Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
212001
  Мізяк В.Д. "Березільський" період режисера І.О. Бориса (1991-1996) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 233-240. – ISSN 2225-7586


  У статті розглянуто творчі досягнення І. О. Бориса на посаді головного режисера Харківського українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Проаналізовано його твор-чість на березільській сцені з позицій відновлення національної ідентичності ...
212002
  Назаревський О.А. "Березневий рух" київських студентів р. 1878 / О.А. Назаревський. – С. 102-122. – Окр. відбиток: За сто літ, 1928, кн. 3


  У тексті: витяги з документів Київської шкільної округи про студентські заворушення 1878 р. та репресії проти їх учасників.
212003
  Сильвестр "Берестейська Унія 1596 року" : висновки моєї монографії / Сильвестр, (архиєпископ) // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 17-20
212004
  Дзюба І. "Берестечко" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 71-77. – ISBN 978-966-06-0713-2
212005
  Васильєв В. "Беріївська відлига" в УРСР (кінець 1938–1939 рр.): політичні аспекти // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією" [та ін.] ; редкол.: О. Рубльов, С. Кокін, В. В"ятрович [та ін.]. – Київ ; Харків, 2010. – № 2 (33) за 2009 р. – С. 116-136. – ISBN 978-966-8919-99-2
212006
  Бондар Н. "Берковські читання" до 500-ліття білоруського книгодрукування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 36-37. – ISSN 1029-7200


  24-25 травня 2017 р. в рамках заходів, приурочених до Дня Словянської писемності і культури, в Полоцьку (Білорусь) пройшла ІV Міжнародна наукова конференція "Берковские чтения".
212007
  Бондар Н. "Берковські читання" до 500-річчя білоруського книгодрукування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – С. 36-37. – ISSN 1029-7200


  У статті розповідається про IV Міжнародну наукову конференцію "Берковские чтения, Книжная культура в контексте международных книжных контактов: к 500-летию белорусского книгопечатания", яка пройшла у Полоцьку (Білорусь) 24-25 травня 2017 р.
212008
  Пономарев Е. "Берлинский очерк" 1920-х годов как вариант петербургского текста // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 42-67. – ISSN 0042-8795


  "Берлинский очерк" - уникальное жанровое образование, существовавшее в первой пол. 1920-х гг. и объединившее несколько десятков текстов, написанных известными авторами. Появившийся в той самой временной точке, где произошел раскол русской литературы на ...
212009
  Марчук А. "Бермудский треугольник"...в Охотском море : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 3 : Іл.
212010
  Крушинський В.Ю. "Бермудський трикутник" для "залізної леді" (Маргарет Тетчер і європейське співтовариство) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С. 69-74
212011
  Голубєв Г.Г. "Бермудський трикутник" сучасного капіталізму / Г.Г. Голубєв. – Київ, 1987. – 194с.
212012
  Завадская Е.В. "Беседы о живописи" Ши-тао / Е.В. Завадская. – Москва, 1978. – 208с.
212013
  Дмитришина О.Ю. "Бесіда чоловіка з богом" як вияв взаємодії літургійних та художніх елементів у текстовій організації барокової поезії середини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 85 : Філологічні науки


  Стаття присвячена аналізу текстових елементів 8-ї молитви ранішнього молитовного правила до "Господа нашого, Ісуса Христа", виявлених у структурі анонімного поетичного тексту середини XVII ст. "Бесіда чоловіка з Богом"
212014
  Глеваняк М. "Бесіди" Михаіла Лучкая 1831 р. Проповідь про причастя святих таїн на тайній вечері. Спроба презентації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 157-175. – ISSN 2224-9516
212015
  Гурамішвілі Д. "Бесікі" // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 540-542. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Грузинські поезії в озвученні Миколи Бажана: Гурамішвілі Давид Георгійович (1705-1792).
212016
  Плахта Д. "Бескиде, Бескиде, бескидовий краю..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 24


  Мандруючи Бойківщиною, можна побачити дивовижні закутки добре збереженої флори, долучитися до славетних стрінок історії цього краю.
212017
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1995. – 192 с.
212018
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1995. – 192 с.
212019
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1995. – 192 с.
212020
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1995. – 188 с.
212021
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1995. – 192 с.
212022
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1996. – 192 с.
212023
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1996. – 192 с.
212024
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1996. – 192 с.
212025
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1996. – 192 с.
212026
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1996. – 192 с.
212027
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1997. – 192 с.
212028
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1997. – 192 с.
212029
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1997. – 192 с.
212030
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1997. – 192 с.
212031
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1997. – 192 с.
212032
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1998. – 192 с.
212033
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1998. – 192 с.
212034
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1998. – 192 с.
212035
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1998. – 192 с.
212036
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1998. – 192 с.
212037
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1999. – 192 с.
212038
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1999. – 192 с.
212039
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1999
212040
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1999. – 192 c.
212041
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1999. – 192 с.
212042
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2000. – 192 с.
212043
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2000. – 192 с.
212044
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2000. – 192 с.
212045
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2000. – 192 с.
212046
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2000. – 192 с.
212047
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2003
212048
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 2004. – 192 с.
212049
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2004. – 192 с.
212050
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2004. – 192 с.
212051
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2004. – 192 с.
212052
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 2004. – 192 с.
212053
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2005. – 192 с.
212054
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2005. – 192 с.
212055
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2005. – 192 с.
212056
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2005. – 192 с.
212057
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2005. – 192 с.
212058
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 2005. – 192 с.
212059
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 2005. – 192 с.
212060
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 2006. – 192 с.
212061
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 2006. – 192 с.
212062
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2006. – 192 с.
212063
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2006. – 192 с.
212064
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2006. – 192 с.
212065
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2007. – 192 с.
212066
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2007. – 192 с.
212067
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2007. – 192 с.
212068
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2008. – 192 с.
212069
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2008. – 192 с.
212070
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2008. – 192 с.
212071
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2008. – 192 с.
212072
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2008. – 192 с.
212073
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2009. – 192 с.
212074
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2009. – 192 с.
212075
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2009. – 192 с.
212076
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2009. – 192 с.
212077
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2010. – 192 с.
212078
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2010. – 192 с.
212079
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2010. – 192 с.
212080
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2010. – 192 с.
212081
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2011. – 192 с.
212082
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2012. – 192 с.
212083
  Курбас Лесь Березіль. Із творчої спадщини / Курбас Лесь. – Київ : Дніпро, 1988. – 517 с. – ISBN 5-308-00024-7
212084
  Міщенко В.І. Березільні вітражі : поезії / В.І. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 123 с. – ISBN 5-333-00579-6
212085
   Березільська квітка. До 100-річчя від дня народження О.А. Даценко // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, В.К. Воляник, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2003. – 4 кв. – С. 77-81. – ISSN 0130-2043
212086
  Єрмакова Н.П. Березільська культура. Історія, досвід / Наталя Єрмакова ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2012. – 509, [3] с. – Імен. покажч.: с. 504-510. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-966-136-029-6


  Монографію присвячено березільській культурі, яка постала в процесі реформування українського театру Лесем Курбасом (1887-1937). Вперше у вітчизняному театрознавстві феномен цієї культури розглядається у своїй унікальній цілісності і структурному ...
212087
  Мусорин К.А. Березка / К.А. Мусорин. – Оренбург, 1960. – 48с.
212088
  Сергеев В.А. Березка / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1969. – 71с.
212089
  Андрианова А. Березка : стихи / Андрианова А. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. – 48 с. – (Библиотечка писателей Верхней Волги)
212090
  Захаров С.И. Березка на ветру / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1971. – 204с.
212091
  Горбунов М.Н. Березка на камне / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 175с.
212092
  Устьянцев В.А. Березка. / В.А. Устьянцев. – М., 1959. – 48с.
212093
  Францевич Л.І. Березкін Олександр Георгійович (- ветеренарний лікар) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 503. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
212094
  Курашкевич К. Березнева заметіль / К. Курашкевич. – Сімферополь, 1983. – 96 с.
212095
  Замулко Н.И. Березнева заметіль / Н.И. Замулко. – Київ, 1990. – 94 с.
212096
  Боровий В.І. Березнева земля : поезії / В.І. Боровий. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 70 с.
212097
  Шаповал М.Т. Березнева повінь : повість / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1980. – 104 с.
212098
  Немирович І.О. Березневе моє свято : повісті, оповідання / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 352 с.
212099
   Березневе онлайн-засідання літературної студії імені Максима Рильського // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М.К. Наєнко. – Київ, 2023. – Вип. 14. – С. 36
212100
  Сич М.С. Березневий вир / М.С. Сич. – Київ : Молодь, 1968. – 47 с.
212101
  Заграйчук Ю. Березневий подарунок // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Святкування Жіночого дня в університеті. Вітання ректора В. Скопенка, першого проректора О. Третяка, голови профкому В. Цвиха.
212102
  Чендей І.М. Березневий сніг / І.М. Чендей. – Київ : Молодь, 1968. – 254 с.
212103
  Роговий Ю.Ф. Березневий сніг : тривірші-хоку / Юрій Роговий. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 215, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-8036-82-8


  У пр. № 1746613 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу з добрими побажаннями від автора. 21.05.11. Роговий
212104
  Дуб В.Є. Березневий сюрприз / В.Є. Дуб. – Київ, 1977. – 87 с.
212105
  Филонович В. Березневі дні Карпатської України / Василь Филонович ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2009. – 100 с. : іл. – ISBN 978-966-97080-0-7
212106
  Керита Х.В. Березневі заручини / Х.В. Керита. – Ужгород, 1981. – 48 с.
212107
  Атоєв К. Березневі іди президента Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19 березня (№ 49). – С. 5


