Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
216001
  Коваленко В. "...Бути луною, будить луну..." (до питання психології творчості Михайла Драй-Хмари) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 78-93. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Вперше зроблена спроба цілісного осмислення природи літературної творчості талановитого неокласика Михайла Драй-Хмари. Зокрема зосереджена увага на особливостях нагромадження письменником матеріалу для творчості та психічних рисах його натхнення
216002
  Осташко Т. "Буржуй, або навіть феодал" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 9


  Євгена Чикаленка без перебільшення можна назвати впливовим конструктором українського національно-визвольного руху.
216003
  Ковальов В. "Буря в пустелі" для росіян у Сирії, або про чергові прорахунки Кремля // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 1 березня (№ 9). – С. 19
216004
  Попов И.М. "Буря в пустыне" : [война в зоне Персид. залива, 1990-1991 гг.] / И.М. Попов. – Москва : Знание, 1992. – 95 с. – В изд. также: Ушу - путь к победе / И.А. Красулин. – (Новое в жизни, науке, технике ; Подписная научно-популярная серия "Под знаком Марса" ; 4-5,92). – ISBN 5-07-002527-9
216005
  Аболина Е.К. "Буря" В. Лациса - эпопея латышского народа : Автореф... Канд.филол.наук: / Аболина Е.К.; М-во высш.образования СССР. – Рига, 1954. – 28л.
216006
  Дроздовська О. "Бути - ось в чому ніхто з нас не повинен сумніватися!": місце і роль щоденника "Рада" (1906-1914 рр.) у пропагуванні ідеї національного поступу // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 9-20. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
216007
  Пахльовська О. "Бути європейцем - щоденна робота" / О. Пахльовська, Я.Ф. Барб"єрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 2


  Культуролог, Професор Римського університету "Ла Сап"єнца" Оксана Пахльовська і її донька Ярослава-Франческа Барб"єрі - про пошуки солідарності в Україні і обнайдійливі знаки: спілкування з учасниками літньої школи журналістики "Дня". Враженням ...
216008
  Легеза С.В. "Бути іншим": постлюдство як концепт у популярній культурі на пострадянському просторі // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 71-75. – ISBN 978-966-97734-7-0
216009
  Білецька О.О. "Бути не як усі..." : тенденції сучасної мовної культури підлітків
216010
  Романов С. "Бути письменником повсякчас": Леся Українка та Олександр Олесь // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 22-30. – ISSN 0236-1477
216011
  Соловей Е. "Бути поетом..." : До 125-х роковин від дня народження Володимира Свідзінського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 55-58. – ISSN 0130-5263
216012
  Рязанцева Т. "Бути поетом..." Нарис життєпису Олекси Стефановича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 1, 6
216013
  Мелі Ів. "Бути Почесним доктором Київського університету це стимул розвивати співпрацю" : інтерв"ю / розмову вела Т. Воротняк // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Професор біофізики, факультету фармації Університету Луї Пастера (м. Страсбург, Франція), керівник лабораторії біофотоніки та фармакології CNRS (Національного центру наукових досліджень) Ів Мелі прочитав лекцію студентам та співробітникам Київського ...
216014
  Філіпчук Г. "Бути сильними любов"ю до України!": ідеали нескорених... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 січня (№ 3). – С. 4-5


  До 100-річчя від дня народження Григорія Васьковича — одного із засновників Товариства Української Студіюючої Молоді ім. М. Міхновського, заслуженого педагога і довголітнього члена Виховної ради Спілки української молоді.
216015
   "Бути та мати" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 687. – ISBN 966-316-069-1
216016
  Ушкалов Олександр "Бути українським письменником у Харкові абсолютно комфортно..." : розмова з Сашком Ушкаловим / О. Ушкалов // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 99. – ISSN 0130-5212
216017
  Туз А. "Бути українцем у Криму заборонено" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 грудня ( 225 )


  Окупаційна "влада" півострова за активної участі російських спецслужб проводить цілеспрямовану політику асиміляції.
216018
  Цимбалюк М.М. "Буттєвість" права та онтологія правоосмислення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 9-14. – ISSN 1563-3349
216019
   "Буття і ніщо. Спроба феноменологічної онтології" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 687-689. – ISBN 966-316-069-1
216020
   "Буття і час" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 689-690. – ISBN 966-316-069-1
216021
  Громик Л.І. "Буття на чужині": Іван Огієнко про національну свідомість української еміграції // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 170-174. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
216022
  Ткач М. "Буття почалося з любові..." : Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 96-103. – ISSN 0208-0710
216023
   [Буроменському Михайлу Всеволодовичу - 60] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 252-253. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 60 років від дня народження відомого українського правознавця, провідного фахівця у сфері міжнародного права, член-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора Михайла Всеволодовича ...
216024
   Буржуазная "индустрия сознания". – К., 1989. – 263с.
216025
  Ландесман П.А. Буржуазная "массовая культура" и мораль / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1978. – 64с.
216026
   Буржуазная география на службе американского империлизма. – М.-Л., 1951. – 152с.
216027
   Буржуазная государственная идеология. – Москва, 1982. – 240с.
216028
  Золотарев Р.В. Буржуазная демократия / Р.В. Золотарев, Ю.С. Пивоваров. – М., 1979. – 102с.
216029
  Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание / П.С. Гуревич. – М., 1980. – 367с.
216030
   Буржуазная историография второй мировой войны. – М., 1985. – 424с.
216031
   Буржуазная историография Западной Европы и США проблем новой и новейшей истории (ХІХ - ХХ). – Пермь, 1986. – 106с.
216032
  Александров Г.В. Буржуазная кинематография на службе реакции : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центральном лектории Общества в Москве / Г.В. Александров ; Всесоюзное о-во по распространению политичеких и научных знаний. – Москва, 1948. – 32 с.
216033
   Буржуазная конституция на современном этапе : основные тенденции. – Москва : Наука, 1983. – 216 с.
216034
  Воронцов Г.А. Буржуазная наука на службе политики / Г.А. Воронцов. – Москва, 1975. – 183с.
216035
  Баранов А.А. Буржуазная национализация во Франции после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Баранов А.А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 16 с.
216036
  Сварич А.А. Буржуазная национализация желеднодорожного транспорта в Англии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сварич А.А. ; МВО СССР, Лен. финанс. экон. ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 с.
216037
  Коробков А.Ф. Буржуазная общественно-политическая и философская мысль Индонезии / А.Ф. Коробков. – Москва, 1972. – 200с.
216038
  Володин А.Г. Буржуазная оппозиция в социально-политической структуре Индии / А.Г. Володин. – Москва, 1982. – 222с.
216039
  Безуглая Ирина Петровна Буржуазная партийно-политическая ежедневная печать в системе средств массовой информации Швеции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Безуглая Ирина Петровна; МГУ. – М., 1981. – 21л.
216040
   Буржуазная педагогика на современном этапе. – Москва, 1984. – 256с.
216041
  Сбруев В.В. Буржуазная печать Чили -- орудие внешней и внутреннй реакции (1970-1973 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сбруев В. В.; Фак. журн. Каф. ист. заруб. печ. и лит. – М., 1979. – 24л.
216042
  Феофанов О.А. Буржуазная политическая реклама в США. Новое в приемах и методах межпартийной и внутрипартийной борьбы. 1960-е годы. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Феофанов О.А.; Ин-т США. АН СССР. – М., 1973. – 36c.
216043
   Буржуазная политическая экономия. – М.
1. – 1956. – 97с.
216044
  Альтер Л.Б. Буржуазная политическая экономия США / Л.Б. Альтер. – Москва, 1961. – 808с.
216045
  Боханов А.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал, конец XIX в. / А.Н. Боханов. – М., 1984. – 152с.
216046
  Гуревич П.С. Буржуазная пропаганда в поисках теоретического обоснования / П.С. Гуревич. – М., 1978. – 159с.
216047
  Ефимов Г.В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен / Г.В. Ефимов. – М, 1974. – 415с.
216048
   Буржуазная региональная теория и государственно-монополитсическое регулирование размещения производительных сил. – Москва, 1981. – 252с.
216049
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
216050
  Андреева Г.К. Буржуазная социология в поисках теории / Г.М. Андреева. – Москва : Знание, 1966. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 2 серия. Философия ; 12)
216051
  Глоба Т.А. Буржуазная социология массовых коммуникаций. (Критический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Глоба Т.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 18л.
216052
   Буржуазная социология на исходе XX века : Критика новеших тенденций. – Москва : Наука, 1986. – 279 [1]с. – Авт. указаны на 5-й стр. – Библиогр. в конце глав
216053
  Лисицын Б.А. Буржуазная физическая культура на службе милитаризма. / Б.А. Лисицын. – М., 1968. – 80с.
216054
  Вейцман Е.М. Буржуазная философия и киноискусство / Е.М. Вейцман. – Москва, 1964. – 68с.
216055
   Буржуазная философия кануна и начала империализма : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1977. – 424с.
216056
  Зотов А.Ф. Буржуазная философия средины XIX - начала XX века : учебн. пособ. для вузов / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мельвиль. – Москва : Высшая школа, 1988. – 520с.
216057
   Буржуазная философская антропология ХХ века. – Москва : Наука, 1986. – 295с.
216058
   Буржуазная фиолософия ХХ века. – Москва, 1974. – 335с.
216059
  Игнатов В.А. Буржуазная футурология о будущности наций / В.А. Игнатов. – Киев, 1982. – 152с.
216060
  Куликова И.С. Буржуазная эстетика - враг искусства / И.С. Куликова. – Москва, 1964. – 40с.
216061
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1968. – 143с.
216062
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1970. – 320с.
216063
   Буржуазная эстетика сегодня. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1975. – 176с.
216064
  Муравьев В.И. Буржуазная юридическая наука о "наднациональном" характере права европейских сообществ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 84-90. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 8)
216065
  Шифман М.Л. Буржуазная юстиция на службе реакции / М.Л. Шифман; Под ред. И.Т. Голякова. – Москва : Издательство Московского университета, 1949. – 79 с.
216066
  Шифман М.Л. Буржуазная юстиция на службе реакции / М.Л. Шифман. – Москва, 1950
216067
  Варварцев М.М. Буржуазне "українознавство" - знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму / М.М. Варварцев. – Київ, 1976. – 186с.
216068
  Забігайло В.К. Буржуазне право - знаряддя гноблення трудящих / В.К. Забігайло. – Київ, 1976. – 48с.
216069
  Колодій А.Ф. Буржуазний націоналізм - ворог єднання трудящих / А.Ф. Колодій, В.К. Сульженко. – К., 1974. – 48с.
216070
  Євдокименко В.Ю. Буржуазний націоналізм - запеклий ворог інтернаціонального єднання трудящих / В.Ю. Євдокименко. – К., 1976. – 96с.
216071
   Буржуазний націоналізм - знаряддя ворогів соціального прогресу і мфжнародної розрядки. – К., 1979. – 312с.
216072
  Добрецова В.В. Буржуазний націоналізм - знаряддя реакції / В.В. Добрецова. – К., 1978. – 192с.
216073
  Фіногеєв С. Буржуазний націоналізм - отруйна зброя антикомунізму / С. Фіногеєв. – К., 1971. – с.
216074
  Римаренко Ю Буржуазний націоналізм та його "теорія" нації / Ю Римаренко. – Київ, 1974. – 383с.
216075
  Слободенко А.М. Буржуазні адвокати війни / А.М. Слободенко. – Київ, 1966. – 48с.
216076
   Буржуазні екномісти про світову кризу. – Х., 1932. – 141с.
216077
  Калашников В.М. Буржуазні реформи в царській Росії та Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 45-56. – ISSN 2408-9257
216078
  Щуровский А.Н. Буржуазно-апологетический характер религиозно-эквистанциалистской концепции" пограничных ситуаций". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Щуровский А.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 24л.
216079
  Лось Ф.Е. Буржуазно-демократична революція 1905-1907 рр. на Україні. / Ф.Е. Лось. – К., 1950. – 47с.
216080
  Олещук Ф. Буржуазно-кулацкая пасха / Ф. Олещук. – Москва : Московский рабочий, 1931. – 42 с.
216081
  Варварцев М.М. Буржуазно-націоналістична пропаганда на службі антикомунізму. / М.М. Варварцев. – Київ, 1974. – 190с.
216082
  Краковская М.М. Буржуазно-помещичья националистическая "гетманщина" на службе у мирового империализма : Дис... канд. ист.наук: / Краковская М.М.; КГУ. – К, 1947. – 238л. – Бібліогр.:л.234-237
216083
  Джеджула Г.А. Буржуазно-помещичья Польша в антисоветских планах французского империализма (1917-1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Джеджула Г. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с.
216084
  Авдеев Ю.И. Буржуазное государство в период 1918-1939 гг. / Ю.И. Авдеев, В.Н. Струнников. – Москва : ИМО, 1962. – 435 с. – Библиогр.: с. 415-431
216085
  Шахназаров Г.Х. Буржуазное государство в эпоху империализма : (поворот от буржуазной демократии к реакции) / Г.Х. Шахназаров. – Москва : Госюриздат, 1955. – 172 с.
216086
   Буржуазное государство и внешнеэкономические связи. – М., 1986. – 350с.
216087
   Буржуазное государство и идеологическая борьба. – Таллин, 1975. – 591с.
216088
  Чибиряев С.А. Буржуазное государство и молодежь / С.А. Чибиряев. – М., 1984. – 223с.
216089
   Буржуазное государство и право. – Ростов-на-Дону, 1977. – 206с.
216090
  Духовная Л.Т. Буржуазное государство и рынок труда: Пробл. и противоречия / Л.Т. Духовная. – Киев, 1985. – 157с.
216091
  Сажина М.А. Буржуазное государство и экономический цикл: К вопр. о модификации соврем. экон. цикла / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
216092
  Климов М. Буржуазное государство эпохи империализма / М. Климов. – Москва : Государственное социально-экономическое издательство, 1931. – 176 с.
216093
  Сажина М.А. Буржуазное госуждарство и экономический цикл. / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
216094
  Флейшиц Е.А. Буржуазное гражданское право на службе монополистического капитала / Е.А. Флейшиц. – М, 1948. – 52с.
216095
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
216096
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 223л. – Бібліогр.:л.188-223
216097
  Бегалинов А.С. Буржуазное общество в "зеркале" французской постмодернистской философии // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 42-51. – ISSN 1811-0916
216098
   Буржуазное общество в поисках стабильности. – М., 1991. – 267с.
216099
  Козлова Н.Н. Буржуазное общество и исторические судьбы искусства / Н.Н. Козлова. – М., 1980. – 63с.
216100
  Кукаркин А.В. Буржуазное общество и культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1970. – 416с.
216101
  Свядосц Ю.И. Буржуазное патентное право / Ю.И. Свядосц. – Москва, 1967. – 172с.
216102
  Бирюков Н.С. Буржуазное телевидение и его доктрины / Н.С. Бирюков. – Москва, 1977. – 278с.
216103
  Решетников Ф.М. Буржуазное уголовное право -- орудие защиты частной собственности. / Ф.М. Решетников. – М., 1982. – 216с.
216104
  Нестеренко В.Г. Буржуазное эстетическое сознани его генезис, структура, противоречия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Нестеренко В. Г.; АН УССР, Ин-т фиолс. – К., 1982. – 24л.
216105
  Петровский В.Ф. Буржуазные внешнеполитические концепции и идеологическая бороба на международной арене / В.Ф. Петровский. – М., 1977. – 64с.
216106
   Буржуазные и мелкобуржуазные партии России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 156с.
216107
  Комин В.В. Буржуазные и мелкобуржуазные политические партии России в 1917 году / В.В. Комин. – Калинин, 1970. – 56с.
216108
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические концепции социализма. – Москва, 1974. – 341с.
216109
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма. – М., 1975. – 327с.
216110
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма (после второй мировой войны). – М., 1978. – 272с.
216111
  Тамаш С. Буржуазные и новолевые" теории мирового капиталистического хозяйства / С. Тамаш; Ю.М.Осипов. – М, 1984. – 280с.
216112
  Юлина Н.С. Буржуазные идеологические течения в США / Н.С. Юлина. – М., 1971. – 136с.
216113
  Власенков А.Г. Буржуазные иллязии и мораль / А.Г. Власенков. – Москва, 1984. – 64с.
216114
   Буржуазные конституции в период общего кризиса капитализма. – М., 1966. – 336с.
216115
  Фуров В.Г. Буржуазные конституции и свобода совести / В.Г. Фуров. – Москва, 1983. – 96с.
216116
   Буржуазные концепции культуры: кризис методологии. – К., 1980. – 365с.
216117
  Коростелев Г.М. Буржуазные концепции народонаселения / Г.М. Коростелев, В.С. Краев. – Москва, 1981. – 160 с.
216118
  Шлепаков А.Н. Буржуазные концепции национальних отношений в развитых капиталистических странах / А.Н. Шлепаков, В.Б. Евтух, О.В. Шамшур. – Київ : Наукова думка, 1988. – 180с. – ISBN 5-12-00093-2
216119
  Шварцман Г.А. Буржуазные концепции нравственного воспитания. / Г.А. Шварцман. – М., 1982. – 64с.
216120
  Хексельшнейдер Э. Буржуазные концепции о роли культурного обмена в системе современных международных отношений / Эрхард Хексельшнейдер // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 23-33. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 2)
216121
  Бениш А. Буржуазные концепции общества и действительность / А. Бениш, Д. Райхельт. – Москва, 1980. – 248с.
216122
  Гобозов И.А. Буржуазные концепции познавания истории и их антикоммунистическая сущность / И.А. Гобозов. – М., 1979. – 38с.
216123
  Черепанева Е.А. Буржуазные концепции социально-политического развития Индонезии. / Е.А. Черепанева. – К., 1984. – 196с.
216124
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
216125
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР (Критический анализ). : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 174л. – Бібліогр.:л.155-174
216126
  Смолянский В.Г. Буржуазные мифы и социалистическая действительность / В.Г. Смолянский. – Москва : Госпланиздат, 1959. – 87 с.
216127
  Вихалем П.И. Буржуазные националисты как фальсификаторы истории возникновения буржуазного Эстонского государства. : Автореф... д-ра юрид.наук: / Вихалем П.И.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 24 с.
216128
  Федоров Ю.В. Буржуазные партии в политической организации капиталистического общества. (Критика концепций политической партии в современной буржуазной социологии). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Федоров Ю.В.; ЛГУ. Каф. теории науч. коммунизма. – Л., 1969. – 16л.
216129
  Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции / В.Н. Чернега. – Москва, 1987. – 300с.
216130
   Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока. – М., 1987. – 241с.
216131
  Цфасман А.Б. Буржуазные партии и рабочее движение в Германии. / А.Б. Цфасман. – Челябинск, 1975. – 144с.
216132
   Буржуазные политические партии США и американская внешняя политика (ХІХ-ХХ вв.). – М., 1986. – 305с.
216133
  Марченко М.Н. Буржуазные политические партии. / М.Н. Марченко, М.Х. Фарукшин. – М, 1987. – 133с.
216134
  Зильберман И.Б. Буржуазные правовые теории эпохи империализма / И.Б. Зильберман. – Л, 1966. – 34с.
216135
   Буржуазные предшественники социалистической экономии. – Мю-Л.
1. – 1926. – 319с.
216136
   Буржуазные революции XVII-XIX вв. в современной зарубежной историографии. – Москва. – (Вопросы методологии и истории исторической науки : [сб. ст.])
Вып. 4. – 1986. – 280 с. – Имен. указ.: с. 270-275. – Bibliogr.: под общ. ред. Ю. С. Кукушкина, [редкол.: И. П. Дементьев (отв. ред.) и др.]


