219792
  Гущин В.П. Василий Прокофьевич Ефанов / В.П. Гущин. – М., 1972. – 128с.
219793
   Василий Прокофьевич Ефанов. Выставка произведений.Москва.1975. – М, 1975. – 15с.
219794
  Никульков А.В. Василий Пухначев. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1980. – 32 с.
219795
  Адамов А.Г. Василий Пятов : повесть о рус. изобретателе / Аркадий Адамов ; ил.: И.И. Старосельский. – Москва : Воен.-мор. изд-во, 1952. – 144 с.
219796
  Бушинский В.П. Василий Робертович Вильямс / В.П. Бушинский, Б.А. Александров. – Москва : Московское общество испытателей природы, 1950. – 180с. – (Историческая серия ; 42)
219797
  Крупниковы И.Л. Василий Робертович Вильямс / И.Л. Крупниковы. – М, 1951. – 576с.
219798
  Крупниковы И. и Василий Робертович Вильямс / И. и Крупниковы. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 544с.
219799
   Василий Родионович Петров. – М., 1953. – 239с.
219800
  Леонидов О. Василий Семенович Сварог / О. Леонидов. – М.-л, 1950. – 29с.
219801
  Климова М.А. Василий Семенович Сварог / М.А. Климова. – М., 1952. – 36с.
219802
   Василий Сергеевич Владимиров.. – М, 1987. – 79с.
219803
  Пасхалов В. Василий Сергеевич Калинников / В. Пасхалов. – Ленинград ; Москва, 1951. – 228 с.
219804
  Шереметев П.С. Василий Сергеевич Шереметев. 1752-1831 / [[гр. Павел Шереметев]]. – [Санкт-Петербург] : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910. – [4], 259 с., 7 л. ил. – Авт. указан в конце предисл.
219805
  Нюрнберг М.В. Василий Сергеевия Калинников : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 80 с.
219806
   Василий Серов.. – М, 1991. – 24с.
219807
  Журавлев А.М. Василий Симбирцев / А.М. Журавлев, Ю.Л. Косенкова. – Москва, 1986. – 187 с.
219808
  Решетников В.В. Василий Соков / В.В. Решетников, Г.П. Троцких. – М., 1985. – 208с.
219809
  Рубинштейн А. Василий Соков. / А. Рубинштейн. – М, 1952. – 128с.
219810
  Кутырев П.Г. Василий Старков. / П.Г. Кутырев. – Саратов, 1972. – 104с.
219811
  Недзведский А.В. Василий Степанович Василько - Народный артист СССР. / А.В. Недзведский. – К., 1960. – 36с.
219812
  Пушкарев С.Н. Василий Степанович Попов и становление библиотечного дела в России. Новые архивные материалы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 63-68. – ISSN 0130-9765
219813
   Василий Сумарев: Альбом. – М., 1975. – 15с.
219814
  Кеменов В.С. Василий Суриков / В.С. Кеменов. – Ленинград, 1978. – 311с.
219815
   Василий Суриков [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Василий Суриков - один из известнейших живописцев мира. Его монументальные по содержанию и форме полотна посвящены крупным событиям русской истории. Главная их тема - народные движения, главным действующим лицом выступает народ, народная масса, ...
219816
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1944. – 128с.
219817
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Чкалов, 1945. – 166с.
219818
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1946. – 238с.
219819
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Л., 1946. – 56с.
219820
  ТвардовскийА Василий Теркин / ТвардовскийА. – Калинин, 1947. – 199с.
219821
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М-Л, 1949. – 246с.
219822
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1950. – 195с.
219823
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1953. – 228с.
219824
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : Книга про бойца / А.Т. Твардовский. – Москва : Детская литература, 1967. – 232с. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
219825
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : книга про бойца / А.Т. Твардовский. – Москва : Художественная литература, 1969. – 175с.
219826
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1970. – 239с.
219827
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1973. – 318с.
219828
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1976. – 219с.
219829
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1976. – 527с.
219830
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1976. – 694с.
219831
  ТвардовскийА.Т Василий Теркин / ТвардовскийА.Т. – М., 1977. – 208с.
219832
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1978. – 528с.
219833
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : книга про бойца : [поэма] / А. Твардовский ; [ил. худож. О. Верейского]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 285 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
219834
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1980. – 207с.
219835
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Л., 1982. – 256с.
219836
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1982. – 207с.
219837
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1983. – 207с.
219838
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1985. – 286с.
219839
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Донецк, 1986. – 166с.
219840
  Твардоский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардоский. – М., 1987. – 300с.
219841
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1988. – 205с.
219842
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1990. – 254с.
219843
  Твардовский А.Т. Василий Теркин. Военная лирика / А.Т. Твардовский. – Москва, 1966. – 447с.
219844
  Артамонов В.И. Василий третий / В.И. Артамонов. – Москва, 1995. – 110с.
219845
  Воронова М. Василий Тропинин: олицетворение // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 86-106. – ISSN 1819-6268
219846
  Нилин А.П. Василий Трофимов. / А.П. Нилин. – М, 1983. – 160с.
219847
  Белозерская Н.А. Василий Трофимович Нарежный : историко-литературный очерк Н. Белозерской, удостоен. Увар. премии в 1893 г. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пентелеева, 1896. – 297 с. разд. паг. – Библиогр.: "Хронологический перечень сочинений В. Нарежного", "Сочинения В. Нарежного, вышедшие отдельными изданиями" (с. X-XII)


