Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
219001
  Филиппова Н.Ф. "Борис Годунов " А.С. Пушкина / Н.Ф. Филиппова. – М : Просвещение, 1984. – 96 с.
219002
  Воскресенский Е.И. "Борис Годунов" А.С. Пушкина : (Опыт разбора трагедии) / Сост. Е. Воскресенский. – 3-е изд., доп. – Москва : Тип. А.А. Левенсон, 1888. – 145 с. – В надз.: Ученым Комит. Мин. нар. Просв. одобрено, как учебное пособие для учебных заведений
219003
   "Борис Годунов" А.С. Пушкина. – Л., 1936. – 192с.
219004
  Краюшкина Н.Н. "Борис Годунов" А.С. Пушкина: к вопросу о читательском восприятии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 124-132. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
219005
  Полякова О.А. "Борис Пастернак" Д. Быкова: элементы автометаописания // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  В статье литературная биография "Борис Пастернак" Д. Быкова исследуется как автометаописательный текст. Анализируются и сопоставляются концепция творчества, мотив свободы, поэтический хронотоп в творчестве Б. Пастернака и Д. Быкова. У статті ...
219006
  Походзило Н.У. "Борислав сміється" Ивана Франко : Автореф... канд. филолог.наук: / Походзило Н.У.; Киев. гос. учительский ин-т. – Київ. – 15 с.
219007
  Походзіло М.У. "Борислав сміється" Ів. Франка : Дис... канд.філолог.наук: / Походзіло М.У.;. – Київ, 1949. – 198л. – Бібліогр.:л.1-9
219008
  Дихне Євгеній "Бориспіль" - це повноцінний хаб! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 20 : фото. – ISSN 1998-8044
219009
  Левченко Анна "Бориспіль" змінює концепцію розвитку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
219010
  Неправська Наталія "Бориспіль" реформує підвізну логістику // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
219011
  Самойлов Юрій "Бориспіль": кінець авантюризму? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 36-39 : фото. – ISSN 1998-8044
219012
  Самойлов Юрій "Бориспіль": потяг наближається // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 68 : фото. – ISSN 1998-8044
219013
   "Бориспіль": чи є майбутнє? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
219014
  Коновалов Вячеслав "Борисполю" поменяли концепцию / Коновалов Вячеслав, Гаевой Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
219015
  Самойлов Юрий "Борисполь" - "Жуляны": братья навек? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 14-15 : Фото
219016
  Билкова В.П. "Борисфен найбільш корисний людям" : іхтіологічні дані з Білозерського поселення / В.П. Билкова, Є.Ю. Янін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 75-81. – ISSN 0235-3490
219017
  Кралюк П. "Борисфеністська промова..." Діона Хризостома як джерело з історії культури та філософської думки Північного Причономор"я // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 712-720. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
219018
  Бродский Н.Л. "Бородино" М.Ю.Лермонтова и его патриотические традиции / Н.Л. Бродский. – М.Л., 1948. – 68с.
219019
   "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – Москва, 1973. – 144с.
219020
   "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – 2-е изд., доп. – Москва, 1976. – 159с.
219021
   "Бородинская битва 1812 г.", музей - панорама (Москва). – Москва : Планета, 1986. – 89 с.
219022
  Сюндюков І. "Боротися за свободу до перемоги..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 15


  75 років тому сталінський режим здійснив депортацію кримських татар, яка має бути кваліфікована як геноцид.
219023
  Ярошенко М. "Боротьба з корупцією в Україні" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 50-52
219024
  Громакова Н.Ю. "Боротьба за душі": польсько-російське протистояння в освітній сфері у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 270-276. – ISSN 2218-0567
219025
  Семенюк Г. "Боротьба за університет була боротьбою двох національних ідей - української та російської" (із спогадів про М. Зерова та П. Филиповича) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 48-52
219026
   "Боротьба між "Волтерами Дюранті" і "Гаретами Джонсами" триває" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 217). – С. 4-5


  Під час вручення Премії імені Джеймса в газеті "День" обговорили політику пам"яті та сучасну журналістику.
219027
  Кононенко М.П. [Борис Якович Букрєєв] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 219. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
219028
  Шилов К.В. Борис-Мусатов / К.В. Шилов. – М., 1985. – 336с.
219029
   Борис Ангелушев : карикатури. Плакати. Илюстрации. Рисунки. Корици. – София : Из-во "Български художник", 1961. – 14, 177, [1] с. : ил.
219030
   Борис Андреев. – Москва : Бюро пропаганды советского искусства, 1965. – 24 с. : ил. – (Актеры советского кино)
219031
  Иванова Т. Борис Андреев / Т. Иванова. – М, 1966. – 152с.
219032
   Борис Андреев : Воспоминания. Статьи. Выступления. Афоризмы. – Москва : Искусство, 1991. – 253, [1] c.
219033
  Остроумов Г.А. Борис Андреевич Остроумов, 1887-1979 / Г.А. Остроумов, А.Г. Остроумов. – Ленинград : Наука, 1991. – 156 с.
219034
   Борис Андрійович Шрамко : Бібліографічний покажчик. – Полтава : Археологія, 1995. – 62с.
219035
  Ходоровський М.Д. Борис Антоненко-Давидович – історик літератури // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – C. 176-180. – ISSN 0320-9466
219036
  Демчук С. Борис Антоненко-Давидович // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 219-220
219037
  Семенчук І. Борис Антоненко-Давидович : Літературний портрет / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 80с. – (Бібліотека українця)
219038
  Коцюбинська М. Борис Антоненко-Давидович / М. Коцюбинська, А. Ріпенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 538-539. – ISSN 1887-8618


  Антоненко-Давидович Борис Дмитрович (1899–1984) - український письменник.
219039
  Чуб Д. Борис Антоненко-Давидович. Життя ы творчість / Д. Чуб. – Мельбурн : Ластівка, 1979. – 32 с.
219040
  Аркадьев Б. Борис Аркадьев : [Сборник] / Б. Аркадьев; [Сост. А. Горбунов]. – Москва : Физкультура и спорт, 1990. – 333 с. : портр. – (Тренерское наследие)
219041
  Крутій В. Борис Барський: "Своє не пахне..." (про дружину) // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С. 44-45


  Провідний актор театру "Маски-шоу"
219042
  Берендгоф Б.С. Борис Берендгоф. Акварель. Рисунок. Живопись : каталог выставки : выставка произведений / Б.С. Берендгоф; Авт. ст.: И.В. Голицын, М.П. Митурич ; сост.: Н.Н. Изюмская ; отв. ред.: Е.Я. Левашова ; Моск. орг. Союза художников РСФСР. – Москва : Советский художник, 1985. – [23] с. : ил.; цв. ил.
219043
   Борис Бланк. – М., 1987. – 13с.
219044
  Епифанова А.П. Борис Борисович Полынов / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1949. – 48с.
219045
  Глазовская М.А. Борис Борисович Полынов (1877-1952) / М.А. Глазовская, Е.И. Парфенова, А.И. Перельман; Ливеровский Ю.А. – Москва : Наука, 1977. – 144 с.
219046
   Борис Борисович Самотокін : пам"яті Вченого, Вчителя, Друга / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [укладачі: Каргополова Н.П., Мамрай В.В.]. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 152, [2] с., [1] арк. портр. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-683-482-2
219047
   Борис Борисович Шалагінов : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. Н.Г. Павлів ; вступ. ст.: О. Рушай]. – Київ : НаУКМА, 2020. – 41, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 36-38. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол.: Т.О. Ярошенко [та ін.]). – ISBN 978-617-7668-17-5
219048
  Рулева А.С. Борис Брегвадзе / А.С. Рулева. – М.-Л., 1965. – 80с.
219049
  Тимошенко Н. Борис Бурда: нардепи мають сісти на дієту // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.31-32
219050
  Максименко А.М. Борис Васильевич Бызов / А.М. Максименко, Ю.С. Мусабеков. – М., 1972. – 115с.
219051
   Борис Васильевич Ерофеев. – Минск, 1989. – 80с.
219052
  Платова Т.М. Борис Васильевич Кедровский 1898-1970 / Т.М. Платова. – Москва : Наука, 1983. – 80 с. – (Серия "Научные биографии")
219053
  Нумерова А.Б. Борис Васильевич Нумеров (1891-1941) / А.Б. Нумерова. – Ленинград : Наука, 1984. – 145 с.
219054
  Кордиани Б.Ф. Борис Васильевич Романицкий - Народный артист СССР / Б.Ф. Кордиани. – К., 1960. – 52с.
219055
  Новицкий П.И. Борис Васильевич Щукин / П.И. Новицкий. – М.-Л, 1945. – 51с.
219056
   Борис Васильевич Щукин. Статьи. Воспоминания. Материалы.. – М., 1965. – 234с.
219057
   Борис Васильович Год : біобібліографічний покажчикк / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка ; [укл.: Ю. Вільховий, О. Єрмак]. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 95 c.
219058
  Прилепішева Ю.А. Борис Васильович Іваненко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 253-257. – ISSN 0320-9466


  До 80-річчя від дня народження.
219059
  Сопоцинский О.И. Борис Викторович Иогансон / О.И. Сопоцинский. – М., 1973. – 47с.
219060
   Борис Викторович Суворов. – Алматы, 1980. – 88 с.
219061
   Борис Винокуров : графика. Выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1991. – 10 с.
219062
  Смущинська І. Борис Віан та його творчий метод // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 9-10
219063
   Борис Вікторович Гриньов / НАН України, Ін-т сцинтиляц. матеріалів ; [упоряд.: П.О. Стадник, В.О. Закоріна, Ж.В. Сльозова]. – Київ : Академперіодика, 2016. – 141, [3] с., [16] арк. фотоіл. – Сер. засн. у 1968 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 140-142. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-304-9
219064
  Финашина Г.М. Борис Владимирович Дерягин / Г.М. Финашина. – М, 1962. – 86с.
219065
  Михайлов А.И. Борис Владимирович Иогансон / А.И. Михайлов. – Москва-Л., 1945. – 28с.
219066
  Сокольников М.П. Борис Владимирович Йогансон. Жизнь и творчество / М.П. Сокольников. – Москва, 1957. – 202с.
219067
  Фармаковская Т.И. Борис Владимирович Фармаковский / Т.И. Фармаковская. – К, 1988. – 215с.
219068
  Мочалов Л.В. Борис Власов : графика / Л.В. Мочалов. – Москва : Советский художник, 1985. – 167 с.
219069
  Козирєва Т. Борис Возницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)


  Борис Возницький - мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв.
219070
   Борис Володимирович Гнєденко // Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС, 1995. – № 53
219071
  Барна М.М. Борис Володимирович Заверуха - видатний український вчений–ботанік, систематик рослин, флорист, філогеніст і популяризатор ботанічних знань : (до 90-річчя від дня народження) / М.М. Барна, Л.С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 126-133. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
219072
   Борис Володимирович Малишев // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 132-133. – ISBN 978-966-924-219-8
219073
   Борис Володимирович Яковенко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 24 с.
219074
   Борис Воробьев. Каталог выставки 1961. – Л., 1961. – 16с.
219075
  Фірсов О.В. Борис Ггригорович Луцький та Україна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 111-120. – ISSN 0374-3896
219076
   Борис Генрихович Крейцер : віставка произведений. Каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 8 с.
219077
   Борис Геогриевич Лазарев. – Киев, 1986. – 59с.
219078
   Борис Георгиевич Добронравов. – Москва : Искусство, 1983. – 210 с.
219079
  Строева М.Н. Борис Георгиевич Добронравов. 1896-1949 / М.Н. Строева. – М., 1950. – 72с.
219080
  Коржевский Б.Г. Борис Георгиевич Коржевский : Каталог выставки / Б.Г. Коржевский. – Москва, 1978. – 15с.
219081
  Беличко Н.Ю. Борис Гинзбург. Короткой жизни яркий след, 1933-1963 = Boris Ginsburg. A bright light of a short life, 1933-1963 : [ил. альбом] / Наталия Беличко ; [пер. с англ. под общ. ред. Е. Клименко-Хани]. – Київ : [б. и.], 2013. – 247, [1] с. – Авт. на обл. не указ. - Текст парал. рос., англ. – Библиогр.: с. 244 - 247
219082
  Собкович О. Борис Гінзбург: безсмертний талант короткого життя : мистецька спадщина // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 26-27. – ISSN 0130-1799


  Борис Гінзбург - обдарований художник, зірка якого нескінченним творчим запалом сяяла усього 30 років
219083
  Грицик М. Борис Гмиря - володар світу музики : сценарій літературно-мистецького вечора // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 34-36. – ISSN 0868-9644
219084
  Архімович Л.Б. Борис Гмиря : в оперному репертуарі / Л.Б. Архімович. – Київ : Музична Україна, 1981. – 120 с. : іл. – (Майстри мистецтв України)
219085
  Король В. Борис Гмиря і вічність // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 11-17
219086
   Борис Гмыря : Статьи.Дневники.Письма.Воспоминания. – М, 1988. – 235с.
219087
  Пушкин А.С. Борис Годунов / [соч.] Александра Пушкина // Гамлет : трагедия в 5 д. / В. Шекспир. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – [6], 142 с.
219088
  Пушкин А.С. Борис Годунов : Трагедия Александра Сергеевича Пушкина с примечаниями и с вопросами для изучения / Редакция и примечания В.Я.Стоюнина. – Санкт-Петербург : В тип. В.Безобразова и Комп., 1876. – XXVI, 116 с.
219089
  Пушкин А.С. Борис Годунов, 1915. – 202 с.
219090
  Платонов С.Ф. Борис Годунов / С.Ф. Платонов. – Птгр., 1921. – 157с.
219091
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1927. – 95с.
219092
  Мусоргский М.П. Борис Годунов / М.П. Мусоргский. – Москва : Музыкальный сектор, 1928. – 124 с.
219093
  Мусоргский Борис Годунов / Мусоргский. – Москва : Музыкальный сектор, 1930. – 260 с.
219094
  Богданов-Березовский Борис Годунов / Богданов-Березовский. – Л, 1934. – 36с.
219095
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 132с.
219096
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
219097
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1951. – 120с.
219098
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1960. – 191с.
219099
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1978. – 192с.
219100
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1983. – 191с.
219101
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1987. – 125 с.
219102
  Федоров Ю.И. Борис Годунов / Ю.И. Федоров. – М., 1991. – 572с.
219103
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1992. – 62с.
219104
  Филонов А.Г. Борис Годунов / А.С. Пушкина : Опыт разбора со стороны исторической и эстетической / [Соч.] Андрея Филонова. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1899. – [2], 175 с. – Библиогр. в примеч.


  Экз. № 32091 - Из книг Турчинович, и печать кн.маг. В.Н. Болотникова
219105
   Борис Годунов М.П. Мусоргского. – Изд. 4-е. – Москва, 1982. – 80с.
219106
   Борис Годунов М.П. Мусоргского. – Москва : Музыка, 1990. – 64 с.
219107
   Борис Годунов. Народные сцены в 10 картинах. – Л., 1939. – 124с.
219108
  Ионов А.В. Борис Горбатов / А.В. Ионов. – Сталино, 1956. – 184 с.
219109
  Галин Б.А. Борис Горбатов / Б.А. Галин. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
219110
  Колесникова Г.А. Борис Горбатов. / Г.А. Колесникова. – М. : Советский писатель, 1957. – 240 с.
219111
  Фірсов О.В. Борис Григорович Луцький (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 123-134. – ISSN 0374-3896
219112
  Богуслаев В.А. Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) - гений моторостроения / В.А. Богуслаев, А.В. Фирсов. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 107 с. : ил. – 150 лет со дня рождения Бориса Луцкого - гения моторостроения. – Библиогр.: с. 20. – ISBN 978-966-2906-64-6
219113
  Черхянховская-Старицкая Борис Гринченко / Черхянховская-Старицкая. – К.
1. – 1905. – 43с.
219114
  Яременко В.В. Борис Гринченко. Проза : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Яременко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 28 c.
219115
  Парамонов А.Ф. Борис Гринченко: материалы к истории рода / Андрей Парамонов. – Харьков : Типография Мадрид, 2017. – 43, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7450-57-0
219116
  Євтушенко С. Борис Грінченко - перекладач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 9-13
219117
  Яременко В. Борис Грінченко - редактор Кулішевого перекладу Біблії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 7 травня (№ 9). – С. 4-5
219118
  Смілянський Л.І. Борис Грінченко : Крит.-біогр. нарис / Л.І. Смілянський. – Київ; Харків : Держвидав, 1930. – 104с.
219119
  Наулко В.І. Борис Грінченко // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 45-47. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
219120
  Погрібний А.Г. Борис Грінченко (1863-1910: укр. письменник) / А.Г. Погрібний. – Київ, 1988. – 267с.
219121
  Беззуб Ю. Борис Грінченко в боротьбі за українську школу: стосунки з Христиною Алчевською // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 133-136


  У статті розкриваються взаємини Б. Грінченка з Х. Алчевською в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли обоє активно працювали на ниві народної освіти, зокрема в школі с. Олексіївки Катеринославської губернії. Показано, що різниця світоглядних засад і ...
219122
  Мовчун А. Борис Грінченко в Києві: адреси, життя і діяльність // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7/8 (117/118). – С. 21-24


  У статті дослуджуються київські адреси Бориса Грінченка. Автор "Словаря української мови" жив у Києві з 1902 по 1909 рік. Зазнав тут радості натхненної праці і звідав горе втрати рідних. Автор порушує також проблему збереження пам"яток культури
219123
  Євтушенко С.О. Борис Грінченко в літературно-критичному дискурсі 1890-1910 рр. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 210-216


  У статті досліджена літературно-критична діяльність Б.Грінченка протягом 1890-1910 рр. Особлива увага приділена визначенню значення спадщини письменника в критичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століть. В статье исследуется литературно-критическая ...
219124
  Погрібний А.Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ - початку ХХ ст: питання ідейно-естетич. еволюції / А.Г. Погрібний. – Київ, 1990. – 232с.
219125
  Яременко В. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)
219126
  Яременко В. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 березня (№ 11). – С. 8-9
219127
  Мовчун А. Борис Грінченко в Чернігові: життя і діяльність // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 38-45
219128
  Александрова Г. Борис Грінченко і "другорядні" українські письменники // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-58


