Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
219001
  Канова Г.О. "Вдома в зоопарку" Едварда Олбі у дзеркалі літературної віоленсології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 289-294


  У статті презентовано погляд на творчість Е. Олбі крізь призму літературної віоленсології. Тема насильства у п"єсі американського драматурга тісно переплітається з темою здичавілої від самотності людини на тлі домінування "тваринних" відносин у ...
219002
  Маркова Л.О. "Вебквест" як одна з форм проектної діяльності // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 31/32 (437/438 ). – С. 7-10


  Наш світ нестримно змінюється, тому змінюються й вимоги до майбутніх фахівців. Уже зараз роботодавці висувають вимогу вміння працювати в команді як одного з критеріїв під час прийому на роботу. Швидкість отримання інформації збільшилася в багато разів. ...
219003
  Измайлов Владимир "Вега" звезда русского гостеприимства : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-20 : Фото
219004
  Галата С. "Ведмежі послуги": дорого // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  "...Українські університети лише недавно вийшли на "стежку війни" з академічної недоброчесністю. Для того, щоб результати цієї боротьби ставали вагомішими, нашим активістам варта взяти на озброєння досвід колег з європейських вишів, які вже багато ...
219005
  Попов С. "Ведь бывает, бывает. как с гуся вода" : поэзия: стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 10 (657). – С. 11-16. – ISSN 0132-2036
219006
  Люкс Леонид "Веймарская Россия?" - заметки об одном спорном понятии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 16-28. – Бібліогр.: с. 16-26. – ISSN 0042-8744
219007
  Мандельштам О.Э. "Век мой зверь мой..." : Поэзия и проза / О.Э. Мандельштам. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 576с. – (Русская класика. ХХ век). – ISBN 5-04-009449-3; 5-04-009246-6
219008
  Мандельштам О.Э. "Век мой, зверь мой ..." : Стиховорения / О.Э. Мандельштам. – Москва : АСТ, 2002. – 222с. – (Классическая и современная поэзия). – ISBN 5-17-014109-2
219009
  Никуличев Ю. "Век шествует путем своим железным" // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.104-134. – ISSN 0042-8795
219010
  Соболєв Б. "Вексель без суми" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 20-21


  Як Україна зірвала план врятування Союзу фінансовими методами, підготовленими прибічниками СРСР. "Імперія, як виявилось, ще не загинула. Вона збереглася у вигляді федерації 84 адміністративно-територіальних утворень, до яких 2014 року Москва, в ...
219011
  Ларин В. Вдоль Млечного Пути: Повести и рассказы. / В. Ларин. – Л., 1981. – 295с.
219012
  Рудич К.Н. Вдоль огненной гряды / К.Н. Рудич. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
219013
  Гербачевский В.П. Вдоль по берегу Ледовитого / В.П. Гербачевский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 220с.
219014
  Улин Л.Н. Вдоль по золоту / Л.Н. Улин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 422с.
219015
  Задорожный Олег Вдоль по Нигеру = Нигера на карте не найдешь : Африка. Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 70-75 : Іл.
219016
  Зотов Ю.С. Вдоль по сухой речке / Ю.С. Зотов. – Калининград, 1970. – 179с.
219017
  Самсонов Е.В. Вдоль рощи / Е.В. Самсонов. – Ижевск, 1964. – 31 с.
219018
  Шумкин Н.К. Вдоль Урала берегов / Н.К. Шумкин. – Оренбург, 1962. – 180с.
219019
  Бешляге В.В. Вдома : роман / В.В. Бешляге. – Київ, 1982. – 327 с.
219020
  Загайський Б. Вдома : оповідання / Богдан Загайський // Пізній мед / В.В. Добрянський. – Київ : Молодь, 1986. – С. 93-166. – (Перша книга прозаїка)
219021
  Бастюк Б.І. Вдома : поезії / Б.І. Бастюк. – Київ, 1987. – 67 с.
219022
  Вишенька О. Вдома; Піаністка // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-20
219023
  Єж Т.Т. Вдосвіта / Т.Т. Єж. – Київ, 1929. – 229с.
219024
  Єж Т.Т. Вдосвіта. / Т.Т. Єж. – К. – 318с.
219025
   Вдосконалена система переміщення вістря в скануючому тунельному мікроскопі / А.М. Горячко, О.Г. Колесник, С.П. Кулик, П.В. Мельник, М.Г. Находкін, В.І. Чичирко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 363-368. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано конструкцію надвисоковакуумного сканую чого тунельного мікроскопу (СТМ) з покращеними системами грубого та тонкого позиціонування вістря. Система грубого позиціонування (підводу) мала за основу відому конструкцію типу "walker". Її модифікація ...
219026
   Вдосконалений метод обчислення тривимірних комп"ютерно синтезованих голограм / Є. Брагінець, В. Гірник, В. Курашов, О. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-13. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалений метод комп"ютерного синтезу тонкошарової тривимірної голограми, відновлюваної в білому світлі. Як об"єкт виступала тривимірна сцена, що інтерпретовано як сукупність елементарних точкових джерел. Інтерферограму розраховано за ...
219027
  Глотов В.М. Вдосконалений спосіб визначення дисторсії цифрових знімальних камер / В.М. Глотов, В.В. Чижевський // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-45 : мал., табл. – Бібліогр.: 7 назв
219028
  Чечельницький В.С. Вдосконалені методи та засоби сумісної передачі голосу та даних по проводових каналах зв"язку на базі хDSL технологій : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Володимир Сергійович Чечельницький:; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
219029
  Касьянюк Сергій Володимирович Вдосконаленння технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного устаткування для реалізаціі процессу волочіння багатошарових поліметалевих композицій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.05. / Касьянюк Сергій Володимирович; Донбаська держ. машинбуд. академія. – Краматорск., 1999. – 18л.
219030
  Нікіфоров А.П. Вдосконалення автокомпенсантів в мережах із резонансним заземленням нейтралі : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Нікіфоров А. П.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1997. – 19л.
219031
  Осіпов К.М. Вдосконалення автоматизованих систем керування приймальноздавальними випробуваннями ДВЗ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Осіпов Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
219032
  Богдан Г.А. Вдосконалення акустичних методів контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Богдан Галина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
219033
  Касимов Р.Р. Вдосконалення алгоритмів QoS маршрутизації в мережах з технологією IP/ MPLS на основі прогнозу трафіка : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Касимов Р.Р. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
219034
  Кузьменко М.Д. Вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності військовослужбовця через застосування "теорії латентної характеристики" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-28. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається "теорія латентної характеристики" та її застосування для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності. Наведені варіанти тестових моделей, їхні переваги, сфери застосування, передбачається можливість їхнього ...
219035
  Пельтек Л.В. Вдосконалення аналізу кредитного портфеля комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 262-269. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
219036
  Левандівський О.Т. Вдосконалення безготівкових розрахунків в АПК України : Автореф... канд. екон.наук: 08.04.03 / Левандівський О.Т.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 18л.
219037
  Левандівський О.Т. Вдосконалення безготівкових розрахунків в АПК України : Дис... канд. екон.наук: 08.04.03 / Левандівський О. Т.; Укр. акад. аграр. наук ин-т аграр. економіки. – К., 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.169-187
219038
  Голов С. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 3-17 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
219039
  Бєлоус Н.Д. Вдосконалення бюджетного механізму в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 13-18
219040
  Овчаренко О.М. Вдосконалення взаємодії органів кримінальної юстиції // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – Вип. 25 : До 20-річчя НАПрН України. – С. 115-125. – ISSN 2079-6242
219041
  Березовська Н. Вдосконалення видів покарань неповнолітніх у виді виправних та громадських робіт
219042
  Березовська Н. Вдосконалення видів покарань неповнолітніх у виді виправних та громадських робіт // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 328-330. – ISBN 978-617-7069-17-0
219043
  Максута О.А. Вдосконалення визначення ліквідності підприємств // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-99. – ISBN 966-614-021-7
219044
  Романюк М. Вдосконалення відносин держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України / М. Романюк, Р. Білик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вдосконаленню відносин держави та платників податків у сфері оподаткування та форму-ванню їх нової якості, що проявляється, з однієї сторони в налагодженні партнерських стосунків, з іншої - в формуванні податкової культури. ...
219045
  Воронін О. Вдосконалення відносин між власниками реального і людського капіталів / О. Воронін, О. Пастух, О. Стасюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
219046
  Дрозд І.К. Вдосконалення внутрішнього контролю на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 83-88. – Бібліогр.: на 19 пунктів
219047
  Савелко С.О. Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 40-42
219048
  Євтушевська О.В. Вдосконалення внутрішньокорпоративних відносин в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С.275-279


  Висвітлюються особливості формування внутрішньокорпоративних відносин в Україні. Обгрунтовуються рекомендації стосовно їх вдосконалення в умовах вітчизняної економіки Distinctiveness of forming of an intracorporaiive relations in Ukraine are ...
219049
   Вдосконалення галузевої струстури харчової промисловості Української РСР. – К, 1974. – 104с.
219050
  Артюшенко Б.А. Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Артюшенко Б.А. ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
219051
  Семінська Н.В. Вдосконалення гідроструминних технологій з врахуванням особливостей формування струменів високого тиску : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.05 / Семінська Н.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
219052
  Пилипенко А.Я. Вдосконалення господарського механізму в будівництві (правові питання) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассмотрены наиболее существенные вопросы совершенствования хозяйственного механизма в строительстве, которые подлежат практической реализации в одиннадцатой пятилетке в соответствии с решением ХХVI съезда КПСС и нормами действующего ...
219053
  Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю в сфері рекламної діяльності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 480-483. – ISBN 966-660-151-6
219054
  Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю рекламної діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 205-212. – ISBN 966-7784-65-7
219055
  Луценко Т.А. Вдосконалення державного механізму фінансування науки у вищих навчальних закладах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 121-124. – ISSN 2306-6814
219056
  Цевельов О.Є. Вдосконалення державного реагування на загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону в умовах ведення "гібридної війни" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 137-142. – ISSN 2306-6814
219057
  Кузьменко Л.Г. Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 102-105
219058
  Орленко Я.Ю. Вдосконалення державного регулювання інвестиційних процесів у аграрному секторі економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 137-136 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
219059
  Ластовецький А. Вдосконалення державного регулювання підприємництва в ракурсі адміністративної реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-25. – ISSN 0132-1331
219060
  Бескид Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Й. Бескид, О. Шашкевич // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
219061
  Любченко О.М. Вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 148-150.
219062
  Павловська О. Вдосконалення державного та регіонального регулювання оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-39
219063
  Місяць О.О. Вдосконалення державного фінансового контролю - необхідний захід державного управління // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 118-124


  Стаття присвячена особливостям та значенню державного фінансового контролю, необхідності його вдосконалення як важливої функції управління фінансово- майновими ресурсами держави. Статья посвящена особенностям и значению государственного финансового ...
219064
  Папуша В.С. Вдосконалення державної служби: перехід до надання сервісних послуг // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 134-135
219065
  Полковніченко Дмитро Вікторович Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.09.01 / Полковніченко Д. В.; Донецьк. нац. технічний ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
219066
  Берднікова К. Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості змін, внесених до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", та наводиться рад недоліків, які існують у боротьбі з корупцією в умовах сьогодення. Исследуются особенности изменений, внесенных в Закон Украины ...
219067
  Романчик С.В. Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 121-125


  Проведено аналіз діючого законодавства у сфері переробки відходів як одного із джерел виробництва та використання альтернативних джерел енергії. Досліджено соціально-політичні аспекти стимулювання використання нових технологій у сфері переробки ...
219068
  Єремейчук Р. Вдосконалення діяльності державного казначейства: регіональний аспект : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 34-36
219069
  Котик Т.Я. Вдосконалення діяльності органів державного нагляду за охороною праці: міжнародний досвід України // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 116-118. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
219070
  Безчерев О.С. Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на основі дослідження процесу допалювання відхідних конверторних газів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.02 / Безчерев О.С.; Приазовський держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
219071
  Ситкин В.П. Вдосконалення економічного механізму господарювання в АПК / В.П. Ситкин. – К., 1989. – 181с.
219072
  Франчук І.А. Вдосконалення енергетичної політики в Україні : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 67-69
219073
  Діденко О.М. Вдосконалення ергономічної системи "працівник - вітроенергетична установка - середовище" за фактором шуму з використанням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Діденко Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
219074
  Федосєєва Т. Вдосконалення житлового законодавства: деякі питання формування фонду соціального призначення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.94-97. – ISSN 0132-1331
219075
  Словська І. Вдосконалення законодавства про вибори народних депутатів України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 1561-4999
219076
  Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.11-19. – ISSN 0132-1331
219077
  Маркін В. Вдосконалення законодавства про кримінально-правову охорону релігійних споруд, культових будинків та релігійних святинь // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 103-108
219078
  Пашинський В.Й. Вдосконалення законодавства про статус військовослужбовців // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 344
219079
  Гребенюк М. Вдосконалення законодавства у сфері здійснення державних закупівель продовольства як складова системи забезпечення продовольчої безпеки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 9-13
219080
  Луценко А.В. Вдосконалення законодавства України з метою покращення інвестиційного клімату // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 76-82.
219081
  Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 241 л. – Бібліогр. л. 184-241
219082
  Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань : автореф. дис. ... канд. юрид наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
219083
  Сирота Дмитро Михайлович Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сирота Д. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. – Бібліогр.: л.200-222
219084
  Сирота Дмитро Михайлович Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сирота Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв.
219085
  Чеханюк Л. Вдосконалення законодавства України щодо захисту жертв насильства у сім"ї // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
219086
  Бабич О.М. Вдосконалення законодавства щодо забезпечення децентралізації виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 202-207. – ISSN 1563-3349
219087
  Мудрик К.А. Вдосконалення законодавства щодо правового статусу голів місцевих рад // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 33-37. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
219088
  Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 107-113. – ISSN 0132-1331
219089
  Лібіх К.О. Вдосконалення законодавчого забезпечення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні відповідно до норм міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.96-99. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані проблеми розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні, що потребують вирішення на законодавчому рівні, обґрунтована необхідність і запропоновані пропозиції стосовно вдосконалення ...
219090
  Антонюк Н. Вдосконалення законодавчої конструкції складу "умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини" (ст. 117 КК України) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 198-206. – (Серія юридична ; Вип. 49)
219091
  Демченко С.Ф. Вдосконалення Закону України "Про акціонерні товариства" як чинник ефективності господарського судочинства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 98-103.
219092
  Голіна В. Вдосконалення запобіжної функції кримінального законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 95-95
219093
  Єгорова Л. Вдосконалення засобів діагностики знань з хімії за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 77-79


  Розглянуто особливості застосування тестових завдань при вивченні хімії. Наведені приклади тестових завдань, диференційованих за ступенем складності.
219094
  Папп В. Вдосконалення інвестиційної політики в країні та її вплив на розвиток інвестиційного процесу в регіоні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 50-58. – ISSN 1562-0905
219095
  Грек Б.М. Вдосконалення інституту кримінально-правової відповідальності за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства-нагальна потреба сьогодення // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 74-82
219096
  Биконя С.Ф. Вдосконалення інституту податкового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 30-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1729-7206
219097
  Росоляк О. Вдосконалення інституту правової відповідальності за бюджетні правопорушення як засада розвитку бюджетної політики України // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 128-129
219098
  Сердюк В. Вдосконалення інституту представництва інтересів Верховного Суду України у конституційному провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-103.
219099
  Дьордяй В.П. Вдосконалення інституту студентського самоврядування як пріоритет розвитку вищої освіти в Україні // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 150-153. – ISBN 978-617-7363-09-4
219100
  Конотоп Г.О. Вдосконалення інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 26-31. – ISSN 2309-1533


  В умовах глобалізаційних процесів та необхідності в прискоренні темпів трансформації в нашій країні інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування набувають дедалі більшого значення. Тому, на думку автора, без вирішення даного питання вихід ...
219101
  Міщенко С. Вдосконалення інституційної структури нагляду за фінансовим сектором : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-56 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
219102
  Лізунова А.П. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.24.04 / Лізунова А.П.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
219103
  Бєдная В.Б. Вдосконалення інфраструктури соціальної роботи України на етапі входження її в європейське співтовариство // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 62-72
219104
  Луньов Є.Г. Вдосконалення каналів контролю поля атмосферного тиску для поверхневих дрейфуючих буїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Луньов Євген Геннадійович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
219105
  Кулинич Р.О. Вдосконалення комплексного оцінювання результатів діяльності місцевих державних адміністрацій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 333-341. – (Право. Економіка. Управління)
219106
  Кочан Роман Володимирович Вдосконалення компонентів прецизійних розподілених інформаційно-вимірювальних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / Кочан Р.В.; Нац. акад. наук України; Фіз.-механ. ін-т Г.В. Карпенка. – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
219107
  Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-116. – ISSN 0132-1331
219108
  Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-116. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
219109
  Шевченко А.Є. Вдосконалення конституційно-правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина на сучасному етапі державотворення / А.Є. Шевченко, Л.В. Гапоненко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 77-83. – ISSN 2306-9082
219110
  Бойко Є. Вдосконалення контролю за договірними забов"язаннями // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 1 (84). – С. 8-21


  Нещодавно набрало чинності зміни до законодавчого Акту, який визначає основні засади діяльності та повноваження державної фінансової інспекції України. Змінився зміст закону. Відтепер це Закон України "Про основні засади здійснення державного ...
219111
  Колодій О Вдосконалення корпоративного управління банку як елемента державного регулювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 140-145. – ISSN 1562-0905
219112
  Попович В.І. Вдосконалення кредитної політики в комерційному банку / В.І. Попович, М.М. Сливка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 255-261 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
219113
  Криворучко І.О. Вдосконалення кримінально-правової протидії терористичній діяльності з урахуванням світового досвіду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 343-348. – ISSN 2219-5521
219114
  Чистякова А. Вдосконалення кримінального правової охорони економічної конкуренції від антиконкурентних узгоджених дій суб"єктів господарювання // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-6


