Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
216001
  Лаврінчук В.П. "Біографія однієї душі" (психологізм оповідання О. Катренка "Омелько Цуциня" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 56-60. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0


  О.Катренко у творі "Омелько і Цуценя" втілює проблему "злочину і кари
216002
  Агеєва В. "Біонік-хілл" - "Силіконова долина" в зелених легенях Біличанського лісу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 17- 18 : фото
216003
  Гардашук Т.В. Біо-етика: мозаїка бачень та підвалини концептуалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 143-148. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянута біоетична проблематика в межах сучасного філософського дискурсу. In the article there is considered bio-ethics problems within the limits of modern philosophical discourse.
216004
  Сорока М.М. Біографічна довідка // Кроки у незвідане : зустрічі й діалоги з видатними людьми / М.М. Сорока. – Київ : Київська правда, 2003. – С. 364. – ISBN 966-7270-06-8
216005
  Ревера Б. Біографічна інформація в корпусі текстів часопису "Руслан" (Львів, 1897-1914 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 145-155. – ISSN 2524-0331
216006
  Любовець Н. Біографічна інформація в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі : пленарне засід. Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття" 9-10 жовтня 2012 р. м. Київ / Н. Любовець, В. Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 58-61. – ISSN 1029-7200
216007
  Стамбол І. Біографічна славістика в Україні останніх десятиліть (за матеріалами наукового збірника "Проблеми слов’янознавства") // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 292-303. – ISSN 2224-9516
216008
  Ляшко С. Біографічна стаття: до постановки проблеми // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 311-315. – ISBN 966-02-2115-0
216009
  Тихомірова Ф.А. Біографічна стратегія соціально-філософського дослідження міста // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 64-75. – ISSN 2077-8309
216010
  Петрикова В.Т. Біографічна традиція у науковій спадщині М.І. Ясинського: сторінки історії української біографістики // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 193-206. – ISSN 2520-2855
216011
  Смілянська В.Л. Біографічна шевченкіана ( 1861- 1981 ) / В.Л. Смілянська. – Київ : Наукова думка, 1984. – 224с.
216012
  Токарук Л.С. Біографічне дослідження педагога, поета Галицьких товариств - Марійки Підгірянки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 269-275. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розглядається життя, творчість і педагогічна діяльність Марійки Підгірянки, яку переважно знають як авторку дитячих творів. Свого часу вона активно брала участь в українських галицьких шкільних, просвітницьких справах, багато писала для ...
216013
  Чик Д. Біографічний Kunstlerroman в українській і англійській літературі середини XIX ст. (Тарас Шевченко, Вільям Теккерей) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – C. 459-475. – ISBN 978-966-920-140-9
216014
  Чик Д. Біографічний Kunstlerroman в українській і англійській літературі середини ХІХ ст. (Тарас Шевченко, Вільям Теккерей) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 459-475. – ISBN 978-966-920-092-1
216015
  Рева Л. Біографічний дискурс Михайла Драй-Хмари: історіографія, бібліографія // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 571-580. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
216016
  Ніколаєвська А. Біографічний дискурс у світогляді і поетиці Тараса Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 37-40
216017
  Кордун Г.Г. Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – 280 с.
216018
  Макаренко І.М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (1841-2001) / І.М. Макаренко, І.М. Полякова; Нац. мед. ун-тет ім. О.О.Богомольця; За ред. Є.Г.Гончарука. – Київ : Століття, 2001. – 208с. – ISBN 966-95952-5-8
216019
   Біографічний довідник історичних персоналій Китаю. – 2-е вид. – Шанхай : Шудянь інхай, 1984. – [3000 ] с.
216020
  Дічек Н. Біографічний метод як інструмент дослідження вітчизняної історії педагогіки // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 15-19
216021
  Пюра Ірина Володимирівна Біографічний міф митця початку 20 століття в романі "Доктор Фаустус" Т.Манна : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.01 / Пюра І.В.; Нац. музична академія України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 4 назв.
216022
  Прушковська І.В. Біографічний модус у турецькій драматургії постмодерної доби (на матеріалі п"єси "Тенцинг") // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 301-306. – ISBN 978-617-7132-02-07


  "У 80-ті, 90-ті рр. ХХ ст. драматургія Туреччини переживала тематичну кризу жанру на тлі політичних та економічних проблем. Складні політичні умови спричинили викоренення драматургічних творів, які торкалися важливих соціальних питань. Зі сцен театрів ...
216023
  Волкова О.Ю. Біографічний напрям досліджень у сучасному декабристознавстві // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 163-166. – ISSN 2076-1554


  Представлено огляд робіт пострадянських істориків, які досліджували біографії декабристів. Актуальність дослідження пов"язана із тим, що вивчення руху декабристів на сучасному етапі переживає друге народження. Інтерес суспільства до представників ...
216024
  Лебідь-Гребенюк Біографічний наратив у щоденниках Дмитра Туптала і Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 68-79. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються жанрові особливості щоденників Д. Туптала і Т. Шевченка. Докладно розглядаються особливості авторських наративних стратегій у текстах, орієнтація на конкретного реципієнта. Осмислюються погляди письменників на долю, творчу працю, ...
216025
  Коваль-Фучило Біографічний наратив: чоловічий варіант презентації досвіду примусового переселення і з зони затоплення // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 35-47. – ISSN 2225-5095
216026
  Безродних І.Г. Біографічний первень у ліриці поета-"кавалера" Джона Саклінга // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-55. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
216027
   Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії (1819-1924) : [зб. наук. праць] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд., відп. ред.: М.Л. Ткачук]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 233, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-714-1
216028
  Овдійчук Л. Біографічний роман Єжи Єнджеєвича "Українські ночі, або Родовід генія" - знаковий твір польської шевченкіани // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 45-46
216029
  Полтавчук В.Г. Біографічний роман і проблема виховання історією. / В.Г. Полтавчук. – К., 1989. – 47с.
216030
  Буряк Л.І. Біографічний світ Лесі Українки: поворот до візуального // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 39-61. – ISSN 2520-2855
216031
  Ісаєвич Я.Д. Біографічний словник - національний пріоритет // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 7-9
216032
  Бородін О.І. Біографічний словник діячів у галузі математики / О.І. Бородін, А.С. Бугай. – Київ : Радянська школа, 1973. – 551 с.
216033
  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / [В.Ф. Москаленко та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка]. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена. – ISBN 978-966-2144-34-5
Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – 2011. – 249, [7] с. : портр. – До 170-річчя Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 245-249 та в кінці ст.
216034
  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / [В.Ф. Москаленко та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка]. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена. – ISBN 978-966-2144-36-9
Кн. 2 : Національний медичний університет імені О.О. Богомольця: традиції розвитку. 1921-2011. Біографічний словник. – 2011. – 332, [6] с. : портр. – До 170-річчя Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ім. покажч.: с. 328-332. – Бібліогр. в кінці ст.
216035
  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (1841-2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. Полякова. – 3-тє, випр. і доп. – Київ : Книга плюс, 2006. – 304с. – На тит. арк.: 165-річчю НМУ ім. О.О. Богомольця присвячується. – ISBN 966-7619-54-0
216036
  Крип"якевич І.П. Біографічний словник моїх знайомих : монографія / І.П. Крип"якевич ; [упоряд. та авт. передм. І.М. Мороз] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 143, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 139-142. – Бібліогр. в прим.: с. 93-138 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-941-5
216037
  Циховська Е. Біографічний часопростір текстів Леопольда Стаффа // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Автор розглядає відображення дитинства в ліриці Л. Стаффа (і в певних аспектах у взаємодії з Юліаном Тувімом), приділяючи особливу увагу не традиційному втіленню дитинства як втраченого раю, а передусім як "музею речей" особистості, де ці об"єкти ...
216038
  Романенко А.Р. Біографічний, психоаналітичний та соціально-психологічний параметри творчої особистості В.В. Пухальського: спроба міждисціплінарного дискурсу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 111-114
216039
  Слободян Л.О. Біографічні відомості про академіка О.І. Смирнову-Замкову за документами особового фонду Інституту архівознавства НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 129-132. – ISBN 978-966-02-7337-5
216040
   Біографічні відомості про Вернона Ломакса Сміта // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 6. – (Серія "Економічна" ; вип. 92). – ISSN 2311-2379
216041
   Біографічні відомості про вчених-економістів Київського університету ХІХ- початку ХХ ст. // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 393-395. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
216042
  Нагайко Т.Ю. Біографічні відомості про діячів українського громадівського руху: методологічна та джерельна візії // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 189-203
216043
  Кашеварова Н.Г. Біографічні джерела з архіву Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга (1940–1945) // Архіви України : науково-практичний ж-л ; спецвипуск / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 : До 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. – C. 155-163. – ISSN 0320-9466
216044
   Біографічні довідки деканів факультету журналістики та директорів Інституту журналістики // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 3 : Номер присв. 60-річчю Ін-ту журналістики КНУТШ. – С. 85-95. – ISSN 0869-3595
216045
   Біографічні документи в освіті: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (25 квіт. 2017 р., смт. Градизьк) / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Відділ сім"ї, молоді та спорту Глобин. районної ради Полтав. області [та ін.] ; [наук. ред.: Л.В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
216046
  Наумова Н.А. Біографічні документи М.В. Птухи в складі особового фонду вченого в Інституті архівознавства НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 114-117. – ISBN 978-966-02-7337-5


  Михайло Васильович Птуха – видатний вчений у галузі демографічної статистики, магістр політичної економії і статистики (1917), доктор економічних наук (1934), професор (1950), академік АН УРСР (1920), член-кореспондент АН СРСР (1943), заслужений діяч ...
216047
  Цимбала О.С. Біографічні дослідження у науковій спадщині Миколи Голубця // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 479-493
216048
  Нагайко Т.Ю. Біографічні дослідження як складова вивчення українського громадівського руху другої половини XIX ст. // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 96-117


  У статті на прикладі аналізу сучасної вітчизняної історіографії розглядається теоретико-методологічна основа методу біографічних досліджень, зауважується його роль у контексті вивчення творчої та наукової спадщини діячів українського громадівського ...
216049
  Нікоряк Н. Біографічні експерименти Лу Сіня (на прикладі повісті "Достеменна історія А-Q") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 106-110. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))


  Аналізується творчий експеримент Лу Сіня у жанрі біографії на прикладі повісті “Достеменна історія А-Q”. Зазначається, що повість постає як узагальнена біографія китайського суспільства початку ХХ ст. та фікціональна біографія “видатної особистості” ...
216050
  Міщук С.М. Біографічні інформаційні ресурси університетських бібліотек України / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 238-251. – ISSN 2520-2855
216051
  Бачинський А.Д. Біографічні матеріали - джерело для вивчення історії народної колонізації придунайських степів у XVIII - на початку XIX ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 65-71
216052
  Янкул О.М. Біографічні матеріали на сторінках "Харьковского сборника" (1887-1898 рр.): історико-джерелознавчий аспект // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 102-109. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  "Стаття присвячена біографічним матеріалам, розміщеним на сторінках науково-популярного видання «Харьковский сборник», який виходив друком у 1887–1898 рр. і був додатком до місцевого статистико-інформаційного збірника «Харьковский календарь» (видавався ...
216053
   Біографічні нариси дійсних членів Наукового Товариства імені Шевченка : історично-фільософічна секция // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 208-209. – Бібліогр. : с. 209. – ISBN 966-7272-00-1
216054
  Стефанів М. Біографічні нариси до портрета Василя Щурата // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 322-336
216055
  Стамбол І.І. Біографічні нариси у друкованому доробку І.Л. Липи // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 294-309
216056
  Верник Ю. Біографічні словники у світлі розвитку інформаційних технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 520-528
216057
  Нагорний Я. Біографічні чинники формування світогляду Павла Богацького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 162-170. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
216058
  Бондаренко І.П. Біографічність як одна з домінантних ознак поезії Кім Соволя // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 49-60
216059
  Ряскіна К.І. Біографію працею пишемо / К.І. Ряскіна. – Львів, 1982. – 48с.
216060
  Шевченко Т.Г. Біографія / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова Думка, 1984. – 558с. – ISBN 5-12-000471-7
216061
  Акопян В. Біографія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 75-79. – ISSN 0320 - 8370
216062
  Ворошилов К. Біографія "Червоного" університету. Репортаж у документах із музею історії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка / К. Ворошилов, М. Георгадзе // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 3-6. – ISSN 0130-1632
216063
   Біографія акад. В.М. Перетца : Записка про наукову діяльність та наукові праці Володимира Миколайовича Перетца: (До 1913 р. включно) / О.О. Шахматов, Н.А. Котляревський : Список друкованих наукових праць. – [Київ], 1927. – 20 с. – Окр. відб.: Записки Історико-філол. відділу УАН. К., 1927, кн. 12, с. 258–264


  Оглобін О. Життєпис академіка Володимира Перетца: (З приводу 35-ї річниці його наук. діяльності) // Зап. Іст.-філол. відділу УАН. К., 1927, кн. 12, с. 253–257
216064
  Терещенко Л. Біографія Андрія Андрійовича Терещенка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 310-326. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
216065
  Соколюк О. Біографія Байрона на тлі доби / О. Соколюк, Л. Крайнюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 4 : Методика вивчення біографії письменника. – С. 11-14.
216066
  Голованівський С.О. Біографія берези : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 111 с.
216067
  Ярославський Є. Біографія В.І. Леніна / Є. Ярославський. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1940. – 222 с.
216068
  Осадчук П.І. Біографія вірності : лірика / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1973. – 143 с.
216069
   Біографія віце-ректора Колегії о. Теодосія Греня, ЧСВВ // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 174
216070
   Біографія Володимира Ілліча Леніна. – Київ, 1970. – 30с.
216071
  Крупницький Б. Біографія гетьмана Данила Апостола в німецькому журналі з 1728 р. / Борис Крупницький. – Прага : Вид. Укр. Вільного ун-ту у Празі ; Друк Протекторату Чехіяй Моравія у Празі, 1942. – 16 с.
216072
  Якубова Т. Біографія гетьмана І.Мазепи у маловідомих історико-культурних фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 588-596
216073
   Біографія Голови Європейського суду з прав людини Діна Шпільмана // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 1. – С. 59-65
216074
   Біографія духівника Колегії Діонисія Заведюка, ЧСВВ // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 175-176
216075
  Кутирьова В.І. Біографія етнічності як навчальна та дослідницька практика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 100-107. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
216076
  Якимюк О.Л. Біографія Є.С. Бурксера в контексті політичного життя України: 1920-1930-ті роки. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 145-154


