Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
219001
  Іщенко Н. "Брат", але не союзник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 3


  Белград може запропонувати Києву лише свій нейтралітет.
219002
  Гаєр Н. "Брате-друже мій єдиний...". Семен Гулак-Артемовський і Тарас Шевченнко : до 200-річчя Гулака-Артемовського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 1, 4
219003
  Бовсунівський П.В. "Брати мусульмани" як фактор світової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 71-77
219004
   "Братня" навала : війни Росії проти України XII-XXI ст. / Віктор Брехуненко, Володимир Ковальчук, Михайло Ковальчук, Вячеслав Корнієнко. – Київ : [б. в.], 2016. – 246, [2] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 246-247. – ISBN 978-966-02-7743-4
219005
  Свентах А. "Братство АТО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 17-18


  Як актор-нацгвардієць, який став волонтером, зняв з друзями документальний фільм про війну.
219006
  Наумов Сергій "Братство самостійників" у контексті українського національного руху періоду Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 21-34
219007
  Завтонов Д. "Братська любов" приносить лише занепад // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 16


  Кремль перетворив Південну Осетію на черговий проросійський анклав.
219008
  Казаков М. "Братська" реформа в Київській єпархії 1914 року – завершення розвитку православних братств Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 48-55. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується утворене на початку 1914 р. Київське єпархіальне братство. Реорганізація братств Південно-Західного краю стала регіональною парафіяльною реформою. Братства втратили характер добровільних об"єднань і фактично перетворилися на ...
219009
  Царегородцева И.А. "Братья-мусульмане" и власть в Египте : диалог или противостояние? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 32-36. – ISSN 0321-5075
219010
  Кантор В.К. "Братья Карамазовы" Ф.Достоевского / В.К. Кантор. – Москва : Художественная литература, 1983. – 192 с.
219011
  Краснопевцев В.П. "Братья меньшие" вчера и сегодня / В.П. Краснопевцев. – Л., 1991. – 254с.
219012
  Маят Е.В. "Братья" и "сестры" во Христе / Е.В. Маят, И.Н. Узков. – М, 1960. – 72с.
219013
  Ананьева Е. "Брауновское движение" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 17-28. – ISSN 0130-9625
219014
  Черепов Л. "Бре(н)довые патенты"- что они решают? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 6. – С. 8-15. – ISSN 1608-6422
219015
  Полянская Екатерина "Бредя коридорами долгой ночи..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 84-85. – ISSN 0321-1878
219016
   "Брейн-ринг" з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Інтелектуально-розважальна гра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 18-20
219017
  Кулініч О. "Бренд" як складний правовий засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 21-29
219018
  Бикова Т. "Брестська тема" в дискусіях кримських більшовиків // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/2). – С. 5
219019
  Бикова Т. "Брестська тема" в дискусіях кримських більшовиків // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 6-7
219020
  Самійленкко Л. "Брехати їм - це професія..." або вже криваво, брехні замало // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Книга Алена Безансона "Святая Русь".
219021
  Несіна О. "Брехня" Винниченка, "Дика качка" Ібсена та німці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 257, червень : червень. – C. 5-8
219022
  Хоменко І.В. "Брехня" як категорія сучасної теорії аргументації / І.В. Хоменко, В.В. Гаджиєв // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 14-18. – ISBN 966-7943-03-8


  У.статті робиться спроба окреслити поняття брехні як теми теорії аргументації, а також виявити особливості різновидів брехні, що використовують в різноманітних комунікативних ситуаціях.
219023
  Исакович И.В. "Бригадир" и "Недоросль" / И.В. Исакович. – Л, 1979. – 118с.
219024
  Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 27 с.
219025
  Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая. – Киев : В университетской тип., 1868. – 72 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия, (Киев), 1868
219026
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : Две публичные лекции, читанные проф. Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / Проф. Селин // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 32 с.
219027
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : Две публичных лекции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / Проф. Селин // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 32 с.
219028
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 32 с.
219029
  Некрасов Г.М. "Бригантина" / Г.М. Некрасов. – Москва, 1976. – 174с.
219030
  Колесник М. "Бриллиантовая рука" // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 41 (643), 11.10.2019. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Как из Петрограда в Киев бежал личный секретарь Распутина Арон Симанович и почему под носом у гетмана Скоропадского он организовал работу подпольного казино с миллионными барышами.
219031
  Бутлицкий А.В. "Бриллиантовый" Гарри / А.В. Бутлицкий. – М., 1978. – 62с.
219032
  Сірук М. "Британія усвідомила небезпеку пропаганди РФ" / М. Сірук, Е. Лукас, С. Солодкий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 27). – С. 3


  Борис Джонсон створив фонд "м"якої сили" у 700 млн. фунтів стерлінгів для боротьби з Путіним.
219033
  Меренкова О.Н. "Британские бангладешцы" в поиске идентичности // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 109-117. – ISSN 0869-5415
219034
  Мороз С. "Британский лев" может спать спокойно... // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 18-25


  Британская империя вступила в мировую войну с устаревшей и малочисленной авиацией, бывшей на содержании сухопутных войск и флота, а вышла с мощными и современными Королевскими ВВС - самостоятельным видом вооруженных сил. И хотя их ожидало неизбежное ...
219035
   [Братусь Василь Дмитрович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 1. – С. 124-129. – ISSN 2307-0404


  "...До 100-річчя від дня народження видатного організатора охорони здоров"я, державного діяча, хірурга, вченого, члена-кореспондента НАН і АМН України, заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України, премії ім. акад. О.О. Богомольця ...
219036
   [Брауде Семен Яковлевич] // Радіофізика та електроніка : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2011. – Т. 2 (16), № 1. – С. 99-100. – ISSN 1028-821Х


  До 100-річчя від дня народження вченого з світовим ім"ям у галузі радіофізики та радіоастрономії, академіка НАНУ.
219037
  Захарченко О. Брат-і-сестра : повість / Олена Захарченко. – Київ : Факт, 2007. – 180 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-177-3
219038
  Уилсон М. Брат мой, враг мой : роман / Митчел Уилсон ; пер. с англ. Н. Треневой. – Москва : Издательство иностранной литературы
Кн. 1. – 1956. – 432 с.
219039
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – Москва
1. – 1958. – 419 с.
219040
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – Москва
1. – 1964. – 440с.
219041
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – Кишинев, 1977. – 616с.
219042
  Ярункова К. Брат Молчаливого Волка / К. Ярункова. – Москва, 1971. – 175с.
219043
  Грінченко Б.Д. Брат на брата : оповідання / Б. Грінченко. – [Львів] : [Накладом авт. [Друк. І. Айхельбергера, 1910. – 66 с.
219044
  Грицинський Д. Брат на брата : драма на 5 дій / Дм. Гpицинський. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1911. – 47 с. – (Театpальна бібліотека ; Кн. 9)
219045
  Грінченко Б.Д. Брат на брата : оповідання / Борис Грінченко. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. 1-ої Київ. Аpтілі Дpук. Спpави], 1917. – 70 с. – Прим. № 34159 і 834246 дефектні, без обкл., № 34159 відсутні с. 63-70
219046
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
1. – 1969. – 245с.
219047
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
2. – 1974. – 488с.
219048
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
2,3. – 1974. – 488, 177с.
219049
  Немченко Г.Л. Брат найди брата: роман и повести / Г.Л. Немченко. – М., 1985. – 368с.
219050
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Л., 1946. – 359с.
219051
  Кожевников А. Брат океана : Роман / А. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1951. – 392с.
219052
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Москва, 1956. – 360с.
219053
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Красноярск, 1958. – 406с.
219054
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Новосибирск, 1961. – 443с.
219055
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Москва, 1970. – 640с.
219056
  Дунаевский Б.О. Брат песни / Б.О. Дунаевский. – М., 1969. – 220с.
219057
  Войцехівська Ірина Брат Президента УНР : (Олександр Грушевський) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0869-3595
219058
  Войцехівська І. Брат Президента УНР (Олександ Грушевський) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0869-3595
219059
   Брат радуги. – М., 1985. – 272с.
219060
  Бельгер Г. Брат среди братьев / Г. Бельгер. – Алма-Ата, 1981. – 315с.
219061
  Пасховер А. Брат у ворот / А. Пасховер, К. Коберник // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 28. – С. 19-22


  Взаємовідносини України і Росії у питанні вступу в НАТО
219062
  Бироваш М. Брат у ворот // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 33 (470). – С. 16-19


  Москва начинает торговую войну с Украиной, желая затянуть Киев к себе в Таможенный союз и отбить у украинцев охоту наращивать торговлю с Евросоюзом.
219063
  Грін Ж. Брат Франциск = Frere Francois / Жюльєн Грін; З франц. переклала Галина Чернієнко. – Київ : Юніверс, 2006. – 296с. – Шифр дубл.809т Грін.Доп карт.ст. – (Життєписи). – ISBN 966-8118-35-9
219064
  Диба А. Брат, міністр, президент або До проблеми наукового пошуку на теренах досліджень про Лесю Українку // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 5 жовтня (№ 20). – С. 16-17
219065
  Богомолов И.С. Брат, ты братством силен: очерки литературных взаимосвязей / И.С. Богомолов, Р.С. Мимоншили. – М, 1985. – 432с.
219066
   Брата крепкая рука.. – Ужгород, 1982. – 96с.
219067
  Тарновський М.М. Братам на Україну / М.М. Тарновський. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1957. – 308 с.
219068
   Братам.. – К., 1940. – 175с.
219069
  Тардов М.С. Братання / М.С. Тардов. – Київ, 1935. – 111 с.
219070
   Братаны.. – Ростов н/Д., 1968. – 192с.
219071
  Машовець К. Брататися через піар, шантаж і диверсії // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 36). – С. 17


  Кремль активно трансформує свою стратегію агресії проти України під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників.
219072
  Латьева Л.В. Братва / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1973. – 202с.
219073
  Шульга І.Г. Брате мій : історична повість / Ілля Шульга. – Ужгород : Карпати, 1971. – 224 с.
219074
  Чалий Б.Й. Брате мій Алжір / Б.Й. Чалий. – Київ, 1965. – 182 с.
219075
  Антипович Ю. Брате мій, Каїне... : [шкіци, вірші, есей, драми] / Юрій Антипович. – Полтава : Верстка, 2009. – 208 с. : 6 іл. ; 1 фото. – ISBN 978-966-7576-78-3
219076
  Браславський З.Б. Братерства висока сутність / З.Б. Браславський. – Ужгород, 1983. – 119с.
219077
  Біба П. Братерство : поезії / П. Біба. – Київ, 1948. – 93 с.
219078
  Рильський М.Т. Братерство / М.Т. Рильський. – Київ, 1950. – 108 с.
219079
   Братерство : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1972. – 223 с. – 50-річчю утворення СРСР присвячується
219080
  Корнілов А.К. Братерство / А.К. Корнілов. – К, 1974. – 64с.
219081
  Біба П.М. Братерство : поезії / П.М. Біба. – Київ : Дніпро, 1983. – 272 с.
219082
  Маковійчук І.М. Братерство і єднання культур / І.М. Маковійчук. – К., 1981. – 81с.
219083
   Братерство культур : збірник матеріалів з історії російсько-українського культурного єднання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 455 с.
219084
   Братерство літератур : збірник матеріалів з історії російсько-українського літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 1 : [Дожовтневий період]. – 1977. – 423 с.
219085
   Братерство літератур : Збірник матеріалів з історії рос.-укр. літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 2 : Радянський період. – 1979. – 584 с.
219086
  Абакиров А. Братерство народів - братерство культур. : нарис про розвиток соц. культури / Абакиров А., Аскаров Т. – Київ : Дніпро, 1978. – 223 с.
219087
   Братерство народів - братерство культури. – Київ, 1960. – 460с.
219088
  Стадниченко В.Я. Братерство робітничих рук / В.Я. Стадниченко. – Київ, 1972. – 225с.
219089
  Міщенко Д. Братерство споріднених сердець // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 67-76. – ISSN 0130-321Х
219090
  Станішевський Ю. Братерство театральних культур / Ю. Станішевський. – К., 1983. – 175с.
219091
  Сохань П.С. Братерство, народжене в боях / П.С. Сохань. – К., 1977. – 48с.
219092
   Братерство, народжене в боях.. – Київ, 1980. – 240с.
219093
   Братерство.. – К., 1971. – 348с.
219094
  Хоролець П.М. Братерська допомога великого російського народу та інших народів СРСР українському народу у відбудові і дальшому розвитку народного господарства західних областей республіки (1944-1950 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Хоролець П.М.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1955. – 326, ХХІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
219095
  Королівський С.М. Братерська допомога великого Російського народу українському народові у боротьбі за встановлення радянської влади на Україні / С.М. Королівський, канд. іст. наук. – Київ, 1953. – 30 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
219096
  Межелайтіс Е. Братерська поема / Е. Межелайтіс. – Київ : ДЛВ, 1958. – 195 с.
219097
  Маркевич О.П. Братерська співдружність біологів.... / О.П. Маркевич, 1954
219098
  Цвєтков Г.М. Братерська співдружність двох університетів
219099
   Братерська співдружність російського і україського народів.. – Х., 1954. – 228с.
219100
  Пригодій М.І. Братерське єднання художніх культур народів СРСР / М.І. Пригодій. – К, 1976. – 115с.
219101
   Братерське слово. – Київ, 1975. – 327с.
219102
   Братерське слово. – К., 1982. – 343 с.
219103
  Журба С.Й. Братерське співробітництво / С.Й. Журба. – К., 1961. – 104с.
219104
  Шевченко І.Д. Братерське співробітництво / І.Д. Шевченко. – К, 1968. – 47с.
219105
  Залєвський А.Д. Братерське співробітництво і взаємодопомога - вирішальний фактор комуністичного будівництва / А.Д. Залєвський, С.Г. Фіногєнов. – Київ, 1975. – 96с.
219106
   Братерський союз народів. – Київ, 1972. – 275с.
219107
  Іваницький М.Н. Братерські зв"язки і співробітництво Радянської України з країнами народної демократії / М.Н. Іваницький. – К., 1957. – 39с.
219108
   Братец кролик, его друзья и враги.. – Л., 1969. – 176с.
219109
  Стороженко О. Брати-близнята : роман / Олекса Петрович Стороженко. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 375 с.
219110
  Бредель В. Брати-віталійці / В. Бредель. – Київ, 1969. – 132с.
219111
   Брати-місяці.. – Київ, 1981. – 16с.
219112
  Лоштин Н. Брати-проповідники чи менші брати? До питання про ідентифікацію рукописного інвентаря монастирської бібліотеки у Пшеворську // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 13–19. – ISSN 2309-9356
219113
  Пушкін О.С. Брати-розбійники / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 15с.
219114
  Копиленко О. Брати / О. Копиленко : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 80 с.
219115
  Цюпа І.А. Брати : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 222 с.
219116
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Ранок: Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 425 с.
219117
  Томчаній М.І. Брати : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1972. – 176 с.
219118
  Микитенко І.К. Брати : (Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса; Вибрані твори: Для сережн. та ст. шк. віку / І.К. Микитенко. – Київ : Веселка, 1977. – 224 с.
219119
  Сейтаков Б. Брати : роман / Беки Сейтаков ;. – Київ : Дніпро, 1981. – 623 с.
219120
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 302 с.
219121
  Слюдикова Т.Б. Брати Бердяєви - кияни: тематичний огляд київських архівних зібрань // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 144-153. – ISSN 0320-9466
219122
  Неживий О. Брати Григорій і Григір Тютюнники: "Пам"ять як вишневий цвіт..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 16-17
219123
  Баліцька К. Брати Грімм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 3 обкл., 56
219124
  Самійленко Л. Брати Грушевські ожили на зламі епох // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 11


  Презентація книги "Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії" відбулась у столичному Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського.
219125
  Кочетов В. Брати Єршови : роман / В. Кочетов. – Київ, 1959. – 483с.
219126
  Медуниця М.М. Брати і побратими : Роман-хроніка з життя Панаса Мирного і його брата Івана Білика / М.М. Медуниця. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 420 с.
219127
  Біленко Василь Брати Капранови про шторми, морську хворобу та жінок на мотузці : хобі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 20-21 : Фото
219128
  Галущак І. Брати Капранови: "У книжці про Майдан ми залишили чисті сторінки" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 15. – ISSN 2519-4429
219129
  Махінчук М. Брати Лазаревські в долі Шевченка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 66


  Олександр Олександрович Лазаревський - останній, певно, відомий представник славного роду, котрий залишив помітний слід у долі Великого Кобзаря
219130
  Гаврилюк Ю. Брати Лебединцеві в долі родини Грушевських // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 6 (148). – С. 26-30. – ISSN 1230-2759


  Нові штрихи до "холмської метрики" Михайла Грушевського.
219131
  Ліндгрен А. Брати Лев"яче Серце / А. Ліндгрен. – Київ, 1985. – 158 с.
219132
  Курінна М.А. Брати Лифарі та агентурна розробка ДПУ УСРР "Артисти" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 189-194. – ISSN 0130-5247
219133
   Брати Лупії : бібліогр. довідник / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. О.В. Лупій ; ред. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 28 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. №3070BR напис: Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, 28.09.2015 р. Підпис
219134
  Кіплінг Р. Брати Моуглі : (Оповідання з життя дитини між звірями) / Р. Кіплінг ; Пеpеклав Юp. Сїpий [Ю.П. Тищенко]. – вид. 2-ге. – Київ ; Відень : Видавн. Т-во "Дзвін" ; З друк. Х. Райсера Синів, 1920. – 235 с. : мал.
219135
  Крикливий Ю.Г. Брати на себе / Ю.Г. Крикливий. – Х., 1987. – 141с.
219136
  Павлюк М. Брати Огоновські - видатні постаті Галичини, що заслуговують на вдячну пам"ять нащадків / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 14-15


