Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
214001
  Чепурко Б. "Борвій барв" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 5-17. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
214002
   "Боремельське Надстир"я" як перспективна територія для створення ландшафтного заказника / О.С. Бончковський, С.Ю. Бортник, Н.П. Герасименко, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 124-132. – ISSN 0868-6939


  У статті систематизовано матеріали та розроблено наукове обґрунтування проекту створення ландшафтного заказника "Боремельське Надстир"я" на основі міждисциплінарних досліджень природничо-історичних пам"яток цієї території. The scientific justification ...
214003
  Филиппова Н.Ф. "Борис Годунов " А.С. Пушкина / Н.Ф. Филиппова. – М : Просвещение, 1984. – 96 с.
214004
  Воскресенский Е.И. "Борис Годунов" А.С. Пушкина : (Опыт разбора трагедии) / Сост. Е. Воскресенский. – 3-е изд., доп. – Москва : Тип. А.А. Левенсон, 1888. – 145 с. – В надз.: Ученым Комит. Мин. нар. Просв. одобрено, как учебное пособие для учебных заведений
214005
   "Борис Годунов" А.С. Пушкина. – Л., 1936. – 192с.
214006
  Краюшкина Н.Н. "Борис Годунов" А.С. Пушкина: к вопросу о читательском восприятии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 124-132. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
214007
  Полякова О.А. "Борис Пастернак" Д. Быкова: элементы автометаописания // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  В статье литературная биография "Борис Пастернак" Д. Быкова исследуется как автометаописательный текст. Анализируются и сопоставляются концепция творчества, мотив свободы, поэтический хронотоп в творчестве Б. Пастернака и Д. Быкова. У статті ...
214008
  Походзило Н.У. "Борислав сміється" Ивана Франко : Автореф... канд. филолог.наук: / Походзило Н.У.; Киев. гос. учительский ин-т. – Київ. – 15 с.
214009
  Походзіло М.У. "Борислав сміється" Ів. Франка : Дис... канд.філолог.наук: / Походзіло М.У.;. – Київ, 1949. – 198л. – Бібліогр.:л.1-9
214010
  Дихне Євгеній "Бориспіль" - це повноцінний хаб! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 20 : фото. – ISSN 1998-8044
214011
  Левченко Анна "Бориспіль" змінює концепцію розвитку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
214012
  Неправська Наталія "Бориспіль" реформує підвізну логістику // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
214013
  Самойлов Юрій "Бориспіль": кінець авантюризму? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 36-39 : фото. – ISSN 1998-8044
214014
  Самойлов Юрій "Бориспіль": потяг наближається // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 68 : фото. – ISSN 1998-8044
214015
   "Бориспіль": чи є майбутнє? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
214016
  Коновалов Вячеслав "Борисполю" поменяли концепцию / Коновалов Вячеслав, Гаевой Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
214017
  Самойлов Юрий "Борисполь" - "Жуляны": братья навек? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 14-15 : Фото
214018
  Билкова В.П. "Борисфен найбільш корисний людям" : іхтіологічні дані з Білозерського поселення / В.П. Билкова, Є.Ю. Янін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 75-81. – ISSN 0235-3490
214019
  Кралюк П. "Борисфеністська промова..." Діона Хризостома як джерело з історії культури та філософської думки Північного Причономор"я // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 712-720. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
214020
  Бродский Н.Л. "Бородино" М.Ю.Лермонтова и его патриотические традиции / Н.Л. Бродский. – М.Л., 1948. – 68с.
214021
   "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – Москва, 1973. – 144с.
214022
   "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – 2-е изд., доп. – Москва, 1976. – 159с.
214023
   "Бородинская битва 1812 г.", музей - панорама (Москва). – Москва : Планета, 1986. – 89 с.
214024
  Сюндюков І. "Боротися за свободу до перемоги..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 15


  75 років тому сталінський режим здійснив депортацію кримських татар, яка має бути кваліфікована як геноцид.
214025
  Ярошенко М. "Боротьба з корупцією в Україні" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 50-52
214026
  Громакова Н.Ю. "Боротьба за душі": польсько-російське протистояння в освітній сфері у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 270-276. – ISSN 2218-0567
214027
  Семенюк Г. "Боротьба за університет була боротьбою двох національних ідей - української та російської" (із спогадів про М. Зерова та П. Филиповича)
214028
  Білозерський В. [Борзенський літопис]. Записка про різні в Малій Росії відміни, що лишилися по нас (1783 - 1811) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 360-361. – ISBN 978-617-7023-51-6
214029
  Кононенко М.П. [Борис Якович Букрєєв] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 219. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
214030
  Гольц Ф. дер Бонитировка и классификация почв / Гольц Ф. дер ; Пер. с нем.под.ред.:С.А.Захарова. – Москва, 1910. – 64 с.
214031
   Бонитировка неорошаемых почв Казахстана. – Алма-Ата : "Наука", Казахской ССР, 1976. – 232с. : Илл. 9, 41 таблица
214032
  Стржемский М.М. Бонитировка пахотных почв / М.М. Стржемский. – М., 1980. – 228с.
214033
  Гаврилюк Ф.Я. Бонитировка почв / Ф.Я. Гаврилюк. – Москва : Высшая школа, 1974. – 271с.
214034
  Гаврилюк Ф.Я. Бонитировка почв / Ф.Я. Гаврилюк. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Ростов-на-Дону, 1984. – 228 с.
214035
   Бонитировка почв Западной Сибири. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1975. – 196 с.
214036
  Лунева Р.И. Бонитировка почв Молдавии для полевых культур / Р.И. Лунева, Л.Н. Рябинина; МСХ МССР; Молд. НИЦ почвоведения и агрохимии. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 85с.
214037
  Дорошенко Н.Я. Бонитировка почв пахотных угодий Волынской области : Автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук : 532 / Дорошенко Н.Я. ; Украинская с.-х. академия. – Киев, 1968. – 28 с.
214038
   Бонифатий Михайлович Кедров. – М, 1985. – 177с.
214039
   Бонітування грунтів як основа формування вартості осушуваних земель / А.М. Рокочинський, П.П. Волк, О.В. Тихенко, Н.А. Фроленкова, С.В. Шалай // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 4-10 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
214040
  Скородумов О.С. Бонітування еродованих чорноземів / О.С. Скородумов, Л.І. Паляниціна // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 27-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
214041
  Єна О.В. Бонітування ландшафтних унікумів Кримського Південнобережжя // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 14-19 : Табл., карта. – Бібліогр.: 15 назв
214042
  Новикова В.А. Бонким Чондро Чаттопадхьяя как писатель и публицист. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новикова В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 20 с.
214043
  Новикова В.А. Бонкимчондро Чоттопаддхай / В.А. Новикова. – Л., 1969. – 211с.
214044
  Зиборов М.С. Бонн - Вашингтон / М.С. Зиборов. – Москва, 1988. – 239 с.
214045
  Макаров Л.П. Бонн - очаг агрессии и реванша / Л.П. Макаров, Н.Ф. Голованов. – М., 1962. – 130с.
214046
  Наумов П.А. Бонн - сила и бессилие / П.А. Наумов. – М, 1965. – 382с.
214047
  Наумов П.А. Бонн - сила и бессилие / П.А. Наумов. – Москва, 1967. – 400с.
214048
   Бонн готовит реваншистскую войну. – М., 1954. – 160с.
214049
  Софинский Н.Н. Бонн и Вашингтон / Н.Н. Софинский. – Москва : Наука, 1969. – 254 с.
214050
  Елисеев М.Г. Бонн и ГДР. / М.Г. Елисеев. – Минск, 1975. – 254с.
214051
  Міхньов Р.М. Бонн і атомна зброя / Р.М. Міхньов. – Київ, 1964. – 47с.
214052
  Этингер Я.Я. Бонн рвется в Африку / Я.Я. Этингер. – М, 1960. – 108с.
214053
  Урбан А.А. Бонн: между прошлым и будущим / А.А. Урбан. – Минск, 1985. – 304с.
214054
   Боннар : [альбом]. – [Москва] : Изобразительное искусство, 1976. – [26] c., [22] с. ил. : ил. – (Образ и цвет)
214055
  Быковский Егор Бонни Басслер: "Бактерии не могут без общения" / Быковский Егор, Дюфорт Джулиан // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 132-135 : фото
214056
  Германская Боннский съезд Германской коммунистической партии 19-21 марта 1976 г. / Германская, партия. Съезд. Бонн. 1976 коммунистическая. – Москва, 1977. – 360с.
214057
  Шпарман Анке Бонобо. Мой ласковый и нежный зверь / Шпарман Анке, Циглер Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 52-65 : фото. – ISSN 1029-5828
214058
  Папенко Н.С. Бонопартизм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38. – ISBN 966-642-073-2
214059
  Середа Е.Н. Бонско-иранские параллели в танатологии школы ньингма тибетского буддизма в трудах Дж. Туччи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 179-182
214060
  Ланда Генрих Бонташ : [Биографический роман] / Ланда Генрих. – б. м. : Patsons, 2001. – 389с.
214061
  Церковняк-Городецька Бончковський як редактор "Польсько-українського бюлетеня" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті йдеться про постать В. Бончковського як редактора "Польсько-українського бюлетеня". Наголошується на його ідеологічних поглядах, що знайшли своє відображення у на сторінках видання. In this article the autor analyses the work of W. ...
214062
  Кибаленко А.П. Бор в жизни и продуктивности растений / А.П. Кибаленко. – К., 1973. – 222с.
214063
  Аникина А.П. Бор в ландшафтах Барабы и Верхнего Приобья : Автореф. ... канд. биол. наук: 532 / Аникина А.П.; АН СССР, Сиб. отд-ние, Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1969. – 21 с.
214064
  Григорьева Д.В. Бор в луговых растениях, кормах и почвах Центральной Якутии. / Д.В. Григорьева. – М, 1967. – 100с.
214065
  Бахтадзе Р.А. Бор в минеральном сырье Грузии : Автореф... канд. хим.наук: / Бахтадзе Р.А.; Тбилисский гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1951. – 10л.
214066
  Кашин В.К. Бор в почвах и растениях Западного Забайкалья / В.К. Кашин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 421-428 : табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
214067
  Ивашевская О.А. Бор в почвах Иркутской области : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Ивашевская О.А.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1972. – 22л.
214068
  Щербов Б.Л. Бор в продуктах ближнего переотложения каолиновіх кор выветривания. / Б.Л. Щербов. – Новосибирск, 1985. – 139с.
214069
  Хлопина М.И. Бор и ванадий в почвах и растениях Краснодарского края : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Хлопина М.И.; Московский гос. ун-т. – М., 1973. – 22л.
214070
  Голикова О.А. Бор и его полупроводниковые соединения. / О.А. Голикова, С. Саматов. – Ташкент, 1982. – 40с.
214071
  Шварц Е.М. Бор и его соединения / Шварц Е.М. – Рига : Зинанте, 1966. – 30 с.
214072
   Бор как вожможный индикатор становления габбро-лабрадоритовых массивов Коростенського плутона (Украинский щит) / В О. Зинченко, Ф В. Гринченко, Г Г. Павлов, Л.Я. Табачный // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 19-25 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геология ; № 3)
214073
   Бор как возможный индикатор становления габбро-лабрадоритовых массивов Коростенского плутона (Украинский щит) / О.В. Зинченко, В.Ф. Гринченко, Г.Г. Павлов, Л.Я. Табачный // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 19-25 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Геологія ; Вип. 3)
214074
   Бор как возможный индикатор становления габбро-лабрадоритовых массивов Коростенского плутона. / В.Ф. Гринченко, О.В. Зинченко, Г.Г. Павлов, Л.Я. Табачный // Весн. Киев. ун-та. Геология., 1984. – №3
214075
  Мельницкий В В. Бор, где и как его искать / В В. Мельницкий, . – Изд. 3-е, перераб. – М., 1962. – 32с.
214076
   Бор, его соединения и сплавы. – К., 1960. – 592с.
214077
   Бор, кальций, ниобий и цирконий в чугуне и стали. – М., 1961. – 460с.
214078
  Триккер Р. Бор, прибой, волнение и корабельные волны / Р. Триккер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 286с.
214079
  Берлин Л.Е. Бор. / Л.Е. Берлин, Н.Н. Перцев. – М, 1961. – 52с.
214080
   Бор. Получение, структура и свойства : материалы 4 Междунар. симпозиума по бору. – Москва : Наука, 1974. – 266 с.
214081
  Кривенок Я.И. Бора / Я.И. Кривенок. – Краснодар, 1972. – 400с.
214082
  Григорьева Т.А. Бораты железа в гидротермальных условиях : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Григорьева Т.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Якутск, 1969. – 21л.
214083
   Бораты и боратные системы. – Рига, 1978. – 149с.
214084
   Бораты народному хозяйству. – Рига, 1982. – 136с.
214085
  Годе Г.К. Бораты щелочно-земельных металлов. / Г.К. Годе. – Рига, 1986. – 167с.
214086
  Шварц Е.М. Бораты щелочных и щелочно-земельных металлов и их состояние в водном растворе. : Автореф... канд.хим.наук: / Шварц Е.М.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1955. – 11л.
214087
  Бодрова А.С. Боратынский в 1831 году: (не)известное письмо князю Вяземскому // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-84. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
214088
  Бондаренко И.И. Борба В.И.Ленина за выработка программы партии по аграрному вопросу (1894-1903 гг.) : Дис... канд. истор.наук: / Бондаренко И.И.; Инст. повышения квалификац. преподават. маркс.-ленин.при КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1954. – 275л. – Бібліогр.:л.1-21
214089
  Катарджиев И. Борба до победа / И. Катарджиев. – Скопjе : Мисла
Т. 1 : Пирин се буди и буни. – 1983. – 829 с.
214090
  Катарджиев И. Борба до победа / И. Катарджиев. – Скопjе : Мисла
Т. 2 : Време на зреенье македонското национално прашанье мегу двете светски воjни (1919-1930). – 1983. – 566, [4] с.
214091
  Катарджиев И. Борба до победа / И. Катарджиев. – Скопjе : Мисла
Т. 3 : Време на зреенье македонското национално прашанье мегу двете светски воjни (1919-1930). – 1983. – 443 с.
214092
  Катарджиев И. Борба до победа / И. Катарджиев. – Скопjе : Мисла
Т. 4 : Студии и статии. – 1983. – 686, [5] с.
214093
   Борба за мир : литературен сборник. – София : Български писатели, 1950. – 209 с.
214094
  Тасев Х. Борба за национална просвета в Мелнишкия край / Х. Тасев; Христо Тасе. – София : Народна просвета, 1987. – 207 с., [12] л. ил. : портр.
214095
  Катарджиев И. Борба за развоj и афирмациjа на македонската нациjа / И. Катарджиев. – Скопjе : Култура, 1981. – 338, [3] с.
214096
  Климушев В.Я. Борба Коммунистической партии за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР / В.Я. Климушев. – Москва, 1961. – 68с.
214097
  Меньшов М.Д. Борба Коммунистической партии за создание и воспитание партийных и советских кадров в западных областях УССР в четвертой пятилетке. 1946-50 гг. : Дис... канд.ист.наук: / Меньшов М.Д.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 269л. – Бібліогр.:л.253-268
214098
  Василевский В.И. Борба коммунистов за установление и укрепление власти трудящихся в Дальневосточной республике : Автореф... канд.ист.наук: / Василевский В.И.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1965. – 20л.
214099
  Ризев Л.Н. Борба паритийных организаций Урала за технический прогресс в черной металлургии (1959-1962 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ризев Л.Н.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1965. – 20л.
214100
  Ильина И.В. Борба партии большевиков против проявлений "левизны" в период подготовки Октябрьской революции / И.В. Ильина. – Москва, 1967. – 144с.
214101
   Борбат Олексій Маркович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 37-38
214102
  Бошнаков Н.Г. Борбата на българската младеж за мир и дружба със съветския съюз в началото на втората световна война (септември 1939 - октомври 1940 г.) / Н.Г. Бошнаков. – Плевен : Александър Пъшев, 1965. – 29, [2] с.
214103
   Борбата на българския народ за защита и спасяване на евреите в България през втората световна война. – София, 1978. – 351с.
214104
  Петров П.Х. Борбата на българския народ против латинските нашественици / П.Х. Петров. – София : Народна младеж, 1960. – 156 с.
214105
   Борбите в Македония и Одринско. – София, 1982. – 874 с.
214106
   Борбите во Jугозападна Македониjа по спомените на Лука Джеров и Лазар Димитров. – Скопjе : Државно книгоиздателство на НР Македониjа, 1952. – 80, [2] с.
214107
  Мичев Д. Борбите на народното студентство начело с българския общ народен студентски съюз (БОНСС). 1930-1944. / Д. Мичев, С. Колев. – София, 1960. – 223с.
214108
  Бислими М. Борбите на Скендер-Бег со османлиите, со посебен осврт на Македониjа = The struggles of Scanderbeg with Ottomans, with special wiew in Macedonia / Музафер Бислими ; Ин-т за нац. историjа. – Ckopje : Ин-т за нац. историjа, 2001. – 230, [14] c. – ISBN 9989-624-61-5
214109
   Борбьа уральских коммунистов за военно-политических союз рабочего класса и крестьянства в период интервенции и гражданской войны (Май 1918- авг. 1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Никитин В. Н,; Никитин В. Н,; Урал.ГУ. – Свердловск, 1974. – 22л.
214110
  Корж В.Ф. Борвій : поезії / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1966. – 120 с.
214111
  Хорунжий Ю.М. Борвій / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 475 с.
214112
  Конопля А. Борг - не вирок. Що передбачає нова процедура реструктуризації боргів фізичних осіб // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 6


