Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
214001
  Арань Л. "Битва гунів" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5/8 (1133/1136). – С. 431-441. – ISSN 0320-8370


  Поема 1873 р.
214002
  Яковенко Н. "Битва за душі": Конкуренція богородичних чуд між уніятами та православними у 17 ст. (від Теодозія Боровика до Йоаникія Галятовського) // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 807-825. – ISSN 0363-5570
214003
  Щербина П. "Битва за Ірпінь" (уривки з книжки) // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 31 жовтня (№ 19/20)


  "Битва за Ірпінь" — книга Петра Щербини, видана українською мовою у грудні 2022 року видавництвом «Саміт-книга». Книга розповідає про події, які відбувалися наприкінці лютого – у березні минулого року в місті Ірпінь Київської області. У книзі ...
214004
  Щербина П. "Битва за Ірпінь": хронологія боротьби міста-героя / спілкувався С. Куліда // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2023. – 31 жовтня (№ 19/20)


  Друге видання книги Петра Щербини «Битва за Ірпінь», видане українською мовою у грудні 2022 року видавництвом «Саміт книга». Книга розповідає про події, які відбувалися наприкінці лютого у березні минулого року в місті Ірпінь Київської області. У книзі ...
214005
  Жук С. "Битва за культуру" в закритому місті совєтської України в період пізнього соціалізму, 1959-1984 рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 54-79. – ISBN 978-617-578-013-8
214006
  Снитко О. "Битва наративів" у сучасному медіапросторі України / О. Снитко, С. Гречка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 44. – С. 86-117. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено аналізу стратегічних комунікацій у медійному просторі України. Доведено, що стратегічні комунікації як система багатовекторного спілкування із суспільством пов"язані з колом актуальних та соціально важливих проблем, виконують роль ...
214007
  Давидюк В. "Битва народів" у весільних пересварках західних поліщуків: історична зумовленість одного драматичного сюжету // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 45-53
214008
  Мельниченко Настя "Битва націй". Бий чужих, щоб свої боялися! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 30-32 : фото
214009
  Матюшенко Є. "Битва під Києвом увійде в підручники з військової історії" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 24 травня (№ 115). – С. 3


  Спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс про повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 р.
214010
  Сірук М. "Битва титанів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 3


  Чим завершаться масові протести в Туреччині.
214011
  Опанасенко П. "Битва" в пути // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.52-53


  Терроризм на транспорте
214012
  Чорноморець Ю. "Битва" патріархів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 7


  Час УПЦ вирішувати - все-таки з Україною чи проти неї.
214013
  Багир-Заде "Битлз" - навсегда ! : [страницы биогр. ливерпул. квартета] / А.Н. Багир-Заде. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отделениение, 1989. – 201, [1] с. : ил. – Избр. библиогр."Битлз" с 190-191 ; Библиогр.: с. 192-193. – (Впервые в СССР)
214014
  Иванов Д. "Бить по головам буржуев": военизированное насилие в Шлиссельбурге, 1917 - 1919 гг. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 2. – С. 197-227. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
214015
  Коровин В.В. "Биться с врагами до последней капли крови" / В.В. Коровин, А.Н. Манжосов, А.Ю. Золотухин // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-27. – ISSN 0869-6322


  Страницы ратной истории города воинской славы Курска. 1941-1943 гг.
214016
  Іщенко Н. "Бі-Бі-Сі" без Британії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 25, 29


  Як Україні розбудувати систему вливових незалежних медіа.
214017
  Солонська Н.Г. "Бібліографічні вісті" як явище української книгознавчої думки 20 - початку 30-х років 20 століття. : Автореф... канд. іст.наук: / Солонська Н.Г.; НАН України. НБУ ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 21л.
214018
  Булаховська Ю.Л. "Бібліографічно-методичні поради для наукової розробки "українсько-польська літературна взаємодія кінця XIX - початку XX століття" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 47-51. – ISBN 966-638-08406
214019
  Попова Н. "БібліоКемп лідерів читання" на Херсонщині // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 16-17


  У статті йдеться про перебіг триденного «БібліоКемпа лідерів читання», який зібрав переможців обласних етапів першого Всеукраїнського конкурсу проектів «Лідер читання"
214020
  Антоник О.В. "Бібліологічні вісті" (1923-1930 рр.) як науковий часопис вітчизняного книгознавства // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 220-224
214021
  Макринікола Катерина [Бібліографія Янніса Ріцоса : 1924-1989 / Макринікола Катерина. – Афіни : Новогрецької культури та загальної освіти, 1993. – 735 с. – Видання грецькою мовою. – Бібліогр.: іл. – ISBN 960-259-081-5
214022
  Бузук П. [Бібліографія] : Новыя працы па беларускай дыялектолегії / П. Бузук. – [5 с.]
214023
  Шульгина Г.И. Биоэлектрическая активность головного мозга и условный рефлекс / Г.И. Шульгина. – М., 1978. – 231с.
214024
   Биоэлектрическая активность и мембранный транспорт у растений : межвуз. сб. – Горький : [б. и.], 1988. – 75 с.
214025
  Селивра А.И. Биоэлектрическая активность и химические факторы синаптической передачи возбуждения в верхнем шейном симпатическом ганглии кошки в постнатальном онтогенезе. : Автореф... Канд.мед.наук: / Селивра А.И.; АН СССР.Ин-т эксперимент.мед.АМН СССР. – Л, 1964. – 16л.
214026
  Гинзбург Д.А. Биоэлектрическая активность коры головного мозга при заболевании силикозом и при вибрационном ангионеврозе и роль афферентных влияний в формировании ее изменений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гинзбург Д.А.; АМН СССР,. – М, 1964. – 18л.
214027
  Горбач Н.Л. Биоэлектрическая активность коры головного мозга при опухолях задней череной мякоти : Автореф... канд. мед.наук: / Горбач Н. Л.; Отд-ние биол. наук АН УССР. – К., 1957. – 19л.
214028
  Валтьцев В.Б. Биоэлектрическая активность сетчатки амфибий в динамических условиях световой стибуляции. : Автореф... Канд.биол.наук: / Валтьцев В.Б.; Ан СССР. – М, 1964. – 13л.
214029
  Маслоброд С.Н. Биоэлектрическая полярность кукурузы и некоторых других видов растений : Автореф... канд. биол.наук: / Маслоброд С.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
214030
  Духовный А.И. Биоэлектрическая реакция женских генеративных органов кукурузы при опылении : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Духовный А.И. ; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
214031
  Лялин О.О. Биоэлектрическая реакция листа растения на световое раздражение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лялин О.О. ; Всесоюз. акад. с.-х. наук , Агрофиз. НИИ. – Ленинград, 1965. – 18 с.
214032
  Стадник С.А. Биоэлектрическая реакция на импульсное термовоздействие как показатель повреждений растительных объектов неблагоприятными факторами. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Стадник С.А.; АН УССР. Ин-т физиол. раст. – К., 1977. – 19л.
214033
  Стадник С.А. Биоэлектрическая реакция растений на импульсное температурное воздействие. : Автореф... канд. биол.наук: 09.00.12 / Стадник С.А.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1979. – 17л.
214034
  Штарк М.Б. Биоэлектрические и гисто-цитохимические изменения в головном мозге зимнеспящих млекопитающих : автореф. дис. ... док. биол. наук / Штарк М.Б. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
214035
  Ардила Альфредо Биоэлектрические показатели активации при мнестической деятельности. (В норме и у больных с поражениями лобных долей мозга) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Ардила Альфредо; МГУ. Фак. психологии. – М., 1976. – 26л.
214036
  Венчиков А.И. Биоэлектрические потенциалы желудка / А.И. Венчиков. – Москва, 1954. – 120с.
214037
  Горланов Н.А. Биоэлектрические потенциалы и окислительно-восстановительный режим укореняющихся черенков : Автореф... канд. биол.наук: / Горланов Н. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1962. – 25л.
214038
  Гусельников В.И. Биоэлектрические процессы головного мозга в филогенезе позвоночных. : Автореф... Доктора биол.наук: / Гусельников В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
214039
  Макарова Л.Г. Биоэлектрические реакции мозга на различные виды ритмической световой стимуляции в норме и при сосудистой мозговой патологии : Автореф... докт. биол.наук: / Макарова Л. Г.; АМН СССР. – М., 1967. – 27л.
214040
  Левашов М.И. Биоэлектрические свойства костной ткани / М.И. Левашов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2015. – 276, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 253-276. – ISBN 978-617-571-111-8
214041
  Сыров В.С. Биоэлектрические явления в развивающемся зародыше рыб и связь их с этапами развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сыров В.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1965. – 17 с.
214042
   Биоэлектрические явления и мембранный транспорт у растений : межвуз. сб. – Горький : Горьк.гос. ун-т, 1985. – 78 с. : ил.
214043
  Кудасова В.Л. Биоэлектрические явления при плазмолитическом сокращении протоспласта : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Кудасова В.Л. ; Моск. с-х. академия. – Москва, 1969. – 16 с.
214044
  Изаков В.Я. Биоэлектрические явления у животных и растений : Основы электробиологии: Учебное пособие / В.Я. Изаков, И.А. Рыбин; МВиССО РСФСР, Уральский гос. ун-т. – Свердловск
Часть 1. – 1973. – 178с.
214045
   Биоэлектрическое управление / В.С. Гурфинкель, В.Б. Малкин, М.Л. Цетлин, А.Ю. Шнейдер; В.С. Гурфинкель, В.Б. Малкин, М.Л. Цетлин, А.Ю. Шнейдер ; АН СССР, Ин-т проблем передачи информации. – Москва : Наука, 1972. – 243 с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 220-242
214046
  Плонси Р. Биоэлектричество : количественный подход / Роберт Плонси, Р. Барр ; пер. с англ. Л.М. Чайлахяна, Л.И. Титомира. – Москва : Мир, 1992. – 366 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 5-03-001841-7
214047
  Швец-Тэнэта-Гурий Биоэлектро-химическая активность головного мозга при обучении. / Швец-Тэнэта-Гурий. – Москва : Наука, 1986. – 169с.
214048
   Биоэлектрогенез и мембранный транспорт у растений : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1989. – 85, [3] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
214049
   Биоэлектрогенез и транспорт веществ у растений : межвуз. сб. – Горький : ГГУ, 1986. – 107 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
214050
  Опритов В.А. Биоэлектрогенез у высших растений / В.А. Опритов, С.С. Пятыгин, В.Г. Ретивин; АН СССР, Ин-т физиологии растений. Госкомитет по народному образ. Нижегородский гос. ун-т. – Москва : Наука, 1991. – 216с.
214051
  Сент-Дьердьи Биоэлектроника : Исследование в области клеточной регуляции, защитных механизмов и рака / Сент-Дьердьи. – Москва, 1971. – 80с.
214052
  Богуславский Л.И. Биоэлектрохимические явления и граница раздела фаз / Л.И. Богуславский ; АН СССР, Институт электрохимии. – Москва : Наука, 1979. – 360 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 336-356 (830 назв.). – (Биологические и технические мембраны)
214053
  Сент-Дьердьи Биоэнергетика : пер. с англ. / Сент-Дьердьи. – Москва : ГИФМЛ, 1960. – 155с. – (Современные проблемы физики)
214054
  Кучеренко Н.Е. Биоэнергетика : учебное пособие / Н.Е. Кучеренко, В.М. Войцицкий. – Киев : Вища школа, 1982. – 272 с.
214055
  Николс Д.Д. Биоэнергетика / Д.Д. Николс. – Москва : Мир, 1985. – 190с.
214056
   Биоэнергетика гидробионтов. – Киев : Наукова думка, 1990. – 245, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 222-244 (522 назв.). – ISBN 5-12-001582-4
214057
   Биоэнергетика и биологическая спектрофотометрия. – Москва : Наука, 1967. – 315 с. : рис., табл.
214058
  Кеплен С.Р. Биоэнергетика и линейная термодинамика необратимых процессов : (стационарное состояние) / С.Р. Кеплен, Э. Эссиг; Пер. с англ.: М.Г. Гольдфельда. – Москва : Мир, 1986. – 384 с.
214059
  Матюхин В.А. Биоэнергетика и физиология плавания рыб / В.А. Матюхин. – Новосибирск : Наука, 1973. – 154с.
214060
  Пантелеев П.А. Биоэнергетика мелких млекопитающих: Адаптация грызунов и насекомоядных к температур. условиям среды. / П.А. Пантелеев. – Москва : Наука, 1983. – 271с.
214061
  Чотоев Ж.А. Биоэнергетика миокарда в условиях высокогорья / Ж.А. Чотоев. – Фрунзе, 1985. – 182с.
214062
  Алиев С.А. Биоэнергетика органического вещества почв / С.А. Алиев ; АН АзССР, Ин-т почвоведения и агрохимии. – Баку : ЭЛМ, 1973. – 66 с. – Библиогр.: 60-65
214063
  Скулачев В.П. Биоэнергетика. Мембранные преобразователи энергии / В.П. Скулачев. – М., 1989. – 1-271с.
214064
   Биоэнергетические и структурные аспекты гомеостаза в изолированных системах и организме : межвуз. сб. науч. тр. – Красноярск : [б. и.], 1987. – 251 с. – Библиогр.: с. 237-246
214065
  Рэкер Э. Биоэнергетические механизмы / Э. Рэкер. – Москва, 1967. – 291с.
214066
  Мацынин Вольт Владимирович Биоэнергетические механизмы развития гипероксии : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.13 / Мацынин Вольт Владимирович; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1982. – 53л.
214067
  Рэкер Э. Биоэнергетические механизмы: новые взгляды / Э. Рэкер. – Москва : Мир, 1969. – 216с.
214068
  Рэкер Э. Биоэнергетические механизмы: новые взгляды = A new look at mechanisms in bioenergetics / Э. Рэкер; Пер. с англ.: М.И. Гольдштейна; Под ред.: В.П. Скулачева. – Москва : Мир, 1979. – 216с.
214069
  Разумович А.Н. Биоэнергетические процессы и старение организма / А.Н. Разумович. – Минск, 1972. – 230с.
214070
   Биоэнергетические процессы при гетерозисе. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 176 с. – ISBN 5-343-00798-8
214071
  Ресульева Н.Ш. Биоэнергетический рынок Украины: условия и перспективы развития // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 45-48
214072
  Павловец И.Н. Биоэнергия и патогенные зоны в жизни человека / И.Н. Павловец. – Киев : Соборна Україна, 1994. – 128с.
214073
  Бойлс Д. Биоэнергия: технология, термодинамика, издержки / Д. Бойлс ; пер. с англ. М.Ф. Пушкарева ; под ред. Е.А. Бирюковой. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 151, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце глав
214074
  Гребенщикова Е.Г. Биоэтика - вариант "постэтики" // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.90-96. – ISSN 0235-1188
214075
  Поттер В.Р. Биоэтика = Bioethics: Bridge to the Future : мост в будущее / Ван Ранселер Поттер ; Укр. ассоц. по биоэтике ; пер. с англ. яз. Т.Г. Будковской, канд. биол. наук С.В. Вековшининой ; общ. ред. пер. канд. биол. наук С.В. Вековшининой, канд. филос. наук В.Л. Кулиниченко. – Київ : Вадим Карпенко, 2002. – 215, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Bioethics: Bridge to the Future / Van Renssellaer Potter. New Jersey: Prentice-Hall., ink. - Имен. указатель: с. 210-211. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. – ISBN 966-7833-20-8
214076
  Тищенко П.Д. Биоэтика , общество риска и эвристика вызова // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 42-49. – ISSN 0235-1188
214077
  Павлова Т.Н. Биоэтика в высшей школе / Т.Н. Павлова; Киевск. эколого-культурный центр. – Киев, 1998. – 128с. – (Охрана дикой пририды ; Вып.10)
214078
  Мерзлякова Т.Г. Биоэтика в контексте прав человека // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 3 (май - июнь). – С. 120-136. – ISSN 0236-2007
214079
  Белоусова Т.П. Биоэтика как объект когнитивной ономасиологии // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 132-146