  У статті розглядаються питання обгрунтованості встановлення кримінальної відповідальності за вчинення окремих видів антикон-курентних узгоджених дій суб"єктів господарювання за допомогою порівняльно-правового, системно-структурного методів ...
219115
  Шавріна І.В. Вдосконалення людини як проблема православної антропології // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 290-293. – ISSN 2076-1554
219116
  Лозниця С.А. Вдосконалення людини: містичні аспекти релігійної традиції Заходу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 121-125. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
219117
  Багінський В.В. Вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 57-60
219118
  Шварц І.М. Вдосконалення математичних моделей алгоритмів шифрування : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.01.05.02 / Шварц І.М.; Щварц І.М.; Держ. департамент з питань зв"язку та інформатизації України; НАН України; Держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфраструктури. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
219119
  Лобода Н.С. Вдосконалення методик прогнозування льодових явищ на річках України на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / Н.С. Лобода, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
219120
   Вдосконалення методики визначення індексів цінності земель населених пунктів / І. Перович, Л. Перович, О. Лудчак, Т. Мартинюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 136-141. – ISSN 0130-1039
219121
  Кіселик О.В. Вдосконалення методики геометричного нівелювання в умовах нестійкої стратифікації атмосфери : автореф. ...канд. техн. наук : 05.24.01 / Кіселик О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв.
219122
   Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі / В.В. Прядко, В.Ж. Євдокименко, Е.О. Юрій, М.В. Карвацький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 69-80. – ISSN 1562-0905
219123
  Аблязов С. Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства / С. Аблязов, А. Алімов // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 10-13. – ISSN 1993-0259
219124
  Швець О.О. Вдосконалення методики позиціонування бренда // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 252-259. – ISSN 2306-4994
219125
  Овечкін В.С. Вдосконалення методики розрахунку максимальної дальності розпізнавання тепловізійних систем спостереження : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.07 / Овечкін В.С.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
219126
  Присяжнюк Т.І. Вдосконалення методичних засад та технічних засобів відтворення витрати газу в діапазоні від 0,001 до 0,016 м3/год : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Присяжнюк Тарас Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
219127
  Кондратьєва Д.О. Вдосконалення методичних підходів до визначення плати за використання природних ресурсів у контексті державного управління сталим розвитком // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 130-132. – Бібліогр.: 7 назв
219128
  Науменко І. Вдосконалення методичних підходів до оцінки стану та ефективності функціонування системи матеріально-технічного забезпечення агропромислового виробництва // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 80-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
219129
  Гадяка В.Г. Вдосконалення методів балансування роторів турбокомпресорів на основі ідентифікації їх математичних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 - динаміка та міцність машин / В.Г. Гадяка ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2008. – 20 с. – біблогр.: 8 назв
219130
  Марусенков А.А. Вдосконалення методів визначення метрологічних характеристик магнітометричних інформаційно-вимірювальних систем : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.06 / Андрій Анатолійович Марусенков; НАН України; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
219131
  Безрук З.Д. Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Безрук Зоя Домініківна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
219132
  Мисенко С.В. Вдосконалення методів і засобів діагностування елегазових вимикачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мисенко Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назви
219133
  Небера О.О. Вдосконалення методів і засобів моделювання систем електропостачання з двигунним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Небера Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
219134
  Мельникова Олена Вячеславівна Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових потенціалів серця в системі електрокардіографії високого підсилення : Автореф. дис. ... канд.техн. наук; 05.11.17 / Мельникова О.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
219135
  Слободянюк Д.І. Вдосконалення методів ідентифікації технічного стану порішневих кілець суднового малообертового дизеля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Слободянюк Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
219136
  Попов С.О. Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд : Автореферат дис. ...д-ра техн. наук: Спец.05.15.02 / Станіслав Олегович Попов; МОНУ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв
219137
  Волох А.В. Вдосконалення методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Волох Андрій Вікторовіч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
219138
  Олійник В.В. Вдосконалення методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів в системах LTE : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Олійник В.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв.
219139
  Буратинський В. Вдосконалення методів оцінки фінансових інвестицій на основі міжнародних стандартів обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.32-36
219140
  Ліщина Н.М. Вдосконалення методів побудови та структурної організації паралельної пам"яті з впорядкованим доступом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ліщина Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцьк. ін-т розвитку людини вищого навч. закладу " Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Луцьк, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
219141
  Бужбецький Р.Ю. Вдосконалення методів попередження зіткнення суден з урахуванням особливостей їх взаємодії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Бужбецький Ростислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
219142
  Корбутяк В.М. Вдосконалення методів розрахунку максимальних витрат на основі параметрів руслового процесу (на прикладі річок Українських Карпат) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.16 - гідравліка та інж. гідрологія / Корбутяк В.М. ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
219143
  Козлов Ю.В. Вдосконалення методів та засобів вимірювання параметрів сигналів і навантаження лінії передавання НВЧ : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Козлов Ю.В. ; Севастоп. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
219144
  Новосад Володимир Миколайович Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05.24.01 / Новосад В. М.; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 18 с.
219145
  Князь О.І. Вдосконалення методів та засобів дистанційного спостереження навігаційних об"єктів на шляху судна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Князь Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
219146
  Рожнова Т.Г. Вдосконалення методів та засобів для вимірювання тиску в аеродинамічних об"єктах : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Рожнова Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
219147
  Божко К.М. Вдосконалення методів та засобів контролю дефектів фотоелектричних сонячних батарей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Божко Костянтин Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.:25 назв
219148
  Мухлинін С.М. Вдосконалення методів та засобів контролю якості ізоляційного покриття трубопроводів, що знаходяться у вологих грунтах та під водою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Мухлинін Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
219149
  Безгачнюк Я.В. Вдосконалення методів та пристроїв забезпечення простежуваності вимірювань об"єму та об"ємної витрати газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Безгачнюк Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
219150
  Сєрік Ю.В. Вдосконалення методів управління кредитним ризиком // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 11-14
219151
  Правик Ю.М. Вдосконалення методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв"язку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.06 / Юлія Миколаївна Правик; МОН України; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
219152
  Кириленко О. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 7-16. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
219153
  Боков О. Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: 6 назв
219154
  Бобарикіна О.М. Вдосконалення методології з оцінки управління підприємствами санаторно-курортного та туристського комплексу / О.М. Бобарикіна, А.А. Лавріченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 88-91
219155
  Ковальова Т.М. Вдосконалення методології статистики корпоративного сектора економіки України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 12-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
219156
  Лисенко Н.М. Вдосконалення методологічних засад автоматизації обліку суб"єктів господарювання : контроль та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 150-160 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
219157
  Ареф"єв С.О. Вдосконалення методологічних основ до діагностики потреб авіакомпаній у реструктуризації // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 84-92. – ISSN 2075-4892
219158
  Сафонова В. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріориту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 54-59. – ISSN 1810-3944
219159
  Добруцький А.С. Вдосконалення методологічної основи системи казначейського обслуговування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 209-211. – ISSN 2306-546X
219160
  Соколенко Людмила Олексіївна Вдосконалення методу оцінки драпірування як фактору естетичних властивостей текстильних матеріалів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.19.08 / Соколенко Людмила Олексіївна; Київ. держ. торговельно-економ. ун-тет. – К., 1997. – 18л.
219161
  Бистра І.М. Вдосконалення методу та засобу ультразвукової товщинометрії виробів з матеріалів зі значним загасанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Бистра Інна Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
219162
  Меленюк В.О. Вдосконалення механізмів державного регулювання соціального розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 103-106
219163
  Гусарова М.Ю. Вдосконалення механізмів державного управління кластерами в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 192-197


  Досліджено типові варіанти проведення кластерної політики у залежності від ролі держави. Проаналізовано світовий досвід реалізації державної кластерної політики. Визначено складові державного регулювання економіки регіону. Виявлено чинники повільного ...
219164
  Козир С.М. Вдосконалення механізмів державної підтримки аграрного сектора економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 120-122
219165
  Головка А.А. Вдосконалення механізмів залучення громадянського суспільства до реалізації політики безпеки у інформаційній сфері України // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 86-98. – ISSN 2415-7732
219166
  Сабадаш К. Вдосконалення механізмів контролю та ефективності використання коштів позик МБРР // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 312-318. – Бібліогр.: на 7 пунктів
219167
  Фомін І.С. Вдосконалення механізмів особливих видів мита в контексті приєднання України до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 177-183.
219168
  Наорс Вдосконалення механізмів резервування канальних ресурсів широкосмугових систем безпроводового зв"язу : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Наорс І. Анад ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
219169
  Кірєєв Д.Б. Вдосконалення механізмів розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 102-109. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
219170
  Батажок С.Г. Вдосконалення механізмів соціально-економічного захисту населення України в умовах фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 212-221


  Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення соціально-економічного захисту населення в умовах фінансової кризи. Поряд з аналізом причин кризи і зростання інфляції, розглянуті напрямки підтримки малозабезпечених верств населення шляхом ...
219171
  Сичов Г.С. Вдосконалення механізму визначення прибутку як об"єкту оподаткування // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 51-55. – ISBN 978-966-2660-18-0
219172
  Стоян О.Ю. Вдосконалення механізму державного регулювання відновлювальної енергетики як елемента впливу на енергетичну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 146-149. – ISSN 2306-6814
219173
  Батюк А.А. Вдосконалення механізму державного регулювання у сфері працевлаштування молоді // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 22-25
219174
  Митник О. Вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті конституційних перетворень в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 159-160
219175
  Пельтек Л.В. Вдосконалення механізму кошторисного фінансування бюджетних установ України / Л.В. Пельтек, І.В. Кулько // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 185-188. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
219176
  Сахарук І. Вдосконалення механізму недопущення дискримінації у сфері праці за станом здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-112. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз норм міжнародного та національного трудового законодавства, а також досвіду зарубіжних країн щодо захисту від дискримінації за станом здоров"я. Досліджено спеціальні гарантії щодо захисту окремих категорій працівників, які ...
219177
  Пшик Б.І. Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 56-62. – ISSN 1562-0905
219178
  Бондарчук К.П. Вдосконалення механізму регулювання зайнятості економічно активного населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 193-198
219179
  Скулиш Ю.І. Вдосконалення механізму фінансування соціальної сфери в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 34-36
219180
  Письменна У.Є. Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики : Дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / Письменна У.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 193 л. + Додатки. – Бібліогр.: л. 181-194
219181
  Письменна У.Є. Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики : Автореф. дис. ...канд. екон. наук : Спец. 06.06.01 / Уляна Євгенівна Письменна ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
219182
  Гребельник О.П. Вдосконалення митнотарифної політики України в контексті співпраці з міжнародними фінансовими іститутами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 8-10
219183
  Мітюшкіна Х.С. Вдосконалення міграційної політики України в контексті посилення міжрегіонального співробітництва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 31-40. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
219184
  Бухаров С.В. Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бухаров Сергій Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
219185
  Барило Г.І. Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифікація та метрол. забезпеч. / Барило Г.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
219186
  Мойсеєнко І. Вдосконалення місцевого самоврядування в інформаційній економіці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 85-90. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
219187
  Дутка Г.І. Вдосконалення мови закону - шлях до підвищення його якості // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 67-70. – ISSN 1563-3349
219188
  Демчук О.С. Вдосконалення моніторингу стану басейнів малих річок на основі інформаційно-аналітичної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Демчук Олена Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водн. пробл. і меліорації. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
219189
  Волинець С. Вдосконалення навчального процесу як захід підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 299-300. – ISBN 978-617-7069-28-6
219190
  Волинець С. Вдосконалення навчального процесу як захід підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 299-300. – ISBN 978-617-7069-28-6
219191
  Варянко Т. Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах / Т. Варянко, Л. Іванченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 134-138. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються шляхи вдосконалення процесу навчання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах на прикладі “Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського”. Особлива увага приділяється забезпеченню цілеспрямованості ...
219192
  Волкова Г.К. Вдосконалення навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах України // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 76-81. – ISSN 2313-500Х


  "Англійська мова (за професійним спрямуванням), як навчальна дисципліна, базується на вивченні студентами фахової, ділової та загальнопобутової лексики та граматичного матеріалу, закладає основи вивчення студентами спеціальних предметів, що передбачає ...
219193
  Львов Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного арбітражу і третейського розгляду спорів у ході судової та конституційної реформ в Україні // Материалы III Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. "Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров" : 13 нояб. 2015 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Київ : МКАС и МАК при ТТП Украины, 2016. – С. 11-16
219194
  Львов Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного комерційного арбітражу і третейського розгляду спорів у процесі судової та конституційної реформ в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932
219195
  Димчук А.В. Вдосконалення національної політики в галузі регулювання ринку туристичних послуг у контексті глобальних викликів і кризових ситуацій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 32-36
219196
  Фомін І.С. Вдосконалення національної системи захисту інтересів України в контексті приєднання до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 5-13.
219197
  Мацук З.М. Вдосконалення нормативно-правових актів з охорони праці у нафтовій промисловості / З.М. Мацук, Т.В. Бунько, В.В. Сафонов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 205-214 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
219198
  Круглова О.А. Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Круглова О. А. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 14 назв.
219199
  Бушманов М.С. Вдосконалення обладнання та технології виготовлення детелей індивідуальної форми в протезобудуванні методом газодетонаційної шатмповки. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.05 / Бушманов М.С.; ХПІ. – Харків, 1994. – 24л.
219200
  Саньоцька Н. Вдосконалення облікового процесу за умов використання інформаційних технологій // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 26-29. – ISSN 1993-0259
219201
  Бабій Л.І. Вдосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 23-25. – Бібліогр.: 5 назв
219202
  Лищенко О.Г. Вдосконалення обліку видатків загального і спеціального фондів бюджетних установ / О.Г. Лищенко, А.І. Шпірна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 173-180. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
219203
  Михайлюта Сергій Леонтійович Вдосконалення обчислювального пристрою частотно-струмових та векторних систем керування об"єктів з асинхронними машинами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Михайлюта С.Л.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
219204
  Дема Д.І. Вдосконалення оподаткування в реформованих підприємствах АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджується питання оподаткування підприємств АПК.
219205
  Бечко П. Вдосконалення оподаткування фермерських господарств : пошуки науковців / П. Бечко, Т. Кучеренко, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 66-67 : Табл.
219206
  Леськів О. Вдосконалення організації державного регулювання рекламної діяльності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 184-188. – ISSN 2078-5860
219207
  Зубчик О.А. Вдосконалення організації державного управління у сфері вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-25. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статтті проаналізовано функції та компетенції органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти після прийняття в новій редакції Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.). Запропоновано шляхи вдосконалення організації державного управління у ...
219208
  Зелінський М.Ю. Вдосконалення організації і координації філософських методологічних семінарів // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 102-105. – ISSN 0130-5719
219209
  Наумова О. Вдосконалення організації інноваційної діяльності персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 47-51
219210
  Буднік М.М. Вдосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків / М.М. Буднік, Т.Т. Аскеров // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 113-120. – ISSN 2226-8820
219211
  Аріков В.Г. Вдосконалення організаційних та економічних засад механізму державного управління сталим розвитком АПК : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 70-72. – Бібліогр.: 6 назв
219212
  Ткачук Василь Іванович Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільскогосподарських підприємств : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Ткачук Василь Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 213л.
219213
  Ткачук В.І. Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Ткачук В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
219214
  Желюк Л. Вдосконалення організаційного механізму аудиту ефективності використання бюджетних коштів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 101-104. – ISSN 1993-0259
219215
  Керецман В. Вдосконалення організаційного механізму державного регулювання розвитку регіонів в Україні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 132-137. – Бібліогр.: на 22 пункта
219216
  Чулак О.В. Вдосконалення організаційної структури управління, орієнтованої на досягнення стратегічних цілей підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 204-208


  Розглянуто основні особливості організаційних структур управління. Визначені ключові фактори впливу на організаційну структуру в контексті концепції стратегічного управління.
219217
  Нетребенко А. Вдосконалення освіти у сфері безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 24-25 : фото
219218
  Філімонов С.О. Вдосконалення п"єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 комп"ютерні системи та компоненти / Філімонов С. О. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 24 назв.
219219
  Сотула Ж.В. Вдосконалення п"єзокерамічних трансформаторів для датчиків механічних величин : Автореф. дис. ....канд технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сотула Ж.В. ; Черкаський держ.технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 34 назви
219220
  Гаращук О. Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С.102-108. – ISSN 2078-1016
219221
  Янкін О.Є. Вдосконалення параметрів буропідривної технології проведення вертикальних стволів для підвищення стійкості породних оголень і кріплення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.04 / Янкін Олександр Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
219222
  Запорожець Г.М. Вдосконалення педагогічної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 3-4 : фото
219223
  Корчинський І.О. Вдосконалення пенсійного забезпечення населення : монографія / І.О. Корчинський, І.З. Ковалів. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 170, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-161. – ISBN 978-966-397-293-5
219224
  Клименко Н.І. Вдосконалення підготовки слідчих як умова оптимізації розслідування // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-35.
219225
  Селіванов А.О. Вдосконалення підготовки спеціалістів-юристів у світлі вимог правової реформи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 3-5. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
219226
  Заїкіна В.В. Вдосконалення підготовки студентів-менеджерів при вивченні математичних та економічних дисциплін // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 430-435. – (0). – ISSN 2078-9165
219227
  Ванагеліс В.Я. Вдосконалення підготовки та проведення Дня ЦО у навчальних закладах - вимога часу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 25-27 : фото
219228
  Когут Ю.М. Вдосконалення підходів до формування та використання місцевих бюджетів / Ю.М. Когут, В.В. Когут // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 157-158. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
219229
  Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 118-124. – ISSN 1818-5754
219230
  Янковий О.Г. Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування / О.Г. Янковий, О.Л. Гура // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 229-238. – ISSN 1993-6788
219231
  Сахарук О. Вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання соціальних послуг членам територіальної громади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 115-118. – ISBN 978-617-7069-15-6
219232
  Ісаєва Н.К. Вдосконалення податкового законодавства України в контексті здійснення податкової реформи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
219233
  Льовочкін С.В. Вдосконалення податкової структури України у контексті євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 93-94
219234
  Давиденко Л.Н. Вдосконалення позасудового механізму захисту прав громадян при здійсненні митних процедур // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.53-57
219235
  Балагура І.В. Вдосконалення показника використання наукової періодики / І.В. Балагура, Д.Ю. Манько, І.В. Горбов // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 7-8. – ISBN 978-966-479-052-6
219236
  Мартинюк Д.М. Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05. 15. 10 / Мартинюк Д. М.; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 19с. – Бібл.: 13 назв
219237
  Саранюк В.І. Вдосконалення порядку розподілу судових справ як одне із завдань судово-правової реформи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 139-145
219238
  Нагребельний В.П. Вдосконалення правового забезпечення виконання інвестиційно - кредитних зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-30
219239
  Мірошниченко А.М. Вдосконалення правового забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 51-60. – ISBN 978-617-7161-20-1


  На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду побудови та функціонування системи реєстрації речових прав на нерухоме майно зроблено висновок за яким оптимальна для України модель реєстраційної системи не повинна передбачати ні прив"язки ...
219240
  Яковенко О. Вдосконалення правового регулювання дистанційної зайнятості в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 344-346. – ISBN 978-617-7069-28-6
219241
  Сахарук І. Вдосконалення правового регулювання захисту від дискримінації окремих категорій працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В науці трудового права особливе місце займає дослідження проблем захисту від дискримінації працівників. Поряд із загальними нормами, які розповсюджуються на всіх працівників, існують і спеціальні, спрямовані надати додаткові гарантії певним категоріям ...
219242
  Русак Д.М. Вдосконалення правового регулювання захисту персональних даних в мережі Інтернет в контексті інтеграції України в світовий інформаційний простір / Д.М. Русак, І.Р. Березовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 74-84. – ISSN 2308-6912