  "Восени в процедурі банкрутства настануть історичні зміни: стане можливим визнати банкрутом фізичну особу або відновити її платоспроможність з використанням процедури, передбаченої Кодексом України з питань банкрутства. Дотепер таку можливість мали ...
214113
  Майський М. Борг : оповідання / М. Майський. – Харків, 1930. – 12 с.
214114
  Біднина М.М. Борг перед Златополем // Сини сонця / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1990. – С. 188-260
214115
  Мамченко О. Борг Україні // Україна козацька : занальнаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – жовтень (№ 17/18). – С. 11


  Українське коріння Володимира Маяковського.
214116
  Бежевець О. Борги в енергетиці: потрібно погашати, але як? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.34-36


  Коментар до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості, що виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносїї"
214117
  Корнівська В.О. Борги домогосподарств: світовий досвід реструктуризації та українські реалії / В.О. Корнівська, О.Л. Яременко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 194-202. – ISSN 2222-0712
214118
  Асадчев В.М. Борги і заборгованість. Різна природа - спільна проблема : фінансовий ринок / В.М. Асадчев, А.В. Сухоставець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 54-57 : Табл.
214119
  Кістерський Л.Д. Борги і проценти / Л.Д. Кістерський, Ю.В. Полунєєв. – К, 1989. – 48 с.
214120
  Баліцька В.В. Борги підприємств України: проблеми не розв"язуються // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-59. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції накопичення боргів між підприємствами України у контексті зміни структурних пропорцій капіталу підприємств, законодавчого регулювання інституту позовної давності та стандартів бухгалтерського обліку у формуванні резерву ...
214121
  Баліцька Валентина Володимирівна Борги підприємств України: проблеми не розв"язуються // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-59. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено тенденції накопичення боргів між підприємствами України у контексті зміни структурних пропорцій капіталу підприємств, законодавчого регулювання інституту позовної давності та стандартів бухгалтерського обліку у формуванні резерву ...
214122
  Цюпа Ю.І. Борги совісті / Ю.І. Цюпа. – Київ, 1989. – 414 с.
214123
  Сіденко В. Борги: час брати і час віддавати. Глобальні тенденції та виклики для України : аналіт. доповідь / Володимир Сіденко, Василь Юрчишин, Катерина Маркевич ; Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова. – Київ : Заповіт, 2015. – 71, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-78-4
214124
  Барановський О. Боргова безпека : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 4. – С. 60-64 : Табл.
214125
  Барановський О. Боргова безпека : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 28-32 : Табл.
214126
  Онисько С. Боргова безпека держави як складова її фінансової стійкості / С. Онисько, Л. Синявська // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 3-10. – (Економіка АПК ; № 21(1))
214127
  Богдан Т. Боргова безпека та її роль у гарантувнні фінансової стабільності // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 4 (194). – С. 8-17
214128
  Зіїка І.Ю. Боргова безпека України в сучасних умовах // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 58-60
214129
  Коваленко М.О. Боргова безпека України: стан, проблеми, перспективи // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 154-155
214130
  Новосьолова О. Боргова безпека як визначальний фактор макроекономічної стабільності держави // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 123-128. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 35, ч. 1). – ISSN 2306-4420
214131
  Краснова І.В. Боргова криза в ЄС: перспективи подолання та вплив на банківський сектор / І.В. Краснова, Ю.Е. Ластівка // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 261-270. – ISSN 2306-4994
214132
  Флейчук М.І. Боргова криза європейських країн ті її наслідки для світової економіки / М.І. Флейчук, Н.А. Гнат // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 57-67 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
214133
  Юхимець Р. Боргова криза на ринку природного газу України та шляхи її вирішення // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень - березень. – С. 32-48. – ISSN 1605-7988
214134
  Козюк В. Боргова криза та фіскальна фрагментація зони євро // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 3-25. – ISSN 1684-906Х
214135
  Козюк В. Боргова панорама країн Центрально-Східної Європи: посткризові парадокси // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754
214136
  Козюк В. Боргова політика в системі глобальних макрофінансових процесів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 29-40. – ISSN 1818-5754
214137
  Бенч Л.Я. Боргова політика в Україні: реалії та перспективи / Л.Я. Бенч, Р.М. Корнацька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 35-39. – ISSN 2222-4459
214138
  Гусаревич Н.В. Боргова політика в умовах трансформації економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 145-151. – ISSN 2306-546X
214139
  Богдан Т.П. Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 4-17 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
214140
  Лупенко А. Боргова політика держави в умовах кризи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 76-86. – ISSN 1818-5754
214141
  Філончук Л.Я. Боргова політика держави: теоретичний аспект // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 259-262. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
214142
  Ходжаян А.О. Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 220-228 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
214143
  Терес Ю.С. Боргова політика у забезпеченні макроекономічної стабільності України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Терес Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 260, [3] арк. – Додатки: арк. 245-260, [3]. – Бібліогр.: арк. 207-244
214144
  Пйонтко Н. Боргова політика у системі фінансового вирівнювання: досвід субнаціонального рівня країн-членів ОЕСР для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 56-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
214145
  Драчук Ю.В. Боргова політика Україна та фінансування державного бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У роботі здійснено аналіз боргової політики України у сфері вартості, строків та обсягів запозичень, обґрунтовано граничний обсяг державного боргу а також розглянуто підходи щодо формування дефіциту (профіциту) бюджету. This work tells about the ...
214146
  Сідельникова Л.П. Боргова політика України в умовах нестабільної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 4-7
214147
  Лисяк Л.В. Боргова політика України в умовах реформування системи публічних фінансів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 189-195. – ISSN 2306-546X
214148
  Крайчак Є.В. Боргова політика України у контексті збереження фінансової безпеки держави // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 81-88
214149
  Загорський В. Боргова політика: концепції та реалії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-26. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1810-3944
214150
  Бец О.І. Боргова проблематика в українській класичній школі державних фінансів // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (22). – С. 15-22
214151
  Єріна А.М. Боргова ситуація в Україні: статистичний аспект / А.М. Єріна, К.М. Ярош // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 3 (154). – С. 51-55
214152
  Корнєва А. Боргова стійкість держави: сучасний стан, ризики та перспективи // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 150-158. – ISSN 2411-5215
214153
   Боргова стійкість державних фінансів / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за ред.: Т.І. Єфименко, С.А. Єрохіна, Т.П. Богдан ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 710, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 665-685 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-80-4
214154
  Тимошенко М. Боргова стійкість у системі середньострокового бюджетного планування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 118-127 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
214155
  Повшук В.В. Боргова стійкість України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 166-167
214156
  Рибак С. Боргова стійкість України: критерії оцінювання та особливості методології / С. Рибак, О. Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 49-57. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
214157
  Митрофанова А.С. Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 105-111. – ISSN 2222-0712
214158
  Богдан Т. Боргове виснаження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 1, 6


  "Хворий організм української економіки конче потребує масштабних державних інвестицій у створення сучасної виробничої інфраструктури, у відродження і модернізацію сфер розвитку людського капіталу, а також на підтримку галузей - потенційних драйверів ...
214159
  Бойко С.В. Боргове навантаження на державний бюджет: довгострокові тренди та структурні асиметрії видатків / С.В. Бойко, В.В. Гошовська, В.В. Масалітіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 241-249. – ISSN 2222-0712
214160
  Мертенс О.В. Боргове фінансування підприємств: теорія та українська дійсність / О.В. Мертенс, О.П. Демчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-36. – (Економіка ; вип. 47)


  Здійснюється спроба аналізу існуючого становища в галузі джерел фінансування реального сектора в Україні та виявлення основних перешкод на шляху розширення кредитування українських підприємств фінансовим сектором.
214161
  Кучер Г.В. Борговий механізм фінансування державних витрат // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 207-214. – ISSN 2222-4459
214162
  Гетманцев Д. Борговий розрив. Державою, котра позичає гроші в іноземних кредиторів, фактично вони й управляють // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 9


  "Ви не помітили, як щось змінилося за останні чотири роки? Я не маю на увазі долар, макроекономічні показники, зарплати й газ. І навіть якщо залишити за дужками хоча б на хвилину війну, біль від убитих людей. Що дуже важливе змінилося? Здається, все ...
214163
  Лондар Л.П. Борговий складник фінансової безпеки України: загрози та індикатори // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 70-78. – ISSN 2306-5664
214164
  Пасічник Т.П. Борговий стан України: сьогодення та майбутнє // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 8 (46). – С. 47-50. – ISSN 2309-1533
214165
  Власюк В. Борговий тягар. Зовнішні запозичення без розвитку внутрішнього товарного виробництва й експорту ведуть до бідності та втрати економічного суверенітету // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 листопада (№ 44). – С. 10


  "Питання держборгу України, особливо зовнішнього, та здатності його обслуговувати заслуговує окремого критичного аналізу, оскільки містить у собі важливу інформацію про економічний розвиток країни з 1991 р. Насамперед ідеться про неузгодженість різних ...
214166
  Резнікова Н.В. Боргові важелі мікроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13, липень. – С. 5-11. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано вплив зовнішніх запозичень на економічний розвиток країни-реципієнта позичкового капіталу. Розглянуто макроєкономічні взаємозв"язки, що виникають у процесі акумулювання й нагромадженні боргу. Виявлено потенційні та наявні ...
214167
  Трусова Н.В. Боргові зобов"язання підприємств: процедура банкрутства та визначення вимог кредиторів // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 177-185. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
214168
  Бенч Л.Я. Боргові інструменти фінансування видатків держави: теорія та практика // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 35-47. – ISSN 2310-9734
214169
  Буй Т.Г. Боргові цінні папери у фінансуванні корпорацій : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Буй Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242 л. + Додатки : л. 210-222. – Бібліогр. : л. 223-242
214170
  Буй Т.Г. Боргові цінні папери у фінансуванні корпорацій : автореф. ... дис. канд. економ. наук : 08.00.08. / Буй Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
214171
  Версаль Н. Боргові цінні папери у фондуванні супранаціональних інститутів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 26-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
214172
  Ковалко Н.М. Боргові цінні папери як об"єкти публічної фінансової діяльності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ковалко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 40 назв
214173
  Ковалко Н.М. Боргові цінні папери як об"єкти публічної фінансової діяльності : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07, 081 / Ковалко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 460 арк. – Додатки: арк. 437-460. – Бібліогр.: арк. 379-436
214174
   Бордзиловський Євген Іванович (1875-1949) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 45. – ISBN 978-966-439-754-1
214175
   Бордзіловський Євген Іванович (1875-1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 53. – ISBN 978-966-933-054-3
214176
  Денисова Л.В. Бореальные элементы в сосновых лесах казахского мелкосопочника и пути их охраны : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова Л. В.; МГУ. – М., 1971. – 22л.
214177
  Колишкіна Інна Валентинівна Борелівські поля локально компактних сепарабельних груп та їхні властивості : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.01 / Колишкіна Інна Валентинівна; Харківський держ. ун-тет. – Харків, 1994. – 16л.
214178
  Петров П.П. Борель / П.П. Петров. – Красноярск, 1980. – 408с.
214179
  Петров П.П. Борель. Золото / П.П. Петров. – Новосибирск, 1960. – 448с.
214180
  Подшивалова В.А. Боремся с аллергией / В.А. Подшивалова. – М, 1990. – 45с.
214181
  Осокина Е.А. Борец валютного фронта Артур Сташевский (1890-1937) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 33-47. – ISSN 0869-5687


  Артур Карлович Сташевський - червоний командир і радянський військовий розвідник, комісар, підприємець
214182
   Борец за мир, за идеалы коммунизма. – Киев, 1976. – 76с.
214183
  Крюкова С. Борец за чистоту нации // Эксперт Украина : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 31/32 (269) : Они ковали независимость. – С. 40-45


  Левко Лукьяненко разгадал секрет будущего украинской независимости - страна нуждается в национальном эгоизме и проиукраинском президенте
214184
  Тетекин В. Борец и миротворец // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 59-60. – ISSN 0321-5075


  Лідеру національно-визвольного руху Південної Африки, екс-президенту Південно-Африканської Республіки Нельсону Мандела виповнилося 90 років
214185
  Гаврилов А.Т. Борец, созидатель, новатор / А.Т. Гаврилов. – М., 1971. – 63с.
214186
  Скіць О. Борець Андрій Анатолійович : [спогади] / Олена Скіць // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 63. – ISBN 978-966-2726-03-9
214187
   Борець з йододефіцитом. До 80-річчя доктора медичних наук, професора Корзуна Віталія Наумовича
214188
  Боржковський О. Борець за волю України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 10


  Боржковський Валеріан Васильович — учений-етнограф, археолог, статистик, громадсько-політичний діяч, активний член "Братства тарасівців".
214189
  Журжа І. Борець за волю України // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 12 червня (№ 112)


  130 років тому народився полковник Армії УНР, командир Січових Стрільців, перший голова ОУН Євген Коновалець.
214190
  Клименко Н. Борець за права і свободи: нові грані адвокатської діяльності Олександра Кониського // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 42-45
214191
  Кідещук І. Борець за правду й волю // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 259-264. – ISBN 978-606-745-014-9


  "9-го березня 1814 р. на небі України засіяла нова зоря – зоря Тараса Шевченка, – в родині Григорія Івановича Шевченка iз села Моринці народився ще один син кріпака, якому судилась, як усім кріпакам, гірка злиденна доля. Маленький хлопчик зростав під ...
214192
  Колодізнер Я.Й. Борець за щастя народу / Я.Й. Колодізнер. – К., 1977. – 120с.
214193
   Борець за щастя народу. – К., 1986. – 127с.
214194
  Бедрій А. Борець і мученик за Україну - д-р Володимир Горбовий / Анатоль Бедрій. – Дрогобич : Відродження, 1995. – 87, [1] с. : портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 5-77-07-77-65-6
214195
  Дроздовський Д. Борець із трафаретністю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 51 (216). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Переклади Григорія Кочура охоплюють 26 століть, три континенти, близько 30 літератур. Радянська влада "нагородила" його 10 роками таборів і статусом невиїзного дисидента
214196
  Коваленко Г.А. [Гетьманець Гр.] Борець народний [М.В. Ковалевський] / Гp. Гетьманець (Гp. Сьогобочний) [псевд.]. – [Київ] : Друк. Польська, 1918. – 24 с. – Прим. № 99158 дефектний, без обкл. та тит. стор.. - На окр. арк. портр. М.В. Ковалевського відсутній


  Коваленко-Коломацький Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. — Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін.]
214197
   Борецький В"ячеслав Францович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 418 : фото
214198
  Атаманенко В. Борецький Іван (Іов) (?с. Бірче, тепер Львівської обл.-12.03.1631, м. Київ) // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енцикл. видання / А. Атаманенко, Е. Балашов, Я. Бондарчук, С. Власова, Г. та ін. Гандзілевська. – [Вид. 3-тє, допов. і перероб.]. – Острог : Острозька академія, 2019. – С. 117-121. – ISBN 978-966-2347-36-4
214199
  Панько М.М. Боржавські співанки / М.М. Панько. – Ужгород, 1973. – 28 с.
214200
  Ковалевский П.И. Боржом и его целебные источники / П.И. Ковалевский. – 2-е изд. – Харьков : Типография Зильберберга, 1895. – 222 с.
214201
  Абуладзе В.К. Боржомское ущелье 16-19 вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Абуладзе В.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 28 с.
214202
  Жуков Борис Борзая кошка : Зоосфера / Жуков Борис, Горшков Сергей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 44-51 : Іл.
214203
  Макаренко М. Борзенські емалі й старі емалі України взагалі / Микола Макаренко. – Київ, 1927. – [4], С. 80-100, [2] с.


