Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
213001
  Глеваняк М. "Бесіди" Михаіла Лучкая 1831 р. Проповідь про причастя святих таїн на тайній вечері. Спроба презентації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 157-175. – ISSN 2224-9516
213002
  Гурамішвілі Д. "Бесікі" // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 540-542. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Грузинські поезії в озвученні Миколи Бажана: Гурамішвілі Давид Георгійович (1705-1792).
213003
  Плахта Д. "Бескиде, Бескиде, бескидовий краю..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 24


  Мандруючи Бойківщиною, можна побачити дивовижні закутки добре збереженої флори, долучитися до славетних стрінок історії цього краю.
213004
  Садыкова Л. "Бесконечный тупик" Д. Галковского: диалог традиций // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 52-54. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
213005
  Ницше Ф. "Беспокоиться предстоит не обо мне, а о тех вещах, ради которых я здесь": Письма разных лет // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 5. – С. 188-212. – ISSN 0012-6756
213006
  Костелянец Б.О. "Бесприданница" А.Н. Островского / Б.О. Костелянец. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 96 с.
213007
  Костелянец Б.О. "Бесприданница" А.Н. Островского / Б.О. Костелянец. – 2-е изд., доп. – Л. : Художественная литература, 1982. – 190 с.
213008
  Бурлакова Б. "Бессмысленный и беспощадный" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  У той час як у Європі ультраправі партії проходять до парламентів, РФ демонструє зворотну тенденцію: організаційний занепад та остаточну маргіналізацію російського правого крила.
213009
   "Бестлайт - Сити" : Гирлянды на пальмах. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 18 : Фото
213010
  Кушкин Е. "Бесы" на французской сцене // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 11. – С. 126-138. – ISSN 0321-1878


  Про вплив творчості Ф. Достоєвського на Альберта Камю.
213011
  Сараскина Л.И. "Бесы": роман-предупреждение / Л.И. Сараскина. – Москва : Советский писатель, 1990. – 478 с. – ISBN 5-265-01528-0
213012
  Пешкова В.М. "Бета"-Дикетоны / В.М. Пешкова, Н.В. Мельчакова. – Москва, 1986. – 199с.
213013
  Скалевська Г.О. "Бетонна" поезія українською: особливості відтворення структурно-семантичної будови американської конкретної поезії в українському перекладі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 207-212
213014
  Олійник Л. "Бетховен серед скрипалів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 грудня (№ 240/241). – С. 13


  Бельгійський геній Анрі В"єтан повертається в Україну.
213015
  Захер Я.М. "Бешеные" / Я.М. Захер. – Л., 1930. – 242с.
213016
  Зелман А. "Бешеные" в американской школе. / А. Зелман. – Москва, 1966. – 87с.
213017
  Шемета Ю. "Бешкетне" повсякдення київських учнів першої половини XIX століття // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 392-396. – ISBN 978-617-7399-39-0
213018
   "Бєзпєрєчно обдарована людина" // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 147-148. – ISSN 0869-3595
213019
  Паплайтис В.Л. [бета]- Алкиламиноэтиловые эфиры о-алкилзамещенных фенолов и нафтолов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / В.Л. Паплайтис ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 16 c. – Библиогр.: 8 назв.
213020
  Кульчицька О.І. [Бешкетні оповідання] = Lausbubengeschichten : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 126, [1] с. – Авт. та назва зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Ludwig Thoma. Lausbubengeschichten. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-129-0
213021
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. "Екзистанційне крещендо" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 98-103. – ISSN 0235-7941
213022
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. "Розум, настояний на совісті" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 89-94. – ISSN 0235-7941
213023
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. "Я вийшов зі степу..." // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 86-92. – ISSN 0235-7941
213024
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. Остання касета // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 128-145. – ISSN 0235-7941
213025
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. Час учнівства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 128-132. – ISSN 0235-7941
213026
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. Читаючи Гегеля і Маркса // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 103-111. – ISSN 0235-7941
213027
  Бугайко Т.Ф. Бесіди з молодими словесниками про уроки літератури в 5-6 классах / Тетяна Федорівна Бугайко, Федір Федорович Бугайко. – Київ : Радянська школа, 1967. – 264 с. – (Бібліотека вчителя-словесника)
213028
   Бесіди з політичної економії соціалізму : для системи парт. навчання. – Київ : Політвидав, 1968. – 324 с.
213029
  Чапек Карел Бесіди з Т.Г. Масариком = Hovory s T.G.Masarykem / Чапек Карел; Пер. з чеської Л.Кіцили. – Львів : Каменяр, 2001. – 270с. – ISBN 5-7745-0898-6
213030
  Блудов М.І. Бесіди з фізики : [у 2 ч.] : для ст. шк. віку : пер. з рос. / М.І. Блудов ; за ред. [і з передм.] Л.М. Тарасова. – Київ : Радянська школа
Ч. 1, 2. – 1989. – 346, [1] с. : іл.
213031
  Чорнокозова В.М. і Чорнокозов І.І. Бесіди на морально-етичні теми / В.М. і Чорнокозов І.І. Чорнокозова. – К., 1976. – 110с.
213032
  Литвиненко Л.Г. Бесіди про біохімію і біотехнологію / Л.Г. Литвиненко. – Київ : Радянська школа, 1987. – 200 с. : ил.
213033
  Цесевич В.П. Бесіди про всесвіт / В.П. Цесевич. – Київ : Молодь, 1953. – 168 с.
213034
  Голибард Є. Бесіди про духовність і мораль / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2020. – 114, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.109-113. – ISBN 978-966-136-718-9
213035
  Кудін В.О. Бесіди про естетику / В.О. Кудін. – Київ, 1969. – 223с.
213036
   Бесіди про комуністичну мораль : навч. посібник для системи політ. освіти молоді. – Київ : Молодь, 1973. – 279 с. – Бібліогр.: с. 263-272 та в підрядк. приміт.
213037
  Дорфман Я.Г. Бесіди про магнетизм / Я.Г. Дорфман. – Київ, 1954. – 64 с.
213038
   Бесіди про партію. – Київ, 1970. – 348с.
213039
   Бесіди про релігію і знання : наука про Землю, небо і людину ; Виникнення релігії та її роль у суспільстві ; релігія і радянська дійсність : попул. підручник / А.В. Бєлов, В.А. Мезенцев, Л.М. Мітрохін, В.Є. Чертіхін; [А.В. Бєлов, В.А. Мезенцев, Л.М. Мітрохін, В.Є. Чертіхін]. – Київ : Політвидав України, 1965. – 351 с.
213040
  Коба В.І. Бесіди про рівняння / В.І. Коба. – Київ, 1986. – 88 с.
213041
  Броварський Г.Б. Бесіди про статут ВКП(б) : збірник статей, друкованих у газеті Правда" з 16 серпня по 26 грудня 1946 р. / Г.Б. Броварський, Л. Слєпов. – Київ : Укрполітвидав, 1947. – 85 с.
213042
   Бесіди про суспільний і державний устрій СРСР.. – Київ, 1948. – 219с.
213043
  Чепелик В.В. Бесіди про українську архітектуру / В.В. Чепелик ; за заг. ред. д-ра мистецтвознавства А.О. Пучкова ; [Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 216-221 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-111-8
213044
  Глушков В.М. Бесіди про управління / В.М. Глушков. – Київ : Політвидав України, 1973. – 206с.
213045
  Алабовский А.Н. Бесканальные теплопроводы в битумоперлитной изоляции / А.Н. Алабовский, В.И. Кравчук. – Киев : Техніка, 1985. – 104 с.
213046
  Мойсишин В.М. Бескид / Василь Мойсишин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 94с. – ISBN 966-668-120-Х
213047
  Колісник Г.А. Бескид багрянистий : роман / Г.А. Колісник. – Київ, 1967. – 250 с.
213048
  Патрус-Карпатський Бескиде, відрадо моя : поезії / Патрус-Карпатський. – Київ, 1961. – 128 с.
213049
  Гаврилець С. Бескиди - це не Бєщади / записав Орест Лопата // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 14 січня (№ 2). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова зі Стефанією Гаврилець, головою ланки Об"єднання українців в Устриках-Долішніх.
213050
  Шаповал М. Бескиди / М. Шаповал. – Київ, 1955. – 80 с.
213051
  Нижник І.Й. Бескиди : повість / І.Й. Нижник. – Львів : Каменяр, 1983. – 167 с.
213052
  Куртяк Є.Г. Бескиди : дилогії / Є.Г. Куртяк. – Київ : Дніпро, 1983. – 375 с.
213053
  Ломацький М. Бескидом Зеленим, у три р"яди садженим / Михайло Ломацький. – [ Б. м. ] : Накладом : Михайла Ковалюка, 1962. – 287 с.
213054
  Морозов Ю.Т. Бесклиновые скользящие снаряды для алмазного направленного бурения / Ю.Т. Морозов. – Л., 1981. – 110с.
213055
  Петросян Л.А. Бескоалиционные дифференциальные игры / Л.А. Петросян, Т.И. Кузьмина. – Иркутск, 1989. – 148с.
213056
  Зиборов Е.А. Бескозырки надеть! / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1983. – 336с.
213057
  Моркунас А.М. Бесколодезные присоединения притоков к коллекторам канализационных сетей : Автореф... канд. техн.наук: / Моркунас А.М.; Ленингр. инж.-строит. ин-т. – Л., 1962. – 17л.
213058
  Иванеев С.В. Бескомпромиссность как свойство правового и религиозного сознания в исламе // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 6-11. – ISSN 1812-3910


  В статье рассматривается отношение ислама и мусульманского права к общечеловеческим ценностям, анализ правового и религиозного сознания. Ислам - это очень емкий и сложный социально-духовный феномен, в котором тесно переплетены адекватные и иллюзорные ...
213059
  Лебедев В.П. Бесконечна ли Вселенная? / В.П. Лебедев. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 128 с.
213060
  Коноплин Н.Т. Бесконечная величина: повесть / Н.Т. Коноплин. – М., 1984. – 190с.
213061
  Курышев В.И. Бесконечная Вселенная / В.И. Курышев. – Иркутск : Иркутск. обл. госиздат, 1949. – 55 с.
213062
  Кострова Е.А. Бесконечная ответственность как основа социальности в философии Э.Левинаса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 26-37. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
213063
  Яси С. Бесконечная революция // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-57.
213064
  Деркач А.Л. и др. Бесконечно длящееся настоящее. Украина четыре года пути / А.Л. и др. Деркач. – Київ : Лыбидь, 1995. – 240с. – ISBN 5-325-00817-Х
213065
  Дикань А В. Бесконечно малые деформации поверхностей при заданном харакетере изменения средней кривизны : Автореф... канд.физ-мат.наук: 006 / Дикань В.А,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1969. – 14с. – Бібліогр.:с.12-14
213066
  Белоусова В.П. Бесконечно малые изгибания высших поpядков / В.П. Белоусова, П.Л. Симоконь; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет
2. – 1973. – 78 с.