  Содержание: Мещерякова, Н. М. Прогрессивные историки Англии о народных движениях в буржуазной революции XVII века / Н. М. Мещерякова. - С .12-52 Истратов, В. Н. Демократические традиции буржуазной революции XVII века в современной английской ...
216137
  Мороховец Е.А. Буржуазные реформы 1860-х годов / Е.А. Мороховец, Ш.М. Левин. – М., 1947. – 80с.
216138
  Леонов Н.И. Буржуазные реформы 60-70-х гг. / Н.И. Леонов. – Уфа, 1993. – 80с.
216139
  Захаров В.И. Буржуазные реформы 60-70-х годов 19 века в оценке Н.В.Шелгунова / В.И. Захаров. – Саранск, 1984. – 88с.
216140
   Буржуазные реформы в России второй половины ХІХ века. – Воронеж, 1988. – 138с.
216141
  Шарончикова Л.В. Буржуазные средства массовой информации Франции / Л.В. Шарончикова. – М., 1988. – 55с.
216142
   Буржуазные тендениции в современной литературе. – М., 1930. – 136с.
216143
   Буржуазные теории журналистики. – Москва, 1980. – 253с.
216144
  Солодовников В.Г. Буржуазные теории и проблемы экономического развития слаборазвитых стран / В.Г. Солодовников. – М., 1961. – 87с.
216145
  Степаненко В.А. Буржуазные теории инфляции. / В.А. Степаненко. – Киев, 1982. – 112с.
216146
  Мурадян А.А. Буржуазные теории международной политики / А.А. Мурадян. – М., 1988. – 142с.
216147
  Обминский Э.Е. Буржуазные теории мирового хозяйства: критический очерк. / Э.Е. Обминский. – М., 1977. – 64с.
216148
  Смулевич Б.Я. Буржуазные теории народонаселения в свете марксистско-ленинской критики / Б.Я. Смулевич. – М.-Л., 1936. – 411с.
216149
  Хромушин Г.Б. Буржуазные теории политической экономии / Г.Б. Хромушин. – М, 1972. – 356с.
216150
  Круковский А.С. Буржуазные теории социальных перемещений / А.С. Круковский. – Минск, 1979. – 136с.
216151
  Киселев И.Я. Буржуазные теории труда на службе монополий / И.Я. Киселев, М.Г. Мошенский. – М, 1965. – 142с.
216152
  Лидлейн Н.А. Буржуазные теории экономического развития / Н.А. Лидлейн. – М., 1978. – 227с.
216153
  Козлова Н.Ю. Буржуазные учения о феодализме XVIII-XIX вв. / Н.Ю. Козлова. – М., 1988. – 144с.
216154
  Черемных П.С. Буржуазные учения об обществе до Маркса и Энгельса. / П.С. Черемных. – М., 1941. – 40с.
216155
   Буржуазные ученые о закате капитализма : [сборник]. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 172, [2] с. – (Экономическая библиотека : Экономическая мысль капиталистических стран)
216156
  Калашников В.М. Буржуазные фальсификации истории европейской колониально экспансии в Северной Америке в XVI-XVIII веках: уч. пособие / В.М. Калашников. – Днепропетровск, 1984. – 91с.
216157
  Сперанская Л.Н. Буржуазные фальсификации сущности современного экономического развития СССР / Л.Н. Сперанская. – М., 1974. – 128с.
216158
  Рындина М.Н. Буржуазные экономисты Англии и США на службе имспериалистической реакции. / М.Н. Рындина. – М, 1954. – 144с.
216159
  Альтер Л.Б. Буржуазные экономисты США - на службе империалистической реакции / Л.Б. Альтер. – Москва, 1948. – 128с.
216160
  Майминас Е. Буржуазные экономические концепции в Литве в 1819-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Майминас Е.; Вилн.ГУ. – Вильнюс, 1958. – 23л.
216161
   Буржуазные экономические теории и экономическая политика империалистических стран. – Москва, 1971. – 327с.
216162
  Тажуризина З.А. Буржуазный атеизм в прошлом и настоящем / З.А. Тажуризина. – М., 1976. – 64с.
216163
  Боголюбова Е.В. Буржуазный гуманизм: иллюзии и действительность / Е.В. Боголюбова. – М., 1975. – 64с.
216164
   Буржуазный историзм в зарубежной историографии. – Казань, 1981. – 183с.
216165
  Иванченко И.Г. Буржуазный национализм - средство ищеологической диверсии / И.Г. Иванченко. – К, 1985. – 255с.
216166
  Хабибиуллин К.Н. Буржуазный национализм и идеологическая борьба / К.Н. Хабибиуллин. – Л., 1980. – 36с.
216167
  Римаренко Ю Буржуазный национализм и клерикализм / Ю Римаренко. – К., 1986. – 140с.
216168
  Хмара Н.И. Буржуазный национализм и милитаризм / Н.И. Хмара. – М, 1986. – 158с.
216169
  Джунусов М.С. Буржуазный национализм: принципы критики. / М.С. Джунусов. – Москва, 1986. – 238 с.
216170
  Ильин В.В. Буржуазный плюрализм: истоки и классовый смысл. / В.В. Ильин. – М., 1983. – 199с.
216171
  Белявская И.А. Буржуазный реформизм в США (1900-1914) / И.А. Белявская. – Москва, 1968. – 416с.
216172
   Буржуазный театр на службе империалистической реакции. – Москва, 1952. – 120с.
216173
  Александренко Г.В. Буржуазный федерализм : критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма / Г.В. Александренко; АН УССР, Сектор государства и права. – Киев : АН УССР, 1962. – 356 с.


  В исследовании излагаются воззрения классиков марксизма-ленинизма на буржуазную федерацию, освещаются проблемы, связанные с буржуазной федерацией на новом этапе общего кризиса капитализма, и характеризуются особенности современной буржуазной федерации.
216174
  Александренко Г.В. Буржуазный феодализм : (Критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма) / Г.В. Александренко ; АН УССР, Сектор государства и права. – Киев, 1962. – 356 с.
216175
  Мальцев Г.В. Буржуазный эгалитаризм: эволюция представлений о социальном равенстве в мире капитала / Г.В. Мальцев. – М., 1984. – 285 с.
216176
  Канторович В.Я. Бурзянские рассказы / В.Я. Канторович. – Уфа, 1967. – 135 с.
216177
  Панченко М.С. Бури у северо-западных берегов Черного моря / М. Панченко. – Одесса : Тип. "Одеский вестник", 1889. – 29 с.


  Дарственная надпись автора
216178
  Бройн Г. Буриданів осел / Г. Бройн. – К, 1982. – 211с.
216179
  Каревин А. Буриданов выбор Украины // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 1 (106). – С. 8
216180
  Бройн Г. Буриданов осел : Роман / Г. Бройн. – Москва : Прогресс, 1970. – 232с.
216181
  Ефремов И.Ф. Бурильные машины / И.Ф. Ефремов. – Свердловск, 1964. – 60с.
216182
  Эрлих Г.М. Бурильные стыкосварные трубы / Г.М. Эрлих, Н.А. Бабалян. – М, 1958. – 44с.
216183
  Кабачинська С. Бурити треба під ідею // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 10


  Так вважав і так діяв видатний український геолог Петро Федорович Шпак. 17 червня 2016 р. йому б виповнилося 85.
216184
  Сидор-Гібелінда Олег Бурі в пустелях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 74-75. – ISSN 0130-5212
216185
  Бройн Буріданів осел / Бройн, де Гюнтер. – Київ : Дніпро, 1983. – 208 с.
216186
  Ніколаєнко О.Т. Буріння вертикальних стволів і свердловин великого діаметра / О.Т. Ніколаєнко. – Київ, 1958. – 60с.
216187
  Дзугаев Г.Х. Бурка : стихи и поэма / Георгий Дзугаев; авториз. пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127 с.
216188
   Буркат Валерій Петрович : бібліогр. покажч. наук. праць за 1963-1996 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 82, [3] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-034-7
216189
  Авдюнина Л.А. Буркина-Фасо : справочник / Л.А. Авдюнина ; Рос. акад. наук, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1992. – 217 с. : ил.
216190
   Бурксер Євген Самійлович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 118-121. – ISBN 966-02-0537-6
216191
  Ілляш М.М. Буркун-зілля : повісті / М.М. Ілляш. – Київ, 1983. – 176 с.
216192
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Бурлака : Драма в 5 диях // Драмы и комедии : Одесса: Южно-Русск.О
216193
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : драма на 5 дій / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). – Киев : Тип. П. Барского, 1900. – 78 с.
216194
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : драма на 5 дий / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900
216195
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 78 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
216196
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Ів. Тобілевич. – Вид 2-е. – Київ : Вік, 1910. – 80 с. – (Селянська бібліотека ; № 16)
216197
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1922. – 79 с.
216198
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Мистецтво, 1937. – 98 с.
216199
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1949. – 63 с. – (Бібліотека української драматургії)
216200
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1955. – 76 с. – (Бібліотека української драматургії)
216201
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака (Чабан) : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ ; Ляйпціг (Лейпціг) ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian publishing, 1922. – 96 с. – (Загальна бібліотека ; № 152-153)
216202
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов, 1949. – 224с.
216203
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Молотов, 1950. – 212с.
216204
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Пермь, 1984. – 214с.
216205
  Леонов А.И. Бурлаки на Волге / А.И. Леонов. – М.-Л, 1945. – 40с.
216206
  Репин И.Е. Бурлаки на Волге / И.Е. Репин, 1968. – 5с.
216207
  Юрова Т.В. Бурлаки на Волге. Картина И.Е.Репина. / Т.В. Юрова. – М., 1960. – 50с.
216208
  Родин Ф.Н. Бурлачество в России. / Ф.Н. Родин. – М., 1975. – 245с.
216209
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ. – 285с.
216210
  Нечуй-Левицький І.С. Бурлачка : повисть І. Левицького. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1880. – 223 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
216211
  Нечуй-Левицький І. Бурлачка : Повисьть / Иван Нечуй-Левицькый. – 3-є вид. – Киев : Лито-типогр. И.И. Чоколова, 1905. – 198 с. : портр. авт. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
216212
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ, 1933. – 190с.
216213
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ, 1983. – 205с.
216214
   Бурлачук Леонід Фокович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 114. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
216215
   Бурлачук Леонід Фокович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 56. – ISBN 978-966-8153-74-7
216216
   Бурлачук Леонід Фокович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 78. – ISBN 978-966-644-090-0
216217
   Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини 19 ст.. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1959. – 599с.
216218
  Шарович Марія Бурлеска господина Перуна бога грома Растка Петровипа: мит u фантастика // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 243-258. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто роль та значення усної культури, слов"янських міфів і легенд у повісті "Бурлеск господина Перуна бога блискавки" Растка Петровипа та їхній вплив на статус фантастики
216219
  Семків Р.А. Бурлескний гумор у "Зачарованій Десні" О. Довженка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 69-73. – ISSN 1996-5931