  Проведено дослідження невідомих аспектів взаємовідншень влади та українського вченого-геохіміка Є.С. Бурксера. На підставі даних із архівних джерел проаналізовано політичні уподобання та діяльність Є.С. Бурксера у дорадянський період та їх відображення ...
216077
  Зарицький П.А. Біографія зернини : поетична збірка / П.А. Зарицький. – Одеса, 1988. – 53 с.
216078
  Цяпа А. Біографія і автобіографія: діалог про найвищу інстанцію (на матеріалі творів У. Самчука та Є. Канетті) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 35-40. – ISSN 0236-1477
216079
  Полтавець С. Біографія І. Полтавця-Остряниці: шлях від козака до гетьмана // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 318-325
216080
  Матросов Я.М. Біографія Івана Опанасовича Рудичіва - політика, публіциста, творця української бібліотеки-музею імені С. Петлюри в Парижі - пам"ятки національної історії і культури // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 212-240
216081
   Біографія кандидата в депутати Ради національностей Союзу РСР Павла Григоровича Тичини. – Київ : Видавництво агітпункту Виборчої Дільниці, № 30, 1946. – с.
216082
  Волеваха М.М. Біографія клімату / М.М. Волеваха, Г.В. Морозов. – Київ : Наукова думка, 1971. – 84с.
216083
  Ярославський Є. Біографія Леніна / Є. Ярославський. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1938. – 204 с.
216084
   Біографія О.В. Фоміна, підготовлена вченими Академії Наук до Збірника праць, пррисвяченого пам"яті академіка О.В. Фоміна / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 24-35. – ISBN 978-617-7397-32-7
216085
  Жовтані Р. Біографія письменника у компаративному вимірі // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 177-186
216086
  Бистрова О. Біографія письменника як складова цілісного аналізу тексту // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 101-108. – ISBN 978-966-171-312-2
216087
   Біографія ректора Колегії Луїса Касіяна, ЧСВВ // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 173
216088
  Ляшенко М. Біографія ртуті / М. Ляшенко. – Одеса, 1940. – 115с.
216089
   Біографія Т.Г. Шевченка за спогадами сучасників. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1958. – 439 с. : іл.
216090
  Алексеева Г. Біографія Т.Г. Шевченко / Г. Алексеева. – Київ, 1939. – 68с.
216091
  Аверинцев С. Біографія та агіографія // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 205-213
216092
  Зарицький О.М. Біографія та історія / О.М. Зарицький. – Київ, 1989. – 100 с.
216093
  Брязкало Т.В. Біографія та наукова діяльність академіка Георгія Степановича Писаренка в документах особового фонду вченого // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 71-74. – ISBN 978-966-02-7337-5
216094
  Меленчук О. Біографія Тараса Шевченка в наукових розвідках Сергія Єфремова // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 125-140. – ISBN 978-966-493-554-5
216095
  Менжулін В.І. Біографія філософа після "смерті автора": випадок Фуко // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 40-54
216096
  Менжулін В.І. Біографія філософа як парадокс // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 3-23. – ISSN 2076-7382
216097
  Русова С. Біографія Шевченка в школі // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 62-67. – ISBN 5-7763-1258-2
216098
  Когут О. Біографія як матриця сюжету в сучасній українській і польській драматургії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 299-307. – ISSN 2075-437X


  У цій статті О.Когут досліджує біографію як матрицю сюжету в драмах Л.Чупіс "Танці гончарного кола", П.Битки "Будівничий ляльок", О.Миколайчук-Низовець "Ассо та Піаф, або ще один тост за Мермоза". Аналізується проблема автобіографічного сюжету як ...
216099
  Голубович Інна Володимирівна Біографія як соціокультурний феномен: методологія аналізу в гуманітарному знанні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 122-135. – Бібліогр.: с. 122-135. – ISSN 0235-7941
216100
   Біодеградація гербіцидів штамами мікроорганізмів-деструкторів / І.С. Бровко, І.О. Подгурська, Я.В. Чабанюк, О.О. Кордунян // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 68-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
216101
   Біодеградуючі пінополіуретани на основі природно відновлюваних компонентів / Ю.В. Савєльєв, Л.А. Марковська, О.Р. Ахранович, О О. Савєльєв, Н.Й. Пархоменко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
216102
  Пестушко Валерій Біодизельне паливо майбутня альтернатива традиційним енергоносіям // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24
216103
  Артиш В.І. Біодинамічне світове сільське господарство // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 89-91. – ISSN 2221-1055
216104
  Шерстобоєва О.В. Біодіагностика і біобезпека грунтів агроекосистем / О.В. Шерстобоєва, О.С. Дем"янюк, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 142-148. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2077-4893
216105
  Сидоренко О. Біоекологічна оцінка адаптації інтродукованих видів тропічної флори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інтродукції тропічних рослин в умовах захищеного ґрунту помірної зони. Представлено показники перспективності інтродукції та коротку характеристику видів родин Arecaceae та Bombacaceae. The question of the introduction tropical ...
216106
  Марченко А.Б. Біоекологічна стійкість угруповань квітниково-декоративних рослин урбоекосистем лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Марченко Алла Борисівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 46 назв
216107
  Теплюк В.С. Біоекологічний аналіз мошок (Diptera? Simuliidae) Малого Полісся / В.С. Теплюк, В.М. Теплюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 177-182 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2227-3220
216108
  Кармизова Л.О. Біоекологічний аналіз флори біотопу залізниць м. Дніпро // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 29-34 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2073-8331
216109
  Дідух М.Я. Біоекологічні властивості роду Nuphar Smith в умовах природи та культури : Дис. ... канд. біол. наук : Спец. 03.00.05 - ботаніка / Дідух М.Я. ; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2008. – 287 л. – Додатки: л. 246-287. – Бібліогр.: л. 216-245
216110
  Дідух М.Я. Біоекологічні властивості роду NUPHAR SMITH в умовах природи та культури : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Дідух М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 26 назв
216111
  Гойчук Анатолій Федорович Біоекологічні основи формування високопродуктивних дубових насаджень в рівнинній частині України : Автореф... доктора сільськогосподарськихнаук: 06.03.03 / Гойчук Анатолій Федорович; Каб. мін. України. Нац. аграрний ун-тет. – К., 1998. – 36л.
216112
  Токарева Ольга Вікторівна Біоекологічні основи формування лісопаркових ландшафтів ( на прикладі лісів зеленої зони м. Києва) : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподарських наук: 06.03.03 / Токарева О.В.; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
216113
  Сініціна Лілія Валеріївна Біоекологічні особливості Ginkgo biloba L. в умовах девастованих ландшафтів : Дис.... канд.біолог.наук: 03.00.05 / Сініціна Лілія Валеріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 172 л. + Додатки: л.169-172. – Бібліогр.: л.155-169
216114
  Сініціна Лілія Валеріївна Біоекологічні особливості Ginkgo biloba L..в умовах девастованих ландшафтів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.05 / Сініціна Л.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21с.
216115
  Глущенко Л. Біоекологічні особливості Trachomitum cannabinum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати морфолого-біологічного вивчення Trachomitum саnnаbinит L. - інтродуцента, що належить до групи колонофітів. Results of the morphological and biological researches of Trachomitum cannabinum L. are presented.
216116
  Мордатенко І.Л. Біоекологічні особливості видів роду LARIX MILL. у зв"язку з їх інтродукцією в правобережному лісостепу України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Мордатенко І,Л. ; НАН України ; Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
216117
  Ковальчук Т.Д. Біоекологічні особливості видів роду Rhus L. у Правобережному Лісостепу України та перспективи використання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Ковальчук Тетяна Дмитрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
216118
  Вергун О. Біоекологічні особливості видів роду Symphytum L, інтродукованих в Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні результати інтродукційних досліджень рослин видів роду Symphytum L. Встановлено особливості формування пагонів та цвітіння чотирьох видів. Наведено порівняльні дані схожості насіння видів роду Symphytum L. The results of Introduction ...
216119
  Гончар Г.Ю. Біоекологічні особливості диких бджіл (Hymenoptera: Apoidea) в умовах антропогенно змінених територій : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.16 / Гончар Ганна Юріївна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр. : 19 назв
216120
  Заячук В.Я. Біоекологічні особливості зростання та плодоношення калини звичайної в умовах Прикарпаття : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.20 / Заячук В.Я.; Укр. держ. лісотехнічний унт. – Львів, 1995. – 22л.
216121
  Мазур Тетяна Петрівна Біоекологічні особливості інтродукованих у захищений грунт видів роду Nymphaea L та перспективи їх використання в Україні : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.05 / Мазур Т.П.; КУ ім. Т.Шевченка, Бот. сад. ім. О.В Фоміна. – Київ, 2002. – 26 с.
216122
  Мазур Тетяна Петрівна Біоекологічні особливості інтродукованих у захищений грунт видів роду NYMPHAEA L. та перспективи їх використання в Україні : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Мазур Тетяна Петрівна; КУ ім.Т.Шевченка. Ботанічний сад. ім. акад. О.В.Фоміна. – Київ, 2002. – 247 л. + Додатки: л.225 - 247. – Бібліогр.: л.199 - 225
216123
  Мазур Т.П. Біоекологічні особливості та онтогенез Nymphaea mexicana Zucc. в умовах захищеного грунту (повідомлення 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Вивчено біоекологічні особливості та онтогенез рослин Nymphaea mexicana Zucc. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна.
216124
  Мазур Т.П. Біоекологічні особливості та онтогенез Nymphaea Mexicana Zucc. в умовах захищеного грунту (повідомлення 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Вивчено біоекологічні особливості та онтогенез рослин Nymphaea mexicana Zucc. В умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
216125
  Недвига Олег Миколайович Біоекологічні особливості хеномелеса японського (Chaenomeles Japonica (Thund.) Lindi. ex Spach) і перспективи його культивування в лісостепу України : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.05 / Недвига Олег Миколайович; НАН України. Центр. біолог. сад ім. М.М.Гришка. – К., 1994. – 22л.
216126
   Біоекологічні особливості шкідників-фітофагів в агроценозах обліпихи крушиноподібної та науково-обгрунтовані способи їх контролю : монографія / В.В. Москалець [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т садівництва, Селекц.-технол. від., Лаб. селекції та технології вирощування ягід. культур, Сектор захисту рослин. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-183. – ISBN 978-611-01-2076-0
216127
  Прокопів А. Біоекологія рослин кам"янистих осипів Карпат / А. Прокопів, М. Надрага // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано, що у високогір"ї Українських Карпат найчастіше виступають комплекси кальцефілів на гірському хребті Свидовець. Зважаючи на особливості будови підземної частини рослин, форму росту І адаптаційну стратегію виділили головні біоекологічні групи ...
216128
  Рябченко О.О. Біоекономіка в системі національного господарства: стандарти межування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 43-48. – ISSN 2306-6792
216129
  Байдала В.В. Біоекономіка в Україні: сучасний стан та перспективи // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 22-28. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
216130
  Збарський В.К. Біоекономіка у розвитку АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 94-97. – ISSN 2221-1055
216131
  Бутенко В.М. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 19-27. – ISSN 2313-092X
216132
  Макарчук О.Г. Біоекономіка як фактор продовольчої безпеки країни // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 1. – С. 289-294. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Оцінено вплив біоекономіки на продовольчу безпеку країни. Розглянуто регулювання міжнародними економічними організаціями формування і використання світового агропродовольчого потенціалу.
216133
  Шубравська О. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 63-73 : Табл. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 0131-775Х
216134
  Кравчук Н.І. Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи / Н.І. Кравчук, О.С. Кільніцька, Л.В. Тарасович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 : Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи. – C. 8-18. – ISSN 2222-4459
216135
  Вдовічена О.Г. Біоекономічний вектор розвику світової господарської системи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 8-19. – (Економічні науки ; вип. 4 (68)). – ISSN 2310-8185
216136
  Погріщук Б.В. Біоекономічні фактори розвитку АПК регіону / Б.В. Погріщук, І.В. Мартусенко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 98-106. – ISSN 1562-0905
216137
   Біоеконономіка та аграрний бізнес = Bioeconomics and Agrarian Business : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2707-3823
Т. 10, № 1. – 2019. – 135 с. – https://doi.org//10.31548/bioeconomy2019.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
216138
   Біоеконономіка та аграрний бізнес = Bioeconomics and Agrarian Business : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2707-3823
Т. 11, № 1. – 2020. – 105 с. – https://doi.org//10.31548/bioeconomy2020.01 - Резюме укр., англ. мовами
216139
  Чаус Т.Г. Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання синаптичної передачі психофармакологічними препаратами : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварини / Чаус Т.Г.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 170л. – Бібліогр.: л. 144-170
216140
  Чаус Т.Г. Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання синаптичної передачі психофармакологічними препаратами : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Чаус Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
216141
  Третяк Т.О. Біоелектрична активність мозку та варіабельність серцевого ритму за продуктивної когнітивної діяльності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Третяк Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
216142
  Болозович Ю.М. Біоенергетика- як екологячна альтернатива сучасній енергетиці в Україні / Ю.М. Болозович, О.А. Можаровська // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 288-294. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
216143
   Біоенергетика = Bioenergi : науково-виробничий журнал / ТОВ "Наш формат". – Укр. вид. – Київ : ТОВ "Наш формат", 2013-
№ 1 (9). – 2017. – 35 с.
216144
   Біоенергетика = Bioenergi : науково-виробничий журнал / ТОВ "Наш формат". – Укр. вид. – Київ : ТОВ "Наш формат", 2013-
№ 2 (10). – 2017. – 34 с.
216145
  Войцицький И.М. Біоенергетика (-наука, що вивчає шляхи та способи перетворення енергії в біологічних системах) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 9-10. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216146
  Мельник Н.В. Біоенергетика і навколишнє природне середовище // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 70-73. – ISSN 2221-1055
216147
  Бриков В.О. Біоенергетика рослинних клітин в умовах мікрогравітації // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 4 (95). – С. 84-93. – ISSN 1561-8889
216148
  Голуб Р.Т. Біоенергетика: сучасний стан, перспективи, зарубіжний досвід // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 74-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
216149
  Гойсюк Л.В. Біоенергетична ефективність вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 67-72 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
216150
  Лопушняк В.І. Біоенергетична оцінка внесення осаду стічних вод під сильфію пронизанолисту (Silphium perfoliatum L.) на дерново-підзолистих грунтах Передкарпаття / В.І. Лопушняк, Г.М. Грицуляк, Г.М. Джус // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 126-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-4893
216151
  Весельський С.П. Біоенергетична установка // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 9-11. – ISSN 1605-9875
216152
  Гуменюк В. Біоенергетичний метод оцінювання та моніторинг прожиткового мінімуму і добробуту населення / В. Гуменюк, Н. Самолюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 8-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
216153
   Біоенергетичний потенціал соломи зернових культур Рівненщини / Т.М. Колесник, А.М. Прищепа, І.І. Статник, О.А. Брежицька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 10-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
216154
  Ігнатенко О.П. Біоенергетичний потенціал України та регіональні особливості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
216155
   Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення : практ. посібник / [Тормосов Р. та ін. ; під заг. ред. Тормосова Р. Ю. ; USAID від америк. народу, Проект "Місц. альтернат. джерела енергії: м. Миргород", Ін-т місц. розвитку]. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – Документ розроблено для розгляду Агенством США з міжнародного розвитку USAID. - На обкл.: Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8977-61-9
216156
   Біоенергетичні системи в аграрному виробництві : навч. посібник для студентів ВНЗ зі спец. 208 - агроінженерія та 133 - галузеве машинобудування / [Голуб Г.А та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Голуба Г.А. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Київ : НУБіП України, 2017. – 229 с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проект "Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлювальної енергій в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України" / UNIDO ; GEF). – ISBN 978-617-7396-48-1
216157
  Волковинський С.О. Біоетика і мораль // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 25-26
216158
  Триньова Я. Біоетика і право. Проект Закону "Про забезпечення права людини на гідну смерть" : 10 років дискусії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
216159
  Локтєв В. Біоетика і псевдонаука / В. Локтєв, І. Трахтенберг // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 47-53. – ISSN 0372-6436
216160
  Шавріна І.В. Біоетика і релігія: теоретико-методологічні проблеми дослідження. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 134-137. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
216161
  Олійник Н. Біоетика у системі "лікар - пацієнт": історіко-соціальний аспект // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 59-65. – ISSN 1810-2131
216162
  Винник-Остапишин Біоетика як шлях до гармонійного співіснування людини та природи // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 59-65. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
216163
  Кучера Т. Біоетика: огляд найактуальніших проблем // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 67-91. – ISSN 2227-1503
216164
  Медведєв В.В. Біоетика: раціоцентричний евфемізм моральності чи науковоподібний інструмент узвичаєння гедонізму? // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 59-61
216165
  Тихомирова Ф.А. Біоетика: системний погляд // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – C. 231-239. – ISSN 2077-8309
216166
  Перова О.Є. Біоетика: смислові і предметні ракурси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано феномен біоетики, багатоманітність його проявів.
216167
  Москаленко В.Ф. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми / В.Ф. Москаленко, М.В. Попов. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 218с. – ISBN 966-8609-32-8
216168
  Рассудіна К.С. Біоетична концепція якості життя: критичний аналіз // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 71-77. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 7). – ISSN 2617-1678
216169
  Ліщинська-Милян Біоетичний вимір буття особистості і прблема трансплантації // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.48-53. – ISSN 1728-3671
216170
  Ніколаєнко Н.В. Біоетичний вимір сучасних біотехнологічних практик // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 88-92. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті автор аналізує етичні проблеми, які породжені використанням новітніх біотехнологічних практик. Обгрунтовується роль біоетики в формуванні сучасної етики біологічного дослідження.
216171
   Біоетичний та правовий контекст проблеми розвитку трансплантології в умовах соціальної нестабільності / Г. Батенко, А.І. Єгоренко, Г.П. Таранюк, Г.В. Коробейніков // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 14-15
216172
  Дегтяренко Т.В. Біоетичні аспекти антропогенетики у концепті ноосферної освіти / Т.В. Дегтяренко, В.Ф. Коджебаш // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (158). – С. 41-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
216173
  Олійник Н.М. Біоетичні проблеми в сучасній медицині // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3/4 (43). – С. 33-36. – ISSN 2308-3220
216174
  Триньова Я.О. Біоетичні проблеми кримінального права України : монографія / Я.О. Триньова ; Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2014. – 397, [1] с. – Бібліогр.: с. 368-397 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7220-19-9
216175
  Крупєй К.С. Біоіндикативні можливості пігментосинтезувальних дріжджів роду Rhodotorulaпри забрудненні довкілля важкими металами. - / К.С. Крупєй, О.Ф. Рильський // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 236-245. – ISSN 2312-2056
216176
  Гродзинський Д.М. Біоіндикатори (- вказую, біологічні об"єкти, наявність або стан яких може свідчити про певні особливості середовища) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 11. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216177
  Миленька М.М. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 19-22 : фото, рис.
216178
   Біоіндикаційна оцінка стану повітряного середовища міста Рівного на основі аналізу флуктуючої асиметрії / А.М. Прищепа, І.М. Борщевська, З.М. Буднік, О.А. Брежицька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 30-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
216179
  Жицька Л.І. Біоіндикаційні дослідження аеротехногенного поширення сірчистих сполук у атмосфері м.Черкаси з використанням виду Acer Platanoides L/ / Л.І. Жицька, Т.П. Гончаренко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 116-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
216180
   Біоіндикаційні методи для потреб системного аналізу якості довкілля / Л. Грицак, І. Барна, І. Кодлюк, І. Сельська, Ю. Сплавінська, Х. Сукар, С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 153-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
216181
  Григорчук І.Д. Біоіндикаційні особливості Malus domestica Borkh в м. Кам"янці-Подільському / І.Д. Григорчук, О.М. Оптасюк, С.В. Оптасюк // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 53-60 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
216182
  Симочко Л.Ю. Біоіндикація грунту несанкціонованих сміттєзвалищ у Крпатському регіоні / Л.Ю. Симочко, О.В. Гафіяк, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 35-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2077-4893
216183
  Кукурудзяк К.В. Біоіндикація екологічного стану грунту за впливу господарств з виробництва свинини / К.В. Кукурудзяк, О.П. Бригас // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 129-133 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-4893
216184
   Біоіндикація екологічного стресу навколо підприємств промислового птахівництва / О.В. Тертична, В.К. Шинкаренко, В.О. Пінчук, О.П. Бригас, К.В. Коцовська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
216185
  Шевченко О.А. Біоіндикація забруднення грунту дизельним паливом з використанням фітотесту / О.А. Шевченко, О.О. Кулагін // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 15-19 : табл., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
216186
   Біоіндикація забруднення лісових екосистем 137Сs за використання тест-об"єктів / А.П. Павленко, О.О. Орлов, В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, О.Г. Тищенко, О.Г. Мусич // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 19-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
216187
   Біоіндикація родючості грунтів Центрального Лісостепу / К.В. Кукурудзяк, О.П. Бригас, О.В. Тертична, Т.О. Ревка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 95-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
216188
  Клименко М.О. Біоіндикація стану гідроекосистем за морфологічними та цитогенетичними характеристиками гомеостазу риб : монографія / М.О. Клименко, О.О. Бєдункова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 301, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 233-270. – (Кафедра екології). – ISBN 978-966-327-356-3
216189
  Попович В.В. Біоіндикація техногенних едафотопів Львівського міського сміттєзвалища за допомогою тесту на крес-салат // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 107-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
216190
  Легета У.В. Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням видів Drosophila melanogaster Meig. Та Drosophila funebris F / У.В. Легета, С.С. Руденко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
216191
  Каськів М.В. Біоіндикація урбанізованих територій на прикладі м. Рівне : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Каськів Мар"яна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
216192
   Біоіндикція "нуль-моменту" грунтоутворення / С.Ю. Булигін, С.В. Вітвіцький, КучерЛ.І, Д.О. Антонюк, М.І. Чайка // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 79-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2310-4678
216193
  Завацький С.В. Біоінженерні споруди для очищення стічних вод малої продуктивності / С.В. Завацький, Л.С. Котельчук, А.Л. Котельчук // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 57-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
216194
  Созінова О.І. Біоінформаційний пошук і аналіз первинних послідовностей пуроіндолінів / О.І. Созінова, Д.О. Самофалова, П.А. Карпов // Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / "Біологія рослин та біотехнологія", конф. молодих учених. – Київ : НАУ, 2017. – С. 50
216195
  Голубович І.В. Біоісторіографічний "пентакль" Тетяни Миколаївни Попової // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 72-84. – ISSN 2520-2855
216196
  Лебедєв С.І. Біокаталізатори -- ферменти / С.І. Лебедєв. – К., 1965. – 27с.
216197
  Поліщук Л.К. Біокаталізатори рослин / Л.К. Поліщук. – Київ : Вища школа, 1973. – 176с.
216198
  Примушко С.О. Біокаталітичні властивості композиту Fe3O4@SiO2-фермент / С.О. Примушко, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 27
216199
  Михайленко Н.М. Біокліматичні дослідження в Україні / Н.М. Михайленко, В.М. Пищолка, І.М. Щербань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-19. – Бібліогр.: Біюліогр.: 23 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядається історія біокліматичних та біометричних досліджень в освіті та в Україні.
216200
  Нюн Ту Нгуєн Біокліматичні ресурси для туризму в Тай Нгуєн (Центральне плато), В"єтнам / Нюн Ту Нгуєн, Бак Хоан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 33-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
216201
  Колісник П.І. Біокліматичні ресурси України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 20-26 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 24)
216202
  Михайленко Н.М. Біокліматологія (- розділ біометеорології, що вивчає вплив кліматичних чинників на живі організми) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 12-13. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216203
  Ємченко О. Біоколиска Вернадського // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 70-71
216204
   Біокомпостування органічного субстрату на основі пташиного посліду за інтродукції асоціації грибів / В.В. Волкогон, С.М. Деркач, С.Б. Дімова, М.В. М"ягка, Н.В. Луценко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 108-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
216205
  Францевич Л.І. Біокомунікація (- спілкування тварин) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 13. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216206
  Гродзинський Д.М. Біоконверсія (- процес перетворення речовин і енергії під впливом живих організмів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 13-14. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216207
  Бикін А.В. Біоконверсія органічних відхдів агоропромислового комплексу та продуктивність агроекосистем при застосуванні. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.06 / Бикін А.В.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1999. – 38л.
216208
  Матвійчук О. Біолог Олександр Топачевський / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 162-163. – ISSN 0869-3595
216209
  Салімонович Ю. Біологи Національного університету імені Каразіна отримали для наукової роботи прилад світового рівня // Україна молода. – Київ, 2019. – 15-16 листопада (№ 128). – С. 3


