Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
215001
  Попова Н. "БібліоКемп лідерів читання" на Херсонщині // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 16-17


  У статті йдеться про перебіг триденного «БібліоКемпа лідерів читання», який зібрав переможців обласних етапів першого Всеукраїнського конкурсу проектів «Лідер читання"
215002
  Антоник О.В. "Бібліологічні вісті" (1923-1930 рр.) як науковий часопис вітчизняного книгознавства // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 220-224
215003
  Прохоренко Н. "Бібліотека Українця" // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 305-306. – ISSN 0869-3587
215004
  Лазаренко Н. "Бібліотекар року" - професійний конкурс бібліотечних інновацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 55-56. – ISSN 1029-7200
215005
  Шевченко І. "Бібліотекарі - люди унікальні! Їх потрібно підтримувати завжди і в усьому…" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 6-7. – ISSN 2409-9805


  "...Українська бібліотечна асоціація щиро вітає ректора Національної академії керівних кадрів культури і митецтв професора Чернеця Василя Гнатовича з 70-річчям від дня народження!".
215006
  Зінько О. "Бібліотекарям треба кинути оком на минуле бібліотек та заглибити зір у майбутнє": актуалізація професійного досвіду Романа Луцика // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 47-58. – ISSN 1029-7200
215007
  Моісеєва Т. "Бібліотеки можуть сильно вплинути на модернізацію суспільства" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 9 грудня (№ 229). – С. 8


  Інтерв"ю з директором бібліотеки імені Врублевських Литовської академії наук Сігітасом Нарбутасом.
215008
  Александрова О. "Бібліотечна планета" очима читачів // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 9-11
215009
  Низовий М.А. "Бібліотечне краєзнавство" - так що ж це таке? // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 46 - 56
215010
  Ленін В.І. [Бібліотечка окремих праць] / В.І. Ленін. – Сувенірне видання. – Київ : Політвидав України, 1969. – 10 кн. – Мініатюрне видання


  Зміст: До населення. - Про "демократію" і диктатуру. - Що таке Радянська влада?. - Великий почин. - Як організувати змагання? - Листи з далека. - Чи вдержать більшовики державну владу? - До сільської бідноти : пояснення для селян, чого хочуть ...
215011
  Різниченко В. Бібліограф С.Пономарьов : З нагоди 100-ліття з часу його народження (1828-1928) / В. Різниченко. – Київ, 1928. – 20 с.
215012
  Тараманов Д.Д. Бібліографії літератури з історії Жовтня на Україні в журналах 20-х років. / Д.Д. Тараманов. – Харків, 1968. – 22 с.
215013
   Бібліографічна інформація і сучасність : зб. наук. пр. – Київ : Наукова думка, 1981. – 128 с.
215014
  Ступак Ю.П. Бібліографічна робота вчителя літератури / Ю.П. Ступак. – Київ, 1961. – 64 с.
215015
  Макєєва В.Ю. Бібліографічна робота масових бібліотек / В.Ю. Макєєва. – К, 1961. – 40с.
215016
   Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927). – Харків : Держвидав Украіни. – (Науковий збірник катедри, ч. 8 : Матеріали до української історичної бібліографії, в. 1 ; Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 1917–1927 роки / склала Бібліогр. коміс. Н.-д. катедри історії укр. культури ім. Дм. Багалія в Харкові р. 1929)
Ч. 1. : Історія України, ч. 2.: Краєзнавство та етнологія. – 1930. – 148 с.
215017
  Бисько І.Д. та ін. Бібліографічний покажчик : друкованих праць викладачів кафедр інституту : до 150-річчя з дня заснування інституту / І.Д. Бисько та ін. ; Ніжинський дер. пед. ін-т, Б-ка. – Ніжин : [б. в.], 1970. – 68 с.
215018
   Бібліографічний покажчик : друковані праці співробітників інституту за 1958-1972 рр. – Київ
Ч. 1. – 1976. – 209 с.
215019
   Бібліографічний покажчик "О.Є. Корнійчук". – Харків, 1951. – 73 с., II л.
215020
   Бібліографічний покажчик 1918-1993 рр. Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського АН України. – Київ, 1993. – 393 с.
215021
   Бібліографічний покажчик видань Центрального статистичного управління УРСР за роки 1921-1927. – Харків, 1928. – 78 с.
215022
  Петров В.М. Бібліографічний покажчик для вчителів математики / В.М. Петров. – Чернігів, 1970. – 46с.
215023
   Бібліографічний покажчик друкованих праць вчених кафедри української літератури Одеського державного ун-ту. – Одеса, 1991. – 96 с.
215024
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників інституту (1948-1967). – Київ, 1968. – Розд. паг.
215025
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького за 1980-1989 рр.. – Київ
Ч. 2, кн. 1. – 1991. – 168 с.
215026
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1973-1979 рр.. – Київ
Ч. 2. – 1981. – 212 с.
215027
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – Київ
Ч. 1. – 1990. – 254 с.
215028
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – Київ
Ч. 2, кн. 2. – 1991. – 104 с.
215029
  Москаленко А.А. Бібліографічний покажчик з української діалектології / А.А. Москаленко, В.М. Терлецька. – Одеса, 1966. – 68 с.
215030
   Бібліографічний покажчик з української й російської мови й літератури для масової школи профосвіти : Народний комісаріат освіти УСРР. Державний науково-методологічний комітет. Секція професійної освіти. – Харків : Друга друкарня-літографія держвидаву України, 1926. – 60 с.
215031
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1956 р.. – Київ, 1957. – 39 с.
215032
  Вєдіна В.П. Бібліографічний покажчик перекладів поезій Адама Міцкевича на українську мову (1827-1955) / В.П. Вєдіна. – Київ, 1957. – 40 с.
215033
   Бібліографічний покажчик писаннів Академіка А.Е.Кримського. – Київ : З друкарні Української АН, 1926. – 41 с. – Доповнена відбитка з 1-ої книжки Записок Історично-філологічного Відділу
215034
  Співак І.А. Бібліографічний покажчик по спецсемінару з творчості Т.Г.Шевченка / І.А. Співак. – Дрогобич, 1965. – 58с.
215035
   Бібліографічний покажчик праць лабораторії (1946-1964). – Київ, 1965. – 12 с.
215036
   Бібліографічний покажчик. Друковані праці співробітників інституту за 1958-1972 рр.. – Київ
Ч. 2. – 1976. – 232 с.
215037
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Навч. посібн. для ун-тів, пен. ін-тів, ін-тів культури / Гольденберг Лев Ізраїлович. – 2-е вид. випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 252с.
215038
   Бібліографічні посібники : 1976-1980 : держ. ретроспект. бібліогр. покажч. – Харків, 1985. – 165 с.
215039
   Бібліографічні роботи на Україні 1948 року. – Харків : Книжкова палата, 1948. – 51 с.
215040
  Буран В.Я. Бібліографія : Загальний курс / В.Я. Буран. – Київ : Вища школа, 1984. – 215 с.
215041
   Бібліографія дисертацій з питань історії, економіки і культури України. – Київ, 1965. – 126 с.
215042
   Бібліографія історичної літератури за 1928 р.. – Харків : Держвидав України, 1930. – 52 с. – Покажчик імен с. 47. – (Матеріали до української історичної бібліографії, в. 2)
215043
   Бібліографія наукових праць викладачів житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка (1979-1989 рр.). – Житомир : Льонок, 1992. – 180 с.
215044
   Бібліографія науковців університету. Броніслав Кобилянський (1896-1986). – Львів, 1996. – 58 с.
215045
  Дубінскі С.А. Бібліографія па археолегії Беларусі і сумежных краін / С.А. Дубінскі, Беларуская АН Інстытут гісторыі. – Менск : [Друк. Юелорускае АН], 1933. – XII, 216, [8] с.
215046
  Бутрин М.Л. Бібліографія періодичних видань Львівської області за 1939-1965 рр. / М.Л. Бутрин. – Львів, 1970. – 122с.
215047
   Бібліографія праць вчених Дніпропетровського університету. Історія України XV-XVIII століть. 1918-1990 гг.. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1992. – 76 с. – (Науково-довідкові видання з історії України)
215048
  Кирилюк Е.П. Бібліографія праць П.О. Куліша та писань про нього. / Е.П. Кирилюк. – Київ, 1929. – 121 с.
215049
  Кирилюк Євген Бібліографія праць П.О.Куліша та писань про нього = Jevhen Kyryljuk. Die bibliographie der werke von P.O.Kulis / Євген Кирилюк ; Всеукраїнська АН. Бібліографічна комісія. – У Київі, 1929. – 121 с. – (Всукраїнська Академі наук Бібліографічна комісія : Українська бібліографія ; В.2 ; Вип. 2)
215050
   Бібліографія російської і української бібліографії по історії Української РСР. (1956-1965 рр.). – Київ : [б. в.], 1966. – 128 с.
215051
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ : Выдавныцтва АН БССР
Ч. 2. – 1957. – 204 с.
215052
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ : Навука і тэхніка. – (Літаратірны музей Янкі Купалы)
Ч. 3. – 1972. – 348 с.
215053
   Бібліографія української і російської бібліографії по історії УРСР. – Київ, 1960. – 154 с. – Для службового користування; Стеклогр. изд.
215054
  Вовченко І.О. Бібліографія худжньої літератури та літературознавства на Україні, 1946-1966 рр. / І.О. Вовченко. – Харків, 1968. – 39 с.
215055
  Зворський С. Бібліокластія // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (97). – С. 31-34
215056
  Чорна І. Бібліокре@тив // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 33-34. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід роботи шкільної бібліотеки щодо розвитку у дітей творчих здібностей.
215057
  Цибенко І. Бібліологічна культура в творчості Михайла Грушевського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Витокі про наукову творчість М. Грушевського, в якому книга відігравала визначну роль. Аналізується творчість історика в бібліологічному аспекті, розкриваються нові сторіники його багатогранної діяльності.
215058
  Ківшар Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) : монографія / Таїсія Ківшар ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2015. – 530, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 465-472. – Бібліогр.: с. 434-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7384-9
215059
  Якимович Б. Бібліологічне краєзнавство як складова частина сучасних краєзнавчих студій // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 321-343. – ISSN 1728-9572


  У галузі краєзнавчих студій автор виділяє окремий напрям - бібліологічне краєзнавство, формулює його визначення, на прикладі видатного українського друку ХХ ст. - антології "Акорди" (Львів, 1903) висвітлює методику таких студій, потребу та підхід до ...
215060
   Бібліологічні вісті. – Київ
Січень - березень. – 1924. – 176, [6] с., вкл. обл. – Часопис присвячений питанням бібліографії, бібліотекознавства, бібліофілії, видавництва та друкарства. Присвячується 350 літньому ювілеєві українського друку
215061
   Бібліологічні вісті. – Київ
№ 1 (18). – 1926. – 191 с.
215062
   Бібліологічні вісті. – Київ
№ 4 (17). – 1927. – 133, [7] с., вкл. обл.
215063
   Бібліологічні вісті 1923-1930 : систематичний анатований покажчик. – Київ : Абрис, 1996. – ISBN 966-531-011-9
215064
  Кісельова О. Бібліомарафон "Звучи, рідна мово!" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 19-24. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено діяльність бібліотек Кіровоградської області, що спрямована на популяризацію української мови та літератури серед юнацтва та молоді в рамках обласного бібліомарафону "Звучи, рідна мово!".
215065
  Коломієць Н.Д. Бібліометрика суб"єктів наукової діяльності системи НААН // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 618-620
215066
  Костенко Л. Бібліометрика української науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 листопада (№ 41). – С. 13


  Набирає гостроти дискусія про роль і місце науки в сучасному суспільстві. В Україні державна політика розвитку науки та освіти підмінена "оптимізаційними" заходами, орієнтованими на зменшення коштів, що виділяються на дослідження. Значною мірою ...
215067
  Симоненко Т.В. Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 91-94. – ISSN 1027-3239


  Констатовано доцільність поєднання якісних (експертних) і кількісних (бібліометричних) методів оцінювання результативності наукової діяльності. Наведено концептуальні засади побудови інформаційно-аналітичної системи "Бібліометрика української науки". ...
215068
   Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 21-25


  Розкриваються засади створення наукометричної надбудови над розпорошеними в Googl Scholar бібліометричними профілями суб"єктів і об"єктів вітчизняних документних комунікацій.
215069
   Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Е. Кухарчук, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  Про нові методи оцінки результативності діяльності вчених, що грунтуються на використанні бібліометричних індикаторів. Вибірка та впорядкування 10 установ за наявністю в них високоцитованих учених дає такий результат: 8 з них підпорядковані НАН ...
215070
  Онуфрієва О.М. Бібліометричне дослідження джерельної бази публікацій фахових видань / О.М. Онуфрієва, Т.О. Шикаленко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 240-246. – ISBN 966-7352-66-8


  Подається узагальнений кількісний аналіз наукового апарату джерельної бази публікацій на прикладі фахових видань Харківської державної академії культури (ХДАК) за 2002 рік: "Культура України" та "Вісник ХДАК".
215071
  Бричко М. Бібліометричний аналіз наукових досліджень з питань довіри до фінансового сектору економіки / М. Бричко, В. Літовцева // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (102), жовтень - грудень. – С. 69-86. – ISSN 2786-4537
215072
  Рабаданова Л. Бібліометричний аналіз наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання в загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова" (1998-2015) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 10-14. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено динаміку наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання на основі матеріалів загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова" за період 1998-2015 рр. із застосуванням бібліометричного методу. Здійснено ...
215073
  Шевцова Ю.О. Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 121-130. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зарубіжні публікації щодо застосування бібліометричних методів для аналізу періодики бібліотекознавчого профілю. Виокремлено декілька груп. Перша група—публікації, у яких висвітлено вплив журналу на основі імпакт-фактора та рівень ...
215074
  Бездрабко В. Бібліометричний метод в архівістиці // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 139-141
215075
  Бездрабко В.В. Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і можливості // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 190-208. – ISSN 0320-9466
215076
  Зайченко Н. Бібліометричний напрям розвитку реферативної бази даних "Україніка наукова" / Н. Зайченко, О. Сандул // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 156-169. – ISSN 2224-9516
215077
  Чередник К. Бібліометричний та тематичний аналіз наукової спадщини М.Н. Шевченка (1909-1995) - українського вченого-болотознавця // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 88-95. – ISSN 2079-2999


  Методом бібліометричного аналізу встановлено пріоритетні напрями наукової діяльності вченого-болотознавця М.Н. Шевченка. Учений залишив нащадкам розробки теоретичних і технологічних основ меліоративного землеробства на осушуваних землях, які ...
215078
  Медведєва А.С. Бібліометричні дослідження в бібліотеках як інструментарій моніторингу наукової діяльності : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Медведєва Анжеліка Сергіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
215079
  Лактіонова Т.М. Бібліометричні показники публікаційної діяльності наукових підрозділів інституту / Т.М. Лактіонова, І.Ф. Парасочка, Н.А. Гаврилова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (114). – С. 74-93. – ISSN 1560-4926


  Публікаційна діяльність наукових підрозділів ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського".
215080
  Симоненко Т. Бібліометричні профілі в наукометрії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 328-338. – ISSN 2224-9516
215081
  Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 10-13. – ISSN 1029-7200


  Здійснено порівняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показано кореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання. Розглянуто систему "Бібліометрика української науки" - ...
215082
  Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 10-13. – ISSN 1029-7200


  Здійснено порвіняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показанокореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання.
215083
  Медведєва А. Бібліометричні системи як інструмент моніторингу та підтримки досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 384-395. – ISSN 2224-9516
215084
  Костенко Л. Бібліометричні технології та науково-метричні дослідження / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 46. – ISSN 1029-7200