  На основі літературно-критичних статей та епістолярної спадщини Б. Грінченка аналізуються його погляди на творчість "другорядних" українських письменників, які засвідчували його небайдужість до розвитку рідної літератури на високохудожніх засадах. На ...
219129
  Неживий О. Борис Грінченко і грінченкознавці на Луганщині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 140-144
219130
  Срібняк І. Борис Грінченко і журнал "Киевская Старина": обрії співробітництва // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 55-61. – ISSN 2300-1062
219131
  Пастух Б. Борис Грінченко і Київська "Просвіта" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 114-121. – ISBN 966-7551-00-8
219132
  Винник В.О. Борис Грінченко і процес становлення єдиної української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 13-23. – ISSN 0027-2833
219133
  Одінцова М.І. Борис Грінченко про журнал для детей. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 147-125.
219134
  Одінцова М. Борис Грінченко про становлення української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано погляди Б. Грінченка на становлення української преси, зазначено причини негативного впливу на її розвиток. The article under consideration analyses B.Grinchenko"s views on Ukrainian press formation, the causes of its negative ...
219135
  Опольська В. Борис Грінченко та питання права, свободи, відповідальності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 67-78. – ISBN 978-966-306-020-4
219136
  Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 7/8 (127/128). – С. 31-36
219137
  Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 6
219138
  Мовчун А. Борис Грінченко як біограф Євгена Гребінки // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 63-65
219139
  Вовк О. Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літератури // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 150-159. – ISSN 2308-4855
219140
  Дорошенко Д. Борис Грінченко. Дещо з моїх споминів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 6
219141
  Єфремов С. Борис Грінченко. Про життя його та діла = До 150-річчя Б. Грінченка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 1/2 (64/65). – С. 3-20
219142
  Яременко В.В. Борис Грінченко. Проза : Дис... канд. філолнаук: / Яременко В.В.; КДУ. – Київ, 1969. – 311л. – Бібліогр.:л.301-310
219143
  Яременко В. Борис Грінченко: "Його "Кобзар" зробивсь моєю Євангелією..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 12-13
219144
  Неживий О. Борис Грінченко: вартовий рідного слова : Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти / Олексій Неживий. – Луганськ : Знання, 2003. – 124с. – ISBN 966-7915-73-5
219145
  Мовчун А. Борис Грінченко: з нових досліджень // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 8-9


  2013 року минає 150 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка - виликого патріота, вірного невтомного сина України.
219146
  Мовчун А. Борис Грінченко: нові життєписні факти // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 7-10
219147
  Світленко С. Борис Грінченко: Структура інтелектуальної біографії // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 285-313. – ISBN 978-966-981-084-7
219148
  Мовчун А. Борис Грінченко: феномен Великого Трударя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
219149
  Платонов В. Борис Губанов : невичерпна енергія : Про діяльність генерального конструктора СП "Южній"] // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-20. – ISSN 1819-7329


  Видатний конструктор, один із головних творців ракет SS-18 ("Сатана") і "Енергія". Генеральний конструктор КБ "Південне" (1972-1982).
219150
  Сидоров А.А. Борис Данилович Королев / А.А. Сидоров. – Москва, 1934. – 96с.
219151
  Бубнова Л.С. Борис Данилович Королев / Л.С. Бубнова. – М., 1968. – 102с.
219152
  Бондар М. Борис Деркач - дослідник українського письменства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 80-82. – ISSN 0236-1477
219153
   Борис Дехтерев. – Москва : Советский художник, 1967. – [16] с.
219154
  Петров В.А. Борис Дмитриевич Греков / В.А. Петров. – М.-Л., 1947. – 31с.
219155
  Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков / Н.А. Горская ; РАН, Ин-т Российской истории. – Москва : Институт российской истории РАH, 1999. – 272 с. – ISBN 5-201-14745-3
219156
  Глазов А.Ф. Борис Дмитриевский / А.Ф. Глазов. – Москва, 1969. – 112с.
219157
  Старостенко В.И. Борис Евгеньевич Патон - национальное достояние Украины / В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 154-157. – Библиогр.: с. 157. – ISSN 0203-3100
219158
  Добромыслова И.А. Борис Евгеньевич Патон / И.А. Добромыслова. – М, 1966. – 63с.
219159
   Борис Евгеньевич Патон : [90 : биография / авт. текста: И.К. Походня]. – Киев : [б. и.], 2008. – 39, [1] с. : цв. фотоил. – Назв. обл.: Борис Евгеньевич Патон 90
219160
  Коржаков А.В. Борис Ельцин: От рассвета дол заката / А.В. Коржаков. – М., 1997. – 477с.
219161
  Ефимов Б.Е. Борис Ефимов / Б.Е. Ефимов. – М, 1976. – 43с.
219162
   Борис Ефимов : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1981. – [72] с.
219163
  Ефимов Б.Е. Борис Ефимов в "Известиях" : карикатуры за полвека / Б.Е. Ефимов. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1969. – 240 с.
219164
  Иоффе М.Л. Борис Ефимович Ефимов / М.Л. Иоффе. – М, 1952. – 43с.
219165
   Борис Ефимович Ефимов. – Москва : Советский художник, 1953. – 87 с.
219166
   Борис Євгенович Патон // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 203. – ISSN 0869-3595


  Биография.
219167
  Лялько В.І. Борис Євгенович Патон і розвиток аерокосмічного землезнавства в Україні // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-30 : фото. – ISSN 0367-4290
219168
  Коноваленко О.О. Борис Євгенович Патон і розвиток низькочастотної радіоастрономії в Україні // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 5 (114). – С. 68-76. – ISSN 1561-8889
219169
  Патон Б.Є. Борис Євгенович Патон: за підсумками року (інтерв"ю) / інтерв"ю журналу «Вісник Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 0372-6436
219170
   Борис Євгенович Патон: п"ятдесят років на чолі Академії (Урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Патона президентом Національної академії наук України) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-22. – ISSN 0372-6436


  27 лютого 2012 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулися урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Євгеновича Патона президентом Національної академії наук України. В заході взяли участь ...
219171
  Кравцов Л.П. Борис Жаданівський (1885-1918) / Л.П. Кравцов. – Київ : Молодь, 1973. – 223с. – (Життя славетних)
219172
  Чуковская Л.К. Борис Житков / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М : Советский писатель, 1955. – 124 с.
219173
  Чуковская Л.К. Борис Житков / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М, 1957. – 79 с.
219174
  Борис Жутовский Борис Жутовский: Картины, рисунки : Каталог выставки / Борис Жутовский. – Москва, 1990. – 61с.
219175
  Соллогуб М. Борис Зайцев - русский европеец и христианский писатель // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 2 (72). – С. 78-82
219176
  Нехорошев Ю.И. Борис Иванович Волков / Ю.И. Нехорошев. – М., 1956. – 46с.
219177
   Борис Иванович Волков. – М., 1958. – 123с.
219178
   Борис Иванович Горбунов, 1922-1989. – М, 1989. – 31с.
219179
  Фельштинский Ю.Г. Борис Иванович Николаевский / Ю.Г. Фельштинский, Г.И. Чернявский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 18-45. – ISSN 0042-8779
219180
  Шурыгин Я.И. Борис Иванович Орловский / Я.И. Шурыгин. – Л-М, 1962. – 97с.
219181
   Борис Иванович Пророков. – Москва : Советский художник, 1953. – 96 с.
219182
  Герценберг В.Р. Борис Иванович Пророков / В.Р. Герценберг. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 47 с.
219183
   Борис Иванович Степанов. – Минск, 1973. – 112с.
219184
  Волков-Ланнит Борис Игнатович / Волков-Ланнит. – Москва, 1973. – 48с.
219185
   Борис Иеремиевич Веркин. – К., 1989. – 79с.
219186
   Борис Иеремиевич Веркин (1919-1990). К столетию со дня рождения // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 45, № 8, спец. вип. (ч. 1). – С. 963-964. – ISSN 0132-6414
219187
   Борис Израилевич Медовар. – Киев : Наукова думка, 1986. – 134с. – (Биоблиография ученых УССР)
219188
  Салько О. Борис Иогансон / О. Салько. – М, 1970. – 35с.
219189
  Эйгель И.Ю. Борис Иофан / И.Ю. Эйгель. – Москва, 1978. – 192 с.
219190
  Калецкі А. Борис і його Брекзіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 135). – С. 3


  Чому британський лідер упевнений в успіху переговорів з ЄС.
219191
  Пекаровський М.П. Борис Іванов / М.П. Пекаровський. – К, 1973. – 43с.
219192
   Борис Іванович Корольов : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2005. – 43 с. – На тит. листі: До 75-річчя від дня народження і 50-річчя роботи у вищій школі України. – ISBN 966-301-052-5
219193
   Борис Іванович Черняков. Чверть століття науково-педагогічної діяльності : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 28 с.
219194
   Борис Ілліч Олійник : Біобібліографічний покажчик. – Київ : МАУП, 2005. – 448 с. – ISBN 966-608-496-1
219195
  Ганкина Э.З. Борис Каплянский / Э.З. Ганкина. – Москва, 1985. – 28с.
219196
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – Москва-Л.
Кн.2. – 1962. – 308с.
219197
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – М.-Л.
Кн.1. – 1963. – 307с.
219198
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – Москва, 1967. – 383с.
219199
  Ляленков В.Д. Борис Картавин : Роман / В.Д. Ляленков. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 640с.
219200
  Ляленков В.Д. Борис Картавин : Роман / В.Д. Ляленков. – Л., 1989. – 622с.
219201
   Борис Кельберер. – М, 1986. – 24с.
219202
  Громыко Н.И. Борис Кетоев / Н.И. Громыко. – М., 1948. – 95с.
219203
   Борис Кириллович Мигаль - профессор Харьковского уничерситета : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1987. – 11 с.
219204
   Борис Кирилович Мигаль : спогади, документи, матеріали : [збірник] / [Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; уклад.: Власенко В.М. та ін. ; відп. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 119, [1] с. – Зміст авт.: В.П. Бєздєтко, М.З. Бердута, В.М. Власенко, О.М. Головко, В.М. Духопельников, С.Є. Євсєєв, Б.П. Зайцев, В.І. Кадєєв, Ю.М. Кухтенко, М.С. Лисенко, Е.М. Мигаль та ін. - Спогади рос. мовою. – Бібліогр.: с. 110-119 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-855-2
219205
  Шилова Л.М. Борис Князев - создатель la barre a terre // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 218-219. – ISBN 978-966-8308-26-0
219206
  Скакальська І. Борис Козубський та його родина в історії Волині // Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – С. 4-12. – ISBN 978-966-373-838-3
219207
   Борис Константинович Вайнштейн : материалы кбиблиографии ученых. – Москва, 1985. – 96 с.
219208
  Цурикова Г.М. Борис Корнилов / Г.М. Цурикова. – МоскваЛ. : Советский писатель, 1963. – 248 с.
219209
  Заманский Л.А. Борис Корнилов / Л.А. Заманский. – Москва : Советская Россия, 1975. – 109 с.
219210
  Павлова Т. Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-фото / Тетяна Павлова, Валентина Чечик ; [ред.: Ольга Уліщенко та ін.]. – Київ : Родовід, 2009. – 285, [3] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-7845-48-3
219211
  Бондар-Терещенко Борис Косарев: останній з могікан футуризму // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-88. – ISSN 0130-1799
219212
   Борис Косульников : каталог. – Москва : Советский художник, 1989. – [32] с.
219213
  Оглоблин О. Борис Крупницький (1894-1956) // Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький. – К, 1991. – С. 5-8
219214
  Дыко Л.П. Борис Кудояров / Л.П. Дыко. – М, 1975. – 49с.
219215
   Борис Кустодиев [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Русский талантливый бытописатель, мастер психологического портрета, автор книжных иллюстраций и театральный декоратор, Борис Кустодиев создал значительные произведения почти во всех областях изобразительного искусства. Однако, с наибольшей силой его ...
219216
   Борис Кустодиев: Альбом. – Москва, 1982. – 448 с.
219217
  Докучаева В.Н. Борис Кустодиев: Жизнь в творчестве / В.Н. Докучаева. – М., 1991. – 205с.
219218
  Докучаева В.Н. Борис Кустодиев: Жизнь в творчестве / В.Н. Докучаева. – М., 1991. – 208с.
219219
  Винниченко Т. Борис Кустодиев: страна, которой не было // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 83-99. – ISSN 1819-6268
219220
  Эвентов И.С. Борис Лавренев / И.С. Эвентов. – Л : Советский писатель, 1951. – 143 с.
219221
  Лукин Ю.А. Борис Лавренев / Ю.А. Лукин. – Москва, 1959. – 36 с.
219222
  Вишневская И.Л. Борис Лавренев / И.Л. Вишневская. – Москва : Советский писатель, 1962. – 283 с.
219223
  Кардин В. Борис Лавренев / В. Кардин. – М : Советская Россия, 1981. – 173 с.
219224
  Рощин А.И. Борис Лавренко. / А.И. Рощин. – Л, 1979. – 112с.
219225
  Мишустин Е.Н. Борис Лаврентьевич Исаченко / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1951. – 7-19с.
219226
  Береговий С. Борис Лазаревський - Галина Кузнєцова: київська ностальгія паризьких емігрантів (за матеріалами "щоденників" 1928-1933 рр.) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 168-175. – ISBN 978-617-7399-39-0
219227
  Баландин Р.К. Борис Леонидович Личков, 1888-1966 / Р.К. Баландин; Отв. ред Флоренсов Н.А. – Москва : Наука, 1983. – 157с.
219228
   Борис Леонидович Пастернак, 29 января (10 февраля)1890 - 30 мая 1960 : [изоматериалы ; текст] / [авт.- сост. О.Н. Кондратьева ; гл. ред. Т.Д. Жукова]. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2009. – 40 с., [8] л. илл. – Библиогр.: с. 40. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : приложение к журналу "Школьная библиотека" ; Сер. 2 : Выставка в школьной библиотеке ; вып. 10). – ISBN 978-5-91540-046-6
219229
  Степанов А.Я. Борис Леонидович Смирнов / А.Я. Степанов. – Ашхабад, 1968. – 48с.
219230
   Борис Ливанов. – М., 1983. – 214с.
219231
  Пищемуха В.Г. Борис Лисаневич и Александр Марк: одесситы "Поколения belle Epoque" часть II // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 22-28. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 10)


  Статья посвящена памяти двух выдающихся одесситов, которые блестяще самореализовались в противоположных точках Земли: Париже и Катманду. С целью освещения и осмысления их сходных судеб разработана и введена концепция поколения «прекрасной эпохи».
219232
  Колодний А. Борис Лобовик - фундатор вітчизняної гносеології релігії // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 672-688. – ISBN 978-617-696-609-8
219233
  Самохвалов В.Я. Борис Лятошинський / В.Я. Самохвалов. – Київ : Музична Україна, 1972. – 42 с.
219234
  Самохвалов В.Я. Борис Лятошинський / В.Я. Самохвалов. – Київ : Музична Україна, 1974. – 47 с.
219235
  Набокова Н.М. Борис Лятошинський в проектах Культурно-інформаційного центру посольства України у Франції // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 328-346. – ISSN 2522-4190
219236
  Костура Д. Борис Лятошинський і Ворзель // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 11. – ISSN 2519-4429
219237
  Савчук І.Б. Борис Лятошинський і польська культура. Комунікативні поля творчості : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Савчук Ігор Борисович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв
219238
  Савчук І.Б. Борис Лятошинський і польська культура: типологічні особливості // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 16-49. – ISSN 2522-4190


  "Характеристика аспектів польсько-українських культурних дифузій упродовж ХХ ст. Аналіз феномену творчого єднання Лятошинського з польськими композиторами Т.З. Кассерном, Ю. Коффлєром і Т. Маєрським. Полікультурний компонент в творчості Б. ...
219239
  Пальцевич Ю.М. Борис Лятошинський на конкурсі Чайковського // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 169-181. – ISSN 2522-4190


  "Участь Бориса Миколайовича Лятошинського в журі Першого і Другого міжнародних конкурсів піаністів імені П. І. Чайковського у Москві – факт відомий. Але у донедавніх дослідженнях життя і творчості Лятошинського він детально не вивчався – головне через ...
219240
  Астауров Б.Л. Борис Львович Астауров / Б.Л. Астауров; вступ. ст. П.Ф. Рокицкого ; библиогр. сост.: Р.И. Горячевой и А.Л. Тепеницыной. – Москва : Наука, 1972. – 67 с. – (АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР . Серия биологических наук Генетика ; вып. 2)
219241
  Шахматов А. Борис Львович Модзалевский / А. Шахматов, Н. Котляревский. – Л, 1924. – 40с.
219242
   Борис Львович Модзалевский. – Л, 1924. – 40с.
219243
  Горохов П.К. Борис Львович Розинг - основоположник электронного телевидения / П.К. Горохов. – Москва-Ленинград, 1959. – 64 с.
219244
   Борис Маркевич : Каталог выставки. – Москва, 1988. – 55с.
219245
   Борис Миколаєвич Прохорів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 229, лютий : лютий. – С. 26-27
219246
   Борис Миколайлович Бублик // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 118-119. – ISBN 966-7419-44-4
219247
  Паливода С.С. Борис Миколайович Дашкевич / С.С. Паливода, В.С. Радовський. – Львів : Каменяр, 1970. – 140 с.
219248
  Стрельбицка О.І. Борис Миколайовия Горбунов / О.І. Стрельбицка. – К., 1959. – 23с.
219249
   Борис Мирецкий. – М., 1989. – 6с.
219250
  Дорошенко К. Борис Михайлов візуалізує тотальну брехливість політиків // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Венеційська бієнале-2017 триватиме до 26 листопада. Цього разу в ракурсі нотаток з місця події — тематика національних павільйонів і паралельних проектів. Тематика 57-ї Венеційської бієнале, всупереч запропонованому її куратором Крістін Марсель гаслу ...
219251
  Коцур А. Борис Михайлович Гончар - вчений-історик, педагог, наставник // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 102-103