  Изложены основные вопpосы теоpии безконечно малых изгибаний высших изгибаний.
213067
  Зубков А.Н. Бесконечно малые изгибания многомерных поверхностей в римановом пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Зубков А.Н.; Одесск. гос. ун-тет. – Одесса, 1980. – 16л.
213068
  Радченко Н.Н. Бесконечно малые изгибания некоторых кусочнорегулярных поверхностей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Радченко Н.Н.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1962. – 8л.
213069
  Позняк Э.Г. Бесконечно малые изгибания некоторых поверхностей нулевой кривизны : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Позняк Э.Г.; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. – М., 1950. – 8л.
213070
  Погорелов А.В. Бесконечно малые изгибания общих выпуклых поверхностей / А.В. Погорелов. – Харьков, 1959. – 106с.
213071
  Рябчикова И.Я. Бесконечно малые изгибания поверхностей в пространстве Лобаческого : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябчикова И. Я.; МВО УССР, ХГУ, Каф. геомтер. – Х., 1956. – 5л.
213072
  Ткачук Г.П. Бесконечно малые изгибания поверхностей вращения знакопеременной кривизны : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Ткачук Г.П.; КГУ. – Киев, 1970. – 99л. – Бібліогр.:л.84-99
213073
  Ткачук Г.П. Бесконечно малые изгибания поверхностей вращения знакопеременной кривизны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Ткачук Г.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
213074
  Бартновская Т.Н. Бесконечно малые изгибания поверхностей переноса : Дис... канд. физ.-мат. наук / Т.Н. Бартновская ; КГУ. – Киев : [б. и.], 1970. – 109 л. – Бібліогр.: л. 102-109
213075
  Бартновская Т.Н. Бесконечно малые изгибания поверхностей переноса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Бартновская Т.Н.; КГУ. – К., 1970. – 12л.
213076
  Симоконь П.Л. Бесконечно малые изгибания развертывающихся поверхностей : Автореф .дис. ... канд. физ.-мат. наук / Симоконь П.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 8 с. – Бібліогр. : с. 7-8
213077
  Ильин И.Г. Бесконечно малые изгибания цилиндров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ильин И.Г. ; Министерство высшего образования СССР, Киевский гос. университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1950. – 4 с.
213078
  Ильин И.Г. Бесконечно малые изгибания цилиндроидов : Дис... кандид. физ.-мат.наук: / Ильин И.Г.; Мин. высш. образования. Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 60л. – Бібліогр.:л.58-60
213079
  Фесенко Е.Д. Бесконечно малые конформные деформации поверхностей положительной кривизны : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фесенко Е.Д.; КГУ. Кафедра дифференциальной геометрии и топологии. – К., 1968. – 93л. – Бібліогр.:л.88-93
213080
  Фесенко Е.Д. Бесконечно малые конформные деформации поверхностей положительной кривизны : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 513.731 / Фесенко Е.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
213081
  Ажаев В.Н. Бесконечное свидание. Отпуск между войнами : [рассказ : Бегство Грезина : повести] / В.Н. Ажаев. – Москва : Советская Россия, 1971. – 93 с. – (Короткие повести и рассказы)
213082
  Левин В.И. Бесконечнозначная логика в задачах кибернетики / В.И. Левин. – Москва, 1982. – 175с.
213083
  Адамс Д.Ф. Бесконечнократные пространства петель / Адамс Д.Ф. ; пер. с англ. Ю.Б. Рудяка, А.В. Шокурова ; под ред. Д.Б. Фукса. – Москва, 1982. – 198 с. – Библиогр.: с. 182-192 (168 назв.)
213084
  Соловьев Ю.П. Бесконечномерные представления дискретных групп и высшее сигнатуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Соловьев Ю.П.; МГУ. – М., 1977. – л.
213085
  Левшенко Б.Т. Бесконечномерные пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левшенко Б. Т.; МГУ. – М., 1961. – 7л.
213086
   Бесконечномерный стохастический анализ : сб. науч. тр. – Киев : Институт математики, 1990. – 118, [1] с. – Библиогр. в конце работ
213087
  Сазонов М.Л. Бесконечность / М.Л. Сазонов. – Л., 1980. – 110с.
213088
  Козин Н.Г. Бесконечность / Н.Г. Козин. – Саратов, 1988. – 198с.
213089
  Свечников Г.А. Бесконечность (неисчерпаемость) материи / Г.А. Свечников. – Москва, 1965. – 32с.
213090
  Селешников С.И. Бесконечность и вечность Вселенной / С.И. Селешников. – Ленинград : Знание, 1959. – 51 с.
213091
  Курсанов Г.А. Бесконечность и вечность Вселенной / Г.А. Курсанов. – М, 1961. – 56с.
213092
  Чефранов Г.В. Бесконечность и интеллект / Г.В. Чефранов. – Ростов -на-Дону, 1971. – 176с.
213093
  Станишевский О.Б. Бесконечность и первопринципы познания и устройства Мира / О.Б. Станишевский. – Ростов-на-Дону : Изд-во ЦВВР, 2007. – 335 с. – ISBN 928-5-94153-145-5
213094
  Мелюхин С.Т. Бесконечность материального мира / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1973. – 64с.
213095
  Цехмистро И.З. Бесконечность материи и ограниченная применимость понятий пространства и времени какромира в ее истолковании : Автореф... канд. филос.наук: / Цехмистро И. З.; Хар.ГУ. – Х., 1965. – 21л.
213096
  Бочаров А.Г. Бесконечность поиска : худож. поиски соврем. сов. прозы / А.Г. Бочаров. – Москва : Советский писатель, 1982. – 424 с. : портр.
213097
  Фукс Л. Бесконечные абелевы группы / Л. Фукс. – Москва : Мир
Т. 1. – 1974. – 335с.
213098
  Фукс Л. Бесконечные абелевы группы / Л. Фукс. – Москва : Мир
2. – 1977. – 416 с.
213099
   Бесконечные антагонистические игры. – Москва : Физматгиз, 1963. – 504 с. – (Теория игр)
213100
   Бесконечные группы и примыкающие алгебраические структуры. – Киев : Институт математики, 1993. – 549 с.
213101
  Васильева М.В. Бесконечные группы Ли и их геометрические приложения / М.В. Васильева. – Москва, 1975. – 260 с.
213102
  Баранник Анатолий Федорович Бесконечные группы с некоторыми системами инвариантных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Баранник Анатолий Федорович; Ин-т математики. – Киев, 1973. – 12л.
213103
  Попович П.Р. Бесконечные дороги Вселенной / П.Р. Попович. – Москва : Советский писатель, 1985. – 240 с.
213104
  Темельт В. Бесконечные задачи линейного программирования: двойственность, аппроксимация, связи с теорией игр : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Темельт В.; ЛГУ. – Л., 1966. – 15л.
213105
  Трифонов Ю.В. Бесконечные игры: О спорте, о времени, о себе / Ю.В. Трифонов. – М, 1989. – 457с.
213106
  Кук Р. Бесконечные матрицы и пространства последовательностей / Р. Кук. – М, 1960. – 471с.
213107
  Абу Акр Эль Саддик Саад-Эль-Дин Аттия. Бесконечные многогранники в кусочноевклидовом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 07.01.04 / Абу Акр Эль Саддик Саад-Эль-Дин Аттия. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1976. – 13 с.
213108
  Семко Николай Николаевич Бесконечные неабелевы группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Семко Николай Николаевич; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1982. – 99л. – Бібліогр.:л.95-99
213109
  Семко Н.Н. Бесконечные неабелевы группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Семко Н.Н.; КГУ. – К, 1982. – 13л.
213110
  Скороход Т.А. Бесконечные произведения случайных независимых линейных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Скороход Т.А.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1980. – 10л.
213111
  Ангилейко И.М. Бесконечные ряды / И.М. Ангилейко. – Минск : Высшая школа, 1964. – 144 с.
213112
  Гусев А.Н. Бесконечные ряды у Леонарда Эйлера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гусев А.Н. ; АН СССР. – Москва, 1964. – 18 с.
213113
  Валеев К.Г. Бесконечные системы дифференциальных уравнений / К.Г. Валеев, О.А. Жаутыков. – Алма-Ата, 1974. – 415с.
213114
  Хайруллин И.Х. Бесконечные системы линейных алгебраических уравнений с разностными индексами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайруллин И.Х.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1959. – 7л.
213115
  Коробейник Ю.Ф. Бесконечные системы линейных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коробейник Ю. Ф.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1955. – 12л. – Бібліогр.:с.11
213116
  Кордзадзе Реваз Александрович Бесконечные системы линейных интегральных уравнений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кордзадзе Реваз Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Выч. центр. Тбилисский гос. ун-т. – Новосибирск, 1981. – 28л.
213117
  Ярахмедов Г.Я. Бесконечные системы линейных неравенств / Г.Я. Ярахмедов. – Новосибирск, 1988. – 89с.
213118
  Астафьев Н.Н. Бесконечные системы линейных неравенств в математическом программировании / Астафьев Н.Н. ; отв. ред. И.И. Еремин ; АН СССР, Урал. отд-ние, Ин-т математики и механики. – Москва : Наука, 1991. – 134 с. – Библиогр.: с. 132-133
213119
  Мальченко А.Е. Бесконечный кризис прогресса (очерк о трансгуманизме) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 185-188
213120
  Лобановский В.В. Бесконечный матч. / В.В. Лобановский. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 189с.
213121
  Аль-Ватар Бесконечный поток идей о том, как создать контент для бизнеса / Алексей Аль-Ватар ; под ред. О. Шапаренко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 126, [2] с. – На тит. л.: У вас бывает такое, что вы хотите написать статью для социальных сетей или блога, но не знаете с чего начать?. – ISBN 976-966-927-380-2
213122
  Коваленко Б.И. Бесконтактная передача электроэнергии в океанологических лебедках / Б.И. Коваленко. – Ленинград : Судостроение, 1977. – 80 с.
213123
  Ивенский Ю.Н. Бесконтактная позиционная коммутация в автоматизированном электроприводе: основы и теория расчета / Ю.Н. Ивенский. – М., 1976. – 189с.
213124
  Чигринец А.Д. Бесконтактная тепловая диагностика транспортных машин / А.Д. Чигринец. – К., 1989. – 165с.
213125
  Овласюк В.Я. Бесконтактная установка телесигнализации непрерывного действия / В.Я. Овласюк. – М, 1958. – 28с.
213126
  Ильинский В.М. Бесконтактное измерение расходов / В.М. Ильинский. – Москва, 1970. – 112с.
213127
  Разин В.И. Бесконтактное измерение электрических токов / В.И. Разин, А.П. Щелкин. – Москва : Атомиздат, 1974. – 160 с.
213128
  Ивенский Ю.Н. Бесконтактное управление агрегатным станком / Ю.Н. Ивенский. – Москва, 1964. – 17с.
213129
  Ахраров Н.А. Бесконтактные автоматические компенсаторы постоянного тока / Н.А. Ахраров ; Ташкент. политех. ин-т. – Ташкент : Фан, 1976. – 92 с. – Библиогр.: с. 87-90
213130
  Ивенский Ю.Н. Бесконтактные входные элементы для схем автоматического управления / Ю.Н. Ивенский. – Москва, 1964. – 16с.
213131
  Овчинников И.Е. Бесконтактные двигатели постоянного тока атоматических устройств / И.Е. Овчинников, Н.И. Лебедев. – М.-Л., 1966. – 188с.
213132
  Струнский М.Г. Бесконтактные емкостные микромеры / М.Г. Струнский, М.М. Горбов. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 132 с.
213133
  Самбурский А.И. Бесконтактные измерения пераметров вращающихся объектов. / А.И. Самбурский, В.К. Новичок. – М, 1976. – 142с.
213134
  Бирфельд А.Г. Бесконтактные магнитные реле серии ЛТ в промышленной автоматике / А.Г. Бирфельд. – М., 1965. – 88с.
213135
  Розенблат М.А. Бесконтактные магнитные устройства автоматики / М.А. Розенблат. – Москва, 1961. – 179с.
213136
  Левинтов С.Д. Бесконтактные магнитоупругие датчики крутящего момента / С.Д. Левинтов, А.М. Борисов. – Москва, 1984. – 87с.
213137
  Мартынов Е.М. Бесконтактные переключающие устройства / Е.М. Мартынов. – изд. 3-е, переработ. и доп. – Москва, 1970. – 176 с.
213138
  Мартынов Е.М. Бесконтактные переключающиеся устройства / Е.М. Мартынов. – М.-Л, 1958. – 80с.
213139
  Виленский П.И. Бесконтактные путевые выключатели / П.И. Виленский, Л.А. Срибнер. – Москва, 1985. – 80 с.
213140
  Розов Ю.М. Бесконтактные регулируемые электроприводы для систем технологической автоматики / Ю.М. Розов. – Киев : Наукова думка, 1976. – 56 с.
213141
   Бесконтактные сельсины с внутренним каскадом : доклад. – Рига : АН ЛатССР, 1961. – 28 с.
213142
  Бойчук Л.М. Бесконтактные системы автоматизированного электропривода малой мощности / Л.М. Бойчук. – К., 1963. – 52с.
213143
  Паперно Л.Б. Бесконтактные токовые защиты электроустановок / Л.Б. Паперно. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 112 с.
213144
   Бесконтактные устройства телеавтоматизации промышленных предприятий. – Москва : Энергия, 1973. – 280 с.
213145
   Бесконтактные электрические. – Ленинград
Вып. 21. – 1982
213146
  Шопен Л.В. Бесконтактные электрические аппараты автоматики / Л.В. Шопен. – М, 1976. – 567с.
213147
   Бесконтактные электрические машины. – Рига
Вып. 15. – 1976
213148
   Бесконтактные электрические машины. – Рига
Вып. 16. – 1977
213149
   Бесконтактные электрические машины. – Рига
Вып. 17. – 1978
213150
   Бесконтактные электрические машины. – Рига
Вып. 18. – 1979
213151
   Бесконтактные электрические машины. – Рига
Вып. 19. – 1980
213152
   Бесконтактные электрические машины. – Рига
Вып. 20. – 1981
213153
  Яковлев Н.И. Бесконтактные электроизмерительные приборы для диагностирования электронной аппаратуры / Н.И. Яковлев. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. – 255 с.
213154
   Бесконтактные электронные устройства. – Москва : [б. и.]
Сб. 1. – 1968. – 148 с.
213155
  Васильева Н.П. Бесконтактные элементы автоматики / Н.П. Васильева, Т.М. Воробьева. – Москва, 1963. – 72с.
213156
   Бесконтактные элементы и системы телемеханики с временным разделением сигналов. – Москва : Наука, 1964. – 416 с. – Библиогр.: с. 411-413
213157
   Бесконтактные элементы промышленной телемеханики. (Комплекс "Спектр") / В.С. Крутенко, П.У. Каражаев, В.П. Никитин, М.Л. Портнов; [В.С. Крутенко, П.У. Каражаев, В.П. Никитин, М.Л. Портнов]. – Москва : Энергия, 1973. – 120 с. : ил. – (Библиотека по автоматике ; вып. 509)
213158
  Бонч-Бруевич Бесконтактные элементы самонастраивающихся систем : (схемы, расчеты, проектирование) / А.М. Бонч-Бруевич, В.Л. Быков, П.И. Чинаев. – Москва : Машиностроение, 1968. – 292 с. : черт. – Библиогр.: с. 286-290 (122 назв.)
213159
  Анцыпович И.С. Бесконтактный регулятор с коммутируемой жесткой обратной связью / Анцыпович И.С., Викторова В.С. – Москва : ГОСИНТИ, 1964. – 13 с. – (Передовой научно-технический и производственный опыт ; № 4-64-888 (47))
213160
  Шашкин П.И. Бесконтактный способ цементации с использованием твердого карбюризатора. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шашкин П.И.; М-во высш.образов.СССР.Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1960. – 14л.
213161
  Инкижеков С.П. и др. Бесконтактный электромашинный агрегат / С.П. и др. Инкижеков. – Рига, 1961. – 11с.
213162
  Фролов И.М. Бескопировальное размножение чертежно-технческой документации. / И.М. Фролов. – Л, 1961. – 33с.
213163
  Крапивнер Р.Б. Бескорневые неотектонические структуры / Р.Б. Крапивнер. – М., 1986. – 203с.
213164
   Бескорпусные полупроводниковые приборы / А.А. Чернышев, А.И. Аксенов, В.И. Иванов, Ю.М. Кутыркин; А.А. Чернышев, А.И. Аксенов, В.И. Иванов, Ю.М. Кутыркин. – Москва : Энергия, 1973. – 151 с. : черт. – Библиогр..: с. 146-150
213165
  Богат Е.М. Бескорыстие / Е.М. Богат. – Москва : Политиздат, 1972. – 192 с. : ил.
213166
  Брэнд М. Бескорыстная помощь : пьеса в 3-х д. / М. Брэнд ; пер. с англ. О. Кругерской ; ред. А. Киселева. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 109 с. – (Современная зарубежная драматургия)
213167
  Михайлов В.А. Бескорыстная помощь друзьям / В.А. Михайлов. – Ленинград, 1974. – 112с.
213168
  Самохин Н.Я. Бескорыстный Гена / Н.Я. Самохин. – Москва, 1976. – 175с.
213169
  Самохин Н.Я. Бескорыстный Гена. / Н.Я. Самохин. – М, 1976. – 175с.
213170
  Мнацаканян С.М. Бескорыстье / С.М. Мнацаканян. – Ереван, 1969. – 36с.
213171
  Амаду Ж. Бескрайние земли : роман : [в 3 частях] / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина ; предисл. И. Эренбурга ; ред. О. Плинк. – Москва : Издательство иностранной литературы
Ч. 1. – 1955. – 295 с. : ил.
213172
  Амаду Ж. Бескрайние земли : земля,пропит. кровью : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина ; предисл. И. Эренбурга ; [худож. Н.Г. Богданец]. – Киев : Урожай, 1981. – 294 с. : ил.
213173
  Винсонно Шарлотт Бескровные войны : Печему мы такие разные: Амазония // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 96-100 : Іл. – ISSN 1029-5828
213174
  Лацис В.Т. Бескрылые птицы / В.Т. Лацис. – Москва
213175
  Лацис В.Т. Бескрылые птицы / В.Т. Лацис. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 558 с.
213176
  Лацис В.Т. Бескрылые птицы : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 701 с.
213177
  Воронов В. Беслан: десять лет неизвестности // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 13-15. – ISSN 2075-7522


  Прошло 10 лет, но до сих пор россияне не верят и даже не хотят знать, что дети в Беслане были погублены в основном своими освободителями, от "московского" оружия. Путин боится, что российский народ узнает всю правду о войне на Кавказе.
213178
  Пригодій М.І. Бесмертя Ілліча / М.І. Пригодій, 1957. – 92-98 с.
213179
  Карр Д.Д. Бесноватые. Ведьмино Логово. Защиту ведет Патрик Батлер = The demoniacs hag"s nook. Patrick Butler. For the defence : романы / Джон Диксон Карр ; [пер. с англ.: Ю.А. Клейнер и др.]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1992. – 606, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (Английский детектив). – ISBN 5-289-01316-4
213180
  Кайряк А.И. Бесовецкая серия в Онежской структуре. / А.И. Кайряк. – Л., 1973. – 176с.
213181
  Котов Павел Бесовские игры алхимиков : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 12-13 : Фото
213182
  Ремизов А.Н. Бесовское действо : Представлено в трех действиях с прологом и эпилогом / Алексей Ремизов. – Петербург : Изд. Театрального отд. Народного комиссариата по Просвещению, 1919. – 48 с. – (Русский театр ; № 11)
213183
  Жданова Л.В. Бесовы следки / Л.В. Жданова. – Рига : Лиесма, 1967. – 88 с.
213184
  Гончарук П.С. Бесонні ночі Костомарова // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 22-26. – ISBN 978-966-452-148-9
213185
  Бегма В.А. Беспартийный актив - опора партийной организации / Бегма В.А. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 84 с.
213186
  Скульский С. Беспартийный блок / С. Скульский. – 3-е доп. изд. – Минск, 1935. – 74с.
213187
  Шлойдо Г. Беспатентные изобретения как интеллектуальный ресурс предпринимательской деятельности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 12. – С. 7-20. – ISSN 0201-7067


  Рассмотрены проблемы охраны беспатентных изобретений с позиции формирования нового юридического понятия. Предлагается обратиться к проблеме законодательного закрепления исходных начал для обеспечения юрисдикционной формы защиты прав и коммерческих ...
213188
  Мосов С.П. Беспилотная разведывательная авиация стран мира : история создания, опыт боевого применения, современное состояние, перспективы развития : монография / Сергей Мосов. – Киев : Румб, 2008. – 159, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 102-111. – ISBN 966-96521-5-4


  У пр. № 1727048 напис: Максиму Віталійовичу від автора з повагою. Підпис.
213189
  Хорган Джон Беспилотники нового поколения. Сам себе пилот / Хорган Джон, Макнелли Джо // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 104-117 : фото
213190
   Беспилотные летательные аппараты : [учеб. пособие для техн. вузов и фак.]. – Москва : Машиностроение, 1967. – 439 с. : ил.
213191
  Ильин Д. Беспилотный рой: оптом эффективней? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 11-15


  Летом 1849 г. на венецианских повстанцев с неба посыпались бомбы. Вряд ли тогда противники австрийской короны задумывались о том, что стали свидетелями первой атаки беспилотных аппаратов. Потом зародились авиация и радио, давшие миру беспилотные ...
213192
   Бесписьменные и младописьменные языки Африки : сб. статей. – Москва : Наука, 1973. – 184 с. – Библиогр. в конце ст.
213193
  Жаброва Г.М. Беспламенное каталитическое горение / Г.М. Жаброва, Б.М. Каденаци. – Москва : Знание, 1972. – 47 с.
213194
   Бесплатная Web-страница своими руками : подробное иллюстрированное руководство. – Москва : NT Press ; Лучшие книги, 2006. – 240 с. – ISBN 5-477-00451-7
213195
  Абросимова Е. Бесплатная юридическая помощь и доступ к правосудию: российская модель // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 115-126. – ISSN 1812-7126


  В настоящей статье автор знакомит читателя с системой бесплатной (субсидируемой государством) юридической помощи гражданам и организациям в Российской Федерации. По мнению автора, совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи ...
213196
  Рубин Ю.Б. Бесплатное ВПО в России: взаимные интересы и взаимные гарантии // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 24-37. – ISSN 0869-3617


  Необходима модернизация категориального аппарата исследований в сфере высшего профессионального образования, направленная на преодоление идеологии безвозмездности и безответственности, на формирование рациональных оснований практики бесплатного ...
213197
  Гребнев Л. Бесплатное высшее образование в России : что гарантирует гарант ? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-43. – ISSN 0869-3617
213198
   Бесплатное питание на борту Estonian Air // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
213199
  Хендерсон К. Бесплатных завтраков не бывает. / К. Хендерсон. – Москва, 1994. – 293с.
213200
  Поспелов В.П. Бесплодие бабочек в связи с экологическими условиями : (Кафедра общейєнтомологии Ленинградского с.-х. ун-та) / В.П. Поспелов, проф. – [Ленинград]. – С. 10-28. – Библиогр.: Цитируемая литература (39 назв.)


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову на память от автора 21.I.39
213201
  Поспелов В.П. Бесплодие у бабочек и попытка(и) его объяснения / В.П. Поспелов, проф. ; Гос. ин-т опытной агрономии. Отдел прикладной энтомологии. – Петроград : Ред.-изд. комитет Нар. ком. земледелия, 1922. – С. 141-167, 2 л. ил. : ил.


  Известия Отделения Прикладной Энтомологии. 1922, II
213202
  Пшеничникова Т.Я. Бесплодие: причины, меры предупреждения / Т.Я. Пшеничникова. – Москва, 1988. – 64с.
213203
   Бесплодие: причины, средства преодоления : Сборник. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Медицина : Новое в жизни, науке, технике ; № 11)
213204
  Элиот Т.С. Бесплодная земля / Т.С. Элиот. – Москва, 1971. – 188с.
213205
  Родригес А. Бесплодное облако / А. Родригес. – Москва, 1961. – 208с.
213206
  Семин А.С. Бесплодной земли не бывает / А.С. Семин. – М., 1986. – 370с.
213207
  Бутовский А.Н. Бесповоротность отчуждения наследственного имения // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – [Б, м. : б. и.]. – Т. 2. – С. 128-135
213208
  Каменская Л.С. Бесподлежащные пассивные конструкции в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Каменская Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 23л.
213209
  Гишней Пьер Бесподобная игра : Кварталы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 124-126 : Фото. – ISSN 1029-5828
213210
  Сервантес Мигель де Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 4 т. / Соч. Мигуэля Сервантеса Сааведры ; Пер. с исп. с предисл., биогр. автора и примеч. сделал Марк Басанин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека Суворина ; Т. 60)
Т. 1. – 1903. – XXVI, 310 с. – Конволют. - Перепл.: Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский. Т. 2
213211
  Сервантес Мигель де Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский. Т. 2 : в 4 т. / Соч. Мигуэля Сервантеса Сааведры ; Пер. с исп. с предисл., биогр. автора и примеч. сделал Марк Басанин // Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 4 т. / Сервантес Мигель де. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – Т. 1. – 338 с. – (Новая библиотека Суворина ; Т. 60)
213212
  Сервантес Мигель де Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 4 т. / Соч. Мигуэля Сервантеса Сааведры ; Пер. с исп. с предисл., биогр. автора и примеч. сделал Марк Басанин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека Суворина ; Т. 60)
Т. 3. – 1903. – XIV, 327 с. – Конволют. - Перепл.: Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский. Т. 4
213213
  Сервантес Мигель де Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский. Т. 4 : в 4 т. / Соч. Мигуэля Сервантеса Сааведры ; Пер. с исп. с предисл., биогр. автора и примеч. сделал Марк Басанин // Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 4 т. / Сервантес Мигель де. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – Т. 3. – 369 с. – (Новая библиотека Суворина ; Т. 60)
213214
  Властов Б.В. Беспозвоночные / Б.В. Властов. – Москва-Ленинград, 1940. – с.
213215
  Гусева С.Н. Беспозвоночные : учебное пособие / С.Н. Гусева; Научн. ред. Бодылевский В.И. – Ленинград : ЛГИ, 1969. – 92с.
213216
   Беспозвоночные животные в экосистемах лососевых рек Дальнего Востока. – Владивосток : [б. и.], 1981. – 128 с. : рис., табл.
213217
  Алимджанов Р.А. Беспозвоночные животные Зеравшанской долины : систематический перечень видов с указанием полезных и вредных форм / Р.А. Алимджанов, Ц.Г. Бронштейн ; АН УзССР, Совет по изучению производ. сил республики. – Ташкент ; Самарканд : АН УзССР, 1956. – 348 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов
213218
  Герасимов В.П. Беспозвоночные животные, изучение их в школе: Простейшие. Кишечнополостные. Черви. Моллюски / В.П. Герасимов. – Москва : Просвещение, 1978. – 143с.
213219
   Беспозвоночные животные. (Строение в связи с условиями жизни и значение их для человека) : пособие для учителя. – Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1955. – 406 с. : ил., карт. – Библиогр. в конце глав
213220
  Герасимов В.П. Беспозвоночные животные: изучение их в школе : Членистоногие. Иглокожие: Пособие для учителя / В.П. Герасимов. – Москва : Просвещение, 1978. – 158 с.
213221
  Маккавеева Е.Б. Беспозвоночные зарослей макрофитов Черного моря / Е.Б. Маккавеева; АН УССР, Ин-т биологии южных морей. – Киев : Наукова думка, 1979. – 226с.
213222
   Беспозвоночные и рыбы. – Москва
Т. 20. – 1983
213223
   Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. – Киев : Наукова думка, 1989. – 242, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 240-243
213224
  Кафтанникова О.Г. Беспозвоночные каналов СССР. / О.Г. Кафтанникова. – Киев, 1975. – 164с.
213225
   Беспозвоночные палеозоя Монголии = Монгол орны палеозойн сээр нуруугуй амьта : [сб. статей. – Москва : Наука. – (Совместная советско-монгольская палеонтологическая экспедиция : Труды ; вып. 5)
Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция. – 1977. – 106 с., [1] л. табл. – Библиогр. в конце ст.
213226
  Малоземов Ю.А. Беспозвоночные Среднего Урала : Простейшие, губки, кишечнополостные, мшанки, плоские и круглые черви : учеб. пособие / Ю.А. Малоземов, Л.А. Малоземова. – Свердловск, 1979. – 81 с.
213227
  Малоземов Ю.А. Беспозвоночные Среднего Урала : Кольчатые черви и моллюски / Ю.А. Малоземов, Л.А. Малоземова. – Свердловск, 1981. – 69с.
213228
  Логачев Е.Д. Беспозвоночные. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1948. – 1-6с.
213229
  Логачев Е.Д. Беспозвоночные. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1948. – с.
213230
  Логачев Е.Д. Беспозвоночные. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1950. – 1-8с.
213231
  Логачев Е.Д. Беспозвоночные. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1950. – 3-8с.
213232
  Логачев Е.Д. Беспозвоночные. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1950. – с.
213233
  Костюк В.И. Беспоисковые градиентные самонастроющиеся системы. / В.И. Костюк. – К., 1969. – 276с.
213234
  Козлов Ю.М. Беспоисковые самонастраивающиеся системы / Ю.М. Козлов, Р.М. Юсупов. – М, 1969. – 46с.
213235
  Белитченко Н.Д. Беспокойная гвардия. / Н.Д. Белитченко. – Волгоград, 1965. – 63с.
213236
  Кожемякин А.Я. Беспокойная должность / А.Я. Кожемякин. – Мйкоп, 1953. – 80с.
213237
  Кожемякин А.Я. Беспокойная должность / А.Я. Кожемякин. – М., 1953. – 103с.
213238
   Беспокойная должность. – Москва : Воениздат, 1984. – 95 с. – (Библиотечка комсомольского активиста)
213239
  Федорович Н.С. Беспокойная должность. / Н.С. Федорович. – М., 1968. – 47с.
213240
  Ференчук А.Н. Беспокойная душа / А.Н. Ференчук. – М, 1958. – 48с.
213241
  Зубкова А. Беспокойная жизнь месье де Бомарше // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 7. – С. 24-33
213242
  Лендьел Й. Беспокойная жизнь Ференца Пренна, или Стрелки указывают будущее / Й. Лендьел. – Москва, 1961. – 302с.
213243
  Кэлдер Н. Беспокойная земля / Н. Кэлдер. – Москва : Мир, 1975. – 214с.
213244
  Алешин В.С. Беспокойная муза : юморист. повесть / В.С. Алешин. – Симферополь : Таврія, 1972. – 86 с. : ил.
213245
  Голубев Ф.М. Беспокойная ночь / Ф.М. Голубев. – Курск, 1964. – 180с.
213246
  Климов А. Беспокойная профессия / А. Климов. – Куйбышев, 1952. – 28с.
213247
  Альперт М.В. Беспокойная профессия / М.В. Альперт. – Москва, 1962. – 86с.
213248
  Рахманов Л.Н. Беспокойная старость / Л.Н. Рахманов. – Л, 1937. – 91с.
213249
  Рахманов Л.Н. Беспокойная старость / Л.Н. Рахманов. – Ленинград, 1947. – 94 с.
213250
  Рахманов Л.Н. Беспокойная старость / Л.Н. Рахманов. – Л, 1948. – 94с.
213251
  Паустовский К. Беспокойная юность / Константин Паустовский ; хуудожник В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 352 с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-038581-1
213252
  Пикулева Г.И. Беспокойная юность моя / Г.И. Пикулева, Н.С. Сорокина. – М, 1980. – 94с.
213253
  Ишимов В.Н. Беспокойное наследство / В.Н. Ишимов. – М., 1977. – 237 с.
213254
  Афонин В.А. Беспокойное призвание / Афонин В.А., Комаов В.И. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 136 с.
213255
  Савицкас А. Беспокойное путешествие / А. Савицкас. – Москва : Советский художник, 1977. – 328 с.
213256
   Беспокойное семейство : юмор, сатира : [сборник. – Симферополь : Таврія, 1985. – 144 с. : ил.
213257
  Падерин Г.Н. Беспокойное счастье / Г.Н. Падерин. – Иркутск, 1956. – 175с.
213258
  Панова И.Ю. Беспокойное счастье: Стихи. / И.Ю. Панова. – М., 1983. – 31с.
213259
  Игнатьев В. Беспокойные / Васьлей Игнатьев ; пер. с чуваш. Я.Мустафина. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 160 с.
213260
  Брадулов Н.М. Беспокойные будни / Н.М. Брадулов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1969. – 88 с. – (Человек и общество)
213261
  Поляков Андрей Беспокойные дети вдовы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 3 (1074). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670


