Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
216001
  Грабовський С. "Бойовий загін" тоталітарної партії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 11


  Комсомол: погляд із XXI століття.
216002
  Пароваткіна Г. "Бойчукізм": Вічно жива правда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 24
216003
  Марченко М. "Бойчукісти"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 7
216004
  Оберт Михаэль "Боко харам". Против школ и зубной пасты / Оберт Михаэль, Спира Энди // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 11 (200), ноябрь. – С. 96-105 : фото. – ISSN 1029-5828
216005
   "БОКС" -- боевой орган комсомольской сатиры Уральского политехнического института им. С.М.Кирова.. – М., 1961. – 71с.
216006
  Караіванов Н. "Болгари його почитають майже як святого". Професор Костянтин Іречек про життя і наукову справу Георгія Гуци // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 91-93. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
216007
  Дзюба С. "Болгарія - в наших серцях!" / спілкувалася Антоніна Корінь // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 2 серпня (№ 15)
216008
  Черничкина Е.К. "Болевые точки" билингвизма в парадигме коммуникативной лингвистики // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 69-73. – ISBN 966-594-839-3
216009
  Лукашенко А. "Более надежного партнера и преданного друга, чем Беларусь и белорусы, у вас не будет..." // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 5-18. – ISSN 0869-44435
216010
  Гулич Е.А. "Болезнь или реклама?" (к вопросу о своеобразии эстетической позиции Л.Я. Гуревич) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2018. – С. 57-66. – (Літературознавство ; вип. 1 (87)). – ISSN 2312-1068
216011
  Наєнко М.К. "Болит моя душа по Гоголю..." О повести Анатолия Димарова "Оксана из рода Яновских" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 189-196. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується повість сучасного письменника А. Дімарова, створена за мотивами мемуарних записів далекої родички М. Гоголя Оксани Яновської. Автор спробував співвіднести реальну й художню правду в літературному творі, а також пов"язати суть цих ...
216012
  Спиридонова К. "Боліваріанська альтернатива для Латинської Америки" (alba). Інтеграція заради побудови соціалізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 70-72
216013
  Ковалевська Ольга "Боліємо над неславним похороном Ясновельможного гетьмана Мазепи..." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 35-38
216014
  Зорівчак Р. "Боліти болем слова нашого..." : поради мовознавця / Роксолана Зорівчак. – 2-е вид., доопрац. і доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-634-348-5
216015
  Зубок "Болонізація" освіти: погляд професора і студента / Зубок, К. Моргун // Науковий вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 5 (31). – С. 17-36. – ISBN 966-8005-01-5
216016
  Вакарчук І. "Болонська система працює відмінно" // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / Издательский дом "Редактор М". – Киев, 2009. – № 7 (7). – С. 2-3.
216017
  Діденко Я. "Болонський процес" і його перспективи для українських студентів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 7. – С. 132-134
216018
  Зелінка Н. "Болонью обняв українець, бо більше ніхто не зумів...". Юрій Дрогобич і його доба // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Література й історичний контекст. – С. 88-101


  Розробка уроку дає можливість вчителю поглибити знання дітей про життя і діяльність талановитого вченого, ректора Болонського університету, першого українського автора друкованої книжки Юрія Котермака (Дрогобича). Урок для 9 класу.
216019
  Зубань В.І. "Болотяна Лукроза" В. Петрова-Домонтовича: особливості метатексту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 137-141. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864


  ""Болотяна Лукроза" уперше видрукувана в журнальному варіанті в мюнхенській україномовній періодиці у 1947-1948 роках, вона кілька разів передруковувалася фрагментами у формі спогадів про Київський університет та спогадів про М. Зерова". Згадуються П. ...
216020
  Курташ-Карп "Болящий овид сутності речей" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 7-15. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія: "Астенічний синдром", "Галюсине щедрування", "Апокрифи родоводу", "Березневе причастя", "Вихід у люди", "Adagio", "Вірш дня". "Все буде джаз", "Горіховий зачин", "Залишок дня", "Замість балади", "Земні хроніки", "І знову - Шекспір", ...
216021
  Мережковский Д.С. "Больная Россия" : Избранное / Д.С. Мережковский. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 272с. – (История российской культуры). – ISBN 5-288-00964-3
216022
  Коваленко О. "Больові точки" педагогіки = Фахівці вважають, що потреба в педагогічних новаціях - безперервна : освітні технології // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14 травня (№ 19/20)


  У Білій Церкві завершила роботу міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти". Розглянуті питання стосувалися проблем післядипломної педосвіти.
216023
  Луков В. "Большая восьмерка" в современном и будущем мире // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С. 48-60. – ISSN 0130-9625
216024
  Паламаренко Р.Ю. "Большая восьмерка" и альтернативные ей гражданские движения в мировой политике: противоречия и взаимодействие // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 43-45
216025
  Грушин Б. "Большая восьмерка" соберется в канадской глуши // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.12-13. – ISSN 0234-1670


  Саммит лидеров ведущих стран мира (26-27 июня) в г.Кананаскис.
216026
  Липинський В. [Бойові дії козацького війська на півдні Білорусі 1649 р.] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – 2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – С. 232-282. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
216027
  Горак Г.І. Бойова зброя партії / Г.І. Горак. – Київ, 1976. – 48с.
216028
  Горак Г.І. Бойова зброя партії. (Роль суспільних наук у комуністичному будівництві). / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1976. – 48с. ; Сер.1№6
216029
   Бойова і трудова слава Ровенщини. – Львов, 1967. – 107с.
216030
  Козій Є. Бойова підготовка кадрових офіцерів у військових навчальних закладах УРСР в 1941-1945 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 106-109. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано рівень бойової підготовки військових кадрів у навчальних закладах УРСР та заходи, які проводилися у цьому напрямі напередодні та під час Великої Вітчизняної війни. There was examination of combat training level of military personnel in ...
216031
   Бойова поєднана вогнепальна травма тазу, ускладнена анаеробною неклостридіальною інфекцією. Досвід лікування на етапах медичної допомоги / А.В. Сотников, Р.В. Гибало, Г.Г. Макаров, С.А. Сапа // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 90-98. – ISSN 2310-4910
216032
  Трофименко П.Є. Бойова робота вогневих підрозділів артилерії : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.Є. Трофименко ; М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 252 с. : іл., табл. – Додатки: с. 193-250. – Бібліогр.: с. 190-192. – ISBN 978-966-657-343-1
216033
  Андрієнко Л. Бойова слава / Л. Андрієнко. – Київ, 1953. – 88с.
216034
   Бойова слава Черкащини. – Черкаси, 1967. – 11с.
216035
   Бойова співдружність : збірник спогадів радянських і чехословацьких партизанів. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 352, [4] с. : іл.
216036
   Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок / [В.В. Лазоришинець та ін.] ; під заг. ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, д-ра мед. наук, проф. Цимбалюка В.І. ; М-во оборони України, Нац. акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : ТНМУ, 2019. – 427, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-673-359-0


  У пр. №1728505 напис: Вельмишановному Леоныду Васильовичу! З вдячністю за постійну всебічну допомогу! З побажаннями міцного здоров"я та довгих років життя! За дорученням авторського колективу. Підпис. 6 вересня 2019 року
216037
  Нікольников Г.Л. Бойоваа єдність революційних і антиімперіалістичних сил / Г.Л. Нікольников. – Київ, 1971. – 46с.
216038
  Бережинський В.Г. Бойове застосування гуляй-города в давньоруському війську / В.Г. Бережинський; Київ. військ. гуманіт. ін-т, Наук. центр гуманіт. проблем. – Київ, 1999. – 27 с.
216039
   Бойове знаряддя партії. – Київ, 1980. – 158с.
216040
  Карпов В.В. Бойове значення військової символіки у війську Київської Русі та Великого князівства Литовського // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 269-280
216041
  Задунайський В.В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці 19 - на початку 21 ст. / Вадим Задунайський; Донецький нац. ун-т. – Донецьк : Норд- Прес, 2006. – 335с. – ISBN 966-380-126-3
216042
  Лобода Ольга Бойове товариство, побут і звичаї запорожців : урок за повістю Миколи Гоголя "Тарас Бульба" з елементами компаративістики // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 25-26
216043
  Урбан Є. Бойове хрещення / Є. Урбан. – Київ : Мистецтво, 1953. – 115 с.
216044
  Шевченко В.Ф. Бойовий авангард / В.Ф. Шевченко. – К, 1965. – 60с.
216045
  Попов М.В. Бойовий авангард суспільного прогресу. / М.В. Попов. – К., 1972. – 102с.
216046
  Стадник В.Ф. Бойовий авангард українського народу / В.Ф. Стадник. – Київ : Знання, 1967. – 95 с.
216047
  Каляндрук Т. Бойовий вишкіл українського козацтва // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1814-5078


  Історія козацтва
216048
  Пилат В.С. Бойовий гопак і основи захисту Вітчизни / Пилат Володимир. – Київ : Україна, 2016. – 154 с. : іл. – ISBN 978-966-524-435-6
216049
  Мельниченко В.Ю. Бойовий загін єдиної Ленінської партії / В.Ю. Мельниченко. – Київ : Політвидав України, 1978. – 104 с.
216050
   Бойовий загін КПРС. – Київ, 1978. – 157с.
216051
  Кондуфор Ю.Ю. Бойовий загін КПРС : (До 60-річчя I з"їзду Компартії України) / Ю.Ю. Кондуфор. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – (Суспільно-політична)
216052
  Карпов В. Бойовий прапор сучасної Української армiї. Комплекс вiйськово-геральдичниx знакiв, емблем i прапорiв // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 110-121


  Iсторiя українського вiйськового прапорництва сягає своїм корiнням у далеке минуле й тiсно пов"язана з iсторiєю українського державотворення. В усi часи прапор, або xоругва (корогва), для воїнiв мали непересiчне значення i символiзували славу та ...
216053
  Снітчук М.О. Бойовий резерв партії. / М.О. Снітчук. – Київ, 1976. – 103с.
216054
   Бойовий статут сухопутних військ : введений у дію наказом Міністра оборони України від 2 вересня 1994 р. № 232. – [Б. м.] : [б. в.]
Ч. 2 : Батальон, рота. – 288 с. : іл.
216055
   Бойовий статут сухопутних військ : Введений у дію наказом Міністра оборони України від 2 вересня 1994 р. № 232. – Київ : Варта
Ч.2 : Батальон, рота. – 1998. – 288с.
216056
   Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В. – ISBN 978-966-437-409-2
Ч. 2 : Батальон, рота. – 2016. – 368 с. : іл., табл.
216057
   Бойовий шлях з"єднання Двічі Героя Радянського Союзу генерал-полковника А.Г.Кравченка : [Друга річниця визволення Радянської України (14 жовтня 1944 - 14 жовтня 1946 рр.)] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 2


  жовтня відбулася зустріч професорсько-викладацькогно складу, студентів і працівників Університету з героями боїв за Київ.
216058
  Лук""янчук С.В. Бойовитість первинної / С.В. Лук""янчук. – Ужгород, 1979. – 112с.
216059
  Мікульонок І.О. Бойові "їжаки" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 42-45. – ISSN 2518-7104
216060
  Нікіфроров Г. Бойові Андрійчині пригоди / Г. Нікіфроров. – Харків; Київ, 1930. – 124с.
216061
  Бадзьо Ю. Бойові генерали, сивоусі парубки з української вулиці і троянська кобила історичного процесу : деякі політ.-філос. особливості процесу становлення укр. нації в умовах Незалежності / Юрій Бадзьо. – Київ : [б. в.], 2010. – 151, [1] с. : іл. – (Бібліотека політичної партії "Наша Україна"). – ISBN 978-966-2068-16-0


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
216062
  Гирич Я. Бойові дії 1941 року на території Чернігівщини у військових мемуарах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 97-100. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано висвітлення в мемуарній літературі питання ходу бойових дій на Чернігівщині в серпні-вересні 1941 р. The article deals with the analysis of battles at the territory of Chernihiv region on August - September of 1941. The essay is basedon ...
216063
  Бадєєва Л.І. Бойові дії в Рогані в роки Другої світової війни (1941-1943) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 186-193. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
216064
  Кузьмин Р. Бойові дії між військами Центральної Ради та більшовиками на території Волинськї губернії у листопаді 1917 - лютому 1918 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 9-10
216065
  Бабенко Р.В. Бойові дії монгольських військ на території Південно-Західної Русі в 1240-1241 рр. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 55-64. – ISSN 1608-0599
216066
  Іванов В. Бойові дії на Балтійському морі німецького флоту під час проведення Східної кампанії проти СРСР у 1941 - 1943 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 23-24
216067
  Марінченко О. Бойові дії радянських військ в умовах локальних оточень на території України влітку 1941 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 2222-5250
216068
  Божко Н.С. Бойові дії сербських військ в 1914-1915 роках / Н.С. Божко, Ю.А. Войденко // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 12-14. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
216069
   Бойові друзі = Frieds in combat : збірка спогадів з дій ОУН, (1929-1945). – Торонто : Гомін України ; Студіюм. – (Бібліотека "Гомін України" ; ч. 52)
Т. 1. – 1980. – 416 с. : іл. – На обкл. упоряд. зазначено як автор. - Показники імен: с. 395-412. - Парал. тит. арк. англ.
216070
   Бойові друзі = Frieds in combat : збірка спогадів з дій ОУН (1929-1945). – Торонто : Гомін України ; Студіюм. – (Бібліотека "Гомін України" ; ч. 76)
Т. 2. – 1993. – 480 с. : іл. – На обкл. упоряд. зазначено як автор. - Парал. тит. арк. англ.
216071
  Перля З.Н. Бойові кораблі / З.Н. Перля. – Київ-Львів, 1948. – 256с.
216072
  Білоус О.П. Бойові листки як джерело вивчення партизанської діяльності // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 25-33. – ISSN 2227-183Х
216073
  Дементьєв Д.О. Бойові літальні комплекси в складі єдиної інформаційно-розвідувально-навігаційно-ударної системи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 74-77


  Розглядається застосування безпілотних літальних апаратів у єдиній інформаційно-ровідувально-навігаційно-ударній системі, їх класифікація й призначення, а також перспективи конструювання й створення вітчизняних безпілотних літальних ...
216074
  Горбатов Б.Л. Бойові ліхтарі / Б.Л. Горбатов. – Харків, 1929. – 313с.
216075
   Бойові мистецтва України : Науково-практичний збірник за матеріалами Всеукраїнської конференції. – Київ : МАУП, 2005. – 176с. – ISBN 966-608-463-5
216076
  Бречак І.М. Бойові побратими : /З історії участі польських антифашистів у радянському партизанському русі на Україні в роки Великої / І.М. Бречак. – Львів : Каменяр, 1974. – 192 с.


  Про вклад польських антифашистів у боротьбу радянських партизанів у західній частині України в роки війни розповідається у цій книжці, що спирається на багатий архівний матерал, мемуарну літературу, на розповіді учасників тих подій.
216077
  Бойченко В.О. Бойові помічники партії / В.О. Бойченко. – Київ, 1963. – 84с.
216078
  Шелехань О.В. Бойові сокири скіфського типу з Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0235-3490
216079
  Печенюк І. Бойові традиції українського козацтва та практика їх використання // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 109-126
216080
  Калінін М.І. Бойовничий помічник більшовицької партії / М.І. Калінін. – Харків : Укрдержвидав, 1943. – 19 с.
216081
  Карелина Дарья Бойся желтого, не носи зеленого. Правила жизни в Австралии. На волне
216082
  Карелина Дарья Бойся желтого, не носи зеленого. Правила жизни в Австралии. На волне // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 44-52 : фото
216083
  Борачев Д. Бойци : с помени / Д. Борачев. – София : Партиздат, 1982. – 632 с.
216084
  Хигерович Р.И. Бойцов не оплакивают / Р.И. Хигерович. – Москва, 1979. – 416с.
216085
  Хигерович Р.И. Бойцов не оплакивают / Р.И. Хигерович. – М., 1982. – 303с.
216086
  Мамин-Сибиряк Бойцы / Мамин-Сибиряк. – Пермь, 1965. – 172с.
216087
  Донской Я.Е. Бойцы в белых халатах / Я.Е. Донской, А.П. Шаповал. – Х., 1966. – 103с.
216088
  Аллег А. Бойцы в плену : о мужественных борцах за независимость Алжира : дневник : пер. с фр. / А. Аллег. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 207 с. : ил.
216089
   Бойцы вспоминают минувшие дни. – М., 1960. – 231с.
216090
   Бойцы вспоминают минувшие дни... : [ Выступления участников 73-дневной обороны Одессы на Военно-исторической конференции, состоявшейся в Одессе в октябре 1962 г. – Одесса : Маяк, 1964. – 311 с.
216091
   Бойцы вспоминают.... – Куйбышев, 1985. – 256с.
216092
   Бойцы Выборгской стороны. – Л., 1984. – 175с.
216093
  Мамин-Сибиряк Бойцы и другие очерки / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1951. – 240с.
216094
   Бойцы и корабли. – Л., 1932. – 159с.
216095
   Бойцы идеологического фронта. – Тула, 1964. – 207с.
216096
   Бойцы идеологического фронта. – М.
2. – 1980. – 128с.
216097
  Марек И. Бойцы идут ночами. / И. Марек. – Москва, 1958. – 144с.
216098
   Бойцы информационного фронта // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 68-70 : фото
216099
   Бойцы ленинской гвардии. – Москва, 1967. – 509с.
216100
  Жиганов М.Ф. Бойцы ленинской гвардии / М.Ф. Жиганов. – 3-е изд. доп. – Саранск, 1988. – 300,2с.
216101
  Федоров В.И. Бойцы моей земли / В.И. Федоров. – М., 1973. – 381с.
216102
   Бойцы нашей батареи. – М., 1974. – 471с.
216103
  Винницкий Л.Г. Бойцы особого фронта / Л.Г. Винницкий. – Ленинград, 1980. – 200с.
216104
   Бойцы партии, пропагандисты-общественники. – Казань, 1962. – 128с.
216105
  Бажов П.П. Бойцы первого призыва : к ист. полка Красных Орлов : к истории Камышовского 254 го 29 й дивизии полка ; очерки / П.П. Бажов. – Свердловск : Книжное издательство, 1958. – 255 с. – (Библиотека избр. худож. произведений об Урале. 1917-1957)
216106
  Егоров В.Ф. Бойцы подземной крепости / В.Ф. Егоров, Н.И. Зотов. – М, 1971. – 136с.
216107
  Савицкая Я.М. Бойцы подпольного фронта. / Я.М. Савицкая. – Минск, 1982. – 175с.
216108
  Пшеничный Н. Бойцы подполья. / Н. Пшеничный. – Краснодар, 1971. – 208с.
216109
  Коссовский А.М. Бойцы правопорядка / А.М. Коссовский. – Минск, 1980. – 143с.
216110
  Пармузин Б.С. Бойцы пустыни / Б.С. Пармузин. – М., 1964. – 48с.
216111
  Бережной А.Ф. Бойцы революции. Сотрудники большевистской печати : библиогр. справочник / А.Ф. Бережной, С.В. Смирнов. – Ленинград : Лениздат, 1969. – 276 с.
216112
   Бойцы Сопротивления. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 269 с. – Книга сост. из двух повестей: опис. в аналитике. – (Летопис Великой Отечественной)
216113
  Винаров И. Бойцы тихого фронта. / И. Винаров. – София, 1981. – 392с.
216114
  Давыдов И.Ю. Бойцы ушли на заданние / И.Ю. Давыдов. – Москва, 1966. – 215 с.
216115
  Ерашов В.П. Бойцы, товарищи мои / В.П. Ерашов. – М., 1964. – 512с.
216116
  Борзунов С.М. Бойцы, товарищи мои / С.М. Борзунов. – Москва, 1975. – 239с.
216117
   Бойченко Іван Васильович : сумуємо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  З глибоким сумом сповіщається, що на 59-му році пішов з життя український вчений, академік Академії політичних наук України, Відмінник освіти України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець у галузі філософії історії та методології науки ...
216118
   Бойченко Іван Васильович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 57. – ISBN 978-966-439-757-2
216119
   Бойченко Іван Васильович (1948-2007) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 49. – ISBN 978-966-933-054-3
216120
   Бойченко Іван Васильович (1948-2008) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 42. – ISBN 978-966-439-754-1
216121
   Бойченко Михайло Іванович (1972) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 49. – ISBN 978-966-933-054-3
216122
   Бойченко Світлана Григорівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 17
216123
  Волощук В.М. Бойченко Світлана Григорівна // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 664. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
216124
   Бойченко Світлана Григорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 25 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
216125
   Бойченко Світлана Григорівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 26-27. – ISBN 978-966-439-961-3
216126
   Бойченко Світлана Григорівна (1968) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 15. – ISBN 966-95774-3-5
216127
   Бойчук Олександр Андрійович (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 50. – ISBN 978-966-933-054-3
216128
  Кравченко Я. Бойчуківський неовізантизм у творчості Софії Бодуен де Куртене // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 32


