Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
215001
  Голицын Н.Н. "Богдановы" / Кн. Н.Н. Голицын. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1908. – 18 с. – Отт. из "Летописи Ист.-родослов. о-ва в Москве", 1908, вып. 3
215002
  Швець-Тенета-Гурій "Боги прагнуть і я гину" : Інтерв"ю з донькою Бориса Тенети Таїті Швець-Тенетою-Гурій / Спілкувалася В. Дубініна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 8,9


  Інтерв"ю з донькою українського письменника Бориса Тенети Таїті Швець-Тенетою-Гурій про батька
215003
  Асанов Н.А. "Богиня победы" и другие современные повести / Н.А. Асанов. – Москва, 1967. – 511с.
215004
  Платон І. "Богинькою..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 131-132


  Твори членів журі студентського конкурсу "Жива троянда". Вірші.
215005
  Щеглова С.А. "Богогласник" : историко-литературное исследование / С.А. Щеглова. – Киев : Тип. Ун. Св. Владимира Акц. Общ. печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – V, 347 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия. 1917
215006
  Довбищенко М. "Богогласник" як відображення духовного та релігійного життя українців Правобережної України та Волині другої половини XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 207-211


  На основі аналізу почаївського видання "Богогласник" 1790 року досліджується спадщина духовного та релігійного життя уніатів Волині та Првобережної України. Визначається вплив на розвиток унійної духовної та релігійної традиції XVIII ...
215007
  Базилевський В. "Богопосланий патрицій": труди і дні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 12-13


  "Повість про Миколу Зерова" Володимира Панченка.
215008
  Базилевський В. "Богопосланий патрицій": труди і дні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)


  Творча спадщина М. Зерова.
215009
  Александрович Володимир "Богородиця Пирогоща" - втрачена старокиївська реліквія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-53. – Бібліогр.: с. 49-53
215010
  Герасимчук В. "Божа вивірка" біля "Собору" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 1,3


  До 100-річчя з дня народження Олеся Гончара.
215011
  Датешидзе Денис "Боже мой, как быстро..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
215012
  Сеник Л. "Божевілля" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 49-57. – ISSN 08-68-4790-1
215013
  Байдацька С. "Божевільна" Юзефа Ігнація Крашевського: жанрово-стильова модель твору // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 126-131. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Статтю присвячено романові Ю. І. Крашевського "Божевільна" (1880). Авторка досліджує генезу твору, систему образів, новаторство проблематики та український елемент роману. Artykul poswiecony jest powiesci J. I. Kraszewskiego "Szalona" (1880). ...
215014
  Кашкадамова Н. "Божейківна грає цілим своїм єством..." // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 73-75. – ISSN 2224-0926


  "15 травня цього року виповнюється 115 років від дня народження видатної української п’яністки і педагога Володимири Божейко."
215015
  Горбатюк В. "Божена" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8. – С. 30-51. – ISSN 0208-0710


  Повість.
215016
  Алексєєнко О. "Божественна комедія" Данте // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 37-41


  "«Божественну комедію» було написано в 1307-1321 роках. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її земних радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип ...
215017
  Волошин Ігор "Божественна" поезія раннього періоду творчості Івана Франка : релігієзнавчий аналіз // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 192-195. – ISSN 1728-3671


  Поетична творчість І. Франка часів його юності : романтичне висвітлення Бога і релігії в поезії
215018
  Пукшанская И.П. "Божественная комедия" Данте Алигьери как начало ренессансного самосозидания человеческой души // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 120-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
215019
  Глазова М. "Божественная комедия" Данте в позии Мандельштама 1930-х годов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Спецвипуск № 3 : Койнонія: філософія Іншого та богослов"я спілкування. – С. 192-210. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 55). – ISSN 2306-6687
215020
  Харрисон Р. "Божественная комедия" и модерн: Дантов ад // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Спецвипуск № 3 : Койнонія: філософія Іншого та богослов"я спілкування. – С. 101-120. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 55). – ISSN 2306-6687
215021
  Ікбаль Т. "Божественний глагол до неї зринув" : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 141-144. – ISSN 0320 - 8370
215022
  Ікбаль Турія "Божественний глагол до неї зринув" : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 141-144. – ISSN 0320 - 8370
215023
  Бетко І. "Божественні пісні" Сковороди і "паренетікони" Франка: співвіднесення середньовічно-антропософської і ренесансно-гуманістичної концепцій людської особистості // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 63-71. – ISSN 0280-6336
215024
  Салига Т. "Божий ангел стер з лиця сльозу" (Сильвета Миколи Петренка у мозаїці його віршів) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 573-592. – ISBN 978-966-06-0747-7
215025
  Ричка В. "Божим велінням Данило звів город, на ймення Холм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 21


  На думку М. Грушевського, уродженця Холма, для короля Данила цей стольний град - "се була дитина його серця".
215026
  Ричка В. "Божим велінням, Данило звів город, на ймення Холм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 20


  Грандіозний проект ороля Русі.
215027
  Сергійчук В.І. "Божище українських мас" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 107-117. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 130-річчя від дня народження Симона Петлюри.
215028
  Донцов Д. "Божки" : з приводу нового роману В. Винниченка) // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2248-94-4
215029
  Жиленко І.Р. "Божою милістю талант" Аркадія Аверченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 300-303. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
215030
  Титов М. "Бозон Хіггса", темна матерія, чорні діри / спілкувалася Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Розмова з представником Європейської організації з ядерних досліджень щодо інтеграції України до Європейського наукового та дослідницького простору за проектами CERN.
215031
  Володин А.И. "Бой абсолютно неизбежен" / А.И. Володин. – Москва, 1982. – 192 с.
215032
  Володин А.И. "Бой абсолютно неизбежен" / А.И. Володин. – 2-е изд.доп. – Москва, 1985. – 237с.
215033
  Лиховид І. "Бойкот" прозорих аргументів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 лютого (№ 36). – С. 10


  Чому конфлікт між МОЗ і медуніверситетом імені Богомольця псує репутацію їх обох.
215034
   [Богдан Павлович Мацелюх (до 85-річчя від дня народження)] // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 5, september - october. – С. 120-123. – ISSN 0201-8462


  "...Мацелюх Богдан Павлович - відомиий український генетик-мікробіолог, завідувач відділу генетики мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, ...
215035
  Міривіліс С. [Богородиця Горгона : роман / Стратис Міривіліс. – 18-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 487 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0179-3
215036
  Епіскопопулос Н. [Божевільні оповідання / Ніколаос Епіскопопулос. – Афіни : Нефелі, 1989. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 32]). – ISBN 960-211-054-6
215037
  Уэльс Г. Бог-динамо / Г. Уэльс, 1925. – 19 с.
215038
  Козлов М.М. Бог-підліток Ярило в язичницькій свідомості східних слов’ян // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-26
215039
  Гельвеций К.А. Бог-Природа-Человек / К.А. Гельвеций. – Х, 1923. – 88с.
215040
  Козлов М.М. Бог–немовля Коляда в язичницькій свідомості східних слов’ян // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 214-219
215041
  Ільницький М.М. Богдан-Ігор Антонич : нарис життя і творчості / Микола Ільницький. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 207 с. – (Час і доля)
215042
  Слюсар А. Богдан-Ігор Антонич : Нестандартні форми контролю знань учнів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 19-22. – ISSN 0130-5263
215043
  Чупринін О. Богдан-Ігор Антонич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 39


  У жовтні відзначаються роковини з дня народження українського поета, перекладача, літературознавця Богдана-Ігоря Антонича, який привніс в національну літературу тонкий присмак інтелектуалізму, язичницького колориту, Європейської модерності
215044
  Дмитрів І. Богдан-Ігор Антонич і Василь Стус: дотичності християнського мислення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 50-54. – ISSN 2308-4634
215045
  Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич і Казимєж Вєжинський: філософія бронзових м"язів // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 109-123
215046
  Сливинський О. Богдан-Ігор Антонич і польські поети-модерністи: літературний діалог у контексті епохи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 3 (615). – С. 74-83. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена зв"язкам Богдан-Ігор Антонича з польськими поетами першої половини ХХ ст. - у площині безпосередніх контактів та співпраці, у царині критичної рецепції й на рівні суто інтертекстуального діалогу. У полі уваги автора - співпраця ...
215047
  Танасійчук М. Богдан-Ігор Антонич писав вірші одразу після сну // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 77). – С. 20


  "Будучи в університеті, говорив якось "дивно" по-українськи. Так, що ми, дівчата, навіть подекуди бокували зразу від нього. Вважали за поляка, що робиться "приємним" для нас, українок", - писала у рецензії на збірку "Три перстені" Богдана-Ігоря ...
215048
  Кульчицька Т. Богдан-Ігор Антонич у критиці 30-х років // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 83-90
215049
  Кирильчук О. Богдан-Ігор Антонич у радянському літературознавстві: рецептивні моделі Степана Трофимчука та Дмитра Павличка // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 54-61.
215050
  Рудяченко О. Богдан-Ігор Антонич. Коли дім - за зорями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "Майже 80 років тому, на 28-му році життя — а саме 6 липня 1937 року — у львівській лікарні помер талановитий поет Богдан-Ігор Антонич. Землю вкрили сутінки — наче хто жалобну хустку накинув. Поховали поета у Львові на Янівському цвинтарі, поле № 4. ...
215051
  Гримич М. Богдан Медвідський - дослідник українсько-канадського фольклору // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 134-135
215052
   Богдан Мельничук : біобібліогр. покажчик / Упр. культури Чернів. облдержадмін., Чернів. обл. універсальна наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; [авт.-упоряд.: Ярослава Мельничук, Олександра Гаврилюк ; ред. Марія Довгань, Іванна Рудько]. – Чернівці : Букрек, 2020. – 263, [1] с., [22] арк. іл. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 242-259. – (Серія "Науковці Буковини"). – ISBN 978-617-7770-52-6


  У пр. № 1739825 напис: До наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Підпис. 23.06.2021 р.
215053
  Палинський В. Богдан Мельничук: дорогою життя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 17
215054
  Ковальчук В.В. Богдан Ніколін (1931-1994) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 221-225.. – ISBN 978-966-194-005-4
215055
  Шаповал Ю.І. Богдан Осадчук як речник цивілізаційного діалогу // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 514-549. – ISBN 978-966-02-9194-2
215056
  Шаповал Ю. Богдан Осадчук: "Мене називають "отаманом", що керується винятково власною думкою та власним пером" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 146-174. – ISSN 0130-5247


  Розглядається життя та діяльність журналіста й дослідника Богдана Осадчука, його значущість для зміцнення польсько-українських відносин у 1950 - 2000-х рр., його співпраця з Є. Гедройцем.
215057
  Борисенко В. Богдан Певний - світоч українознавства : До 80-річчя з дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 97-99
215058
  Комерзан А.Ф. Богдан Петричейку Хашдеу / А.Ф. Комерзан. – Кишинев, 1989. – 128с.
215059
  Замлинський В. Богдан Ружинський // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 193-199. – ISBN 5-319-01062-1
215060
  Журавльов Д.В. Богдан Ружинський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 71-74. – ISBN 978-966-14-1182-0
215061
   Богдан Сегін - лауреат Премії імені Б.М. Лятошинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 11). – С. 6


  Богдан Сегін - український композитор, менеджер музичних проектів.
215062
  Зубко Л. Богдан Сойка - творчий шлях митця // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1040-1045. – ISSN 1028-5091
215063
  Тимів І. Богдан Стебельський - науковець зі світовим ім"ям // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 37, січень - червень. – С. 45-50


  До 110-річниці від дня народження.
215064
  Поліщук Т. Богдан ступка повертається... віртуально // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 11


  У роковини смерті видатного актора, відбудеться перша репетиція "Гамлета" - вистави-нездійсненої мрії майстра.
215065
  Вознюк В. Богдан Ступка у пелюстках споминів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 16-17
215066
  Вознюк В. Богдан Ступка у пелюстках споминів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 16-17
215067
  Мельниченко В.Ю. Богдан Ступка. Біографія / Володимир Мельниченко ; [Нац. культур. центр України в Москві]. – Москва : Домашняя библиотека, 2012. – 831, [1] с., [8] арк. фот. : портр. – ISBN 978-5-905978-44-9
215068
  Балабан О. Богдан Ступка. Одиночный марафонец // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2003. – № 10. – С. 122-126.
215069
  Тримбач С. Богдан Ступка... Життя без протоколу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)
215070
  Мельниченко В. Богдан Ступка: "Тев"є-Тевель має Бога в серці" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 10-11


  До 30-річчя прем"єри вистави "Тев"є - Тевель".
215071
  Мельниченко В.Ю. Богдан Ступка: обличчям до історії / Володимир Мельниченко ; [ред. А. Овсянникова]. – Москва : Домашняя библиотека, 2013. – 414, [2] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-5-905978-67-8
215072
  Гринь М. Богдан Футей: Закон не може бути, мов дишло // Україна молода. – Київ, 2021. – 21-22 грудня (№ 135/136)


  Американський правник українського походження - про важливість конституції Пилипа Орлика, визнання Голодомору геноцидом та гопак на київському Хрещатику в першу річницю відновлення Незалежності України. У свої 82 роки він - відомий американськиий ...
215073
  Голобуцкий В. Богдан Хмельницкий - великий сын украинского народа / В. Голобуцкий. – Москва : Военное Мин.Обороны Союза ССР, 1954. – 52 с.
215074
  Голобуцкий В. Богдан Хмельницкий - великий сын украинского народа / В. Голобуцкий. – Киев : Политической литературы УССР, 1954. – 104 с.
215075
  Голобуцкий В.А. Богдан Хмельницкий - великий сын украинского народа / В.А. Голобуцкий. – Киев : Политической литературы УССР, 1954. – 54 с.
215076
  Марченко Т.М. Богдан Хмельницкий - герой-харизмат в художественных произведениях русских романтиков // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 27-34
215077
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий / Сочинение Николая Костомарова. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца Д.Е. Кожанчикова
Т. 1. – 1859. – XIX, 459 с.
215078
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий / Сочинение Николая Костомарова. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца Д.Е. Кожанчикова
Т. 2. – 1859. – IX, 550 с.
215079
  Радич В.А. Богдан Хмельницкий : исторический очерк / [соч.] В. Радича ; ред. Ц. Голяховский. – [Санкт-Петербург] : Ред.-изд. Э. Мотвид ; [Тип. Т-ва "Труд"], 1902. – 148 с. – (Всходы ; 15 апрель 1902, № 8.)