  В статье мотивирован выбор номинативных единиц биоэтики как объекта когнитивно-ономасиологического исследования, способного раскрыть механизмы познавательной и терминологической деятельности в этой области знания. Определены гносеологические, ...
214080
  Шостацкая К.С. Биоэтические проблемы в вероучении Церкви последнего завета: вопросы аборта, клонирования и искусственного оплодотворения // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 65-66
214081
  Бах Р. Биплан : повесть / Ричард Бах. – Харьков : Фолио, 2004. – 240 с. – (Свет Истины). – ISBN 966-03-2459-6
214082
  Никишин В.И. Биполярные интегральные схемы с диэлектрической изоляцией / В.И. Никишин. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1980. – 167 с.
214083
  Уфлянд Я.С. Биполярные координаты в теории упругости / Я.С. Уфлянд. – Москва-Ленинград, 1950. – 232 с.
214084
  Белоус А.И. Биполярные микросхемы для интерфейсов систем автоматического управления / А.И. Белоус, О.Е. Блинков, А.В. Силин. – Ленинград : Машиностроение : Ленинградское отделение, 1990. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 269-271 (56 назв.). – ISBN 5-217-00921-7
214085
  Стоjичичь Джьоко Биране речи / Джьоко Стоjичичь ; [уред. М. Jевтичь]. – Београд : Сремпублик, 1997. – 280, [3] с. : портр.
214086
  Арлинский Юрий МОисеевич Бирасширения неограниченных опраторов, характеристические операто-функции обобщенных операторных узлов и их применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Арлинский Юрий МОисеевич; АН УССР. Ин-т прикл. математики и механики. – Донецк, 1977. – 18л.
214087
  Гриненко Михаил Михайлович Бирациональная геометрия трехмерных расслоений на поверхности дель Пеццо малых степеней : Автореф. дисс. доктора физико-математ. наук: 01.01.06 / Гриненко М.М.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова; РАН. – Москва, 2005. – 15с. – Библиогр.: 7 назв.
214088
  Чельцов Иван Анатольевич Бирациональная жесткость, факториальность и расслоения на эллиптические кривые : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.06 / Чельцов И.А.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова Российской академии наук. – Москва, 2005. – 13с. – Библиогр.: 11 названий
214089
  Саркисов В.Г. Бирациональные автоморфизмы расслоений на коники : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Саркисов В. Г.; АН СССР, Математ. ин-т. – М., 1980. – л.
214090
  Серов Антон Бирдинг спорт бородатых мужчин. Растительная культура / Серов Антон, Крокарт Иан // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 58-63 : фото
214091
  Смит Адам Биржа - игра на деньги / "Адам Смит"[Псевдоним]. – Москва : Альпина, 2000. – 285с. – ISBN 5-89684-007-1
214092
  Штилих О. Биржа и ее деятельность / О. Штилих. – СПБ, 1992. – 304с.
214093
  Мясоедов С.П. Биржа и финансовые потрясения капитализа конца 80-х годов: (Диалог ученого и журналиста). / С.П. Мясоедов, Ю.И. Фединский. – М., 1988. – 63с.
214094
  Фединский Ю.И. Биржа: вчера , сегодня и завтра / Ю.И. Фединский, Р.Т. Юлдашев. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
214095
  Авилина И.В. Биржа: правовые основы организации и деятельности : создание, структура, функционирование, прекращение деятельности / И.В. Авилина, О.М. Козырь. – Москва : Экономика и право, 1991. – 92 с. – Авт. на обл. загл. не укааны
214096
   Биржевая деятельность. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 240 с.
214097
   Биржевая торговля Украины в 1923-24 году. – Харьков : [б. и.], 1924. – 52 с. : 18 табл. – (Всеукраинское бюро с"ездов биржевой торговли)
214098
   Биржевая торговля Украины в 1924-1925 году. – Белгород : Тип. "Промкомбината", 1926. – 176 с. – (Всеукраинский совет съездов биржевой торговли)
214099
   Биржевое дело : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит" и "бухгалтерский учет и аудит". – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 304 с.
214100
  Дегтярева О.И. Биржевое дело : Учебник для вузов / О.И. Дегтярева. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 679с. – ISBN 5-238-00152-5
214101
   Биржевое дело : учеб. для студ. высш. учеб. завед. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 304 c. – ISBN 5-279-01772-8
214102
  Дегтярева О.И. Биржевое дело : Учебник для вузов / О.И. Дегтярева. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 680 с. – ISBN 5-238-00152-5
214103
   Биржевое дело : учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по спец."Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет и аудит". – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 304 c. – ISBN 5-279-01772-8
214104
  Герчик О. Биржевой Грааль или приключения трейдера Буратино : смешная сказка о серьезном трейдере Буратино : биржевая азбука в картинках / [Александр Герчик, Татьяна Лукашевич ; ил. Ю. Сомина]. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2012. – 179, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обл. - На обл. также: Українська біржа. – ISBN 978-966-415-049-8
214105
   Биржевой справочник. – Москва : Изд. Биржевого комитета, 1922. – 175 с.
214106
  Корельский В.Ф. Биржевый словарь : В 2- х т. / В.Ф. Корельский, Р.В. Гаврилов; РАЕН Отд.экономики и социологии. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1017-5
Т.1 А-М. – 2000. – 288с.
214107
  Корельский В.Ф. Биржевый словарь : В 2- х т. / В.Ф. Корельский, Р.В. Гаврилов; РАЕН Отд. экономики и социологии. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1018-3
Т.2 Н-Я. – 2000. – 304с.
214108
  Монтано Д. Биржи и банки ХХІ столетия: новая волна : Катализатор всемирной эконом.и финансов.револ. ХХI ст. Как Вы можете стать бирж.маклером и почему Вы должны это сделать / Д. Монтано. – Київ : Издательский Дом "Амадей", 2001. – 271с. – ISBN 966-7689-09-3
214109
  Канзиг Роберт Бирка для вида : большая идея // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-24 : Фото
214110
   Биркун Людмила Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – ISBN 978-966-439-754-1
214111
   Биркун Людмила Вікторівна (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 37. – ISBN 978-966-933-054-3
214112
  Шнайдер С.С. Бирма - колония британского империализма (экономико-географ. очерк) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Шнайдер С.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1949. – 16 с.
214113
  Васильева В.Я. Бирма / В. Васильева. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 35, [1] с.
214114
  Шнайдер С.С. Бирма / С.С. Шнайдер. – Москва, 1951. – 328с.
214115
  Васильев В.Ф. Бирма / В.Ф. Васильев. – Москва, 1954. – 40с.
214116
  Щербаков М.Т. Бирма / М.Т. Щербаков. – Москва, 1956. – 55с.
214117
  Чжу Чжи-хе Бирма / Чжу Чжи-хе. – Москва, 1958. – 230с.
214118
  Толоконникова А.А. Бирма : Физико-географическая характеристика / А.А. Толоконникова. – Москва, 1959. – 160с.
214119
   Бирма. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 28 с. : 1 карта 1:2000000 + Прилож.: Об"яснит. текст к карте А.А. Толоконникова
214120
  Азовский И.П. Бирма / И.П. Азовский. – Москва : Мысль, 1970. – 151 с. : ил., карт.
214121
   Бирма : справочник. – Москва : Наука, 1982. – 392 с.
214122
  Маретин Юрий Васильевич Бирма : Рек. библиогр. справочник / Маретин Юрий Васильевич. – Москва : Книга, 1983. – 64с. – (Стрны и народы мира)
214123
  Аун С. Бирма бросает вызов : статьи и речи / Сан Аун. – Москва : Наука, 1965. – 312 с. : ил. + прилож. 31 с., 1 портр.
214124
  Узянов А.Н. Бирма в борьбе за упорядочение своей независимости / А.Н. Узянов. – М., 1956. – 40с.
214125
   Бирма и Китай: проблемы взаимоотношений : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1982. – 197 с. – Библиогр. в примеч. в конце статей
214126
  Не Вин Бирма на новом пути. / Не Вин. – Москва, 1965. – 252 с.
214127
  Васильев В.Ф. Бирма на новых рубежах / В.Ф. Васильев. – Москва, 1965. – 40с.
214128
  Малов А.Ф. Бирма наших дней. / А.Ф. Малов. – М., 1983. – 64с.
214129
   Бирма, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Малайская федерация Сингапур. – Москва : Госгеографгиз, 1959. – 54 с. : 1 карта 1:4000000
214130
  Толоконникова А.А. Бирма. Индонезия = Страны Азии / А.А. Толоконникова. – Москва, 1955. – 32с.
214131
  Куракова Л.И. Бирма. Природные районы и ландшафты. / Л.И. Куракова. – Москва : Мысль, 1967. – 272с.
214132
  Васильев И.В. Бирма. Экономика и внешняя торговля. / И.В. Васильев, М.П. Миронов. – Москва, 1964. – 160 с.
214133
  Сумленова Е.В. Бирма: земля и люди : Путевые заметки / Е.В. Сумленова. – Москва : Наука, 1980. – 87с.
214134
  Кауфман А.С. Бирма: идеология и политика / А.С. Кауфман. – М., 1973. – 395с.
214135
  Агаджанян А.С. Бирма: крестьянский мир и государство / А.С. Агаджанян; АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. В.Ф.Васильев. – М. : Наука, 1989. – 134с. – Библиогр.: с. 127-131. – ISBN 5-02-016493-3
214136
  Альжанов Х.Ш. Бирма: прошлое и настоящее / Х.Ш. Альжанов. – Алма-Ата, 1977. – 126с.
214137
  Макарова С.М. Бирма: развитие капитализма в промышленности / С.М. Макарова. – Москва, 1968. – 200с.
214138
  Всеволодов И.В. Бирма: религия и политика / И.В. Всеволодов. – Москва, 1978. – 270с.
214139
  Бурман А.Д. Бирманская драма середины ХІХ века. / А.Д. Бурман. – М., 1973. – 144с.
214140
  Бурман А.Д. Бирманская драма среднины XIX в. (На материале пьес У Чин У и УПоун Ня : Автореф... канд. филол.наук: / Бурман А. Д.; ЛГУ. – Л., 1971. – 15л.
214141
  Попов Г.П. Бирманская литература. / Г.П. Попов. – М, 1967. – 152с.
214142
  Кубатьян Григорий Бирманская перестройка / Кубатьян Григорий, Хёфлер Моника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 42-57 : фото. – ISSN 1029-5828
214143
  Новикова З.А. Бирманская пресса и ее роль в борьбе за социально-экономические преобразования в стране (1962-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 070010 / Новикова З.А.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1973. – 29л.
214144
  Аунг М.Х. Бирманские народные сказки / М.Х. Аунг ; пер. М. Юцковской. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 144 с. : ил.
214145
   Бирманский союз : сб. ст. – Москва : Издательство восточной литературы, 1958. – 292 с. : ил. + 1 вкл. карта
214146
   Бирманский язык. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 123 с.
214147
   Бирманско-русский разговорник. – Москва : [б. и.], 1959. – 328 с.
214148
   Бирманско-русский словарь : около 29000 слов : с прил. "Краткого очерка грамматики бирманского языка", сост. В.Б. Касевичем / Н.Н. Новиков, Л.А. Давыдов, К.П. Шаньгин, Б.Я. Надточенко; [Н.Н. Новиков, Л.А. Давыдов, К.П. Шаньгин, Б.Я. Надточенко] ; под ред. Г.Ф. Мининой и У Чо Зо. – Москва : Русский язык, 1976. – 783 с. – Библиогр.: с. 12
214149
   Биробиджан. – Москва : Эмес, 1932. – 36 с.
214150
  Рохлин Александр Биробиджан : На Тихонькой станции сойду... Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 138-153 : Фото, карта. – Библиогр.: Біліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
214151
  Блоштейн Г.Д. Биробиджанские зарисовки / Григорий Блоштейн ; Всесоюз. об-во по земел. устройству трудящихся евреев в СССР-ОЗЕТ. – Москва : Эмес, 1934. – 48 с.
214152
  Гольдштейн М. Биробиджанцы на Амуре. / М. Гольдштейн. – М., 1958. – 202с.
214153
  Щукин И.И. Бирон в гравюре Ив. Соколова : страничка из истории русской иконографии / И.И. Щукин. – Москва : Типография А.И. Снегиревой, 1893. – IV, 19 с.
214154
  Строев В.Н. Бироновщина и Кабинет министров : Очерк внутр. политики императрицы Анны : Ист. исслед. пр.-доц. В. Строева. – Москва : Тип. Моск. ун-та
Ч. 1 : (1730-1735 г.). – 1909. – 207 с.
214155
  Строев В.Н. Бироновщина и Кабинет министров : Очерк внутр. политики императрицы Анны : Ист. исслед. пр.-доц. В. Строева. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук
Ч. 2, вып. 1 : [1735-1740]. – 1910. – [6], 77 с.
214156
   Бирск. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1965. – 72 с. – (Города нашей республики)
214157
  Айрапетян Грачик Мергоевич Биртогональные системы рациональных функций и их базисность в подпространствах классов Н и Е. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Айрапетян Грачик Мергоевич; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 11л.
214158
   Бируни - великий узбекский ученый средневековья. – Ташкент : АН УзССР, 1950. – 92 с.
214159
   Бируни : сб. ст. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1950. – 140 с. : ил.
214160
  Тимофеев И.В. Бируни / И.В. Тимофеев. – Москва : Мол. гвардия, 1986. – 304 с.
214161
  Садыков Х.У. Бируни и его работы по астрономии и математической географии / Х.У. Садыков. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 152 с.
214162
   Бирута Баумане : живопись : каталог выставки / Баумане Бирута, выставка живописи; Союз худ. СССР ; Союз худ. Латв. ССР ; Центр. Дом художника ; авт. вступ. ст. О. Вациетис, В.Ф. Петров-Стромский. – Москва : Советский художник, 1983. – [32] с. : ил.
214163
  Менчинская Т.И. Бирюза / Т.И. Менчинская. – Москва : Недра, 1981. – 159с.
214164
  Менчинская Т.И. Бирюза / Т.И. Менчинская. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1989. – 192с.
214165
  Муравлев Е.Я. Бирюза в березах / Е.Я. Муравлев. – Саратов, 1972. – 22с.
214166
  Магомедов М.М. Бирюзовая волна : повести / Муса Магомедов ;. – Москва : Современник, 1983. – 334 с.
214167
  Логинов В.Н. Бирюзовое колечко / В.Н. Логинов. – М., 1985. – 301с.
214168
  Шугаев В.М. Бирюзовые, золоты колечки: рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1980. – 48с.
214169
   Бирюзовый ларец : сказки. – Ташкент : Художественная литература. – (Узбекское народное творчество ; [Т. 5])
Ч. 5. – 1967. – 343 с. : ил.
214170
  Тургенев И.С. Бирюк / И.С. Тургенев. – Изд. 12-е. – Петроград, 1917. – 15с.
214171
   Бирюковские чтения / Бирюковские чтения; Челябинская областная писательская организация. Челябинский обком ВЛКСМ. Совет Челябинского отд-ния Всероссийского об-ва охраны памятников истории и культуры. – Челябинск : [б. и.], 1975. – 114 с.
214172
  Бирюков А. Бирюковы на службе Отечеству // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 54-55. – ISSN 0321-0626


  Першим був Г. П. Бірюков у 1683 р.
214173
  Ошанин Л.И. Бирюсинка / Л.И. Ошанин. – М, 1967. – 79с.
214174
   Бирюч Петроградских государственных академических театров : сб. ст. – Петроград : [б. и.], 1920. – 424 с.
214175
   Бирюч Петроградских государственных театров : сб. ст. : летний : июнь - август / под ред. А.С. Полякова. – [Петроград : Издательство Петроградских государственных театров], 1919. – 190 с.
214176
  Володин Г.Г. Бирючья коса / Г.Г. Володин. – Киев, 1978. – 198с.
214177
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 109л. – Бібліогр.:л.102-109
214178
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 11л.
214179
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 12л.
214180
  Дедкова Валентина Павловна Бисазозамещенные хромотроповой кислоты группы ортаниловых как реагенты на барий и сульфат - ионы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Дедкова Валентина Павловна; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
214181
  Моисеенко Е.Ю. Бисер и стеклярус в России / Е.Ю. Моисеенко, В.А. Фалеева. – Л, 1990. – 254с.
214182
  Флеров Н.Г. Бисерово озеро / Н.Г. Флеров. – М, 1986. – 207с.
214183
  Бритов Александр Владимирович Бисимейство плоскостей ВАп и оснащенная поверхность Ф(Х2)ВА4 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бритов Александр Владимирович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1978. – 8л.
214184
  Чубинский В.В. Бисмарк : Политическая биография / В.В. Чубинский. – Москва : Мысль, 1988. – 416 с. – ISBN 5-244-00087-X
214185
  Дживелегов А. Бисмарк и Лассаль. – Москва : [б. и.], 1906. – с.
214186
  Баев В.Г. Бисмарк и правовой статус короля в прусской конституционной монархии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 11. – С. 27-30. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуется политика О. фон Бисмарка, направленная на поддержание режима функционирования германской модели конституционализма.
214187
  Ерусалимский А.С. Бисмарк как дипломат / А.С. Ерусалимский. – Москва, 1940. – 52с.
214188
  Ерусалимский А.С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм / А.С. Ерусалимский; АН СССР. Институт истории. – Москва : Наука, 1968. – 285с.
214189
   Бистабильные фоторезисторные оптроны. – Москва : Энергия, 1976. – 88 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 563)
214190
  Метра И.А. Бистахастические циркулянты и систезы устойчивых преобразователей вероятных распределений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Метра И.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1975. – 19л.
214191
   Бистра. – Сколеже
Т.1 : Природни и социогеографски карактеристики на планината Бистра. – 1983
214192
   Бистра. – Сколеже
Т.2 : Радослав Ризовски - Славчо Цеков. Шумската вегетацижа на планината Бистра. – 1990
214193
  Малицький Ф.М. Бистрий Буг : повість / Ф.М. Малицький. – Київ : Дніпро, 1966. – 267 с.
214194
  Девідсон Б. Бистрина / Б. Девідсон. – К, 1962. – 250с.
214195
  Девідсон Б. Бистрина : роман / Безіл Девідсон ; пер. з англ. Микола Дмитренко. – Київ : Дніпро, 1970. – 264 с.
214196
  Бурлаков С.Р. Бистрина : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 75 с.
214197
  Павличко Дмитро Бистрина. Поезії / Павличко Дмитро. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 252с.
214198
   Бистрицький Євген Костянтинович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 37. – ISBN 978-966-933-054-3
214199
  Лазуркина Л.А. Бисцианины, дисазокрасители и азоцианиты с сопряженными хромофорами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лазуркина Л.А.; Лазукуина Л.А. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 17 с.
214200
  Коев И. Бит на партизанския отряд "А. Иванов" и песенно творчество за антонивановци / И. Коев. – София : Издателство на българската академия на науките, 1962. – 285 с.
214201
  Рощук І.С. Бита карта / І.С. Рощук. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 314 с.
214202
  Шип Ю.В. Бита карта / Ю.В. Шип. – Ужгород, 1984. – 111 с.
214203
  Сапаров А.В. Битая карта / А.В. Сапаров. – Л, 1967. – 215с.
214204
  Кривицкий А.Ю. Битая карта / А.Ю. Кривицкий. – Тбилиси, 1975. – 432с.
214205
  Сапаров А.В. Битая карта / А.В. Сапаров. – Л, 1987. – 334с.
214206
  Русинов К.Н. Битая карта абвера: повесть. / К.Н. Русинов. – Харьков, 1988. – 196с.
214207
  Целищев Ф. Битая орбита / Ф. Целищев. – Кишинев, 1968. – 99с.
214208
  Горняк А.Я. Битая ставка / А.Я. Горняк. – Алма-Ата, 1974. – 191с.
214209
  Кобилянська О.Ю. Битва : нарис / [Пеpедм. "Ольга Кобилянська" В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – [Київ ; Ляйпціг] : [Укp. Hакладня. [Тип. К.Г. Редеpа]], 1923. – 51, [2] с. – Прим. № 109444 дефектний: без обкл. та тит. стор. Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 2 / Уклали: М. Пивоваpов та ін. К., 1963. – ([Загальна бібіліотека] ; [№ 161])
214210
  Смолич Ю. Битва / Ю. Смолич. – Уфа : Спілка рад. письменників України, 1943. – 176 с.
214211
  Малишко А.С. Битва : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Укрвидав, 1943. – 228 с.
214212
  Гудзенко С.П. Битва / С.П. Гудзенко. – М, 1948. – 128с.
214213
  Ржезач В. Битва / В. Ржезач. – Москва, 1955. – 492с.
214214
  Ржезач В. Битва : роман / Вацлав Ржезач ; пер. с чеш. Т. Аксель ; пред. Т. Мироновой. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 490 с.
214215
  Кобилянська О.Ю. Битва / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1960. – 36 с.
214216
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова ; [ил. Г. Новожилов]. – Москва : Известия, 1972. – 495 с. : ил. – (Б-ка "Дружбы народов")
214217
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 464 с. : ил.
214218
  Горбачев Н.А. Битва : Роман / Н.А. Горбачев. – Москва : Военное Издательство Министерства Обороны СССР, 1977. – 431с.
214219
  Горбачев Н.А. Битва / Н.А. Горбачев. – Москва
1. – 1983. – 367с.
214220
  Абдукаїмов Узакбай Битва / Абдукаїмов Узакбай. – Київ, 1984. – 319с.
214221
  Лодой Ж. Битва / Ж. Лодой. – М., 1987. – 216с.
214222
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова. – Фрунзе : Адабият, 1989. – 438, [2] с.
214223
  Андрощук Г. Битва "крокодилів" // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 38-39


  Захист прав на добре відомі товарні знаки.
214224
  Кожевников М.Н. Битва в воздухе / М.Н. Кожевников. – М., 1984. – 64с.
214225
  Ніколаєва Г.Є. Битва в дорозі / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1960. – 614с.
214226
  Ніколаєва Г.Є. Битва в дорозі / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1965. – 719с.
214227
  Корчев М.С. Битва в лісах : документальтна повість / М.С. Корчев. – Київ : Політвидав, 1973. – 215 с.
214228
  Чайка К. Битва в надвечір"ї : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 112
214229
  Николаева Г.Е. Битва в пути : Роман / Г.Е. Николаева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 752с.
214230
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва, 1958. – 102с.
214231
  Николаева Г.Е. Битва в пути : Роман / Г.Е. Николаева. – Москва : Советский писатель, 1959. – 728 с.
214232
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва, 1960. – 726с.
214233
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Киев : Дніпро, 1980. – 750с.
214234
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва, 1980. – 640с.
214235
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва : Профиздат, 1987. – 720с.
214236
  Басанський Б. Битва в розумі / Б. Басанський. – Київ : Віпол, 1993. – 30с. – ISBN 5823801335
214237
  Скотт П. Битва в узких морях / П. Скотт. – Москва, 1948. – 176с.
214238
  Колодницький С. Битва гетьмана Петра Дорошенка під Підгайцями 1667 року: передумови, хід та наслідки (історіографічний аспект) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 16-44
214239
  Павленко А. Битва гигантов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 13 (190), 5 апреля 2018. – С. 34-37


  "Лидеры крупнейших экономик мира - США и Китая - развязывают торговую войну, в которой победителей не будет".
214240
  Зеркаль О. Битва Давида і Голіафа. Про міжнародні суди з Росією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 7


  "Історія боротьби України за відновлення порушених Росією норм міжнародного права і прав людини дуже нагадує біблійну історію про битву Давида і Голіафа. Як і в цій історії, перевага в силі - очевидно на боці РФ, яка впевнена у власній величі й ...
214241
  Пикуль В.С. Битва железный канцлеров / В.С. Пикуль. – Кишинев, 1989. – 565с.
214242
  Пикуль В.С. Битва железных канцлеров / В.С. Пикуль. – Л, 1977. – 768с.
214243
  Пикуль В.С. Битва железных канцлеров / В.С. Пикуль. – Ташкент, 1989. – 587с.
214244
  Липовецький С. Битва за Академію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 31 (715), 06.08- 12.08.2021. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Піруети історії найдавнішої гімназії з українською мовою викладання.
214245
  Божич Ю. Битва за Антарктиду // Фокус : тижневик / ТОВ "ФОКУС МЕДИА" ; голов. ред. О. Газубей. – Київ, 2022. – № 3 (743), 21.01.2022. – С. 22-25. – ISSN 2075-7093
214246
  Кротков Антон Битва за Атлантику : Арсенал / Кротков Антон, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 140-147 : Іл.
214247
  Морисон С.Э. Битва за Атлантику выиграна. Май 1943 -- май 1945. / С.Э. Морисон. – М., 1959. – 359с.
214248
  Морисон С.Э. Битва за Атлантику. (Сент. 1939 г. -- май 1943 г.) История морских операций военно-морского флота США во второй мировой войне. / С.Э. Морисон. – М., 1956. – 416с.
214249
  Рябцев В.Н. Битва за Африку: Под прицелом Дарфур / В.Н. Рябцев, П. Хаджаянди // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 158-204. – ISSN 0235-5620
214250
  Драгина М. Битва за Беларусь // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 49 (437). – С. 42-44


  Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в четвертый раз - на фоне массовых избиений и арестов оппозиции. А мир вспомнил его старое прозвище - Последний диктатор Европы
214251
  Мамаев Ш. Битва за биполярный мир // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 48-51


  15-й саміт організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співтовариства
214252
  Кирпа І. Битва за бібліотеки. У Херсоні хочуть пустити "з молотка" чотири бібліотеки та звільнити 75 бібліотекарів // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 лютого (№ 16). – С. 11


  "У центрі південного міста Херсон на масові акції протесту вже другий тиждень поспіль виходять працівники бібліотек - закладів, які намагаються продати з аукціону. Містяни підтримують бібліотекарів та оцінюють рішення народних депутатів міськради не ...
214253
  Берков Е.А. Битва за Бородино / Е.А. Берков. – Москва : Московский большевик, 1943. – 56 с. – Библиогр. в примеч.
214254
  Беляев Н.И. Битва за Будапешт : стенограмма публичной лекции генерал-майора Н.И. Беляева, прочитанной 12 мая 1945 года в Центральном Доме Красной Армии в Москве / Н.И. Беляев ; Лекционное бюро при комитете по делам высшей школы при СНК СССР. – Москва : [б. и.], 1945. – 26 с.
214255
   Битва за Буковину : [о боевых подвигах, мужестве и отваге воинов Советской Армии, партизан и подпольщиков, совершенных ими во время освобождения Черновиц. обл. от фашист. захватчиковвесной 1944 г. : сборник. – Ужгород : "Карпати", 1967. – 192 с. : ил.
214256
  Ющенко Т. Битва за верховну мантію: to be continued... // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 26-27
214257
  Толбухін Ф. Битва за визволення Радянської України / Ф. Толбухін. – Київ : Украънське державне видавництво, 1944. – 8 с.
214258
  Малакова С.М. Битва за визволення України від фашистських загарбників. (На матеріалах воєнних мемуарів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-61. – (Історія ; вип. 40)