  На екз. № 50730, 50731 дарчі надписи 1928 р.
214204
   Борзєнков Геннадій Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 31-32. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ.
214205
  Савченко А. Борзнянщина (не)туристична // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 вересня (№ 176/177). – С. 30


  Садиба-музей Олександра Саєнка, "Русов окоп", земські школи...
214206
  Шерешевский Э.И. Борзые и охота с ними. / Э.И. Шерешевский. – М., 1953. – 76с.
214207
   Борзяк Петро Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 212 : фото
214208
   Борзяк Петро Григорович (1903-2000) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 45-46. – ISBN 978-966-439-754-1
214209
   Борзяк Петро Григорович (1903-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 53. – ISBN 978-966-933-054-3
214210
  Рудь М.Д. Бориветер : роман / М.Д. Рудь. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 205 с.
214211
  Рудь М.Д. Боривітер : роман / М.Д. Рудь. – Київ, 1969. – 520 с.
214212
  Рудь М.Д. Боривітер : романи, оповідання / М.Д. Рудь. – Київ : Художня література, 1972. – 586 с.
214213
  Воєдило Л. Боривітер, він же - Прокіп Колісник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
214214
  Самсонов Г.В. Бориды / Г.В. Самсонов. – Москва, 1975. – 375 с.
214215
  Самсонов Г.В. Бориды редкоземельных металлов / Г.В. Самсонов, Ю.Б. Падерно. – К., 1961. – 92с.
214216
  Киш Э. Боринаж / Э. Киш. – М, 1937. – 48с.
214217
   Боринець Станіслав Якович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46. – ISBN 978-966-439-754-1
214218
   БоринецьСтаніслав Якович (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 53. – ISBN 978-966-933-054-3
214219
  Шилов К.В. Борис-Мусатов / К.В. Шилов. – М., 1985. – 336с.
214220
  Кенигсберг А. Борис Александрович Арапов : очерк жизни и творчества / А. Кенигсберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1965. – 44 с.
214221
   Борис Александрович Арбузов. – Изд.2-е доп. – М, 1983. – 150с.
214222
  Герценберг В.Р. Борис Александрович Дехтерев / В.Р. Герценберг; ред.: Е.М. Петрейкова. – Москва : Советский художник, 1951. – 104 с.
214223
  Нестерова Н.М. Борис Александрович Казанский / Н.М. Нестерова. – М., 1952. – 52с.
214224
   Борис Александрович Казанский. – М, 1973. – 120с.
214225
  Рябов К.В. Борис Александрович Келлер / К.В. Рябов. – Москва - Ленинград : Издательство АН СССР, 1946. – 52 с.
214226
  Заманский Л.А. Борис Александрович Котов (1909-1943) / Л.А. Заманский. – Воронеж, 1970. – 14с.
214227
  Вдовенко В.М. Борис Александрович Никитин / В.М. Вдовенко. – Москва-Ленинград, 1956. – 9с.
214228
   Борис Александрович Рыбаков. – Москва, 1978. – 86с. – (Сер. истории ; Вып. 12)
214229
  Павлинская А.П. Борис Александрович Смирнов / А.П. Павлинская. – Ленинград, 1980. – 134с.
214230
  Старчиков Б.А. Борис Александрович Старчиков. Заслуженный художник РСФСР : карикатура, плакат, рисунок, эстамп. Каталог выставки / Б.А. Старчиков. – Москва : Советский художник, 1981. – [20] с.
214231
  Епифанова А.П. Борис Алексеевич Введенский / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1950. – 32с.
214232
   Борис Алексеевич Нелепо : к 80-летию со дня рождения // Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 2012. – № 4, июль - август. – С. 80-81. – ISSN 0233-7584
214233
   Борис Анатольевич Литвинский. – Душанбе : Дониш, 1983. – 111с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Таджикистана / АН ТаджССР; Центр. науч. б-ка ; Вып. 22)
214234
   Борис Ангелушев : карикатури. Плакати. Илюстрации. Рисунки. Корици. – София : Из-во "Български художник", 1961. – 14, 177, [1] с. : ил.
214235
   Борис Андреев. – Москва : Бюро пропаганды советского искусства, 1965. – 24 с. : ил. – (Актеры советского кино)
214236
  Иванова Т. Борис Андреев / Т. Иванова. – М, 1966. – 152с.
214237
   Борис Андреев : Воспоминания. Статьи. Выступления. Афоризмы. – Москва : Искусство, 1991. – 253, [1] c.
214238
  Остроумов Г.А. Борис Андреевич Остроумов, 1887-1979 / Г.А. Остроумов, А.Г. Остроумов. – Ленинград : Наука, 1991. – 156 с.
214239
   Борис Андрійович Шрамко : Бібліографічний покажчик. – Полтава : Археологія, 1995. – 62с.
214240
  Демчук С. Борис Антоненко-Давидович // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 219-220
214241
  Семенчук І. Борис Антоненко-Давидович : Літературний портрет / І. Семенчук. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 80с. – (Бібліотека українця)
214242
  Коцюбинська М. Борис Антоненко-Давидович / М. Коцюбинська, А. Ріпенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 538-539. – ISSN 1887-8618


  Антоненко-Давидович Борис Дмитрович (1899–1984) - український письменник.
214243
  Чуб Д. Борис Антоненко-Давидович. Життя ы творчість / Д. Чуб. – Мельбурн : Ластівка, 1979. – 32 с.
214244
  Крутій В. Борис Барський: "Своє не пахне..." (про дружину) // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С. 44-45


  Провідний актор театру "Маски-шоу"
214245
  Берендгоф Б.С. Борис Берендгоф. Акварель. Рисунок. Живопись : каталог выставки / Б.С. Берендгоф; Авт. ст.: И.В. Голицын, М.П. Митурич; сост.: Н.Н. Изюмская; отв. ред.: Е.Я. Левашова. – Москва : Советский художник, 1985. – 21 с.
214246
   Борис Бланк. – М., 1987. – 13с.
214247
  Епифанова А.П. Борис Борисович Полынов / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1949. – 48с.
214248
  Глазовская М.А. Борис Борисович Полынов (1877-1952) / М.А. Глазовская, Е.И. Парфенова, А.И. Перельман; Ливеровский Ю.А. – Москва : Наука, 1977. – 144 с.
214249
   Борис Борисович Самотокін : пам"яті Вченого, Вчителя, Друга / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; [укладачі: Каргополова Н.П., Мамрай В.В.]. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 152, [2] с., [1] арк. портр. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-683-482-2
214250
   Борис Борисович Шалагінов : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. Н.Г. Павлів ; вступ. ст.: О. Рушай]. – Київ : НаУКМА, 2020. – 41, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 36-38. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол.: Т.О. Ярошенко [та ін.]). – ISBN 978-617-7668-17-5
214251
  Рулева А.С. Борис Брегвадзе / А.С. Рулева. – М.-Л., 1965. – 80с.
214252
  Тимошенко Н. Борис Бурда: нардепи мають сісти на дієту // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.31-32
214253
  Максименко А.М. Борис Васильевич Бызов / А.М. Максименко, Ю.С. Мусабеков. – М., 1972. – 115с.
214254
   Борис Васильевич Ерофеев. – Минск, 1989. – 80с.
214255
  Платова Т.М. Борис Васильевич Кедровский 1898-1970 / Т.М. Платова. – Москва : Наука, 1983. – 80 с. – (Серия "Научные биографии")
214256
  Нумерова А.Б. Борис Васильевич Нумеров (1891-1941) / А.Б. Нумерова. – Ленинград : Наука, 1984. – 145 с.
214257
  Кордиани Б.Ф. Борис Васильевич Романицкий - Народный артист СССР / Б.Ф. Кордиани. – К., 1960. – 52с.
214258
  Новицкий П.И. Борис Васильевич Щукин / П.И. Новицкий. – М.-Л, 1945. – 51с.
214259
   Борис Васильевич Щукин. Статьи. Воспоминания. Материалы.. – М., 1965. – 234с.
214260
   Борис Васильович Год : біобібліографічний покажчикк / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка ; [укл.: Ю. Вільховий, О. Єрмак]. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 95 c.
214261
  Сопоцинский О.И. Борис Викторович Иогансон / О.И. Сопоцинский. – М., 1973. – 47с.
214262
   Борис Викторович Суворов. – Алматы, 1980. – 88 с.
214263
   Борис Винокуров : графика. Выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1991. – 10 с.
214264
  Смущинська І. Борис Віан та його творчий метод // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 9-10
214265
   Борис Вікторович Гриньов / НАН України, Ін-т сцинтиляц. матеріалів ; [упоряд.: П.О. Стадник, В.О. Закоріна, Ж.В. Сльозова]. – Київ : Академперіодика, 2016. – 141, [3] с., [16] арк. фотоіл. – Сер. засн. у 1968 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 140-142. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-304-9
214266
  Финашина Г.М. Борис Владимирович Дерягин / Г.М. Финашина. – М, 1962. – 86с.
214267
  Михайлов А.И. Борис Владимирович Иогансон / А.И. Михайлов. – Москва-Л., 1945. – 28с.
214268
  Сокольников М.П. Борис Владимирович Йогансон. Жизнь и творчество / М.П. Сокольников. – Москва, 1957. – 202с.
214269
  Фармаковская Т.И. Борис Владимирович Фармаковский / Т.И. Фармаковская. – К, 1988. – 215с.
214270
  Мочалов Л.В. Борис Власов : графика / Л.В. Мочалов. – Москва : Советский художник, 1985. – 167 с.
214271
  Козирєва Т. Борис Возницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)


  Борис Возницький - мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв.
214272
   Борис Володимирович Гнєденко // Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС, 1995. – № 53
214273
  Барна М.М. Борис Володимирович Заверуха - видатний український вчений–ботанік, систематик рослин, флорист, філогеніст і популяризатор ботанічних знань : (до 90-річчя від дня народження) / М.М. Барна, Л.С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 126-133. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
214274
   Борис Володимирович Малишев // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 132-133. – ISBN 978-966-924-219-8
214275
   Борис Володимирович Яковенко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 24 с.
214276
   Борис Воробьев. Каталог выставки 1961. – Л., 1961. – 16с.
214277
  Фірсов О.В. Борис Ггригорович Луцький та Україна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 111-120. – ISSN 0374-3896
214278
   Борис Генрихович Крейцер : віставка произведений. Каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 8 с.
214279
   Борис Геогриевич Лазарев. – Киев, 1986. – 59с.
214280
   Борис Георгиевич Добронравов. – Москва : Искусство, 1983. – 210 с.
214281
  Строева М.Н. Борис Георгиевич Добронравов. 1896-1949 / М.Н. Строева. – М., 1950. – 72с.
214282
  Коржевский Б.Г. Борис Георгиевич Коржевский : Каталог выставки / Б.Г. Коржевский. – Москва, 1978. – 15с.
214283
  Беличко Н.Ю. Борис Гинзбург. Короткой жизни яркий след, 1933-1963 = Boris Ginsburg. A bright light of a short life, 1933-1963 : [ил. альбом] / Наталия Беличко ; [пер. с англ. под общ. ред. Е. Клименко-Хани]. – Київ : [б. и.], 2013. – 247, [1] с. – Авт. на обл. не указ. - Текст парал. рос., англ. – Библиогр.: с. 244 - 247
214284
  Собкович О. Борис Гінзбург: безсмертний талант короткого життя : мистецька спадщина // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 26-27. – ISSN 0130-1799


  Борис Гінзбург - обдарований художник, зірка якого нескінченним творчим запалом сяяла усього 30 років
214285
  Грицик М. Борис Гмиря - володар світу музики : сценарій літературно-мистецького вечора // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 34-36. – ISSN 0868-9644
214286
  Архімович Л.Б. Борис Гмиря : в оперному репертуарі / Л.Б. Архімович. – Київ : Музична Україна, 1981. – 120 с. : іл. – (Майстри мистецтв України)
214287
  Король В. Борис Гмиря і вічність // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 11-17
214288
   Борис Гмыря : Статьи.Дневники.Письма.Воспоминания. – М, 1988. – 235с.
214289
  Пушкин А.С. Борис Годунов / [соч.] Александра Пушкина // Гамлет : трагедия в 5 д. / В. Шекспир. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – [6], 142 с.
214290
  Пушкин А.С. Борис Годунов : Трагедия Александра Сергеевича Пушкина с примечаниями и с вопросами для изучения / Редакция и примечания В.Я.Стоюнина. – Санкт-Петербург : В тип. В.Безобразова и Комп., 1876. – XXVI, 116 с.
214291
  Пушкин А.С. Борис Годунов, 1915. – 202 с.
214292
  Платонов С.Ф. Борис Годунов / С.Ф. Платонов. – Птгр., 1921. – 157с.
214293
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1927. – 95с.
214294
  Мусоргский М.П. Борис Годунов / М.П. Мусоргский. – Москва : Музыкальный сектор, 1928. – 124 с.
214295
  Мусоргский Борис Годунов / Мусоргский. – Москва : Музыкальный сектор, 1930. – 260 с.
214296
  Богданов-Березовский Борис Годунов / Богданов-Березовский. – Л, 1934. – 36с.
214297
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 132с.
214298
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
214299
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1951. – 120с.
214300
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1960. – 191с.
214301
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1978. – 192с.
214302
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1983. – 191с.
214303
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1987. – 125 с.
214304
  Федоров Ю.И. Борис Годунов / Ю.И. Федоров. – М., 1991. – 572с.
214305
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1992. – 62с.
214306
  Филонов А.Г. Борис Годунов / А.С. Пушкина : Опыт разбора со стороны исторической и эстетической / [Соч.] Андрея Филонова. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1899. – [2], 175 с. – Библиогр. в примеч.


  Экз. № 32091 - Из книг Турчинович, и печать кн.маг. В.Н. Болотникова
214307
   Борис Годунов М.П. Мусоргского. – Изд. 4-е. – Москва, 1982. – 80с.
214308
   Борис Годунов М.П. Мусоргского. – Москва : Музыка, 1990. – 64 с.
214309
   Борис Годунов. Народные сцены в 10 картинах. – Л., 1939. – 124с.
214310
  Ионов А.В. Борис Горбатов / А.В. Ионов. – Сталино, 1956. – 184 с.
214311
  Галин Б.А. Борис Горбатов / Б.А. Галин. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
214312
  Колесникова Г.А. Борис Горбатов. / Г.А. Колесникова. – М. : Советский писатель, 1957. – 240 с.
214313
  Фірсов О.В. Борис Григорович Луцький (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 123-134. – ISSN 0374-3896
214314
  Богуслаев В.А. Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) - гений моторостроения / В.А. Богуслаев, А.В. Фирсов. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 107 с. : ил. – 150 лет со дня рождения Бориса Луцкого - гения моторостроения. – Библиогр.: с. 20. – ISBN 978-966-2906-64-6
214315
  Черхянховская-Старицкая Борис Гринченко / Черхянховская-Старицкая. – К.
1. – 1905. – 43с.
214316
  Яременко В.В. Борис Гринченко. Проза : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Яременко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 28 c.
214317
  Парамонов А.Ф. Борис Гринченко: материалы к истории рода / Андрей Парамонов. – Харьков : Типография Мадрид, 2017. – 43, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7450-57-0
214318
  Євтушенко С. Борис Грінченко - перекладач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 9-13
214319
  Яременко В. Борис Грінченко - редактор Кулішевого перекладу Біблії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 7 травня (№ 9). – С. 4-5
214320
  Смілянський Л.І. Борис Грінченко : Крит.-біогр. нарис / Л.І. Смілянський. – Київ; Харків : Держвидав, 1930. – 104с.
214321
  Наулко В.І. Борис Грінченко // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 45-47. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
214322
  Погрібний А.Г. Борис Грінченко (1863-1910: укр. письменник) / А.Г. Погрібний. – К., 1988. – 267с.
214323
  Беззуб Ю. Борис Грінченко в боротьбі за українську школу: стосунки з Христиною Алчевською // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 133-136


  У статті розкриваються взаємини Б. Грінченка з Х. Алчевською в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли обоє активно працювали на ниві народної освіти, зокрема в школі с. Олексіївки Катеринославської губернії. Показано, що різниця світоглядних засад і ...
214324
  Мовчун А. Борис Грінченко в Києві: адреси, життя і діяльність


  У статті дослуджуються київські адреси Бориса Грінченка. Автор "Словаря української мови" жив у Києві з 1902 по 1909 рік. Зазнав тут радості натхненної праці і звідав горе втрати рідних. Автор порушує також проблему збереження пам"яток культури
214325
  Євтушенко С.О. Борис Грінченко в літературно-критичному дискурсі 1890-1910 рр. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 210-216


  У статті досліджена літературно-критична діяльність Б.Грінченка протягом 1890-1910 рр. Особлива увага приділена визначенню значення спадщини письменника в критичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століть. В статье исследуется литературно-критическая ...
214326
  Погрібний А.Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ - початку ХХ ст: питання ідейно-естетич. еволюції / А.Г. Погрібний. – К., 1990. – 232с.
214327
  Яременко В. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)
214328
  Яременко В. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 березня (№ 11). – С. 8-9
214329
  Мовчун А. Борис Грінченко в Чернігові: життя і діяльність // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 38-45
214330
  Александрова Г. Борис Грінченко і "другорядні" українські письменники // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-58


  На основі літературно-критичних статей та епістолярної спадщини Б. Грінченка аналізуються його погляди на творчість "другорядних" українських письменників, які засвідчували його небайдужість до розвитку рідної літератури на високохудожніх засадах. На ...
214331
  Неживий О. Борис Грінченко і грінченкознавці на Луганщині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 140-144
214332
  Пастух Б. Борис Грінченко і Київська "Просвіта" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 114-121. – ISBN 966-7551-00-8
214333
  Винник В.О. Борис Грінченко і процес становлення єдиної української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 13-23. – ISSN 0027-2833
214334
  Одінцова М.І. Борис Грінченко про журнал для детей. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 147-125.
214335
  Одінцова М. Борис Грінченко про становлення української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано погляди Б. Грінченка на становлення української преси, зазначено причини негативного впливу на її розвиток. The article under consideration analyses B.Grinchenko"s views on Ukrainian press formation, the causes of its negative ...
214336
  Опольська В. Борис Грінченко та питання права, свободи, відповідальності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 67-78. – ISBN 978-966-306-020-4
214337
  Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах
214338
  Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 6
214339
  Мовчун А. Борис Грінченко як біограф Євгена Гребінки
214340
  Вовк О. Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літератури // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 150-159. – ISSN 2308-4855
214341
  Дорошенко Д. Борис Грінченко. Дещо з моїх споминів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 6
214342
  Єфремов С. Борис Грінченко. Про життя його та діла = До 150-річчя Б. Грінченка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 1/2 (64/65). – С. 3-20
214343
  Яременко В.В. Борис Грінченко. Проза : Дис... канд. філолнаук: / Яременко В.В.; КДУ. – Київ, 1969. – 311л. – Бібліогр.:л.301-310
214344
  Яременко В. Борис Грінченко: "Його "Кобзар" зробивсь моєю Євангелією..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 12-13
214345
  Неживий О. Борис Грінченко: вартовий рідного слова : Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти / Олексій Неживий. – Луганськ : Знання, 2003. – 124с. – ISBN 966-7915-73-5
214346
  Мовчун А. Борис Грінченко: з нових досліджень // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 8-9


  2013 року минає 150 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка - виликого патріота, вірного невтомного сина України.
214347
  Мовчун А. Борис Грінченко: нові життєписні факти
214348
  Світленко С. Борис Грінченко: Структура інтелектуальної біографії // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 285-313. – ISBN 978-966-981-084-7
214349
  Мовчун А. Борис Грінченко: феномен Великого Трударя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
214350
  Платонов В. Борис Губанов : невичерпна енергія : Про діяльність генерального конструктора СП "Южній"] // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-20. – ISSN 1819-7329


