Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
215001
   "Боротьба між "Волтерами Дюранті" і "Гаретами Джонсами" триває" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 217). – С. 4-5


  Під час вручення Премії імені Джеймса в газеті "День" обговорили політику пам"яті та сучасну журналістику.
215002
  Астахова В.И. "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 29-44. – ISSN 1993-5560


  "В статье дается оценка деятельности Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия» за 25 лет его существования. Аргументируется вывод об успешном завершении многолетнего социального эксперимента по становлению учебного ...
215003
  Демиденко А. "Борщ на дачі Андрія Малишка ми їли дерев"яними, розписаними народними умільцями ложками" / спілкувалася Ольга Сметанська // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 1,7
215004
  Остроушко Ю. Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Російській імперії за правління Катерини II (аналіз законодавчих джерел) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 524-527. – ISBN 978-966-171-783-0
215005
  Сіньова Л. Боротьба з бідністю як функція соціальної держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 337-338. – ISBN 978-617-7069-15-6
215006
  Ковальчук А.Т. Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії = Anti-money laundering: international standards and national fundamentals / Андрій Ковальчук. – Київ : Знання, 2016. – 318, [2] с., 8 с. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 190-206. - Додатки укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0396-5
215007
   Боротьба з гайдамацьким рухом // Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-617-614-027-6
215008
  Волошенко А.В. Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 40-50. – ISSN 1993-6788
215009
  Міронова І. Боротьба з жебрацтвом у Херсонській губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 21-33. – ISSN 1998-4634
215010
  Пасіка С.П. Боротьба з корупцією у воєнній сфері України : навч. посібник / С.П. Пасіка, Н.В. Слободян ; за ред. генерал-майора В.В. Балабіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 767, [1] с. – Бібліогр.: с. 762-767 та в кінці ст. – ISBN 978-966-439-782-4
215011
  Гетманцев Д. Боротьба з лупою через усікновення голови. Податкореформатори борються з неправильним виконанням закону шляхом виправлення закону, а не його виконавців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 9


  "Інколи в труднощах взаєморозуміння людей винні не одвічні егоїзм та дурість, а щира віра людей у те, чого не існує. Наприклад, в істину і справедливість. Шукану, абсолютну цінність, досконалу форму, яка, звісно ж, існує, однак, на жаль, тільки в нашій ...
215012
  Слободян Н. Боротьба з міжнародним тероризмом як системоутворюючий фактор зовнішньої політики США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 454-458. – ISBN 978-966-171-793-9
215013
  Бошицька К.Ю. Боротьба з міжнародним тероризмом: сучасний стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 333-336. – ISSN 2219-5521
215014
  Лисенко В.О. Боротьба з мобінгом як інструмент втілення принципу гуманізму в трудовому законодавстві // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 102-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
215015
  Усик Світлана Боротьба з осінньою втомою / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 5-6 : фото
215016
  Козина Д.В. Боротьба з піратством в сфері авторського права в Україні та в США // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 58-60. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
215017
  Рижко О.М. Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціальнокомунікаційний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 40-47. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
215018
  Тарапон О. Боротьба з релігією в Україні 1920-1930-х рр.: феномен культурного шоку і втрата цінносних орієнтирів українського сусупільства // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 23-27
215019
  Музичко О. Боротьба з російським тоталітаризмом як духовний імператив діяльності представника другої хвилі української еміграції художника Віктора Цимбала // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 188-192. – ISBN 978-617-7196-23-4
215020
  Дехтярьов М.С. Боротьба з садовими шкідниками / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1929. – 52 с.
215021
  Ілікчієва К.І. Боротьба з торгівлею людьми у фокусі європейської співпраці України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 206-210
215022
  Звєрезомб-Зубовський Боротьба з шкідниками сільськогосподарських рослин / Звєрезомб-Зубовський. – С. 139-204. – 63
215023
  Яворська В. Боротьба за "Київські фрески" - кінострічку про події Великої Вітчизняної війни: архівна розвідка // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 782-788. – ISBN 978-966-97201-1-5
215024
  Мушинка М. Боротьба за "минуле" / розмову вів Володимир Гула // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 6-7


  Про дослідника русинсько-українського національного грунту Миколу Мушинку.
215025
  Сергійчук В.І. Боротьба за волю освятилася іменем // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 156-162. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 330-річчя обрання Івана Мазепи гетьманом України.
215026
  Пушкарук Н. Боротьба за державність не завершена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 19


  В ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "100 років української революції 1917 - 1923 рр.: міжнародно-політичний вимір". У дискусії взяли участь доктор політичних наук і директор ІМВ В. Копійка, народний депутат України Г. Гопко, голова ...
215027
  Короденко М. Боротьба за зміни : [відбулося засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні з доповіддю виступив голова Наукового комітету Національної ради України О. Колежук.
215028
  Гирич І. Боротьба за Київ як ключове питання української ідеї // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 48-82. – ISBN 978-966-2164-39-8
215029
  Демкович-Добрянський Боротьба за Київську Митрополію // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Травень [№] 10. – С. 4
215030
  Гайдуцький А. Боротьба за мігрантів. Україні приготуватися. Що робити Україні в епоху високого попиту на українців? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 3


  "Проблема трудової міграції для України справді набирає дедалі серйозніших обертів. Але конструктивних підходів до її вирішення не спостерігається. Ба більше, запуск безвізового режиму тільки прискорив цей процес. Розв"язати цю проблему заважають як ...
215031
  Сюндюков І. Боротьба за місце в історії. Гаряча фаза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15-16 квітня (№ 67/68). – С. 19


  Чому українській громадськості важливо звернути увагу на тези III Всеросійського з"їзду викладачів історії та суспільствознавства.
215032
   Боротьба за мову триває : матеріали врочистого зібрання в Ніжин. держ. ун-ті ім. Миколи Гоголя (25 лют. 2019 р.) / [літ. та наук. ред. І. Бурковський ; відп. ред. М. Шкурко]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2019. – 107, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., портр. – До 30-ліття створення Ніжин. т-ва укр. мови ім. Т.Г. Шевченка і 150-річного ювілею "Просвіти". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-458-3
215033
  Білоус О. Боротьба за наше буття чи небуття // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 135-137. – ISSN 08-68-4790-1
215034
  Марусик Т. Боротьба за непаперовий статус української мови триває // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 2
215035
  Сільченко А. Боротьба за Олега Сенцова триває // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 2
215036
  Буднак О. Боротьба за політичні права жінок у Російській імперії (за матеріалами різнопланових форумів) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 209-216. – ISSN 1998-4634


  Здійснена спроба аналізу питань, пов"язаних з легітимацією політичних прав жінок на основі аналізу програмних документів різнопланових організацій і партій на початку XX ст. у Російській імперії. Серед перших політичних партій та організацій, які ...
215037
  Миколенко Д. Боротьба за спадщину Стефана Стамболова: внутрішнє протистояння в Народно-ліберальній партії Болгарії (1907–1912 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 23-36. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
215038
  Дівак В.В. Боротьба за територіальну цілісність України. Пошук шляхів виходу з кризи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 72-81. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
215039
  Тригуб О. Боротьба за українізацію православ"я у Херсонсько-Одеській єпархії часів національно-визвольних змагань (1917-1920 pp.] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 24-29. – ISSN 1998-4634
215040
  Міронова І.С. Боротьба за юридичні права жінок у Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 163-175. – ISSN 2664-9950
215041
  Некрасов В.А. Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: (оперативно-розшуковий аспект) / В.А. Некрасов, Є.В. Айдемський ; Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : КНТ, 2015. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-163. – (Серія: Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – ISBN 978-966-373-787-4
215042
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі XXI століття - проблема сьогодення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 300-318. – ISBN 978-966-458-148-3
215043
  Комишанченко М.П. Боротьба І. Франка за реалізм української літератури в 90-х рр. ХІХ ст. // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 27-28
215044
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова Проти ідеалізму та метафізики в біології / Д.Х. Острянін. – 85-128с.
215045
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова проти філософського ідеалізму та релігії / Д.Х. Острянін. – К., 1951. – 31с.
215046
  Комишанченко М.П. Боротьба Івана Франка за високу ідейність, реалізм та народність української літератури у 70-х роках XIX ст. / М.П. Комишанченко. – Київ, 1952. – [22 с]. – Окр. відбітиок з: Наукові записки Київ. держ. пед. ін-ту, Т. 14, філологічна серія, № 4 (с. 77-98)
215047
  Ряшко О.В. Боротьба Івана Франка за соціально-правовий стан жінки в Україні / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 86-96. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
215048
  Сербин Р. Боротьба Івана Химки з "українськими мітами": хибні методи // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 15-18. – ISSN 1563-6461
215049
  Капельгородська Н.М. Боротьба ідеологій в сучасному кіномистецтві / Н.М. Капельгородська. – К., 1974. – 48с.
215050
  Лабоженко Д.Б. Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом в Україні в роки війни (1941-1945 рр.) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 308-316. – ISSN 2072-8670
215051
  Капля О. Боротьба із злочинністю-одне з основних завдань Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 135-138
215052
  Комар С. Боротьба із корупцією: міжнародний досвід // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 425-426. – ISBN 978-966-301-169-1
215053
  Столяр О.П. Боротьба із наркоторгівлею як основний напрямок співробітництва між Мексикою та США у безпековій сфері // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 438-442. – ISSN 2076-1554
215054
  Рой А.Т. Боротьба із нелегальним обігом культурних цінностей як фактор співробітництва між країнами Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 473-478
215055
   Боротьба із плагіатом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України підписало меморандум з компанією Plagiat.pl, що дасть можливість українським вишам протягом п"яти років безоплатно використовувати сучасну систему для виявлення плагіату.
215056
  Солодко Є. Боротьба із рейдерством на законодавчому рівні-доцільність і перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 110-112.
215057
  Лінда С.М. Боротьба із символами: зелений міст у Вільнюсі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 82-89. – ISSN 2077-3455
215058
  Шаригін Н. Боротьба індонезійського народу за незалежність на сучасному етапі / Н. Шаригін. – К., 1950. – 27с.
215059
  Войтенко О. Боротьба індонезійського народу за свою незалежність : стенограма публічної лекції / О. Войтенко. – Київ, 1950. – 49 с.
215060
  Сіренко В.Ф. Боротьба К. Маркса, Ф. Енгельса, В.І. Леніна проти анархізму і сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 81-83. – (Серія права ; № 12)


  В статье охарактеризованы основне этапы борьбы К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина против анархизма и показано, как используются анархистские идеи некоторыми современными буржуазными философами и социологами, а также оппортунистами, ревизионистами и ...
215061
  Казьмирчук Г.Д. Боротьба кальничан за земельні права (70-ті роки XIX - початок XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 30-47. – ISBN 978-966-171-277-4
215062
  Гордійчук О. Боротьба Київського товариства грамотності за українську культуру та освіту // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34-37. – ISBN 978-966-485-045-9
215063
  Ван Мін Боротьба китайського народу проти японського агресора і Велика Соціалістична революція в СРСР / Ван Мін. – б.м.в. : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 14 с.
215064
  Спиридонова К. Боротьба КНР з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 52-53
215065
  Дем"янюк О.Й. Боротьба князя Любарта-Дмитра Гедиміновича за волинську спадщину // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 3-13. – ISSN 2313-5603
215066
  Ісакова В.Т. Боротьба комбідів України за хліб у 1919 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-56. – (Серія історії ; № 9)
215067
  Матвійчук М.М. Боротьба комсомольсько-молодіжного підпілля Житомирщини проти німецько-фашистських загарбників / М.М. Матвійчук, Г.П. Міщенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 40-51. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
215068
  Цеткін К. Боротьба комуністичних партій проти війни й військової небезпеки : з передмовою М. Попова / Клара Цеткін. – Харків : Головполітосвіта; вид. "Щлях освіти" при наркомосвіті УСРР, 1923. – 94 с.
215069
  Калюжний І.Ф. Боротьба Комуністичногої партії за розвиток соціалістичної революції і зміцення Радянської влади / І.Ф. Калюжний. – Київ, 1960. – 80с.
215070
  Мілюкова Н.О. Боротьба Комуністичної партіі України за підвищення культурно-технічного рівня робітночого класу / Н.О. Мілюкова. – Київ : Держполітвидав України, 1960. – 127с.
215071
  Бородін О.А. Боротьба Комуністичної партії за відбудову і розвиток народного господарства в післявоєнний період / О.А. Бородін. – Київ, 1957. – 111с.
215072
  Шкварець В.П. Боротьба Комуністичної партії за дальше зміцнення колгоспного ладу в період між ХХ і ХХІ з"їздами КПРС : Дис... канд. істор.наук: / Шкварець В.П.; КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1967. – 349, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
215073
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за зміцнення Радянської влади на Україні (лист. 1918 р. - липень 1919 р.) : Дис... канд. історич.наук: / Хижняк В.П.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. історії КПРС. – Київ, 1958. – 254л. – Бібліогр.:л.242-254
215074
  Герасименко В.І. Боротьба Комуністичної партії за підготовку і виховання інженерно-технічних кадрів вузами і технікумами України в роки четвертої п"ятирічки (1946-1950) : Дис... канд. іст.наук: / Герасименко В.І.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1975. – 189л. – Бібліогр.:л.I-XVII
215075
  Мазило В.М. Боротьба Комуністичної партії за посилення виховання трудящих в дусі інтернаціоналізму і держави народів у післявоєнний період // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 13-14
215076
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за утворення комітетів бідноти на Україні (1918-1919 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 12-23. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
215077
  Ковальчук А.С. Боротьба Комуністичної партії Радянського Союзу за підвищення культурно-технічного рівня робітничого класу в роки четвртої п"ятирічки (на матеріалах важкої промисловості України) : Дис... канд. іст.наук: / Ковальчук А.С.; Ровенський держ. пед. ін-т. – К, 1969. – 251л. – Бібліогр.:л.238-251
215078
  Кос В.І. Боротьба комуністичної партії Радянського Союзу за поліпшення роботи МТС як вирішальної матеріальної технічної бази колгоспного виробництва у п"ятій п"ятрічці : Дис... канд. іст.наук: / Кос В.І.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1956. – 294л.
215079
  Хайнас В.С. Боротьба Комуністичної партії Угорщини за єдиний робітничий і народний фронт, проти фашизму і війни 1933-39 рр. / В.С. Хайнас. – Львів, 1969. – 210с.
215080
  Крикуненко О.М. Боротьба Комуністичної партії України за здійснення ленінського кооперативного плану / Крикуненко О.М. – Львів, 1970. – 164 с.
215081
  Лихолат А.В. Боротьба Комуністичної партії України за інтернаціональну єдність трудящих. / А.В. Лихолат. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – (Суспільно-політична)
215082
  Александра М.Ф. Боротьба Комуністичної партії України за піднесення матеріального і культурного рівня робітничого класу у відбудовний період./1921-1925 рр/ : Дис... канд. іст.наук: / Александра М.Ф.; Кам"янець-ПОдільський пед. інститут. – Кам"янець-Подільський, 1963. – 258л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
215083
  Зубань О.К. Боротьба Комуністичної партії України за розвиток освіти і підготовку кадрів для народного господарства (1945-1952 рр.) / О.К. Зубань. – Львів, 1967. – 232 с.
215084
  Поліщук М.М. Боротьба Комуністичної партії України за створення і виховання інженерно-технічних кадрів : Дис... канд. іст. наук / Поліщук М.М. ; КДУ. – Київ, 1971. – 204 л.
215085
  Місюра В.П. Боротьба Комуністичної партії Чехословаччини за союз робітничого класу і селянства 1929-1938 рр. / В.П. Місюра. – Львів, 1975. – 184с.
215086
  Бортнічук М.Т. Боротьба Комуністичної партіїза соціалістичну індустріалізацію країни і підготовку суцільної колективізації сільского господарства (1926-1929) / М.Т. Бортнічук, І.А. Зозуля; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 103с.
215087
  Баламуш М.А. Боротьба концепцій у процесі становлення та розвитку міграційного законодавства України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 118-120. – ISBN 978-966-927-199-0
215088
  Юрчук В.И. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945-1952 рр.) / В.И. Юрчук. – К., 1965. – 256с.
215089
  Бачинський П.П. Боротьба КП України проти троцькізму, за єдність рядів партії (1918-1927 рр.) / П.П. Бачинський, О.А. Бородін. – Київ, 1968. – 186 с.
215090
  Панчук М.І. Боротьба КПЗУ за ідейне й організаційне зміцнення партійних лав і посилання впливу на маси. / М.І. Панчук. – К., 1982. – 200с.
215091
  Кудрицький А.В. Боротьба КПРС за втілення в життя положень заключного ака загальноєвропейської наради. / А.В. Кудрицький. – Київ, 1979. – 48с.
215092
  Тимченко В.В. Боротьба КПРС за соціалістичну перебудову сільского господарства в післявоєнний період (1946-1950 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Тимченко В.В.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 232л. – Бібліогр.:л.215-232
215093
  Щусь В.І. Боротьба КПСР за виховання колгоспних кадрів у післявоєнний період // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 11-13
215094
   Боротьба КПСС за втілення в життя ленінських ідей. – К., 1973. – 214с.
215095
  Коновалов М.А. Боротьба КПУ за зміцнення созу робітничих і селян / М.А. Коновалов. – Київ, 1959. – с.
215096
  Волошин В.В. Боротьба країн, що розвиваються,за встановлення нового міжнародного економічного порядку / В.В. Волошин. – Київ : Знання, УРСР, 1987. – 48с.


  Розглядаються сучасні тенденції боротьби держав, що визволилися, за перебудову міжнародних економічних відносин, зміну концепції нового міжнародного економічного порядку під впливом колективної позиції країн, що розвиваються, і руху неприєднання. ...
215097
  Бараннік В. Боротьба кримських татар за національно–державне самовизначення у 1917 році: історико–правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 151-152
215098
  Кульчицький С. Боротьба кримських татар за повернення на Батьківщину (1956-1989 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 75-109. – ISSN 0130-5247
215099
  Макаренко Н.Ю. Боротьба кримських татар за поновлення соціально-політичних прав (50-80-ті рр. XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 79-85. – ISBN 978-966-581-930-1
215100
  Повторева С.М. Боротьба магнатів Острозьких при підтримці протестантів за збереження Православної Церкви: уроки історії / С.М. Повторева, І.І. Старовойтова // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 82-90. – ISSN 2410-3071
215101
  Павленко Г.В. Боротьба марксизму проти опортунізму по селянському питанню у німецькій соціал-демократії / Г.В. Павленко. – Ужгород, 1969. – 68с.
215102
  Пясковский Б.В. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом в сучасній математиці / Б.В. Пясковский. – Київ, 1960. – 40 с.
215103
  Мельников Г.Б. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом у біології / Г.Б. Мельников. – К., 1959. – 32с.
215104
  Медведєва М.П. Боротьба матеріалізму і ідеалізму на Україні в роки столипінскької реакціх : Дис... канд.філософ.наук: / Медведєва М.П.; КДУ. – К., 1965. – 307л. – Бібліогр.:л.1-14
215105
  Олексюк М.М. Боротьба матеріалізму проти ідеалізму в домарксистській філософії / М.М. Олексюк. – Львів, 1966. – 208с.
215106
   Боротьба матеріалізму проти ідеалізму і релігії. – Львів, 1964. – 103с.
215107
  Іваницька Л. Боротьба між виробничими колективами - творцями ЕОМ першого покоління як процес наукового та позанаукового суперництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 20-23. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються процеси, що стали однією із причин хронічного відставання в розвитку вітчизняної обчислювальної техніки від зарубіжних аналогів - позанаукове втручання та суперництво між різними науковими колективами, що брали участь у створенні ...
215108
  Макарова Т.М. Боротьба між духовністю та бездуховністю у п"єсі В. Винниченка "Пригвождені" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 67-71
215109
  Гайнетдінов Д.Р. Боротьба між київським та харківським центрами в Українській автокефальній православній церкві в другій половині 1920-х рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 108-117
215110
  Роздимаха Є. Боротьба між Кримським ханством і Росією за вплив на казанську зовнішню політику (1515 - 1521 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 30-31
215111
   Боротьба між матеріалізмом та ідеалізмом на Україні в 19 ст.. – Київ, 1964. – 244с.
215112
  Рой А.Т. Боротьба між релігійною та світською владами за вплив на політичну культуру Ізраїля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 308-312
215113
  Греченко В.А. Боротьба міліції з проституцією в УСРР у добу непу (1921–1929 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 22-33. – ISSN 1999-5717
215114
  Головко О.М. Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки НЕПу (1921–1929 рр.) / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 20-29. – ISSN 1727-1584
215115
  Капцан М. Боротьба на два фронти / М. Капцан. – Харків : Держвидав України, 1930. – 41 с.
215116
  Зятьєв С. Боротьба на два фронти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 жовтня (№ 185). – С. 5


  Як Українська Повстанська Армія боролася за незалежність України проти гітлерівців та більшовиків.
215117
  Іванов О. Боротьба навколо прийняття надзвичайних законів та її вплив на розвиток молодіжного руху у ФРН в 1966-1968 рр. / О. Іванов, Н. Гусєва // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 74-79. – ISSN 1728-9343
215118
  Передерко Л.С. Боротьба навколо скорочення американської військової присутності в Європі на початку 1970-х рр. з погляду Генрі Кіссінджера // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 298-300. – ISBN 966-2980-20-2
215119
  Губаржевський І. Боротьба навколо української загальнотехнічної термінології в УРСР (III) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 24-26
215120
  Губаржевський І. Боротьба навколо української загальнотехнічної термінології в УРСР (V) // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1987. – Vol. 38, № 443, січень : січень. – С. 20-24
215121
  Шевченко О.О. Боротьба народів Близького Сходу проти неоколоніалізму / О.О. Шевченко. – Київ, 1973. – 46 с.
215122
  Джеджула А.О. Боротьба народів В"єтнаму, Лаосу і Камбоджі за свою свободу і незалежність / А.О. Джеджула. – Київ, 1955. – 39с.
215123
  Броз-Тіто Боротьба народів поневоленої Югославії / Йосип Броз-Тіто. – Київ : Укрдежвидав, 1945. – 33 с.
215124
  Троян М.В. Боротьба народних мас Закарпаття за своє соціальне і національне визволення та возз"єднання з Радянською Україною в 1918-1919 роках : Дис... канд. історич.наук: / Троян М.В.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1953. – 339л.
215125
  Чирков С.Ю. Боротьба НАТО з загрозами нового типу: попередження, виявлення і захист від кібернетичних атак // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 316-324
215126
  Тітуніна К.В. Боротьба національної поліції з корупцією в Україні / К.В. Тітуніна, Ф.О. Кіріленко // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 152-160. – ISSN 2524-0064
215127
  Бутирська Н. Боротьба несумісностей. У Гонконзі тривають масові акції протесту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 5


