Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
213001
  Агеєва В. "Біонік-хілл" - "Силіконова долина" в зелених легенях Біличанського лісу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 17- 18 : фото
213002
  Семиволос Наталка "Біорегулятор" проти інвалідності. Рахунок 1:0 // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 44-45


  Після публікації в минулому числі "Віча" статті "Двісті хвороб - під прес" до редакції почали надходити листи, лунати дзвінки від читачів із проханням продовжити розповідь про наукову організацію "інститут технологій оздоровлення (ІТО) "Нове в ...
213003
  Семиволос Наталка "Біорегулятор" проти інвалідності. Рахунок 1:0 // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 44-45


  Після публікації в минулому числі "Віча" статті "Двісті хвороб - під прес" до редакції почали надходити листи, лунати дзвінки від читачів із проханням продовжити розповідь про наукову організацію "інститут технологій оздоровлення (ІТО) "Нове в ...
213004
  Поліщук В. "Біоресурси і віруси" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  VI-та міжнародна конференція "Біоресурси й віруси", мета якої - розглянути питання біології вірусів та шляхи профілактики й боротьби з вірусними інфекціями XXI сторіччя. У роботі конференції взяли участь 89 учасників із 7 країн (України, Грузії, ...
213005
   "Біоресурси та віруси" // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 5


  VII Міжнародна конференція під такою назвою пройшла у ННЦ "Інститут біології", на якій обговорювалася пропозиція створити в Україні Національний інститут вірусології та заснувати "Український вірусологічний журнал".
213006
  Лукієнко О.І. "Біотитовий" кліваж у в"язкорозломних структурах Українського щита : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко, Г.Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-10 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  У в"язкорозломних структурах раннього докембрію Українського щита на Середньому Побужжі виділено декілька типів кліважу, названого за мінеральний супровід "біотитовим". Такий кліваж сформувався за допомогою динамометаморфічної біотитизації та ...
213007
  Благун О.П. "Біциклічні місткові сультами з атомом Нітрогену у голові моста" : дис. ... д-ра філософії : 102 / Благун Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 160 арк. – Додатки: арк. 159-160. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 145-158
213008
  Колибенко О. "Благовірного князя корінь" Ярополк Володимирович - князь Переяславля Руського / О. Колибенко, О. Колибенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 32-43. – ISSN 2415-3567
213009
  Франків У. "Благовіщення" зі збірки Музею народної архітектури та побуту // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2015. – № 1 (210) : Мистецька спадщина Львова. – С. 36-43. – ISSN 0131-2685
213010
  Демуз І. "Благодійне товариство з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1898–1918 рр.): громадсько-політичні, економічні й історичні брошури, художня і навчальна література // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 64-72
213011
  Петрушков В.С. "Благонамеренные речи" М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... канд. филол.наук: / Петрушков В.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 17л.
213012
  Семенова З.Е. "Благонамеренные речи" Салтыкова-Щедрина. : Автореф... Канд.филол.наук: / Семенова З.Е.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Казань, 1959. – 21л.
213013
  Диссон Ю.А. "Благородная альтернатива" российским университетам : лицеи и университетские пансионы в России (конец ХVIII- первая треть XIX вв.) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН, Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 4. – С. 125-142. – ISSN 0205-9606


  В создании гимназии в г. Кременец огромная роль принадлежала Ф. Чацкому - ученому правоведу и визитатору школ на Волыни. Кременецкая гимназия была основана в июле1805 г., но особый статус, приближенный к университетскому, приобрела 18 янв. 1819 ...
213014
  Назарець В.В. "Благородний адвокат людства". Фрідріх Шиллер та його драма "Вільгельм Телль" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-21
213015
  Коляда І. "Благородний осведомитель": штрихи до портрету київського цензора Сергея Нікіфоровича Щоголєва // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 9-13


  Після отримання гімназичної освіти С.Н. Щоголєв вивчав медицину у Київському університеті Св. Володимира.
213016
  Петриченко Н.Г. "Благородні розбійники" в образній системі фундаментальних історичних творів в українській, польській, російській літературі першої половини XIX століття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 261-266
213017
  Хома Марія "Благословен цар, що йде в ім"я Господнє", або Тріумф і поразка перших ізраїльських царів // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 9-12
213018
  Штолько М.А. "Благословенна будь, любов" (любов у поезії І. Жиленко) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 192-200. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
213019
  Дятленко Т. "Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно..." : віртуальна екскурсія до джерел неперевершеного таланту О. Довженка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст.
213020
  Павличко Я. "Благословенне місце втечі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 203-204. – ISSN 08-68-4790-1


  Сучасна українська драматургія має чим захопити і подивувати, українські драматурги – вже впізнавані творчі обличчя, їхні твори щоразу пропонують нові оригінальні сенси та наративи. Для драматурга існує дві удачі: коли п’єса оживає на сцені театру і ...
213021
  Сорокер Я. "Благословенний край" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 502, грудень : грудень. – С. 20-22


  Михайло Глинка та Україна.
213022
  Куценко Л. "Благословенні ви, сліди..." / Л. Куценко. – Кіровоград, 1995. – 102с.
213023
  Дегтярев М.Г. "Благословенный" беспредел под золотыми куполами // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 84-92


  Про історію реставрації в Києво-Печерському історико-культурному комплексі
213024
  Соловьев Э.Ю. "Благослови свой синий окоем". Космоперсонализм и историческая ирония Максимилиана Волошина // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 185-202. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
213025
  Негрій Т. "Благослови, мати, весну закликати" = Весняні свята і обряди : народний календар // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – С. 12-17
213026
  Дениско Г. "Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився" // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 444-447. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
213027
  Станюкович К.М. "Благотворительная комедия" и другие рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1957. – 119с.
213028
  Воронин С.В. "Благотворительные" фонды США : (Мифы и действительность) / С.В. Воронин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1973. – 208 с.
213029
  Мигович І.І. "Благочестивий" іудаїзм і сіонізм / І.І. Мигович. – К, 1979. – 139с.
213030
  Дулуман Є.К. "Благочестиві" вигадки та історична дійсність: правда про запровадження християнства на Русі / Є.К. Дулуман. – Київ, 1988. – 48с.
213031
  Калмыкова В. "Блажен незлобивый поэт..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 183-206. – ISSN 0042-8795


  Творчество русского поэта Ю. Верховского
213032
  Задорожна О. "Блаженний муж на лукаву не вступає раду" (Лінгвостилістичний аналіз переспіву першого псалма Давидового Тарасом Шевченком) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 40-42. – ISSN 0130-5263


  У статті на матеріалі тексту переспіву першого псалма Давидового Т. Шевченком простежено функціонування біблійних цитат. З"ясовано авторські художні прийоми вираження сакрального змісту, виявлено імпліцитні семантичні компоненти, функціонування яких ...
213033
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
213034
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
213035
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
213036
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
213037
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213038
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213039
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213040
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2002
213041
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2002
213042
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213043
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213044
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213045
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213046
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213047
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213048
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2005
213049
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
213050
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2005
213051
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2005
213052
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2006
213053
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2006
213054
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2006
213055
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2011
213056
   Біологія корисних та шкідливих тварин України. – Київ, 1966. – 168с.
213057
  Ліновицька В.М. Біологія лікарських базидієвих макроміцетів Schizophyllum commune Fr. та Grifola frondosa (Dicks.) Gray в умовах культури : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Ліновицька Віта Михайлівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 22 назви
213058
  Делеган І.В. Біологія лісових птахів і звірів : Навчальний посібник / Іван В. Делеган, Ірина І. Делеган, Іван І. Делеган; За ред. канд. с.-г. н. І.В. Делегана. – Львів : ПОЛЛІ, 2005. – 600с. – ISBN 5-7763-1487-9
213059
  Шабатура М.Н. Біологія людини : Підручник для учнів 8-9-х класів / М.Н. Шабатура, Н.Ю. Матяш, В.О. Мотузний. – Київ : Генеза, 1997. – 432с. – ISBN 966-504-031-6
213060
  Присяжнюк М.С. Біологія людини : Підручник для 8 класу. / М.С. Присяжнюк. – Київ : Феникс, 1999. – 447с. – ISBN 966-7558-51-7
213061
   Біологія людини : Методичні рекомендації для студентів факультету психології та соціології. – Київ : Київський університет, 2003. – 53с.
213062
  Сидорова Л.В. Біологія людини. Лабораторні і практичні роботи. 8-9 класи / Л.В. Сидорова. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 2 (2) лютий 2003). – ISBN 966-8245-10-5
213063
  Махинько В.І. Біологія на службі комунізму / В.І. Махинько. – К., 1963. – 40с.
213064
  Бонюк З.Г. Біологія плодів та насіння інтродукованих таволг (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено морфобіологічну характеристику плодів та насіння видів роду Spiraea L. Визначено біометричні показники насіння, лабораторну схожість та енергію проростання для 70 таксонів таволги. Зроблено висновок, що насіння таволги має високі посівні ...
213065
  Буюн Л.І. Біологія розвитку Cattleya aclandiae Lindl. (Orchidaceae Juss.) в умовах оранжерейної культури / Л.І. Буюн, Л.А. Ковальська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення особливостей розвитку рослин Cattleya aclandiae Lindl. в умовах оранжерейної культури.
213066
  Садовниченко Ю.О. Біологія рослин у підготовці майбутнього лікаря (на прикладі медичної біології) / Ю.О. Садовниченко, Н.Л. Пастухова, В.В. М"ясоєдов // IV Міжнародна наукова конференція "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти" : 09-10 жовт., 2018 р., м. Харків (Україна) : тези доповідей / "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти", міжнар. наук. конф. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 91-92. – ISBN 978-966-285-463-3
213067
  Фурсова Ганна Кіндратівна Біологія сім"яутворення та формування урожаю соняшнику : Автореф... д-ра с.-г.наук: 06.01.09 / Фурсова Ганна Кіндратівна; Укр. академія аграрних наук, ін-т рослинництва ім. В.Юр"єева. – Х., 1994. – 48л.
213068
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 14. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213069
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 15. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213070
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213071
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 17. – 2015. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213072
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Л.П. Харченко, О.З. Злотін, Т.Ю. Маркіна [та ін.]. – Харків : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 18. – 2016. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213073
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Л.П. Харченко, О.З. Злотін, Т.Ю. Маркіна [та ін.]. – Харків : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 19. – 2017. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213074
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Мамотенко А.В. [та ін.]. – Харків : Харківській національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 20. – 2018. – 68, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
213075
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків : Харківській національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 21. – 2019. – 130, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
213076
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 1, № 1. – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213077
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 2, № 2. – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213078
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 2, № 1. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213079
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 3, № 1/2. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213080
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 4, № 1. – 2018. – 136, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213081
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 4, № 2. – 2018. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
213082
   Біологія та екологія грунтів : матеріали I-ї Всеукр. конф. з міжнар. участю (Львів, 14-16 жовт. 2015 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Держ. природознавчий музей. – Львів : Інститут екології Карпат НАН України, 2015. – 87, [1] с. : іл., табл. – Авт. матеріалів конференції. - Окр. ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7721-2
213083
  Тимчишин Галина Василівна Біологія та особливості культури рододендронів ( Rhododendron L.) на Західному Поділлі : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Тимчишин Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 25 с. – Бібліогр.: 21 назв.
213084
  Тимчишин Галина Василівна Біологія та особливості культури рододентронів (Rhododendron l.) на Західному Поділлі : Дис. ...канд. біологічних наук: 03.00.05. / Тимчишин Галина Василівна; Львівський націон. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 306 л. + Додатки: л. 262-306. – Бібліогр.: л. 247-261
213085
   Біологія тварин = The animal biology : науково-теоретичний журнал. – Львів. – ISSN 16-81-0015
Т. 3, № 1. – 2001
213086
  Драган Григорій Іванович Біологія хермесів тріби , Dreyfusiini (Homoptera, adelgidae), що пошкоджують ялицю у центральному лісостепу України : Автореф... канд. біологічнихнаук: 03.00.09 / Драган Григорій Іванович; Національний аграрний ун-тет. – К., 1997. – 21л.
213087
  Сидоренко Л.І. Біологія ХХІ ст. : методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.3-9
213088
  Гайдаржи М. Біологія цвітіння деяких представників родини Vitaceae / М. Гайдаржи, О. Зуєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані з особливостей цвітіння та будови суцвіть рослин родини Vitaceae аридних зон Африканського континенту і о. Мадагаскар. The data of peculiarities of blossoming and structure of plant inflorescences of the family Vitaceae of arid zones ...
213089
  Меньшова В.О. Біологія цвітіння та плодоношення Echinacea atrorubens Nutt. - ехінацеї темночервоної в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчвення біологічних особливостей Echinacea atrorubens Nutt при інтродукції в Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна. The results of investigations ofЬіоіодіШ peculiarities of representatives of the Echinacea atrorubens Nutt. ...
213090
  Ткачук О.О. Біологія цвітіння троянд у закритому грунті в районі Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-74. – (Біологія ; Вип. 30)


  Проведено дослідження біології цвітіння троянд у закритому ґрунті в районі Києва. Виявлено сорти, що цвітуть 4-5 разів упродовж одного вегетаційного періоду, які характеризуються високою продуктивністю квіткоутворення. Виділено сорти троянд для ...
213091
  Кондратюк О.А. Біологія, медицина та культура прадавнини: взаємодіяння в українському національному контексті / О.А. Кондратюк, В.К. Рибальченко, В.І. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Взаємодія природничих наук, медицини та культури розглядаються у зв"язку з їх розвитком у давній українській історії. Свідчення археології, антропології, порівняльного мовознавства, соціології та права, а також біблійної етнології, апокрифів і східних ...
213092
  Кондратюк О.А. Біологія, медичина та культура прадавнини: взаємодіяння в українському національному контексті / О.А. Кондратюк, В.К. Рибальченко, В.І. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
213093
  Наумов Сергій Юрійович Біологія, селекція і сортова агротехніка однорічного білого буркуну (melilotus albus medik.) на південному сході України : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Наумов Сергій Юрійович; Укр. академія аграрних наук, ін-т рослинництва. – Харків, 1994. – 16л.
213094
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський. – 13с.
213095
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський. – 15с.
213096
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський, 1930. – 11с.
213097
  Савицька Н.І. Біологія. 11клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Н.І. Савицька. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-25-3
213098
  Савицька Н.І. Біологія. 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Н.І. Савицька. – Харків : Торсінг, 2000. – 64с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-25-3
213099
   Біологія. Довідник для абітурієнтів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська; М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська. – Київ : Генеза, 2003. – 496с. – ISBN 966-504-330-7
213100
  Зуй В.Д. Біологія. Тестові завдання для 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл / В.Д. Зуй. – Київ : Вирій, 1999. – 224c. – ISBN 966-7295-08-7
213101
   Біологія: від молекули до біосфери : матеріали 3 Міжнародної конференції молодих науковців (18-21 листопада 2008 р.) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Воробйова Л.І., Авксентьєва О.О. та ін.]. – Харків : СПД ФО Михайлов Г.Г., 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-96957-6-5
213102
   Біологія: від молекули до біосфери = Biology: from a molecule up to the biosphere : тези доп. XIV Міжнар. конф. молодих науковців (27-29 листоп. 2019) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: О.Ю. Акулов та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 216, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Загол. обкл. : 2019, XIV. Biology: from a molecule up to the biosphere. Abstracts of the XIV International young scientists" conference, (November 27th-29th). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-608-8
213103
   Біологія: завдання та тести (питання) : Посібник- довідник для вищих навчальних закладів. – Київ : Генеза. – (Серія тематичних випусків з науки та освіти)
1. – 1993. – 144 с.
213104
  Матат Д. Біологія: орієнтир на практику // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Уже вдруге журі Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року" в номінації "Біологія" очолює професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Галина Островська.
213105
  Мусієнко М.М. Біологія: Основні поняття / М.М. Мусієнко, П.С. Славний. – Київ : Либідь, 1994. – 98 с.
213106
  Буйдіна Т.О. Біолого-екологічні особливості ліан роду Rosa L. в умовах Правобережного лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Буйдіна Тетяна Олександрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
213107
  Скакун В.О. Біолого-екологічні особливості представників роду Buddleja L. у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Скакун Вікторія Олександрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
213108
  Голубкова І.М. Біолого-екологічні особливості представників роду Persica Mill. у Правобережному Лісостепу України, використання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Голубкова Ірина Миколаївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 21 назва
213109
  Макогон І.В. Біолого-популяційні аспекти інтродукції двох видів роду Picea A. Dietr. на південому сході України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Макогон Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 29 назв
213110
  Демиденко Г.В. Біомаркери ремоделювання міокарду лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 45-49. – ISSN 1029-4244
213111
  Азнакаєв Е.Г. Біомедична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти) : навч. посібник / Е.Г. Азнакаєв. – Київ : НАУ, 2007. – 392 с. – 75-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – ISBN 978-966-598-380-4
213112
  Перегудов С.М. Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі генераторів низькоінтенсивного шуму : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.11.17 - біологічні та медичні прилади і системи / Перегудов С. М. ;Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 18 назв.
213113
   Біомедичні сигнали та їх обробка : Навч. посіб. для студ., за спец. "Фізична та біомедічна електроніка" / В.Г. Абакумов, В.О. Геранін, О.І. Рибін, Й. Сватош. – Київ : ВЕК+, 1997. – 352с. – ISBN 966-7140-06-7
213114
  Курський М.Д. Біомембранологія : навч. посібник / М.Д. Курський, С.М. Кучеренко. – Київ : Вища школа, 1993. – 260 с. – ISBN 5-11-004173-3
213115
  Мішалова К.М. Біометеорологія - наука про вплив клімату на людину // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)
213116
  Русин Б.П. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист / Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : Коло, 2007. – 287с. – ISBN 978-966-7996-52-9
213117
  Фесенко А.О. Біометрична ідентифікація - підвищення рівня безпеки підприємства / А.О. Фесенко, О.О. Кузьменко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 328-329
213118
  Безсонна Т. Біометричний паспорт як спосіб запобігання міжнародному тероризму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7220-78-6
213119
  Самойлов Юрій Біометричний паспорт: чи все гаразд? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
213120
  Єжель І. Біометричні властивості Calluna vulgaris (L.) Hill. (Ericaceae Juss.) Правобережного Полісся України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить огляд історії становлення біометрії та ствердження її значення і використання у прикладній ботаніці. Шляхом експериментальних досліджень з"ясовано біометричні показники Calluna vulgaris (L.) Hill., завдяки чому встановлено оптимальні ...
213121
  Сичов Б. Біометричні дані в контексті захисту прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 132-133
213122
  Сичов Б. Біометричні дані як засіб захисту прав людини у сучасному світі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 144-145
213123
  Бригинець С. Біометричні дані: збір і захист у Європі, США та Україні // Юридична газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 40). – С. 9, 16-17
213124
  Бондаренко М.С. Біометричні методи ідентифікації користувачів в інформаційно-комунікаційних системах / М.С. Бондаренко, Р.В. Зюбіна // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 254-255
213125
  Мацера О.О. Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 15-22 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
213126
  Ярмакі К.П. Біометричні паспорти: захист чи обмеження прав і свобод громадян? // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 114-118. – ISSN 2312-928X
213127
  Горошко М.П. Біометрія : Навчальний посібник / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, П.Г. Хомлюк; Мін-во освіти і науки України; Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів : Камула, 2004. – 236с. – ISBN 5-7763-1486-0; 966-8343-11-5
213128
  Атраментова Л.О. Біометрія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Атраментова, О.М. Утєвська. – Харків : Ранок. – ISBN 978-966-637-137-2
Ч. 1 : Характеристики розподілів. – 2007. – 176 с.
213129
  Атраментова Л.О. Біометрія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Атраментова, О.М. Утєвська. – Харків : Ранок. – ISBN 978-966-637-136-5
Ч. 2 : Порівняння груп і аналіз зв"язку. – 2007. – 176 с.
213130
   Біомеханічна та біохемічна аналізи зміни рівня запального процесу в травмованому muscle soleus щурів за комбінованої ментольної та C60-фуллеренової терапії / Д.М. Ноздренко, Т.Ю. Матвієнко, О.В. Виговська, В.М. Сорока, К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, О.В. Жолос // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 19, вип. 1. – С. 221-230. – ISSN 1816-5230
213131
  Квітковський Ю.В. Біомеханічні передумови конструювання захисних бронешоломів // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 99-106. – ISSN 2078-7480
213132
  Москаленко Р.А. Біомінералізація у тканинах людського організму // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 307-312. – ISSN 2077-1096
213133
  Кутова О.Ю. Біомолекулярні і хімічні сенсори на основі кремнієвих польових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Кутова Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
213134
  Морозова Тетяна Біомоніторинг як необхідна складова досліджень в зоні проведення операції об"єднаних сил // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень. – Бібліогр.: 3 назв.
213135
  Голубовська І.О. Біоморфний код китайської лінгвокультури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 221-233
213136
  Сиплива Н. Біоморфологічна характеристика дендрофлори ботанічного саду "Поділля" (Вінниця) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку історію створення та териториальну структуру ботанічного саду. Зроблено біоморфологічний аналіз дендрофлори. Вказано кількісне співвідношення життєвих форм дендрофлори, а також зроблено її анліз за величиною росту. The brief history of ...
213137
  Дідух Д.Я. Біоморфологічна характеристика родини Menyanthacea (Dumort). Колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та їх практичне використання / Д.Я. Дідух, Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон, 2017. – С. 18-32. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 24). – ISSN 2524-0838
213138
  Рудік Т.О. Біоморфологічні особливості Iberis Taurica DC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біоморфологічних особливостей lberis taurica DCв умовах ex situ та in situ.
213139
  Мамонтова О.М. Біоморфологічні особливості насіння ірисів та їх схожість в умовах інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Были определены размеры и вес 1000 семян. Изучалось влияние температурных условий на прорастание семян дикорастущих и интродуцированных растений. The seed size and mass parameters were studied for introduced Iris species. The influences of temperature ...
213140
  Порада О.А. Біоморфологічні особливості насіння родини Apiaceae в Полтавській області / О.А. Порада, Т.Л. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведені дані біоморфологічних особливостей насіння родини Аріасеае в умовах Полтавської області, встановлені характерні відмінності плодів за формою, поверхнею, забарвленням, розмірами насіння. Вивчена лабораторна схожість насіння, енергія ...
213141
  Дідух А. Біоморфологічні особливості роду Utricularia L. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / А. Дідух, Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 14-18. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження біоекологічних особливостей роду Utricularia L. з колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Розглянуто географічне поширення, біоморфологічні особливості в умовах інтродукції, методи догляду та розмноження. ...
213142
  Кралюк П. Біон Борисфеніт - філософ-авантюрник // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 67-70. – ISBN 978-966-2254-74-7
213143
  Кралюк П.М. Біон Борисфеніт – філософ-авантюрник // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 67-70. – ISBN 978-966-373-777-5
213144
   Біонегативні техногенні ландшафти Чорного моря. Підводні візуальні спостереження : Науково-технічний журнал / В.Х. Геворк"ян, О.В. Омельчук, С.Б. Ковальов, О.М. Сокур, Д.В. Семенов; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 34-39 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
213145
  Гомонай В. Біонеорганічна хімія : Навчальний посібник / Василь Гомонай, Степан Мільович; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 2006. – 200с. – ISBN 966-8760-24-7
213146
  Літинецький І.Б. Біоніка / І.Б. Літинецький. – Київ, 1967. – 248с.
213147
  Єневич Б.Ф. Біоніка без гіпербол. / Б.Ф. Єневич, Е.Г. Черняєв. – К., 1971. – 47с.
213148
  Стеценко М.Д. Біоніка і радіотехніка / М.Д. Стеценко. – К., 1974. – 48с.
213149
  Стеценко О.В. Біоорганічна хімія / О.В. Стеценко, Р.П. Виноградова. – Київ : Вища школа, 1992. – 327с. – ISBN 5110020264
213150
   Біоорганічна хімія : навчальний посібник для студ виш. навч. закл. / Лендєл В.Г. [ та ін. ] ; ОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". – 2-ге вид., перероб. та доп. – Ужгород : Патент, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-8760-61-7


