Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
215001
  Ивченко О. "Варварские" подражания римским золотым монетам на територии Украины // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 8
215002
  Мызгин К.В. "Варварские" подражания римским монетам на территории черняховской культуры // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 90-106. – ISBN 978-966-86-03-89-1
215003
  Нестор И. "Варварский мир" и конец античного мира / И. Нестор. – М., 1970. – 9с.
215004
   "Варіант" - перший міжнародний науковий експеримент на борту українського супутника / В.Є. Корепанов, В.М. Івченко, Г.В. Лізунов, О.П. Федоров, Ф.Л. Дудкін, А.М. Попель // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2007. – Т. 13, № 4. – С. 3-9. – ISSN 1561-8889
215005
  Сарапин В. "Варіації на гораціівську тему" у творчості П. Гулак-Артемовського: античність і канон І. Котляревського // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 252-265. – ISBN 966-7773-70-1
215006
  Чмстяк Д. "Варто перекладати тексти, які... скеровують нашу долю" / Спілкувався Дмитро Дроздовський // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 253-256. – ISSN 0320-8370


  Розмова з перекладачем і поетом Дмитром Чистяком
215007
  Мейснер Я. "Варшава" - курс на Берлин / Я. Мейснер. – М., 1962. – 147с.
215008
  Ахвледиани Г.Н. "Варшакиани". (Исследование, текст, словарь). : Автореф... канд. филол.наук: / Ахвледиани Г.Н.; АН Груз. ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 25л.
215009
  Гузик Н.Е. "Варяг" - бессмертное имя / Н.Е. Гузик. – Москва, 1969. – 64с.
215010
  Наровчатов С.С. "Василий Буслаев" и "Семен Дежнев". (Поэмы). / С.С. Наровчатов. – Магадан, 1967. – 71с.
215011
  Абрамов А.М. "Василий Теркин" А. Твардовского-народная эпопея / [А.М. Абрамов, В.М. Акаткин, Т.С. Осицкая и др. ; науч. ред.: А.М. Абрамов, В.М. Акаткин]. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1981. – 189, [2] с. – Библиогр.: с. 179-190. - и в конце глав
215012
  Спивак И.А. "Василий Теркин" А.Твардовского : Автореф... канд. филолог.наук: / Спивак И.А.; МВО СССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
215013
  Гришунин А.Л. "Василий Теркин" Александра Твардовского / А.Л. Гришунин. – Москва, 1987. – 142с.
215014
  Ісіченко І. "Василіанське бароко" / І. Ісіченко, архієпископ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 3-22. – ISSN 0236-1477


  У статті автор аналізує внесок монахів-василіан у літературне життя України доби бароко. Розглянуто творчість архієпископів Йосафата Кунцевича та Лева Кревзи, єпископа Якова Суші. Окрему увагу приділено діяльності Почаївського монастиря з його ...
215015
  Купріянович О. "Василівка" як знак збереження української культури на Південному Підляшші // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 10. – ISSN 1230-2759
215016
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 1. – 1993. – 446, [1] с. – Видання новогрецькою мовою
215017
  Атанасіядис Т. [Вартові Ахаії : роман / Тасос Атанасіядис. – 5-е вид. – Афіни : Естія. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0464-4
Т. 2. – 1993. – 555, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
215018
   [Василій Дигеніс Акрит (за рукописом Ескоріала). Пісня про Армуриса. – Афіни : Ерміс, 1985. – 391 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Філологічна бібліотека ; № 5])
215019
  Міривіліс С. [Василіс Арванітис / Стратис Міривіліс. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 113 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0133-5
215020
   [Василь Базилевич] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 42. – ISBN 966-7060-92-6
215021
  Декав Л. Варавва.Проповеди в долине / Л. Декав, Стейнлен, 1926. – 127 с.
215022
  Дудкін Іван Варадеро. Райська смолильня : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 24-29
215023
  Красноголовый Б.Н. Варакторные умножители частоты / Б.Н. Красноголовый, Л.Г. Плавский. – Минск, 1979. – 287 с.
215024
  Пестов Марк Варан - современник динозавров. Беззащитный властелин пустыни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 58 : фото
215025
  Дяченко М. Варан : роман / Марина та Сергій Дяченки; [переклад з рос. Я. Житіна]. – Харків : Фоліо, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-03-4111-1
215026
  Герберт З. Варвар у саду = Barbarzynca w ogrodzie / Збігнєв Герберт ; [пер. з польської : А. Павлишин ; Центр європейських гуманітарних досліджень ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-378-083-2
215027
   Варвара Андріанова-Перетц (1888-1972) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / [гол. ред.: О. Онопрієнко ; голова орг. комітету Л.М. Кравчук ; ред. рада: М. Азаров, Ю. Богуцький, Л. Губерський та ін.]. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А - К. – С. 48-49 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
215028
  Леонова Н.Г. Варвара Аркадьевна Раевская / Н.Г. Леонова. – Ленинград, 1972. – 19с.
215029
  Алянский Ю.Л. Варвара Асенкова / Ю.Л. Алянский. – Ленинград, 1974. – 208с.
215030
  Лозовой А.Н. Варвара Бубнова / А.Н. Лозовой. – М., 1984. – 136с.
215031
  Кожевникова И.П. Варвара Бубнова, русский художник в Японии / И.П. Кожевникова. – М., 1984. – 224с.
215032
  Бубнова В.Д. Варвара Дмитриевна Бубнова = Акварели литографии / В.Д. Бубнова. – Москва : Советский художник, 1976. – 21с.
215033
  Брянский А. Варвара Николаевна Асенкова, 1817-1841 / А. Брянский. – Л., 1947. – 62с.
215034
  Родина Т.М. Варвара Николаевна Асенкова. 1817-1841 / Т.М. Родина. – М., 1952. – 60с.
215035
  Дурылин С.Н. Варвара Николаевна Рыжова / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1945. – 68с.
215036
   Варвара Николаевна Рыжова. – М., 1949. – 12с.
215037
  Афанасьев В.А. Варвара Осиповна Масалитинова. 1878-1945 / В.А. Афанасьев. – Москва, 1951. – 79с.
215038
  Маркова О.И. Варвара Потехина / О.И. Маркова. – Свердловск, 1948. – 120с.
215039
  Маркова О.И. Варвара Потехина / О.И. Маркова. – Свердловск, 1957. – 141с.
215040
  Власенко Андрій Варвара проти варварів : Камо грядеши? / Власенко Андрій, Редчук Дмитро // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 76-78 : Фото
215041
  Зайцев П. Варвара Репніна // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 26-28. – ISSN 1814-5078


  Донька Малоросійського генерал-губернатора князя Миколи Рєпніна-Волконського і княгині Варвари з Розумовських, небога відомого декабриста Сергія Волконського. Її ім"я було тісно пов"язане з культурним життям України середини XIX століття, зокрема, вона ...
215042
  Братусь І. Варвара Чередниченко про Ольгу Кобилянську // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 29-34
215043
  Галич О. Варвара Чередниченко та Олесь Гончар. Історія критичного розносу 1941 року // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 76-79.
215044
  Горький М. Варвари / М. Горький. – Київ, 1954. – 124с.
215045
  Сюндюков І. Варвари вбивають книгу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 66). – С. 4


  Про репресії проти бібліотеки української літератури в Москві.
215046
  Дубина К.К. Варвари двадцятого віку / К.К. Дубина. – Саратов, 1942. – 16с.
215047
  Парыгина Н.Д. Варварино поле / Н.Д. Парыгина. – М., 1964. – 103с.
215048
  Зиньковская И.В. Варварские государства раннесредневековой Европы : учеб. пособие / И.В. Зиньковская ; М-во образования РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. ун-т". – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 245, [3] с. – Библиогр.: с. 223-246. – ISBN 978-5-9273-2190-2
215049
  Соколова А.М. Варварские правды : учеб.-метод. пособие по курсу истории сред. веков для студентов заоч. отд-ния ист. фак. / канд. ист. наук А.М. Соколова ; Чит. гос. пед. ин-т им. Н.Г. Чернышевского, Заоч. отд-ние. – Чита : [б. и.], 1969. – 116 с.
215050
  Билль-Белоцерковский Варварский берег / Билль-Белоцерковский. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 252 с.
215051
   Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху : сборник статей к 60-летию А.Н. Дзиговского / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т археол. НАН Украины ; [редкол.: Смынтына Е.В. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Олег Філюк, 2013. – 245, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 230-231 и в конце ст. – ISBN 978-617-7122-06-6
215052
  Гладких М.І. Варварство / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
215053
  Огурцов С.И. Варвары / С.И. Огурцов. – Ставрополь, 1944. – 34 с.
215054
   Варвары. – М, 1980. – 239с.
215055
  Пакулов Г.И. Варвары / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1981. – 238с.
215056
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Оливии во второй половине VII - первой половине I в. до н.э. / К.К. Марченко. – Л, 1988. – 142с.
215057
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII - первой половине I вв. до н.э. (по матер. лепной керамики). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Марченко К.К.; Лен. отд. ин-та археол. АН СССР. – Л., 1974. – 20л.
215058
  Попов А. Варвары: происхождение исторического термина // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 62-63. – ISSN 1812-867Х
215059
  Таммсааре А. Варгамяэ : пер. с эст. Р. Минны / А. Таммсааре. – 3-е изд. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 580 с.
215060
  Ризаев С.А. Вардан Аджемян / С.А. Ризаев. – М, 1978. – 256с.
215061
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 735 с.
215062
  Демирчян Д. Вардананк / Д. Демирчян. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР
Кн. 1. – 1961. – 396, [4] c.
215063
  Демірчян Д.К. Вардананк / Д.К. Демірчян. – М
2. – 1961. – 389с.
215064
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Известия
2. – 1961. – 398 с.
215065
  Демирчян Д.К. Вардананк : историч. роман / Д.К. Демирчян. – Ереван : Айастан
1. – 1974. – 384 с.
215066
  Демірчян Д.К. Вардананк / Д.К. Демірчян. – К
1. – 1984. – 349с.
215067
  Гуринова О.Н. Вардарская Македония в геополитических планах Сербии в 1913-1915 гг. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 281-291. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
215068
  Габашвили Ц.Р. Вардзиа / Ц.Р. Габашвили. – Тбилиси, 1949. – 76с.
215069
  Ткешелашвили Г.И. Вардзиа / Г.И. Ткешелашвили. – Тбилиси, 1951. – 134с.
215070
  Мелитаури К.Н. Вардзиа / К.Н. Мелитаури. – Тбилиси, 1963. – 18 с.
215071
   Вардзиа. – Ленинград, 1975. – 236 с.
215072
  Обшарська Раїса Вареники, або Вісімнадцята гризота = Сцени з життя сучасної української родини. Події відбуваються в неділю : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 111-133. – ISSN 0130-321Х
215073
   Вареники/Пироги / упоряд. Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 27, [1] с., 28 с. : іл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Сало/Солонина. – (Наш сміх : щокв. гуморист. серія / засн. і вид. М. Савчук ; вип. 4). – ISBN 978-966-428-384-4
215074
   Варениця Ольга Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 27-29
215075
   Варенные овощи тоже полезны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 38. – ISSN 1029-5828
215076
  Черемухин Варенье из горчицы. / Черемухин. – София, 1963. – 138с.
215077
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1962. – 216с.
215078
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1964. – 214с.
215079
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1968. – 436с.
215080
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1975. – 221с.
215081
  Гарин-Михайловский Н.Г. Вариант : Очерк. Рассказы / Н.Г. Гарин-Михайловский ; [сост. и авт. послеслов. А.А. Шмаков ; худож. О. и В. Штукатуровы]. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1982. – 215 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
215082
  Авдеенко Ю.Н. Вариант : роман, повесть / Юрий Авдеенко ; вступ. ст. Б. Леонова. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 430 с.
215083
  Гарин-Михайловский Вариант / Гарин-Михайловский. – Уфа, 1985. – 299с.
215084
  Крумов Б. Вариант №1 : На альпийской вершине - Повести / Б. Крумов. – Донецк : Донбас, 1987. – 277с.
215085
  Исупов Л.П. Вариант анизотропной моментной теории упругости для волокнистого композита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Исупов Л.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 17л.
215086
  Мествиришвили А.Н. Вариант взаимодействия и правила отбора по изотопическому спину в процессах распада К2-мезона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мествиришвили А.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
215087
  Забирко В.С. Вариант Войнуха : фантастические повести / В.С. Забирко. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 253с.
215088
  Перестюк М.О. Вариант вступительных экзаменов по математике в КГУ в 1986г. / М.О. Перестюк, В.И. Сущанський // Квант, 1987. – №5
215089
  Тельнов Г.В. Вариант методики анализа и рейтинговой оценки методической работы кафедры и факультета. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 5. – С. 95-99. – ISSN 1726-667Х
215090
  Геммерлинг Г.А. Вариант неассоциированного закона течения и некоторые задачи неупругой устойчивости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Геммерлинг Г.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 7л.
215091
  Сельцер Ш.З. Вариант нелокальной теории слабых и электромагнитных взаимодействий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Сельцер Ш.З.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
215092
  Еременко А.М. Вариант нефиналистичного историзма // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 41-44. – ISSN 2077-1800
215093
   Вариант перспективного плана топливоснабжения СССР на второе пятилетие.. – М-Л, 1932. – 160с.
215094
  Снегов С.А. Вариант Пинегина / С.А. Снегов. – Калининград, 1961. – 80с.
215095
  Глаголев В.В. Вариант постановки и решение задач предельного равновесия анизотропной среды : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Глаголев В.В.; Тульск.политехн.ин-т. – Тула, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
215096
  Махновецкий Э.С. Вариант Щербатова: Повесть. / Э.С. Махновецкий. – Петрозаводск, 1982. – 176с.
215097
  Малицкий Ю.В. Вариант экстраградиентного алгоритма для монотонных вариационных неравенств / Ю.В. Малицкий, В.В. Семенов // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 2. – С. 125-132. – ISSN 0023-1274


  Предлагается новый итерационный алгоритм решения вариационного неравенства с монотонным и липшицевым оператором, действующим в гильбертовом пространстве.
215098
   Вариант! 5 самых ароматных городов мира : Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 96-101 : Фото
215099
  Титлин Ю.Г. Вариантивность гласных сегментов немецкого языка в различных ситуативных коммуникативных нормах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Титлин Ю. Г.;. – Львов, 1987. – 16 с.
215100
  Халупко Владимир Филиппович Вариантивность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Халупко Владимир Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
215101
  Чекунова И.А. Вариантивность прямообъективных конструкций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чекунова И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
215102
  Марцинкус Е.О. Вариантивность фонологической системы английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Марцинкус Е.О.; Пед. ин-т им. языков им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 22л.
215103
  Прокопьева С.М. Вариантивность фразеологических единиц как прагматический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Прокопьева С.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
215104
  Качановська Т. Вариантні відповідники власних назв в українських перекладах французьких сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 181-186. – Бібліогр.: Літ.: 181-186; 16 назв. – ISBN 966-7825-79-5
215105
  Белей Любомир Емельянович Вариантность антропонимов на разных уровнях украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Белей Любомир Емельянович ; МВ и ССО УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 23 с.
215106
  Фомченко Н.С. Вариантность интонационной структуры повествовательного предложения в немецком языке. (На материле предложений с инфинитивными оборотами) : Автореф... канд. филос.наук: 663 / Фомченко Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностран. яз. – М., 1972. – 29л.
215107
  Эрматов С. Вариантность корневых морфем и морфологические чередования в древнеанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эрматов С.; ЛГУ. – Л, 1971. – 22л.
215108
  Гарник Антонина Васильевна Вариантность лексического состава фразеологизмов современного польского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Гарник Антонина Васильевна; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 17л.
215109
  Мальковский Г.Е. Вариантность материального аспекта терминологического словосочетания в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мальковский Г.Е. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 15 с.
215110
  Жердева А.П. Вариантность просодии устного текста как функция интерпретации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жердева А. П.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 16л.
215111
  Литвин Л.П. Вариантность синтаксических средств в структуре простого предложения современного украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02. / Литвин Л.П.; Киев.гос.ин-т. – К, 1984. – 24л.
215112
  Шкрабо Ирина Григорьевна Вариантность слов в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шкрабо Ирина Григорьевна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 24л.
215113
  Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма / К.С. Горбачевич. – Л., 1978. – 238с.
215114
  Лещенко Валентина Лукинична Вариантность словосочетаний в современном русском литературном языке (в сопоставлении с белорусским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лещенко Валентина Лукинична; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1982. – 18л.
215115
  Лепешкин Виктор Владимирович Вариантность флексий имен существительных в белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лепешкин Виктор Владимирович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 19л.
215116
  Диброва Е.И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке / Е.И. Диброва. – Ростов н/Д, 1979. – 192с.
215117
  Сологуб Н.Н. Вариантные флексии предложного падежа имен существительных в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Сологуб Н.Н. ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1975. – 27 с.
215118
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения / А.П. Абрамов ; отв. ред. Ю.Н. Власова ; Северо-Кавказ. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1983. – 56 с. – Библиогр.: с. 54-55
215119
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения как средство выражения дейкических отношений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Абрамов А.П. ; МГУ. – Москва, 1975. – 29 с.
215120
  Загрязкина Т.Ю. Вариантология как направление в изучении языков, культур и регионов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-48. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
215121
  Портнов В. Варианты / В. Портнов. – Баку, 1979. – 98с.
215122
   Варианты вступительных экзаменов. Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко / Н.А. Перестюк, В.А. Вышенский, А.А. Капшивый, К.В. Корсак, Г.Л. Кулинич // Квант, 1986. – № 5
215123
  Ядренко М.И. Варианты заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – Киев, 1976. – 76с.
215124
   Варианты задач по математике. – Москва, 1975. – 30с.
215125
   Варианты и решения задач по химии, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в 1972-1973 годах на Химическом факультете МГУ.. – М, 1974. – 101с.
215126
  Зрелов Л.П. Варианты исключаются / Л.П. Зрелов. – М, 1985. – 270с.
215127
  Чирцов А.С. Варианты использования компьютерных технологий для интенсификации практикумов и приближения учебных работ к научным исследованиям / А.С. Чирцов, В.П. Марек // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 22-34. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются новые варианты использования компьютерных технологий в обучении экспериментальной физике. Обсуждается возможность усиления лабораторных работ «Газовый разряд в воздухе при пониженных давлениях» и «Исследования в ...
215128
  Слободянюк Н.А. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
215129
   Варианты контрольной работы по латинскому языку и методические указания к их выполнению.. – Харьков, 1978. – 55с.
215130
  Киян И.В. Варианты моделей дистанционного образования и их интеграция // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
215131
  Рыбас С.Ю. Варианты Морозова / С.Ю. Рыбас. – М., 1979. – 366с.
215132
  Рыбас С.Ю. Варианты Морозова / С.Ю. Рыбас. – М., 1984. – 655с.
215133
  Карпюк М.Д. Варианты неличных глагольных форм в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Карпюк М. Д.; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1981. – 24л.
215134
   Варианты перехода российской армии на пррофессиональную основу / Э Воробьев, Е Любошиц, Е. Хрусталев, В. Цымбал // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.65-69
215135
  Ермаков С.М. Варианты письменных работ по математике / С.М. Ермаков, В.С. Сабанеев. – Ленинград, 1972. – 84с.
215136
   Варианты письменных работ по математике, предлагавшихся на вступительных экзаменнах в 1964-1968 гг.. – Иркутск, 1970. – 52с.
215137
   Варианты полинациональных литературных языков. – Киев : Наукова думка, 1981. – 280 с.


