Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
219001
  Базилевський В. "Богопосланий патрицій": труди і дні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 12-13


  "Повість про Миколу Зерова" Володимира Панченка.
219002
  Базилевський В. "Богопосланий патрицій": труди і дні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)


  Творча спадщина М. Зерова.
219003
  Александрович Володимир "Богородиця Пирогоща" - втрачена старокиївська реліквія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-53. – Бібліогр.: с. 49-53
219004
  Герасимчук В. "Божа вивірка" біля "Собору" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 1,3


  До 100-річчя з дня народження Олеся Гончара.
219005
  Датешидзе Денис "Боже мой, как быстро..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
219006
  Сеник Л. "Божевілля" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 49-57. – ISSN 08-68-4790-1
219007
  Байдацька С. "Божевільна" Юзефа Ігнація Крашевського: жанрово-стильова модель твору // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 126-131. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Статтю присвячено романові Ю. І. Крашевського "Божевільна" (1880). Авторка досліджує генезу твору, систему образів, новаторство проблематики та український елемент роману. Artykul poswiecony jest powiesci J. I. Kraszewskiego "Szalona" (1880). ...
219008
  Кашкадамова Н. "Божейківна грає цілим своїм єством..." // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 73-75. – ISSN 2224-0926


  "15 травня цього року виповнюється 115 років від дня народження видатної української п’яністки і педагога Володимири Божейко."
219009
  Горбатюк В. "Божена" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8. – С. 30-51. – ISSN 0208-0710


  Повість.
219010
  Алексєєнко О. "Божественна комедія" Данте // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 37-41


  "«Божественну комедію» було написано в 1307-1321 роках. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її земних радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип ...
219011
  Волошин Ігор "Божественна" поезія раннього періоду творчості Івана Франка : релігієзнавчий аналіз // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 192-195. – ISSN 1728-3671


  Поетична творчість І. Франка часів його юності : романтичне висвітлення Бога і релігії в поезії
219012
  Пукшанская И.П. "Божественная комедия" Данте Алигьери как начало ренессансного самосозидания человеческой души // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 120-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
219013
  Глазова М. "Божественная комедия" Данте в позии Мандельштама 1930-х годов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Спецвипуск № 3 : Койнонія: філософія Іншого та богослов"я спілкування. – С. 192-210. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 55). – ISSN 2306-6687
219014
  Харрисон Р. "Божественная комедия" и модерн: Дантов ад // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Спецвипуск № 3 : Койнонія: філософія Іншого та богослов"я спілкування. – С. 101-120. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 55). – ISSN 2306-6687
219015
  Ікбаль Турія "Божественний глагол до неї зринув" : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 141-144. – ISSN 0320 - 8370
219016
  Ікбаль Т. "Божественний глагол до неї зринув" : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 141-144. – ISSN 0320 - 8370
219017
  Бетко І. "Божественні пісні" Сковороди і "паренетікони" Франка: співвіднесення середньовічно-антропософської і ренесансно-гуманістичної концепцій людської особистості // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 63-71. – ISSN 0280-6336
219018
  Салига Т. "Божий ангел стер з лиця сльозу" (Сильвета Миколи Петренка у мозаїці його віршів) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 573-592. – ISBN 978-966-06-0747-7
219019
  Ричка В. "Божим велінням Данило звів город, на ймення Холм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 21


  На думку М. Грушевського, уродженця Холма, для короля Данила цей стольний град - "се була дитина його серця".
219020
  Ричка В. "Божим велінням, Данило звів город, на ймення Холм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 20


  Грандіозний проект ороля Русі.
219021
  Сергійчук В.І. "Божище українських мас" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 107-117. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 130-річчя від дня народження Симона Петлюри.
219022
  Донцов Д. "Божки" : з приводу нового роману В. Винниченка) // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2248-94-4
219023
  Жиленко І.Р. "Божою милістю талант" Аркадія Аверченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 300-303. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
219024
  Титов М. "Бозон Хіггса", темна матерія, чорні діри / спілкувалася Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Розмова з представником Європейської організації з ядерних досліджень щодо інтеграції України до Європейського наукового та дослідницького простору за проектами CERN.
219025
  Тельвак В. "Бої за Грушевського": доба Української революції у дискусіях діаспорних інтелектуалів повоєнного дванадцятиліття / В. Тельвак, М. Сабінський // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 1 (37), січень - березень. – С. 100-109. – ISSN 1998-4634
219026
  Володин А.И. "Бой абсолютно неизбежен" / А.И. Володин. – Москва, 1982. – 192 с.
219027
  Володин А.И. "Бой абсолютно неизбежен" / А.И. Володин. – 2-е изд.доп. – Москва, 1985. – 237с.
219028
  Крым А. "Бойкот" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 102. – С. 18-37


  Анатолій Ісакович Крим (1946, Вінниця) - російськомовний письменник, драматург, сценарист родом з України. Багаторічний секретар ради Національної спілки письменників України за головування Володимира Яворівського.Прозове оповідання.
219029
  Лиховид І. "Бойкот" прозорих аргументів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 лютого (№ 36). – С. 10


  Чому конфлікт між МОЗ і медуніверситетом імені Богомольця псує репутацію їх обох.
219030
  Грабовський С. "Бойовий загін" тоталітарної партії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 11


  Комсомол: погляд із XXI століття.
219031
  Пароваткіна Г. "Бойчукізм": Вічно жива правда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 24
219032
  Марченко М. "Бойчукісти"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 7
219033
  Оберт Михаэль "Боко харам". Против школ и зубной пасты / Оберт Михаэль, Спира Энди // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 96-105 : фото. – ISSN 1029-5828
219034
   "БОКС" - боевой орган комсомольской сатиры Уральского политехнического института им. С.М. Кирова. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 71 с. : ил.
219035
  Караіванов Н. "Болгари його почитають майже як святого". Професор Костянтин Іречек про життя і наукову справу Георгія Гуци // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
219036
  Міривіліс С. [Богородиця Горгона : роман / Стратис Міривіліс. – 18-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 487 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0179-3
219037
  Епіскопопулос Н. [Божевільні оповідання / Ніколаос Епіскопопулос. – Афіни : Нефелі, 1989. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 32]). – ISBN 960-211-054-6
219038
  Липинський В. [Бойові дії козацького війська на півдні Білорусі 1649 р.] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 232-282. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
219039
  Козлов М.М. Бог-підліток Ярило в язичницькій свідомості східних слов’ян // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-26
219040
  Гельвеций К.А. Бог-Природа-Человек / К.А. Гельвеций. – Х, 1923. – 88с.
219041
  Зяблюк Н.С. Богодухівщиною, Уманщиною : нотатки етнографа / Надія Зяблюк. – Київ : Веселка, 2021. – 235, [3] с., [16] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-01-6066-8
219042
  Боцяновский В.Ф. Богоискатели / В.Ф. Боцяновский. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.], 1911. – [2], II, 268, [1] с.
219043
  Ласковая М.П. Богоискательство и богостроительство предже и теперь / М.П. Ласковая. – М, 1972. – 110с.
219044
  Рудяченко О. Боголюбий меланхолік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 18-19


  Артемій Ведель - один з фундаторів української національної музики.
219045
  Бережна М.М. Боголюбов - видатний представник математичної науки // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 270-276. – ISBN 978-617-640-146-9
219046
  Руденко О.П. Боголюбов М.М. та поступ фізико-математичної думки ХХ ст. / О.П. Руденко, О.В. Хорольський // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2010. – № 1 (13). – C. 41-46


  У 1946-1949 роках М.М. Боголюбов очолював механіко-математичний факультет Київького державного університету іменіТ.Г. Шевченка.
219047
   Боголюбов Микола Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 257. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
219048
   Боголюбов Микола Миколайович (1909-1992) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 39. – ISBN 978-966-439-754-1
219049
   Боголюбов Микола Миколайович (1909-1992) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 46-47. – ISBN 978-966-933-054-3
219050
  Шаров І. Боголюбов Микола Миколайович (1909 - 1992) - математик, механік фізик // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 38-41 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
219051
  Кордун Г.Г. Боголюбов Микола Миколайович (21.08.1909 р.) // Радянські фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – С. 20-21
219052
  Кордун Г.Г. Боголюбов Микола Миколайович (н. 21.08.1909) // Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – С. 60-62
219053
  Самойленко В.Г. Боголюбов Микола Миколайович. Двічі Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 324-327. – ISBN 978-966-11-0226-1
219054
   Боголюбов Микола Михайлович (1872-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 39-40. – ISBN 978-966-439-754-1
219055
   Боголюбов Микола Михайлович (1872-1934) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47. – ISBN 978-966-933-054-3
219056
   Боголюбов Олексій Миколайович (до 60-річчя від дня народження) / Й.З. Штокало, Ю.О. Митропольський, С.М. Кожевніков, В.С. Сологуб // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 16. – С. 93-94


  Список наукових праць О.М. Боголюбова - С. 94-96.
219057
  Андроникова М.И. Боголюбов. [1824-1896] / Андроникова М.И. – Москва : Искусство, 1962. – 54 с., [18] л. ил.
219058
  Чижов М.В. Боголюбовский механизм динамического нарушения симметрии и модели составных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чижов М.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 6л.
219059
  Чорна С. Боголюбський віддав Київ на пограбування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 46)
219060
  Лукашенко А. Боголюдина в давньогрецькій міфології та філософії: історичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу аналізу трансформації сприйняття значимості міфу в давньогрецькому суспільстві та наукових колах XX - початку XXI ст. Визначено поняття боголюдини в давньогрецькому суспільстві, під яким мали на увазі людину, що стала богом, смертного, ...
219061
  Білан А. Богом натхненний піснеспів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24. – ISSN 0868-9644
219062
  Сіренко Ірина Богом послана Голгофа : 6 січня - 70 років від дня народження Василя Стуса / матеріал підгот. І. Сіренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-51
219063
  Піча В. Богомаз Костянтин Юхимович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 37-38. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Богомаз Костянтин Юхимович (1955) - політолог. Д-р істор. н. (1994), проф. (1995). Автор численних наукових праць та навчальних посібників. Член авторських колективів енциклопедій та словників, зокрема, «Філософія політики. Короткий енциклопедичний ...
219064
  Сикорский И.А. Богоматерь в художественных воспроизведениях Рафаэля и Васнецова / И.А. Сикорский, проф. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 12 с. : ил. – Экз. без обл.
219065
  Терехов В.П. Богоматерь Донская / В.П. Терехов; авт. В.П. Терезов. – Москва : Книга, 1990. – 15 с. – (Библиотека нравственного чтения)
219066
   Богоматерь. Полное иллюстрированное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон : Репринтне видання. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0726-1
Т.2. – 1994. – 811с.
219067
   Богоматерь. Полное иллюстрованное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон. У 2-х кн. : Репринтне видання. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0726-1
Т.1. – 1994. – 400с.
219068
   Богомил Николов. – Москва, 1988. – 20с.
219069
  Ташовски Д. Богомилското движенье / Д. Ташовски. – Скопjе, 1949. – 79с.
219070
  Ангелов Д. Богомилството / Димитър Ангелов. – София : Булвест-2000, 1993. – 495 с.
219071
  Драгоjловик Д. Богомилството во средновековната изворна грага / Д. Драгоjловик, В. Антик. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1978. – 274, [2] с.
219072
  Ташковски Д. Богомилството и неговото историско значенье / Д. Ташковски. – Скопjе, 1951. – 111с.
219073
   Богомилството на Балканот во светлината на наіновите истражуваньа : материіали од Симпозиумот одржан во Скопіе на 30, 31 маі и 1 иуни 1978 г. – Скопіе : Скопіе, 1982. – 252 с.
219074
  Зайцев В.К. Богомильское движение и общественная жизнь Северной Италии эпохи Дученто / В.К. Зайцев. – Минск, 1967. – 48с.
219075
  Пицык Н.Е. Богомолец : [1881-1946] / Пицык Н.Е. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 222 с., [12] л. ил. – Сер. осн. в 1933 г. М. Горьким. – Библиогр. в конце книги. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 2 (377) : Серия биографий)
219076
  Дупленко Ю.К. Богомолець Олександр Олександрович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 47-50. – ISSN 0374-3896
219077
  Шаров І. Богомолець Олександр Олександроивич (1881-1946) - патофізіолог // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 42-44 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
219078
  Крымов В.П. Богомолы в коробочке / Вл. Крымов. – Берлин, 1921. – 288 с.
219079
  Гузюк А. Богомольці / А. Гузюк. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1963. – 114 с.
219080
  Подъячев С.П. Богомольцы / С.П. Подъячев, 1937. – 36с.
219081
  Максимович Иоанн Богомыслие в пользу правоверным трудолюбием Иоанна архиепископа Черниговского. – Чернигов : В типографии Иллинской, 1711. – 722 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн., застібки
219082
  Тимошик М. Богонатхненність творчої спадщини Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 серпня (№ 34). – С. 9
219083
  Лукашенко А. Богообраність государя та його функції в ідеологічних дискусіях Московської держави (кін. XV-XVI ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 35-40. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовано передумови формування державної концепції "Москва-третій Рим", здійснено аналіз творів російських гуманістів на предмет місця і значення государя у виконанні месіанської ролі держави в межах концепції "Москва - третій Рим". ...
219084
  Вінтонів Ю.І. Богопокинутість: феномен, досвід, інтерпретації у персоналіях А. Камю та К. С. Льюїса // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 58-63. – ISSN 2414-5823


  Запропоновано феноменологічне дослідження досвіду богопокинутості людини як стану "без Бога". На основі спо- стережень Максима Ісповідника представлено типологічне тло досвіду богопокинутості людини, зміст якого оста- точно розкривається через ...
219085
  Листова Т.А. Богородица, Москва и некоторые направления религиозно-политической жизни России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 158-170. – ISSN 0869-5415
219086
  Кириков О. Богородица. / О. Кириков. – Минск, 1993. – 133с.
219087
   Богородицкий Тихвинский монастырь Курской губернии, основанный фельдмаршалом гр. Б.П. Шереметевым : 1713-1913 : По сохранившимся документам домаш. и мест. арх / [Гр. Сергий Шереметев]. – Москва : Синод. тип., 1914. – [2], II, 336 с., 2 л. ил.
219088
  Петрів І.М. Богородиця / І.М. Петрів. – К, 1990. – 123с.
219089
  Коваль Г. Богородиця в українських колядках: функції, семантика образу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С.42-46. – ISSN 0130-6936
219090
  Питюр О. Богородиця у системі василіянського світосприйняття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 19-23. – ISSN 2307-2261
219091
  Репан О.А. Богородицька та Старосамарська сотні: адміністративна система і старшинський корпус // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 49-56. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
219092
  Сиротинська Н. Богородична гимнографія як система жанрів сакрального мистецтва // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 38 -44. – ISSN 2224-0926
219093
  Сиротинська Н. Богородичний репертуар у літургійних рукописах Київської Русі // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 52-58. – ISSN 2224-0926
219094
  Прилепа Олеся Богородичні в теорії богослужбових жанрів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 48-56. – ISSN 1728-6875
219095
  Матушек О. Богородичні дива в літературному дискурсі Димитрія Туптала та Іоана Максимовича // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 56-60. – ISSN 2311-9896
219096
  Жабляк М. Богородичні пісні та їх роль у духовному та морально-естетичному вихованні молоді // Богословська думка в Україні : науковий журнал / Ужгород. Україн. богословська акад. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина ; Міжнародна акад. богословських наук ; редкол.: с. В. Бедь, М. Токар, Є. Нікольський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 2. – С. 132-143. – ISSN 2707-2363
219097
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 79с.
219098
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 72с.
219099
  Розова Л.К. Богородская игрушка и скульптура / Л.К. Розова. – Москва, 1970. – 30 с.
219100
  Шеломаев В.П. Богородский р-н / В.П. Шеломаев. – Горький, 1941. – 156с.
219101
   Богородський Олександр Федорович (1907-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
219102
   Богородський Олександр Федорович (1907-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47. – ISBN 978-966-933-054-3
219103
   Богородський Сава Йосипович (1804-1857) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
219104
  Проценко Л. Богородський Сава Йосипович (1804-26.XI.1857) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 83. – ISBN 5-333-00673-3
219105
  Проценко Л. Богородський Сава Йосипович [1804-26.XI.1857] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 83. – ISBN 978-611-01-1405-9
219106
   Богородський Сава Осипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 264. – ISBN 978-617-573-038-6
219107
   Богородський Сава Осипович (1804-1857) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 408. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
219108
   Богородський Сава Осипович (1804-1857) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47-48. – ISBN 978-966-933-054-3
219109
  Уер К. Богославська освіта у Письмі та у Св. отців. Що таке богослов"я? // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 420-429
219110
  Галуйко Р. Богослов"я іконоборців у постановах Константинопольсько-Влахернского собору 754 року // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 171-176. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглянуто богословську точку зору представників іконоборства стосовно недоцільності використання священних зображень, спираючись на трактат імператора Костянтина Копроніма. Досліджено найбільш суперечливі твердження зі Святого Письма Старого та ...
219111
  Дерев’янчук Ю. Богослов"я образу: іконографія Вознесіння (IV-VI ст.) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 161-175. – ISSN 0236-4832
219112
  Креховецький Я. Богослов"я та духовність ікони / Яків Креховецький; Катехитичний ін-т укр. католицького ун-ту. – 3-тє вид., доп. та виправ. – Львів : Свічадо, 2005. – 196с. – ISBN 966-8744-26-8
219113
  Серль Дж. Богослов"я у постхристиянському світі = Forming prophets for a post-christian world / Джошуа Серль ; пер. з англ. Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 267, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. ориг. - Вих. дан. ориг.: Eugene : Cascade Books, 2018. – Бібліогр.: с. 245-267 та в підрядк. прим. – (Сучасна протестантська теологія = Theology after christendom). – ISBN 978-966-378-734-3
219114
  Уильямс Р. Богословие В.Н. Лосского: изложение и критика / Роуэн Уильямс ; [издатели : К. Сигов, Л. Финберг ; перевод : Д. Морозова, Ю. Вестель ; науч. ред. : Ю. Вестель, А. Глущенко, Д. Шандра]. – Киев : Дух і Літера, 2009. – 336 с. – Библиогр.: с. 305-317. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-120-4
219115
  Костюк К.Н. Богословие и политика в жизни и творчестве Карла Барта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С. 136-143. – ISSN 0042-8744
219116
  Витер Д.В. Богословие мира Митрополита Никодима (Ротова) / Д. Витер. – Киев : НУОУ, 2020. – 236 с. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7187-46-1
219117
   Богословие после Освенцима и ГУЛАГа и отношение к евреям и иудаизму в Православной Церкви большевистской России : материалы междунар. науч. конф. Санкт-Петербург 26-29 января 1997 г. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1997. – 187 с.
219118
   Богословие после Освенцима и его связь с богословием после ГУЛага: следствия и выводы : материалы 2-й междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 26-28 января 1998 г. – Санкт-Петербург : Высшая религиозно-философская школа, 1999. – 176 с.
219119
  Бодянский О.М. Богословие святого Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна ексарха Болгарского : по харатейн. списку Моск. синодальной б-ки буква в букву и слово в слово / О.М. Бодянский ; предисл. и коммент. А. Попова. – Москва : Издательство императорского общества истории и древностей российских при Московском университете, 1878. – 69 с.
219120
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 21/24, Кн.1/4. – 1963
219121
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 25/28, Кн.1/4. – 1964
219122
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 29, Кн.1/4. – 1965
219123
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 30, Кн.1/4. – 1966
219124
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 31, Кн.1/4. – 1967
219125
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 32, Кн.1/4. – 1968
219126
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 33, Кн.1/4. – 1969
219127
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 34, Кн.1/4. – 1970
219128
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 35, Кн.1/4. – 1971
219129
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 36, Кн.1/4. – 1972
219130
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 37, Кн.1/4. – 1973
219131
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 38, Кн.1/4. – 1974
219132
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 39, Кн.1/4. – 1975
219133
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 40, Кн.1/4. – 1976
219134
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 41, Кн.1/4. – 1977
219135
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 42, Кн.1/4. – 1978
219136
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 43, Кн.1/4. – 1979
219137
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 44, Кн.1/4. – 1980
219138
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 45, Кн.1/4. – 1981
219139
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 46, Кн.1/4. – 1982
219140
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 47, Кн.1/4. – 1983
219141
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 48, Кн.1/4. – 1984
219142
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 49, Кн.1/4. – 1985
219143
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 50, Кн.1/4. – 1986
219144
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 51, Кн.1/4. – 1987
219145
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 52, Кн.1/4. – 1988
219146
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 53, Кн.1/4. – 1989
219147
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 54, Кн.1/4. – 1990
219148
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 55, Кн.1/4. – 1991
219149
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 56, Кн.1/4. – 1992
219150
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 57, Кн.1/4. – 1993
219151
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 58, Кн.1/4. – 1994
219152
   Богословія. – Рим
Ч. 61 : Берестейська Унія (Unio Berestensis). Історія вселенської Церкви на Україні (т. 4, ч. 2). – 1994
219153
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 59, Кн.1/4. – 1995
219154
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 60, Кн.1/4. – 1996
219155
  Новиков М.П. Богословская фальсификация общественных явлений. / М.П. Новиков, Н.К. Дмитриева. – Москва, 1975. – 63с.
219156
   Богословская энциклопедия : [А-Арх]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 1128 ст.
219157
   Богословская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-062-6