  На форзаце экз. № 477559, газетная вырезка из г. Речь, за 1912 г. - Памяти Н.А. Белозерской (о ее кончине)
219848
  Твардовски А. Василий Тьоркин / А. Твардовски. – София, 1977. – 280с.
219849
  Чистякова Е.В. Василий Ус - сподвижник Степана Разина. / Е.В. Чистякова. – М., 1963. – 48с.
219850
  Еремин В. Василий Федоров. Мы давно человеческой радостью бредим / В. Еремин. – М., 1969. – 134с.
219851
   Василий Федорович Болдырев.. – М, 1954. – 27с.
219852
   Василий Федорович Бордиченко 1898-1982. – М., 1987. – 32с.
219853
  Кириченко А.Н. Василий Федорович Ошанин -- зоолог и путешественник. (1844-1917). / А.Н. Кириченко. – М., 1940. – 31с.
219854
  Тимм В.Ф. Василий Федорович Тимм / В.Ф. Тимм. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1962. – [47] с.
219855
  Тарасов Л.М. Василий Федорович Тимм 1820-1895 / Л.М. Тарасов. – Москва : Искусство, 1954. – 31 с.
219856
  Авербух А.Я. Василий Фомич Петрушевский, 1829-1891 / А.Я. Авербух ; [АН СССР]. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отделение, 1976. – 99 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
219857
  Брик Б. Василий Чапаев : поэма / Б. Брик. – Москва : Художественная литература, 1938. – 62 с.
219858
  Хабаров М.Н. Василий Шамшин. Повесть о рабочем, проф. революционере / М.Н. Хабаров. – Новосибирск, 1968. – 128с.
219859
  Толченова Н.П. Василий Шукшин - его земля и люди. / Н.П. Толченова. – Барнаул, 1978. – 206с.
219860
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – М., 1977. – 192с.
219861
  Емельянов Л.И. Василий Шукшин / Л.И. Емельянов. – Л., 1983. – 152с.
219862
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – М., 1984. – 286с.
219863
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – 2-е. – М., 1988. – 286с.
219864
  Горн В.Ф. Василий Шукшин / В.Ф. Горн. – Барнаул, 1990. – 284с.
219865
  Шульженко В. Василий Шульженко: "Мне жалко мир, который уходит" // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 31-41


