Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
212001
  Різників О. "Більше нічого чекати: літаки вже крильми б"ють" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 19


  До роковин з дня смерті письменника Валентина Мороза.
212002
  Гребницька О. "Більше працював, ніж жив..." : (Вивчення життєвого і творчого шляху Бориса Грінченка за листами та спогадами сучасників). // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 34-44.
212003
   "Більше, ніж література" / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 15


  Експерти "Дня" - про Патріка Модіано та критерії Нобелівського комітету.
212004
  Забужко О. "Більшість жахливих речей у нашій країні робляться не зі злого умислу, а з елементарної дурості" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 24 (177). – С. 54-57
212005
  Сірук М. "Більшість проблем виникає через недостатність комунікації" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 3


  Експерти "Дня" Досим Саптаєв, директор "Групи оцінки ризиків" та Олександр Толкачов, політолог - про те, що заважає реалізації потенціалу співпраці між Україною і Казахстаном.
212006
  Танасійчук М. "Більшість родів краю збідніли. Для відновлення їх, зубожілих, єдиний вихід - виховання" // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 6 вересня (№ 69). – С. 20


  Іван Котляревський працював наглядачем дитячого будинку.
212007
  Примаченко І. "Більшість українських вузів - це фабрики з друкування дипломів, що викачують бюджетні гроші" / розмову вела Анастасія Позичайло // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2017. – № 7 (360), 23 лютого 2017. – С. 17-18
212008
  Стулік Д. "Більшість чехів на боцітрьох молодих політиків. I вони незмінять свою політику щодо Росії" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 15-16 травня (№ 89/90). – С. 6-7
212009
  Сергійчук В. "Більшовики боялися, що Петлюра повернеться в Україну" : [інтерв"ю] / вів інтерв"ю взяв Т. Здоровило // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 22). – С. 5


  "У Києві вже давно мав би стояти пам"ятник Головному отаману військ УНР, вважає професор Володимир ...
212010
  Базака Р. "Більшовики першими створили в Україні віртуальну реальність" / розмову вела Інна Тільнова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 27


  Молодий науковець із Кропивницького Роман Базака написав книгу про пресу регіону в 1874 - 1921 роках.
212011
  Андрухович Ю. "Більшості політична свобода не потрібна" / розмову вела Оксана Шевченко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 27 серпня (№ 17). – С. 8


  Юрій Андрухович про користь Майдану та справжню незалежність.
212012
  Лаврінчук В.П. "Біографія однієї душі" (психологізм оповідання О. Катренка "Омелько Цуциня" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 56-60. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0


  О.Катренко у творі "Омелько і Цуценя" втілює проблему "злочину і кари
212013
  Нестеренко В.Г. [Біобібліографічний покажчик до видання "Віктор Скопенко"] : Хронолог. покажчик друкованих праць. Покажчик авторських свідоцтв. Література про життя та діяльність В.В. Скопенка / В.Г. Нестеренко, І.І. Тіщенко, О.В. Земляк // Віктор Скопенко / КНУТШ ; [редкол. : О.В. Третяк, П.О. Бех, В.Ф. Колесник, М.С. Слободяник ; [укл. вступ. статті: Патриляк І.К., бібліогр. покаж. : Нестеренко В.Г., Тіщенко І.І., Земляк О.В.]. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 78-160. – ISBN 966-594-680-3
212014
  Малець О. «Більшовизація» Комуністичного інтернаціоналу в 20-х рр. ХХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 49-55. – ISSN 1998-4634
212015
  Кольчик О. Більше і дешевше / О. Кольчик. – К., 1959. – 64с.
212016
  Стаднюк Д. Більше ініціативи в організації наукових гуртків // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Для глибокого оволодінням марксистсько-ленінською теорією, а також передовими теоріями в інших галузях науки участь студентів у роботі наукових гуртків має велике значення для підвищення і поглиблення знань.
212017
   Більше можливостей для якісної вищої освіти // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 1
212018
  Ярошенко Т. Більше не таємно: розсекречені документи з фондів архіву СБУ - у вільному доступі через бібліотеку Могилянки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 35-37. – ISSN 2076-9326
212019
  Кулик Н. Більше ніж виш : [урочистості з нагоди відзначення 185-тої річниці з дня заснування КНУ імені Тараса Шевченка] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 1, 12-13 : фото. – ISSN 2219-5793
212020
  Мошенський С. Більше ніж гроші : фінансова історія людства / Сергій Мошенський. – Київ : Саміт-Книга, 2021. – 483, [2] с. – Бібліогр.: с. 453-484 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-986-287-7
212021
  Гордон О. Більше ніж поет


  122 роки від дня народження Максима Рильського.
212022
  Диса К.Л. Більше ніж путівник: емоційний відгук і особисті враження від мандрівок до Києва в подорожніх записках зламу XVIII–XIX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 1 : Історичні науки. – C. 18-25. – (Історичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-3417
212023
  Веселовська Г.І. Більше ніж театр. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка 2001-2012 / Ганна Веселовська ; [Нац. акад. драм. театр ім. Івана Франка]. – Київ : Антиквар, 2019. – 324, [4] с. : іл. – Покажч. вистав: с. 322-324. - 100 років Першій сцені України 2020-1920. - Вид. підгот. за підтримки Українського культурного фонду. – Бібліогр. в прим.: с. 280-289. – ISBN 978-617-7285-34-1
212024
   Більше ніж школа. ХССМШі у спогадах випускників : 70-річчю Харк. серед. спеціалізованої муз. школи-інтерната присвячується / [ред.-упоряд.: Сенченкова Т.Ю., Нємцова І.А., Омельяненко В.П. ; за заг. ред. В.М. Алтухова]. – Харків : Планета-Принт, 2013. – 131, [1] с., [9] арк. фотогр. : фотогр. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-97373-0-4
212025
  Нікуліна А. Більше нікому : [час згадати, хто ти насправді] : роман / Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін. – Харків : Vivat, 2020. – 429, [3] с. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-966-982-147-8
212026
  Андрухович Ю. Більше про політику, але не менш про літературу / розмовляв Славомир Савчук // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 3 (139). – С. 11-12. – ISSN 1230-2759


  Інтерв"ю Юрія Андруховича Польському Радіо.
212027
  Василишин Р. Більше самоврядності - більше демократії // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.6-9


  Виступ голови Рівненської обласної ради
212028
  Кривенко В. Більше свободи приватним компаніям ОПК України // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 20-20. – ISBN 978-617-7638-06-2
212029
  Ярошенко Г. Більше ста років життя - заради життів. Зробив усе, що міг: не стало легендарного професора медичної академії // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 вересня (№ 92). – С. 9


  16 вересня на 102-му році життя перестало битися серце легендарного професора, найстаршого викладача Української медичної стоматологічної академії, що в Полтаві, засновника полтавської терапевтичної школи, наставника не одного покоління лікарів, ...
212030
  Савченко І. Більше театрів - менше проблем // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6 червня (№ 22). – C. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Розмова з директором Центру культури і мистецтв НПУ імені Михайла Драгоманова і художнім керівником студентського театру "Вавилон".
212031
  Лавров П. Більше уваги актуальній тематиці в науково-дослідній роботі // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 1


  Науково-дослідна робота історичного факультету працює зараз над 30-ма науковими темами, більшість з яких присвячено дуже важливим в історичній науці питанням, що мають особливо актуальгне значення.
212032
  Суярко В. Більше уваги тричі ветеранам // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Рада ветеранів війни університету запропонувала: ветеранам війни, праці і нашого університету приділяти найбільше уваги та розробити їх особливий статус; ввести звання Почесний професор університету", та створити спеціальний незалежний Фонд допомоги ...
212033
  Сидор-Гібелінда Олег Більше хороших журналів! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-53. – ISSN 0130-5212
212034
  Алексєєнко О. Більше, ефективніше, відповідальніше! / О. Алексєєнко, О. Боженко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 8 травня (№ 18). – С. 28-3
212035
   Більше, ніж дипломатія // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 2


  "Між Україною та Суверенним Мальтійським Орденом в Інституті міжнародних відносин КНУ провели спільну конференцію «Гуманітарна дипломатія Суверенного Мальтійського Ордену та роль Церков у вирішенні конфліктів». До заходу долучилися представники церков ...
212036
  Скуба В. Більше, ніж екскурсія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 178). – С. 8


  Вулиці та будинки Харкова "розповідають" про український період Юрія Шевельова.
212037
  Бондар-Терещенко Більше, ніж оден : уривки з книги // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2002. – № 149. – С. 69-78
212038
  Сигалов А. Більше, ніж українець. Як створювалися пам"ятники Кобзаревi у Києвi, Вашингтонi, Москвi // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 112). – С. 8-9


  Розмова з Головою Київського мiськвиконкому Іванои Савичем Шевцовим. Згадується Київський університет.
212039
  Сподарик Г. Більші держави в освіті. Без системних змін, в тому числі і в законодавстві, важко сподіватися покращення української освіти в Польщі. // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – 9 листопада (№ 45). – С. 1-2. – ISSN 0027-8254


  Погано працює фінансування, в глухому куті випуск нових підручників, на якості освітнього процесу позначаються й адміністративні перешкоди. Такі головні висновки дискусії про освіту, яка відбулася на VII зїзді ОУП (25-26 жовтня)
212040
  Пушкарук Н. Більшість - за європейськими силами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 11


  Про результати виборів до Європарламенту та як слід діяти після них Україні.
212041
  Кулаковська В. Більшість державних стипендій Литви матимуть українські студенти // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 квітня (№ 69). – С. 1, 4


  В рамках співпраці між Литвою і Україною в сфері освіти і науки, вже четвертий рік поспіль українські студенти мають можливість отримати державні стипендії Литви для програм магістратури, які покривають витрати на навчання і проживання в Литві.
212042
  Тимошенко Ю. Більшість переконує сама себе...: // Нар. газета. – 2004. - 26 лют. - 3 берез.


  [Комент. лідера БЮТ щодо підписання лідерами парлам. більшості угоди про створення парлам.-уряд. коаліції]
212043
  Комарніцький О. Більшовизація студентів педагогічних закладів національних меншин в УСРР/УРСР 1920–1930-х рр.: мета, засоби, завдання / О. Комарніцький, І. Недошитко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 93-111. – ISSN 0130-5247
212044
  Слюсаренко А.Г. Більшовизм / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 35. – ISBN 966-642-073-2
212045
   Більшовизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 680. – ISBN 966-316-069-1
212046
  Куртуа С. Більшовизм a la francaise / Стефан Куртуа ; [пер. з фр. Петро Таращук ; ред. Л. Марченко]. – Київ : Темпора, 2012. – 455, [1] с. – Імен. покажч.: с. 447-455. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-569-078-9
212047
  Орлова Т.В. Більшовизм про звільнення жіноцтва: сучасні історіографічні оцінки // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 166-178
212048
  Нагорний В.І. Більшовизм та український націонал-комунізм в добу революції. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.01 / Нагорний В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 23л.
212049
  Сергійчук В. Більшовики - за "Галицько-Волинську державу" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2018 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – С. 145-146. – ISBN 978-966-2911-88-6


  До 95-річчя проекту О. Шумського щодо використання українського національно-визвольного руху Польщі й Румунії.
212050
  Бадаев А.Є. Більшовики в державній думі : спогади : більшовицька фракція 4-ї державної думи та революційний рух у Петербурзі / А.Є. Бадаев. – Харків : Держ. вид-во України, 1930. – 316 с.
212051
   Більшовики в період першої російської революції (1904-1907 роки). – Київ : Держполітвидав, 1951. – 177 с.
212052
  Рубінштейн М.Л. Більшовики і установчі збори / М.Л. Рубінштейн. – Київ, 1938. – 123с.
212053
  Шморгун П.М. Більшовики Києва та Київщини в революції 1905-1907 рр. : /на допомогу лекторам/ / П.М. Шморгун. – Київ : Знання, 1965. – 56 с.
212054
  Полохало В.І. Більшовики на чолі народних мас України у трьох російських революціях. / В.І. Полохало. – К., 1983. – 48с.
212055
  Тишківський Василь Михайлович Більшовики на чолі революційного народу в 1905-1907 рр. : Лекції / Тишківський Василь Михайлович; Кафедра історії КПРС. – Київ : Вид-во КДУ, 1958. – 47с.
212056
  Ленін В.І. Більшовики повинні взяти владу / В.І. Ленін. – Київ, 1977. – 60с.
212057
  Ленін В.І. Більшовики повинні взяти владу. Марксизм і повстання. Криза назріла. Поради стороннього. Лист членам ЦК / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1982. – 76 с. – Мініатюрне видання
212058
  Гурін М.О. Більшовики Сумської області -- організатори партизанського руху на Сумшині в період Великої Вітчизняної війни (червень 1941 р. - вересень 1943 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Гурін М.О.; Ін-т підвищення кваліф. викладачів марксизму-ленінізму при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1951. – 276 л. – Бібліогр.:л.270-276
212059
  Нагорний Віктор Іванович Більшовики та український націонал-комунізм в добу революції (1917 - 1920 рр.) : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Нагорний Віктор Іванович; Київський державний лінгвістичний ун-т. – К., 1995. – 227л. – Бібліогр.:л.213-227
212060
  Жуков Т.І. Більшовики у боротьбі за селянство у революції 1905-1907 рр. / Т.І. Жуков. – Львов, 1970. – 224с.
212061
  Надтока О.М. Більшовики у сприйнятті учасників українських визвольних змагань // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 168-176. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086


  За матеріалами аркушевих видань 1918 - 1920 рр.
212062
   Більшовики України в боротьбі за встановлення Радянської влади : жовтень 1917р.- січень 1918 р. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1957. – 128 с.
212063
   Більшовики України в боротьбі за перемогу Жовтневої революції і встановлення Радянської влади : (Березень 1917 р. лютий 1918 р.) : збірник статей. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1957. – 412 с.
212064
  Мусієнко В.В. Більшовики України в Жовтневій революції / В.В. Мусієнко. – К., 1976. – 1987с.
212065
  Сидорчук М.Т. Більшовики України в період першої світової війни і Лютневої революції (1914-лютий 1917 ) / М.Т. Сидорчук. – Львів : Видавництво Львівського ун-ту, 1966. – 269 с.
212066
  Шморгун П.М. Більшовики України в період реакції (1907-1910 рр.) / П.М. Шморгун. – К., 1978. – 199с.
212067
  Солдатенко В.Ф. Більшовики України у боротьбі за створення політичної армії революції / В.Ф. Солдатенко, В.І. Полохало. – Київ, 1987. – 47с.
212068
  Чуприна В.М. Більшовики України у боротьбі за трудяще селянство. : (березень 1917-лютий 1918 рр.) / В.М. Чуприна. – Львів : Вища школа, 1974. – 198 с.
212069
  Сидорчук М.Ф. Більшовики України у Лютневій революції 1917 року / М.Ф. Сидорчук, В.М. Чуприна. – Львів : Вища школа, 1986. – 152 с.
212070
  Михайлюк О.Г. Більшовики Укриїни в боротьбі за селянство (1905-19147) / О.Г. Михайлюк. – ЛЬвів, 1967. – 141с.
212071
  Мошняга Є.І. Більшовики Харкова в Жовтневій революції : (лютий 1917 р.-лютий 1918 р.) / Є.І. Мошняга. – Харків : Кн-ве вид., 1959. – 203 с.
212072
  Улько В.В. Більшовицьк концепція федералізму в контексті Української революції 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 252-253
212073
  Будніков В.П. Більшовицька "Правда" в боротьбі за перемогу Жовтневої революції. / В.П. Будніков. – К, 1957. – 182с.
212074
   Більшовицька "Правда".. – К., 1938. – 244с.
212075
  Парахіна М.Б. Більшовицька "теорія боротьби двох культур" і історичні реалії 30-60-х років XX ст.: еволюція проблеми // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 95-105. – ISSN 2227-183Х


  В статті розглянуто питання засудженої у 1920-х роках "теорія боротьби двох культур", яка зусиллями сталінського режиму знову відродилася наприкінці 1930-х років.
212076
  Пащенко В. Більшовицька держава і православна церква в Україні 1917-1930-ті роки / Володимир Пащенко, Киридон Алла. – Полтава, 2004. – 336с. – ISBN 966-7653-14-3
212077
  Сергійчук В. Більшовицька заборона на українство Миколи Гоголя // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
212078
  Дудка Т. Більшовицька культрегресивна місія винищення педагогічної інтелігенції (перша пол. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 167-173. – ISSN 2075-1478
212079
  Файзулін Я. Більшовицька навала // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Механізм становлення радянської влади в Україні у 1917-1991 роках засвідчують її окупаційний характер.
212080
  Трипільський А. Більшовицька партійність - основа соціалістичної естетики / А. Трипільський. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 227 с.
212081
  Бурда В. Більшовицька політика "пожвавлення рад" в 1920-х роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 151-157. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається державна політика 1920-х рр. в УСРР у галузі будівництва органів місцевої влади, яка отримала в історіографії назву курсу на "пожвавлення рад". Визначаються її основні напрями та практичне значення для зміцнення більшовицького ...
212082
  Пащенко В.В. Більшовицька політика переселення в південні регіони України у 1925 - 1930 рр. // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 167-171. – ISBN 978-966-927-169-3
212083
  Голушяк Іван Леонідович Більшовицька преса - зброя партійних організацій України в боротьбі за здійснення рішень VIII Всеросійської конференції РКП(б) про Радянську владу на Україні (грудень 1919 -- грудень 1920 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Голушяк Іван Леонідович; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра історії КПРС гуманітарних фак-тів. – К., 1974. – 195л. – Бібліогр.:л.І-ХVII
212084
  Демченко М.В. Більшовицька преса на Україні в роки столипінської реакції (1907-1910) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 99-112. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
212085
  Дмитрієнко М.Ф. Більшовицька преса України 1917-1918 рр. як історичне джерело / М.Ф. Дмитрієнко. – Київ, 1967. – 176с.
212086
   Більшовицька преса часів Жовтневої революції і Громадянської війни. – Київ, 1967. – 23 с.
212087
  Ревегук В.Я. Більшовицька продовольча розкладка в Україні (1919 - перша половина 1921 років) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 32-48
212088
  Скрипник О. Більшовицька Росія проти Української держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 березня (№ 48/49). – С. 9