  Посібник рекомендований для студ. медичних спеціальностей вищих навчальних закладів
213151
  Миронович Л.М. Біоорганічна хімія : (скорочений курс) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Миронович. – Київ : Каравела, 2008. – 184с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-7-6


  Посібник рекомендований для студ. медичних спеціальностей вищих навчальних закладів
213152
  Миронович Л.М. Біоорганічна хімія : (скорочений курс) : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М. Миронович. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2010. – 181, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 174-180. – Бібліогр.: с. 181. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-96076-7-6
213153
  Мехед О.Б. Біоорганічна хімія : навч. посібник для студ. хім. та біол. спец. вищ. навч. закл. / О.Б. Мехед, Б.В. Яковенко, О.П. Третяк. – Чернігів : РВВ ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 206. – ISBN 978-611-507-012-1
213154
   Біоорганічна хімія : практикум : навч. посібник / [Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, О.В. Скопенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 399, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-933-031-4
213155
  Питель С.М. Біопаливна стратегія країн Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 152-156
213156
  Назаренко А.В. Біопаливний потенціал України на світовому ринку сільськогосподарської продукції // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 72-77
213157
  Пестушко Валерій Біопаливо // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 17
213158
  Кривецька О. Біопіратство. Міжнародно-правова позиція щодо співвідношення інтересів людства, держави, корінних народів і транснаціональних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 156--157


  Комерціалізація традиційних препаратів або Біопіратство — практика патентування транснаціональними корпораціями різних медичних, сільськогосподарських та інших ноу-хау, що є надбанням аборигенних культур.
213159
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 2. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213160
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 5. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213161
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 6. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213162
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 3/4. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213163
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 1. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213164
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 1. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213165
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 2. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213166
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 3. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213167
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 4. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213168
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 5. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213169
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 6. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213170
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 2. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213171
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 3. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213172
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 4. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213173
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 5. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213174
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 6. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213175
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 1. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213176
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 1. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213177
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 2. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213178
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 3. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213179
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 4. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213180
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 5. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213181
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 6. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213182
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 2. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213183
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 3. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213184
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 4. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213185
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 5. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213186
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 6. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213187
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 1. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
213188
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 1. – 2000
213189
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 2. – 2000
213190
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 3. – 2000
213191
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 4. – 2000
213192
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 5. – 2000
213193
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 6. – 2000
213194
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 2. – 2001
213195
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 3. – 2001
213196
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 4. – 2001
213197
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 5. – 2001
213198
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 6. – 2001
213199
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 1. – 2001
213200
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 5. – 2002
213201
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 6. – 2002
213202
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 2. – 2002
213203
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 3. – 2002
213204
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 4. – 2002
213205
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 1. – 2002
213206
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 1. – 2003
213207
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 2. – 2003
213208
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 3. – 2003
213209
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 4. – 2003
213210
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 5. – 2003
213211
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 6. – 2003
213212
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 6. – 2004
213213
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 5. – 2004
213214
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 4. – 2004
213215
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 3. – 2004
213216
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 1/2. – 2004
213217
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 1. – 2005
213218
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 2. – 2005
213219
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 3. – 2005
213220
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 4. – 2005
213221
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 5. – 2005
213222
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 6. – 2005
213223
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 1. – 2006
213224
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 2. – 2006
213225
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 3. – 2006
213226
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 4. – 2006
213227
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 5. – 2006
213228
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 6. – 2006
213229
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 1. – 2007
213230
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 2. – 2007
213231
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 6. – 2007
213232
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 3. – 2007
213233
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 4. – 2007
213234
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 5. – 2007
213235
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 1. – 2008
213236
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 2. – 2008
213237
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 6. – 2008
213238
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 3. – 2008
213239
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 4. – 2008
213240
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 5. – 2008
213241
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 2. – 2009
213242
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 1. – 2009
213243
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 3. – 2009
213244
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 4. – 2009
213245
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 5. – 2009
213246
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 6. – 2009
213247
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 1. – 2010
213248
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 5. – 2010
213249
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 2. – 2010
213250
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 3. – 2010
213251
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 4. – 2010
213252
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 6. – 2010
213253
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 1. – 2012
213254
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 6. – 2012
213255
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 2. – 2012
213256
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 3. – 2012
213257
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 4. – 2012
213258
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 5. – 2012
213259
  Тукаленко І.А. Біополітика в контексті теорії поколінь прав людини // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 81-83
213260
  Стегній О. Біополітика в період пандемії COVID-19: дилеми суспільної безпеки та свободи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 181-196. – ISSN 1563-3713
213261
  Чабан О. Біополітика та ризики сучасності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 407-408
213262
  Костючков С.К. Біополітичне підгрунтя філософсько-освітньої концепції в умовах громадянського суспільства : монографія / С.К. Костючков. – Херсон : Айлант, 2015. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 281-319. – ISBN 978-966-630-101-0
213263
  Кравець А.Ю. Біополітичні школи в контексті розвитку сучасної політичної науки // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 43-47. – ISSN 2519-2949
213264
  Гудзенко О. Біополярне я в естетиці розстріляного відродження: роздвоєння особистості як модель виходу з онтологічної пастки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 541-547


  У статті осмислено тему деструктивного впливу установок тоталітарного режиму на масову свідомість, результатом якого є розхитування психіки особистості, що сприяє роздвоєнню її свідомості. Біполярне Я постає в творах періоду Розстріляного Відродження ...
213265
  Чуйкова О.В. Біополярність концепції ноосфери В.І. Вернадського: пасіонарність та нооетика // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 34-37. – ISSN 2077-1800
213266
  Іванюк Г. Біопродуктивність грунтів = Bioproductivity of soils : навчальний посібник / Галина Іванюк ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 350 с. – ISBN 978-966-613-717-6
213267
  Лакида П.І. Біопродуктивність лісових фітоценозів України в умовах глобальних викликів / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин, І.П. Лакида // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 169-173 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1991-606X
213268
  Дубровський Ю.В. Біопродуктивність руслових ставків лісостепової зони України та їх природоохоронне значення : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Дубровський Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
213269
  Ловинська В.М. Біопродуктивність соснових насаджень Байрачного Степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.02 / Ловинська Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 61 назва
213270
  Ситник С.А. Біопродуктивність, екологічний та енергетичний потенціал деревостанів Robinia pseudoacacia L. Байрачного степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.02 ; 06.03.03 / Ситник Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 50 с. – Бібліогр.: 69 назв
213271
  Гандзюра В.П. Біопродукційні особливості гідроекосистем різного ступеня токсичного забруднення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 201-211
213272
   Біопрофілактика у вирішенні проблем хімічної безпеки / П.І. Демченко, І.М. Трахтенберг, В.Ф. Демченко, К.П. Козлов // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 55-59
213273
  Осетян Андрій Біопруд для релаксу та естетичної насолоди / Осетян Андрій, Лагутіна Ольга // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 54-57 : фото
213274
  Свєтлова Н.Б. Біорегулятори росту рослин нового покоління та формування адаптивних властивостей пшениці / Н.Б. Свєтлова, М.В. Драга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено ефективність екзогенної регуляції адаптивних властивостей озимої пшениці за рахунок використання нових видів біорегуляторів. На основі вивчення параметрів фізіологічного стану рослин, які дозволяють визначити межі адаптивної мінливості та ...
213275
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал. – Київ : Фенікс, 2009-
Т. 1, № 1/2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
213276
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ : Фенікс, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 2, № 1/2. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
213277
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 2, № 3/4. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
213278
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 3, № 3/4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
213279
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 3, № 1/2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
213280
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 4, № 5/6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213281
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 4, № 1/2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
213282
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 4, № 3/4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213283
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 5, № 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213284
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 5, № 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213285
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 5, № 5/6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213286
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 6, № 5/6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213287
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 6, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213288
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 6, № 3/4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213289
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 7, № 3/4. – 2015. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213290
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 7, № 5/6. – 2015. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213291
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 7, № 1/2. – 2015. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213292
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 8, № 1/2. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213293
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 8, № 3/4. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213294
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 8, № 5/6. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213295
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 9, № 1/2. – 2017. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213296
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 9, № 3/4. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213297
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 9, № 5/6. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213298
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 10, № 5/6. – 2018. – 243 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213299
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 10, № 1/2. – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213300
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 10, № 3/4. – 2018. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213301
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 11, № 1/2. – 2019. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213302
   Біоресурси та віруси : Тези ІІ Міжнародної конференції 7-10 вересня 1998 року Україна.Київ. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 244с. – ISBN 9667459088
213303
  Федорейко В.С. Біоресурсна диверсифікація джерел енергії в Україні / В.С. Федорейко, І.С. Іскерський, В.М. Шульга // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 7-13. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
213304
  Ткачук О.О. Біоритми розвитку троянд в умовах Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-76. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведено результати вивчення біоритмів розвитку троянд у сучасних умовах глобального потепління клімату.
213305
  Зарубенко А. Біоритми, зимостійкість та деякі інші властивості інтродукованих в умовах Києва рододендронів гімалайського та тібетського походження / А. Зарубенко, Т. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 107-109. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  На основі багаторічних досліджень візуальних спостережень наведено статистично опрацьовані дані про ритми росту і розвитку, зимостійкість та здатність до збереження біоморф для інтродукованих в умовах Києва рододендронів гімалайського та тібетського ...
213306
  Мальцев В.І. Біорізноманіття водно-болотних угідь Бієнкових плавнів = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / В.І. Мальцев, Г.О. Карпова, Л.М. Зуб // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 179-184. – Бібліогр.: 5 назв
213307
  Галушко Р.В. Біорізноманіття деревних екзотів на Південному березі Криму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Виявлено видове і формове різноманіття деревних екзотів на Північному березі Криму. Парки ПБК розглядаються як генофонд рідкісних деревних рослин.
213308
  Несторяк Ю. Біорізноманіття лісів: функціональні виміри та детермінанти нарощення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 40-44. – ISSN 1810-3944
213309
   Біорізноманіття пропонованого ландшафтного заказника місцевого значення "Обрічки" (Маневицький район, Волинська область) / Л.О. Коцун, К.Б. Сухомлін, І.І. Кузьмішина, Т.П. Лісовська, Б.Б. Коцун // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 128-132 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
213310
  Бонюк З.Г. Біорізноманіття роду Spiraea L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На прикладі біорізноманіття поліморфного роду Spiraea L. Описано найбільш декоративні гібриди, форми та культи вари колекції Ботанічного саду ім. акад.. О.В. Фоміна, яких нараховується 57 із 113 найменувань, їх стан та перспективи використання в ...
213311
   Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії = Biodiversity and bioresource potential of the Dnieper water reservoirs" ecosystems under conditions of climate change and biological invasion / [В.Д. Романенко, В.М. Якушин, В.І. Щербак та ін. ; НАН України, Ін-т гідробіології]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 254, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 239-251. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1715-3
213312
   Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2009-. – ISSN 2708-583X
Т. 22, № 1. – 2019. – 122, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
213313
   Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія = Biodiversity ecology and experimental biology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2009-. – ISSN 2708-583X
Т. 22, № 2. – 2020. – 97, [1] с. – З 2009 по 2019 під назвою "Біологія та валеологія" - Резюме укр., англ. мовами
213314
   Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія = Biodiversity ecology and experimental biology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2009-. – ISSN 2708-583X
Т. 23, № 1. – 2021. – 88, [1] c. – З 2009 по 2019 під назвою "Біологія та валеологія" - Резюме укр., англ. мовами
213315
   Біосенсор аналізу фізиологічних рідин з використанням фулеренових структур / В.Й. Грицай, В.П. Гачок, О.П. Матишевська, О.Д. Горчинський, Є.В. Бузаньова, С.В. Прилуцька // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 393-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано практичні рекомендації для підвищення чутливості біосенсорів, при контролі фізіологічних рідин.
213316
   Біосенсор на основі креатиніндеімінази та рН-чутливого польового транзистора для аналізу креатиніну в сироватці крові / С.В. Марченко, О.А. Зінченко, Л.С. Поляков, А.М. Герешко, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 5. – С. 79-86. – ISSN 1995-5537


  Креатинін - один із найважливіших аналітів у сучасному клінічному аналізі. Визначення цього метаболіту в різних фізіологічних рідинах організму є суттєвим для оцінювання ниркової, м"язової та тиреїдної дисфункції.
213317
  Єльська Г.В. Біосенсор: миттєвий діагноз / Г.В. Єльська, В.І. Стріха // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 174-178. – ISSN 0206-8001
213318
   Біосенсори для визначення деяких найпоширеніших вуглеводів / О.Є. Дудченко, В.М. Пєшкова, О.О. Солдаткін, С.В. Дзядевич // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 11, № 4. – С. 81-96. – ISSN 1815-7459