  "У Гонконзі не припиняються безпрецедентні за своєю тривалістю масові демонстрації. За три з половиною місяці мирні протести проти ухвалення владою регіону закону про екстрадицію до Китаю і Тайваню підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, ...
215128
  Кремер Г. Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей - результати емпіричного дослідження // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 11-17. – ISSN 1998-6068
215129
  Папенко Н.С. Боротьба Німецької комуністичної партії за права західнонімецької молоді в кінці 60-х - середині 70-х років // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-93. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье исследуется одна из важнейших проблем деятельности Германской коммунистической партии - отношение коммунистов к молодежному движению ФРГ. На основе программных документов ГКП анализируется деятельность западногерманских коммунистов, ...
215130
  Серебрянников В.В. Боротьба нового з старим у процесі будівництва комунізму / В.В. Серебрянников. – Київ, 1966. – 48с.
215131
  Дончик Віталій Боротьба нового і старого чи витіснення національного? : (постмодернізм - український варіант сьогодні й завтра) / Дончик Віталій, Дроздовський Дмитро, Іванишин Петро
215132
   Боротьба нового і старого чи витіснення національного? Постмодернізм - український варіант сьогодні і завтра
215133
  Бодрухін В. Боротьба Ольговичів за гегемонію в Південній Русі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С. 53-58
215134
  Галака С.П. Боротьба ООН проти розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 30-35


  У статті розглядається роль ООН у галузі нерозповсюдження ядерної зброї.
215135
  Пономаренко Р. Боротьба ОУН-УПА з німецькими окупантами в роки Другої Світової війни // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-107. – ISSN 0869-3595
215136
  Ясько Р.О. Боротьба ОУН-УПА з окупаційними режимами в роки Другої світової війни та в післявоєнний період // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 313-322
215137
  Павлів Б. Боротьба ОУН-УПА на просторах Архипелагу концентраційних таборів СССР : кінця 40-х - першої половини 50-х років / Богдан Павлів. – Київ : [б. в.], 1998. – 55, [2] с., включ. обкл.
215138
  Медведенко І.В. Боротьба ОУН Бандери за незалежність України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 92-94. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
215139
  Боднарюк Б. Боротьба палестинського чернецтва з єретичними рухами у 4 - 5 ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 94-96. – ISBN 978-966-485-023-7
215140
  Голіченко В.Д. Боротьба партії за зміцнення чекістських органів України (1918-1922 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 24-36. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
215141
  Безпалко М.Г. Боротьба партійних організацій України за більшовизацію Рад в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (лютий 1917 р. -- січень 1818 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Безпалко М. Г.; КДУ. – К., 1964. – 319-34л. – Бібліогр.:л.1-34
215142
  Ткач Н.І. Боротьба партійних організацій України за дальший розвиток і зміцнення колгоспного ладу в період завершення соціалістичної реконструкції народного господарства і перемоги соціалізму в СРСР, 1933-193 : Дис... канд. історич.наук: / Ткач Н.І.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1963. – 334л. – Бібліогр.:л.303-334
215143
   Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (10-початок 17 ст.). – К., 1988. – 286с.
215144
  Свідерський Ю.Ю. Боротьба Південно-Західної Русі проти католицької експансії в Х-ХІІІ ст / Ю.Ю. Свідерський. – К., 1983. – 127с.
215145
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Н. Махна проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в листопаді - грудні 1919 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 79-95. – ISSN 0869-3595
215146
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Нестора Махна проти білогвардійських військ генерала Антона Дєнікіна в листопаді-грудні 1919 р.
215147
  Куликовський М.Д. Боротьба Польської робітничої партіх за союз робітничого класу і селянства (144-1948 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Куликовський М. Д.; КДУ, каф. іст. КПРС. – К., 1967. – 334л.
215148
  Прокіпчак І. Боротьба починається. / І. Прокіпчак. – Пряшев, 1956. – 86с.
215149
  Магась-Демидас Боротьба принципів централізму та децентралізації у розвитку кооперативного руху н а ІІ Всеросійському кооперативному з"їзді 1913 р // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 68-73. – ISSN 1998-4634
215150
  Уваров В.Д. Боротьба прити куркульства в період хлібозаготівель / В.Д. Уваров. – К, 1954
215151
  Пащук В.В. Боротьба прогресивних сил Латинськох Америки за незалежність і суверенітет / В.В. Пащук. – Київ, 1983. – 48с.
215152
  Кюлявков К. Боротьба продовжується / К. Кюлявков. – Київ, 1946. – 104с.
215153
  Ісакович С.В. Боротьба проти апартеїду і расизму / С.В. Ісакович. – К, 1979. – 48с.
215154
  Греченко В.А. Боротьба проти бандитизму в Україні в перші повоєнні роки (1945-1946 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 25-32. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505
215155
  Калантаєвська Г.П. Боротьба проти більшовизму в працях І. Багряного // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 151-158. – ISBN 978-966-657-737-8
215156
  Лукіянчук В. Боротьба проти дискримінації ромів у Великій Британії (1945-1994 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 44-49. – ISSN 1998-4634
215157
  Почапський А.М. Боротьба проти ідеології українського буржуазного націоналізму : Дис... канд.філос.наук: / Почапський А.М.; КДУ. – Київ, 1965. – 268л.
215158
  Білокінь Сергій Боротьба проти історії. Спецфонди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
215159
  Головачко В.М. Боротьба проти корупції в Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині / В.М. Головачко, Д.В. Максименко, В.В. Шершун // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 27-32. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
215160
  Шліхтер О. Боротьба проти націоналістичних ухилів на сучасному етапі / О. Шліхтер, 1933. – 80с.
215161
  Тичина Владислав Євгенович Боротьба проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 році / Тичина Владислав Євгенович. – Харків : ХГУ, 1969. – 284с.
215162
  Тичина В.Є. Боротьба проти німецьких окупантів на Чернігівщині в 1918 році / В.Є. Тичина. – Харків : ХГУ, 1959. – 104 с.
215163
  Гончар Ю. Боротьба проти підривної та шпигунської діяльності: досвід США у роки Першої світової війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 175-183
215164
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 6 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3:1948. – с.1-509. – ISBN 966-02-2846-6, 0-920092-75-6
215165
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 5 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2:1946- 1947. – с.1-573. – ISBN 966-02-2627-6,966-022846-5
215166
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 1 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 4 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 1: 1943-1945. – С. 1-596. – ISBN 966-02-0627-6,966-02-2628-4
215167
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 4 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 7 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ; Кн.4: 1949-1959. – с.1-705. – ISBN 966-02-3087-7, 0-920092-80-2
215168
  Кастеллі Є. Боротьба радянського народу під керівництвом КПРС за перетворення в життя істричних рішень XX з"їзду в галузі зовнішньої політики / Є. Кастеллі. – Київ, 1958. – 48с.
215169
  Труба Р. Боротьба радянського режиму з львівською історичною школою Михайла Грушевського (на прикладі Омеляна Терлецького) // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 262-269. – ISBN 978-966-1594-12-7


  Висвітлено боротьбу комуністичної системи з Омеляном Терлецьким, представником львіської історичної школи Михайла Грушевського. Показано, як тоталітарна система брутально нищила історичні традиції, історичну пам"ять й національну історичну науку та її ...
215170
  Сорока Ю. Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України: 1940-1950-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-108. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто трагічні наслідки придушення радянською владою національно-визвольного руху в західних областях України. The article deals with tragic consequences of the abolition of national-liberation movement at Ukraine"s western regions made by Soviet ...
215171
  Кучинська О.О. Боротьба радянської влади з небільшовицьким громадським рухом національних меншин Української СРР у першій половині 20-х рр. ХХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 37-44. – ISSN 2076-1554
215172
  Слободянюк Е.П. Боротьба радянської влади проти православ"я на Україні (кінець 20-х - 30-ті роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-159. – (Історія ; вип. 34)


  Аналізується на основі вивчення джерел державна політика радянської влади щодо православ"я на Україні у 20-30-х роках XX ст.; досліджуються напрямки антирелігійної діяльності тоталітарної держави і наслідки примусової атеїзації українського суспільства.
215173
  Нікітін В.М. Боротьба радянської науки за довголіття людини : Стенограма публічної лекції / В.М. Нікітін. – Київ, 1955. – 39с.
215174
  Горб П.М. Боротьба районних партійніх організацій за зниження трудових затрат на виробництво продукції сільского господарства : Дис... канд. іст.наук: / Горб П.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1959. – 305л. – Бібліогр.:л.297-305
215175
  Карнаух Г.П. Боротьба революційних мас за встановлення Радянської влади на Україні / Г.П. Карнаух. – Київ, 1958. – 64 с.
215176
  Сургай Г.І. Боротьба робітників-цукровиків України за відбудову промисловості і зміцнення союзу з селянством (1923-1925 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 32-41. – (Серія історії та права ; № 7)
215177
  Кулик І. Боротьба робітників і селян за встановлення і зміцнення радянської влади на Україні (1917-1920 рр.) / І. Кулик. – К., 1947. – 32с.
215178
   Боротьба робітників і селян за встановлення Радянської влади на Єлисаветградщині. – Кіровоград, 1957. – 76с.
215179
  Білан Ю.Я. Боротьба робітників і селян України проти австро-німецьких окупантів і Гетьманщини в період червня - вересня 1918 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 3-16. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 1)
215180
  Кучер О.О. Боротьба робітників України за відбудову важкої промисловості після громадянської війни / О.О. Кучер. – Х., 1959. – 164с.
215181
  Лойко О.Г. Боротьба робітничого класу і трудового селянства України за здійстення Ленінського заклику "Все для фронку, все для перемоги". : Дис... Канд. іст. наук: / Лойко О.Г.; КДУ. – К, 1971. – 210л.
215182
  Шиян К. Боротьба робітничого класу України за відбудову промисловості (1921-1925 рр.) / К. Шиян. – Київ : Держполітвидав, 1959. – 303 с.
215183
  Голобородько О.Н. Боротьба робітничого класу України за впровадження робітничого контролю в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 5-12. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье на основании произведений классиков марксизма-ленинизма и решений Коммунистической партии излагается сущность и значение рабочего контроля в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. На архивных и других ...
215184
  Шепета М.Т. Боротьба робітничого класу України за розвиток промисловості : навчальний посібник / М.Т. Шепета ; МВ і ССО УРСР ; Чернівецький держ. ун-т. – Чернівці, 1970. – 127 с.
215185
  Шарлай Г.М. Боротьба робітничого класу України за створення нової технічної бази соціалістичного землеробства (1927 - 1932 рр.) / Г.М. Шарлай. – Х., 1974. – 134с.
215186
  Кір"янова О. Боротьба Романа Шухевича та українських інтегральних націоналістів з репресивно-каральною системою Другої Речі Посполитої (середина червня 1934 р. – початок січня 1937 р.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 120-126
215187
  Марченко М.І. Боротьба Росії і Польщі за Україну. / М.І. Марченко. – К, 1941. – 116с.
215188
  Марченко М. Боротьба Росії й україни проти шляхетскої Польщі в перше десятиліття після Переявлавскої Ради 1654-1664 рр. : Дис... наук: / Марченко М.; 162-167. – 167л.
215189
  Тімірязєв А К. Боротьба рослин з посухою / А К. Тімірязєв, . – Київ, 1953. – 52с.
215190
  Тімірязев К.А. Боротьба рослин з посухою : Публічна лекція, чит. в Москві 26 березня 1892 р. / К.А. Тімірязев. – К. : Держсільгоспвидав, 1953. – 52 с.
215191
  Амплеева Т.Ю. Боротьба с судебным произволом чиновников в Московской Руси ( XVI-XVIIвв.) // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 10. – С. 73-81. – ISSN 0132-0769
215192
  Матвєєв С.Ф. Боротьба самбо / С.Ф. Матвєєв. – К., 1972. – 126с.
215193
  Матвєєв С.Ф. Боротьба самбо / С.Ф. Матвєєв. – К., 1977. – 152с.
215194
  Підвальна Є.З. Боротьба світової спільноти із злочинами терористичної спрямованості: фатальні помилки у боротьбі з терористами в Беслані // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 39-40
215195
  Гуржій Г.О. Боротьба селян і робітників України проти феодально-кріпосницького гніту / Г.О. Гуржій. – К., 1958. – 168с.
215196
  Вовк А.А. Боротьба селян Київської губернії за здійснення ленінського декрету про землю (листопад 1917 - січень 1918 р.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 17-31. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 1)
215197
  Стеблій Ф.І. Боротьба селян Східної Галичини проти феодального гніту в першій половині ХІХ cn/ / Ф.І. Стеблій. – Київ, 1961. – 184 с.
215198
  Уткін П.М. Боротьба соціалістичної єдиної партії Німеччини за єдину демократичну Німецьку республіку в 1948-1949 рр. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 26-31. – (Серія історії ; № 11)
215199
  Гай-Нижник Боротьба спецслужб П. Скоропадського з антигетьманським підпіллям в Україні // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 107-115. – ISSN 2222-5250
215200
  Бруз В.С. Боротьба СРСР за колективну безпеку в Європі в період початку фашистської агресії і політика Західних держав 1935-1937 р.р / В.С. Бруз; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1969. – 89с.
215201
  Бруз В.С. Боротьба СРСР за мир і колективну безпеку в Європі 1935-1937 р.р / В.С. Бруз; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1966. – 53с.
215202
  Гапученко І.М. Боротьба східних слов"ян за вихід до Чорного моря / І.М. Гапученко. – Київ, 1966. – 152с.
215203
  Білас М.І. Боротьба Т. Джефферсона з расизмом у контексті формування "американської мрії" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 59-60
215204
  [Єгорова Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга; [уклад.]: Л. Єгорова, В. Павловський, Я. Чепіга ; Держ. наук.-методол. ком. Наркомосвіти УСРР по секції соц. виховання дозволив до вжитку, як посіб. у роб. б-ці учня установ соцвиху. – [Харків] : Держ. Вид-во України
Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – 1929. – 413 с. – Вип. окремими палітурками


  Автори: Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) (1875–1938) Склад хрестоматії: Вступ до рухомої хрестоматії «Боротьба та будівництво». – С. 3–8. Вип. 1 : В боротьбі за Жовтень. – С. 9–142. Вип. 2 : Ленін. – С. 143–176. Вип. 3 : Руїна заводу й міста. ...
215205
  Стромилюк Л.В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900-1914 років) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Стромилюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
215206
  Стромилюк Л.В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти українських політичних партій (1900 - 1914 рр.) : Дис. ...канд. іст. наук: Спец.07.00.01 - іст. України / Л.В.Стромилюк; КНУТШ. – Київ, 2007. – 245л. – Додатки: л.237-245. – Бібліогр.: л. 200-236
215207
  Нестеренко М.В. Боротьба тілесного і духовного в людині за романом Валеріана Підмогильного "Місто" // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С.114-117. – (Філософські науки)
215208
  Ігнатенко М. Боротьба триває : поезії / М. Ігнатенко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 116 с.
215209
  Яковенко Г.П. Боротьба триває : роман та повість / Г.П. Яковенко. – Донецьк, 1978. – 158 с.
215210
   Боротьба триває. – Київ, 1987. – 384 с.
215211
   Боротьба трудящих Буковини за визволення з-під гніту панської Польщі і возз"єднання з Українською РСР. – Луцьк
1. – 1957. – 272с.
215212
   Боротьба трудящих Буковини за соціальне й національне визволення і возз"єднання з Українською РСР. – Чернівці, 1958. – 452с.
215213
   Боротьба трудящих Волині за визволення з-під гніту панської Польщі і возз"єднання з Українською РСР. – Луцьк
1. – 1957. – 272с.
215214
   Боротьба трудящих Волині за возз"єднання з Радянською Україною. – Львів
2. – 1965. – 432с.
215215
  Гамрецький М.М. Боротьба трудящих Волині проти гніту панської Польщі в 1648-1654 рр. / М.М. Гамрецький. – Київ, 1954. – [20] с. – Окр. відбиток
215216
  Мельничук П.У. Боротьба трудящих Волині проти іноземних інтервентів і внутрішньої контрреволюції в період громадянської війни 1918-20 рр. : Дис... канд.іст.наук: / Мельничук П.У.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1964. – 381л.
215217
  Богодист І.П. Боротьба трудящих Галичини за Радянську владу в 1918-1920 рр. / І.П. Богодист. – Львів, 1952. – 132с.
215218
  Богодіст І.П. Боротьба трудящих Галичини під керівництвом комуністичних організацій за Радянську владу в 1918-1920 рр. : Дис... наук: / Богодіст І.П.; МВО СРСР. Інст. підвищ. кваліф. виклад. маркс-ленін. при КДУ ім.Т.Шевченка. – К., 1961. – 225л. – Бібліогр.:л.219-225
215219
   Боротьба трудящих за своє визволення і воз"єднання з Радянською Україною. – Станіслав, 1957. – 320с.
215220
  Кривчик П.Т. Боротьба трудящих за утверждення Радянської влади на території Запорізької області (1918-1920 роки.) / П.Т. Кривчик, 1957. – 64с.
215221
   Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу / В.О. Замлинський, Ю.В. Примєров, В.П. Чугайов, І.П. Стафійчук, В.К. Мороз; АН УРСР. Інститут суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1984. – 239с.


  У монографії на основі широкого кола джерел, переважно архівних, розкривається цілісна картина боротьби трудящихся західних областей УРСР проти фашистських загарбників та їх найманців - українських буржуазних націоналістів у роки Великої Вітчизняної ...
215222
  Йова П.В. Боротьба трудящих Західної України за воз"эднання з Радянською Україною / П.В. Йова. – Львів, 1954. – 116с.
215223
  Дудикевич Б.К. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною / Б.К. Дудикевич. – Київ, 1959. – с.
215224
  Герасименко М.П. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною / М.П. Герасименко, Б. Дудикевич. – Київ, 1960. – 225 с.
215225
  Герасименко М.П. Боротьба трудящих Західної України за возз"єднання з Радянською Україною (1921-1939 рр.) / М.П. Герасименко, Б. Дудикевич. – К, 1955. – 242 с.
215226
  Кулик І. Боротьба трудящих Західної України за радянську владу і возз"єднання з Радянською Україною / І. Кулик. – Київ, 1951. – 51с.
215227
  Буз Л.В. Боротьба трудящих Київщини проти німецьких інтервентів і націоналістичної контрреволюції за відновлення влади Рад на Україні. / Л.В. Буз. – Київ, 1957. – 56с.
215228
  Береза Г.І. Боротьба трудящих Кіровоградської обл. під керівництвом більшовицьких організацій проти німецько-фашиських окупантів (1941-1944 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Береза Г. І.; Київський держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Кафедра марксизму-ленінізму. – К., 1950. – 262л. – Бібліогр.:л.253-260
215229
   Боротьба трудящих Львівщини проти німецько-фашистських загарбників. – Львів, 1949. – 236с.
215230
   Боротьба трудящих Північної Буковини і Бесарабії за своє соціальне і національне визволення. – Чернівці, 1970. – 198с.
215231
   Боротьба трудящих Північної Буковини проти соціального і національного гноблення у друцій половині ХІХ - на початку ХХ ст.. – Ужгород, 1979. – 288с.
215232
  Ананійчук В.Б. Боротьба трудящих промислового Придніпров"я проти фашистської агресії (червень - вересень 1941 р.) / Ананійчук В.Б., Мартишевський М.А. – Київ : Київський університет, 1972. – 96 с.