  До 150-річчя створення Товариства "Просвіта" в Галичині.
219137
  Мазурмович Б.М. Брати Олександр і Володимир Ковалевські : лекція для студентов-заочників природничих факультетів пед. інститутів. / Б.М. Мазурмович. – Київ : Радянська школа, 1948. – 32 с.
219138
  Брусний С. Брати по духу і зброї (про дружбу козаків і татар) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 13/14 (473/474), травень 2017 р. – С. 13-15
219139
  Калениченко П.М. Брати по класу - брати по зброї : Участь польськ. інтернаціоналістів у боротьбі за владу Рад на Україні. 1917-1920 рр. / П.М. Калениченко. – Київ : Політвидав України, 1973. – 199 с.
219140
  Сибірська А. Брати приклад з студента Несміха : [Успішно закінчимо іспитову сесію !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  На геологічному факультеті, щоб засвоїти курс тієї чи іншої дисципліни, студентам необхідно систематично працювати, знати не тільки матеріал, поданий на лекціях, але й опрацювати всю рекомендовану літературу.
219141
  Маленко Є.Ю. Брати Радченко / Є.Ю. Маленко. – Харків, 1970. – 127с.
219142
  Строков Л.М. Брати Раєвські. / Л.М. Строков. – К., 1977. – 72с.
219143
  Сіменон Ж. Брати Ріко / Ж. Сіменон. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 167 с.
219144
  Клід Г. Брати Харуки та книжковий знак у їх творчості (з київського блокноту) // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 13-16
219145
  Грабовський С. Брати, які змінили лице цивілізації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 20


  Внесок української родини Тимошенків у загальнолюдський прогрес.
219146
  Грабовський С. Брати, які змінили лице цивілізації : [Степан, Сергій та Володимир Тимошенкі] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 червня (№ 99/100). – С. 21


  Внесок української родини Тимошенків у загальнолюдський розвиток.
219147
   Брати.. – К., 1975. – 223с.
219148
   Брати.. – К., 1979. – 184с.
219149
  Гетьманець М. Брати. Невигадана історія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
219150
  Москвитин А.М. Братина / А.М. Москвитин. – М, 1971. – 87с.
219151
  Адрианов Ю.А. Братина / Ю.А. Адрианов ; ил.: Г. Гущин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 144 с. : ил.
219152
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 670 с.
219153
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 527с.
219154
  Полотнянко Н.А. Братина: Стихи. / Н.А. Полотнянко. – Саратов, 1977. – 47с.
219155
  Бруновски А. Братислава = Каталог выставки : каталог выставки / А. Бруновски. – Москва : Советский художник, 1982. – [16] с.
219156
  Кобець Т. Братів-науковців Вольвачів вшановано у рідні школі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 7
219157
  Сидор-Гібелінда Олег Братів наших, мудріших... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-59. – ISSN 0130-5212
219158
  Марголіна І. Братія: хто і провіщо йшов у монастир / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 205-221. – ISBN 978-966-06-0781-1
219159
  Євдокименко В.Ю. Братнє єднання / В.Ю. Євдокименко. – Київ, 1966. – 76с.
219160
  Дем"янчук І.Л. Братнє єднання культур російського і українського народів : Стенограма двох публічих лекцій / І.Л. Дем"янчук; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1954. – 60с.


  На титульному листі автограф
219161
   Братнє єднання літератур народів СРСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 168 с.
219162
  Косарик Д.М. Братні зорі / Д.М. Косарик. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 140 с.
219163
  Косарик Д.М. Братні зорі / Д.М. Косарик. – Київ, 1983. – 362 с.
219164
  Лучук В.І. Братні луни : поезії / В.І. Лучук. – Львів, 1974. – 136 с.
219165
   Братній перегук.. – Львів, 1980. – 142с.
219166
  Щербак А.І. Братня допомога російських письменників. / А.І. Щербак, 1954. – [21] с.
219167
  Гриневич В. Братня любов // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Український радянський патріотизм як нав"язана форма малоросійства.
219168
  Мельник Л.Г. Братня співдружність народів СРСР у битві за Україну в роки Великої Вітчизняної війни : (до історіографії питання) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-10. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан историографический обзор исследований советских историков, в которых освещается братское содружество народов СССР в битве за Советскую Украину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
219169
   Братова міцна рука. – Ужгород-Москва, 1979. – 72с.
219170
  Гриценко В. Братовбивці випрадань не потребують // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 6-7


  Роздуми про антигероя роману Олеся Гончара "Собор".
219171
  Ісаєв І. Братовбивча мегаломанія. Як на Холмщині творять перемогу в польсько-українській війні 1918 року // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 15 листопада (№ 46). – С. 2. – ISSN 0027-8254
219172
   Братсво литератур.. – Алма-Ата, 1986. – 197с.
219173
   Братсво народов -- братство литератур.. – Ташкент, 1984. – 256с.
219174
  Станев Х. Братска дружба ни свързва : (очерк за Полтавска област) / Христо Станев. – София : Изд-во на Отечествения фронт, 1981. – 183 с. : ил.
219175
  Горшков В.П. Братская взаимопомощь : В помощь лектору / В.П. Горшков, В.Л. Павленко; О-во "Знание" УССР. – Киев, 1984. – 13с. – (В семье единой)
219176
   Братская ГЭС.. – Иркутск
2. – 1967. – 679с.
219177
   Братская дружба, всестороннее сотрудничество. – Москва, 1969. – 224с.
219178
  Лахе А. Братская помощь // Среди настоящих друзей. – Киев, 1963. – С. 15-17
219179
  Мирзоев Сайяд Мусеиб оглы Братская помощь Азербайджанской ССР в развитии нефтяной промышленности Туркменистана (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мирзоев Сайяд Мусеиб оглы; МВ и ССО Аз.ССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 24л.
219180
  Павлова Н.Г. Братская помощь великого русского народа белорусскому народу в восстановительный период (1921-25 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова Н.Г.; Мин. культуры СССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 19л.
219181
  Гудзенко Н.А. Братская помощь великого русского народа в восстановлении и развиии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта Советской Украины в годы четвертой пятилетки : Дис... канд. ист.наук: / Гудзенко Н.А.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVII
219182
  Гудзенко Н.А. Братская помощь великого русского народа в восстановлении и развитии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта Советской Украины в годы четвертой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гудзенко Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Киев, 1954. – 16 с.
219183
  Пейсахович А.Я. Братская помощь великого русского народа в восстанровлении народного хозяйства и развитии культуры Белорусской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пейсахович А.Я.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1954. – 18л.
219184
  Буцько Н.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйств республики в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Буцько Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15с.
219185
  Буцько М.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Дис... канд. ист .наук: / Буцько М. А.; Буцко М.А.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1954. – 291л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
219186
  Романова З.Г. Братская помощь великого русского народа молдавскому народу в восстановлении и развитии народного хозяйства в послевоенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Романова З. Г.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1953. – 15 с.
219187
   Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины : [Сборник]. – Санкт-Петербург : Изд. Петерб. отд. Слав. ком. ; В тип. А.А. Краевского, 1876. – 494 с. – Экз. в разных тип. переплетах
219188
  Струмскис К. Братская помощь советских республик литовскому народу в построении социализма в Литве. : Автореф... Канд.ист.наук: / Струмскис К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 21л.
219189
  Жумасултанов А. Братская помощь трудящимся Казахстана освобожденным от немецко-фашистской окупации районам в годы ВОВ : Автореф... канд .ист.наук: / Жумасултанов А.; МВиССО Каз.ССР, Казах.ГУ, Каф. ист Казах.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 23л.
219190
  Хонигсман Я.С. Братская помощь трудящихся Западной Украины испанскому народу в борьбе с фашизмом (1936-1939 гг.) / Я.С. Хонигсман. – Львов, 1989. – 206с.
219191
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. А.Кленова. – Вильнюс : Советский писатель, 1955. – 196 с.
219192
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Эдуардас Межелайтис ; авториз. пер. с лит. А.Кленова. – Москва : Советский писатель, 1956. – 211 с.
219193
  Василевский Н.Д. Братские связи СССР с социалистическими странами как фактор интернационального воспитания трудящихся : Автореф... канд.ист.наук: 09.00.02 / Василевский Н.Д.; КГУ. – К, 1978. – 18л.
219194
  Василевский Н.Д. Братские связи СССР с социалистическими странами как фактор интернациональого воспитания трудящихся (на материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист. наук: / Василевский Н.Д.; МВ и ССО УССР; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1977. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
219195
  Ярнатовская В.Е. Братские союзы молодежи СССР и ГДР / В.Е. Ярнатовская. – Москва, 1984. – 143 с.
219196
   Братские страны социализма.. – М., 1966. – 112с.
219197
  Медынский Е.Н. Братские школы Украины и Белоруссии в 16-17 вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией / Е.Н. Медынский. – Москва, 1954. – 176 с.
219198
  Артемьев А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне / Артемьев А.П. – Москва : Мысль, 1975. – 199 с.
219199
  Юхма М. Братский ковш : стихи / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 62 с.
219200
   Братский круг.. – Барнаул, 1982. – 80с.
219201
  Ильин А.М. Братский курган : Практическое руководство для собирателей с тремя фототипич. табл. / А. Ильин. – Ростов-на-Дону : Электротип. Ф.А. Закройцева, 1912. – 18 с. : ил.
219202
   Братский союз : стихи поэтов сов. республик / [сост. А.И. Кравченко ; худож. И.М. Гаврилюк]. – Донецк : Донбас, 1982. – 232 с. : ил. ; 13х8 см. – Миниатюрное издание
219203
   Братский союз народов СССР.. – М., 1982. – 39с.
219204
   Братский союз.. – М., 1970. – 424с.
219205
  Кузмин-Тарасов Братское боевое содружество русского и болгарского народов в борьбе за освобождение Болгарии от турецкого ига. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузмин-Тарасов А.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 12л.
219206
   Братское водохранилище : (физико-географический очерк). – Иркутск, 1973. – 96с.
219207
   Братское единство народов СССР.. – Кишинев, 1976. – 326с.
219208
  Лесин А.А. Братское поле / А.А. Лесин. – Симферополь, 1980. – 186с.
219209
  Сергеев В.Е. Братское содружество / В.Е. Сергеев. – Москва, 1981. – 64с.
219210
  Ариф М. Братское содружество литератур : азерб. лит-ра в семье сов. многонац. литературы / Ариф М., Лукьянова С.Л. ; АН СССР, Ин-т литературы им. Низами. – Баку : Элм, 1972. – 94 с.
219211
  Тот А. Братское содружество народов СССР и Чехословакии в борьбе против фашизма за национальную независимость Чехословакии (1935-1945 гг.) : автореф. ... канд. ист. наук: 07.00.04 / Тот Андрей ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1984. – 23 с.
219212
   Братское содружество народов СССР. 1922-1936 гг.. – М., 1964. – 439с.
219213
  Зиза Н.К. Братское содружество рабочего класса в борьбе за индустриализаци. страны / Н.К. Зиза, З.Г. Лихолобова. – К, 1984. – 158с.
219214
   Братское содружество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР. 1917-1971.. – М., 1973. – 556с.
219215
   Братское содружество.. – Ереван, 1975. – 199с.
219216
  Мирочицкий Лев Павлович Братское сотрудничество Белорусской ССР и Чехословацкой Социалистической Республики (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мирочицкий Лев Павлович; АН БССР. Отд. обществ. наук. – Минск, 1972. – 22л.
219217
   Братское сотрудничество Белорусской ССР с союзными республиками. – Минск, 1974. – 208с.
219218
  Усубалиев Е.Т. Братское сотрудничество и взаимопомощь народов СССР в области высшего образования / Е.Т. Усубалиев. – Фрунзе, 1985. – 129с.
219219
   Братское сотрудничество народов Советского Союза -- интернационализм в действии.. – Москва, 1978. – 200с.
219220
  Шевелев А.Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1900-1910 годах. : Дис... доктор ист.наук: / Шевелев А.Г.; Киев. инж.-строит. ин-тут. – К., 1965. – 720л. – Бібліогр.:л.693-720
219221
  Шевелев А.Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1903-1910 гг. / А.Г. Шевелев. – К, 1966. – 260с.
219222
  Молодцов Л.М. Братское сотрудничество советских республик в восстановлении и развитии народного хозяйства СССР, (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Молодцов Л.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1971. – 24л.
219223
   Братское сотрудничество советских республик в хозяйственном и культурном строительстве.. – Москва, 1971. – 240с.
219224
  Ступов А.Д. Братское сотрудничество социалистических стран. / А.Д. Ступов. – М., 1962. – 62с.
219225
  Ахмедшина Ф.А. Братское сотрудничество узбекского и азербайджанского народа в период создания материально-технической базы коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедшина Ф.А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1967. – 25л.
219226
  Исмаилова С. Братское сотрудничество узбекского и украинского народов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаилова С.; Самарк. гос. ун-тет им. Алишера Навои. – Самарканд, 1966. – 24л.
219227
  Добржанский А.В. Братское сотрудничество Украинской ССР и республик советской Прибалтики в сфере экономики в условиях развитого социализма (1966 - 1980 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : Спец. 07.00.02 - История СССР / Добржанский А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
219228
  Добржанский А.В. Братское сотрудничество Украинской ССР и республик Советской Прибалтики в сфере экономики в условиях развитого социализма. : Дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Добржанский А.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 221 с. – Бібліогр.: с. 186-215
219229
  Даниленко Виктор Михайлович Братское сотрудничество Украинской ССР и Российской Федерации в развитии образования и науки (1926-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Даниленко Виктор Михайлович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1978. – 27л.
219230
  Цехмистро Нина Яковлевна Братское сотрудничество УССР и Российской Федерации в сфере экономики в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.02 / Цехмистро Нина Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 236л. – Бібліогр.:л.197-236
219231
  Лучук В.И. Братское эхо : стихи / В.И. Лучук. – Москва, 1981. – 56 с.
219232
  Шевелев А.Г. Братскойе сотрудничество СДКПиЛ с большевиками в 1900-1910 гг. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Шевелев А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 61 с.
219233
  Назарко І. Братства і їх роль в історії української церкви та освіти // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 152-165.
219234
  Грінченко Б. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б. Хмельницького / написав Б. Грінченко // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 34 с. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
219235
  Грінченко Б.Д. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б.. Хмельницького / Борис Гринченко. – Вид. 2-ге. – Черкаси : Видавн. Т-во "Сіяч". Друк. Х.Д. Раздольського, 1917. – 34 с. – (Видавниче Товариство "Сіяч" ; № 5)


  На прим. № 34160 дарчий надпис на тит. стор.: Від Всечесн. отця Стефана Орлика Єпископа Житомирського й Бердичівсського. Протоієрей Павло Цинкаловський. 20 вересня 2 жовтня 1922 село Глибочок Волинь
219236
   Братства солнечный венок : стихи поэтов брат. республик о Крыме / худож. А.А. Хмара. – Симферополь : Таврия, 1982. – 158 с. : ил. ; 13х8 см. – Миниатюрное издание
219237
  Кукурудза А. Братства та громадські організації Волині 20-х років XX ст. у національно-церковному відродженні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 436-445. – ISBN 966-7379-92-11
219238
  Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури 16 -18 ст. / Я.Д. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1966. – 251с.
219239
   Братства широкие крылья. – Вильнюс, 1986. – 182с.
219240
  Расули М.М. Братства щедрые плоды / М.М. Расули. – Ташкент, 1974. – 183с.
219241
  Гурська Л.І. Братства як суб"єкт самосвідомості і захисту української православної духовності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Розглядається проблема шкільної і видавничої діяльності православних братств.
219242
  Адалис А.Е. Братство : стихи 1936 г. / А.Е. Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1937. – 47 с.
219243
  Баялинов К. Братство : трилогия / К. Баялинов; [авториз. пер. с кирг. Е. Н. Ковского ; ил.: Л. А. Ильина]. – Фрунзе : Кыргызстан
Кн. 1. – 1965. – 298 с.
219244
  Баялинов К. Братство : роман / К. Баялинов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 518 с.
219245
   Братство. – Л., 1982. – 511с.
219246
   Братство. – Москва : Профиздат, 1983. – 268 с.
219247
  Матео Х.М. Братство / Х.М. Матео. – Москва, 1987. – 173с.
219248
  Пядышев Б. Братство / Б. Пядышев. – София, 1987. – 201с.
219249
  Губарев Виктор Братство "Веселого Роджера" : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 70-83 : Фото
219250
  Іскорко-Гнатенко Братство (братерство) тарасівців // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 48. – ISBN 978-617-7442-69-0
219251
  Иванов Н. Братство бауманцев всех поколений = МГТУ 175 лет // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
219252
  Серко Евгений Братство воды и камня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 44-53 : фото
219253
  Манько М. Братство імені князів Острозьких в острозі // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енцикл. видання / А. Атаманенко, Е. Балашов, Я. Бондарчук, С. Власова, Г. та ін. Гандзілевська. – [Вид. 3-тє, допов. і перероб.]. – Острог : Острозька академія, 2019. – С. 121-123. – ISBN 978-966-2347-36-4
219254
  Тополь Э. Братство Маргариты : [повести] / Эдуард Тополь. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 347, [3] с. – Содерж.: Братство Маргариты ; Япона коммуна ; Father"s dance ; Ритуальное убийство ; Повесть о настоящем. – ISBN 978-5-17-062527-7
219255
   Братство народов и интернациональное воспитание. – Ташкент, 1974. – 267с.
219256
   Братство народов и литератур.. – Баку, 1981. – 297с.
219257
  Мусин М.М. Братство народов, содружество языков / М.М. Мусин. – Казань, 1964. – 95с.
219258
  Понарина Е. Братство не по крови. Будущая профессура СНГ осваивает науки, искусство дискуссий и практику работы на ядерном реакторе в Дубне. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 сентября (№ 39)