  "Бібліометричні технології та науково-метричні дослідження" : інформація про семінар, що проходив в рамках міжнародної конференції, жовтень 2016 р., м.Київ
215085
  Свириденко Г.В. БІбліометрія - новий напрям роботи бібліотек / Г.В. Свириденко, Т.М. Приходько // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 655-658
215086
  Кобелєв О.М. Бібліометрія - один із шляхів оптимізації бібліотекознавчих досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 62-67. – ISBN 966-7352-07-2
215087
  Жабін О. Бібліометрія та альтернативні метрики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 296-311. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано використання бібліометричних показників оцінювання ефективності наукових досліджень, таких як індекс Хірша та імпакт-фактор журналу та альтернативних метрик. Запропоновано для сприяння незалежності та об"єктивності експертного оцінювання ...
215088
  Кобєлєв О.М. Бібліометрія як засіб оптимізації бібліотечної діяльності: історія та сучасний стан // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 18-26 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
215089
  Бережняк О. Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 7-16. – ISSN 2224-9516
215090
  Кобєлєв О.М. Бібліометрія. наукометрія, інформетрія: визначення та співвідношення // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 60-69
215091
  Гікс Д. Бібліометрія: Лейденський Маніфест для наукометрії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С. 93-98. – ISSN 0235-7941


  Заслуговує на увагу опублікований у журналі «Nature: International weekly journal of science» (Vol.520. Iss.7548) Маніфест групи вчених з різних дослідницьких установ 1, де сформульовано головні, на їхню думку, принципи управління оцінюванням наукових ...
215092
  Соколов В. Бібліоніміка у соціокультурній діяльності бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 2-5. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано основні ознаки, особливості та відмінні риси нової галузі діяльності бібліотекознавців, що зумовлена виокремленням вивчення власної назви бібліотеки в окремий напрям досліджень. Схарактеризовано сутність і значення терміна ...
215093
   Бібліосвіт : інформаційний вісник. – Київ
№ 4. – 2001
215094
  Береза В.П. Бібліотека-музей А.П. Гайдара / В.П. Береза. – Київ : Мистецтво, 1970. – 26 с. : іл.
215095
  Береза В.П. Бібліотека-музей Аркадія Гайдара : путівник / В.П. Береза. – Дніпропетровськ : Промінь, 1970. – 61 с., [8] арк. іл. : іл.
215096
  Ярощенко Т. Бібліотека-серце Університету: Синергія поступу в Суспільство знань // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 70-79
215097
  Зєбєлян Т. Бібліотека-філія для юнацтва як центр європейської інформації для українського молодіжного соціуму // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 19-21


  Висвітлено досвід діяльності бібліотеки-філії №23 для юнацтва ім. І. Багряного Херсонської ЦБС
215098
  Загородна Н. Бібліотека - в історичному просторі трьох епох / Настасія Загородна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 44-45. – ISSN 2076-9326


  Дещо з історії Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
215099
   Бібліотека - військовослужбовцям // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3


  Наукова бібліотека імені М.Максимовича долучилася до ініціативи "Бібліотечка для захисника", яка передбачає збір книг для українських військових, що перебувають на лікуванні в госпіталях. НБ запрошує всіх небайдужих підтримати військовослужбовців, які ...
215100
  Аксьонова Н. Бібліотека - інтелектуальний фундамент у супроводі соціально-комунікаційних процесів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 88-93
215101
  Політова О. Бібліотека - інформаційний центр творчого розвитку студентів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 97-101. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється діяльність бібліотеки Київської дитячої Академії мистецтв як центру творчого розвитку студентів.
215102
   Бібліотека - науці. – К., 1990. – 182с.
215103
  Бірюкова Т. Бібліотека - Освіта: наукова комунікація, інтеграція знань, методів, технологій / Т. Бірюкова, І. Компанієць // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 33-41. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати втілення інтегрованого навчально-наукового проекту у роботу кафедри документознавства та інформаційної діяльності Одеського національного політехнічого університету, розкрито нові шляхи співробітництва в системі Бібліотека - ...
215104
  Білоус В.С. Бібліотека - різновекторний навігатор у соціально-комунікаційному просторі закладу вищої освіти // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 111-129. – ISSN 2707-3335


  У статті відображено застосування інформаційно-комунікаційних технологій для ефективної реалізації завдань бібліотеки. Акцентовано увагу на соціальнокомунікаційному аспекті бібліотеки закладу вищої освіти, показано основні напрями діяльності щодо ...
215105
  Солдатенко Н. Бібліотека - скарб для громади // Навчання, яке веде до розвитку громад : досвід двох освіт. проектів Ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ) ; [над вид. прац.: О.Ю. Кваша, А.В. Шевченко]. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7197-88-0
215106
  Самійленко Л. Бібліотека - це храм пропаганди тексту і слова // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 жовтня (№ 41). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  "На початку жовтня у Києві відбулась триденна щорічна міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек".
215107
  Сап"ян Т. Бібліотека - центр громади // Навчання, яке веде до розвитку громад : досвід двох освіт. проектів Ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ) ; [над вид. прац.: О.Ю. Кваша, А.В. Шевченко]. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – С. 14-19. – ISBN 978-617-7197-88-0
215108
  Герасимчук О.А. Бібліотека / О.А. Герасимчук, Е.М. Жлудько // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 644-645. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
215109
  Губерський Л.В. Бібліотека // Звіт ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерського Леоніда Васильовича : про роботу за період з листопада 2009 року по грудень 2010 року та завдання на наступний рік : доп. на конф. трудового колективу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 24.12.2010 / Л.В. Губерський. – Київ : [б. в.], 2010. – С. 43-44
215110
  Заєць О.В. Бібліотека "Киевского общества естествоиспытателей" у фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 278-285. – ISSN 2222-4203
215111
   Бібліотека "Літбаза" - новий підхід до реалізації авторських прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 6. – С. 75. – ISSN 1608-6422
215112
   Бібліотека .. – Київ, 1980. – 170 с.
215113
  Лобузіна К.В. Бібліотека 3.0 : знання, сховища даних та експерти // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 26-35


  Стаття присвячена застосуванню технологій керування знаннями у бібліотечній справі, сучасним тенденціям розвитку веб-технологій та прогнозам щодо майбутнього бібліотек. Розглянуто засоби організації та побудови корпоративного фонду бібліотечних знань
215114
  Назаровець С. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 5 (241). – С. 3-14. – ISSN 1029-7200
215115
  Лесюк О. Бібліотека Академії митної служби України - важлива ланка в системі інформатизації освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
215116
  Прайсман Я.Н. Бібліотека Академії наук УРСР. Довідник. / Я.Н. Прайсман. – К., 1946. – 47с.
215117
  Осередчук О.А. Бібліотека архіву Львівського університету (1894–1939): проблеми реконструкції // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – C. 100-113. – ISSN 0320-9466
215118
  Вилегжаніна Т. Бібліотека без бар"єрів: доступне середовище для людей з обмеженими фізичними можливостями // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (95). – С. 4-8
215119
  Ціборовська-Римарович Бібліотека Бердичівського монастиря босих кармелітів // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 83-89. – ISBN 978-966-02-9315-1
215120
  Ціборовська-Римарович Бібліотека Берестецького монастиря Ордену тринітаріїв: історична доля та стан дослідженості фонду // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 103-114. – ISSN 2222-4203
215121
  Цимбал В. Бібліотека Буковинського державного медичного університету як важлива складова системи підготовки майбутніх лікарів // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 15-16
215122
  Губар Л. Бібліотека в бібліотеці: архівні колекції університетської книгозбірні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 35-39. – ISSN 1029-7200


  У статті зроблено стислий екскурс в історію виникнення архівів. На прикладі бібліотеки Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Григорія Сковороди розглядається новий напрям роботи університетської бібліотеки - створення архівного фонду. Представлені ...
215123
  Пасмор Н. Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 43-50. – ISSN 1562-529Х
215124
  Мар"їна О. Бібліотека в епоху розвитку технологій Web 3.0 / Олена Мар"їна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 18-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено розвиток мережі першого, другого і третього покоління Веб; визначено важливість і значення семантичних технологій для бібліотек.
215125
  Кобєлєв О.М. Бібліотека в епоху цифрових трансформацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 74-77. – ISSN 2409-9805
215126
  Пасмор Н.П. Бібліотека в інформаційному навчальному середовищі ВНЗ // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 35-45.
215127
  Сенченко М. Бібліотека в інформаційному просторі і часі / бесіду вела Герасимова Світлана // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 20-21
215128
  Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект / Тетяна Гранчак ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 182, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-182. – ISBN 978-966-02-7136-4
215129
  Половинчак Ю. Бібліотека в інформаційному суспільстві / Ю. Половинчак, С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 249-259. – ISSN 2224-9516
215130
   Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка : нариси / [відп. за вип.: В.Д. Ракитянська ; відп. ред. С.М. Миценко ; пер. англ. мовою: Г.М. Герасимова та ін.]. – Харків : ІРІС, 2011. – 239, [1] с. : фотоіл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 235-238. – ISBN 978-966-95223-4-4
215131
  Мар"їна О. Бібліотека в медіапросторі сучасності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 3 (236). – C. 17-20. – ISSN 2076-9326
215132
  Балика Д. Бібліотека в минулому : культурно історичний нарис / Д. Балика ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Київ : Держ. вид-во України, 1925. – 118 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства ; Вип. 3)
215133
  Яковенко Ю. Бібліотека в новому форматі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С.12-13
215134
  Драган Р.А. Бібліотека в поглядах харківських бібліотекарів. Перший Всеросійський з"їзд з бібліотечної справи (1911 р.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 74-78. – ISBN 966-7352-07-2
215135
  Гранчак Т.Ю. Бібліотека в політичній комунікації // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 67-72. – ISSN 0372-6436


  Висвітлено потенціал і роль бібліотек у системі політичної комунікації, окреслено основні напрями їхньої участі в політико-комунікативних процесах, визначено пріоритети в розвитку бібліотек як суб"єктів політичної комунікації та завдання, що постають ...
215136
   Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики / [В. Бондаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 323, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 230-252, 318-323, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7909-4
215137
  Копанєва В.О. Бібліотека в середовищі цифрової науки: системно-інтеграційна взаємодія : монографія / Вікторія Олександрівна Копанєва ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 321, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-321. – ISBN 978-617-7910-73-1


  У пр. 1736251 напис: З повагою від автора. Підпис.
215138
  Печена А. Бібліотека в системі масової комунікації: тенденції і напрями розвитку // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 12-17. – ISSN 2076-9326


  Досліджуються основні тенденції і напрями розвитку бібліотеки як елементи системи масової комунікації. Розкриваються особливості трансформації бібліотечної масової роботи в сучасних умовах.
215139
  Половинчак Ю.М. Бібліотека в системі мережевих інтерактивних практик формування національної ідентичності : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Половинчак Юлія Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
215140
  Шемаєва Г.В. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку : автореф. дис. ... доктора наук з соціальних комунікацій. Спец. 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Шемаєва Г.В.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – 42с. – Бібліогр.: 44 назв.
215141
  Гранчак Т. Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 35-37. – ISSN 1029-7200


  Про роботу секції "Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій", жовтень 2016 р., м.Київ. Прийнято проект рекомендацій: с.36-37
215142
  Каращук О. Бібліотека в сучасному інформаційному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 596-610. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено значення бібліотеки в інформаційному просторі. Звернено увагу на основні продукти виробництва інформаційного суспільства, акцентовано на трансформації бібліотеки в інформаційному суспільстві. Розглянуто основні напрями розвитку бібліотечної ...
215143
  Фенько Н. Бібліотека в умовах децентралізації: діалог у колі однодумців // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – C.45-46. – ISSN 2518-7341


  З ініціативи Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара відбувся виїзний флеш-семінар "Бібліотеки ОТГ: умови, виклики та можливості" на базі КЗ "Бібліотека Білоцерківської ОГ"
215144
  Бровді А. Бібліотека Василя Німчука як свідчення наукових та літературно-історичних зацікавлень вченого // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2022. – С. 10-16. – ISBN 978-617-531-253-7
215145
   Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" publishing. – Торонто : Homin Ukrainy, 1997


  1997. N 1/2
215146
  Заєць О. Бібліотека Видубицького монастиря у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 62-66. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовніщнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
215147
  Левківський Казимир Бібліотека вищого навчального закладу - ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 33-41. – ISSN 1682-2366


  Розглядається діяльність бібліотек вищих навчальних закладів як ключової ланки інформаційного забезпечення навчального процесу. Названі основні завдання, які стоять перед бібліотеками ВНЗ на сучасному етапі.
215148
  Костирко Т. Бібліотека вищого навчального закладу і виховання толерантності сучасної молоді / Т. Костирко, О. Бєлодєд // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 545-554. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
215149
  Кунанець Н.Е. Бібліотека вищого навчального закладу як складна адаптивна соціокомунікаційна система // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 98-101. – ISBN 978-966-285-103-8
215150
  Шкира О. Бібліотека вищого навчального закладу: сучасна модель діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 80-87. – ISSN 1682-2366
215151
  Петрина Н. Бібліотека відкрита для світу / Надія Петрина // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено досвід роботи бібліотеки Української академії банківської справи Національного банку України (м. Суми) як інформаційно-освітнього і культурно-мистецького центру регіону.
215152
  Іваннікова М. Бібліотека Віленської медико-хірургічної академії // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 75-82. – ISBN 978-966-02-9315-1
215153
  Альмес І.І. Бібліотека Віцинського василіанського монастиря (за матеріалами інвентарного опису 1774 р.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 210-232. – ISSN 2222-4203
215154
  Лисенко Л Бібліотека ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі": сторінки історії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 1029-7200
215155
  Кухаренко А.Л. Бібліотека ВНЗ як соціально-комунікаційний центр творчого розвитку і самореалізації особистості // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 150-157


  Розкрито сутність процесу створення бібліотечного середовища, здатного надавати кваліфіковані послуги інформаційно-комунікаційного сервісу із задоволення потреб, визначено бібліотеку як соціально-комунікаційний центр формування інформаційної культури й ...
215156
  Лебедюк Олена Бібліотека ВНЗ як центр довідково-інформаційного обслуговування студентів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст.
215157
  Колесникова Т. Бібліотека ВНЗ: відповідальність за поширення результатів наукових досліджень // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5/6 (119). – С. 7-26. – ISSN 1682-2366


  Використання методів наукового аналізу, узагальнення, аналогії, порівняння, прогнозування дозволило автору дослідити результати впровадження нових цифрових ініціатив у бібліотеках ВНЗ.
215158
  Синюк С. Бібліотека Волинського Князя Володимира Васильковича / Сергій Синюк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 35-37