  До 130-річчя від дня народження.
216129
   Бойчукізм. Проект "великого стилю" = Boichukism. Project of the "Grandiose art style" : [каталог виставки] / [упоряд.: В. Клименко ; тексти: Л. Соколюк, С. Білокінь, Т. Огаркова та ін. ; пер. англійською: О. Кравченко]. – Київ : Мистецький арсенал, 2018. – 245, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Назва обкл.: Бойчукізм. - Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-97778-0-5
216130
  Береговська Х. Бойчукісти: тріумф і трагедія // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 10


  У Львівській національній галереї мистецтв відбулася виставка "Бойчукісти: тріумф і трагедія" присвячена 130-річчу з дня народження Михайла Бойчука.
216131
  Перегудов М.А. Бок о бок с компьютером / М.А. Перегудов, А.Я. Халамайзер. – Москва : Высшая школа, 1987. – 191с.
216132
  Головко В. Бок обок с Робертом Скоттом. Как полтавчанин стал членом Королевского Географического общества // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23/1. – С. 6


  Скотт Роберт Фолкон (1868-1912) - капитан королевского флота Великобритании, полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса, возглавивший две экспедиции в Антарктику: "Дискавери" (1901-1904) и "Терра Нова" (1912-1913). Во время второй ...
216133
  Воронова М. Бокал вина из рук мадам Колетт // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 60-81. – ISSN 1819-6268


  Колетт (фр. Sidonie Gabrielle Colette) - французька письменниця, одна з зірок Прекрасної епохи.
216134
   Бокал Ганна Василівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 34-35
216135
  Стаут Р. Бокал шампанского. Право умереть / Р. Стаут. – Москва, 1990. – 240с.
216136
  Илличевский А.Ф. Боккаччо на пути к "Декамерону" : Дис... канд. филологич.наук: / Илличевский А.Ф.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1948. – 263, 21л. – Бібліогр.:л.252-263
216137
  Илличевский А.Ф. Боккаччо на пути к "Декамерону" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Илличевский А.Ф. ; Киевский государственный университет. – Киев, 1949. – 15 с.
216138
  Бранка В. Боккаччо средневековый / В. Бранка. – М., 1983. – 399с.
216139
  Веселовский А.Н. Боккаччьо, его среда и сверстники : [в 2-х т.] / [Соч.] Александра Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 1. – 1893. – XV, 545 с.
216140
  Веселовский А.Н. Боккаччьо, его среда и сверстники : [в 2-х т.] / [Соч.] Александра Веселовского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад. наук
Т. 2. – 1893. – VIII, 680 с.
216141
  Хомичев Б. Боккерини и его команда // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 5. – С. 36-39. – ISSN 1818-2968
216142
  Юношев Л.С. Боковая рефракция света при измерениях углов : монография / Л.С. Юношев. – Москва : Недра, 1969. – 96 с.
216143
  Тотиашвили Л.Г. Боковая устойчивость и управляемость летательного аппарата / Л.Г. Тотиашвили. – Рига, 1966. – 252 с.
216144
  Маруценко В.Г. Боковенька-2019. Степовики : біогр. довідник / Віктор Маруценко. – Долинська : [б. в.]. – ISBN 978-966-2294-59-0
Кн. 2. – 2019. – 167, [1] с. : іл., фотоіл., портр.
216145
  Курандина Дина Павловна Бокоплавы кременчугского водохранилища и низовья Днепра, условия их существования и паразитофауна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Курандина Дина Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
216146
  Курандина Д.П. Бокоплавы Кременчугского водохранилища и низовья Днепра, условиях их существования и паразитофауна : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Курандина Д. П.; АН УССР, Ин-т зоологии. – К., 1979. – 222л.
216147
  Курандина Дина Павловна Бокоплавы Кременчугского водохранилища и низовья Днепра, усолвия их существавания и паразитофауна : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Курандина Дина Павловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 25л.
216148
  Гурьянова Е.Ф. Бокоплавы морей СССР и сопредельных вод / Е.Ф. Гурьянова. – Москва-Л., 1951. – 11-1010с.
216149
  Гурьянова Е.Ф. Бокоплавы северной части Тихого окена (Amhipoda-Gammaridea) / Е.Ф. Гурьянова. – Москва-Л.
1. – 1962. – 442с.
216150
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – Х, 1933. – 56с.
216151
  Гетье А. Бокс / А. Гетье ; Обл.: А. А. Житомирский. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Физкультура и спорт ; [16 тип. треста "Полиграфкнига"], 1936. – 136 с.
216152
  Гетьє О.Ф. Бокс / О.Ф. Гетьє. – Київ : Вид. ЦВК УРСР "Радянське будівництво і право", 1937. – 118 с. : іл.
216153
  Денисов Б.С. Бокс / Б.С. Денисов. – 2-е испр. изд. – М., 1949. – 136с.
216154
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – М, 1951. – 431с.
216155
  Градополов В К. Бокс / В К. Градополов, . – 2-е изд. – М, 1956. – 323с.
216156
   Бокс : программа для спортивных секций коллективов физической культуры. – Москва, 1958. – 56 с.
216157
  Романенко М.І. Бокс / М.І. Романенко. – К., 1974. – 295с.
216158
   Бокс : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 82 с.
216159
   Бокс = Boxeo. – Москва, 1979. – 90с.
216160
  Смирнов С. Бокс был, есть и будет = Boxing has always been and will : [фотоальбом] / [авт. С. Смирнов ; пер. А. Москаленко]. – [Б. м. : б. и], 2012. – 152 с. – Без тит. л. - На обл. назв. и подписи под фот. парал. рус., англ.
216161
  Циркель Ф.Е. Бокс для новачків. / Ф.Е. Циркель. – К., 1971. – 99с.
216162
  Пассеван Р. Бокс и бизнес / Р. Пассеван. – М., 1978. – 184с.
216163
  Булычев А.И. Бокс. / А.И. Булычев. – М., 1956. – 232с.
216164
   Бокс.. – М., 1963. – 287с.
216165
   Бокс.. – М., 1964. – 256с.
216166
  Булычев А.И. Бокс. / А.И. Булычев. – 3-е изд. доп. – М., 1965. – 200с.
216167
   Бокс.. – М., 1980. – 64с.
216168
  Завьялов М. Бокс. От зала к рингу : практ. руководство / Михаил Завьялов. – Киев : Саммит-Книга. – 267, [1] с. : ил., табл., портр. – Вип. дан. укр.: Зав"ялов Михайло. Бокс. Від залу до рингу. Практичний посібник. – ISBN 978-617-7434-66-4
216169
   Бокс. Пособие по подготовке инструкторов спорта в Советской Армии.. – 2-е изд., доп. – М., 1956. – 232с.
216170
   Бокс. Правила змагань.. – К., 1966. – 86с.
216171
   Бокс. Правила соревнований.. – М., 1940. – 48с.
216172
   Бокс. Правила соревнований.. – М., 1964. – 103с.
216173
   Бокс. Правила соревнований.. – М., 1971. – 48с.
216174
   Бокс. Программа-пособие по подтоговке инструкторов спорта в Советской Армии.. – М., 1952. – 167с.
216175
   Бокс. Программа для спорт. секций коллективов физкультуры и спортивных клубов.. – М., 1972. – 64с.
216176
   Бокс. Программа для спортивых коллективов физической культуры.. – М., 1954. – 64с.
216177
  Димитриу Г. Боксер : повесть / Георге Димитриу; пер. с молд. Р.Халаш. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 103 с.
216178
  Берроуз Э.Р. Боксер Билли / Э.Р. Берроуз. – Москва, 1991. – 157с.
216179
  Берроуз Э.Р. Боксер Билли. / Э.Р. Берроуз. – Москва, 1992. – 336с.
216180
  Лелека О. Боксер легенда. К 115-летию со дня рождения Макса Шмелинга // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20/1. – С. 9


  В начале 1990-х годов, вскоре после объединения Германии, институт социологии из Мюнхена провел опрос среди жителей единой страны о том, кого они считают выдающимися немцами в различных сферах. Среди спортсменов первое место с большим отрывом занял ...
216181
  Завьялов М.М. Боксерские байки от Михал Михалыча : (непридуманные истории Главного тренера) / [М. Завьялов]. – Киев : Техника, 2019. – 215, [1] с. : фотоил. – Авт. указ. в конце кн. – ISBN 978-966-575-210-3


  У пр. № 1728273 напис: Для научной библиотеки им. М. Максимовича! с уважением от автора. Підпис.
216182
  Капица П.И. Боксёры / П.И. Капица. – Л., 1959. – 246с.
216183
  Непомнящий К.И. Боксеры и бокс за рубежом / К.И. Непомнящий. – Москва, 1937. – 318с.
216184
  Кисловский С.В. Бокситогорск / С.В. Кисловский. – Л., 1960. – 136с.
216185
  Беляев В.В. Бокситоносная кора выветривания полевошпатовых метасоматитов на Среднем Тимане : докл. на заседании Президиума Коми фил. АН СССР / В.В. Беляев, В.В. Лихачев, И.В. Швецова. – Сыктывкар : Коми. фил. АН СССР, 1983. – 33 с. : ил. – Библиогр.: с. 32 (8 назв.). – (Научные доклады / АН СССР, Коми. фил.). – ISSN 0130-4314 ; Вып. 91
216186
   Бокситоносность главных тектонических струткур земной коры.. – Москва : Наука, 1988. – 247с.
216187
  Горбачев Б.Ф. Бокситоносность девонских отложений западного склона Среднего Урала : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горбачев Б. Ф.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Казань, 1962. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
216188
  Бессолицын А.Е. Бокситоносность юго-восточной части Восточного Саяна. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.11 / Бессолицын А.Е.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 21л.
216189
  Малявкин С.Ф. Бокситы / С.Ф. Малявкин; Всесоюзное объединение "Цветметзолото". – Москва : Гостехиздат. – 28с.
216190
  Горецкий Ю.К. Бокситы / Ю.К. Горецкий. – М, 1949. – 188с.
216191
  Валетон И. Бокситы / И. Валетон. – Москва : Мир, 1974. – 215с.
216192
  Сульман А.М. Бокситы Аркалыкского месторождения / А.М. Сульман. – М., 1976. – 161с.
216193
   Бокситы и бокситоносные отложения Урала. : Сборник статей. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1981. – 87с.
216194
   Бокситы и другие руды алюминиевой промышленности.. – Москва : Наука, 1988. – 229с. + карта
216195
   Бокситы их минералогия и генезис. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 488с.
216196
  Демина В.Н. Бокситы Среднего и Южного Тимана / В.Н. Демина. – Москва : Наука, 1977. – 136с.
216197
  Беляев В.В. Бокситы Среднего Тимана и перспективы их поисков / В.В. Беляев. – Сыктывкар, 1976. – 35с.
216198
   Бокту-Кириш и Бора-Шээлей.. – Тувин, 1973. – 184 с.
216199
   Бокту-Кириш и Бора-Шээрлей. – Тувин, 1969. – 134с.
216200
  Іскорко-Гнатенко Болабольченко А.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 44. – ISBN 978-617-7442-69-0
216201
  Етекбаев М. Болатбек / М. Етекбаев. – М, 1981. – 110с.
216202
   Болбочан знову у Харкові // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Грудень (число 12). – С. 3


  "14 жовтня 2020 р. 3-тю бригаду оперного призначення Національної гвардії названо ім"ям славетного Петра Болбочана, а вже 5 листопада погруддя полковника Болбочана роботи Михайла Горлового та Олександра Фурмана було встановлено в розташуванні частини."
216203
  Иловайский Д.И. Болгаре и Русь на Азовском Поморье. [Ч. 6] / Д. Иловайский // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – С. 328-393


  На с. 117 (1) дарственная надпись: Князю Павлу Петровичу Вяземскому от автора
216204
  Дихан М.Д. Болгари-політемігранти у соціалістичному будівництві на Україні в 1924-1929 рр. / М.Д. Дихан. – Київ : Київський університет, 1973. – 159с.
216205
  Корольов Д. Болгари - корінний етнос нашої країни // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 3-9 декабря (№ 42). – С. 14-15