  Открывали Юбилейные курсы СИН-нано-2012 стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов в НИЦ “Курчатовский институт” нерядовые люди - сам глава этого центра М.Ковальчук, нынешний и экс-министры науки и образования РФ Д.Ливанов и А.Фурсенко, ...
219259
  Хилтунен В.Р. Братство общего ключа. / В.Р. Хилтунен. – М., 1990. – 172с.
219260
   Братство по оружию. – М., 1975. – 383с.
219261
   Братство по оружию, братство в труде. – Москва, 1975. – 191с.
219262
   Братство по оружию.. – М., 1988. – 352с.
219263
  Трененков Е.М. Братство по труду / Е.М. Трененков. – М., 1980. – 47с.
219264
  Рыбакова М. Братство проигравших : Роман // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 5. – С.31-85. – ISSN 0321-1878
219265
  Галайко Б. Братство тарасівців в політичній мобілізації українства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 76-83. – ISSN 2413-7065
219266
  Яблонський В.М. Братство української державності: історія створення та діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 131-143. – ISSN 0130-5247
219267
   Братство, рожденное в боях.. – Воронеж, 1989. – 334с.
219268
  Лазаров Х.Г. Братство, рождённое в огне / Х.Г. Лазаров. – Орджоникидзе, 1976. – 102с.
219269
  Мурадян В.А. Братство, скрепленное кровью / В.А. Мурадян. – Москва, 1969. – 320с.
219270
   Братство, що не промина… // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Відзначили свій День географа випускники 1972 року, а серед них - учений і поет Володимир Пащенко, докт. географ. наук, співробітник Ін-ту географії НАНУ. Про його поетичну творчість.
219271
  Хадкевич Т.К. Братство; Эхо в горах; Веснянка / Т.К. Хадкевич. – Минск : Мастацкая літ., 1975. – 395 с.
219272
   Братством сильны. – Днепропетровск, 1982. – 304с.
219273
   Братству крепнуть. Боевые подвиги советских и чехословацких воинов при освобождении Чехословакии от фашизма. – Москва, 1969. – 80с.
219274
  Степаненко Ю.О. Братська радянсько-чехословацька Дружба нерушима.. / Ю.О. Степаненко. – Вінниця, 1957. – 16с.
219275
  Цоколь Л.А. Братське співробітництво (до питання про співробітництво вищої школи СРСР і НРБ) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 20-25. – (Серія історії ; № 16)
219276
  Кілессо Т.С. Братський Богоявленський монастир і Києво-Могилянська академія / Т.С. Кілессо. – Київ : Техніка, 2002. – 144с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-190-5
219277
  Томашевська І. Братські школи - осередки духовної освіти історичної Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 58-62


  Діяльність Луцької братської школи на території Волині в першій половині 17 ст.
219278
  Ямчук Павло Братські школи та їхня роль у формуванні релігійно-духовного світогляду українців доби пізнього Середньовіччя та барокко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 134-139. – ISSN 1728-3671
219279
  Черкасов О.В. Братські школи у висвітленні історичної науки середини ХІХ - початку ХХ ст. // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-84. – ISSN 0130-5247
219280
  Чернов Ю. Братські школи України 16-17 століття як унікальне явище народної творчості в системній організації педагогічного процесу // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 40-44


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
219281
  Мединський Є.М. Братські школи України і Білоруссіі в 16-17 ст. / Є.М. Мединський. – К, 1958. – 211с.
219282
  Каранович З. Братсько-сестринський інцест: між ієрогамією та гріхом кровозмішення (на прикладі пісень про намір царя Стефана одружитися із сестрою) // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 35-40. – ISSN 0130-6936
219283
  Саакян А. Брату - брат : стихи / Арамаи Саакян ; с пер. с арм. В.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 157 с.
219284
  Сальников П.Г. Братун / П.Г. Сальников. – Москва, 1988
219285
  Курчавов И.Ф. Братушки / И.Ф. Курчавов. – М, 1984. – 416с.
219286
  Тумасов Б.Е. Братушки / Б.Е. Тумасов. – Краснодар : Книжное издательство, 1991. – 272 с. – ISBN 5-7561-0429-1
219287
  Казаков М. Братчик Нестор Шараєвський (Шараївський) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 73-76. – ISBN 978-966-171-783-0
219288
  Бузмаков Г.И. Братчиковы / Г.И. Бузмаков. – Москва, 1988. – 256с.
219289
  Соколов Никита Братчина святой Софии / Соколов Никита, Коливабов Аркадий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 38-56 : Фото, карта
219290
  Устинов В.А. Братчина. / В.А. Устинов. – Петрозоводск, 1978. – 158с.
219291
  Хаджов И. Братя Димитъръ и Константинъ Миладинови. / И. Хаджов. – 308с.
219292
  Ценов Ц. Братята и сестрите на Христо Ботев / Ц. Ценов. – София, 1991. – 128 с.
219293
  Талев Д. Братята от Струга: повест / Д. Талев. – София, 1981. – 236с.
219294
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Москва-Л., 1945. – 96с.
219295
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1962. – 188с.
219296
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1981. – 176с.
219297
  Барашев Р. Братья-композиторы = Декабрь юбилейный / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 29 ноября - 5 декабря (№ 48). – С. С 1


  1 дек. с разницей в пять лет родились братья Майбороды - старший Георгий и младший Платон, выдающиеся украинские композиторы, лауреаты Госпремии УССР, народные артисты СССР.
219298
  Росин В.Е. Братья-медвежата / В.Е. Росин. – К., 1986. – 24с.
219299
  Коцюбинский М.М. Братья-месяцы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1966. – 20 с.
219300
  Солнцев Р. Братья-пасечники : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 75-93. – ISSN 0130-7673
219301
  Зайцев Б.К. Братья-писатели / Б.К. Зайцев. – Москва, 1991. – 45с.
219302
  Пушкин А.С. Братья-разбойники / А.С. Пушкин. – М-Л, 1929. – 144с.
219303
   Братья-сатирики.. – Баку, 1966. – 163с.
219304
  Степанов Г. Братья-славяне против двух империй // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 13 (1264). – С. 38-41 : фото. – ISSN 0234-1670
219305
  Маркиш П.Д. Братья / П.Д. Маркиш. – 364 с.
219306
  Федин К. Братья / К. Федин. – Л. – 320с.
219307
  Федин К. Братья / К. Федин. – Москва, 1948. – 419с.
219308
  Мдивани Г.Д. Братья / Г.Д. Мдивани. – М, 1951. – 29с.
219309
  Гудайтис-Гузявичус Братья : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; авториз. пер. с лит. Л.Левинене и Н.Паньшинлй. – Вильнюс : Гос. изд. худ. лит. Литов.ССР
1. – 1953. – 556 с.
219310
  Гудайтис-Гузявичус Братья : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. Л.Левинене и др. – Вильнюс : Гослитиздат
1. – 1956. – 535 с.
219311
  Гудайтис-Гузявичус Братья : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. Л.Левинене. – Вильнюс : Гослитиздат
2. – 1956. – 758 с.
219312
  Гудайтис-Гузявичус Братья : роман / Александр Гудайтис-Гузявичус; пер. с лит. Л.Левинене. – Москва : Советский писатель, 1957. – 816 с.
219313
  Ли Братья / Ли, Бо-Пин, 1957. – 48с.
219314
  Сейтаков Б. Братья : роман / Беки Сейтаков ;. – Москва : Известия, 1963. – 677 с.
219315
  Шаларь А.Н. Братья : рассказ / А.Н. Шаларь. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1965. – 56 с.
219316
  Шаларь А.Н. Братья / А.Н. Шаларь. – Кишинев, 1965. – 56с.
219317
  Федин К.А. Братья : Роман / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 383с.
219318
  Федин К.А. Братья / К.А. Федин. – Москва, 1976. – 382с.
219319
  Томчаний М.И. Братья : роман / М.И. Томчаний. – Москва, 1976. – 224 с.
219320
  Перевозчиков М.С. Братья / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1981. – 288с.
219321
  Сейтаков Б. Братья : роман / Беки Сейтаков; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1982. – 592 с.
219322
  Туричин И.А. Братья / И.А. Туричин. – Л., 1984. – 191с.
219323
  Журман З. Братья / З. Журман. – М., 1984. – 112с.
219324
  Перевозчиков М.С. Братья / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1988. – 494с.
219325
  Федин К.А. Братья / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 368с.
219326
  Латтман Д. Братья : роман ; перев. с немецкого / Д. Латтман. – Москва : Радуга, 1989. – 458 с.
219327
  Сперанская Ю.К. Братья Адельгейм / Ю.К. Сперанская. – М., 1987. – 293с.
219328
  Бондаренко К. Братья Барановские. История борьбы и предательства // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 29/30. – С. 64-67.
219329
  Левнин В.Н. Братья бруклинских апостолов / В.Н. Левнин. – Ставрополь, 1978. – 87с.
219330
   Братья в борьбе : стихи и рассказы писателей стран Азии и Африки. – Москва : Детская литература, 1959. – 536с.
219331
  Писаревский Д.С. Братья Васильевы. / Д.С. Писаревский. – М., 1981. – 320с.
219332
  Агалакова Ж. Братья Венявские // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 24-41.
219333
  Чиняков А.Г. Братья Веснины / А.Г. Чиняков. – Москва, 1970. – 180 с.
219334
  Хиллиг Г. Братья Виталий и Антон Макаренко в 1920-1930-х гг. / Г. Хиллиг. // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 78-85. – ISSN 0869-561Х
219335
  Бредель В. Братья витальеры / В. Бредель. – Л., 1975. – 176с.
219336
  Бредель В. Братья витальеры : [роман о К. Штертебекере] / Вилли Бредель. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1991. – 799 с. – В изд. также: Черній корсар / Є. Сальгари ; Пираті Мексиканского залива / В. Рива Паласио. - Загл. пер.: Черный корсар. – ISBN 5-7415-0355-1
219337
  Никулин Г.А. Братья вольности / Г.А. Никулин. – Л, 1987. – 272с.
219338
  Мамин-Сибиряк Братья Гордеевы / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1955. – 80с.
219339
  Левицкая-Ден Братья Гракхи / Левицкая-Ден. – Л, 1924. – 128с.
219340
  Белов С.В. Братья Гранат. / С.В. Белов. – М., 1982. – 96с.
219341
  Герстнер Г. Братья Гримм / Г. Герстнер. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 271 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 7(603))
219342
  Скурла Г. Братья Гримм : очерк жизни и творчества : пер. с нем. / Герберт Скурла. – Москва : Радуга
7. – 1989. – 302 с.
219343
  Гузий В. Братья Гримм: правда о сказочниках // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268


  Браття Грімм. Їх життєвий і творчий шлях
219344
  Гвинчидзе О. Братья Грузиновы / О. Гвинчидзе. – Тбилиси, 1965. – 112с.
219345
  Петров Д.И. Братья Грузиновы / Д.И. Петров. – М., 1969. – 311с.
219346
  Петров Братья Грузиновы. Степные рыцари / Петров, (Бирюк). – Москва : Современник, 1975. – 462 с.
219347
  Таланов А.В. Братья Дуровы / А.В. Таланов. – М., 1971. – 177с.
219348
  Дмитриев Ю.А. Братья Дуровы. / Ю.А. Дмитриев. – М.-Л., 1945. – 36с.
219349
  Кочетов В. Братья Ершовы : роман / В. Кочетов. – Москва, 1958. – 483с.
219350
  Кочетов В. Братья Ершовы : роман / В. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 432с.
219351
  Кочетов Вс. Братья Ершовы : роман / Вс. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1960. – с.
219352
  Садовяну М. Братья Ждер / М. Садовяну. – Москва, 1971. – 767с.
219353
  Воронов Н. Братья Занадворовы / Н. Воронов. – Пермь, 1972. – 32 с.
219354
  Гонкур Э. Братья Земганно : роман / Э. Гонкур. – Київ : Мистецтво, 1982. – 126 с.
219355
  Гонкур Э. Братья Земгано / Э. Гонкур. – Воронеж, 1957. – 160с.
219356
  Гонкур Э. Братья Земгано / Эдмон Гонкур ; пер. с фр. Е. Гунста. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 144 с. – (Массовая серия)
219357
  Салуцкий А.С. Братья Знаменские / А.С. Салуцкий. – М, 1973. – 280с.
219358
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман / Ф.А. Абрамов ; [ил.: В.В. Петрова и Л.Г. Петров]. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 265 с. : ил.
219359
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман в 4 кн. / Ф.А. Абрамов. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1982. – 808 с. : портр.
219360
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Ленинград
1-2. – 1984. – 518с.
219361
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман в 4 кн. / Федор Абрамов. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение
[2], кн. 3-4. – 1984. – 478, [2] с. – Содерж. романы: Пути-перепутья ; Дом
219362
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман в 4 кн. / Ф. Абрамов ; [вступ. ст. И. Дедкова]. – Москва : Советская Россия. – (Библиотека советского романа)
[1] : Кн. 1-2. – 1987. – 541, [2] с. : портр.
219363
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман : в 4 кн. / Ф. Абрамов. – Москва : Советская Россия. – (Библиотека советского романа)
[2] : Кн. 3-4 Пути-перепутья ; Дом. – 1987. – 494, [2] с. : ил.
219364
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры. Безотцовщина. Жила-была семужка. Рассказы / Ф.А. Абрамов. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 414 с. : ил.
219365
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры. Безотцовщина. Рассказы : рассказы / Ф.А. Абрамов ; [послесл. Н. Губко]. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, [Ленинградское отделение], 1966. – 419 с., [1] л. портр. : портр.
219366
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры. Две зимы и два лета / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1971. – 582 с.
219367
  Чупров А.К. Братья и сетры: повесть. / А.К. Чупров. – М., 1981. – 239с.
219368
  Игнатов П.К. Братья Игнатовы / П.К. Игнатов. – Москва, 1944. – 88с.
219369
  Игнатов П.К. Братья Игнатовы / П.К. Игнатов. – Москва, 1945. – 87с.
219370
  Хвостов Л.А. Братья Кадомцевы / Л.А. Хвостов. – Уфа, 1970. – 152с.
219371
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1935. – 464с.
219372
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Т. 1; Ч. 1-2. – 1958. – 420 с.
219373
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
1. – 1963. – 399с.
219374
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
1. – 1963. – 502с.
219375
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – К, 1965. – 714с.
219376
   Братья Карамазовы. – Москва, 1968. – 15 с.
219377
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Петрозаводск, 1969. – 840с.
219378
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1-2. – 1970. – 382 с.
219379
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч. 1, 2. – 1972. – 368 с.
219380
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Кишинев
2. – 1972. – 368с.
219381
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч. 3-4. – 1972. – 536 с.
219382
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 4 ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский ; [вступ. ст. К. Тюнькина, с. 5-30 ; примеч. Л. Гроссмана ; ил.: В. Минаев]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 815 с. : 17 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 20 (84) ; Серия вторая. Литература XIX в.)
219383
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 399с.
219384
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 527с.
219385
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник
Ч. 1-2. – 1981. – 368 с.
219386
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник
Ч. 3-4. – 1981. – 542 с.
219387
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ижевск : Удмуртия, 1982. – 728с.
219388
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Махачкала, 1982. – 478с.
219389
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Махачкала, 1982. – 347с.
219390
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
Ч. 1-2. – 1985. – 400с.
219391
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : Роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия
Ч. 1-2. – 1987. – 352 с.
219392
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : Роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия
Ч. 3-4. – 1987. – 480 с.
219393
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч.3-4. – 1989. – 446с.
219394
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда
Ч.1-2. – 1991. – 446с.
219395
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда
Ч.3-4. – 1991. – 529 с.
219396
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6045-7
Т. 1, ч. 1-2. – 2012. – 345, [6] с., [1] л. портр. – Примеч.: с. 337-343. - Посвящается А.Г. Достоевской
219397
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6046-4
Т. 2, ч. 3-4. – 2012. – 470, [5] с. – Примеч.: с. 465-468
219398
  Громыко А.А. Братья Кеннеди / А.А. Громыко, А.А. Кокошин. – Москва : Мысль, 1985. – 480с.
219399
  Лясковский В. Братья Киреевские : Жизнь и труды их / [Соч.] Валерия Лясковского. – Санкт-Петербург : Тип. "В.С. Балашев и К°, 1899. – [2], 99 с. – (Издания Общества ревнителей русского исторического просвещения в память.. ; Вып. 3)
219400
  Клименченко Н.В. Братья Кличко // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 3/4 (183/184). – С. 42-46. – ISSN 2226-7514
219401
  Фейхтвангер Л. Братья Лаутензак / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1957. – 126с.
219402
  Фейхтвангер Л. Братья Лаутензак / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1990. – 334с.
219403
  Крушинский А.С. Братья Ленинского комсомола / А.С. Крушинский. – Москва, 1964. – 32с.
219404
  Стародубова В.В. Братья Лимбурги "Времена года". / В.В. Стародубова. – М, 1974. – 110с.
219405
  Смеловский А.Н. Братья Лихуды и направление теории словесности в их школе. – [Санкт-Петербург], 1845. – 66 с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1845, т. 45, № 2-3
219406
   Братья Лю. Китайские народные сказки.. – М., 1955. – 96с.
219407
  Гофман Е. Братья Медведевы: близнецы у истоков Самиздата // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 10-16 декабря (№ 43)