  Анексія Криму.
212108
  Цинковський І.І. Березневі небокраї : лірика / І.І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 95 с.
212109
  Прус В.З. Березневі статті Б. Хмельницького 1654 року як джерело права лівобережної України першої половини XVIII ст. // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 12-16
212110
  Захарченко П. Березневі статті Богдана Хмельницького 1654 року: міф чи правова реальність (спроба юридичної оцінки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу юридичної оцінки багатостраждального договору, підписаного царем Олексієм Михайловичем у 1654 р., між Московським царством і Українською гетьманською державою (Військом Запорозьким). Показані події, що передували підписанню договору. ...
212111
  Жданов А.Ф. Березники-город уральских химиков / А.Ф. Жданов. – Молотов, 1956. – 68с.
212112
  Хеннер К.Д. Березниковская школа рабочей молодежи. / К.Д. Хеннер. – М., 1959. – 135с.
212113
  Хжановский В.В. Березниковский химический комбинат. / В.В. Хжановский, И.В. Фодиман. – М., 1932. – 43с.
212114
  Осипов Ю.К. Березняк / Ю.К. Осипов. – М, 1984. – 79с.
212115
   Березняк Євген Степанович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 7-9. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
212116
  Дрожжин А.С. Березняк. / А.С. Дрожжин. – М., 1979. – 79с.
212117
   Березняківський Євген Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 207 : фото
212118
  Сенчик О.Р. Березова брость / О.Р. Сенчик. – Київ, 1980. – 176 с.
212119
  Воскрекасенко С. Березова каша : поезії / С. Воскрекасенко. – Киев, 1955. – 160 с.
212120
  Коцюбинський А.Ф. Березова каша : гуморески / А.Ф. Коцюбинський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 135 с.
212121
  Чумак Іван Березова каша : повість / Закінчення.. Поч. у № 10, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-48. – ISSN 0130-321Х
212122
  Васильківський О.О. Березова кладь : повісті, оповідання / О.О. Васильківський. – Київ : Молодь, 1979. – 231 с.
212123
   Березова криниця : молода поезія РРФСР : антологія. – Київ : Молодь, 1972. – 639 с. : іл., портр.
212124
  Симонов И. Березовая аллея / И. Симонов. – Владимир, 1955. – 119с.
212125
  Демьянов И.И. Березовая белизна / И.И. Демьянов. – Л., 1974. – 144с.
212126
  Эркай Н. Березовая вода : повесть / Никул Эркай ; пер. с мордов.-эрзя Л.И.Парфенова. – Москва : Советская Россия, 1963. – 144 с.
212127
  Дедов П.П. Березовая елка / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1991. – 188с.
212128
   Березовая карусель: Русские народные детские игры и хороводы. – Москва, 1980. – 64 с.
212129
  Нежинцев Е.С. Березовая роща / Е.С. Нежинцев. – Л., 1976. – 144с.
212130
  Данилов И.П. Березовая светлынь / И.П. Данилов. – Волгоград, 1965. – 53с.
212131
  Антонов И.З. Березовая слеза : рассказ : пер. с мордов. / Иван Антонов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1958. – 15 с. : ил.
212132
  Сушинов А.И. Березовая слободка. / А.И. Сушинов. – Архангельск, 1968. – 64с.
212133
   Березовець Леся Валеріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 55. – ISBN 978-966-2726-03-9
212134
  Мисько В.В. Березовий відсвіт : поезії / В.В. Мисько. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 125 с.
212135
   Березовий віник. Гумор сатира : збірник / Н. Анциферов, Л. Величко, О. Волков, А. Гарматюк, А. та ін. Іонов; Н. Анциферов, Л. Величко, О. Волков [та ін.] ; упоряд. П.Ф. Бондарчук ; [передм. до розділів К. Світличного ; іл. М.М. Стасевич. – Донецьк : Донбас, 1969. – 351 с. – (Гумор. Сатира. Юмор)
212136
  Серпілін Л.С. Березовий гомін : оповідання та нариси / Л.С. Серпілін. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 187 с.
212137
  Луценко Д.О. Березовий дзвін : поезії / Д.О. Луценко. – Київ, 1980. – 134 с.
212138
  Кіреєнко Кастусь Березовий край. / Кіреєнко Кастусь. – К., 1977. – 165с.
212139
  Груник Н.В. Березовий сік - чи знаєте ви, чим він користний? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 9-10 : фото
212140
  Стельмах М.П. Березовий сік : оповідання / М.П. Стельмах. – Львів : Книжково-журнадьне видавництво, 1963. – 76 с.
212141
  Клещевніков Андрій Березовий сік, або березовець // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 3-4 : фото
212142
  Артамонова В.К. Березовий шепіт : лірика / Віра Артамонова ; худож. О.В. Духневич. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 78 с. : іл.
212143
  Терехин Л.С. Березовица / Л.С. Терехин. – М., 1974. – 87с.
212144
  Жежкун А.М. Березові деревостани Східного Полісся: формування, стан, продуктивність // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
212145
  Бандуренко Є.Ф. Березові припарки : сатира і гумор / Є.Ф. Бандуренко. – Одеса : Маяк, 1968. – 143 с.
212146
  Давидюк Д.Г. Березові райдуги / Д.Г. Давидюк. – Київ, 1972. – 63 с.
212147
  Высоцкий В.И. Березовое облако / В.И. Высоцкий. – Минск, 1971. – 207с.
212148
  Чечулин А.И. Березовое солнышко / А.И. Чечулин. – Свердловск, 1973. – 72с.
212149
   Березовская обогатительлная фабрика Иртышского полиметаллического комбината. – М, 1961. – 56с.
212150
  Иванов Л.И. Березовские ориентиры / Л.И. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 391 с.
212151
   Березовский газоносный район. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 62 с.
212152
  Краснов Н.С. Березовский дневник / Н.С. Краснов. – Москва, 1958. – 114с.
212153
  Карасев А.И. Березовское лето / А.И. Карасев. – Саранск, 1961. – 96с.
212154
  Бородаевский Н.И. Березовское рудное поле (геологическое строение) / Н.И. Бородаевский, М.Б. Бородаевская ; под ред.Д.С.Белянкина. – Москва : Металлургиздат, 1947. – 264 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 258-261. – (Научно-исследовательский ин-т Нигризолото)
212155
  Горленко В.Ф. Березовський Іван Павлович (- фольклорист і етнограв) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 511. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
212156
  Геник С. Березовський Максим // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 21 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
212157
  Курас І. Березовський Максим Созонтович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 614-615. – ISBN 966-642-207-7
212158
  Катанов В.М. Березовые блики / В.М. Катанов. – Тула, 1971. – 80с.
212159
  Копылов А.П. Березовые дожди : записки натуралиста / А.П. Копылов. – Куйбышев, 1973. – 215 с. : ил., табл.
212160
  Вяткин Н.Д. Березовые заставы / Н.Д. Вяткин. – Новосибирск, 1969. – 63с.
212161
  Вяткин Н.Д. Березовые заставы / Н.Д. Вяткин. – Новосибирск, 1974. – 127с.
212162
  Кухно А.А. Березовые колки. Лирика. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1967. – 115с.
212163
  Брагинский М.Д. Березовые листья : [стихи] / М.Д. Брагинский. – Киев : Молодь, 1957. – 50 с. : 1 л. портр.
212164
   Березовые окна : сборник стихов. – Благовещенск : Амуркнигоиздательство, 1963. – 160 с.
212165
  Петров Б.Н. Березовые острова / Б.Н. Петров. – Алма-Ата, 1966. – 111с.
212166
  Шкаев В.В. Березовые сок / В.В. Шкаев. – Москва : Современник, 1979. – 432с.
212167
  Мясников В.А. Березовый ветер / В.А. Мясников. – Ярославль, 1972. – 136с.
212168
  Серпилин Л.С. Березовый гомон : повести и рассказы / Л.С. Серпилин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 288 с.
212169
  Ульянова И.В. Березовый дождь / И.В. Ульянова. – Москва, 1975. – 126с.
212170
  Полянский Е.И. Березовый дождь / Е.И. Полянский. – Воронеж, 1975. – 63с.
212171
  Смоленцев М.Г. Березовый дым / М.Г. Смоленцев. – Йошкар-Ола, 1979. – 64с.
212172
  Гуцко Д. Березовый компот : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 2011. – № 12. – С. 81-108. – ISSN 0012-6756
212173
  Каратов С.Ф. Березовый лог / С.Ф. Каратов. – Москва, 1977. – 111с.
212174
  Осинин В.С. Березовый остров / В.С. Осинин. – М, 1975. – 80с.
212175
  Осинин В. Березовый остров / В. Осинин. – М, 1986. – 206с.
212176
  Рыленков Н.И. Березовый перелесок / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1940. – 128с.
212177
  Соловьев В.Н. Березовый проселок / В.Н. Соловьев. – М., 1989. – 85с.
212178
  Фирсов В.И. Березовый рассвет / В.И. Фирсов. – М, 1959. – 96с.
212179
  Володин Г.Г. Березовый свет / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1971. – 128с.
212180
  Демидов В.И. Березовый свет / В.И. Демидов. – К, 1973. – 94с.
212181
  Барков А.С. Березовый свет : рассказы : для сред. и ст. шк. возраста / Александр Барков ; [худож. Т. Васильева]. – Москва : Советская Россия, 1988. – 350, [2] с. : ил. – ISBN 5-268-00653-3


  Содерж.: Разделы: Песни далекого детства; Чудо-радуга над рекой; Далекое - близкое.
212182
  Щипачев С.П. Березовый сок / С.П. Щипачев. – Москва, 1958. – 102с.
212183
  Шальнев Б.М. Березовый сок / Б.М. Шальнев. – Липецк, 1961. – 16с.
212184
  Усачев П.А. Березовый сок / П.А. Усачев. – К., 1964. – 126с.
212185
  Пригоровский С.Е. Березовый сок / С.Е. Пригоровский, Н. Бабусенкова. – Алма-Ата, 1967. – 106с.
212186
  Баянов В.М. Березовый сок / В.М. Баянов. – М, 1969. – 64с.
212187
  Сухарев А.А. Березовый сок / А.А. Сухарев. – Вологда, 1972. – 64с.
212188
  Бондаренко Игорь Березовый сок : рассказы / Игорь Бондаренко. – Ростов -на-Дону : Книжное издательство, 1976. – 286 с. : портр. – (Новь Донская)
212189
  Крупняков А.С. Березовый сок / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1981. – 365с.
212190
  Крупняков А.С. Березовый сок / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1987. – 269 с.
212191
  Щипачев С.П. Березовый сок. / С.П. Щипачев. – Москва, 1956. – 95с.
212192
  Щелоков Ю.М. Березовый сок. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1962. – 80с.
212193
  Федотов Н.Е. Березовый сок. / Н.Е. Федотов. – М., 1974. – 128с.
212194
  Усыченко Ю.И. Березовый сок. / Ю.И. Усыченко. – К., 1976. – 199с.
212195
  Кочнев М. Березовый хозяин : Сказы ивановских текстильщиков / М. Кочнев. – Москва : Правда, 1949. – 47 с.
212196
  Палькин Н.Е. Березонька-береза / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1967. – 87с.
212197
  Могильнер Б.Ю. Березонька : повести, рассказы / Борис Могильнер ; авториз. пер. с идиш. Е.Можгинской. – Москва : Советский писатель, 1989. – 300 с.
212198
  Кузовлев Д.М. Березуги / Д.М. Кузовлев. – М, 1978. – 270с.
212199
  Тимофеев М.Е. Березы-фонтаны : стихи и поэма / Михаил Тимофеев ; авториз. пер. с якут. Г. Семенова. – Москва : Современник, 1977. – 109 с. – (Новинки "Современника")
212200
  Елисеев Е.С. Березы / Е.С. Елисеев. – Москва, 1955. – 72с.
212201
  Наджми Н. Березы : стихи / Н. Наджми. – Уфа : Башкирское кн. изд., 1969. – 96 с.
212202
  Плотников Н.С. Березы в ноябре / Н.С. Плотников. – М., 1988. – 283с.
212203
  Метальников Б. Березы в степи / Б. Метальников. – Москва : Искусство, 1959. – 102 с.
212204
  Сычев В.В. Березы за стрельбищем. / В.В. Сычев. – М., 1972. – 32с.
212205
  Бубнис В. Березы на ветру : повесть и роман : [жаждущая земля] : повесть и роман / В. Бубнис ; пер. с лит. В. Чепайтиса ; [ил. Р.В. Дихавичюс]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 368 с. : ил.
212206
   Березы на шляху : пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1980. – 438 с.
212207
  Марков А.С. Березы светятся / А.С. Марков. – М, 1968. – 160с.
212208
  Пономарев Н.А. Березы СССР / Н.А. Пономарев. – М.-Л., 1933. – 246с.
212209
  Абрамов М.А. Березы у полигона : стихи / Михаил Абрамов. – Москва : Воениздат, 1979. – 47 с. – (Старт)
212210
  Тажибаев А. Березы шумят : стихи / Абдильда Тажибаев ; пер. с казах. М.Луконин. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 128 с.
212211
  Филиппова Татьяна Берём интеллектом! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 1. – ISSN 1727-4893
212212
   Беремо з Вас приклад // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Кафедра загальної і молекулярної генетики та НДЛ "Генетики індивідуального розвитку" щиро вітає Віктора Дмитровича Зуя з 85-літнім ювілеєм.
212213
  Нагибин Ю.М. Берендеев лес: Рассказы, очерки. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1978. – 512с.
212214
  Грицюк Виктор Берендеева чаща Заонежья : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 132-141 : Фото, карта
212215
  Бобров Э.Б. Берендеево озеро : пьесы / Эдуард Бобров ; худож. Л. Зубарева. – Москва : Советский писатель, 1986. – 316, [2] с. : ил.
212216
  Литовченко Елена Берендеево царство в заповедном лесу // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 81 : Фото
212217
  Правдин Л.Н. Берендеево царство: роман-хроника / Л.Н. Правдин. – М., 1973. – 432с.
212218
  Правдин Л.Н. Берендеево царство: роман-хроника / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1980. – 460с.
212219
  Савельев М.П. Берендеевский лес / М.П. Савельев. – М, 1986. – 142с.
212220
  Столбін О.П. Берендеї : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1975. – 126 с.
212221
  Іскорко-Гнатенко Беренштам В.Л. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 28. – ISBN 978-617-7442-69-0
212222
  Сидоринко Н.М. Беренштам Вільям Людвигович (- археолог, літературний і громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 514. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
212223
  Сидоренко Н. Беренштам Вільям Людвігович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 18-19. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
212224
  Сидоренко Н. Беренштам Вільям Людвігович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 150-151. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Археолог, педагог, літературний і громадський діяч. Освіту здобув на іст.-філ. фак-ті Київського ун-ту.
212225
   Беренштейн Леонід Юхимович (1921-?) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 33. – ISBN 978-966-933-054-3
212226
  Майлин Б. Берень : повести / Беимбет Майлин ; пер. с каз. М.Юфит. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 384 с.
212227
  Сырыщева Т.Я. Бересклет / Т.Я. Сырыщева. – Москва, 1965. – 95с.
212228
  Злобина Д.Д. Бересклет / Д.Д. Злобина. – М., 1988. – 143с.
212229
  Филин В.И. Бересклет бородавчатый на крутых меловых склонах бассейна среднего течения р. Десны / В.И. Филин, Я.С. Оглоблин, 1958. – С. 25-34. – Вырезка
212230
  Каныкин А.И. Бересклет: Стихи. / А.И. Каныкин. – М., 1983. – 95с.
212231
  Моисеенко С.Н. Бересклеты Дальнего Востока. / С.Н. Моисеенко. – Хабаровск, 1954. – 63с.
212232
  Леонова Т.Г. Бересклеты СССР и сопредельных стран / Т.Г. Леонова; Отв.ред.И.Т.Васильченко. – Л, 1974. – 132с.
212233
  Лукьянов А.Ф. Береста / А.Ф. Лукьянов. – Ростов н/Д, 1980. – 63с.
212234
  Тимошенко Л. Берестейська (Радзивілівська) Біблія 1563 року та її вплив на релігійні культури Східної Європи: // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 196-218. – (Нова серія ; вип. 18)