  В даній роботі розглянуто традиційні та новітні підходи до створення біосенсорів для кількісного визначення деяких з найпоширеніших вуглеводів. Висвітлено сучасні методи іммобілізації біологічного матеріалу на поверхні твердих носіїв (фізичних ...
213319
  Сергеєва Т.А. Біосенсори. З"єднання живого з неживим / Т.А. Сергеєва, Г.В. Єльська // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 60-70. – ISSN 0374-3896
213320
   Біосенсорне визначення афлатоксину В1 в сільськогосподарській продукції / В.М. Архипова, К.В. Степурська, К.С. Циганенко, Я.І. Савчук, Г.В. Єльська, С.В. Дзядевич // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 16, № 4. – С. 37-52. – ISSN 1815-7459
213321
  Романовська В.О. Біосинтез білка / В.О. Романовська. – Київ : Знання, 1976. – 32с.
213322
  Матвєєва Н. Біосинтез пребіотика інуліну в рослинах цикорію в культурі in vitro / Н. Матвєєва, Т. Берегова, О. Кваско // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-8. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Визначено умови культивування in vitro цикорію Cichorium intybus L., які сприяють впливають, як концентрація збільшенню маси коренів і підвищенню концентрації в них інуліну. Показано, що на ріст кореневої системи цикорію та вміст інуліну впливають, як ...
213323
  Гандзюра В.П. Біосистеми в токсичному середовищі : монографія / В.П. Гандзюра, М.О. Клименко, О.О. Бєдункова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2021. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-261. – ISBN 978-966-327-484-3
213324
  Коц Л.С. Біостійкі безбіоцидні фасадні керамічні матеріали : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Коц Лев Савелійович ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
213325
  Матлай Л.М. Біостратиграфічне розчленування верхньотитонських і бериаських відкладів Східного Криму за вапняковим нанопланктоном // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
213326
  Соколов І.П. Біостратиграфічне розчленування і міжрегіональна кореляція палеоценових відкладів платформенної України / І.П. Соколов, Н.М. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  В області розвитку палеоценових відкладів Північної Украни виділяються три страторегіони: Лузанівський, Сумський, Деснянський, які характеризуються показниками статотиповими та опорними розрізами. Стратони, які виділяються, обгрунтовуються та ...
213327
  Дикань Н.І. Біостратиграфічне розчленування неоплейстоценових відкладів України за фауною остракод = The biostratigraphic subdivision of the neopleistocene deposits of Ukraine by ostracodes // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 114-120 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
213328
  Макаренко Д.Є. Біостратиграфічні дослідження в Інституті геологічних наук НАН України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 80-83 : фото. – ISSN 0367-4290
213329
  Зосимович В.Ю. Біостратиграфічні і палеонтологічні дослідження кайнозойських відкладів України в Інституті геологічних наук НАН України - основні досягнення та перспективи / В.Ю. Зосимович, О.А. Сіренко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (366). – С. 27-44 : рис. – Бібліогр.: с. 39-44. – ISSN 1025-6814
213330
  Киселевич Л. Біостратиграфічні та палеоекологічні характеристики фаціальних утворень альба Наддністрянщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-11. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні фації морських відкладів середнього та верхнього під"ярусів альбського ярусу крейдової системи Наддністрянщини. Наведено біостратиграфічні характеристики цих утворень та палеоекологічні особливості морських басейнів їх ...
213331
  Шумник А.В. Біостратиграфія верхньо-крейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря і кримського континентального схилу за нанофосиліями : Upper Cretaceous nannofossil biostratigraphy of the Black Sea north-west shelt and Crimea continental slope // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 96-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
213332
  Пастернак С.І. Біостратиграфія крейдових відкладів Волино-Подільської плити / С.І. Пастернак; Відп. ред. Ладиженський М.Р. – Київ : АН УРСР, 1959. – 99с.
213333
  Венглінський І.В. Біостратиграфія міоцену Закарпаття за фауною форамініфер / І.В. Венглінський; Відп. ред. Порфір"єв В.Б. – Київ : АН Української РСР, 1962. – 120с.
213334
  Супрун І.С. Біостратиграфія палеогенових відкладів України за нанопланктоном (історія вивчення, стратифікація) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 23-31 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
213335
  Шевчук О.А. Біостратиграфія середньої юри центральної та східної частини платформної України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 86-99. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
213336
  Жабіна Н.М. Біостратиграфія та кореляція відкладів верхньої юри-нижньої крейди тетичної палеопровінції за тинтинідами // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-62 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
213337
  Трофимович Наталія Анатоліївна Біостратиграфія та форамініфери верхніх молас більче-волицької зони передкарпатського прогину : Автореф... кандид. геолог.наук: 04.00.09 / Трофимович Наталія Анатоліївна; НАН України. Ін-тут геологічних наук. – К., 1996. – 22л.
213338
  Логвиненко В.А. Біоструми : оповідання і повісті / В.А. Логвиненко. – Одеса : Маяк, 1970. – 232 с.
213339
  Уварова І.В. Біосумісні матеріали для медичних виробів : [навч. посібник] / І.В. Уварова, В.Б. Максименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Акад. мед. наук України, Нац. ін-т серцево-судин. хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ : КіМ, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 100-річчю з дня народж. акад. М. М. Амосова, засновника серцево-судин. хірургії і біомед. кібернетики в Україні, видатного вчен., хірурга, письменника і громад. діяча. – Бібліогр.: с. 230-231. – ISBN 978-617-628-013-2
213340
  Кравчук А. Біосфера - феномен геологічної природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті коротко проаналізовано еволюцію уявлень про біосферу, її філософське осмислення та сприйняття, перспективи переходу біосфери в ноосферу. В статье кратко проанализирована еволюция представлений о биосфере, ее философское осмысление и ...
213341
  Кравчук А.А. Біосфера – феномен геологічної природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті коротко проаналізована еволюція уявлень про біосферу, її філософське осмислення і сприйняття, перспективи переходу біосфери у ноосферу. В статье кратко проанализирована эволюция представлений о биосфере, ее философское осмысление и ...
213342
  Дишловий В.Д. Біосфера і екосистема / В.Д. Дишловий, В.М. Плєхов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 199 с. – (Людина і природа)
213343
  Голубець М.А. Біосфера і охорона навколишнього середовища / М.А. Голубець. – Киев, 1982. – 48 с.
213344
  Пестушко Валерій Біосфері потрібні донори // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 20
213345
  Гетьман В.І. Біосферна роль НПП "Черемоський" у збереженні біотичного і ландшафтного різноманіття // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 42-50. – ISSN 0868-6939


  У статті наголошується, що в руслі виконання Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття національний природний парк "Черемоський" увійде до складу створюваного транскордонного українсько-румунського природоохоронного ...
213346
  Гетьман Володимир Біосферний заповідник "Асканія-Нова" : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 31-35 : Іл.
213347
   Біосферний заповідник "Асканія-Нова" НААН - природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє) : навч.-метод. посіб. для екскурсоводів / [В.С. Гавриленко та ін. ; редкол.: В.С. Гавриленко (голов. ред.) та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова". – Вид. 2-ге. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова", 2015. – 237, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
213348
  Єгорова Т.М. Біосферні ідеї В.І. Вернадського як теоретичні засади аграрної екології // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2077-4893
213349
  Дмитрук Ю. Біосферні перспективи ринку землі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 7


  "Велику увагу ЗМІ приділяють обговоренню моделей і концепції ринку землі, залишаючи за рамками цього дискурсу становище земель (грунтів) як компонента біосфери. Крім деяких спеціалістів, людство має сформовану думку, що грунт - це щось вічне, незмінне ...
213350
  Яцина Г.С. Біотероризм - проблема сучасності / Г.С. Яцина, В.М. Загуровський, А.М. Шкурат // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 556-560. – ISSN 2227-7404
213351
  Холодова О.А. Біотероризм: витоки та сучасні загрози // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 257-263
213352
  Єфремова О.О. Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Єфремова О.О.; Державна екологічна академія пілядипломної освіти і управління мінприроди України. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 13 назв
213353
  Шаріфан З Біотестування проб води з Перської затоки на наявність вірусів водоростей відділу CHLOROPHYTA / З Шаріфан, Ю.А. Зубик, Т.П. Шевченко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 91
213354
  Аристархова Е.О. Біотестування токсичності питної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – C. 96–101. – ISSN 2077-4893
213355
  Тригуб В.І. Біотестування як метод дослідження токсичності грунтів / В.І. Тригуб, С.В. Домусчи // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 112-127. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
213356
  Нікітчук Т.М. Біотехнічна система аналізу пульсограм на основі фазових портретів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Нікітчук Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
213357
  Огородник І.М. Біотехнічна система для неінвазивного діагностування та корекції функціонального стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Огородник Ігор Миколайович ; М-во науки і освіти України, Харків. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
213358
  Левкін А.В. Біотехнічна система лазерного ділення ембріонів у тваринництві : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Левкін А.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
213359
  Шигимага В.О. Біотехнічний комплекс імпульсної кондуктометрії і електроманіпуляції з клітинами тварин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Шигимага Віктор Олександрович ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
213360
  Бондаренко В.Д. Біотехнія : Навч. посібн. / В.Д. Бондаренко. – Львів. – ISBN 5-7763-1679-0
Ч.1. – 1998. – 260с
213361
  Бондаренко В.Д. Біотехнія : Навчальний посібник / В.Д. Бондаренко; МОНУ. Український держ. лісотехн. ун-т. – Львів. – ISBN 5-7763-1679-0
Ч.2. – 2002. – 352с.
213362
  Бугайцов С.Г. Біотехнології в онкології - новий і перспективний напрям в державному управлінні системою надання онкологічної допомоги населенню України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 67-69. – Бібліогр.: 14 назв
213363
  Таширев Олександр Борисович Біотехнології очищення промислових стічних вод на основі термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами та радіонуклідами : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 03.00.20 / Таширев О.Б.; Нац. ун-тет харч. технол. Мін-ва освіти та науки України. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 27 назв.
213364
  Шкуров Є.В. Біотехнології та людина в науковій фантастиці (на матеріалі циклу "Геном" Сергія Лук"яненка) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 275-281
213365
  Дубровна О. Біотехнологічна лабораторія - зернова нива України / О. Дубровна, Б. Моргун // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 3
213366
  Зубченко Л.С. Біотехнологічне отримання водню в біопаливному елементі з фотоелектрохімічним катодом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Зубченко Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
213367
  Самаруха І.А. Біотехнологічне отримання електричної енергії за використання асоціації хемоорганотрофних мікроорганізмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Самаруха Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 26 с. – Бібліогр.: 32 назви
213368
  Герасименко В.Г. Біотехнологічний словник / В.Г. Герасименко. – Київ : Вища школа, 1991. – 167с.
213369
   Біотехнологічний університет в Харкові // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)
213370
  Штапенко О.В. Біотехнологічні аспекти регуляції гаметогенезу для корекції раннього ембріонального розвитку тварин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Штапенко Оксана Всеволодівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" МОН України. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
213371
  Кравченко О.В. Біотехнологічні засади підвищення енергоресурсоефективності та екологічної безпеки процесів на об"єктах комунальної інфраструктури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 03.00.20 / Кравченко Олександр Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 47 с. – Бібліогр.: 29 назв
213372
  Безусов Анатолій Тимофійович Біотехнологічні основи зберігання кормової рослинної сировини з використанням аміаквмісних сполук : Автореф... д-ра техн.наук: 05.18.03 / Безусов Анатолій Тимофійович; Одеський технологічн. ін-т харчової про-ті. – Одеса, 1993. – 32л.
213373
  Гейко Л.М. Біотехнологічні особливості підрощування личинок коропових риб за обмеженого водопостачання : монографія / Л.М. Гейко, М.В. Алексієнко, В.Р. Алексієнко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2011. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112-132. – ISBN 978-966-306-158-6
213374
  Ніколаєнко Н.В. Біотехнологічні практики в контексті синергетичної методології // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.10-15
213375
  Ніколаєнко Н.В. Біотехнологічні практики в перспективі людського буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає цілісну картину новітніх біотехнологічних практик та аналізує, які наслідки в бутті людини вони здатні породити. The authors of the article examine integral (complex) picture of the newest biotechnological practices and ...
213376
   Біотехнологічні препарати: особливості структури та властивостей і методологія викладання їх фармакології студентам профільних вищих навчальних закладів / Г.В. Зайченко, Н.О. Горчакова, О.В. Шумейко, О.В. Клименко, О.В. Ходаківська // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Т. 4, № 4 (20). – С. 224-229. – ISSN 2415-3060
213377
   Біотехнологічні прийоми оздоровлення посадкового матеріалу лаванди / Т.М. Латушкіна, Л.О. Бугаєнко, О.В. Шевченко, В.П. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати тестування рослин лаванди на вірусоносійство методом ІФА. У дослідних зразках детектовано вірус некротичної плямистості бальзаміну (INSV, Tospovirus). Показано ефективність методів культури апікальних меристем. термо- і хемотерапії ...
213378
   Біотехнологія - інноваційний шлях розвитку селекції рослин : тези доповідей Міжнар. наук. конф. , м. Одеса, Україна 8-10 жовт. 2018 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т [та ін. ; уклад.: І.С. Замбріборщ, О.О. Молодченкова, А.Є. Солоденко]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 153, [3] с. – ISBN 978-966-927-427-4
213379
  Никифоренко Л.І. Біотехнологія - основа ресурсозбереження / Л.І. Никифоренко. – К., 1989. – 47 с.
213380
  Пугач А. Біотехнологія - це можливість втілювати в життя найбожевільніші ідеї / А. Пугач, Д. Шабшай // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 24-26. – ISSN 2518-7104


  ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ ім. Т.Шевченка проводить набір студентів на програму підготовки "Біотехнологія".
213381
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnology : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 2, № 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
213382
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213383
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213384
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213385
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 4, № 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213386
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnology : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 4, № 6. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213387
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213388
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213389
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 5. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213390
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213391
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 3. – 2013. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213392
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 2. – 2013. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213393
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 1. – 2013. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213394
   Біотехнологія = Biotechnology : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-383-994-3
Т. 1 : Загальна та мікробна біотехнологія / [Воронкова О.С., Скляр Т.В., Воронкова Ю.С., Зубарева І.М.]. – 2018. – 199, [1] с. : іл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 197. – Бібліогр.: с. 198-199
213395
   Біотехнологія = Biotechnology : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, Каф. сучас. технологій діагност.-лікувального процесу. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-981-159-2
Т. 2 : Генетична та клітинна інженерія. Екобіотехнологія / [О.С. Воронкова, Т.В. Скляр, Ю.С. Воронкова, І.М. Зубарева]. – 2019. – 155, [1] с. : іл. – Авт. т. зазнач. на обкл. та в кінці книги. - Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажчик: с. 153-154. – Бібліогр.: с. 155
213396
  Ковальов О.В. Біотехнологія вилучення іонів важких металів та інших домішок сухим магнітоміченим біосорбентом на основі Saccharomyces cerevisiae : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.20 / Ковальов Олексій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
213397
  Григор"єва М.А. Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 03.00.20 - біотехнологія / Григор"єва М.А.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 13 назв
213398
  Маляр Д.Д. Біотехнологія конверсії рослинної сировини, одержання комплексу пребіотиків і пробіотиків та його використання для перепелів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Маляр Дмитро Дмитрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 21 назва
213399
  Левтун І.І. Біотехнологія культивування мікроводоростей Chlorella vulgaris з підвищеним вмістом ліпідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Левтун Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
213400
  Дичко А.О. Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 03.00.20 / А.О.Дичко; Укр. держ. ун-т харчових технологій. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
213401
  Карпенко Ю.В. Біотехнологія магнітомічення дріжджів Saccharomyces cerevisiae як біосорбенту катіонів важких металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Карпенко Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
213402
  Дігтяр С.В. Біотехнологія метаногенезу на основі біомаси ціанобактерій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 94-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
213403
  Декіна С.С. Біотехнологія мукоадгезивних лізоцим-полімерних систем медичного призначення : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Декіна Світлана Сергіївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В. Богатського ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
213404
  Козловець О.А. Біотехнологія одержання біогазу при коферментації посліду птахів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Козловець Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 29 назв
213405
  Злочевський М.В. Біотехнологія одержання і застосування екзогенної імобілізованої глюкоамілози у годівлі молодняку великої рогатої худоби : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 03.00.20 / Злочевський М.В.; Мін-во агропром. комплексу України. Білоцерківський держ. аграрн. ун-тет. – Біла Церква, 1999. – 19л.
213406
  Болоховський В.В. Біотехнологія одержання поліферментної кормової добавки Мацераза-БТУ та її використання за відгодівлі свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Болоховський Владислав Вікторович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014. – 20 с. – бібліогр.: 16 назв
213407
  Вічко О.І. Біотехнологія одержання пробіотичної кисломолочної добавки на основі природної асоціації "тибетський грибок" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Вічко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
213408
  Антоненко Л.О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Антоненко Лариса Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
213409
  Собчук Лілія Олексіївна Біотехнологія очищення стічних вод виробництва синтетичних жирних кислот : Автореф... кандид. техн.наук: 11.00.11 / Собчук Лілія Олексіївна; КПІ. – К., 1994. – 16л.
213410
  Покиньброда Т.Я. Біотехнологія поверхнево-активних продуктів бактерій роду Pseudomonas, їх властивості та застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Покиньброда Тетяна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 38 назв
213411
  Корецька Н.І. Біотехнологія поверхнево-активних продуктів штаму Rhodococcus erythropolis AU-1, властивості та застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Корецька Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
213412
  Єрохін В.А. Біотехнологія поверхнево-активних рамноліпідів штаму Pseudomonas sp. PS-17 у ферментері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Єрохін Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
213413
  Пристай М.В. Біотехнологія поверхнево-активних речовин бактерій родів Gordonia i Rhodococcus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Пристай Мар"яна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
213414
  Луценко Т.М. Біотехнологія препаратів рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та їх стандартизація : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Луценко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
213415
  Карпенко І.В. Біотехнологія рамноліпідних поверхнево-активних продуктів штаму pseudomonas sp. PS-17 та їх застосування для олійних рослин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Карпенко Ілона Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
213416
   Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань / А.Ю. Мазур, В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль, М.О. Баранець, Т.В. Сіренко, О.В. Красноштан // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 41-52. – ISSN 1815-2066
213417
   Біотехнологія ризосфери овочевих рослин = Biotechnology of vegetable plants phizosphere / В.П. Патика [та ін.] ; за ред. акад. НААН України В.П. Патики ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Київ : Едельвейс і К, 2015. – 264, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 198-233. – ISBN 978-617-7237-04-3
213418
  Мусієнко М.М. Біотехнологія рослин : Навч. посіб. для студ. біол. спец. внз / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 114 с. – ISBN 966-594-662-5
213419
   Біотехнологія рослин = Plant biotechnology : навч. посібник / Т.М. Сатарова, О.Є. Абраімова, А.І. Вінніков, А.В. Черенков ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. установа "Ін-т зерн. культур" [та ін.]. – Дніпропетровськ : Адверта, 2016. – 136, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 128-132. – Бібліогр.: с. 133-136 та в кінці розд. – ISBN 978-966-97549-0-5
213420
  Мусієнко М.М. Біотехнологія рослин [Електронний ресурс] : Посібник для студ. біол. спец. внз / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта. – Київ : КНУТШ, 2004. – 112 с. : табл.
213421
  Сторож Л.А. Біотехнологія функціональних фосфопептидів з білків казеїнового комплексу коров"ячого молока : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Сторож Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
213422
  Таран М. Біотит кристалічних порід Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому (Західне Приазов"я) / М. Таран, Н. Юрченко, С. Шнюков // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – C. 95-103. – ISSN 2078-6220