  Стаття містить інформацію про один із найцікавіших центрів книжкової культури доби Високого Середньовіччя - бібліотеку волинського князя Володимира Васильковича. Автор аналізує можливий склад книжкового фонду княжої бібліотеки, показує її роль як бази ...
215159
  Мяскова Т. Бібліотека Волинської православної духовної семінарії: історія заснування, функціонування // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 79-95. – ISSN 2224-9516
215160
  Русинська-Гєртих Бібліотека Вроцлавського університету (історія і сучасний стан) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 112-122. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
215161
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Екологічна освіта та виховання. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
  № 1. – 2004
215162
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Станьмо на варті власного майбутнього. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 3)
215163
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Граємо разом у природі. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 6)
215164
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Екологічний менеджмент: перспективи для України. Матеріали засідання Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги. – 2004. – (Охорона навколишнього середовища ; № 7)
215165
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Струмочок, річечка, ріка. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 8)
215166
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Концепція екологічної освіти України. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
215167
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Етапи становлення та засади екологічно чистого землеробства в Україні. Матеріали засідання Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги. – 2004. – (Охорона навколишнього середовища ; № 5)
215168
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Школа вартового лідера. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 2)
215169
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Екологічний стан Чернігівської області. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
215170
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2004-. – ISBN 966-96017-6-2
Ділова гра "Лідер". – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 10)
215171
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Наша допомога птахам. – 2004. – (Природоохоронні акції ВЕЛ ; № 11)
215172
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Позакласні заходи з екології. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 12)
215173
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Первоцвіт. – 2005. – (Природоохоронні акції ВЕЛ ; № 2)
215174
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Стан грунтів України. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 3)
215175
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Екологічна стежка. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 1)
215176
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-12-4
Уроки з екології. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
215177
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-13-2
Уроки з екології. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 5)
215178
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Відходи. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 6)
215179
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-13-2
Екологічні казки. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 7)
215180
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Енергетична безпека держави. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 8)
215181
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-19-1
Екологічно безпечне харчування. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 10)
215182
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-23-Х
Сценарії екологічних театрів. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 11)
215183
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-20-5
Уроки з екології. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
215184
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Збережи ялинку. – 2005. – (Природоохоронні акції ВЕЛ ; № 12)
215185
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-28-0
Граємо разом у природі - 2. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 2)
215186
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-29-9
Стратегія ЄЕК ООН з освіти в інтересах збалансованого розвитку. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 3)
215187
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-30-2
Екологічні наслідки радіаційного забруднення. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
215188
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-31-0
Станьмо на варті власного майбутнього. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 5)
215189
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-32-9
Позакласні заходи з екології. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 6)
215190
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-33-7
Екологічні проблеми аерокосмічної діяльності. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 7)
215191
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-34-5
Національне та екологічне. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 8)
215192
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-19-1
Екологічні проблеми транспорту. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 1)
215193
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-35-3
Орхуська конвенція. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 9)
215194
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-36-1
Довкілля і здоров"я. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 10)
215195
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-37-Х
Природоохоронна складова факультативного курсу "Екологія" Метод. рекоменд. для вчителів. – 2006. – (Екологічна освіта та виховання ; № 11)
215196
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-38-8
Формування національної екологічної мережі України. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12)
215197
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-37-Х
Освіта для сталого розвитку: досвід українських освітян. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 1)
215198
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Екологічно збалансовані технології в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
215199
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-40-4
Проблеми підтоплення в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
215200
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Презентація екологічної енциклопедії в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 4)
215201
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-40-4
Екологічні наслідки радіаційного забруднення. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 5)
215202
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Школа лідера - еколога. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 6)
215203
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Генетично модифіковані організми ( ГМО ). – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 7)
215204
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
ВЕЛ - 10 років на захисті довкілля. – 2007. – (Охорона навколишнього середовища ; № 8)
215205
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні ризики. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
215206
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Український екологічний конгрес. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 10)
215207
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Конвенція про охорону біологічного різноманіття. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 11)
215208
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Забруднення: екологічні аспекти. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 12)
215209
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату. Кіотський протокол. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
215210
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Екологічний моніторинг. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 1)
215211
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 4)
215212
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Організація роботи літнього екологічного табору. – 2008. – (Екологічна освіта та виховання ; № 3)
215213
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
№ 7. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 6)
215214
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Освітні та етичні засади збалансованого розвитку. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 7)
215215
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 5)
215216
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 8)
215217
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 11)
215218
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Екологічні, медичні та соціальні проблеми в регіонах розміщення підприємств гірничо-металургійного комплексу. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 12)
215219
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Вплив на довкілля підприємств гірничо-металургійного комплексу. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 10)
215220
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
"Здоровий спосіб життя" (матеріали для уроків та виховної роботи). – 2008. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
215221
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
215222
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічна стежка "Первоцвіти". – 2009. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
215223
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Еколого-краєзнавчі експедиції. – 2009. – (Екологічна освіта та виховання ; № 5)
215224
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічно збалансовані технології. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 6)
215225
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Формування законодавчої та інституційної бази збалансованого розвитку. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 1)
215226
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Структурна перебудова економіки України в контексті переходу до збалансованого розвитку. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
215227
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Оптимізація насаджень пришкільних територій ( науково- методичні рекомендації). – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 7/8)
215228
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні питання співіснування людина-рослина. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 9)
215229
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Регіональні екологічні проблеми в контексті переходу до збалансованого розвитку. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 10)
215230
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Пріоритетні напрями екологічної модернізації секторів економіки. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 12)
215231
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Формування національної екологічної мережі та розвиток туризму. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 11)
215232
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Удосконалення економічних інструментів природокористування та екологічної безпеки. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 1)
215233
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Просвітницька робота з дітьми та молоддю з питань збереження водних об"єктів в Україні. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 4)
215234
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні аспекти поводження з побутовими відходами. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 5)
215235
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні аспекти забруднення компонентів природного середовища. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 6)
215236
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Формування екологічного світогляду. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 7)
215237
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні аспекти шкідливої дії вод. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 8)
215238
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Проект " Еколого-соціальні проблеми, пов"язані з безпритульними собаками". – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
215239
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Досвід впровадження та перспективи Кіотського протоколу. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 11)
215240
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Дозвілля та здоров"я: оцінка екологічних ризиків. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 10)
215241
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Освіта для збалансованого (сталого) розвитку. – 2010. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
215242
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Інтегроване управління водними ресурсами в контексті Водної директиви ЄС. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 12)
215243
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
№ 9 : Освіта для збалансованого (сталого) розвитку. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
215244
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Охорона навколишнього середовища / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк"
  № 1 (169), січень. – 2018. – 36 с. – Назва вип. сер. "Проблемні питання розвитку заповідної справи в Україні"
215245
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Європейська інтеграція / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк"
  № 2 (170), лютий. – 2018. – 24 с. – Назва вип. сер. "Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті"
215246
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 4, квітень. – 2018. – 24 с. – Назва вип. сер. "Директива ЄС щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень"
215247
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Стан навколишнього середовища" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 3, березень. – 2018. – 28 с. – Назва вип. сер. "Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні"
215248
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Стан навколишнього середовища" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 5, травень. – 2018. – 44 с. – Назва вип. сер. "Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект)"
215249
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 6, червень. – 2018. – 39, [1] с., включ. обкл. – Назва вип. сер. "Мінаматська конвенція про ртуть"
215250
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 7, липень. – 2018. – 27, [1] с., включ. обкл. – Назва вип. сер. "Роттердамська конвенція про процедуру Попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі"
215251
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 8, серпень. – 2018. – 39, [1] с., включ. обкл. – Назва вип. сер. "Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі"
215252
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 9, вересень. – 2018. – 39, [1] с., включ. обкл. – Назва вип. сер. "Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням"
215253
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Європейська інтеграція" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 10, жовтень. – 2018. – 23, [1] с., включ обкл. – Назва вип. сер. "Конвенція про захист Чорного моря від забруднення"
215254
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Стан навколишнього середовища" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 11, листопад. – 2018. – 27, [1] с., включ. обкл. – Назва вип. сер. "Поводження з небезпечними відходами в Україні"
215255
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Збалансований розвиток" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк"
  № 12, грудень. – 2018. – 35, [1] с. – Назва вип. сер. "Збалансовані містаі"
215256
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 1, січень. – 2019. – 23, [1] с. – Назва вип. сер. "Стан водних ресурсів в Україні". – (Серія "Стан навколишнього середовища" ; № 1, січень)
215257
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 2, лютий. – 2019. – 31, [1] с. – Назва вип. сер. "Проблемні питання функціонування природоохоронних територій". – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 2, лютий)
215258
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 3, березень. – 2019. – 23, [1] с. – Назва вип. сер. "Альтернативна енергетика". – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 3, березень)
215259
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 4, квітень. – 2019. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Довкілля і здоров"я". – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 4, квітень)
215260
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 5, травень. – 2019. – 31, [1] с. – Назва вип. сер. "Освіта для збалансованого розвитку". – (Серія "Екологічна освіта та виховання" ; № 5, травень)
215261
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 6, червень. – 2019. – 28 с. – Назва вип. сер. "Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай". – (Серія "Європейська інтеграція" ; № 6, червень)
215262
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 7, липень. – 2019. – 44 с. – Назва вип. сер. "Рамкова конвенція Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату . Кіотський протокол". – (Серія "Європейська інтеграція" ; № 7, липень)
215263
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 8, серпень. – 2019. – 27, [2] с. – Назва вип. сер. "Стан водних ресурсів в Україні". – (Серія "Стан навколишнього середовища" ; № 8, серпень)
215264
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 9, вересень. – 2019. – 35, [2] с. – Назва вип. сер. "Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер". – (Серія "Європейська інтеграція" ; № 9, вересень)
215265
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 10, жовтень. – 2019. – 27, [1] c. – Назва вип. сер. "Роздільне збирання побутових відходів". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215266
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 11, листопад. – 2019. – 27, [1] c. – Назва вип. сер. "Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин". – (Серія "Європейська інтеграція")
215267
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 12, грудень. – 2019. – 31, [1] c. – Назва вип. сер. "Поводження з небезпечними відходами". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215268
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 1, січень. – 2020. – 28 с. – Назва вип. сер. "Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані". – (Серія "Європейська інтеграція")
215269
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 2, лютий. – 2020. – 24 с. – Назва вип. сер. "Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення". – (Серія "Європейська інтеграція")
215270
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 3, березень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Сучасні технології перероблення відходів". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215271
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 4, квітень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Поводження з відходами в об"єднаних територіальних громадах". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215272
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 5, травень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Стан поводження з харчовими відходами в Україні". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215273
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 6, червень. – 2020. – 31, [1] с. – Назва вип. сер. "Національні природні парки України: досвід збереження унікальних природних комплексів". – (Серія "Охорона навколишнього середовища")
215274
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 7, липень. – 2020. – 31, [1] с. – Назва вип. сер. "Планування, проектування та будівництво в Україні на засадах збалансованого розвитку". – (Серія "Охорона навколишнього середовища")
215275
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 8, серпень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Освіта у сфері поводження з відходами". – (Серія "Екологічна освіта та виховання")
215276
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 9, вересень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "У пошуках балансу розвитку міст". – (Серія "Охорона навколишнього середовища")
215277
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 10, жовтень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами". – (Серія "Охорона навколишнього середовища")
215278
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 11, листопад. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини". – (Серія "Європейська інтеграція")
215279
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 12, грудень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Проблеми поводження з відходами сільського господарства тваринного походження". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215280
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 1, січень. – 2021. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Класифікація територій та об"єктів ПЗФ України". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215281
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 2, лютий. – 2021. – 31, [2] c. – Назва вип. сер. "Класифікація територій та об"єктів ПЗФ України". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215282
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 3, березень. – 2021. – 35, [2] c. – Назва вип. сер. "Класифікація територій та об"єктів ПЗФ України". – (Серія "Європейська інтеграція")
215283
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 4, квітень. – 2021. – 31, [2] с. – Назва вип. сер. "Екологічно-дружні технології перероблення відходів". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215284
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 5, травень. – 2021. – 27, [2] с. – Назва вип. сер. "Екологічна просвіта у сфері поводження з відходами". – (Серія "Екологічна освіта та виховання")
215285
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 6, червень. – 2021. – 23, [2] c. – Назва вип. сер. "Екологічна просвіта у сфері поводження з відходами". – (Серія "Охорона навколишнього середовища")
215286
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 7, липень. – 2021. – 25, [4] c. – Назва вип. сер. "Екологічна просвіта у сфері поводження з відходами". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215287
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 8, серпень. – 2021. – 23, [2] c. – Назва вип. сер. "Екологічна просвіта у сфері поводження з відходами". – (Серія "Європейська інтеграція")
215288
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 9, вересень. – 2021. – 27, [2] c. – Назва вип. сер. "Екологічна просвіта у сфері поводження з відходами". – (Серія "Стан навколишнього середевища")
215289
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 10, жовтень. – 2021. – 19, [2] c. – Назва вип. сер. "Екологічна просвіта у сфері поводження з відходами". – (Серія "Європейська інтеграція")
215290
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 11, листопад. – 2021. – 35, [2] c. – Назва вип. сер. "Впровадження основ органічного сільськогосподарського виробництва". – (Серія "Охорона навколишнього середовища")
215291
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 12, грудень. – 2021. – 31, [2] c. – Назва вип. сер. "Проблеми питання розміщення промислових відходів у межах громад та шляхи їх розв"язання". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
215292
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Стан навколишнього середовища" / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 1/2, січень - лютий. – 2022. – 23, [1] c., включ. обкл. – Назва вип. серії "Впровадження заходів у місцевих громадах щодо поводження з небезпечними відходами"
215293
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Стан навколишнього середовища" / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 3/4, березень - квітень. – 2022. – 23, [1] c., включ. обкл. – Назва вип. серії "Сучасні технології енергоефективності та ресурсозбереження"
215294
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Стан навколишнього середовища" / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.]
  № 5/6, травень - червень. – 2022. – 27, [1] c., включ. обкл. – Назва вип. серії "Організація системи роздільного збирання побутових відходів"
215295
  Гордієнко А. Бібліотека для дітей: Секрети новотворчості в умовах пандемії / розмовляла Еліна Заржицька // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
215296
  Кісельова О. Бібліотека для молоді: формати, неформати, платформи можливостей // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 28-29. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено інформацію про семінар-практикум "Бібліотека для молоді: формати, неформати, платформи можливостей", який пройшов у Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Є. Маланюка.
215297
   Бібліотека для молодіжі, міщан і селян. – [Чернівці] : [Т-во "Руска Бесіда"], 1885. – С. 130-192. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник за № 106148 дефектний, без тит. арк., обкл.


  Місячна "Бібліотека для молодіжі, міщан і селян" видавана в Чернівцях на Буковині "Руською бесідою" в 1885-1894 рр. за редакцією визначного педагога, дитячого письменника і діяча Омеляна Поповича. Авт. пpозових і поет. твоpів, pозвідок з ...
215298
  Вовнюк І. Бібліотека для юнацтва: нові ролі в нових реаліях // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 24-25


  Проекти «За Живе», «Театр у бібліотеці», «Літературно-мистецький балкон» та інші як нові форми комунікації з молоддю (Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука).
215299
  Стадник О. Бібліотека допомагає повірити в себе // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 33
215300
  Лук"янова О. Бібліотека європейського рівня в невеликому місті // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 10-13


  Про найуспішніші проєкти тростянецької громади щодо модернізації бібліотек (Сумська обл.)
215301
  Лоштин Н. Бібліотека єзуїтського колегіуму в Перемишлі за матеріалами інвентаря 1774 р. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 74-82
215302
  Рабчун О. Бібліотека Загінецька : [монографія] / Оксана Рабчун. – Москва : Перо, 2017. – 264, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-906972-78-1
215303
  Медведь Марія Бібліотека Закарпатського державного університету - нове покоління вузівських бібліотек // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 55-59. – ISSN 1682-2366


  Директор бібліотеки Закарпатського державного університету розповідає про досягнення колективу бібліотеки у впровадженні найновіших технологій для покращення якості обслуговування користувачів.
215304
  Медведь М. Бібліотека Закарпатського державного університету - нове покоління вузівських бібліотек // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 55-59. – ISSN 1682-2366
215305
  Шекенева В.І. Бібліотека закладу вищої освіти – осередок формування культури академічної доброчесності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 192-196. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
215306
  Молчанова С.А. Бібліотека ЗВО як центр формування навичок здорового способу життя студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 178-184. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
215307
  Лізановська Л. Бібліотека згуртовує обдаровану молодь // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 34-35. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено досвід роботи бібліотеки Вінницького національного медичного університету (ВНМУ) ім. М.І. Пирогова стосовно організації дозвілля молоді шляхом поєднання творчої самореалізації студентів та викладачів. Організація дозвілля студентів базується ...
215308
  Альмес І.І. Бібліотека Золочівського василіанського монастиря наприкінці 60-х – на початку 70-х років XVIII ст.: реконструкція репертуару книг // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 143-169. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
215309
  Онищенко О. Бібліотека і "цифрове" покоління: нова ситуація - нові форми роботи // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200


  (Доповідь, виголошена на міжнародній науковій конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" 4 жовтня 2016 року).
215310
  Рукавіцина Є.В. Бібліотека і архів мітрополіта Євгенія (Є.О.Болховітінова) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 05.25.04 / Рукавіцина Є.В.; НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1995. – 24 с.
215311
  Бублик О. Бібліотека і документ у контексті часу: Четверті бібліотекознавчі студії, присвячені пам"яті професора М.С. Слободяника // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (249). – C. 46-48. – ISSN 1029-7200
215312
   Бібліотека і естетичне виховання читачів. – К., 1961. – 44с.
215313
   Бібліотека і книга у контексті часу : збірник наукових статей 2 міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 року, м. Київ : тема року : "Публічна бібліотека в соціокультурному просторі регіону" / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України" ; [редкол. : Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна та ін. ; укладач С. Басенко]. – Київ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7547-45-5
215314
   Бібліотека і книга. Як користуватись бібліотекою. – К., 1949. – 120с.
215315
   Бібліотека і науково-технічне відродження України. – Харків, 1996. – 27с.
215316
   Бібліотека і науково-технічний прогрес. – Львів, 1975. – 190с.
215317
  Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; [наук. ред. Л.А. Дубровіна ; ред. : Н. Автономова та ін.] ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 480, [2] с. – Додатки: с. 469-481. – Бібліогр.: с. 429-468. – ISBN 978-966-02-6368-0
215318
  Расторгуєва Н. Бібліотека і поліція: партнерство заради безпеки дітей // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 42-43. – ISSN 2518-7341