  Берестейська Біблія (пол. Biblia Brzeska), Радзивіллівська (Радивилівська) Біблія чи Піньчувська Біблія — другий (після католицькой Біблії Лєополіта) повний переклад Святого Письма польською мовою, виданий коштом Миколая Радзивілла "Чорного" у 1563 ...
212235
  Музичка І. Берестейська Унія - історична подія // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 145-149. – ISSN 2306-3548
212236
  Сліпий Й. Берестейська Унія - причини // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Вересень [№] 17. – С. 4
212237
  Шевців І. Берестейська Унія - причини, наслідки, історична доля // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 92-123. – ISSN 2306-3548
212238
  Іларіон Берестейська унія 1595-1596 року = The Union of Brest 1595-1596 : Хронологічна канва з додатками: 33 артикули - Розкриття стану Української Православної Церкви та Лист канцлера Лева Сапеги до Йосафата Кунцевича / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Місійний відділ при Консисторії Української Православної Церкви в Канаді, 1993. – 86 с. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
212239
  Борисова О. Берестейська унія 1596 р. передумови, хід та її наслідки для Православної церкви на Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 167-173
212240
  Яроцький П. Берестейська унія 1596 року // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 315-316. – ISSN 0869-3587
212241
  Онищук Ігор Берестейська Унія 1596 та її значення в історії Київської Церкви // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 181-185
212242
  Іванишин В. Берестейська унія в її передісторії і здобутках для українців // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 43-62. – ISSN 2306-3548
212243
  Мулик-Луцик Берестейська унія в її передісторії і початках історії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 62-81. – ISSN 2306-3548
212244
  Паславський І. Берестейська унія в контексті першого українського національно-культурного відродження // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 178-188. – ISSN 2306-3548
212245
  Тимошенко Л. Берестейська Унія в оцінці Михайла Грушевського // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1996. – Рік 33, N 1/4 (128/131) : Михайло Грушевський: студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня народження. – С. 188-203. – ISSN 0041-6061
212246
  Колодний А. Берестейська унія і відновлення православної ієрархії під польською займанщиною // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 97-145. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
212247
  Єпископ Ігор (Ісіченко) Берестейська унія і українська література XVII століття // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 1997. – 4-5. – С. 152-163. – ISBN 83-903449-2-0
212248
  Кралюк П.М. Берестейська унія на її вплив на розвиток філософської думки на українських землях // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 207-209. – ISBN 978-966-373-777-5


  Берестейська унія як суспільно-релігійне та культурне явище. Події, що відбулися в жовтні 1596 р. в Бересті і були пов’язані з укладенням церковної унії між православними й католиками, мали для українських та білоруських земель важливе значення. Вони ...
212249
  Кралюк П. Берестейська унія та її вплив на розвиток філософської думки на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 207-224. – ISBN 978-966-2254-74-7
212250
  Турій О. Берестейська унія та українська національна ідея в Галичині в середині XIX століття // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 1997. – 4-5. – С. 252-276. – ISBN 83-903449-2-0
212251
  Руда Оксана Берестейська унія у дослідженнях львівських польських істориків (1890-1914) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 63-72. – ISSN 0203-9494
212252
  Великий А. Берестейська унія у її Вселенськості // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 28-31. – ISSN 2306-3548
212253
  Гриневич Т. Берестейська церковна унія в інтерпретаціях польських істориків міжвоєнного часу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 38-46. – ISBN 966-7379-92-11
212254
  Сліпченко О. Берестейський "мир": без переможців і переможених // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 15


  "Груба пропаганда і "гібридна" війна проти України - все це було і 100 років тому, коли розпочиналася історія нової української дипломатії. 29 листопада 1917 року (за новим стилем), лише через три тижні після Жовтневого перевороту, петроградські ...
212255
  Сліпченко О. Берестейський договір: 1918 - 2018. Хроніка подій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 4-5
212256
  Сліпченко О. Берестейський договір: 1918 - 2018. Хроніка подій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 4
212257
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
2 травня (№ 17). – 1998. – 6 с.
212258
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
6 червня (№ 22). – 1998. – 6 с.
212259
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
9 травня (№ 18). – 1998. – 6 с.
212260
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
11 квітня (№ 14). – 1998. – 6 с.
212261
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
16 травня (№ 19). – 1998. – 6 с.
212262
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
18 квітня (№ 15). – 1998. – 6 с.
212263
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
23 травня (№ 20). – 1998. – 6 с.
212264
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
24 жовтня (№ 37). – 1998. – 6 с.
212265
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
25 квітня (№ 16). – 1998. – 6 с.
212266
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
30.05 - 5.06 (№ 21). – 1998. – 6 с.
212267
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
30 жовтня (№ 38). – 1998. – 6 с.
212268
  Романчук О.К. Берестейський мир // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 32-40


  До 95-ліття підписання Мирного договору.
212269
  Бахін С. Берестейський мир і Україна: перше визнання // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
212270
  Мельник Олександр Берестейський мир та Холмщина у фалеристичних пам"ятках 1918 року / Мельник Олександр, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 48-49. – ISSN 1811-542Х
212271
  Тимошенко Л. Берестейські церковні собори у жовтні 1596 р.: підготовка, склад учасників та провідники // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 141-166
212272
  Орел Л. Берестейщина - історична земля українців / Л. Орел, П. Вовченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 10
212273
  Лащенко С. Берестейщина і Шевченко // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 19-20. – ISSN 1230-2759
212274
  Авраменко И.К. Берестень : стихотворения и поэмы / Илья Авраменко ; худож. А. Векслер. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 175 с. : ил.
212275
   Берестень : тематическая хрестоматия древнерусской бытовой письменности : новгородская коллекция / М-во образования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Е.Л. Гореликов, Л.А. Гореликов, Т.А. Лисицына]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-5-89896-405-4
212276
   Берестецька битва в історії України : тези республіканської наково-теоретичної конференції с. Острів Червоноармійського району Ровенської області, 16 червня 1990 р. – Ровно : Облполіграфвидав, 1990. – 48 с.
212277
  Сергійчук А. Берестецька битва в контексті українсько-польських відносин // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 125-130. – ISSN 2306-028X
212278
   Берестецька битва. Устами літописців, учасників та очевидців : збірник. – Броди : Просвіта, 1999. – 40 с. – ISBN 966-7544-005
212279
  Островський О. Берестечко : Історичне оповідання / О. Островський. – У Київі : Вид. та друк. Т-во "Вернигора", 1917. – 77 с. – (Літературно-ісорична секція ; Ч. 7)
212280
  Костенко Л.В. Берестечко : Історичний роман / Л.В. Костенко. – Київ : Український письменник, 1999. – 157с. – ISBN 966-579-055-2
212281
  Костенко Л.В. Берестечко : історичний роман / Ліна Костенко ; [ авт. післямов. І.Дзюба, В.Панченко ; ілюсстсрації С. Якутович]. – Київ : Либідь, 2010. – 232с. : іл. + CD. – бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-06-0568-8
212282
  Костенко Л.В. Берестечко : іст. роман / Ліна Костенко ; [авт. ст.: І. Дзюба, В. Панченко ; худож. С. Якутович]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2017. – 223, [10] с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-06-0568-8
212283
  Степаненко М. Берестечко в ... Парижу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Про цікаву скульптурну пам"ятку, що має безпосередній стосунок до української історії. Польський король Ян Казимир досяг зовнішнього успіху в битві під Берестечком, проте будучи слабким керманичем, не зміг протистояти системній кризі держави. Після ...
212284
  Власенко Андрій Берестечко. Герої не вмирають // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 112-117 : фото
212285
  Лещук Євгенія Берестечко. Свята дорога : Поезіофотоальбом / Лещук Євгенія. – Львів : Каменяр, 1995. – 104с. – ISBN 5-7745-0662-2
212286
   Берестечко: подвиг і трагедія 18(28) червня - 30 червня(10 липня) 1651 р. // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 36-39
212287
  Рудик С.Т. Берести до схід сонця : роман / С.Т. Рудик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 303 с.
212288
   Берестовецкий базальтовый "вулкан" // Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г.В. Вульф. – Варшава, 1897. – 8 с., 1 л. ил. – Библиогр.: с. 8
212289
  Тутковский П. Берестовецкий вулкан : из полесских экскурсий / П. Тутковский // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 18 с.
212290
  Тутковский П.А. Берестовецкий вулкан : из Польских экскурсий // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
212291
  Федоров П. Берестовица / П. Федоров. – М., 1969. – 48с.
212292
  Чиков А.Ф. Берестяная грамота / А.Ф. Чиков. – Москва, 1974. – 88с.
212293
  Алфимов Е.П. Берестяная грамота / Е.П. Алфимов. – Москва, 1980. – 270с.
212294
  Федосеев И.Е. Берестяная лодка : стихи / Иван Федосеев ; пер. с якут. Н.Кондаковой. – Москва : Современник, 1986. – 63 с.
212295
  Янин В.Л. Берестяная почта столетий. / В.Л. Янин. – М., 1979. – 128с.
212296
  Мельник Р.І. Берестяні грамоти ХІІ століття // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 191-195. – ISSN 0320-9466
212297
  Ионин С.Н. Берестяные паруса / С.Н. Ионин. – М., 1991. – 299с.
212298
  Золотарев Л.М. Берестяные песни / Л.М. Золотарев. – М., 1973. – 176с.
212299
  Лысенко П.Ф. Берестье. / П.Ф. Лысенко. – Минск, 1985. – 395с.
212300
  Кириченко Григорій Берет морської піхоти : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 55-73. – ISSN 0208-0710
212301
  Пучков В.Г. Беретиди, червоноклопи, пісзматиди, підкорники і тингіди. / В.Г. Пучков. – К., 1974. – 7-328с.
212302
   Беретті Алессандро (Олександр Вікентійович) (1816-1895) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 33. – ISBN 978-966-933-054-3
212303
  Шпагін В. Беретті бачив його таким // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Науковці Університету дослідили задуми В. Беретті щодо створення величного припалацового прорстору в стилі англійських садів XVIII ст. з боку західного фасаду Червоного корпусу. Для того, щоб перевірити актуальність ідеї архітектора зі створення ...
212304
  Курас І. Беретті Вікентій Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 616. – ISBN 966-642-207-7
212305
  Курас І. Беретті Олександр Вікентійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 617. – ISBN 966-642-207-7
212306
  Скворцов К.Ф. Беречь и охранять социалистическую собственность. / К.Ф. Скворцов. – М., 1983. – 64с.
212307
  Мартынчик Е.Г. Беречь и укреплять социалистическую собственность. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1983. – 112с.
212308
  Устинова Т.А. Беречь красоту русского танца / Т.А. Устинова. – М., 1959. – 112с.
212309
  Рекунков А.М. Беречь народное добро / А.М. Рекунков. – Москва, 1985. – 64 с.
212310
  Байсалов С.Б. Беречь природу, охранять ее богатства / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата : Казахстан, 1984. – 87 с. – (Гражданин СССР : права, обязанности, долг)
212311
  Кадцин В.П. Беречь рабочую минуту / В.П. Кадцин. – М, 1983. – 76с.
212312
  Богатова Г.П. Беречь родную природу ! / Г.П. Богатова. – М, 1976. – 64с.
212313
  Богатова Г.П. Беречь родную природу! : рек. указ. литературы / сост.: Г.П. Богатова, О.А. Гурболикова, В.А. Наседкина ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1976. – 64 с.
212314
  Аверин Ю.В. Беречь сокровища природы / Ю.В. Аверин, Л.П. Николаева. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1980. – 136 с. : ил.
212315
   Берзін Павло Сергійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 53. – ISBN 978-966-439-757-2
212316
   Берзін Павло Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 26. – ISBN 978-966-439-754-1
212317
   Берзін Павло Сергійович (1879-1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 33. – ISBN 978-966-933-054-3
212318
  Коваль О. Бери або плати. Європейці розробляють механізм солідарного розподілу біженців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Минулого понеділка в мальтійському місті Вітторіоса міністри внутрішніх справ Франції, Німеччини, Італії та Мальти, за участи колеги з Фінляндії, країни, яка нині головує в ЄС, а також єврокомісара у справах міграції, внутрішніх справ і громадянства ...
212319
  Ботков В.В. Бери весло : повесть / Валерий Ботков ; [худож. А. Кулавский]. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1989. – 219, [3] с. : ил. – (Библиотечка приморской прозы)
212320
  Чугунов В.А. Бери и помни / В.А. Чугунов. – М, 1989. – 190с.
212321
   Бери с них пример : рассказы о коммунистах : [для сред. и старш. возраста]. – Минск : "Беларусь", 1966. – 114 с. : ил.
212322
  Карпенко К. Бери Шанель, иди домой // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный уыпуск : юбилей журнала 10 лет выдержки / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 12 (500) : Юбилей журнала 10 лет выдержки. – С. 62-64