  Ефект дежавю (1917 - 2014).
212089
  Білокінь С.І. Більшовицька теорія терору // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 499-505. – ISBN 966-00-0025-1
212090
  Шарпатий В.Г. Більшовицьке "блокування" Олександра Блока на початку 1920-х років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 233-238. – ISSN 2227-183Х
212091
  Малик Я. Більшовицький погром наукових історичних установ Михайла Грушевського наприкінці 20-х років XX ст. // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 26-31. – ISSN 1563-3977
212092
  Фільваркова А. Більшовицький режим і українське село (1928-1933 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 57-60. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні засоби та методи роботи радянського керівництва під час колективізації та голодомору в Україні (1928-1933 рр.). Роль і діяльність політичної еліти у проведенні хлібозаготівельної кампанії в українському селі. Наслідки ...
212093
  Бикова Т. Більшовицький терор // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Червень (№ 23/24). – С. 6-7


  Одразу після захоплення влади в Криму більшовики розпочали розбудову нової системи влади.
212094
  Даниленко Р. Більшовицький терор в Одесі у січні - березні 1918 р. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 232-236. – ISBN 978-966-171-90295
212095
  Гаврилів І.О. Більшовицький терор на західноукраїнських землях у 1939-1941 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 141-148. – ISSN 0321-0499
212096
  Даниленко Р. Більшовицький терор на Чернігівщині в січні - квітні 1918 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 236-239. – ISBN 978-966-171-893-6
212097
  Єфіменко Г.Г. Більшовицький центр і радянська Україна: економічні аспекти національної політики Кремля у 1917-1925 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 96-109. – ISSN 0130-5247
212098
  Василенко В. Більшовицькі амністії початку 1920-х рр. як засіб боротьби проти повстанського руху // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 89–155. – ISBN 978-617-587-051-8
212099
   Більшовицькі газети часів Жовтневої революції й Громадянської війни (1917-1921 рр.).. – Львів, 1960. – 15с.
212100
  Шморгун П.М. Більшовицькі організації на Україні в період першої російської революції (1905-1907) / Шморгун П.М. – Київ, 1955. – 248 с.
212101
   Більшовицькі організації України в боротьбі за гегемонію пролетаріату в трьоох російських революціях. – Київ : Політвидав України, 1976. – 176 с.
212102
  Кривенко В.М. Більшовицькі організації України в боротьбі за здійснення ленінських теоретичних і тактичних настанов в роки першої світової війни (Липень 1914 р. - лютий 1917 р.) / В.М. Кривенко. – Київ, 1966. – 56с.
212103
  Крижанівський В.П. Більшовицькі організації України в боротьбі за здійснення ленінського курсу партії на революційну мобілізацію під час муніціпальної кампанії 1917 року : Дис... канд. іст.наук: / Крижанівський В.П.; МВ і ССО УРСР КДУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1974. – 233л. – Бібліогр.:л.1-ХХХ
212104
   Більшовицькі організації України в боротьбі за перемогу Великої Жовтневої Соціалістичної революції : (збірник статей). – Київ : Політвидав, 1949. – 228 с.
212105
  Рядніна У.І. Більшовицькі організації України в Жовтневій революції / У.І. Рядніна. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 382 с.
212106
  Рядніна У.І. Більшовицькі організації України в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 6-8
212107
  Шморгун П.М. Більшовицькі організації України в революції 1905-1907 років / П.М. Шморгун. – Київ, 1975. – 181 с.
212108
  Сухой Л.І. Більшовицькі організації України в революції 1905-1907 рр. / Л.І. Сухой. – К, 1940. – 128с.
212109
  Лещенко Г.П. Більшовицькі організації України на чолі народних мас у боротьбі за встановлення Радянської влади / Лещенко Г.П. – Київ, 1957. – 59 с.
212110
  Козерод О. Більшовицькі репресії періоду громадянської війни в Україні // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.73-75
212111
  Ушаков Ігор Юрійович Більшовицько-партійні структури на промислових підприємствах України в першій половині 20-х років : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ушаков Ігор Юрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1992. – 16л.
212112
  Белль Г. Більярд о пів на десяту : роман / Генріх Белль ; [пер. з нім. Є.О. Поповича ; передм. Д.В. Затонського ; худож.-оформ. О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2012. – 381, [3] с. – Лауреат Нобелівської премії з л-ри 1972 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6019-8
212113
  Плахотник О. Більярд: і спорт, і творчість / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 8


  Про змагання з більярду серед науково-педагогічних працівників університету під егідою Асоціації більярду КНУ ім. Т. Шевченка, президентом якої є ректор Л.Губерський. Головний суддя змагань - проректор з наук.-педагогічної роботи В.А.Бугров. У ...
212114
  Плахотник О. Більярд: спорт, захоплення і творчість // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Заст. головного судді змагань з більярду, проф. Ольга Плахотник розповідає про історію більярду; про прихильників цієї гри в університеті, де відбулися змагання серед науково-педагогічних працівників під егідою Асоціації більярду Київського ...
212115
  Євтушенко Л. Бімедійність в епоху глобалізації / Л. Євтушенко, Н. Загуменна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 367-372. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
212116
  Гаценко В.О. Біметасоматичні скарни Чемерпільського рудопрояву золота (Український щит) : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.О. Гаценко, Г.Г. Павлов, В.В. Кислюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-21. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Перехідні породи між силікатними та карбонатними глибокометаморфізованими утвореннями в межах Чемерпільського рудопрояву є результатом біметасоматичного скарнування вихідних карбонатних та силікатних товщ в умовах високих ступенів метаморфізму. ...
212117
  Дрозд-Корольова Бімодульні задачі над кільцями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті будується алгоритм зведення матриць для бімодальних задач над комутативними кільцями і доводиться перша гіпотеза Брауера-Тролла (у підсиленому варіанті) для таких задам над артіновими кільцями, а також для зображень артінових алгебр. Ключові ...
212118
  Цімболинець Р.Ф. Бімономіальні матриці над комутативними кільцями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Цімболинець Руслана Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 176 арк. – Додатки: арк. 174-176. – Бібліогр.: арк. 8-10, 162-173 та в додатках: арк. 174-176
212119
  Цімболинець Р.Ф. Бімономіальні матриці над комутативними кільцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Цімболинець Руслана Федорівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
212120
  Туз В.В. Біморфні п"єзоперетворювачі динамічних тисків з підсилювачами заряду зі зворотнім зв"язком : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Туз В.В.; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 32 назви
212121
  Рарицька В.Б. Бінарна опозиційність асиметричних податково-правових категорій // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 109-113. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
212122
  Іщенко Т.В. Бінарна опозиція "свій - чужий" у дискредитивній стратегії політичного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 165-169
212123
  Вардеванян С. Бінарна опозиція Каїн–Авель як невротичний пошук гармонійного світу у Володимира Сосюри // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 44-48


  Досліджено мотив протистояння братів у творчості Володимира Сосюри. До уваги взято поеми "Ваал", “Каїн”, "Мойсей", "Христос".
212124
  Кривільова С.П. Бінарна система СаО-Р2О5 як основа отримання матеріалів для корекції порушень скелету // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 104-108 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
212125
  Пічкур М. Бінарна специфіка образотворчої підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю у вищій художньо-професійній школі // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 95-102. – ISSN 2706-6258
212126
  Мазур Л Бінарна структура ідентичності в світлі девіантної поведінки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 8-13. – ISSN 0321-0499
212127
  Росінська О.А. Бінарна структура онтологічного простору поетичного світу (На матеріалі творів В. Стуса) // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 95-107. – ISBN 966-72-77-79-8
212128
   Бінарна та потрійна кополімеризація в системах інден-діетилмалеат-4-аміностирол / А.М. Шалімова, О.П. Доня, В.Г. Сиромятніков, В.В. Загній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-104. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Вивчена радикальна кополімеризація індену з діетилмалеатом, індену з 4-аміностиролом, діетилмалеату з 4-аміностиролом та всіх трьох мономерів разом. Визначено константи кополімеризації та розраховано й обговорено мікроструктуру ланцюгів.
212129
  Юхновський І.Р. Бінарна функція розподілу для систем взаємодіючих заряджених частинок : за матеріалами кандидатської дисертації І.Р. Юхновського. – Львів : Євросвіт, 2010. – 168 с. – (З джерел фізичної науки). – ISBN 978-966-8364-55-6
212130
  Федорова О. Бінарне гравітаційне мікролінзування позагалактичних джерел випромінювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 33-39. – (Астрономія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Промодельовано астрометричні та фотометричні прояви сильного гравітаційного мікролінзування позагалактичних джерел випромінювання двома точковими масами. Розглянуто окремі найбільш характерні випадки бінарного мікролінзування; враховано також вплив ...
212131
  Коломійчук О.С. Бінарний концепт моральність / аморальність у просторі сучасної американської прози та ток-шоу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Коломійчук Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
212132
  Гудима А.О. Бінарний паралелізм у системах образів поем Т. Щевченка "Сова" та "Відьма" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 176-180
212133
  Сокур А.Л. Бінарний урок на тему "Географічне положення, дослідження та освоєння Південної Америки. Творення й відмінювання пасивних дієприкметників", 7 клас / А.Л. Сокур, Л.Ф. Циганенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 5-6 : фото
212134
  Бутенко О.Т. Бінарний урок на тему "Зона мішаних лісів", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 15-19. – Бібліогр. 5 назв
212135
  Бутенко Н.В. Бінарний урок української літератури і географії на тему "Українська діаспора" ("Нашого цвіту - по всьому світу"), 9 клас / Н.В. Бутенко, Л.Д. Щербак // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 26-29, 48
212136
  Коба В.І. Бінарні відношення / В.І. Коба. – Київ, 1983. – 103 с.
212137
  Ковальова Оксана Юріївна Бінарні колізії модернізму та авангардизму в українській літературі першої половини 20 ст. (творчість Лесі Українки, М. Семенка, Б.-І. Антонича) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ковальова О.Ю; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
212138
  Ковальова Оксана Юріївна Бінарні колізії модернізму та авангардизму в українській літературі першої половини 20 ст.( творчість Лесі Українки, М. Семенка, Б.-І. Антоновича) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Ковальова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 170 л. – Бібліогр.: л.150-170
212139
  П"ятницький Д.В. Бінарні моделі поведінки населення в період фінансової нестабільності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 137-148 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
212140
  Казакова Т.В. Бінарні опозиції в античній протожурналістиці як засіб оцінки: на матеріалі ораторської прози // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 110-114


  На прикладі "Похвали Єлєні" Горгія у статті досліджуються засоби оцінки в античній ораторській прозі. Доводиться, що головним методом і засобом оцінки є бінарні опозиції, завдяки яким і відбувається акт переконання у названій вище промові. The means ...
212141
  Ярмоленко Н. Бінарні опозиції в міфології та українському фольклорі // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 365-376. – ISBN 978-966-920-067-9
212142
  Ярмоленко Н. Бінарні опозиції в українському героїчному епосі // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 121-126. – (Філологічні науки)
212143
  Кицак Л. Бінарні опозиції детективних персонажів (на основі роману О. Винокурова "Під одним дахом зі смертю") // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 61-68
212144
  Лисюченко М.К. Бінарні опозиції як мовний прийом міфологізації у французькому політичному дискурсі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 314-321
212145
  Толчеєва Т.С. Бінарні опозиції як основа сигніфікативної природи артефактів-міфонімів української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 302-307
212146
  Хавкіна Л.М. Бінарні опозиції як структуротворчий і семантикотворчий чинник у рекламному міфі (на матеріалі комерційної реклами) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 33-37


  Статтю присвячено вивченню креативно-функціональних механізмів реалізації феномену бінарних опозицій у комерційній рекламі та проблемам донесення за їх допомогою рекламної ідеї до реципієнтів (у проекції на комунікативний простір України). Розглянуто ...
212147
  Солодка О.О. Бінарні опціони в системі інтернет-трейдингу // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 130-137


  Визначено сутність і основні характеристики бінарних опціонів як інноваційного похідного фінансового інструменту, функціональні особливості веб-орієнтованих платформ для торгівлі такими опціонами, їхні переваги та основні види в системі ...
212148
  Сидоренко Ю. Бінарні перетворення просторово-двовимірних інтегродиференціальних операторів і рівнянь Лакса / Ю. Сидоренко, О. Чвартацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано метод побудови точних розв"зяків просторово-двовимірного узагальнення ієрархії рівнянь Кадомцева-Петвіашвілі з нелокальними в"язями за допомогою бінарних перетворень типу Дарбу. A method for constructing exact solutions of the spatially ...
212149
  Королюк Д.В. Бінарні статистичні експерименти з наполегливою нелінійною регресією // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 64-73. – ISSN 0868-6904
212150
  Кирнасовський О.Ю. Бінарні та n-арні ізотопи груп:основні алгебричні поняття та кількісні характеристики : Автореф...канд.фіз.-мат.наук:01.01.06 / Кирнасовський О.Ю.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.13-14
212151
  Шубович С.П. Бінарні та інтегровані уроки як форма реалізації міжпредметних зв"язків // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 19-23. – Бібліогр.: 13 назв.
212152
  Кирнасовський Олег Юхимович Бінарні та п-арні ізотопи груп: Основні алгебричні поняття та кількісні характеристики : Дис. ...канд.фізико-математ.наук:01.01.06 / Кирнасовський Олег Юхимович; Мін-во освіти та науки України Вінницький держ.пед.ун-тет ім.М.Коцюбинського. – Вінниця, 2000. – 147л. – Бібліогр.:л.139-147
212153
  Брндар Т. Бінарність базових вербалізаторів концепту ДОРОГА/ROAD/WEG в українській, російській, англійській та німецькій мовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 143-147. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
212154
  Мельник А. Бінарність розуміння феномена іншого у філософській думці ХХ ст. // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н.В. Скотна ; редкол.: Г.Є. Аляєв, Я. Бартошевський, В.А. Бодак [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Вип. 38. – С. 59-72. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2313-2094
212155
  Пасхавер Б. Біном Мальтуса : роздуми публіциста // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 79-88 : Табл., рис. – Бібліогр: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
212156
  Ведміцький Ю.Г. Біноміальні перетворення в формуванні узагальненої задачі Коші // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 91-95. – ISSN 1997-9266
212157
   Бінсвангер (Binswanger) Людвиг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 680-681. – ISBN 966-316-069-1
212158
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 1. – 2016. – 116 с.
212159
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел". – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 2. – 2016. – 128 с.
212160
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 3. – 2016. – 92 с.
212161
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 4. – 2016. – 112 с.
212162
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 1 (5). – 2017. – 96 с.
212163
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 2 (6). – 2017. – 80 с.
212164
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС
№ 3 (7). – 2017. – 120 с.
212165
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 4 (8). – 2017. – 88 с.
212166
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 1 (9). – 2018. – 80 с.
212167
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 2 (10). – 2018. – 80 с. – Передплата з 01.04.2018
212168
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 3 (11), осінь. – 2018. – 80 с. – Передплата з 01.04.2018
212169
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ : Борисфен Інтел, 2016-
№ 4 (12). – 2018. – 108 с. – Передплата з 01.04.2018
212170
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 1. – 2019. – 87 с.
212171
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 2. – 2019. – 120 с.
212172
   БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ : СКАЙ СОЛЮШЕНС, 2016-
№ 3. – 2019. – 120 с.
212173
  Шудря Є. Біняшевський Ераст Володимирович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 96-97. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
212174
  Дмитренко А. Біо- та автобіографізм - основні принципи нарації збірки "Сибірських новел" Б. Антоненка-Давидовича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 86-88
212175
  Зіараті П. Біо-адсорбція важких металів із забрудненої води з використанням Hibiscus sabdariffa L. / П. Зіараті, Намвар, Б. Савицька // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 22-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2522-1892
212176
   Біо-бібліографічний покажчик праць наукових співробітників Центру українознавства філософського факультету (1992-2009) / КНУТШ ; [за заг. ред. М.І. Обушного ; упоряд.: Л.М. Кирик, Л.О. Павелковська]. – Київ : Київський університет, 2010. – 132 с.
212177
  Гардашук Т.В. Біо-етика: мозаїка бачень та підвалини концептуалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 143-148. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянута біоетична проблематика в межах сучасного філософського дискурсу. In the article there is considered bio-ethics problems within the limits of modern philosophical discourse.
212178
  Бакало Лілія Біоадекватні технології навчання як один із напрямків модернізації методики викладання літератури : опис досвіду // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 14-15
212179
  Дубок В.А. Біоактивні керамічні композиційні матеріали для відновлення кісткової тканини при пораненнях, травмах, хворобах / В.А. Дубок, М.С. Слободяник, І.В. Затовський // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 60-61
212180
  Бабіч О.В. Біоактивні резорбційні кальційсилікофосфатні склокристалічні матеріали для кісткового ендопротезування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Бабіч Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
212181
  Квіт Н.М. Біобанки в Україні: цивільно-правовий аспект : монографія / Квіт Н.М. – Львів : Кварт, 2020. – 375, [1] с. : іл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 322-344. – ISBN 978-617-7196-24-1
212182
  Ситник В.П. Біобезпека агроекологічних систем Чернігівщини як основа сталого розвитку регіону / В.П. Ситник, В.П. Патика // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 96-98. – ISSN 1726-5428
212183
  Яременко Л. Біобібліографічний інформаційний ресурс про нагороди Національної академії наук України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С.52-53. – ISSN 1029-7200