  "До векового юбилея самых известных братьев-близнецов в истории Самиздата - Жореса и Роя Медведевых - осталось всего пять лет. Юбилей отпраздновал только Рой Александрович Медведев, 14 ноября ему исполнилось 95. Жорес не дожил до знаменательной даты ...
219408
  Перес-Гальдос Братья навеки: К 25-летию восстановления дипломат. отношений между СССР и Кубой / Перес-Гальдос, П. Сокорро. – М., 1985. – 111с.
219409
  Ступицын Антон Братья наши железные : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-18 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
219410
  Славский Р.Е. Братья Никитины / Р.Е. Славский. – Москва : Искусство, 1975. – 111 с.
219411
  Славский Р.Е. Братья Никитины / Р.Е. Славский. – Москва : Искусство, 1987. – 269 с.
219412
  Арзуманян А.М. Братья Орбели / А.М. Арзуманян. – Ереван : Айастан
Кн. 1 : Тайфун. – 1976. – 479 с. – Библиогр.: с. 476-478
219413
  Арзуманян А.М. Братья Орбели / А.М. Арзуманян. – Москва, 1988. – 446 с.
219414
  Вульфсон Г.Н. Братья по духу / Г.Н. Вульфсон, Ф.Ф. Нуреева. – Казань, 1989. – 195с.
219415
  Угай Д. Братья по крови : стихи / Дегук Угай ; пер. с корейск. Ю.Кушака. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1970. – 64 с.
219416
  Козловский В.Н. Братья по крови / В.Н. Козловский. – М., 1972. – 432с.
219417
   Братья по перу. – Кишинев, 1989. – 359с.
219418
   Братья по разуму.. – М., 1977. – 368с.
219419
  Зенкевич М.А. Братья Райт / М.А. Зенкевич. – Москва, 1933. – 199 с.
219420
  Макдермот А. Братья Райт: два капитана // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 2 февраль. – С. 128-141. – ISSN 1726-6084
219421
  Сименон Ж. Братья Рико / Ж. Сименон. – Москва : Высшая школа, 1967. – 145 с.
219422
  Рыбко Н.Л. Братья Рогожины. / Н.Л. Рыбко. – Улан-Удэ., 1968. – 190с.
219423
   Братья родные.. – М., 1986. – 194с.
219424
  Серебровская Е.П. Братья с тобой. / Е.П. Серебровская. – Л, 1964. – 273с.
219425
  Грищенко Константин Братья с характером // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 8-9. – ISSN 0131-0097


  Українсько-російські відносини.
219426
  Лясота Ю.Л. Братья Сибирцевы / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1975. – 211с.
219427
  Гребцова И.С. Братья Сокальские в социокультурной жизни Одессы середины XIX ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 32-41. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
219428
  Минх Н.А. Братья Феврали: Рассказы. / Н.А. Минх. – М., 1971. – 216с.
219429
  Минх Н.А. Братья Феврали: Рассказы. / Н.А. Минх. – Москва, 1980. – 592 c.
219430
  Келлерман Б. Братья Шелленберг / Б. Келлерман. – Петрозаводск, 1957. – 314с.
219431
  Алексеев А.И. Братья Шмалевы : исторический очерк / А.И. Алексеев. – Магадан : Книжное издательство, 1958. – 76 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 74-75
219432
  Гринвальд Я.Б. Братья Щербаковы. / Я.Б. Гринвальд. – М.-Л., 1949. – 76,4с.
219433
   Братья. Окрябрь в сердцах болгар.. – М., 1967. – 536с.
219434
  Воскобойников В.М. Братья: Кирилл и Мефодий / В.М. Воскобойников. – Москва, 1979. – 174с.
219435
  Карцев А. Братьям Качиньским хотят устроить порку // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 32. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670


  Позачергові парламентські вибори у Польщі
219436
   Браун Олег Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 213 : фото
219437
   Браун Олег Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 50. – ISBN 978-966-439-754-1
219438
  Кедров Б.М. Браунер - сподвижник Менделеева / Б.М. Кедров, Т.Н. Ченцова. – М, 1955. – 128с.
219439
  Войтенко В.П. Браунінг Лонг-07 : детективна повість / Володимир Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-569-274-4
219440
  Эйнштейн А. Брауновское движение : пер.с англ. / сборник статей / А. Эйнштейн, М. Смолуховский. – Ленинград : ОНТИ, 1936. – 607 с.
219441
  Монахова Л.П. Брахиоподовая фауна ашлярикской свиты угленосной толщи Караганды. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Монахова Л.П.; МВО. Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1951. – 10 с.
219442
  Смирнова Т.Н. Брахиоподы : учебн. пособ. / Т.Н. Смирнова. – Москва : Московский университет, 1990. – 69с. – ISBN 5-211-02389-7
219443
  Рубель М.П. Брахиоподы pentamerida и spiriferida силура Эстонии / М.П. Рубель. – Таллин : Валгус, 1970. – 76с.
219444
  Калашников Н.В. Брахиоподы верхнего палеозоя Европейского Севера СССР / Н.В. Калашников; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Ленинград : Наука, 1980. – 136с.
219445
  Волгин В.И. Брахиоподы верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений Южной Ферганы / В.И. Волгин. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1960. – 204с.
219446
  Абрамян М.С. Брахиоподы верхнефаменских и этренских отложений юго-западной Армении / М.С. Абрамян ; Акад. наук Арм. ССР, Ин-т геол. наук. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1957. – 143 с., 142 с., [4] л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 137-140. – ([Стратиграфия и палеонтология ; 4])
219447
  Макридин В.П. Брахиоподы верхнеюрских отложений Донецкого кряжа / В.П. Макридин. – Харьков : Изд-во Харьковского ун-та, 1952. – 174с.
219448
  Волгин В.И. Брахиоподы газской свиты Южной Ферганы : (Междуречье Гараты - Карабулак) / В.И. Волгин. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1965. – 96с.
219449
  Кленина Л.Н. Брахиоподы и биостратиграфия среднего и верхнего ордовика хребта Чингиз / Л.Н. Кленина, И.Ф. Никитин, Л.Е. Попов; Отв. ред. Бандалетов С.М. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1984. – 196с.
219450
  Нехрикова Н.И. Брахиоподы и их значение для стратиграфии мастрихтских, датских и нижнеплоегеновых отложений Закаспия : Автореф дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нехрикова Н. И. ; ХГУ , Геол.-геогр. фак. – Харьков, 1966. – 19 с.
219451
   Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситоносных отложений восточного склона среднего и северного Урала. – Москва, 1959. – 284с.
219452
   Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситоносных отложений восточного склона Среднего и Северного Урала. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 286с.
219453
  Грацианова Р.Т. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Горного Алтая / Р.Т. Грацианова; Отв. ред. Кульков Н.П. – Москва : Наука, 1967. – 178с.
219454
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева. – Москва, 1967. – 163с.
219455
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева. – Москва, 1967. – 163с.
219456
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева; АН СССР, Сибирское отделение, Институт геологии и геофизики; Отв. ред. Безносова Г.А. – Москва : Наука, 1967. – 163с.
219457
  Гладченко А.Я. Брахиоподы и стратиграфия нижнего карбона Присонкульского района Киргизии / А.Я. Гладченко. – Фрунзе, 1960. – 213с.
219458
  Цегельнюк П.Д. Брахиоподы и стратиграфия нижнего палеооя Волыно-Подолии / П.Д. Цегельнюк; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – Киев : Наукова думка, 1976. – 156с.
219459
  Симорин А.М. Брахиоподы Карагандинского бассейна / А.М. Симорин. – Алма-Ата
вып. 1. – 1949. – 83с.
219460
  Степанов Д.Л. Брахиоподы мшанковых известняков Колвинского района (Сев. Урал) / Д.Л. Степанов. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 2. – 1937. – 103с. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук
219461
  Бубличенко Н.Л. Брахиоподы нижнего карбона Рудного Алтая : (свиты бухтарминская, ульбинская, праволоктевская) / Н.Л. Бубличенко. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 211с.
219462
  Бубличенко Н.Л. Брахиоподы нижнего карбона Рудного Алтая : (тарханская свита) / Н.Л. Бубличенко. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 189с.
219463
  Мисюс П.П. Брахиоподы ордовика Северной Киргизии / П.П. Мисюс; отв. ред. Королев В.Г. – Фрунзе : Илим, 1986. – 252с.
219464
  Зелинская В.А. Брахиоподы палеогена Украины / В.А. Зелинская; Отв. ред. Дидковский В.Я. – Киев : Наукова думка, 1975. – 148с.
219465
  Наливкин Д.В. Брахиоподы пограничных отложений турнейского и визейского ярусов западного склона Урала / Отв. ред. Наливкин Д.В. – Москва : Наука, 1973. – 119с.
219466
  Модзалевская Т.Л. Брахиоподы силура и раннего девона европейской части СССР : Отряд Athyridida / Т.Л. Модзалевская; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1985. – 129с.
219467
  Бабанова Л.И. Брахиоподы средне- и верхнеюрских отложений восточной части Горного Крыма : Автореф... канд. геолог.наук: / Бабанова Л.И.; Харьк. гос. ун-т им А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 16л.
219468
  Ротай А.П. Брахиоподы среднего карбона Донецкого бассейна : монография / А.П. Ротай. – Москва : Госгеолиздат
Ч. 1 : Spiriferidae. – 1951. – 179с.
219469
  Кузнецов Ю.И. Брахиоподы среднего карбона Татарии и их стратиграфическое значение : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецов Ю.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Казань, 1961. – 20л.
219470
  Алихова Т.Н. Брахиоподы средней и верхней части нижнего силура Ленинградской области и их стратиграфическое значение / Т.Н. Алихова ; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т "ВСЕГЕИ" М-ва геологии. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 70
219471
  Наливкин Д.В. Брахиоподы турнейского яруса Урала : монография / Д.В. Наливкин; АН СССР, Отделение геологии, геофизики и геохимии. – Ленинград : Наука, 1979. – 248с.
219472
  Макридин В.П. Брахиоподы юрских отложений Русской платформы и некоторых прилежащих к ней областей / В.П. Макридин; Министерство высшего и среднего-специального образования УССР; Харьковский Гос. ун-т, Отв. ред. Стерлин Б.П. – Москва : Недра, 1964. – 396с.
219473
  Тяжева А.П. Брахиоподы, остракоды и споры среднего и верхнего девона Башкирии / А.П. Тяжева, А.А. Рождественская, Е.В. Чибрикова; Отв. ред. Олли А.И. – Москва : АН СССР, 1962. – 479с.
219474
  Севергина Л.Г. Брахиподы и биостратиграфия ордовика западной части Саяно-Алтайской горной области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Севергина Л. Г.; Том. политхен. ни-т. – Томск, 1965. – 23л.
219475
  Ільїн В.В. Брахман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
219476
  Шохин В.К. Брахманистская философия / В.К. Шохин. – М., 1994. – 355с.
219477
  Петровський А.І. Брацлавський козацький полк (1648-1712 рр.): героїчна сторінка історії подільського краю // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 64-66. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
219478
  Петровський А.І. Брацлавський полк в обороні Поділля (1654 - 1655 рр.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 367-374. – ISBN 978-617-7107-21-6
219479
  Петровський А. Брацлавський полковник Михайло Зеленський: портрет військового та політичного діяча Гетьманщини // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 91-95. – ISBN 978-966-171-795-3


  Михайло Зеленський герба Прус (? — після 1674) — м"ястківський сотник (1649), брацлавський полковник (1654—1657; 1659—1661; 1664; 1666), дипломат. Народився у шляхетській родині. Брав участь у боях проти польських і татарських військ 1654—1657.
219480
  Бужиев Александр Брачная церемония // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 26-30 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
219481
  Индыченко С.П. Брачно-семейное право в вопросах и ответах / С.П. Индыченко, В.С. Гопанчук. – Киев : Политиздат, 1990. – 190 с.
219482
  Оганесян С.А. Брачно-семейное право в раннефеодальной Армении (III-IX вв.) : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.01 / Оганесян С. А.; Тбил.ГУ. – Ереван, 1973. – 47л.
219483
  Максимов Л.В. Брачно-семейные отношения и пути их совершенствования в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Максимов Л. В.; МГУ. – М., 1974. – 26л.
219484
  Соколова Галина Васильевна Брачно-семейные отношения как объект изучения в советской социологии 20-х годов (по материалам конкретно-эмпирических исследований) : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.01 / Соколова Галина Васильевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 24л.
219485
  Колокольников Виктор Тимофеевич Брачно-семейные отношения колхозного крестьянства. (На материалах западных областей Белорусской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Колокольников Виктор Тимофеевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1972. – 18л.
219486
  Кучберия Л.Е. Брачно-семейные отношения у современных абхазов : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Кучберия Л.Е.; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археол. и этнографии. – Тбилиси, 1967. – 22л.
219487
  Розанцева Д.Н. Брачно-семейные правоотношения с осужденными к лишению свободы. / Д.Н. Розанцева. – М, 1976. – 48с.
219488
  Осипов А.М. Брачное право Древнего Востока / [Соч.] А. Осипова. – Казань : Тип. Казанского ун-та
Вып. 1. – 1872. – [2], IV, [2], 207 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
219489
  Оридорога М.Т. Брачное правоотношение / М.Т. Оридорога. – К., 1971. – 152с.
219490
  Оридорога М.Т. Брачное правоотношение : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.03 / Оридорога М.Т.; Киев.гос.ун-т. – Киев, 1974. – 40л.
219491
  Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в СССР / А.Б. Синельников. – М., 1989. – 101с.
219492
   Брачность, рождаемость, семья за три века. – Москва, 1979. – 183с.
219493
  Кулишов В. Брачные и сексуальные отношения в Древнем Китае // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 70-87. – ISSN 1812-867Х
219494
  Кулишов В. Брачные и сексуальные отношения в Древнем Китае. Часть I // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 66-87. – ISSN 1812-867Х
219495
  Чернавин В.В. Брачные изменения скелета лососей / В.В. Чернавин. – 80с.
219496
  Лагонда Г. Брачные экспектации как психологическая основа супружеских отношений // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 3. – С. 84-98. – ISSN 2071-9788
219497
  Кирюшина С. Брачный договор в России // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 9
219498
  Максимович Л.Б. Брачный контракт. Коментарии. Разъяснения / Л.Б. Максимович. – Москва : Ось-89, 1997. – 95 с. – ISBN 5-86894-136-5
219499
  Хенли В. Брачный приз : [ роман ] / Вирджиния Хенли ; [ пер. с англ. Т.А. Перцевой ]. – Москва : АСТ, 2002. – 348 с. – (Праздник любви). – ISBN 5-17-012632-8
219500
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
1. – 1968. – 390 с.
219501
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
1. – 1975. – 390 с.
219502
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
2. – 1975. – 419 с.
219503
   Брашно духовное, сиречь Псалмы, м[о]л[и]твы, пения, благодарение, и каноны, и прочая. От многих св[я]тых книг собранныя, зело нужныя и душеполезныя.. – Ново типом издадеся [2-е изд.]. – Москва : В Монастыри общежителном Иверском, иже на святе Езере, В строении Святейшаго Никона Патриарха, 1661. – [5], 246, [20], 385, [12] л. – Листы 180-188 пронумерованы в издании как 160-168. Между 213 и 214 лл. первой пагинации вставлен пустой лист. 12 непронумерованных листов вставлены между лл. 375 и 376 второй пагинации


  "Брашно Духовное" — рукописный сборник XVII века. В нем заключаются молитвы, или плачи на всяк вечер блаженные памяти иноком Фикарою Святогорцем, собранный от божественного писания."Брашно Духовное" было потом напечатано в 1661 году в Иверском ...
219504
  Короткий В.А. Бреаль Мішель / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 214. – ISBN 966-06-0393-2
219505
  Евсеенко И.И. Бревенчатый дом / И.И. Евсеенко. – М., 1975. – 206с.
219506
  Князева Елена Бревно бревном / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 88-90 : фото
219507
   Брега Тавриды : литературно-художественный и пулицистический журнал Союза русских, украинских и белорусских писателей и Министерства культуры Автономной республики Крым. – Симферополь : [б. в.], 1991-
№ 1 (60). – 2002. – 295 с.
219508
  Емельянова И. Бреге: король часовщиков и часовщик королей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 30-59. – ISSN 1812-867Х
219509
  Михайлов И. Бред ангела : К 120-летию со дня рождения Осипа Мандельштама // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 11-15. – ISSN 0132-2036
219510
  Златан Б.Д. Бред: клиника и лечение / Б.Д. Златан. – Кишинев, 1989. – 140с.
219511
  Куприн А.И. Бред; Морская болезнь; Наталья Давыдовна : [рассказы] / А.И. Куприн. – 2-е изд. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека" ; [Типо-литогр. И. Ефимова, преемн. И.С. Ефимов], 1915. – 64 с. – (Универсальная библиотека ; 1040)