  Видатний конструктор, один із головних творців ракет SS-18 ("Сатана") і "Енергія". Генеральний конструктор КБ "Південне" (1972-1982).
214351
  Сидоров А.А. Борис Данилович Королев / А.А. Сидоров. – Москва, 1934. – 96с.
214352
  Бубнова Л.С. Борис Данилович Королев / Л.С. Бубнова. – М., 1968. – 102с.
214353
  Бондар М. Борис Деркач - дослідник українського письменства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 80-82. – ISSN 0236-1477
214354
   Борис Дехтерев. – Москва : Советский художник, 1967. – [16] с.
214355
  Петров В.А. Борис Дмитриевич Греков / В.А. Петров. – М.-Л., 1947. – 31с.
214356
  Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков / Н.А. Горская ; РАН, Ин-т Российской истории. – Москва : Институт российской истории РАH, 1999. – 272 с. – ISBN 5-201-14745-3
214357
  Глазов А.Ф. Борис Дмитриевский / А.Ф. Глазов. – Москва, 1969. – 112с.
214358
  Старостенко В.И. Борис Евгеньевич Патон - национальное достояние Украины / В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 154-157. – Библиогр.: с. 157. – ISSN 0203-3100
214359
  Добромыслова И.А. Борис Евгеньевич Патон / И.А. Добромыслова. – М, 1966. – 63с.
214360
  Коржаков А.В. Борис Ельцин: От рассвета дол заката / А.В. Коржаков. – М., 1997. – 477с.
214361
  Ефимов Б.Е. Борис Ефимов / Б.Е. Ефимов. – М, 1976. – 43с.
214362
   Борис Ефимов : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1981. – [72] с.
214363
  Ефимов Б.Е. Борис Ефимов в "Известиях" : карикатуры за полвека / Б.Е. Ефимов. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1969. – 240 с.
214364
  Иоффе М.Л. Борис Ефимович Ефимов / М.Л. Иоффе. – М, 1952. – 43с.
214365
   Борис Ефимович Ефимов. – Москва : Советский художник, 1953. – 87 с.
214366
   Борис Євгенович Патон // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 203. – ISSN 0869-3595


  Биография.
214367
  Лялько В.І. Борис Євгенович Патон і розвиток аерокосмічного землезнавства в Україні // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-30 : фото. – ISSN 0367-4290
214368
  Коноваленко О.О. Борис Євгенович Патон і розвиток низькочастотної радіоастрономії в Україні // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 5 (114). – С. 68-76. – ISSN 1561-8889
214369
  Патон Б.Є. Борис Євгенович Патон: за підсумками року (інтерв"ю) / інтерв"ю журналу «Вісник Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 0372-6436
214370
   Борис Євгенович Патон: п"ятдесят років на чолі Академії (Урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Патона президентом Національної академії наук України) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-22. – ISSN 0372-6436


  27 лютого 2012 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулися урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Євгеновича Патона президентом Національної академії наук України. В заході взяли участь ...
214371
  Кравцов Л.П. Борис Жаданівський (1885-1918) / Л.П. Кравцов. – Київ : Молодь, 1973. – 223с. – (Життя славетних)
214372
  Чуковская Л.К. Борис Житков / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М : Советский писатель, 1955. – 124 с.
214373
  Чуковская Л.К. Борис Житков / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М, 1957. – 79 с.
214374
  Борис Жутовский Борис Жутовский: Картины, рисунки : Каталог выставки / Борис Жутовский. – Москва, 1990. – 61с.
214375
  Соллогуб М. Борис Зайцев - русский европеец и христианский писатель // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 2 (72). – С. 78-82
214376
  Нехорошев Ю.И. Борис Иванович Волков / Ю.И. Нехорошев. – М., 1956. – 46с.
214377
   Борис Иванович Волков. – М., 1958. – 123с.
214378
   Борис Иванович Горбунов, 1922-1989. – М, 1989. – 31с.
214379
  Фельштинский Ю.Г. Борис Иванович Николаевский / Ю.Г. Фельштинский, Г.И. Чернявский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 18-45. – ISSN 0042-8779
214380
  Шурыгин Я.И. Борис Иванович Орловский / Я.И. Шурыгин. – Л-М, 1962. – 97с.
214381
   Борис Иванович Пророков. – Москва : Советский художник, 1953. – 96 с.
214382
  Герценберг В.Р. Борис Иванович Пророков / В.Р. Герценберг. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 47 с.
214383
   Борис Иванович Степанов. – Минск, 1973. – 112с.
214384
  Волков-Ланнит Борис Игнатович / Волков-Ланнит. – Москва, 1973. – 48с.
214385
   Борис Иеремиевич Веркин. – К., 1989. – 79с.
214386
   Борис Иеремиевич Веркин (1919-1990). К столетию со дня рождения // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 45, № 8, спец. вип. (ч. 1). – С. 963-964. – ISSN 0132-6414
214387
   Борис Израилевич Медовар. – Киев : Наукова думка, 1986. – 134с. – (Биоблиография ученых УССР)
214388
  Салько О. Борис Иогансон / О. Салько. – М, 1970. – 35с.
214389
  Эйгель И.Ю. Борис Иофан / И.Ю. Эйгель. – Москва, 1978. – 192 с.
214390
  Калецкі А. Борис і його Брекзіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 135). – С. 3


  Чому британський лідер упевнений в успіху переговорів з ЄС.
214391
  Пекаровський М.П. Борис Іванов / М.П. Пекаровський. – К, 1973. – 43с.
214392
   Борис Іванович Корольов : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2005. – 43с. – На тит. листі: До 75-річчя від дня народження і 50-річчя роботи у вищій школі України. – ISBN 966-301-052-5
214393
   Борис Іванович Черняков. Чверть століття науково-педагогічної діяльності : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 28с.
214394
   Борис Ілліч Олійник : Біобібліографічний покажчик. – Київ : МАУП, 2005. – 448с. – ISBN 966-608-496-1
214395
  Ганкина Э.З. Борис Каплянский / Э.З. Ганкина. – Москва, 1985. – 28с.
214396
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – Москва-Л.
Кн.2. – 1962. – 308с.
214397
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – М.-Л.
Кн.1. – 1963. – 307с.
214398
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – Москва, 1967. – 383с.
214399
  Ляленков В.Д. Борис Картавин : Роман / В.Д. Ляленков. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 640с.
214400
  Ляленков В.Д. Борис Картавин : Роман / В.Д. Ляленков. – Л., 1989. – 622с.
214401
   Борис Кельберер. – М, 1986. – 24с.
214402
  Громыко Н.И. Борис Кетоев / Н.И. Громыко. – М., 1948. – 95с.
214403
   Борис Кириллович Мигаль - профессор Харьковского уничерситета : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1987. – 11 с.
214404
   Борис Кирилович Мигаль : спогади, документи, матеріали : [збірник] / [Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; уклад.: Власенко В.М. та ін. ; відп. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 119, [1] с. – Зміст авт.: В.П. Бєздєтко, М.З. Бердута, В.М. Власенко, О.М. Головко, В.М. Духопельников, С.Є. Євсєєв, Б.П. Зайцев, В.І. Кадєєв, Ю.М. Кухтенко, М.С. Лисенко, Е.М. Мигаль та ін. - Спогади рос. мовою. – Бібліогр.: с. 110-119 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-855-2
214405
  Шилова Л.М. Борис Князев - создатель la barre a terre // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 218-219. – ISBN 978-966-8308-26-0
214406
  Скакальська І. Борис Козубський та його родина в історії Волині // Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – С. 4-12. – ISBN 978-966-373-838-3
214407
   Борис Константинович Вайнштейн : материалы кбиблиографии ученых. – Москва, 1985. – 96 с.
214408
  Цурикова Г.М. Борис Корнилов / Г.М. Цурикова. – МоскваЛ. : Советский писатель, 1963. – 248 с.
214409
  Заманский Л.А. Борис Корнилов / Л.А. Заманский. – Москва : Советская Россия, 1975. – 109 с.
214410
  Павлова Т. Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-фото / Тетяна Павлова, Валентина Чечик ; [ред.: Ольга Уліщенко та ін.]. – Київ : Родовід, 2009. – 285, [3] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-7845-48-3
214411
  Бондар-Терещенко Борис Косарев: останній з могікан футуризму // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-88. – ISSN 0130-1799
214412
   Борис Косульников : каталог. – Москва : Советский художник, 1989. – [32] с.
214413
  Оглоблин О. Борис Крупницький (1894-1956) // Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький. – К, 1991. – С. 5-8
214414
  Дыко Л.П. Борис Кудояров / Л.П. Дыко. – М, 1975. – 49с.
214415
   Борис Кустодиев [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Русский талантливый бытописатель, мастер психологического портрета, автор книжных иллюстраций и театральный декоратор, Борис Кустодиев создал значительные произведения почти во всех областях изобразительного искусства. Однако, с наибольшей силой его ...
214416
   Борис Кустодиев: Альбом. – Москва, 1982. – 448 с.
214417
  Докучаева В.Н. Борис Кустодиев: Жизнь в творчестве / В.Н. Докучаева. – М., 1991. – 205с.
214418
  Докучаева В.Н. Борис Кустодиев: Жизнь в творчестве / В.Н. Докучаева. – М., 1991. – 208с.
214419
  Винниченко Т. Борис Кустодиев: страна, которой не было // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 83-99. – ISSN 1819-6268
214420
  Эвентов И.С. Борис Лавренев / И.С. Эвентов. – Л : Советский писатель, 1951. – 143 с.
214421
  Лукин Ю.А. Борис Лавренев / Ю.А. Лукин. – Москва, 1959. – 36 с.
214422
  Вишневская И.Л. Борис Лавренев / И.Л. Вишневская. – Москва : Советский писатель, 1962. – 283 с.
214423
  Кардин В. Борис Лавренев / В. Кардин. – М : Советская Россия, 1981. – 173 с.
214424
  Рощин А.И. Борис Лавренко. / А.И. Рощин. – Л, 1979. – 112с.
214425
  Мишустин Е.Н. Борис Лаврентьевич Исаченко / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1951. – 7-19с.
214426
  Береговий С. Борис Лазаревський - Галина Кузнєцова: київська ностальгія паризьких емігрантів (за матеріалами "щоденників" 1928-1933 рр.) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 168-175. – ISBN 978-617-7399-39-0
214427
  Баландин Р.К. Борис Леонидович Личков, 1888-1966 / Р.К. Баландин; Отв. ред Флоренсов Н.А. – Москва : Наука, 1983. – 157с.
214428
   Борис Леонидович Пастернак, 29 января (10 февраля)1890 - 30 мая 1960 : [изоматериалы ; текст] / [авт.- сост. О.Н. Кондратьева ; гл. ред. Т.Д. Жукова]. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2009. – 40 с., [8] л. илл. – Библиогр.: с. 40. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : приложение к журналу "Школьная библиотека" ; Сер. 2 : Выставка в школьной библиотеке ; вып. 10). – ISBN 978-5-91540-046-6
214429
  Степанов А.Я. Борис Леонидович Смирнов / А.Я. Степанов. – Ашхабад, 1968. – 48с.
214430
   Борис Ливанов. – М., 1983. – 214с.
214431
  Колодний А. Борис Лобовик - фундатор вітчизняної гносеології релігії // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 672-688. – ISBN 978-617-696-609-8
214432
  Самохвалов В.Я. Борис Лятошинський / В.Я. Самохвалов. – Київ : Музична Україна, 1972. – 42 с.
214433
  Самохвалов В.Я. Борис Лятошинський / В.Я. Самохвалов. – Київ : Музична Україна, 1974. – 47 с.
214434
  Набокова Н.М. Борис Лятошинський в проектах Культурно-інформаційного центру посольства України у Франції // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 328-346. – ISSN 2522-4190
214435
  Костура Д. Борис Лятошинський і Ворзель // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 11. – ISSN 2519-4429
214436
  Савчук І.Б. Борис Лятошинський і польська культура. Комунікативні поля творчості : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Савчук Ігор Борисович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв
214437
  Савчук І.Б. Борис Лятошинський і польська культура: типологічні особливості // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 16-49. – ISSN 2522-4190


  "Характеристика аспектів польсько-українських культурних дифузій упродовж ХХ ст. Аналіз феномену творчого єднання Лятошинського з польськими композиторами Т.З. Кассерном, Ю. Коффлєром і Т. Маєрським. Полікультурний компонент в творчості Б. ...
214438
  Пальцевич Ю.М. Борис Лятошинський на конкурсі Чайковського // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 169-181. – ISSN 2522-4190


  "Участь Бориса Миколайовича Лятошинського в журі Першого і Другого міжнародних конкурсів піаністів імені П. І. Чайковського у Москві – факт відомий. Але у донедавніх дослідженнях життя і творчості Лятошинського він детально не вивчався – головне через ...
214439
  Астауров Б.Л. Борис Львович Астауров / Б.Л. Астауров; вступ. ст. П.Ф. Рокицкого ; библиогр. сост.: Р.И. Горячевой и А.Л. Тепеницыной. – Москва : Наука, 1972. – 67 с. – (АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР . Серия биологических наук Генетика ; вып. 2)
214440
  Шахматов А. Борис Львович Модзалевский / А. Шахматов, Н. Котляревский. – Л, 1924. – 40с.
214441
   Борис Львович Модзалевский. – Л, 1924. – 40с.
214442
  Горохов П.К. Борис Львович Розинг - основоположник электронного телевидения / П.К. Горохов. – Москва-Ленинград, 1959. – 64 с.
214443
   Борис Маркевич : Каталог выставки. – Москва, 1988. – 55с.
214444
   Борис Миколаєвич Прохорів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 229, лютий : лютий. – С. 26-27
214445
  Паливода С.С. Борис Миколайович Дашкевич / С.С. Паливода, В.С. Радовський. – Львів : Каменяр, 1970. – 140 с.
214446
  Стрельбицка О.І. Борис Миколайовия Горбунов / О.І. Стрельбицка. – К., 1959. – 23с.
214447
   Борис Мирецкий. – М., 1989. – 6с.
214448
  Дорошенко К. Борис Михайлов візуалізує тотальну брехливість політиків // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Венеційська бієнале-2017 триватиме до 26 листопада. Цього разу в ракурсі нотаток з місця події — тематика національних павільйонів і паралельних проектів. Тематика 57-ї Венеційської бієнале, всупереч запропонованому її куратором Крістін Марсель гаслу ...
214449
  Коцур А. Борис Михайлович Гончар - вчений-історик, педагог, наставник // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 102-103


  До 65-річчя від дня народження.
214450
   Борис Михайлович Гончар : (біобібліографічний покажчик) / КНУТШ, Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича, Історичний факультет ; [упоряд.: Б.М. Гончар, І.І. Тіщенко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 52 с.
214451
  Эткинд М.Г. Борис Михайлович Кустодиев / М.Г. Эткинд. – Москва ; Ленинград, 1960. – 219 с.
214452
  Лебедева В.Е. Борис Михайлович Кустодиев / В.Е. Лебедева. – М., 1966. – 243с.
214453
  Эткинд М.Г. Борис Михайлович Кустодиев / М.Г. Эткинд. – Ленинград, 1968. – 56 с.
214454
  Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев / А.М. Турков. – М., 1986. – 159с.
214455
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Каталог выставки. – Л., 1959. – 180с.
214456
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Каталог выставки. – М., 1960. – 166с.
214457
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927): Каталог выставки к 100-летию со дня рождения. – Л., 1978. – 80с.
214458
  Саутин Н.А. Борис Михайлович Кустодиев, 1878-1927 / Н.А. Саутин. – Л., 1987. – 86с.
214459
   Борис Михайлович Лавренко. – Ленинград : Художник РСФСР, 1972. – 18 с.
214460
  Обнорский С.П. Борис Михайлович Ляпунов : к восьмидесятилетию со дня рождения / С.П. Обнорский. – С.83-85
214461
  Дмитриева Н.А. Борис Михайлович Неменский / Н.А. Дмитриева. – М., 1970. – 112с.
214462
  Симонов К.М. Борис Михайлович Неменский, лауреат Государственной премии СССР / К.М. Симонов. – Москва, 1980. – 6с.
214463
  Чигрин П. Борис Мозолевський знайшов золоту пектораль // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 23 (76). – С. 18-19
214464
   Борис Моисеевич Бабий : Указ. лит. – Киев : Наукова думка, 1984. – 58 с. – (Биобиблиография ученых УССР)
214465
  Яновский О.А. Борис Моисеевич Беркенгейм // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 242-253. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основоположник белорусской научной школы в области неорганической химии, профессор БГУ.
214466
  Шемшученко Ю. Борис Мусійович Бабій - видатний український правознавець та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження) / Ю. Шемшученко, В. Нагребельний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7. – С. 267-274. – ISSN 1026-9932
214467
  Базилевський В. Борис Нечерда (1939-1998). Саміший із найсаміших // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 8-9
214468
  Худояр О. Борис Нємцов // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 9 (212). – С. 16-19


  Щоденник російського політика.
214469
  Фирсов А.В. Борис Никитич Воробьев - создатель первого авиационного мотора АО "МОТОР СИЧ" / А.В. Фирсов. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 116, [2] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 116. – ISBN 978-966-2906-66-0
214470
  Епифанова А.П. Борис Николаевич Делоне / А.П. Епифанова. – М., 1967. – 56с.
214471
  Иванова Е.А. Борис Николаевич Ливанов / Е.А. Иванова. – М, 1955. – 152с.
214472
   Борис Николаевич Лятошинский. – К., 1987. – 180с.
214473
  Смолевский А.М. Борис Николаевич Меншуткин / А.М. Смолевский, Ю.И. Соловьев. – М., 1983. – 230с.
214474
   Борис Николаевич Петров. (1913-1980). – Москва : Наука, 1984. – 126с. – (Материалы к библиографии ученых СССР.Сер.техн.наук.Механика ; Вып.16)
214475
  Лебедева И.И. Борис Николаевич Полевой : Рекоменд. указ. лит. / И.И. Лебедева. – Калинин, 1978. – 36с.
214476
   Борис Николаевич Тарусов, 1900-1977. – Москва
Выпуск 52. – 1983. – 93с.
214477
  Михеев В.Р. Борис Николаевич Юрьев / В.Р. Михеев, В.В. Кислов // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 387-394. – ISBN 5-12-000444-X
214478
   Борис Николаевич Юрьев, 1889-1957. – Второе изд.,доп. – Москва : Наука, 1990. – 71с. – ISBN 5-02-006814-4
214479
  Кауфман Р.С. Борис Николаевич Яковлев / Р.С. Кауфман. – М.-Л., 1950. – 14с.
214480
  Синявський В.В. Борис Олексійович Федоришин (1930-2007) - засновник української школи професфйної орієнтації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 66-70
214481
  Міщенко Т.І. Борис Олійник. Поезії "Вибір", "Ринг" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 24-27
214482
  Славинський М. Борис Олійник: "Поезія - це таїна" : Видатному українському поетові й громадському діячеві, Героєві України - 75! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 10-11
214483
  Моренець В.В. Борис Олійник: Нарис творчості / В.В. Моренець. – К., 1987. – 185с.
214484
  Фалькович Г. Борис Олійник: Трагічний оксюморон на зламі епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 30 червня (№ 13). – С. 4
214485
  Митрофанова А.А. Борис Осипович Корман // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 1811-1629
214486
  Пастернак Е.Б. Борис Пастернак : мат. для биогр. / Е.Б. Пастернак. – М., 1989. – 685с.
214487
   Борис Пастернак : Библиограф. указ. – Одесса, 1990. – 88с.
214488
  Пастернак Е.Б. Борис Пастернак : мат. для биогр. / Е.Б. Пастернак. – М. : цитадель, 1997. – 728 с.
214489
  Быков Д.Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 893с. – (Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; Вып. 1177 (977)). – ISBN 5-235-02883-Х
214490
  Быков Д.Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков. – Изд. 9-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 896с., [ 16 л. фот. ] : фот. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1309 (1109)). – ISBN 978-5-235-03113-5