  Масони в Португалії.
213262
  Хесслер Питер Беспокойные духи предков : культ предков / Хесслер Питер, Блок Айра // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 106-115 : Фото
213263
  Костюков И.В. Беспокойные кадры. / И.В. Костюков. – Москва, 1952. – 63с.
213264
  Ратнер Е.И. Беспокойные люди / Е.И. Ратнер. – Рига, 1949. – 105с.
213265
  Сидельников В И. Беспокойные люди / В И. Сидельников. – Воронеж, 1954. – 124с.
213266
  Сейтаков Б. Беспокойные люди : повести и рассказы / Беки Сейтаков ;. – Москва : Советский писатель, 1958. – 231 с.
213267
  Николаев В Беспокойные люди / В Николаев, . – Свердловск, 1958. – 24с.
213268
  Никольский В.В. Беспокойные люди. / В.В. Никольский. – Тюмень, 1963. – 143с.
213269
  Мацкявичюс Б. Беспокойные птицы. Стихи. / Б. Мацкявичюс. – М., 1973. – 127с.
213270
  Златогоров М.Л. Беспокойные сердца / М.Л. Златогоров. – М., 1949. – 152с.
213271
  Пулатов М. Беспокойные сердца / М. Пулатов. – Москва, 1951. – 323с.
213272
  Ошанин Л.И. Беспокойные сердца / Л.И. Ошанин. – М, 1951. – 316с.
213273
  Карцин Н.А. Беспокойные сердца / Н.А. Карцин. – Сталинград, 1957. – 280с.
213274
  Кривов М.И. Беспокойные сердца / М.И. Кривов. – Ульяновск, 1961. – 39с.
213275
  Карцин Н.А. Беспокойные сердца : роман / Н.А. Карцин. – 2-е изд. – Волгоград : Нижне-Волжское книж. изд-во, 1964. – 279с.
213276
   Беспокойные сердца : очерки о комсомольцах семидесятых : [сборник]. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 295 с. : ил.
213277
  Пухначев В.М. Беспокойные сердца. / В.М. Пухначев. – Новосибирск, 1951. – 96с.
213278
  Мориц В.А. Беспокойные. / В.А. Мориц. – Ташкент, 1973. – 200с.
213279
  Станюкович К.М. Беспокойный адмирал / К.М. Станюкович. – Ставрополь, 1977. – 320с.
213280
  Станюкович К.М. Беспокойный адмирал / К.М. Станюкович. – Мурманск, 1982. – 256с.
213281
  Шолохов-Синявский Беспокойный возраст / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1959. – 362с.
213282
  Шолохов-Синявский Беспокойный возраст / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону, 1978. – 270с.
213283
  Рахим И. Беспокойный город : роман / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Э.Арбенова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 209 с.
213284
   Беспокойный искатель : слово о Д. Демирчяне ; [сборник. – Ереван : Советакан грох, 1977. – 246 с.
213285
  Кирюшкин В.В. Беспокойный рейс / В.В. Кирюшкин. – Куйбышев, 1964. – 335с.
213286
  Шергин С.А. Беспокойный Тихий океан / С.А. Шергин, В.И. Дудчак. – Киев, 1989. – 236с.
213287
  Людвиг Ж. Беспокойный треугольник:ЕС, Россия и их общие постсоветвские соседи // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 111-130. – ISSN 1726-5223
213288
  Борисов Б. Беспокойный характер : очерки / Б. Борисов, В. Жак. – Ростов-на-Дону : Ростоблкнигоиздательство, 1948. – 116 с.
213289
  Лебединский М.С. Беспокойный характер. (Авиамоделист, рекордсмен мира И.И.Иванников) / М.С. Лебединский, В.А. Синявский. – Москва, 1960. – 56с.
213290
  Довидайтис И. Беспокойный человек : рассказы / И. Довидайтис; пер. с литов. Е.Мальцаса. – Вильнюс : Гос. изд. худ. лит., 1952. – 159 с.
213291
  Воронкова Л.Ф. Беспокойный человек / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1954. – 104с.
213292
  Воронкова Л.Ф. Беспокойный человек / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1960. – 208с.
213293
  Кравченко В.В. Беспокойный человек / В.В. Кравченко. – Воронеж, 1979. – 159с.
213294
  Елисеев П. Беспокойный человек. / П. Елисеев. – М., 1963. – 43с.
213295
  Журавлев В.А. Беспокойство / В.А. Журавлев. – Москва, 1957. – 176с.
213296
  Демидов В.И. Беспокойство / В.И. Демидов. – Донецк, 1961. – 74с.
213297
  Гордейчев В.Г. Беспокойство / В.Г. Гордейчев. – М, 1961. – 126с.
213298
  Лесин А.А. Беспокойство / А.А. Лесин. – Симферополь, 1961. – 110с.
213299
  Кузнецов Ф.С. Беспокойство / Ф.С. Кузнецов. – Казань, 1961. – 72с.
213300
  Ружевич Т. Беспокойство / Т. Ружевич. – Москва, 1963. – 199с.
213301
  Люкин А.И. Беспокойство / А.И. Люкин. – Горький, 1965. – 87с.
213302
  Мирошин Л.А. Беспокойство / Л.А. Мирошин. – Тула, 1969. – 54с.
213303
  Тажи М. Беспокойство : стихи и поэма / Мухитдин Тажи; авториз . пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 94 с.
213304
  Рамазанов Г.З. Беспокойство : пер. с башк. / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. В.Виноградова. – Москва : Правда, 1973. – 31 с.
213305
  Камбулов Н.И. Беспокойство : Повести. Рассказы / Н.И. Камбулов. – Москва : Воениздат, 1973. – 261с.
213306
  Никаноркин А.И. Беспокойство / А.И. Никаноркин. – Киев, 1978. – 123с.
213307
  Парамонов В.В. Беспокойство / В.В. Парамонов. – Ижевск, 1978. – 79с.
213308
  Лазарев В.Я. Беспокойство. / В.Я. Лазарев. – Тула, 1963. – 20с.
213309
  Дыховчиный В.А. Бесполезные ископаемые / В.А. Дыховчиный, М.Р. Слободской. – М, 1958. – 115с.
213310
   Бесполезные ископаемые : Фельетоны, памфлеты, пародии. – Москва : [б. и.], 1969. – 64 с.
213311
  Возовикова Т. Бесполезные советы. ВАК намерен вдвое сократить число аттестующих структур // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 января № (3/4). – С. 5
213312
  Новиков Максим Бесполезный иммунитет и ценные измены // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 84-85 : фото
213313
  Иванова-Казас Бесполое размножение животных / Иванова-Казас. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 240с.
213314
  Воронцова М.А. Бесполое размножение и регенерация / М.А. Воронцова. – Москва : Советская наука, 1957. – 416 с.
213315
  Скриба А.С. Бесполярный мир: упадок гегемонии США в конце 2000-х - начале 2010-х годов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 8 (536 ). – С. 37-48. – ISSN 0321-2068
213316
  Сохань И. Беспомощный мир : Рассказы; Благодетель. Город встреч. Город обманов, Повести / И. Сохань. – Киев : Наукова думка, 2001. – 272с. – ISBN 966-00-0777-9
213317
  Парсонидж Н. Беспорядок в кристаллах / Н. Парсонидж, Л. Стейвли. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1982. – 434 с.
213318
  Парсонидж Н. Беспорядок в кристаллах / Н. Парсонидж, Л. Стейвли. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1982. – 335 с.
213319
  Миннуллин О. Беспощадная этика Варлама Шаламова в рассказе "Необращенный" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
213320
  Воложин С. Беспощадный Пушкин / С. Воложин. – Одесса : Негоциант, 1999. – 191с. – ISBN 966-7423-01-08
213321
  Краснопольский А.С. Бесправное положение негров в США / А.С. Краснопольский, А.Е. Пашерстник. – М., 1954. – 128с.
213322
  Агни Йога Беспредельность / Агни Йога. – Москва
Т.2. – 1992. – 286, 366с.
213323
  Иванов Л.М. Беспредложное (падежное) управление прилагательных в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов Л.М.; Ленингр. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 25л.
213324
   Беспредложное и предложное управление : сб. упражнений для иностранцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1959. – 335 с.
213325
   Беспредложное и предложное управление : сб. упражнений для студентов-иностранцев / В.А. Анохина, Т.А. Гришкевич, Л.М. Климина, Афасопуло, , Е.А. Павлова; [В.А. анохина, Т.А. Гришкевич, Л.М. Климина и др.] ; под ред. В.Э. Лесюиса ; Ленинград. политехн. институт. – Ленинград : [б. и.], 1965. – 112 с.
213326
  Кока А.А. Беспредложные и предложные падежные конструкции с временным значением в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кока А.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
213327
  Елкина Н.М. Беспредложные конструкции приименных родительного и дательного падежей в старославянских и среднеболгарских памятниках : Автореф... канд. филол.наук: / Елкина Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 15л.
213328
  Беляев Юрий Иванович Беспредложный винительный падеж в системе падежей современного русского языка (в сопоставлении с украинским) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Беляев Юрий Иванович ; Киевский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1981. – 25 с.
213329
  Мюнх Г. Беспредметное искусстов - ошибка против логики / Г. Мюнх. – М., 1965. – 274 с.
213330
  Будницкая И.Л. Беспреффиксные глаголы, мотивированные именами существительными и прилагательными в современном немецком языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.04 / Будницкая И.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1981. – 24 с.
213331
  Давыдов В.М. Беспрецедентный сдвиг в политическом ландшафте региона // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 4-29. – ISSN 044-748Х


  Регіон Латинської Америки: економіка, суспільство
213332
  Стрельцова Н.П. Беспривязное содержание скота : метод. указание / Н.П. Стрельцова, А.В. Константинов. – Москва : Издательство Мини стерства сельского хозяйства, 1960. – 8 с. : ил.
213333
  Островский А.Н. Бесприданница : Драма / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1938. – 126с.
213334
   Бесприданница : материалы и исследования. – Москва : Всероссийское Театральное Общество, 1947. – 181 с. – (Библиотека театра Островского)
213335
  Островский А.Н. Бесприданница : Драма / А.Н. Островский. – Кострома, 1948. – 75с.
213336
  Островский А.Н. Бесприданница : Драма / А.Н. Островский. – Москва, 1949. – 112с.
213337
  Островский А.Н. Бесприданница : Драма / А.Н. Островский. – Москва, 1966. – 102с.
213338
  Картавый Н.П. Беспризорник Кешка и его друзья / Н.П. Картавый. – Хабаровск, 1958. – 208с.
213339
  Картавый Н. Беспризорник Кешка и его друзья / Н. Картавый. – Хабаровск, 1960. – 216 с.
213340
   Беспризывники : повести-воспоминания : [для сред. шк. возраста. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 381, [2] с. : ил.
213341
   Беспримернй подвиг : материалы науч. конф., посвящ. 25-летию разгрома нем.-фашист. войск под Москвой. – Москва : Наука, 1968. – 463 с., [2] л. вкл. схем
213342
  Кестлер А. Беспримерные жертвы / А. Кестлер, 1937. – 152с.
213343
   Беспримерный научный подвиг : материалы газ. "Правда" о трех советских космич. ракетах. – Москва : Физматгиз, 1959. – 203 с. : ил.
213344
  Чуйков В.И. Беспримерный подвиг / В.И. Чуйков. – М, 1965. – 159с.
213345
  Курышева Валентина Ильинична Беспричастный именительный абсолютный в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Курышева Валентина Ильинична; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 21л.
213346
  Карагезов Владислав Беспроводной мир имени Герцена : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 120-132 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
213347
  Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети / Вильям Столлингс; Пер. с англ. А.В. Высоцкого, Н.А. Голобородько, Е.Г. Грозы. – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 640с. – ISBN 5-8459-0409-9


  Доступно описаны теория и практика организации беспроводных коммуникаций и сетей. Для студентов и преподавателей
213348
  Слаби А. Беспроволочный телефон / А. Слаби. – Одесса, 1909. – 28с.
213349
  Литовченко Елена Беспроигрышный выбор в Хорватии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 66-67
213350
   Беспроигрышный ход Carlson Wagonlit Travel : новости индустрии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 2 (прилож.). – ISSN 1998-8044
213351
  Петров Н.И. Бессарабия : историческое описание : посмертный вып. истор. изд. П.Н. Батюшкова. – Санкт-Петербург : Тип. Высч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1892. – XLIV, 178, 97 с., 5 л. ил., карт. : 22 гравюры в тексте (портр. и изобр. истор. лиц), [17] - виды местностей и зданий ; [7] разн. изобр. – С. XV-XXXII: П.Н. Батюшков / Л. Майков. - С. XI-XIII: От редакции / М. Городецкий


  От ред.: Городецкий, Митрофан Иванович (1846-1893) Авт. о Батюшкове: Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
213352
  Иовва И.Ф. Бессарабия и греческое национально-освободительное движение. / И.Ф. Иовва. – Кишинев, 1974. – 257с.
213353
  Дольник А. Бессарабия под властью румынских бояр / А. Дольник. – М, 1945. – 174с.
213354
  Татару А. Бессарабия под пятой румынских оккупантов / А. Татару. – Москва, 1932. – 32с.
213355
  Берг Л.С. Бессарабия. Страна - люди - хозяйство / Л.С. Берг. – Петроград, 1918. – 247с.
213356
  Берг Л.С. Бессарабия. Страна - люди - хозяйство / Л.С. Берг. – Кишинев : [б. и.], 1993. – 196 с.
213357
  Будак И.Г. Бессарабская деревня в пореформенный преиод (60-е годы XIX в. -- канун революции 1905 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Будак И. Г.;. – Кишинев, 1953. – 23 л.
213358
  Назария С. Бессарабская проблема межвоенного периода в посткоммунистических румынской и молдавской историографиях // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 359-374. – (New series ; vol. 20, no. 2). – ISSN 1224-032X