  До 65-річчя від дня народження.
219252
   Борис Михайлович Гончар : (біобібліографічний покажчик) / КНУТШ, Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича, Історичний факультет ; [упоряд.: Б.М. Гончар, І.І. Тіщенко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 52 с.
219253
  Эткинд М.Г. Борис Михайлович Кустодиев / М.Г. Эткинд. – Москва ; Ленинград, 1960. – 219 с.
219254
  Лебедева В.Е. Борис Михайлович Кустодиев / В.Е. Лебедева. – М., 1966. – 243с.
219255
  Эткинд М.Г. Борис Михайлович Кустодиев / М.Г. Эткинд. – Ленинград, 1968. – 56 с.
219256
  Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев / А.М. Турков. – Москва, 1986. – 159с.
219257
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Каталог выставки. – Л., 1959. – 180с.
219258
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Каталог выставки. – М., 1960. – 166с.
219259
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927): Каталог выставки к 100-летию со дня рождения. – Л., 1978. – 80с.
219260
  Саутин Н.А. Борис Михайлович Кустодиев, 1878-1927 / Н.А. Саутин. – Л., 1987. – 86с.
219261
   Борис Михайлович Лавренко. – Ленинград : Художник РСФСР, 1972. – 18 с.
219262
  Обнорский С.П. Борис Михайлович Ляпунов : к восьмидесятилетию со дня рождения / С.П. Обнорский. – С.83-85
219263
  Дмитриева Н.А. Борис Михайлович Неменский / Н.А. Дмитриева. – М., 1970. – 112с.
219264
  Симонов К.М. Борис Михайлович Неменский, лауреат Государственной премии СССР / К.М. Симонов. – Москва, 1980. – 6с.
219265
  Чигрин П. Борис Мозолевський знайшов золоту пектораль // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 23 (76). – С. 18-19
219266
   Борис Моисеевич Бабий : Указ. лит. – Киев : Наукова думка, 1984. – 58 с. – (Биобиблиография ученых УССР)
219267
  Яновский О.А. Борис Моисеевич Беркенгейм // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 242-253. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основоположник белорусской научной школы в области неорганической химии, профессор БГУ.
219268
  Шемшученко Ю. Борис Мусійович Бабій - видатний український правознавець та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження) / Ю. Шемшученко, В. Нагребельний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7. – С. 267-274. – ISSN 1026-9932
219269
  Базилевський В. Борис Нечерда (1939-1998). Саміший із найсаміших // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 8-9
219270
  Худояр О. Борис Нємцов // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 9 (212). – С. 16-19


  Щоденник російського політика.
219271
  Фирсов А.В. Борис Никитич Воробьев - создатель первого авиационного мотора АО "МОТОР СИЧ" / А.В. Фирсов. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 116, [2] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 116. – ISBN 978-966-2906-66-0
219272
  Епифанова А.П. Борис Николаевич Делоне / А.П. Епифанова. – М., 1967. – 56с.
219273
  Иванова Е.А. Борис Николаевич Ливанов / Е.А. Иванова. – М, 1955. – 152с.
219274
   Борис Николаевич Лятошинский. – К., 1987. – 180с.
219275
  Смолевский А.М. Борис Николаевич Меншуткин / А.М. Смолевский, Ю.И. Соловьев. – М., 1983. – 230с.
219276
   Борис Николаевич Петров. (1913-1980). – Москва : Наука, 1984. – 126с. – (Материалы к библиографии ученых СССР.Сер.техн.наук.Механика ; Вып.16)
219277
  Лебедева И.И. Борис Николаевич Полевой : Рекоменд. указ. лит. / И.И. Лебедева. – Калинин, 1978. – 36с.
219278
   Борис Николаевич Тарусов, 1900-1977. – Москва
Выпуск 52. – 1983. – 93с.
219279
  Михеев В.Р. Борис Николаевич Юрьев / В.Р. Михеев, В.В. Кислов // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 387-394. – ISBN 5-12-000444-X
219280
   Борис Николаевич Юрьев, 1889-1957. – Второе изд.,доп. – Москва : Наука, 1990. – 71с. – ISBN 5-02-006814-4
219281
  Кауфман Р.С. Борис Николаевич Яковлев / Р.С. Кауфман. – М.-Л., 1950. – 14с.
219282
  Синявський В.В. Борис Олексійович Федоришин (1930-2007) - засновник української школи професфйної орієнтації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 66-70
219283
  Міщенко Т.І. Борис Олійник. Поезії "Вибір", "Ринг" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 24-27
219284
  Мельниченко В. Борис Олійник: "В останній бій виходимо при слові..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Березень (№ 5/6). – С. 6-7


  Теплі споминки до 5-ї річниці з часу смерті.
219285
  Славинський М. Борис Олійник: "Поезія - це таїна" : Видатному українському поетові й громадському діячеві, Героєві України - 75! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 10-11
219286
  Моренець В.В. Борис Олійник: Нарис творчості / В.В. Моренець. – К., 1987. – 185с.
219287
  Фалькович Г. Борис Олійник: Трагічний оксюморон на зламі епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 30 червня (№ 13). – С. 4
219288
  Митрофанова А.А. Борис Осипович Корман // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 1811-1629
219289
  Пастернак Е.Б. Борис Пастернак : мат. для биогр. / Е.Б. Пастернак. – М., 1989. – 685с.
219290
   Борис Пастернак : Библиограф. указ. – Одесса, 1990. – 88с.
219291
  Пастернак Е.Б. Борис Пастернак : мат. для биогр. / Е.Б. Пастернак. – М. : цитадель, 1997. – 728 с.
219292
  Быков Д.Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 893с. – (Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; Вып. 1177 (977)). – ISBN 5-235-02883-Х
219293
  Быков Д.Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков. – Изд. 9-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 896с., [ 16 л. фот. ] : фот. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1309 (1109)). – ISBN 978-5-235-03113-5


  Эта книга - о жизни, творчестве - и чудотворстве - одного из крупнейших русских поэтов ХХ века Бориса Пастернака
219294
  Кацис Л. Борис Пастернак и "шекспировские силы" на "культурном фронте" холодной войны. К предистории "нобелевского" скандала // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 56-96. – ISSN 0042-8795
219295
  Клинг О. Борис Пастернак и символизм // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.25-59. – ISSN 0042-8795
219296
  Иванова Н.Б. Борис Пастернак. Времена жизни / Наталья Иванова. – Москва : Время, 2007. – 464с. – (Диалог). – ISBN 978-5-94117-170-51-07743-8
219297
   Борис Пастернак: открытки. – Москва, 1990. – 18с.
219298
  Винниченко Т. Борис Пастернак: страшно свободен // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 44-64. – ISSN 1819-6268
219299
  Міхно О. Борис Патон і українська гуманітаристика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
219300
  Смілянська А. Борис Патон: "Наука має бути визнана одним із найперших державних пріоритетів" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 222). – С. 1, 5


  У Національній академії наук Укаїни вручили дипломи та нагрудні знаки лауреатам Державної премії у галузі науки і техніки 2017 року. Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академікові Національної академії наук України ...
219301
  Ілляш І. Борис Патон: "Треба працювати та жити!" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 27 листопада (№ 223). – С. 10-11


  Президенту Національної академії наук України, директору Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона академіку НАН України академіку Борису Євгеновичу Патону 27 листопада 2013 р. виповнилося 95 років від дня народження.
219302
  Патон Б. Борис Патон: В нашої держави викривлена система пріоритетів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  З інтерв"ю Бориса Патона ("Урядовий кур"єр", 7 липня 2020 р.)
219303
  Згуровський М. Борис Патон: провісник ери космічних технологій. До дня народження Б.Є. Патона // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Стаття ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" академіка Михайла Згуровського про цікаве життя і видатні наукові здобутки людини-легенди - багаторічного Президента Національної ...
219304
  Александров Ю.В. Борис Петрович Герасимович // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 61-66. – ISBN 5-12-000444-X
219305
  Литвак Ю.С. Борис Петрович Жаданівський : Історико-біографічний нарис / Ю.С. Литвак. – Київ : Радянська школа, 1962. – 63 с.
219306
   Борис Петрович Зайцев (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 60 с.
219307
   Борис Петрович Никольский. – М, 1982. – 89с.
219308
   Борис Петрович Чернышев, 1906-1969. – Москва, 1989. – 63с.
219309
   Борис Плотников. – Москва, 1986. – 72 с.
219310
  Галанов Б.Е. Борис Полевой / Б.Е. Галанов. – Москва-Ленинград : ДЕТИЗД, 1953. – 56 с.
219311
  Галанов Б.Е. Борис Полевой / Б.Е. Галанов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 123 с.
219312
  Железнова Н.Л. Борис Полевой / Н.Л. Железнова. – М : Советский писатель, 1984. – 272 с.
219313
   Борис Преображенский. – М., 1970. – 47с.
219314
  Кислякова И.В. Борис Пророков - художник борец / И.В. Кислякова. – Ленинград, 1985. – 144с.
219315
  Герценберг В.Р. Борис Пророков / В.Р. Герценберг. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
219316
  Пророков Б.И. Борис Пророков. О времени и о себе / Авт. вступ. ст.: Ю.А. Жуков; сост.: С.А. Пророкова. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 447 с.
219317
   Борис Пророков: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
219318
  Прокушев Г.И. Борис Пушков / Г.И. Прокушев. – М., 1991. – 55с.
219319
  Кульова В. Борис Рогоза: непокірний редактор і його уроки державної мови // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-36
219320
  Завадка Б.В. Борис Романицький / Б.В. Завадка. – К, 1978. – 144с.
219321
  Голубев П.В. Борис Романович Гмыря / П.В. Голубев. – М., 1959. – 60с.
219322
  Стариков Д.В. Борис Ручьев / Д.В. Стариков. – М, 1969. – 72с.
219323
  Фролова Е.И. Борис Савинков: террор как трагедия // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 81-99. – ISSN 0042-8779
219324
  Гильярди Н. Борис Сафонов / Н. Гильярди. – М., 1950. – 128с.
219325
   Борис Семенович Зіменковський : біобібліогр. вид. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; [уклад.: А.В. Магльований, О.Д. Луцик, Н.В. Кучумова та ін.]. – Львів : Кварт, 2015. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-178. – ISBN 978-966-8792-90-8


  У пр. № 1740852 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою і найкращими побажаннями. 15.12.15. р. Підпис.
219326
  Новлянская М.Г. Борис Семенович Якоби / М.Г. Новлянская. – М.-Л, 1953. – 319с.
219327
  Радовский М.И. Борис Семенович Якоби / М.И. Радовский. – Ленинград-Москва : Госэнергоиздат, 1953. – 264 с.
219328
  Яроцкий А.В. Борис Семенович Якоби 1801-1874 / А.В. Яроцкий. – Москва : Наука, 1988. – 236 с.
219329
   Борис Сергеевич Соколов : [Геолог]. – Москва : Наука, 1986. – 127с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 32 ; Сер. геол. наук)
219330
   Борис Сергеевич Стечкин. – Москва : Наука, 1983. – 54с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР; ; Вып.15 : Сер.техн.наук.Механика)
219331
  Леняшин В.А. Борис Сергеевич Угаров / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1984. – 192с.
219332
   Борис Сергійович Драч : доктор хімічних наук, професор // Ukrainica bioorganica acta : журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2007. – Т. 5, № 2. – С. 70.
219333
  Халаминская М.Н. Борис Серебрянский / М.Н. Халаминская. – Москва : Советский художник, 1965. – 45, [33] с.
219334
   Борис Смотров. – М., 1989. – 9с.
219335
  Сорочинський Б. Борис Сорочинський: "Національний фонд досліджень створили, щоб розвіяти зневіру в українській науці" / спілкувався Олег Фея // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 47 (627), 22-28.11.2019. – С. 50-51. – ISSN 1966-1561
219336
  Бондаревский И.З. Борис Спасский штурмует Олимп / И.З. Бондаревский. – Калуга, 1966. – 163с.
219337
  Косовець Олександр Борис Срезневський - перший академік-метеоролог в Україні // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 39-40
219338
  Березарк И.Б. Борис Сушкевич (1887-1946) : очерк / И.Б. Березарк. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1967. – 187 с. : ил.
219339
  Костина О.В. Борис Тальберг / О.В. Костина. – Москва, 1982. – 18, 16с.
219340
  Стріха М. Борис Тен - перекладач для оперного театру (на прикладі перекладу лібрето "Балу-маскараду" Джузеппе Верді) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 65-71. – ISSN 2664-4282
219341
   Борис Тен. (1897-1983) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.106-107. – ISSN 0131-2561


  Борис Тен - справжнє ім"я Хомичевський Микола Васильович, інші псевдоніми Т.Вернивол, В.Томашевський,- літературознавець, перекладач, поет. Вступне слово до добірки віршів
219342
  Шахов Г.А. Борис Тенин / Г.А. Шахов. – М, 1973. – 145с.
219343
  Викторов В.И. Борис Терентьев / В.И. Викторов. – Москва, 1987. – 100,2с.
219344
  Рудницкая Ю.Л. Борис Тихонович Спорыхин / Ю.Л. Рудницкая. – Л., 1986. – 14с.
219345
  Сидоренко З.Д. Борис Тягно / З.Д. Сидоренко. – Киев : Мистецтво, 1984. – 124 с., [8] л. іл. – (Майстри сцени та екрана)
219346
  Холопова Н.Т. Борис Федорович Добрынин (1885-1951) / Н.Т. Холопова. – Москва : Московский университет
№43. – 1973. – 54с.
219347
  Голованов Н.Н. Борис Федорович Домашников / Н.Н. Голованов. – Ленинград, 1965. – 40с.
219348
   Борис Федорович Егоров : К 60-летию со дня рождения: Библиогр. указ. – Ленинград, 1986. – 29с.
219349
  Половка С.Г. Борис Федорович Зернецький : (до 90-ї річниці з дня народження) / С.Г. Половка, С.М. Довбиш // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 167-172. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Матеріал статті вміщує біографічні відомості з життя, педагогічної та громадської і науково-організаційної діяльності доктора геолого-мінералогічних наук Б. Ф. Зернецького. Значне місце приділено його експедиційній діяльності в різні частини акваторії ...
219350
   Борис Федорович Зернецький (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
219351
  Ковалев И.Г. Борис Филимонович Данильченко / И.Г. Ковалев. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1980. – 48 с.
219352
  Буряк О. Борис Харчук "Планетик": жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 2-6