  "Студенти-біологи Каразінського університету відтепер працюватимуть з унікальним флуоресцентним мікроскопом фірми Leica Microsystems GmbH, що визнана провідним виробником новітніх оптичних приладів. Вартість технічної новинки перевищила мільйон ...
216210
  Панталієнко А.В. Біологів рослин Всеукраїнська асоціація (ВУАБР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 14-15. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216211
  Клименко А Н. Біологізація виробництва як шлях зближення економіки та екології // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 112-117. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
216212
  Тимофєєв М.М. Біологізація рослинництва - основа формування сталих агробіоценозів / М.М. Тимофєєв, О.Б. Бондарева, О.О. Вінюков // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 79-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
216213
   Біологічна активність грунтів при агрохімічній меліорації нетрадиційними добривами / А.В. Пасенко, О.А. Саекун, О.О. Никифорова, О.В. Дуднік, М.Ю. Каминіна // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 97-101 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-5057
216214
  Дерев"янко С.В. Біологічна активність композицій наночастинок неметалів / С.В. Дерев"янко, А.В. Васильченко, Г.В. Цехмістер // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 111-115 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
216215
   Біологічна активність основ Маніха, похідних гексаметиленіміну / Л.Г. Коваленко, К.М. Рубан, М.Я. Літвінов, Є.М. Скриник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-70. – (Біологія ; Вип. 29)