  Эта книга - о жизни, творчестве - и чудотворстве - одного из крупнейших русских поэтов ХХ века Бориса Пастернака
214491
  Кацис Л. Борис Пастернак и "шекспировские силы" на "культурном фронте" холодной войны. К предистории "нобелевского" скандала // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 56-96. – ISSN 0042-8795
214492
  Клинг О. Борис Пастернак и символизм // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.25-59. – ISSN 0042-8795
214493
  Иванова Н.Б. Борис Пастернак. Времена жизни / Наталья Иванова. – Москва : Время, 2007. – 464с. – (Диалог). – ISBN 978-5-94117-170-51-07743-8
214494
   Борис Пастернак: открытки. – Москва, 1990. – 18с.
214495
  Винниченко Т. Борис Пастернак: страшно свободен // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 44-64. – ISSN 1819-6268
214496
  Міхно О. Борис Патон і українська гуманітаристика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
214497
  Смілянська А. Борис Патон: "Наука має бути визнана одним із найперших державних пріоритетів" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 222). – С. 1, 5


  У Національній академії наук Укаїни вручили дипломи та нагрудні знаки лауреатам Державної премії у галузі науки і техніки 2017 року. Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академікові Національної академії наук України ...
214498
  Ілляш І. Борис Патон: "Треба працювати та жити!" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 27 листопада (№ 223). – С. 10-11


  Президенту Національної академії наук України, директору Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона академіку НАН України академіку Борису Євгеновичу Патону 27 листопада 2013 р. виповнилося 95 років від дня народження.
214499
  Патон Б. Борис Патон: В нашої держави викривлена система пріоритетів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  З інтерв"ю Бориса Патона ("Урядовий кур"єр", 7 липня 2020 р.)
214500
  Александров Ю.В. Борис Петрович Герасимович // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 61-66. – ISBN 5-12-000444-X
214501
  Литвак Ю.С. Борис Петрович Жаданівський : Історико-біографічний нарис / Ю.С. Литвак. – Київ : Радянська школа, 1962. – 63 с.
214502
   Борис Петрович Зайцев (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 60 с.
214503
   Борис Петрович Никольский. – М, 1982. – 89с.
214504
   Борис Петрович Чернышев, 1906-1969. – Москва, 1989. – 63с.
214505
   Борис Плотников. – Москва, 1986. – 72 с.
214506
  Галанов Б.Е. Борис Полевой / Б.Е. Галанов. – Москва-Ленинград : ДЕТИЗД, 1953. – 56 с.
214507
  Галанов Б.Е. Борис Полевой / Б.Е. Галанов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 123 с.
214508
  Железнова Н.Л. Борис Полевой / Н.Л. Железнова. – М : Советский писатель, 1984. – 272 с.
214509
   Борис Преображенский. – М., 1970. – 47с.
214510
  Кислякова И.В. Борис Пророков - художник борец / И.В. Кислякова. – Ленинград, 1985. – 144с.
214511
  Герценберг В.Р. Борис Пророков / В.Р. Герценберг. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
214512
  Пророков Б.И. Борис Пророков. О времени и о себе / Авт. вступ. ст.: Ю.А. Жуков; сост.: С.А. Пророкова. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 447 с.
214513
   Борис Пророков: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
214514
  Прокушев Г.И. Борис Пушков / Г.И. Прокушев. – М., 1991. – 55с.
214515
  Кульова В. Борис Рогоза: непокірний редактор і його уроки державної мови // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-36
214516
  Завадка Б.В. Борис Романицький / Б.В. Завадка. – К, 1978. – 144с.
214517
  Голубев П.В. Борис Романович Гмыря / П.В. Голубев. – М., 1959. – 60с.
214518
  Стариков Д.В. Борис Ручьев / Д.В. Стариков. – М, 1969. – 72с.
214519
  Фролова Е.И. Борис Савинков: террор как трагедия // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 81-99. – ISSN 0042-8779
214520
  Гильярди Н. Борис Сафонов / Н. Гильярди. – М., 1950. – 128с.
214521
  Новлянская М.Г. Борис Семенович Якоби / М.Г. Новлянская. – М.-Л, 1953. – 319с.
214522
  Радовский М.И. Борис Семенович Якоби / М.И. Радовский. – Ленинград-Москва : Госэнергоиздат, 1953. – 264 с.
214523
  Яроцкий А.В. Борис Семенович Якоби 1801-1874 / А.В. Яроцкий. – Москва : Наука, 1988. – 236 с.
214524
   Борис Сергеевич Соколов : [Геолог]. – Москва : Наука, 1986. – 127с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 32 ; Сер. геол. наук)
214525
   Борис Сергеевич Стечкин. – Москва : Наука, 1983. – 54с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР; ; Вып.15 : Сер.техн.наук.Механика)
214526
  Леняшин В.А. Борис Сергеевич Угаров / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1984. – 192с.
214527
   Борис Сергійович Драч : доктор хімічних наук, професор // Ukrainica bioorganica acta : журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2007. – Т. 5, № 2. – С. 70.
214528
  Халаминская М.Н. Борис Серебрянский / М.Н. Халаминская. – Москва : Советский художник, 1965. – 45, [33] с.
214529
   Борис Смотров. – М., 1989. – 9с.
214530
  Сорочинський Б. Борис Сорочинський: "Національний фонд досліджень створили, щоб розвіяти зневіру в українській науці" / спілкувався Олег Фея // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 47 (627), 22-28.11.2019. – С. 50-51. – ISSN 1966-1561
214531
  Бондаревский И.З. Борис Спасский штурмует Олимп / И.З. Бондаревский. – Калуга, 1966. – 163с.
214532
  Косовець Олександр Борис Срезневський - перший академік-метеоролог в Україні // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 39-40
214533
  Березарк И.Б. Борис Сушкевич (1887-1946) / И.Б. Березарк. – Л.-М., 1967. – 187с.
214534
  Костина О.В. Борис Тальберг / О.В. Костина. – Москва, 1982. – 18, 16с.
214535
   Борис Тен. (1897-1983) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.106-107. – ISSN 0131-2561


  Борис Тен - справжнє ім"я Хомичевський Микола Васильович, інші псевдоніми Т.Вернивол, В.Томашевський,- літературознавець, перекладач, поет. Вступне слово до добірки віршів
214536
  Шахов Г.А. Борис Тенин / Г.А. Шахов. – М, 1973. – 145с.
214537
  Викторов В.И. Борис Терентьев / В.И. Викторов. – Москва, 1987. – 100,2с.
214538
  Рудницкая Ю.Л. Борис Тихонович Спорыхин / Ю.Л. Рудницкая. – Л., 1986. – 14с.
214539
  Сидоренко З.Д. Борис Тягно / З.Д. Сидоренко. – Киев : Мистецтво, 1984. – 124 с., [8] л. іл. – (Майстри сцени та екрана)
214540
  Холопова Н.Т. Борис Федорович Добрынин (1885-1951) / Н.Т. Холопова. – Москва : Московский университет
№43. – 1973. – 54с.
214541
  Голованов Н.Н. Борис Федорович Домашников / Н.Н. Голованов. – Ленинград, 1965. – 40с.
214542
   Борис Федорович Егоров : К 60-летию со дня рождения: Библиогр. указ. – Ленинград, 1986. – 29с.
214543
  Половка С.Г. Борис Федорович Зернецький : (до 90-ї річниці з дня народження) / С.Г. Половка, С.М. Довбиш // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 167-172. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Матеріал статті вміщує біографічні відомості з життя, педагогічної та громадської і науково-організаційної діяльності доктора геолого-мінералогічних наук Б. Ф. Зернецького. Значне місце приділено його експедиційній діяльності в різні частини акваторії ...
214544
   Борис Федорович Зернецький (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
214545
  Ковалев И.Г. Борис Филимонович Данильченко / И.Г. Ковалев. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1980. – 48 с.
214546
  Буряк О. Борис Харчук "Планетик": жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система


  У статті висвітлюються художні особливості твору Бориса Харчука "Планетик" : визначено риси легенди, притчі, повісті в його жанровій структурі, з"ясовано характер сюжету й функції позасюжетних елементів, окреслено ключові проблеми,схарактеризовано ...
214547
  Василишин О.В. Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 39-44. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
214548
   Борис Черняков. – Львів, 2003. – 12с. – Окр. відбиток з: Науково-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.): У 2 т. - Львів, 2003. - Т.2. - С.626-634. – ISBN 966-02-2787-6; 966-02-2939-9
214549
   Борис Черняков : Портрет науковця у виданні "Наукові записки Інституту журналістики", 2005, т. 18 (Бібліографія). – Київ, 2006. – 86с.
214550
  Фризман Л.Г. Борис Чичибабин - идеолог дружбы народов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 27-33
214551
  Фризман Л.Г. Борис Чичибабин - идеолог дружбы народов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 27-33
214552
  Карась Л.С. Борис Чичибабин / Л. Карась. – Харьков : Фолио, 2016. – 119, [2] с. – Авт. на обл. не указ. – Библиогр.: c. 119-120 и в подстроч. примеч. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-7341-9
214553
   Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях / Сост.М.И.Богословский,Л.С.Карась-Чичибабина и др. – Харьков : Фолио, 1998. – 465с. – ISBN 9660303254
214554
  Сон О.М. Борис Шахлін / О.М. Сон. – К., 1982. – 128с.
214555
  Шейнес Б.И. Борис Шейнес : Каталог выставки / Б.И. Шейнес. – Москва : Советский художник, 1978. – 17 с.
214556
  Галкин Ю.Ф. Борис Шергин / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1982. – 172с.
214557
  Коннов А.П. Борис Штоколов : творческий портрет / А.П. Коннов. – Ленинград : Музыка, 1987. – 28 с.
214558
   Борис Шульженко. Особистість і час : Документи, спогади, матеріали. – Київ : АДЕФ-Україна, 2006. – 440с. – ISBN 966-7936-44-9
214559
  Багаев Б.Ф. Борис Шумяцкий : очерк жизни и деятельности / Б.Ф. Багаев. – Красноярск : Книжное изд-во, 1974. – 205 с., [6] л. ил. : ил. – (Борцы за великое дело)
214560
  Новицкий П.И. Борис Щукин / П.И. Новицкий. – М.-Л, 1948. – 312с.
214561
  Херсонский Х.Н. Борис Щукин / Х.Н. Херсонский. – Москва, 1954. – 276с.
214562
  Задерей Н.М. Борис Якович Букреєв (06.ІХ.1859-02.Х.1962) - український математик, педагог, творець та керівник київської школи математиків / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова, І.Ю. Мельник // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 251-261. – ISBN 978-617-7021-58-1
214563
  Бєлоусова В. Борис Якович Букрєєв // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 357-359. – ISBN 5-7707-1061-6
214564
   Борис Яковлевич Воробьев. Скульптор. – Л., 1960. – 16с.
214565
   Борис Яковлевич Левин // Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 15, № 4, жовтень - грудень. – С. 543-546. – ISSN 1812-9471
214566
  Немировская М.А. Борис Яковлевич Ряузов / М.А. Немировская. – М., 1958. – 56с.
214567
  Радько А.В. Борис Якубський - дослідник, текстолог і видавець Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Радько Антоніна Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
214568
  Костенко Н.В. Борис Якубський - теоретик українського вірша // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 39-46
214569
   Борисенко Валентин Назарович. – К., 1971. – 14с.
214570
   Борисенко Валентин Назарович. – К., 1987. – 120с.
214571
  Юсов С. Борисенко Валентина Кирилівна // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 30 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
214572
  Черевичний Г. Борисенко Валентина Кирилівна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 159. – ISBN 96966-8060-04-0
214573
   Борисенко Валентина Кирилівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46. – ISBN 978-966-439-754-1
214574
   Борисенко Валентина Кирилівна (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
214575
   Борисенко Мирослав Володимирович (1974) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
214576
  Бойко Г.М. Борислав / Г.М. Бойко. – Львів, 1986. – 62с.
214577
  Франко Иван Борислав смеется : Повесть / Франко Иван; Пер. с укр. В.Ф.Дуткевича; Под ред Е.С.Приходченко. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1929. – 287с. – (Творчество народов СССР)
214578
  Франко И.Я. Борислав смеется : Повесть / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1940. – 354с.
214579
  Франко И.Я. Борислав смеется : Повесть / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е.Мозолькова. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 244с.
214580
  Франко И.Я. Борислав смеется / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е.Мозолькова. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 240с.
214581
  Франко И.Я. Борислав смеется / И.Я. Франко; Пер. Е.Мозолькова; Илл.: А.Сафонов. – Смоленск : Смоленское кн. изд-во, 1956. – 251с.
214582
  Франко И.Я. Борислав смеется : Рассказы. Повесть. пер. с укр. / И.Я. Франко; Предисл. С.Стефаника; Илл. И.Царевич. – Москва : Художественная литература, 1969. – 527с.
214583
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко ; [Обкл. худож. П. Ковжуна]. – Перше книижкове видання. – Львів ; Київ : Hакладом Кpаєвого Союза Кpедит. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 280 с.
214584
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко ; ред. С. Пилипенка, стаття Ол. Дорошенка. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1926. – XLV, 336 с. – У прим. вилучені с. I- XLV. – (Літературна бібліотека)
214585
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1928. – 330с. – (Дешева літературна бібліотека)
214586
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1929. – 206с. – (Романи і повісті ; №5 (травень))
214587
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко. – Харків : Держвидав України, 1930. – 25-306 с. – У прим. вилучені с. 1-25. – (Художня бібліотека молодого робітника ; Кн. 4)
214588
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко; За ред. М. В.Матвієнка-Сибіряка; Ілюстр. з офортів В. Касіяна. – Харків; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 222с.
214589
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків : ЛіМ, 1932. – 291с. – (Бібліотека соціальної повісті)
214590
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків : ЛіМ, 1934. – 272с. – (Бібліотека робітника)
214591
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків; Київ : ЛіМ, 1934. – 174с.
214592
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Харків : ДЛВ, 1935. – 282с. – (Бібліотека художньої літератури)
214593
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 343с. – (Українська класична література)
214594
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1953. – 260с.
214595
  Франко І.Я. Борислав сміється : повість / Іван Франко ; [іл. М.Маринюк]. – Львів : Каменяр, 1975. – 248 с. – (Шкільна бібліотека)
214596
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повісті / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1981. – 397с.
214597
  Франко І.Я. Борислав сміється. Захар Беркут : Повісті / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. – 350с. – (Шкільна бібліотека)
214598
  Петльований В.І. Бориславка / В.І. Петльований. – Львів : Вільна Україна, 1950. – 156 с.
214599
  Франко И.Я. Бориславские рассказы : Пер. с укр. под ред. П.Опанасенко / И.Я. Франко. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 240с. – (Творчество народов СССР)
214600
  Дольд-Михайлик Бориславська трагедія : українська радянська п"єса / Юрій Петрович Дольд-Михайлик. – Київ : Мистецтво
Т.5. – 1954. – 96 с.
214601
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1930. – 135с. – (Романи й повісті = №12(24))
214602
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ, 1937. – 247с. – (Бібліотека класиків)
214603
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко; Іл. І.С. Їжакевича. – Харків : ДЛВ, 1937. – 203с. : З портр.
214604
  Франко І.Я. Бориславські оповідання : До 100-річчя з дня народження (1856-1966) / І.Я. Франко; Іл. І.С. Їжакевича. – Київ : Дніпро, 1966. – 342с.
214605
  Евдокимов И.В. Борисов-Мусатов / И.В. Евдокимов. – М., 1924. – 70с.
214606
  Русакова А.А. Борисов-Мусатов / А.А. Русакова. – Л., 1974. – 111с.
214607
   Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович. Выставка произведений. Москва. 1973. – М, 1973. – 47с.
214608
   Борисов Вадим Анатолійович (1940-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46-47. – ISBN 978-966-439-754-1
214609
   Борисов Вадим Анатолійович (1940-2002) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
214610
   Борисова Кира Филипповна (1929-2007) : [некролог] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 102. – ISSN 0131-2227
214611
   Борисові Семеновичу Панову - 75! [геолог, Донецький нац. тех. ун-т] // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 184-186
214612
  Постоев М. Борисоглебск : Очерк / М. Постоев, А. Тихов. – Воронеж, 1949. – 84 с.
214613
  Орловский И. Борисоглебский монастырь в Смоленске, на Смядыни и раскопки его развалин / И. Орловский // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии., 1909. – Вып. 1. – С. 196-312 : ил.
214614
  Орловский И. Борисоглебский монастырь в Смоленске, на Смядыни и раскопки его развалин / И. Орловский // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – С. 195-312 : ил.
214615
  Зиль А.С. Бориспільська Голгофа: 30 кривавих літ (1920-1950) / Андрій Зиль, Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Правда Ярославичів, 2020. – 911, [9] с. : іл. – Бібліогр.: с. 910-911. – ISBN 978-617-7887-25-5
214616
   Бористен : літературно-мистецький, публіцистичний та науково-популярний щомісячник / Дніпропетровська міська громад. організація "Товариства шанувальників журналу "Бористен" ; Нац. гірничий ун-т ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 1991-
№ 1 (282). – 2015
214617
  Шевчук П.М. Борису Дмитровичу Лепетюку - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 44-45 : фото. – ISSN 2311-9780
214618
   Борису Ивановичу Кочурову - 60 лет! : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 70. – ISSN 0016-7207
214619
   Борису Павловичу Яценку - 65! : Ювілеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-58. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817
214620
   Борису Павловичу Яценку - 70 // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 302
214621
  Таран С. Борису Патону - 100 лет! // КП в Украине. – Київ, 2018. – 27 ноября (№ 174). – С. 1, 7. – ISSN 1997-1249