  У статті висвітлюються художні особливості твору Бориса Харчука "Планетик" : визначено риси легенди, притчі, повісті в його жанровій структурі, з"ясовано характер сюжету й функції позасюжетних елементів, окреслено ключові проблеми,схарактеризовано ...
219353
  Василишин О.В. Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 39-44. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
219354
   Борис Черняков. – Львів, 2003. – 12 с. – Окр. відбиток з: Науково-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.): У 2 т. - Львів, 2003. - Т.2. - С.626-634. – ISBN 966-02-2787-6; 966-02-2939-9
219355
   Борис Черняков : Портрет науковця у виданні "Наукові записки Інституту журналістики", 2005, т. 18 (Бібліографія). – Київ, 2006. – 86 с.
219356
  Фризман Л.Г. Борис Чичибабин - идеолог дружбы народов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 27-33
219357
  Фризман Л.Г. Борис Чичибабин - идеолог дружбы народов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 27-33
219358
  Карась Л.С. Борис Чичибабин / Л. Карась. – Харьков : Фолио, 2016. – 119, [2] с. – Авт. на обл. не указ. – Библиогр.: c. 119-120 и в подстроч. примеч. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-7341-9
219359
   Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях / Сост.М.И.Богословский,Л.С.Карась-Чичибабина и др. – Харьков : Фолио, 1998. – 465с. – ISBN 9660303254
219360
  Сон О.М. Борис Шахлін / О.М. Сон. – К., 1982. – 128с.
219361
  Шейнес Б.И. Борис Шейнес : Каталог выставки / Б.И. Шейнес. – Москва : Советский художник, 1978. – 17 с.
219362
  Галкин Ю.Ф. Борис Шергин / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1982. – 172с.
219363
  Коннов А.П. Борис Штоколов : творческий портрет / А.П. Коннов. – Ленинград : Музыка, 1987. – 28 с.
219364
   Борис Шульженко. Особистість і час : Документи, спогади, матеріали. – Київ : АДЕФ-Україна, 2006. – 440с. – ISBN 966-7936-44-9
219365
  Багаев Б.Ф. Борис Шумяцкий : очерк жизни и деятельности / Б.Ф. Багаев. – Красноярск : Книжное изд-во, 1974. – 205 с., [6] л. ил. : ил. – (Борцы за великое дело)
219366
  Новицкий П.И. Борис Щукин / П.И. Новицкий. – М.-Л, 1948. – 312с.
219367
  Херсонский Х.Н. Борис Щукин / Х.Н. Херсонский. – Москва, 1954. – 276с.
219368
  Задерей Н.М. Борис Якович Букреєв (06.ІХ.1859-02.Х.1962) - український математик, педагог, творець та керівник київської школи математиків / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова, І.Ю. Мельник // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 251-261. – ISBN 978-617-7021-58-1
219369
  Бєлоусова В. Борис Якович Букрєєв // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 357-359. – ISBN 5-7707-1061-6
219370
   Борис Яковлевич Воробьев. Скульптор. – Л., 1960. – 16с.
219371
   Борис Яковлевич Левин // Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 15, № 4, жовтень - грудень. – С. 543-546. – ISSN 1812-9471
219372
  Немировская М.А. Борис Яковлевич Ряузов / М.А. Немировская. – М., 1958. – 56с.
219373
  Радько А. Борис Якубовський – "філолог і естет" // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 89-96. – ISSN 2300-1062
219374
  Радько А.В. Борис Якубський - дослідник, текстолог і видавець Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Радько Антоніна Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
219375
  Костенко Н.В. Борис Якубський - теоретик українського вірша // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 39-46
219376
   Борисенко Валентин Назарович. – К., 1971. – 14с.
219377
   Борисенко Валентин Назарович. – К., 1987. – 120с.
219378
  Юсов С. Борисенко Валентина Кирилівна // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 30 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
219379
  Черевичний Г. Борисенко Валентина Кирилівна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 159. – ISBN 96966-8060-04-0
219380
   Борисенко Валентина Кирилівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46. – ISBN 978-966-439-754-1
219381
   Борисенко Валентина Кирилівна (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
219382
  Васильєва Н. Борисенко Мирослав Володимирович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 22-23. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
219383
   Борисенко Мирослав Володимирович (1974) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
219384
  Бойко Г.М. Борислав / Г.М. Бойко. – Львів, 1986. – 62с.
219385
  Франко Иван Борислав смеется : Повесть / Франко Иван; Пер. с укр. В.Ф.Дуткевича; Под ред Е.С.Приходченко. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1929. – 287с. – (Творчество народов СССР)
219386
  Франко И.Я. Борислав смеется : Повесть / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1940. – 354с.
219387
  Франко И.Я. Борислав смеется : Повесть / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е.Мозолькова. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 244с.
219388
  Франко И.Я. Борислав смеется / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е.Мозолькова. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 240с.
219389
  Франко И.Я. Борислав смеется / И.Я. Франко; Пер. Е.Мозолькова; Илл.: А.Сафонов. – Смоленск : Смоленское кн. изд-во, 1956. – 251с.
219390
  Франко И.Я. Борислав смеется : Рассказы. Повесть. пер. с укр. / И.Я. Франко; Предисл. С.Стефаника; Илл. И.Царевич. – Москва : Художественная литература, 1969. – 527с.
219391
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко ; [Обкл. худож. П. Ковжуна]. – Перше книижкове видання. – Львів ; Київ : Hакладом Кpаєвого Союза Кpедит. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 280 с.
219392
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко ; ред. С. Пилипенка, стаття Ол. Дорошенка. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1926. – XLV, 336 с. – У прим. вилучені с. I- XLV. – (Літературна бібліотека)
219393
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1928. – 330с. – (Дешева літературна бібліотека)
219394
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1929. – 206с. – (Романи і повісті ; №5 (травень))
219395
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко. – Харків : Держвидав України, 1930. – 25-306 с. – У прим. вилучені с. 1-25. – (Художня бібліотека молодого робітника ; Кн. 4)
219396
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко; За ред. М. В.Матвієнка-Сибіряка; Ілюстр. з офортів В. Касіяна. – Харків; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 222с.
219397
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків : ЛіМ, 1932. – 291с. – (Бібліотека соціальної повісті)
219398
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків : ЛіМ, 1934. – 272с. – (Бібліотека робітника)
219399
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків; Київ : ЛіМ, 1934. – 174с.
219400
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Харків : ДЛВ, 1935. – 282с. – (Бібліотека художньої літератури)
219401
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 343с. – (Українська класична література)
219402
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1953. – 260с.
219403
  Франко І.Я. Борислав сміється : повість / Іван Франко ; [іл. М.Маринюк]. – Львів : Каменяр, 1975. – 248 с. – (Шкільна бібліотека)
219404
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повісті / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1981. – 397с.
219405
  Франко І.Я. Борислав сміється. Захар Беркут : Повісті / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. – 350с. – (Шкільна бібліотека)
219406
  Петльований В.І. Бориславка / В.І. Петльований. – Львів : Вільна Україна, 1950. – 156 с.
219407
  Франко И.Я. Бориславские рассказы : Пер. с укр. под ред. П.Опанасенко / И.Я. Франко. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 240с. – (Творчество народов СССР)
219408
  Дольд-Михайлик Бориславська трагедія : українська радянська п"єса / Юрій Петрович Дольд-Михайлик. – Київ : Мистецтво
Т.5. – 1954. – 96 с.
219409
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1930. – 135с. – (Романи й повісті = №12(24))
219410
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ, 1937. – 247с. – (Бібліотека класиків)
219411
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко; Іл. І.С. Їжакевича. – Харків : ДЛВ, 1937. – 203с. : З портр.
219412
  Франко І.Я. Бориславські оповідання : До 100-річчя з дня народження (1856-1966) / І.Я. Франко; Іл. І.С. Їжакевича. – Київ : Дніпро, 1966. – 342с.
219413
  Евдокимов И.В. Борисов-Мусатов / И.В. Евдокимов. – М., 1924. – 70с.
219414
  Русакова А.А. Борисов-Мусатов / А.А. Русакова. – Л., 1974. – 111с.
219415
   Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович. Выставка произведений. Москва. 1973. – М, 1973. – 47с.
219416
   Борисов Вадим Анатолійович (1940-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46-47. – ISBN 978-966-439-754-1
219417
   Борисов Вадим Анатолійович (1940-2002) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
219418
   Борисова Кира Филипповна (1929-2007) : [некролог] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 102. – ISSN 0131-2227
219419
   Борисові Семеновичу Панову - 75! [геолог, Донецький нац. тех. ун-т] // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 184-186
219420
  Постоев М. Борисоглебск : Очерк / М. Постоев, А. Тихов. – Воронеж, 1949. – 84 с.
219421
  Орловский И. Борисоглебский монастырь в Смоленске, на Смядыни и раскопки его развалин / И. Орловский // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии., 1909. – Вып. 1. – С. 196-312 : ил.
219422
  Орловский И. Борисоглебский монастырь в Смоленске, на Смядыни и раскопки его развалин / И. Орловский // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – С. 195-312 : ил.
219423
  Зиль А.С. Бориспільська Голгофа: 30 кривавих літ (1920-1950) / Андрій Зиль, Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Правда Ярославичів, 2020. – 911, [9] с. : іл. – Бібліогр.: с. 910-911. – ISBN 978-617-7887-25-5
219424
   Бористен : літературно-мистецький, публіцистичний та науково-популярний щомісячник / Дніпропетровська міська громад. організація "Товариства шанувальників журналу "Бористен" ; Нац. гірничий ун-т ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 1991-
№ 1 (282). – 2015
219425
  Шевчук П.М. Борису Дмитровичу Лепетюку - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 44-45 : фото. – ISSN 2311-9780
219426
   Борису Ивановичу Кочурову - 60 лет! : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 70. – ISSN 0016-7207
219427
   Борису Павловичу Яценку - 65! : Ювілеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-58. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817
219428
   Борису Павловичу Яценку - 70 // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 302
219429
  Таран С. Борису Патону - 100 лет! // КП в Украине. – Київ, 2018. – 27 ноября (№ 174). – С. 1, 7. – ISSN 1997-1249


  Сегодня 27 ноября 2018 года Б. Патон празднует свое 100-летие.
219430
   Борису Петровичу Сергієнку - 70! // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 212-213. – ISBN 966-631-331-6
219431
  Кулаков В. Борисфеніти - хто вони?.. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 15


  Географічний підхід у дискурсі націєтворення.
219432
  Семенов М.И. Борись с полевым слизнем. / М.И. Семенов. – М.Л., 1931. – 31с.
219433
  Землянская М.Е. Борись с потерями рабочего времени. / М.Е. Землянская. – Новосибирск, 1961. – 35с.
219434
  Либединская Л.Б. Боритесь за свободу! : Повесть об Александре Цулукидзе / Л.Б. Либединская. – Москва : Политиздат, 1990. – 366с.
219435
  Богуславська В. Боричів тік : вірші, переклади, інше / Валерія Богуславська. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-328-095-5
219436
  Самойлов Юрій Борімося за в"їзні турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
219437
  Чепурний В. Боріс Джонсон - се козак Чуприна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 2-8 червня (№ 15/19). – С. 1


  Козацька громада в Чернігові, яка об"єднана навколо храму святої Катерини, вирішила зааписати прем"єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Боріса Джонсона в реєстр українського козацтва.
219438
  Родик К. Боріс Джонсон: Черчилль і ми // Україна молода. – Київ, 2022. – 7 липня (№ 17)


  2014-го, будучи мером Лондона, Боріс Джонсон написав книжку, нещодавно перекладену українською: «Фактор Черчилля: як одна людина змінила історію» (Х.: Віват, 2019). Спонук до написання мав декілька. І всі вони, хоч як дивно, корелюють з українською ...
219439
  Рашковська М. Боріс Пастернак про Шевченка: невідомі рядки // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 350-356. – ISBN 966-7679-57-8
219440
  Мазур П. Борітеся - поборете! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 13


  Чому так сталося, що Шаміль читав "Кобзар" Шевченка в Києві?
219441
   Борітеся - поборете! : поетика революції / Уклад. та авт. передм.: О.М. Уліщенко; текст: В.С. Бойко та ін. – Харків : Vivat, 2014. – 95, [1] с. : кольор. іл., фот. – ISBN 978-617-7186-56-3
219442
   Борітеся - Поборете.... : огляд діяльности Спортового Товариства "Україна" в Торонті, Канада за роки 1948-1949. – Торонто : [б. в.], 1950. – 91 с. : іл., фот.
219443
  Турцевич И.Г. Борк и Бокль : Об одном замечательном произведении политической литературы XVIII века / Ив. Турцевич, проф. – Нежин : Типо-литогр. М.В. Глезера, 1912. – [2], II, 44 с. – Библиогр. в предисл.


  На тит. л. автограф автора
219444
  Межиров А.П. Бормотуха / А.П. Межиров. – М, 1991. – 144с.
219445
  Межиров А.П. Бормотуха. / А.П. Межиров. – М, 1989. – 29с.
219446
  Винниченко І. Борнгаупт Карл Георг / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 271-272. – ISBN 978-966-7863-77-7
219447
  Москаленко В.Ф. Борнгаупт Федір Карлович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 19-21 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-хірург, доктор медицини(1867), екстраординарний професор кафедри теоретичної хірургії з госпітальною клінікою (1883-1903).
219448
   Борнгаупт Федір Карлович (1842-1905) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47. – ISBN 978-966-439-754-1
219449
   Борнгаупт Федір Карлович (1842-1905) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
219450
  Ланге Антон Борнео, колыбель эволюции : Большое путешествие / Ланге Антон, Шакуров Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 81-111 : Іл. Карта
219451
  Мазелев Л.Я. Борно-битиевые стекла / Л.Я. Мазелев. – Минск, 1957. – 83с.
219452
  Куц М. Бороба большевиков Черниговщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1935 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куц М.; МВО СССР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1951. – 287л. – Бібліогр.:л.I-XXII
219453
  Алимерзоев Х.О. Бороба Коммунистической партии Азербайджана за социалистическое преобразование деревни (1929-1937 гг.) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Алимерзоев Х. О.; Ком. ВССО СМ АзСС, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1961. – 110 с. – Бібліогр.:с.107-108
219454
  Шаров Н.И. Бороба Коммунистической партии за укрепление своего руководства в системе диктатуры пролетариата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шаров Н.И.; Ин-т повышения квалификации препод.марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 16л.
219455
  Окулов Я.Г. Бороба Коммунистической партии Советского Союза за укрепление оборонной мощи страны (1938-- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Окулов Я. Г.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Ленинград, 1955. – 16л.
219456
  Гречухин А.А. Бороба Коммунистической партии США против ревизионизма и за преодоление его последствий (1955-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гречухин А. А.; ВПШ при ЦК КПС. – М., 1962. – 17л.
219457
  Ласковая М.П. Бороба марксистской философии против утонченных форм религии в годы столыпинской реакции : Автореф... канд. филос.наук: / Ласковая М. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 28л.
219458
  Долбин М.С. Боровая дичь (научно-популярный очерк) / М.С. Долбин. – Минск, 1964. – 64с.
219459
   Боровий Микола Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47. – ISBN 978-966-439-754-1
219460
   Боровий Микола Олександрович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 49. – ISBN 978-617-7530-19-9
219461
   Боровий Микола Олександрович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
219462
  Швидкий В. Боровик Анатолій Миколайович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 23-24. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
219463
  Іскорко-Гнатенко Боровик В.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 45. – ISBN 978-617-7442-69-0
219464
  Ким М.Н. Боровик и компас. Записки туриста и грибника / М.Н. Ким. – Харьков : [ Б.и. ], 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-7641-34-4
219465
  Архангельская А.И. Боровиковский / Архангельская А.И. ; Гос. Третьяковская галлерея. – [Б. г.] : ГТГ, 1946. – 61 с., [24] ил.
219466
  Алексеева Т.В. Боровиковский / Т.В. Алексеева. – Москва, 1960. – 42с.
219467
  Алексеева Т.В. Боровиковский / Т.В. Алексеева. – Москва, 1960. – 42с.
219468
  Скворцов А.М. Боровиковский В.Л..1757-1825. / А.М. Скворцов. – М.-Л., 1944. – 15с.
219469
  Кузнецова Н.М. Боровиковский. [Изоиздание] / Н. Кузнецова ; ред. Е. Барламова. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
219470
   Боровиковський : альбом малюнків. – Харків : Рух, 1931. – 25 с. – (Українське малярство)
219471
  Шупта-В"язовська Боровиковський та Шевченко: традиція і новаторство // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 13-19


  У статті простежуються визначальні постаті українського літературного процесу першої половини ХІХ ст. - Л. Боровиковський та Т.Г.Шевченко
219472
  Петренко М.Є. Боровиця : поезії / М.Є. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 94 с.
219473
   Боровичи. – Л, 1968. – 84с.
219474
  Никитин С.И. Боровое / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1970. – 100с.
219475
  Сейтхазин С. Боровое : стихи / Саттар Сейтхазин ; пер. с каз. В.Парфентьев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 142 с.
219476
  Благовещенский В.В. Боровск / В.В. Благовещенский, Пухов, ВА. – Тула, 1973. – 167с.
219477
  Белоцерковский Г.М. Боровская "разборная" десятня 1622 года / Г.М. Белоцерковский. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – 33 с. – Отд. оттиск: Юбилейный сборник Историко-этнографического кружка при Университете св. Владимира
219478
  Белоцерковский Г.М. Боровская "разборная" десятня 1622 года / Г.М. Белоцерковский // Юбилейный сборник статей / Университет, Владимира св., Студ. (Киев)., историко-этнографический кружок. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – С. 243-273
219479
   Боровский Владимир Михайлович. – Алма-Ата, 1987. – 68с.
219480
  Козирєва Т. Боровся за Незалежність словом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 2


  У Львові вшановують пам"ять Романа Іваничука.
219481
   Боровський (Боровський - Бродський Давид Львович (1934-2006) // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-109. – ISSN 0130-1799
219482
  Москаленко В.Ф. Боровський Василь Костянтинович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 21-23 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Дерматовенеролог, доктор медицини (1889), професор, завідувач кафедри дерматовенерології Університету Св. Володимира(1916-1917; 1919-1923) Учень М.І. Стуковенкова.
219483
  Головко О. Боровський Сергій Леонідович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 13 : Сергій Боровський. – С. 3-15
219484
  Мальцева Н.Н. Борогидрид натрия. Свойства и применение / Н.Н. Мальцева, В.С. Хаин. – Москва : Наука, 1985. – 207 с.
219485
  Новикова И.С. Борогидриды натрия и калия в органическом анализе. : Автореф... канд. хим.наук: / Новикова И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1967. – 23л.
219486
  Мирсаидов У. Борогидриды переходных металлов / У. Мирсаидов, Т.Н. Дымова. – Душанбе, 1985. – 123с.
219487
  Мальцева Н.Н. Борогидриды щелочных металлов / Н.Н. Мальцева, В.С. Хаин. – Москва : Знание, 1991. – 31 с.
219488
  Седов И.П. Борода в капроне / И.П. Седов. – Пенза, 1962. – 100с.
219489
  Богданова Т. Борода із вати // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Два погляди на підсумки року в освітній галузі. прес - конференція за підсумками освітнього року професійної освітянської опозиції в особі Павла Полянського та Ігоря Лікарчука. Хто, як не освітянська опозиція підперта табачникофобами від політики, ...
219490
  Манина Л.И. Бородавчатая тля как вредитель люцерны : Автореф... канд. биол.наук: / Манина Л.И.; М-во культуры СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1954. – 11л.
219491
  Глушан О. Бородаєвський: документи до біографії // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 124-137
219492
  Скоблікова М. Бородай Юлія Олександрівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 10 : Бородай Юлія. – С. 3-15
219493
  Новокшонов Д.Е. Бородатые еврейские казаки светлейшего князя Потемкина -Таврического // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 109-114. – ISSN 2070-9773
219494
  Шатров С.М. Бородатый внук. : юмористические рассказы и фельетоны / С.М. Шатров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 336с.
219495
  Иванов А.А. Бородачи, или Гром и молния / А.А. Иванов. – Воронеж, 1966. – 247с.
219496
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1953. – 224 с.
219497
  Дианин С.А. Бородин : жизнеописание, материалы и документы / С.А. Дианин. – Москва : Музгиз, 1955. – 372 с.
219498
  Дианин С.А. Бородин : жизнеописание, материалы и документы / С.А. Дианин. – Москва : Музгиз, 1960. – 404 с.
219499
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 228 с.
219500
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музыка, 1972. – 189 с.
219501
  Берберова Н. Бородин. Мыс бурь. Повелительница. Набоков и его " Лолита " / Н. Берберова; Оформл. Олег Осинин; Ред. Антон Обрезчиков. – Москва : Изд. им. Сабашниковых, 1998. – 368 с. – ISBN 5-8242-0062-9
219502
  Федоров В. Бородино - слава России / В. Федоров. – М.
1. – 1975. – 56с.
219503
   Бородино. – М., 1939. – 68с.
219504
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1944. – 16с.
219505
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Воронеж, 1947. – 12с.
219506
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1962. – 16с.
219507
  Тарле Е.В. Бородино / Е.В. Тарле. – Москва, 1962. – 95с.
219508
   Бородино. – М., 1966. – 10с.
219509
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Малыш, 1967. – 63с.
219510
  Лермонтов Ю М. Бородино : Поэма; Для мл. шк. возраста / Ю М. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1974. – 16с.
219511
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1977. – 24с. – (Школьная б-ка)
219512
  Лермонтов Ю М. Бородино : Стихотворение; Для мл. школ. возраста / Ю М. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1980. – 16с.
219513
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 55с.
219514
   Бородино. – М., 1991. – 191с.
219515
  Челышев Е.П. Бородино ("времен связующая нить") // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 11-18. – ISSN 1562-1391
219516
   Бородино 1812-1962. – М., 1962. – 413с.
219517
   Бородино 1941-1942. – М., 1980. – 239с.
219518
  Абалихин Б.С. Бородино. 1812 / Б.С. Абалихин. – Москва, 1987. – 380с.
219519
  Кудряшова А.С. Бородино: путеводитель / А.С. Кудряшова. – М., 1975. – 159с.
219520
  Бородин И.П. Бородинская Биологическая станция Императорского С-Петербургского общества естествоиспытателей = Borodin"sche biologische Susswasserstation der Kaisertiche Naturforscher-Gesellschaft zu St-Petersburg / J. Borodin / И. Бородин. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1912. – [2], LXII с. : ил., карт. – Загл. на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Пресноводной биологической станции Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателейТ. 3, с. I-LXII. – С. XX-LXII: "Библиотека" - каталог книг Б-ки Станции, представляющий лишь доп. к напеч. в первых двух томах трудов Станции
219521
  Шульгин П.М. Бородинская битва 1812 г. в художественной открытке // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 0869-6322
219522
   Бородинская панорама. – М,, 1966. – 128с.
219523
   Бородинская панорама. – Изд. 3-е доп. – М,, 1979. – 160с.
219524
   Бородинская панорама. – 4-е, перераб. изд. – М., 1985. – 157с.
219525
  Толстой Л.Н. Бородинский бой : отрывок из романа "Война и мир" / Л.Н. Толстой. – Москва : Госвоениздат Наркомата Обороны Союза ССР, 1939. – 48 с. – (Библиотека красноармейца)
219526
   Бородинский музей. – М,, 1962. – 82с.
219527
   Бородинское поле. – 3-е изд. – М,, 1966. – 102с.
219528
  Шевцов И.М. Бородинское поле / И.М. Шевцов. – Москва, 1977. – 429с.
219529
   Бородинское поле. – М., 1984. – 254с.
219530
  Шевцов И.М. Бородинское поле : Роман / И.М. Шевцов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 656с.
219531
   Бородинское поле. – М., 1989. – 254с.
219532
   Бородинское поле в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов / А.И. Ельчанинов, А.А. Парамонова, А.Н. Лазарева, А.В. Горбунов, А.А. Суханов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 50-61 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
219533
  Шевцов И.М. Бородинское поле. / И.М. Шевцов. – М, 1981. – 608с.
219534
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – М., 1977. – 209с.
219535
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 2-е изд. – М., 1981. – 206с.
219536
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 3-е изд. – М., 1990. – 205с.
219537
  Прунцов В.В. Бородинское сражение / В.В. Прунцов. – М., 1947. – 72с.
219538
  Гарнич Н.Ф. Бородинское сражение / Н.Ф. Гарнич. – Москва : Правда, 1949. – 32 с.
219539
  Жилин П. Бородинское сражение / П. Жилин, А. Ярославцев. – М, 1952. – 100с.
219540
  Жилін П. Бородинська битва / П. Жилін, О. Ярославцев. – Київ, 1954. – 104с.
219541
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 160. – ISBN 96966-8060-04-0
219542
   Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 166. – ISBN 978-966-581-772-1