  Коко Шанель создала фешн-империю, перевернула мир моды и вошла в историю благодаря вещам, за которыми состоятельные женщины всего мира гоняются и через 40 лет после ее смерти
212323
  Самсонов Г.В. Бериллиды : строение, свойства и области применения / Г.В. Самсонов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 110 с.
212324
  Зазубин А.И. Бериллиевый минерал фенакит / А.И. Зазубин. – Алма-Ата, 1968. – 78с.
212325
  Папиров И.И. Бериллий - конструкционный материал / И.И. Папиров. – М., 1977. – 159с.
212326
  Беус А.А. Бериллий : оценка месторождений при поисках и разведках / А.А. Беус. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 148 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-148
212327
   Бериллий = The metal Beryllium. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 616 с. : ил. – На перепл. : Редкие металлы. Доп. тит. л.: The metal beryllium. Ed. D. White, J.E. Burke. Cleveland, The Americ society for metals, 1955. – Библиогр. в конце глав
212328
  Дарвин Дж. Бериллий / Дж. Дарвин, Дж. Баддери. – Москва : [Б. и.], 1962. – 324 с.
212329
  Коган Б.И. Бериллий / Б.И. Коган, К.А. Капустинская, Г.А. Топунова. – Москва : Наука, 1975. – 371с.
212330
  Мицкевич Б.Ф. Бериллий в зоне гипергенеза : ( растворимость и комплексообразование) / Б.Ф. Мицкевич, Ю.Я. Сущик, В.И. Ермоленко и др. ; отв. ред. Б.Ф. Мицкевич ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-167
212331
  Папиров И.И. Бериллий в сплавах / И.И. Папиров. – М., 1986. – 184с.
212332
  Григорьев Н.А. Бериллий в экзогенном цикле / Н.А. Григорьев. – Москва : Наука, 1978. – 163с.
212333
   Бериллий и его сплавы. – Москва-Ленинград : ГНТИ, 1931. – 240 с. : табл. – (Всесоюзное объединение цветметзолото)
212334
  Беус А.А. Бериллий, его руды и как их искать / А.А. Беус. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 27 с.
212335
   Бериллий, его соединенгия и сплавы. – М, 1964. – 94с.
212336
  Силина Г.Ф. Бериллий, химическая технология и металлургия / Г.Ф. Силина. – М., 1960. – 120с.
212337
   Бериллий. Токсикология, гигиена, профилактика, диагностика и лечение бериллиевых поражений : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 158 с.
212338
  Козлов В.М. Бериллий. Токсикология, клиника поражений, гигиена труда / В.М. Козлов, В.Д. Туровский. – М., 1962. – 120с.
212339
  Мартин А.Дж. Бериллий: Наука и технология / А.Дж. Мартин, Д.Р. Адольфсон, Ф. Алдингер и др. ; под ред. Д. Вебстера и др. ; пер. с англ. А.С. Капчерина ; под ред. Г.Ф. Тихинского, И.И. Папирова. – Москва : Металлургия, 1984. – 624 с. : ил. – Библиогр.: с. 548-617
212340
  Стааз М.Х. Бериллийсодержащие туфы в хребте Томас Рэндж, округ Хуаб. / М.Х. Стааз, У.Р. Гриффитс. – М., 1962. – 14с.
212341
  Семенов-Спасский Берилловое ожерелье. / Семенов-Спасский. – Л., 1978. – 127с.
212342
  Островский Б.Г. Беринг / Б.Г. Островский. – Ленинград : Главсевморпути, 1939. – 195с.
212343
  Чуковський Н.К. Беринг / Н.К. Чуковський. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 127с. – (Жизнь замечательных людей)
212344
   Берингия в кайнозое = Beringia in cenozoic : материалы Всесоюзного симпозиума "Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое", Хабаровск, 10-15 мая 1973. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1976. – 593 с. : ил., карт. – Библиогр. в конце докл.
212345
  Шлямин Б.А. Берингово море / Б.А. Шлямин. – Москва, 1958. – 96с.
212346
  Тригубенко В.В. Беринда Памво (між 1555-60-1632) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 75-78. – ISBN 966-06-0367-3
212347
  Коучмен Л.К. Бериногов пролив : Регионаоьная физическая океанография / Л.К. Коучмен; Под ред.Е.Г.Никифорова. – Пер.с англ. А. Я. Миневич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 198с.
212348
   Берия: конец карьеры : сборник. – Москва : Политиздат, 1991. – 414, [2] с. – ISBN 5-250-01466-6
212349
  Щоголів В.М. Берізка : п"єса / В.М. Щоголів. – Київ, 1959. – 125 с.
212350
  Крижанівський С.А. Берізка : вибрані поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Дніпро, 1971. – 347 с.
212351
   Беріть квіти, мадам... (Гаман Ганна Павлівна) : до 15-річчя заснування Музею Матері у селищі Ков"яги на Харківщині. – 20 с. : іл.
212352
  Парселл Э. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Э. Парселл; Пер с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм / Э.Парселл. – 1971. – 447 с. – На корешке только загл. тома
212353
  Портис А. Берклеевский курс физики : Физическая лаборатория / А. Портис ; пер. с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – Москва : Наука
Физическая лаборатория. – 1972. – 319 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 306-319 (83 назв.) ; Библиогр. в конце работ
212354
   Берклеевский курс физики : [В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика/ Ф.Рейф. – 1972. – 351с.
212355
  Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Крауфорд; Пер с англ. под.ред А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд ; пер. П.А. Троицкого. – 1974. – 527 с. : ил., 1 л. ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 520
212356
  Вихман Э. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Э. Вихман; Пер с англ. под ред. А.И .Шальникова, А.О. Вайсенберга. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика / Э. Вихман. – 1974. – 415 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр. в конце глав
212357
  Киттель Ч. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ч. Киттель, У. Найт, М. Рудерман; Пер с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.С. Ахманова. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика / Ч. Киттель, У. Найт, М. Рудерман. – 1975. – 479 с. : ил. – На корешке только загл. тома
212358
  Парселл Э. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Э. Парселл; Пер с англ. под. ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм / Э. Парселл. – 1975. – 439 с. : черт. – На корешке только загл. тома
212359
  Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Крауфорд; Пер с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд. – 1976. – 528 с. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 520
212360
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика/ Э. Вихман. – 1977. – 415с. – На корешке только загл. тома
212361
  Рейф Ф. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Рейф; Пер с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика / Ф. Рейф. – 1977. – 351 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 346-347 (48 назв.)
212362
   Берклеевский курс физики. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Физическая лаборатория / А. Портис. – 1978. – 318 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 303-304 (22 назв.) ; Библиогр. в примеч.: с. 305-318
212363
  Киттель Ч. Берклеевский курс физики : В 5-ти тт. : пер с англ. : [учеб. руководство для физ. спец. вузов.] / Ч. Киттель, В. Найт, М. Рудерман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика / Ч. Киттель, В. Найт, М. Рудерман ; под ред. А.И. Шальникова, А.С. Ахматова. – 1983. – 447 с. : ил. – На корешке только загл. тома
212364
  Парселл Э. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов] : пер с англ. / Э. Парселл; Пер с англ. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм / Э. Парселл ; под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 1983. – 415 с. : ил. – На корешке только загл. тома
212365
  Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов] / Ф. Крауфорд; Пер с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд. – 1984. – 511 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 511
212366
  Вихман Э. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт : [учеб. руководство для физ. спец. вузов.] / Э. Вихман; Пер с англ. под ред. А..И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика / Э. Вихман. – 1986. – 390, [1] с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр. в конце глав
212367
  Рейф Ф. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Рейф; Пер с англ. под ред.А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика / Ф. Рейф. – 1986. – 336 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 335-336 (48 назв.)
212368
  Кононенко Т.П. Берклі Джордж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 319-322. – ISBN 966-316-069-1
212369
  Григорьев С.Т. Берко "кантонист" / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1929. – 256с.
212370
  Григорьев С.Т. Берко "кантонист" / С.Т. Григорьев. – М, 1935. – 238с.
212371
  Григор"єв С.Т. Берко кантонист. / С.Т. Григор"єв. – Х-К, 1930. – 188с.
212372
  Гузій В. Берковецьке поле // Про землю і про людей Святошинських : [колект. дослідження / авт. ідеї та керівник проекту: В. Мазепа ; ред. рада: І. Бібко, С. Вакулишин, В. Гузій та ін. ; фото: В. Буряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 266-271. – ISBN 978-966-8396-07-6
212373
   Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов = Berkovskye chteniya - 2015. Book culture in the context of international contacts : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – 654, [2] с. – Ст. рос., белорус. - Тит. л. и содерж. парал. англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-02-039116-1
212374
  Васильев В.И. Берковские чтения как фактор международного сотрудничества в сфере изучения книжной культуры / В.И. Васильев, М.А. Ермолаева, Д.Е. Бакун // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 80-86. – ISBN 978-5-02-039116-1
212375
  Зубанич Ф.І. Беркут - птах гірський / Ф.І. Зубанич. – Київ : Дніпро, 1984. – 216 с.
212376
  Березовикова Н.Н. Беркут / Н.Н. Березовикова. – Алма-Ата : Кайнар, 1986. – 110 с., 4 л. ил. : ил. – (Редкие и исчезающие животные Казахстана)
212377
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 6, № 1/2. – 1997
212378
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 7, № 1/2. – 1998
212379
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 8, № 1. – 1999
212380
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 8, № 2. – 1999
212381
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 9, № 1/2. – 2000
212382
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 10, № 1. – 2001
212383
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 10, № 2. – 2001
212384
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 11, № 1. – 2002
212385
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 11, № 2. – 2002
212386
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 12, вип. 1/2. – 2003
212387
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 13, вип. 1. – 2004
212388
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 13, вип. 2. – 2004
212389
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 14, вип. 1. – 2005
212390
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 15, вип. 1/2. – 2006
212391
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 16, вип. 1. – 2007
212392
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 16, вип. 2. – 2007
212393
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 17, вип. 1/2. – 2008. – Резюме рос., англ. мовами
212394
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 18, вип. 1/2. – 2009. – Резюме рос., англ. мовами
212395
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 19, вип. 1/2. – 2010. – Резюме рос., англ. мовами
212396
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 20, вип. 1/2. – 2011. – Резюме рос., англ. мовами
212397
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 21, вип. 1/2. – 2012. – Резюме рос., англ. мовами
212398
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 22, вип. 1. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
212399
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 22, вип. 2. – 2013. – С. 85-176. – Резюме рос., англ. мовами
212400
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 23, вип. 1. – 2014. – С. 1-64. – Резюме англ. мовою та мовою статті
212401
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 23, вип. 2. – 2014. – С. 65-112. – Резюме англ. мовою та мовою статті
212402
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 24, вип. 1. – 2015. – 76 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
212403
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 24, вип. 2. – 2015. – С. 77-148. – Резюме англ. мовою та мовою статті
212404
  Юркова О.В. Беркут Леонід Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 154. – ISBN 96966-8060-04-0
212405
   Беркут Леонід Миколайович (1879-1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 33. – ISBN 978-966-933-054-3
212406
  Балданжабон Ж.Б. Беркут. Голубые сопки. Последняя табиса : повести / Жамьян Балданжабон; пер. с бурят. ил.: А.И. Аносов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – 516 с. : ил.
212407
  Балданжабон Ж.Б. Беркут. Похождения Аригуна Бубэя / Жамьян Балданжабон ; пер. с бурят. Д. Найдано. – Чита : Кн. изд-во, 1957. – 127 с. : ил.
212408
  Коновалов Г.И. Беркутиная гора / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1963. – 283с.
212409
  Сейтхазин С. Беркутты : стихи и поэма / Саттар Сейтхазин ; пер . с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 159 с.
212410
  Меляев Х. Беркуты Каракумов : романы, повести / Ходжанепес Меляев ; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1985. – 544 с.
212411
   Берлач Анатолій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 26-27. – ISBN 978-966-439-754-1
212412
   Берлач Анатолій Іванович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 22-23. – ISBN 978-966-313-531-1
212413
   Берлач Анатолій Іванович (1965) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 34. – ISBN 978-966-933-054-3
212414
  Деблин А. Берлин - Александреплац : повесть о Франце Биберкопфе / Альфред Деблин ; пер. с нем. Г.А. Зуккау. – Москва : Художественная литература, 1961. – 535 с. : іл. – (Зарубежный роман XX века)
212415
  Кайдерлинг Г. Берлин 1945-1975 гг. / Г. Кайдерлинг. – М., 1976. – 479с.
212416
  Деблин А. Берлин Александерплац / А. Деблин. – Москва, 1935. – 550с.
212417
  Покровский Максим Берлин без немцев : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 94-95 : Фото
212418
  Бесс Берлин в тисках нужды : факты и цифры / Бесс ; пер. с нем. И. Мароз. – Москва ; Петроград : ГИЗ, 1923. – 55 с.
212419
  Сегал Я.Е. Берлин и его окрестности / Я.Е. Сегал. – М. – 155с.
212420
  Козлов И. Берлин и Париж призвали Москву пойти навстречу новым украинским властям с целью разрешения конфликта в Восточной Украине // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 23-29 мая (№ 19). – С. 3