  В результаті досліджень встановлено репелентну активність для комарів синтезованих основ Маніха, похідних гексаметиленіміну.
216216
  Гулай О.В. Біологічна активність рослин роду Lemna щодо патогенних бактерій // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 102-106 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
216217
   Біологічна безпека тварин : монографія / [Прискока В.А. та ін.] ; Держ. служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ; Держ. НДІ з лаб. діагностики та вет.-санітарної експертизи. – Київ : ДНДІЛДВСЕ, 2017. – 302 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-298. – ISBN 978-966-920-273-4
216218
  Сердюк А.М. Біологічна безпека України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 8-9
216219
   Біологічна безпека України / Нац. акад. Служби безпеки України, Наук. центр превент. токсикології, харч. та хім. безпеки ім. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України ; [за заг. ред. М.В. Величка, В.Г. Радченка]. – Київ : "Вид. Нац. акад. СБУ", 2016. – 783, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 718-775. – ISBN 978-966-8916-58-8
216220
  Дмитренко Л.І. Біологічна безпека харчових продуктів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 25-27
216221
  Коршикова К. Біологічна екскурсія до ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка / К. Коршикова, Л. Міронець // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (132), травень - червень. – С. 18-21
216222
   Біологічна ефективність терапевтичного ультразвуку різних інтенсивностей / Н. Нурищенко, П. Чорноморець, Л. Пелюх, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-98. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ультразвуку з інтенсивностями 0,1 Вт/см2 - 1,0 Вт/см2 на стійкість мембран еритроцитів до гемолізу, активність мембранних АТФ-аз, а також на стан перекисного окиснення ліпідів та активність ендогенних антиоксидантних ферментів. The ...
216223
  Парамонов С.Я. Біологічна загадка нефтової мухи / С.Я. Парамонов, 1935. – 63с.
216224
  Стеблюк М.І. Біологічна загроза безпеці життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-34. – Бібліогр.: 3 назв.
216225
   Біологічна і біоорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації: у 2 кн. / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова ; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-323-2
Кн. 1 : Біоорганічна хімія. – 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 250-271. – Бібліогр.: с. 249
216226
  Остапченко Л.І. Біологічна і біоорганічна хімія : підручник : [у 2 т.] / Л.І. Остапченко, В.К. Рибальченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-793-0
Т. 1 : Молекулярна організація живого. Метаболізм. Біоенергетика. – 2014. – 1043, [1] с. : іл., табл. – Назва та номер тому зазнач. на дод. тит. арк. - Алф. покажч.: с. 1024-1035. – Бібліогр.: с. 1022-1023
216227
  Остапченко Л.І. Біологічна і біоорганічна хімія : підручник : [у 2 т.] / Л.І. Остапченко, В.К. Рибальченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-852-4
Т. 2 : Біохімічні основи молекулярної біології, міжклітинних комунікацій і регуляторних систем. – 2015. – 917, [1] с. : іл., табл. – Назва та номер тому зазнач. на дод. тит. арк. - Алф. покажч.: с. 903-910. – Бібліогр.: с. 898-902
216228
   Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-585-4
Кн. 1 : Біоорганічна хімія / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова ; за ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Б.С. Зіменковського, проф. І.В. Ніженковської. – 2017. – 271, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 250-271. – Бібліогр.: с. 249
216229
   Біологічна і біоорганічна хімія : в 2 кн. : підручник для студентів мед. закл. вищ. освіти / за ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Ю.І. Губського, проф. І.В. Ніженковської. – 3-тє вид. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-850-3
Кн. 2 : Біологічна хімія / [Ю.І. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін.] ;. – 2021. – 543, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: 527-541. – Бібліогр.: с. 542-543
216230
  Бердишев Г. Біологічна інженерія - новий етап розвитку біології / Г. Бердишев, Н. Топчій, К. Брежнєва // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 81-83.
216231
  Остапченко Л.І. Біологічна наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: ретроспективний огляд // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 14-15
216232
  Калинич С.С. Біологічна некректомія та вакуум-терапія в комплексному лікуванні декомпенсованої хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Калинич Степан Степанович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
216233
   Біологічна продуктивність гірсько-соснового криволісся. – Киев : Наукова думка, 1973. – 160 с. : рис. – Бібліогр.: с.149-158
216234
   Біологічна продуктивність лучних біогеоценозів субальпійського поясу Карпат. – Київ : Наукова думка, 1974. – 244 с., [3] арк. іл. : граф. – Бібліогр.: с. 233-243
216235
   Біологічна продуктивність смерекових лісів Карпат. – Київ : Наукова думка, 1975. – 239 с.
216236
  Курчій Богдан Олексійович Біологічна роль абсцизової кислоти і етилену та іхній синтез в рослинах за дії стресів : Автореф. дис. ... канд. доктора біолог. наук:03.00.04 / Курчій Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.:49 назв.
216237
  Курчій Богдан Олексійович Біологічна роль абсцизової кислоти і етилену та їх синтез в рослинах за дії стресів : Дис.доктора біолог.наук:03.00.04 / Курчій Богдан Олексійович; Ін-тут фізіології рослин і генетики НАНУ. – Київ, 2002. – 345с. – Бібліогр.:с.279-345
216238
  Криніна О.І. Біологічна роль гепарин-зв"язувальної ділянки в структурі гепарин-зв"язувального EGF-подібного фактору росту : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Криніна Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
216239
  Рудишин С. Біологічна складова професійної підготовки еколога у вищій школі: запитаня та відповіді // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 71-81. – ISSN 1682-2366
216240
  Бойко П.І. Біологічна та екологічна роль сівозмін у землеробстві / П.І. Бойко. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. – (Земля і люди : Серія9 / Товариство "Знання" УРСР ; Вип№11)
216241
   Біологічна та таргетна хворобомодифікуюча терапія ювенільного ідіопатичного артриту в дітей : навч.-метод. посібник / [О.Є. Абатуров, Т.В. Марушко, Н.І. Абатурова та ін.] ; за ред. проф. О.Є. Абатурова та Т.В. Марушко ; М-во охорони здоров"я України, Дніпропетров. мед. акад. Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Дніпро : ЛІРА, 2021. – 118, [2] с. : кольор. іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 68-107. – ISBN 978-966-981-433-3
216242
  Доронін В.А. Біологічна урожайність, осипання насіння цикорію коренеплодного та його якість / В.А. Доронін, В.П. Миколайко // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 144-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2476626
216243
  Хоменко К.П. Біологічна фізика в медичних університетах Польщі та Україні / К.П. Хоменко, О.В. Хоменко, Д.Т. Логвиненко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 71-76. – ISSN 2519-2361
216244
  Сабанєєв П. Біологічна характеристика ставкових водойм Вінничини : III. Характеристика ставків р. Рівця / П. Сабанєєв. – Київ, 1933. – С. 3-19. – Окр. відбиток
216245
  Андрійчук Олена Миколаївна Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Андрійчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 147л. – Бібліогр.: л.130-147
216246
  Андрійчук Олена Миколаївна Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Андрійчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
216247
   Біологічна хімія : методоологічні вказівки для заочників природничих факультетів пед. ін-тів. – Київ : [б. в.], 1940. – 12 с.
216248
  Сопін Є.Ф. Біологічна хімія : навчальний посібник / Є.Ф. Сопін, А.Р. Литвиненко. – Київ : Вища школа, 1972. – 383 с.
216249
  Савицький І.В. Біологічна хімія / І.В. Савицький. – Київ : Вища школа, 1973. – 486 с.
216250
   Біологічна хімія : практикум : навч. посібник для студентів спец. ун-тів. – Київ : Вища школа, 1977. – 384 с.
216251
  Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія : [навч. посіб. для природн. фак. пед. ін-тів] / Ф.Ф. Боєчко. – Київ : Вища школа, 1989. – 407 с. : іл. – Бібліогр: с. 395 (28 назв.). – ISBN 5-11-000199-5
216252
  Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія : навч. посіб. для студ. природничих фак. / Ф.Ф. Боєчко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1995. – 536 с. – ISBN 5-11-004374-4
216253
   Біологічна хімія : Підручник для студ. вищ. фармацевт. закладів освіти та фармацевт. фак-тів вищ. медичних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акред. / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська, В.М. Кравченко, Т.С. Сахарова, Л.Г. Савченко, Н.А. Шоно; Мін-во охорони здоров"я України. Нац. фармац. акад. України; За ред.: Л.М. Вороніної. – Харків : Основа, 2000. – 608 с. – ISBN 5-7768-0691-7, 966-615-053-0 (НФАУ)
216254
  Губський Ю.І. Біологічна хімія : Підр. для студ. вищих мед. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / Ю.І. Губський. – Київ-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 508с. – ISBN 966-7364-41-0
216255
  Губський Ю.І. Біологічна хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації / Ю.І. Губський. – Київ : Вінниця : Нова Книга, 2007. – 656 с. – ISBN 978-966-382-017-0
216256
  Губський Ю.І. Біологічна хімія : підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Ю.І. Губський. – Вид. 2-е. – Київ ; Вінниця : Нова книга, 2009. – 666, [1] с. : іл., табл., портр. – Предм. покажч.: с. 648-663. – Бібліогр.: с. 640-646. – ISBN 978-966-382-186-3
216257
   Біологічна хімія : підручник для студ. ВНЗ / [Павлоцька Л.Ф. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 507, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 508-509. – ISBN 978-966-680-533-4
216258
   Біологічна хімія : практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Павлоцька Л.Ф. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 62, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 61-62. – ISBN 978-966-680-551-8
216259
   Біологічна хімія : підручник для студ ВНЗ / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитрієвич, Н.В. Божко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-368. – ISBN 978-966-680-457-3
216260
  Столяр О.Б. Біологічна хімія : навч. посібник / Столяр О.Б. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Київ : КНТ, 2016. – 367, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 363-368. – Бібліогр.: с. 354-355. – ISBN 978-966-373-778-2
216261
   Біологічна цінність плодів малини / В. Войцехівський, А. Андрусик, Б. Васьківський, О. Войцехівська, С. Васьківська, А. Токар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 21-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Організм людини потребує постійного надходження біологічно активних речовин. Цінним джерелом натуральних і доступних БАР є ягідна продукція, зокрема ягоди малини. Ягоди малини містять комплекс біологічно активних речовин, зокрема фруктозу, глюкозу, ...
216262
   Біологічна школа для обдарованих учнів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  В університеті відкрито Всеукраїнську біологічну школу "Від теорії до практики один крок", координатором якої є Громадська організація "Ноосфера". Про програму цієї школи. Керівник школи - директор ННЦ "Інститут біології" Л.І. Оспапченко.
216263
   Біологічна школа для обдарованих учнів // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 3


  У ННЦ "Інститут біології" започаткована Всеукраїнська біологічна школа "Від теорії до практики один крок". Це тиждень, присвячений практичному вивченню основних напрямків біології. Керівник школи - директор ННЦ "Інститут біології" проф. Л.І. ...
216264
  Беньковська Л.К. Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту C : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Беньковська Леся Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
216265
  Беньковська Л.К. Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту C : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Беньковська Леся Констянтинівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України. – Київ, 2015. – 137 л. – Бібліогр.: л. 115-137
216266
  Бабіч О.І. Біологічне і соціальне в особі злочинця // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 176-179. – ISBN 966-660-151-6
216267
  Черний С.Й. Біологічне і соціальне в сутності людського існування // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
216268
  Жданов Д.О. Біологічне і соціальне у становленні абстрактного мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
216269
  Хиженков П.К. Біологічне моделювання магніторецепторних систем на основі намагнічених часток / П.К. Хиженков, М.В. Нецветов, Т.П. Потапенко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 58-61. – ISSN 1023-2427
216270
  Смірних Віктор Михайлович Біологічне обгрантовування прийомів захисту сходів цукрових буряків від шкідників в умовах центрального лісостепу України : Автореф... канд. сільськогосподарськихнаук: 06.00.22 / Смірних Віктор Михайлович; Ін-тут цукрових буряків Української академії аграрних наук. – К., 1997. – 24л.
216271
  Іванюк О.В. Біологічне паливо в Україні: економічні передумови та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-61.
216272
   Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Грунти. Метали у грунтах = Biological diversity of Ukraine Dnipropetrovsk region. Soils. Metalls in the soils : монографія / Н.М. Цвєткова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2016. – 179, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт., назва парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 161-176. – ISBN 978-966-383-685-1
216273
  Іжик Микола Костянтинович Біологічне та екологічне обгрунтування прийомів одержання високоякісних сходів польових культур в лісостепу України : Автореф... докт. сільгосп.наук: 06.01.09 / Іжик Микола Костянтинович; Укр. академія аграрн. наук, Ін-т рослинництва. – Харків, 1994. – 33л.
216274
  Драбинюк Г.В. Біологічне та ландшафтне різноманіття Національного природного парку "Бузький Гард" / Г.В. Драбинюк, В.А. Артамонов, А.Н. Андрусенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 28-29 : фото
216275
  Буян І. Біологічне, духовне та соціальне в людині як чинники економічної системи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 124-139. – ISSN 1810-2131
216276
   Біологічний азот. – Київ : Світ, 2003. – 424 с. – ISBN 966-7683-35-4
216277
  Гришанова Н. Біологічний батько не повинен сплачувати аліменти, якщо дитину всиновив інший чоловік - КЦС ВС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-31 жовтня (№ 42/43). – С. 23. – ISSN 1992-9277
216278
   Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького / Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Люкс, 2011-. – ISSN 2225-5486
№ 2 (2) : Міжнародна наукова конференція "Фіторізноманіття природних і антропогенних ландшафтів", 17-18 жовтня 2012 р. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216279
   Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького / Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Люкс. – ISSN 2225-5486
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216280
  Лавриненко В. Біологічний вплив алмазних наночасточок та технічного вугілля на структурно-функціональний стан нирок курячих ембріонів / В. Лавриненко, Ю. Чайковський, Л. Дегтярьова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-64. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Визначали біологічний вплив нанорозмірних матеріалів на нирки курячих зародків, одержаних при інкубуванні яєць лінії Хай-Лайн білий. Суспензію алмазних наночасточок та технічного вугілля на біосумісному декстрані вводили у жовтковий мішок зародків на 3 ...
216281
  Зінабадінова С.С. Біологічний вплив волокнистих матеріалів різної хімічної природи на курячі ембріони : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Зінабадінова Сабріє Серверівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 192 арк. – Бібліогр.: арк. 181-192
216282
  Зінабадінова С.С. Біологічний вплив волокнистих токсикантів різної хімічної природи на курячі ембріони : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Зінабадінова Сабріє Серверівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
216283
  Лавриненко В.Є. Біологічний вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на курячі ембріони : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Лавриненко Вікторія Євгенівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 151 арк. – Бібліогр.: арк. 140-151
216284
  Лавриненко В.Є. Біологічний вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на курячі ембріони : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Лавриненко Вікторія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
216285
  Карамзіна Л.А. Біологічний зворотний зв"язок – реалізована комунікація / Л.А. Карамзіна, Н.С. Міщанчук, В.К. Рибальченко // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 6 (15). – C. 288-292. – ISSN 2415-3060
216286
  Бахуринська О.О. Біологічний напрям вивчення причин злочинності: критичні зауваження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 315-318


  Розглянуто основні наукові кримінологічні концепції природи причин злочинності, проаналізовані критичні погляди прихильників та опонентів застосування біологічних теорій злочинності у кримінології.
216287
  Грабовська І.М. Біологічний напрям у соціології (- один із найвпливовіщих напрямів у соціальній науці 2-ї половини 19 ст.,) / І.М. Грабовська, С.І. Грабовський // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 21-22. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216288
   Біологічний напрям: у пошуках ключів до здоров"я // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 18 липня - 25 липня (№ 32)


  Всеукраїнська заочна біологічна школа Національного еколого-натуралістичного центру (ВЗБШ) започаткували спільний проект - " Всеукраїнський інститут біологічних стажувань для обдарованих дітей". Це інноваційна форма роботи з обдарованою учнівською ...
216289
  Гродзинський Д.М. Біологічний ризик (- значення ймовірності такого відхилення біологічної системи від норми) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 22. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216290
   Біологічний словник. – Київ : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1974. – 552 с. : іл.
216291
   Біологічний словник. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Енциклопедія, 1986. – 680 с. : іл.
216292
  Осташко Л.І. Біологічний факультет - історія і сучасність // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 26-30
216293
  Корнєєв А. Біологічний факультет // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 1