  Сегодня 27 ноября 2018 года Б. Патон празднует свое 100-летие.
214622
   Борису Петровичу Сергієнку - 70! // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 212-213. – ISBN 966-631-331-6
214623
  Кулаков В. Борисфеніти - хто вони?.. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 15


  Географічний підхід у дискурсі націєтворення.
214624
  Семенов М.И. Борись с полевым слизнем. / М.И. Семенов. – М.Л., 1931. – 31с.
214625
  Землянская М.Е. Борись с потерями рабочего времени. / М.Е. Землянская. – Новосибирск, 1961. – 35с.
214626
  Либединская Л.Б. Боритесь за свободу! : Повесть об Александре Цулукидзе / Л.Б. Либединская. – Москва : Политиздат, 1990. – 366с.
214627
  Богуславська В. Боричів тік : вірші, переклади, інше / Валерія Богуславська. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-328-095-5
214628
  Самойлов Юрій Борімося за в"їзні турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
214629
  Рашковська М. Боріс Пастернак про Шевченка: невідомі рядки // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 350-356. – ISBN 966-7679-57-8
214630
  Мазур П. Борітеся - поборете! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 13


  Чому так сталося, що Шаміль читав "Кобзар" Шевченка в Києві?
214631
   Борітеся - поборете! : поетика революції / [уклад. та авт. передм. О.М. Уліщенко ; фото: М.А. Чернов, Я.В. Казаков ; текст: В.С. Бойко та ін.]. – Харків : Vivat, 2014. – 95, [1] с. : кольор. іл., фот. – ISBN 978-617-7186-56-3
214632
   Борітеся - Поборете.... : огляд діяльности Спортового Товариства "Україна" в Торонті, Канада за роки 1948-1949. – Торонто : [б. в.], 1950. – 91 с. : іл., фот.
214633
  Турцевич И.Г. Борк и Бокль : Об одном замечательном произведении политической литературы XVIII века / Ив. Турцевич, проф. – Нежин : Типо-литогр. М.В. Глезера, 1912. – [2], II, 44 с. – Библиогр. в предисл.


  На тит. л. автограф автора
214634
  Межиров А.П. Бормотуха / А.П. Межиров. – М, 1991. – 144с.
214635
  Межиров А.П. Бормотуха. / А.П. Межиров. – М, 1989. – 29с.
214636
  Винниченко І. Борнгаупт Карл Георг / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 271-272. – ISBN 978-966-7863-77-7
214637
  Москаленко В.Ф. Борнгаупт Федір Карлович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 19-21 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-хірург, доктор медицини(1867), екстраординарний професор кафедри теоретичної хірургії з госпітальною клінікою (1883-1903).
214638
   Борнгаупт Федір Карлович (1842-1905) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47. – ISBN 978-966-439-754-1
214639
   Борнгаупт Федір Карлович (1842-1905) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
214640
  Ланге Антон Борнео, колыбель эволюции : Большое путешествие / Ланге Антон, Шакуров Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 81-111 : Іл. Карта
214641
  Мазелев Л.Я. Борно-битиевые стекла / Л.Я. Мазелев. – Минск, 1957. – 83с.
214642
  Куц М. Бороба большевиков Черниговщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1935 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куц М.; МВО СССР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1951. – 287л. – Бібліогр.:л.I-XXII
214643
  Алимерзоев Х.О. Бороба Коммунистической партии Азербайджана за социалистическое преобразование деревни (1929-1937 гг.) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Алимерзоев Х. О.; Ком. ВССО СМ АзСС, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1961. – 110 с. – Бібліогр.:с.107-108
214644
  Шаров Н.И. Бороба Коммунистической партии за укрепление своего руководства в системе диктатуры пролетариата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шаров Н.И.; Ин-т повышения квалификации препод.марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 16л.
214645
  Окулов Я.Г. Бороба Коммунистической партии Советского Союза за укрепление оборонной мощи страны (1938-- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Окулов Я. Г.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Ленинград, 1955. – 16л.
214646
  Гречухин А.А. Бороба Коммунистической партии США против ревизионизма и за преодоление его последствий (1955-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гречухин А. А.; ВПШ при ЦК КПС. – М., 1962. – 17л.
214647
  Ласковая М.П. Бороба марксистской философии против утонченных форм религии в годы столыпинской реакции : Автореф... канд. филос.наук: / Ласковая М. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 28л.
214648
  Долбин М.С. Боровая дичь (научно-популярный очерк) / М.С. Долбин. – Минск, 1964. – 64с.
214649
   Боровий Микола Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47. – ISBN 978-966-439-754-1
214650
   Боровий Микола Олександрович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 49. – ISBN 978-617-7530-19-9
214651
   Боровий Микола Олександрович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
214652
  Іскорко-Гнатенко Боровик В.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 45. – ISBN 978-617-7442-69-0
214653
  Ким М.Н. Боровик и компас. Записки туриста и грибника / М.Н. Ким. – Харьков : [ Б.и. ], 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-7641-34-4
214654
  Архангельская А.И. Боровиковский / Архангельская А.И. ; Гос. Третьяковская галлерея. – [Б. г.] : ГТГ, 1946. – 61 с., [24] ил.
214655
  Алексеева Т.В. Боровиковский / Т.В. Алексеева. – Москва, 1960. – 42с.
214656
  Алексеева Т.В. Боровиковский / Т.В. Алексеева. – Москва, 1960. – 42с.
214657
  Кузнецова Н.М. Боровиковский [Изоматериал] / Н. Кузнецова ; ред. Е. Барламова. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
214658
  Скворцов А.М. Боровиковский В.Л..1757-1825. / А.М. Скворцов. – М.-Л., 1944. – 15с.
214659
   Боровиковський : альбом малюнків. – Харків : Рух, 1931. – 25 с. – (Українське малярство)
214660
  Шупта-В"язовська Боровиковський та Шевченко: традиція і новаторство // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 13-19


  У статті простежуються визначальні постаті українського літературного процесу першої половини ХІХ ст. - Л. Боровиковський та Т.Г.Шевченко
214661
  Петренко М.Є. Боровиця : поезії / М.Є. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 94 с.
214662
   Боровичи. – Л, 1968. – 84с.
214663
  Никитин С.И. Боровое / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1970. – 100с.
214664
  Сейтхазин С. Боровое : стихи / Саттар Сейтхазин ; пер. с каз. В.Парфентьев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 142 с.
214665
  Благовещенский В.В. Боровск / В.В. Благовещенский, Пухов, ВА. – Тула, 1973. – 167с.
214666
  Белоцерковский Г.М. Боровская "разборная" десятня 1622 года / Г.М. Белоцерковский. – Киев : Тип. 2-й артели, 1914. – 33 с. – Отд. оттиск: Юбилейный сборник Историко-этнографического кружка при Университете св. Владимира
214667
  Белоцерковский Г.М. Боровская "разборная" десятня 1622 года / Г.М. Белоцерковский // Юбилейный сборник статей / Университет, Владимира св., Студ. (Киев)., историко-этнографический кружок. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – С. 243-273
214668
   Боровский Владимир Михайлович. – Алма-Ата, 1987. – 68с.
214669
  Козирєва Т. Боровся за Незалежність словом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 2


  У Львові вшановують пам"ять Романа Іваничука.
214670
   Боровський (Боровський - Бродський Давид Львович (1934-2006) // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-109. – ISSN 0130-1799
214671
  Москаленко В.Ф. Боровський Василь Костянтинович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 21-23 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Дерматовенеролог, доктор медицини (1889), професор, завідувач кафедри дерматовенерології Університету Св. Володимира(1916-1917; 1919-1923) Учень М.І. Стуковенкова.
214672
  Головко О. Боровський Сергій Леонідович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 13 : Сергій Боровський. – С. 3-15
214673
  Мальцева Н.Н. Борогидрид натрия: свойства и примен. / Н.Н. Мальцева, В.С. Хаин. – М., 1985. – 207с.
214674
  Новикова И.С. Борогидриды натрия и калия в органическом анализе. : Автореф... канд. хим.наук: / Новикова И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1967. – 23л.
214675
  Мирсаидов У. Борогидриды переходных металлов / У. Мирсаидов, Т.Н. Дымова. – Душанбе, 1985. – 123с.
214676
  Мальцева Н.Н. Борогидриды щелочных металлов / Н.Н. Мальцева, В.С. Хаин. – М., 1991. – 31с.
214677
  Седов И.П. Борода в капроне / И.П. Седов. – Пенза, 1962. – 100с.
214678
  Богданова Т. Борода із вати // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Два погляди на підсумки року в освітній галузі. прес - конференція за підсумками освітнього року професійної освітянської опозиції в особі Павла Полянського та Ігоря Лікарчука. Хто, як не освітянська опозиція підперта табачникофобами від політики, ...
214679
  Манина Л.И. Бородавчатая тля как вредитель люцерны : Автореф... канд. биол.наук: / Манина Л.И.; М-во культуры СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1954. – 11л.
214680
  Глушан О. Бородаєвський: документи до біографії // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 124-137
214681
  Скоблікова М. Бородай Юлія Олександрівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 10 : Бородай Юлія. – С. 3-15
214682
  Новокшонов Д.Е. Бородатые еврейские казаки светлейшего князя Потемкина -Таврического // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 109-114. – ISSN 2070-9773
214683
  Шатров С.М. Бородатый внук. : юмористические рассказы и фельетоны / С.М. Шатров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 336с.
214684
  Иванов А.А. Бородачи, или Гром и молния / А.А. Иванов. – Воронеж, 1966. – 247с.
214685
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1953. – 224 с.
214686
  Дианин С.А. Бородин : жизнеописание, материалы и документы / С.А. Дианин. – Москва : Музгиз, 1955. – 372 с.
214687
  Дианин С.А. Бородин : жизнеописание, материалы и документы / С.А. Дианин. – Москва : Музгиз, 1960. – 404 с.
214688
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 228 с.
214689
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музыка, 1972. – 189 с.
214690
  Берберова Н. Бородин. Мыс бурь. Повелительница. Набоков и его " Лолита " / Н. Берберова; Оформл. Олег Осинин; Ред. Антон Обрезчиков. – Москва : им. Сабашниковых, 1998. – 368с. – ISBN 5-8242-0062-9
214691
  Федоров В. Бородино - слава России / В. Федоров. – М.
1. – 1975. – 56с.
214692
   Бородино. – М., 1939. – 68с.
214693
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1944. – 16с.
214694
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Воронеж, 1947. – 12с.
214695
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1962. – 16с.
214696
  Тарле Е.В. Бородино / Е.В. Тарле. – Москва, 1962. – 95с.
214697
   Бородино. – М., 1966. – 10с.
214698
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Малыш, 1967. – 63с.
214699
  Лермонтов Ю М. Бородино : Поэма; Для мл. шк. возраста / Ю М. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1974. – 16с.
214700
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1977. – 24с. – (Школьная б-ка)
214701
  Лермонтов Ю М. Бородино : Стихотворение; Для мл. школ. возраста / Ю М. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1980. – 16с.
214702
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 55с.
214703
   Бородино. – М., 1991. – 191с.
214704
  Челышев Е.П. Бородино ("времен связующая нить") // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 11-18. – ISSN 1562-1391
214705
   Бородино 1812-1962. – М., 1962. – 413с.
214706
   Бородино 1941-1942. – М., 1980. – 239с.
214707
  Абалихин Б.С. Бородино. 1812 / Б.С. Абалихин. – Москва, 1987. – 380с.
214708
  Кудряшова А.С. Бородино: путеводитель / А.С. Кудряшова. – М., 1975. – 159с.
214709
  Бородин И.П. Бородинская Биологическая станция Императорского С-Петербургского общества естествоиспытателей = Borodin"sche biologische Susswasserstation der Kaisertiche Naturforscher-Gesellschaft zu St-Petersburg / J. Borodin / И. Бородин. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1912. – [2], LXII с. : ил., карт. – Загл. на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Пресноводной биологической станции Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателейТ. 3, с. I-LXII. – С. XX-LXII: "Библиотека" - каталог книг Б-ки Станции, представляющий лишь доп. к напеч. в первых двух томах трудов Станции
214710
  Шульгин П.М. Бородинская битва 1812 г. в художественной открытке // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 0869-6322
214711
   Бородинская панорама. – М,, 1966. – 128с.
214712
   Бородинская панорама. – Изд. 3-е доп. – М,, 1979. – 160с.
214713
   Бородинская панорама. – 4-е, перераб. изд. – М., 1985. – 157с.
214714
  Толстой Л.Н. Бородинский бой / Л.Н. Толстой. – Москва, 1939. – 48с.
214715
   Бородинский музей. – М,, 1962. – 82с.
214716
   Бородинское поле. – 3-е изд. – М,, 1966. – 102с.
214717
  Шевцов И.М. Бородинское поле / И.М. Шевцов. – Москва, 1977. – 429с.
214718
   Бородинское поле. – М., 1984. – 254с.
214719
  Шевцов И.М. Бородинское поле : Роман / И.М. Шевцов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 656с.
214720
   Бородинское поле. – М., 1989. – 254с.
214721
   Бородинское поле в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов / А.И. Ельчанинов, А.А. Парамонова, А.Н. Лазарева, А.В. Горбунов, А.А. Суханов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 50-61 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
214722
  Шевцов И.М. Бородинское поле. / И.М. Шевцов. – М, 1981. – 608с.
214723
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – М., 1977. – 209с.
214724
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 2-е изд. – М., 1981. – 206с.
214725
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 3-е изд. – М., 1990. – 205с.
214726
  Прунцов В.В. Бородинское сражение / В.В. Прунцов. – М., 1947. – 72с.
214727
  Гарнич Н.Ф. Бородинское сражение / Н.Ф. Гарнич. – Москва : Правда, 1949. – 32 с.
214728
  Жилин П. Бородинское сражение / П. Жилин, А. Ярославцев. – М, 1952. – 100с.
214729
  Жилін П. Бородинська битва / П. Жилін, О. Ярославцев. – Київ, 1954. – 104с.
214730
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 160. – ISBN 96966-8060-04-0
214731
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 28-29. – ISBN 978-966-96992-6-8
214732
   Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 166. – ISBN 978-966-581-772-1


  Життєвий шлях доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії партії для гуманітарних факультетів, декана історічного факультету КДУ ім. Т. Шевченка Олексія Артемовича Бородіна.
214733
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 120-121. – ISBN 978-617-7107-52-0
214734
   Бородін Олексій Артемович (1908-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47-48. – ISBN 978-966-439-754-1
214735
   Бородін Олексій Артемович (1908-1995) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
214736
   Бородін Станислав Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 33-37. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РРФСР.
214737
  Король В. Бородінська битва 1812 р. (Нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 36-40
214738
  Лукс В.К. Борозда : стихи и поэма / В.К. Лукс. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 144 с.
214739
  Кононов Э.Ф. Борозда / Э.Ф. Кононов. – М., 1974. – 287с.
214740
  Лесняк В. Борозда : стихи / В. Лесняк. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95 с.
214741
  Каныкин А.И. Борозда. / А.И. Каныкин. – Алма-Ата, 1981. – 135с.
214742
  Альбов М.Н. Бороздовое механическое опробование кернов разведочных скважин / М.Н. Альбов, В.Л. Челышев. – Москва, 1963. – 68с.
214743
  Константинов Е.И. Борозды / Е.И. Константинов. – М., 1967. – 94с.
214744
  Мартынов Н.И. Борозды / Н.И. Мартынов. – М, 1985. – 95с.
214745
  Матвеев К.Г. Борозды войны. Начало дня : [стихи] / К.Г. Матвеев, М.А. Абрамов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1976. – 106, [6] с. : ил.
214746
  Иванов В.И. Борозды и межи : опыты эстет. и крит. / Вячеслав Иванов. – Москва : Мусагет, 1916. – [8], 351 с.
214747
  Лісняк В.А. Борозна : поезії / В.А. Лісняк. – Дніпропетровськ, 1969. – 140 с.
214748
  Стрельник Л.П. Борозна : поезії / Л.П. Стрельник. – Харків, 1989. – 53 с.
214749
   Борозна Микола Якович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 64. – ISBN 978-966-2726-03-9
214750
  Ярош Я.Є. Борозна обрію / Я.Є. Ярош. – Київ, 1987. – 178 с.
214751
  Калініченко В.Л. Борозна через століття / В.Л. Калініченко, Г.П. Щербина. – Дніпропетровськ, 1970. – 132с.
214752
  Мисик В.О. Борозни : лірика / В.О. Мисик. – Харків, 1962. – 100 с.
214753
  Маняк В.А. Борозни : роман / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 254 с.
214754
  Ле І.Л. Борозною віку / І.Л. Ле. – Київ, 1973. – 191 с.
214755
  Марчук Г. Борозною любові : [роман] / Галина Марчук. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 301, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-32-9