  У рецензованому виданні вміщено і систематизовано інформацію про нагороди, премії та відзнаки, запроваджені в НАН України за весь 90-річний період її існування, зроблено узагальнену довідку про історію заснування кожної нагороди. Згадуються видатні ...
212184
  Бакуменко О. Біобібліографічний покажчик Олеся Гончара презентовано в Національній парламентській бібліотеці України // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 2
212185
  Панченк В.Є. Біобібліографічний покажчик праць Володимира Панченка / В.Є. Панченк, Т.О. Патрушина // Semper tiro : зб. на пошану проф. Володимира Панченка : [до 60-річчя від дня народження / упоряд.: В.П. Моренець]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 285-389. – ISBN 978-966-518-659-5


  Цей нарис підготовлено з нагоди 60-річного ювілею професора кафедри літературознавства Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктора філологічних наук, відомого літературного критика, літературознавця, письменника Володимира ...
212186
  Гейда О.С. Біобібліографічний словник видатних діячів Чернігівщини Дмитра Панасовича Бочкова: історія створення та перспективи сучасного використання // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 422-438


  Стаття присвячена дослідженню історії створення та методиці укладення Дмитром Панасовичем Бочковим (1887-1982 рр.) "Біобібліографічного словника видатних діячів Чернігівщини" та можливостям подальшого використання зібраних матеріалів.
212187
   Біобібліографічний словник учених Харківського університету. – Харків : Бізнес Інформ. – ISBN 966-7702-08-1
Т.2 : Історики : Частина I. (1905-1920рр.); Частина II.(1933-2000рр.). – 2001. – 350 с.
212188
  Матвійчук Л.О. Біобібліографічні видання кінця ХХ - початку ХХІ століття в Національній академії наук України: традиції та інновації (1992-2012). // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 37-43. – ISSN 2409-9805


  Розкрито значні демократичні процеси в розширенні свободи видів і типів біобібліографічної продукції в Національній академії наук України, відмові від закріплених попередньою нормою змісту та структури біобібліографічного покажчика, розвитку його ...
212189
  Черняков Б.І. Біобібліографічні матеріали для енциклопедичного довідника "Сумщина в іменах" / Б.І. Черняков; Академія наук вищої школи України. – Київ, 2004. – 52с. – (Кролевець і Кролевеччина : Матеріали для історико-краєзнавчих досліджень / Уклад. серії Черняков Б.І. ; Вип.1)
212190
  Матвійчук Л.О. Біобібліографічні матеріали з історії української літератури в особовому архівному фонді Миколи Плевака (1890-1941) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 93-101. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
212191
  Кушнаренко Н.М. Біобібліографічні покажчики серії "Видатні педагоги Харківської державної академії культури" як науковий інформаційно-аналітичний продукт / Н.М. Кушнаренко, С.В. Євсеєнко // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 229-239
212192
  Кушнаренко Н. Біобібліографічні покажчики як засіб формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу / Наталя Кушнаренко Світлана Євсеєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено роль інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Харківської державної академії культури у створенні нового якісного наукового продукту щодо внеску викладачів ВНЗ у розбудову галузевої науки, освіти і культури України
212193
  Кушнаренко Н. Біобібліографічні покажчики як засіб формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу / Н. Кушнаренко, С. Євсеєнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено роль інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Харківської державної академії культури у створенні нового якісного наукового продукту щодо внеску викладачів ВНЗ у розбудову галузевої науки, освіти і культури України. Наголошено на ...
212194
  Ковальчук В.М. Біобібліографічні розвідки культурно-просвітницької діяльності М.П. Балліна в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 344-354. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
212195
  Яценко О. Біобібліографія в минулому і ії сучасний стан // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 478-492
212196
  Яценко О.М. Біобібліографія в Україні та вплив сучасних інформаційних технологій на її розвиток // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 284-303
212197
  Матвійчук Л.О. Біобібліографія гуманітарного циклу у Всеукраїнській академії наук (1918-1933): історіографія та джерельна база досліджень, основні напрями // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 477-497. – ISSN 2222-4203
212198
   Біобібліографія Інституту журналістики / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналіст. – (Бібліографія Інституту журналістики ; Вип. 1)
Вип.1 : Гримич Галина Михайлівна: біобібліографічний покажчик/ [за ред. В.В. Різуна ; уклад.: Н.М. Сидоренко, І.М. Забіяка]. – 2008. – 24 с.
212199
  Бєляєва Л.В. Біобібліографія президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона = Биобиблиография президента НАН Украины академика НАН Украины Б.Е. Патона = Biobibliography of B.E. Paton academican of NAS of Ukraine president of NAS of Ukraine / НАНУ ; Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона ; [уклад. : Л.В. Бєляєва, Т.Б. Корольова, О.М. Лавриненко та ін. ; авт. вступ. статті : І.К. Походня, В.К. Лебедєв ; відп. ред. І.К. Походня]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 623 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-00-0797-0
212200
  Забокрицька М.Р. Біобібліографія професора гідролога-гідрохіміка Валентина Хільчевського // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 106-140. – ISSN 2306-5680


  В публікації, присвяченій 40-річчю наукової діяльності професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка гідролога-гідрохіміка Валентина Хільчевського, наведено біобібліографію вченого (біографія, перелік основних дат життя й ...
212201
   Біобібліографія професора Юрія Мулика-Луцика // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 253-257. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
212202
  Кобєлєв О. Біобібліометрія як метод інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326


  Розглядаються сутність та можливості біобібліометрії у визначенні наукової продуктивності. Аналізуються особливості використання та перспективи біобібліометричного аналізу в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек.
212203
   Біобліографічний покажчик Л.В. Матвєєвої (1990-2010) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 38-48. – ISBN 978-966-02-5736-8
212204
  Бахмет Т. Біобліографічні поеми // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 1 (47). – С. 34-35
212205
  Звонська Л.Л. Біобліографія української класичної філології (VIII-XXI ст.) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 216-219


  У статті розглядається розвиток української класичної філології XVIII-XXI ст., подається бібліографія наукових досліджень та перекладів з класичних мов, які вийшли друком з 1788 р. до 2013 р. на теренах України, персоналії української класичної ...
212206
  Гродзинський Д.М. Біогегорафічні аспекти рослинного і тваринного світу України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 7-31
212207
  Гаськевич В.Г. Біогенна турбація лучних грунтів мурахами виду Lasius flavus // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (32). – С. 95-106 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
212208
  Удра І.Ф. Біогеографічний підхід до оцінювання ландшафтів для оптимізації природокористування в Україні : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-21. – Бібліогр. 36 назв. – ISSN 1561-4980
212209
  Второв П.П. Біогеографія / П.П. Второв, М.М. Дроздов. – Киев : Вища школа, 1982. – 240 с.
212210
  Кукурудза С.І. Біогеографія = Biogeography : підручник для студентів географічних факультетів / С.І. Кукурудза; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 504с. – ISBN 966-613-502-7
212211
  Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект : навч. посібник / І.В. Марисова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 127, [1] с., [9] арк. фот. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-217-1
212212
  Протасов О.О. Біогеоміка. Екосистеми світу в структурі біосфери / О.О. Протасов ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Академперіодика, 2017. – 378, [5] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-379. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-333-9
212213
   Біогеохімічний моніторинг аеротехногенного забруднення екосистем Карпатського регіону / І.М. Смоленський, Н.Є. Котюшко, В.В. Клід, І.О. Камаєва, В.М. Случик, Я.Є. Штиркало, І.Й. Случик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 70-78 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
212214
  Єгорова Т.М. Біогеохімічні пріоритети агроекологічних досліджень // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 28-35 : схема. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
212215
  Дмитрук Ю.М. Біогеохімія грунтового покриву в Антропоцені: потреби та можливості // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 46-51. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0587-2596
212216
  Білоніжка П. Біогеохімія йоду // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 164-171. – ISSN 2078-6220
212217
  Рогач М І. Єрем Біогеохімія мікроелемента флуору у Закарпатському регіоні України / М І. Єрем Рогач, Х.В. Єрем // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 13-16 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
212218
  Ладановська Д.О. Біогеохімія та внесок В.І. Вернадського та В.В. Ковальського в її розвиток // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 17-18. – ISSN 2518-7104
212219
  Орлов О.О. Біогеохімія цезію-137 у лісоболотних екосистемах українського Полісся / О.О. Орлов, В.В. Долін ; НАНУ, М-во Укр. з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Ін-т геохімії навколишнього середовища; за ред. Е.В. Соботовича. – Київ : Наукова думка, 2010. – 200 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0913-5
212220
   Біогеоценологічні дослідження лісів степової зони України : колект. монографія / [Н.А. Білова та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра біол. наук, проф. А.П. Травлєєва. – Дніпро : Свідлер А.Л., 2016. – 203, [1] с. : іл., табл. – До 100-річчя Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара. - Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-627-097-3
212221
   Біогеоценологічні дослідження на Україні : тези доповідей і республіканської наради 28-30 жовтня 1975 р. – Львів, 1975. – 208 с.
212222
  Полякова Олена Григорівна Біогеоценотичні особливості дуба червоного (Quercus rubra L.) в штучних насадженнях Київського Полісся : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Полякова Олена Григорівна; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 1999. – 20с.
212223
  Іщенко Ю.А. Біогносис як концепт і епістема // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 101-112
212224
  Іщенко Ю.А. Біогносис як концепт і епістема (закінчення) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.35-46
212225
  Іщенко Ю.А. Біогносис: подвійний топос життя : (нариси з трансформації філос. культури біології) / Ю.А. Іщенко ; НАН України, Центр гуманітар. освіти. – Київ ; Житомир : ЦГО НАН України ; Волинь, 2010. – 298, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 291-297. – ISBN 978-966-02-5249-3


  В пр. №1704944 напис: Сашкові на знак старовинної дружби і з побажанням успіхів. Автор.
212226
  Ємченко О.П. Біографи голубої планети : Для середнього та старшого шкільного віку / О.П. Ємченко. – Київ : Веселка
Кн. 2 : Етюди про великих мандрівників. – 1988. – 170 с.
212227
  Ємченко О.П. Біографи голубої планети : Для середнього та старшого шкільного віку / О.П. Ємченко. – Київ : Веселка
Кн. 3 : Етюди про великих мандрівників. – 1991. – 206 с.
212228
  Сюндюков І. Біографи України. Не завжди "без гніву і упередження"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 20
212229
  Сюндюков І. Біографи України. Не завжди "без гніву і упередження"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 грудня (№ 240/241). – С. 21


  Згадуються історичні розвідки М.С. Грушевського, М.І. Костомарова, О.П. Оглоблина та О.Й. Пріцака.
212230
  Сюндюков І. Біографи України. Незавжди "без гніву і упередження"... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  "Літопис" Самійла Величка - справа життя цього видатного біографа України.
212231
  Литвинюк Л.В. Біографізація української освіти: концептуалізація дослідження // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 251-255. – ISSN 2076-1554


  Аналізується поняття "біографізація освіти". Обґрунтовується актуальність і потенціал біографізації освіти як нового напряму модернізації української освіти, спрямованого на втілення ідеї наближення її до життя. Теоретичним підґрунтям проведення ...
212232
  Ніколайчук І.А. Біографізм XX століття в контексті методу "нового історизму" // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 53-59. – ISSN 1996-9872


  "Статтю присвячено розгляду автобіографічного та біографічного дискурсу в насвітленні «нового історизму», в контексті тих поглядів на роль біографії та біографізму, що були сформульовані його представниками. Шляхом аналізу праць Г. Вайта, С. ...
212233
  Ємельянова Т.В. Біографізм як засіб інтерпретації творчої індивідуальності: Макс Дессуар // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-28
212234
   Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – 177, [3] с. – (Книжкова "Літературна Україна" / авт. проекту C. Козак). – ISBN 978-966-579-403-5


  Зміст: "Мабуть мій дім не тут" (Богдан Ігор Антонич) / Ільницький Д. Обдарований щедро силою і талантом (Іван Багряний) / Лавріненко Ю. Ніч і день Володимира Гжицького / Мовчан Р. Сергій Домазар із Пирятина над Удаєм / Слабошпицький М. Микола Зеров і ...
212235
  Єрьоменко С.В. Біографії Вінстона Черчилля: загальний огляд // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (35). – C. 76-82. – ISSN 2307-4604
212236
  Котлярова Т. Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікаційний ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 62-63. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху".
212237
  Котлярова Т. Біографіка у вітчизняному науково-інформаційному просторі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 49-50. – ISSN 1029-7200


  В рамках Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" відбулося засідання секції "Біографіка у вітчизняному науково-інформаційному просторі", організоване Інститутом біографічних ...
212238
  Котлярова Т. Біографіка, бібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С.39. – ISSN 1029-7200


  Біографіка, бібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України : робота секції, міжнародна конференція, жовтень 2016 р., м.Київ
212239
  Попик В. Біографістика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 94-103. – ISBN 978-966-06-0538-1
212240
  Жицька Л. Біографістика в науковій спадщині професора В. Іконникова // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 132-134
212241
  Бездрабко В.В. Біографістика в сучасній архівістиці // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 17-22. – ISBN 966-544-258-9
212242
  Корольов Б.І. Біографістика історична / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 35-36. – ISBN 966-642-073-2
212243
  Попик В.І. Біографістика та дослідження українсько-історичних і культурних взаємозв"язків // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 7-49. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)


  Проаналізовано можливості біографічних досліджень у формуванні сучасного розуміння багатовікових українсько-російських історичних і культурних зв"язків. Розкрито їх роль у подоланні історичних міфів і стереотипів, проаналізовано основні дослідницькі ...
212244
  Сорока М.М. Біографічна довідка // Кроки у незвідане : зустрічі й діалоги з видатними людьми / М.М. Сорока. – Київ : Київська правда, 2003. – С. 364. – ISBN 966-7270-06-8
212245
  Ревера Б. Біографічна інформація в корпусі текстів часопису "Руслан" (Львів, 1897-1914 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 145-155. – ISSN 2524-0331
212246
  Любовець Н. Біографічна інформація в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі : пленарне засід. Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI століття" 9-10 жовтня 2012 р. м. Київ / Н. Любовець, В. Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 58-61. – ISSN 1029-7200
212247
  Ляшко С. Біографічна стаття: до постановки проблеми // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – С. 311-315. – ISBN 966-02-2115-0
212248
  Тихомірова Ф.А. Біографічна стратегія соціально-філософського дослідження міста // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 64-75. – ISSN 2077-8309
212249
  Смілянська В.Л. Біографічна шевченкіана ( 1861- 1981 ) / В.Л. Смілянська. – Київ : Наукова думка, 1984. – 224с.
212250
  Токарук Л.С. Біографічне дослідження педагога, поета Галицьких товариств - Марійки Підгірянки // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 269-275. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розглядається життя, творчість і педагогічна діяльність Марійки Підгірянки, яку переважно знають як авторку дитячих творів. Свого часу вона активно брала участь в українських галицьких шкільних, просвітницьких справах, багато писала для ...
212251
  Чик Д. Біографічний Kunstlerroman в українській і англійській літературі середини XIX ст. (Тарас Шевченко, Вільям Теккерей) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – C. 459-475. – ISBN 978-966-920-140-9
212252
  Чик Д. Біографічний Kunstlerroman в українській і англійській літературі середини ХІХ ст. (Тарас Шевченко, Вільям Теккерей) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 459-475. – ISBN 978-966-920-092-1
212253
  Менжулін В.І. Біографічний аспект історико-філософських досліджень Куно Фішера // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С.87-116. – ISBN 978-966-177-064-4
212254
  Рева Л. Біографічний дискурс Михайла Драй-Хмари: історіографія, бібліографія // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 571-580. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
212255
  Піскун О. Біографічний дискурс Т. Осьмачки: психологія страху // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 43-50. – (Філологічні науки)
212256
  Ніколаєвська А. Біографічний дискурс у світогляді і поетиці Тараса Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 37-40
212257
  Кордун Г.Г. Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – 280 с.
212258
  Макаренко І.М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (1841-2001) / І.М. Макаренко, І.М. Полякова; Нац. мед. ун-тет ім. О.О.Богомольця; За ред. Є.Г.Гончарука. – Київ : Століття, 2001. – 208с. – ISBN 966-95952-5-8
212259
   Біографічний довідник історичних персоналій Китаю. – 2-е вид. – Шанхай : Шудянь інхай, 1984. – [3000 ] с.
212260
  Дічек Н. Біографічний метод як інструмент дослідження вітчизняної історії педагогіки // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С. 15-19
212261
  Пюра Ірина Володимирівна Біографічний міф митця початку 20 століття в романі "Доктор Фаустус" Т.Манна : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.01 / Пюра І.В.; Нац. музична академія України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 4 назв.
212262
  Прушковська І.В. Біографічний модус у турецькій драматургії постмодерної доби (на матеріалі п"єси "Тенцинг") // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 301-306. – ISBN 978-617-7132-02-07


  "У 80-ті, 90-ті рр. ХХ ст. драматургія Туреччини переживала тематичну кризу жанру на тлі політичних та економічних проблем. Складні політичні умови спричинили викоренення драматургічних творів, які торкалися важливих соціальних питань. Зі сцен театрів ...
212263
  Волкова О.Ю. Біографічний напрям досліджень у сучасному декабристознавстві // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 163-166. – ISSN 2076-1554