  В монографии рассматривается вариантность литературных языков,которая облуживает несколько наций и, функционируя на протяжении длительного времени в разных районах мира, претерпевают местные видоизменения. Исследуются два вида языковых ...
215138
  Воронов А.Л. Варианты слов в немецком языке / А.Л. Воронов. – Горький, 1973. – 218с.
215139
  Рогожникова Р.П. Варианты слов в русском языке. / Р.П. Рогожникова. – М., 1966. – 160с.
215140
  Михайлова В.И. Варианты терминов и их функционирование в современном английском языке (к вопросу о тождестве слова) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Михайлова В.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 26л.
215141
  Фальцман В.К. Варианты технологической мордернизации России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (52). – С. 5-18. – ISSN 0201-7083
215142
  Михина А.Ф. Варианты фамилий тюркского происхождения в болгарской диаспоре Северного Приазовья // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 384-390. – ISBN 978-966-489-126-1
215143
  Паулаускене Э.С. Варианты фразеологических единиц в совредменном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Паулаускене Э.С.; Моск.гор. пед.ин-т. – М, 1956. – 15л.
215144
  Ядренко М.И. Варианты экзаменационных заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – изд. 2-е, испр. и доп. – Киев, 1983. – 176с.
215145
  Кыдырбаева Р. Варианты эпоса "Манас" / Р. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1988. – 158с.
215146
  Адеева В.В. Вариативная фатальность судьбы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 18-24. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
215147
  Ситникова Е.В. Вариативность ассоциативных связей языковых маркеров национально-культурного сознания лингвокультурного типа // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 122-126. – ISSN 2307-4558


  На сучасному етапі розвитку науки про мову актуальною є проблема співвідношення мовної та етнокультурної свідомості. Етнокультурна специфіка образу мовної свідомості детермінована реальною дійсністю, оскільки явища реальної дійсності, що сприймаються ...
215148
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 1. – 1988. – 128 с.
215149
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 2. – 1988. – 287с.
215150
  Хруцкая Н.В. Вариативность в морфологии. Родовые варианты имен существительных // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 275-284. – ISBN 966-8906-05-5
215151
  Кочетова М.Г. Вариативность в современном английском языке в лингвокультурном контексте // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-79. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
215152
  Ладыженская С.Ю. Вариативность вокализма в молодежной речи // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 31-36. – ISSN 2307-4558
215153
  Дородных Анатолий Игнатьевич Вариативность глагольных средств выражения модальных значений в современном литературном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дородных Анатолий Игнатьевич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 22л.
215154
  Крылова О.А. Вариативность грамматических форм как источник текстовой экспрессии / О.А. Крылова, Е.Н. Ремчукова // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.57-63. – ISSN 0130-9730
215155
  Чеснокова М.В. Вариативность динамических характеристик речи представителей разных возрастных категорий // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 52-57. – ISSN 2307-4558
215156
   Вариативность единиц разных уровней языковой структуры. – Орджоникидзе, 1978. – 138 с.
215157
  Власко Наталья Константиновна Вариативность и норма в синтаксисе современного английского языка в Индии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Власко Наталья Константиновна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 19л.
215158
  Грек А. Вариативность именования главных героев в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 22-27. – ISBN 978-617-689-129-1
215159
  Мартынюк А.П. Вариативность морфологических средств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Мартынюк А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
215160
  Мартынюк Алла Петровна Вариативность мофологических сердств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мартынюк Алла Петровна; Харьковский гос.ун-т им.А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 182л. – Бібліогр.:л.165-179
215161
  Халупко В.Ф. Вариативность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халупко В.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 24 с.
215162
  Парина И.С. Вариативность немецких идиом и трудности ее словарного описания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 151-158. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
215163
  Крысин Л.П. Вариативность нормы как естественное свойство литературного языка // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
215164
  Акимова Н.В. Вариативность понимания как особенность современной интернет-коммуникации // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 34-37. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
215165
  Чекунова Ирина Анатольевна Вариативность прямообъектных конструкций в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чекунова Ирина Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 244л. – Бібліогр.:л.192-237
215166
  Назаров Анатолий Иосифович Вариативность серийных ассоциаций / Назаров Анатолий Иосифович, Соколов Роман Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изучалась изменчивость свободных и тематических серийных ассоциаций, регистрируемых у одних и тех же испытуемых через разные промежутки времени. Такие временные срезы необходимы для получения данных, позволяющих рассматривать ассоциативные процессы ...
215167
  Хруцкая Н.В. Вариативность слова как рефлексия эволюции кодифицированной нормы литературного языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 29-33. – ISBN 966-594-839-3
215168
  Погосян В. Вариативность социальных процессов и событий // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.172-185
215169
  Иванова О. Вариативность стыковых согласных в английской спонтанной речи // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 129-138. – ISBN 978-617-7132-02-07
215170
  Алексеева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеева А.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.188-205
215171
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексева А.Л. ; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
215172
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексева А. Л.; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 17л.
215173
  Меркель М.М. Вариации в зеркале / М.М. Меркель. – М., 1980. – 112с.
215174
   Вариации вектора индукции в Японии / В.И. Бабак, Т.А. Климкович, И.И. Рокитянский, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 153-158 : рис. – Библиогр.: с. 158. – ISSN 0203-3100
215175
  Дорман Л.И. Вариации галактических космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 214 с.
215176
   Вариации геомагнитного поля в меловом периоде / А.Ю. Куражковский, Н.А. Куражковская, Б.И. Клайн, В.Ю. Брагин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 930-939 : рис., табл. – Библиогр.: с. 938-939. – ISSN 0016-7886
215177
  Абдуллабеков К.Н. Вариации геомагнитного поля, связанные с упругими напряжениями в земной коре сейсмоактивных районов / К.Н. Абдуллабеков, С.Х. Максудов ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 119-127
215178
   Вариации глобальных характеристик солнца. – Киев : Наукова думка, 1992. – 304 с. – ISBN 5-12-001905-6


  В монографии приведен исследовательский образ основных проблем и результатов исследования диаметра светимости и активности Солнца, потемнения центр - край на диске Солнца и асимметрии фраунгоферовых линий, движения плазм и структуры магнитного поля, ...
215179
  Фукс Л. Вариации для темной струны / Л. Фукс. – М, 1970. – 373с.
215180
  Джикия Н.Е. Вариации и тождества фразеологических единиц в их отношении к лексической системе языка (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Джикия Н. Е.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 43л.
215181
   Вариации изотопного отношения 238U/235U в минералах гидротермальных урановых месторождений / И.В. Чернышев, В.Н. Голубев, А.В. Чугаев, А.Н. Баранова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1059-1078 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0016-7525
215182
  Кошелев В.В. Вариации ионной структуры в нижней части области F-ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кошелев В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
215183
   Вариации ионосферных параметров во время магнитных бурь в январе-феврале 1974 г.. – М, 1986. – 148с.
215184
   Вариации ионосферы во время магнитосферных возмущений.. – М, 1980. – 131с.
215185
   Вариации компонент вектора индукции и горизонтального тензора перед землетрясением Тохоку 11 марта 2011 г. по данным японских геомагнитных обсерваторий / И.И. Рокитянский, В.И. Трегубенко, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 115-130 : рис. – Библиогр.: с. 128-130. – ISSN 0203-3100
215186
  Мавашев Б.Э. Вариации концентрации родона в термоминеральной воде Приташкентского артезианского бассейна в связя с проявлениями сейсмичности в Ташкентской очаговой зоне : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Мавашев Б. Э.; АН Уз.ССР, Отд. наук о Земле, Объед. уч. сов. по геолог. наукам. – Ташкент, 1972. – 20л.
215187
  Дорман Л.И. Вариации космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 492 с.
215188
  Кузьмин А.И. Вариации космических лучей высоких энергий / А.И. Кузьмин. – М, 1964. – 127с.
215189
   Вариации космических лучей и исследование космоса. – Москва : ИЗМИРАН, 1986. – 300 с.
215190
   Вариации космических лучей и солнечный ветер : сб. науч. трудов. – Якутск : СО АН СССР, 1980. – 109 с.
215191
  Белов Борис Александрович Вариации магнитного поля в высоких широтах в связи с условиями в межпланетном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Белов Борис Александрович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 13л.
215192
   Вариации магнитного поля в околоземном пространстве.. – М, 1986. – 176с.
215193
  Иванов Л.Д. Вариации множеств и функций. / Л.Д. Иванов. – М., 1975. – 352с.
215194
  Ронен И. Вариации на пушкинские темы в "Трагедии господина Морна" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 8. – С. 202-210. – ISSN 0321-1878
215195
  Жилинскайте В. Вариации на тему : юморески и рассказы / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255 с.
215196
  Гулакова М.А. Вариации на тему "еврейского вопроса" в современной России // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 19-24


