Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
215001
  Цой Л.Н. "Будущее" как социологическое понятие // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 120-134. – ISSN 2073-8528
215002
  Ралдугіна Т. "Будую Україну для всіх" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 95/96). – С. 20


  Штрихи до портрета гетьманича Данила Скоропадського.
215003
  Ралдугіна Т. "Будую Україну для всіх" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 20


  Штрихи до портрета гетьманича Данила Скоропадського.
215004
  Ралдугіна Т. "Будую Україну для всіх" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15-16 червня (№ 105/106). – С. 20


  Штрихи до портрета гетьманича Данила Скоропадського.
215005
  Овчинникова И.Г. "Будь гражданин!" / И.Г. Овчинникова. – М., 1989. – 190с.
215006
  Іванов К. "Будь чесним і мудрим, плекай рідний дух" : із чуваської поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 109-110. – ISSN 0320 - 8370
215007
   "Будь чесним і мудрим, плекай рідний дух" : із чуваської поезії / пер. з чуваської С. Реп"ях // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 109-113. – ISSN 0320 - 8370
215008
  Фіданян О. "Будь яка зміна завжди піде на користь особистого розвитку людини" / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793
215009
  Борщевський С. "Будьмо самими собою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 вересня (№ 158)


  Так називається книжка аргентинського письменника Ернеста Сабато, яку видало видавництво «Кальварія» за участю упорядника та ініціатора проекту перекладача Сергія Борщевського та Надзвичайного і Повноважного Посла Аргентинської Республіки в Україні ...
215010
  Марченко Н. "Будьмо тут во віки віків!..." // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 13/14)


  Художні твори на уроках історії: історичний роман В. Рутківського "Сині Води".
215011
  Мушкина Е.Р. "Будьте добры" - "пожалуйста". Кем быть? / Е.Р. Мушкина. – М., 1967. – 190с.
215012
  Мазур О. "Будьте режисерами свого життя" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 листопада (№ 219). – С. 7


  Михайло Поплавський відзначає свій ювілей.
215013
  Шокало О. "Будьте самостійною силою..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 серпня (№ 32). – С. 8-9


  200-ліття Пантелеймона Куліша.
215014
  Шокало О. "Будьте самостійною силою...". 196 років од народження Пантелеймона Куліша / вів бесіду Роман Коляда // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 10-11


  6 серп. на околиці с. Гукове, неподалік від Шостки, на місці родового хутора Кулішів, від якого залишилися тільки старезні липи, відбулися 11 Кулішеві читання. У цьому велелюдному святі взяли участь і гості з Києва (музиканти, письменники, освітяни, ...
215015
  Струцюк Й. "Будьте українцями" / спілкувався Віктор Вербич // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 8-9


  Розмова з Йосипом Струцюком - українським письменником-"шістдесятником".
215016
  Дзюба Т. "Буквар с различни поучения" П. Беровича та "Граматка" П. Куліша: порівняльний аналіз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 118-122. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
215017
  Хоменко О. "Буквар" Тараса Шевченка і проблематика формування українознавчого простору національної педагогіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 282-284
215018
  Надточій О. "Буквар" Тараса Шевченка: до історії видання та поширення // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-11
215019
  Потоцький П. "Буквар" Шевченка // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 571-574
215020
  Бондарєва Н.О. "Букварь южнорусский" Тараса Шевченка в синхронній рецепції (1861 рік) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 48-55
215021
  Бучарська І.С. "Букварь Южнорусскій. 1861 року" Тараса Шевченка в комунікативному просторі України: реальність та перспективи присутності // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – С. 19-25. – ISSN 2617-1813
215022
  Сергієнко Юлія "Букви, як люди..." : ігровий урок вивчення нового матеріалу з елементами повторення у 5 класі
215023
  Будько Євген "Буковель" До олімпійських висот! : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 148-149 : Фото
215024
  Мыць Лилия "Буковель": с претензией на элитарность : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 38-39 : Фото. – ISSN 1998-8044
215025
  Птахів Семен "Буковель": сам собі туроператор? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
215026
   "Буковина: імена славних сучасників" : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 115 : Іл.
215027
  Сятецький К. "Буковинський соловейко", "Український Карузо", "співак, який має Богом даний теноровий голос найсолодшої звукової принади": виконавська і музично-громадська діяльність видатного Ореста Руснака // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 113-118. – ISSN 2308-4634
215028
  Чернях И.Г. "Букринский батальон" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 16-17. – ISSN 0321-0626
215029
  Серебріян О. "Букфест" - присвята письменнику М. Івасюку // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 15-16
215030
  Луценко О.Л. "Булінг по-дорослому":психологічні особливості жертв цькування у педагогічному середовищі / О.Л. Луценко, К.Є. Ткачук // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 43-49
215031
  Княжанський В. "Було б правильно укласти ЗВТ з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 липня (№ 135/136). – С. 11


  Експерти вважають, що Україна, як колись Західна Європа, зможе вийти з кризи і відновитися.
215032
  Бачинська К. "Було весело": Парубій жартом завершив церемонію інавгурації Зеленського // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 55)


  Президент Володимир Зеленський заявив, що в наступні 5 років на посаді глави держави він буде робити все, щоб українці не плакали. «Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися... В наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ...
215033
  Гоголіна В. "Було се три дні перед моїм шлюбом..." Іван Франко та Святе Письмо: аспекти міжтекстової взаємодії // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 147-155. – ISSN 0130-528Х
215034
  Векуа О. "Бунтівнича філософія" Ф. Ніцше як складова роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 41-45. – ISBN 966-594-246-8
215035
  Саранди Г. [Бузок : роман / Галатія Саранди. – 3-є вид. – Афіни : Естія, 1990. – 369 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0194-7
215036
   [Булавін Леонід Анатолійович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 71. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
215037
  Кононенко М.П. [Бунге Микола Андрійович] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 86-87. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
215038
  Макаров Т. «Будущее социологии»
215039
  Барабашев А.Г. Будущее математики / А.Г. Барабашев. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 160 с.
215040
  Князев М.А. Будущее мирового сионизма : Только для посвященных / М.А. Князев. – Москва : Шихино, 1997. – 256 с. – ISBN 5863340126
215041
   Будущее мировой экономики. – М, 1979. – 212 с.
215042
  Луков В.А. Будущее молодежи в обществе будущего // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 38-48. – ISSN 0236-2007
215043
   Будущее народных промыслов России : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 55
215044
  Румянцева Т.М. Будущее наступает сегодня. / Т.М. Румянцева. – Л., 1968. – 120с.
215045
  Зернов В.А. Будущее науки и образования -за сетевыми научно-образовательными консорциумами / В.А. Зернов, В.А. Минаев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 10. – С. 2-5. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается первый опыт создания научно-образовательных консорциумов как одного из перспективных направлений повышения качества образования. Освещаются их организационное построение и правовые основы. The article development of ...
215046
  Здравковска Н. Будущее научных и инженерных баз данных: проблемы формирования и развития фондов в Университете штата Мэриленд / Н. Здравковска, Б. Кэкли // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 96-111. – ISSN 0130-9765


  The paper presented at the 30-th IATUL Conference discusses the issues of collection development at the University of Maryland, College Park campus libraries. These issues include the ways of influencing changes in collection development policy upon ...
215047
  Гордин Петр Будущее национального государства в XXI веке // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 326-332. – ISSN 1607-7334
215048
  Берце В.А. Будущее начинается сегодня : роман / В.А. Берце. – Москва : Советский писатель, 1953. – 400 с.
215049
   Будущее начинается сегодня. – Челябинск, 1961. – 72с.
215050
  Коробейников Б. Будущее начинается сегодня / Б. Коробейников. – Магадан, 1962. – 101с.
215051
   Будущее начинается сегодня.. – М, 1959. – 184с.
215052
  Малахов А.А. Будущее не в прошедшем: Повести и рассказы / А.А. Малахов. – Челябинск, 1975. – 160с.
215053
  Скороспелова Е.Б. Будущее не придет само... / Е.Б. Скороспелова. – Москва, 1989. – 141 с.
215054
  Макарова Г.Н. Будущее ОБСЕ в системе международных отношений и основные перспективы сотрудничества с другими международными организациями // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 32-36. – ISSN 1812-8696
215055
  Бебель А. Будущее общество / А. Бебель. – М, 1918. – 72с.
215056
  Грав Жан Будущее общество = (La societe future) : Пер. с 8-го франц. изд. / Жан Грав. – Харьков : "Вольное братство", 1919. – 227 с.
215057
  Бебель А. Будущее общество / А. Бебель. – М, 1959. – 167с.
215058
  Пестерева А. Будущее пенсионной системы // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2006. – № 5. – С. 72-79.
215059
  Назаров В. Будущее пенсионной системы: параметрические реформы или смена парадигмы? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 9. – C. 67-87. – ISSN 0042-8736
215060
   Будущее планировки. – Москва, 1976. – 196 с.
215061
  Ланская Маргарита Будущее по Артуру Кларку : Шри-Ланка Будущее по Артуру Кларку. Тема номера // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 24-35 : Фото
215062
  Олешко О. Будущее под вопросом // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 13 (131). – С. 38-40


  Ірак : політична ситуація.
215063
  Калинин М.И. Будущее принадлежит вам / М.И. Калинин. – М., 1964. – 102с.
215064
  Калинин М.И. Будущее принадлежит вам / М.И. Калинин. – Изд. 2-е. – М., 1974. – 111с.
215065
  Леонтьева Т.К. Будущее принадлежит им / Т.К. Леонтьева. – Москва, 1948. – 267с.
215066
  Леонтьева Т.К. Будущее принадлежит им / Т.К. Леонтьева. – М, 1957. – 320с.
215067
  Леонтьева Т.К. Будущее принадлежит им. Жаворонки / Т.К. Леонтьева. – Москва, 1966. – 614с.
215068
  Кастро Ф. Будущее принадлежит интернационализму / Ф. Кастро. – М., 1973. – 494с.
215069
  Богданова Светлана Будущее промыслов - в их богатом прошлом : Вятка. Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 73 : Фото
215070
  Некипелов А. Будущее РАН - обновление в условиях преемственности // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 24 мая (№ 21). – С. 15-18
215071
  Готсис Д. Будущее распределительных пенсионных систем - в привлечении будущих поколений // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.193-209. – ISSN 1684-906Х
215072
  Сакс Д. Будущее рекламы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 10 (181). – С. 22-33
215073
  Некрасов К.В. и др. Будущее рождается сегодня / К.В. и др. Некрасов. – Вологда, 1965. – с.
215074
   Будущее рождается сегодня.. – М, 1980. – 382с.
215075
  Семенов В.Е. Будущее России в контексте российской полиментальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 153-165. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 1). – ISSN 1995-0047
215076
  Никитина С.Ю. Будущее российской демографической статистики после переписи населения 2010 года // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 6. – С. 6-8. – ISSN 0320-8168
215077
  Чичкина Светлана Будущее Ростова за туризмом : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 72 : Фото
215078
  Закария Ф. Будущее свободы : нелиберальная демократия в США и за их пределами = The Future of Freedom : Illiberal Democracy at Home and Abroad / Фарид Закария ; пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева ; Центр исследований постиндустриального общества. – Москва : Ладомир, 2004. – 326, [3] с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 295-303. – (Журнал "Свободная мысль - XXI"). – ISBN 5-86218-437-6
215079
  Кистанов В.В. Будущее Сибири.Развитие хозяйства в семилетке / В.В. Кистанов. – М, 1960. – 110с.
215080
  Голубева Е.Г. Будущее сослагательного наклонения в португальском языке : Автореф... канд.филол.наук: 664 / Голубева Е.Г.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 19л.
215081
  Чичкина Светлана Будущее страны - в развитии регионов : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 58-60
215082
  Нигматулин И.Н. Будущее теплоэнергетики / И.Н. Нигматулин. – М., 1975. – 64с.
215083
  Федоров Дмитрий Будущее туристического страхования - за онлайн-системами / Федоров Дмитрий, Бублик Роман // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
215084
   Будущее универсальных научных библиотек.. – М, 1971. – 108с.
215085
  Клячко Т.Л. Будущее университетов. Статья 1. Глобальные тренды / Т.Л. Клячко, В.А. Мау // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 5-18. – ISSN 0869-0499


  В статье обсуждается будущее университетов: те тенденции, на которые все больше обращается внимание, и те, которые еще только проявляются, не попав в поле зрения большинства исследователей высшего образования. Дискуссия о будущем университетов ведется ...
215086
  Клячко Т.Л. Будущее университетов. Статья 2. Российские тенденции / Т.Л. Клячко, В.А. Мау // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 5-25. – ISSN 0869-0499


  Во второй статье (первую см. в “ОНС”. 2015. № 3) рассматривается, как глобальные тренды, определяющие будущее университетов, преломляются на российской почве. Анализируются изменения, происшедшие в российской системе высшего образования с 1991 г., и ...
215087
  Йоас Х. Будущее христианства // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С. 78-88. – ISSN 0132-1625
215088
   Будущее человеческого общества.. – Москва, 1971. – 400с.
215089
  Бутурлов Р Будущее человечества / Р Бутурлов, , С.А. Кравченко. – М., 1985. – 64с.
215090
  Халапсис А.В. Будущее человечества: цивилизационные конфликты или переход к ноосфере? / А.В. Халапсис, В.С. Халапсис // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 32-36. – ISSN 2077-1800
215091
  Малеев Ю.Н. Будущее Чикагской конвенции 1944 г. // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 2 (34). – С. 22-41. – ISSN 1560-2893
215092
  Земсков А.И. Будущее электронных библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 26-35. – ISSN 0130-9765
215093
  Маркин А.Б. Будущее электрофикации СССР / А.Б. Маркин. – М., 1956. – 164с.
215094
  Дорфман Будущее, возможности и причины / Дорфман, Я // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 16-29. – ISSN 2073-8528
215095
  Амнуэль П. Будущее, каким мы его видим. (Футурология и научная фантастика) // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 11. – С. 180-194. – ISSN 1818-2968
215096
  Глезерман Г.Е. Будущее, которое начинается сегодня. О строительстве коммунизма в СССР / Г.Е. Глезерман. – М., 1959. – 134с.
215097
  Жигарев Л.В. Будущее, ставшее действительностью / Л.В. Жигарев. – Москва, 1971. – 168с.
215098
   Будущему исследователю -- о путях творчества в точных науках.. – Томск, 1989. – 42с.
215099
  Трухин И.А. Будущему семьянину / И.А. Трухин. – Киев, 1987. – 270с.
215100
  Тихончук Ж.А. Будущему учителю / Ж.А. Тихончук. – Москва
Часть 2 : Каким должен быть учитель. – 1874. – 63с.
215101
  Зернова Е.С. Будущему художнику об искусстве живописи. / Е.С. Зернова. – М., 1976. – 239с.
215102
   Будущие олимпийцы.. – К, 1980. – 175с.
215103
  Третьякова В.Т. Будущий виртуальный коммунизм и гипновидение: о массовом телевидении и массовой политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 4 (142). – С. 9-20. – ISSN 0321-2017
215104
  Красовский А.С. Будущий муж и отец / А.С. Красовский. – Минск : Народная асвета, 1986. – 79с.
215105
   Будущим рабочим о XXVI съезде КПСС : (Метод. пособие по изучению и пропаганде материалов XXVI съезда КПСС в учеб. заведениях проф.-техн. образования). – Киев : Вища школа, 1982. – 279 с. : схем. – Библиогр.: с. 274-278
215106
  Самуйленок Э. Будущность : роман / Эдуард Самуйленок ;. – Минск : Беларусь, 1965. – 439 с.
215107
  Пыпин А.Н. Будущность славянства : Хроника / А.Н. Пыпин, 1877. – С. 805-829
215108
  Савченко А. Будуючи вітчизняну СЕП, ми встановили низку рекордів, зокрема за строками її впровадження // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 8 (210). – С. 9-10


  РЕПО - форма короткострокового забезпечення запозичення між учасниками фінансового ринку.
215109
  Вергунов В. Будуючи майбутнє, порадься з минулим. До 90-річчя Національної Академії наук України // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 2 (26). – С. 2-5.
215110
  Мироненко Н.Г. Будянський фаянс. Історія, художні особливості, персоналії (1887 - 2006) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Мироненко Надія Григорівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
215111
  Лосєв І. Будь-яка війна породжує нову реальність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 17, 19