  "Лидеры Германии и Франции считают, что смена Президента Украины дает возможность урегулировать конфликт на востоке Украины... Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят воспользоваться победой на выборах президента ...
212421
  Тосунян С.Ш. Берлин, 7 октября / С.Ш. Тосунян. – М, 1969. – 191с.
212422
  Деблин Альфред Берлин, Александерплац : Повесть о Франце Биберкопфе / Деблин Альфред. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 571с. – ISBN 5-8301-0095-9
212423
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945 / Е.М. Ржевская. – Изд. доп. – М., 1970. – 304с.
212424
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945 / Е.М. Ржевская. – М., 1988. – 474с.
212425
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945. Записки воен. переводчика. / Е.М. Ржевская. – М., 1965. – 276с.
212426
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945. Записки воен. переводчика. / Е.М. Ржевская. – 4-е изд. – Москва, 1975. – 238с.
212427
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945: Записки военного переводчика; Рассказы. / Е.М. Ржевская. – Москва, 1985. – 208с.
212428
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945: Записки военного переводчика; Рассказы. / Е.М. Ржевская. – М., 1986. – 320с.
212429
  Уэлш Л. Берлинcкий фокус = The Bullet trick : роман / Луиза Уэлш ; [ пер. с анг. А. Смирновой ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Книга, о которой говорят). – ISBN 5-699-17757-4
212430
   Берлинская конференция трех держав : сборник материалов. – Рига : Книжное изд-во, 1945. – 43 с.
212431
  Розман М.Д. Берлинская лазурь / М.Д. Розман. – Москва, 1961. – 88 с.
212432
  Фефер И. Берлинская ночь / Ицик Фефер ; пер. с евр. – Уфа, 1942. – 24 с.
212433
  Шимановский А.Н. Берлинская операция / А.Н. Шимановский. – Москва, 1975. – 63с.
212434
  Замятин Н.М. Берлинская операция Красной Армии / Н.М. Замятин. – М, 1945. – 16с.
212435
  Степанов Л.Л. Берлинская триада / Л.Л. Степанов. – Москва, 1979. – 318с.
212436
  Кривицкий А.Ю. Берлинские мотивы / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1963. – 136с.
212437
  Кривицкий А. Берлинские мотивы / А. Кривицкий. – Москва, 1964. – 64с.
212438
  Дейтон Л. Берлинские похороны / Л. Дейтон. – М, 1994. – 542с.
212439
  Айги Г. Берлинские стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 152-154. – ISSN 0130-7673
212440
  Морозов А. Берлинские трущобы. Рисунки Генриха Цилле / А. Морозов. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1932. – 64 с.
212441
  Кузнецов Н.И. Берлинский Ботанический сад и его научное значение / Н.И. Кузнецов. – [Юрьев] : [Тип. К. Маттисена], 1909. – С. 93-110. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Ботанического сада Императоского Юрьевского ун-та
212442
  Беспалов Г.М. Берлинский вопрос и германская проблема : стеногр. публ. лекции, прочит. в Центр. лектории Общества в Москве / Г.М. Беспалов ; Всесоюз. общество по распостранению полит. и науч. знаний. – Москва : [б. и.], 1949. – 32 с.
212443
  Крымский М. Берлинский вопрос. О новом предлложении советского правительства / М. Крымский. – М, 1958. – 63с.
212444
  Васильчикова М.И. Берлинский дневник 1940-1945 : [из архива семьи Васильчиковых] / Кн. Мария Васильчикова; предисл., послесловие, коммент. и примеч. Г.И. Васильчикова; [пер. с англ. Е. Маевского, Г. Васильчикова; ред.: В. Енишерлов, Д. Иванова; худ. А. Рюмин]. – Москва : Наше наследие; Полиграфресурсы, 1994. – 320с. – ISBN 5-87548-067-X
212445
  Холл А. Берлинский меморандум // Задумай число : роман / А. Бодельсен. – Киев : Альтернатива, 1990. – с.133-271. – (Библиотека зарубежного детектива)
212446
  Холл А. Берлинский меморандум // Задумай число : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С. 133-272. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
212447
  Филитов Алексей Берлинский сценарий. Советская политика и кризис 1948-1949 годов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 0235-7089
212448
  Пенков С. Берлинският договор и Балканите / С. Пенков. – София : Наука и изкуство, 1985. – 202 с.
212449
   Берлинское художественное литье из чугуна первой половины 19 века из Музея прикладного искусства в Берлине : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1976. – 111 с. : ил.
212450
   Берлинський Максим Федорович : біобібліогр. покажчик / Київ. міська орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Нац. іст. б-ка України ; [наук. ред.: О. Реєнт ; уклад.: О. Гончаров та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – 45, [1] с. – Імен. покажчик: с. 44-45. – (Києвознавство в особах). – ISBN 978-617-7399-99-41-3
212451
  Хохловкина А.А. Берлиоз / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1960. – 547 с.
212452
  Теодор-Валенси Берлиоз / Теодор-Валенси. – Москва, 1969. – 336с.
212453
  Соллертинский И.И. Берлиоз. (1803-1869) / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 80с.
212454
   Берлін вимагає термінової деескалації. Учора у Москві відбулися переговори канцлера ФРН Олафа Шольца та президента РФ Володимира Путіна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 5
212455
  Стойко О. Берлін назвав головні загрози для країни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 червня (№ 23/25)


  Перша стратегія національної безпеки Німеччини: росія - найбільша загроза, Китай - партнер, Україна - член Євросоюзу.
212456
  Кульчицький С. Берлін та українська трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 20


  Чи визнає Німеччина Голодомор в Україні геноцидом українського народу?
212457
  Кульчицький С. Берлін та українська трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 21


  Чи визнає Німеччина Голодомор в Україні геноцидом українського народу?
212458
  Тримбач С. Берлін українськими очима // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 23
212459
  Андрухович Юрій Берлін як нотатник: листки з розмитими датами // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0130-5212
212460
  Жадан С. Берлін, який ми втратили // Критика. – Київ, 2002. – Жовтень, (число 10). – С. 30-33
212461
  Горобець Ірина Берлін. Місто змін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 70-75 : фото
212462
  Горобець Ірина Берлін. Столиця здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 56-60 : фото
212463
  Лиховид І. Берлін: місто каменю і зелені // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 24


  Чому німецька столиця вразила енергоефективністю та ... забудькуватістю жителів.
212464
  Гончар Б.М. Берлінгема договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 120. – ISBN 966-316-039-X
212465
  Кудряченко А.І. Берлінська криза 1948 - 1949 років - балансування на межі віків // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 88-98. – ISBN 978-966-136-196-5
212466
  Курнишова Юлія В"ячеславівна Берлінська криза 1958-1963 рр. і зовнішня політика США : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Курнишова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
212467
  Курнишова Юлія В"ячеславівна Берлінська криза 1958-1963 рр. і зовнішня політика США : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Курнишова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 220л. – Бібліогр.: л. 198 - 220
212468
  Соломаха А. Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 118-124. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу наукових поглядів професора Берлінського університету А. Вагнера, здійснених приват-доцентом юридичного факультету Університету Св. Володимира М.М. Цитовичем у його звіті, написаному під час наукового відрядження за кордон у ...
212469
  Орлова Т.В. Берлінська стіна / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 30-31. – ISBN 966-642-073-2
212470
   Берлінська стіна : 20 років по тому / [Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. програм ; гол. ред.: Джордж Клак ; пер. на укр. мову Анатолія Єреми]. – [Вашингтон] : Держ. департамент США, 2009. – 64 с. : іл., фотогр. – Без тит. арк.
212471
  Кульчицький Станіслав Берлінська стіна // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 192-209
212472
  Кудряченко А.І. Берлінський мур - логіка розвитку Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 9-22. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
212473
  Мартинов А.Ю. Берлінський мур в історії Німеччини й Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 23-30. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
212474
  Гетьманчук Альона Берлінський мур для України // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 39 (88). – С. 16-18
212475
  Солошенко В.В. Берлінський мур у підсвідомості східних та західних німців // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 64-72. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
212476
  Задорожній О.О. Берлінський протокол в сучасному космічному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 319-323. – ISSN 2219-5521
212477
  Прибора Р. Берлінський університет як модель національного університету Німеччині // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 139. – С. 122-125. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
212478
  Драч І.Ф. Берло : книга поезій / Іван Драч. – Київ : Грамота, 2007. – 912с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-019-9
212479
  Губерський Л.В. Берлусконі Сільвіо // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 122. – ISBN 966-316-039-X
212480
  Ресідорі М. Берлусконі, Монті та майбутнє італійської політики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 вересня (№ 172)


  Як у європейській демократії могло з"явитися таке явище як "берлусконізм"?
212481
  Щипачев С. Бермамыт / С. Щипачев. – Москва, 1937. – 36 с.
212482
  Вишенський В.А. Берман Самуїл Давидович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 529. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
212483
  Фантух В.С. Бермикомпост як фактор відтворення родючості сірих опідзолених грунтів і підвищення продуктивності озимої пшениці. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.01, 06.01.03 / Фантух В.С.; Мін. сільського господ. і продовольства України. Укр. Держ. аграрний ун-т. – К., 1992. – 25л.
212484
  Тарыничев Ю.Ф. Бермудский треугольник / Ю.Ф. Тарыничев. – М., 1990. – 314с.
212485
  Бондарев Ю. Бермудский треугольник : роман // Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янських народів. – Київ, 2001. – № 1/2. – С. 17-173
212486
  Куше Л.Д. Бермудский треугольник: мифы и реальность / Л.Д. Куше. – Москва : Прогресс, 1978. – 351с.
212487
  Куше Л.Д. Бермудский треугольник: мифы и реальность / Л.Д. Куше. – Москва, 1983. – 351с.
212488
  Хлєвной Г.О. Бермудський елліум / Г.О. Хлєвной. – К., 1991. – 64с.
212489
  Ковалів Ю.І. Бермудський санскрит : [поезії] / Юрій Ковалів ; [редактор Михайло Малюк]. – Київ : Неопалима купина, 2009. – 55, [2] с. – (Поетичний діалог : день, якого не існує). – ISBN 966-8093-91-7
212490
  Плоткін Г.Д. Бермудський трикутник : комедія на дві дії / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1985. – 51 с.
212491
  Бондарєв Ю. Бермудський трикутник : роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С. 25-53. – ISSN 0130-321Х