  Давньоболгарська мова відома в нас як старослов"янська, або ж церковнослов"янська - і це є мова давньоруської писемності. Тісні політичні взаємозв"язки наших країн та народів започаткували ще дунайські походи князя Святослава Ігоревича. Відомі болгари: ...
216206
   Болгари в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик, 1917 - 1941. – Київ : Книжкова палата України, 2000. – 147 с. – (Етноси України). – ISBN 966-7710-08-4
216207
   Болгари и чуваши.. – Чебоксары, 1984. – 159с.
216208
  Шпик Ігор Болгари на українських землях ( кінець XIV - перша половина XVI ст.) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 57-72. – ISSN 0203-9494
216209
  Караіванов Н. Болгари, які навчались в Київському університеті ім. Св. Володимира під час болгарського Відродження // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 127-131. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Петкович Іван, Мустаков Григор Хрістов, Каланджі Іван Цанєв, Кишельський Іан Кіров, Ангелов Петр,Іванов Ігнат, Філіпов Іван, Міхнов (Міхов) С., Шкшириєв Цані Гінчев, Енчев Дімітр Тонєв, Шопов Григор та ін. Стаття написана українською та болгарською ...
216210
  Христов Х. Болгарии 1300 лет / Х. Христов. – София, 1980. – 275с.
216211
   Болгаристика в Белорусской ССР, 1917-1987 : Библиогр. указатель. – Минск, 1988. – 96с.
216212
   Болгаристика в системе общественных наук: опыт, уроки, перспективы : тезисы докладов и сообщения. Второй всесоюзной конференции по болгаристике /11 Дриновских чтений/ 5-7 февр. 1991 г. – Доп. вып. – Харьков, 1991. – 40, [2] с.
216213
  Волокитина Т.В. Болгария - "16-я республика СССР": замыслы и действительность. 1960-е годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 36-51. – ISSN 0130-3864
216214
   Болгария - очарование внезапной красоты // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 2(37 вып.). – ISSN 1311-929X
216215
   Болгария - страна курортов : Изд-во литературы на иностр. яз. – 159с.
216216
  Беднарский Владимир Болгария - Турция // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 42-45 : фото
216217
  Иширков А. Болгария / А. Иширков. – Одесса, 1911. – 224 с. – Дефект. кн.: всего 224 стр., разорв. мягк. переплет
216218
  Владимиров А. Болгария / А. Владимиров. – 2-е изд., доп., 1932. – 49с.
216219
  Димитриев К. Болгария / К. Димитриев. – М., 1941. – 116с.
216220
  Валев Э.Б. Болгария / Э.Б. Валев. – Москва, 1949. – 407с.
216221
  Константинов Ф.Т. Болгария / Ф.Т. Константинов. – М., 1950. – 92 с.
216222
   Болгария : географические очерки. – Сокр. пер. с болгарского. – Москва, 1953. – 495с. : карта
216223
  Валев Э.Б. Болгария / Э.Б. Валев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1957. – 472с.
216224
  Валев Э.Б. Болгария / Э.Б. Валев. – Москва, 1958. – 24с.
216225
   Болгария. – София, 1959. – 288с.
216226
  Динев Л. Болгария / Л. Динев, К. Мишев. – Москва : Мысль, 1973. – 368 с.
216227
  Михайлов Д. Болгария / Д. Михайлов. – София, 1974. – 150с.
216228
  Сахаров И.В. Болгария / И.В. Сахаров. – Москва : Книга, 1976. – 144 с.
216229
   Болгария : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 62-63 : Іл.
216230
   Болгария : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 22-26 : Фото
216231
   Болгария : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 22-26 : Фото
216232
   Болгария : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 12-16 : Фото
216233
  Осипов М.В. Болгария 1918-1939 годов / М.В. Осипов. – Москва, 1950. – 36с.
216234
  Волокитина Т.В. Болгария в контексте "славянской политики" СССР в годы Второй мировой войны // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 255-267. – ISSN 2218-0567
216235
  Львов Е. Болгария в период террора и анархии / Из личных воспоминаний Евгения Львова, (русского странника). – Москва : Университетская тип., на Страстн. бульв., 1888. – XIV, VIII, 380 с.
216236
  Александрова Наталья Болгария в преддверии успешного сезона : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 20-21 : Фото
216237
  Лукашенко Д.Г. Болгария в сердце моем / Д.Г. Лукашенко. – Львов, 1977. – 136с.
216238
  Петров И. Болгария в современном мире / И. Петров. – София, 1987. – 47с.
216239
  Златев З. Болгария в эпоху социализма / З. Златев. – М., 1984. – 208с.
216240
  Жебокрицкий В.А. Болгария во время Балканских войн 1912-1913 гг. / В.А. Жебокрицкий. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1961. – 300с.
216241
  Константинов Ф.Т. Болгария во время и после второй мировой войны / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1949. – 40с.
216242
  Добровольский Е.Н. Болгария знакомая и незнакомая / Е.Н. Добровольский, С. Северняк. – Москва : Политиздат, 1974. – 222 с.
216243
  Лукин Павел Болгария и болгары на Балканах // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6. – С. 26-32. – ISSN 0235-7089
216244
  Литаврин Г.Г. Болгария и Византия в XI-XII вв / Г.Г. Литаврин. – М, 1960. – 474с.
216245
  Вещий О. Болгария и Македония / О. Вещий. – С.-Петербург : Тип. Спб. общ. печ. и писчеб. дела Слово, 1903. – VII, 386 с.
216246
  Косик В.И. Болгария и памятник Стефану Стамболову // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 252-257. – ISBN 978-954-322-848-5
216247
  Осипов М.В. Болгария на первом этапе общего кризиса капитализма / М.В. Осипов. – М, 1953. – 36с.
216248
  Константинов Ф.Т. Болгария на пути к социализму / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1949. – 208с.
216249
  Константинов Ф.Т. Болгария на пути к социализму / Ф.Т. Константинов. – Изд. 2-е, испр.и доп. – Москва, 1953. – 384 с.
216250
  Константинов Ф.Т. Болгария на пути к социализму / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1955. – 84с.
216251
  Русинов С. Болгария на современном этапе экономического развития / С. Русинов. – Москва, 1971. – 285с.
216252
  Жебокрицкий В.А. Болгария накануне балканских войн 1912-1913 гг. / В.А. Жебокрицкий. – Киев, 1960. – 251с.
216253
  Шутова Наталья Болгария не пропустила ни одной выставки : Национальные туристские офисы. Презентации. Регионы. Конференции. Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 19-21 : Фото
216254
  Чернейко Г.А. Болгария освобожденная, Болгария обновленная / Г.А. Чернейко. – М., 1978. – 64с.
216255
  Коларов В.П. Болгария после империалистической войны / В.П. Коларов. – Москва, 1937. – 31 с.
216256
  Голуб В.И. Болгария социалистическая / В.И. Голуб. – Киев, 1976. – 191с.
216257
  Герасимов Л. Болгария строит социализм / Л. Герасимов. – М., 1958. – 16с.
216258
   Болгария. Актуальные проблемы общественного развития.. – М, 1980. – 170с.
216259
   Болгария. Актуальные проблемы общественного развития.. – М, 1985. – 123с.
216260
   Болгария. Актуальные проблемы общественного развития.. – М, 1991. – 162с.
216261
  Вале Э.Б. Болгария. Албания / Э.Б. Вале. – Москва, 1955. – 150с.
216262
   Болгария. Военно-статистическое описание.. – Прага, 1916. – 82,12с.
216263
   Болгария. Зимние маршруты летнего направления // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 20-25 : фото
216264
   Болгария. Курортна и туристическа страна. – София, 1959. – 456с.
216265
  Сахно Наталья Болгария. Отдых с пользой : По странам. Подробно. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 98-100 : Іл.
216266
  Чубарь Таллина Болгария. Поистине волшебная България // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 2. – С. 52-57 : фото
216267
  Котова Наталья Болгария. Поколение трех столиц // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 36-39 : фото
216268
  Паниев Н. Болгария: годы и люди. / Н. Паниев. – М., 1981. – 320с.
216269
  Задорожный Олег Болгария: добре дошли // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 80-86 : фото
216270
  Шутова Наталья Болгария: зона повышенного внимания : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 68 : Фото
216271
  Захарько В.Т. Болгария: как жить дальше / В.Т. Захарько. – М., 1989. – 171с.
216272
  Александрова Наталья Болгария: ласковое море, ласковое солнце, ласковые цены... : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 46-48 : Фото
216273
  Чернейко Г.А. Болгария: плоды реального социализма / Г.А. Чернейко. – М., 1985. – 223с.
216274
  Федорченко Дмитрий Болгария: уровень европейский, цены демократичные // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 25. – ISSN 1998-8044
216275
  Досев Панайот Болгария: цифры и факты / Досев Панайот. – София, 1986. – 47с.
216276
   Болгарії думи земні.. – Дніпропетровськ, 1987. – 134с.
216277
   Болгарії сонячне гроно.. – К, 1974. – 111с.
216278
  Ананенко П Т. Болгарія : стенограма публічної лекції, що прочит. 27 вересня 1945 року в клубі "Робмис" в Києві / П Т. Ананенко; Ананненко Т.П. ; Лекційне бюро Упр. в справах вищої школи при РНК УРСР. – Київ : [б. в.], 1946. – 22 с.
216279
   Болгарія : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 18-25 : Іл.
216280
  Супричов Олексій Болгарія (Республіка Болгарія) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-43 : Фото
216281
  Соколов Б. Болгарія в Другій світовій війні: між двома диктатурами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 14
216282
  Еткіна І. Болгарія між двома світовими війнами, або Пошук третього шляху // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11-12 листопада (№ 205/206)
216283
  Константинов Ф.Т. Болгарія на шляху до соціалізму / Ф.Т. Константинов. – Київ, 1950. – 196с.
216284
  Малко Р. Болгарія поза стереотипами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 17/18 (337/338). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Подорож до цієї країни - непогана альтернатива відпочинку в Криму.
216285
  Бойко В. Болгарія та Україна в історії Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 7


  У Софії підписано договір про співробітництво між інститутами історії двох країн.
216286
  Сидоренко Віктор Болгарія. Бабині Башти // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 36-38 : фото
216287
  Сидоренко Віктор Болгарія. Біла і пухнаста // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 96-97 : фото
216288
  Галаджій Олена Болгарія. Від Варни до Жеравни : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-85 : Фото
216289
   Болгарія. Гори Орфея і вино для Черчіля // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 52-54 : фото
216290
   Болгарія. З Києва до Пловдива за півтори години : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 60-65 : Фото
216291
  Влад Марія Болгарія. Знайди свою троянду : Вояж-колекція / Влад Марія, Горпинюк Максим // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 56-59 : Фото
216292
   Болгарія. Мандрувати по Болгарії хочуть усі! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 66-67 : фото
216293
  Дубовик Ольга Болгарія. На запах троянд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 88-91 : фото
216294
  Завірюхіна Марія Болгарія. Пляжі відпочивають // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 92-97 : фото
216295
  Горобець Ірина Болгарія. Скарби і святині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 42-49 : фото
216296
  Бартиш-Коломак Ольга Болгарія. Слідами Ванги // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 54-59 : фото
216297
  Біленко Василь Болгарія. Старий і Чорне море // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 114-118 : фото
216298
  Лігостова Оксана Болгарія. Там, де нас нема // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 68-70 : фото
216299
  Підгайна Віра Болгарія. Танці з вогнем / Підгайна Віра, Горпенюк Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 68-71 : фото
216300
  Підгайна Віра Болгарія. Троянди і пісок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 66-70 : фото
216301
  Галаджій Олена Болгарія. Троянди й золото : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 76-79 : Іл.
216302
  Триліський Володимир Болгарія. У "Баню" на лижах : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 32-35 : Фото
216303
  Федоренко К. Болгарія: (не)проросійський вибір // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 5


  У Болгарії новий президент. Ним став Румен Радев. За підсумками другого туру президентських виборів, які відбулися минулої неділі, за цього кандидата від Соцпартії проголосувало 59,37% болгар, які прийшли на виборчі дільниці. Хоча Болгарія й ...
216304
  Федоренко К. Болгарія: далі - разом із правими? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 5


  26 березня у Болгарії відбулися дострокові парламентські вибори.
216305
  Самойлов Юрій Болгарія: перспективи - 2014 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 44-48 : фото. – ISSN 1998-8044
216306
  Птахів Семен Болгарія: турпотоки не змито! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
216307
  Вазов И.М. Болгарка / И.М. Вазов. – Москва, 1952. – 120с.
216308
  Караіванов Н. Болгарки-випускниці пансіонату графині Лєвашової та Київської Фундуклеєвської гімназії в період болгарського Відродження // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 120-123. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
216309
  Романов Д.А. Болгаро-английские отношения (1944-1954 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Романов Д. А. ; МГИМО. – Москва, 1969. – 15 с.
216310
  Доценко А.П. Болгаро-радянське економічне співробітництво / А.П. Доценко. – Київ, 1965. – 27с.
216311
   Болгаро-российские общественно-политические связи, 50--70-е гг.19 века.. – Кишинев, 1986. – 265с.
216312
  Поглубко К.А. Болгаро-русские революционные связи в 60-70-х годах XIX в : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Поглубко К.А.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – Кишинев, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
216313
   Болгаро-русский политехнический словарь.. – М, 1975. – 672с.
216314
  Потапенко Е.К. Болгаро-русско-украинские педагогические связи XIX века / Е.К. Потапенко. – Киев, 1992. – 110 с.
216315
  Царевски Н. Болгаро-советская дружба-интернационализм в действии / Царевски Н. ; [пер. с болг. Евгения Янкова]. – София : София-пресс, 1981. – 170 с. + Диагр. (7 с.)
216316
  Мельцер Д.Б. Болгаро-советские отношения 1917-1939 гг. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.03 / Мельцер Д.Б.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1975. – 53л. – Бібліогр.:с.51-53
216317
  Степанова А.П. Болгаро-советские экономические связи в системе интеграции стран-членов СЭВ. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Степанова А.П.; КИПХ. – К, 1972. – 24л.
216318
  Полещук Тамара Сергеевна Болгаро-украинские общественно-политические и культурные связи (1878-1914) : Автореф... канд. ист.наук: / Полещук Тамара Сергеевна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 18л.
216319
  Божков С. Болгарская Академия наук. / С. Божков. – София, 1969. – 200с.
216320
   Болгарская Академия Наук.. – София, 1969. – 106с.
216321
   Болгарская Академия Наук.. – София, 1969. – 104с.
216322
   Болгарская Академия Наук.. – София, 1984. – 85с.
216323
  Колесник Валентина Александровна Болгарская антропонимия юга Украины : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Колесник Валентина Александровна; Белор. гос. ун-т. – Минск, 1984. – 16л.
216324
  Томов Е. Болгарская графика / Е. Томов. – София, 1956. – 79с.
216325
   Болгарская деревня по пути кооперирования. – София, 1959. – 74с.
216326
   Болгарская коммунистическа партия, Съезд 12-й. – София, 1981. – 20с.
216327
  Черний А.И. Болгарская коммунистическая партия - организатор социалистического соревнования в промышленности (1948-1958) / А.И. Черний. – Львов, 1979. – 135с.
216328
  Черний А.И. Болгарская коммунистическая партия в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1948-1958 гг.) / А.И. Черний. – Киев, 1976. – 152с.
216329
  Кузнецов С.А. Болгарская Коммунистическая партия в борьбе за социалистическую индустриализацию страны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецов С.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
216330
  Баров Н.С. Болгарская Коммунистическая партия в период нового подъема антифашисткого дивжения в Болгарии /1929-1935 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Баров Н.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1959. – 47л.
216331
  Ананиев Д. Болгарская коммунистическая партия и самоуправление : Ананиев Д. / Д. Ананиев. – София : София Пресс, 1989. – 89 с.
216332
   Болгарская коммунистическая партия. 13 съезд София 2-5 апреля 1986 г.. – Москва, 1987. – 304с.
216333
   Болгарская коммунистическая партия. Съезд, 12-й. – Москва, 1982. – 240с.
216334
   Болгарская коммунистическая партия.Съезд, 11-й София .1976. – Москва, 1977. – 215с.
216335
  Андреев В.Д. Болгарская литература : Хрестоматия / В.Д. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1987. – 391с.
216336
  Файнгелеринт Д.И. Болгарская литература за 50 лет / Д.И. Файнгелеринт. – Калинин, 1974. – 164 с.
216337
  Марков Д.Ф. Болгарская литература наших дней / Д.Ф. Марков. – М., 1969. – 176с.
216338
  Умикян А. Болгарская литература. Библиограф. указ. / А. Умикян, В. Шор. – Л., 1948. – 117с.
216339
  Щепкина М.В. Болгарская миниатюра XIV века / М.В. Щепкина. – Москва : Искусство, 1963. – 248 с.
216340
  Генов Ц. Болгарская молодежь в устремлении к будущему. / Ц. Генов. – София, 1962. – 68с.
216341
  Илюхин Н.В. Болгарская Народная армия / Н.В. Илюхин. – Москва, 1963. – 88с.
216342
   Болгарская народная поэзия. – М, 1944. – 136с.
216343
   Болгарская народная поэзия. – М, 1953. – 240с.
216344
  Гандев Х. Болгарская народность в 15 веке / Х. Гандев. – София, 1987. – 311с.
216345
   Болгарская поэзия. – Москва : Художественная литература
Т.2. – 1970. – 383 с.
216346
   Болгарская поэзия. – М, 1982. – 599с.
216347
  Марков Д.Ф. Болгарская поэзия первой четверти ХХ века / Д.Ф. Марков. – М., 1959. – 288с.
216348
   Болгарская поэзия.. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1970. – 335 с.
216349
  Владимирская В.И. Болгарская рабочая социал-демократическая партия (тесняков) в период первой мировой империалистической войны 1914-1918 гг. : Автореф... кандид. ист.наук: / Владимирская В.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Исторический факультет. – Москва, 1952. – 14 с.
216350
   Болгарская рукописная книга X-XVIII в. : rfnfkju. – София : Изложба, 1978. – 116 с.
216351
   Болгарская русистика. – София : Славяни. – ISSN 0323-9160
1/2. – 2003
216352
   Болгарская русистика. – София : Slaviany. – ISSN 0323-9160
1/2. – 2006
216353
   Болгарская художественная литература.. – Л, 1949. – 40с.
216354
  Кадеев В.И. Болгарские дневники / В.И. Кадеев. – Харків, 2000. – 152с. – ISBN 966-733-09-8
216355
  Фролова М.М. Болгарские книги в собрании А.Д. Черткова: к 150-летию Чертковской библиотеки // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 62-70. – ISSN 0132-1366
216356
  Державин Н.С. Болгарские колонии в России / Н.С. Державин. – Петроград : Типография А. Смолинский
Т. 2 : Язык. 1. Обзор говоров. 2. Общие итоги, выводы и наблюдения. 3. Тексты. С приложением диалектической карты. – 1915. – XVI c., 523 с., 94 с., XIV с.
216357
  Попов Г.Н. Болгарские коммунисты в борьбе за осуществление культурной революции. / Г.Н. Попов. – Х, 1966. – 232с.
216358
  Новгородова Н.А. Болгарские народные гайдуцеие песни : Автореф... канд. филол.наук: / Новгородова Н. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 17л.
216359
  Ерема Анатолий Васильевич Болгарские народные загадки: Историко-функциональные особенности и поэтика : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Ерема Анатолий Васильевич; АН БССР. Ин-т искусствоведени, этнографии и фольклора. – М., 1990. – 20л.
216360
   Болгарские народные сказки.. – М, 1951. – 272с.
216361
   Болгарские народные сказки.. – М, 1953. – 208с.
216362
  Шнитман А.М. Болгарские переводы марксистской литературы 90-х годов XIX столетия и группа "Освобождение труда" / А.М. Шнитман. – Мурманск, 1959. – 33-68с.
216363
   Болгарские повести и рассказы 19-20 вв.. – М
1. – 1953. – 512с.
216364
   Болгарские повести и рассказы 19-20 вв.. – М
2. – 1953. – 548с.
216365
   Болгарские поэты.. – М, 1952. – 312с.
216366
   Болгарские рассказы. – Москва, 1947. – 169 с.
216367
   Болгарские рассказы.. – Москва : Военное издательство, 1948. – 65 с.
216368
   Болгарские рассказы.. – М, 1948. – 48с.
216369
   Болгарские рассказы.. – М, 1949. – 128с.
216370
   Болгарские стенды - для души и тела : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 32-33 : Фото
216371
  Курчавов И.Ф. Болгарские этюды / И.Ф. Курчавов. – М, 1989. – 301с.
216372
  Архангельский А. Болгарский "песнивець" 1337 года. "Похвала" и отрывок псалтырного текста / Архангельский А. – [б. г.] : [б. и.], 1897. – С. 786-794. – Извлечено из т. II-го (1897 г.) кн. 3-й Известий Отд. русского языка и словесности имп. Акад. наук
216373
   Болгарский детектив : Сборник. – Киев : УСХА, 1989. – 408c. – Содержание: Оговор/П. Вежинов; Инспектор и ночь/Б. Райнов; Спящая красавица/А. Гуляшки; Опалы для Нефертити/П. Бобев. – ISBN 5-7987-0113-1
216374
   Болгарский детектив : Сборник. – Киев : УСХА, 1990. – 408c. – ISBN 5-7987-0113-1
216375
   Болгарский дипломатический обзор. – София. – ISSN 1311-929X
Год 5, N 3(38 вып.). – 2005. – + 1 брошура. – Приложение: Одухотворенная глина/Димитр Овчаров. София, 2005
216376
   Болгарский дипломатический обзор. – София. – ISSN 1311-929X
Год 5, N 1(36 вып.). – 2005. – + 1 брошура. – Приложение: Болгарский оперный миф/ Магдалена Манолова. София, 2005
216377
   Болгарский дипломатический обзор. – София. – ISSN 1311-929X
Год 5, N 5(40 вып.). – 2005. – + 1 брошура. – Приложение: Хроника священного города Перперикона/Николай Овчаров. София, 2005
216378
   Болгарский дипломатический обзор. – София. – ISSN 1311-929X
Год 5, N 2(37 вып.). – 2005. – + 1 брошура. – Специальное приложение: Болгария - очарование внезапной красоты, София, 2005
216379
   Болгарский дипломатический обзор. – София. – ISSN 1311-929X
Год 5, N 4(39 вып,). – 2005. – + 1 брошура. – Приложение: Путь Болгарии в Европейский Союз, София, 2005
216380
   Болгарский ежегодник = Болгарський щорічник=Български годишник. – Киев. – ISBN 966-7486-00-1
Т.ІІІ. – 1998. – 310с.
216381
  Крапивин А.В. Болгарский земледельческий народный союз в политической борьбе первой четверти ХХ ст. : Дис... докт. истор.наук: 07.00.02 / Крапивин А.В.; МВ Украины. Донецкий гос.унив. – Донецк, 1996. – 395л. – Бібліогр.:л.368-395
216382
  Швачко С.С. Болгарский земледельческий народный союз и его эволюция. : Автореф... Канд.ист.наук: / Швачко С.С.; М-во просвещения РСФСР.Моск.гор.пед.ин-т. – Махачкала, 1958. – 27л.
216383
  Венедиктов Г.К. Болгарский литературный язык эпохи Возрождения / Г.К. Венедиктов. – Москва, 1990. – 204с.
216384
   Болгарский народ в борьбе за социализм.. – М, 1954. – 228с.
216385
  Валев Л.Б. Болгарский народ в борьбе против фашизма / Л.Б. Валев. – Москва, 1964. – 372с.
216386
  Улунян А.А. Болгарский народ и русско-турецкая война 1877-1878 гг. / А.А. Улунян. – М., 1971. – 205с.
216387
  Бочаров Д. Болгарский народ строит социализм. / Д. Бочаров. – М., 1954. – 112с.
216388
  Манолова М. Болгарский оперный миф // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 1(36 вып.). – ISSN 1311-929X
216389
   Болгарский рассказ : пер. с болгарского. – Москва : Художественная литература, 1972. – 463 с. – (Библиотека болгарской литературы)
216390
  Сидельников С.И. Болгарский революционный Центральный Комитет / С.И. Сидельников. – Харьков, 1970. – 176 с.
216391
   Болгарский Светлин // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 5. – С. 21-26.
216392
  Державин К.Н. Болгарский театр / К.Н. Державин. – Москва-Л., 1950. – 460с.
216393
  Каракостов С. Болгарский театр / С. Каракостов. – София, 1982. – 571с.
216394
  Тука Тина Болгарский туризм в спорных цифрах // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 62-64 : фото
216395
   Болгарский юмор.. – Л, 1971. – 143с.
216396
  Безикович Е.И. Болгарский язык : учебник для вузов / Безикович Е.И., Гордова-Рыбальченко Т.П. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1957. – 536 с.
216397
  Захаревич Е.А. Болгарский язык / Е.А. Захаревич, Г.В. Крылова. – Л., 1968. – 146с.
216398
  Норман Б.Ю. Болгарский язык / Б.Ю. Норман. – Минск : БГУ, 1980. – 288с.
216399
  Пашов Петр Болгарский язык : (учебник для иностранцев) / Петр Пашов, Христо Пырвев, Василка Радева. – София : Наука и искусство, 1986. – 493 с.
216400
  Карпов В.А. Болгарский язык : учеб. пособ. для студ. вечерней и заочной форм обучения филол. ф-тов ун-тов / В.А. Карпов. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 104 с. – (Языки народов мира). – ISBN 978-5-382-00129-6
216401
  Булаховский Л.А. Болгарский язык как источник для реконструкции древнейшей славянской акцентологической системы / Л.А. Булаховский. – Москва, 1958. – 48с.
216402
  Карпов В.А. Болгарский язык: (Учеб. пособие для студентов веч. и заоч. форм обучения филол. фак. ун-тов). / В.А. Карпов. – Минск, 1983. – 96с.
216403
  Денчев К. Болгарско-российские энергетические отношения: история и современность // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 6. – С. 34-47. – ISSN 0130-3864