  Агресія Росії остаточно поховає в серцях десятків мільйонів українців проросійські ілюзії.
215112
   Будь активен.. – Москва, 1927. – 52с.
215113
  Плохинский А.А. Будь Архимедом / А.А. Плохинский. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1967. – 56с.
215114
  Воробьев В.А. Будь героем, сын! / В.А. Воробьев. – Черкесск, 1984. – 207с.
215115
   Будь готов к защите Родины.. – Москва, 1953. – 76с.
215116
  Иванов Н.Н. Будь готов к ПВО. / Н.Н. Иванов. – М, 1959. – 125с.
215117
  Иванов Н.Н. Будь готов к ПВО. / Н.Н. Иванов. – М, 1961. – 136с.
215118
   Будь готов к труду и обороне.. – Москва, 1955. – 136с.
215119
  Михалков С. Будь готов! / С. Михалков. – Москва, 1961. – 32с.
215120
   Будь готов!. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 192с.
215121
  Николаева С.А. Будь гражданином / С.А. Николаева. – М, 1977. – 64с.
215122
   Будь достойным сыном Родины. – Москва, 1955. – 280с.
215123
  Воеводин Е.В. Будь здоров, салажонок! / Е.В. Воеводин. – Ленинград, 1965. – 95с.
215124
  Окуджава Б. Будь здоров, школяр / Б. Окуджава. – Москва : Правда, 1987. – 47 с.
215125
  Михайлова Г. Будь здоровим ! Виховний захід з народознавства // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 23-25.
215126
  Винниченко І.А. Будь інтернаціоналістом / І.А. Винниченко. – Київ, 1961. – 48с.
215127
  Чернецова А.В. Будь красивой, Тошка! / А.В. Чернецова, К.В. Чернецова. – Иркутск, 1984. – 143с.
215128
  Сонячна М. Будь ласка, столик на двох : зб. творів / Міла Сонячна. – Київ : Автограф, 2019. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-8349-15-7
215129
   Будь ленінцем.. – 2-е изд., перераб. – Киев, 1975. – 175с.
215130
  Пархоменко О.І. Будь мені братом / О.І. Пархоменко. – Київ, 1972. – 142 с.
215131
  Ласкер-Шюлер Будь мое сердце здоровым... Кинематографическое : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 179-185. – ISSN 0130-6545
215132
  Веденеева И.В. Будь молодой и грациозной / И.В. Веденеева. – Москва, 1986. – 126с.
215133
   Будь мужчиной.. – Свердловск, 1974. – 263с.
215134
  Кава В.І. Будь обережна, Марійко! : повість / В.І. Кава. – Київ : Веселка, 1982. – 175 с.
215135
  Боровых А.Е. Будь отличником, классным специалистом / А.Е. Боровых. – М, 1963. – 53с.
215136
   Будь отличным стрелком-снайпером.. – Москва, 1942. – 7с.
215137
  Куц В.П. Будь первым / В.П. Куц. – М., 1976. – 56с.
215138
  Коултер С. Будь проклята страсть : Роман / С. Коултер. – Москва : Армада, 1997. – 460с. – (Великие писатели). – ISBN 5763205677
215139
  Жуков В.Н. Будь проклята, Атлантида! / В.Н. Жуков, С.В. Житомирский. – Москва, 1992. – 317с.
215140
  Шестинский О.Н. Будь Садовником Земли / О.Н. Шестинский. – М., 1975. – 95с.
215141
  Козлов А.И. Будь сильным, выносливым, ловким! / А.И. Козлов, В.И. Харьковский. – Челябинск, 1988. – 110с.
215142
  Крапивник В.В. Будь сильным, здоровым! / В.В. Крапивник, И.М. Усвицкий. – М., 1991. – 155с.
215143
  Тихий Наум Миронович Будь славен день : вибрані поезії / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1980. – 488 с.
215144
  Гречанюк С.С. Будь славен, Дніпре! / С.С. Гречанюк. – К., 1985. – 166с.
215145
   Будь славен, труд комуністичний!. – Київ, 1967. – 48с.
215146
   Будь славен, хлебороба труд.. – Калининград, 1980. – 88с.
215147
   Будь смелым и умелым!. – Москва, 1980. – 176с.
215148
  Никифоров Н.Н. и Смирнов Е. Будь сметым и отважным / Н.Н. и Смирнов Е. Никифоров. – М., 1956. – 120с.
215149
  Зігмонте Д. Будь стійкою Юто! / Д. Зігмонте. – К, 1962. – 47с.
215150
  Зигмонте Д.А. Будь стойкой, Юта / Д.А. Зигмонте. – Москва, 1967. – 324 с.
215151
   Будь счастлив, Абди!. – Ростов-на-Дону, 1971. – 196с.
215152
  Яковлев В.Г. Будь физкультурным организатором / В.Г. Яковлев. – М., 1961. – 78с.
215153
   Будь человеком на земле своей.. – Москва, 1987. – 280с.
215154
  Моріц Ж. Будь чесним до самої смерті. / Ж. Моріц. – Київ, 1979. – 216с.
215155
  Мориц Ж. Будь честным до самой смерти. / Ж. Мориц. – Москва, 1959. – 342с.
215156
  Здоровило Т. Будь щедрим - і до тебе потягнуться люди. Із країни через низький рівень оплати праці масово виїжджають висококваліфіковані кадри // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 58). – С. 2
215157
  Радиенко Д. Будь я сочинителем бульварных романов... / Радиенко Д. – Київ : Четверта хвиля, 2007. – 36с. – ISBN 978-966-529-146-6
215158
  Радиенко Д. Будь я сочинителем бульварных романов... / Дарья Радиенко. – Киев : Четверта хвиля, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-529-198-5
215159
  Разумихина Г.П. Будь, пожалуйста, счастлив! / Г.П. Разумихина. – М, 1990. – 351с.
215160
  Бондаренко О. Будьмо здорові й активні! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  У димкоклубі "Планета" пройшла щорічна акція для першокурсників, на якій пропагувався здоровий образ життя з ініціативи Студентського парламенту та студентської ради ННЦ "Інститут біології" та за підтримки Мололіжного центру культкрно-естетичного ...
215161
  Білоус Д. Будьмо здорові! : сатира та гумор [вірші] / Дмитро Білоус. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 156 с.
215162
  Маківчук В О. Будьмо знайомі / В О. Маківчук. – Ужгород, 1966. – 144с.
215163
  Єльянов О.М. Будьмо знайомі: Повісті / О.М. Єльянов. – Київ : Веселка, 1988. – 207 с.
215164
  Суліма Є. Будьмо конструктивними під час обговорення законопроектів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні коментує перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Суліма: "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України зацікавлене в прийнятті сучасного закону про вищу освіту, ...
215165
  Ющенко В. Будьмо разом!: Виступ Президента України у Верховній Раді під час церемонії інавгурації 23 січ. 2005 р. // Президент. вісн., 2005
215166
  Єременко М. Будьмо щасливі / М. Єременко. – Київ, 1958. – 52 с.
215167
  Воскрекасенко С.І. Будьмо ще кращими : сатира та гумор / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1962. – 141 с.
215168
  Пасльон Ю. Будьмо! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  Вітання з Новим роком.
215169
  Сущенко О. Будьмо! (Україна й українці: 1990-2001 роки. Пером журналіста) / Ольга Сущенко. – Київ : УкрІНТЕІ, 2003. – 200с. : іл. – ISBN 966-7505-31-6
215170
  Лиходід М.Х. Будьонівка для сина : Етюди, нариси. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1979. – 155с.
215171
  Головченко И.Х. Будьте бдительны! / И.Х. Головченко. – К., 1961. – 63с.
215172
  Марухин В. Будьте бдительны. / В. Марухин. – 2-е изд. – Л, 1954. – 140с.
215173
  Соколова Г. Будьте внимательны! / Г. Соколова. – М., 1987. – 270с.
215174
  Ільченко Н.В. Будьте готові до зимового сезону // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
215175
  Кассиль Л.А. Будьте готовы, Ваше высочество! / Л.А. Кассиль. – Москва, 1965. – 143с.
215176
  Васинский А.И. Будьте добры / А.И. Васинский. – Москва, 1981. – 158с.
215177
  Арова Э.В. Будьте добры / Э.В. Арова. – Минск, 1982. – 160с.
215178
  Арова Э.В. Будьте добры / Э.В. Арова. – Минск, 1985. – 160с.
215179
   Будьте добры.... – Свердловск, 1985. – 239с.
215180
  Шено П. Будьте здоровы / П. Шено. – М, 1980. – 86с.
215181
   Будьте здоровы. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 104с. – (Популярная демография ; Вып. 5)
215182
  Семенов М.Г. Будьте здоровы! / М.Г. Семенов. – М., 1965. – 160с.
215183
  Алексеев В.А. Будьте как дома = Fuhlen sie sich wie zu huse : кн. для чтения с коммент. : на нем. яз. : для иностранцев , изучающ. рус. яз. / В.А. Алексеев. – Москва : Русский язык, 1985. – 165 с. : ил.
215184
  Алексеев В.А. Будьте как дома = Faites comme chez vous : кн. для чтения с коммент. : для говорящих на фр. яз. / В.А. Алексеев. – Москва : Русский язык, 1988. – 178, [2] с. : ил.
215185
  Алексеев В.А. Будьте как дома : кн. для чтения с комментарием / В.А. Алексеев. – Дюссельдорф, 1988. – 168 с.
215186
  Хрунова А.П. Будьте красивы / А.П. Хрунова. – М, 1988. – 76с.
215187
  Ильин И.И. Будьте красивы. / И.И. Ильин. – Челябинск, 1990. – 92с.
215188
  Петров И.В. Будьте красивыми / И.В. Петров. – М., 1965. – 253с.
215189
  Петров И.В. Будьте красивыми / И.В. Петров. – М., 1968. – 264с.
215190
  Кушина А.П. Будьте красивыми / А.П. Кушина. – Ярославль, 1990. – 127с.
215191
  Горобець Л.В. Будьте мудрі, ... як змії // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 6 (88)
215192
  Ільченко Н.В. Будьте обачними - захистіть себе від пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 21 : фото
215193
  Кучарська Л.В. Будьте обережні з піротехнікою / Л.В. Кучарська, Ю.М. Зінич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 36
215194
  Стоєцький Валентин Будьте обережні на зимовій риболовлі! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 34 : фото
215195
  Усик Світлана Будьте обережні під час грози / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 38 : фото
215196
  Стоєцький Валентин Будьте обережні під час грози! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 34 : фото
215197
  Груник Н.В. Будьте обережні при користуванні газом у побуті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 28-29 : фото
215198
  Вовдюк Людмила Будьте обережні, розпалюючи багаття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 21 : фото
215199
  Вовдюк Л.В. Будьте обережні, розпалюючи багаття // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 25 : фото
215200
  Ковтун Г. Будьте першовідкривачами! // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 79-80. – ISSN 0372-6436


  15 квітня виповнилося 110 років від дня народження М.М. Семенова - рос. фізика-хіміка та фізика, лауреата Нобелевської премії з хімії
215201
  Ахматова Р.С. Будьте счастливы : стихи / Р.С. Ахматова. – Москва, 1972. – 95 с.
215202
  Александропулос М. Будьте счастливы : сержанты и ефрейторы : рассказы / Мицос Александропулос ; пер. с греч. С. Ильинской. – Москва : Правда, 1973. – 47 с.
215203
  Воронин С.А. Будьте счастливы / С.А. Воронин. – Ярославль, 1980. – 271 с.
215204
  Данилов С.П. Будьте счастливы люди! : рассказы / С.П. Данилов; пер. с якут. С.Виленского. – Москва : Правда, 1979. – 48 с.
215205
  Саакян А.А. Будьте счастливы! : стихи / Арамаис Саакян ; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 96 с.
215206
   Будьте счастливы!. – Свердловск, 1982. – 320с.
215207
   Будьте счастливы!. – Свердловск, 1985. – 318с.
215208
  Дегтев В.И. Будьте счастливы! / В.И. Дегтев. – Воронеж, 1990. – 236 с.
215209
   Будьте счастливы.. – Москва, 1983. – 287с.
215210
   Будьте у формі з "Планетою Фітнес" // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 66 : фото
215211
  Треніна А.С. Будьте уважні - лінії електропередачі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 37-38
215212
  Мигаль Й. Будьте уважні! / Йосип Мигаль. – Соснівка : [б. в. – 32 с. : іл.
215213
  Шаталова А. Будьте уверены! Нобелевский лауреат поделился с молодежью секретами успеха // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 ноября (№ 47). – С. 20


  В рамках недавнего Фестиваля науки столицу посетил израильский физик и химик, лауреат Нобелевской премии 2011 года по химии, полученной за открытие квазикристаллов, Дан Шехтман (Dan Schechtman).
215214
  Бурмакин Э.В. Будьте философами! / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1976. – 56с.
215215
  Диниц Е.А. Буелва задача оптимизации при ограничениях одного знака / Е.А. Диниц, А.В. Карзанов. – М., 1978. – 42с.
215216
  Боровський О. Буенос Діас! На Кубі обрали новий парламент, а за місяць стане відоме ім"я нового глави держави // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 13 березня (№ 28). – С. 5


  "У неділю на Кубі відбулися вибори до Національної асамблеї народної влади (парламенту)".
215217
  Лазурка И. Буерные гонки / И. Лазурка, Лобач-Жученко. – М., 1953. – 104с.
215218
   Буерный спорт / Коровельский, Н, , . – М., 1969. – 168с.
215219
   Буерный спорт.. – Москва, 1956. – 40с.
215220
  Барский Л.М. Бужоряне : повесть / Л.М. Барский. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1956. – 219 с.
215221
  Барский Л.М. Бужоряне : повесть / Л.М. Барский. – Москва : Советский писатель, 1959. – 230 с.
215222
   Бузанева Євгенія Вікторівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 217 : фото
215223
  Матвєєва Л.В. Бузескул Владислав Петрович - историк свого часу (витоки методу дослідження) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 5-14. – ISSN 1608-0599
215224
  Маковецкая Марина Бузкаши - мужская игра // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июнь, № 129. – С. 136-149 : фото
215225
  Шмиговський К.А. Бузкова міль-строкатка та заходи боротьби з нею / К.А. Шмиговський, 1956. – С. 153-158. – Вырезка
215226
  Поборникова С. Бузлуджанската програма / С. Поборникова. – София, 1981. – 21с.
215227
  Йовенко С.А. Бузок у січні : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 159 с.
215228
  Синельников Г.В. Бузок цвіте / Г.В. Синельников. – Ужгород : Карпати, 1978. – 151 с.
215229
   Бузулукский бор. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат
Т.1 : Общий очерк и лесные культуры. – 1949. – 259 с.
215230
   Бузулукский бор. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат
Т.2 : Возобновление сосны и практические мероприятия по лесному хозяйству. – 1950. – 176 с.
215231
   Бузулукский бор. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат
Т. 3 : Физиологическое обоснование разведения сосны в степях. – 1950. – 263 с.
215232
   Бузулукский бор. – Москва ; Ленинград : Гослесбумиздат
Т. 4 : Влияние динамики климатических и гидрологических условий на лесные культуры. – 1950. – 144 с.
215233
  Годнев Е.Д. Бузулукский бор : исследования и опыты (1903-1953) / Е.Д. Годнев. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1953. – 96с.
215234
  Кальницька Діана Бузький Гард: мандрівка у царство річок та каньйонів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (115), травень - червень. – С. 15-19 : фото
215235
  Турчинська А.Ф. Бузькове зілля : Повісті / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1983. – 275 с.
215236
  Турчинська А.Ф. Бузькове зілля. -- (Роднюки. -- Моя зорице...) / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1966. – 272 с.
215237
  Решетов А.М. Буи. (Ист.-этногр. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Решетов А.М.; АН СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. – Л., 1967. – 17л.
215238
   Буй Дмитро Борисович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 33-35. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
215239
  Нгуен Ван Бонг Буйвол. / Нгуен Ван Бонг. – М., 1956. – 160с.
215240
  Нгуен Ван Бонг Буйвол. / Нгуен Ван Бонг. – К., 1958. – 148с.
215241
  Плавильщиков М.М. Буйволів гребінь / М.М. Плавильщиков. – Київ : Веселка, 1977. – 174 с.
215242
  Ерошко Алексей Антонович Буйковые станции для долговременных океанографических измерений : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Ерошко Алексей Антонович; АН Украины, морской гидрофизический ин-т. – Севастополь, 1994. – 21л.
215243
  Бондарев Д. Буйловцы / Д. Бондарев. – Ярославль : Ярославское областное издательство, 1943. – 244 с.
215244
  Бондарев Д. Буйловцы / Д. Бондарев. – Ярославль : Ярославское областное издательство, 1946. – 368 с.
215245
  Гордієнко К. Буймир : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1968. – 203 с.
215246
  Гордиенко К.А. Буймир : роман / К.А. Гордиенко. – Москва, 1970. – 304 с.
215247
  Гордієнко К. Буймир : роман / К. Гордієнко. – Київ : Дніпро, 1972. – 278 с.
215248
  Гордієнко К. Буймир : роман / К. Гордієнко. – Київ, 1975. – 904 с.
215249
  Гордиенко К.А. Буймир : Трилогия / К.А. Гордиенко. – Москва : Советский писатель, 1981. – 751 с.
215250
  Мінц Б.І. Буйна голівонька / Б.І. Мінц. – Київ, 1960. – 88 с.
215251
  Воеводин В.П. Буйная головушка. История одного матроса / В.П. Воеводин. – Москва; Ленинград, 1964. – 306с.
215252
  Шихлы В. Буйная Кура / В. Шихлы. – Киев, 1981
215253
  Шихлы В. Буйная Кура : роман / Видади Шихлы; пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1990. – 234 с.
215254
  Жернаков Н.К. Буйная Падегора / Н.К. Жернаков. – М, 1967. – 304с.
215255
  Лондон Д. Буйний день / Д. Лондон. – К, 1927. – 375с.
215256
  Копиленко О. Буйний хміль / О. Копиленко. – 2-е вид. – Харків : Держвидав України, 1927. – 399 с.
215257
  Копиленко О. Буйний хміль / О. Копиленко. – 3-е вид. – Харків : Держвидав України, 1929. – 318 с.
215258
  Копиленко О.І. Буйний хміль / О.І. Копиленко. – Київ, 1990. – 414 с.
215259
  Сланов Г. Буйное русло : роман / Габду Сланов ; лпер. с каз. Н.Голосовскй. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 214 с.
215260
  Братунь Р.А. Буйноцвіт : Поезії / Братунь Р.А. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
215261
  Третяк Наталія Буйноцвіт її гобеленів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 24. – ISSN 0868-9644