  Сборник товарищества «Знание» за 1903 г. Книга вторая Составитель: Максим Горький СПб.: Знание (паевое издательство) 1904 г., 319 с. Описание: Сборник, редактируемый М. Горьким. Первое издание пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Вместо обложки ...
219512
  Грибов Ю.Т. Бредень в мелкую ячейку / Ю.Т. Грибов. – М., 1984. – 64с.
219513
   Бредіхін Федір Олександрович (1831-1904) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 57. – ISBN 978-966-933-054-3
219514
   Бредлі (Bradley) Френсіс Герберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 684. – ISBN 966-316-069-1
219515
  Бондаренко В. Брежнєв "дав" Василенку заслуженого, а Ющенко - народного художника України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – С. 15
219516
  Лунева И.В. Брейн-ринг "Знатоки русского языка" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 62-64
219517
  Подранецька Н. Брейн-ринг "Літературний кругозір" : для учнів 9-х класів
219518
  Усик Світлана Брейн-ринг "Наша безпека - у наших руках" (Виховний захід для учнів молодшої школи) / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 15-17
219519
   Брейн-ринг на уроках країнознавства : Методика, практика, досвід / Ковалевич Ельвіра, Стрижак Микола, Белікова Наталія, Богданова Олена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-29 : Іл.
219520
  Антипова Валентина Брейн-ринг на школьном поле : массовая работа становится интерактивной // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
219521
  Саренко Брейн-ринг. Жизнь и творчество М.А. Булгакова : поуровневая проверка знаний учащихся 11-го класса / Саренко, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 58
219522
  Усик Світлана Брейн-рінг "Наша безпека - у наших руках" (Розробка виховного заходу для учнів початкової ланки) / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 15-17
219523
  Дельвайде Я. Брекзит: вихід, безглуздя і трагедія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 18-21
219524
  Берлі Майкл Брекзіт vs. Ірландське питання, або Чому одну з ключових проблем британської історії досії не вирішено? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 205)
219525
  Фішер Йошка Брекзіт і європейський порядок, або Про те, що допоможе ЄС впоратися зі своїм перехідним періодом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 182). – С. 10
219526
  Пікула М. Брекзіт і перспективи формування європейської політичної свідомості в Україні // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 134-144. – ISSN 2522-1663
219527
  Савон В.В. Брекзіт як прояв кризи ліберальної демократії у Сполученому Королівстві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 79-83. – (Серія "Питання політології" ; вип. 35). – ISSN 2220-8089
219528
  Петренко Є. Брексіт: імперія переживає пат // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 5


  Західний світ переживає екзистенціональне випробування: обрання Дональда Трампа в Америці, прихід до влади коаліції Ліги і «Руху п’яти зірок» в Італії, безпрецедентний успіх правих популістів у ФРН - це приклади, які найкраще це ілюструють. Усі ці ...
219529
  Чекаленко Л. Брексіт: розлучення за британським сценарієм // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 11-15. – (Політичні науки)
219530
  Рябінін Є. Брексітизація Європейського Союзу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 24-27. – (Політичні науки)
219531
  Бегишева Алия Бремен. "Деревня с трамваем" / Бегишева Алия, Кокошкин Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 78-82 : фото. – ISSN 1029-5828
219532
  Гримм Я. Бременские музыканты. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1982. – 16с.
219533
  Куркин Б.А. Бремя "мирного" атома. / Б.А. Куркин. – М., 1989. – 269с.
219534
  Гаррос Александр Бремя белого / Гаррос Александр, Понтинг Герберт // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 34-55 : фото
219535
  Каныгин Ю.М. Бремя белой расы / Юрий Каныгин. – Київ : Книга Роду, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-2186-08-6
219536
  Баруздин Д.М. Бремя власти : роман / Д.М. Баруздин ; худож. Б. Косульников. – Москва : Художественная литература, 1983. – 96 с. : ил. – (Роман-газета ; № 7 (965))
219537
  Балашов Д.М. Бремя власти / Д.М. Балашов. – Москва, 1983. – 416с.
219538
  Балашов Д.М. Бремя власти : роман / Д.М. Балашов ; худож. Б. Косульников. – Москва : Современник, 1984. – 416 с. : ил.
219539
  Балашов Д.М. Бремя власти : роман / Д.М. Балашов ; худож. Б. Косульников. – Москва : Современник, 1989. – 415 с.
219540
  Феофанов Ю.В. Бремя власти / Ю.В. Феофанов. – М, 1990. – 285с.
219541
  Щеголихин И.П. Бремя выбора : Повесть о Владимире Загорском / И.П. Щеголихин. – Москва : Политиздат, 1979. – 351с. – (Пламенные революционеры)
219542
  Щеголихин И. Бремя выбора / И. Щеголихин. – Москва, 1985. – 351с.
219543
  Ясин Е. Бремя государства и экономическая политика (либеральная альтернатива) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.4-30. – ISSN 0042-8736
219544
  Никитин Ю.А. Бремя желаний / Ю.А. Никитин. – Волгоград, 1988. – 221с.
219545
  Высоцкий В.И. Бремя желаний / В.И. Высоцкий. – Минск, 1990. – 270с.
219546
  Вирк К.С. Бремя земли / К.С. Вирк. – Москва, 1974. – 223с.
219547
  Кожевникова Н.В. Бремя молодости / Н.В. Кожевникова. – М., 1978. – 80с.
219548
  Лиханов А.А. Бремя молодости. / А.А. Лиханов. – М., 1989. – 300с.
219549
  Степаненкова Н. Бремя московское. Ректоры столицы разделят с чиновниками заботы о нуждах города. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Курс на активизацию вузовского участия в развитии регионов страны, набирающая полный ход оптимизация сети учреждений ВПО - все это сегодня создает особые условия для решения задач, которые ставит перед собой ректорское сообщество. Устав некоммерческой ...
219550
  Друцэ И.П. Бремя нашей доброты : роман / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Известия, 1968. – 311 с.
219551
  Друцэ П И. Бремя нашей доброты : роман / П И. Друцэ; пер. с молдав. – Москва, 1969. – 336 с.
219552
  Назаров В.А. Бремя равных / В.А. Назаров. – Красноярск, 1978. – 326с.
219553
  Назаров В.А. Бремя равных / В.А. Назаров. – Красноярск, 1985. – 424с.
219554
  Назаров В.А. Бремя равных : фантастические повести / В.А. Назаров. – Новосибирск : Детская литература, 1992. – 302 с.
219555
  Канарш Г.Ю. Бремя свободы. Социально-нравственные последствия для России // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 21-33. – ISSN 0236-2007
219556
  Егоров Б. Бремя славы / Б. Егоров. – Москва : Правда, 1958. – 64 с.
219557
  Бурыличев В.П. Бремя славы / В.П. Бурыличев. – М., 1985. – 113с.
219558
  Канунников Сергей Бремя собирать : автодром // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 106-110 : Фото
219559
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих / В.С. Моэм. – Кишинев, 1976. – 766с.
219560
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих : роман / В.С. Моэм. – Минск : Мастацкая література, 1988. – 637с. – ISBN 5-340-00250-0
219561
  Моэм С. Бремя страстей человеческих : Роман / С. Моэм; Пер. с англ. Е. Голышевой. – Москва : АСТ.Люкс, 2005. – 685с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-022075-8
219562
  Сарнов Б.М. Бремя таланта / Б.М. Сарнов. – М., 1987. – 384с.
219563
  Длигач А. Бренд-консалтинг как направление аутсорсинга (тезисы к выступлению на круглом столе) // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 28-31.
219564
  Дьякова М.С. Бренд-менеджмент - складова частина управління інтелектуальною власністю підприємства // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 48-54. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
219565
  Ястремська О.М. Бренд-менеджмент : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ястремська О.О. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-676-412-9
219566
  Яцишина Л. Бренд-менеджмент і маркетингові технології // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 12-13. – ISSN 1606-3732
219567
  Шедякова Т.Е. Бренд-менеджмент как маркер эффективности современного предприятия // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 129-132. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
219568
  Майборода Г.О. Бренд-менеджмент як складова комплексу маркетингу підприємства // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 308 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 173-180. – (Серія "Економіка")
219569
  Кочкіна Н.Ю. Бренд-неймінг як чинник ефективності міжнародних маркетингових комунікацій // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 513-521. – ISSN 1811-9824


  Доведено вплив бренд-неймінгу на ефективність міжнародних маркетингових комунікацій. Аналітичний етап інтернаціоналізації брендів проілюстровано фонетичним, психолінгвістичним, фонографічним, семантичним та асоціативним аналізом бренду українського ...
219570
  Могилова А.Ю. Бренд-орієнтоване управління підприємством: особливості та перспективи на українському ринку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 144-151. – ISSN 2306-546X
219571
  Шевченко О.В. Бренд-політика держави як основа зовнішньополітичної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 128-136
219572
  Шевченко Г.В. Бренд-стратегії уряду США у формуванні міжнародного іміджу країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 103-113


  There are analyzed in the article the elements of the model of USA "s state image forming, main devices of USA"s information and communicative influence, informational and communicational component of anti-terrorism activity of the country and the ways ...
219573
  Яцишина Л.К. Бренд-стратегії як інструмент управління конкурентоспроможністю торгово-розважальних центрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 69-73. – ISSN 2306-6806
219574
  Сивун О. Бренд : поп-арт роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 7-71. – ISSN 0130-7673
219575
  Лозинський А. Бренд автора в епоху цифрових комунікаційних технологій // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 267-276. – ISSN 2524-0331
219576
  Темчур К.О. Бренд бібліотеки в системі територіального брендингу // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 92-100. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано роль бібліотек у просуванні територій. Мета дослідження - узагальнити теоретичні підходи до використання бренду бібліотеки в територіальному брендингу. Запропоновано новий напрям територіального брендингу - "бібліотечна стратегія". ...
219577
  Єжижанська Т.С. Бренд видавництва як продукт комунікації // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 238-248. – ISSN 1998-6912
219578
  Боровских Ю.А. Бренд вуза как объект социологического исследования / Ю.А. Боровских, Е.Э. Смирнова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 157-166. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047


  Статья посвящена недавно появившемуся в социологии феномену бренда вуза и подходам, конгруэнтным его изучению. Помимо «классических» экономико-маркетинговых аспектов, анализируются основные концепции социологии бренда (Markensoziologie), дается оценка ...
219579
  Грошев И. Бренд высших учебных заведений: особенности формирования / И. Грошев, Ю. Ермолов, Е. Степанычева // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 11/12. – С. 218-235. – ISSN 0207-3676
219580
  Штельмашенко А.Д. Бренд держави: визначення та проблеми інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 95-97. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті подано визначення основних понять "бренд" та "імідж" держави на базі дослідження основних підходів і систематизації розрізнених досліджень в галузі брендингу та іміджелогії країн у західних і вітчизняних наукових розробках. Автор розглядає ...
219581
  Антонюк О. Бренд держави: особливості формування національного бренду // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 52-54. – ISSN 1606-3732
219582
  Штельмашенко А.Д. Бренд держави: сутність та особливості формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст поняття "бренд держави" та аналізуються особливості формування бренду держави у сучасному світі. Раскрывается содержание понятия "бренд государства" и анализируются особенности формирования бренда государства в современном ...
219583
  Заиченко А.И. Бренд как фактор максимизации стоимости бизнеса / А.И. Заиченко, Е.В. Гребеникова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.
219584
  Запесоцкий Юрий Александрович Бренд как фактор эволюции современной массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 56-58. – ISSN 2073-9702


  Данная статья посвящена влиянию (новых для России) рекламных технологий на трансформации духовного мира людей и культуры в целом. В центре внимания – феномен брендов
219585
  Пустотин В. Бренд компании на B-to-B рынке строится на основе сервиса // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (115), липень - серпень. – С. 34-37. – ISSN 1606-3732


  "Бренд - это восприятие, набор положительных и негативных ассоциаций, живущих в головах людей. Эти ассоциации живут в памяти человека. На их основе человек формирует свои мысли, принимает решения, общается с другими людьми. Бренд компании в первую ...
219586
  Сагайдак М.П. Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 85-89. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
219587
  Штельмашенко А.Д. Бренд країни як конструктор глобалізаційних процесів // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 76-77
219588
  Гладунов О. Бренд Майдану в чотирьох вимірах // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 20-21. – ISSN 1606-3732
219589
  Родіонов О.В. Бренд підприємства: формування, діагностика, розвиток : монографія / О.В. Родіонов. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 268, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-232. – ISBN 978-617-579-288-9
219590
  Цимбалюк С. Бренд роботодавця: сутність, передумови поширення, аналіз практики формування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-6912
219591
  Залєтов О. Бренд страховика та його роль на ринку страхових послуг населенню // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 62-64 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
219592
  Голобородько Ярослав Бренд Тараса Федюка


  Тарас Федюк є, безперечно, не лише знаковим, а й брендовим українським письменником кінця XX - початку XXI століття. Його вага в літературному соціумі постійно зростає, а роль посилюється. Без нього неможливо уявити розвій національної поезії. Тарас ...
219593
  Голобородько Я. Бренд Тараса Федюка
219594
  Шандор Ф.Ф. Бренд території, як інноваційний фактор регіонального розвитку туристичної галузі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 129-134 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
219595
  Студінська Г.Я. Бренд у національній економіці України : монографія / Г.Я. Студінська ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки. – Київ : ДНДІІМЕ, 2016. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-343. – ISBN 978-617-7047-17-8
219596
  Курбан О.В. Бренд у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 56-58


  У статті проаналізовано комунікативний складник поняття "бренд" у контексті сучасних тенденцій розвитку суспільства. Запропоновано новий підхід до визначення бренда як соціального проекту. In the article a communication component of the concept ...
219597
  Москалюк С. Бренд у стратегічному управлінні підприємством // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 71-77. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
219598
  Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 189 л. – Бібліогр.: л. 169-189
219599
  Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
219600
  Студінська Г.Я. Бренд як інструмент глобалізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 138-145. – ISSN 2306-546X
219601
  Предик Г. Бренд як інструмент для підвищення продаж / Г. Предик, П. Гатоматіс // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 163-172. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
219602
  Студінська Г.Я. Бренд як інструмент реструктурізації національної економіки / Г.Я. Студінська, А.О. Ходжаян // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 16-22. – ISSN 2306-546X
219603
  Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
219604
  Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-11. – Бібліогр.: с. 5-6, 8. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано роль активів підприємства в індустріальному та постіндустріальному суспільстві. Досліджено зміни в ролі бренда як нематеріального активу підприємства з урахуванням специфіки українського ринку.
219605
  Штельмашенко А.Д. Бренд як складова символічного капітал держави // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 125-126
219606
  Гомольська Л. Бренд як соціальний та соціально-психологічний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-32. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду бренду як соціально-психологічного феномену. Висвітлено формування образу бренда як соціального об"єкта в процесі діяльності, частиною якої є комунікація. Взаємодія споживача з брендом - суть бренд- комунікації. Показано, що ...
219607
  Сторубльова С.О. Бренд як фактор розвитку ефективного бізнесу (на прикладі українського ринку споживчих товарів) // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 190-198
219608
   Брендам дали по заслугам // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 39 : Фото. – ISSN 1029-5828
219609
  Павленко В.Н. Брендан Биэн - певец борющейся Ирландии : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Павленко В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 25 с.
219610
  Фоменко О.С. Бренди англомовних країн крізь призму прецендентних феноменів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 501-517


  У статті розглядаються структурно-семантичні та прагматичні особливості функціонування брендів англомовних країн у сучасних ЗМК крізь призму прецедентності: визначаються типи брендів – прецедентних феноменів, способи їхнього перетворення і функції у ...
219611
  Ястремська О.М. Бренди промислових підприємств: формування та єфективність використання : монографія / Ястремська О.М., Тімонін О.М., Тімонін К.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-202. – ISBN 978-966-676-575-1
219612
  Шрамко І. Бренди, про які ви не знали і навіть не було у кого запитати // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 45-46. – ISSN 1606-3732
219613
  Шевченко О.Л. Брендинг в епоху суспільства споживання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 405-409. – ISSN 2222-4459
219614
  Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 19-21.
219615
  Головко А.Я. Брендинг в Україні : генеза та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 82-85.
219616
  Пилипець Т. Брендинг і айдентика в бібліотеці // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 15-16
219617
  Пацюк В.С. Брендинг міст як невід"ємна складова розвитку туристичної діяльності (на прикладі м. Кривий Ріг) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 91-100 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
219618
   Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / Ін-т трансформації суспільства ; [за заг. ред. О.І. Соскіна]. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2011. – 80 с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-8534-09-6
219619
  Левицька О.Л. Брендинг міста – ключ до розуміння його ідентичності // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 154-156
219620
  Степанюк Н.А. Брендинг міста у сфері туризму: підхід менеджера / Н.А. Степанюк, С.І. Цюх, Ю.І. Цибульський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 103-105. – Бібліогр.: 9 назв
219621
  Котляр К.І. Брендинг міста як політичне явище // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 150-152
219622
  Пасєка А.С. Брендинг місць, як складова розвитку туризму / А.С. Пасєка, А.З. Помаз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 219-221. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
219623
  Павлюк К. Брендинг на сучасному політичному ринку України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 238-240. – ISSN 2076-1554
219624
  Ілляш І. Брендинг поселень як складова маркетингу територій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 49-54
219625
  Павлова І.О. Брендинг сільських територій як міждисциплінарний науковий напрям // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 10-16. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
219626
  Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 500 л. – Додатки: л. 455-500. – Бібліогр.: л. 368-454
219627
  Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
219628
  Добровольська К.А. Брендинг у виробничо-торговельних ланцюгах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Добровольська Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 12 назв.
219629
  Самчук О.О. Брендинг у філософії мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 117-119
219630
  Кіслов Д.В. Брендинг як вид державних маркетингових комунікацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 136-140. – ISSN 2306-6814
219631
  Бєлікова Н.В. Брендинг як елемент стратегії соціально-економічного розвитку міста / Н.В. Бєлікова, Грецька-Миргородська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 155-161. – ISSN 2222-0712
219632
  Муллер М.В. Брендинг як інструмент стратегічного маркетингового управління: теорія і практика // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 5 (66). – С. 75-79. – ISSN 2218-1199
219633
  Янчева Л.М. Брендинг як інструмент формування привабливості закладу вищої освіти в умовах сучасних викликів / Л.М. Янчева, О.В. Жегус, М.В. Михайлова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 258-366. – ISSN 2222-4459
219634
  Данько Н.І. Брендинг як напрям вдосконалення рекламної стратегії туристичного підприємства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 131-134. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
219635
  Мельник І. Брендинг як особливий вид комунікації у сучасному медіа-світі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 223-226
219636
  Крикун В.А. Брендинг як соціальна технологія управління в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 113-122. – ISSN 2308-6912
219637
  Шкодіна І.В. Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності банку на світовому ринку / І.В. Шкодіна, В.В. Лисак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 348-353. – ISSN 2222-4459
219638
  Болотіна І.М. Брендинг: особливості використання інтернет-технологій та інформаційних систем підприємства / І.М. Болотіна, О.Ф. Шаповал, К.Г. Савкова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (188). – С. 72-75
219639
  Неретина Е. Брендинговая политика вуза в целях повышения конкурентоспособности / Е. Неретина, И. Гвоздецкая, Ю. Корокошко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 10. – С. 35-48. – ISSN 0201-7067