  The author describes and analyzes the Romanian and Moldavian historians" opinions relative to the interwar Bessarabia problems that appeared in scientific publications of the late twentieth and early twenty-first centuries. The article shows that in ...
213359
  Назария С. Бессарабский вопрос в новейших румынских и молдавских публикациях / С. Назария, А. Роман // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 93-107
213360
  Лесовая И. Бессарабский романс / Инна Лесовая. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 584с. – ISBN 978-966-378-101-3
213361
  Андриевский Виталий Александрович Бессарабское земство (1890-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Андриевский Виталий Александрович; Ин-т истории им. Я.С.Гросула. – Кишинев, 1985. – 18л.
213362
  Татаринов І. Бессарабська губернія у військово-стратегічному плануванні Росії напередодні Першої світової війни // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 43. – С. 154-159. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
213363
  Сацький П.В. Бессарабська проблема у контексті українського державотворення у 1917-1918 рр. // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 405-414. – ISBN 978-966-428-305-9
213364
  Башли М.І. Бессарабське дворянство та провінційна освіта (70-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 10-15. – (Серія "Історичні науки")
213365
  Пономарьов О. Бессарабське питання в українсько-румунських відносинах у 1917-1918 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-49. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто українсько-румунські відносини 1917-1918 рр., причини виникнення бессарабської проблеми, історіографія питання в цілому. The article deals with the ukrainian-romanian relations of 1917-1918, the reasons for rising of Bessarabian problem, ...
213366
  Петренко І. Бессарабське питання у відносинах Української держави з Румунією (квітень-грудень 1918 року) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 476-485. – ISBN 978-966-611-889-2
213367
  Кочевих Олег Бессарабський Париж - волинський Берлин // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-61. – ISSN 0130-5212
213368
  Рузский М.Д. Бессейн реки Свияги и его рыбыКазань / [соч.] М.Д. Рузского. – Казань : Тип. Императорского [Казанского] университета, 1887. – 67 с. – Отд. оттиск и Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. т. XVII, вып. 4
213369
  Лесников М. Бессемер Генри (1813-1898) / М. Лесников : Журнально-газетное объединение, 1934. – 256 с. – (Из серии ЖЗЛ. Жизнь, деятельность и изобретения одного из величайших металлургов прошлого)
213370
  Винниченко І. Бессер Віктор Вілібальдович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 268. – ISBN 978-966-7863-77-7
213371
  Винниченко І. Бессер Вілібальд Готліб (Вільбальд Готлібович) фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 268-270. – ISBN 978-966-7863-77-7
213372
   Бессер Віллібальд (1784-1842) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 34. – ISBN 978-966-933-054-3
213373
   Бессер Віллібальд Готлібович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 15. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
213374
   Бессер Віллібальд Готлібович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 27. – ISBN 978-966-439-754-1
213375
  Вейцман В.В. Бессергеневская сельская библиотека / В.В. Вейцман. – Москва, 1956. – 36с.
213376
   Бессеребряные и необычные фотографические процессы : II Всесоюзная конференция. – Кишинев
1 секция : Деформируемые среды для регистрации информации. – 1975. – 186 с.
213377
   Бессеребряные и необычные фотографические процессы : тез. докл. IV всесоюз. конф., г. Суздаль, 28 февр. - 2 марта 1984 г. [в 2-х т.]. – пос. Черноголовка (Моск. обл.) : Институт химической физики
Т. 1, ч. 1 : Пленарные доклады. Электрофотография. Фототермопластика. Голографическая запись. Ч. 1. 159 с., ил. – 1984. – 159 с. – Библиогр. в конце докл.
213378
   Бессеребряные и необычные фотографические процессы : тезисы докладов V Всесоюзной конф., г. Суздаль, 5-9 декабря 1988 г. – Черноголовка : [б. и.]
Т. 1 : Фототермопластики. Электрофотография. - 1988. - 156 с. – 1988. – 156 с.
213379
   Бессеребряные и необычные фотографические процессы : тезисы докладов V Всесоюзной конф., г. Суздаль, 5-9 декабря 1988 г. – Черноголовка : [б. и.]
Т. 2 : Фотографич. процессы на основе необратимых и обратимых фотохимических реакций. Фотополимеризующиеся среды. – 1988. – 160 с.
213380
   Бессеребряные и необычные фотографические процессы : тезисы докладов V Всесоюзной конф., г. Суздаль, 5-9 декабря 1988 г. – Черноголовка : [б. и.]
Т. 3 : Процессы с физическими проявлениями. Фотохимические термочувствительные среды. XCII. Полупроводниковая фотография. Фоторефрактивные кристаллы. Фотомагнитная запись. - 1988. - 112 с. – 1988. – 112 с.
213381
  Портнова О.В. Бессеребряные фотоматериалы в топографо-геодезическом производстве / О.В. Портнова, Н.Г. Барабанова. – Москва : Недра, 1991. – 244 с. – ISBN 5-247-01065-5
213382
   Бессероводородные методы качественного полумикроанализа : учеб. пособ. для студ. нехимич. спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1971. – 223 с. – Библиогр.: с. 217
213383
  Крешков А.П. Бессероводородные методы качественного полумикроанализа : [учеб. пособ. для нехим. спец. вузов] / А.П. Крешков, К.Н. Мочалов, Ю.Я. Михайленко и др. ; под ред. А.П. Крешкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 271с. : ил.
213384
  Коваленко П.Н. Бессероводородный метод качественного анализа катионов / П.Н. Коваленко. – Ростов на Дону, 1939. – С. 58-78
213385
  Троицкий Е.С. Бессилие фальсификаторов / Е.С. Троицкий, 1985. – 145с.
213386
  Сорокин А.В. Бессиловые магнитные поля в движущихся электропроводящих средах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сорокин А.В.; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
213387
  Жлуктенко В. Бесславная победа // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 50/51 (168/169). – С. 28-30


  Александр Лукашенко готовится к 20-летию правления
213388
   Бессмеpтный подвиг паpтии и наpода : Материалы межвузовской науч.конференции посвящ.30-летию Победы сов. народа в ВОВ 21-22 апреля 1975г. – Киев : Вища школа, 1976. – 238с.


  Показана pуководящая pоль Коммунистической паpтии в оpганизации боpьбы пpотив немецко-фашистских захватчиков и осуществление освободительной миссии Кpасной Аpмии.
213389
  Лавренев Б.А. Бессменная вахта / Б.А. Лавренев. – Москва, 1973. – 301с.
213390
  Штульберг А. Бессменная вахта / сост. А. Штульберг, Б. Самсонов ; под ред. Э. Басарова. – Алма-Ата : Казахстан, 1986. – 288 с.
213391
  Магидсон-Степанова Бессменная вахта и другие рассказы / Магидсон-Степанова. – М., 1980. – 127с.
213392
   Бессменные часовые. – Москва : ДОСААФ, 1983. – 270 с. : ил.
213393
  Мусиенко М.Ф. Бессмертен ишь человек / М.Ф. Мусиенко. – Москва, 1981. – 224 с.
213394
  Столбов В.С. Бессмертен подвиг ваш : [стихи поэтов мира] : к 50-летию антифашист. войны исп. народа / Валерий Сергеевич Столбов ; [сост. предисл. и коммент. В. Столбова]. – Москва : Художественная литература, 1986. – 384 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 363-373
213395
   Бессмертен подвиг их высокий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тула : Приок. кн. изд., 1983. – 647 с. : ил.
213396
  Мусиенко М.ф. Бессмертен только человек / М.ф. Мусиенко. – К., 1982. – 144с.
213397
   Бессмертие. – Ленинград : Молодая гвардия, 1936. – 60 с.
213398
  Азаров В. Бессмертие : памяти С.М. Кирова / Вс. Азаров. – Ленинград : ГИХЛ, 1939. – XII , 380 с. : 1 портр. – На обороте тит. л. сост. Вс. Азаров
213399
  Брянский К. Бессмертие : стихи / К. Брянский. – Улан-Уде : ГИЗ Бурят-Монголии, 1944. – 48 с.
213400
   Бессмертие : литературно-художественный сборник : о героях Советского Союза Юго-Западного 3 Украинского фронта. – Киев : Радянський письменник, 1947. – 263 с. : ил.
213401
  Бубеннов М.С. Бессмертие / М.С. Бубеннов. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 147 с. – (Библиотека рассказов)
213402
  Лунин С.М. Бессмертие / С.М. Лунин. – Москва, 1958. – 83с.
213403
  Четвериков Б.Д. Бессмертие / Б.Д. Четвериков. – М, 1959. – 80с.
213404
  Четвериков Б.Д. Бессмертие / Б.Д. Четвериков. – М, 1960. – 80с.
213405
  Левченко И.Н. Бессмертие / И.Н. Левченко. – М, 1960. – 48с.
213406
  Левин М. Бессмертие : [сборник] : посвящ. 20-летию со дня всемирно-ист. победы советского народа над фашистской Германией / сост. М. Левин. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 534 с. : ил.
213407
  Рачада И.Д. Бессмертие : пьесы / И.Д. Рачада. – 2-е изд., доп. – Киев, 1967. – 431 с.
213408
  Бубеннов М.С. Бессмертие : повесть, рассказы, записки / М.С. Бубеннов. – Москва : Воениздат, 1969. – 271 с. : 1 л. портр.
213409
  Прокофьев А.А. Бессмертие / А.А. Прокофьев. – Л, 1970. – 159 с.
213410
  Ковалев П.И. Бессмертие / П.И. Ковалев. – Ташкент, 1970. – 78с.
213411
  Сюндюкле М. Бессмертие : стихи и поэмы / Максуд Сюндюкле ; авториз. пер. с башк. Н.Милованова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1972. – 63 с.
213412
  Витковский Е. Бессмертие : писатели мира о В.И. Ленине / [сост. Е. Витковский ; вступ. слово С. Дангулова]. – Москва : Прогресс, 1975. – 495 с. : ил.
213413
   Бессмертие : [сборник]. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 454 с. : портр. – ([30 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне])
213414
  Нор-Айр Бессмертие : повести, очерки, рассказы / Нор-Айр. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1978. – 175 с.
213415
  Алексеев М.Н. Бессмертие / М.Н. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1980. – 95 с.
213416
  Гулям Х. Бессмертие : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1981. – 367 с.
213417
  Гулям Х. Бессмертие : роман / Х. Гулям. – Москва : Художественная литература, 1981. – 128 с.
213418
  Фадеев А.А. Бессмертие / А.А. Фадеев. – Москва : Советская Россия, 1981. – 387 с.
213419
  Бубеннов М.С. Бессмертие : повести и рассказы / Михаил Бубеннов. – Казань : Татарское книжное издательство, 1983. – 462 с. : ил. – (Волжские просторы)
213420
  Гулям Х. Бессмертие / Х. Гулям. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1985. – 368 с.
213421
  Гулям Х. Бессмертие : роман / Х. Гулям. – Москва : Изд-во литературы и искусства, 1987. – 481 с.
213422
  Василевич И. Бессмертие : очерки о разведчиках ; люди молчаливого подвига / сост. И. Василевич. – Москва : Политиздат
Кн. 2. – 1987. – 415 с.
213423
  Морозова В.А. Бессмертие великих идей : [сборник статей] : к 150-летию со дня рождения К. Маркса / сост. В.А. Морозова ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат, 1968. – 280 с.
213424
  Казанский П.А. Бессмертие Великого почина / П.А. Казанский. – М, 1986. – 190с.
213425
   Бессмертие всенародного подвига : 40 лет Великой Победы : [материалы конф., 9-10 апр. 1985 г.]. – Москва : Наука, 1985. – 127 с.
213426
  Ткачев Н.И. Бессмертие героев.. / Н.И. Ткачев. – Сталинград, 1953. – 64с.
213427
  Цюрупа Э.Я. Бессмертие Дон Кихота / Э. Цюрупа. – Москва : Советская Россия, 1977. – 222 с.
213428
  Тейхмюллер Г. Бессмертие души, 1895
213429
  Новиков И.Г. Бессмертие Минска. / И.Г. Новиков. – Минск, 1977. – 302с.
213430
  Жуков Ю.Н. Бессмертие народного подвига: Памятники военной славы русского народа и мемориалы Отечественной войны 1812 года: В помощь лектору. / Ю.Н. Жуков. – М., 1987. – 40с.
213431
   Бессмертие памяти : очерки и воспоминания о Великой Отеч. войне. – Москва : газ. "Красная звезда", 1979. – 80 с. : ил. – (Библиотечка "Красной звезды" № 9 (405))
213432
  Бойко В.А. Бессмертие подвига : [альбом] / [авт.-сост. В.А. Бойко]. – Москва : Советский художник, 1980. – [23] с., 86 с. ил. : цв. ил.
213433
  Тронько П.Т. Бессмертие подвига / П.Т. Тронько. – К., 1985. – 239с.
213434
   Бессмертие Севастополя : фотоотчет. – Симферополь : "Таврія", 1973. – 24 с. – (Потомству в пример)
213435
  Вишев И.В. Бессмертие человека. Реально ли оно? / И.В. Вишев. – Минск, 1990. – 140с.
213436
   Бессмертие юных : [о подпольных комсомольских организациях] : [сб. ст.]. – Москва : Правда, 1960. – 384 с. : ил.
213437
   Бессмертие юных : сб. докум. и воспомин. о героич. борьбе подпольщиков Краснодона в дни времен. фашист. оккупации (июль 1942 - февр. 1943 гг.). – 7-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Донбас, 1988. – 335, [1] с., [12] л. ил. : ил.
213438
  Югов А.К. Бессмертие. / А.К. Югов. – М, 1947. – 347с.
213439
  Тэсс Т. Бессмертие. / Т. Тэсс. – М, 1951. – 46с.
213440
  Серафимович А.С. Бессмертие. / А.С. Серафимович. – Сталинград, 1957. – 120с.
213441
  Югов А. Бессмертие. : роман / А. Югов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 352 с.
213442
   Бессмертие. Иностранные писатели о В.И. Ленине. – Москва : Художественная литература, 1970. – 414 с.
213443
  Меньшиков И.Н. Бессмертие: Повести, рассказы. / И.Н. Меньшиков. – Челябинск, 1984. – 168с.
213444
  Мелихов А. Бессмертная Валька : проза: повесть // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 8. – С. 7-63. – ISSN 0321-1878
213445
  Моргун Ф.Т. Бессмертная душа Украины / Ф.Т. Моргун. – Киев : Сільські вісті, 1994. – 352 с.
213446
  Воронова М. Бессмертная душа Франциска Скорины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 5 (81). – С. 26-43. – ISSN 1819-6268
213447
  Рутько А.И. Бессмертная земля / А.И. Рутько. – Москва : Советский писатель, 1952. – 256 с.
213448
   Бессмертная история. 1932 год : роман-эпопея : литерат. творческая группа "15 апреля" при Центр. правлении Союза корейских писателей. – Пхеньян : Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1974. – 677 с. : 1 л. ил.
213449
   Бессмертная история. Заря революции : роман-эпопея : литературная творческая группа "15 апреля" при Центральном правлении Союза корейских писателей. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностранных языках, 1979. – 561 с.
213450
   Бессмертная история. Подножие горы Пэкту : роман-эпопея : литературная творческая группа "15 апреля" при Центр. правлении Союза корейских писателей. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. языках, 1982. – 367 с. : 1 л. ил.
213451
  Петрушевская Л.С. Бессмертная любовь: рассказы / Л.С. Петрушевская. – М., 1988. – 223с.
213452
  Деляну Л. Бессмертная молодость : поэма / Л. Деляну; пер. с молдав. Ю.Александрова. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1958. – 252 с.
213453
  Деляну Л. Бессмертная молодость : поэма / Л. Деляну; пер. с молд.В.Измайлова. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1972. – 135 с.
213454
  Ишмуратов Р.Ф. Бессмертная песнь. Муса Джалиль : героич. драма в 4-х д. / Р.Ф. Ишмуратов; пер. с татар. И.Ингвара. – Москва : Искусство, 1957. – 104 с.
213455
  Ким И.Х. Бессмертная революционерка / И.Х. Ким. – Пхеньян, 1987. – 174с.
213456
  Симонов К.М. Бессмертная фамилия / К.М. Симонов. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1947. – 31с. – (30 лет Великой Октябрьской Социалистической революции. 1917-1947)
213457
   Бессмертная эпопея : к 175-летию Отечественной войны 1812 г. и Освободительной войны 1813 г. в Германии. – Москва : Наука, 1988. – 288 с.
213458
   Бессмертная юность : пьесы. – Москва : Искусство, 1958. – 550 с.
213459
  Авилов М.А. Бессмертник : стихи / М.А. Авилов. – Ростов-на-Дону : Ростов. кн. изд-во, 1961. – 56 с.
213460
  Софронов А.В. Бессмертник / А.В. Софронов. – Москва, 1964. – 271с.
213461
  Корнюшин Л.Г. Бессмертник / Л.Г. Корнюшин. – М, 1976. – 541с.
213462
  Татаренко Л.С. Бессмертник и незабудка / Л.С. Татаренко. – К., 1969. – 110с.
213463
  Халов П.В. Бессмертник. / П.В. Халов. – ХАбаровск, 1967. – 128с.
213464
  Мартьянов С.Н. Бессмертник. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1972. – 287с.
213465
  Пиняев И.Д. Бессмертники : стихи / И.Д. Пиняев. – Москва : Современник, 1980. – 190 с.
213466
   Бессмертное имя : рассказы о В.И. Ленине : кн. для чтен. на нем. яз. в 10 кл. сред. школы. – 3-е изд., испр. – Москва : Просвещение, 1975. – 62 с. – (Читаем по-немецки)
213467
   Бессмертное имя : рассказы о В.И.Ленине : кн. для чтен. на нем. яз. в 10 классе сред. школы. – 4-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 64 с.
213468
   Бессмертное имя. Рассказы о В.И. Ленине : [кн. для чтения на не м. яз. в 10 кл. сред. школы]. – 2-е изд. – Ленинград : "Просвещение" : Ленинградское отд-ние, 1967. – 64 с.
213469
  Толубко В.Ф. и др. Бессмертное племя матросовцев, 1941-1945 : [сборник] / Сост. В.Ф. Толубко и др. – Москва : Воениздат, 1990. – 286, [1] с., [9] л. ил. : ил. – ISBN 5-203-00762-4
213470
   Бессмертное произведение В.И. Ленина : материалы республ. науч. конференции профессоров и преподавателей обществ. наук вузов БССР, посвящ. 60-летию со дня выхода книги В.И. Ленина "Материализм и эмпириокритицизм". – Минск : Изд-во БГУ, 1971. – 303 с.
213471
  Прокофьев А.А. Бессмертное сердце солдата. / А.А. Прокофьев. – Орджоникидзе, 1975. – 183с.
213472
  Богат Е.М. Бессмертны ли злые волшебники / Е.М. Богат. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 303 с. : ил. – (Ровесник)
213473
  Киеня П.А. Бессмертные имена : [очерки] / [Сост. П.А. Киеня, В.А. Жур]. – Минск : Беларусь, 1979. – 255 с. : ил.
213474
  Ерашов В.П. Бессмертные люди : Повести. Рассказы / В.П. Ерашов. – Москва : Воениздат, 1978. – 318с.
213475
   Бессмертные подвиги : посвящается героям Великой Отечественной войны, презревшим смерть ради Победы над врагами Родины : [сборник]. – Москва : Воениздат, 1980. – 351 с. : 16 л. портр. – (За нашу Советскую Родину!)
213476
  Маркуца В.П. Бессмертные традиции А.П. Чехова / В.П. Маркуца. – Ростов н/Д, 1966. – 104 с.
213477
  Додэ А. Бессмертный / А. Додэ. – Москва, 1952. – 228с.
213478
  Мендес К. Бессмертный : Записки Калиостро : роман / Катулл Мендес // Приключения Калиостро : [романы / ред. А.Ф. Мусиездов ; художник Ю. Ягодка]. – Харьков : Паритет ЛТД, 1993. – С. 5-140 : ил. – (Избранные произведения для юношества). – ISBN 5-86906-040-0
213479
  Серых С.П. Бессмертный батальон : докум. повесть / С.П. Серых; Лит. запись А. Тарана. – Киев : Молодь, 1975. – 221 с. – (Герои, годы, свершения)
213480
  Серых С.П. Бессмертный батальон : докум. повесть / С.П. Серых; Лит. запись А. Тарана. – 2-е изд., доп. – Киев : Молодь, 1978. – 264 с.
213481
  Кэ Лань Бессмертный Ван Сяо-Хэ / Кэ Лань, Чжао-Цзы. – М., 1957. – 208с.
213482
  Муталибов З З. Бессмертный всадник : стихи, поэмы / Зайндин Муталибов ; пер. с чечен.Б.Каурова. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1968. – 120 с.
213483
  Реми П.Ж. Бессмертный город : романы / Пьер Жан Реми. – Москва : Прогресс, 1991. – 478 с. – В изд. также: Политическое воспитание / Анри Фроман-Мерис
213484
  Кобяков Д.Ю. Бессмертный дар / Д.Ю. Кобяков. – Барнаул, 1971. – 192с.
213485
  Кобяков Д.Ю. Бессмертный дар / Д.Ю. Кобяков. – Барнаул, 1973. – 192с.
213486
  Ушакова Е. Бессмертный дождь : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 25-28. – ISSN 0130-7673
213487
  Юнга Е.С. Бессмертный корабль / Е.С. Юнга. – Москва-Л., 1951. – 96с.
213488
  Юнга Е.С. Бессмертный корабль / Е.С. Юнга. – Москва, 1957. – 144с.
213489
  Юнга Е. Бессмертный корабль = ассказы о Краснознаменном крейсере "Аврора" / Е. Юнга. – Москва, 1957. – 120 с.
213490
  Коржакова Л. Бессмертный Лебедь, или Великий Сен-Санс // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 31-43.
213491
  Николаев А.М. Бессмертный лейтенант / А.М. Николаев. – М, 1974. – 134с.
213492
  Сенкевич А. Бессмертный лотос : слово об Индии : [сборник] / А. Сенкевич ; [предисл. и послесл. А. Сенкевича]. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 381, [1] с., [16] л. ил. : ил.
213493
  Сорокин В.В. Бессмертный маршал / В.В. Сорокин. – Москва, 1989. – 91с.
213494
  Вайда Г.К. Бессмертный образ : [В.И. Ленин в произведениях татар. писателей : сборник] / сост. Г.К. Вайда и др. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1987. – 253, [1] с. : ил.. нот. – Библиогр.: Образ В.И. Ленина в произведениях писателей Татарии / сост.А.Ф. Махмутовой: с. 215-239. – (Лениниана Советской Татарии ; Т. 7)
213495
  Анфилов В.А. Бессмертный подвиг : исследование кануна и первого этапа Великой Отечественной войны / Анфилов В.А. – Москва : Наука, 1971. – 543 с., [3] л. карт. : ил. – Библиогр.: Указ. имен : с. 534-541. – ([Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах])
213496
  Амельченко В. Бессмертный подвиг : [фотоальбом] / [сост.: В. Амельченко, О. Кулиш ; [авт. текста В. Амельченко ; художн. О. Кулиш ; фото : Н. Аряев, С. Альперин, Д. Бальтерманц и др.]. – Москва : Прогресс, 1975. – 207 с. : ил. – Текст парал. на рус., исп. и франц. яз.
213497
  Баранова М.А. и др. Бессмертный подвиг : беседы о кн. о Великой Отеч. войне : для учащихся 4-6-х кл. / Сост.: М.А. Баранова и др. ; Гос. респ. дет.б-ка РСФСР. – Москва : Книга, 1987. – 63, [1] с. : ил. – (За страницами вашего учебника ; Вып. 21)
213498
  Шкадаревич И.И. Бессмертный подвиг Александра Матросова / И.И. Шкадаревич. – М, 1967. – 192с.
213499
  Шкадаревич И.И. Бессмертный подвиг Александра Матросова / И.И. Шкадаревич. – М, 1967. – 192с.
213500
  Шкадаревич И.И. Бессмертный подвиг Александра Матросова / И.И. Шкадаревич. – М, 1973. – 192с.
213501
  Шкадаревич И.И. Бессмертный подвиг Александра Матросова / И.И. Шкадаревич. – М, 1973. – 192с.
213502
   Бессмертный подвиг народа : (Отечеств. война 1812 г.) : рекоменд. указатель литературы. – Москва : [б. и.], 1963. – 32 с.
213503
  Горбачев М.С. Бессмертный подвиг советского народа / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1985. – 31 с.
213504
  Боков Ф.Е. Бессмертный подвиг сынов Азербайджана : краткий военно-исторический очерк о боевых действиях 416-й Таганрогской Краснознамен. ордена Суворова стрелковой дтивизии в годы Великой Отечественной войны / Ф.Е. Боков. – Баку : Азгиз, 1971. – 192 с. : ил.
213505
  Маркуша А. Бессмертный флагман = Чкалов : лирический репортаж / А. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 160 с.
213506
  Таланов А.В. Бессмертный часовой : (товарищ Камо) / А. Таланов. – Москва : Политиздат, 1968. – 110 с., 2 л. ил., портр. – (Герои Советской Родины)
213507
  Никольский Н.С. Бессмертный экипаж. / Н.С. Никольский. – М, 1964. – 319с.
213508
  Ульрих К. Бессмысленная смерть Тома Симпсона. / К. Ульрих. – М., 1983. – 88с.
213509
  Лучак Ханя Бессознательное-2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 179-186 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
213510
   Бессознательное - The unconscious. – Тбилиси
4. – 1985. – 461с.
213511
  Вольных Ю. Бессознательное - интерсубъективная реальность психоаналитика и анализанта. Аналитический акт // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 102-109. – ISSN 2307-3195
213512
   Бессознательное = Природа, функции, методы исследования : Коллективная монография в 4-х т. – Тбилиси : Мецниереба
Т.1. – 1978. – 786с.
213513
   Бессознательное : Коллективная монография в 4-х т. – Тбилиси : Мецниереба
Т.2. – 1978. – 686с.
213514
   Бессознательное : Коллективная монография в 4-х т. – Тбилиси : Мецниереба
Т.3. – 1978. – 796с.
213515
   Бессознательное : Коллективная монография в 4-х т. – Тбилиси : Мецниереба
Т.4. – 1978. – 462с.
213516
  Фрейд З. Бессознательное // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 20-52. – ISSN 2307-3195
213517
  Созановская Е. Бессознательное психоаналитика. Контрперенос // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 119-127. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 2307-3195
213518
  Шовэн Бессознательное. Зачем? / Шовэн, Ж-М // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 82-94. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2307-3195
213519
  Ковалев А.Г. Бессоная артерия / А.Г. Ковалев. – Москва, 1981. – 166с.
213520
  Иванова Т.И. Бессоница / Т.И. Иванова. – М, 1960. – 39с.
213521
  Мишин О. Бессоница / О. Мишин. – Петрозаводск, 1966. – 55с.
213522
  Жернаков Н.К. Бессоница / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1967. – 140с.
213523
  Крон А.А. Бессоница / А.А. Крон. – Москва, 1979
213524
  Крон А.А. Бессоница / А.А. Крон. – М, 1980. – 448с.
213525
  Цыбин В.Д. Бессоница века / В.Д. Цыбин. – М., 1963. – 168с.
213526
  Цыбин В.Д. Бессоница сердца / В.Д. Цыбин. – М., 1976. – 253с.
213527
  Крон А.А. Бессоница. Капитан дальнего плавания : Роман. Повесть о друге / А.А. Крон. – Москва : Советский писатель, 1991. – 590с.
213528
  Брукштейн Л. Бессонная ночь : драма в 3-х карт. / Л. Брукштейн ; [пер. с румын. Д. Шполянской]. – Москва : Искусство, 1959. – 47 с. : ил.
213529
  Магомедов М. Бессонная ночь / Муса Магомедов ;. – Москва, 1990. – 352 с.
213530
  Белоусов В.А. Бессонная ночь коменданта : повесть о б. воен. коменданте г. Хайлигенштадт М.Б. Дзилихове / Вадим Белоусов. – Ставрополь : Книжное изд-во, 1988. – 157, [1] с. – ISBN 5-7644-0266-2
213531
  Травкин В.В. Бессонная птица / В.В. Травкин. – М, 1983. – 272с.
213532
  Мурзалиев К. Бессонница : стихи / Кадыр Мурзалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 82 с.
213533
  Ананко А.С. Бессонница : [стихи] / Ананко А.С. – Волгоград : Н.-Волж. кн. изд., 1968. – 33 с., ил.
213534
  Яшин А.Я. Бессонница / А.Я. Яшин. – Москва, 1968. – 336с.
213535
  Ветлугин И.М. Бессонница / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1971. – 167с.
213536
  Беляева Л.И. Бессонница : роман / Л.И. Беляева ; худож. Д.С. Громан. – Москва : Советский писатель, 1976. – 294 с. : ил.
213537
  Шевченко В.С. Бессонница / В.С. Шевченко. – Барнаул, 1981. – 191с.
213538
  Кудрявцев А.И. Бессонница / А.И. Кудрявцев. – Минск, 1990. – 252с.
213539
  Рождественский Р.И. Бессонница / Р.И. Рождественский. – Москва, 1991. – 29с.
213540
  Далада Н.Ф. Бессонница мира / Н.Ф. Далада. – М., 1969. – 104с.
213541
  Алдан-Семенов Бессонница странствий : стихи / Алдан-Семенов А.И. – Москва : Современник, 1973. – 110 с.
213542
  Обойщиков К.А. Бессонное небо: Стихи. / К.А. Обойщиков. – Краснодар, 1979. – 192с.
213543
  Кюлюмов К. Бессонные ночи / К. Кюлюмов. – Москва, 1979. – 284с.
213544
  Тельпугов В.П. Бессонные ночи / В.П. Тельпугов. – Москва, 1988. – 733с.
213545
  Кюлюмов К. Бессонные ночи / К. Кюлюмов. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 286с.
213546
  Соколова Т. Бессонный патруль : [сборник] / На обороте тит. л. сост.: Т. Соколова, В. Злобин, А. Курносов. – Алма-Ата : "Казахстан", 1973. – 400 с. : ил.
213547
  Афзал Г. Бессоной ночью / Г. Афзал. – Москва, 1966. – 68с.
213548
  Афзал Г. Бессоной ночью : стихи / Гамиль Афзал; пер. с татар. А.Кафанова и А.Зайца. – Москва : Советский писатель, 1966. – 68 с.
213549
  Бардина Л.В. Бессоюзная причинная связь в двухкомпонентных и многокомпонентных предложениях. : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Бардина Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 23л.
213550
  Тягунова М.М. Бессоюзная связь в диахронии (процес развития бессоюзия на временной оси) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 21-27. – Бібліогр.: Лит.: с. 26-27; 66 назв. – ISBN 978-966-439-298-0
213551
  Тягунова М.М. Бессоюзная связь в системе типов синтаксической связи как феномен ассоциативно-дифференцированного имплицитного пара-гипотаксиса // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 19-25. – ISBN 966-594-839-3
213552
  Тягунова М.М. Бессоюзная связь как феомен ассоциативно-дифференцированного имплицитного пара-гипотаксиса (фрагменты из монографии) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 5 (41). – С. 44-51
213553
  Тягунова М.М. Бессоюзное в системе способов выражения синтаксических связей // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 6 (36). – С. 26-28
213554
  Чайковская Н.Н. Бессоюзное изъяснительное предложение КазССР / Н.Н. Чайковская. – Алма-Ата, 1988. – 187с.
213555
  Урусова Г.В. Бессоюзное сложное предложение в испанском языке XII-XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Урусова Г.В.; ЛГУ. Филологич. фак-т. – Л., 1971. – 16л.
213556
  Ширяев Е.Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке / Е.Н. Ширяев. – М., 1986. – 221с.
213557
  Байкова Л.С. Бессоюзные предложения в языке Н.М.Карамзина : Автореф... канд. филол.наук: / Байкова Л.С.; ЛГУ. – Л, 1963. – 19л.
213558
  Ким Г.В. Бессоюзные присоединительные конструкции в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ким Г.В. ; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 24 с.
213559
  Даргинавичене Ирена Юозовна Бессоюзные противитичельные связи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Даргинавичене Ирена Юозовна; Моск. гос. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 22л.
213560
  Джалилов Ф.А. оглы Бессоюзные сложноподчиненные предложения в азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Джалилов Ф. А. оглы; МВиССО АзССР, Аз.ГУ. – Баку, 1979. – 21л.
213561
  Папоян А.А. Бессоюзные сложноподчиненные предложения в современном армянской языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Папоян А.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1964. – 24л.
213562
  Джаббаров А.К. Бессоюзные сложноподчиненные предложния с придаточными дополнительными в совресенном английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Джаббаров А. К.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1974. – 26л.
213563
  Иванушкина Полина Федоровна Бессоюзные сложные пояснительные предложения в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Иванушкина Полина Федоровна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 23л.
213564
  Лысенко А.М. Бессоюзные сложные предложени я с опорным слововм-существительным во французском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Лысенко А. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1989. – 161л. – Бібліогр.:л.140-161
213565
  Изаренков Д.И. Бессоюзные сложные предложения / Д.И. Изаренков. – М, 1990. – 168с.
213566
  Варлакова Г.С. Бессоюзные сложные предложения в пословицах : Автореф... канд. филол.наук: / Варлакова Г.С.; Львоский го .ун-т им. Ив.Франко. Кафедра русского и общего языкознания. – Симферополь, 1959. – 22л.
213567
  Орлова Н.В. Бессоюзные сложные предложения закрытых и открытых структур со словами-скрепами компонентов в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 660 / Орлова Н.В.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.20
213568
  Хамзина Г.К. Бессоюзные сложные предложения прерывистой структуры в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хамзина Г.К. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1967. – 23 с.
213569
  Лысенко А.М. Бессоюзные сложные предложения с опорным слово-существительным во французском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Лысенко А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 23л.
213570
  Лысенко А.М. Бессоюзные сложные предложения с опорным слово-существительным во французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Лысенко А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
213571
  Дмитришина Г.А. Бессоюзные сложные предложения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Дмитришина Г.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1972. – 28л.
213572
  Луганская Л.Н. Бессоюзные терехкомпонентные предложения неоднородного состава в современном русском литературного языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Луганская Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 20л.
213573
  Ромов А.С. Бесспорной версии нет ; Условия договора / А.С. Ромов. – М, 1990. – 523с.
213574
  Архангельский И.Ю. Бессрочные трасты и конкуренция за их фонды между штатами в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 110-124. – ISSN 0321-2068
213575
  Лесных А.С. Бессрочный паспорт / А.С. Лесных. – Тула, 1966. – 84с.
213576
  Козоровицкий Л.Л. Бесстолкновительные тепловые волны в плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 047 / Козоровицкий Л.Л.; АН СССР. – М, 1971. – 13л.
213577
  Сафонов В.А. Бесстрашие / В.А. Сафонов. – Москва, 1951. – 74с.
213578
  Сафонов В.А. Бесстрашие / В.А. Сафонов. – Москва, 1951. – 48с.
213579
  Репников А. Бесстрашие // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 29-31. – ISSN 0235-7089