  Відома художниця-дизайнерка Лідія Кришталь
215262
  Федоров В.И. Буйные ветры / В.И. Федоров. – М., 1958. – 146с.
215263
  Ухсай М.Д. Буйные ветры / Яков Ухсай;. – Чебоксары, 1979. – 295 с.
215264
  Егоров И.Я. Буйные травы / И.Я. Егоров. – Ставрополь, 1954. – 408с.
215265
  Егоров И.Я. Буйные травы / И.Я. Егоров. – Изд. 6-е. – Волгоград, 1971. – 416с.
215266
  Кефала М.Н. Буйный сиротинка / М.Н. Кефала. – М., 1958. – 351с.
215267
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек : роман / Х.-М. Мугуев. – Москва
1. – 1971. – 495 с.
215268
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек : роман / Х.-М. Мугуев. – Москва
2. – 1971. – 447 с.
215269
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 4-е изд. – Орджоникидзе
Кн. 1. – 1974. – 501с.
215270
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 2-е изд. – Орджоникидзе
Кн. 2. – 1974. – 454с.
215271
  Мугуев Х.-М.М. Буйный Терек / Х.-М.М. Мугуев. – 4-е. – Орджоникидзе
1. – 1975. – 504с.
215272
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 2-е. – Орджоникидзе
2. – 1975. – 454с.
215273
  Скотт Д. Буйство / Д. Скотт. – Москва, 1995. – 368с.
215274
  Ше Буйство льда / Ше, Жан-Франсуа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С. 96-104. – ISSN 1029-5828


  Залив Диско на западном побережье о. Гренландия. Путевые заметки.
215275
  Асфари Зарина Буйство цвета // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 18-19 : фото
215276
  Кологривова С.В. Буква "ты" / С.В. Кологривова, Т.С. Залманова. – Москва, 1980. – 55с.
215277
  Пономаренко Ирина Германовна Буква закона : знать права и обязанности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 29-31. – ISSN 1727-4893


  Проблема девиантного поведения детей сегодня все более обостряется. Она требует изучения и принятия мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В связи с этим встает вопрос государственной защиты детства, информированности населения ...
215278
   Буква закону = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників : навчальний посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. : Л.М. Черноватого, І.П. Липко ; МОНУ ; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 526 с. – ISBN 978-966-458-222-0
215279
   Буква закону = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників : навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих навч. закл. / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого, І.П. Липко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2012. – 525, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. назва лише англ. – ISBN 978-966-458-222-0
215280
  Савенко М.Д. Буква і дух у тлумаченні правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
215281
  Успенский Б.А. Буква Э в древнерусских певческих текстах и в списках библейской книги Исход // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 79-114. – ISSN 0373-658Х
215282
  Скрипченко Н.Ф. Буквар / Н.Ф. Скрипченко, М.С. Вашуленко. – К., 1986. – 128с.
215283
  Самодумов Т. Буквар и перва читанка / Т. Самодумов. – София, 1947. – с.
215284
  Федоров І. Буквар Івана Федорова / І. Федоров. – Київ : Дніпро, 1975. – 96с.
215285
  Шевченко Т.Г. Буквар південноруський 1861 року : Для мол. та серед. шк. віку / Т.Г. Шевченко. – Київ : Веселка, 1991. – 61с. – ISBN 5-301-01333-5
215286
   Букварь. – Москва, 1948. – 132 с.
215287
  Воскресенская А.И. Букварь / А.И. Воскресенская. – Изд.5-е испр. – Москва : Гос. учеб-пед изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1948. – 95 с.
215288
  Вашуленко Н.С. Букварь / Н.С. Вашуленко. – 2-е изд. – Київ, 1983. – 103с.
215289
  Паризе Г. Букварь / Г. Паризе. – Москва, 1986. – 279с.
215290
   Букварь. – Киев, 1988. – 127с.
215291
  Элькина Д Букварь для взрослых / Д Элькина. – М, 1920. – 30с.
215292
  Карабаш А.А. Букварь для татарских школ / А.А. Карабаш. – Симферополь, 1939. – 96 с.
215293
   Букварь для школ сельской молодежи. – Москва, 1948. – 128 с.
215294
  Лебедев А.П. Букварь по здоровью для взрослых украинцев / Александр Лебедев, врач санолог. – Херсон : [б. и.], 2016. – 133, [1] с. : портр.
215295
  Истомин К. Букварь славеноросский. Москва, 1692 ; 1694. [Факсимильное переиздание]. – Санкт-Петербург, 1891. – Факсимільне видання


  Иеромонах Карион (Истомин; конец. 1640-х — 15 мая 1722) — иеромонах московского Чудова монастыря, писатель, придворный поэт, глава Московского печатного двора (4 марта 1698 — 15 ноября 1701). Перу Кариона принадлежит иллюстрированный Букварь, ставший ...
215296
   Букварь славянскии письмены преподобного Кирилла славяном епископа напечатан : [Alphabetum divi Hieronymi : Alphabetum divi Cyrilli] / [Matthaei Caraman, archiepiscopi Jadren in alphabetum illyricum expositio] // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – 78 с.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на старослав. и лат. Система письма старославянского ...
215297
  Шевченко Т.Г. Букварь южнорусский / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Печ. Гогенфельда, 1861. – 24с.
215298
  Стоянов М. Букви и книги / М. Стоянов. – София, 1978. – 303 с.
215299
  Стоянов М. Букви и книги. / М. Стоянов. – София, 1978. – 303с.
215300
  Левицький В. Буквиця з потаємного алфавіту: роздуми про поезію Петра Мідянки // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 204-212
215301
  Артемьева Н. Буквы в цифре. Печатать книги становится все легче. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  В подмосковном Пушкине недавно прошел Международный семинар “Издательская и полиграфическая деятельность вуза”. Речь на нем шла о возможностях применения цифровой печати в высшей школе. Организаторами мероприятия выступили Издательско-полиграфическая ...
215302
   Буквы едут в гости к нам. – Москва, 1990. – 159с.
215303
  Моисеев А.И. Буквы и звуки / А.И. Моисеев. – Ленинград, 1969. – 112 с.
215304
  Ибрагимов А.Г. Буквы одуванчика / А.Г. Ибрагимов. – Кемерово, 1976. – 77с.
215305
  Овалов Л.С. Букет алых роз / Л.С. Овалов. – М., 1958. – 128с.
215306
   Букет из сада речений Пророка и его домочадцев. – Исфахан : Амир аль-Мо"минин Али Лайбрери, 1999. – 283с. – Назва обклад.: Букет из сада изречений Пророка (ДБАР) и Ахл-аль-Бейта (ДБМ)
215307
  Панеш Сафер Букет колючек : повести и рассказы / Панеш Сафер; пер. с адыг. А.Ячменева. – Москва : Современник, 1981. – 189 с.
215308
  Двинский М.И. Букет крапивы / М.И. Двинский. – Вильнюс, 1980. – 79с.
215309
  Львова М. Букет подснежников / М. Львова. – Ростов -на-Дону, 1995. – 416с.
215310
  Донцова Д. Букет прекрасных дам / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-03108-1
215311
  Велиев С. Букет роз : повести и рассказы / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Детская литература, 1978. – 160 с.
215312
  Степенцев Вячеслав Букет с грибами // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 118-122 : фото
215313
  Стецюра І.К. Букет синіх волошок : оповідання / Іван Стецюра. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. – 293, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-2921-44-1
215314
   Букет таволги.. – Москва, 1963. – 191с.
215315
  Матвеев В.Ф. Букет шипов / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1964. – 59с.
215316
  Ардов В.Е. Букет. : обложка и ил. работы автора / Ардов В.Е. – Москва : Советский писатель, 1939. – 220 с.
215317
   Букинистическая торговля.. – Москва, 1990. – 236с.
215318
  Сьоміна А. Букіністична й антикварна книга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-11
215319
  Хлопчук Т. Буккросинг та флешмоб у системі новітніх маркетингових стратегій промоції книги // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 266-271


  У статті проаналізовано новітні маркетингові стратегії, які стають перспективними в сучасному видавничому просторі. Різноаспектно розглянуто поняття флешмобу та буккросингу та їх пріоритетність застосування видавцями. The paper explores the newest ...
215320
  Пальман В.И. Буковая поляна / В.И. Пальман. – Краснодар, 1969. – 304с.
215321
   Буковель forever // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – C. 4


  "Відпочинок у Буковелі — це відпочинок на курорті європейського рівня. Щороку він приймає велику кількість бажаючих відпочити й зарядитися гарним настроєм. Не стали цього року винятком і студенти нашого університету. За підтримки профспілкової ...
215322
   Буковель. 65 км трасс, 100% снега // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 28-29 : фото
215323
  Малєй Антоніна Буковель. Карпати для багатих // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 56-59
215324
   Буковель. Щоб зима стала святом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 12 : фото
215325
  Біленко Василь Буковель: крутий підйом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-45 : фото
215326
  Олійникова А. Буковельська казка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Чотири роки поспіль профком КНУ ім. Тараса Шевченка організовує поїздки для викладачів та студентів вузу на гірськолижний курорт "Буковель"
215327
  Крюков Буковина / Крюков. – С. 447-489
215328
  Ярославцев Б. Буковина / Б. Ярославцев. – Ужгород, 1950. – 188с.
215329
  Федькович Ю. Буковина : вибр. твори / Ю. Федькович. – Київ : Молодь, 1950. – 160 с.
215330
   Буковина = Bukovina - past and present=Bucovine son passe et son present=Bukowina - Vergangenheit una Gegenwart : її минуле і сучасне. – Париж ; Філядельфія ; Дітройт : Зелена Буковина, 1956. – 965 c. – На обкл. ред. зазначені як автори
215331
   Буковина : Фотоальбом. – Москва : Мистецтво, 1989. – 128с. – Расст.знак для науч.фонда:СФ/????
215332
   Буковина : Імена славних сучасників. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 240с. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-02-05
215333
  Баладыженко К. Буковина ("Зелена Русь") и ея прошлое : историко-географический очерк / К. Баладыженко. – Петроград : Типография Бр. В. и И. Линник, 1915. – 50 с.
215334
   Буковина 1918 - 1940 рр.: зовнішні впливи та внутрішній розвиток : (Матеріали і документи). – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 328с. – Резюме нім. та англ. мов. – ISBN 966-8410-50-Х
215335
  Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.) / М.В. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 384 с.
215336
   Буковина в піснях.. – Чернівці, 1957. – 272с.
215337
  Цыпко К.Г. Буковина в революции 1848 года : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпко К. Г.; АОН при ЦК ВКП)б), Каф. ист. СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
215338
  Кліщинський П.В. Буковина в роки Першої світової війни: військово-дипломатичний аспект // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 272-281. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
215339
  Григоренко О.С. Буковина вчора і сьогодні / О.С. Григоренко. – К., 1967. – 86с.
215340
  Масіян Н.Б. Буковина напередодні окупації (за документами Державного архіву Чернівецької області) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 42-50. – ISSN 0320-9466
215341
  Никифорак М.В. Буковина у складі молдавського князівства: історико-правові аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-9. – (Правознавство ; Вип.306)
215342
  Білецький Б. Буковина шукає себе і знаходить у православ"ї або Нариси з історії Православної Церкви на Буковині / Б. Білецький, М. Шкрібляк // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 106-108
215343
  Никифорак В М. Буковина як історико-правове поняття до австрійської окупації 1774 р // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 15-24. – (Правознавство ; Вип. 253)
215344
  Балух О. Буковина як об"єкт протистояння між Османською імперією та Річчю Посполитою (1653-1673 рр.). // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 29-34. – ISSN 2311-9896
215345
  Комарницький А.А. Буковина. / А.А. Комарницький. – Ужгород, 1966. – 192с.
215346
  Дубовик Ольга Буковина. Бруківкою і стежками / Дубовик Ольга, Константинюк Ігор, Сергійчук Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 92-96 : фото
215347
  Малко Ромко Буковина. Буковинська Маланка, або Покарнавалити не бажаєте? : Від свята до свята / Малко Ромко, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 90-94 : Фото
215348
  Дубовик Ольга Буковина. Від Землі до Сонця, або від Дністровського каналу до Карпатських воріт / Дубовик Ольга, Сергійчук Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 116-120 : фото
215349
  Дубовик Ольга Буковина. Єдність у розмаїтті або Відпочинок спільними зусиллями : Україна чудес / Дубовик Ольга, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 128-134 : Фото
215350
  Піддубний Г. Буковина. Її минуле і сучасне / Г. Піддубний; (Суспільно-політиний нарис із малюнками і Малою Буковини). – Харків : Держвидав, 1928. – 256с.
215351
   Буковина. По неповторних місцях = Bukovyna. In unique places / [авт. проекту П. Житар]. – [Вид. 2-е, доп.]. – Київ : Золоті литаври, 2008. – 196 с. – ISBN 966-8352-02-05
215352
   Буковина: національні рухи та соціально-політичні процеси 1918-1944 рр. : погляд дипломатів (документи). – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 228 с., 6л. іл. : фотодокументи. – ISBN 966-8410-54-7
215353
  Брицький П. Буковинець Осип Безпалко - міністр праці Української Народної Республіки / П. Брицький, Є. Юрійчук // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 387-393. – ISBN 966-8653-41-6
215354
  Добржанський О. Буковинець Степан Смаль-Стоцький - творець термінології української мови ( до 150-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 210-214. – ISBN 978-966-439-138-9
215355
  Вишневська М. Буковинець, якому аплодував світ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 15


  120 років від дня народження оперного співака Ореста Руснака.
215356
  Добржанський О.В. Буковинознавчі дослідження в Україні 1991-2000 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 18-19. – (Історія ; вип. 63/64)


  Визначаються основні напрями буковинознавчих досліджень в 1991-2001 рр., звертається увага на недостатньо вивчені питання з історії Буковинського краю.
215357
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Советский Писатель, 1952. – 192 с.
215358
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 62 с.
215359
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 323 с.
215360
  Амбросий П. Буковинские напевы : пер. с укр. / П. Амбросий. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 128 с.. [1] л. портр.
215361
  Березина С.И. Буковинские раввины / Софья Березина. – Черновцы : Технодрук, 2018. – 107, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 104-106. – ISBN 978-617-7611-21-8
215362
  Меламуд Х.Г. Буковинский роман : роман / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1991. – 294 с.
215363
   Буковинско-Русский календаоь на обыкновенный год 1877 / Издан обществом "Русская беседа". – Черновцы : Тип. вдовы Иосефы Петровской, 1896. – 106 с.
215364
  Вишневська М. Буковинська Маланка дивує весь світ // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 1,16 : Фото


  "Переберії", чи "Маланки" - найяскравіше свято зимового циклу на Буковині, ритуальне карнавальне дійство з обходами осель рядженими-перебраними. 15 січня у Чернівцях відбувся III Міжобласний фольклорно-етнографічний фестиваль "Маланка-фест".
215365
  Кожолянко Г. Буковинська Маланка: минуле і сучасне // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 219-228
215366
  Муратов І.Л. Буковинська повість / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 280 с.
215367
  Муратов І.Л. Буковинська повість / І.Л. Муратов. – Харків, 1953. – 280 с.
215368
  Муратов І.Л. Буковинська повість : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 322 с.
215369
  Муратов І.Л. Буковинська повість : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро, 1967. – 311 с.
215370
  Рудько І. Буковинське народне віче на сторінках видань (з фондів Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341
215371
  Бойчук Т.М. Буковинський державний медичний університет. Етапи становлення та розвитку (до 70-річчя від початку діяльності на Буковині) / Т.М. Бойчук, В.І. Білоус // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 220-230. – ISSN 1684-7903