  Наукова тематика кафедр біологічного факультету цього року спрямована на вирішення питань, що мають народногосподарське значення або великий науково-теоретичний інтерес.
216294
  Кучеренко М. Біологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
216295
  Кучеренко М. Біологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
216296
  Кучеренко М. Біологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
216297
  Кучеренко М.Є. Біологічний факультет // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 5-9. – ISBN 966-7419-44-4
216298
  Остапченко Л. Біологічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 44
216299
  Остапенко Л. Біологічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 48
216300
  Остапченко Л.І. Біологічний факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 9-11. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
216301
  Остапченко Л. Біологічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Біологічний факультет - один із найстаріших природничих факультетів Київського університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні він є провідним навчально-методичним і науковим центром з біологічної освіти. Перши чотири семестри студенти навчаються за ...
216302
  Остапченко Л. Біологічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
216303
   Біологічний факультет історія та сучасність // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 34-36. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
216304
  Бєлих Т. Біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 6. – С. 2
216305
  Остапченко Л.І. Біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 10-11. – ISBN 966-8411-01-3
216306
   Біологічний факультет. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 03.00.04-біохімія;03.00.05-ботаніка;03.00.06-вірусологія;03.00.08-зоологія;03.00.12-фізіологія рослин;03.00.13-фізіологія людини і тварин;03.00.15-генетика;03.00.16-екологія. – Київ : Київський університет, 2001. – 69 с.
216307
  Лобов В.П. Біологічні "машини" / В.П. Лобов, Г.О. Єфімов. – Київ, 1963. – 108 с.
216308
  Макушенко О.С. Біологічні властивості актуальних штамів бактерій роду Staphylococcus : автореф. дис. ... канд. медичних наук : 03.00.07 / Макушенко О.С. ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв.
216309
  Заіка С.А. Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бактерій-представників родин pseudomonadaceae і enterobacteriaceae та перспективи їх застосування в профілактиці бактеріозів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Заіка Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
216310
  Заіка С.А. Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бактерій-представників родин Pseudomonadaceae і Enterobacteriaceae та перспективи їх застосування в профілактиці бактеріозів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Заіка Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 171-190
216311
  Коренєва А.А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Коренєва А. А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
216312
  Коренєва А.А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Коренєва А.А. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 152л. – Бібліогр. : л.139-152
216313
   Біологічні властивості грунтів за дії агротехнічних чинників / Я.В. Чабанюк, І.С. Бровко, С.О. Мазур, В.В. Тимошенко, В.М. Никифоренко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 115-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
216314
   Біологічні властивості мікроорганізмів : Матеріали I Республіканської конференції молодих учених мікробіологів і вірусологів. – Київ : Наукова думка, 1972. – 82 с.
216315
  Трофіменко Ю.Ю. Біологічні властивості мікрофлори, що колонізує ендотрахеальні інтубаційні трубки у відділеннях інтенсивної терапії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Трофіменко Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
216316
  Матвієнко Н.М. Біологічні властивості РНК-вмісних вірусів риб прісноводної аквакультури України : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Матвієнко Н.М.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 355 л. – Додатки: л. 345-355. – Бібліогр.: л. 289-344
216317
  Матвієнко Н.М. Біологічні властивості РНК-вмісних вірусів риб прісноводної аквакультури України : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Матвієнко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 37 л. – Бібліогр.: 20 назв
216318
  Матвієнко Наталія Миколаївна Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Матвієнко Наталія Миколаївна; Акад.аграрних наук України. Ін-тут ветеринарної медицини. – Київ, 2002. – 183 л. + Додатки: л. 162-183. – Бібліогр.: л.141-162
216319
  Матвієнко Наталія Миколаївна Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.46 / Матвієнко Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18с.
216320
   Біологічні дослідження молодих учених в Україні : Матеріали 5 Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (15-16 вересня 2005 року). – Київ : Київський університет, 2005. – 130 с.
216321
  Гамаюнова С.Г. Біологічні екскурсії. Комахи лісу / С.Г. Гамаюнова. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.4(4) квітень 2003). – ISBN 966-8245-24-5
216322
  Леженіна І.П. Біологічні екскурсії. Комахи степу / І.П. Леженіна. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.5(5) травень 2003). – ISBN 966-8245-29-6
216323
  Козар С.Ф. Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.09 / Козар С.Ф.; Ін-т.землеробства укр. акад.аграрних наук. – К, 2000. – 16л.
216324
  Асатіані В.С. Біологічні каталізатори / В.С. Асатіані. – Київ, 1959. – 36 с.
216325
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани і внутрішньоклітинна сигналізація : методи дослідж. : навч. посібник [для студентів-біологів ВНЗ, магістрів і аспірантів мед.-біол. спец., науковців] / Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, Т.Б. Синельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 423-440 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-883-3
216326
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації : теорет. аспекти : навч. посібник / Л.І. Остапченко, Т.Б. Синельник, І.В. Компанець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 639, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 617-633. – Бібліогр.: с. 607-616. – ISBN 978-966-439-878-4
216327
   Біологічні мембрани як "молекулярні машини" / В.С. Циганков, Л.К. Охотнікова, Ю.Е. Черниш, Б.С. Лук"янов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 40-45. – ISSN 1023-2427
216328
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій : навчальний посібник / Л.І. Остапченко, І.В. Михайлик ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 215 с. – ISBN 966-594-837-7
216329
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Л.І. Остапченко, І.В. Михайлик. – Київ : Київський університет, 2006. – 215с. – ISBN 966-594-837-7
216330
  Білановський І.Д. Біологічні методи боротьби з шкідливими комахами / І.Д. Білановський. – Б.м., 1934. – С. 213-257. – Окремий відбиток
216331
  Самохвалова В.Л. Біологічні методи ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 217-236. – ISSN 1996-4536


  На основі аналізу й узагальнення результатів ретроспективних інформаційно- аналітичних досліджень подано огляд наявної наукової інформації щодо біологічних методів ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами, як складової розробленої системи ...
216332
   Біологічні механізми старіння : Тези доповідей 15-17 травня 1996 року. – Харків : [б. .в.], 1996. – 152 с.
216333
   Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки / В.І. Медінець, Н.В. Ковальова, Н.В. Дерезюк, С.М. Снігірьов, Є.А. Черкез, С.В. Медінець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 35-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1992-4224
216334
  Усик Г.Є. Біологічні основи агротехніки помідорів на Поділлі. / Г.Є. Усик. – К, 1962. – 104с.
216335
  Мухіна О.Ю. Біологічні основи застосування біостимуляторів при культивуванні комах. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.09 / Мухіна О.Ю.; Харків держ.пед.ун-т. – Харків, 1996. – 23л.
216336
  Швець Ю.В. Біологічні основи інфекційних процесів бактеріальної етіології : підручник / Юлія Вікторівна Швець. – Київ : Ліра-К, 2022. – 243, [1] с. : іл., портр., табл. – Покажч. мікроорганізмів: с. 219-226. – Бібліогр.: с. 237-243. – ISBN 978-617-520-329-3
216337
  Третяк О.М. Біологічні основи розведення та вирощування великоротого буфало на базі водойм-охолджувачів енергетичних установок (на прикл. водойми-охолодж. Бурштинської ДРЕС). : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.24 / Третяк О.М.; Україн. акад. аграрн. наук. Ін-т рибного госп. – К., 1996. – 28л.
216338
  Меньшова В. Біологічні особливості Helleborus caucasicus A. Br., Helleborus niger L., їх адаптаційні можливості в умовах культури / В. Меньшова, Ю. Натуркач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження динаміки онтоморфогензу Helleborus caucasicus A. Br. та Helleborus niger L в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Приведены результаты исследования ...
216339
  Могиляк М. Біологічні особливості Leontopodium alpinum Cass. (Asteraceae) в культурі / М. Могиляк, А. Прокопів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 163-164. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Leontopodium alpinum Cass. введено в культуру в Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Насіннєва продуктивність інродуцентів висока, схожість насіння складала 92,0 - 92,7 %. Швидкість проходження періодів онтогенезу ...
216340
  Слюсар Г.В. Біологічні особливості Schsandra chinensis (Turcz.) Baill. за інтродукції в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Слюсар Галина Вікторівна ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
216341
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum borissovae Balk. (Crassulaceae DC) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В. Березкіна, Н. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum borissovae Balk. - представника секції Sedum роду Sedum L. в умовах інтродукції в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка Приведены результаты исследований ...
216342
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum kamtschaticum Fisch. (Crassulaceae DC.) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В. Березкіна, Н. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum kamtschaticum Fisch. - представника секції Aizoon Koch Syn. роду Sedum L. в умовах інтродукції в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. The research results of the biological ...
216343
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum selskianum Regel & Maack (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum selskianum Regel & Maack - представника секції Aizoon Koch Syn. роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. The research results of the ...
216344
  Грицина М. Біологічні особливості видів роду Verbascum L. флори заходу України в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено онтоморфогенез перспективних для озеленення видів роду Verbascum L. західного регіону України в умовах культури. In this article are described the life cycles perspective for gardening kinds of a genus Verbascum L of western region of Ukraine.
216345
  Могиляк М.Г. Біологічні особливості деяких злакових газоноутворюючих трав у західному лісостепу України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Подаються біологічні особливості шести видів і сортів газоноутворюючих трав з родів Festuca L. і Poa L. (Poaceae) при інтродукції в умовах Львівської області.
216346
  Глущенко Л. Біологічні особливості деяких лікарських видів роду Sedum L. / Л. Глущенко, Н. Корнілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 78-79. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведені результати вивчення біологічних особливостей 6 видів роду Sedum L: S. acre L., S. aizoon L., S. рurpureum (L.) Schult, S. ewersii Ledeb., S. hybridum L. та S. spectabile Boreau. Розглянуті перспективи їх використання в декоративному ...
216347
  Чумак П. Біологічні особливості інвазійної спроможності Microsphaera azaleae U. Braun (Erysiphales) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / П. Чумак, С. Вигера, В. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Показано, що гриб Microsphaera azaleae в умовах Ботанічного саду уражує різні життєві форми рослин (листопадні та вічнозелені) роду Rhododendron L. Утворення клейстотеціїв на плодах та листках вічнозелених видів рододендронів сприяє високій ...
216348
  Березкіна В.І. Біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. ( Crassulaceae DC) та перспективи їх використання в Україні : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Березкіна В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – Київ, 2003. – 235 л. + Додатки: л.215 - 235. – Бібліогр.: 186 - 215
216349
  Березкіна Валентина Іванівна Біологічні особливості інтродукованих видів роду sedum L. (Crassulaceae DC.) та перспективи їх використання в Україні : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Березкіна В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 26 с. – Бібліогр.: 29 назв
216350
  Бонюк Зінаїда Григорівна Біологічні особливості інтродукованих таволг (SPIRAEA L.) і перспективи використання в Лісостепу та Поліссі України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Бонюк З.Г.: Нац. ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАНУ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2002. – 27 с. – Бібліогр.: 17 назв
216351
  Чаусов В.Д. Біологічні особливості основних шкідників винограду і вдосконалення системи захисних заходів у західній передгірно-приморській зоні Криму. : Автореф... наук: / Чаусов В.Д.; Нац. аграрний ун-т. – К., 1999. – 18л.
216352
  Ткачук О.О. Біологічні особливості пересадки багаторічних кущів троянд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень розвитку пересаджених багаторічних кущів троянд із застосуванням різних способів зрізування пагонів. The outcomes of researches of development of grafted perennial scrubs of roses with application of different ways ...
216353
  Кірмікчій П. Біологічні особливості плодоношення та розмноження Corylus в умовах Північного Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про врожайність деяких видів Corylus в умовах Північного Лісостепу України та вегетативного розмноження їх щепленням. The data about the harvest of some species of Corylus under the conditions of Northern Forest-steppe of Ukraine and ...
216354
  Ніколаєва Н.Я. Біологічні особливості поліантових троянд з колекції Ботанічного саду в умовах Одеси // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено дані біологічних особливостей 14 перспективних сортів поліантових троянд із тривалим терміном цвітіння (до морозів), які рекомендовано для озеленення.
216355
  Коломієць Т.В. Біологічні особливості представників родини Bromeliaceae Juss при інтродукції у захищений грунт ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та перспективи їх використання : Дис. ... канд. біол. наук : Спец.: 03.00.05 - ботаніка / Коломієць Т.В. ; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2008. – 234 л. – Бібліогр.:л. 214-234
216356
  Коломієць Т.В. Біологічні особливості представників родини Bromeliaceae Juss при інтродукції у захищений грунт ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна та перспективи їх використання : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец. 03.00.05 / Коломієць Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 20 назв
216357
  Рудік Галина Олексіївна Біологічні особливості представників роду Iberis L. в умовах культури : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Рудік Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додаток: л. 162 - 163. – Бібліогр.: 11 назв
216358
  Рудік Галина Олексіївна Біологічні особливості представників роду Iberis L. в умовах культури : Дис. ... канд. біолог.наук: 03.00.05 / Рудік Галина Олексіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 163л. + Додаток: л. 162 - 163. – Бібліогр.: л.148 - 162
216359
  Березкіна В.І. Біологічні особливості представників секції Eusedum Boiss. роду Sedum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наведено результати вивчення біологічних особливостей представників секції Eusedum Boiss. роду Sedum L. при інтродукції в Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна.
216360
  Скибіцька М. Біологічні особливості рідкісних та ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат в умовах культури / М. Скибіцька, А. Прокопів, Л. Борсукевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 166-169. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про ритми сезонного розвитку та репродуктивну здатність 11-ти рідкісних та ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат у ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка. Зроблено висновок про успішність їхньої інтродукції. There are ...
216361
  Скибіцька М.І. Біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Willd.) iljin за умови культури / М.І. Скибіцька, Я.А. Федоровська, Н.М. Шувар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Wiltd.) iljin за умови культури. Зрі лено висновки про перспективність Інтродукції виду у Львівській області. There dates about the biological percularities of ...
216362
  Кірмікчій П. Біологічні особливості розмноження ліщин кореневищними відсадками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень розмноження Corylus avellana L. та Corylus maxima Mill. кореневищними відсадками з багаторічних кущів в умовах культури. The results of researches on the multiplication of Corylus avellana and Corylus maxima with ...
216363
  Голубенко А. Біологічні особливості рослин Zygopetalum mackaii Hook. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад.О.В. Фоміна / А. Голубенко, Ю. Пахомова, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Представлено віковий склад, особливості морфології, онтогенезу та біологічних ритмів рослин Zygopetalum mackaii Hook. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. The age composition, morphology, ontogenesis and biological ...
216364
  Поліщук О.І. Біологічні особливості та використання декоративних рослин в оформленні територій вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: В.Я. Білоножко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 79-80. – (Серія "Природничо-математичні та комп"ютерні науки")