  Життєвий шлях доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії партії для гуманітарних факультетів, декана історічного факультету КДУ ім. Т. Шевченка Олексія Артемовича Бородіна.
219543
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 28-29. – ISBN 978-966-96992-6-8
219544
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 26-27. – ISBN 978-617-7107-25-4
219545
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 120-121. – ISBN 978-617-7107-52-0
219546
   Бородін Олексій Артемович (1908-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47-48. – ISBN 978-966-439-754-1
219547
   Бородін Олексій Артемович (1908-1995) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
219548
   Бородін Станислав Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 33-37. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РРФСР.
219549
  Король В. Бородінська битва 1812 р. (Нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 36-40
219550
  Лукс В.К. Борозда : стихи и поэма / В.К. Лукс. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 144 с.
219551
  Кононов Э.Ф. Борозда / Э.Ф. Кононов. – М., 1974. – 287с.
219552
  Лесняк В. Борозда : стихи / В. Лесняк. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95 с.
219553
  Каныкин А.И. Борозда. / А.И. Каныкин. – Алма-Ата, 1981. – 135с.
219554
  Альбов М.Н. Бороздовое механическое опробование кернов разведочных скважин / М.Н. Альбов, В.Л. Челышев. – Москва, 1963. – 68с.
219555
  Константинов Е.И. Борозды / Е.И. Константинов. – М., 1967. – 94с.
219556
  Мартынов Н.И. Борозды / Н.И. Мартынов. – М, 1985. – 95с.
219557
  Матвеев К.Г. Борозды войны. Начало дня : [стихи] / К.Г. Матвеев, М.А. Абрамов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1976. – 106, [6] с. : ил.
219558
  Иванов В.И. Борозды и межи : опыты эстет. и крит. / Вячеслав Иванов. – Москва : Мусагет, 1916. – [8], 351 с.
219559
  Лісняк В.А. Борозна : поезії / В.А. Лісняк. – Дніпропетровськ, 1969. – 140 с.
219560
  Стрельник Л.П. Борозна : поезії / Л.П. Стрельник. – Харків, 1989. – 53 с.
219561
   Борозна Микола Якович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 64. – ISBN 978-966-2726-03-9
219562
  Ярош Я.Є. Борозна обрію / Я.Є. Ярош. – Київ, 1987. – 178 с.
219563
  Калініченко В.Л. Борозна через століття / В.Л. Калініченко, Г.П. Щербина. – Дніпропетровськ, 1970. – 132с.
219564
  Мисик В.О. Борозни : лірика / В.О. Мисик. – Харків, 1962. – 100 с.
219565
  Маняк В.А. Борозни : роман / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 254 с.
219566
  Ле І.Л. Борозною віку / І.Л. Ле. – Київ, 1973. – 191 с.
219567
  Марчук Г. Борозною любові : [роман] / Галина Марчук. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 301, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-32-9


  У пр. № 1722898 напис: Глибокошановному і любимому мною Ігорю Завадському з найкращими побажаннями. Якщо є такі як ти, то світ має бути прекрасним. 10.04.2010 р. Підпис.
219568
  Семаковська Т. Боролася за можливість малювати і сама робила фарби: якою була Катерина Білокур // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 8 травня (№ 19). – С. 9. – ISSN 0027-8254
219569
  Татаренко Л.С. Боромля : Стихотворения, поэмы / Л.С. Татаренко. – Киев : Дніпро, 1972. – 198с.
219570
  Яровицкая В.И. Боромукаты металлов I и II групп периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: / Яровицкая В.И.; АН Латвийск. ССР. Отд. хим. и биол. наук. – Рига, 1967. – 15л.
219571
  Бакуменко О. Боронити правду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 44). – С. 15


  До 80-річчя Миколи Сингаївського.
219572
  Лизанчук В. Боронімо, оберігаймо українську цивілізацію від зовнішніх і внутрішніх агресорів! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 4


  Згадується дослідження проф. Я.С. Калакури "Ментальний вимір української цивілізації" (2017).
219573
  Анастасенко Г.Ф. Бороносность траппов северо-запада Сибирской платформы / Анастасенко Г.Ф. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1978. – 136 с. – Список лит.: с. 132-135
219574
  Яржемский Я.Я. Бороносные галогенные породы / Я.Я. Яржемский. – Новосибирск, 1984. – 80с.
219575
  Іскорко-Гнатенко Боронь О.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7442-69-0
219576
  Коршак В.В. Борорганические полимеры / В.В. Коршак, В.А. Замятина, Н.И. Бекасова. – Москва : Наука, 1975. – 254 с.
219577
  Михайлов Б.М. Борорганические соединения в органическом синтезе / Б.М. Михайлов. – Москва : Наука, 1977. – 515 с.
219578
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 126-150
219579
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук Михайло Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
219580
  Лозюк М.Й. Боротба країн Латинської Америки за економічну незалежність / М.Й. Лозюк. – К., 1959. – 48с.
219581
  Квіт С. Боротися з корупцією / шпальти підготовив Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час брифінгу, який відбувся в Будинку Уряду, міністр освіти і науки України С. Квіт розповів про кроки подолання корупції у закладах освіти. Він зупинився на двох питаннях - забезпечення якості освіти для іноземних студентів та недопущенні ...
219582
  Вайштен Р. Боротися з порушниками статуту ВЛКСМ ! // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 3


  Комсомольські збори механіко-математичного факультету провели рейд по наявності комсомольських квитків. Не всі комсомольці мають при собі комсомольські квитки.
219583
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.3. – Київ; Харків, 1920. – 75с.
219584
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.2-е. – Київ; Харків : Український робітник, 1929. – 160с.
219585
  Світличанин І. Боротьба "кремлівських татар" з "українським геноцидом" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 4-5
219586
  Марчук Р.П. Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 270-274
219587
  Сущенко В. Боротьба антикорупційних органів... один з одним // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 4. – ISSN 1992-9277
219588
  Прокопенко М. Боротьба Балуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 11


  Український політв"язень Володимир Балух. Чому навіть за гратами він - переможець.
219589
  Кір’яков О. Боротьба Беотійського союзу з Спартанською гегемонією в 379–371 рр. до Р.Х.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 133-138. – ISSN 2076-1554
219590
  Лось В.Є. Боротьба більшвиків на чолі з В.І. Леніним за скликання і проведення 3 з"їзду РСДРП / В.Є. Лось. – Київ, 1960. – 104с.
219591
  Тишківський В.М. Боротьба більшовиків за єдність революційних дій українського і російського народів у соціалістичній революції / В.М. Тишківський. – Київ : КДУ, 1957. – 16 с. – Окр. відб. із : "Зб. каф. історіїї КПРС КДУ", №2, 1957, c.77-92
219592
  Мацегора Н.А. Боротьба більшовиків Катеринославщини за селянські маси в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / Н.А. Мацегора. – Дніпропетровськ, 1957. – 44с.
219593
  Березняк Я З. Боротьба більшовиків на чолі з В.І. Леніним за чистоту марксистської теорії в роки реакції : матеріали до вивчен. теми історії КПРС / З.Я. Березняк, Є.Т. Шиян ; МВО УРСР. – Київ : Радянська школа, 1959. – 44 с.
219594
  Головань В.П. Боротьба більшовиків Ровенщини за владу Рад. 1917-1920 / В.П. Головань, Т.І. Михайлюта. – Львів, 1968. – 70с.
219595
  Рубцов Г.О. Боротьба більшовиків України за армію і флот. (Лип. 1907-- берез. 1917 р.) / Г.О. Рубцов. – Київ, 1971. – 88с.
219596
  Ремезовський Й.Д. Боротьба більшовиків України за зміцнення військово-політичного союзу радянських республік в роки грамадянської війни / Й.Д. Ремезовський, І.І. Шевченко. – К, 1957. – [23] с.
219597
  Миронець Н.І. Боротьба більшовицьких організацій Поділля за селянські та солдатські маси в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 27-34. – (Серія історії ; № 10)
219598
  Величков О.С. Боротьба болгарського народу проти німецької агресії / О.С. Величков, 1943. – 44с.
219599
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту
219600
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 6
219601
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 6
219602
  Самофалов Боротьба В. І. Леніна і Сталіна / Самофалов. – Київ, 1950. – с.
219603
  Побережний І.М. Боротьба В. І. Леніна проти "лівого" опортунізму в міжнародному комуністичному русі / І.М. Побережний. – Київ, 1971. – 212с.
219604
  Буцько М.О. Боротьба В.І. Леніна за єдність дій українського і російського народів в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / М.О. Буцько. – Окр. відб. з збірника наукових праць Кафедри історії КПРС КДУ, №. – 100-118с.
219605
  Климко М.С. Боротьба В.І. Леніна за єдність і чистоту партійних рядів (1920-1923 рр.) / М.С. Климко. – Киев, 1975. – 150с.
219606
  Дніпровський П.В. Боротьба В.І.Ленина проти ревізіонізму і догматизму / П.В. Дніпровський. – Київ, 1966. – 185с.
219607
  Зашкільняк А.С. Боротьба В.І.Леніна за зміцнення більшовицької партії після II з"їзду РСДРП / А.С. Зашкільняк. – Львів, 1960. – 152с.
219608
  Зінчук Д. Боротьба Василя Романюка за права радянських політв"язнів (1972-1979 рр.) // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 73-76. – ISSN 1728-9343
219609
  Машевський О. Боротьба великих держав за "османську спадщину" після Першої світової війни // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано суперечності великих держав на Сході під час повоєнного врегулювання 1918-1923 років. Головна увага приділяється боротьбі Великої Британії, Франції, США, султанського уряду та кемалістського руху, а також російської білогвардійської ...
219610
  Ковальчук М. Боротьба військових сил Центральної Ради з радянськими частинами на Південно-Західному фронті (грудень 1917 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 9-27
219611
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241 л. + Додатки: л. 200-210. – Бібліогр.: л. 211-241
219612
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : автореф. дис ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
219613
  Кучабський О.Ю. Боротьба віруючих Львівщини за релігійні права в період правління Л.І. Брежнєва (1964-1982 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-44. – (Історія ; вип. 44)


  Розглядається розвиток політики державних органів щодо релігійних конфесій на Львівщині 1964-1982 рр.
219614
  Уваров В.Д. Боротьба Г.В. Плеханова проти народництва // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 3-4
219615
  Пашкова А.О. Боротьба Г.В. Плеханова проти філософського ревізіонізму в 90-ті роки і на початку 900-х років // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 10-14
219616
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга за збагачення німецької літературної мови / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 44с.
219617
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга проти зловживання іншомовними словами / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 24с.
219618
  Половинчак Ю.М. Боротьба Газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / КНУТШ; Половинчак Ю.М. – Київ, 2007. – 251л. – Бібліогр.:л.193-251
219619
  Половинчак Ю.М. Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - почату 20 століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Половинчак Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
219620
  Загорулько Р. Боротьба газети "Киевлянин" з українським національним відродженням (1905-1914 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 23-28


  У статті здійснено аналіз антиукраїнської політики київської провладної газети "Киевлянин": проаналізовано її історію, з"ясовано, які аспекти "українського питання" були об"єктами критики з боку редакції видання, виявлено жанрову специфіку та авторство ...
219621
  Вітик І. Боротьба галицьких та наддніпрянських українців за українську державу на початку XX століття // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 2-8
219622
  Пилипчук Я.В. Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783-1812 рр. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 73/74. – С. 160-180. – ISSN 1682-671Х
219623
  Швидько А.К. Боротьба городов Украины за осуществление решений Переяславской Рады. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1983. – 84с.
219624
  Денисова Т.Н. Боротьба гуманізму і антигуманізму в сучасній літературі Заходу / Т.Н. Денисова. – Київ, 1976. – 48с.
219625
  Бабенко Р.В. Боротьба Данила Галицького проти Золотої Орди за незалежність та її наслідки // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 38-47
219626
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст. / В.Й. Борисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 161, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-660-731-0


  У пр. №1700242 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 20.Х.15 р.
219627
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст / В.Й. Борисенко. – Київ, 1980. – 155с.
219628
  Стопчак М.В. Боротьба Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами: радянська історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 31-35. – ISBN 978-966-493-676-4
219629
  Карпенко Віра Боротьба довжиною в життя... // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 16
219630
  Лясковська С. Боротьба економічних підрозділів ДПУ УСРР з фальшивомонетництвом у 1920-ті рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 7–33. – ISBN 978-617-587-051-8
219631
  Савчук С.В. Боротьба Ерліха за новий професійний статус судді: в світлі публікації українських перекладів його творів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 246-249. – ISBN 978-617-7096-97-8
219632
  Степаненко А. Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1605-2005
219633
  Кулініч О. Боротьба з "відмиванням" грошей: міжнародний досвід // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69-73. – ISSN 1729-7036
219634
  Сьомін С. Боротьба з "тінню" і справжні загрози // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-9. – ISSN 0868-8273


  Як події 11 вересня 2001 року вплинули на міжнародні відносини та проблеми безпеки
219635
  Даниленко В.М. Боротьба з "українським буржуазним націоналізмом" // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 707-724. – ISBN 966-00-0025-1
219636
  Телійчук В.Г. Боротьба з бандитизмом та розбійними нападами в Україні в післявоєнні (1946-1953) роки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-23. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
219637
  Остроушко Ю. Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Російській імперії за правління Катерини II (аналіз законодавчих джерел) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 524-527. – ISBN 978-966-171-783-0
219638
  Байлема Т. Боротьба з безробіттям у добу національних урядів 1917-1921 рр. на Поділлі // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 161-162
219639
  Шевченко О. Боротьба з бідністю як пріоритне завдання євроінтеграційної політики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
219640
  Мельниченко О. Боротьба з бідністю як складова передвиборчих програм на парламентських перегонах у 2006 р. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 123-131.
219641
  Сіньова Л. Боротьба з бідністю як функція соціальної держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 337-338. – ISBN 978-617-7069-15-6
219642
  Ковальчук А.Т. Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії = Anti-money laundering: international standards and national fundamentals / Андрій Ковальчук. – Київ : Знання, 2016. – 318, [2] с., 8 с. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 190-206. - Додатки укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0396-5
219643
  Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей : Комплекс. порівняльно-правовий аналіз відповідності законодав. України acguis Європ. Союзу в сфері боротьби та запобіг. легаліз. доходів, отриманих злочинним шляхом / За участю М. Парапана; Тарас Качка. – Київ : Реферат, 2004. – 288с. – ISBN 966-8058-02-Х
219644
  Жвалюк В. Боротьба з відмиванням грошей: Україна в контексті міжнародних зусиль // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С. 3-5
219645
   Боротьба з відмиванням коштів : правовий, організаційний та практичний аспекти / С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Янушевич, , , О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук; С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич, О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук ; Державний комітет фінансового моніторингу України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [ за ред. М.Я. Азарова ]. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 216 с. – ISBN 966-611-363-5
219646
   Боротьба з возз"єднання Західної України з Українською РСР 1917-1939. – Київ, 1979. – 559 с.
219647
  Усенко Г.П. Боротьба з втратами - важливий резерв збільшення виробництва зерна / Г.П. Усенко. – Х., 1955. – 20с.
219648
   Боротьба з гайдамацьким рухом // Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-617-614-027-6
219649
   Боротьба з господарськими злочинами. – Донецьк, 1997. – 160с. – ISBN 5120045340
219650
  Андрухів О.І. Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940-1950-х роках: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Андрухів Олег Ігорович ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 36 назв
219651
  Клець М.В. Боротьба з економічною злочинністю: проблема ефективності / М.В. Клець, Д.В. Клець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41. – Бібліогр.: 13 назв
219652
  Волошенко А.В. Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 40-50. – ISSN 1993-6788
219653
  Міронова І. Боротьба з жебрацтвом у Херсонській губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 21-33. – ISSN 1998-4634
219654
  Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю : права затриманих і обов"язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Ерік Сванідзе ; [пер. Сергій Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 40 с. – Бібліогр.: с. 37-39
219655
  Мардох Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження : доповідь по Україні / Джім Мардох ; [переклад С. Колесника ; Відділ реформування правосуддя і поліції ; Департамент правових питань і питань сприяння розвитку прав людини ; Директорат з техн. співробітництва та ін.]. – Київ : К.І.С., 2010. – 108 с.
219656
  Тригубенко Г Боротьба з злочинністю як засіб подолання правового нігілизму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.127-129. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
219657
  Візір П.Е. Боротьба з ідеалізмом в мікробіології / П.Е. Візір. – Київ, 1950. – 43с.
219658
  Ніколаєць Ю.О. Боротьба з інакомисленням у роки хрущовської "відлиги" у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 130-134. – ISBN 966-614-021-7
219659
  Данилишин Б. Боротьба з інфляцією чи економічне зростання. Що важливіше? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 1, 6


