Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
215001
  Тихолоз Н. "...Введені люблячою рукою мами..." : Виховні ідеали Ольги Франко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 101-113. – ISSN 0868-4790
215002
  Мушинка М. "...Вдивовиж блискучий взірець для сучасних і майбутніх карпатознавців..." (з нагоди відкриття музею Олени Рудловчак в Ужгородському університеті) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 73-79. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
215003
  Долгова Е.А. "Ввиду крайне вредного влияния Ковалевского на студентов..." // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 9-25. – ISSN 0869-6322


  Из официальной переписки о работе Русской высшей школы общественных наук в Париже. 1901-1904 гг.
215004
  Нікітенко К. "Вдаримо хаєром по тоталітаризму". Рок-андеграунд в СРСР - "антирадянська" історія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21 квітня (№ 14). – С. 15


  "Тоталітарні формації характеризуються свідомими викривленнями не лише політичних, а й суспільних законів. Митців змушують працювати в умовах жорсткого державного пресингу й усеосяжної цензури. Найбільше несприйняття органів влади в СРСР викликали ...
215005
  Воловненко В. "Вдасться чи ні сього разу повернутись додому..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 грудня (№ 237)


  Кому вигідно стверджувати, що Василь Стус не любив рідного Донбасу?
215006
  Щербина С. "Вдивляється Тарас у душу України..." (Шевченківська тематика у картинах-двовзорах Олега Шупляка) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С.47-48
215007
  Щербина С. "Вдивляється Тарас у душу України..." Шевченківська тематика у картинах-двовзорах Олега Шупляка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (133), травень. – С. 35-39
215008
  Косяченко В. "Вдих і видих" або дихаймо глибше!... // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 131-136. – ISSN 0868-4790
215009
  Канова Г.О. "Вдома в зоопарку" Едварда Олбі у дзеркалі літературної віоленсології // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 289-294


  У статті презентовано погляд на творчість Е. Олбі крізь призму літературної віоленсології. Тема насильства у п"єсі американського драматурга тісно переплітається з темою здичавілої від самотності людини на тлі домінування "тваринних" відносин у ...
215010
  Маркова Л.О. "Вебквест" як одна з форм проектної діяльності // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 31/32 (437/438 ). – С. 7-10


  Наш світ нестримно змінюється, тому змінюються й вимоги до майбутніх фахівців. Уже зараз роботодавці висувають вимогу вміння працювати в команді як одного з критеріїв під час прийому на роботу. Швидкість отримання інформації збільшилася в багато разів. ...
215011
  Измайлов Владимир "Вега" звезда русского гостеприимства : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-20 : Фото
215012
  Куликова А.К. В-галактозидаза Saccharomyces fragilis. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Куликова А.К.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
215013
  Фролов А.В. Введение в MSDOS, MS Windows, MS Word for Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : Диалог-Мифи
Т. 1. – 1994. – 264с.
215014
  Цыганенко А.М. Введение в автоматизацию редакционно-издательских процессов. / А.М. Цыганенко. – М., 1990. – 148с.
215015
  Кострикин А.И. Введение в алгебру : Учебник для студ.университетов,обучающихся по спец. "Математика" и "Прикладная математика" / А.И. Кострикин. – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0167-6
Ч.1 : Основы алгебры. – 2001. – 272с.
215016
  Кострикин А.И. Введение в алгебру / А.И. Кострикин; Учебник для студ. университетов, обуч. по спец. "Математика" и "Прикладная математика". – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0168-4
Ч.2 : Линейная алгебра. – 2001. – 368с.
215017
  Кострикин А.И. Введение в алгебру / А.И. Кострикин; Учебник для студ.университ.,обучающихся по спец."Математика","Прикладная математика". – 2-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0169-2
Ч.3 : Основные структуры. – 2001. – 272с.
215018
  Стахов А.П. Введение в алгоритмическую теорию измерения / А.П. Стахов. – М, 1977. – 287с.
215019
  Молчанов И.Н. Введение в алгоритмы параллельных вычислений / И.Н. Молчанов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 127с.
215020
  Чандрасекхаран К. Введение в аналитическую теорию чисел / К. Чандрасекхаран. – М, 1974. – 188с.
215021
  Черных К.Ф. Введение в анизотропную упругость. / К.Ф. Черных. – Москва : Наука, 1988. – 190 с.
215022
  Кондиленко И.И. Введение в атомную спектроскопию : Учебное пособие для студ. ун-тетов / И.И. Кондиленко, П.А. Коротков. – Киев : Вища школа, 1976. – 304 с.
215023
  Четверухин Н.Ф. проф. Введение в высшую геометрию / Н.Ф. проф. Четверухин. – Москва, 1934. – 183 с.
215024
  Эдельштейн Я.С. Введение в геоморфологию. / Я.С. Эдельштейн. – Л., 1933. – 288с.
215025
  Щербаков Ю.А. Введение в геофизику ландшафта / Ю.А. Щербаков. – Калинин, 1979. – 88с.
215026
  Файф У.С. Введение в геохимию твердого тела / У.С. Файф; Под ред. Ю.А. Пятенко. – Москва : Мир, 1967. – 231с.
215027
  Черкесов Л.В. Введение в гидродинамику и теорию волн. / Л.В. Черкесов. – СПб., 1992. – 300с.
215028
  Юфимович Введение в динамику подвижных объектов. / Юфимович, ББ. – К., 1969. – 79с.
215029
  Юфиомыи Введение в динамику подвижных объектов. / Юфиомыи, ББ ч. – К., 1971. – 28с.
215030
  Суслов Г.К. Введение в динамику твердого тела / Г.К. Суслов. – Б.м. : Б.и. – 80с.
215031
  Наумов Д.В. Введение в изучение Hydroidea морей СССР : Автореф... кандид. биологич.наук: / Наумов Д.В.; Зоологический ин-т АН СССР. Ученый совет. – Л., 1952. – 18л.
215032
  Галака О.И. Введение в изучение режима подземных вод мезозойских отложений Донбасса (Сводка и обобщение гидрогеологических материалов). Ч.2. Гидрогеологические условия, состояние и перспективы водоснабжения Арт : Дис... наук: / Галака О.И.; НКТП. Глав. геол. упр. Укр. геологич. трест). – К., 1935. – 148л. – Бібліогр.:л.143-147
215033
  Галака О.И. Введение в изучение режима подземных вод мезозойских отложений Донбасса. Ч.4. Гидрогеологические условия, состояние и перспективы водоснабжения Рубжанско-Лисичанского района : Дис... наук: / Галака О.И.; НКТП. Глав. геол. упр. Укр. геологич. трест). – К., 1935. – 259л. – Бібліогр.:л.1-8
215034
  Филатов К.В. Введение в инженерную теорию параметрического усиления / К.В. Филатов. – Москва : Советское радио, 1971. – 175с.
215035
  Шемакин Ю.И. Введение в информатику. / Ю.И. Шемакин. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 192с.
215036
  Черчмен У. и др. Введение в исследование операций / У. и др. Черчмен. – Москва : Наука, 1968. – 487 с.
215037
  Заборов М.А. Введение в историографию крестовых походов : Автореф... д-р ист.наук: / Заборов М.А.;. – М, 1967. – 38л.
215038
  Шкляревский Г.И. Введение в историю русского литературного языка / Г.И. Шкляревский. – Х., 1959. – 66с.
215039
  Гогоцкий С. Введение в историю философии. – Киев : Тип. Унив. Св. Владимира, 1871. – 68 с.
215040
  Тарасов Л.В. Введение в квантовую оптику : Учеб.пособие / Л.В. Тарасов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 304с.
215041
  Эшби У.Р. Введение в кибернетику / У.Р. Эшби. – М., 1959. – 432с.
215042
  Черняк Введение в кинетическую теорию разреженного газа : учеб.пособие / Черняк, П.Е. Суетин. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1989. – 152 с.
215043
  Мичурин В.Г. Введение в климатическую ботанику с основами учения о биоэкологическом прогрессе / В.Г. Мичурин. – Саратов
Ч.1. – 1991. – 222с.
215044
  Шепелевич В.В. Введение в когерентную оптику и голографию : Учеб.пособие / В.В. Шепелевич. – Минск : Вышэйшая школа, 1985. – 144с.
215045
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ / Б.В. Шабат. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва
ч. 1. – 1985. – 336с.
215046
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. : Учебное пособие / Б.В. Шабат. – Москва : Наука, 1969. – 576с.
215047
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. / Б.В. Шабат. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
ч. 1. – 1976. – 320с.
215048
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. / Б.В. Шабат. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
ч. 2. – 1976. – 400с.
215049
  Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. / Б.В. Шабат. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва
ч. 2. – 1985. – 464с.
215050
  Терзиев Н.В. Введение в криминалистическое исследование документов / Н.В. Терзиев, А.А. Эйсман. – М.
ч. 2. – 1949. – 212с.
215051
  Коломиец Н.И. Введение в культуру и возделывание стальника полевого в лесостепи Украины : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.538 / Коломиец Н.И.; АН СССР. Гл. ботанич. сад. – М., 1972. – 34л.
215052
  Тарасенко Ф.П. Введение в курс теории информации. / Ф.П. Тарасенко. – Томск, 1963. – 240с.
215053
  Федорова Е.В. Введение в латинскую эпиграфику: уч. пособие / Е.В. Федорова. – М., 1982. – 255с.
215054
  Шрейер О. Введение в линейную алгебру в геометрическом изложении / О. Шрейер, Е. Шпернер. – Москва-Ленинград
1. – 1934. – 210 с.
215055
   Введение в литературоведение : Литературное произведение: основные понятия и термины.Учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений. – Москва : Академия. Высшая школа., 2000. – 556с. – ISBN 5-06-003357-0, 5-7695-0381-5
215056
  Тарский А. Введение в логику и методологию дедуктивных наук / А. Тарский. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 327 с.
215057
  Флоровская В.Н. Введение в люминесцентную битуминологию / В.Н. Флоровская, В.Г. Мелков. – Москва-Ленинград : Госгеолиздат, 1946. – 152с.
215058
   Введение в марксистское обществознание. – Москва : Политиздат, 1989. – 302с.
215059
  Штайгервальд Р. Введение в марксистскую философию / Р. Штайгервальд. – М., 1982. – 144с.
215060
  Яненко Н.Н. Введение в математический анализ / Н.Н. Яненко, Ю.И. Шокин. – Новосибирск
1. – 1972. – 331 с.
215061
  Яненко Н.Н. Введение в математический анализ / Н.Н. Яненко, Ю.И. Шокин. – Новосибирск
2. – 1979. – 91 с.
215062
  Черч А. Введение в математическую логику / А. Черч. – Москва : Иностранная литература
1. – 1960. – 485 с.
215063
  Хединг Дж. Введение в метод фаховых интегралов / Дж. Хединг. – Москва, 1965. – 238 с.
215064
  Штофф В.А. Введение в методологию научного познания / В.А. Штофф. – Л, 1972. – 191с.
215065
  Хей Д.Д. Введение в методы байесовского статистического вывода. / Д.Д. Хей. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 335 с.
215066
  Тюрин Н.И. Введение в метрологию : учеб. пособие / Н.И. Тюрин. – Москва : Издательство стандартов, 1985. – 248 с.
215067
  Тюрин Н.И. Введение в метрологию. / Н.И. Тюрин. – М, 1976. – 304с.
215068
  Франке К. Введение в микро-ЭВМ / Франке К. – Москва, 1988. – 160 с.
215069
  Сугано Т. Введение в микроэлектронику / Т. Сугано, Т. Икома, Е. Такэси. – Москва : Мир, 1988. – 320с.
215070
  Шахпаронов М.И. Введение в молекулярную теорию растворов. / М.И. Шахпаронов. – М., 1956. – 507с.
215071
  Ткачук В.А. Введение в молекулярную эндокринологию / В.А. Ткачук. – М, 1983. – 256с.
215072
  Трощенко А.Т. Введение в научно-исследовательскую работу в области органической химии. Уч. пособие. / А.Т. Трощенко. – Л., 1976. – 49с.
215073
  Успенский Я. Введение в неевкидову геометрию Лобачевского-Болиани. / Я. Успенский. – Птгр., 1922. – 177с.
215074
  Шуберт М. Введение в нелинейную оптику : Пер. с нем. / М. Шуберт, Б. Вильгельми. – Москва : Мир
Ч. 1 : Классическое рассмотрение. – 1973. – 244 с.
215075
  Щербаков Л.М. Введение в неравновесную термодинамику. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков, В.М. Самсонов. – Калинин : КалининГУ, 1985. – 78с.
215076
  Трахтман А.М. Введение в обобщенную спектральную теорию сигналов / А.М. Трахтман. – М., 1972. – 352с.
215077
  Фигуровский И.А. Введение в общее языкознание / И.А. Фигуровский. – М., 1969. – 232с.
215078
  Шифрин К.С. Введение в оптику океана / К.С. Шифрин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 278с.
215079
  Штанько В.Ф. Введение в оптические спектры атомов и теорию столкновений : учеб.пособие / В.Ф. Штанько. – Томск : Томск.политех.ин-т, 1985. – 85с.
215080
  Ярив А. Введение в оптическую электронику / А. Ярив. – Москва : Высшая школа, 1983. – 398 с.
215081
  Стоун Г.С. Введение в организацию ЭВМ и структуры данных. / Г.С. Стоун, Д.П. Сиворек. – М., 1980. – 320с.
215082
  Эппликвист Д. Введение в органическую химию / Д. Эппликвист. – М, 1985. – 381с.
215083
  Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства = An Introduction to the Principles of Morals and Legislation / И. Бентам. – Москва : РОССПЭН, 1998. – 415с. – (История политической мысли). – ISBN 5-02-010058-7
215084
  Пугачев В.П. Введение в политологию : Учебник для студентов высш. учеб. заведений / В.П. Пугачев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 447с. – ISBN 5-7567-0228-8
215085
  Трахтеров А.Л. Введение в практический курс современного английского языка / А.Л. Трахтеров. – Москва, 1947. – 144 с.
215086
  Швердт Г. Введение в практическую номографию. / Г. Швердт. – Москва-Ленинград, 1932. – 100 с.
215087
  Борейко В.Е. Введение в природоохранную эстетику / В.Е. Борейко; Киевський Эколого-Культурный Центр. Центр Охраны Дикой Природы. – 3-е изд., доп. – Киев, 2001. – 200с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 23). – ISBN 966-7555-01-1
215088
  Ускеев С. Введение в проблемы онтологии / С. Ускеев. – Улан-Удэ, 1993. – 144 с.
215089
  Хэнкок Л. Введение в программирование на языке Си / Л. Хэнкок, М. Кригер. – Москва : Радио и связь, 1986. – 191с.
215090
  Хэссет Д. Введение в психофизиологию / Д. Хэссет. – М, 1981. – 248с.
215091
  Спинкс Д. Введение в радиационную химию / Д. Спинкс, Р. Вудс. – М., 1967. – 408с.
215092
  Сорин Л.А. и др. Введение в радиоспектроскопию парамагнитных монокристаллов / Л.А. и др. Сорин. – Киев : Наукова думка, 1969. – 256с.
215093
  Яненко Н.Н. Введение в разностные методы математической физики. / Н.Н. Яненко, . – Новосибирск
1. – 1968. – 192с.
215094
  Феодосьев Введение в ракетную технику / Феодосьев, Г.Б. Синярев. – 2-е испр. доп. – М, 1960. – 506с.
215095
  Толстихин Н.И. Введение в региональную гидрогеологию / Н.И. Толстихин, В.А. Кирюхн. – Л., 1978. – 90с.
215096
  Угринович Д.М. Введение в религиоведение / Д.М. Угринович. – 2-е изд. – М, 1985. – 270с.
215097
  Швебер С.С. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. : Пер. с англ. / С.С. Швебер. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 842с.
215098
  Сонин А.С. Введение в сегнетоэлектричество : Учеб.пособие / А.С. Сонин, Б.А. Струков. – Москва : Высшая школа, 1970. – 272с.
215099
  Степанова Г.В. Введение в семасиологию русского языка / Г.В. Степанова, А.Н. Шрамм. – Калининград, 1980. – 72с.
215100
  Яковлева Г.А. и др. Введение в славянскую филологию / Г.А. и др. Яковлева. – Ростов-на-Дону, 1988. – 196с.
215101
  Толстов С.П. Введение в советское краеведение / С.П. Толстов. – М-Л, 1932. – с.
215102
  Сыроваткин С.Н. Введение в современное языкознание / С.Н. Сыроваткин, Л.Б. Гарифулин. – Челябинск, 1973. – 46с.
215103
  Шиханович Ю.А. Введение в современную математику / Ю.А. Шиханович. – Москва, 1965. – 356 с.
215104
  Шахпаронов М.И. Введение в современную теорию растворов: межмолекулярные взаимодействия. Строение, простые жидкости. Уч. пособие. / М.И. Шахпаронов. – М., 1976. – 296с.
215105
  Тетерский С.В. Введение в социальную работу : Учебное пособие для высшей школы / С.В. Тетерский. – Москва : Академический Проект, 2001. – 496с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0118-1
215106
   Введение в специальность "Антикризисное управление". : Учеб. пос. по спец."Антикризисное управление" и "Менеджмент" / Е.В. Новоселов, В.И. Романчин, А.С. Тарапанов, Г.А. Харламов; Акад.нар.хоз.при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 2001. – 176с. – ISBN 5-7749-0206-4
215107
  Аладьев В.З. Введение в среду пакета Mathematica 2.2 / В.З. Аладьев, М.Л. Шишаков. – Москва : ИИД "Филинъ", 1997. – 368 с. – ISBN 5-89568-004-6
215108
  Юльметьев Р.М. Введение в статистическую физику жидкостей : учеб.пособие по спецкурсу / Р.М. Юльметьев. – Казань : Казанский гос.пед.ин-т, 1972. – 217с.
215109
  Чжун Кай-лай Введение в стохастическое интегрирование / Чжун Кай-лай, Уильямс Рут. – М., 1987. – 152с.
215110
  Спенсер Э.У. Введение в структурную геологию / Э.У. Спенсер. – Ленинград : Недра, 1981. – 367с.
215111
  Степанов В.М. Введение в структурную гидрогеологию / В.М. Степанов. – Москва : Недра, 1989. – 228с.
215112
  Хунджуа А.Г. Введение в структурную физику сплавов с эффектами памяти формы: спецкурс. / А.Г. Хунджуа. – М., 1991. – 76с.
215113
  Циферблат Л.Ф. Введение в табличный процессор Super Cals 5. / Л.Ф. Циферблат. – М., 1994. – 128с.
215114
  Цейслер В.М. Введение в тектонический анализ осадочных геологических формаций / В.М. Цейслер. – Москва : Наука, 1977. – 152с.
215115
  Угринович Д.М. Введение в теоретическое религиоведение / Д.М. Угринович. – М, 1973. – 239с.
215116
  Шустер А. Введение в теоретическую оптику : Пер. с англ. / А. Шустер. – Ленинград; Москва : ОНТИ, 1935. – 376с.
215117
  Чеботарев Н.Г. Введение в теорию алгебр / Н.Г. Чеботарев. – Москва-Ленинград, 1949. – 88 с.
215118
  Шевалле К. Введение в теорию алгебраических функций от одной переменной / К. Шевалле. – Москва, 1959. – 334с.
215119
  Трахтенгерц Э.А. Введение в теорию анализа и распараллеливания программ ЭВМ в процессе трансляции / Э.А. Трахтенгерц. – М., 1981. – 255с.
215120
  Фын Я.Ц. Введение в теорию аэроупругости. / Я.Ц. Фын. – М, 1959. – 524с.
215121
  Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения : в 2-х т. / Пер. с англ. / Вильям Феллер. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 527 с.
215122
  Терсенов С.А. Введение в теорию вырождающихся на границе / С.А. Терсенов. – Новосибирск, 1973. – 144с.
215123
  Уилсон Р.Дж. Введение в теорию графов / Р.Дж. Уилсон. – Москва, 1977. – 207с.
215124
  Фиккет У. Введение в теорию детонации / У. Фиккет. – Москва : Мир, 1989. – 216 с.
215125
  Юу С Ф.Т. Введение в теорию дифракции, обработку информации и голографию : Пер.с англ. / С Ф.Т. Юу. – Москва : Советское радио, 1979. – 304с.
215126
  Ярив А. Введение в теорию и приложения квантовой механики : Пер. с англ. / А. Ярив. – Москва : Мир, 1984. – 359с.
215127
  Хьюлсман Л.П. Введение в теорию и расчет активных фильтров / Л.П. Хьюлсман, Ф.Е. Аллен. – Москва : Радио и связь, 1984. – 382с.
215128
  Тюлин В.Н. Введение в теорию излучения и рассеяния звука. / В.Н. Тюлин. – Москва : Наука, 1976. – 254с.
215129
  Михайленко В.С. Введение в теорию колебаний : текст лекций / В.С. Михайленко. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1989. – 52 с.
215130
  Шебшаевич В.С. Введение в теорию космической навигации / В.С. Шебшаевич. – М, 1971. – 296с.
215131
  Фогель Р.Ф. Введение в теорию лунных неравенств / Р.Ф. Фогель. – 89с.
215132
  Смирнов Н.С. Введение в теорию нелинейных интегральных уравнений / Н.С. Смирнов. – Л.-М., 1936. – 124с.
215133
  Ухоботов В.И. Введение в теорию нечетных подмножеств и ее приложения / В.И. Ухоботов. – Челябинск, 1987. – 78с.
215134
  Терсенов С.А. Введение в теорию параболического типа с меняющимся направлением времени / С.А. Терсенов. – Новосибирск, 1982. – 167с.
215135
  Трубников Б.А. Введение в теорию плазмы. : лекцион.курс / Б.А. Трубников. – Москва : МИФИ
Ч. 1. – 1969. – 188с.
215136
  Трубников Б.А. Введение в теорию плазмы. : учеб.пособие / Б.А. Трубников. – Москва : МИФИ
Ч. 3. – 1978. – 112 с.
215137
  Финни Д. Введение в теорию планирования экспериментов / Д. Финни. – Москва : Наука, 1970. – 288 с.
215138
  Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхностей / Дж. Спрингер. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 343 с.
215139
  Букреев Б.Я. Введение в теорию рядов / Б.Я. Букреев. – Киев, 1920. – 79с. – Кн.нап. рос.мов.стар.орф. Стеклографическое издание
215140
  Эккерт Э. Введение в теорию тепло- и массообмена / Э. Эккерт. – М, 1957. – 280с.
215141
  Шемякин Е.И. Введение в теорию упругости. / Е.И. Шемякин. – М., 1993. – 96с.
215142
  Цой В.В. Введение в теорию цвета. : учеб.пособие / В.В. Цой. – Томск : Томскполитех. ин-т, 1985. – 93с.
215143
  Смирнов А.А. Введение в теорию электромагнитного поля : Учебное пособие / А.А. Смирнов. – Москва : Недра, 1975. – 135с.
215144
  Трейвус Е.Б. Введение в термодинамику кристаллогенезиса : Учебное пособие / Е.Б. Трейвус. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 150с.
215145
  Фрейд Анна Введение в технику детского психоанализа / Фрейд Анна. – Одесса, 1927. – 97с.
215146
  Фальковский О.И. Введение в техническую электродинамику / О.И. Фальковский. – Ленинград, 1968. – 152с.
215147
  Фальковский Введение в техническую электродинамику / Фальковский, о.И. – Л, 1968. – 143с.
215148
  Шнейкерт Г. Введение в уголовную технику / Г. Шнейкерт. – М., 1926. – 184с.
215149
  Хеглер М. Введение в управляемый термоядерный синтез : пер. с англ. / М. Хеглер, М. Кристиансен. – Москва : Мир, 1980. – 229 с.
215150
  Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах / В.Б. Сочава. – Новосибирск, 1978. – 319с.
215151
  Чандрасекар С. Введение в учение о строении звезд : Пер.с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 476 с.
215152
  Флигль Р. Введение в физику атмосферы / Р. Флигль, Д. Бузингер. – Москва : Мир, 1965. – 467с.
215153
  Сонин А.С. Введение в физику жидких кристаллов : учебное пособие для студентов физических специальностей вузов / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1983. – 320 с.
215154
  Мицук В.Е. Введение в физику излучения плазмы / В.Е. Мицук. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 111 с.
215155
  Чернетский А.В. Введение в физику плазмы / А.В. Чернетский. – Москва : Атомиздат, 1969. – 304с.
215156
  Смирнов Б.М. Введение в физику плазмы / Б.М. Смирнов. – Москва : Наука, 1975. – 176с.
215157
  Смирнов Б.М. Введение в физику плазмы / Б.М. Смирнов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1982. – 224 с.
215158
  Чен Ф. Введение в физику плазмы : пер. с англ. / Ф. Чен. – Москва : Мир, 1987. – 398 с.
215159
  Шалабутов Ю.К. Введение в физику полупроводников / Ю.К. Шалабутов. – Ленинград : Наука, 1969. – 292с.
215160
  Юм-Розери Введение в физическое металловедение : Пер. с англ. / Юм-Розери. – Москва : Металлургия, 1965. – 204с.
215161
  Гришанков Г.Е. Введение в физическую географию : предмет и метод:Учебное пособие / Г.Е. Гришанков. – Київ : Знання, 2001. – 249с. – ISBN 966-620-044-9
215162
  Уокер Д. Введение в физическую химию / Д. Уокер. – 2-е изд., просмотр. и испр. – М, 1922. – 350с.
215163
  Челпанов Г.И. Введение в философию : (с приложением вопросника и конспективного обзора истории философии) / Г. Челпанов. – 7-е изд. – Москва Петроград : Изд. Т-ва "В.В. Думнов, Москва- наследн. Бр. Салаевых", Петрог; [Тип-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К], 1918. – VIII, 548 с.
215164
  Стюард И.Г. Введение в фурье-оптику : Пер. с англ. / И.Г. Стюард. – Москва : Мир, 1985. – 182 с.
215165
  Михайленко Я.И. Введение в химический анализ. / Я.И. Михайленко. – М.-Л., 1933. – 179с.
215166
  Эверет Д. Введение в химическую термодинамику / Д. Эверет. – М, 1963. – 299с.
215167
  Черныш В.И. Введение в экологическую кибернетику / В.И. Черныш. – М, 1990. – 567с.
215168
  Доугерти Кристофер Введение в эконометрику = Introduction to econometrics : Учебник для студ.эконом. спец. вузов / Доугерти Кристофер; Пер. с англ. Е.Н. Лукаш, О.Ю. Шибалкин, О.О. Замков; Научн. ред. О.О. Замков. – Москва : Инфра-М, 2001. – 402с. – (Университетский учебник). – ISBN 5-86225-458-7
215169
  Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику / А.Г. Шмелев. – М, 1983. – 157с.
215170
  Хазен А.М. Введение в электронику / А.М. Хазен. – Москва : Московский университет, 1968. – 287с.
215171
  Фрер Ф. Введение в электронную технику регулирования / Ф. Фрер, Ф. Орттенбургер. – М., 1973. – 190с.
215172
  Шванвич Б.Н. Введение в энтомологию / Б.Н. Шванвич. – Л., 1959. – 341с.
215173
  Шпет Г. Введение в этническую психологию / Г. Шпет. – Москва, 1927. – 147 с.
215174
  Стефенсон Р. Введение в ядерную технику / Р. Стефенсон. – М, 1956. – 536с.
215175
  Мухин К.Н. Введение в ядерную физику : Учебник / К.Н. Мухин. – 2-е изд.,перераб.и доп. – Москва : Атомиздат, 1965. – 720 с.
215176
  Вендина Т.И. Введение в языкознание : Учебное пособие для студ. пед.вузов / Т.И. Вендина. – Москва : Высшая школа, 2001. – 288с. – Шифр дубл. – ISBN 5-06-003700-2
215177
  Мискиджьян С.П. Введение во современную теорию кислот и оснований / С.П. Мискиджьян, А.Д. Гарновский. – К., 1979. – 153с.
215178
   Введение для студентов каф. физиологии высш. нерв. деятельности. – М, 1983. – 173с.
215179
  Данилова Л.Н. Введение единых образовательных стандартов в ФРГ и Австрии // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 8. – С. 89-96. – ISSN 0869-561Х
215180
  Калмыков А.С. Введение земских учреждений в Ставропольской губернии и борьба крестян против земства : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Калмыков А.С.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 17л.
215181
  Уваренков И.М. Введение и анализ / И.М. Уваренков, ЩЗ М. Маллер. – Москва, 1951. – 256 с.
215182
   Введение и анализ. – Куйбышев, 1976. – 24с.
215183
  Годынская И.Н. Введение и исследование периода адаптации на начальном этапе обучения немецкому языку в техническом вузе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 732 / Годынская И.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 20 с.
215184
  Энгель Ф. Введение к "Диалектике природы". / Ф. Энгель. – М., 1933. – 24с.
215185
  Коршак В.В. Введение к изучению высокомолекулярных соединений / В.В. Коршак, С.Р. Рафиков. – Москва-Ленинград, 1946. – 175с.
215186
  Кретов Ф.Д. Введение к изучению истории КПСС / Ф.Д. Кретов. – М., 1967. – 24с.
215187
  Неволько Г.И. Введение к изучению новой системи научного объяснительного знания (серия статей) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817
215188
  Ступишин А.В. Введение к курсу "Геоморфология". Уч. пособие. / А.В. Ступишин. – Казань, 1964. – 19с.
215189
  Василенко О.В. Введение к курсу истории советской архитектуры : учеб. пособие / О.В. Василенко. – Ленинград, 1986. – 84 с.
215190
   Введение к курсу" физическая география материков и океанов". – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1959. – 63с.
215191
  Гуляев Ю.П. Введение к лабораторному практикуму по фотоупругости / Ю.П. Гуляев, В.В. Меглинский. – Саратов, 1974. – 64с.
215192
   Введение к лабораторным работам по курсу" Сопротивление материалов". – Харків, 1964. – 27 с.
215193
  Эрбс Х. Введение к программирования на языке Паскаль / Х. Эрбс, О. Штольц. – Москва : Мир, 1989. – 295 с.
215194
   Введение к проекту учреждения Санкт-Петербургской полиции. – [Санкт-Петербург], 1853. – 38 с.