  Содержание: Дедушка; Ссылка; Святой отец; Погром Крыма; По синим волнам; Палий и Палииха; У гетмана
215080
  Осипов К. Богдан Хмельницкий / К. Осипов. – Москва, 1939. – 416 с.
215081
   Богдан Хмельницкий. – М, 1940. – 48с.
215082
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Ист. трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь
Т. 2 : Буря. – 1963. – 607 с.
215083
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : историческая трилогия / М. Старицкий. – Киев : Дніпро
Т. 3 : У пристани. – 1963. – 644 с. : ил.
215084
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 1. – 1964. – 722 с.
215085
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 2. – 1965. – 629 с.
215086
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 3. – 1965. – 658 с.
215087
  Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 1 : Перед бурей. – 1987. – 648 с.
215088
  Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 2 : Буря. – 1987. – 571с.
215089
  Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 3 : У пристани. – 1987. – 606 с.
215090
  Замлинский В.А. Богдан Хмельницкий / В.А. Замлинский. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 334 с. – (Жизнь замечат. людей = Сер. биогр. ; Вип. 9 ; 698)
215091
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 1. – 1991. – 645 с.
215092
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий / М.П. Старицкий. – Київ : Дніпро
3. – 1991. – 623 с.
215093
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий / Н.И. Костомаров. – Москва, 1994. – 768с.
215094
  Рогова О.И. Богдан Хмельницкий : ист. повесть / О.И. Рогова. – Киев, 1995. – 345 с.
215095
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий : В 3-х томах / Н.И. Костомаров. – Подарочное издание. – Киев : Радуга, 2004. – 664с. – Подарочный компл. из 2 кн. - На контейнере: 1654-2004. 350 лет Переяславской Раде. – (История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников). – ISBN 966-8325-18-4


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
215096
  Вишневская С. Богдан Хмельницкий играл на бандуре и очень любил кофе // Факты и комментарии. – Киев, 2020. – 24-30 декабря (№ 51). – С. 31


  Ровно 425 лет назад родился легендарный гетман, возглавивший украинское национально-освободительное движение 1648-1657 годов. Он уважал образованных людей, любил с ними беседовать, оказывал поддержку Киевской академии. Судя по письмам и универсалам, ...
215097
  Крип"якевич І.П. Богдан Хмельницький -- поборник возз"єднання України з Росією / І.П. Крип"якевич. – Львів, 1953. – 24с.
215098
  Голобуцький В.О. Богдан Хмельницький - великий син українського народу / В.О. Голобуцький. – Київ, 1953. – 48с.
215099
  Голобуцький В.О. Богдан Хмельницький - великий син українського народу / В.О. Голобуцький. – К., 1954. – 99с.
215100
  Юсковець Ю. Богдан Хмельницький - роль особи в історії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 136-140. – ISBN 978-966-171-795-3
215101
  Старицький М.П. Богдан Хмельницький : Істоpична дpама на 5 дій / Михайло Старицький. – вид. 2-е. – Київ : Вид. Т-ва "Час" ; Дpук. Т-ва "Час", 1918. – 112 с. – (([Сеpія дpаматична ; № 75])
215102
  Старицький М.П. Богдан Хмельницький : Істор. роман / М.П. Старицький. – Харків; Київ. – (Б-ка істор. повісті та роману)
Перед бурею. – 1930. – 352 с.
215103
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : Історична трагедія на 4 дії, 8 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Вид-во театру ім. Ів. Франка, 1939. – 48с.
215104
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : Перша частина трилогії / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1939. – 120 с. – (Шкільна б-ка)
215105
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький / О.Є. Корнійчук. – Львів : Радянський письменник
Ч. 1-а. – 1939. – 160 с.
215106
  Петровський М.Н. Богдан Хмельницький / М.Н. Петровський. – Саратов, 1942. – 16с.
215107
  Петровский Н.Н. Богдан Хмельницький / Н.Н. Петровский. – Москва, 1944. – 59 с.
215108
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : П"єса на 5 дій / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1953. – 100 с.
215109
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : П"єса на 5 дій / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1954. – 76 с. – (300 років возз"єднання України з Росією)
215110
  Іваненко О.Д. Богдан Хмельницький / О.Д. Іваненко. – Київ : Молодь, 1954. – 52 с.
215111
  Крип"якевич І.П. Богдан Хмельницький / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1954. – 536 с.
215112
  Старицький М.П. Богдан Хмельницький / М.П. Старицький. – Київ
1. – 1963. – 708с.
215113
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : П"єса на 5 дій / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 125 с.
215114
  Крип"якевич І.П. Богдан Хмельницький / І.П. Крип"якевич. – 2-е вид., виправ. і доп. – Львів : Світ, 1990. – 408с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-000889-2
215115
  Костомаров М.І. Богдан Хмельницький : Історичний нарис / М.І. Костомаров. – Київ : Веселка, 1992. – 91с.
215116
  Смолій В.А. Богдан Хмельницький : Соціально- політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – 2-ге видання, доповнене, перероблене. – Київ : Либідь, 1993. – 487с.
215117
  Замлинський В. Богдан Хмельницький // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 294-300. – ISBN 5-319-01062-1
215118
  Смолій В.А. Богдан Хмельницький : Хроніка життя та діяльності / В.А. Смолій, В.С. Степанков; АНУ; Інститут історії України. – Київ : Наукова думка, 1994. – 260с. – ISBN 5-12-004032-2
215119
  Смолій В.А. Богдан Хмельницький : Соціально-політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – 2-ге вид., доп., перероб. – Київ : Либідь, 1995. – 624 с. – ISBN 5325007211
215120
  Смолій Валерій Богдан Хмельницький / Смолій Валерій, Степанков Валерій. – Київ : Альтернативи, 2003. – 400с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-76-0
215121
  Огієнко І. Богдан Хмельницький / І. Огієнко; Упор. автор передмови і коментарів: М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с. – ISBN 966-7821-22-6
215122
  Огієнко І. Богдан Хмельницький / І. Огієнко; Упоряд., авт. передмови М.Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с. – (Видавничий проект Фундації ім. Митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; Серія 1 : Рукописна спадщина. Т.4). – ISBN 966-7821-23-4
215123
  Костомаров М.І. Богдан Хмельницький : Історична монографія / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 843с. – ISBN 966-511-360-7
215124
  Меріме П. Богдан Хмельницький : Роман, історичний нарис, новели / Проспер Меріме; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. – Харків : Фоліо, 2004. – 511с. – Шифр.дубл.809тМері(доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2526-6
215125
  Брехуненко В. Богдан Хмельницький / Віктор Брехуненко. – Київ, 2007. – 72с. – Проект "Про Україну з гонором і гумором". – (Великі українці). – ISBN 978-966-02-4443-6
215126
  Вечерський В. Богдан Хмельницький // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 48-51
215127
  Коляда І.А. Богдан Хмельницький / І. Коляда. – Харків : Фоліо, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – Бібліогр.: с. 119-120. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5082-3
215128
   Богдан Хмельницький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 66-71. – ISBN 978-966-8137-97-6
215129
  Чухліб Т. Богдан Хмельницький (1595-1657) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 24-35
215130
   Богдан Хмельницький (1595-1657) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ, 2020. – № 2, календар : Гетьмани України. – С. 5-6. – ISSN 1814-5078
215131
  Перевальська М.А. Богдан Хмельницький в образотворчому мистецтві // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 66-70
215132
  Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини 17 століття / І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет. – ISBN 966-551-004-5
Кн. 1 : Военні дії 1648-1652 рр. – 1996. – 320с.
215133
  Пінчук Ю. Богдан Хмельницький і його доба у дзеркалі полеміки Михайла Максимовича з Миколою Костомаровим // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 1. – С.3-8.
215134
  Ярошенко А. Богдан Хмельницький і його роль в історії України / А. Ярошенко. – К., 1950. – 76с.
215135
  Варивода Л.П. Богдан Хмельницький і наш край : Історико-літературний нарис / Л.П. Варивода, М.П. Жуковський; Відділ культури Нікопольського міськвиконкому, Нікопольський держ. краєзнавчий музей. – Дніпропетровськ : Пороги, 1998. – 52с. – ISBN 966-525-125-2
215136
  Степанокв В.С. Богдан Хмельницький і проблема соборности української держави (1648 - 1657) // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 106-111. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)
215137
  Кононенко П.П. Богдан Хмельницький і розвиток української культури // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 38-40
215138
  Пріцак Л. Богдан Хмельницький і селянство // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.34-37. – ISSN 0869-3595
215139
  Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 116-123. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
215140
  Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 193-260. – (Нова серія ; вип. 21/22)
215141
  Клещикова В.М. Богдан Хмельницький і французька література // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 28-31
215142
  Єрмолаєв В. Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи українського державотворення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 1 (72). – С. 66-79. – ISSN 1993-0909


  До 365-річчя Національної революції 1648 р.
215143
  Мельник Л. Богдан Хмельницький та його державотворча діяльність у висвітленні В. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 102-116. – ISBN 5-7702-0821-X
215144
  Доморослий В. Богдан Хмельницький та проблема національної еліти // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 146-149
215145
  Мойсієнко А.К. Богдан Хмельницький у вертикальнім контексті Шевченкового вірша // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 114-117
215146
  Люта Т. Богдан Хмельницький у мультимедіа // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.143 : Фото. – ISSN 0131-2685
215147
  Пазюк С.А. Богдан Хмельницький у світовій літературі та зарубіжній гуманітарній думці // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 61-66
215148
  Федорук Я. Богдан Хмельницький у фольклорі села Кошляки після 1944 року // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 22-27. – ISSN 0131-2685
215149
   Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року. – Київ : Живиця, 1996. – 176с.
215150
  Гелей С.Д. Богдан Хмельницький як творець української державності в історичних працях В"ячеслава Липинського // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 83-86
215151
  Наєнко М.К. Богдан Хмельницький як художня постать // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 54-57
215152
  Смолій В. Богдан Хмельницький: вибір долі / В. Смолій, В. Степанков // Історія України. – Київ, 2013. – грудень (№ 23). – С. 4-7
215153
  Ігнатченко Г. Богдан Хмельницький: козацький ватажок чи соціальний політик // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-85.
215154
  Ігнатченко Григорій Богдан Хмельницький: козацький ватажок чи соціальний політик? // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-94. – Бібліогр. в кінці ст.
215155
  Літвінова К.М. Богдан Хмельницький: політик, дипломат, полководець // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 9 ( 253). – С. 19-21
215156
  Коваленко О. Богдан Чалий : добрий лицар на білому коні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Богдан Йосипович Чалий - український дитячий письменник, чарівними казками якого і донині зачитуються дорослі і малі. Батько квітки-лицаря Барвінка дійшов до Берліна і рятував від голоду в"язнів дитячого концтабору
215157
  Немирович-Данченко В.И. Богдан Шипкин / В. Немирович-Данченко. – Москва : Изд. А.Я. Панафидина ; Тип. И.Я. Полякова, 1899. – 70 с.
215158
   Богдан Якимович = Bohdan Yakymovych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 146с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.7). – ISBN 966-613-106-4
215159
  Лучук Т Богдан Якимович: бути собою, бути істориком / Т Лучук, Ф. Стеблій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 5-15. – ISSN 2223-1196


  Якимович Богдан Зіновійович – український вчений-історик, доктор історичних наук, професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Сфера наукових інтересів: франкознавство, військова і воєнна ...
215160
   Богдана Павлычко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
215161
   Богдана Фільц // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (390), квітень - червень. – С. 132-133. – ISSN 2664-4282


  Некролог.
215162
  Позняк-Хоменко Богдана, якою ми її пам"ятаєамо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 7


  Вийшла книга спогадів про відому журналістку, волонтерку Богдану Костюк.
215163
  Ткаченко І.Г. Богданівська середня школа імені В.І.Леніна. / І.Г. Ткаченко. – К., 1975. – 275с.
215164
  Тинченко Я. Богданівський полк. 1917 - 1920 // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 14-20
215165
  Шалівська З. Богданівський яр скорботи. Поблизу берегів Південного Бугу в Миколаївській області 80 років тому у грудні почалося жахливе за своює жорстокістю масове знищення євреїв // Україна молода. – Київ, 2021. – 24 грудня (№ 137)


  Саме за селом Богданівка, що на річці Південний Буг у Миколаївській області, 80 років тому, 21 грудня 1941 року, почалось жахливе за своєю жорстокістю знищення зігнаних у гетто євреїв. На ХI Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт «Історія і уроки ...
215166
  Баршев И.Н. Богданов-Бельский Николай Петрович : альбом репродукций : сост. и авт. вступ. ст. искусствоведы И.Н. Баршева и К.К. Сазонова / И.Н. Баршев. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1962. – 38 с.
215167
  Аляєв Г.Є. Богданов [Малиновський] Олександр Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 998-999. – ISBN 966-316-069-1
215168
   Богданов Николай Сергеевич. Выставка произведений. Москва. 1980. – М, 1980. – 15с.
215169
   Богданов Сергій Михайлович (1859-1920) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 46. – ISBN 978-966-933-054-3
215170
   Богданов Сергій Михайлович (1859 - 1920) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 312. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
215171
  Чернілевський С. Богданові Жолдаку - 70! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 6). – С. 8
215172
  Васильев Л.Л. Богдановский златоуст ХVI века / Л.Л. Васильев. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии наук, 1905. – 44 с.
215173
   Богдану Віталійовичу Колоску – 75 років // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 326-328. – ISSN 2078-0133


  Богдан Віталійович Колосок - відомий український архітектор й урбаніст.
215174
   Богдану Івановичу Романюку - 60 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 56 : фото. – ISSN 2311-9780
215175
  Шевченко О. Богдану Ступке посвящается // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (29). – С. 34-40
215176
  Ясь О.В. Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX -20-ті рр. XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
215177
  Соловцова Л.А. Богема Дж.Пуччини / Л.А. Соловцова. – М., 1958. – 75с.
215178
  Ірванець Олександр Богема і будень // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 128. – ISSN 0130-5212
215179
   Богема. Дж. Пуччини. – Москва, 1962. – 120с.
215180
  Паламарчук О.Л. Богемістика в дослідженнях академіка Л.А. Булаховського / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Б.П. Шелест // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 388-391
215181
  Ульяненко О. Богемна рапсодія : Роман / Олесь Ульяненко. – Львів : Піраміда, 2006. – 160с. – (Видавничий проект сучасної літератури "Приватна колекція"). – ISBN 966-8522-72-9
215182
  Дмитриев Макар Богемная троица // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 38-39 : фото
215183
  Морозова Юлия Богемное место : Сиди-Бу-Саи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 112-116 : Фото. – ISSN 1029-5828
215184
  Ждановская А.А. Богемский вопрос на рубеже 1870-1880-х годов: чешско-немецкое противостояние // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 79-84. – ISSN 0132-1366
215185
  Інгерсол Р.Д. Боги / Р.Д. Інгерсол. – Вінніпег Ман, 1920. – 64с.
215186
  Петрова А. Боги в древнеегипетских жертвенных формулах эпохи Древнего царства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В докладе рассматриваются функции наиболее значимых для жертвенных формул "хотеп-ди-несу" богов - Анубиса, Осириса и "бога великого". Как можно заключить из изучения эпитетов Анубиса, от него ожидали прежде всего "санкции" на место проведения важнейших ...
215187
  Лаврецкий И.Р. Боги в тропиках. Религиозные культы Антильских островов / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1967. – 160с.
215188
  Рафаловський Євген Боги втратили розум : Modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 122-127 : Фото
215189
  Жирохов М. Боги гібридної війни / Михайло Жирохов. – Київ : Patriot Book, 2017. – 180, [1] с., XVI фотоіл. : іл., табл. – Сер.заснов. у 2016 р. – (Гібридна війна в Україні. XXI сторіччя). – ISBN 978-137-078-523-0
215190
  Кун Н.А. Боги Древней Греции / Н.А. Кун. – Москва : Понорама, 1992. – 64 с.
215191
  Александер Кэролин Боги Древней Греции. Греция: Мир земной и божественный / Александер Кэролин, Муси Винсент Дж, Ковентри Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 54-73 : фото
215192
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – М, 1936. – 235с.
215193
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – Москва-Л., 1937. – 205с.
215194
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – М, 1957. – 227с.
215195
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 254 с.
215196
  Франс А. Боги жаждут : рома ; новеллы ; пер. с фр. / Анатоль Франс. – Киев : Радянська школа, 1990. – 301 с.
215197
  Замаровский В. Боги и герои античных скзааний / В. Замаровский. – Москва, 1994. – 399с.
215198
  Погодин А.Л. Боги и герои Эллады / А.Л. Погодин. – С-Пб. – 234с.
215199
  Штоль Г.А. Боги и гиганты / Г.А. Штоль. – М, 1971. – 445с.
215200
  Володин Б.Г. Боги и горшки / Б.Г. Володин. – Москва, 1985. – 480с.
215201
  О"Нейл Боги и демоны / О"Нейл. – Нижний Новгород, 1995. – 104с.
215202
  Разлогов К.Э. Боги и дьяволы в зеркале экрана / К.Э. Разлогов. – М, 1982. – 224с.
215203
  Петискус А.-Г. Боги и легенды Олимпа: Энциклопедический путеводитель по мифологии древних греков и римлян / А.-Г. Петискус. – Москва : Современник, 2000. – 303с. – (Мир познания). – ISBN 5-270-01314-2
215204
  Уайт Д. Боги и люди Древнего Египта = Everyday life in Ancient Egypt / Джон Мэнчип Уайт ; [пер. с англ. Л.А. Калашниковой]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 188, [2] с., [8] л. фот. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-1030-8
215205
  Сен-Виктор де Боги и люди. / Сен-Виктор де. – М. – 476с.
215206
  д"Астье Боги и люди.1943-1944 = Les dieux et les hommes. 1943-1944. Paris / д"Астье Э. ; пер. с франц. Г. Велле ; предисл. Н. Цырульникова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 142 с.
215207
  Бауло А.В. Боги и люди: жизнь под одной крышей // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 2, апрель - июнь. – С. 126-137. – ISSN 1563-0102
215208
  Сен-Виктор де Боги и люди: новеллы-эссе / Сен-Виктор де. – К., 1992. – 331с.
215209
  Ятченко В. Боги і люди в українській казці / Володимир Ятченко ; МОНУ ; Наук.-дослід. ін-т українознавства ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Міленіум, 2009. – 152 с.
215210
  Лозко Г.С. Боги і народи етносоціальний вимір : курс релігієзнавства / Галина Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 620, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 618-620 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-634-859-6