  Пётр Столыпин глазами Василия Шульгина
213580
  Ставский Вл. Бесстрашие и находчивость. / Вл. Ставский. – Москва, 1941. – 8с.
213581
  Никитин И.Ф. Бесстрашные / И.Ф. Никитин. – Улан-Удэ, 1962. – 95с.
213582
  Яковенко В.К. Бесстрашные. / В.К. Яковенко. – Москва, 1990. – 314с.
213583
  Багиров М.Д. Бесстрашный боец партии Ленина-Сталина : доклад на Расширенном пленуме Бакинского комитета КП(б) Азербайджана, совместно с активом Бакинской парторганизации, в день 4-й годовщины злодейского убийства С. М. Кирова / М.Д. Багиров. – Баку : Азернешр ; Отд. полит. лит., 1938. – 43 с.
213584
  Печенко Г.А. Бесстрашный бронепоезд: докум. повесть / Г.А. Печенко, А.П. Реент. – Х., 1989. – 186с.
213585
  Тартаковский Б.П. Бесстрашный комбат / Б.П. Тартаковский. – Москва, 1985. – 216с.
213586
  Опарин В.Г. Бесстрашный разведчик / В.Г. Опарин. – Петрозаводск : Государственное издательство Карельской АССР, 1961. – 56 с.
213587
  Калиниченко И.И. Бесстружковый метод анализа цветных сплавов на медной основе : Автореф... канд. хим.наук: / Калиниченко И.И.; МВО СССР, Урал. политехн. ин-т, Каф. аналит. хим. – Свердловск, 1950. – 10 с.
213588
  Тананаев Н.А. Бесстружковый метод анализа черных, цветных и драгоценных сплавов. / Н.А. Тананаев. – Свердловск-Москва, 1948. – 212с.
213589
  Коробов И.А. Бесстружковый метод открытия и определения фосора в черных сплавах : Автореф... канд. хим.наук: / Коробов И. А.; МВО СССР, Урал. политехн. ин-т, Каф. аналит. хим. – Свердловск, 1955. – 16л.
213590
  Саттон Г. Бесстыдница / Г. Саттон. – Москва, 1994. – 416с.
213591
  Цыба М.Е. Бесстыжая. / М.Е. Цыба. – Одесса, 1965. – 164с.
213592
  Дубограева М.П. Бессуфиксные отглагольные существительные в русском языке XI-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Дубограева М.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра рус. яз. – Минск, 1970. – 21л.
213593
  Крылов Н.А. Бессуфиксные существительные, соотносительные с глаголами в современном русском языке.. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Крылов Н.А. ; МП РСФСР, Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И. Ленина. – Москва, 1963. – 16 с.
213594
  Воронович В.Б. Бессуфиксные существительные, соотносительные с глаголами, в современном белорусском литературном языке : Автореф... наук: 10.661 / Воронович В.Б.; белорус. гос. ун-т. – Минск, 1971. – 16л.
213595
  Зверев А.Д. Бессуффиксные прилагательные в восточно-славянских языках / А.Д. Зверев. – Черновцы, 1970. – 60с.
213596
  Смитюх А.В. Бестелесное имущество и символические оборотоспособные объекты // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 42-46. – ISBN 978-966-927-257-7
213597
  Мегела І.П. Бестерс-Ділгер Юліана (- австрійска славістка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 550. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
213598
   Бестиарий - фентези Средневековья : культура // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 12. – C. 56-66 : Фото
213599
  Гнып А. Бестиарий игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" в аспекте польско-русского перевода // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 156-161. – ISBN 978-617-646-477-8
213600
  Доде З.В. Бестиарий на "монгольских" шелках. Стиль и семантика дизайна // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 2. – С. 100-113. – ISSN 1563-0102
213601
  Ващенко Ю.А. Бестиарная образность как элемент мортальной топики романа А. Володина "Дондог" // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 82-84. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
213602
  Толковець К.В. Бестіарій "Фантастичні звірі і де їх шукати" Джоан Кетлін Ролінг: зв"язок із традицією та особливості художнього світу // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 96-101. – ISSN 1996-9872


  "Досліджено кореляцію між бестіарієм Дж. Ролінг «Фантастичні звірі і де їх шукати» та канонічними середньовічними бестіаріями: проаналізовано подібності та відмінності. Також висвітлено чільні риси, притаманні художньому світові книжки. Під час ...
213603
  Гайдук С.Є. Бестіарій епохи романтизму: сутність символічної парадигми : монографія / Світлана Гайдук ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2010. – 157, [1] с. : фотоіл. – Імен. покажч.: с. 150-157. – Бібліогр.: с. 136-144 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2248-45-6
213604
  Бестюк І. Бестіарні образи як засіб індивідуалізації персонажів ("Коні не винні" М.Коцюбинського і "Сказки об Італии" М.Горького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 29-33. – ISBN 966-8110-14-5
213605
  Еттіген Г. Бестія з Марселя / Г. Еттіген. – К, 1962. – 39с.
213606
  Соловей О. Бестіярій, або Умовна історія свинства // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 18-19


  Роман Олеся Ульяненка "Перли і свині".
213607
  Соловей О. Бестіярій, або Умовна історія свинства // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 21 вересня (№ 19). – С. 16-17