  На внут. стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г
215195
  Мазуров И.А. Введение основных понятий квантовой механики в курсе физики средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Мазуров И. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 16л.
215196
   Введение почв и почвоподобных образований городских территорий в классификацию почв России / Т.В. Прокофьева, М.И. Герасимова, О.С. Безуглова, К.А. Бахматова, А.А. Гольева, С.Н. Горбов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 1155-1164 : табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
215197
  Гаврилюк А.М. Введение резонансов киральную динамику / А.М. Гаврилюк. – К., 1969. – 7с.
215198
  Кошкин С. Введение севооборотов на орошаемых участках / С. Кошкин. – Курск, 1953. – 88с.
215199
  Засобина Г.А. Введение системы общекультурных компетенций в оценку качества образовательного процесса / Г.А. Засобина, И.И. Корягина // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 264-269. – ISSN 1606-951Х
215200
  Коршунов С.В. Введение ФГОС ВПО: первый год работы в оценках и мнениях специалистов по учебно-методической работе / С.В. Коршунов, В.В. Зырянов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – С. 16-27. – ISSN 0869-3617


  Статья продолжает презентацию результатов мониторинга эффективности внедрения ФГОС ВПО, проведенного Ассоциацией классических университетов России, Ассоциацией технических университетов и Институтом комплексных исследований образования МГУ ...
215201
   Введение христианства на Руси. – М, 1987. – 302с.
215202
  Филист Г.М. Введение христианства на Руси / Г.М. Филист. – Минск, 1988. – 252с.
215203
  Дулуман Е.К. Введение христианства на Руси: легенды, события, факты / Дулуман Е.К., Глушак А.С. – Симферополь, 1988. – 183 с.
215204
  Котляр М.Ф. Введение християнства в Київській Русі та його наслідки. / М.Ф. Котляр. – К, 1985. – 48с.
215205
  Вишняцкая И.Г. Введение элементов векторной алгебры в курсе математики 6-7 классов средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Вишняцкая И.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 22л.
215206
   Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. – Л, 1987. – 239с.
215207
  Харитонова В.И. Введение. Хранители и исследователи сакральной культуры : диалог или противостояние? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 3-7. – ISSN 0869-5415
215208
  Носенко-Штейн Введение: антропология и иудаика - возможен ли симбиоз? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 0869-5415
215209
  Бутовская М.Л. Введение: попрошайничество как универсальный феномен человеческой культуры // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-51. – ISSN 0869-5415


  Підбір статей про жебрацтво
215210
  Харитонова В. Введение: шамановедение - это не только этнология // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3-69. – ISSN 0869-5415
215211
   Введениев в бесконтактные электромеханические системы повышенной частоты. – Кишинев, 1979. – 136 с.
215212
  Тимм Дж.А. Введениев химию / Дж.А. Тимм. – М. : ОНТИ НКТП СССР. Глав. ред. хим. лит., 1935. – 427 с.
215213
  Меерварт Р. Введениев хозяйственную статистику. / Р. Меерварт. – М, 1924. – 152с.
215214
  Германнъ Э. Введеніе въ электротехнику : съ 120 фигурами въ тексте и 72 рисунками на 16 таблицахъ / Э. Германнъ. – Рига : Наука и жизнь
Ч. 2 : Техника постоянного тока. – 125 с.
215215
  Германнъ Э. Введеніе въ электротехнику : съ 95 фигурами и 16 таблицами / Э. Германнъ. – Рига : Наука и жизнь
Ч. 1 : Физическія основы. – 1912. – 121 с.
215216
  Теплюк М.О. Введення в дію законів України: питання теорії та практики / М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с.187-196. – ISBN 978-966-611-768-0
215217
  Теплюк М. Введення в дію конституційних законів: проблемні питання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 132-138. – ISSN 1026-9932
215218
  Юлдашева С. Введення в дію нового стандарту з бібліотечного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84 / матеріал підгот. Світлана Юлдашева // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-13
215219
  Праховник А.В. Введення в енергетичний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Електротехніка та електротехнології" / А.В. Праховник, Є.М. Іншеков, Є.А. Штогрин ; [відп. ред. В.І. Шкляр] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-622-377-0
215220
  Кравець Н. Введення в культуру in vitro Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl та Carlina cirsioides Klok / Н. Кравець, Н. Дробик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 61-65. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено динаміку проростання насіння Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl та Carlina cirsioides Klok в умовах in vitro. Підібрано живильні середовища для росту та вкорінення цих рослин. Відпрацьовано двохетапний спосіб вкорінення C. ...
215221
  Тусик О. Введення в культуру in vitro арніки гірської (Arnica montana L.) / О. Тусик, Н. Дробик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 66-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості введення в культуру in vitro арніки гірської (Arnica montana L.). Підібрано умови для проростання її насіння in vitro, вегетативного розмноження та росту рослин, індукції та проліферації калюсів кореневого, листкового і ...
215222
  Голубенко А.В. Введення в культуру in vitro кристатної форми Mammillaria elongata f. cristata A.P. De Candolle / А.В. Голубенко, В.М. Маляренко, М.М. Гайдаржи // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 171-172. – ISBN 978-966-437-390-3
215223
  Голубенко А. Введення в культуру in vitro рідкісного виду флори України Asplenium adiantum-nigrum L. (Aspleniaceae) / А. Голубенко, Ю. Кліщ, О. Вашека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 35-37. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Введено в культуру in vitro рідкісний вид Asplenium adiantum-nigrum L. Підібрано умови для проростання спор цього виду in vitro, отримання гаметофітів і спорофітів. Встановлено особливості вегетативного розмноження гаметофітів A. adiantum-nigrum in ...
215224
  Андрієнко Михайло Васильович Введення в культуру, вирощування і використання малопоширених плодових і ягідних культур в Поліссі і лісостепу України : Автореф. дис. ... д-ра сільськогосп. наук : 06.01.07 / Андрієнко Михайло Васильович; Український держ. аграрний ун-т. – Київ, 1993. – 50 с.
215225
  Роїк О.С. Введення в нерівноважну термодинаміку : навчальний посібник для студ. хім. факультетів / О.С. Роїк, О.В. Самсонніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 54с.
215226
  Амборські Девід Введення в систему місцевого управління Канади: загальний огляд // Економічний часопис : Київ, 2000
215227
  Палагеча Р. Введення деяких видів Magnolia L. у культуру in vitro / Р. Палагеча, А. Голубенко, Є. Головатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Підібрано оптимальні умови стерилізації та базові живильні середовища для культивування трьох видів Magnolia L. в умовах стерильної культури. Optimal sterilization conditions and basic nutritious mediums were pick out for three Magnolia L. genus"s in ...
215228
  Кузьома О.Ю. Введення евро - реальні шанси для Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 44)


  Піднімається найактуальніше на сьогодні для країн Європейського Союзу питання - введення спільної європейської валюти євро. Автор намагається проаналізувати, що принесе євро країнам-учасницям валютного союзу, наскільки вигідним для них є запровадження ...
215229
  Добриніна Г. Введення курсу "Основи інтелектуальної власності" до освітніх програм у навчальних закладах України / Г. Добриніна, О. Кузьменко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.26-29. – ISSN 1608-6422
215230
  Биковська О. Введення нових термінів чи підміна понять? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 3


  У Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти відбувається робота над проектом нової редакції Закону України "Про освіту" (р.н. 3491-д від 04.04.2016 р.). 15 лютого 2016 р. проводився круглий стіл "Система освіти України: терміни і ...
215231
  Кнорозок Л.М. Введення окремих категоріальних понять у галузі безпеки життєдіяльності / Л.М. Кнорозок, О.В. Мельничук, О.Г. Шевчук // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 25-27 : фото
215232
  Чекіна В.Д. Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми й ризики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 38-44. – Бібліогр.: 15 назв
215233
  Вілков В.Ю. Введення поняття "нація": особливості наукового та ідеологічного конструктивізму (частина перша) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 68-76


  У статті запропоновано аналіз основних теоретичних та методологічних особливостей наукового та політико-ідеологічного конструктивістського спосо- бу введення поняття "нація". The article presents analysis of the main theoretical and methodological ...
215234
  Гришан Ю.П. Введення процесного підходу в страховій компанії та покращення стандартів обслуговування клієнтів (на прикладі добровільного медичного страхування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті наводиться приклад формування страхового менеджменту у страховій компанії, націленого на покращення якості обслуговування існуючих і нових клієнтів як способу "підвищення культури страхування" у населення та отримання кращих результатів ...
215235
  Деркач В. Введення у промислову культуру Marrubium vulgare L. (Lamiaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 93-94. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Встановлена придатність до промислового культивування Marrubium vulgare L., шандри звичайної, лікарської рослини, включеної до сучасної Європейської фармакопеї. Її природні запаси в Україні незначні. Введення її у промислову культуру забезпечить ...
215236
  Наливайко С. Введення у сучасний освітній процес найновіших мовно-етно-генетичних прочитань давніх вітчизняних і зарубіжних писемних джерел - актуальне й невідкладне // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-98
215237
  Марцинковская Т.Д. Введенский Александр Иванович (1856-1925) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : Учебн. пособие / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 22-25. – ISBN 5-87977-030-3
215238
  Козюра Е.О. Введенский и Семен Бобров // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 189-196. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
215239
  Стрельський Г.В. Введенський Андрій Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 168. – ISBN 96966-8060-04-0
215240
  Даниленко В. Введенський Андрій Олександрович [1891-1965] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 49 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
215241
  Аляєв Г.Є. Введенський Олександр Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1001-1002. – ISBN 966-316-069-1
215242
  Мартынов С.Н. Введущие в бой / С.Н. Мартынов. – Омск, 1987. – 160с.
215243
  Евлахов А.М. Ввеедение в философию художественного творчества. Т. 1 : опыт историко-литературной методологии / Александр Евлахов // Курсы по гуманитарным наукам для учителей и учительниц городских и начальных училищь Варшавского учебного округа 30 мая - 24 июня 1910 года : в 3 т. / А.Н. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1910. – Т. 1. – С. VI-537
215244
  Мандра Г. Ввезення транспортних засобів на митну територію України як гуманітарної допомоги // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 53-55.
215245
  Сердюк П. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (об"єм злочинної дії) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.72-75.
215246
  Верн Ж. Вверх дном : Фантастический роман / Жюль Верн ; С 30 рис. Ж. Ру // Таинственный остров : Роман в 3 ч. ; пер. с фр. / Ж. Верн. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина ; [Изд-во И. Д. Сытина], 1897. – 96 с.
215247
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Ленинград, 1934. – 164с.
215248
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Москва-Ленинград, 1949. – 132с.
215249
  Верн Ж. Вверх дном / Ж. Верн. – Пермь, 1984. – 472с.
215250
  Богарт Д. Вверх и вниз // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 145-174.
215251
  Гнедовский Б.В. Вверх по Енисею / Б.В. Гнедовский, Э.Д. Добровольская. – Москва, 1980. – 191 с.
215252
  Ратнер Е.И. Вверх по крутой лестнице : Роман / Е.И. Ратнер. – Москва : Советский писатель, 1984. – 342с.
215253
  Кауфман Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз / Б. Кауфман. – М., 1989. – 286с.
215254
  Покидова Елена Вверх по лестнице, ведущей вниз. О развитии в РФ малого и среднего предпринимательства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 30-33
215255
  Бэрчетт У. Вверх по Меконгу / У. Бэрчетт. – М, 1958. – 328с.
215256
  Шаталова Н. Вверх по регистрам. Как поднять качество инженерного образования в России? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 28 июня (№ 26). – С. 18-19