  "Після того, як НБУ у 2016 р. перейшов на режим таргетування інфляції та того ж року успішно "влучив у ціль", подальші успіхи в досягненні запланованих темпів зростання цін скромні. Як 2017-го, коли споживча інфляція становила 13,7% при цілі 8%±2 ...
219660
  Козерод О. Боротьба з іудаїзмом в радянській Україні у першій половині 20-х років ХХ ст. // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 242-250. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
219661
  Кончаковська В. Боротьба з катуваннями-шлях до правової та демократичної держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 112-115.
219662
  Безнесюк А. Боротьба з кіберзлочинністю: досвід ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 155-158
219663
  Данів Р.І. Боротьба з контрабандною діяльністю як один із пріоритетів Державної прикордонної служби України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 137-140. – ISSN 2306-6814
219664
  Єршов Р.В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 17-22.
219665
  Передало Х.С. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення економічної безпеки держави / Х.С. Передало, Н.В. Стасів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 206-211. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
219666
  Пахаренко О. Боротьба з контрафактом: питання моралі чи фінансування оргзлочинності? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
219667
  Шпакова О.С. Боротьба з контробандою зброї в Україні: напрямки, способи, аналіз боротьби, можливі реформи // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 27-31. – ISBN 966-594-145-Х
219668
  Чередниченко А.М. Боротьба з контрреволюцією в українських музеях у 1920-1930 роках. Трагічна доля М.О. Макаренка // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 180-187. – ISBN 978-966-651-576-9
219669
  Кучма Л.Д. Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа / Л.Д. Кучма. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 36с. – ISBN 966-669-095-0
219670
  Каращук Е. Боротьба з корупцією - основне завдання державної політики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 78-80.
219671
  Головкін О. Боротьба з корупцією - пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-85.
219672
  Мельничук І. Боротьба з корупцією - пріоритетний напрям у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 9-14
219673
  Пришко А. Боротьба з корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 22-28.
219674
  Матіас Гржезек Боротьба з корупцією в німецькій системі охорони здоров"я // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 85-87. – ISBN 978-3-8305-3271-2
219675
  Бйорн Крузе Боротьба з корупцією в Німеччині // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 73-75. – ISBN 978-3-8305-3271-2
219676
  Сьомін С.В. Боротьба з корупцією в секторі безпеки і оборони: світовий досвід і Україна / С.В. Сьомін, С.В. Дрьомов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 19-24. – ISSN 2306-5664
219677
  Вітик І. Боротьба з корупцією в Україні крізь призму реформування правоохоронних органів: окремі нотатки до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 39-43. – ISSN 0132-1331
219678
  Федорчук О. Боротьба з корупцією в україні. Реалії сьогодення очима адвокатів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
219679
  Присяжнюк В. Боротьба з корупцією вимагає не балачок, а рішучих дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-17.
219680
  Кульчицький Н. Боротьба з корупцією захлинається через конкуренцію силовиків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 22
219681
  Пасіка С.П. Боротьба з корупцією у воєнній сфері України : навч. посібник / С.П. Пасіка, Н.В. Слободян ; за ред. генерал-майора В.В. Балабіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 767, [1] с. – Бібліогр.: с. 762-767 та в кінці ст. – ISBN 978-966-439-782-4
219682
  Холодницький Н. Боротьба з корупцією у Наддніпрянській Україні в роки національно-визвольних змагань (1917-1921) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 28-34
219683
   Боротьба з корупцією у сфері державних послуг : хроніка реформ у Грузії. – Вашингтон : Світовий банк, 2012. – XII, 116 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 115-116
219684
  Ільєнок Т.В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-77. – ISSN 2222-5374
219685
  Молєв Є.В. Боротьба з кровососними комахами в тваринництві / Є.В. Молєв. – К., 1963. – 102с.
219686
  Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмивааням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-65
219687
  Зеленецький В.С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму : (економіко-правовий аналіз): науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький, В.Л. Кротюк, Д.А. Файєр; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 668с. – ISBN 966-8759-28-1
219688
  Онісьєв В.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародна нормативно-правова регламентація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 151-160.
219689
  Дребот Н.П. Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 26-33
219690
  Азаров Ю.Ю. Боротьба з легалізацією коштів, отриманих протиправним шляхом: стан і перспективи розвитку // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 345-352. – ISSN 1609-0462
219691
  Гетманцев Д. Боротьба з лупою через усікновення голови. Податкореформатори борються з неправильним виконанням закону шляхом виправлення закону, а не його виконавців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 9


  "Інколи в труднощах взаєморозуміння людей винні не одвічні егоїзм та дурість, а щира віра людей у те, чого не існує. Наприклад, в істину і справедливість. Шукану, абсолютну цінність, досконалу форму, яка, звісно ж, існує, однак, на жаль, тільки в нашій ...
219692
   Боротьба з міжнародним тероризмом : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2007. – 248с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 966-373-177-Х
219693
  Слободян Н. Боротьба з міжнародним тероризмом як системоутворюючий фактор зовнішньої політики США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 454-458. – ISBN 978-966-171-793-9
219694
  Бошицька К.Ю. Боротьба з міжнародним тероризмом: сучасний стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 333-336. – ISSN 2219-5521
219695
  Лисенко В.О. Боротьба з мобінгом як інструмент втілення принципу гуманізму в трудовому законодавстві // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 102-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
219696
  Шинкаренко І.Р. Боротьба з наркозлачинністю у США / І.Р. Шинкаренко, Л.С. Верченко // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 86-88.
219697
  Янушевич Я. Боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.18-22
219698
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бублейник В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
219699
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дніпропетровськ. держ. ун-т внутрішніх справ; Бублейник В.А. – Днепропетровск, 2007. – 239л. + Додатки: л.209-239. – Бібліогр.: л.183-208
219700
  Пірлік А. Боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин у діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 107-110
219701
  Безногих В.С. Боротьба з нелегальними доходами в США: від Аль Капоне до Патріотичного Акту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 243-247
219702
  Озерова К.О. Боротьба з нелегальною імміграцією в межах Європейського Союзу // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 271-274. – ISBN 978-617-7363-7-0
219703
   Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею людьми : Міжнародна конференція. – Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – 194с. – ISBN 966-96280-4-0
219704
  Маркевич А. Боротьба з нестатутними взаємовідносинами в армії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.90-95
219705
  Смирнов А.А. Боротьба з організованною злочинністю: теоретико-прикладні шляхи вдосконалення нормативно-правової бази // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 403-409. – ISSN 1563-3349
219706
  Пономаренко І. Боротьба з організованою злочинністю - під контролем прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-11.
219707
  Маматюк Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією - елемент стратегії держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-64. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальним питанням кримінологічного аспекту боротьби зі злочинністю на території Придністровсько-Молдавської Республіки. Висвітлено актуальні проблеми державної політики боротьби зі злочинністю. Надано конкретні пропозиції щодо ...
219708
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3. – 2001
219709
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 4. – 2001
219710
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2/3 (25/26). – 2011. – 391 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219711
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (28). – 2012. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219712
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (29). – 2013. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219713
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (30). – 2013. – 307 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219714
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3 (31), спецвипуск. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219715
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (32). – 2014. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219716
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (33), спецвипуск. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219717
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (34). – 2015. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219718
  Медведько О. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.6-11
219719
  Невзоров І.Л. Боротьба з організованою злочинністю у Китайській Народній Республіці / І.Л. Невзоров, А.О. Расюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 170-180. – ISSN 1609-0462
219720
  Ущаповський В. Боротьба з організованою злочинністю: напрями та проблеми та потреби нормативного визначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.118-120. – ISSN 0132-1331
219721
  Усатий Г. Боротьба з організованою злочинністю: нові шляхи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С. 72-75


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
219722
  Усик Світлана Боротьба з осінньою втомою / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 5-6 : фото
219723
  Репік С.В. Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 54-62
219724
  Чеботарьов Р.С. Боротьба з паразитарними захворюваннями сільськогосподарських тварин. / Р.С. Чеботарьов. – К., 1957. – 48с.
219725
  Сахаров О.Б. Боротьба з пережитками - боротьба за нову людину. / О.Б. Сахаров. – К., 1963. – 36с.
219726
  Козина Д.В. Боротьба з піратством в сфері авторського права в Україні та в США // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 58-60. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
219727
  Рижко О.М. Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціальнокомунікаційний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 40-47. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
219728
  Бєльський Б. Боротьба з польовими мишами / Б. Бєльський ; А.С. Деревянченко ; Наркомпостачання СРСР, Всесоюз. н.-д. ін-т цукрової промисловості. – Харків ; Київ : Вид-во Наркомпостачання УССР, 1934. – 31 с.
219729
  Мигулін О. Боротьба з польовими шкідниками весною / О. Мигулін. – Х, 1931. – 48с.
219730
  Індиченко П.Д. Боротьба з порушеннями колгоспної демократії / П.Д. Індиченко, 1952. – 23с. – Окр. відб. з Юридичного збірника КДУ №5. 1952
219731
  Киренко С.Г. Боротьба з посяганнями на права неповнолітніх під приводом здійснення релігійної чи громадської діяльності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-15
219732
  Сенчик М.О. Боротьба з правопорушеннями в торгівлі у світлі ленінських ідей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 73-78. – (Серія права ; № 11)


  Широкое использование в наше время теоретического наследия В.И. Ленина способствует дальнейшему совершенствованию хозяйственных органов советского государства, в том числе и торговли. В.И. Ленин отмечал, что посягательство на советскую торговлю ...
219733
  Цибуленко Т.Д. Боротьба з рекетом за умов встановлення громадянського суспільства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 212-218.
219734
  Тарапон О. Боротьба з релігією в Україні 1920-1930-х рр.: феномен культурного шоку і втрата цінносних орієнтирів українського сусупільства // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 23-27
219735
  Лугова О.В. Боротьба з релігійним підпіллям на Донеччині після Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 1728-3671
219736
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Рябчинська Олена Павлівна; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 211л. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: л. 192 - 212
219737
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Рябчинська О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: 5 назв
219738
  Музичко О. Боротьба з російським тоталітаризмом як духовний імператив діяльності представника другої хвилі української еміграції художника Віктора Цимбала // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 188-192. – ISBN 978-617-7196-23-4
219739
  Дехтярьов М.С. Боротьба з садовими шкідниками / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1929. – 52 с.
219740
  Светлов О.Я. Боротьба з службовими злочинами / О.Я. Светлов. – Київ, 1976. – 48с.
219741
  Тітенко І. Боротьба з сутенерством і втягненням у заняття проституцією: міжнародно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 115-118
219742
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом / В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, М.М. Руденко. – Київ : Знання України, 2002. – 254с. – ISBN 966-7999-13-0
219743
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом : у визначеннях та поняттях / В.А. Ліпкан. – Київ : Магістр - 21 сторіччя, 2009. – 162с. – ISBN 966-8817-38-10
219744
  Пономарьова Г. Боротьба з тероризмом і міжнародне гуманітарне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 53-63. – ISSN 1814-3385


  Можливості боротьби з тероризмом.
219745
  Дьомін Ю. Боротьба з тероризмом та проблеми, що виникають при цьому // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 119-123.
219746
  Сербіна К. Боротьба з тероризмом як інформаційна технологія контролю над простором // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 157-162
219747
  Ростов Є.Ф. Боротьба з тіньовою економікою: напруга не спадає / Є.Ф. Ростов, І.І. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 530-533
219748
  Ілікчієва К.І. Боротьба з торгівлею людьми у фокусі європейської співпраці України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 206-210
219749
  Ченцов В.В. Боротьба з українським націоналізмом / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 259-283. – ISBN 966-00-0025-1
219750
  Неборак В. Боротьба з Франком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.257-262.
219751
   Боротьба з шкідниками зернових культур. – Київ : Держсільгоспвидав, 1953. – 140с.
219752
  Звєрезомб-Зубовський Боротьба з шкідниками сільськогосподарських рослин / Звєрезомб-Зубовський. – С. 139-204. – 63
219753
  Матвієвський О.С. Боротьба з шкідниками та хворобами в колективних і присадибних садах / О.С. Матвієвський. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К, 1977. – 144 с.
219754
  Савковський П.П. Боротьба з шкідниками та хворобами в садах і ягідниках / П.П. Савковський. – Київ, 1954. – 12 с.
219755
  Комір О. Боротьба з ярами / О. Комір. – Х.-К., 1932. – 56с.
219756
  Яворська В. Боротьба за "Київські фрески" - кінострічку про події Великої Вітчизняної війни: архівна розвідка // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 782-788. – ISBN 978-966-97201-1-5
219757
  Мушинка М. Боротьба за "минуле" / розмову вів Володимир Гула // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 6-7


  Про дослідника русинсько-українського національного грунту Миколу Мушинку.
219758
  Брюховецька Л. Боротьба за великий фільм. Пам"яті Івана Миколайчука з нагоди його 70-річчя // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 158-167. – ISSN 2075-1222
219759
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 = The Struggle to liberate Ukraine 1929-1989 / Степан Галамай ; Канадське наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто : Канадське наук. т-во ім. Шевченка, 1991. – 343 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою .- На тит. арк. : Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; т. 35. – ISBN 0-919502-23-7
219760
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 : Степан Галамай / С. Галамай. – Репринтне видання. – Львів : Каменяр, 1993. – 343с. – Вих. даны оригыналу: Торонто ; Нью-Йорк, 1991. – ISBN 5-7745-0573-1
219761
  Машкова В. Боротьба за владні повноваження та реформи як головний вектор гетьманування Данила Апостола // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 109-110
219762
  Ковальчук М. Боротьба за владу й політична конфронтація в Полтаві наприкінці грудня 1917 р. - на початку січня 1918 р. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 343-354
219763
  Ковальчук М. Боротьба за владу й українізація на Румунському фронті наприкінці 1917 - на початку 1918 років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 323-337. – (Нова серія ; вип. 19/20)
219764
  Москвін П.П. Боротьба за владу Рад на Волині в 1919 році / П.П. Москвін. – Житомир, 1957. – 36с.
219765
   Боротьба за владу Рад на Поділлі. – Хмельницький, 1957. – 308с.
219766
  Воловик В.П. Боротьба за Владу Рад на Поділлі (1917-1920 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Воловик В. П.; КДУ. – К., 1968. – 436л. – Бібліогр.:л.1-42
219767
  Зарецький І.І. Боротьба за владу Рад на Україні / І.І. Зарецький. – Київ, 1966. – 47с.
219768
   Боротьба за владу Рад на Україні. – К., 1977. – 199с.
219769
  Роні Старший Боротьба за вогонь / Ж.А. Роні Старший. – Київ, 1957. – 182 с.
219770
  Сергійчук В.І. Боротьба за волю освятилася іменем // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 156-162. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 330-річчя обрання Івана Мазепи гетьманом України.
219771
  Сергійчук Володимир Боротьба за волю, а не колаборація / Сергійчук Володимир. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 42с. – ISBN 966-7060-14-4
219772
  Щербак І.П. Боротьба за встановлення і утвердження Радянської влади на Запоріжжі. / І.П. Щербак. – Запоріжжя, 1957. – 47с.
219773
  Дубина К.К. Боротьба за встановлення Радянської влади на Україні. / К.К. Дубина. – Київ, 1948. – 30с.
219774
  Дзюба І. Боротьба за Галичину - боротьба за Україну // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 14-21
219775
  Магась В.О. Боротьба за демократизацію освіти та суспільства організацій Всеросійського загальносемінарського союзу в Україні (1907-1908 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 41-45. – ISSN 2076-1554
219776
  Пушкарук Н. Боротьба за державність не завершена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 19


  В ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "100 років української революції 1917 - 1923 рр.: міжнародно-політичний вимір". У дискусії взяли участь доктор політичних наук і директор ІМВ В. Копійка, народний депутат України Г. Гопко, голова ...
219777
  Адамчук І. Боротьба за державно-територіальний статус Північної Буковини, Акерманського, Ізмаїльського і Хотинського повітів Бессарабії, острова Зміїного та Закарпатської України у 1917-1947 рр. : історико-правове дослідження: [монографія] / Ігор Адамчук; Львівськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-326-284-0
219778
  Мирний М. Боротьба за дітей у окупації // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 14-15


  Як полегшити абітурієнтам із ОРДЛО та Криму вступ до українських вишів.
219779
   Боротьба за єдиний національний антияпонський фронт в Китаї. – К., 1938. – 136с.
219780
  Короденко М. Боротьба за зміни : [відбулося засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні з доповіддю виступив голова Наукового комітету Національної ради України О. Колежук.
219781
  Комишанченко М. Боротьба за ідейність та реалізм української літератури у 50-70-х роках 19 століття / М. Комишанченко. – К., 1953. – 68с.
219782
  Галушко К. Боротьба за ім"я та спадщину // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 324-348. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Історичні долі русинів та українців.
219783
  Воскресенський М. Боротьба за існування / М. Воскресенський. – Харків; Київ, 1930. – 60с.
219784
  Гирич І. Боротьба за Київ як ключове питання української ідеї // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 48-82. – ISBN 978-966-2164-39-8
219785
  Демкович-Добрянський Боротьба за Київську Митрополію // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Травень [№] 10. – С. 4
219786
  Лазебний Л. Боротьба за конкуренцію. Чи багато назбиралось картельних змов за 2021 р.? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
219787
  Герасименко В.Я. Боротьба за критичний реалізм в українській літературі / В.Я. Герасименко. – К, 1958. – 44с.
219788
  Лисиціна О.О. Боротьба за матеріалістичне тлумачення квантової механіки на Україні за останні 20 років / О.О. Лисиціна, В.С. Семерик, О.В. Шугайлін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
219789
  Острянін Д.Ф. Боротьба за матеріалістичні ідеї у вітчизняній біології в прешій половині XIX століття / Д.Ф. Острянін. – Київ, 1952. – 36с.
219790
  Гайдуцький А. Боротьба за мігрантів. Україні приготуватися. Що робити Україні в епоху високого попиту на українців? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 3


  "Проблема трудової міграції для України справді набирає дедалі серйозніших обертів. Але конструктивних підходів до її вирішення не спостерігається. Ба більше, запуск безвізового режиму тільки прискорив цей процес. Розв"язати цю проблему заважають як ...
219791
  Сюндюков І. Боротьба за місце в історії. Гаряча фаза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15-16 квітня (№ 67/68). – С. 19