  Диалог между Болгарией и Россией по энергетическим вопросам не прекращается со времени падения СССР и распада мировой системы социализма. Взаимный экономический интерес подталкивал Болгарию и Россию к энергетическому партнерству. Если Россия для ...
216404
  Павлова Р. Болгарско-русские и русско-болгарские языковые связи / Р. Павлова. – София, 1979. – 224с.
216405
  Артюхов М.Г. Болгарско-русский военный словарь / сост. Артюхов М.Г., Мильцекоров И.И., Рашитов М.М. – Москва : Военгиз М-ва Обороны СССР, 1966. – 528 с.
216406
  Ваховский А. Болгарско-русский и русско-болгарский словарь по деталям машин / А. Ваховский, С. Манчева. – Москва, 1970. – 352с.
216407
   Болгарско-русский политехнический словарь. – Москва, 1968. – 560 с.
216408
   Болгарско-русский политехнический словарь : Около 50000 терминов. – Москва-София : Русский язык, 1975. – 672с.
216409
  Григорова А. Болгарско-русский разговорник для туристов / А. Григорова, В. Зотов. – Москва, 1979. – 227с.
216410
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь = Българско-руски речник : около 58 000 слов / С.Б. БернштейнБ Т.С. Луканов, Е.П. Тинева ; под общ. ред. акад. Н.С. Державина. – Москва : ГИЗ иностранных и национальных словарей, 1947. – 768 с. – Парал. тит. л. на болгарском языке
216411
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь = Българско-руски речник : Содержит 30 000 слов / С.Б. Бернштейн. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1947. – 768с. – Парал. тит. л. на болгарском языке
216412
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь : около 45 000 слов / сост.: С.Б. Бернштейн. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1953. – 887 с. – Библиогр.: с. 4-5, 886
216413
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь = Българско-руски речник : около 58 000 слов / С.Б. Бернштейн. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1975. – 768 с. – библиогр.: с. 6, 768
216414
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь = Българско-русски речник : около 58 000 слов / С.Б. Бернштейн. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 768 с. – Библиогр.: с. 768
216415
  Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь. = Българско-руски речник : Около 58 000 слов / С.Б. Бернштейн. – Москва : Советская энциклопедия, 1966. – 768с. – Парал. тит. л. на болгарском языке
216416
  Кошелев А.К. Болгарско-русский фразеологический словарь / А.К. Кошелев, М.А. Леонидова. – Москва, 1974. – 635 с.
216417
   Болгарско-русский электротехнический словарь : Около 17000терминов. – Москва-София : Техника, 1977. – 352с.
216418
  Державин Н.С. Болгарско-Сербские взаимоотношения и македонский вопрос / Н.С. Державин. – С.-Петербург : Типография А. Смолинский, 1914. – 132 с., [1] с.
216419
  Натан Ж. Болгарское возрождение / Ж. Натан. – М, 1948. – 318с.
216420
  Натан Ж. Болгарское возрождение / Ж. Натан. – М, 1949. – 319с.
216421
  Ефимов А.М. Болгарское городище / А.М. Ефимов. – Казань, 1956. – 17 с.
216422
  Овсяный Н.Р. Болгарское ополчение и земское войско : К истории гражд. управления и оккупации в Болгарии в 1877-78-79 гг. / Ген.-майор Н.Р. Овсяный. – Санкт-Петербург : Изд. Воен.-ист. комис. Гл. штаба, 1904. – [4], 176, XLIX с., 1 л. портр.
216423
  Ращев С. Болгарское Черноморье / С. Ращев. – София, 1968. – 96с.
216424
  Каковкіна О.М. Болгарська діаспора України як чинник українско-болгарських відносин у XX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 236-252. – ISBN 978-966-551-322-3
216425
  Коч С.В. Болгарська етнокультурна група Одеси: досвід соціокультурної адаптації / С.В. Коч, Г.М. Стоянова // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 128-135. – ISSN 2218-0567
216426
  Кропівін О.В. Болгарська землеробська народна спілка у політичній боротьбі першої черті ХХ століття : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.02 / Кропівін О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
216427
  Павленко В. Болгарська меншина в Україні. 20-30-і рр. XX ст. // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
216428
  Михайлов М.М. Болгарська музична культура / М.М. Михайлов. – К, 1963. – 48с.
216429
  Тертична А. Болгарська національна меншина в Україні в українсько-болгарських відносинах // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 520-538. – ISBN 978-617-7631-10-0
216430
  Захаржевська В.О. Болгарська революційна поезія 30-х - початку 40-х років ХХ ст. / В.О. Захаржевська. – Київ, 1971. – 227с.
216431
   Болгарська сільськогосподарська книга у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (1903-2006 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажчик / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка ; [уклад.: В.А. Вергунов, О.В. Бачкала, Л.М. Татарчук та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : Національна наукова сільськогосподарська бібліотека, 2017. – 104, [1] с. – Сер. засновано у 2009 р. - Текст укр., болгар. – (Бібліографічна серія "Іноземна сільськогосподарська книга у фондах ННСГБ НААН та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю України" ; кн. 8)
216432
  Самойленко Н.І. Болгарська тематика на сторінках "Українського історичного журналу" (1985-1991 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 40-42. – ISBN 978-966-493-676-4
216433
  Великій А. Болгарська теорія // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Серпень [№] 16. – С. 6


  Болгарська теорія походження духовенства і єрархії в Україні.
216434
  Стаменова А. Болгарська україністика: історія, сучасність, перспективи розвитку // Матеріали шостої та сьомої Міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / "Драгоманівські студії", міжнар. наук. конф. – Софія : Бетапринт - Петрови и Сие, 2013. – С. 162-167. – ISSN 1314-927Х
216435
  Узунов С. Болгарська унiверситетська українiстика в iнтернет-просторi // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 85-90. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  Стаття представляє створення проекту інтернет-сторінки "Українська філологія" і її реальне втілення в життя. Безперечною є необхідність у подібному віртуальному просторі, що об"єднує зацікавлених Україною і укр. мовою в Болгарії. Коротко представлені ...
216436
  Огієнко І.С. Болгарська фольклористика і етнологія кінця XX - початку XXI століття // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 248-257. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено опису діяльності Інституту етнології та фольклористики з етнографічним музеєм Болгарської академії наук з кінця XX ст. до сьогодні. Описано структуру Інституту, виокремлено основні напрямки діяльності, актуальну проблематику і ...
216437
  Карацуба М.Ю. Болгарське баладознавство в контексті дослідження жанру слов"янської балади // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – C. 131-142. – ISBN 966-02-2984-4
216438
  Свириденко В.О. Болгарське Відродження як "місце пам"яті" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1119. – С. 55-62. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 18). – ISSN 2227-6505
216439
  Калініченко В.А. Болгарське військо у битві при Булгарофігоні 896 р.: структурний аналіз // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 118-121. – ISBN 978-617-578-222-4
216440
  Лащенко С. Болгарське гроно в бессарабській мозаїці // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 4. – ISSN 2519-4429
216441
  Марченко О. Болгарське національне відродження в джерелах XVII - XVIII ст. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 161-167. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
216442
  Степовик Д.В. Болгарське образотворче мистецтво / Д.В. Степовик. – К., 1978. – 256с.
216443
  Пелешенко Ю. Болгарський вплив на українську літературу в добу пізнього Середньовіччя (друга половина XIV - перша половина XVI ст.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 25-32. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто вплив болгарської книжності, словесності та релігійно-філософських течій на українську літературу в добу пізнього Середньовіччя. Показано, що у другій пол. 14 - першій пол. 16 ст. більшість пам"яток візантійської літератури перейшла ...
216444
   Болгарський гумор і сатира. – Київ : Дніпро, 1974. – 311с.
216445
  Лахижа М.І. Болгарський досвід становлення та поглиблення відносин з Європейським Союзом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 93-96
216446
  Матицин О.І. Болгарський ісихазм та його зв"язок з українською богословсько-естетичною традицією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію розвитку ісихазму. Досліджено основні духовно-естетичні поняття ісихазму. Проаналізовано взаємозв"язок візантійського та південнослов"янського ісихазму з давньоруською та українською богословсько-естетичними традиціями. Рассмотрено ...
216447
  Нахум С. Болгарський письменник Светослав Нахум: "Я готовий долучитися до лав добровольців Збройних сил України" / записала Анна Багряна // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 19
216448
  Конєва Я. Болгарський поет Стоян Бакарджиєв - перекладач творів Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 376-382. – ISBN 978-966-600-487-4
216449
  Станоєв Станой Болгарський політичний анекдот у постсоціалістичному періоді / пер. І. Стоянова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 95-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
216450
  Сайковська О. Болгарський постмодернізм: витоки та характерні риси // Одеська болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса, 2014. – № 11/12 (2013-2014). – С. 102-109
216451
  Сідєльніков С.І. Болгарський революціонер Георгій Раковський / С.І. Сідєльніков. – Х, 1959. – 175с.
216452
  Кавушевська Я.В. Болгарський символізм у слов"янському контексті // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 122-139. – ISBN 966-8474-34-1
216453
  Боровський О. Болгарські "перці". У Болгарії відбулися вже треті за цей рік парламентські вибори плюс вибори президента // Україна молода. – Київ, 2021. – 16-17 листопада (№ 120/121)
216454
  Колесник В.О. Болгарські говірки в Україні = Българските говори в Украйна : у 20 т. / Валентина Колесник. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-514-1
Т. 8 : Говірка болгар с. Городнього (Чийшія), Бессарабія : словник. – 2019. – 681, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Обкл. та тит. укр., болг.
216455
  Георгієва С.І. Болгарські говірки в Україні: еволюція досліджень // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 29-36. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто етапи дослідження болгарських переселенських говірок в Україні з ХІХ по ХХІ ст. Болгарські переселенські говірки упродовж тривалого часу залишаються предметом уважного вивчення в дескриптивному, лінгвогеографічному, зіставному, ...
216456
  Філіпенко А. Болгарські зустрічі / А. Філіпенко. – К, 1954. – 64с.
216457
  Малаш О. Болгарські назви рослин: лінгвокультурний вимір / Олександра Малаш ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-216. – ISBN 978-966-489-551-1
216458
  Малаш О.В. Болгарські назви рослин: походження, семантика, символіка / Олександра Малаш ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2021. – 200, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 170-188. – (Проєкт "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1827-3
216459
   Болгарські народні казки.. – К, 1988. – 184с.
216460
  Малаш О.В. Болгарські народні назви рослин: етнокультурний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 124-130. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
216461
   Болгарські оповідання. – Київ, 1950. – 120с.
216462
   Болгарські прислів,я та приказки.. – К, 1973. – 143с.
216463
  Горпинич В.О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконіі Бердянщини : монографія / В.О. Горпинич ; МОНУ ; Дніпропетр. нац.. ун-т ім. Олеся Гончара ; НДЛабораторія фольклору, говорів і літ. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2010. – 320 с. – (Ономастика і апелятиви ; Вип. 35). – ISBN 978-966-8050-66-4
216464
  Пачева М. Болгарські села Північного Приазов"я у 1941-1943 роках: німецька окупація в етнічному вимірі // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С . 141-154. – ISSN 1998-4634


  Аналізу піддано політику окупаційної німецької влади стосовно жителів болгарських сіл Північного Приазов"я. Виявлено, що й у рідному селі, і на примусових роботах у Німеччині, місцеві болгари не мали помітних преференцій за національною ознакою ...
216465
   Болгарські смішинки.. – К, 1969. – 94с.
216466
   Болгарські смішинки.. – К, 1984. – 157с.
216467
   Болгарські смішинки.. – К, 1990. – 315с.
216468
  Іванова Міглена Болгарські хіп-хоп графіті / пер. І. Стоянова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 106-107. – ISSN 0130-6936
216469
  Гончар Б.М. Болгарсько-сербський союз 1912 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 136. – ISBN 966-316-039-X
216470
  Огієнко І.С. Болгарсько-турецький білінгвізм і його наслідки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 14-20. – Бібліогр.: с. 6; 14 поз.
216471
  Стоянов І.А. Болгарсько-український словник : Близько 43 000 слів / І.А. Стоянов, О.Р. Чмир. – К. : Наукова думка, 1988. – 776с. – ISBN 5-12-000152-1
216472
  Шпик І. Болгарсько-українські книжково-літературні зв"язки та взаємовпливи (остання чверть ХІV - перша половина ХVI) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 37-67. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
216473
  Іванова Г. Болгарсько-українські літературні паралелі у творчості белетриста Івана Давидкова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 47-62. – ISSN 0869-3595
216474
  Корній Лідія Болгарсько-українські музичні зв"язки : болгарський наспів в українських нотолінійних ірмолоях XVI-XVII ст. // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 308-320. – ISBN 978-966-02-4860-1
216475
  Червенков Н. Болгары - музыкальные деятели Республики Молдова // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 100-107. – ISSN 2218-0567


  В этой статье рассматривается вклад бессарабских болгар, выходцев из Молдовы и Украины, в формирование музыкального наследия Молдовы и его продвижение по всему миру. Особое внимание уделяется формированию таких личностей из области, как Ана ...
216476
  Каранфилов Е. Болгары / Е. Каранфилов. – София, 1974. – 160с.
216477
  Каранфилов Е. Болгары / Е. Каранфилов. – София, 1979. – 160с.
216478
  Станчев М. Болгары в Российской империи, СССР, странах Балтии и СНГ = The bulgarians in the Russian Empire, the Soviet Union, the Baltic States and FSU States / Михаил Станчев ; Центр болгаристики и балкан. исслед. им. М. Дринова Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина, Каф. новой и новейшей истории, Конгр. болгар Украины. – Харьков : Контраст. – ISBN 978-617-7405-01-5
Т. 2 : Биографическая энциклопедия = Biographical encyclopedia. – 2016. – 591, [1] с. – Данные тит. л. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 576-588 в конце ст. и в подстроч. примеч.
216479
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех:история, публицистика, литература, наука. Спецвыпуск. – Одесса, 2004-
№ 1. – 2004
216480
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех:история, публицистика. литература, наука. – Одесса, 2004-
№ 2. – 2004
216481
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех: история, публицистика, литература, наука. – Одесса, 2004-
№ 1. – 2005
216482
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех: история, публицистика, литература, наука. – Одесса, 2004-
№ 4. – 2005
216483
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех: история, публицистика, литература, наука. – Одесса, 2004-
№ 1. – 2006
216484
   Болгары в Украине, России и в других странах СНГ : Журнал для всех: история, публицистика, литература, наука. – Одесса, 2004-
№ 2. – 2006
216485
  Макарова И.Ф. Болгары и ососбенности межэтнического взаимодействия на территории восточной Румелии в эпоху османского владычества (XV - XVII вв.) // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 163-175. – ISSN 0869-5415
216486
  Садиков Е. Болгары и русские // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 8/9. – С. 88-101. – ISSN 0130-9625
216487
  Голубовский П.В. Болгары и хазары, восточные соседи Руси при Владимире Св. : (историко-этнографический очерк) / П. Голубовский. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 43 с. – Отд. оттиск: Киевская старина
216488
  Степанов Ц.Й. Болгары и христианство до 864 года : историографический ракурс (1989-2009) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0132-1366
216489
  Каравелов Л. Болгары старого времени / Л. Каравелов. – М, 1950. – 96с.
216490
  Каравелов Л. Болгары старого времени / Л. Каравелов. – М, 1977. – 142с.
216491
   Болгары старого времени. – Москва : Правда, 1983. – 480с.
216492
  Забунов И.Д. Болгары юга России и национальное болгарское возрождение. / И.Д. Забунов. – Кишинев, 1981. – 160с.
216493
  Леонтьева А.А. Болгаская османистика XX - начала XXI в.: становление и развитие научной дисциплины // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – 409-414. – ISSN 2218-0567
216494
  Дунаева Е.А. Болдино / Е.А. Дунаева. – Москва, 1951. – 144с.
216495
  Кезина Т.Н. Болдино : Путеводитель / Т.Н. Кезина. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1989. – 108 с.
216496
  Саввин Н.А. Болдино и А.С.Пушкин / Н.А. Саввин. – Нижний Новгород, 1929. – 51с.
216497
   Болдино.Осень 1830.. – М, 1989. – 591с.
216498
   Болдино.Осень 1830.. – М, 1990. – 591с.
216499
  Калинин В.С. Болдино: альбом акварелей и монотипий / В.С. Калинин. – Горький, 1975. – 28с.
216500
  Грехнев В.А. Болдинская лирика А.С. Пушкина, 1830 г. / В.А. Грехнев. – 2-е изд. – Горький, 1980. – 159с.
216501
  Грехнев В.А. Болдинская лирика А.С. Пушкина, 1830 год / В.А. Грехнев. – Горький, 1977. – 192с.
216502
  Орлов С.А. Болдинская осень : Очерк / С. А. Орлов. – Горький : Горьков. кн. изд–во, 1962. – 72 с. : фот.