  Представлено огляд робіт пострадянських істориків, які досліджували біографії декабристів. Актуальність дослідження пов"язана із тим, що вивчення руху декабристів на сучасному етапі переживає друге народження. Інтерес суспільства до представників ...
212264
  Лебідь-Гребенюк Біографічний наратив у щоденниках Дмитра Туптала і Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 68-79. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджуються жанрові особливості щоденників Д. Туптала і Т. Шевченка. Докладно розглядаються особливості авторських наративних стратегій у текстах, орієнтація на конкретного реципієнта. Осмислюються погляди письменників на долю, творчу працю, ...
212265
  Коваль-Фучило Біографічний наратив: чоловічий варіант презентації досвіду примусового переселення і з зони затоплення // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 35-47. – ISSN 2225-5095
212266
  Безродних І.Г. Біографічний первень у ліриці поета-"кавалера" Джона Саклінга // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-55. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
212267
  Менжулін В.І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні : [монографія] / Вадим Менжулін ; [відп. ред. М.Л. Ткачук] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія ; Аграр Медіа Груп, 2010. – 456 с. – Бібліогр.: с. 412-455. – ISBN 978-966-2424-10-2
212268
   Біографічний підхід у вивченні історії та спадщини Київської духовної академії (1819-1924) : [зб. наук. праць] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд., відп. ред.: М.Л. Ткачук]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 233, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-714-1
212269
  Савенко І. Біографічний роман-пошук в аспекті метажанрового дискурсу модерної української літератури останньої третини ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 195-201. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
212270
  Овдійчук Л. Біографічний роман Єжи Єнджеєвича "Українські ночі, або Родовід генія" - знаковий твір польської шевченкіани // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 45-46
212271
  Полтавчук В.Г. Біографічний роман і проблема виховання історією. / В.Г. Полтавчук. – К., 1989. – 47с.
212272
  Ісаєвич Я.Д. Біографічний словник - національний пріоритет // Українська біографістика : зб. наук. пр. / Ін-т біографічних досліджень НБ ім. В.І. Вернадського НАН України. – Київ, 1996. – Вип. 1. – С. 7-9
212273
  Бородін О.І. Біографічний словник діячів у галузі математики / О.І. Бородін, А.С. Бугай. – Київ : Радянська школа, 1973. – 551 с.
212274
  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / [В.Ф. Москаленко та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка]. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена. – ISBN 978-966-2144-34-5
Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – 2011. – 249, [7] с. : портр. – До 170-річчя Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 245-249 та в кінці ст.
212275
  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / [В.Ф. Москаленко та ін. ; за ред. В.Ф. Москаленка]. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена. – ISBN 978-966-2144-36-9
Кн. 2 : Національний медичний університет імені О.О. Богомольця: традиції розвитку. 1921-2011. Біографічний словник. – 2011. – 332, [6] с. : портр. – До 170-річчя Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця. - Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Ім. покажч.: с. 328-332. – Бібліогр. в кінці ст.
212276
  Москаленко В.Ф. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (1841-2006) / В.Ф. Москаленко, І.М. Полякова. – 3-тє, випр. і доп. – Київ : Книга плюс, 2006. – 304с. – На тит. арк.: 165-річчю НМУ ім. О.О. Богомольця присвячується. – ISBN 966-7619-54-0
212277
  Крип"якевич І.П. Біографічний словник моїх знайомих : монографія / І.П. Крип"якевич ; [упоряд. та авт. передм. І.М. Мороз] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 143, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 139-142. – Бібліогр. в прим.: с. 93-138 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-941-5
212278
  Циховська Е. Біографічний часопростір текстів Леопольда Стаффа // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Автор розглядає відображення дитинства в ліриці Л. Стаффа (і в певних аспектах у взаємодії з Юліаном Тувімом), приділяючи особливу увагу не традиційному втіленню дитинства як втраченого раю, а передусім як "музею речей" особистості, де ці об"єкти ...
212279
  Романенко А.Р. Біографічний, психоаналітичний та соціально-психологічний параметри творчої особистості В.В. Пухальського: спроба міждисціплінарного дискурсу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 111-114
212280
  Слободян Л.О. Біографічні відомості про академіка О.І. Смирнову-Замкову за документами особового фонду Інституту архівознавства НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 129-132. – ISBN 978-966-02-7337-5
212281
   Біографічні відомості про Вернона Ломакса Сміта // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 6. – (Серія "Економічна" ; вип. 92). – ISSN 2311-2379
212282
   Біографічні відомості про вчених-економістів Київського університету ХІХ- початку ХХ ст. // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 393-395. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
212283
  Нагайко Т.Ю. Біографічні відомості про діячів українського громадівського руху: методологічна та джерельна візії // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 189-203
212284
  Кашеварова Н.Г. Біографічні джерела з архіву Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга (1940–1945) // Архіви України : науково-практичний ж-л ; спецвипуск / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 : До 65-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. – C. 155-163. – ISSN 0320-9466
212285
   Біографічні довідки деканів факультету журналістики та директорів Інституту журналістики // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 3 : Номер присв. 60-річчю Ін-ту журналістики КНУТШ. – С. 85-95. – ISSN 0869-3595
212286
   Біографічні документи в освіті: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (25 квіт. 2017 р., смт. Градизьк) / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Полтав. облдержадмін., Відділ сім"ї, молоді та спорту Глобин. районної ради Полтав. області [та ін.] ; [наук. ред.: Л.В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
212287
  Наумова Н.А. Біографічні документи М.В. Птухи в складі особового фонду вченого в Інституті архівознавства НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 114-117. – ISBN 978-966-02-7337-5


  Михайло Васильович Птуха – видатний вчений у галузі демографічної статистики, магістр політичної економії і статистики (1917), доктор економічних наук (1934), професор (1950), академік АН УРСР (1920), член-кореспондент АН СРСР (1943), заслужений діяч ...
212288
  Цимбала О.С. Біографічні дослідження у науковій спадщині Миколи Голубця // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 479-493
212289
  Нагайко Т.Ю. Біографічні дослідження як складова вивчення українського громадівського руху другої половини XIX ст. // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 96-117


  У статті на прикладі аналізу сучасної вітчизняної історіографії розглядається теоретико-методологічна основа методу біографічних досліджень, зауважується його роль у контексті вивчення творчої та наукової спадщини діячів українського громадівського ...
212290
  Нікоряк Н. Біографічні експерименти Лу Сіня (на прикладі повісті "Достеменна історія А-Q") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 106-110. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))


  Аналізується творчий експеримент Лу Сіня у жанрі біографії на прикладі повісті “Достеменна історія А-Q”. Зазначається, що повість постає як узагальнена біографія китайського суспільства початку ХХ ст. та фікціональна біографія “видатної особистості” ...
212291
  Бачинський А.Д. Біографічні матеріали - джерело для вивчення історії народної колонізації придунайських степів у XVIII - на початку XIX ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 65-71
212292
  Янкул О.М. Біографічні матеріали на сторінках "Харьковского сборника" (1887-1898 рр.): історико-джерелознавчий аспект // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 102-109. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  "Стаття присвячена біографічним матеріалам, розміщеним на сторінках науково-популярного видання «Харьковский сборник», який виходив друком у 1887–1898 рр. і був додатком до місцевого статистико-інформаційного збірника «Харьковский календарь» (видавався ...
212293
  Лещенко М. Біографічні методи у дискурсі освітніх практик наративу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається теорія і практика реалізації методів наративу як засобів розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи. Охарактеризовано біографічні методи, які поєднують дослідницьку та рефлексивно-презентативну діяльність у ...
212294
   Біографічні нариси дійсних членів Наукового Товариства імені Шевченка : історично-фільософічна секция // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 208-209. – Бібліогр. : с. 209. – ISBN 966-7272-00-1
212295
  Стефанів М. Біографічні нариси до портрета Василя Щурата // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 322-336
212296
  Стамбол І.І. Біографічні нариси у друкованому доробку І.Л. Липи // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 294-309
212297
  Верник Ю. Біографічні словники у світлі розвитку інформаційних технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 520-528
212298
  Нагорний Я. Біографічні чинники формування світогляду Павла Богацького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 162-170. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
212299
  Бондаренко І.П. Біографічність як одна з домінантних ознак поезії Кім Соволя // Міжнародна наукова конференція "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю" : [збірка ст. з наук. конф.] / "Сучасний стан та перспективи науково-культурного обміну між Україною та Кореєю", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 49-60
212300
  Ряскіна К.І. Біографію працею пишемо / К.І. Ряскіна. – Львів, 1982. – 48с.
212301
  Шевченко Т.Г. Біографія / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова Думка, 1984. – 558с. – ISBN 5-12-000471-7
212302
  Акопян В. Біографія // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 75-79. – ISSN 0320 - 8370
212303
  Ворошилов К. Біографія "Червоного" університету. Репортаж у документах із музею історії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка / К. Ворошилов, М. Георгадзе // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 3-6. – ISSN 0130-1632
212304
   Біографія акад. В.М. Перетца : Записка про наукову діяльність та наукові праці Володимира Миколайовича Перетца: (До 1913 р. включно) / О.О. Шахматов, Н.А. Котляревський : Список друкованих наукових праць. – [Київ], 1927. – 20 с. – Окр. відб.: Записки Історико-філол. відділу УАН. К., 1927, кн. 12, с. 258–264


  Оглобін О. Життєпис академіка Володимира Перетца: (З приводу 35-ї річниці його наук. діяльності) // Зап. Іст.-філол. відділу УАН. К., 1927, кн. 12, с. 253–257
212305
  Терещенко Л. Біографія Андрія Андрійовича Терещенка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 310-326. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
212306
  Соколюк О. Біографія Байрона на тлі доби / О. Соколюк, Л. Крайнюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 4 : Методика вивчення біографії письменника. – С. 11-14.
212307
  Голованівський С.О. Біографія берези : поезії / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 111 с.
212308
  Ярославський Є. Біографія В.І. Леніна / Є. Ярославський. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1940. – 222 с.
212309
  Осадчук П.І. Біографія вірності : лірика / П.І. Осадчук. – Київ : Молодь, 1973. – 143 с.
212310
   Біографія віце-ректора Колегії о. Теодосія Греня, ЧСВВ // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 174
212311
   Біографія Володимира Ілліча Леніна. – Київ, 1970. – 30с.
212312
  Крупницький Б. Біографія гетьмана Данила Апостола в німецькому журналі з 1728 р. / Борис Крупницький. – Прага : Вид. Укр. Вільного ун-ту у Празі ; Друк Протекторату Чехіяй Моравія у Празі, 1942. – 16 с.
212313
  Якубова Т. Біографія гетьмана І.Мазепи у маловідомих історико-культурних фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 588-596
212314
   Біографія Голови Європейського суду з прав людини Діна Шпільмана // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 1. – С. 59-65
212315
   Біографія духівника Колегії Діонисія Заведюка, ЧСВВ // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 175-176
212316
  Кутирьова В.І. Біографія етнічності як навчальна та дослідницька практика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 100-107. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 38). – ISSN 2227-6521
212317
  Якимюк О.Л. Біографія Є.С. Бурксера в контексті політичного життя України: 1920-1930-ті роки. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 145-154


  Проведено дослідження невідомих аспектів взаємовідншень влади та українського вченого-геохіміка Є.С. Бурксера. На підставі даних із архівних джерел проаналізовано політичні уподобання та діяльність Є.С. Бурксера у дорадянський період та їх відображення ...
212318
  Зарицький П.А. Біографія зернини : поетична збірка / П.А. Зарицький. – Одеса, 1988. – 53 с.
212319
  Цяпа А. Біографія і автобіографія: діалог про найвищу інстанцію (на матеріалі творів У. Самчука та Є. Канетті) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 35-40. – ISSN 0236-1477
212320
  Полтавець С. Біографія І. Полтавця-Остряниці: шлях від козака до гетьмана // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 318-325
212321
  Матросов Я.М. Біографія Івана Опанасовича Рудичіва - політика, публіциста, творця української бібліотеки-музею імені С. Петлюри в Парижі - пам"ятки національної історії і культури // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 212-240
212322
   Біографія кандидата в депутати Ради національностей Союзу РСР Павла Григоровича Тичини. – К., 1946. – с.
212323
  Волеваха М.М. Біографія клімату / М.М. Волеваха, Г.В. Морозов. – Київ : Наукова думка, 1971. – 84с.
212324
  Ярославський Є. Біографія Леніна / Є. Ярославський. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1938. – 204 с.
212325
   Біографія О.В. Фоміна, підготовлена вченими Академії Наук до Збірника праць, пррисвяченого пам"яті академіка О.В. Фоміна / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 24-35. – ISBN 978-617-7397-32-7
212326
  Жовтані Р. Біографія письменника у компаративному вимірі // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 177-186
212327
  Бистрова О. Біографія письменника як складова цілісного аналізу тексту // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 101-108. – ISBN 978-966-171-312-2
212328
   Біографія ректора Колегії Луїса Касіяна, ЧСВВ // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 173
212329
  Ляшенко М. Біографія ртуті / М. Ляшенко. – Одеса, 1940. – 115с.
212330
   Біографія Т.Г. Шевченка за спогадами сучасників. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1958. – 439 с. : іл.
212331
  Алексеева Г. Біографія Т.Г. Шевченко / Г. Алексеева. – Київ, 1939. – 68с.
212332
  Аверинцев С. Біографія та агіографія // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 205-213
212333
  Зарицький О.М. Біографія та історія / О.М. Зарицький. – Київ, 1989. – 100 с.
212334
  Брязкало Т.В. Біографія та наукова діяльність академіка Георгія Степановича Писаренка в документах особового фонду вченого // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 71-74. – ISBN 978-966-02-7337-5
212335
  Меленчук О. Біографія Тараса Шевченка в наукових розвідках Сергія Єфремова // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 125-140. – ISBN 978-966-493-554-5
212336
  Менжулін В.І. Біографія філософа після "смерті автора": випадок Фуко // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 40-54
212337
  Менжулін В.І. Біографія філософа як парадокс // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 3-23. – ISSN 2076-7382
212338
  Русова С. Біографія Шевченка в школі // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 62-67. – ISBN 5-7763-1258-2
212339
  Когут О. Біографія як матриця сюжету в сучасній українській і польській драматургії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 299-307. – ISSN 2075-437X