  Використання інформації як невичерпного ресурсу розвитку разом із сучасними досягненнями в галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій поклало початок формуванню світового інформаційного простору, який розкриває перед людством необмежені ...
219243
  Казимирчук О. Вдосконалення правового регулювання іноземців в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 68-70.
219244
   Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 165, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 10). – ISBN 978-617-7087-01-3
219245
  Олефір В.І. Вдосконалення правового регулювання міграційних процесів // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 64-68.
219246
  Чумакова О.В. Вдосконалення правового регулювання муніципального господарства в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 558-561. – ISBN 966-660-151-6
219247
  Повзун С.Л. Вдосконалення правового регулювання порядку реалізації зміни умов трудового договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 181-183
219248
  Мусієнко А. Вдосконалення правового регулювання порялдку трансплантації органів або тканини людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 97-103
219249
   Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, 29-30 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т ; [редкол. : В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, Ю.І. Микитин та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2011. – 153, [1] c. – Бібліогр. в кінці тез доп. – (Правова політика української держави)
219250
  Медведько О. Вдосконалення правового регулювання призначення і звільнення Генерального прокурора України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 3-11
219251
  Кирєєва І.В. Вдосконалення правового регулювання припинення суб"єктивних прав на земельні ділянки внаслідок їх викупу для суспільних потреб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 170-175. – ISSN 1999-5717
219252
  Скорич О. Вдосконалення правового регулювання соціальних відпусток в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 338-340. – ISBN 978-617-7069-15-6
219253
  Мірошниченко А.М. Вдосконалення правового регулювання якості сільськогосподарської продукції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 111-112
219254
  Пальонко А.В. Вдосконалення правового сатусу захистника в кримінальному провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 73-76
219255
  Тимошик Н.П. Вдосконалення принципів побудови та функціонування приманок в задачах захисту комп"ютерних систем та мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тимошик Н.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
219256
  Павловська О.В. Вдосконалення прогнозування фінансового стану підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 120-125. – ISBN 966-614-021-7
219257
  Сорока С.О. Вдосконалення протидії контрабанді наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 208-213.
219258
  Гусак О.Г. Вдосконалення протічних частин занурювання моноблочных насосних агрегатів високої швидкохідності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.04.13 / Гусак О.Г.; Сумский держ. ун-т. – Суми, 1997. – 23 с.
219259
  Співак І.В. Вдосконалення процедур митного контролю // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 101-110. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
219260
  Костюченко О.Ю. Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 65-68. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
219261
  Сорокіна Л.В. Вдосконалення процедури моніторингу процесів нагромадження вартості капіталу у будівництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 113-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
219262
  Сербін О.О. Вдосконалення процесів систематизації як невід"ємна складова формування електронних ресурсів сучасної бібліотеки / О.О. Сербін, С.В. Галицька // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 332-335. – ISBN 978-966-02-7337-5
219263
  Шарабура Т.А. Вдосконалення процесів термічної переробки водовугільного палива з низькосортного вугілля та відходів вуглезбагачення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шарабура Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
219264
  Голубєв М.В. Вдосконалення процесів фільтрації і охолодження відпрацьованих вихлопних газів суднової дизельної установки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Голубєв Максим Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. мор. акад." (НУ "ОМА"). – Одеса, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
219265
  Нагірна Я.Я. Вдосконалення процесів формування тарифної політики підприємств пасажирського транспорту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.
219266
  Масимик В.Я. Вдосконалення процесу зневоднення та / Масимик В.Я. – Львів, 2002. – 19 л.
219267
  Максимик В.Я. Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.07 / В.Я. Максимик; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
219268
  Добровенко О.А. Вдосконалення процесу стратегічного планування у банківських установах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
219269
  Абрамов С.а. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ / С.а. Абрамов, Н.Є. Гаврилова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 9-11. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
219270
  Лисиченко В.К. Вдосконалення радянської судової статистики в світлі ленінської статистичної методології / В.К. Лисиченко, А.О. Фокіна, І.І. Котюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье освещается значение для советской статистики сформулированных В.И. Лениным методологических и организационных принципов проведения статистических исследований, рассмотрены проблемы судебной статистики и ее роль в улучшении качества работы ...
219271
  Чердаков В.А. Вдосконалення регулювання діяльності державних холдингових і акціонерних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С21-24
219272
  Фомін І.С. Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ - шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 228-233
219273
  Скрипнюк В.М. Вдосконалення регулювання правоохоронної діяльності в процесі розвитку системи органів державної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 168-174. – ISSN 1563-3349
219274
  Сінгаєвський І.П. Вдосконалення регулювання створення та функціонування промислово-фінансових груп в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 145-148
219275
  Шимко О.І. Вдосконалення режимів алітування забезпечення високої жаростійкості виробів із вуглецевих сталей : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів / Шимко О.І. ; Приазовський державний технічний ун-т. – Маріуполь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
219276
  Чабак Ю.Г. Вдосконалення режимів термічної обробки високохромистих комплексно-легованих чавунів з метою поліпшення оброблюваності різанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Чабак Юлія Геннадіївна ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
219277
  Булишева Д.В. Вдосконалення рекреаційного землекористування як складова сталого розвитку міських агломерацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 261-269. – ISSN 1993-6788
219278
  Козаченко О. Вдосконалення референдного законодавства в Україні: окремі аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 35-37. – ISBN 978-617-7069-17-0
219279
  Ільніцький Я. Вдосконалення роботи центрів зайнятості щодо активізації безробітних до пошуку роботи // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 78-82
219280
  Завгородня Т.К. Вдосконалення самостійної роботи студентів як умова ефективності модульно-кредитної системи навчання. / Т. К. Завгородня // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 3-9.
219281
  Фрицький О.Ф. Вдосконалення сесійних форм контролю місцевих Рад за діяльністю їх органів управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье анализируются основные формы сессионного контроля местных Советов за деятельностью их исполнительно-распорядительных органов. На этой основе определяются основные средства повышения их эффективности, заключающиеся в дальнейшей правовой ...
219282
  Шандренко Р.В. Вдосконалення систем метеорного радіозв"язку шляхом використання в них шумоподібних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шандренко Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
219283
  Цопа О.І. Вдосконалення систем передачі інформації по проводових каналах зв"язку на базі хDSL технологій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.02 / Олександр Іванович Цопа; Харківський нац. ун- радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
219284
  Міщенко С. Вдосконалення системи безготівкових роздрібних платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-28. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан і проблеми функціонування платіжних систем і здійснення безготівкових роздрібних платежів в Україні, визначено основні завдання та напрями розвитку національного платіжного простору, обґрунтовано систему заходів щодо розвитку ...
219285
  Чепурна-Кос Вдосконалення системи державного регулювання електроенергетичної галузі України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 3-5
219286
  Лазар В.Л. Вдосконалення системи державного управління та регулювання сфери малого підприємства в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24
219287
  Москалюк С.С. Вдосконалення системи захисту торгових марок в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-66 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
219288
  Соломаха О.В. Вдосконалення системи керування асинхронним електроприводом в системах зрошення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Соломаха Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
219289
  Тимченко І.В. Вдосконалення системи комп"ютеризованого екологічного моніторингу перевантаження шкідливих рідин в акваторіях морських портів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Тимченко І.В. ; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т кораблебуд. ім. Макарова. – Миколаїв, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
219290
  Якименко Ю. Вдосконалення системи контролю якості вищої технічної освіти і Болонський процес // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.80-85. – ISSN 1682-2366
219291
  Мазур В. Вдосконалення системи мотивації праці // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.43-46. – ISBN 966-654-085-1
219292
  Грайзі Н.Н. Вдосконалення системи ниткоподачі плосков"язальною машиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.10 / Грайзі Н. Н.; Держ. Акад. пром. України. – К., 1997. – 15л.
219293
  Васильєва Т.А. Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування / Т.А. Васильєва, Д.Л. Циганюк // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 146-152. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
219294
  Артемов В.Ю. Вдосконалення системи підготовки фахівців в сфері захисту інформації з обмеженим доступом: компетентнісний підхід // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 83-86
219295
  Грішнова О.А. Вдосконалення системи професійної освіти в умовах формування національного ринку праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 179-188. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються соціально-економічні аспекти становлення і вдосконалення нацональної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Оособлива увага приділена проблемам забезпечення процесів ринкових перетворень в ...
219296
  Чеховська І.В. Вдосконалення системи розрахунків за житлово-комунальні послуги як засіб протидії тіньовим проявам у житлово-комунальній сфері // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 187-182. – (Право. Економіка. Управління)
219297
  Попова І.А. Вдосконалення системи стимулювання робітників промислових підприємств у ринкових умовах // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.154-159. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
219298
  Щелкунов Володимир Ігорович Вдосконалення системи стратегичного планування галузі на основі сучасних інформаційних технологій : Дис... канд. економ.наук: 08.02.02. / Щелкунов Володимир Ігорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.147-153
219299
  Берлач Ю.А. Вдосконалення системи третейського судочинства в аспекті протидії рейдерству (недружнім злиттям і поглинанням) в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 151-155
219300
  Лондар О.С. Вдосконалення системи управління борговою сферою України в процесі інтеграції в ЄС // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 2 (71). – С. 57-69


  Проаналізовано відмінності українського та європейського підходів до формування, реалізації моніторингу наслідків боргової політики, використання різноманітних боргових обмежень та показників успішності цієї політики. Угода про асоціацію з Європейським ...
219301
  Макар О.П. Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 284-290. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
219302
  Виговська В.В. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами малих підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 35-40. – Бібліогр.: на 11 пунктів
219303
  Пукач О.О. Вдосконалення системи фінансування закладів культури і мистецтва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
219304
  Старицька О.П. Вдосконалення системи фінансування інноваційної діяльності в Україні / О.П. Старицька, Т.М. Старицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 209-213. – ISSN 0321-0499
219305
  Мітченко Андрій Олександрович Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Мітченко А.О.; НАНУ. Ін-тут колоїдної хімії води ім. А.В.Думанського. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
219306
  Мазепа В.І. Вдосконалення соціалізму і художня культура / В.І. Мазепа. – К, 1987. – 15с.
219307
   Вдосконалення соціалістичних виробничих відносин у період розорнутого будівництва комунізму. – К, 1966. – 159с.
219308
  Мельник Т.М. Вдосконалення соціалістичної культури праці / Т.М. Мельник. – К., 1983. – 48с.
219309
  Чарний Д.В. Вдосконалення способів водо- і енергозбереження в розгалужених зрощувально-обводнюючих систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Чарний Д.В.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-т гідротехніки і меліорації. – К., 1998. – 15л.
219310
  Молеща Б Н. Вдосконалення способів меліорації земель з розвиненим мікрорельєфом : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Молеща Н.Б,; Ін-тут гідротехніки і меліорації. Укр. акад. аграрних наук. – Киев, 1997. – 16л.
219311
  Пілюгін Є.І. Вдосконалення способів підготовки повернення в агломераційному виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Пілюгін Євген Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
219312
  Дармограй О.О. Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-93. – Бібліогр.: 18 назв
219313
  Ціцак Л.М. Вдосконалення стратегічного планування як системи / Л.М. Ціцак, М.Ю. Шеверя, Ю.О. Дідович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 128-135. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
219314
  Субботіна М.Г. Вдосконалення структури і складу спечених інструментальних матеріалів на основі їх трансформацій при мікропластичній деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Субботіна Марія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
219315
  Печуляк В. Вдосконалення структури податкових органів в контексті адміністративної реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.63-68. – ISSN 0132-1331
219316
  Джунь В. Вдосконалення структури провадження у справах про неспроможність: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
219317
  Чепурнов І.А. Вдосконалення структури та інтенсифікація сільськогосподарського виробництва / І.А. Чепурнов. – Київ : Вища школа, 1979. – 128 с.
219318
  Медведєв О. Вдосконалення сучасних методів державного управління під час забезпечення громадського порядку // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 81-85. – ISSN 1561-4999
219319
  Боровик П.М. Вдосконалення сучасних механізмів справляння вітчизняних місцевих податків // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 19-25
219320
  Кемінь Г. Вдосконалення та індивідуалізація навчання у педагогічній спадщині С. Френе // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 80-85. – ISSN 2308-4634
219321
  Мороз Володимир Іванович Вдосконалення та спосіб аналізу елктроприводу постійного струму кар"єрних екскаваторів з тиристорним збудником генератора : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Мороз Володимир Іванович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 16л.
219322
  Левчунь Г.Я. Вдосконалення тарифного регулювання оплати праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 32-34
219323
  Маркіна О.М. Вдосконалення телевізійної вимірювальної системи для визначення геометричних розмірів топологічних елементів типу шкал та сіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Маркіна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
219324
  Ромашов Ю.В. Вдосконалення теоретичних основ обгрунтування працездатності елементів обладнання теплових та ядерних енергоустановок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.14 / Ромашов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
219325
  Богуш Л.Г. Вдосконалення територіальної організації соціальної сфери зоні радіоактивного забруднення України : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.01 / Богуш Л. Г.; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил Укр. – К., 1997. – 23л.
219326
  Ніколенко Л. Вдосконалення термінології проекту Господарського процесуального кодексу України як запорука його подальшої ефективності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 96-106
219327
  Романченко П.В. Вдосконалення технології виготовлення абразивних кругів ручних шліфувальних машин для зменшення їх вібрацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Романченко Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
219328
  Рудік О.Л. Вдосконалення технології виробництва кормових та напівцукрових буряків післяукісно на зрощуваних землях півдня України. : Автореф... канд. с.-г.наук: / Рудік О.Л.; Херсон. сільгосп. ін-т. – Херсон, 1994. – 17л.
219329
  Андросюк М.С. Вдосконалення технології вирощування злитків напівізолюючого арсеніду галію великого діаметру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Андросюк Максим Степанович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
219330
  Копач Галина Євгенівна Вдосконалення технології отримання епоксидних пластифікаторів : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.17.04 / Копач Галина Євгенівна; Мін-во освіти України. Державний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 18л.
219331
  Булах О.В. Вдосконалення технології підготовки та збагачення окислених залізистих кварцитів із застосуванням бішофіту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.08 - збагачення корисних копалин / Булах О.В. ; Мін-во освіти і науки України. Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
219332
  Погорілов Олександр Іванович Вдосконалення технології плавки і лиття алюмінієвих сплавів на основі дослідження їх будови і властивостей в рідкому стані : Автореф... кандид. техн.наук: 05.16.03 / Погорілов Олександр Іванович; Запорізька держ. інженерна Академія. – Запоріжжя, 1998. – 19л.
219333
  Бубнова О.А. Вдосконалення технології розробки техногенних родовищ / О.А. Бубнова, К.В. Бабій, К.С. Левченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 137-143 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
219334
  Конон А.Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Конон Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 23 с. – Bibliogr.: Бїбліогр.: 21 назва
219335
  Заєць Іван Михайлович Вдосконалення технології створення координатної основи для забезпечення загальнодержавного картографування України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / заєць І.М.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
219336
  Ганус В.О. Вдосконалення технології формування плівок на основі кестеритів та вуглецю для сонячних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ганус Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
219337
  Кукура Юрій Андрійович Вдосконалення технологій виготовлення та експлуатації друкарських форм на основі модифікованого полівінілового спирту для трафаретного і офсетного друку : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Кукура Ю.А.; МОіНУ. Укр. акад. друкарства. – Львів, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
219338
  Артеменко Ю.О. Вдосконалення технологій вирощування саджанців актинідії та кизилу : Автореф. дис. ... канд. сільгосп. наук : 06.00.07 / Артеменко Ю.О.; Нац. аграрн. ун-т. – Київ, 1996. – 26 с
219339
  Ярошевський В.П. Вдосконалення технологічних параметрів дуттьових трактів котлів на підставі комплексного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Ярошевський Владислав Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
219340
  Ходирєва А. Вдосконалення трудового законодавства в частині визначення сфери укладення контракту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7069-15-6
219341
  Полуянов В.П. Вдосконалення узагальненої моделі фінансових потоків у водопостачанні : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.П. Полуянов, А.Ю. Савенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 259-267 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
219342
  Дем"яненко П. Вдосконалення управління акціонерними товариствами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 41)


  Аналізуються сучансі системи управління акціонерними товариствами за кордоном і в Україні. Показано основні підходи до прийняття управлінських рішень в європейських країнах. Проаналізовано основну нормативну базу корпоративного управління в Україні і ...
219343
  Кльоба Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 51-53 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
219344
  Курінний О.В. Вдосконалення управління витратами на створення інноваційних продуктів в вищих навчальних закладах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 26-28. – ISBN 978-617-645-234-8
219345
  Костак З.Р. Вдосконалення управління інноваційними ризиками // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.11. – С. 234-240. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
219346
  Кравченко Марина Олегівна Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств : Дис...канд.економ.наук:08.06.02 / Кравченко Марина Олегівна; МОіНУ. – К., 2002. – 196л. + Додатки:л.177-196. – Бібліогр.:л.163-176
219347
  Кравченко Марина Олегівна Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.06.02 / Кравченко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.:9 назв.
219348
  Лис І.М. Вдосконалення управління капіталізацією та ліквідністю банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 11-18. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
219349
  Романова В.В. Вдосконалення управління людськими ресурсами підприємств // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.188-190
219350
  Нехайчук Д.В. Вдосконалення управління об’єктами комунальної власності // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 11-15
219351
  Барбашова Н. Вдосконалення управління прибережною смугою Азовського та Чорного морів / Н. Барбашова, О. Янукович // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 431-438. – ISSN 1026-9932
219352
  Пузирьова П.В. Вдосконалення управління фінансовим потенціалом підприємств шляхом мінімізації економічного ризику // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 43-46
219353
  Сухонос М.К. Вдосконалення управлінських механізмів реалізації стратегії енергозбереження на підприємствах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 162-168. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
219354
  Золотухіна О. Вдосконалення фанукціонування нотаріату України в сучасних умовах розбудови державності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 36-38
219355
  Кириленко О. Вдосконалення фінансових інструментів подолання бідності в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 13-21. – ISSN 1818-5754
219356
  Боголіб Т. Вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 76-87. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
219357
  Погріщук Г. Вдосконалення фінансового забезпечення охорони навколишнього середовища // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 131-137. – ISSN 1818-5754
219358
  Панасенко О.В. Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 219-227. – ISSN 1993-6788
219359
  Панасенко Оксана Володимирівна Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 219-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті побудовано комплекс економіко-математичних моделей, які дозволяють отримати прогнозні значення показників фінансового плану та сформувати фінансовий план підприємства на наступний період.
219360
  Крівцова О. Вдосконалення фінансової звітності українських підприємств на основі міжнародних стандартів // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 51-54.
219361
  Діденко О.А. Вдосконалення фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 165-171
219362
  Барчук В.Б. Вдосконалення форм і методів діяльності Уповноваженого Верховної Ради україни з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.102-112
219363
  Бугас Наталія Валеріївна Вдосконалення формування витрат на підприємствах текстильної підгалузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розітнуто основні проблеми функціонування підприємств текстильної підгалузі та визначено чинники впливу на формування витрат. Проаналізовано структуру операційних витрат підприємств текстильної підгалузі та визначено можливості зниження витрат ...
219364
  Ушенко Н.В. Вдосконалення формування та розміщення державного замовлення в контексті підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С.29-34. – ISSN 2221-8440
219365
  Михайленко С.В. Вдосконалення формульного розрахунку фінансових нормативів бюджетної забезпеченості / С.В. Михайленко, В.В. Зубріліна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 17-20
219366
  Міночкіна О.М. Вдосконалення функції контролю системи податкового менеджменту шляхом формування та аналізу життєвого циклу підприємств регіону // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.20-26. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
219367
  Плєшекова О.А. Вдосконалення функціонування фондового ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 95-96. – ISBN 978-966-188-219-4
219368
  Мороз Е. Вдосконалення ціноутворення на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення - передумова впровадження ДПП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується необхідність переходу до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, проаналізовано доцільність застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері ...
219369
  Ярошкевич В. Вдосконалення юридичної відповідальності за дискримінацію у сфері праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 358-360. – ISBN 978-617-7069-15-6
219370
  Корінчевська І.А. Вдосконалення якості медичних послуг шляхом підвищення професійного рівня медичних працівників : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 70. – Бібліогр.: 3 назви
219371
  Тупкало В.М. Вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах з використанням нової версії стандарту ISO 9001:2015 / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 5-11


  Розкриваються суть та особливості вдосконалення навчання у вищих навчальних закладах на основі вимог нової версії ISO 9001. Результати роботи можуть сприяти посиленню конкрентоспроможності ВНЗ України.
219372
  Козлов Л.Г. Вдосконаленя систем керування гідропроводів з KS -регулюванням. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.03 / Козлов Л.Г.; Вінницький держ.техн.ун-т. – Вінниця, 2000. – 19л.
219373
  Щелкунов В.І. Вдосконаллення системи стратегічного планування галузі на основі сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.02 / Щелкунов В.І. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1996. – 37 с.
219374
  Кононенко О. Вдосконалювати шляхи професійного навчання суддів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.124-126. – ISSN 0132-1331
219375
   Вдосконалюємо підготовку сержантів // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  У рамках співпраці Військового інституту та Головного управління Збройних Сил України на базі 197 Центру підготовки сержантського складу Збройних Сил України (смт. Десна) організовано та проведено практичні заняття з сержантським складом. Заняття ...
219376
  Чепурний М.І. Вдосконалюємо стиль і форми роботи / М.І. Чепурний. – К, 1976. – 18с.
219377
  Чепурний М.І. Вдосконалюємо стиль і форми роботи / М.І. Чепурний. – К, 1976. – 18с.
219378
   Вдосконалюй свою майсерність. – Дніпропетровськ, 1959. – 144с.
219379
  Зайцева Л.С. Вдохните глубже... / Л.С. Зайцева. – М., 1988. – 52с.
219380
   Вдохновение. – М, 1979. – 239с.
219381
   Вдохновение. – М, 1987. – 174с.
219382
   Вдохновение. – М, 1988. – 220с.
219383
   Вдохновение. – Саранск, 1991. – 301с.
219384
   Вдохновение для трущоб. Объявлен сбор заявок на международную премию в области образования. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 марта (№ 11). – С. 14