  На основі спогадів учасників Великої Вітчизняної війни висвітлюється боротьба за визволення України від фашистських загарбників, масовий героїзм воїнів-визволителів.
214259
   Битва за Волгу : [воспоминания участников Сталинград. сражения]. – Сталинград : Книжное издательство, 1958. – 443 с., 6 л. ил. : ил., карт.
214260
   Битва за второе освобождение : коммунисты Латинской Америки о проблемах освободительной борьбы на континенте. – Прага : Мир и социализм, 1971. – 136 с.
214261
  Сайчук М.М. Битва за газопровід : енергетичний аспект зовнішньої політики адміністрації президента США Р. Рейгана щодо СРСР : наук. видання / М.М. Сайчук ; [наук. ред. Гончар Б.М.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 246, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97211-4-3
214262
  Сизарев С. Битва за Ганимед // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 122-132. – ISSN 1728-8568
214263
  Ториэльо Г. Битва за Гватемалу / Г. Ториэльо. – Москва, 1956. – 300 с.
214264
  Шпарман Анке Битва за горилл. Поле битвы - Вирунга / Шпарман Анке, Стиртон Брент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 100-115 : фото. – ISSN 1029-5828
214265
  Соколов Б. Битва за Даманський; хто переміг? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 9


  2 і 15 березня 1969 року сталися збройні сутички між радянськими та китайськими прикордонниками на острові Чженьбао (у перекладі з китайької - "Дорогоцінний") на річці Уссурі.
214266
  Коваль О. Битва за демократичну Румунію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 4


  "Бухарест і низка інших румунських міст наприкінці минулого тижня стали місцем масових антиурядових протестів. Кількість їх учасників преса оцінювала по-різному - від 50 тисяч до 100 тисяч осіб. У п"ятницю, 10 серпня, влада застосувала проти ...
214267
  Полехина Ю. Битва за диплом // Сегодня. – Киев, 2015. – 11 июня (№ 105). – С. 8


  Редакція газети "Сегодня" поцікавилася у екзаменаторів, що вони хочуть почути на захисті диплома. І що робити, якщо студент не знає відповіді.
214268
  Шеховцов Н.И. Битва за Днепр / Н.И. Шеховцов. – М., 1983. – 64с.
214269
  Тельпуховский Б.С. Битва за Днепр и освобождение Киева / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1966. – 53, [3] с.
214270
  Моїсеєнко Ігор Битва за Дніпро // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27


  Присвячується 65-й річниці звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників.
214271
   Битва за Дніпро : до 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 31 жовт. 2013 р. : зб. наук. праць / Каб. міністрів України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; М-во культури України [та ін. ; упоряд.: Я.М. Антонюк, В.О. Бойко, І.Б. Наумова ; редкол.: В.А. Смолій [та ін.]]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8809-93-4
214272
  Грицюк В. Битва за Дніпро / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 24 (357). – С. 2-4
214273
  Король В. Битва за Дніпро та Київ: героїзм і трагедія (нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 1-9


  До 70-річчя битви за Дніпро.
214274
  Лисенко О. Битва за Дніпро у Другій світовій війні: спроба нової концептуальної візії / О. Лисенко, Р. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 88-117. – ISSN 0130-5247
214275
  Войцеховський Ю. Битва за Дніпро, визволення Києва: матеріали і документи (на допомогу вчителеві історії) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 23-27
214276
  Щерба О. Битва за Європу. Битва за душу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 4


  "Коли мені запропонували написати прогноз українського та європейського розвитку, згадалася сентенція Вуді Аллена, що «робити прогнози важко - особливо стосовно майбутнього». На моє переконання, прорахувати майбутнє неможливо — його можна лише вгадати. ...
214277
  Бетлій О. Битва за Європу. Чим відповідатимуть єврофіли на дії популістів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 4


  "28 лютого збіг термін реєстрації громадян держав-членів ЄС для участі у виборах депутатів Європарламенту за межами батьківщини. Чи скористалися вони своїм правом і чи завдяки їхній участі збільшиться традиційно низький відсоток явки на європейських ...
214278
  Плахонін А. Битва за Європу: Україна і нормандська ставка Макрона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 26-27
214279
  Шаповал Ю. Битва за жнива скорботи // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 6-9
214280
  Іщенко Н. Битва за історію // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 25, 29


  Чому росіянам закрили доступ до сайту чеського радіо.
214281
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – М., 1967. – 424с.
214282
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 494с.
214283
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 494с.
214284
  Ибрагимбейли Х.М. Битва за Кавказ / Х.М. Ибрагимбейли. – М., 1983. – 64с.
214285
  Присекин Н.С. Битва за Киев: Лютежский плацдарм. 1943 год. (Набор открыток). / Н.С. Присекин. – Москва, 1985. – 16с.
214286
  Королев Д. Битва за Киев: триумф и трагедии // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 ноября (№ 44). – С. А 1, А 4-5


  "... 6 ноября исполняется 74 года со дня освобождения столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня это историческое событие вызывает немало кривотолков. Прежде всего советскому руководству ставят в вину то, что оно стремилось взять город ...
214287
  Мосеєнко Ігор Битва за Київ // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 11 (113). – С. 22-25


  Про визволення столиці Радянської України - міста -героя Києва у спогадах радянських та німецьких воєначальників.
214288
  Карамаш С. Битва за Київ. Пам"ять до віку // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 223-225. – ISBN 966-7522-04-0
214289
  Уздріш К. Битва за Кишинів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 листопада (№ 204). – С. 3


  "Проросійські соціалісти на чолі з Ігорем Додоном планомірно рухаються до домінування по всій Молдові."
214290
  Лосєв І. Битва за Крим // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 12-16. – ISSN 1996-1561


  Досвід автономізації Криму переконує, що федералізація за відсутності правової держави неминуче спричинює деградацію регіонів, а в перспективі може привести й до розколу країни.
214291
  Верховський В. Битва за Крим: велике полювання / В. Верховський, Ханс Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 5). – С. 5
214292
  Верховський В. Битва за Крим: незручна історія / В. Верховський, Х. Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 3). – С. 5
214293
  Верховський В. Битва за Крим: озброєні татари / В. Верховський, Ханс Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 5
214294
  Агеєва В. Битва за культурний суаеренітет // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 44 (676), 30.10.-5.11.2020. – С. 38-42. – ISSN 1996-1561


  Перед якими основними проблемами в зовнішній політиці постане майбутній президент США.
214295
   Битва за Ленинград. 1941-1944. – Москва : Воениздат, 1964. – 608, [2] с., 16 л. карт. : ил., карт. + Прил.: Альбом схем
214296
  Свиридов В.П. Битва за Ленинград. 1941-1944. / В.П. Свиридов. – Л., 1962. – 554с.
214297
  Чернюк Віта Битва за лицарський орден : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48 : Фото
214298
  Коротков И.А. Битва за Мелитополь / И.А. Коротков. – Москва, 1944. – 36с.
214299
  Гарбер Ю.Н. Битва за метал / Ю.Н. Гарбер. – Київ-Львів, 1948. – 84с.
214300
   Битва за місце в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 4


  Автори "Дня" - про нові "рейдерські" апетити Путіна: перегляд історії.
214301
  Казанський Д. Битва за молодь. Як бойовики перешкоджають навчанню студентів на підконтрольній території // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 30 (662), 24-30.07.2020. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561
214302
   Битва за Москву : [сборник]. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 607 с., 58 л. ил. : ил., карт.
214303
   Битва за Москву : [сборник]. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 527 с. : ил.
214304
  Костецька О. Битва за податковий урожай: ТОП-5 найочікуваніших змін в агробізнесі у 2022 р. // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)


  Раніше поняття "корпоративна соціальна відповідальність" стійко асоціювалося з транснаціональним бізнесом. Але світ не стоїть на місці, і вже сьогодні лідерські позиції у сфері проєктів сталого розвитку займає саме український бізнес. Про підстави ...
214305
  Голуб А. Битва за права // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  "Нового омбудсмена не змогли призначити у встановлений термін. Чому так відбулося та чи варто чекати швидкого вирішення цього питання восени."
214306
  Веретенников В. Битва за престол : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академія, 2018. – 316, [4] с. – Зміст: Битва за престол ; Танок рожевих пеліканів. – ISBN 978-966-580-541-0
214307
  Бодина Е. Битва за проливы // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 29/30 (771/772), 4 августа 2017. – С. 32-36. – ISSN 2305-3364
214308
  Лапин Н. Битва за процент. России нужно выдержать жесткую конкуренцию, чтобы войти в двадцатку высокоразвитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  Мы очень часто говорим о модернизации, однако до сих пор во многих странах, в том числе России, нет точных сведений о ее уровне и стадиях, отсутствуют данные о ее состоянии в регионах. Устранить “белые пятна” помогает предложенный Центром исследований ...
214309
  Гуин Питер Битва за рога. Страсти по рогоносцам / Гуин Питер, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 162-181 : фото
214310
  Дамдинов Н.Г. Битва за солнце : стихи и поэма / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 112 с.
214311
  Муратов І.Л. Битва за сонце : книга поем / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 307 с.
214312
  Дубовик О. Битва за Стайки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 212-215
214313
   Битва за Сталинград. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1969. – 24 с. : 13 вкл. л. ил.
214314
   Битва за Сталинград : [сборник]. – 2-е изд., испр. и доп. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1970. – 593 с.,13 ил. и карт
214315
   Битва за Сталинград : [сборник]. – 3-е изд., испр. и доп. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1972. – 593 с., 13 ил. и карт : портр.
214316
   Битва за Сталинград : [сборник]. – 4-е изд. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1973. – 593 с., 13 ил. и карт. : портр.
214317
  Харченко О. Битва за транзит, або "Північний потік-2" як яблуко розбрату // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 8


  "Рішення Стокгольмського арбітражу в спорі "Нафтогазу" з "Газпромом" на користь української компанії - за великим рахунком, стимул ефективно протидіяти російській газовій монополії в Україні та Європі. Зупинити будівництво "Північного потоку-2" - ...
214318
  Замікула М. Битва за Тріполі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 5


  "Громадянська війна в Лівії ввійшла у нову фазу. 4 квітня фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступу керованої ним Лівійської національної армії на Тріполі. Попри певні успіхи на початковому етапі операції, спроба з наскоку захопити столицю ...
214319
   Битва за Тулу : сб. докум. и мат-лов. – Тула : Облкнижиздат, 1950. – 244 с.
214320
   Битва за Тулу : сб. докум. и мат-лов. – 2-е изд., испр. – Тула : Облкнигоиздательство, 1951. – 288 с.
214321
   Битва за Тулу : сб. докум. и мат-лов. – 4-е изд., испр. и доп. – Тула : Приокское книжное издательство, 1969. – 407 с. : ил.
214322
  Черняк В.К. Битва за Україну : репортаж із зашморгом на серці / Володимир Черняк. – Київ : Геопринт, 2012. – 122 с. – ISBN 978-617-674-000-1
214323
  Шевченко В. Битва за Україну: шляхом прорахунків і невиправданих втрат // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 10 (136). – С. 33-35
214324
  Скирюк Дмитрий Битва за урожай // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 140-141 : фото
214325
  Ильченко С. Битва за Шипку. Болгария открыла новый фронт против Росии // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 12 марта (№ 11). – С. 20


  Болгарский президент сделал неудобно московскому патриархату, устроив ревизию истории.
214326
  Ду Пэн-чэн. Битва за Яньань. / Пэн-чэн. Ду. – М, 1957. – 532с.
214327
  Кортунов В.В. Битва идей / В.В. Кортунов. – М., 1969. – 72с.
214328
  Передерій В.Ф. Битва ідей в соціології / В.Ф. Передерій, Б.О. Рутковський. – Київ, 1971. – 47с.
214329
  Пазенок В.С. Битва ідей і мораль / В.С. Пазенок. – Київ, 1975. – 197с.
214330
  Каманин И.М. Битва казаков с поляками под м. Берестечком в июне 1651 г. : (с 2-мя планами и 4-мя снимками) / И.М. Каманин. – Киев : Изд. Киев. отд. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва ; Тип. Окруж. штаба, 1910. – 25 с., 6 л. : ил.
214331
  Мартин Д. Битва королей = A clash of kings : [фантастический роман] / Джордж Мартин ; [пер. с англ. Н.И. Виленской]. – Москва : АСТ, 2005. – 763, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 1999 г. – (Золотая серия фэнтези). – ISBN 5-17-009906-1
214332
  Андрощук Г. Битва крокодилів (Lacoste vs Kaiman): захист добре відомих товарних знаків // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 9-17. – ISSN 1608-6422
214333
  Лобачов Д. Битва лева та ведмедя: порівняння Петра I та Карла XII як стратегів // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 550-556. – ISBN 978-966-171-90295
214334
  Берчак І. Битва на 38-й паралелі // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 26, 29 июня


  67 років тому почалася Корейська війна.
214335
  Зубков И В. Битва на Воже / И В. Зубков, , 1961. – 20с.
214336
  Мінгазутдінов А.Ф. Битва на Волзі в оцінці західних істориків, військових політиків // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 57-60. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
214337
  Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах 29 квітня - 16 травня 1648 року у світлі нових досліджень : монографія / І.С. Стороженко ; [передм. Ю.А. Святця]. – Дніпропетровськ : LizunoffPress, 2013. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-140. – ISBN 978-966-2575-26-2
214338
  Кириченко А.Н. Битва на Калке : [1223] / А. Кириченко. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] c. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые события истории Украины). – ISBN 978-966-03-5009-0
214339
  Плахонін А. Битва на Калці // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 112-117. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
214340
  Порук Я. Битва на Книпске : рассказы / Я. Порук; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1973. – 270 с.
214341
  Бурлака Ф.М. Битва на Кодимі : історична повість / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1945. – 65 с.
214342
  Спектор Ю. Битва на Косовому полі 2 // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 68-70. – ISSN 1812--514Х
214343
   Битва на Курской дуге : [сборник]. – Москва : Наука, 1975. – 192 с.
214344
  Соловьев Б.Г. Битва на Курской дуге / Б.Г. Соловьев. – М., 1983. – 64с.
214345
  Панфилович Т. Битва на рельсах. Рассказ машиниста. / Т. Панфилович. – Минск, 1961. – 94 с.
214346
  Бочков В. Битва на Святом озере. / В. Бочков. – Ярославль, 1972. – 95с.
214347
  Козир І. Битва на Синій Воді // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 12-14


  Монгольська навала першої половини XIII ст., яка прокотилася від Далекого Сходу до Центральної Європи. Синьоводська битва була першою великою перемогою над золотоординським військом.
214348
  Ващук Д. Битва на Синіх Водах 1362 р. / Д. Ващук, Б. Черкас // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 8-10


  Версії щодо дати й місця битви на Синіх Водах. Стосовно опису битви, то маємо два варіанти. Перший короткий, належить до початку 15 ст. і походить з німецьких хронік (Йоганн Пошильге). Другий більш розгорнутий, проте значно пізніше написаний з праці ...
214349
  Сегеда Ростислав Битва на Синіх Водах, або Чому над Києвом нині хрести, а не півмісяці / Сегеда Ростислав, Кінаш Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 106-109 : фото
214350
  Сокаль Ігор Битва на Синіх водах: велика "шахівниця" князя Ольгерда // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4 (106). – С. 32-35


  1362 року завдяки спільним зусиллям литовців, українців та білорусів потужному золотоординському війську було завдано нищівної поразки, внаслідок чого до Великого князівства Литовського остаточно відійшли Київщина та Поділля.
214351
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 91-120. – ISSN 0868-4790
214352
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 111-139. – ISSN 0868-4790
214353
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 184-201. – ISSN 0868-4790
214354
  Глязер С.В. Битва на Чудском озере / С.В. Глязер, 1938. – 36с.
214355
  Коренев А.А. Битва на Юге. / А.А. Коренев. – Кишинев, 1969. – 80с.
214356
   Битва народов : [под Лейпцигом 1813 г.] : и Записки артистки Фюзиль. – Москва : Издательство Московского товарищества "Образование". – 144 с. – На обл.: Русская мысль. "Двенадцатый год"
214357
   Битва нефтяных великанов [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4:3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории [ ; Фильм 3, Фильм 4)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
214358
  Стороженко І.С. Битва під Батогом 1 - 2 червня 1652 року // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 51-55. – ISBN 5-7702-0775-2
214359
  Свєшніков І.К. Битва під Берестечком / І.К. Свєшніков. – Львів : Слово, 1993. – 304с. – ISBN 5-8326-0005-3
214360
  Чобіт Д.В. Битва під Берестечком / Д.В. Чобіт. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-4
214361
  Коляда І.А. Битва під Берестечком : [1651] / І. Коляда, С. Марченко, О. Кирієнко. – Київ : Шанс, 2012. – 124, [4] с. – Бібліогр.: c. 124. – ISBN 978-966-2202-07-6
214362
  Свєшніков І.К. Битва під Берестечком / І. К. Свєшніков. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 301, [3] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 284-293. – Бібліогр.: с. 294-299 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1358-8
214363
  Нікольченко Ю. Битва під Берестечком в історії українського документування // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 317-321. – ISSN 2078-0850
214364
  Кирієнко О. Битва під Берестечком: версії істориків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 1-6


  Історичний нарис.
214365
  Вирський Д.С. Битва під Білою Церквою 1626р. та "Реаляція правдива..." Яна Доброцеського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 150-160. – ISSN 0130-5247
214366
  Сюндюков І. Битва під Віднем, рік 1683-й: малодосліджені проблеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 112). – С. 4


  Внаслідок Віденської битви 1683 р. султанська Туреччина зазнала поразки і була назавжди витіснена з теренів Центральної Європи на південь та схід континету. Малодосліджені проблеми обговорили українські та польські історики на конференції в Києві.
214367
  Осадчий Є.М. Битва під Козацькою Дібровою як фінал протистояння під Конотопом 1659 р. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 234-243. – ISSN 2078-0133
214368
  Карнацевич В.Л. Битва під Конотопом / В. Карнацевич. – Харків : Фоліо, 2010. – 121 с. – (Знамениті події історії України). – ISBN 978-966-03-5038-0


  Книга рассказывает о пятидесяти знаменитых сектах
214369
  Ковальчук А. Битва під Конотопом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 вересня (№ 37). – С. 10
214370
  Карнацевич В.Л. Битва під Конотопом / Владислав Карнацевич ; [худож. оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2019. – 119, [3] с., [2] арк. іл. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. – (Знамениті події історії України). – ISBN 978-966-03-9030-0
214371
  Лисий Іван Битва під Конотопом (історико-краєзнавче есе) // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 191-201. – ISBN 978-966-8999-16-1
214372
  Шпаргало Є. Битва під Крутами як важливий епізод визвольних змагань 1917 - 1921 рр. (за джерелами фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 23-27. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано документи фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які висвітлюють битву під Крутами. Розглянуто оцінки події різними авторами. Література, що розкриває цей ...
214373
  Товтин Я. Битва під Могачем та її наслідки для земель Угорського королівства // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 322-326
214374
  Товтин Я. Битва під Могачем та її наслідки для словацьких земель // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 119-128. – ISBN 978-966-671-417-9
214375
  Романцов В. Битва під Монтвами (1666 р.): епізод з історії громадянської війни в Речі Посполитій / В. Романцов, Є. Горб // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 108-111. – ISSN 1728-9343
214376
  Черкас Б. Битва під Оршею / Б. Черкас, М. Відейко, А. Галушка // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 181-186. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9


  Битва під Оршею відбулася 8 вересня 1514 року між 15-тисячним військом під командуванням князя Костянтина Івановича Острозького, на той час Гетьмана Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського і Королівства Польського, та московським ...
214377
  Мицик Ю. Битва під Оршею 1514 року // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 4-8
214378
  Гуцул В. Битва під Оршею 1514 року (художньо-історичні реалії) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 3-19. – ISSN 0869-3595
214379
  Апанович О. Битва під Хотином: 40 діб козацької доблесті та звитяги // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 9 (135). – С. 40-43
214380
  Плахонін А. Битва під Ярославом // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 117-121. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
214381
  Луковский И.В. Битва под Грюнвальдом / И.В. Луковский. – Москва-Л., 1945. – 135с.
214382
  Бабулин И.Б. Битва под Конотопом. 28 июня 1659 года : 28 июня 1659 года / И.Б. Бабулин. – Москва : Цейхгауз, 2009. – 48 с. : ил. – (Фонд военного искусства : Войны Московского государства / отв. ред. А.В. Малов). – ISBN 978-5-9771-0099-1
214383
  Шишков В.Я. Битва под Кунерсдорфом / В.Я. Шишков. – Л, 1945. – 15с.
214384
  Тихонов Иван Иванолвич Битва под курском : (Июль - август 1943г.) / Тихонов Иван Иванолвич. – Москва : Знание, 1953. – 32с.
214385
   Битва под Курском : глава 3 тома "Истории Великой Отечеств. войны Советского Союза 1941-1945". – Москва : Воениздат, 1963. – 146 с. : ил., карт.
214386
  Утенков Ф.Н. Битва под Курском и ее военно-политическое значение. / Ф.Н. Утенков. – М., 1960. – 40с.
214387
  Караев Г. Битва под Москвой / Г. Караев. – М, 1951. – 124с.
214388
   Битва под Москвой : [воен.-ист. очерк. – Москва : Воениздат, 1989. – 320 с., [17] л. ил. : ил. – ISBN 5-203-00032-8
214389
  Мягков М.Ю. Битва под Москвой : от обороны к контрнаступлению // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 22-61. – ISSN 0130-3864
214390
  Колесниченко И.С. Битва после войны / И.С. Колесниченко. – М., 1987. – 238с.
214391
  Бобылев Е.Г. Битва после штурма : рассказы / Е.Г. Бобылев. – Харьков : Прапор, 1971. – 128 с. : ил.
214392
  Берн А. Битва при Азенкуре. История Столетней войны с 1369 по 1453 год = The Agincourt war / Альфред Берн ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 346, [3] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Битвы, изменившие историю). – ISBN 5-9524-1263-7
214393
  Лапуж Ж. Битва при Ваграме : роман / Ж. Лапуж; Пер. с французского В. Никитина. – Москва : Художественная литература, 1989. – 256 с.
214394
  Ровинский О. Битва при Гангуте. / О. Ровинский, Н. Дмитриев. – М.-Л., 1939. – 63с.
214395
  Карамзин Г.Б. Битва при Грюнвальде / Г.Б. Карамзин. – Ленинград, 1961. – 109 с.
214396
  Берн А. Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 год = The Crecy war / Альфред Берн ; [пер. с англ. П.В. Тимофеева ; офор. худож. И.А. Озерова]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 331, [5] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Битвы, изменившие историю). – ISBN 5-9524-1116-9
214397
  Кір"яков О. Битва при Левктрах: головні дискусійні питання // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 264-268. – ISBN 978-966-171-783-0
214398
  Ивонина Л.И. Битва при Мальплаке 11 сентября 1709 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 216-222. – ISSN 0130-3864
214399
  Высоцкий В.И. Битва при Сиверсте / В.И. Высоцкий. – Минск, 1985. – 270с.
214400
  Галенко О. Битва російького флоту з Кримським ханатом // Критика. – Київ, 2008. – Вересень, (число 9). – С. 4-8
214401
  Хонинов М. Битва с ветром : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1970. – 96 с.
214402
  Клочко Р. Битва с голодом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 15


  Голодомор 1932–1933 гг. не остался без внимания украинцев за пределами СССР. Несмотря на все старания советского правительства скрыть факт голода, информация о нем таки попадала за границу. Украинские эмигранты всячески пыталась обратить внимание к ...
214403
  Бондаренко К. Битва титанов // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 34. – С. 66-69.