  Велика увага відведена висвітленню військово-бойової діяльності Дніпропетровського і Запорізького обкомів КП України в справі мобілізації сил трудящих для боротьби з фашистськими загарбниками.
215233
  Шевчук Г.І. Боротьба трудящих Радянської України проти контрреволюції на Півдні в 1920 р. / Г.І. Шевчук. – К., 1956. – 196с.
215234
  Сливка Ю.Ю. Боротьба трудящих Східної Галичини проти іноземного поневолення / Ю.Ю. Сливка. – К., 1973. – 255с.
215235
  Гуржій І.О. Боротьба трудящих України за соціальне і національне визволення / І.О. Гуржій, М.Н. Лещенко. – Київ, 1967. – 48с.
215236
  Міщенко С.О. Боротьба трудящих України проти білогвардійської армії Денікіна / С.О. Міщенко. – Ужгород, 1963. – 75 с.
215237
  Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти деніківщини / М.І. Супруненко ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1979. – 288 с.
215238
  Саженюк С.Н. Боротьба трудящих України проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції в 1918 році / С.Н. Саженюк. – Київ, 1958. – 52с.
215239
  Скляренко Є.М. Боротьба трудящих України проти німецько-авторійских окупантів і гетьманцини. / Є.М. Скляренко. – К, 1960. – 284 с.
215240
  Смішко П.Г. Боротьба трудящих українських Придункайських земель за возз"єднання з УРСР. / П.Г. Смішко. – Львів, 1969. – 260 с.
215241
  Кудлай О.С. Боротьба трудящих Харківщини за відбудову промисловості і сільского господарства 1921-1925. / О.С. Кудлай. – Харків, 1961. – 208с.
215242
   Боротьба трудящих Харківщини за побудову фундаменту соціалістичної економіки. – Харків, 1959. – 704с.
215243
   Боротьба трудящих Черкаської області за дострокове виконання семирічного плану. – Черкаси, 1965. – 96с.
215244
  Верстюк В.Ф. Боротьба трудящого селянства України за зміцнення влади Рад / В.Ф. Верстюк. – Київ, 1984. – 143 с.
215245
  Вербовський В. Боротьба у правлячих колах Великої Британії щодо вирішення вірменської проблеми (1878-1923) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-9. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано неоднозначні наслідки втручання Великої Британії у внутрішні справи Туреччини стосовно вірменського питання. In the article ambiguous consequences of intervention of the Great Britain in internal affairs of Turkey concerning to the ...
215246
   Боротьба угорського народу за соціалізм. – Ужгород, 1970. – 264с.
215247
  Кипаренко Г.М. Боротьба Угорської Соціалістичної Робітничої Партії за соціалістичне перетворення сільського господарства(1948-1962). / Г.М. Кипаренко. – Львів, 1973. – 192с.
215248
  Шолота Х.В. Боротьба українських жіночих організацій Канади за права людини та незалежність України (50-80-ті рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 72-78. – ISSN 2076-1554
215249
  Тимощук О. Боротьба українських загонів та австро-німецьких військ з махновцями (лютий - грудень 1918 р.) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 35-38
215250
  Лозінський К. Боротьба українського духовенства за збереження своїх прав та привілеїв у другій половині XVIII ст. // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 1/2. – С. 45-49. – ISSN 0203-5863
215251
  Дядиченко А В. Стецюк Боротьба українського народу за воз"єднання України з Росією. / А В. Стецюк Дядиченко. – Київ, 1953. – 67 с.
215252
  Дядиченко А В. Стецюк Боротьба українського народу за возз"єднання України з Росією / А В. Стецюк Дядиченко. – Київ, 1954. – 135 с.
215253
  Бойко І. Боротьба українського народу за державну незалежність у 1917 - 1921 рр. : уроки для сучасної України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 182-191. – ISSN 1026-9932
215254
  Вітик І. Боротьба українського народу за незалежність на початку XX століття / Ігор Вітик, Юлія Вітик, Олександр Беляєв ; [за заг. ред. І.Р. Вітика]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 104 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 102. – ISBN 978-966-1516-73-0
215255
   Боротьба українського народу проти німецьких загарбників : збірка статтей. – [Київ] : Видання Академії Наук УРСР, 1942. – 48с.
215256
   Боротьба українського народу проти панської Польщі. – Київ, 1940. – 44с.
215257
  Макарець О. Боротьба українського народу проти панської Польщі в XVII столітті / О. Макарець. – Київ, 1940. – 60 с.
215258
  Індиченко П.Д. Боротьба українського радянського селянства проти гітлерівської "земельної реформи" в період Великої Вітчизняної війни / П.Д. Індиченко, 1954. – 16с. – Окр. відб. з: Праці КДУ. Гуманітарні науки. 1954
215259
  Круковський В. Боротьба української діаспори за багатокультурність Канади (1962-1971) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 101-108. – ISSN 2664-4282
215260
  Недужко Ю.Ю. Боротьба української діаспори країн Заходу за права людини в Україні ( середина 70-х -початок 80-х рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 147-154. – (Історія ; Вип. 20)
215261
  Мищак І. Боротьба українців за національні права та інтереси в австрійському парламенті (друга половина XIX ст. — 1918 р.) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 161-167. – ISSN 0132-1331
215262
  Коваленко Л. Боротьба українців за права української мови в Російській імперії ( за матеріалами російськомовної української періодики кінця 19 - початку 20 ст.) // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-74. – ISSN 1609-5499
215263
  Звірковський І.В. Боротьба УПА проти гітлеровських загарбників у Другій світовій війні / І.В. Звірковський, Н.В. Завалко // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 91-99. – ISBN 978-966-581-772-1
215264
  Ісакович С.В. Боротьба УРСР в Організації Об"єднаних Націй за економічні і соціальні права людини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 62-67. – (Серія права ; № 6)


  В статье показана борьба УССР и других социалистических государств в ООН за признание и включение социальных и экономических прав человека во Всеобщую декларацию прав человека и в Пакт о правах человека. Автор рассматривает влияние Декларации о ...
215265
  Олексюк М.М. Боротьба філософських течій на західно-українських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.М. Олексюк. – Львів, 1970. – 300с.
215266
  Захара І. Боротьба філософських течій у Галичині на початку XX ст.Філософські розмисли митрополита Андрея Шептицького та Івана Франка про соціальні питання // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 71-77. – ISSN 2307-0463


  Розглянуто питання про соціально-економічні, політичні умови написання пастирського послання Митрополита Андрея Шептицького "О квестії соціальній". Проаналізовано ставлення А.Шептицького та І.Франка до соціалізму. Висвітлено змагання філософських течий ...
215267
  Джеджула К.О. Боротьба французького народу за національну незалежність, мир і демократію / К.О. Джеджула, доц. – Київ : [Радянська Україна], 1953. – 54 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
215268
  Левський В.М. Боротьба чехословацького народу за народно-демократичну владу / В.М. Левський. – Київ : Радянська Україна, 1960. – 45 с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія I, № 13)
215269
  Гряник В.О. Боротьба щодо конституційного устрою Королівства сербів, хорватів та словенців // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 364-367. – ISBN 978-966-493-676-4
215270
  Шморгун О. Боротьбі з контрбандою - підвищену увагу органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 23-25
215271
  Йова В П. Боротьбою і працею загартована / В П. Йова. – К., 1974. – 47с.
215272
  Мартиросян Э.Р. Бороться за дисциплину / Э.Р. Мартиросян. – Новосибирск, 1987. – 80с.
215273
  Устинов Д.Ф. Бороться за мир, укреплять обороноспособность / Д.Ф. Устинов. – М., 1983. – 16с.
215274
  Каневский З.М. Бороться и искать! : Размышления о профессии полярника / З.М. Каневский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136с.
215275
  Тамарин С. Бороться и искать. Уроженец Николаева флотский лейтенант Георгий Брусилов стал прообразом одного из главных героев приключенческого романа В. Каверина "Два Капитана" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 3


  "Я воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера, - писал Вениамин Каверин в "Очерке работы". - У одного я взял мужественный и ясный характер, чистоту мысли, ясность цели - все что отличает человека большой души. Это был Седов. У ...
215276
  Сахаров А.Б. Бороться с пьянством - без компромиссов! / А.Б. Сахаров. – М., 1986. – 79с.
215277
  Абдулхаков М.Р. Бороться, чтобы побеждать! : кн. для учащихся / М.Р. Абдулхаков, А.А. Трапезников. – Москва : Просвещение, 1990. – 125, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 127. – (Спорт в твоей жизни)
215278
  Фролов Володимир Васильович Борошниста роса дині в степовій зоні України та створення проти неї стійких сортів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.11 / Фролов Володимир Васильович; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 15л.
215279
  Жам О.М. Борошномельне виробництво Правобережної України кін XVIII - поч. XX ст.: аналіз технічної літератури імперського періоду // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 7-16. – ISSN 2077-9496
215280
  Господаренко Г.М. Борошномельні властивості зерна сортів пшениці спельти залежно від умов мінерального живлення / Г.М. Господаренко, В.В. Любич, І.О. Полянецька // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 60-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
215281
  Никишов П.П. Бороьба с басмачеством и его разгром на юге Киргизии (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никишов П. П.; АН КиргССР, Ин-т ист. – Фрунзе, 1956. – 16л.
215282
  Сурис Б. Борс Угаров / Б. Сурис. – Л., 1965. – 59с.
215283
  Лякишев Н.П. Борсодержащие стали и сплавы. / Н.П. Лякишев. – М., 1986. – 192с.
215284
  Корнєєв О.П. Борсук. Екологія та використання в мисливському господарстві / О.П. Корнєєв. – К., 1967. – 80с.
215285
  Леонов Л.М. Борсуки / Л.М. Леонов. – К, 1971. – 328с.
215286
   Бортник Сергій Юрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 18-19
215287
   Бортник Сергій Юрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 27-28 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
215288
   Бортник Сергій Юрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 48. – ISBN 978-966-439-754-1
215289
   Бортник Сергій Юрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 28-30. – ISBN 978-966-439-961-3
215290
   Бортник Сергій Юрійович (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
215291
   Бортник Сергій Юрійович [1961] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 16-17. – ISBN 966-95774-3-5
215292
  Іскорко-Гнатенко Бортников А.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 47. – ISBN 978-617-7442-69-0
215293
   Бортнику Сергію Юрійовичу - 50! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55. – (Географія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817
215294
   Бортнику Сергію Юрійовичу - 55! / Колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 80. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  14 листопада 2016 року виповнюється 55 років з дня народження завідувача кафедри землезнавства та геоморфології, доктора географічних наук, професора Сергія Юрійовича Бортника.
215295
   Бортництво Полісся : [альбом] / Вишгород. іст.-культур. заповідник ; [упоряд.: Д. Шевченко, А. Плотнікова ; редкол.: В. Литовченко та ін. ; фотоіл. О. Думанської]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 223 с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-577-295-8
215296
  Литовченко В. Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі : наук.-метод. вид-ня Вишгород. іст.-культур. заповідника / [В. Литовченко, Г. Бондаренко, Д. Шевченко ; Вишгород. іст.-кульутур. заповідник]. – Київ : Мистецтво, 2020. – 77, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 7. - За підтримки "Укр. культур. фонд". – Бібліогр.: с. 52-61. – ISBN 978-966-577-296-5
215297
   Бортницька станція аерації: виклики, загрози та шляхи вирішення екологічних проблем // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 1 (107), січень - лютий. – С. 8-9 : фото
215298
  Ковалев К.П. Бортнянский / К.П. Ковалев. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 302 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 701). – ISBN 5-235-00681-X
215299
  Жуков С.А. Бортова секвентна РЛС для виявлення рухомих цілей на поверхні землі / С.А. Жуков, В.Б. Бахвалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається питання побудови нової бортової секретної РЛС для виявлення рухомих цілей на поверхні землі та у лісі, яка використовує зондувальний сигнал у виді періодичної послідовності відеоімпульсів поля радіохвиль дуже короткої тривалості без ...
215300
   Бортовий ракетний фотометр для спостережень ефектів інжекції плазми / В.М. Івченко, В.П. Лапчук, Ю.І. Процюк, Ю.Я. Ружин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 142-150. – (Астрономія ; вип. 33)


  Описано ракетний фотометр для оптичних спостережень при активних експериментах в космосі. В фотометрі використовуються фотодіоди ФД-7К або, для розширення смуги спектральної чутливості в УФ діапазоні до 180 нм, ФДУК-1. Застосування логарифмічного ...
215301
  Кашафутдинов И.В. Бортовой 408 / И.В. Кашафутдинов. – Тула, 1971. – 120с.
215302
  Горгадзе Шота Бортовой дневник адвоката // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1029-5828
215303
  Сизов Н.И. Бортовые источники электрического питания / Н.И. Сизов, В.К. Шабловский. – М., 1973. – 99с.
215304
  Кузнецов В.Н. Бортовые огни: стихотворения / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1986. – 158с.
215305
   Бортовые радиолокационные системы. – Москва, 1964. – 672 с.
215306
  Погрибной В.А. Бортовые системы обработки сигналов / В.А. Погрибной. – Киев, 1984. – 216 с.
215307
  Матов В.И. и др. Бортовые цифровые вичислительные машины и системы / В.И. и др. Матов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 216с.
215308
  Корж О. Борть : поезії / О. Корж. – Харків, 1926. – 63 с.
215309
  Нікулов В. Бортьба з легалізацією "брудних" грошей // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.89-93
215310
  Карлов Е.Н. Бортьба Ленинградской городской партийной организации за выполнение решений XVIII съеза ВКП(б) в области развития тяжелой промышленности (июнь 1939 -1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карлов Е. Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
215311
  Глебов А.Н. Бортьба партии за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933-1937 гг.) / А.Н. Глебов. – Москва, 1964. – 32с.
215312
  Зябрев А Борус Яснолобый / А Зябрев. – Москва : Современник, 1978. – 288 с.
215313
  Касьянов Г. Борцем за незалежність Богдан Хмельницький став на початку 1990-х : Інтерв"ю / Георгій Касьянов ; інтерв"ю взяв [Олександр Куриленко] // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 40 (93). – С. 30-32