  Закінчення. Початок у №1-2, 3-4, 5-6 2001 р.
212492
  Бондарєв Ю. Бермудський трикутник : роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 45-78. – ISSN 0130-321Х
212493
  Римарук І. Бермудський трикутник : книга триптихів / Ігор Римарук. – Київ : Брама-V, 2007. – 112 с. : іл. – ISBN 966-578-191-X
212494
  Віхров М. Бермудський трикутник української політики // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
212495
  Бодри Л. Берн Джонс : с 8 ил. в красках / Лис Бодри ; пер. Е. Боратынской. – Москва : Санкт-Петербург : Киев : Одесса : Книгоиздательство Лепковского. – 80 с. : ил. – (Художественная библиотека)
212496
  Горобець Ірина Берн. Вікенд з історією / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 40-47 : фото
212497
  Кольман Э.Я. Бернадр Больцано / Э.Я. Кольман. – Москва, 1955. – 224с.
212498
  Іскорко-Гнатенко Бернадська Н.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 29. – ISBN 978-617-7442-69-0
212499
   Бернадська Ніна Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 27. – ISBN 978-966-439-754-1
212500
   Бернадська Ніна Іванівна (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 34. – ISBN 978-966-933-054-3
212501
  Алєксандрова О.В. Бернар Клервоський, Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 193-195. – ISBN 966-316-069-1
212502
  Дубинянский М. Бернард Барух: Занимательная конспирология // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 1 (65). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268
212503
  Колядко В.И. Бернард Больцано / В.И. Колядко. – Москва : Мысль, 1982. – 198 с. – (Мыслители прошлого)
212504
  Саєнко А. Бернард Клервоський - ідейний натхненник ордену тамплієрів // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 203-205. – ISBN 978-966-171-783-9
212505
  Субботин А.Л. Бернард Мандевиль / А.Л. Субботин. – Москва : Мысль, 1986. – 136с. – (Мыслители прошлого)
212506
  Соколянский М.Г. Бернард Шоу - почетный Тиль Ойленшпигель (штрих к полной биографии британского драматурга) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 148-153. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
212507
  Аникст А.А. Бернард Шоу : к 100-летию со дня рождения / А.А. Аникст ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – (Серия 6 ; № 18)
212508
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу : очерк жизни и творчества / З.Г. Гражданская. – Москва : Просвещение, 1965. – 212 с.
212509
  Хьюз Э. Бернард Шоу / Э. Хьюз. – М, 1966. – 287с.
212510
  Хьюз Э. Бернард Шоу / Э. Хьюз. – изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 287 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 10 (424))
212511
  Пирсон Х. Бернард Шоу / Х. Пирсон. – М., 1972. – 450с.
212512
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу : очерк жизни и творчества : пособие для студ. пед ин-тов / З.Т Гражданская. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1979. – 175 с.
212513
  Пирсон Х. Бернард Шоу / Х. Пирсон. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 544с. – (След в истории). – ISBN 5222001768
212514
  Князева Е. Бернард Шоу // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-28. – ISSN 1818-2968
212515
  Князева Е. Бернард Шоу // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 1818-2968
212516
   Бернард Шоу (1856-1950) : методические материалы к вечеру, посвященному 10-летию со дня смерти. – Москва, 1960. – 8 с.
212517
  Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX-XX веков. / А.Г. Образцова. – Москва : Наука, 1974. – 392 с. : 1 л. портр.
212518
  Портянская Н.А. Бернард Шоу и ирландская демократическая драма. : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Портянская Н.А.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 20л.
212519
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу после Октября / З.Т. Гражданская. – М., 1968. – 256с.
212520
  Горбунов А.М. Бернард Шоу. 1856-1950 : памятка читателю / А.М. Горбунов. – Москва, 1956. – 84с.
212521
  Чернышева В. Бернард Шоу. Скандал заказывали? / В. Чернышева ; [ Издательский дом "Нева" ]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Тайны великих). – ISBN 978-5-373-00316-2
212522
  Доліновський В. Бернардинський архів у Львові (1784–1933): формування архівних збірок та діяльність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 266–269. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
212523
  Іскорко-Гнатенко Бернатович В.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 29. – ISBN 978-617-7442-69-0
212524
  Сніцарчук Л. Бернатович Володимир Олександрович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2010. – Вип. 17. – С. 30-31. – ISBN 978-966-02-5597-5
212525
   Бернгард Келлерман. – М, 1956. – 6с.
212526
  Бергельсон Г.Ю. Бернгард Келлерман / Г.Ю. Бергельсон. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1965. – 259 с., [1] л. портр.
212527
  Дністрянський С.С. Берненська унїя і наше відношенє до неї / Написав Станїслав Днїстряньский. – [Львів] : [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1900. – 56 с.
212528
  Мовчанюк В. Бернз і Шевченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 193-202. – ISSN 0320 - 8370
212529
  Дика Г. Бернз у перекладах на українську // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 19


  Роздуми з приводу дня народження Роберта Бернза.
212530
  Лившиц Н.А. Бернини / Н.А. Лившиц. – Москва, 1957. – 54с.
212531
  Зубец В.В. Бернская конференция заграничных секций РСДРП(б) 1915 года и ее историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Зубец В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 19л.
212532
  Темкин Я.Г. Бернская конференция заграничных секций РСДРП. / Я.Г. Темкин. – М, 1961. – 143с.
212533
  Валлє В. Бернська конвенція про охорону літературних художніх творів // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 90-94. – ISBN 978-966-378-141-9
212534
  Ларссон Х. Бернт - золотой велосипедист / Х. Ларссон. – Москва, 1981. – 144 с.
212535
  Давлєтов О. Бернхард Руст - від вчителя веймарської доби до міністра освіти, науки та культури Третього рейху // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 32-40. – ISBN 978-966-02-7255-2
212536
  Мюрсепп П.В. Бернхард Шмидт / П.В. Мюрсепп. – Таллин : Валгус, 1976. – 52 с.
212537
  Мюрсепп П.В. Бернхард Шмидт / П.В. Мюрсепп, У.К. Вейсманн. – Ленинград : Наука, 1984. – 133 с.
212538
  Іскорко-Гнатенко Бернштейн М.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 28. – ISBN 978-617-7442-69-0
212539
  Химшиашвили Н.Г. Берриаселлиды Кавказа : Титонская фауна горы Лакорози-Тау (бассейн р. Бзыби) / Н.Г. Химшиашвили; Отв. ред. Церетели И.Д. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 86с.
212540
  Карцева Е.Н. Берт Ланкастер. / Е.Н. Карцева. – Москва : Искусство, 1983. – 208 с.
212541
  Солер Пуиг Бертильон 166 / Солер Пуиг. – Москва, 1961. – 46 с.
212542
  Пуиг Х. Бертильон 166 / Х. Пуиг. – М, 1961. – 140с.
212543
  Шиманська О. Бертіль Улін: внесок у розвиток теорії міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 159-164. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
212544
  Солер Пуїг Бертільйон 166 / Солер Пуїг. – Київ, 1962. – 182 с.
212545
  Клюев В.Г. Бертольд Брехт - новатор театра / В.Г. Клюев. – М., 1961. – 47с.
212546
   Бертольд Брехт : биобиблиографический указатель. – Москва : [б. и.], 1955. – 32 с. : портр. – (Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы. Лауреаты международных Сталинских премий "За укрепление мира между народами" 1954 г.)
212547
  Эткинд Е.Г. Бертольд Брехт / Е.Г. Эткинд. – Ленинград : Просвещение, 1971. – 184 с. – (Библиотека словесника)
212548
   Бертольд Брехт : метод. рекомендации к вечеру, посвящ. 75-летию со дня рождения. – Москва : [б. и.], 1973. – 24 с. – (Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы. В помощь работникам библиотек)
212549
   Бертольд Брехт (1898-1956) : метод. материалы к вечеру, посвященному 5-летию со дня смерти. – Москва : [б. и.], 1961. – 8 с. – (Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы. В помощь работникам библиотек)
212550
  Рубцова Н.И. Бертольт Брехт -- выдающийся немецкий драматург и поэт. / Н.И. Рубцова. – Л., 1962. – 28с.
212551
  Фрадкин И.М. Бертольт Брехт = Bertolt Brecht : путь и метод / И.М. Фрадкин. – Москва : Наука, 1965. – 372 с.
212552
  Савицкий А.А. Бертольт Брехт : спецкурс для ст. фак. рус. яз. и лит. пед.ин-тов / А.А. Савицкий ; Орехово-Зуевский пед. ин-т, каф. рус. и зар. лит. – Орехово-Зуево
Вып. 1. – 1968. – 148 с.
212553
  Волгина А.А. Бертольт Брехт / А.А. Волгина. – Москва, 1969. – 168с.
212554
  Чирков О.С. Бертольт Брехт / О.С. Чирков. – Київ : Знання, 1971. – 45 с.
212555
  Чирков О.С. Бертольт Брехт : життя і творчість / О.С. Чирков. – Київ : Дніпро, 1981. – 160 с. – (Класика зарубіжної літератури)
212556
  Чирков А. Бертольт Брехт: между мельпоменой и талией // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (438), лютий 2018. – С. 44-48
212557
  Маколей Бертран Барер [очерк В. Кеневича на статью] : статья Маколея / Б. Кеневич. – [Санкт-Петербург], 1858. – 78 с. – Отд. оттиск из журн.: Библиотека для чтения : журнал словесности, наук, художеств, критики, новостей и мод. С.-Петербрг, 1858, 25-й год, июль, Т. 150, с. 1-78
212558
  Басовская Наталия Бертран Дю Гюклен - великий полководец Франции // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 1 (979). – С. 93-101. – ISSN 0130-1640
212559
  Зайцев В.П. Бертран Рассел // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.52-68 : Фото. – ISSN 0042-8779
212560
  Бондарчук Л. Бертран Рассел: до проблеми діалогу культур // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 370-374. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядається питання звернення Бертрана Рассела до проблеми компаративного аналізу філософії Заходу та Сходу. Це дослідження є спробою розкрити ще одну частину філософської спадщини Рассела, а саме діалогу інтелектуальних традицій Заходу та ...
212561
  Кужельная Е.В. Бертье Делагард: военными дорогами Малороссии // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 174-177. – ISSN 2218-4805


  Бертьє Делагард - російський історик Криму, археолог, нумізмат і громадський діяч, інженер-будівельник, краєзнавець, генерал-лейтенант.
212562
  Васильев И.А. Беру на себя / И.А. Васильев. – Москва, 1978. – 269с.
212563
  Мештерхази Л. Беру слово : худож. публицистика / Л. Мештерхази; пер. с венгер. – Москва : Прогресс, 1987. – 363 с. – (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)
212564
  Мушкудіані О.Н. Берулава Хута Михайлович (- грузинський поет, перекладач, видавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 539. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
212565
   Беруни : сб. статей к 1000-летию со дня рожд. – Ташкент, 1973. – 203 с., [1] л. портр. : черт. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
212566
   Беруни и гуманитарные науки : науч. сессия АН УзССР, посвящ. 998-й годовщине со дня рожд. А.Р. Беруни : [доклады 3-4 сент. 1971 г.]. – Ташкент : Фан, 1972. – 136 с.
212567
  Давыдов З.С. Беруны / З.С. Давыдов. – М., 1971. – 511с.
212568
  Мамич М. Беруся за перо, або про що писали жінки в українських журналах 80-х років XX століття // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 161-167. – ISSN 0201-419
212569
  Паламарчук Є.П. Бершадь / Є.П. Паламарчук. – Одеса, 1978. – 72с.
212570
  Лук"янчук Сергій Бершадь. Місто сваволі і свободи / Лук"янчук Сергій, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 30-32 : фото
212571
  Губерський Л.В. Бершеда Євген Романович (- економіст, політолог, дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 543. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
212572
  Гамбурд Мириам Бес в ребро : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 90-97. – ISSN 0321-1878
212573
  Мирный П. Бес попутал : рассказы / П. Мирный. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 231 с.
212574
  Рыбак Я. Бес регистрации // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 17. – ISSN 1563-6755


  Проблемы в обращении взыскания на недвижимое имущество, права на которое не зарегистрированы, возникают из-за непонимания исполнителями процедуры его последующей реализации.
212575
   Бесiди пpо комунiзм. – Київ : Вища школа, 1973. – 135с.


  Розповiдається що таке комунiстичне суспiльство, як КПРС на основi piшень ХХIV з"єзду паpтiї, доповiдi Генеpального секpетаpя ЦК КПРС Л.I. Бpежнєва " Пpо п"ятидесятиpiччя СРСР " мобiлiзує i спpямовує всю енеpгiю pадянських людей на будiвництво комунiзму.
212576
   Бесiди пpо паpтiю. – Київ : Молодь, 1970. – 348с.