  Проаналізовано склад, температуру кристалізації та поляризовані оптичні спектри біо-титу із кристалічних порід рами Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому За-хідного Приазов"я. У мінералі виявлено два типи оптичних спектрів. Перший - тільки ...
213423
  Кривдік С.Г. Біотити гранітів кіровоградського і новоукраїнського комплексів (центральна частина Українського щита) / С.Г. Кривдік, Н.М. Коновал // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
213424
  Назарко І.С. Біотичне виховання учнів як педагогічна проблема // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 27-30
213425
  Загороднюк І.В. Біотичне різноманіття та екобезпека в зоні АТО: аналіз ситуації та ризиків // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 19-21 : фото
213426
  Зюман Б.В. Біотичний контроль хімічного складу поверхневих вод / Б.В. Зюман, А.В. Пасенко, О.Є. Алфімов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 178-184. – Бібліогр.: 5 назв
213427
  Рябоконь О.В. Біотичні типи натурально-антропогенних ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 277-283. – Бібліогр.: 12 назв.
213428
   Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації = Biotopes (habitats) of Ukraine: scientific basis of research and inventory results : матеріали робочого семінару, (Київ, 21-22 берез. 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного [та ін.] ; [наук. ред.: Я.П. Дідух, О.О. Кагало, Б.Г. Проць]. – Київ ; Львів : [б. в.], 2012. – 193, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк.: За підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF). - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6615-5
213429
  Некрасова О.Д. Біотопічний розподіл та склад герпетокомплексів Київської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 182-189 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
213430
  Калінін І.В. Біотрансформація важких металів у тканинах щурів : монографія / Калінін І.В. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-291. – ISBN 978-966-931-069-9
213431
  Панченко Д.І. Біотрон: лікування без ліків. / Д.І. Панченко. – Київ, 1971. – 48с.
213432
   Біофармацевтичниий аналіз взаємодії мелоксікаму та метилпреднізолону - компонентів фармакотерапії больового синдрому та демієлінізуючої патології / О.О. Нефьодов, В.Б. Ларіонов, М.Я. Головенко, В.Й. Мамчур // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 398-403. – ISSN 2413-7944
213433
  Огієнко О.С. Біофаціальна характеристика за діатомовими водоростями донних відкладів шельфу Антарктичного півострова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 3 (41). – С. 82-90. – ISSN 1999-7566
213434
  Рева О.Д. Біофізика - нова галузь науки / О.Д. Рева. – Київ, 1962. – 39с.
213435
   Біофізика : практикум: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 190 с.
213436
   Біофізика : Підручник для студ. біолог., медич. та фіз. фак-тів вищих навч. закладів. – Київ : Обереги, 2001. – 544с. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-021-8
213437
  Азнакаєв Е.Г. Біофізика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Е.Г. Азнакаєв. – Київ : НАУ, 2005. – 308 с. – ISBN 966-598-250-8
213438
   Біофізика : підручник для студентів біологічних спецільностей вузів / П.Г. Костюк, В.Л. Зима, І.С. Магура, М.С. Мірошніченко, М.Ф. Шуба ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 568 с. – ISBN 978-966-439-064-1
213439
  Посудін Ю.І. Біофізика : підручник / Ю.І. Посудін ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 471, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 454-460. – Бібліогр.: с. 448-453. – ISBN 978-617-7320-25-7
213440
   Біофізика мембран : навчально-методичні розробки / КНУТШ ; Навчально-науковий центр "Інститут біології" ; упоряд. : К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров. – Київ : Вид-во Ін-ту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, 2011. – 86 с. – Бібліогр.: с. 80-81
213441
  Бура М.В. Біофізика сенсорних систем : навч. посібник / М.В. Бура, Д.І. Санагурський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 191, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Слов. термінів: с. 170-182. - Покажч.: с. 183-189. – Бібліогр.: с. 190-191. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0144-2
213442
  Доброва В.Є. Біофізика та медична апаратура : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Мін-во охорони здоров"я України; В.Є. Доброва, В.О. Тіманюк. – Київ : Професіонал, 2006. – 200с. – ISBN 966-370-003-3
213443
  Зима В.Л. Біофізика. Збірник задач : Навчальний посібник для студ.біолог.мед.та фіз.фак-тів вищ.навч.закл. / В.Л. Зима. – Київ : Вища школа, 2001. – 124с. – ISBN 966-642-050-3
213444
   Біофізика. Практикум : Навчальний посібник / КНУТШ; Авт. В.Л.Зима, М.С.Мірошниченко, Т.Л.Давидовська, В.В.Ганчурін, Ю.І.Прилуцький. – Київ : Київський університет, 2003. – 139 с. – ISBN 966-594-358-8
213445
   Біофізика. Спецпрактикум з електробіофізики / Т.Л. Давидовська, Р.В. Ляховецький, О.В. Жолос, Ю.І. Прилуцький, М.С. Мірошниченко, О.В. Цимбалюк; Т.Л. Давидовська, Р.В. Ляховецький, О.В. Жолос, Ю.І. Прилуцький, М.С. Мірошниченко, О.В.Цимбалюк; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 139с. – ISBN 966-306-057-5
213446
   Біофізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, Л.П. Яворська, Д.Д. Луцевич, В.В. Огурцов, В.Й. Роговик, А.Б. Зіменковський, Т.Г. Калинюк; А. С. Мороз, Л. П. Яворська, Д. Д. Луцевич, В. В. Огурцов, В. Й. Роговик, А. Б. Зіменковський, Т. Г. Калинюк; за ред. А.С. Мороза. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 600 с. : іл. – ISBN 978-966-382-024-8
213447
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
№ 1. – 1998
213448
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
№ 2. – 1998
213449
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
Вип. 17 (1). – 2006
213450
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 18. – 2007
213451
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип.19 (2). – 2007
213452
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 20 (1). – 2008
213453
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 22 (1). – 2009
213454
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 23 (2). – 2009
213455
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 24 (1). – 2010
213456
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 25 (2). – 2010
213457
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 26 (1). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213458
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 27 (2). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213459
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 28 (1). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213460
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 29 (1). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213461
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 30 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213462
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 31 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213463
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 32 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213464
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 33 (1). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213465
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 34 (2). – 2015. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213466
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 35 (1). – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213467
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 36 (2). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213468
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 37 (1). – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213469
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків : ХНУ іммені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 38 (2). – 2017. – 78, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213470
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 39 (1). – 2018. – 82, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213471
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 40. – 2018. – 69, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213472
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 41. – 2019. – 73, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213473
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Бондаренко В.А. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 42. – 2019. – 79, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
213474
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Бондаренко В.А. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 43. – 2020. – 187, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3780 - Резюме укр., рос., англ. мовами
213475
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Горбенко Г.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 44. – 2020. – 39, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3810 - Резюме укр., рос., англ. мовами
213476
  Каспіржний А.В. Біофізичний механізм та параметрична чутливість електричної передачі у дендритах нейронів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспіржний Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
213477
  Дринь Д.О. Біофізичні властивості TRPC4 і TRPV4 каналів та їх роль у регуляції скорочення гладеньких м"язів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Дринь Дарія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 149 арк. – Бібліогр.: арк. 132-149
213478
  Дринь Д.О. Біофізичні властивості TRPC4 і TRPV4 каналів та їх роль у регуляції скорочення гладеньких м"язів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Дринь Дарія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
213479
  Кадурін О.К. Біофізичні властивості компактної кісткової тканини / О.К. Кадурін, О.Є. Вирва, Ф.С. Леонтьєва ; за ред. М.О. Коржа. – Харків : Прапор, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-8690-63-1
213480
  Цимбалюк О.В. Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких м"язів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Цимбалюк Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 457 арк. – Додатки: арк. 450-457. – Бібліогр.: арк. 12-17, 374-449 та в додатках: арк. 450-457
213481
  Цимбалюк О.В. Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких м"язів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Цимбалюк Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
213482
  Чуян О.М. Біофізичні параметри біологічно активних точок здорових людей та їх зміни під впливом ЕМВ НВЧ / О.М. Чуян, Н.А. Темур"янц, О.Б. Московчук // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 73-81. – ISSN 1023-2427
213483
  Богуцька К.І. Біофізичні та екологічні аспекти викладання курсу "Радіаційна біофізика" / К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 517-518


  Дисципліна спеціалізації "Радіаційна біофізика" викладається для магістрів 1-року навчання кафедри біофізики ННЦ "Інститут біології та мдицини" КНУ імені Тараса Шевченка. Підготовка студентів-біофізиків в галузі радіаційної біофізики є необхідною ...
213484
  Костючков С.К. Біофілософія як теоретична і практична основа підвищення рівня ефективності сучасної системи освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 193-196. – ISSN 2076-1554
213485
  Костючков С.К. Біофілософські засади формування філософсько-освітньої концепції освіти в сучасних цивілізаційних умовах. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 98-102. – ISSN 2077-1800
213486
  Котельніков Валерій Біофільна архітектура для масштабної забудови // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 26-32 : фото
213487
  Степура Л.Г. Біофлотаційне збагечення руд, до складу яких входить золото. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.18 / Степура Л.Г.; НАН Укр.Ін-т біоколоїдної хіміі. – К, 1995. – 24л.
213488
  Палладін О.В. Біохемія : Підручник для студентів і лікарів / О.В. Палладін. – 5-е вид., виправл. і доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1938. – 483с.
213489
  Костерін С.О. Біохімічна кінетика = Biochemical kinetics / С.О. Костерін, С.О. Карахім ; [НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна]. – Київ : Наукова думка, 2021. – 309, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 286-304. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1779-5
213490
  Роїк М.В. Біохімічна модель зберігання якості листків стевії / М.В. Роїк, І.В. Кузнєцова // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 77-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
213491
  Войцехівський В.І. Біохімічна та технологічна оцінка сортових яблучних соків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано результати аналізу деяких перспективних та поширених сортів яблуні на придатність виробництва з них сортових яблучних соків. The authors present the results of the analysis on the suitability of some perspective and widespread apple cultivars ...
213492
  Михалюк В.В. Біохімічна характеристика кератинів та створених на їх основі моделей біоматеріалів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Михалюк Василина Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
213493
  Усатюк Петро Володимирович Біохімічна характеристика плазматичної мембрани та особливості регуляції епітелію тонкого кишечника великої рогатої худоби в онтогенезі та при порушенні функції : Автореф... докт. біолог.наук: 03.00.04 / Усатюк Петро Володимирович; Національна АН України, Ін-т біохімії. – Київ, 1994. – 43л.
213494
  Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник / Віктор Галяс, Анатолій Колотницький. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 468с. – ISBN 5-8326-0154-8
213495
   Біохімічний склад Polymnia sonchifolia Poepp. [and] Endl за різних агроекологічних умов / Л.Т. Міщенко, О.О. Молодченко, О.Б. Лихота, Н.Ю. Таран, А.В. Дащенко // Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин : тези доп. Міжнар. наук. конф., Одеса, Україна, 12 верес. 2017 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: Волкова Н.Е., Молодченкова О.О. ; відп. за вип. Файт В.І.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 98-99. – ISBN 978-966-927-289-8
213496
  Цудзевич Б.О. Біохімічні аспекти метаболізму ксенобіотиків в організмі / Б.О. Цудзевич, І.В. Калінін // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-86. – ISSN 2077-4893
213497
  Шмараков І.О. Біохімічні аспекти функціонування ретиноїд-залежних метаболічних і сигнальних шляхів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Шмараков Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 44 с. – Бібліогр.: 57 назв
213498
  Шмараков І.О. Біохімічні аспекти функціонування ретиноїд-залежних метаболічних і сигнальних шляхів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Шмараков Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 283 л. – Бібліогр.: л. 227-283
213499
   Біохімічні властивості та регуляція Ca2+-транспортувальних систем гладеньком"язових клітин = Biochemical properties and regulation of smooth musle cell Ca2+-transporting systems / С.О. Костерін [та ін.] ; за ред. акад. НАН України та НАМН України С.В. Комісаренка ; [НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 205, [5] с., [6] арк. кольор. іл. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Тит. арк., підсумки, зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 168-197. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1548-7
213500
   Біохімічні дії кофеїну (огляд літератури) / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, В.А. Туманов, Г.О. Сирова, Беленічєв, , М.І. Загородний, І.Ю. Яковлева // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 4-8
213501
  Прилуцька С.В. Біохімічні ефекти фулеренів C60 та С60- композитів у клітинах різних типів : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Прилуцька С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 125л. – Бібліогр.: л.102-125
213502
  Прилуцька С.В. Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Прилуцька С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
213503
  Прилуцька С.В. Біохімічні ефекти фулеренів С60 та С60-композитів у клітинах різних типів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Прилуцька С.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
213504
   Біохімічні зміни в сироватці крові щурів за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція меланіном / Н. Чорненька, Я. Раєцька, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  При моделюванні лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступеняу статевонезрілих щурів спостерігалися порушення різних систем метаболізму, введення меланіну сприяло нормалізації біохімічних показників. Було показано, що за умовопіку стравоходу відбувалось ...
213505
  Гарбарчук Ольга Іванівна Біохімічні компоненти плазматичної ланки системи гемостазу за судинних ушкоджень в динаміці розвитку цукрового діабету : Дис....канд.біолог.наук.:03.00.04 / Гарбарчук Ольга Іванівна; Мін-во охорони зроров"я України.Український науково-практ.центр. – Київ, 2000. – 130л. – Бібліогр.:л.:115-130
213506
  Гарбарчук Ольга Іванівна Біохімічні компоненти плазматичної ланки системи гемостазу за судинних ушкоджень в динаміці розвитку цукрового діабету : Автореф. дис. ... канд. біологіч. наук: 03.00.04 / Гарбарчук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
213507
   Біохімічні маркери для оцінювання стану м"язів за умов дегенеративних захворювань хребта (огляд літератури) / А.Г. Скіданов, Ф.С. Леонтьева, Д.В. Морозенко, В.К. Піонтковський, В.О. Радченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 119-123. – ISSN 0030-5987
213508
  Грушко В.В. Біохімічні маркери печінки та імунний статус у спортсменів високої професійної майстерності : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Грушко Валентин Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. ВНЗ ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського М-ва охорони здоров"я України". – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
213509
  Нетлюх А.М. Біохімічні маркери ускладненого перебігу аневризматичного субарахноїдального крововиливу в сироватці крові та лікворі хворих // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 40-47. – ISSN 2304-9359
213510
  Коновалова О.С. Біохімічні маркери функціонального стану печінки щурів за розвитку звичайної та резистентної до цисплатину пухлини і введення цитостатиків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Коновалова Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
213511
   Біохімічні механізми апоптозу : навч. посібник для студ. медичних та біологіч. спеціальностей вищих навч. закладів / Остапченко Л.І. [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 312 с. – ISBN 978-966-439-302-4
213512
  Палиця Л.М. Біохімічні механізми впливу C60 фулеренових наночастинок на токсичність толуолу в різних біологічних системах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Палиця Лілія Михайлівна ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
213513
  Романович Л.В. Біохімічні механізми впливу добавок вітамінів E і C на імунний потенціал та антиоксидантний захист курчат-бройлерів : автореф. дис. ... канд. ветеринарних наук : 03.00.04 / Романович Людмила Вікторівна ; Ін-т біології тварин, Нац. акад. аграр. наук України. – Львів, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
213514
  Торгало Є.О. Біохімічні механізми дії кварцетину за умов експериментального геморагічного інсульту : Автореф. дис. ...канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Торгало Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
213515
  Торгало Є.О. Біохімічні механізми дії кверцетину за умов експериментального геморагічного інсульту : Дис. ... канд. біол. наук : Спец. 03.00.04 - біохімія / Торгало Є.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 119 л. – Бібліогр.: л. 100-119
213516
  Гаділія О.П. Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Гаділія Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 174 л. – Бібліогр.: л. 146-174
213517
  Гаділія О.П. Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Гаділія Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
213518
  Раєцька Я.Б. Біохімічні механізми за хімічного опіку стравоходу : дис. … д-ра біол. наук : 03.00.04 / Раєцька Яна Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 327 арк. – Додатки: арк. 314-327. – Бібліогр.: арк. 273-314
213519
  Раєцька Я.Б. Біохімічні механізми за хімічного опіку стравоходу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Раєцька Яна Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 55 назв
213520
  Калінін І.В. Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Калінін Ігор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 312 л. – Бібліогр.: л. 260-312
213521
  Калінін І.В. Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.04 / Калінін Ігор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
213522
  Франскевич Д.В. Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Франскевич Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 134 арк. – Бібліогр.: арк. 107-134
213523
  Франскевич Д.В. Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Франскевич Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
213524
  Філінська О.М. Біохімічні механізми мембранотропної активності гетерополіядерних сполук : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Філінська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 135л. – Бібліогр.: л.108 - 135
213525
  Філінська О.М. Біохімічні механізми мембранотропної активності гетерополіядерних сполук : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Філінська О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
213526
  Макаренко О.А. Біохімічні механізми остеотропної дії флавоноїдів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Макаренко О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
213527
  Толстанова Г.М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Толстанова Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 323 л. – Бібліогр.: л. 266-323
213528
  Толстанова Г.М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Толстанова Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
213529
  Савко У.В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
213530
  Савко У.В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 164 л. – Бібліогр.: л. 131-164
213531
  Вакал С.Є. Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Вакал Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 169 л. – Бібліогр.: л. 143-169
213532
  Вакал С.Є. Біохімічні механізми пошкодження підшлункової залози щурів за умов тривалого пригнічення кислотної секреції шлунка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Вакал Сергій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
213533
  Котляр І.П. Біохімічні механізми протизапальної дії похідних піролу при виразковому коліті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Котляр Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 122 арк. – Бібліогр.: арк. 102-122
213534
  Кобилінська Л.І. Біохімічні механізми протипухлинної дії похідних 4-тіазолідинону за їхньої доставки у клітини нанорозмірним полімерним носієм : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Кобилінська Леся Іванівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
213535
   Біохімічні механізми радіаційних ефектів на клітинному рівні / М.Є. Кучеренко, Л.І. Остапченко, Б.О. Цудзевич, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 4-40
213536
  Андрійчук Т.Р. Біохімічні механізми реалізації радіаційно-індукованого апоптозу : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Андрійчук Тетяна Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 317 арк. – Додатки: арк. 300-317. – Бібліогр.: арк. 255-299
213537
  Андрійчук Т.Р. Біохімічні механізми реалізації радіаційно-індукованого апоптозу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Андрійчук Тетяна Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 36 назв
213538
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми ремоделювання хрящової тканини при експериментальному остеоартриті : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Короткий Олександр Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 303, [7] арк. – Додатки: [7] арк. – Бібліогр.: арк. 246-303
213539
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми ремоделювання хрящової тканини при експериментальному остеоартриті : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Короткий Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 36 назв
213540
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер R" : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Короткий О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 165 л. – Бібліогр.: л. 132-165
213541
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер" : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Короткий О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
213542
  Галенова Т.І. Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов екмпериментального цукрового діабету 2 типу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Галенова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 148 л. – Бібліогр.: л. 121-148
213543
  Галенова Т.І. Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов експериментального цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.04 / Галенова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
213544
  Дрель В.Р. Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дрель Віктор Ростиславович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 315 л. – Бібліогр.: л. 273-315
213545
  Дрель В.Р. Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дрель Віктор Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
213546
  Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Харченко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
213547
  Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Харченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
213548
  Рахметов А.Д. Біохімічні механізми специфічної взаємодії білків пероксиредоксинів з креатинфосфокіназою головного мозку людини за дії стресорів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Рахметов Анар Джамалович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 155 арк. – Бібліогр.: арк. 7, 127-155
213549
  Рахметов А.Д. Біохімічні механізми специфічної взаємодії білків пероксиредоксинів з креатинфосфокіназою головного мозку людини за дії стресорів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Рахметов Анар Джамалович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
213550
  Сокур О.В. Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Сокур Олеся Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 345 л. – Бібліогр.: л. 285-345
213551
  Сокур О.В. Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Сокур Олеся Вадимівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
213552
  Дворщенко К.О. Біохімічні механізми функціонування печінки та підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дворщенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 384 л. – Бібліогр.: л. 299-354
213553
  Дворщенко К.О. Біохімічні механізми функціонування печінки та підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дворщенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
213554
  Сумбаєв В.В. Біохімічні механізми цитотоксичної та / Сумбаєв В.В. – Одеса, 2003. – 304 л.
213555
  Сумбаєв Вадим В"ячеславович Біохімічні механізми цитотоксичної та проміногенної дії активних форм кисню та оксиду азоту : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.04. / Сумбаєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 38 назв.
213556
  Рибальченко Тарас Володимирович Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Рибальченко Т.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
213557
  Рибальченко Тарас Володимирович Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації : Дис.... канд.біолог.наук: 03.00.04 / Рибальченко Тарас Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 159 л. – Бібліогр.: л.136-159
213558
  Берзеніна О.В. Біохімічні особливості поверхневих ліпідів листя хвойних/ Conife rae/ : Дис. ...канд. біолог. наук. : 03.00.04 / Міністерство освіти України ; Дніпропетровський держ. ун-т ; О.В. Берзеніна. – Дніпропетровськ : 1С-Паблишинг, 2000. – 133 л. – Бібліогр.: С.122-133
213559
  Берзеніна О.В. Біохімічні особливості поврехневих ліпідів листя хойних. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.04 / Берзеніна О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 2000. – 18л.
213560
  Блохіна О.Г. Біохімічні показники крові за розвитку експериментального запалення суглобу та за умов профілактичного введення хондроїтин сульфату : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Блохіна Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
213561
  Блохіна О.Г. Біохімічні показники крові за розвитку експериментального запалення суглобу та за умов профілактичного введення хондроїтин сульфату : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04, 09 / Блохіна Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 162 арк. – Додатки: арк. 161-162. – Бібліогр.: арк. 134-160
213562
   Біохімічні показники крові на різних стадіях раку сечового міхура / Д. Василюк, В. Дмитрик, Т. Луговська, П. Яковлев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-13. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (25)). – ISSN 1728-3817