  На основі архівних документів, історичних публікацій, музейних матеріалів та предметів, мемуарних видань тощо, досліджена і викладена історія заснування та основні етапи становлення, розвитку і діяльності Буковинського державного медичного університету ...
215372
  Никоненко П.М. Буковинський жайвір : сторінки життєпису Сидора Воробкевича / Петро Никоненко. – Вид. 2-ге, з допов. і змінами. – Чернівці ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 236, [5] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-261-9


  У пр. №1710610 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор. Підпис. 01.11.2016
215373
   Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Чернівці, 1991-. – ISBN 966-7854-42-6
Ч. 3/4 : Присвячен 5 Міжнародному конгресові україністів у Чернівцях. – 2002
215374
   Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл.відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці : [б. в.], 1991-. – ISBN 966-7109-34-8
Ч. 4 (106). – 2017. – 303, [1] c.
215375
   Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський : спогади, статті, вірші / [уклад.: Б. Мельничук, Л. Щербанюк]. – Київ : Академвидав, 2010. – 299, [5] с. : портр. – (Унікум). – ISBN 978-617-572-005-9; 978-617-572-003-5
215376
  Нечиталюк М.Ф. Буковинський Кобзар / М.Ф. Нечиталюк. – Львів, 1963. – 95с.
215377
  Нахманович В.Р. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Київа восени 1941 р. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-97. – ISSN 0130-5247
215378
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
215379
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
215380
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 3/4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
215381
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 4, № 1/2. – 2016. – 161 с. – Резюме укр., англ. мовами
215382
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 4, № 3/4. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
215383
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 5, № 1/2. – 2017. – 162 с. – Резюме укр., англ. мовами
215384
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 5, № 3/4. – 2017. – 174 с. – Резюме укр., англ. мовами
215385
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 6, № 1/2. – 2018. – 141 с. – Резюме укр., англ. мовами
215386
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Черевко І.М., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 6, № 3/4. – 2018. – 106, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
215387
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 17, № 3 (67), ч. 1. – 2013. – 200 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215388
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – 2013. – 228 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215389
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 17, № 2 (66). – 2013. – 244 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215390
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 18, № 4 (72). – 2014. – 290 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215391
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 18, № 2 (70). – 2014. – 260 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215392
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 18, № 3 (71). – 2014. – 278 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215393
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 19, № 1 (73). – 2015. – 286 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215394
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 19, № 2 (74). – 2015. – 268 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215395
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 20, № 2 (78). – 2016. – 284 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215396
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 20, № 4 (80). – 2016. – 272 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215397
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 1 (81). – 2017. – 268 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215398
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – 2017. – 218 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215399
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 2 (82), ч. 2. – 2017. – 194 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215400
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 3 (83). – 2017. – 204 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215401
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 21, № 4 (84). – 2017. – 208 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215402
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 22, № 1 (85). – 2018. – 184 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215403
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 22, № 4 (88). – 2018. – 196, [2] с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215404
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 22, № 3 (87). – 2018. – 164 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215405
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищий держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 22, № 2 (86). – 2018. – 194 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
215406
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.С. Годованець [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 23, № 1 (89). – 2019. – 180, [1] с. – Резюме англ., укр. мовами
215407
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.С. Годованець [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 23, № 3 (91). – 2019. – 185, [1] c. – Резюме англ., укр. мовами
215408
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.С. Годованець [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 23, № 2 (90). – 2019. – 153, [1] с. – Резюме англ., укр. мовами
215409
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.С. Годованець [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 23, № 4 (92). – 2019. – 219, [1] с. – Резюме англ., рос., укр. мовами
215410
   Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук (голов. ред.), О.Б. Бєліков, О.І. Годованець [та ін.]. – Чернівці : БДМУ, 1997-. – ISSN 1684-7903
Т. 24, № 1 (93). – 2020. – 268, [1] с. – DOI 10.24061/2413-0737.XXIV.1.93.2020 - Резюме англ., рос., укр. мовами
215411
   Буковинські віночки. – Київ, 1963. – 678с.
215412
   Буковинські віночки.. – Вінниця, 1964. – 152с.
215413
   Буковинські віночки.. – Ужгород, 1966. – 207с.
215414
  Колєснік Л.Я. Буковинські говірки в умовах культурних трансформацій // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 217-228. – ISBN 978-966-1673-36-5
215415
  Моціяка П.П. Буковинські джерела Віктора Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 46-49


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
215416
  Велика Валерія Буковинські історії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 16-17 : фото
215417
  Кілінська К.Й. Буковинські ліси і Смугарські водоспади: реалії сучасного природокористування / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 231-243. – ISSN 2308-135X
215418
  Ботушанський В. Буковинські москвофіли - прислужники царської Росії // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 134-144
215419
  Романів-Тріска Буковинські народні ікони // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 46-50.
215420
  Ботушанський В. Буковинські президенти // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 64-71
215421
  Амбросій П. Буковинські співанки / П. Амбросій. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 88 с.
215422
  Амбросій П. Буковинські співанки / П. Амбросій. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 116 с., [1] арк. портр.
215423
  Бурса Г.П. Буковинські спогади / Галина Бурса. – Чернівці : Зелена Буковина. – ISBN 966-8410-30-0
Ч.1 : Помаранчева революція (вірші). – 2005. – 200с., 15 л. іл.
215424
  Батушанський В.М. Буковинські студенти у вищих навчальних закладів Австрії у другій половині XX ст. // Нариси з історії освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХІ ст.) / В.М. Ботушанський. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 106-107. – ISBN 978-617-7096-96-1
215425
   Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи / Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Чернів. обл. осередок ; [авт.-упоряд.: П.П. Брицький та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7096-01-5
215426
  Биркович Віктор Букові праліси Карпат - світове надбання людства / Биркович Віктор, Коваль Неля // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
215427
  Мерцальский Н. Буковки. / Н. Мерцальский. – М.Л., 1937. – 20с.
215428
  Молотков П.И. Буковые леса Карпат и хозяйство в них. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Молотков П.И.; Харьков. с.-х. ин-т. – Х., 1966. – 56л.
215429
  Шкляр А.С. Буковые леса Северной Буковины и их естественное возобновление : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Шкляр А.С.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 21л.
215430
  Вергилий Буколики / Вергилий. – Москва, 1979. – 551с.
215431
  Вергилий Марон Публий Буколики. Георгики. Энеида : пер. с латин. / Вергилий Марон Публий; [вступ. ст. С. Шервинского, с. 5-26 ; примеч. Н. Старостиной ; ил.: Д. Бисти]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 417 с. : 9 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 6 ; Серия первая. Литература древнего Востока античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
215432
  Малкович І. Буколіка з євшаном : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 104-105. – ISSN 0130-321Х
215433
  Левицький В. Буколічність київського міського тексту в українській поезії І пол. ХХ ст. : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.248-254
215434
   Букреєв Борис Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 258. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
215435
  Лисоченко І.Д. Букрєєв Борис Якович (1859-1962) - математик // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 60-64. – ISBN 966-02-2569-5
215436
  Бойко Н. Букринська епопея, або "Наша помилка" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (122). – С. 40-47


  Автор змальовує розгорнуту картину боїв під Києвом на Букринському плацдармі восени 1943 р., даючи їм аналітично-критичну оцінку. Подібне дослідження проводиться вперше на основі документальних матеріалів і свідчень очевидців та учасників битви.
215437
  Смирнов А. Буксир : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 112-115. – ISSN 0130-7673
215438
  Волков А. Букская ГЭС / А. Волков. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 6с.
215439
  Косачова О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки / Ольга Косачова // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 22-25


  Проведено кількісно-якісний аналіз буктрейлерів, створених фахівцями провідних бібліотек Східної України; проаналізовано сучасні класифікації; розкрито базові функції; виявлено резерви підвищення комунікаційного впливу бібліотечного буктрейлеру на ...
215440
  Буяло А.П. Буктрейлер як засіб просування видавничої продукції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 98-101


  У статті розглядаються особливості вітчизняних буктрейлерів та специфіка їх створення для промоції книжкової продукції. Потреба аналізу цього новітнього явища в українській видавничій справі зумовлена низкою суттєвих недоліків українських буктрейлерів. ...
215441
  Луценко К. Буктрейлер як інноваційний метод підвищення читацького інтересу школярів у співпраці з батьками // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Травень (№ 9/10). – С. 62-68
215442
  Бессараб А.О. Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 159-163. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
215443
  Богосвятська А.І. Буктрейлер як стратегія залучення учнів до читання // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 2. – С. 2-6
215444
  Мингазова Н. Буктрейлеры: живые страницы : создание видеофильмов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915


  В библиотечной среде сейчас очень популярны буктрейлеры. Основная задача этих маленьких фильмов - рассказать о той или иной книге, заинтересовать человека, чтобы он захотел ее прочитать. Речь идет о своеобразной видеорекламе, работающей аналогично ...
215445
   Букурешкиот мировен договор (1913) и неговите долгорочни последици за Македониjа и Jугоисточна Европа = Бухарестский мирный договор (1913) и его последствия для Македонии и Юго-Восточной Европы : материjали од македонско-рускиот научен собир одржан во Скопjе на 27 и 28 jуни 2013 / Макед. акад. на науките и уметностите, Руська акад. на науките, Ин-т за славистика ; [организациски одб.: Блаже Ристовски, Георги Страделов, Вера Битракова Грозданова и др.]. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 224, [1] c. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-608-203-190-3


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
215446
   Букурешкиот мировен договор, Македониjа и Балканот = Peace treaty of Bucharest, Macedonia and the Balkans : мегународен научен собир по повод 100-годишнината од потпишуваньето на Букурешкиот мировен договор одржан на 31 октомври и 1 ноември 2013 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уредувачки одбор: Владо Камбовски (претседател), Блаже Ристовски, Драги Горгиев]. – Скопje : МАНУ, 2014. – 306, [4]с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-119-4
215447
  Дрьомов С. Була б людина, а стаття знайдеться // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 106-109
215448
  Вітович І. Була б людина, а стаття знайдеться. Главу уряду Каталонії судять через символіку руху за незалежність // Україна молода. – Київ, 2019. – 20 листопада (№ 130). – С. 5


  "У Барселоні в понеділок, 18 листопада, розпочався суд над главою каталонського уряду Жоакімом (Кімом) Торрою. Його обвинувачують у непокорі, оскільки він не прибрав iз фасадів та інтер"єрів урядових будівель символіку прихильників незалежності регіону ...
215449
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ, 1980. – 189 с.
215450
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ
Ч.2. – 1980. – 199 с.
215451
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ, 1981. – 432 с.
215452
  Герасим"юк Василь Була така земля : Вибране / Герасим"юк Василь. – Київ : Факт, 2003. – 392с. – ISBN 966-8408-03-9
215453
  Лупій О. Була така літстудія - "Січ" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 4-13


  У 1958 р. було проведено перше засідання літературної студії "Січ" в КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Зібралося більше 30 чоловік - відомі в Університеті поети та студенти з нового набору. Видатною подією в житті літстудійців був вихід у цьому році першого ...
215454
  Лупій О. Була така літстудія - "СІЧ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 32). – С. 8-9


  Про діяльність літстудії "Січ" в КДУ ім.Т.Г. Шевченка.
215455
  Горболіс Л. Була це людина добра і чесна = До 150-річчя від дня народження Тимотея Бордуляка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 лютого - 6 березня (№ 9). – С. 13


  Бордуляк Тимофій Гнатович (1863-1936) - український письменник, священик УГКЦ. Літературні псевдоніми: Т. Бондаришин, Т. Ветлина та інші.
215456
   Булавенко Сергій Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 217 : фото
215457
  Буганов В.И. Булавин / В.И. Буганов. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 316 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 10 (688)). – ISBN 5-235-00020-X
215458
  Лебедев В.И. Булавинское восстание / В.И. Лебедев. – М-Л, 1929. – 48с.
215459
  Лебедев В.И. Булавинское восстание / В.И. Лебедев. – М-Л, 1934. – 103с.
215460
  Лебедев В.И. Булавинское восстание (1707-1708) / В.И. Лебедев. – Москва, 1967. – 155с.
215461
   Булавін Леонід Анатолійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 41
215462
   Булавін Леонід Анатолійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 25. – ISBN 966-8352-11-4
215463
   Булавін Леонід Анатолійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 51. – ISBN 978-617-7530-19-9
215464
  Куренцов А.И. Булавоусые чешуекрылые Дальнего Востока СССР.(определитель) / А.И. Куренцов; Г.О.Криволуцкая. – Ленинград : Наука, 1970. – 164с.
215465
  Некрутенко Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Крыма / Ю.П. Некрутенко. – Київ, 1985. – 152с.
215466
  Володин Иван Алексеевич Булавоусые чешуекрылые, птицы и мелкие млекопитающие основных ландшафтов Брянской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Володин Иван Алексеевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 22л.
215467
  Буланов Н.М. Буланов Николай Михайлович. / Н.М. Буланов. – М., 1975. – 24с.
215468
  Мельникова А.С. Булат и злато / А.С. Мельникова. – Москва, 1990. – 206 с.
215469
  Копань Ю.В. Булат і багатошаровий композиційний матеріал / Ю.В. Копань, Н.В. Хуторянська, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 324-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  KM зі сталей У9А (0,85 - 0,94%С; 0,15 0,30% Мn; 0,15 - 0,35% Si) та 30Х5М2СФА (0,3%С; 5%Cr; 2%Mo; 0,2%Si; 0,3%V) був виготовлений виливанням на параболоїд. Кількість шарів 600-1500, товщина шарів 2-5 мкм. Умовна границя текучості KM б0,2=(250+-30)*10 7 ...
215470
  Абельская Р.Ш. Булат Окуджава и Белла Ахмадулина "на фоне Пушкина" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 41-48. – ISSN 2310-4287
215471
  Фиалко Д. Булат Окуджава: часовой надежді и любви // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 100-119. – ISSN 1819-6268
215472
  Назаренко В.Р. Булат, сталь булатового типу і мої переживання / Василь Назаренко. – Київ-Черкаси, 2003. – 292с. – ISBN 966-7245-09-8
215473
   Булатные струны.. – М., 1978. – 224с.
215474
  Лохматов Н.П. Булатов курган / Н.П. Лохматов. – М., 1967. – 320с.
215475
  Корытковская А.Г. Булахов угол / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1962. – 48с.
215476
   Булаховский Л.А. и современное языкознаник. – К., 1987. – 288с.
215477
   Булаховский Леонид Арсеньевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 88
215478
  Паламарчук О.Л. Булаховська Юлія Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 207-208. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1951 до кінця 50-х років викладала на російсько-слов"янському відділенні філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка польську мову і літературу, спецкурси з ...
215479
  Паламарчук О.Л. Булаховська Юлія Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 188-189. – ISSN 2075-437X
215480
  Лукінова Т. Булаховський Леонід Арсенійович // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 828-829. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
215481
   Булаховський Леонід Арсенійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 339. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
215482
  Лисиченко Л.А. Булаховський Леонід Арсенійович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 50-51. – ISBN 978-966-372-083-8
215483
  Любарська Л.В. Булаховський Леонід Арсенійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 31-34
215484
  Паламарчук О.Л. Булаховський Леонід Арсенійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 208-210. – ISSN 2075-437X


  Булаховський Л.А. у 1946-1947 рр. - завідувач кафедри української мови філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка, у 1947-1960 рр. - завідувач кафедри слов"янської філології
215485
  Паламарчук О.Л. Булаховський Леонід Арсенійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 189-190. – ISSN 2075-437X
215486
  Лакшин В.Я. Булгакиада / В.Я. Лакшин. – К., 1991. – 63с.
215487
  Плаксіна О. Булгаківська Буча = Bulgakov"s Bucha / [О. Плаксіна ; ред. Н. Липовецька ; пер. англ. мовою: О. Дашковський] ; Бучан. міська рада. – Буча ; Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 23, [2] с., включ. обкл. : портр., іл., фот. – Авт. зазнач. в макеті картки та на обкл. в кінці книги. - Назва на обкл. та тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 24. – ISBN 978-966-187-158-7


  У пр. №3843BR напис: З повагою і найкращими побажаннями Олена Плаксіна. Підпис
215488
  Покальчук Ю. Булгаков - Київ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 22-23