  Статья посвящена анализу документа "письмо 500" в религиозно-политической жизни современной России. После краткого обзора предпосылок написания данного письма, автор обращается к анализу реакции в международных СМИ, как на явление в дискурсе приемов ...
215197
  Сандрацкий Б.М. Вариации на тему Баха / Б.М. Сандрацкий. – Таллин, 1989. – 142с.
215198
  Баженов Г.В. Вариации на тему любви / Г.В. Баженов. – М., 1990. – 365с.
215199
  Муратханов В. Вариации на тему рока : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 122-125. – ISSN 0130-7673
215200
  Черных Наталия Вариации на тему элегий к Максиму : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 122-126. – ISSN 0130-7673
215201
   Вариации общего содержания диоксида азота в атмосфере на Северном Кавказе / А.Н. Боровский, А.Я. Арабов, Г.С. Голицын, А.Н. Груздев, Н.Ф. Еланский, А.С. Елохов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 29-44 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0130-2906
215202
  Кузнецов С.Н. Вариации радиационных поясов в связи с некоторыми геофизическими явлениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов С.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 8л.
215203
  Брянцева В.Н. Вариации Рахманинова на тему Корелли / В.Н. Брянцева. – М., 1961. – 23с.
215204
  Федорова Е.В. Вариации рентгеновского спектра активного ядра галактики NGC 4945 по данным космической обсерватории INTEGRAL / Е.В. Федорова, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 4 (190). – С. 23-35. – ISSN 0233-7665
215205
  Богданов Ю.А. Вариации сейсмоэлектромагнитного фона Земли и сейсмическая активность / Ю.А. Богданов, В.П. Коболев, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 95-106 : Рис. – Бібліогр.: с.105-106. – ISSN 0203-3100
215206
  Шмыглевский Ю.Д. Вариационная задача газодинамики осесимметричных сверхзвуковых течений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмыглевский Ю.Д.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1957. – 4л.
215207
  Толстых Виктор Константинович Вариационная задача идентефикации в гидродинамике открытых русл : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых Виктор Константинович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 108л. – Бібліогр.:л.100-108
215208
  Толстых В.К. Вариационная задача идентификации в гидродинамике открытых русл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 16с.
215209
  Поморский Ю.Л. Вариационная статистика / Ю.Л. Поморский. – Ленинград : Изд. Детского обсл. ин-та им. проф. А.С. Грибоедова
Ч. 2 : с 148 черт. и табл. – 1930. – 463 с.
215210
  Леонтович А.В. Вариационная статистика / А.В. Леонтович. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 204 с.
215211
  Постников М.М. Вариационная теория геодезических / М.М. Постников. – М., 1965. – 248с.
215212
  Гончаренко В.М. Вариационная теория краевых задач механики сплошной среды : Учебное пособие / В.М. Гончаренко; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1981. – 64с. : Ил.2. – Библ.: 33 назв.
215213
  Гринберг С.М. Вариационная формулировка теории закрученных тонкостенных стержней и ее приложение к расчету частот колебаний лопаток компрессора : Автореф... канд. техн.наук: / Гринберг С.М.; МАИ. – М., 1966. – 21л.
215214
  Фролов Б.Н. Вариационне принципы в тетрадной и компенсирующей трактовках гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Фролов Б.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
215215
  Поборчий Сергей Всеволодович Вариационно-возрастная аппроксимация в некоторых пространствах дифференциальных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Поборчий Сергей Всеволодович; ЛГУ. – Л., 1981. – 14л.
215216
   Вариационно-оперативные разностные схемы для уравнений математической физики.. – Тбилиси, 1983. – 144с.
215217
   Вариационно-разностные методы в задачах численного анализа.. – Новосибирск, 1987. – 181с.
215218
   Вариационно-разностные методы в математической физике.. – Новосибирск, 1981. – 156с.
215219
  Калис Х.Э. Вариационно-разностные методы для решения краевых задач / Х.Э. Калис. – Рига, 1989. – 56с.
215220
  Слесарев И.С. Вариационно-разностные методы расчета ядерных раеакторов / И.С. Слесарев, А.М. Сироткин. – М., 1981. – 113с.
215221
  Акопян Юрий Рубенович Вариационно-разностные методы решения двумерных линейных параболических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Акопян Юрий Рубенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 15л.
215222
  Дадян Юрик Георгович Вариационно-разностные методы решения эллиптических уравнений второго порядка с разрывными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Дадян Юрик Георгович; АН СССР. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1981. – 18л.
215223
  Багаев Борис Михайлович Вариационно-разностный метод решения элиптических уравнений с малым параметром при старших производных : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.07 / Багаев Борис Михайлович; АН СССР Сб отд. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 15л.
215224
  Кантор Б Вариационно-сегментный метод в нелинейной теории оболочек. / Б Кантор, , С.И. Катаржнов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 135 с.
215225
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление : Лекции / В.П. Ермаков. – 68с. – Стеклографическое изд.
215226
  Смирнов В.И. Вариационное исчисление / В.И. Смирнов. – Ленинград, 1933. – 204 с.
215227
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1952. – 168 с.
215228
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1958. – 163 с.
215229
  Гельфанд И.М. Вариационное исчисление : учебник / И.М. Гельфанд, С.В. Фомин. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 228 с.
215230
  Савелов А.А. Вариационное исчисление / А.А. Савелов. – Новосибирск, 1962. – 129с.
215231
  Мельник И.М. Вариационное исчисление / И.М. Мельник. – Ростов -на-Дону, 1966. – 120с.
215232
   Вариационное исчисление. – Москва, 1967. – 20 с.
215233
  Краснов М.Л. Вариационное исчисление : учеб. пособие / М.Л. Краснов. – Москва : Наука, 1973. – 191 с.
215234
  Буслаев В.С. Вариационное исчисление / В.С. Буслаев. – Ленинград, 1980. – 287 с.
215235
  Ахиезер Н.И. Вариационное исчисление / Н.И. Ахиезер. – Х, 1981. – 168с.
215236
  Коша Андраш Вариационное исчисление / Коша Андраш. – М., 1983. – 279с.
215237
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление : Учебник для физических и физико-математических ф-тов / Л.Э. Эльсгольц. – 6-е изд. – Москва : КомКнига, 2006. – 208 с. – (Классический учебник МГУ). – ISBN 5-484-00425-X
215238
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление в новом изложении / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императоского Университета Св. Владимира. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.
215239
  Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.В. Пантелеев. – Москва : Высшая школа, 2006. – 272с. – (Прикладная математика для ВТУЗов). – ISBN 5-06-005327-X
215240
  Зейферт Г. Вариационное исчисление в целом [Електронний ресурс] / Г. Зейферт, В. Трельфалль. – Ижевск : Удмуртский университет, 2000. – 160 с. – Вых.ан. оригинала: Москва : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. – (Регулярная и хаотическая динамика ; Том 14)
215241
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения / Л.Я. Цлаф. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
215242
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения : Справ.руководство / Л.Я. Цлаф. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1970. – 191 с.
215243
  Андреева Е.А. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное пособие для студентов математических специальностей и направлений подготовки ун-тов / Е.А. Андреева, В.М. Цирулева. – Москва : Высшая школа, 2006. – 584с. – ISBN 5-06-004746-6
215244
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление по Вейерштрасу / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 35 с. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1903, № 2
215245
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление. Лекции / В.П. Ермаков. – 84с. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.Стеклограф.изд.
215246
  Казанцева К. Вариационное усвоение данных для оптимизации граничных условий в моделях океана / К. Казанцева, Е. Казанцев, М.А. Толстых // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 36-47 : рис. – Библиогр.: 57 назв. – ISSN 0130-2906
215247
  Розонэр Л .и. Вариационноые методы исследования качества системы автоматического управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розонэр Л .и.; АН СССР, ин-т автомат. и телемехан. – М., 1960. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
215248
  Айнола Л.Я. Вариационные задачи в нелинейной теории упругих оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айнола Л.Я.; Акад. наук Эстон. ССР. Отд-ние техн. и физ.-мат. наук. – Таллин, 1957. – 7л. – Бібліогр.:с.7
215249
  Черноусько Ф.Л. Вариационные задачи механики и управления. / Ф.Л. Черноусько, Н.В. Баначук. – М, 1973. – 238с.
215250
  Поломошнова Р.С. Вариационные задачи на классах аналитических функций в круговом кольце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Поломошнова Р.С.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по физ.-мат. наукам (математика и механика) при Томском г. – Томск, 1965. – 8л.
215251
  Морозов С.Ф. Вариационные задачи на многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозов С.Ф.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Секция физ.-мат. наук Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Горький, 1962. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
215252
  Багирова Н.Х. Вариационные задачи с малым параметром, вырождающиеся в пределе : Автореф... канд.физ-матнаук: / Багирова Н.Х.; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 6л.
215253
  Асланов Э.Д. Вариационные задачи с учетом цены управления в гильбертовых пространствах и их применение к уравнениям в частных производных. : Автореф... наук: / Асланов Э.Д.; Аз. гос. пед. инс.им.В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 9л.
215254
  Гольдштейн Ю.Б. Вариационные задачи статики оптимальных стержневых систем. / Ю.Б. Гольдштейн, М.А. Соломещ. – Л., 1980. – 208с.
215255
  Байокки К. Вариационные и квазивариационные неравенства / К. Байокки, А. Капело. – Москва : Наука, 1988. – 448 с.
215256
  Петров А.Г. Вариационные методы в динамике несжимаемой жидкости / А.Г. Петров. – М, 1985. – 103с.
215257
  Гулд С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Ваинштеина / С. Гулд. – Москва : Мир, 1970. – 328 с.
215258
  Нечай Анна Анатольевна Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Нечай Анна Анатольевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.168-177
215259
  Нечай А.А. Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.16 / Нечай А.А.; МВССО УССР, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
215260
  Иваненко В.И. Вариационные методы в задачах управления для систем с распределёнными параметрами / В.И. Иваненко, В.С. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 284 с.
215261
  Чеглоков Е.И. Вариационные методы в квантовой теории атомных систем. / Е.И. Чеглоков. – Томск : Томский ун-тет, 1983. – 124с.
215262
  Васильев А.Н. Вариационные методы в квантовой теории поля и статистической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Васильев А.Н.; ЛГУ. – Л, 1976. – 21л.
215263
  Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике / С.Г. Михлин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1970. – 512с.
215264
  Ректорис К. Вариационные методы в математической физике и технике : Пер. с англ. / К. Ректорис. – Москва : Мир, 1985. – 590 с.
215265
  Новоселов В.С. Вариационные методы в механике / В.С. Новоселов. – Ленинград, 1966. – 66с.
215266
  Мосолов П.П. Вариационные методы в механике сплошных сред : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 002 / Мосолов П.П.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
215267
  Вярьвильская Н О. Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Вярьвильская О.Н; МВиССО БССР, Белоруск. гос. ун-т. – Минск, 1978. – 148л.
215268
  Вярьвильская Ольга Николаевна Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Вярьвильская Ольга Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
215269
  Биргер И.А. Вариационные методы в строительной механике турбомашин / И.А. Биргер, 1959. – 28с.
215270
  Пратусевич Я.А. Вариационные методы в строительной механике. / Я.А. Пратусевич. – М.Л., 1948. – 400с.
215271
  Репалов Игорь Николаевич Вариационные методы в теории колебаний плазменных сгустков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Репалов Игорь Николаевич; Гос. ком-т СССР по нар. образованию. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1988. – 13л.
215272
  Михайлов Ю.А. Вариационные методы в теории нелинейного тепло- и массопереноса / Ю.А. Михайлов, Ю.Т. Глазунов. – Рига : Зинатне, 1985. – 190 с.
215273
  Абрамов Ю.Ш. Вариационные методы в теории операторных пучков / Ю.Ш. Абрамов. – Ленинград, 1983. – 178 с.
215274
  Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности : Пер. с англ. / К. Васидзу. – Москва : Мир, 1987. – 542 с.
215275
  Фоменко А.Т. Вариационные методы в топологии / А.Т. Фоменко. – М, 1982. – 343с.
215276
  Никольский В.В. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики / В.В. Никольский. – Москва, 1967. – 460с.
215277
  Бахтина Галина Петровна Вариационные методы и квадратичные дифференциалы в задачах о неналегающих областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бахтина Галина Петровна; АН УССР Ин-т математики. – К., 1975. – 11л.
215278
  Лесин В.В. Вариационные методы и применение мультипликативных систем функций в некоторых прикладных задачах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.01 / Лесин Виктор Васильевич ; Москов. ин-т электронной техники. – Москва, 1979. – 16 с. – Библиогр.: 7 назв.
215279
  Перов А.И. Вариационные методы и теории нелинейных колебаний / А.И. Перов. – Воронеж, 1981. – 196с.
215280
  Марчук Ирина Михайловна Вариационные методы исследования некоторых задач механики упруго-пластического тела : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Марчук Ирина Михайловна; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1982. – 146л. – Бібліогр.:л.135-146
215281
  Марчук И.М. Вариационные методы исследования некоторых краевых задач механики упруго-пластического тела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Марчук И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
215282
  Димарченко О.С. Вариационные методы исследования нелинейных колебаний оболочечно-жидкостных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Димарченко О.С.; Ин-т механики АН УССР. – К, 1979. – 18л.
215283
  Вайнберг М.М. Вариационные методы исследования нелинейных операторов / М.М. Вайнберг. – Москва, 1956. – 344 с.
215284
  Цирлин А.М. Вариационные методы оптимизации управляемых объектов. / А.М. Цирлин. – М., 1976. – 448с.
215285
  Бердичевский В.Л. Вариационные методы построения моделей сплошных сред : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Бердичевский В.Л. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
215286
  Махницкий Роман Николаевич Вариационные методы построения теорий и расчета анизотропных пластин с отверстиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Махницкий Роман Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 17л.
215287
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Попова А.А. ; КГУ. – Киев, 1981. – 23 с.
215288
  Попова Анна Александровна Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Попова Анна Александровна; КГУ. – Киев, 1981. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
215289
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попова А.А.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
215290
  Дмитриев Ю.Ю. Вариационные методы расчета корреляционных эффектов и радиационных сдвигов уровней энергии многоэлектроных атомов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дмитриев Ю.Ю.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
215291
  Гейвандов Л.Н. Вариационные методы расчета связи волноводов и резонаторов через систему отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гейвандов Л.Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 30л.
215292
  Образцов И.Ф. Вариационные методы расчета тонкостенных авиационных пространственных конструкций / Образцов И.Ф. – Москва : Машиностроение, 1966. – 392 с. : черт. – Библиогр.: с. 389
215293
  Гутлянский В.Я. Вариационные методы решения задач об областях значения функционалов на некоторых классах аналитических функций : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутлянский В.Я.; Объед.совет.по присужден.учен.степен.по физ-мат.наукам. – Томск, 1967. – 9л.
215294
  Левина Н.Н. Вариационные методы решения краевых задач электростатики : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.03 / Левина Н. Н.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
215295
  Юрьев М.С. Вариационные методы теории возмущений и их применение в теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Юрьев М.С.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
215296
  Петров Ю.П. Вариационные методы теории оптимального управления / Ю.П. Петров. – Л., 1977. – 280с.
215297
  Хлуднев Александр Михайлович Вариационные неравенства в упругости и пластичности : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хлуднев Александр Михайлович; АН УССР, Сибирское отд., ВЦ. – Новосибирск, 1984. – 26л.
215298
  Нгуен Ван Тхоа Вариационные принципы в локальной релятивистской электродинамике движущихся сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Нгуен Ван Тхоа; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 13л.
215299
   Вариационные принципы в математической и теоретической физике. – Москва, 1989. – 97с.
215300
  Демков Ю.Н. Вариационные принципы в теории столкновений : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Демков Ю. Н.; ЛГУ. – Л., 1954. – 8л.
215301
  Био Морис Вариационные принципы в теории теплообмена : Унифицированный анализ диссипативных явлений методом Лагранжа / Био Морис; Пер. с англ. В.Л. Колпащикова и Т.С. Кортневой; Под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Энергия, 1975. – 209 с.
215302
  Куликов Э.Л. Вариационные принципы для полых систем СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куликов Э.Л.; Саратовский ун-т. – Саратов, 1964. – 14л.
215303
  Рудаков В.С. Вариационные принципы для полюсов S-матрицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудаков В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1966. – 6л.
215304
  Ванько В.И. Вариационные принципы и задачи математической физики : учеб. пособие для студентов инженер. спец. / В.И. Ванько. – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 190, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 188-190. – ISBN 978-5-7038-3372-8
215305
  Фридман А. Вариационные принципы и задачи со свободными границами / А. Фридман. – М., 1990. – 535с.
215306
  Ланцош К. Вариационные принципы механики / К. Ланцош; Пер. с англ. В.Ф. Гантмахера; Под ред. Л.С. Полака. – Москва : Мир, 1965. – 408 с.
215307
  Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды / В.Л. Бердичевский. – М, 1983. – 447с.
215308
  Полак Л.С. Вариационные принципы механики, их развитие и применение в физике / Л.С. Полак. – Москва : Физматлит, 1960. – 599 с.
215309
   Вариационные принципы механики. : Сборник статей / Под ред.Полака Л.С. – Москва : Физматлит, 1959. – 932с.
215310
  Абовский Н.П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек / Н.П. Абовский [и др.] ; под ред. Н.П. Абовского. – Москва : Наука, 1978. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-284
215311
  Зубарев А.Л. Вариационные принципы типа принципа Швингера в квантовомеханической проблеме малого числа тел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зубарев А.Л.;. – Дубна, 1981. – 20л.
215312
  Антонченко В.Я. Вариационные расчеты некоторых свойств ядерных систем : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.02. / Антонченко В.Я.;. – К, 1974. – 19л.
215313
  Жуков М.В. Вариационные расчеты энергии связи и размеров легких ядер / М.В. Жуков, В.Н. Максименко. – Киев, 1971. – 12с.
215314
  Рабинович Б.И. Вариационные режими полета крылатых летательных аппаратов / Б.И. Рабинович. – М., 1966. – 183с.
215315
  Венецкий И.Г. Вариационные ряды и их характеристики / И.Г. Венецкий. – Москва, 1970. – 159с.
215316
  Великославинский Д.А. Вариационный анализ эволюции магматических систем / Д.А. Великославинский, Э.Н. Елисеев, К.О. Кратц. – Ленинград : Наука, 1984. – 280с.
215317
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчивости распределенных колебательных процессов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Запорожье, 1980. – 123л. – Бібліогр.:л.113-123
215318
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчисоти распределенных колебательных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; КГУ. – К., 1981. – 20л.
215319
  Шехтер Р.С. Вариационный метод в инженерных расчетах / Р.С. Шехтер. – М., 1971. – 292с.
215320
  Эпштейн С. Вариационный метод в квантовой химии / С. Эпштейн. – М, 1977. – 362с.
215321
  Горлей П.Н. Вариационный метод в кинетической теории / П.Н. Горлей, В.А. Шендеровский; АН СССР, Ин-т физики. – Киев : Наук.думка, 1992. – 291с.
215322
  Лаврентьев М.А. Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа / М.А. Лаврентьев. – М., 1962. – 136с.
215323
  Кашкаха Виктор Ефимович Вариационный метод исследования некоторых нелинейных задач со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кашкаха Виктор Ефимович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
215324
  Колесников В.К. Вариационный метод приближенного решения задачи равновесия плазмы в токамаке и его использование / В.К. Колесников, В.Д. Хаит. – Москва, 1983. – 32с.
215325
  Цимринг Ш.Е. Вариационный метод расчета периодических волноводов : Автореф... канд. из. мат.наук: / Цимринг Ш. Е.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 10л.
215326
   Вариационный метод расчета электромагнитного поля и потерь в торцевых частях турбогенератора. – Киев, 1978
215327
  Кравчук А.С. Вариационный метод решения контактных задач : Автореф... д-ра физ.-хим.наук: 01.02.04 / Кравчук А.С.; МГУ. – М., 1980. – 28л.
215328
  Пахолков Г.А. и др. Вариационный метод синтеза сигналов и фильтров / Г.А. и др. Пахолков. – М., 1981. – 233с.
215329
  Нейман Ю.М. Вариационный метод физической геодезии / Ю.М. Нейман. – Москва : Недра, 1979. – 200 с.
215330
  Веселов В.В. Вариационный подход к задачам интерполяции физических полей / В.В. Веселов. – Москва, 1983. – 120с.
215331
  Томильчик Л.М. Вариационный принцип в электродинамике с двумя типами зарядов и модель релятивистской струны / Л.М. Томильчик. – Минск, 1979. – 73 с.
215332
  Срочко В.А. Вариационный принцип максимума и методы линеаризации в задачах оптимального управления / В.А. Срочко. – Иркутск, 1989. – 154с.
215333
  Абовский Н.П. Вариационный принцип теории упругости и теории оболочек : учеб. пособие / Н.П. Абовский, Н.П. Андреев ; МВ и ССО РСФСР, Краснояр. политехн. ин-т. – Красноярск, 1973. – 191 с.
215334
  Кротов В.Ф. Вариационный принцип упругого равновесия пространственно-временного континуума / В.Ф. Кротов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1987. – 111 с.
215335
  Зубарев А.Л. Вариационный прицип Швингера в квантовой механике / А.Л. Зубарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 144 с.
215336
  Стешенко А.И. Вариационный расчет границы области существования атомных ядер / А.И. Стешенко. – К., 1971. – 16с.
215337
  Королівський С.М. Вариационный ряд / С.М. Королівський. – К, 1967. – 22с.
215338
  Елисеев Э.Н. Вариационный физико-химический анализ процессов кристаллизации многокомпонентных систем. / Э.Н. Елисеев. – Л., 1971. – 128с.
215339
  Скобелкин В.И. Вариационые принципы в гидродинамике. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1958. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
215340
  Чеботарев Н.П. Вариация стока и его факторов. / Н.П. Чеботарев. – Воронеж, 1949. – 102с.
215341
  Лисковец О.А. Вариацыонные методы решения неустойчивых задач / О.А. Лисковец. – Минск, 1981. – 343с.
215342
  Вакуленко О.В. Варизонна модель фотолюмінесценції поруватого кремнію / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 428-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шар поруватого кремнію представлений як матеріал із змінною шириною забороненої зони. Запропонована модель фотолюмінесценції поруватого кремнію, за якою поглинання збуджувального випромінювання відбувається у широкозонній області варизонних систем, а ...
215343
  Яковлев Юрий Павлович Варизонные Ga1-xAlxAs:Si P-П-структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Яковлев Юрий Павлович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 20л.
215344
  Пека Г.П. Варизонные полупроводники / Г.П. Пека, В.Ф. Коваленко, А.Н. Смоляр. – Київ : Вища школа, 1989. – 250с. – ISBN 5-383-00003-9
215345
   Вариконды в электронных импульсных схемах. – Москва, 1971. – 271 с.
215346
  Караченцев А.Я. Варисторы, основы технологии серийного производства : Автореф... канд. техн.наук: / Караченцев А. Я.;, 1969. – 17л.
215347
  Юдин В.В. Варисциды Северного Урала / В.В. Юдин. – Л, 1983. – 174с.
215348
  Чесноков Варисцийский геосинклинальный магматизм и образование континентальной земной коры Большого Кавказа / Чесноков, И.С. Красивская. – М, 1985. – 94с.
215349
  Чумак П. Варіабельність ознак адвентивних видів трипсів та їх інвазійна спроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного аналізу мінливості ознак трипсів Frankliniella occidentalis Pergande та Partenothrips dracaenae Heeger з різним ступенем інвазійної спроможності. Одним із факторів адаптації трипсів до нових умов існування є мінливість ...
215350
  Думка І.В. Варіабельність ритму серця у машиністів електропоїздів метрополітену / І.В. Думка, В.С. Ткачишин, Н.Ю. Ткачишина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 33-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
215351
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Людмила Іванівна Кудій; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
215352
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кудій Л.І.; Черкаськ. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ, 2006. – 140с. – Бібліогр.: л.117-140
215353
   Варіабельність швидкості центральної обробки інформації у дітей молодшого дошкільного віку / Н. Філімонова, Т. Куценко, М. Макарчук, О. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-93. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В результаті проведеного дослідження було встановлено, що з метою оцінки психофізіологічних особливостей дітей молодшого дошкільного віку необхідно поводити обстеження як мінімум 3 рази, причому одночасно з найкращими для цієї дитини показниками ...
215354
  Крумов Б. Варіант №1 / Б. Крумов. – К, 1976. – 231с.
215355
  Ситченко А. Варіант аналізу повісті І.Франка "Захар Беркут" // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 6. – С.31-33
215356
  Стеченко Д.М. Варіант внутріобласного економіко-географічного районування України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 7-14. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
215357
  Семенов Варіант принципу Девілля-Годфруа-Зізлера для векторної оптимізації / Семенов, Р.Я. Апостол, Т.А. Войтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для задач векторної оптимізації отримино новий варіант варіаційного принципу Девіляя-Годфруа-Зізлера та теорему про б-пористість множини некоректних задач. Ключові слова: категорія Бера, пористість, векторна оптимізація, варіаційний принцип. New ...
215358
  Курченко О.О. Варіант теореми Леві-Бакстера для гауссівського випадкового поля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Знайдена границя у середньому квадратичному та з ймовірністю одиниця [альфа]-варіації гауссівського випадкового поля для простих приростів та рівномірних розбиттів (0, 1)[верхній індекс m]. Розглянуто приклади випадкового поля Ченцова та гауссівського ...
215359
  Дереч В. Варіанти інверсних напівгруп скінченного рангу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 80-83. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Нехай S - інверсна напівгрупа, напіврешітка ідемпотентів якої має скінчену довжину. Для фіксованого елемента c визначимо на S операцію * c згідно правила х * с у = х с у, а множину S з операцією * c, яка є напівгрупою, позначимо через (S, * c). Для (S, ...
215360
  Крижна В. Варіанти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 110-115.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
215361
  Ткаченко Н.Д. Варіанти локативів та їх функції в тексті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Розглядаються формальні та семантичні варіанти прийменникових локативів, директиві, їх функції у створенні семантико-синтаксичної єдності літературного тексту.
215362
  Кониський О. Варіанти на декотрі Шевченкові твори / О. Кониський. – 8с.
215363
  Кониський О.Я. Варіанти на декотрі Шевченкові твори : [розвідка та урив. з поезій Т.Г. Шевченка] [початок] / подав Олександр Кониський. – Б. м. : б. в., 1900. – 16 с. – Окр. відб. з: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1900, т.33, кн. 1