  Одна версія історії, хоч би якою вона була, не зможе об"єднати всю Україну - вважає історик Георгій Касьянов.
215314
  Щоголів І.А. Борци за мріи [Борці за мрії] : драматычни ескызы сельского жыття [дрматичні ескізи сільського життя] у 5 діях / соч. Тогобочнего [псевд.]. – Харьков : Выдано Вс.И. Гуpтом [колект. псевд.] ; Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1903. – 139 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Видано Вс.И. Гуpтом] ; № 13)
215315
  Щоголів І.А. Борци за мріи [Борці за мрії] : драматычни ескызы сельского жыття [дрматичні ескізи сільського життя] у 5 діях И.Тогобочнего. – Харьков : Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.Н. Гагарина, 1903. – 164 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
215316
   Борци за свобода и просвета. – София : Народна просвета, 1989. – 579, [3] с.
215317
   Борці-антифашисти. – Ужгород, 1988. – 435с.
215318
  Крюі П. Борці з голодом / П. Крюі. – К, 1936. – 120с.
215319
  Селівачова Н. Борці за владу / Н. Селівачова, В. Гримаєнко. – К, 1969. – 141с.
215320
   Борці за владу Рад на Україні : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 1987. – 85с.
215321
   Борці за возз"єднання. – Львів, 1989. – 359с.
215322
  Ситченко А. Борці за волю рідної України. Вивчення казки І.Нечуя-Левицького "Запорожці" / А. Ситченко, Н. Огренич // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 11. – С.2-5.
215323
   Борці за Жовтень. – Одеса, 1957. – 160с.
215324
   Борці за Жовтень розповідають. – Дніпропетровськ, 1957. – 416с.
215325
   Борці за комуністичне господарювання. – Київ, 1964. – 88с.
215326
  Тогобочний І.А. Борці за мрії : драма на 4 дії / І.А. Тогобочний; І. Тогобочній [псевд.]. – Харків : Коопер. вид. Рух, 1924. – (Театральна бібліотека ; Ч. 9)
215327
  Фігурний Юрій Борці за незалежність України. До 65-річчя від дня офіційного утворення Української Повстанської Армії (УПА) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 139-142
215328
  Кащенко А. Борці за правду : іст. повість / А. Кащенко ; [Т-во "Універсальна бібліотека"]. – [Б. м.] : На чужині, 1947. – 174 с. – Кн. пошкоджена
215329
   Борці партії. – Ужгород, 1984. – 376с.
215330
  Крайнова В.Н. Борцы-революционеры в истории немецкого рабочего движения / В.Н. Крайнова. – 2-е изд. – М., 1979. – 96с.
215331
  Крайнова В.Н. Борцы - революционеры немецкого рабочего движения / В.Н. Крайнова. – М., 1974. – 96с.
215332
  Порфирьев Б.А. Борцы / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1988. – 381с.
215333
  Осадчий Т.И. Борцы за землю и правду : Роман-былое из социал. жизни на Украине / Т. Осадчий. – Киев : Киев: кн. маг. С.И. Иванова и К* ; [Тип. Петра Барского], 1908. – IV, 236 с.
215334
   Борцы за коммунизм. – Изд. 2-е, доп. – М., 1962. – 71с.
215335
  Звягинцев Е.А. Борцы за народное дело - братья Гракхи / Е. Звягинцев. – 2-е изд. – Москва : Задуга ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1917. – 36 с. – (Популярная историческая библиотека)
215336
  Шпадарук И.П. Борцы за народное дело / И.П. Шпадарук. – Минск, 1968. – 110с.
215337
   Борцы за народное счастье. – Днепропетровск, 1967. – 223с.
215338
   Борцы за народное счастье. – Уфа, 1977. – 260с.
215339
  Гернет М.Н. Борцы за свободу в Шлиссельбургской крепости / М.Н. Гернет, проф. – Москва : Изд. "Начало", 1917. – 30 с.
215340
  Стеклов Ю.М. Борцы за социализм : Очерки истории общественных и революционных движений в России : в 2 ч. / Ю.М. Стеклов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Петроград : Госиздат. ; Нап. в Москве
Ч. 1 : 1923. – 1923. – 398 с.
215341
   Борцы за счастье народное. – Кишинев, 1987. – 231с.
215342
   Борцы Латвии в Испании. – Рига, 1970. – 560с.
215343
  Фолланд Бернд Борцы сумо = Из жизни великанов : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-58 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
215344
   Борцям Жовтня. – Київ, 1977. – 224с.
215345
  Мамлеев Д.Ф. Борщ на берегу Нигера / Д.Ф. Мамлеев. – Москва, 1968. – 223с.
215346
  Захарченко Р. Борщагівська святиня : Нарис історії храму Ікони Божої Матері "Живоносне джерело" / Р.Захарченко. – Київ : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2006. – 124с. – На тит. арк.: Присвячується закінченню робіт по відродженню храму. – ISBN 966-7567-16-8
215347
  Вакулишин С. Борщагівські та святошинські околиці Києва в літературному дзеркалі : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 130-147. – ISSN 0208-0710
215348
  Попова Г.С. Борщак Л.І. : історіографія спадщини // Лукомор"я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор"я : наукове видання / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Історичний фак-т; та інш . – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 304-308
215349
  Кормашов Александр Борщевик : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 8-35. – ISSN 0130-7673
215350
  Сацыперова И.Ф. Борщевики флоры СССР - новые кормовые растения : Перспективы использования в народном хозяйстве / И.Ф. Сацыперова; АН СССР; Ботанический ин-т; Отв. ред.: А.А.Федоров, Н.Н.Цвелев. – Ленинград : Наука, 1984. – 224 с.
215351
  Короткий В. Борщевський Валентин Якович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 378. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
215352
   Борщівник - небезпечна, отруйна рослина! (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 6 : фото
215353
  Кірічук Тетяна Борщівник - отруйний монстр // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 6-7 : фото
215354
   Борщівщина. – Нью-Йорк, 1994. – 64 с.
215355
   Борщов Ілля Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 20. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
215356
   Борщов Ілля Григорович (1833-1878) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55-56. – ISBN 978-966-933-054-3
215357
  Леонтьев А.П. Борющийся Вьетнам / А.П. Леонтьев. – Москва, 1954. – 68с.
215358
   Борющийся экран. – Ташкент, 1980. – 142с.
215359
  Фінкельштейн Б. Боря і чарівні двері : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9/10 (1077/1078). – С. 134-142. – ISSN 0320-8370
215360
   Боряк Аврора Костянтинівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 14
215361
  Нимб Б.А. Борьа КПСС за мир в послевоенных период, как воплощение пниципов пролетраского интерназионализма : Автореф... канд. ист.наук: / Нимб Б. А.; МГУ, ИПКП марск. лен. – М., 1955. – 16л.
215362
  Турин Л.Б. Борьба -- спорт сильных / Л.Б. Турин. – Москва, 1966. – 48с.
215363
  Николаев А. Борьба / А. Николаев, А. Эйнберг. – М.Л,, 1929. – 236с.
215364
  Петров В.И. Борьба / В.И. Петров. – Воронеж, 1939. – 332с.
215365
  Лацис В.Т. Борьба : рассказы / В.Т. Лацис; пер. с латыш. – Москва : Гослитиздат, 1943. – 80 с.
215366
   Борьба. – М., 1953. – 52с.
215367
   Борьба. – М., 1956. – с.
215368
  Акопян В.А. Борьба / Акопян В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 592 с. – (Тебе в дорогу романтик)
215369
  Черепахина Т.Б. Борьба "двух лагерей" в вопросе о международно-правовом режиме территориального моря. : Автореф... канд. юрид..наук: / Черепахина Т.Б.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1950. – 20 с.
215370
  Гиоргадзе О.Я. Борьба "отцов" и "детей" по вопросам литературного языка в грузинской литературе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гиоргадзе О.Я.; Акад.наук Груз ССР. – Кутаиси, 1955. – 16л.
215371
  Прямков А.В. Борьба "Правды" за большевистскую литературную критику (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Прямков А.В.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 33 л.
215372
  Фоминов А.К. Борьба "Стандарт Ойл" за мировую монополию : Автореф... канд. экон.наук: / Фоминов А.К.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1954. – 15л.
215373
  Балабанова Н.С. Борьба А.М. Горького с натуралистическими тенденциями в драме и ее значение для современного театрального искусства. : Автореф... кандидата искусствоведениянаук: / Балабанова Н.С.; Акад. обществ. наук. при ЦК КПСС. – М., 1960. – 24л.
215374
  Нарожнова Н.М. Борьба А.М.Горького за богатство, чистоту и выразительность языка художественной литературы : Автореф... канд. филолог.наук: / Нарожнова Н.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории и истории литературы. – Москва, 1953. – 15 с.
215375
  Бондарев Л.А. Борьба А.М.Горького за пролетарский атеизм : Дис... канд. филос.наук: / Бондарев Л.А.; Инст. повышения квалификации преподават. марксизма-ленин. при КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1954. – 284л. – Бібліогр.:л.1-9
215376
  Французова Н. Борьба А.М.Горького против реакционного буржуазного искусства (1928-1936) : Автореф... канд. филос.наук: / Французова Н.; МГУ. – М., 1954. – 15л.
215377
  Гогатишвили Домна Васильевна Борьба Абхазской организации Компартии Грузии за вовлечение женщин в социалистическое строительство в 1921-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гогатишвили Домна Васильевна; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1973. – 37л.
215378
  Кварцхава Аполлон Константинович Борьба Абхазской организации КП Грузии за развитие субтропического хоязйства (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кварцхава Аполлон Константинович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1973. – 36л.
215379
  Гусейнов С.Г. Борьба азербайджанских колхозников за развитие сельского хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов С.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 21л.
215380
  Ахмедов О.Б. Борьба азербайджанского народа за осуществление ленинских идей орошения в республике (1920-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедов О.Б.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л.
215381
  Тагиев Керамет Гидаят оглы Борьба азербайджанской советской печати против религиозных пережитков в период развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Тагиев Керамет Гидаят оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 27л. – Бібліогр.:с.27
215382
  Бондаренко Иван Иванович Борьба алжирского народа за некапиталистический путь развития : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бондаренко Иван Иванович; АН СССР. Ин-т востоковедения. – М., 1973. – 20л.
215383
  Ланда Р.Г. Борьба алжирского народа против европейской колонизации / Р.Г. Ланда. – М., 1976. – 307с.
215384
  Смолин В.В. Борьба Алжирской Народной Демократической Республики за равноправные внешнеэкономические связи (в вопросах освоения и использовния нефти и газа Сахары) : Автореф... канд. экон.наук: 08.603 / Смолин В.В.; Моск. гос. ун-т междунар. отношений. – М., 1970. – 26л.
215385
  Курков Н.В. Борьба американских шахтеров / Н.В. Курков. – М., 1971. – 236с.
215386
  Курков Н.В. Борьба американских шахтеров в 1929-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Курков Н.В.; АН СССР. – М., 1967. – 33л.
215387
  Цинман Б.А. Борьба Англии и Фарнции из-за Египта (сентябрь 1882 -- август 1887 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цинман Б. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1954. – 18л.
215388
  Зимулина Л.А. Борьба английских доминионов за расширение политических прав в 1923-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зимулина Л.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 18 с.
215389
  Маслова Наталья Мироновна Борьба английских профсоюзов за социально-экономические интересы трудящихся (конец 60-х - начало 70-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Маслова Наталья Мироновна; Высш. школа прфс. движ. ВЦСПС. – М., 1979. – 27л.
215390
  Суна У.Ф. Борьба Андрея Упита против декадентской эстетики. (1905-1911 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Суна У.Ф.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор эстетики. – М., 1968. – 20л.
215391
  Кништедт К. Борьба антифашистских демократических сил за миролюбивый, демократический Западный Берлин (1958-1963 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Кништедт К.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1968. – 26л.
215392
   Борьба аргентинских марксистов против идеологии национализма в 60-е -- начале 70-х гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Шемякин Я. Г,; Шемякин Я. Г,; Ин-т Лат. Амер. АН СССР. – М., 1978. – 26л.
215393
  Степанян А.А. Борьба Армении и Парфии с римской экспансией и Рандейский договор. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанян А.А.; М-во просвещения Армянской ССР.Армянск.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1975. – 35л.
215394
  Сысоев П.С. Борьба астраханских большевиков за осуществление ленинской думской тактики в период первой русской революции / П.С. Сысоев. – Астрахань, 1958. – 36с.
215395
  Бабаходжаев М.А. Борьба Афганистана за независимость (1838-1842) / М.А. Бабаходжаев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1960. – 107 с. – Библиогр.: с. 97-100
215396
  Макаров А.А. Борьба африканского населения ЮАР (70-е годы ХХ в) / А.А. Макаров. – М, 1981. – 205с.
215397
  Гаджиев Исмаил Бабаевич Борьба бакинсого пролетариата под руководством коммунистов против английских интервентов в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гаджиев Исмаил Бабаевич; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1960. – 25л.
215398
  Галимова Флара Арслановна Борьба башкирской областной партийной организации за осуществление политики партии по повышению благосостояния народа в период между XXIII и XXV съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Галимова Флара Арслановна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Спец. совет К053 05 45 по истории КПСС. – М., 1983. – 24л.
215399
  Саяхов Ф.Л. Борьба башкирской партийной организации за осуществление ленинского плана построения социализма (1926-1937 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Саяхов Ф.Л. ; Перм. ГУ. – Пермь, 1968. – 52 с.
215400
  Ягфаров С.А. Борьба Башкирской партийной организации за укрепление кадров сельского хозяйства (1953-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ягфаров С.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 26л.
215401
  Абдуллин М.И. Борьба башкирской партийной организации за укрепление советского государственного аппарата. : Автореф... канд.ист.наук: / Абдуллин М.И.; М-во высш.и сред.спец. образования РСФСР. – Казань, 1962. – 23л.
215402
  Решодько П.Ф. Борьба беднейшего крестьянства Харьковщины под руководством большевиков за установление Советской власти в деревне (ноябрь 1917 -- январь 1918 гг.). / П.Ф. Решодько, 1964. – 27-42с.
215403
  Бродский Л.И. Борьба без компромиссов / Л.И. Бродский, В.И. Стрепетов. – Л, 1974. – 214с.
215404
  Якобсон А. Борьба без линии фронта : драм. повесть в 4-х д. / Аугуст Якобсон; пер. с эст. Л.Тоом. – Таллин : Искусство, 1948. – 132 с.
215405
  Крючок Р.Р. Борьба белорусского народа за воссоединение Белоруссии с Россией во время русско-польской войны 1645-1667 гг.. : Автореф... канд. ист.наук: / Крючок Р.Р.; АН БелССР. Ин-тут истории. – Минск, 1955. – 17л.
215406
  Игнатенко Александр Петрович Борьба белорусского народа за воссоединение с Россией. (Вторая половина XVII - XVIII в.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Игнатенко Александр Петрович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
215407
  Абецедарский Л.С. Борьба белорусского народа за соединение с Россией : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абецедарский Л.С. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 45 с. – Бібліогр. : с. 44-45
215408
  Трухан А.В. Борьба белорусской прогрессивной общественности за демократизацию народного образования во второй половине XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. пед.наук: / Трухан А.В.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1969. – 22л.
215409
  Чернявский Г.И. Борьба болгарских коммунистов за создание Рабочего молодежного союза. 1926-1929 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чернявский Г.И.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1958. – 16л.
215410
   Борьба болгарского народа за мир и дружбу между народами. – София : Издательство литературы на иностранных языках, 1960. – 59 с.
215411
  Позолотин М.Е. Борьба болгарского народа за свободу и независимость в период второй мировой войны / М.Е. Позолотин. – Москва, 1954. – 152с.
215412
  Ганевич И.В. Борьба болгарского народа под руководством Коммунистической партии за национальное и социальное освобождение / И.В. Ганевич. – К., 1959. – 324с.
215413
  Муртузалиев С.И. Борьба болгарского народа против исламизаторской политики Османской империи в XV-XVI вв. / С.И. Муртузалиев. – Махачкала, 1986. – 81 с.
215414
  Мешвелиани К.Л. Борьба болгарского народа против турецких захватчиков в 15-16 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мешвелиани К.Л.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1957. – 17л.
215415
  Попов Г.Н. Борьба Болгарской коммунистической партии за подъем культурного уровня трудящихся масс (1949-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Г.Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. маркс.-лен. – Харьков, 1954. – 16л.
215416
  Пинкас К.И. Борьба Болгарской рабочей социалдемократической партии (тесных социалистов) против реформистской тактики широких социалистов в годы имериалистической войны : Автореф... канд. ист.наук: / Пинкас К.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1960. – 17л.
215417
  Кочарли Х.С. Борьба большевиков Азербайджана за интернациональное сплочение трудящихся в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Кочарли Х.С.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
215418
  Иманов С.Д. Борьба большевиков Азербайджана за интернациональную солидарность трудящихся (1917-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Иманов С.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова, Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1959. – 24л.
215419
  Богданов А.В. Борьба большевиков Балтийского флота за матросские массы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Богданов А. В.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1953. – 26л.
215420
  Козляков В.Е. Борьба большевиков Белорусии против идеологии и политики эсеров в период подготовки и победы социалистической революции, упрочения советской власти. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Козляков В.Е.; Минский гос.пед.ин-т. – Минск, 1982. – 24л.
215421
  Добродомова Л.Ф. Борьба большевиков в годы столыпинской реакции за сохранение и укрепление нелегальной революционной партии / Л.Ф. Добродомова. – Москва, 1955. – 40с.
215422
   Борьба большевиков в Сибири против либералов и областников. – Омск, 1989. – 106с.
215423
  Шулепов К С. Борьба большевиков во главе с В.И. Лениным за партийные кадры в годы реакции / К С. Шулепов. – М, 1974. – 80с.
215424
  Ним Б.А. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным за чистоту марксистской теории в годы реакции. / Б.А. Ним. – Свердловск, 1959. – 20с.
215425
  Станкевич Н.И. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против "левого" оппортунизма в годы реакции (1907-1910 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Станкевич Н.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1964. – 16л.
215426
  Скотаренко П.Я. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против ликвидаторов и укрепление местных патийных организаций в начале нового революционного подъема 1910-1911 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Скотаренко П.Я.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1970. – 23л.
215427
  Панавас Ч.В. Борьба большевиков во главе с В.И.Лениным против оппортунистической теории и политики Бунда (1903 - окт. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Панавас Ч.В.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1972. – 22л.
215428
  Столяренко В.П. Борьба большевиков Волыни за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: / Столяренко В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
215429
  Сванидзе Д.С. Борьба большевиков Грузии за осуществление ленинских идей союза рабочго класса и крестьянства в 1902-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сванидзе Д. С.; Тбил.Гу. – Тбилиси, 1973. – 28л.
215430
  Чагунава С.П. Борьба большевиков Грузии за созыв Пражской партийной конференции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чагунава С.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1954. – 22л.
215431
  Квайчадзе Дж.П. Борьба большевиков Грузии против буржуазного национализма меньшевиков и уклонов по национальному вопросу (1917-1924 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Квайчадзе Дж.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И,Ленина. – Москва, 1950. – 20 с.
215432
  Крохин А.Н. Борьба большевиков Дона за оживление работы Советов (1924-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крохин А.Н.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 27 л.
215433
  Гапшенко И. Борьба большевиков Дрогобыччины за социалистическое переустройство сельского хозяйства в послевоенной сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Гапшенко И. – Киев, 1951. – 17 с.
215434
  Мишенев М.А. Борьба большевиков европейского Севера России за массовые организации трудящихся в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Мишенев М.А.; Петрозавод. гос. ун-т.. – Петрозаводск, 1971. – 26л.
215435
  Оленин И.Т. Борьба большевиков за аграрную программу в годы первой русской революции / И.Т. Оленин. – Москва, 1963. – 88с.
215436
  Климачев В.И. Борьба большевиков за армию в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Климачев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
215437
  Баталов А.Н. Борьба большевиков за армию в Сибири, 1916 - февр. 1918 / Баталов А.Н. ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1978. – 285 с.
215438
   Борьба большевиков за армию в трёх революциях. – Москва : Политиздат, 1969. – 271с. – Библиогр. : с. 263-270
215439
  Козырев И.А. Борьба большевиков за армию и флот в период первой русской революции : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Козырев И.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
215440
  Козырев И.А. Борьба большевиков за армию и флот в период революции 1905-1907 рр / И.А. Козырев. – М, 1955. – 180с.
215441
  Демидов В.А. Борьба большевиков за бездейшее крестьянство в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Демидов В. А.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. ист. КПСС. – Л., 1960. – 16л.
215442
   Борьба большевиков за власть Советов в Крыму. – Симферополь, 1957. – 296с.
215443
  Чикобава Н.А. Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период первой русской революции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чикобава Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1956. – 20л.
215444
  Филимонова М.Н. Борьба большевиков за гегемонию пролетариата в период подъема первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Филимонова М.Н.; ЛГУ Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
215445
  Полунина Ф.Ф. Борьба большевиков за гегемонию пролитариата в период первой русской революции : Дис... канд.ист.наук: / Полунина Ф.Ф.; КГУ. – К, 1954. – 264л.
215446
  Коников Е.В. Борьба большевиков за демократический мир среди солдат действующей армии, март 1917 г. - март 1918 г. / Е.В. Коников. – Саратов, 1981. – 198с.
215447
  Баранова Анна Николаевна Борьба большевиков за демократическое студенчество в период реакции /1907-1910 гг/ : Автореф... канд ист.наук: 07.00.01 / Баранова Анна Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
215448
  Медведева Надежда Федоровна Борьба большевиков за демократическую интеллигенцию в годы реакции (1907-1910) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Медведева Надежда Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 27л.
215449
  Макаева А.Т. Борьба большевиков за единство партии в годы столыпинской реакции (1908 г.-- январь 1912 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Макаева А. Т.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1955. – 16л.
215450
  Булгакова Н.С. Борьба большевиков за единство партии на буржуазно-демократическом этапе революции в России (1903 - феввраль 1917) / Н.С. Булгакова. – Москва, 1981. – 177с.
215451
  Якупов Н.М. Борьба большевиков за завоевание солдатских масс Одесского военного округа в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Якупов Н.М. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1965. – 32 с.
215452
  Зорин Д.Д. Борьба большевиков за изоляцию либеральной буржуазии в период нарастания революции 1905-1907 гг. (Янв.-дек. 1905 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зорин Д.Д.; Ленинград. гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18 с.
215453
  Даллакян Г.М. Борьба большевиков за интернациональное сплочение трудящихся Закавказья (1914-1917 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Даллакян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 72л.
215454
  Ильина Л.А. Борьба большевиков за коллективизацию сельского хозяйства Татарии в годы первой сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Ильина Л.А.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Ленингр. гос. ордена Ленина ун-те им. А.А.Ж. – Ленинград, 1952. – 16 с.
215455
  Шутов И.Д. Борьба большевиков за крестьянские массы Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Шутов И.Д.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
215456
  Гайсинский М. Борьба большевиков за крестьянство в 1917 г. Всероссийские съезды Советов крестьянских депутатов / М. Гайсинский. – Москва, 1933. – 296с.
215457
  Бочарникова С.Т. Борьба большевиков за крестьянство в период второй Государственной думы : Автореф... канд. ист.наук: / Бочарникова С.Т.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М. – Москва, 1953. – 16 с.
215458
  Цымбалюк Д.Н. Борьба большевиков за крестьянство в период столпынской реакции и нового подъема рабочего движения перед первой империалистической войной (июнь 1907 - авг. 1914 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цымбалюк Д.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 277л.
215459
  Цымбалюк Д.Н. Борьба большевиков за крестьянство в период столыпинской реакции и нового подъема рабочего движения перед первой империалиситческой войны (июнь 1907 -- июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цымбалюк Д. Н.; ИПКП маркс. лен. КГУ. – Киев, 1953. – 20л.
215460
  Петрашева П.П. Борьба большевиков за ленинскую аграрную программу в революции 1905-1907 гг. : Автореф... кандид. историч.наук: / Петрашева П.П.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. Институт повышения квалификации препод.мар. – Ленинград, 1950. – 18 с.
215461
  Сабадырев И.Л. Борьба большевиков за ленинскую аграрную программу на юге Украины и в Молдавии : (1903 - февраль 1917 г.) / И.Л. Сабадырев ; Ин-т истории партии при ЦК КП Молдавии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 395 с.
215462
  Огарышева С.Е. Борьба большевиков за массы в период измбирательной кампании в третью Государственную думу : Автореф... канд. итс.наук: / Огарышева С. Е.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 15л.
215463
  Майковская Г Борьба большевиков за массы в Петрограде в период подготовки Великой Октябрьской Социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Майковская Г К.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 20 с.
215464
  Красноярский М.П. Борьба большевиков за массы рабочих железнодорожного транспорта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Красноярский М.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 16л.
215465
  Неелов М.М. Борьба большевиков за мир / М.М. Неелов. – Омск, 1958. – 84с.
215466
  Ацаркин А.Н. Борьба большевиков за осуществелние ленинской программы по вопросам войны, мира и революции / А.Н. Ацаркин, А.Т. Барулина. – Москва : Высшая школа, 1963. – 92 с.
215467
  Аксенов Д.Е. Борьба большевиков за осуществление всеобщего обучения в советской Молдавии : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аксенов Д.Е. ; Академия педагогических наук РСФСР. Институт теории и истории педагогики. – Кишинев, 1949. – 16 с.
215468
  Кучеренко С.Д. Борьба большевиков за осуществление ленинских тактических лозунгов по вопросам войны, мира и революции в годы первой мировой войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кучеренко С.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 23л.
215469
  Буланцев А.В. Борьба большевиков за осуществление ленинской идеи мирного развития социалистической революции в России в 1917 году. / А.В. Буланцев. – Москва, 1961. – 74с.
215470
  Занин Виктор Алексеевич Борьба большевиков за осуществление ленинской идеи революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства и перерастание революции демократической в социалистическую : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Занин Виктор Алексеевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 32л.
215471
  Нагайник В.А. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики "левого блока" в период подъема первой революции в России. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Нагайник В.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 24л.
215472
  Фещенко Василий Трофимович Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики в годы нового революционного подъема в России : Дис... канд. ист.наук: / Фещенко Василий Трофимович; Уманский гос. пед. ин-т им. П.Г.Тычины. – Умань, 1979. – 217л.
215473
  Фещенко В.Т. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики в годы нового революционного подъема в России : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Фещенко В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
215474
  Гусев В.И. Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительное собрание. : Автореф... Канд.ист.наук: 001 / Гусев В.И.; КГУ. – К, 1972. – 25л.
215475
  Масликова Тамара Николаевна Борьба большевиков за осуществление тактики левого блока в период подъема революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Масликова Тамара Николаевна; Моск. гос. пед. институт. – М., 1972. – 25л.
215476
  Семенов М.Г. Борьба большевиков за партию нового типа между 2 и 3 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенов М.Г.; Ленингр.гос.ордена ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 22 с.
215477
  Дятлова Н.Д. Борьба большевиков за партию нового типа между 4 и 5 съездами РСДРП : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дятлова Н.Д. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей макрсизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
215478
  Елуфимова Н.А. Борьба большевиков за победу и упрочение советской власти в Рязанской губернии (март 1917-1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Елуфимова Н.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 24 с.
215479
  Яненко И.Е. Борьба большевиков за победу и упрочение Советской власти на Брянщине (март 1917 - июль 1918 гг.) / И.Е. Яненко. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1977. – 208 с.
215480
  Лайпанов К.Т. Борьба большевиков за победу советской власти в Карачае и Черкесии (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лайпанов К.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
215481
  Зайцев Я.В. Борьба большевиков за преодоление полуменьшевистских ошибок германских левых социал-демократов по вопросу о партии в довоеннный период (1903-1914 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Зайцев Я.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра всеобщей истории. – Москва, 1954. – 16л.
215482
  Могучев В.А. Борьба большевиков за претворение в жизнь ленинского учения в руководящей роли марксистской партии в демократической революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Могучев В.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1962. – 21л.
215483
  Серов И.Д. Борьба большевиков за проведение в жизнь решений Пражской партийной конференции (1912 - июль 1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Серов И.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