  Из 200 тысяч инженеров, которых ежегодно выпускают российские вузы, более половины отказываются работать по специальности. Почему так? Может, потому, что, являясь едва ли не самым трудоемким для человека, инженерное образование не гарантирует пока в ...
215257
  Ветюков Владимир Вверх по реке девяти драконов / Ветюков Владимир, Лам Дык Хиен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 38-52 : фото
215258
  Рейн Евгений Вверх по русскому Нилу : Большое путешествие / Рейн Евгений, Грицюк Виктор, Анастасьев Алексей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 56-78 : Іл., Карта
215259
  Горелов В.Е. Вверх по спирали / В.Е. Горелов. – М, 1977. – 231с.
215260
  Амбарцумов Е.А. Вверх, к вершине / Е.А. Амбарцумов. – Москва, 1974. – 255с.
215261
  Амбарцумов Е.А. Вверх, к вершине / Е.А. Амбарцумов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 255 с.
215262
  Шевердин М.И. Вверяю сердце бурям / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1988. – 447с.
215263
  Андреев Б.Г. Ввещество, его превращения и строение / Б.Г. Андреев. – Москва, 1937. – 164с.
215264
  Андреев Б.Г. Ввещество, его превращения и строение / Б.Г. Андреев. – Москва, 1937. – 164с.
215265
   Ввзаимодействие гормонов с рецепторами. – М, 1979. – 432с.
215266
   Ввзаимодействие грамматики и стилистики текста. – Алма -Ата, 1988. – 98с.
215267
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при мышечной активности. – Тверь, 1990. – 150с.
215268
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при различных видах мышечной деятельности человека. – Калинин, 1984. – 148с.
215269
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при различных состояниях организма человека. – Калинин, 1986. – 141с.
215270
   Ввзаимодействие двигательных и вегетативных функций при трудовой деятельности. – Тверь, 1992. – 127с.
215271
   Ввзаимодействие древних культур в бассейне Балтийского моря. – Л, 1989. – 56с.
215272
   Ввзаимодействие древних культур Урала. – Пермь, 1990. – 112с.
215273
  Юдович И.М. Ввиду краткости жизни... / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1969. – 319с.
215274
  Заяць В.В. Ввізне мито - джерело поповнення держбюджету : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 33-39
215275
  Макогон В.П. Ввлияние идей В. И.Ленина на развитие тактических взглядов Социал-демократии Королевства Польского и Литвы в период первой российской революции (1905-1907 гг) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Макогон В. П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
215276
   Ввовдно-коррективный фонетический курс немецкого языка. – Саратов, 1975. – 66с.
215277
   Ввод и вывод графической информации в цифровых вычислительных машинах. – Казань, 1972. – 73с.
215278
  Близниченко Л.А. Ввод и закрепление информации в памяти человека во время естественного сна / Л.А. Близниченко. – Киев, 1966. – 148с.
215279
  Пархоменко И.Т. Ввод осциллограмм в электронные вычислительные машины : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Пархоменко И.Т. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 25 с.
215280
  Кириченко В.С. Ввод речевой информации в обучающую машину / В.С. Кириченко. – Киев, 1964. – 14-36с.
215281
  Гоков О.А. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 году // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 43-44. – ISSN 0321-0626
215282
  Левин И.К. Вводная лекция к курсу английского языка. / И.К. Левин. – М., 1952. – 28с.
215283
  Трущенко И.А. Вводная лекция к курсу английского языка. / И.А. Трущенко. – М., 1968. – 26с.
215284
  Шустер В.Г. Вводная лекция к курсу немецкого языка. / В.Г. Шустер. – 2-е изд. – М, 1959. – 32с.
215285
  Шустер В.Г. Вводная лекция к курсу немецкого языка. / В.Г. Шустер. – 3-е изд. – М, 1966. – 32с.
215286
  Торгашев П.Д. Вводная лекция по курсу общей химии / П.Д. Торгашев. – Новочеркасск, 1968. – 35с.
215287
  Давыдов В.В. Вводная лекция по курсу теоретической механики / В.В. Давыдов. – Горький, 1962. – 16с.
215288
   Вводно-коррективный курс. – Саратов, 1989. – 28с.
215289
  Миловидова Р.В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – Москва, 1964. – 90 с.
215290
  Борисова Т.И. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Т.И. Борисова, В.С. Семенихин. – Саратов, 1980. – 77с.
215291
  Миловидова Р.В. Вводно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – М., 1987. – 96с.
215292
   Вводно-коррективный фонетический курс французского языка. – М, 1974. – 182с.
215293
   Вводно-коррективный фонетический курс французского языка. – Москва : Высшая школа, 1980. – 230с.
215294
  Муминова Р.М. Вводно-модальные слова и словосочетания русского языка и их соответствия в узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Муминова Р.М.; Самаркандск. гос. ун-т. – Самарканд, 1971. – 22л.
215295
  Голованова Л.З. Вводно-предметный курс. Материалы по русскому языку для студ.-иностр. гуманитарных спец. подг. фак-тов / Л.З. Голованова, И.М. Лобашкова. – М., 1974. – 36с.
215296
  Денисова И.Г. Вводно-фонетический курс / И.Г. Денисова, А.А. Поталуева. – М., 1968. – 104с.
215297
  Лысенко М.М. Вводно-фонетический курс / М.М. Лысенко. – Киев, 1971. – 93с.
215298
  Маслова Л.П. Вводно-фонетический курс к учебнику Харнби. / Л.П. Маслова, А.Д. Цигельная. – К., 1975. – 61с.
215299
  Климов Н.Д. Вводно-фонетический курс немецкого языка / Н.Д. Климов. – М., 1978. – 131с.
215300
  Бреденфельд З.В. Вводно-фонетический курс русского языка / З.В. Бреденфельд. – М., 1976. – 78с.
215301
  Раскина Л.С. Вводно-фонетический курс русского языка : для студ.-иностр., говорящих по-испански : учеб. пособ. для студ.-иностр. / Л.С. Раскина. – Москва : Русский язык, 1977. – 140 с.
215302
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический курс русского языка : для говорящих на французском языке : учеб. пособ. / В.Н. Свешникова. – Москва : Русский язык, 1977. – 87 с.
215303
  Раскина Л.С. Вводно-фонетический курс русского языка / Л.С. Раскина. – 2-е изд. – М., 1983. – 142с.
215304
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический курс русского языка : для говорящих на франц. яз. / В.Н. Свешникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 144 с. – ISBN 5-200-00453-5
215305
  Макарова Г.И. Вводно-фонетический курс русского языка для вьетнамцев / МВиССО УССР ; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко ; Г.И. Макарова, С.И. Щербатюк ; [ред.: П.С. Вовк, Нгием Хьеу]. – Киев : КВИРТУ, 1969. – 208 с.
215306
  Соседова Н.И. Вводно-фонетический курс русского языка для студентов-арабов / Н.И. Соседова. – М., 1978. – с.
215307
  Свешникова В.Н. Вводно-фонетический русского языка / В.Н. Свешникова. – М., 1976. – 87с.
215308
   Вводно - коррективный фонетический курс немецкого языка. – Саратов, 1975. – 69 с.
215309
  Сизенко О.Н. Вводное предложение в структуре включающего предложения и текста (на матер. испанского яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.25 / Сизенко О.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
215310
  Шевцов П.Ф. Вводные главы к основам геокриологии. / П.Ф. Шевцов. – М, 1955. – 1-112с.
215311
   Вводные и выводные устройства электронных вычислительных машин. – Москва, 1966. – 92с.
215312
  Авласевич М.А. Вводные компоненты предложения в белорусском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Авласевич М.А.; АН БССР. – Минск, 1970. – 19л.
215313
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии / А.Г. Булах. – Ленинград, 1984. – 75с.
215314
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии / А.Г. Булах. – Л., 1984. – 76с.
215315
  Булах А.Г. Вводные лекции по минералогии. / А.Г. Булах. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 76с.
215316
  Тихонов А.Н. Вводные лекции по прикладной математике : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по специальности "Прикладная математика" / А.Н. Тихонов, Д.П. Костомаров. – Москва : Наука, 1984. – 192 с.
215317
  Тихонов Андрей Николаевич Вводные лекции по прикладной математики / Тихонов Андрей Николаевич, Костомаров Дмитрий Павлович. – Москва : Наука, 1984. – 190с.
215318
  Костомаров Д.П. Вводные лекции по численным методам : учебник для студ. ун-тов, обуч. направлению 510200 - "Прикладная математика и информатика" и спец. 010200 "Прикладная математика и информатика" / Д.П. Костомаров, А.П.Фаворский ; [Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Москва : Логос, 2004. – 184 с. – (Классический университетский учебник : посв. 250-летию Московского университета / ред. совет: В.А. Садовничий и др.). – ISBN 5-94010-286-7
215319
  Костомаров Д.П. Вводные лекции по численным методам : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Д.П. Костомаров, А.П.Фаворский; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Логос, 2006. – 184с. – (Классический университетский учебник / Редак. совет серии: В.А. Садовничий, О.С. Вихнский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-98704-160-0
215320
  Мыльцева Л.А. Вводные предложения в современном русском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Мыльцева Л.А.; Ленин.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1966. – 19л.
215321
  Сизенко О.Н. Вводные предложения в структуре включающего предложения и текста (на матер. исп. яз.) : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.05 / Сизенко О.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
215322
  Сизенко Оксана Николаевна Вводные предложения в структуре включающего предложения и текста (на материале испанского языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Сизенко Оксана Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 153л. – Бібліогр.:л.133-151
215323
  Дружинина В.В. Вводные предложения и их функционирование в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Дружинина В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 25л.
215324
  Хатиашвили Л.Г. Вводные предупрежения в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хатиашвили Л.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1953. – 26л.
215325
  Шахбазова З.А. Вводные слова и вводные словосочетания в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Шахбазова З.А.; МВ и ССО Азерб.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1980. – 18л.
215326
  Теремязева Ж.П. Вводные слова и их интонация в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Теремязева Ж. П.; ЛГУ. – Л., 1967. – 21л.
215327
  Останин А.И. Вводные слова и словосочетания в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Останин А.И. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 17 с.
215328
  Коцарь Э.Б. Вводные слова и словосочетания, вводные предложения, вставные конструкции / Э.Б. Коцарь. – М., 1969. – 32с.
215329
  Каримова Р.А. Вводные слова и сочетания слов в русском литературном языке второй половины 18 - нач.19 вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Каримова Р. А. ; Казан. ГУ. – Казань, 1965. – 26 с.
215330
   Вводный инструктаж по охране труда для рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности. – М, 1970. – 20с.
215331
  Бондарчук И.А. Вводный куpс фонетики pусского языка для студентов-аpабов : Частично пpогpаммиpованное пособие / И.А. Бондарчук; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Київський університет, 1965. – 283с.


  Включены материалы исторического характера.Учебное пособие по античной философии.
215332
  Березовская Л.И. Вводный куpс фонетики pусского языка для студентов-афpиканцев с pодным языком суахили / Л.И. Березовская, Л.С. Головяшина; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет, 1965. – 316с.
215333
  Райманс Х.-Г. Вводный курс Visial Basic / Х.-Г. Райманс. – Київ : BHV, 1993. – 272с. – ISBN 3-89360-682-3; 5-7707-4227-5
215334
  Старков А.П. Вводный курс английского языка / А.П. Старков. – К., 1964. – 320с.
215335
  Старков А.П. Вводный курс английского языка / А.П. Старков. – 2-е изд. – К., 1965. – 320с.
215336
   Вводный курс английского языка. – М, 1972. – 71с.
215337
   Вводный курс лекции для студентов 1 курса специальности " Планирование промышленности" всех форм обучения. – Кишинев, 1978. – 53с.
215338
  Успенский В.А. Вводный курс математической логики / В.А. Успенский. – М, 1991. – 136с.
215339
  Калиниченко А.С. Вводный курс немецкого языка / А.С. Калиниченко. – Х, 1970. – 12с.
215340
  Волина С.А. Вводный курс немецкого языка для студ. фак. англ. яз. / С.А. Волина, М.А. Педанова. – Москва, 1977. – 124с.
215341
  Карпов К.Б. Вводный курс немецкого языка. (Для ин-тов и фак. иностр. яз.) / К.Б. Карпов, В. Монигетти. – М., 1962. – 240с.
215342
  Шепер М.Н. Вводный курс по немецкому языку / М.Н. Шепер. – М, 1964. – 91с.
215343
  Корнеева И.В. Вводный курс по химии для студентов-иностранцев / И.В. Корнеева, Н.Б. Шевелев. – М., 1985. – 103с.
215344
  Корнеева И.В. Вводный курс по химии для студентов-иностранцев / И.В. Корнеева, Н.Б. Шевелев. – М., 1985. – 104с.
215345
   Вводный курс по экономической теории : Учебник для лицеев. – Москва : Инфра-М, 1998. – 368с. – ISBN 5-86225-390-4
215346
  Есина З.И. Вводный курс практической фонетики русского языка / З.И. Есина, Е.Р. Максимова. – М, 1977. – 51с.
215347
  Есина З.И. Вводный курс практической фонетики русского языка / З.И. Есина, Е.Р. Максимова. – М, 1977. – 56с.
215348
  Костюк Ю.Л. Вводный курс программирования / Ю.Л. Костюк. – Томск, 1984. – 192с.
215349
  Волков Н.Д. Вводный курс современного арабского литературного языка : Учебное пособие / Н.Д. Волков. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1987. – 90с.