  У пр. № 1696310 надпис: Вельмишановному професору Володимиру Івановичу Сергійчуку на добру згадку від Галини Лозко. 28.04.2015. Підпис. Миколаїв, ЧДУ
215211
  Парнов Е.И. Боги лотоса / Е.И. Парнов. – М., 1980. – 239с.
215212
  Берроуз Э.Р. Боги Марса / Э.Р. Берроуз. – Киев, 1991. – 254с.
215213
  Берроуз Э.Р. Боги Марса. / Э.Р. Берроуз. – Москва : Советский композитор, 1992. – 155с.
215214
  Дімаров А.А. Боги на продаж: Міські історії / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 512 с.
215215
  Чепак В. Боги після кари єгипетської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 15


  "Земля зберігає свідчення катастрофічних змін клімату, рельєфу планети й пов"язаного з ними способу життя людей. Англійський історик А.Дж. Тойнбі нарахував, що в історії людства існувала 21 цивілізація. Нині їх залишилося вісім. Ще в давнину мудреці ...
215216
  Огнева Е.Д. Боги снежных гор, огненно-жарких пустынь и прохладных лесов : изобразительное искусство Тибетской традиции в музеях Одессы : путеводитель / Е.Д. Огнева ; Одесский дом-музей им. Н.К. Рериха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 72 с., [8] с. илл. : илл. – Библиогр.: с. 63-64. – (Buddhica ; Вып. III). – ISBN 978-966-190-376-9
215217
  Артеменко И.И. Боги созданы людьми / И.И. Артеменко, А.П. Моця. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 173, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 172-173
215218
  Рендіс Д. Боги спускаються з Олімпу / Д. Рендіс. – Київ, 1964. – 225с.
215219
  Розанов В.А. Боги сходят на землю / В.А. Розанов. – М, 1959. – 225с.
215220
  Розанов В.А. Боги сходят на землю / В.А. Розанов. – М, 1964. – 224с.
215221
  Оля Богумил Боги Тропической Африки / Оля Богумил. – Москва, 1976. – 286с.
215222
   Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма. – Москва : Наука, 1969. – 416 с.
215223
  Керам К.М. Боги, гробниці та вчені = Gouter, Graber und Gelehrte : роман про археологію / К.М. Керам ; [ переклад Р. Михайлюка ]. – Львів : Артклас, 2008. – 584 с. : іл. – ISBN 978-966-97000-1-8
215224
  Керам К.В. Боги, гробницы, ученые / К.В. Керам. – М, 1960. – 398с.
215225
  Керам К.В. Боги, гробницы, ученые : роман археологии / К.В. Керам. – Москва : Наука, 1986. – 254с.
215226
  Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие / Р.К. Нарайан. – М., 1974. – 255с.
215227
  Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие / Р.К. Нарайан. – М., 1975. – 255с.
215228
  Лиходеев Л.И. Боги, которые лепят горшки : Роман. Повести. Рассказы / Л.И. Лиходеев. – М., 1983. – 320с.
215229
  Мойсеєнко В.С. Боги, потопи і люди (ілюстрована історія біблійного Чорноморського потопу) / Валентин Мойсеєнко. – Київ : Богдана, 2008. – 92 с. – ISBN 978-966-425-000-6
215230
  Грін М. Боги, як діти : роман-фентезі (уривок) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 88-101. – ISSN 0868-4790-8
215231
  Керам К.В. Боги. Гробницы. Ученые / К.В. Керам. – Москва, 1963. – 399 с.
215232
  Тимонова Евгения Богини радости // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 90-96 : фото
215233
  Манн Г. Богини, или три романа герцогини Асси : пер. с нем. / Генрих Манн. – Москва : Книгописная палата, 2001. – 599, [1] с. – Содерж.: Диана; Минерва; Венера. – ISBN 5-9254-0012-7
215234
   Богинскому Владимиру Максимовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 56 : фото. – ISSN 0016-7126
215235
  Сташук З. Богиня-Берегиня і магічний світ української писанки : майстер-клас української писанки // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – Вкладка С. 8-14
215236
  Опимах И. Богиня ар-деко в зеленом "бугатти" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 66-76


  Биография знаменитой художницы Тамары Лемпицки.
215237
   Богиня Дем"ян Петрович // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 233. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, професор кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету. З 1986-210 рр. Дем"ян Петрович одночасно ...
215238
   Богиня Дем"ян Петрович (1930) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 46. – ISBN 978-966-933-054-3
215239
  Дар Д.Я. Богиня Дуня, и другие невероятные истории. / Д.Я. Дар. – М.-Л., 1964. – 139с.
215240
  Первенцев А.А. Богиня Изида / А.А. Первенцев. – М, 1961. – 63с.
215241
  Первенцев А.А. Богиня Изида / А.А. Первенцев. – М, 1970. – 64с.
215242
  Єшкілєв В.Л. Богиня і Консультант / Володимир Єшкілєв ; [худож.-оформлювач: Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 360, [4] с. – ISBN 978-617-7012-08-4
215243
  Скринченко В. Богиня кліо та інші музи родини Маркевичів // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 108-114. – ISSN 0131-2561
215244
  Титаренко О. Богиня одного дня : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 138-140. – ISSN 0130-321Х
215245
  Эрлихман Вадим Богиня сцены : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 144-149
215246
  Горобець Марися Богиня танцю на острові богів : vip клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 12-16 : Фото
215247
  Пембертон М. Богиня. / М. Пембертон. – Москва : АСТ, 1999. – 448с. – ISBN Богиня
215248
  Яковенко Т. Богіславські дороги Тараса Шевченка : літературно-краєзнавча розвідка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 55-62


  У літературно-краєзнавчій студії на багатому фактичному матеріалі досліджено топографічний контекст "малої батьківщини Тараса Шевченка", пов"язані з визначними постатями Богуславщини, зокрема із художником Іваном Сошенком
215249
   Богнар Реже / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 241-254. – ISBN 966-594-386-3
215250
  Тамарин С. Богобойная Гойская. Богатая волынская помещица стала основательницей Почаевской лавры // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 1/2. – С. 3


  В 1641 году владелец замка в селе Орля, что неподалеку от Почаева, приверженец "ереси лютерския" Анджей Фирлей, отличавшийся, по свидетельству современников, дерзким характером и безумным нравом, решил однажды потешить гостей невиданным зрелищем. Не ...
215251
   Богова делянка. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 608с.
215252
   Богова делянка. – М., 1976. – 607с.
215253
  Керам К.В. Богове, гробници и учени : роман за археологията / К.В. Керам; Х. Ковачевски. – София : Български художник, 1978. – 527 с.
215254
  Хоменко О. Богові і світу: рецензія із розлогим спомином // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 14-15


  Трикнижжя статей і матеріалів Івана Шпиталя "УКРАЇНА перед Богом і перед світом".
215255
  Рута О. Богові сумно самому : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 12-18. – ISSN 0868-4790
215256
   Богогласник : Сб. благоговейных песнопений праздникам Господним, Богородичным, нарочитых святых и чудотвор. иконам, а такожде др. набож. молитв, покаян. и умилит. песней. – Санкт-Петербург : Изд. Училищ. Совет при Святейшем Синоде
Ч. 1-2. – 1900. – XII, 230, 174 с.
215257
  Вербич В. Богодар: український геній зі скрипкою Паганіні // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 31 липня - 6 серпня (№ 30). – С. 12


  Богодар Которович.
215258
  Сиротинська Н.І. Богодична гимнографія у вимірах духовної культури України ХІ-ХVІІ століть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Сиротинська Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 52 назви
215259
  Боцяновский В.Ф. Богоискатели / В.Ф. Боцяновский. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.], 1911. – [2], II, 268, [1] с.
215260
  Ласковая М.П. Богоискательство и богостроительство предже и теперь / М.П. Ласковая. – М, 1972. – 110с.
215261
  Рудяченко О. Боголюбий меланхолік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 18-19


  Артемій Ведель - один з фундаторів української національної музики.
215262
  Бережна М.М. Боголюбов - видатний представник математичної науки // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 270-276. – ISBN 978-617-640-146-9
215263
  Боголюбов А.Н. Боголюбов Алексей Петрович. Выставка произведений. Саратов. 1974 / А.Н. Боголюбов. – Саратов, 1974. – 98с.
215264
  Руденко О.П. Боголюбов М.М. та поступ фізико-математичної думки ХХ ст. / О.П. Руденко, О.В. Хорольський // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2010. – № 1 (13). – C. 41-46


  У 1946-1949 роках М.М. Боголюбов очолював механіко-математичний факультет Київького державного університету іменіТ.Г. Шевченка.
215265
   Боголюбов Микола Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 257. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
215266
   Боголюбов Микола Миколайович (1909-1992) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 39. – ISBN 978-966-439-754-1
215267
   Боголюбов Микола Миколайович (1909-1992) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 46-47. – ISBN 978-966-933-054-3
215268
  Шаров І. Боголюбов Микола Миколайович (1909 - 1992) - математик, механік фізик // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 38-41 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
215269
  Кордун Г.Г. Боголюбов Микола Миколайович (21.08.1909 р.) // Радянські фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – С. 20-21
215270
  Кордун Г.Г. Боголюбов Микола Миколайович (н. 21.08.1909) // Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – С. 60-62
215271
  Самойленко В.Г. Боголюбов Микола Миколайович. Двічі Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 324-327. – ISBN 978-966-11-0226-1
215272
   Боголюбов Микола Михайлович (1872-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 39-40. – ISBN 978-966-439-754-1
215273
   Боголюбов Микола Михайлович (1872-1934) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47. – ISBN 978-966-933-054-3
215274
   Боголюбов Олексій Миколайович (до 60-річчя від дня народження) / Й.З. Штокало, Ю.О. Митропольський, С.М. Кожевніков, В.С. Сологуб // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 16. – С. 93-94


  Список наукових праць О.М. Боголюбова - С. 94-96.
215275
  Андроникова М.И. Боголюбов. [1824-1896] / Андроникова М.И. – Москва : Искусство, 1962. – 54 с., [18] л. ил.
215276
  Чижов М.В. Боголюбовский механизм динамического нарушения симметрии и модели составных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чижов М.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 6л.
215277
  Чорна С. Боголюбський віддав Київ на пограбування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 46)
215278
  Лукашенко А. Боголюдина в давньогрецькій міфології та філософії: історичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу аналізу трансформації сприйняття значимості міфу в давньогрецькому суспільстві та наукових колах XX - початку XXI ст. Визначено поняття боголюдини в давньогрецькому суспільстві, під яким мали на увазі людину, що стала богом, смертного, ...
215279
  Білан А. Богом натхненний піснеспів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24. – ISSN 0868-9644
215280
  Сіренко Ірина Богом послана Голгофа : 6 січня - 70 років від дня народження Василя Стуса / матеріал підгот. І. Сіренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-51
215281
  Сикорский И.А. Богоматерь в художественных воспроизведениях Рафаэля и Васнецова / И.А. Сикорский, проф. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 12 с. : ил. – Экз. без обл.
215282
  Терехов В.П. Богоматерь Донская / В.П. Терехов. – М., 1990. – 15с.
215283
   Богоматерь. Полное иллюстрированное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон : Репринтне видання. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0726-1
Т.2. – 1994. – 811с.
215284
   Богоматерь. Полное иллюстрованное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон. У 2-х кн. : Репринтне видання. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0726-1
Т.1. – 1994. – 400с.
215285
   Богомил Николов. – Москва, 1988. – 20с.
215286
  Ташовски Д. Богомилското движенье / Д. Ташовски. – Скопjе, 1949. – 79с.
215287
  Ангелов Д. Богомилството / Димитър Ангелов. – София : Булвест-2000, 1993. – 495 с.
215288
  Драгоjловик Д. Богомилството во средновековната изворна грага / Д. Драгоjловик, В. Антик. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1978. – 274, [2] с.
215289
  Ташковски Д. Богомилството и неговото историско значенье / Д. Ташковски. – Скопjе, 1951. – 111с.
215290
   Богомилството на Балканот во светлината на наіновите истражуваньа. – Скопіе, 1982. – 252с.
215291
  Зайцев В.К. Богомильское движение и общественная жизнь Северной Италии эпохи Дученто / В.К. Зайцев. – Минск, 1967. – 48с.
215292
  Пицык Н.Е. Богомолец : [1881-1946] / Пицык Н.Е. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 222 с., [12] л. ил. – Сер. осн. в 1933 г. М. Горьким. – Библиогр. в конце книги. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 2 (377) : Серия биографий)
215293
  Дупленко Ю.К. Богомолець Олександр Олександрович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 47-50. – ISSN 0374-3896
215294
  Шаров І. Богомолець Олександр Олександроивич (1881-1946) - патофізіолог // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 42-44 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
215295
  Крымов В.П. Богомолы в коробочке / Вл. Крымов. – Берлин, 1921. – 288 с.
215296
  Гузюк А. Богомольці / А. Гузюк. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1963. – 114 с.
215297
  Подъячев С.П. Богомольцы / С.П. Подъячев, 1937. – 36с.
215298
  Максимович Иоанн Богомыслие в пользу правоверным трудолюбием Иоанна архиепископа Черниговского. – Чернигов : В типографии Иллинской, 1711. – 722 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн., застібки
215299
  Тимошик М. Богонатхненність творчої спадщини Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 серпня (№ 34). – С. 9
215300
  Лукашенко А. Богообраність государя та його функції в ідеологічних дискусіях Московської держави (кін. XV-XVI ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 35-40. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовано передумови формування державної концепції "Москва-третій Рим", здійснено аналіз творів російських гуманістів на предмет місця і значення государя у виконанні месіанської ролі держави в межах концепції "Москва - третій Рим". ...
215301
  Вінтонів Ю.І. Богопокинутість: феномен, досвід, інтерпретації у персоналіях А. Камю та К. С. Льюїса // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 58-63. – ISSN 2414-5823