  Всемирный саммит по инновациям в сфере образования WISE открыл прием заявок на соискание премии WISE Prize 2013. Это весомая награда в области образования, по престижу не уступающая наиболее известным международным призам в области литературы, ...
219385
  Инбер В.М. Вдохновение и мастерство / В.М. Инбер. – М., 1957. – 107с.
219386
  Инбер В.М. Вдохновение и мастерство / В.М. Инбер. – 2-е доп. изд. – М., 1961. – 130с.
219387
  Строгова Е.Г. Вдохновение и упорство / Е.Г. Строгова. – М., 1955. – 392с.
219388
   Вдохновение от народа. – София, 1974. – 495с.
219389
  Нагаев Г.Д. Вдохновение перед казнью / Г.Д. Нагаев. – М., 1967. – 238с.
219390
  Дмитрук М.А. Вдохновение по заказу? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1989. – 48 с. – (Подписная научно-популярная серия "Знак вопроса" ; №8)
219391
  Дрягин Е Вдохновенное мастерство / Е Дрягин. – Ростов н/Д, 1958. – 119 с.
219392
  Поповский А.Д. Вдохновенные искатели / А.Д. Поповский. – Л., 1948. – 272с.
219393
   Вдохновенные лжецы, или Самые удивительныеи самые правдивые истории, имевшие место на суше и на море, в воздухе и дажев космосе. – Ростов-на-Дону, 1990. – 384с.
219394
  Шаталов Н.Н. Вдохновенный исследователь недр Большого Донбасса Павел Иванович Степанов (К135-летию со дна рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 122-124 : фото. – ISSN 0367-4290
219395
  Поляков Е.И. Вдохновенный труд / Е.И. Поляков. – Л., 1947. – 88с.
219396
   Вдохновенный труд. – Омск : Омское областное государственное издательство, 1950. – 127 с.
219397
  Доризо Н.К. Вдохновенье завтрашнего дня / Н.К. Доризо. – М., 1986. – 157с.
219398
  Зилов М.С. Вдохновенье и расчет / М.С. Зилов. – М, 1976. – 192с.
219399
  Ротштейн А.Ф. Вдохновленная революцией / А.Ф. Ротштейн. – М., 1978. – 86с.
219400
   Вдохновленный Лениным. Александр Тодорский. – М, 1985. – 287с.
219401
   Вдохновляющая программа действий : Метод. материал в помощь лекторам и докладчикам. – Оренбург, 1982. – 18 c. – В надзаг.: Оренбург. обком КПСС; Обл. орг. об-ва "Знание"
219402
  Киселев В.П. Вдохновляющая сила идей коммунизма / В.П. Киселев. – Горький, 1965. – 64с.
219403
  Лога-Совиньский Вдохновляющее воздействие идей победоносного Октября на революционные силы Польши. / Лога-Совиньский. – Москва, 1957. – 23с.
219404
  Наумов А.О. Вдохнуть новую жизнь // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 50-53


  Нещодавно російськими та німецькими вченими був зроблений найважливіший крок у вивченні походження народів Європи. Проведені дослідження дозволили вченим зробити висновок, що саме сучасна територія Росії була колискою європейської ...
219405
  Ковалев А.Г. Вдруг / А.Г. Ковалев. – Москва, 1982. – 127с.
219406
  Авдеенко Ю.Н. Вдруг выпал снег : роман / Юрий Авдеенко ; худож. И.А. Огурцов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 264 с. : ил.
219407
  Авдеенко Ю.Н. Вдруг выпал снег. Год любви : романы / Юрий Авдеенко ; худож. В. Конопкин. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 473, [2] с. : ил.
219408
  Леонидов Н.К. Вдувание в доменные печи при плавке различных реагентов / Н.К. Леонидов, Л.Е. Слижикова. – М, 1965. – 35с.
219409
  Брязгунов Ю. Вдячні нащадки - великому фундатору // Молодь України. – Київ, 2015. – 25 вересня (№ 37/38). – С. 3


  Ректор КНУ ім. Т.Г. Шевченка Л. Губерський відкрив пам"ятник першому ректору М. Максимовичу. Є фото.
219410
  Хайкіна Д.Г. Вдячність / Д.Г. Хайкіна. – К., 1984. – 133с.
219411
  Чубачівна О.В. Вдячність деревам / О.В. Чубачівна. – К, 1991. – 90с.
219412
  Перевертень Н. Вдячність як один із вимірів особистості (на матеріалі творів Є. Гребінки) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 114-119


  У статті розглядається питання людської вдячності як одного з вимірів особистості. На прикладі героїв своїх творів Є. Гребінка показує особистостей з огляду на їх здатність пам’ятати зроблене для них добро. This article examines the issue of human ...
219413
  Стил Д. Веpнись, любовь / Д. Стил. – Москва : Кpон-пpесс, 1996. – 438с. – ISBN 5232003484
219414
  Филиппов И. Веб-аналитика: что это такое / Игорь Филиппов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 1 (21). – С. 58-63. – ISSN 2072-3849
219415
  Кирсанов Д. Веб-дизайн : книга Дмитрия Кирсанова / Дмитрий Кирсанов. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 1999. – 8 с., 368 с. – (Библиотека дизайнера). – ISBN 5-93286-003-0
219416
  Кізіцька Т. Веб-квест як засіб розвитку творчості студентів на заняттях з англійської мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 80-81
219417
  Тирон І. Веб-коментар як жанр сучасного медійного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-45. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено веб-інтегрованості медійного дискурсу, для якого характерне активне використання мережевих жанрів сучасними англомовними он-лайн ЗМІ. Визначено зміст та роль веб-коментарю в сучасному медійному комунікативному просторі. Проаналізовано ...
219418
  Клименко Р. Веб-мастеринг : изучаем HTML5, CSS3, YavaScript, PHP, CMS, AJAX, SEO / Роман Клименко. – Москва [и др.] : Питер, 2013. – 508, [1] с. : ил., табл. – (На 100%). – ISBN 978-5-496-00079-6
219419
  Алмашій І.І. Веб-мультимедія як засіб екологічного виховання / І.І. Алмашій, М.А. Дмитрієв // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 60-65. – ISSN 2311-8164
219420
  Мар"їна О. Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті еволюції веб-технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326
219421
  Стародубцев В.А. Веб-портфолио преподавателя как показатель его профессиональной деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 38-41. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема использования веб-портфолио преподавателя в качестве документированного свидетельства его профессионального уровня квалификации. Определены необходимые организационные условия применения портфолио в практике оценки деятельности ...
219422
  Бенз Сюзан Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / пер. з англ. Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено досвід створення електронних зібрань та надання веб-послуг на прикладі останніх проектів, виконаних у Бруклінській публічній бібліотеці Нью-Йорка, США.
219423
  Фиртман М. Веб-программирование для мобильных устройств = Programming the Mobile Web / Максимилиано Фиртман ; [пер. с англ. М. Райтман]. – Москва : Рид Групп ; Читай !, 2012. – 575, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Beijing : O"Reilly Media, 2010. – (Профессиональные компьютерные книги). – ISBN 978-5-4252-0461-5
219424
  Назаровець С. Веб-проект "ДокШир": представлення та поширення бібліотекознавчих досліджень / Сергій Назаровець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 8-11. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено стан та перспективи розвитку спеціалізованого веб-сайта "ДокШир", метою якого є інформування про відкриті бібліотекознавчі веб-ресурси, покращення використання вітчизняних бібліотекознавчих документів.
219425
  Каракаева Ф.У. Веб-ресурс "Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства" // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 59-61
219426
  Радченко А.І. Веб-ресурс ВД "Академперіодика" НАН України: нові інформаційні можливості / А.І. Радченко, А.Є. Денисенко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 22-26. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
219427
  Букет Є. Веб-ресурси Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 207-211. – ISSN 2222-5250
219428
  Шкарлат І.В. Веб-сайт вищого навчального закладу як джерело інформції / І.В. Шкарлат, Н.М. Заєць, С.М. Йовенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-107


  Структура сайтів та змістовне наповнення рубрик, їхня кількість і розгалуженість залежить від концепції сайту конкретної адміністрації конкретного ВНЗ.
219429
  Шелестова А.М. Веб-сайт ВНЗ як ключовий компонент інформаційно-комунікаційного середовища: формування контенту // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 43-49


  Дослідження офіційного веб-сайту ВНЗ як ключового компонента інформаційно-комунікаційного середовища на основе виявлення та вивчення нових вимого, що висуваються до наповнення веб-сайтів вишів. Є таблица "Рейтинг прозорості українських ВНЗ (ТОП-10) (за ...
219430
  Пасмор Н.П. Веб-сайт та соціальні мережі як засіб Інтернет-представництва університетської бібліотеки // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 65-71
219431
  Кушнаренко О.М. Веб-сайт як засіб локального і глобального довідково-бібліографічного обслуговування користувачів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 119-124. – ISBN 966-7352-60-9
219432
  Зайцева А. Веб-сайт як об"єкт авторського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 212-213. – ISBN 978-617-7069-15-6
219433
  Філінович В.В. Веб-сайт як об"єкт інтелектуальної власності в США // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 123-126. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
219434
  Філінович В.В. Веб-сайт як особливий об"єкт права інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Філінович Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 199-225
219435
  Філінович В.В. Веб-сайт як особливий об"єкт права інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Філінович Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
219436
  Хворостьянова С.В. Веб-сайт: требования к информационной структуре и наполнению // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 1 (12). – С. 68-73. – ISSN 2072-3849
219437
  Терещук В.І. Веб-сайти зовнішньополітичних представництв США, Великої Британії та України як іміджеві інформаційні ресурси : порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 119-127
219438
  Грига В.Ю. Веб-сайти установ НАН України як показник рівня її інформатизації та міжнародної інтеграції // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 117-123. – ISSN 0374-3896
219439
  Илларионова Веб-сайты как важный информационный ресурс / Илларионова, // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 43-46. – ISSN 1560-7968


  На примере европейских национальных библиотек.
219440
  Баймушкина Т.М. Веб-сайты муниципальных библиотек Чувашской Республики: итоги мониторинга // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 54-59
219441
  Вітушко А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 23-25. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто різноманітні підходи і можливості для взаємодії з підрозділами нового інформаційного веб-середовища в контексті формування сайта бібліотеки. Ключові слова: інформаційний простір, комунікації, технології, веб-сайт, wiki-портали, ...
219442
  Бєлова О.І. Веб-сервіси розповсюдження картографічних даних на базі комерційного програмного забезпечення : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
219443
  Воройский Ф.С. Веб-технологии второго поколения и их развитие // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 21-36. – ISSN 0130-9765
219444
  Мар"їна О.Ю. Веб-технології в бібліотеках: нові можливості розвитку комунікаційного середовища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 105-114


  Досліджуються перспективні напрями впровадження новітніх веб-технологій у діяльність бібліотек. Пропонується огляд сучасних інтернет-сервісів.
219445
  Трачук Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 23-25. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
219446
  Солов"яненко Д.В. Веб-технології другого покоління : огляд основних тенденцій // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 234-259. – ISBN 978-966-529-203-6
219447
  Соловьяненко Д. Веб-технології другого покоління в українському сегменті мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-42.
219448
  Чекмарьов А. Веб-технології та ресурси в науковій бібліотеці / А. Чекмарьов, Д. Соловяненко; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 12-14. – ISSN 1029-7200
219449
  Ретинская Т.И. Веб-форум как источник языкового материала для полиаспектного анализа профессиональных арго // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 52-56. – Библиогр.: с. 55-56; 12 поз. – ISSN 1562-1391
219450
  Тищенко О. Веб-чат: новий мовний мікросоціум та його комунікативні сценарії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263
219451
   Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность = Information literacy meets Library 2.0 : сборник публикаций / ред. : П. Годвин, Дж. Паркер ; [науч. ред. Я.Л. Шрайберг]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 237, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 234-237 и в конце разд. – (Новые библиотечные технологии). – ISBN 978-5-904757-21-2
219452
   Вебер (Weber) Макс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 695-697. – ISBN 966-316-069-1
219453
  Соколова Ю.В. Вебинар как средство продвижения и сопровождения Системы автоматизации библиотек ИРБИС // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 55-58. – ISSN 0130-9765
219454
  Стрелкова И.Б. Вебинары в системе дополнительного // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3. – ISSN 0130-9765


  Представлен опыт Беларуси по организации и проведению вебинаров в целях развития кадрового потенциала библиотек и учреждений образования в рамках системы дополнительного профессионального образования взрослых. Освещены возможности сотрудничества ...
219455
  Онофрійчук Н. Вебінар - сучасна форма підвищення кваліфікації бібліотечних працівників // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 13-14
219456
  Мороз І.М. Вебінар - це сучасно, доступно, зручно // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків, 2017. – № 28/29 (542/543), жовтень. – С. 5-6
219457
  Людвік Н. Вебінар як форма професійного спілкування / Н. Людвік, О. Шевченко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С.19-22
219458
   Вебла Тетяна Семенівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 218 : фото
219459
  Набиуллина Р.М. Веблиографические услуги современной библиотеки / Резида Миргасимовна Набиуллина // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 30-34
219460
  Зиновьева Н.Б. Веблиография как современное направление модернизации библиографической деятельности библиотек // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 23-30. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается проблема модернизации направлений библиографической деятельности современных библиотек в связи с широким рапространениемсетевых информационных технологий и появлением нового метода библиографирования ресурсов - интернет-веблиографии.
219461
  Трачук Л Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 29-32. – ISSN 1029-7200
219462
  Трачук Л. Вебліографічні ресурси українських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 31 - 34. – ISSN 2076-9326
219463
  Дікунова О.А. Вебліографія як джерело електронного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 283-287. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
219464
  Кухарський В. Вебометрикс - виклик чи інструмент для університету: моделювання динаміки зростання показників рейтингу / В. Кухарський, О. Осередчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 101-109. – (Серія прикладна математика та інформатика ; вип. 24). – ISSN 2078-5097


  Проведено аналіз технології формування рейтингу вищих навчальних закладів Webometrics.
219465
  Маршакова-Шайкевич Вебометрическая оценка университетов России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 25-36. – ISSN 0869-3617
219466
  Жабін А. Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 17-29. – ISSN 2224-9516
219467
  Жабін А. Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України / Андрій Жабін // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 33-41


  Розглянуто складники розвитку інтернет-технологій, що створили передумови появи бібліотечних блогів. Наведено результати вебометричного дослідження 139 бібліотечних блогів України, яке було проведено в серпні 2013 року (досліджувалась низка показників ...
219468
  Назаровець С. Вебометричне дослідження україномовного сегмента "Вікіпедії" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 36-43
219469
   Вебометричний рейтинг університетів світу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 1. – С. 123-163


  Webometrics - один із рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення університетів в інтернет- просторі.
219470
  Філіпова Л.Я. Вебометричні дослідження університетської науки та веб-сайт як засіб її репрезентування в інтернет-просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 90-99


  Розглядаються наукометричні дослідження університетів, їх рейтинги, бази даних, методи та критерії в умовах Інтернет-простору. Ключові слова: вебометричні дослідження, наукометричні дослідження, рейтинги, Інтернет, контент веб-сайта, Scopus, ...
219471
  Васильєв А. Вебометричні рейтинги як складова інструментарію ефективного менеджменту ВНЗ / А. Васильєв, Д. Фільченко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 37-44. – ISSN 1682-2366