  Создано на основе двухтомного "Полного Православного Богословского Словаря", выпущенного издательством П. П. Сойкина в 1912 году. Более 3000 страниц, 400 изображений
219158
  Божко М. (иеромонах) Богословские аспекты епитимии в творениях святителя Петра Могилы // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 107-124
219159
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1914
219160
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1914
219161
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1914
219162
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1915
219163
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, февраль. – 1915
219164
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март. – 1915
219165
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, апрель. – 1915
219166
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сентябрь. – 1915
219167
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
январь - март, [№ 1]. – 1892
219168
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
июль, № 3/4. – 1892
219169
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2 [№ 4], апрель - май. – 1893
219170
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3 [№ 3], июль. – 1893
219171
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, октябрь. – 1893
219172
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
[Т. 1], январь - [март]. – 1894
219173
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1894
219174
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1894
219175
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, окт. - дек. – 1894
219176
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 1, янв. - март. – 1895
219177
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1895
219178
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1895
219179
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 1, янв. - март. – 1896
219180
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1896
219181
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1896
219182
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, окт. - дек. – 1896
219183
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 1-4, янв. - апр. – 1898
219184
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 7-8, июль - авг. – 1898
219185
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 9-12, сент.- дек. – 1898
219186
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1899
219187
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1899
219188
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1899
219189
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1900
219190
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1900
219191
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1900
219192
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1901
219193
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1901
219194
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1901
219195
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1902
219196
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1902
219197
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1902
219198
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1903
219199
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, февраль. – 1903
219200
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - авг. – 1903
219201
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сентябрь. – 1903
219202
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, окт. - дек. – 1903
219203
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
янв. - апр. – 1904
219204
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
сент. - дек. – 1904
219205
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март - май. – 1906
219206
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1906
219207
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - [апр.]. – 1907
219208
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1907
219209
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1907
219210
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - февр. – 1908
219211
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март - апр. – 1908
219212
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - июнь. – 1908
219213
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - авг. – 1908
219214
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - окт. – 1908
219215
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, ноябрь - дек. – 1908
219216
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1909
219217
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1909
219218
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1909
219219
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1910
219220
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - июнь. – 1910
219221
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - сент. – 1910
219222
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, окт. - дек. – 1910
219223
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1911
219224
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1912
219225
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1912
219226
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1912
219227
   Богословский горный округ. Описание в отношении его топографии, минералогии, геологии и рудных месторождений Е.С. Федорова и В.В. Никитина : с прилож. 2-х ст. Е.Д. Стратоновича: 1) Об ископаемой фауне и флоре Округа, 2) Деятельность Геологического музея в 1900 г. / сост. проф. Е. С. Федоровым и горн. инж. В. В. Никитиным. – Санкт-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1901. – VIII, 24 с., 12 л. карт. : карт.
219228
  Аляев Г.Е. Богословско-космологические идеи Николая Кузанского в историко-философском контексте // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 221-236. – ISSN 2307-3705
219229
  Спиноза Б. Богословско-политический трактат / Б. Спиноза. – Минск : Литература, 1998. – 528с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-437-482-3
219230
  Белицкий Я.М. Богословское-на-Могильцах / Я.М. Белицкий. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 94, [1] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 92-93. – (Паматники Подмосковья)
219231
  Соня К. (священник) Богословское и конфессиональное образование в современной Румынской Православной Церкви: случай Трансильвании // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 343-352
219232
  Чурсанов С. Богословское понимание личности как методологическая основа современной православной антропологии // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2006. – № 4. – С. 55-70.
219233
   Богословська думка в Україні = Theological Thought in Ukraine : науковий журнал / Ужгород. Україн. богословська акад. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина ; Міжнародна акад. богословських наук ; редкол.: с. В. Бедь, М. Токар, Є. Нікольський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2707-2363
Вип. 2. – 2020. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
219234
  Струганець Л.В. Богословська лексика української мови в ракурсі кодифікаційних процесів XX - початку XXI ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 49-54. – ISSN 1729-360Х
219235
  Германова Богословська підготовка Другого Ватиканського Собору (1962-1965 рр.) / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 49-57
219236
  Завійський Р. Богословська спадщина Сергія Булгакова в оцінці сучасної історіографії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 433-441. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проведено огляд стану сучасних досліджень богословської спадщини С. Булгакова. Здійснено аналіз дискусій навколо богословського доробку цього видатного мислителя XX століття. Висвітлено питання його місця та ролі в традиції православної думки".
219237
  Преловська І. Богословська, історико-публіцистична та епістолярна спадщина митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864-1937) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 508-520
219238
  Кухарук М. Богословське осмислення причин виникнення та шляхів подолання депресії як хвороби ХХІ століття / Микола Кухарук, ієромонах Іларіон (Зборовський) // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 357-367. – ISSN 2519-4348
219239
  Колодний А. Богословське релігієзнавство української діаспори - І. Ортинський, С. Ярмусь, І. Шевців, І. Музичка, Д. Блажейовський // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 358-389. – ISBN 978-966-02-6706-0
219240
  Кретов П. Богословський аспект концепту пам"яті у Г.С. Сковороди / П. Кретов, О. Кретова // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2779-91-2
219241
   Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-
№ 7. – 2013. – 256 с. – Резюме укр., англ. мовами (не всі статті мають резюме)
219242
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 12. – 2015. – 247 с. – Резюме укр., англ. мовами
219243
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 13. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
219244
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Марусяк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 15. – 2017. – 208 с.
219245
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 16. – 2017. – 207 [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
219246
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 17. – 2018. – 183, [1] с.
219247
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 18. – 2018. – 167, [1] с.
219248
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич, священник М. Шкрібляк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 19. – 2019. – 134, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
219249
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич, священник М. Шкрібляк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 20. – 2019. – 123, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
219250
  Ткачук Р. Богословський і художній зміст книги митрополита Велямина Рутського "Ustawy Swietego Oyca Naszego Bazylego Wielkiego. Tudziez uwagi i nauki duchowne przez Jozefa Welamina Ruckiego metropolite calej Rusi zebrane" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 15-24. – ISSN 2307-2261
219251
  Ткачук Р. Богословський погляд Теодора Скуминовича на причини занепаду православного сходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 85-91. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено полемічний твір письменника-католика, екс-ігумена Михайлівського монастиря в Києві Теодора Скуминовича "Przyczyny porzucenia Disuniey przezacnemu narodowi ruskiemu podane" (1643); розкрито погляд книжника на причини занепаду православного ...
219252
  Адамський В.Р. Богословський факультет Кам"янець-Gодільського державного українського університету в національному освітньому просторі (1918 - 1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 435-446. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
219253
  Фурсенко Є.В. Богословські аспекти богослужінь Страсного тижня : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Фурсенко Єфим Васильович ; Київ. православ. богослов. академія. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
219254
  Рудейко В. Богословські мотиви утрені як спільнотної молитви // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 87-106. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  У статті проаналізовано структуру та деякі структурні елементи сучасної візантійської утрені. Серед іншого автор наголошує на потребі дослідження катедрального типу богослужінь добового кола. Особливої уваги надано питанню співпраці предстоятеля і ...
219255
  Предко О. Богословські студії в Університеті Св. Володимира в XIX - на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 268-278
219256
  Кралюк П. Богословські та філософські погляди Кирила Транквіліона-Ставровецького // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 219-222. – ISBN 978-966-2254-74-7
219257
  Кралюк П.М. Богословські та філософські погляди Кирила Транквіліона-Ставровецького // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 219-222. – ISBN 978-966-373-777-5


  До українських мислителів початку XVII ст., які далеко відійшли від православного традиціоналізму і навіть спробували витворити свою проренесансну версію ідеології, належав Кирило Транквіліон-Ставровецький (? – 1646). Багато моментів його біографії для ...
219258
  Борисенко К. Богословсько-полемічний трактат Стефана Яворського "Знамення пришествія антихристова..." в контексті літератури барокової доби // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 19-29. – ISSN 2308-1902
219259
  Колодний А. Богословсько-релігієзнавчий спадок отця Івана Ортинського // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (51). – С. 62-67. – ISSN 1819-7329
219260
  Колодний А. Богословсько-релігієзнавчий спадок отця Івана Ортинського // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С 548-557. – ISBN 978-617-696-609-8
219261
  Кияк С. Богословсько-релігієзнавчі основи сучасного екуменізму: католицький досвід // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 84-89. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
219262
  Шудрик І. Богословсько-філософський часопис "Віра і розум": місце і роль в історико-філософському процесі кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя / І. Шудрик, А. Щедрін // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.87-105
219263
  Замалев А.Ф. Богословы ищут бога / А.Ф. Замалев, В.А. Зоц. – К., 1980. – 166с.
219264
  Зосім О.Л. Богослужбова музика у сучасному музичному просторі України: літургічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 297-304
219265
  Солонська Н. Богослужбова співоча книга в бібліотеці XI ст. Київського Софійського собору // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 732-745. – ISBN 978-966-2779-91-2
219266
  Савченко І.В. Богослужбовий спів Києво-Печерської Лаври, особливості та послідовність його нотного запису та друку // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 35-47. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
219267
  Кісілич О.В. Богослужбові мови в історії Східної і Західної Церков // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 429-430
219268
  Герцман Е.В. Богослужебная музыка общины терапевтов // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.31-40. – ISSN 0321-0391


  Эпоха Филона (ок.25 г. до н.э. - 50 г. н.э.)
219269
  Дорохіна Любов Олексіївна Богослужебний спів в музичній культурі Чернігівщини на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. / Дорохіна Л.О.;Нац. Муз. академ. Укр. ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 20 с.
219270
  Ліщук Д. Богоспасаємий град Костянтинів. Церква. Культура. Освіта : (кінець XVI - початок XVII ст.) : до 500-річного ювілею В.-К. Острозького / Дмитро Ліщук. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 103, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8034-01-6
219271
  Андерсон Скотт Богоугодный аморализм : традиции / Андерсон Скотт, Синклер Стефани // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 50-61 : Фото
219272
  Шевчук Т. Богошукання Г. Сковороди в контексті ранньохристиянської православно-містичної екзегези // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 126-134. – (Серія "Філологічні науки")
219273
  Марченко Олексій Васильович Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні : Автореф. дис. ... доктора філосовських наук: 09.00.11 / Марченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 43 назви
219274
  Марченко Олексій Васильович Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні : Дис. .. доктора філософських наук: 09.00.11 / КНУТШ; Марченко О.В. – Київ, 2005. – 421л. – Бібліогр.: л.386-421
219275
  Марченко О.В. Богошукання як шлях людського самоздійснення: аналіз вітчизнянної релігійно- філософської традиції : Монографія / О.В. Марченко. – Черкаси : Брама, 2004. – 264с. – ISBN 966-8021-81-9
219276
  Дубровская Екатерина Богоявление - вершина зимы и конец рождественских праздников // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х
219277
  Гончарова К. Богоявленський собор // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685


  Богоявленський собор (зведений у 1690-х роках та знищений у 1930-х) - головна споруда комплексу Братського монастиря та Києво-Могилянської академії.
219278
  Толстой Л.Н. Богу или маммоне? / [Соч.] Л.Н. Толстого. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1905. – 18 с.
219279
  Миловидов П. Богумил Немец / П. Миловидов, 1959. – с.
219280
  Соколовський О. Богун / О. Соколовський. – Харків, 1931. – 431с.
219281
  Соколовський О. Богун : Історичний роман з часів Хмельниччини / О. Соколовський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1957. – 432с.
219282
  Соколовський О.О. Богун : історичний роман з часів Хмельниччини / О.О. Соколовський. – Київ : Молодая гвардия, 1964. – 398 с.
219283
  Соколовський О.О. Богун : Історичний роман з часів Хмельниччини / О.О. Соколовський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 368с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5395-1
219284
   Богуслав : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1983. – 96 с. : фот.
219285
   Богуслав. – Київ, 1988. – 96с.
219286
  Мигуле Я. Богуслав Мартину / Я. Мигуле. – Москва : Музыка, 1981. – 232 с.
219287
   Богуславець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 16