  На прикладі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
216365
   Біологічні особливості та морфологія кажанів // Праці Теріологічної школи / Теріологічна школа. – Київ, 2002. – Вип. 3 : Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень / І. Загороднюк [та ін.]. – С. 7-29. – ISBN 966-02-0692-5 (сер.) ;966-02-2476-1 (вип. 3)
216366
  Паламар І.Т. Біологічні особливості та посівні якості насіння Lophanthus anizatus Benth. та шляхи їх поліпшення / І.Т. Паламар, І.А. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Дослідженнями встановлено, що насіння Lophanthus anizatus Benth. має тривалий період спокою - до 180 днів. Визначено, що посів насіння L. anizatus під зиму у відкритий грунт сприяє підвищенню його посівних якостей. The research determined that the ...
216367
  Мисник О. Біологічні особливості та роль гормонів щитоподібної залози в життєдіяльності людського організму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 58-65. – ISSN 1682-2366
216368
  Терновий Ю.В. Біологічні препарати, як елемент екологічно безпечної технології вирощування кукурудзи цукрової / Ю.В. Терновий, Л.П. Теличко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 108-114 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4678
216369
  Піка М.А. Біологічні резерви картоплі / М.А. Піка. – К, 1975. – 48с.
216370
   Біологічні структури як біотехнологічний інструмент для моделювання наносистем у адаптивному рослинництві / Н.Б. Свєтлова, А.І. Тарнавський, Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2013. – Т. 1 : Адаптивне землеробство. – С. 191-195
216371
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 7, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216372
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 7, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216373
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 8, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216374
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 8, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216375
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : [б. в.]. – ISSN 1996-4536
Т. 12, № 3/4. – 2018. – 166, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
216376
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 13 / № 1. – 2019. – 170, [4] с. – DOI: 10.30970/sbi.1301 - Резюме укр., англ. мовами
216377
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 14 / № 1. – 2020. – 118, [6] c. – DOI: 10.30970/sbi.1401 - Резюме укр., англ. мовами
216378
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 14 / № 3. – 2020. – 122, [6] c. – DOI: 10.30970/sbi.1403 - Резюме укр., англ. мовами
216379
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 15 / № 4. – 2021. – 124, [4] с. – DOI: 10.30970/sbi.1504 - Резюме укр., англ. мовами
216380
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 15 / № 1. – 2021. – 92, [4] c. – DOI: 10.30970/sbi.1501 - Резюме укр., англ. мовами
216381
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 15 / № 2. – 2021. – 80, [4] c. – DOI: 10.30970/sbi.1502 - Резюме укр., англ. мовами
216382
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 15 / № 3. – 2021. – 88, [4] c. – DOI: 10.30970/sbi.1503 - Резюме укр., англ. мовами
216383
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 16 / № 1. – 2022. – 86, [6] c. – DOI: 10.30970/sbi.1601 - Резюме укр., англ. мовами
216384
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 16 / № 2. – 2022. – 58, [6] c. – DOI: 10.30970/sbi.1602 - Резюме укр., англ. мовами
216385
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 16 / № 3. – 2022. – 128, [4] c. – DOI: 10.30970/sbi.1603 - Резюме укр., англ. мовами
216386
  Цомко О.О. Біологічні та духовні аспекти феномену життя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 97-105
216387
  Домніч А.В. Біологічні та економічні показники рівня ведення мисливського господарства у Cловаччині / А.В. Домніч, І.І. Делеган // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 161-173. – ISSN 2312-2056
216388
  Совінська Р.С. Біологічні та молекулярні властивості вірусів, що уражають рослини Gladiolus hybridus : дис. ... д-ра філософії в галузі біології : 091, 09 / Совінська Роксолана Стефанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 177 арк. + Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії. – Додатки: арк. 169-177. – Бібліогр.: арк. 146-168
216389
  Шевченко Тетяна Петрівна Біологічні та молекулярні особливості ізолятів вірусу тютюнової мозаїки (TOBAMOVIRUS), виділених з різних регіонів : дис. ...канд.біол.наук : 03.00.06 / Шевченко Тетяна Петрівна; Ін-тут агроекології та біотехнології УААН. – Київ, 2001. – 136л. – Бібліогр.:л.117-136
216390
  Шевченко Тетяна Петрівна Біологічні та молекулярні особливості ізоляторів вірусу тютюнової мозаїки (Tobamovirus), виділених з різних регіонів України : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шевченко Т.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
216391
  Шугай Мирослава Олександрівна Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва молочних ферментованих продуктів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шугай М.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 156 л. – Бібліогр.: л.127-156
216392
  Шугай М.О. Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва молочних ферментованих продуктів : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 03.00.06 / Мирослава Олександрівна Шугай; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
216393
  Кікалішвілі М.В. Біологічні теорії девіантної поведінки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 161-168. – ISSN 2222-5374
216394
   Біологічні характеристики бактеріофагів, виділених в Антарктиці / О.В. Пугач, О.В. Мась, О.М. Андрійчук, В.П. Поліщук // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2011. – № 10/11. – С. 296-301. – ISSN 1727-7485
216395
  Рудік Г. Біологічно-активні речовини (лектини) листкових пластинок представників роду Agave L. (Agavaceae) ex situ / Г. Рудік, Т. Єднак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 56-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень вмісту біологічно активних речовин (лектинів) у листкових пластинках представників роду Agave L. з колекції сукулентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Визначено оціночні показники вмісту лектинів у листках 11 ...
216396
   Біологічно-активні сполуки різних видів роду Magnolia L. / О. Дмитрієв, Р. Палагеча, О. Дзюба, О. Кочалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню вмісту та активності біологічно-активних сполук у насінні різних видів роду Magnolia L. The article deals with the investigation of content and activity of biological active compounds in seed of different species of the ...
216397
  Литвинюк К.О. Біологічно-правова проблематика у історичному дискурсі вчень про людину // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 13-19. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
216398
  Хоменко А.Д. Біологічно активна добавка Spirulina platensis та її використання у перепелівництві // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 143-148 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
216399
   Біологічно активні поліуретанові композиції для ендопротезування кісткової тканини = Biologically active polyurethane compositions for bone tissue endoprosthesis / Н.А. Галатенко [та ін. ; відп. ред. Н.А. Галатенко ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 230, [2] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк., зміст англ. – Бібліогр.: с. 199-225. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1784-9
216400
  Ісаєнко Володимир Миколайович Біологічно активні речовини антипаразитарної дії в агроекосистемах : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.16 / Ісаєнко В.М.; Українська акад. аграрних наук; Ін-т агроеколог. та біотехнолог. – Київ, 2004. – 42с. – Бібліогр.: 51 назв.
216401
  Мельниченко Н.В. Біологічно активні речовини деяких представників роду Sorbus L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено власні дані з вмісту біологічно активних речовин: вітамінів С, Е, В - каротину, флавоноїдів, глікозидів та дубильних речовин деяких інтродукованих видів горобин Лісостепу України.
216402
   Біологія - вчення про життя / М. Кучеренко, Ю. Вервес, М. Мусієнко, П. Балан // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 квітня - 3 травня (№ 21). – С. 2-3
216403
  Крепелинъ К. Біологія // Биологические беседы : науч.-попул. систематич. изложение всех отд. биологии : с 163 ил. и 10 портр. ученых / М.А. Бубликов. – Петроград : Сеятель, 1923. – с.362
216404
  Заболотський П.Г. Біологія / П.Г. Заболотський : Наукова думка, 1930. – 13 с.
216405
   Біологія. – Київ : Радянська школа, 1947. – 136 с. – (Університет на дому)
216406
   Біологія. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
вип.1. – 1947. – 144с.


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
216407
  Білокінь І.П. Біологія / І.П. Білокінь. – Братіслава
8. – 1959. – 108с.
216408
  Власенко П.В. Біологія / П.В. Власенко. – Київ, 1964. – 586 с. : іл.
216409
   Біологія : посібник для вступників до вищих учбових закладів. – Львів : Львівський університет, 1970. – 418 с.
216410
   Біологія. – Київ : КДУ iм. Т.Г.Шевченка, 1976. – 68с.


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
216411
   Біологія : навч. посібник для слухачів підготовчих відділень вузів. – Київ : Вища школа, 1991. – 503 с. : іл.
216412
  Коргагіна В.О. Біологія / В.О. Коргагіна. – 23-е вид. перероб. – К., 1991. – 256с.
216413
  Коргагіна В.О. Біологія : рослини, бактерії, гриби, лишайники: підручники для 6-7 класів середньої школи / В.О. Коргагіна; Переклад з російської. – 24-е вид. перероб. – Киев : Радянська школа, 1992. – 256 с. : іл. – ISBN 5-330-01534-0
216414
  Цузмер Г.М. Біологія / Г.М. Цузмер, О.Л. Петришина. – К., 1992. – 223с.
216415
   Біологія : тварини : підруч. для 7-8 кл. серед. шк. : [пер. з рос.]. – 22-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1992. – 240 с. : іл. – ISBN 5-330-01273-2
216416
  Слюсарєв А.О. Біологія : Підручник для студ.медичних інститутів / А.О. Слюсарєв, С.В. Жукова; Пер.з рос.В.О.Мотузний. – Київ : Вища школа, 1992. – 422с. – ISBN 5-11-003792-2
216417
   Біологія : Посібник - довідник для вступників до вищих навчальних закладів. Завдання та тести (відповіді). – Київ : Генеза
Ч.2. – 1993. – 316с.
216418
   Біологія. – Київ : Либiдь, 1994. – 336c. – ISBN 5-325-00505-7


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
216419
  Андріанов В.Л. Біологія : розв"язування задач з генетики / В.Л. Андріанов; Андрріанов В.Л. – Київ : Либідь, 1995. – 80 с. – ISBN 5-325-00608-8
216420
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та іі здоров"я : навчальний посібник для учнів спеціаліз. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища школа, 1995. – 607 с. – ISBN 5-11-004613-1


  У другому виданні викладено основні положення загальноі біології, ботаники, зоології, анатомії та фізіології людини. Поглибшенний матеріал подано в еволюційному аспекті відповідно до навчальної програми старшої школи.
216421
  Мусієнко М.М. Біологія : Основні поняття / М.М. Мусієнко, П.С. Славний. – вид.3-тє. – Київ : Либідь, 1996. – 96с. – Кн. на Українською і російською мовами. – ISBN 5-325-00800-5
216422
  Морозюк С.С. Біологія : Підручник для 6-го класу середьої загальноосвітньої школи / С.С. Морозюк. – Київ : Генеза, 1996. – 160с. – ISBN 966-504-020-0
216423
   Біологія : загальна біологія : ботаніка : зоологія : людина та іі здоров"я / А.О. Слюсарев, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Ї.Ї. Федосова, А.П. Щеулов, В.П. Сисмїїв, Т.І. Самойленко; Авт.: А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов [та ін.] ; за ред. В.О. Мотузного. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1997. – 608с. – ISBN 5-11-004613-1
216424
   Біологія : навч. посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 2-ге вид.. виправлене. – Київ : Вища школа, 1998. – 607 с. – ISBN 5-11-004613-1; 5-11-004722-7
216425
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров"я : навчальний посібник / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; за ред. В.О. Мотузного. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 2001. – 622 с. – Шифр дубл. – ISBN 966-642-027-9


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
216426
   Біологія : для вступників до вищих навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська; М.Є. Кучеренко, П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. – 4-е вид., перероб. і доповнене. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 372 с. – ISBN 966-7938-20-4
216427
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров"я : навч. посібник для учнів спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; за ред. Мотузного В.О. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 622 с. – ISBN 966-642-027-9


  Викладено основні положення загальної біології, ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини. Для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій
216428
  Вервес Ю.Г. Біологія : Підручник для загальноосвітніх 7 класу / Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.В. Серебряков. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Генеза, 2003. – 224c. – ISBN 966-504-320-X
216429
   Біологія : підручник для 6-го класу загальноосвіт. навч. закл. / М.М. Мусієнко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Славний. – Київ : Генеза, 2003. – 208 c. – ISBN 966-504-209-2
216430
   Біологія : довідник для абітурієнтів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська. – Київ : Генеза, 2003. – 496 с. – ISBN 966-504-330-7
216431
   Біологія : навчальний посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2003. – 622 с. – ISBN 966-642-162-3
216432
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2003
216433
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2003
216434
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2003
216435
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2003
216436
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2003
216437
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2003
216438
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2003
216439
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2003
216440
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2003
216441
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2003
216442
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2003
216443
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2003
216444
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2003
216445
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2003
216446
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2003
216447
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2003
216448
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2003
216449
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2003
216450
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2003
216451
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2003
216452
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2003
216453
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2003
216454
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2003
216455
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2003
216456
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2003
216457
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2003
216458
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2003
216459
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2003
216460
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2003
216461
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2003
216462
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2003
216463
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2003
216464
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2004
216465
   Біологія : енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, Л.І. Остапченко, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 966-306-019-0
Ч. 1 : Загальна біологія. – 2004. – 360 с.
216466
   Біологія : енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, Л.І. Остапченко, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 966-306-019-0
Ч. 2 : Різноманіття органічного світу. Людина. – 2004. – 376 с.
216467
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2004
216468
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2004
216469
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2004
216470
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2004
216471
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2004
216472
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2004
216473
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2004
216474
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2004
216475
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2004
216476
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2004
216477
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2004
216478
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2004
216479
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2004
216480
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2004
216481
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2004
216482
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2004
216483
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2004
216484
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2004
216485
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2004
216486
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2004
216487
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2004
216488
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2004
216489
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2004
216490
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2004
216491
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2004
216492
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2004
216493
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2004
216494
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2004
216495
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2004
216496
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2004
216497
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2004
216498
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2005
216499
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2005
216500
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2005
216501
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2005
216502
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2005
216503
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2005
216504
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2005
216505
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2005
216506
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2005
216507
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2005
216508
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2005
216509
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2005
216510
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2005
216511
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2005
216512
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2005
216513
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2005
216514
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2005
216515
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2005
216516
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2005
216517
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2005
216518
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2005
216519
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2005
216520
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2005
216521
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2005
216522
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2005
216523
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2005
216524
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2005
216525
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2005
216526
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2005
216527
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2005
216528
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2005
216529
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та ії здоров"я: навч. посібник для учнів спеціаліз. шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. та ін. Щеулов; А.О.Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова та ін.; за ред. та в перекладі В.О. Мотузного. – 8-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 622 с. – ISBN 966-642-330-8
216530
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров"я : навчальний посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова [та ін.] ; за ред. В.О. Мотузного. – 7-е вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2006. – 622 с. – ISBN 966-642-304-9