  Василий Владимирович Шульженко (1949, Москва, РСФСР, СССР) — российский художник, работающий в жанре фигуративной живописи в стиле гротескного реализма.
219866
  Финкельштейн Е.А. Василий Яковлевич Данилевский - выдающийся русский биолог, физиолог и протистолог / Е.А. Финкельштейн. – Москва-Ленинград, 1955. – 292с.
219867
  Орлов Б.А. Василий Яковлевич Струве / Б.А. Орлов. – Л., 1953. – 171с.
219868
  Новокшанова Василий Яковлевич Струве / Новокшанова, (Соколовская). – мо : Наука, 1964. – 296 с.
219869
   Василий Яковлевич Струве : Сборник статей и материалов к 100-летию со дня смерти. – Москва : Наука, 1964. – 252 с.
219870
   Василик Остап Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 124. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
219871
  Коваль П.М. Василина : роман / П.М. Коваль. – Львів : Каменяр, 1973. – 332 с.
219872
  Плахотнюк О. Василина Степанівна Щурат-Глуха (схиігуменя Вероніка) - забута постать // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 255-261. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
219873
  Васильева Л.Н. Василиса / Л.Н. Васильева. – Москва, 1981. – 31с.
219874
  Ирошников А.М. Василиса Прекрасная / А.М. Ирошников. – М, 1955. – 29с.
219875
   Василиса Прекрасная. – Л., 1968. – 192с.
219876
  Луначарский А.В. Василиса Премудрая / А.В. Луначарский. – Пб, 1920. – 112с.
219877
   Василиса Премудрая. – Горький, 1947. – 31с.
219878
  Другаль С.А. Василиск / С.А. Другаль. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1990. – 283 с.
219879
   Василишин Дарія Василівна : бібліографічний покажчик / [ уклад. О.М. Василишин, Т.М. Василишин ]. – Львів : Українська академія друкарства, 2008. – 68с. – До 55-річчя від Дня народження та 35-річчя творчої діяльності. – ISBN 978-966-322-147-2
219880
  Філатова О.М. Василіани в суспільно-політичному й культурному житті білорусько-литовських губерній. 1772-1839 рр.: історіографія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 53-59. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
219881
  Матійчин І.М. Василіянське піснярство кінця 19- першої половини 20 ст. як феномен галицької музичної культури : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Матійчин І.М. ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
219882
  Унджиевъ И. Василъ Петлешковъ = "Самъ съмъ - други нема!" : Издава комитетътъ за увековечаване делата на борците отъ априлското възстание презъ 1876 год. Въ Брацигово / И. Унджиевъ. – Пловдив : Хр. Г. Дановъ, 1935. – 80 с.
219883
   Василю Баранівському - 65 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 138-140
219884
   Василю Васильовичу Гребіню – 50 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  20 грудня 2014 року виповнилось 50 років з дня народження доктора географічних наук, професора кафедри гідрології та гідроекології, гідролога-гідрохіміка Василя Васильовича Гребіня.
219885
  Запорожець О.А. Василю Васильовичу Сухану - 80 років // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 105-106. – ISSN 1991-0290


  Професор кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
219886
   Василю Григоровичу Пазиничу - 60 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 64. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817
219887
   Василю Івановичу Парпану - 70 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 126-127. – ISSN 2077-4893
219888
   Василю Іларіоновичу Пелешенку - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63 : фото. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817
219889
   Василю Степановичу Готиняну - 70 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 58. – Бібліогр.: Фото
219890
   Василю Юрійовичу Туряку - 65 років // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 51 : Портрет
219891
   Василю Ярославовичу Бричу - 50 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257 : фото. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
219892
  Степула Н. Василь Атаманюк // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 268-269. – ISBN 966-7379-16-7
219893
   Василь Базилевич // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 625 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
219894
  Казьмирчук Г. Василь Базилевич про причини виникнення руху декабристів // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 150-154


  У статті аналізується погляд В.М. Базилевича на причини виникнення руху декабристів. Доведено, що його думки були концентрованим виразом думок вчених-декабристознавців часів становлення радянського декабристознавства. В.М. Базилевич - професор ...
219895
  Матяш І. Василь Базилевич: грані таланту й трагізм долі // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.99-120 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
219896
  Дика Н. Василь Барвінський і сьогодення : До 125-річчя від дня народження // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 5/6 (823/824). – С. 174-175. – ISSN 0868-4790
219897
  Савченко В. Василь Барка - письменник апокаліптичної доби // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 155-157. – ISSN 0131-2561
219898
  Путько-Стех Василь Барка: шлях // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 175-179. – ISSN 0130-1608
219899
  Грабовецький В. Василь Баюрак - бойовий побратим і наступник Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 48 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 2)
219900
  Бєлов В. Василь Бєлов: "Потрібне чуття на талант". Інтерв"ю біля робочого столу / інтерв"ю брав М. Наєнко // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 360-369. – ISBN 978-966-439-809-8
219901
  Школьна О.Д. Василь Біднов - журналіст і діяч просвітянського руху // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-31. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Стаття присвячена творчості Василя Біднова як журналіста і діяча просвітянського руху.
219902
  Завальнюк О. Василь Біднов - професор Кам"янець-Подільського Державного Українського університету (1918-1920 роки.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 81-86
219903
  Калинчук А. Василь Білозерський і кирило-мефодіївці. На матеріалах слідчої справи. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263