215484
  Скрипов Б.А. Борьба большевиков за рабоче-крестьянскую молодежь в 1917-1918 гг и образование комсомола : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Скрипов Б.А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 24 с.
215485
  Максимова Л.В. Борьба большевиков за рабочие массы в годы первой мировой войны (авгуть 1914 -- февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Максимова Л. В.; МВССО РСФСР,Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1975. – 22л.
215486
  Горовский Ф.Я. Борьба большевиков за разрешение национального вопроса в годы нового революционного подъема : Дис... канд. ист.наук: / Горовский Ф.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – К., 1950. – 262л. – Бібліогр.:л.I-XV
215487
  Горовский Ф.Я. Борьба большевиков за разрешение национального вопроса в годы нового революционного подъема (На материалах деятельность большевиков в 4 Государственной думе) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Горовский Ф.Я. ; КГУ, Каф. маркс. лен. – Киев, 1950. – 18 с.
215488
  Розенфельд Ю.Н. Борьба большевиков за революционизирование солдатских масс в тыловых гарнизонах ан Украине в перид подготовки социалистической революции (март -- октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Розенфельд Ю. Н.; МВССО УССР, ХГУ, Каф. ист. КПСС. – Х., 1963. – 19л.
215489
  Селин М.А. Борьба большевиков за революционную аграрную программу накануне и в период первой буржуазно-демократической революции в России. : Автореф... канд.ист.наук: / Селин М.А.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1956. – 19л.
215490
  Шустов Д.Т. Борьба большевиков за решение национального вопроса в первый период диктатуры пролетариата (1917 г. ноябрь - август 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шустов Д.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1950. – 20 с.
215491
  Тропин В.И. Борьба большевиков за руководство крестьянским движением в 1905 г. / В.И. Тропин. – Москва, 1970. – 180с.
215492
  Семенов П.С. Борьба большевиков за Советы в уездах Петроградской губернии в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенов П.С.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1950. – 22л.
215493
  Семкина Н.И. Борьба большевиков за соединение пролетарских профсоюзов и руководство ими в период первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семкина Н.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1962. – 17л.
215494
   Борьба большевиков за создание коммунистического Интернационала. – М., 1934. – 246с.
215495
  Хакимов М.Х. Борьба большевиков за создание национальной советской государственности в Туркестане / М.Х. Хакимов, Я.М. Серый. – Ташкент, 1964. – 131с.
215496
  Соколовская Галина Николаевна Борьба большевиков за создание революционно-демократического фронта в период империалистической войны и проведения Февральской буржуазно-демократической революции (На материалах Украины) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Соколовская Галина Николаевна; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 16л.
215497
  Забалуев В. Борьба большевиков за создание социалистической промышленности в Туркмении в годы восстановления и реконструкции народного хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: / Забалуев В. – Киев, 1952. – 22 с.
215498
  Левин Ф.Н. Борьба большевиков за солдатские массы Петроградского гарнизона в 1917 году в период двоевластия : Автореф... канд. ист.наук: / Левин Ф. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 46 с.
215499
  Зуев А.И. Борьба большевиков за солдатские массы Северного фронта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель - ноябрь 1917 года). : Автореф... канд. истор.наук: / Зуев А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Л., 1954. – 17л.
215500
  Павлюченко Ф.К. Борьба большевиков за солдатские массы Юго-Западного фронта в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март-дек. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлюченко Ф.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 16л.
215501
  Мещеряков Б.М. Борьба большевиков за сохранение и укрепление партии в период реакции 1907 - 1910 годов : Автореф... Канд.ист.наук: / Мещеряков Б.М.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.25
215502
  Князева Г.В. Борьба большевиков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907-1910 гг. / Г.В. Князева. – Л., 1964. – 192с.
215503
  Князева Г.В. Борьба большевиков за сочетание нелегальной и легальной партийной работы в годы реакции (1907-1910 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Князева Г.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 32л.
215504
  Саркисян Б.О. Борьба большевиков за союз рабочго класса и крестьянства в годы перовой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркисян Б. О.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1970. – 32л.
215505
  Попик И.Н. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крестьянства в годы первой русской революции. (На матер. Украины) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Попик И.Н. ; МВ и ССО УССР , Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 21 с.
215506
  Кунцевич Ф.П. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крестьянства в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кунцевич Ф.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
215507
  Горичев И.С. Борьба большевиков за союз рабочего класса и крстьянства в период первой русской революции (1905-1907 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Горичев И. С.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Л., 1955. – 17л.
215508
  Хвостов Н.А. Борьба большевиков за трудовое казачество на востоке страны, 1917-1930 гг. / Н.А. Хвостов. – Красноярск, 1991. – 236с.
215509
  Томшич Т.С. Борьба большевиков за трудящееся крестьянство Удмуртии в период подготовки и проведения социалистической революции и упрочения Советской власти (март 1917 г. - март 1919 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Томшич Т.С.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
215510
  Синельщикова А.Е. Борьба большевиков за укрепление связей с рабочим классом в годы столыпинской реакции (1908-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Синельщикова А.Е.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 14л.
215511
   Борьба большевиков за упрочнение Советской власти, восстановление и развитие народного хозяйства Крыма. – Симферополь, 1958. – 315с.
215512
  Глебов Л.Д. Борьба большевиков за установлекние и упрочнение советской власти в Курской губернии (Март 1917 г. - декабрь 1918 г.) / Л.Д. Глебов. – Курск, 1952. – 176с.
215513
  Глебов Л.Д. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Курской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Глебов Л.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 30 л.
215514
   Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Петроградской губернии (1917-1918 гг.) : Очерки и документы. – Ленинград : Лениниздат, 1972. – 463 с. : 1 л. илл. – Список лит-ры : с. 446-452. Имен. указ.: с.439-445
215515
  Беликова Л.И. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Приморье / Л.И. Беликова. – Владивосток, 1957. – 152с.
215516
  Гнутов М.А. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти в Симбирской губернии (апрель 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Гнутов М.А.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 1 с.
215517
  Губарева В.М. Борьба большевиков за установление и упрочение Советской власти на Северо-Западе России / В.М. Губарева. – Л, 1982. – 134с.
215518
  Губарева Варвара Михайловна Борьба большевиков за установление и упрочнение Советской власти на Северо-Западе России : Автореф... д-ра ист.наук: / Губарева Варвара Михайловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 64л.
215519
  Близнякова А.В. Борьба большевиков за установление Советской власти в приамурском крае. : Автореф... Канд.ист.наук: / Близнякова А.В.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.ордена Ленина ун-те. – Ленинград, 1951. – 20 с.
215520
  Попов А.С. Борьба большевиков за утверждение пролетарского интернационализма в организационном строении партии в годы нового революционного подъема. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов А.С.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
215521
  Кныш Г.Н. Борьба большевиков за учащуюся молодежь накануне и в годы первой русской революции (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кныш Г.Н.; Днепроп. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1977. – 22л.
215522
  Яровенко Екатерина Петровна Борьба большевиков за учащуюся молодежь Сибири накануне и в ходе первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Яровенко Екатерина Петровна; МГУ. Специализированный ученый совет по истории КПСС. – М., 1973. – 24л.
215523
  Даллакян Г.М. Борьба большевиков Закавказья за интеранациональое сплочение трудящихся в период первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Даллакян Г.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
215524
  Григорян Эдгар Завенович Борьба большевиков Закавказья за ленинскую думскую тактику в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Григорян Эдгар Завенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 27л.
215525
  Петросян Л.М. Борьба большевиков Закавказья за союз рабочего класса и крестьянства в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Петросян Л.М.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1969. – 23л.
215526
  Варданян А.Г. Борьба большевиков Закавказья против "Армянской социал-демакратической рабочей организации" (спецификов) 1903-1921 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: / Варданян А.Г.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 47л.
215527
  Волкова Г.К. Борьба большевиков Западной Сибири за рабочий контроль и социалистические преобразования промышленности, транспорта и банков (март 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Волкова Г.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 20л.
215528
  Суверов В.М. Борьба большевиков Западной Сибири за укрепление союза рабочего класса с беднейшим крестьянством в первый период советской власти (окт. 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Суверов В.М.; Новосибир. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 20л.
215529
  Солодянкин А.Г. Борьба большевиков Иркутска против интервентов и белогвардейцев в годы гражданской войны в СССР. : Автореф... канд. ист.наук: / Солодянкин А.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – Москва, 1953. – 15 с.
215530
  Николаев В.Н. Борьба большевиков Казанской губерни за единство действий пролетариата и революционно-демократических сил в первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Николаев В. Н.; Казан.ГУ,. – Казань, 1972. – 24л.
215531
  Талов Л.Н. Борьба большевиков Костромской губернии за организацию комитетов бедноты и дальнейшее развертывание социалистической революции в деревне : Автореф... кандид. ист.наук: / Талов Л.Н.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Кафедра марксизма-ленинизма. – Москва, 1952. – 16 с.
215532
  Протасов П.П. Борьба большевиков Красноярска за установление и упрочение Советской власти в Енисейской губернии (1917 - май 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Протасов П.П.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
215533
  Зюзин А.С. Борьба большевиков Кубани за организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1933-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зюзин А.С.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 24л.
215534
  Суриков Б.П. Борьба большевиков Латвии за армию в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Суриков Б.П.; Латв. гос. ун-т МВО СССР. – Рига, 1955. – 20л.
215535
  Шмидре Д.П. Борьба большевиков Латвии против немецких оккупантов и американо-английских империалистов в 1918 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Шмидре Д.П.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1953. – 15 с.
215536
  Рутман И.К. Борьба большевиков Латвии с ликвидаторством в годы нового революционного подъема. (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рутман И.К.; Латв. гос. ун-т. Каф. маркс.-лен. – Рига, 1953. – 15л.
215537
  Майорова А.Я. Борьба большевиков Ленинграда за культурно-технический подъем рабочих в период первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Майорова А. Я.; ЛГУ. – Ленинград, 1951. – 19 с.
215538
  Кутовой С.П. Борьба большевиков Молдавии за восстановление и развитие местной промышленности (1944-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кутовой С.П.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
215539
  Кутовой Борьба большевиков Молдавии за восстановление и развитие местной промышленности (авгут 1944-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кутовой С. П; МВ ССОР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1951. – 249л. – Бібліогр.:л.I-XVI
215540
  Гуськов Н.Ф. Борьба большевиков на Украине в 1905 году за реализацию аграрной программы РСДРП. : Дис... канд. ист.наук: / Гуськов Н.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – К., 1952. – 317л.
215541
  Кольченко В.В. Борьба большевиков на Украине за выполнение решений Пражской партийной конференции в 1912 году : Дис... канд.ист.наук: / Кольченко В.В.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 249л. – Бібліогр.:л.1-Х
215542
  Малышева Н.С. Борьба большевиков о главе с В.И.Лениным за идейное и организационное единство РСДРП (1910 - январь 1912 года) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малышева Н.С.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 18л.
215543
  Хайруллин Н.Б. Борьба большевиков Омска за подготовку социалистической революции и установление Советской власти в области. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хайруллин Н.Б.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1965. – 15 с.
215544
  Бабаева Н.П. Борьба большевиков Петербурга против меньшевиков , эсеров и анархистов в период первой русской революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бабаева Н.П.; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л, 1968. – 21л.
215545
  Кривов И.З. Борьба большевиков Петрограда за осуществление ленинской теории и тактики по вопросам войны, мира и революции. : Автореф... канд. ист.наук: / Кривов И.З.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 16л.
215546
  Бегичев Н.Н. Борьба большевиков под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина за завоевание массовых легальных рабочих организаций в годы нового революционного подъема (1912 - 1914 гг.) : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Бегичев Н.Н. – Москва, 1953. – 16 с.
215547
  Зубарев С.П. Борьба большевиков Прикамья за республику Советов против буржуазного парламентаризма (март 1917- ноябрь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зубарев С.П.; Казан. гос. ун-тет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 24л.
215548
  Андреенко Е.Я. Борьба большевиков промышленных губерний Центральной России за превращение Советов из органов вооруженного восстания в органы государственной власти. (Сентябрь 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Андреенко Е.Я.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 28л.
215549
  Оганесян Н.О. Борьба большевиков против армянского буржуазного национализма в 1907-1914 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Оганесян Н. О.; МВО СССР, Ер.ГУ. – Ереван, 1958. – 20л.
215550
  Анохин П.И. Борьба большевиков против буржуазного либерализма в период первой русской революции (1905-1907 гг.). : Дис. канд. ист. наук: / П.И. Анохин ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – XII, 323 с., XIII л. – Библиогр.: л. I-XIII
215551
  Кувшинов В.А. Борьба большевиков против буржуазных партий в период о Февраля к Октябрю / В.А. Кувшинов, Е.В. Козаченко. – М., 1990. – 133с.
215552
  Борисов С.П. Борьба большевиков против военно-промышленных комитетов (1915-1916 гг) / С.П. Борисов. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 88 с.
215553
  Благодаров Н.Н. Борьба большевиков против кадетов в период первой и второй Государственных дум : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Благодаров Н.Н. ; М-во высш. образования СССР. – Киев, 1954. – 19 с.
215554
  Благодаров Н.Н. Борьба большевиков против кадетов в период первой и второй Государственных дум (1906-1907 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Благодаров Н. Н.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко, Кафедра мар. – К., 1955. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVI
215555
  Поляков Н.Я. Борьба большевиков против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции за партию нового типа (1907-1912 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Поляков Н.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 24 с.
215556
  Жуков А.Ф. Борьба большевиков против мелкобуржуазной идеологии эсеров-максималистов : Автореф... канд. ист.наук: / Жуков А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1970. – 15л.
215557
  Ветров Р.И. Борьба большевиков против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ветров Р.И.; Киев. гос. ун-т. – К., 1985. – 49л.
215558
  Панавас Ч.В. Борьба большевиков против оппортунистической теории и политики Бунда. / Ч.В. Панавас. – Москва, 1972. – 119с.
215559
  Мирошниченко В.Г. Борьба большевиков против попыток контрреволюции организовать "вторую корниловщину" (сентябрь - октябрь 1917 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Мирошниченко В.Г. ; Одес. гос. ун-т , Кафедра истории КПСС. – Одесса, 1968. – 32 с.
215560
  Соболева П.И. Борьба большевиков против правых эсеров и меньшевиков в период упрочнения Советской власти / П.И. Соболева. – М, 1961. – 94с.
215561
  Арапов Анатолий Сергеевич Борьба большевиков против эсеро-ментшевистской пропаганды и агитации (октябрь 1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 00.01. / Арапов Анатолий Сергеевич; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 27л.
215562
  Жуков А.Ф. Борьба большевиков против эсеровского максимализма (1906-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00. 01 / Жуков А. Ф.; ЛГУ. – Л., 1980. – 31л.
215563
  Ракин В.А. Борьба большевиков респубики Коми за коллективзацию сельского хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: / Ракин В.А.; М-во провещения РСФСР.Моск.област.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 14 с.
215564
  Печеных Н.И. Борьба большевиков с сибирским областничеством в период подготовки и провденеия Октябрьской социалистиеской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Печеных Н.И.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 16л.
215565
  Печеных Н.И. Борьба большевиков с сибирским областничеством в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Печеных Н.И.; ЛГУ. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 14 с.
215566
  Шалагин К.Д. Борьба большевиков с троцкизмом / К.Д. Шалагин. – М, 1965. – 119с.
215567
  Шалагин К.Д. Борьба большевиков с троцкизмом / К.Д. Шалагин. – М, 1965. – 119с.
215568
  Валисевич И.С. Борьба большевиков Сибири за крестьянство в годы иностранной военной интревенции и гражданской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Валисевич И.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1958. – 22л.
215569
  Резниченко А.Н. Борьба большевиков Сибири против меньшевиков и эсеров в 1917-1918 годы : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Резниченко А.Н. ; МГУ , Каф. истории КПСС гуманитарных наук. – Москва, 1959. – 16 с.
215570
  Пилипенко И.А. Борьба большевиков Ставрополья за проведение сталинского устава колхозной жизни в четвертой (первой послевоенной) пятилетке (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пилипенко И.А.; Рост. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Ростов -на-Дону, 1952. – 23 с.
215571
  Каратеева М.С. Борьба большевиков Сталинской области за уголь в период третьей пятилетке (1938-1941 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Каратеева М.С. – Киев, 1950. – 21 с.
215572
  Маленко Е.Е. Борьба большевиков Сумщины за установление и упрочение Советской власти (март 1917 г. - март 1918 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Маленко Е.Е. ; Харьк. гос. ун-т , Каф. истории КПСС. – Харьков, 1965. – 28 с.
215573
  Чеснокова О.Н. Борьба большевиков Татарии за индустриализацию республики в годы первой сталинской пятилетки. : Автореф... канд. истор.наук: / Чеснокова О.Н.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
215574
  Куглеев И.П. Борьба большевиков Узбекистана против буржуазных националистов -- организаторов басмачества. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куглеев И.П.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Ленинградском гос.ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
215575
  Мельник Ф.А. Борьба большевиков Украины за выполнение решений 15 съезда ВКП(б) по колхозному строительству. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник Ф.А.; МВО СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 16 с.
215576
  Мельник Ф.А. Борьба большевиков Украины за выполнение решений ХУ съезда ВКП/б/ по колхозному строительству (декабрь 1927 г. - ноябрь 1929 г.) : Дис... канд.ист.наук: / Мельник Ф.А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1952. – 286л.
215577
  Илюшина Л.И. Борьба большевиков Украины за демократические слои в период революции 1905-1907 годов. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Илюшина Л.И.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1978. – 22л.
215578
  Замкововой П.В. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинского лозунга о рабочем контроле над производством в период перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую (март-окт 1 : Автореф... канд. ист.наук: / Замкововой П.В.; Ин-т истории партии ЦК КП Украины - Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1964. – 24л.
215579
  Гусев В.И. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительные собрания (март 1917 -- январь 1918 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Гусев В.И.; КГУ. Кафедра ист. КПСС гуманит. фак-тов. – К., 1972. – 274л. – Бібліогр.:л.І-ХХІІІ
215580
  Сердюк А.В. Борьба большевиков Украины за осуществление ленинской экономической программы социалистической революции (март-дек. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сердюк А.В.; ВПШ при ЦК КПУ. – К., 1986. – 23л.
215581
  Якунин В.К. Борьба большевиков Украины за победу Великого Октября, против внешней и внутренней контрреволюции / В.К. Якунин. – Днепропетровск, 1985. – 88с.
215582
  Полохало Владимир Иванович Борьба большевиков Украины за привлечение средних слоев городского населения на сторону рабочего класса : Дис... канд.ист.наук: / Полохало Владимир Иванович; КГУ. – К, 1977. – 174л.
215583
  Полохало Владимир Иванович Борьба большевиков Украины за привлечение средних слоев городского населения на сторону рабочего класса в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революц. (1917-янв.1918г : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Полохало Владимир Иванович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 25 с.
215584
  Дудукалов С.Н. Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите завоеваний великой октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Дудукалов С.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
215585
  Дудукалов Сергей Николаевич Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1918-1920 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Дудукалов Сергей Николаевич; КГУ. – Киев, 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.196-225
215586
  Кормич Анатолий Иванович Борьба большевиков Украины за создание их в органы вооруженного восстания в период первой революции в России : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кормич Анатолий Иванович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1979. – л.
215587
  Ремезовский И.Д. Борьба большевиков Украины за укрепление военно-политического союза УССР с РСФСР в годы гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф...канд.ист.наук: / Ремезовский И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 17 с.
215588
  Буравченкова С.Б. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики украинских социал-демократов (март 1917 -- январь 1920 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравченкова С. Б.; КГУ. – К., 1981. – 233л. – Бібліогр.:л.195-233
215589
  Буравченкова С.Б. Борьба большевиков Украины против идеологии и политики УСРП (март 1917-январть 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравченкова С. Б.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
215590
  Ветров Р.И. Борьба большевиков Украины против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. -- январь 1918 г.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Ветров Р. И.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1985. – 436л. – Бібліогр.:л.372-436
215591
  Ветров Р.И. Борьба большевиков Украины против мелкобуржуазных партий в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции /март 1917-1918 гг./. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01. / Ветров Р.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 49 с.
215592
  Резников Анатолий Викторович Борьба большевиков Украины против меньшевиков за пролетарские массы в год первой мировой войны : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Резников Анатолий Викторович; КГУ. – Киев, 1988. – 225л. – Бібліогр.:л.160-206
215593
  Резников Анатолий Викторович Борьба большевиков Украины против меньшевиков за пролетарские массы в годы первой мировой войны (1914 - февраль 1917 гг.) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Резников Анатолий Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
215594
  Коваль В.С. Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалиситической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коваль В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
215595
  Коваль Василий стефанович Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалистический революции (март- декабрь 1917г). На материалах Донбасса : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коваль Василий стефанович; Вор .гос. пед. ин-т им Шевченко. – Ворошиловград, 1982. – 207л. – Бібліогр.:л.182-207
215596
  Коваль С В. Борьба большевиков Украины против соглашательских партий в социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Коваль В.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
215597
  Чулкина М.А. Борьба большевиков Урала за вовлечение демократической интеллигенции и учащейся молодежи в революционное движение в годы первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чулкина М.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 29л.
215598
  Анисимова В.Ф. Борьба большевиков Урала за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой Сталинской пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Анисимова В.Ф. ; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. Институт повышения квалификации преподавателей мар. – Ленинград, 1950. – 16 с.
215599
  Катаев Л.В. Борьба большевиков Урала за крестьянство в марте 1917г. - июне 1918г. : Автореф... канд.ист.наук: 750 / Катаев Л. В.; Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 1970. – 22л.
215600
   Борьба большевиков Урала за массы в 1905-1917 годах. – Челябинск, 1986. – 129с.
215601
  Плеханов М.Е. Борьба большевиков Урала за организацию социалистического соревнования на новостройках в годы первой сталинской пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Плеханов М.Е. – Свердловск, 1952. – 16 с.
215602
  Жуков В.М. Борьба большевиков Урала за развитие социалистической революции и упрочение Советской власти в деревне (1917-1918 гг.) (По метр. б. Перм. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Жуков В. М.; Урал.ГУ. – Свердовск, 1964. – 21л.
215603
  Попов Н.Н. Борьба большевиков Урала за солдатские массы в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. (март 1917 - февр. 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов Н.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 22л.
215604
  Цапко М.И. Борьба большевиков Харьковщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1932 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Цапко М.И.; Ин-тут повышения квалиф. перпод. марксизма-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 305л.
215605
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельского хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – Киев, 1952. – 18л.
215606
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельсого хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – К., 1952. – 18л.
215607
  Касьян С.Т. Борьба большевиков Черкасского района, Киевской области за выполнение плана и дальнейшего развития сельсого хозяйства в четвертой (первой послевоенной) сталинской пятилетке : Автореф... канд.ист.наук: / Касьян С. Т.; МВО СССР. -Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-т им. Т. Г. Шев. – К., 1952. – 18л.
215608
  Куц М. Борьба большевиков Черниговщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куц М.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. ВКП(б). – Киев, 1951. – 20 с.
215609
  Красико Н. Борьба большевиков Черниговщины за развитие советской социалистической культуры в годы послевоенной сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Красико Н.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. ист. ВКП(б). – К., 1952. – 20л.
215610
  Сусоров В.Д. Борьба большевиков юга Украины за союз рабочего класса и крестьянства накануне и в период первой русской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сусоров В.Д.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 24л.
215611
  Богульский А.А. Борьба большевиков юга Украины за фабзавкомы и профсоюзы в период подготовки проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Богульский А. А. ; Харьк. ГУ, Каф. истории КПСС. – Харьков, 1969. – 21 с.
215612
  Лисовский Н.К. Борьба большевиков Южного Урала за упрочение Советской власти. (Октябрь 1917 - май 1918) : Автореф... канд. ист.наук: / Лисовский Н.К.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М. – Москва, 1953. – 15 с.
215613
  Алемасова А.В. Борьба большевиков Ярославской области за социалистическую индустриализацию (1926-1932гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алемасова А. В.; Моск. гос. пед. ин-т им. Потемкина, каф. марск.-лен. – Москва, 1950. – 19 с.
215614
  Барашенков В.М. Борьба большевисткой партии за создание новой, советской интилигенции в годы первой Сталинской пятилетки /1928-1932 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Барашенков В.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1950. – 18 с.
215615
  Михневич А.П. Борьба большевистских газет "Пролетарий" за марксистскую партию нового типа 14 (27)/V по 12 (25)/XI 1905 г., 21 (3)/ІХ 1906 г. по 28/ХІ(11/ХІІ) 1909 г. : Автореф... наук: / Михневич А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 12 с.
215616
  Михневич А.П. Борьба большевистских газет "Пролетарий" за марксистскую партию нового типа 14 (27)/V по 12 (25)/XI 1905 г., 21 (3)/ХІ 1906 г. по 28/ХІ(11//ХІІ) 1909 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Михневич А.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
215617
  Петрик И.И. Борьба большевистских органзиаций Украины за подготовку и осуществление вооруженного восстания в 1905 году : Дис... канд. ист.наук: / Петрик И. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1958. – 399л. – Бібліогр.:л.I-XIX
215618
  Липецкий Эдуард Антонович Борьба большевистских организаций Белоруссии с мелкобуржуазными партиями в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 - январь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Липецкий Эдуард Антонович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