  Описується модель внутрішньоінституційного вебометричного рейтингу університету та доведено роль вебометричних рейтингів як інструментів аналізу та ефективного менеджменту ВНЗ.
219472
  Гончар Б.М. Вебстер Деніел // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 178. – ISBN 966-316-039-X
219473
  Гедройц С. Вег. (1910-1913) : [стихотворения] / Сергей Гедройц. – Санкт-Петербург : Цех поэтов ; [Тип. И. Флейтмана], 1913. – 45, [4] с.
219474
  Жданов Н.Г. Вега / Н.Г. Жданов. – М, 1957. – 48с.
219475
  Горобець Ірина Веггіс. Село делюкс / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 74-81 : фото
219476
  Кузьминская Т.А. Вегетарианская кухня / Т.А. Кузьминская. – М, 1991. – 78с.
219477
  Честертон Г.К. Вегетарианская шляпа / Г.К. Честертон. – Москва, 1926. – 48 с.
219478
  Гурвич М.М. Вегетарианство сегодня / М.М. Гурвич, В Конышев. – М., 1990. – 63с.
219479
  Попіль Н. Вегетативна продуктивність дводомних видів Aruncus dioicus (Walter) Fernald та Petasites hybridus (L.) P. Gaertn в природних та інтродукційних популяціях / Н. Попіль, П. Булах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано вегетативну продуктивність дводомних видів Aruncus dioicus та Petasites hybridus в природних та інтродукційних популяціях. Встановлено різницю морфометричних показників у маточкових і тичинкових особин дводомних видів, особливо зміна ...
219480
  Попов Ф.Г. Вегетативная асимметрия у животных при одностороннем повреждении полушарий переднего мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов Ф.Г.; Томский гос. мед. ин-т им. В.М.Молотова. – Томск, 1950. – 12л.
219481
  Лемкуль С. Вегетативная гибридизация / С. Лемкуль. – Ленинград : Б.и., 1940. – 6с. – Отд. оттиск из: Вестник знания, 1940, №4-5
219482
  Поляков И.А. Вегетативная гибридизация животных. / И.А. Поляков. – М., 1952. – 24с.
219483
  Головцов Л.А. Вегетативная гибридизация злаковых растений : Автореф... кандид. биологич.наук: / Головцов Л.А.; Всесоюз. ордена Трудового Красного Знамени селекционно-генетический ин-т им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1952. – 12 с.
219484
  Калина Г.П. Вегетативная гибридизация и направленная изменчивость бактерий / Г.П. Калина. – К., 1952. – 304с.
219485
  Каширина А.П. Вегетативная гибридизация некоторых видов семейства крестоцветных : Автореф... канд. биол.наук: / Каширина А.П.; Всесоюз. акад. сельскохоз. наук им. В.И.Ленина. Казахский филиал. – Алма-Ата, 1954. – 8л.
219486
  Назаров С.П. Вегетативная гибридизация путем прививки плодов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Назаров С.П. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов., 1954. – 17с.
219487
  Глущенко И.Е. Вегетативная гибридизация растений / И.Е. Глущенко. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 240с.
219488
  Коган Ф.Д. Вегетативная гибридизация сои. : Автореф... Канд.биол.наук: / Коган Ф.Д.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Одесса, 1959. – 22л.
219489
  Узенбаев Е.Х. Вегетативная гибридизация хлопчатника / Е.Х. Узенбаев. – Ташкент, 1954. – 180с.
219490
   Вегетативная нервная система в регуляции функций. – Минск, 1989. – 269с.
219491
  Девальд М.К. Вегетативная нервная система и свертывание крови при острых кровопотерях : Автореф... канд. биол.наук: / Девальд М.К.; Сарат. гос. мед. ин-т. Кафедра нормальной физиологии. – Саратов, 1950. – 11 с.
219492
  Баклаваджян О.Г. Вегетативная регуляция электрической активности мозга / О.Г. Баклаваджян. – Л., 1967. – 238с.
219493
  Баклаваджян Вегетативная регуляция электрической активности мозга. : Автореф... д-ра мед.наук: / Баклаваджян о.Г.; Ин-т эксперим. медицыны АМН СССР. – Л., 1966. – 48л.
219494
  Ноздрачев А.Д. Вегетативная рефлекторная дуга / А.Д. Ноздрачев. – Л, 1978. – 232с.
219495
  Черненко Н.П. Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Черненко Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 141-172
219496
  Черненко Н.П. Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Черненко Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
219497
  Перегрим Ю. Вегетативне розмноження ex situ Astragalus cretophilus Klokov та Astragalus odessanus Besser / Ю. Перегрим, А. Голубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень з окорінення здерев"янілих живців, введення в асептичну культуру та вегетативного розмноження in vitro двох рідкісних видів роду Astragalus L. Доведено можливість вегетативного розмноження за умов оранжереї та ...
219498
  Шубенко Е.М. Вегетативне розмноження видів форзиції, які інтродуковані на південному сході Казахстану // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 92-93. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Показано, що інтродуковані види форзицій мають високу регенераційну здатність. Більш активний коренеутворюючий процес відзначено в зелених живців в умовах штучного туману на суміші торфу з піском.
219499
  Богданьок Р.В. Вегетативне розмноження вічнозелених сланких кизильників цілими стеблами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Присвячена питанню вегетативного розмноження вічнозелених сланких кизильників цілими стеблами. Показано доцільність розмноження цілими стеблами видів з високою здатністю утворення кореневих горбочків на основних пагонах.
219500
  Рева М.Л. Вегетативне розмноження деревних та кущових рослин в природних умовах. / М.Л. Рева. – К., 1965. – 218с.
219501
  Козлов О.Ф. Вегетативне розмноження магнолії зірчастої / О.Ф. Козлов, Т.П. Коршук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено відомості про магнолію зірчасту /Magnolia stellata (Sieb. et Zucc.) Maxim./. При вегетативному її розмноженні напівздерев"янілими живцями з відрізком тогорічної деревини та обробці індолілмасляною кислотою 10 мг/г перліту вкорінюється 75% ...
219502
  Березкіна В.І. Вегетативне розмноження очитків у культурі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вегетативного розмноження представників роду очиток в умовах культури. Визначено найкращі умови та терміни для живцювання очитків.
219503
  Мікульський О.А. Вегетативне розмноження персика та деяких інших деревних рослин. / О.А. Мікульський. – К., 1960. – 62с.
219504
  Кирилюк М.Л. Вегетативні механізми адаптації та дезадаптації людини до умов Світового океану і патогенетичних обгрунтування корекції дезадаптаційних розладів : Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра мед. наук: 14.03.04. / Кирилюк М.Л.; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2001. – 35с.
219505
  Мазуренко М. Вегетативно-подвижные растения в Батумском ботаническом саду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 153-154. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  За столетний период в Батумском ботаническом саду стихийно возникли полуестественные ценозы. Важную роль играют экологические условия: экспозиция, состав почвы, затенение верхним пологом. Большинстово растений составляющих эти ценозы ...
219506
  Шабанов Виктор Иванович Вегетативно-подвижные растения в сингенезисе растительности техногенных ландшафтов Донбасса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Шабанов Виктор Иванович; Акад. наук Украины. Центр. ботан. Сад им. Н.Н.Гришко. – К., 1992. – 23л.
219507
  Лаута А.Д. Вегетативно-сосудистый и нейроэндокринный диэнцифальные синдромы и функциональное состояние коры надпочечников : Автореф... канд. мед.наук: / Лаута А. Д.; АН УССР, Ин-т физиол. – Киев, 1967. – 14л.
219508
  Рахимбаев И.Р. Вегетативное микроразмножение луковичных растений / И.Р. Рахимбаев, Д.К. Джумашева, Г.А. Нурмуханбетова; АН КазахССР; Главный ботанический сад. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 112с.
219509
  Мещеряков А.М. Вегетативное нервное сплетение таза : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Мещеряков А.М. ; Казан. гос. мед. ин-т. – Казань, 1951. – 26 с.
219510
  Зорина Е. Вегетативное размножение декоративных культур в ботаническом саду-институте ДВО РАН (г. Владивосток) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 109-110. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Исследованы технологии вегетативного размножения оранжерейных растений в условиях юга Приморского края. Установлена взаимосвязь между степенью одревеснения черенкуемых побегов и их укореняемостью. The technology of the vegetative reproduction ...
219511
  Ясько С.Ф. Вегетативное размножение елей черенкованием / С.Ф. Ясько. – Фрунзе, 1988. – 12с.
219512
  Турецкая Р.Х. Вегетативное размножение растений с применением стимуляторов роста / Р.Х. Турецкая, Ф.Я. Поликарпова. – М., 1968. – 96с.
219513
  Правдин Л.Ф. Вегетативное размножение растений. / Л.Ф. Правдин. – М.-Л., 1938. – 232с.
219514
  Северова А.И. Вегетативное размножение хвойных / А.И. Северова. – М., 1951. – 72с.
219515
  Старостенко Л.И. Вегетативные и нейро-гуморальные сдвиги у больных рассеянным склерозом : Автореф... канд.мед.наук: / Старостенко Л.И.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1967. – 18с.
219516
  Крауклис И.А. Вегетативные компоненты реакции тревоги. : Автореф... канд. биол.наук: / Крауклис И.А.; Латв. гос. ун-тет им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 27л.
219517
  Корниенко С.М. Вегетативные нарушения на фоне патологии эндометрия в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 118-123. – ISSN 1681-276Х


  "...Заболевания эндометрия являются распространенной гинекологической патологией, частота которой значительно увеличивается к периоду пременопаузы. Этот возрастной период связан также с высоким процентом перехода начальных вегетативных изменений и ...
219518
  Колосов Н.Г. Вегетативный узел / Н.Г. Колосов. – Л., 1972. – 50с.
219519
  Недокучаев Н.К. Вегетационный метод / Н.К. Недокучаев. – Л-М, 1931. – 95с.
219520
  Соколов А.В. Вегетационный метод. / А.В. Соколов. – М,, 1938. – 292с.
219521
   Вегетацыйныя доследы па вывучэнню дзейнасці фасфату і вапны. – Менск : Выд-ва Беларускай Акадэміі Навук, 1936. – 76с.
219522
   Веда : тайны Востока : его Божествен. Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада ачарья-основатель Междунар. о-ва сознания Кришны и его последователи : сб. статей / [сост.: Сутапа дас, Кайшори-деви даси, Виджитатма дас]. – Москва : THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST, 2016. – 503, [9] с., [8] л. цв. ил. : ил. – Сл. имен и терминов: с. 476-485. – ISBN 978-5-906504-03-6
219523
  Ільїн В.В. Веданта // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 40-41. – ISBN 966-316-069-1
219524
  Завгородній Ю.Ю. Веданта у працях Сильвестра Гогоцького // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 128 : Філософія та релігієзнавство
219525
  Петленко І.В. Веданта чи уттара-міманса? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 259-260
219526
  Радиенко Д.А. Ведая, чьи они в мире... / Дарья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-651-788-6
219527
  Урсул Михаил Иванович Веддербарновское разложение топологических колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Урсул Михаил Иванович; АН МССР. Ин-т математики с вычислит. центром. – Кишинев, 1976. – 8л.
219528
  Ушков Н.П. Ведение больных при лучевой терапии / Н.П. Ушков. – Москва, 1976. – 152с.
219529
  Фюрон Р. Ведение в геологию и гидрогеологию Турции / Р. Фюрон; Под ред. М.В. Муратова. – Москва : Изд-во ИЛ, 1955. – 144с.
219530
  Грунский Н.К. Ведение письменных работ в средней школе / Н.К. Грунский, М.А. Тюкалов. – Рига : Книгоиздательство Ф.И. Трескиной, 1915. – 117 с.
219531
  Астахов И.А. Ведение предметного каталога : методическое пособие / И.А. Астахов, П.П. Лычак ; !-й Моск. мед. ин-т, Фундаментальная б-ка ; Смоленский гос. мед. ин-т, Научная б-ка. – Смоленск, 1971. – 80 с.
219532
  Дзюба М.Т. Ведення державної інформаційної політики у побудові єдиного інформаційного простору / М.Т. Дзюба, А.А. Демцов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 125-130


  У статті проаналізовано наукові підходи до визначення державної інформаційної політики в Україні. Розглянуто різні погляди на інформаційне суспільство і окреслено проблеми його побудови в незалежній Україні. Проаналізовано функції інформаційного ...
219533
  Павинська Н.А. Ведення діловодства зі студентських справ як напрям діяльності інспекції в університетах України (друга половина XIX - початок XX століття) // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 49-54. – ISSN 2078-1687


  Представлено аналіз діяльності інспекції зі студентських справ в Університеті Св. Володимира.
219534
  Дзьобан В. Ведення кадрової документації працівників-іноземців // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 26-31
219535
  Пасюк О. Ведення кампанії і робота зі ЗМІ / [Олексій Пасюк, Ярослава Куцай, Олена Міскун ; за ред. Надії Трач] ; Нац. екол. центр України. – Київ : [б. в.]. – 28 с. : фот. – Кн. опис. за обкл.
219536
   Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, у віддалений період : (рекомендації). – Київ : Атіка-Н, 2007. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-148, с.175. – ISBN 978-966-326-325-0
219537
  Чунакова Н. Ведення та удосконалення національного еталона таблиць УДК українською мовою // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
219538
   Ведется расследование. – Алма-Ата, 1989. – 669с.
219539
  Белкин Р.С. Ведется расследование... / Р.С. Белкин. – М., 1976. – 222с.
219540
  Ільїн В.В. Веди // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 41-42. – ISBN 966-316-069-1
219541
  Токарчук О. Веди свій плуг понад кістками мертвих : проза: уривок з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 108-140
219542
  Сахно І.П. Веди урок англійською мовою / І.П. Сахно. – Київ : Радянська школа, 1972. – 75 с.
219543
  Фіщук В.В. Веди урок іноземною мовою / В.В. Фіщук. – К, 1990. – 117с.
219544
  Фищук В.В. Веди урок на иностранном языке / В.В. Фищук. – Москва, 1984. – 128с.
219545
  Найдов Б.П. Веди урок німецькою мовою / Б.П. Найдов. – К., 1975. – 68с.
219546
  Найдов Б.П. Веди урок німецькою мовою / Б.П. Найдов. – Вид. 2-е, доп. – К., 1982. – 56с.
219547
  Калерин А.Б. Веди урок по-немецки. Пособие для учителей / А.Б. Калерин. – Москва, 1967. – 70с.
219548
  Майданов А.С. Ведийский миф о природном катаклизме : міф і культура // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 5-20. – ISSN 0869-1908


  О великом памятнике мировой литературы Ригведа - собрание гимнов на ведическом санскрите, входящий в число четырех индуистских религиозных текстов, известных как Веды. Ригведа была составлена, ок. 1700—1100 гг. до н. э. и является одним из древнейших ...
219549
  Елизаренкова Т.Я. Ведийский язык. / Т.Я. Елизаренкова. – М, 1987. – 179с.
219550
  Ткаченко Алексей Ведите учет неипользованных билетов с решением Amadeus Web UETTER // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 8(прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
219551
  Діческул В. Ведична музика в історичному розвитку Індії / В. Діческул, М. Тюкалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-23. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню ведичної музичній культурі як духовного джерела староіндійської цивілізації. The article represents the study of the musician phenomenon in ancient India as the historical background of Indian civilization.
219552
  Ярмоленко Н. Ведичні мотиви слов"янського фольклору // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 119-127. – (Філологічні науки)
219553
  Ярмоленко Н. Ведичні мотиви слов"янського фольклору // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 119-127. – (Філологічні науки)
219554
  Когут Ю. Ведмежа : проза: казка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 157-160. – ISSN 0868-4790
219555
  Гребінка Є.П. Ведмежий суд / Є.П. Гребінка. – К., 1967. – 150с.
219556
  Гребінка Є.П. Ведмежий суд / Є.П. Гребінка. – К. : Веселка, 1980. – 222с.
219557
  Гребінка Є.П. Ведмежий суд / Є.П. Гребінка. – К., 1982. – 200с.
219558
  Шевельова О. Ведмежі настрої: Український фондовий ринок: епоха змін // Консалтинг в Україні : ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-16.
219559
  Чехов А.П. Ведмідь / А.П. Чехов. – К, 1945. – 27с.
219560
  Чехов А.П. Ведмідь / А.П. Чехов. – К, 1954. – 32с.
219561
  Вовчок Марко Ведмідь / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1960. – 13с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
219562
  Вовчок Марко Ведмідь / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1964. – 13с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
219563
  Ключина П.Ю. Ведмідь гне дуги : байки, гуморески, пародії / П.Ю. Ключина. – Харків : Прапор, 1967. – 86 с.
219564
  Салтыков-Щедрин Ведмідь на воєводстві. / Салтыков-Щедрин. – К., 1953. – 16с.
219565
   Ведомость о китайских губерниях сколько в которой городов, положенных в пащенный оклад душ, по скольку в год собирается в казну хлеба и серебра и какие родятся и выходят вещи, 1744. – 323с.
219566
  Чибряков Я.Ю. Ведомственная картография в системе Министерства путей сообщения (1876-1991 гг.) // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 9. – С. 57-61 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
219567
  Казаринова Л.Ф. Ведомственное книгоиздание в Сибири / Л.Ф. Казаринова. – Новосибирск, 1988. – 160 с.
219568
   Ведомственные награды СССР // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 68
219569
  Маловичко П. Ведомственные награды шахтера // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 10-13. – ISSN 1811-542X
219570
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. – Изд. 3. – М.-Л., 1965. – 116с.
219571
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. – Изд. 3. – М.-Л., 1965. – 72с.
219572
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. – 3-е изд. – М.-Л., 1966. – 120с.
219573
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1966. – 116с.
219574
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 1960 г.. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1960. – 71с.
219575
   Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 1960 г.. – М.-Л., 1961. – 1961с.
219576
   Ведомственные нормы и расценки на строительство, монтажные и ремонтно-строительные работы 1960 г.. – М, 1960. – 15с.
219577
  Каллистратова Р.Ф. Ведомственный арбитраж в СССР / Р.Ф. Каллистратова. – Калинин, 1984. – 80с.
219578
  Пеньков Е.Г. Ведомственный контроль в материально-техническому снабжению. / Е.Г. Пеньков. – М, 1977. – 256с.
219579
  Мезенцев П.В. Ведомственный контроль в торговле / П.В. Мезенцев. – М, 1976. – 159с.
219580
  Зеленецкий В.С. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности / В.С. Зеленецкий, И.Н. Козьяков. – Харьков, 2003. – 256с. – ISBN 966-7922-55-3
219581
  Тищенко Александр Трофимович Ведомые "Дракона" / Тищенко Александр Трофимович. – Москва : Воениздат, 1966. – 199с.
219582
  Ли Цзин Ведомый командира эскадрильи / Ли Цзин. – М., 1960. – 111с.
219583
  Смирнов В.А. Вёдро. / В.А. Смирнов. – М., 1969. – 79с.
219584
  Гуляшки А. Ведрово : хроніка одного села : пер. з бол. / А. Гуляшки; Андрій Гуляши. – Москва : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 727 с.
219585
  Гуляшки А. Ведрово. Хроніка одного села. / А. Гуляшки. – К., 1962. – 527с.
219586
  Лихолет А.А. Веду свою тропу. / А.А. Лихолет. – Донецк, 1978. – 30с.
219587
  Салиас Е.А. Ведунья. / Е.А. Салиас. – М., 1992. – 351с.
219588
  Данько П.Н. Ведут коммунисты шахты. / П.Н. Данько. – Донецк, 1968. – 70с.
219589
  Нагорняк М. Ведучий-журналіст і ведучий-диктор на радіо: до питання трансформації фаху в умовах мультимедійної журналістики // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 13. – С. 275-281. – ISSN 2078-1911


  Привернуто увагу до однієї з небезпечних тенденцій розвитку національного інформаційного радіомовлення, пов"язаної з перетворенням фаху ведучого-журналіста на фах ведучого-диктора.
219590
  Федорчук Л.П. Ведучий інформаційних програм на Українському ТБ:особливості діалогу з глядачем // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 120-121
219591
  Нагорняк М.В. Ведучий інформаційних програм: удосконалення професійності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 39-44