  Історична довідка про село Богуславець. Неподалік поселення, на хуторі Тимківщина, народився Михайло Максимович (1804-1873) - видатний український історик, поет, фольклорист, мовознавець, ботанік, перший ректор Київського університету. Фотоінформація
219288
  Півторацька Н.І. Богуславка : поезії / Н.І. Півторацька. – Київ, 1993. – 127 с.
219289
  Яковенко Т. Богуславське Надросся в житті та творах Івана Нечуя-Левицького // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (120). – С. 13-17
219290
  Ніколенко Л.І. Богуславщина - частина Поросся у княжу добу (XI-XIII ст.). До питання про час заснування Богуслава / Ніколенко Л.І., Хвінгія Дж. К. ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Задруга, 2012. – 84 с. – До 980-річчя Богуслава. – Бібліогр.: с. 74-78 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8999-46-8
219291
  Ніколенко І.Ю. Богуславщина : нариси з історії краю / Іван Ніколенко. – Богуслав : [б. в.], 1994. – 105, [5] с. : портр.
219292
  Левченко Н.Б. Богуславщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 26-35 : фото
219293
   Богучанское водохранилище: подземные воды и инженерная геология территории. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1979. – 157 с. : ил., 1 л. табл. – Библиогр.: с. 153-156
219294
  Лісовська М.П. Богучари : повісті / М.П. Лісовська, Н.М. Тесленко. – Донецьк : Донбас, 1982. – 270 с.
219295
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж
1. – 1958. – 206с.
219296
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1970. – 448с.
219297
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж : Центрально-Черноземское книжное издательство, 1977. – 535 с.
219298
  Чорний П. Бодай-цикута : Роман / П. Чорний, В. Шило // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 6. – С. 8-53. – ISSN 0585-8365
219299
  Павлова Дарья Боди-арт по-эфиопски // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
219300
  Бажан М.П. Боди шарк : Ветер Востока / М. П. Бажан. – Сталинабад : Нашриети давлатии Точикистон, 1961. – 35 с.
219301
  Фокин С. Бодлер и Прудон, или почему надо бить бедных // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 230-272. – ISSN 0042-8795
219302
  Тимашева О.В. Бодлер критик : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Тимашева О. В.; МГУ, Филол. фак. – М., 1973. – 23л.
219303
   Бодлер у 28 віршах згадує кров // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 6
219304
  Кирпичников А.И. Бодмер и Готшед и их отношение к Родной старине. – [Москва], 1874. – [32] с. – Отд. оттиск: С.291-322
219305
   Боднар Сергій Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 15-16
219306
   Боднар Сергій Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 23 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
219307
   Боднар Сергій Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 24-25. – ISBN 978-966-439-961-3
219308
   Боднар Сергій Петрович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 14. – ISBN 966-95774-3-5
219309
   Боднар Тетяна Валеріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
219310
   Боднар Тетяна Валеріївна (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
219311
  Шацкие Бодрая жизнь. Из опыта детской трудовой колоии. / Шацкие, в.Н. – 2-е изд. – М., 1919. – 192с.
219312
   Бодріяр (Baudrillard) Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682. – ISBN 966-316-069-1
219313
   Бодров Володимир Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40-41. – ISBN 978-966-439-754-1
219314
   Бодров Володимир Григорович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
219315
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 1, октябрь. – 1908
219316
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 2, ноябрь. – 1908
219317
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 3, ноябрь. – 1908
219318
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 4, декабрь. – 1908
219319
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 5, декабрь. – 1908
219320
   Бодрость : сборник конкурсных рассказов. – Москва : Художественная литература : ГИХЛ, 1937. – 234 с.
219321
  Пальмова С.А. Бодрость и здоровье / С.А. Пальмова. – М, 1974. – 68с.
219322
  Вейн А.М. Бодрствование и сон / А.М. Вейн. – Москва : Наука, 1970. – 127с.
219323
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун. – Москва, 1960. – 123с.
219324
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 126с.
219325
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун; под ред. П.К.Анохина. – 2 - е. – Москва : Мир, 1965. – 211 с.
219326
  Голованова Ксения Бодрум. Камень с душой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 74-77 : фото. – ISSN 1029-5828
219327
  Ермаков Дмитрий Бодрум: европейский сервис и восточное гостеприимство : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 73 : Фото
219328
  Стаховський Дмитро Бодрумський трикутник : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 52-56
219329
  Сюткина Ольга Бодрящий овощ : дело вкуса / Сюткина Ольга, Сюткин Павел, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 136-139 : Фото
219330
  Бодуэн Бодуэн де Куртенэ и современная лингвистика : к 140-летию со дня рождения И.А. Бодуэна де Куртенэ / Бодуэн, Куртэнэ И.А. де; [сост. Г.А. Николаев]. – Казань : Издательство Казанского университета, 1989. – 190. [1] с. – Библиогр.: с. 185-189 (133 назв.). – ISBN 5-7464-0041-6
219331
  Бовсунівська Т. Бодянський Осип Максимович // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 201-208. – ISBN 966-7825-40-Х
219332
  Короткий В. Бодянський Осип Максимович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 27-29. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
219333
   Боевая авиационная техника : летат. аппараты, силовые установки и их эксплуатация. – Москва : Воениздат, 1984. – 320 с. – Библиогр.: с. 316
219334
  Бабич Ион Боевая антифашистская солидарность (1933-1939 гг.) / И. Бабич ; пер. с румынск. Н.К. Унгуру. – Бухарест : Изд-во академии СРРС, 1974. – 244 с. – (Bibliotheka hietorika Romaniae ; 49)
219335
  Глазатов В Боевая винтовка. Беседы о винтовке образца 1891-1930 гг. / В Глазатов, . – М, 1936. – 72с.
219336
  Цыбульский Е.В. Боевая деятельность советских пограничных войск в 1939-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Цыбульский Е. В.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1972. – 18л.
219337
  Иванов Г.П. Боевая доблесть кубанцев. / Г.П. Иванов. – Краснодар, 1961. – 150с.
219338
  Стойчев Боевая дружба / Стойчев, Г Дличоввский. – София, 1965. – 136с.
219339
  Худойбердиев О. Боевая дружба, рожденная Октябрем: из истории воен. стр-ва и ликвидации контрреволюции в Сред. Азии. / О. Худойбердиев. – М., 1984. – 141с.
219340
  Калиниченко О.Н. Боевая и политическая деятельность пограничных войск на территории Украинской ССР в период Великой Отечественной войный : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калиниченко Олег Николаевич ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 6 назв.
219341
   Боевая летопись русского флота : хроника важнейших событий военной истории русского флота с 9 в. по 1917 г. – Москва : Военгиз, 1948. – 492 с.
219342
   Боевая молодость : стихи советских поэтов о комсомоле и молодежи. – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 262 с.
219343
   Боевая молодость : сборник худож. произведений молодых писателей Казахстана. – Алма-Ата : Казогиз, 1949. – 191 с.
219344
  Иншаков П.К. Боевая молодость / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1949. – 546с.
219345
  Иншаков П.К. Боевая молодость / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1952. – 476с.
219346
   Боевая молодость : воспоминания, статьи, очерки. – Свердловск : Книжное издательство, 1958. – 319 с.
219347
  Еремин В.Г. Боевая молодость / В.Г. Еремин. – Москва, 1975. – 143с.
219348
  Буданцев И.И. Боевая молодость / И.И. Буданцев. – Ленинград, 1982. – 96с.
219349
  Наровчатов С.С. Боевая молодость. Стихотворения. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1975. – 239с.
219350
   Боевая песня : сборник стихов поэтов-североморцев. – Москва ; Ленинград : Военморгиз, 1942. – 71 с.
219351
  Ригг Боевая подготовка войск / Ригг, Б. – М., 1956. – 336с.
219352
   Боевая подруга : рассказы : пер. с вьетнамского. – Москва : Воениздат, 1961. – 1522 с.
219353
  Вишняков-Вишневецкий Боевая пролетарская солидарность / Вишняков-Вишневецкий. – Ленинград, 1972. – 32с.
219354
  Фигнер Н. Боевая работа артиллерийского самолета / Н. Фигнер. – Москва, 1937. – 148с.
219355
  Силин А.С. Боевая рабочая... / А.С. Силин. – Воронеж, 1976. – 128с.
219356
  Сенчакова Л.Т. Боевая рать революции / Л.Т. Сенчакова. – Москва, 1975. – 192с.
219357
  Андронов М.В. Боевая семья : стихи и песни / Андронов М.В. ; [ил.: В.А. Дугин]. – Москва : Воениздат, 1973. – 102 с., [1] л. портр. : ил.
219358
  Муратов Х.И. Боевая семья / Х.И. Муратов. – Москва, 1975. – 144с.
219359
  Денисов Н.Н. Боевая сила советской авиации / Н.Н. Денисов. – М., 1951. – 188с.
219360
  Баграмян И.Х. Боевая слава : воспоминания / И.Х. Баграмян. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1981. – 88 с. : портр.
219361
   Боевая слава Алтая. – Барнаул : Алтайское книжное издательство
Кн. 1. – 1967. – 320 с. : фотогр.
219362
   Боевая слава Алтая : Герои Советского Союза - наши земляки. – Барнаул : Алтайское книжное издательство
Кн. 2. – 1968. – 424 с.
219363
  Путерброт А.Т. Боевая слава Дагестана / А.Т. Путерброт. – Махачкала, 1988. – 365с.
219364
   Боевая слава Кабардино-Балкарии : очерки о героях Великой Отечественной войны. 1941-1945. – Нальчик : Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1965. – 399 с. : ил.
219365
   Боевая слава Кабардино-Балкарии : очерки о героях Великой Отечественной войны. 1941-1945. – Нальчик : Кабардино-Балкарское книжное издательство
Кн. 2. – 1966. – 661 с.
219366
  Криворучко Г М. Боевая слава Подмосковья / Г М. Криворучко, Ю.А. Скотников. – Москва, 1986. – 332 с.
219367
  Тюленев И.В. Боевая слава советской кавалерии : к 30-летию создания Первой Конной армии / Тюленев И.В. – Москва : Военное издательство, 1949. – 108 с.
219368
  Азарьев С.И. Боевая служба красноармейца-химика : [пособие для подразделений ПХО стрелковых частей Кр. Армии] / полк. С. И. Азарьев, полк. Н. А. Балашов. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Военгиз, 1941. – 239 с.
219369
  Баратов Л. Боевая служба радиотелеграфиста / Л. Баратов. – 2-е доп. изд. – Москва : Военгиз, 1937. – 72 с.
219370
  Рудой Д.Е. Боевая солидарность французских коммунистов с героическим Вьетнамом. 1965-1972 гг. / Д.Е. Рудой. – Москва, 1973. – 207с.
219371
   Боевая солидарность, братская помощь : сборник важнейших внешнеполитических документов СССР по вьетнамскому вопросу. – Москва : Прогресс, 1970. – 220 с.
219372
   Боевая техника армии и флота : сборник статей. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1981. – 144 с. : ил.
219373
  Хомченко В. Боевая тревога : рассказы / В. Хомченко; пер. с белорус. Э.Любанская. – Москва : Художественная литература, 1977. – 95 с.
219374
  Топалова Ю.И. Боевая трибуна. / Ю.И. Топалова. – М., 1968. – 48с.
219375
   Боевая эстрада : сборник литературно-художественных произведений для театральных бригад и самодеятельности. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 232 с.
219376
  Осин Д.Д. Боевое братство / Д.Д. Осин, 1952. – 48с.
219377
   Боевое братство : рассказы об интернационалистах : [сборник]. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1975. – 344 с. : ил.
219378
  Мурадян В.А. Боевое братство / В.А. Мурадян. – М., 1978. – 336с.
219379
   Боевое братство народов СССР : дружба и массовый героизм народов СССР в боях за Сов. Украину в Великой Отечественной войне : документы и материалы. – Киев : Наукова думка, 1984. – 454 с.
219380
  Румянцев Н.И. Боевое братство. / Н.И. Румянцев, Я.В. Ренькас. – М., 1986. – 173с.
219381
  Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии на Украине 1941-1944 / Зинченко Ю.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1982. – 188 с.
219382
  Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии при освобождении правобережной Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зинченко Ю.И.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1979. – 24л.
219383
  Автомонов П.Ф. Боевое взаимодействие партизан Украины с советскими войсками в битве за Днепр : автореф. дис. .. канд. ист. наук / Автомонов П.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 19 с.
219384
  Гундоров А.С. Боевое единство славянских народов в борьбе с гитлеризмом / А.С. Гундоров. – М., 1944. – 44с.
219385
  Дугинец М А. Боевое задание / М А. Дугинец, . – М, 1979. – 256с.
219386
  Титаренко С.Л. Боевое знамя коммунистических и рабочих партий / С.Л. Титаренко. – М : Госполитиздат, 1959. – 52с.
219387
  Урбан Э. Боевое крещение / Э. Урбан. – Москва, 1953. – 115 с.
219388
  Сабуров А.Н. Боевое крещение / А.Н. Сабуров. – М., 1954. – 48с.
219389
  Боронихин Ю.В. Боевое обеспечение ракетных войск и артиллерии в современном бою / Ю.В. Боронихин. – М., 1965. – 100с.
219390
   Боевое оружие. – Кемерово : Книжное издательство, 1962. – 92 с.
219391
  Андронов С.А. Боевое оружие партии : газ. "Правда" в 1912-1917 гг. / Андронов С.А. ; Ин-т ист. партии при Ленигр. обкоме КПСС, Филия ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 483 с., [1] л.портр. : ил.
219392
   Боевое оружие партии : [фотоальбом]. – Москва : Плакат, 1977. – 247 с. : ил., цв. ил.
219393
  Украинец П.П. Боевое оружие партии : Некоторые вопр. теории и практики уст. полит. агитации / П.П. Украинец. – Москва : Политиздат, 1978. – 128 с.
219394
  Андронов С.А. Боевое оружие партии : газ. "Правда" в 1912-1917 гг. / Андронов С.А. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 423 с., [1] л. портр. : ил.
219395
  Суриков Б.Т. Боевое применение ракет / Б.Т. Суриков. – М., 1965. – 183с.
219396
  Суриков Б.Т. Боевое применение ракет сухопутных войск / Б.Т. Суриков. – М., 1979. – 196с.
219397
  Сотников А.А. Боевое применение ракетного оружия / А.А. Сотников, Ю.Д. Сергеев. – М., 1964. – 77с.
219398
   Боевое прошлое : воспоминания. – Куйбышев : Книжное издательство, 1958. – 312 с. – (Партийный архив Куйбышевского обкома КПСС)
219399
  Шкеленко Боевое расписание Австро-Венгерской армии / Сост.: поручик Шкеленко и Будилович. – 3-е изд. – [Б. м.] : [Б. и.]. – XIV, 95 с. – Не подлежит оглашению
219400
   Боевое расписание Австро-Венгерской армии : сост. по данным, имевшимся в Разведывательном отд. штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта к 25 марта 1917 года. – 5-е изд. – [Б. м.] : Тип. штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта, 1917. – 120 с.
219401
   Боевое слово : альманах молодых писателей Эстонской ССР. – Таллин : Эстонское госиздательство, 1950. – 204 с.
219402
   Боевое слово. Из опыта массово-политической работы среди трудящихся. – Ставрополь : Книжное издательство, 1959. – 76 с.
219403
  Якубовский И.И. Боевое содружество / И.И. Якубовский. – М, 1971. – 103с.
219404
   Боевое содружество = Дайчин нохорлол : о сов.-монг. боевом содружестве. – Москва : Воениздат, 1983. – 334 с., [8] л. ил. : ил.
219405
   Боевое содружество братских народов и армий / И.И. Якубовский ; [Ген. армии С.М. Штеменко, ген.-лейт. К.К. Пашук, полк. П.М. Деревянко [и др.]] ; под общ. ред. МАршала Сов. Союза И.И. Якубовского. – Москва : Воениздат, 1975. – 295 с., [26] л. ил. : ил.
219406
  Артемьев А.П. Боевое содружество народов СССР в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Артемьев А. П.; МГУ. – М, 1971. – 20л.
219407
  Куян М.В. Боевое содружество народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куян М. В.; КГУ. – К., 1971. – 297л. – Бібліогр.:л.I-XXI
219408
  Куян М.В. Боевое содружество народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Куян М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
219409
  Зенина А.Н. Боевое содружество советских партизан в годы Великой Отечественной войны, 1941-1944 / А.Н. Зенина. – Киев, 1985. – 208с.
219410
   Боевое содружество советских республик 1919-1922 гг.. – Москва : Наука, 1982. – 248 .
219411
   Боевое содружество советского и польского народов : [сб. ст.]. – Москва : Мысль, 1973. – 277 с.
219412
  Ярош Лариса Викторовна Боевое содружество советского и польского народов в годы второй мировой войны в освещении печати Войска Польского : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ярош Лариса Викторовна; АН УССР, Ин-т всеобщей истории. – Львов, 1982. – 226л. – Бібліогр.:л.198-226
219413
  Манюков В.С. Боевое содружество Советской Армии и 1-ой Армии войска Польского в борьбе против гитлеровских захватчиков (1943-1945) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Манюков В.С. ; МВ и ССО УССР , Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 22 с.
219414
   Боевое содружество трудящихся зарубежних стран с народами Советской России (1917-1922). – Москва : Советская Россия, 1957. – 574 с. : 4 л. ил. – Библиогр.: с. 531-532
219415
  Абалихин Б.С. Боевое содружество украинского и русского народов в Отечественной войне 1812 г. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абалихин Б.С. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1964. – 25 с.
219416
   Боевое содружество, рожденное Великим Октябрем = A nagy oktobery forradalomban szuletett fegyverbaratsag : о сов.-венг. боевом содружестве. – Москва : Воениздат, 1987. – 350, [1] с., [16] л. ил. : ил., карт.
219417
  Шатунов Г.П. Боевое содружество. / Г.П. Шатунов. – М., 1958. – 96с.
219418
  Булавин М.Я. Боевой 19-й / М.Я. Булавин. – Москва, 1958. – 352с.
219419
  Булавин М.Я. Боевой 19-й / М.Я. Булавин. – 10-е изд. – Воронеж, 1991. – 317,1с.
219420
  Моа Боевой 1943 год / Моа. – Москва : ИВГИЗ, 1943. – 48 с.
219421
  Чернейко Г.А. Боевой авангард болгарского народа / Г.А. Чернейко. – М., 1971. – 48с.
219422
   Боевой авангард вьетнамского народа : история Ком. партии Вьетнама : [сборник : пер. с вьет.]. – Москва : Политиздат, 1981. – 295 с.
219423
  Курилов А.С. Боевой авангард русской литературы / А.С. Курилов. – Москва, 1972. – 22 с.
219424
   Боевой авангард советского народа. – М., 1962. – 32с.
219425
   Боевой авангард советского народа. – Москва, 1962. – 32с.
219426
   Боевой авангард трудящихся Италии : 50 лет Итал. Ком. партии : сборник. – Москва : Политиздат, 1971. – 164 с.
219427
  Перминова А.И. Боевой авангард трудящихся Франции / А.И. Перминова. – М., 1980. – 230с.
219428
  Булавин М.Я. Боевой девятнадцатый / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1949. – 336с.
219429
  Булавин М.Я. Боевой девятнадцатый / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1965. – 360с.
219430
   Боевой жанр : [сб. ст.]. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 84 с. – (В помощь работникам печати)
219431
  Лункин Г.М. Боевой и трудовой подвиг советских женщин в героической эпопее Одессы (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Лункин Г.М. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1976. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
219432
   Боевой карандаш. – Вып. 1. – Ленинград : [Б. и.], 1957. – [24] с. : ил. – В вып. дан. сост. И. Астапов
219433
   Боевой карандаш. – Вып. 2. – Ленинград : [Б. и.], 1958. – [32] с. : ил. – В вып. дан. сост. И. Астапов
219434
   Боевой карандаш : [альбом]. – Вып. 3. – Ленинград : Художник РСФСР, 1961. – [35] с. : ил. – В вып. дан. сост. И. Астапов
219435
   Боевой карандаш : [альбом]. – Вып. 4. – Ленинград : Художник РСФСР, 1965. – [37] с. : ил.
219436
   Боевой карандаш : [альбом]. – Ленинград : Художник РСФСР
[Вып. 5]. – 1967. – 36 с. : ил.
219437
   Боевой карандаш : [альбом]. – Вып. 6. – Ленинград : Художник РСФСР
Вып. 6. – 1970. – 36 с. : ил.
219438
  Матафонов В.С. Боевой карандаш. Творческий коллектив художников и поэтов Ленинграда / В.С. Матафонов; сост.: Л.Д. Каминский, В.И. Кюннап, М.Р. Романов ; ред.: Н.Я. Борисов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – 317 с. : ил.
219439
  Юрис Л. Боевой клич / Л. Юрис. – Харьков, 1995. – 539с. – В кн. также: Игра без правил/Р. Познер
219440
  Яшанина Екатерина Боевой листок в классическом исполнении : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 24-25 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
219441
  Ганичев В.Н. Боевой опыт комсомольской печати / В.Н. Ганичев. – Москва, 1973. – 208с.
219442
  Дмитриев Д.М. Боевой опыт химических войск и химической службы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) / Д.М. Дмитриев, В.Е. Якубов. – Москва, 1989. – 232с.
219443
   Боевой отряд КПСС : [сборник] к 60-летию 1 сьезда Компартии Украины, 1918-1978. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 157 с. : ил.
219444
   Боевой отряд Ленинской партии : компартия Украины в цифрах : [стат. сб.]. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 168, [9] с.
219445
   Боевой отряд советских патриотов : очерк истории ДОСААФ УССР. – 2-е изд., испр., и доп. – Киев : Молодь, 1976. – 344 с. : ил.
219446
   Боевой отряд сражающейся партии : Моск. парт. организация в годы Великой Отечественной войны. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 448 с., 24 л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 404-426
219447
  Козловский Борислав Боевой парниковый газ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
219448
  Лаверычев В.Я. Боевой почин российского пролетариата / В.Я. Лаверычев, А.М. Соловьева. – Москва, 1985. – 270с.
219449
  Гусаров Д. Боевой призыв / Д. Гусаров. – Петрозаводск, 1953. – 244с.
219450
  Гусаров Д.Я. Боевой призыв / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск, 1966. – 560с.
219451
  Гусаров Д.Я. Боевой призыв / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск, 1978. – 560с.
219452
  Ротелейдер А.Я. и Корнилов В.И. Боевой путь / А.Я. и Корнилов В.И. Ротелейдер. – М., 1944. – 133с.
219453
  Беляев Н.П. Боевой путь / Н.П. Беляев. – Петрозаводск, 1957. – 56с.
219454
  Зейналов Р.Э. Боевой путь 416-й Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Зейналов Р.Э.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 29л.
219455
  Ларин П.А. Боевой путь 8-го Эстонського стрелкового корпуса Советской Армии в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Ларин П. А.; АН ЭССР, Ин-т ист. – Таллин, 1959. – 27л.
219456
  Фураев В.К. Боевой путь американских коммунистов. / В.К. Фураев. – Л., 1969. – 64с.
219457
   Боевой путь войск Туркестанского военного округа : [ред. ком.: ген.-лейт. Е.Е. Мальцев и др.]. – Москва : Воениздат, 1959. – 306 с. : ил. и карт.
219458
  Карклин П.И. Боевой путь Красной армии : краткий список литературы по истории Красной Армии / сост. майор интенд. службы П.И. Карклин ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина Военный отд. – Москва : [Б. и.], 1943. – 46, [2] с.
219459
  Мареев И. Боевой путь Красной Армии / И. Мареев. – Москва, 1939. – 64с.
219460
  Серебрякян С. Боевой путь красных партизан. / С. Серебрякян. – Ростов -на-Дону, 1934. – 150с.
219461
  Штейн В.В. Боевой путь латышских красных стрелков / В.В. Штейн. – Рига, 1978. – 75с.
219462
  Драудин Т.Я. Боевой путь латышской срелковой дивизии в дни Октября и в годы гражданской войны / Т.Я. Драудин. – Рига, 1960. – 156с.
219463
   Боевой путь Ленинского комсомола Киргизии : [сб. ст.]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1967. – 184 с., [4] л. ил. : ил.
219464
  Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо / Лазо О.А. – Москва, 1938. – 56 с.
219465
  Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо / Лазо О.А. – Владивосток, 1948. – 79 с.
219466
   Боевой путь советских вооруженных сил : материалы для полит. знаний. – Москва : Воен.-морское изд. Военно-морского Мин. СССР, 1952. – 255 с.
219467
   Боевой путь Советских Вооруженных Сил. – Москва : Воениздат, 1960. – 572 с. : прилож. 18 карт.
219468
   Боевой путь Советского военно-морского флота : посвящается 50-летию Советского Воен.-Мор. Флота. – 2-е изд., доп. – Москва : Воениздат, 1967. – 589 с. : ил.
219469
   Боевой путь Советского военно-морского флота. – 3-е изд., доп. – Москва : Воениздат, 1974. – 591 с., [1] л. ил. : ил.
219470
   Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 4-е изд.. испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1988. – 607, [1] с. : ил. – ISBN 5-203-00527-3
219471
  Ковалевский А. Боевой путь Советской Армии / А. Ковалевский. – Москва : Военное издательство, 1949. – 168 с.
219472
   Боевой путь Советсого военно-морского флота. – Москва : Воениздат, 1964. – 622 с. : ил.
219473
  Мяо.М Боевой путь Фан Чжи-миня. / Мяо.М. – Пекин, 1958. – 125с.
219474
  Мяо М. Боевой путь Фан Чжи-миня. / М. Мяо. – Пекин, 1958. – 125с.
219475
   Боевой путь центральных дважды краснознаменных курсов политсостава имени Фридриха Энгельса (1920-1960 гг.). – Смоленск : [Б. и.], 1960. – 215 с. : ил.
219476
  Кутяков И.С. Боевой путь Чапаева. / И.С. Кутяков. – 4-е изд. – Куйбышев, 1969. – 96с.
219477
  Паскье Эрик Боевой раскрас : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 16-18 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
219478
  Касумов М. Боевой революционно-демократический журнал "Молла Насреддин" / М. Касумов. – Баку, 1960. – 74с.
219479
  Касумов М.Р. Боевой революционно-сатирический журнал "Молла Насреддин" и его общественно-политическое направление (1906-1931гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Касумов М. Р.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку., 1965. – 84л.
219480
   Боевой состав Красной армии и Военно-морского флота СССР на 22 июня 1941 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6 (590). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
219481
   Боевой союз братских армий. – Москва : Воениздат, 1974. – 264 с. : ил.
219482
  Лесневский С.А. Боевой союз. / С.А. Лесневский, В.И. Соколовский. – М., 1958. – 152с.
219483
   Боевой устав артиллерии РККА. – Москва
Ч. 1. – 1942. – 164 с.
219484
  Зонис Ю. Боевой шлюп "Арго" // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 7-45. – ISSN 1728-8568
219485
  Банных С.А. Боевые будни границы / С.А. Банных ; [ит. обраб. В. Лебединской]. – Минск : Беларусь, 1974. – 254 с., [16] л. ил. : ил.
219486
  Савельев В.П. Боевые будни штаба / В.П. Савельев. – Москва, 1986. – 222с.
219487
   Боевые взлеты : [сборник]. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 254 с. : ил. – (Есть, стать в строй!)
219488
  Маккавеев П. Боевые годы / П. Маккавеев. – М, 1952. – 84с.
219489
   Боевые годы : [сборник]. – Новосибирск : Книжное издательство, 1959. – 315 с.
219490
  Сериков М.К. Боевые годы / М.К. Сериков. – Алма-Ата, 1960. – 200с.
219491
  Мельников В.М. Боевые действия 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 17-31. – ISSN 1606-0219
219492
  Белли В.А. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море. 1939-1945 гг. / В.А. Белли, К.В. Пензин. – Москва : Военное издательство, 1967. – 479 с. : черт., карт.
219493
  Воробьев И.И. Боевые действия в особых условиях / И.И. Воробьев. – Москва, 1967. – 174с.
219494
  Мельников В.М. Боевые действия войск 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 12 (108). – С. 57-67. – ISSN 1606-0219
219495
  Щербаков Н.А. Боевые действия Днепровской флотилии в войне с панской Польшей в 1920 г. : Автореф... канд.ист.наук: / Щербаков Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1955. – 21л.
219496
   Боевые действия зимой : краткий список литературы. – Москва : [Б. и.], 1943. – 12 с.
219497
  Коротков И.С. Боевые действия Красной авивации на Крымском фронте / И.С. Коротков. – М., 1938. – 64с.
219498
  Шишкин С.Н. Боевые действия Красной Армии у реки Халхин-Гол в 1939 году / С.Н. Шишкин. – Москва : Военное издательство, 1946. – 46 с.
219499
  Шовколович А.К. и др. Боевые действия мотострелкового батальона в городе / А.К. и др. Шовколович. – М., 1971. – 191с.
219500
   Боевые действия народного войская польского (1943-1945 гг.) : пер. с польского. – Москва : Оборонгиз, 1961. – 360 с. : вкл. л., карт.
219501
  Красильников С.Н. Боевые действия Парижской Комунны / С.Н. Красильников. – М., 1935. – 176с.
219502
  Красильников С.Н. Боевые действия Парижской Комунны / С.Н. Красильников. – М., 1935. – 176с.
219503
  Травин Н.В. Боевые действия русского флота в войне 1877-1878 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Травин Н.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 16л.
219504
  Акуленко В.П. Боевые действия русской армии в коалиционных войнах конца XVIII-- начала XIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 (591). – С. 3-10. – ISSN 0321-0626
219505
  Реут Н.И. Боевые действия стрелкового отделения в пустынях и пуситынных степях. / Н.И. Реут. – М., 1959. – 79с.
219506
   Боевые действия стрелковой дивизии : сборник тактических примеров из Великой Отечественной войны : альбом схем. – Москва : Воениздат, 1958. – 4 с., 55 л.
219507
  Терехов П.В. Боевые действия танков на Северо-Западе в 1944 г. / П.В. Терехов. – М., 1965. – 176с.
219508
  Глушкова Ю. Боевые действия украинских партизан 1943 г. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0321-0626
219509
  Тацитов А.И. Боевые дела усманских комсомольцев / А.И. Тацитов, И.М. Бобков. – Липецк, 1959. – 56с.
219510
  Афонин М. Боевые дни : очерки и воспоминания комсомольцев-участников гражданской войны / сост. М. Афонин ; под ред. Л. Гурвича ; Москов. истмол. – Москва : Молодая гвардия, 1929. – 151 с.
219511
  Олейников Н. Боевые дни / Н. Олейников. – М., 1932. – 64с.
219512
  Залка Матэ Боевые дни / Залка Матэ, 1937. – 53с.
219513
   Боевые дни : стихи и песни. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1940. – 48 с. – (Библиотека краснофлотца)
219514
  Паршков В.И. Боевые дни / В.И. Паршков. – Изд. 2-е. – Фрунзе, 1960. – 182с.
219515
   Боевые дозоры печати. – Пермь : Книжное издательство, 1958. – 76 с.
219516
   Боевые дороги : рассказы. – Минск : Мастац. літ., 1985. – 334 с.
219517
  Гуляев А.И. Боевые дружины большевиков / А.И. Гуляев. – Л., 1935. – 166с.
219518
  Кирюхин А.М. Боевые друзья-трактора... / А.М. Кирюхин. – М., 1958. – 270с.
219519
   Боевые друзья : сборник солдатских стихов. – Москва : Военное издательство, 1953. – 216 с.
219520
  Ташенов Д. Боевые друзья / Д. Ташенов. – Ташкент, 1956. – 88с.
219521
  Михайлов Н.А. Боевые задачи сельских комсомольцев / Н.А. Михайлов. – Москва, 1947. – 46с.
219522
  Листовский П А. Боевые записки / П А. Листовский, . – М, 1934. – 95с.
219523
  Голубев Е.П. Боевые звезды / Е.П. Голубев. – Ярославль, 1964. – 387с.
219524
   Боевые звезды киевлян : очерки о Героях Советского Союза. – Киев : Политиздат Украины, 1968. – 499 с. : портр.
219525
   Боевые звезды киевлян : очерки о Героях Сов. Союза. – 2-е изд., уточн. и доп. – Киев : Политиздат Украины, 1977. – 616 с. : портр.
219526
   Боевые звезды киевлян : очерки о Героях Сов. Союза - уроженцах Киева и Киев. обл. – 3-е изд., перераб. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 519 с. : портр., 1 л. ил. – Библиогр. в конце очерков. – (Герои Советского Союза)
219527
  Арсенин Н.Д. Боевые знамена рассказывают... / Н.Д. Арсенин. – Москва, 1961. – 23с.
219528
  Сирота Г.П. Боевые зори / Г.П. Сирота. – Рига, 1975. – 179с.
219529
   Боевые искусства Шаолиня. – Москва : [Б. и.]
Вып. 1 : Игры пяти зверей: Системы оздоровительных упражнений. – 1990. – 80 с. : ил.
219530
   Боевые искусства Шаолиня. – Москва : [Б. и.]
Вып. 2 : С. Юньтай, Л. Гаочжун. Стиль обезьяны. – 1991. – 64 с.
219531
  Полыгин Ф.П. Боевые маршруты / Ф.П. Полыгин. – Москва, 1972. – 392с.
219532
  Полынин Ф.П. Боевые маршруты / Ф.П. Полынин. – Москва, 1981. – 368с.
219533
  Сергеев Л. Боевые ночи / Л. Сергеев, Ф. Захаров. – Архангельск, 1945. – 80с.
219534
  Горнфельд А.Г. Боевые отклики на мирные темы / А. Г. Горнфельд. – Ленинград : Колос, 1924. – 281 с.
219535
  Бадаев Г.М. Боевые отравляющие вещества и основы защиты от них / Г.М. Бадаев. – 4-е изд., пересмотр. и допол. – Москва-Ленинград : Оборонгиз, 1939. – 210 с.
219536
   Боевые песни коммунистов : юмористическая хрестоматия : избранные юмористические рассказы русских писателей. – [{fhmrjd] : Изд. Укр. центр. агенства по распр. и распред. лит.
Т. 2. – 1919. – 16 с.
219537
  Фэйн Ф. Боевые пловцы / Ф. Фэйн, Д. Мур. – М, 1958. – 342с.
219538
  Намжил Д. Боевые подвиги / Д. Намжил. – М., 1961. – 63с.
219539
  Анчарский П.П. Боевые подвиги наших моряков / Анчарский П.П. – Москва : Политиздат, 1944. – 77 с. : ил.
219540
   Боевые подвиги сталинских комиссаров. – Москва : Воениздат. – (Библиотека красноармейца. Герои отечественной войны)
Вып. 1. – 1941. – 23 с.
219541
   Боевые подвиги частей Красной армии (1918-1922 гг.) : сборник документов. – Москва : Воениздат, 1957. – 239 с.
219542
   Боевые подруги : репертуарный сборник. – Москва : Воениздат, 1962. – 128 с.
219543
  Чечнева М.П. Боевые подруги мои / М.П. Чечнева. – 2-е изд. – М, 1975. – 431с.
219544
  Рощин С. Боевые полеты // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 2. – С. 124-127
219545
   Боевые помощники коммунистов. – Москва, 1963. – 215с.
219546
   Боевые помощники партии. – Таллин, 1964. – 140с.
219547
  Гробов Г.М. Боевые помощники партии. Борьба советской печати за выполнение решений XXII съезда КПСС / Г.М. Гробов. – Х, 1962. – 71с.
219548
   Боевые помощники партийных комитетов : сборник. – Москва : Гостелерадио, СССР, 1979. – 288 с.
219549
   Боевые помощники партийных организаций. – Свердловск, 1961. – 107с.
219550
   Боевые помощники печати : [сб. ст.]. – Куйбышев : Книжное издательство, 1979. – 94 с. : ил.
219551
  Панкратов А.С. Боевые помощники. / А.С. Панкратов. – Москва, 1961. – 48с.
219552
   Боевые ребята : альманах для семьи и школы. – Свердловск : Облгиз
Вып. 5. – 1944. – 100 с. : ил.
219553
   Боевые ребята : Лит.-худож. сборник для детей. – Свердловск : Книжное издательство
Вып. 24. – 1956. – 136 с. : ил.
219554
  Федосеев Семен Боевые роботы в полете : Арсенал // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 122-129 : Фото
219555
  Андреев И.А. Боевые самолеты / Андреев И.А. ; худож. Александр Захаров. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 128 с. : рис.
219556
  Болотин А.А. Боевые силы пролетарской революции / А.А. Болотин. – Москва : Знание, 1965. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике : 1 серия. История ; 8)
219557
  Банников А.В. Боевые слоны в эпоху Александра Великого / А.В. Банников, А.А. Попов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 32-38. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
219558
   Боевые спутники. – Архангельск : Книжное издательство, 1957. – 147 с.
219559
  Бринский А.П. Боевые спутники мои / А.П. Бринский. – Горький, 1964. – 247с.
219560
  Бринский А.П. Боевые спутники мои / А.П. Бринский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Горький, 1969. – 416с.
219561
  Лемешонок Д.М. Боевые спутники мои / Д.М. Лемешонок. – Минск, 1981. – 206с.
219562
   Боевые страницы : пьесы. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – 152 с. – (Самодеятельный театр)
219563
  Бораненков В.Н. Боевые товарищи / В.Н. Бораненков. – Харьков, 1950. – 91с.
219564
  Кузуб О.Ф. Боевые традиции - важное средство воспитаня соиких патриотов Родины / О.Ф. Кузуб. – Л, 1971. – 20с.
219565
   Боевые традиции комсомола : (за что комсомол награжден орденом Красного Знамени). – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 44 с. – (Беседы о комсомоле)
219566
  Владимирский Н.А. Боевые традиции ленинской "Исквры" / Н.А. Владимирский. – Москва, 1962. – 45с.
219567
  Рубен С. Боевые традиции русских летчиков. / С. Рубен. – М, 1943. – 64с.
219568
  Безуглов И.Г. Боевые традиции советских пограничных войск / И.Г. Безуглов. – М, 1972. – 32с.
219569
  Юрьев М.И. Боевые традиции Советской Армии и Флота. / М.И. Юрьев. – М., 1956. – 80с.
219570
  Латухин А.Н. Боевые управляемые ракеты / А.Н. Латухин. – М, 1968. – 132с.
219571
  Латухин А.Н. Боевые управляемые ракеты / А.Н. Латухин. – Москва, 1978. – 159с.
219572
  Еременко А.И. Боевые эпизоды. Походы Конной армии / А.И. Еременко. – Ростов-на-Дону., 1957. – 55с.
219573
   Боеготовность в запас не уходит : (из опыта работы парт. организаций частней и подразделений) : [сборник статей[. – Москва : Воениздат, 1960. – 32 с.
219574
  Скоморохов Н.М. Боем живет истребитель / Н.М. Скоморохов. – Москва, 1981. – 284с.
219575
  Скоморохов Н.М. Боем живет истребитель. / Н.М. Скоморохов. – М., 1975. – 291с.
219576
  Павлов А. Боеприпасник транспорт подвоза должен знать отлично! // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 0321-0626