  Представлено партнерство Кіровоградської обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г. Шевченка і патрульної поліції міста Кропивницький у проведенні заходів для дітей з питань безпеки життєдіяльності і права в рамках програми "Поліція і спільнота" (ПОЛіС) ...
215319
   Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. "Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Вип. 33" / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
215320
  Струнгар В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект / Валерія Струнгар // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 23-27. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджується термінологічно-понятійний апарат бібліотечного складника в системі суспільного використання соціальних медіа. Аналізується інформаційно-бібліотечне середовище, що утворилося у процесі застосування нових соціальних медіа. ...
215321
   Бібліотека і час. – К., 1996. – 121с.
215322
  Бабич В.С. Бібліотека і читач / В.С. Бабич. – Київ : Мистецтво, 1983. – 128 с. – Бібліогр.: с. 128. – (Б-чка культурно-освітнього працівника)
215323
  Сопова Т. Бібліотека і читач XXI століття; соціологія приймає виклики // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 2-6. – ISSN 2518-7341
215324
   Бібліотека і читач на порозі 21 сторіччя : збірник наукових праць. – Київ, 1998. – 72 с. – На обкл.: До Всеукраїнського дня бібліотек. – ISBN 966-95283-8-0
215325
   Бібліотека і читач на Україні. – Харків; Київ : Держвидав України, 1930. – 240 с. – (Труди інституту книгознавства, т. 2 : Праці кабінету вивчання книги й читача / За ред. Д.Балики ; Зб. 1)
215326
  Назаревський О. Бібліотека І.Н.О. // Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ, 1928. – № 2, грудень. – С. 26-27
215327
  Білокінь С. Бібліотека І.П. Білоконя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 7-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817
215328
   Бібліотека Івана Франка = Library of Ivan Franko : наук. опис : у 4 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Часопис "Критика". – ISBN 978-966-02-5507-4
Т. 1 : / [над т. працювали: Г. Бурлака (наук. кер. проєкту) С. Захаркін, Р. Кисельов та ін. ; ; [переднє сл. М. Жулинський ; вступ. ст. Я. Мельник]]. – 2010. – 621, [3] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 511-620. – Бібліогр. в підрядк. прим.
215329
  Федоряко В.Ф. Бібліотека ім.М.Максимовича Київського національного університету ім. Т.Шевченка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 657-658. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
215330
  Мяскова Т.Є. Бібліотека Імператорського Університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834-1927 рр.) / Тетяна Мяскова ; [наук. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2005. – 182, [1] с. – ISBN 966-02-3506-2
215331
  Резніченко О.М. Бібліотека інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 348-360. – ISBN 978-966-02-4329-3
215332
  Резніченко О. Бібліотека інформує // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 355-360. – ISSN 2524-0137


  "Основна діяльність наукової бібліотеки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України у 2015 році була спрямована на створення численної профільної, водночас, різноманітної колекції вітчизняних та зарубіжних документів, ...
215333
  Міщук С. Бібліотека Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині та її рукописна колекція (др. пол. ХІХ – 10-ті рр. ХХ ст.) // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 21-25
215334
  Міщук С. Бібліотека Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині та її рукописна колекція (друга пол. XIX - 10-ті роки XX ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено історію наукової бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька у Ніжині, яка містила цінні видання та колекцію рукописів і стародруків, шо зумовило формування міцного осередку наукового дослідження та ...
215335
  Завальнюк О.М. Бібліотека Кам"янець-Подільського державного українського університету: забезпечення вивчення історико-суспільних дисциплін та проведення науково-дослідної роботи з історії та культури (1918-1920 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 6-11. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
215336
  Копилов С.А. Бібліотека Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: від заснування до сьогодення // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 7-11. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
215337
  Айвазян О.Б. Бібліотека Кам"янець-Подільської чоловічої гімназії наприкінці XIX - початку XX століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 363-371. – (Історичні науки ; Т. 21)
215338
  Богданов Г. Бібліотека Карла Великого та її доля // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (311), червень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
215339
  Лучка Л.М. Бібліотека Катеринославського наукового товариства: історія заснування та подальша доля // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3 (28), iss. 2. – С. 46-52. – ISSN 2664-9950
215340
  Бабич О. Бібліотека Києво-Печерського монастиря в Успенському соборі (кінець XI - 30-і роки XIII століття) // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 54


  Автор вважає, що саме в Успенському соборі зберігалися кгиги, що складали в першій половині ХІІ ст. власне келійне книжкове зібрання князя-ченця Миколи Святоші. Очевидно, що воно було настільки численне, що привернуло до себе увагу єпископа ...
215341
  Мяскова Т. Бібліотека Києво-Печерської 5-ї гімназії // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 230-233. – ISBN 978-966-02-9315-1
215342
  Заєць О.В. Бібліотека Києво-Печерської лаври: історія створення та сучасний стан // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 321-331. – ISSN 2222-4203
215343
  Лисенко Л. Бібліотека Київського генерал-губернатора Д.Г. Бібікова / Л. Лисенко, Г. Ковальчук // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 135-141. – ISBN 978-966-02-9315-1
215344
  Мяскова Т. Бібліотека Київського інституту шляхетних дівчат // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 181-194. – ISBN 978-966-02-9315-1
215345
  Афанасьева З. Бібліотека Київського комерційного інституту // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 201-208. – ISBN 978-966-02-9315-1
215346
  Мяскова Т.Є. Бібліотека Київського комерційного інституту: історія, сучасний стан // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 178-190. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
215347
  Левченко Ю. Бібліотека Київського педагогічного інституту під час нацистської окупації (1941-1943 рр.) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 53-56. – ISSN 2518-7341
215348
  Афансьєва З. Бібліотека Київського першого комерційного училища // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 241-247. – ISBN 978-966-02-9315-1
215349
  Мяскова Т. Бібліотека Київського реального училища // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 234-240. – ISBN 978-966-02-9315-1
215350
   Бібліотека Київського Університету // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 7 (103). – [2 с. обкл.]
215351
  Лисенко Л. Бібліотека Київської 1-ї гімназії // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 209-216. – ISBN 978-966-02-9315-1
215352
  Мяскова Т. Бібліотека Київської 2-ї гімназії // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 217-223. – ISBN 978-966-02-9315-1
215353
  Мяскова Т. Бібліотека Київської 3-ї гімназії // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 224-229. – ISBN 978-966-02-9315-1
215354
  Дениско Л. Бібліотека Київської духовної академії (1819-1919) / Людмила Дениско; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006. – 224с. – ISBN 966-02-3811-8
215355
  Мяскова Т. Бібліотека Колегії Павла Галагана // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 181-194. – ISBN 978-966-02-9315-1
215356
  Бурячинська Л. Бібліотека коледжу - на допомогу навчанню // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-36
215357
  Семесько В. Бібліотека Конгресу США: зарубіжний досвід / Валентина Семесько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 17-19. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлюються чинники, які сприяли становленню Бібліотеки Конгресу США як однієї з найбільших у світі та найцікавіших для користувачів. Аналізується можливість оцифрування фондів і вільного доступу до об"єктів інтелектуальної власності, ...
215358
  Ціборовська-Римарович Бібліотека Кременецького єзуїтського колегіуму // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 60-63. – ISBN 978-966-02-9315-1
215359
   Бібліотека кримськотатарської літератури. Народна творчість = Къырымтатар эдебияты кутюпханеси. Халкъ иджады : казки, легенди, епоси / упоряд.: Сабріє Кандимова, Нузет Умеров ; [вступ. ст.: О.М. Гуменюк ; пер. укр.: Д. Кононенко, В. Гуменюк]. – Львів : Світ, 2012. – 638, [2] с. : іл. – Тит. арк., текст парал. кримськотатар., укр. – Бібліогр.: с. 24, 46. – ISBN 978-966-603-759-9
215360
  Грабовський В. Бібліотека Крістофа Вольфа у Львові // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 3/4 (5/6). – С. 221-222. – ISSN 2224-0926
215361
  Гуль О.М. Бібліотека Леона Ідзиковського: історія створення та побутування (друга половина XIX - початок XX ст.) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 155-158. – ISBN 978-966-02-7706-9
215362
  Колеснікова В. Бібліотека Майдану: шлях від революційної читальні до бібліотеки Музею Революції Гідності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 24-32. – ISSN 1029-7200


  Бібліотека Майдану розглядається як громадська ініціатива, що виникла в стінах Українського дому під час Революції Ґідності, як «місце духу», де люди читали, думали, дискутували, духовно відновлювалися. Розкривається культурно- просвітницька роль ...
215363
  Кузьмук О. Бібліотека Межигірського монастиря XVII - XVIII ст. / О. Кузьмук, Н. Сінкевич // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 42-47. – ISSN 0131-2685
215364
  Заєць О. Бібліотека митрополита Київського і Галицького Антонія (Храповицького) у фондах НБУВ: історія та сучасний стан // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 383-399. – ISSN 2224-9516
215365
   Бібліотека митрополита Флавіана : (каталог книг з фонду від. стародрукованих, рідкісних та цінних книг) / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд. О. Марченко ; ред.: С. Смілянець, Н. Хівренко, Н. Горська ; вступ. ст. Н. Удод]. – Київ : Винниченко, 2011. – 63, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 58-63. – ISBN 978-966-2622-05-8
215366
  Смілянець С. Бібліотека на все життя: до ювілею А. Скорохватової // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
215367
  Сокур О. Бібліотека наукової установи: підсумки, завдання та пріоритети діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 48-49. – ISSN 2076-9326
215368
  Кунанець Н. Бібліотека Національного музею: до історіографії питання / Наталія Кунанець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 40-42. – ISSN 2076-9326


  Стаття подає аналіз джерельної бази з історії бібліотеки Національного музею у Львові, характеризує основні віхи становлення та розвитку цієї книгозбірні.
215369
  Ярема І. Бібліотека нового покоління та її роль як соціального інституту в інформаційну добу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (303), жовтень. – С. 26-30. – ISSN 2076-9326
215370
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 1997. – 240 с.
215371
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 1997. – 132 с.
215372
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 3. – 1997. – 192 c.
215373
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 4. – 1997. – 166 с.
215374
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 5. – 1997. – 296 с.
215375
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 6. – 1997. – 322 с.
215376
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 1998. – 220 с.
215377
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 1998. – 234 с.
215378
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 3. – 1998. – 228 с.
215379
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 4. – 1998. – 232 с.
215380
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 5. – 1998. – 184 с.
215381
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 6. – 1998. – 190 с.
215382
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 7. – 1998. – 156 с.
215383
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 8. – 1998. – 168 с.
215384
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 9. – 1998. – 180 с.
215385
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 10. – 1998. – 190 с.
215386
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 11. – 1998. – 184 с.
215387
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 12. – 1998. – 172 с.
215388
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 13. – 1998. – 192 с.
215389
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 14. – 1998. – 188 с.
215390
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 15. – 1998. – 184 с.
215391
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 16. – 1998. – 204 с.
215392
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 17. – 1998. – 208 с.
215393
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 18. – 1998. – 220 с.
215394
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 1999. – 148 с.
215395
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 1999. – 156 с.
215396
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 3. – 1999. – 176 с.
215397
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 4. – 1999. – 184 с.
215398
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 5. – 1999. – 152 с.
215399
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 6. – 1999. – 148 с.
215400
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 7. – 1999. – 144 с.
215401
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 8. – 1999. – 200 с.
215402
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 9. – 1999. – 196 с.
215403
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 10. – 1999. – 168 с.
215404
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 11. – 1999. – 172 с.
215405
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 12. – 1999. – 196 с.
215406
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 13. – 1999. – 176 с.
215407
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 14. – 1999. – 184 с.
215408
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 15. – 1999. – 188 с.
215409
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 16. – 1999. – 162 с.
215410
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 17. – 1999. – 202 с.
215411
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 18. – 1999. – 188 с.
215412
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 19. – 1999. – 176 с.
215413
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 20. – 1999. – 176 с.
215414
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 21. – 1999. – 192 с.
215415
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 22. – 1999. – 210 с.
215416
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 23. – 1999. – 186 с.
215417
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 24. – 1999. – 238 с.
215418
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2000. – 200 с.
215419
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000. – 202 с.
215420
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000. – 208 с.
215421
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000. – 212 с.
215422
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2000. – 192 с.
215423
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2000. – 198 с.
215424
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2000. – 168 с.
215425
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2000. – 240 с.
215426
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2000. – 256 с.
215427
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2000. – 224 с.
215428
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000. – 200 с.
215429
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2000. – 228 с.
215430
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 13. – 2000. – 226 с.
215431
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 14. – 2000. – 188 с.
215432
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 15. – 2000. – 216 с.
215433
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 16. – 2000. – 284 с.
215434
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 17. – 2000. – 234 с.
215435
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2000. – 192 с.
215436
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2000. – 176 с.
215437
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2000. – 212 с.
215438
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2000. – 200 с.
215439
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 22. – 2000. – 264 с.
215440
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 23. – 2000. – 222 с.
215441
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 24. – 2000. – 314 с.
215442
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 2001. – 256 с.
215443
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 2001. – 236 с.
215444
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 3. – 2001. – 248 с.
215445
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001. – 264 с.
215446
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001. – 268 с.
215447
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001. – 288 с.
215448
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2001. – 272 с.
215449
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2001. – 264 с.
215450
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2001. – 284 с.
215451
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2001. – 312 с.
215452
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2001. – 280 с.
215453
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2001. – 280 с.
215454
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 13. – 2001. – 276 с.
215455
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 14. – 2001. – 232 с.
215456
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 15. – 2001. – 224 с.
215457
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 16. – 2001. – 256 с.
215458
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 17. – 2001. – 316 с.
215459
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2001. – 252 с.
215460
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2001. – 252 с.
215461
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2001. – 272 с.
215462
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2001. – 268 с.
215463
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 22. – 2001. – 292 с.
215464
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 23. – 2001. – 300 с.
215465
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 24. – 2001. – 294 с.
215466
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002. – 212 с.
215467
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002. – 268 с.
215468
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002. – 244 с.
215469
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002. – 276 с.
215470
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002. – 252 с.
215471
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002. – 260 с.
215472
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002. – 224 с.
215473
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002. – 220 с.
215474
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002. – 220 с.
215475
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002. – 232 с.
215476
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002. – 224 c.
215477
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002. – 220 с.
215478
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 13. – 2002. – 216 с.
215479
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 14. – 2002. – 220 с.
215480
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 15. – 2002. – 216 с.
215481
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 16. – 2002. – 220 с.
215482
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 17. – 2002. – 212 с.
215483
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2002. – 212 с.
215484
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2002. – 232 с.
215485
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2002. – 236 с.
215486
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2002. – 244 с.
215487
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 22. – 2002. – 224 с.
215488
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 23. – 2002. – 224 с.
215489
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 24. – 2002. – 280 с.
215490
  Мяскова Т.Є. Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму: історія виникнення, функціонування та сучасний стан // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 122-135. – ISBN 966-02-4450-4
215491
  Амельченко Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 13-15. – ISSN 2518-7341