  Чому українській громадськості важливо звернути увагу на тези III Всеросійського з"їзду викладачів історії та суспільствознавства.
219792
   Боротьба за мову триває : матеріали врочистого зібрання в Ніжин. держ. ун-ті ім. Миколи Гоголя (25 лют. 2019 р.) / [літ. та наук. ред. І. Бурковський ; відп. ред. М. Шкурко]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2019. – 107, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., портр. – До 30-ліття створення Ніжин. т-ва укр. мови ім. Т.Г. Шевченка і 150-річного ювілею "Просвіти". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-458-3
219793
  Барчан О. Боротьба за мову у структурі культурологічної проблематики в публіцистиці В. Гренджі-Донського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 103-120. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Автор аналізує публіцистику В. Нренджі-Донського 20-30-х років ХХ ст. і вказує на єдність боротьби за українську мову і формування національної свідомості українців Карпатської України
219794
  Білоус О. Боротьба за наше буття чи небуття // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 135-137. – ISSN 08-68-4790-1
219795
  Косик В. Боротьба за незалежність України в 1938-1941 роках : втрати України у Другій світовій війні / Володимир Косик. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 173, [2] c. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-611-01-2115-6
219796
  Іваницький І.В. Боротьба за незалежність України в праці Лонгина Цегельського "Русь-Україна і Московщина" // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 24-25. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
219797
  Марусик Т. Боротьба за непаперовий статус української мови триває // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 2
219798
  Кіслов Д.В. Боротьба за новий світовий порядок і гібрідні кризи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 15-37. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
219799
  Сільченко А. Боротьба за Олега Сенцова триває // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 2
219800
  Лавріненко Ю. Боротьба за освітній центр відродження України (Василь Каразин) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 499-542.
219801
  Пруниця С.Ю. і Хланта О.В. Боротьба за перемогу пролетарського інтернаціоналізму в чехословацьму робітничому русі / С.Ю. і Хланта О.В. Пруниця. – К., 1974. – 239с.
219802
   Боротьба за перемогу Радянської влади на Україні. – К., 1957. – 584с.
219803
  Буднак О. Боротьба за політичні права жінок у Російській імперії (за матеріалами різнопланових форумів) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 209-216. – ISSN 1998-4634


  Здійснена спроба аналізу питань, пов"язаних з легітимацією політичних прав жінок на основі аналізу програмних документів різнопланових організацій і партій на початку XX ст. у Російській імперії. Серед перших політичних партій та організацій, які ...
219804
  Теремцова Н. Боротьба за права жінки, в оповіданнях Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 284-285
219805
  Александров О. Боротьба за права української мови у сфері судочинства в другій половині XIX ст.: голос Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
219806
  Огнева Л. Боротьба за правду про великий Голод // Україна козацька : занальнаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – жовтень (№ 17/18). – С. 12


  До 80-ї річниці Голодомору в Україні.
219807
  Сухих А.Ю. Боротьба за продовольство як форма протистояння між українськими повстанцями та радянськими партизанами у 1943 – на початку 1944 рр. (на прикладі військової округи УПА "Заграва") // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 60-73. – ISSN 2313-5603
219808
  Ленін В.І. Боротьба за пролетарську партію / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 249с.
219809
  Компанієць В.І. Боротьба за Радянську Владу на Буковині / В.І. Компанієць. – К., 1950. – 64с.
219810
  Шевченко Ф. Боротьба за Радянську владу на Закарпатській Україні / Ф. Шевченко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 93 с.
219811
  Горбенко А.А. Боротьба за реалізацією ідеалу Соборної України в добу Директорії // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7777-14-3
219812
  Бабишин О.К. Боротьба за реалізм в українській літературі кінці ХІХ - початку ХХ ст. : (на матеріалах літ. критики) / О.К. Бабишин; О.К. Бабишкін ; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Акад наук УРСР, 1961. – 179 с.
219813
  Лавров П.А. Боротьба за реконструкцію народного господарства України. / П.А. Лавров, П.С. Загорський. – К., 1957. – 59с.
219814
  Плекан Ю.В. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець 19 - початок 20 ст.) : монографія / Юрій Плекан ; МОНУ ; Коломийський ін-т Держ. вищого навч. закладу Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-1521-25-3
219815
  Кралюк П. Боротьба за руську спадщину в середині й другій половині XIV ст. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 15


  "В українській історіографії, як і в російській, литовській та польській, мало звертають уваги на півстолітню війну на нинішніх західноукраїнських землях, яка велася одночасно зі Столітньою війною — з 1340-го по 1392 рік. У горнилі цієї війни загинуло ...
219816
  Требін М.П. Боротьба за свідомість людей в епоху постправди / М.П. Требін, Т.О. Чернишова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 153-171. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
219817
  Якименко А. Боротьба за свободу в творчості Жуль Верна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 269-274. – ISBN 978-966-306-020-4
219818
  Слабченко М.Є. Боротьба за системи землеволодіння і форми господарки в Україні ХІХ-ХХ ст / М.Є. Слабченко. – Одеса, 1927. – 62с.
219819
  Леп"явко С. Боротьба за Сіверщину на початку Лівонської війни // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С.123-125
219820
  Боригорець І. Боротьба за славян і за народні права. – (Елосоветград) Кіровоград : Друк. Бр. Броун., у Елосоветграді, 1915. – 85 с.
219821
  Головченко В. Боротьба за соборність України в контексті Другої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 802-824. – ISBN 966-7522-07-5
219822
  Преловська І. Боротьба за Софію Київську // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 86-110. – ISBN 966-625-040-3
219823
  Молотов В.М. Боротьба за соціялізм і боротьба за мир : Доповыдь VI з"їздові Рад СРСР / В.М. Молотов. – Київ : Пролетар, 1931. – 128с.
219824
  Миколенко Д. Боротьба за спадщину Стефана Стамболова: внутрішнє протистояння в Народно-ліберальній партії Болгарії (1907–1912 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 23-36. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
219825
  Дубина М.І. Боротьба за спадщину Т.Г.Шевченка на західноукраїнських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.І. Дубина, 1961. – [12] с.
219826
  Козак С. Боротьба за спадщину Шевченка в першій половині 1860-х років // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 110-129. – ISBN 978-966-02-6612-4
219827
   Боротьба за створення марксиської партії в Росії. Утворення РСДРП. виникнення більшовізму як течії політичної думки і як політичної партії. (1894-1904 рр.). - Матеріали на допомогу вивчаючим історію К / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1960. – 88с.
219828
   Боротьба за створення марксиської партіїв Росії. Утворення РСДРП. Виникнення більшовізму як течії політичної дулітичної партії. (1894-1904 рр.) : - Матеріали на доп. вивчаючим історію КПРС / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1957. – 96с.
219829
  Адамов І.Г. Боротьба за створення матеріально-технічної бази комунізму / І.Г. Адамов. – Київ : Держ.вид.політичної літератури УРСР, 1960. – 90с.


  Характеристика основних рис матеріально-технічної бази комуністичного суспільства, розповідається про боротьбу радянського народу за її створення в період розгорнутого будівництва комунізму.
219830
  Гриценко І. Боротьба за створення флоту УНР у листопаді 1917 - лютому 1918 років / Ігор Гриценко ; [за ред. А. Сєрикова]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2018. – 71, [1] с. – Сер. засн. в 1990 р. – Бібліогр.: с. 69-71. – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 10-11) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; кн. 57). – ISBN 978-617-7548-05-7
219831
  Ткач С. Боротьба за суцільну колективізацію і робота серед бідноти / С. Ткач. – К., 1931. – 40с.
219832
  Бодашко В. Боротьба за таланти на ринку праці юристів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
219833
  Ромоданов А.П. Боротьба за тверезість : досвід і проблеми / А.П. Ромоданов. – Київ, 1990. – 32с.
219834
  Дівак В.В. Боротьба за територіальну цілісність України. Пошук шляхів виходу з кризи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 72-81. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
219835
  Гельман В.М. Боротьба за технічний прогрес у сільському господарстві України / В.М. Гельман, Г.Г. Іванов; АН УРСР. Інститут економіки. – Київ : АН УРСР, 1958. – 73с.
219836
  Тяпченко С. Боротьба за торжество ленінсько-сталінської національної політики на Україні / С. Тяпченко. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 51 с.
219837
  Шпонтак К.О. Боротьба за угорський трон між Габсбургами та Ягеллонами й позиція Яна Іскри (1440-1444) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 123-134. – (Історія ; Вип. 24)
219838
  Тригуб О. Боротьба за українізацію православ"я у Херсонсько-Одеській єпархії часів національно-визвольних змагань (1917-1920 pp.] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 24-29. – ISSN 1998-4634
219839
  Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (XVII ст.) / Л.Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192 с. – ISBN 5-330-02319-X
219840
  Квітковський Д. Боротьба за українську ідею : збірник публіцистичних творів / Денис Квітковський ; упорядкував і зредагував Василь Верига ; Науково-дослідний ін-т ім. О. Ольжича ; Дослідна фундація ім. О. Ольжича у ЗСА. – Детройт ; Нью-Йорк ; Торонто : Прешовська друкарня, 1993. – 603 с. – Накладом і коштом Родини. Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 80-967053-1-8 (у м"як. обкл.)
219841
  Захожай З.В. Боротьба за українську освіту у Східній Галичині в 20-30 pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 62-63. – (Історія ; вип. 63/64)


  Проаналізовано стан розвитку української освіти у Східній Галичині в 1920-1930-рр.
219842
  Коряк В.Д. Боротьба за Шевченка / В. Коряк. – Харьків : Дервидав України, 1925. – 115 с.
219843
  Комишанченко М.П. Боротьба за Шевченка / М.П. Комишанченко. – Київ : Знання, 1964. – 48с.
219844
  Міронова І.С. Боротьба за юридичні права жінок у Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 163-175. – ISSN 2664-9950
219845
  Журавель В. Боротьба зі злочинами з ознаками корупції у військових формуваннях - пріоритетний напрям діяльності військових прокуратур // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 12-14.
219846
  Некрасов В.А. Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: (оперативно-розшуковий аспект) / В.А. Некрасов, Є.В. Айдемський ; Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : КНТ, 2015. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-163. – (Серія: Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – ISBN 978-966-373-787-4
219847
  Мусієнко А. Боротьба зі злочинами у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 89-91.
219848
  Бандурка О.М. Боротьба зі злочинністю в аспекті її організації / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 9-19. – ISSN 2304-4556
219849
  Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-39
219850
  Екхарт Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС / Екхарт, фон Бубнофф // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.41- 50. – ISBN 966-667-078-Х
219851
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі XXI століття - проблема сьогодення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 300-318. – ISBN 978-966-458-148-3
219852
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі ХХІ століття - проблема сьогодення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 3-18. – ISSN 0201-7245
219853
  Анісімов О. Боротьба зі злочинністю у Збройних силах України / О. Анісімов, Ю. Бобров // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.110- 112
219854
  Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохороних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.13-18


  проблеми невідповідності окремих норм чинного законодавства України Конституції
219855
   Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності : (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Харків : Право, 2001. – 264 с. – ISBN 966-7146-47-2
219856
  Левицька М.Б. Боротьба зі злочинністю як одна з основних функцій ОВС по забезпеченню національної безпеки України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С. 3-7. – Бібліогр.: 5 н.
219857
  Гросгейм Н.О. Боротьба зі шкідниками плодових культур / Н.А. Гросгейм ; Всесоюзний досл. ін-т плодово-ягідного господарства ; пер. з рос. М. Жуковського. – Київ : ДВОУ Держсільгоспвидав. – 16 с.
219858
  Щоголів І.М. Боротьба зі шкідниками рослин у колгоспах / І.М. Щоголів. – Харків ; Київ, 1932. – 180 с.
219859
  Романець Н.Р. Боротьба зі шкідництвом в аграрному секторі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 54-59. – ISSN 2077-1800
219860
  Комишанченко М.П. Боротьба І. Франка за реалізм української літератури в 90-х рр. ХІХ ст. // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 27-28
219861
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова Проти ідеалізму та метафізики в біології / Д.Х. Острянін. – 85-128с.
219862
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова проти філософського ідеалізму та релігії / Д.Х. Острянін. – К., 1951. – 31с.
219863
  Комишанченко М.П. Боротьба Івана Франка за високу ідейність, реалізм та народність української літератури у 70-х роках XIX ст. / М.П. Комишанченко. – Київ, 1952. – [22 с]. – Окр. відбітиок з: Наукові записки Київ. держ. пед. ін-ту, Т. 14, філологічна серія, № 4 (с. 77-98)
219864
  Ряшко О.В. Боротьба Івана Франка за соціально-правовий стан жінки в Україні / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 86-96. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
219865
  Сербин Р. Боротьба Івана Химки з "українськими мітами": хибні методи // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 15-18. – ISSN 1563-6461
219866
  Капельгородська Н.М. Боротьба ідеологій в сучасному кіномистецтві / Н.М. Капельгородська. – К., 1974. – 48с.
219867
  Лабоженко Д.Б. Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом в Україні в роки війни (1941-1945 рр.) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 308-316. – ISSN 2072-8670
219868
  Капля О. Боротьба із злочинністю-одне з основних завдань Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 135-138
219869
  Комар С. Боротьба із корупцією: міжнародний досвід // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 425-426. – ISBN 978-966-301-169-1
219870
  Столяр О.П. Боротьба із наркоторгівлею як основний напрямок співробітництва між Мексикою та США у безпековій сфері // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 438-442. – ISSN 2076-1554
219871
  Рой А.Т. Боротьба із нелегальним обігом культурних цінностей як фактор співробітництва між країнами Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 473-478
219872
   Боротьба із плагіатом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України підписало меморандум з компанією Plagiat.pl, що дасть можливість українським вишам протягом п"яти років безоплатно використовувати сучасну систему для виявлення плагіату.
219873
  Солодко Є. Боротьба із рейдерством на законодавчому рівні-доцільність і перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 110-112.
219874
  Лінда С.М. Боротьба із символами: зелений міст у Вільнюсі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 82-89. – ISSN 2077-3455
219875
  Шаригін Н. Боротьба індонезійського народу за незалежність на сучасному етапі / Н. Шаригін. – К., 1950. – 27с.
219876
  Войтенко О. Боротьба індонезійського народу за свою незалежність : стенограма публічної лекції / О. Войтенко. – Київ, 1950. – 49 с.
219877
  Сіренко В.Ф. Боротьба К. Маркса, Ф. Енгельса, В.І. Леніна проти анархізму і сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 81-83. – (Серія права ; № 12)


  В статье охарактеризованы основне этапы борьбы К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина против анархизма и показано, как используются анархистские идеи некоторыми современными буржуазными философами и социологами, а также оппортунистами, ревизионистами и ...
219878
  Казьмирчук Г.Д. Боротьба кальничан за земельні права (70-ті роки XIX - початок XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 30-47. – ISBN 978-966-171-277-4
219879
  Гордійчук О. Боротьба Київського товариства грамотності за українську культуру та освіту // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34-37. – ISBN 978-966-485-045-9
219880
  Ван Мін Боротьба китайського народу проти японського агресора і Велика Соціалістична революція в СРСР / Ван Мін. – б.м.в. : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 14 с.
219881
  Спиридонова К. Боротьба КНР з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 52-53
219882
  Дем"янюк О.Й. Боротьба князя Любарта-Дмитра Гедиміновича за волинську спадщину // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 3-13. – ISSN 2313-5603
219883
  Ісакова В.Т. Боротьба комбідів України за хліб у 1919 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-56. – (Серія історії ; № 9)
219884
  Матвійчук М.М. Боротьба комсомольсько-молодіжного підпілля Житомирщини проти німецько-фашистських загарбників / М.М. Матвійчук, Г.П. Міщенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 40-51. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
219885
   Боротьба комуністичних і робітничих партій проти сучасного ревізіонізму : (збірник статей). – Київ : Держполітвидав УРСР, 1959. – 760 с.
219886
  Цеткін К. Боротьба комуністичних партій проти війни й військової небезпеки : з передмовою М. Попова / Клара Цеткін. – Харків : Головполітосвіта; вид. "Щлях освіти" при наркомосвіті УСРР, 1923. – 94 с.
219887
  Калюжний І.Ф. Боротьба Комуністичногої партії за розвиток соціалістичної революції і зміцення Радянської влади / І.Ф. Калюжний. – Київ, 1960. – 80с.
219888
  Мілюкова Н.О. Боротьба Комуністичної партіі України за підвищення культурно-технічного рівня робітночого класу / Н.О. Мілюкова. – Київ : Держполітвидав України, 1960. – 127с.
219889
  Бородін О.А. Боротьба Комуністичної партії за відбудову і розвиток народного господарства в післявоєнний період / О.А. Бородін. – Київ, 1957. – 111с.
219890
  Шкварець В.П. Боротьба Комуністичної партії за дальше зміцнення колгоспного ладу в період між ХХ і ХХІ з"їздами КПРС : Дис... канд. істор.наук: / Шкварець В.П.; КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1967. – 349, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
219891
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за зміцнення Радянської влади на Україні (лист. 1918 р. - липень 1919 р.) : Дис... канд. історич.наук: / Хижняк В.П.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. історії КПРС. – Київ, 1958. – 254л. – Бібліогр.:л.242-254
219892
  Герасименко В.І. Боротьба Комуністичної партії за підготовку і виховання інженерно-технічних кадрів вузами і технікумами України в роки четвертої п"ятирічки (1946-1950) : Дис... канд. іст.наук: / Герасименко В.І.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1975. – 189л. – Бібліогр.:л.I-XVII
219893
  Мазило В.М. Боротьба Комуністичної партії за посилення виховання трудящих в дусі інтернаціоналізму і держави народів у післявоєнний період // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 13-14
219894
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за утворення комітетів бідноти на Україні (1918-1919 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 12-23. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
219895
  Ковальчук А.С. Боротьба Комуністичної партії Радянського Союзу за підвищення культурно-технічного рівня робітничого класу в роки четвртої п"ятирічки (на матеріалах важкої промисловості України) : Дис... канд. іст.наук: / Ковальчук А.С.; Ровенський держ. пед. ін-т. – К, 1969. – 251л. – Бібліогр.:л.238-251
219896
  Кос В.І. Боротьба комуністичної партії Радянського Союзу за поліпшення роботи МТС як вирішальної матеріальної технічної бази колгоспного виробництва у п"ятій п"ятрічці : Дис... канд. іст.наук: / Кос В.І.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1956. – 294л.
219897
  Хайнас В.С. Боротьба Комуністичної партії Угорщини за єдиний робітничий і народний фронт, проти фашизму і війни 1933-39 рр. / В.С. Хайнас. – Львів, 1969. – 210с.
219898
  Крикуненко О.М. Боротьба Комуністичної партії України за здійснення ленінського кооперативного плану / Крикуненко О.М. – Львів, 1970. – 164 с.
219899
  Лихолат А.В. Боротьба Комуністичної партії України за інтернаціональну єдність трудящих. / А.В. Лихолат. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – (Суспільно-політична)
219900
  Александра М.Ф. Боротьба Комуністичної партії України за піднесення матеріального і культурного рівня робітничого класу у відбудовний період./1921-1925 рр/ : Дис... канд. іст.наук: / Александра М.Ф.; Кам"янець-ПОдільський пед. інститут. – Кам"янець-Подільський, 1963. – 258л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
219901
  Зубань О.К. Боротьба Комуністичної партії України за розвиток освіти і підготовку кадрів для народного господарства (1945-1952 рр.) / О.К. Зубань. – Львів, 1967. – 232 с.
219902
  Поліщук М.М. Боротьба Комуністичної партії України за створення і виховання інженерно-технічних кадрів : Дис... канд. іст. наук / Поліщук М.М. ; КДУ. – Київ, 1971. – 204 л.
219903
  Місюра В.П. Боротьба Комуністичної партії Чехословаччини за союз робітничого класу і селянства 1929-1938 рр. / В.П. Місюра. – Львів, 1975. – 184с.
219904
  Бортнічук М.Т. Боротьба Комуністичної партіїза соціалістичну індустріалізацію країни і підготовку суцільної колективізації сільского господарства (1926-1929) / М.Т. Бортнічук, І.А. Зозуля; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 103с.
219905
  Баламуш М.А. Боротьба концепцій у процесі становлення та розвитку міграційного законодавства України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 118-120. – ISBN 978-966-927-199-0
219906
  Юрчук В.И. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945-1952 рр.) / В.И. Юрчук. – К., 1965. – 256с.
219907
  Бачинський П.П. Боротьба КП України проти троцькізму, за єдність рядів партії (1918-1927 рр.) / П.П. Бачинський, О.А. Бородін. – Київ, 1968. – 186 с.
219908
  Панчук М.І. Боротьба КПЗУ за ідейне й організаційне зміцнення партійних лав і посилання впливу на маси. / М.І. Панчук. – К., 1982. – 200с.
219909
   Боротьба КПРС за втілення в життя ленінських ідей. – Киев, 1973. – 214с.
219910
  Кудрицький А.В. Боротьба КПРС за втілення в життя положень заключного ака загальноєвропейської наради. / А.В. Кудрицький. – Київ, 1979. – 48с.
219911
  Тимченко В.В. Боротьба КПРС за соціалістичну перебудову сільского господарства в післявоєнний період (1946-1950 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Тимченко В.В.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 232л. – Бібліогр.:л.215-232
219912
  Щусь В.І. Боротьба КПСР за виховання колгоспних кадрів у післявоєнний період // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 11-13
219913
  Коновалов М.А. Боротьба КПУ за зміцнення созу робітничих і селян / М.А. Коновалов. – Київ, 1959. – с.
219914
  Волошин В.В. Боротьба країн, що розвиваються,за встановлення нового міжнародного економічного порядку / В.В. Волошин. – Київ : Знання, УРСР, 1987. – 48с.