  Роман Олеся Ульяненка "Перли і свині".
213608
  Клюева В. Бестолочь : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 46-69
213609
  Тартаковский Б.Н. и др. Бестранспортная система разработки с обрушением высоких уступов / Б.Н. и др. Тартаковский. – Киев, 1972. – 70с.
213610
  Багинский Б.А. Бестрансформаторные преобразователи переменного напряжения в постоянное / Б.А. Багинский ; под ред. Л.М. Ананьева, Томский политехнический ин-т им. С.М. Кирова. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1990. – 218, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 216-219 (63 назв.). – ISBN 5-7511-0382-3
213611
  Баскир И.Н. Бестрансформаторные транзисторные схемы кадровой развертки / И.Н. Баскир. – Москва : Связь, 1977. – 104 с. – Библиогр.: с. 102. – (Б-ка ТРЗ ; вып. 89)
213612
  Баскир И.Н. Бестрансформаторные транзисторные схемы кадровой развертки / И.Н. Баскир. – Изд. 2-е, перепаб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1983. – 64 с.
213613
  Синельников А.Х. Бестрансформаторные транзисторные усилители низкой частоты / А.Х. Синельников. – Москва : Энергия, 1969. – 56 с.
213614
  Варакин Л.Е. Бестрансформаторные усилители мощности / Л.Е. Варакин. – Москва, 1984. – 128 с.
213615
  Максимов М.Д. Бестрепетные. / М.Д. Максимов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 288 с.
213616
  Прудник М.В. Бестселер : гуморески / М.В. Прудник. – Київ : Радянська Україна, 1988. – 205 с.
213617
  Толстая Т.В. Бестужев-Марлинский : [роман] / Т.В. Толстая. – Москва : Изд. Всес. О-ва политкаторжан и сс.-поселенцев ; [Тип. изд. "Крест. газета"], 1932. – 359 с.
213618
  Голубов С.Н. Бестужев-Марлинский / С.Н. Голубов. – Москва, 1938. – 419 с.
213619
  Васильев В. Бестужев-Марлинский на Кавказе / В. Васильев. – Краснодар, 1939. – 131 с.
213620
  Голубов С.Н. Бестужев-Марлинский. / С.Н. Голубов. – 2-е изд. испр. – Москва, 1960. – 367 с.
213621
   Бестужевки в рядах строителей социализма : [сборник]. – Москва : Мысль, 1969. – 198 с. : портр.
213622
  Федосова Э.П. Бестужевские курсы - первый женский университет в России (1878-1918 гг.) / Э.П. Федосова; Под ред. Э.Д. Днепрова. – Москва : Педагогика, 1980. – 144 с.
213623
   Бесфильмовые искровые камеры со с"емом информации при помощи магнитострикционных линий. – Дубна : [Б. и.], 1965. – 15 с.
213624
  Прохоров В.Н. Бесфильмовый магнитный спектрометр для исследования характеристик горизонатльного потока космических мюонов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Прохоров В.Н.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
213625
  Богомолов Г.В. Бесфильтровые водозаборные скважины в рыхлых породах. (Теория и практика устройства) / Г.В. Богомолов, Р.А. Станкевич ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Центр. НИИ комплекс. использ. вод. ресурсов СССР. – Минск : Наука и техника, 1978. – 152 с.
213626
  Ястребов В.Б. Бесхозяйственность, ее причины и предупреждение / В.Б. Ястребов. – Москва, 1979. – 64 с.
213627
  Гуревич П.С. Бесхрамовые боги / П.С. Гуревич. – Л., 1984. – 134с.
213628
  Ветрова З.И. Бесцветные эвгленовые водоросли Украины / З.И. Ветрова. – Киев : Наукова думка, 1980. – 182с.
213629
  Горюнов Д. Бесценная экономика // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2012. – № 40 (365). – С. 28-29
213630
   Бесценно то, что добыто трудом : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 136 с. – (Для тех, кто работает с пионерами : Библиотечка вожатого)
213631
  Ильина Л.Л. Бесценное богатство / Л.Л. Ильина, А.Н. Грахов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 144с.
213632
   Бесценное достояние : сборник очерков. – Москва : Колос, 1979. – 270 с. : ил.
213633
  Кузьмин С.И. Бесценное ленинское наследие / С.И. Кузьмин. – Москва, 1976. – 191с.
213634
  Боннер А.Г. Бесценные сокровища : [о фонде науч. б-ки, Иркутск. ун-та] / А.Г. Боннер. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 180 с., [4] л. ил. : ил.
213635
   Бесценные сокровища народа : [пособ. для нар. ун-тов]. – Киев : Вища школа : Головное изд-во, 1984. – 312 с. : ил.; 44 л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
213636
  Браун С. Бесценный дар / С. Браун. – Москва : Вагриус, 1995. – 320 с. – (Афродита)
213637
  Данилов М.Ф. Бесцианистый метод латунирования / М.Ф. Данилов. – Казань, 1958. – 13с.
213638
  Вюрмсер А. Бесчеловечная комедия : пер. с фр. / Андре Вюрмсер. – Москва : Прогресс, 1967. – 647 с.
213639
   Бесчеловечность, как система. – Москва : Воениздат, 1959. – 240 с.
213640
  Пустовит А.В. Бесчестит ли пародия? // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 4. – С. 13-22


  А.С. Пушкин как автор пародий
213641
  Биткова К.М. Бесшвейное скрепление книг / К.М. Биткова. – Москва : Книга, 1965. – 117 с.
213642
  Попов А.А. Бесшумный поиск / А.А. Попов. – Ленинград, 1986. – 92 с.
213643
  Цидильковский И.М. Бесщелевые полупроводники -- новый класс веществ / И.М. Цидильковский. – Москва : Наука, 1986. – 237 с.
213644
  Москвитин А.И. Бесщеточное возбуждение синхронных машин / А.И. Москвитин. – Москва, 1964. – 104 с.
213645
  Достоевский Ф.М. Бесы : роман Федора Достоевского : в 3 ч. / Ф.М. Достоевский. – Санкт-Петербург : Тип. К. Замысловского
Ч. 1-3. – 1873. – [6], 294, 358, 311 с. – Каждая ч. имеет отд. тит. л.
213646
  Достоевский Ф.М. Бесы / Ф.М. Достоевский. – Владивосток, 1989. – 576с.
213647
  Достоевский Ф.М. Бесы : Роман / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 669с.
213648
  Достоевский Ф.М. Бесы / Ф.М. Достоевский. – Новосибирск, 1989. – 654с.
213649
  Достоевский Ф.М. Бесы / Ф.М. Достоевский. – Ижевск, 1990. – 716с.
213650
  Достоевский Ф.М. Бесы : роман в трех частях / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1990. – 672 с. – ISBN 5-280-00881-8
213651
  Достоевский Ф.М. Бесы / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1990. – 682с.
213652
  Достоевский Ф.М. Бесы / Ф.М. Достоевский. – М, 1990. – 699с.
213653
  Достоевский Ф.М. Бесы / Ф.М. Достоевский. – Петрозаводск, 1990. – 687с.
213654
  Достоевский Ф.М. Бесы : роман в 3-х ч. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград, 1990. – 638 с.
213655
  Достоевский Ф.М. Бесы : роман / Федор Достоевский. – Москва : АСТ ; АСТ Москва ; Хранитель, 2007. – 608 с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-029754-2
213656
  Достоевский Ф.М. Бесы : роман / Федор Достоевский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 704 с. – ISBN 978-5-91181-751-0
213657
  Достоевский Ф.М. Бесы / Ф.М. Достоевский. – Москва : АСТ, 2008. – 603с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-048666-3
213658
  Достоевский Ф.М. Бесы : роман / Федор Достоевский ; [вступ ст. Владимира Туниманова ; коммент. Тамары Орнатской]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2012. – 702, [2] с. – Библиогр. в коммент.: с. 685-701. – (Азбука-Классика). – ISBN 978-5-589-01464-0
213659
  Бедный Д. Бесы игривые, - сиречь "антихристы долгогривые" / Демьян Бедный. – Москва : Красная новь, 1923. – 31 с.
213660
   Бета- и антинейтринное излучение радиоактивных ядер : справочник / В.Г. Алексанкин, С.В. Родичев, П.М. Рубцов, П.А. Ружанский, Ф.Е. Чукреев; В.Г. Алексанкин, С.В. Родичев, П.М. Рубцов, П.А. Ружанский, Ф.Е. Чукреев ; под ред. П.М. Рубцова. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 797, [2] с. – Библиогр.: с. 797-798 (43 назв.). – ISBN 5-283-03727-4
213661
   Бета- и гамма- спектроскопия : Пер.с англ. – Москва : Физматгиз, 1959. – 906 с. : ил.; 3 л. ил. – Библиогр. в конце ст.
213662
  Пуоджюнайте Б.А. Бета-Алкиламиноэтиловые эфиры фенолов ряда бензодиоксана-1,4. : Автореф... канд. хим.наук: / Пуоджюнайте Б.А.; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 14л.
213663
  Подкопаев Ю.Н. Бета-годоскоп - прибор для измерения спектров малоинтенсивных b-переходов большой энергии. Спектры y-излучения нейтронодефицитных изотопов технеция : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Подкопаев Ю.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
213664
   Бета-дикетонаты металлов : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1978. – 121 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
213665
  Титов В.В. Бета-дикетоны ряда селенофена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Титов В.В. ; МГУ. – Москва, 1963. – 12 с. – Бібліогр.: с. 11-12
213666
   Бета-излучение продуктов деления : справочник / В.М. Колобашкин, П.М. Рубцов, В.Г. Алексанкин, П.А. Ружанский; [В.М. Колобашкин, П.М. Рубцов, В.Г. Алексанкин, П.А. Ружанский]. – Москва : Атомиздат, 1978. – 468 с. : граф. – Библиогр. в конце глав
213667
  Хорошаєв Є. Бета-конвергенція як один з напрямів дослідження процесу зближення фіскальних моделей у Європейському Союзі // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-47
213668
  Джелепов Б.С. Бета-процессы / Б.С. Джелепов. – Ленинград, 1972. – 373с.
213669
  Ву Ц.С. Бета-распад : Пер.с англ. / Ц.С. Ву, С.А. Мошковский. – Москва : Атомиздат, 1970. – 398 с.
213670
   Бета-распад пиона. – Дубна : [Б. и.], 1964. – 15 с.
213671
  Гуцко Д. Бета-самец : проза: роман / окончание. Начало в № 10, 2012 // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 11. – С. 67-135. – ISSN 0012-6756
213672
  Абдуразаков А.А. Бета-спектографы с постоянными магнитами / А.А. Абдуразаков, Я К. Громов, Г.Я. Умаров. – Ташкент : Фан, 1970. – 186с.
213673
  Абдуразаков А.А. Бета-спектрограф с однородным магнитным полем для изучения спектров конверсионных электронов в области энергий 200-3300 кэв. комплекс бета-спектрографов для энергий от 10 до 3300 кэв / авт.: А.А. Абдуразаков, А.И. Ахмаджанов, К.Я. Громов [и др.] ; ОИЯИ. ЛЯП. 6-4363. – Дубна : [Б. и.], 1969. – 10 c.
213674
  Каминский Д.Л. Бета-спектрометр, построенный по аналогии с оптическим спектрометром : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Каминский Д.Л.; Ленингр. физ.-техн. ин-т АН СССР. – Л., 1953. – 16л.
213675
  Ефимов Ю.Е. Бета - спектрометр с двойным отклонением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов Ю.Е.; Физ.-техн. ин-т Акад. наук. – Л., 1955. – 11л.
213676
  Левковская Г.Г. Бета 1 бета-дихлорвинилкетоны. Синтез, строение и химические превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Левковская Г. Г.; МВССО РСФСР, Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 30л.
213677
  Юрьев З.Ю. Бета Семь при ближайшем рассмотрении. / З.Ю. Юрьев. – Москва, 1990. – 286с.
213678
  Воробьев А.А. Бетатронная дефектоскопия материалов и изделий / А.А. Воробьев, В.И. Горбунов, В.А. Воробьев ир. – Москва : Атомиздат, 1965. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 175-176
213679
  Москалев В.А. Бетатроны / В.А. Москалев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 167 с.
213680
  Короткий В.А. Бетлінг Оттон Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 242. – ISBN 966-06-0393-2
213681
  Данилов А.М. Бетон для крепления стволов шахт, проходимых способом замораживания / А.М. Данилов, Т.Н. Зинова, 1961. – 12с.
213682
  Барлевен К. Бетон и поэзия / К. Барлевен, Г. Наумова // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 18. – С. 127-138. – ISSN 1609-5359
213683
  Белов Л.Г. Бетон и сердце : комический роман и рассказы / Л.Г. Белов. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1982. – 272 с.
213684
  Аль-Шахахде Мохаммад Собхи Бетон на барханном песке Иордании с модифицированными наполнителями : Автореф... кандид. техн.наук: 05.23.05 / Аль-Шахахде Мохаммад Собхи; Мин-во образования Украины Харьк. гос. автодорожн. техн. ун-тет. – Харьков, 1994. – 24л.
213685
   Бетониты : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1980. – 286 с., [1] л. ил.
213686
  Канарский В.Ф. Бетонное монолитное крепление откосов земляных сооружений, подверженных воздействию динамического давления волн : Автореф... канд. техн.наук: / Канарский В.Ф.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1964. – 19л.
213687
  Шама О. Бетонный замес // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 29 (110), 12 августа 2016. – С. 62-65. – ISSN 2305-3364


  Владислав Городецкий первым начал строить в Киеве большие здания из бетона, ставшие уникальным явлением в архитектуре.
213688
  Брюсов Яков Бетонный мешок / Брюсов Яков, Дорохин Андрей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 96-97 : фото
213689
  Сааков В.В. Бетоны на известково-шлаковом вяжущем и интенсивная технология их получения : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.05 / Сааков В. В.; Приденпр. гос. акад. строи. и архит. – Днепропетровск, 1994. – 24л.
213690
  Елисеев Ю.Н. Бетси / Ю.Н. Елисеев. – Горький, 1970. – 79с.
213691
  Ситников И.Г. Бетси, Камилла и другие... (Рассказ о тропических циклонах) / И.Г. Ситников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 143 с.
213692
  Стил Д. Беттина / Д. Стил. – Москва, 1996. – 448с.
213693
  Древиц И. Беттина фон Арним : биография / Ингеборг Древиц ; пер. с нем. С. Тарзановой. – Москва : Радуга, 1991. – 311 с.
213694
  Дементьев В. Бетховен - приговорен врачами // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 83. – ISSN 1812-867Х
213695
  Иванов-Борецкий Бетховен : биографический очерк / Иванов-Борецкий. – Москва : Музыкальный сектор, 1927. – 31 с.
213696
  Тихонов Николай Семенович Бетховен / Тихонов Николай Семенович. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1929. – 45с.
213697
  Каринцев Н.А. Бетховен : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 72 с.
213698
  Каринцев Н.А. Бетховен : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – 4-е изд. – Москва : Музгиз, 1936. – 68 с.
213699
  Хохловкина А.А. Бетховен / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1955. – 72 с.
213700
  Кремнев Б.Г. Бетховен / Б.Г. Кремнев. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 320 с.
213701
  Альшванг А. Бетховен : Очерк жизни и творчества / А. Альшванг. – 2-е изд., дополн. – Москва : Государственное музыкальное изд-во, 1963. – 624с.
213702
  Гийемо-Мажито Бетховен / Гийемо-Мажито. – Москва, 1966. – 133с.
213703
  Гийомо-Мажито Бетховен / Гийомо-Мажито. – 2-е изд. – М., 1978. – 128 с.
213704
  Браудо Е.М. Бетховен и его время : опыт музыкально-социологического исследования : Людвиг Ван Бетховен, о нем / Е.М. Браудо. – Москва : Музыкальный сектор, 1927. – 124 с.
213705
  Мироненко А. Бетховен один против судьбы / А. Мироненко, Е. Молоткова, Т. Брыксина // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 11. – С. 4-19. – ISSN 1818-2968


  Біографічні відомості про композитора Л. В. Бетховена
213706
  Барабаш Т. Бетховен. Подпоручик князя Ракоци = Beethoven : [роман] : пер. с венгер. / Т. Барабаш. – Москва : Изд. иностр. лит., 1958. – 277 с., [12] л. ил.
213707
   Бех Ігор Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 207-208 : фото
213708
  Іскорко-Гнатенко Бех П.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 29-30. – ISBN 978-617-7442-69-0
213709
   Бех Петро Олексійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 54-55. – ISBN 978-966-439-757-2
213710
   Бех Петро Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 27-28. – ISBN 978-966-439-754-1
213711
   Бех Петро Олексійович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 34-35. – ISBN 978-966-933-054-3
213712
  Аршаруни А.М. Бехаизм / А.М. Аршаруни. – Москва : Безбожник, 1930. – 54 с.
213713
  Мегела І.П. Бехер Йоганнес Роберт (- німецький письменник, державний і громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 554. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
213714
  Ашрафи М.М. Бехзад и развитие бухарской школы миниатюры XVI в. / М.М. Ашрафи ; отв. ред. Н.Н. Негматов, Н.И. Пригарина ; АН ТаджССР. – Душанбе : Дониш, 1987. – 239с.
213715
  Дандамаев М.А. Бехистунская надпись как источник по истории начала царствования Дария I : Автореф. дис... канд. ист .наук: / Дандамаев М.А.; Ленингр. отд. Ин-та истории АН СССР. – Ленинград, 1958. – 18с.
213716
  Осипов В.П. Бехтерев / В.П. Осипов. – М, 1947. – 92с.
213717
  Губерман И.М. Бехтерев / И.М. Губерман. – М, 1977. – 158с.
213718
  Никифоров А.С. Бехтерев / А.С. Никифоров. – М, 1986. – 288с.
213719
  Бальдыш Г.М. Бехтерев в Петербурге-Ленинграде : Бехтерев Владимир Михайлович, о нем / Г.М. Бальдыш. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 320 с. : ил., 13 л. ил. – Библиогр.: с. 318
213720
  Бельдыш Г.М. Бехтерев в Петербурге-Ленинграде. / Г.М. Бельдыш. – Л., 1979. – 320с.
213721
   Бехтерев В.М. и современные проблемы строения и функций мозга в норме и патологии : труды Всесоюзной конференции, посвященной столетию со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева ; под ред. В.Н. Масищева, Т.Я. Хвиливицкого. – Ленинград : Медгиз, 1959. – 296 с. : 1 портр.
213722
  Марцинковская Т.Д. Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 14-18. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
213723
  Губерман И. Бехтерев, страницы жизни / И. Губерман. – Москва : Знание, 1977. – 160с.
213724
  Геник С. Бец Володимир // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 22-23 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
213725
  Абліцов В.Г. Бец Володимир // Київ : енциклопедія / В.Г. Абліцов. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 35-36. – ISBN 978-966-136-405-8
213726
  Кузьминська О. Бец Володимир Олексійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 70-72. – ISBN 966-02-3529-1
213727
   Бец Володимир Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 241. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
213728
  Винниченко І. Бец Володимир Олексійович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 270-271. – ISBN 978-966-7863-77-7
213729
  Москаленко В.Ф. Бец Володимир Олексійович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 18-19 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Видатнийанатом і гістолог, лікар-клініцист, доктор медицини (1983), екстраординарний (1868), ординарний професор (1870), керівник кафедри анатомії Університету Св. Володимира (1868-1890). Учень О.П. Вальтера.
213730
  Єкельчик С. Бец Володимир Олексійович (1834-1894) // Малий словник історії України / [Б. Андрусишин, О. Апанович, Л. Архипова та ін. ; ред. кол. В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Либідь, 1997
213731
   Бец Володимир Олексійович (1834-1894) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 28. – ISBN 978-966-439-754-1
213732
   Бец Володимир Олексійович (1834-1894) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 35. – ISBN 978-966-933-054-3
213733
  Короткий В.А. Беч Александр Даллас / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 91. – ISBN 966-06-0393-2
213734
  Яковлева Елена Бешеная мамочка : Повесть / Яковлева Елена. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008232-0
213735
  Островский А.Н. Бешенные деньги. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 111с.
213736
  Островский А.Н. Бешенные деньги. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 154с.
213737
  Островский А.Н. Бешенные деньги. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 128с.
213738
  Алимов Д.М. Бешенство животных / Д.М. Алимов. – Душанбе : Дониш, 1984. – 92с.
213739
  Островский А.Н. Бешеные деньги : комедия в 5-ти действиях / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград : Искусство, 1950. – 128 с.
213740
  Павлюк З. Бешкетник : казка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 248-250. – ISSN 0868-4790
213741
  Толокольнікова К. Бешкетниця з провінції Смоланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 22


  До 107-ї річниці від дня народження Астрід Ліндгрен.
213742
  Габибов Н.Д. Беюк Ага Мешади-оглы Мирза-заде / Н.Д. Габибов. – М., 1959. – 58с.
213743
  Мирзазаде Беюк Ага Мирзазаде / Мирзазаде, Мешади, оглы. – Москва, 1984. – 39с.
213744
   Бєларускі гістарычны часопіс : навуковы, навукова-метадычны ілюстраваны часопіс. – Мінск, 1993-
№ 4 : БДУ 80 гадай. – 2001. – 96 с.
213745
  Васіленак С.І. Бєларускі эпас / С.І. Васіленак, М.Я Грынблат., К.П. Кабашнікау ; пад рэд. П.Ф. Глебкі, І.В. Гутарава ; АН БССР, Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору. – Мінськ : АН БССР, 1959. – 320 с.
213746
  Савченко А. Бєларусь залишається terra incognita // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 вересня (№ 171/172). – С. 20