  Наводиться досвід бібліотек Одеської області в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні щодо формування позитивної громадської думки про бібліотеки ОТГ та створення їх сучасного іміджу.
215492
  Суслова В. Бібліотека очима місцевої влади / Вікторія Суслова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено результати дослідження, проведеного Луганською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Горького, щодо вивчення ставлення влади до бібліотек.
215493
  Мокроусова О. Бібліотека П. Ф. Альошина: шляхи формування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – C. 35-40. – ISSN 1029-7200
215494
  Лучка Л.М. Бібліотека першого середнього навчального закладу Катеринослава: історія, діяльність, постаті // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 80-86. – ISSN 2409-4137
215495
  Рабчун О. Бібліотека Почаївського повітового училища // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 71-74. – ISBN 978-966-02-9315-1
215496
  Кунанець Н.Е. Бібліотека Почаївської Успенської Лаври та її роль у соціально-комунікаційних процесах // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 235-148. – ISSN 2222-4203
215497
  Шевченко О. Бібліотека просто неба - Open air // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 28-30. – ISSN 2518-7341


  Висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія щодо реалізації соціокультурного проекту "Бібліотечна альтанка".
215498
  Яковенко О. Бібліотека професора І.А. Сікорського / О. Яковенко, О. Вискірко, І. Гуржій // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 169-180. – ISBN 978-966-02-9315-1
215499
  Лисенко Л. Бібліотека професора М.X. Бунге / Л. Лисенко, Т. Мяскова // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 126-134. – ISBN 978-966-02-9315-1
215500
  Мяскова Т. Бібліотека професора М.І. Костомарова // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 116-125. – ISBN 978-966-02-9315-1
215501
  Іваннікова М. Бібліотека професора М.П. Дашкевича // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 147-151. – ISBN 978-966-02-9315-1
215502
  Мяскова Т. Бібліотека професора С.П. Томашевського // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 162-168. – ISBN 978-966-02-9315-1
215503
  Адаменко М. Бібліотека речей - один із чинників об"єднання громади (за матеріалами зарубіжних інтернет-джерел) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 23-25
215504
  Кущ Л. Бібліотека стає практичним помічником та робить громадян активними // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 178). – С. 4
215505
  Кунанець Н. Бібліотека студентських товариств "Дружний лихвар" (1871-1882), "Академічне братство" (1882-1896) та "Академічна громада" (1896-1921) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 196-217. – ISSN 1561-6223
215506
  Пасмор Н. Бібліотека сучасного університету: зміна інформаційного образу / Н. Пасмор, О. Самофар // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 138-144. – ISBN 978-617-531-243-8
215507
   Бібліотека сьогодні // Наука - майбутнє України / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [вступ. ст. Л.В. Губерський ; авт. ідеї: Логвін З.І., Таланкіна С.В. ; під ред. С.А. Вижви ; переклад Пастушенко Т.В. ; фото Жарій О.Ю.]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 32-33


  Наукова бібліотека ім. М. Максимовича.
215508
   Бібліотека сьогодні [ім. М. Максимовича, КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 23 : цв.фото.
215509
  Сербін О.О. Бібліотека сьогодні в мінливому забарвленні реформ // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 182-192. – ISBN 978-617-689-301-1
215510
  Калініна Н. Бібліотека та авторське право: знати і дотримуватися / Наталія Калініна // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 15-17. – ISSN 1811-377X


  У статті подається аналіз законодавчої бази України у сфері інтелектуальної власності та надаються рекомендації щодо застосування норм авторського права в бібліотечній практиці.
215511
  Дениско Л.М. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького / Л.М. Дениско ; НАНУ ; Національна б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 476 с. – ISBN 978-966-02-4975-2
215512
  Гарагуля С. Бібліотека та Веб 2.0: зміна фахової парадигми / Сергій Гарагуля // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 29-32


  Висвітлюється питання впливу новітніх інформаційних технологій на роботу в традиційному бібліотечному середовищі. Розглядаються концептуально нові засади співробітництва бібліотеки з читачем/користувачем на основі технології веб 2.0.
215513
  Желай О. Бібліотека та інтернет-ресурси: правові аспекти використання інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 296-308. – ISSN 2224-9516
215514
   Бібліотека та інформація. – Львів, 1973. – 160 с.
215515
  Копанєва В. Бібліотека та мережева інформація / Вікторія Копанєва // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-36


  Проведено аналіз Інтернет-джерел наукової інформації. Констатовано, що сьогодні вони не мають належної підтримки в аспекті довготермінового зберігання. Розглянуто досвід зарубіжних бібліотек з архівування національних Інтернет-сегментів. Наголошено на ...
215516
  Мар"їна О. Бібліотека та соціальні медіа: технологія взаємодії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 19-21. – ISSN 2076-9326
215517
   Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю наукової б-ки Хмельницького нац. університету, 15-16 березня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Хмельниц. нац. ун-т ; Наукова б-ка ім. М. Максимовича КНУТШ ; Наукова б-ка Хмельниц. нац. ун-ту ; [ред. кол. : О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, О.О. Мацей та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263, [1] с. : іл.
215518
  Палюх О. Бібліотека товариства львівських друкарів "Ognisko" - "Огнище" (1901-1914): напрямки діяльності., репертуар фоду" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 169-184. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
215519
  Ціборовська-Римарович Ірина Бібліотека у "дзеркалі" стародруків: образ, джерела, факти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 5 (241). – С. 27-36. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується фактографічний матеріал про бібліотеки минулого, який містить у собі стародруковані видання за своїм змістом, ілюстраціями, власницькими книжковими знаками, друкарськими марками
215520
  Горбань Ю. Бібліотека у грі: навчання інформаційної грамотності та запобіганню плагіату [зарубіжні університети] / Ю. Горбань, О. Скаченко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 26-33. – ISSN 1029-7200


  університетів. Охарактеризовано ігрову механіку та дизайн 12 цифрових ігор, метою яких є профілактика плагіату, навчання інформаційної грамотності та правил цитування основних стилів. Скриншоти описаних ігор містяться у презентації, що відкривається ...
215521
   Бібліотека у правовому полі : довідкове видання. – Київ : НПБУ, 2006. – 137 с. – На обкл.: НПБУ- 140 років
215522
  Соколовська Т.Б. Бібліотека у протистоянні інформаційній війні // Studia slobozhanica : вісник виставково-музейного центру / М-во аграрн. політики та продовольства України ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка ; Виставково-музейний центр. – Харків, 2015. – Вип. 1 : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарій - 2014", 31 жовтня 2014 р. – С. 175-181. – ISBN 978-617-619-161-2
215523
  Мар"їна О.Ю. Бібліотека у процесах формування цифрового контенту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 41-46
215524
  Пристай І Г. Бібліотека у формувані культурно-мистецького середовища краю: результати соціологічних досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 42-56. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Наведені приклади досліджень, здійснених відділом літератури з мистецтва Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка протягом 2014-2015 рр. Подані рекомендації щодо поліпшення бібліотекою комунікаційної репрезентації інформаційних ресурсів з питань культури ...
215525
   Бібліотека УІТ при Історико-меморіальному Музеї М. Грушевського в Києві // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 370. – ISSN 0041-6061
215526
   Бібліотека УІТ при Острозькій Академії // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 371. – ISSN 0041-6061
215527
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство імені Шевченка. – Торонто
Т. 2 : Історія України. – 1949
215528
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто
Ч. 5 : Галицько-Волинська держава / Павло Грицак. – 1958. – 176 с.
215529
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто
Т. 22 : Україна на міжнародній арені 1945-1965 : проблеми і перспективи української зовнішньої політики / Михайло Сосновський. – 1966. – 272 с.
215530
   Бібліотека українознавства = Shevchenko scientific society. Ukrainian studies / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто, 1967
215531
   Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто
Т. 29 : Слово і зброя. – 1968
215532
   Бібліотека українознавства = Ukrainian studies / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк : Наукове товариство ім. Т.Шевченка
Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – 1973
215533
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies = Bibliothek der Ukrainekunde = Bibliotheque D"Etudes Ukrainiennes / Наукове товариство імени Шевченка. – Торонто ; Нью Йорк ; Париж ; Сидней : [б. в.]
Т. 50 : Під сонцем Італії / Василь Верига. – 1984
215534
   Бібліотека українознавства = Ukrainian Studies / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : [б. в.]
Т. 60 : Спадщина / Михайло Островерха. – 1989
215535
   Бібліотека українознавства = Shevchenko scientific society. Ukrainian studies / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк. – ISBN 0-88054-126-1
Т.62. – 1993
215536
   Бібліотека Українського Історичного Товариства в Києві і Острозі // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1997. – Рік 34, N 1/4 (132/135) : На пошану Любомира Винара, основника "Українського історика" і Українського Історичного Товариства з нагоди 65-ліття / ред.: М. Брайчевський [та ін.]. – С. 370. – ISSN 0041-6061
215537
   Бібліотека українського університету в мюнхені поповнилася новими виданнями // Світ. – Київ, 2017. – Серпень (№ 31/32). – С. 4


  Напередодні Дня незалежності України завершився кількарічний проект "Подаруй книгу бібліотеці Українського вільного університету в Мюнхені". До нього долучилися вчені різних установ Національної академії наук України.
215538
  Шкира О. Бібліотека університету і реалії часу // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-84. – ISSN 1682-2366
215539
   Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври : стародруки, рідкісні видання і рукописи : каталог / [Укр. катол. ун-т, Ін-т церков. музики ; Свято-Успен. лавра Студійського уставу в Уневі ; [ред.: рясофор Леонтій (Вірослав Викшта) ; уклад. Юрій Ясіновський]. – Львів : Видавництво Львівської Політехніки, 2017. – 294, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 239-263. – ISBN 978-966-941-066-5
215540
  Перегінець К. Бібліотека францисканського монастиря у Львові XIV-XVIII ст. (за матеріалами інвентарної книги) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 3-14. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
215541
  Іваннікова М. Бібліотека Фридерика Юзефа Мошинського // Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; [наук. ред. Г.І. Ковальчук]. – Київ : [б. в.], 2020. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / [відп. ред. вип. Т.Є. Мяскова, О.В. Заєць ; редкол.: Т.Д. Антонюк та ін.]. – С. 56-59. – ISBN 978-966-02-9315-1
215542
  Лупіка Л. Бібліотека Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на пульсі часу / Людмила Лупіка // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 40-42. – ISSN 1811-377X


  Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка - один із провідних освітніх закладів України. Значну роль у діяльності закладу відіграє бібліотека, яка разом із колективом університету пройшла довгий шлях ...
215543
   Бібліотека цифрового суспільства в забезпеченні системної підтримки наукових досліджень / К.В. Лобузіна, С.С. Гарагуля, Л.В. Коновал, І.В. Лобузін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 5-12. – ISSN 2409-9805
215544
  Копанєва В.О. Бібліотека цифрової науки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 4. – C. 76-85. – ISSN 1027-3239
215545
   Бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: історія та сучасність : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 24-26 верес. 2012 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Наук. б-ка ; [редкол.: М.Б. Зушман, Н.М. Загородна, Т.Д. Мурашевич та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – 199, [1] с. : табл. – Аннот. до ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
215546
  Антоненко П. Бібліотека чи "братська могила" книг ? // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 12


  Нашу бібліотечну сферу вирішили підтримати за допомогою комп"ютера та Інтернету. Уже чотири роки поспіль у країні працює програма "Бібліоміст".
215547
  Камлик І. Бібліотека як берегиня національної культурної пам"яті / Ірина Камлик, Тетяна Бєлякова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 18-19


  У статті розглядаються різні аспекти національної культури. Сучасна робота бібліотеки щодо збереження історичної та культурної національної пам"яти: розвитку краєзнавства та збереження рідкісних і цінних видань, що сприяє вихованню гордості за свою ...
215548
  Назар"єва С. Бібліотека як видавець наукових видань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 6-10. – ISSN 2518-7341


  Представлено аналіз науково-видавничої моделі "Library Publishing" в університетських бібліотеках зарубіжних країн та України.
215549
  Швецова-Водка Бібліотека як документальна комунікаційна система // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 6 (206). – С. 3-6. – ISSN 1029-7200
215550
  Желай О. Бібліотека як ефективний суб"єкт системи сучасних внутрішньосуспільних інформаційних обмінів: політичний, соціокомунікативний аспекти // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір. – С. 167-191. – ISSN 2224-9516
215551
  Коханова І. Бібліотека як заклад просвіти й провідник елементів соціальної реклами / Ірина Коханова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 6 (203). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  Розглядається культурно-просвітницька діяльність бібліотек як засіб популяризації ідей, характерних для соціальної реклами; розкривається її сутність.
215552
  Коханова І. Бібліотека як засіб спадкоємності культурного надбання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 19-22. – ISSN 2076-9326
215553
  Старостенко Н. Бібліотека як інформаційно-ресурсний медіа-центр // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено діяльність медіа-центру бібліотеки, який, спираючись на передові досягнення у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, формує інформаційні ресурси, надає можливість їх використання для навчального процесу студентам і ...
215554
  Пастушенко О.В. Бібліотека як комунікаційна установа в інформаційному просторі та розвиток функцій ресурсної бази науки // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-24. – ISSN 2409-9805


  У статті розкриваються деякі думки сучасних учених щодо розвитку комунікаційних функцій бібліотек, ролі наукових ресурсів та засобів комунікації у створенні нового напряму формування системи наукового електронного середовища України, пов"язаного з ...
215555
  Косачова О. Бібліотека як медіаконвергентна редакція: перспективи інноваційних упроваджень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С.15-19. – ISSN 2076-9326
215556
  Гриценко Н. Бібліотека як об"єкт політичних комунікацій держави в контексті неоімперської політики Росії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 144-160. – ISSN 2224-9516
215557
  Теслюк В. Бібліотека як один із засобів, що сприяють соціально-психологічній адаптації першокурсників / В. Теслюк, В. Ткачик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – ISSN 2076-9326
215558
  Васюк О. Бібліотека як один із суб"єктів соціально-педагогічної роботи на селі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С.18-21. – ISSN 2076-9326
215559
  Плахтій А. Бібліотека як потужний центр інформування населення з питань електронного урядування (за результатами соціологічного дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 256-270. – ISSN 2224-9516
215560
  Москаленко Л. Бібліотека як простір для розвитку неформальної освіти (за матеріалами воркшопу для бібліотекарів від 29 червня 2017 р.) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 23-26
215561
  Бейліс Л. Бібліотека як середовище соціально-комунікативної системи // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаючи бібліотекознавство в контексті дисциплін соціально-комунікативного циклу, автор, спираючись на окремі поняття соціолінгвістики, досліджує проблему позиційності бібліотек до окремих кодів (мов) та субкодів (літературний унормований ...
215562
  Савенкова Л. Бібліотека як система інформаційної підтримки наукової комунікації // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ, 2013. – № 3. – С.106-113. – ISSN 2307-4515


  Зміни у системі сучасного документального потоку впливають на діяльність бібліотек. Ілюструються змінами у роботі Наукової бібліотеки Національного педагогічного уніревситету імені М.П. Драгоманова - провідного навчального закладу в Україні.
215563
  Бейліс Л. Бібліотека як складова соціально-комунікативної системи // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-8. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаючи бібліотекознавство в контексті дисциплін соціально-комунікативного циклу, автор, спираючись на окремі поняття соціолінгвістики, досліджує проблему позиційності бібліотек до окремих кодів (мов) та субкодів (літературний унормований ...
215564
  Бейліс Л.І. Бібліотека як соціально-комунікативний центр наукової інформації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69.
215565
  Матвійчук О.Є. Бібліотека як соціокультурний інститут: освітньо-виховна місія // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2010. – C. 155-160. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (12))
215566
  Кузьменко О.І. Бібліотека як соціокультурний публічний простір: трансформаційні зміни / О.І. Кузьменко, В.В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 24-31. – ISSN 2409-9805
215567
  Новіцька Н. Бібліотека як спасіння від потрясіння // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (89). – С. 13-15


  Бібліотеки м. Олександрії не перший рік пропонують прості рецепти «спасіння від потрясіння» – знайти «своїх», здобути нові знання та насолоджуватися життям. Реалізується це в рамках цікавих проєктів: «Платформа 3Д: добра, довіри, досвіду», ...
215568
  Половинчак Ю.М. Бібліотека як суб"єкт формування, збереження та трансляції національного наративу // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 19-20. – ISBN 978-966-602-335-6
215569
  Жарінова А. Бібліотека як сучасна платформа коворкінгу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 2. – С. 28-29. – ISSN 1608-6422
215570
  Швецова-Водка Бібліотека як термінальна документальна комунікаційна система // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 3 (29). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
215571
  Більченко Є. Бібліотека як транскультурний простір: діалог минулого і сучасного // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 29-31