  Запропоновано феноменологічне дослідження досвіду богопокинутості людини як стану "без Бога". На основі спо- стережень Максима Ісповідника представлено типологічне тло досвіду богопокинутості людини, зміст якого оста- точно розкривається через ...
215302
  Листова Т.А. Богородица, Москва и некоторые направления религиозно-политической жизни России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 158-170. – ISSN 0869-5415
215303
  Кириков О. Богородица. / О. Кириков. – Минск, 1993. – 133с.
215304
   Богородицкий Тихвинский монастырь Курской губернии, основанный фельдмаршалом гр. Б.П. Шереметевым : 1713-1913 : По сохранившимся документам домаш. и мест. арх / [Гр. Сергий Шереметев]. – Москва : Синод. тип., 1914. – [2], II, 336 с., 2 л. ил.
215305
  Петрів І.М. Богородиця / І.М. Петрів. – К, 1990. – 123с.
215306
  Коваль Г. Богородиця в українських колядках: функції, семантика образу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С.42-46. – ISSN 0130-6936
215307
  Питюр О. Богородиця у системі василіянського світосприйняття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 19-23. – ISSN 2307-2261
215308
  Репан О.А. Богородицька та Старосамарська сотні: адміністративна система і старшинський корпус // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 49-56. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
215309
  Сиротинська Н. Богородична гимнографія як система жанрів сакрального мистецтва // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 38 -44. – ISSN 2224-0926
215310
  Сиротинська Н. Богородичний репертуар у літургійних рукописах Київської Русі // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 52-58. – ISSN 2224-0926
215311
  Прилепа Олеся Богородичні в теорії богослужбових жанрів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 48-56. – ISSN 1728-6875
215312
  Матушек О. Богородичні дива в літературному дискурсі Димитрія Туптала та Іоана Максимовича // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 56-60. – ISSN 2311-9896
215313
  Жабляк М. Богородичні пісні та їх роль у духовному та морально-естетичному вихованні молоді // Богословська думка в Україні : науковий журнал / Ужгород. Україн. богословська акад. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина ; Міжнародна акад. богословських наук ; редкол.: с. В. Бедь, М. Токар, Є. Нікольський [та ін.]. – Ужгород, 2020. – Вип. 2. – С. 132-143. – ISSN 2707-2363
215314
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 79с.
215315
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 72с.
215316
  Розова Л.К. Богородская игрушка и скульптура / Л.К. Розова. – Москва, 1970. – 30 с.
215317
  Шеломаев В.П. Богородский р-н / В.П. Шеломаев. – Горький, 1941. – 156с.
215318
   Богородський Олександр Федорович (1907-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
215319
   Богородський Олександр Федорович (1907-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47. – ISBN 978-966-933-054-3
215320
   Богородський Сава Йосипович (1804-1857) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
215321
  Проценко Л. Богородський Сава Йосипович (1804-26.XI.1857) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – C. 83
215322
  Проценко Л. Богородський Сава Йосипович [1804-26.XI.1857] // Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – С. 83. – ISBN 978-611-01-1405-9
215323
   Богородський Сава Осипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 264. – ISBN 978-617-573-038-6
215324
   Богородський Сава Осипович (1804-1857) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 408. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
215325
   Богородський Сава Осипович (1804-1857) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47-48. – ISBN 978-966-933-054-3
215326
  Уер К. Богославська освіта у Письмі та у Св. отців. Що таке богослов"я? // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 420-429
215327
  Галуйко Р. Богослов"я іконоборців у постановах Константинопольсько-Влахернского собору 754 року // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 171-176. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглянуто богословську точку зору представників іконоборства стосовно недоцільності використання священних зображень, спираючись на трактат імператора Костянтина Копроніма. Досліджено найбільш суперечливі твердження зі Святого Письма Старого та ...
215328
  Дерев’янчук Ю. Богослов"я образу: іконографія Вознесіння (IV-VI ст.) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 161-175. – ISSN 0236-4832
215329
  Креховецький Я. Богослов"я та духовність ікони / Яків Креховецький; Катехитичний ін-т укр. католицького ун-ту. – 3-тє вид., доп. та виправ. – Львів : Свічадо, 2005. – 196с. – ISBN 966-8744-26-8
215330
  Серль Дж. Богослов"я у постхристиянському світі = Forming prophets for a post-christian world / Джошуа Серль ; пер. з англ. Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 267, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. ориг. - Вих. дан. ориг.: Eugene : Cascade Books, 2018. – Бібліогр.: с. 245-267 та в підрядк. прим. – (Сучасна протестантська теологія = Theology after christendom). – ISBN 978-966-378-734-3
215331
  Уильямс Р. Богословие В.Н. Лосского: изложение и критика / Роуэн Уильямс ; [издатели : К. Сигов, Л. Финберг ; перевод : Д. Морозова, Ю. Вестель ; науч. ред. : Ю. Вестель, А. Глущенко, Д. Шандра]. – Киев : Дух і Літера, 2009. – 336 с. – Библиогр.: с. 305-317. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-120-4
215332
  Костюк К.Н. Богословие и политика в жизни и творчестве Карла Барта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С. 136-143. – ISSN 0042-8744
215333
  Витер Д.В. Богословие мира Митрополита Никодима (Ротова) / Д. Витер. – Киев : НУОУ, 2020. – 236 с. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7187-46-1
215334
   Богословие после Освенцима и ГУЛАГа и отношение к евреям и иудаизму в Православной Церкви большевистской России : Материалы международной научной конференции С.-Петербург 26-29 января 1997. – Санкт-Петербург, 1997. – 187с.
215335
   Богословие после Освенцима и его связь с богословием после ГУЛага: следствие и выводы : Мат. 2-й международ. научн. коференции Санкт-Петербург, 26-28 января 1998. – Санкт-Петербург, 1999. – 176с
215336
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 21/24, Кн.1/4. – 1963
215337
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 25/28, Кн.1/4. – 1964
215338
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 29, Кн.1/4. – 1965
215339
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 30, Кн.1/4. – 1966
215340
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 31, Кн.1/4. – 1967
215341
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 32, Кн.1/4. – 1968
215342
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 33, Кн.1/4. – 1969
215343
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 34, Кн.1/4. – 1970
215344
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 35, Кн.1/4. – 1971
215345
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 36, Кн.1/4. – 1972
215346
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 37, Кн.1/4. – 1973
215347
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 38, Кн.1/4. – 1974
215348
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 39, Кн.1/4. – 1975
215349
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 40, Кн.1/4. – 1976
215350
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 41, Кн.1/4. – 1977
215351
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 42, Кн.1/4. – 1978
215352
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 43, Кн.1/4. – 1979
215353
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 44, Кн.1/4. – 1980
215354
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 45, Кн.1/4. – 1981
215355
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 46, Кн.1/4. – 1982
215356
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 47, Кн.1/4. – 1983
215357
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 48, Кн.1/4. – 1984
215358
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 49, Кн.1/4. – 1985
215359
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 50, Кн.1/4. – 1986
215360
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 51, Кн.1/4. – 1987
215361
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 52, Кн.1/4. – 1988
215362
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 53, Кн.1/4. – 1989
215363
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 54, Кн.1/4. – 1990
215364
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 55, Кн.1/4. – 1991
215365
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 56, Кн.1/4. – 1992
215366
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 57, Кн.1/4. – 1993
215367
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 58, Кн.1/4. – 1994
215368
   Богословія. – Рим
Ч. 61 : Берестейська Унія (Unio Berestensis). Історія вселенської Церкви на Україні (т. 4, ч. 2). – 1994
215369
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 59, Кн.1/4. – 1995
215370
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 60, Кн.1/4. – 1996
215371
  Новиков М.П. Богословская фальсификация общественных явлений. / М.П. Новиков, Н.К. Дмитриева. – Москва, 1975. – 63с.
215372
   Богословская энциклопедия : [А-Арх]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 1128 ст.
215373
   Богословская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-062-6


  Создано на основе двухтомного "Полного Православного Богословского Словаря", выпущенного издательством П. П. Сойкина в 1912 году. Более 3000 страниц, 400 изображений
215374
  Божко М. (иеромонах) Богословские аспекты епитимии в творениях святителя Петра Могилы // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 107-124
215375
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1914
215376
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1914
215377
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1914
215378
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1915
215379
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, февраль. – 1915
215380
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март. – 1915
215381
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, апрель. – 1915
215382
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сентябрь. – 1915
215383
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
январь - март, [№ 1]. – 1892
215384
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
июль, № 3/4. – 1892
215385
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2 [№ 4], апрель - май. – 1893
215386
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3 [№ 3], июль. – 1893
215387
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, октябрь. – 1893
215388
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
[Т. 1], январь - [март]. – 1894
215389
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1894
215390
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1894
215391
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, окт. - дек. – 1894
215392
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 1, янв. - март. – 1895
215393
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1895
215394
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1895
215395
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 1, янв. - март. – 1896
215396
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1896
215397
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1896
215398
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, окт. - дек. – 1896
215399
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 1-4, янв. - апр. – 1898
215400
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 7-8, июль - авг. – 1898
215401
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 9-12, сент.- дек. – 1898
215402
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1899
215403
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1899
215404
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1899
215405
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1900
215406
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1900
215407
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1900
215408
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1901
215409
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1901
215410
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1901
215411
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1902
215412
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1902
215413
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1902
215414
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1903
215415
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, февраль. – 1903
215416
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - авг. – 1903
215417
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сентябрь. – 1903
215418
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, окт. - дек. – 1903
215419
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
янв. - апр. – 1904
215420
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
сент. - дек. – 1904
215421
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март - май. – 1906
215422
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1906
215423
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - [апр.]. – 1907
215424
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1907
215425
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1907
215426
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - февр. – 1908
215427
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март - апр. – 1908
215428
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - июнь. – 1908
215429
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - авг. – 1908
215430
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - окт. – 1908
215431
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, ноябрь - дек. – 1908
215432
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1909
215433
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1909
215434
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1909
215435
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1910
215436
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - июнь. – 1910
215437
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - сент. – 1910
215438
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, окт. - дек. – 1910
215439
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1911
215440
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1912
215441
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1912
215442
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1912
215443
  Аляев Г.Е. Богословско-космологические идеи Николая Кузанского в историко-философском контексте // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 221-236. – ISSN 2307-3705
215444
  Спиноза Б. Богословско-политический трактат / Б. Спиноза. – Минск : Литература, 1998. – 528с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-437-482-3
215445
  Белицкий Я.М. Богословское-на-Могильцах / Я.М. Белицкий. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 94, [1] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 92-93. – (Паматники Подмосковья)
215446
  Соня К. (священник) Богословское и конфессиональное образование в современной Румынской Православной Церкви: случай Трансильвании // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 343-352
215447
  Чурсанов С. Богословское понимание личности как методологическая основа современной православной антропологии // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2006. – № 4. – С. 55-70.
215448
   Богословська думка в Україні = Theological Thought in Ukraine : науковий журнал / Ужгород. Україн. богословська акад. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина ; Міжнародна акад. богословських наук ; редкол.: с. В. Бедь, М. Токар, Є. Нікольський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2707-2363
Вип. 2. – 2020. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
215449
  Струганець Л.В. Богословська лексика української мови в ракурсі кодифікаційних процесів XX - початку XXI ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 49-54. – ISSN 1729-360Х
215450
  Германова Богословська підготовка Другого Ватиканського Собору (1962-1965 рр.) / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 49-57
215451
  Завійський Р. Богословська спадщина Сергія Булгакова в оцінці сучасної історіографії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 433-441. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проведено огляд стану сучасних досліджень богословської спадщини С. Булгакова. Здійснено аналіз дискусій навколо богословського доробку цього видатного мислителя XX століття. Висвітлено питання його місця та ролі в традиції православної думки".
215452
  Преловська І. Богословська, історико-публіцистична та епістолярна спадщина митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864-1937) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 508-520
215453
  Кухарук М. Богословське осмислення причин виникнення та шляхів подолання депресії як хвороби ХХІ століття / Микола Кухарук, ієромонах Іларіон (Зборовський) // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 357-367. – ISSN 2519-4348
215454
  Колодний А. Богословське релігієзнавство української діаспори - І. Ортинський, С. Ярмусь, І. Шевців, І. Музичка, Д. Блажейовський // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 358-389. – ISBN 978-966-02-6706-0
215455
  Кретов П. Богословський аспект концепту пам"яті у Г.С. Сковороди / П. Кретов, О. Кретова // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2779-91-2
215456
   Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-
№ 7. – 2013. – 256 с. – Резюме укр., англ. мовами (не всі статті мають резюме)
215457
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 12. – 2015. – 247 с. – Резюме укр., англ. мовами
215458
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 13. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
215459
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Марусяк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 15. – 2017. – 208 с.
215460
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 16. – 2017. – 207 [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
215461
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 17. – 2018. – 183, [1] с.
215462
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 18. – 2018. – 167, [1] с.
215463
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич, священник М. Шкрібляк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 19. – 2019. – 134, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
215464
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич, священник М. Шкрібляк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 20. – 2019. – 123, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
215465
  Ткачук Р. Богословський і художній зміст книги митрополита Велямина Рутського "Ustawy Swietego Oyca Naszego Bazylego Wielkiego. Tudziez uwagi i nauki duchowne przez Jozefa Welamina Ruckiego metropolite calej Rusi zebrane" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 15-24. – ISSN 2307-2261
215466
  Адамський В.Р. Богословський факультет Кам"янець-Gодільського державного українського університету в національному освітньому просторі (1918 - 1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 435-446. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
215467
  Фурсенко Є.В. Богословські аспекти богослужінь Страсного тижня : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Фурсенко Єфим Васильович ; Київ. православ. богослов. академія. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
215468
  Рудейко В. Богословські мотиви утрені як спільнотної молитви // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 87-106. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  У статті проаналізовано структуру та деякі структурні елементи сучасної візантійської утрені. Серед іншого автор наголошує на потребі дослідження катедрального типу богослужінь добового кола. Особливої уваги надано питанню співпраці предстоятеля і ...
215469
  Предко О. Богословські студії в Університеті Св. Володимира в XIX - на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 268-278
215470
  Кралюк П. Богословські та філософські погляди Кирила Транквіліона-Ставровецького // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 219-222. – ISBN 978-966-2254-74-7
215471
  Кралюк П.М. Богословські та філософські погляди Кирила Транквіліона-Ставровецького // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 219-222. – ISBN 978-966-373-777-5


  До українських мислителів початку XVII ст., які далеко відійшли від православного традиціоналізму і навіть спробували витворити свою проренесансну версію ідеології, належав Кирило Транквіліон-Ставровецький (? – 1646). Багато моментів його біографії для ...
215472
  Борисенко К. Богословсько-полемічний трактат Стефана Яворського "Знамення пришествія антихристова..." в контексті літератури барокової доби // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 19-29. – ISSN 2308-1902
215473
  Колодний А. Богословсько-релігієзнавчий спадок отця Івана Ортинського // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (51). – С. 62-67. – ISSN 1819-7329
215474
  Колодний А. Богословсько-релігієзнавчий спадок отця Івана Ортинського // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С 548-557. – ISBN 978-617-696-609-8
215475
  Кияк С. Богословсько-релігієзнавчі основи сучасного екуменізму: католицький досвід // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 84-89. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
215476
  Шудрик І. Богословсько-філософський часопис "Віра і розум": місце і роль в історико-філософському процесі кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя / І. Шудрик, А. Щедрін // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.87-105
215477
  Замалев А.Ф. Богословы ищут бога / А.Ф. Замалев, В.А. Зоц. – К., 1980. – 166с.
215478
  Зосім О.Л. Богослужбова музика у сучасному музичному просторі України: літургічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 297-304
215479
  Солонська Н. Богослужбова співоча книга в бібліотеці XI ст. Київського Софійського собору // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 732-745. – ISBN 978-966-2779-91-2
215480
  Кісілич О.В. Богослужбові мови в історії Східної і Західної Церков // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 429-430
215481
  Герцман Е.В. Богослужебная музыка общины терапевтов // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.31-40. – ISSN 0321-0391


  Эпоха Филона (ок.25 г. до н.э. - 50 г. н.э.)
215482
  Дорохіна Любов Олексіївна Богослужебний спів в музичній культурі Чернігівщини на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. / Дорохіна Л.О.;Нац. Муз. академ. Укр. ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 20 с.
215483
  Ліщук Д. Богоспасаємий град Костянтинів. Церква. Культура. Освіта : (кінець XVI - початок XVII ст.) : до 500-річного ювілею В.-К. Острозького / Дмитро Ліщук. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 103, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8034-01-6
215484
  Андерсон Скотт Богоугодный аморализм : традиции / Андерсон Скотт, Синклер Стефани // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 50-61 : Фото
215485
  Шевчук Т. Богошукання Г. Сковороди в контексті ранньохристиянської православно-містичної екзегези // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 126-134. – (Серія "Філологічні науки")
215486
  Марченко Олексій Васильович Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні : Автореф. дис. ... доктора філосовських наук: 09.00.11 / Марченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 43 назви
215487
  Марченко Олексій Васильович Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні : Дис. .. доктора філософських наук: 09.00.11 / КНУТШ; Марченко О.В. – Київ, 2005. – 421л. – Бібліогр.: л.386-421
215488
  Марченко О.В. Богошукання як шлях людського самоздійснення: аналіз вітчизнянної релігійно- філософської традиції : Монографія / О.В. Марченко. – Черкаси : Брама, 2004. – 264с. – ISBN 966-8021-81-9
215489
  Дубровская Екатерина Богоявление - вершина зимы и конец рождественских праздников // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х
215490
  Гончарова К. Богоявленський собор // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685


  Богоявленський собор (зведений у 1690-х роках та знищений у 1930-х) - головна споруда комплексу Братського монастиря та Києво-Могилянської академії.
215491
  Толстой Л.Н. Богу или маммоне? / [Соч.] Л.Н. Толстого. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1905. – 18 с.
215492
  Миловидов П. Богумил Немец / П. Миловидов, 1959. – с.
215493
  Соколовський О. Богун / О. Соколовський. – Харків, 1931. – 431с.
215494
  Соколовський О. Богун : Історичний роман з часів Хмельниччини / О. Соколовський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1957. – 432с.
215495
  Соколовський О.О. Богун : історичний роман з часів Хмельниччини / О.О. Соколовський. – Київ : Молодая гвардия, 1964. – 398 с.
215496
  Соколовський О.О. Богун : Історичний роман з часів Хмельниччини / О.О. Соколовський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 368с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5395-1
215497
   Богуслав : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1988. – 96с.
215498
   Богуслав. – Київ, 1988. – 96с.
215499
  Мигуле Я. Богуслав Мартину / Я. Мигуле. – Москва : Музыка, 1981. – 232 с.
215500
   Богуславець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 16