  "Тут за надцятьма замками ховають від власного народу його душу".
213747
  Лук"янчук Г. Бєларусь між Сцилою і Харибдою // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 12-25 серпня (№ 31/32). – С. 4, 17
213748
   Бєлєвцев Яків Миколайович (1912-1993) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 28-29. – ISBN 978-966-439-754-1
213749
   Бєлєвцев Яків Миколайович (1912-1993) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 35. – ISBN 978-966-933-054-3
213750
  Аляєв Г.Є. Бєлий Андрій // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 996-997. – ISBN 966-316-069-1
213751
   Бєлінг (Белінг) Дмитро Остапович (Євстахійович) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 35-36. – ISBN 978-966-933-054-3
213752
   Бєлінг Дмитро Остапович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 29. – ISBN 978-966-439-754-1
213753
  Харахан І. Бєлінська Інна Володимирівна : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 56-57. – ISBN 978-966-2726-03-9
213754
  Вєров Г.Є. Бєлінський - критик буржуазного заходу / Г.Є Вєров. – Київ : АН УРСРС, 1948. – 48 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
213755
  Аляєв Г.Є. Бєлінський Віссаріон Григорович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 997-998. – ISBN 966-316-069-1
213756
  Гловацька К.І. Бєлінський і молодий А.Толстой / К.І. Гловацька, 1959. – [8] с.
213757
   Бєлобородова Олена Арсеніївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 11
213758
   Бєлобородова Олена Арсеніївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 29. – ISBN 978-966-439-754-1
213759
  Слободяник М.С. Бєлобородова Олена Арсеніївна (- фізико-хімік) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 566. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
213760
   Бєлобородова Олена Арсеніївна (1941) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С.36. – ISBN 978-966-933-054-3
213761
   Бєлов Юрій Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 29-30. – ISBN 978-966-439-754-1
213762
   Бєлов Юрій Анатолійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 38. – ISBN 978-617-7530-19-9
213763
  Хусаїнов Д.Я. Бєлов Юрій Анатолійович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 568-569. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
213764
   Бєлов Юрій Анатолійович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 36. – ISBN 978-966-933-054-3
213765
   Бєлова Алла Дмитрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 30. – ISBN 978-966-439-754-1
213766
   Бєлова Алла Дмитрівна (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С.36. – ISBN 978-966-933-054-3
213767
   Бєлонін Микола Микитович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 12-13
213768
   Бєлонін Микола Микитович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 15-17 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
213769
   Бєлонін Микола Микитович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 30. – ISBN 978-966-439-754-1
213770
   Бєлонін Микола Микитович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 16-18. – ISBN 978-966-439-961-3
213771
   Бєлонін Микола Микитович (1880-1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 10-12. – ISBN 966-95774-3-5
213772
   Бєлонін Микола Микитович (1880-1953) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 37. – ISBN 978-966-933-054-3
213773
   Бєлоносов Сергій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 30-31. – ISBN 978-966-439-754-1
213774
  Ляшко І.І. Бєлоносов Сергій Михайлович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 571. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
213775
   Бєлоносов Сергій Михайлович (1923-2010) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 37. – ISBN 978-966-933-054-3
213776
  Горбачук М.Л. Бєлопольська Яна Ісаївна (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 571-572. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
213777
   Бєляєв Микола Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 24-25. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки СРСР.
213778
   Бєляков Олександр Олександрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 58-59. – ISBN 978-966-2726-03-9
213779
   Бєрєстєйський мирний договір // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 41-42. – ISSN 0869-3595
213780
  Ушкалов С. БЖД / Сашко Ушкалов. – Вид. 2-ге. – Київ : Факт, 2008. – 240 с. – (Exceptis еxcipiendis). – ISBN 978-966-359-155-1
213781
  Астаф"єв О.Г. Бжеський Роман Степанович (- історик,літературознавець, публіцист, поет, активний діяч УНР) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 589-590. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
213782
  Ревякина Л. БЗНС и Съветска Русия. 1917-1923 / Л. Ревякина. – София, 1981. – 139 с.
213783
  Иванова Л.П. Би- и мультилингвизм с позиций когнитивной лингвистики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 80-84
213784
  Бурлов А.С. БИ- и полиядерные комплексы с основаниями шиффа и азосоединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бурлов А. С.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.24
213785
  Артемов В.Л. Би-Би-Си: история, аппарат, методы радиопропаганды / Артемов В.Л., Семенов В.С. – Москва : Искусство, 1978. – 256 с. – (Империализм. События. Факты. Документы)
213786
  Артемов В.Л. Би-Би-Си: история, аппарат, методы радиопропаганды / Артемов В.Л., Семенов В.С. – Минск : Изд-во "Университетское", 1984. – 236 с.
213787
  Арутюнян Н.В. Биайнили - Урарту = Biainili - Urartu : воен.-полит. история и вопросы топонимики / Н.В. Арутюнян ; Нац. акад. наук Респ. Армения, Ин-т востоковедения. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета [и др.], 2006. – 365, [2] c., [1] л. портр. – Указ. собств. имен: с. 341-344. - Указ. геогр. и этн. назв.: с. 345-363. – Библиогр. в сокр.: с. 339-340 и в подстроч. примеч. – (Исторические исследования). – ISBN 5-8465-0133-8
213788
  Арутюнян Н.В. Биайнили : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Арутюнян Н.В. ; Груз. ГУ. – Тбилиси, 1968. – 41 с.
213789
  Арутюнян Н.В. Биайнили (Урарту) : военно-политическая история и вопросы топонимики / Арутюнян Н.В. ; АН Арм. ССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : АН Арм. ССР, 1970. – 474 с.
213790
   Биби Пальвановна Пальванова. – Ашхабад : Илим, 1991. – 196с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып.30)
213791
  Медио Д. Бибиана / Д. Медио. – М, 1968. – 288с.
213792
  Лесков Н. Бибиковские меры // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 208-210. – ISBN 5-7707-1061-6
213793
  Боголюбова М.М. Бибилографическое обслуживание специалистов естественных наук в условиях интенсификации исследований : учеб. пособие / М.М. Боголюбова ; Ленингр. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград : ЛГИК, 1988. – 59, 1 с. – Библиогр.: с. 58-59
213794
  Басов С.А. Бибиотека в контексте цивилизации и культуры // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25 - 32. – ISSN 0869-608Х
213795
  Уразгильдеев Р.Х. Бибисара Бейшеналиева / Р.Х. Уразгильдеев. – 2-е изд., доп. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 109 с. : ил., 7 л. ил.
213796
   Библейская археология. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Елеонского и К
Т. 1, вып. 1 : Домашние древности / составил Архимандрит Иероним. – 1883. – 297 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
213797
  Абрамович С.Д. Библейская диалогичность и чеховская драматургия // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 4-7. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
213798
   Библейская история в пользу детей. – Санкт-Петербург : В типографии Императорской Академии Наук
Ч. 1 : Содержит историю Ветхого Завета. – 1835. – 293 с.
213799
  Лопухин А.П. Библейская история Ветхого Завета / А.П. Лопухин. – Монреаль, 1986. – 380с.
213800
  Опарин А.А. Библейская концепция философии истории // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 186-189. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
213801
  Розанов В.В. Библейская поэзия / В.В. Розанов. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1912. – 39 с.
213802
  Десницкий А.С. Библейская филология в социальном контексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 94-100. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
213803
  Дубровина К.Н. Библейская фразеология: основные задачи и проблемы изучения // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 63-70. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядаються проблеми, пов"язані з вивченням біблійних фразеологізмів (БФ) рос. мови. Пояснюються причини їх незвичайної популярності в останні два десятиріччя і необхідності їх всебічного вивчення. Розповідається про дві публікації з бібл. ...
213804
   Библейская энциклопедия. – [Репринт. изд.]. – Москва : Изд. центр "Терра", 1990. – 902 с. – Вых. дан. ориг.: М.: Тип. А.И. Снегиревой, 1891. – ISBN 5-85255-001-9
213805
   Библейская энциклопедия. – Москва : Свято-Троице-Сергиева Лавра, 1990. – 904с. – ISBN 5-85280-001-5
213806
   Библейская энциклопедия : [труд и изд. архимадрита Никифора]. – [репринт. изд.]. – Москва : Изд. центр "Терра", 1991. – 902 с. : ил. – ISBN 5-85255-001-9
213807
   Библейская энциклопедия. – Москва : Терра, 1991. – 902 с.
213808
   Библейская энциклопедия : [в 2-х тт.]. – [репринт. изд.]. – Москва : NB-press : Центурион - АПС. – ISBN 5-7085-0012-2
Т. 1 : 1991. – 1991. – 496 с. : ил., карт.
213809
   Библейская энциклопедия. – 2-е изд., испр. – Київ : Российское Библейское общество, 2002. – 352 с. – ISBN 5-85524-144-0
213810
  Никольский Е. Библейские аллюзии в исторических хрониках Вильяма Шекспира / Е. Никольский, Я. Солдаткина // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 112-118. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
213811
  Бондарь Н.Ю. Библейские аллюзии в романе У. Стайрона "Выбор Софии" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 118-128. – ISBN 966-72-77-79-8
213812
  Тарасова Н.А. Библейские аллюзии и цитаты в творчестве Ф.М. Достоевского: художественно-публицистический контекст // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 14-22. – ISSN 0130-9730
213813
   Библейские афоризмы. – Саратов : Приволжское книжное изд-во, 1991. – 181, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 158-176. – ISBN 5-7633+0527-2
213814
  Рижский М.И. Библейские вольнодумцы / М.И. Рижский. – М, 1992. – 236с.
213815
  Баканурский Г.Л. Библейские догмы и политические спекуляции : cионистская клерикализация иудаизма / Г.Л. Баканурский. – Киев : Знание, 1985. – 49 с. – (Серия 5. Научно-атеистическая / О-во "Знание" УССР ; № 6 ; 6)


  Разоблачается коваpная, демагогическая политика госудаpства Изpаиль, где сионизм является официальной идеологией и пpактикой. Бpошюpа pассчитана на лектоpов, пpопагандистов и шиpокий кpуг читателей.
213816
  Вилкинсон Филипп Библейские земли / Вилкинсон Филипп, Дайнин Жаклин; Иллюстрац.Р.Ингпена. – Москва : Лик пресс, 1998. – 92с. – (Мистические места мира). – ISBN 5-7839-0058-3
213817
  Гече Г. Библейские истории / Г. Гече. – Москва : Политиздат, 1988. – 366 с. – (Библиотека атеистической литературы). – ISBN 5-250-00135-1
213818
  Гече Г. Библейские истории. / Г. Гече. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1989. – 317 с.
213819
   Библейские легенды : [для сред. возраста]. – Москва : Детская литература, 1991. – 285, [2] с. : ил. – ISBN 5-08-002010-5
213820
   Библейские легенды. – Москва : Детская литература : Фонд помощи развитию культуры, 1992. – 287 с. : ил. – ISBN 5-08-002010-5
213821
  Заводинский В. Библейские мифы, легенды и притчи / В. Заводинский. – Владивосток, 1991. – 208с.
213822
   Библейские мотивы в русской поэзии : [поэт. сб. / худож. Л.Д. Киркач-Осипова]. – Харьков : Фолио, 2009. – 221, [1] с. : ил. ; 10,5х8 см. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4264-4


  Содерж.: Ф. И. Тютчев, Н. М. Языков, А. И. Полежаев и др.
213823
   Библейские повествования: Из книг Святой библии Ветхого и Нового завета. – Киев : Изд-ние Украинской православной церкви, 1992. – 520 с., [150 с.] : ил.
213824
  Рижский М.И. Библейские пророки и библейские пророчества / М.И. Рижский. – М, 1987. – 363с.
213825
  Любчик В. Библейские пророчества в свете катаклизмов ХХ века. / В. Любчик. – К., 1992. – 40с.
213826
  Крутик М.И. Библейские пророчества и науки / М.И. Крутик. – М., 1958. – 47с.
213827
  Франк П. Библейские рассказы для самых маленьких / П. Франк. – М.
2. – 1990. – 221с.
213828
  Франк П. Библейские рассказы для самых маленьких / П. Франк. – М.
3. – 1991. – 221с.
213829
  Франк П. Библейские рассказы для самых маленьких / П. Франк. – М.
4. – 1991. – 245с.
213830
  Франк П. Библейские рассказы для самых маленьких / П. Франк. – М.
5. – 1991. – 247с.
213831
  Абу Эслех Библейские реминисценции в поэме Шарля Бодлера "Цветы зла": "Авель и Каин" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 60-61. – ISBN 978-966-8308-26-0
213832
  Косидовский З. Библейские сказания. / З. Косидовский. – 3-е изд. – Москва, 1975. – 455с.
213833
  Косидовский З. Библейские сказания. / З. Косидовский. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 455с.
213834
  Косидовский З. Библейские сказания. / З. Косидовский. – 5-е изд. – Москва, 1987. – 462с.
213835
  Косидовский З. Библейские сказания: От сотворения мира до Вавилонской башни. / З. Косидовский. – Москва, 1992. – 32с.
213836
  Косидовский З. Библейские сказания; Сказания евангелистов. / З. Косидовский. – Москва, 1990. – 479с.
213837
  Косидовский З. Библейские сказания; Сказания евангелистов. / З. Косидовский. – Москва, 1991. – 478с.
213838
  Марченко П. Библейские сюжети в живописи // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 12. – С. 2-15.
213839
  Чхатарашвили С. Библейские сюжеты в поэзии Тараса Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 102-108


  Статья посвящена рассмотрению произведений Т. Шевченко, в которых использованы библейские сюжеты и переводы которых выполнили грузинские писатели и переводчики. Стаття присвячена розгляду творів Т. Шевченка, у яких використані біблійні сюжети й ...
213840
  Баевский В.С. Библейские темы, мотивы и образы в "Цыганах" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 56-58. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
213841
  Аскерова Л.Х. Библейские фразеологизмы в современном английском языке // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 75-79. – ISBN 1993-5560
213842
  Церен Э. Библейские холмы / Э. Церен. – Москва : Наука, 1966. – 479с.
213843
  Церен Э. Библейские холмы. / Э. Церен. – М, 1966. – 479с.
213844
  Церен Э. Библейские холмы. / Э. Церен. – М, 1986. – 478с.
213845
  Пельтье А.-М. Библейские чтения = Lectures bibliques : у истоков европ. культуры / Анн-Мари Пельтье. – Киев : Дух і літера, 2014. – 452, [4] с. : ил., табл., карты. – Парал. тит. л. ориг. - Указатели: с. 439-452. – Библиогр.: с. 435-438 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-378-353-6
213846
  Фридман В. Библейские чудеса и законы природы / В. Фридман. – Москва : Госиздат, 1931. – 224 с.
213847
  Козлова А.Г. Библейский мотив исхода в лирике Бориса Чичибабина и Александра Городницкого // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 125-130. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
213848
   Библейский словарь : Энциклопедический словарь. – Торонто, 1979. – 517с.
213849
  Плотникова Е. Библейский цикл // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2007. – № 83/84. – С. 63-69. – ISSN 0234-1395


  Ескізи художника Олександра Іванова
213850
  Яковенко Е.Б. Библейский человек глазами лингвиста // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 1. – С. 79-92. – ISSN 0236-2007
213851
  Барац Г.М. Библейско-агадическая параллели к летописным сказаниям о Владимире Святом / Г.М. Барац. – Киев : Тип. 1 Киев. артели печ. дела, 1908. – II, IV, 132 с.
213852
  Гоготишвили Людмила Арчиловна Библер, Бахтин и проблема автора // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 85-110. – Бібліогр.: с. 85, 88, 94, 96, 101, 105,. – ISSN 0042-8744
213853
  Винер Е.Н. Библиграфический журнал "Книжный вестник" / Е.Н. Винер. – Ленинград, 1950. – 200 с.
213854
   Библиграфический указатель. – сыктывкар, 1994. – 56 с.
213855
  Блюдова Людмила Библиобус привозит праздник : опыт работы Библиотечно-информационного центра // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
213856
  Захаров А Библиовендинг: зарубежный опыт, концептуальное решение для российского рынка // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – C. 48-51. – ISSN 1815-3186


  Изучен опыт зарубежных фирм, внедряющих библиовендинг, исследована актуальность совершенствования библиотечной системы путем инновационных, современных и жизнеспособных схем привлечения читателей и финансовых ресурсов, предложен оптимальный ...
213857
   Библиогpафический указатель по методике пpеподавания истоpии КПСС. – Киев : Вища школа, 1975. – 218с. – Bibliogr.: с.207-215