  Про службу в Групі радянських військ в Німеччині у 1966-1972 рр.
219577
  Третьяков Г.М. Боеприпасы артиллерии / Г.М. Третьяков. – Москва : Военное издательство, 1947. – 529 с.
219578
  Буденный С.М. Боец-гражданин. / С.М. Буденный. – Москва, 1937. – 30с.
219579
  Хемингуэй Э. Боец : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-45
219580
  Бирюзова Е.Н. Боец второго эшелона : повесть / Е.Н. Бирюзова ; [ ил. Л.А. Груздев]. – Новосибирск : Книжное издательство, 1961. – 104 с. : ил.
219581
  Григорьев Б.Г. Боец и летописец революции. / Б.Г. Григорьев, В.Ф. Кутьев. – Москва, 1960. – 32с.
219582
  Гилярова Е. Боец ленинской гвардии / Гилярова Е. , Иткис М. – Кишинёв, 1968. – 143 с.
219583
  Аляпин В.И. Боец партии / В.И. Аляпин. – Алма-Ата : Казгиз, 1962. – 44 с. : ил.
219584
  Осыков Б. Боец, гражданин, писатель. / Б. Осыков. – Белгород, 1959. – 40 с.
219585
  Бокал Г.В. Боецій Аніцій Манлій Северин // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 196-198. – ISBN 966-316-069-1
219586
  О"Лір Боєвафль (не зовсім англосаксонський епос // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 225-230. – ISSN 0868-4790
219587
  Катриченко Т. Боєкомплект для України // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 4 (744), 28.01.2022. – С. 12-15. – ISSN 2075-7093
219588
  Скоморохов М.М. Боєм живе винищувач / М.М. Скоморохов. – Київ, 1974. – 310 с.
219589
  Бурляй Ю.С. Боєць життя нового / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1963. – 102с.
219590
  Липовченко М.М. Боєць серед бійців, будівник серед будівників. (Про соціальну відповідальність і ідейно-моральне обличчя партійного журналіста). / М.М. Липовченко. – К., 1979. – 47с.
219591
   Боєчко Федір Федорович: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: А.П. Іржавська, Н.В. Демченко ; авт. вступ. ст.: М.Н. Гаврилюк, С.І. Дерій, В.С. Лизогуб ; наук. ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 39, [1] с. : портр. – Алф. покажч. авт. та співавт.: с. 37. – (Серія : Бібліографія вчених України ; Вип. 5)
219592
  Пишнюк Т.В. Божа вивірка : роман-молитва / Тетяна Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – 230, [2] с. – ISBN 978-966-399-808-4