  В первые в советской арабистике дается развернутая характеристика звукового строя и основных фонетических явлений языка для правильного произношения; разработаны правила орфографии для обучения арабской калиграфии, а также правила чтения рукописных ...
215350
  Нейман Ю.М. Вводный курс теории вероятностей и математической статистики : Пер. с англ. / Ю.М. Нейман. – Москва : Наука, 1968. – 448 с.
215351
  Сунцова И.П. Вводный курс фонетики немецкого языка / И.П. Сунцова. – Киев, 1951. – 116 с.
215352
  Сунцова И.П. Вводный курс фонетики немецкого языка / И.П. Сунцова. – Москва, 1958. – 171 с.
215353
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка / П.С. Вовк, Л.С. Головяшина. – Київ, 1978. – 170 с.
215354
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка / П.С. Вовк. – Київ, 1979
215355
  Березовская Л.И. Вводный курс фонетики русского языка для африканских студентов с родным языком суахили / МВиССО УССР ; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко ; Л.И. Березовская, Л.С. Головяшина ; [отв. ред. Г.И. Макарова]. – Киев, 1965. – 316 с.
215356
  Бондарчук И.А. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-арабов : частично программированное пособие / МВиССО УССР ; КГУТШ ; И.А. Бондарчук, Л.К. Онуфриюк ; [отв. ред. П.С. Вовк]. – Киев : КГУТШ, 1965. – 283 с.
215357
  Генкина Р.И. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-афганцев (с родным языком фарси) : частично программированное пособие / МВиССО УССР ; КГУТШ ; Р.И. Генкина, С.И. Помозова, Е.М. Нелаева ; [отв. ред. П.С. Вовк]. – Киев : КГУТШ, 1965. – 329 с.
215358
  Вовк П.С. Вводный курс фонетики русского языка для студентов-индонезийцев / П.С. Вовк. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1965. – 687с.
215359
   Вводный курс фонетики русского языка для студентов-кубинцев. – Киев : КГУ, 1965. – 438с.
215360
   Вводный курс фонетики русского языка для студентов-кубинцев / Г.Ф. Виноградова, Н.Б. Коробейникова, Г.И. Макарова, Р.С. Римаренко; МВиССО УССР ; КГУТШ ; Г.Ф. Виноградова, Н.Б. Коробейникова, Г.И. Макарова, Р.С. Римаренко. – Киев : КГУ, 1965. – 438 с.
215361
  Фетисова Е.С. Вводный курс фонетики русского языка. Для студентов говорящих по-испански / Е.С. Фетисова. – М, 1967. – 152с.
215362
  Самохотская И.С. Вводный курс французского языка для неязыковых вузов. / И.С. Самохотская. – Москва, 1981. – 120с.
215363
   Вводный курс французского языка как второго иностранного языка для студентов английского факультета. – Москва, 1974. – 201 с.
215364
  Бородич С.А. Вводный курс эконометрики : Учебное пособие для студ. эконом.спец.высш.учеб.заведений / С.А. Бородич. – Минск : БГУ, 2000. – 354с. – ISBN 985-445-358-8
215365
  Накамура А. Вводный обзор государственного управления в Японии: достижения в прошлом и перспективы на будущее // Построение демократий: Украина и Япония : помощь Украине в деле демократизации со стороны Японии в 2015 году / [Нац. ин-т стратег. исслед.] ; Р. Сиратори, М. Розумный, К. Хасимото (ред,). – Киев : НИСИ ; Феникс, 2016. – С. 73-103. – ISBN 978-966-136-316-7
215366
  Микаэльян Э.К. Вводный разговорно-фонетический курс. / Э.К. Микаэльян, С.Э. Озе. – М., 1974. – 80с.
215367
  Ведель Г.Е. Вводный устный курс с методическими указаниями для учителя немецкого языка 5 класса / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1962. – 76с.
215368
  Лысенко Э.И. Вводный фонетико-графический курс немецкого языка для неязыковых вузов и факультетов / Э.И. Лысенко. – Киев, 1963. – 105 с.
215369
  Бабалова Л.Л. Вводный фонетико-разговорный курс по пусскому языку для иностранцев / Л.Л. Бабалова. – М, 1962. – 36с.
215370
  Норк О.А. Вводный фонетический курс / О.А. Норк. – Москва, 1946. – 136с.
215371
  Горышник Л.А. Вводный фонетический курс английского языка / Л.А. Горышник. – М., 1957. – 160с.
215372
  Шевякова В.Е. Вводный фонетический курс английского языка / В.Е. Шевякова. – М., 1967. – 162с.
215373
  Пригожина Р.Н. Вводный фонетический курс испанского языка / Р.Н. Пригожина, Флорес-Фернандес. – М, 1975. – 102с.
215374
   Вводный фонетический курс немецкого языка. – Изд. 2-е. – М, 1958. – 11с.
215375
  Астрова Л.И. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.И. Астрова. – Фрунзе, 1961. – 144с.
215376
  Шишкова Л.В. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.В. Шишкова. – Л, 1964. – 248с.
215377
  Шишкова Л.В. Вводный фонетический курс немецкого языка / Л.В. Шишкова. – Ленинград : Просвещение, 1977. – 248с.
215378
  Кондратьев В.Г. Вводный фонетический курс турецкого языка : учеб. пособ. / В.Г. Кондратьев ; Ленинград. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. – 59с.
215379
  Миловидова Р.В. Вводоно-коррективный фонетический курс немецкого языка / Р.В. Миловидова. – 2-е. – М., 1967. – 91с.
215380
  Медников М.И. Вводы движения в вакууме / М.И. Медников. – М, 1974. – 182с.
215381
  Римша М.Ю. Ввоз и вывоз промышленной продукции Латв. ССР и методика их определения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Римша М. Ю.; Латв.ГУ. – Рига, 1973. – 29л.
215382
  Конэн А.Р. Ввоз капитала в страны стерлинговой зоны. / А.Р. Конэн. – М., 1962. – 154с.
215383
  Столяров В. ВВП: мифы и реальность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 12. – С. 105-109. – ISSN 0131-2227
215384
  Третяк Наталія Вгадати код майбутньої особистості // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
215385
  Трифонов Ю.В. Вгамування спраги / Ю.В. Трифонов. – К, 1965. – 349с.
215386
  Мартыненко Ю. ВГИК Всесоюзный Государственный Институт Кинематографии / Ю. Мартыненко, М. Гаркушенко. – М, 1965. – 104с.
215387
  Светина Б. Вглубь и ввысь. Наступивший год сулит новые научные прорывы. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  По мнению экспертов, наступивший год может принести целую серию научных прорывов: российские полярники намерены впервые проникнуть в реликтовое антарктическое озеро Восток, зонд “Вояджер” может перейти границу Солнечной системы, физики попытаются ...
215388
  Кагарлицкий Ю.И. Вглядываясь в грядущее : Книга о Герберте Уэллсе / Ю.И. Кагарлицкий. – Москва : Книга, 1989. – 352 с. – (Писатели о писателях)
215389
  Рябинин Б Вглядываясь в жизнь / Б Рябинин. – М., 1972. – 372с.
215390
  Крячко Л.И. Вглядываясь в лицо / Л.И. Крячко. – М., 1967. – 63с.
215391
  Шагалов А.А. Вглядываясь в современность / А.А. Шагалов. – М, 1979. – 431с.
215392
  Шагалов А.А. Вглядываясь в современность. / А.А. Шагалов. – М., 1979. – 431с.
215393
  Острик В.І. Вдавлювання похилого штампа в пружну площину за наявністю тертя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто фрикційний контакт жорсткого штампа з похилою прямолінійною основою і пружної півплощини. Із застосуванням методу Вінера-Гопфа побудовано точний розв"язок задачі. Отримано розподіл контактних напружень. Знайдено розміри зон зчеплення та ...
215394
  Острик В.І. Вдавлювання пружного клиноподібного індентора в пружний півпростір / В.І. Острик, А.Ф. Улітко, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В умовах плоскої деформації розглянуто гладкий контакт клина і півпростору з різних матеріалів. Із застосуванням методу Вінера - Гопфа знайдено точний разв"язок задачі. Отримано розподіл контактних напружень, нормальні переміщення поверхні півпростору. ...
215395
  Кушніров А. Вдала операція / А. Кушніров, І. Зельдін, 1934. – 23с.
215396
   Вдале літо "Aldemar" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 40-41 : фото
215397
  Марьенко Е.М. Вдалеке от больших городов / Е.М. Марьенко. – Смоленск, 1949. – 272с.
215398
  Пятков Г.И. Вдали в рядом: стихотворения и поэмы. / Г.И. Пятков. – К., 1984. – 223с.
215399
  Кауров Б.А. Вдали и рядом. / Б.А. Кауров. – Л., 1973. – 103с.
215400
  Нагибин Ю.М. Вдали музыка и огни: Повести и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – М., 1989. – 506с.
215401
  Кальянов В. Вдали океан / В. Кальянов. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 128с.
215402
  Картер У. Вдали от баз. Материально-техническое обеспечение ВМС США на Тихом океане в годы Второй Мировой войны / У. Картер. – М., 1965. – 276с.
215403
  Вежинов П. Вдали от берегов / П. Вежинов. – Москва, 1960. – 219с.
215404
  Поскребышев О.А. Вдали от больших городов / О.А. Поскребышев. – М., 1977. – 96с.
215405
  Кудрин С. Вдали от Большой земли. / С. Кудрин. – Куйбышев, 1950. – 128с.
215406
  Кудрин С. Вдали от Большой земли. / С. Кудрин. – 2-е изд., испр. – Куйбышев, 1952. – 135с.
215407
  Стил Д. Вдали от дома / Д. Стил. – М., 1996. – 432с.
215408
  Стрельников Б.Г. Вдали от небоскребов / Б.Г. Стрельников. – Москва, 1977. – 85с.
215409
  Бочкарев Б.И. Вдали от проезжих дорог / Б.И. Бочкарев. – Ярославль, 1968. – 156с.
215410
  Шелепин Л.А. Вдали от равновесия / Л.А. Шелепин. – Москва : Знание, 1987. – 63с.
215411
  Ульянинский А.В. Вдали от Родины / А.В. Ульянинский. – М., 1957. – 22с.
215412
  Полянский Н.С. Вдали от Родины / Н.С. Полянский. – Минск, 1961. – 211с.
215413
  Дарян А. Вдали от Родины. / А. Дарян. – Москва : Прогресс, 1968. – 136 с.
215414
  Кузнецов А.С. Вдали от Родины. / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1972. – 143с.
215415
  Хасин А.И. Вдали от родного дома / А.И. Хасин. – Москва, 1975. – 78с.
215416
  Гуцал П.Ф. Вдали от родных берегов / П.Ф. Гуцал. – Москва, 1955. – 136с.
215417
  Цыдендамбаев Ч. Вдали от родных степей : роман / Ч. Цыдендамбаев. – Москва : Советский писатель, 1964. – 415 с.
215418
  Фирсов В.И. Вдали от тебя / В.И. Фирсов. – М, 1961. – 96с.
215419
  Гроссман М.С. Вдали от тебя / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1968. – 114с.
215420
  Ляхницкий В.М. Вдали от фронта / В.М. Ляхницкий. – Чита, 1962. – 252с.
215421
  Омельченко В.М. Вдали от фронта / В.М. Омельченко. – Х, 1967. – 254с.
215422
  Занзоттер Бруно Вдали от цивилизации. Экстремальная жизнь // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 11 (188), ноябрь. – С. 124-136 : фото. – ISSN 1029-5828
215423
  Киселев В.Л. Вдали от шума городского / В.Л. Киселев. – М., 1989. – 254с.
215424
  Гарди Т. Вдали от шумной толпы / Т. Гарди. – Ленинград, 1937. – 456 с.
215425
  Карпенко В. Вдалий заголовок - половина успіху // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 63-76.
215426
  Березняк О. Вдалий старт студентської комісії Профкому // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  Автор статті, голова студ. комісії звітує про роботу комісії у минулому семестрі.
215427
  Кремень В.Г. Вдалося забезпечити випереджальний характер досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 квітня (№ 17). – С. 4-5 : фото


  Доповідь президента Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кременя на загальних звітних зборах академії 4 квітня 2013 р. "Про діяльність НАПН України у 2012 році та завдання на 2013 рік"
215428
  Кузьмин А. Вдаль - с именем Даля // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 27квітня-3 мая (№ 17)


  О Восточноукраинском национальном университете им. Владимира Даля (ВНУ).
215429
  Евпатов В.П. Вдаль по лучу идет душа / В.П. Евпатов. – Москва, 1991. – 142,1с.
215430
  Єлісовенко Ю. Вдармо в дзвони, панове! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 75-78
215431
  Перевалов Н. Вдвоем / Н. Перевалов. – Москва, 1983. – 143с.
215432
  Кислов В. Вдвоем // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 22-32. – ISSN 0321-1878
215433
  Заботина З.И. Вдвоем доим 300 коров / З.И. Заботина, Д.И. Заботин. – Москва, 1962. – 8 с.
215434
  Цыганов И.В. Вдвоем из стратосферы. / И.В. Цыганов. – М., 1963. – 45с.
215435
  Зегебарт Г.М. Вдвоем с волшебницей. / Г.М. Зегебарт. – Свердловск, 1989. – 301с.
215436
  Седов И.П. Вдвоем с улыбкой / И.П. Седов. – Саратов, 1979. – 95с.
215437
  Василенко М. Вдивляюся у гори і потоки: [ Поезія) ] // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.67-70. – ISSN 0208-0710
215438
  Волошин Ю. Вдівці у полковому місті Полтава другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису Малоросії0 // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 24-41. – ISSN 0869-3595
215439
   ВДНХ СССР. – М, 1965. – 64с.
215440
   ВДНХ СССР. – Москва, 1984. – 207 с.
215441
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1972. – 445с.
215442
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – М., 1975. – 431с.
215443
  Парыгина Н.Д. Вдова / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1985. – 383с.
215444
  Мартынов Семен Вдова врага народа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 28-29 : фото
215445
  Ливанова М. Вдова Клико: "Veuve" - значит "шампанское" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
215446
   Вдова колдуна. – М, 1991. – 686с.
215447
  Чавчавадзе И.Г. Вдова Отарашвили / И.Г. Чавчавадзе; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 65 с.
215448
  Марзойты С.Т. Вдова пасечника Тате : рассказы / С.Т. Марзойты; пер. с осет. – Орджоникидзе : Северо-Осет. кн. изд-во, 1965. – 179 с .
215449
  Смуул Ю.Ю. Вдова полковника, или Врачи ничего не знают... : Юхан Юрьевич / Ю.Ю. Смуул. – Москва : Искусство, 1968. – 48 с.
215450
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе. – Тбилиси
1. – 1958. – 318 с.
215451
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе. – Тбилиси, 1963. – 659 с.
215452
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе. – Тбилиси : Мерани
Кн. 1. – 1971. – 304 с.
215453
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе. – Тбилиси
2. – 1971. – 378 с.
215454
  Джапаридзе Р.А. Вдова солдата : роман / Р.А. Джапаридзе. – Москва, 1984. – 591 с.
215455
  Измайлова М. Вдова фараона // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 66-82. – ISSN 1819-6268
215456
  Рачада І.Д. Вдови : драма / І.Д. Рачада. – Київ : Мистецтво, 1970. – 89 с.
215457
  Столпавский П.М. Вдовий клад / П.М. Столпавский. – Сыктывкар, 1986. – 223с.
215458
  Грекова И. Вдовий пароход : Избранное / И. Грекова. – Москва : Текст. – (Классика ХХ века). – ISBN 5-7516-0125-4
Хозяйка гостиницы. Вдовий пароход. Хозяева жизни. – 1998. – 351с.
215459
  Кулькин Е.А. Вдовий сенокос / Е.А. Кулькин. – Волгоград, 1990. – 367с.
215460
  Грекова І. Вдовиний пароплав / І. Грекова. – К., 1987. – 571с.
215461
  Акишев З. Вдовы : роман / З. Акишев. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 376 с.
215462
  Абдуллин И.А. Вдовы не плачут : повесть / И.А. Абдуллин; пер. с башк. Е.Корнеевой. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 295 с.
215463
  Олифиренко И.П. Вдовы. / И.П. Олифиренко. – Днепропетровск, 1983. – 63с.
215464
  Хавкин О.А. Вдовья жизнь / О.А. Хавкин. – Новосибирск, 1966. – 304с.
215465
  Моисеев И. Вдогонку = Навздогін : избранное / Игорь Моисеев. – Киев : УкрСІЧ, 2009. – 212 с. – Тит. лист парал. на русском и укр. яз. – ISBN 966-578-199-5 (2)
215466
  Агапов В.М. Вдоль берега Крыма и Кавказа. Путеводитель по Чёрному морю / В.М. Агапов. – Москва, 1970. – 128с.
215467
  Головко В.А. Вдоль берегов уральских рек / В.А. Головко. – Свердловск, 1961. – 132с.
215468
  Коновалова Елена Вдоль большой воды : тема номера / Коновалова Елена, Кузнецов Александр // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 72-97. – ISSN 1029-5828
215469
  Заллер Вальтер Вдоль большой трубы : рискованный путь на запад / Заллер Вальтер, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 40-69. – ISSN 1029-5828
215470
  Федоров Е.А. Вдоль голубых уральских гор / Е.А. Федоров. – Свердловск, 1959. – 470с.
215471
  Поволяев В.Д. Вдоль земного шара / В.Д. Поволяев. – М., 1989. – 443с.
215472
  Колдуэлл Эрскин Вдоль и поперек Америки / Эрскин Колдуэлл ; Пер. с англ. Е. Калашниковой. – Москва : Прогресс, 1966. – 159 с.
215473
  Полотай Н.И. Вдоль и поперек. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1969. – 383с.
215474
  Заплатин М.А. Вдоль каменного пояса / М.А. Заплатин. – Пермь, 1963. – 102с.
215475
  Быстрозоров И.С. Вдоль крутых берегов / И.С. Быстрозоров. – Киев, 1962. – 192с.
215476
  Гаврилова Л. и др. Вдоль крымских берегов : путеводитель / Л. и др. Гаврилова; Гаврилов Л. – Симферополь : Крым, 1969. – 127с.
215477
  Ларин В. Вдоль Млечного Пути: Повести и рассказы. / В. Ларин. – Л., 1981. – 295с.
215478
  Рудич К.Н. Вдоль огненной гряды / К.Н. Рудич. – Москва : Наука, 1978. – 127с.
215479
  Гербачевский В.П. Вдоль по берегу Ледовитого / В.П. Гербачевский. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 220с.
215480
  Улин Л.Н. Вдоль по золоту / Л.Н. Улин. – Москва : Советская Россия, 1966. – 422с.
215481
  Задорожный Олег Вдоль по Нигеру = Нигера на карте не найдешь : Африка. Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 70-75 : Іл.
215482
  Зотов Ю.С. Вдоль по сухой речке / Ю.С. Зотов. – Калининград, 1970. – 179с.
215483
  Самсонов Е.В. Вдоль рощи / Е.В. Самсонов. – Ижевск, 1964. – 31 с.
215484
  Шумкин Н.К. Вдоль Урала берегов / Н.К. Шумкин. – Оренбург, 1962. – 180с.
215485
  Бешляге В.В. Вдома : роман / В.В. Бешляге. – Київ, 1982. – 327 с.
215486
  Загайський Б. Вдома : оповідання / Богдан Загайський // Пізній мед / В.В. Добрянський. – Київ : Молодь, 1986. – С. 93-166. – (Перша книга прозаїка)
215487
  Бастюк Б.І. Вдома : поезії / Б.І. Бастюк. – Київ, 1987. – 67 с.
215488
  Вишенька О. Вдома; Піаністка // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-20
215489
  Єж Т.Т. Вдосвіта / Т.Т. Єж. – Київ, 1929. – 229с.
215490
  Єж Т.Т. Вдосвіта. / Т.Т. Єж. – К. – 318с.
215491
   Вдосконалена система переміщення вістря в скануючому тунельному мікроскопі / А.М. Горячко, О.Г. Колесник, С.П. Кулик, П.В. Мельник, М.Г. Находкін, В.І. Чичирко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 363-368. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описано конструкцію надвисоковакуумного сканую чого тунельного мікроскопу (СТМ) з покращеними системами грубого та тонкого позиціонування вістря. Система грубого позиціонування (підводу) мала за основу відому конструкцію типу "walker". Її модифікація ...
215492
   Вдосконалений метод обчислення тривимірних комп"ютерно синтезованих голограм / Є. Брагінець, В. Гірник, В. Курашов, О. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-13. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалений метод комп"ютерного синтезу тонкошарової тривимірної голограми, відновлюваної в білому світлі. Як об"єкт виступала тривимірна сцена, що інтерпретовано як сукупність елементарних точкових джерел. Інтерферограму розраховано за ...
215493
  Глотов В.М. Вдосконалений спосіб визначення дисторсії цифрових знімальних камер / В.М. Глотов, В.В. Чижевський // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-45 : мал., табл. – Бібліогр.: 7 назв
215494
  Чечельницький В.С. Вдосконалені методи та засоби сумісної передачі голосу та даних по проводових каналах зв"язку на базі хDSL технологій : Авторефф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.13 / Володимир Сергійович Чечельницький:; Харківський нац. у-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
215495
  Касьянюк Сергій Володимирович Вдосконаленння технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного устаткування для реалізаціі процессу волочіння багатошарових поліметалевих композицій. : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.05. / Касьянюк Сергій Володимирович; Донбаська держ. машинбуд. академія. – Краматорск., 1999. – 18л.
215496
  Нікіфоров А.П. Вдосконалення автокомпенсантів в мережах із резонансним заземленням нейтралі : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Нікіфоров А. П.; Дон. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1997. – 19л.
215497
  Осіпов К.М. Вдосконалення автоматизованих систем керування приймальноздавальними випробуваннями ДВЗ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Осіпов Костянтин Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
215498
  Богдан Г.А. Вдосконалення акустичних методів контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Богдан Галина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
215499
  Касимов Р.Р. Вдосконалення алгоритмів QoS маршрутизації в мережах з технологією IP/ MPLS на основі прогнозу трафіка : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Касимов Р.Р. ; Держ. ун-т інформ.- комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
215500
  Кузьменко М.Д. Вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності військовослужбовця через застосування "теорії латентної характеристики" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-28. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається "теорія латентної характеристики" та її застосування для вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності. Наведені варіанти тестових моделей, їхні переваги, сфери застосування, передбачається можливість їхнього ...
215501
  Пельтек Л.В. Вдосконалення аналізу кредитного портфеля комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 262-269. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
215502
  Левандівський О.Т. Вдосконалення безготівкових розрахунків в АПК України : Автореф... канд. екон.наук: 08.04.03 / Левандівський О.Т.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 18л.
215503
  Левандівський О.Т. Вдосконалення безготівкових розрахунків в АПК України : Дис... канд. екон.наук: 08.04.03 / Левандівський О. Т.; Укр. акад. аграр. наук ин-т аграр. економіки. – К., 1997. – 187л. – Бібліогр.:л.169-187
215504
  Голов С. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті євроінтеграції // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 3-17 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
215505
  Бєлоус Н.Д. Вдосконалення бюджетного механізму в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 13-18
215506
  Овчаренко О.М. Вдосконалення взаємодії органів кримінальної юстиції // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – Вип. 25 : До 20-річчя НАПрН України. – С. 115-125. – ISSN 2079-6242
215507
  Березовська Н. Вдосконалення видів покарань неповнолітніх у виді виправних та громадських робіт
215508
  Березовська Н. Вдосконалення видів покарань неповнолітніх у виді виправних та громадських робіт // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 328-330. – ISBN 978-617-7069-17-0
215509
  Максута О.А. Вдосконалення визначення ліквідності підприємств // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 93-99. – ISBN 966-614-021-7
215510
  Романюк М. Вдосконалення відносин держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України / М. Романюк, Р. Білик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вдосконаленню відносин держави та платників податків у сфері оподаткування та форму-ванню їх нової якості, що проявляється, з однієї сторони в налагодженні партнерських стосунків, з іншої - в формуванні податкової культури. ...
215511
  Воронін О. Вдосконалення відносин між власниками реального і людського капіталів / О. Воронін, О. Пастух, О. Стасюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
215512
  Дрозд І.К. Вдосконалення внутрішнього контролю на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 83-88. – Бібліогр.: на 19 пунктів
215513
  Савелко С.О. Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 40-42
215514
  Євтушевська О.В. Вдосконалення внутрішньокорпоративних відносин в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С.275-279


  Висвітлюються особливості формування внутрішньокорпоративних відносин в Україні. Обгрунтовуються рекомендації стосовно їх вдосконалення в умовах вітчизняної економіки Distinctiveness of forming of an intracorporaiive relations in Ukraine are ...
215515
   Вдосконалення галузевої струстури харчової промисловості Української РСР. – К, 1974. – 104с.
215516
  Артюшенко Б.А. Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.12 / Артюшенко Б.А. ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
215517
  Семінська Н.В. Вдосконалення гідроструминних технологій з врахуванням особливостей формування струменів високого тиску : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.05 / Семінська Н.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
215518
  Пилипенко А.Я. Вдосконалення господарського механізму в будівництві (правові питання) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье рассмотрены наиболее существенные вопросы совершенствования хозяйственного механизма в строительстве, которые подлежат практической реализации в одиннадцатой пятилетке в соответствии с решением ХХVI съезда КПСС и нормами действующего ...
215519
  Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю в сфері рекламної діяльності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 480-483. – ISBN 966-660-151-6
215520
  Микитенко Л.А. Вдосконалення державного контролю рекламної діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 205-212. – ISBN 966-7784-65-7
215521
  Луценко Т.А. Вдосконалення державного механізму фінансування науки у вищих навчальних закладах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 121-124. – ISSN 2306-6814
215522
  Кузьменко Л.Г. Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 102-105
215523
  Орленко Я.Ю. Вдосконалення державного регулювання інвестиційних процесів у аграрному секторі економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 137-136 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
215524
  Ластовецький А. Вдосконалення державного регулювання підприємництва в ракурсі адміністративної реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-25. – ISSN 0132-1331
215525
  Бескид Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Й. Бескид, О. Шашкевич // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-654-152-1
215526
  Любченко О.М. Вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 148-150.
215527
  Павловська О. Вдосконалення державного та регіонального регулювання оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.36-39
215528
  Місяць О.О. Вдосконалення державного фінансового контролю - необхідний захід державного управління // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 118-124