  Б. Білозерський разом с Костомаровим і М. Гулаком був співзасновником Кирило-Мефодіївського братства.
219904
  Калинчук А. Василь Білозерський і кириломефодіївці (на матеріалах слідчої справи) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 68-73. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто участь В. Білозерського в Кирило-Мефодіївському братстві, його арешт, проаналізовано документи та матеріали слідчої справи. Провідну роль серед братчиків відіграли М. Костомаров, М. Максимович, М. Драгоманов, П. Куліш та ін.
219905
  Загаєцька О. Василь Бородай: "Україні присвячую мою творчість..." : до 90-річчя від дня народження мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – с.4-5. – ISSN 0130-1799
219906
  Добржанський О. Василь Ботушанський - український історик, дослідник історії Буковини (до 80-річчя від дня народження) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – C. 9-10
219907
  Бублік С. Василь Будник-патріарх вітчизняного ракетобудування // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 14-17. – ISSN 1819-7329
219908
  Лазарев Л.И. Василь Быков / Л.И. Лазарев. – Москва, 1979. – 208с.
219909
  Дедков А И. Василь Быков / А И. Дедков, . – М, 1980. – 288с.
219910
  Шагалов А.А. Василь Быков / А.А. Шагалов. – Москва, 1989. – 301с.
219911
  Дедков А И. Василь Быков / А И. Дедков, . – М, 1990. – 308с.
219912
  Недзвідський А.В. Василь Василько: Нарис про життя і творчість. / А.В. Недзвідський. – Київ, 1981. – 114с.
219913
  Тримбич С. Василь Васильович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 7


  Василь Васильович Цвіркунов (1917 - 2000 рр.)
219914
  Агеєва Є Н. Василь Васильович Верещагін в Туркестані. Вздовж кордону з Китаєм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 44-47
219915
  Приступа С.А. Василь Васильович Докучаєв - дослідник чорноземів України // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .231-236
219916
   Василь Васильович Докучаєв // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3/4 (129). – С. 3 обкл., 60. – ISSN 2518-7104
219917
  Шандра В.С. Василь Васильович Левашов 1835-1836 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 175-181 : Фото С.338. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1835-1836
219918
  Вербич С.О. Василь Васильович Лобода
219919
  Вербич С.О. Василь Васильович Лобода (11.01.1936-17.03.2000) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – С. 107-109. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
219920
  Алєксандрова О.В. Василь Великий, Василь Кесарійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 209-211. – ISBN 966-316-069-1
219921
  Матяш І. Василь Веретенніков - видатний архівознавець // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.141-160 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
219922
  Верховинець Ярослав Василь Верховинець - етнограф // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 82-91. – ISSN 0130-6936
219923
  Лехник Любомир Володимирович Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщина : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Лехник Л.В.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
219924
  Снайдер Тімоті Василь Вишиваний, який не став королем України // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 18 (71). – С. 26-28
219925
  Кудрявцев Б.Б. Василь Володимирович Петров - основоположник вітчизняної електротехніки. / Б.Б. Кудрявцев. – К., 1953. – 88с.
219926
  Габда В.Г. Василь Габда = Vasil Habda = Laszlo Habda : живопис, альбом / упоряд. Владислава Габди ; [передм. М. Сирохмана]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 154, [2] с. : іл. – Текст укр., англ., угор. мовами. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-617-531-095-3


  Видання книги здійснено за сприяння управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках пограми, що передбачає підтримку видань творів закарпатських авторів.
219927
  Горнятко-Шумилович Василь Габор і моторошна проза ("Книга екзотичних снів та реальних подій") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 251-262. – ISBN 966-7773-70-1
219928
  Просалова В. Василь Гайворонський: життєві й творчі перипетії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 54-60. – (Філологічні науки)
219929
   Василь Ганоцький // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 27 : Василь Ганоцький. – С.3-22
219930
   Василь Герасимович Дригайло : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Наук.-техн. б-ка проф. Г.І. Денисенка ; [уклад.: К.С. Мошинська ; наук. ред. В.Г. Дригайло]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 87, [1] с. : портр., фотоіл. – Імен. покажч.: с. 86-87. - До 80-річчя від дня народж. – ISBN 978-617-7507-12-2
219931
  Мошинська К. Василь Герасимович Дригайло (із нагоди 80-річчя від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 56-61. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність, внесок у розвиток бібліотечної справи відомого українського бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України, відмінника освіти ...
219932
  Кравчук П. Василь Гоголь-Яновський - український драматург початку XIX ст. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 246-257. – ISSN 1997-4264
219933
  Михед П. Василь Гоголь-Яновський у культурному контексті часу