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1900. - На тит. арк. та обкл. ...
215364
  Крупка Я. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємтсві // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-18 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
215365
  Харламова О.В. Варіанти організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 266-270. – ISSN 2222-4459
215366
  Балабайкіна Н. Варіанти розрахунку курсових різниць : зовнішньоекономічна діяльність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 35-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
215367
  Колодкевич Г.В. Варіанти тексту В. Стуса "В мені уже народжується Бог": естетика прозрінь // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 188-193. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена інтерпретації поезії В. Стуса "В мені уже народжується Бог", яка містить два закінчені, але практично різні варіанти тексту. Це спроба показати естетичний аспект містичного переживання божественного начала в поетичному тексті
215368
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 109-112. – ISBN 966-581-231-9
215369
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучень // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
215370
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 159-167
215371
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 27-28
215372
   Варіантна оптимізація балансів паливно-енергетичних ресурсів / Репін, і.І., О.В. Мельник, І.В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 58-66
215373
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Дис. ...канд.філол.наук: Спец. 10.02.01- укр. мова / В.В.Коломийцева; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. – Додатки: л. 202-207. – Бібліогр.: л.182-201
215374
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Коломийцева В.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
215375
  Вірченко Г.І. Варіантне геометричне моделювання технічних об"єктів методом поліпараметризації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
215376
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка іменників у мовній спадщині Івана Огієнка та сучасні тенденції їхнього вживання // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 353-358. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
215377
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка однини іменників іі відміни у мові сучасної художньої літератури // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 328-330. – ISSN 2219-4290
215378
  Повар С.В. Варіантність викладу теми курсу загальної фізики "Постійний струм. Закон Ома" // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 120-124. – ISSN 2413-1571
215379
  Колібаба Л. Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця XX - початку XXI сторіч // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 86-96. – ISSN 1682-3540
215380
  Коць Т. Варіантність відмінкових форм іменників у мові преси початку XX ст. і становлення літературної норми // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 156-164. – ISSN 0201-419
215381
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівних форм наказового способу у староукраїнських пам"ятках // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 72-80. – Бібліогр.: с. 78-80; 45 поз.


  Система форм наказового способу дієслова в староукраїнській мові першої половини XVII ст. на матеріалі різножанрових пам"яток. In the article it is analized forms of the narrative mode of verb on the base ofdifferent style scripts of the Ancient ...
215382
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 249 л. – Бібліогр.: л. 187-249
215383
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
215384
  Лісова І.Г. Варіантність значень теперішнього часу в документах офіційно-ділового стилю (на матеріалі французької мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-68. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Робиться спроба проаналізувати різноманітні функції та відтінки значення present в офіційно-діловому стилі. Стандартизація й чіткість висловлювання дають змогу провести класифікацію значень present.
215385
  Козленко Т.В. Варіантність інтерфіксів у відносних прикметниках української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 257-261. – ISSN 1729-360Х
215386
  Коць Т.А. Варіантність морфологічних форм іменника в прескрипціях і мовній практиці другої половини XX ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 0027-2833
215387
  Харченко С.В. Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 215, ч. 1. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки")
215388
  Коляда М. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 66-76. – ISSN 1682-2366
215389
  Холодняк Ю.В. Варіативне дискретне геометричне моделювання обводів на основі базисних трикутників по заданому закону зміни кривини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Холодняк Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
215390
  Кизенко В.І. Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі : посібник для вчителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В.І. Кизенко; АПН України; Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 133с. – ISBN 978-966-644-073-3
215391
  Гнатюк Л.П. Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 86-96. – ISSN 0027-2833
215392
  Стеблина-Рудякова Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у "Систематичному словнику сербохорватської мови" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-117. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується аналіз варіативних відношень у групах синонімів тематичного словника сербської мови. В статье предлагается анализ вариативных отношений в группах синонимов тематического словаря сербского языка. The article is dedicated to ...
215393
  Сідельникова Л.П. Варіативні етюди пошуку альтернативи бюджетним ресурсам // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 238-248 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
215394
  Предко Д.Є. Варіативні моделі походження релігійних почуттів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 204-206
215395
  Ніколова О.О. Варіативні різновиди комічних псевдоморфних песонажів української драматургії першої пол. XIX ст. у контексті європейської традиції // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-102. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
215396
  Козленко І. Варіативність -ся-дієслів в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41, Літ.: 16 п. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Звернено увагу на зв"язок компонентів фонемної структури основи з компонентами плану змісту. З"ясовано, що живі фонемні чергування, які послідовно й регулярно відбуваються у цілком визначених осново формах словозмінної парадигми дієслова, мають певне ...
215397
  Кукарцев О. Варіативність дефініювання терміна "імперія" у науковому дискурсі // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – C. 28-32


  Досліджено смислові значення поняття "імперія" в сучасному науковому дискурсі, зокрема в теорії та методології політичної науки. Головна увага приділена аналізу змістовних ознак поняття "імперія", які існують у суспільних науках, а також існуючим ...
215398
  Воронова Н. Варіативність зв"язку етичного та естетичного: вплив на розвиток особистості // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 96-102. – ISSN 1728-9343
215399
  Попова Н.М. Варіативність інтенційного потенціалу мовних знаків у політичному дискурсі адресантів з різним соціальним статусом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 272-278. – ISBN 978-966-171-013-8
215400
  Мусатов С. Варіативність концептуального визначення особистості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 101-120. – ISSN 1810-2131
215401
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень віртуальної можливості (на матеріалі італійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 318-328
215402
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень внутрішньої можливості (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 253-260


  Розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної можливості, встановлюється типологія і варіативність модальних значень та механізмів розпредметнення в контексті у залежності від диспозиційної установки. Рассматриваются ...
215403
  Головко А.Я. Варіативність підходів до реалізації концепції соціального маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 184-191


  У статті узагальнена та проаналізована практика реалізації концепції соціального маркетингу в країнах Європи та США на прикладі провідних мультинаціональних компаній. Розкрито роль соціальних звітів як інноваційного інструменту соціального маркетингу ...
215404
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Додатки: л. 157-172. – Бібліогр.: л. 173-188
215405
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
215406
  Плющ Н.П. Варіативність просодичних структур в українському офіційно-діловому мовленні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Робиться спроба аналізу різних типів офіційно-ділового стилю в українському мовленні. Основна увага приділяється дипломатичному різновиду. Функціональними тут виявляються стилістично-нейтральні варіанти просодичних реалізацій інтонаційно-комунікативних ...
215407
  Гнатюк М. Варіативність самовияву: науковий і художній текст Людмили Тарнашинської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 117-123. – ISSN 0236-1477
215408
   Варіативність серцевого ритму у жінок в різні фази менструального циклу / В. Кравченко, Ю. Демченко, К. Максимович, Н. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-55. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено особливості регуляції серцевого ритму молодих жінок в різні фази менструального циклу в стані спокою та під час розумового навантаження на основі аналізу спектральних та статистичних показників варіативності серцевого ритму. ...
215409
  Кремзикова С.Ю. Варіативність словотвірної семантики імен діяча у старофранцузький та сучасний французький періоди // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 96-99. – ISBN 966-581-373-0
215410
  Корягіна А.А. Варіативність стратегій при перекладі фразеологізмів (на матеріалі українських перекладів трагедії Шекспіра "Гамлет") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 292-298


  У статті досліджено перекладацькі стратегії Юрія Клена, Григорія Кочура, Леоніда Гребінки та Юрія Андруховича в українських перекладах п"єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра, а також визначаються особливості перекладу фразеологізмів. В статье исследуются ...
215411
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А. ; КНУТШ , Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 169л. – Бібліогр. : л.157-169
215412
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
215413
  Богачевський П.С. Варіативність та інваріантність філософських засад та наукових інтерпретацій концепту віртуальності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – C. 3-11


  В статті осмислюється сучасна науково-філософська інтерпретація феноме- ну віртуальності. Автор зосереджується на аналізі концепту віртуальності у двох його виявах: смисловому інваріанті, що утворює стрижень для функціонування концепту в різних ...
215414
  Денисюк Н.Р. Варіативність терміна "fiction" в українській терміносистемі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 209-213
215415
  Алєксєєва К.І. Варіативність топосів реалізації творчого мислення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 91-93
215416
  Шарандаченко А.С. Варіативність тривалості передньоязикового та задньоязикового сонантів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 55-66. – ISSN 2075-4205
215417
  Коломієць Л. Варіативність у відтворенні поетичного мовлення Тараса Шевченка англійською мовою: від авторського до перекладацького дискурсу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 319-336


  Статтю присвячено змістовому та дискурсивному аналізу текстів двох народних пісень на слова Тараса Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий..." і "Думи мої, думи мої" в кількох перекладах англійською мовою з метою виявлення в окремому перекладі ...
215418
  Ніка О.І. Варіативність у формуванні моделі дієприслівникового звороту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 131-137. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Аналізується проблема варіативності у використанні дієприслівникових конструкцій на матеріалі староукраїнських пам"яток XVI - XVII ст. Розглянуто план згортання їх неінформативних позицій у процесі функціонування, зміни в системі зв"язності окремого ...
215419
  Григораш В.С. Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 40-44
215420
  Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 110-115


  Статтю присвячено дослідженню фольклорного наративу, який має зміст «переповідання», передачі будь-якого фольклорного тексту, вербального й невербального, та його функціонального спрямування – варіативності, яка несе ознаки індивідуального й ...
215421
  Матійчак А.А. Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 99-116. – ISSN 2306-2908
215422
  Сумарук Ю.П. Варіації геомагнітного поля від магнітосферних та іоносферних джерел під час дуже великої бурі 20 - 21 листопада 2003 р. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 147-150 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
215423
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – К, 1971. – 344с.
215424
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – 2-е вид. – К : Дніпро, 1980. – 355с.
215425
   Варіації еліптично поляризованого світла в волокні / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло. // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено чисельний розрахунок полярізації хвилі в одномодовому волокні при врахуванні тензора нелінійної сприйнятливості 4-го рангу. Показано, що зміна поляризації світла проявляється в обертанні еліпса поляризації без деформації його форми. Цей ефект ...
215426
  Вишенський В.А. Варіації з одного приводу на дві різні теми // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 91-100. – ISSN 1029-4171
215427
  Могильчак В.Ю. Варіації загального вмісту озону в атмосфері над територією України / В.Ю. Могильчак, Г.П. Міліневський // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, № 2 (105). – С. 41-47. – ISSN 1561-8889
215428
  Мостова Л.Б. Варіації на Псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 103-108
215429
  Яннарас Х. Варіації на тему Пісні Пісень / Х. Яннарас; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр Європейсь. гуманіт досліджень; Пер. з грецької С.Говоруна; Христос Яннарая. – 2-е вид. – Київ - Львів : Дух і Літера; Свічадо, 2003. – 131с. – ISBN 966-7888-44-4; 966-561-315-4
215430
  Півненко Б. Варіації на... одній струні / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 17). – С. 6-7


  Проекти з участю скрипальки Богдани Півненко викликають резонанс у шанувальників високого мистецтва.
215431
  Легка О. Варіації образу місяця в поезії Наталі Лівицької-Холодної // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 87-100. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
215432
  Русул О.В. Варіації розвитку прийдешнього інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
215433
  Сердюк М.Є. Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень : Автореф. дис. ... канд.технічних наук: смпец. 01.05.02 / Сердюк М.Є.; Національна металургійна академія України. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
215434
  Калайда О.Ф. Варіаційне числення : Навч. посібник для студ. природничих ф-тів / О.Ф. Калайда; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 130с. – ISBN 966-594-117-8
215435
  Адамян В.М. Варіаційне числення : Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В.М. Адамян, М.Я. Сушко; МОН України; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 128с. – ISBN 966-318-340-3
215436
   Варіаційне числення та методи оптимізації : навчальний посібник / М.О., Перестюк, О.М. Станжицький, О.В. Капустян, Ю.В. Ловейкін ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-439-313-0
215437
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник / М.П. Моклячук. – Київ : Либідь, 1994. – 328 с.
215438
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі / М.П. Моклячук. – Київ : Експрес, 2003. – 380с. – ISBN 966-7652-15-7
215439
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ, 2004. – 384с. – ISBN 966-8725-01-8
215440
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 399 с. – ISBN 978-966-439-207-2
215441
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.02 / Захарін С.Ф.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18с. – Бібліогр.:с.15
215442
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис. на здоб. наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Захарін С.Ф.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 123 л. – Бібліогр.: л. 114-123
215443
  Захарін Сергій Феліксович Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Захарін Сергій Феліксович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 123л. – Бібліогр.:л.114-123
215444
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Захарін С.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
215445
  Лимарченко В.О. Варіаційний метод дослідження нелінійних задач динаміки трубопроводів з рідиною / В.О. Лимарченко, О.С. Лимарченко, О.П. Тімохін // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 224-239. – ISSN 1815-2910
215446
  Любашенко Вікторія Володимирівна Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Любашенко В.В.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
215447
   Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині / Д.А. Клюшин, Н.І. Ляшко, С.І. Ляшко, Г.Г. Дяченко, К.В. Шевченко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 68-73. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано модель внутрiшньопухлинного переносу лiкiв iз точкових джерел, що є модифiкацiєю моделi Бакстера–Джейна, а також розроблено ефективний варiацiйний метод iдентификацiї потужностi точкових джерел лiкiв (мiкро-капсул), що дозволяє ...
215448
  Калайда О.Ф. Варіаційні задачі для суперпозиції функціоналів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 32-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Встановлено необхідні умови існування безумовного та умовного екстремумів функціоналів, що являють собою суперпозицію функціоналів, розглядуваних у класичному варіаційному численні.
215449
  Сурду М.М. Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імітансу = Variational methods of immittance measurement uncertainty improving / М.М. Сурду, З.Я. Монастирський ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2015. – 385, [1] с. : іл., табл. – Рез., дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 373-385. – ISBN 978-966-02-7803-5
215450
  Д"яченко В.Є. Варіаційні принципи механіки / В.Є. Д"яченко. – К., 1950. – 32с.
215451
  П"ятницький Д.В. Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / П"ятницький Дмитро Валерійович ; НАН України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
215452
  Даниленко В. Варіація на тему злочину й кари : Про літературну казку Василя Карп"юка "Паперушка" // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 144-147. – ISSN 0130-321Х
215453
  Шароварова С.В. Варіювання акцентних типів та їхніх акцентних структур слів англійської мови (на матеріалі британської вимовної норми) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 307-310. – ISSN 2219-4290
215454
  Смущинська І.В. Варіювання значенням слова як механізм дії авторської модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 187-190. – ISBN 966-581-373-0
215455
  Артемова Л.В. Варіювання композаційних моделей іспанських аналітичних статей (на матеріалі "El Pais", "El Mundo" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – C. 24-28. – ISBN 978-966-171-165-4
215456
  Сивокозова Т. Варіювання просторової семантики конструкцій з прийменником до та іменниками в родовому відмінку в східнополіському говорі XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 80-89. – ISSN 1682-3540
215457
  Козар Л. Варіювання текстів думи "Вдова і три сини" українськими кобзарями і лірниками ХІХ-ХХ століть // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 227-235


  У статті розглядаються опубліковані та рукописні варіанти текстів думи "Вдова і три сини". Також схарактеризовано дослідження соціально-побутових дум і, зокрема, думи про вдову
215458
  Добровольський Л.П. Варіянт пісні 18-го віку про земляні роботи / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – Київ : Дpук. І. Чоколова
1 сотня, 7 десяток. – 1912. – 20 с. : ноти. – В кн. також текст пісні