  ХІІІ століття - нашестя монголо-татар та занепад Русі. Роль Данила Галицького в українській історії.
214404
  Хазанов А.М. Битва трех королей // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 242-252


  Поразка португальської армії від марокканської в битві 1578 р.
214405
  Захарчук О. Битва трьох імператорів. До 200-річчя битви при Аустерліці // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 464-475. – ISBN 966-7522-04-0
214406
  Гузенко Ю. Битва у Керченській протоці у липні 1621 р.: спроба реконструкції подій // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
214407
  Фролова В. Битва умов : Пьеса // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 12. – С. 83-141. – ISSN 0131-8136
214408
  Черепанов М. Битва університетів: КНУ vs КПІ // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 5


  В приміщенні Наукової бібліотеки імені М. Максимовича відбулася історична подія – перша «Битва Університетів», унікальний захід бізнес-формату, метою якого став пошук перспективних студентських стартапів і бізнес-ідей. Організатори «Битви» – ...
214409
  Самойлов Юрій Битви на чартерних фронтах // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
214410
  Самойлов Юрій Битви чартерних титанів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
214411
  Чуковский Н.К. Битвы и годы : повести, рассказы / Н.К. Чуковский. – Москва : Военное издательство, 1957. – 552 с.
214412
  Єремєєва К. Бити сатирою: журнал "Перець" в соціокультурному середовищі Радянської України / Катерина Єремєєва ; [наук. ред. В.О. Куліков]. – Харків : Раритети України, 2018. – 197, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-182. – ISBN 978-966-2408-81-2
214413
  Бойко В.С. Битий шлях : вірші / Віктор Бойко. – Київ : Молодь, 1989. – 98, [4] с. – ISBN 5-7720-0165-5


  Зміст: Цикли: Загублені сліди; Двоголосся; З мандрів.
214414
  Затуливітер В.І. Битіє від Серафима : [проза] / Володимир Затуливітер ; [підбір матеріалів, упоряд. та комент. Л. Снісар ; художник Г. Ягодкін]. – Київ : Щек, 2018. – 477, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-471. – ISBN 978-966-7139-58-1
214415
  Брыль Р. Биткоин-спаситель. Почему криптовалюта лучше доллара // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 4 декабря (№ 49). – С. 10
214416
   Битлз : песни и комментарии. – Москва : Музыка
В. 1. – 1989. – 63 с.
214417
  Дэвис Х. Битлз : авторизованная биография / Х. Дэвис. – Пер. с англ. – Москва : Радуга, 1990. – 444с.
214418
   Битлз : песни и комментарии. – Москва : Музыка
В. 2. – 1990. – 63 с.
214419
  Шмидель Г. Битлз. Жизнь и песни / Г. Шмидель. – Москва : Музика, 1989. – 141с. – (Звезды музыкального мира / Пер. с немецкого)
214420
  Заимов Й. Битолски надпис на Иван Владислав самодържец български / Й. Заимов. – София, 1970. – 160с.
214421
  Литвинчук Н. Битою "польовою" дорогою (з експедицій на Полтавщину та Сумщину) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 93-96. – ISSN 0130-6936
214422
  Лебедев Н.П. Битуминозность пермских отложений Татарии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лебедев Н. П.; Казан.ГУ. – Казань, 1969. – 26л.
214423
   Битуминозные вещества и полициклические ароматические углеводороды в почвах над линзами нефти и нефтепродуктов в подземных карстовых полостях (Полазненский п-ов, Пермский край) / Ю.И. Пиковский, М.А. Смирнова, Р.Г. Ковач, Т.А. Пузанова, А.В. Хлынина, Н.И. Хлынина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 321-332 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
214424
   Битуминозные толщи востока Русской платформы : сб. ст. – Казань : Издательство Казанского университета, 1973. – 132 с. : черт, карт. – Библиогр. в конце статей
214425
  Каримов А.К. Битуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазоностности осадочных отложений / А.К. Каримов. – Ташкент, 1974. – 284с.
214426
  Каримов А.К. Битуминолонгия нефтегазопроизводяших толщ Узбекистана : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Каримов А. К.; Ин-т геол. и разв. нефт. и газов. месторожд. – Ташкент, 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
214427
  Вебер В.В. Битумообразование в четвертичных осадках и генезис нефти / В.В. Вебер, А.И. Горская, Е.А. Глебовская. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 244 с.
214428
  Печеный Б.Г. Битумы и битумные композиции. / Б.Г. Печеный. – М., 1990. – 256с.
214429
  Шипилов Андрей Биты стерлингов : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 56-59 : Іл.
214430
  Крячко Б. Битые собаки / Б. Крячко. – Таллин, 1989. – 222с.
214431
  Эрлих Ю.А. Битые ставки / Юзеф Эрлих. – Одеса : Маяк, 1981. – 280 с., XVI с. ил.
214432
  Никифоров А.В. Битый козырь / А.В. Никифоров. – Саратов, 1987. – 253с.
214433
  Кабаков М.В. Битый лед / М.В. Кабаков. – Москва, 1981. – 80 с.
214434
  Чорный И. Битый не битого везет, да еще десяток ждут очереди покататься // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 60-68
214435
  Іскорко-Гнатенко Битюк В.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 30. – ISBN 978-617-7442-69-0
214436
  Глаузиуш Джози Бить врага в его логове : большая идея. Остановить пандемии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-24 : Фото
214437
  Пахаренко А. Бить оригинальным / беседовала Марина Бахолдина // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 18. – ISSN 1563-6755


  "..."Изменение мировоззрения потребителей в пользу оригинальных товаров станет фундаментом экономического развития государства", - уверен Александр Пахаренко, партнер ППФ "Пахаренко и Партнеры"."
214438
  Минин А. Бить противоречивым // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 18. – ISSN 1563-6755


  Действия парламента, касающиеся налогового законодательства, протеворечат Конституции и могут быть поводом для признания закона № 2245-VIII неконституционным.
214439
  Тархова Н. Бить стремительно вперед, маршируя без ночлегов... // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 49-53. – ISSN 0235-7089


  Источники суворовских афоризмов
214440
  Рожнов А.А. Битье кнутом как наказание в Московском государстве глазами современников-европейцев // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
214441
   Бифункциональные мономеры - алкенилзамещенные метакрилаты в радикальной полимеризации / Л.А. Вретик, Е.А. Николаева, В.В. Загний, В.Г. Сіромятникова // Высокомолекулярные соединения. Серия Б : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 56, № 6, ноябрь - декабрь. – С. 515-527. – (Химия полимеров). – ISSN 2308-1120
214442
  Ротанова Татьяна Васильевна Бифункциональные обратимые ингибиторы сериновых протеиназ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ротанова Татьяна Васильевна; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – Москва, 1973. – 17л.
214443
  Викторова Е.А. Бифункциональные соединения в реакциях каталитического алкирования крезолов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : / Викторова Е.А ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
214444
  Колодяжный Бифуркации решений магнитогидродинамических уравнений в задачах со свободными границами : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.05 / Колодяжный АлександрАнатольевич; Ан УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1985. – 138л. – Бібліогр.:л.127-138
214445
  Колодяжный Александр Анатольевич Бифуркации решений магнитогидродинамических уравнений в задачах со свободными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колодяжный Александр Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
214446
  Бутко Н.П. Бифуркационное состояние ядра государственного созидания Украины в условиях реализации евроинтеграционного курса // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 49-64. – ISSN 0131-7741
214447
  Базыкин А.Д. Бифуркационные диаграммы динамических систем на плоскости / А.Д. Базыкин, Ю.А. Кузнецов, А.И. Хибник. – Пущино : НЦБИ, 1985. – 56 с. : ил. – (Информ. материал / Науч. центр. биол. исслед., Н.-и. ВЦ)
214448
  Нотченко А.В. Бифуркационные эфекты, электрофизиологическая активность нейронов и волны аксонального тока в морфогенезе модели на базе уравнения Шредингера: эвм-моделирование и эксперимент / А.В. Нотченко, О.В. Градов, Л.А. Бережная // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 2


  В даній роботі пропонується новий підхід до моделювання морфогенезу нейронних структур, що базується на сполученні електрофізіологічних коливань і мікрогідродінаміческіх (мікрофлюідних) осциляцій аксонального струму в рамках єдиної бифуркационной ...
214449
  Сигалов К.Е. Бифуркация в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 10. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
214450
  Алымкулов К. Бифуркация периодических решений при регулярных и сингулярных возмущениях : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Алымкулов К. ; АН СССР, Математ. ин-т. – Москва, 1991. – 29 с.
214451
  Марсден Д. Бифуркация рождения цикла и ее приложения / Д. Марсден, Мак-Кракен; Пер. с англ. Л.М. Лермана; Под ред.Н.Н. Баутина и Е.А. Леонтович. – Москва : Мир, 1980. – 368с.
214452
  Терехин М.Т. Бифуркация систем дифференциальных уравнений / М.Т. Терехин. – М., 1989. – 86с.
214453
  Цехмистер Ярослав Владимирович Бифуркация Хопфа и Тьюринга в флуктуационных моделях процессов самоорганизации. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Цехмистер Ярослав Владимирович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.132-148
214454
  Синельников Сергей Бифштекс из Буша : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 80-85 : Фото
214455
  Побережнюк О.И. Бихарская мозаика / О.И. Побережнюк, В.Л. Побережнюк. – М., 1991. – 255с.
214456
  Свинцицкий В.Н. Бихевиоризм и психофизиологическая проблема в свете кибернетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
214457
  Сиярич Ч. Бихорцы / Ч. Сиярич. – М, 1962. – 220с.
214458
  Влад П.Ф. Бициклические дитерпеноиды. / П.Ф. Влад, Г.В. Лазурьевский. – Кишинев, 1967. – 140с.
214459
  Садовий В. Бич - Дрогобич / В. Садовий, Ю. Кульчицький // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 44-52
214460
  Ефанов Леонид Бич Кавказа = Генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 8. – С. 52-120. – ISSN 0131-8136
214461
  Згуришка З. Бичанка из долины. / З. Згуришка. – М, 1964. – 302с.
214462
   Бичко Ада Корніївна (1929-2016) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 38. – ISBN 978-966-933-054-3
214463
   Бичко Ігор Валентинович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 17-19
214464
   Бичко Ігор Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – ISBN 978-966-439-754-1
214465
   Бичко Ігор Валентинович (1931-2018) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 38. – ISBN 978-966-933-054-3
214466
  Короткий В.А. Бичков Афанасій Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 141. – ISBN 966-06-0393-2
214467
  Константинов В.К. Бичом насмешки / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – М., 1963. – 79с.
214468
  Букет Є. Бишів у добу середньовіччя і раннього нового часу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 52-57. – ISSN 2222-5250
214469
  Кожевников В.И. Бишкильский дождь / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1973. – 109с.
214470
   Бишофиты Нижнего Поволжья. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1989. – 94, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 90-95. – (СКНЦ ВШ - народному хозяйству). – ISBN 5-7507-0091-7
214471
  Кастальский Б.Н. Бия-Найманские оссуарии / Б.Н. Кастальский. – Самарканд : Типо-Литография Г.И. Демурова, 1908. – 36 с.
214472
  Афанасова О.Б. Биядерные золотоорганические комплексы. : Автореф... наук: 020008 / Афанасова О.Б.; Моск. гос.унив. – М., 1975. – 18л.
214473
  Скопенко В.В. Биядерные комплексы лантаноидов и ртути, содержащие мостиковые тиоцианатные группы / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №8
214474
  Берберова Н. Биянкурские праздники. Рассказы в изгнании / Берберова Н.Н. ; оформл. О. Осинин ; ред. А. Обрезчиков. – Москва : им. Сабашниковых, 1997. – 464с. – ISBN 5-8242-0060-2
214475
   Бібік Надія Михайлівна : список друкованих праць. – Київ : Початкова школа, 2004. – 20 с.
214476
  Сидоренко Н. Бібіков Віктор Іванович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 20. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
214477
  Іскорко-Гнатенко Бібіков Д.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 30-31. – ISBN 978-617-7442-69-0
214478
  Короткий В. Бібіков Дмитро Гаврилович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 20-21. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
214479
  Короткий В.А. Бібіков Дмитро Гаврилович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 60-61. – ISBN 966-06-0393-2
214480
  Таран О. Бібіков Сергій Миколайович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 156-157. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
214481
  Бовсунівська Т.В. Бібілійна типологія в літературі романтизму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 4 (193). – С. 266-273. – ISSN 2522-493Х
214482
  Богза Н. Бібіліотека сучасного суспільства: формування нової політики, постановка проблем, варіанти розвитку // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
214483
  Айвазян О.Б. Бібіліотека як складова духовного потенціалу вишу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 35-41. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті розглянуто різні аспекти історії Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, висвітлено основні складові ії духовних і культурних багатств, визначено роль книгозбірні у створеннні та розвитку духовної спадщини вишу.
214484
  Зборовець І.В. Бібіліотека Яна Ласького в Емдені (Німеччина) як культурний центр / І.В. Зборовець, Е.І. Веліулаєва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 77-83


  Висвітлюється німецький досвід поєднання функцій наукової бібліотеки і музею в одній установі.
214485
  Устиновський Д.В. Бібілографічні покажчики Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського за 1918 - 1941 роки і розвиток засад української бібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 241-264. – ISSN 2222-4203
214486
  Довгопола О.П. Бібілографія сільськогосподарської літератури / О.П. Довгопола. – Харків, 1972. – 160 с.
214487
  Медведь М. Бібілотека Закарпатського державного університету: шляхи становлення // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1811-377X
214488
  Лучка Л. Бібілотеки Катеринославської губернії початку XX ст.: історія формування та розвиток (за "Материалами по истории народных библиотек городов и земств России)" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
214489
  Даниленко М. Біблеїзм як риса релігійності Т. Шевченка: характеристика та шляхи формування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 339-349. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Подано характеристику біблеїзму Т. Шевченка як риси його релігійності. Окреслено основні шляхи її формування та проаналізовано різноманітні впливи на цей процес. З’ясовано, що біблеїзм постає не лише як літературно-філологічний феномен у творчості ...
214490
  Четайкіна В. Біблеїзми в промовах американських президентів кінця двадцятого та початку двадцять першого століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 18-25. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
214491
  Богдан С. Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 15-36. – ISSN 2304-9383
214492
  Пономаренко Л. Біблеїзми у формуванні мовноїт особистості журналіста // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 162-166. – Бібліогр.: Літ.: с. 165-166; 5 п.
214493
  Корольов Б.І. Біблеїстика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 31-32. – ISBN 966-642-073-2
214494
  Дорогий М.А. Біблейська філософія : короткий нарис з основ. проблем філософії про походження природи, життя і людини (Філософія. Біблія. Наука) : порівняльний огляд / М.А. Дорогий. – Київ : Логос, 2018. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-617-7446-50-6
214495
  Корнелюк В. Біблейський пророк // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 242-243. – ISSN 0869-3587
214496
  Тищенко О. Біблеоклазм: коли й чому палять бібліотеки, або що спільного у півострова Юкатан та півострова Крим // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 2 (731), лютий. – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто питання бібліотечної цензури, зокрема біблеоклазму - зумисного спалення бібліотек чи масового вилучення з обігу певних книжок унаслідок змін влади чи ідеологічних орієнтирів у суспільстві. Також зроблено огляд найбільших ...
214497
  Головащенко С.І. Біблієзнавство : Вступний курс: Навч. посібник / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 2001. – 496с. – ISBN 966-06-0200-6
214498
  Головащенко С.І. Біблієзнавтство в Київській Духовній Академії XIX - початку XX ст. : джерелознавчий аспект дослідження // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 55-62
214499
  Купер А. Бібліїстика та юдаїка // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 113-140
214500
  Селезінка О.М. Біблійна алюзія як одиниця вертикального і горизонтального контекстів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 249-253
214501
  Головащенко С.І. Біблійна археологія та палеографія в Київській духовній академії і становлення Церковно-археологічного музею // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 115-123
214502
  Рябчук В.П. Біблійна ботаніка : Науково-популярне видання / В.П. Рябчук. – Львів, 2002. – 126с.
214503
  Лаба В. Біблійна герменевтика = Hermeneutica biblica / Др. Василь Лаба. – Львів : Накладом Гр.-кат. богословської Академії, 1929. – 149, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці Гр.-кат. богословської Академії у Львові = Opera gr.-cath. Academiae theologicae Leopoli ; т. 6)
214504
  Левченко Н.М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі в межах канону та поза ним // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 15-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
214505
  Алєксєєнко Н. Біблійна герменевтика в українській бароковій прозі // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 18-23. – ISBN 966-568-301-2


  Українська барокова проза XVII – XVIII ст. мала релігійний характер. Вона намагалася віднайти ориґінальне бачення проблеми стосунків Бога з людиною. Бог усвідомлювався як вищий порядок, тобто макрокосм, людина – як мікрокосм. Ставлення до Бога, до його ...
214506
  Ткачук О.О. Біблійна герменевтика у філософії Григорія Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається творчість Г. Сковороди як завершальної фігури в еволюції української філософії бароко. Аналізується значення алегорії та символу в становленні людини і пізнанні нею світу за допомогою Біблії.
214507
  Левченко Н.М. Біблійна герменевтика як структурант поетики "Слова про Закон і Благодать" Іларіона // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 9-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
214508
  Вестель Ю. Біблійна і патристична богословська термінологія / Ю. Вестель, Д. Морозова // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 107-114. – ISSN 0235-7941
214509
  Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : монографія / Оксана Дзера ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 489 с. – Резюме англ. - Покажч. імен.: с. 475-485. – Бібліогр.:с. 433-474 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0391-0
214510
  Єрмоленко С.С. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 70-73. – ISSN 0027-2833
214511
  Семака Є. Біблійна історія Старого Завіту / Є. Семака. – К., 1992. – 240с.
214512
  Мороз В.Я. Біблійна комунікація як багатоаспектний феномен Старого Завіту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 215-221. – ISSN 2309-1797
214513
  Дзера О.В. Біблійна концептосфера як складова частина ідіостилю Тараса Шевченка та її ревербалізація в українських біблійних перекладах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 154-169. – ISSN 2311-2697


  У статті запропоновано аналіз українських перекладів Святого Письма крізь призму Шевченкової метабіблійної образності. Опосередкованою ланкою між Біблією - прототекстом і біблійними метатекстами є національні переклади Святого Письма, що визначають ...
214514
  Луцюк М.В. Біблійна космогонія на тлі давньосхідних міфічних систем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 359-366. – ISBN 966-581-481-8
214515
  Паласюк Г.Б. Біблійна мудрість у латинських афоризмах / Г.Б. Паласюк, А.В. Понеділок, М.В. Семерез // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 173-174
214516
  Тимошик Г. Біблійна ономастика у тексті перекладу Святого Письма (Новий Заповіт) П. Куліша та І. Пулюя // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 436-440. – ISBN 966-603-098-5
214517
  Дмитрів І. Біблійна парадигма публіцистики о. Василя Мельника (Лімниченка) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 164-171. – ISSN 2308-4855
214518
  Іларіон Біблійна поезія : біблійно-літературна монографія // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 1 (97). – С. 14-17
214519
  Колоїз Ж.В. Біблійна репрезентація одиниць вимірювання в україномовному перекладі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 68-80. – ISSN 0027-2833
214520
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й семантичні двійники // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 14-15
214521
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й семантичні двійники // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 14
214522
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й сематичні двійники // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 192-198
214523
  Ласло-Куцюк Біблійна символіка в інтерпретації Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 426-430. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
214524
  Гуцуляк І. Біблійна символіка в українській поезії бароко // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 138-140. – ISBN 966-568-301-2
214525
  Мизак Н. Біблійна символіка у творчості Лесі Українки / Н. Мизак, А. Яремчук // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2017. – № 3/4 (27/28). – C. 79-87. – ISSN 2224-0306
214526
  Шевченко Л.Л. Біблійна символіка. Лінгвістичний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 19-24.