  Стаття присвячена вивченню творчої спадщини Василя Гоголя - одного із зачинателів українського театру, акторай режисера, автора поетичних творів, батька геніального письменника М. Гоголя. Автор наголошує на тісному зв"язку творчості В. Гоголя з ...
219934
  Степула Н. Василь Голобородько // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 275-276. – ISBN 966-7379-16-7
219935
  Діброва Н.А. Василь Голобородько. Поет українського міфокосмосу // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 31 (251). – С. 28-31
219936
  Неживий О. Василь Голобородько: життя для рідного слова // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 114-123. – ISBN 978-966-96923-6-8
219937
  Забіяка І. Василь Горленко - журналіст, науковець, людина // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 109-116.
219938
  Ротач П. Василь Горленко // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 151-153
219939
  Забіяка І. Василь Горленко і "Киевская старина" // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 202-206
219940
  Забіяка І. Василь Горленко і Скоропадські // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 50-52.
219941
  Забіяка І. Василь Горленко і Франція // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 48-50.
219942
  Бернадська Н.І. Василь Горленко як теоретик роману // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 61-69. – ISBN 966-581-590-3
219943
  Лазаренко Б. Василь Горленко: (Спогад) // Вітряк : літературно-краєзнавчий альманах Талалаївщини / Чернігівське земляцтво, Прилуцький осередок. КНУШ Ін-т журналістики. – Талалаївка; Київ, 2007. – Вип. 3 : До 100-річчя від дня смерті В.П.Горленка та 120-річчя від дня народж. І.П. Кавалерідзе. – С. 31-34.
219944
  Грабовецький В. Василь Грабовецький : життя, стрілецька, громадсько-політична та культурна діяльність в першій половині XX ст. : До 125-річчя уродин / Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – Івано-Франківськ. – (Печеніжиніана в постатях)
Ч. 1. – 2010. – 164 с.
219945
  Шетеля В. Василь Гренджа-Донський і розвиток театрального мистецтва на Закарпатті 20-30-х рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 101-106. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
219946
  Рекіта В.І. Василь Гренджа-Донський у вітчизняній і зарубіжній історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 229-237. – (Історія ; Вип. 24)
219947
  Білецький Б. Василь Григорович-Барський - український мандрівник-богослов / Б. Білецький, Р. Гищук // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 49-55
219948
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Товариство "Знання" України, 2006. – 140с. – (Академіки АПН України ; Вип.6). – ISBN 966-618-218-1
219949
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліографічний покажчик / АПН України; Держ. науково-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського; [ упорядники: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І.; наук. ред. Рогова П.І. ]. – 2-ге вид., доп. – Київ : Товариство "Знання" України, 2008. – 168 с. – (Академіки АПН України ; Вип. 12). – ISBN 978-966-618-252-7
219950
   Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Пєєва С.П., Айвазова Л.М. ; вступ. ст.: Ткаченко Л.І. ; наук. ред. Рогова П.І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л.О.]. – 3-тє вид., допов. – Київ : Товариство "Знання" України, 2012. – 295, [1] с. : портр. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 20). – ISBN 978-966-618-269-5
219951
  Луговий В.І. Василь Григорович Кремень: у пошуках філософсько-антропологічних смислів і ціннісних пріоритетів освіти (роздуми з приводу ювілею видатного вченого) / В.І. Луговий, О.М. Топузов, Н.П. Дічек // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 34-42. – ISSN 2411-1317


  На думку відомих українських керівників провідних університетів України В.П. Андрущенка, В.С. Бакірова, Л.В. Губерський та інших в роки діяльності міністра освіти і науки В.І. Кременя розпочалася трансформація ролі освіти.
219952
  Павловський Вадим Василь Григорович Кричевський : Життя і творчість / Павловський Вадим; Укр.вільна академія наук у США. – Hью-Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1974. – 222с. : 185 іл.
219953
  Зеленчук І.М. Василь Грималюк і Василь Мартищук - видатні народні митці Гуцульщини: українознавчо-культурологічні студії / І.М. Зеленчук, Я.І. Зеленчук // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 49-52