  У статті доведено, що бурлеск як стильове обниження є основним засобом комічного ефекту в кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка; натомість гумор виступає в ролі пом"якшеної сатири та є засобом оцінки карнавально-бурлескного світу як ...
216220
  Ткаченко Т. Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "Рідними обніжками" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
216221
  Задорожний В. Бурлескно-травестійна традиція в сучасній українській культурі // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 41-49. – ISBN 966-8547-39-X
216222
  Нахлік Є. Бурлескно-травестійні коди "Енеїди" Івана Котляревського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 46-54
216223
  Москвин В.П. Бурлескный стиль: опыт типологии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 24-36. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 6). – ISSN 0321-1711
216224
  Куторкин А.Д. Бурливая Сура : роман / А.Д. Куторкин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 382 с.
216225
  Терехов Ю.М. Бурливая Юрюзань / Ю.М. Терехов. – Свердловск, 1977. – 383с.
216226
  Бадмаев Ц.Б. Бурлит Селенга : стихи и поэмы / Ц.Б. Бадмаев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 80 с.
216227
  Федорук О. Бурлюк прилетів з Нью-Йорка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-99. – ISSN 0130-1799
216228
   Бурляй Георгій (Юрій) Семенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 69. – ISBN 978-966-2726-03-9
216229
  Мирский З.Я. Бурлят воды Меконга / З.Я. Мирский. – М., 1964. – 79с.
216230
  Нечаев Андрей Бурлящая кальдера Узона : Заповедники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 170-178 : Фото, карта
216231
  Козак Я. Бурлящее вино: Киносценарий. / Я. Козак. – Москва, 1982. – 111с.
216232
  Хохлов Н.П. Бурлящее Конго. / Н.П. Хохлов. – М., 1961. – 151с.
216233
  Правденко С. Бурмака Микола Миколайович : [спогади] / Сергій Правденко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 70-71. – ISBN 978-966-2726-03-9
216234
  Тургенев И.С. Бурмистр / И.С. Тургенев. – Омск, 1938. – 16с.
216235
  Тургенев И.С. Бурмистр. Из "Записок охотника" / И.С. Тургенев, 1948. – 64с.
216236
  Сергеев-Ценский Бурная весна / Сергеев-Ценский. – Москва, 1982. – 445с.
216237
  Эренбург И.Г. Бурная жизнь Лазика Ройшванеца / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 206с.
216238
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – М, 1950. – 296с.
216239
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – Москва, 1950. – 296 с.
216240
  Стуруа М.Г. Бурное десятилетие : Американский дневник, 1968-1978 / М.Г. Стуруа. – Москва : Советский писатель, 1981. – 479с.
216241
  Рыжих Н.П. Бурное море / Н.П. Рыжих. – М, 1979. – 224 с.
216242
  Ваксэлер Даниэль Бурное прошлое "Моря пряностей" : История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 76-89 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
216243
  Уотен Д. Бурные годы / Д. Уотен. – М, 1964. – 320с.
216244
  Михайлова Р.П. Бурные грубогумусные почвы Средней тайги Урала (свойства, генезис, классификационное положение) : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03 / Михайлова Р.П.; ВСХАк. Почв. ин-т. – М., 1975. – 46л.
216245
  Омурбаев С. Бурные дни : роман / С. Омурбаев; сокр. пер. с кирг. В.Горячих. – Фрунзе : Кыргыстан, 1969. – 264 с.
216246
  Запотоцкий А. Бурный 1905 год / А. Запотоцкий. – Москва, 1954. – 384с.
216247
  Зеленская Л.Е. Бурный перекат / Л.Е. Зеленская, П.П. Челюбеев. – Москва, 1958. – 64с.
216248
  Абдулжалилов Ф.А. Бурный поток : роман / Ф.А. Абдулжалилов ; пер. с ногайск. И. Чумак. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1960. – 212 с., [1] л. портр. : портр.
216249
  Мюнх Ф. Бурный путь / Ф. Мюнх. – М., 1968. – 188с.
216250
  Бучнев В.К. Буро- взрывные работы : (бурение шпуров и скважин) / В.К. Бучнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Углетехиздат, 1955. – 479с.
216251
  Бучнеев В.К. Буро-взрывные работы / В.К. Бучнеев. – М., 1955. – 480с.
216252
   Буро-взрывные работы в промышленном и гражданском строительстве. – Тула, 1971. – 210с.
216253
  Воздвиженский Б.И. Буровая механика / Б.И. Воздвиженский. – Москва-Ленинград, 1943. – 168с.
216254
  Штукенберг А. Буровая скважина в Балахне : Приложение к протоколам Об-ва естествоисп. при Имп. Казанском Ун-те // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 9 с.
216255
   Буровая установка УКБ-200/300. – М., 1973. – 206с.
216256
  Бучнев В.К. Буровзрывные работы / В.К. Бучнев. – М., 1958. – 264с.
216257
   Буровзрывные работы. – М., 1959. – 316с.
216258
  Ассонов В.А. Буровзрывные работы / В.А. Ассонов, М.М. Докучаев, И.М. Кукунов. – Москва : Госстройиздат, 1960. – 408с.
216259
  Седокур К.А. Буровзрывные работы / К.А. Седокур. – К, 1961. – 232с.
216260
   Буровзрывные работы в крепких породах. – Фрунзе, 1965. – 63с.
216261
  Друкованый М.Ф. Буровзрывные работы на карьерах. / М.Ф. Друкованый. – М, 1965. – 262с.
216262
   Буровзрывные работы, погрузка крепление, рудничный транспорт, вентиляция и водоотлив. – М.
2. – 1964. – 456с.
216263
  Волков С.А. Буровое дело / С.А. Волков. – Москва, 1965. – 492с.
216264
  Сафонов Н.А. Буровое дело / Н.А. Сафонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 176с.
216265
  Куличихин Н.И. Буровое оборудование / Н.И. Куличихин. – М., 1973. – 245с.
216266
  Логов Б.С. Буровой агрегат ЗИВ-150 / Б.С. Логов. – М., 1952. – 119с.
216267
   Буровой агрегат ЗИВ-150 / Логов Б.С. – М., 1952. – с.
216268
  Турчук А.А. Буровой агрегат ЗИФ-1200А / А.А. Турчук. – М., 1958. – 104с.
216269
   Буровой агрегат ЗИФ-650А. – Свердловск, 1958. – с.
216270
  Волков А.С. Буровой геологический инструмент / А.С. Волков. – Москва, 1979. – 286с.
216271
   Буровой насос У8-3. – М.-Свердловск, 1958. – 31с.
216272
  Торбоков Г.П. Буровому мастеру о геологии / Г.П. Торбоков, В.С. Евсеев. – Кемерово, 1975. – 114с.
216273
   Буровугільні родовища крайових систем південного заходу Східно-Європейської платформи / А.Я. Радзівілл, А.В. Александрова, Л.А. Пристінська, Н.В. Чижик // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
216274
  Волков А.С. Буровые геологические насосы / А.С. Волков, В.И. Ермакова. – Москва, 1978. – 205с.
216275
  Корнеев К.Е. Буровые долота. / К.Е. Корнеев, П.А. Палий. – 2-е изд. – М., 1965. – 496с.
216276
  Воскресенский Ф.Ф. Буровые клапанные машины ударного действия / Ф.Ф. Воскресенский. – Москва, 1963. – 87с.
216277
  Даниелян А.А. Буровые машины и механизмы / А.А. Даниелян. – М, 1961. – 472с.
216278
  Буяновский Н.И. Буровые машины и механизмы / Н.И. Буяновский, В.А. Лесецкий. – М, 1968. – 403с.
216279
  Дудля Н.А. Буровые машины и механизмы / Н.А. Дудля. – Киев, 1985. – 175с.
216280
   Буровые растворы и цементирование скважин в солевых отложениях. – Ташкент, 1976. – 135с.
216281
  Алексеевский Г.В. Буровые установки Уралмашзавода / Г.В. Алексеевский. – Москва, 1961. – 328с.
216282
  Гасанов Б.И. Буроземнообразование в лесных почвах Азербайджана / Б.И. Гасанов. – Баку : Элм, 1983. – 139 с. : табл. 40, рис. 23, библ. 273 назв.
216283
  Канивец Виктор Иванович Буроземообразование и глеевые процессы в лесных почвах Украинских Карпат : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Канивец Виктор Иванович; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 40л.
216284
  Долгов В.А. Бурозубки Старого Света / В.А. Долгов. – М, 1985. – 220с.
216285
  Кирюков В.В. Буроугольная стадия углеобразования: (Анализ проблемы эволюции нач. стадий углеобразования). / В.В. Кирюков. – Л., 1976. – 182с.
216286
  Ажгиревич Л.Ф. Буроугольная формация кайнозоя Белоруссии / Л.В. Ажгиревич ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Белорус. н.-и. геол.-развед. ин-т. – Минск : Наука и техника, 1981. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 196-205
216287
  Чирвинский В.Н. Буроугольные месторождения в районе сахарных заводов южной Украины / В.Н. Чирвинский. – 9с.
216288
  Аханов И. Бурочка / И. Аханов. – Ростов-на-Дону, 1955. – 47с.
216289
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1934. – 323с.
216290
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1966. – 320с.
216291
  Заварзина Л.Э. Бурса в 1830-1860-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 83-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
216292
  Нарежный В.Т. Бурсак : роман Нарежного // Монастырка : [роман] в 2 ч. / Погорельский Антоний. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – [8], 422, II с. – (Дешевая библиотека ; № 40)
216293
  Наріжний В.Т. Бурсак / В.Т. Наріжний. – Львів, 1928. – 239с.
216294
  Нарежный В.Т. Бурсак, малороссийская повесть : романы / В.Т. Нарежный. – Киев : Дніпро, 1988. – 533 с.
216295
   Бурсацкий спуск : Мир человека:космос, жизнь, литература. – Харьков : Интербук- Украина, 1992-
№ 1. – 1992
216296
  Холмквист А.А. Буртование картофеля и овощей / А.А. Холмквист. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1948. – 88с.
216297
  Сальников П.Г. Бурун / П.Г. Сальников. – М., 1988
216298
  Карпушина В.Я. Бурунди / В.Я. Карпушина. – М., 1965. – 88с.
216299
  Перский Е.И. Бурунди / Е.И. Перский. – Москва : Мысль, 1977. – 127с.
216300
  Телегин В.И. Бурундук Западной Сибири / В.И. Телегин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 112с.
216301
  Карпов Е.В. Буруны: Роман. / Е.В. Карпов. – Ставрополь
Кн.1. – 1985. – 223с.
216302
  Стркач В.П. Бурушка - маленький звереныш / В.П. Стркач. – Саратов, 1990. – 236с.
216303
  Севастьянова І. Бурхард Крістоф фон Мініх очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі спогадів сучасників розкрито основні етапи життя та діяльності відомого військового і державного діяча Б. Мініха. On the base of memories of contemporaries is discovers the main stages of the life and activity of the famous political and ...
216304
  Шихли І. Бурхлива Кура / І. Шихли. – К, 1987. – 421с.
216305
  Самокиш І. Бурхлива реакція Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 3


  Експерт - про руйнування "паритету на історію" між Анкарою і Москвою. Ердоган розкритикував Путіна за "геноцид вірмен". Згадавши про Крим і Донбас, він фактично відкритим текстом заявив, що Росія їх захопила.
216306
  Лагода В.К. Бурхливий плин : поезії / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 182 с.
216307
  Тарновський М.М. Бурхливий плин : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127 с.
216308
  Кучеренко В.С. Бурхливий розвиток країн Африки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 30
216309
  Ющенко Ю.С. Бурхливість течії та процеси формування русел річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 141-144. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-109-9
216310
   Бурчак Федір Глібович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 267-268. – ISBN 978-617-573-038-6
216311
  Кун Г. Бурши, ваганты, студенты // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С.155-167.


  Студенты давнего прошлого. Студентов начальной поры возникновения университетов принято подразделять на четыре группы : бурши - те, для которых бурса являлась местом занятий и проживания ; студенты, квартировавшие у своих родственников, для этого ...
216312
  Медведчук Лідія Бурштин - камінь сонця : географічне краєзнавство і туризм / Медведчук Лідія, Юсенко Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42 : Фото
216313
  Хамайко Н.В. Бурштин з археологічних розкопок Київського Подолу 2008 р. / Н.В. Хамайко, Колтовой, О.Ю. Журухіна // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-7516
216314
  Малдоніс А. Бурштин і троянди / А. Малдоніс. – К., 1984. – 198с.
216315
  Мельничук В.Г. Бурштин Полісся : довідник / В.Г. Мельничук, М.В. Криницька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 236, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 226-231. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 978-966-327-387-7
216316
  Пестушко Валерій Бурштин України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52
216317
  Кірін Р.С. Бурштин як об"єкт надрових правовідносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 270-273. – ISBN 978-966-7957-18-6
216318
  Кацнельсон І А. Бурштин. / І А. Кацнельсон. – К, 1969. – 79с.
216319
  Турелик Г.З. Бурштинова ватра / Г.З. Турелик. – К., 1990. – 205с.
216320
  Усик В. Бурштинова лихоманка знищує ліси Рівненського Полісся / В. Усик, Л. Клекотка // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (136), травень. – С. 8-12
216321
  Мацуй В. Бурштинове Полісся - "дурні землі", "п"яний ліс" і "місячний ландшафт". Назавжди? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 8


  "Проблема неконтрольованого видобутку та обороту бурштину в Україні виникла ще наприкінці 1980-х. З кожним роком вона набуває дедалі деструктивнішого характеру, що ускладнює та відкладає її остаточне вирішення. За весь цей час незаконний варварський ...
216322
  Гордієнко-Андріанова Бурштиновий берег : розповідь про Латвію / Гордієнко-Андріанова. – Київ : Веселка, 1979. – 11 с.
216323
  Кремінь Д.Д. Бурштиновий журавель : поезії / Д.Д. Кремінь. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 110 с.
216324
  Вацієтіс Ояр Бурштиновий оберіг / Вацієтіс Ояр. – Київ, 1981. – 144 с.
216325
  Княжич Д. Бурштиновий причал : поезії / Дмитро Княжич. – Київ : Унів. вид-во "Пульсари", 2007. – 93, [3] с. – ISBN 978-966-8767-73-9
216326
  Панченко В.І. Бурштиновий промисел Прип"ятського басейну: історія, розвідка, видобуток / В. Панченко, К. Деревська, В. Яковлєва ; [наук. ред. В.І. Павлишин] ; НАН України, Нац. наук.-природничий музей, М-во освіти і науки України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 71, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 66-70. – ISBN 978-966-02-8602-3
216327
   Бурштинові береги. – К., 1974. – 206с.
216328
  Панько М. Бурштинові вовки : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 118-121. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
216329
  Ковалевський С.Б. Бурштинові копалини: історія вивчення, методи добування та вплив на лісові екосистеми / С.Б. Ковалевський, С.С. Ковалевський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 3. – C. 56-59. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
216330
  Веян А. Бурштинові краплі / А. Веян. – Київ, 1965. – 63 с.
216331
   Бурштинові розсипи. – К., 1983. – 280с.
216332
  Леонов Л. Бурыга : Рассказ // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2003. – № 5
216333
  Виноградова К.А. Бурые актиномицены. : Автореф... канд. биол.наук: / Виноградова К.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1966. – 17л.
216334
  Курсаков Л.И. Бурые и красные водоросли / Л.И. Курсаков. – Москва, 1927. – 102с.
216335
  Богачев Г.В. Бурые угли Киргизской степи Приаральского района / Г.В. Богачев. – Ленинград, 1932. – 447с.
216336
  Вільямс В.Р. Бурые угли СССР. / В.Р. Вільямс. – Харків; Київ, 1936. – 192с.
216337
  Фаерман П.М. Бурые угли Украины / П.М. Фаерман. – Х, 1921. – 19с.
216338
  Фаерман П.М. Бурые угли Украины / П.М. Фаерман. – Х, 1921. – 19с.
216339
   Бурые угли Украины и освоение их сах. промышленностью. – К., 1936. – 79с.
216340
  Зыбалова Г.П. Бурые угли, как сырье для подземной газификации. : Автореф... канд. техн.наук: / Зыбалова Г.П.; АН СССР. Ин-тут горючих ископаемых. – М,, 1960. – 18л.
216341
  ЧрвинскийВ.Н Бурые углиУкраины / ЧрвинскийВ.Н. – 37-39с.
216342
  Степанов Д.В. Бурый карпатский и бурый латвийский скот в Гиссарской долине Таджикистана. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Степанов Д.В.; М-во сел.хозяйства РСФСР.Горьк.с-х.ин-т. – Горький, 1960. – 21л.
216343
  Пажетнов В.С. Бурый медведь / В.С. Пажетнов. – М., 1990. – 213с.
216344
  Згерская Е.В. Бурый плодовый клещ (Bryobia redikorzevi Resk, 1947) и меры борьбы с ним в условиях УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Згерская Е.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Львов, 1956. – 14л.
216345
  Рамакаев Х.Х. Бурый плодовый клещ в условиях учебно-опытного хозяйства "Коммунист" Харьковского сельскохозяйственного института : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рамакаев Х.Х. ; Харьк. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 18 с.
216346
  Балаев Н.П. Бурый призрак Чукотки / Н.П. Балаев. – М, 1991. – 176с.
216347
  Воеводин В. Буря / В. Воеводин, Е. Рысс. – 2-е изд. – Москва; Ленинград, 1946. – 356с.
216348
  Абсалямов А.С. Буря : рассказы / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Казань : Татполиграфа, 1947. – 30 с. : портр. – (Библиотечка татарской советской литературы. Великому Октябрю XXX лет. 1917-1947)
216349
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – 6-е изд. – Л, 1948. – 676с.
216350
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – М, 1948. – 800с.
216351
  Эренбург И.Г. Буря : роман / И.Г. Эренбург. – Челябинск, 1948. – 656 с.
216352
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Москва : ГИХЛ
1. – 1948. – 472 с.
216353
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
3. – 1948. – 560 с.
216354
  Еренбург І. Буря / І. Еренбург. – К, 1949. – 688с.
216355
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Москва : Советский писатель
1. – 1949. – 532 с.
216356
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
2. – 1949. – 703 с.
216357
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я. Шумана и З. Федоровой. – Рига : Латгосиздат
2. – 1950. – 588 с.
216358
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х ч. / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Советский писатель
2. – 1950. – 700 с.
216359
  Лацис В.Т. Буря : в 3-х ч. / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
Ч. 3. – 1950. – 392с.
216360
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис. – Москва : ГИХЛ
3 кн.5. – 1950. – 339 с.
216361
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х ч. / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Советский писатель
3. – 1951. – 387 с.
216362
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис; автор. перев. с латыш. Я. Шумана и З. Федоровой. – Рига : Латгосиздат
3. – 1951. – 336 с.
216363
  Лаціс В.Т. Буря : роман / В.Т. Лаціс. – Київ, 1952. – 383 с.
216364
  Лаціс В.Т. Буря : роман / В.Т. Лаціс. – Київ, 1952. – 268 с.
216365
  Воеводин В.П. Буря / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – 3-е изд., доп. – Ленинград, 1956. – 339с.
216366
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – М, 1960. – 823с.
216367
  Старицкий М.П. Буря / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь, 1961. – 504 с.
216368
  Воеводин В.П. Буря / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – Мурманск, 1963. – 336с.
216369
  Лацис В.Т. Буря / В.Т. Лацис. – Москва : Известия. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
Т. 1. – 1966. – 824с.
216370
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис; Автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Известия. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
Т. 2 ; Ч. 2. – 1966. – 607 с.
216371
  Жароков Т.Ж. Буря в песках : стихи и поэма / Т.Ж. Жароков; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1960. – 112 с.
216372
  Венцлова А. Буря в полдень : докум. повесть / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1971. – 480 с.
216373
  Венцлова А. Буря в полдень : докум. повесть / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1978. – 463 с.
216374
  Каплий С. Буря в пустыне // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2003. – № 12. – С. 26-27.