  Досліджується лінгвістичний аспект біблійних символів однієї тематичної групи
214527
  Вахній О. Біблійна тематика в "Кобзарі" Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 2-3
214528
  Вікул Т. Біблійна термінологія на позначення віча // Діалог культур. Святе Письмо в українських пам`ятках / Ін-т східноєвропейських досліджень НАНУ; Національний ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1999. – С. 9-18. – ISBN 5-88500-064-6
214529
  Луцюк М.В. Біблійна тілесність в констексті давньосхідних міфічних уявлень // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 41-50


  У статті досліджується поняття людської тілесності в давньоєврейській літературній традиції з точки зору монотеїстичної картини світу. Аналізуються сакральні тексти ТаНаХу (за християнським віровченням – Старого Завіту) – юдейського священного писання ...
214530
  Трофимук О. Біблійна традиція як генеруючий елемент творчого методу епохи Бароко (На матеріалі світських панегіричних поем Пилипа Орлика) // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 379-385. – ISBN 978-83-926699-0-6
214531
  Брандштеттер Р. Біблійне коло / Роман Брандштеттер ; пер. з польської Н. Попач. – Київ : Кайрос, 2003. – 200 с. – ISBN 966-7562-02-6
214532
  Терешкова З.О. Біблійний атлас : наоч. посіб. для цікавих до біблії / упоряд.: З.О. Терешкова, С.С. Хорошко. – Київ : "СЕТЕКС-ЭТД", 1994. – 120 с.
214533
  Терешкова З.О. Біблійний атлас : наоч. посіб. для цікавих до біблії / упоряд.: З.О. Терешкова, С.С. Хорошко. – Київ : "СЕТЕКС-ЭТД", 1994. – 120 с.
214534
  Монолатій Т. Біблійний глокалізм як інтертекстуальність прози Йозефа Рота // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 239-251. – ISSN 2300-1062
214535
  Підопригора С. Біблійний дискурс у прозі Ю. Іздрика (на матеріалі романів "Подвійний Леон" та "АМ") // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 79-87. – ISSN 2411-4146
214536
  Шаф О.В. Біблійний дискурс у творчості Сергія Жадана: концептуальність та функціональність // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 267-275
214537
  Архангельська А. Біблійний інтертекст в українському мовопросторі // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 200-212. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
214538
  Малікова О.В. Біблійний інтертекст у художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 85-94.
214539
  Венець І.М. Біблійний код у конструюванні образу Макмерфі в романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та одноіменному фільмі Мілоша Формана // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 140-143. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
214540
  Райбедюк Г. Біблійний код як основа художньо-естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 71-78. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Запропонована розвідка актуалізує одну з важливих наукових проблем сучасної гуманітаристики – дослідження літературного тексту крізь призму біблійної антропології. У статті з’ясовуються шляхи комунікації авторської свідомості бессарабської поетеси ...
214541
  Дзера О.В. Біблійний мотив братовбиства і його трансформації як перекладацька проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 47-50. – ISBN 966-581-295-5
214542
  Ходанич П.М. Біблійний образ митця у книзі "Вихід" // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 116-120. – ISSN 2520-6419


  "Автор розглядає питання ролі художнього образу в становленні ранніх релігій, його впливу на суспільну свідомість, мораль, формування кола релігійних митців і проблему становлення сакрального мистецтва у давньоізраїльському суспільстві, виходячи з ...
214543
  Горенко О.П. Біблійний ономастикон як синтез онтологічного та гносеологічного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 149-159. – Бібліогр.: Літ.: с. 159; 14 назв


  У статті розглядається езотеричний та міфологічний досвід тлумачення біблійних імен; досліджується їхній герменевтичний потенціал; окреслюються перспективні методологічні підходи та проблемно-тематичні напрямки, що дозволяють поглибити розуміння ...
214544
  Бовсунівська Т. Біблійний паралелізм у "кобзарі" Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0130-5263
214545
  Чикирис Н.В. Біблійний сюжет розп"яття Ісуса Христа у творчій інтерпретації Ернеста Хемінгуея // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 120-127. – ISBN 978-966-8847-84-4
214546
  Гай Євгенія Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 43-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Авторка досліджує біблійні мотиви, до яких звертається Микола Куліш, та визначає особливості функціонування біблійного тексту в його творах. У драматургії М. Куліша основні мотиви пророка та пророцтва, дороги, воскресіння, жертвоприношення, пошуку ...
214547
  Гай Є. Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 43-51. – ISSN 0236-1477
214548
  Нога Г. Біблійними стежками Григорія Сковороди // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 399-406. – ISBN 978-83-926699-0-6
214549
  Сулима В.І. Біблійні алегорії Лесі Українки в контексті біблійної графіки Ефраїма Моше Лілієна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – С. 150-164. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто нове оригінальне видання "Вже близько рай, Земля обітована", що побачило світ у Києві в рік 150-ліття від дня народження класика української літератури Лесі Українки, до якого увійшли твори біблійної тематики поетеси з ілюстраціями до Біблії ...
214550
  Братель О.М. Біблійні алюзії в аргентинській поезії ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 47-51
214551
  Селезінка О.М. Біблійні алюзії в п"єсах В. Шекспіра // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – С. 281-285
214552
  Дітькова С.Ю. Біблійні алюзії в трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – С. 29-35
214553
  Скаб М. Біблійні алюзії в щоденниках Олеся Гончара // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 302-312. – ISSN 2304-9383
214554
  Мислива В. Біблійні алюзії у творчості Оксани Забужко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 266-271. – ISSN 2307-2261
214555
  Демчук О. Біблійні архетипи води в сучасній єврейській літературі // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 98-101. – ISBN 966-568-301-2
214556
  Львова О.Л. Біблійні витоки права у світлі сучасних тенденцій його розвитку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 15-29. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
214557
  Сквіра Н.М. Біблійні джерела персонажів другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 243-249
214558
  Даниленко І.І. Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка / Ірина Даниленко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 140, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 135-138 та в тексті. – ISBN 978-966-518-717-2
214559
  Пиза С. Біблійні засоби персвазії в польськомовних творах Мелетія Смотрицького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 93-107. – ISBN 966-95452-9-3
214560
  Ткаченко Т. Біблійні інтертекстуальні акценти в романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 220-223
214561
  Починок Л.І. Біблійні істини як ідеотворчий чинник в поезії Івана Франка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 306-311. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
214562
  Сулима В. Біблійні концепти і проповідницька традиція літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-15. – ISSN 0236-1477
214563
  Данилюк Н.О. Біблійні лексичні засоби в українській народній поезії // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 368-373. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
214564
  Солдатенко Т. Біблійні мотиви в "білоруському циклі" Елізи Ожешко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2 (566). – С. 83-87. – ISSN 0236-1477
214565
  Костенко Х. Біблійні мотиви в драматургії Лесі Українки // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 83-85
214566
  Ленська С. Біблійні мотиви в ліриці Богдана-Ігоря Антонича // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 58-60. – ISBN 966-7576-08-6
214567
  Канарська В.П. Біблійні мотиви в поезії Емми Андієвської // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 18-19
214568
  Ковалів Біблійні мотиви в поезії Лесі Українки / Ковалів, Вітольд-Йосиф // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 422-427. – ISBN 966-76-31-01-Х
214569
  Ласло-Куцюк Біблійні мотиви в поемі Шевченка "Кавказ" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 7-12. – ISBN 978-606-745-014-9
214570
  Ліпісівіцький М.Л. Біблійні мотиви в творчості українських драматургів після 2000-го // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 97. – С. 69-84. – ISSN 2306-2908
214571
  Бережна Н.І. Біблійні мотиви і образи в поемі І. Франка "Смерть Каїна" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 7-11. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
214572
  Ганшина П.Е. Біблійні мотиви й проротство майбутнього у творчості Т. Шевченка (на матеріалі поезії "Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)") // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 19-21
214573
  Волочай В. Біблійні мотиви поеми "Мойсей" І. Франка і драматичної поеми "Адвокат Мартіан" Лесі Українки (Фатум долі пророка та ватажка) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 399-409. – ISBN 966-76-31-01-Х
214574
  Янкова М.А. Біблійні мотиви та національна ідея в поемі Ю. Гудзя "Барикади на хресті": інтертекстуальне прочитання // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 262-267. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
214575
  Гончарова Н.В. Біблійні мотиви та образи в "Повчанні" Володимира Мономаха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 50-54. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті досліджено вплив Біблії на зародження літературного середньовічного жанру повчання. Твір давнини "Повчання" Володимира Мономаха проаналізовано як твір літературний, тобто досліджено його художність. Доведено його зв"язок із біблійними ...
214576
  Павленко І.Я. Біблійні мотиви та образи в народних легендах Південного Сходу України // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 97-101. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Останнім часом значно активізувалося вивчення проблеми "Християнство та українська культура", що ж стосується фольклору, то саме зараз, коли знято всі заборони та перестороги, продуктивно досліджуються його міфологічні корені та ритуалістика. Певною ...
214577
  Молчанова В. Біблійні мотиви та образи в українській літературі. Поема "Мойсей" Івана Франка / В. Молчанова, В. Мірошникова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 7/8 (712/713). – С. 63-68. – ISSN 0130-5263
214578
  Харлан О. Біблійні мотиви та образи у збірці Катрі Гриневичевої "Непоборні" // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 55-59. – ISBN 966-568-301-2
214579
  Селіванова В. Біблійні мотиви та символи у доеміграційній драматургії Володимира Винниченка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 102-107
214580
  Бетко І.П. Біблійні мотиви творчості Лесі Українки в європейському контексті // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 136-151. – ISBN 966-72-72-08-7
214581
  Мукан В. Біблійні мотиви у "драмі абсурду" Миколи Куліша (на матеріалі п"єси "Народний Малахій") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С.184-190


  Стаття присвячена розгляду особливостей складного та неординарного жанрового літературного явища «театр абсурду» та біблійних мотивів у п’єсі Миколи Куліша «Народний Малахій». Статья посвящена рассмотрению особенностей сложного и неординарного ...
214582
  Мукан В. Біблійні мотиви у драматургії Миколи Куліша на матеріалі п"єси "Патетична соната" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 139-144


  Стаття присвячена розгляду особливостей біблійних мотивів у п"єсі Миколи Куліша "Патетична соната". У дослідженні проаналізовано християнські алюзії та символи. У науковій статті використанню такі методи: описовий, порівняльний та філологічний. The ...
214583
  Землянська А.В. Біблійні мотиви у романі М. Матіос "Солодка Даруся" / А.В. Землянська, О.Т. Кольцова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 40-48. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті простежується трансформація біблійних мотивів у романі письменниці. Увагу приділено особливостям розуміння М. Матіос окремих моральних понять, що розкривається у творі в конкретних ситуаціях із життя головних героїв. Відповідно до ...
214584
  Пліш С. Біблійні мотиви у творчості І. Багряного (Роман "Сад Гетсиманський" та повість "Огненне коло") // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 97-100
214585
  Горбонос О. Біблійні мотиви у творчості Осипа Бодянського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 218-226. – ISBN 966-7773-70-1
214586
  Янковська Ж. Біблійні мотиви у творчості П.Куліша (деякі зауваги) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 450-454. – ISBN 966-76-31-01-Х
214587
  Стеценко О. Біблійні мотиви, образи і сюжети у творчості Ліни Костенко // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 69-74. – ISBN 966-568-301-2
214588
  Сливка Ю. Біблійні образи в різдвяних віршах Памви Беринди // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 199-207. – ISSN 0130-528Х
214589
  Мариненко Ю.В. Біблійні образи в українській прозі 40-х років XX ст. // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 140-145. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
214590
  Харьковщенко Є.А. Біблійні образи і жіноче служіння у християнській церкві / Є.А. Харьковщенко, К.В. Козар // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 30-34. – ISSN 2521-6570
214591
  Гогуля М.П. Біблійні образи й мотиви у прозі Данила Кіша // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 269-274. – ISSN 2075-437X


  В статті розглянуто прозу сербського письменника другої половини ХХ століття Данила Кіша як інтертекст відносно Біблії, проаналізвано біблійні мотиви, образи й алюзії. Фактично всі використані письменником біблійні теми - гріхопадіння, потоп, ...
214592
  Слоньовська О. Біблійні образи й сюжети у творчості Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 5-9
214593
  Слоньовська О. Біблійні образи й сюжети у творчості Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 2-6
214594
  Оборотова І. Біблійні образи права як підгрунтя релігійного праворозуміння // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 1561-4999
214595
  Зварич В. Біблійні образи у поетичному сприйнятті Миколи Зерова // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 593-599. – ISBN 978-83-926699-0-6
214596
  Косідовський З. Біблійні оповіді / З. Косідовський. – Київ, 1968. – 503с.
214597
  Косідовський З. Біблійні оповіді / З. Косідовський. – Київ, 1978. – 398с.
214598
  Скільський Д. Біблійні оповіді в інтерпретації М.Шашкевича для дітей // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 299-304. – ISBN 966-76-31-01-Х
214599
  Кучинко М. Біблійні оповіді про Патріархів: міфи чи реальність? // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 173-182. – ISSN 2519-4348
214600
  Фенно І.М. Біблійні основи екологічного мислення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 308-312. – ISSN 2076-1554
214601
  Ісіченко І. Біблійні парадигми аскетичної стратегії давньої української агіографії // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 353-358. – ISBN 978-83-926699-0-6
214602
  Кралюк П. Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітних текстів часів Реформації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 11-16. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається вплив Реформації на культурні процеси в Україні XVI ст., зокрема на здійснення і публікацію біблійних текстів тогочасною українською книжковою мовою. Особлива увага приділяється біблійним перекладам Ф. Скорини, Ярославському, ...
214603
  Романчук С.М. Біблійні персонажі у творчості художника пізнього Ренесансу Пітера Брейгеля Старшого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 91-92
214604
  Мартич Р.В. Біблійні ремінісценції осмислення живого в мислителів східної церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 32-36


  Рефлексивне поле східно-християнських учень про сутність живого розгортається між двома полюсами: з одного боку, істини Одкровення, відступ від яких є неприпустимим, з іншого - потреби пізнати Творця в його творінні, угледіти в ньому відблиск вищої ...
214605
  Осадча Ю. Біблійні ремінісценції у новелі Миколи Хвильового Я (Романтика) // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 583-592. – ISBN 978-83-926699-0-6
214606
  Просалова В. Біблійні ремінісценції у прозі Юрія Клена // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 43-53. – ISSN 1728-9572
214607
  Костюк М.М. Біблійні символи в поезії французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 321-325
214608
  Іваннікова Л. Біблійні символи в українському фольклорі: Єрусалим, Голгофа, благодатний вогонь // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 5-15
214609
  Набитович І. Біблійні стилізації як стилетворчий засіб в українській прозі XX віку // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 637-660. – ISBN 978-83-926699-0-6


  Згадується видатний польський філолог, мовознавець, історик літератури та мислитель Міхал Гловінський.
214610
  Іларіон Біблійні студії : Богословсько-історичні нариси з духової культури України / Іларіон. – Вінніпег : Наша культура
Том 1. – 1963. – 287 с.
214611
  Грималовський І. Біблійні сюжети і мовно-стилістичні особливості їх відтворення у закарпатських духовних віршах, опублікованих Володимиром Гнатюком // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 145-147. – ISBN 966-568-301-2
214612
  Бетко Ірина Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії 19 - початку 20 століття : (монографічне дослідження) / Бетко Ірина; Wyzsza szkola pedagogiczna im. T.Kotarbinskiego; НАУ, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Zielona Gora; Kijow : Wyd-wo WSP; VERBUM, 1999. – 160с. – ISBN 83-86832-69-X
214613
  Хамрай О.О. Біблійні тексти у зібраннях Відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 58-69. – ISSN 1608-0599
214614
  Зосім О.Л. Біблійні тексти як джерело східнослов"янської духовної пісенності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 2226-0285
214615
  Набитович І. Біблійні теми в історичній прозі української еміграції // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 231-242. – ISSN 2520-2103
214616
  Ломачинська Т.І. Біблійні уявлення про сон і сновидіння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-119. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
214617
  Вергалюк М.М. Біблійні фраземи в сучасному тексті та спеціалізованих словниках // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 129-140. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано біблійні фразеологічні одиниці; розглянуто лексикографічне відтво рення фразеологізмів біблійного походження; схарактеризовано особливості функціонування біблійних фразеологічних одиниць у сучасних художніх та публіцистичних ...
214618
  Вакарюк Р.В. Біблійні фразеологізми в сучасній англійській мові: структурний, семантичний та когнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Вакарюк Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
214619
  Доценко Т.С. Біблійні фразеологізми у болгарській мові: принципи класифікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 62-66


  У статті розглянуто стан дослідження болгарської біблійної фразеології, проаналізовано різні підходи до визначення та класифікації біблійних фразеологічних одиниць. Доведено, що біблійна фразеологія болгарської мови є частиною її фразеологічної системи ...
214620
  Момрик А. Біблійно-міфологічна концепція походження українців (поява, еволюція та занепад) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 414-423. – ISBN 5-7702-0821-X
214621
  Шевченко Г. Біблійно-психологічні мотиви повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 22-27. – ISSN 0130-5263
214622
   Бібліограф-ерудит. До 175-річчя від дня народження С.І. Пономарьова // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2003. – на 2003 рік. – С. 156-159
214623
  Глибицька С. Бібліограф-математик та поет Володимир Адольфович Станішевський - незабутня постать Центральної наукової бібліотеки Харківського університету // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 60-62. – ISSN 2518-7341


  Стисло представлені біографічні відомості та інформація про професійну діяльність представників книжкової справи, які перебували у складі комісії при правлінні ХГБ, яка упродовж 1906-1918 рр. визначала функціонування українського відділу - ...
214624
  Казакова Н. Бібліограф Віра Шпілевич // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 56-60. – ISSN 2518-7341
214625
  Ярмолюк А.Г. Бібліограф за покликанням // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 83-85. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
214626
   Бібліограф за покликанням. До 110-річчя від дня народження Ю.О. Меженка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2002. – на 2002 рік. – С. 109-112
214627
  Добко Т. Бібліограф Зофія Врублевська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 357-367. – ISSN 2224-9516
214628
   Бібліограф Оксана Люта : біобібліогр. покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 72 с. – ISBN 966-7511-63-4
214629
  Різниченко В. Бібліограф С.Пономарьов : З нагоди 100-ліття з часу його народження (1828-1928) / В. Різниченко. – Київ, 1928. – 20 с.
214630
  Дубровіна Л. Бібліограф Тетяна Василівна Добко / Л. Дубровіна, О. Онищенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (252). – С. 44-50. – ISSN 1029-7200


  Бібліограф Тетяна Василівна - приклад високого служіння бібліотечній справі
214631
  Помаз В. Бібліограф Української революції (1917 - 1921) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 15 травня (№ 20). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Дорошенко Дмитро Іванович — український політичний діяч, дипломат, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф.
214632
  Вовк Л.П. Бібліограф Ю.О. Меженко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 591-595. – ISBN 978-966-452-103-8


  До 120-річчя від дня народження.
214633
   Бібліограф, етнограф, лексикограф. До 125-річчя від дня народження З.Ф. Кузелі // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2, 2 кв. – С. 95-103. – ISSN 0130-2043
214634
   Бібліограф, книгознавець Лев Ізраїльович Гольденберг // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 68. – ISSN 1029-7200


  18 січня 2011 р. виповнилося 90 років від дня народження відомого українського бібліографа, дослідника, книгознавця Льва Ізраїльовича Гольденберга, кандидата філологічних наук, учасника Другої світової війни. Лев Ізраїльович закiнчив КДУ імені Т. Г. ...
214635
  Добко Т. Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня народження Павли Рогової // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 33-37. – ISSN 2076-9326
214636
  Тараманов Д.Д. Бібліографії літератури з історії Жовтня на Україні в журналах 20-х років. / Д.Д. Тараманов. – Харків, 1968. – 22 с.
214637
  Дуднік О. Бібліографічна винниченкіана (ХХ - початок ХХІ ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 17-29. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються особливості відображення життя та діяльності видатного українця–Володимира Кириловича Винниченка у бібліографічних посібниках ХХ– початку ХХІ ст. Звернено увагу на історію виходу в світ бібліографічних праць, присвячених В. ...
214638
  Білецький В. Бібліографічна джерельна база сучасної української терміносистеми у гірництві / В. Білецький, І. Манець // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 15 : Науки про Землю, гірництво, грунтознавство. Економіка. Соціологія. – С. 81-96. – ISSN 1728-9572


  Автори протягом 1995-2005 рр. виконали ряд проектів , спрямованих на узагальнення досвіду в галузі гірничої термінології і створення сучасних галузевих перекдадних, тлумачних та енциклопедичних словників. Авторы в 1995-2005 гг. выполнили ряд проектов ...
214639
  Маслова М. Бібліографічна діяльність Запорізької ОУНБ під час карантину // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 22-24. – ISSN 2518-7341