  Як навчальний посiбник, книга подасть пpактичну допомогу слухачам полiтгуpткiв, пpопагандистам, всiм, хто цiкавиться питаннями сучасного суспiльного pозвитку.
212577
  Татару А. Бесарабія під ярмом румунських окупантів / А. Татару, 1932. – 36с.
212578
  Караиванов Н. Бесарабски българи - командири в българската армия в Сръбско-българската война от 1885 г. // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 31-36. – ISSN 2218-0567


  Бессарабські болгари - командири болгарської армії в сербсько-болгарській війні 1885 р.
212579
   Бесарабските българи за себе си : [Животоописания на българи от Молдова и Украйна]. – София : МЦПМКВ, 1996. – 317 с. : ил. – ISBN 954-8872-05-6
212580
  Пінцак В. Бесарабське питання в радянсько-румунських відносинах у 1917-1940 рр.: джерелознавчий аспект // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – С. 53-62
212581
  Караіванов Н. Бесарабські болгари, які навчались в Новоросійському університеті в Одесі в період болгарського Відродження. До 140-річчя від заснування Одеського університету // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С.123-126. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
212582
  Светлов М. Беседа / М. Светлов. – Москва, 1969. – 378с.
212583
  Говоров А.А. Беседа / А.А. Говоров. – М, 1969. – 96с.
212584
  Гучков Б.П. Беседа / Б.П. Гучков. – Волгоград, 1982. – 64с.
212585
  Глазов Г.С. Беседа / Г.С. Глазов. – М, 1986. – 126с.
212586
  Арсений Беседа Арефы, митрополита Кесарии Каппадокийской, на вторую половину первого псалма : По рукоп. Моск. синод. б-ки № 315 / Архимандрит Арсений. – Москва : Княжеско-Србской кнЬигопечатнЬи, 1891. – [2], 20 с. – Из "Чтений в О-ве любителей духов. просвещения"
212587
   Беседа Б.И. Пружинина с В.Ж. Келле (11 мая 2010 г.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 0042-8744
212588
  Галятовский И. Беседа Белоцерковская = (Rozmowa Bialocerkiewska) / [Соч.] Ректора Киево-Могилян. коллегии Иоанникия Галятовского, бывшая 8 нояб. 1663 г. ; Пер. и изд. В. Аскоченский. – Киев : Тип. А. Гаммершмида, 1857. – 39 с. – Текст парал. на рус. и пол. яз.
212589
  Самойлович И.А. Беседа инспектора народных училищ с поселянами, при открытии министерского училища, о школ, как разсадник знаний-света духовного и доброй христианской нравственности / [Ив.А. Самойлович]. – Полтава : Элекрич. типо-лит. торг. дома И. Фришберг и С. Зорохович, 1907. – 11 с. – Автор. указан в конце текста
212590
  Тренина М.С. Беседа как метод обучения и активизации познавательной деятельности учащихся V-VIII классов общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Тренина М.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 18л.
212591
  Бурлака Я.И. Беседа как метод обучения и ее применение на уроках в 4 классах : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бурлака Я.И. ; Киев. гос. пед. ин-т им. Горького. – Киев, 1965. – 21 с.
212592
  Короткова Э.П. Беседа как средство развития речи у детей дошкольного возраста : учеб.-метод. пособие к курсу "Методика развития речи и обучения грамоте в дет. саду" : для студентов-заочников фак. дошкольного воспитания пед. ин-тов / Э.П. Короткова ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1977. – 61 с.
212593
  Василий Великий Беседа на Рождество Христово, приписываемая Василию Великому : (По серб. рукописи XV-го в.). – Казань : Тип. Ун-та, 1889. – 24 с. – Отд. оттиск: Православ. собеседник, 1889 г.
212594
  Квятковский Е.В. Беседа на уроках литературы / Е.В. Квятковский. – М, 1954. – 48 с.
212595
  Соснина Н.А. Беседа на уроках литературы в 4-6 классах / Н.А. Соснина. – М., 1987. – 108с.
212596
  Шейман Л.А. Беседа о писателе-гражданине / Л.А. Шейман. – Фрунзе, 1970. – 68с.
212597
  Ступель А.М. Беседа о симфонической музыке / А.М. Ступель. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 40 с.
212598
  Щербакова Г. Беседа о чтецах / Г. Щербакова. – Москва, 1967. – 75с.
212599
  Титова Любовь Васильевна Беседа отца с сыном о женской злобе / Титова Любовь Васильевна. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1987. – 413с.
212600
  Молотов В.М. Беседа председателя СНК СССР тов. В.М.Молотова с главным редактором французской газеты "Тан" г-ном Шастунэ : 19 марта 1935 года / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 12 с.
212601
   Беседа преподобных Сергия и Германа Вааламских чудотворцев : апокриф. памятник XVI века / [введ.: В. Дружинин и М. Дьяконов]. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Скороходова, 1889. – XXIII, 32 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Авт. предисл., ред.: Дружинин Василий Григорьевич (1859-1936); авт. предисл. Дьяконов, Михаил Александрович (1855 или 1856-1919); св. валаамский Сергий 14 в. св. валаамский Герман 14 в. На обоих экз. дарственные надписи: 1890 и 1892 годов
212602
  Петров Н.А. Беседа преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев : (историко-литературный очерк). – Воронеж : Тип. Т-ва Н. Кравцов и К*, 1897. – [2], II, 53 с. – Отд. оттиск: Филологические записки за 1904 и 1905 гг.
212603
  Сталин И.В. Беседа с английским писателем Г.Д. Уэллсом / И.В. Сталин. – Москва, 1938. – 16 с.
212604
  Амисулашвили Ш.З. Беседа с весной : стихи : пер. с груз. / Ш.З. Амисулашвили. – Москва : Советский писатель, 1960. – 71 с.
212605
  Ким И.С. Беседа с делеацией Социалистической партии Японии / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Издательство литературы на иностранных языках, 1984. – 15 с.
212606
   Беседа с Клодом Леви-Строссом Константина фон Барлевена и Галы Наумовой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.66-79. – ISSN 0042-8744
212607
  Лакан Ж. Беседа с Мишелем Х. (Случай транссексуализма) // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 97-125. – ISSN 2307-3195
212608
  Лакан Ж. Беседа с Мишелем Х. (Случай транссексуализма) // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 138-163. – ISSN 2307-3195
212609
  Горький Максим Беседа с молодыми. - [ О том, как я учился писать ] / Горький Максим. – Москва : Советская Россия, 1963. – 104 с. – (Библиотечка молодого литератора)
212610
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – М., 1961. – 83с.
212611
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – 2-е изд. – М., 1963. – 62с.
212612
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – М., 1964. – 60с.
212613
  Сталин И.В. Беседа с первой американской рабочей делегацией / И.В. Сталин. – Москва, 1933
212614
  Нагловская М. Беседа с русскими матерями о русских детях и женевских школах / [Соч.] М. Нагловской. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва М.О. Вольф, 1913. – 45 с.
212615
  Попадюк И.В. Беседа с С.Н.Стовбой в связи с 60-летием / И.В. Попадюк, О.И. Хрящевская // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 198-201 : фото. – ISSN 0203-3100
212616
  Маслов О.Н. Беседа. / О.Н. Маслов. – Куйбышев, 1973. – 71с.
212617
  Куновска-Нули Беседата на Ана / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 92с. – (Едициjа Хераклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
212618
  Батюшков К.Н. Беседка муз : стихи и проза : [для ст. шк. возраста] / Константин Батюшков ; сост. Г. Филиппова. – Ленинград : Детская литература, 1987. – 125, [1] с. : ил.
212619
  Светлов М. Беседует поэт / М. Светлов. – М., 1968. – 232с.
212620
  Иванов В.В. Беседую с тобой / В.В. Иванов. – Кемерево, 1979. – 79с.
212621
   Беседующий гражданин. – Ежемесячное издание. – Санкт-Петербург
Ч. 3. – 1789. – [6], IV, 401 с.
212622
   Беседуя о славной старине. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1989. – 222, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце работ
212623
  Феррара М. и Феррара М. Беседуя с Тольятти / М. и Феррара М. Феррара. – М., 1954. – 292с.
212624
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 1. – 1890. – V, 207 с.
212625
  Берсье Е. Беседы / Евгений Берсье. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 2. – 1891. – VI, 202 с.
212626
  Берсье Е. Беседы / Евгений Берсье. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца И.Л. Тузова
Т. 3. – 1893. – [3], 216 с. : портр.
212627
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье ; Пер. Протоиерея А.П. Мальцева. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 4. – 1896. – 241 с.
212628
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье ; Пер. Протоиерея А.П. Мальцева. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 5. – 1902. – 208, [2], 12 с.
212629
  Общество Истории литературы в Москве Беседы : Сборник Общества Истории литературы в Москве / [Н. Гудзий]. – Москва : Печ. А Снегиревой
Вып. 1. – 1915. – 222, 98 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
212630
  Эшпай А. Беседы / А. Эшпай. – М., 1988. – 360с.
212631
   Беседы агитаторов : сборник. – Саратов : Книжное издательство, 1954. – 80 с.
212632
  Юрьев Ю.М. Беседы актера. / Ю.М. Юрьев. – Л., 1946. – 64с.
212633
  Юрьев Ю.М. Беседы актера. / Ю.М. Юрьев. – 2-е изд. – Л., 1947. – 64с.
212634
  Цейтлин Е. Беседы в дороге / Е. Цейтлин. – Новосибирск, 1977. – 192 с.
212635
  Глэд Д. Беседы в изгнании / Д. Глэд. – М : Книжная палата, 1991. – 318 с.
212636
  Серго Г. Беседы в лоцманской / Г. Серго. – Москва, 1971. – 400 с.
212637
  Общество любителей российской словесности Беседы в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете. – 1867-1871. – Москва : Тип. Грачева и комп.
Вып. 1. – 1867. – [188] с. разд. паг. – Конволют- Пер: Беседы о в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете. Вып.. 2
212638
  Туров В.В. Беседы в помощь театральной художественной самодеятельности / В.В. Туров. – Махачкала, 1948. – 55с.
212639
  Соловов Е.А. Беседы в школах и других детских учреждениях о мерах пожарной безопасности / Е.А. Соловов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 52с.
212640
  Грицман Ю.Я. Беседы врача-онколога / Грицман Ю.Я. – Москва, 1988. – 174 с.
212641
  Шейнбергас М.М. Беседы врача о поведении детей / М.М. Шейнбергас. – М, 1960. – 92с.
212642
  Дубровин Е. Беседы за чаем в семье Погребенниковых / Е. Дубровин. – Воронеж : Центрально0Черноземное книжное издательство, 1980. – 94 с.
212643
  Конфуций Беседы и суждения Конфуция / Конфуций; [сост., подгот. текста, примеч. и общ. ред. Р.В. Грищенкова ; предисл. Л.С. Переломова]. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 1119, [1] с. : ил. – На обл. загл.: Беседы и суждения. - Библиогр.: с. 1055-1056. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00064-9
212644
   Беседы и частная переписка между Император Александр I и кн. Адамом Чарторижским : Опубликованные князем Ладиславом Чарторижским (1801-1823) / опубликованные князем Ладиславом Чарторижским (1801-1823) ; пер. с фр. С. Явленской ; [предисл. Ш. де Мазад]. – Москва : К-вл "Сфинкс", 1912. – 372, III с., [1] л. фронт. (портр.), [2] л. портр. – (Историческая библиотека Сфинкса ; Т. 14)
212645
  Станиславский К.С. Беседы К.С.Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг. / К.С. Станиславский. – Москва, 1952. – 180с.
212646
   Беседы классного руководителя об этике. – Москва : Издательство АПН, 1958. – 256 с. – (Педагогическая библиотека учителя)
212647
  Ашрам Беседы матери : /Спутница Шри Ауробиндо Гхоша, руководительница Ауробиндо Ашрама/ / Ашрам. – 6-е изд. – Пондишерри : Пондишерри, 1966. – 130с. – Первое издание 1931г.;Ксерокопия
212648
  Кириллова Е.П. Беседы на бытовые темы = Talks on Familiar Topics / Е.П. Кириллова. – Москва, 1976. – 144 с.
212649
  Чернокозова В.Н. Беседы на морально-этические темы / В.Н. Чернокозова, И.И. Чернокозов. – К., 1984. – 136с.
212650
  Бендрупе М. Беседы наедине : стихи / Мирдза Бендрупе ; пер. с латыш. И. Черевичник. – Рига : Лиесма, 1981. – 110 с. : ил.
212651
   Беседы о XXVI съезде Коммунистической партии Советского союза. – Киев : Вища школа, 1981. – 190 с.
212652
   Беседы о XXVII съезде КПСС / В.И. Гусев, В.П. Дрожжин, Ю.А. Калинцев, В.Ф. Колесник, Л.М. Новохатько, Г.Г. Письменный, Н.Н. Фоменко; [Гусев В.И. и др.] ; под общ. ред. А.Ф. Мингазутдинова. – Киев : Вища школа, 1987. – 206, [1] с.