  Частота діагностованих онкологічних захворювань неупинно зростає. Рак сечового міхура (РСМ) є сьомим за ча- стотою випадків онкологічних захворювань серед чоловіків і сімнадцятим серед жінок у всьому світі. РСМ поширені- ший у розвинених країнах, на ...
213563
   Біохімічні показники крові студентів в передсесійному періоді навчання / О.Б. Кучменко, С.Є. Петрюк, Л.С. Мхітарян, Т.Ф. Дроботько, М.П. Мостов"як // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Т. 5, № 1 (23). – С. 336-342. – ISSN 2415-3060
213564
   Біохімічні показники крові у хворих на цукровий діабет 1 типу в умовах промислового регіону / Н.В. Новосад, С.А. Москаленко, І.В. Мінакова, Є.О. Сєлєзньова, Д.С. Таран // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 202-213 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-2056
213565
  Шулько О.П. Біохімічні показники м"яса молодняку кролів за різних доз сульфуру в раціоні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 210-215 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
213566
  Тіхова Є.В. Біохімічні показники розвитку експериментального остеоартрозу щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04, 09 / Тіхова Єлизавета Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 169 арк. – Додатки: арк. 166-169. – Бібліогр.: арк. 5-7, 134-165 та в додатках: арк. 166-168
213567
  Тіхова Є.В. Біохімічні показники розвитку експериментального остеоартрозу щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Тіхова Єлизавета Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
213568
   Біохімічні показники сироватки крові риб Антарктики / В. Войціцький, С. Хижняк, О. Маніло, А. Павлович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 66-67. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Результати дослідження біохімічних показників крові різних видів антарктичних риб (N. coriiceps, Т. eemacchii, P. charcoti ma C. aceratus) свідчать про відмінності у протіканні метаболічних процесів, які пов"язані з особливостями пристосування до ...
213569
  Дмитрик В. Біохімічні показники сироватки крові щурів при лужному опіку стравоходу ІІ ступеня за умов уведення водного розчину сухого екстракту лушпиння P. vulgaris / В. Дмитрик, Я. Раєцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 14-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  При моделюванні лужного опіку стравоходу ІІ ступеня у статевонезрілих щурів спостерігаються порушення різних систем метаболізму. Показано, що за умов опіку стравоходу відбувається порушення білкового (загальний білок, альбумін), азотистого (креатинін, ...
213570
  Голота Ю.В. Біохімічні показники стану кишкового бар"єру у віддалені терміни після введення цефтриаксону : автореф. дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.04 / Голота Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
213571
  Голота Ю.В. Біохімічні показники стану кишкового бар"єру у віддалені терміни після введення цефтриаксону : дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.04 / Голота Юлія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 121-145
213572
  Ляшенко Людмила Олександрівна Біохімічні показники стохастичних та нестохастичних ефектів опромінення у ліквідаторів у віддалений період після Чорнобильської катастрофи : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Ляшенко Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв.
213573
  Лященко Людмила Олександрівна Біохімічні показники стохастичних та нестохастичних ефектів опромінення у ліквідаторів у віддалений період після Чорнобильської катастрофи : Дис...канд.біологічних наук:03.00.04 / Лященко Людмила Олександрівна; АМНУ.Науковий центр радіаційної медицини. – Київ, 2001. – 129л. – Бібліогр.:л.103-129
213574
  Токарчук Т.С. Біохімічні процеси в організмі поросят у період відлучення та за дії вітаміну E і цитратів Zn, Fe та Ge : автореф. дис. .. канд. с.-г. наук : 03.00.04 / Токарчук Тетяна Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
213575
  Лихач В.Я. Біохімічні процеси у м"ясі свиней різної стресочутливості та умов вирощування / В.Я. Лихач, А.В. Лихач, С.В. Кіш // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 6-15 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
213576
  Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2013. – 155 л. – Бібліогр.: л.123-155
213577
  Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
213578
  Александров А.В. Біохімічні та імунологічні показники в організмі щурів на експериментальній моделі прогестерон-індукованого ожиріння : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Александров Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2019. – 140 арк. – Бібліогр.: арк. 120-140
213579
  Александров А.В. Біохімічні та імунологічні показники в організмі щурів на експериментальній моделі прогестерон-індукованого ожиріння : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Александров Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
213580
  Полякова Л. Біохімічні фенотипи дерев дуба звичайного 70-80-річних насаджень в залежності від стійкості до борошнистої роси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 38-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються матеріали популяційного аналізу насаджень дуба звичайного з використанням біохімічних методів визначення вмісту вторинних метаболітів. Обговорюється пристосування насаджень дуба до середовища під тиском стабілізуючого відбору. Population ...
213581
  Непийвода Х.Д. Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Непийвода Христина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 160 л. – Бібліогр.: л. 135-160
213582
  Непийвода Х.Д. Біохімічні характеристики та параметри функціональної активності пухлинних клітин під впливом епідермального фактора росту за дефіциту сироваткових факторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Непийвода Христина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
213583
  Палладін О.В. Біохімія : підручник для ст. / О.В. Палладін. – 6-е вид., пер. і доп. – Київ : Держмедвидав УРСР, 1949. – 452 с.
213584
  Фердман Д.Л. Біохімія / Д.Л. Фердман. – Київ, 1961. – 504с.
213585
  Кучеренко М.Є. Біохімія : Збірник задач і вправ; Навч. посібник / М.Є. Кучеренко, Р.П. Виноградова, Ю.Д. Бабенюк. – Київ : Либідь, 1995. – 136с. – ISBN 5-325-00503-0
213586
   Біохімія : тестовий контроль знань : навч. посіб. для студ. біол. спец. вузів / Авт.: М.Є. Кучеренко, О.Ю. Пащенко, І.М. Туряниця та ін. – Київ : Либідь, 1995. – 344 с. – ISBN 5-325-00659-2
213587
   Біохімія : Підручник / За ред. Кучеренко М.Є. – Київ : Либідь, 1995. – 464 с.
213588
   Біохімія : Підручник для вищих навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, Ю.Д. Бабенюк, О.М. Васильев, О.М. та ін. Виноградов; КНУТШ; Біологічний фак-тет. – Київ : Київський університет, 2002. – 480с. – ISBN 966-594-334-0
213589
  Лисиця А.В. Біохімія : практикум : навч. посібник для студ. біол. спец. ВНЗ / А.В. Лисиця. – Суми : Університетська книга, 2009. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-237. – ISBN 978-966-680-444-3
213590
   Біохімія : підручник для студ. ВНЗ / [Л.І. Остапченко,Т.Р. Андрійчук, Ю.Д. Бабенюк та ін. ; за ред. Л.І. Остапченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 796, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 789. – ISBN 978-966-439-485-4
213591
   Біохімія : практикум : навч. посібник / [Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, О.В. Скопенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 295, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 293-295. – ISBN 978-966-933-004-8
213592
  Гвоздяк П.І. Біохімія води. Біотехнологія води : (автомонографія) / П.І. Гвоздяк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 226, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 195-212, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-762-2
213593
  Боєчко Ф.Ф. Біохімія для вчителя : посібник для вчителів / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко. – Київ : Радянська школа, 1985. – 264 с.
213594
  Марченко М.М. Біохімія інформаційних макромолекул : Навч. посібник для студ. біолог. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Марченко, Г.П. Копильчук; Мін-во освіти і науки України; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 344с. – ISBN 966-568-565-1
213595
  Рашба О.Я. Біохімія нервової системи / О.Я. Рашба. – Київ, 1952. – 72с.
213596
  Кучеренко М.Є. Біохімія нуклеїнових кислот : Навчальний посібник / М.Є. Кучеренко. – Київ : Вища школа, 1976. – 326с. : табл., ил.
213597
  Сопін Є.Ф. Біохімія патогенних мікробів та фактори захисту / Є.Ф. Сопін. – Київ, 1954. – 151с.
213598
  Папіш Ігор Біохімія підзолистого процесу в буроземах (CAMBISOLS) на еліово-деліовії Карпатського флішу / Папіш Ігор, Баранник Андрій, Бонішко Оксана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 50-56. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
213599
  Свиденко Л.В. Біохімія полину лимонного у зв"язку з інтродукцією в степову зону півдня України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Полин лимонний та його гібриди рекомендовано для вирощування в степовій зоні півдня України (Херсонська область).
213600
  Красільнікова Л.О. Біохімія рослин : навчальний посіб. для студ. біол. та мед. спец. вищ. навч. закл. / Л.О. Красільнікова, О.О. Авксентьєва, В.В. Жмурко. – Харків : Колорит, 2007. – 188, [4] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2004 р. - Алф. покажч.: с. 179-185. – Бібліогр.: с. 186-188. – (Серія "Університетська книга"). – ISBN 978-966-8536-46-5
213601
  Красільнікова Л.О. Біохімія рослин : навчальний посібник для студентів біолог. та медичних спец. вищих навч. закладів / Л.О. Красільнікова, О.О. Авксентьєва, В.В. Жмурко. – Харків : Основа, 2007. – 192с. – ISBN 978-966-495-042-5
213602
  Кобилецька М.С. Біохімія рослин : навч. посібник / М.С. Кобилецька, О.І. Терек ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 269, [1] с. – Предм. покажч.: с. 263–269. – Бібліогр.: с. 261–262. – ISBN 978-617-10-0299-9
213603
   Біохімія сільськогосподарських тварин. – Київ, 1953. – 60с.
213604
  Фердман Д.Л. Біохімія та її досягнення / Д.Л. Фердман. – К, 1963. – 48с.
213605
  Кононський О.І. Біохімія тварин : Підручник для підготовки фахівців в аграрних вищ. навч. закл. / О.І. Кононський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2006. – 454с. – ISBN 966-642-302-2
213606
  Остапченко Л.І. Біохімія у схемах і таблицях : Навчальний посібник для студ. біологіч. спеціальностей / Л.І. Остапченко, О.В. Скопенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 128 с. – ISBN 966-594-554-8
213607
   Біохімія. Практикум : практикум. – Київ : Либідь, 1995. – 152 с. – ISBN 5-325-00502-2
213608
   Біохімія: : пpогpамований контpоль iз застосуванням ЕОМ : навч. пос. – Київ : Либідь, 1993. – 240с. – ISBN 5-325-00141-8


  Пpогpами, запpопонованi в навчальному посiбнику, допоможуть студентам самостiйно пеpевipити свої знання, внести своєчаснi коpективи у самопiдготовку. Автоpами викоpистана пpогpама контpолю знань, що виключає запом"ятовування кодiв пpавильних вiдповiдей.
213609
  Великий М. Біохімія: від витоків до сьогодення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 124-126. – ISSN 1682-2366
213610
   Біохімія: ділові ігри та ситуаційні задачі : навч. посібник. – Київ : Либідь, 1994. – 208с. – ISBN 5-325-00504-9
213611
   Біохімія: еволюцiйна i поpiвняльна : Навч. посіб. / М.Є. Кучеренко, О.Ю. Пащенко, З.Й. Фабрі, І.М. Туряниця, С.М. Гайовий, Т.О. Задорожна, Л.М. Ростока. – Київ : Либiдь, 1997. – 400с. – ISBN 5-325-00000-0
213612
  Гарбарець Б.О. Біохімія: Збірник задач і вправ : навчальний посібник для студ. мед. вузів / Б.О. Гарбарець, І.Ф. Мещишен, В.К. Кухта. – Київ : Вища школа, 1993. – 170 с. – ISBN 5-11-004025-7
213613
  Бабенюк Ю.Д. Біохімія: терміни і номенклатура ферментів : [Навчальний посібник] / Ю.Д. Бабенюк, Л.І. Остапченко, О.В. Скопенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 356с. – ISBN 966-594-632-3
213614
   Біоцегла та біологічне різноманіття // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 8 : фото
213615
  Яцентюк Ю. Біоцентри локальної екомережі Мурованокуриловецького району Вінницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-41. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Виділено біоцентри локальної екомережі Мурованокуриловецького району Вінницької області. Охарактеризовано біотичне і ландшафтне різноманіття ключових територій місцевої екологічної мережі району. Визначено чітке географічне положення та площу ...
213616
  Чопик В.І. Біоцентризм – нова парадигма охорони біорізноманіття // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – C. 126-143. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 4)
213617
  Ситник К. Біоцентризм і глобалізм / К. Ситник, В. Чопик // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С.8-12. – ISSN 0372-6436
213618
  Міхєєв О.В. Біоцентричні принципи оптимізації складних техноекосистем шляхом вибору адекватних технологічних рішень // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1995-0519
213619
  Удовиченко В. Біоцентрично-мережна конфігурація лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України: метризація та оцінювання для потреб імплементації ландшафтного планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Представлене дослідження націлено на здійснення метризації та оцінювання біоцентрично-мережної конфігурації лісостепових комплексів тестового полігону території Лівобережної України як важливої основи імплементації ландшафтного планування. Означена ...
213620
  Удовиченко В.В. Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території Лівобережної України
213621
  Удовиченко В.В. Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території Лівобережної України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 146-151. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
213622
  Удовиченко В.В. Біоцентрично-сітьова конфігурація мішанолісових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 29-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
213623
  Миколюк О. Біполярна картина світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 березня (№ 52). – С. 9


  Якою бачать війну на Донбасі, свою батьківщину та дев"ять інших країн українські та російські студенти.
213624
  Ялі М.Х. Біполярна міжнародна система: теоретичний вимір // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 61-67
213625
  Храбан І.А. Біполярна система міжнародної безпеки часів "холодної війни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 173-177. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена аналізу біполярної системи міжнародної безпеки, що існувала за часів "холодної війни". У ній розглядаються причини та процес створення й завершення існування цієї системи, а також окреслено основні інституції та механізми ...
213626
  Літошенко Ю.В. Біполярність України - фактор соборності українського народу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 100-105. – ISSN 2077-1800
213627
  Загородній А.Г. Біржа. Біржові операції : термінологічний словник / Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк. – Вид. 2-ге, випр. та доп. – Київ : Алерта, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-8533-77-8
213628
  Хромов О.П. Біржі як об"єкт наукових досліджень М.І. Туган-Барановського // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 263-267. – ISSN 0320-4421


  Крізь призму листування вчених у статті подається авторська інтерпретація ставлення М.І. Туган-Барановського до математичного напряму в політичній економії.
213629
   Біржова діяльність : Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 264с. – ISBN 966-541-041-5
213630
  Пепа Т.В. Біржова діяльність : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.В. Пепа, Т.І. Пішеніна, В.В. Лавринович. – Київ : Ліра-К, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-96938-7-7
213631
  Раровська В.В. Біржова діяльність : навчальний посібник для студ. . навч. закл. / В.В. Раровська, Л.А. Останкова, С.Е. Акопов ; МОН України ; Краматорський екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-364-859-0
213632
  Бірюк С.О. Біржова компонента інформаційного середовища вітчизняного фондового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 44-47. – ISSN 2306-6806
213633
  Сохацька О.М. Біржова справа : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.М. Сохацька. – 2-е вид., переробл. та доп. – Тернопіль; Київ : Карт-бланш; Кондор, 2008. – 632с. – ISBN 966-7952-15-0
213634
  Гарарук Л.В. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.01 / Людмила Вікторівна Гарарук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
213635
  Гарарук Л.В. Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01- історія України / Гарарук Л.В.; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 175с. – Бібліогр.: 147-175 л.
213636
  Бобкова А.Г. Біржове право : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Донецьк. нац. ун-т; А.Г. Бобкова, Ю.О. Моісеєв. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 200с. – ISBN 966-364-095-2
213637
  Соловйов А.В. Біржове право : [комплект] : навчальний посібник / А.В. Соловйов. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 300 с., [c.301-628 на електрон.опт.диску (CD-ROM)]. – Бібліогр.: с. 292-300. – ISBN 978-966-418-119-5
213638
  Котирло О.О. Біржове право : навч. посібник / О.О. Котирло ; М-во внутр. справ України ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 267, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-617-673-005-7
213639
   Біржове право : навч. посібник / [Ю.М. Жорнокуй та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2013. – 203, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Предм. покажч.: 200-201. – Бібліогр. : с. 191-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-27-6
213640
  Улько Є.М. Біржовий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 13-22. – ISSN 2306-6792
213641
  Солодкий М.О. Біржовий ринок : Навч. посібник / М.О. Солодкий. – Київ : Джерела, 2001. – 336с. – ISBN 966-7831-10-8
213642
  Примостка Л.О. Біржовий ринок деривативів в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку / Л.О. Примостка, І.В. Краснова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 49-65. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
213643
  Беренштейн Б.Л. Біржовий ринок у контексті глобалізаційних явищ міжнародної економіки / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 145. – С. 396-405
213644
  Куриленко О. Біржові договори як вид договорів куплі-продажі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-80.
213645
  Канзафарова І.С. Біржові договори як різновид купівлі-продажу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 283-288. – ISSN 1563-3349
213646
  Сіташ Т. Біржові індекси як індикатори активності фондового ринку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 110-125. – ISSN 1684-906Х