  Роман - своєрідний екскурс в ХІ століття і заразом молитва за майбутнє сьогоднішньої України. Головна героїня роману Едігна - донька Анни Ярославівни - королеви Франції і внучка Ярослава Мудрого. Ця дивовижна особистість прожила більше тридцяти років у ...
219593
  Новакович Р.Л. Божа воля / Руслан Новакович. – Київ : Фенікс, 2018. – 275, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-462-1
219594
  Дімаров А.А. Божа кара : повісті, оповідання, етюди / Анатолій Дімаров. – Київ : Український письменник, 2009. – 426, [2] с. – (In corpore). – ISBN 966-579-250-4
219595
  Гайворон І. Божа ріка : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 8-14
219596
  Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі = God"s playground: a history of Poland / Норман Дейвіс ; пер. з англ. Петро Таращук. – Київ : Основи, 2008. – 1080 с. – ISBN 978-966-500-301-4
219597
  Гарсіа Маркес Габріель Боже мій, якби у мене було трохи життя... : із прощального листа-заповіту письменника Габріеля Гарсіа Маркеса // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47. – ISSN 0868-9644


  Нинішнього року видатному колумбійському письменнику, журналістові і громадському діячеві, лауреату Нобелівської премії Габріелю Гарсіа Маркесу виповнюється 80 років. Кільканадцять років тому знаменитий письменник важко захворів і в передчутті ...
219598
  Байбородин А.Г. Боже мой / А.Г. Байбородин. – Москва : [б. и.], 1996. – 78 с. – (Роман-газета : № 10)
219599
   Боже, все вказує велич твою : збірка поезій кінця 19-початку 20 ст. – [Б. м. : б. в.]. – с.
219600
  Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 180-181. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
219601
  Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 1 червня (№ 21/22). – С. 8-9


  "Іваничукові лекції з циклу "Література і держава" не тільки формували студентів професійно за філологічним фахом у напрямі естетичному, а й у їхні молоді душі вселяли дух непокори чужинецьким зайдам, спонукали відчувати себе плоттю від плоті рідної ...
219602
  Штюренберг Михаэль Боже, храни короля Георга! : королевство Тонга. Традиции / Штюренберг Михаэль, Варрен Хольден // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-87 : фото. – ISSN 1029-5828
219603
  Шевченко Т. Божевільна : проза:оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 54-55. – ISSN 0130-321Х
219604
  Ворс І. Божевільний день Мельпомени : Міжнародний день театру: митці всіх країн - єднайтеся! // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.48-49
219605
  Толстой Л.Н. Божеское и человеческое : рассказ / Л.Н. Толстой. – Москва : Акционерное Общество "Универсальная библиотека", 1917. – 47 с. – (Народная библиотека : Серия беллетрическая ; № 5)
219606
  Сединина-Барковская Божества древнегреческой мифологии в творчестве Г.Л. Олди // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 199-209. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядається відбиття античної міфологічної традиції у творчості Г.Л. Олді. Аналізуються особливості авторського стилю в романах "Ахейського циклу"
219607
  Фаминцын А.С. Божества древних славян : Изследование. – С.-Петербург, 1884. – 331 с.
219608
  Наумовська О. Божества нижнього світу в слов"янській та тюркській міфологіях (компаративний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 217-220


  Розвідку присвячено висвітленню типологічних рис, притаманних образам божеств потойбіччя в українській і тюркській міфологічних системах – Велесові і Ерлікові, виявленню спільних і розбіжних елементів у давніх віруваннях і уявленнях, пов"язаних із ...
219609
  Ковальчук Я.О. Божественна аритметика / Яков Ковальчук. – 2-е вид. – [Харків] : Плужанин, 1930. – 28 с. – (Гумористична серія "Весела книжка" ; № 24)
219610
  Данте Алигьери Божественна комедія / Данте Аліг"єрі ; перекл. з італ. та прим. Євгена Дроб"язка. – Київ : Дніпро, 1976. – 679 с.
219611
  Данте Божественна комедія : Поема / Данте; Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ;Пер.з італ.Є.А.Дроб"язка. – Харків : Фоліо, 2001. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1553-8
219612
  Данте А. Божественна комедія : поема / А. Данте; Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка НАН України ; пер. з італ. і коментарі Є.А. Дроб"язка. – Харків : Фоліо, 2004. – 607 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2288-7
219613
  Данте Божественна комедія : Поема / Данте; Переклад з італ. Є.Дроб"язко; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3397-8
219614
  Данте Аліг"єрі Божественна комедія / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та прим. Є.А. Дроб"язко ; передм. О.Б. Алексєєнко. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. – 606, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-97340-2-0
219615
  Данте Алигьери Божественна комедія. Пекло / Данте Алігієрі ; пер. з італ. П. Карманського та М. Рильського ; вст. ст. О.І. Білецького. – Київ : Художня література, 1956. – 224 с.
219616
  Данте Алигьери Божественна комедія. Пекло = La divina commedia. Inferno / Аліг"єрі Данте; з італ. переклав Б.І. Лончина. – Львів : Український Католицький університет, 2007. – 276с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на італ. мові. – ISBN 966-8197-26-7
219617
  Данте Аліг"єрі Божественна комедія. Пекло / Данте Аліг"єрі ; пер., упоряд., авт. передм. Максим Стріха. – [3-тє вид.]. – Львів : Астролябія
[Ч. 1] : Пекло. – 2019. – 349, [3] с. : іл.
219618
  Данте Алигьери Божественна комедія. Рай / Данте Алигьери. – Київ, 1972. – 282 с.
219619
  Данте Алигьери Божественна комедія. Чистилище / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та скл. прим. Євген Дроб"язко. – Київ : Дніпро, 1968. – 278 с. : іл.
219620
  Піч Р. Божественна премудрість як цвіт світла з божого серця. Огляд загальних рис софіології Якоба Бьоме // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 58-85. – ISSN 2075-6461


  У статті окреслено головні джерела містики й теософії Якоба Бьоме: його видіння, інтуїції й сугестичні навіювання.
219621
  Кононенко Т. Божественна симфонія Григорія Сковороди : українознавчі виміри філософської спадщини / Тарас Кононенко ; Нац. НДІ українознав., Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль : Джура, 2010. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292–327 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-185-045-2


  У пр. № 1739443 напис: Диригентові великої університетської симфонії - Володимиру Бугрову. З повагою. Підпис
219622
  Данте Алигьери Божественная комедия. – Санкт-Петербург : Изд. М.О. Вольфа
219623
  Данте Алигьери Божественная комедия. – Санкт-Петербург : Изд. М.О. Вольфа
219624
  Данте Алигьери Божественная комедия : в переводе русских писателей ; в 3-х ч / Данте Алигьери. – Санкт-Петербург : Ихд. и тип. И. Глазунов. – (Русская классная библиотека : Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей / изд. под ред. А. И. Чудинова ; Сер. 2)
Ч. 1 : Ад. Полный тект песен. – 1897. – [2], VI, 227 с, 3 л. ил.


  Есть электронная версия РНБ
219625
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – Ленинград, 1939. – 290с.
219626
  Данте Алигьери Божественная комедия : Чистилище / Данте Алигьери ; Пер. и прим. М. Лозинского ; Вступ. ст.: А. К. Дживелегова ["Чистилище",]. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1944. – 248 с. – На обороте тит. л.: Dante Alighieri. La Divina Commedia. Purgatorio
219627
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; Пер. Мю. Лозинского, вступ. статья К.Н. Державин. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1950. – 580 с.
219628
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1961. – 782с.
219629
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; пер. М. Лозинского ; [отв. ред. М.И. Алексеев , Н.Н. Голенищев-Кутузов]. – Изд. подг. Н.Н. Голенищев-Кутузов. – Москва : Наука, 1967. – 627 с. – (Литературные памятники)
219630
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – Москва : Просвещение, 1968. – с.
219631
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Ад. – 1981. – 325с.
219632
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Рай. – 1981. – 312с.
219633
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Чистилище. – 1981. – 301с.
219634
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1986. – 222с.
219635
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; пер. с итал. М. Лозинского. – Минск, 1986. – 574 с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
219636
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1986. – 575с.
219637
  Данте Алигьери Божественная комедия : пер. с итал. / Данте Алигьери. – Москва : Просвещение, 1988. – 286 с. : іл. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-09-000185-5
219638
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – Пермь : Пермская книга, 1994. – 479с. – ISBN 5-7625-0380-1
219639
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; [пер. с итал. Д. Минаева ; послесл. Е.Б. Алексеенко ; примеч. Е.А. Дробязко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 635 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5825-6
219640
  Илюшина И. Божественная комедия : религиозная ситуация в Украине // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 6 (494 ). – С. 46-47


  Влиятельная Украинская церковь, не раз обвинявшаяся в расколе других, сама оказалась на грани распада, а ее глава с трудом удержал власть.
219641
  Данте Алигьери Божественная Комедия / Данте Алигьери. – Москва : Правда, 1982. – 640с.
219642
  Данте Алигьери Божественная комедия. Ад : Полный текст 34 песен. Объясн. ст. ; [I-III] / Данте Алигиери ; Пер. Д. Минаева; Рис. Густава Дорэ. – [Лейпциг] : В Тип. Бера и Германа [Тип. М. О. Вольф], 1874. – [6], 257 с., 1 л. фронт. (портр.), [75] л. ил. – Экз. № 91784 дефектный, без. обл. тит. стр. и отсутв. 1 л. фронт. (портр.), описан по РГБ. - На тит. л. года нет. Т. 2–3 напечатаны в СПБ


  Есть электронная версия РНБ
219643
  Данте Алигьери Божественная комедия. Ад. – Москва : Художественная литература, 1983. – 328 с.
219644
  Данте А. Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения, написанные в изгнании. Пир : [пер. с ит.] / Алигьери Данте. – Москва : РИПОЛ классик, 2004. – 958, [2] с. : ил. – Загол. обл.: Данте. Божественная комедия. - На корешке: Данте. – (Бессмертная библиотека ) ( Библиотека мировой классики). – ISBN 5-7905-0087-0
219645
  Данте Алигьери Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения,написанные в изгнаниии. Пир / Данте Алигьери. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 960с. – (Бессмерная библиотека.Зарубежная классика.). – ISBN 5-7905-0087-0
219646
  Данте Алигьери Божественная комедия. Рай / Данте Алигьери. – Москва, 1945. – 263с.
219647
  Данте Алигьери Божественная комедия. Рай. – Москва : Художественная литература, 1983. – 312 с.
219648
  Данте Алигьери Божественная комедия. Чистилище. – Москва : Художественная литература, 1983. – 301с.
219649
  Данте Алигьери Божественная комедия: Рай : [Ч. 1-3] ; Полный текст 33 песен. Примеч / Данте Алигиери : Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Мин [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – [4], 436 с.
219650
  Хмелевская И. Божественная корова / И. Хмелевская; Перевод с польского В. Селивановой. – Екатеринбург : У-Фактория, 1998. – 576с. – ISBN 5-89178-054-2
219651
  Парфилов И.И. Божественная Литургия Святого Иоанна Златоустого, с приложением песнопений на Литургии Василия Великого. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнарев и Ко, 1915. – 36 с. – Приложение к № 12 "Циркуляра по Киевскому учебному округу", 1914
219652
  Мартынов Семен Божественная пошлость // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 20-21 : фото
219653
  Зубкова А. Божественная Сара // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 1. – С. 74-84


  О французской актрисе Саре Бернар, которую в нач. 20 в. называли "самой знаменитой актрисой за всю историю". Успеха она добилась на сценах Европы в 1870-х гг., а затем с триумфом гастролировала и в Америке. В ее амплуа были в основном серьезные ...
219654
  Тейяр Божественная среда / Тейяр, Шарден П. де. – Москва : Ренессанс СП ИВО - СиД, 1992. – 311с. – ISBN 5-7664-0454-9
219655
  Суслопарова Ю.В. Божественная теория происхождения государства и права в трактате Генри Брактона "О законах и обычаях Англии" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 1684-2618
219656
  Чаплинський В.Г. Божественне об"явлення як явище духовного світла в християнстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 98-102


  У статті проведений аналіз місць Святого Письма,де духовне світло, на відміну від сонячного світла, розкриває для людини надприродний мир християнства.
219657
  Римарук І.М. Божественний вітер : останні вірші / Ігор Римарук ; [упорядкув., передм., примітки Л. Андрієвська-Римарук]. – Чернівці : Букрек, 2012. – 270, [2] с. : іл., портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія / редкол.: І. Дзюба (голова) [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-399-423-9
219658
  Крижанівська Т. Божественний ключ : [поезії] / Тетяна Крижанівська ; [вид. рада: М. Ватуляк та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2018. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-605-017-9
219659
  Теличко Н.В. Божественність молитви як шляху осягнення абсолюту та особистісного вдосконалення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 43-44
219660
  Габинский Г.А. Божественное откровение и человеческое признание / Г.А. Габинский. – Москва, 1989. – 125с.
219661
  Махов А. Божественное рядом // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 1. – С. 8-11


  Японія.
219662
  Кривин Ф.Д. Божественные истории / Ф.Д. Кривин. – Москва, 1966. – 183с.
219663
  Линзи Эндру Божественные права животных // В защиту прав животных / Т. Риган. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2004. – с. 58-104. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 37). – ISBN 966-581-473-7
219664
  Георгиев Ю. Божественный вечер над средневековой Японией // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 9. – С. 23-25