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
216531
  Шаламов Р.В. Біологія : Комплексний довідник / Р.В. Шаламов, Ю.В. Дмитрієв, В.І. Подгорний. – Харків : Ранок ; Веста, 2006. – 624с. – ISBN 966-08-1127-5
216532
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2006
216533
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2006
216534
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2006
216535
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2006
216536
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2006
216537
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2006
216538
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2006
216539
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2006
216540
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2006
216541
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2006
216542
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2006
216543
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2006
216544
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2006
216545
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2006
216546
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2006
216547
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2006
216548
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2006
216549
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2006
216550
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2006
216551
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2006
216552
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2006
216553
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2006
216554
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2006
216555
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2006
216556
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2006
216557
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2006
216558
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2006
216559
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2006
216560
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2006
216561
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2006
216562
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2006
216563
   Біологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / З.М. Шелест, В.М. Войціцький, В.А. Гайченко, О.М. Байрак; М-во освіти і науки України ; З.М. Шелест, В.М. Войціцький, В.А. Гайченко, О.М. Байрак. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Кондор, 2007. – 760 с. – ISBN 978-966-351-176-4
216564
   Біологія : тести, 6-11 класи : абітурієнту : посібник. – Київ : Академія, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-580-236-5
216565
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2007
216566
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2007
216567
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2007
216568
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2007
216569
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2007
216570
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2007
216571
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2007
216572
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2007
216573
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2007
216574
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2007
216575
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2007
216576
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2007
216577
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2007
216578
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2007
216579
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2007
216580
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2007
216581
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2007
216582
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2007
216583
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2007
216584
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2007
216585
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26/27. – 2007
216586
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2007
216587
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2007
216588
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2007
216589
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2007
216590
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2007
216591
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2007
216592
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2007
216593
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2007
216594
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2007
216595
   Біологія : ботаніка, зоологія, біологія людини, загальна біологія : довідник для абітурієнтів та школярів : тестові завдання / Біда О.А. [ тіа ін.]. – 2-е вид. – Київ : Літера ЛТД, 2008. – 656 с. : іл. – ISBN 978-966-7543-68-6
216596
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2008
216597
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2008
216598
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2008
216599
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2008
216600
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2008
216601
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2008
216602
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2008
216603
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2008
216604
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2008
216605
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2008
216606
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2008
216607
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2008
216608
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2008
216609
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2008
216610
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2008
216611
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/17/18. – 2008
216612
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2008
216613
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2008
216614
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2008
216615
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26/27. – 2008
216616
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2008
216617
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2008
216618
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2008
216619
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2008
216620
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2008
216621
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2008
216622
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2008
216623
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2008
216624
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2008
216625
  Трускавецький Є.С. Біологія : молекулярний, клітинний та організмовий рівні організації життя : навчальний посібник для 10 класу природничого профілю загальноосвітніх навч. закладів / Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко. – Київ : Освіта України, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-188-092-3
216626
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2009
216627
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2009
216628
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2009
216629
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2009
216630
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2009
216631
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2009
216632
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2009
216633
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2009
216634
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2009
216635
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2009
216636
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2009
216637
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2009
216638
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2009
216639
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2009
216640
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2009
216641
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/18. – 2009
216642
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2009
216643
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/24. – 2009
216644
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2009
216645
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2009
216646
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2009
216647
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2009
216648
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2009
216649
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2009
216650
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2009
216651
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2009
216652
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2009
216653
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2009
216654
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2009
216655
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2009
216656
   Біологія : навчальний посібник / Воробець З.Д. [ та ін.] ; за ред. З.Д. Воробця. – Київ : Знання, 2010. – 436 с. – ISBN 978-966-346-721-4
216657
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2010
216658
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2010
216659
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2010
216660
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2010
216661
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2010
216662
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2010
216663
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2010
216664
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2010
216665
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2010
216666
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2010
216667
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2010
216668
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2010
216669
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2010
216670
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2010
216671
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2010
216672
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/18. – 2010
216673
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2010
216674
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/24. – 2010
216675
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2010
216676
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2010
216677
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2010
216678
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2010
216679
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2010
216680
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2010
216681
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2010
216682
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2010
216683
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2010
216684
   Біологія : тестові завдання для підгот. до вступ. випробувань з фаху за ОКР "Спеціаліст" та "Магістр" / за ред. проф. Л.І. Остапченко, доц. П.Г. Балана ; [упоряд.: Л.І. Остапченко та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 252 с. : іл. – ISBN 978-966-306-170-2
216685
  Латишенко Л.А. Біологія : зб. задач і тест. завдань : навч.-метод. посіб. [для учнів і вчителів біології загальноосвіт. навч. закл.] / Л.А. Латишенко, Є.М. Решетнік ; за ред. д-ра біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України Д.М. Говоруна та д-ра біол. наук, проф. Т.Л. Давидовської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194
216686
  Гродзинський Д.М. Біологія (-система наук про живі організми) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 24-25. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216687
  Дзигун Л.П. Біологія базидієвих макроміцетів Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill та Cerioporus squamosus (Huds.) Quel. в культурі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21, 03 / Дзигун Лариса Петрівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
216688
  Коршевнюк Т. Біологія в завданнях: тема "Екологія. Сталий розвиток і раціональне природокористування" // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (144), січень - лютий - березень. – С. 7-13
216689
  Майстренко М.І. Біологія герпесвірусів риб / М.І. Майстренко, Л.П. Бучацький // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 19-35. – ISSN 2313-1780
216690
  Медведєв Д.Г. Біологія деяких видів роду Hypomyces (Fr.) Tul. & C. Tul. та його анаморф Cladobotryum - збудників павутинної цвілі печериці в Україні : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.21 / Медведєв Дмитрій Геннадійович ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
216691
  Филипченко Ю.А. Біологія для всіх / Ю.А. Филипченко. – Ленинград, 1929. – 211с.
216692
  Рашба О.Я. Біологія і біохімія лугоутворюючих бактерій кишкової групи / О.Я. Рашба. – Київ, 1961. – 132с.
216693
   Біологія і морфологія риб та санітарно-біологічний режим прісних водойм України : [Матеріали доповідей на II конференції молодих вчених, травень 1965 р.]. – Київ : Наука, 1966. – 184 с. : іл.
216694
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (101). – 2014. – До 2012 р, див, назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216695
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (102). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216696
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (103). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216697
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (104). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216698
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (105). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
216699
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (106). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
216700
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (107). – 2015. – До 2012 р, див, назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216701
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (108). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216702
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (109). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216703
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (110). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216704
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (111), вересень - жовтень. – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216705
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (112). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216706
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (113), січень - лютий. – 2016. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216707
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (114), березень - квітень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216708
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (115), травень - червень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216709
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (116), липень - серпень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216710
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (117), вересень - жовтень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216711
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (118), листопад-грудень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216712
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (119), січень - лютий. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216713
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (120), березень - квітень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216714
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (121), травень - червень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216715
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (122), липень - серпень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216716
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (123), вересень - жовтень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216717
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (124), листопад - грудень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216718
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (125), січень - лютий. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216719
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (126), березень - квітень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216720
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (126), травень - червень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216721
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (127), липень - серпень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216722
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (128), вересень - жовтень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216723
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (129), листопад - грудень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216724
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (130), січень - лютий. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
216725
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (131), березень - квітень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216726
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (132), травень - червень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216727
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (133), липень - серпень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216728
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (134), вересень - жовтень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216729
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (135), листопад - грудень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216730
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (136), січень - лютий - березень. – 2020. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216731
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (137), квітень - травень - червень. – 2020. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216732
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (138), липень - серпень - вересень. – 2020. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216733
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (139), жовтень - листопад - грудень. – 2020. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216734
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (140), січень - лютий - березень. – 2021. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216735
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (141), квітень - травень - червень. – 2021. – 48 c. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216736
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (142), липень - серпень - вересень. – 2021. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216737
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (143), жовтень - листопад - грудень. – 2021. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216738
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (144), січень - лютий - березень. – 2022. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216739
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (145), квітень - травень - червень. – 2022. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216740
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3/4 (146/147), липень - грудень. – 2022. – 80 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216741
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216742
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216743
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216744
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216745
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216746
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216747
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216748
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216749
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216750
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216751
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216752
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
216753
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216754
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216755
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216756
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216757
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216758
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216759
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216760
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216761
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216762
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216763
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216764
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216765
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216766
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216767
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216768
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216769
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216770
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216771
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216772
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216773
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216774
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216775
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216776
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216777
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216778
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216779
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216780
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216781
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2002
216782
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2002
216783
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2002
216784
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2002
216785
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2002
216786
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2002
216787
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216788
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216789
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216790
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216791
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216792
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216793
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216794
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216795
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216796
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216797
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216798
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216799
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2005
216800
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
216801
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2005
216802
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2005
216803
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2005
216804
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2005
216805
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2006
216806
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2006
216807
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2006
216808
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2006
216809
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2006
216810
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2006
216811
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2007
216812
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2007
216813
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2007
216814
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2007
216815
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2007
216816
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2008
216817
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2008
216818
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2008
216819
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2008
216820
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2008
216821
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2009
216822
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2009
216823
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2009
216824
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2009
216825
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2009
216826
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2009
216827
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2010
216828
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2010
216829
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2010
216830
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2010
216831
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2010
216832
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2010
216833
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2011
216834
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2011
216835
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2011
216836
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2011
216837
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2011. – з 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
216838
   Біологія індивідуального розвитку : практикум : навч. посібник [для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-кваліфікац. рівня бакалавра за напряму підгот. "Біологія"] / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, О.К. Вороніна, Л.М. Пазюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 271, [1] с., [23] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 261-265. – Бібліогр.: с. 258-260. – ISBN 978-966-439-787-9
216839
   Біологія індивідуального розвитку тварин : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Черник Я.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 165, [3] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 році. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Понятійно-термінол. покажч.: с. 159-165. – Бібліогр.: с. 157-158. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-617-10-0005-6
216840
   Біологія корисних та шкідливих тварин України : (Матеріали III конференції молодих вчених-зоологів). – Київ : Наукова думка, 1966. – 168 с. : іл.
216841
  Ліновицька В.М. Біологія лікарських базидієвих макроміцетів Schizophyllum commune Fr. та Grifola frondosa (Dicks.) Gray в умовах культури : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Ліновицька Віта Михайлівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 22 назви
216842
  Делеган І.В. Біологія лісових птахів і звірів : Навчальний посібник / Іван В. Делеган, Ірина І. Делеган, Іван І. Делеган; За ред. канд. с.-г. н. І.В. Делегана. – Львів : ПОЛЛІ, 2005. – 600с. – ISBN 5-7763-1487-9
216843
  Шабатура М.Н. Біологія людини : Підручник для учнів 8-9-х класів / М.Н. Шабатура, Н.Ю. Матяш, В.О. Мотузний. – Київ : Генеза, 1997. – 432с. – ISBN 966-504-031-6
216844
  Присяжнюк М.С. Біологія людини : Підручник для 8 класу. / М.С. Присяжнюк. – Київ : Феникс, 1999. – 447с. – ISBN 966-7558-51-7
216845
   Біологія людини : Методичні рекомендації для студентів факультету психології та соціології. – Київ : Київський університет, 2003. – 53 с.
216846
  Сидорова Л.В. Біологія людини. Лабораторні і практичні роботи. 8-9 класи / Л.В. Сидорова. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 2 (2) лютий 2003). – ISBN 966-8245-10-5
216847
  Махинько В.І. Біологія на службі комунізму / В.І. Махинько. – К., 1963. – 40с.
216848
  Бонюк З.Г. Біологія плодів та насіння інтродукованих таволг (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено морфобіологічну характеристику плодів та насіння видів роду Spiraea L. Визначено біометричні показники насіння, лабораторну схожість та енергію проростання для 70 таксонів таволги. Зроблено висновок, що насіння таволги має високі посівні ...
216849
  Гарматіна С.М. Біологія розвитку (- біологічна дисципліна, що вивчає закономірності індивідуального розвитку живої системи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 26-27. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216850
  Буюн Л.І. Біологія розвитку Cattleya aclandiae Lindl. (Orchidaceae Juss.) в умовах оранжерейної культури / Л.І. Буюн, Л.А. Ковальська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення особливостей розвитку рослин Cattleya aclandiae Lindl. в умовах оранжерейної культури.
216851
  Садовниченко Ю.О. Біологія рослин у підготовці майбутнього лікаря (на прикладі медичної біології) / Ю.О. Садовниченко, Н.Л. Пастухова, В.В. М"ясоєдов // IV Міжнародна наукова конференція "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти" : 09-10 жовт., 2018 р., м. Харків (Україна) : тези доповідей / "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти", міжнар. наук. конф. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 91-92. – ISBN 978-966-285-463-3
216852
  Фурсова Ганна Кіндратівна Біологія сім"яутворення та формування урожаю соняшнику : Автореф... д-ра с.-г.наук: 06.01.09 / Фурсова Ганна Кіндратівна; Укр. академія аграрних наук, ін-т рослинництва ім. В.Юр"єева. – Х., 1994. – 48л.
216853
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 14. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216854
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 15. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216855
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216856
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 17. – 2015. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216857
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Л.П. Харченко, О.З. Злотін, Т.Ю. Маркіна [та ін.]. – Харків : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 18. – 2016. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216858
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Л.П. Харченко, О.З. Злотін, Т.Ю. Маркіна [та ін.]. – Харків : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 19. – 2017. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216859
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Мамотенко А.В. [та ін.]. – Харків : Харківській національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 20. – 2018. – 68, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
216860
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків : Харківській національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 21. – 2019. – 130, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
216861
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 1, № 1. – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216862
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 2, № 2. – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216863
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 2, № 1. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216864
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 3, № 1/2. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216865
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 4, № 1. – 2018. – 136, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
216866
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 4, № 2. – 2018. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
216867
   Біологія та екологія грунтів : матеріали I-ї Всеукр. конф. з міжнар. участю (Львів, 14-16 жовт. 2015 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Держ. природознавчий музей. – Львів : Інститут екології Карпат НАН України, 2015. – 87, [1] с. : іл., табл. – Авт. матеріалів конференції. - Окр. ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7721-2
216868
  Тимчишин Галина Василівна Біологія та особливості культури рододендронів ( Rhododendron L.) на Західному Поділлі : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Тимчишин Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 25 с. – Бібліогр.: 21 назв.
216869
  Тимчишин Галина Василівна Біологія та особливості культури рододентронів (Rhododendron l.) на Західному Поділлі : Дис. ...канд. біологічних наук: 03.00.05. / Тимчишин Галина Василівна; Львівський націон. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 306 л. + Додатки: л. 262-306. – Бібліогр.: л. 247-261
216870
   Біологія тварин = The animal biology : науково-теоретичний журнал. – Львів. – ISSN 16-81-0015
Т. 3, № 1. – 2001
216871
  Драган Григорій Іванович Біологія хермесів тріби , Dreyfusiini (Homoptera, adelgidae), що пошкоджують ялицю у центральному лісостепу України : Автореф... канд. біологічнихнаук: 03.00.09 / Драган Григорій Іванович; Національний аграрний ун-тет. – К., 1997. – 21л.
216872
  Сидоренко Л.І. Біологія ХХІ ст. : методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.3-9
216873
  Гайдаржи М. Біологія цвітіння деяких представників родини Vitaceae / М. Гайдаржи, О. Зуєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані з особливостей цвітіння та будови суцвіть рослин родини Vitaceae аридних зон Африканського континенту і о. Мадагаскар. The data of peculiarities of blossoming and structure of plant inflorescences of the family Vitaceae of arid zones ...
216874
  Меньшова В.О. Біологія цвітіння та плодоношення Echinacea atrorubens Nutt. - ехінацеї темночервоної в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчвення біологічних особливостей Echinacea atrorubens Nutt при інтродукції в Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна. The results of investigations ofЬіоіодіШ peculiarities of representatives of the Echinacea atrorubens Nutt. ...
216875
  Ткачук О.О. Біологія цвітіння троянд у закритому грунті в районі Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-74. – (Біологія ; Вип. 30)