  "Досліджено біржові індекси як індикатори активності фондового ринку. Доведено, що фондовий ринок є одним із найпривабливіших інструментів для інвестування. Акцентовано, що відкритий фондовий ринок у країні, який характеризується стабільною і сильною ...
213647
  Чесноков В.Л. Біржові операції : навчальний посібник для студ. навч. закладів / В.Л. Чесноков; під ред. М.А. Коваленка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 192с. – Шифр дубл.336 Чесн. – ISBN 978-966-364-605-3
213648
  Дудорова К. Біржові операції як різновиди алеаторних договорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.7-10. – Бібліогр.: 8 н.
213649
   Бірібі-чарівник. – Київ, 1960. – 91 с.
213650
  Мачихін Ф.М. Бірма (економіко-географ. характеристика) / Ф.М. Мачихін. – Київ, 1956. – 21с.
213651
  Климко Г.н. Бірма наших днів / Г.н. Климко. – К., 1961. – 75с.
213652
  Альбертон М Біро-Біджан / М Альбертон. – Х, 1930. – 179с.
213653
  Тургенєв І.С. Бірюк : Оповідання ; Переклад з російської мови / Іван Тургенев. – Київ : Вид. "Час" ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 23 с. – На тит. арк. та обкл. портр. авт. – (Видавництво "Час" ; Сер. 3 ; № 29)
213654
   Бірюков Олександр Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 37. – ISBN 978-966-439-754-1
213655
   Бірюков Олександр Миколайович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С 44. – ISBN 978-966-933-054-3
213656
  Шевчук Валерій Біс плоті : Історичні повісті / Шевчук Валерій. – Київ : Твім інтер, 1999. – 360с. – 8утШевчШифр дубл. – ISBN 966-7430-01-4
213657
  Петрарко Петро Бісектриса "п"ятого кута" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 3 с. обкл. – ISSN 0130-5212
213658
  Федорчук О. Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 452-468. – ISSN 1028-5091
213659
  Федорчук О. Бісерне оздоблення народної ноші лемків: історична реконструкція етнічної мистецької традиції // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 98-108. – ISSN 2664-4282
213660
  Федорчук О. Бісерний декор західноподільської народної ноші XX — початку ХХІ століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1163-1177. – ISSN 1028-5091
213661
  Гордієнко Д. Бісмарк: Німецька колоніальна політика і Берлінський конгрес // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Т. 29. – С. 142-156
213662
  Еверс Г.Г. Біснуваті / Г.Г. Еверс, 1927. – 185с.
213663
  Тарасенко В. Бісоціальний характер українського суспільства // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 135-154. – ISBN 978-966-02-7294-1
213664
  Кунгурцева-­Мащенко Бістабільні моделі рекреаційної економіки з урахуванням синергетичного ефекту // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 71-75. – ISSN 1997-4167


  "У статті запропоновано модель економічного зростання курортно-рекреаційного комплексу з урахуванням синергетичного ефекту. Дослідження модернізованої з урахуванням процесів інтеграції підприємницьких структур моделі економічного зростання демонструє ...
213665
  Сидоренко Д. Біткоїн та Блокчейн. Надбання цифрового прогресу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 340-342
213666
  Хмєляж К.С. Біткойн у польському правовому порядку // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 151. – С. 42-53. – ISSN 2224-9281
213667
  Попович В. Бітники // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 7/9. – С. 142-147. – ISSN 0130-321Х
213668
  Боднарчук Ю.В. Бітрикутні поліноміальні автоморфізми афінних просторів Аn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведено, що група ручних автоморфізмів афінного простору породжується афінною групою і одним довільним бітрикутним перетворенням.
213669
  Міськів Ю.О. Біферменантивна система на основі каталази і глюкозооксидази для фотометричного визначення глюкози / Ю.О. Міськів, О.Ю. Тананайко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 229
213670
  Масюк К.В. Біферментативна методика для кількісного виявлення глюкози та холестерину / К.В. Масюк, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 22
213671
  Денисова Т. Біфокальна оптика Аскольда Мельничука (образ України в романістиці американського письменника) // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 214-257. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
213672
  Парасюк І.О. Біфукація коливних режимів у швидко-повільній системі внаслідок втрати стійкості многовиду повільних рухів / І.О. Парасюк, Б.В. Репета // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 180-184. – ISBN 978-617-7021-27-7
213673
  Анісмов І.О. Біфуркації в генераторі шуму Кияшка-Піковського-Рабиновича / І.О. Анісмов, Т.В. Сіверський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-18. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  На основі числового та аналітичного розв"язання системи рівнянь, що описують генератор шуму Кияшка-Піковського-Рабиновича, досліджено біфуркації між характерними режимами роботи схеми. В деяких випадках одержано аналітичні вирази для меж областей ...
213674
  Жданов В.І. Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах : навч. посібник / В.І. Жданов, І.В. Стьопочкіна, А.В. Тугай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 159-163
213675
  Маслій Н.Д. Біфуркаційна модель розвитку сфери зв"язку та інформатизації під впливом кризових явищ // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 132-138. – ISSN 2071-4653
213676
  Дубінін В.В. Біфуркаційна сутніть етнічних інтересів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 140-146


  Розглядається біфуркаційна сутність процесу пошуку і вибору раціональних та ірраціональних принципів, шляхів, форм, методів, способів і засобів розв"язання протиріч між субстанційними і атрибутивними властивостями етнічних спільнот. Ключові поняття: ...
213677
  Бутко М.П. Біфуркаційний стан державотворчого ядра України в умовах реалізації євроінтеграційного курсу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 49-64 : табл., рис. – Бібліогр: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
213678
  Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
213679
  Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено цивілізаційні аспекти і наслідки перемін планетарного масштабу, пов"язані із зміною світових лідерів. В ув"язці з цими "тектонічними" зрушеннями позначено тенденції, що свідчать про ренесанс, насамперед азіатських цінностей, і про згортанняу ...
213680
  Решетило В. Біфуркаційний характер інституційних змін соціально-економічних систем перехідного типу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
213681
  Андрійчук В.Г. Біфуркаційність розвитку світової економіки та візуалізація координат України в міжнародному поділі праці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 5-9
213682
  Кубічка А.А. Біфуркація коізотропних торів при порушенні абелевої симетрії гамільтонових систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 134-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується питання існування гладкої в сенсі Вітні сім"ї коізотропних інваріантних торів Гамільтонових систем з абелевими симетріями при малому збуренні функції Гамільтона.
213683
  Андрійчук В.Г. Біфуркація реструктуризації світового господарства й візуалізація координат України в міжнародному поділі праці // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1. – С. 9-17. – ISSN 1729-7036
213684
  Ніколова Н.І. Біфуркація Схід-Захід з позицій соціоприродної історії: шляхи Греції та Китаю // Давня культура України у світовому контексті : монографія / Н.І. Ніколова. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С. 52-57. – ISBN 978-966-622-899-7
213685
  Цехмістер Я.В. Біфуркація Хопфа і Т"юрінга у флуктуаційних моделях процесів самоорганізації : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.04.14 / Цехмістер Я. В.; КУ. – К., 1994. – 16л.
213686
  Сіданіч М.О. Біхевіоралізм як класична політична теорія та його вплив на розвиток політичної науки : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Сіданіч Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 222 л. – Бібліогр.: л. 209 - 222
213687
  Сіданіч М.О. Біхевіоралізм як класична політична теорія та його вплив на розвиток політичної науки : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Сіданіч М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв
213688
  Янченко Т.В. Біхевіоризм Дж. Уотсона як підгрунтя розвитку педологіїї // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 64-72. – ISSN 2304-06294
213689
  Коваленко Є.Я. Біхевіоризм як специфічний напрям в культурі індустріального менеджменту // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 14-21. – ISSN 2226-2180
213690
  Жук В. Біхевіористичний підхід до формування селозберігаючої моделі розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки країни / В. Жук, К. Салаєв // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 11-23 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
213691
  Ватаманюк О.З. Біхевіористський підхід у сучасній економічній теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-51. – ISSN 1811-3141
213692
  Лебедкін С. Біягенетычны закон і тэорыя рэкапітуляцый / С. Лебедкін. – Менск, 1936. – 388 с.
213693
  Пенкова Л.В. Біядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів : Дис. ... канд. хім. наук : Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Пенкова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 153 л. – Додатки: л. 148-153. – Бібліогр.: л. 131-147
213694
  Пенкова Л.В. Біядерні комплекси 3d - металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Пенкова Л.В. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
213695
  Горнійчук О.Є. Біядерні комплекси лантаноїдів з біс-хелатуючими лігандами каф-типу / О.Є. Горнійчук, В.О. Труш, Н.С. Каряка // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 51
213696
  Бедерак Д.Я. Біядерні комплекси міді(II) з основами Шиффа з гнучкими дисульфідними містками / Д.Я. Бедерак, Ю.А. Русанова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 9
213697
  Петров С. БКП в борьбе против монархо-фашизма 1941-44 гг. / С. Петров. – М., 1973. – 303с.
213698
  Димитрова С. БКП против десния опортюнизъм за единство на работническата класа (1917-1923 г.) / Стела Димитрова. – София : Партиздат, 1977. – 330 с.
213699
  Богданович О. Блаватская и Одесса : Одесские годы Елены Петровны Блаватской и членов ее семьи / О. Богданович. – Одесса : Путь познания, 1998. – 200с. – ISBN 966-555-046-2
213700
  Тайлер Э. Блага земные / Э. Тайлер. – Москва, 1980. – 191 с.
213701
  Богачов А. Блага цивілізації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-50. – ISSN 0235-7941
213702
   Благая весть. – М., 1990. – 363с.
213703
  Магомедов Б Благая весть : кн. стихов / Б Магомедов. – Ярославль, 1991. – 255 с.
213704
  Любарский Д.С. Благая весть / Д.С. Любарский. – Каменск-Шахтинский, 1993. – 93с.
213705
  Лиханов А.А. Благие намерения. / А.А. Лиханов. – М., 1980. – 112с.
213706
  Лиханов А.А. Благие намерения: Повести. / А.А. Лиханов. – Москва, 1981. – 560 с.
213707
  Селиванов Ф.А. Благо / Ф.А. Селиванов. – Томск, 1967. – 66с.
213708
  Бойченко М.І. Благо / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 36-37. – ISBN 966-642-073-2
213709
  Прокопенко В.В. Благо и другие идеи Платона // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 6-15. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
213710
  Попов Е.А. Благо и социальное благополучие в социокультурном измерении // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 28-32. – ISSN 1812-8696
213711
  Демин Ю.В. Благо народа - высшая цель КПСС / Ю.В. Демин, З.Д. Фастова. – М, 1967. – 76с.
213712
  Куценко В.И. Благо народа - высшая цель социализма / В.И. Куценко. – К., 1981. – 172с.
213713
  Труфанов И.П. Благо народа. Как оно создается? / И.П. Труфанов. – Л., 1976. – 96с.
213714
   Благов Євген Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 26. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
213715
  Успенский В., Писарев С. Благоверный князь Михаил Александрович Тверской : Древняя повесть о его жизни. – Санкт-Петербург : [Печатня В.В.Комарова], 1903. – 47 с. : ил.
213716
  Глубоковский Н. Благовестие св. Апостола Павла / Н. Глубоковский, 1905
213717
  Глубоковский Н.Н. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу / Н.Н. Глубоковский, ординарный профессор С.-Петербургской духовной академии. – Санкт-Петербург : Синод. тип.
Кн. 3 : Божественность "Евангелия" Павлова и метод обоснования сего в исследовании о нем ; Дополнения и Указатель содержания первых двух книг. – 1912. – 80 с. – Без тит. л.
213718
  Глубоковский Н. Благовестие христианской свободы в послании св. апостола Павла к Галатам : Сжатый обзор апост. послания со стороны его первонач. читателей, условий происхождения, по содерж. и догмат. ист. значению / [Соч.] Николая Глубоковского, орд. проф. Спб. духов. акад. – Санкт-Петербург : Тип. А.П. Лопухина, 1902. – 156, [1] с.
213719
  Обухова С. Благовещение // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 32-25. – ISSN 1818-2968
213720
  Маркина Н. Благовещенский собор / Н. Маркина. – Москва, 1970. – 13 с.
213721
  Благовещенский С.И. Благовещенский собор : путеводитель / С.И. Благовещенский; Авт.: Н. Бадулина; ред.: Х. Лукьянец. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – 16 с.
213722
   Благовещенску 100 лет. – Благовещенск, 1958. – 56с.
213723
  Шама О. Благовидная интервенция // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 33 (257), 12 сентября 2019. – С. 60-64


  80 лет назад СССР оккупировал Восточную Польшу с украинским и белорусским населением. Кремль обыграл это как освобождение, принял под свое крыло приобретенные земли, а затем "подарил" их Киеву и Минску.
213724
  Листопад А. Благовійте перед життям // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 січня (№ 3-4)


  "Про дві Нобелівські премії важливо наголосити сьогодні". Лауреат Нобелівської премії миру (1952) - Альберт Швейцер та лауреат Нобелівської премії миру (2017) - Міжнародна кампанія за відмову від ядерної зброї (ICAN).
213725
  Нікольський Є. Благовірний князь Костянтин Острозький - покровитель і просвітитель українського народу // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 105-109. – ISSN 2306-028X
213726
  Бурлаков С. Благовісний поклик висоти // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 2-3. – ISSN 0130-321Х
213727
   Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського = Litterae-nuntiae Suae Beatitudinis Miroslai-Ioannis Cardinalis Lubachivsky. – Рим
Рік 21, Кн.1/4. – 1985
213728
   Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського = Litterae-nuntiae Suae Beatitudinis Miroslai-Ioannis Cardinalis Lubachivsky. – Рим
Рік 22, Кн.1/4. – 1986
213729
   Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського = Litterae-nuntiae Suae Beatitudinis Miroslai-Ioannis Cardinalis Lubachivsky. – Рим : [б. в.]
Рік 23, кн.1/2. – 1987
213730
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 1, Кн.1, 2/3. – 1965
213731
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 2, Кн.1, 2/4. – 1966
213732
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 3, Кн.1/2, 3/4. – 1967
213733
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 4, Кн.1/4. – 1968
213734
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 5, Кн.1/4. – 1969
213735
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 6, Кн.1/4. – 1970
213736
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 7, Кн.1/4. – 1971
213737
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 8, Кн.1/4. – 1972
213738
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду = Litterae-nuntiae Archiepiscopi Maioris ritus bysantino-ucraini (graeco-rutheni). – Кастельгандольфо
Рік 9, Кн.1/4. – 1973
213739
   Благовісник Верховного Архиєпископа византійсько-українського (греко-руського) обряду. – Кастельгандольфо
Рік 10, Кн.1/4. – 1974
213740
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISSN 2078-7022
2012 рік. – 2013
213741
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISSN 2078-7022
2013 рік. – 2014
213742
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 966-7094-42-1
№ 5. – 2005
213743
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 978-966-96883-0-9
№ 6. – 2006
213744
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 978-966-96883-3-0
№ 7. – 2007
213745
   Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара : Видання Патріаршої курії УГКЦ. – Львів : Друкарські куншти. – ISBN 978-966-96883-6-1
№ 8. – 2008
213746
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 1. – 2001
213747
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 2. – 2002
213748
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 3. – 2003
213749
   Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви Блаженного Любомира Кардинала Гузара. – Львів
№ 4. – 2004
213750
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 11, Кн.1/4. – 1975
213751
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 12, Кн.1/4. – 1976
213752
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 13/15, Кн.1/4. – 1977
213753
   Благовісник Патріярха Києво-Галицького і Всієї Руси = Litterae-nuntiae Patriarchae Kioviensis-Haliciensis et Totius Rus. – Кастельгандольфо
Рік 16/20, Кн.1/4. – 1980
213754
  Цвид А.П. Благовіст крізь відмацький регіт / А.П. Цвид. – Київ, 1992. – 131 с.
213755
  Грабар С. Благовістування // Київська Русь : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 11 : Грунт. – С. 109-134.


  Творчий портрет Володимира Слєпченка
213756
  Зінченко А.Л. Благовістя національного духу : Українська церква на Поділлі в першій третині 20 ст. / А.Л. Зінченко. – Київ : Освіта, 1993. – 256с. – ISBN 5-330-02887-6
213757
  Яковина О. Благовіщення та образ Богородиці в церковній традиції і в поемі Тараса Шевченка "Марія" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3 (591). – С. 39-46. – ISSN 0236-1477
213758
  Клименко Н. Благовіщенська церква як громадський та духовно-культурний осередок мешканців м. Києва // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 135-141. – ISSN 2222-5250


  Тогочасний міський голова Г. Ейсман особисто пожертував під забудову свою садибу на колишній Жандармській вулиці. У церкві бував М. Грушевський. Про це свідчать його записи у щоденнику. І. Шишманов - відомий болгарський вчений-історик, який був ...
213759
  Литтелл Джонатан Благоволительницы : фрагменты романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 140-192. – ISSN 1130-6545
213760
  Винокуров Е.М. Благоговение / Е.М. Винокуров. – Москва, 1981. – 127с.
213761
  Швейцер А. Благоговение перед жизнью / А. Швейцер; Общ. ред. А.А.Гусейнова и М.Г.Селезнева. – Москва : Прогресс, 1992. – 576с. – ISBN 5-01-002083-1
213762
  Колодиева С. Благоговение перед Жизнью : поэзия Сергея Лучникова // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 162-165


  О самобытном поэте-космисте и философе с Алтая Сергее Анатольевиче Лучникове.
213763
  Гардашук Т. Благоговіння перед життям // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 7


  Конвенція про біологічне різноманіття - 25 років у дії. Згадується знаний учений-еколог, доктор біологічних наук Ярослав Іванович Мовчан , який доклав чимало зусиль для того, щоб Україна отримала ефективні важелі в здійсненні екологічної політики ...
213764
  Сафонік Л. Благоговіння перед життям А.Швейцера як утвердження сенсу життя (критика морально-етичної концепції А. Шопенгауера) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 49-54. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
213765
   Благоданость. Послание великому русскому народу от узбекского народа. – Ташкент, 1963. – 60с.
213766
  Решетников Л.В. Благодарение : книга стихов / Леонид Решетников. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 223 с. : портр., ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
213767
  Демидов В.И. Благодарение / В.И. Демидов. – М, 1984. – 80с.
213768
  Сорокин В.В. Благодарение / В.В. Сорокин. – Москва : Современник, 1986. – 302 с.
213769
  Решетников Л.В. Благодарение. / Л.В. Решетников. – М., 1975. – 191с.
213770
  Коновалов Г.И. Благодарение. Предел / Г.И. Коновалов. – Москва, 1986. – 556с.
213771
  Решетников Л.В. Благодарение: Кн. стихов. / Л.В. Решетников. – Москва, 1982. – 128с.
213772
  Снегова И.А. Благодаренье / И.А. Снегова. – М., 1979. – 191с.
213773
  Зеленский В.И. Благодарит земля / В.И. Зеленский. – Новосибирск, 1974. – 95с.
213774
   Благодарная память. – Москва, 1984. – 543с.
213775
   Благодарная Украина - Благородной Кубе = De la agradecida Ucrania a la noble Cuba : материалы Международной научно-практической конференции, 03-04 ноября 2010 / М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политех. ин-т", Фак. социологии и права ; Посольство Респ. Куба в Украине ; Ассоц. дружбы "Украина-Куба" ; [отв. ред. Новиков Б.В.]. – Киев : НТУУ "КПИ", 2010. – 287, [1] с. : табл. – Текст на укр. и рус. языках. – ISBN 978-966-622-386-2
213776
  Дубинянская Я. Благодарно принимать // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268