  Розглянуто культурний і цивілізаційний аспекти функціонування бібліотек.
215572
  Кабаренкова Є. Бібліотека як універсальний інформаційно-комунікаційний центр поширення правових знань серед місцевої громади // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 162-181. – ISSN 2224-9516
215573
  Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету : монографія / В. Копанєва ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2009. – 198 с. – ISBN 978-966-02-5432-9
215574
  Середа Т. Бібліотека як центр соціокультурних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 107-116. – ISSN 2224-9516
215575
  Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого і початок розвитку науки в Київській Русі // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – № 2/3. – С. 11-17.
215576
  Солонська Н.Г. Бібліотека Ярослава Мудрого як "поле документації" та як архів епохи Київської Русі // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1/3. – С. 107-127. – ISSN 0320-9466
215577
  Солонська Наталія Бібліотека Ярослава Мудрого як артефакт збереження та використання документальної пам"яті християнства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 23-29. – Бібліогр. в кінці ст.
215578
  Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого. Спроба реконструкції // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 631-653. – ISBN 978-966-02-4860-1
215579
  Солонська Н.Г. Бібліотека Ярослава Мудрого: бібліографічне моделювання як засіб наукової реконструкції бібліотеки Київської Русі // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 443-447. – ISBN 966-02-3854-1
215580
  Ярошенко Т. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 1 (51). – С. 17-21
215581
   Бібліотека, книга, читач. – Київ : Наукова думка, 1987. – 140 с.
215582
   Бібліотека, яка має минуле і майбутнє. До 70-річчя від дня заснування Державної історичної бібліотеки України (1939) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.Ф. Ботушанська, В.О. Кононенко, В.В. Патока [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3. – С. 20-24. – ISSN 0130-2043
215583
   Бібліотека. 1980. – Київ : Мистецтво, 1980. – 175 с. – (Бібліотечка культурно-освітнього працівника)
215584
  Слободяник М.С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці : (до 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності) / М.С. Слободяник. – Київ : Ліра-К, 2010. – 308 с. – ISBN 978-966-2174-02-1
215585
   Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-7706-9
Ч. 1. – 2015. – 356 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
215586
   Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-7337-5
Ч. 2. – 2015. – 303, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
215587
   Бібліотека. Наука. Комунікація : стратег. завдання розвитку наук. б-к : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Попик, Л.А. Дубровіна, В.М. Горовий та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 639, [1] с. : табл. – Анотації та назви ст. парал. укр., англ. - Резюме в кінці кн. парал. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8318-3
215588
  Головецька О. Бібліотека... в електронному форматі // Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 2013. – № 10, жовтень. – С. 11. – ISSN 0131-6753
215589
  Гордієнко Г.Л. Бібліотека: від найдавніших часів до наших днів // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2000. – № 7. – С. 37-41. – ISSN 1605-9875
215590
  Ігнатенко В. Бібліотека: забеспечення інформаційних потреб маркетологів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 8 (169). – С. 18-21. – ISSN 2076-9326
215591
  Скабодіна А. Бібліотека: зберігаємо традиції, застосовуємо інновації (на прикладі Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 4 (10). – С.25-26. – ISSN 2518-7341


  У статті розглянуто основні напрямки діяльності Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв; проаналізовано форми і методи наукової та навчально-виховної роботи, що впроваджуються в бібліотеці, наголошено на важливості ...
215592
  Герасюта Т. Бібліотеками Німеччини: враження переможця Всеукраїнського конкурсу "Бібліотека року - 2012" / Тетяна Герасюта // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 28-30. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено досвід роботи бібліотек Німеччини.
215593
  Журавльова І. Бібліотекар-першовідкривач: до 100-річчя Віри Карапетівни Мазманьянц (1919-2011) / І. Журавльова, С. Глибицька // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 60-62. – ISSN 2518-7341
215594
  Дмитричева В. Бібліотекар - людина особлива! // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35
215595
  Дмитричева В. Бібліотекар - людина особлива! // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 35
215596
  Кривецький О. Бібліотекар як інформаційний працівник у комунікаційному веб-середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікативні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 269-277. – ISSN 2224-9516
215597
  Здановська В. Бібліотекарі на карантині // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 30-34


  Працюючи дистанційно, бібліотеки виконували найрізноманітнішу роботу і набули унікального досвіду
215598
  Мяскова Т. Бібліотекарі Університету Св. Володимира (1834-1910) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – C. 427-439. – ISBN 966-02-2115-0
215599
  Єщенко М.Ю. Бібліотекарки не виходять заміж : пригодн. повість / Марина Єщенко ; [худож. Є.П. Плужник ]. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 117, [3] с. – ISBN 978-617-517-278-0
215600
   Бібліотеки - активні пропагандисти атеїзму. – Ужгород, 1959. – 24 с.
215601
  Пашкова В. Бібліотеки - партнери в досягненні сталого розвитку. Глобальне зібрання в рамках Міжнародної програми з адвокації ІФЛА в Нью-Йорку / підготувала В. Пашкова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 37-38


  Мета програми - створити мережу бібліотечних адвокатів, які зможуть розповісти про роль бібліотек у сталому розвитку, що сприятиме визнанню бібліотек і отриманню ними підтримки. Одним з тренерів на семінарі ІФЛА для європейських бібліотекарів була ...
215602
   Бібліотеки - скарбниці знань : [про досвід роботи б-к УРСР : збірник статей. – Київ : Політвидав України, 1975. – 143 с.
215603
  Шрайберг Я. Бібліотеки в електронному середовищі і виклики сучасного суспільства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 60-84. – ISSN 1682-2366


  Роль библиотек в обеспечении доступа к информации и знаниям в информационном веке.
215604
  Шрайберг Я. Бібліотеки в електронному середовищі і виклики сучасного суспільства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 52-63. – ISSN 1682-2366
215605
  Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; [наук. ред. В.М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 279, [2] с. – Бібліогр.: с. 254-280. – ISBN 978-966-02-7496-9
215606
  Каращук О. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному супроводі стратегічних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 61 : Стратегічні комунікації та глобальний інформаційний простір. – С. 258-271. – ISSN 2224-9516
215607
  Каращук О. Бібліотеки в комунікативному процесі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 28-30. – ISSN 2076-9326
215608
  Каращук О. Бібліотеки в розвитку інформаційної системи вітчизняного інформаційного простору (на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 124-138. – ISSN 2224-9516
215609
  Миськевич Т. Бібліотеки в системі безперервної освіти: реалізація завдань інформаційної соціалізації через неформальну освіту // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 727-740. – ISSN 2224-9516
215610
  Автономова Н. Бібліотеки в системі електронної комунікації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 94-99
215611
  Дубровіна Л.А. Бібліотеки в системі інституцій національної пам"яті України та національної культурної спадщини // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 232-251. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
215612
  Шрайберг Яків Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку : [закінчення] / яків Шрайберг ; пер. Ю. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Друга частина доповіді, проголошеної на щорічній конференції "Крим", присвячена поширенню інтернету, позитивним і негативним моментам, з ним пов"язаним, пошуковим системам, зокрема Google, відкритому доступу та вільному програмному забезпеченню, а ...
215613
  Шрайберг Я. Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-47. – ISSN 1682-2366
215614
  Шрайберг Яків Бібліотеки в умовах правової та технологічної еволюції процесів суспільного розвитку / пер. Ю. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-47. – ISSN 1682-2366


  У першій частині доповіді, проголошеній на щорічній конференції в Криму, висвітлюється роль книги, традиційної та електронної, в сучасних умовах і роль технічного прогресу, зокрема інформаційно-комунікаційних технологій, технічних суперновинок у ...
215615
  Онищенко О. Бібліотеки в цифровому середовищі: курс на індивідуальний інтегрований сервіс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікативні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 9-18. – ISSN 2224-9516
215616
  Ландарєва Н Бібліотеки вишів обговорили на конференції актуальні питання сьогодення / Наталія Ландарєва // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 56-57. – ISSN 1811-377X


  З 21 до 23 жовтня 2014 року у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, ...
215617
  Журавльова І. Бібліотеки вишів Харківського зонального методичного об"єднання: нова якість роботи // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 3-8. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-7200


  На прикладі роботи наукових бібліотек державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Харківського зонального методичного об"єднання розглядаються питання впливу новітніх технологій на якість роботи бібліотек, впровадження АІБС у роботу ...
215618
  Афанасьєва З.Б. Бібліотеки вищих навчальних закладів м. Києва середини ХІХ - початку ХХ ст.: історико-книгознавче дослідження (на прикладі книгозбірень Інституту шляхетних дівчат та Політехнічного інституту) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 115-127. – ISSN 2222-4203
215619
   Бібліотеки вищих навчальних закладів України : (інформаційний каталог-довідник). – Київ : [б. в.], 1998. – 198 с.
215620
   Бібліотеки вищих учбових закладів України на допомогу навчальній, науковій та ідейно-виховній роботі вузів. – Київ, 1970. – 199 с.
215621
  Костирко Т.М. Бібліотеки ВНЗ в інформаційно-освітньому просторі Миколаївського регіону / Т.М. Костирко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 173-181. – Бібліогр. 4 п. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуто інформаційно-ресурсну базу бібліотек ВНЗ щод задоволення регіональних потреб сфери освіти. Показано місце даних бібліотек у структурі інформаційно-освітнього простору м. Миколаєва. Наголошено на важливості цілеспрямованої регіональної ...
215622
  Колесникова Т.О. Бібліотеки ВНЗ Дніпропетровщини: до проблем інформатизації та інтеграції // Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – С. 14-22. – ISBN 978-966-350-187-1
215623
  Лебедюк О. Бібліотеки ВНЗ України в перші роки незалежності (1991-1996) / О. Лебедюк, О. Авраменко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 62-65
215624
  Нестеренко В.Г. Бібліотеки вузів на межі століть / В. Нестеренко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Вересень (№ 6). – С. 3
215625
  Богданов Г.О. Бібліотеки вузів та їх роль в інтеграції мігрантів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 27-28. – ISBN 978-966-02-7706-9
215626
   Бібліотеки електронних ресурсів у США і Німеччині // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – C.33
215627
  Ворона Ю. Бібліотеки електронних ресурсів у США і Німеччині // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 33


  Про нові електронні бібліотеки США та Німеччини.
215628
   Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова [та ін. ; редкол.: Л.Г. Бакуменко та ін. ; наук. ред.: О.О. Сербін ; відп. ред.: М.О. Подрезова]. – Одеса : ОНУ, 2018. – 258, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., пол. - Анот. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-689-301-1
215629
   Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова [та ін. ; редкол.: Л.Г. Бакуменко та ін. ; відп. ред.: М.О. Подрезова ; наук. ред.: О.О. Сербін]. – Одеса : ОНУ, 2018. – 258, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., пол. - Анот. в кінці ст. англ. - Фотоісторія: с. 248-258. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-301-1
215630
  Якуніна Н.В. Бібліотеки закладів вищої освіти: сучасні виклики // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 267-272. – ISSN 2707-3335


  Висвітлено результати аналізу діяльності бібліотек ЗВО України за 2018 р. При проведенні даного дослідження був використаний системний підхід та статистичний метод, що дозволяють встановити роль бібліотек та їх місце в науковому середовищі. ...
215631
  Пальчук В. Бібліотеки зарубіжних країн у розвитку стратегічних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 209-224. – ISSN 2224-9516
215632
  Якуніна Н.В. Бібліотеки ЗВО України в інформаційно-аналітичному забезпеченні користувачів // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 1 (27). – С. 123-127. – ISSN 2707-3335


  У статті висвітлено загальні тенденції та перспективи подальшого розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек закладів вищої освіти. Проаналізовано деякі показники роботи бібліотек ЗВО на основі щорічних статистичних та письмових звітів.
215633
   Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін : розроблено робочою групою "Спільний професійний портрет" Федерального об"єднання німецьких бібліотечних союзів під керівництвом Уте Краус-Ляйхерт : пер. з нім. – Київ : Юніверс, 2002. – 56 с. – (Портрет професії 2000). – ISBN 966-7305-75-9
215634
  Вилегжаніна Т. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 4-5
215635
  Пашкова В. Бібліотеки і неформальна безперервна освіта (у контексті забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 15-17


  Розглянуто діяльність бібліотек як повноцінних провай-дерів просвітницьких послуг, як партнерів в організації та реалізації освітніх програм
215636
  Вилегжаніна Т. Бібліотеки і право // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 4-5
215637
  Пашкова В. Бібліотеки і реалізація Порядку денного ООН до 2030 р. // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 6-10
215638
  Комарніцький О.Б. Бібліотеки і студентство педагогічних навчальних закладів Правобережної України у 1920-1930-х рр.. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 77-83. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
215639
   Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV наук.-практ. конф., Харків, 26-27 жовт. 2021 р. / М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: І.В. Киричок, Н.Д. Гаєва]. – Харків : ХНМУ, 2021. – 123, [1] с. : іл. – Назва обкл.: IV науково-практична конференція "Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі" : 26-27 жовтня 2021 року. – Бібліогр. в кінці ст.
215640
  Свобода Алла Бібліотеки інформаційного суспільства: ціннісні орієнтири діяльності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються процеси становлення публічних бібліотек як центрів міжкультурних зв"язків і соціальної діяльності. Саме в такій якості вони, в умовах інформаційного суспільства, здатні справляти вплив на інтелектуальний, творчий потенціал ...
215641
  Прокопчук В.С. Бібліотеки Кам"янець-Подільської області в суворі 40-і роки ХХ ст. / В.С. Прокопчук, О.Б. Айвазян // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 12-25. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
215642
  Малолєтова Н. Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) / Н. Малолєтова, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2001. – № 3. – С. 2-18. – ISSN 1029-7200
215643
   Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : дослідження : анот. покажчик : публікації документів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: О.С. Онищенко, Г.В. Боряк та ін. ; уклад.: Л.А. Дубровіна, Н.І. Малолєтова]. – Київ, 2004. – 814 с. – ISBN 966-02-3364-7
215644
  Шекера І.С. Бібліотеки Київського Пустинно-Миколаївського, Київського Видубицького Михайлівського та Київського Братського Училищного монастирів у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій : Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 136-150. – ISBN 966-02-4450-4
215645
  Ян Чень Бібліотеки Китаю як інфраструктурний складник цифрової економіки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 44-46. – ISSN 2076-9326


  Розкрито потенціал та напрями діяльності бібліотек Китаю щодо формування цифрової компетент-ності користувачів
215646
  Солоіденко Г. Бібліотеки країн близького зарубіжжя (огляд за матеріалами збірника "Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития") // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 18-22
215647
  Конопка М. Бібліотеки львівських товариств ремісників періоду автономії Галичини та їх функції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106–115. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
215648
  Сташків М. Бібліотеки Львівщини: історичний екскурс : [рецензія] / Мирон Сташків // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 9-12
215649
  Лесюк О.В. Бібліотеки митних закладів освіти як центри інформаційно-комунікаційного забезпечення митної справи // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 194-201


  Проаналізовано напрями діяльності бібліотек митних закладів освіти України та близького зарубіжжя як провідних центрів інформаційно-комунікаційного забезпечення митної справи.
215650
  Мігунова Т. Бібліотеки на допомогу вченим / Т. Мігунова, О. Бєлодєд // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 10-12. – ISSN 2518-7341