  В статті викладено результати українознавчих експедиційних досліджень творчої співпраці видатного гуцульського музиканта Василя Івановича Грималюка і талановитого скрипкового майстра Василя Михайловича Мартищука на Івано-Франківщині. Визначені ...
219954
  Панченко В. Василь Гроссман і "біси". Опозиція "свобода-неволя" в повісті В. Гроссмана "Все тече" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 83-92
219955
  Панченко В. Василь Гроссман і "Біси". Письменник розгадав міф про "загадкову російську душу" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 861-870. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
219956
  Малахов В. Василь Гроссман: правда гіркоти // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 75-82
219957
  Амір А. Василь Дацей - майстер гумору й сатири // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 19-21. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття аналізує творчість Василя Дацея, українського прозаїка Східної Словаччини, якрму властиве сатиричне відображення дійсності. В творчих ремінісценціях повертається й до недавнього тоталітарного режиму і викриває всі його дефекти. Прозі Дацея ...
219958
  Головацький І. Василь Дідушок : Полковник, отаман, Хроніка життя і діяльності (1889-1937рр.) / І. Головацький. – Львів, 1998. – 128 с. – (Сторінки історії українських січових стрільців.)
219959
  Поліщук В. Василь Доманицький // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 130-137. – ISBN 978-966-493-139-4
219960
  Болабольченко А. Василь Доманицький і "Київська старовина" // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 149-165. – ISSN 0869-3595
219961
  Наенко М.К. Василь Доманицький і слов"янство // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 268-275. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про одну з маловідомих сторінок української славістики - розвиток її в публікаціях історика і філолога початку ХХ ст. Василя Доманицького. Автор аналізує публікації цього автора, присвячені питанням українсько-російських, ...
219962
  Кузьменко Л.І. Василь Доманицький як публіцист газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 56-59


  Розглядається публіцистична спадщина В.Доманицького, зокрема його діяльність у газетах "Громадська думка" і "Рада", визначаються особливості цих публікацій
219963
  Кочубей Ю. Василь Дубровський і турецька література


  Розглянуто життєвий і творчий шлях відомого українського вченого і громадського діяча Василя Дубровського (1897-1966), його творчий доробок як сходознавця; проаналізовано основні публікації та роль у розвитку українсько-турецьких культурних зв"язків
219964
  Волошин Л. Василь Дядинюк. Творча постать міжвоєнного двадцятиліття // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-59. – ISSN 0130-1799
219965
   Василь Дяченко // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 76-83. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
219966
  Джулай Д. Василь Еллан-Блакитний // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 1


  До 120-річчя від дня народження Василя Еллана-Блакитного (Василя Елланського) (1894-1925) - поета, журналіста, політичного і громадського діяча, очільника спілки пролетарських письменників "Гарт".
219967
  Адельгейм Є.Г. Василь Еллан : критичний нарис / Адельгейм Є.Г. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 175 с.
219968
  Веселицька Н Василь Завгородній: клич із вирію / Н Веселицька, С. Соколова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 2/3). – С. 20. – ISSN 2519-4429


  Василь Леонтійович Завгородній (1925 – 2009) – видатній український митець: художник – член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, лауреат премії імені Катерини Білокур; співак – заслужений артист України.
219969
  Миронюк Т. Василь Завітневич - український церковний диригент США / Тарас Миронюк. – Київ : [Прут], 2011. – 501, [1] с. : фотоіл., ноти. – Бібліогр.: с. 480 та в прим.: с. 477-479. – ISBN 978-966-560-531-1


  Бібліотеці ім. Максимовича - автор. 8.01.2012. Підпис
219970
  Безгін І.Д. Василь Захарович Бородай. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 20-31. – ISBN 966-96714-2-6
219971
  Пустовіт Т. Василь Захарченко. Із когорти шістдесятників // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 157-167.
219972
  Зборовець І.В. Василь Зборовець: життя і наукова діяльність / І.В. Зборовець, В.П. Мацько. – Хмельницький : Цюпак, 2011. – 93, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 82. – ISBN 978-671-513-113-8
219973
  Слабошпицький М.Ф. Василь Земляк : нарис життя і творчості / Михайло Слабошпицький. – Київ : Дніпро, 1994. – 147, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-308-01250-4
219974
   Василь Земляк в Усмішках Миколи Мащенка. – Київ : УкрІНТЕІ, 2006. – 224с. – шифр дубл.8у(Земляк) Земл.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7505-63-4
219975
  Коваленко Т. Василь Зіновійович Янчук - засновник школи аграрного права України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 137-140. – ISSN 0132-1331
219976
  Носов Л.И. Василь Зуляк / Л.И. Носов. – Москва : Советский композитор, 1960. – 24 с.
219977
   Василь і Валентин. Пам"яті Василя Забашти (1918–2016) та Івана-Валентина Задорожного (1921–1988) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 4 (56) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 108-109. – ISSN 1728-6875
219978
  Ірванець Олександр Василь і Володимир - імена князівські // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 96. – ISSN 0130-5212
219979
  Мельник Т.В. Василь Іванович Атрощенко (До 100-річчя від дня народження) / Т.В. Мельник // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-118. – ISSN 0374-3896