  Унікальні чернетки, або Як письменник себе цензурував, аби догодити кремлівському вождю.
215489
   Булгаков и фантастика : Круглый стол на Международной ассамблее "Портал" -2007 / Подготовил Петр Ордынец // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 11/12. – С. 188-205. – ISSN 0131-8136
215490
  Мотузенко Б. Булгаков і Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 30
215491
   Булгаков Михайло Опанасович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 242. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
215492
  Короткий В. Булгаков Михайло Опанасович (1891-1940) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 401. – ISBN 5-7707-1062-4
215493
  Шапиро Н.С. Булгаков о задачах политэкономии и современное развитие економической теории // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються питання історичного значення критики політичної економії та її завдання, які були сформульовані С.М. Булгаковим у працях "Від марксизму до ідеалізму" та "Філософія господарства". Виявивши основні тези критики та завдань, ...
215494
   Булгаков Сергій Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 122. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
215495
  Аляєв Г.Є. Булгаков Сергій Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 999-1001. – ISBN 966-316-069-1
215496
  Гриценко І.С. Булгаков Сергій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 193. – ISBN 978-966-06-0557-2
215497
  Назарец В.Н. Булгаков тайный // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 9-23
215498
   Булгаков Ф.С., Ивановский Г.В. Выставка произведений. – М., 1983. – 5с.
215499
  Соколов Б.В. Булгаков. Энциклопедия : Персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья / Б.В. Соколов. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 832с. – (Энциклопедия великих писателей). – ISBN 978-5-699-22928-4


  Михаил Афанасьевич Булгаков - уникальное явление в российской культуре XX века. О нем все слышали, но мало кто знает что-нибудь достоверно; реальная биография писателя обросла множеством легенд, домыслов, анекдотов и необъяснимых совпадений и уже давно ...
215500
  Земцова Юлия Булгар. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 91-97 : фото. – ISSN 1029-5828
215501
  Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская денежно-весовая система 13-15 вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 575 / Мухамадиев А.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 25 с.
215502
  Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система ХП-ХУ вв. / А.Г. Мухамадиев. – М., 1983. – 175с.
215503
  Юсупов Г.В. Булгаро-татарские эпиграфические памятники XIII-XVII веков (к вопросу о происхождении казанских татар) : Автореф... канд. ист.наук: / Юсупов Г.В.; Башкирский филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и литературы. – Уфа, 1952. – 16 с.
215504
   Булгары. – Казань, 1951. – 30с.
215505
  Фесенко Д.М. и др. Булгахтерский учет в сельском хозяйстве / Д.М. и др. Фесенко. – К., 1987. – 356с.
215506
  Фесенко Д.М. Булгахтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.М. Фесенко. – К., 1977. – 271с.
215507
  Андрашко Ю.В. Булева задача розміщення із урахуванням переваг клієнтів / Ю.В. Андрашко, В.В. Максим // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 7-14. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (32)). – ISSN 2616-7700


  "У статтi розглядається булева задача розмiщення iз урахуванням переваг клiєнтiв. Побудована її математична модель. Для розв"язання цiєї задачi пропонується метод гiлок i меж. Запропоновано метод обчислення нижньої оцiнки як розв’язок задачi лiнiйного ...
215508
  Бузурханов В. Булева разность и независимость булевых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бузурханов В.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех. мат. наукам, Отд-ния физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1971. – 16л.
215509
  Яглом И.М. Булева структура и ее модели. / И.М. Яглом. – М., 1980. – 193с.
215510
  Рижов Ю.М. Булеві алгебри / Ю.М. Рижов, В.І. Сущанський. – Київ : Вища школа, 1982. – 96 с.
215511
  Трохимчук Р.М. Булеві функції : Навчальний посібник / Р.М. Трохимчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 82с.
215512
  Сикорский Р. Булевы алгебры / Р. Сикорский. – Москва : Мир, 1969. – 376 с.
215513
  Владимиров Д.А. Булевы алгебры / Д.А. Владимиров. – Москва : Наука, 1969. – 318с.
215514
  Порошкин А.Г. Булевые меры, комплексные полуупорядоченные пространства и их применение в теории нормальных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Порошкин А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
215515
  Байдебура П.А. Були у Леніна / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1966. – 47 с.
215516
  Скопенко В.В. Були, є і завжди будуть у Київському університеті Максимовичі, Реформатські, Скліфосовські.... : Розмова з ректором КНУ ім. Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С. 59-62
215517
  Седюк Д. Булінг, або гра за владу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 47-50. – ISSN 2518-7104
215518
  Болюк З.А. Булінг, або шкільне цькування: виклики та протидія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 29-30 : фото
215519
  Мар"яновська В.В. Булінг: вітчизняний та закордонний досвід // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 147-154. – ISSN 2664-1259
215520
  Падучак О. Булінг: міфи та реальність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 12-18 липня (№ 28). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
215521
  Черних А. Булінгу - ні! / А. Черних, К. Левченко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 13, 31
215522
  Мацутани М. Булка цвета лисьего хвоста: Сказки. / М. Мацутани. – М., 1979. – 269с.
215523
  Магдич О. Булла Ex Comissio nobs a deo та утвердження незалежності польської церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто процес формування самостійної польської церкви у часи ранньосередньовічної державності, зокрема за правління князя Болеслава ІІІ (1102-1138). Крізь призму внутрішньополітичного життя Польщі та політичної історії німецьких земель, а ...
215524
  Чівер Д. Буллет-парк : Роман та оповідання / Д. Чівер. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 267с.
215525
  Чивер Д. Буллет-Парк : Роман / Д. Чивер. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 206с.
215526
  Бутовская М.Л. Буллинг как социокультурный феномен и его связь с чертами личности у младших школьников / М.Л. Бутовская, Е.Л. Луценко, К.Е. Ткачук // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 139-150. – ISSN 0869-5415


  Феномен буллинга - травли, запугивания и третирование других (чаще всего, более слабых) членов коллектива - в последние десятилетия стал объектом детального изучения антропологов, психологов, этологов, социологов. Делается вывод о том, что разработка ...
215527
  Лушпай Л. Буллінг як соціально-педагогічнна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британі) // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 126-131. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті проаналізовано явище буллінгу з соціально-педагогічної точки зору. Доводиться, що діючі в суспільстві гендерні стереотипи спричиняють виникнення цієї проблеми.Заходи спрямовані на викорінення цього явища, є важливим напрямком виховання ...
215528
  Фасоля Н. Було б круто, якби у кожній школі був освітній технолог / підготувала Валентина Сорока // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень розповідає директор Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян.
215529
  Макаревська С.Б. Було і буде : Поезії / С.Б. Макаревська. – Київ : Транспорт України, 2002. – 160с. – ISBN 966-7098-20-6
215530
  Інгульський П.М. Було і мені сімнадцять : оповідання / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1963. – 132 с.
215531
   Було чи не було. : Весела історична енциклопедія. – Київ : Наукова думка, 1999. – 136с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0484-2
215532
  Сави И. Булочки, пироги, пирожные. / И. Сави. – 5-е изд. – Таллин, 1987. – 236с.
215533
  Сави И. Булочки, пироги, пирожные: пер. с эст. / И. Сави. – 6-е изд. – Таллинн, 1988. – 236с.
215534
  Галямин Д.Ф. Булочкин распахивает душу... / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1961. – 65с.
215535
  Полянкер Г.И. Булочник из Коломыи / Г.И. Полянкер, 1976. – 378 с.
215536
  Кречет А. Бульбагейт: покарання з душею : скандал // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  Управління освіти Луцької міської ради 7 вересня 2011 р. закупило на відкритих торгах картоплю для дошкільних навч. закладів міста за ціною 2,42 гр. за кілограм. Тоді коли заготівельники пропонують селянам 80–90 коп., а сер. закупівельна ціна для ...
215537
  Корнюшенкова Е. Бульбашиш с маслом // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Ноябрь, № 11,. – С. 10-11. – ISSN 2075-7522


  Как Беларусь наживается на конфликте между Россией и Западом.
215538
  Хрущова Н. Бульбашка путінської популярності луснула, або Про те, що підвищує шанси відставки президента РФ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2 жовтня (№ 177). – С. 11
215539
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Январь (№ 1). – 2019. – 16 с.
215540
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Январь (№ 2). – 2019. – 16 с.
215541
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Январь (№ 3). – 2019. – 16 с.
215542
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Январь (№ 4). – 2019. – 16 с.
215543
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Январь (№ 5). – 2019. – 16 с.
215544
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Февраль (№ 6). – 2019. – 16 с.
215545
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Февраль (№ 7). – 2019. – 16 с.
215546
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Февраль (№ 8). – 2019. – 16 с.
215547
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Февраль (№ 9). – 2019. – 16 с.
215548
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Март (№ 10). – 2019. – 16 с.
215549
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Март (№ 11). – 2019. – 16 с.
215550
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Март (№ 12). – 2019. – 16 с.
215551
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Март (№ 13). – 2019. – 16 с.
215552
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Апрель (№ 14). – 2019. – 16 с.
215553
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Апрель (№ 15). – 2019. – 16 с.
215554
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Апрель (№ 16). – 2019. – 16 с.
215555
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Апрель (№ 17). – 2019. – 16 с.
215556
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Апрель (№ 18). – 2019. – 16 с.
215557
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Май (№ 19). – 2019. – 16 с.
215558
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Май (№ 20). – 2019. – 16 с.
215559
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Май (№ 21). – 2019. – 16 с.
215560
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Май (№ 22). – 2019. – 16 с.
215561
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Май (№ 23). – 2019. – 16 с.
215562
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Май (№ 24). – 2019. – 16 с.
215563
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Июнь (№ 25). – 2019. – 16 с.
215564
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Июнь (№ 26). – 2019. – 16 с.
215565
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Июнь (№ 27). – 2019. – 16 с.
215566
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Июль (№ 28). – 2019. – 16 с.
215567
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Июль (№ 29). – 2019. – 16 с.
215568
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Июль (№ 30). – 2019. – 16 с.
215569
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Июль (№ 31). – 2019. – 16 с.
215570
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Август (№ 32). – 2019. – 16 с.
215571
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Август (№ 33). – 2019. – 16 с.
215572
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Август (№ 34). – 2019. – 16 с.
215573
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Август (№ 35). – 2019. – 16 с.
215574
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Август (№ 36). – 2019. – 16 с.
215575
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Сентябрь (№ 37). – 2019. – 16 с.
215576
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Сентябрь (№ 38). – 2019. – 16 с.
215577
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Сентябрь (№ 39). – 2019. – 16 с.
215578
   Бульвар Гордона : еженедельник о людях и для людей. – Киев
Октябрь (№ 40). – 2019. – 16 с.
215579
  Коршунов М.П. Бульвар под ливнем / М.П. Коршунов. – М., 1972. – 303с.
215580
  Коршунов М.П. Бульвар под ливнем / М.П. Коршунов. – М., 1981. – 304с.
215581
  Куусберг П. Бульвар свободы : рассказы / П. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1981. – 400 с.
215582
  Семенюк Г. Бульвар Т. Шевченка, 14: дім, де слову добре
215583
   Бульвар Т. Шевченка, 4 (кол. Бібіковський бульвар) // Особняки Києва / О.М. Друг, Д.В. Малаков. – Київ : КИЙ, 2004. – С. 516-524. – ISBN 966-7161-60-9
215584
  Львов А.Л. Бульвар Целакантус / А.Л. Львов. – М., 1967. – 174с.
215585
  Федосюк Ю.А. Бульварное кольцо. Путеводитель. / Ю.А. Федосюк. – М., 1972. – 168с.
215586
  Рохлин Александр Бульдозерист всегда прав : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 190-191 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
215587
  Легещич А. Бульки на асфальті : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 86-88
215588
  Лифинцева Т.П. Бультман и Тиллих : "демифологизация" и рецепция идей Хайдеггера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.172-182. – ISSN 0042-8744
215589
  Пестушко Валерий Бум контейнерних перевезень на Чорному морі : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45
215590
  Савчук В.. Бум на трудове право // Юридична газета. – Київ, 2020. – 9 червня (№ 11). – С. 40
215591
  Ковальская Антонина Бумага-тикет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 14-15 : фото
215592
  Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV-XVIII вв. / Э. Лауцявичюс. – Вильнюс, 1967. – 288с.
215593
  Шенгелия Вера Бумага все стерпит // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 96-102 : фото
215594
  Козаровицкий Л.А. Бумага и краска в процессе печатания. (Физико-химические основы их взаимодействия и методы исследования технологических свойств). / Л.А. Козаровицкий. – М., 1965. – 368с.
215595
   Бумага и печатание.. – М., 1927. – 62с.
215596
  Ладлэм Р. Бумага Мэтлока : роман / Роберт Ладлэм. – Донецк : Поиск, 1994. – 400 с. – В изд. также: Шесть дней Кондора / Д. Грейди. – (Сыщик). – ISBN 5-87478-132-3
215597
  Агеева Н.Е. Бумага рисовая, акварельная, пастельная...на чём рисовал гений? // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 44-47
215598
   Бумага СССР.. – М,
1. – 1925. – 435с.
215599
   Бумаги А.С. Пушкина : Сборник новонайд. его произведений. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Заметки на его соч. : в 2 вып. / [Сост. П.И. Бартенев]. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Вып. 1. – 1881. – VI, 204 с., 1 л. факс.
215600
  Гейм С. Бумаги Андреаса Ленца / С. Гейм. – Москва, 1966. – 792с.
215601
  Бычков И.А. Бумаги В.А. Жуковского, поступившие в Императорскую Публичную библиотеку в 1884 году / Разобраны и описаны Иваном Бычковым. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1887. – [2], 199 с., 1 л. факс. – Экз. деф., без ориг обл. и тит. л.


  На форз. Вас. Маслов
215602
   Бумаги князя В.Ф. Одоевского / [Разобраны и описаны И.А. Бычковым]. – [Санкт-Петербург] : [Б. и.], 1887. – 65 с. – Отд. оттиск: Отчета С.-Петерб. Публ. б-ки за 1884 г. ; Без тит. л. и обл.
215603
  Рокка Г. Бумажная гора / Г. Рокка. – Л.Москва, 1962. – 108с.
215604
  Хейз М.-Р. Бумажная звезда : Роман / Мєри-Роуз Хейз; Пер. с англ. Г.П. Байковой. – Москва : АСТ, 1999. – 464с. – (Интрига). – ISBN 5-237-02443-2
215605
  Юдицкас П. Бумажная и деревообрабатывающая промышленность Литовской ССР и основные направления по рациональному использованию древесных ресурсов республики : Автореф... кандидата экон.наук: / Юдицкас П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 19л.
215606
  Сарджент Э. Бумажная луна / Э. Сарджент. – Москва, 1977. – 103с.
215607
  Галкин Л.А. Бумажная метель / Л.А. Галкин. – Москва, 1958. – 32с.
215608
  Доливо-Добровольский Бумажная промышленность / Доливо-Добровольский. – Птгр., 1922. – 122с.
215609
  Гурович С.Г. Бумажная промышленность главнейших стран / С.Г. Гурович. – М., 1930. – 178с.
215610
  Хакимали У. Бумажная птица / У. Хакимали. – Москва, 1986. – 380с.
215611
  Полуян Е.В. Бумажная радуга, и другие рассказы сельской продавщицы. / Е.В. Полуян. – М., 1991. – 236с.
215612
  Блинов Н.О. Бумажная хроматография антибиотиков / Н.О. Блинов, А.С. Хохлов. – Москва, 1970. – 364с.
215613
  Нежный А.И. Бумажное дело / А.И. Нежный. – М., 1987. – 358с.
215614
  Натанзон Я. Бумажные денежные знаки на территории Греции в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 48-49. – ISSN 1811-542X
215615
  Малышев И А. и др. Бумажные денежные знаки России и СССР / И А. и др. Малышев. – М., 1991. – 496с.
215616
  Тхоржевский Роберт Иосифович Бумажные денежные знаки, боны как источник по истории Украинской ССР периодов гражданской войны и восстановления народного хозяйства 1918-1925 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Тхоржевский Роберт Иосифович; КГУ. – Черновцы, 1974. – 215л. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
215617
  Тхоржевский Роберт Иосифович Бумажные денежные знаки, боны как источник по истории Украинской ССР периодов гражданской войны и восстановления народного хозяйства 1918-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Тхоржевский Роберт Иосифович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 27 с.
215618
  Джевонс У.С. Бумажные деньги / [Соч.] Проф. В.Ст. Джевонса ; Пер. Л.С. Зака. – Одесса : Юж.-рус. о-во печ. дела, 1896. – 84 с. – Библиогр.: с. 83. – (Библиотека общественных знаний / Под ред. Л.С. Зака ; Вып. 6)
215619
  Трахтенберг И.А. Бумажные деньги / И.А. Трахтенберг. – 3-е изд., доп. – М., 1924. – 415с.
215620
  Атлас З.В. Бумажные деньги / З.В. Атлас. – Москва, 1946. – 22 с.
215621
  Туган-Барановский Бумажные деньги и металл. / Туган-Барановский. – Одесса, 1919. – 132с.
215622
  Фалькнер С.А. Бумажные деньги французской революции (1789-1797) / С.А. Фалькнер. – М, 1919. – 324с.
215623
  Уилсон С. Бумажные кирпичики государства. Южная Африка отдает дань многообразию страны в новом дизайне своей валюты // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 32-33. – ISSN 1020-8151
215624
  Кнорре Ф.Ф. Бумажные книги Лали / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1983. – 175с.
215625
  Влэстару Б (Векслер М Б. Бумажные кораблики : рассказы / Б (Векслер М Б. Влэстару; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1968. – 352 с.
215626
  Сеабра М. де Бумажные солдатики: роман / М. де Сеабра. – Москва, 1985. – 206с.
215627
  Градинар Д. Бумажные фонарики Окинавы // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 135-142. – ISSN 1728-8568
215628
  Малле-Жорис Бумажный домик / Малле-Жорис. – М., 1989. – 222с.
215629
   Бумажный змей. – Москва, 1968. – 104с.
215630
  Пархомов М.Н. Бумажный кораблик / М.Н. Пархомов. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 232 с.