  Стаття узагальнює досвід діяльності відділу наукової інформації та бібліографії Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки під час карантину. Знайомить з традиційними бібліографічними послугами, що зазнали деяких змін, новими ідеями, які ...
214640
  Іванченко А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 26-32. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює розвиток бібліографічної діяльності одеських бібліотек, починаючи з першої половини ХІХ ст., та здобутки в цій галузі на сьогодні. Огляд зроблено шляхом аналізу бібліографічних здобутків провідних наукових установ та організацій міста: ...
214641
  Матвійчук Л.О. Бібліографічна діяльність провідних бібліотек Національної академії наук України в 1991-2013 рр.: матеріали до біобібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 366-384. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
214642
  Галах В.В. Бібліографічна діяльність професора О.Г. Черняхівського (1869-1939) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
214643
  Баженов Л.В. Бібліографічна діяльність Центру дослідження історії Поділля (до 20-річчя установи) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 161-166. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
214644
  Збанацька О.М. Бібліографічна евристика та бібліографічний пошук: кореляція сутності понять // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 13-23. – ISSN 2409-9805
214645
  Коваленко С. Бібліографічна зведена база даних дисертацій – складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / Світлана Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 2 (211), лютий. – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено питанням створення бібліографічної зведеної бази даних дисертацій з питань освіти, педагогіки і психології в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського. Ключові слова: дисертації, зведені каталоги, ...
214646
  Алієва І. Бібліографічна інформація з екології в системі бібліографічних засобів Президентської бібліотеки Управління справами Президента Азербайджанської Республіки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 173-175. – ISSN 2076-1554
214647
   Бібліографічна інформація і сучасність : зб. наук. пр. – Київ : Наукова думка, 1981. – 128 с.
214648
  Кульчицька Л.Я. Бібліографічна інформація і типологія: до постановки проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 338-351. – ISBN 966-02-3854-1
214649
  Солоіденко Г. Бібліографічна комісія ВУАН та її незавершена діяльність // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 18-22. – ISSN 1029-7200


  На основі архівних матеріалів висвітлено історію створення Бібліографічної комісії ВУАН (1926-1931). Аналізуються рішення першого Пленуму Бібліографічної комісії ВУАН, результати генерального обліку бібліографічної роботи кінця 1920-х рр., діяльність ...
214650
  Черниш Н.І. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 216с. – ISBN 966-7821-37-4
214651
  Рубінштейн С.Л. Бібліографічна комісія Української Академії наук та планування бібліорафічної роботи в У.Р.С.Р. : Окрема відбитка з "Записок Укр. Бібліогр. Тов." в м.Одесі №1 за 1928р. / С.Л. Рубінштейн. – Одеса : 2-га Держдрукарня, 1928. – 4 с.
214652
   Бібліографічна панорама наукових і науково-популярних праць співробітників Інституту народознавства НАН України (книжкові видання 1992-2018 рр.) / НАН України, Ін-т народознавства ; зладив Роман Гузій. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – 691, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-02-8831-7
214653
  Швецова-Водка Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 70-75


  Розглянуто зміст бібліографічної підготовки фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія", зважаючи на сучасну структуру наукового бібліографознавчого знання і завдання того чи іншого навчального курсу. Запропоновано ...
214654
  Тишкевич К.І. Бібліографічна продукція бібліотек України для юнацтва: розробка та промоція // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Розглянуто науково-теоретичні засади та практика створення бібліографічної продукції бібліотеками України для юнацтва. Приділено увагу розробці бібліографічної інформації та її розповсюдження щодо задоволення інформаційних потреб молоді. The ...
214655
  Біловус Г. Бібліографічна репрезентація питань бібліотечної справи (на підставі публікацій газети "Львівські вісті" (1941-1944)) / Г. Біловус, С. Ковальська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 295-304. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
214656
  Ступак Ю.П. Бібліографічна робота вчителя літератури / Ю.П. Ступак. – Київ, 1961. – 64 с.
214657
  Макєєва В.Ю. Бібліографічна робота масових бібліотек / В.Ю. Макєєва. – К, 1961. – 40с.
214658
  Ясинський М.І. Бібліографічна робота на Радянській Україні в 1926 році / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : З 10 друкарні "Трансдрук" ім. Леніна, 1927. – 31 с.


  На тит. арк.: Василенко-Полонскій від автора
214659
  Прокопенко Л. Бібліографічна секція у структурі ІФЛА // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С.8-10.
214660
  Прокопенко Лілія Бібліографічна секція у структурі ІФЛА // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
214661
  Хміль О. Бібліографічна спадщина Зенона Кузелі: типологічні різновиди // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 330-341. – ISSN 1591-6223


  Рассматриваются разные типы библиографических исследований Зенона Кузели: прикнижная библиография, тематическая библиография (труды об украинских думах и кобзарях), персональная библиография (Б. Лепкий), каталоги украинских издательств (“Українське ...
214662
  Ляхоцький В. Бібліографічна спадщина Івана Огієнка // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 49-57. – ISBN 966725001-6
214663
  Сєдих В. Бібліографічна спадщина науковців Харківського університету / В. Сєдих, І. Давидова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 15-16. – ISSN 2076-9326
214664
  Стрішенець Н.В. Бібліографічна спадщина Юрія Олександровича Меженка. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.08 / Стрішенець Н.В.; НАН Укр.Нац.бібліотека Укр. – К, 1996. – 24л.
214665
  Ґольденберг Бібліографічна справа в Україні за умов державно-партійної структури // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 253–261. – ISSN 0041-6061
214666
  Березкіна В. Бібліографічна Шевченкіана української діаспори // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 273-284. – ISSN 2224-9516
214667
  Шкаріна В. Бібліографічна школа Тетяни Добко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 35-42. – ISSN 2076-9326


  Присвячено 40-річчю наукової діяльності Т. Добко - бібліографознавця, бібліотекознавця, книгознавця, історика, бібліографа. Висвітлено один из напрямів діяльності вченої - створення науково-допоміжних бібліографічних посібників. Подано характеристику ...
214668
  Рибчинська Н. Бібліографічне бюро у Львові (1910-1914): принципи поточного реєстру української книги // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 90-99. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
214669
  Бублик Н. Бібліографічне видання з питань розвитку вищої освіти в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 99-105. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
214670
  Войцехівська Н І. Бібліографічне видання як жанр наукового дослідження: до оцінки нової праці з історії книгознавства / Н І. Войцехівська, Н.А. Коломієць // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 456-461. – ISSN 2222-4203


  Рец. на кн.: Ціборовська-Римарович І.О. Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787–1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Книгознавче дослідження. Попримірниковий опис / НАН України. Нац. б-ка України ім. ...
214671
  Паславський Т.Б. Бібліографічне джерелознавство і питання репертуару історичної картографії та історичних картографічних джерел // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 352-357. – ISBN 966-02-3854-1
214672
  Рубан А. Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів / Алла Рубан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблеми забезпечення бібліотечних фахівців навчальних закладів професійною інформацією. Представлено діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у створенні бібліографічних посібників на допомогу ...
214673
  Пономаренко Л.О. Бібліографічне забезпечення досліджень науково-педагогічної діяльності М.І. Пирогова у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 352-363


  При підготовці покажчика були використані фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, наукової бібліотеки ім. ...
214674
  Мусіна З.Х. Бібліографічне забезпечення історичної науки: з досвіду роботи Національної історичної бібліотеки України за роки незалежності / З.Х. Мусіна, Таранюк-Русанівський // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 112-116


  Висвітлено досвід наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
214675
  Башун О. Бібліографічне забезпечення франкознавства // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 246-256. – ISSN 1728-9572
214676
  Грудініна Н. Бібліографічне оформлення наукових праць // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – С. 47-50. – ISSN 1029-7200
214677
  Трачук Л.Ф. Бібліографічне самообслуговування на веб-сайті бібліотеки // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 67-72
214678
  Головащенко Л.Р. Бібліографічний аналіз і моніторинг відображення проблем науки та діяльності НАН України у вітчизняних засобах масової інформації за період 2004-2008 рр. / Л.Р. Головащенко, Л.О. Хоменко, С.І. Примаченко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 96-104. – ISSN 0374-3896
214679
  Федунишин Л. Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII - початку XIX ст. у науковому дослідженні Івана Кревецького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
214680
  Швець Н.А. Бібліографічний аналіз проблеми формування здорового способу життя у філософських, психолого-педагогічних дослідженнях // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 271-280. – ISSN 2227-1376
214681
  Приколота С.Г. Бібліографічний аналіз творчої спадщини С.Єфремова. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Приколота С.Г.; Мін. культури і мистецтв України. Київ. держ. ін-т культури. – К., 1997. – 26л.
214682
  Устіннікова О. Бібліографічний апарат видань. Система бібліографічних посібників (творів, документів, видань) / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-24
214683
  Грудініна Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 6-10. – ISSN 2518-7341


  У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов"язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню ...
214684
  Дроздова О.В. Бібліографічний аспект у творчості історика-краєзнавця Полтавщини І.Ф. Павловського // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.203-204. – ISBN 966-7653-2-Х
214685
  Житарюк М. Бібліографічний аспект шевченкознавства в Румунії і монографічно-хрестоматійна антологія "Сторінки румунської шевченкіани" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 218-229. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
214686
  Малишев Б.В. Бібліографічний довідник авторефератів дисертацій з теорії держави і права (1992-2009 рр.) : методичний посібник / Б.В. Малишев. – Київ : Реферат, 2010. – 74 с. – ISBN 978-966-8058-48-6
214687
   Бібліографічний довідник журналу "Сучасність". 1961-2003. – Львів : Кальварія, 2003. – 480 с. – ISBN 966-663-119-9
214688
  Лисодєд О.В. Бібліографічний довідник з кримінології (1922-2002) / О.В. Лисодєд; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; За ред. О.Г. Кальмана. – Харків : Одіссей, 2003. – 128с. – ISBN 966-633-229-9
214689
  Роман М. Бібліографічний довідник Олени Рудловчак // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 252-255. – ISBN 978-80-89721-16-0
214690
   Бібліографічний довідник праць з психології за 40 років (1917-1957). – Київ, 1958. – 134 с.
214691
  Балабанов О.Д. Бібліографічний збірник Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького : [друковані праці співробітників інституту. 1944-1957 рр. : покажчик до видань інституту 1939-1957 рр. : дисертації, які були захищені в інституті. 1948-1957 рр.] / склали: О.Д. Балабанов, Н.М. Недоступ ; [відпов. ред. І.С. Кузьменко] ; Київський держ. пед. ін-т ім. О.М. Горького. – Київ : [б. в.], 1958. – 220 с.
214692
   Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927). – Харків : Держвидав Украіни. – (Науковий збірник катедри, ч. 8 : Матеріали до української історичної бібліографії, в. 1 ; Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 1917–1927 роки / склала Бібліогр. коміс. Н.-д. катедри історії укр. культури ім. Дм. Багалія в Харкові р. 1929)
Ч. 1. : Історія України, ч. 2.: Краєзнавство та етнологія. – 1930. – 148 с.
214693
  Вернигора Н.М. Бібліографічний огляд видань Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2010 рік / Н.М. Вернигора, О.С. Задорожна // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 43-50


  Протягом 2010 та початку 2011 року науковцями та викладачами Інституту журналістики підготовлено до друку та надруковано низку монографій, підручників, навчальних і практичних посібників, конспектів і текстів лекцій, навчально-методичних комплексів та ...
214694
  Кочубей Т. Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 105-112. – Бібліографія 175 назв.
214695
  Захарчук О.В. Бібліографічний огляд книжкових видань кафедри реклами та зв"язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 84-88
214696
  Конопко Н. Бібліографічний огляд книжок, присвячених Голодомору 1932-1933 років // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 2008. – Т.45, N 3/4 (179/180) : У 75-ліття голодомору : 1932-1933 / ред. Л. Винар. – С. 349-353. – ISSN 0041-6061
214697
  Синявский А. Бібліографічний огляд літератури німецькою мовою з економгеографії / А. Синявский. – К, 1927. – 7с.
214698
  Синявский А. Бібліографічний огляд літератури німпцькою мовою з економгеографії /1914-1927рр./ / А. Синявский. – К., 1927. – 7с.
214699
  Вернигора Н.М. Бібліографічний огляд монографічних видань київської наукової школи журналістики за 2010-2012 рр. / Н.М. Вернигора, О.С. Задорожна // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 47-63


  Протягом 2010—2012 рр. науковцями київської наукової школи журналістики підготовлено до друку та надруковано низку монографій. Наведено описи, анотації та покажчики змістів цих монографій. На протяжении 2010—2012 гг. учеными киевской научной школы ...
214700
  Вихватенко О.О. Бібліографічний огляд навчального видання Ю. В. Бондаря "Перша інформаційна...Інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході"» // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 212


  Серед цьогорічних книжкових напрацювань кафедри видавничої справи та редагування - навчальний посібник кандидата політичних наук, доцента кафедри Юрія Володимировича Бондаря, бібліографічний огляд якого пропонуємо читачам часопису. Among the research ...
214701
  Поповський Анатолій Михайлович Бібліографічний огляд наукових праць проф. В.С.Ващенка з українського мовознавства : Навчальн. посібн. / Поповський Анатолій Михайлович. – Дніпропетровськ, 1990. – 68с.
214702
   Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рекомендації / [авт.-уклад. О.М. Збанацька]. – Київ : [б. в.], 2012. – 197, [1] с. : табл. – Додатки: с. 129-188. – Бібліогр.: с. 189-192 та в підрядк. прим.
214703
  Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Тетяна Добко, Ірина Антоненко, Надія Моісеєнко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 12-21. – ISSN 1029-7200


  У статі висвітлено питання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу, зокрема соціальних мереж, блогів. Наведено приклади опису електронних документів.
214704
  Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 55-64
214705
  Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326
214706
  Бисько І.Д. та ін. Бібліографічний покажчик : друкованих праць викладачів кафедр інституту : до 150-річчя з дня заснування інституту / І.Д. Бисько та ін. ; Ніжинський дер. пед. ін-т, Б-ка. – Ніжин : [б. в.], 1970. – 68 с.
214707
   Бібліографічний покажчик : друковані праці співробітників інституту за 1958-1972 рр. – Київ
Ч. 1. – 1976. – 209 с.
214708
  Клименко І.В. Бібліографічний покажчик "Друковані праці Б.С. Бутника-Сіверського" як джерело до вивчення наукової діяльності українського мистецтвознавця // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 469-477. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
214709
  Дуднік О.Я. Бібліографічний покажчик "Історія України": відображення національно-визвольного руху, об"єднання та звільнення українських земель у 20–50-х роках ХХ ст // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. ; редкол.: Збанацька О.М., Філіппова Н.П., Бездрабко В.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 20-29. – ISSN 2409-9805
214710
  Лиханова І. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861-1917": матеріали до репертуару української книги (Джерелознавчий аспект) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 514-528. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто бібліографічний покажчик, який за матеріалами картотеки відомого книгознавця С. Й. Петрова (1917 - 1974) видає Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Проаналізовано напрями роботи відділу національної бібліографії бібліотеки ...
214711
  Лиханова І.Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861-1917" як складова Українського бібліографічного репертуару // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 214-225. – ISBN 966-02-4450-4
214712
  Лиханова І.Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861-1917: матеріали до репертуару української книги" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 568-571. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
214713
  Лиханова І.Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні. 1861-1917": джерелознавчий аспект // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 259-261. – ISBN 978-966-02-7337-5


  За матеріалами картотеки відомого книгознавця Степана Йосиповича Петрова (1917–1974 р.р.) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського видає ретроспективний бібліографічний покажчик «Книга в Україні. 1861–1917 : матеріали до репертуару ...
214714
   Бібліографічний покажчик "О.Є. Корнійчук". – Харків, 1951. – 73 с., II л.
214715
  Пестрецова Л.А. Бібліографічний покажчик "Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" як засіб взаємодії бібліотек у документообміні інформаційними ресурсами // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 264-267. – ISBN 978-966-02-7337-5
214716
  Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в Україні" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34
214717
  Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в Україні" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34
214718
  Кошик Н. Бібліографічний покажчик "Українські Карпати" (1977-2006) як джерело інформаційного пошуку з проблем карпатознавства // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 342-353. – ISSN 1591-6223


  Покажчик літератури тематично орієнтований на проблематику досліджень академічних установ Західного наукового центру НАН України, одним із основних наукових напрямів яких є раціональне використання і відновлення природних ресурсів Карпатського регіону, ...
214719
   Бібліографічний покажчик 1918-1993 рр. Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського АН України. – Київ, 1993. – 393 с.
214720
  Комаров М.Ф. Бібліографічний покажчик видань Котляревского творів та писань / М. Комаров. – [Київ], 1904. – 467-494 c. – Без обкл. та тит. л. - Авт вказан в кінці статті. - Окрема відб.: На вічну пам"ять Котляревськолму : літературний збірник. – К. : Вік, 1904, с. 467–494. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
214721
   Бібліографічний покажчик видань Центрального статистичного управління УРСР за роки 1921-1927. – Харків, 1928. – 78 с.
214722
   Бібліографічний покажчик дисертацій, які захищені у спеціалізованих радах КДЛУ (серпень 1994-1997 рр.). – Київ, 1998. – 28 с. – шифр дубл
214723
  Петров В.М. Бібліографічний покажчик для вчителів математики / В.М. Петров. – Чернігів, 1970. – 46с.
214724
   Бібліографічний покажчик до теми "Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в Україні" : бібліографічний покажчик. – Київ
№ 34. – 2001
214725
  Завірюха Л.А. Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць та газетних публікацій : до ювілею / Завірюха Лідія Андріївна, канд. пед. наук, доц. ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Талком, 2013. – 54, [1] с. : іл., портр. – (Ювіляри НАПН України)


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Л.А. Завірюха. 19.1.2014 р. P.S. Закінчила аспірантуру Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Захистила дисертацію (1971 р.)
214726
   Бібліографічний покажчик друкованих праць вчених кафедри української літератури Одеського державного ун-ту. – Одеса, 1991. – 96 с.
214727
   Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу (1986-1990). – Київ : Київ. держ. лінгв. ун-т., 1996. – 166 с.
214728
   Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу КДЛУ (1991-1997) : (до 50-річчя з дня заснування КДЛУ). – Київ, 1998. – 304 с.
214729
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників інституту (1948-1967). – Київ, 1968. – Розд. паг.
214730
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького за 1980-1989 рр.. – Київ
Ч. 2, кн. 1. – 1991. – 168 с.
214731
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1973-1979 рр.. – Київ
Ч. 2. – 1981. – 212 с.
214732
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – Київ
Ч. 1. – 1990. – 254 с.
214733
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – Київ
Ч. 2, кн. 2. – 1991. – 104 с.
214734
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 2000-2007 роки : до 175-річчя НПУ імені М.П. Драгманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 6, ч. 1 : / [редкол.: Л.В. Савенкова та ін. ; укладач: Н.І. Тарасова]. – 2011. – 388, [1] с.
214735
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 2000-2007 роки / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 6, ч. 2 : / [редкол.: Л.В. Савенкова та ін. ; укладачі: Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко, І.В. Позднякова та ін.]. – 2011. – 499, [1] с.
214736
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова за 1990-1999 роки / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Наукова біб-ка; [ ред. кол.Л.В. Савенкова, Е.В. Татарчук та ін. ; укладачі: Н.І. Тарасова, І.В. Позднякова та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова. – ISBN 978-966-660-522-4
Вип. 5. – 2009. – 422 с. – До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова
214737
   Бібліографічний покажчик друкованих робіт співробітників Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П.Л. Погребняка (1980-1990 р.р.). – Біла Церква, 1991. – 160 с.
214738
   Бібліографічний покажчик ДСПК (1990-1997) - ССПК (1999-2009) / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький нац. ун-т" Міністерства освіти і науки України ; [уклад. Тощев Г.М.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 142 с. – ISBN 978-966-599-326-1
214739
   Бібліографічний покажчик журналу "Дивослово" 1994-2010 рр. / [уклад. Віра Карпенко ; ідея і проект вид. Олександра Рибалка]. – Київ : Редакція журналу "Дивослово", 2012. – 460, [4] с. : табл. – Покаж. імен : с. 362-397. - Персоналії: с. 398-413. - Предм. покаж.: с. 414-445. – ISBN 978-966-95976-7-0
214740
  Москаленко А.А. Бібліографічний покажчик з української діалектології / А.А. Москаленко, В.М. Терлецька. – Одеса, 1966. – 68 с.
214741
   Бібліографічний покажчик з української й російської мови й літератури для масової школи профосвіти : Народний комісаріат освіти УСРР. Державний науково-методологічний комітет. Секція професійної освіти. – Харків : Друга друкарня-літографія держвидаву України, 1926. – 60 с.
214742
  Кізян О. Бібліографічний покажчик з художньої шевченкіани // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 43-44. – ISSN 1029-7200


  Рец. на книгу: Шевченко на всі віки: образ Великого Кобзаря в художніх і художньо-документальних творах : бібліогр. покажч. 1861-2013 рр. / уклад. і вступ. ст. О.М. Куцевол ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : ...
214743
  Ковтун М.В. Бібліографічний покажчик змісту журналу "Архіви України" (2008–2012 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 195-245. – ISSN 0320-9466
214744
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1956 р.. – Київ, 1957. – 39 с.
214745
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1957 р.. – Київ : Радянська школа, 1958. – 46 с.
214746
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1958 р.. – Київ : Радянська школа, 1959. – 48 с.
214747
  Дуднік О. Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. / Олександр Дуднік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 47-48. – ISSN 1029-7200


  Рец. на книгу: Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008-2012) / Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. : Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, С. М. Горбань, Ю. C. Левченко; рекол. ...
214748
   Бібліографічний покажчик літератури з судової експертизи = Публікації та наукові розробки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (1992-2018). До 105- річчя з дня створення інституту // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 63, ч. 2. – С. 341-517. – ISSN 0130-2655
214749
  Дисак Ф. Бібліографічний покажчик літературних, наукових, публіцистичних творів Івана Франка в журналі "Зоря" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 66-73. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
214750
   Бібліографічний покажчик наукових праць : Ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва за 20 років (1981-2000 р.р.). – Київ, 2001. – 338 с.
214751
   Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів інституту (1991-1996 рр.). – Чернігів : [б. в.], 1996. – 156 с.
214752
   Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та аспірантів : до 60-річчя Ізмаїльського держ. пед. інституту. – Ізмаїл, 2000. – 104 с.
214753
   Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства. – Київ : [б. в.], 1996. – 68 с.
214754
  Комаров М. Бібліографічний покажчик нової української літератури (1798-1883 р.) / Зібpав [та авт. пеpедм.] М. Комаpов. – Київ : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1883. – 74 с. – Hа обкл. назва: Покажчик нової укpаїнської літеpатуpи