  В книге затронуты все аспекты темы «А. С. Пушкин и Нижегородский край».
216503
  Пушкин А.С. Болдинская осень / А.С. Пушкин. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 446с.
216504
  Пушкин А.С. Болдинская осень / А.С. Пушкин. – М, 1982. – 426с.
216505
   Болдинские рисунки А.С. Пушкина, 1830 год. : Альбом. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1976. – 63 с.
216506
   Болдинские рисунки А.С. Пушкина, 1830.1833,1834.. – Горький, 1988. – 77с.
216507
   Болдинские чтения. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1983. – 190 с.
216508
   Болдинские чтения. – Горький, 1987. – 272с.
216509
   Болдинские чтения. – Горький, 1988. – 191с.
216510
   Болдинские чтения.. – Горький, 1976. – 175с.
216511
   Болдинские чтения.. – Горький, 1977. – 160с.
216512
   Болдинские чтения.. – Горький, 1980. – 191с.
216513
   Болдинские чтения.. – Горький, 1981. – 192с.
216514
   Болдинские чтения.. – Горький, 1982. – 190с.
216515
   Болдинские чтения.. – Горький, 1984. – 189с.
216516
   Болдинские чтения.. – Горький, 1986. – 173с.
216517
   Болдинские чтения.. – Горький, 1990. – 195с.
216518
  Гукасова А.Г. Болдинский период в творчестве А.С.Пушкина / А.Г. Гукасова. – Москва, 1973. – 303с.
216519
   Болдирев Ростислав Васильович (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 50. – ISBN 978-966-933-054-3
216520
   Болдирєв Ростислав Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 42. – ISBN 978-966-439-754-1
216521
   Болдирєва Наталія Олександрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 13
216522
   Болдирєва Ольга Юріївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 14
216523
  Протасова О.І. Болеани G-просторів : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.08 - математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика / Протасова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 132л. – Бібліогр.: л.128-132
216524
  Протасова О.І. Болеани G-просторів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.08 / Протасова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
216525
  Фомичев Н.А. Болевой порог / Н.А. Фомичев. – М., 1976. – 254с.
216526
  Жиганов Б.С. Болевой прием / Б.С. Жиганов. – Новосибирск, 1973. – 143с.
216527
   Болевой синдром. – Л, 1990. – 333с.
216528
  Танцюра Л.Д. Болевой синдром у новорожденных. Часть ІІ. Фармакологические методы обезболивания // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 111-117. – ISSN 2226-1230
216529
  Балл Г.А. Болевые точки : роман / Г.А. Балл. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368с.
216530
   Более 200 причин для использования уникальных возможностей авиакомпании Nahn Air 169 : событие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 8-9 (прилож) : Фото
216531
  Губергриц М.М. Более выгодный способ дифференцирования внешних раздражений : Диссертация на степень доктора медицины М.М. Губергрица / цензорами дисс. по поручению Конференции Воеенно-Медицинской Академии, были: акад. И.П. Павлов, проф. М.И. Аствацатуров и доц. Л.А. Орбели. – Петроград, 1917. – 102, [9] с. – Библ. 5 с.
216532
  Шмидт Б.А. Более полувека / Б.А. Шмидт. – Л., 1989. – 173с.
216533
   Более чем достаточно? : оптимистический взгляд на будущее энергетики мира. – Пер. с англ. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 214с.
216534
  Зикмунд В. Болезни - следствие цивилизации? / В. Зикмунд. – Братислава, 1987. – 236с.
216535
  Скрипкин Ю.К. Болезни волос / Ю.К. Скрипкин, Б.М. Дацковский. – Москва, 1989. – 63с.
216536
  Жуков Борис Болезни высокой частоты : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 3 (2822). – С. 114-122 : Фото
216537
  Папоян Ф.А. Болезни гороха и конских бобов в Армении и разработка мероприятий по борьбе с некоторыми из них. : Автореф... Канд.биол.наук: / Папоян Ф.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1966. – 27л.
216538
  Якимов В.Л. Болезни домашних животных, вызываемые простейшими / В.Л. Якимов. – М - Л, 1931. – 864с.
216539
  Сабинецкий В.В. Болезни домашних птиц и их лечение / В.В. Сабинецкий. – Тифлис, 1910. – 56с.
216540
  Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. / Д.Г. Рохлин. – М-Л, 1965. – 304с.
216541
  Пересыпкин В.Ф. Болезни зерновых культур при интенсивных технологиях их возделвывания / В.Ф. Пересыпкин. – М., 1991. – 271с.
216542
  Пересыпкин В.Ф. Болезни зерновых культур. / В.Ф. Пересыпкин. – М., 1979. – 280с.
216543
   Болезни злаковых трав в северо-западной зоне РСФСР : Методические указания по инвентаризации болезней. – Ленинград, 1973. – 192с.
216544
  Дэрумс В.Я. Болезни и врачевание в древней Прибалтике / В.Я. Дэрумс. – Рига, 1970. – 199с.
216545
  Белова О.Д. Болезни и вредители картофеля / О.Д. Белова. – Москва : Сельхозгиз, 1962. – 112 с.
216546
   Болезни и вредители культурных растений и методы борьбы с ними : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1988. – 88с.
216547
   Болезни и вредители овощных культур и меры борьбы с ними. – М., 1987. – 206 с.
216548
  Полтев В.И. Болезни и вредители пчел. Руководство для бригадиров и инструкторов по пчеловодству. / В.И. Полтев. – 2-е изд., пер. и доп. – Л., 1936. – 132с.
216549
   Болезни и вредители растений-интродуцентов. – Москва : Наука, 1990. – 272с.
216550
  Коев Г.В. Болезни и вредители ремонтантной гвоздики / Г.В. Коев, Л.Г. Клешнина. – Кишинёв, 1989. – 99с.
216551
  Горегляд Х.С. Болезни и вредители рыб / Х.С. Горегляд. – М, 1955. – 286с.
216552
   Болезни и вредители сои на юге Дальнего Востока и меры борьбы с ними. – Владивосток, 1971. – 184с.
216553
  Коев Г.В. Болезни и вредители хризантем / Г.В. Коев. – Кишинёв, 1988. – 60с.
216554
   Болезни и паразиты в тепловодном рыбном хозяйстве. – Душанбе : Дониш, 1987. – 212с.
216555
   Болезни и паразиты рыб и водных беспозвоночных Сибири : [Библиографический справочник]. – Томск : Томский университет, 1982. – 82 с.
216556
   Болезни и паразиты рыб Ледовитоморской провинции. – Томск : Томский университет, 1979. – 146 с.
216557
  Кирхнер О. Болезни и повреждения наших сельскохозяйственных культурных растений : руководство к распознаванию их и к борьбе с ними для сельских хозяев, садоводов и проч. : пер. с нем изд. "Die Krankheiten und Beschadigungen unserer landwirthschaftlichen Kulturpflanzen von Dr. Oskar Kirchner" с согласия и с доп. автора / Оскар Кирхнер, проф. Королевск. Виртенбергск. акад. в Гогенгейме ; под ред., [с предисл.] и с доп. применительно к России д-ра Хр. Гоби, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. Шредера], 1891. – XII, 632 с. : ил.


  Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919)
216558
  Ишпайкина Е.И. Болезни капусты в Алма-Атинской области и борьба с ними. : Автореф... канд. биолог.наук: / Ишпайкина Е.И.; АН КазССР. Ин-тут ботаники. – Алма-Ата, 1954. – 12л.
216559
  Гаршина Т.Д. Болезни каштана посевного (Castanea sativa Mill.) и меры борьбы с ними в условиях Черноморского побережья Краснодарского края : Автореф... кандидата биол.наук: / Гаршина Т.Д.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1964. – 23л.
216560
  Черемисинов Н.А. Болезни кок-сагыза и меры борьбы с ними. / Н.А. Черемисинов. – Курск, 1950. – 52с.
216561
  Ахмедов С.А. Болезни кормовых бобов и гороха в условиях Нуха-Закатальской зоны Азербайджанской ССР и меры борьбы с главнейшими из них : Автореф... канд. биол.наук: / Ахмедов С.А.; АН АзССР. Ин-т ботаникиим. В.Л.Комарова. – Баку, 1967. – 27л.
216562
  Фиалковская Е.А. Болезни кормовых бобовых и злаковых трав и меры борьбы с ними / Е.А. Фиалковская. – К., 1951. – 36с.
216563
  Кузнецова Н.Г. Болезни коробочек и волокна хлопчатника. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузнецова Н.Г.; Среднеазиатский гос.ун-т. – Ташкент, 1954. – 21л.
216564
  Патерило Г.А. Болезни коры плодовых деревьев / Г.А. Патерило. – Москва, 1964. – 75с.
216565
  Михайлов В.С. Болезни кроликов и первая помощь при заболевании / В.С. Михайлов. – М, 1932. – 40с.
216566
  Бондарцев А.С. Болезни культурных растений и меры борьбы с ними : Поле-огород-сад / А.С. Бондарцев. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ленинград : Типография Главного Ботанического Сада, 1927. – 458с. : С 426 рисунками в тексте
216567
  Бондарцев А.С. Болезни культурных растений и меры борьбы с ними : Поле-огород-сад / А.С. Бондарцев. – Изд. 3-е, перераб. и значительно дополн. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 600с. : С 490 рисунками в тексте
216568
  Рибо Т. Болезни личности / Т. Рибо ; пер. с французского. – С.-Петербург : Издание А.Е. Рябченко, 1886. – 247, [1] с.
216569
  Чекалинская Н.И. Болезни люпина в Белорусской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Чекалинская Н.И.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1961. – 19л.
216570
  Изгарышев Н.А. Болезни металлов и средства их сохранения / Н.А. Изгарышев. – М., 1922. – 114с.
216571
  Примак Т.А. Болезни некоторых представителей отряда чешуекрылых и применение микробиологического метода борьбы с ними. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Примак Т.А. ; ХГУ. – Харьков, 1963. – 20 с.
216572
  Тимофеева Е.Р. Болезни непарного шелкопряда и зависимость их от физиологического состояния насекомого. : Автореф... канд. с. х.наук: / Тимофеева Е. Р.; Все. акад. с. х. наук, Всес. ин-т защиты растен. – Ленинград, 1952. – 20 с.
216573
  Ерохина Л.Г. Болезни нервной системы / Л.Г. Ерохина, В.Б. Гельфанд. – Л., 1979. – 351с.
216574
  Лапин Б.А. Болезни обезьян как модели заболеваний человека. / Б.А. Лапин, 1959. – 35с.
216575
  Наумов Н.А. Болезни овощных и садовых растений / Н.А. Наумов. – Москва-Ленинград, 1931. – 382с.
216576
   Болезни органов пищеварения. – Л, 1975. – 688с.
216577
  Рибо Т. Болезни памяти / Т. Рибо ; пер. с французского ; под ред. А. Черемшанского. – С.-Петербург : [б. и.], 1881. – 118, [3] с.
216578
  Киреев П.М. Болезни пищеварительной системы и печени с патологией в тропических странах / П.М. Киреев. – М., 1979. – 68с.
216579
  Любимова Е.И. Болезни подсолнечника в условиях Молдави и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Любимова Е.И.; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1956. – 16л.
216580
  Савельев В.Ф. Болезни початков кукурузы, вызываемые плесневыми грибами на юге Украины и меры борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Савельев В. Ф.; Укр. с. х. акад. – К., 1933. – 23л.
216581
  Щербина А.К. Болезни прудовых рыб / А.К. Щербина. – Москва, 1952. – 207с.
216582
   Болезни птиц. – М, 1952. – 232с.
216583
  Ловчиновская М.Я. Болезни пчел. / М.Я. Ловчиновская. – М-Л, 1954. – 46с.
216584
  Горленко М.В. Болезни пшеницы / М.В. Горленко. – Москва : Сельхозгиз, 1951. – 254 с.
216585
  Ячевский А.А. Болезни растений : (фитопатология) / [А,А. Ячевского]. – [Санкт-Петербург] : Изд. автора
Вып. 1. – 1907. – 48 с.


  На обл. надпись Совинский
216586
  Ячевский А.А. Болезни растений : (фитопатология) / [В.В. Ячевского]. – [Санкт-Петербург] : Изд. автора
Вып. 2. – 1907. – с.49-144


  На обл. надпись Совинский
216587
  Планк Я.Е. Болезни растений : Эпифитотии и борьба с ними / Я.Е. Планк; пер. с англ Н.А.Емельяновой;Под ред. и с предисл.К.М.Степанова. – Москва : Колос, 1966. – 360с.
216588
  Товугийн Пунцаг Болезни растений бассейна рек Орхона и Селенги. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Товугийн Пунцаг; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1968. – 25л.
216589
  Пунцаг Т. Болезни растений бассейна рек Орхона и Селенги. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Пунцаг Т.; МГУ. – М., 1968. – 25л.
216590
   Болезни растений в Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 172с.
216591
   Болезни растений в Молдавии. – Кишинев, 1979. – 172с.
216592
  Горленко М.В. Болезни растений и внешняя среда / М.В. Горленко. – Москва, 1950. – 120с.
216593
  Неводовский Г.С. Болезни растений, вызывамы растительными организмами и меры борьбы с ними / Г. Неводовский ; [Предисл.: А. Потебня] ; Харьковская Губернская земская управа. Экон. отд. – Харьков : Тип. "Печастня С.П. Яковлева", 1913. – [2], VI, 55 с.


  На обл. дарств. надпись ....1913 VIII
216594
  Емельяненко П. Болезни рыб и способы лечения. / П. Емельяненко. – С.-Пб. – с.
216595
  Ванятинский В.Ф. Болезни рыб. / В.Ф. Ванятинский. – Москва, 1979. – 232с.
216596
  Ляйман Э.М. Болезни рыб. (Курс лекций по болезням рыб). Утвержденно... как учебное пособие для вузов. / Э.М. Ляйман. – М.-Л., 1939. – 344с.
216597
  Ляйман Э.М. Болезни рыб. (Учебник для техникумов рыбной промышленности). / Э.М. Ляйман. – М., 1957. – 260с.
216598
  Ляйман Э.М. Болезни рыб. Практическое руководство для ветеринарных вречей. / Э.М. Ляйман. – М., 1963. – 296с.
216599
   Болезни сельско-хозяйственных культур : В 3-х томах. – Киев : Урожай
Т.1. – 1989. – 215 с.
216600
   Болезни сельско-хозяйственных наук : В 3-х томах. – Киев : Урожай
Т.3. – 1991. – 206 с.
216601
   Болезни сельскохозяйственных культур : В 3-х томах. – Киев : Урожай
2 : Болезни техническитх культур и картофеля. – 1990. – 246с.
216602
   Болезни сельскохозяйственных культур БССР.. – Минск, 1958. – 187с.
216603
   Болезни сельскохозяйственных культур.. – Киев, 1989. – 25с.
216604
  Эриксон Я. Болезни сельскохозяйственных растений / Я. Эриксон. – М.Л., 1929. – 240с.
216605
  Наумов Н.А. Болезни сельскохозяйственных растений / Н.А. Наумов. – М-Л, 1940. – 566с.
216606
  Наумов Н.А. Болезни сельскохозяйственных растений / Н.А. Наумов. – М-Л, 1952. – 664с.
216607
  Репина Н.И. Болезни семян и сеянцев сосны обыкновенной в кокчетавской области и разработка мер борьбы с ними : Автореф... канд. с.х.наук: 06.540 / Репина Н.И.; Уральский лесотехн. ин-т. – Свердловск, 1970. – 18л.
216608
  Семенов А.Я. Болезни семян полевых культур / А.Я. Семенов, В.И. Потлайчук. – Л., 1982. – 128с.
216609
  Софян Л.А. Болезни сеянцев древесных пород и лесокультур северных районов Армянской ССР и меры борьбы с главнейшим из них. : Автореф... канд. биол.наук: / Софян Л.А.; АН АрмССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1953. – 20 с.
216610
  Ванин С.И. Болезни сеянцев и семян лесных пород / С.И. Ванин. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1931. – 152с. : С 86 рисунками
216611
   Болезни собак и кошек.. – 2-е изд. – Киев, 1989. – 254с.
216612
   Болезни собак.. – М, 1990. – 367с.
216613
  Анкудинов А.М. Болезни сосны и дуба и борьба с ними в питомниках и культурах : сборник работ / А.М. Анкудинов, А.А. Власов, В.Н. Шафранская ; М-во лесн. хоз-ва СССР, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т лесного хоз-ва. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат, 1951. – 132 с.
216614
  Тверской Д.Л. Болезни табака и махорки / Д.Л. Тверской. – Л., 1932. – 56с.
216615
  Васильева В.И. Болезни тополей в условиях БССР : Автореф... канд. биол.наук: / Васильева В.И.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 20л.
216616
  Овчинников Ю.М. Болезни уха, горла и носа / Ю.М. Овчинников. – Москва, 1988. – 207с.
216617
  Шпизер Р. Болезни электрических машин / Р. Шпизер. – Харьков-Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1936. – 209 с.
216618
  Бахур В.Т. Болезнь и больной / Бахур В.Т. – Москва : Знание, 1987. – 48 с. – (Нар. ун-т, Ф-тет здоровья ; № 7)
216619
  Грекова Т.И. Болезнь и смерть - зло или благо?: Взгляд науки и религии / Т.И. Грекова. – Москва, 1983. – 93с.
216620
  Трубецкова Е. Болезнь как способ остранения: "новое зрение" Владимира Набокова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 184-207. – ISSN 0042-8795
216621
  Гасанова Е.В. Болезнь Крона: место лабораторных методов исследования / Е.В. Гасанова, О.Н. Барна, В.С. Пехенько // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 9 (205). – С. 24-28. – ISSN 1997-9894
216622
  Симонов П.В. Болезнь неведения (введение в психофизиологию неврозов) / П.В. Симонов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1968. – 63 с.
216623
  Голобородько С.А. Болезнь Нора: описание случая / С.А. Голобородько, М.И. Криничанская, В.Е. Котлярова // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 61-63. – ISSN 0030-5987
216624
  Альбрехт Бернард Болезнь отступит? .Эксперимент на здоровых // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 130-143 : фото. – ISSN 1029-5828
216625
  Лосев А. Болезнь роста // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 104-106. – ISSN 0235-7089