  Эльдар Рязанов.
213777
  Флоря В. Благодарное слово учителю // Revista Nationala de Drept / Universitatea de Stat din Moldova [etc.]. – Chisinau, 2014. – Nr. 10 (168). – С. 30-33. – ISSN 1811-0770


  Памяти члена-корреспондента Академии наук СССР, профессора Пионтковского Андрея Андреевича.
213778
  Еремин Д.И. Благодарность / Д.И. Еремин. – М., 1975. – 136с.
213779
  Шульгин. И. Благодарность / И. Шульгин. – Свердловск, 1975. – 95с.
213780
  Шамсаев М.Д. Благодарность / М.Д. Шамсаев. – Грозный, 1977. – 31с.
213781
  Шри Чинмой Благодарность : божественное качество, воплощающее все божественные качества : избранное / Шри Чинмой ; [пер. с англ., редакция С. Цыбенко ; Центр Шри Чинмоя]. – Одесса : ТЭС, 2020. – 258 с. : фотоил. – Назв. на корешке: Благодарность. - На обл. также: Для вашего ума, сердца и души. - Пер. изд. : Gratitude. One Divine Quality That Embodies All the Divine Qualities / Sri Chinmo. – ISBN 978-617-7711-77-2
213782
  Ткаченко В.Д. Благодарность земле / В.Д. Ткаченко. – Москва, 1968. – 72 с.
213783
  Лацис В.Т. Благодарность Тениса Урги : рассказы / В.Т. Лацис; пер. с латыш. – Москва : Воениздат, 1953. – 48 с.
213784
  Коржиков В.Т. Благодарность. / В.Т. Коржиков. – Москва, 1965. – 122с.
213785
  Лысцов И.В. Благодарствую, жизнь! / И.В. Лысцов. – М., 1966. – 119с.
213786
  Макаров В.А. Благодарю / В.А. Макаров. – Новосибирск, 1975. – 64с.
213787
  Самбуев М. Благодарю : стихи и поэмы / М. Самбуев; Мэлс Самбуе ; впер. с бурят. – Москва : Современник, 1984. – 77 с.
213788
  Кулиев К. Благодарю за солнце : стихи разных лет / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 159 с.
213789
  Карпунин Г.Ф. Благодарю за эту встречу / Г.Ф. Карпунин. – Новосибирск, 1966. – 48с.
213790
  Лавров И.М. Благодарю судьбу / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1972. – 336с.
213791
  Азовская Т.Н. Благодарю судьбу : стихи / Т.Н. Азовская. – Алма-Ата : Жалын, 1979. – 31с. – (Первая книга поэта)
213792
  Ушаков М.Т. Благодарю судьбу: стихи. / М.Т. Ушаков. – Ташкент, 1980. – 86с.
213793
  Васковская Е.П. Благодарю тебя, судьба / Е.П. Васковская. – Львов, 1984. – 70с.
213794
  Киселев И.М. Благодарю, Зесля, благодарю... / И.М. Киселев. – Кемерово, 1983. – 207с.
213795
  Мамонтов К.Я. Благодарю, тебя, Отчизна! / К.Я. Мамонтов. – Воронеж, 1977. – 79с.
213796
   Благодатна екзотика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 44-45 : фото
213797
  Сорока М. Благодатна нива його життя. До 100-річчя з дня народження відомого літературознавця і мистецтвознавця Олега Бабишкіна // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 213)
213798
  Нурмухамедов Т. Благодатная земля : стихи / Толенды Нурмухамедов ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1983. – 71 с.
213799
  Юсуф Баласагунский Благодатное знание / Юсуф Баласагунский. – Москва : Наука, 1983. – 558 с.
213800
  Баласагуни Ю. Благодатное знание / Ю. Баласагуни. – Л, 1990. – 555с.
213801
  Атаджанов А. Благодатный дождь : стихотворения и поэмы : пер. с туркм. / Ата Атаджанов ; вступ. ст. В. Савельева. – Москва : Художественная литература, 1986. – 366, [1] с., [1] л. портр.
213802
   Благодатный Огонь над Гробом Господним. – Москва : Пересвет, 1991. – 48 с. : ил.
213803
  Данилова Д. Благодать воз благодать. Алексей Ушаков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
213804
  Ціпко А. Благодать і слово в житті Іларіона, пресвітера берестовського, митрополита київського // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
213805
  Никифоров Л.П. Благодетель Человечества Викентий Поль (Св. Винцент Деполь) основатель общин сестер милосердия / Л.П. Никифоров. – Москва : Типография И.А. Баландина, 1900. – 162 с.
213806
  Полякова О. Благодійна вистава в ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 8


  В ІМВ відбулася прем"єра англомовної п"єси О. Уайльда "Ідеальний чоловік", поставлена під керівництвом зав. кафедри іноземних мов Валентини Вікторівни Дайнеко. Усі зібрані кошти передані на благодійність.
213807
  Савченко О.І. Благодійна діяльність Австралійського товариства допомоги політичним засланим та каторжникам в Росії у 1912 - 1917 рр. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 138-151. – ISBN 978-966-383-522-8
213808
  Бондаренко О. Благодійна діяльність в Наддніпрянській Україні (остання чверть XVIII - початок XX ст.): історіографія імперської доби // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 188-199. – ISSN 2415-3567
213809
  Гайдай О.М. Благодійна діяльність жінок династії Харитоненків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 11 (236). – С. 33-38. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
213810
  Баранова Н.В. Благодійна діяльність Київського митрополита Платона Городецького в царині допомоги доброчинним товариствам та установам // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 11-17. – ISSN 1728-3671
213811
  Макушина Г. Благодійна діяльність купецтва міста Миколаєва в другій половині XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 3 (266). – С. 217-237. – ISSN 2409-9260
213812
  Жукова С. Благодійна діяльність родини Терещенків у Глухові // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – Вип. 16 (19). – С. 50-55. – (Серія " Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 5). – ISSN 2078-063X
213813
  Ільченко О.Ю. Благодійна діяльність серед жінок: Варвара Рєпніна - фундаторка Полтавського інституту шляхетних дівчат // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – С. 65-71. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 12 (22))
213814
  Коцур В. Благодійна діяльність у житті кошового отамана П.Калнишевського: українська історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 62-65
213815
  Рощина Л.О. Благодійна діяльність українських братств // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 38-42. – ISSN 1728-3671
213816
  Ангелова А.О. Благодійна діяльність українських релігійних організацій у сфері опіки над літніми людьми // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 1 (9). – C. 7-13. – ISSN 2412-1185
213817
  Ткаченко О. Благодійна допомога у вигляді робіт і послуг: документальне оформлення та облік // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 32-35
213818
   Благодійна краса / за матеріалами А. Левченко // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 6


  "Традиційний студентський конкурс "Міс та містер Інституту журналістики" уперше пройшов у новому форматі – усі учасники виступали в парах.".
213819
  Демчук Б. Благодійне вшанування Митрополита Іларіона (Івана Огієнка) // Український голос. – Вінніпег, 2018. – 19 лютого (ч. 3/4). – С. 13


  "Із нагоди 135-річчя від дня народження Митрополита Іларіона (Івана Огієнка), Фундація ім. митр. Іларіона (Огієнка) видала 2 нові праці базовані на документально-публіцистичні оповіді".
213820
   Благодійний аукціон // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 5


  На економічному факультеті в рамках благодійної акції "Україна - єдина країна" пройшла виставка художніх робіт аспірантки кафедри "Економічна теорія, макро- і мікроекономіка" Олени Плешакової. 1 жовтня на факультеті відбулася творча зустріч із ...
213821
  Шайхалієва Ю. Благодійний бал // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Нещодавно Всеукраїнський благодійний фонд "Майбутня країна" та студентський парламент нашого університету провели благодійний "Бал націй".
213822
   Благодійний бал // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  Масовим виконанням класичного віденського вальсу запам"ятався цьогорічний Благодійний бал ІМВ. Вступною промовою бал урочисто відкрив директор Інституту В. Копійка.
213823
   Благодійний бал // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 5


  У Колонній залі КМДА відбувся Благодійний бал нашого Університету. Прекрасні пари з різних факультетів та інститутів КНУ зібралися разом, щоб створити неповторну атмосферу чарівного свята. Вступною промовою бал урочисто відкрив проректор П. Бех та ...
213824
   Благодійний бал // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  У Колонній залі КМДА відбувся Благодійний бал КНУ. Прекрасні пари з різних факультетів та інститутів зібралися разом, щоб створити неповторну атмосферу чарівного свята. Кошти, зібрані під час Благодійного балу , використано для друку книжок шрифтом ...
213825
  Бегаль І. Благодійний бал "Молодь проти СНІДу" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Організатори балу - студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Організатори кажуть, що на благодійні пожертви будуть придбані медикаменти та речі першої необхідності, які передадуть Інфекційному відділенню ...
213826
   Благодійний концерт театру тіней в ІМВ / прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  Відбувся благодійний концерт за участю театру тіней Fireflies студентів ІМВ, кошти від якого передбачені на медикаменти для онкохворих дітей лікарні "Охмадит".
213827
  Кучеренко С. Благодійний фонд імені Івана і Юрія Лип як місце пам"яті // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 238-242. – ISBN 978-617-7196-23-4
213828
  Мазніченко О. Благодійний фонд розвитку архітектури імені Н.Б. Чмутіної. Від особистості митця до архітектурної школи // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 69-74. – ISSN 2309-8813
213829
  Осипенко О. Благодійник із Млієва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 березня (№ 46/47). – С. 12


  Минає 160 років з часу виходу останнього, прижиттєвого "Кобзаря" Т. Шевченка.
213830
  Кудрявцев Лев Благодійники України // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 32-33
213831
  Ісламова А. Благодійництво - спосіб захисту соціальних прав людини - потреба конституціоналізації // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 201-202
213832
  Тронько Т. Благодійництво в освіті Полтавщини (друга половина XIX ст.) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 139-147


  Визначаються головні напрями благодійної діяльності в галузі освіти Полтавщини у другій половині ХІХ століття. Розглядаються заходи доброчинців по створенню нових навчальних закладів та фінансуванню існуючих. Розкриваються способи допомоги вихованцям у ...
213833
  Романюк Н.Й. Благодійництво і меценатство як засіб підвищення соціального статусу підприємців Південно-Західного краю Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 190-200
213834
  Сильницький Ю. Благодійництво у правовому та податковому аспектах // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 12. – С. 17-20


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
213835
  Чепурнов В.О. Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної господарської діяльності : монографія / В.О. Чепурнов, В.І. Ярема ; М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2008. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-138. – ISBN 978-966-2921-41-0
213836
  Овчаренко Р. Благодійництво як ресурс розвитку громадянського суспільства в умовах війни // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 123-126
213837
  Кузьміна І.В. Благодійництво як спосіб життя барона Федора Штейнгеля // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 200-213
213838
  Ільченко О. Благодійниця княгиня Варвара Рєпніна - подвижниця жіночої освіти на Полтавщині // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 54-58. – ISSN 0131-6788
213839
  Ісса Т.В. Благодійницька діяльність графів Браницьких під час Першої світової війни // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 79-81. – ISSN 2076-1554
213840
  Яцків О. Благодійницька діяльність жіночих францисканських згромаджень в Галичині у другій половині XIX - на початку XX ст. // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 38-42. – ISSN 2523-4234
213841
  Гордійчук О. Благодійницька діяльність Київського товариства грамотності в сфері народної освіти наприкінці XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : збірник наукових праць / Буковинський, державний фінансово-економічний університет. – Чернівці, 2016. – С. 33-38. – (Гуманітарні науки)
213842
  Балухтіна О.М. Благодійницька діяльність православних монастирів півдня України в другій половині XIX ст. - 1917 р. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 18-22. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
213843
  Ісса Т.В. Благодійницька діяльність представників дворянства київської губернії в роки першої світової війни // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 53-58. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
213844
  Гузунова М. Благодійницька діяльність релігійних братств Полтавщини кін. XIX - поч. XX ст. (за матеріалами Полтавських Єпархіальних Відомостей) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 8-9
213845
  Кунанець Н. Благодійні джерела формування фондів наукових книгозбірень м. Львова в кінці XIX - на початку XX ст. // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 3 (49). – С. 12-16
213846
  Яворська О. Благодійні організації як суб"єкти цивільного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 232-235
213847
  Коновейчук Х.Б. Благодійні організації: адміністративно-правове регулювання організації та діяльністі : монографія / Х.Б. Коновейчук ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.І. Кафарського ; Нац. ун-т вод. госп-ва і природокористування, Навч.-наук. ін-т права. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. – 176, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-176. – ISBN 978-966-8969-75-1
213848
  Опанасенко В. Благодійні справи чернігівського дворянства // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С. 138-141
213849
  Ступак Ф.Я. Благодійні товариства Києва (др. пол. ХІХ-поч. ХХ ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : Хрещатик, 1998. – 208с. – (Історія благодійності ; 1). – ISBN 5770702958
213850
  Посохов С.І. Благодійність в історії Харківського університету // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 304-306. – ISBN 966-02-0598-8
213851
  Немченко А.О. Благодійність в Київський Русі, як соціально-культурна засада розвитку благодійної діяльності в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 138-141. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (8))
213852
  Корнієнко В.М. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина XIX - початок XX століть) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Корнієнко Віра Миколаївна ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
213853
  Гулевська-Черниш Благодійність в Україні: післясмак 2016-го // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 12


  "2016 рік завершився — канув у минуле. Але залишився післясмак: кисло-солодкий, з легкою гірчинкою й манливими запахами. З цифрами і фактами. Що виніс із нього благодійний сектор, і куди рухатиметься далі? Цифри і факти свідчать... У грудні ...
213854
  Ільченко О. Благодійність жінок в освіті України як вимога часу // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 101-109. – ISSN 2524-2474


  Благодійні фонди та організації, що діяли або діють, соціальні проекти і програми яких націлені на вирішення важливих освітніх проблем ХXI ст. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка.
213855
  Коцур А. Благодійність і меценатство кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського / А. Коцур, Г. Коцур // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 324-331. – ISBN 978-966-2464-25-2
213856
  Строгаль М.О. Благодійність і фандрейзинг: зарубіжний досвід // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 46-56. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
213857
  Таранець С.В. Благодійність купців-старообрядців у сфері освіти (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 86-95. – ISSN 0130-5247
213858
  Ступак Ф.Я. Благодійність на сторінках періодичних видань (журнал "Детская помощь") // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
213859
  Сергійчук І.М. Благодійність на Сумщині: відродження традицій // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 66-72. – ISBN 978-966-171-277-4
213860
  Коцур В. Благодійність полково-сотенної козацької старшини середини XVII-XVIIIст. в оцінці української сучасної історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 61-71


  Аналізуються найважливіші дослідження представників сучасної української історіографії, що стосуються благодійної діяльності козацької старшини середини XVII - XVII ст. Анализируются важнейшие достижения представителей современной украинской ...
213861
  Сергієнко В. Благодійність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню благодійності православних церковних братств Лівобережної України в 1864-1917 рр. Схарактеризовано здобутки братських організацій за основними напрямками благодійництва. Визначено особливості церковно-громадської ...
213862
  Ткачук І.Я. Благодійність як джерело фінансового забезпечення діяльності та розвитку громадських організацій України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 108-112


  У статті розглянуто тенденції фінансового забезпечення діяльності громадських організацій України такими групами благодійників, як громадяни, вітчизняні підприємства та організації, а також нерезиденти у період 2006—2013 рр. Виявлено економічні та ...
213863
  Повстин О.В. Благодійність як інструмент реалізації державної соціальної політики // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 2 (24). – С. 26-33. – ISSN 2308-1988
213864
  Величко О.А. Благодійність як прояв соціальної відповідальності особистості: соціологічний аспект / О.А. Величко, О.О. Олійник // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 103-111. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
213865
  Дейч М.Є. Благодійність як прояв соціальної відповідальності: стан і перспективи розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 137-143
213866
  Гоцька Є.М. Благодійність як складова соціальної діяльності мусульманських громад України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 11-15


  Наразі в Україні триває процес трансформації мусульманської громади. Разом з етапом її інтеграції, народилась тенденція до активного включення ісламських ідентичностей у сучасні дискурси сьогодення України. Одним з яких беззаперечно є соціальна ...
213867
  Литвин І.В. Благодійність як цивільно-правова категорія: доктринальний вимір // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 104-112. – (0). – ISSN 2078-9165
213868
  Опілат Д.М. Благодійність як чинник розвитку суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 160-166. – ISSN 2072-1692
213869
  Казьмирчук Г.Д. Благодійність, санітарія та медичне обслуговування населення як аспекти практичної діяльності органів міського громадського управління Правобережної України в другій половині XIX ст. / Г.Д. Казьмирчук, Т.О. Щерба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-80. – (Історія ; вип. 55)


  На основі аналізу архівних матеріалів розглядаються такі аспекти практичної діяльності міських громадських управлінь, як благодійність, санітарія та медичне обслуговування населення міст Правобережної України в другій половині ХІХ ст.
213870
  Пацера М. Благодійність: за покликом серця чи з розрахунку? // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 49-52
213871
  Їжак О. Благодушний Мюнхен // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 3