  Додаток [1]: Hайглавнійші спільні писання пpо укpаїнську мову, літеpатуpу и пpо укpаїнське питання: с. 63-70. - Додаток 2: Якого pоку скільки книг було надpуковано: с. 70-74.
214755
  Вєдіна В.П. Бібліографічний покажчик перекладів поезій Адама Міцкевича на українську мову (1827-1955) / В.П. Вєдіна. – Київ, 1957. – 40 с.
214756
   Бібліографічний покажчик писаннів Академіка А.Е.Кримського. – Київ : З друкарні Української АН, 1926. – 41 с. – Доповнена відбитка з 1-ої книжки Записок Історично-філологічного Відділу
214757
  Співак І.А. Бібліографічний покажчик по спецсемінару з творчості Т.Г.Шевченка / І.А. Співак. – Дрогобич, 1965. – 58с.
214758
   Бібліографічний покажчик праць А.В. Ніковського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 4 (102), кн. 4 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 435-488. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
214759
  Вежель Л.М. Бібліографічний покажчик праць Гавриїла Костельника та матеріалів про нього / Ліна Вежель ; КНУТШ, Ін-т журнал. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – 40с.
214760
  Козак О. Бібліографічний покажчик праць з літературної компаративістики // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 355-403. – ISBN 978-966-193-016-1
214761
  Козак О.О. Бібліографічний покажчик праць з літературної компаративістики за 1998 рік // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – ISBN 966-8474-40-6
214762
  Бесчастний В. Бібліографічний покажчик праць за 2003-2019 рр. / Віктор Бесчастний ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2019. – 174, [2] с. : портр. – На обкл.: Донецьк, Кривий Ріг, Маріуполь. – ISBN 978-617-7679-18-8
214763
   Бібліографічний покажчик праць лабораторії (1946-1964). – Київ, 1965. – 12 с.
214764
   Бібліографічний покажчик праць науковців біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН за 2016-2020 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ; [упоряд.: Н.І. Ясинецька]. – Асканія-Нова : Олді-плюс, 2020. – 35, [1] с.
214765
   Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008-2013 рр.) : наукове видання / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л.Н. ; наук. ред.: І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало, О.М. Отич ; бібліогр. ред. Штома Л.Н.]. – Київ : Зелена Буковина, 2013. – 400, [4] с. – Імен. покажч.: с. 389-401. – ISBN 978-966-8410-34-3
214766
   Бібліографічний покажчик публікацій В.О. Гавриленка (1961 - 2014) / уклала Зоряна Гавриленко-Бойко // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 302-314. – ISBN 978-966-02-7306-1
214767
   Бібліографічний покажчик публікацій журналу "Образотворче мистецтво" за 1991-2005 роки. – Київ : Софія-А, 2005. – 431, [1] с. – Імен. покажч.: с. 361-431. - На обкл. також зазнач.: Образотворче мистецтво. – ISBN 978-966-8684-37-1
214768
   Бібліографічний покажчик творів І.П. Мегели // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7 : Присвячено 60-літтю від дня народження І.П. Мегели 30 травня 2006 р. – С. 65-83


  Про І. Мегелу.
214769
   Бібліографічний покажчик творів Ю.Ф. Ярмиша наукові праці // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 29-42
214770
  Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 499-513. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні історичні періоди, тенденції видання науковими бібліотеками України бібліографічних покажчиків та сучасний стан розвитку бібліографічних ресурсів. Розкрито місце та особливості бібліографічного покажчика у системі ...
214771
   Бібліографічний покажчик Ю.М. Кочубея (2008 - 2012) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 45-50. – ISBN 978-966-02-6446-5
214772
  Зоряна А.М. Бібліографічний покажчик ЮНЕСКО "INDEX TRANSLATIONS" як джерело дослідження документального потоку перекладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 33-43. – ISSN 2409-9805
214773
  Любаренко Л. Бібліографічний покажчик, присвячений багатовіковій історії бібліотечного руху в Україні // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 38-39


  Про презентацію у Національній парламентській бібліотеці України бібліографічного покажчика публікацій середини XVIII - поч. XXI ст. "Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні"
214774
   Бібліографічний покажчик. Друковані праці співробітників інституту за 1958-1972 рр.. – Київ
Ч. 2. – 1976. – 232 с.
214775
   Бібліографічний покажчик. Наукові праці Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 249-262
214776
  Геращенко М. Бібліографічний портрет Миколи Зерова / М. Геращенко, Л. Добровольская // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326
214777
  Рубан А. Бібліографічний посібник для бібліотекарів закладів освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 43-45. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. Для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: А.І. ...
214778
  Савенкова Людмила Бібліографічний ресурс із доступом до повнотекстових документів. Оригінальне рішення : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-87. – ISSN 1682-2366
214779
  Кропочева Н. Бібліографічний складник системи інформаційного супроводу наукових досліджень із питань національно-патріотичного виховання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано зміст і структуру науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Національно-патріотичне виховання в Україні»(2014– 2018 рр.). Узагальнено основні наукові підходи до класифікації бібліографічних видань, наявних у ...
214780
  Сно О.П. Бібліографічний спис друкованих праць академіка П.А.Тутковського : Збірник пам"яті академіка П.А. Тутковського. / О.П. Сно; Всеукраїнська академія наук. – Київ
Т. 1. – 1931. – 36 с.
214781
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 1 : Покажчик друкованих робіт науковних працівників університету за 1955 рік. – 1959. – 76 с.
214782
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 2 : Покажчик друкоаних робіт наукових працівників університту за 1956 рік. – 1959. – 72 с.
214783
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 3 : Покажчик друкованих робіт наукових робіт працівників університету за 1957 рік. – 1959. – 80 с.
214784
  Кропочева Н. Бібліографічні аспекти наукового дослідження педагогічних видань XIX - початку ХХ століть (за матеріалами колекції рідкісних видань фонду ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (311), червень. – С. 42-49. – ISSN 2076-9326
214785
  Дуднік О. Бібліографічні видання з питань української державності 1917-1921 років: крізь призму переосмислення історичного минулого // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 45-56. – ISSN 2409-9805
214786
  Лиханова І. Бібліографічні видання Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: віхи столітнього поступу (1918-2018) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 256-266. – ISSN 2224-9516
214787
   Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 200 років (1807-2007) : покажчик / [Швалб М.Г. та ін. ; наук. ред. І.Я. Лосієвський] ; Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 78-966-623-950-4
214788
  Пономаренко Л. Бібліографічні виміри освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 43-44. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ...
214789
  Василюк О.Д. Бібліографічні джерела в науковій спадщині Агатангела Кримського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 340-349. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
214790
  Дуднік О. Бібліографічні джерела з історії Півдня і Сходу України / О. Дуднік, А. Колісниченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 544-561. – ISSN 2224-9516


  Представлено та проаналізовано різні типи бібліографічних покажчиків, які є суттєвими джерелами для нових досліджень з історії Півдня та Сходу України. Особливу увагу приділено тематичним, краєзнавчим, персональним і багатогалузевим покажчикам, що ...
214791
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Для вузів / Гольденберг Лев Ізраїлович. – Київ : Вища школа, 1977. – 200с.
214792
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Навч. посібн. для ун-тів, пен. ін-тів, ін-тів культури / Гольденберг Лев Ізраїлович. – 2-е вид. випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 252с.
214793
  Жданова Р.С. Бібліографічні джерела українського літературознавства, мовознавства та фольклористики. 1990-2002 / Р.С. Жданова; Мін-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України; Наук. ред.: І.О. Негрейчук, О.М. Устіннікова. – Київ, 2004. – 208с. – ISBN 966-7547-30-2
214794
  Луцишин О.Б. Бібліографічні джерела Франкознавства // Альманах "Франкіана" : матеріали Наук.-практ. конф. "Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи", присвяч. 165-тій річниці від дня народж. Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті : Київ, 25 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. фонд ім. Івана Франка, Центр вивч. творчої спадщини Івана Франка ; [за заг. ред. М. Мозер]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 154-162
214795
  Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
214796
  Мельник Н. Бібліографічні матеріали релігійних діячів в українських виданнях кінця ХІХ - ХХІ ст. як частина електронного ресурсу українського біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 531-541.
214797
  Панченкова Н.М. Бібліографічні модифікації: моделювання наслідків, реалій, перспектив (Рецензія на навчальний посібник Н. М. Вернигори "Загальна і спеціальна бібліографія") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 157-159.


  Аналізується вміщена в навчальному посібнику теоретична інформація та методичні рекомендації з погляду повноти подання, практичності застосування студентами. Порушується проблема недотримання бібліографічної стандартизаційної бази молодими ...
214798
  Смирнова С. Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки України імені В.Г. Заболотного як підгрунтя для наукових досліджень користувачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 562-572. – ISSN 2224-9516


  На прикладі роботи Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного розглянуто значення рекомендаційних бібліографічних покажчиків для виконання наукових досліджень користувачів бібліотеки.
214799
  Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр. (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 34-44. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр., видані в Україні, СРСР та кордоном у другій половині XX – на початку ХХІ ст. Висвітлено їх структуру, тематику, інфор- маційне ...
214800
  Пастушенко О.В. Бібліографічні покажчики з історії преси та наукової періодики в Україні (1990-2011 рр.) як джерельна база історико-бібліографічних досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 498-514. – ISSN 2222-4203
214801
  Гришина Т. Бібліографічні покажчики змісту українських літературознавчих часописів 1990-х – 2000-х років як історико-літературне джерело // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 356-372. – ISSN 2224-9516
214802
  Козак С. Бібліографічні покажчики періодичних видань української діаспори // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 573-580. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано бібліографічні покажчики змісту періодичних видань української діаспори - "Українські вісті" (Німеччина - США), "Пороги" (Аргентина), "Нові дні" (Канада), які посідають особливе місце у масиві еміграційних газет і журналів, що виходили ...
214803
   Бібліографічні посібники : 1976-1980 : держ. ретроспект. бібліогр. покажч. – Харків, 1985. – 165 с.
214804
  Головащук А. Бібліографічні посібники з економіки - важливий складник інформаційного забезпечення користувачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 225-232. – ISSN 2224-9516
214805
  Добко Т. Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр. (перша половина ХХ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 29-38. – ISSN 1029-7200
214806
  Дуднік О. Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 23-32. – ISSN 1029-7200


  Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання
214807
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [закінчення] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-17


  Деякі зауваження щодо оформлення допоміжних покажчиків змісту видань.
214808
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 17-18


  Розглядаються методи бібліографічної характеристики документа – реферування, рецензування.
214809
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-12


  Розглянуто принципи та методику укладання внутрішньокнижкового, внутрішньожурнального та внутрішньогазетного бібліографічного покажчика.
214810
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-17


  У статті розглядаються основні види внутрішньокнижкових, внутрішньожурнальних, внутрішньогазетних бібліографічних покажчиків.
214811
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-21


  У статті розглянута методика складання прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків літератури,
214812
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-22


  У статті розглянута методика складання прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків літератури,
214813
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-15.
214814
  Науменко І. Бібліографічні продукти та послуги на сайті бібліотеки як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 17-19. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено приклад представлення бібліографічних продуктів та послуг на сайті бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", подано їх коротку характеристику та значущість для задоволення інформаційних потреб користувачів.
214815
  Приліпко Т. Бібліографічні ресурси Національної історичної бібліотеки України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 277-281. – ISSN 0869-3595


  У статті висвітлено інформаційно-бібліографічну діяльність із підготовки поточних і ретроспективних посібників, електронних баз данних науково-бібліографічного відділу Національної історичної бібліотеки України
214816
   Бібліографічні роботи на Україні 1948 року. – Харків : Книжкова палата, 1948. – 51 с.
214817
  Глибицька С. Бібліографічні та бібліографознавчі праці В.М. Грамми (до 80-річчя від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 62-63. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена бібліографічній та бібліографознавчій діяльності кандидата біологічних наук, природоохоронця та бібліографа В.М. Грамми.
214818
  Гриценко Н. Бібліографічні та реферативні бази даних як інструмент формування наукового портфоліо / Н. Гриценко, О. Клюшнікова, О. Сандул // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (262). – С. 30-41. – ISSN 1029-7200
214819
  Зленко Г. Бібліографічні турботи Сергія Єфремова // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-15.
214820
  Копержинський К. Бібліографічні уваги до історії української книги в Одесі 80-90-х років XIX століття. / К. Копержинський, 1927. – 164-171 с.
214821
  Тіщенко А.А. Бібліографія - едвайзер наукової та соціокомунікативної діяльності В.І. Вернадського // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 257-263
214822
  Кіраль С.С. Бібліографія - це своєрідна археологія української культури / спілкувалася Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 10-11


  100-річчя Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Розмова з доктором філологічних наук, завідувачем відділу національної бібліографії Сидором Кіралем.
214823
   Бібліографія : [рецензії]. – [Київ : б. в., 1927. – С. 88-112. – Відбиток із "Наукових записок Київського Інституту Народного Господарства". Т. 8, вип. 1: Відділ "Право"


  Зміст: Працы Беларускага Дзяржаунага Унівэрсытэту у Менску. - Les Annales de l"Universite de Minsk. 1926, № 11 (Дзяржаунае Выдавецтво Беларусі. Менск. 1926). Стор. 130 ; Памяти академика проф. Владимира Михайловича Гордона. Сборник статей кафедры ...
214824
  Буран В.Я. Бібліографія : Загальний курс / В.Я. Буран. – Київ : Вища школа, 1984. – 215 с.
214825
  Голобуцький П.В. Бібліографія (- наука, що розробляє методи складання покажчиків книг, журналів та статтей) / П.В. Голобуцький, Е.М. Жлудько // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 620-622. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
214826
  Шевчук О. Бібліографія : Колегія Павла Галагана (1871-1920 рр.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 97-104. – Бібліограф.:135 назв.
214827
  Підопригора О.А. Бібліографія [римське право] / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 487-491. – ISBN 978-966-667-541-8
214828
  Мельник С.М. Бібліографія [Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу] // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 100-107. – Бібліогр.: 116 назв. – ISBN 966-594-133-X
214829
  Лазоренко Ю.І. Бібліографія 1941-1945 років як джерелознавча база дослідження історії України періоду Великої Вітчизняної війни : Автореф... канд. іст.наук: 05.25.03 / Лазоренко Ю.І.; Кіївськ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 27л.
214830
  Дімаров А. Бібліографія Анатолія Дімарова. Основні твори // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 321-324. – ISBN 978-966-136-357-0
214831
  Ляшко С.М. Бібліографія археології України в науковій творчості Івана Григоровича Шовкопляса // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 111-124
214832
  Заморіна Т. Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-12.
214833
  Заморіна Тетяна Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-12. – Бібліогр. в кінці ст.
214834
  Промська О. Бібліографія бібліографії: термінологічний аспект / Олександра Промська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24


  Одним з найцікавіших бібліографічних термінів є термін "бібліографія бібліографії". Особливості виникнення, проблеми практичного застосування та можливість заміни терміна на вдаліший "метабібліографія" - ці питання розглядаються у статті.
214835
  Ковалець Л. Бібліографія вченого та письменника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)
214836
  Сенишин Г. Бібліографія голоду в Україні 1932-1933 = The great famine bibliograpfy / Галина Сенишин. – Доповнене вид-ня, 1990. – 58с. – На тит. арк. вихідні дані першого вид-ня: Ottawa - Montreal, 1983. – (Ukrainika exiliana ; № 16)
214837
   Бібліографія грушевськіяни в журналі "Український Історик" // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2006. – Рік43/44,№4(172)/1/2(173/174) : Михайло Грушевський, 1866-1934: життя, діяльність, творчість. – С. 406–423. – ISSN 0041-6061
214838
  Граб С. Бібліографія джерел на тему історії та діяльності спецслужб (за станом на серпень 2002 року, українською та російською мовами) / С. Граб. – Київ, 2002. – 18 с.
214839
   Бібліографія дисертацій з питань історії, економіки і культури України. – Київ, 1965. – 126 с.
214840
   Бібліографія Дрогобича : праці Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло. – ISBN 966-7996-17-4
№ 1. – 2001
214841
   Бібліографія журналу "Схід", 1995-2006 рр.. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. – 256 с. – (Бібліотека журналу "Схід"). – ISBN 978-966-2018-03-5
214842
   Бібліографія з американського сімейного права // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 390-391
214843
   Бібліографія з загальної теорії систем (ЗТС) / склав С.М. Кириченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
214844
   Бібліографія з основ американського права // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 387-390
214845
   Бібліографія з проблем випадковості, хаосу, стохастичності // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.284-290
214846
   Бібліографія з проблем поняття і системи криміналістики. – Київ, 2004. – 43 с.
214847
   Бібліографія з проблем юридичної одорології. – Київ, 2004. – 52 с.
214848
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011-2012 рр. / В.Д. Гула, Л.В. Дідух, О.Г. Іванченко, Т.М. Шевченко // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 328-364
214849
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011-2013 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 269-280
214850
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011–2012 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – C. 306-326
214851
  Каневська Л. Бібліографія зарубіжного франкознавства: січасний стан і перспективи опрацювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 114-121. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Проаналізовано франкознавчі бібліографічні джерела на предмет відбиття в них зарубіжних публікацій. Наголошено на потребі створення синтетичної бібліографії фарнкознавства як підстави для поглиблення наукових досліджень, зокрема в царині перекладної ...
214852
  Протасова С. Бібліографія зимової обрядової музики українців: матеріали та дослідження (на допомогу молодому дослідникові та викладачеві) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 101-108. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Мета публікації – зібрати воєдино, по-можливості, усі основні публікації на тему «Українська народна музика зимових свят». Перелік охоплює роботи, що містять описи різдвяно-новорічних звичаїв і ритуалів, дослідження музичного фольклору та ...
214853
  Корольов Б.І. Бібліографія історична / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 32-34. – ISBN 966-642-073-2
214854
  Казьмирчук Г. Бібліографія історична / Г. Казьмирчук, М. Казьмирчук // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 54-61. – ISBN 978-966-06-0538-1
214855
   Бібліографія історичної літератури за 1928 р.. – Харків : Держвидав України, 1930. – 52 с. – Покажчик імен с. 47. – (Матеріали до української історичної бібліографії, в. 2)
214856
  Ковалевський Ю. Бібліографія й Український бібліографічний інститут / Головна Книжна Палата. – Вид. Голов.ї Книжн. Палати Позашкіл. освіти. Нар. комісар.освіт. – Київ, 1919. – 16с. – (Ключ знання (екслібріс))


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
214857
   Бібліографія К.М. Тищенка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 10-20. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
214858
   Бібліографія кандидата філологічних наук, доцента В.І. Ярмак (сербістика) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 239-243
214859
  Ркліцький С. Бібліографія Київської Софії за роки револющії (1917-1927) / С. Ркліцький. – К., 1928. – 13с.
214860
  Андрієвський О. Бібліографія літератури з українського фолкльору = Oleksander Andriewsky. Bibliographie der literatur des ukrainischen folklors. Band 1 / Олександер Андрієвський ; Всеукраїнська Акад. наук, Етнографічно-фольклорна комісія. – Київ : [З друкарні Всеукраїнської Академії наук]. – (Матеріяли до історії української етнографії = Materialien zur geschichte der ukrainischen etnographie. T.1 / за ред. акад. А. Лободи ; Т. 1)
Т. 1. – 1930. – XXVII, 821, [2] с. – Пар. тит. л. нім. м.
214861
  Стальна Т. Бібліографія М.Г. Жулинського за 2011-2015 рр. / Т. Стальна, Т. Ушакова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 23-29. – ISSN 0236-1477
214862
  Жарких М. Бібліографія Михайлівського Золотоверхого монастиря // Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2017. – № 4/5 ( 44/45). – С. 31-39


  "Даний покажчик є результатом відбору матеріалів з бази даних “Україна 13-18 ст.”. Відібрано тільки ті матеріали, які безпосередньо стосуються монастиря (не включено численні згадки чи фрагменти у працях загального характеру). В необхідних випадках ...
214863
  Кирилов І. Бібліографія на допомогу самоосвіті / І. Кирилов. – Київ : Політвидав України, 1964. – 56 с.
214864
  Ясинський М.І. Бібліографія на Радянській Україні 1927 року / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : [Трест "Київ-друк"], 1929. – 38 с.