  У пр. № 1722898 напис: Глибокошановному і любимому мною Ігорю Завадському з найкращими побажаннями. Якщо є такі як ти, то світ має бути прекрасним. 10.04.2010 р. Підпис.
214756
  Татаренко Л.С. Боромля : Стихотворения, поэмы / Л.С. Татаренко. – Киев : Дніпро, 1972. – 198с.
214757
  Яровицкая В.И. Боромукаты металлов I и II групп периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: / Яровицкая В.И.; АН Латвийск. ССР. Отд. хим. и биол. наук. – Рига, 1967. – 15л.
214758
  Бакуменко О. Боронити правду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 44). – С. 15


  До 80-річчя Миколи Сингаївського.
214759
  Лизанчук В. Боронімо, оберігаймо українську цивілізацію від зовнішніх і внутрішніх агресорів! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 4


  Згадується дослідження проф. Я.С. Калакури "Ментальний вимір української цивілізації" (2017).
214760
  Анастасенко Г.Ф. Бороносность траппов северо-запада Сибирской платформы / Анастасенко Г.Ф. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1978. – 136 с. – Список лит.: с. 132-135
214761
  Яржемский Я.Я. Бороносные галогенные породы / Я.Я. Яржемский. – Новосибирск, 1984. – 80с.
214762
  Іскорко-Гнатенко Боронь О.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7442-69-0
214763
  Коршак В.В. Борорганические полимеры / В.В. Коршак. – Москва, 1975. – 254с.
214764
  Михайлов Б.М. Борорганические соединения в органическом синтезе / Б.М. Михайлов. – Москва, 1977. – 515с.
214765
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 126-150
214766
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук Михайло Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
214767
  Лозюк М.Й. Боротба країн Латинської Америки за економічну незалежність / М.Й. Лозюк. – К., 1959. – 48с.
214768
  Квіт С. Боротися з корупцією / шпальти підготовив Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час брифінгу, який відбувся в Будинку Уряду, міністр освіти і науки України С. Квіт розповів про кроки подолання корупції у закладах освіти. Він зупинився на двох питаннях - забезпечення якості освіти для іноземних студентів та недопущенні ...
214769
  Вайштен Р. Боротися з порушниками статуту ВЛКСМ ! // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 3


  Комсомольські збори механіко-математичного факультету провели рейд по наявності комсомольських квитків. Не всі комсомольці мають при собі комсомольські квитки.
214770
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.3. – Київ; Харків, 1920. – 75с.
214771
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.2-е. – Київ; Харків : Український робітник, 1929. – 160с.
214772
  Світличанин І. Боротьба "кремлівських татар" з "українським геноцидом" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 4-5
214773
  Марчук Р.П. Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 270-274
214774
  Сущенко В. Боротьба антикорупційних органів... один з одним // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 4. – ISSN 1992-9277
214775
  Прокопенко М. Боротьба Балуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 11


  Український політв"язень Володимир Балух. Чому навіть за гратами він - переможець.
214776
  Кір’яков О. Боротьба Беотійського союзу з Спартанською гегемонією в 379–371 рр. до Р.Х.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 133-138. – ISSN 2076-1554
214777
  Лось В.Є. Боротьба більшвиків на чолі з В.І. Леніним за скликання і проведення 3 з"їзду РСДРП / В.Є. Лось. – Київ, 1960. – 104с.
214778
  Тишківський В.М. Боротьба більшовиків за єдність революційних дій українського і російського народів у соціалістичній революції / В.М. Тишківський. – Київ : КДУ, 1957. – 16 с. – Окр. відб. із : "Зб. каф. історіїї КПРС КДУ", №2, 1957, c.77-92
214779
  Мацегора Н.А. Боротьба більшовиків Катеринославщини за селянські маси в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / Н.А. Мацегора. – Дніпропетровськ, 1957. – 44с.
214780
  Березняк Я З. Боротьба більшовиків на чолі з В.І. Леніним за чистоту марксистської теорії в роки реакції / Я З. Березняк, Є.Т. Шиян. – К, 1959. – 44с.
214781
  Головань В.П. Боротьба більшовиків Ровенщини за владу Рад. 1917-1920 / В.П. Головань, Т.І. Михайлюта. – Львів, 1968. – 70с.
214782
  Рубцов Г.О. Боротьба більшовиків України за армію і флот. (Лип. 1907-- берез. 1917 р.) / Г.О. Рубцов. – Київ, 1971. – 88с.
214783
  Ремезовський Й.Д. Боротьба більшовиків України за зміцнення військово-політичного союзу радянських республік в роки грамадянської війни / Й.Д. Ремезовський, І.І. Шевченко. – К, 1957. – [23] с.
214784
  Миронець Н.І. Боротьба більшовицьких організацій Поділля за селянські та солдатські маси в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 27-34. – (Серія історії ; № 10)
214785
  Величков О.С. Боротьба болгарського народу проти німецької агресії / О.С. Величков, 1943. – 44с.
214786
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту
214787
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 6
214788
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 6
214789
  Самофалов Боротьба В. І. Леніна і Сталіна / Самофалов. – Київ, 1950. – с.
214790
  Побережний І.М. Боротьба В. І. Леніна проти "лівого" опортунізму в міжнародному комуністичному русі / І.М. Побережний. – Київ, 1971. – 212с.
214791
  Буцько М.О. Боротьба В.І. Леніна за єдність дій українського і російського народів в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / М.О. Буцько. – Окр. відб. з збірника наукових праць Кафедри історії КПРС КДУ, №. – 100-118с.
214792
  Климко М.С. Боротьба В.І. Леніна за єдність і чистоту партійних рядів (1920-1923 рр.) / М.С. Климко. – Киев, 1975. – 150с.
214793
  Дніпровський П.В. Боротьба В.І.Ленина проти ревізіонізму і догматизму / П.В. Дніпровський. – Київ, 1966. – 185с.
214794
  Зашкільняк А.С. Боротьба В.І.Леніна за зміцнення більшовицької партії після II з"їзду РСДРП / А.С. Зашкільняк. – Львів, 1960. – 152с.
214795
  Зінчук Д. Боротьба Василя Романюка за права радянських політв"язнів (1972-1979 рр.) // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 73-76. – ISSN 1728-9343
214796
  Машевський О. Боротьба великих держав за "османську спадщину" після Першої світової війни // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано суперечності великих держав на Сході під час повоєнного врегулювання 1918-1923 років. Головна увага приділяється боротьбі Великої Британії, Франції, США, султанського уряду та кемалістського руху, а також російської білогвардійської ...
214797
  Ковальчук М. Боротьба військових сил Центральної Ради з радянськими частинами на Південно-Західному фронті (грудень 1917 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 9-27
214798
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241 л. + Додатки: л. 200-210. – Бібліогр.: л. 211-241
214799
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : автореф. дис ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
214800
  Кучабський О.Ю. Боротьба віруючих Львівщини за релігійні права в період правління Л.І. Брежнєва (1964-1982 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-44. – (Історія ; вип. 44)


  Розглядається розвиток політики державних органів щодо релігійних конфесій на Львівщині 1964-1982 рр.
214801
  Уваров В.Д. Боротьба Г.В. Плеханова проти народництва // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 3-4
214802
  Пашкова А.О. Боротьба Г.В. Плеханова проти філософського ревізіонізму в 90-ті роки і на початку 900-х років // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 10-14
214803
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга за збагачення німецької літературної мови / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 44с.
214804
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга проти зловживання іншомовними словами / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 24с.
214805
  Половинчак Ю.М. Боротьба Газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / КНУТШ; Половинчак Ю.М. – Київ, 2007. – 251л. – Бібліогр.:л.193-251
214806
  Половинчак Ю.М. Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - почату 20 століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Половинчак Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
214807
  Загорулько Р. Боротьба газети "Киевлянин" з українським національним відродженням (1905-1914 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 23-28


  У статті здійснено аналіз антиукраїнської політики київської провладної газети "Киевлянин": проаналізовано її історію, з"ясовано, які аспекти "українського питання" були об"єктами критики з боку редакції видання, виявлено жанрову специфіку та авторство ...
214808
  Вітик І. Боротьба галицьких та наддніпрянських українців за українську державу на початку XX століття // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 2-8
214809
  Пилипчук Я.В. Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783-1812 рр. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 73/74. – С. 160-180. – ISSN 1682-671Х
214810
  Швидько А.К. Боротьба городов Украины за осуществление решений Переяславской Рады. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1983. – 84с.
214811
  Денисова Т.Н. Боротьба гуманізму і антигуманізму в сучасній літературі Заходу / Т.Н. Денисова. – Київ, 1976. – 48с.
214812
  Бабенко Р.В. Боротьба Данила Галицького проти Золотої Орди за незалежність та її наслідки // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 38-47
214813
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст. / В.Й. Борисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 161, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-660-731-0


  У пр. №1700242 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 20.Х.15 р.
214814
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст / В.Й. Борисенко. – Київ, 1980. – 155с.
214815
  Стопчак М.В. Боротьба Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами: радянська історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 31-35. – ISBN 978-966-493-676-4
214816
  Карпенко Віра Боротьба довжиною в життя... // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 16
214817
  Лясковська С. Боротьба економічних підрозділів ДПУ УСРР з фальшивомонетництвом у 1920-ті рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 7–33. – ISBN 978-617-587-051-8
214818
  Савчук С.В. Боротьба Ерліха за новий професійний статус судді: в світлі публікації українських перекладів його творів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 246-249. – ISBN 978-617-7096-97-8
214819
  Степаненко А. Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1605-2005
214820
  Кулініч О. Боротьба з "відмиванням" грошей: міжнародний досвід // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69-73. – ISSN 1729-7036
214821
  Сьомін С. Боротьба з "тінню" і справжні загрози // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-9. – ISSN 0868-8273


  Як події 11 вересня 2001 року вплинули на міжнародні відносини та проблеми безпеки
214822
  Даниленко В.М. Боротьба з "українським буржуазним націоналізмом" // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 707-724. – ISBN 966-00-0025-1
214823
  Телійчук В.Г. Боротьба з бандитизмом та розбійними нападами в Україні в післявоєнні (1946-1953) роки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-23. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
214824
  Байлема Т. Боротьба з безробіттям у добу національних урядів 1917-1921 рр. на Поділлі // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 161-162
214825
  Шевченко О. Боротьба з бідністю як пріоритне завдання євроінтеграційної політики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
214826
  Мельниченко О. Боротьба з бідністю як складова передвиборчих програм на парламентських перегонах у 2006 р. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 123-131.
214827
  Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей : Комплекс. порівняльно-правовий аналіз відповідності законодав. України acguis Європ. Союзу в сфері боротьби та запобіг. легаліз. доходів, отриманих злочинним шляхом / За участю М. Парапана; Тарас Качка. – Київ : Реферат, 2004. – 288с. – ISBN 966-8058-02-Х
214828
  Жвалюк В. Боротьба з відмиванням грошей: Україна в контексті міжнародних зусиль // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С. 3-5
214829
   Боротьба з відмиванням коштів : правовий, організаційний та практичний аспекти / С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Янушевич, , , О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук; С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич, О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук ; Державний комітет фінансового моніторингу України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [ за ред. М.Я. Азарова ]. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 216 с. – ISBN 966-611-363-5
214830
   Боротьба з возз"єднання Західної України з Українською РСР 1917-1939. – Київ, 1979. – 559 с.
214831
  Усенко Г.П. Боротьба з втратами - важливий резерв збільшення виробництва зерна / Г.П. Усенко. – Х., 1955. – 20с.
214832
   Боротьба з господарськими злочинами. – Донецьк, 1997. – 160с. – ISBN 5120045340
214833
  Андрухів О.І. Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940-1950-х роках: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Андрухів Олег Ігорович ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 36 назв
214834
  Клець М.В. Боротьба з економічною злочинністю: проблема ефективності / М.В. Клець, Д.В. Клець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41. – Бібліогр.: 13 назв
214835
  Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю : права затриманих і обов"язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Ерік Сванідзе ; [пер. Сергій Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 40 с. – Бібліогр.: с. 37-39
214836
  Мардох Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження : доповідь по Україні / Джім Мардох ; [переклад С. Колесника ; Відділ реформування правосуддя і поліції ; Департамент правових питань і питань сприяння розвитку прав людини ; Директорат з техн. співробітництва та ін.]. – Київ : К.І.С., 2010. – 108 с.
214837
  Тригубенко Г Боротьба з злочинністю як засіб подолання правового нігілизму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.127-129. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
214838
  Візір П.Е. Боротьба з ідеалізмом в мікробіології / П.Е. Візір. – Київ, 1950. – 43с.
214839
  Ніколаєць Ю.О. Боротьба з інакомисленням у роки хрущовської "відлиги" у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 130-134. – ISBN 966-614-021-7
214840
  Данилишин Б. Боротьба з інфляцією чи економічне зростання. Що важливіше? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 1, 6


  "Після того, як НБУ у 2016 р. перейшов на режим таргетування інфляції та того ж року успішно "влучив у ціль", подальші успіхи в досягненні запланованих темпів зростання цін скромні. Як 2017-го, коли споживча інфляція становила 13,7% при цілі 8%±2 ...
214841
  Козерод О. Боротьба з іудаїзмом в радянській Україні у першій половині 20-х років ХХ ст. // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 242-250. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
214842
  Кончаковська В. Боротьба з катуваннями-шлях до правової та демократичної держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 112-115.
214843
  Безнесюк А. Боротьба з кіберзлочинністю: досвід ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 155-158
214844
  Єршов Р.В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 17-22.
214845
  Передало Х.С. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення економічної безпеки держави / Х.С. Передало, Н.В. Стасів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 206-211. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
214846
  Шпакова О.С. Боротьба з контробандою зброї в Україні: напрямки, способи, аналіз боротьби, можливі реформи // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 27-31. – ISBN 966-594-145-Х
214847
  Чередниченко А.М. Боротьба з контрреволюцією в українських музеях у 1920-1930 роках. Трагічна доля М.О. Макаренка // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 180-187. – ISBN 978-966-651-576-9
214848
  Кучма Л.Д. Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа / Л.Д. Кучма. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 36с. – ISBN 966-669-095-0
214849
  Каращук Е. Боротьба з корупцією - основне завдання державної політики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 78-80.
214850
  Головкін О. Боротьба з корупцією - пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-85.
214851
  Мельничук І. Боротьба з корупцією - пріоритетний напрям у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 9-14
214852
  Пришко А. Боротьба з корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 22-28.
214853
  Матіас Гржезек Боротьба з корупцією в німецькій системі охорони здоров"я // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 85-87. – ISBN 978-3-8305-3271-2
214854
  Бйорн Крузе Боротьба з корупцією в Німеччині // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 73-75. – ISBN 978-3-8305-3271-2
214855
  Сьомін С.В. Боротьба з корупцією в секторі безпеки і оборони: світовий досвід і Україна / С.В. Сьомін, С.В. Дрьомов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 19-24. – ISSN 2306-5664
214856
  Вітик І. Боротьба з корупцією в Україні крізь призму реформування правоохоронних органів: окремі нотатки до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 39-43. – ISSN 0132-1331
214857
  Присяжнюк В. Боротьба з корупцією вимагає не балачок, а рішучих дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-17.
214858
  Кульчицький Н. Боротьба з корупцією захлинається через конкуренцію силовиків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 22
214859
  Холодницький Н. Боротьба з корупцією у Наддніпрянській Україні в роки національно-визвольних змагань (1917-1921) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 28-34
214860
   Боротьба з корупцією у сфері державних послуг : хроніка реформ у Грузії. – Вашингтон : Світовий банк, 2012. – XII, 116 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 115-116
214861
  Ільєнок Т.В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-77. – ISSN 2222-5374
214862
  Молєв Є.В. Боротьба з кровососними комахами в тваринництві / Є.В. Молєв. – К., 1963. – 102с.
214863
  Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмивааням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-65
214864
  Зеленецький В.С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму : (економіко-правовий аналіз): науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький, В.Л. Кротюк, Д.А. Файєр; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 668с. – ISBN 966-8759-28-1
214865
  Онісьєв В.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародна нормативно-правова регламентація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 151-160.
214866
  Дребот Н.П. Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 26-33
214867
  Азаров Ю.Ю. Боротьба з легалізацією коштів, отриманих протиправним шляхом: стан і перспективи розвитку // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 345-352. – ISSN 1609-0462
214868
   Боротьба з міжнародним тероризмом : Нормативна база. – Київ : КНТ, 2007. – 248с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 966-373-177-Х
214869
  Шинкаренко І.Р. Боротьба з наркозлачинністю у США / І.Р. Шинкаренко, Л.С. Верченко // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 86-88.
214870
  Янушевич Я. Боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.18-22
214871
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бублейник В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
214872
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дніпропетровськ. держ. ун-т внутрішніх справ; Бублейник В.А. – Днепропетровск, 2007. – 239л. + Додатки: л.209-239. – Бібліогр.: л.183-208
214873
  Пірлік А. Боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин у діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 107-110
214874
  Безногих В.С. Боротьба з нелегальними доходами в США: від Аль Капоне до Патріотичного Акту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 243-247
214875
  Озерова К.О. Боротьба з нелегальною імміграцією в межах Європейського Союзу // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 271-274. – ISBN 978-617-7363-7-0
214876
   Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею людьми : Міжнародна конференція. – Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – 194с. – ISBN 966-96280-4-0
214877
  Маркевич А. Боротьба з нестатутними взаємовідносинами в армії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.90-95
214878
  Смирнов А.А. Боротьба з організованною злочинністю: теоретико-прикладні шляхи вдосконалення нормативно-правової бази // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 403-409. – ISSN 1563-3349
214879
  Пономаренко І. Боротьба з організованою злочинністю - під контролем прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-11.
214880
  Маматюк Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією - елемент стратегії держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-64. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальним питанням кримінологічного аспекту боротьби зі злочинністю на території Придністровсько-Молдавської Республіки. Висвітлено актуальні проблеми державної політики боротьби зі злочинністю. Надано конкретні пропозиції щодо ...
214881
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3. – 2001
214882
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 4. – 2001
214883
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2/3 (25/26). – 2011. – 391 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
214884
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (28). – 2012. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
214885
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (29). – 2013. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
214886
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (30). – 2013. – 307 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
214887
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3 (31), спецвипуск. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
214888
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (32). – 2014. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
214889
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (33), спецвипуск. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
214890
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (34). – 2015. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
214891
  Медведько О. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.6-11
214892
  Невзоров І.Л. Боротьба з організованою злочинністю у Китайській Народній Республіці / І.Л. Невзоров, А.О. Расюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 170-180. – ISSN 1609-0462
214893
  Ущаповський В. Боротьба з організованою злочинністю: напрями та проблеми та потреби нормативного визначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.118-120. – ISSN 0132-1331
214894
  Усатий Г. Боротьба з організованою злочинністю: нові шляхи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С. 72-75