215619
  Арацев Владимир Иванович Борьба большевистских организаций Владимирской губернии за завоевание и упрочение Советской власти (март 1917 г. - конец 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Арацев Владимир Иванович; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
215620
  Чачуа Ш.Я. Борьба большевистских организаций Грузии за осуществление ленинской аграрной программы (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чачуа Ш.Я.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 33л.
215621
  Свалидзе Н.Г. Борьба большевистских организаций Грузии за победу Советской Власти в 1917-1921 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Свалидзе Н. Г.;. – Тбилиси, 1978. – 25л.
215622
   Борьба большевистских организаций за создание вооружённых сил пролетарской революции. – Київ, 1957. – 148с.
215623
  Церетели К.Е. Борьба большевистских организаций Закавказья за победу и упрочение советской власти (1917-1925 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Церетели К. Е.; Ин-т ист. пар. при ЦК КП Грузии, Фил. Ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1966. – 52л.
215624
  Удумян К.Б. Борьба большевистских организаций Закавказья за трудящиеся массы в период подготовки и проведения Великой Октябрськой социалистической революции (март 1917-март 1918 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Удумян К.Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
215625
  Сванидзе Н.Г. Борьба большевистских организаций Кутаисского и Лечхмского уездов за Советскую власть (1917-1921 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сванидзе Н. Г.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Груз. филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1976. – 24л.
215626
  Перекрестов В.Д. Борьба большевистских организаций на Украине против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции. : Дис... Канд. ист. наук: / Перекрестов В.Д.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1953. – 236л.
215627
  Щекина О.Н. Борьба большевистских организаций Украины за легальные рабочие организации в период нового революционныого подъема : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Щекина О.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР.Киев. ордена Ленина КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 20 с.
215628
  Куляпин С.И. Борьба большевистских организаций Урала за создание Красной гвардии (март 1917 г. - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куляпин С.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 19л.
215629
  Щекина О.Н. Борьба большевистских оргнизаций Украины за легальные рабочие организации в период нового революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Щекина О.Н.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. обществ. наук при КГУ. – Киев, 1961. – 256, 14л.
215630
  Тармисто К.И. Борьба большевистской газеты "Кийр" за массы в Эстонии в годы нового революционного подъема (1912-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тармисто К.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ле. – Ленинград, 1953. – 14 с.
215631
  Леванов Б.В. Борьба большевистской партии во главе с В. И.Лениным против политического авантюризма эсеро в годы первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Леванов Б. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1968. – 16л.
215632
  Степанов А.Н. Борьба большевистской партии во главе с В.И.Лениным против эсеров в период нового революционного подъема. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Степанов А.Н.; Акад.обще.наук.при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
215633
  Капшуков С.Г. Борьба большевистской партии за армию в период первой мировой войны / Капшуков С.Г. – Москва, 1957. – 164 с.
215634
  Перегудова А.И. Борьба большевистской партии за воспитание социалистического отношения к труду в рабочем классе в годы 1-й пятилетки : Автореф... кандид. историч.наук: / Перегудова А.И.; Моск. ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1952. – 16 с.
215635
  Михайлова Е.Г. Борьба большевистской партии за восстановление Донбасса в 1921 году. : Автореф... канд. истор.наук: / Михайлова Е.Г.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. маркс.-лен. – Москва, 1950. – 16 с.
215636
  Алексева Л.В. Борьба большевистской партии за выход из империалистической войны в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Алексева Л. В.; ЛГУ, Ин-т пов. квл. преп. марк.-лен. – Ленинград, 1954. – 17л.
215637
  Эльвих А.А. Борьба большевистской партии за дальнейшее развитие тяжелой промышленности в период третьей сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эльвих А.А.; Акад.обществ.наук при Цк ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
215638
  Смирнова Г.П. Борьба большевистской партии за дальнейшее укрепление советского государственного аппарата в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства. (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Смирнова Г.П.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
215639
  Юркевич П.Ш. Борьба большевистской партии за дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства в годы революционного подъема (1910-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Юркевич П.Ш.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Ин-т повыш. квалиф. преподавателей обществ. наук. – К., 1962. – 307л. – Бібліогр.:л.295-306
215640
  Павленко Е.Н. Борьба большевистской партии за единство профессионального движения в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март-окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павленко Е.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1966. – 21л.
215641
  Скрыпник Николай Анисимович Борьба большевистской партии за единство рабоч. класса на буржуазно-демократическом этапе революции в России (1903 - февраль 1917 г. на материале парторганизаций Украины) : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Скрыпник Николай Анисимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 380л. – Бібліогр.:л.70
215642
  Мотышева А.Т. Борьба большевистской партии за единство рабочего движения в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции (июль-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мотышева А.Т.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1965. – 16л.
215643
  Лосев А.М. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса в период нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лосев А.М.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 16л.
215644
  Скрыпник Н.А. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса на буржаузно-демократическом этапе революции в России. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Скрыпник Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 50л.
215645
  Скрыпник Н.А. Борьба большевистской партии за единство рабочего класса на буржуазно-демократической этапе революции в России : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01 / Скрыпник Н.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 50 с.
215646
  Карпенко А.И. Борьба большевистской партии за женские пролетарские массв в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Карпенко А. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1951. – 14 л.
215647
  Кац Н.И. Борьба большевистской партии за завоеваниелегальных организаций и укрепление связей с рабочим классом в годы столыпинской реакции (1907-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кац Н.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 16л.
215648
  Чернушенко В.С. Борьба большевистской партии за идейный подъем литературы и искусства в послевоенный период (1946-1950 гг). : Автореф... канд. истор.наук: / Чернушенко В.С.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16 с.
215649
  Бурмистрова Т.Ю. Борьба большевистской партии за интернациональное сплочение трудящихся масс России 1917 году / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1957. – 79с.
215650
  Мужиков И.П. Борьба большевистской партии за коллективизацию сельского хозяйства Киргизии (1929-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мужиков И.П.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 19 с.
215651
  Сычев Ф.И. Борьба большевистской партии за коммунисическое воспитание советского народа в период послевоенной сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Сычев Ф.И. – Ленинград, 1952. – 16 с.
215652
  Парусова П.П. Борьба большевистской партии за крестьянство в период двоевластия. : Автореф... канд.ист.наук: / Парусова П.П.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
215653
  Занд Е. Борьба большевистской партии за массы в обстановке двоевластия (27 февраля - 4 июля 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Занд Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1958. – 14л.
215654
  Шишкин Игорь Борисович Борьба большевистской партии за массы в период подготовки и проведения февральской буржуазно-демократической революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шишкин Игорь Борисович; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 28л.
215655
  Дахия Я.М. Борьба большевистской партии за мобилизацию масс на выполнение первого пятилетнего плана в области промышленности (по материалам Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: / Дахия Я.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 20л.
215656
  Чивадзе Ш.И. Борьба большевистской партии за осуществление принципов пролетарского интернационализма в рабочем движении Закавказья накануне и в период первой русской революции. : Автореф... канд. истор.наук: / Чивадзе Ш.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 18л.
215657
  Янгиров М.Я. Борьба большевистской партии за победу колхозного строя и организационно-хозяйственное укрепление колхозов в 1929-1934 г.г. (на примере Башкирской АССР) : Автореф... кандид. историч.наук: / Янгиров М.Я.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 25 л.
215658
  Почебут Г.А. Борьба большевистской партии за подъем партийного просвещения в период восстановления народного хозяйства страны (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Почебут Г.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 20 с.
215659
  Гинзбург А.С. Борьба большевистской партии за привлечение трудящихся масс угнетенных национальностей России на сторону социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гинзбург А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 16л.
215660
  Катюшкин Н.Г. Борьба большевистской партии за проведение в жизнь Ленинского декрета о земле (1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Катюшкин Н.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 20л.
215661
  Редакова Е.П. Борьба большевистской партии за проведение декрета о земле (по материалам Петроградской губернии, октябрь 1917 г. - март 1919 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Редакова Е.П.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 22 с.
215662
  Фурсова Л.И. Борьба большевистской партии за проведение ленинско-сталинской национальной политики в период подготовки Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Фурсова Л.И. – Москва, 1950. – 26 л.
215663
  Огурцов П.И. Борьба большевистской партии за пролетарских интернационализм в годы первой мировой войны (1914 -- март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Огурцов П. И.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – Москва, 1955. – 15л.
215664
  Юницын Н.М. Борьба большевистской партии за рабочий контроль в промышленности Петрограда в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции (апрель 1917 г. - июль 1918 г.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Юницын Н.М.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-лени. – Ленинград, 1952. – 22 с.
215665
  Янчев К.Т. Борьба большевистской партии за развитие советской торговли на Украине : Дис... канд. экономич.наук: / Янчев К.Т.; Мин-во высшего бразования СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. политэкономии. – Киев, 1950. – 295л. – Бібліогр.:л.1-14
215666
  Янчев К.Т. Борьба большевистской партии за развитие советской торговли на Украине : Автореф... кандид.экон.наук: / Янчев К.Т. – Киев, 1951. – 21 с.
215667
  Миркин А.И. Борьба большевистской партии за реорганизацию рабоче-крестьянской инспекции в 1923-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Миркин А.И. ; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 20 с.
215668
  Коновалов Н.Д. Борьба большевистской партии за решение задач новой экономической политики в первый год ее проведения : Автореф... кандид. историч.наук: / Коновалов Н.Д.; Военная ордена Ленина Академия бронетанковых и механизированных войск Советской Армии им. И.В.Сталина. – Москва, 1952. – 20 с.
215669
  Кикачешвили Г.П. Борьба большевистской партии за решение проблемы промышленных кадров в годы первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кикачешвили Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1950. – 18л.
215670
  Кикачейшвили Г.П. Борьба большевистской партии за решение проблемы промышленных кадров в годы первой Сталинской пятилетки (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кикачейшвили Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 18 с.
215671
  Малаховский Л.Ф. Борьба большевистской партии за руководство профессиональным движением петроградского пролетариата в период подготовки и проведения Великой Октябрьской соц. революции : Автореф... канд. ист.наук: / Малаховский Л.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 22л.
215672
  Берзин Е.И. Борьба большевистской партии за слом старого буржуазного государственного аппарата и создаение советского государственного аппарата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Берзин Е.И.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.гос.ун-те. – М, 1952. – 15л.
215673
  Попов Н.П. Борьба большевистской партии за Советы в период подготовки Октябрьского вооруженного восстания (авг. - окт. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов Н.П.; Ростов. н/Д гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Краснодар, 1954. – 24л.
215674
  Прокладова А.Ф. Борьба большевистской партии за Советы в Петрограде в 1917 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокладова А.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1953. – 17 с.
215675
  Церетели К.Е. Борьба большевистской партии за создание Закавказской Советской Федерации : Автореф... канд. ист.наук: / Церетели К. Е.; АОН при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 35 л.
215676
  Ионов А. Борьба большевистской партии за солдатские массы петроградского гарнизона в 1917 г. / А. Ионов. – Москва, 1954. – 168с.
215677
  Паутов Д.И. Борьба большевистской партии за сочетание демократических и социалистических задач рабочего класса в годы первой мировой войны / Д.И. Паутов. – Саратов, 1965. – 54с.
215678
  Паутов Д.И. Борьба большевистской партии за сочетание социалистических и демократических задач рабочего класса в годы первой мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Паутов Д.И.; Сарат.ун-т. – Саратов, 1966. – 24л.
215679
  Хоминич С.И. Борьба большевистской партии за союз пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции в России (1905 г. - февр. 1917 г.) : Дис... канд. историч.наук: / Хоминич С.И.;. – Киев, 1953. – 294, ХІл. – Бібліогр.:л.І-ХІ
215680
  Хоминич С.И. Борьба большевистской партии за союз пролетариата и крестьянства в буржуазно-демократической революции в России (1905 г. - февраль 1917 г.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хоминич С.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
215681
  Куклин Н.И. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства в период нового революционного подъема. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куклин Н.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
215682
  Егоров В.К. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства в период подготовки и свершения Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Егоров В.К.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 22л.
215683
  Левина Л.Т. Борьба большевистской партии за союз рабочего класса и крестьянства на этапе буржуазно-демократической революции (1903-март1917 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Левина Л. Т.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 16л.
215684
  Москвин П.П. Борьба большевистской партии за техническое перевооружение и дальнейший подъем угольной промышленности Донбасса (1930-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Москвин П.П.; Акад. общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 30 л.
215685
  Калугин А.Х. Борьба большевистской партии за укрепление единства своих рядов в период между XIV и XV съездами (1926-1927 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : / Калугин А.Х.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1953. – 18 с.
215686
  Калугин А.Х. Борьба большевистской партии за укрепление единства своих рядов в период между XIV и XV съездами (1926-1927 гг.) : Дис... канд. ист. наук / Калугин А.Х. ; Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 265, XV л. – Бібліогр.:л.I-XV
215687
  Пономаренко Ф.Н. Борьба большевистской партии за укрепление профсоюзов в первые годы НЭПа (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пономаренко Ф.Н.; АОН при ЦК ВКП (б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
215688
  Пирцхалава С Г. Борьба большевистской партии за укрепление связи с массами в годы столыпинской реакции : Автореф... канд. ист.наук: / Пирцхалава Г.С,; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
215689
  Девяткина И.И. Борьба большевистской партии за улучшение качества состава своих рядов в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920) : Автореф... канд. ист.наук: / Девяткина И.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. прподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1950. – 19 с.
215690
  Алфеева Г.И. Борьба большевистской партии за упрочение Советской власти на Украине в 1920 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Алфеева Г. И.; МВО СССР, ИПКП основ маркс.-лен. при КГУ им. Шевченко. – Киев, 1951. – 22 с.
215691
  Алфеева Г.И. Борьба большевистской партии за упрочение советской власти на Украине в 1920 году : Дис... канд. истор.наук: / Алфеева Г.И.; Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленин. при Киевск. гос. ун-те им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 275л.
215692
  Беликова Л.И. Борьба большевистской партии за установление и упрочение Советской власти в Приморской области март 1917 года - сентябрь 1918 года. (Владивостокская партийная организация) : Автореф... кандид. историч.наук: / Беликова Л.И.; Министерство просвещения РСФСР. Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 20 с.
215693
  Кулумбегов А.Е. Борьба большевистской партии за установление Советской власти в Юго-Осетии в 1917-1921 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Кулумбегов А.Е.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
215694
  Боровикова Е.М. Борьба большевистской партии за экономический и культурный подъем национальных республик в период второй Сталинской пятилетки : Автореф... кандид. историч.наук: / Боровикова Е.М.; Академия Общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 36 л.
215695
  Шестак Ю.И. Борьба большевистской партии против национализма и оппортунизма Бунда / Ю.И. Шестак. – Москва : Политиздат, 1980. – 112 с.
215696
  Малич М.И. Борьба большевистской партии против эсеров за укрепление союза рабочего класса и беднейшего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской соц. революции (февраль-октябрь 1917 год : Автореф... канд. ист.наук: / Малич М.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 14л.
215697
  Малич М.И. Борьба большевистской партии против эсеров за укрепление союза рабочего класса и беднешего крестьянства в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Дис... канд.ист.наук: / Малич М.И.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма пр КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1953. – 256л. – Бібліогр.:л.1-Х1Х
215698
  Прокофьев В.С. Борьба большевистской партии с реакционной идеологией сменовеховства. : Автореф... канд. ист.наук: / Прокофьев В.С.;. – Ленинград, 1951. – 27 с.
215699
  Пинто Брага Маркос Борьба бразильского народа за независимость, ликвидацию рабства и установление республики : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Пинто Брага Маркос; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 26л.
215700
  Садовская М.С. Борьба бриттов против римского владычества в I - начале III вв. н. э. : Автореф. дис... канд. ист. наук / Садовская М. С. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 19 с.
215701
  Ватульян Ф.В. Борьба буржуазных партий Индии по вопросам индийско-советских отношений : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Ватульян Ф.В. ; МГИМО. – Москва, 1972. – 31 с.
215702
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
215703
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – 2-е стереотипное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1903. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
215704
  Девет Хр. Борьба буров с Англией : Воспоминания бурского генерала Хр. Девета / Пер. с гол. ориг. [и предисл.] Е.Н. Половцовой ; С введ., примеч. и доп. гол. пастора Гиллота. – 3-е стереотипное изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1904. – XVI, 502 с. : фронт. (портр.), ил.
215705
  Горошко Г.Б. Борьба в Индии по вопросам внешней политики / Г.Б. Горошко. – М., 1966. – 144с.
215706
  Краснов Н.А. Борьба в Континентальном конгрессе США по вопросам внешней политики в 1778-1779 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 121-127. – ISSN 0042-8779
215707
  Блосфельд Е.Г. Борьба в лейбористкой партии Великобритании по внутриполитическим проблемам в 1931-1937 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 573 / Блосфельд Е.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
215708
  Прудникова Т.П. Борьба в печати в связи с подготовкой реформы 1861 года. : Автореф... канд. ист.наук: / Прудникова Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1949. – 19 с.
215709
  Корзун Наталия Валентиновна Борьба в профсоюзах США по вопросам внешней политики. 1968-1972 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Корзун Наталия Валентиновна; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. ком., рабочего и нац.-освободит. дви. – М., 1974. – 20л.
215710
  Бестужев И.В. Борьба в России по вопросам нашей политики / И.В. Бестужев. – Москва, 1961. – 406с.
215711
  Слитинская Л.И. Борьба в русской критике вокруг И.С.Тургенева в 1855-1861 годах. : Автореф... канд.филол.наук: / Слитинская Л.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 18л.
215712
  Джумалиев К. Борьба в степи : поэмы / К. Джумалиев; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1959. – 135 с.
215713
  Подлесный П.Т. Борьба в США вокруг "перегрузки" российско-американских отношений // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 2 (506). – С. 38-54. – ISSN 0321-2068
215714
  Беляев А.Р. Борьба в эфире / А.Р. Беляев. – Пермь, 1991. – 474с.
215715
  Лепехин С.М. Борьба В,И. Ленина за вторую программу партии на 8 съезде РКП(б) / С.М. Лепехин. – Л., 1969. – 20с.
215716
  Никонов В.И. Борьба В. И. Ленина за единство международного коммунистического движения (1919-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никонов В. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1971. – 21л.
215717
  Коровенко Н.Н. Борьба В. И. Ленина за партию нового типа на II съезде РСДРП : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Коровенко Н. Н. ; ОГУ. – Одесса, 1965. – 26 с.
215718
  Горенский М.Г. Борьба В. И. Ленина за развертывание критики и самокритики внутри партии -- важнейшее условие единства ее рядов (1894-1912 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горенский М. Г.; ИркутГУ, Каф. марск. лен. – Красноярск, 1954. – 24л.
215719
  Саакян А.А. Борьба В. И. Ленина за разгром "экономизма" как главного препятствия на пути создания марксистской партии в России : Автореф... канд. ист.наук: / Саакян А. А.; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1954. – 16с.
215720
  Побережный И.Н. Борьба В. И. Ленина против "левого" оппортунизма в международном коммунистическом движении в период межу I и II конгрессами Коминтерна / И.Н. Побережный. – Киев, 1970. – 39с.
215721
  Шеманин Г.М. Борьба В. И. Ленина против агностицизма и ее значение для разгрома современной буржуазной философии : Автореф... канд. филос.наук: / Шеманин Г. М.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1952. – 16 с.
215722
  Алексанян Т.А. Борьба В. И. Ленина против махизма в России и ее значение для критики современной буржуазной философии : Автореф. дис. ... докт. филос. наук / Алексанян Т.А. ; Ин-т филос. АН СССР. – Москва, 1953. – 36 с.
215723
  Окулов А.Ф. Борьба В. И. Ленина против философских основ реформизма и ревизионизма : Автореф... докт. филос.наук: / Окулов А. Ф.; АН СССР, Ин-т филос. – М, 1958. – 48л.
215724
  Рогова В.А. Борьба В. И. Ленина с буржуазно-либерильным влиянием на рабочее движение накануне революции 1905-1907 гг. (1895-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рогова В. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1978. – 15л.
215725
  Козловский В.И. Борьба В.В.Маяковского за высокую идейность и художественное мастерство в послеоктябрьский период его творчества. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козловский В.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 20 с.
215726
  Рябков И.А. Борьба В.Г. Белинского и А. И. Герцена против идеализма славянофилов (40-е гг.XIX в.) : Автореф... канд. филос.наук: / Рябков И. А.; БГУ, Каф. ист. филос. и логики. – Минск, 1963. – 15л.
215727
  Носов А.П. Борьба В.И. Ленина за партийность исторической науки / А.П. Носов, Д.Н. Намазов. – Ташкент, 1967. – 224с.
215728
  Кретов Ф.Д. Борьба В.И. Ленина за сохранение и укрепление РСДРП в годы столыпинской реакции / Ф.Д. Кретов. – Москва, 1969. – 196с.
215729
   Борьба В.И. Ленина и Коммунистической партии Советского Союза против троцкизма. – Москва : Политиздат, 1970. – 399 с.
215730
   Борьба В.И. Ленина и партии против троцкизма. – К., 1989. – 22с.
215731
  Суворов Л.Н. Борьба В.И. Ленина против антимарксистских философских концепций в послеоктябрьский период / Л.Н. Суворов. – М., 1974. – 156с.
215732
  Романов В.В. Борьба В.И. Ленина против антипартийной группы "демократического централизма" / В.В. Романов. – Москва : Мысль, 1969. – 215 с.
215733
  Кантемиро Д.С. Борьба В.И. Ленина против идеализма и метафизики в теории познания / Д.С. Кантемиров. – Алма-Ата : Главиздат, 1963. – 198 с.
215734
  Шестаков М.Г. Борьба В.И. Ленина против идеалистической социологии народничества / М.Г. Шестаков. – Москва, 1959. – 218 с.
215735
  Шестаков М.Г. Борьба В.И. Ленина против идеалистической социологии эсеров / М.Г. Шестаков. – Москва, 1975. – 144 c.
215736
  Полищук И.П. Борьба В.И. Ленина против идеологии кадетской партии в годы реакции : Дис... канд. филос.наук: / Полищук И.П.; КГУ. – К, 1952. – 256л. – Бібліогр.:л.256
215737
  Халилов А.С. Борьба В.И. Ленина против ликвидаторства 1908-1914 / А.С. Халилов. – Минск, 1982. – 208с.
215738
   Борьба В.И. Ленина против мелкобуржуазной революционности и авантюризма. – Москва : Мысль, 1966. – 317 с.
215739
  Антонов В.И. Борьба В.И. Ленина против народников в самарский период его революционной деятельности (1889 - 1893 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Антонов В.И. – Ленинград, 1951. – 17 с.
215740
  Волин Я.Р. Борьба В.И. Ленина против оппортунизма, за создание и укрепление партии нового типа, 1894-1904 / Я.Р. Волин. – Пермь, 1965. – 659 с.
215741
  Окулов А.Ф. Борьба В.И. Ленина против философии реформизма и ревизионизма / А.Ф. Окулов. – Москва, 1959. – 419 с.
215742
  Карамышев Г.В. Борьба В.И. Ленина против эклетики и софистики и ее историческое значение : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карамышев Г, В.; Моск. обл. пед. инзт. – М., 1974. – 25л.
215743
  Соболева П.И. Борьба В.И. Ленина с народничеством, "легальным марксизмом" и "экономизмом" / П.И. Соболева. – М, 1958. – 38с.
215744
  Каданцев П.С. Борьба В.И. Ленина, партии за создание и развитие популярной большевистской печати / П.С. Каданцев. – Рязань, 1986. – 155с.
215745
  Друговская А.Ю. Борьба В.И. Ленина, социал-демократии за революционное наследие 60-70-х годов 19 века в России / А.Ю. Друговская. – Воронеж, 1988. – 174с.
215746
  Павлова К.С. Борьба В.И.Ленина за аграрную программу марксистской партии в 90-х годах в период "Искры". : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова К.С.; МВО СССР. Москов. экон-.стат. ин-т. – М., 1954. – 16л.
215747
  Потемкин И.И. Борьба В.И.Ленина за воинствующий атеизм : Автореф... канд. филос.наук: / Потемкин И.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории философии... – Москва, 1955. – 16л.
215748
  Сеничкин И.Ф. Борьба В.И.Ленина за воинствующий материализма в послеоктябрьский период. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сеничкин И.Ф.; Высш парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
215749
  Халипов А.С. Борьба В.И.Ленина за выход из партийного кризиса после II съезда РСДРП. / А.С. Халипов. – Минск, 1971. – 172с.
215750
  Емельянов В.В. Борьба В.И.Ленина за идейное наследие русских революционных демократов против либерального народничества : Автореф... канд. флис.наук: / Емельянов В.В.; Мос. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
215751
  Матьяс О.А. Борьба В.И.Ленина за идеологические основы марксистской партии / О.А. Матьяс. – Москва, 1955. – 56с.
215752
  Халипов А.С. Борьба В.И.Ленина за интернациональное единство партии, 1895-1921. / А.С. Халипов. – Минск, 1985. – 159с.
215753
  Новиков А.И. Борьба В.И.Ленина за материалистические традиции в русской философии (1908-1914 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Новиков А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 15л.
215754
  Вахмистров А.В. Борьба В.И.Ленина за организационные принципы марксистской партии : Автореф... http://qopt.phys.msu.su/pasha/jrrtales/photo/vlad/FOTO-001.JPGист.наук: / Вахмистров А.В.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
215755
  Пономарева И.А. Борьба В.И.Ленина за партию в годы реакции (подготовка и проведение 5 конференции РСДРП) / И.А. Пономарева. – М., 1965. – 80с.
215756
  Халипов А.С. Борьба В.И.Ленина за партию нового типа между 2 и 3 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Халипов А.С.; М-во высш.образования СССР.Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1958. – 20л.
215757
  Львов Л.И. Борьба В.И.Ленина за повышение руководящей роли Коммунистической партии в Советском государстве (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Львов Л.И.; ВПШ при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
215758
  Поповцев И.А. Борьба В.И.Ленина за революционную марксистскую партию в годы столыпинской реакции. : Автореф... канд. ист.наук: / Поповцев И.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 17л.
215759
  Петижев У.И. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление партии нового типа (1900-1904 гг.) (по материалам центра, юга России и Женевской подгруппы) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Петижев У.И. ; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1960. – 20 с.
215760
  Скрыпник А Н. Борьба В.И.Ленина за создание и укрепление социал-демократических организаций Украины между 1 и 2 съездами РСДРП. : Автореф... Канд.ист.наук: / Скрыпник Н.А,; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 36л.
215761