  Видатний український хімік
219980
  Ковальчук В.В. Василь Іванович Ляшенко (1902-1975) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 239-245.. – ISBN 978-966-194-005-4
219981
   Василь Іванович Чапаев.. – К., 1938. – 68с.
219982
  Федчук В. Василь Івахів, перший командир УПА // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 13


  Його ім"я досить довго перебувало в тіні Романа Шухевича...
219983
  Павличко Д. Василь із України - "МІФ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 лютого (№ 7). – С. 6


  МІФ: за що загинув Василь Сліпак.
219984
  Тригуб О.О. Василь Йосипович Туманський та його родина // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 333-335. – ISSN 2218-4805


  У статті висвітлюється життя і діяльність поміщика Чернігівської губернії В.Й. Туманського.
219985
  Кухаренко Р. Василь Капніст - воїн та просвіттитель // Міграція : Всеукраїнська інформаційно-аналітична щомісячна газета. – Одеса, 2017. – Березень (№ 3). – С. 13


  Василь Васильович Капніст (1758-1823) - визначний український поет, драматург і громадський -політичний діяч кінця XVIII - початку XIX ст.
219986
   Василь Каразін // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 136-139. – ISBN 978-966-8137-97-6
219987
  Вовк О. Василь Каразін в інтелектуальному середовищі західної української діаспори: до питання історіографічного образу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Стаття присвячена вивченню історіографічного образу відомого українського просвітителя, науковця, громадського діяча, засновника Харківського університету В. Н. Каразіна (1773-1842). Схарактеризовано умови, в яких відбувалося становлення історичної ...
219988
  Куделко С. Василь Каразін. Людина, яка заснувала Харківський університет / С. Куделко, Л. Змій // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (11). – С. 23-25. – ISSN 1819-7329
219989
  Владич Л.В. Василь Касіян / Л.В. Владич. – Київ, 1978. – 174с.
219990
  Костюк С.П. Василь Касіян. Бібліогр. покажчик / С.П. Костюк. – Львів, 1976. – 158с.
219991
  Зубар М. Василь Касіян. Народний художник СРСР / М. Зубар. – К, 1946. – 52с.
219992
  Александров Д.А. Василь Качур / Александров Д.А. – Київ, 1966. – 42 с.
219993
  Іремадзе А. Василь Кіквідзе. / А. Іремадзе. – Київ, 1973. – 206 с.
219994
  Пінчук С.П. Василь Козаченко. Літ.-критич. нарис / С.П. Пінчук. – Київ, 1963. – 201с.
219995
  Пінчук С.П. Василь Козаченко. Літ. портрет. / С.П. Пінчук. – Київ, 1973. – 103с.
219996
  Заремба В.І. Василь Корнієнко / В.І. Заремба. – Київ : Молодь, 1979. – 148 с.
219997
  Рудик С.К. Василь Королів-Старий (ветеринар, письменник, громадський діяч) = Vasil Koroliv-Staryi (veterinarian, writer, public figure) / Станіслав Рудик, Вікторія Гончар. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 2014. – 140, [4] с. : іл., фотогр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-240-8


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис
219998
  Журавський А. Василь Кравченко - просвітянин-подвижник із Житомирщини // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 144-145. – ISBN 966-7551-00-8
219999
  Лобода Т.М. Василь Кравченко. Громадська, наукова та просвітницька діяльність / Тетяна Лобода ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-02-4863-2
220000
   Василь Кремень: "Освіта, підготовка молоді до життя завжди були і є найактуальнішими завданнями сучасності" : До 20-річчя НАПН України. Інтерв"ю для "РШ" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (987). – С. 3-6. – ISSN 0131-6788
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,