  На тит. стор. прим. № 85991 дарчий надпис: Володимирові Варламовичу на пам"ять про колишні етнографічні студії автора (Підпис)
215459
  Козлов И. Варка олифы, лаков, политуры и типографской краски. (Практическое руководство). / И. Козлов. – Одесса, 1918. – 44с.
215460
  Кавлашвили Владимир Николаевич Варлам Рухадзе. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кавлашвили Владимир Николаевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
215461
  Шаламов В.Т. Варлам Шаламов / В.Т. Шаламов. – Челябинск, 1990. – 93с.
215462
  Леонович В. Варламия-еретика отпели ангелы Руси... : поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0012-6756
215463
  Кара С. Варламов / С. Кара. – Л., 1969. – 152с.
215464
  Ільїн В.В. Варна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 39-40. – ISBN 966-316-069-1
215465
   Варна.Путеводитель.. – София, 1960. – 87с.
215466
  Бриссоний Варнава Варнавы Бриссония, главнаго в Париже сенатора, о Персидском царстве. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова
Ч. 3 : О военном деле Персидскаго государства / Перев. Сухопутн. Шляхет. Кадет. Корпуса учителем, капитанскаго ранга, Иваном Алексеевым ; Исп. и изд. братом его П. П. А. – 1781. – 238с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- видавн. марка, картон, шкіра
215467
  Шевченко Т.Г. Варнак / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 11с. : мал. і портр. – (Ілюстрована Шевченківська б-ка ; № 15)
215468
  Акулов И.И. Варнак / И.И. Акулов. – Свердловск, 1971. – 240с.
215469
  Бондарчук С. Варнак. Сценарій на тему віршу Т.Шевченка / С. Бондарчук. – 2-е. – Харків, 1925. – 53 с.
215470
  Ізюмська Т.О. Варовадження сучасних інноваційних методів навчання з метою підвищення ефективності викладання дисциплін "Основи здоров"я" і "Захист Вітчизни" в загальноосвітних навчальних закладах / Т.О. Ізюмська, Т.Д. Трушина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
215471
  Мартынов В.М. Варос Ашотович Шахмурадян / В.М. Мартынов. – Москва, 1984. – 31с.
215472
  Буравкін Г. Варта вірності / Г. Буравкін. – Київ, 1984. – 128 с.
215473
  Григорук М. Варта пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 1, 7
215474
   Вартанов Григорій Іванович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 401-403. – ISBN 978-966-2726-03-9
215475
   Вартанов Григорій Іванович / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  Пішов з життя вчений, педагог, проф. Інституту журналістики Вартанов Григорій Іванович (1922-2013). Некролог.
215476
  Каушан І.В. Вартісна основа і механізм забезпечення стабільності грошової одиниці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Каушан І.В. ; Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
215477
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 377-381


  В статті аналізується ринковий підхід щодо визначення вартісної оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості, за умов зміни попиту на ринку нерухомості та феномену взаємодоповнюваності. The valuation of real estate property has becomes ...
215478
  Руденко В.П. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу України в сучасних умовах суспільного розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-27. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
215479
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка природного капіталу в ринковій економіці // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 20-23
215480
  Статєєва В. Вартісне надбання українського мовознавства: [Рецензія] // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4


  Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття.- Тернопіль, 2002.- 351 с.
215481
  Бублик М. Вартісний аналіз об"єктів нерухомості з урахуванням техногенних факторів регіонального рівня // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 228-231. – ISSN 1993-0259
215482
  Кукоба В.П. Вартісний аналіз функцій управління при проектуванні систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 195-207 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
215483
  Гришова І.Ю. Вартісні важелі фінансового забезпечення переробних підприємств АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 102-107. – ISSN 2221-1055
215484
  Панчишин С.М. Вартісні відносини в умовах сучасного капітализму : (Питання теорії та методології) / С.М. Панчишин. – Львів, 1990. – 216с.
215485
  Рудь В.В. Вартісні економічні показники сільськогосподарського виробництва / В.В. Рудь. – К., 1964. – 103с.
215486
  Дєєва Н.Е. Вартісні моделі стратегічного управління корпораціями // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 9-15. – ISSN 2306-6792
215487
  Шиндирук І.П. Вартісні особливості моделювання управління борговими зобов"язаннями підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 99-110 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
215488
   Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України : монографія / [Л.Г. Ліпич та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Г. Ліпич] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010. – 449, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6-7. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-600-529-1
215489
  Івко Т.І. Вартісно-корисний аналіз комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу із застосуванням аналізу чутливості / Т.І. Івко, Т.А. Германюк // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 61-65. – ISSN 1029-4244
215490
  Васильчук І. Вартісно-орієнтована звітність як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 65-72 : табл., рис. – Бібліогр.:11 назв
215491
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180, [7] л. – Додатки: л. 181-183. – Бібліогр.: л. 166-180
215492
  Нестеренко В.П. Вартісно-орієнтоване стратегічне планування в банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестеренко Віктор Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
215493
  Христенко М. Вартісно-орієнтоване управління банком: зарубіжний досвід // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
215494
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками ризикостійкості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
215495
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід : монографія / О.О. Захаркін ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-335. – ISBN 978-966-657-579-4
215496
  Захаркін О.О. Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті інноваційного розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
215497
  Терещенко О.О. Вартісно-орієнтований контролінг - інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами / О.О. Терещенко, Д.Г. Савчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 77-88 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
215498
  Касян С.Я. Вартісно-споживчі складові брендингу компаній в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-36. – (Економічні науки ; № 3 (19))
215499
  Самбор М.А. Вартість адміністративного правопорушення: актуальні питання розуміння та правозастосування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 68-74. – ISSN 2220-1394
215500
   Вартість банківського бізнесу : монографія / [Єпіфанова А.О. та ін.] ; за заг. ред. : А.О. Єпіфанова, С.В. Лєонова. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-295. – ISBN 978-966-8958-76-2
215501
  Нестеренко В.П. Вартість банку та її економічна характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 138-141
215502
  Зозуля Н. Вартість батьківських прав по-українськи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 92-94
215503
  Гусєв В.В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 43-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
215504
  Базарний Л.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 232-237 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
215505
  Базарний Д.В. Вартість власного капіталу в банківському секторі України та її вплив на діяльність банків // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 388-390. – ISBN 978-966-188-219-4
215506
  Хвесик М.А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 84-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
215507
  Талаєва К.О. Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 80-85. – ISSN 2306-6814
215508
  Яців С.Ф. Вартість землі як чинник у системі сільськогосподарського виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 147-151
215509
  Вітренко Ю.М. Вартість і ціни освітніх послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (254). – С. 10-25 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
215510
  Бочуля Т. Вартість інформації в обліковому вимірі: реалії теорії та практики // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 10. – С. 28-32. – Бібліогр.: 10 назв
215511
  Сьомченков О.А. Вартість капіталу підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 242-253. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
215512
  Зеленський К. Вартість навчання, порядок формування ціни та шляхи її зменшення / К. Зеленський, О. Синишин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 61-85. – ISSN 1682-2366
215513
  Матат Д. Вартість освітніх послуг // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 4 квітня (№ 13). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Учасники науково-методичного семінару обговорили питання вартості освітніх послуг. Організатор - Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. До участі долучилися спеціалісти Міністерства освіти і науки України, представники ...
215514
  Давидов О.І. Вартість підприємства як економічна категорія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 8-19 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
215515
  Бак М. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 77-84. – ISSN 2078-1016
215516
  Гавриш В.П. Вартість робочої сили в контексті економічного зростання в Україні / В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 352-361. – (Право. Економіка. Управління)
215517
  Куліков Г. Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 7. – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
215518
  Чубук Л.П. Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 149-163


  Проаналізовано поширеність послуг професійного управління комерційною нерухомістю в Україні та деяких країнах ближнього зарубіжжя. Виділено основні підходи до формування вартості послуг управління, найбільш поширені схеми оплати та чинники, що ...
215519
  Котляревський Я.В. Вартість та концепції походження грошей / Я.В. Котляревський, Н.І. Передерієнко // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 83-97. – ISSN 1998-6912
215520
  Мельниченко Р. Вартість чистих активів у окремих господарських товариствах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-617-7069-14-9
215521
  Коваленко С. Вартість як основний елемент майнових відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 156-160. – ISSN 0132-1331
215522
  Павлов Г. Варто було б не саджати // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.6-8


  Повідомлення про те, що до десятої річниці Незалежності України 35 тисяч злочинців підпадають під амністію, стан легкої істерії.
215523
  Бугров В. Варто поєднувати різні системи освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 16 липня (№ 29)


  Проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров упевнений, що навчання наших студентів за кордоном приносить їм тільки користь. Міжнародні студентські обміни за різними програмами .
215524
  Сорока В. Вартовий неба. Пішов із життя астроном Клим Чурюмов один із відкривачів комети Чурюмова-Герасименко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 24 жовтня (№ 41/42). – С. 14. – ISSN 2219-5793
215525
  Міхно О. Вартовий українства (Борис Грінченко - народний учитель, громадський та політичний діяч) // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 353-362. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Висвітлення просвітницької діяльності Бориса Грінченка як народного вчителя, громадського та політичного діяча на зламі ХІХ та ХХ століть
215526
  Мар Є.П. Вартові Кремля / Є.П. Мар. – К., 1970. – 64с.
215527
  Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть / Д.Я. Телегін. – Київ, 1991. – 77с.
215528
  Джонсон Б. Варфоломеевская ярмарка / Б. Джонсон. – М., 1957. – 155с.
215529
   Варфоломеєва Тетяна Вікторівна // Академія правових наук України : Довідник / Ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 137-138. – ISBN 966-8088-03-4
215530
   Варфоломей Артемьевич Фанарджян.. – Ереван, 1986. – 64с.
215531
  Гримич Марина Варфоломієва ніч : Роман / Гримич Марина. – Львів : Кальварія, 2002. – 160с. – (Коронація слова). – ISBN 966-663-040-0; 966-663-040-0
215532
  Тимашев А.К. Варшава / А.К. Тимашев. – Москва : Просвещение. – 112 с.
215533
   Варшава : [фотоальбом]. – [Poznan] : Spoldzielczy instytut wyd-czy "Kraj", 1950. – 102 с.
215534
   Варшава : [альбом фотографий]. – [Варшава] : Полония, 1955. – 156 с. ил.
215535
  Циборовский А. Варшава / А. Циборовский. – Варшава, 1958. – 89 с.
215536
  Купецкий Е. Варшава / Е. Купецкий. – Варшава, 1960. – 228 с.
215537
  Медерский Л.А. Варшава / Л.А. Медерский. – Ленинград, 1967. – 72 с.
215538
  Кобельский Д. Варшава / Д. Кобельский, Семашко, з. – Варшава, 1968. – 5с.
215539
  Молева Н.М. Варшава / Н.М. Молева. – Москва, 1973. – 192 с.
215540
  Янковский С. и Циборовский А. Варшава 1945 и сегодня / С. и Циборовский А. Янковский. – Варшава, 1971. – 122с.
215541
   Варшава от А до Я. – Варшава : Мэрия г.Варшавы, 2004. – 48с. : fot. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 2004. – ISBN 83-916941-3-5
215542
  Соколов Б. Варшава, зраджена, але нескорена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 11


  70 років тому польська столиця повстала проти нацистів.
215543
  Пасічник М.С. Варшава, Москва і Стамбул у боротьбі за Україну (1657-1665) : автореф. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Пасічник М.С. ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 1999. – 32 с. – Бібліогр.: 30 назв.
215544
  Самойлов Юрий Варшава: туризм для души, ума и тела // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 66-68 : фото. – ISSN 1998-8044
215545
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1982. – 318с.
215546
  Мелентьев В.Г. Варшавка / В.Г. Мелентьев. – М, 1984. – 318с.
215547
  Дудинов П.П. Варшавская Краснознаменная: Боевой путь 328-й стрелковой Варшав. Краснознам. дивизии / П.П. Дудинов. – М., 1986. – 149с.
215548
  Аудерская Г Варшавская Сирена / Г Аудерская. – Москва, 1984. – 560с.
215549
  Аудерская Г. Варшавская Сирена / Г. Аудерская. – Москва, 1990. – 495с.
215550
  Галчинский К.И. Варшавские голуби. / К.И. Галчинский. – М., 1962. – 104с.
215551
  Квятковский М. Варшавские Лазенки / М. Квятковский. – Варшава, 1978. – 58с.
215552
  Самойлов Юрий Варшавский авиаузел: для Евро и не только // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 20-22 : фото. – ISSN 1998-8044
215553
  Длужневская С. Варшавский дневник / С. Длужневская. – М., 1967. – 196с.
215554
  Лацо А. Варшавский договор - инструмент обеспечения мира / А. Лацо. – М, 1974. – 96с.
215555
  Семин В.В. Варшавский Договор - надежный щит мира и социализа. / В.В. Семин. – М., 1975. – 59с.
215556
   Варшавский договор - союз во имя мира и социализма. – М., 1980. – 295с.
215557
  Савинов К.И. Варшавский Договор - фактор мира, щит социализма. / К.И. Савинов. – М., 1986. – 268с.
215558
   Варшавский договор. – М., 1990. – 255с.
215559
   Варшавский договор и НАТО. – М., 1989. – 6с.
215560
  Владимиров С.А. Варшавский договор и НАТО. / С.А. Владимиров, Л. Теплов. – Москва, 1979. – 296с.
215561
   Варшавский университет. – Варшава, 1958. – 96с.
215562
   Варшавско-Ивангородская операция. – М., 1938. – 512с.
215563
  Платошкин Н.Н. Варшавское восстание 1944 года: мифы и реальность // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 27-33. – ISSN 0321-0626
215564
  Назаревич Р. Варшавское восстание, 1944 год / Р. Назаревич. – М., 1989. – 231с.
215565
  Клишко З. Варшавское восстание. Статьи, речи, воспоминания, документы / З. Клишко. – Москва, 1969. – 280с.
215566
   Варшавское совещание европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. – М., 1955. – 144с.
215567
  Владимиров С.А. Варшавскому Договору -- четверть века. / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1980. – 64с.
215568
  Козак С. Варшавська і польська україністика в процесі трансформації та глобалізації суспільства // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 539-548. – ISBN 978-966-02-6612-4
215569
  Дацків І. Варшавська угода 1920 р. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 65-72
215570
  Голубко В. Варшавська угода 1920 року її перспективи у візії західноукраїнських політиків // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 91-102. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
215571
  Романюк С. Варшавська україністика: камо грядеши? // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 7. – С. 3-16. – ISSN 2078-5119


  Розглянуто сучансий стан й майбутнє осередків вивчення укр. мови у Варшаві. Особливу увагу присвячено кафедрі україністики Вашавського ун-ту як найстарішому й найвідомішому навч. закладу Європи, у якому українську викладають понад 50 р. Рассмотрены ...
215572
  Іщенко Ж.М. Варшавське герцогство: деякі аспекти ідеологічного впливу на західні губернії Російської Імперії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
215573
  Козак С. Варшавський бард - Остап Лапський // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 241-253. – ISBN 978-83-935845-4-3
215574
  Галицька-Дідух Варшавський договір 1920 р. у контексті соборницької ідеї // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 82-93
215575
  Кучерепа М.М. Варшавський договір 1920 року: проблеми, наслідки // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.193-197
215576
  Кралюк П. Варшавський договір 1920 року: українська оцінка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 жовтня (№ 35). – С. 15


  Останнім часом відносини між Польщею та Україною на "історичному фронті" складаються не найкраще. Та все ж іноді сторони ніби шукають порозуміння. Принаймні польські історики й політики намагаються подавати Варшавський договір, підписаний Юзефом ...
215577
  Боримський В.В. Варшавський договір в оцінці Симона Петлюри // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 228-229. – ISBN 966-2980-20-2
215578
  Курішков Є.Л. Варшавський договір як форма політичного співробітництва соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 77-83. – (Серія права ; № 10)


  Политическое сотрудничество социалистических государств, базирующееся на принципах пролетарского интернационализма, взаимопомощи и невмешательства во внутренние дела других стран, нашло полное политическое и юридическое закрепление в статьях и духе ...
215579
  Бойко Н.О. Варшавський період життя сосницького краєзнавця Ю.С. Виноградського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 198-201. – ISSN 2218-4805
215580
  Руденко Л.Г. Варшавський регіональний форум 2015 / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 64. – ISSN 1561-4980
215581
  Кучухідзе А. Варшавський саміт "Східного Партнерства": основні політичні результати для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 52-53
215582
  Вонсович О.С. Варшавський саміт НАТО – 2016: нові підходи щодо забезпечення європейської безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 370-373. – ISSN 2076-1554
215583
  Крук Г. Варшавські Вігілії // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 11/12. – с. 5-9. – ISSN 0585-8365
215584
  Малей Антоніна Варшавські канікули : Польща / Малей Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 50-52 : Фото
215585
  Брега Г. Варшавчик Марк Якимович // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 44. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
215586
  Калакура Я.С. Варшавчик Марко Якимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 166. – ISBN 96966-8060-04-0
215587
  Шморгун Л.М. Варшавчик Марко Якимович (1918-2001) // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 157-158. – ISBN 5-7702-0849-Х
215588
  Будревич О. Варшавяне. / О. Будревич, Э. Фальковский. – Варшава, 1970. – 126с.
215589
   Варшавянка, 1950. – 64с.
215590
  Нилин П.Ф. Варя Лугина и ее первый муж: РАссказы. / П.Ф. Нилин. – М., 1984. – 464с.
215591
  Чуковский Н.К. Варя. Последняя командировка / Н.К. Чуковский. – Москва : Советский писатель, 1958. – 331 с.
215592
  Сергеев А.С. Варяг. Роман / А.С. Сергеев. – Л., 1946. – 340с.
215593
  Бороздин М. Варяги и "норманнская " теория // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 4-13. – ISSN 1812-867Х