  Методическая литеpатуpа, сосpедоточенная в шести pазделах, отpажает основные вопpосы методики пpеподавания истоpии КПСС и оpганизации учебного и воспитательного пpоцесса в вузах.
213858
  Дружинина В.А. Библиогарфический указатель робота научных сотрудников сектора горения и взрыва / В.А. Дружинина. – Черноголовка, 1979. – 183с.
213859
   Библиографическая деятельность. Основные термины и определения : ГОСТ 7.0-84 : изд. офиц. – Москва : Гос. ком. СССР по стандартам, 1985. – 24 с. – (Государственный стандарт СССР. Ситстема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
213860
  Вохрышева М.Г. Библиографическая деятельность: структура и эффектность / М.Г. Вохрышева. – Москва, 1989. – 199 с.
213861
   Библиографическая модель ядра фонда массовой библиотеки : Алфав. указ. – Москва : ГБЛ, 1988. – 208, [1] с.
213862
   Библиографическая модель ядра фонда массовой библиотеки. – Москва : ГБЛ, 1989. – 269, [2] с.
213863
   Библиографическая памятка по физике и радиотехнике. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1954. – 15 с.
213864
   Библиографическая полоска. ГОСТ 7.6-69. – Москва : Гос. Ком. Стандартов, 1971. – 4 с.
213865
   Библиографическая работа библиотек Советского Союза : указатель книг и статей на русском языке за 1972-1980 гг. – Москва : [б. и.], 1981. – 120 с.
213866
   Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика : [учебник для библ. фак. ин-тов культуры и пед. вузов]. – Москва : Кн. палата, 1990. – 254, [1] с. – Библиогр.: с. 251-252
213867
  Аухадиева Г.А. Библиографическая работа вузовских библиотек / ред. Г.А. Аухадиева (отв. ред.) [и др.]. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 45, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 45-46
213868
   Библиографическая работа областной библиотеки. – Москва : Книга, 1967. – 244с. – (Практическое пособие)
213869
  Коготков Д.Я. Библиографическая работа централизованных библиотечных систем на современном этапе / Д.Я. Коготков. – Москва, 1984. – 44 с.
213870
   Библиографическая характеристика художественного произведения как средство активизации чтения молодежи : сб. науч. тр. – Москва : ГБЛ, 1978. – 108 с. – Библиогр. в конце работ. – (Рекомендательная библиография в системе пропаганды книг в СССР)
213871
   Библиографические знания - детям : метод. материалы в помощь детским и школьным библиотекарям по проведению библиографических уроков. – Пермь : [б. и.], 1963. – 42 с.
213872
   Библиографические источники как база раскрытия репертуара газет зарубежных стран : методические рекомендации. – Москва : [б. и.], 1988. – 64 с.
213873
   Библиографические источники по математике и механике, изданные в СССР за 1953-1960 гг.. – Москва ; Ленинград : Издательство Акад. наук СССР, [Ленингр. отд-ние], 1963. – 248 с.
213874
  Вознесенский С. Библиографические материалы для словаря декабристов / С. Вознесенский. – Ленинград, 1926. – 152с.
213875
   Библиографические материалы по использованию в учебном процессе за рубежом. – Новосибирск : [б. и.]
Вып. 1. – 1986. – 40 с.
213876
   Библиографические материалы по использованию ЭВМ в учебном процессе. – Новосибирск : [б. и.], 1987. – 22 с.
213877
  Смирнов Н.П. Библиографические материалы. Опись книг, брошюр и статей библиотеки : Палеография. Книгопечатание и законы о цензуре и печати. Библиография. Библиотеки, музеи и архивы. Книжная торговля. – Санкт-Петербург : Тип. А. Пороховщикова, 1898. – XVI, 690, II c.
213878
   Библиографические обзоры : (история и экономика). – Москва : Наука, 1965. – 84 с.
213879
   Библиографические пособия в работе отделов литературы на иностранных языках библиотек системы МК СССР : метод. рекомендации. – Москва : ВГБИЛ, 1981. – 32 с. – (В помощь работникам б-к / Всесоюз. гос. б-ка иностр. лит., Отд. библиотековедения)
213880
   Библиографические пособия по музыке : aннотированный перечень указателей лирературы, изданных на русском языке 1976-1986 гг. – Москва : [б. и.], 1989. – 182 с.
213881
  Дрейзеншток Ида Борисовна Библиографические пособия по экономике : Указ. иностр. лит., 1945-1968 гг. / Дрейзеншток Ида Борисовна. – Москва, 1978. – 281с.
213882
  Бухштаб Б.Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века / Б.Я. Бухштаб. – Москва : Книга, 1966. – 176 с.
213883
  Жолковский К.К. Библиографические разыскания произведений печати по общественно-политическим вопросам / К.К. Жолковский. – Львов, 1969. – 86 с.
213884
   Библиографические справки и указатели, выполненные ХГНМБ в 1956 году. – Харьков : [б. и.], 1957. – 15 с.
213885
   Библиографические указатели и списки, составленные библиотекой Киевского государственного педагогического института иностранных языков за 1966 - август 1967 гг.. – Киев : [б. и.], 1968. – 122 с.
213886
   Библиографический аннотированный справочник по товароведению. 452 аннотации на книги по товароведению продовольственных и промышленных товаров. – Харьков : [б. и.], 1941. – 138 с.
213887
   Библиографический аннотированный указатель литературы по механизации и автоматизации обработки экономической информации : за 1971 г. – Москва : Статистика, 1974. – 120 с.
213888
   Библиографический аннотированный указатель литературы по механизации и автоматизации обработки экономической информации за 1968-1970 гг.. – Москва : Статистика, 1973. – 200 с.
213889
   Библиографический аннотированный указатель литературы по механизации учета и вычислительных работ (за 1954-1963 гг.). – Москва : Статистика, 1965. – 272 с.
213890
   Библиографический аннотированный указатель по технической эстетике и художественному конструированию. – Москва : [б. и.]
1. – 1964. – 201 с.
213891
   Библиографический аппарат диссертации. – 2-е изд., испр. – Киев : Наук. думка, 1982. – 62 с.
213892
  Брунов В.В. Библиографический и адресный кадастр работ по населению птиц СССР / В.В. Брунов ; отв. ред. А.Г. Воронов, Н.В. Тупикова ; АН СССР, Москов. о-во испытателей природы. – Москва : Наука, 1988. – 117, [1] с. + Приложение: 1 л. ил. – ISBN 5-02-004591-8
213893
  Караваев В.Ф. Библиографический обзор земской статистической и оценочной литературы со времени учреждения земств 1864 - 1903 гг.. – Санкт-Петербург : Типо-литография М.П. Фроловой
Вып. 1 : Губернии: Бессарабская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Вятская, Екатеринославская, Казанская, Калужская, Костромская, Курская, Московская и Нижегородская. – 1906. – VII, 427 с.
213894
   Библиографический обзор литературы по качеству фотографических изображений (2-я половина 1967 г.). : (2-я пол. 1967 г.). – Москва : ОНТИ по китнотехнике, 1968. – 18 с.
213895
  Иениш Е.В. Библиографический поиск в научной работе / Е.В. Иениш. – Москва, 1982. – 247с.
213896
   Библиографический сборник. – Москва
№ 1/8. – 1976
213897
   Библиографический сборник. – Москва
№ 33/2. – 1976
213898
   Библиографический сборник. – Москва
№ 33/4, кн. 1. – 1978
213899
   Библиографический сборник. – Москва
№ 33/4, кн. 2. – 1978
213900
   Библиографический сборник. – Москва
№ 42/2. – 1978
213901
   Библиографический сборник. – Москва
№ 47/1. – 1978
213902
  Изосимова М.П. Библиографический сборник научных трудов самаркандского гос. университета им. Алишера Навои / М.П. Изосимова. – Самарканд, 1964. – 194 с.
213903
   Библиографический сборник отд. н.-техн. ин.. – Москва
№ 2/10. – 1976
213904
   Библиографический сборник отд. н.-техн. ин.. – Москва
№ 27/3. – 1976
213905
  Быховский В.А. Библиографический справочник по инженерной сейсмологии и сейсмостойкости сооружений / В.А. Быховский, Б.К. Карапетян. – Ереван, 1964. – 356с.
213906
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12243. – 1976
213907
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12247. – 1976
213908
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12239, кн. 2. – 1977
213909
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12239, кн. 1. – 1977
213910
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12250, кн. 1. – 1977
213911
   Библиографический указатель. – Москва
№ 12250, кн. 2. – 1977
213912
  Корчевская Г.Н. Библиографический указатель изданий горного института Кольского филиала АН СССР : 1972-1979 гг, / Г.Н. Корчевская. – Апатиты, 1981. – 148 с.
213913
   Библиографический указатель к знаменательным датам Татарстана 1977. – Казань, 1976
213914
  Коршунова В.П. Библиографический указатель книг, статей, переводов, бесед, докладов, высказываний, писем / В.П. Коршунова, М.М. Ситковецкая. – Москва, 1974. – 63 с.
213915
   Библиографический указатель литературы. – Харьков
Вып. 7. – 1977
213916
   Библиографический указатель литературы. – Харьков
Вып. 8. – 1979
213917
  Изосимова М.П. Библиографический указатель литературы о Самаркандской области / сост. М.П. Изосимова ; отв. ред. канд. ист. наук. А. Аббасов ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. Фундам. б-ка. – Самарканд
Вып. 1. – 1970. – 426 с.
213918
  Бушуй А.М. Библиографический указатель литературы по вопросам фразеологии / А.М. Бушуй. – Самарканд
Вып. 4. – 1976. – 300с.
213919
   Библиографический указатель литературы по поляр.. – Кишинев
Вып. 1. – 1969
213920
   Библиографический указатель литературы по поляр.. – Кишинев
Вып. 21. – 1978
213921
  Абулкаирова Е.Д. Библиографический указатель научно-исследовательских работ (1958-1957) / Абулкаирова Е.Д., Жакупова Р.С. ; под ред. Аскарова С.А. ; Казахский политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Алма-Ата : [б. и.]
1. – 1975. – 187 с.
213922
  Зелигман С.Б. Библиографический указатель научных работ, выполненных морфологами Донецкого научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов / С.Б. Зелигман, А.Ю. Сопильник. – Донецк, 1976. – 84с.
213923
  Космакова М.А. Библиографический указатель научных работ, опубликованных Иркутским государственным медицинским институтом в 1945-1955 гг. / М.А. Космакова, М.В. Малышева. – Иркутск, 1957. – 69с.
213924
  Буцко Н.А. и др. Библиографический указатель по методике преподавания истории КПСС / Н.А. и др. Буцко. – Киев : Вища школа, 1975. – 218 с.
213925
  Бушуй А.М. Библиографический указатель по паремиологии. Паремиология Украины / А.М. Бушуй, А.А. Ивченко. – Самарканд, 1982. – 151с.
213926
  Виленская Р.М. Библиографический указатель работ научных сотрудников Института высокомолекулярных соединений АН СССР / Р.М. Виленская. – Ленинград, 1961. – 104с.
213927
   Библиографический указатель статей Калининградского университета за 1917-1980 г.. – Калинин, 1981
213928
   Библиографический указатель статей, помещенных в сборнике "Криминалистика и судебная экспертиза" (1964-1987 гг.). – Киев
Вып. 1-85. – 1988. – 107 с.
213929
   Библиографический указатель. Книга 1. – Москва
№ 12683. – 1979
213930
   Библиографический указатель. Книга 2. – Москва
№ 12683. – 1979
213931
  Поленов Д. Библиографическое обозрение трудов Императорского Русского Археологического Общества : к празнованию 25-ти летнего существования общества / сост. Д. Поленов. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1871. – [154] с.


  У вид. також інші праці : Поленов Д.В. Законодательная коммиссия при Петре II. 1728 г. Поленов Д. А.Я. Поленов русский законовед XVIII века. Поленов А.Я. Об уничтожении крепостного состояныя крестьян на россии. Поленов Д.М. О летописях, изданных ...
213932
  Гиляревский Р.С. Библиографическое описание как элемент информации / Р.С. Гиляревский. – М., 1961. – 12с.
213933
  Коготков Д.Я. Библиография / Д.Я. Коготков. – Москва, 1966. – 84 с.
213934
  Диомидова Г.Н. Библиография : Общий курс / Г.Н. Диомидова; Под ред. А.И. Барсука. – Москва : Книга, 1978. – 240 с.
213935
  Диомидова Г.Н. Библиография / Г.Н. Диомидова. – Москва, 1991. – 240 с.
213936
   Библиография : Профессиональный журнал. – Москва. – ISSN 0869-6020
№ 4. – 1996
213937
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 1997
213938
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 1998
213939
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 1999
213940
   Библиография : профессиональный журнал. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
№ 1. – 2001
213941
  Збралевич Л.И. Библиография Белорусской советской библиографии. 1922-1961 : Указатель библиографических материалов, изданных в Белорусской ССР / Л.И. Збралевич, С.В. Федулова. – Минск : АН БССР, 1963. – 268с.
213942
  Буссе Н.В. Библиография болгарских библиографий о Болгарии : литература, опубликованная в 1945-1960 г. / сост. Н.В. Буссе. – Москва : [Б. и.], 1962. – 24 с. – (Фундаментальная библиотека общественных наук / АН СССР)
213943
  Кирпичева И.К. Библиография в помощь научной работе / И.К. Кирпичева. – Ленинград, 1958. – 480 с.
213944
  Гудовщикова И.В. Библиография в Соединенных Штатах Америки / И.В. Гудовщикова. – Ленинград, 1961. – 88 с.
213945
  Живова З.С. Библиография детской литературы / З.С. Живова. – Москва, 1969. – 238 с.
213946
  Власян Н.С. Библиография диссертаций защищенных в Армянской ССР / Н.С. Власян. – Ереван, 1975. – 332с.
213947
  Здобнов Н.В. Библиография и краеведение. / Н.В. Здобнов. – Москва, 1963. – 128 с.
213948
  Зубов Ю.С. Библиография и художественное развитие личности / Ю.С. Зубов. – Москва, 1979. – 144 с.
213949
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР 1957-1961 гг. / Академия, наук Армянской, ССР Фундаментальная, библиотека; Акад. наук Арм. ССР, Фундам. б-ка ; сост.: Е.С. Власян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1963. – 480 с.
213950
   Библиография изданий Академии наук Армянской ССР. 1964 / Академия, наук Армянской, ССР Фундаментальная, библиотека; Акад. наук Арм. ССР, Фундам. б-ка ; [сост. А.А. Григорян]. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1966. – 237 с.
213951
  Академия Библиография изданий Академии наук ГССР : 1966-1970 / Академия, наук ГССР Тбилиси; [сост. Иремашвили А.В., М.Ш. Патарая]. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 1210 с.
213952
  Колдобская Р.В. Библиография изданий Академии наук Казахской ССР / Р.В. Колдобская. – Алма-Ата
2. – 1972. – 1034 с.
213953
   Библиография изданий Академии наук Казахской ССР 1966-1967 / Академия, наук Казахской, ССР Центральная, научная библиотека; [сост.: М.М. Кудряшов]. – Алма-Ата : [б. и.], 1975. – 838 с.
213954
  Колдобская Р.В. Библиография изданий Академии наук Казахской ССР. / Р.В. Колдобская. – Алма-Ата
1. – 1970. – 866 с.
213955
  Академия Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР 1965-1969 гг. = Кыргыз ССР илимдер академиясында басылып чыккан эмгектердин библиографиясы 1965-1969 жж. / Академия, наук КиргССР Фрунзе; Акад. наук Киргиз. ССР, Центр. науч. б-ка ; [сост. М.М. Баженова]. – Фрунзе : Илим, 1971. – 646 с.
213956
  Академия Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР 1971-1972 гг. / Академия, наук КиргССР Фрунзе; Акад. наук Киргиз. ССр, Центр. науч. б-ка ; [сост.: М.М, Баженова]. – Фрунзе : Илим, 1974. – 239 с.
213957
   Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР
Т. 1 : Издания, вышедшие из печати в 1956 г. – 1957. – 342, [1] с.
213958
   Библиография изданий Академии наук СССР = Bibliography of publications of the academy of sciences of the USSR : ежегодник. – Ленинград : Издат. отдел Биб-ки АН СССР
Т. 9 : Издания, вышедшие из печати в 1964 г. – 1966. – 1005, [1] с.
213959
  Академия Библиография изданий Академии наук Узбекской ССР / Академия, наук УзССР; Акад. наук Узб. ССР, Фундамент. б-ка. – Ташкент : [б. и.]
Вып. 7 : Указатель книг и статей (1957-1969). – 1974. – 362 с.
213960
   Библиография изданий АН Литовской ССР за 1973г.. – Вильнюс, 1976
213961
   Библиография изданий АН Узбекской ССР. – Ташкент
Вып. 8. – 1976
213962
  Емельянова З.К. Библиография иностранной библиографии по химии 1965-1974 гг. / З.К. Емельянова, З.А. Панова; З. А. Панова ; Академия наук СССР. Библиотек. – Ленинград : Наука
Т. 1. – 1979. – 320 с.
213963
  Емельянова З.К. Библиография иностранной библографии по химии, 1965-1974 гг. / З. К. Емельянова, З.А.Панова ; Академия наук СССР. Библиотека. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1979. – 343 с.
213964
  Иениш Е.В. Библиография иностранных библиографий по технике 1956-1966 / Е.В. Иениш. – Москва : Книга, 1968. – 380 с.
213965
  Зубов Ю.С. Библиография искусства / Ю.С. Зубов. – Москва, 1973. – 303 с.
213966
  Зубов Ю.С. Библиография искусства / Ю.С. Зубов. – М., 1973. – 303с.
213967
  Адамонене О. Библиография истории Литовской ССР / О. Адамонене. – Вильнюс, 1969. – 711с.
213968
  Добровольский Л.М. Библиография литературы о М.Е. Салтыкове-Щедрине. 1848-1917 / Л.М. Добровольский. – М.-Л., 1961. – 432с.
213969
  Дугаров Н.Б. Библиография литературы по бурятскому языкознанию / Н.Б. Дугаров. – Улан Удэ, 1964. – 166с.
213970
  Каримуллин А.Г. Библиография литературы по татарскому языкознанию / А.Г. Каримуллин. – Казань, 1958. – 116с.
213971
  Василева Ю. Библиография на изданията на Софийския университет / Ю. Василева. – София, 1975. – 245с.
213972
  Гельтман В.С. Библиография научных трудов академика АН БССР И.Д. Юркевича / В.С. Гельтман. – Минск, 1982. – 55с.
213973
  Горелик Л.Г. Библиография научных трудов профессорско-преподавательского состава 1918-1968 / Л.Г. Горелик; Смоленский государственный педагогический институт. – Смоленск, 1970. – 264с.
213974
  Исаев П.О. Библиография отечественной литературы по вопросам физического воспитания детского и взрослого населения / П.О. Исаев. – Алма-Ата, 1957. – 156с.
213975
  Агаханянц О.Е. Библиография Памира : указатель литературы 1920-1964 гг. / О.Е. Агаханянц ; отв. ред. Р.Б. Баратов. – Душанбе : Дониш
Вып. 1 : Природа. – 1968. – 267 с.
213976
  Агаханянц О.Е. Библиография Памира. Природа. Дореволюционное исследования : указатели литературы 1835 - 1919 г. / О.Е. Агаханянц ; отв. ред. Р.Б. Баратов ; АН ТаджССР, Центр. науч. б-ка. – Душанбе : Дониш, 1972. – 57 с.
213977
  Клепиков С.А. Библиография печатных планов города Москвы 16-19 веков. / С.А. Клепиков. – Москва, 1956. – 123 с.
213978
  Воробьева Е.П. Библиография печатных работ научных сотрудников Белорусского государственного института народного хозяйства им. В.В.Куйбышева / Е.П. Воробьева. – Минск
1. – 1968. – 246с.
213979
   Библиография по вопросам размещения и районирования промышленности СССР (1958-1964). – Москва : Наука, 1966. – 260 с.
213980
  Жузе П В. Библиография по термоэлектричеству : (термоэлектрогенераторы и охлаждающие устройства) / В.П. Жузе, Е.И. Гусенкова ; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 249 с.
213981
  Гринберг А.П. Библиография по ускорителям / А.П. Гринберг, Е.И. Гусенкова. – Ленинград, 1970. – 403с.
213982
  Клещова Н.К. Библиография по условным рефлексам. / Н.К. Клещова. – М-Л, 1955. – 256с.
213983
  Жужунаде Е.Б. Библиография произведений Николая Николаевича Кецховели / Е.Б. Жужунаде. – Тбилиси, 1970. – 139с.
213984
   Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных в СССР (России) 1988-1992 гг.. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – 338 с. – ISBN 5-86007-135-3
213985
  Ифтинка Г.К. Библиография румынских библиографий о Румынии. Литер., опубл. с 1961 по 1971 г. / Г.К. Ифтинка. – М., 1972. – 31с.
213986
  Адарюков В.Я. Библиография русских типографских шрифтов : С 46 табл. / В.Я. Адарюков ; Комис. по изучению искусства кн. при Гос. изд-ве. – Москва : Гос. изд-во,, 1924. – 106 с. : ил., табл.
213987
  Колобанов В.А. и др. Библиография советских работ по древнерусской литературе за 1945-1955 гг. / В.А. и др. Колобанов. – Москва-Л., 1956. – 171с.
213988
  Красавина Л.К. Библиография советской литературы по водорослям за 1941-1960 гг. / Л.К. Красавина. – Ленинград, 1968. – 344 с.
213989
  Гнучева В.В. Библиография советской медицинской библиографии / В.В. Гнучева. – Ленинград, 1958. – 119 с.
213990
  Ковалева А.А. Библиография трудов И.Ф.Пономарева / А.А. Ковалева, Ю.А. Мартынова. – Новочеркасск, 1972. – 29с.
213991
  Бунакова О.В. Библиография трудов Института этнографии им. Н.Н. Маклухо-Маклая. 1900-1962 / сост.: О.В. Бунакова, Р.В. Каменецкая ; АН СССР, Б-ка АН СССР ; Ин-т этнографии. – Ленинград : Наука, 1967. – 282 с.
213992
  Ковалева А.А. Библиография трудов К.Г.Ильина / А.А. Ковалева, Ю.А. Мартынова. – Новочеркасск, 1972. – 16с.
213993
  Ковалева А.А. Библиография трудов Л.Н.Воробьева / А.А. Ковалева, Ю.А. Мартынова. – Новочеркасск, 1972. – 8с.
213994
  Добродеева Л.Н. Библиография трудов сотрудников Института использования газа АН УССР опубликованных в 1950-1962 гг. Систематический указатель книг и статей / Л.Н. Добродеева. – М., 1963. – 65с.
213995
  Академия Библиография трудов сотрудников учреждений Академии наук БССР : 1970-1971 / Академия, наук БССР Минск; [сост. З.Г. Рачек]. – Минск : [ФБАН БССР], 1973. – 593 с.
213996
  Китайник М.Г. Библиография уральского фольклора / М.Г. Китайник. – Свердловск, 1949. – 48 с.
213997
  Каратаев С. Библиография финансов, промышленности и торговли со времен Петра Великого по настоящее время (с 1714 по 1879 год включительно) : Сист. указ. книг, брошюр и отдельн. оттисков статей (из сборников, газет и журналов), напечатанных на рус. языке, а также и нескольких рукописных сочинений, относящихся к означенному времени; с указанием некоторых рецензий и заметок на книги и статьи. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашова, 1880. – XIX, 375 с.
213998
  Гензель П.П. Библиография финансовой науки : Толковый указатель к главнейшим сочинениям в русской и иностранной финансовой литературе. – Ярославль : Тип. Губернского правления
Вып. I. – 1908. – IV, 111 c. – Оттиск из "Юридическая библиография", вып. I - V
213999
  Коршунов О.П. Библиография: теория. методдология, методика. / О.П. Коршунов. – Москва : Книга, 1986. – 285 с.
214000
  Коршунов О.П. Библиографоведение : Общий курс / О.П. Коршунов. – Москва : Книжная полата, 1990. – 232 с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,