  З історії Японії у ХІІІ ст.
219665
  Куслий О.Н. Божественный женский персонаж в контексте основного ведийского мифа // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 1. – С. 82-90.
219666
  Куин Э. Божественный свет // Красный сигнал / А. Кристи. – Москва : Прейскурантиздат, 1991. – С. 37-95. – ISBN 5-85230-025-Х
219667
  Пановский А. Божественный Эрик // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 12. – С. 70-84


  Эрик Патрик Клэптон (1945) - британский рок-музыкант (композитор, гитарист, вокалист). Командор Ордена Британской империи
219668
  Шенкарь М.А. Божество на крылатом колесе : к вопросу идентификации "первой иудейской монеты" // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 98-109. – ISSN 0321-0391


  Іудея, стародавня держава в Південній Палестині. Назва часто вживається як синонім Палестини. Була завойована римлянами в 63 до н.е.
219669
  Реза Я. Божество різанини = Le dieu du carnage : [п"єса] / Ясміна Реза ; з фр. пер. Іван Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. – 96 с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Le dieu du carnage / Yasmina Reza. Paris: Editions Albin Michel, 2007. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-28-14
219670
  Реза Я. Божество різанини = Le dieu du carnage : [п"єса] / Ясміна Реза ; з фр. пер. І. Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 94, [2] с. – Дані тит. арк. та обкл. частково парал. фр. - Пер. за вид. : Le dieu du carnage / Yasmina Reza. Paris, 2007. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-55-7
219671
  Милев Н.Н. Божество с тремя лицами / Н.Н. Милев. – Москва : Искусство, 1968. – 295 с.
219672
  Квітка-Основ"яненко Божи диты [Божі діти] : повисть Гр. Квиткы (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 40 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
219673
  Вениамин Божии люди / Вениамин, (митрополит). – Москва, 1991. – 108с.
219674
  Хаврусь С. Божий дар : зб. пісень / Сергій Хаврусь. – Черкаси : Кур"єр, 2004. – 130, [2] с. : іл., ноти. – ISBN 966-7988-08-9
219675
  Вострышев М.И. Божий избранник : Крест, путь Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России / М.И. Вострышев. – Москва : Современник, 1990. – 189, [2] с.
219676
  Подольский Евгений Божий плуг : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 8-16 : Фото
219677
  Сидикки Ш Божий поселок / Ш Сидикки. – Москва, 1965. – 320с.
219678
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : збірка поезій / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2011. – 148 с. – ISBN 978-966-2732-00-9
219679
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2012. – 264 с. : табл. – ISBN 978-966-2732-01-6
219680
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – 3-тє вид., допов. – Харків : ЛІДЕР, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2732-02-3
219681
  Сагач Г.М. Божий світ і ми : [духовно-наукове красномовство] / Галина Сагач. – Херсон : РІПО. – ISBN 978-966-2919-20-2
Кн. 1. – 2010. – 232 с. : іл.
219682
  Квін Е. Божий світильник. : Повісті / Елері Квін 4 Пер. з aнгл. – Київ : Молодь, 1992. – 111 с. – В одній кн.: Куля для боса / Стаут Рекс. – ISBN 5-7720-0763-7
219683
  Петренко М. Божим причастям напоєні зерна // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – ISSN 0131-2561
219684
  Білоус О. Божистий феномен української мови / О. Білоус, В. Лизанчук // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 143-149. – ISSN 08-68-4790-1


  Публіцистика.
219685
  Гайворонська Г. Божі лілеї Донбасу : історія УГКЦ на Донбасі, Східній Україні та зустріч з владикою Степаном Меньком, екзархом Донецького екзархату / Ганна Гайворонська, о. Іван Терентьєв. – Жовква : Місіонер, 2019. – 271, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-658-448-2


  У пр. № 1739946 напис: Професору Володимиру Сергійчуку від автора з побажанням всього світлого і правдивого 24.03.2021. Підпис. м. Кремінна, обл. Луганська
219686
  Усман С. Божі стеблинки. / С. Усман. – К, 1963. – 258с.
219687
   Божок Алла Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 16
219688
   Божок Алла Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 24 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
219689
   Божок Алла Петрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 25-26. – ISBN 978-966-439-961-3
219690
   Божок Алла Петрівна (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 14. – ISBN 966-95774-3-5
219691
   Божур
№ 12. – 1961
219692
   Божур
№ 17. – 1962
219693
   Божур
№ 3. – 1963
219694
  Атанасовски М. Божурика / Атанасовски М. – Скопjе : Культура, 1963. – 44 с. – (Современи македонски автори)
219695
  Резчиков М.А. Божье наказание : Сб. одноактных пьес / М.А. Резчиков. – Рига : Лиесма, 1971. – 167 с.
219696
  Шаброль Ж.-П. Божьи безумцы / Ж.-П. Шаброль. – Москва, 1963. – 352с.
219697
  Шугуров А.М. Божьи коровки (Coccinelliadae) Крыма. – C. 307-317. – Отд. оттиск
219698
  Басенко К.Я. Божья биография : повесть / К.Я. Басенко ; авториз. пер. с укр. А. Семенова ; ил.: М. Ольшевский. – Москва : Политиздат, 1964. – 56 с. : ил. – (Художественная атеистическая библиотека)
219699
  Павлов А.П. Божья воля : исторический роман / А.П. Павлов // Осиротевшее царство / Д.С. Дмитриев. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 371-548. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-113-2
219700
  Урджумелашвили И.Г. Божья коровка : роман / Иван Урджумелашвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 220 с.
219701
  Быков Дмитрий Божья коровка : Та, что приносит хлеба. Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
219702
   Бозанкет (Bosanguet) Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682. – ISBN 966-316-069-1
219703
  Опимах И. Боздымный скиталец Анатолий Зверев // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 74-84


  Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986) - русский художник.
219704
  Попов В.Н. Бозе-спектр сверхтекучих систем типа Не3-Не4 : Препртнты ЛОМИ Р-4-82 / В.Н. Попов, П.Н. Брусов. – Ленинград, 1982. – 27 с.
219705
   Бозинген: Казахские народные сказки : [для ст. шк. возраста] : пер. с каз. – Алма-Ата : Жалын, 1984. – 208 с. : ил.
219706
  Горбар Е.В. Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття / Е.В. Горбар, В.П. Гусинін
219707
  Горбар Е.В. Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття / Е.В. Горбар, В.П. Гусинін // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-41. – ISSN 0372-6436
219708
  Исаев Г.В. Бозонные поля и сингулярности в гравитатции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Исаев Г.В.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 11л.
219709
  Карпенко Д.Я. Бозоны во внешних электромагнитных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко Д. Я.; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1966. – 9л.
219710
  Шутова Наталья Бои без правил за российского туриста : Конкуренция обостряется. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 46-47 : Фото
219711
   Бои в Маньчжурии и Корее : сборник материалов о боевых действиях 1-го Далневосточного фронта. – Владивосток : ОГИЗ, 1945. – 112 с.
219712
  Рошер Г. Бои в Флоридсдорфе / Г. Рошер. – Москва : Профиздат, 1935. – 143 с.
219713
  Попов В.Т. Бои за Верден. / В.Т. Попов. – М, 1939. – 80с.
219714
  Февр Л. Бои за историю / Л. Февр. – М., 1991. – 629с.
219715
  Хмель З. Бои за контроль над Ригой в 1600–1611 годах // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 375-390. – (New series ; vol. 20, no. 2). – ISSN 1224-032X
219716
   Бои за Крым : Сборник статей и документов. – Симферополь : Красный Крым, 1945. – 256 с. : ил., портр.
219717
  Федоров С.Т. Бои за Орехов (июль 1920 года) / С.Т. Федоров. – М., 1939. – 32с.
219718
  Василенко Г.И. Бои местного значения / Г.И. Василенко. – Москва, 1983. – 334с.
219719
   Бои на Волхове. – Ярославль : Ярославское книжное издательство : ОГИЗ, 1945. – 148 с. : портр. вкл. л.
219720
   Бои на Карельском перешейке. – Москва : Госполитиздат, 1941. – 420 с. : 1 табл.
219721
  Михалицин Игорь Бои на пепелацах : Или игры для сумачсшедших. Украина. Бездор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 88-94 : Фото
219722
  Травина Ирина Бои по правилам инстинкта // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 186-193 : фото
219723
  Сдвижков И. Бои под Мценском в октябре 1941 года: немецкий взгляд // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 2 (146) февраль. – С. 148-180. – ISSN 1606-0219
219724
  Степанов А.Н. Бои под Нарвой. / А.Н. Степанов. – Москва, 1987. – 175с.
219725
  Наумов Н.Ф. Бои продолжаются / Н.Ф. Наумов. – М, 1964. – 286с.
219726
  Гребинский С.О. Боихимия растений / С.О. Гребинский. – 2-е изд. доп. – Львов, 1975. – 279с.
219727
  Шульга-Шульженко Бої : поезії / Михайло Шульга-Шульженко. – Харків : Держвидав "На варті", 1930. – 104 с.
219728
  Садовнік О.В. Бої за Бендери у червні 1992 року як кульмінація Придністровського збройного конфлікту 1989–1992 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 121-124. – ISSN 2076-1554
219729
  Кравченко В. Бої за історію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 1, 5


  "Если друг оказался вдруг"… Що робити Києву після того, як польський парламент у липні прийняв постанову "Про вшанування пам"яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої у 1943–1945 рр."? Адже якщо для ...
219730
  Ковальчук В. Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з""єднаннями (Південна Волинь, кінець 1943 - початок 1944 років) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 351-361. – (Нова серія ; вип. 19/20)
219731
  Ковальчук В. Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з"єднанями у Південній Волині (кінець 1943 - поч. 1944 р.) // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 149-161
219732
  Тис-Крохмалюк Юрій Бої Хмельницького / Тис-Крохмалюк Юрій. – Мюнхен : Вид. Братства кол. вояків 1-ої Укр. Дивізії УНА, 1954. – 184с.
219733
  Тимошечкин М.Ф. Бой : Первая книга стихов / М.Ф. Тимошечкин. – Воронеж : Цент.-Чернозем. кн. изд., 1971. – 72с.
219734
  Тимошечкин М.Ф. Бой / М.Ф. Тимошечкин. – Воронеж, 1971. – 72с.
219735
  Лобоцкий А.Н. Бой без выстрела. / А.Н. Лобоцкий. – Воронеж, 1970. – 106с.
219736
  Бехтерев Л.И. Бой без выстрелов : быль военных лет / Л.И. Бехтерев. – Москва : Воениздат, 1968. – 157 с. : ил.
219737
  Вайль Петр Бой быков : Избранное // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 200-203 : Іл.
219738
  Путинцев А.Г. Бой в утренней степи. / А.Г. Путинцев. – Днепропетровск, 1971. – 246с.
219739
  Нагибин Ю.М. Бой за высоту. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1958. – 104с.
219740
  Нагибин Ю.М. Бой за высоту. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1959. – 104с.
219741
  Лисочкин И.Б. Бой за линией фронта / И.Б. Лисочкин. – Л., 1990. – 416с.
219742
  Сулаев М.А. Бой за солнце : стихи / Магомет Сулаев ;. – Грозный, 1970. – 56 с.
219743
  Белинский Я.Л. Бой и любовь : стихи / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1957. – 156 с.
219744
  Успенский В.Д. Бой местного значения / В.Д. Успенский. – Москва, 1975. – 303с.
219745
   Бой на калиновом мосту : русские героические сказки. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 432 с. – (Библиотека народно-поэтического творчества)
219746
  Скиф В.П. Бой на рапирах. / В.П. Скиф. – Иркутск, 1982. – 96с.
219747
  Чочоолу Стойо Бой начался. / Чочоолу Стойо. – М., 1970. – 208с.
219748
  Гроссевич М.П. Бой под Вафангоу / Михаил Петрович Гроссевич, зауряд-прапорщик. – Владикавказ : Тип. Тор. Д. Р. Сегаль, 1909. – 72 с.
219749
   Бой при редуте Шевардинском, 24-го августа 1812 года. – Санкт-Петербург : Военная типография, 1839. – 51 с. : 1 карта
219750
  Мартынов Б.Ф. Бой с "тенью" / Б.Ф. Мартынов, Л.Н. Симонов, В.М. Тайар // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 35-52. – ISSN 044-748Х
219751
  Мороз С. Бой с тенью - Су-34 против F-15E. Часть 5 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 40-47


  Самолеты Сухой Су-34 и МакДоннел-Дуглас (Боинг) F-15E "Страйк Игл" чаще всего относят к бомбардировщикам. И по определению, они должны поражать цели на поверхности земли и воды или под землей с помощью взрывчатых снарядов, которые падают свободно или ...
219752
  Мороз С. Бой с тенью СУ-34 против А-15Е // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 50-59
219753
  Солодова Алла Бой с часами // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 94-99 : рис.
219754
  Беспалова Н. Бой стенью СУ - 34 против F - 15Е // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 32-38
219755
  Корочанцев В.А. Бой тамтамов будит мечту / В.А. Корочанцев. – М., 1987. – 270с.
219756
  Маринина А. Бой тигров в долине : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-55177-4
Т. 1. – 2012. – 349, [3] с.
219757
  Маринина А. Бой тигров в долине : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина ; [отв. ред. Е. Соловьев]. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-55179-8
Т. 2. – 2012. – 349, [3] с.
219758
  Эстрейхер-Егоров Бой у Гериттен в августе 1914 г. / Эстрейхер-Егоров. – М, 1936. – 48с.
219759
  Цымбал В.С. Бой у Крутояра / В.С. Цымбал. – Днепропетровск, 1981. – 63 с.
219760
  Мильчаков В.А. Бой у старого Мазара. / В.А. Мильчаков. – М, 1969. – 256с.
219761
  Созанський Й. Бойки в боротьбі за самостійну Україну: Боринщина // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 26-39
219762
  Селезнев П.И. Бойкие Дворники. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1968. – 184с.
219763
  Ягело С. Бойківська демонологічна проза у зібранні та осмисленні Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 147-153. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
219764
  Небесна З. Бойківська родинна звичаєвість та обрядовість на Бойківщині початку XXI століття // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 50-51
219765
  Гулевич Л. Бойківська тема у прозі М. Устияновича // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 100-106. – (Філологічні науки)
219766
  Гулевич Л Бойківська тема у прозі М.Устияновича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.40-45. – ISSN 0236-1477
219767
   Бойківське весілля : в текстах та світлинах: давнє й сучасне / авт.-[упоряд.] текстів Наталія Хібеба ; керівник проекту О. Фреймут ; [фот.: С. Плакидюк ; худож. з іст. костюмів: А. Белінська]. – Київ : Новий друк, 2019. – 197, [3] с. : фот. – Назва обкл.: Весілля. – ISBN 978-966-97901-5-6
219768
  Петрущак М. Бойківське село Сторонна у першій половині ХХ ст. // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 17-29
219769
  Ониськів М. Бойківський весільний обряд с. Петрака на Рожнятівщині / М. Ониськів, Д. Мельник // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 77-84
219770
  Рабій-Карпинська Бойківські говірки : зб. статей / Софія Рабій-Карпинська. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 186, [1] с. : карта. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1993-1
219771
  Радевич-Винницька Бойківські пісні в дослідженнях Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 82-89
219772
  Радевич-Винницька Бойківські пісні в дослідженнях Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 1/82 (93). – С. 90-94


  Фольклористична діяльність Івана Франка
219773
  Костів О. Бойківсько-наддністрянське діалектне суміжжя (фонетичні особливості) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 228-239. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
219774
  Галько О. Бойківщина у дослідженнях Володимира Охрімовича та Івана Максимчука // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 90-97


  У статті розглядається проблема вивчення народного побуту етнографічної групи українців - бойків дослідниками наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. В статье рассматривается проблема изучения народного быта этнографической группы украинцев - бойков ...
219775
   Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. – Київ : Наукова думка, 1983. – 304 с. : іл.
219776
  Філоненко Д. Бойко Алла Анатоліївна : [спогади] / Данило Філоненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 60-61. – ISBN 978-966-2726-03-9
219777
   Бойко Алла Анатоліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 41. – ISBN 978-966-439-754-1
219778
   Бойко Алла Анатоліївна (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
219779
   Бойко Анатолій Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 109. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
219780
   Бойко Анатолій Леонідович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 41. – ISBN 978-966-439-754-1
219781
   Бойко Анатолій Леонідович (1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48-49. – ISBN 978-966-933-054-3
219782
   Бойко Анатолій Леонідович (до 80-річчя з дня народження) // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2018. – Vol. 80, N 2, march - april. – С. 136-138. – ISSN 1028-0987