  Російська історична наука в ХVIII ст.
215594
  Гедеонов С.А. Варяги и Русь : историческое исследование С. Гедеонова : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 1. – 1876. – [2], XIX, [5], 395 с. – Нумерация кн. ч. 1 и ч. 2 продолж.
215595
  Гедеонов С.А. Варяги и Русь : историческое исследование С. Гедеонова : в 2 ч. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Ч. 2. – 1876. – 397-569, [3] CXVI с
215596
  Горобець І. Варяги й мумі-троллі. Фінляндія / І. Горобець, А. Пирогів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-36
215597
  Липко И.П. Варьерование структуры вопростильных и отрицательных предложений с глаголом-сказуемым have в британском и американском вариантах английского языка в синхронии и диахронии. : Дис... Канд.филол. наук: / Липко И.П.; МВиССО УССР.Харьковский ин-т искусств. – Харьков, 1984. – 200л. – Бібліогр.:л.164-186
215598
  Зуене И.К. Варьирование бессоюзных и союзных сложноподчиненных предложений (на мат. соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зуене И.К.; Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. – Москва, 1983. – 25л.
215599
  Дородных А.И. Варьирование галагольных форм в современном английском языке / А.И. Дородных. – Х., 1988. – 157с.
215600
  Новоселов В.С. Варьирование динамических моделей движения. Уч. пособие / В.С. Новоселов. – Л., 1983. – 108с.
215601
  Губа Сергей Григорьевич Варьирование задач на доказательство как средство активизации математической деятельности учащихся и развития у них интереса к предмету : Автореф... канд. пед.наук: 002 / Губа Сергей Григорьевич; Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1972. – 20л.
215602
  Расторгуева Татьяна Адриановна Варьирование и исторические изменения морфологической системы английского языка : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Расторгуева Татьяна Адриановна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 51л.
215603
  Стебелькова Н.А. Варьирование и структурно-семантические аспекты тождества фразеологической единецы. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стебелькова Н.А.; Моск.пед.ин-т. – М, 1979. – 25л.
215604
  Зимов Д.И. Варьирование интонации сочетания авторской и прямой речи в немецом языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зимов Д.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 20л.
215605
   Варьирование микроморфологических показателей строения пор в суглинистых почвах южной тайги и лесостепи европейской территории России / Е.Б. Скворцова, В.А. Рожков, В.Н. Щепотьев, В.Н. Дмитренко, З.Н. Тюгай, С.Ф. Хохлов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1061-1072 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0032-180Х
215606
  Липко Ирина Петровна Варьирование структуры вопросительного и отрицательных предложений с глаголом-сказуемым HAVE в британском и американском вариантах английского языка в синхронии и диахронии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Липко Ирина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 23л.
215607
  Тихомиров М.А. Варьянты артерий и вен человеческого тела в связи с морфологией сосудистой системы / [соч.] М.А. Тихомирова, орд. проф. Унив. Св. Владимира. – Киев : Лито-типография Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевск. отд., 1900. – VIII, 377 с. ил. – Библиогр.: с. 351-364
215608
  Рябов В.С. Вас вызывают в Главпур / В.С. Рябов. – М., 1990. – 463с.
215609
   Вас ждут политические училища. – М., 1990. – 125с.
215610
  Біленко Василь Вас занесло лавиною? Фріц і Ганс спішать на допомогу : Австралія/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 67-70 : Фото
215611
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії-2015 // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 2-3


  Вступна кампанія 2015 р. мала низку особливостей порівняно зі вступною кампанією попереднього року, пов’язаних насамперед із набуттям чинності нового Закону України «Про Вищу освіту», специфікою роботи державного підприємства «Інфоресурс», анексією ...
215612
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2016 // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 8). – С. 5


  Цьогорічна вступна кампанія мала низку особливостей у порівнянні зі вступною кампанією попереднього року, зокрема: • вступ за новим набором спеціальностей, • широкий конкурс, • зміна умов позаконкурсного вступу, • новий механізм вступу до ...
215613
   Вас зараховано! За результатами вступної кампанії 2017 // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 5


  "Кількість заяв до КНУ цього року в цілому перевищила показники минулого року і склала 58 574. Цей показник вивів наш університет на перше місце за кількістю заяв серед університетів України. Упродовж кількох років поспіль зберігається тенденція ...
215614
   Вас зовут "Четверть третьего"?. – Свердловск, 1965. – 306с.
215615
  Венедюхин Александр Вас обязательно услышат : digital // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 124-128 : Фото, карта
215616
  Кобяков Г.Г. Вас ожидают звезды / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1965. – 110с.
215617
  Глуховцева К. Вас переїхати чи ви мене пропустите? (мовна і соціокультурна агресія в міському просторі Луганщини) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 85-89. – ISSN 0201-419
215618
  Чен Е.Б. Вас приглашает "королева" / Е.Б. Чен. – М, 1988. – 198с.
215619
  Максименков Леонид Вас примет дуче // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 15 (5093). – С. 42-45. – ISSN 0131-0097


  Політ Михайла Кольцова до Муссоліні - ще одна невідома сторінка історії підготовки радянсько-німецького пакту.
215620
  Бедзик Ю.Д. Вас чекають. Тридцятий / Ю.Д. Бедзик. – Київ, 1986. – 366 с.
215621
  Поплыко Д.Ф. Васа Пелагич и Россия. / Д.Ф. Поплыко. – М, 1983. – 256с.
215622
  Игнатовит J. Васа Решпект. / J. Игнатовит. – Београд, 1954. – 220с.
215623
  Рудь М.О. Васалітет / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
215624
  Михайловський В.М. Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром III та Людовиком Угорським // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 4-15. – ISSN 0130-5247
215625
  Фейхтвангер Л. Васантасена; Пеп / Л. Фейхтвангер. – Ленинград : Гослитиздат, 1938. – 168 с.
215626
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарици / В.А. Осеева. – Кишинев, 1989. – 687с.
215627
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – М.-Л, 1952. – 384с.
215628
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва-Ленинград, 1953. – 448с.
215629
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – Москва, 1954. – 376с.
215630
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – М, 1957. – 848с.
215631
  Осеева В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осеева. – К, 1985. – 751с.
215632
  Осевва В.А. Васек Трубачев и его товарищи / В.А. Осевва. – М, 1989. – 332с.
215633
   Васиилий Иванович Чапаев.. – М., 1953. – 40с.
215634
  Томов Е. Васил Захариев. / Е. Томов. – София, 1954. – 56с.
215635
  Томов Е. Васил Захариев. / Е. Томов. – София, 1954. – 88с.
215636
  Безверха В. Васил Златарски - видатний представник болгарської історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-126. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
215637
  Катарджиев И. Васил Ивановски = Vasil Ivanovski, a fighter for the ideal of free and united Macedonia on the Balkans. A history of Macedonia from the antiquity to the ASNOM / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-123-1
Кн. 1 : Васил Ивановски, борец за идеалот за слободна и обединета Македониjа на Балканот. Историjа на Македониjа од антиката до АСНОМ. – 2014. – 228, [4] с. – Парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
215638
  Катарджиев И. Васил Ивановски = Vasil Ivanovski. Publicistic works and documents / Иван Катарджиев ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите. – ISBN 978-608-203-124-8
Кн. 2 : Публицистика и документи. – 2014. – 217, [3] с. – парал. тит. лист англ. та макед. мовами


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
215639
  Ристовски Б. Васил Икономов (1848-1934) : Прилог кон проучуваньето на македонскиот културно-национален развиток / Б. Ристовски. – Скопjе, 1985. – 153 с.
215640
   Васил Коларов : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1988. – 94с.
215641
  Даскалов Д. Васил Коларов. / Д. Даскалов. – София, 1987. – 76с.
215642
  Гандев Х. Васил Левски : политически идеи и революционна дейност / Х. Гандев. – София : Нива, 1946. – 204, [3] с.
215643
  Калчев К. Васил Левски / К. Калчев. – София, 1954. – 84с.
215644
  Генчев Н. Васил Левски / Н. Генчев. – София : Военно издателство, 1987. – 229, [1] с.
215645
  Възвъзова-Каратеодорова Васил Левски : документален летопис 1837 - 1873 / К.Възвъзова-Каратеодорова, З. Нонева, В. Тилева. – София : "Д-р Петър Берон", 1987. – 340 с.
215646
  Левски В. Васил Левски 1837-1987 : изследвания / В. Левски; Българска академия на науките, институт по история. – София : Издателство на българската академия науките, 1987. – 318, [2] с.
215647
  Левски В. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : документи из турските архиви / В. Левски. – София : Георги Димитров, 1952. – XII, 463 с.
215648
  Левски В. Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : документи из турските архиви / Васил Левски, фототипно издание по случай 150 години от рождението му. – София : Народна библиотека "Кирил и Методий", 1987. – 463 с.
215649
  Унджиев И.Н. Васил Левски. Биография. / И.Н. Унджиев. – София, 1945. – 1152с.
215650
  Стекольников А.Я. Васил Левский. / А.Я. Стекольников. – М., 1958. – 317с.
215651
   Васил Стоилов : цветни репродукции. – София : "Български художник", 1962. – 12 с., 12 л. ил.
215652
   Васил Хаджиманов (1906-1969) / Макед. акад. на науките и уметностите ; подготвил: Горги Горгиев. – Скопjе : МАНУ, 2012. – 101, [2] c. : ил. + 1 CD. – Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою. – ISBN 978-608-203-084
215653
  Коробан В.П. Василе Александри / В. Коробан. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 178 с.
215654
  Коробан В.П. Василе Александри (Жизнь и творчество) : Автореф... канд .филол.наук: / Коробан В.П.; МВО СССР, Кишин.ГУ. – Кишине, 1958. – 16л.
215655
  Вечканов С. Василек : стихи / С. Вечканов; пер. с морд.-эрзя И.Пеняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1958. – 12 с.
215656
  Поляков Е.И. Василек Захаров ищет свою родословную. / Е.И. Поляков. – Л., 1965. – 223с.
215657
   Василенко Микита Кімович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 72. – ISBN 978-966-2726-03-9
215658
  Геник С. Василенко Микола // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 29-30 : фото. – ISBN 966-7263-79-7
215659
  Усенко І. Василенко Микола Петрович [1866-1935] // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 829-830. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
215660
   Василенко Микола Прокопович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 23-26. – ISBN 966-02-0537-6
215661
  Губицький Л.В. Василенко Микола Прокопович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 167. – ISBN 96966-8060-04-0
215662
  Кузьминська О. Василенко Микола Прокопович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 104-109. – ISBN 966-02-3529-1
215663
   Василенко Микола Прокопович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 165-166. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
215664
  Павленко Ю.В. Василенко Микола Прокопович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 34-37. – ISSN 0374-3896
215665
  Гриценко І.С. Василенко Микола Прокопович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 235. – ISBN 978-966-06-0557-2
215666
  Клименко І.В. Василенко Микола Прокопович (1866-1935) - історик, правознавець, політичний і громадський діяч // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 70-73. – ISBN 966-02-2569-5
215667
  Короткий В. Василенко Микола Прокопович (1877-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 401-402. – ISBN 5-7707-1062-4
215668
  Короткий В.А. Василенко Микола Прокопович (1877-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 192-193 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
215669
  Тронько П. Василенко Микола Прокопович [1866-1935] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 45 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
215670
   Василенко Николай Прокофьевич // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 56-57. – ISBN 966-7288-72-2
215671
  Артамонов В.И. Василий III : Исторический роман в двух книгах / В.И. Артамонов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 464с.
215672
  Белоконь И.П. Василий Аpхипович Мовчан : К 50-летию со дня рождения / И.П. Белоконь; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : КУ им. Т.Шевченко, 1953. – 32 с. – Отд. оттиск из: Труды биолого-почвенного ф-та (с. 179-211)
215673
   Василий Акимович Арлашин. – М, 1987. – 14с.
215674
  Есипов В. Василий Аксенов и его поколение в романе "Таинственная страсть" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 4 (июль - август). – С. 476-491. – ISSN 0042-8795
215675
  Каунов Я.П. Василий Александрович Битюцкий. / Я.П. Каунов. – Сталинград, 1961. – 28с.
215676
  Ильинский И.М. Василий Алексеев / И.М. Ильинский. – М., 1986. – 349с.
215677
  Черных Е.А. Василий Алексеевич Бильбасов и его труд "Кирилл и Мефодий" / Елена Александровна Черных // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 66-75. – ISSN 0869-608Х
215678
   Василий Алексеевич Ватагин. – М, 1933. – 75с.
215679
   Василий Алексеевич Ватагин. – М, 1956. – 123с.
215680
  Красноусов А.М. Василий Алексеевич Слепцов (29.07.1836-4.04.1878) / А.М. Красноусов. – Пенза, 1949. – 3-29с.
215681
  Фролова М.М. Василий Алексеевич Чертков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 16-29. – ISSN 0042-8779


  Представлена биография государственного деятеля и военачальника 18 века В. А. Черткова.
215682
  Жуковский В.А. Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) : биографический очерк поэта с приложением его стихотворений. – Москва : Изд. О-ва распр. полезных книг ; Тип. В.Ф. Кудинова, 1902. – 64 с. – Экз. дефектный, без обл.
215683
   Василий Андреевич Жуковский (1783-1852): К 200-летию со дня рождения. Метод. рекомендации). – М., 1982. – 20с.
215684
   Василий Андреевич Жуковский: (Метод. пособие).. – М., 1983. – 15с.
215685
  Назаренко В. Василий Андреевич Назаренко : биографический очерк / Валентин Назаренко. – Киев : Логос, 2008. – 220с. – ISBN 978-966-171-038-1
215686
   Василий Андреевич Тропинин. – М., 1957. – 48с.
215687
  Чижикова Е.Н. Василий Андреевич Тропинин / Е.Н. Чижикова. – Л., 1971. – 51с.
215688
   Василий Андреевич Тропинин. – М., 1982. – 247с.
215689
  Розанов М.Д. Василий Андреевич Шелгунов / М.Д. Розанов. – Л, 1966. – 335с.
215690
  Розанов М.Д. Василий Андреевич Шелгунов / М.Д. Розанов. – Л, 1976. – 384с.
215691
  Машина О. Василий Баженов, отец русского классицизма // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 5. – С. 2-13


  Василий Иванович Баженов (1737-1799) - рос. архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, масон; представитель классицизма. Член Российской академии (1784)
215692
  Попельницкая Е. Василий Баженов: поэт в "застывшей музыке" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 27-43. – ISSN 1819-6268


  Василий Иванович Баженов (1737/1738-1799) - российский архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, представитель классицизма, масон. Член Российской академии (1784 год).
215693
  Селезнев Ю.И. Василий Белов. / Ю.И. Селезнев. – М : Советская Россия, 1983. – 144 с.
215694
  Гарин Ф.А. Василий Блюхер / Ф.А. Гарин. – М
1. – 1963. – 343с.
215695
  Гарин Ф.А. Василий Блюхер / Ф.А. Гарин. – М
2. – 1967. – 319с.
215696
  Гарнич Н.Ф. Василий Боженко / Н.Ф. Гарнич. – Москва, 1958. – 192 с.
215697
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1976. – 79с.
215698
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1978. – 62с.
215699
  Наровчатов С.С. Василий Буслаев : Поэма. / С.С. Наровчатов. – М., 1980. – 94с.
215700
   Василий Буслаев [Електронний ресурс] = Vassily Buslayev : продолжительность 81 мин. ; жанр сказка / про-во киностудия им. М. Горького, 1982; реж. Г. Васильев ; авт.сцен. С. Наровчатов, Б. Шустров ; опер. А. Гарибян ; комп. А. Рыбников ; акт. Д. Золотухин и др. ; Gorky FILM STUDIO, DVD EXPO, PAL, RUSCICO a.o. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1DVD. – DVD video.--Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Дидактич. пос. в изуч. иностран. яз.- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (Сказки. Избранное)