  Представлено діяльність бібліотеки закладу вищої освіти щодо підтримки Руху Відкритого Доступу та розвитку наукометрії на допомогу вченим з метою збільшення їх публікаційної активності та сприяння зростанню престижності закладу вищої освіти.
215651
   Бібліотеки на західноукраїнських землях XVIII-XX ст. : доповіді та повідомлення другої наукової конференції, Львів, 29-30 жовтня 2004 р. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2006. – 203 с. – ISBN 966-02-3902-5
215652
  Клименко О.З. Бібліотеки НАН України в системі наукових комунікацій / О.З. Клименко, О.Л. Сокур // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Третьої міжнар. наук. конф., 14-16 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Л.Ф. Грінберг, М.М. Цілина ; редкол.: Н.А. Бачинська, Л.Ф. Грінберг, Ю.І. Горбань та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2020. – С. 26-28. – ISBN 978-966-602-335-6
215653
  Солоіденко Г. Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України: сторінки історії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 5 (241). – С. 44-50. – ISSN 1029-7200
215654
  Дубас Т. Бібліотеки науково-дослідних установ НАНУ в системі соціальних коммунікацій: видавничий аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 247-255
215655
  Захарченко М. Бібліотеки об"єднаних територіальних громад Сумщини // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 6-9
215656
  Черняк І. Бібліотеки освітніх закладів в умовах регіональної політики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 479-494. – ISSN 2224-9516
215657
  Сажок О.В. Бібліотеки Острозького кирило-мефодіївського церковного православного братства у другій половині XIX - на початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 159-169. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 4). – ISBN 966-7631-79-6
215658
  Мілясевич І. Бібліотеки повітових дворянських училищ Волинської губернії першої половини 19 ст. // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-32.
215659
  Мілясевич Ірина Бібліотеки повітових дворянських училищ Волинської губернії першої половини XIX століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 29-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  З"ясовуються причини виникнення бібліотек повітових дворянських училищ Волині, характеризується склад їхніх та джерела комплектування, прослідковується динаміка розвитку цього типу бібліотек у першій половині ХІХ століття.
215660
  Власенко Л.М. Бібліотеки Полтавської області в 2014 - 2015 рр.: технологічне забезпечення та представлення в мережі Інтернет // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 75-79
215661
  Сокол С. Бібліотеки Польщі: дивовижний культурний феномен // Книжковий клуб плюс : журнал для видавців, книгорозповсюдживачів, бібліотекарів та всіх не байдужих до книги / ТОВ "Журнал "Книжковий клуб плюс". – Київ, 2007. – № 12. – С. 32-33.
215662
  Мальована А. Бібліотеки Польщі: досвід для України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 27-30


  Розглянуто основні напрями роботи міської публічної бібліотеки м. Міколув та філії «Бібліофорум» у торгівельному центрі «Форум» м. Ґлівіце
215663
  Кушнарьова М. Бібліотеки раннього італійського Ренесансу: від приватних до публічних // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 32-38. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюються особливості поширення приватних та виникнення публічних бібліотек у добу раннього Ренесансу в Італії, а саме, історико-культурне підгрунтя цього процесу, причини утворення таких книгозбірень, значення бібліофільських настроїв ...
215664
   Бібліотеки світу в цифрах // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С. 41
215665
  Комарніцький О.Б. Бібліотеки сільськогосподарських вишів УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. / О.Б. Комарніцький, В.В. Покалюк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 45-51. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
215666
  Богданов Г. Бібліотеки сучасних німецьких університетів та тенденції формування їхніх фондів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Дослідження має міждисциплінарний характер і проведено на стику таких галузей, як бібліотечна справа, соціологія та педагогіка. Автор узагальнює досвід реформування бібліотек вищої школи на початку XXI століття, за часв глобалізації та лібералізації ...
215667
  Щербина С. Бібліотеки сходу України - центри соціальної підтримки, неформальної освіти і культурного життя громад // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (83). – С. 10-13
215668
  Башун О.В. Бібліотеки США: погляд українського фахівця / О.В. Башун. – Київ : Нора-Друк, 2004. – 56с. – ISBN 966-8321-50-2
215669
   Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту ; [редкол.: В.О. Крамарь (голова) та ін. ; наук. ред.: В.О. Крамарь]. – Севастополь : Купол, 2013. – 192 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
215670
  Білик О. Бібліотеки та питання професіоналізації кадрів // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 26-30


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
215671
  Литвинова Л. Бібліотеки та подолання "книжкового голоду": Марракешський договір про полегшення доступу сліпих і осіб з порушеннями зору, іншими обмеженими можливостями сприймати друковану інформацію до опублікованих творів / Л. Литвинова, Калініна-Симончук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 317-335. – ISSN 2224-9516
215672
  Кириченко Г. Бібліотеки у боротьбі з корупцією / Г. Кириченко, Л. Колос // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41
215673
  Кириченко Г. Бібліотеки у боротьбі з корупцією / Г. Кириченко, Л. Колос // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 41
215674
  Вилегжаніна Т. Бібліотеки у вихорі війни // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 4-6
215675
  Ейсмонт Ю. Бібліотеки у процесах дистанційної наукової комунікації: досвід НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (314), вересень. – С. 13-17. – ISSN 2076-9326
215676
  Коновалов Ю. Бібліотеки у США // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 16-19
215677
   Бібліотеки України в контексті євроінтеграційних процесів (X Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу") / підготувала О.Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (76). – С. 33-36


  Виступ О. Кириленка (директор НБ ім.М. Максимовича 2005-2009). С. 35.
215678
  Ярошенко Т. Бібліотеки України за відкритий доступ до знань! // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 3 (25). – С. 44-47. – ISSN 1811-377X


  19-21 травня 2009 р., згідно з планом заходів МОН України, на базі Севастопольського національного технічного університету Науковою бібліотекою ім. М.Максимовича Київського національного університету ім. Т.Шевченка було проведено щорічну міжнародну ...
215679
   Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність : збірник статей. – Київ : [б. в.], 2007. – 253 с. – ISBN 978-966-02-4491-7
215680
  Сердюк С. Бібліотеки України під час війни: адаптація до нових реалій та визначення пріоритетів / С. Сердюк, С. Герасимова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 3 (29). – С. 9-14. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено роботу бібліотек України з початку повномасштабної війни, зроблено спробу проаналізувати актуальні напрями діяльності бібліотек різних видів та їх адаптацію до потреб часу, а також визначити місію бібліотек у цей період та їх значення для ...
215681
  Кашеварова Н.Г. Бібліотеки України під час окупації періоду Другої світової війни (за донесеннями німецького бібліотекаря Олександра Гімпеля) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 294-326. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
215682
  Калібовець С. Бібліотеки України у період післявоєнної відбудови (1943-1950 рр.) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний ф-т ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ, 2007. – Вип. 5, ч. 1 : Історія. – С. 148-150.
215683
  Коржик Н.А. Бібліотеки України як центри національного спротиву // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2022. – Вип. 62. – С. 41-49. – ISSN 2410-5333
215684
  Антонов В.М. Бібліотеки України: огляд / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 122-124
215685
   Бібліотеки Української РСР. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1969. – 186 с.
215686
   Бібліотеки Української РСР. – Харків : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1974. – 159 с.
215687
   Бібліотеки Харкова : довідник. – Харків
Вип. 1. – 1995. – 248 с.
215688
  Теслюк В. Бібліотеки як комунікаційні центри соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми та їхніми батьками / В. Теслюк, В. Бойко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 41-44. – ISSN 2076-9326
215689
  Беззуб І. Бібліотеки як містки громадської активності (на прикладі місцевих та регіональних бібліотек) // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 98-101
215690
  Тєвікова О.В. Бібліотеки як соціальні інститути в українському суспільстві періоду 1953 - 1964 рр. (на матеріалах державного архіву Полтавської області) / О.В. Тєвікова, Л.І. Дерев"янко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 43-50. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження має на меті проаналізувати роль і значення бібліотек як соціальних інститутів в українському суспільстві періоду хрущовської “відлиги” (1953 – 1964) на підставі аналізу матеріалів Державного архіву Полтавської області. ...
215691
  Гранчак Т Бібліотеки як суспільні центри управління сучасними інформаційними потоками // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 4


  Про роботу секції "Бібліотеки як суспільні центри управління сучасними інформаційними потоками" на конф."Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", Київ, 4-6 жовтня 2011 р., НБУВ
215692
  Спаріхіна Н. Бібліотеки як учасники реалізації молодіжної регіональної політики // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 45. – ISSN 2518-7341


  Представлено інформацію про обласний семінар "Бібліотеки як учасники реалізації молодіжної регіональної політики", що відбувся в Дніпропетровській обласній бібліотеці для молоді ім. М. Свєтлова для бібліотекарів Дніпропетровщини, що працюють з молоддю.
215693
  Збанацька О.М. Бібліотеки, архіви, музеї: деякі аспекти спільності та відмінності // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 68-74. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Виявлення аспектів спільного та відмінного в діяльності бібліотек, архівів, музеїв. Методологія дослідження полягає в застосуванні таких методів, як логічний, інституційний, аналітичний, хронологічний, порівняльний, функційний, які дають ...
215694
   Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (261). – С. 88-92. – ISSN 1029-7200
215695
   Бібліотекознавець Констянтин Іванович Рубінський (1860-1930) : біобібліографічний нарис. – Харків : РА, 1998. – 68 с. – (Серія "Видатні постаті в історії Харківського університету"). – ISBN 9667012085
215696
  Воскобойнікова-Гузєва Бібліотекознавство // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 87-94. – ISBN 978-966-06-0538-1
215697
  Бейліс Л.І. Бібліотекознавство в парадигмі наук соціально-комунікативного циклу: до проблеми бібліотечного дискурсу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 11 - 15
215698
  Швецова-Водка Бібліотекознавство в системі наук ноокомунікологічного циклу: термінологічний аспект // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 3-12. – ISSN 1029-7200


  У статті виокремлено наукові дисципліни, які можна вважати метатеоретичними щодо бібліотекознавства. Подано характеристику бібліотекознавства як науки інформаційної та документо-комунікаційної, як складника соціально-комунікаційного комплексу наук. ...
215699
   Бібліотекознавство і бібліографія. – Харків
Вип. 16. – 1976


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215700
   Бібліотекознавство і бібліографія. – Харків
Вип. 18. – 1978


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215701
   Бібліотекознавство і бібліографія. – Харків
Вип. 19. – 1979


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215702
   Бібліотекознавство і бібліографія. – Харків
Вип. 21. – 1981


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215703
   Бібліотекознавство і бібліографія. – Харків
Вип. 23. – 1983


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215704
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ
Вип. 20. – 1980


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215705
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ
Вип. 22. – 1982


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215706
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 56. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215707
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 57. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215708
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 60 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2000 року. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215709
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 61 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2000 року. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215710
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 67 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2003 року. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215711
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 68 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2004 року. – 2005
215712
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 69 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2004 року. – 2005
215713
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
№ 70 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2005 року. – 2005
215714
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 72 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2006 року. – 2007
215715
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 73 : Бібл. покажчик за 2 півріччя 2006 року. – 2007
215716
   Бібліотекознавство і бібліографія України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 74 : Бібл. покажчик за1 півріччя 2007 року. – 2007
215717
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 75 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2007 року. – 2008
215718
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 76 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2008 року. – 2008
215719
   Бібліотекознавство і бібліографія України / М-во культури і туризму України ; Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України". – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 77. – 2009
215720
   Бібліотекознавство і бібліографія України / М-во культури і туризму України ; Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України". – Київ : Нац. Парламентська б-ка. – ISSN 0320-7846
Вип. 78 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2009 року. – 2009
215721
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 80 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2010 року. – 2010
215722
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 81 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2010 року. – 2011
215723
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 82 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2010 року. – 2011
215724
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 83 : Бібліографічний покажчик за 2 півріччя 2011 року. – 2012
215725
   Бібліотекознавство і бібліографія України / Мін. культури і туризму України; Нац.парлам. б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 84 : Бібліографічний покажчик за 1 півріччя 2012 року. – 2012
215726
   Бібліотекознавство і бібліографія України / М-во культури України ; Нац. парламентська б-ка України. – Київ. – ISSN 0320-7846
Вип. 85 : Бібліографічний покажчик за II півріччя 2012 року. – 2013
215727
   Бібліотекознавство і бібліографія УРСР. – Київ
Вип. 10. – 1976


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215728
   Бібліотекознавство і бібліографія УРСР. – Київ
Вип. 11. – 1976


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215729
   Бібліотекознавство і бібліографія УРСР. – Київ
Вип. 14. – 1978


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215730
   Бібліотекознавство і бібліографія УРСР. – Київ
Вип. 15. – 1978


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215731
   Бібліотекознавство і бібліографія УРСР. – Київ
Вип. 18. – 1979


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215732
   Бібліотекознавство й бібліографія на службі науки : зб. наук. праць. – Київ : Наук. думка, 1979. – 184 с.
215733
   Бібліотекознавство та бібліографія. – Київ : Наук. думка, 1982. – 144 с.
215734
  Чуканова С.О. Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США : монографія / Чуканова Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. – 286, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-244. – ISBN 978-617-646-411-2
215735
   Бібліотекознавство України (1991-1995) : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик. – Київ, 1999. – 168 с.
215736
   Бібліотекознавство України (1996-2000) : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик. – Київ, 2004. – 289 с.
215737
  Клименко О. Бібліотекознавство України: історія, методжологія, наукові проєкти // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 2-6. – ISSN 2518-7341
215738
  Бухіна Р.А. Бібліотекознавство. Бібліографічний покажчик / Р.А. Бухіна. – Київ, 1941. – 175 с.
215739
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2004-
№ 1. – 2004
215740
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2004-
№ 2. – 2004
215741
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
215742
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
215743
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
215744
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
215745
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
215746
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
215747
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
215748
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
215749
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
215750
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
215751
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 1. – 2007
215752
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 2. – 2007
215753
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 3. – 2007
215754
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2004-
№ 4. – 2007
215755
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2008
215756
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2008
215757
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 3. – 2008
215758
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 4. – 2008
215759
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2009
215760
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2009
215761
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 3. – 2009
215762
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 4. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
215763
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2010
215764
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2010
215765
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 3. – 2010
215766
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 4. – 2010. – мова резюме англ. та укр.
215767
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
215768
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
215769
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ
№ 3/4. – 2012
215770
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
215771
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
215772
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library Science.Record Studies.Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
215773
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library science. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 4. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
215774
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
215775
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-
№ 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
215776
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2004-
№ 3. – 2014. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
215777
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library science. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
215778
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2015. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215779
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215780
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 3. – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215781
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2015. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215782
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215783
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215784
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 3. – 2016. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215785
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215786
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2017. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215787
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2017. – 95 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215788
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 3. – 2017. – 85 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215789
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215790
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215791
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215792
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 3. – 2018. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215793
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2018. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215794
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library science. Record studies. Informology : наук.-допом. бібліогр. покажч. журналу : до 15-річчя журналу (2004-1018) / М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: С.Х. Литвин, В.В. Добровольська, О.М. Збанацька та ін. ; наук. ред. С.Х. Литвин]. – Київ : НАКККіМ, 2019. – 83, [1] с. – На тит. арк. та обкл. назва парал. укр., англ. - Покажчики: с. 69-83. – ISBN 978-966-452-291-2
215795
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2019. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215796
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2019. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215797
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 3. – 2019. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215798
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2019. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215799
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2020. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215800
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2020. – 76 с. – Резюме укр., англ. мовами
215801
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 3. – 2020. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
215802
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2020. – 101 с. – Резюме укр., англ. мовами
215803
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2021. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
215804
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2021. – 120, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
215805
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 3. – 2021. – 115 с. – Резюме укр., англ. мовами
215806
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2021. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
215807
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2022. – 130, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
215808
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2022. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами
215809
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 3. – 2022. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
215810
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 4. – 2022. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
215811
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. ; редкол.: Збанацька О.М., Філіппова Н.П., Бездрабко В.В. [та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 1. – 2023. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
215812
   Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. ; редкол.: Збанацька О.М., Філіппова Н.П., Бездрабко В.В. [та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2004-. – ISSN 2409-9805
№ 2. – 2023. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
215813
  Ківшар Т.І. Бібліотекознавча діяльність С. Сірополка у 1908-1917 роках // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 192-249
215814
  Лісіна С. Бібліотекознавча термінологія у довідкових виданнях // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (252). – С. 27-33. – ISSN 1029-7200