  У статті аналізуються суспільно-історичні засади появи фаху ведучого інформаційних програм Національної радіокомпанії України; звертається увага на відмінності журналістського ведення та дикторського читання новин; подаються рекомендації щодо ...
219592
  Гоян В.В. Ведучий телепрограм : Методичні рекомендації до нормативного курсу / В.В. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 25с.
219593
  Гордієнко С.С. Ведучий ток-шоу як індикатор якості телепрограми // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 51-53. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
219594
  Нагорняк М. Ведучі Українського радіо і радіо "Свобода" (порівняльна характеристика) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-45
219595
  Халлыев Б. Ведущая и организующая сила. / Б. Халлыев. – Ашхабад, 1961. – 54с.
219596
  Валиуллин К.Б. Ведущая роль и общественно-политическая активноть рабочего класса в уловиях развитого социализма. / К.Б. Валиуллин. – Уфа, 1985. – 78,1с.
219597
  Мандрык В.Н. Ведущая роль коммунистов в Словацком народном восстании 1944 г. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мандрык В.Н.; КГУ. – К., 1971. – 19л.
219598
  Мандрік В.Н. Ведущая роль комунистов в словацком восстании (1944 г.) : Дис... канд.ист.наук: / Мандрік В.Н.; КГУ. – К., 1970. – 228л. – Бібліогр.:л.1-29
219599
  Попков К.Д. Ведущая роль МТС в подъеме социалистического сельского хозяйства. (На прим. Москов. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Попков К.Д.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – М., 1955. – 16л.
219600
  Панков В.И. Ведущая роль народных предприятий в экономике Германской Демократической Республики : Автореф... канд. экон.наук: / Панков В.И.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1956. – 16л.
219601
  Локшин Э.Ю. Ведущая роль промышленности в народном хозяйстве СССР / Э.Ю. Локшин. – М., 1951. – 24с.
219602
  Аракелян А.А. Ведущая роль промышленности в развитии народного хозяйства СССР. / А.А. Аракелян. – Москва, 1951. – 32с.
219603
   Ведущая роль рабочего класа в социалистических странах. – Изд. 2-е. – М, 1974. – 268с.
219604
  Решетова С.В. Ведущая роль рабочего класса в деятельности Советов на этапе развитого социализма. / С.В. Решетова. – М., 1976. – 48с.
219605
  Рзаев Мамед Гусейн оглы Ведущая роль рабочего класса в интернационализации общественной жизни : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рзаев Мамед Гусейн оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1984. – 23л.
219606
  Терещенко Ю.Я. Ведущая роль рабочего класса в образовании и укреплении Союза ССР 1917-1924 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Терещенко Ю. Я.; МГУ. – М., 1982. – 33л.
219607
  Лаптев Г.Н. Ведущая роль рабочего класса в общенародной борьбе за претворение в жизнь решений Коммунистической партии по крутому подъему сельского хозяйства (153-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лаптев Г.Н. ; МГУ , ИПКП маркс.-ленинизма. – Москва, 1955. – 19 с.
219608
   Ведущая роль рабочего класса в реконструкции промышленности СССР. – М, 1973. – 256с.
219609
  Коган Л.Н. Ведущая роль рабочего класса в создании и развитии культуры социализма / Л.Н. Коган. – М., 1969. – 19с.
219610
  Герман К.К. Ведущая роль рабочего класса в создании колхозного строя в Белоруссии (1926-1935 гг.) / К.К. Герман. – Минск, 1968. – 244с.
219611
  Акиндинов В.А. Ведущая роль рабочего класса в создании материально-технической базы коммунизма / В.А. Акиндинов. – Москва, 1982. – 51с.
219612
  Морехина Г.Г. Ведущая роль рабочего класса в создании материально-технической базы коммунизма. / Г.Г. Морехина. – М., 1977. – 56с.
219613
  Сиволоб Ю.В. Ведущая роль рабочего класса в социалистическом соревновании на этапе развитого социализма (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Сиволоб Ю.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 47 с.
219614
  Сиволоб Юрий Владимирович Ведущая роль рабочего класса в социалистическом соревновании на этапе развитого социализма (на материалах Украинской ССР) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Сиволоб Юрий Владимирович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1985. – 453л.
219615
   Ведущая роль рабочего класса в социально-экономическом преобразовании Сибири (1959-1984 гг.). – Новосибирск, 1984. – 160с.
219616
   Ведущая роль рабочего класса в социально-экономическом развитии социалистического общества. – Иваново, 1984. – 125с.
219617
  Черткова И.В. Ведущая роль рабочего класса в становлении и развитии советского народа как новой исторической общности людей. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Черткова И.В.; АН СССР. Ин-т философии. Отдел. науч. коммунизма. – М., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
219618
  Чижиков В.А. Ведущая роль рабочего класса в становлении и укреплении социально-классового единства советского народа - новой исторической общности людей. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Чижиков В.А.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 22л.
219619
  Гордейчук А.Н. Ведущая роль рабочего класса в строительстве коммунизма / А.Н. Гордейчук. – М, 1978. – 63с.
219620
  Малофеев Н.С. Ведущая роль рабочего класса в условиях развитого социализма. / Н.С. Малофеев. – М., 1975. – 50с.
219621
  Андреасян Артем Александрович Ведущая роль рабочего класса в формировании интернационалистических убеждений трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Андреасян Артем Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 30 с.
219622
  Андреасян А.А. Ведущая роль рабочего класса в формировании интернационалистских убеждений трудящихся в условиях развитого социализма. : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Андреасян А.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1980. – 163л. – Бібліогр.:л.142
219623
   Ведущая роль рабочего класса на этапе развитого социализма. – М, 1982. – 64с.
219624
  Сивохина Т.А. Ведущая роль советского рабочего класса в условиях развитого социализма / Т.А. Сивохина. – М, 1981. – 92с.
219625
  Покровский Г.И. Ведущая роль Советского союза в изучении космоса / Г.И. Покровский. – М., 1962. – 22с.
219626
  Гогохиа Р.А. Ведущая роль совхозов в сельскохозяйственном производстве. (На примере Груз. ССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гогохиа Р.А.; АН Груз. ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1965. – 30л.
219627
  Ерофеев Н.А. Ведущая роль социалистической промышленности / Н.А. Ерофеев. – Алма-Ата, 1959. – 63с.
219628
  Ефимов К.А. Ведущая роль технического прогресса / К.А. Ефимов. – Москва, 1971. – 63с.
219629
  Мезенков И. Ведущая сила в колхозе / И. Мезенков. – Архангельск, 1950. – 44с.
219630
  Земсков В.Н. Ведущая сила всенародной борьбы / В.Н. Земсков. – М., 1986. – 269с.
219631
  Красиков А.В. Ведущая сила колхозов и совхозов / А.В. Красиков. – Оренбург, 1961. – 20с.
219632
   Ведущая сила советского общества. – М, 1969. – 88с.
219633
  Мальчин Ю.М. Ведущая сила советского общества. / Ю.М. Мальчин. – Киев, 1986. – 211с.
219634
  Абакаров М.И. Ведущая сила современности / Абакаров М.И. – Москва : Наука, 1979. – 212 с. – Библиогр.: с. 200-211
219635
  Кузнецов К.А. Ведущая сила строительного коммунизма / Кузнецов К.А. – Ленинград, 1983. – 144 с.
219636
  Ежов В.А. Ведущая сила строительства коммунизма в СССР. / В.А. Ежов. – Л, 1979. – 28с.
219637
  Чугаенко Ю.А. Ведущая сила ускорения / Ю.А. Чугаенко. – Донецк, 1987. – 85с.
219638
  Марченко И.Е. Ведущая сила. / И.Е. Марченко, Л.М. Лыч. – Минск, 1980. – 191с.
219639
  Шатров Е.В. Ведущая шеренга. / Е.В. Шатров. – М., 1956. – 152с.
219640
  Курсков Ю.В. Ведущее направление общественной мысли и проекты государственных пробразований России 40-60-х годов XVII века / Ю.В. Курсков. – Чита, 1973. – 159с.
219641
  Кочетков Г.Б. Ведущие "мозговые центры" США / Г.Б. Кочетков, В.Б. Супян // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 105-115. – ISSN 0321-2068


  Анализируется роль и место трех влиятельных "мозговых центров" США - Фонда Карнеги за международный мир, "Гудзоновского института" и Фонда "Наследие" - в американском экмпертном сообществе. Они играют важную роль в выработке внешней и экономической ...
219642
  Кочетков Г.Б. Ведущие "мозговые центры" США / Г.Б. Кочетков, В.Б. Супян // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 6 (486). – С. 81-94. – ISSN 0321-2068
219643
  Криворучко О.Н. Ведущие (районообразующие) отрасли хозяйства Камчатской области. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Криворучко О.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. ф.-тет. – М., 1970. – 21л.
219644
  Муршудли Ф.Ф. Ведущие банки мира в глобальнолм финансовом пространстве // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 3-12 : рис. – Библиогр.: 11 назв.
219645
  Некрасов С.И. Ведущие западные школы философии техники / С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 7-12. – ISBN 978-966-330-229-4
219646
  Плотников А.В. Ведущие корпорации Запада: Финансовый аспект / А.В. Плотников, Е.В. Бабич. – К., 1995. – 29с.
219647
  Махонина С.Я. Ведущие литературно-художественные журналы 20-х годов ("Красная новь", "Молодая гвардия", "Новый мир") и проблема воспитания нового поколения : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Махонина С.Я.; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра истории партийно-советской печати. – М., 1971. – 18л.
219648
   Ведущие огонек. – М, 1963. – 32с.
219649
  Грегор Т. Ведущие петротипы гранитоидов Западных Карпат и их петрофизические особенности : прикладные петрофизические исследования // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 109-115 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
219650
  Матвиенко С.С. Ведущие публицисты советской прессы в годы первой пятилетки / С.С. Матвиенко. – Москва, 1977. – 76 с.
219651
  Баева И. Ведущие тенденции в болгарской внешней политике в 70-80-е годы XX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 0132-1366
219652
  Мысливая А.Н. Ведущие факторы контроля природно-технических систем при проектировании и эксплуатации АЭС и других крупных технических сооружений // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1991. – С. 174-180 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассматриваются вопросы, связанные с различными видами загрязнений на площадках АЭС, развитием опасных инженерно-геологических процессов и явлений, приводящих к нарушению экологического равновесия в системе "АЭС - геологическая среда". Затрагиваются ...
219653
   Ведущие факторы онтогенеза. – Киев : Наукова думка, 1972. – 379 с.
219654
  Тамайчук А.Н. Ведущие факторы пространственной дифференции Черного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 101-108. – Бібліогр.: 14 назв
219655
  Радчук Т. Ведущие эксперты Украины и России поделились лучшими практиками В2В-продаж и маркетинга // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 7/8 (178). – С. 32-38
219656
  Гафуров И.Р. Ведущий вуз России - хозяин Универсиады // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 4-11. – ISSN 1561-2465


  Казанский (Приволжский) федеральный университет разворачивает подготовку кадров для инновационной экономики, создает конкурентоспособный сектор научных исследований. Это отвечает мировой практике и является условием развития фундаментальной ...
219657
  Скопенко В.В. Ведущий научный и культурный центр Украины // Киевские ведомости, 2001


  О КНУ им.Тараса Шевченко в Международном рейтинге популярности "Золотая фортуна", награжденном "Бронзовой статуей Богини Фортуны с серебряными мечами"
219658
  Медников А.М. Ведущий стан / А.М. Медников. – М, 1955. – 151с.
219659
  Симон Я. Ведь мы - другие. История Феликса С. : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С.98-115. – ISSN 1130-6545
219660
  Симон Я. Ведь мы - другие. История Феликса С. : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С.148-215. – ISSN 1130-6545
219661
  Чехов А.П. Ведьма / А.П. Чехов. – М, 1945. – 64с.
219662
  Бальзак Оноре де Ведьма / Бальзак Оноре де. – Москва, 1964. – 64с.
219663
  Мишле Ж. Ведьма : Роман истории / Ж. Мишле. – Київ, 1994. – 272 с. – ISBN 5-319-01319-1
219664
  Мазурина И. Ведьма // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 7-38. – ISSN 1728-8568
219665
  Стругацкий А. Ведьма : сценарий / А. Стругацкий, Б. Стругацкий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 129-146.
219666
  Вилар С. Ведьма / Симона Вилар ; [дизайн обл. Н. Коноплич]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-14-1147-9
219667
  Вилар С. Ведьма и князь / Симона Вилар ; [дизайн обл. Н. Коноплич]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-14-1148-6
219668
  Коэльо П. Ведьма с Портобелло / Пауло Коэльо ; [ пер. с португ. А. Богдановского ]. – Москва : София, 2007. – 320с. – ISBN 978-5-91250-289-7
219669
  Мишле Ж. Ведьма. / Ж. Мишле. – К., 1992. – 302с.
219670
  Мишле Ж. Ведьма. Женщина / Ж. Мишле. – Москва : Республика, 1997. – 463с. – (Религия. Культура. Наука.). – ISBN 5-250-02589-7
219671
  Прокопьева З.Е. Ведьмин круг. / З.Е. Прокопьева. – М, 1985. – 240с.
219672
  Кондратьев А.В. Ведьмы, мифологисты и ритуалисты в религиоведении Третьего Рейха // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2006. – № 2. – С.3-20
219673
   Ведьмы. Охота на ведьм / Зальм-Райфершадт Лаура, , Верль, Анна-Кристина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 116-123 : фото. – ISSN 1029-5828
219674
  Кристенсен Р. Веедение в механику композитов / Р. Кристенсен. – М, 1982. – 334с.
219675
  Гайота Веер : новелла Гайоты / с польского пер. Ф. Ф. Домбровского // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 48 с.
219676
   Веер молодости. – Новосибирск, 1991. – 302с.
219677
  Сергеев Александр Веер параллельных вселенных : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 126-133
219678
  Гужва В. Вежа : поезії / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 178, [6] с. : портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-29-9
219679
  Фаулз Д. Вежа з чорного дерева / Д. Фаулз. – Київ, 1986. – 276 с.
219680
   Вежель Ліна Михайлівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 73-74. – ISBN 978-966-2726-03-9
219681
  Дубовик М. Вежі : поезії / М. Дубовик. – Київ. – 63 с.
219682
  Фейхоо Самуель Вежі Києва // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.115


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
219683
  Стефурак І. Вежі сторожові : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 26-28. – ISSN 0868-4790
219684
  Павличко Я.Й. Вежі. Поезії / Я.Й. Павличко. – К., 1971. – 39с.
219685
  Charciarek A. Вежливость и некоторые речевые акты с модальным глаголом хотеть в польском и русском языках // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 153-159. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
219686
  Мелентьев Ю.С. Вежливость и родительный падеж / Ю.С. Мелентьев. – М, 1965. – 143с.
219687
  Малинина Р.А. Вежливость как объект прагмалингвистики и компонент лингвистической компетенции переводчика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 25-33. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
219688
  Камычек Я. Вежливость на каждый день. / Я. Камычек. – М., 1974. – 126с.
219689
  Хорват Ф. Вежливость на каждый день. / Ф. Хорват, Ю. Орлик. – М., 1981. – 192с.
219690
  Камычек Я. Вежливость на каждый день. / Я. Камычек. – 3-е изд. – М., 1988. – 125с.
219691
  Баруздин С.А. Вежливый бычок / С.А. Баруздин. – Москва, 1988. – 78с.
219692
  Новицкая Г.М. Вежливый дождь / Г.М. Новицкая. – Л, 1980. – 95с.
219693
  Наумов А. Вежливый ёж / А. Наумов. – Ташкент, 1972. – 48с.
219694
  Морозов В.Е. Вездесущая идентичность: российская политическая наука перед лицом западной гегемонии // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 62-72. – ISSN 0869-0499
219695
  Гулин Игорь Вездесущая тайнопись : чтение // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 86-93 : Фото
219696
  Петрянов И.В. Вездесущие аэрозоли. / И.В. Петрянов, А.Г. Сутугин. – М., 1989. – 112с.
219697
  Кветной И.М. Вездесущие гормоны / И.М. Кветной. – М., 1988. – 190с.
219698
  Данн Роб Вездесущие клещи. Клещи незримые, но могучие / Данн Роб, Эггерли Мартин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Февраль. – С. 108-119 : фото
219699
  Леви Владимир Везёт же людям... : Психология здоровья / Леви Владимир. – Москва : Физкультура и спорт, 1988. – 256с.
219700
  Граубин Г.Р. Везет подарки поезд. / Г.Р. Граубин. – Иркутск, 1989. – 296с.
219701
  Рачков П.А. Везет человеку: повесть / П.А. Рачков. – Ярославль, 1979. – 144с.
219702
  Фок М.А. де Везири, или Очарованный лавиринф [Визири, или Очарованный Лабиринт] : Повесть восточная / Переведена Васильем Левшиным. – В Москве : в Унив. тип. [у Н. Новикова]
Ч. 1-3. – 1779. – 144, 152, 155 с. – Конволют; каждая часть имеет cобственный тит. л. и паг. ; ч. 2-3 - год изд. 1780


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра Перевод Василия Алексеевича Левшина (1746-1826)
219703
  Курбатов С.М. Везувианы из месторождений СССР / С.М. Курбатов. – Ленинград : Изд-во Лениградского у-та, 1946. – 64с.
219704
  Мокрев С. Везувий бучи. / С. Мокрев. – София, 1962. – 108 с.
219705
  Чашуле Коле Веіка на ветрот. / Чашуле Коле. – Скопів, 1967. – 427с.
219706
  Райнис Я. Вей, ветерок! : пьеса / Я. Райнис. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 176 с.
219707
  Глушков А.В. Вейвлет-анализ влияния изменений параметров орбиты Земли на наблюдаемые изменения климата : метрологія / А.В. Глушков, В.Н. Хохлов // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 50-54 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2914
219708
  Блаттер К. Вейвлет-анализ. Основы теории : Учеб. пособие для студ. по специальн. 01.02 "Прикладная математика" / К. Блаттер; Пер. с нем. Т.Э. Кренкеля; Под ред. А.Г. Кюркчана. – Москва : Техносфера, 2006. – 280с. – (Мир математики. Цифровая обработка сигналов). – ISBN 5-94836-033-4
219709
  Похилько Д.І. Вейвлет-аналіз у статистиці сумішей : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.05 / Дмитро Ігорович Похилько; Морський гідрофіз. ін-т, НАНУ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
219710
  Похилько Д.І. Вейвлет-аналіз у статистиці сумішей : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.05 - теорія ймовірностей і математ. статистика / Дмитро Ігорович Похилько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 143л. – Бібліогр.: л.131-143
219711
  Кравець Т. Вейвлет-аналіз фондових індексів України та Польщі в періоди кризи та релаксації / Т. Кравець, А. Ситєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-43. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Досліджено локальні особливості кризових явищ 2008-2009 років на основі порівняльного аналізу фондових індексів України та Польщі. Исследованы локальные особенности кризисных явлений 2008-2009 годов на основе сравнительного анализа фондовых индексов ...
219712
  Погореленко Н.П. Вейвлет-аналіз часових рядів показників банківської діяльності в розкритті стабільності функціонування банківської системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 417-428. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано можливість та доцільність застосування вейвлет-аналізу при розкритті стабільності функціонування банківської системи. Визначено основні етапи проведення вейвлет-аналізу з метою розкриття стабільності функціонування банківської ...
219713
  Овечко В.С. Вейвлет-аналіз часової структури електромагнітних сигналів на базі їх розкладу в ряд елементарних хвильових пакетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 184-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано методику аналізу структури електромагнітних сигналів на базі їх розкладу на елементарні хвильові пакети. Визначення областей ортогональності ЕХП-складовш сигналів виконане на базі розкладу ЕС на ЕХП-функції, так і ортогональні до ...
219714
  Попадик М.С. Вейвлет-ентропія як передвісник кризових явищ складних економічних систем // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 270-271. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
219715
  Капшій О.В. Вейвлет-перетворення у компресії та попередній обробці зображень / О.В. Капшій, О.І. Коваль, Б.П. Русин ; НАНУ, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : Сполом, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-665-554-0
219716
  Браун В.О. Вейвлет аналіз надширокосмугових сигналів / В.О. Браун, М.М. Нікіфоров, С.В. Демченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 14-17
219717
  Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Полосьмак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 155л. – Бібліогр. : л.145-155
219718
  Полосьмак О.В. Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості : автореф. дис. ... канд. фіз. мат. наук : 01.01.05. / Полосьмак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
219719
  Россохата Н.О. Вейвлети - новий підхід в задачах обробки даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 203-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена математичним аспектам вейвлет перетворення. Розглянуті питання їх практичного застосування до аналізу сигналів. Наведені приклади ортонормальних та біортогональних вейвлет-базисів.
219720
  Долматов В.М. Вейвлетне прогнозування процесів інфляції в Україні / В.М. Долматов, Ю.П. Матусов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 64-66
219721
   Вейдеманис Эгиль Карлович. Выставка. Москва. 1976. – М, 1976. – 12с.
219722
  Короткий В.А. Вейєрштрасс Карл Теодор Вільгельм / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 261. – ISBN 966-06-0393-2
219723
   Веймарская республика: история, источниковедение, историография. – Иваново, 1987. – 169с.
219724
  Газін В. Веймарська Німеччина: шах і мат гіперінфляції 1923 р. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 23-29 травня (№ 18). – С. 15