  Рассматриваются место и роль брендинговой политики вуза. Сильный бренд является условием формирования конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг и выступает как один из важнейших и наиболее устойчивых нематериальных активов. Представлен ...
219640
  Терещук М.І. Брендингові технології у реалізації національних інтересів держав Центрально-Східної Європи на міжнародній арені : монографія / Терещук Марина Ігорівна ; [наук. ред. В.І. Терещук] ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 152, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-152. – ISBN 978-966-170-010-8
219641
  Ткачова Ю. Брендінг Австралії у міжнародних відносинах (технологія просування національних інтересів) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 270-271
219642
  Неприцький О.А. Брендінг польської вищої освіти в Україні на початку XXI ст.: роль ВНЗ, регіонів і держави // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 74-77. – ISBN 978-966-493-962-8


  Проаналізовані чинники, що на рівні держави, регіону та промоційної політики ВНЗ формували взаємозв"язки і взаємозалежності між брендінгом освіти та формуванням позитивного іміджу Польської держави в Україні.
219643
  Зозуля О.В. Брендінг та антибрендінг: що вибрати в Україні? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-28. – ISSN 1606-3732
219644
  Мазуренко В.П. Брендінг як основа побудови комунікаційної концепції маркетингу / В.П. Мазуренко, В.А. Крикун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 108-114.
219645
  Штельмашенко А.Д. Брендінг як складова державної політики незалежної України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Донецьк, 2012. – Т. 13, вип. 243 : Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – С. 157-165. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 966-7917-00-2
219646
  Іванова Л.С. Брендінг як спосіб просування органічної продукції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 49-52. – ISSN 2306-6806
219647
  Шевченко Г.В. Брендінг як стратегія виходу на міжнародні ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 138-141
219648
  Доброжанська О.Л. Брендінгове супроводження республіки Польща як складова її інтеграції до ЄС / О.Л. Доброжанська, Ю. Чижик // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 278-281
219649
  Шевченко О.В. Брендінгові стратегії міжнародних організацій в контексті інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 73-80.
219650
  Булат Н.М. Брендовий кіберсквотинг та заходи боротьби з ним // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 211-216. – ISBN 978-966-927-378-9
219651
  Воронова В.В. Брендолог vs брендмейкер: формування термінології геобрендингу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 81-87. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
219652
  Гребеникова Є.В. Бренды коммерческих банков Украины, их оценка и использование в современных экономических условиях / Є.В. Гребеникова, И.А. Джум // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 35-39
219653
  Булгакова Н. Бренды не в тренде? Социальные сети меняют рейтинг университетов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 6


  Как известно, в одном из майских указов Президент РФ поставил задачу: к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в первую сотню ведущих университетов мира, “согласно мировому рейтингу университетов”. На днях британский журнал Times ...
219654
  Грунин Михаил Бренды при параде : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-41
219655
  Липатов Артем Бренды: казаться важнее, чем быть // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 182-184 : фото
219656
  Решетник М.Д. Брентано (Brentano) Франц // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 576-578. – ISBN 966-316-069-1
219657
  Марцинковская Т.Д. Брентано Франц (Brentano F.) (1838-1917) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 19-21. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
219658
   Брест-Литовская конференция : заседания экономической и правовой комиссий / Под ред. и вст. словом Б.Е. Штейна. – Москва : Ид. Народ. комис. по иностр. д., 1923. – 156 с.
219659
  Мельников И.Д. Брест-Литовский мир и "верхи" гогенцоллерновской империи / И.Д. Мельников, 1939. – 91-151с.
219660
  Козакевич І.О. Брест-Литовський мирний договір як початковий етап українсько-болгарських міждержавних відносин у XX столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-102. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Подано стислий перебіг Брестських переговорів (грудень 1917 р. - лютий 1918 р.), під час яких відбувається перший офіційний контакт делегацій Болгарії та України у XX ст.
219661
  Сліпченко О. Брест-Литовський мирний договір: 1918 - 2018 // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 154-167
219662
  Олійник З. Брест-Литовські переговори як зовнішній чинник національної політики РКП(б) щодо України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 110-112
219663
  Науменко В.Я. Брест / В.Я. Науменко. – Минск, 1970. – 144с.
219664
  Науменко В Брест : Историко-экономический очерк / В Науменко. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 176 с. : ил.
219665
   Брест. – Минск, 1987. – 407с.
219666
   Брест (альбом). – Минск : Беларусь, 1964. – 112с.
219667
  Левичев И.А. Брест и окрестности / И.А. Левичев, В.И. Яскович. – Минск, 1982. – 142с.
219668
  Андреев И. Брест, 1941: взгляд с немецкой стороны // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 21 (1186). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670
219669
  Симоненко Р.Г. Брест. Двобій війни і миру / Р.Г. Симоненко. – К., 1988. – 278с.
219670
   Брестская крепость-герой. – М, 1973. – 93с.
219671
  Аникин В.И. Брестская крепость-герой / В.И. Аникин. – Москва : Стройиздат, 1981. – 181 с. : ил. – (Архитектура гродов-героев)
219672
  Хаметов М.И. Брестская крепость-герой. / М.И. Хаметов. – Москва, 1988. – 171с.
219673
  Аникин В.В. Брестская крепость - крепость-герой / Аникин В.В. – 2-е изд., доп. – Москва : Стройиздат, 1985. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 198. – (Архитектура городов-героев)
219674
  Смирнов С.С. Брестская крепость : Краткий очерк героической обороны 1941 года / С.С. Смирнов. – Москва : Военное издательство, 1957. – 167с.
219675
   Брестская крепость. – Минск, 1959. – 108с.
219676
   Брестская крепость. – Изд. 4-е. испр. – Минск, 1964. – 127с.
219677
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва, 1964. – 407с.
219678
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва, 1965. – 495с.
219679
   Брестская крепость. – Изд. 5-е. испр. – М, 1965. – 119с.
219680
   Брестская крепость. – Изд. 7-е. испр. – Минск, 1967. – 80с.
219681
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва, 1969. – 382с.
219682
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва : Художественная литература, 1970. – 429 с.
219683
   Брестская крепость. – Изд. 8-е. испр. – Минск, 1970. – 95с.
219684
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва : Детская литература, 1970. – 430 с.
219685
  Князюк В.К. Брестская крепость / В.К. Князюк. – М., 1988. – 187с.
219686
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва, 1990. – 396с.
219687
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Минск, 1991. – 411с.
219688
   Брестская крепость. Война и мир / [автор концепции и текста А. Суворов ; фото : А. Суворов, В. Байковский, О. Бараньчикова и др.]. – 2-е изд. – Брест : Полиграфика, 2012. – 256 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 253-255. – ISBN 978-985-6970-34-7
219689
  Акинчиц А.С. Брестская область : географический очерк / Акинчиц А.С. ; Области Белорусской ССР. – Минск : Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф.образования БССР, 1962. – 145 с.
219690
  Никольников Г.Л. Брестский мир -- победа ленинской стратегии и тактики : Автореф... докт. ист.наук: / Никольников Г. Л.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 68л. – Бібліогр.:с.67-68
219691
  Чубарьян А.О. Брестский мир / А.О. Чубарьян ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1964. – 245 с.
219692
  Фельштинский Ю. Брестский мир / Ю. Фельштинский. – М, 1992. – 656с.
219693
  Бердута М.З. Брестский мир в советской историографии (1918-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Бердута М.З.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1972. – 28л.
219694
  Тамразова И.И. Брестский мир и Закавказье : Автореф... кокт. ист.наук: / Тамразова И.И. – Ереван, 1950. – 19 с.
219695
  Никольников Г.Л. Брестский мир и Украина / Г.Л. Никольников. – Киев, 1981. – 176с.
219696
  Павлович М.П. Брестский мир и условия экономического возрождения России / М.П. Павлович. – М., 1918. – 88с.
219697
  Жукович П. Брестский собор 1591 года (по новооткрытой грамоте, содержащей деяния его). – [26] с.
219698
  Крижевський А.В. Брестська мирна конференція 1917-1918 рр.: міжнародно-правовий вимір української соборності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 136-140. – ISBN 978-617-7777-14-3
219699
  Вєдєнєєв Д. Брестська угода як "точка біфуркації" дипломатичної діяльності України у 1917 - 1920 рр. // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 27-40. – ISBN 978-617-7062-24-9
219700
  Сорока Ю.В. Брестська унiя : [1596]. – Харків : Фоліо, 2013. – 119 с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Знамениті події історії України : сер. засн. у 2009 р.). – ISBN 978-966-03-5280-3
219701
  Смирнов С.С. Брестська фортеця / С.С. Смирнов. – Київ : Дніпро, 1966. – 419 с.
219702
  Смирнов С.С. Брестська фортеця / С.С. Смирнов. – К., 1973. – 410с.
219703
  Лупаков Є. Брестська фортеця: правда і міфи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 9
219704
  Канівець В.В. Брестський мир : політична п"єса / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 115 с.
219705
  Дацків І.Б. Брестський мир у процесі становлення України суб"єктом міжнародної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 48-55
219706
  Дацків І. Брестський мир як юридична база для встановлення українсько-болгарських дипломатичних відносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 20-25. – ISSN 2524-0129
219707
  Мукомела О.Г. Брестський мир: дипломатія і преса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-72. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Через призму дипломатії і преси розглядається Брест-Литовська конференція 22 грудня 1917 р. Досліджується діяльність засобів масової інформації: аналізуються причини і наслідки їхньої роботи.
219708
  Притуляк П. Брестський мир: зміст і наслідки // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 392-400. – ISBN 966-02-0276-8
219709
  Сакір І.М. Брестський мирний договір 1918 р. та його наслідки для України // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 242-243
219710
  Дацків І.Б. Брестські угоди 1918 року й українсько-російські відносини // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 366-376
219711
  Капіруліна С.Л. Бретань - "край світу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 29-38 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
219712
  Крушинська Олена Бретань. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 48-52 : фото
219713
  Лозенко Варвара Бретань. Там, где прошлое живо. Старики и море // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 92-105 : фото. – ISSN 1029-5828
219714
  Вейсберг Михайло Бретань. Французьке весілля : Франція/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 72-75 : Фото
219715
  Любарт М.К. Бретонская этнология: от истоков к современности / М.К. Любарт, Ж.-Ф. Симон // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 78-100. – ISSN 0869-5415
219716
  Доманицький В. Брехати - не ціпом махати (з приводу одного "гениального открытия") // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 28-33. – ISBN 978-966-493-266-7


  Критична реакція В. Доманицького на публікацію в газеті "Новое врем"я" за 1909 р., в якій стверджувалося, що Т. Шевченко як поет є літературною фальсифікацією, вигаданою П. Кулішем.
219717
  Вишня Остап Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся / Вишня Остап. – Київ : Держлітвидав, 1952. – 20с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
219718
  Головко Т. Брехнею світ... не пройдеш // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Книга французького історика Алена Безансона "Святая Русь".
219719
  Винниченко В.К. Брехня : П"єса на три дії / В.К. Винниченко. – Київ : Спілка, 1922. – 108с.
219720
  Отто Г. Брехня / Г. Отто. – К., 1961. – 279с.
219721
  Баришполець О.Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації : монографія / О.Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-647. – ISBN 978-966-189-245-2
219722
  Басараб С. Брехня не може жити вічно // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 10 (180). – С. 30-35


  Ракета, випущена з російського зенітного ракетного комплексу "Бук М-1" з території, підконтрольної терористам на Донбасі, забрала життя майже трьохсот пасажирів малазійського літака "Боїнг - 777", що здійснював рейс за маршрутом Амстердам - Кала-Лумпур.
219723
  Сюндюков І. Брехня, кров і утопія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)


  Трагедія у Новочеркаську (1961-1964) - момент істини для Хрущова.
219724
  Сюндюков І. Брехня, тортури й інформаційна війна XVIII століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 8