  На тит. арк.: Н. М. Полоской М. Ясинск.
214865
  Ясинський М.І. Бібліографія на Радянській Україні 1928 року / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : [Трест "Київ-друк"], 1930. – 27 с.
214866
   Бібліографія наукових і науково-методичних праць Р.М. Козлової // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 304-315. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
214867
   Бібліографія наукових писань Зенона Кузелі / зложив Володимир Янів // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 104-114. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
214868
   Бібліографія наукових праць викладачів житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка (1979-1989 рр.). – Житомир : Льонок, 1992. – 180 с.
214869
  Сергієнко В. Бібліографія наукових праць Волдимира Перетца / В. Сергієнко, В. Шульга // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 455-478. – ISBN 978-966-02-9727-2
214870
  Чумаченко В. Бібліографія наукових праць Сергія Грушевського // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: І. Гирич (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2021. – Кн. 4. – С. 479-488. – ISBN 978-966-02-9727-2
214871
  Рукавіцина-Гордзієвська Бібліографія наукової спадщини київського митрополита Євгенія (Болховітінова) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 311-328. – ISBN 966-02-3854-1
214872
   Бібліографія науковців університету. Броніслав Кобилянський (1896-1986). – Львів, 1996. – 58 с.
214873
  Бобришева І. Бібліографія нотних видань за матеріалами журналу "Музика - масам" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 285-294. – ISSN 2224-9516
214874
   Бібліографія опублікованих праць професора Володимира Чорнія / Уклала Світлана Винниченко // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 328-342. – ISSN 0203-9494
214875
   Бібліографія основних видань Інституту історії України НАН України 1936-2001. – Київ, 2002. – 161 с. – ISBN 966-02-2803-1
214876
   Бібліографія основних наукових праць В.І. Наулка (До 75-річчя від дня народження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 120-129. – ISSN 0130-6936
214877
   Бібліографія основних наукових праць ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" (2018–2022 рр.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Попова О.Л. ; редкол.: Вербова О.С., Гайдай Т.В., Герасименко А.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 55. – С. 235-245. – ISSN 0320-4421
214878
   Бібліографія основних публікацій автора // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 713-716. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
214879
  Дубінскі С.А. Бібліографія па археолегії Беларусі і сумежных краін / С.А. Дубінскі, Беларуская АН Інстытут гісторыі. – Менск : [Друк. Юелорускае АН], 1933. – XII, 216, [8] с.
214880
  Бутрин М.Л. Бібліографія періодичних видань Львівської області за 1939-1965 рр. / М.Л. Бутрин. – Львів, 1970. – 122с.
214881
  Киргизбаєва І.Ю. Бібліографія питання формування міських пішохідних просторів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 307-318 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2077-3455
214882
  Фаворська О.І. Бібліографія по алергії / О.І. Фаворська. – Київ, 1937. – 63 с.
214883
   Бібліографія по Києву // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 61/62 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.1. – С. 215-229
214884
   Бібліографія посмертних праць академіка В.А. Роменця, праць про нього та праць про його творчість // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 123-132. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
214885
  Вірченко Н.О. Бібліографія праць / Н.О. Вірченко ; [відп. ред. М.І. Дробноход]. – Київ : Задруга, 2005. – 60 с. – ISBN 966-7944-82-4
214886
   Бібліографія праць // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 132-147


  В. Різуна.
214887
  Пуряєва Н.В. Бібліографія праць В.В. Німчука // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 23-52. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
214888
   Бібліографія праць В.І. Ульяновського за 1981-2008 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 9-42. – ISBN 978-966-8846-19-9


  Сьомий вип. Просемінарію присвячений 50-річчя від дня народження Василя Іринарховича Ульяновського - док. істор. н., проф. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, керівника наукового семінару для студентів та аспірантів. Вперше подається бібліографія праць В. ...
214889
   Бібліографія праць Валентини Єрмак // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 8. – ISSN 2307-2261
214890
   Бібліографія праць Віктора Дудка : уклав Д. Єсипенко // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 507-543. – ISBN 978-966-2449-92-1
214891
   Бібліографія праць вчених Дніпропетровського університету. Історія України XV-XVIII століть. 1918-1990 гг.. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1992. – 76 с. – (Науково-довідкові видання з історії України)
214892
  Рябцева Я.Г. Бібліографія праць Г.Д. Казьмирчука // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 45-93. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Бібліографія праць відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
214893
  Стальна Т. Бібліографія праць Дмитра Сергійовича Наливайка / Т. Стальна, М. Штолько // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 375-398. – ISBN 978-966-921-243-6
214894
   Бібліографія праць доктора філологічних наук, професора Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999). – Київ, 2006. – 34 с.
214895
  Роєнко О. Бібліографія праць з народознавства (за 2004-2006 рр.) / О. Роєнко, Т. Кравченко // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 94-101. – ISSN 0130-6936
214896
  Іванов Ю.Ф. Бібліографія праць І.В. Лучицького / Ю.Ф. Іванов, С.І. Лучицька // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 374-398. – ISBN 978-966-02-4601-0
214897
   Бібліографія праць Інституту філософії АН УРСР (1946 - 1967). – Київ : АН УРСР, 1969. – 136с.
214898
  Наконечна З. Бібліографія праць М.В. Галушко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 14-32. – ISSN 1561-6224
214899
  Новікова О.О. Бібліографія праць М.В. Лучицької // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 399-403. – ISBN 978-966-02-4601-0
214900
   Бібліографія праць О.Ф. Коновця // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 106-134
214901
  Кирилюк Е.П. Бібліографія праць П.О. Куліша та писань про нього. / Е.П. Кирилюк. – Київ, 1929. – 121 с.
214902
  Кирилюк Євген Бібліографія праць П.О.Куліша та писань про нього = Jevhen Kyryljuk. Die bibliographie der werke von P.O.Kulis / Євген Кирилюк ; Всеукраїнська АН. Бібліографічна комісія. – У Київі, 1929. – 121 с. – (Всукраїнська Академі наук Бібліографічна комісія : Українська бібліографія ; В.2 ; Вип. 2)
214903
   Бібліографія праць професора А.А. Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 60-62


  The bibliography of the works of Professor Alla Boyko. Библиография научных трудов профессора А. А. Бойко.
214904
  Моторний Олександр Бібліографія праць професора В.А. Моторного 2004 - 2009 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 11-16. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
214905
  Безега Т.М. Бібліографія праць професора В.Є. Задорожного / Т.М. Безега, Л.О. Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 6-32. – (Історія ; Вип. 22)
214906
   Бібліографія праць професора Валентини Борисенко за 1995–2005 роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 117-118
214907
  Пейк М. Бібліографія праць професора Михайла Тиводара // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 77-100. – ISBN 978-966-671-417-9
214908
   Бібліографія праць С.Я. Єрмоленко / упорядник - С.П. Бибик // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 33-60. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
214909
  Онопрієнко В. Бібліографія праць Українського наукового товариства: 1908 - 1922 рр. / В. Онопрієнко, Т. Щербань // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 88-106. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
214910
   Бібліографія праць Ярослава Дзири // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 454-476. – ISBN 966-02-2554-7
214911
  Поліщук І.О. Бібліографія проблеми політичної ментальності українства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 245-248. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190


  Уперше розгорнутий аналіз проблема української ментальності знаходить у класичній праці М.І. Костомарова "Дві руські народності" (1861). С. 245.
214912
   Бібліографія проф. О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 131-145. – ISBN 978-617-7824-30-4
214913
   Бібліографія професора Потапенка Ярослава Олександровича // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 94-108. – ISSN 2415-3567
214914
   Бібліографія професора Теодозія Михайловича Возного // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Катедра укр. мови ім. проф. Івана Ковалика ; [відп. ред.: З.О. Купчинська]. – Львів : Растр-7, 2022. – С. 33-46. – (Постаті мовознавчої науки). – ISBN 978-617-8134-05-1
214915
   Бібліографія прць Г.Д. Казьмирчука // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 16-78. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Бібліографія праць відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
214916
   Бібліографія робіт з кримінального права, опублікованих у періодичних виданнях у 1986-1998 роках. – Львів : [б. в.], 1999. – 48 с. – (Методичні матеріали ; Число 125)
214917
   Бібліографія російської і української бібліографії по історії Української РСР. (1956-1965 рр.). – Київ : [б. в.], 1966. – 128 с.
214918
  Костенко Л. Бібліографія та бібліометрія: коеволюція суспільних функцій / Л. Костенко, В. Копанєва, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
214919
  Шаблій О.А. Бібліографія та джерела // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 251-310. – ISBN 978-617-640-052-3
214920
  Ушакова Т.В. Бібліографія Тамари Наумівни Денисової / Т.В. Ушакова, Т.В. Стальна // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 345-364
214921
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ : Выдавныцтва АН БССР
Ч. 2. – 1957. – 204 с.
214922
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ : Навука і тэхніка. – (Літаратірны музей Янкі Купалы)
Ч. 3. – 1972. – 348 с.
214923
  Сосновський М. Бібліографія творів Дмитра Донцова та періодичних видань, в яких Д. Донцов співпрацював // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 216-218
214924
   Бібліографія творчості Людмили Скирди / [вступ. сл.: М.К. Наєнко]. – Київ : Київський університет, 2014. – 79, [1] с., [4] арк. склад. вдвоє : іл., фотоіл.
214925
  Швачка Т. Бібліографія у науковій і творчій спадщині Якова Головацького // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 15-16 листоп. 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркуші, 2022. – С. 285-291. – ISBN 978-617-531-253-7
214926
  Цибенко І. Бібліографія у творчості М. Грушевського: шляхи пізнання його наукової спадщини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 44-47. – ISSN 2076-9326
214927
  Калинович І. Бібліографія українознавства за 1914-1923 рр. / зібрав Іван Калинович. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. т-ва ім. Шевченка. – (Матеріяли до української бібліографії / видає Бібліографічна комісія НТШ ; Т. 5)
Вип. 1 : Історія України. Публікації в українській мові. – 1924. – 59 с.
214928
  Любовець Н.І. Бібліографія українських мемуарів: досвід та сучасні виклики // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 195-212. – ISSN 2520-2855
214929
  Ясинський М.І. Бібліографія української бібліографії / М.І. Ясинський. – 17с.
214930
  Пеленський Є.Ю. Бібліографія української бібліографії / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1934. – 198 с.
214931
   Бібліографія української і російської бібліографії по історії УРСР. – Київ, 1960. – 154 с. – Для службового користування; Стеклогр. изд.
214932
  Ільницька Л. Бібліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914-1939): науково-методичні засади створення видавничого проекту та його реалізація // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 16-23. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено теоретичні засади і організаційні питання створення бібліографії української книги міжвоєнного періоду на західноукраїнських землях та в еміграції, обґрунтовано актуальність такої бібліографії. Проаналізовано принципи укладання ...
214933
  Ігнатієнко В. Бібліографія української преси. 1816 - 1916 / В. Ігнатієнко. – Харків; Київ, 1930. – 288с.
214934
  Мелещенко О. Бібліографія української та російської журналістики як привід для роздумів // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 193-197. – ISBN 966-02-2347-1
214935
  Рева Н.М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства : навч. посіб. / Н.М. Рева. – Київ, 1979. – 230 с.
214936
  Вовченко І.О. Бібліографія худжньої літератури та літературознавства на Україні, 1946-1966 рр. / І.О. Вовченко. – Харків, 1968. – 39 с.
214937
  Матвійчук Л. Бібліографія шевченкіани: початок створення та основні віхи розвитку в працях академічних дослідників (1919-1990) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С.138-147. – ISSN 2224-9516
214938
  Давидова А.О. Бібліографія шевченкознавства в Харківському університеті / А.О. Давидова, Ю.Ю. Полякова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 39-44. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
214939
  Дзюбенко Г. Бібліографія як вид вторинної інформації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 116-119
214940
  Добко Т. Бібліографія як покликання: наукові здобутки Луїзи Іванівни Ільницької // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 46-52. – ISSN 1029-7200
214941
  Бачинська Н. Бібліографознавець, бібліотекознавець, педагог Віра Вікторівна Загуменна / Н. Бачинська, Т. Новальська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 23-24
214942
  Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навчальний посібник для дистанційного навчання / І.М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 300 с. – ISBN 966-7979-72-5
214943
  Тодорова Є.М. Бібліографознавство в системі соціально-комунікаційних навчальних дисциплін // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 75-86. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зміни, які відбуваються в освітній сфері загалом й інформаційно-бібліотечній діяльності зокрема, їхній вплив на зміст, завдання, методику та навчально-методичне забезпечення бібліографічної підготовки студентів факультету соціальних ...
214944
   Бібліографознавство України (1991-1995) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1999. – 136 с.
214945
   Бібліографознавство України (1996-2000) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2005. – 188 с.
214946
  Пастушенко О.В. Бібліографознавчий аналіз пресознавчих дисертацій як метод дослідження ступеня розробки проблем та прогнозування розвитку науки // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 513-525. – ISSN 2222-4203
214947
  Політова О.А. Бібліографознавчі розвідки на сторінках журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 30-36. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - здійснити стислий огляд наукових статей бібліографознавчої проблематики, надрукованих у часописі "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" у 2004-2018 роках. Методологія дослідження полягає у використанні бібліографічного ...
214948
  Кличко С. Бібліографування кримської періодики як джерело інформації для істориків журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 164-172


  У статті проаналізовано бібліографічні розвідки, які містять описи кримських видань різних періодів. Зроблено спробу систематизувати матеріал учених для доведення важливості таких праць та їх значення для дослідників кримської ...
214949
  Боряк Т.Г. Бібліографування наукових праць з архівної україніки: штрихи до бібліографічних здобутків і втрат 2005-2010 років // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-44
214950
  Бєлоус І.О. Бібліографування праць вчених "Львівської політехніки" // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 24-29. – ISBN 978-966-285-103-8
214951
  Зворський С. Бібліокластія // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (97). – С. 31-34
214952
  Чорна І. Бібліокре@тив // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 33-34. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід роботи шкільної бібліотеки щодо розвитку у дітей творчих здібностей.
214953
  Цибенко І. Бібліологічна культура в творчості Михайла Грушевського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Витокі про наукову творчість М. Грушевського, в якому книга відігравала визначну роль. Аналізується творчість історика в бібліологічному аспекті, розкриваються нові сторіники його багатогранної діяльності.
214954
  Ківшар Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) : монографія / Таїсія Ківшар ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2015. – 530, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 465-472. – Бібліогр.: с. 434-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7384-9
214955
  Якимович Б. Бібліологічне краєзнавство як складова частина сучасних краєзнавчих студій // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 321-343. – ISSN 1728-9572


  У галузі краєзнавчих студій автор виділяє окремий напрям - бібліологічне краєзнавство, формулює його визначення, на прикладі видатного українського друку ХХ ст. - антології "Акорди" (Львів, 1903) висвітлює методику таких студій, потребу та підхід до ...
214956
   Бібліологічні вісті. – Київ
Січень - березень. – 1924. – 176, [6] с., вкл. обл. – Часопис присвячений питанням бібліографії, бібліотекознавства, бібліофілії, видавництва та друкарства. Присвячується 350 літньому ювілеєві українського друку
214957
   Бібліологічні вісті. – Київ
№ 1 (18). – 1926. – 191 с.
214958
   Бібліологічні вісті. – Київ
№ 4 (17). – 1927. – 133, [7] с., вкл. обл.
214959
   Бібліологічні вісті 1923-1930 : систематичний анатований покажчик. – Київ : Абрис, 1996. – ISBN 966-531-011-9
214960
  Кісельова О. Бібліомарафон "Звучи, рідна мово!" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 19-24. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено діяльність бібліотек Кіровоградської області, що спрямована на популяризацію української мови та літератури серед юнацтва та молоді в рамках обласного бібліомарафону "Звучи, рідна мово!".
214961
  Коломієць Н.Д. Бібліометрика суб"єктів наукової діяльності системи НААН // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 618-620
214962
  Костенко Л. Бібліометрика української науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 листопада (№ 41). – С. 13


  Набирає гостроти дискусія про роль і місце науки в сучасному суспільстві. В Україні державна політика розвитку науки та освіти підмінена "оптимізаційними" заходами, орієнтованими на зменшення коштів, що виділяються на дослідження. Значною мірою ...
214963
  Симоненко Т.В. Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 91-94. – ISSN 1027-3239


  Констатовано доцільність поєднання якісних (експертних) і кількісних (бібліометричних) методів оцінювання результативності наукової діяльності. Наведено концептуальні засади побудови інформаційно-аналітичної системи "Бібліометрика української науки". ...
214964
   Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 21-25


  Розкриваються засади створення наукометричної надбудови над розпорошеними в Googl Scholar бібліометричними профілями суб"єктів і об"єктів вітчизняних документних комунікацій.
214965
   Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Е. Кухарчук, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  Про нові методи оцінки результативності діяльності вчених, що грунтуються на використанні бібліометричних індикаторів. Вибірка та впорядкування 10 установ за наявністю в них високоцитованих учених дає такий результат: 8 з них підпорядковані НАН ...
214966
  Онуфрієва О.М. Бібліометричне дослідження джерельної бази публікацій фахових видань / О.М. Онуфрієва, Т.О. Шикаленко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 240-246. – ISBN 966-7352-66-8


  Подається узагальнений кількісний аналіз наукового апарату джерельної бази публікацій на прикладі фахових видань Харківської державної академії культури (ХДАК) за 2002 рік: "Культура України" та "Вісник ХДАК".
214967
  Бричко М. Бібліометричний аналіз наукових досліджень з питань довіри до фінансового сектору економіки / М. Бричко, В. Літовцева // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (102), жовтень - грудень. – С. 69-86. – ISSN 2786-4537
214968
  Рабаданова Л. Бібліометричний аналіз наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання в загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова" (1998-2015) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 10-14. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено динаміку наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання на основі матеріалів загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова" за період 1998-2015 рр. із застосуванням бібліометричного методу. Здійснено ...
214969
  Шевцова Ю.О. Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 121-130. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зарубіжні публікації щодо застосування бібліометричних методів для аналізу періодики бібліотекознавчого профілю. Виокремлено декілька груп. Перша група—публікації, у яких висвітлено вплив журналу на основі імпакт-фактора та рівень ...
214970
  Бездрабко В. Бібліометричний метод в архівістиці // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 139-141
214971
  Бездрабко В.В. Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і можливості // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 190-208. – ISSN 0320-9466
214972
  Зайченко Н. Бібліометричний напрям розвитку реферативної бази даних "Україніка наукова" / Н. Зайченко, О. Сандул // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 156-169. – ISSN 2224-9516
214973
  Чередник К. Бібліометричний та тематичний аналіз наукової спадщини М.Н. Шевченка (1909-1995) - українського вченого-болотознавця // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 88-95. – ISSN 2079-2999


  Методом бібліометричного аналізу встановлено пріоритетні напрями наукової діяльності вченого-болотознавця М.Н. Шевченка. Учений залишив нащадкам розробки теоретичних і технологічних основ меліоративного землеробства на осушуваних землях, які ...
214974
  Медведєва А.С. Бібліометричні дослідження в бібліотеках як інструментарій моніторингу наукової діяльності : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Медведєва Анжеліка Сергіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
214975
  Лактіонова Т.М. Бібліометричні показники публікаційної діяльності наукових підрозділів інституту / Т.М. Лактіонова, І.Ф. Парасочка, Н.А. Гаврилова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (114). – С. 74-93. – ISSN 1560-4926


  Публікаційна діяльність наукових підрозділів ННЦ "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського".
214976
  Симоненко Т. Бібліометричні профілі в наукометрії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 328-338. – ISSN 2224-9516
214977
  Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 10-13. – ISSN 1029-7200


  Здійснено порівняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показано кореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання. Розглянуто систему "Бібліометрика української науки" - ...
214978
  Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 10-13. – ISSN 1029-7200


  Здійснено порвіняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показанокореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання.
214979
  Медведєва А. Бібліометричні системи як інструмент моніторингу та підтримки досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 384-395. – ISSN 2224-9516
214980
  Костенко Л. Бібліометричні технології та науково-метричні дослідження / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 46. – ISSN 1029-7200


  "Бібліометричні технології та науково-метричні дослідження" : інформація про семінар, що проходив в рамках міжнародної конференції, жовтень 2016 р., м.Київ
214981
  Свириденко Г.В. БІбліометрія - новий напрям роботи бібліотек / Г.В. Свириденко, Т.М. Приходько // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 655-658
214982
  Кобелєв О.М. Бібліометрія - один із шляхів оптимізації бібліотекознавчих досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 62-67. – ISBN 966-7352-07-2
214983
  Жабін О. Бібліометрія та альтернативні метрики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 296-311. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано використання бібліометричних показників оцінювання ефективності наукових досліджень, таких як індекс Хірша та імпакт-фактор журналу та альтернативних метрик. Запропоновано для сприяння незалежності та об"єктивності експертного оцінювання ...
214984
  Кобєлєв О.М. Бібліометрія як засіб оптимізації бібліотечної діяльності: історія та сучасний стан // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 18-26 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
214985
  Бережняк О. Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 7-16. – ISSN 2224-9516
214986
  Кобєлєв О.М. Бібліометрія. наукометрія, інформетрія: визначення та співвідношення // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 60-69
214987
  Гікс Д. Бібліометрія: Лейденський Маніфест для наукометрії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С. 93-98. – ISSN 0235-7941


  Заслуговує на увагу опублікований у журналі «Nature: International weekly journal of science» (Vol.520. Iss.7548) Маніфест групи вчених з різних дослідницьких установ 1, де сформульовано головні, на їхню думку, принципи управління оцінюванням наукових ...
214988
  Соколов В. Бібліоніміка у соціокультурній діяльності бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 2-5. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано основні ознаки, особливості та відмінні риси нової галузі діяльності бібліотекознавців, що зумовлена виокремленням вивчення власної назви бібліотеки в окремий напрям досліджень. Схарактеризовано сутність і значення терміна ...
214989
   Бібліосвіт : інформаційний вісник. – Київ
№ 4. – 2001
214990
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2001. – 268 с.
214991
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 24. – 2001. – 294 с.
214992
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002. – 244 с.
214993
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002. – 224 с.
214994
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002. – 220 с.
214995
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002. – 232 с.
214996
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002. – 224 c.
214997
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 15. – 2002. – 216 с.
214998
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 16. – 2002. – 220 с.
214999
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2002. – 212 с.
215000
   Бібліотека українознавства = Shevchenko scientific society. Ukrainian studies / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк. – ISBN 0-88054-126-1
Т.62. – 1993
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,