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
214895
  Репік С.В. Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 54-62
214896
  Чеботарьов Р.С. Боротьба з паразитарними захворюваннями сільськогосподарських тварин. / Р.С. Чеботарьов. – К., 1957. – 48с.
214897
  Сахаров О.Б. Боротьба з пережитками - боротьба за нову людину. / О.Б. Сахаров. – К., 1963. – 36с.
214898
  Бєльський Б. Боротьба з польовими мишами / Б. Бєльський; Деревянченко А.С. – Харків; Київ : Вид-во Наркомпостачання УССР, 1934. – 31с.
214899
  Мигулін О. Боротьба з польовими шкідниками весною / О. Мигулін. – Х, 1931. – 48с.
214900
  Індиченко П.Д. Боротьба з порушеннями колгоспної демократії / П.Д. Індиченко, 1952. – 23с. – Окр. відб. з Юридичного збірника КДУ №5. 1952
214901
  Киренко С.Г. Боротьба з посяганнями на права неповнолітніх під приводом здійснення релігійної чи громадської діяльності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-15
214902
  Сенчик М.О. Боротьба з правопорушеннями в торгівлі у світлі ленінських ідей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 73-78. – (Серія права ; № 11)


  Широкое использование в наше время теоретического наследия В.И. Ленина способствует дальнейшему совершенствованию хозяйственных органов советского государства, в том числе и торговли. В.И. Ленин отмечал, что посягательство на советскую торговлю ...
214903
  Цибуленко Т.Д. Боротьба з рекетом за умов встановлення громадянського суспільства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 212-218.
214904
  Лугова О.В. Боротьба з релігійним підпіллям на Донеччині після Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 1728-3671
214905
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Рябчинська Олена Павлівна; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 211л. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: л. 192 - 212
214906
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Рябчинська О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: 5 назв
214907
  Светлов О.Я. Боротьба з службовими злочинами / О.Я. Светлов. – Київ, 1976. – 48с.
214908
  Тітенко І. Боротьба з сутенерством і втягненням у заняття проституцією: міжнародно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 115-118
214909
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом / В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, М.М. Руденко. – Київ : Знання України, 2002. – 254с. – ISBN 966-7999-13-0
214910
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом : у визначеннях та поняттях / В.А. Ліпкан. – Київ : Магістр - 21 сторіччя, 2009. – 162с. – ISBN 966-8817-38-10
214911
  Пономарьова Г. Боротьба з тероризмом і міжнародне гуманітарне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 53-63. – ISSN 1814-3385


  Можливості боротьби з тероризмом.
214912
  Дьомін Ю. Боротьба з тероризмом та проблеми, що виникають при цьому // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 119-123.
214913
  Сербіна К. Боротьба з тероризмом як інформаційна технологія контролю над простором // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 157-162
214914
  Ростов Є.Ф. Боротьба з тіньовою економікою: напруга не спадає / Є.Ф. Ростов, І.І. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 530-533
214915
  Ченцов В.В. Боротьба з українським націоналізмом / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 259-283. – ISBN 966-00-0025-1
214916
  Неборак В. Боротьба з Франком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.257-262.
214917
   Боротьба з шкідниками зернових культур. – Київ : Держсільгоспвидав, 1953. – 140с.
214918
  Матвієвський О.С. Боротьба з шкідниками та хворобами в колективних і присадибних садах / О.С. Матвієвський. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К, 1977. – 144 с.
214919
  Савковський П.П. Боротьба з шкідниками та хворобами в садах і ягідниках / П.П. Савковський. – Київ, 1954. – 12 с.
214920
  Комір О. Боротьба з ярами / О. Комір. – Х.-К., 1932. – 56с.
214921
  Брюховецька Л. Боротьба за великий фільм. Пам"яті Івана Миколайчука з нагоди його 70-річчя // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 158-167. – ISSN 2075-1222
214922
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 = The Struggle to liberate Ukraine 1929-1989 / Степан Галамай ; Канадське наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто : Канадське наук. т-во ім. Шевченка, 1991. – 343 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою .- На тит. арк. : Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; т. 35. – ISBN 0-919502-23-7
214923
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 : Степан Галамай / С. Галамай. – Репринтне видання. – Львів : Каменяр, 1993. – 343с. – Вих. даны оригыналу: Торонто ; Нью-Йорк, 1991. – ISBN 5-7745-0573-1
214924
  Машкова В. Боротьба за владні повноваження та реформи як головний вектор гетьманування Данила Апостола // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 109-110
214925
  Ковальчук М. Боротьба за владу й політична конфронтація в Полтаві наприкінці грудня 1917 р. - на початку січня 1918 р. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 343-354
214926
  Ковальчук М. Боротьба за владу й українізація на Румунському фронті наприкінці 1917 - на початку 1918 років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 323-337. – (Нова серія ; вип. 19/20)
214927
  Москвін П.П. Боротьба за владу Рад на Волині в 1919 році / П.П. Москвін. – Житомир, 1957. – 36с.
214928
   Боротьба за владу Рад на Поділлі. – Хмельницький, 1957. – 308с.
214929
  Воловик В.П. Боротьба за Владу Рад на Поділлі (1917-1920 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Воловик В. П.; КДУ. – К., 1968. – 436л. – Бібліогр.:л.1-42
214930
  Зарецький І.І. Боротьба за владу Рад на Україні / І.І. Зарецький. – Київ, 1966. – 47с.
214931
   Боротьба за владу Рад на Україні. – К., 1977. – 199с.
214932
  Роні Старший Боротьба за вогонь / Ж.А. Роні Старший. – Київ, 1957. – 182 с.
214933
  Сергійчук Володимир Боротьба за волю, а не колаборація / Сергійчук Володимир. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 42с. – ISBN 966-7060-14-4
214934
  Щербак І.П. Боротьба за встановлення і утвердження Радянської влади на Запоріжжі. / І.П. Щербак. – Запоріжжя, 1957. – 47с.
214935
  Дубина К.К. Боротьба за встановлення Радянської влади на Україні. / К.К. Дубина. – Київ, 1948. – 30с.
214936
  Дзюба І. Боротьба за Галичину - боротьба за Україну // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 14-21
214937
  Магась В.О. Боротьба за демократизацію освіти та суспільства організацій Всеросійського загальносемінарського союзу в Україні (1907-1908 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 41-45. – ISSN 2076-1554
214938
  Адамчук І. Боротьба за державно-територіальний статус Північної Буковини, Акерманського, Ізмаїльського і Хотинського повітів Бессарабії, острова Зміїного та Закарпатської України у 1917-1947 рр. : історико-правове дослідження: [монографія] / Ігор Адамчук; Львівськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-326-284-0
214939
  Мирний М. Боротьба за дітей у окупації // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 14-15


  Як полегшити абітурієнтам із ОРДЛО та Криму вступ до українських вишів.
214940
   Боротьба за єдиний національний антияпонський фронт в Китаї. – К., 1938. – 136с.
214941
  Комишанченко М. Боротьба за ідейність та реалізм української літератури у 50-70-х роках 19 століття / М. Комишанченко. – К., 1953. – 68с.
214942
  Галушко К. Боротьба за ім"я та спадщину // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 324-348. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Історичні долі русинів та українців.
214943
  Воскресенський М. Боротьба за існування / М. Воскресенський. – Харків; Київ, 1930. – 60с.
214944
  Герасименко В.Я. Боротьба за критичний реалізм в українській літературі / В.Я. Герасименко. – К, 1958. – 44с.
214945
  Лисиціна О.О. Боротьба за матеріалістичне тлумачення квантової механіки на Україні за останні 20 років / О.О. Лисиціна, В.С. Семерик, О.В. Шугайлін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
214946
  Острянін Д.Ф. Боротьба за матеріалістичні ідеї у вітчизняній біології в прешій половині XIX століття / Д.Ф. Острянін. – Київ, 1952. – 36с.
214947
  Барчан О. Боротьба за мову у структурі культурологічної проблематики в публіцистиці В. Гренджі-Донського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 103-120. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Автор аналізує публіцистику В. Нренджі-Донського 20-30-х років ХХ ст. і вказує на єдність боротьби за українську мову і формування національної свідомості українців Карпатської України
214948
  Іваницький І.В. Боротьба за незалежність України в праці Лонгина Цегельського "Русь-Україна і Московщина" // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 24-25. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
214949
  Кіслов Д.В. Боротьба за новий світовий порядок і гібрідні кризи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 15-37. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
214950
  Лавріненко Ю. Боротьба за освітній центр відродження України (Василь Каразин) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 499-542.
214951
  Пруниця С.Ю. і Хланта О.В. Боротьба за перемогу пролетарського інтернаціоналізму в чехословацьму робітничому русі / С.Ю. і Хланта О.В. Пруниця. – К., 1974. – 239с.
214952
   Боротьба за перемогу Радянської влади на Україні. – К., 1957. – 584с.
214953
  Теремцова Н. Боротьба за права жінки, в оповіданнях Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 284-285
214954
  Александров О. Боротьба за права української мови у сфері судочинства в другій половині XIX ст.: голос Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
214955
  Огнева Л. Боротьба за правду про великий Голод // Україна козацька : занальнаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – жовтень (№ 17/18). – С. 12


  До 80-ї річниці Голодомору в Україні.
214956
  Сухих А.Ю. Боротьба за продовольство як форма протистояння між українськими повстанцями та радянськими партизанами у 1943 – на початку 1944 рр. (на прикладі військової округи УПА "Заграва") // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 60-73. – ISSN 2313-5603
214957
  Ленін В.І. Боротьба за пролетарську партію / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 249с.
214958
  Компанієць В.І. Боротьба за Радянську Владу на Буковині / В.І. Компанієць. – К., 1950. – 64с.
214959
  Шевченко Ф. Боротьба за Радянську владу на Закарпатській Україні / Ф. Шевченко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 93 с.
214960
  Горбенко А.А. Боротьба за реалізацією ідеалу Соборної України в добу Директорії // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7777-14-3
214961
  Бабишин О.К. Боротьба за реалізм в українській літературі кінці ХІХ - початку ХХ ст. : (на матеріалах літ. критики) / О.К. Бабишин; О.К. Бабишкін ; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Акад наук УРСР, 1961. – 179 с.
214962
  Лавров П.А. Боротьба за реконструкцію народного господарства України. / П.А. Лавров, П.С. Загорський. – К., 1957. – 59с.
214963
  Плекан Ю.В. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець 19 - початок 20 ст.) : монографія / Юрій Плекан ; МОНУ ; Коломийський ін-т Держ. вищого навч. закладу Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-1521-25-3
214964
  Кралюк П. Боротьба за руську спадщину в середині й другій половині XIV ст. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 15


  "В українській історіографії, як і в російській, литовській та польській, мало звертають уваги на півстолітню війну на нинішніх західноукраїнських землях, яка велася одночасно зі Столітньою війною — з 1340-го по 1392 рік. У горнилі цієї війни загинуло ...
214965
  Якименко А. Боротьба за свободу в творчості Жуль Верна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 269-274. – ISBN 978-966-306-020-4
214966
  Слабченко М.Є. Боротьба за системи землеволодіння і форми господарки в Україні ХІХ-ХХ ст / М.Є. Слабченко. – Одеса, 1927. – 62с.
214967
  Леп"явко С. Боротьба за Сіверщину на початку Лівонської війни // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С.123-125
214968
  Боригорець І. Боротьба за славян і за народні права. – (Елосоветград) Кіровоград : Друк. Бр. Броун., у Елосоветграді, 1915. – 85 с.
214969
  Головченко В. Боротьба за соборність України в контексті Другої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 802-824. – ISBN 966-7522-07-5
214970
  Преловська І. Боротьба за Софію Київську // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 86-110. – ISBN 966-625-040-3
214971
  Молотов В.М. Боротьба за соціялізм і боротьба за мир : Доповыдь VI з"їздові Рад СРСР / В.М. Молотов. – Київ : Пролетар, 1931. – 128с.
214972
  Дубина М.І. Боротьба за спадщину Т.Г.Шевченка на західноукраїнських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.І. Дубина, 1961. – [12] с.
214973
  Козак С. Боротьба за спадщину Шевченка в першій половині 1860-х років // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 110-129. – ISBN 978-966-02-6612-4
214974
   Боротьба за створення марксиської партії в Росії. Утворення РСДРП. виникнення більшовізму як течії політичної думки і як політичної партії. (1894-1904 рр.). - Матеріали на допомогу вивчаючим історію К / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1960. – 88с.
214975
   Боротьба за створення марксиської партіїв Росії. Утворення РСДРП. Виникнення більшовізму як течії політичної дулітичної партії. (1894-1904 рр.) : - Матеріали на доп. вивчаючим історію КПРС / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1957. – 96с.
214976
  Адамов І.Г. Боротьба за створення матеріально-технічної бази комунізму / І.Г. Адамов. – Київ : Держ.вид.політичної літератури УРСР, 1960. – 90с.


  Характеристика основних рис матеріально-технічної бази комуністичного суспільства, розповідається про боротьбу радянського народу за її створення в період розгорнутого будівництва комунізму.
214977
  Гриценко І. Боротьба за створення флоту УНР у листопаді 1917 - лютому 1918 років / Ігор Гриценко ; [за ред. А. Сєрикова]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2018. – 71, [1] с. – Сер. засн. в 1990 р. – Бібліогр.: с. 69-71. – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 10-11) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; кн. 57). – ISBN 978-617-7548-05-7
214978
  Ткач С. Боротьба за суцільну колективізацію і робота серед бідноти / С. Ткач. – К., 1931. – 40с.
214979
  Ромоданов А.П. Боротьба за тверезість : досвід і проблеми / А.П. Ромоданов. – Київ, 1990. – 32с.
214980
  Гельман В.М. Боротьба за технічний прогрес у сільському господарстві України / В.М. Гельман, Г.Г. Іванов; АН УРСР. Інститут економіки. – Київ : АН УРСР, 1958. – 73с.
214981
  Тяпченко С. Боротьба за торжество ленінсько-сталінської національної політики на Україні / С. Тяпченко. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 51 с.
214982
  Шпонтак К.О. Боротьба за угорський трон між Габсбургами та Ягеллонами й позиція Яна Іскри (1440-1444) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 123-134. – (Історія ; Вип. 24)
214983
  Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (XVII ст.) / Л.Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192 с. – ISBN 5-330-02319-X
214984
  Квітковський Д. Боротьба за українську ідею : збірник публіцистичних творів / Денис Квітковський ; упорядкував і зредагував Василь Верига ; Науково-дослідний ін-т ім. О. Ольжича ; Дослідна фундація ім. О. Ольжича у ЗСА. – Детройт ; Нью-Йорк ; Торонто : Прешовська друкарня, 1993. – 603 с. – Накладом і коштом Родини. Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 80-967053-1-8 (у м"як. обкл.)
214985
  Захожай З.В. Боротьба за українську освіту у Східній Галичині в 20-30 pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 62-63. – (Історія ; вип. 63/64)


  Проаналізовано стан розвитку української освіти у Східній Галичині в 1920-1930-рр.
214986
  Коряк В.Д. Боротьба за Шевченка / В. Коряк. – Харьків : Дервидав України, 1925. – 115 с.
214987
  Комишанченко М.П. Боротьба за Шевченка / М.П. Комишанченко. – Київ : Знання, 1964. – 48с.
214988
  Журавель В. Боротьба зі злочинами з ознаками корупції у військових формуваннях - пріоритетний напрям діяльності військових прокуратур // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 12-14.
214989
  Мусієнко А. Боротьба зі злочинами у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 89-91.
214990
  Бандурка О.М. Боротьба зі злочинністю в аспекті її організації / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 9-19. – ISSN 2304-4556
214991
  Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-39
214992
  Екхарт Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС / Екхарт, фон Бубнофф // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.41- 50. – ISBN 966-667-078-Х
214993
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі ХХІ століття - проблема сьогодення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 3-18. – ISSN 0201-7245
214994
  Анісімов О. Боротьба зі злочинністю у Збройних силах України / О. Анісімов, Ю. Бобров // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.110- 112
214995
  Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохороних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.13-18


  проблеми невідповідності окремих норм чинного законодавства України Конституції
214996
   Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності : (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Харків : Право, 2001. – 264 с. – ISBN 966-7146-47-2
214997
  Левицька М.Б. Боротьба зі злочинністю як одна з основних функцій ОВС по забезпеченню національної безпеки України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С. 3-7. – Бібліогр.: 5 н.
214998
  Гросгейм Н.О. Боротьба зі шкідниками плодових культур / Н.А. Гросгейм ; Всесоюзний досл. ін-т плодово-ягідного господарства ; пер. з рос. М. Жуковського. – Київ : ДВОУ Держсільгоспвидав. – 16 с.
214999
  Щоголів І.М. Боротьба зі шкідниками рослин у колгоспах / І.М. Щоголів. – Харків ; Київ, 1932. – 180 с.
215000
  Романець Н.Р. Боротьба зі шкідництвом в аграрному секторі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 54-59. – ISSN 2077-1800
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,