  Режиссер Жолдак-Тобилевич А.
216375
  Браун С. Буря в Эдеме / Пер. с англ. В.М.Заболотного; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – ISBN 5-237-01893-9
216376
  Українка Леся Буря весняна / Українка Леся. – Київ, 1963. – 202с.
216377
  Черепов В.С. Буря грянула ночью. / В.С. Черепов. – Липецк, 1961. – 20с.
216378
  Ацел Тамаш Буря и солнце. / Ацел Тамаш. – Москва, 1954. – 488с.
216379
  Ацел Тамаш Буря і сонце / Ацел Тамаш. – Ужгород, 1956. – 496с.
216380
  Салмин А. Буря на Волге. / А. Салмин. – Казань
1. – 1956. – 230с.
216381
  Салмин А.С. Буря на Волге. / А.С. Салмин. – Казань, 1973. – 528с.
216382
  Маковский А.А. Буря на Каспии / А.А. Маковский. – М., 1977. – 97с.
216383
  Щедров І.М. Буря над Меконгом. / І.М. Щедров. – К, 1969. – 294с.
216384
  Вернон Р. Буря над многонацинальными. / Р. Вернон. – Москва, 1982. – 272с.
216385
  Уездин М.И. Буря над Мокшей / М.И. Уездин. – Саранск, 1979. – 82с.
216386
   Буря перемен // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 49 (361). – С. 22-28. – ISSN 2075-7093


  Силовой разгон студентов, а потом и избиение журналистов у Администрации президента превратили євромайдан в еврореволюцию.
216387
  Войнович И. Буря равноденствия / И. Войнович. – Москва, 1955. – 72с.
216388
  Шекспир У. Буря. Генрих VIII. Венера и Адонис. Лукреция : [пьесы, поэмы] / Уильям Шекспир ; [пер. с англ.: М. Донского, Б. Томашевского]. – Москва : АСТ, 2006. – 412, [2] с. – ISBN 5-17-017740-2
216389
  Мороз В.С. Буря. Другий штурм Кодака // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 3-18. – ISSN 2312-2587


  "Вперше в українській історіографії зроблено аналіз вітчизняних і польських наративних і актових джерел (літописів, листів, щоденників і т. д.) про облогу і штурм козаками фортеці Кодак у червні-вересні 1648 р. Розглянуто методику і тактику ведення ...
216390
  Крип"якевич І.П. Буряк і соняшник / І.П. Крип"якевич. – К., 1991. – 14с.
216391
  Зубенко В.Ф. Бурякове поле України / В.Ф. Зубенко. – К, 1974. – 48с.
216392
  Широков В.А. Бурям навстречу. / В.А. Широков. – Киев, 1987. – 195с.
216393
  Яната О. Буряни України - вивчення їх та спосіб боротьби з ними. / О. Яната. – Харків, 1927. – 16с.
216394
  Жук П.М. Буряний березень / П.М. Жук. – Днепропетровск, 1971. – 132с.
216395
  Пахутова Е.Г. Бурянская советская детская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пахутова Е.Г. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 14 с.
216396
  Романенко Д.И. Бурят-Монголия / Д.И. Романенко. – Улан-Удэ, 1949. – 102с.
216397
   Бурят-Монгольская Автономная Социалистическая Советская Республика. – Верхнеудинск, 1925. – 379с.
216398
  Помус М.И. Бурят-Монгольская АССР / М.И. Помус. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 395 с. + 12 карт
216399
  Бадмаева П.Н. Бурят-Монгольская партийная организация в борьбе за индустриализацию республики (1926-1937 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Бадмаева П.Н.; Иркутс. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 20л.
216400
  Хамаганов М.П. Бурят-монгольская советская литература : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамаганов М.П.; Иркут.гос.ун-т. – Улан-Уде, 1950. – 20 с.
216401
  Хамаганов М.П. Бурят-Монгольская советская литература / М.П. Хамаганов. – Иркутск, 1951. – 132с.
216402
   Бурят-монгольские народные сказки. – Улан-Удэ, 1956. – 142с.
216403
   Бурят-монгольские народные танцы. – Улан-Удэ, 1957. – 56с.
216404
   Бурят-монгольские сказки. – Чита, 1953. – 168с.
216405
  Тороев А.А. Бурят-монгольский народный сказитель-поэт / А.А. Тороев. – Иркутск, 1954. – 16с.
216406
  Ходорковская Л.С. Бурят-монгольский театр / Л.С. Ходорковская. – М., 1954. – 235с.
216407
  Черемисов К.М. Бурят-монгольско-русский словарь : около 25 000 / К.М. Черемисов. – Москва, 1951. – 852 с.
216408
  Отрощенко І.В. Буряти в Монголії (1920-1930-ті роки) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 34-39.
216409
   Бурятия. – Улан-Удэ, 1971. – 47с. : фотоальбом
216410
   Бурятия XVII - начала ХХ в.. – Новосибирск, 1989. – 181с.
216411
   Бурятия славит Октябрь. – Улан-Удэ, 1967. – 347с.
216412
   Бурятия шагает в будущее. – Улан-Удэ, 1963. – 140с.
216413
   Бурятская деревянная скульптура. – Улан-Удэ, 1971. – 78с.
216414
  Найдаков В.Ц. Бурятская драматургия / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1959. – 201с.
216415
  Баранникова Е.В. Бурятская сатирическая сказка / Е.В. Баранникова. – Улан-Удэ, 1963. – 180с.
216416
  Найдаков В.Ц. Бурятская советская драматургия / В.Ц. Найдаков, С.С. Имихелова. – Новосибирск, 1987. – 269с.
216417
  Ким И. Бурятская советская поэзия / И. Ким. – Улан-Удэ, 1968. – 253с.
216418
  Хамаганов М.П. Бурятская фольклористика. / М.П. Хамаганов. – Улан-Удэ, 1962. – 455с.
216419
  Баранникова Е.В. Бурятские волшебно-фантастические сказки / Е.В. Баранникова. – Новосибирск, 1979. – 254с.
216420
  Глоба А. Бурятские и монгольские песни / А. Глоба. – М, 1940. – 70с.
216421
  Тулохонов М.И. Бурятские исторические песни : Автореф... канд. филол.наук: 10.648 / Тулохонов М.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Вост. фак. – Л., 1970. – 19л.
216422
  Тулохонов М.И. Бурятские исторические песни. / М.И. Тулохонов. – Улан-Удэ, 1973. – 246с.
216423
  Жалсараев Д. Бурятские напевы : книга стихов / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Советская Россия, 1980. – 240 с.
216424
  Дугаров Д.С. Бурятские народные песни.Песни селенгинских бурят / Д.С. Дугаров. – Улан Удэ, 1969. – 343с.
216425
   Бурятские народные сказки. – Изд. 2-е, доп. – Улан-Удэ, 1973. – 380с.
216426
   Бурятские народные сказки. – Улан-Удэ, 1981. – 448с.
216427
   Бурятские народные сказки : Сборник. – Москва : Современник, 1990. – 383с.
216428
   Бурятские рассказы. – М., 1959. – 176с.
216429
   Бурятские сказки. – Улан-Удэ, 1959. – 421с.
216430
  Бардаханова С.С. Бурятские сказки о животных / С.С. Бардаханова. – Улан-Удэ, 1974. – 152с.
216431
  Бардаханова С.С. Бурятские сказки о животных. : Автореф... канд. филол.наук: 648 / Бардаханова С.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 21л.
216432
  Цыдендамбаев Ч. Бурятские узоры : избранные стихи, поэмы, рассказы / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советская Россия, 1970. – 221 с.
216433
  Уланов А.И. Бурятские улигеры. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1968. – 76с.
216434
  Манжигеев И.А. Бурятские шаманистические и дошаманистические термины / И.А. Манжигеев. – М., 1978. – 127с.
216435
  Гэсэр Бурятский героический эпос / Гэсэр. – Москва : Художественная литература, 1973. – 394 с.
216436
  Гэсэр Бурятский героический эпос / Гэсэр. – М.
2. – 1988. – 415с.
216437
   Бурятский героический эпос. – Новосибирск, 1991. – 311с.
216438
  Хомонов М.П. Бурятский героический эпос "Гэсэр": эхирит-булагат. вариант. / М.П. Хомонов. – Улан-Удэ, 1976. – 187с.
216439
  Уланов А.И. Бурятский героический эпос. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1963. – 220с.
216440
   Бурятский Государственный ордена Ленина театр оперы и балета, 1964. – 44с.
216441
  Бадмаева Р.Д. Бурятский народный костюм. / Р.Д. Бадмаева. – Улан-Удэ., 1987. – 135с.
216442
  Махатов Валентин Баторович Бурятский роман. Рождение и становление жанра : Автореф... кандидата филол.наук: / Махатов Валентин Баторович; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1965. – 15л.
216443
  Шаракшинова Н.О. Бурятский фольклор / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1959. – 228с.
216444
  Уланов А.И. Бурятский фольклор и литература. / А.И. Уланов. – Улан-Удэ, 1959. – 158с.
216445
  Соктоева Бурятский художественный металл. / Соктоева, Р.Д. Бадмаева. – Улан-Удэ, 1971. – 83с.
216446
  Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм. Указ. лит. (1774-1971 гг.) / Т.М. Михайлов, П.П. Хороших. – Улан-Удэ, 1973. – 70с.
216447
  Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм: история, структура и социальные функции / Т.М. Михайлов. – Новосибирск, 1987. – 287с.
216448
  Черемисов К.М. Бурятско-русский словарь. / К.М. Черемисов. – М., 1973. – 803с.
216449
  Найдаков В.Ц. Бурятское драматическое искусство (К истории становления) / В.Ц. Найдаков. – Улан-Удэ, 1962. – 155 с.
216450
  Тумахани А.В. Бурятское народное искусство / А.В. Тумахани. – Улан-Удэ : Бурятское книжное издательство, 1970. – 110, [2] с.
216451
  Шаракшинова Н.О. Бурятское народное поэтическое творчество / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1975. – 234с.
216452
  Отрощенко І.В. Бурятська діаспора в МНР: політичні репресії 1930-х років // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 128-137. – ISSN 1608-0599
216453
   Бурячок А.А. (1925-2008): : [некролог]
216454
  Головко А. Бурьян : Роман / А. Головко. – Харків : Пролетарий. – 350 с.
216455
  Головко А.В. Бурьян / А.В. Головко. – Киев : Дніпро, 1985. – 199 с.
216456
  Шишов И.Т. Бурьян на дороге / И.Т. Шишов. – Смоленск, 1960. – 219с.
216457
  Полотай Н.И. Бурьян с корнем вырывать: Юмор и сатира. / Н.И. Полотай. – К., 1977. – 199с.
216458
  Нітобе І. Бусідо-душа Японії // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 11/12. – С. 15-32. – ISSN 0320 - 8370
216459
  Короткий В.А. Буслаєв Федір Іванович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 213. – ISBN 966-06-0393-2
216460
  Букет Є.В. Буслів суд. Грузецькі оповідки : Грузецькі оповідки / Євген Букет ; [передм. Надія Кир"ян]. – Київ : Пугач О.В., 2009. – 46, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-8359-09-5
216461
  Пушик С. Бусова книга // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 9 (851), вересень. – С. 131-152. – ISSN 0868-4790
216462
  Канап"янов Б. Бусол над Прип"яттю. / Б. Канап"янов. – К, 1989. – 30с.
216463
   Бусса: смертельна осінь 1957-го / Сулига Євген, Вирвич Василь Пилипович, Багновець Василь Лук" янович, Ільчук Григорій Сидорович, Медведєв Василь Артемович // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – фото
216464
  Саади Ш. Бустан / Ш. Саади; Вступ. ст., перев. и примечания К. Чайкина. – Москва : Academia, 1935. – 221с.
216465
  Саади М. Бустан / М. Саади. – М, 1962. – 527с.
216466
  Гопкало О.В. Бусы и подвески черняховской культуры / О.В. Гопкало ; [отв. ред. Л.Н. Козак] ; Нац. акад. наук Украини, Ин-т археологии. – Киев : Институт археологии НАН Украины, 2008. – 246, [5] с., включ. обл., [8] л. цв. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 229-246. – ISBN 978-966-02-4939-4


  У пр. №1717324 напис: Дорогой Светлане Петровне с благодарностью за помощь в работе и моральную поддержку после ее завершения. 28.04.2009. Подпись.
216467
  Столба В.Ф. Бусы, подвески и амулеты: вера в сглаз у греческого и местного населения Таврики // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 109-128. – ISSN 0321-0391
216468
  Семенова М. Бусый Волк / Мария Семенова, Дмитрий Тедеев. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Азбука-классика, 2007. – 349 с. – ISBN 978-5-17-047573-5
216469
  Читая Тамара Бутан. В гостях у счастливого дракона // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 34-40 : фото
216470
  Нинк Штефан Бутан. Королевство за облаками : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
216471
  Зеленский Святослав Бутан. Формальный вопрос 8 школьных дресс-кодов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 9 (2936). – С. 42-47 : фото
216472
  Мельник В.М. Бутан: правовий контекст модернізації / В.М. Мельник ; Укр. геогр. т-во, Київ. відділ. – Вінниця : Друкарня ВНМУ ім. М.І. Пирогова, 2016. – 44 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 41-42, 44. – (Серія "Суспільна географія XXI століття")
216473
   Бутерброды, гренки, тартинки. – Минск : Ураджай, 1992. – с.31
216474
   Бути активним гравцем світового освітнього поля // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 3


  Про Перший Український Форум міжнародної освіти, який проходив у КНУ імені Тараса Шевченка.
216475
  Павленко Вікторія Бути акторкою - мрія дитинства (Інтерв"ю з юною та надзвичайно талановитою акторкою Дар"єю Баріхашвілі) / Павленко Вікторія, Онищенко Геннадій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 40 : фото
216476
  Полтавець-Гуйда Бути бойчуківцями - висока честь і відповідальність [Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука - 80 років] // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 10 (171)
216477
  Прожогін В.Є. Бути відданим справі комунізму / В.Є. Прожогін. – К., 1962. – 28с.
216478
  Павличко Д. Бути вільною людиною і вільною нацією // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 117-120
216479
   Бути вірним ідеї // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 108-113. – ISBN 966-505-054-0
216480
  Уварова Г.Ш. Бути вчителем - високе покликання
216481
  Уварова Г.Ш. Бути вчителем - високе покликання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 37-40 : табл.
216482
  Лобунець О.Г. Бути господарем у своєму домі. / О.Г. Лобунець. – К, 1988. – 45с.
216483
  Ільченко Н.В. Бути готовим до періоду застуд // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 8-9 : фото
216484
  Пономарів О. Бути громадянами своєї держави // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Критика на статтю професора кафедри російської мови Інституту філології КНУТШ Людмили Кудрявцевої "Русский мир Украины и его образовательное пространство" в збірнику "Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе". - К., ...
216485
  Ковальов І.Я. Бути завжди готовим до захисту Батьківщини / І.Я. Ковальов. – К, 1983. – 46с.
216486
  Гримич М. Бути завжди попереду (до 60-річчя професора кафедри етнології та краєзнавства, доктора історичних наук Валентини Борисенко) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 5-9
216487
  Гриневич Л. Бути й надалі українським студентом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 13


  Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти про переведення понад 300 студентів з Криму у вищі навчальні заклади різних регіонів України і готовність до нових заяв про переведення.
216488
  Сорока В. Бути лідером змін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 лютого (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Директор маріупольської ЗОШ № 56 Світлана Філь рік тому здобула цю посаду завдяки перемозі на першому в місті конкурсі на заміщення вакантних посад.
216489
  Звірик А.П. Бути людиною : повість / А.П. Звірик. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 170 с.
216490
  Гузар Л. Бути людиною : зб. цитат Блаженнішого Любомира (Гузара) / Департамент інформації УГКЦ ; [упоряд. о. Ігор Яців ; ред. І. Голота]. – Київ : Друкарські куншти, 2011. – 92, [4] с. : фот. – Видано з нагоди 10-річчя патріаршого служіння Блаженнішого Любомира (Гузара)
216491
  Попович М. Бути людиною / Мирослав Попович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 223, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-560-4
216492
  Попович М. Бути людиною / Мирослав Попович. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-635-9
216493
  Сич А.О. Бути людиною. Ненаукові тези пам"яті Василя Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 55-58. – ISBN 978-966-7957-20-9
216494
  Гаян В. і Гаян О. Бути на хвилі... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 50
216495
  Клинченко В. Бути непримиренним до ворогів / В. Клинченко, Міневич. – Київ, 1962
216496
  Гримич М. Бути першопрохідцем / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 30-31


  "У радянських текстах я намагаюся розкрити підтекст і підпідтекст", - Марина Гримич.
216497
  Тютюнник Г. Бути письменником : листи, щоденники, записники / Григір Тютюнник ; [передм., упоряд.: О. Неживий ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 435, [2] с. : фот. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-007-0
216498
  Мукан А. Бути собою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 листопада (№ 47). – С. 8


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл з нагоди 90-річчя Дмитра Павличка. Захід організували професори Оксана Сліпушко та Надія Гаєвська за підтримки ректора Київського університету та директора Інституту філології. ...
216499
  Палинський В. Бути собою. Завше... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 січня (№ 2). – С. 5


  Про Богдана Лепкого-художника.
216500
   Бути суддею : професія чи покликання : [посібник-порадник] / [О. Сироїд, Л. Денисенко, О. Шаповалова, І. Фадєєва ; відп. ред.: О. Сироїд] ; Нац. шк. суддів України, Проект USAID "Справедливе правосуддя". – Київ : Бізнесполіграф, 2015. – 216 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Проект USAID "Справедливе правосуддя". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-049-1
216501
  Микитюк Р. Бути сучасним священиком / Р. Микитюк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 8
216502
  Кашуба Є. Бути талановитим - не означає вивищуватися над іншими : про методику формування соціально-адаптаційної компетентності у повісті Анатолія Алексіна "Безумна Євдокія" // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2017. – № 1 (427), січень. – С. 7-10
216503
  Жулинський М. Бути творцем у культурі (Іванові Дзюбі - 85) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 46-51. – ISSN 0236-1477
216504
  Слабошпицький М. Бути тільки самим собою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 7


  Про нову книжку М. Слабошпицького "Приватна справа дисидента в науці" (Вибрані епізоди з біографії Володимира Берсенєва)
216505
   Бути Українському музею науки! // Світ. – Київ, 2017. – Серпень (№ 29/30). – С. 1


  Перший Український музей науки планують відкрити в Києві восені 2018 року. Адреса музею - вул. Антоновича, 180. Нині тут розміщується УкрІНТІ та Державна науково-технічна бібліотека.
216506
  Гуменюк О. Бути українською "Королевою" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 21 квітня (№ 16). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Чи легка це справа - бути королевою? Бути невизнаною королевою літератури, археології, театру... Чи може одна людина успішно поєднати стільки занять? Так! І своїм прикладом це довела Наталена Королева, яка народилась близько 130 років тому на півночі ...
216507
  Пархоменко В.Д. Бути успішним в умовах інформаційного перенавантаження / В.Д. Пархоменко ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2018. – 139, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-479-093-9


  У пр. № 1727307 напис: Дякую за увагу. Підпис
216508
  Злобіна Т. Бути феменісткою / бути жінкою в Україні // Критика. – Київ, 2008. – Квітень, (число 4). – С. 16-17
216509
  Ільїн В. Бути філософом - означає діяти // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6. – С. 19-23. – ISSN 0130-7037
216510
  Павловський С.С. Бути цього не може / С.С. Павловський. – Київ, 1987. – 269 с.
216511
  Павловський С.С. Бути цього не може / С.С. Павловський. – Київ, 1988. – 271 с.
216512
  Бондар В. Бути чесним перед собою і читачем / В. Бондар, В. Бровченко // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 126-132. – ISSN 0131-2561


  Діалог письменників перед ювілеєм: Василь Бондар - Володимир Бровченко
216513
  Перепелиця Г. Бути чесним самим із собою... / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 14 листопада (№ 209). – С. 4-5


  Доктор політичних наук, конфліктолог, професор КНУТШ Григорій Перепелиця: "Потрібно визнати Росію воюючою стороною, а територіям "ОРДЛО" та Криму надати статус окупованих територій".
216514
  Пестушко Валерій Бути чи не бути АЕС? // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55
216515
  Петлін В.М. Бути чи не бути конструктивній географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
216516
  Ільків В. Бути чи не бути молодій українській режисурі в ХХІ столітті? // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 21-23. – ISSN 1562-3238


  Режисер як окрема професія виникла і сформувалася не так давно. Перші згадки про людей, які в театрі виконували функції постановника вистави, знаходимо ще у старогрецькому театрі, а також у часи Середньовіччя, в епоху Відродження та бароко
216517
  Шуткевич О. Бути чи не бути музею Леонтовича у Шершнях // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 19-20 січня (№ 8/9). – С. 32
216518
  Бутовченко К. Бути чи не бути нотаріату в Україні? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 14 лютого ( )


  "... Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
216519
  Бойчук Н.В. Бути чи не бути об"єктивним: методологічний вимір принципу об"єтивності в релігієзнавчому дослідженні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – C. 8-11


  У статті аналізується можливість і доцільність застосування об"єктивного підходу в релігієзнавчому дослідженні. Автор обгрунтовує положення про те, що принцип об"єктивності не є необхідним для якісного вивчення релігійних феноменів. Більш важливим є ...
216520
  Мамалига А. Бути чи не бути похибкам у мові ЗМК? / А. Мамалига, О. Проценко, Д. Данильчук // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 143-151
216521
  Щербакова О.А. Бути чи не бути риторичній складовій у телерадіоосвітніх координатах України? (До проблем моделювання сучасної системи фахової підготовки аудіовізуальних журналістів). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 168-175.
216522
  Цірат К. Бути чи не бути усній угоді? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 16-17
216523
  Бєляєва К. Бути чи не бути, або кому заважає Господарський кодекс? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 5 квітня (№ 14). – С. 1, 11
216524
  Левада О.С. Бути чи не бути? : трагедія / О.С. Левада. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 78 с.
216525
  Слабошпицький М. Бути Юрієм Щербаком // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 10-11
216526
  Чілачава Р.Ш. Бути! / Рауль Чілачава ;. – Київ, 1980. – 79 с.
216527
  Дроздовський Д. Бути. Надії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 3


  Шевченкківська сила Надії Савченко.
216528
  Донцова Д.А. Бутик ежовых рукавиц : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2007. – 381, [1] с. – Сериал "Евлампия Романова: следствие ведет дилетант". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-20576-4
216529
  Власюк К. Бутикові юридичні компанії в Україні: захист, якого потребують клієнти // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 22
216530
  Самойлов Юрій Бутік-туризм: Варшава та Краків замість Мілана? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
216531
  Сорока М. Бутлеров // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 47.
216532
   Бутлеров А.М,. – Л., 1929. – 215 с.
216533
   Бутлеров Александр Михайлович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 11-32. – ISBN 966-594-386-3
216534
   Бутлеров Олександр Михайлович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 28-43. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
216535
  Короткий В.А. Бутлеров Олександр Михайлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 114. – ISBN 966-06-0393-2
216536
  Полищук В.Р. Бутлеровский рецепт / В.Р. Полищук. – М., 1984. – 284с.
216537
  Кольцов Н.Н. Бутман / Н.Н. Кольцов. – М., 1989. – 63с.
216538
  Трубенко А.І. Бутру (Boutroux) Еміль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 578. – ISBN 966-316-069-1
216539
  Григорьянц А.Г. Бутстраповские правила сумм для амплитуд барион-барионного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Григорьянц А.Г.; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1971. – 14л.
216540
  Архипов О.Є. Бутстреп-аналіз якості розв"язання задач ідентифікації. : Автореф... наук: 05.13.03 / Архипов О.Є.; Нац. техн. ун. України. КПІ. – К., 1995. – 32л.
216541
  Братанін Б.В. Буттєвий вимір медіа-освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 23-26. – ISSN 2077-1800
216542
  Ребрик О. Буттєві міфологеми у поезії Василя Голобородька (збірка "Ми йдемо") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 183-188. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто міфологічну поезію збірки "Ми йдемо". Акцентовано увагу на буттєвій міфологемі
216543
  Цимбал Т.В. Буттєвісне укорінення людини в контексті ноосферної концепції Тейяра де Шардена // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 225-232. – ISSN 2074-4447
216544
  Цимбал Т. Буттєвісне укорінення людини як проблема сучасної філософської антропології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 303-309. – ISBN 978-966-8009-72-3
216545
  Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія / Лідія Сафонік ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 347, [3] с. – Бібліогр. : с. 318-347. – ISBN 978-617-10-0293-7
216546
  Кравченко П. Буттєво-сенсові характеристики образу людини в аксеологічних вимірах філософської думки // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.46-56. – ISBN 966-7653-02-8
216547
  Кухар Р. Буття в літературі : (розвідки, статті, записки) / Роман Кухар ; [наук. ред. і авт. передм. О. Астаф"єв]. – Київ : Редакція часопису "Народознавство", 2002. – 472, [4] с. – Видані кн. Р. Кухаря : с. 473. – Бібліогр. в кінці ст. та в прим. – ISBN 966-7421-14-7
216548
  Каваляускас Т. Буття в сільській культурі та мистецтві: перспектива литовської філософії // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 68-71. – Бібліогр.: 5 назв.
216549
  Степико М.Т. Буття етносу : Витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методолгічний аналіз) / М.Т. Степико. – Київ : Знання, 1998. – 251с. – ISBN 966-7293-53-Х
216550
  Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 43 назви
216551
  Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 435 л. – Бібліогр.: л. 404-435
216552
  Пипич А.І. Буття і дія: проблема філософського опосередкування // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 98-106. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
216553
  Артюшенко З.В. Буття і концепт світорозуміння в історичних творах Івана Білика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 26-31


  У статті висвітлюється поняття буття та концепт світорозуміння з погляду на авторське тлумачення історичних подій Іваном Біликом, осмислюється питання духовного розвитку історичних особистостей в минулому та його взаємодії із сучасним станом ...
216554
  Сартр Буття і ніщо = L"etre et le neant : Нарис феноменологічної онтології / Сартр, Жан-Поль; Пер.з фр. В.Лях, П.Таращук. – Київ : Основи, 2001. – 854с. – ISBN 966-500-137-Х
216555
  Астрахан Н.І. Буття літературного твору : аналітичне та інтерпретаційне моделювання : монографія / Наталія Астрахан. – Київ : Академвидав, 2014. – 429, [3] с. : табл. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 390-429. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-079-0
216556
  Астрахан Н. Буття літературного твору: аналіз та інтерпретація // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 6-17. – ISSN 2304-9383
216557
   Буття людини (соціально-філософський аспект) : Колективна монографія викладачів та аспірантів кафедри філософії, соціології та права. – Слов`янськ, 2004. – 160с.
216558
   Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність : іст.-філос. ракурс : монографія / [І.В. Бойченко та ін. ; ред.-упоряд.: О.В. Романенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Промінь, 2010. – 479, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-8512-39-1
216559
  Клічук А. Буття людини з позиції філософсько-теологічного пізнання (на основі аналізу праць Етьєна Жильсона) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  У цій статті автор аналізує складне питання філософської антропології про сутність людини. Проблема торкається двох сторін пізнавальних здібностей людини: віри та розуму.
216560
  Чорноморденко І.В. Буття людини у глобалізованому світі: духовно-моральний вимір / І.В. Чорноморденко, В.М. Куцурук // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (16))
216561
  Канціра В.С. Буття людини: природно-правовий зміст // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 570-571. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499


  Рецензія проф. кафедри кримінального права і процесу Інституту права та психології Національного університету "Львівська політехніка" д-ра юрид. наук, проф. В.С. Канціра на монографічне дослідження доц. кафедри теорії та філософії права Інституту права ...
216562
  Янкова М.А. Буття на межі: екзистенційна проблематика малої прози В. Винниченка та Ю. Ґудзя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті проаналізовано екзистенційну проблематику художніх творів В.Винниченка та Ю. Ґудзя. Проблема буття є основою творчості цих письменників, тому крізь призму жанрових різновидів окреслюється система, в якій зображується людина, її психіка й ...
216563
  Бакалінська Т.В. Буття народу - у його душі, життя народу - у його оселі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 19/21 (455/457), липень. – С. 76-79
216564
  Дрозд Л. Буття образу Матері Божої у поетів "Празької школи" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 227-236. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
216565
  Стех Роберт Марко Буття Олекси Ізарського // Критика. – Київ, 2007. – Листопад, (число 11). – С. 25
216566
  Огнев"юк В.О. Буття освіти в добу незалежності (соціально-філософський аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується стан освіти в Україні в 1991-2001 рр.
216567
  Савчин М. Буття особистості: онтологічна сутність, структура і темпоральність // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 87-92
216568
  Лапко О. Буття поета як тематична домінанта лірики Тодося Осьмачки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 210-218. – ISSN 1728-9572
216569
  Львова О. Буття права в контексті природного праворозуміння // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 82-92. – ISBN 978-966-306-020-4
216570
  Цимбалюк М.М. Буття права та правова антропологія // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 184-193. – (Юридична ; Вип. 1)
216571
  Стовба О.В. Буття права у правовій ситуації як онтологічна засада верховенства права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 24-31. – ISSN 1818-992Х
216572
  Дьяковська Г.О. Буття соціальної пам"яті як умова соціалізації та самоідентифікації спільнот // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 40-41
216573
  Бойченко І.В. Буття суспільне / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 41-43. – ISBN 966-642-073-2
216574
  Залужна А.Є. Буття твору мистецтва у пізній герменевтиці М. Гайдеггера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 126-128
216575
  Бойченко Н.М. Буття як наріжне поняття релігійно-філософської концепції Фоми Аквінського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема буття у вченні Фоми Аквінського, її актуальність у сучасній філософії та релігієзнавстві. Були проаналізовані такі питання: своєрідність трактування буття, співвідношення матерії та форми, сутності та існування, ...
216576
  Зізіулас Й. Буття як спілкування : Дослідження особистісності і Церкви / Йоан Зізіулас; З передмовою Йоана Меєндорфа. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 276с. – ISBN 966-7888-65-7
216577
  Гурська Л.В. Буття як філософсько-релігієзнавча проблема : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Гурська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
216578
  Гурська Л.В. Буття як філософсько-релігієзнавча проблема : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Гурська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 176л. – Бібліогр.: л. 161-176
216579
  Баран Є. Буття Якова на тлі століття української історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 12