  У цій статті О.Когут досліджує біографію як матрицю сюжету в драмах Л.Чупіс "Танці гончарного кола", П.Битки "Будівничий ляльок", О.Миколайчук-Низовець "Ассо та Піаф, або ще один тост за Мермоза". Аналізується проблема автобіографічного сюжету як ...
212340
  Голубович Інна Володимирівна Біографія як соціокультурний феномен: методологія аналізу в гуманітарному знанні // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 122-135. – Бібліогр.: с. 122-135. – ISSN 0235-7941
212341
   Біодеградація гербіцидів штамами мікроорганізмів-деструкторів / І.С. Бровко, І.О. Подгурська, Я.В. Чабанюк, О.О. Кордунян // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 68-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
212342
   Біодеградуючі пінополіуретани на основі природно відновлюваних компонентів / Ю.В. Савєльєв, Л.А. Марковська, О.Р. Ахранович, О О. Савєльєв, Н.Й. Пархоменко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
212343
  Пестушко Валерій Біодизельне паливо майбутня альтернатива традиційним енергоносіям // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24
212344
  Артиш В.І. Біодинамічне світове сільське господарство // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 89-91. – ISSN 2221-1055
212345
  Шерстобоєва О.В. Біодіагностика і біобезпека грунтів агроекосистем / О.В. Шерстобоєва, О.С. Дем"янюк, Я.В. Чабанюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 142-148. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2077-4893
212346
  Сидоренко О. Біоекологічна оцінка адаптації інтродукованих видів тропічної флори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інтродукції тропічних рослин в умовах захищеного ґрунту помірної зони. Представлено показники перспективності інтродукції та коротку характеристику видів родин Arecaceae та Bombacaceae. The question of the introduction tropical ...
212347
  Марченко А.Б. Біоекологічна стійкість угруповань квітниково-декоративних рослин урбоекосистем лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.01 / Марченко Алла Борисівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 46 назв
212348
  Теплюк В.С. Біоекологічний аналіз мошок (Diptera? Simuliidae) Малого Полісся / В.С. Теплюк, В.М. Теплюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 177-182 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2227-3220
212349
  Кармизова Л.О. Біоекологічний аналіз флори біотопу залізниць м. Дніпро // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 29-34 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2073-8331
212350
  Дідух М.Я. Біоекологічні властивості роду Nuphar Smith в умовах природи та культури : Дис. ... канд. біол. наук : Спец. 03.00.05 - ботаніка / Дідух М.Я. ; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2008. – 287 л. – Додатки: л. 246-287. – Бібліогр.: л. 216-245
212351
  Дідух М.Я. Біоекологічні властивості роду NUPHAR SMITH в умовах природи та культури : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Дідух М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 26 назв
212352
  Гойчук Анатолій Федорович Біоекологічні основи формування високопродуктивних дубових насаджень в рівнинній частині України : Автореф... доктора сільськогосподарськихнаук: 06.03.03 / Гойчук Анатолій Федорович; Каб. мін. України. Нац. аграрний ун-тет. – К., 1998. – 36л.
212353
  Токарева Ольга Вікторівна Біоекологічні основи формування лісопаркових ландшафтів ( на прикладі лісів зеленої зони м. Києва) : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподарських наук: 06.03.03 / Токарева О.В.; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
212354
  Сініціна Лілія Валеріївна Біоекологічні особливості Ginkgo biloba L. в умовах девастованих ландшафтів : Дис.... канд.біолог.наук: 03.00.05 / Сініціна Лілія Валеріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 172 л. + Додатки: л.169-172. – Бібліогр.: л.155-169
212355
  Сініціна Лілія Валеріївна Біоекологічні особливості Ginkgo biloba L..в умовах девастованих ландшафтів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.05 / Сініціна Л.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 21с.
212356
  Глущенко Л. Біоекологічні особливості Trachomitum cannabinum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати морфолого-біологічного вивчення Trachomitum саnnаbinит L. - інтродуцента, що належить до групи колонофітів. Results of the morphological and biological researches of Trachomitum cannabinum L. are presented.
212357
  Мордатенко І.Л. Біоекологічні особливості видів роду LARIX MILL. у зв"язку з їх інтродукцією в правобережному лісостепу України : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Мордатенко І,Л. ; НАН України ; Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
212358
  Ковальчук Т.Д. Біоекологічні особливості видів роду Rhus L. у Правобережному Лісостепу України та перспективи використання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Ковальчук Тетяна Дмитрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
212359
  Вергун О. Біоекологічні особливості видів роду Symphytum L, інтродукованих в Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 12/14). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні результати інтродукційних досліджень рослин видів роду Symphytum L. Встановлено особливості формування пагонів та цвітіння чотирьох видів. Наведено порівняльні дані схожості насіння видів роду Symphytum L. The results of Introduction ...
212360
  Гончар Г.Ю. Біоекологічні особливості диких бджіл (Hymenoptera: Apoidea) в умовах антропогенно змінених територій : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.16 / Гончар Ганна Юріївна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр. : 19 назв
212361
  Заячук В.Я. Біоекологічні особливості зростання та плодоношення калини звичайної в умовах Прикарпаття : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.00.20 / Заячук В.Я.; Укр. держ. лісотехнічний унт. – Львів, 1995. – 22л.
212362
  Мазур Тетяна Петрівна Біоекологічні особливості інтродукованих у захищений грунт видів роду Nymphaea L та перспективи їх використання в Україні : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.05 / Мазур Т.П.; КУ ім. Т.Шевченка, Бот. сад. ім. О.В Фоміна. – Київ, 2002. – 26 с.
212363
  Мазур Тетяна Петрівна Біоекологічні особливості інтродукованих у захищений грунт видів роду NYMPHAEA L. та перспективи їх використання в Україні : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Мазур Тетяна Петрівна; КУ ім.Т.Шевченка. Ботанічний сад. ім. акад. О.В.Фоміна. – Київ, 2002. – 247 л. + Додатки: л.225 - 247. – Бібліогр.: л.199 - 225
212364
  Мазур Т.П. Біоекологічні особливості та онтогенез Nymphaea mexicana Zucc. в умовах захищеного грунту (повідомлення 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Вивчено біоекологічні особливості та онтогенез рослин Nymphaea mexicana Zucc. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна.
212365
  Мазур Т.П. Біоекологічні особливості та онтогенез Nymphaea Mexicana Zucc. в умовах захищеного грунту (повідомлення 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Вивчено біоекологічні особливості та онтогенез рослин Nymphaea mexicana Zucc. В умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
212366
  Недвига Олег Миколайович Біоекологічні особливості хеномелеса японського (Chaenomeles Japonica (Thund.) Lindi. ex Spach) і перспективи його культивування в лісостепу України : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.05 / Недвига Олег Миколайович; НАН України. Центр. біолог. сад ім. М.М.Гришка. – К., 1994. – 22л.
212367
   Біоекологічні особливості шкідників-фітофагів в агроценозах обліпихи крушиноподібної та науково-обгрунтовані способи їх контролю : монографія / В.В. Москалець [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т садівництва, Селекц.-технол. від., Лаб. селекції та технології вирощування ягід. культур, Сектор захисту рослин. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-183. – ISBN 978-611-01-2076-0
212368
  Прокопів А. Біоекологія рослин кам"янистих осипів Карпат / А. Прокопів, М. Надрага // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано, що у високогір"ї Українських Карпат найчастіше виступають комплекси кальцефілів на гірському хребті Свидовець. Зважаючи на особливості будови підземної частини рослин, форму росту І адаптаційну стратегію виділили головні біоекологічні групи ...
212369
  Рябченко О.О. Біоекономіка в системі національного господарства: стандарти межування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 43-48. – ISSN 2306-6792
212370
  Байдала В.В. Біоекономіка в Україні: сучасний стан та перспективи // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 22-28. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
212371
  Збарський В.К. Біоекономіка у розвитку АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 94-97. – ISSN 2221-1055
212372
  Бутенко В.М. Біоекономіка як механізм досягнення цілей сталого розвитку // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 19-27. – ISSN 2313-092X
212373
  Макарчук О.Г. Біоекономіка як фактор продовольчої безпеки країни // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 177, ч. 1. – С. 289-294. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес). – ISSN 2222-8586


  Оцінено вплив біоекономіки на продовольчу безпеку країни. Розглянуто регулювання міжнародними економічними організаціями формування і використання світового агропродовольчого потенціалу.
212374
  Шубравська О. Біоекономіка: аналіз світового розвитку та передумови для становлення в аграрному секторі економіки України : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 63-73 : Табл. – Бібліогр.: 33 назви. – ISSN 0131-775Х
212375
  Кравчук Н.І. Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи / Н.І. Кравчук, О.С. Кільніцька, Л.В. Тарасович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 : Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи. – C. 8-18. – ISSN 2222-4459
212376
  Вдовічена О.Г. Біоекономічний вектор розвику світової господарської системи // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 8-19. – (Економічні науки ; вип. 4 (68)). – ISSN 2310-8185
212377
  Погріщук Б.В. Біоекономічні фактори розвитку АПК регіону / Б.В. Погріщук, І.В. Мартусенко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 98-106. – ISSN 1562-0905
212378
   Біоеконономіка та аграрний бізнес = Bioeconomics and Agrarian Business : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2707-3823
Т. 10, № 1. – 2019. – 135 с. – https://doi.org//10.31548/bioeconomy2019.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
212379
   Біоеконономіка та аграрний бізнес = Bioeconomics and Agrarian Business : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2707-3823
Т. 11, № 1. – 2020. – 105 с. – https://doi.org//10.31548/bioeconomy2020.01 - Резюме укр., англ. мовами
212380
  Чаус Т.Г. Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання синаптичної передачі психофармакологічними препаратами : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварини / Чаус Т.Г.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 170л. – Бібліогр.: л. 144-170
212381
  Чаус Т.Г. Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання синаптичної передачі психофармакологічними препаратами : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Чаус Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
212382
  Третяк Т.О. Біоелектрична активність мозку та варіабельність серцевого ритму за продуктивної когнітивної діяльності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Третяк Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
212383
  Болозович Ю.М. Біоенергетика- як екологячна альтернатива сучасній енергетиці в Україні / Ю.М. Болозович, О.А. Можаровська // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 288-294. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
212384
   Біоенергетика = Bioenergi : науково-виробничий журнал / ТОВ "Наш формат". – Укр. вид. – Київ : ТОВ "Наш формат", 2013-
№ 1 (9). – 2017. – 35 с.
212385
   Біоенергетика = Bioenergi : науково-виробничий журнал / ТОВ "Наш формат". – Укр. вид. – Київ : ТОВ "Наш формат", 2013-
№ 2 (10). – 2017. – 34 с.
212386
  Мельник Н.В. Біоенергетика і навколишнє природне середовище // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 70-73. – ISSN 2221-1055
212387
  Бриков В.О. Біоенергетика рослинних клітин в умовах мікрогравітації // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 4 (95). – С. 84-93. – ISSN 1561-8889
212388
  Голуб Р.Т. Біоенергетика: сучасний стан, перспективи, зарубіжний досвід // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 74-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
212389
  Гойсюк Л.В. Біоенергетична ефективність вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 67-72 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
212390
  Лопушняк В.І. Біоенергетична оцінка внесення осаду стічних вод під сильфію пронизанолисту (Silphium perfoliatum L.) на дерново-підзолистих грунтах Передкарпаття / В.І. Лопушняк, Г.М. Грицуляк, Г.М. Джус // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 126-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-4893
212391
  Весельський С.П. Біоенергетична установка // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С. 9-11. – ISSN 1605-9875
212392
  Гуменюк В. Біоенергетичний метод оцінювання та моніторинг прожиткового мінімуму і добробуту населення / В. Гуменюк, Н. Самолюк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 8-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
212393
   Біоенергетичний потенціал соломи зернових культур Рівненщини / Т.М. Колесник, А.М. Прищепа, І.І. Статник, О.А. Брежицька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 10-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
212394
  Ігнатенко О.П. Біоенергетичний потенціал України та регіональні особливості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
212395
   Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення : практ. посібник / [Тормосов Р. та ін. ; під заг. ред. Тормосова Р. Ю. ; USAID від америк. народу, Проект "Місц. альтернат. джерела енергії: м. Миргород", Ін-т місц. розвитку]. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 207, [1] с. : іл., табл. – Документ розроблено для розгляду Агенством США з міжнародного розвитку USAID. - На обкл.: Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8977-61-9
212396
   Біоенергетичні системи в аграрному виробництві : навч. посібник для студентів ВНЗ зі спец. 208 - агроінженерія та 133 - галузеве машинобудування / [Голуб Г.А та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Голуба Г.А. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Київ : НУБіП України, 2017. – 229 с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проект "Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлювальної енергій в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України" / UNIDO ; GEF). – ISBN 978-617-7396-48-1
212397
  Волковинський С.О. Біоетика і мораль // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 25-26
212398
  Триньова Я. Біоетика і право. Проект Закону "Про забезпечення права людини на гідну смерть" : 10 років дискусії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
212399
  Локтєв В. Біоетика і псевдонаука / В. Локтєв, І. Трахтенберг // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 47-53. – ISSN 0372-6436
212400
  Шавріна І.В. Біоетика і релігія: теоретико-методологічні проблеми дослідження. // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 134-137. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
212401
  Олійник Н. Біоетика у системі "лікар - пацієнт": історіко-соціальний аспект // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 59-65. – ISSN 1810-2131
212402
  Винник-Остапишин Біоетика як шлях до гармонійного співіснування людини та природи // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 59-65. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
212403
  Кучера Т. Біоетика: огляд найактуальніших проблем // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 67-91. – ISSN 2227-1503
212404
  Медведєв В.В. Біоетика: раціоцентричний евфемізм моральності чи науковоподібний інструмент узвичаєння гедонізму? // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 59-61
212405
  Тихомирова Ф.А. Біоетика: системний погляд // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – C. 231-239. – ISSN 2077-8309
212406
  Перова О.Є. Біоетика: смислові і предметні ракурси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 45-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано феномен біоетики, багатоманітність його проявів.
212407
  Москаленко В.Ф. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми / В.Ф. Москаленко, М.В. Попов. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 218с. – ISBN 966-8609-32-8
212408
  Рассудіна К.С. Біоетична концепція якості життя: критичний аналіз // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 71-77. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 7). – ISSN 2617-1678
212409
  Ліщинська-Милян Біоетичний вимір буття особистості і прблема трансплантації // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.48-53. – ISSN 1728-3671
212410
  Ніколаєнко Н.В. Біоетичний вимір сучасних біотехнологічних практик // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 88-92. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті автор аналізує етичні проблеми, які породжені використанням новітніх біотехнологічних практик. Обгрунтовується роль біоетики в формуванні сучасної етики біологічного дослідження.
212411
   Біоетичний та правовий контекст проблеми розвитку трансплантології в умовах соціальної нестабільності / Г. Батенко, А.І. Єгоренко, Г.П. Таранюк, Г.В. Коробейніков // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 14-15
212412
  Дегтяренко Т.В. Біоетичні аспекти антропогенетики у концепті ноосферної освіти / Т.В. Дегтяренко, В.Ф. Коджебаш // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (158). – С. 41-47. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
212413
  Олійник Н.М. Біоетичні проблеми в сучасній медицині // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3/4 (43). – С. 33-36. – ISSN 2308-3220
212414
  Триньова Я.О. Біоетичні проблеми кримінального права України : монографія / Я.О. Триньова ; Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2014. – 397, [1] с. – Бібліогр.: с. 368-397 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7220-19-9
212415
  Крупєй К.С. Біоіндикативні можливості пігментосинтезувальних дріжджів роду Rhodotorulaпри забрудненні довкілля важкими металами. - / К.С. Крупєй, О.Ф. Рильський // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 236-245. – ISSN 2312-2056
212416
  Миленька М.М. Біоіндикаційна оцінка екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 19-22 : фото, рис.
212417
   Біоіндикаційна оцінка стану повітряного середовища міста Рівного на основі аналізу флуктуючої асиметрії / А.М. Прищепа, І.М. Борщевська, З.М. Буднік, О.А. Брежицька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 30-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
212418
  Жицька Л.І. Біоіндикаційні дослідження аеротехногенного поширення сірчистих сполук у атмосфері м.Черкаси з використанням виду Acer Platanoides L/ / Л.І. Жицька, Т.П. Гончаренко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 116-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
212419
   Біоіндикаційні методи для потреб системного аналізу якості довкілля / Л. Грицак, І. Барна, І. Кодлюк, І. Сельська, Ю. Сплавінська, Х. Сукар, С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 153-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
212420
  Григорчук І.Д. Біоіндикаційні особливості Malus domestica Borkh в м. Кам"янці-Подільському / І.Д. Григорчук, О.М. Оптасюк, С.В. Оптасюк // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 53-60 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
212421
  Симочко Л.Ю. Біоіндикація грунту несанкціонованих сміттєзвалищ у Крпатському регіоні / Л.Ю. Симочко, О.В. Гафіяк, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 35-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2077-4893
212422
  Кукурудзяк К.В. Біоіндикація екологічного стану грунту за впливу господарств з виробництва свинини / К.В. Кукурудзяк, О.П. Бригас // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 129-133 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-4893
212423
   Біоіндикація екологічного стресу навколо підприємств промислового птахівництва / О.В. Тертична, В.К. Шинкаренко, В.О. Пінчук, О.П. Бригас, К.В. Коцовська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
212424
  Шевченко О.А. Біоіндикація забруднення грунту дизельним паливом з використанням фітотесту / О.А. Шевченко, О.О. Кулагін // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 15-19 : табл., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
212425
   Біоіндикація забруднення лісових екосистем 137Сs за використання тест-об"єктів / А.П. Павленко, О.О. Орлов, В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, О.Г. Тищенко, О.Г. Мусич // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 19-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
212426
   Біоіндикація родючості грунтів Центрального Лісостепу / К.В. Кукурудзяк, О.П. Бригас, О.В. Тертична, Т.О. Ревка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 95-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
212427
  Клименко М.О. Біоіндикація стану гідроекосистем за морфологічними та цитогенетичними характеристиками гомеостазу риб : монографія / М.О. Клименко, О.О. Бєдункова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 301, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 233-270. – (Кафедра екології). – ISBN 978-966-327-356-3
212428
  Попович В.В. Біоіндикація техногенних едафотопів Львівського міського сміттєзвалища за допомогою тесту на крес-салат // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 107-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
212429
  Легета У.В. Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням видів Drosophila melanogaster Meig. Та Drosophila funebris F / У.В. Легета, С.С. Руденко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-29 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
212430
  Каськів М.В. Біоіндикація урбанізованих територій на прикладі м. Рівне : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Каськів Мар"яна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
212431
   Біоіндикція "нуль-моменту" грунтоутворення / С.Ю. Булигін, С.В. Вітвіцький, КучерЛ.І, Д.О. Антонюк, М.І. Чайка // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 79-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2310-4678
212432
  Завацький С.В. Біоінженерні споруди для очищення стічних вод малої продуктивності / С.В. Завацький, Л.С. Котельчук, А.Л. Котельчук // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 57-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
212433
  Созінова О.І. Біоінформаційний пошук і аналіз первинних послідовностей пуроіндолінів / О.І. Созінова, Д.О. Самофалова, П.А. Карпов // Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / "Біологія рослин та біотехнологія", конф. молодих учених. – Київ : НАУ, 2017. – С. 50
212434
  Лебедєв С.І. Біокаталізатори -- ферменти / С.І. Лебедєв. – К., 1965. – 27с.
212435
  Поліщук Л.К. Біокаталізатори рослин / Л.К. Поліщук. – Київ : Вища школа, 1973. – 176с.
212436
  Примушко С.О. Біокаталітичні властивості композиту Fe3O4@SiO2-фермент / С.О. Примушко, О.Ю. Тананайко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 27
212437
  Михайленко Н.М. Біокліматичні дослідження в Україні / Н.М. Михайленко, В.М. Пищолка, І.М. Щербань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-19. – Бібліогр.: Біюліогр.: 23 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглядається історія біокліматичних та біометричних досліджень в освіті та в Україні.
212438
  Нюн Ту Нгуєн Біокліматичні ресурси для туризму в Тай Нгуєн (Центральне плато), В"єтнам / Нюн Ту Нгуєн, Бак Хоан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 33-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
212439
  Колісник П.І. Біокліматичні ресурси України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 20-26 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 24)
212440
   Біокомпостування органічного субстрату на основі пташиного посліду за інтродукції асоціації грибів / В.В. Волкогон, С.М. Деркач, С.Б. Дімова, М.В. М"ягка, Н.В. Луценко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 108-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
212441
  Бикін А.В. Біоконверсія органічних відхдів агоропромислового комплексу та продуктивність агроекосистем при застосуванні. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.01.06 / Бикін А.В.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1999. – 38л.
212442
  Матвійчук О. Біолог Олександр Топачевський / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 162-163. – ISSN 0869-3595
212443
  Салімонович Ю. Біологи Національного університету імені Каразіна отримали для наукової роботи прилад світового рівня // Україна молода. – Київ, 2019. – 15-16 листопада (№ 128). – С. 3