  4 серп. 1914 р., на тлі Першої світової війни, розмін банкнот на золото було припинено. Почалася інфляція, яка тривала до 1923 р. Однак була вона в терпимих межах і сприймалася як явище ситуативне. Після війни навіть окупаційні війська в Німеччині ...
219725
  Химинець В.В. Веймарський трикутник: здобутки та перспективи з погляду Німеччини // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 89-95. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  З посиланням на оцінки німецьких науковців та політиків у статті аналізується роль Веймарського трикутника - неформального міждержавного форуму за участю ФРН, Польщі та Франції - у процесах європейського розвитку після періоду холодної війни, вказано ...
219726
   Вейсберг Владимир, Иванов Михаил, Мордовин Кирилл, Никонов Павел. Выставка. Москва. 1978. – М, 1978. – 38с.
219727
  Власов А.Е. Вейсяна над нами / А.Е. Власов, А.М. Млодик. – Ленинград, 1961. – 311с.
219728
  Эмин Г. Век : стихи / Г. Эмин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 248 с.
219729
   Век. – Київ, 2000
219730
   Век. – Київ
№ 1. – 2001
219731
   Век. – Київ
№ 2. – 2001
219732
   Век. – Київ
№ 3. – 2001
219733
   Век. – Київ
№ 4. – 2001
219734
   Век. – Київ
№ 5. – 2001
219735
  Леванович Л. Век : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 130-136. – ISSN 0027-8238
219736
   Век 20 и мир. – Москва
№ 1. – 1995
219737
   Век 20 и мир. – Москва
№ 1. – 1996
219738
   Век 20 и мир. – Москва
№ 2. – 1996
219739
   Век 20 и мир. – Москва
№ 3. – 1996
219740
  Алимов А.А. Век XX: экология и идеология / А.А. Алимов, В.В. Случевский. – Ленинград, 1988. – 109с.
219741
  Палаузов С.Н. Век болгарского царя Симеона : Сочинение, представленное в историко-филологический факультет Императорского С. Петербургского Университета для получения степени магистра славянской словесности / С.Н. Палаузов. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Академии Наук, 1852. – VIII, 166 с.
219742
  Щербаков Владимир Век броненосцев и дредноутов : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 130-141
219743
  Добров Г.М. Век великих надежд / Г.М. Добров, Голян-Никольский. – Киев, 1964. – 179с.
219744
  Журавлев Андрей Век высоких технологий / Журавлев Андрей, Трофимов Владимир // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 9. – С. 52-58 : фото
219745
   Век глазами Ленина. 1870-1970. – М, 1970. – 239с.
219746
  Затонский Д.В. Век двадцатый : Заметки о лит. форме на Западе / Д.В. Затонский. – Киев, 1961. – 259с.
219747
   Век дракона. – М, 1991. – 393с.
219748
  Распутин В.Г. Век живи - век люби / В.Г. Распутин. – М., 1985. – 544с.
219749
   Век замыслов и свершений. – Владивосток, 1987. – 135с.
219750
  Хобсбаум Эрик Век империи 1875-1914 / Хобсбаум Эрик. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 512с. – ISBN 5-222-00616-6
219751
  Хобсбаум Эрик Век капитала 1848-1875 / Хобсбаум Эрик; Пер.с анлг.Т.Горяйновой,В.Белоножко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 480с. – ISBN 5-222-00597-6
219752
  Малышев Н.Г. Век компьютерной технологии / Н.Г. Малышев. – Ростов -на-Дону, 1988. – 254с.
219753
  Губарев В.С. Век космоса / В.С. Губарев. – М, 1985. – 672с.
219754
  Губарев В.С. Век космоса / В.С. Губарев. – Москва, 1986. – 395с.
219755
  Торвальд Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. – М, 1984. – 326с.
219756
  Торвальд Ю. Век криминалистики : Пер. с нем. / Ю. Торвальд; Под ред. и со вступ.. ст. Ф.М. Решетникова. – 2-е изд. – Москва : Прогресс, 1990. – 334с. – ISBN 5-01-002066-1
219757
  Торвальд Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. – М, 1991. – 334с.
219758
  Торвальд Ю. Век криминалистики / Ю. Торвальд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512с. – ISBN 5-85880-152-8
219759
  Савин А.Н. Век Людовика XIV. / А.Н. Савин. – М., 1930. – 248с.
219760
  Волчкова Н. Век Марса не видать? Разрушение РАН затормозит развитие науки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 5 июля (№ 27). – С. 2-3


  Коллегиальный орган управления РАН потребовал обсуждения механизма грядущего реформирования академической науки сначала с научной общественностью и заинтересованными ведомствами, потом на Совете при Президенте РФ по науке и образованию, как это ранее и ...
219761
  Шехтер М.А. Век мой / М.А. Шехтер. – М., 1960. – 220с.
219762
  Мандельштам О.Э. Век мой, зверь мой / Осип Мандельштам ; [отв. ред. Н. Розман]. – Москва : Эксмо, 2011. – 637, [3] с. – (Русская класика). – ISBN 978-5-699-49279-4
219763
  Дутли Р. Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам = Meine Zeit, mein Tier. Ossip Mandelstam : биография / Ральф Дутли ; пер. с немецкого Константина Азадовского. – Санкт-Петербург : Академический проект, 2005. – 432с. – ISBN 5-7331-0346-9
219764
  Волков О.В. Век надежд и крушений / О.В. Волков. – Москва, 1989. – 731с.
219765
  Волков О.В. Век надежд и крушений. Погружение во тьму. / О.В. Волков. – Москва : Советский писатель, 1990. – 736с.
219766
  Самвелян Н.Г. Век наивности. / Н.Г. Самвелян. – М, 1986. – 560с.
219767
  Соловьев В.А. Век нынешний и век минувший / В.А. Соловьев. – М., 1975. – 255с.
219768
  Ивашева В.В. Век нынешний и век минувший / В.В. Ивашева. – 2-е изд. доп. – М, 1990. – 479с.
219769
   Век нынешний и век минувший.. – Москва, 1937. – 320 с.
219770
  Нестьев И.В. Век нынешний и век минувший: Ст. о музыке. / И.В. Нестьев. – М., 1986. – 382с.
219771
  Миронов В.Б. Век образования / В.Б. Миронов. – М., 1990. – 175с.
219772
   Век океана. – Москва : Мысль, 1989. – 412 с.
219773
  Дубчак Валерия Век осетра : царь-рыба / Дубчак Валерия, Каменев Андрей // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 54-64 : Фото
219774
  Баев О.М. Век под крылом белого аиста = Century under white stork wing : Историко-документальное издание / О.М. Баев. – Тирасполь, 1997. – 368с.
219775
  Ларин В.И. Век прожить: Докум. повести, очерки. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1976. – 239с.
219776
  Карпентьер А. Век просвещения : роман / Алехо Карпентьер ; пер. с исп. Я. Лесюка. – Москва : Художественная литература, 1968. – 430 с.
219777
   Век просвещения. – Москва-Париж, 1970. – 332с.
219778
  Кей Э. Век ребенка / Э. Кей. – 315с.
219779
  Хобсбаум Эрик Век революции. Европа 1798-1848 / Хобсбаум Эрик; Пер.с англ.Л.Д.Якуниной. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 480с. – ISBN 5-222-00614-Х
219780
  Хитрово Т. Век революций в Англии : лекция по всемирной истории ; с рис. в тексте и 6 раскраш. картинками для волшебного фонаря / Т. Хитрово. – Санкт-Петербург : Вестник знания (В. В. Битнера), 1908. – 32 с. : рис. – (Народный университет : популярные лекции по естествознанию, истории, философии, землеведению, литературе, обществоведению и пр. / под ред. В.В. Битнера)
219781
  Шошин В.А. Век рождения / В.А. Шошин. – Л., 1972. – 110с.
219782
   Век российских скороходов. – М, 1990. – 223с.
219783
  Павленко А. Век свободы не видать // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 26 (155), 21 июля 2017. – С. 26-29


  В Мавритании, уничтожившей рабство де-юре, каждый пятый житель фактически остается рабом, человеком без паспорта и образования, работающим за кров и еду на хозяина и не готовым постичь психологию свободного человека.
219784
  Юсин А.А. Век спортивный. / А.А. Юсин. – М,, 1971. – 127с.
219785
  Марьинский В.Д. Век стали и нежности / В.Д. Марьинский. – М., 1972. – 112с.
219786
  Абдуллина Э.Я. Век такой : [характер : сказание о жилищном строительстве] : новеллы / Э.Я. Абдуллина. – Москва : Знание, 1961. – 59 с. : ил. – (Прочти, товарищ!)
219787
  Московичи С. Век толп : исторический трактат по психологии масс / С. Московичи; РАН, Ин-т психологии ; Франция, Дом наук о человеке. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1996. – 477 с. – ISBN 5-26202-079-Х
219788
  Московичи Серж Век толп = L"age des foules : Исторический трактат по психологии масс / Московичи Серж; Пер. с франц. Т.П. Емельяновой. – Москва : Центр психологии и психотерапии, 1998. – 480с. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-26202-079-Х
219789
  Стюарт Фред Век. / Стюарт Фред. – М., 1995. – 670с.
219790
  Штегена Л. Века и географические карты / Л. Штегена. – издается ежемесячно с 1966 г. – Москва : Знание, 1987. – 47 с. – (Науки о земле ; № 5 ; Новое в жизни, науке, технике)
219791
  Любомудров М.Н. Века и годы старейшей сцены : Очерк истории Яросл. акад. драм. театра им. Ф.Г.Волкова / М.Н. Любомудров. – М., 1981. – 256с.
219792
  Терехин С.О. Века и камни / С.О. Терехин. – Саратов, 1990. – 141 с.
219793
  Мулдагалиев Д. Века и мгновения : стихи и поэмы / Д. Мулдагалиев. – Алма-Ата : Жазуши, 1969. – 119 с.
219794
  Мартынов Д.Я. Века и мгновенья / Д.Я. Мартынов. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 86 с.
219795
  Итс Р.Ф. Века и поколения: этног. тюды / Р.Ф. Итс. – Л., 1986. – 236с.
219796
  Итс Р.Ф. Века и поколения: этнограф. этюды / Р.Ф. Итс. – Москва : Мысль, 1977. – 271с.
219797
  Съюорд А.Ч. Века и растения : Обзор растительности прошлых геологических периодов / А.Ч. Съюорд. – Ленинград; Москва : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 552с.
219798
  Съюорд А.Ч. Века и растения. / А.Ч. Съюорд. – Л.-М., 1936. – 551с.
219799
  Обедиентова Г.В. Века и реки / Г.В. Обедиентова. – Москва : Недра, 1983. – 120с.
219800
  Беретарь Хамид Века соединяют берега / Беретарь Хамид. – Краснодар, 1978. – 143 с.
219801
   Века сыновья. – М, 1974. – 350с.
219802
  Бродский Б.И. Века, скульпторы , памятники / Б.И. Бродский, А.С. Варшавский. – М, 1962. – 228с.
219803
   Веклич Анатолій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 218-219 : фото
219804
  Хамраев М. Веков неумирающее словов. / М. Хамраев. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
219805
   Вековая борьба за Индокитай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 86-87 : фото. – ISSN 1029-5828
219806
   Вековая борьба западных и южных славян против германской агрессии, 1944. – 222с.
219807
  Державин Н.С. Вековая борьба славян с немецкими захватчиками / Н.С. Державин. – М., 1943. – 96с.
219808
  Викторов С.М. Вековая борьба славянства с миром германским / С.М. Викторов. – Киев : Тип. В. Бондаренко, 1914. – 16 с.
219809
  Преловский А.В. Вековая дорога : Свод поэм (1974-1983): Насыпь; Станция; Заповедник; Выстрел; Борозда; Сибиряне / А.В. Преловский. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 271с.
219810
  Преловский А.В. Вековая дорога / А.В. Преловский. – М., 1986. – 269с.
219811
  Преловский А.В. Вековая дорога. / А.В. Преловский. – М., 1979. – 128с.
219812
   Вековая дружба. – София, 1981. – 268с.
219813
  Агаян Ц.П. Вековая дружба народов Закавказья / Ц.П. Агаян. – Ереван : Айастан
Ч. 4. – 1980. – 286 с.
219814
   Вековая дружба, боевое братство. – М, 1980. – 336с.
219815
  Чичкина Светлана Вековая история Дома гостеприимства на Патриарших : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 8-9 : Фото
219816
   Вековни български езикови традиции. – София
1. – 1980. – 144с.
219817
  Гудз И.Н. Вековое изменение высот и положение береговых линий в связи с перемещением полюсов Земли : Автореф... канд. техн.наук: 276 / Гудз И.Н.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1964. – 15л.
219818
  Преображенский А.В. Вековой опыт ведения хозяйства в Лисинском и Охтенском лесхозах / А.В. Преображенский. – М.Л., 1953. – 116с.
219819
  Асланикашвили Н.А. Вековой ход солнечной радиации в Закавказье. : Автореф... наук: 698 / Асланикашвили Н.А.; Тбли. гос. унив. – Тбилиси, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
219820
  Каплан И.А. Вековые возмущения малой планеты Претории от Юпитера и Сатурна : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Каплан И.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 10 с.
219821
  Галибина И.В. Вековые возмущения малых метеорных роев / И.В. Галибина. – М., 1979. – 187с.
219822
  Насонова Людмила Павловна Вековые возмущения третьего порядка в движении искусственного спутника : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Насонова Людмила Павловна; Гос. астрономич. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1973. – 8л.
219823
  Калинин Ю.Д. Вековые геомагнитные вариации / Ю.Д. Калинин. – Новосибирск : Наука, 1984. – 159с.
219824
  Андреева Е.В. Вековые загадки / Е.В. Андреева, . – Москва, 1954. – 184с.
219825
  Богатова Г.П. Вековые загадки / Г.П. Богатова. – М, 1958. – 15с.
219826
  Буторин Н.В. Вековые изменения среднего уровня Атлантического океана и их связь с циркуляцией атмосферы / Н.В. Буторин. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1960. – 334с
219827
  Черняк Е.Б. Вековые конфликты / Е.Б. Черняк. – М., 1988. – 398с.
219828
  Блюмина Т.А. Вековые натуры в семье, школе и обществе : Руководство по диагностике,систематике,коррекции типов темпераментов - характеров в детстве и юности / Т.А. Блюмина. – Москва : Альфа, 1996. – 329с.
219829
  Нусинов И. Вековые образы / И. Нусинов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 352 с.
219830
  Покрасьон С.Є. Векселі НДЦ: новий механізм погашення заборгованості за спожиту електроенергію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 38)


  Аналізуються передумови становлення та проблеми розвитку вексельного обігу в електроенергетиці України. Велику увагу звернено на оцінку ефективності схем погашення заборгованості за спожиту електроенергію.
219831
  Барац С.М. Вексель / С.М. Барац. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петерб. Товарищества Печ. и Издат. дела "Труд", 1903. – 189, [3] с.


  Содержание: 1. Общие понятия . - С .3 2. Вексель простой (соло-вексель), его сложение и составные части . - С .8 3. Вексель переводной (тратта), его сложение и составные части . - С .23 4. Разновидности векселя: вексель переводно-простой; ...
219832
  Деплоранский Н.Н. Вексель / Н.Н. Деплоранский. – М., 1925. – 79с.
219833
  Сірякова О. Вексель // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 73-77
219834
  Сірякова О. Вексель // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 54-58
219835
  Зайцев С. Вексель (Положение о векселях с постатейно-сситематизирвоанными материалами) / С. Зайцев, В. Лебедев. – Изд. 2-е. – М., 1929. – 112с.
219836
  Цитович П.П. Вексель и задачи его кодификации в России. : (Проект нового устава о векселях в его происхождении, системе, основаниях редакции и негодности) / П.П. Цитович. – Киев : Тип.И.Н.Кушнере и К, 1887. – 56 с.
219837
  Тарасенко І. Вексель у сфері валютного регулювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 76-81.
219838
  Тарасенко І. Вексель у сфері валютного регулювання: поняття та функції векселя (коментар перспективного законодавства) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 34-42.
219839
  Мельник І. Вексель як документ в нотаріальному процесі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
219840
  Дергалюк Б.В. Вексель як інструмент забезпечення погашення дебіторської заборгованості підприємства // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 33-40
219841
  Єрмошенко М.М. Вексель як інструмент регулювання банківської діяльності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 20-27. – ISBN 966-8958-03-9
219842
  Мошенський С.З. Вексель. Базові концепції / С.З. Мошенський. – Київ; Рівне : Планета-Друк, 2007. – 1204 с. – ISBN 966-8851-06-4
219843
  Мошенский С.З. Вексель. Базовые концепции / С.З. Мошенский. – Киев; Ровно : Планета-Друк, 2007. – 1284с. – ISBN 966-8851-05-6
219844
  Юровський Б. Вексель: налогообложение и бухгалтерский учет / Б. Юровський. – Харків : Энциклопедия бухгалтера и экономиста, 2001. – 357с.
219845
  Демківський А.В. Вексельна справа : Навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / А.В. Демківський. – Київ : Либідь, 2003. – 336с. – ISBN 966-06-0243-Х


  Висвітлено економічно-правові засади формування механізму короткострокового кредиту, головним знаряддям якого є вексель. Книга містить норми і правила вексельного обігу. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних ...
219846
  Грачев В.В. Вексельная правоспособность // Очерки по торговому праву : сборник научных трудов / Мин обр. и науки РФ; Ярославсий гос ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 15 : Посвящается памяти О.С. Иоффе (1920-2005). – С. 64-77.
219847
  Важинський Є. Вексельне застереження "без обороту на мене": чи можна поставити крапку в спірних питаннях? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-105.
219848
  Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні : Навчальний посібник для студ. економ. вузів і фак-тів / А.В. Демківський. – Київ : ВИРА-Р, 2003. – 512с. – ISBN 966-7807-16-9


  Повний збірник законодавства, нормативних актів та інших документів, що регулюють вексельний обіг
219849
  Фещенко Н.М. Вексельний обіг в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24.
219850
  Большакова О.Ю. Вексельний обіг в Україні: становлення і розвиток : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 119-127
219851
  Тополь Ю.О. Вексельний обігу системі безготівкових розрахунків: історія становлення та розвитку ... // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 192-199. – (Право. Економіка. Управління)
219852
  Мороз М. Вексельні відсотки: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
219853
  Мороз М. Вексельні відсотки: теорія і практика // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
219854
  Коблянська О.І. Вексельні операції: бухгалтерський облік та оподаткування / О.І. Коблянська, Г.Ю. Коблянська, Ю.О. Гаркава // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 89-96. – ISSN 2221-755X
219855
  Ємельянов А.С. Вексельні правовідносини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 151-154
219856
   Вексельні, акредитивні та довірчі операції комерційних банків : Практичний посібник. – Київ : Українське агентство фінансового розвитку, 2003. – 222с. – ("Фінансові операції". Бібліотека фахівця). – ISBN 966-7462-49-8
219857
  Мороз Ю.Н. Вексельное дело / Ю.Н. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1996. – 472с. – ISBN 966-00-0048-0
219858
  Фельдман А.А. Вексельное обращение / А.А. Фельдман. – 2-е, испр. и доп. – М., 1995. – 353с.
219859
  Фельдман А.А. Вексельное обращение / А.А. Фельдман. – 2-е, испр. и доп. – М., 1995. – 352с.
219860
   Вексельное обращение: теория и практика. – Харків : Фоліо, 2000. – 382с. – ISBN 966-03-0807-8
219861
  Гордон Б.В. Вексельное права / Б.В. Гордон. – Х, 1926. – 110с.
219862
  Вишневский А.А. Вексельное право : Учеб. пособие / А.А. Вишневский. – Москва : Юристъ, 1996. – 272с. – ISBN 5-7357-0140-1
219863
   Вексельное право (общие положения). – К, 1993. – 40с.
219864
  Лосьев Г.А. Вексельное право. Рассказы и повесть / Г.А. Лосьев. – Новосибирск, 1966. – 224с.
219865
  Белова О. Вексельные предостережения,или для тех, кто слишком внимательно изучил методические рекомендации относительно порядка администрирования выдачи и погашения налоговых векселей // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 58-60.
219866
  Носенко Д.А. Вексельные уставы 1902 и 1893 гг. с разъяснениями / сост. Д.А. Носенко, преп. деп. Харьк. судеб. палаты. – Изд. неофиц. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1902. – [235] с. разд. паг.
219867
  Тхарев Е.Е. Вектор-параметр группы Лоренца и релятивистская кинематика : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тхарев Е.Е.; Минский радиотехн. ин-т. – Минск, 1970. – 14л.
219868
   Вектор-функции Ляпунова и их построение. – Новосибирск, 1980. – 287с.
219869
  Ушенко В.О. Вектор - параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Київ, 2014. – 187 л. – Бібліогр.: л. 161-187
219870
  Ушенко В.О. Вектор - параметрична діагностика та диференціація проявів оптичної анізотропії біологічних полікристалічних мереж : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
219871
  Прилюк В.Д. Вектор "першого квартілю": особистий погляд (до 25-річчя кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 145-149. – ISSN 2308-6912
219872
  Ніколайчук І. Вектор вибрали правильно // Світ. – Київ, 2013. – травень (№19/20). – С. 3