  Письменники, критики, читачі про роман Володимира Лиса "Століття Якова"
216580
  Давидов Мірза Бутулі : з лакської / Давидов Мірза. – Київ : Веселка, 1973. – 72 с.
216581
  Бочаров И.Н. Бутурлины - друзья Пушкиных / И.Н. Бочаров, Ю.П. Глушакова. – Москва, 1988. – 62с.
216582
  Сучков Ф.Ф. Бутылка в море: из литархива Нефеда Нефедовича Дернова. / Ф.Ф. Сучков. – М., 1991. – 328с.
216583
  Мартинов И. Бутылка из Еревана / И. Мартинов. – София, 1977. – 180с.
216584
  Мамаева И. Бутыль : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 33-48. – ISSN 0012-6756
216585
  Чак А. Бутыль с муравиной настойкой : рассказы / Александр Чак; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1975. – 174 с.
216586
  Орджоникидзе С. Буть большевика / С. Орджоникидзе. – М., 1945. – 266с.
216587
  Циммеринг М. Бутье Питер и его герой / М. Циммеринг. – Москва, 1973. – 126с.
216588
  Рождественская.М.В Бутьте внимательны к детям / Рождественская.М.В. – К., 1984. – 97с.
216589
   Буферная зона и система краевых прогибов юго-западного сектора Восточно-Европейской платформы / Е.И. Паталаха, В.А. Великанов, Н.И. Лебедь, В.И. Трегубенко, Г.Л. Трофименко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 36-41 : рис. – Библиогр.: 8 назв.
216590
  Сливка Р.Р. Буферне положення України: спільність та конфлікт інтересів великих світових гравців у Центрально-Східній Європі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 195-202. – Бібліогр.: 12 назв.
216591
  Сіліч І.О. Буферні властивості грунтів як показник забруднення важкими металами едафотопів Криворізької урбоекосистеми // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 65-68 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
216592
  Базилянська Вікторія Давидівна Буферні системи для іонометрії у водяних і неводяних середовищах : Автореф... канд.хім.наук: 020004 020002 / Базилянська Вікторія Давидівна; МО України ХДУ. – Харків, 1994. – 16л.
216593
  Шиян О.В. Буферність в параболічних задачах Ван-дер-Полевського типу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шиян Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
216594
  Ивашкевич В.Б. Бухалтерский учет в условиях совершенсвования хозяйственного механизма / В.Б. Ивашкевич. – М, 1982. – 175с.
216595
  Пугаченкова Г. Бухара / Г. Пугаченкова, Л. Ремпель. – Москва, 1949. – 68 с.
216596
  Айни С. Бухара : (Воспоминания) / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Сталинабад : Таджикгосиздат
ч. 1. – 1949. – 207 с.
216597
  Айни С. Бухара : (Воспоминания) / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Сталинабад : Таджикгосиздат
ч. 2. – 1949. – 183, [4] с.
216598
  Айни С. Бухара : Воспоминания / С. Айни ; авториз. пер. с таджик. Сергея Бородина. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 296 с., [1] л. портр. : портр.
216599
  Айни М С.С. Бухара : Воспоминания / С. С. М. Айни ; пер. с таджик. С. Бородина. – Москва : Советский писатель
Кн. 3 : / ред., послесл. и примеч. Л.И. Климовича. – 1957. – 242 с., [1] л. портр. : портр.
216600
  Айни М С.С. Бухара : Воспоминания / С.С.М. Айни ; пер. с таджик. С. Бородина ; ред. послесл. и примеч Л.И. Климовича. – Москва : Советский писатель
Кн. 4 : [В городе]. – 1957. – 238 с., [1] л.
216601
  Айні С. Бухара : (Спогади) ; пер.: з тадж. / С. Айні. – Київ : Дніпро, 1960. – 624 с.
216602
  Айни С. Бухара : в 4-х кн. / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 598, [2] c. – В 4-х кн.
216603
  Сухарева О.А. Бухара / О.А. Сухарева. – М., 1966. – 328с.
216604
  Камалов У.Х. Бухара / У.Х. Камалов, А.А. Музафаров, В.Г. Сааков. – Ташкент, 1974. – 189с.
216605
  Чехович О.Д. Бухара / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1976. – 36 с.
216606
  Айни С. Бухара : в 2-х кн. / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Душанбе : Ирфон
кн. 1. – 1980. – 259, [1] c.
216607
  Захидов П.Ш. Бухара / П.Ш. Захидов, А.А. Музаффаров. – Ташкент, 1981. – 100с.
216608
  Айни С. Бухара : в 2-х кн. / Садриддин Айни; пер. с тадж. С.Бородина. – Душанбе : Ирфон
кн. 2. – 1981. – 376 с.
216609
  Айні С. Бухара : спогади / Садріддін Айні. – Київ : Дніпро, 1983. – 592 с.
216610
   Бухара и Афганистан в начале 80-х гдов XIX века. – Москва, 1974. – 143с.
216611
  Ашуров Я.С. и др. Бухара. Краткий справочник / Я.С. и др. Ашуров. – 5-е изд. испр. и доп. – Ташкент, 1971. – 92с.
216612
  Ашуров Я.С. и др. Бухара. Краткий справочник.- путеводитель / Я.С. и др. Ашуров. – Ташкент, 1956. – 84с.
216613
  Ашуров Я.С. и др. Бухара. Краткий справочник. / Я.С. и др. Ашуров. – 2-е испр. и доп. изд. – Ташкент, 1958. – 100с.
216614
  Ашуров Я.С. Бухара. Краткий справочник. / Я.С. Ашуров. – 4-изд.,исправ.и доп. – Ташкент, 1968. – 100с.
216615
  Кузик Павло Бухара. Перлина Шовкового шляху, або Три бажання для джина з мідного чайника // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 18-22 : фото
216616
   Бухарев Александр Матвеевич. – М : Столица, 1991. – 320 с.
216617
   Бухарест - "маленький Париж" // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (7). – С. 56-65
216618
   Бухарест : [фотоальбом]. – Бухарест : Меридиане, 1964. – [176] с. : фото.
216619
  Элиасберг Н.Е. Бухарест / Н.Е. Элиасберг. – Москва, 1977. – 190 с.
216620
  Виктория Малая Бухарест : Провожаем весну на колесах. Варианты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 95 : Фото
216621
  Джорджеску Ф. Бухарест. Исторический очерк / Ф. Джорджеску. – Бухарест, 1965. – 71с.
216622
  Гросул В. Бухарестский мир 1812 г. и формирование новой юго-западной границы Российской империи // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2012. – Вип. 14. – С. 37-76. – ISBN 978-966-389-291-8


  Бухарестський мирний договір 1812 року - договір між Російської та Османською імперією, який завершив Російсько-турецьку війну 1806-1812 років. Договір був підписаний 16 (28) травня 1812 року в Бухаресті з боку Росії головним уповноваженим Михайлом ...
216623
  Айрапетов О. Бухарестский мир 1812 года // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Админ. Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 2. – С. 68-71. – ISSN 0235-7089
216624
  Нотович Ф.И. Бухарестский мир 1918 г. / Нотович Ф.И. ; под ред. Э.К.Эггерт. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 260 с. – Библиогр.: с. 253-255
216625
  Фокша Г. Бухарестский музей-село / Г. Фокша. – Бухарест, 1958. – 210с.
216626
  Орлик И.И. Бухарестский процесс над И. Антонеску. 1946 год // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 1. – С. 187-199. – ISSN 0130-3864
216627
  Гончар Б.М. Бухарестський мир 1913 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 154-155. – ISBN 966-316-039-X
216628
   Бухарин : человек, политик, ученый. – М, 1990. – 412с.
216629
   Бухарин Николай Иванович : Указатель литературы. – Москва, 1989. – 88с. – (Ист. экономич. мысли СССР в 1920-е годы)
216630
  Коэн Стивен Бухарин: политическая биография, 1888-1938 / Коэн Стивен. – Москва, 1988. – 574 с.
216631
  Коэн Стивен Бухарин: Политическая биография, 1888-1938 / Коэн Стивен. – М.-Мн., 1989. – 572с.
216632
  Мирзаев М.М. Бухарская группа говоров узбекского языка : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Мирзаев М.М. ; АН УзССР , Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1965. – 68 с.
216633
  Шарапов Я. Бухарская народная Советская Республика, как переходный этап к социалистическому развитию. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарапов Я.; Таджикский гос.ун-т. – Сталинабад, 1955. – 15л.
216634
  Чехович О.Д. Бухарские документы XIV века / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1965. – 332с.
216635
  Шкунов В.Н. Бухарские евреи и торговые связи России с ханствами Средней Азии во второй половине XVIII - XIX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 129-133. – ISSN 0869-1908
216636
  Емельяненко Т.Г. Бухарские евреи: судьба диаспоры // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 15-26. – ISSN 0869-5415
216637
  Айни С. Бухарские палачи : повесть / С. Айни. – Душанбе : Ирфон, 1970. – 80 с.
216638
   Бухарский вакф XIII в.. – М, 1979. – 134с.
216639
  Соков А.И. Бухарский олень / А.И. Соков. – Душанбе, 1987. – 44с.
216640
  Левин Л.Д. Бухарский халат. Сентиментальный водевиль / Л.Д. Левин. – Л.-Москва, 1938. – 56с.
216641
  Арапов Д.Ю. Бухарское ханство в русской востоковедческой истории / Д.Ю. Арапов. – Москва, 1981. – 128с.
216642
  Ильин М.А. Бухвостов / М.А. Ильин. – Москва, 1956. – 63 с.
216643
   Бухгалтер. – Харків
№ б/н. – 1997
216644
   Бухгалтер. – Харків
№ 1. – 1997
216645
   Бухгалтер. – Харків
№ 2. – 1997
216646
   Бухгалтер. – Харків
№ 3. – 1997
216647
   Бухгалтер. – Харків
№ 4. – 1997
216648
   Бухгалтер. – Харків
№ 5. – 1997
216649
   Бухгалтер. – Харків
№ 6, ч. 1. – 1997
216650
   Бухгалтер. – Харків
№ 6, ч. 2. – 1997
216651
   Бухгалтер. – Харків
№ 7, ч. 1. – 1997
216652
   Бухгалтер. – Харків
№ 7, ч. 2. – 1997
216653
   Бухгалтер. – Харків
№ 8, ч. 2. – 1997
216654
   Бухгалтер. – Харків
№ 8, ч. 1. – 1997
216655
   Бухгалтер. – Харків
№ 9, ч. 2. – 1997
216656
   Бухгалтер. – Харків
№ 9, ч. 1. – 1997
216657
   Бухгалтер. – Харків
№ 10, ч. 2. – 1997
216658
   Бухгалтер. – Харків
№ 10, ч. 1. – 1997
216659
   Бухгалтер. – Харків
№ 11. – 1997
216660
   Бухгалтер. – Харків
№ 12. – 1997
216661
   Бухгалтер. – Харків
№ 1. – 1998
216662
   Бухгалтер. – Харків
№ 2. – 1998
216663
   Бухгалтер. – Харків
№ 3. – 1998
216664
   Бухгалтер. – Харків
№ 5/6. – 1998
216665
   Бухгалтер. – Харків
№ 7. – 1998
216666
   Бухгалтер. – Харків
№ 8. – 1998
216667
   Бухгалтер. – Харків
№ 9. – 1998
216668
   Бухгалтер. – Харків
№ 10. – 1998
216669
   Бухгалтер. – Харків
№ 11. – 1998
216670
   Бухгалтер. – Харків
№ 12. – 1998
216671
   Бухгалтер. – Харків
№ 13. – 1998
216672
   Бухгалтер. – Харків
№ 14. – 1998
216673
   Бухгалтер. – Харків
№ 15. – 1998
216674
   Бухгалтер. – Харків
№ 16. – 1998
216675
   Бухгалтер. – Харків
№ 17. – 1998
216676
   Бухгалтер. – Харків
№ 18. – 1998
216677
   Бухгалтер. – Харків
№ 19. – 1998
216678
   Бухгалтер. – Харків
№ 20. – 1998
216679
   Бухгалтер. – Харків
№ 21/22. – 1998
216680
   Бухгалтер. – Харків
№ 23. – 1998
216681
   Бухгалтер. – Харків
№ 24. – 1998
216682
  Иконников К.М. Бухгалтер совхоза рассказывает : из опыта работы бухгалтерии совхоза "Озеры" Московской области / К.М. Иконников. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 102 с.
216683
  Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шерр. – М, 1925. – 575с.
216684
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ, 2000
216685
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 1. – 2001
216686
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 2. – 2001
216687
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 4. – 2001
216688
   Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – Київ
№ 5. – 2001
216689
  Поливана Л.А. Бухгалтерія підприємства без паперів: міф чи реальність? // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 201-202. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
216690
  Кононов А.П. Бухгалтерская отчетность в системе управления производством / А.П. Кононов. – М., 1975. – 55с.
216691
  Арзуманян Т.М. Бухгалтерская экспертиза при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел / Т.М. Арзуманян, В.Г. Танасевич. – Москва : Юридическая литература, 1975. – 119 с.
216692
  Пименков В.Г. Бухгалтерские балансы колхозов и совхозов / В.Г. Пименков. – М, 1974. – 87с.
216693
  Данилаев А.А. Бухгалтерские балансы сельскохозяйственных предприятий и их использование в экономическом анализе / А.А. Данилаев. – М, 1973. – 208с.
216694
  Московский Ф.А. Бухгалтерский баланс и калькуляция электро- и теплоэнергии на электростанциях / Ф.А. Московский. – Москва ; Ленинград : Гос. энергетическое изд-во, 1949. – 152 с. – Библиогр. : 151-152
216695
  Кононов А.П. Бухгалтерский баланс промышленного предприятия и его анализ. Лекция... / А.П. Кононов. – Москва, 1960. – 40с.
216696
  Грабова Н.М. Бухгалтерский облік у галузях народного господарства : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Грабова; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 203 с. – ISBN 966-574-525-5
216697
  Безруких П.С. Бухгалтерский учет / П.С. Безруких. – М, 1983. – 375с.
216698
  Чебанова Н.В. Бухгалтерский учет / Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков, 1995. – 242с.
216699
  Чебанова Н.В. Бухгалтерский учет : торговые и посреднические предприятия: Учебное пособие / Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко. – 4-е изд., доп. и перераб. – Харків : Олант, Друк, 1998. – 456с. – ISBN 5-7763-1666-9
216700
   Бухгалтерский учет : учебник / Ю.А. Бабаев, Л.Г. Макарова, А.М. Петров, Л.А. Мельникова, К.П. Тужилова, К.С. Маляренко; под ред. Ю.А. Бабаева. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2008. – 384с. – ISBN 978-5-392-00131-6
216701
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 2. – 1996
216702
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 3. – 1996
216703
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 4. – 1996
216704
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 5. – 1996
216705
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 6. – 1996
216706
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 7. – 1996
216707
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 8. – 1996
216708
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 9. – 1996
216709
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 10. – 1996
216710
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 11. – 1996
216711
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 12. – 1996
216712
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 2. – 1997
216713
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 3. – 1997
216714
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 4. – 1997
216715
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 5. – 1997
216716
   Бухгалтерский учёт. – Москва
№ 6, юбил. вып. – 1997
216717
  Чебанова Н.В. Бухгалтерский учет (торговые и посреднические предприятия) / Н.В. Чебанова, Л.Н. Котенко. – Харьков, 1998. – 456с.
216718
  Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет [Электронний ресурс] : [учебник] / А.В. Лишиленко. – 3-е изд., перед. и доп. – Киев : Центр учебной литературы, 2011. – 736 с. – ISBN 978-611-01-0224-7
216719
  Масталыгина Н.А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. / Н.А. Масталыгина. – М., 1962. – 288с.
216720
  Дедков П Е. Бухгалтерский учет в бюджетных учереждениях и его централизация / П Е. Дедков, . – М, 1966. – 244с.
216721
   Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях : сборник нормативных документов / сост. Е.Дедков, В. Якимов. – Москва : Финансы, 1965. – 470 с.
216722
  Белов А.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях / А.Н. Белов. – М., 1990. – 174с.
216723
  Шолц Р. Бухгалтерский учет в Венгерской Народной Республике / Р. Шолц. – М, 1974. – 64с.
216724
  Данилевич Е.А. и др. Бухгалтерский учет в горной промышленности / Е.А. и др. Данилевич. – М, 1988. – 221с.
216725
  Сидельникова Л.Б. Бухгалтерский учет в книжной торговле / Л.Б. Сидельникова. – М, 1980. – 232 с.
216726
  Курсов В.Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке : Новые типовые бухгалтерские проводки операций банка: Учебное пособие / В.Н. Курсов, Г.А. Яковлев. – 3-е изд.,исправленное и доп. – Москва : Инфра-М, 1999. – 334с. – ISBN 5-86225-903-1
216727
  Удовенко Г.В. Бухгалтерский учет в легкой промышленности / Г.В. Удовенко. – М., 1978. – 320с.
216728
  Едошин А.Н. Бухгалтерский учет в лесном хозяйстве. / А.Н. Едошин. – 2-е изд. – М, 1969. – 416с.
216729
  Панков В.В. Бухгалтерский учет в материально-техническом снабжении. / В.В. Панков. – М., 1989. – 271с.
216730
  Душанов И. Бухгалтерский учет в Народной Республике Болгарии / И. Душанов. – М, 1974. – 64с.
216731
  Астахов В.П. Бухгалтерский учет в организациях материально-технического снабжения / В.П. Астахов. – Ростов-на-Дону, 1977. – 96с.
216732
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в основных отраслях народного хозяйства : учебник для специальностей 1727 "Статистика" и 1734 "Механизация учета и вычислительных работ" / В.К. Радостовец. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 400 с.
216733
  Белоусов М.С. Бухгалтерский учет в пищевой промышленносит / М.С. Белоусов, Б.А. Титов. – 2-е изд. – М, 1971. – 384с.
216734
  Морозова Н.И. Бухгалтерский учет в предприятиях и организациях общественного питания / Н.И. Морозова. – К., 1978. – 216с.
216735
  Бражник А.С. Бухгалтерский учет в производственном объединении (предприятии). / А.С. Бражник, Б.С. Щеглов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1981. – 494с.
216736
  Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях 2000 / Н.Н. Грабова, В.Н. Добровський; Под ред. Н.В. Кужельного. – Київ : А.С.К., 2001. – 624с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-269-7
216737
  Селезнев С.И. Бухгалтерский учет в промышленном предприятии. / С.И. Селезнев. – М, 1955. – 200с.
216738
  Боярский И.А. Бухгалтерский учет в промышленности : темы: "Учет денежных средств и расчетов". "Учет труда и заработной платы" : учеб. пособие для подготовки и повышения квалифик. работников учета промышлен. предприятий / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд. – Москва : Статистика, 1974. – 68, [1] с.
216739
  Боярский И.А. Бухгалтерский учет в промышленности : темы: "Учет материалов", "Учет основных средств", "Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов", "Учет готовой продукции и ее реализация" : учеб. пособие для подготовки и повышения квалификации работников учета промышленных предприятий / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд. – Москва : Статистика, 1975. – 66, [2] с.
216740
  Боярский И.А. Бухгалтерский учет в промышленности : темы: Учет производства и калькуляция себестоимости продукции основы учета фондов. ссуд и финансовых результатов : учеб. пособие для подготовки и повышения квалификации работников учета промышленных предприятий / И.А. Боярский, Я.Л. Вайсфельд. – Москва : Статистика, 1975. – 71, [1] с.
216741
  Селезнев С.И. Бухгалтерский учет в промышленности. / С.И. Селезнев. – 3-е изд. – М, 1965. – 207с.
216742
  Марченко А.К. Бухгалтерский учет в промышленности. / А.К. Марченко. – Минск, 1972. – 495с.
216743
  Марченко А.К. Бухгалтерский учет в промышленности. / А.К. Марченко. – Минск, 1977. – 432с.
216744
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельско-хозяйственных предприятиях / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – Москва, 1975. – 359 с.
216745
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – Москва
Ч. 1. – 1982. – 288 с.
216746
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – Москва
Ч. 2. – 1982. – 415 с.
216747
  Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / М.З. Пизенгольц, А.П. Варава. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 510 с.
216748
  Васильев Д.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве с основами учета в других отраслях народного хозяйства / Д.Г. Васильев. – Москва, 1970. – 528с.
216749
  Данилан А.А. Бухгалтерский учет в сельскохозяййственном предприятии / А.А. Данилан. – 3-е доп. и перераб. – М, 1981. – 255с.
216750
  Васильев Д.Г. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.Г. Васильев. – Москва, 1963. – 511с.
216751
  Васильев Д.Г. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.Г. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 368с.
216752
  Палий В.Ф. Бухгалтерский учет в системе экономической информации / В.Ф. Палий. – М, 1975. – 160с.
216753
  Радостовец В.К. Бухгалтерский учет в совхозах / В.К. Радостовец. – 2-е перераб.и доп. изд. – Москва : Статистика, 1970. – 486 с.
216754
  Ширшов А.Ф. Бухгалтерский учет в совхозах и колхозах. / А.Ф. Ширшов, А.Л. Добровольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 320с.
216755
  Безруких П.С. Бухгалтерский учет в СССР / П.С. Безруких. – М, 1976. – 96с.
216756
  Крамаровский Л.М. Бухгалтерский учет в строительных организациях / Л.М. Крамаровский. – М., 1979. – 222с.
216757
  Волков Н.Г. Бухгалтерский учёт в строительстве / Н.Г. Волков. – Москва, 1990. – 238с.
216758
  Слепак Л.И. Бухгалтерский учет в торговле. / Л.И. Слепак. – М., 1991. – 239с.
216759
  Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине : Учеб.- практ.- посоюие / В.П. Завгородний. – Київ : А.С.К., 1999. – 864с. – (Экономика. Финансы. Право.). – ISBN 966-539-222-0
216760
  Кирьянова З.В. Бухгалтерский учет в условиях АСУП / З.В. Кирьянова, А.Д. Трусов. – М., 1974. – 160с.
216761
  Кипарисов Н.А. Бухгалтерский учет в хозяйстве связи : учебник стузов связи / Н.А. Кипарисов ; под ред И.А. Калика. – Москва : Государственное издательство лит-ры по вопросам связи и радио, 1946. – 191 с.
216762
  Вуд Френк Бухгалтерский учет для предпринимателей / Вуд Френк. – Москва
1. – 1992. – 253 с.
216763
  Вуд Френк Бухгалтерский учет для предпринимателей / Вуд Френк. – Москва
2. – 1992. – 353 с.
216764
  Гулевич А.Г. Бухгалтерский учет доходов и расходов в организациях в условиях инновационной экономики // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 33-36. – ISBN 978-617-7511-00-0
216765
  Дмитриева О.В. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в издательствах / О.В. Дмитриева, Э.В. Никольская. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 240 с. – ISBN 5-279-02874-6
216766
   Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики : материалы семинара. – Москва, 1991. – 121 с.
216767
   Бухгалтерский учет и аудит : Научно-практический журнал. – Киев, 1994-
№ 12. – 2007
216768
  Богородский Н.В. Бухгалтерский учет и калькуляция промпредприятия / Н.В. Богородский и М.П. Рубинчик. – изд. 3-е перераб. – Москва, 1937. – 403 с.
216769
  Ширинская З.Т. Бухгалтерский учет и операционная техника в банках : Учебник для студ. вузов / З.Т. Ширинская, Т.Н. Нестерова, Н.Э. Соколинская. – Москва : Перспектива, Инфра-М, 1998. – 488с. – ISBN 5880450260, 5862254315
216770
  Смирнов С.И. Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетных учреждениях и организациях / С.И. Смирнов. – М., 1963. – 360с.
216771
  Казьмин И.С. Бухгалтерский учет и отчетность в откормочных хозяйствах. / И.С. Казьмин. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1977. – 263с.
216772
  Бургонова Г.Н. Бухгалтерский учет и отчетность в туризме : Учебное пособие / Г.Н. Бургонова, Н.А. Каморджанова. – Москва : Нолидж, 1998. – 272с. – ISBN 5-89251-021-2
216773
  Вейцман Н.Р. Бухгалтерский учет и советский бухгалтер / Н.Р. Вейцман. – Москва, 1954. – 60с.
216774
  Бутин М.Е. Бухгалтерский учет и судебно-бухгалтерская экспертиза / М.Е. Бутин, А.А. Тимохов ; Алма-Атинский ин-т народного хозяйства. – Алма-Ата : Наука Казахской ССР, 1972. – 295 с.
216775
  Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года : Практическое пособие / Н.Г. Горицкая. – Київ : Бухгалтерия. Налоги. Бизнес, 2000. – 256с. – ISBN 966-95778-0-2
216776
  Белуха Н.Т. Бухгалтерский учёт на автомобильном транспорте / Н.Т. Белуха. – К., 1968. – 344 с.
216777
  Колтыпин И.М. Бухгалтерский учет на колхозных рынках. / И.М. Колтыпин, С.Н. Стрелков. – М., 1949. – 136с.
216778
  Бабич В.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине / В.В. Бабич, Е.И. Свидерский. – К, 1993. – 26с.
216779
  Бабич В.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине / В.В. Бабич, Е.И. Свидерский. – 4-е изд., перераб. и доп. – Киев : Лібра, 1996. – 156 с.
216780
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет на предприятиях Украины с разными формами собственности : Учебное пособие / Н.М. Ткаченко. – 4-е изд.,дополненное. – Москва : А.С.К., 1998. – 800c. – ISBN 966-539-094-5
216781
   Бухгалтерский учет на промышленных предприятиях. – изд.3-е перераб. – Москва : Статистика, 1967. – 431 с.
216782
  Данилан А.А. Бухгалтерский учет на сельскохозяйственном предприятии / А.А. Данилан. – 4-е перераб. и доп. – М, 1990. – 286с.
216783
  Белобородова В.А. Бухгалтерский учет с основами экономического анализа / В.А. Белобородова. – М., 1982. – 352с.
216784
  Осейко Н.Н. Бухгалтерский учет с помощью персонального компьютера / Н.Н. Осейко. – Изд. 3-е перераб. и доп. – К, 1996. – 275с.
216785
  Доронин М.М. Бухгалтерский учёт съёмочно-геодезических работ / М.М. Доронин, А.В. Пегов. – М., 1939. – 124с.
216786
  Кононов А.П. Бухгалтерский учет. Уч. для вузов / А.П. Кононов. – Москва, 1968. – 240с.
216787
   Бухгалтерский учет:задачи и вопросы : Учеб.пособ.для студ.вузов / З.Д. Бабаева, В.А. Терехова, И.М. Рендухов, Т.Н. Шеина. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 206с. – Авт.указ.на об.тит.л. – ISBN 5-279-01113-4
216788
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины : учебник для студентов экономических специальностей высших учебных заведений / Н.М. Ткаченко. – 7-е изд., доп. и перераб. – Київ : А.С.К., 2002. – 864с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-332-4
216789
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины : Учебник для студентов высших учебных заведений экономических специальностей / Н.М.Ткаченко. – 7-е изд., доп. и перераб. – Київ : А.С.К., 2003. – 864с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-332-4