  "Студенти-біологи Каразінського університету відтепер працюватимуть з унікальним флуоресцентним мікроскопом фірми Leica Microsystems GmbH, що визнана провідним виробником новітніх оптичних приладів. Вартість технічної новинки перевищила мільйон ...
212444
  Клименко А Н. Біологізація виробництва як шлях зближення економіки та екології // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 112-117. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
212445
  Тимофєєв М.М. Біологізація рослинництва - основа формування сталих агробіоценозів / М.М. Тимофєєв, О.Б. Бондарева, О.О. Вінюков // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 79-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
212446
   Біологічна активність грунтів при агрохімічній меліорації нетрадиційними добривами / А.В. Пасенко, О.А. Саекун, О.О. Никифорова, О.В. Дуднік, М.Ю. Каминіна // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 97-101 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2073-5057
212447
  Дерев"янко С.В. Біологічна активність композицій наночастинок неметалів / С.В. Дерев"янко, А.В. Васильченко, Г.В. Цехмістер // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 111-115 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
212448
   Біологічна активність основ Маніха, похідних гексаметиленіміну / Л.Г. Коваленко, К.М. Рубан, М.Я. Літвінов, Є.М. Скриник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-70. – (Біологія ; Вип. 29)


  В результаті досліджень встановлено репелентну активність для комарів синтезованих основ Маніха, похідних гексаметиленіміну.
212449
  Гулай О.В. Біологічна активність рослин роду Lemna щодо патогенних бактерій // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 102-106 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
212450
   Біологічна безпека тварин : монографія / [Прискока В.А. та ін.] ; Держ. служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ; Держ. НДІ з лаб. діагностики та вет.-санітарної експертизи. – Київ : ДНДІЛДВСЕ, 2017. – 302 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-298. – ISBN 978-966-920-273-4
212451
  Сердюк А.М. Біологічна безпека України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2009. – № 3 (55), травень - червень. – С. 8-9
212452
   Біологічна безпека України / Нац. акад. Служби безпеки України, Наук. центр превент. токсикології, харч. та хім. безпеки ім. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України ; [за заг. ред. М.В. Величка, В.Г. Радченка]. – Київ : "Вид. Нац. акад. СБУ", 2016. – 783, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 718-775. – ISBN 978-966-8916-58-8
212453
  Дмитренко Л.І. Біологічна безпека харчових продуктів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 25-27
212454
  Коршикова К. Біологічна екскурсія до ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка / К. Коршикова, Л. Міронець // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (132), травень - червень. – С. 18-21
212455
   Біологічна ефективність терапевтичного ультразвуку різних інтенсивностей / Н. Нурищенко, П. Чорноморець, Л. Пелюх, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 96-98. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив ультразвуку з інтенсивностями 0,1 Вт/см2 - 1,0 Вт/см2 на стійкість мембран еритроцитів до гемолізу, активність мембранних АТФ-аз, а також на стан перекисного окиснення ліпідів та активність ендогенних антиоксидантних ферментів. The ...
212456
  Парамонов С.Я. Біологічна загадка нефтової мухи / С.Я. Парамонов, 1935. – 63с.
212457
  Стеблюк М.І. Біологічна загроза безпеці життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 2. – С. 31-34. – Бібліогр.: 3 назв.
212458
   Біологічна і біоорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації: у 2 кн. / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова ; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-323-2
Кн. 1 : Біоорганічна хімія. – 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 250-271. – Бібліогр.: с. 249
212459
  Остапченко Л.І. Біологічна і біоорганічна хімія : підручник : [у 2 т.] / Л.І. Остапченко, В.К. Рибальченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-793-0
Т. 1 : Молекулярна організація живого. Метаболізм. Біоенергетика. – 2014. – 1043, [1] с. : іл., табл. – Назва та номер тому зазнач. на дод. тит. арк. - Алф. покажч.: с. 1024-1035. – Бібліогр.: с. 1022-1023
212460
  Остапченко Л.І. Біологічна і біоорганічна хімія : підручник : [у 2 т.] / Л.І. Остапченко, В.К. Рибальченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-852-4
Т. 2 : Біохімічні основи молекулярної біології, міжклітинних комунікацій і регуляторних систем. – 2015. – 917, [1] с. : іл., табл. – Назва та номер тому зазнач. на дод. тит. арк. - Алф. покажч.: с. 903-910. – Бібліогр.: с. 898-902
212461
   Біологічна і біоорганічна хімія : у 2 кн. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-585-4
Кн. 1 : Біоорганічна хімія / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова ; за ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Б.С. Зіменковського, проф. І.В. Ніженковської. – 2017. – 271, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 250-271. – Бібліогр.: с. 249
212462
   Біологічна і біоорганічна хімія : в 2 кн. : підручник для студентів мед. закл. вищ. освіти / за ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Ю.І. Губського, проф. І.В. Ніженковської. – 3-тє вид. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-850-3
Кн. 2 : Біологічна хімія / [Ю.І. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін.] ;. – 2021. – 543, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: 527-541. – Бібліогр.: с. 542-543
212463
  Бердишев Г. Біологічна інженерія - новий етап розвитку біології / Г. Бердишев, Н. Топчій, К. Брежнєва // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 81-83.
212464
  Остапченко Л.І. Біологічна наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: ретроспективний огляд // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 14-15
212465
  Калинич С.С. Біологічна некректомія та вакуум-терапія в комплексному лікуванні декомпенсованої хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Калинич Степан Степанович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
212466
   Біологічна продуктивність гірсько-соснового криволісся. – Киев : Наукова думка, 1973. – 160с.
212467
   Біологічна продуктивність лучних біогеоценозів субальпійського поясу Карпат. – Київ : Наукова думка, 1974. – 244с.
212468
   Біологічна продуктивність смерекових лісів Карпат. – Київ : Наукова думка, 1975. – 239 с.
212469
  Курчій Богдан Олексійович Біологічна роль абсцизової кислоти і етилену та іхній синтез в рослинах за дії стресів : Автореф. дис. ... канд. доктора біолог. наук:03.00.04 / Курчій Б.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.:49 назв.
212470
  Курчій Богдан Олексійович Біологічна роль абсцизової кислоти і етилену та їх синтез в рослинах за дії стресів : Дис.доктора біолог.наук:03.00.04 / Курчій Богдан Олексійович; Ін-тут фізіології рослин і генетики НАНУ. – Київ, 2002. – 345с. – Бібліогр.:с.279-345
212471
  Криніна О.І. Біологічна роль гепарин-зв"язувальної ділянки в структурі гепарин-зв"язувального EGF-подібного фактору росту : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Криніна Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
212472
  Рудишин С. Біологічна складова професійної підготовки еколога у вищій школі: запитаня та відповіді // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 71-81. – ISSN 1682-2366
212473
  Бойко П.І. Біологічна та екологічна роль сівозмін у землеробстві / П.І. Бойко. – Київ : Знання, 1990. – 48 с. – (Земля і люди : Серія9 / Товариство "Знання" УРСР ; Вип№11)
212474
   Біологічна та таргетна хворобомодифікуюча терапія ювенільного ідіопатичного артриту в дітей : навч.-метод. посібник / [О.Є. Абатуров, Т.В. Марушко, Н.І. Абатурова та ін.] ; за ред. проф. О.Є. Абатурова та Т.В. Марушко ; М-во охорони здоров"я України, Дніпропетров. мед. акад. Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Дніпро : ЛІРА, 2021. – 118, [2] с. : кольор. іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 68-107. – ISBN 978-966-981-433-3
212475
  Доронін В.А. Біологічна урожайність, осипання насіння цикорію коренеплодного та його якість / В.А. Доронін, В.П. Миколайко // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 144-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2476626
212476
  Хоменко К.П. Біологічна фізика в медичних університетах Польщі та Україні / К.П. Хоменко, О.В. Хоменко, Д.Т. Логвиненко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 71-76. – ISSN 2519-2361
212477
  Сабанєєв П. Біологічна характеристика ставкових водойм Вінничини : III. Характеристика ставків р. Рівця / П. Сабанєєв. – Київ, 1933. – С. 3-19. – Окр. відбиток
212478
  Андрійчук Олена Миколаївна Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Андрійчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 147л. – Бібліогр.: л.130-147
212479
  Андрійчук Олена Миколаївна Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених із агроценозів України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Андрійчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
212480
   Біологічна хімія. – К., 1940. – 12с.
212481
  Сопін Є.Ф. Біологічна хімія : навчальний посібник / Є.Ф. Сопін, А.Р. Литвиненко. – Київ : Вища школа, 1972. – 383 с.
212482
  Савицький І.В. Біологічна хімія / І.В. Савицький. – Київ : Вища школа, 1973. – 486 с.
212483
   Біологічна хімія : практикум. – Київ : Вища школа, 1977. – 384 с.
212484
  Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія : навч. посібник / Ф.Ф. Боєчко. – Київ : Вища школа, 1989. – 407 с. – ISBN 5-11-000199-5
212485
  Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія : Навч. посібник / Ф.Ф. Боєчко. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ : Вища школа, 1995. – 536с. – ISBN 5-11-004374-4
212486
   Біологічна хімія : Підручник для студ. вищ. фармацевт. закладів освіти та фармацевт. фак-тів вищ. медичних закладів освіти ІІІ - ІV рівнів акред. / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська, В.М. Кравченко, Т.С. Сахарова, Л.Г. Савченко, Н.А. Шоно; Мін-во охорони здоров"я України. Нац. фармац. акад. України; За ред.: Л.М. Вороніної. – Харків : Основа, 2000. – 608 с. – ISBN 5-7768-0691-7, 966-615-053-0 (НФАУ)
212487
  Губський Ю.І. Біологічна хімія : Підр. для студ. вищих мед. закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / Ю.І. Губський. – Київ-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 508с. – ISBN 966-7364-41-0
212488
  Губський Ю.І. Біологічна хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації / Ю.І. Губський. – Київ : Вінниця : Нова Книга, 2007. – 656 с. – ISBN 978-966-382-017-0
212489
  Губський Ю.І. Біологічна хімія : підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Ю.І. Губський. – Вид. 2-е. – Київ ; Вінниця : Нова книга, 2009. – 666, [1] с. : іл., табл., портр. – Предм. покажч.: с. 648-663. – Бібліогр.: с. 640-646. – ISBN 978-966-382-186-3
212490
   Біологічна хімія : підручник для студ. ВНЗ / [Павлоцька Л.Ф. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 507, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 508-509. – ISBN 978-966-680-533-4
212491
   Біологічна хімія : практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Павлоцька Л.Ф. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 62, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 61-62. – ISBN 978-966-680-551-8
212492
   Біологічна хімія : підручник для студ ВНЗ / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Димитрієвич, Н.В. Божко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-368. – ISBN 978-966-680-457-3
212493
  Столяр О.Б. Біологічна хімія : навч. посібник / Столяр О.Б. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Київ : КНТ, 2016. – 367, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 363-368. – Бібліогр.: с. 354-355. – ISBN 978-966-373-778-2
212494
   Біологічна цінність плодів малини / В. Войцехівський, А. Андрусик, Б. Васьківський, О. Войцехівська, С. Васьківська, А. Токар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 21-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Організм людини потребує постійного надходження біологічно активних речовин. Цінним джерелом натуральних і доступних БАР є ягідна продукція, зокрема ягоди малини. Ягоди малини містять комплекс біологічно активних речовин, зокрема фруктозу, глюкозу, ...
212495
   Біологічна школа для обдарованих учнів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  В університеті відкрито Всеукраїнську біологічну школу "Від теорії до практики один крок", координатором якої є Громадська організація "Ноосфера". Про програму цієї школи. Керівник школи - директор ННЦ "Інститут біології" Л.І. Оспапченко.
212496
   Біологічна школа для обдарованих учнів // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 3


  У ННЦ "Інститут біології" започаткована Всеукраїнська біологічна школа "Від теорії до практики один крок". Це тиждень, присвячений практичному вивченню основних напрямків біології. Керівник школи - директор ННЦ "Інститут біології" проф. Л.І. ...
212497
  Беньковська Л.К. Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту C : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Беньковська Леся Констянтинівна ; Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського" НАМН України. – Київ, 2015. – 137 л. – Бібліогр.: л. 115-137
212498
  Беньковська Л.К. Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту C : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Беньковська Леся Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
212499
  Бабіч О.І. Біологічне і соціальне в особі злочинця // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 176-179. – ISBN 966-660-151-6
212500
  Черний С.Й. Біологічне і соціальне в сутності людського існування // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
212501
  Жданов Д.О. Біологічне і соціальне у становленні абстрактного мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
212502
  Хиженков П.К. Біологічне моделювання магніторецепторних систем на основі намагнічених часток / П.К. Хиженков, М.В. Нецветов, Т.П. Потапенко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 58-61. – ISSN 1023-2427
212503
  Смірних Віктор Михайлович Біологічне обгрантовування прийомів захисту сходів цукрових буряків від шкідників в умовах центрального лісостепу України : Автореф... канд. сільськогосподарськихнаук: 06.00.22 / Смірних Віктор Михайлович; Ін-тут цукрових буряків Української академії аграрних наук. – К., 1997. – 24л.
212504
  Іванюк О.В. Біологічне паливо в Україні: економічні передумови та перспективи розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 9. – С. 58-61.
212505
   Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Грунти. Метали у грунтах = Biological diversity of Ukraine Dnipropetrovsk region. Soils. Metalls in the soils : монографія / Н.М. Цвєткова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2016. – 179, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт., назва парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 161-176. – ISBN 978-966-383-685-1
212506
  Іжик Микола Костянтинович Біологічне та екологічне обгрунтування прийомів одержання високоякісних сходів польових культур в лісостепу України : Автореф... докт. сільгосп.наук: 06.01.09 / Іжик Микола Костянтинович; Укр. академія аграрн. наук, Ін-т рослинництва. – Харків, 1994. – 33л.
212507
  Драбинюк Г.В. Біологічне та ландшафтне різноманіття Національного природного парку "Бузький Гард" / Г.В. Драбинюк, В.А. Артамонов, А.Н. Андрусенко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 28-29 : фото
212508
  Буян І. Біологічне, духовне та соціальне в людині як чинники економічної системи // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 124-139. – ISSN 1810-2131
212509
   Біологічний азот. – Київ : Світ, 2003. – 424 с. – ISBN 966-7683-35-4
212510
   Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького / Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Люкс, 2011-. – ISSN 2225-5486
№ 2 (2) : Міжнародна наукова конференція "Фіторізноманіття природних і антропогенних ландшафтів", 17-18 жовтня 2012 р. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
212511
   Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького / Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь : Люкс. – ISSN 2225-5486
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
212512
  Лавриненко В. Біологічний вплив алмазних наночасточок та технічного вугілля на структурно-функціональний стан нирок курячих ембріонів / В. Лавриненко, Ю. Чайковський, Л. Дегтярьова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-64. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Визначали біологічний вплив нанорозмірних матеріалів на нирки курячих зародків, одержаних при інкубуванні яєць лінії Хай-Лайн білий. Суспензію алмазних наночасточок та технічного вугілля на біосумісному декстрані вводили у жовтковий мішок зародків на 3 ...
212513
  Зінабадінова С.С. Біологічний вплив волокнистих матеріалів різної хімічної природи на курячі ембріони : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Зінабадінова Сабріє Серверівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 192 арк. – Бібліогр.: арк. 181-192
212514
  Зінабадінова С.С. Біологічний вплив волокнистих токсикантів різної хімічної природи на курячі ембріони : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Зінабадінова Сабріє Серверівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
212515
  Лавриненко В.Є. Біологічний вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на курячі ембріони : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Лавриненко Вікторія Євгенівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2016. – 151 арк. – Бібліогр.: арк. 140-151
212516
  Лавриненко В.Є. Біологічний вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на курячі ембріони : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Лавриненко Вікторія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
212517
  Карамзіна Л.А. Біологічний зворотний зв"язок – реалізована комунікація / Л.А. Карамзіна, Н.С. Міщанчук, В.К. Рибальченко // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 6 (15). – C. 288-292. – ISSN 2415-3060
212518
  Бахуринська О.О. Біологічний напрям вивчення причин злочинності: критичні зауваження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 315-318


  Розглянуто основні наукові кримінологічні концепції природи причин злочинності, проаналізовані критичні погляди прихильників та опонентів застосування біологічних теорій злочинності у кримінології.
212519
   Біологічний напрям: у пошуках ключів до здоров"я // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 18 липня - 25 липня (№ 32)


  Всеукраїнська заочна біологічна школа Національного еколого-натуралістичного центру (ВЗБШ) започаткували спільний проект - " Всеукраїнський інститут біологічних стажувань для обдарованих дітей". Це інноваційна форма роботи з обдарованою учнівською ...
212520
   Біологічний словник. – Київ, 1974. – 552 с.
212521
   Біологічний словник. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Енциклопедія, 1986. – 680 с. : іл.
212522
  Осташко Л.І. Біологічний факультет - історія і сучасність // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 26-30
212523
  Корнєєв А. Біологічний факультет // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 1