  Черненко А.М. Борьба В.И.Ленина за создание партийных кадров в период образования РСДРП (1893-1903 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черненко А.М.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. истории КПСС. – Львов, 1957. – 15л.
215762
  Щелкунов С.А. Борьба В.И.Ленина за сохранение и укрепление марксистской партии в годы реакции : Автореф... Канд.ист.наук: / Щелкунов С.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1964. – 16л.
215763
  Зотов М.А. Борьба В.И.Ленина за сплочение местных организаций партии на позициях большевизма в период между 2 и 3 съездами РСДРП. Авг. 1903 г. - апр. 1905 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Зотов М.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1961. – 17л.
215764
  Василюк О.м. Борьба В.И.Ленина за теоретические основы Коммунистической партии : Автореф... канд. ист.наук: / Василюк О.м.; Акад. обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
215765
  Зашкильняк А.С. Борьба В.И.Ленина за укрепление большевистской партии (1903-1905 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Зашкильняк А.С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 44л.
215766
  Семенчук Е.А. Борьба В.И.Ленина за укрепление большевистской партии в период массовых революционных выступлений рабочего класса. : Автореф... канд.ист.наук: / Семенчук Е.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 17л.
215767
  Виноградов М.В. Борьба В.И.Ленина за укрепление партии в условиях становления и упрочения Советской власти. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов М.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
215768
  Начкебия Георгий Багратович Борьба В.И.Ленина и большевиков против бонапартизма в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Начкебия Георгий Багратович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 37л.
215769
  Каравичев Ф.Е. Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевиков за марксистскую аграрную программу на IV (объединительном) съезде РСДРП : Автореф. дис. ... канд. ист.наук : / Каравичев Ф.Е.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 18 с.
215770
  Коваленко М.А. Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевистской тактики по отношению к либеральной буржуазии накануне и в период первой российской революции (1903-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Коваленко М.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 19л.
215771
  Коваленко Михаил Алексеевич Борьба В.И.Ленина и большевиков против меньшевитской тактики от отношению к либеральной буржуазии накануне и в период первой российской революции (1903-1907 гг) : Дис... канд.ист.наук: 07.00.01 / Коваленко Михаил Алексеевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 239л. – Бібліогр.:л.206-238
215772
  Панченко Т.В. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за всеобщий демократический мир в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд.ист.наук / Панченко Т.В. – Минск, 1953. – 18 с.
215773
  Жданов М.Е. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за идеологические основы марксистьской партии (1900-1903 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Жданов М.Е. – Москва, 1950. – 26 л.
215774
  Чернуха Г.А. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за марксистскую партию - партию нового типа в период между II и III съездами РСДРП (1903-1905 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Чернуха Г.А. – Харьков, 1949. – 15 с.
215775
  Ковалевский А.З. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за создание большевистской партии и роль газеты "Вперед" (декабрт 1904 - май 1905 гг.) : Автореф... канд.ист.наук / Ковалевский А.З. – Москва, 1949. – 16 с.
215776
  Тотров В.С. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина за созыв III съезда РСДРП : Автореф... канд.истор.наук: / Тотров В.С. – Москва, 1952. – 16 с.
215777
  Серебренникова Б.И. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против анархизма в период первой русской революции : Автореф... канд.ист.наук: / Серебренникова Б.И. – Киев, 1952. – 21 с.
215778
  Левина П.М. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против буржуазно-националистических течений в РСДРП (1903-1912 гг.) : Автореф... канд.ист.наук: / Левина П.М. – Ленинград, 1951. – 18 с.
215779
  Гервиц Р.М. Борьба В.И.Ленина и И.В.Сталина против вульгарного материализма : Автореф... канд.филос.наук: / Гервиц Р.М.; Ин-т фс АН СССР. – Москва, 1950. – 24 с.
215780
  Шугрин М.В. Борьба В.И.Ленина и Коммунистической партии против народническо-эсеровской тактики заговора и индивидуального террора (1893-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шугрин М.В.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
215781
  Зотов И.С. Борьба В.И.Ленина И.В.Сталина за единство коммунистической партии в период профсоюзной дискуссии и работы Х съезда партии : Автореф... канд. ист.наук: / Зотов И.С. – Москва, 1952. – 18 с.
215782
  Крутикова Н.И. Борьба В.И.Ленина на Штутгартском конгрессе против оппортунистов ІІ Интернационала (авг. 1907 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Крутикова Н.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Москва, 1954. – 16 с.
215783
  Заплаткин В.В. Борьба В.И.Ленина против "империалистического экономизма" (1914 - февраль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Заплаткин В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1965. – 16л.
215784
  Заплаткин В.В. Борьба В.И.Ленина против "империалистического экономизма" (1914 - февраль 1917 г.) / В.В. Заплаткин. – Москва, 1967. – 168с.
215785
  Побережный Ион Никандрович Борьба В.И.Ленина против "левого" оппортунизма в международном коммунистическом движении (1917-1923 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 09.00.02 / Побережный Ион Никандрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 51с.
215786
  Дробышев Георгий Александрович Борьба В.И.Ленина против "легального марксизма" (1894-1901 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дробышев Георгий Александрович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 22л.
215787
  Давыдов Н.Е. Борьба В.И.Ленина против "легального марксизма" в 90-х годах XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Давыдов Н.Е.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 15л.
215788
  Жуйков Г.С. Борьба В.И.Ленина против "экономизма" / Г.С. Жуйков. – М., 1980. – 223с.
215789
  Тимошенко Леонид Владимирович Борьба В.И.Ленина против буржуазных и оппортунистических фальсификаций истории большевизма периода реакции и нового революционного подъема : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Тимошенко Леонид Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 236л. – Бібліогр.:л.197-232
215790
  Кожурякин А.Д. Борьба В.И.Ленина против идеологии кадетов в 1910-1914 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кожурякин А.Д.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1977. – 18л.
215791
  Полищук И.П. Борьба В.И.Ленина против идеологии кадетской партии в годы реакции : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Полищук И.П. ; МВО СССР, Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории философии. – Киев, 1952. – 15 с.
215792
  Чернецовский Ю.М. Борьба В.И.Ленина против каутскианской ревизии марксизма / Ю.М. Чернецовский. – Ленинград, 1965. – 218с.
215793
  Наумов Е.Е. Борьба В.И.Ленина против контрреволюционной идеологии "Вех" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : / Наумов Е.Е. – Москва, 1950. – 16 с.
215794
  Спицын М.Ф. Борьба В.И.Ленина против либерального народничества за марксистскую экономическую науку в 90-х годах XIX века. : Автореф... канд. экон.наук: / Спицын М.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. Каф. истории нар. хоз. и экон. учений. – Москва, 1953. – 17 с.
215795
  Ахремчик М.И. Борьба В.И.Ленина против махистской ревизии теории исторического материализма в годы реакции. (1908-1910 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Ахремчик М.И.; Ин-т философии Акад. наук БССР. – Минск, 1959. – 20л.
215796
  Катушкин В.М. Борьба В.И.Ленина против мелкобуржуазного революционизма в "Искровский" период 1900-1903 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Катушкин В.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 15л.
215797
  Такелла Э.И. Борьба В.И.Ленина против неокантианства : Автореф... канд. философ.наук: / Такелла Э.И.; Белорусский гос. университет им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии. – Минск, 1950. – 21 с.
215798
  Зобнина Г.М. Борьба В.И.Ленина против оппортунизма и ревизионизма в 90-е годы : Автореф... канд. ист.наук: / Зобнина Г.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории КПСС. – М., 1959. – 16л.
215799
  Есин Д.И. Борьба В.И.Ленина против пацифизма, за превращение войны империалистической в войну гражданскую : Автореф... канд. ист.наук: / Есин Д.И.; ЛГУ. – Л., 1951. – 31л.
215800
  Старостенко А.М. Борьба В.И.Ленина против проявлений мещанства в идеологии и политике. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.03 / Старостенко А.М.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21
215801
  Шестопалова Л.М. Борьба В.И.Ленина против ревизии марксистского учения о пролетарской революции и диктатуре пролетариата (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шестопалова Л.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1958. – 19л.
215802
  Науменко Алексей Яковлевич Борьба В.И.Ленина против реформизма и оппортунизма (1914-1917 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 570 / Науменко Алексей Яковлевич; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 43л.
215803
  Смирнова А.П. Борьба В.И.Ленина против социал-шовинизма и централизма в годы первой мировой войны (1914 - март 1917 г.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Смирнова А.П.; Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1952. – 20 с.
215804
  Халипов Н.А. Борьба В.И.Ленина против субъективной социологии либерального народничества. / Н.А. Халипов. – Минск, 1954. – 240с.
215805
  Табунщик Георгий Дмитриевич Борьба В.И.Ленина против философского и политического ревизионизма в годы реакции за идейное единство марксистской партии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Табунщик Георгий Дмитриевич; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 25л.
215806
  Нильве А.И. Борьба В.И.Ленина с ревизионизмом в аграрном вопросе и ее международное значение. / А.И. Нильве. – М., 1973. – 147с.
215807
  Петряев К.Д. Борьба В.И.Ленина с ревизионизмом в международном рабочем движении. / К.Д. Петряев, В.В. Тульский. – Одесса, 1962. – 60с.
215808
  Суворов Л.Н. Борьба В.И.Ленина с софистикой и эклектикой оппортунизма II Интернационала за боевую империалистическую диалектику. (1914-1916 годы) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Суворов Л.Н. ; МГУ , Филос. фак. – Москва, 1953. – 16 с.
215809
  Зотов В.И. Борьба В.И.Ленина с софистской и эклектикой оппортунизма ІІ Интернационала за материалистическую диалектику в годы первой мировой войны (1914-1918 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Зотов В.И.; Ленинград. гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 18л.
215810
  Кременюк В.А. Борьба Вашингтона против революции в Иране. / В.А. Кременюк. – М., 1984. – 175с.
215811
  Нежинский Л.Н. Борьба венгерского народа за установление и упрочение народно-демократического строя : 1944 - 1948 / Л.Н. Нежинский, А.И. Пушкаш; АН СССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 552 с.
215812
  Повхан И.Г. Борьба Венгерской Народной Республики за мир и безопасность в Европе (1945-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Повхан И.Г. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1967. – 32 с.
215813
  Кулагин К.И. Борьба ВКП(б) за создание социалистической интеллигенции и культурную революцию (на материалах Таджикской ССР) : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук : / Кулагин К.И.; Моск. гор. пед. ин-т им В.П.Потемкина. Кафедра философии. – Москва, 1950. – 25 с.
215814
  Джеймс И. Борьба ВЛКСМ за укрепление европейской безопасности и развитие сотрудничества с демократическими молодежными организациями континента (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джеймс И.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1981. – 23л.
215815
  Трухина Н.Н. Борьба внутри римского нобилитета в конце III начале II в. в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Трухина Н.Н.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
215816
  Харахоркин Л.Р. Борьба вокруг атеистических идей дарвинизма в России во второй половине 19 -- начале 20 вв. : Автореф... Канд.филос.наук: / Харахоркин Л.Р.; АН СССР.Ин-т философии. – М, 1961. – 17л.
215817
  Давыдов Ю.Н. Борьба вокруг гегелевской "Феноменологии духа" в философии XIX - первой половины ХХ в. : Автореф... канд. филос.наук: / Давыдов Ю.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филос. фак. – М., 1960. – 20л.
215818
  Лапин Н.И. Борьба вокруг идейного наследия молодого Маркса. / Н.И. Лапин. – М., 1962. – 79с.
215819
  Борев Ю.Б. Борьба вокруг концепции личности в искусстве ХХ века / Ю.Б. Борев. – М., 1976. – 38с.
215820
  Вульфсон Г.Н. Борьба вокруг реформы 1861 г. в Казанской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Вульфсон Г.Н.; Моск. гос. историко-архивный ин-т. – М., 1950. – 20л.
215821
  Чулков Евгений Артемьевич Борьба Волгоградской областной партийной органиазции за технический погресс в промышленности в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чулков Евгений Артемьевич; Моск. истор.-архив. ин-т. – М., 1980. – 24л.
215822
   Борьба вольная. – М., 1945. – 56с.
215823
  Алиханов И.И. Борьба вольная / И.И. Алиханов. – Москва, 1956. – 248с.
215824
  Алиханов И.И. Борьба вольная : учеб. пособие для занятий с начинающими / И.И. Алиханов. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 248 с. : ил. – (В помощь инструктору-общественнику)
215825
   Борьба вольная и классическая : спортивные термины на пяти языках: русский, франц.,англ., нем.,исп. – Москва : Русский язык, 1979. – 92 с.
215826
   Борьба вольного стиля. – М., 1939. – 32с.
215827
  Фефелов В.М. Борьба Воронежской большевистской организации за установление власти Советов и проведение первых земельных преобразований в Воронежской губернии (октябрь 1917 г. - июнь 1918 г.). : Автореф... канд. истор.наук: / Фефелов В.М.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1963. – 26л.
215828
  Сивоволов Д.В. Борьба Воронежской губернской большевистской организации за создание и укрепление советского государственного аппарата (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сивоволов Д.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
215829
  Шемарулина А.П. Борьба Всемирной федерации демократической молодежи за единство молодежи мира (1949-1954 г.г) : Автореф... канд. ист.наук: / Шемарулина А. П.; АОН при ЦК КПС, Каф. новой. ист. – М., 1955. – 16л.
215830
  Ирмуханов Б.Б. Борьба Всеобщей конфедерации труда Франции за единство действий профсоюзов в защиту непосредственных социально-экономических требований и демократические свободы (1958-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ирмуханов Б.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 16л.
215831
  Безушко П.П. Борьба ВСРП за консолидацию революционных сил и дальнейшее строительство социализма в Венгрии (1956 - 1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Безушко П.П.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1965. – 15л.
215832
  Киселев А.Т. Борьба Вятской (Кировской) партийной организации за социалистическую индустриализацию (1926-1933 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев А.Т.; Моск. обл. пед. ин-т. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Москва, 1950. – 32 л.
215833
  Подкопаев И.Я. Борьба вьетнамского народа за свободу / И.Я. Подкопаев. – Москва, 1953. – 32с.
215834
  Мхитарян С.А. Борьба вьетрамского народа за национальную независимость, демократию и мир / С.А. Мхитарян. – М., 1957. – 198с.
215835
  Красавин В.П. Борьба Г.В. Плеханова против "экономизма" в заграничной организации РСДРП / Красавин В.П. – Пермь, 1964. – 79 с.
215836
  Зейналов М.Б. Борьба Г.В.Плеханова за материалистическую диалектику (1883-1903 гг.) : Автореф... канд. философ.наук: / Зейналов М.Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории философии. – М., 1958. – 17л.
215837
  Бочкарев К.С. Борьба Г.М.Димитрова против фашизма на лейпцигском процессе : Автореф... канд. ист.наук: / Бочкарев К.С.; Горьковский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Горький, 1952. – 20 с.
215838
  Наваи А.М. Борьба газеты "Рахбар" -- органа Народной партии Ирана, за интересы народных масс. : Автореф... Канд.ист.наук: / Наваи А.М.; М-во просвещения АзССР. – Баку, 1962. – 20л.
215839
  Габашвили Нодар Валерьянович Борьба газеты "унита" против фашизма и неофашизма : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Габашвили Нодар Валерьянович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 30л.
215840
  Газин Владимир Прокофьевич Борьба германского империализма за восстановление утраченных позиций в Центральной Европе после Версальского договора (1919-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Газин Владимир Прокофьевич; Ужгородск. гос. ун-т. – Ужгород, 1979. – 24л.
215841
  Копычев Н.И. Борьба германского пролетариата против оккупации Рура в 1923 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Копычев Н.И.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
215842
  Эглау Х.О. Борьба гигантов: экон. соперничество Европы, США и Японии. / Х.О. Эглау. – М., 1986. – 238с.
215843
  Цауне М.В. Борьба города Риги с его феодальными сеньорами в XIII-XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Цауне М. В.; АН Латв.ССР, ин-т ист. – Рига, 1978. – 28л.
215844
  Тимофеева Е.Т. Борьба городов северо-восточной Франции за независимость в XII-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Тимофеева Е. Т.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
215845
  Щепетов Е.М. Борьба горьковской партийной организации за развитие творческой инициативы масс в промышленности в годы четвертой пятилетки. : Автореф... канд.ист.наук: / Щепетов Е.М.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1961. – 22л.
215846
  Лекторский А.И. Борьба Горького за создание образа рабочего революционера (1892-1907 гг.) : Автореф. ...канд.филол.наук / Лекторский А.И. – Москва, 1949. – 19 с.
215847
  Ромашкина И.Н. Борьба Горького против идеологии империализма накануне и в период первой русской революции : Автореф... канд. филос.наук: / Ромашкина И. Н.; Моск. гос. пед. инзт. – Москва, 1953. – 15 с.
215848
  Швелидзе Д.Ш. Борьба грузинских большевиков против мелкобержуазно-националистической партии социалистов-федералистов (1895-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Швелидзе Д. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1981. – 25л.
215849
  Мерквиладзе В.Н. Борьба грузинских коммунистов за осуществление ленинской национальной политики в период установления и упрочения советской власти в Грузии : Автореф... Канд.ист.наук: / Мерквиладзе В.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 16л.
215850
  Табатадзе Карло Григорьевич Борьба грузинского народа против иноземных завоевателей на рубеже XIV-XV веков : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Табатадзе Карло Григорьевич; АН Гр.ССР. Ин-т ист., археол. и этногр. – Тбилиси, 1975. – 39л.
215851
  Ванишвили В.Н. Борьба грузинской обществености за земское самоуправление. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Ванишвили В.Н.; АН ГССР. – Тбилиси, 1974. – 32л.
215852
  Селиверстова Т.Н. Борьба Д.Благоева за теоретические основы партии тесняков : Автореф... канд.филос.наук: / Селиверстова Т.Н.; Моск.ордена Ленина гсо.ун-т. – Москва, 1953. – 16 с.
215853
  Беляева Л.А. Борьба Д.Д.Минаева за идейность и реализм в русской литературе (шестидесятые годы XIX века) : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Беляева Л.А.; Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 18л.
215854
  Локшина Е.Г. Борьба Д.И.Писарева за материализм в философии и естествознании : Автореф... Канд.филос.наук: / Локшина Е.Г.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
215855
  Османов А.И. Борьба Дагестаноской области партийной организации за ликвидацию кулачества как класса : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Османов А.И.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1969. – 19л.
215856
  Алискендерова И.Ш. Борьба Дагестанской партийной организации за освобождение трудящихся из-под влияния мусульманского духовенства (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Алискендерова И. Ш.; Даг. ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1967. – 22л.
215857
  Флеров В.С. Борьба Дальневосточной партийной организации за упрочение союза рабочего класса и крестьянства в период восстановления народного хозяйства : Автореф... д-ра ист.наук: / Флеров В.С.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1966. – 58л.
215858
  Кейзер Н.М. Борьба двух идеологий и молодежь / Н.М. Кейзер, А.А. Федосеев. – Л, 1970. – 38с.
215859
  Цветков В.А. Борьба двух идеологий на современном этапе / В.А. Цветков. – М, 1971. – 48с.
215860
  Захаров В.П. Борьба двух лагерей в практике признания новых государств и правительств после второй мировой войны (по материалам, касающимся стран Азии) : Автореф... канд. юрид.наук: / Захаров В.П.; Академия обществ. наук при ЦК ВКП(б). Каф-ра международного права. – Москва, 1951. – 27 с.
215861
  Лемин И.М. Борьба двух направлений в международных отношениях / И.М. Лемин. – Москва, 1947. – 31с.
215862
  Кокорев А.А. Борьба двух направлений в мировой политике / А.А. Кокорев. – М, 1982. – 64с.
215863
  Нарский И.С. Борьба двух основных направлений в современной философии / И.С. Нарский. – М, 1969. – 28с.
215864
  Арзуманян А.А. Борьба двух систем и мировое развитие : статьи и выступления / А.А. Арзуманян ; Акад. наук СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1964. – 460 с.
215865
  Давыдова Р.И. Борьба двух течений в профсоюзном движении ФРГ в 1960-1963 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 572 / Давыдова Р.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 16л.
215866
  Прокофьев Е.А. Борьба декабристов за передовое русское военное искуство. / Е.А. Прокофьев; Акад. наук СССР. Ин-т истории. – Москва : Военное издательство, 1953. – 315 с.
215867
  Тарасенко В.А. Борьба делегации СССР в атомной комиссии ООН за запрещение атомного оружия и учреждения международного контроля над атомной энергией (1946-1949 гг.) : Дис... канд. историч.наук: / Тарасенко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1950. – 212, 15л. – Бібліогр.:л.1-15
215868
  Ойгенштейн Л.Н. Борьба демократии против антинародных сил в Румынии / Л.Н. Ойгенштейн. – М., 1945. – 26с.
215869
  Солюс Г.П. Борьба демократических сил Германии за единство и демократизаци страны / Г.П. Солюс. – М, 1948. – 29с.
215870
  Ильина Н.Г. Борьба демократических сил Колумбии против внутренней реакции и северо-американского империализма (1946-1957 гг.) : Автореф... наук: / Ильина Н.Г.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1966. – 33л.
215871
  Чернов В.И. Борьба демократических сил под руководством СЕПГ за всестороннее укрепление антифашистско-демократического строя в Восточной Германии (середина 1948 г. - осень 1949 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чернов В.И.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 21л.
215872
  Саркисян А.С. Борьба демократических сил Сирии за отмену французского мадата (1920-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркисян А. С.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1968. – 26л.
215873
  Цветова И.А. Борьба демократических сил Японии за формирование единого фронта. 1960-80 гг. / И.А. Цветова. – М., 1984. – 189с.
215874
  Мустафаев А.Б. Борьба демократической интеллигенции и деятелей революционного движения за школьное образование в Азебрайджане посредством газеты "Каспий". : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Мустафаев А.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1973. – 26л.
215875
   Борьба демократической общественности капиталистических стран против неофашизма и других форм правого радикализма:1970-1980-е годы : (Великобритания, Италия, США, Франция, ФРГ). Аннот. библиогр. указ. – Москва : ВГБИЛ, 1983. – 227с.
215876
  Шестаков П.М. Борьба Димитра Благоева / П.М. Шестаков. – М, 1972. – 136с.
215877
   Борьба Дмитрия Благоева за марксистскую философию в Болгарии (1891-1911 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Карачивиев В. Д,; Карачивиев В. Д,; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. филос. – Москва, 1957. – 16с.
215878
  Родоная С.Э. Борьба донского казачества с турецко-татарской агрессией в период первой половины XVII в. и его взаимоотношения с Грузией : Автореф... канд. ист.наук: / Родоная С. Э.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1955. – 20л.
215879
  Берзин Э.О. Борьба европейских держав за сиамский рынок (30-80-е годы XVII в.) / Э.О. Берзин. – М, 1962. – 264с.
215880
  Власов А.П. Борьба железнодорожников Украины под руководством большевиков против германских захватчиков в 1918 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Власов А.П.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Шев. – Киев, 1952. – 14 с.
215881
  Власов А.Н. Борьба железнодорожников Украины под руководством большевиков против германских захватчиков в 1918 году : Дис... канд. ист.наук: / Власов А. Н.; МВО СССР, Ин-т повышения квалификации преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1952. – 241л.
215882
  Козак М.П. Борьба животных с холодом. / М.П. Козак. – Одесса, 1923. – 56с.
215883
  Бушканец Е.Г. Борьба журнала "Современник" за политическое воспитание писателей-демоктратов. : Автореф... Канд.филол.наук: / Бушканец Е.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Казань, 1955. – 16л.
215884
   Борьба за Великий Октябрь на Николаевщине. – Николаев, 1957. – 304с.
215885
  Козлов А.И. Борьба за власть Совет в Черноморской губернии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козлов А.И.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1965. – 18л.
215886
   Борьба за власть Советов в Астраханском крае. – Астрахань
2. – 1960. – 632с.
215887
   Борьба за власть Советов в Астраханском крае (1917-1920 гг.). – Астрахань
1. – 1958. – 448с.
215888
   Борьба за власть Советов в Бурят-Монголии. – Улан-Удэ, 1957. – 303с.
215889
   Борьба за власть Советов в Вологодской губернии. – Вологда, 1957. – 280с.
215890
   Борьба за власть Советов в Восточной Сибири. – Иркутск, 1989. – 158с.
215891
   Борьба за власть Советов в Донбассе. – Сталино, 1957. – 407с.
215892
  Савочкин П.З. Борьба за власть Советов в западных областях Белоруссии в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Савочкин П. З.; БГУ. – Минск, 1952. – 23 л.
215893
   Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. – Иркутск, 1957. – 423с.
215894
   Борьба за власть Советов в Иркутской губернии. – Иркутск, 1959. – 276с.
215895
   Борьба за власть Советов в Молдавии. – Кишинёв, 1957. – 365с.
215896
   Борьба за власть Советов в Приленском крае. – Иркутск, 1987. – 164с.
215897
   Борьба за власть советов в Приморье. – Владивосток, 1955. – 832с.
215898
   Борьба за власть Советов в Тобольской губернии. – Свердловск, 1967. – 432с.
215899
   Борьба за власть Советов в Томской губернии. – Томск, 1957. – 569с.
215900
   Борьба за власть Советов на Дону. – Ростов -на-Дону, 1957. – 528с.
215901
   Борьба за власть Советов на Киевщине. – К., 1957. – 660 с.
215902
  Воловик В.Ф. Борьба за власть Советов на Подолии (1917-1920 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Воловик В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 24 с.
215903
  Воловик В.Ф. Борьба за власть Советов на Подолии (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Воловик В.Ф.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 24л.
215904
  Хауптмайер Ариэль Борьба за воду. Мертвое море : репортаж / Хауптмайер Ариэль, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 40-69. – ISSN 1029-5828
215905
  Грищук И.Т. Борьба за восстановление народного хозяйства Марийской автономной области в 1921-1925 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Грищук И.Т.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1957. – 19л.
215906
  Игнатенко И.М. Борьба за восстановление сельского хозяйства Гомельской губернии (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Игнатенко И.М.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории СССР. – Минск, 1953. – 19 с.
215907
  Филиппова Л.Д. Борьба за всеобщую грамотность женщин-работниц СССР в период построения социализма : Автореф... канд. ист.наук: / Филиппова Л.Д.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского о-ва. – М., 1963. – 18л.
215908
  Лашков А.Ю. Борьба за господство в воздухе в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.) // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
215909
  Келлер Б.А. Борьба за дарвинизм и развитие его в советской науке / Б.А. Келлер. – Москва, 1941. – 36с.
215910
  Беляев Г.В. Борьба за диалектико-материалистическое обоснование квантовой механики : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Беляев Г.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 24л.
215911
  Коломийцев Ф.М. Борьба за долголетие человека / Ф.М. Коломийцев. – Киев, 1958. – 184с.
215912
  Клаассен О. Борьба за единство антиимпериалистических сил Индонезии в 1945-1956 гг. : Автореф... канд. истнаук: 07.573 / Клаассен О.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1970. – 21л.
215913
  Бакеш Любомир Борьба за единство марксистско-ленинских партий социалистических стран в процессе перерастания национальных рамок диктатуры пролетариата (1949-1960 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Бакеш Любомир; АОН при ЦК КПСС. – М., 1969. – 22с.
215914
  Макухин Евгений Васильевич Борьба за единство профсоюзного движения в Чили. (вторая половина 50-х - 60-х годов) : Автореф... канд. ист.наук: 004 / Макухин Евгений Васильевич; Высш. школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1972. – 27л.
215915
  Титов Александр Семенович Борьба за единый национальный фронт в Китае, 1935-1937 гг. / Титов Александр Семенович. – М : Наука, 1981. – 214с.
215916
  Хайдеман Кристина Борьба за здоровую улыбку : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 138-149 : Фото. – ISSN 1029-5828
215917
  Керженцев В. Борьба за землю и волю в Ирландии / В. Керженцев. – Изд. 2-е, доп. – М., 1918. – 38с.
215918
  Данилов Тодор Борьба за зетъове / Данилов Тодор. – София, 1955. – 151с.
215919
  Мнеян Г.М. Борьба за идейно-организационное укрепление марксистской партии и деятельность Степана Шаумяна в Закавказье. : Автореф... доктор ист.наук: / Мнеян Г.М.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1954. – 47л.
215920
  Кафаров Я.М. Борьба за искоренение пережитков шариата и вредных адатов. / Я.М. Кафаров. – Махачкала, 1966. – 54с.
215921
  Литвинова В.П. Борьба за использование буржуазной технической интеллигенции в социалистическом строительстве в годы гражданской войны и восстановления народного хозяйтва. : Автореф... Канд.ист.наук: 00.02 / Литвинова В.П.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1972. – 27л.
215922
  Михайловский Александр Владиславович Борьба за Карла Шмитта. О рецепции и актуальности понятия политического // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 158-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
215923
  Демченко В.П. Борьба за коллективизацию сельского хозяйства в первые годы первой пятилетки (1928-1930 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Демченко В. П. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1954. – 26 с.
215924
  Роговский Е. Борьба за контроль в космосе // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 1. – С. 16-27. – ISSN 1728-2756