  У статті представлено універсальні українські енциклопедичні видання, які відображають поняттєво-термінологічний апарат бібліотекознавства та суміжних наук. Проаналізовано словники та довідники з бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства ...
215815
  Онищенко Н. Бібліотекознавчий лекторій як запорука професійного зростання працівників освітянських бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 47-49. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено роботу бібліотекознавчого лекторію Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського як одну з дієвих форм підвищення фахового рівня працівників освітянських бібліотек, зокрема з упровадження Універсальної ...
215816
  Шевцова Ю.О. Бібліотекознавчі журнали провідних країн Європи як канал професійної комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій (д-ра філос.) : 27.00.03, 27 / Шевцова Юлія Олександрівна ; М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
215817
  Заболотна І. Бібліотекознавчі та книгознавчі зацікавлення І. Крип"якевича // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 34-35
215818
  Рубан А. Бібліотекознавчі читання пам"яті Павли Іванівни Рогової / А. Рубан, І. Хемчян // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 47-48. – ISSN 1029-7200


  2 листопада 2017 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського відбулися треті Бібліотекознавчі читання, присвячені вшануванню пам"яті відомого українського бібліотекознавця, бібліографа, першого директора ДНПБ ...
215819
  Дацюк Г. Бібліотеку імені Олександра та Софії Русових у Чернігові очолив просвітянин // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 5-18 жовтня (№ 40/41). – С. 4


  Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових - обласна універсальна наукова бібліотека в місті Чернігові (Україна); бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький і краєзнавчий, науково-методичний центр ...
215820
  Коржик Н.А. Бібліотерапевтичний інструментарій сучасної публічної бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 41-52. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333


  Досліджено діяльність сучасних українських бібліотечних установ щодо ефективності використання ними бібліотерапевтичного інструментарію, розглянуто сучасний бібліотерапевтичний інструментарій та його популярні напрями, проаналізовано діяльність ...
215821
  Бажкова В. Бібліотерапія (з досвіду Дніпропетровської ОУНБ імені Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 14-16
215822
  Романюк О. Бібліотерапія по-литовськи // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 47-49. – ISSN 2518-7341


  Про розвиток бібліотерапії як бібліотечної послуги у публічних бібліотеках м. Вільнюс (Литва), розробку та практичне використання бібліотеками віртуальної платформи для дистанційної бібліотерапевтичної допомоги підліткам з поведінковими та емоційними ...
215823
  Кумпан О. Бібліотеці - ім"я класика! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 16


  Центральна бібліотека Деснянського району № 141 м. Києва звернулася з клопотанням до Комісії Київради щодо присвоєння бібіліотеці імені Павла Загребельного.
215824
  Білоус В. Бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського - 100 // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 41-43. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено історичний шлях розвитку книгозбірні та досягнення сьогодення, відображено значення колективу бібліотечних фахівців для забезпечення навчального процесу університету.
215825
  Білоус В. Бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського - 100 : [історичний шлях розвитку книгозбірні] // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 41 - 43. – ISSN 1811-377X
215826
  Іваненко С. Бібліотеці Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України - 85 // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 47-50. – ISSN 1029-7200
215827
  Рижков В. Бібліотеці української діаспори - ім"я Джона МакКейна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 2
215828
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 1 (91). – 2013. – 64 с.
215829
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 2 (21). – 2013. – 64 с.
215830
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 3 (93). – 2013. – 56 с.
215831
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 4 (94). – 2013. – 64 с.
215832
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 5/6 (95/96). – 2013. – 96 с.
215833
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 7/8 (97/98 ). – 2013. – 104 с.
215834
   Бібліотечка "Дивослова" : методичний журнал. – Київ, 2005-
№ 9/10 (99/100 ). – 2013. – 104 с.
215835
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
215836
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 2 : Дії профспілок в умовах неплатоспроможності підприємств. – 2004
215837
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 3 : Пільги на оплату житлово-комунальних послуг: сучасний стан та шляхи реформування. – 2004
215838
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 4 : Датська модель ринку праці та напрями політики на ринку праці Данії. Ще раз про пенсійну реформу. – 2004
215839
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 5 : Бідність в Україні: проблеми виміру та аналізу. Загальні положення про спадкування. – 2004
215840
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 6 : Генеральна угода на 2004-2005 роки та коментарі фахівців. Частина 1. – 2004
215841
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 7 : Генеральна угода на 2004-2005 роки та комертарі фахівців. Частина 2. Коментарі фахівців апарату ФПУ до Генеральної угоди на 2004-2005 роки. – 2004
215842
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ : "Профінформ"ФПУ, 1999-
№ 8-9 : Новий порядок оподаткування доходів громадян. (Рекомендації щодо практичного застосування положень Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"). – 2004
215843
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ : "Профінформ"ФПУ, 1999-
№ 10 : Засади молодіжної політики в Україні. – 2004
215844
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 11 : Новий порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. – 2004
215845
   Бібліотечка голови профспілкового комітету. – Київ, 1999-
№ 12 : Деякі питання організаційної роботи у профспілках. – 2004
215846
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 3 : Тестові завдання для навчання країнознавчих текстів англійською мовою. – 1998. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови2
215847
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 (ч. 2) : Тестові завдання для навчання країнознавчих текстів англійською мовою. – 1998. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови2
215848
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1, ч. 4 : Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою. – 1999. – додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215849
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1, ч. 5 : Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою. – 1999. – додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215850
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1, ч. 3 : Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою. – 1999. – додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215851
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
4 : Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови(спеціаліста0. – 1999
215852
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1 : Бігич О.Б. Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені. – 2000
215853
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 : Бігич О.Б. Тема "Animals and Birds" на уроці та в позакласній роботі на початковому ступені навчання англійсокої мови. – 2000
215854
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1 : Хоменко Е.Г. CHRISTMAS. – 2001
215855
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
№ 2 : Е.Г.Хоменко. О.М.Шерстюк Valentine"s day. – 2001
215856
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
№ 3 : С.В.Литвин, Н.К.Скляренко. Навчання писемного спілкування учнів старшої загальноосвітньої школи. – 2001
215857
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 : M. Denysenko.RIGHTSTART, Завдання для навчання техніки читання англійською мовою у початковій школі (другий рік навчання). – 2001
215858
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1 : В.В.Черныш. Britain in the 19th century. – 2002. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215859
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ. – ISBN 966-7043-02-9
№ 2 : Білаш І.Л. та інш. Puzzles for a human mind. О.М. Шерстюк "Le Paris connu et inconnu. Voyage pour les grandes classes". – 2002. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215860
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 3 : Вовченко Н.Ф..та ін. Fin de siecle. Шерстюк О.М.,"Le Paris connu et inconnu. Voyage pour les grandes classes". – 2002. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215861
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 : Вовченко Н.Ф. та інш. The epoch of romanticism. Шерстюк О.М." Le Paris connu et inconnu. Voyage pour les grandes classes". – 2002. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215862
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1 : Toptygina N. Home Reading Guide W. Somerset Maugham " Rain and other short stories". – 2003
215863
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 2 : Проектна робота з англійської мови учнів старшої школи. Арванітопуло. Е. – 2003. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215864
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 3 : Навчання старшокласників обговорення проблем англійською мовою.\Гордєєва Ф.Й.\. – 2003
215865
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 : Завдання для формування соціокультурної англомовної компетенції учнів основної школи./Кузьменко Ю.В./. – 2003
215866
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 1 : Навчання монологічного мовлення з опорою на піктографічну наочність.(Ідея Заслуженого вчителя України М.І.Нодельмана) /Шерстюк О.М.,Бадаянц Г.С./. – 2004
215867
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 2 : Навчання учнів старшої школи моделей комунікативної поведінки у Британії. ч.1\Красковська О.Л.,Скляренко Н.К.\. – 2004. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215868
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 3 : Навчання учнів старшої школи моделей комунікативної поведінки у Британії. Частина 2. – 2004. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215869
   Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ, 1996-. – ISBN 966-7043-02-9
№ 4 : Світочі України. Збірник текстів англ. і франц мовами для навчання читання учнів старших класів. – 2004. – Додаток до науково-методичного журналу "Іноземні мови"
215870
   Бібліотечка передового досвіду. – Харків, 1951. – 20 брошюр
215871
   Бібліотечка піонера. – К, 1960. – 1-24с.
215872
   Бібліотечка піонера. – К, 1962. – 12с.
215873
   Бібліотечка піонера. – К, 1962. – 1-8с.
215874
   Бібліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 22-а. – 1976
215875
   Бібліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 15. – 1977
215876
   Бібліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№№ 14,15,22. – 1978
215877
   Бібліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 2. – 1979
215878
   Бібліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 18. – 1979
215879
   Бібліотечка художньої самодіяльності. – Київ
№ 17. – 1980
215880
   Бібліотечка шкільної художньої самодіяльності. – Київ
№ 1. – 1979
215881
   Бібліотечка шкільної художньої самодіяльності. – Київ
№ 3. – 1979
215882
   Бібліотечка шкільної художньої самодіяльності. – Київ
№ 4. – 1979
215883
   Бібліотечка шкільної художньої самодіяльності. – Київ
№ 5. – 1979
215884
   Бібліотечка шкільної художньої самодіяльності. – Київ
№ 6. – 1979
215885
  Костирко Т. Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 22-23. – ISSN 2076-9326
215886
  Капустіна Н. Бібліотечна молодь: погляд у майбутне (підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції) / Н. Капустіна, К. Гарєєв // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-30. – ISSN 1029-7200
215887
  Ільганаєва Валентина Олександрівна Бібліотечна освіта в контексті еволюції системи соціальних комунікацій : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.08 / Ільганаєва Валентина Олександрівна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К., 1996. – 44л.
215888
  Лезняк Т. Бібліотечна освіта в Польщі: система, приклади функціонування, спроба оцінки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 38-42. – ISSN 1811-377X


  У статті характеризується система бібліотечної освіти Польщі та подаються результати дослідження щодо актуалізації та введення нових дисциплін.
215889
  Башун О. Бібліотечна освіта в США: викорістання цифрових технологій // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 4 (34). – С. 37-38. – ISSN 1811-377X


  Представлено сутність бібліотечної освіти в США, охарактеризовано, яким чином використовуються цифрові технології в освіті, та показано їх роль і значення для якості навчального процесу.
215890
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка
№ 2. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215891
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ : Нац .Парламен. біб-ка
№ 3. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215892
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215893
   Бібліотечна планета : щоквартальн. науково-виробн. ж-л. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
215894
   Бібліотечна планета : щоквартальн. науково-виробн. ж-л. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
215895
   Бібліотечна планета : щоквартальн. науково-виробн. ж-л. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
215896
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215897
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215898
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215899
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215900
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215901
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215902
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2005
215903
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2005
215904
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2005
215905
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005
215906
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2006
215907
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2007
215908
   Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2007
215909
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 1. – 2008
215910
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2008
215911
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2008
215912
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 4 (42). – 2008
215913
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 1 (43). – 2009
215914
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 2 (44). – 2009
215915
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 3 (45 ). – 2009
215916
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 4 (46 ). – 2009. – + Інформаційний бюлетень:офіційні документи
215917
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 2 (48). – 2010
215918
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 4 (50). – 2010
215919
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 1 (51). – 2011
215920
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 2 (52). – 2011
215921
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
№ 3 (53). – 2011
215922
   Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
№ 2 (56). – 2012
215923
  Вилегжаніна Т. Бібліотечна професія в сучасній Україні // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 5-6
215924
  Биківський Л. Бібліотечна справа в Чехословаччині / Л. Биківський ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Київ, 1925. – 13 с.
215925
  Загуменна В.В. Бібліотечна справа Данії: нотатки українського бібліотекаря // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 1. – С. 48-50.
215926
  Пашкова В. Бібліотечна справа у Швеції: перше десятиріччя XXI століття // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 27-30. – ISSN 1811-377X
215927
   Бібліотечна Україна. – Київ, 1996. – 384 с.
215928
  Ісаєнко О. Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні на сучасному етапі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 139-147
215929
   Бібліотечне Закарпаття : сторінки історії та сучасності. – Ужгород, 2000. – 208 с. – ISBN 996-7725-04-9
215930
  Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н.М. Кушнаренко. – Київ : Знання, 2007. – 502с. – (Серія " Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-242-6
215931
  Кисельова Валентина Бібліотечне краєзнавство в контексті підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України : [рецензія] / Кисельова Валентина, Вовк Лідія // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-51. – ISSN 1029-7200
215932
  Кисельова Валентина Бібліотечне краєзнавство в контексті підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України : [рецензія] / Кисельова Валентина, Вовк Лідія // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-51. – ISSN 1029-7200
215933
  Кисельова Валентина Бібліотечне краєзнавство в контексті підготовки бібліотечно-інформаційних кадрів України : [рецензія] / Кисельова Валентина, Вовк Лідія // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-51. – ISSN 1029-7200
215934
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215935
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215936
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215937
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215938
   Бібліотечний вісник = Bibliotecny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215939
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215940
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2002
215941
   Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний ж-л. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2002
215942
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215943
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215944
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215945
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215946
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215947
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
215948
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2005
215949
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2005
215950
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2006
215951
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2007
215952
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2007
215953
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : Науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2007
215954
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2007
215955
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2008
215956
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2008
215957
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 3. – 2008
215958
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2008
215959
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2008
215960
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 4. – 2009
215961
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6 : Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно - інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань. – 2009
215962
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 1. – 2010
215963
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2. – 2010
215964
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6. – 2010
215965
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5. – 2011
215966
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 6 (206). – 2011
215967
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 2 (208). – 2012
215968
   Бібліотечний вісник = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
№ 5 (211). – 2012
215969
  Біркіна Н. Бібліотечний кореспондент та його робота / Н. Біркіна ; Укр. наук.-досл. ін-т книгознавства. – Київ : [б. в.], 1929. – 24 с.
215970
  Дем"яненко О. Бібліотечний урок у системі компетентністно орієнтованого викладання зарубіжної літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (355). – С. 7-9.
215971
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 1. – 2004
215972
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 1. – 2005
215973
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 2. – 2005
215974
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 3. – 2005
215975
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк, 2003-
№ 4. – 2005
215976
   Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3. – 2006
215977
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2. – 2007
215978
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4. – 2007
215979
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1. – 2008
215980
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2. – 2008
215981
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2 (24). – 2009
215982
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3 (25). – 2009
215983
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 3 (29). – 2010
215984
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4 (30). – 2010. – мова резюме укр. та рос.
215985
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2 (32). – 2011
215986
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 4 (34). – 2011
215987
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 1 (35). – 2012
215988
   Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк : НВП "Ідея", 2003-. – ISSN 1811-377X
№ 2 (36). – 2012
215989
  МЕдведєва Бібліотечні заклади в умовах інформатизації суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 297-301
215990
   Бібліотечні каталоги : метод. вказівки для студентів заоч. від-ня з курсу "Бібліотечні курси і каталоги". – Харків
Вип. 1 : Алфавітний каталог. – 1959. – 32 с.
215991
   Бібліотечні каталоги. – Харків
Вип. 2 : Класифікація творів друку. Систематичний каталог / склав А.А. Ашукін. – 1961. – 56 с.
215992
  Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги : Навч. посібник / Е.Т. Карачинська, В.К. Удалова. – Харків : Основа, 1992. – 160с. – ISBN 5-11-001086-2
215993
  Лобузіна К.В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах / Катерина Лобузіна ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 132 с. – Бібліогр.: с. 113-127. – ISBN 978-966-02-5433-6
215994
  Муха Л.В. Бібліотечні колекціі та зібрання в системі історико-культурних фондів реконструкція і реєстраційний опис. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.08 / Муха Л.В.; НАН Укр.НБУ.Укр. – К, 1997. – 26л.
215995
  Кравцова О. Бібліотечні ресурси ЮНЕСКО: структура та специфіка інформаційного доступу // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 35 - 37
215996
  Васильченко М.П. та ін. Бібліотечні фонди / М.П. та ін. Васильченко. – Харків, 1993. – 149с.
215997
  Сокальський О.С. Бібліотечні фонди і катологи / О.С. Сокальський. – Х, 1966. – 327 с.
215998
  Сокальський О.С. Бібліотечні фонди і катологи : Підручник для культ.-освіт училищ / О.С. Сокальський, Є.П. Тамм, В.М. Туров. – Київ : Вища школа, 1971. – 363с.
215999
   Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ. 10-12 жовтня 1995 р. – Київ, 1995. – 105 с.
216000
  Смаглова Н. Бібліотечно-інформаційне забезпечення потреб науки: основні завдання розвитку // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-54. – ISSN 1029-7200
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,