  Проведено дослідження біології цвітіння троянд у закритому ґрунті в районі Києва. Виявлено сорти, що цвітуть 4-5 разів упродовж одного вегетаційного періоду, які характеризуються високою продуктивністю квіткоутворення. Виділено сорти троянд для ...
216876
  Кондратюк О.А. Біологія, медицина та культура прадавнини: взаємодіяння в українському національному контексті / О.А. Кондратюк, В.К. Рибальченко, В.І. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Взаємодія природничих наук, медицини та культури розглядаються у зв"язку з їх розвитком у давній українській історії. Свідчення археології, антропології, порівняльного мовознавства, соціології та права, а також біблійної етнології, апокрифів і східних ...
216877
  Кондратюк О.А. Біологія, медичина та культура прадавнини: взаємодіяння в українському національному контексті / О.А. Кондратюк, В.К. Рибальченко, В.І. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
216878
  Наумов Сергій Юрійович Біологія, селекція і сортова агротехніка однорічного білого буркуну (melilotus albus medik.) на південному сході України : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Наумов Сергій Юрійович; Укр. академія аграрних наук, ін-т рослинництва. – Харків, 1994. – 16л.
216879
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський. – 13с.
216880
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський. – 15с.
216881
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський, 1930. – 11с.
216882
  Савицька Н.І. Біологія. 11клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Н.І. Савицька. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-25-3
216883
  Савицька Н.І. Біологія. 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Н.І. Савицька. – Харків : Торсінг, 2000. – 64с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-25-3
216884
  Зуй В.Д. Біологія. Тестові завдання для 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл / В.Д. Зуй. – Київ : Вирій, 1999. – 224c. – ISBN 966-7295-08-7
216885
   Біологія: від молекули до біосфери : матеріали 3 Міжнародної конференції молодих науковців (18-21 листопада 2008 р.) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ред. кол.: Воробйова Л.І., Авксентьєва О.О. та ін.]. – Харків : СПД ФО Михайлов Г.Г., 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-96957-6-5
216886
   Біологія: від молекули до біосфери = Biology: from a molecule up to the biosphere : тези доп. XIV Міжнар. конф. молодих науковців (27-29 листоп. 2019) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: О.Ю. Акулов та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 216, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Загол. обкл. : 2019, XIV. Biology: from a molecule up to the biosphere. Abstracts of the XIV International young scientists" conference, (November 27th-29th). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-608-8
216887
   Біологія: завдання та тести (питання) : посібник- довідник для вищих навчальних закладів із спец. "Біологія". – Київ : Генеза. – (Серія тематичних випусків з науки та освіти)
Ч. 1. – 1993. – 144 с.
216888
  Матат Д. Біологія: орієнтир на практику // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Уже вдруге журі Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року" в номінації "Біологія" очолює професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Галина Островська.
216889
  Мусієнко М.М. Біологія: Основні поняття / М.М. Мусієнко, П.С. Славний. – Київ : Либідь, 1994. – 98 с.
216890
   Біологія: тварини : підруч. для 7-8-х кл. серед. шк. : переклад. – 20-те вид., перероб., з 19-го рос., перероб. – Київ : Радянська школа, 1990. – 240 с. : іл. – ISBN 5-330-00895-6
216891
   Біологія: тварини : підручник для 7-8-х кл. серед. школи : пер. з рос. – 21-ше вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1991. – 240 с. : іл.
216892
  Галевич О.Є. Біолого-екологічні засади формування рослинних композицій плоских зелених дахів екстенсивного типу (на прикладі м. Львова) : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Галевич Оксана Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
216893
  Буйдіна Т.О. Біолого-екологічні особливості ліан роду Rosa L. в умовах Правобережного лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Буйдіна Тетяна Олександрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
216894
  Скакун В.О. Біолого-екологічні особливості представників роду Buddleja L. у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Скакун Вікторія Олександрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
216895
  Голубкова І.М. Біолого-екологічні особливості представників роду Persica Mill. у Правобережному Лісостепу України, використання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Голубкова Ірина Миколаївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 21 назва
216896
  Макогон І.В. Біолого-популяційні аспекти інтродукції двох видів роду Picea A. Dietr. на південому сході України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Макогон Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 29 назв
216897
  Демиденко Г.В. Біомаркери ремоделювання міокарду лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 45-49. – ISSN 1029-4244
216898
  Азнакаєв Е.Г. Біомедична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти) : навч. посібник / Е.Г. Азнакаєв. – Київ : НАУ, 2007. – 392 с. – 75-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – ISBN 978-966-598-380-4
216899
  Перегудов С.М. Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі генераторів низькоінтенсивного шуму : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.11.17 - біологічні та медичні прилади і системи / Перегудов С. М. ;Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 18 назв.
216900
   Біомедичні сигнали та їх обробка : навч. посіб. для студ., за спец. "Фізична та біомедічна електроніка" / В.Г. Абакумов, В.О. Геранін, О.І. Рибін, Й. Сватош; В.Г. Абакумов, В.О. Геранін, О.І. Рибін, Й. Сватош. – Київ : ВЕК+, 1997. – 352 с. – ISBN 966-7140-06-7
216901
  Курський М.Д. Біомембранологія : навч. посібник / М.Д. Курський, С.М. Кучеренко. – Київ : Вища школа, 1993. – 260 с. – ISBN 5-11-004173-3
216902
  Мішалова К.М. Біометеорологія - наука про вплив клімату на людину // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)
216903
  Русин Б.П. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист / Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : Коло, 2007. – 287с. – ISBN 978-966-7996-52-9
216904
  Фесенко А.О. Біометрична ідентифікація - підвищення рівня безпеки підприємства / А.О. Фесенко, О.О. Кузьменко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 328-329
216905
  Безсонна Т. Біометричний паспорт як спосіб запобігання міжнародному тероризму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7220-78-6
216906
  Самойлов Юрій Біометричний паспорт: чи все гаразд? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
216907
  Єжель І. Біометричні властивості Calluna vulgaris (L.) Hill. (Ericaceae Juss.) Правобережного Полісся України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить огляд історії становлення біометрії та ствердження її значення і використання у прикладній ботаніці. Шляхом експериментальних досліджень з"ясовано біометричні показники Calluna vulgaris (L.) Hill., завдяки чому встановлено оптимальні ...
216908
  Сичов Б. Біометричні дані в контексті захисту прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 132-133
216909
  Сичов Б. Біометричні дані як засіб захисту прав людини у сучасному світі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 144-145
216910
  Бригинець С. Біометричні дані: збір і захист у Європі, США та Україні // Юридична газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 40). – С. 9, 16-17
216911
  Бондаренко М.С. Біометричні методи ідентифікації користувачів в інформаційно-комунікаційних системах / М.С. Бондаренко, Р.В. Зюбіна // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 254-255
216912
  Мацера О.О. Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 15-22 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
216913
  Ярмакі К.П. Біометричні паспорти: захист чи обмеження прав і свобод громадян? // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 114-118. – ISSN 2312-928X
216914
  Горошко М.П. Біометрія : Навчальний посібник / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, П.Г. Хомлюк; Мін-во освіти і науки України; Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів : Камула, 2004. – 236с. – ISBN 5-7763-1486-0; 966-8343-11-5
216915
  Атраментова Л.О. Біометрія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Атраментова, О.М. Утєвська. – Харків : Ранок. – ISBN 978-966-637-137-2
Ч. 1 : Характеристики розподілів. – 2007. – 176 с.
216916
  Атраментова Л.О. Біометрія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Атраментова, О.М. Утєвська. – Харків : Ранок. – ISBN 978-966-637-136-5
Ч. 2 : Порівняння груп і аналіз зв"язку. – 2007. – 176 с.
216917
  Францевич Л.І. Біомеханіка (- галузь біофізики, що вивчає структури та явища в живих організмах з погляду механікки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 28-29. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216918
   Біомеханічна та біохемічна аналізи зміни рівня запального процесу в травмованому muscle soleus щурів за комбінованої ментольної та C60-фуллеренової терапії / Д.М. Ноздренко, Т.Ю. Матвієнко, О.В. Виговська, В.М. Сорока, К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, О.В. Жолос // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 19, вип. 1. – С. 221-230. – ISSN 1816-5230
216919
  Квітковський Ю.В. Біомеханічні передумови конструювання захисних бронешоломів // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 99-106. – ISSN 2078-7480
216920
  Москаленко Р.А. Біомінералізація у тканинах людського організму // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 307-312. – ISSN 2077-1096
216921
  Кутова О.Ю. Біомолекулярні і хімічні сенсори на основі кремнієвих польових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Кутова Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
216922
  Морозова Тетяна Біомоніторинг як необхідна складова досліджень в зоні проведення операції об"єднаних сил // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень. – Бібліогр.: 3 назв.
216923
  Голубовська І.О. Біоморфний код китайської лінгвокультури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 221-233
216924
  Сиплива Н. Біоморфологічна характеристика дендрофлори ботанічного саду "Поділля" (Вінниця) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку історію створення та териториальну структуру ботанічного саду. Зроблено біоморфологічний аналіз дендрофлори. Вказано кількісне співвідношення життєвих форм дендрофлори, а також зроблено її анліз за величиною росту. The brief history of ...
216925
  Дідух Д.Я. Біоморфологічна характеристика родини Menyanthacea (Dumort). Колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та їх практичне використання / Д.Я. Дідух, Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон, 2017. – С. 18-32. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 24). – ISSN 2524-0838
216926
  Рудік Т.О. Біоморфологічні особливості Iberis Taurica DC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біоморфологічних особливостей lberis taurica DCв умовах ex situ та in situ.
216927
  Мамонтова О.М. Біоморфологічні особливості насіння ірисів та їх схожість в умовах інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Были определены размеры и вес 1000 семян. Изучалось влияние температурных условий на прорастание семян дикорастущих и интродуцированных растений. The seed size and mass parameters were studied for introduced Iris species. The influences of temperature ...
216928
  Порада О.А. Біоморфологічні особливості насіння родини Apiaceae в Полтавській області / О.А. Порада, Т.Л. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведені дані біоморфологічних особливостей насіння родини Аріасеае в умовах Полтавської області, встановлені характерні відмінності плодів за формою, поверхнею, забарвленням, розмірами насіння. Вивчена лабораторна схожість насіння, енергія ...
216929
  Дідух А. Біоморфологічні особливості роду Utricularia L. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / А. Дідух, Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 14-18. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження біоекологічних особливостей роду Utricularia L. з колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Розглянуто географічне поширення, біоморфологічні особливості в умовах інтродукції, методи догляду та розмноження. ...
216930
  Кралюк П. Біон Борисфеніт - філософ-авантюрник // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 67-70. – ISBN 978-966-2254-74-7
216931
  Кралюк П.М. Біон Борисфеніт – філософ-авантюрник // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 67-70. – ISBN 978-966-373-777-5
216932
   Біонегативні техногенні ландшафти Чорного моря. Підводні візуальні спостереження : Науково-технічний журнал / В.Х. Геворк"ян, О.В. Омельчук, С.Б. Ковальов, О.М. Сокур, Д.В. Семенов; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 34-39 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
216933
  Гомонай В. Біонеорганічна хімія : Навчальний посібник / Василь Гомонай, Степан Мільович; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 2006. – 200с. – ISBN 966-8760-24-7
216934
  Яцимирський К.Б. Біонеорганічна хімія (- розділ неорганічної хімії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 29-30. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
216935
  Літинецький І.Б. Біоніка / І.Б. Літинецький. – Київ, 1967. – 248с.
216936
  Єневич Б.Ф. Біоніка без гіпербол. / Б.Ф. Єневич, Е.Г. Черняєв. – К., 1971. – 47с.
216937
  Стеценко М.Д. Біоніка і радіотехніка / М.Д. Стеценко. – К., 1974. – 48с.
216938
  Стеценко О.В. Біоорганічна хімія / О.В. Стеценко, Р.П. Виноградова. – Київ : Вища школа, 1992. – 327с. – ISBN 5110020264
216939
  Миронович Л.М. Біоорганічна хімія : (скорочений курс) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Миронович. – Київ : Каравела, 2008. – 184с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-7-6


  Посібник рекомендований для студ. медичних спеціальностей вищих навчальних закладів
216940
   Біоорганічна хімія : навчальний посібник для студ виш. навч. закл. / Лендєл В.Г. [ та ін. ] ; ОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – 2-ге вид., перероб. та доп. – Ужгород : Патент, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-8760-61-7


  Посібник рекомендований для студ. медичних спеціальностей вищих навчальних закладів
216941
  Миронович Л.М. Біоорганічна хімія : (скорочений курс) : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М. Миронович. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2010. – 181, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 174-180. – Бібліогр.: с. 181. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-96076-7-6
216942
  Мехед О.Б. Біоорганічна хімія : навч. посібник для студ. хім. та біол. спец. вищ. навч. закл. / О.Б. Мехед, Б.В. Яковенко, О.П. Третяк. – Чернігів : РВВ ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 206. – ISBN 978-611-507-012-1
216943
   Біоорганічна хімія : практикум : навч. посібник / [Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, О.В. Скопенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 399, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-933-031-4
216944
  Питель С.М. Біопаливна стратегія країн Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 152-156
216945
  Назаренко А.В. Біопаливний потенціал України на світовому ринку сільськогосподарської продукції // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 72-77
216946
  Пестушко Валерій Біопаливо // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 17
216947
  Кривецька О. Біопіратство. Міжнародно-правова позиція щодо співвідношення інтересів людства, держави, корінних народів і транснаціональних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 156--157


  Комерціалізація традиційних препаратів або Біопіратство — практика патентування транснаціональними корпораціями різних медичних, сільськогосподарських та інших ноу-хау, що є надбанням аборигенних культур.
216948
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 1. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216949
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 3/4. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216950
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 2. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216951
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 5. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216952
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 6. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216953
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 1. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216954
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 1. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216955
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 1. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
216956
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 1. – 2000
216957
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 2. – 2000
216958
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 3. – 2000
216959
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 4. – 2000
216960
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 5. – 2000
216961
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 6. – 2000
216962
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 5. – 2002
216963
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 6. – 2002
216964
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 1. – 2003
216965
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 2. – 2003
216966
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 3. – 2003
216967
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 4. – 2003
216968
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 5. – 2003
216969
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 6. – 2003
216970
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 6. – 2004
216971
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 5. – 2004
216972
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 4. – 2004
216973
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 3. – 2004
216974
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 1/2. – 2004
216975
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 1. – 2005
216976
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 2. – 2005
216977
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 3. – 2005
216978
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 4. – 2005
216979
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 5. – 2005
216980
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 6. – 2005
216981
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 2. – 2006
216982
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 3. – 2006
216983
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 4. – 2006
216984
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 5. – 2006
216985
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 6. – 2006
216986
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 1. – 2006
216987
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 5. – 2007
216988
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 3. – 2008
216989
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 4. – 2008
216990
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 5. – 2008
216991
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 2. – 2008
216992
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 2. – 2009
216993
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 1. – 2009
216994
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 6. – 2009
216995
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 1. – 2010
216996
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 2. – 2010
216997
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 3. – 2010
216998
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 4. – 2010
216999
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 5. – 2010
217000
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 5. – 2012
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,