  Наукова тематика кафедр біологічного факультету цього року спрямована на вирішення питань, що мають народногосподарське значення або великий науково-теоретичний інтерес.
212524
  Кучеренко М. Біологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
212525
  Кучеренко М. Біологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
212526
  Кучеренко М. Біологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
212527
  Кучеренко М.Є. Біологічний факультет // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 5-9. – ISBN 966-7419-44-4
212528
  Остапченко Л. Біологічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 44
212529
  Остапенко Л. Біологічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 48
212530
  Остапченко Л.І. Біологічний факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 9-11. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
212531
  Остапченко Л. Біологічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
212532
  Остапченко Л. Біологічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Біологічний факультет - один із найстаріших природничих факультетів Київського університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні він є провідним навчально-методичним і науковим центром з біологічної освіти. Перши чотири семестри студенти навчаються за ...
212533
   Біологічний факультет історія та сучасність // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 34-36. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
212534
  Бєлих Т. Біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 6. – С. 2
212535
  Остапченко Л.І. Біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 10-11. – ISBN 966-8411-01-3
212536
   Біологічний факультет. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 03.00.04-біохімія;03.00.05-ботаніка;03.00.06-вірусологія;03.00.08-зоологія;03.00.12-фізіологія рослин;03.00.13-фізіологія людини і тварин;03.00.15-генетика;03.00.16-екологія. – Київ : Київський університет, 2001. – 69с.
212537
  Лобов В.П. Біологічні "машини" / В.П. Лобов, Г.О. Єфімов. – Київ, 1963. – 108 с.
212538
  Макушенко О.С. Біологічні властивості актуальних штамів бактерій роду Staphylococcus : автореф. дис. ... канд. медичних наук : 03.00.07 / Макушенко О.С. ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв.
212539
  Заіка С.А. Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бактерій-представників родин pseudomonadaceae і enterobacteriaceae та перспективи їх застосування в профілактиці бактеріозів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Заіка Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
212540
  Заіка С.А. Біологічні властивості бактеріофагів фітопатогенних бактерій-представників родин Pseudomonadaceae і Enterobacteriaceae та перспективи їх застосування в профілактиці бактеріозів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Заіка Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 арк. – Бібліогр.: арк. 171-190
212541
  Коренєва А.А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Коренєва А. А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
212542
  Коренєва А.А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Коренєва А.А. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 152л. – Бібліогр. : л.139-152
212543
   Біологічні властивості грунтів за дії агротехнічних чинників / Я.В. Чабанюк, І.С. Бровко, С.О. Мазур, В.В. Тимошенко, В.М. Никифоренко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 115-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
212544
   Біологічні властивості мікроорганізмів : Матеріали 1 Республіканської конференції молодих учених мікробіологів і вірусологів. – Київ : Наукова думка, 1972. – 82 с.
212545
  Трофіменко Ю.Ю. Біологічні властивості мікрофлори, що колонізує ендотрахеальні інтубаційні трубки у відділеннях інтенсивної терапії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Трофіменко Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
212546
  Матвієнко Н.М. Біологічні властивості РНК-вмісних вірусів риб прісноводної аквакультури України : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Матвієнко Н.М.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 355 л. – Додатки: л. 345-355. – Бібліогр.: л. 289-344
212547
  Матвієнко Н.М. Біологічні властивості РНК-вмісних вірусів риб прісноводної аквакультури України : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Матвієнко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 37 л. – Бібліогр.: 20 назв
212548
  Матвієнко Наталія Миколаївна Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Матвієнко Наталія Миколаївна; Акад.аграрних наук України. Ін-тут ветеринарної медицини. – Київ, 2002. – 183 л. + Додатки: л. 162-183. – Бібліогр.: л.141-162
212549
  Матвієнко Наталія Миколаївна Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.46 / Матвієнко Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18с.
212550
   Біологічні дослідження молодих учених в Україні : Матеріали 5 Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (15-16 вересня 2005 року). – Київ : Київський університет, 2005. – 130с.
212551
  Гамаюнова С.Г. Біологічні екскурсії. Комахи лісу / С.Г. Гамаюнова. – Харків : Основа, 2003. – 128с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.4(4) квітень 2003). – ISBN 966-8245-24-5
212552
  Леженіна І.П. Біологічні екскурсії. Комахи степу / І.П. Леженіна. – Харків : Основа, 2003. – 96с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.5(5) травень 2003). – ISBN 966-8245-29-6
212553
  Козар С.Ф. Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.09 / Козар С.Ф.; Ін-т.землеробства укр. акад.аграрних наук. – К, 2000. – 16л.
212554
  Асатіані В.С. Біологічні каталізатори / В.С. Асатіані. – Київ, 1959. – 36 с.
212555
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани і внутрішньоклітинна сигналізація : методи дослідж. : навч. посібник [для студентів-біологів ВНЗ, магістрів і аспірантів мед.-біол. спец., науковців] / Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, Т.Б. Синельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 423-440 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-883-3
212556
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації : теорет. аспекти : навч. посібник / Л.І. Остапченко, Т.Б. Синельник, І.В. Компанець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 639, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 617-633. – Бібліогр.: с. 607-616. – ISBN 978-966-439-878-4
212557
   Біологічні мембрани як "молекулярні машини" / В.С. Циганков, Л.К. Охотнікова, Ю.Е. Черниш, Б.С. Лук"янов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 40-45. – ISSN 1023-2427
212558
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій : навчальний посібник / Л.І. Остапченко, І.В. Михайлик ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 215 с. – ISBN 966-594-837-7
212559
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / Л.І. Остапченко, І.В. Михайлик. – Київ : Київський університет, 2006. – 215с. – ISBN 966-594-837-7
212560
  Білановський І.Д. Біологічні методи боротьби з шкідливими комахами / І.Д. Білановський. – Б.м., 1934. – С. 213-257. – Окремий відбиток
212561
  Самохвалова В.Л. Біологічні методи ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 217-236. – ISSN 1996-4536


  На основі аналізу й узагальнення результатів ретроспективних інформаційно- аналітичних досліджень подано огляд наявної наукової інформації щодо біологічних методів ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами, як складової розробленої системи ...
212562
   Біологічні механізми старіння. – Харків, 1996. – 152с.
212563
   Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки / В.І. Медінець, Н.В. Ковальова, Н.В. Дерезюк, С.М. Снігірьов, Є.А. Черкез, С.В. Медінець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 35-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISSN 1992-4224
212564
  Усик Г.Є. Біологічні основи агротехніки помідорів на Поділлі. / Г.Є. Усик. – К, 1962. – 104с.
212565
  Мухіна О.Ю. Біологічні основи застосування біостимуляторів при культивуванні комах. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.09 / Мухіна О.Ю.; Харків держ.пед.ун-т. – Харків, 1996. – 23л.
212566
  Третяк О.М. Біологічні основи розведення та вирощування великоротого буфало на базі водойм-охолджувачів енергетичних установок (на прикл. водойми-охолодж. Бурштинської ДРЕС). : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.24 / Третяк О.М.; Україн. акад. аграрн. наук. Ін-т рибного госп. – К., 1996. – 28л.
212567
  Меньшова В. Біологічні особливості Helleborus caucasicus A. Br., Helleborus niger L., їх адаптаційні можливості в умовах культури / В. Меньшова, Ю. Натуркач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження динаміки онтоморфогензу Helleborus caucasicus A. Br. та Helleborus niger L в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Приведены результаты исследования ...
212568
  Могиляк М. Біологічні особливості Leontopodium alpinum Cass. (Asteraceae) в культурі / М. Могиляк, А. Прокопів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 163-164. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Leontopodium alpinum Cass. введено в культуру в Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Насіннєва продуктивність інродуцентів висока, схожість насіння складала 92,0 - 92,7 %. Швидкість проходження періодів онтогенезу ...
212569
  Слюсар Г.В. Біологічні особливості Schsandra chinensis (Turcz.) Baill. за інтродукції в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Слюсар Галина Вікторівна ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
212570
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum borissovae Balk. (Crassulaceae DC) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В. Березкіна, Н. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum borissovae Balk. - представника секції Sedum роду Sedum L. в умовах інтродукції в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка Приведены результаты исследований ...
212571
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum kamtschaticum Fisch. (Crassulaceae DC.) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В. Березкіна, Н. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum kamtschaticum Fisch. - представника секції Aizoon Koch Syn. роду Sedum L. в умовах інтродукції в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. The research results of the biological ...
212572
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum selskianum Regel & Maack (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum selskianum Regel & Maack - представника секції Aizoon Koch Syn. роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. The research results of the ...
212573
  Грицина М. Біологічні особливості видів роду Verbascum L. флори заходу України в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено онтоморфогенез перспективних для озеленення видів роду Verbascum L. західного регіону України в умовах культури. In this article are described the life cycles perspective for gardening kinds of a genus Verbascum L of western region of Ukraine.
212574
  Могиляк М.Г. Біологічні особливості деяких злакових газоноутворюючих трав у західному лісостепу України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Подаються біологічні особливості шести видів і сортів газоноутворюючих трав з родів Festuca L. і Poa L. (Poaceae) при інтродукції в умовах Львівської області.
212575
  Глущенко Л. Біологічні особливості деяких лікарських видів роду Sedum L. / Л. Глущенко, Н. Корнілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 78-79. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведені результати вивчення біологічних особливостей 6 видів роду Sedum L: S. acre L., S. aizoon L., S. рurpureum (L.) Schult, S. ewersii Ledeb., S. hybridum L. та S. spectabile Boreau. Розглянуті перспективи їх використання в декоративному ...
212576
  Чумак П. Біологічні особливості інвазійної спроможності Microsphaera azaleae U. Braun (Erysiphales) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / П. Чумак, С. Вигера, В. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 72-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Показано, що гриб Microsphaera azaleae в умовах Ботанічного саду уражує різні життєві форми рослин (листопадні та вічнозелені) роду Rhododendron L. Утворення клейстотеціїв на плодах та листках вічнозелених видів рододендронів сприяє високій ...
212577
  Березкіна В.І. Біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. ( Crassulaceae DC) та перспективи їх використання в Україні : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Березкіна В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна. – Київ, 2003. – 235 л. + Додатки: л.215 - 235. – Бібліогр.: 186 - 215
212578
  Березкіна Валентина Іванівна Біологічні особливості інтродукованих видів роду sedum L. (Crassulaceae DC.) та перспективи їх використання в Україні : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Березкіна В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 26 с. – Бібліогр.: 29 назв
212579
  Бонюк Зінаїда Григорівна Біологічні особливості інтродукованих таволг (SPIRAEA L.) і перспективи використання в Лісостепу та Поліссі України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Бонюк З.Г.: Нац. ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАНУ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2002. – 27 с. – Бібліогр.: 17 назв
212580
  Чаусов В.Д. Біологічні особливості основних шкідників винограду і вдосконалення системи захисних заходів у західній передгірно-приморській зоні Криму. : Автореф... наук: / Чаусов В.Д.; Нац. аграрний ун-т. – К., 1999. – 18л.
212581
  Ткачук О.О. Біологічні особливості пересадки багаторічних кущів троянд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень розвитку пересаджених багаторічних кущів троянд із застосуванням різних способів зрізування пагонів. The outcomes of researches of development of grafted perennial scrubs of roses with application of different ways ...
212582
  Кірмікчій П. Біологічні особливості плодоношення та розмноження Corylus в умовах Північного Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про врожайність деяких видів Corylus в умовах Північного Лісостепу України та вегетативного розмноження їх щепленням. The data about the harvest of some species of Corylus under the conditions of Northern Forest-steppe of Ukraine and ...
212583
  Ніколаєва Н.Я. Біологічні особливості поліантових троянд з колекції Ботанічного саду в умовах Одеси // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено дані біологічних особливостей 14 перспективних сортів поліантових троянд із тривалим терміном цвітіння (до морозів), які рекомендовано для озеленення.
212584
  Коломієць Т.В. Біологічні особливості представників родини Bromeliaceae Juss при інтродукції у захищений грунт ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та перспективи їх використання : Дис. ... канд. біол. наук : Спец.: 03.00.05 - ботаніка / Коломієць Т.В. ; КНУТШ, Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2008. – 234 л. – Бібліогр.:л. 214-234
212585
  Коломієць Т.В. Біологічні особливості представників родини Bromeliaceae Juss при інтродукції у захищений грунт ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна та перспективи їх використання : Автореф. дис. ... канд.біологічних наук: спец. 03.00.05 / Коломієць Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 20 назв
212586
  Рудік Галина Олексіївна Біологічні особливості представників роду Iberis L. в умовах культури : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Рудік Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додаток: л. 162 - 163. – Бібліогр.: 11 назв
212587
  Рудік Галина Олексіївна Біологічні особливості представників роду Iberis L. в умовах культури : Дис. ... канд. біолог.наук: 03.00.05 / Рудік Галина Олексіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 163л. + Додаток: л. 162 - 163. – Бібліогр.: л.148 - 162
212588
  Березкіна В.І. Біологічні особливості представників секції Eusedum Boiss. роду Sedum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наведено результати вивчення біологічних особливостей представників секції Eusedum Boiss. роду Sedum L. при інтродукції в Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна.
212589
  Скибіцька М. Біологічні особливості рідкісних та ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат в умовах культури / М. Скибіцька, А. Прокопів, Л. Борсукевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 166-169. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про ритми сезонного розвитку та репродуктивну здатність 11-ти рідкісних та ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат у ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка. Зроблено висновок про успішність їхньої інтродукції. There are ...
212590
  Скибіцька М.І. Біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Willd.) iljin за умови культури / М.І. Скибіцька, Я.А. Федоровська, Н.М. Шувар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Wiltd.) iljin за умови культури. Зрі лено висновки про перспективність Інтродукції виду у Львівській області. There dates about the biological percularities of ...
212591
  Кірмікчій П. Біологічні особливості розмноження ліщин кореневищними відсадками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-29. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень розмноження Corylus avellana L. та Corylus maxima Mill. кореневищними відсадками з багаторічних кущів в умовах культури. The results of researches on the multiplication of Corylus avellana and Corylus maxima with ...
212592
  Голубенко А. Біологічні особливості рослин Zygopetalum mackaii Hook. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад.О.В. Фоміна / А. Голубенко, Ю. Пахомова, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Представлено віковий склад, особливості морфології, онтогенезу та біологічних ритмів рослин Zygopetalum mackaii Hook. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. The age composition, morphology, ontogenesis and biological ...
212593
  Поліщук О.І. Біологічні особливості та використання декоративних рослин в оформленні територій вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: В.Я. Білоножко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 79-80. – (Серія "Природничо-математичні та комп"ютерні науки")


  На прикладі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
212594
   Біологічні особливості та морфологія кажанів // Праці Теріологічної школи / Теріологічна школа. – Київ, 2002. – Вип. 3 : Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень / І. Загороднюк [та ін.]. – С. 7-29. – ISBN 966-02-0692-5 (сер.) ;966-02-2476-1 (вип. 3)
212595
  Паламар І.Т. Біологічні особливості та посівні якості насіння Lophanthus anizatus Benth. та шляхи їх поліпшення / І.Т. Паламар, І.А. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Дослідженнями встановлено, що насіння Lophanthus anizatus Benth. має тривалий період спокою - до 180 днів. Визначено, що посів насіння L. anizatus під зиму у відкритий грунт сприяє підвищенню його посівних якостей. The research determined that the ...
212596
  Мисник О. Біологічні особливості та роль гормонів щитоподібної залози в життєдіяльності людського організму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 58-65. – ISSN 1682-2366
212597
  Терновий Ю.В. Біологічні препарати, як елемент екологічно безпечної технології вирощування кукурудзи цукрової / Ю.В. Терновий, Л.П. Теличко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 108-114 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4678
212598
  Піка М.А. Біологічні резерви картоплі / М.А. Піка. – К, 1975. – 48с.
212599
   Біологічні структури як біотехнологічний інструмент для моделювання наносистем у адаптивному рослинництві / Н.Б. Свєтлова, А.І. Тарнавський, Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова // Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2013. – Т. 1 : Адаптивне землеробство. – С. 191-195
212600
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 7, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
212601
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 7, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
212602
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 8, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
212603
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 8, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
212604
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : [б. в.]. – ISSN 1996-4536
Т. 12, № 3/4. – 2018. – 166, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
212605
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 13 / № 1. – 2019. – 170, [4] с. – DOI: 10.30970/sbi.1301 - Резюме укр., англ. мовами
212606
  Цомко О.О. Біологічні та духовні аспекти феномену життя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 97-105
212607
  Домніч А.В. Біологічні та економічні показники рівня ведення мисливського господарства у Cловаччині / А.В. Домніч, І.І. Делеган // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя, 2014. – Вип. 19, № 2. – C. 161-173. – ISSN 2312-2056
212608
  Шевченко Тетяна Петрівна Біологічні та молекулярні особливості ізолятів вірусу тютюнової мозаїки (TOBAMOVIRUS), виділених з різних регіонів : дис. ...канд.біол.наук : 03.00.06 / Шевченко Тетяна Петрівна; Ін-тут агроекології та біотехнології УААН. – Київ, 2001. – 136л. – Бібліогр.:л.117-136
212609
  Шевченко Тетяна Петрівна Біологічні та молекулярні особливості ізоляторів вірусу тютюнової мозаїки (Tobamovirus), виділених з різних регіонів України : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шевченко Т.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
212610
  Шугай Мирослава Олександрівна Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва молочних ферментованих продуктів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шугай М.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 156 л. – Бібліогр.: л.127-156
212611
  Шугай М.О. Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва молочних ферментованих продуктів : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: 03.00.06 / Мирослава Олександрівна Шугай; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
212612
  Кікалішвілі М.В. Біологічні теорії девіантної поведінки // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 161-168. – ISSN 2222-5374
212613
   Біологічні характеристики бактеріофагів, виділених в Антарктиці / О.В. Пугач, О.В. Мась, О.М. Андрійчук, В.П. Поліщук // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2011. – № 10/11. – С. 296-301. – ISSN 1727-7485
212614
  Рудік Г. Біологічно-активні речовини (лектини) листкових пластинок представників роду Agave L. (Agavaceae) ex situ / Г. Рудік, Т. Єднак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 56-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень вмісту біологічно активних речовин (лектинів) у листкових пластинках представників роду Agave L. з колекції сукулентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Визначено оціночні показники вмісту лектинів у листках 11 ...
212615
   Біологічно-активні сполуки різних видів роду Magnolia L. / О. Дмитрієв, Р. Палагеча, О. Дзюба, О. Кочалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню вмісту та активності біологічно-активних сполук у насінні різних видів роду Magnolia L. The article deals with the investigation of content and activity of biological active compounds in seed of different species of the ...
212616
  Литвинюк К.О. Біологічно-правова проблематика у історичному дискурсі вчень про людину // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 13-19. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
212617
  Хоменко А.Д. Біологічно активна добавка Spirulina platensis та її використання у перепелівництві // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 143-148 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
212618
   Біологічно активні поліуретанові композиції для ендопротезування кісткової тканини = Biologically active polyurethane compositions for bone tissue endoprosthesis / Н.А. Галатенко [та ін. ; відп. ред. Н.А. Галатенко ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 230, [2] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк., зміст англ. – Бібліогр.: с. 199-225. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1784-9
212619
  Ісаєнко Володимир Миколайович Біологічно активні речовини антипаразитарної дії в агроекосистемах : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.16 / Ісаєнко В.М.; Українська акад. аграрних наук; Ін-т агроеколог. та біотехнолог. – Київ, 2004. – 42с. – Бібліогр.: 51 назв.
212620
  Мельниченко Н.В. Біологічно активні речовини деяких представників роду Sorbus L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено власні дані з вмісту біологічно активних речовин: вітамінів С, Е, В - каротину, флавоноїдів, глікозидів та дубильних речовин деяких інтродукованих видів горобин Лісостепу України.
212621
   Біологія - вчення про життя / М. Кучеренко, Ю. Вервес, М. Мусієнко, П. Балан // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 квітня - 3 травня (№ 21). – С. 2-3
212622
  Крепелинъ К. Біологія // Биологические беседы : науч.-попул. систематич. изложение всех отд. биологии : с 163 ил. и 10 портр. ученых / М.А. Бубликов. – Петроград : Сеятель, 1923. – с.362
212623
  Заболотський П.Г. Біологія / П.Г. Заболотський : Наукова думка, 1930. – 13 с.
212624
   Біологія. – К., 1947. – 136с.
212625
   Біологія. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
вип.1. – 1947. – 144с.