  Основы теории бухгалтерского финансового учета, его организации и постановки учета на предприятиях Украины
216790
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет, налогообложение и отчетность : учебник / Н.М. Ткаченко; МОНУ. – Киев : Алерта, 2008. – 1012 с. – ISBN 978-966-8533-69-3
216791
  Корягін М.В. Бухгалтерська звітність та її трансформація // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 4 (59). – С. 38-49. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
216792
  Демченко Т.А. Бухгалтерська модель оцінки активів фармацевтичного промислового підприємства : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 173-179 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
216793
  Кіндрацька Л. Бухгалтерська професія в Україні: реальність і перспективи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 6-9
216794
  Кремєнь О.І. Бухгалтерська професія: значення для підприємства, держави та суспільства / О.І. Кремєнь, О.І. Чоботар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 196-209
216795
  Озеран А. Бухгалтерська та фінансова звітність: трансформація понять // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-23 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
216796
  Якимів І.В. Бухгалтерський аналіз рівня самофінансування інвестиційної діяльності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 53)


  Диференціюються поняття внутрішнього фінансування та самофінансування, аргументується суть самофінансування як процесу, що забезпечує підвищення вартості власного капіталу підприємства. У широкому розумінні самофінансування має джерелом нерозподілений ...
216797
  Погорєлова Т.П. Бухгалтерський баланс: його сутність, історія виникнення та технологія складання / Т.П. Погорєлова, О.Р. Сьоміна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – C. 44-48. – ISSN 2306-6792
216798
  Ромашко О.М. Бухгалтерський і податковий облік вексельних операцій : контроль, облік та аудит / О.М. Ромашко, В.В. Сопко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 200-204 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
216799
  Греськів Т.С. Бухгалтерський і податковий облік доходів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 66-70. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
216800
  Кушнір Л.А. Бухгалтерський контроль витрат виробництва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 141-149. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
216801
  Сопко В. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / В. Сопко; МОУ. КНЕУ. – 2-е вид., перероб. і доповнене. – Київ : КНЕУ, 1999. – 500с. – ISBN 966-574-136-5
216802
  Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.В. Нашкерська; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 464с. – ISBN 966-8365-66-6
216803
  Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник з виховання практичних задач / І.І.Сахарцева, Г.А.Семенов, Г.М.Бескота; За ред. І.І.Сахарцевої. – Київ : Кондор, 2005. – 556с. – ISBN 996-351-021-8
216804
  Азаренкова Г.М. Бухгалтерський облік : збірник ситуаційних задач та завдань для самостійної роботи студентів : навч. посібник / Г.М. Азаренкова, Н.М. Самородова. – Київ : Знання, 2005. – 243 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-346-031-8
216805
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : Підручник / О.В. Лишиленко. – 2-е вид., перероблене і доповнене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 664с. – ISBN 966-364-286-6
216806
  Мисака Г.В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.В. Мисака, В.М. Шарманська; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 400с. – Шифр дубл.65 Миса.Доп.карт.ек. – ISBN 978-966-364-538-4
216807
  Сук Л.К. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 507с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-372-8
216808
  Загородній А.Г. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 422 с. – ISBN 978-966-346-527-2
216809
  Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік : навчальний посібник з виконання практичних задач для студ. економічних спеціальностей вищих навч. закладів / І.І. Сахарцева, Г.А. Семенов, Г.М. Бескоста ; за ред. І.І. Сахарцевої. – Київ : Кондор, 2010. – 554 с. – Бібліогр.: с. 549-550. – ISBN 996-351-021-8
216810
  Садовська І.Б. Бухгалтерський облік : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 687, [1] с. : табл. – Глосарій бухгалтерських термінів: с. 615-656. – Бібліогр.: с. 657-665. – ISBN 978-617-673-160-3
216811
  Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік : практикум : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Мельник Т.Г. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2013. – 424, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-389. – ISBN 978-966-2781-64-9
216812
  Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік : практикум : навч. посібник / Мельник Т.Г. ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2017. – 268, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-234. – ISBN 978-966-2781-64-9
216813
  Маслій Н.Д. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посібник для студентів екон. спец. ВНЗ / Наталя Дмитрівна Маслій ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 270, [2] с. : іл., табл. – Основ. терміни і визначення, що використовуються в бух. обліку: с. 235-247. – Бібліогр.: с. 252-254. – ISBN 978-966-927-249-2
216814
  Темчишина Ю.Л. Бухгалтерський облік (теоретичні основи) : навч. посібник / Ю.Л. Темчишина ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2008. – 226, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-612-072-7


  У пр. № 1715005 напис: Бажаю успіхів в навчанні та роботі. Підпис.
216815
  Корягін М.В. Бухгалтерський облік в системі управління соціально відповідальним підприємством // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 50-57
216816
  Голов С. Бухгалтерський облік в США // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.37-44
216817
  Балченко З.А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.А. Балченко; Київськ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2006. – 232с. – ISBN 966-351-119-2
216818
  Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік в Україні у XVI-XVIII ст., конституція Пилипа Орлика / Й.Я. Даньків, Остап"юкМ.Я // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 260-263. – (Економіка ; Вип. 32)
216819
  Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. / В.М. Пархоменко. – Київ, 1994. – 352с.
216820
  Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. / В.М. Пархоменко; Облік витрат виробництва та обігу. – Київ : Лібра. – ISBN 966-7035-10-7
Ч.3. – 1996. – 425с.
216821
  Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні:основи та практика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за програмою бакалавра зі спец. "Облік і аудит" / В.С. Лень, В.В. Гливенко; МОНУ; Чернігівськ. держ. технолог. ун-т. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 556с. – ISBN 966-364-163-0
216822
  Павлюк І. Бухгалтерський облік вибуття та амортизації нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-8
216823
  Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік деривативів та їх репрезентація у фінансовій звітності: проблеми методики та методології // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 116-120. – ISSN 1728-6220
216824
  Ловінська Л.Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; Ловінська Л.Г., Олійник Я.О., Галат Л.О. – Київ : КНЕУ, 2005. – 329с. – ISBN 966-574-756-8
216825
   Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів : Збірник задач і вправ: Навчальний посібник. – Житомир : Рута, 2001. – 448с. – ISBN 966-7570-73-8
216826
  Коритник Л.П. Бухгалтерський облік заробітної плати в бюджетних установах України: оновлені методологічні та методичні позиції / Л.П. Коритник, О.В. Клименко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 52-62. – ISBN 978-617-571-134-7
216827
  Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік заробітної плати із застосуванням національних стандартів і нового плану рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Економіка ; вип. 44)