  Стаття присвячена особливостям та значенню державного фінансового контролю, необхідності його вдосконалення як важливої функції управління фінансово- майновими ресурсами держави. Статья посвящена особенностям и значению государственного финансового ...
215529
  Папуша В.С. Вдосконалення державної служби: перехід до надання сервісних послуг // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 134-135
215530
  Полковніченко Дмитро Вікторович Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.09.01 / Полковніченко Д. В.; Донецьк. нац. технічний ун-тет. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
215531
  Берднікова К. Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості змін, внесених до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", та наводиться рад недоліків, які існують у боротьбі з корупцією в умовах сьогодення. Исследуются особенности изменений, внесенных в Закон Украины ...
215532
  Романчик С.В. Вдосконалення діючого законодавства переробки відходів у контексті розвитку альтернативної енергетики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 121-125


  Проведено аналіз діючого законодавства у сфері переробки відходів як одного із джерел виробництва та використання альтернативних джерел енергії. Досліджено соціально-політичні аспекти стимулювання використання нових технологій у сфері переробки ...
215533
  Єремейчук Р. Вдосконалення діяльності державного казначейства: регіональний аспект : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 34-36
215534
  Котик Т.Я. Вдосконалення діяльності органів державного нагляду за охороною праці: міжнародний досвід України // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 116-118. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
215535
  Безчерев О.С. Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на основі дослідження процесу допалювання відхідних конверторних газів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.02 / Безчерев О.С.; Приазовський держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
215536
  Ситкин В.П. Вдосконалення економічного механізму господарювання в АПК / В.П. Ситкин. – К., 1989. – 181с.
215537
  Франчук І.А. Вдосконалення енергетичної політики в Україні : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 67-69
215538
  Діденко О.М. Вдосконалення ергономічної системи "працівник - вітроенергетична установка - середовище" за фактором шуму з використанням геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04 / Діденко Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
215539
  Федосєєва Т. Вдосконалення житлового законодавства: деякі питання формування фонду соціального призначення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.94-97. – ISSN 0132-1331
215540
  Словська І. Вдосконалення законодавства про вибори народних депутатів України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 1561-4999
215541
  Ставнійчук М. Вдосконалення законодавства про вибори Президента України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.11-19. – ISSN 0132-1331
215542
  Маркін В. Вдосконалення законодавства про кримінально-правову охорону релігійних споруд, культових будинків та релігійних святинь // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 103-108
215543
  Пашинський В.Й. Вдосконалення законодавства про статус військовослужбовців // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 344
215544
  Гребенюк М. Вдосконалення законодавства у сфері здійснення державних закупівель продовольства як складова системи забезпечення продовольчої безпеки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 9-13
215545
  Луценко А.В. Вдосконалення законодавства України з метою покращення інвестиційного клімату // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 76-82.
215546
  Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 241 л. – Бібліогр. л. 184-241
215547
  Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань : автореф. дис. ... канд. юрид наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
215548
  Сирота Дмитро Михайлович Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сирота Д. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222л. – Бібліогр.: л.200-222
215549
  Сирота Дмитро Михайлович Вдосконалення законодавства України про суміжні права до рівня основних універсальних міжнародних договорів про суміжні права : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Сирота Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв.
215550
  Чеханюк Л. Вдосконалення законодавства України щодо захисту жертв насильства у сім"ї // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
215551
  Бабич О.М. Вдосконалення законодавства щодо забезпечення децентралізації виконавчої влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 202-207. – ISSN 1563-3349
215552
  Мудрик К.А. Вдосконалення законодавства щодо правового статусу голів місцевих рад // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 33-37. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
215553
  Іваницька Н. Вдосконалення законодавства, що регулює відносини за ліцензійним договором на використання торговельної марки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 107-113. – ISSN 0132-1331
215554
  Лібіх К.О. Вдосконалення законодавчого забезпечення страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні відповідно до норм міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С.96-99. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані проблеми розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні, що потребують вирішення на законодавчому рівні, обґрунтована необхідність і запропоновані пропозиції стосовно вдосконалення ...
215555
  Антонюк Н. Вдосконалення законодавчої конструкції складу "умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини" (ст. 117 КК України) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 198-206. – (Серія юридична ; Вип. 49)
215556
  Демченко С.Ф. Вдосконалення Закону України "Про акціонерні товариства" як чинник ефективності господарського судочинства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 98-103.
215557
  Голіна В. Вдосконалення запобіжної функції кримінального законодавства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 95-95
215558
  Єгорова Л. Вдосконалення засобів діагностики знань з хімії за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 77-79


  Розглянуто особливості застосування тестових завдань при вивченні хімії. Наведені приклади тестових завдань, диференційованих за ступенем складності.
215559
  Папп В. Вдосконалення інвестиційної політики в країні та її вплив на розвиток інвестиційного процесу в регіоні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 50-58. – ISSN 1562-0905
215560
  Грек Б.М. Вдосконалення інституту кримінально-правової відповідальності за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства-нагальна потреба сьогодення // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 74-82
215561
  Биконя С.Ф. Вдосконалення інституту податкового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 30-33. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1729-7206
215562
  Росоляк О. Вдосконалення інституту правової відповідальності за бюджетні правопорушення як засада розвитку бюджетної політики України // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 128-129
215563
  Сердюк В. Вдосконалення інституту представництва інтересів Верховного Суду України у конституційному провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 94-103.
215564
  Конотоп Г.О. Вдосконалення інституційних механізмів залучення зовнішнього фінансування трансформаційних економік // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 26-31. – ISSN 2309-1533


  В умовах глобалізаційних процесів та необхідності в прискоренні темпів трансформації в нашій країні інституційні механізми залучення зовнішнього фінансування набувають дедалі більшого значення. Тому, на думку автора, без вирішення даного питання вихід ...
215565
  Міщенко С. Вдосконалення інституційної структури нагляду за фінансовим сектором : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-56 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
215566
  Лізунова А.П. Вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення кадастрово-реєстраційних систем : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.05.24.04 / Лізунова А.П.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
215567
  Бєдная В.Б. Вдосконалення інфраструктури соціальної роботи України на етапі входження її в європейське співтовариство // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 25. – С. 62-72
215568
  Луньов Є.Г. Вдосконалення каналів контролю поля атмосферного тиску для поверхневих дрейфуючих буїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Луньов Євген Геннадійович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
215569
  Кулинич Р.О. Вдосконалення комплексного оцінювання результатів діяльності місцевих державних адміністрацій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 333-341. – (Право. Економіка. Управління)
215570
  Кочан Роман Володимирович Вдосконалення компонентів прецизійних розподілених інформаційно-вимірювальних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.16 / Кочан Р.В.; Нац. акад. наук України; Фіз.-механ. ін-т Г.В. Карпенка. – Львів, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
215571
  Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-116. – ISSN 0132-1331
215572
  Титова Н. Вдосконалення Конституції України: деякі правові аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-116. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
215573
  Шевченко А.Є. Вдосконалення конституційно-правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина на сучасному етапі державотворення / А.Є. Шевченко, Л.В. Гапоненко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 77-83. – ISSN 2306-9082
215574
  Бойко Є. Вдосконалення контролю за договірними забов"язаннями // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 1 (84). – С. 8-21


  Нещодавно набрало чинності зміни до законодавчого Акту, який визначає основні засади діяльності та повноваження державної фінансової інспекції України. Змінився зміст закону. Відтепер це Закон України "Про основні засади здійснення державного ...
215575
  Колодій О Вдосконалення корпоративного управління банку як елемента державного регулювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 140-145. – ISSN 1562-0905
215576
  Попович В.І. Вдосконалення кредитної політики в комерційному банку / В.І. Попович, М.М. Сливка // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 255-261 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
215577
  Криворучко І.О. Вдосконалення кримінально-правової протидії терористичній діяльності з урахуванням світового досвіду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 343-348. – ISSN 2219-5521
215578
  Чистякова А. Вдосконалення кримінального правової охорони економічної конкуренції від антиконкурентних узгоджених дій суб"єктів господарювання // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 4. – С. 2-6


  У статті розглядаються питання обгрунтованості встановлення кримінальної відповідальності за вчинення окремих видів антикон-курентних узгоджених дій суб"єктів господарювання за допомогою порівняльно-правового, системно-структурного методів ...
215579
  Шавріна І.В. Вдосконалення людини як проблема православної антропології // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 290-293. – ISSN 2076-1554
215580
  Лозниця С.А. Вдосконалення людини: містичні аспекти релігійної традиції Заходу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 121-125. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
215581
  Багінський В.В. Вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 57-60
215582
  Шварц І.М. Вдосконалення математичних моделей алгоритмів шифрування : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: Спец.01.05.02 / Шварц І.М.; Щварц І.М.; Держ. департамент з питань зв"язку та інформатизації України; НАН України; Держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфраструктури. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
215583
  Лобода Н.С. Вдосконалення методик прогнозування льодових явищ на річках України на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / Н.С. Лобода, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 21-29 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
215584
   Вдосконалення методики визначення індексів цінності земель населених пунктів / І. Перович, Л. Перович, О. Лудчак, Т. Мартинюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 136-141. – ISSN 0130-1039
215585
  Кіселик О.В. Вдосконалення методики геометричного нівелювання в умовах нестійкої стратифікації атмосфери : автореф. ...канд. техн. наук : 05.24.01 / Кіселик О.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв.
215586
   Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі / В.В. Прядко, В.Ж. Євдокименко, Е.О. Юрій, М.В. Карвацький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 69-80. – ISSN 1562-0905
215587
  Аблязов С. Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства / С. Аблязов, А. Алімов // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 10-13. – ISSN 1993-0259
215588
  Швець О.О. Вдосконалення методики позиціонування бренда // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 252-259. – ISSN 2306-4994
215589
  Овечкін В.С. Вдосконалення методики розрахунку максимальної дальності розпізнавання тепловізійних систем спостереження : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.07 / Овечкін В.С.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
215590
  Присяжнюк Т.І. Вдосконалення методичних засад та технічних засобів відтворення витрати газу в діапазоні від 0,001 до 0,016 м3/год : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Присяжнюк Тарас Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
215591
  Кондратьєва Д.О. Вдосконалення методичних підходів до визначення плати за використання природних ресурсів у контексті державного управління сталим розвитком // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 130-132. – Бібліогр.: 7 назв
215592
  Науменко І. Вдосконалення методичних підходів до оцінки стану та ефективності функціонування системи матеріально-технічного забезпечення агропромислового виробництва // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 80-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв.
215593
  Гадяка В.Г. Вдосконалення методів балансування роторів турбокомпресорів на основі ідентифікації їх математичних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.09 - динаміка та міцність машин / В.Г. Гадяка ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2008. – 20 с. – біблогр.: 8 назв
215594
  Марусенков А.А. Вдосконалення методів визначення метрологічних характеристик магнітометричних інформаційно-вимірювальних систем : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.11.06 / Андрій Анатолійович Марусенков; НАН України; Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
215595
  Безрук З.Д. Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Безрук Зоя Домініківна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
215596
  Мисенко С.В. Вдосконалення методів і засобів діагностування елегазових вимикачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мисенко Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назви
215597
  Небера О.О. Вдосконалення методів і засобів моделювання систем електропостачання з двигунним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Небера Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
215598
  Мельникова Олена Вячеславівна Вдосконалення методів ідентифікації та аналізу пізніх шлуночкових потенціалів серця в системі електрокардіографії високого підсилення : Автореф. дис. ... канд.техн. наук; 05.11.17 / Мельникова О.В.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
215599
  Слободянюк Д.І. Вдосконалення методів ідентифікації технічного стану порішневих кілець суднового малообертового дизеля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Слободянюк Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
215600
  Попов С.О. Вдосконалення методів обгрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд : Автореферат дис. ...д-ра техн. наук: Спец.05.15.02 / Станіслав Олегович Попов; МОНУ; Криворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв
215601
  Волох А.В. Вдосконалення методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Волох Андрій Вікторовіч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
215602
  Олійник В.В. Вдосконалення методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів в системах LTE : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Олійник В.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв.
215603
  Буратинський В. Вдосконалення методів оцінки фінансових інвестицій на основі міжнародних стандартів обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.32-36
215604
  Ліщина Н.М. Вдосконалення методів побудови та структурної організації паралельної пам"яті з впорядкованим доступом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ліщина Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцьк. ін-т розвитку людини вищого навч. закладу " Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Луцьк, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
215605
  Бужбецький Р.Ю. Вдосконалення методів попередження зіткнення суден з урахуванням особливостей їх взаємодії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Бужбецький Ростислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
215606
  Корбутяк В.М. Вдосконалення методів розрахунку максимальних витрат на основі параметрів руслового процесу (на прикладі річок Українських Карпат) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.23.16 - гідравліка та інж. гідрологія / Корбутяк В.М. ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
215607
  Козлов Ю.В. Вдосконалення методів та засобів вимірювання параметрів сигналів і навантаження лінії передавання НВЧ : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Козлов Ю.В. ; Севастоп. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
215608
  Новосад Володимир Миколайович Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05.24.01 / Новосад В. М.; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 18 с.
215609
  Князь О.І. Вдосконалення методів та засобів дистанційного спостереження навігаційних об"єктів на шляху судна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Князь Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. (ОНМА). – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
215610
  Рожнова Т.Г. Вдосконалення методів та засобів для вимірювання тиску в аеродинамічних об"єктах : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Рожнова Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
215611
  Божко К.М. Вдосконалення методів та засобів контролю дефектів фотоелектричних сонячних батарей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Божко Костянтин Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.:25 назв
215612
  Мухлинін С.М. Вдосконалення методів та засобів контролю якості ізоляційного покриття трубопроводів, що знаходяться у вологих грунтах та під водою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Мухлинін Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
215613
  Безгачнюк Я.В. Вдосконалення методів та пристроїв забезпечення простежуваності вимірювань об"єму та об"ємної витрати газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Безгачнюк Ярослав Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
215614
  Сєрік Ю.В. Вдосконалення методів управління кредитним ризиком // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 11-14
215615
  Правик Ю.М. Вдосконалення методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв"язку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.13.06 / Юлія Миколаївна Правик; МОН України; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
215616
  Кириленко О. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 7-16. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
215617
  Боков О. Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: 6 назв
215618
  Бобарикіна О.М. Вдосконалення методології з оцінки управління підприємствами санаторно-курортного та туристського комплексу / О.М. Бобарикіна, А.А. Лавріченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 88-91
215619
  Ковальова Т.М. Вдосконалення методології статистики корпоративного сектора економіки України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 12-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
215620
  Лисенко Н.М. Вдосконалення методологічних засад автоматизації обліку суб"єктів господарювання : контроль та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 150-160 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
215621
  Ареф"єв С.О. Вдосконалення методологічних основ до діагностики потреб авіакомпаній у реструктуризації // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 84-92. – ISSN 2075-4892
215622
  Сафонова В. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріориту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 54-59. – ISSN 1810-3944
215623
  Добруцький А.С. Вдосконалення методологічної основи системи казначейського обслуговування // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 209-211. – ISSN 2306-546X
215624
  Соколенко Людмила Олексіївна Вдосконалення методу оцінки драпірування як фактору естетичних властивостей текстильних матеріалів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.19.08 / Соколенко Людмила Олексіївна; Київ. держ. торговельно-економ. ун-тет. – К., 1997. – 18л.
215625
  Бистра І.М. Вдосконалення методу та засобу ультразвукової товщинометрії виробів з матеріалів зі значним загасанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Бистра Інна Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
215626
  Меленюк В.О. Вдосконалення механізмів державного регулювання соціального розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 103-106
215627
  Козир С.М. Вдосконалення механізмів державної підтримки аграрного сектора економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 120-122
215628
  Головка А.А. Вдосконалення механізмів залучення громадянського суспільства до реалізації політики безпеки у інформаційній сфері України // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 86-98. – ISSN 2415-7732
215629
  Сабадаш К. Вдосконалення механізмів контролю та ефективності використання коштів позик МБРР // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 312-318. – Бібліогр.: на 7 пунктів
215630
  Фомін І.С. Вдосконалення механізмів особливих видів мита в контексті приєднання України до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 177-183.
215631
  Наорс Вдосконалення механізмів резервування канальних ресурсів широкосмугових систем безпроводового зв"язу : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Наорс І. Анад ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
215632
  Кірєєв Д.Б. Вдосконалення механізмів розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 102-109. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
215633
  Батажок С.Г. Вдосконалення механізмів соціально-економічного захисту населення України в умовах фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 212-221


  Стаття присвячена актуальній проблемі вдосконалення соціально-економічного захисту населення в умовах фінансової кризи. Поряд з аналізом причин кризи і зростання інфляції, розглянуті напрямки підтримки малозабезпечених верств населення шляхом ...
215634
  Сичов Г.С. Вдосконалення механізму визначення прибутку як об"єкту оподаткування // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 51-55. – ISBN 978-966-2660-18-0
215635
  Стоян О.Ю. Вдосконалення механізму державного регулювання відновлювальної енергетики як елемента впливу на енергетичну безпеку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 146-149. – ISSN 2306-6814
215636
  Батюк А.А. Вдосконалення механізму державного регулювання у сфері працевлаштування молоді // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 22-25
215637
  Митник О. Вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в контексті конституційних перетворень в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 159-160
215638
  Пельтек Л.В. Вдосконалення механізму кошторисного фінансування бюджетних установ України / Л.В. Пельтек, І.В. Кулько // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 185-188. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
215639
  Сахарук І. Вдосконалення механізму недопущення дискримінації у сфері праці за станом здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-112. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз норм міжнародного та національного трудового законодавства, а також досвіду зарубіжних країн щодо захисту від дискримінації за станом здоров"я. Досліджено спеціальні гарантії щодо захисту окремих категорій працівників, які ...
215640
  Пшик Б.І. Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 56-62. – ISSN 1562-0905
215641
  Бондарчук К.П. Вдосконалення механізму регулювання зайнятості економічно активного населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 193-198
215642
  Скулиш Ю.І. Вдосконалення механізму фінансування соціальної сфери в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 34-36
215643
  Письменна У.Є. Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики : Дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / Письменна У.Є.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 193 л. + Додатки. – Бібліогр.: л. 181-194
215644
  Письменна У.Є. Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики : Автореф. дис. ...канд. екон. наук : Спец. 06.06.01 / Уляна Євгенівна Письменна ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
215645
  Гребельник О.П. Вдосконалення митнотарифної політики України в контексті співпраці з міжнародними фінансовими іститутами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 8-10
215646
  Мітюшкіна Х.С. Вдосконалення міграційної політики України в контексті посилення міжрегіонального співробітництва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 31-40. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
215647
  Бухаров С.В. Вдосконалення мікрохвильових пристроїв та методів дослідження параметрів діелектричних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Бухаров Сергій Володимирович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
215648
  Барило Г.І. Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифікація та метрол. забезпеч. / Барило Г.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
215649
  Мойсеєнко І. Вдосконалення місцевого самоврядування в інформаційній економіці // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 85-90. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
215650
  Дутка Г.І. Вдосконалення мови закону - шлях до підвищення його якості // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 67-70. – ISSN 1563-3349
215651
  Демчук О.С. Вдосконалення моніторингу стану басейнів малих річок на основі інформаційно-аналітичної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Демчук Олена Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водн. пробл. і меліорації. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
215652
  Волинець С. Вдосконалення навчального процесу як захід підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 299-300. – ISBN 978-617-7069-28-6
215653
  Варянко Т. Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах / Т. Варянко, Л. Іванченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 134-138. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються шляхи вдосконалення процесу навчання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах на прикладі “Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського”. Особлива увага приділяється забезпеченню цілеспрямованості ...
215654
  Волкова Г.К. Вдосконалення навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах України // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 76-81. – ISSN 2313-500Х