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
212626
  Білокінь І.П. Біологія / І.П. Білокінь. – Братіслава
8. – 1959. – 108с.
212627
  Власенко П.В. Біологія / П.В. Власенко. – Київ, 1964. – 586 с. : іл.
212628
   Біологія : посібник для вступників до вищих учбових закладів. – Львів : Львівський університет, 1970. – 418 с.
212629
   Біологія. – Київ : КДУ iм. Т.Г.Шевченка, 1976. – 68с.


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
212630
   Біологія. – 20-те вид., перероб. з 19-го рос., перероб. – Київ, 1990. – 240с.
212631
   Біологія. – 21-ше вид., перероб. – Київ, 1991. – 240с.
212632
   Біологія : навч. посібник. – Київ : Вища школа, 1991. – 503 с.
212633
  Коргагіна В.О. Біологія / В.О. Коргагіна. – 23-е вид. перероб. – К., 1991. – 256с.
212634
  Коргагіна В.О. Біологія : рослини, бактерії, гриби, лишайники: підручники для 6-7 класів середньої школи / В.О. Коргагіна; Переклад з російської. – 24-е вид. перероб. – Киев : Радянська школа, 1992. – 256 с. : іл. – ISBN 5-330-01534-0
212635
  Цузмер Г.М. Біологія / Г.М. Цузмер, О.Л. Петришина. – К., 1992. – 223с.
212636
   Біологія : Тварини. Підричник для 7-8 кл. – 22-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1992. – 240 с.
212637
  Слюсарєв А.О. Біологія : Підручник для студ.медичних інститутів / А.О. Слюсарєв, С.В. Жукова; Пер.з рос.В.О.Мотузний. – Київ : Вища школа, 1992. – 422с. – ISBN 5-11-003792-2
212638
   Біологія : Посібник - довідник для вступників до вищих навчальних закладів. Завдання та тести (відповіді). – Київ : Генеза
Ч.2. – 1993. – 316с.
212639
   Біологія. – Київ : Либiдь, 1994. – 336c. – ISBN 5-325-00505-7


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
212640
  Андріанов В.Л. Біологія : розв"язування задач з генетики / В.Л. Андріанов; Андрріанов В.Л. – Київ : Либідь, 1995. – 80 с. – ISBN 5-325-00608-8
212641
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та іі здоров"я; Навчальний посібник для учнів спеціаліз. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища школа, 1995. – 607с. – ISBN 5-11-004613-1


  У другому виданні викладено основні положення загальноі біології, ботаники, зоології, анатомії та фізіології людини. Поглибшенний матеріал подано в еволюційному аспекті відповідно до навчальної програми старшої школи.
212642
  Мусієнко М.М. Біологія : Основні поняття / М.М. Мусієнко, П.С. Славний. – вид.3-тє. – Київ : Либідь, 1996. – 96с. – Кн. на Українською і російською мовами. – ISBN 5-325-00800-5
212643
  Морозюк С.С. Біологія : Підручник для 6-го класу середьої загальноосвітньої школи / С.С. Морозюк. – Київ : Генеза, 1996. – 160с. – ISBN 966-504-020-0
212644
   Біологія : загальна біологія : ботаніка : зоологія : людина та іі здоров"я / А.О. Слюсарев, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Ї.Ї. Федосова, А.П. Щеулов, В.П. Сисмїїв, Т.І. Самойленко; Авт.: А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов [та ін.] ; за ред. В.О. Мотузного. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1997. – 608с. – ISBN 5-11-004613-1
212645
   Біологія : Навч. посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 2-ге вид.. виправлене. – Київ : Вища школа, 1998. – 607с. – ISBN 5-11-004613-1; 5-11-004722-7
212646
   Біологія : для вступників до вищих навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська. – 4-е вид., перероб. і доповнене. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 372с. – ISBN 966-7938-20-4
212647
   Біологія : Загальна біологія.Ботаніка.Зоологія.Людина та її здоров"я:Навчальний посібник / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; За ред. В.О. Мотузного. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 2001. – 622с. – Шифр дубл. – ISBN 966-642-027-9


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
212648
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров"я: Навч. посібник для учнів спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; За ред. Мотузного В.О. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 622с. – ISBN 966-642-027-9


  Викладено основні положення загальної біології, ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини. Для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій
212649
  Вервес Ю.Г. Біологія : Підручник для загальноосвітніх 7 класу / Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.В. Серебряков. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Генеза, 2003. – 224c. – ISBN 966-504-320-X
212650
   Біологія : Підручник для 6-го класу загальноосвіт. навч. закл. / М.М. Мусієнко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Славний, П.Г. Балан, М.Ф. Войцехівський. – Київ : Генеза, 2003. – 208c. – ISBN 966-504-209-2
212651
   Біологія : Навчальний посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2003. – 622с. – ISBN 966-642-162-3
212652
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2003
212653
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2003
212654
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2003
212655
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2003
212656
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2003
212657
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2003
212658
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2003
212659
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2003
212660
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2003
212661
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2003
212662
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2003
212663
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2003
212664
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2003
212665
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2003
212666
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2003
212667
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2003
212668
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2003
212669
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2003
212670
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2003
212671
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2003
212672
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2003
212673
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2003
212674
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2003
212675
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2003
212676
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2003
212677
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2003
212678
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2003
212679
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2003
212680
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2003
212681
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2003
212682
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2003
212683
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2003
212684
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2004
212685
   Біологія : енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, Л.І. Остапченко, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 966-306-019-0
Ч.1 : Загальна біологія. – 2004. – 360с.
212686
   Біологія : енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, Л.І. Остапченко, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 966-306-019-0
Ч.2 : Різноманіття органічного світу. Людина. – 2004. – 376 с.
212687
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2004
212688
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2004
212689
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2004
212690
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2004
212691
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2004
212692
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2004
212693
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2004
212694
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2004
212695
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2004
212696
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2004
212697
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2004
212698
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2004
212699
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2004
212700
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2004
212701
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2004
212702
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2004
212703
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2004
212704
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2004
212705
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2004
212706
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2004
212707
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2004
212708
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2004
212709
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2004
212710
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2004
212711
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2004
212712
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2004
212713
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2004
212714
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2004
212715
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2004
212716
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2004
212717
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2004
212718
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2005
212719
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2005
212720
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2005
212721
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2005
212722
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2005
212723
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2005
212724
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2005
212725
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2005
212726
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2005
212727
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2005
212728
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2005
212729
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2005
212730
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2005
212731
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2005
212732
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2005
212733
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2005
212734
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2005
212735
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2005
212736
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2005
212737
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2005
212738
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2005
212739
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2005
212740
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2005
212741
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2005
212742
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2005
212743
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2005
212744
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2005
212745
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2005
212746
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2005
212747
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2005
212748
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2005
212749
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та ії здоров"я: навч. посібник для учнів спеціаліз. шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. та ін. Щеулов; А.О.Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова та ін.; за ред. та в перекладі В.О. Мотузного. – 8-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 622 с. – ISBN 966-642-330-8
212750
   Біологія : Загальна біологія; Ботаніка; Зоологія; Людина та її здоров"я: Навчальний посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, та ін.; За ред. В.О. Мотузного. – 7-е вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2006. – 622с. – ISBN 966-642-304-9


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
212751
  Шаламов Р.В. Біологія : Комплексний довідник / Р.В. Шаламов, Ю.В. Дмитрієв, В.І. Подгорний. – Харків : Ранок ; Веста, 2006. – 624с. – ISBN 966-08-1127-5
212752
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2006
212753
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2006
212754
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2006
212755
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2006
212756
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2006
212757
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2006
212758
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2006
212759
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2006
212760
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2006
212761
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2006
212762
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2006
212763
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2006
212764
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2006
212765
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2006
212766
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2006
212767
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2006
212768
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2006
212769
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2006
212770
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2006
212771
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2006
212772
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2006
212773
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2006
212774
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2006
212775
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2006
212776
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2006
212777
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2006
212778
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2006
212779
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2006
212780
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2006
212781
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2006
212782
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2006
212783
   Біологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / З.М. Шелест, В.М. Войціцький, В.А. Гайченко, О.М. Байрак; Мін-во освіти і науки України; З.М.Шелест, В.М.Войціцький, В.А.Гайченко, О.М.Байрак. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Кондор, 2007. – 760с. – ISBN 978-966-351-176-4
212784
   Біологія : тести, 6-11 класи: абітурієнту: посібник. – Київ : Академія, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-580-236-5
212785
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2007
212786
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2007
212787
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2007
212788
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2007
212789
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2007
212790
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2007
212791
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2007
212792
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2007
212793
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2007
212794
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2007
212795
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2007
212796
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2007
212797
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2007
212798
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2007
212799
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2007
212800
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2007
212801
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2007
212802
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2007
212803
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2007
212804
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2007
212805
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26/27. – 2007
212806
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2007
212807
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2007
212808
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2007
212809
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2007
212810
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2007
212811
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2007
212812
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2007
212813
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2007
212814
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2007
212815
   Біологія : ботаніка, зоологія, біологія людини, загальна біологія : довідник для абітурієнтів та школярів : тестові завдання / Біда О.А. [ тіа ін.]. – 2-е вид. – Київ : Літера ЛТД, 2008. – 656 с. : іл. – ISBN 978-966-7543-68-6
212816
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2008
212817
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2008
212818
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2008
212819
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2008
212820
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2008
212821
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2008
212822
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2008
212823
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2008
212824
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2008
212825
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2008
212826
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2008
212827
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2008
212828
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2008
212829
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2008
212830
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2008
212831
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/17/18. – 2008
212832
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2008
212833
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2008
212834
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2008
212835
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26/27. – 2008
212836
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2008
212837
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2008
212838
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2008
212839
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2008
212840
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2008
212841
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2008
212842
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2008
212843
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2008
212844
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2008
212845
  Трускавецький Є.С. Біологія : молекулярний, клітинний та організмовий рівні організації життя : навчальний посібник для 10 класу природничого профілю загальноосвітніх навч. закладів / Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко. – Київ : Освіта України, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-188-092-3
212846
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2009
212847
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2009
212848
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2009
212849
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2009
212850
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2009
212851
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2009
212852
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2009
212853
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2009
212854
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2009
212855
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2009
212856
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2009
212857
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2009
212858
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2009
212859
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2009
212860
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2009
212861
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/18. – 2009
212862
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2009
212863
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/24. – 2009
212864
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2009
212865
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2009
212866
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2009
212867
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2009
212868
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2009
212869
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2009
212870
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2009
212871
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2009
212872
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2009
212873
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2009
212874
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2009
212875
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2009
212876
   Біологія : навчальний посібник / Воробець З.Д. [ та ін.] ; за ред. З.Д. Воробця. – Київ : Знання, 2010. – 436 с. – ISBN 978-966-346-721-4
212877
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2010
212878
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2010
212879
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2010
212880
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2010
212881
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2010
212882
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2010
212883
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2010
212884
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2010
212885
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2010
212886
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2010
212887
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2010
212888
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2010
212889
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2010
212890
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2010
212891
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2010
212892
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/18. – 2010
212893
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2010
212894
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/24. – 2010
212895
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2010
212896
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2010
212897
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2010
212898
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2010
212899
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2010
212900
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2010
212901
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2010
212902
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2010
212903
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2010
212904
   Біологія : тестові завдання для підгот. до вступ. випробувань з фаху за ОКР "Спеціаліст" та "Магістр" / за ред. проф. Л.І. Остапченко, доц. П.Г. Балана ; [упоряд.: Л.І. Остапченко та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 252 с. : іл. – ISBN 978-966-306-170-2
212905
  Латишенко Л.А. Біологія : зб. задач і тест. завдань : навч.-метод. посіб. [для учнів і вчителів біології загальноосвіт. навч. закл.] / Л.А. Латишенко, Є.М. Решетнік ; за ред. д-ра біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України Д.М. Говоруна та д-ра біол. наук, проф. Т.Л. Давидовської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194
212906
  Дзигун Л.П. Біологія базидієвих макроміцетів Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill та Cerioporus squamosus (Huds.) Quel. в культурі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21, 03 / Дзигун Лариса Петрівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
212907
  Майстренко М.І. Біологія герпесвірусів риб / М.І. Майстренко, Л.П. Бучацький // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 19-35. – ISSN 2313-1780
212908
  Медведєв Д.Г. Біологія деяких видів роду Hypomyces (Fr.) Tul. & C. Tul. та його анаморф Cladobotryum - збудників павутинної цвілі печериці в Україні : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.21 / Медведєв Дмитрій Геннадійович ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
212909
  Филипченко Ю.А. Біологія для всіх / Ю.А. Филипченко. – Ленинград, 1929. – 211с.
212910
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (101). – 2014. – До 2012 р, див, назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212911
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (102). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212912
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (103). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212913
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (104). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212914
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (105). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
212915
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (106). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
212916
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (107). – 2015. – До 2012 р, див, назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212917
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (108). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212918
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (109). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212919
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (110). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212920
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (111), вересень - жовтень. – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212921
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (112). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212922
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (113), січень - лютий. – 2016. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212923
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (114), березень - квітень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212924
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (119), січень - лютий. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212925
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (120), березень - квітень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212926
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (123), вересень - жовтень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212927
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (127), липень - серпень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212928
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (128), вересень - жовтень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212929
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (130), січень - лютий. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
212930
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (135), листопад - грудень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212931
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (139), жовтень - листопад - грудень. – 2020. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212932
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (142), липень - серпень - вересень. – 2021. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212933
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (143), жовтень - листопад - грудень. – 2021. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212934
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (144), січень - лютий - березень. – 2022. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212935
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
212936
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
212937
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
212938
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
212939
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
212940
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
212941
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
212942
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
212943
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
212944
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212945
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212946
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212947
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212948
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212949
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212950
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212951
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212952
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212953
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212954
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212955
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212956
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212957
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212958
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212959
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2002
212960
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2002
212961
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2002
212962
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2002
212963
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212964
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212965
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212966
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212967
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212968
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212969
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212970
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
212971
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
212972
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2005
212973
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2005
212974
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2006
212975
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2007
212976
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2007
212977
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2007
212978
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2007
212979
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2007
212980
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2008
212981
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2008
212982
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2008
212983
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2008
212984
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2008
212985
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2009
212986
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2009
212987
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2009
212988
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2009
212989
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2009
212990
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2009
212991
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2010
212992
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2010
212993
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2010
212994
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2010
212995
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2010
212996
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2010
212997
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2011
212998
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2011. – з 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
212999
   Біологія індивідуального розвитку : практикум : навч. посібник [для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-кваліфікац. рівня бакалавра за напряму підгот. "Біологія"] / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, О.К. Вороніна, Л.М. Пазюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 271, [1] с., [23] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 261-265. – Бібліогр.: с. 258-260. – ISBN 978-966-439-787-9
213000
   Біологія індивідуального розвитку тварин : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Черник Я.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 165, [3] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 році. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Понятійно-термінол. покажч.: с. 159-165. – Бібліогр.: с. 157-158. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-617-10-0005-6
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,