  Історична довідка про село Богуславець. Неподалік поселення, на хуторі Тимківщина, народився Михайло Максимович (1804-1873) - видатний український історик, поет, фольклорист, мовознавець, ботанік, перший ректор Київського університету. Фотоінформація
215501
  Півторацька Н.І. Богуславка : поезії / Н.І. Півторацька. – Київ, 1993. – 127 с.
215502
  Яковенко Т. Богуславське Надросся в житті та творах Івана Нечуя-Левицького // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (120). – С. 13-17
215503
  Ніколенко Л.І. Богуславщина - частина Поросся у княжу добу (XI-XIII ст.). До питання про час заснування Богуслава / Ніколенко Л.І., Хвінгія Дж. К. ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Задруга, 2012. – 84 с. – До 980-річчя Богуслава. – Бібліогр.: с. 74-78 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8999-46-8
215504
  Ніколенко І.Ю. Богуславщина : нариси з історії краю / Іван Ніколенко. – Богуслав : [б. в.], 1994. – 105, [5] с. : портр.
215505
  Левченко Н.Б. Богуславщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 26-35 : фото
215506
   Богучанское водохранилище: подземные воды и инженерная геология территории. – Новосибирск : Наука, 1979. – 157с.
215507
  Лісовська М.П. Богучари : повісті / М.П. Лісовська, Н.М. Тесленко. – Донецьк : Донбас, 1982. – 270 с.
215508
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж
1. – 1958. – 206с.
215509
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1970. – 448с.
215510
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж : Центрально-Черноземское книжное издательство, 1977. – 535 с.
215511
  Чорний П. Бодай-цикута : Роман / П. Чорний, В. Шило // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 6. – С. 8-53. – ISSN 0585-8365
215512
  Павлова Дарья Боди-арт по-эфиопски // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
215513
  Бажан М.П. Боди шарк : Ветер Востока / М. П. Бажан. – Сталинабад : Нашриети давлатии Точикистон, 1961. – 35 с.
215514
  Фокин С. Бодлер и Прудон, или почему надо бить бедных // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 230-272. – ISSN 0042-8795
215515
  Тимашева О.В. Бодлер критик : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Тимашева О. В.; МГУ, Филол. фак. – М., 1973. – 23л.
215516
   Бодлер у 28 віршах згадує кров // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 6
215517
  Кирпичников А.И. Бодмер и Готшед и их отношение к Родной старине. – [Москва], 1874. – [32] с. – Отд. оттиск: С.291-322
215518
   Боднар Сергій Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 15-16
215519
   Боднар Сергій Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 23 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
215520
   Боднар Сергій Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 24-25. – ISBN 978-966-439-961-3
215521
   Боднар Сергій Петрович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 14. – ISBN 966-95774-3-5
215522
   Боднар Тетяна Валеріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
215523
   Боднар Тетяна Валеріївна (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
215524
  Шацкие Бодрая жизнь. Из опыта детской трудовой колоии. / Шацкие, в.Н. – 2-е изд. – М., 1919. – 192с.
215525
   Бодріяр (Baudrillard) Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682. – ISBN 966-316-069-1
215526
   Бодров Володимир Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40-41. – ISBN 978-966-439-754-1
215527
   Бодров Володимир Григорович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
215528
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 1, октябрь. – 1908
215529
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 2, ноябрь. – 1908
215530
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 3, ноябрь. – 1908
215531
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 4, декабрь. – 1908
215532
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 5, декабрь. – 1908
215533
   Бодрость : сборник конкурсных рассказов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 214 с.
215534
  Пальмова С.А. Бодрость и здоровье / С.А. Пальмова. – М, 1974. – 68с.
215535
  Вейн А.М. Бодрствование и сон / А.М. Вейн. – Москва : Наука, 1970. – 127с.
215536
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун. – Москва, 1960. – 123с.
215537
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун. – М., 1961. – 126с.
215538
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун; под ред. П.К.Анохина. – 2 - е. – Москва : Мир, 1965. – 211 с.
215539
  Голованова Ксения Бодрум. Камень с душой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 74-77 : фото. – ISSN 1029-5828
215540
  Ермаков Дмитрий Бодрум: европейский сервис и восточное гостеприимство : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 73 : Фото
215541
  Стаховський Дмитро Бодрумський трикутник : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 52-56
215542
  Сюткина Ольга Бодрящий овощ : дело вкуса / Сюткина Ольга, Сюткин Павел, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 136-139 : Фото
215543
  Бовсунівська Т. Бодянський Осип Максимович // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 201-208. – ISBN 966-7825-40-Х
215544
  Короткий В. Бодянський Осип Максимович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 27-29. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
215545
   Боевая авиационная техника. – М., 1984. – 320с.
215546
  Бабич Ион Боевая антифашистская солидарность (1933-1939 гг.) / И. Бабич ; пер. с румынск. Н.К. Унгуру. – Бухарест : Изд-во академии СРРС, 1974. – 244 с. – (Bibliotheka hietorika Romaniae ; 49)
215547
  Глазатов В Боевая винтовка. Беседы о винтовке образца 1891-1930 гг. / В Глазатов, . – М, 1936. – 72с.
215548
  Цыбульский Е.В. Боевая деятельность советских пограничных войск в 1939-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Цыбульский Е. В.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1972. – 18л.
215549
  Иванов Г.П. Боевая доблесть кубанцев. / Г.П. Иванов. – Краснодар, 1961. – 150с.
215550
  Стойчев Боевая дружба / Стойчев, Г Дличоввский. – София, 1965. – 136с.
215551
  Худойбердиев О. Боевая дружба, рожденная Октябрем: из истории воен. стр-ва и ликвидации контрреволюции в Сред. Азии. / О. Худойбердиев. – М., 1984. – 141с.
215552
  Калиниченко О.Н. Боевая и политическая деятельность пограничных войск на территории Украинской ССР в период Великой Отечественной войный : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калиниченко Олег Николаевич ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 6 назв.
215553
   Боевая летопись русского флота. – М., 1948. – 492с.
215554
   Боевая молодость. – Алма-Ата, 1949. – 191с.
215555
  Иншаков П.К. Боевая молодость / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1949. – 546с.
215556
  Иншаков П.К. Боевая молодость / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1952. – 476с.
215557
   Боевая молодость. – Свердловск, 1958. – 319с.
215558
  Еремин В.Г. Боевая молодость / В.Г. Еремин. – Москва, 1975. – 143с.
215559
  Буданцев И.И. Боевая молодость / И.И. Буданцев. – Ленинград, 1982. – 96с.
215560
  Наровчатов С.С. Боевая молодость. Стихотворения. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1975. – 239с.
215561
   Боевая песня : сборник стихов поэтов-североморцев. – Москва ; Ленинград, 1942. – 71 с.
215562
  Ригг Боевая подготовка войск / Ригг, Б. – М., 1956. – 336с.
215563
   Боевая подруга. – М., 1961. – 1522с.
215564
  Вишняков-Вишневецкий Боевая пролетарская солидарность / Вишняков-Вишневецкий. – Ленинград, 1972. – 32с.
215565
  Фигнер Н. Боевая работа артиллерийского самолета / Н. Фигнер. – Москва, 1937. – 148с.
215566
  Силин А.С. Боевая рабочая... / А.С. Силин. – Воронеж, 1976. – 128с.
215567
  Сенчакова Л.Т. Боевая рать революции / Л.Т. Сенчакова. – Москва, 1975. – 192с.
215568
  Андронов М.В. Боевая семья : стихи и песни / Андронов М.В. ; [ил.: В.А. Дугин]. – Москва : Воениздат, 1973. – 102 с., [1] л. портр. : ил.
215569
  Муратов Х.И. Боевая семья / Х.И. Муратов. – Москва, 1975. – 144с.
215570
  Денисов Н.Н. Боевая сила советской авиации / Н.Н. Денисов. – М., 1951. – 188с.
215571
  Баграмян И.Х. Боевая слава : воспоминания / И.Х. Баграмян. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1981. – 88 с. : портр.
215572
   Боевая слава Алтая. – Барнаул
1. – 1967. – 320с.
215573
   Боевая слава Алтая. – Барнаул
2. – 1968. – 424с.
215574
  Путерброт А.Т. Боевая слава Дагестана / А.Т. Путерброт. – Махачкала, 1988. – 365с.
215575
   Боевая слава Кабардино-Балкарии. – Нальчик, 1965. – 399с.
215576
   Боевая слава Кабардино-Балкарии. – Нальчик
2. – 1966. – 661с.
215577
  Криворучко Г М. Боевая слава Подмосковья / Г М. Криворучко, Ю.А. Скотников. – Москва, 1986. – 332 с.
215578
  Тюленев И.В. Боевая слава советской кавалерии : к 30-летию создания Первой Конной армии / Тюленев И.В. – Москва : Военное издательство, 1949. – 108 с.
215579
  Азарьев С.И. Боевая служба красноармейца-химика : [пособие для подразделений ПХО стрелковых частей Кр. Армии] / полк. С. И. Азарьев, полк. Н. А. Балашов. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Военгиз, 1941. – 239 с.
215580
  Баратов Л. Боевая служба радиотелеграфиста / Л. Баратов. – 2-е доп. изд. – Москва : Военгиз, 1937. – 72 с.
215581
  Рудой Д.Е. Боевая солидарность французских коммунистов с героическим Вьетнамом. 1965-1972 гг. / Д.Е. Рудой. – Москва, 1973. – 207с.
215582
   Боевая солидарность, братская помощь. – М., 1970. – 220с.
215583
   Боевая техника армии и флота. – Москва, 1981. – 144 с.
215584
  Хомченко В. Боевая тревога : рассказы / В. Хомченко; пер. с белорус. Э.Любанская. – Москва : Художественная литература, 1977. – 95 с.
215585
  Топалова Ю.И. Боевая трибуна. / Ю.И. Топалова. – М., 1968. – 48с.
215586
   Боевая эстрада. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 232 с.
215587
  Осин Д.Д. Боевое братство / Д.Д. Осин, 1952. – 48с.
215588
   Боевое братство : рассказы об интернационалистах. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1975. – 344 с.
215589
  Мурадян В.А. Боевое братство / В.А. Мурадян. – М., 1978. – 336с.
215590
   Боевое братство народов СССР. – К., 1984. – 454с.
215591
  Румянцев Н.И. Боевое братство. / Н.И. Румянцев, Я.В. Ренькас. – М., 1986. – 173с.
215592
  Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии на Украине 1941-1944 / Зинченко Ю.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1982. – 188 с.
215593
  Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии при освобождении правобережной Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зинченко Ю.И.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1979. – 24л.
215594
  Автомонов П.Ф. Боевое взаимодействие партизан Украины с советскими войсками в битве за Днепр : автореф. дис. .. канд. ист. наук / Автомонов П.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 19 с.
215595
  Гундоров А.С. Боевое единство славянских народов в борьбе с гитлеризмом / А.С. Гундоров. – М., 1944. – 44с.
215596
  Дугинец М А. Боевое задание / М А. Дугинец, . – М, 1979. – 256с.
215597
  Титаренко С.Л. Боевое знамя коммунистических и рабочих партий / С.Л. Титаренко. – М : Госполитиздат, 1959. – 52с.
215598
  Урбан Э. Боевое крещение / Э. Урбан. – Москва, 1953. – 115 с.
215599
  Сабуров А.Н. Боевое крещение / А.Н. Сабуров. – М., 1954. – 48с.
215600
  Боронихин Ю.В. Боевое обеспечение ракетных войск и артиллерии в современном бою / Ю.В. Боронихин. – М., 1965. – 100с.
215601
   Боевое оружие. – Кемерово, 1962. – 92с.
215602
  Андронов С.А. Боевое оружие партии : газ. "Правда" в 1912-1917 гг. / Андронов С.А. ; Ин-т ист. партии при Ленигр. обкоме КПСС, Филия ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 483 с., [1] л.портр. : ил.
215603
   Боевое оружие партии. – Москва, 1977. – 247с.
215604
  Украинец П.П. Боевое оружие партии : Некоторые вопр. теории и практики уст. полит. агитации / П.П. Украинец. – Москва : Политиздат, 1978. – 128 с.
215605
  Андронов С.А. Боевое оружие партии : газ. "Правда" в 1912-1917 гг. / Андронов С.А. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 423 с., [1] л. портр. : ил.
215606
  Суриков Б.Т. Боевое применение ракет / Б.Т. Суриков. – М., 1965. – 183с.
215607
  Суриков Б.Т. Боевое применение ракет сухопутных войск / Б.Т. Суриков. – М., 1979. – 196с.
215608
  Сотников А.А. Боевое применение ракетного оружия / А.А. Сотников, Ю.Д. Сергеев. – М., 1964. – 77с.
215609
   Боевое прошлое. – Куйбышев, 1958. – 312с.
215610
  Шкеленко Боевое расписание Австро-Венгерской армии / Сост.: поручик Шкеленко и Будилович. – 3-е изд. – [Б. м.] : [Б. и.]. – XIV, 95 с. – Не подлежит оглашению
215611
   Боевое слово. – Таллин, 1950. – 204с.
215612
  Якубовский И.И. Боевое содружество / И.И. Якубовский. – М, 1971. – 103с.
215613
   Боевое содружество. – М., 1983. – 334с.
215614
   Боевое содружество братских народов и армий / Якубовский И.И. – М., 1975. – 295с.
215615
  Артемьев А.П. Боевое содружество народов СССР в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Артемьев А. П.; МГУ. – М, 1971. – 20л.
215616
  Куян М.В. Боевое содружество народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куян М. В.; КГУ. – К., 1971. – 297л. – Бібліогр.:л.I-XXI
215617
  Куян М.В. Боевое содружество народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Куян М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
215618
  Зенина А.Н. Боевое содружество советских партизан в годы Великой Отечественной войны, 1941-1944 / А.Н. Зенина. – Киев, 1985. – 208с.
215619
   Боевое содружество советских республик 1919-1922 гг.. – М., 1982. – 248с.
215620
   Боевое содружество советского и польского народов. – М., 1973. – 277с.
215621
  Ярош Лариса Викторовна Боевое содружество советского и польского народов в годы второй мировой войны в освещении печати Войска Польского : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ярош Лариса Викторовна; АН УССР, Ин-т всеобщей истории. – Львов, 1982. – 226л. – Бібліогр.:л.198-226
215622
  Манюков В.С. Боевое содружество Советской Армии и 1-ой Армии войска Польского в борьбе против гитлеровских захватчиков (1943-1945) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Манюков В.С. ; МВ и ССО УССР , Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 22 с.
215623
   Боевое содружество трудящихся зарубежних стран с народамиСоветской России. – М., 1957. – 574с.
215624
  Абалихин Б.С. Боевое содружество украинского и русского народов в Отечественной войне 1812 г. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абалихин Б.С. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1964. – 25 с.
215625
   Боевое содружество, рожденное Велики Октябрем. – М., 1987. – 350с.
215626
  Шатунов Г.П. Боевое содружество. / Г.П. Шатунов. – М., 1958. – 96с.
215627
  Булавин М.Я. Боевой 19-й / М.Я. Булавин. – Москва, 1958. – 352с.
215628
  Булавин М.Я. Боевой 19-й / М.Я. Булавин. – 10-е изд. – Воронеж, 1991. – 317,1с.
215629
  Моа Боевой 1943 год / Моа. – Москва : ИВГИЗ, 1943. – 48 с.
215630
  Чернейко Г.А. Боевой авангард болгарского народа / Г.А. Чернейко. – М., 1971. – 48с.
215631
   Боевой авангард вьетнамсокго народа. – Москва, 1981. – 295 с.
215632
  Курилов А.С. Боевой авангард русской литературы / А.С. Курилов. – Москва, 1972. – 22 с.
215633
   Боевой авангард советского народа. – М., 1962. – 32с.
215634
   Боевой авангард советского народа. – Москва, 1962. – 32с.
215635
   Боевой авангард трудящихся Италии. – Москва, 1971. – 164с.
215636
  Перминова А.И. Боевой авангард трудящихся Франции / А.И. Перминова. – М., 1980. – 230с.
215637
  Булавин М.Я. Боевой девятнадцатый / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1949. – 336с.
215638
  Булавин М.Я. Боевой девятнадцатый / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1965. – 360с.
215639
   Боевой жанр. – Москва, 1959. – 84с.
215640
  Лункин Г.М. Боевой и трудовой подвиг советских женщин в героической эпопее Одессы (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Лункин Г.М. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1976. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
215641
   Боевой карандаш. – Ленинград : Художник РСФСР
Вып. 5. – 1967. – 36 с.
215642
   Боевой карандаш. – Ленинград : Художник РСФСР
Вып. 6. – 1970. – 36 с.
215643
  Матафонов В.С. Боевой карандаш / В.С. Матафонов; сост.: Л.Д. Каминский, В.И. Кюннап, М.Р. Романов; ред.: Н.Я. Борисов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – 317 с.
215644
  Юрис Л. Боевой клич / Л. Юрис. – Харьков, 1995. – 539с. – В кн. также: Игра без правил/Р. Познер
215645
  Яшанина Екатерина Боевой листок в классическом исполнении : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 24-25 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
215646
  Ганичев В.Н. Боевой опыт комсомольской печати / В.Н. Ганичев. – Москва, 1973. – 208с.
215647
  Дмитриев Д.М. Боевой опыт химических войск и химической службы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) / Д.М. Дмитриев, В.Е. Якубов. – Москва, 1989. – 232с.
215648
   Боевой отряд КПСС. – Киев, 1978. – 157с.
215649
   Боевой отряд Ленинской партии. – Киев : Политиздат, 1981. – 168 с.
215650
   Боевой отряд советских патриотов. – Киев, 1976. – 344с.
215651
   Боевой отряд сражающейся партии. – Москва, 1985. – 448с.
215652
  Козловский Борислав Боевой парниковый газ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
215653
  Лаверычев В.Я. Боевой почин российского пролетариата / В.Я. Лаверычев, А.М. Соловьева. – М., 1985. – 270с.
215654
  Гусаров Д. Боевой призыв / Д. Гусаров. – Петрозаводск, 1953. – 244с.
215655
  Гусаров Д.Я. Боевой призыв / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск, 1966. – 560с.
215656
  Гусаров Д.Я. Боевой призыв / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск, 1978. – 560с.
215657
  Ротелейдер А.Я. и Корнилов В.И. Боевой путь / А.Я. и Корнилов В.И. Ротелейдер. – М., 1944. – 133с.
215658
  Беляев Н.П. Боевой путь / Н.П. Беляев. – Петрозаводск, 1957. – 56с.
215659
  Зейналов Р.Э. Боевой путь 416-й Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Зейналов Р.Э.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 29л.
215660
  Ларин П.А. Боевой путь 8-го Эстонського стрелкового корпуса Советской Армии в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Ларин П. А.; АН ЭССР, Ин-т ист. – Таллин, 1959. – 27л.
215661
  Фураев В.К. Боевой путь американских коммунистов. / В.К. Фураев. – Л., 1969. – 64с.
215662
  Карклин П Боевой путь Красной армии / сост. майор интенд. службы П.И. Карклин ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. Военный отд. – Москва : [б. и.],, 1943. – 46 с.
215663
  Мареев И. Боевой путь Красной Армии / И. Мареев. – Москва, 1939. – 64с.
215664
  Серебрякян С. Боевой путь красных партизан. / С. Серебрякян. – Ростов -на-Дону, 1934. – 150с.
215665
  Штейн В.В. Боевой путь латышских красных стрелков / В.В. Штейн. – Рига, 1978. – 75с.
215666
  Драудин Т.Я. Боевой путь латышской срелковой дивизии в дни Октября и в годы гражданской войны / Т.Я. Драудин. – Рига, 1960. – 156с.
215667
   Боевой путь Ленинского комсомола Киргизии. – Фрунзе, 1967. – 184с.
215668
  Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо / Лазо О.А. – Москва, 1938. – 56 с.
215669
  Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо / Лазо О.А. – Владивосток, 1948. – 79 с.
215670
   Боевой путь советских вооруженных сил : материалы для полит. знаний. – Москва : Воен.-морское изд. Военно-морского Мин. СССР, 1952. – 255 с.
215671
   Боевой путь Советских Вооруженных Сил. – М., 1960. – 572с.
215672
   Боевой путь Советского военн-морского флота. – 3-е изд., доп. – М., 1974. – 591с.
215673
   Боевой путь Советского военно-морского флота. – 2-е изд. – М., 1967. – 589с.
215674
   Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 4-е изд.. испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1988. – 607 с.
215675
  Ковалевский А. Боевой путь Советской Армии / А. Ковалевский. – Москва : Военное издательство, 1949. – 168 с.
215676
   Боевой путь Советсого военно-морского флота. – М., 1964. – 622с.
215677
  Мяо.М Боевой путь Фан Чжи-миня. / Мяо.М. – Пекин, 1958. – 125с.
215678
  Мяо М. Боевой путь Фан Чжи-миня. / М. Мяо. – Пекин, 1958. – 125с.
215679
   Боевой путь центральных дважды краснознаменных курсов политсостава имени Фридриха Энгельса. – Смоленск, 1960. – 215с.
215680
  Кутяков И.С. Боевой путь Чапаева. / И.С. Кутяков. – 4-е изд. – Куйбышев, 1969. – 96с.
215681
  Паскье Эрик Боевой раскрас : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 16-18 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
215682
  Касумов М. Боевой революционно-демократический журнал "Молла Насреддин" / М. Касумов. – Баку, 1960. – 74с.
215683
  Касумов М.Р. Боевой революционно-сатирический журнал "Молла Насреддин" и его общественно-политическое направление (1906-1931гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Касумов М. Р.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку., 1965. – 84л.
215684
   Боевой состав Красной армии и Военно-морского флота СССР на 22 июня 1941 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6 (590). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
215685
   Боевой союз братских армий. – М., 1974. – 264с.
215686
  Лесневский С.А. Боевой союз. / С.А. Лесневский, В.И. Соколовский. – М., 1958. – 152с.
215687
   Боевой устав артиллерии РККА. – Москва
Ч. 1. – 1942. – 164 с.
215688
  Зонис Ю. Боевой шлюп "Арго" // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 7-45. – ISSN 1728-8568
215689
  Банных С.А. Боевые будни границы / С.А. Банных ; [ит. обраб. В. Лебединской]. – Минск : Беларусь, 1974. – 254 с., [16] л. ил. : ил.
215690
  Савельев В.П. Боевые будни штаба / В.П. Савельев. – Москва, 1986. – 222с.
215691
   Боевые взлеты. – Москва, 1976. – 254с.
215692
  Маккавеев П. Боевые годы / П. Маккавеев. – М, 1952. – 84с.
215693
   Боевые годы. – Новосибирск, 1959. – 315с.
215694
  Сериков М.К. Боевые годы / М.К. Сериков. – Алма-Ата, 1960. – 200с.
215695
  Мельников В.М. Боевые действия 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 17-31. – ISSN 1606-0219
215696
  Белли В.А. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море. 1939-1945 гг. / В.А. Белли, К.В. Пензин. – Москва : Военное издательство, 1967. – 479 с. : черт., карт.
215697
  Воробьев И.И. Боевые действия в особых условиях / И.И. Воробьев. – Москва, 1967. – 174с.
215698
  Мельников В.М. Боевые действия войск 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 12 (108). – С. 57-67. – ISSN 1606-0219
215699
  Щербаков Н.А. Боевые действия Днепровской флотилии в войне с панской Польшей в 1920 г. : Автореф... канд.ист.наук: / Щербаков Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1955. – 21л.
215700
   Боевые действия зимой. – Москва, 1943. – 12с.
215701
  Коротков И.С. Боевые действия Красной авивации на Крымском фронте / И.С. Коротков. – М., 1938. – 64с.
215702
  Шишкин С.Н. Боевые действия Красной Армии у реки Халхин-Гол в 1939 году / С.Н. Шишкин. – Москва : Военное издательство, 1946. – 46 с.
215703
  Шовколович А.К. и др. Боевые действия мотострелкового батальона в городе / А.К. и др. Шовколович. – М., 1971. – 191с.
215704
   Боевые действия народного войская польского (1943-1945 гг.). – М., 1961. – 360с.
215705
  Красильников С.Н. Боевые действия Парижской Комунны / С.Н. Красильников. – М., 1935. – 176с.
215706
  Красильников С.Н. Боевые действия Парижской Комунны / С.Н. Красильников. – М., 1935. – 176с.
215707
  Травин Н.В. Боевые действия русского флота в войне 1877-1878 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Травин Н.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 16л.
215708
  Акуленко В.П. Боевые действия русской армии в коалиционных войнах конца XVIII-- начала XIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 (591). – С. 3-10. – ISSN 0321-0626
215709
  Реут Н.И. Боевые действия стрелкового отделения в пустынях и пуситынных степях. / Н.И. Реут. – М., 1959. – 79с.
215710
   Боевые действия стрелковой дивизии. – М., 1958. – 4с.
215711
  Терехов П.В. Боевые действия танков на Северо-Западе в 1944 г. / П.В. Терехов. – М., 1965. – 176с.
215712
  Глушкова Ю. Боевые действия украинских партизан 1943 г. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0321-0626
215713
  Тацитов А.И. Боевые дела усманских комсомольцев / А.И. Тацитов, И.М. Бобков. – Липецк, 1959. – 56с.
215714
  Афонин М. Боевые дни : очерки и воспоминания комсомольцев-участников гражданской войны / сост. Афонин М. ; под ред. Л. Гурвича ; Москов. истмол. – Москва : Молодая гвардия, 1929. – 151 с.
215715
  Олейников Н. Боевые дни / Н. Олейников. – М., 1932. – 64с.
215716
  Залка Матэ Боевые дни / Залка Матэ, 1937. – 53с.
215717
   Боевые дни : стихи и песни. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1940. – 48 с.
215718
  Паршков В.И. Боевые дни / В.И. Паршков. – Изд. 2-е. – Фрунзе, 1960. – 182с.
215719
   Боевые дозоры печати. – Пермь, 1958. – 76с.
215720
   Боевые дороги. – Минск, 1985. – 334с.
215721
  Гуляев А.И. Боевые дружины большевиков / А.И. Гуляев. – Л., 1935. – 166с.
215722
  Кирюхин А.М. Боевые друзья-трактора... / А.М. Кирюхин. – М., 1958. – 270с.
215723
   Боевые друзья : сборник солдатских стихов. – Москва : Военное издательство, 1953. – 216 с.
215724
  Ташенов Д. Боевые друзья / Д. Ташенов. – Ташкент, 1956. – 88с.
215725
  Михайлов Н.А. Боевые задачи сельских комсомольцев / Н.А. Михайлов. – Москва, 1947. – 46с.
215726
  Листовский П А. Боевые записки / П А. Листовский, . – М, 1934. – 95с.
215727
  Голубев Е.П. Боевые звезды / Е.П. Голубев. – Ярославль, 1964. – 387с.
215728
   Боевые звезды киевлян. – К., 1968. – 499с.
215729
   Боевые звезды киевлян. – 2-е изд., уточн. и доп. – Киев, 1977. – 616с.
215730
   Боевые звезды киевлян. – Изд. 3-е, перераб. – Киев, 1983. – 519с.
215731
  Арсенин Н.Д. Боевые знамена рассказывают... / Н.Д. Арсенин. – Москва, 1961. – 23с.
215732
  Сирота Г.П. Боевые зори / Г.П. Сирота. – Рига, 1975. – 179с.
215733
   Боевые искусства Шаолиня. – М.
1. – 1990. – 80с.
215734
   Боевые искусства Шаолиня. – М.
2. – 1991. – 64с.
215735
  Полыгин Ф.П. Боевые маршруты / Ф.П. Полыгин. – Москва, 1972. – 392с.
215736
  Полынин Ф.П. Боевые маршруты / Ф.П. Полынин. – Москва, 1981. – 368с.
215737
  Сергеев Л. Боевые ночи / Л. Сергеев, Ф. Захаров. – Архангельск, 1945. – 80с.
215738
  Горнфельд А.Г. Боевые отклики на мирные темы / А. Г. Горнфельд. – Ленинград : Колос, 1924. – 281 с.
215739
   Боевые песни коммунистов : юмористическая хрестоматия : избранные юмористические рассказы русских писателей. – [{fhmrjd] : Изд. Укр. центр. агенства по распр. и распред. лит.
Т. 2. – 1919. – 16 с.
215740
  Фэйн Ф. Боевые пловцы / Ф. Фэйн, Д. Мур. – М, 1958. – 342с.
215741
  Намжил Д. Боевые подвиги / Д. Намжил. – М., 1961. – 63с.
215742
  Анчарский П.П. Боевые подвиги наших моряков / Анчарский П.П. – Москва : Политиздат, 1944. – 77 с. : ил.
215743
   Боевые подвиги частей Красной армии (1918-1922 гг.). – М., 1957. – 239с.
215744
   Боевые подруги. – М., 1962. – 128с.
215745
  Чечнева М.П. Боевые подруги мои / М.П. Чечнева. – 2-е изд. – М, 1975. – 431с.
215746
  Рощин С. Боевые полеты // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 2. – С. 124-127
215747
   Боевые помощники коммунистов. – Москва, 1963. – 215с.
215748
   Боевые помощники партии. – Таллин, 1964. – 140с.
215749
  Гробов Г.М. Боевые помощники партии. Борьба советской печати за выполнение решений XXII съезда КПСС / Г.М. Гробов. – Х, 1962. – 71с.
215750
   Боевые помощники партийных комитетов. – М., 1979. – 288с.
215751
   Боевые помощники партийных организаций. – Свердловск, 1961. – 107с.
215752
   Боевые помощники печати. – Куйбышев, 1979. – 94с.
215753
  Панкратов А.С. Боевые помощники. / А.С. Панкратов. – Москва, 1961. – 48с.
215754
   Боевые ребята : альманах для семьи и школы. – Свердловск : Облгиз
Вып. 5. – 1944. – 100 с. : ил.
215755
   Боевые ребята. – Свердловск
24. – 1956. – 136с.
215756
  Федосеев Семен Боевые роботы в полете : Арсенал // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 122-129 : Фото
215757
  Андреев И.А. Боевые самолеты / Андреев И.А. ; худож. Александр Захаров. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 128 с. : рис.
215758
  Болотин А.А. Боевые силы пролетарской революции / А.А. Болотин. – Москва, 1965. – 32с.
215759
  Банников А.В. Боевые слоны в эпоху Александра Великого / А.В. Банников, А.А. Попов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 32-38. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
215760
   Боевые спутники. – Архангельск, 1957. – 147с.
215761
  Бринский А.П. Боевые спутники мои / А.П. Бринский. – Горький, 1964. – 247с.
215762
  Бринский А.П. Боевые спутники мои / А.П. Бринский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Горький, 1969. – 416с.
215763
  Лемешонок Д.М. Боевые спутники мои / Д.М. Лемешонок. – Минск, 1981. – 206с.
215764
   Боевые страницы : пьесы. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – 152 с.
215765
  Бораненков В.Н. Боевые товарищи / В.Н. Бораненков. – Харьков, 1950. – 91с.
215766
  Кузуб О.Ф. Боевые традиции - важное средство воспитаня соиких патриотов Родины / О.Ф. Кузуб. – Л, 1971. – 20с.
215767
   Боевые традиции комсомола : (За что комсомол награжден орденом Красного Знамени). – Москва : Молодая гвардия, 1943. – 44 с. – (Беседы о комсомоле)
215768
  Владимирский Н.А. Боевые традиции ленинской "Исквры" / Н.А. Владимирский. – Москва, 1962. – 45с.
215769
  Рубен С. Боевые традиции русских летчиков. / С. Рубен. – М, 1943. – 64с.
215770
  Безуглов И.Г. Боевые традиции советских пограничных войск / И.Г. Безуглов. – М, 1972. – 32с.
215771
  Юрьев М.И. Боевые традиции Советской Армии и Флота. / М.И. Юрьев. – М., 1956. – 80с.
215772
  Латухин А.Н. Боевые управляемые ракеты / А.Н. Латухин. – М, 1968. – 132с.
215773
  Латухин А.Н. Боевые управляемые ракеты / А.Н. Латухин. – Москва, 1978. – 159с.
215774
  Еременко А.И. Боевые эпизоды. Походы Конной армии / А.И. Еременко. – Ростов-на-Дону., 1957. – 55с.
215775
  Скоморохов Н.М. Боем живет истребитель. / Н.М. Скоморохов. – М., 1975. – 291с.
215776
  Скоморохов Н.М. Боем живет истребитель. / Н.М. Скоморохов. – М., 1981. – 284с.
215777
  Павлов А. Боеприпасник транспорт подвоза должен знать отлично! // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 0321-0626