  На тит. л. дарств. надпись Дмитру Мищенко от автора
215631
  Чандр К. Бумажный кораблик / К. Чандр. – Алма-Ата, 1972. – 176 с.
215632
  Дубро Е.В. Бумажный кораблик / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1988. – 186с.
215633
  Найман А. Бумажный планер // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 65-72. – ISSN 0130-7673
215634
  Торохов Б.М. Бумажный потоп / Б.М. Торохов. – М, 1956. – 32с.
215635
  Горбась В.Е. Бумажный рынок за рубежом / В.Е. Горбась. – М., 1976. – 28с.
215636
  Павич М. Бумажный театр : фрагменты книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 185-201. – ISSN 1130-6545
215637
  Райс Патриция Бумажный тигр : Роман / Райс Патриция. – Москва : АСТ, 1998. – 528. – ("Шарм"). – ISBN 5-15-001008-1
215638
  Митько Е.Н. Бумбараш / Е.Н. Митько. – М., 1973. – 120с.
215639
   Бумбараш.. – М., 1971. – 318 с.
215640
  Даниельсон Бенгт Бумеранг / Даниельсон Бенгт. – Москва, 1964. – 216с.
215641
  Фульштинский Л.Е. Бумеранг / Л.Е. Фульштинский. – Львов, 1983. – 86с.
215642
  Кочетов А.В. Бумеранг : юмористические рассказы и повести / А.В. Кочетов. – Москва : Современник, 1991. – 190 с.
215643
  Михайлов В.С. Бумеранг не возвращается / В.С. Михайлов. – М, 1956. – 264с.
215644
  Михайлов В.С. Бумеранг не возвращается / В.С. Михайлов. – М, 1958. – 264с.
215645
  Михайлов В.С. Бумеранг не повертається / В.С. Михайлов. – К, 1958. – 194с.
215646
  Меньшиков В.М. Бумеранг операции "Президент" / В.М. Меньшиков. – М., 1984. – 112с.
215647
  Бауман Ю. Бумеранг повертається / Ю. Бауман, К. Малєєв // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-19. – ISSN 1812--514Х
215648
  Кочетов А.В. Бумеранг: Юмористические рассказы и повести / А.В. Кочетов. – Москва, 1991. – 190с.
215649
  Савчук В. Буна зіуа. (Добрий день). / В. Савчук, І. Маринеску. – Ужгород, 1965. – 40с.
215650
  Савчук В.Д. Буна зіуа./Добрий день/. / В.Д. Савчук, І. Маринеску. – Ужгород, 1965. – 40с.
215651
   Бунге Густав Александрович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 109-126. – ISBN 966-594-386-3
215652
   Бунге Микола Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 400. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
215653
   Бунге Микола Андрійович (1842 - 1914) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 5. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
215654
  Кондратик Л.Й. Бунге Микола Християнович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 11. – ISBN 5776391970
215655
   Бунге Микола Християнович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 123. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
215656
  Короткий В.А. Бунге Микола Християнович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 148. – ISBN 966-06-0393-2
215657
   Бунге Микола Християнович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 84-99. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
215658
   Бунге Микола Християнович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 349-354. – ISBN 978-966-439-104-4
215659
  Гриценко І.С. Бунге Микола Християнович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 80. – ISBN 978-966-06-0557-2
215660
  Оришич Т. Бунге Микола Християнович / Т. Оришич, І. Пасько // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 205-206. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
215661
   Бунге Микола Християнович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 33-34. – ISBN 978-966-313-531-1
215662
   Бунге Микола Християнович (1823-1895) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 61. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
215663
   Бунге Николай Андреевич // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 651 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)


  Підпис та фото Бунге М.А.
215664
  Ткаченко А.Ф. Бунге Николай Христианович // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 26. – ISBN 966-8458-30-3
215665
   Бунге Николай Христианович (11.11.1823 - 1895) // Государственные деятели России XIX - начала XX в. : биографический справочник / сост. И.И. Линьков, В.А. Никитин, О.А. Ходенков. – Москва : Издательство Московского университета, 1995. – С. 36-37. – ISBN 5-211-02685-3
215666
  Дружинин Н.К. Бунге Николай Христианович (1823-1895) // Хрестоматия по истории русской статистики : (история теоретических взглядов) / Н.К. Дружинин. – Москва : Госстатиздат, 1963. – С. 248-249
215667
  Короткий В.А. Бунге Олександр Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 233. – ISBN 966-06-0393-2
215668
  Гусєв В.І. Бунд в суспільно-політичному житті України. : Автореф... Доктора істор.наук: 07.00.01 / Гусєв В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 36л.
215669
  Гусєв В.І. Бунд в Україні на шляху до євсекції КП(б)У (1918–1919 рр.) // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 299-313. – ISBN 978-966-611-701-7
215670
  Левітас Фелікс Бунд в Україні: місце в суспільному житті /кінець 19 ст.-1921 р./ / Левітас Фелікс, Гусєв Віктор. – Київ, 1995. – 72с. – (Політична історія України 20 століття). – ISBN 5-87534-168-8
215671
  Гусєв Віктор Бунд і російська соціал-демократія: проблеми взаємовідносин (кінець XIX - початок XX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-28. – Бібліогр. в кінці ст.
215672
  Гусєв В.І. Бунд на Україні: місце в політичному житті (березень-жовтень 1917 р.) // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 71-85. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Малодосліджена вітчизняними істориками діяльність однієї з єврейських політичних партій - Бунду - в переломний момент життя суспільства, яке опинилося у вирі революційних подій, висвітлюється на фоні розвитку процесу національного самовизначення на ...
215673
  Гусєв В. Бунд робить остаточний вибір і утворює євсекцію КП(б)У // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 57-66. – ISBN 966-7273-47-4
215674
  Гусєв В. Бунд робить свій вибір: разом з українською демократією (березень - листопад 1917 р.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-33. : Фото
215675
  Гусєв В.І. Бунд, Комфарбанд, є в секції КП(б)У: місце в політичному житті України (1917-1921 р.р.) / В.І. Гусєв; НАНУ. – Киев : Україна, 1996. – 132с. – ISBN 5-7707-9264-7
215676
   Бундесвер - армия реванша = Bundeswehr - Armee fur den Krieg : cоздание и роль бундесвера как инструмента агрессии западногерм. империализма. – Москва : Воениздат, 1969. – 437 с.
215677
  Залетный А.Ф. Бундесвер / А.Ф. Залетный. – М, 1958. – 144с.
215678
  Глазунов Н.К. Бундесвер и НАТО / Н.К. Глазунов. – М, 1979. – 271с.
215679
  Бойко В. Бундестаг та українська трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 6 -7


  Немає нічого неможливого, навіть за умови протидії Росії та відвертого небажання Німеччини з нею сваритися.
215680
  Кушева Л.С. Бундук двудомный --Gumnocladus dioicur (L.) K. Koch, как объект введения в культуру : Автореф... канд. биол.наук: / Кушева Л.С.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. ботаники и физиологии растений. – Москва, 1969. – 26л.
215681
  Мелешко Ксенія Буне діміняца, Румуніє! // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 45 (94). – С. 36-38
215682
  Баранов В. Буне сяра, доамна Валеріє! // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 52-68. – ISSN 0130-1608
215683
  Казиев М. Буниат Сардаров : [Большевик, один из руководителей бакинского пролетариата. 1889-1919] [ / М. Казиев ; Азерб. филиал ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). – Баку : Азернешр, 1949. – 16 с., 1 л. портр.


  Сардаров, Буниат Мадат оглы (1889-1919)
215684
  Нефедов В.В. Бунин-поэт : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Нефедов В. В.; БГУ. – Минск, 1973. – 25л.
215685
  Свиридова Н. Бунин - имя и время. "лёгкое дыхание" именной библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 11 (245)
215686
  Вантенков И.П. Бунин - повествователь : (рассказы 1890-1916 гг.) / И.П. Вантенков. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 159 с.
215687
   Бунин Иван: Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. – М., 1991. – 320с.
215688
  Васькин А. Бунин: "Как знаменита была эта вотчина" // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 214-228. – ISSN 0131-2332


  К 400-летию царской династиии Романовых
215689
   Бунинский сборник. – Орел, 1974. – 764с.
215690
  Онуфрів С. Бункер Головного осередку пропаганди ОУН-УПА повернули із забуття... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14 лмстопада (№ 207)
215691
  Слісаренко О. Бунт / Олекса Андрійович Слісаренко. – Харків ; Київ, 1930. – 117 с.
215692
  Эс-Хабиб-Вафа Бунт / Эс-Хабиб-Вафа. – М.Л., 1931. – 95с.
215693
  Колас Якуб Бунт : рассказы / Колас Якуб. – Москва, 1962. – 48 с.
215694
  Слісаренко О. Бунт / Олекса Андрійович Слісаренко. – Київ, 1965. – 523 с.
215695
  Слисаренко О. Бунт / О. Слисаренко. – Москва, 1969. – 320 с.
215696
  Туболев В.Б. Бунт : повесть / В.Б. Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1972. – 163 с.
215697
  Даррелл Л. Бунт Афродиты. Tunc : роман / Лоренс Даррелл ; [пер. с англ. В. Минушина]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 378, [4] с. – ISBN 5-352-00646-8
215698
  Брычков А.Р. Бунт в альма-матер / А.Р. Брычков. – Москва, 1971. – 48с.
215699
  Гусєв Віктор Іванович Бунт в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. -- 1921 р.) : Дис... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Гусєв Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 396л. – Бібліогр.:л.379-396
215700
  Большаков В.В. Бунт в тупике? / В.В. Большаков. – М, 1973. – 367с.
215701
  Жлуктенко Н.Ю. Бунт внутри традиций / Н.Ю. Жлуктенко, 1977
215702
   Бунт военных поселян в 1831 году : рассказы и воспоминания очевидцев. – Санкт-Петербург : [Печ. В.И. Головина,], 1870. – V, 282 с.


  Содержание тома: Глава первая. О княжеских отношениях вообще Глава вторая. События при жизни сыновей Ярослава I (1054-1093) Глава третья. События при внуках Ярослава I (1093-1125) Глава четвертая. События при правнуках Ярослава I, борьба дядей с ...
215703
   Бунт Декабристов. – Ленинград, 1926. – 400 с.
215704
  Воронов Н.П. Бунт женщины / Н.П. Воронов. – Челябинск, 1958. – 183с.
215705
  Шкварчук В. Бунт землі (художньо-краєзнавча праця на архівному матеріалі ) / В. Шкварчук. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1994. – 64с. – ISBN 5-7707-6650-6
215706
  Худавердян В.Ц. Бунт или политическая активность? / В.Ц. Худавердян. – Москва, 1978. – 159 с.
215707
  Кудрявцев Ю.Г. Бунт или религия. / Ю.Г. Кудрявцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1969. – 172 с.
215708
  Шалин А.Б. Бунт марионеток / А.Б. Шалин. – Новосибирск, 1991. – 310с.
215709
  Ортега-і-Гассет Бунт мас // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 180-182. – ISBN 978-966-668-480-9
215710
  Толстой А.Н. Бунт машин / А.Н. Толстой. – Л., 1924. – 92с.
215711
  Малахов А.А. Бунт минералов. В мире реальной фантастики. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1964. – 124с.
215712
  Малахов А.О. Бунт мінералів. / А.О. Малахов. – К., 1964. – 40с.
215713
  Вук Герман Бунт на "Кайне" / Вук Герман. – Москва, 1990. – 517с.
215714
  Скорик М. Бунт на факультеті журналістики Київського університету 1965 року як реакція студентів на початок згортання хрущовської відлиги // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 102-117. – ISSN 2616-7948


  На відкритих партійно-комсомольських зборах ф-ту журналістики КДУ ім. Т.Г. Шевченка студенти 3 курсу просили ректорат "...усунути названих викладачів Є. Бондаря, А. Маляренка, М. Оноре-Артинова як таких, що не відповідають рівню сьогоднішніх партійних ...
215715
  Егер Г. Бунт обреченных / Г. Егер. – М, 1967. – 399с.
215716
  Кузьменко В. Бунт особистості за самореалізацію в романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 198-207
215717
  Бердиховська Б. Бунт покоління = Bunt pokolenia : розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Богуміла Бердиховська та Оля Гнатюк / Богуміла Бердиховська, Оля Гнатюк; [пер. із польської: Р. Харчук]. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 344с. – На звороті тит. арк.: [інтерв"ю із Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайолиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком]. – ISBN 966-7888-63-0
215718
  Єгер Г. Бунт приречених / Г. Єгер. – К, 1969. – 351с.
215719
  Паньків М. Бунт протезів : новели / М. Паньків. – Харків, 1930. – 152 с.
215720
  Бурума Я. Бунт проти доброчесності, або Чому "популізм неслухняності" набирає популярність? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 69). – С. 11
215721
  Гіймоль А. Бунт проти султана Ердогана // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Протестний рух у Туреччині розколов тамтешнє супільство на два табори.
215722
  Фрумкин К. Бунт против косноязычия. Либеральные реформы как эмбрион духовной революции // Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2001. – № 1. – С.57-66. – ISSN 0869-44435


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
215723
  Кугультинов Д.Н. Бунт разума : поэма / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1973. – 155 с.
215724
  Тимрот А.Д. Бунт сердца и ума. Московские годы жизни А.С.Грибоедова / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1965. – 240 с.
215725
  Колесник С.П. Бунт середняків : повісті / С.П. Колесник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 301 с.
215726
  Ліндсей Д. Бунт синів / Д. Ліндсей. – Київ, 1964. – 233с.
215727
  Альбиг Бунт формы : Строительная жизнь / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 60-72 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
215728
  Фурманов Д. Бунт. / Д. Фурманов. – К.-Х., 1935. – 391с.
215729
  Никольский Б.Н. Бунт. / Б.Н. Никольский. – Л, 1987. – 302с.
215730
  Гладков Ф. Бунт. Из книги "Повесть о детстве" / Ф. Гладков. – Москва, 1949. – 44с.
215731
  Позняк-Хоменко Бунтар із козацьким прізвищем // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 88). – С. 4


  Анатолій Лупиніс іще 20 років тому передбачав війну з Росією.
215732
  Кіплінг Р Бунтар Моті Гюй / Ред"ярд Кіплінг // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
215733
  Михайлин І.Л. Бунтар проти абсурду, або відповідь А. Камю на запити масового суспільств // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 150-162. – ISSN 2077-804X
215734
   Бунтаран. – М., 1959. – 79с.
215735
  Алтаев Ал. Бунтари : роман из эпохи дек. восстания 1825 г. / Ал. Алтаев. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика, 1926. – 237 с.
215736
  Шаброль Ж.-П. Бунтари / Ж.-П. Шаброль. – Москва, 1969. – 366с.
215737
  Матвиевский П.Е. Бунтари Глушковской мануфактуры / П.Е. Матвиевский. – Курск, 1949. – 66с.
215738
  Лесин В.И. Бунтари и воины / В.И. Лесин. – Ростов -на-Дону, 1997. – 512с.
215739
  Феофанов Бунтари и конформисты / Феофанов, А.Е. Налоев. – Ставрополь, 1989. – 409с.
215740
  Буганов В.И. Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви / В.И. Буганов, П А. Богданов. – М., 1991. – 525с.
215741
  Соколовський О.О. Бунтарі / О.О. Соколовський. – Київ, 1960. – 288 с.
215742
  Ілку П. Бунтарі з восьмого / П. Ілку. – Ужгород, 1971. – 176с.
215743
  Байтемиров Н. Бунтарка : роман / Насирдин Байтемиров ; пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 240 с.
215744
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Н. Байтемиров; авториз. пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 464 с.
215745
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Насирдин Байтемиров ; пер. с кирг. Е.Г.Босняцкого. – Москва : Художественная литература, 1984. – 512 с.
215746
  Привальский В.М. Бунтарь / В.М. Привальский. – М, 1967. – 295с.
215747
  Привальский В.М. Бунтарь / В.М. Привальский. – Москва, 1975. – 287с.
215748
   Бунташный век. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 572с. – В изд. также : Предисловие / В.С. Шульгин; Я пришел дать вам волю / В. Шукшин; О России в царствование Алексея Михайловича / Г. Котошихин. – (История Отечества в романах, повестях, документах)