  Що насправді приховувала "Грамота" Петра I українському народові?
219725
  Райх Б.Ф. Брехт / Б.Ф. Райх. – Москва, 1960. – 416с.
219726
  Копелев Л.З. Брехт / Лев Копелев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 432 с., 17 л. ил., портр. : ил., портр. – Библиогр.: с. 429-430. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3 (420))
219727
  Москаленко А.Е. Бречкевич Митрофан Васильевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 84-85
219728
  Короткий В. Бречкевич Митрофан Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 446. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
219729
  Шевченко Л.В. Бречкевич Митрофан Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 161. – ISBN 96966-8060-04-0
219730
   Бречкевич Митрофан Васильович (1870-1963) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 50. – ISBN 978-966-439-754-1
219731
   Бречкевич Митрофан Васильович (1870-1963) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 57-58. – ISBN 978-966-933-054-3
219732
  Чичкина Светлана Бреша: новые предложения Старого Света : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 69 : Фото
219733
  Чернышев В. Брешь / Вадим Чернышев. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 214, [2] с. : ил. – ISBN 978-966378294-2
219734
  Черкашин Г.О. Бриг "Меркурій" / Г.О. Черкашин. – Київ, 1982. – 72с.
219735
  Маттсон У. Бриг "Три лилии". / У. Маттсон. – Москва, 1960. – 301с.
219736
  Стариков Бригада - школа мастерства. / Стариков, О.Н. Бестемьянова. – М., 1990. – 173с.
219737
  Собесяк Юзеф Бригада "Грюнвальд". / Собесяк Юзеф. – Москва, 1967. – 240 с.
219738
  Титков Иван Филиппович Бригада "Железняк" / Титков Иван Филиппович. – Минск : Беларусь, 1976. – 266с.
219739
  Попель Н.К. Бригада "Революционная Монголия" : [документальная повесть] / Н.К. Попель. – Москва : ДОСААФ СССР, 1977. – 176с.
219740
  Павлов В.В. Бригада "трижды уничтоженных" / В.В. Павлов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 192с.
219741
  Бронштейн В В. Бригада в зеркале социологии / В В. Бронштейн, . – М, 1988. – 173с.
219742
  Хряпченков В.Г. Бригада и интенсификация производства / В.Г. Хряпченков. – Минск, 1986. – 78с.
219743
  Петров Н.И. Бригада на подряде. Опыт промышленности : вопросы и ответы / Н.И. Петров. – Москва, 1989. – 221 с.
219744
  Чжен М.А. Бригада на хозрасчете / М.А. Чжен. – М., 1977. – 84с.
219745
  Койнов П.И. Бригада по кормодобыванию в колхозе "Ленинский завет" / П.И. Койнов. – Свердловск, 1952. – 19с.
219746
   Бригада сегодня. – М, 1989. – 142с.
219747
  Курочкин В.С. Бригада смышленых / В.С. Курочкин. – М, 1960. – 266с.
219748
  Коросташ А.І. Бригади комуністичної праці - вищий етап руху новаторів соціалістичного виробництва / А.І. Коросташ, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 11-16. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Настоящая статья является кратким изложением большого собранного и обобщенного авторами материала о первом опыте жизни и производственной деятельности бригад и ударников коммунистического труда, а также организации соревнования за эти звания на ...
219749
  Васильєва Р.Х. Бригади комуністичної праці і піднесення творчої активності мас / Р.Х. Васильєва, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-11. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Статья посвящена одному из важнейших теоретических и практических вопросов строительства коммунизма - изменению характера труда, формированию в нем коммунистических элементов под влиянием развития движения бригад и ударников коммунистического ...
219750
  Тургенев И.С. Бригадир / И.С. Тургенев. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург, 1908. – 36с.
219751
  Фонвизин Д.И. Бригадир Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1950. – 120с.
219752
  Фонвизин Д.И. Бригадир Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1953. – 132с.
219753
  Фонвизин Д.И. Бригадир Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1954. – 120с.
219754
  Корифиди А.П. Бригадир строительной бригады. / А.П. Корифиди. – М., 1989. – 93с.
219755
  Фонвизин Д.И. Бригадир, Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Москва, 1962. – 128с.
219756
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Свердловск, 1972. – 104с.
219757
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Москва, 1980. – 304 с.
219758
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль. Сатирическая проза. Письма из Петербурга / Д.И. Фонвизин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 272 с. – (Школьная библиотека)
219759
  Серебряков В.М. Бригадная огранизация труда ремонтных рабочих. / В.М. Серебряков. – М, 1988. – 78с.
219760
  Веллер М.В. Бригадная организация труда / М.В. Веллер, А.Я. Даугелло. – Москва, 1983. – 64с.
219761
  Павлов В.И. Бригадная организация труда в промышленности / В.И. Павлов. – Луцк, 1981. – 60с.
219762
   Бригадная организация труда и перспективы. – М.-София, 1986. – 255с.
219763
  Семенов С.М. Бригадная организация труда на предприятии: проектирование и внедрение.. / С.М. Семенов. – Москва, 1985. – 158с.
219764
  Стрейко В.Т. Бригадная организация труда рабочихл и пути ее совершенствования. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.07 / Стрейко В.Т.; Высшая школа проф.движения. – М, 1981. – 20л.
219765
  Уланов Г.И. Бригадная организация труда. / Г.И. Уланов. – М., 1984. – 48с.
219766
  Кацура П.М. Бригадная организация труда. / П.М. Кацура. – М, 1984. – 79с.
219767
  Михайлов С. Бригадная роща / С. Михайлов. – Ленинград, 1930. – 375с.
219768
   Бригадная форма организации и оплаты труда в промышленности. – Иваново, 1986. – 164с.
219769
   Бригадная форма организации и оплаты труда инженерно-педагогических работников. – Л, 1991. – 23с.
219770
  Цехош Н.А. Бригадная форма организации и оплаты труда. / Н.А. Цехош, Н.В. Рымар. – Львов, 1981. – 64с.
219771
  Матросова М.И. Бригадная форма организации и стимулирование труда в промышленности : Рекоменд. указ. лит. для работников по труду / М.И. Матросова, Л.Е. Сорокина. – Москва, 1984. – 56с.
219772
   Бригадная форма организации и стимулирования труда. – М, 1983. – 112с.
219773
  Макеев В.А. Бригадная форма организации и стимулирования труда в промышленности / В.А. Макеев. – Москва : Знание, 1986. – 56 с.
219774
  Сусак М.Ю. Бригадная форма организации и стимулирования труда в учебном процессе. / М.Ю. Сусак, А.С. Прокопюк. – К, 1990. – 36с.
219775
  Виноградский Н.Д. Бригадная форма организации труда в торговле / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1985. – 112с.
219776
  Иньшин А.А. Бригадная форма труда в промышленности. / А.А. Иньшин, М.В. Веллер. – М., 1988. – 252с.
219777
   Бригадная формы труда в торговле. – Л, 1987. – 72с.
219778
  Абліцов В. Бригадний генерал США Степан Мельник відкрив світу таємницю Батаана // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 362-366. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Виходець з України став героєм Другої світової війни.
219779
  Хірсін А.В. Бригадний метод розслідування правоохоронними органами зарубіжних країн багатоепізодних злочинв, вчинених організованими групами // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 177-182.
219780
  Колесникова И.В. Бригадное стимулирование труда: сущность и формы / И.В. Колесникова. – Минск, 1987. – 94с.
219781
  Кузьмин О.Е. Бригадные стимулы труда в условиях хозрасчета / О.Е. Кузьмин. – Львов : Камэняр, 1990. – 67 с.
219782
  Петрыкин Ю.Н. Бригадные формы организации и стимлирования труда: текст лекций / Ю.Н. Петрыкин. – Л., 1987. – 48с.
219783
  Сигиневич А.В. Бригадные формы организации и стимулирования труда / А.В. Сигиневич. – М, 1983. – 64с.
219784
   Бригадные формы организации труда на предприятиях в условиях самофинансирования. – Пенза, 1988. – 62 с.
219785
  Чмуль Н.П. Бригадный арендный подряд: комплексное внедрение. / Н.П. Чмуль. – М., 1990. – 150с.
219786
  Корбан В.И. Бригадный кум .Басни : басни / Владимир Корбан; авториз. пер. с белорус. – Москва ; Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1962. – 165 с.
219787
  Алексеев Н.И. Бригадный метод организации труда / Н.И. Алексеев. – Москва, 1984. – 62с.
219788
  Чистяков В.А. Бригадный метод работы страховых агентов. / В.А. Чистяков. – М., 1978. – 32с.
219789
  Зинченко Г.И. Бригадный подряд / Г.И. Зинченко. – М, 1987. – 75с.
219790
   Бригадный подряд в действии. – Саратов, 1985. – 51с.
219791
  Денчик Н.Б. Бригадный подряд в капитальном строительстве / Н.Б. Денчик. – Минск, 1988. – 136с.
219792
   Бригадный подряд в топографо-геодезическом производстве. – Москва : Недра, 1985. – 56с. – (Шаги бригадного подряда)
219793
  Азроянц Э.А. Бригадный подряд на геологоразведочных работах / Э.А. Азроянц. – Москва : Недра, 1982. – 73 с. – Библиогр.: с. 48
219794
   Бригадный подряд на геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1984. – 110с.
219795
   Бригадный труд и хозрасчет. – Л, 1983. – 69с.
219796
  Ковалев А.Н. Бригадный хозрасчет- метод эффективного хозяйствования / А.Н. Ковалев. – М, 1985. – 64с.
219797
  Петков Т.И. Бригадный хозрасчет / Т.И. Петков. – Москва, 1984. – 190 с.
219798
  Богатин Ю.В. Бригадный хозрасчет / Ю.В. Богатин. – М, 1990. – 96с.
219799
   Бригадный хозрасчет в пищевой промышленности. – М, 1985. – 103с.
219800
  Гудсков А.К. и др. Бригадный хозрасчет: организация и внедрение / А.К. и др. Гудсков. – М, 1986. – 127с.
219801
  Макеев В.А. Бригады - в чем их сила / В.А. Макеев. – М, 1988. – 142с.
219802
  Коршунов И.В. Бригады нефтедобычи на хозрасчете / И.В. Коршунов, Р.В. Бурханов ; АН Азербайджанской ССР, сектор экономики. – Баку : АН Азербайджайской ССР, 1950. – 58 с.
219803
  Бабаев Б.Д. Бригады нового типа : создание, развитие, эффект / Б.Д. Бабаев, Е.Н. Виолетов, Ю.А. Соколов. – Москва : Сов. Россия, 1985. – 160 с.
219804
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках. открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 400 с.,с илл.
219805
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 368 с.,с илл.
219806
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1971
219807
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1973
219808
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 293с.
219809
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1973. – 187с. – (Романи й повісті ; 1973р. Вип. 4)
219810
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1973. – 187с. – (Романий повісті ; 4-й вип. 1973р.)
219811
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1974. – 343 с.
219812
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1974. – 96 с.
219813
  Гончар О. Бригантина : повесть / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1976. – 263 с.
219814
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Детская литература, 1977. – 287 с.
219815
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 208 с. – (Шкільна б-ка)
219816
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1980
219817
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1981. – 272 с.
219818
  Гончар О.Т. Бригантина : повісті / О.Т. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1982. – 311 с.
219819
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1992. – 222 с. – ISBN 5-301-01422-6
219820
  Гончар О. Бригантина : Повісті, оповідання / Олесь Гончар. – Харків : Фоліо, 2006. – 383с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3503-2
219821
  Гончар О.Т. Бригантина : повість : для середнього шкільного віку / Олесь Гончар ; художник К. Штанко. – Київ : Веселка, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-01-0468-6
219822
  Упмале В. Бригантины и капитаны : повесть / Вия Упмале ; пер. с латыш. Л.Квин. – Москва, 1980. – 160 с.
219823
  Петрова Елеонора Бригите на централниот Балкан во 2 и 1 милениум пред н.е. = The Briges in the Central Balkans 2nd-1st Millenium BC / Петрова Елеонора. – Скопjе : Музеj на Македониja - Археолошки, етнолошки и историски, 1996. – 314,[71]XXIXр. : іл. – ISBN 9989-97-2-3
219824
  Філоненко С. Бридка принцеса і людяний дракон: інтерпретація традиційного сюжету в романі "Ритуал" Марини і Сергія Дяченків // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 221-229. – (Бібліотека інституту філології)
219825
  Шатобриан А. Бриера / А. Шатобриан. – Москва, 1936. – 269 с.
219826
  Робинсон Джеффри Брижит Бардо. Две жизни / Робинсон Джеффри. – Смоленск : Русич, 1997. – 480с. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-749-8
219827
  Дубинянская Я. Брижит Бардо: ее мужья и другие звери // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
219828
  Іскорко-Гнатенко Брижицька С.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 48-49. – ISBN 978-617-7442-69-0
219829
  Ефимов В.В. Бризовая циркуляция в районе Черного моря / В.В. Ефимов, А.В. Крупин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 18-26 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0130-2906
219830
  Разуванов В.Г. Бризы братского водохранилища и их влияние на метеорологические условия побережий. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.698 / Разуванов В.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 21л.
219831
  Марченко А. БРИК : бразильский подход / А. Марченко, Брага Марченко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 20-25. – ISSN 044-748Х
219832
  Мартынов Б.Ф. БРИК и деградирующий миропорядок // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-20. – ISSN 044-748Х


  БРІК - Бразилія, Росія, Індія і Китай.Загальною межею для "четвірки" є те, що із закінченням холодної війни всі вони почали розвивати і застосовувати методики радикальних реформ, повністю інтегруючись в систему світової економіки
219833
   БРИК как новая форма многосторонней дипломатии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 45-63. – ISSN 0130-9625
219834
  Архангельская А.А. БРИК становится БРИКС // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 9 (650). – С. 2-5. – ISSN 0321-5075
219835
  Хейфен Б. БРИК: миф или реальность? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 72-80. – ISSN 0131-2227
219836
  Кореновська Л. Бриколаж як архітектоніка художнього тексту ("Любаска мого чоловіка" Надії Ковалик)
219837
  Лавров С. БРИКС - глобальный форум нового поколения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 3 март. – С. 1-7. – ISSN 0130-9625


  Для России сотрудничество в формате БРИКС - одно из ключевых направлений внешней политики на долгосрочную перспективу.
219838
  Дейч Т.Л. БРИКС - новый игрок на африканском континенте / Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 4 (657). – С. 24-28. – ISSN 0321-5075
219839
  Дейч Т.Л. БРИКС - новый игрок на африканском континенте / Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 6 (659). – С. 18-23. – ISSN 0321-5075
219840
  Давыдов В.М. БРИКС - предпосылка нового миропорядка / беседу вела Любовь Люлько // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 0444-748Х


  Борьба за многополярный мир обостряется. Запад опасается усиления БРИКС. И опасается даже несмотря на то, что БРИКС переживает сложные времена из-за санкционного удара по России. Главную угрозу США и их союзники видят в том, что «пятерка» нацелилась на ...
219841
  Луков В. БРИКС - фактор глобального значения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-37. – ISSN 0130-9625
219842
  Шемякин Я.Г. БРИКС в свете цивилизационного подхода // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-38. – ISSN 0130-3864


  В статье показывается, что при всех различиях у стран - членов БРИКС имеется фундаментальная общность подхода к миру и к жизни. Это позволяет сделать вывод о наличии важнейших предпосылок для достижения взаимопонимания на самом глубоком цивилизационном ...
219843
  Эминов Р.Д. БРИКС в системе геополитических координат ХХІ в: современность, будущее // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 515-519. – ISSN 2076-1554
219844
  Ларионова М. БРИКС в системе глобального управления // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 4 апрель. – С. 2-14. – ISSN 0130-9625
219845
  Трофимова И.Н. БРИКС и быстроразвивающиеся страны на пути к информационному обществу: развитие ИКТ и цифровое неравенство // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 10. – С. 41-53. – ISSN 0320-8168
219846
  Трофимова И.Н. БРИКС и развивающиеся страны в системе мирохозяйственных связей: сдвиги в международном движении капитала // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 3. – С. 54-63. – ISSN 0320-8168
219847
  Дробот Г.А. БРИКС как международно-политическое пространство // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 33-47. – (Глобалистика и геополитика ; № 3/4). – ISSN 0201-7385
219848
  Грициани Т. БРИКС: основа мультиполярного мира // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 2 (48). – С. 31-34
219849
   Бриллиант безупречной огранки, или Все грани отдыха в Хорватии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 64-65
219850
  Батенин Э. Бриллиант Кон-и-Гута : роман / Э. Батенин. – Москва ; Ленинград : ЗиФ, 1926. – 287 с.
219851
   Бриллиантовая свадьба. – М., 1989. – 476с.
219852
  Шатуновский И.М. Бриллиантовое полено. / И.М. Шатуновский. – М., 1966. – 64с.
219853
  Парахина Наталья Бриллиантовые тенденции российского туризма : Лидеры / Парахина Наталья, Шутова Наталья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 10-15 : Фото
219854
  Неводов Б.С. Бриллиантовый князь / Б.С. Неводов. – Саратов, 1960. – 223с.
219855
  Супрун Эмилия Бриллиантовый оптимизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 141 : Фото
219856
  Буренков М.И. Бриллиантовый туман / М.И. Буренков. – Харьков : Прапор, 1970. – 110 с.
219857
   Бриллианты для диктатуры качества : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 27 : Фото
219858
  Семенов Ю.С. Бриллианты для диктатуры пролетариата / Ю.С. Семенов. – М., 1991. – 558с.
219859
  Семенов Ю.С. Бриллианты для диктатуры пролетариата. / Ю.С. Семенов. – Кишинев, 1986. – 510с.
219860
  Велигжанина А. Бриллианты Зыкиной принесли несчастья всем, кто хотел прибрать их к рукам // КП в Украине (Четверг). – Київ, 2019. – 16-23 мая (№ 71). – С. 24-25. – ISSN 1997-1249


  "КП" узнала, что стало с сокровищами артистки. "В этом году исполнится 10 лет, как не стало известной исполнительницы народных песен Людмилы Зыкиной. Многие помнят скандалы вокруг пропавших после ее смерти бриллиантов. Мы решили выяснить: чем ...
219861
  Педа П.М. Бринить весна : поезії / П.М. Педа. – Одесса, 1992. – 108 с.
219862
  Галінська Ольга Бринить душа // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 7. – ISSN 0868-9644


  Про фестиваль бандурного мистецтва в Україні
219863
  Камінецький Я. Бринлива променя струна... : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 2-5. – ISSN 0868-4790
219864
   Бринцев Василь Дмитрович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 102-103


  Привітання з 60-річчям.
219865
  Партыка Л.Я. Бриофлора главной гряды Крымских гор. : Автореф... Канд.биол.наук: / Партыка Л.Я.; АН УССР.Ин-т ботаники. – К, 1966. – 25л.
219866
  Дильдарян Б.И. Бриофлора лесов северо-восточной Армении : Автореф... канд.биол.наук: 03.094 / Дильдарян Б.И.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 23л.
219867
  Чиковани Н.В. Бриофлора южного склона Циви-Гомборского хребта и Гаре-Кахетского плоскогорья. : Автореф... канд. биол.наук: / Чиковани Н.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
219868
  Куприянова В.Р. Британия : Книга для чтения / В.Р. Куприянова, И.В. Арнольд, М.А. Боровик. – 2-е изд., испр. – Л., 1977. – 438с.
219869
  Симонов В.А. Британия без туманов / В.А. Симонов. – М., 1985. – 311с.
219870
  Ананьева Е. Британия в зоне турболентности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 52-63. – ISSN 0130-9625
219871
  Черчилль У.С. Британия в Новое время : XVI-XVII века / Уинстон Черчилль ; [пер. с англ. О.Ю. Ивановой, С.Н. Самуйлова]. – Смоленск : Русич, 2006. – 411, [3] с., [16] л. фот. : ил. – Сер. осн. в 2000 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0601-6
219872
   Британия возьмет всех взглядом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 17 : фото
219873
  Матвеев В.А. Британия вчера и сегодня / В.А. Матвеев. – Москва, 1989. – 252 с.
219874
  Терех Н. Британия выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, но еще на протяжении 21 месяца после этого будет платить взносы Брюсселю // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 марта (№ 12). – С. 3


  "Выход Великобритании из Евросоюза состоится через год - в конце марта 2019-го. Затем Лондон и Брюссель вступят в переходный период, который продлится еще 21 месяц. До 31 декабря 2020 года ряд соглашений ЕС будет применяться к Британии. Лондон и ...
219875
  Осипов В. Британия глазами русского / В. Осипов. – Москва : АПН, 1977. – 208с.
219876
  Терентьев А. Британия Дэвида Камерона // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 81-88. – ISSN 0131-2227
219877
  Церцвадзе И. Британия и Общая политика безопасности и обороны Европейского Союза // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 3, Лето. – С. 83-98. – ISSN 1812-1101


  "В этой статье анализируется позиция Британии в отношении Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) Европейского Союза в периоде с 1998 по 2016. Рассматривается логика британской позиции по отношению к ОПБО путем поиска ответа на исследовательский ...
219878
  Айзенштат М.П. Британия нового времени. Политическая история : учеб. пособие для ист. фак. ун-тов / М.П. Айзенштат ; РАН ; Ин-т всеобщей истории ; Гос. ун-т гуманитарных наук ; Научно-образовательный центр по истории. – Москва : КДУ, 2007. – 204 с. – ISBN 978-5-98227-145-7
219879
  Денисова Анастасия Британия под градусом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 75-77 : фото. – ISSN 1029-5828
219880
  Мамаев Ш. Британия под ударом // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 59-61
219881
  Малаховский К.В. Британия южных морей / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1973. – 168с.
219882
  Осипов В.Д. Британия. 60-е годы / В.Д. Осипов. – Москва : Политическая литература, 1967. – 304с.
219883
  Кобыш В. Британия: великая и малая / В. Кобыш. – Москва : Известия, 1973. – 256 с.
219884
  Шальнев А.А. Британия: меж строк "неписаной" конституции / А.А. Шальнев. – Москва, 1982. – 286с.
219885
  Хеймс Дункан Британія - жертва чи бенефіціар ТОП-корупції? / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 10-11