  У 2018 року виповнилось 80 років вірусологу, екологу, біотехнологу, доктору біологічних наук, професору, академіку Національної академії аграрних наук України і Академії наук вищої школи України, лауреату премії ім. Д.К. Заболотного НАН України (1997), ...
219783
   Бойко Борис Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 209-210 : фото
219784
   Бойко Борис Іванович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 54-55. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
219785
  Бойко В.А. Бойко Борис Тимофійович: ініціатор розвитку плівкового матеріалознавства для геліоенергетики в Україні (до 85-річчя з дня народження) / В.А. Бойко, Є.І. Сокол, А.Л. Хрипунова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 270-280. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
219786
   Бойко Володимир Григорович (1929-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 41-42. – ISBN 978-966-439-754-1
219787
   Бойко Володимир Григорович (1929-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 49. – ISBN 978-966-933-054-3
219788
   Бойко Клара Макарівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 13
219789
  Ручка А. Бойко Наталія Леонідівна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 473-474. – ISBN 978-966-418-286-4
219790
  Ручка А. Бойко Наталія Леонідівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 39-40. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
219791
   Бойко Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 29-30. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
219792
  Іскорко-Гнатенко Бойко П.Ф. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7442-69-0
219793
   Бойко Юрій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 210-211 : фото
219794
  Земцова Юлия Бойкое место : Россия / Земцова Юлия, Иванов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 126-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
219795
  Ершов Л.Т. Бойкот / Л.Т. Ершов. – Барнаул, 1991. – 238с.
219796
  Калінцев Ю.О. Бойкот / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38. – ISBN 966-642-073-2
219797
  Козловський Роман Бойкот як моральна підтримка? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
219798
  Шестинский О.Н. Бойницы / О.Н. Шестинский. – Л., 1971. – 150с.
219799
   Бойният път на Ботевата чета : Козлодуйски Бряг-Околчица-Рашов Доол. – София : Ди "Септември, 1980. – 22 с.
219800
   Бойният пьт на Червената Армия : превел генерал-лейтенант Хр. Стойков. – София : Кн-во на съюза на бълг. съв. дружества, 1947. – 268, [4] с. : портр.
219801
  Белов С.Б. Бойня номер "х" : литература Англии и США о войне и военной идеологии / С.Б. Белов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 367 с.
219802
  Воннегут К. Бойня номер п"ять, або Хрестовий похід дітей : Роман / К. Воннегут. – Київ : Дніпро, 1976. – 176с.
219803
  Воннегут К. Бойня номер пять : Романы / К. Воннегут. – Харьков. Ростов-на-Дону : Фоліо. Феникс., 1999. – 416с. – (Вершины. Мастера). – ISBN 966-03-0595-8
219804
  Воннегут К. Бойня номер пять или Крестовый поход детей / Курт Воннегут ; [пер. с англ. Р.Райт-Ковалевой]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 160с. – (Новый стиль). – ISBN 5-30600182-3
219805
  Воннегут К. Бойня номер пять, или Кресовый поход детей / К. Воннегут. – Кишинев, 1981. – 557с.
219806
  Воннегут К Бойня номер пять, или крестовый поход детей / К Воннегут. – Москва, 1978
219807
  Кучер В.І. Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні 1941-1944 / В.І. Кучер. – Київ, 1983. – 238с.
219808
  Горак Г.І. Бойова зброя партії / Г.І. Горак. – Київ, 1976. – 48с.
219809
  Горак Г.І. Бойова зброя партії. (Роль суспільних наук у комуністичному будівництві). / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1976. – 48с. ; Сер.1№6
219810
   Бойова і трудова слава Ровенщини. – Львів : Каменяр, 1967. – 107 с., [13] л. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (50 років Радянської влади)
219811
  Козій Є. Бойова підготовка кадрових офіцерів у військових навчальних закладах УРСР в 1941-1945 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 106-109. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рівень бойової підготовки військових кадрів у навчальних закладах УРСР та заходи, які проводилися у цьому напрямі напередодні та під час Великої Вітчизняної війни. There was examination of combat training level of military personnel in ...
219812
   Бойова поєднана вогнепальна травма тазу, ускладнена анаеробною неклостридіальною інфекцією. Досвід лікування на етапах медичної допомоги / А.В. Сотников, Р.В. Гибало, Г.Г. Макаров, С.А. Сапа // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 90-98. – ISSN 2310-4910
219813
  Трофименко П.Є. Бойова робота вогневих підрозділів артилерії : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.Є. Трофименко ; М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 252 с. : іл., табл. – Додатки: с. 193-250. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 978-966-657-343-1
219814
  Андрієнко Л. Бойова слава / Л. Андрієнко. – Київ, 1953. – 88с.
219815
   Бойова слава Черкащини. – Черкаси, 1967. – 11с.
219816
   Бойова співдружність : збірник спогадів радянських і чехословацьких партизанів. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 352, [4] с. : іл.
219817
   Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок / [В.В. Лазоришинець та ін.] ; під заг. ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, д-ра мед. наук, проф. В.І. Цимбалюка ; М-во оборони України, Нац. акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : ТНМУ, 2019. – 427, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-673-359-0


  У пр. №1728505 напис: Вельмишановному Леоныду Васильовичу! З вдячністю за постійну всебічну допомогу! З побажаннями міцного здоров"я та довгих років життя! За дорученням авторського колективу. Підпис. 6 вересня 2019 року
219818
   Бойова юність. Спогади про перші кроки Комсомолу України. – Київ : Молодь, 1958. – 187 с. : іл.
219819
  Нікольников Г.Л. Бойоваа єдність революційних і антиімперіалістичних сил / Г.Л. Нікольников. – Київ, 1971. – 46с.
219820
  Бережинський В.Г. Бойове застосування гуляй-города в давньоруському війську / В.Г. Бережинський; Київ. військ. гуманіт. ін-т, Наук. центр гуманіт. проблем. – Київ, 1999. – 27 с.
219821
   Бойове знаряддя партії : з досвіду організації наочної агітації. – Київ : Політвидав України, 1980. – 158 с.
219822
  Карпов В.В. Бойове значення військової символіки у війську Київської Русі та Великого князівства Литовського // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 269-280
219823
  Задунайський В.В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці 19 - на початку 21 ст. / Вадим Задунайський; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Норд- Прес, 2006. – 335с. – ISBN 966-380-126-3
219824
  Лобода Ольга Бойове товариство, побут і звичаї запорожців : урок за повістю Миколи Гоголя "Тарас Бульба" з елементами компаративістики // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26
219825
  Урбан Є. Бойове хрещення / Є. Урбан. – Київ : Мистецтво, 1953. – 115 с.
219826
  Шевченко В.Ф. Бойовий авангард / В.Ф. Шевченко. – К, 1965. – 60с.
219827
  Попов М.В. Бойовий авангард суспільного прогресу. / М.В. Попов. – Київ, 1972. – 102с.
219828
  Стадник В.Ф. Бойовий авангард українського народу / В.Ф. Стадник. – Київ : Знання, 1967. – 95 с.
219829
  Каляндрук Т. Бойовий вишкіл українського козацтва // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1814-5078


  Історія козацтва
219830
  Пилат В.С. Бойовий гопак і основи захисту Вітчизни / Пилат Володимир. – Київ : Україна, 2016. – 154 с. : іл. – ISBN 978-966-524-435-6
219831
  Мельниченко В.Ю. Бойовий загін єдиної Ленінської партії / В.Ю. Мельниченко. – Київ : Політвидав України, 1978. – 104 с.
219832
  Кондуфор Ю.Ю. Бойовий загін КПРС : (До 60-річчя I з"їзду Компартії України) / Ю.Ю. Кондуфор. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – (Суспільно-політична)
219833
   Бойовий загін КПРС : до 60-річчя I з"їзду Компартії України [1918-1978. стат. зб.]. – Київ : Політвидав України, 1978. – 157 с. : іл.
219834
  Карпов В. Бойовий прапор сучасної Української армiї. Комплекс вiйськово-геральдичниx знакiв, емблем i прапорiв // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 110-121


  Iсторiя українського вiйськового прапорництва сягає своїм корiнням у далеке минуле й тiсно пов"язана з iсторiєю українського державотворення. В усi часи прапор, або xоругва (корогва), для воїнiв мали непересiчне значення i символiзували славу та ...
219835
  Снітчук М.О. Бойовий резерв партії. / М.О. Снітчук. – Київ, 1976. – 103с.
219836
   Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України / [кер. проєкту: Роман Скляров]. – Київ : Наш формат. – ISBN 978-617-8120-20-7
Ч. 2 : Батальйон, рота. – 2022. – 441, [3] с. : іл., табл., схем. – Кн. вийшла за підтримки ГО "Реформація"
219837
   Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України / [кер. проєкту: Роман Скляров]. – Київ : Наш формат. – ISBN 978-617-8120-21-4
Ч. 3 : Взвод, відділення, екіпаж. – 2022. – 404, [3] с. : іл., табл., схем. – Кн. вийшла за підтримки ГО "Реформація"
219838
   Бойовий статут піхоти РСЧА. – Київ : "На варті"
Ч. 2 : [1927]. – 1935. – 191 с. : табл.
219839
   Бойовий статут сухопутних військ : введений у дію наказом Міністра оборони України від 2 вересня 1994 р. № 232. – [Б. м. : б. в.]
Ч. 2 : Батальон, рота. – 288 с. : іл.
219840
   Бойовий статут сухопутних військ : введений у дію наказом Міністра оборони України від 2 вересня 1994 р. № 232. – Київ : Варта
Ч.2 : Батальон, рота. – 1998. – 288 с.
219841
   Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В. – ISBN 978-966-437-409-2
Ч. 2 : Батальон, рота. – 2016. – 368 с. : іл., табл.
219842
   Бойовий шлях з"єднання Двічі Героя Радянського Союзу генерал-полковника А.Г.Кравченка : [Друга річниця визволення Радянської України (14 жовтня 1944 - 14 жовтня 1946 рр.)] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 2


  жовтня відбулася зустріч професорсько-викладацькогно складу, студентів і працівників Університету з героями боїв за Київ.
219843
  Лук""янчук С.В. Бойовитість первинної / С.В. Лук""янчук. – Ужгород, 1979. – 112с.
219844
  Мікульонок І.О. Бойові "їжаки" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 42-45. – ISSN 2518-7104
219845
  Нікіфроров Г. Бойові Андрійчині пригоди / Г. Нікіфроров. – Харків; Київ, 1930. – 124с.
219846
   Бойові вартові радянських кордонів : збірник оповідань і нарисів. – Київ : Мол. Більшовик, 1937. – 140 с.
219847
  Бадзьо Ю. Бойові генерали, сивоусі парубки з української вулиці і троянська кобила історичного процесу : деякі політ.-філос. особливості процесу становлення укр. нації в умовах Незалежності / Юрій Бадзьо. – Київ : [б. в.], 2010. – 151, [1] с. : іл. – (Бібліотека політичної партії "Наша Україна"). – ISBN 978-966-2068-16-0


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
219848
  Гирич Я. Бойові дії 1941 року на території Чернігівщини у військових мемуарах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 97-100. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано висвітлення в мемуарній літературі питання ходу бойових дій на Чернігівщині в серпні-вересні 1941 р. The article deals with the analysis of battles at the territory of Chernihiv region on August - September of 1941. The essay is basedon ...
219849
  Бадєєва Л.І. Бойові дії в Рогані в роки Другої світової війни (1941-1943) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 186-193. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
219850
  Кузьмин Р. Бойові дії між військами Центральної Ради та більшовиками на території Волинськї губернії у листопаді 1917 - лютому 1918 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 9-10
219851
  Бабенко Р.В. Бойові дії монгольських військ на території Південно-Західної Русі в 1240-1241 рр. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 55-64. – ISSN 1608-0599
219852
  Іванов В. Бойові дії на Балтійському морі німецького флоту під час проведення Східної кампанії проти СРСР у 1941 - 1943 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 23-24
219853
  Марінченко О. Бойові дії радянських військ в умовах локальних оточень на території України влітку 1941 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 2222-5250
219854
  Божко Н.С. Бойові дії сербських військ в 1914-1915 роках / Н.С. Божко, Ю.А. Войденко // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 12-14. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
219855
   Бойові друзі = Frieds in combat : збірка спогадів з дій ОУН, (1929-1945). – Торонто : Гомін України ; Студіюм. – (Бібліотека "Гомін України" ; Ч. 52)
Т. 1 : Торонто : Гомін України ; Студіюм. – 1980. – 416 с. : іл. – На обкл. упоряд. зазначено як автор. - Показники імен: с. 395-412. - Парал. тит. арк. англ.
219856
   Бойові друзі = Frieds in combat : збірка спогадів з дій ОУН (1929-1945). – Торонто : Гомін України ; Студіюм. – (Бібліотека "Гомін України" ; Ч. 76)
Т. 2 : Торонто : Гомін України ; Студіюм, 1993. – 1993. – 480 с. : іл. – На обкл. упоряд. зазначено як автор. - Парал. тит. арк. англ.
219857
  Перля З.Н. Бойові кораблі / З.Н. Перля. – Київ-Львів, 1948. – 256с.
219858
  Білоус О.П. Бойові листки як джерело вивчення партизанської діяльності // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 25-33. – ISSN 2227-183Х
219859
  Дементьєв Д.О. Бойові літальні комплекси в складі єдиної інформаційно-розвідувально-навігаційно-ударної системи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 74-77


  Розглядається застосування безпілотних літальних апаратів у єдиній інформаційно-ровідувально-навігаційно-ударній системі, їх класифікація й призначення, а також перспективи конструювання й створення вітчизняних безпілотних літальних ...
219860
  Горбатов Б.Л. Бойові ліхтарі / Б.Л. Горбатов. – Харків, 1929. – 313с.
219861
   Бойові мистецтва України : науково-практичний збірник за матеріалами Всеукраїнської конференції. – Київ : МАУП, 2005. – 176 с. – ISBN 966-608-463-5
219862
  Бречак І.М. Бойові побратими : /З історії участі польських антифашистів у радянському партизанському русі на Україні в роки Великої / І.М. Бречак. – Львів : Каменяр, 1974. – 192 с.


  Про вклад польських антифашистів у боротьбу радянських партизанів у західній частині України в роки війни розповідається у цій книжці, що спирається на багатий архівний матерал, мемуарну літературу, на розповіді учасників тих подій.
219863
  Бойченко В.О. Бойові помічники партії / В.О. Бойченко. – Київ, 1963. – 84с.
219864
  Шелехань О.В. Бойові сокири скіфського типу з Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0235-3490
219865
  Печенюк І. Бойові традиції українського козацтва та практика їх використання // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 109-126
219866
  Калінін М.І. Бойовничий помічник більшовицької партії / М.І. Калінін. – Харків : Укрдержвидав, 1943. – 19 с.
219867
  Карелина Дарья Бойся желтого, не носи зеленого. Правила жизни в Австралии. На волне
219868
  Карелина Дарья Бойся желтого, не носи зеленого. Правила жизни в Австралии. На волне // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 44-52 : фото
219869
  Борачев Д. Бойци : с помени / Д. Борачев. – София : Партиздат, 1982. – 632 с.
219870
  Хигерович Р.И. Бойцов не оплакивают / Р.И. Хигерович. – Москва, 1979. – 416с.
219871
  Хигерович Р.И. Бойцов не оплакивают / Р.И. Хигерович. – М., 1982. – 303с.
219872
  Мамин-Сибиряк Бойцы / Мамин-Сибиряк. – Пермь, 1965. – 172с.
219873
  Донской Я.Е. Бойцы в белых халатах / Я.Е. Донской, А.П. Шаповал. – Х., 1966. – 103с.
219874
  Аллег А. Бойцы в плену : о мужественных борцах за независимость Алжира : дневник : пер. с фр. / А. Аллег. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 207 с. : ил.
219875
   Бойцы вспоминают минувшие дни : [сборник]. – Москва : Воениздат, 1960. – 231 с. : портр. – (Военные мемуары)
219876
   Бойцы вспоминают минувшие дни... : [выступления участников 73-дневной обороны Одессы на Военно-исторической конференции, состоявшейся в Одессе в октябре 1962 г.]. – Одесса : Маяк, 1964. – 311 с. : ил.
219877
   Бойцы вспоминают... : [сборник]. – Куйбышев : Книжное издательство, 1985. – 256 с. : ил.
219878
   Бойцы Выборгской стороны : воспоминания ветеранов 5-й (Выборг.) дивизии нар. ополчения Ленинграда - 13-й стрелковой Домбров. дивизии : [сборник]. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 175 с., [8] л. ил. : ил.
219879
  Мамин-Сибиряк Бойцы и другие очерки / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1951. – 240с.
219880
   Бойцы и корабли : посвящается комсомолу морских сил Балтийского моря. – Ленинград : [Б. и.], 1932. – 159 с. : ил.
219881
   Бойцы идеологического фронта : очерки о воспитателях нового человека. – Тула : Приокское книжное издательство, 1964. – 207 с.
219882
   Бойцы идеологического фронта : очерки о лекторах. – Москва : Знание. – (Методика лекторского мастерства и ораторского искусства)
Вып. 2. – 1980. – 128 с.
219883
  Марек И. Бойцы идут ночами. / И. Марек. – Москва, 1958. – 144с.
219884
   Бойцы информационного фронта // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 68-70 : фото
219885
  Жиганов М.Ф. Бойцы ленинской гвардии / М.Ф. Жиганов. – 3-е изд. доп. – Саранск, 1988. – 300,2с.
219886
   Бойцы ленинской гвардии [1917-1967] : очерки и документы о героических подвигах коммунистов армии и флота. – Москва : Воениздат, 1967. – 509 с. : ил., 20 л. ил.
219887
  Федоров В.И. Бойцы моей земли / В.И. Федоров. – М., 1973. – 381с.
219888
   Бойцы нашей батареи : рассказы писателей - участников Великой Отечественной войны : [для сред. и ст. возраста]. – Москва : Детская литература, 1974. – 471 с. : ил.
219889
  Винницкий Л.Г. Бойцы особого фронта / Л.Г. Винницкий. – Ленинград, 1980. – 200с.
219890
   Бойцы партии, пропагандисты-общественники. – Казань, 1962. – 128с.
219891
  Бажов П.П. Бойцы первого призыва : к ист. полка Красных Орлов : к истории Камышовского 254 го 29 й дивизии полка ; очерки / П.П. Бажов. – Свердловск : Книжное издательство, 1958. – 255 с. – (Библиотека избр. худож. произведений об Урале. 1917-1957)
219892
  Егоров В.Ф. Бойцы подземной крепости / В.Ф. Егоров, Н.И. Зотов. – М, 1971. – 136с.
219893
  Савицкая Я.М. Бойцы подпольного фронта. / Я.М. Савицкая. – Минск, 1982. – 175с.
219894
  Пшеничный Н. Бойцы подполья. / Н. Пшеничный. – Краснодар, 1971. – 208с.
219895
  Коссовский А.М. Бойцы правопорядка / А.М. Коссовский. – Минск, 1980. – 143с.
219896
  Пармузин Б.С. Бойцы пустыни / Б.С. Пармузин. – М., 1964. – 48с.
219897
  Бережной А.Ф. Бойцы революции. Сотрудники большевистской печати : библиогр. справочник / А.Ф. Бережной, С.В. Смирнов. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 276 с.
219898
   Бойцы Сопротивления. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 269 с., [8] л. ил. : ил. – Книга сост. из двух повестей: опис. в аналитике. – (Летопись Великой Отечественной)
219899
  Винаров И. Бойцы тихого фронта. / И. Винаров. – София, 1981. – 392с.
219900
  Давыдов И.Ю. Бойцы ушли на заданние / И.Ю. Давыдов. – Москва, 1966. – 215 с.
219901
  Ерашов В.П. Бойцы, товарищи мои / В.П. Ерашов. – М., 1964. – 512с.
219902
  Борзунов С.М. Бойцы, товарищи мои : докум. повесть и очерки / Семен Борзунов. – Москва : ДОСААФ, 1975. – 239 с. : портр.
219903
   Бойченко Іван Васильович : сумуємо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  З глибоким сумом сповіщається, що на 59-му році пішов з життя український вчений, академік Академії політичних наук України, Відмінник освіти України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець у галузі філософії історії та методології науки ...
219904
   Бойченко Іван Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 57. – ISBN 978-966-439-757-2
219905
   Бойченко Іван Васильович (1948-2007) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 49. – ISBN 978-966-933-054-3
219906
   Бойченко Іван Васильович (1948-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 42. – ISBN 978-966-439-754-1
219907
   Бойченко Михайло Іванович (1972) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 49. – ISBN 978-966-933-054-3
219908
   Бойченко Світлана Григорівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 17
219909
  Волощук В.М. Бойченко Світлана Григорівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 664. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
219910
   Бойченко Світлана Григорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 25 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
219911
   Бойченко Світлана Григорівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 26-27. – ISBN 978-966-439-961-3
219912
   Бойченко Світлана Григорівна (1968) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 15. – ISBN 966-95774-3-5
219913
   Бойчук Олександр Андрійович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 50. – ISBN 978-966-933-054-3
219914
  Кравченко Я. Бойчуківський неовізантизм у творчості Софії Бодуен де Куртене // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 32