  Произведения о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина.
215749
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 38 (191). – С. 28-29
215750
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 39 (192). – С. 30-31
215751
  Ногін П. Бунтівне підземелля : роман / П. Ногін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 366 с.
215752
  Мішуков О. Бунтівний гетьман (Європейський погляд на Івана Мазепу) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 6-21
215753
  Міщенко Д.О. Бунтівний князь : іст. роман / Дмитро Міщенко. – Київ : Український письменник, 1993. – 303, [1] с. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 5-333-01283-0
215754
  Дзюба І. Бунтівний пророк // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 472, червень : червень. – С. 20-23


  Про Т.Г. Шевченка.
215755
  Привальский В.М. Бунтівник / В.М. Привальский. – Київ, 1972. – 227с.
215756
  Лозицький В.С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : історико-біографічно-публіцистичний нарис / Володимир Лозицький ; Центр. держ. архів громад. об-нь України. – Київ : Генеза, 2009. – 117, [3] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-936-4
215757
  Тошев С. Бунтовни времена / С. Тошев. – София, 1981. – 224с.
215758
  Чичков В.М. Бунтующая земля : Путешествия и встречи / В.М. Чичков. – Москва, 1961. – 158с.
215759
  Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с.
215760
  Стъпов П. Бунтът започна. / П. Стъпов, 1955. – 264с.
215761
  Добревски Д. Бунтът на крайцера "Надежда" / Д. Добревски, 1955. – 296с.
215762
  Страшенко О. Бунчужний нашої культури : до 75-річчя Леоніда Череватенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 15 листопада (№ 23). – С. 1, 7


  Літературно-мистецький вечір, присвячений ювілею Леоніда Череватенка, відбувся в Центральній міській бібліотеці Ірпеня.
215763
  Гаврилишина Н. Бунчуковий товариш Павло Васильович Кочубей (1736/1737 - 26 липня 1786 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 39-41. – ISBN 978-966-171-783-0
215764
  Бунюэль Л. Бунюэль о Бунюэле / Л. Бунюэль. – М., 1989. – 380с.
215765
  Короткий В.А. Буняковський Віктор Якович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 143. – ISBN 966-06-0393-2
215766
   Бунятян Грачия Хачатурович. – Ереван, 1981. – 88с.
215767
  Сальников Ю.В. БУПШ действует / Ю.В. Сальников. – Новосибирск, 1964. – 147с.
215768
  Головко А.В. Бур"ян : повість / А.В. Головко. – вид. 3-є. – Київ : Держвидав України, 1929. – 288 с.
215769
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1946. – 183с.
215770
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 220с. – (Б-ка українського роману та повісті)
215771
  Головко Андрій Бур"ян : роман / Андрій Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 197, [3] с. : іл.
215772
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 198 с.
215773
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1965. – 202 с. – (Шкільна б-ка)
215774
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1975. – 207 с.
215775
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1980. – 216 с.
215776
  Головко А.В. Бур"ян. Мати / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 355с.
215777
  Головко А.В. Бур"ян. Мати : Романи / А.В. Головко. – Київ : ДЛВУ, 1964. – 422 с.
215778
  Мерешко Л.С. Бур"яни Дніпропетровської області та заходи боротьби з ними / Л.С. Мерешко. – Дніпропетровськ, 1959. – 40с.
215779
  Ярошенко П.Д. Бур"яни західних областей УРСР і заходи боротьби з ними / П.Д. Ярошенко, Є.Г. Іваницький. – Львів-Харків, 1954. – 256с.
215780
  Ларіонов Д.К. Бур"яни і боротьба з ними / Д.К. Ларіонов, І.А. Макодзеба. – К., 1957. – 236с.
215781
  Яцишин Б.И. Бур"яни і хімічна боротьба з ними / Б.И. Яцишин. – Львів, 1963. – 64с.
215782
   Бур"яни України : Визначник-довідник. – Київ : Наукова думка, 1970. – 508с.
215783
   Бур"яни УРСР, заходи боротьби з ними і ілюстрований їх визначник. – Київ : АН УРСР, 1937. – 419с.
215784
  Заброварний О.М. та ін. Бура Карпатська порода / О.М. та ін. Заброварний. – Ужгород, 1971. – 155с.
215785
  Даниленко В. Буравченков Анатолій Олександрович - дослідник історії України ХХ ст., доктор історичних наук, професор // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 38-39 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
215786
  Казьмирчук М.Г. Буравченков Анатолій Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 164. – ISBN 96966-8060-04-0
215787
   Бураковський Ігор Валентивнович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 27


  Член Спеціалізованої вченої ради.
215788
  Ханин З.Я. Буракумины - дискриминируемые меньшиство Японии. / З.Я. Ханин. – М., 1989. – 204с.
215789
  Боков А. Буран -- Трудный путь -- Райхант : повести / Ахмет Боков ; пер. с ингуш. Е.Полонской. – Грозный : Чечено-Ингущ. кн. изд., 1970. – 200 с.
215790
  Голубев Ф.М. Буран / Ф.М. Голубев. – Курск, 1960. – 123с.
215791
  Колегова В.И. Буран / В.И. Колегова. – Красноярск, 1961. – 30с.
215792
  Исетский А.И. Буран / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 214с.
215793
  Исетский Александр Иванович Буран / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1965. – 214 с.
215794
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Алма-Ата, 1970. – 187 с.
215795
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – Київ, 1972. – 224 с.
215796
  Стрехнин Ю.Ф. Буран / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1973. – 103с.
215797
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Київ, 1974. – 151 с.
215798
  Ященко И.М. Буран / И.М. Ященко. – Ставрополь, 1976. – 191с.
215799
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Москва, 1977. – 460 с.
215800
  Фогель Н.Д. Буран / Н.Д. Фогель. – М, 1981. – 344 с.
215801
  Сакін О.В. Буран : повість / О.В. Сакін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 168 с.
215802
  Омурбаев С. Буран : роман / С. Омурбаев; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
215803
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – 2-е допов. – Київ, 1986. – 223 с.
215804
  Боков А. Буран : повести / Ахмет Боков ; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1988. – 318 с.
215805
  Массон М.Е. Бурана: История изучения городища и его архит. памятников / М.Е. Массон, В.Д. Горячева. – Фрунзе, 1985. – 95с.
215806
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок : романы / Ч. Айтматов ; [послесл. В. Коркина ; худож. В. Аладьев]. – Москва : Советский писатель, 1987. – 606, [2] с. : ил. – В кн. также: Люди наших дней/ Т. Садыкбеков. – (Библиотека советского романа)
215807
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок (И дольше века длится день) : роман / Чингиз Айтматов ; [послесл. Н. Потапова]. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 304 с.
215808
  Айтматов Ч. Буранный полустанок (И дольше века длится день...) = (И дольше века длится день...) : роман / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с. – (Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР)
215809
  Айтматов Ч. Буранный полустанок. Люди наших дней : роман / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 608 с.
215810
  Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок. Плаха : романы / Чингиз Айтматов ; [послесл. Г. Гачева]. – Москва : Профиздат, 1989. – 605, [2] с. : ил.
215811
  Фельдеш М. Бураня весна / М. Фельдеш. – Москва, 1975. – 336с.
215812
  Старченко В.М. Бурачниковые (Boraginaceae G. Don) советского Дальнего Востока / В.М. Старченко. – Владивосток, 1985. – 108с.
215813
  Головко Теодозия Нестеровна Бурая ржавчина и повышение устойчивости пшеницы к ней в условиях Львовской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Головко Теодозия Нестеровна ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 19 с.
215814
  Боголюбов А.Н. Бурбаки. К 50-летию выхода в свет I тома "Элементов математики" // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 30-34. – ISBN 5-12-000444-X
215815
  Клод К. Бурвиль / К. Клод. – М., 1973. – 129с.
215816
   Бургаски открыт : 15 години народна власт (материали за успехите в окръга). – Бургас : Издава Окръжният народен свет, 1959. – VII, 192 с.
215817
  Капіруліна С.Л. Бургундія // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 40-48 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
215818
  Крушинська Олена Бургундія. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 72-78 : фото
215819
  Чиняков М.К. Бургундские ордонансовые роты. 1470-1477 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 67-71. – ISSN 0321-0626


  Історія французського війська
215820
  Стародубова В.В. Бурдель. / В.В. Стародубова. – М, 1970. – 174с.
215821
  Мкртчян Н.А. Бурдурский диалект. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мкртчян Н.А.; АН АрмССР. Ин-т языка. – Ереван, 1966. – 24л.
215822
  Ишмуратов Р. Буре навстречу / Р. Ишмуратов; пер. с татар. – Москва, 1964. – 79 с.
215823
  Муталибов З. Буре навстречу : повести и рассказы / Зайндин Муталибов ; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1972. – 326 с.
215824
  Ишмуратов Р. Буре навстречу : пьесы / Риза Ишмуратов ; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 240 с.
215825
  Думитриу П. Буревестник / Петру Думитриу. – Москва : Художественная литература, 1957. – 113 с. – (Роман-газета. 1957 ; № 12 (144))
215826
  Матвеев Н. Буревестник / Н. Матвеев. – М., 1968. – 144с.
215827
   Буревестник. – Горький, 1988. – 237с.
215828
   Буревестник. – Горький, 1990. – 251с.
215829
  Мухин Е.Е. Буревестник из Братков / Е.Е. Мухин. – Воронеж, 1974. – 84с.
215830
  Кольцов М.Е. Буревестник. Жизнь и смерть Максима Горького / М.Е. Кольцов. – М., 1938. – 96 с.
215831
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М.-Л., 1953. – 256с.
215832
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – Изд. испр. и доп. – М., 1957. – 488с.
215833
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М., 1965. – 640с.
215834
  Кардашев Ю.П. Буревестники / Ю.П. Кардашев. – М, 1987. – 301с.
215835
  Щербак В.А. Буревестники. / В.А. Щербак. – Владивосток, 1980. – 480с.
215836
  Шатров М.А. Буревестники: повесть о екатериносл. годах И.Бабушкина и Г.Петровского. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1980. – 277с.
215837
  Ткачук Я.С. Буревії : книга пам"яті / Ярема Ткачук. – Львів : СПОЛОМ, 2004. – 365, [3] с. : портр. – ISBN 966-665-167-X
215838
  Снігур С.О. Буревій : документальна повість / С.О. Снігур. – Ужгород : Карпати, 1976. – 208 с.
215839
  Олексенко Г.С. Буревій у Карпатах / Г.С. Олексенко. – Київ, 1951. – 283 с.
215840
  Думітріу П. Буревісник : роман / Петру Думітріу ; [Пер. з румунської М. Гресіяну, В. П"янова]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 351 с.
215841
  Горький Максим Буревісник / Горький Максим. – Київ, 1966. – 326с.
215842
  Спасенко К.Ф. Буревісник в шахтарському небі / К.Ф. Спасенко. – Донецьк, 1968. – 78 с.
215843
  Горький Максим Буревісник. Пісня про Сокола. Дівчина і смерть. / Горький Максим. – Одеса, 1941. – 23с.
215844
  Якущенко-Даль Бурей закаленный. / Якущенко-Даль. – Ростов -на-Дону, 1972. – 64 с.
215845
  Волокитин Н Г. Бурелом / Н Г. Волокитин, . – Абакан, 1958. – 424с.
215846
  Балабин С.П. Бурелом / С.П. Балабин. – Владивосток, 1962. – 252с.
215847
  Рыбаков М.А. Бурелом / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 332с.
215848
  Кердода А.И. Бурелом / А.И. Кердода. – Москва, 1963. – 468с.
215849
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1974. – 304с.
215850
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1979. – 304с.
215851
  Дрофань А.П. Буремна тиша. / А.П. Дрофань. – К., 1984. – 471с.
215852
  Стеценко І.П. Буремна юність / І.П. Стеценко. – Київ, 1962. – 307 с.
215853
   Буремна юність. – Київ, 1977. – 238с.
215854
  Півненко А.С. Буремне життя / А.С. Півненко, А.А. Тутик. – К., 1972. – 43с.
215855
  Лось Ф.Є. Буремний 1905-й на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1965. – 48с.
215856
  Толстов С. Буремний 2015-й: зовнішньополітичні підсумки року // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 6-11. – (Історичні науки)


  З точки зору внутрішньополітичної кон"юктури події на сході України неминуче сприймаються як руйнівна війна, що стала трагедією та викликом для громадян України. Позиціювання української влади в міжнародному контексті змушене враховувати ...
215857
  Волинець Юлія Буремний життєвий ноктюрн Олекси Влизька // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40. – ISSN 0868-9644
215858
  Бронте Е. Буремний перевал / Емілі Бронте ; пер. з англ. Елли Євтушенко. – Київ : Знання, 2018. – 414, [2] с. – Сер. засн. 2014 р. – (Серія "English Library"). – ISBN 978-617-07-0573-0
215859
  Петренко Є. Буремний півострів // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 5