  "Ми не хочемо, щоб Лондон і його нерухомість були "сейфом" для злодіїв".
219886
  Власенко М.В. Британія в лабетах монополій : державно-монополістичний капіталізм в Англії / М.В. Власенко. – Київ : Знання, 1968. – 47, [1] с.
219887
   Британія. Зелений день календаря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 100-105 : фото
219888
  Горбик В.О. Британія: суперечності і проблеми / В.О. Горбик. – К, 1980. – 103с.
219889
  Андреева Т. Британо-американские "особые отношения" при Д. Кэмероне // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 61-72. – ISSN 0131-2227
219890
  Бани Насер Абдулла Британо-иорданские отношения (1921-1957 гг). : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Бани Насер Абдулла ; М-во образования Украины ; Киев. ун-т им.Т. Шевченко, Ин-т междунар. отношений. – Киев, 1995. – 179 л. – Библиогр.: л. 176-179
219891
  Бани Насер Абдулла Британо-иорданские отношения (1921-1957 гг.) : автореф. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Бани Насер Абдулла ; Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1995. – 28 с.
219892
  Роуз К.Б. Британо-иранское взаимодействие по ядерной проблеме. Опыт кризисного урегулирования в рамках ЕС и НАТО. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 187-216. – ISSN 0235-5620


  Реферативный обзор.
219893
  Соколова В.А. Британо-російські відносини і стратегія Девіда Кемерона щодо політики Російської Федерації відносно України та Сирії (2014¬2016 рр.) // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 57-69. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
219894
  Андреева Т. Британо-российские отношения при правительстве Д. Кэмерона - Н. Клегга // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 9. – С. 20-33. – ISSN 0131-2227
219895
  Бузукашвили Илья Британская библиотека : Тема номера: Сокровищница человечества // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 1818-2968
219896
   Британская библиотека оцифровала и опубликовала древние рукописи // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 3 (189). – С. 5. – ISSN 1727-4893
219897
  Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба / В.М. Матвеев. – Москва, 1984. – 160 с.
219898
  Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба / В.М. Матвеев. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Международные отношения, 1990. – 224с. – ISBN 5-7133-0203-2
219899
  Портнягин Д.И. Британская дипломатия на Парижской мирной конференции 1919 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 162-169. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
219900
  Федоров С.Е. Британская идентичность / идентичности в раннее Новое время // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 75-81. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
219901
   Британская империя. – Москва : Советская энциклопедия, 1943. – 463 с.
219902
   Британская империя в ХХ веке : [сб. статей] / Российская акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр "XX век: социально-политические и экономические проблемы" ; [редкол.: А.М. Пегушев и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2010. – 295, [1] c. : табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-94067-299-9
219903
  Потемкин М.П. Британская империя во второй мировой войне / Потемкин М.П. – Киров : Кировское областное издательство, 1942. – 40 с.
219904
  Соколов В.В. Британская империя как геоэкономическая система (1603-1972) / Вячеслав Соколов. – Москва : Экономика, 2012. – 158, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-282-03211-6
219905
  Черешнева Л.А. Британская Индия в 1942 г.: миссия Криппса // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 24-36. – ISSN 0869-1908


  Стаффорд Криппс (1889-1952) - британський держ. діяч, рицар
219906
  Шаповал В.Н. Британская конституция : политико-правовой анализ / В.Н. Шаповал. – Київ : Либідь, 1991. – 135с. – ISBN 5-325-00113-2
219907
  Шаповал В.Н. Британская Конституция (политико-правовой анализ). : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Шаповал В.Н.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 32л.
219908
  Девель Л.А. Британская лексикография ХХІ века (толковые учебные/педагогические словари английского языка/ // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 55-67. – ISSN 0130-9730
219909
  Кондратьева Т.С. Британская национальная партия и проблема иммиграции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 123-150. – ISSN 0235-5620
219910
  Искюль Сергей Британская подножка французской интриге : наполеоника // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 102-107 : Фото
219911
  Гогитидзе И.В. Британская политика " к востоку от Суэца ", 70-е - первая половина 80-х гг. / И.В. Гогитидзе. – Москва : Наука, 1989. – 167 с.
219912
  Мельникова С.В. Британская политика в Ирландии в 1918-1920 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 71-90. – ISSN 0042-8779


  О том, какие культурные и политические факторы определяли направление британской политики в Ирландии в 1918-1920 гг.
219913
  Трухановский В.Г. Британская политика в области ядерных вооружений. / В.Г. Трухановский. – М., 1987. – 150с.
219914
  Гарелик М.В. Британская политика по вопросу о заключении государственного договора с Австрией в 1954-1955 годах // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 106-110. – ISSN 2616-700X
219915
  Поляков Н.В. Британская система ниверситетского образования / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 206-215. – ISBN 978-966-551-249-3
219916
  Шумилин С. Британская танковая классика 1920-х гг. Vickers Medium Tank Mk.I и Mk.II // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 39-43
219917
  Кривогуз М.И. Британская энергетика: 50 лет реформ / М.М. Кривогуз ; Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2004. – 116 с. – ISBN 5-88161-143-8
219918
  Кринберг Р.Я. Британские архаизмы в литературном американском варианте английского языка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 83-91. – (Філологічні науки)
219919
  Гюльмамедов С.А. Британские библиотеки пересмотрят принцип работы с э-книгами / Саттар Алеклерович Гюльмамедов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – июль - август. – С. 90. – ISSN 1726-6726
219920
  Романова М. Британские виги и борьба североамериканских колоний за независимость (1760-е гг.) // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 117-125. – ISSN 0042-8779
219921
  Юг Британские колонии в Восточной Африке. / Юг. – М-л, 1931. – 194с.
219922
  Суслопарова Е.А. Британские лейбористы: испытание кризисом 1931 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 5-25. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
219923
  Стамп Д. Британские острова / Д. Стамп, С. Бевер. – Москва, 1948. – 701с.
219924
  Чолганская В.Л. Британские парламентские и ведомственные издания / В.Л. Чолганская. – М., 1974. – 288с.
219925
  Куликов А. Британские партии и американское влияние в 1990-е - 2000-е годы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 58-65. – ISSN 0201-7083
219926
  Байков А.Н. Британские профсоюзы и классовая борьба (вторая половина 60-х - начало 70-х годов) / А.Н. Байкова ; отв. ред. М.В. Баглай ; АН СССР, Ин-т междунар. раб. движения. – Москва : Наука, 1976. – 375 с.
219927
  Каторин Ю. Британские сверхдредноуты // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 11 (173). – С. 16-23


  Следующие после "Колоссусов" британские линкоры были спроектированы в рамках кораблестроительной программы 1909 г., когда в Адмиралтействе пришли к выводу о недостаточной мощности 305-мм орудий ранних дредноутов, кроме того, новое британское ...
219928
  Рахшмир П.Ю. Британские тори: возрождение или угасанние? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 132-138. – ISSN 0130-3864
219929
  Пичугин Б.Ф. Британские тред-юнионы после второй мировой войны / Б.Ф. Пичугин. – Москва, 1958. – 152 с.
219930
  Малецке Британские тропики / Малецке, Эльза-Мари, Цан Клеменс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 128-137 : фото. – ISSN 1029-5828
219931
  Барбарига А.А. Британские университеты : [учебное пособие для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."] / А.А. Барбарига, Н.В. Федорова. – Москва : Высшая школа, 1979. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 126-127 (33 назв.). – (Библиотека преподавателя)
219932
  Воробьев-Обухов Алексей Британский "Жук" или немецкий "Мини"? : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 91-93 : Фото
219933
  Калашников В.М. Британский взгляд на Крым (хроники, мемуары, дневники XVII - первой четверти XIX столетия) : монография / В.М. Калашников. – Днепропетровск : Нова Ідеологія, 2013. – 332 с. : ил., портр. – ISBN 978-617-7068-14-2
219934
  Лабутина Т.Л. Британский дипломат и разведчик Чарльз Уитворт при дворе Петра I // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 124-135. – ISSN 0042-8779
219935
  Чочиев Г.В. Британский документ о кавказско-ориентированной деятельности черкесской политической элиты в Турции после Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 106-109. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматривается обращение группы влиятельных черкесских диаспорных политиков к правительству Великобритании с целью обеспечения признания независимости СевероКавказской (Горской) Республики и организации репатриации ближневосточных черкесов на ...
219936
  Ященко А. Британский естественно-исторический музей и другие зоологические учреждения западной Европы / А. Ященко. – С. 47-164. – Отд. оттиск
219937
  Залевский В. Британский издательский дом Osprey 1968-2008 гг. ( к 40-летию со дня основания) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С, 37-39
219938
  Денстервиль Британский империализм в Баку и Персии 1917-1918 / Денстервиль. – Тифлис, 1925. – 281 с.
219939
  Глухов А.М. Британский империализм в Восточной Африке (1945-1960) / А.М. Глухов. – М, 1962. – 255с.
219940
  Киселев Б.Н. Британский империализм в Западной Африке : Автореф... канд. экономич.наук: / Киселев Б.Н.; АН Союза ССР. Ин-т экономики. – М., 1951. – 21 л.
219941
  Маздур И. Британский империализм в Индии и подготовка интервенции против СССР / И. Маздур. – Москва, 1933. – 72 с.
219942
  Зарина Л.Л. Британский империализм в Китае / Л.Л. Зарина. – Москва, 1970. – 248с.
219943
  Варславан А.Я. Британский империализм и буржуазная Латвия в годы мирового экономического кризиса. / А.Я. Варславан, А.Л. Зунда. – Рига, 1981. – 199с.
219944
  Сиснева Т.И. Британский империализм и Малайзия 1961-1965 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 573 / Сиснева Т.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 27л.
219945
  Шпаковский В.О. Британский историк С. Тернбулл о японских воинах асигару // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 153-158. – ISSN 0042-8779


  О работе британского историка С. Тернбулла, посвященной исследованию книги "Зобьо Моноготари", написанной самураем М. Набуоки и рассказывающей об японских пехотинцах асигару.
219946
  Ричардс Д. Британский капитализм и рационализация / Д. Ричардс. – М.Л,, 1930. – 160с.
219947
  Скрипникова Л.В. Британский колониальный режим в Вест-Индии в первом трети 19 в. и освободительное движение рабов. : Автореф... канд.ист.наук: 578 / Скрипникова Л.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 21л.
219948
  Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре / В.Н. Виноградов. – Москва, 1991. – 159 с.
219949
  Рыжиков В.А. Британский лейборизм сегодня: теория и практика. / В.А. Рыжиков. – М, 1984. – 279с.
219950
  Ааронович С. Британский монополистический капитал / С. Ааронович; пер. с англ. В.М. Коллонтай ; ред. И.А. Соколов. – Москва : Иноиздат, 1956. – 212 с. : табл.
219951
   Британский музей. Лондон. – Москва, 1980. – 256с.
219952
  Карпов Г.А. Британский мультикультурализм: мина замедленного действия? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 26-32. – ISSN 0321-5075
219953
  Степанова Н.М. Британский неоконсерватизм и трудящиеся / Н.М. Степанова. – Москва, 1987. – 239 с.
219954
  Сергеев Е.Ю. Британский политик лорд Керзон // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 154-168. – ISSN 0130-3864
219955
  Лабутина Т.Л. Британский посланник Роберт Кейт и Екатерина II о перевороте 1762 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 123-135. – ISSN 0042-8779


  О том, как Екатерина II пришла к власти и как это событие представлено в её письмах к С. Понятовскому и в воспоминаниях английского дипломата Роберта Кейта.
219956
  Бодрунова С.С. Британский рынок прессы и политический процесс: символический и медиакратический смысл "таблоидных поворотов" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 188-206. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
219957
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 4. – 2005
219958
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 5. – 2005
219959
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 6. – 2005
219960
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 7. – 2006
219961
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 8. – 2006
219962
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 9/10. – 2006
219963
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 11. – 2006
219964
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 12. – 2006
219965
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 1 (13). – 2007
219966
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 2/3 (14/15). – 2007
219967
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2004-. – ISSN 1742-2388
№ 4 (16). – 2007
219968
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 17. – 2008
219969
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 18. – 2008
219970
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 19. – 2008
219971
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 20. – 2008
219972
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 21. – 2009
219973
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 22. – 2009
219974
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 23. – 2009
219975
   Британский тред-юнионизм. – М., 1956. – 206с.
219976
  Хатт А. Британский тред-юнионизм / А. Хатт. – М, 1981. – 269с.
219977
  Гинзбург Н. Британский университет : путь к цели // Британский стиль : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2009. – № 23. – С. 79-84. – ISSN 1742-2388
219978
  Кирпичев Юрий Британский фактор // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (989). – С. 85-92. – ISSN 0130-1640
219979
  Битрин П.С. Британский электорат: концепции "упадка двухпартийности" / П.С. Битрин. – М., 1987. – 46с.
219980
  Абсава Георгий Британский яд для русского царя // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 917 (02). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х


  Попытка произвести ретроспективное расследование, опираясь на косвенные улики относительно возможного отравления русского царя Петра Первого
219981
   Британските воени мисии во Македониjа = The British military missions in Macedonia : документи 1942 - 1945. – Скопje : Државен арх. на Реп. Македониjа, Матица Македонска, 2000. – 502, [1] с. – На другому тит. арк. та корінці: Велика Британиjа и Македониjа: документи 1941-1945. На обкл. назва: Британски воени мисии во Македониjа 1942-1945. – ISBN 9989-622-22-1
219982
  Дьяченко А.Д. Британское государство над Египтом и борьба египетского народа за независимость. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дьяченко А.Д.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1986. – 21л.
219983
  Харвей Джеймс Британское государство. / Харвей Джеймс, ХУд Кэтрин. – М., 1961. – 388с.
219984
  Ефимова Е.С. Британское содружество наций / Е.С. Ефимова. – Ленинград, 1967. – 27 с.
219985
  Потапов В.И. Британское судостроение и его современная конкурентоспособность. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Потапов В.И.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М,, 1970. – 19л.
219986
  Кузнецов О. Британська енергетична стратегія в контексті економіки зміни клімату : економічні проблеми природокористування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 53-63 : Рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
219987
  Крушинський В.Ю. Британська Європа чи європейська Британія. Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Монографія / В.Ю. Крушинський; КНУТШ; Інститут міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2003. – 214 с. – ISBN 966-594-374-Х
219988
  Матюша В. Британська і американська драматургія ХХ ст. в Україні: постанови та публікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 54-57. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 7)
219989
  Семеняк К. Британська історична наука про формування європейської системи безпеки та роль Великої Британії у цьому процесі у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлений огляд основних етапів розвитку британської історіографії щодо питання формування європейської системи безпеки у міжвоєнний період. Загалом виділено три хронологічні етапи розвитку історичних праць стосовно теми європейської ...
219990
  Гребенюк М. Британська історіографія війни в Перській затоці 1990-1991 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу стану британської історіографії війни в Перській затоці 1990-1991 років, визначенню її загальних тенденцій та особливостей британського підходу до висвітлення цієї війни. Було виявлено найбільш впливових та авторитетних ...
219991
  Пічугіна М.В. Британська історіографія інтеграційних процесів у західній Європі у другій половині ХХ ст. : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Пічугіна М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 15 с.
219992
  Пічугіна Маріанна Володимирівна Британська історіографія інтеграційних процесів у західній Європі у другій половині ХХ ст. : Дис....канд. істор. наук: 07.00.06 / Пічугіна Маріанна Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 204л. – Бібл.: л.173-204
219993
  Грубінко А. Британська концепція зовнішньополітичного і безпекового виміру євроінтеграції в європейській політико-правовій думці // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 14-20. – ISSN 2524-0129
219994
  Шевченко Н. Британська криза першої половини XVII століття як "проблема багатоскладового королівства" (за матеріалами праць К. Расселла) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-74. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано концепцію британської національної історії першої половини XVII ст., викладену в працях сучасного британського історика К. Расселла. Спеціальну увагу приділено дослідженню особливостей застосування істориком системного підходу для ...
219995
  Олійник Х. Британська машинерія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 106-111 : фото
219996
  Глазов Д.В. Британська модель мультикультуралізму: успіхи та прорахунки // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 100-107. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання політики мультикультуралізму у Великій Британії, її ефективність в межах британського соціуму. В колі уваги — історичні передумови політики мультикультуралізму; етапи та сутність цієї політики відповідно до загальноєвропейських ...
219997
  Черновол О.П. Британська модель правового забезпечення та реалізації обов"язків людини і громадянина // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 57-67. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
219998
  Харламова Г. Британська модель фінансування вищої освіти: уроки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Сучасна система вищої освіти постійно наголошує на нестачі державних фондів фінансування для забезпечення високої конкурентоспроможності освітянських послуг. Стаття звертається до основної та найбільшої складової бюджету європейських університетів - ...
219999
  Мартинов А. Британська невизначеність // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "Традиції етикету свідчать, що піти по-англійському — це залишити товариство без прощання. Саме так намагався вийти з Євросоюзу британський прем’єр-міністр Борис Джонсон. Заради того, аби йому не завадили, він навіть спробував призупинити роботу ...
220000
  Чекаленко Л. Британська та американська системи підготовки дипломатів в умовах глобалізаційних змін / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 570-584. – ISBN 978-617-7631-10-0
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,