  Про службу в Групі радянських військ в Німеччині у 1966-1972 рр.
215778
  Третьяков Г.М. Боеприпасы артиллерии / Г.М. Третьяков. – Москва : Военное издательство, 1947. – 529 с.
215779
  Буденный С.М. Боец-гражданин. / С.М. Буденный. – Москва, 1937. – 30с.
215780
  Хемингуэй Э. Боец : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-45
215781
  Бирюзова Е.Н. Боец второго эшелона / Е.Н. Бирюзова. – Новосибирск, 1961. – 104с.
215782
  Григорьев Б.Г. Боец и летописец революции. / Б.Г. Григорьев, В.Ф. Кутьев. – Москва, 1960. – 32с.
215783
  Гилярова Е. Боец ленинской гвардии / Гилярова Е. , Иткис М. – Кишинёв, 1968. – 143 с.
215784
  Аляпин В.И. Боец партии / В.И. Аляпин. – Алма-Ата : Казгиз, 1962. – 44 с. : ил.
215785
  Осыков Б. Боец, гражданин, писатель. / Б. Осыков. – Белгород, 1959. – 40 с.
215786
  Бокал Г.В. Боецій Аніцій Манлій Северин // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 196-198. – ISBN 966-316-069-1
215787
  О"Лір Боєвафль (не зовсім англосаксонський епос // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 225-230. – ISSN 0868-4790
215788
  Скоморохов М.М. Боєм живе винищувач / М.М. Скоморохов. – Київ, 1974. – 310 с.
215789
  Бурляй Ю.С. Боєць життя нового / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1963. – 102с.
215790
  Липовченко М.М. Боєць серед бійців, будівник серед будівників. (Про соціальну відповідальність і ідейно-моральне обличчя партійного журналіста). / М.М. Липовченко. – К., 1979. – 47с.
215791
   Боєчко Федір Федорович: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: А.П. Іржавська, Н.В. Демченко ; авт. вступ. ст.: М.Н. Гаврилюк, С.І. Дерій, В.С. Лизогуб ; наук. ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 39, [1] с. : портр. – Алф. покажч. авт. та співавт.: с. 37. – (Серія : Бібліографія вчених України ; вип. 5)
215792
  Пишнюк Т.В. Божа вивірка : роман-молитва / Тетяна Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – 230, [2] с. – ISBN 978-966-399-808-4