  Програма ядерних і ракетних озброєнь відділила Північну Корею від міжнародних ринків.
215860
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – Київ, 1963. – 539с.
215861
  Прічард К.С. Буремні дев"яності : Роман про золоті приїски Західної Австралії / К.С. Прічард. – 2-е вид. – Київ : Дніпро, 1973. – 476с.
215862
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – Київ, 1985. – 477с.
215863
  Джалилов Н.М. Бурение алмазными долотами. / Н.М. Джалилов. – Баку, 1964. – 112с.
215864
  Тимофеев Н.С. Бурение вертикальных скважин (в геологических условиях, способствующих искривлению скважин) / Н.С. Тимофеев, В.О. Белоруссов. – М. : Гостоптехиздат, 1962. – 128с.
215865
  Дюков Л.М. Бурение газовых и газоконденсатных скважин / Л.М. Дюков, И.И. Ханамурзин. – М, 1979. – 296с.
215866
  Пронин В.И. Бурение газовых скважин / В.И. Пронин. – М.Л., 1949. – 388с.
215867
   Бурение геологоразведочных скважин алмазным инструментом малого диаметра (46 мм). – Л., 1981. – 100с.
215868
  Елманов И.П. Бурение геологоразведочных скважин с продувкой воздухом в многолетнемерзлых породах / И.П. Елманов. – Москва : Недра, 1965. – 120с.
215869
   Бурение глубоких разведочных скважин на нефть и газ в Белоруссии. – Минск, 1984. – 222с.
215870
  Богданов Н.Х. Бурение глубоких скважин / Н.Х. Богданов. – Уфа, 1960. – 76с.
215871
  Никаноров М.М. Бурение глубоких скважин / М.М. Никаноров, В.Г. Беликов. – М, 1964. – 156с.
215872
   Бурение глубоких скважин и хозрасчет. – Ужгород, 1968. – 112с.
215873
  Данелянц С.М. Бурение глубоких скважин с промывкой забоя водой / С.М. Данелянц. – Куйбышев, 1957. – 36с.
215874
  Гетлин К. Бурение и заканчивание скважин / К. Гетлин. – М., 1963. – 519с.
215875
   Бурение и крепление разведочных скважин в сложных геологических условиях. – Тюмень, 1986. – 141с.
215876
  Оноприенко М.Г. Бурение и оборудование гидрогеологических скважин / М.Г. Оноприенко. – Москва, 1978. – 169 с.
215877
  Дубровский В.В. Бурение и оборудование мелких скважин для водоснабжения / В.В. Дубровский, В.Ф. Карпов. – Москва, 1952. – 135с.
215878
  Давыдов И.М. Бурение и опробирование гидрогеологических и инженерно-геологических скважин / И.М. Давыдов. – Ростов на /Д, 1976. – 176с.
215879
   Бурение и эксплуатация многорядных скважин. – Москва-Ленинград, 1953. – 72с.
215880
  Шитихин В.В. Бурение направленных геологоразведочных скважин / В.В. Шитихин. – М, 1960. – 167с.
215881
  Мельничук И.П. Бурение направленных скважин малого диаметра / И.П. Мельничук. – М., 1978. – 231с.
215882
  Духнин А.П. Бурение нефтяных и газовых скважин / А.П. Духнин, Е.М. Соловьев. – М., 1959. – 496с.
215883
  Абдрахманов Г.С. Бурение нефтяных и газовых скважин : [учебник для проф.-техн. учеб. заведений] / Г.С. Абдрахманов. – Москва : Недра, 1969. – 392 с.
215884
  Середа Н.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин / Н.Г. Середа, Е.М. Соловьев. – М, 1974. – 454с.
215885
  Кулиев М С. Бурение нефтяных и газовых скважин. / М С. Кулиев, Б.С. Филатов. – М., 1958. – 506с.
215886
  Шацов Н.И. Бурение нефтяных скважин. Уч. / Н.И. Шацов. – М.-Л.
1, кн. 3. – 1944. – 435с.
215887
  Кодзаев Ю.В. Бурение разведочных горизонтальных скважин / Ю.В. Кодзаев. – М., 1978. – 223с.
215888
  Марамзин А.В. Бурение разведочных скважин в районах распространения многолетнемерзлых пород / А.В. Марамзин, А.А. Рязанов. – М., 1971. – 148с.
215889
   Бурение разведочных скважин в сложных геолого-технических условиях. – Минск, 1982. – 168с.
215890
  Кувыкин С.И. Бурение разведочных скважин малого диаметра. / С.И. Кувыкин. – М., 1957. – 84с.
215891
  Асеев А.Г. Бурение разведочных скважин на шельфе / А.Г. Асеев. – Москва, 1988. – 198с.
215892
  Пальянов П.Ф. Бурение скважин : (для специальности гидрогеология и инженерная геология геологоразведочных и горных институтов и факультетов) / П.Ф. Пальянов, А.М. Штейнберг. – Москва : Недра, 1964. – 355с.
215893
   Бурение скважин боьшого диаметра. – М., 1977. – 216с.
215894
  Кудряшов Б.Б. Бурение скважин в осложненных условиях: уч. пособие / Б.Б. Кудряшов, А.М. Яковлев. – М., 1987. – 268с.
215895
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусман. – Москва, 1960. – 196с.
215896
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусмани. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 196 С.
215897
  Копылов В.Е. Бурение скважин вне Земли. / В.Е. Копылов. – М., 1977. – 160с.
215898
  Букреев П.И. Бурение скважин гидромониторными пикбурами. / П.И. Букреев. – М, 1986. – 188-189с.
215899
  Шаравин С.В. Бурение скважин гидроударниками в Таштагольской геологоразведочной партии / С.В. Шаравин. – М., 1967. – 44с.
215900
  Шкурко А.К. Бурение скважин забойными ударными машинами / А.К. Шкурко. – Л., 1982. – 168с.
215901
  Бейсебаев А.М. Бурение скважин и горно-разведочные работы / А.М. Бейсебаев. – М, 1990. – 302с.
215902
  Зільберман Б.И. Бурение скважин малого диаметра в Украинской ССР / Б.И. Зільберман, В.И. Кулявин. – К, 1967. – 63с.
215903
   Бурение скважин на воду. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1965. – 291с.
215904
   Бурение скважин на нефть и газ за рубежом. – М., 1964. – 96с.
215905
   Бурение скважин на термальные воды. – М., 1986. – 228с.
215906
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – Москва : Недра, 1968. – 262с.
215907
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 254с.
215908
  Кренделев В.П. Бурение скважин при поисках и разведке россыпных месторождений / В.П. Кренделев. – М., 1976. – 248с.
215909
  Харитонов Н.И. Бурение скважин с отбором керна / Н.И. Харитонов, М.В. Шевцов. – Куйбышев, 1957. – 24с.
215910
  Яковлев А.И. Бурение скважин с пеной на твердые полезные ископаемые / А.И. Яковлев, В.И. Коваленко. – Ленинград : Недра, 1987. – 126 с.
215911
  Архангельский И.В. Бурение скважин с плавучих установок при инженерно-геологических изысканиях / И.В. Архангельский, А.Н. Тимофеев. – Москва, 1967. – 71с.
215912
   Бурение скважин с применением поверхностно-активных веществ и аэрированной жидкости. – М., 1962. – 50с.
215913
  Богданов Н.Х. Бурение скважин уменьшенного диаметра / Н.Х. Богданов, М.У. Муратов. – Уфа, 1962. – 100с.
215914
  Григорьев В.В. Бурение со съемными керноприемниками / Григорьев В.В. – Москва : Недра, 1986. – 195, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 195-196 (31 назв.)
215915
  Царицын В.В. Бурение шарошечными долотами / В.В. Царицын, Н.А. Жидовцев. – К., 1962. – 137с.
215916
  Фейгин Бурение шпуров / Фейгин, Г.А. Шетлер. – 2-е изд. – М, 1959. – 243с.
215917
   Бурение, крепление и испытание скважин на территории БССР. – Минск, 1975. – 155с.
215918
  Копылов В.Е. Бурение?... Интересно! / В.Е. Копылов. – Amsterdam : Недра, 1981. – 160с.
215919
  Франк Л. Буржуа / Л. Франк. – Л., 1924. – 296с.
215920
  Зомбарт В. Буржуа : Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / В. Зомбарт; РАН. Ин-тут социологии; Пер. с нем; Изд. подг. Ю.Н.Давыдов, В.В.Сапов; Ред. колл.: Ю.Н.Давыдов, И.А.Голосенко, и др. – Москва : Наука, 1994. – 443с. – (Социологическое наследие). – ISBN 5-02-013444-9
215921
  Загладин В.В. Буржуа и пролетарии в середине ХХ века. (новое в жизни и борьбе рабочего класса стран развитого капитализма) / В.В. Загладин. – Москва, 1967. – 48с.
215922
  Кукаркин А.В. Буржуазаная массовая культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1978. – 352с.
215923
  Бунин И.М. Буржуазия в современном французском обществе / И.М. Бунин. – М., 1978. – 288с.
215924
  Кертман Л.Е. Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже 19-20 веков / Л.Е. Кертман, П.Ю. Рахшмир. – М., 1984. – 159с.
215925
   Буржуазия и Великая французская революция. – М., 1989. – 213с.
215926
   Буржуазия и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М., 1985. – 303с.
215927
  Симония Н.А. Буржуазия и формирование нации в Индонезии / Н.А. Симония. – М., 1964. – 148с.
215928
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции / Е.Д. Черменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1970. – 448с.
215929
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в революции 1905-1907 гг. / Е.Д. Черменский. – М.-Л., 1939. – 376с.
215930
   Буржуазия накануне февральской революции. – М.-Л., 1927. – 204с.
215931
  Куликова Елена Геннадьевна Буржуазия США в период англо-американской войны 1812-1815 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Куликова Елена Геннадьевна; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 23л.
215932
  Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 г. / В.С. Дякин. – Л., 1988. – 227с.
215933
  Орлова Т.В. Буржуазія / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 40-41. – ISBN 966-642-073-2
215934
  Шишко О. Буржуазія Одеси як об"єкт політичного терору в 1920 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 67-72. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  На основі широкого кола джерел, зокрема матеріалів з архівів СБУ та періодичних видань, досліджено політику комуністичної влади в Одесі в 1920 р. щодо буржуазії. Відповідно до більшовицької доктрини, буржуазія мала бути ліквідована як клас, існування ...
215935
  Дмітрієв Б.Д. Буржуазія про нову війну / Б.Д. Дмітрієв. – Х, 1932. – 39с.
215936
  Лапокниш Л.В. Буржуазна "масова культура": теоретичні та соціальні основи / Л.В. Лапокниш. – Київ, 1982. – 104с.
215937
  Майборода І.Т. Буржуазна держава - експлуатаор трудящих / І.Т. Майборода. – К, 1975. – 48с.
215938
  Оглоблін О.П. Буржуазна історична школа Довнар-Запольського : (До генези блоку російського великодержавництва й місцевого націоналізму в українській ісоріографії) / О.П. Оглоблін, 1934. – 157-225с. – Окр.відбиток з: Записки історико-археографічного інституту. К., 1934, № 1, с. 158 – 225
215939
  Поліщук Н.П. Буржуазна мораль на службі антикомунізму / Н.П. Поліщук. – К., 1972. – 79с.
215940
  Малєй Віктор Буржуазна музика Нідерландів : Голландія. фестиваль / Малєй Віктор, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 78-81 : Фото
215941
  Бабкін В.Д. Буржуазна політична і правова ідеологія на службі антикомунізму / В.Д. Бабкін. – Київ, 1970. – 124с.
215942
  Щербін М.Я. Буржуазна соціологія на службі імперіалізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1967. – 140с.
215943
  Евтушенко І. Буржуазна філософія XVII-XVIII століть / І. Евтушенко. – Київ, 1941. – 39с.
215944
  Шестопал М.М. Буржуазна фольклористика США на службі реакції / М.М. Шестопал. – 48-58с.
215945
  Булай Л.В. Буржуазна школа -- знаряддя класового поділу суспільства. / Л.В. Булай. – К., 1984. – 47с.
215946
  Давидов А.И. Буржуазната философия между историята и теорията: Проблеми на типологичния подход / А.И. Давидов. – София, 1982. – 191с.
215947
  Мусиенко Н.Б. Буржуазная "массовая" культура: новые времена, новые проблемы : очерки / Н.Б. Мусиенко. – Киев : Мыстэцтво, 1988. – 204с. – ISBN 5-7715-0037-2
215948
  Нечипоренко Л.А. Буржуазная "социология конфликта" / Л.А. Нечипоренко. – М., 1982. – 142с.
215949
  Зотов А.Ф. Буржуазная "философия науки": становление, принципы, тенденции / А.Ф. Зотов, Ю.В. Воронцова. – М., 1978. – 200с.
215950
  Мишин А.А. Буржуазная демократия и современная идеологическая борьба / А.А. Мишин. – Москва, 1972. – 79с.
215951
  Стародубский А Б. Буржуазная демократия. / А Б. Стародубский. – М, 1977. – 112с.
215952
  Косолапов В.В. Буржуазная демократия: Мифы и реальность / В.В. Косолапов. – Киев, 1981. – 176 с.
215953
  Петров В.Ф. Буржуазная дипломатия / В.Ф. Петров. – Москва, 1964. – 32с.
215954
  Дубсон Б.И. Буржуазная доктрина "качества жизни" / Б.И. Дубсон. – Москва, 1979. – 64 с.
215955
  Гринберг М.М. Буржуазная драма в Англии 1930-1960-х годов : Автореф... канд. искусствоведнаук: / Гринберг М.М.; Ин-т истории искусств. – М., 1969. – 20л.
215956
  Ковалев В.А. Буржуазная законность / В.А. Ковалев. – М, 1986. – 189с.
215957
  Попов С.И. Буржуазная идеология на пороге ХХІ столетия / С.И. Попов. – Москва, 1988. – 270 с.
215958
  Жеманов О.Н. Буржуазная индустриальная социология / О.Н. Жеманов. – Москва, 1974. – 134 с.
215959
  Рейхберг Г.Е. Буржуазная историография Октября и гражданской войны в Сибири. / Г.Е. Рейхберг, А.П. Шурыгин. – Новосибирск, 1981. – 72с.
215960
  Виноградов К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны / К.Б. Виноградов. – Москва, 1962. – 403с.
215961
  Хействер А.В. Буржуазная историография ФРГ об участии Румынии во второй мировой войне / А.В. Хействер. – Кишинев, 1986. – 210 с.
215962
  Пионтковский С.А. Буржуазная историческая наука в России. / С.А. Пионтковский, 1931. – 104с.
215963
  Бабайцев К.Ф. Буржуазная классическая политическая экономия / К.Ф. Бабайцев. – Саратов, 1958. – 56с.
215964
  Шмыгина Л.Б. Буржуазная концепция "Эффективного работника" в теории и практике современной школы США. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шмыгина Л.Б.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – 25л.
215965
  Крылова Н.А. Буржуазная концепция социализма в работах И.Шумпетера. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.02 / Крылова Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 21л.
215966
  Бессонова Л.Я. Буржуазная концепция стратегии развития освободившихся стран. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бессонова Л.Я.; МГУ. – М, 1974. – 18л.
215967
  Феофанов О. Буржуазная культура на службе империалистической реакции / О. Феофанов. – М, 1954. – 164с.
215968
  Лукашев К.И. Буржуазная лженаучная география на службе реакции / К.И. Лукашев. – Москва, 1953. – 112с.
215969
  Жюгжда Р.Ю. Буржуазная Литва в планах импреиалистических государств (1919-1940 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Жюгжда Р.Ю. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1980. – 38 с.
215970
  Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура / А.В. Кукаркин. – М, 1985. – 397с.
215971
  Шишкин А.Ф. Буржуазная мораль - оружие империалистической реакции / А.Ф. Шишкин ; отв. ред. С.П. Батищев ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 166 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
215972
  Рубинштейн М.И. Буржуазная наука и техника на службе американского империализма / М.И. Рубинштейн. – М., 1951. – 416с.
215973
  Эпштейн С.И. Буржуазная наука управления и неуправляемая экономика / С.И. Эпштейн. – М, 1986. – 72с.
215974
  Новиков Н.В. Буржуазная организация: реальность и социологические доктрины / Н.В. Новиков. – Москва, 1972. – 48с.
215975
  Александровский А.П. Буржуазная политическая экономия на современном этапе / А.П. Александровский, А. Русский. – Москва : Знание, 1962. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия 3. Экономика ; № 2)
215976
   Буржуазная политическая экономия о проблемах современного капитализма : (Труды научной конференции по критике буржуазных экономических теорий). – Москва : Мысль, 1965. – 432 с.
215977
  Чиркин В.Е. Буржуазная политология и действительность развивающихся стран / В.Е. Чиркин. – М., 1980. – 183с.
215978
  Туманов Владимир Александрович Буржуазная правовая идеология. (К критике учений о праве) : Автореф... д-ра юрид.наук: 710 / Туманов Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
215979
  Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве / В.А. Туманов. – Москва : Наука, 1971. – 384 с.
215980
  Пономарева О.И. Буржуазная пропаганда в журналах для подрастающего поколения США в 70-е годы.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Пономарева О.И.; МГУ. – Москва, 1979. – 16л.
215981
  Сказкин С.Д. Буржуазная революция XVII века в Англии. Страны континент. Европы в XVII-XVIII веках. / С.Д. Сказкин. – М., 1952. – 32с.
215982
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – М, 1981. – 183с.
215983
  Загладин Н.В. Буржуазная советология - идеологическое и внешеполитическое орудие империализма / Н.В. Загладин. – М., 1979. – 64с.
215984
  Голосенко И.А. Буржуазная социологическая литература в России второй половины XIX - начала XX веков / И.А. Голосенко. – М., 1984. – 110 с.
215985
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория : критич. очерк основ. направлений, концепций, категорий. / И.И. Антонович. – Минск : Вышэйш. школа
Ч. 1 : Этапы эволюции. – 1980. – 255 с.
215986
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория : критич. очерк основ. направлений, концепций, категорий / И.И. Антонович. – Минск : Вышэйш. школа
Ч. 2 : Диалектика кризиса. – 1981. – 319 с.
215987
  Причепий Е.Н. Буржуазная социология знания / Е.Н. Причепий. – К., 1983. – 170с.
215988
  Боботов С.В. Буржуазная социология права / С.В. Боботов. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 222 с.
215989
  Цырлин Л.М. и Петров А.И. Буржуазная статистика скрывает правду / Л.М. и Петров А.И. Цырлин. – М., 1953. – 168с.
215990
  Черменский В.Д. Буржуазная статистика США на службе капиталистических монополий / В.Д. Черменский. – М., 1952. – 120с.
215991
  Штайгервальд Р. Буржуазная философия и ревизионизм в империалистической Германии / Р. Штайгервальд. – М., 1983. – 446с.
215992
  Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века / А.С. Богомолов. – М., 1974. – 343с.
215993
  Ерош Н.Т. Буржуазная школа и политика / Н.Т. Ерош. – Минск, 1988. – 102с.
215994
  Едзгверадзе Л.Д. Буржуазная эволюция ремеленного проивзводства в Грузии 2 половины 19 и начала 20 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Едзгверадзе Л.Д.; АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 23л.
215995
  Клочков В.В. Буржуазная экономика образования: политэконом. анализ / В.В. Клочков. – Воронеж, 1984. – 151 с.
215996
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-70-х годов ХХ века / В.С. Афанасьев. – Москва, 1976. – 360с.
215997
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-80-х годов ХХ века / В.С. Афанасьев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1986. – 360с.
215998
  Ковалев В.А. Буржуазная юстиция / В.А. Ковалев. – М, 1981. – 198с.
215999
  Боботов С.В. Буржуазная юстиция / С.В. Боботов. – Москва, 1989. – 253с.
216000
  Мельникова Э.Б. Буржуазная юстиция и права человека / Э.Б. Мельникова. – М., 1987. – 174с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,