  "Англійська мова (за професійним спрямуванням), як навчальна дисципліна, базується на вивченні студентами фахової, ділової та загальнопобутової лексики та граматичного матеріалу, закладає основи вивчення студентами спеціальних предметів, що передбачає ...
215655
  Львов Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного арбітражу і третейського розгляду спорів у ході судової та конституційної реформ в Україні // Материалы III Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. "Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров" : 13 нояб. 2015 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Київ : МКАС и МАК при ТТП Украины, 2016. – С. 11-16
215656
  Львов Б. Вдосконалення національного законодавства у сфері міжнародного комерційного арбітражу і третейського розгляду спорів у процесі судової та конституційної реформ в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932
215657
  Димчук А.В. Вдосконалення національної політики в галузі регулювання ринку туристичних послуг у контексті глобальних викликів і кризових ситуацій // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 32-36
215658
  Фомін І.С. Вдосконалення національної системи захисту інтересів України в контексті приєднання до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 5-13.
215659
  Круглова О.А. Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Круглова О. А. ; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 14 назв.
215660
  Бушманов М.С. Вдосконалення обладнання та технології виготовлення детелей індивідуальної форми в протезобудуванні методом газодетонаційної шатмповки. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.03.05 / Бушманов М.С.; ХПІ. – Харків, 1994. – 24л.
215661
  Саньоцька Н. Вдосконалення облікового процесу за умов використання інформаційних технологій // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 26-29. – ISSN 1993-0259
215662
  Бабій Л.І. Вдосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 23-25. – Бібліогр.: 5 назв
215663
  Лищенко О.Г. Вдосконалення обліку видатків загального і спеціального фондів бюджетних установ / О.Г. Лищенко, А.І. Шпірна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 173-180. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
215664
  Михайлюта Сергій Леонтійович Вдосконалення обчислювального пристрою частотно-струмових та векторних систем керування об"єктів з асинхронними машинами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Михайлюта С.Л.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
215665
  Дема Д.І. Вдосконалення оподаткування в реформованих підприємствах АПК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-20. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджується питання оподаткування підприємств АПК.
215666
  Бечко П. Вдосконалення оподаткування фермерських господарств : пошуки науковців / П. Бечко, Т. Кучеренко, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 66-67 : Табл.
215667
  Леськів О. Вдосконалення організації державного регулювання рекламної діяльності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 184-188. – ISSN 2078-5860
215668
  Зубчик О.А. Вдосконалення організації державного управління у сфері вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 21-25. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статтті проаналізовано функції та компетенції органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти після прийняття в новій редакції Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.). Запропоновано шляхи вдосконалення організації державного управління у ...
215669
  Зелінський М.Ю. Вдосконалення організації і координації філософських методологічних семінарів // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 102-105. – ISSN 0130-5719
215670
  Наумова О. Вдосконалення організації інноваційної діяльності персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 47-51
215671
  Буднік М.М. Вдосконалення організації фінансового планування на підприємстві за рахунок впровадження контролінгу грошових потоків / М.М. Буднік, Т.Т. Аскеров // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 113-120. – ISSN 2226-8820
215672
  Аріков В.Г. Вдосконалення організаційних та економічних засад механізму державного управління сталим розвитком АПК : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 70-72. – Бібліогр.: 6 назв
215673
  Ткачук Василь Іванович Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільскогосподарських підприємств : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Ткачук Василь Іванович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 213л.
215674
  Ткачук В.І. Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Ткачук В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
215675
  Желюк Л. Вдосконалення організаційного механізму аудиту ефективності використання бюджетних коштів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 101-104. – ISSN 1993-0259
215676
  Керецман В. Вдосконалення організаційного механізму державного регулювання розвитку регіонів в Україні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 10/12. – С. 132-137. – Бібліогр.: на 22 пункта
215677
  Чулак О.В. Вдосконалення організаційної структури управління, орієнтованої на досягнення стратегічних цілей підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 204-208


  Розглянуто основні особливості організаційних структур управління. Визначені ключові фактори впливу на організаційну структуру в контексті концепції стратегічного управління.
215678
  Нетребенко А. Вдосконалення освіти у сфері безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 24-25 : фото
215679
  Філімонов С.О. Вдосконалення п"єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.05 комп"ютерні системи та компоненти / Філімонов С. О. ; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 24 назв.
215680
  Сотула Ж.В. Вдосконалення п"єзокерамічних трансформаторів для датчиків механічних величин : Автореф. дис. ....канд технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Сотула Ж.В. ; Черкаський держ.технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 34 назви
215681
  Гаращук О. Вдосконалення парадигми розвитку вищої освіти в контексті розбудови інноваційної економіки / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С.102-108. – ISSN 2078-1016
215682
  Янкін О.Є. Вдосконалення параметрів буропідривної технології проведення вертикальних стволів для підвищення стійкості породних оголень і кріплення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.04 / Янкін Олександр Євгенович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
215683
  Запорожець Г.М. Вдосконалення педагогічної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 12. – С. 3-4 : фото
215684
  Корчинський І.О. Вдосконалення пенсійного забезпечення населення : монографія / І.О. Корчинський, І.З. Ковалів. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 170, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-161. – ISBN 978-966-397-293-5
215685
  Клименко Н.І. Вдосконалення підготовки слідчих як умова оптимізації розслідування // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-35.
215686
  Селіванов А.О. Вдосконалення підготовки спеціалістів-юристів у світлі вимог правової реформи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 3-5. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
215687
  Заїкіна В.В. Вдосконалення підготовки студентів-менеджерів при вивченні математичних та економічних дисциплін // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 430-435. – (0). – ISSN 2078-9165
215688
  Ванагеліс В.Я. Вдосконалення підготовки та проведення Дня ЦО у навчальних закладах - вимога часу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 10. – С. 25-27 : фото
215689
  Когут Ю.М. Вдосконалення підходів до формування та використання місцевих бюджетів / Ю.М. Когут, В.В. Когут // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 157-158. – (Серія : Економіка ; вип. 3 (44))
215690
  Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 118-124. – ISSN 1818-5754
215691
  Янковий О.Г. Вдосконалення планування на підприємстві за допомогою математико-статистичних методів прогнозування / О.Г. Янковий, О.Л. Гура // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 229-238. – ISSN 1993-6788
215692
  Сахарук О. Вдосконалення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання соціальних послуг членам територіальної громади // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 115-118. – ISBN 978-617-7069-15-6
215693
  Ісаєва Н.К. Вдосконалення податкового законодавства України в контексті здійснення податкової реформи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
215694
  Льовочкін С.В. Вдосконалення податкової структури України у контексті євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 93-94
215695
  Давиденко Л.Н. Вдосконалення позасудового механізму захисту прав громадян при здійсненні митних процедур // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.53-57
215696
  Мартинюк Д.М. Вдосконалення породоруйнівних інструментів різальної дії для буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук; 05. 15. 10 / Мартинюк Д. М.; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 19с. – Бібл.: 13 назв
215697
  Саранюк В.І. Вдосконалення порядку розподілу судових справ як одне із завдань судово-правової реформи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 139-145
215698
  Нагребельний В.П. Вдосконалення правового забезпечення виконання інвестиційно - кредитних зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-30
215699
  Мірошниченко А.М. Вдосконалення правового забезпечення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 51-60. – ISBN 978-617-7161-20-1


  На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду побудови та функціонування системи реєстрації речових прав на нерухоме майно зроблено висновок за яким оптимальна для України модель реєстраційної системи не повинна передбачати ні прив"язки ...
215700
  Сахарук І. Вдосконалення правового регулювання захисту від дискримінації окремих категорій працівників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В науці трудового права особливе місце займає дослідження проблем захисту від дискримінації працівників. Поряд із загальними нормами, які розповсюджуються на всіх працівників, існують і спеціальні, спрямовані надати додаткові гарантії певним категоріям ...
215701
  Русак Д.М. Вдосконалення правового регулювання захисту персональних даних в мережі Інтернет в контексті інтеграції України в світовий інформаційний простір / Д.М. Русак, І.Р. Березовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 74-84. – ISSN 2308-6912


  Використання інформації як невичерпного ресурсу розвитку разом із сучасними досягненнями в галузі інформаційних та телекомунікаційних технологій поклало початок формуванню світового інформаційного простору, який розкриває перед людством необмежені ...
215702
  Казимирчук О. Вдосконалення правового регулювання іноземців в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 68-70.
215703
   Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за ред. В.В. Луця. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 165, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 10). – ISBN 978-617-7087-01-3
215704
  Олефір В.І. Вдосконалення правового регулювання міграційних процесів // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 64-68.
215705
  Чумакова О.В. Вдосконалення правового регулювання муніципального господарства в Україні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 558-561. – ISBN 966-660-151-6
215706
  Повзун С.Л. Вдосконалення правового регулювання порядку реалізації зміни умов трудового договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 181-183
215707
  Мусієнко А. Вдосконалення правового регулювання порялдку трансплантації органів або тканини людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 97-103
215708
   Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів, 29-30 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т ; [редкол. : В.А. Васильєва, Н.Р. Кобецька, Ю.І. Микитин та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2011. – 153, [1] c. – Бібліогр. в кінці тез доп. – (Правова політика української держави)
215709
  Медведько О. Вдосконалення правового регулювання призначення і звільнення Генерального прокурора України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 3-11
215710
  Кирєєва І.В. Вдосконалення правового регулювання припинення суб"єктивних прав на земельні ділянки внаслідок їх викупу для суспільних потреб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 170-175. – ISSN 1999-5717
215711
  Скорич О. Вдосконалення правового регулювання соціальних відпусток в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 338-340. – ISBN 978-617-7069-15-6
215712
  Мірошниченко А.М. Вдосконалення правового регулювання якості сільськогосподарської продукції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 111-112
215713
  Пальонко А.В. Вдосконалення правового сатусу захистника в кримінальному провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 73-76
215714
  Тимошик Н.П. Вдосконалення принципів побудови та функціонування приманок в задачах захисту комп"ютерних систем та мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тимошик Н.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
215715
  Павловська О.В. Вдосконалення прогнозування фінансового стану підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 120-125. – ISBN 966-614-021-7
215716
  Сорока С.О. Вдосконалення протидії контрабанді наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 208-213.
215717
  Гусак О.Г. Вдосконалення протічних частин занурювання моноблочных насосних агрегатів високої швидкохідності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.04.13 / Гусак О.Г.; Сумский держ. ун-т. – Суми, 1997. – 23 с.
215718
  Співак І.В. Вдосконалення процедур митного контролю // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 101-110. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
215719
  Костюченко О.Ю. Вдосконалення процедури кримінального провадження в Україні // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 65-68. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
215720
  Сорокіна Л.В. Вдосконалення процедури моніторингу процесів нагромадження вартості капіталу у будівництві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 113-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
215721
  Сербін О.О. Вдосконалення процесів систематизації як невід"ємна складова формування електронних ресурсів сучасної бібліотеки / О.О. Сербін, С.В. Галицька // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 332-335. – ISBN 978-966-02-7337-5
215722
  Шарабура Т.А. Вдосконалення процесів термічної переробки водовугільного палива з низькосортного вугілля та відходів вуглезбагачення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Шарабура Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
215723
  Голубєв М.В. Вдосконалення процесів фільтрації і охолодження відпрацьованих вихлопних газів суднової дизельної установки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Голубєв Максим Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. мор. акад." (НУ "ОМА"). – Одеса, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
215724
  Нагірна Я.Я. Вдосконалення процесів формування тарифної політики підприємств пасажирського транспорту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-5. – Бібліогр. в кінці ст.
215725
  Масимик В.Я. Вдосконалення процесу зневоднення та / Масимик В.Я. – Львів, 2002. – 19 л.
215726
  Максимик В.Я. Вдосконалення процесу зневоднення та знесолення нафтових емульсій неіоногенним деемульгатором : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.07 / В.Я. Максимик; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
215727
  Добровенко О.А. Вдосконалення процесу стратегічного планування у банківських установах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
215728
  Абрамов С.а. Вдосконалення процесу фізичного виховання у ВНЗ / С.а. Абрамов, Н.Є. Гаврилова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 9-11. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
215729
  Лисиченко В.К. Вдосконалення радянської судової статистики в світлі ленінської статистичної методології / В.К. Лисиченко, А.О. Фокіна, І.І. Котюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье освещается значение для советской статистики сформулированных В.И. Лениным методологических и организационных принципов проведения статистических исследований, рассмотрены проблемы судебной статистики и ее роль в улучшении качества работы ...
215730
  Чердаков В.А. Вдосконалення регулювання діяльності державних холдингових і акціонерних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С21-24
215731
  Фомін І.С. Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ - шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 228-233
215732
  Скрипнюк В.М. Вдосконалення регулювання правоохоронної діяльності в процесі розвитку системи органів державної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 168-174. – ISSN 1563-3349
215733
  Сінгаєвський І.П. Вдосконалення регулювання створення та функціонування промислово-фінансових груп в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 145-148
215734
  Шимко О.І. Вдосконалення режимів алітування забезпечення високої жаростійкості виробів із вуглецевих сталей : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів / Шимко О.І. ; Приазовський державний технічний ун-т. – Маріуполь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
215735
  Чабак Ю.Г. Вдосконалення режимів термічної обробки високохромистих комплексно-легованих чавунів з метою поліпшення оброблюваності різанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Чабак Юлія Геннадіївна ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
215736
  Булишева Д.В. Вдосконалення рекреаційного землекористування як складова сталого розвитку міських агломерацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 261-269. – ISSN 1993-6788
215737
  Козаченко О. Вдосконалення референдного законодавства в Україні: окремі аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 35-37. – ISBN 978-617-7069-17-0
215738
  Ільніцький Я. Вдосконалення роботи центрів зайнятості щодо активізації безробітних до пошуку роботи // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 15. – С. 78-82
215739
  Завгородня Т.К. Вдосконалення самостійної роботи студентів як умова ефективності модульно-кредитної системи навчання. / Т. К. Завгородня // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 3-9.
215740
  Фрицький О.Ф. Вдосконалення сесійних форм контролю місцевих Рад за діяльністю їх органів управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье анализируются основные формы сессионного контроля местных Советов за деятельностью их исполнительно-распорядительных органов. На этой основе определяются основные средства повышения их эффективности, заключающиеся в дальнейшей правовой ...
215741
  Цопа О.І. Вдосконалення систем передачі інформації по проводових каналах зв"язку на базі хDSL технологій : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.12.02 / Олександр Іванович Цопа; Харківський нац. ун- радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
215742
  Міщенко С. Вдосконалення системи безготівкових роздрібних платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-28. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан і проблеми функціонування платіжних систем і здійснення безготівкових роздрібних платежів в Україні, визначено основні завдання та напрями розвитку національного платіжного простору, обґрунтовано систему заходів щодо розвитку ...
215743
  Чепурна-Кос Вдосконалення системи державного регулювання електроенергетичної галузі України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 3-5
215744
  Лазар В.Л. Вдосконалення системи державного управління та регулювання сфери малого підприємства в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24
215745
  Москалюк С.С. Вдосконалення системи захисту торгових марок в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 64-66 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
215746
  Соломаха О.В. Вдосконалення системи керування асинхронним електроприводом в системах зрошення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Соломаха Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
215747
  Тимченко І.В. Вдосконалення системи комп"ютеризованого екологічного моніторингу перевантаження шкідливих рідин в акваторіях морських портів : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Тимченко І.В. ; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т кораблебуд. ім. Макарова. – Миколаїв, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
215748
  Якименко Ю. Вдосконалення системи контролю якості вищої технічної освіти і Болонський процес // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С.80-85. – ISSN 1682-2366
215749
  Мазур В. Вдосконалення системи мотивації праці // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.43-46. – ISBN 966-654-085-1
215750
  Грайзі Н.Н. Вдосконалення системи ниткоподачі плосков"язальною машиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.10 / Грайзі Н. Н.; Держ. Акад. пром. України. – К., 1997. – 15л.
215751
  Васильєва Т.А. Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування / Т.А. Васильєва, Д.Л. Циганюк // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 146-152. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
215752
  Артемов В.Ю. Вдосконалення системи підготовки фахівців в сфері захисту інформації з обмеженим доступом: компетентнісний підхід // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 83-86
215753
  Грішнова О.А. Вдосконалення системи професійної освіти в умовах формування національного ринку праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 179-188. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються соціально-економічні аспекти становлення і вдосконалення нацональної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Оособлива увага приділена проблемам забезпечення процесів ринкових перетворень в ...
215754
  Чеховська І.В. Вдосконалення системи розрахунків за житлово-комунальні послуги як засіб протидії тіньовим проявам у житлово-комунальній сфері // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 187-182. – (Право. Економіка. Управління)
215755
  Попова І.А. Вдосконалення системи стимулювання робітників промислових підприємств у ринкових умовах // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.154-159. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
215756
  Щелкунов Володимир Ігорович Вдосконалення системи стратегичного планування галузі на основі сучасних інформаційних технологій : Дис... канд. економ.наук: 08.02.02. / Щелкунов Володимир Ігорович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 164л. – Бібліогр.:л.147-153
215757
  Берлач Ю.А. Вдосконалення системи третейського судочинства в аспекті протидії рейдерству (недружнім злиттям і поглинанням) в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 151-155
215758
  Лондар О.С. Вдосконалення системи управління борговою сферою України в процесі інтеграції в ЄС // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 2 (71). – С. 57-69