  Аналізуються проблеми обліку заробітної плати згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку і застосуванням рахунків класів 8 і 9.
216828
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 2. – 1996
216829
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 3. – 1996
216830
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 4. – 1996
216831
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 5. – 1996
216832
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 6. – 1996
216833
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 7. – 1996
216834
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 8. – 1996
216835
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 9. – 1996
216836
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 10. – 1996
216837
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 11. – 1996
216838
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ
№ 12. – 1996
216839
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2000
216840
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2000
216841
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2000
216842
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2000
216843
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2000
216844
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 7. – 2000
216845
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2000
216846
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2000
216847
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2000
216848
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2000
216849
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2000
216850
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
216851
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
216852
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
216853
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2001
216854
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2001
216855
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2001
216856
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал: спец. випуск. – Київ, 1994-
№ 1 : Фінансова звітність за 2001 рік. – 2002
216857
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 8. – 2003
216858
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2003
216859
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2003
216860
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2003
216861
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
216862
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 5. – 2004
216863
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2004
216864
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2004
216865
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2004
216866
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2004
216867
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
216868
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
216869
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
216870
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
216871
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 10. – 2005
216872
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 11. – 2005
216873
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 6. – 2007
216874
   Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 9. – 2007
216875
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007
216876
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 3. – 2008
216877
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2008
216878
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 6. – 2008
216879
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 9. – 2008
216880
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 10. – 2008
216881
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2009
216882
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 1 : Фінансова звітність за 2009 рік. Приклади заповнення річних форм звітності. Податкова звітність : складання і подання. – 2010
216883
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 2. – 2010
216884
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 4. – 2010
216885
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 5. – 2010
216886
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 8. – 2010
216887
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 3. – 2011
216888
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 9. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
216889
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 11. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
216890
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 1994-
№ 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
216891
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
216892
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
216893
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 6. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
216894
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
216895
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 8. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
216896
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 9. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
216897
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 10. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
216898
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 11. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
216899
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 12. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
216900
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216901
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 8. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216902
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 9. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216903
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216904
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216905
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216906
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216907
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 11. – 2015. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216908
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 1. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216909
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 2. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216910
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 3. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216911
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 4. – 2016. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216912
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 6. – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216913
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 1994-
№ 7/8. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216914
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 11/12. – 2016. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216915
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 4. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216916
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 5. – 2017. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216917
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 6. – 2017. – 44 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216918
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 1994-
№ 7/8. – 2017. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216919
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 12. – 2017. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216920
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 2. – 2018. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216921
   Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 5. – 2018. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216922
   Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник : навч. посібник ... для студентів вищ. навч. закл. / [Верига Ю.А., Іщенко В.Л., Гладких Т.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 291, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст парал. укр., рос., англ.. – Бібліогр.: с. 290. – ISBN 978-617-673-102-3
216923
  Назаренко І.М. Бухгалтерський облік і звітність - інформаційна платформа управлінського процесу / І.М. Назаренко, О.В. Назаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 250-257. – ISSN 2222-4459
216924
  Брик І.Є. Бухгалтерський облік і звітність в бюджетних установах / І.Є. Брик. – Київ : Держфінвидав українська філія, 1940. – 171с.


  .
216925
  Сироїд Н.П. Бухгалтерський облік і контроль витрат на забезпечення екологічної якості продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Сироїд Надія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
216926
  Мурашко О.В. Бухгалтерський облік і податкова звітність : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 51-60 : Табл.
216927
  Головач В.В. Бухгалтерський облік і право : Світовий досвід та вітчизняна практика / В.В. Головач. – Київ, 1996. – 16 с.
216928
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.М. Кіндрацька. – Київ : КНЕУ, 2000. – 404с. – ISBN 966-574-128-4
216929
  Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях : Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / С.В. Свірко; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 188с. – ISBN 966-574-103-9
216930
   Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні : Навчально-практичний посібник. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2000. – 768с. – ISBN 966-95810-0-1
216931
  Рудейчук С.В. Бухгалтерський облік інвестицій в облігації: досвід України та Росії // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 116-123. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
216932
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності : Навчально-методичний посібник / Н.М. Ткаченко. – Київ : А.С.К., 1996. – 512с. – ISBN 5-7707-7526-2
216933
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності : Навчально-методичний посібник / Н.М. Ткаченко. – 3-тє вид., доп. й переробл. – Київ : А.С.К., 1998. – 784с. – ISBN 966-539-075-9
216934
  Ковальчук В.В. Бухгалтерський облік операцій за договорами концесії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ковальчук Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
216935
  Пархоменко В. Бухгалтерський облік основних засобів в оренді // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 3-7 : табл.
216936
  Корінько М.Д. Бухгалтерський облік погашення зобов"язань у процедурі ліквідації суб"єкта господарювання : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / М.Д. Корінько, А.М. Хільченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 250-255 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
216937
  Павлюк І. Бухгалтерський облік реалізації та передачі основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-36
216938
  Сіухіна К.М. Бухгалтерський облік резервів банку від операцій з акціонерами // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 104-112. – ISSN 2306-546X
216939
  Дмитренко А. Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 17-24
216940
  Сокіл О. Бухгалтерський облік сталого розвитку, як новий засіб обліково-аналітичного забезпечення // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 7-18. – ISSN 2410-0706
216941
   Бухгалтерський облік та звітність в Україні : Збірник нормативно-правових актів. Станом на 1 липня 2001 року. – Київ : Атіка, Літера ЛТД, 2001. – 752с. – ISBN 966-7714-62-4; 966-7543-10-2
216942
   Бухгалтерський облік та звітність виконання бюджетів [Електронний ресурс] : навч. посібнник / [Гізатуліна Л.В. та ін.] ; за заг. ред. Т.І. Єфименко ; Держ. навч. наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використання на DVD-R. - Електрон. дані (об"єм даних 9,5 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-81-1
216943
  Даньків Й. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: процесний підхід / Й. Даньків, М. Яцко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 10-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
216944
  Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : Практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – Київ : Лібра, 2004. – 880с. – ISBN 966-7035-68-9
216945
  Дондик І.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність як джерело інформаційного забезпечення фінансового контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 115-118
216946
   Бухгалтерський облік та фінансовий контроль - складові інформаційного підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні : у 4 т. / В.А. Копилов, Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінська, Ф.О. Ярошенко, В.Г. та ін. Швець; М-во фінансів України, H.-д. фін. ін-т (НДФІ) ; редкол.: М.Я. Азаров (голова) [та ін.]. – Київ : НДФІ. – ISBN 978-966-7675-37-0
Т. 1 : Реформування бухгалтерського обліку в Україні / [В.А. Копилов, Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінська та ін.]. – 2007. – 748, [2] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в кінці частин
216947
   Бухгалтерський облік та фінансовий контроль - складові інформаційного підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні : у 4 т. / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк, О.О. Чечуліна, Н.І. Рубан, Н.І. [та ін.] Сушко, ; М-во фінансів України, H.-д. фін. ін-т (НДФІ) ; редкол.: М.Я. Азаров (голова) [та ін.]. – Київ : НДФІ. – ISBN 978-966-7675-38-7
Т. 2 : Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансового контролю у державному секторі / [Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк, О.О. Чечуліна та ін.]. – 2007. – 531, [2] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в кінці частин
216948
   Бухгалтерський облік та фінансовий контроль - складові інформаційного підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні : у 4 т. / Т.І. Єфименко, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко; М-во фінансів України, H.-д. фін. ін-т (НДФІ) ; редкол.: М.Я. Азаров (голова) [та ін.]. – Київ : НДФІ. – ISBN 978-966-7675-39-4
Т. 3 : Бухгалтерський облік і звітність установ та організацій державного сектору в Україні: напрями та перспективи розвитку / [Т.І.Єфименко, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська та ін.]. – 2007. – 547, [2] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на с. 12. – Бібліогр.: с. 389-412
216949
   Бухгалтерський облік та фінансовий контроль - складові інформаційного підгрунтя євроінтеграційних процесів в Україні : у 4 т. / М.Г. Чумаченко, І.А. Белоусова, Т.В. Головко, О.О. Канцуров, О.С. та ін. Білоусова; М-во фінансів України, H.-д. фін. ін-т (НДФІ) ; редкол.: М.Я. Азаров (голова) [та ін.]. – Київ : НДФІ. – ISBN 978-966-7675-40-0
Т. 4 : Проблеми впровадження управлінського обліку та стратегічного аналізу на підприємствах України / [М.Г. Чумаченко, І.А. Белоусова, Т.В. Головко та ін.]. – 2007. – 392, [2] с. : іл., табл. – Авт. тому зазнач. на с. 4. – Бібліогр.: с. 391-392
216950
  Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.А. Волкова, О.Ю. Калініна ; МОН України ; Волинський ін-т економ. та менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с. – ISBN 978-966-364-888-0
216951
  Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Волкова, О.Ю. Калініна. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 519, [1] с. : табл. – Термінол. словник: с. 506-515. – Бібліогр.: с. 516-519. – ISBN 978-966-364-888-0
216952
  Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України : Підручник / Л.М. Кіндрацька; МОНУ. КНЕУ. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : КНЕУ, 2001. – 636с. – ISBN 966-574-243-4
216953
  Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : Навч. посібник / Р.Т. Джога; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 250с. – ISBN 966-574-214-0
216954
  Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Г. Михайлов, М.І. Телегунь, О.П. Славкова ; за заг. ред. М.Г. Михайлова. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-611-01-0971-0
216955
  Гуцайлюк Л.О. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Лідія Гуцайлюк, Валерія Сопко, Юрій Іванченко; МОНУ; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 160с. – ISBN 966-364-238-6
216956
   Бухгалтерський облік у галузях економіки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, М.М. Матюха, В.М. Базась; МАУП; За ред. В.Б. Захожая, М.Ф. Базася. – Київ : МАУП, 2005. – 968с. – ISBN 966-608-372-8
216957
  Кужельний Микола Бухгалтерський облік у галузях економіки : [рецензія] // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 51. – ISSN 1810-3944
216958
  Лейві І.О. Бухгалтерський облік у державній торгівлі / І.О. Лейві. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1973. – 492с.
216959
  Каплунов І. Бухгалтерський облік у домоуправліннях / І. Каплунов, І. Лещинский. – К., 1938. – 88с.
216960
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : Навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька; МОіНУ. – Житомир : Рута, 2002. – 544с. – ISBN 966-7570-84-3
216961
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : Навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька; МОіНУ. – Житомир : Рута, 2003. – 544с. – ISBN 966-7570-84-3
216962
  Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Кочерга, К.А. Пилипенко; МОНУ; Мін-во аграрної політики України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 216с. – ISBN 966-364-063-4
216963
  Заєць О.В. Бухгалтерський облік у коопзаготпромах / О.В. Заєць, Л.М. Пальцев. – К., 1991. – 187с.
216964
  Баренгольц Я.М. Бухгалтерський облік у сільськогосодарських підприємствах / Я.М. Баренгольц. – Київ, 1980. – 224с.
216965
  Саблук П.Т. та ін. Бухгалтерський облік у сільському господарстві / П.Т. та ін. Саблук. – К., 1988. – 372с.
216966
  Євдокимов В.В. Бухгалтерський облік як джерело інформації в системі інформаційного забезпечення економіки України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 46-50. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
216967
  Рожелюк В.М. Бухгалтерський облік як інформаційна основа управління підприємством у ринковому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-60. – (Економіка ; Вип. 53)


  Висвітлено зростання ролі бухгалтерського обліку як інформаційної основи управління підприємством, розкрито критерії та принципи формування облікової інформації підприємств ринкової інфраструктури, визначено внутрішніх та зовнішніх користувачів ...
216968
  Нонік В.В. Бухгалтерський облік як проекція перетину інтересів учасників соціально-економічних відносин та об"єкт державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 77-82. – ISSN 2306-6814
216969
  Гура Н. Бухгалтерський облік як складна інформаційна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-15. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність бухгалтерського обліку як системи та рівні систем бухгалтерського обліку. Побудовано структурну модель обліку на підприємстві. Раскрыта сущность бухгалтерского учета как системы и уровни систем бухгалтерского учета. Построена ...
216970
   Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством : матеріали VI наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених: Львів, 28-29 квіт. 2011 р. / Львів. комерц. акад., Ін-т економіки та фінансів, Каф. бух. обліку, Каф. аудиту ; [орг. ком.: Куцик П.О., Рудницький В.С., Бачинський В.І. та ін. ; відп. за вип.: Рудницький В.С., Бачинський В.І.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 430, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
216971
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 3-249. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
216972
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 1 (10). – 2013. – 341 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216973
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 1 (12). – 2014. – 461 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216974
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ
Вип. 2 (13). – 2014. – 271 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216975
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; наук. рада: О.Г. Осауленоко, О.Ю. Редько, В.О. Шевчук [та ін.]. – Київ
Вип. 2 (17). – 2016. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216976
   Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ
Вип. 2 (19). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216977
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : I Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 11 груд. 2015 р.) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 247, [1] с. : іл., табл. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7496-63-0
216978
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 лист. 2016 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 209, [1] с. : іл., табл. – Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-87-6
216979
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2018 р.) : тези доповідей : з нагоди 25-річчя каф. бух. обліку, оподаткування та аудиту Чернігів. нац. технол. ун-ту / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 165, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-31-4
216980
   Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2019 р.) : тези доповідей / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. університет ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін. ; ред. О.С. Смєлова]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 209, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 60-річчю Чернігів. нац. технол. ун-ту. - Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-68-0
216981
   Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : монографія / за ред. С.С. Герасименка, А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-8958-52-6
216982
  Семенишена Н.В. Бухгалтерський облік: від системи до інституту : (огляд дефініцій) // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 189-200. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
216983
  Сопко В.В. Бухгалтерський облік: наукова сутність та побудова // Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2/3. – С.11-19
216984
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посіб. / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга; МОНУ ; Житомир. інж.-техн. ін-т ; за ред.Ф.Ф. Бутинця. – 3-е вид., перероб. і доп. – Житомир : Рута, 2001. – 51 2с. – ISBN 966-7570-98-3
216985
  Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : Навчальний посібник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин. – 3-тє вид., перероб. и доп. – Київ : Знання, 2004. – 377с. – ISBN 966-620-213-1


  Посібник підготовлено із врахуванням Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, що впроваджуються в Україні з 2000 року. Для студентів вузів
216986
  Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 550 с. – ISBN 966-346-166-7


  Посібник підготовлено із врахуванням Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, що впроваджуються в Україні з 2000 року. Для студентів вузів
216987
  Левицька С. Бухгалтерський облік: основи, перспективи розвитку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 7-11 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
216988
   Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки : Навч. посіб.для студ.вищих закладів освіти / Крупка П.Г. Журавель, М.С. Палюх, Л.О. Гуцайлюк, Т.І. Фаріон; Мін-во освіти України.Тернопільська акад.нар.гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 449с. – ISBN 966-7411-62-1
216989
  Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: проблеми визначення // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.3-14. – (Технічні науки ; № 17)
216990
   Бухгалтерський словник. – Житомир : Рута, 2001. – 224с. – ISBN 966-7570-85-1
216991
   Бухгалтерський та фінансовий облік в таблицях та рисунках : зі спец. 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / М-во освіти і науки України, Відокремл. структур. підрозділ Агротехн. коледж Уман. нац. ун-ту садівництва ; [уклад.: Кужель В.В., Деркач Т.А., Демченко-Ясинецька Н.С. та ін.]. – Умань : АЛМІ, 2018. – 248, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-248. – ISBN 978-966-7823-53-5
216992
   Бухгалтерський фінансовий облік. – 2-ге вид. – Житомир : Рута, 2000. – 608с. – ISBN 966-7570-40-1
216993
   Бухгалтерський фінансовий облік : Конспект лекций. Навч.посібн. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 288с. – ISBN 966-7570-83-5
216994
  Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Лишиленко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 528с. – ISBN 966-364-020-0
216995
   Бухгалтерський фінансовий облік : підручник [для студ. екон. спеціальностей ВНЗ] / [Ф.Ф. Бутинець та ін.] ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 8-е вид., допов. і перероб. – Житомир : Рута, 2009. – 911, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 901-903. – Бібліогр.: с. 878-900 та в підрядк. прим. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку). – ISBN 978-966-8162-49-7
216996
  Ткаченко Надія Марківна. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник для студ.вищих навчальних закладів економ.спец. / Ткаченко Н.М. – 6-те вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 2003. – 784с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-8291-55-7
216997
  Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н.М. Ткаченко ; МОНУ. – Вид. 3-те, доп. і переробл. – Київ : Алерта, 2008. – 926 с. – ISBN 978-966-8533-92-1
216998
   Бухгалтерський фінансовий облік. : Підручник для студ.вищ.нав.закл. – 3-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 672с. – ISBN 966-7570-67-3
216999
   Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навчально-практичний посібник для студ вищих навч. закладів / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна, В.І. Кисла. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 536 с. – ISBN 978-611-01-0041-0
217000
  Мисака Г.В. Бухгалтерські та податкові аспекти фінансового лізингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 369-379
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,