  "16–18 лютого відбулася чергова щорічна Мюнхенська конференція з питань безпеки. Традиційна доповідь, яка готується до початку конференції, мала заголовок "На краю прірви - чи можна відійти?". Не все так страшно. Падати в прірву ніхто не збирався, але ...
213872
  Каныкин А.И. Благое дело / А.И. Каныкин. – Москва, 1978. – 159с.
213873
  Караев Г.Н. Благоев в Петербурге / Г.Н. Караев. – Ленинград : Лениздат, 1966. – 64 с. : ил.
213874
  Рифель Марина Благожелательный настрой как объединяющее мир начало : Бриллиантовая звезда. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 37-39 : Фото
213875
  Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала / К.В. Харский. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 496с. – ISBN 5-94723-506-4
213876
  Ленц З. Благонадежный гражданин и другие рассказы : пер. с немецкого / З. Ленц. – Москва : Прогресс, 1970. – 175 с.
213877
   Благонамеренные мысли по поводу представителей в новую Киевскую Городскую Думу = Подарок киевлянам, без различия, избиратели они или обыкновенные смертные. – Киев, 1906. – 34 с.
213878
  Салтыков-Щедрин М.Е. Благонамеренные речи : [очерки] : в 2-х т. / [соч.] М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского
Т. 1. – 1876. – 326, [1] с. – Конволют. - Пер.: Благонамеренные речи. Т. 2
213879
  Салтыков-Щедрин М.Е. Благонамеренные речи : [очерки] : в 2-х т. / [соч.] М.Е. Салтыкова (Щедрина). – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского
Т. 1. – 1876. – 326, [1] с. – Конволют. - Пер.: Благонамеренные речи. Т. 2
213880
  Салтыков-Щедрин Благонамеренные речи. Т. 2 : [очерки] : в 2-х т. / [соч.] М.Е. Салтыкова (Щедрина) // Благонамеренные речи : [очерки] : в 2-х т. / Салтыков-Щедрин. – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1876. – Т. 1. – 326, [1] с.
213881
  Салтыков-Щедрин Благонамеренные речи. Т. 2 : [очерки] : в 2-х т. / [соч.] М.Е. Салтыкова (Щедрина) // Благонамеренные речи : [очерки] : в 2-х т. / Салтыков-Щедрин. – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1876. – Т. 1. – 326, [1] с.
213882
  Салтыков-Щедрин Благонамеренные речи. / Салтыков-Щедрин. – М., 1984. – 639с.
213883
  Шавалиев Д.Ш. Благопожелания : [стихи] / Дава Шавалиев ; [записал А. Балакаев] ; пер. с калмыц. А.М. Николаева ; [ил.: Н. Будников]. – Элиста : Калмиздат, 1964. – 48 с. – Миниатюрное издание
213884
  Жалсараев Д. Благопожелания : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. – Москва : Детская литература, 1984. – 63 с.
213885
  Шапошникова С.С. Благополучный исход / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1986. – 279с.
213886
  Жорнова О. Благополуччя здобувачів вищої освіти як об"єкт моніторингу її якості / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 36-44. – ISSN 1682-2366
213887
  Жорнова І О. Благополуччя студента: осягти чи ігнорувати? / І О. Жорнова, О.І. Жорнова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 1-6
213888
  Михеенкова М.А. Благоприятствование защите в уголовном процессе: историческая реконструкция понятия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 7. – С. 111-116. – ISSN 0132-0769
213889
   Благоразумие мудрости : Соломон Мудрый, Эпиктет : [сборник]. – Симферополь : Реноме, 2003. – 363, [3] с. : ил. – В содерж.: Экклезиаст, Песнь песней, Притчи / Соломон Мудрый ; Беседы / Эпиктет. – Библиогр. в примеч.: с. 341-364. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-43-X
213890
  Поліщук Лариса Благородна місія Ірени Карпи (можливо) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-107. – ISSN 0130-5212
213891
  Тичина П.Г. Благородна місія сільської інтелігенції /в боротьбі за дальше зміцнення колгоспного ладу/ / П.Г. Тичина. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 13 с.
213892
  Лаврин Александр Благородная плесень : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 100-106
213893
  Кобринский А. Благородная смесь = Noble blend / Александр Кобринский. – Иерусалим ; Москва : Э.РА, 2009. – 319 с. : ил. – ISBN 978-965-90667-5-9
213894
   Благородний вимір наукового подвижництва : збірник наукових праць / Борисова Л.М. [та ін.] ; [редкол. : М.Г. Жулинський (голова), П.В. Михед, Н.Р. Мазепа та ін. ; відп. ред. Н.Р. Мазепа] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 268, [3] с., [12] с. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 253-265. – ISBN 978-966-00-1168-7
213895
  Вальо М. Благородний чин львівських інтелігентів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 129-130. – ISSN 0868-4790
213896
  Назимок М.М. Благородні метали : навч. посібник для студентів негеол. спец. ВНЗ / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, В.В. Сергеєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Держ. пробірна служба України М-ва фінансів України. – Київ : Воля, 2011. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – (Серія "Пробірний контроль"). – ISBN 978-966-8569-54-8
213897
  Рейц А.фон Благородное дворянство (Nobili) прибрежных городов и островов Далмании в Средние века // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – 24 с.
213898
  Рейц А.фон Благородное дворянство (Nobili) прибрежных городов и островов Далмании в Средние века // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 24 с.
213899
  Гвин Питер Благородное дело. Риск / Гвин Питер, Гроб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 62-81 : фото
213900
  Горячев Н.А. Благороднометалльный рудогенез и мантийно-коровое взаимодействие // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 323-332 : табл. – Библиогр.: с. 329-332. – ISSN 0016-7886
213901
  Данилова А. Благородные девицы. Воспитанницы Смольного института : биографические хроники / Альбина Данилова. – Москва : Эксмо, 2008. – 464с. – (Женские силуэты из прошлого). – ISBN 978-5-699-22167-7
213902
  Рамзай В. Благородные и радиоактивные газы / В. Рамзай. – Одесса, 1909. – 37 с.
213903
  Соболевский В.И. Благородные металлы : Золото / В.И. Соболевский. – Москва : Знание, 1970. – 48с.
213904
  Соболевский В.И. Благородные металлы / В.И. Соболевский. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
213905
  Соболевский В.И. Благородные металлы / В.И. Соболевский, А.Д. Генкин. – Москва : Знание, 1973. – 63с.
213906
  Васильева И.Е. Благородные металлы в нерастворимом углеродистом веществе черносланцевых пород и руд по данным прямого атомно-эмиссионного анализа / И.Е. Васильева, Е.В. Шабанова, Є.А. Развозжаева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 860-866 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0016-7525
213907
  Синицын Благородные металлы и научно-технический прогресс / Синицын, М.. – М., 1987. – 45с.
213908
  Михайлов Р. Благородные сны / Р. Михайлов. – София, 1974. – 164с.
213909
  Потемкин С.В. Благородный 79-й : очерк о золоте / С.В. Потемкин. – Москва : Недра, 1978. – 135 с. – Библиогр.: с. 132-133
213910
  Потемкин С.В. Благородный 79-й: очерк о золоте. / С.В. Потемкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 174с.
213911
   Благородный институт // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 32-33
213912
  Майборода Наталья Благородный напиток. Османское вино // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 126-130 : фото
213913
  Крыжановский В.И. Благородный олень и косуля на Украине, их экология и перспективы хозяйственного использования : Автореф... канд. биол.наук: / Крыжановский В.И.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – Киев, 1965. – 19л.
213914
  Волков И. Благородный почин тамбовских колхозников / И. Волков. – Москва, 1943. – 39с.
213915
  Артемов Станислав Благородный простолюдин / Артемов Станислав, Батакова Ирини // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 138-140 : рис.
213916
   Благородство - как мы его понимаем. – М., 1960. – 60с.
213917
  Степовик Д. Благородство і благочестивість герба Івана Мазепи = До 300-річчя вічної пам"яті великого гетьмана // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 8-10
213918
  Кучерява З. Благородство поезії Дмитра Луценка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-19 січня (№ 1)
213919
  Гуменна Д. Благослави мати! / Д. Гуменна. – К., 1995. – 240с.
213920
  Ахуба Д. Благославите нас, горы! : роман, повести, рассказы / Ахуба Д. ; пер. с абхаз. Г. Ковалевича. – Москва : Известия, 1990. – 303 с. – (Библиотека советской прозы)
213921
  Благоев Д. Благословен да е часът : Публицистика / Димитър Благоев ; Състав. и ред. доц. Никола Рачев. – София : Партиздат, 1976. – 398 с.
213922
  Боровикова В. Благословен род, в котором много потомков // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 10. – С. 22-24. – ISSN 0868-488Х


  Праправнучка А.С. Пушкина Юлия Пушкина о своем роде
213923
  Яковченко В.И. Благословение / В.И. Яковченко. – Москва, 1991. – 124с.
213924
  Стил Д. Благословение / Д. Стил. – Москва, 1996. – 457с.
213925
  Кон Н. Благословение на геноцид / Н. Кон. – М, 1990. – 245с.
213926
  Макнот Д. Благословение небес : Роман / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1998. – 592с. – (Очарование). – ISBN 5-15-000288-7
213927
  Макнот Д. Благословение небес : Роман / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – (Очарование). – ISBN 5-17-002105-4
213928
  Нагнибіда М.Л. Благословенна будь! : Книга лірики і поем / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 96 с.
213929
  Дем"яненко С. Благословенна будь, любове! Літературно-музична композиція // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 53-61
213930
  Мартинес-Сиерра Благословенная весна и другие рассказы / Мартинес-Сиерра. – Москва, 1922. – 129 с.
213931
  Некрасов В.И. Благословенная жизнь / В.И. Некрасов. – Москва, 1969. – 64с.
213932
  Цачев К. Благословенная жизнь / К. Цачев. – София, 1976. – 128с.
213933
  Жадько В. Благословенне святим Миколаєм / Віктор Жадько. – Київ : Департамент, 2000. – 564с. – ISBN 966-581-182-7
213934
  Гордій Олександр Благословенний небом // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
213935
  Гнатюк І.Ф. Благословенний світ : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ, 1987. – 169 с.
213936
  Мурад М. Благословенный месяц Рамазан // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2011. – № 5, август (1432). – С. 14-27


  Рамадан або Рамазан - дев"ятий місяць мусульманського календаря; цей місяць є найважливішим і найурочистішим для мусульман - протягом усього місяця дотримується суворий піст. У місяці 30 днів.
213937
  Мандрик-Куйбіда Благослови вогнем / Катерина Мандрик-Куйбіда. – Львів : Літопис, 2007. – 116с., 8л. іл. : іл. – ISBN 966-7007-64-7
213938
  Суортхаут Г. Благослови зверей и детей / Г. Суортхаут. – Л., 1990. – 265с.
213939
  Канович Григорий Благослови и листья и огонь. / Канович Григорий. – Вильнюс : ВАГА, 1977. – 263 с.
213940
  Руденко Лілія Благослови і прости : вірші // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 133-134. – ISSN 0130-321Х
213941
  Іваничук Р.І. Благослови, душе моя, Господа... : щоденникові записи, спогади і роздуми / Роман Іваничук. – Львів : Просвіта, 1993. – 271 с. – ISBN 5-7707-0641-4
213942
   Благослови, мати. – К., 1995. – с.
213943
  Гуменна Д. Благослови, мати! : казка-есей / Докія Гуменна. – Hью Йорк : Слово, 1966. – 274 с. : іл. – Список іл.: с. 240-266. – Бібліогр.: с. 229-239
213944
   Благослови, поэт! : антология поэзии пушкинской поры. – Москва : Советская Россия
Кн. 1. – 1983. – 272 с.
213945
  Юсип Д. Благословила Ірина Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 7 (837). – С. 129-133. – ISSN 0868-4790
213946
  Гринько В.П. Благословила ранок мати : поезії / В.П. Гринько. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 94 с.
213947
  Понарина Е. Благословите будущее. Об экологической химии не помнят, пока бед нет, но беды случаются все чаще и ближе… // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  “The true blessing of the future lies giving everything to the present”. Такими словами Георгий Дука, президент Академии наук Молдовы, предварил сборник своих статей “Contribution to knowledge society”, подаренный участникам Международной ...
213948
  Ковылов В. Благословление Леты / В. Ковылов. – М., 1988. – 251с.
213949
  Бичко В.В. Благословлялося на світ / В.В. Бичко. – Київ, 1969. – 184 с.
213950
  Бичко В.В. Благословлялося на світ / В.В. Бичко. – Київ, 1975. – 175 с.
213951
  Бичко В.В. Благословлялося на світ : повісті / Валентин Бичко. – Київ : ЛКСМУ "Молодь", 1987. – 430 с. – В кн. також: Коли я був вожатим / М. Богданов. – (Бібліотека піонера)
213952
   Благословляю имя из имен. – Москва, 1990. – 620 с.
213953
  Дунаев Б.Б. Благосостояние - труд, капитал и деньги / Б.Б.Дунаев. – Киев, 2005. – 220с. – ISBN 966-8638-12-3
213954
  Дунаев Б.Б. Благосостояние - труд, капитал и деньги : [основы теории воспроизводства] / Б.Б. Дунаев. – Изд. 2-е доп. – Киев : Интердрук, 2013. – 231 с., [1] л. портр. : ил., табл. – Библиогр.: с. 225-227. – ISBN 978-966-97384-1-7
213955
   Благосостояние городского населения Сибири. – Новосибирск, 1990. – 347с.
213956
  Бобкова И.Н. Благосостояние как критерий эффективности коммунистического способа производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бобкова И.Н.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1978. – 21л.
213957
  Чаушеску Николае Благосостояние народа - высшая цель политики Румынской коммунистической партии. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1980. – 233с.
213958
  Саркисян Г.С. Благосостояние народа - цель социальной политики КПСС / Г.С. Саркисян. – Москва, 1980
213959
   Благосостояние народа: сущность и законеомерности развития / А.А. Чухно, В.В. Радаев, А.А. Устенко, М.Т. Лапуста // Повышение эффективности производства и рост народного благосостояния
213960
  Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVIII - начало ХХ века / Б.Н. Миронов ; Российская акад. наук, Ин-т российской истории. – Москва : Новый Хронограф, 2010. – 912 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 774-862. – ISBN 978-5-94881-081-2
213961
  Данилишин Б.Д. Благосостояние наций: эволюция парадигмы развития : В 2-х книгах / Б.Д. Данилишин, Л.Б. Шостак; НАНУ. Совет по изуч. производительных сил Украины. – Киев : Нічлава. – ISBN 966-7317-63-3
Кн.1 : Эволюция экономических отношений. – 2002. – 356с.
213962
   Благосостояние советского народа. – М., 1990. – 47с.
213963
  Зубанова Л.Б. Благосфера как поле формирования коммуникативной активности читателя // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 80-83. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена проблемам осмысления современной блогосферы, формирующей новый тип ак-тивного читателя. Понимание активности аудитории демонстрируется на примере комментариев блога Дмитрия Медведева и оценивается через следующие характеристики: ...
213964
  Прохоров В. Благотворение - от Древней Руси к новой России // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 156-165. – ISSN 0042-8779
213965
   Благотворительная акция компании "Амадеус Украина" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 4 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
213966
  Соколовская О.В. Благотворительная деятельность греческой королевы Ольги в России в годы первой мировой войны // Новая и новейшая история / РАН. Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2004. – № 5. – С. 223-233. – ISSN 0130-3864
213967
  Задерейчук И.А. Благотворительная деятельность немцев Крыма в период военных действий Российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 45-57. – ISSN 2313-1993
213968
  Захарова Е.В. Благотворительная деятельность православных монастырей во второй половине XIX - начале XX в. (на материале рославской епархии) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 109-114. – ISSN 1812-8696
213969
  Гаврилина Н.А. Благотворительность в Древней Руси // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 9 (81). – С. 69-71. – ISSN 2070-9773
213970
  Соколов А.Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (начало 18 - конец 19 вв.) / А.Р. Соколов. – Научное изд. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. – 648с. – ISBN 5-87417-226-2
213971
   Благотворительность в России: исторический опыт, проблемы возрождения традиций и перспективы развития : материалы международной научно-практической конференции : ( Казань, 5 апреля 2007 г.) / Платформа Диалог Евразия ; Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ ; [ сост. : Р.Р. Хуснутдинов, Р.Р. Салихов ; редкол. : Р.И. Валеев, Н.М. Валеев и др. ]. – Казань : Милли китап, 2008. – 127с. – ISBN 978-5-88473-050-2
213972
  Кочешков Г.Н. Благотворительность в российской провинции в период Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. / Г.Н. Кочешков, Е.Е. Белова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3 (599). – С. 58-61. – ISSN 0321-0626
213973
  Журавлев А.А. Благотворительность дома Романовых в ХIX-начале ХХ века / А.А. Журавлев, А.А. Хитров // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 128-130
213974
  Лафарг П. Благотворительность и право на труд / П. Лафарг. – Птгр, 1918. – 39с.
213975
  Кумаритова А.А. Благотворительные организации: гражданско-правовое положение / А.А. Кумаритова ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва : Контракт, 2008. – 144с. – ISBN 978-5-98209-053-9
213976
  Барыкина И.Е. Благотворительные премии Императорской Академии наук // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 105-112. – ISSN 0042-8779
213977
   Благотворительный журнал. – Санкт-Петербург : Морская типография
Ч. 14. – 1821
213978
  Колас Якуб Благотворний вплив великого співця / Колас Якуб. – Київ, 1961. – 20с.
213979
   Благотворний шик // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 48-49 : фото
213980
  Руссо Д. Благоустрій міста / Д. Руссо, Ж. Возей; Пер.з франц.О.Жупанський,С.Синиця. – Київ : Основи, 1995. – 107с. – ISBN 5-7707-7094-9
213981
   Благоустройство городов. – М., 1984. – 341с.
213982
  Костенко А.Я. Благоустройство квартиры: Комфорт, эстетика. / А.Я. Костенко, О.С. Зимина. – К., 1986. – 167с.
213983
  Гаврилов Г.М. Благоустройство лесопарков / Г.М. Гаврилов. – Москва, 1975. – 48 с.
213984
   Благоустройство населенных мест. – Киев, 1963. – 84 с.
213985
  Бутусов Х.А. Благоустройство садового участка / Х.А. Бутусов. – М., 1989. – 95с.
213986
  Анарбаев Абдулхамиджан Благоустройство средневекового города Средней Азии (V - начало XIII в.) / Анарбаев Абделхамиджан ; АН УзССР, Ин-т Археологии. – Ташкент : Фан, 1981. – 120 с. – Библиогр.: с. 114-119
213987
  Финешин Н.П. Благоустройство территорий предприятий и их санитарно-защитных зон / Н.П. Финешин, А.Н. Пчелкин. – М, 1979. – 56с.
213988
  Гильбо М. Благоустройству-постоянное внимание / М. Гильбо, Ю. Заверткин. – Ярославль, 1974. – 18с.
213989
  Ютен С. Благочестивые алхимики // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 7. – С. 39-41. – ISSN 0130-7045
213990
  Степанов И. Благочестивые размышления / И. Степанов. – 3-е изд. – Москва : Красная Новь, 1924. – 110 с.
213991
  Коцур В. Благочестя Петра Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 69-76
213992
  Лукьянова И. Блажен озлобленный поэт // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. январь


  Про Некрасова Миколу Олексійовича.
213993
  Демирев В. Блажена гора зелена : (Хаджи Димитър и Стефан Караджа в българската фолклорна традиция) / В. Демирев, Н. Ников. – София : Св. Климент Охридски ; Съюз на филолозите българисти, 1994. – 256 с. – (Библиотека "Език и литература")
213994
  Никишина Н. Блаженная : маленькая повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 28-40. – ISSN 0131-8136
213995
  Альмес М.І. Блаженний Ієронім Стридонський як інтерпретатор Священного Писання у ранньохристиянському герменевтичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Альмес Михайло Іванович ; Київ. православна богословська акад. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назви
213996
  Чорнописька В. Блаженний Климентій Шептицький як авторитет Української грко-католицької церкви: аналіз релігійної діяльності // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць, підгот. за доп. учасників Міжнар. наук. конф. "Отець Климентій Шептицький (1869-1951): життєвий і дух. шлях Блаженного Католицької Церви", 15-16 листопада 2019 р... / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2020. – Вип. 12 (28). – С. 11-26. – ISSN 2524-0315
213997
  Буркут К. Блаженні вигнані за правду... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 вересня (№ 166/167). – С. 14-15


  45 років Віктор Нєкрасов назавжди залишив рідний Київ.
213998
  Єременко М. Блаженні гнані за правду: архімандрит Серафим (Тяпочкін) 1894-1982 : життєпис, спогади духовних чад, проповіді / Микола Єременко. – Запоріжжя : Лана-принт ; Дике Поле, 2013. – 336, [2] с. : іл., мапи. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 326-333. – ISBN 978-966-2752-27-4
213999
  Кіцера О. Блаженнійший Любомир Гузар // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2017. – Т. 49, № 1 : Медичні науки. – C. 143-144. – ISSN 1563-3950
214000
  Простопчук В.В. Блаженність : лірика / Василь Простопчук ; худож. Андрій Чебикін ; [передм. М. Жулинського]. – Київ : Дніпро, 2002. – 188, [4] с. : іл. – Розгор. тит. арк. – ISBN 966-578-091-3
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,