  По одноименной поєме С. Наровчатова о герое русских былин и сказок Василии Буслаеве. Жил на свете Василий Буслаев - сын Новгородского посадника, как хотел, сам по себе : не верил ни в сон, ни в чех, ни в змеиный шип... Дополнительные материалы : ...
215701
   Василий Васильевич Ванин.. – Москва, 1955. – 256с.
215702
  Тихомиров А.Н. Василий Васильевич Верещагин / А.Н. Тихомиров. – М.-Л. : Искусство, 1942. – 100с.
215703
  Лебедев А.К. Василий Васильевич Верещагин : Жизнь и творчество 1842-1904 / А.К. Лебедев. – 2-е перераб. и доп. изд. под ред. А.В. Солодовникова. – Москва : Искусство, 1972. – 396 с. + Приложения: 1. Главы из воспоминаний сына художника В.В. Верещагина. - 2. Библиогр., состав. Г.К. Буровой при участии А.К. Лебедева
215704
  Завадская Е.В. Василий Васильевич Верещагин / Е.В. Завадская. – Москва, 1986. – 111с.
215705
   Василий Васильевич Верещагин. Выставка произведений. Путеводитель.. – М., 1958. – 44с.
215706
   Василий Васильевич Вильямс.. – М., 1957. – 22с.
215707
  Картушин В.М. Василий Васильевич Витковский : Геодезист, ученый и педагог / В.М. Картушин; ред. Г.Ф. Гапочко. – Москва : Геодезиздат, 1956. – 99 с.
215708
  Баринов В.А. Василий Васильевич Витковский (1856-1924) : брошюра / В.А. Баринов. – Москва : Наука, 1973. – 65с.
215709
   Василий Васильевич Вольвач (1942-2016) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 128. – ISSN 0130-2906
215710
   Василий Васильевич Глушко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 53с. – (Библиография ученых УССР)
215711
   Василий Васильевич Голиков.. – М, 1989. – 24с.
215712
   Василий Васильевич Докачаев : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 30. – Бібліогр.: 11 назв
215713
  Полынов Б.Б. Василий Васильевич Докучаев : Очерк жизни и творчества / Б.Б. Полынов, А И. Крупеников, Л.А. Крупеников; Отв. ред. И.В.Тюрин. – Москва : АН СССР, 1948. – 280с. – (Научно-популярная серия)
215714
  Крупниковы И.Л. Василий Васильевич Докучаев / И.Л. Крупниковы. – Москва, 1949. – 288с.
215715
  Крупениковы И. и Василий Васильевич Докучаев (1846-1903) / И. и Крупениковы. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 280с. – (Жизнь замечательных людей)
215716
  Зонн С.В. Василий Васильевич Докучаев, 1846-1903 / С.В. Зонн. – Москва : Наука, 1991. – 221с. – (Научно-биографическая литература)
215717
  Чеботарева Л.А. Василий Васильевич Докучаев. / Л.А. Чеботарева, А.Д. Маева. – М.Л., 1947. – 103с.
215718
  Берков П.Н. Василий Васильевич Капнист. 1757-1823 / П.Н. Берков. – Л.-М, 1950. – 71с.
215719
  Крайнев В.В. Василий Васильевич Крайнев / В.В. Крайнев. – М., 1980. – 27с.
215720
  Кауфман Р.С. Василий Васильевич Крайнев / Р.С. Кауфман. – Ленинград, 1989. – 26с.
215721
  Малцьева Ф.С. Василий Васильевич Крайнев. / Ф.С. Малцьева. – М.Л., 1950. – 32с.
215722
  Лазаревский И. Василий Васильевич Матэ. / И. Лазаревский. – М.-Л., 1948. – 36с.
215723
   Василий Васильевич Меркурьев. – М., 1986. – 199с.
215724
   Василий Васильевич Мешков. – Москва, 1954. – 36с.
215725
  Брагинский Э.В. Василий Васильевич Мешков. / Э.В. Брагинский. – М.-Л., 1949. – 49с.
215726
   Василий Васильевич Парин, 1903-1971 : [Физиолог]. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 15 ; Сер. биол. наук. Физиология). – ISBN 5-02-005871-8
215727
  Николюкин А.Н. Василий Васильевич Розанов. / А.Н. Николюкин. – М, 1990. – 62с.
215728
  Березарк И.Б. Василий Васильевич Самойлов / И.Б. Березарк. – Л, 1948. – 166с.
215729
  Сапожникова Н.В. Василий Васильевич Сапожников, 1861-1924 / Н.В. Сапожникова, Е.В. Сапожникова. – М., 1982. – 65с.
215730
  Перетц В.Н. Василий Васильевич Сиповский(1872-1930).Некролог. – 269-274
215731
  Мочалов Л.В. Василий Васильевич Соколов / Л.В. Мочалов. – Л, 1962. – 40с.
215732
  Трошин И.И. Василий Васильевич Стригин / И.И. Трошин. – Волгоград, 1969. – 48с.
215733
  Сурьянинов В.В. Василий Васильевич Сурьянинов, заслуженный художник РСФСР. / В.В. Сурьянинов. – М, 1980. – 8с.
215734
   Василий Васильевич Трамзин.. – Ярославль, 1971. – 25с.
215735
  Кирьянов Г.Ф. Василий Васильевия Докучаев. 1846-1903. / Г.Ф. Кирьянов. – Москва, 1966. – 291с.
215736
  Уранов А.А. Василий Вачсиьевич Алехин как ученый / А.А. Уранов. – 2-е изд. – М., 1951. – 19-32с.
215737
  Петухова О. Василий Верещагин: против великой несправедливости // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 36-59. – ISSN 1819-6268
215738
  Репников А.В. Василий Витальевич Шульгин / А.В. Репников, В.С. Христофоров // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 155-169. – ISSN 0869-5687
215739
  Репников А.В. Василий Витальевич Шульгин / А.В. Репников, И.Н. Гребенкин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-40. – ISSN 0042-8779
215740
   Василий Владимирович Коршак.. – М., 1982. – 312с.
215741
  Елисеев А.А. Василий Владимирович Петров / А.А. Елисеев. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 180 с.
215742
  Шнейберг Я.А. Василий Владимирович Петров, 1761-1834 / Я.А. Шнейберг. – Москва : Наука, 1985. – 223с.
215743
  Михед П. Василий Гоголь-Яновский в культурном контексте времени // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 11/12. – С. 212-235. – ISSN 0131-8136


  Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (при рождении Яновский (1777-1825) - украинский и русский писатель, поэт, драматург, государственный служащий. Отец Николая Васильевича Гоголя.
215744
  Потапов Ю.П. Василий Григорьевич Власов, 1896-1959 / Ю.П. Потапов. – Л., 1980. – 112с.
215745
   Василий Григорьевич Перов. – Москва, 1954. – 36с.
215746
   Василий Григорьевич Перов. – Москва, 1956. – 14с.
215747
  Туберовская О.М. Василий Григорьевич Перов / О.М. Туберовская. – Л., 1965. – 55с.
215748
   Василий Григорьевич Перов. – Ленинград, 1989. – 3с.
215749
  Леняшин В.А. Василий Григорьевич Перов = Vasily Perov / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1987. – 247с.
215750
  Зименко В.М. Василий Григорьевич Перов 1833-1882 / В.М. Зименко. – М, 1955. – 55с.
215751
  Зименко В.М. Василий Григорьевич Перов 1834-1882 / В.М. Зименко. – М.Л,, 1948. – 44с.
215752
  Леняшин В.А. Василий Григорьевич Петров 1834-1882 / В.А. Леняшин. – Л, 1988. – 104с.
215753
  Исакова О.В. Василий Григорьевич Фесенков / О.В. Исакова. – М, 1961. – 116с.
215754
  Мягков П.С. Василий Громов / П.С. Мягков. – М., 1952. – 40с.
215755
  Бочаров А.Г. Василий Гроссман / А.Г. Бочаров. – Москва : Советский писатель, 1970. – 304 с.
215756
  Бочаров А.Г. Василий Гроссман / А.Г. Бочаров. – Москва : Советский писатель, 1990. – 378 с.
215757
   Василий Данилович Панов (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 125-126. – ISSN 0130-2906
215758
  Калеп Н.Л. Василий Дмитриевич Кудрявцев : Указ. лит. / Н.Л. Калеп. – Иркутск, 1978. – 23с.
215759
  Гусарова А.П. Василий Дмитриевич Поленов / А.П. Гусарова. – Л., 1965. – 55с.
215760
   Василий Дмитриевич Поленов. – Л, 1969. – 31с.
215761
  Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов / Э.В. Пастон. – Санкт-Петербург, 1991. – 192с.
215762
  Воинов В. Василий Дмитриевич Поленов (1834-1927). / В. Воинов. – Москва, 1930. – 32с.
215763
   Василий Дмитриевич Поленов и его дом-музей. – М, 1967. – 52с.
215764
  Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. / Е.В. Сахарова. – М.-Л., 1948. – 536с.
215765
  Юрова Т.В. Василий Дмитриевич Поленов. / Т.В. Юрова. – М., 1961. – 167с.
215766
  Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. / Е.В. Сахарова. – М., 1964. – 839с.
215767
   Василий Дмитриевич Ряховский. – Воронеж, 1968. – 17с.
215768
   Василий Дмитриевич Тихомиров. Артист, балетмейстер, педагог. – М. : Искусство, 1971. – 391с.
215769
   Василий Евмениевич Савинский. Каталог выставки.. – Л., 1949. – 26с.
215770
  Фогель З.В. Василий Ермилов / З.В. Фогель. – Москва : Советский художник, 1975. – 133 с.
215771
  Дмитриев Ю.А. Василий Живокини / Ю.А. Дмитриев. – Москва : Искусство, 1988. – 142 с.
215772
  Таций В.Я. Василий и Людмила Таций: любовь на всю жизнь // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 546-548. – ISBN 978-966-458-725-6
215773
   Василий Иванович Атрощенко. – Киев, 1978. – 78с.
215774
  Ильин М.А. Василий Иванович Баженов / М.А. Ильин. – Москва, 1945. – 120 с.
215775
  Разгонов С.Н. Василий Иванович Баженов / С.Н. Разгонов. – Москва, 1985. – 170 с.
215776
  Шмидт И. Василий Иванович Демут-Малиновский / И. Шмидт. – М., 1960. – 212с.
215777
  Мроз Е. Василий Иванович Демут-Малиновский 1779-1846 / Е. Мроз. – М.Л., 1948. – 32с.
215778
  Александрова Л.Б. Василий Иванович Демут-Малиновский,1779-1846 / Л.Б. Александрова. – Ленинград, 1980. – 44с.
215779
  Дурылин С.Н. Василий Иванович Качалов / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1944. – 56с.
215780
   Василий Иванович Качалов. – М., 1954. – 658с.
215781
  Раскин Н.М. Василий Иванович Клементьев - ученик и лаборант / Н.М. Раскин. – Москва; Ленинград, 1952. – 60с.
215782
   Василий Иванович Кулешов : К 60-летию со дня рождения: Библиография трудов. – 27с.
215783
   Василий Иванович Ляшенко (к 55-летию со дня рождения) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 98-99 : Фото. – ISSN 1726-5428
215784
  Кеменов В.С. Василий Иванович Суриков / В.С. Кеменов. – М.-Л, 1937. – 77с.
215785
  Кузнецов А.М. Василий Иванович Суриков / А.М. Кузнецов. – Иваново, 1943. – 27с.
215786
  Машковцев Н.Г. Василий Иванович Суриков / Н.Г. Машковцев. – Москва-Лнинград, 1948. – 60с.
215787
  Давыденко И. Василий Иванович Суриков / И. Давыденко. – Красноярск, 1948. – 45с.
215788
  Щекотов Н.М. Василий Иванович Суриков. / Н.М. Щекотов. – М-Л, 1937. – 97с.
215789
  Гор Г.С. Василий Иванович Суриков. 1848-1916 / Г.С. Гор, В.Н. Петров. – М., 1955. – 229с.
215790
   Василий Иванович Суриков. Письма. Воспоминания о художнике. – Ленинград : Искусство, 1977. – 382с.
215791
  Кутяков И.С. Василий Иванович Чапаев / И.С. Кутяков. – М., 1958. – 87с.
215792
  Чапаев А.В. Василий Иванович Чапаев / А.В. Чапаев. – Чебоксары, 1979. – 388 с.
215793
   Василий Иванович Чапаев.. – М., 1938. – 104с.
215794
  Чапаев А.В. Василий Иванович Чапаев. / А.В. Чапаев. – 2-е изд., испр. и доп. – Чебоксары, 1987. – 381с.
215795
  Мямлин И.Г. Василий Иванович Шухаев / И.Г. Мямлин. – Ленинград, 1972. – 174с.
215796
   Василий Иванович Щухаев. – Л, 1968. – 48с.
215797
   Василий Ильич Касиян. – М., 1957. – 113с.
215798
  Шпаков А.П. Василий Ильич Касиян / А.П. Шпаков. – К., 1960. – 48с.
215799
  Сокольников В.М. Василий Ильич Касиян. Народный художник СССР. / В.М. Сокольников. – М.-Л., 1948. – 31с.
215800
  Куштысев Е. Василий Ильич Лыткин / Е. Куштысев. – Сыктывкар, 1963. – 16с.
215801
  Хруцкая Н.В. Василий Ильич Чернышев // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 5. – С. 38-39
215802
  Гинц С.М. Василий Каменский / С.М. Гинц. – Пермь, 1974. – 251с.
215803
  Гинц С.М. Василий Каменский / С.М. Гинц. – Пермь, 1984. – 221с.
215804
   Василий Кандинский // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 98 : Василий Кандинский. – С. 3-31.
215805
   Василий Кандинский об искусстве // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 9. – С. 66-84.
215806
   Василий Кандинский, 1866-1944.. – М, 1989. – 98с.
215807
  Мурадян К.М. Василий Касарийский и его "шестоднов" в древнеармянской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Мурадян К.М.; АН Армянск. ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1970. – 25л.
215808
  Голованов Н.Н. Василий Кириллович Нечитайло / Н.Н. Голованов. – Л., 1963. – 48с.
215809
  Савинов А.Н. Василий Козьмич Шебуев. 1777-1856. / А.Н. Савинов. – М.-Л., 1950. – 33с.
215810
  Шапа Л.А. Василий Колесник / Л.А. Шапа. – Владивосток, 1955. – 64с.
215811
  Худяков Б.Я. Василий Константинович Блюхер. / Б.Я. Худяков. – М., 1964. – 24с.
215812
   Василий Константинович Магницкий - исследователь культуры и быта чувашей. – Чебоксары, 1989. – 103с.
215813
  Магницкий В.К. Василий Константинович Магницкий - исследователь культуры и быта чувашей / В.К. Магницкий. – Чебоксары, 1989. – 103 с.
215814
  Писарев С.С. Василий Корчмин -- разведчик земли Ижорской. / С.С. Писарев. – Л., 1965. – 191с.
215815
  Круглова В.А. Василий Кузьмич Шебуев / В.А. Круглова. – Л, 1982. – 151с.
215816
  Ямпольский И. Василий Курочкин. / И. Ямпольский
1. – 6-58с.
215817
  Ямпольский И.Г. Василий Курочкин. / И.Г. Ямпольский. – Л., 1949. – с.
215818
   Василий Лановой. – Москва, 1964. – 18с.
215819
  Ефимова З. Василий Лановой / З. Ефимова. – М, 1990. – 64с.
215820
  Ефимова З.П. Василий Лановой / З.П. Ефимова. – М, 1990. – 64с.
215821
   Василий Ливанов. – М., 1985. – 65с.
215822
  Рогачевский В.М. Василий Львович Симонов. / В.М. Рогачевский. – Л., 1959. – 46с.
215823
  Августова Т.Д. Василий Макарович Шукшин (1929-1974) : библиогр. указ. / Т.Д. Августова ; М-во высш. и спец. образования РСФСР, Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1980. – 51 с.
215824
  Лазуко А.К. Василий Максимов / А.К. Лазуко. – Л., 1982. – 79с.
215825
  Леонов А.И. Василий Максимович Максимов / А.И. Леонов. – М, 1951. – 348с.
215826
  Леонов А.И. Василий Максимович Максимов / А.И. Леонов. – М, 1957. – 40с.
215827
  Пискун Ю.А. Василий Маркиянович - слуцкий мастак-иконописец средины ХVIII в. // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.225-229. – ISBN 966-7671-23-2
215828
  Цимбал С.Л. Василий Меркурьев. / С.Л. Цимбал. – Л-М, 1963. – 184с.
215829
   Василий Михайлович Алексеев , 1881-1951. – Москва : Наука, 1991. – 96с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып.19 ; Сер. литературы и языка)
215830
  Звонцов В.М. Василий Михайлович Звонцов. / В.М. Звонцов. – М, 1978. – 18с.
215831
  Ушакова Н.Н. Василий Михайлович Севергин, 1765 - 1826 гг / Н.Н. Ушакова, Н.А. Фигуровский. – М, 1981. – 161с.
215832
   Василий Михайлович Юрчик: живопись. Альбом.. – М., 1989. – 23с.
215833
  Слюсарский А.Г. Василий Назарович Каразин / А.Г. Слюсарский. – Харьков, 1952. – 68с.
215834
  Журавлева И. Василий Назарович Каразин (1773-1842), основатель университетской библиотеки / И. Журавлева, И. Березюк // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 61-65. – ISSN 1811-377X


  К 210-й годовщине открытия Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.
215835
  Яковлев В. Василий Никитич Мешков / В. Яковлев. – М., 1952. – 52с.
215836
  Морозов М. Василий Николаевич Андреев-Бурлак / М. Морозов. – М.-Л., 1948. – 44с.
215837
  Шейн Г.Г. Василий Николаевич Бакшеев / Г.Г. Шейн. – М, 1852. – 92с.
215838
  Тихомиров Александр Нилович Василий Николаевич Бакшеев / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1950. – 32с.
215839
  Абрамова А.В. Василий Николаевич Бакшеев. / А.В. Абрамова. – Москва, 1967. – 80с.
215840
  Батюшков В.Н. Василий Николаевич Батюшков / В.Н. Батюшков. – Москва, 1974. – 16с.
215841
   Василий Николаевич Свечников. – Киев : Наукова думка, 1981. – 43с. – (Биобиблиография ученых УССР)
215842
  Сидоров А.А. Василий Николаевич Яковлев / А.А. Сидоров. – М-Л, 1949. – 24с.
215843
  Сидоров А.А. Василий Николаевич Яковлев / А.А. Сидоров. – Москва, 1950. – 77с.
215844
   Василий Николаевич Яковлев. – М, 1962. – 31с.
215845
  Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. / М.В. Нечкина. – М., 1974. – 640 с.
215846
  Рогачевский М.Л. Василий Осипович Топорков / М.Л. Рогачевский. – М., 1969. – 296с.
215847
  Кремлев Б. Василий Павлович Соловьев-Седой : очерк жизни и творчества / Б. Кремлев. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 219 с.
215848
   Василий Павлович Соловьев-Седой. – Л., 1987. – 296с.
215849
   Василий Панов.. – М., 1986. – 190с.
215850
   Василий Парамонов. – М., 1987. – 31с.
215851
  Стражеско Н. Василий Парменович Образцов // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 380-384. – ISBN 5-7707-1061-6
215852
  Добровольский В.А. Василий Петрович Ермаков, 1845-1922 / В.А. Добровольский. – М, 1981. – 88с.
215853
   Василий Петрович Ижевский (1863-1926). – М, 1953. – 24с.
215854
   Василий Петрович Комарденков.. – М., 1986. – 35с.
215855
  Сопоцинская А. Василий Петрович Косенков / А. Сопоцинская. – Ленинград, 1990. – 90с.
215856
  Епифанова А.П. Василий Петрович Никитин. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1948. – 39с.
215857
  Пастон Э. Василий Поленов / окончание. Начало в № 10, 2011 // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 11. – С. 54-82