  Специфика современной внешней политики Бразилии.
216626
  Навашин С.Г. Болезнь сережек березы, 1893
216627
  Семенюк М.П. Болем зупинена мить / М.П. Семенюк. – Дніпропетровськ, 1991. – 54 с.
216628
   Болен -- лечись, а здоров -- берегись.. – Баку, 1971. – 96с.
216629
  Левитин М.З. Болеро / М.З. Левитин. – Москва, 1983. – 222с.
216630
  Боровков Д. Болеслав I Великий и его внешняя политика // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 9 (69). – С. 4-25. – ISSN 1812-867Х
216631
  Вербицький П.П. Болеслав Прус : Творчість / П.П. Вербицький. – Харків : Видавництво Харківського унівеситету, 1967. – 252с.
216632
   Болеслав Прус. – Москва, 1972. – 44с.
216633
   Болеслав Прус (1847-1912). – Москва, 1962. – 10с.
216634
  Верба А. Болеслав Прус і Україна // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 225-227
216635
  Гордон И.Б. Боли в области сердца и их патогенез у больных шейным остеохондрозом : Автореф... докт. мед.наук: / Гордон И. Б.; АН СССР, Ин-т физиол. им. Павлова. – Л., 1966. – 26л.
216636
  Маршалл Ф. и Крэйн Д. Боливар / Ф. и Крэйн Д. Маршалл. – Москва, 1944. – 192с.
216637
  Лаврецкий И.Р. Боливар / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1981. – 222с.
216638
  Божич Ю. Боливар не вынес // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 14 (570), 06.04.2018. – С. 28-32. – ISSN 2075-7093


  Что значит для мира поражение социализма в Венесуеле.
216639
  Лаврецкий И.Р. Боливар. 1783-1830 / И.Р. Лаврецкий. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1966. – 208с.
216640
  Пятаков А.Н. Боливарианский и Тихоокеанский альянсы. Два пика интеграционного "марафона" в Латинской Америке в начале XXI в. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 25-41. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируются новые интеграционные блоки, созданные в Латинской Америке в начале XXI в. — Боливарианский и Тихоокеанский альянсы. Рассматриваются их текущее состояние и возможные сценарии развития. В ходе исследования автор приходит к выводу, ...
216641
  Пятаков А.Н. Боливарийская международная система: итоги пятилетия и перспективы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 38-51. – ISSN 044-748Х
216642
  Гонсалес Р.Р. Боливия - Прометей Анд. / Р.Р. Гонсалес. – М., 1963. – 336с.
216643
  Галин Ю.П. Боливия / Ю.П. Галин. – М., 1962. – 63с.
216644
  Ливанцев К.Е. Боливия / К.Е. Ливанцев, Ш.И. Видгон. – Л., 1963. – 92с.
216645
  Фадеев Ю.А. Боливия / Ю.А. Фадеев. – М, 1966. – 32с.
216646
  Сашин Г.З. Боливия : Очерк новейшей истории / Г.З. Сашин. – Москва : Мысль, 1976. – 278 с. – Список лит.: с. 268-276
216647
  Константинов О.К. Боливия / О.К. Константинов. – Москва : Мысль, 1979. – 151с.
216648
  Новиков Л.А. Боливия : (Фотоальбом). / Л.А. Новиков, Н.А. Кепко. – М., 1988. – 137с.
216649
   Боливия.. – Москва, 1971. – 164с.
216650
  Булавин В.И. Боливия. / В.И. Булавин. – Москва : Мысль, 1975. – 63с. – (У карты мира)
216651
  Миронова Марина Боливия. Ведьмы Боливии. Порядочная ведьма // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 3 (2942). – С. 60-67 : фото
216652
  Ханиш Вольф Александер Боливия. Как на Марсе // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 125-133 : фото. – ISSN 1029-5828
216653
  Шифрин Михаил Боливия. Симон Боливар : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 36-38 : Фото
216654
  Андреев Андрей Боливия. Страна розовых грез // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 86-92 : фото
216655
  Николаева Л. Боливия. Страсти по газу // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 53-62. – ISSN 044-748Х
216656
  Кекритц Ангела Боливия. Флот без моря. Матросы без моря // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
216657
  Морозов В.И. Боливия: борьба за демократию / В.И. Морозов. – М., 1982. – 64с.
216658
  Ващенко Ю.В. Боливия: от "левого поворота" к региональной интеграции // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 42-47. – ISSN 044-748Х


  Автор статьи рассматривает возможные пути развития Боливии в контексте "левого поворота" в Латинской Америке. Анализируются причины, факторы и характерные черты переориентации внешней политики страны на современном этапе.
216659
  Калужская Т.Г. Боливия: тенденции социально-экономического развития / Т.Г. Калужская. – М., 1979. – 224с.
216660
   Боливия: тенденции экономическогои социально-политического развития.. – Москва, 1990. – 219с.
216661
  Щербаков В.И. Болид над озером / В.И. Щербаков. – Москва, 1986. – 157с.
216662
  Барг М.А. Болингброк и английское Просвещение
216663
   Болинские чтения.. – Горький, 1983. – 190с.
216664
  Палій Анна Болить супротив днів : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 20-22. – ISSN 0868-4790
216665
  Штонь Г. Болить. Ще й як болить... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 17
216666
   Болиш - як сонце вдень / вірші розшифровувала Любов Снісар // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 19 липня (№ 14). – С. 19


  Володимиру Затуливітру виповнилось би 75.
216667
  Самборський Т. Болі і радощі українського адвоката в 2020 році // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 грудня (№ 23)
216668
  Гайдабура В. Болі нашої театральної історії (стаття Йосипа Терлецького) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 146-159. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
216669
  Кияниця Л. Боліваріанський рух у країнах Латинської Америки як чинник міжнародних відносин регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 62-63
216670
  Мельник В. Болівійський підхід. Практика оренди ділянки морського узбережжя як геополітичний аргумент // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 листопада (№ 45). – С. 18-19
216671
  Плевако І. Болівія в геополітичних поглядах країн Латинської Америки другої половини XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С, 62-69. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
216672
  Завірюхіна Марія Болівія на двох / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 92-98 : фото
216673
  Мельник В.М. Болівія: політична історія та конституційне право / В.М. Мельник. – Вінниця : Українська Асоціація Зовнішньої Політики, 2016. – 26, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці частин
216674
  Кручиненко В.Г. Болід і метеорит Стерлітамак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 73-78. – (Астрономія ; вип. 33)


  На підставі результатів, отриманих раніше [4], проведені обчислення та аналіз залежностей швидкостей і гальмування боліда Стерлітамак від висоти. Показано, що в районі висоти максимального гальмування на довжині шляху 1.4 км втрата енергії на ...
216675
  Кононенко Т.П. Болінгброк Генрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 322. – ISBN 966-316-069-1
216676
  Вольвач П. Болісна втрата // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24листопада (№ 47). – С. 6


  Пам"яті краєзнавця з Мелітопольщини Володимира Різника.
216677
  Жулинський М. Болісна і жорстока правда, вичитана у книзі Миколи Руцького "Ми у вічі сміялися смерті..." та підсилена власними спогадами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 2-8 липня (№ 22/23). – С. 6-7
216678
  Жулинський М. Болісна і жорстока правда, вичитана у книзі Миколи Руцького "Ми у вічі сміялися смерті..." та підсилена власними спогадами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 25 червня - 1 липня (№ 20/21). – С. 6-7
216679
  Пронь Т.М. Болісна точка в історичній пам"яті України: переселення українців з Польщі в 1944-1946 роках у спогадах очевидців // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 173-182. – (Історія ; Вип. 29)
216680
  Грицаєнко С. Болісне щеплення від вірусу колабораціонізму : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 22-25
216681
  Зорівчак Р. Боліти болем слова нашого... / Роксолана Зорівчак; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 296с. – ISBN 966-613-415-2
216682
  Жечев Тончо Болки от текушото / Жечев Тончо. – София, 1995. – 352с.
216683
  Кубатья Григорий Болливуд : Наши в Болливуде // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 46-58 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
216684
  Шульман Михаил Болливуд: королевство грез : Столпы культуры // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 110-121 : Фото
216685
  Чубинашвили Г.Н. Болнисский Сион (Исследования по истории грузинской архитектуры) / Г.Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1940. – 216 с.
216686
  Скляров Ю.А. Болометрический пиргелиометр, как эталонный прибор для абсолютных измерений прямой солнечной радиации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Скляров Ю.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.19
216687
   Болонсий процесс и миссия высшего образования: взгляд из Ватикана // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 6. – С. 26-27. – ISSN 1726-667Х
216688
   Болонская декларация // Вестник Российского философского общества / Российское философское бщество. – Москва, 2005. – № 1. – С. 74-77. – ISSN 1606-6251
216689
  Добрынин М.А. Болонская декларация ка фактор фомирования европейского образовательного пространства / М.А. Добрінин. // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 103-108. – ISSN 0869-561Х
216690
  Борисова О.О. Болонская модель на российской почве // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 1560-7968
216691
  Байденко В.И. Болонские преобразования: проблемы и противоречия (статья четвертая) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 26-40. – ISSN 0869-3617


  В данной публикации, завершающей цикл статей о Болонском процессе, внимание обращается на проблемные аспекты болонских преобразований. Они вызывают озабоченность своими неоднозначными результатами и последствиями как на европейском, так и на ...
216692
  Шведова С.В. Болонский клуб в России: предпосылки создания и перспективы развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 22-24. – ISSN 0321-0383


  Цель статьи — представить Болонский клуб в РФ как первое открытое объединение университетов, стремящихся занять активную позицию в международном образовательном пространстве. Автор анализирует причины и следствия подписания Россией Болонской ...
216693
  Поляков Н.В. Болонский поцес в восприятии стран бывшего Советского Союза: болевые точки / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 493-530. – ISBN 978-966-551-249-3
216694
  Поляков Н.В. Болонский поцесс и развитие моделей университета в XXI столетии / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 542-561. – ISBN 978-966-551-249-3
216695
  Давыдов Ю.С. Болонский процес и новые реформы российского образования // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2005. – № 7. – С. 3-12. – ISSN 0869-561Х
216696
  Зелений В.І. Болонский процес і його перспективи в Україні / В.І. Зелений, М.І. Зубок // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 269-275
216697
  Бабіна О.В. Болонский процес очима викладачів вищого технічного закладу освіти (за матеріалами репрезентативного опитування) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2005. – С. 7-8. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (15))
216698
  Безносюк О.О. Болонский процес: міфи та реалії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 157-160


  Процес європейської інтеграції дедалі помітніше впливає на всі сфери життя держави, не оминув він і вищої освіти. Відтак, Україна чітко визначила орієнтири на входження в освітній та науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності ...
216699
  Беляев В. Болонский процесс-попытка конкуренции / В. Беляев, Г. Жабрев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 33-41. – ISSN 0869-3617
216700
  Подмарков В. Болонский процесс - социум - профсоюз // Propaganda : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 15-19.
216701
  Колычев Н.М. Болонский процесс – как он воздействует на наши вузы? / Колычев Н.М., Чернявская Н.К., Водолазский С.В. // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 9. – С. 40-44. – ISSN 1726-667Х


  Из опыта Омского гос. аграрного ун-та. Рос. вузам придется конкурировать на рынке образовательных услуг и с зарубежными вузами
216702
  Байденко В.И. Болонский процесс : курс лекций / В.И. Байденко. – Москва : Логос, 2004. – 208 с. – ISBN 5-94010-351-0
216703
   Болонский процесс : особый взгляд. Круглый стол. // Propaganda : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2007. – № 2. – С. 7-13.


  Выступление председателя профсоюзного комитета КНУТШ В.Ф. Цвыха
216704
  Садла Ян. Болонский процесс : региональный ответ на глобальные проблемы // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 10. – С. 16-20. – ISSN 1726-667Х


  Статья подготовлена на основе доклада на межд. конф. "Пути к общему будущему : изменения роли высшего образования в объединенном мире", состоявшейся 29-30 авг. 2007 г. в Ун-те ООН-ЮНЕСКО (Токио, Япония)
216705
   Болонский процесс : середина пути. – Москва, 2005. – 380 с. – ISBN 5-7563-0269-7
216706
  Орзих М. Болонский процесс в Одесской национальной юридической академии // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2003. – № 4. – С.95-102. – ISSN 1561-4999
216707
  Степанова Е.И. Болонский процесс в России : аргументы "за" и "против" // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2007. – Том 10, № 4. – С. 127-142. – ISSN 1029-8053
216708
  Гребнев Л. Болонский процесс в России: проверка на доверие? / Л. Гребнев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 44-51. – ISSN 0869-3617
216709
  Грундер Г.-У. Болонский процесс в Швейцарии: "новые концепции" обучения - "новый тип" учения? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 163-168. – ISSN 0869-3617
216710
  Филиппов В.М. Болонский процесс и "Дорожная карта Россия - Евросоюз" // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-12. – ISSN 1726-667Х
216711
  Гребнев Л.С. Болонский процесс и "четвертое поколение" образовательных стандартов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 29-41. – ISSN 0869-3617


  Рассматриваются проблемы совершенствования федеральных государственных образовательных стандартов с учетом тенденций развития Болонского процесса в период до 2020 г. и предполагаемых изменений российского законодательства об образовании. Обосновывается ...
216712
  Томашевич С. Болонский процесс и информационное общество // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 5/6. – С. 64-66. – ISSN 1562-529Х
216713
  Силичев Д.А. Болонский процесс и модернизация образования в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.81-91. – ISSN 0042-8744
216714
  Нечаев В.Я. Болонский процесс и модернизация российского образования / В.Я. Нечаев, Т.Б. Казаренкова // Социологические исследования. – Москва, 2004. – № 9. – С. 136-137. – ISSN 0132-1625
216715
  Миронов В. Болонский процесс и национальная система образования / В. Миронов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-8. – ISSN 0321-0383


  Вступление в Болонский процесс- благо или зло?
216716
  Саввин А.С. Болонский процесс и национальная система образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 43-47. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны вхождения России в европейское образовательное пространство в рамках внедрения в российскую сферу образования положений Болонского процесса. Говорится о необходимости сохранения ...
216717
  Неустроев Н.Д. Болонский процесс и национальная система образования / Н.Д. Неустроев, А.Н. Неустроева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 112-114. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены проблемные вопросы процесса перехода на двухуровневую систему образования (бакалавриат и магистратура), требующие поиска путей решения с учетом национально-региональных особенностей вузов. Обоснована необходимость сохранения и развития ...
216718
  Гатальская Е.А. Болонский процесс и непрерывное профессиональное образование в России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 96-97. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены унификация образовательных стандартов и совершенствование технологий обучения в рамках Болонского процесса. Показаны возможности реализации парадигмы «учение через всю жизнь» на примере Высшей школы народных искусств The article gives a ...
216719
  Цикин В. Болонский процесс и педагогическое образование // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 277-296
216720
  Давыдов Ю.С. Болонский процесс и реализация национально-регионального компонента образования / Ю.С. Давыдов, А.Ю. Гранкин // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2004. – № 2. – С.50-58
216721
  Каримов З. Болонский процесс и региональные вузы / З. Каримов, Н. Белобородова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 6. – С. 48-49. – ISSN 0321-0383
216722
  Апкарова Е. Болонский процесс и система высшего образования Франции // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 112-115. – ISSN 0869-3617
216723
   Болонский процесс и стандарты в современном медицинском образовании / В. Лесовой, В. Капустник, М. Михалин, А. Алексеенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 6. – С. 38-42. – ISSN 1562-529Х


  Харьковский гос. мед. ун-т
216724
  Лещинская Я.В. Болонский процесс и экономическое образование / Я.В. Лещинская, И.В. Чистникова, М Антонова // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 1561-2465


  Рассматриваются актуальные вопросы перехода высшего образования России к многоуровневой системе подготовки. Проводится сравнительная характеристика специальностей и направлений бакалавриата (магистратуры) в сфере экономики и управления. Раскрываются ...
216725
  Медведев С. Болонский процесс, Россия и глобализация / С. Медведев // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С.31-36. – ISSN 1726-667Х
216726
   Болонский процесс. Основополагающие материалы. – Москва : Финансы и статистика, 2007. – 88 с. – ISBN 978-5-279-03201-3
216727
  Кругликова Т.В. Болонский процесс: итоги первого десятилетия. (обзор) // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 2. – С. 189-221. – ISSN 0235-5620


  В обзоре представлена общая картина реформ высшего образования, которые проводились в 2000-е годы в рамках Болонского процесса. Рассматриваются основные принципы создания Европейского пространства высшего образования; инструментарий, с помощью которого ...
216728
  Нечаев В. Болонский процесс: мифы, иллюзии, реалии / В. Нечаев, С. Шаронова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 7. – С. 86-95. – ISSN 0869-3617
216729
  Макарова М.Н. Болонский процесс: мнения и ожидания / М.Н. Макарова, В.С. Соломенникова // Социологические исследования : Научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 106-109. – ISSN 0132-1625
216730
   Болонский процесс: на пути к Берлинской конференции (европейский анализ). – Москва : Рос. Новый ун-т, 2005. – 416с. – на обкл.: В.И. Байденко
216731
   Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие : Науч. издание. – Москва : Рос. Новый ун-т, 2005. – 410с. – на обкл.: В.И. Байденко
216732
  Игнатьев В.П. Болонский процесс: опасения и надежды / В.П. Игнатьев, Л.Ф. Варламова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 138-140. – ISSN 0869-3617
216733
  Силичев Д.А. Болонский процесс: первые итоги и перспективы оптимизации высшего образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 10. – С. 7-15. – ISSN 1561-2465


  Поставленные Болонским процессом задачи оказались гораздо более сложными и трудными, чем это планировалось вначале. Общая его цель – сделать европейское высшее образование привлекательным и способным противостоять американскому – остается далекой от ...
216734
  Иванов С. Болонский процесс: проблемы конкурентоспособности / С. Иванов, И. Волкова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2004. – № 7. – С. 19-27. – ISSN 0321-0383
216735
  Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы / В.И. Байденко. – Киев : [б. и.], 2005. – 143 с.
216736
   Болонское лукавство // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 26. – ISSN 0130-1640


  Болонский процесс в России. Взгляд со стороны (сотрудницы Французского института международных отношений Т. Кастуева-Жан)., поделившейся итогами собственного исследования.
216737
  Ванюрихин Г. Болонское образовательное пространство и новые возможности двухступенчатой подготовеи специалистов / Г. Ванюрихин // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 1562-529Х
216738
  Генис Александр Болонское трио / Генис Александр, Тимофеев Петр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 86-93 : фото. – ISSN 1029-5828
216739
  Вятчаніна Л. Болонська декларація в навчальному процесі вищих навчальних закладів України // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 6 (44). – С. 85-92


  В статті досліджуються питання ефективності використання методів оцінювання навчальної діяльності студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу в Україні.
216740
  Таланова Ж. Болонська інтеграція докторської підготовки: редукція чи розвиток для України? // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 96-106. – ISSN 1682-2366
216741
  Антонюк Н Болонська система : іноземні мови та переклад // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – ISSN 1682-2366
216742
  Беркі М. Болонська система в Україні: за і проти / М. Беркі, І.Є. Переш // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 47-50. – ISBN 978-966-2609-60-8
216743
  Люта А.В. Болонська система та ії реалізація у вищих навчальних закладах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 97-107. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X


  У статті простежено історичний процес виникнення Болонської системи, проаналізовано позитивні й негативні аспекти впровадження Болонської системи в Україні.
216744
  Антонюк Наталя Болонська система: іноземні мови та переклад // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті піднімаються питання, пов"язані з вивченням і викладанням іноземних мов у вищій школі України, перекладом з іноземних мов на російську та українську в контексті вимог і завдань Болонського процесу.
216745
  Мукан В. Болонська система: прогрес чи деградація? // Кампус : всеукраинский ежемесячный информационно-образовательный журнал для абитуриентов их родителей, студентов, педагогов и работодателей / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Киев, 2009. – № 5 (5). – С. 40-43.