  Розглядаються сучасні тенденції боротьби держав, що визволилися, за перебудову міжнародних економічних відносин, зміну концепції нового міжнародного економічного порядку під впливом колективної позиції країн, що розвиваються, і руху неприєднання. ...
219915
  Бараннік В. Боротьба кримських татар за національно–державне самовизначення у 1917 році: історико–правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 151-152
219916
  Кульчицький С. Боротьба кримських татар за повернення на Батьківщину (1956-1989 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 75-109. – ISSN 0130-5247
219917
  Макаренко Н.Ю. Боротьба кримських татар за поновлення соціально-політичних прав (50-80-ті рр. XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 79-85. – ISBN 978-966-581-930-1
219918
  Повторева С.М. Боротьба магнатів Острозьких при підтримці протестантів за збереження Православної Церкви: уроки історії / С.М. Повторева, І.І. Старовойтова // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 82-90. – ISSN 2410-3071
219919
  Павленко Г.В. Боротьба марксизму проти опортунізму по селянському питанню у німецькій соціал-демократії / Г.В. Павленко. – Ужгород, 1969. – 68с.
219920
  Пясковский Б.В. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом в сучасній математиці / Б.В. Пясковский. – Київ, 1960. – 40 с.
219921
  Мельников Г.Б. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом у біології / Г.Б. Мельников. – К., 1959. – 32с.
219922
  Медведєва М.П. Боротьба матеріалізму і ідеалізму на Україні в роки столипінскької реакціх : Дис... канд.філософ.наук: / Медведєва М.П.; КДУ. – К., 1965. – 307л. – Бібліогр.:л.1-14
219923
  Олексюк М.М. Боротьба матеріалізму проти ідеалізму в домарксистській філософії / М.М. Олексюк. – Львів, 1966. – 208с.
219924
   Боротьба матеріалізму проти ідеалізму і релігії. – Львів, 1964. – 103с.
219925
  Іваницька Л. Боротьба між виробничими колективами - творцями ЕОМ першого покоління як процес наукового та позанаукового суперництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 20-23. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються процеси, що стали однією із причин хронічного відставання в розвитку вітчизняної обчислювальної техніки від зарубіжних аналогів - позанаукове втручання та суперництво між різними науковими колективами, що брали участь у створенні ...
219926
  Макарова Т.М. Боротьба між духовністю та бездуховністю у п"єсі В. Винниченка "Пригвождені" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 67-71
219927
  Гайнетдінов Д.Р. Боротьба між київським та харківським центрами в Українській автокефальній православній церкві в другій половині 1920-х рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 108-117
219928
  Роздимаха Є. Боротьба між Кримським ханством і Росією за вплив на казанську зовнішню політику (1515 - 1521 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 30-31
219929
   Боротьба між матеріалізмом та ідеалізмом на Україні в 19 ст.. – Київ, 1964. – 244с.
219930
  Рой А.Т. Боротьба між релігійною та світською владами за вплив на політичну культуру Ізраїля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 308-312
219931
  Греченко В.А. Боротьба міліції з проституцією в УСРР у добу непу (1921–1929 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 22-33. – ISSN 1999-5717
219932
  Головко О.М. Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки НЕПу (1921–1929 рр.) / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 20-29. – ISSN 1727-1584
219933
  Капцан М. Боротьба на два фронти / М. Капцан. – Харків : Держвидав України, 1930. – 41 с.
219934
  Зятьєв С. Боротьба на два фронти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 жовтня (№ 185). – С. 5


  Як Українська Повстанська Армія боролася за незалежність України проти гітлерівців та більшовиків.
219935
  Капсамун І. Боротьба на полі противника // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 4-5


  "Україна продовжує формувати і просувати власний порядок денний щодо корінних народів Російської Федерації", - експерт.
219936
  Іванов О. Боротьба навколо прийняття надзвичайних законів та її вплив на розвиток молодіжного руху у ФРН в 1966-1968 рр. / О. Іванов, Н. Гусєва // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 74-79. – ISSN 1728-9343
219937
  Передерко Л.С. Боротьба навколо скорочення американської військової присутності в Європі на початку 1970-х рр. з погляду Генрі Кіссінджера // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 298-300. – ISBN 966-2980-20-2
219938
  Губаржевський І. Боротьба навколо української загальнотехнічної термінології в УРСР (III) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 24-26
219939
  Губаржевський І. Боротьба навколо української загальнотехнічної термінології в УРСР (V) // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1987. – Vol. 38, № 443, січень : січень. – С. 20-24
219940
  Шевченко О.О. Боротьба народів Близького Сходу проти неоколоніалізму / О.О. Шевченко. – Київ, 1973. – 46 с.
219941
  Джеджула А.О. Боротьба народів В"єтнаму, Лаосу і Камбоджі за свою свободу і незалежність / А.О. Джеджула. – Київ, 1955. – 39с.
219942
  Броз-Тіто Боротьба народів поневоленої Югославії / Йосип Броз-Тіто. – Київ : Укрдежвидав, 1945. – 33 с.
219943
  Троян М.В. Боротьба народних мас Закарпаття за своє соціальне і національне визволення та возз"єднання з Радянською Україною в 1918-1919 роках : Дис... канд. історич.наук: / Троян М.В.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1953. – 339л.
219944
  Чирков С.Ю. Боротьба НАТО з загрозами нового типу: попередження, виявлення і захист від кібернетичних атак // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 316-324
219945
  Тітуніна К.В. Боротьба національної поліції з корупцією в Україні / К.В. Тітуніна, Ф.О. Кіріленко // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 152-160. – ISSN 2524-0064
219946
  Бутирська Н. Боротьба несумісностей. У Гонконзі тривають масові акції протесту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 5


  "У Гонконзі не припиняються безпрецедентні за своєю тривалістю масові демонстрації. За три з половиною місяці мирні протести проти ухвалення владою регіону закону про екстрадицію до Китаю і Тайваню підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, ...
219947
  Кремер Г. Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей - результати емпіричного дослідження // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 11-17. – ISSN 1998-6068
219948
  Папенко Н.С. Боротьба Німецької комуністичної партії за права західнонімецької молоді в кінці 60-х - середині 70-х років // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-93. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье исследуется одна из важнейших проблем деятельности Германской коммунистической партии - отношение коммунистов к молодежному движению ФРГ. На основе программных документов ГКП анализируется деятельность западногерманских коммунистов, ...
219949
  Серебрянников В.В. Боротьба нового з старим у процесі будівництва комунізму / В.В. Серебрянников. – Київ, 1966. – 48с.
219950
  Дончик Віталій Боротьба нового і старого чи витіснення національного? : (постмодернізм - український варіант сьогодні й завтра) / Дончик Віталій, Дроздовський Дмитро, Іванишин Петро // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 16-34. – ISSN 0236-1477
219951
   Боротьба нового і старого чи витіснення національного? Постмодернізм - український варіант сьогодні і завтра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 16-35. – ISSN 0236-1477
219952
  Бодрухін В. Боротьба Ольговичів за гегемонію в Південній Русі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С. 53-58
219953
  Галака С.П. Боротьба ООН проти розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 30-35


  У статті розглядається роль ООН у галузі нерозповсюдження ядерної зброї.
219954
  Пономаренко Р. Боротьба ОУН-УПА з німецькими окупантами в роки Другої Світової війни // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-107. – ISSN 0869-3595
219955
  Ясько Р.О. Боротьба ОУН-УПА з окупаційними режимами в роки Другої світової війни та в післявоєнний період // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 313-322
219956
  Павлів Б. Боротьба ОУН-УПА на просторах Архипелагу концентраційних таборів СССР : кінця 40-х - першої половини 50-х років / Богдан Павлів. – Київ : [б. в.], 1998. – 55, [2] с., включ. обкл.
219957
  Медведенко І.В. Боротьба ОУН Бандери за незалежність України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 92-94. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
219958
  Боднарюк Б. Боротьба палестинського чернецтва з єретичними рухами у 4 - 5 ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 94-96. – ISBN 978-966-485-023-7
219959
  Голіченко В.Д. Боротьба партії за зміцнення чекістських органів України (1918-1922 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 24-36. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
219960
  Безпалко М.Г. Боротьба партійних організацій України за більшовизацію Рад в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (лютий 1917 р. -- січень 1818 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Безпалко М. Г.; КДУ. – К., 1964. – 319-34л. – Бібліогр.:л.1-34
219961
  Ткач Н.І. Боротьба партійних організацій України за дальший розвиток і зміцнення колгоспного ладу в період завершення соціалістичної реконструкції народного господарства і перемоги соціалізму в СРСР, 1933-193 : Дис... канд. історич.наук: / Ткач Н.І.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1963. – 334л. – Бібліогр.:л.303-334
219962
   Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (10-початок 17 ст.). – К., 1988. – 286с.
219963
  Свідерський Ю.Ю. Боротьба Південно-Західної Русі проти католицької експансії в Х-ХІІІ ст / Ю.Ю. Свідерський. – К., 1983. – 127с.
219964
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Н. Махна проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в листопаді - грудні 1919 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 79-95. – ISSN 0869-3595
219965
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Нестора Махна проти білогвардійських військ генерала Антона Дєнікіна в листопаді-грудні 1919 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 24-32
219966
  Куликовський М.Д. Боротьба Польської робітничої партіх за союз робітничого класу і селянства (144-1948 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Куликовський М. Д.; КДУ, каф. іст. КПРС. – К., 1967. – 334л.
219967
  Прокіпчак І. Боротьба починається. / І. Прокіпчак. – Пряшев, 1956. – 86с.
219968
  Магась-Демидас Боротьба принципів централізму та децентралізації у розвитку кооперативного руху н а ІІ Всеросійському кооперативному з"їзді 1913 р // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 68-73. – ISSN 1998-4634
219969
  Уваров В.Д. Боротьба прити куркульства в період хлібозаготівель / В.Д. Уваров. – К, 1954
219970
  Пащук В.В. Боротьба прогресивних сил Латинськох Америки за незалежність і суверенітет / В.В. Пащук. – Київ, 1983. – 48с.
219971
  Кюлявков К. Боротьба продовжується / К. Кюлявков. – Київ, 1946. – 104с.
219972
  Ісакович С.В. Боротьба проти апартеїду і расизму / С.В. Ісакович. – К, 1979. – 48с.
219973
  Греченко В.А. Боротьба проти бандитизму в Україні в перші повоєнні роки (1945-1946 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 25-32. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505
219974
  Калантаєвська Г.П. Боротьба проти більшовизму в працях І. Багряного // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 151-158. – ISBN 978-966-657-737-8
219975
  Лукіянчук В. Боротьба проти дискримінації ромів у Великій Британії (1945-1994 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 44-49. – ISSN 1998-4634
219976
  Почапський А.М. Боротьба проти ідеології українського буржуазного націоналізму : Дис... канд.філос.наук: / Почапський А.М.; КДУ. – Київ, 1965. – 268л.
219977
  Білокінь Сергій Боротьба проти історії. Спецфонди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
219978
  Головачко В.М. Боротьба проти корупції в Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині / В.М. Головачко, Д.В. Максименко, В.В. Шершун // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 27-32. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
219979
  Шліхтер О. Боротьба проти націоналістичних ухилів на сучасному етапі / О. Шліхтер, 1933. – 80с.
219980
  Тичина Владислав Євгенович Боротьба проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 році / Тичина Владислав Євгенович. – Харків : ХГУ, 1969. – 284с.
219981
  Тичина В.Є. Боротьба проти німецьких окупантів на Чернігівщині в 1918 році / В.Є. Тичина. – Харків : ХГУ, 1959. – 104 с.
219982
  Гончар Ю. Боротьба проти підривної та шпигунської діяльності: досвід США у роки Першої світової війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 175-183
219983
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 6 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3:1948. – с.1-509. – ISBN 966-02-2846-6, 0-920092-75-6
219984
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 5 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2:1946- 1947. – с.1-573. – ISBN 966-02-2627-6,966-022846-5
219985
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 1 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 4 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 1: 1943-1945. – С. 1-596. – ISBN 966-02-0627-6,966-02-2628-4
219986
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 4 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 7 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ; Кн.4: 1949-1959. – с.1-705. – ISBN 966-02-3087-7, 0-920092-80-2
219987
  Сорока Ю. Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України: 1940-1950-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-108. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто трагічні наслідки придушення радянською владою національно-визвольного руху в західних областях України. The article deals with tragic consequences of the abolition of national-liberation movement at Ukraine"s western regions made by Soviet ...
219988
  Слободянюк Е.П. Боротьба радянської влади проти православ"я на Україні (кінець 20-х - 30-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-159. – (Історія ; вип. 34)


  Аналізується на основі вивчення джерел державна політика радянської влади щодо православ"я на Україні у 20-30-х роках XX ст.; досліджуються напрямки антирелігійної діяльності тоталітарної держави і наслідки примусової атеїзації українського суспільства.
219989
  Нікітін В.М. Боротьба радянської науки за довголіття людини : Стенограма публічної лекції / В.М. Нікітін. – Київ, 1955. – 39 с.
219990
  Карнаух Г.П. Боротьба революційних мас за встановлення Радянської влади на Україні / Г.П. Карнаух. – Київ, 1958. – 64 с.
219991
  Сургай Г.І. Боротьба робітників-цукровиків України за відбудову промисловості і зміцнення союзу з селянством (1923-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 32-41. – (Серія історії та права ; № 7)
219992
  Кулик І. Боротьба робітників і селян за встановлення і зміцнення радянської влади на Україні (1917-1920 рр.) / І. Кулик. – К., 1947. – 32с.
219993
   Боротьба робітників і селян за встановлення Радянської влади на Єлисаветградщині. – Кіровоград, 1957. – 76с.
219994
  Кучер О.О. Боротьба робітників України за відбудову важкої промисловості після громадянської війни / О.О. Кучер. – Х., 1959. – 164с.
219995
  Лойко О.Г. Боротьба робітничого класу і трудового селянства України за здійстення Ленінського заклику "Все для фронку, все для перемоги". : Дис... Канд. іст. наук: / Лойко О.Г.; КДУ. – К, 1971. – 210л.
219996
  Шиян К. Боротьба робітничого класу України за відбудову промисловості (1921-1925 рр.) / К. Шиян. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 303 с.
219997
  Голобородько О.Н. Боротьба робітничого класу України за впровадження робітничого контролю в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 5-12. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье на основании произведений классиков марксизма-ленинизма и решений Коммунистической партии излагается сущность и значение рабочего контроля в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. На архивных и других ...
219998
  Шарлай Г.М. Боротьба робітничого класу України за створення нової технічної бази соціалістичного землеробства (1927 - 1932 рр.) / Г.М. Шарлай. – Х., 1974. – 134с.
219999
  Тімірязєв А К. Боротьба рослин з посухою / А К. Тімірязєв, . – Київ, 1953. – 52с.
220000
  Тімірязев К.А. Боротьба рослин з посухою : Публічна лекція, чит. в Москві 26 березня 1892 р. / К.А. Тімірязев. – К. : Держсільгоспвидав, 1953. – 52 с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,