  Василий Дмитриевич Поленов (1844-1927) - русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог. Нар. художник РСФСР (1926).
215858
  Амшинская А.М. Василий Прокопьевич Ефанов / А.М. Амшинская. – Москва, 1952. – 36с.
215859
   Василий Прокофьевич Ефанов. – Москва, 1953. – 22с.
215860
  Гущин В.П. Василий Прокофьевич Ефанов / В.П. Гущин. – М., 1972. – 128с.
215861
   Василий Прокофьевич Ефанов. Выставка произведений.Москва.1975. – М, 1975. – 15с.
215862
  Никульков А.В. Василий Пухначев. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1980. – 32 с.
215863
  Адамов А.Г. Василий Пятов / А.Г. Адамов. – Москва, 1952. – 144с.
215864
  Бушинский В.П. Василий Робертович Вильямс / В.П. Бушинский, Б.А. Александров. – Москва : Московское общество испытателей природы, 1950. – 180с. – (Историческая серия ; 42)
215865
  Крупниковы И.Л. Василий Робертович Вильямс / И.Л. Крупниковы. – М, 1951. – 576с.
215866
  Крупниковы И. и Василий Робертович Вильямс / И. и Крупниковы. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 544с.
215867
   Василий Родионович Петров. – М., 1953. – 239с.
215868
  Леонидов О. Василий Семенович Сварог / О. Леонидов. – М.-л, 1950. – 29с.
215869
  Климова М.А. Василий Семенович Сварог / М.А. Климова. – М., 1952. – 36с.
215870
   Василий Сергеевич Владимиров.. – М, 1987. – 79с.
215871
  Пасхалов В. Василий Сергеевич Калинников / В. Пасхалов. – Ленинград ; Москва, 1951. – 228 с.
215872
  Шереметев П.С. Василий Сергеевич Шереметев. 1752-1831 / [[гр. Павел Шереметев]]. – [Санкт-Петербург] : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1910. – [4], 259 с., 7 л. ил. – Авт. указан в конце предисл.
215873
  Нюрнберг М.В. Василий Сергеевия Калинников : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 80 с.
215874
   Василий Серов.. – М, 1991. – 24с.
215875
  Журавлев А.М. Василий Симбирцев / А.М. Журавлев, Ю.Л. Косенкова. – Москва, 1986. – 187 с.
215876
  Решетников В.В. Василий Соков / В.В. Решетников, Г.П. Троцких. – М., 1985. – 208с.
215877
  Рубинштейн А. Василий Соков. / А. Рубинштейн. – М, 1952. – 128с.
215878
  Кутырев П.Г. Василий Старков. / П.Г. Кутырев. – Саратов, 1972. – 104с.
215879
  Недзведский А.В. Василий Степанович Василько - Народный артист СССР. / А.В. Недзведский. – К., 1960. – 36с.
215880
  Пушкарев С.Н. Василий Степанович Попов и становление библиотечного дела в России. Новые архивные материалы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 63-68. – ISSN 0130-9765
215881
   Василий Сумарев: Альбом. – М., 1975. – 15с.
215882
  Кеменов В.С. Василий Суриков / В.С. Кеменов. – Ленинград, 1978. – 311с.
215883
   Василий Суриков [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Василий Суриков - один из известнейших живописцев мира. Его монументальные по содержанию и форме полотна посвящены крупным событиям русской истории. Главная их тема - народные движения, главным действующим лицом выступает народ, народная масса, ...
215884
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1944. – 128с.
215885
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Чкалов, 1945. – 166с.
215886
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1946. – 238с.
215887
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Л., 1946. – 56с.
215888
  ТвардовскийА Василий Теркин / ТвардовскийА. – Калинин, 1947. – 199с.
215889
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М-Л, 1949. – 246с.
215890
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1950. – 195с.
215891
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1953. – 228с.
215892
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : Книга про бойца / А.Т. Твардовский. – Москва : Детская литература, 1967. – 232с. – (Золотая библиотека. Избранные произведения для детей и юношества)
215893
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : книга про бойца / А.Т. Твардовский. – Москва : Художественная литература, 1969. – 175с.
215894
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1970. – 239с.
215895
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1973. – 318с.
215896
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1976. – 219с.
215897
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1976. – 527с.
215898
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1976. – 694с.
215899
  ТвардовскийА.Т Василий Теркин / ТвардовскийА.Т. – М., 1977. – 208с.
215900
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1978. – 528с.
215901
  Твардовский А.Т. Василий Теркин : книга про бойца : [поэма] / А. Твардовский ; [ил. худож. О. Верейского]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 285 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
215902
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1980. – 207с.
215903
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Л., 1982. – 256с.
215904
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1982. – 207с.
215905
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1983. – 207с.
215906
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1985. – 286с.
215907
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – Донецк, 1986. – 166с.
215908
  Твардоский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардоский. – М., 1987. – 300с.
215909
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1988. – 205с.
215910
  Твардовский А.Т. Василий Теркин / А.Т. Твардовский. – М., 1990. – 254с.
215911
  Твардовский А.Т. Василий Теркин. Военная лирика / А.Т. Твардовский. – Москва, 1966. – 447с.
215912
  Артамонов В.И. Василий третий / В.И. Артамонов. – Москва, 1995. – 110с.
215913
  Воронова М. Василий Тропинин: олицетворение // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 4 (56). – С. 86-106. – ISSN 1819-6268
215914
  Нилин А.П. Василий Трофимов. / А.П. Нилин. – М, 1983. – 160с.
215915
  Твардовски А. Василий Тьоркин / А. Твардовски. – София, 1977. – 280с.
215916
  Чистякова Е.В. Василий Ус - сподвижник Степана Разина. / Е.В. Чистякова. – М., 1963. – 48с.
215917
  Еремин В. Василий Федоров. Мы давно человеческой радостью бредим / В. Еремин. – М., 1969. – 134с.
215918
   Василий Федорович Болдырев.. – М, 1954. – 27с.
215919
   Василий Федорович Бордиченко 1898-1982. – М., 1987. – 32с.
215920
  Кириченко А.Н. Василий Федорович Ошанин -- зоолог и путешественник. (1844-1917). / А.Н. Кириченко. – М., 1940. – 31с.
215921
  Тимм В.Ф. Василий Федорович Тимм / В.Ф. Тимм. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1962. – [47] с.
215922
  Тарасов Л.М. Василий Федорович Тимм 1820-1895 / Л.М. Тарасов. – Москва : Искусство, 1954. – 31 с.
215923
  Авербух А.Я. Василий Фомич Петрушевский, 1829-1891 / А.Я. Авербух ; [АН СССР]. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отделение, 1976. – 99 с. : ил. – (Научно-биографическая серия)
215924
  Брик Б. Василий Чапаев : поэма / Б. Брик. – Москва : Художественная литература, 1938. – 62 с.
215925
  Хабаров М.Н. Василий Шамшин. Повесть о рабочем, проф. революционере / М.Н. Хабаров. – Новосибирск, 1968. – 128с.
215926
  Толченова Н.П. Василий Шукшин - его земля и люди. / Н.П. Толченова. – Барнаул, 1978. – 206с.
215927
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – М., 1977. – 192с.
215928
  Емельянов Л.И. Василий Шукшин / Л.И. Емельянов. – Л., 1983. – 152с.
215929
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – М., 1984. – 286с.
215930
  Коробов В.И. Василий Шукшин / В.И. Коробов. – 2-е. – М., 1988. – 286с.
215931
  Горн В.Ф. Василий Шукшин / В.Ф. Горн. – Барнаул, 1990. – 284с.
215932
  Шульженко В. Василий Шульженко: "Мне жалко мир, который уходит" // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 11/16-2/17 (133/136), ноябрь 2016 - февраль 2017. – С. 31-41


  Василий Владимирович Шульженко (1949, Москва, РСФСР, СССР) — российский художник, работающий в жанре фигуративной живописи в стиле гротескного реализма.
215933
  Финкельштейн Е.А. Василий Яковлевич Данилевский - выдающийся русский биолог, физиолог и протистолог / Е.А. Финкельштейн. – Москва-Ленинград, 1955. – 292с.
215934
  Орлов Б.А. Василий Яковлевич Струве / Б.А. Орлов. – Л., 1953. – 171с.
215935
  Новокшанова Василий Яковлевич Струве / Новокшанова, (Соколовская). – мо : Наука, 1964. – 296 с.
215936
   Василий Яковлевич Струве : Сборник статей и материалов к 100-летию со дня смерти. – Москва : Наука, 1964. – 252 с.
215937
   Василик Остап Дмитрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 124. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
215938
  Коваль П.М. Василина : роман / П.М. Коваль. – Львів : Каменяр, 1973. – 332 с.
215939
  Плахотнюк О. Василина Степанівна Щурат-Глуха (схиігуменя Вероніка) - забута постать // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 255-261. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
215940
  Васильева Л.Н. Василиса / Л.Н. Васильева. – Москва, 1981. – 31с.
215941
  Ирошников А.М. Василиса Прекрасная / А.М. Ирошников. – М, 1955. – 29с.
215942
   Василиса Прекрасная. – Л., 1968. – 192с.
215943
  Луначарский А.В. Василиса Премудрая / А.В. Луначарский. – Пб, 1920. – 112с.
215944
   Василиса Премудрая. – Горький, 1947. – 31с.
215945
  Другаль С.А. Василиск / С.А. Другаль. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1990. – 283 с.
215946
   Василишин Дарія Василівна : бібліографічний покажчик / [ уклад. О.М. Василишин, Т.М. Василишин ]. – Львів : Українська академія друкарства, 2008. – 68с. – До 55-річчя від Дня народження та 35-річчя творчої діяльності. – ISBN 978-966-322-147-2
215947
  Філатова О.М. Василіани в суспільно-політичному й культурному житті білорусько-литовських губерній. 1772-1839 рр.: історіографія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 53-59. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
215948
  Матійчин І.М. Василіянське піснярство кінця 19- першої половини 20 ст. як феномен галицької музичної культури : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Матійчин І.М. ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
215949
  Унджиевъ И. Василъ Петлешковъ = "Самъ съмъ - други нема!" : Издава комитетътъ за увековечаване делата на борците отъ априлското възстание презъ 1876 год. Въ Брацигово / И. Унджиевъ. – Пловдив : Хр. Г. Дановъ, 1935. – 80 с.
215950
   Василю Баранівському - 65 // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 138-140
215951
   Василю Васильовичу Гребіню – 50 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 76. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  20 грудня 2014 року виповнилось 50 років з дня народження доктора географічних наук, професора кафедри гідрології та гідроекології, гідролога-гідрохіміка Василя Васильовича Гребіня.
215952
  Запорожець О.А. Василю Васильовичу Сухану - 80 років // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 105-106. – ISSN 1991-0290


  Професор кафедри аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
215953
   Василю Григоровичу Пазиничу - 60 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 64. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817
215954
   Василю Івановичу Парпану - 70 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 126-127. – ISSN 2077-4893
215955
   Василю Іларіоновичу Пелешенку - 80! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63 : фото. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817
215956
   Василю Степановичу Готиняну - 70 : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 58. – Бібліогр.: Фото
215957
   Василю Юрійовичу Туряку - 65 років // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 51 : Портрет
215958
  Степула Н. Василь Атаманюк // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 268-269. – ISBN 966-7379-16-7
215959
   Василь Базилевич // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 625 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
215960
  Казьмирчук Г. Василь Базилевич про причини виникнення руху декабристів // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 150-154


  У статті аналізується погляд В.М. Базилевича на причини виникнення руху декабристів. Доведено, що його думки були концентрованим виразом думок вчених-декабристознавців часів становлення радянського декабристознавства. В.М. Базилевич - професор ...
215961
  Матяш І. Василь Базилевич: грані таланту й трагізм долі // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.99-120 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
215962
  Дика Н. Василь Барвінський і сьогодення : До 125-річчя від дня народження // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 5/6 (823/824). – С. 174-175. – ISSN 0868-4790
215963
  Савченко В. Василь Барка - письменник апокаліптичної доби // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 155-157. – ISSN 0131-2561
215964
  Путько-Стех Василь Барка: шлях // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 175-179. – ISSN 0130-1608
215965
  Грабовецький В. Василь Баюрак - бойовий побратим і наступник Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 48 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 2)
215966
  Бєлов В. Василь Бєлов: "Потрібне чуття на талант". Інтерв"ю біля робочого столу / інтерв"ю брав М. Наєнко // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 360-369. – ISBN 978-966-439-809-8
215967
  Школьна О.Д. Василь Біднов - журналіст і діяч просвітянського руху // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-31. – (Журналістика ; Вип. 6)


  Стаття присвячена творчості Василя Біднова як журналіста і діяча просвітянського руху.
215968
  Завальнюк О. Василь Біднов - професор Кам"янець-Подільського Державного Українського університету (1918-1920 роки.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 81-86
215969
  Калинчук А. Василь Білозерський і кирило-мефодіївці. На матеріалах слідчої справи. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263


  Б. Білозерський разом с Костомаровим і М. Гулаком був співзасновником Кирило-Мефодіївського братства.
215970
  Калинчук А. Василь Білозерський і кириломефодіївці (на матеріалах слідчої справи) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 68-73. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто участь В. Білозерського в Кирило-Мефодіївському братстві, його арешт, проаналізовано документи та матеріали слідчої справи. Провідну роль серед братчиків відіграли М. Костомаров, М. Максимович, М. Драгоманов, П. Куліш та ін.
215971
  Загаєцька О. Василь Бородай: "Україні присвячую мою творчість..." : до 90-річчя від дня народження мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – с.4-5. – ISSN 0130-1799
215972
  Добржанський О. Василь Ботушанський - український історик, дослідник історії Буковини (до 80-річчя від дня народження) // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – C. 9-10
215973
  Бублік С. Василь Будник-патріарх вітчизняного ракетобудування // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (41). – С. 14-17. – ISSN 1819-7329
215974
  Лазарев Л.И. Василь Быков / Л.И. Лазарев. – Москва, 1979. – 208с.
215975
  Дедков А И. Василь Быков / А И. Дедков, . – М, 1980. – 288с.
215976
  Шагалов А.А. Василь Быков / А.А. Шагалов. – Москва, 1989. – 301с.
215977
  Дедков А И. Василь Быков / А И. Дедков, . – М, 1990. – 308с.
215978
  Недзвідський А.В. Василь Василько: Нарис про життя і творчість. / А.В. Недзвідський. – Київ, 1981. – 114с.
215979
  Тримбич С. Василь Васильович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 грудня (№ 234). – С. 7


  Василь Васильович Цвіркунов (1917 - 2000 рр.)
215980
  Агеєва Є Н. Василь Васильович Верещагін в Туркестані. Вздовж кордону з Китаєм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 44-47
215981
  Приступа С.А. Василь Васильович Докучаєв - дослідник чорноземів України // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; Нежин : Лысенко Н.М., 2015. – С .231-236
215982
  Шандра В.С. Василь Васильович Левашов 1835-1836 // Малоросійське генерал-губернаторство 1802-1856 : Функції, структура, архів / Шандра Валентина. – Київ : ЦЛМРД ЦДА України, 2001. – С. 175-181 : Фото С.338. – ISBN 966-625-033-0


  Малоросійський генерал-губернатор 1835-1836
215983
  Вербич С.О. Василь Васильович Лобода // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 142-144. – ISSN 1682-3540
215984
  Вербич С.О. Василь Васильович Лобода (11.01.1936-17.03.2000) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – С. 107-109. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
215985
  Алєксандрова О.В. Василь Великий, Василь Кесарійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 209-211. – ISBN 966-316-069-1
215986
  Матяш І. Василь Веретенніков - видатний архівознавець // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С.141-160 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
215987
  Верховинець Ярослав Василь Верховинець - етнограф // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 5 (314). – С. 82-91. – ISSN 0130-6936
215988
  Лехник Любомир Володимирович Василь Витвицький: музикознавча та композиторська спадщина : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Лехник Л.В.; Львівська держ. музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
215989
  Снайдер Тімоті Василь Вишиваний, який не став королем України // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 18 (71). – С. 26-28
215990
  Кудрявцев Б.Б. Василь Володимирович Петров - основоположник вітчизняної електротехніки. / Б.Б. Кудрявцев. – К., 1953. – 88с.
215991
  Габда В.Г. Василь Габда = Vasil Habda = Laszlo Habda : живопис, альбом / упоряд. Владислава Габди ; [передм. М. Сирохмана]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2013. – 154, [2] с. : іл. – Текст укр., англ., угор. мовами. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-617-531-095-3


  Видання книги здійснено за сприяння управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадкістю Закарпатської обласної державної адміністрації у рамках пограми, що передбачає підтримку видань творів закарпатських авторів.
215992
  Горнятко-Шумилович Василь Габор і моторошна проза ("Книга екзотичних снів та реальних подій") // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 251-262. – ISBN 966-7773-70-1
215993
  Просалова В. Василь Гайворонський: життєві й творчі перипетії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 54-60. – (Філологічні науки)
215994
   Василь Ганоцький // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 27 : Василь Ганоцький. – С.3-22
215995
   Василь Герасимович Дригайло : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Наук.-техн. б-ка проф. Г.І. Денисенка ; [уклад.: К.С. Мошинська ; наук. ред. В.Г. Дригайло]. – Київ : Ліра-К, 2017. – 87, [1] с. : портр., фотоіл. – Імен. покажч.: с. 86-87. - До 80-річчя від дня народж. – ISBN 978-617-7507-12-2
215996
  Мошинська К. Василь Герасимович Дригайло (із нагоди 80-річчя від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 56-61. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну та громадську діяльність, внесок у розвиток бібліотечної справи відомого українського бібліотекознавця, заслуженого працівника культури України, відмінника освіти ...
215997
  Кравчук П. Василь Гоголь-Яновський - український драматург початку XIX ст. // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 246-257. – ISSN 1997-4264
215998
  Михед П. Василь Гоголь-Яновський у культурному контексті часу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 32-50. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена вивченню творчої спадщини Василя Гоголя - одного із зачинателів українського театру, акторай режисера, автора поетичних творів, батька геніального письменника М. Гоголя. Автор наголошує на тісному зв"язку творчості В. Гоголя з ...
215999
  Діброва Н.А. Василь Голобородько. Поет українського міфокосмосу // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 31 (251). – С. 28-31
216000
  Неживий О. Василь Голобородько: життя для рідного слова // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 114-123. – ISBN 978-966-96923-6-8
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,