  Що криється за гучною назвою "Болонський процесс"? І чи підходить він українцям? Експрес-інтерв"ю зі студентами КНУТШ, "КПІ", "КМА"...
216746
  Зінченко Т.В. Болонський .процес і модернізація вищої професійної освіти Австрії / Т.В. Зінченко,. // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 9-17. – ISSN 1818-5797
216747
  Мінєнкова Н. Болонський процес - нова філософія вищої освіти в Європі: яким бути українському контексту реформ ? // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 188-192
216748
  Магдач З.Т. Болонський процес - уніфікація загального європейського освітнього простору : витоки, характеристика та реалії сьогодення // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 135-142.
216749
  Мороз І. Болонський процес - це конкретні рішення та дії // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-36
216750
   Болонський процес : Бібліографія. – Київ : Європейський університет, 2004. – 19с.
216751
   Болонський процес : Нормативно-правові документи. – Київ : Європейський університет, 2004. – 102с.
216752
   Болонський процес = Bologna process : Документи. – Київ : Європейський університет, 2004. – 169с.
216753
  Гут Джесіка Болонський процес : вплив реформи вищої освіти на структуру та організацію докторантури в Німеччині // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
216754
  Пінчук Є.А. Болонський процес : європейський досвід реформування архітектури ступенів вищої освіти // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 76-89. – ISSN 0374-3896
216755
  Єгорова В.В. Болонський процес : історія питання та проблеми реалізації / В.В. Єгорова, М.О. Голубєва // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 71 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 37-43.
216756
   Болонський процес : модель структури додатку до диплому. – Київ : Європейський університет, 2004. – 76с.
216757
   Болонський процес : модернізація змісту природничої педагогічної освіти : міжнародна науково-практична конференція. ХІІ Каширські читання: Збірник наукових праць 26-27 травня 2005 року. – Полтава : АСМІ, 2005. – 356 с. – На обкл. та тит. арк. : За участю науковців, шкільних педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів
216758
   Болонський процес : тенденції, проблеми, перспективи. – Київ : НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2004. – 221с. – ISBN 966-660-193-1
216759
  Домніч В.І. Болонський процес : український погляд // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 60-66.
216760
  Злобіна О. Болонський процес в Україні: що вдалося і що не вдалося / О. Злобіна, І. Бекешкіна // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2012. – № 7 : Болонський процес в Україні: що вдалося і що не вдалося / Олена Злобіна, Ірина Бекешкіна. – С. 3-8
216761
  Волошина Н.М. Болонський процес в українській вищій школі: стан і перспективи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 244-250


  У статті розглянуто історію, сутність і зміст Болонського процесу, дано характеристику Європейської кредитно-трансферної системи, з"ясовано рівень використання положень Болонського процесу в українських вищих навчальних закладах, показано досягнення та ...
216762
  Бурбело В.Б. Болонський процес в українському контексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 199-202. – ISBN 966-581-476-1
216763
  Ніколаєнко Болонський процес зрушив: Бесіда з міністром освіти та науки України: / Ніколаєнко, О // Дзеркало тижня, 2005


  Приєднання України до Болонського процесу (входження нац. системи освіти до спільного європ. простору)]
216764
  Загірняк М. Болонський процес і вища технічна освіта / М. Загірняк, В. Мосьпан // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 1682-2366
216765
  Олійник Я.Б. Болонський процес і географічна освіта в Україні : Географічна освіта / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-53. – ISSN 1561-4980
216766
  Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя : Монографія / М.Ф. Степко, Б.В. Клименко, Л.Л. Товажнянський; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет "ХПІ". – Харків : Національний технічний ун-т "ХПІ", 2004. – 112с. + СД. – ISBN 966-593-331-0
216767
  Литвин О. Болонський процес і наші державні стандарти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С.42-43


  Стандарти в математиці та інформатиці
216768
  Волович В. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 189-199. – ISSN 1563-3713
216769
  Кряжев П.В. Болонський процес і нові підходи до реформування освіти / П.В. Кряжев // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 12-18. – ISSN 1818-5797
216770
  Цехмістрова Г.С. Болонський процес і перепідготовка викладачів ВНЗ // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С.11-16. – ISBN 966-8847-12-1


  Київський університет туризму, економіки і права.
216771
  Пендзей И. Болонський процес і проблеми викладання та вивчення новітньої історії країн західної Європи і Америки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 39-46. – ISSN 2078-1016
216772
  Пендзей І. Болонський процес і проблеми викладання та вивчення новітньої історії країн Західної Європи і Америки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 94-103. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
216773
  Олексик Х.М. Болонський процес і проблеми інтеграції систем освітньо-кваліфікаційних рівнів та наукових знань // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 51-54. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
216774
  Пінчук Є.А. Болонський процес і проблеми модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 176-183. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
216775
  Приходько Л. Болонський процес і проблеми модернізації вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 288-295. – ISSN 2218-5348
216776
  Пузикова Л. Болонський процес і проблеми національної освіти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С. 38-39.
216777
  Маньгора В.В. Болонський процес і професійна підготовка юристів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 298-303


  Визначено особливості становлення наукової педагогічної школи Університету Св. Володимира, надано характеристики продуктивності науковіх шкіл.
216778
   Болонський процес і реформування вищої освіти Франції. – Київ : Київський університет, 2004. – 164 с.
216779
  Литвиненко В. Болонський процес і розвиток вітчизняної вищої освіти // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 2


  Українські науковці проаналізували роль Болонського процесу в розвитку вищої освіти України під час VII Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», що відбулася 27 листопада ...
216780
  Грищенко Г. Болонський процес і стандарти вищої педагогічної освіти // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 48-53
216781
  Швець В. Болонський процес і стратегія обліково-аналітичної освіти в класичних університетах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 6. – С. 7-14.
216782
  Гребенюк В. Болонський процес і традиції української освіти / В. Гребенюк, Є. Євсєєв // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.43-49. – ISSN 1562-529Х
216783
  Журавель Г.П. Болонський процес і Україна // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 285-292. – ISSN 2218-5348
216784
  Гуменюк Б. Болонський процес і фах дипломата // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 42-46.


  Дипломатична акдемія України при МЗС України.
216785
  Городній М.Ф. Болонський процес і якість природничої та фізико-математичної освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 71
216786
   Болонський процес очима магістрів // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2010. – № 2 (9). – С. 2-4.


  Що думають про Болонський процес магістри-студенти, які із першого курсу навчалися за "радянською" п"ятибальною системою, а потім перейшли на європейське оцінювання ECTS?
216787
  Шніцер І.О. Болонський процес та впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на історичному факультеті // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 51-53. – (Історія ; Вип. 25)


  Сутність реформи вищої освіти в Україні згідно Болонського процесу та головні етапи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на історичному факультеті Ужгородського національного університету.
216788
  Крохмалюк Д. Болонський процес та економічна освіта в Україні : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 60-64
216789
  Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / Ю.М. Рашкевич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-164. – ISBN 978-617-607-628-5
216790
  Бунда С. Болонський процес та особливості реформування технічної вищої освіти України // Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір : матеріали ІХ міжнар. наук. конф., 12-15 квіт. 2005 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Братислав. екон. ун-т ; [упоряд. Х.М. Олексика ; редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : 1С-Паблишинг, 2005. – С. 100-102. – ISBN 966-8110-19-6
216791
  Бобкова А.Г. Болонський процес та проблеми вищої юридичної освіти // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 33-36
216792
  Попович В.М. Болонський процес та реформування кримінологічних знань у підготовці конкурентоздатного фахівця-юриста // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 75-85. – ISSN 2218-5348
216793
   Болонський процес у вищій медичній освіті та особливості його втілення в контексті викладання анатомії людини / О.Л. Холодкова, А.П. Марасич, Н.В. Нескоромна, І.Г. Гудіна // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 128-131. – ISSN 1681-2751
216794
  Зязюн І.А. Болонський процес у Європі і Україні // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 14-16. – ISSN 0868-8117
216795
  Баранівський Василь Болонський процес у контексті реалій духовного життя українців // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 154-157. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті висвітлюються актуальні духовно-гуманітарні проблеми вищої освіти України в сучасних умовах Болонського процесу.
216796
  Степаненко А. Болонський процес у реаліях датської освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 341-346. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
216797
   Болонський процес у фактах і документах : (Сорбонна - Болонья - Саламанка - Прага - Берлін ). – Київ-Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 56с.
216798
   Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна - Болонья - Саламанка - Прага - Берлін). – Київ-Тернопіль, 2003. – 60 с.
216799
  Корольова О.В. Болонський процес як нові можливості у підготовці сучасних фахівців // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 21-22
216800
  Домбровська С.М. Болонський процес як один із напрямів державного реформування освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 124-126. – ISSN 2078-1016
216801
  Каленюк І.С. Болонський процес як прояв інтеграційних процесів у сфері вищої освіти // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 4-11. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
216802
  Джура Олександр Болонський процес як прояв модернізації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 58-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється позитивний аспект Болонського процесу - освітнє зближення і згуртування країн Європейського Союзу та інших країн, які приєднаються до нього. Йдеться про створення принципово нової атмосфери відкритості та співпраці всіх європейських країн ...
216803
  Джура Олександр Болонський процес як прояв модернізації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 58-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюється позитивний аспект Болонського процесу - освітнє зближення і згуртування країн Європейського Союзу та інших країн, які приєднаються до нього. Йдеться про створення принципово нової атмосфери відкритості та співпраці всіх європейських країн ...
216804
  Ходаковський.О.В Болонський процес, точні науки і високі технології - засоби розвитку освіти і економіки Європи / О.В. Ходаковський // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 26-32. – ISSN 1818-5797
216805
   Болонський процес. Бібліографія. Інтернет-інформація // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 35
216806
  Фучила О.М. Болонський процес: виклики інтернаціоналізації у вищій освіті // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 46-51. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
216807
  Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти : науково-методич. видання / В.С. Журавський, М.З. Згуровський; Мін-во освіти і науки України; Нац. техніч. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка, 2003. – 200 с. – ISBN 966-622-146-2
216808
  Згуровський М. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України : навчально-методичне видання / М. Згуровський; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ : НТУУ КПІ, 2006. – 544 с. – ISBN 966-622-199-3
216809
  Лобанова СМ Л. Болонський процес: докторські програми в європейських університетах / СМ Л. Лобанова, О.С. Вашуленко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 4 (66). – С. 22-29. – ISSN 0374-3896
216810
  Павко А. Болонський процес: досягнення і проблеми вищої освіти України // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 23/24). – С. 3


  27 листопада 2018 р. в залі засідань Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка відбулася науково-практична конференція "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу". Голова спілки ректорів ВНЗ України, ректор Л. Губерський ...
216811
  Андрейцев В.І. Болонський процес: досягнення і проблеми правничої освіти та науки в Україні = The Bologna Process: Achievements and Problems of Higher Legal Education and Science in Ukraine / Володимир Іванович Андрейцев; КНУТШ, Юрид. фак-т; Євразійська асоціація правничих шкіл та правників. – Київ, 2006. – 126с.
216812
   Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – 106 с. : іл. – Ст. укр., рос.
216813
  Жованик В.І. Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні : економічна безпека / В.І. Жованик, Г.В. Жованик // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 112-120 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
216814
  Скворцова Л. Болонський процес: історія і перспективи розвитку / Л. Скворцова, Ю. Заворотнєв // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 73-75. – ISSN 1728-9343
216815
  Рашкевич Ю.М. Болонський процес: історія, стан та перспективи // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 5-16. – ISSN 2617-8532
216816
  Найдьонов І. Болонський процес: культурологічні парадигми // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 25-29
216817
  Найдьонов І. Болонський процес: культурологічні парадигми // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2004. – Том 7, Ч. 2. – С.60-66.
216818
  Нечаєв В. Болонський процес: міфи, ілюзії, реалії / В. Нечаєв, С. Шаронова // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 56-65. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1682-2366
216819
   Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : Монографія. – Київ : МАУП, 2004. – 200с. – ISBN 966-608-473-2
216820
   Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти : Монографія. – Київ : МАУП, 2006. – 200с. – ISBN 966-608-473-2
216821
  Большаков В. Болонський процес: плюси і мінуси / В. Большаков, С. Нейковський // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 2 (53) : березень - квітень. – С. 11-13
216822
  Вишневський О. Болонський процес: політична кон"юнктура чи історична доцільність // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2005. – № 2. – С. 3-7
216823
  Тимошенко З. Болонський процес: сутність, витоки та етапи розвитку // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
216824
  Безносюк О.О. Болонський процес: сучасність та перспективи // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
216825
  Товажнянський Л.Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити : Монографія / Л.Л. Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко; Мін-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-тет "Харківськ. політехн. ін-тут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2004. – 144с. + компакт-диск. – ISBN 966-593-333-7
216826
  Згуровський М.З. Болонський процес: шляхом європейської інтеграції / розмову вів Володимир Янковий // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 56-66. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Розмова з ректором, академіком НАН України М.З. Згуровським.
216827
  Поляков М. Болонський процес:зближення, а не уніфікація // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 47-50
216828
  Горенко Л. Болонський університет та його зв"язки з Україною (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 323-323
216829
  Ткаченко М. Болонський університет: історія, традиції, сьогодення // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2015. – № 4. – С. 104-109. – ISSN 2226-3012


  Завданням національної вищої освіти України є ії реформування й адаптація відповідно до міжнародних домовленостей про утворення єдиного освітнього простору в Європі.
216830
  Олійник А. Болонські домовленості як правове й організаційне підгрунтя інноваційного розвитку освіти / А. Олійник // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С.14-21.
216831
  Молодиченко В.В. Болонські параметри розвитку української освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 292-298. – ISSN 2076-1554
216832
  Приходько О. Болонські стандарти в національному інтер"єрі // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 1 (1). – С. 56-57.