  До 130-річчя від дня народження.
219915
   Бойчукізм. Проект "великого стилю" = Boichukism. Project of the "Grandiose art style" : [каталог виставки] / [упоряд.: В. Клименко ; тексти: Л. Соколюк, С. Білокінь, Т. Огаркова та ін. ; пер. англійською: О. Кравченко]. – Київ : Мистецький арсенал, 2018. – 245, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Назва обкл.: Бойчукізм. - Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-97778-0-5
219916
  Хорунжа Г. Бойчукіст Михайло Лезвієв: невідома спадщина (твори з колекції та архіву ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького) (початок) / Г. Хорунжа, М. Максимів // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 94-97. – ISSN 0130-1799
219917
  Береговська Х. Бойчукісти: тріумф і трагедія // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 10


  У Львівській національній галереї мистецтв відбулася виставка "Бойчукісти: тріумф і трагедія" присвячена 130-річчу з дня народження Михайла Бойчука.
219918
  Перегудов М.А. Бок о бок с компьютером / М.А. Перегудов, А.Я. Халамайзер. – Москва : Высшая школа, 1987. – 191с.
219919
  Головко В. Бок обок с Робертом Скоттом. Как полтавчанин стал членом Королевского Географического общества // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23/1. – С. 6


  Скотт Роберт Фолкон (1868-1912) - капитан королевского флота Великобритании, полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса, возглавивший две экспедиции в Антарктику: "Дискавери" (1901-1904) и "Терра Нова" (1912-1913). Во время второй ...
219920
  Воронова М. Бокал вина из рук мадам Колетт // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 60-81. – ISSN 1819-6268


  Колетт (фр. Sidonie Gabrielle Colette) - французька письменниця, одна з зірок Прекрасної епохи.
219921
   Бокал Ганна Василівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 34-35
219922
  Стаут Р. Бокал шампанского. Право умереть / Р. Стаут. – Москва, 1990. – 240с.
219923
  Илличевский А.Ф. Боккаччо на пути к "Декамерону" : Дис... канд. филологич.наук: / Илличевский А.Ф.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1948. – 263, 21л. – Бібліогр.:л.252-263
219924
  Илличевский А.Ф. Боккаччо на пути к "Декамерону" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Илличевский А.Ф. ; Киевский государственный университет. – Киев, 1949. – 15 с.
219925
  Бранка В. Боккаччо средневековый / В. Бранка. – М., 1983. – 399с.
219926
  Веселовский А.Н. Боккаччьо, его среда и сверстники : [в 2-х т.] / [Соч.] Александра Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 1. – 1893. – XV, 545 с.
219927
  Веселовский А.Н. Боккаччьо, его среда и сверстники : [в 2-х т.] / [Соч.] Александра Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 2. – 1893. – VIII, 680 с.
219928
  Хомичев Б. Боккерини и его команда // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 5. – С. 36-39. – ISSN 1818-2968
219929
  Юношев Л.С. Боковая рефракция света при измерениях углов : монография / Л.С. Юношев. – Москва : Недра, 1969. – 96 с.
219930
  Тотиашвили Л.Г. Боковая устойчивость и управляемость летательного аппарата / Л.Г. Тотиашвили. – Рига, 1966. – 252 с.
219931
  Маруценко В.Г. Боковенька-2019. Степовики : біогр. довідник / Віктор Маруценко. – Долинська : [б. в.]. – ISBN 978-966-2294-59-0
Кн. 2. – 2019. – 167, [1] с. : іл., фотоіл., портр.
219932
  Курандина Дина Павловна Бокоплавы кременчугского водохранилища и низовья Днепра, условия их существования и паразитофауна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Курандина Дина Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
219933
  Курандина Д.П. Бокоплавы Кременчугского водохранилища и низовья Днепра, условиях их существования и паразитофауна : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Курандина Д. П.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1979. – 222л.
219934
  Курандина Дина Павловна Бокоплавы Кременчугского водохранилища и низовья Днепра, усолвия их существавания и паразитофауна : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Курандина Дина Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 25л.
219935
  Гурьянова Е.Ф. Бокоплавы морей СССР и сопредельных вод / Е.Ф. Гурьянова. – Москва-Л., 1951. – 11-1010с.
219936
  Гурьянова Е.Ф. Бокоплавы северной части Тихого окена (Amhipoda-Gammaridea) / Е.Ф. Гурьянова. – Москва-Л.
1. – 1962. – 442с.
219937
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – Х, 1933. – 56с.
219938
  Гетье А. Бокс / А. Гетье ; Обл.: А. А. Житомирский. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Физкультура и спорт ; [16 тип. треста "Полиграфкнига"], 1936. – 136 с.
219939
  Гетьє О.Ф. Бокс / О.Ф. Гетьє. – Київ : Вид. ЦВК УРСР "Радянське будівництво і право", 1937. – 118 с. : іл.
219940
  Денисов Б.С. Бокс / Б.С. Денисов. – 2-е испр. изд. – М., 1949. – 136с.
219941
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – М, 1951. – 431с.
219942
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – 2-е изд. – М, 1956. – 323с.
219943
   Бокс : пособие по подготовке инструкторов спорта в Советской Армии. – 2-е изд., доп. – Москва : Воениздат, 1956. – 232 с. – (Упражнения физической подготовки и спорта)
219944
   Бокс : программа для спортивных секций коллективов физической культуры ; Ком-т по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР. – Москва : Физкультура и спорт, 1958. – 56 с.
219945
   Бокс : учеб. пособ. для тренеров / [под общ. ред. К.В. Градополова]. – Москва : Физкультура и спорт, 1963. – 287 с. : ил. – Библиогр. в конце книги
219946
   Бокс : учеб. пособие для ДСШ и школьных коллективов физ. культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1964. – 256 с. : ил.
219947
  Романенко М.І. Бокс / М.І. Романенко. – К., 1974. – 295с.
219948
   Бокс = Boxeo : спорт. термины на пяти яз.: Русский. Francais. English. Deutsch. Espanol. – Москва : Русский язык, 1979. – 90 с.
219949
   Бокс = Boxe : спортивные термины на пяти языках: Русский. Francais. English. Deutsch. Polski. – Москва ; Варшава : Русский язык : Ведза повшехна, 1979. – 82 с. – ISBN 83-214-0154-6t. 1-5 ; 83-214-0155-4
219950
   Бокс : ежегодник. – Москва : Физкультура и спорт, 1980. – 64 с.
219951
  Смирнов С. Бокс был, есть и будет = Boxing has always been and will : [фотоальбом] / [авт. С. Смирнов ; пер. А. Москаленко]. – [Б. м. : б. и], 2012. – 152 с. – Без тит. л. - На обл. назв. и подписи под фот. парал. рус., англ.
219952
  Циркель Ф.Е. Бокс для новачків. / Ф.Е. Циркель. – К., 1971. – 99с.
219953
  Пассеван Р. Бокс и бизнес / Р. Пассеван. – М., 1978. – 184с.
219954
   Бокс как средство физического воспитания молодежи : в помощь докладчикам. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 16 с.
219955
  Булычев А.И. Бокс. / А.И. Булычев. – М., 1956. – 232с.
219956
  Булычев А.И. Бокс. / А.И. Булычев. – 3-е изд. доп. – М., 1965. – 200с.
219957
  Завьялов М. Бокс. От зала к рингу : практ. руководство / Михаил Завьялов. – Киев : Саммит-Книга. – 267, [1] с. : ил., табл., портр. – Вип. дан. укр.: Зав"ялов Михайло. Бокс. Від залу до рингу. Практичний посібник. – ISBN 978-617-7434-66-4
219958
   Бокс. Правила змагань : [затв. Центр. радою Союзу спортивних товариств і організацій СРСР 12/VI 1965 р.]. – Київ : Здоров"я, 1966. – 86 с. : іл.
219959
   Бокс. Правила соревнований : утв. Всесоюзн. ком-том по делам физкультуры и спорта при СНК СССР и обязательна для всех соревнований по боксу, провод. на территории СССР ; Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при СНК СССР. – Москва : Физкультура и спорт, 1940. – 48 с.
219960
   Бокс. Правила соревнований. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 48 с.
219961
   Бокс. Правила соревнований : утв. Центр. советом Союза спортивных обществ и организаций СССР 12/VII. – Москва : Физкультура и спорт, 1964. – 103 с. : ил.
219962
   Бокс. Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 48 с.
219963
   Бокс. Программа-пособие по подготовке инструкторов спорта в Советской Армии. – Москва : Воениздат, 1952. – 167 с.
219964
   Бокс. Программа для спортивных коллективов физической культуры : Ком-т по физ. культуре и спорту при Сов. Мин-ров СССР. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 64 с.
219965
   Бокс. Программа для спортивных секций коллективов физкультуры и спортивных клубов. – Москва : Физкультура и спорт, 1972. – 64 с.
219966
  Димитриу Г. Боксер : повесть / Георге Димитриу; пер. с молд. Р.Халаш. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 103 с.
219967
  Берроуз Э.Р. Боксер Билли : роман / Эдгар Берроуз ; [пер. с англ. Э.К. Бродерсена]. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 157, [2] с.
219968
  Берроуз Э.Р. Боксер Билли / Э. Берроуз. – Москва : Скифы ; Писатель, 1992. – 336 с.
219969
  Лелека О. Боксер легенда. К 115-летию со дня рождения Макса Шмелинга // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20/1. – С. 9


  В начале 1990-х годов, вскоре после объединения Германии, институт социологии из Мюнхена провел опрос среди жителей единой страны о том, кого они считают выдающимися немцами в различных сферах. Среди спортсменов первое место с большим отрывом занял ...
219970
  Завьялов М.М. Боксерские байки от Михал Михалыча : (непридуманные истории Главного тренера) / [М. Завьялов]. – Киев : Техника, 2019. – 215, [1] с. : фотоил. – Авт. указ. в конце кн. – ISBN 978-966-575-210-3


  У пр. № 1728273 напис: Для научной библиотеки им. М. Максимовича! с уважением от автора. Підпис.
219971
  Капица П.И. Боксёры / П.И. Капица. – Л., 1959. – 246с.
219972
  Непомнящий К.И. Боксеры и бокс за рубежом / К.И. Непомнящий. – Москва, 1937. – 318с.
219973
  Кисловский С.В. Бокситогорск / С.В. Кисловский. – Л., 1960. – 136с.
219974
  Беляев В.В. Бокситоносная кора выветривания полевошпатовых метасоматитов на Среднем Тимане : докл. на заседании Президиума Коми фил. АН СССР / В.В. Беляев, В.В. Лихачев, И.В. Швецова. – Сыктывкар : Коми. фил. АН СССР, 1983. – 33 с. : ил. – Библиогр.: с. 32 (8 назв.). – (Научные доклады / АН СССР, Коми. фил.). – ISSN 0130-4314 ; Вып. 91
219975
   Бокситоносность главных тектонических струткур земной коры. – Москва : Наука, 1988. – 247, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 240-246 (163 назв.). – ISBN 5-02-002626-3
219976
  Горбачев Б.Ф. Бокситоносность девонских отложений западного склона Среднего Урала : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горбачев Б. Ф.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1962. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
219977
  Бессолицын А.Е. Бокситоносность юго-восточной части Восточного Саяна. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.11 / Бессолицын А.Е.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 21л.
219978
  Малявкин С.Ф. Бокситы / С.Ф. Малявкин; Всесоюзное объединение "Цветметзолото". – Москва : Гостехиздат. – 28с.
219979
  Горецкий Ю.К. Бокситы / Ю.К. Горецкий. – М, 1949. – 188с.
219980
  Валетон И. Бокситы / И. Валетон. – Москва : Мир, 1974. – 215с.
219981
  Сульман А.М. Бокситы Аркалыкского месторождения / А.М. Сульман. – М., 1976. – 161с.
219982
   Бокситы и бокситоносные отложения Урала : [сборник статей]. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1981. – 87 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
219983
   Бокситы и другие руды алюминиевой промышленности : [тр. всесоюз. семинара авт. 1985 г., пос. Савинский, Арханг. обл.] ; отв. ред. Д.Г. Сапожников. – Москва : Наука, 1988. – 229, [1] с. : ил. + карта. – Библиогр. в конце докл. – ISBN 5-02-003171-2
219984
  Демина В.Н. Бокситы Среднего и Южного Тимана / В.Н. Демина. – Москва : Наука, 1977. – 136с.
219985
  Беляев В.В. Бокситы Среднего Тимана и перспективы их поисков / В.В. Беляев. – Сыктывкар, 1976. – 35с.
219986
   Бокситы, их минералогия и генезис. – Москва : Издательствово АН СССР, 1958. – 488 с.
219987
   Бокту-Кириш и Бора-Шээлей. – Кызыл : Тувинское книжное издательство
Тувинское народное сказание. – 1969. – 134 с. : ил.
219988
   Бокту-Кириш и Бора-Шээлей : Тувин. нар. сказание : пер. с тувин. – 2-е изд. – Кызыл : Тувинское книжное издательство, 1973. – 184 с. : ил.
219989
  Іскорко-Гнатенко Болабольченко А.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 44. – ISBN 978-617-7442-69-0
219990
  Етекбаев М. Болатбек / М. Етекбаев. – М, 1981. – 110с.
219991
   Болбочан знову у Харкові // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 3


  "14 жовтня 2020 р. 3-тю бригаду оперного призначення Національної гвардії названо ім"ям славетного Петра Болбочана, а вже 5 листопада погруддя полковника Болбочана роботи Михайла Горлового та Олександра Фурмана було встановлено в розташуванні частини."
219992
  Иловайский Д.И. Болгаре и Русь на Азовском Поморье. [Ч. 6] / Д. Иловайский // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – С. 328-393


  На с. 117 (1) дарственная надпись: Князю Павлу Петровичу Вяземскому от автора
219993
  Дихан М.Д. Болгари-політемігранти у соціалістичному будівництві на Україні в 1924-1929 рр. / М.Д. Дихан. – Київ : Київський університет, 1973. – 159с.
219994
  Корольов Д. Болгари - корінний етнос нашої країни // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 3-9 декабря (№ 42). – С. 14-15


  Давньоболгарська мова відома в нас як старослов"янська, або ж церковнослов"янська - і це є мова давньоруської писемності. Тісні політичні взаємозв"язки наших країн та народів започаткували ще дунайські походи князя Святослава Ігоревича. Відомі болгари: ...
219995
   Болгари в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик, 1917 - 1941. – Київ : Книжкова палата України, 2000. – 148 с. – (Етноси України). – ISBN 966-7710-08-4
219996
  Шпик Ігор Болгари на українських землях ( кінець XIV - перша половина XVI ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 57-72. – ISSN 0203-9494
219997
  Караіванов Н. Болгари, які навчались в Київському університеті ім. Св. Володимира під час болгарського Відродження // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 127-131. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Петкович Іван, Мустаков Григор Хрістов, Каланджі Іван Цанєв, Кишельський Іан Кіров, Ангелов Петр,Іванов Ігнат, Філіпов Іван, Міхнов (Міхов) С., Шкшириєв Цані Гінчев, Енчев Дімітр Тонєв, Шопов Григор та ін. Стаття написана українською та болгарською ...
219998
  Христов Х. Болгарии 1300 лет / Х. Христов. – София, 1980. – 275с.
219999
   Болгаристика в Белорусской ССР, 1917-1987 : библиографич. указатель. – Минск : [Б. и.], 1988. – 96 с.
220000
   Болгаристика в системе общественных наук: опыт, уроки, перспективы : тезисы докладов и сообщений Второй всесоюзной конференции по болгаристике /11 Дриновских чтений/ 5-7 февр. 1991 г. – Доп. вып. – Харьков : [Б. и.], 1991. – 40, [2] с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,