  Роман - своєрідний екскурс в ХІ століття і заразом молитва за майбутнє сьогоднішньої України. Головна героїня роману Едігна - донька Анни Ярославівни - королеви Франції і внучка Ярослава Мудрого. Ця дивовижна особистість прожила більше тридцяти років у ...
215793
  Новакович Р.Л. Божа воля / Руслан Новакович. – Київ : Фенікс, 2018. – 275, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-462-1
215794
  Гайворон І. Божа ріка : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 8-14
215795
  Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі = God"s playground: a history of Poland / Норман Дейвіс ; пер. з англ. Петро Таращук. – Київ : Основи, 2008. – 1080 с. – ISBN 978-966-500-301-4
215796
  Гарсіа Маркес Габріель Боже мій, якби у мене було трохи життя... : із прощального листа-заповіту письменника Габріеля Гарсіа Маркеса // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47. – ISSN 0868-9644


  Нинішнього року видатному колумбійському письменнику, журналістові і громадському діячеві, лауреату Нобелівської премії Габріелю Гарсіа Маркесу виповнюється 80 років. Кільканадцять років тому знаменитий письменник важко захворів і в передчутті ...
215797
  Байбородин А.Г. Боже мой / А.Г. Байбородин. – Москва : [б. и.], 1996. – 78 с. – (Роман-газета : № 10)
215798
   Боже, все вказує велич твою.. – с.
215799
  Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 1 червня (№ 21/22). – С. 8-9


  "Іваничукові лекції з циклу "Література і держава" не тільки формували студентів професійно за філологічним фахом у напрямі естетичному, а й у їхні молоді душі вселяли дух непокори чужинецьким зайдам, спонукали відчувати себе плоттю від плоті рідної ...
215800
  Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 180-181. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
215801
  Штюренберг Михаэль Боже, храни короля Георга! : королевство Тонга. Традиции / Штюренберг Михаэль, Варрен Хольден // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-87 : фото. – ISSN 1029-5828
215802
  Шевченко Т. Божевільна : проза:оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 54-55. – ISSN 0130-321Х
215803
  Ворс І. Божевільний день Мельпомени : Міжнародний день театру: митці всіх країн - єднайтеся! // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.48-49
215804
  Толстой Л.Н. Божеское и человеческое : рассказ / Л.Н. Толстой. – Москва : Акционерное Общество "Универсальная библиотека", 1917. – 47 с. – (Народная библиотека : Серия беллетрическая ; № 5)
215805
  Сединина-Барковская Божества древнегреческой мифологии в творчестве Г.Л. Олди // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 199-209. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядається відбиття античної міфологічної традиції у творчості Г.Л. Олді. Аналізуються особливості авторського стилю в романах "Ахейського циклу"
215806
  Фаминцын А.С. Божества древних славян : Изследование. – С.-Петербург, 1884. – 331 с.
215807
  Наумовська О. Божества нижнього світу в слов"янській та тюркській міфологіях (компаративний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 217-220


  Розвідку присвячено висвітленню типологічних рис, притаманних образам божеств потойбіччя в українській і тюркській міфологічних системах – Велесові і Ерлікові, виявленню спільних і розбіжних елементів у давніх віруваннях і уявленнях, пов"язаних із ...
215808
  Ковальчук Я.О. Божественна аритметика / Яков Ковальчук. – 2-е вид. – [Харків] : Плужанин, 1930. – 28 с. – (Гумористична серія "Весела книжка" ; № 24)
215809
  Данте Алигьери Божественна комедія / Данте Аліг"єрі ; перекл. з італ. та прим. Євгена Дроб"язка. – Київ : Дніпро, 1976. – 679 с.
215810
  Данте Божественна комедія : Поема / Данте; Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ;Пер.з італ.Є.А.Дроб"язка. – Харків : Фоліо, 2001. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1553-8
215811
  Данте А. Божественна комедія : поема / А. Данте; Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка НАН України ; пер. з італ. і коментарі Є.А. Дроб"язка. – Харків : Фоліо, 2004. – 607 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2288-7
215812
  Данте Божественна комедія : Поема / Данте; Переклад з італ. Є.Дроб"язко; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3397-8
215813
  Данте Аліг"єрі Божественна комедія / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та прим. Є.А. Дроб"язко ; передм. О.Б. Алексєєнко. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. – 606, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-97340-2-0
215814
  Данте Алигьери Божественна комедія. Пекло / Данте Алігієрі ; пер. з італ. П. Карманського та М. Рильського ; вст. ст. О.І. Білецького. – Київ : Художня література, 1956. – 224 с.
215815
  Данте Алигьери Божественна комедія. Пекло = La divina commedia. Inferno / Аліг"єрі Данте; з італ. переклав Б.І. Лончина. – Львів : Український Католицький університет, 2007. – 276с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на італ. мові. – ISBN 966-8197-26-7
215816
  Данте Аліг"єрі Божественна комедія. Пекло / Данте Аліг"єрі ; пер., упоряд., авт. передм. Максим Стріха. – [3-тє вид.]. – Львів : Астролябія
[Ч. 1] : Пекло. – 2019. – 349, [3] с. : іл.
215817
  Данте Алигьери Божественна комедія. Рай / Данте Алигьери. – Київ, 1972. – 282 с.
215818
  Данте Алигьери Божественна комедія. Чистилище / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та скл. прим. Євген Дроб"язко. – Київ : Дніпро, 1968. – 278 с. : іл.
215819
  Піч Р. Божественна премудрість як цвіт світла з божого серця. Огляд загальних рис софіології Якоба Бьоме // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 58-85. – ISSN 2075-6461


  У статті окреслено головні джерела містики й теософії Якоба Бьоме: його видіння, інтуїції й сугестичні навіювання.
215820
  Кононенко Т. Божественна симфонія Григорія Сковороди : українознавчі виміри філософської спадщини / Тарас Кононенко ; Нац. НДІ українознав., Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Тернопіль : Джура, 2010. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 292–327 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-185-045-2


  У пр. № 1739443 напис: Диригентові великої університетської симфонії - Володимиру Бугрову. З повагою. Підпис
215821
  Данте Алигьери Божественная комедия. – Санкт-Петербург : Изд. М.О. Вольфа
215822
  Данте Алигьери Божественная комедия. – Санкт-Петербург : Изд. М.О. Вольфа
215823
  Данте Алигьери Божественная комедия : в переводе русских писателей ; в 3-х ч / Данте Алигьери. – Санкт-Петербург : Ихд. и тип. И. Глазунов. – (Русская классная библиотека : Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей / изд. под ред. А. И. Чудинова ; Сер. 2)
Ч. 1 : Ад. Полный тект песен. – 1897. – [2], VI, 227 с, 3 л. ил.


  Есть электронная версия РНБ
215824
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – Ленинград, 1939. – 290с.
215825
  Данте Алигьери Божественная комедия : Чистилище / Данте Алигьери ; Пер. и прим. М. Лозинского ; Вступ. ст.: А. К. Дживелегова ["Чистилище",]. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1944. – 248 с. – На обороте тит. л.: Dante Alighieri. La Divina Commedia. Purgatorio
215826
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; Пер. Мю. Лозинского, вступ. статья К.Н. Державин. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1950. – 580 с.
215827
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1961. – 782с.
215828
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; пер. М. Лозинского ; [отв. ред. М.И. Алексеев , Н.Н. Голенищев-Кутузов]. – Изд. подг. Н.Н. Голенищев-Кутузов. – Москва : Наука, 1967. – 627 с. – (Литературные памятники)
215829
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. / Данте Алигьери. – Москва
Т. 1 : Ад. – 1981. – 325с.
215830
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. / Данте Алигьери. – Москва
Т. 2 : Рай. – 1981. – 312с.
215831
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. / Данте Алигьери. – Москва
Т. 3 : Чистилище. – 1981. – 301с.
215832
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1986. – 222с.
215833
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; пер. с итал. М. Лозинского. – Минск, 1986. – 574 с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
215834
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1986. – 575с.
215835
  Данте Алигьери Божественная комедия : пер. с итал. / Данте Алигьери. – Москва : Просвещение, 1988. – 286 с. : іл. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-09-000185-5
215836
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – Пермь : Пермская книга, 1994. – 479с. – ISBN 5-7625-0380-1
215837
  Илюшина И. Божественная комедия : религиозная ситуация в Украине // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 6 (494 ). – С. 46-47


  Влиятельная Украинская церковь, не раз обвинявшаяся в расколе других, сама оказалась на грани распада, а ее глава с трудом удержал власть.
215838
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; [пер. с итал. Д. Минаева ; послесл. Е.Б. Алексеенко ; примеч. Е.А. Дробязко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 635 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5825-6
215839
  Данте Алигьери Божественная Комедия / Данте Алигьери. – Москва : Правда, 1982. – 640с.
215840
  Данте Алигьери Божественная комедия. Ад : Полный текст 34 песен. Объясн. ст. ; [I-III] / Данте Алигиери ; Пер. Д. Минаева; Рис. Густава Дорэ. – [Лейпциг] : В Тип. Бера и Германа [Тип. М. О. Вольф], 1874. – [6], 257 с., 1 л. фронт. (портр.), [75] л. ил. – Экз. № 91784 дефектный, без. обл. тит. стр. и отсутв. 1 л. фронт. (портр.), описан по РГБ. - На тит. л. года нет. Т. 2–3 напечатаны в СПБ


  Есть электронная версия РНБ
215841
  Данте Алигьери Божественная комедия. Ад / Данте Алигьери. – Москва, 1983. – 328 с.
215842
  Данте А. Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения, написанные в изгнании. Пир : [пер. с ит.] / Алигьери Данте. – Москва : РИПОЛ классик, 2004. – 958, [2] с. : ил. – Загол. обл.: Данте. Божественная комедия. - На корешке: Данте. – (Бессмертная библиотека ) ( Библиотека мировой классики). – ISBN 5-7905-0087-0
215843
  Данте Алигьери Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения,написанные в изгнаниии. Пир / Данте Алигьери. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 960с. – (Бессмерная библиотека.Зарубежная классика.). – ISBN 5-7905-0087-0
215844
  Данте Алигьери Божественная комедия. Рай / Данте Алигьери. – Москва, 1945. – 263с.
215845
  Данте Алигьери Божественная комедия. Рай / Данте Алигьери. – Москва, 1983. – 312 с.
215846
  Данте Алигьери Божественная комедия. Чистилище / Данте Алигьери. – Москва, 1983. – 301с.
215847
  Данте Алигьери Божественная комедия: Рай : [Ч. 1-3] ; Полный текст 33 песен. Примеч / Данте Алигиери : Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Мин [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – [4], 436 с.
215848
  Хмелевская И. Божественная корова / И. Хмелевская; Перевод с польского В. Селивановой. – Екатеринбург : У-Фактория, 1998. – 576с. – ISBN 5-89178-054-2
215849
  Парфилов И.И. Божественная Литургия Святого Иоанна Златоустого, с приложением песнопений на Литургии Василия Великого. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнарев и Ко, 1915. – 36 с. – Приложение к № 12 "Циркуляра по Киевскому учебному округу", 1914
215850
  Мартынов Семен Божественная пошлость // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 20-21 : фото
215851
  Зубкова А. Божественная Сара // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 1. – С. 74-84


  О французской актрисе Саре Бернар, которую в нач. 20 в. называли "самой знаменитой актрисой за всю историю". Успеха она добилась на сценах Европы в 1870-х гг., а затем с триумфом гастролировала и в Америке. В ее амплуа были в основном серьезные ...
215852
  Тейяр Божественная среда / Тейяр, Шарден П. де. – Москва : Ренессанс СП ИВО - СиД, 1992. – 311с. – ISBN 5-7664-0454-9
215853
  Суслопарова Ю.В. Божественная теория происхождения государства и права в трактате Генри Брактона "О законах и обычаях Англии" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 1684-2618
215854
  Чаплинський В.Г. Божественне об"явлення як явище духовного світла в християнстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 98-102


  У статті проведений аналіз місць Святого Письма,де духовне світло, на відміну від сонячного світла, розкриває для людини надприродний мир християнства.
215855
  Римарук І.М. Божественний вітер : останні вірші / Ігор Римарук ; [упорядкув., передм., примітки Л. Андрієвська-Римарук]. – Чернівці : Букрек, 2012. – 270, [2] с. : іл., портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія / редкол.: І. Дзюба (голова) [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-399-423-9
215856
  Крижанівська Т. Божественний ключ : [поезії] / Тетяна Крижанівська ; [вид. рада: М. Ватуляк та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2018. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-605-017-9
215857
  Теличко Н.В. Божественність молитви як шляху осягнення абсолюту та особистісного вдосконалення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 43-44
215858
  Габинский Г.А. Божественное откровение и человеческое признание / Г.А. Габинский. – Москва, 1989. – 125с.
215859
  Махов А. Божественное рядом // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 1. – С. 8-11


  Японія.
215860
  Кривин Ф.Д. Божественные истории / Ф.Д. Кривин. – Москва, 1966. – 183с.
215861
  Линзи Эндру Божественные права животных // В защиту прав животных / Т. Риган. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2004. – с. 58-104. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 37). – ISBN 966-581-473-7
215862
  Георгиев Ю. Божественный вечер над средневековой Японией // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 9. – С. 23-25


  З історії Японії у ХІІІ ст.
215863
  Куслий О.Н. Божественный женский персонаж в контексте основного ведийского мифа // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 1. – С. 82-90.
215864
  Куин Э. Божественный свет // Красный сигнал / А. Кристи. – Москва : Прейскурантиздат, 1991. – С. 37-95. – ISBN 5-85230-025-Х
215865
  Пановский А. Божественный Эрик // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 12. – С. 70-84


  Эрик Патрик Клэптон (1945) - британский рок-музыкант (композитор, гитарист, вокалист). Командор Ордена Британской империи
215866
  Шенкарь М.А. Божество на крылатом колесе : к вопросу идентификации "первой иудейской монеты" // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 98-109. – ISSN 0321-0391


  Іудея, стародавня держава в Південній Палестині. Назва часто вживається як синонім Палестини. Була завойована римлянами в 63 до н.е.
215867
  Реза Я. Божество різанини = Le dieu du carnage : [п"єса] / Ясміна Реза ; з фр. пер. Іван Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. – 96 с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Le dieu du carnage / Yasmina Reza. Paris: Editions Albin Michel, 2007. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-28-14
215868
  Реза Я. Божество різанини = Le dieu du carnage : [п"єса] / Ясміна Реза ; з фр. пер. І. Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 94, [2] с. – Дані тит. арк. та обкл. частково парал. фр. - Пер. за вид. : Le dieu du carnage / Yasmina Reza. Paris, 2007. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-55-7
215869
  Милев Н.Н. Божество с тремя лицами / Н.Н. Милев. – Москва : Искусство, 1968. – 295 с.
215870
  Квітка-Основ"яненко Божи диты [Божі діти] : повисть Гр. Квиткы (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 40 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
215871
  Вениамин Божии люди / Вениамин, (митрополит). – Москва, 1991. – 108с.
215872
  Вострышев М.И. Божий избранник : Крест, путь Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России / М.И. Вострышев. – Москва : Современник, 1990. – 189, [2] с.
215873
  Подольский Евгений Божий плуг : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 8-16 : Фото
215874
  Сидикки Ш Божий поселок / Ш Сидикки. – Москва, 1965. – 320с.
215875
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : збірка поезій / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2011. – 148 с. – ISBN 978-966-2732-00-9
215876
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2012. – 264 с. : табл. – ISBN 978-966-2732-01-6
215877
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – 3-тє вид,, допов. – Харків : ЛІДЕР, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2732-02-3
215878
  Сагач Г.М. Божий світ і ми : [духовно-наукове красномовство] / Галина Сагач. – Херсон : РІПО. – ISBN 978-966-2919-20-2
Кн. 1. – 2010. – 232 с. : іл.
215879
  Квін Е. Божий світильник. : Повісті / Елері Квін 4 Пер. з aнгл. – Київ : Молодь, 1992. – 111 с. – В одній кн.: Куля для боса / Стаут Рекс. – ISBN 5-7720-0763-7
215880
  Петренко М. Божим причастям напоєні зерна // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – ISSN 0131-2561
215881
  Білоус О. Божистий феномен української мови / О. Білоус, В. Лизанчук // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 143-149. – ISSN 08-68-4790-1