  Інтеграційні процеси в ЄС
215925
  Герасименко В.Я. Борьба за критический реализм в украинской литературе. : Автореф... Доктора филол.наук: / Герасименко В.Я.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гсо.ун-т. – М, 1960. – 43л.
215926
  Мачаидзе Иродион Илларионович Борьба за ленинские принципы строительства пролетарской партии нового типа в Закавказье (1895-1907 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Мачаидзе Иродион Илларионович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 42л.
215927
  Гусев Т.Г. Борьба за ликвидацию кулачества как класса на основе сплошной коллективизации в потребляющей полосе РСФСР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусев Т.Г.; Акад.обществ.наук при ЦК ВКП/б/. – Москва, 1950. – 27 л.
215928
  Кривоченко Л.Н. Борьба за ликвидацию преступности среди несовершеноолетних в СССР / Л.Н. Кривоченко. – Х., 1965. – 45с.
215929
  Эрн В. Борьба за Логос. Г. Сковорода. Жизнь и учение / Владимир Эрн. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2000. – 592 с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-433-805-3
215930
  Дзюбко И.С. Борьба за марксистско-ленинское решение национального вопроса в Чехословакии : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Дзюбко И.С. ; АН УССР. – Киев, 1964. – 42 с.
215931
  Маркуш А. Борьба за марксистское литературоведение в критику в Словакии в 30-е годы : Автореф... канд. филол.наук: / Маркуш А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1964. – 15л.
215932
  Бибик И.Я. Борьба за материализм русских естествоиспытателей-физиологов первой половины 19 века. : Автореф... Канд.филос.наук: / Бибик И.Я.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 18л.
215933
  Егоров А.Ю. Борьба за международное признание прав трудящихся : Автореф... Канд.ист.наук: / Егоров А.Ю.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1982. – 24л.
215934
  Ленин В.И. Борьба за мир / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий
Вып. №18. – 1924. – 47 с.
215935
  Монастырский З.М. Борьба за мир между народами - важнейшая особенность политики и идеологии Советского государства. : Автореф... канд. филос.наук: / Монастырский З.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш.ы квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 15л.
215936
  Горбач С.И. Борьба за мир, разоружение и международную безопасность в Организации Объедененных Наций в 70-е годы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Горбач С. И.; МВиССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
215937
   Борьба за науку в царской России. – Москва-Л., 1931. – 224с.
215938
  Калинин М.И. Борьба за нового человека / М.И. Калинин. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 30с.
215939
  Дрейзин А.И. Борьба за общественній порядок -- дело всех советских граждан. / А.И. Дрейзин, Н.Е. Кравец. – Минск, 1956. – 32с.
215940
  Бикметова Р.М. Борьба за оживление деятельности Советов Татарии в первые годы индустриализации страны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бикметова Р.М.; Казанский ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 19л.
215941
   Борьба за Октябрь на Артёмовщине. – Харьков, 1929. – 390с.
215942
   Борьба за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии. – Владимир, 1957. – 317с.
215943
  Сазонов М.П. Борьба за осуществление всеобуча и дальнейшее укрепление советской школы в РСФСР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф... кандид. пед.наук: / Сазонов М.П.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
215944
  Измайлов А.Э. Борьба за осуществление всеобщего обучения в Советской Киргизии : Автореф... канд. пед.наук: / Измайлов А.Э.; Ин-т теории и истории педагогики АПН РСФСР. Республиканский науч.-исслед. ин-т педагогики. – Фрунзе, 1953. – 20 с.
215945
   Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской губернии. – Молотов, 1957. – 564с.
215946
  Фрайман Антон Львович Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Украине : Автореф... докт. ист. наук: / Фрайман Антон Львович; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1954. – 35с.
215947
   Борьба за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале. – Свердловск, 1947. – 144с.
215948
  Руденко Н.С. Борьба за победу и упрочение Советской власти в Крыму (нояб 1917 - апр. 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Руденко Н.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1968. – 24л.
215949
   Борьба за победу и упрочнение Советской власти в Дагестане. – Махачкала, 1960. – 625с.
215950
  Ефремова О.И. Борьба за победу марксистских идей в рабочем движении Белоруссии (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефремова О.И.; Акад. наук БССР. Ин-т истории. – Минск, 1960. – 23л.
215951
  Сургуладзе А.Н. Борьба за победу социалистической революции в Закавказье (1917-1918 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Сургуладзе А.Н.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1957. – 52л.
215952
  Визер Б.К. Борьба за подъем производства и укрепление общественного хозяйства колхозов Молдавской ССР /1953-1958 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Визер Б.К.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1961. – 23л.
215953
  Атоян О.Н. Борьба за право как потребность социума: полемика вокруг идей Л. Петражицкого // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.62-70
215954
  Рымарев Н.Ф. Борьба за рабочий контроль в промышленности Среднего Урала (март 1917 г. - февр. 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рымарев Н.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
215955
  Мельникова О.Е. Борьба за рабочий контроль и национализацию промышленности в Туркестане : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельникова О.Е.; МВО СССР.Сренеазиатский гос.ун-т. – Ташкент, 1951. – 28 с.
215956
  Хайруллин Х.Ф. Борьба за развитие социалистического реализма в послевоенной татарской литературе. : Автореф... канд.филол.наук: / Хайруллин Х.Ф.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1953. – 16 с.
215957
  Евтух Н.Б. Борьба за распространение и утверждение идей марксистской педагогики на западноукраинских землях. : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Евтух Н.Б.; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – Киев, 1974. – 26с.
215958
  Заборскайте В. Борьба за реализм в литовской литературной критике 1905-1917гг : Автореф... канд. филос.наук: / Заборскайте В.;. – Вильнюс, 1956. – 14л.
215959
  Соболева Е.В. Борьба за реорганизацию Академии наук в годы первой революционной ситуации в России (конец 50-х - начало 60-х гг. XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.571 / Соболева Е.В. ; АН СССР , Ленингр. отд-ние Ин-та истории СССР. – Ленинград, 1970. – 15 с.
215960
  Мальцев В. Борьба за Смоленск / В. Мальцев. – Смоленск, 1940. – 423 с.
215961
  Омаров А.М. Борьба за снижение себестоимости промышленной продукции и ее роль в построении коммунизма (на матер. послевоен. пятил.) : Автореф... канд. эконнаук: / Омаров А. М.; Моск. ин-т нар. хоз. – Москва, 1953. – 16 с.
215962
  Жантуаров С.Б. Борьба за Советскую власть в Оренбургском крае /1917-1919 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: / Жантуаров С.Б.; моск. гор. пед .ин-т. – Москва, 1954. – 12л.
215963
  Куцый Г.С. Борьба за Советскую власть в Южном Приморье (ноябрь 1917 -- мартк 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куцый Г.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Минск, 1952. – 12 с.
215964
  Гуревич С.И. Борьба за Советскую власть на Тереке в 1917-1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гуревич С.И.; Моск.гос.ист.-архивн.ин-т. – М, 1956. – 16л.
215965
  Кашкаев Б.О. Борьба за Советы в Дагестане (197-1920 гг.) / Б.О. Кашкаев. – Москва, 1963. – 287 с.
215966
  Атлас М.Л. Борьба за Советы: Очерки по истории Советов в Крыму 1917-1917 гг. : очерки по истории советов в Кріму 1719-18 гг. / М.Л. Атлас ; ИСТПАРТ. Отд. по изучению истории ВКП(б) Октябрской революции КрымОК ВКП(б). – Симферополь : Крымгосиздат, 1933. – 144 с.
215967
  Бабаходжаев М. Борьба за современность в узбекской советской поэзии двадцатых годов : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаходжаев М.; АН Уз СС Ин-т языка и литературы им А.С.Пушкина. – Ташкент, 1964. – 20л.
215968
  Толстик В. Борьба за содержание права - важнейшее научное направление // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 29-35. – ISSN 0132-1331
215969
  Казанчанц П.Т. Борьба за создание и развитие новой школы в Советском Туркестане (1917-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Казанчанц П.Т.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Самарканд, 1966. – 22л.
215970
  Цапалин С.Т. Борьба за создание ленинско-искровских организаций на Дону : Автореф... канд. ист.наук: / Цапалин С. Т.; Рос. ГУ, Каф. маркс. лен. – Ростов -на-Дону, 1950. – 16 с.
215971
  Борисов Ю.В. Борьба за создание марксистской партии в России. Образование РСДРП. Возникновение большевизма (1894-1904 гг.) / Ю.В. Борисов. – Свердловск, 1958. – 27с.
215972
  Кучибаев А. Борьба за создание народной школы в период Великой французской буржуазной революции 1789-1794 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Кучибаев А.; АПН СССР. Ин-т общей педагогики. – М., 1976. – 23л.
215973
  Вольберг И.С. Борьба за создание основ польского народно-демократического государства (1944-1947) : Автореф... канд. юрид.наук: / Вольберг И.С.; Львовский гос. ун-т им .Ив.Франко. Кафедра гос. и адм. права. – Львов, 1955. – 16л.
215974
  Андреев Л.Г. Борьба за социалистический реализм во французской прогрессивной литературной критике в послевоенный период (1945-1950 гг.) : Автореф... кандид. филологич.наук: / Андреев Л.Г.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. – Москва, 1951. – 16 с.
215975
  Киряков К.Т. Борьба за становление социалистического реализма в болгарском театре : Автореф... канд. искусствоведениянаук: / Киряков К.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра литературоведения, искусствознания и журналистики. – М., 1966. – 16л.
215976
  Галл Яков Михайлович Борьба за существование как фактор эволюции : Автореф... канд. биол.наук: 07.00.10 / Галл Яков Михайлович; АН СССР. Ин-т истории естествозн. и техн. Ленинградское отд-е. – Ленинград, 1974. – 26л.
215977
  Кищинская Л.А. Борьба за теоретические основы советской литературной критики (1917-1932 гг.) : Учебное пособие по спецкурсу для студ. очного и заочного отделений филолог. фак. / Л.А. Кищинская; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 139с.
215978
  Чореф Михаил Борьба за Украину в 1654-1666 годах или к биографии Мухаммед Гирая IV // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 453-458. – ISBN 978-966-89991-7-8
215979
  Заблоудин В. Борьба за укрепление и обогащение реалистического метода в современной чехославацкой драматургии : Автореф... канд. фил.наук: / Заблоудин В.;. – Москва, 1967. – 16л.
215980
  Москалев Н.Я. Борьба за укрепление местных Советов в первой пятилетке, в период массовой коллективизации (1928-1932 гг.) (На материалах Нижнего Поволжья) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Москалев Н.Я. ; КГУ, Кафедра истории СССР. – Киев, 1955. – 20 с.
215981
  Москалев Н.Я. Борьба за укрепление местных Советов в первой пятилетке, в период массовой коллективизации (1928-1932 гг.) (На материалах Нижнего Поволжья) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Москалев Н.Я. ; КГУ, Кафедра истории СССР. – Саратов, 1956. – 18 с.
215982
  Глушков П.Н. Борьба за улучшение преподавания математики в первые годы строительства советской школы (1917-1925 гг.) : Автореф... кандид. пед.наук: / Глушков П.Н.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Ужгород, 1952. – 22 с.
215983
  Зуев К.Е. Борьба за умы и сердцп / К.Е. Зуев. – Киев, 1985. – 33 с. – (История, теория и политика КПСС ; № 11)
215984
  Литвин Н.Р. Борьба за установление власти Советов в Восточной Галиции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Литвин Н.Р.; ОГУ им.И.И.Мечникова. – Одесса, 1985. – 24л.
215985
  Аликберов Г.А. Борьба за установление и упрочение советскйо власти в Дагестане : Автореф... докт. ист.наук: / Аликберов Г. А.; МВиССО СССР, Аз. ГУ им. Кирова. – Баку, 1962. – 79л. – Бібліогр.:с.78-79
215986
  Хмельницкий Е.Д. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Молдавии (с 1917 по 1920 гг.) : Автореф... кандид. историч.наук: / Хмельницкий Е.Д.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 14 с.
215987
  Копылов Н. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Северном Казахстане : Автореф... канд. ист.наук: / Копылов Н.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра истории СССР. – Алма-Ата, 1953. – 16л.
215988
  Пашинцева З.В. Борьба за установление и упрочение Советской власти в Сыр-Дарьинской области. : Автореф... канд.ист.наук: / Пашинцева З.В.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
215989
  Демкин И.В. Борьба за установление и упрочение советской власти в Харькове (октябрь 1917 -- матр 1918 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Демкин И. В.; МВО СССР, Хар.ГУ, Каф. ист. СССР. – Х., 1954. – 16л.
215990
  Аксенов Ю.П. Борьба за установление и упрочнение советской власти в Московской губерни (1947 год - январь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Аксенов Ю.П.; Московский гос. педагогический ин-т им. В.И.ленина. – Москва, 1950. – 19 с.
215991
  Тоноян Г.Г. Борьба за установление советской власти в Армении в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Тоноян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Истор. ф-тет. – Ереван, 1950. – 22 с.
215992
  Селеменев А.А. Борьба за установление Советской власти в Восточном Забайкалье (на территории нынешней Читинской области) в 1917-1918 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селеменев А.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 18 с.
215993
  Мозголина О.А. Борьба за установление Советской власти в Западном Казахстане (окт. 1917 - март 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мозголина О.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 18 с.
215994
  Пшук И.А. Борьба за установление Советской власти в Одессе и роль большевистского Румчерода. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пшук И.А.; Винницкий гос.пед.ин-т. – Винница, 1950. – 14 с.
215995
  Данишев С.Е. Борьба за установление Советской власти на Полтавщине (февратль 1917 г. - январь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Данишев С.Е.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1955. – 20л.
215996
  Рихтер Г. Борьба за фильм / Г. Рихтер. – Москва, 1981. – 160 с.
215997
  Ленин В.И. Борьба за хлеб / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий
Вып. №20. – 1924. – 63 с.
215998
  Айген Р.Э. Борьба за хлеб : роман ; рассказы / Решад Энис Айген ; [вступ. ст. Н. Яковлевой ; примеч. В. Гарбузовой]. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение, 1984. – 254 с. : ил.
215999
  Соколов С.А. Борьба за хлеб в Саратовской губернии в 1918 году : Автореф... кандид. историч.наук: / Соколов С.А.; Саратовский гос. университет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1952. – 22 с.
216000
  Баканов М.И. Борьба за экономичность товарного обращения в СССР / М.И. Баканов. – Москва : Госоргиздат, 1958. – 52 с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,