  Проаналізовано відмінності українського та європейського підходів до формування, реалізації моніторингу наслідків боргової політики, використання різноманітних боргових обмежень та показників успішності цієї політики. Угода про асоціацію з Європейським ...
215759
  Макар О.П. Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 284-290. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
215760
  Виговська В.В. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами малих підприємств // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 35-40. – Бібліогр.: на 11 пунктів
215761
  Пукач О.О. Вдосконалення системи фінансування закладів культури і мистецтва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
215762
  Старицька О.П. Вдосконалення системи фінансування інноваційної діяльності в Україні / О.П. Старицька, Т.М. Старицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 209-213. – ISSN 0321-0499
215763
  Мітченко Андрій Олександрович Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Мітченко А.О.; НАНУ. Ін-тут колоїдної хімії води ім. А.В.Думанського. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
215764
  Мазепа В.І. Вдосконалення соціалізму і художня культура / В.І. Мазепа. – К, 1987. – 15с.
215765
   Вдосконалення соціалістичних виробничих відносин у період розорнутого будівництва комунізму. – К, 1966. – 159с.
215766
  Мельник Т.М. Вдосконалення соціалістичної культури праці / Т.М. Мельник. – К., 1983. – 48с.
215767
  Чарний Д.В. Вдосконалення способів водо- і енергозбереження в розгалужених зрощувально-обводнюючих систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Чарний Д.В.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-т гідротехніки і меліорації. – К., 1998. – 15л.
215768
  Молеща Б Н. Вдосконалення способів меліорації земель з розвиненим мікрорельєфом : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Молеща Н.Б,; Ін-тут гідротехніки і меліорації. Укр. акад. аграрних наук. – Киев, 1997. – 16л.
215769
  Пілюгін Є.І. Вдосконалення способів підготовки повернення в агломераційному виробництві : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Пілюгін Євген Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
215770
  Дармограй О.О. Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-93. – Бібліогр.: 18 назв
215771
  Ціцак Л.М. Вдосконалення стратегічного планування як системи / Л.М. Ціцак, М.Ю. Шеверя, Ю.О. Дідович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 128-135. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
215772
  Субботіна М.Г. Вдосконалення структури і складу спечених інструментальних матеріалів на основі їх трансформацій при мікропластичній деформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Субботіна Марія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
215773
  Печуляк В. Вдосконалення структури податкових органів в контексті адміністративної реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.63-68. – ISSN 0132-1331
215774
  Джунь В. Вдосконалення структури провадження у справах про неспроможність: проблемні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
215775
  Чепурнов І.А. Вдосконалення структури та інтенсифікація сільськогосподарського виробництва / І.А. Чепурнов. – Київ : Вища школа, 1979. – 128 с.
215776
  Медведєв О. Вдосконалення сучасних методів державного управління під час забезпечення громадського порядку // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 81-85. – ISSN 1561-4999
215777
  Боровик П.М. Вдосконалення сучасних механізмів справляння вітчизняних місцевих податків // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 19-25
215778
  Мороз Володимир Іванович Вдосконалення та спосіб аналізу елктроприводу постійного струму кар"єрних екскаваторів з тиристорним збудником генератора : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Мороз Володимир Іванович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 16л.
215779
  Левчунь Г.Я. Вдосконалення тарифного регулювання оплати праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 32-34
215780
  Маркіна О.М. Вдосконалення телевізійної вимірювальної системи для визначення геометричних розмірів топологічних елементів типу шкал та сіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Маркіна Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
215781
  Ромашов Ю.В. Вдосконалення теоретичних основ обгрунтування працездатності елементів обладнання теплових та ядерних енергоустановок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.14 / Ромашов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 53 назви
215782
  Богуш Л.Г. Вдосконалення територіальної організації соціальної сфери зоні радіоактивного забруднення України : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.01 / Богуш Л. Г.; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил Укр. – К., 1997. – 23л.
215783
  Романченко П.В. Вдосконалення технології виготовлення абразивних кругів ручних шліфувальних машин для зменшення їх вібрацій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Романченко Павло Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
215784
  Рудік О.Л. Вдосконалення технології виробництва кормових та напівцукрових буряків післяукісно на зрощуваних землях півдня України. : Автореф... канд. с.-г.наук: / Рудік О.Л.; Херсон. сільгосп. ін-т. – Херсон, 1994. – 17л.
215785
  Андросюк М.С. Вдосконалення технології вирощування злитків напівізолюючого арсеніду галію великого діаметру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Андросюк Максим Степанович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
215786
  Копач Галина Євгенівна Вдосконалення технології отримання епоксидних пластифікаторів : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.17.04 / Копач Галина Євгенівна; Мін-во освіти України. Державний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 18л.
215787
  Булах О.В. Вдосконалення технології підготовки та збагачення окислених залізистих кварцитів із застосуванням бішофіту : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.08 - збагачення корисних копалин / Булах О.В. ; Мін-во освіти і науки України. Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
215788
  Погорілов Олександр Іванович Вдосконалення технології плавки і лиття алюмінієвих сплавів на основі дослідження їх будови і властивостей в рідкому стані : Автореф... кандид. техн.наук: 05.16.03 / Погорілов Олександр Іванович; Запорізька держ. інженерна Академія. – Запоріжжя, 1998. – 19л.
215789
  Конон А.Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Конон Анастасія Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 23 с. – Bibliogr.: Бїбліогр.: 21 назва
215790
  Заєць Іван Михайлович Вдосконалення технології створення координатної основи для забезпечення загальнодержавного картографування України : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / заєць І.М.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
215791
  Ганус В.О. Вдосконалення технології формування плівок на основі кестеритів та вуглецю для сонячних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ганус Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
215792
  Кукура Юрій Андрійович Вдосконалення технологій виготовлення та експлуатації друкарських форм на основі модифікованого полівінілового спирту для трафаретного і офсетного друку : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Кукура Ю.А.; МОіНУ. Укр. акад. друкарства. – Львів, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
215793
  Артеменко Ю.О. Вдосконалення технологій вирощування саджанців актинідії та кизилу : Автореф. дис. ... канд. сільгосп. наук : 06.00.07 / Артеменко Ю.О.; Нац. аграрн. ун-т. – Київ, 1996. – 26 с
215794
  Ярошевський В.П. Вдосконалення технологічних параметрів дуттьових трактів котлів на підставі комплексного моделювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Ярошевський Владислав Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
215795
  Ходирєва А. Вдосконалення трудового законодавства в частині визначення сфери укладення контракту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7069-15-6
215796
  Полуянов В.П. Вдосконалення узагальненої моделі фінансових потоків у водопостачанні : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.П. Полуянов, А.Ю. Савенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 259-267 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
215797
  Дем"яненко П. Вдосконалення управління акціонерними товариствами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 41)


  Аналізуються сучансі системи управління акціонерними товариствами за кордоном і в Україні. Показано основні підходи до прийняття управлінських рішень в європейських країнах. Проаналізовано основну нормативну базу корпоративного управління в Україні і ...
215798
  Кльоба Л. Вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 51-53 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
215799
  Курінний О.В. Вдосконалення управління витратами на створення інноваційних продуктів в вищих навчальних закладах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 26-28. – ISBN 978-617-645-234-8
215800
  Костак З.Р. Вдосконалення управління інноваційними ризиками // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.11. – С. 234-240. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
215801
  Кравченко Марина Олегівна Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств : Дис...канд.економ.наук:08.06.02 / Кравченко Марина Олегівна; МОіНУ. – К., 2002. – 196л. + Додатки:л.177-196. – Бібліогр.:л.163-176
215802
  Кравченко Марина Олегівна Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.06.02 / Кравченко М.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.:9 назв.
215803
  Лис І.М. Вдосконалення управління капіталізацією та ліквідністю банківської системи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 11-18. – бібліогр.: 5 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
215804
  Романова В.В. Вдосконалення управління людськими ресурсами підприємств // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.188-190
215805
  Нехайчук Д.В. Вдосконалення управління об’єктами комунальної власності // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 11-15
215806
  Барбашова Н. Вдосконалення управління прибережною смугою Азовського та Чорного морів / Н. Барбашова, О. Янукович // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 431-438. – ISSN 1026-9932
215807
  Пузирьова П.В. Вдосконалення управління фінансовим потенціалом підприємств шляхом мінімізації економічного ризику // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 43-46
215808
  Сухонос М.К. Вдосконалення управлінських механізмів реалізації стратегії енергозбереження на підприємствах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 162-168. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
215809
  Золотухіна О. Вдосконалення фанукціонування нотаріату України в сучасних умовах розбудови державності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 36-38
215810
  Кириленко О. Вдосконалення фінансових інструментів подолання бідності в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 13-21. – ISSN 1818-5754
215811
  Боголіб Т. Вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 76-87. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
215812
  Погріщук Г. Вдосконалення фінансового забезпечення охорони навколишнього середовища // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 131-137. – ISSN 1818-5754
215813
  Панасенко Оксана Володимирівна Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 219-227. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті побудовано комплекс економіко-математичних моделей, які дозволяють отримати прогнозні значення показників фінансового плану та сформувати фінансовий план підприємства на наступний період.
215814
  Панасенко О.В. Вдосконалення фінансового планування на підприємстві з використанням економіко-математичних моделей // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 219-227. – ISSN 1993-6788
215815
  Крівцова О. Вдосконалення фінансової звітності українських підприємств на основі міжнародних стандартів // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 51-54.
215816
  Діденко О.А. Вдосконалення фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 165-171
215817
  Барчук В.Б. Вдосконалення форм і методів діяльності Уповноваженого Верховної Ради україни з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.102-112
215818
  Бугас Наталія Валеріївна Вдосконалення формування витрат на підприємствах текстильної підгалузі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розітнуто основні проблеми функціонування підприємств текстильної підгалузі та визначено чинники впливу на формування витрат. Проаналізовано структуру операційних витрат підприємств текстильної підгалузі та визначено можливості зниження витрат ...
215819
  Ушенко Н.В. Вдосконалення формування та розміщення державного замовлення в контексті підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С.29-34. – ISSN 2221-8440
215820
  Михайленко С.В. Вдосконалення формульного розрахунку фінансових нормативів бюджетної забезпеченості / С.В. Михайленко, В.В. Зубріліна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 17-20
215821
  Міночкіна О.М. Вдосконалення функції контролю системи податкового менеджменту шляхом формування та аналізу життєвого циклу підприємств регіону // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.20-26. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
215822
  Плєшекова О.А. Вдосконалення функціонування фондового ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 95-96. – ISBN 978-966-188-219-4
215823
  Мороз Е. Вдосконалення ціноутворення на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення - передумова впровадження ДПП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується необхідність переходу до формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, проаналізовано доцільність застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері ...
215824
  Ярошкевич В. Вдосконалення юридичної відповідальності за дискримінацію у сфері праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 358-360. – ISBN 978-617-7069-15-6
215825
  Корінчевська І.А. Вдосконалення якості медичних послуг шляхом підвищення професійного рівня медичних працівників : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 70. – Бібліогр.: 3 назви
215826
  Тупкало В.М. Вдосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах з використанням нової версії стандарту ISO 9001:2015 / В.М. Тупкало, Б.А. Заплотинський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 5-11


  Розкриваються суть та особливості вдосконалення навчання у вищих навчальних закладах на основі вимог нової версії ISO 9001. Результати роботи можуть сприяти посиленню конкрентоспроможності ВНЗ України.
215827
  Козлов Л.Г. Вдосконаленя систем керування гідропроводів з KS -регулюванням. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.03 / Козлов Л.Г.; Вінницький держ.техн.ун-т. – Вінниця, 2000. – 19л.
215828
  Щелкунов В.І. Вдосконаллення системи стратегічного планування галузі на основі сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.02 / Щелкунов В.І. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1996. – 37 с.
215829
  Кононенко О. Вдосконалювати шляхи професійного навчання суддів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.124-126. – ISSN 0132-1331
215830
   Вдосконалюємо підготовку сержантів // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4


  У рамках співпраці Військового інституту та Головного управління Збройних Сил України на базі 197 Центру підготовки сержантського складу Збройних Сил України (смт. Десна) організовано та проведено практичні заняття з сержантським складом. Заняття ...
215831
  Чепурний М.І. Вдосконалюємо стиль і форми роботи / М.І. Чепурний. – К, 1976. – 18с.
215832
  Чепурний М.І. Вдосконалюємо стиль і форми роботи / М.І. Чепурний. – К, 1976. – 18с.
215833
   Вдосконалюй свою майсерність. – Дніпропетровськ, 1959. – 144с.
215834
  Зайцева Л.С. Вдохните глубже... / Л.С. Зайцева. – М., 1988. – 52с.
215835
   Вдохновение. – М, 1979. – 239с.
215836
   Вдохновение. – М, 1987. – 174с.
215837
   Вдохновение. – М, 1988. – 220с.
215838
   Вдохновение. – Саранск, 1991. – 301с.
215839
   Вдохновение для трущоб. Объявлен сбор заявок на международную премию в области образования. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 марта (№ 11). – С. 14


  Всемирный саммит по инновациям в сфере образования WISE открыл прием заявок на соискание премии WISE Prize 2013. Это весомая награда в области образования, по престижу не уступающая наиболее известным международным призам в области литературы, ...
215840
  Инбер В.М. Вдохновение и мастерство / В.М. Инбер. – М., 1957. – 107с.
215841
  Инбер В.М. Вдохновение и мастерство / В.М. Инбер. – 2-е доп. изд. – М., 1961. – 130с.
215842
  Строгова Е.Г. Вдохновение и упорство / Е.Г. Строгова. – М., 1955. – 392с.
215843
   Вдохновение от народа. – София, 1974. – 495с.
215844
  Нагаев Г.Д. Вдохновение перед казнью / Г.Д. Нагаев. – М., 1967. – 238с.
215845
  Дмитрук М.А. Вдохновение по заказу? / М.А. Дмитрук. – Москва : Знание, 1989. – 48 с. – (Подписная научно-популярная серия "Знак вопроса" ; №8)
215846
  Дрягин Е Вдохновенное мастерство / Е Дрягин. – Ростов н/Д, 1958. – 119 с.
215847
  Поповский А.Д. Вдохновенные искатели / А.Д. Поповский. – Л., 1948. – 272с.
215848
   Вдохновенные лжецы, или Самые удивительныеи самые правдивые истории, имевшие место на суше и на море, в воздухе и дажев космосе. – Ростов-на-Дону, 1990. – 384с.
215849
  Шаталов Н.Н. Вдохновенный исследователь недр Большого Донбасса Павел Иванович Степанов (К135-летию со дна рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 122-124 : фото. – ISSN 0367-4290
215850
  Поляков Е.И. Вдохновенный труд / Е.И. Поляков. – Л., 1947. – 88с.
215851
   Вдохновенный труд. – Омск : Омское областное государственное издательство, 1950. – 127 с.
215852
  Доризо Н.К. Вдохновенье завтрашнего дня / Н.К. Доризо. – М., 1986. – 157с.
215853
  Зилов М.С. Вдохновенье и расчет / М.С. Зилов. – М, 1976. – 192с.
215854
  Ротштейн А.Ф. Вдохновленная революцией / А.Ф. Ротштейн. – М., 1978. – 86с.
215855
   Вдохновленный Лениным. Александр Тодорский. – М, 1985. – 287с.
215856
   Вдохновляющая программа действий : Метод. материал в помощь лекторам и докладчикам. – Оренбург, 1982. – 18 c. – В надзаг.: Оренбург. обком КПСС; Обл. орг. об-ва "Знание"
215857
  Киселев В.П. Вдохновляющая сила идей коммунизма / В.П. Киселев. – Горький, 1965. – 64с.
215858
  Лога-Совиньский Вдохновляющее воздействие идей победоносного Октября на революционные силы Польши. / Лога-Совиньский. – Москва, 1957. – 23с.
215859
  Наумов А.О. Вдохнуть новую жизнь // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 3 (39). – С. 50-53


  Нещодавно російськими та німецькими вченими був зроблений найважливіший крок у вивченні походження народів Європи. Проведені дослідження дозволили вченим зробити висновок, що саме сучасна територія Росії була колискою європейської ...
215860
  Ковалев А.Г. Вдруг / А.Г. Ковалев. – Москва, 1982. – 127с.
215861
  Авдеенко Ю.Н. Вдруг выпал снег / Ю.Н. Авдеенко. – Москва, 1981. – 264с.
215862
  Авдеенко Ю.Н. Вдруг выпал снег / Ю.Н. Авдеенко. – Москва, 1986. – 473с.
215863
  Леонидов Н.К. Вдувание в доменные печи при плавке различных реагентов / Н.К. Леонидов, Л.Е. Слижикова. – М, 1965. – 35с.
215864
  Брязгунов Ю. Вдячні нащадки - великому фундатору // Молодь України. – Київ, 2015. – 25 вересня (№ 37/38). – С. 3


  Ректор КНУ ім. Т.Г. Шевченка Л. Губерський відкрив пам"ятник першому ректору М. Максимовичу. Є фото.
215865
  Хайкіна Д.Г. Вдячність / Д.Г. Хайкіна. – К., 1984. – 133с.
215866
  Чубачівна О.В. Вдячність деревам / О.В. Чубачівна. – К, 1991. – 90с.
215867
  Перевертень Н. Вдячність як один із вимірів особистості (на матеріалі творів Є. Гребінки) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 114-119


  У статті розглядається питання людської вдячності як одного з вимірів особистості. На прикладі героїв своїх творів Є. Гребінка показує особистостей з огляду на їх здатність пам’ятати зроблене для них добро. This article examines the issue of human ...
215868
  Стил Д. Веpнись, любовь / Д. Стил. – Москва : Кpон-пpесс, 1996. – 438с. – ISBN 5232003484
215869
  Филиппов И. Веб-аналитика: что это такое / Игорь Филиппов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 1 (21). – С. 58-63. – ISSN 2072-3849
215870
  Кирсанов Д. Веб-дизайн : книга Дмитрия Кирсанова / Дмитрий Кирсанов. – Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 1999. – 8 с., 368 с. – (Библиотека дизайнера). – ISBN 5-93286-003-0
215871
  Кізіцька Т. Веб-квест як засіб розвитку творчості студентів на заняттях з англійської мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 80-81
215872
  Тирон І. Веб-коментар як жанр сучасного медійного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-45. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено веб-інтегрованості медійного дискурсу, для якого характерне активне використання мережевих жанрів сучасними англомовними он-лайн ЗМІ. Визначено зміст та роль веб-коментарю в сучасному медійному комунікативному просторі. Проаналізовано ...
215873
  Клименко Р. Веб-мастеринг : изучаем HTML5, CSS3, YavaScript, PHP, CMS, AJAX, SEO / Роман Клименко. – Москва [и др.] : Питер, 2013. – 508, [1] с. : ил., табл. – (На 100%). – ISBN 978-5-496-00079-6
215874
  Алмашій І.І. Веб-мультимедія як засіб екологічного виховання / І.І. Алмашій, М.А. Дмитрієв // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 60-65. – ISSN 2311-8164
215875
  Мар"їна О. Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті еволюції веб-технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326
215876
  Стародубцев В.А. Веб-портфолио преподавателя как показатель его профессиональной деятельности // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 38-41. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема использования веб-портфолио преподавателя в качестве документированного свидетельства его профессионального уровня квалификации. Определены необходимые организационные условия применения портфолио в практике оценки деятельности ...
215877
  Бенз Сюзан Веб-послуги та електронні зібрання Бруклінської публічної бібліотеки / пер. з англ. Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено досвід створення електронних зібрань та надання веб-послуг на прикладі останніх проектів, виконаних у Бруклінській публічній бібліотеці Нью-Йорка, США.
215878
  Фиртман М. Веб-программирование для мобильных устройств = Programming the Mobile Web / Максимилиано Фиртман ; [пер. с англ. М. Райтман]. – Москва : Рид Групп ; Читай !, 2012. – 575, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Вых. дан. ориг.: Beijing : O"Reilly Media, 2010. – (Профессиональные компьютерные книги). – ISBN 978-5-4252-0461-5
215879
  Назаровець С. Веб-проект "ДокШир": представлення та поширення бібліотекознавчих досліджень / Сергій Назаровець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 2 (220). – С. 8-11. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено стан та перспективи розвитку спеціалізованого веб-сайта "ДокШир", метою якого є інформування про відкриті бібліотекознавчі веб-ресурси, покращення використання вітчизняних бібліотекознавчих документів.
215880
  Каракаева Ф.У. Веб-ресурс "Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства" // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 59-61
215881
  Радченко А.І. Веб-ресурс ВД "Академперіодика" НАН України: нові інформаційні можливості / А.І. Радченко, А.Є. Денисенко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 22-26. – ISBN 978-966-360-233-2 (вип. 8) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
215882
  Букет Є. Веб-ресурси Національної спілки краєзнавців України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 207-211. – ISSN 2222-5250
215883
  Шкарлат І.В. Веб-сайт вищого навчального закладу як джерело інформції / І.В. Шкарлат, Н.М. Заєць, С.М. Йовенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-107


  Структура сайтів та змістовне наповнення рубрик, їхня кількість і розгалуженість залежить від концепції сайту конкретної адміністрації конкретного ВНЗ.
215884
  Шелестова А.М. Веб-сайт ВНЗ як ключовий компонент інформаційно-комунікаційного середовища: формування контенту // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 43-49


  Дослідження офіційного веб-сайту ВНЗ як ключового компонента інформаційно-комунікаційного середовища на основе виявлення та вивчення нових вимого, що висуваються до наповнення веб-сайтів вишів. Є таблица "Рейтинг прозорості українських ВНЗ (ТОП-10) (за ...
215885
  Пасмор Н.П. Веб-сайт та соціальні мережі як засіб Інтернет-представництва університетської бібліотеки // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 65-71
215886
  Кушнаренко О.М. Веб-сайт як засіб локального і глобального довідково-бібліографічного обслуговування користувачів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 119-124. – ISBN 966-7352-60-9
215887
  Зайцева А. Веб-сайт як об"єкт авторського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 212-213. – ISBN 978-617-7069-15-6
215888
  Філінович В.В. Веб-сайт як об"єкт інтелектуальної власності в США // Юридична наука та практика: виклики сучасності : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (17 верес. 2015 р.), www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 123-126. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0760-0
215889
  Філінович В.В. Веб-сайт як особливий об"єкт права інтелектуальної власності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Філінович Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 199-225
215890
  Філінович В.В. Веб-сайт як особливий об"єкт права інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Філінович Валерія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
215891
  Хворостьянова С.В. Веб-сайт: требования к информационной структуре и наполнению // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 1 (12). – С. 68-73. – ISSN 2072-3849
215892
  Терещук В.І. Веб-сайти зовнішньополітичних представництв США, Великої Британії та України як іміджеві інформаційні ресурси : порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 119-127
215893
  Грига В.Ю. Веб-сайти установ НАН України як показник рівня її інформатизації та міжнародної інтеграції // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (63). – С. 117-123. – ISSN 0374-3896
215894
  Илларионова Веб-сайты как важный информационный ресурс / Илларионова, // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 43-46. – ISSN 1560-7968