  Публіцистика.
215882
  Гайворонська Г. Божі лілеї Донбасу. : історія УГКЦ на Донбасі, Східній Україні та зустріч з владикою Степаном Меньком, екзархом Донецького екзархату / Ганна Гайворонська, о. Іван Терентьєв. – Жовква : Місіонер, 2019. – 271, [1] с., [12] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-658-448-2


  У пр. № 1739946 напис: Професору Володимиру Сергійчуку від автора з побажанням всього світлого і правдивого 24.03.2021. Підпис. м. Кремінна, обл. Луганська
215883
  Усман С. Божі стеблинки. / С. Усман. – К, 1963. – 258с.
215884
   Божок Алла Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 16
215885
   Божок Алла Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 24 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
215886
   Божок Алла Петрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 25-26. – ISBN 978-966-439-961-3
215887
   Божок Алла Петрівна (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 14. – ISBN 966-95774-3-5
215888
   Божур
№ 12. – 1961
215889
   Божур
№ 17. – 1962
215890
   Божур
№ 3. – 1963
215891
  Резчиков М.А. Божье наказание : Сб. одноактных пьес / М.А. Резчиков. – Рига : Лиесма, 1971. – 167 с.
215892
  Шаброль Ж.-П. Божьи безумцы / Ж.-П. Шаброль. – Москва, 1963. – 352с.
215893
  Шугуров А.М. Божьи коровки (Coccinelliadae) Крыма. – C. 307-317. – Отд. оттиск
215894
  Басенко К.Я. Божья биография : повесть / К.Я. Басенко ; авториз. пер. с укр. А. Семенова ; ил.: М. Ольшевский. – Москва : Политиздат, 1964. – 56 с. : ил. – (Художественная атеистическая библиотека)
215895
  Павлов А.П. Божья воля : исторический роман / А.П. Павлов // Осиротевшее царство / Д.С. Дмитриев. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 371-548. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-113-2
215896
  Урджумелашвили И.Г. Божья коровка : роман / Иван Урджумелашвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 220 с.
215897
  Быков Дмитрий Божья коровка : Та, что приносит хлеба. Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
215898
   Бозанкет (Bosanguet) Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682. – ISBN 966-316-069-1
215899
  Опимах И. Боздымный скиталец Анатолий Зверев // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 74-84


  Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986) - русский художник.
215900
  Попов В.Н. Бозе-спектр сверхтекучих систем типа Не3-Не4 : Препртнты ЛОМИ Р-4-82 / В.Н. Попов, П.Н. Брусов. – Ленинград, 1982. – 27 с.
215901
   Бозинген: Казахские народные сказки.. – Алма-Ата, 1984. – 208с.
215902
  Горбар Е.В. Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття / Е.В. Горбар, В.П. Гусинін
215903
  Горбар Е.В. Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття / Е.В. Горбар, В.П. Гусинін // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-41. – ISSN 0372-6436
215904
  Исаев Г.В. Бозонные поля и сингулярности в гравитатции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Исаев Г.В.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 11л.
215905
  Карпенко Д.Я. Бозоны во внешних электромагнитных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко Д. Я.; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1966. – 9л.
215906
  Шутова Наталья Бои без правил за российского туриста : Конкуренция обостряется. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 46-47 : Фото
215907
   Бои в Манчьжурии и Корее. Сборник материалов о боевых действиях 1-го Далневосточного фронта.. – Владивосток, 1945. – 112с.
215908
  Рошер Г. Бои в Флоридсдорфе / Г. Рошер. – Москва : Профиздат, 1935. – 143 с.
215909
  Попов В.Т. Бои за Верден. / В.Т. Попов. – М, 1939. – 80с.
215910
  Февр Л. Бои за историю / Л. Февр. – М., 1991. – 629с.
215911
  Хмель З. Бои за контроль над Ригой в 1600–1611 годах // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 375-390. – (New series ; vol. 20, no. 2). – ISSN 1224-032X
215912
   Бои за Крым : Сборник статей и документов. – Симферополь : Красный Крым, 1945. – 256 с. : ил., портр.
215913
  Федоров С.Т. Бои за Орехов (июль 1920 года) / С.Т. Федоров. – М., 1939. – 32с.
215914
  Василенко Г.И. Бои местного значения / Г.И. Василенко. – Москва, 1983. – 334с.
215915
   Бои на Волхове. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1945. – 148 с.
215916
   Бои на Карельской перешейке.. – Москва, 1941. – 420с.
215917
  Михалицин Игорь Бои на пепелацах : Или игры для сумачсшедших. Украина. Бездор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 88-94 : Фото
215918
  Травина Ирина Бои по правилам инстинкта // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 186-193 : фото
215919
  Сдвижков И. Бои под Мценском в октябре 1941 года: немецкий взгляд // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 2 (146) февраль. – С. 148-180. – ISSN 1606-0219
215920
  Степанов А.Н. Бои под Нарвой. / А.Н. Степанов. – Москва, 1987. – 175с.
215921
  Наумов Н.Ф. Бои продолжаются / Н.Ф. Наумов. – М, 1964. – 286с.
215922
  Гребинский С.О. Боихимия растений / С.О. Гребинский. – 2-е изд. доп. – Львов, 1975. – 279с.
215923
  Шульга-Шульженко Бої : поезії / Михайло Шульга-Шульженко. – Харків : Держвидав "На варті", 1930. – 104 с.
215924
  Садовнік О.В. Бої за Бендери у червні 1992 року як кульмінація Придністровського збройного конфлікту 1989–1992 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 121-124. – ISSN 2076-1554
215925
  Кравченко В. Бої за історію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 1, 5


  "Если друг оказался вдруг"… Що робити Києву після того, як польський парламент у липні прийняв постанову "Про вшанування пам"яті жертв геноциду, здійсненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої у 1943–1945 рр."? Адже якщо для ...
215926
  Ковальчук В. Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з""єднаннями (Південна Волинь, кінець 1943 - початок 1944 років) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 351-361. – (Нова серія ; вип. 19/20)
215927
  Ковальчук В. Бої та сутички між українськими повстанцями та радянськими "молдавськими" партизанськими з"єднанями у Південній Волині (кінець 1943 - поч. 1944 р.) // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 149-161
215928
  Тис-Крохмалюк Юрій Бої Хмельницького / Тис-Крохмалюк Юрій. – Мюнхен : Вид. Братства кол. вояків 1-ої Укр. Дивізії УНА, 1954. – 184с.
215929
  Тимошечкин М.Ф. Бой : Первая книга стихов / М.Ф. Тимошечкин. – Воронеж : Цент.-Чернозем. кн. изд., 1971. – 72с.
215930
  Тимошечкин М.Ф. Бой / М.Ф. Тимошечкин. – Воронеж, 1971. – 72с.
215931
  Лобоцкий А.Н. Бой без выстрела. / А.Н. Лобоцкий. – Воронеж, 1970. – 106с.
215932
  Бехтерев Л.И. Бой без выстрелов / Л.И. Бехтерев. – М., 1968. – 157с.
215933
  Вайль Петр Бой быков : Избранное // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 200-203 : Іл.
215934
  Путинцев А.Г. Бой в утренней степи. / А.Г. Путинцев. – Днепропетровск, 1971. – 246с.
215935
  Нагибин Ю.М. Бой за высоту. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1958. – 104с.
215936
  Нагибин Ю.М. Бой за высоту. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1959. – 104с.
215937
  Лисочкин И.Б. Бой за линией фронта / И.Б. Лисочкин. – Л., 1990. – 416с.
215938
  Сулаев М.А. Бой за солнце : стихи / Магомет Сулаев ;. – Грозный, 1970. – 56 с.
215939
  Белинский Я.Л. Бой и любовь : стихи / Я.Л. Белинский. – Москва : Советский писатель, 1957. – 156 с.
215940
  Успенский В.Д. Бой местного значения / В.Д. Успенский. – Москва, 1975. – 303с.
215941
   Бой на калиновом мосту.. – Л., 1985. – 432с.
215942
  Скиф В.П. Бой на рапирах. / В.П. Скиф. – Иркутск, 1982. – 96с.
215943
  Чочоолу Стойо Бой начался. / Чочоолу Стойо. – М., 1970. – 208с.
215944
  Гроссевич М.П. Бой под Вафангоу / Михаил Петрович Гроссевич, зауряд-прапорщик. – Владикавказ : Тип. Тор. Д. Р. Сегаль, 1909. – 72 с.
215945
  Мартынов Б.Ф. Бой с "тенью" / Б.Ф. Мартынов, Л.Н. Симонов, В.М. Тайар // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 35-52. – ISSN 044-748Х
215946
  Мороз С. Бой с тенью - Су-34 против F-15E. Часть 5 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 10 (172). – С. 40-47


  Самолеты Сухой Су-34 и МакДоннел-Дуглас (Боинг) F-15E "Страйк Игл" чаще всего относят к бомбардировщикам. И по определению, они должны поражать цели на поверхности земли и воды или под землей с помощью взрывчатых снарядов, которые падают свободно или ...
215947
  Мороз С. Бой с тенью СУ-34 против А-15Е // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 6 (167). – С. 50-59
215948
  Солодова Алла Бой с часами // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 94-99 : рис.
215949
  Беспалова Н. Бой стенью СУ - 34 против F - 15Е // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 32-38
215950
  Корочанцев В.А. Бой тамтамов будит мечту / В.А. Корочанцев. – М., 1987. – 270с.
215951
  Маринина А. Бой тигров в долине : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-55177-4
Т. 1. – 2012. – 349, [3] с.
215952
  Маринина А. Бой тигров в долине : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина ; [отв. ред. Е. Соловьев]. – Москва : Эксмо. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-55179-8
Т. 2. – 2012. – 349, [3] с.
215953
  Эстрейхер-Егоров Бой у Гериттен в августе 1914 г. / Эстрейхер-Егоров. – М, 1936. – 48с.
215954
  Цымбал В.С. Бой у Крутояра / В.С. Цымбал. – Днепропетровск, 1981. – 63 с.
215955
  Мильчаков В.А. Бой у старого Мазара. / В.А. Мильчаков. – М, 1969. – 256с.
215956
  Созанський Й. Бойки в боротьбі за самостійну Україну: Боринщина // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 26-39
215957
  Селезнев П.И. Бойкие Дворники. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1968. – 184с.
215958
  Ягело С. Бойківська демонологічна проза у зібранні та осмисленні Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 147-153. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
215959
  Небесна З. Бойківська родинна звичаєвість та обрядовість на Бойківщині початку XXI століття // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 50-51
215960
  Гулевич Л. Бойківська тема у прозі М. Устияновича // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 100-106. – (Філологічні науки)
215961
  Гулевич Л Бойківська тема у прозі М.Устияновича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.40-45. – ISSN 0236-1477
215962
   Бойківське весілля : в текстах та світлинах: давнє й сучасне / авт.-[упоряд.] текстів Наталія Хібеба ; керівник проекту О. Фреймут ; [фот.: С. Плакидюк ; худож. з іст. костюмів: А. Белінська]. – Київ : Новий друк, 2019. – 197, [3] с. : фот. – Назва обкл.: Весілля. – ISBN 978-966-97901-5-6
215963
  Петрущак М. Бойківське село Сторонна у першій половині ХХ ст. // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 1/94 (105). – С. 17-29
215964
  Ониськів М. Бойківський весільний обряд с. Петрака на Рожнятівщині / М. Ониськів, Д. Мельник // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 77-84
215965
  Рабій-Карпинська Бойківські говірки : зб. статей / Софія Рабій-Карпинська. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 186, [1] с. : карта. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1993-1
215966
  Радевич-Винницька Бойківські пісні в дослідженнях Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство" Бойківщина". – Дрогобич, 2011. – Ч. 2/81 (92). – С. 82-89
215967
  Радевич-Винницька Бойківські пісні в дослідженнях Івана Франка // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 1/82 (93). – С. 90-94


  Фольклористична діяльність Івана Франка
215968
  Костів О. Бойківсько-наддністрянське діалектне суміжжя (фонетичні особливості) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 228-239. – (Серія філологічна ; вип. 68). – ISSN 2078-5119
215969
  Галько О. Бойківщина у дослідженнях Володимира Охрімовича та Івана Максимчука // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 90-97


  У статті розглядається проблема вивчення народного побуту етнографічної групи українців - бойків дослідниками наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. В статье рассматривается проблема изучения народного быта этнографической группы украинцев - бойков ...
215970
   Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1983. – 304с.
215971
  Філоненко Д. Бойко Алла Анатоліївна : [спогади] / Данило Філоненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 60-61. – ISBN 978-966-2726-03-9
215972
   Бойко Алла Анатоліївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 41. – ISBN 978-966-439-754-1
215973
   Бойко Алла Анатоліївна (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
215974
   Бойко Анатолій Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 109. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
215975
   Бойко Анатолій Леонідович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 41. – ISBN 978-966-439-754-1
215976
   Бойко Анатолій Леонідович (1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48-49. – ISBN 978-966-933-054-3
215977
   Бойко Анатолій Леонідович (до 80-річчя з дня народження) // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2018. – Vol. 80, N 2, march - april. – С. 136-138. – ISSN 1028-0987


  У 2018 року виповнилось 80 років вірусологу, екологу, біотехнологу, доктору біологічних наук, професору, академіку Національної академії аграрних наук України і Академії наук вищої школи України, лауреату премії ім. Д.К. Заболотного НАН України (1997), ...
215978
   Бойко Борис Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 209-210 : фото
215979
   Бойко Борис Іванович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 54-55. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
215980
  Бойко В.А. Бойко Борис Тимофійович: ініціатор розвитку плівкового матеріалознавства для геліоенергетики в Україні (до 85-річчя з дня народження) / В.А. Бойко, Є.І. Сокол, А.Л. Хрипунова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 270-280. – (Історичні науки ; вип. 8). – ISSN 2309-8074
215981
   Бойко Володимир Григорович (1929-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 41-42. – ISBN 978-966-439-754-1
215982
   Бойко Володимир Григорович (1929-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 49. – ISBN 978-966-933-054-3
215983
   Бойко Клара Макарівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 13
215984
  Ручка А. Бойко Наталія Леонідівна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 473-474. – ISBN 978-966-418-286-4
215985
   Бойко Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 29-30. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
215986
  Іскорко-Гнатенко Бойко П.Ф. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 43-44. – ISBN 978-617-7442-69-0
215987
   Бойко Юрій Володимирович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 210-211 : фото
215988
  Земцова Юлия Бойкое место : Россия / Земцова Юлия, Иванов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 3 (156). – С. 126-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
215989
  Ершов Л.Т. Бойкот / Л.Т. Ершов. – Барнаул, 1991. – 238с.
215990
  Калінцев Ю.О. Бойкот / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38. – ISBN 966-642-073-2
215991
  Козловський Роман Бойкот як моральна підтримка? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
215992
  Шестинский О.Н. Бойницы / О.Н. Шестинский. – Л., 1971. – 150с.
215993
   Бойният път на Ботевата чета. – София, 1980. – 22с.
215994
  Белов С.Б. Бойня номер "х" : литература Англии и США о войне и военной идеологии / С.Б. Белов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 367 с.
215995
  Воннегут К. Бойня номер п"ять, або Хрестовий похід дітей : Роман / К. Воннегут. – Київ : Дніпро, 1976. – 176с.
215996
  Воннегут К. Бойня номер пять : Романы / К. Воннегут. – Харьков. Ростов-на-Дону : Фоліо. Феникс., 1999. – 416с. – (Вершины. Мастера). – ISBN 966-03-0595-8
215997
  Воннегут К. Бойня номер пять или Крестовый поход детей / Курт Воннегут ; [пер. с англ. Р.Райт-Ковалевой]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 160с. – (Новый стиль). – ISBN 5-30600182-3
215998
  Воннегут К. Бойня номер пять, или Кресовый поход детей / К. Воннегут. – Кишинев, 1981. – 557с.
215999
  Воннегут К Бойня номер пять, или крестовый поход детей / К Воннегут. – Москва, 1978
216000
  Кучер В.І. Бойова діяльність антифашистського підпілля на Україні 1941-1944 / В.І. Кучер. – Київ, 1983. – 238с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,