  Про урочисте відкриття експериментально-виробничої дільниці з промислового виробництва наногетероструктур - для над"яскравих світлодіодів, концентраторних сонячних батарей та потужних НВЧ транзисторів. Серед присутніх ректор КНУ імені Тараса Шевченка ...
219873
  Титов М. Вектор високих енергій / бесіду вела Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 липня (№ 24). – С. 1, 12


  У столиці з ініціативи посольства Франції та Французького інституту в Україні відбувся французько-український форум закладів вищої освіти і наукових установ. Про плани й перспективи французько-українського співробітництва в галузі науки і освіти, ...
219874
  Соловйов В. Вектор гордості чи розвитку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 лютого (№ 5). – С. 12


  В статті йдеться про необхідність реформи державної політики у сфері науки та досліджень.
219875
  Максимов В. Вектор жизни : Сборник стихов / В. Максимов. – Винница : Аист-пресс, 1998. – 96с. – ISBN 9667429083
219876
  Радзієвська С.О. Вектор інтеграції та науково-технологічний розвиток України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 51-60. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
219877
  Лихачев В. Вектор модернизации дипломатии России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 82-90. – ISSN 0130-9625
219878
  Чумаков В. Вектор наробраза: от лучшего к худшему! // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 5. – С. 9-11. – ISSN 0868-488Х
219879
  Смерічевська С.В. Вектор розвитку організаційних форм логістизації національної економіки в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 22-25. – ISSN 1728-6220
219880
  Глущенко В.В. Вектор східної традиції в образній системі роману В. Пєлєвіна "Чапаев и пустота" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 95-99. – (Б-ка Ін-ту філології)
219881
  Хотяновский В.А. Вектор четвертый / В.А. Хотяновский. – Минск, 1979. – 142с.
219882
  Доценко С.И. Вектор Шепли для иерархических игр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-16. – (Кібернетика ; вип. 1 (14)). – ISSN 1728-3817


  Рассмотрен ряд примеров вычисления вектора Шепли для кооперативной игры в случае. если игроки, образующие коалицию, неравноправны и между ними существует иерархия. Розглянуто ряд прикладів обчислення вектора Шеплі для кооперативної гри у випадку, коли ...
219883
  Доценко С.И. Вектор Шепли как способ справедливого распределения // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 111-122. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статье дан краткий обзор математических результатов, которые легли в основу нобелевской премии по экономике за 2012 год. Рассмотрены основные положения теории кооперативных игр, Вектор Шепли рассмотрен как механизм справедливого распределения доходов ...
219884
  Мащенко С.О. Вектор Шепли кооперативной игры с нечетким множеством допустимых коалиций / С.О. Мащенко, В.И. Моренец // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / ІІн-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 117-126. – ISSN 0023-1274


  Досліджується вектор Шеплі в кооперативній грі з нечіткою множиною допустимих коаліцій. Показано, що множина його значень є нечіткою множиною типу 2 (нечітка множина, функція належності якої приймає нечіткі значення) спеціального вигляду. Побудовано ...
219885
  Фаріон О. Вектори антропологічно-екзистенційної філософії В. І. Шинкарука // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 166-170. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
219886
  Болтянський В.Г. Вектори в курсі геометрії середньої школи. / В.Г. Болтянський, І.М. Яглом. – Київ, 1964. – 91с.
219887
  Волкова О.М. Вектори вдосконалення фінансового механізму реалізації демографічної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 164-169
219888
  Бунчикова О. Вектори гендерних студій над феноменом Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 72-78


  У статті досліджуються особливості наукових векторів гендерних студій над феноменом життя і творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано еволюцію гендерних досліджень творів Кобзаря, визначено їхній внесок у сучасну шевченкознавчу науку. Акцентовано на ...
219889
  Кулиняк Н. Вектори диригентської діяльності Антіна Рудницького // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 59-73. – ISSN 2310-0583
219890
  Фурман В.М. Вектори діяльності органів національної безпеки щодо підтримки рівня економічної безпеки фінансових установ / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6814
219891
  Сокіл Г. Вектори дослідження української фольклористики в Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 258-264.


  Українські фольклористи в Галичині наприкінці XIX - на початку XX cm. спрямували свою діяльність на дослідження фольклору в регіональному, загальнонаціональному аспектах та встановлення зв "язків із європейською наукою. In late 19 th - 20 th ...
219892
  Карасьова Н.А. Вектори експортних потоків аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 41-48. – ISSN 2221-1055
219893
  Крук М.Ю. Вектори закордонної інвестиційної діяльності Об"єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 75-79
219894
  Мельничок Ю. Вектори збройної боротьби ВО-4 "Говерля" (1944–1949) / Ю. Мельничок, В. Ільницький // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 312-327. – ISBN 978-617-7235-56-8


  "Стратегія і тактика у житті повстанської та підпільної формацій відігравали особливо важливе значення, адже завдяки вдало розробленим принципам боротьби вдавалося забезпечувати життєздатність організацій і тривалий опір окупантам. Розробка стратегії і ...
219895
   Вектори змін українського суспільства / [М. Шульга та ін. ; за ред. В. Ворони, М. Шульги] ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 465, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-02-7294-1
219896
  Цилюрик С.В. Вектори й структура еміграційного потоку з України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 70-72. – Бібліогр.: на 3 пункти. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні напрямки еміграції з України. Проаналізовано соціальні характеристики емігрантів. Показано вплив еміграційних процесів на сучасне українське суспільство. This article is about the main directions of emigration from Ukraine; and also ...
219897
  Мірошниченко Т.Є. Вектори міжнародної міграції трудових ресурсів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 209-214


  The article is devoted the analysis of directions international migration of labour resources of Ukraine, two basic vector of directions of international migration of labour, the volumes of labour migration are analysed, its basic displays in countries ...
219898
  Маршалок Т. Вектори оптимізації податкового навантаження в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 42-49. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
219899
  Зимовець В.В. Вектори регіональної економічної інтеграції України: зовнішні чинники та внутрішні передумови // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-82.
219900
  Куриляк В.Є. Вектори регіональної інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 21-30
219901
  Білецький А.А. Вектори реформування бюджетної системи України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/2. – С. 4-9. – ISSN 2409-1944
219902
  Розенфельд Наталя Вектори розвитку інформаційного суспільства та їхнє правове забезпечення // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 13-14. – Бібліогр. в кінці ст.


  Інформатизація стає суспільним явищем з 50-70 рр. минулого століття. Інформаційне суспільство (ІС) має всі ознаки цивілізації. 2007 року Верховна Рада прийняла Закон "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні" [2], щоб створити ...
219903
  Тумакова М. Вектори розвитку міжнародного інвестиційного права у сучасних умовах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 50-53
219904
  Бобровська О.Ю. Вектори розвитку освітянського ресурсу людського капіталу в муніципальних утвореннях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 27-31. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
219905
  Глущенко В.В. Вектори розвитку податкового аудиту в Україні / В.В. Глущенко, І.Є. Риженко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 46-53
219906
  Парфьонова Л.Г. Вектори розвитку системи вищої освіти України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецьк. нац. технічний ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк, 2012. – № 3 (34). – С. 54-58. – ISSN 1681-6277
219907
  Безпалько О.В. Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто питання об"єкта, предмета, завдань соціальної педагогіки як галузі педагогічної науки в контексті сучасної парадигми соціального виховання. Проаналізовано теми дисертаційних робіт за шифром 13.00.05, зміст навчальної дисципліни ...
219908
   Вектори розвитку фінансового потенціалу суб"єктів господарювання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (1-5 лютого 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. Глущенко В.В.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 295, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-082-6
219909
  Спиця Н.В. Вектори самоорганізації української історії періоду глобалізації - гуманістичний аттрактор // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 46. – С. 245-258. – ISSN 2072-1692
219910
  Джангужин Р. Вектори співпраці України з державами Центральної Азії // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 4-13. – ISSN 0868-8893
219911
  Очеретько Л.М. Вектори уніфікації звітності з ПДФО та ЄСВ / Л.М. Очеретько, С.Ю. Стратулат // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 5 (60). – C. 185-190. – ISSN 2309-1533
219912
  Жлуктенко Н. Вектори шевченкознавства в наукових студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 318-324


  Статтю присвячено характеристиці напрямів і форм наукової рецепції творів Тараса Шевченка в дослідницьких студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету. Взаємодія компаративістичної методології та історико-літературного підходу принесла ...
219913
  Уманська Тетяна Вектори щастя Лариси Ковальової : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 6
219914
   Векторизация программ: теория, методы, реализация. – Москва : Мир, 1991. – 271с.
219915
  Шкурченко Ю.В. Векторизація як операція представлення геоданних для ГІС / Ю.В. Шкурченко, З.О. Котик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 106-109. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
219916
  Тесленко Ж.А. Векторкардиограмма спортсмена : Автореф... канд. мед.наук: / Тесленко Ж. А.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1962. – 26л.
219917
  Медзмариашвили Т.Г. Векторкардиографическая диагностика инфаркта миокарда. (Клинико-эксперим. исследования) : Автореф... канд. мед.наук: / Медзмариашвили Т.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 19л.
219918
  Гриньов Б.В. Векторна алгебра : підручник для вищих техн. навч. закладів / Б.В. Гриньов, І.К. Кириченко; за ред. О.М. Литвина. – Харків : Гімназія, 2008. – 164с. – ISBN 978-966-8319-90-7
219919
  Придатченко Ю.В. Векторна алгебра та аналітична геометрія : навчальний посібник / Ю.В. Придатченко, В.А. Львов, С.В. Єфіменко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 95 с. – ISBN 978-966-439-268-3
219920
  Гуманенко Л. Векторна міфопроекція як спосіб визначення архетипів народної казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 123-125. – ISBN 966-8188-10-1
219921
  Казанова Г. Векторная алгебра / Г. Казанова. – Москва, 1979. – 119 с.
219922
  Либер С.А. Векторная алгебра / С.А. Либер. – Саратов, 1979. – 40 с.
219923
  Гусятников П.Б. Векторная алгебра в примерах и задачах / П.Б. Гусятников, С.В. Резниченко. – Москва, 1985. – 232 с.
219924
  Архангельская В.М. Векторная алгебра и аналитическая геометрия / В.М. Архангельская. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1968. – 94 с.
219925
   Векторная алгебра и аналитическая геометрия. – Москва
Ч. 1. – 1989. – 72 с.
219926
  Антимонов П.И. Векторная алгебра и линейная геометрия / П.И. Антимонов, Н.М. Сигалов. – Куйбышев, 1971. – 108 с.
219927
  Фридман М.И. Векторная алгебра. Элементы теории и методические указания к решению задач / М.И. Фридман. – Москва, 1964. – 64 с.
219928
  Маррей К.Э. Векторная астрометрия : пер. с англ. / К.Э. Маррей. – Киев : Наукова думка, 1986. – 326 с.
219929
  Кусраев А.Г. Векторная двойственность и ее приложения / А.Г. Кусраев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 256 с.
219930
  Виноградов А. Векторная параметризация перемещения в русских и венгерских префиксальных глаголах // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 5-11
219931
  Глотов В.А. Векторная стратификация / В.А. Глотов, В.В. Павельев. – Москва, 1984. – 94 с.
219932
  Димко С.С. Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Димко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
219933
  Трандафілов В.М. Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Трандафілов Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
219934
  Король С.В. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машин подвійного живлення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Король С.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
219935
  Кочін Н.Є. Векторне числення і основи тензорного числення : Пер. з рос. / Навч.посібник / Н.Є. Кочін. – Харків; Київ : НТВ України, 1935. – 448 с.
219936
   Векторний аналіз та теорія поля : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко, А.П. Креневич ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 16 с.
219937
   Векторний аналіз та теорія поля : метод. вказівки до практ. занять для студентів мех.-мат. ф-ту спеціальності "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.П. Креневич, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: с. 17
219938
  Корнєєв В.М. Векторний аналіз як чинник актуалізації прихованого впливу тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Аналізується метод і технологія векторного аналізу тексту з метою вияву функції прихованого впливу на реципієнта. Векторним аналізом називається такий аналіз публіцистичного тексту, в основі якого лежить дослідження однорідності смислової та емоційної ...
219939
  Сеньків М.Т. Векторний і тензорний аналіз : навч. посіб. / М.Т. Сеньків. – Львів, 1983. – 87 с.
219940
  Сеньків М.Т. Векторний і тензорний аналіз : лекції / М.Т. Сеньків. – Львів, 1991. – 144 с.
219941
  Гура К.О. Векторний магнітометр та його можливості : випуск 23 / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Розглянуто математичну залежність для горизонтальної компоненти Hy магнітного джерела в класі призматичних тіл. Проведено аналіз впливу кожної грані на формування сумарного ефекту вздовж простягання джерела збудження.
219942
  Винцер О.М. Векторні задачі про остовні дерева з топологічними критеріями // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена екстремальна задача про остовні дерева в умовах багатокритеріальності. Якість розв"язку задачі оцінено критеріями вагового і топологічного типу. Одержано обгрунтування сукупності двокритеріальних задач, для яких знаходження множини ...
219943
  Костарчук В.М. Векторні простори і розв"язування задач лінійного програмування / В.М. Костарчук, Л.М. Вивальнюк. – К., 1972. – 208с.
219944
  Мащенко С.О. Векторні рівноваги та приклади їх застосування // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 87
219945
  Мащенко С.О. Векторні рівноваги у змішаних стратегіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються необхідні та достатні умови векторної рівноваги у змішаному розширенні багатокритеріальної гри. Ключові слова: векторна рівновага, змішані стратегії, багатокритеріальна гра. The necessary and sufficient conditions of vectorial ...
219946
  Маджуга А.Г. Векторно-контекстуальная модель здоровьесозидающего потенциала личности / А.Г. Маджуга, В.Г. Калашников, Р.М. Давлетшина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 114-123. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
219947
  Тієкура І. Векторно-логічна інфраструктура вбудованого тестування цифрових систем на кристалах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тієкура Ів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
219948
  Стражева И.В. Векторно-матричные методы в механике полета. / И.В. Стражева, В.С. Мелкумов. – М., 1973. – 260с.
219949
   Векторно-фазовые методы в акустике. – Москва : Наука, 1989. – 223 с.
219950
  Болтянский В.Г. Векторное изложение геометрии. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1982. – 143с.
219951
  Шпильрейн Я.Н. Векторное исчисление / Я.Н. Шпильрейн. – Москва-Ленинград, 1925. – 324 с.
219952
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
219953
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
219954
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
219955
  Лагалли М. Векторное исчисление / М. Лагалли. – Москва-Ленинград, 1936. – 344 с.
219956
  Шпильрейн Я.Н. Векторное исчисление для инженеров электриков и физиков / Я.Н. Шпильрейн. – М.-Л.
1. – 1936. – 216с.
219957
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 6-е изд. – Москва : Наука, 1938. – 456 с.
219958
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 7-е изд. – Москва : Наука, 1951. – 427с.
219959
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 8-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 426с.
219960
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. / Н.Е. Кочин. – Москва : Наука, 1965. – 426 с.
219961
  Щербаков Л.Я. Векторное построение первых глав школьного курса стериометрии : Автореф... Канд.лпед.наук: 731 / Щербаков Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.16-17
219962
  Майоров В.М. Векторное решение геометрических задач / В.М. Майоров, З.А. Скопец. – М, 1968. – 252с.
219963
  Причепий Т.И. Векторное тождество импедансного типа и эллипсы поляризации гармонического электромагнитного поля // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 124-142 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0203-3100
219964
  Новиков В.П. Векторность язіковой оценки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-21. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
219965
   Векторные поля на плоскости. – Москва : Физматлит, 1963. – 246 с.
219966
  Райков Д. Векторные пространства / Д. Райков. – Москва, 1962. – 211с.
219967
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – 2 вып. – М., 1967. – 104с.
219968
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – Вып. 2. – М., 1967. – 104с.
219969
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – Вып. 1. – М., 1967. – 133с.
219970
  Улитко А.Ф. Векторные разложения в пространственной теории упругости / А.Ф. Улитко. – Киев : Академпериодика, 2002. – 342с. – ISSN 966-8002-43-1
219971
  Оконек К. Векторные расслоения / К. Оконек. – М, 1984. – 310с.
219972
  Мищенко А.С. Векторные расслоения и их применения / А.С. Мищенко. – Москва, 1984. – 208 с.
219973
   Векторные решетки и интегральные операторы. – Новосибирск : Наука, 1992. – 215с.
219974
  Иваськив Ю.Л. Векторные способ представления функций одной трехзначной алгебры и применение его для синтеза трехзначных цифровых цепей / Ю.Л. Иваськив. – Киев, 1954. – 42с.
219975
  Талдыкин А.Т. Векторные функции и уравнения (с приложениями к теории управления) / А.Т. Талдыкин. – Л., 1977. – 352с.
219976
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Москва-Ленинград, 1931. – 237 с.
219977
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Изд. 2-е. – Москва-Ленинград, 1932. – 244 с.
219978
  Либер А.Е. Векторный анализ / А.Е. Либер, Н.Ф. Ржехина. – Саратов, 1971. – 120с.
219979
  Борисенко А.И. Векторный анализ / А.И. Борисенко. – Харьков, 1972. – 253с.
219980
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Учебное пособие / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – Москва : Наука, 1978. – 159с.
219981
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Задачи и примеры с подробными решениями. Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – 2-е изд., исправл. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 144с. – (Вся высшая математика в задачах). – ISBN 5-354-00014-9
219982
  Пчелин Б.К. Векторный анализ для инженеров-электриков и радистов / Пчелин Б.К. – Москва : Энергия,, 1968. – 225с. – Библиогр.: с. 252 (17 назв.)
219983
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – Харьков : Вища школа, 1959. – 239 с.
219984
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1963. – 262 с.
219985
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : Учебное пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 252с.
219986
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 5-е изд. – Харьков : Вища школа, 1978. – 214 с.
219987
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : Учеб.пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 6-е изд. – Харьков : Вища школа, 1986. – 216 с. : 90 ил. – Библиогр. в подстроч. прим.
219988
  Троицкая Н.А. Векторный анализ и теория поля / Н.А. Троицкая, 1967. – 87с.
219989
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. / И.А. Гольдфайн. – М., 1962. – 132с.
219990
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. : Учеб.пособие / И.А. Гольдфайн; Под ред. Р.С. Гутера. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1968. – 128с.
219991
   Векторный анализ поляризации нейтронов. – Ленинград : ЛИЯФ, 1974. – 24 с.
219992
  Григорьева А И. Векторный анализ. / А И. Григорьева. – К, 1961. – 36с.
219993
  Зенгин А.Р. Векторный метод изображения горных выработок / А.Р. Зенгин. – М., 1952. – 20с.
219994
  Крупянко В.И. Векторный метод представления ферментативных реакций / В.И. Крупянко. – Москва : Наука, 1990. – 141с. – ISBN 5-02-004080-9
219995
  Черноризов А.М. Векторный принцип преобразования информации о цвете в слое биполярных клеток сетчатки карпа / А.М. Черноризов, Е.Р. Соколов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.12-34. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
219996
   Векторный фронтогенез как фактор генерации осадков / Н.И. Комасько, Н.П. Шакина, Е.Н. Скриптунова, А.Р. Иванова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 5-19 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
219997
  Наумов М.М. Векторный характер биологического времени растений : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 226-234 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
219998
  Васильев М.В. Векторы будущего. / М.В. Васильев. – Москва, 1974. – 318с.
219999
  Болтянский В.Г. Векторы в курсе геометрии средней школы. / В.Г. Болтянский, И.М. Яглом. – Москва, 1962. – 96с.
220000
  Гусев В.А. Векторы в школьном курсе геометрии / В.А. Гусев. – М, 1976. – 48с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,