  На примере европейских национальных библиотек.
215895
  Баймушкина Т.М. Веб-сайты муниципальных библиотек Чувашской Республики: итоги мониторинга // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 54-59
215896
  Вітушко А. Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 23-25. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто різноманітні підходи і можливості для взаємодії з підрозділами нового інформаційного веб-середовища в контексті формування сайта бібліотеки. Ключові слова: інформаційний простір, комунікації, технології, веб-сайт, wiki-портали, ...
215897
  Бєлова О.І. Веб-сервіси розповсюдження картографічних даних на базі комерційного програмного забезпечення : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 45-49 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
215898
  Воройский Ф.С. Веб-технологии второго поколения и их развитие // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 21-36. – ISSN 0130-9765
215899
  Мар"їна О.Ю. Веб-технології в бібліотеках: нові можливості розвитку комунікаційного середовища // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 105-114


  Досліджуються перспективні напрями впровадження новітніх веб-технологій у діяльність бібліотек. Пропонується огляд сучасних інтернет-сервісів.
215900
  Трачук Л. Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 23-25. – ISSN 2076-9326


  Досліджено технологічний процес обслуговування користувачів бібліотек в умовах застосування сучасних інфоромаційно-комунікаційних технологій, зорієнтованих на мережу Інтернет. Проаналізовано рівень використання веб-технологій на сайтах обласних ...
215901
  Солов"яненко Д.В. Веб-технології другого покоління : огляд основних тенденцій // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 234-259. – ISBN 978-966-529-203-6
215902
  Соловьяненко Д. Веб-технології другого покоління в українському сегменті мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-42.
215903
  Чекмарьов А. Веб-технології та ресурси в науковій бібліотеці / А. Чекмарьов, Д. Соловяненко; Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 12-14. – ISSN 1029-7200
215904
  Ретинская Т.И. Веб-форум как источник языкового материала для полиаспектного анализа профессиональных арго // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2010. – № 2 (35). – С. 52-56. – Библиогр.: с. 55-56; 12 поз. – ISSN 1562-1391
215905
  Тищенко О. Веб-чат: новий мовний мікросоціум та його комунікативні сценарії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263
215906
   Веб 2.0, библиотеки и информационная грамотность = Information literacy meets Library 2.0 : сборник публикаций / ред. : П. Годвин, Дж. Паркер ; [науч. ред. Я.Л. Шрайберг]. – Санкт-Петербург : Профессия, 2011. – 237, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 234-237 и в конце разд. – (Новые библиотечные технологии). – ISBN 978-5-904757-21-2
215907
   Вебер (Weber) Макс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 695-697. – ISBN 966-316-069-1
215908
  Соколова Ю.В. Вебинар как средство продвижения и сопровождения Системы автоматизации библиотек ИРБИС // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 55-58. – ISSN 0130-9765
215909
  Онофрійчук Н. Вебінар - сучасна форма підвищення кваліфікації бібліотечних працівників // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 4 (74). – С. 13-14
215910
  Людвік Н. Вебінар як форма професійного спілкування / Н. Людвік, О. Шевченко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С.19-22
215911
   Вебла Тетяна Семенівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 218 : фото
215912
  Набиуллина Р.М. Веблиографические услуги современной библиотеки / Резида Миргасимовна Набиуллина // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 4. – С. 30-34
215913
  Зиновьева Н.Б. Веблиография как современное направление модернизации библиографической деятельности библиотек // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 5. – С. 23-30. – ISSN 0869-608Х


  Рассматривается проблема модернизации направлений библиографической деятельности современных библиотек в связи с широким рапространениемсетевых информационных технологий и появлением нового метода библиографирования ресурсов - интернет-веблиографии.
215914
  Трачук Л Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 29-32. – ISSN 1029-7200
215915
  Трачук Л. Вебліографічні ресурси українських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 31 - 34. – ISSN 2076-9326
215916
  Дікунова О.А. Вебліографія як джерело електронного довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки вищого навчального закладу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 283-287. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
215917
  Кухарський В. Вебометрикс - виклик чи інструмент для університету: моделювання динаміки зростання показників рейтингу / В. Кухарський, О. Осередчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 101-109. – (Серія прикладна математика та інформатика ; вип. 24). – ISSN 2078-5097


  Проведено аналіз технології формування рейтингу вищих навчальних закладів Webometrics.
215918
  Маршакова-Шайкевич Вебометрическая оценка университетов России // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 25-36. – ISSN 0869-3617
215919
  Жабін А. Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 17-29. – ISSN 2224-9516
215920
  Жабін А. Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України / Андрій Жабін // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 33-41


  Розглянуто складники розвитку інтернет-технологій, що створили передумови появи бібліотечних блогів. Наведено результати вебометричного дослідження 139 бібліотечних блогів України, яке було проведено в серпні 2013 року (досліджувалась низка показників ...
215921
  Назаровець С. Вебометричне дослідження україномовного сегмента "Вікіпедії" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 36-43
215922
   Вебометричний рейтинг університетів світу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 1. – С. 123-163


  Webometrics - один із рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення університетів в інтернет- просторі.
215923
  Філіпова Л.Я. Вебометричні дослідження університетської науки та веб-сайт як засіб її репрезентування в інтернет-просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 90-99


  Розглядаються наукометричні дослідження університетів, їх рейтинги, бази даних, методи та критерії в умовах Інтернет-простору. Ключові слова: вебометричні дослідження, наукометричні дослідження, рейтинги, Інтернет, контент веб-сайта, Scopus, ...
215924
  Васильєв А. Вебометричні рейтинги як складова інструментарію ефективного менеджменту ВНЗ / А. Васильєв, Д. Фільченко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 37-44. – ISSN 1682-2366


  Описується модель внутрішньоінституційного вебометричного рейтингу університету та доведено роль вебометричних рейтингів як інструментів аналізу та ефективного менеджменту ВНЗ.
215925
  Гончар Б.М. Вебстер Деніел // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 178. – ISBN 966-316-039-X
215926
  Гедройц С. Вег. (1910-1913) : [стихотворения] / Сергей Гедройц. – Санкт-Петербург : Цех поэтов ; [Тип. И. Флейтмана], 1913. – 45, [4] с.
215927
  Жданов Н.Г. Вега / Н.Г. Жданов. – М, 1957. – 48с.
215928
  Горобець Ірина Веггіс. Село делюкс / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 74-81 : фото
215929
  Кузьминская Т.А. Вегетарианская кухня / Т.А. Кузьминская. – М, 1991. – 78с.
215930
  Честертон Г.К. Вегетарианская шляпа / Г.К. Честертон. – Москва, 1926. – 48 с.
215931
  Гурвич М.М. Вегетарианство сегодня / М.М. Гурвич, В Конышев. – М., 1990. – 63с.
215932
  Попіль Н. Вегетативна продуктивність дводомних видів Aruncus dioicus (Walter) Fernald та Petasites hybridus (L.) P. Gaertn в природних та інтродукційних популяціях / Н. Попіль, П. Булах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-17. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано вегетативну продуктивність дводомних видів Aruncus dioicus та Petasites hybridus в природних та інтродукційних популяціях. Встановлено різницю морфометричних показників у маточкових і тичинкових особин дводомних видів, особливо зміна ...
215933
  Попов Ф.Г. Вегетативная асимметрия у животных при одностороннем повреждении полушарий переднего мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Попов Ф.Г.; Томский гос. мед. ин-т им. В.М.Молотова. – Томск, 1950. – 12л.
215934
  Лемкуль С. Вегетативная гибридизация / С. Лемкуль. – Ленинград : Б.и., 1940. – 6с. – Отд. оттиск из: Вестник знания, 1940, №4-5
215935
  Поляков И.А. Вегетативная гибридизация животных. / И.А. Поляков. – М., 1952. – 24с.
215936
  Головцов Л.А. Вегетативная гибридизация злаковых растений : Автореф... кандид. биологич.наук: / Головцов Л.А.; Всесоюз. ордена Трудового Красного Знамени селекционно-генетический ин-т им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1952. – 12л.
215937
  Калина Г.П. Вегетативная гибридизация и направленная изменчивость бактерий / Г.П. Калина. – К., 1952. – 304с.
215938
  Каширина А.П. Вегетативная гибридизация некоторых видов семейства крестоцветных : Автореф... канд. биол.наук: / Каширина А.П.; Всесоюз. акад. сельскохоз. наук им. В.И.Ленина. Казахский филиал. – Алма-Ата, 1954. – 8л.
215939
  Назаров С.П. Вегетативная гибридизация путем прививки плодов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Назаров С.П. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов., 1954. – 17с.
215940
  Глущенко И.Е. Вегетативная гибридизация растений / И.Е. Глущенко. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 240с.
215941
  Коган Ф.Д. Вегетативная гибридизация сои. : Автореф... Канд.биол.наук: / Коган Ф.Д.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР. – Одесса, 1959. – 22л.
215942
  Узенбаев Е.Х. Вегетативная гибридизация хлопчатника / Е.Х. Узенбаев. – Ташкент, 1954. – 180с.
215943
   Вегетативная нервная система в регуляции функций. – Минск, 1989. – 269с.
215944
  Девальд М.К. Вегетативная нервная система и свертывание крови при острых кровопотерях : Автореф... канд. биол.наук: / Девальд М.К.; Сарат. гос. мед. ин-т. Кафедра нормальной физиологии. – Саратов, 1950. – 11л.
215945
  Баклаваджян О.Г. Вегетативная регуляция электрической активности мозга / О.Г. Баклаваджян. – Л., 1967. – 238с.
215946
  Баклаваджян Вегетативная регуляция электрической активности мозга. : Автореф... д-ра мед.наук: / Баклаваджян о.Г.; Ин-т эксперим. медицыны АМН СССР. – Л., 1966. – 48л.
215947
  Ноздрачев А.Д. Вегетативная рефлекторная дуга / А.Д. Ноздрачев. – Л, 1978. – 232с.
215948
  Черненко Н.П. Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Черненко Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 141-172
215949
  Черненко Н.П. Вегетативне забезпечення розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Черненко Наталія Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
215950
  Перегрим Ю. Вегетативне розмноження ex situ Astragalus cretophilus Klokov та Astragalus odessanus Besser / Ю. Перегрим, А. Голубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень з окорінення здерев"янілих живців, введення в асептичну культуру та вегетативного розмноження in vitro двох рідкісних видів роду Astragalus L. Доведено можливість вегетативного розмноження за умов оранжереї та ...
215951
  Шубенко Е.М. Вегетативне розмноження видів форзиції, які інтродуковані на південному сході Казахстану // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 92-93. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Показано, що інтродуковані види форзицій мають високу регенераційну здатність. Більш активний коренеутворюючий процес відзначено в зелених живців в умовах штучного туману на суміші торфу з піском.
215952
  Богданьок Р.В. Вегетативне розмноження вічнозелених сланких кизильників цілими стеблами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Присвячена питанню вегетативного розмноження вічнозелених сланких кизильників цілими стеблами. Показано доцільність розмноження цілими стеблами видів з високою здатністю утворення кореневих горбочків на основних пагонах.
215953
  Рева М.Л. Вегетативне розмноження деревних та кущових рослин в природних умовах. / М.Л. Рева. – К., 1965. – 218с.
215954
  Козлов О.Ф. Вегетативне розмноження магнолії зірчастої / О.Ф. Козлов, Т.П. Коршук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено відомості про магнолію зірчасту /Magnolia stellata (Sieb. et Zucc.) Maxim./. При вегетативному її розмноженні напівздерев"янілими живцями з відрізком тогорічної деревини та обробці індолілмасляною кислотою 10 мг/г перліту вкорінюється 75% ...
215955
  Березкіна В.І. Вегетативне розмноження очитків у культурі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 5-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вегетативного розмноження представників роду очиток в умовах культури. Визначено найкращі умови та терміни для живцювання очитків.
215956
  Мікульський О.А. Вегетативне розмноження персика та деяких інших деревних рослин. / О.А. Мікульський. – К., 1960. – 62с.
215957
  Кирилюк М.Л. Вегетативні механізми адаптації та дезадаптації людини до умов Світового океану і патогенетичних обгрунтування корекції дезадаптаційних розладів : Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. д-ра мед. наук: 14.03.04. / Кирилюк М.Л.; НАН України. Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2001. – 35с.
215958
  Мазуренко М. Вегетативно-подвижные растения в Батумском ботаническом саду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 153-154. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  За столетний период в Батумском ботаническом саду стихийно возникли полуестественные ценозы. Важную роль играют экологические условия: экспозиция, состав почвы, затенение верхним пологом. Большинстово растений составляющих эти ценозы ...
215959
  Шабанов Виктор Иванович Вегетативно-подвижные растения в сингенезисе растительности техногенных ландшафтов Донбасса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Шабанов Виктор Иванович; Акад. наук Украины. Центр. ботан. Сад им. Н.Н.Гришко. – К., 1992. – 23л.
215960
  Лаута А.Д. Вегетативно-сосудистый и нейроэндокринный диэнцифальные синдромы и функциональное состояние коры надпочечников : Автореф... канд. мед.наук: / Лаута А. Д.; АН УССР, Ин-т физиол. – Киев, 1967. – 14л.
215961
  Рахимбаев И.Р. Вегетативное микроразмножение луковичных растений / И.Р. Рахимбаев, Д.К. Джумашева, Г.А. Нурмуханбетова; АН КазахССР; Главный ботанический сад. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 112с.
215962
  Мещеряков А.М. Вегетативное нервное сплетение таза : Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Мещеряков А.М. ; Казан. гос. мед. ин-т. – Казань, 1951. – 26 с.
215963
  Зорина Е. Вегетативное размножение декоративных культур в ботаническом саду-институте ДВО РАН (г. Владивосток) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 109-110. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Исследованы технологии вегетативного размножения оранжерейных растений в условиях юга Приморского края. Установлена взаимосвязь между степенью одревеснения черенкуемых побегов и их укореняемостью. The technology of the vegetative reproduction ...
215964
  Ясько С.Ф. Вегетативное размножение елей черенкованием / С.Ф. Ясько. – Фрунзе, 1988. – 12с.
215965
  Турецкая Р.Х. Вегетативное размножение растений с применением стимуляторов роста / Р.Х. Турецкая, Ф.Я. Поликарпова. – М., 1968. – 96с.
215966
  Правдин Л.Ф. Вегетативное размножение растений. / Л.Ф. Правдин. – М.-Л., 1938. – 232с.
215967
  Северова А.И. Вегетативное размножение хвойных / А.И. Северова. – М., 1951. – 72с.
215968
  Старостенко Л.И. Вегетативные и нейро-гуморальные сдвиги у больных рассеянным склерозом : Автореф... канд.мед.наук: / Старостенко Л.И.; Ин-т физиологии АН БССР. – Минск, 1967. – 18с.
215969
  Крауклис И.А. Вегетативные компоненты реакции тревоги. : Автореф... канд. биол.наук: / Крауклис И.А.; Латв. гос. ун-тет им. П.Стучки. – Рига, 1968. – 27л.
215970
  Колосов Н.Г. Вегетативный узел / Н.Г. Колосов. – Л., 1972. – 50с.
215971
  Недокучаев Н.К. Вегетационный метод / Н.К. Недокучаев. – Л-М, 1931. – 95с.
215972
  Соколов А.В. Вегетационный метод. / А.В. Соколов. – М,, 1938. – 292с.
215973
   Вегетацыйныя доследы па вывучэнню дзейнасці фасфату і вапны. – Менск : Выд-ва Беларускай Акадэміі Навук, 1936. – 76с.
215974
   Веда : тайны Востока : его Божествен. Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада ачарья-основатель Междунар. о-ва сознания Кришны и его последователи : сб. статей / [сост.: Сутапа дас, Кайшори-деви даси, Виджитатма дас]. – Москва : THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST, 2016. – 503, [9] с., [8] л. цв. ил. : ил. – Сл. имен и терминов: с. 476-485. – ISBN 978-5-906504-03-6
215975
  Ільїн В.В. Веданта // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 40-41. – ISBN 966-316-069-1
215976
  Завгородній Ю.Ю. Веданта у працях Сильвестра Гогоцького // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 128 : Філософія та релігієзнавство
215977
  Петленко І.В. Веданта чи уттара-міманса? // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 259-260
215978
  Радиенко Д.А. Ведая, чьи они в мире... / Дарья Радиенко. – Киев : Феникс, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-651-788-6
215979
  Урсул Михаил Иванович Веддербарновское разложение топологических колец : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Урсул Михаил Иванович; АН МССР. Ин-т математики с вычислит. центром. – Кишинев, 1976. – 8л.
215980
  Ушков Н.П. Ведение больных при лучевой терапии / Н.П. Ушков. – Москва, 1976. – 152с.
215981
  Фюрон Р. Ведение в геологию и гидрогеологию Турции / Р. Фюрон; Под ред. М.В. Муратова. – Москва : Изд-во ИЛ, 1955. – 144с.
215982
  Грунский Н.К. Ведение письменных работ в средней школе / Н.К. Грунский, М.А. Тюкалов. – Рига : Книгоиздательство Ф.И. Трескиной, 1915. – 117 с.
215983
  Астахов И.А. Ведение предметного каталога : методическое пособие / И.А. Астахов, П.П. Лычак ; !-й Моск. мед. ин-т, Фундаментальная б-ка ; Смоленский гос. мед. ин-т, Научная б-ка. – Смоленск, 1971. – 80 с.
215984
  Дзюба М.Т. Ведення державної інформаційної політики у побудові єдиного інформаційного простору / М.Т. Дзюба, А.А. Демцов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 125-130


  У статті проаналізовано наукові підходи до визначення державної інформаційної політики в Україні. Розглянуто різні погляди на інформаційне суспільство і окреслено проблеми його побудови в незалежній Україні. Проаналізовано функції інформаційного ...
215985
  Павинська Н.А. Ведення діловодства зі студентських справ як напрям діяльності інспекції в університетах України (друга половина XIX - початок XX століття) // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 49-54. – ISSN 2078-1687


  Представлено аналіз діяльності інспекції зі студентських справ в Університеті Св. Володимира.
215986
  Дзьобан В. Ведення кадрової документації працівників-іноземців // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2012. – № 8 (152). – С. 26-31
215987
  Пасюк О. Ведення кампанії і робота зі ЗМІ / [Олексій Пасюк, Ярослава Куцай, Олена Міскун ; за ред. Надії Трач] ; Нац. екол. центр України. – Київ : [б. в.]. – 28 с. : фот. – Кн. опис. за обкл.
215988
   Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, у віддалений період : (рекомендації). – Київ : Атіка-Н, 2007. – 194, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-148, с.175. – ISBN 978-966-326-325-0
215989
  Чунакова Н. Ведення та удосконалення національного еталона таблиць УДК українською мовою // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326
215990
   Ведется расследование. – Алма-Ата, 1989. – 669с.
215991
  Белкин Р.С. Ведется расследование... / Р.С. Белкин. – М., 1976. – 222с.
215992
   Ведется следствие. – Минск, 1985. – 239с.
215993
  Ільїн В.В. Веди // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 41-42. – ISBN 966-316-069-1
215994
  Токарчук О. Веди свій плуг понад кістками мертвих : проза: уривок з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 108-140
215995
  Сахно І.П. Веди урок англійською мовою / І.П. Сахно. – Київ : Радянська школа, 1972. – 75 с.
215996
  Фіщук В.В. Веди урок іноземною мовою / В.В. Фіщук. – К, 1990. – 117с.
215997
  Фищук В.В. Веди урок на иностранном языке / В.В. Фищук. – Москва, 1984. – 128с.
215998
  Найдов Б.П. Веди урок німецькою мовою / Б.П. Найдов. – К., 1975. – 68с.
215999
  Найдов Б.П. Веди урок німецькою мовою / Б.П. Найдов. – Вид. 2-е, доп. – К., 1982. – 56с.
216000
  Калерин А.Б. Веди урок по-немецки. Пособие для учителей / А.Б. Калерин. – Москва, 1967. – 70с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,