  "Кампус" звернувся до фахівця секції вищої освіти й досліджень Ради Європи Жана-Філіппа Рествекса.
216833
  Осадчий Ю. Болонському бути в Україні чи не бути? // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 3 (49) : травень - липень. – С. 31-35
216834
  Печенюк Болонья та її вплив на розвиток університетської освіти в країнах Європи в XI-XV ст.: історичний нарис // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 153-161.
216835
  Аксаков М. Болот Бейшеналиев / автор текста М. Аксаков. – Москва : Бюро проп. сов. киноискусства, 1970. – 12 с. – (Актеры советского кино)
216836
  Секимов А.Т. Болот Шамшиев / А.Т. Секимов. – Фрунзе, 1980. – 71с.
216837
  Опоків Є. Болота-торфовища / Є. Опоків. – Харків, 1926. – 120с.
216838
  Низовцев В.А. Болота : География. Природа мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 51-56. – ISSN 0016-7207
216839
   Болота Европейского Севера СССР: Структура, генезис, динамика. – Петрозаводск, 1980. – 238с.
216840
  Лисс О.Л. Болота Западно-Сибирской равнины / О.Л. Лисс, Н.А. Березина. – Москва, 1981. – 206 с.
216841
   Болота Западной Сибири. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 447с. + Карта
216842
  Глебов Ф.З. Болота и заболоченные леса приенисейской части подзоны средней тайги. : Автореф... Канд.биол.наук: / Глебов Ф.З.; АН СССР. – Красноярск, 1966. – 24л.
216843
  Романов В. Болота и их свойства / В. Романов. – Л., 1953. – 54с.
216844
  Кучерява Л.Ф. Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение : Дис... канд. биол.наук: / Кучерява Л. Ф.; КГУ. – К., 1966. – 306л. – Бібліогр.:л.289-304
216845
  Кучерява Л.Ф. Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кучерява Л.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
216846
  Кучерява Л.Ф. Болота Киевской области и их народнохозяйственное значение. Прилож. : Дис... канд. биол.наук: / Кучерява Л. Ф.; КГУ. – К., 1966. – 45л.
216847
  Прозоров Ю.С. Болота маревого ландшафта Средне-амурской низменности / Ю.С. Прозоров. – Москва, 1961. – 124с.
216848
  Прозоров Ю.С. Болота нижнеамурских низменностей / Ю.С. Прозоров; А.М.Ивлев. – Новосибирск, 1974. – 211с.
216849
  Алексеева Р.Н. Болота Припечорья / Р.Н. Алексеева; Отв. ред. М.С. Боч. – Ленинград : Наука, 1988. – 136с.
216850
  Исаев Д. Болота Северной Киргизии. : Автореф... канд. географич.наук: / Исаев Д.; Киргиз. гос. ун-тет. – Фрунзе, 1955. – 12л.
216851
  Анисимов В.М. Болота северо-восточной части Средне-Амурской низменности и условия их преобразования и хозяйственного использования : Автореф. ... канд. геогр. наук: 690 / Анисимов В.М. ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь, 1970. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
216852
  Андриенко Т.Л. Болота Украинских Карпат и Прикарпатья : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Андриенко Т.Л. ; АН УССР. Ин-т ботаники. – 27 с.
216853
  Зеров Д.К. Болота УРСР, рослинність і стратиграфія / Д.К. Зеров. – Київ, 1938. – 164с.
216854
  Сукачев В.Н. Болота, их образование, развитие и свойства / В.Н. Сукачев. – 3-е доп. изд. – Ленинград, 1926. – 163с.
216855
  Адамов А.Г. Болотная трава : повесть / Аркадий Адамов ; [худож. Е. Адамов]. – Москва : Советский писатель, 1990. – 618, [2] с. : ил.
216856
  Тюленєв М Болотні грунти -- цілина Полісся. / М Тюленєв. – К, 1961. – 30с.
216857
   Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України / А.А. Ковальчук, Фельбаба-Клушина, Н.Є. Ковальчук, І.М. Горбань, Л.І. та ін. Горбань; А.А. Ковальчук, Л.М. Фельбаба-Клушина, Н.Є. Ковальчук, І.М. Горбань, Л.І. Горбань та ін.; [під заг. ред. Ковальчука А.А.]. – Ужгород : Ліра, 2006. – 228с., 10с. іл. – ISBN 966-7400-51-4
216858
  Павловська Т.С. Болотні екосистеми у структурі природно-заповідної мережі Волинської області / Т.С. Павловська, О.В. Рудик, І.П. Ковальчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 67-77. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано просторове поширення болотних екосистем Волині, розглянуто їхнє місце та значення у природно-заповідному фонді та екологічній мережі області. При цьому вивчено вплив фізико-географічних умов Волинської області на формування боліт, ...
216859
  Карелин Максим Болотное дело // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 124-125 : фото
216860
  Лавров В.А. Болотные ландшафты Калининской области : Автореф... канд. географ.наук: / Лавров В.А.; М-во просвещения РСФСР. Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1961. – 20л.
216861
  Ковалев В.А. Болотные минерало- геохимические системы / В.А. Ковалев. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 320с.
216862
  Чайковская О.Г. Болотные огни / О.Г. Чайковская. – М., 1963. – 331с.
216863
  Гаркуша И.Ф. Болотные почвы : лекции для студентов агрономического факультета / И.Ф. Гаркуша. – Горки, 1957. – 32 с.
216864
  Немчинов А.А. Болотные почвы и их испоьзование. / А.А. Немчинов. – М.-Л., 1953. – 108с.
216865
  Лангхоф В. Болотные солдаты / В. Лангхоф. – Москва, 1936. – 56с.
216866
  Лангхофф В. Болотные солдаты / В. Лангхофф. – Москва, 1936. – 244 с.
216867
  Сирге Р. Болотные сосны : рассказы / Рудольф Сирге; пер. с эст. – Москва : Художественная литература, 1970. – 304 с.
216868
  Ляэнелайд А.И. Болотные формы сосны обыкновенной как индикаторы динамики верховных болот. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ляэнелайд А.И.; ТГУ. – Тарту, 1979. – 20л.
216869
   Болотные экосистемы Карелии, их использование и охрана. – Петрозаводск, 1988. – 4 с.
216870
  Верещагин Н.К. Болотный бобр (нутрия), его разведение и промысле в водоемах Закавказья. / Н.К. Верещагин. – Баку, 1950. – 148с.
216871
  Тарасов А.А. Болотный марш / А.А. Тарасов. – Москва, 1988. – 268с.
216872
  Кац Н.Я. Болото земного шара / Н.Я. Кац. – Москва : Наука, 1971. – 296с.
216873
  Новиков С.М. Болотов / С.М. Новиков. – Москва, 1983. – 335 с.
216874
  Домонтович В. Болотяна Лукроза // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 271-301. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
216875
   Болохівська земля / [В. Олуйко та ін.]. – Хмельницький : Поліграфіст, 2008. – 32 с. : іл.
216876
  Иванов А. Болошковская изба-читальня. / А. Иванов. – Новгород, 1953. – 19с.
216877
  Іскорко-Гнатенко Болсуновський К.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 44. – ISBN 978-617-7442-69-0
216878
  Смирнов П.П. Болтин и его значение в историографии : (Лекция pro legendi 13 декабря 1911 года). – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира ; Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1913. – 10 с.
216879
  Гуров Е.П. Болтышская импактная структура и ее ударнорасплавленные породы / Е.П. Гуров, С.Б. Шехунова, В.В. Пермяков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 66-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 88-89. – ISSN 0203-3100
216880
  Гуров Е.П. Болтышская импактная структура и мел-палеогеновый рубеж / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 7-16 : рис. – Библиогр.: 37 назв. – ISSN 0367-4290
216881
  Захарик Е.Г. Болхов / Е.Г. Захарик. – Орел, 1960. – 64с.
216882
   Болховітіновський щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: С. Кролевець, В. Колпакова, В. Ластовський [та ін.]. – Київ : НКПІКЗ ; Фенікс. – ISBN 978-966-651-720-6
2008. – 2009. – 304 с.
216883
   Болховітіновський щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: М. Громова, В. Колпакова, В. Ластовський [та ін.]. – Київ : НКПІКЗ ; КЖД "Софія". – ISBN 978-966-2374-08-7
2009. – 2010. – 424 с.
216884
   Болховітіновський щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: М. Громова, В. Колпакова, В. Ластовський [та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-2374-08-7
2010. – 2011. – 400 с.
216885
  Венедиктов А.Е. Болховские куранты / А.Е. Венедиктов. – Тула, 1982. – 191с.
216886
  Лапшов П.С. Болшевистская пропаганда и агитация в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Лапшов П.С. ; Горьк. ГУ. – Горький, 1973. – 26 с.
216887
  Фрейлих С.И. Болшевские рассказы, или Занимательное киноведение / С.И. Фрейлих. – М, 1990. – 221с.
216888
  Ужвін М. Болюча пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 13


  Волинська трагедія: вона має вчити українців і поляків добросусідству.
216889
  Кейс Віталій Болючий фестиваль // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
216890
  Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова... : мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Дмитро Пилипчук. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. – 621, [3] с. – ISBN 978-966-8035-94-4
216891
  Пилипчук Д.П. Болять мені загублені слова... : мій додаток до 1-го т. Словника української мови у 20-ти т. / Дмитро Пилипчук. – Вид. 2-ге, доп. – Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. – 853, [3] с. – Покажч. проілюстр. слів: с. 767-823. - Покажч. імен: с. 824-852. - Зміст та анот. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-657-008-0
216892
  Гайовий Г. Болячка / Г. Гайовий // У ногу з часом : гумор та сатира / С.І. Бортников. – Київ : Молодь, 1991. – С. 72-118
216893
  Гайовий Г. Болячка : (сатира, гумор) / Гриць Гайовий. – 2-е вид., значно розширене, в авторській редакції. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 176с. – ISBN 966-1516-10-5
216894
  Стиль А. Боль / А. Стиль. – Москва, 1962. – 128с.
216895
  Бешлягэ В.В. Боль : роман / В.В. Бешлягэ. – Москва, 1983. – 157 с.
216896
  Миронов Б.С. Боль / Б.С. Миронов. – М., 1989. – 205с.
216897
  Байрамов Б. Боль : романы, рассказы : пер. с азерб. / Байрам Байрамов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 366, [2] с.
216898
  Семенов Д.И. Боль / Д.И. Семенов. – Москва, 1990. – 48с.
216899
  Бахманн Клаус Боль : тема номера: Как победить боль / Бахманн Клаус, Михал Вольфган, Бороздина Надежда // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 68-77 : Фото. – ISSN 1029-5828
216900
  Нордемар Р. Боль в спине / Р. Нордемар. – М, 1988. – 144с.
216901
  Нордемар Р. Боль в спине / Р. Нордемар. – М, 1991. – 139с.
216902
  Михал Вольфганг Боль в спине = Найди в себе опору // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 142-156 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
216903
  Ласкин С.Б. Боль других / С.Б. Ласкин. – М, 1967. – 399с.
216904
  Димаров А.А. Боль и гнев / А.А. Димаров. – Москва, 1976. – 487 с.
216905
  Димаров А.А. Боль и гнев / А.А. Димаров. – Москва
Кн. 2. – 1982. – 392 с.
216906
  Хачатуров К.А. Боль и гнев Гренады / К.А. Хачатуров. – Москва, 1985. – 112с.
216907
  Дионесов С.М. Боль и ее влияние на организм человека и животного / С.М. Дионесов. – изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1963. – 360с.
216908
   Боль и надежда русского поля.. – Москва, 1989. – 269с.
216909
  Корвалан Луис Альберто Боль и надежда. / Корвалан Луис Альберто. – М., 1982. – 111с.
216910
  Кассиль Г.Н. Боль и обезболивание. / Г.Н. Кассиль. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1965. – 317с.
216911
  Брошеван В. Боль и память крымских немцев (1941 - 2001 гг.) : Историко-документальная книга / Владимир Брошеван, Владимир Ренпенинг. – Симферополь : Тарпан, 2002. – 160с. – ISBN 966-7974-03-0
216912
  Дементьев А.Д. Боль и радость / А.Д. Дементьев. – Москва, 1973. – 103с.
216913
  Мирзоев Г. Боль и свет : стихи / Гаффар Мирзоев ; пер. с тадж. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 47 с.
216914
  Гуревич Э.С. Боль и тревога наши / Э.С. Гуревич. – Минск, 1986. – 253с.
216915
  Соболев О.М. Боль и ярость / О.М. Соболев. – Симферополь, 1989. – 430с.
216916
  Нарымбетов Сатырбалды Боль моя - Атлантида : Повести / Нарымбетов Сатырбалды. – Алма-Ата, 1987. – 254с.
216917
  Янсон А. Боль не утихает : роман / Альберт Янсон ; пер. с лат. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1980. – 263 с.
216918
  Кузьмичев И.К. Боль памяти / И.К. Кузьмичев. – Горький, 1985. – 174 с.
216919
  Наполова Т.Т. Боль памяти / Т.Т. Наполова. – Саратов, 1991. – 364с.
216920
  Казанцев В.К. Боль сердца / В.К. Казанцев. – Москва : МПИ, 1990. – 174 с.
216921
  Ашк У. Боль снегов : новеллы / Упендранатх Ашк. – Москва : Прогресс, 1966. – 127 с.
216922
   Боль.. – Киев, 1991. – 53с.
216923
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 3. – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216924
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 4. – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216925
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 2. – 2017. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216926
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 7, № 1. – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216927
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 8, № 1. – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216928
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 8, № 3. – 2018. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216929
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 8, № 2. – 2018. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216930
   Боль. Суставы. Позвоночник = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine = Bol", sustavy, pozvonocnik : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ : Заславский, 2011-. – ISSN 2224-1507
Т. 8, № 4. – 2018. – 50 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216931
  Негоица П.А. Боль: Ит. истории. / П.А. Негоица. – М., 1989. – 123с.
216932
  Герасименко Г.А. Больба крестьян против столыпикской аграрной политики / Г.А. Герасименко. – Саратов, 1985. – 342с.
216933
  Орлова Василина Больная : роман (журнальный вариант) // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 46-104. – ISSN 0130-7673
216934
  Мережковский Д. Больная Россия / Д. Мережковский. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1910. – [4], 276 с.
216935
  Лагунов К.Я. Больно берег крут / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1982. – 492с.
216936
  Лагунов К.Я. Больно берег крут. / К.Я. Лагунов. – М, 1979. – 528с.
216937
  Лагунов К.Я. Больно берег крут. / К.Я. Лагунов. – М, 1988. – 491с.
216938
  Афанасьев А. Больно не будет : роман / А.В. Афанасьев. – Москва : Советский писатель, 1986. – 319, [1] с.
216939
   Больнов (Bollnow) Отто Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682-683. – ISBN 966-316-069-1
216940
  Ардов В.Е. Больное место : рассказы, фельетоны / В.Е. Ардов ; ил. К. Ротова. – Москва : Правда, 1958. – 63 с. – (Библиотека "Крокодила" ; 192)
216941
  Елецкий Н. Больное образование в больном обществе // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 67-79. – ISSN 0869-44435


  Масштабность и глубина формационных и цивилизационных перемен, происходящих как в российском обществе , так и в глобальном социуме в целом, не могут не отразиться на состоянии и развитии системы образования, особенно высшей школы.
216942
  Серов Максим Больной грязь найдет : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 1 (2832). – С. 126-132 : Фото


  Російсько-англійські відносини в першій половині XIX століття.
216943
  Богорад И.В. Больной и врач / И.В. Богорад. – М, 1982. – 96с.
216944
   Больной скорее жив... или оздоровительный "Автоквест" : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 9 : Іл.
216945
  Сосновский Л. Больные вопросы / Л. Сосновский. – Л. – 48с.
216946
  Гамзатов Р.Г. Больные зубы : стихи / Р.Г. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Правда, 1957. – 55 с.
216947
  Нифантова Наталья Больные фантазии. Топ-10 // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 123-127 : фото
216948
  Крючков Г.К. Больных вопросов не обходить / Г.К. Крючков. – Киев : Оріяни, 2003. – 324с. – 37 съезду Коммунистической партии Украины посвящается. – ISBN 966-7373-95-9
216949
  Лященко О.В. Больовий синдром при онкологічних захворюваннях та способи боротьби з ним // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 182-185. – ISSN 2224-0586
216950
  Виртосу І. Больові точки України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 11


  "Свобода - понад усе, дискримінація хвилює, але бути толерантним - не принципово, категорично не можна катувати ворогів під час бойових дій, тим часом самосуду ніхто не скасовував… Так, згідно з другим соціологічним дослідженням про права людини, ...
216951
  Бахматюк Д.М. Больові точки української освіти: погляд із "низів", або погляд на українську шкільну освіту крізь призму ЗНО // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 29-34
216952
  Решетник М.Д. Больцано (Bolzano) Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 574-576. – ISBN 966-316-069-1
216953
  Добродеев А.И. Большoй лиственничный пилильщик (Nematus erichsonii Hartig) // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – С. 169-173
216954
  Добродеев А.И. Большoй лиственничный пилильщик. Nem atus erichsoi Hart. Его описание, образ жизни. его естественные враги и меры его истребления / А.И. Добродеев ; Сельско-хоз. Ученый комитет, Отдел Прикладной энтомологии // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – 31 с.
216955
   Большак : сборник стихов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 55 с.
216956
  Кушнерович Р.А. Большак / Р.А. Кушнерович. – М., 1971. – 223с.
216957
  Устинов В.А. Большак / В.А. Устинов. – Москва, 1979. – 111с.
216958
  Еремин И.А. Большак / И.А. Еремин. – Хабаровск, 1982. – 127с.
216959
  Вильчек Л.Ш. Большаки и проселки "деревенской прозы". / Л.Ш. Вильчек. – Москва, 1985. – 40с.
216960
  Ханаев И.А. Большаки и тропы. / И.А. Ханаев. – М., 1978. – 111с.
216961
  Радзявичус Б. Большаки на рассвете : роман / Б. Радзявичус; пер. с лит. – Вильнюс : Vaga, 1987. – 533 с.
216962
  Приставкин А.И. Большая Ангара. / А.И. Приставкин. – М., 1982. – 398с.
216963
  Васильев А. Большая Африканская война // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 0321-5075
216964
  Моримото Т. Большая банковская война: (Система финансировая в Японии трещит по швам). / Т. Моримото. – М., 1981. – 270с.
216965
  Вонлярлярский В.А. Большая барыня : Роман. Повесть. Рассказы / В.А. Вонлярлярский. – Москва : Современник, 1987. – 444 с. – (Из наследия)
216966
  Вонлярлярский В.А. Большая барыня / В.А. Вонлярлярский. – Москва, 1988. – 445с.
216967
  Дэвлет М.А. Большая Боярская писаница - Rock engravings in the middle Venisei basin / М.А. Дэвлет. – М, 1976. – 20с.
216968
   Большая вахта.. – Алма-Ата, 1972. – 192с.
216969
   Большая вахта.. – Алма-Ата, 1973. – 219с.
216970
  Мусатов А.И. Большая весна / А.И. Мусатов. – М., 1957. – 320с.
216971
  Мусатов А.И. Большая весна / А.И. Мусатов. – М., 1967. – 320с.
216972
  Горбатов Б. Большая вода / Б. Горбатов. – Москва, 1948. – 80с.
216973
  Киселев В.В. Большая вода / В.В. Киселев. – Иркутск, 1971. – 407с.
216974
  Грузин В.Л. Большая вода / В.Л. Грузин. – Киев, 1979. – 86с.
216975
  Гончарова М. Большая вода : события и люди // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 5/6. – С. 137-149. – ISSN 0131-8136
216976
  Мартынов Александр Большая вода: сезон рыбалки открыт // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 47 : фото
216977
  Сурков А.А. Большая война / А.А. Сурков. – Москва, 1942. – 48с.
216978
  Майрер Э. Большая война / Э. Майрер. – М, 1981. – 528с.
216979
  Яковлев А. Большая Волга / А. Яковлев. – М., 1933. – 79с.
216980
  Кублицкий Г.И. Большая Волга / Г.И. Кублицкий. – М.Л., 1951. – 192с.
216981
  Ключарев Н. Большая Волга / Н. Ключарев. – Ульяновск, 1952. – 66с.
216982
   Большая Волга : каталог. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное, 1967. – 98 с.
216983
   Большая Волга. – Ленинград, 1967. – 10 с.
216984
   Большая Волга : буклеты. – Волгоград : Волгоградская правда, 1969. – с.
216985
   Большая Волга : живопись, скульптура, графика. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – 8, [44] с.
216986
   Большая Волга.. – Ленинград, 1977. – 8с.
216987
  Николаев С.Н. Большая волна : драма в 2-х ч. / Семен Николаев ; пер. с марийск. П.Желзнов. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1967. – 56 с.
216988
  Доброленская Ю.Г. Большая волна и другие рассказы / Ю.Г. Доброленская. – Москва, 1981. – 109 с.
216989
  Уткин А.И. Большая восьмерка : цена вхождения / Анатолий Уткин. – Москва : Алгоритм, 2006. – 477, [3] с. – Библиогр. в примеч. : с. 458-478. – (Путин+7). – ISBN 5-9265-0271-3
216990
  Мьюси Винсент Большая восьмерка // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – март № 102. – С. 96-97 : фото
216991
   Большая встряска : из цикла "Подвиги комиссара Фухе" : повести и рассказы / А. Валентинов, А. Бугай, А. Гаврюшин, С. Каплин, В. Виногоров; А. Валентинов [и др.] ; [гл. ред. Н. Баулина]. – Санкт-Петербург : Северо-Запад Пресс, 2001. – 411, [5] с. : ил. – (Колесница богов / сост. Д. Ивахнов). – ISBN 5-93698-047-2
216992
   Большая географическая энциклопедия : самое полное современное издание : более 10 000 географических объектов и природных явлений / В.С. Алексеев, Е.Ю. Бадикова, И.А. Балакирева, В.В. Баталина, Л.В. и др. Богословский; В.С. Алексеев, Е.Ю. Бадикова, И.А. Балакирева, В.В. Баталина, Л.В. Богословский и др. – Москва : Эксмо, 2007. – 672 с. – ISBN 978-5-699-20792-3
216993
  Кларк А.Ч. Большая глубина. Расказы / Артур Кларк ; [Пер. с анг. Л. Жданова]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 6)
216994
  Ильенков В.П. Большая дорога / В.П. Ильенков. – Ленинград, 1950. – 56с.
216995
  Ильенков В.П. Большая дорога : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Военное издательство, 1951. – 316с.
216996
  Ильенков В.П. Большая дорога : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Художественная литература, 1954. – 288 с.
216997
  Миронов Ф.Е. Большая дорога / Ф.Е. Миронов. – Оренбург, 1959. – 68с.
216998
  Ильенков В.П. Большая дорога : роман / В.П. Ильенков. – Москва : Художественная литература, 1969. – 328с.
216999
  Парфенов Л.И. Большая дорога. Очерки / Л.И. Парфенов, В.И. Чукреев. – М., 1971. – 248с.
217000
  Ильенков В. Большая дорога. Рассказы : роман / В. Ильенков. – Москва : Художественная литература, 1958. – 440 с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,