  Книга знакомит читателя с pаботой и pешениями XXVII съезда КПСС.Освещаются основные тенденции совpеменного миpового pазвития,pаскpывается выpаботанная паpтией пpогpамма планомеpного и всестоpоннего совеpшенствования социализма.
212653
  Чудакова М.О. Беседы о архивах / М.О. Чудакова. – М, 1975. – 222с.
212654
  Чудакова М.О. Беседы о архивах / М.О. Чудакова. – 2-е изд. – М, 1980. – 224с.
212655
  Литинецкий И.Б. Беседы о бионике / И.Б. Литинецкий. – Москва, 1968. – 592с.
212656
  Общество Беседы о в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете. Вып. 2 / Общество, любителей российской словесности // Беседы в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете / Общество, любителей российской словесности. – 1867-1871. – Москва : Тип. Грачева и комп., 1867. – Вып. 1. – [204] с. разд. паг.
212657
  Смородинцев А.А. Беседы о вирусах / А.А. Смородинцев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 207с. – (Эврика)
212658
  Смородинцев А.А. Беседы о вирусах / А.А. Смородинцев. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 207с.
212659
  Аркин Е.А. Беседы о воспитании / Е.А. Аркин. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 202 с.
212660
  Жуковская В.И. Беседы о воспитании детей в семье. / В.И. Жуковская. – Минск, 1964. – 86с.
212661
  Жуковская В.И. Беседы о воспитании. (Ответы на вопросы). / В.И. Жуковская. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск, 1975. – 143с.
212662
  Вальдгард С.Л. Беседы о Вселенной / С.Л. Вальдгард. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 176 с.
212663
  Турсунов А. Беседы о Вселенной / А. Турсунов. – Москва, 1984. – 111с.
212664
  Кареев Н. Беседы о выработке миросозерцания : Продолжение "Писем к учащейся молодежи о самообразовании", с крат. указ. самообразоват. чтения / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1895. – [4], 182 с.
212665
  Кареев Н. Беседы о выработке миросозерцания / Н. Кареев. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – IV, 167, [2] с. – Библиогр.: с. 168
212666
  Ахметов С.Ф. Беседы о геммологии / Ахметов С.Ф. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 231. – (Эврика)
212667
  Фролов Ю.П. Беседы о главнейших открытиях физиологии / Ю.П. Фролов. – М-Л
Ч.1. – 1926. – 224с.
212668
  Бондаренко С.М. Беседы о грамотности : [как помочь учиться?] / С.М. Бондаренко. – Москва : Знание, 1977. – 96 с. – (Народный университет, Педагогический факультет ; № 1)
212669
   Беседы о десятой пятилетке. – Москва : Политиздат, 1977. – 128 с.
212670
  Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии : Книга для учителя / М.И. Буянов. – Москва : Просвещение, 1986. – 205с.
212671
  Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии : Книга для учителей и родителей / М.И. Буянов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1992. – 255с. : ил.
212672
  Кедров Б.М. Беседы о диалектике / Б.М. Кедров. – М, 1989. – 237с.
212673
  Хрущов И.П. Беседы о древней русской литературе / [соч.] И.П. Хрущова. – Санкт-Петербург : Тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1900. – [2], X, 330 с.
212674
  Лабунская Г.В. Беседы о живописи / Г.В. Лабунская. – Москва, 1966. – 47с.
212675
   Беседы о живописи в школе. – Москва : Искусство, 1966. – 256 с. : ил.
212676
  Новиков Ю.Ф. Беседы о животноводстве / Ю.Ф. Новиков. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 224с. – (Эврика)
212677
  Новиков Ю.Ф. Беседы о животноводстве / Ю.Ф. Новиков. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 724с.
212678
  Богданов П.М. Беседы о жизни растений : С 106 рис. в тексте / П.М. Богданов. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1910. – VIII, 142 с. : ил.
212679
  Ким О.Г. Беседы о жизни языка / О.Г. Ким. – Алма-Ата, 1989. – 110с.
212680
  Галактионов С.Г. Беседы о жизни. / С.Г. Галактионов, В Г. Никифоров. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208 с. : ил. – (Эврика)
212681
  Ученова В.В. Беседы о журналистике / В.В. Ученова. – М, 1978. – 207с.
212682
  Ученова В.В. Беседы о журналистике / В.В. Ученова. – М, 1985. – 205с.
212683
  Бекетов А. Беседы о земле и тварях, на ней живущих / А. Бекетов. – Санкт-Петербург, 1879. – 159 с.
212684
  Ромм М.И. Беседы о кино / М.И. Ромм. – М, 1964. – 366с.
212685
  Ромм М.И. Беседы о кинорежиссуре / М.И. Ромм. – М, 1975. – 288 с.
212686
  Россихина В.П. Беседы о классической музыке / В.П. Россихина. – М, 1980. – 110с.
212687
  Томита К. Беседы о кометах / К. Томита. – Москва : Знание, 1982. – 319с.
212688
  Карпинский В.А. Беседы о коммунизме / В.А. Карпинский. – М., 1957. – 127с.
212689
  Юдин П.Ф. Беседы о коммунизме. / П.Ф. Юдин. – М, 1963. – 72с.
212690
  Денисов С.А. Беседы о кооперации с членом кооператива / С.А. Денисов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1928. – 66с.
212691
  Бронштэн В.А. Беседы о космосе и гипотезах / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1968. – 240 с. : ил. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
212692
  Юньев И.С. Беседы о краеведении / И.С. Юньев. – Москва, 1966. – 160с.
212693
  Сонин А.С. Беседы о кристаллофизике / А.С. Сонин. – Москва : Атомиздат, 1976. – 241с.
212694
  Карпинский В.А. Беседы о ленинизме / В.А. Карпинский. – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1933. – 545с.
212695
  Бобров Р.В. Беседы о лесе / Р.В. Бобров. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 240с. – (Эврика)
212696
  Бобров Р.В. Беседы о лесе / Р.В. Бобров. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 240 с. : ил. – (Эврика)
212697
  Кузнецов Ф. Беседы о литературе / Ф. Кузнецов. – Москва : Детская литература, 1970. – 320 с.
212698
  Кузнецов Ф.Ф. Беседы о литературе / Ф.Ф. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Детская литература, 1977. – 336 с.
212699
  Лысенко В.С. Беседы о литературе : пособие для учителей / В.С. Лысенко. – Москва : Просвещение, 1979. – 96 с.
212700
  Дорфман Я.Г. Беседы о магнетизме / Я.Г. Дорфман. – Москва ; Ленинград, 1950. – 80 с.
212701
  Дэннис Э. Беседы о масс-медиа = Media debates: issues in mass communication / Дэннис Э., Мэррилл Д. ; Рос.-америк. информ. пресс-центр. – Москва : Вагриус, 1997. – 384 с. – ISBN 5-7027-0477-0
212702
  Рисс О.В. Беседы о мастерстве корретора / О.В. Рисс. – М, 1959. – 167с.
212703
  Гнеденко Б.В. Беседы о математике, математиках и механико-математическом факультете / Б.В. Гнеденко; МГУ им. М.В. Ломоносова; Механико-математический факультет. – Москва, 2003. – 150с.
212704
  Кирпичев В.Л. Беседы о механике / В.Л. Кирпичев. – 2-е изд. посмертное. – Москва-Ленинград, 1933. – 270 с.
212705
  Фельзенштейн В. Беседы о музыкальном театре / В. Фельзенштейн, З. Мельхингер. – Ленинград, 1972. – 79с.
212706
  Фельзенштейн В. Беседы о музыкальном театре / В. Фельзенштейн. – Л, 1977. – 63с.
212707
  Рацкая Ц.С. Беседы о музыке / Ц.С. Рацкая. – Москва, 1962. – 56 с.
212708
  Ансерме Э. Беседы о музыке / Эрнест Ансерме ; [вступ. ст. Е. Бронфин, с. 3-20 ; примеч. В. Александровой]. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка ; Ленинградское отд-ние, 1976. – 112 с. – пер. с фр.
212709
  Ансерме Э. Беседы о музыке / Эрнест Ансерме ; вступ. ст. Е.Ф. Бронфин ; примеч. В. Александровой. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка ; Ленинградское отд-ние, 1985. – 104 с.
212710
  Сорин Я.М. Беседы о надежности / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев. – М., 1964. – 223с.
212711
  Сорин Я.М. Беседы о надежности / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1968. – 256с.
212712
  Гусаров А.С. Беседы о научно-технической революции / А.С. Гусаров, В.В. Радаев. – Москва, 1977. – 192с.
212713
  Воронков В.Д. Беседы о научной организации труда / В.Д. Воронков. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 104 с.
212714
  Воронков В.Д. Беседы о научной организации труда / В.Д. Воронков. – Москва, 1967. – 104с.
212715
  Гуревич Г.И. Беседы о научной фантастике / Г.И. Гуревич. – М., 1983. – 112с.
212716
  Гуревич Г.И. Беседы о научной фантастике / Г.И. Гуревич. – М., 1991. – 158с.
212717
  Завадовский Б.М. Беседы о невидимых друзьях и врагах человека. / Б.М. Завадовский. – Одесса, 1920. – 18с.
212718
  Петров Р.В. Беседы о новой иммунологии / Р.В. Петров. – Москва, 1976. – 222 с.
212719
  Петров Р.В. Беседы о новой иммунологии / Р.В. Петров. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 222с.
212720
  Филиппов В.Ф. Беседы о новом хозяйственном механизме / В.Ф. Филиппов. – М, 1982. – 176с.
212721
   Беседы о нравственности.. – Москва, 1967. – 30с.
212722
   Беседы о партии. – Москва, 1969. – 414с.
212723
   Беседы о партии.. – Москва, 1966. – 40с.
212724
   Беседы о партии.. – Москва, 1969. – 32с.
212725
   Беседы о партии.. – Москва, 1970. – 48с.
212726
   Беседы о партии.. – Москва, 1971. – 64с.
212727
  Обичкин О.Г. Беседы о партии. Рабочая книга-хрестоматия / О.Г. Обичкин, Т.В. Порфирьева. – Москва, 1970. – 383с.
212728
  Кравченко А.С. Беседы о первичных организациях КПСС / А.С. Кравченко. – 2-е доп., изд. – Москва, 1966. – 360с.
212729
  Еренков В.А. Беседы о питании школьника / В.А. Еренков. – Кишинев, 1981. – 110с.
212730
  Бусленко Н.П. Беседы о поколениях ЭВМ / Н.П. Бусленко, В.Н. Бусленко. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 240 с. – (Эврика)
212731
  Колесов Д.В. Беседы о половом воспитании / Д.В. Колесов. – Москва, 1980. – 190с.
212732
  Добрович А.Б. Беседы о половом воспитании / А.Б. Добрович. – М, 1982. – 95с.
212733
  Колесов Д.В. Беседы о половом воспитании. / Д.В. Колесов. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 160с.
212734
  Мальгин А.В. Беседы о поэме / А.В. Мальгин. – М : Знание, 1990. – 62 с.
212735
  Тарасов Л.В. Беседы о преломлении света / Л.В. Тарасов, А.Н. Тарасова. – Москва : Наука, 1982. – 175с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 18)
212736
  Дубнов Я.С. Беседы о преподавании математики / Я.С. Дубнов. – М, 1965. – 236с.
212737
   Беседы о природе и человеке. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 312 с. : ил.
212738
  Бабосов Е.М. и др. Беседы о природе, обществе и человеке / [Е.М. Бабосов, А.П. Винокуров, А.П. Водопьянов и др. ; редкол.: Е.М. Бабосов и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь, 1983. – 303 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 301-302
212739
  Куракова Л.И. Беседы о природе, обществе и человеке. / Л.И. Куракова. – М., 1975. – 190с.
212740
  Скалон В.Н. Беседы о природе. / В.Н. Скалон. – М., 1969. – 128с.
212741
  Кривошапкин И.Г. Беседы о произведениях советской детской литературы / И.Г. Кривошапкин. – М., 1956. – 72с.
212742
   Беседы о производственном коллективе.. – Москва, 1968. – 46с.
212743
   Беседы о производственном коллективизме.. – Москва, 1969. – 64с.
212744
   Беседы о прошлом. – Саратов : Приволжкое книжное издательство, 1983. – 128 с.
212745
  Гримм О.А. Беседы о прудовом хозяйстве / О.А. Гримм. – 7-е, доп. изд. – Петроград, 1921. – 120с.
212746
  Петровский А.В. Беседы о психологии / А.В. Петровский. – Москва, 1962. – 200с.
212747
  Чертков А.Б. Беседы о религии и атеизме / А.Б. Чертков. – Москва, 1975. – 236с.
212748
   Беседы о религии и знании. – Москва, 1962. – 319 с.
212749
   Беседы о религии и знании : попул. учебник / А.В. Белов, В.А. Мезенцев, Л.Н. Митрохин, В.Е. Чертихин; [А.В. Белов, В.А. Мезенцев, Л.Н. Митрохин, В.Е. Чертихин]. – 4-е изд., перераб. – Москва : Политиздат, 1967. – 319 с.
212750
  Власов П.В. Беседы о рентгеновских лучах / П.В. Власов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 222 с.
212751
  Власов П.В. Беседы о рентгеновских лучах / П.В. Власов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 222 с.
212752
  Шульман З.П. Беседы о реофизике / З.П. Шульман. – Минск, 1976. – 95с.
212753
  Фенина С.В. Беседы о русских художниках / С.В. Фенина. – М, 1990. – 214с.
212754
  Граудина Л.К. Беседы о русской грамматике / Л.К. Граудина. – М., 1983. – 128с.
212755
  Игнатов И.Н. Беседы о русской литературе : в 9 вып. / И.Н. Игнатов. – Москва : Задруга ; [Тип. Т-ва "Русских ведомостей"]
Вып. 4 : Пушкин. – 1918. – 36 с.


  Вып. 1: Что такое русская литература и зачем она нужна Вып. 2: Как и почему пишут поэты ; Ломоносов и другие писатели XVIII столетия. Вып. 3: Карамзин ; Жуковский Вып. 4: Пушкин. - 1918 Вып. 5: Лермонтов ; Гоголь Вып. 6: Тургенев Вып. 7: ...
212756
  Игнатов И.Н. Беседы о русской литературе : в 9 вып. / И.Н. Игнатов. – Москва : Задруга ; [Тип. Т-ва "Русских ведомостей"]
Вып. 4 : Карамзин ; Жуковский. – 1918. – 24 с.


  Вып. 1: Что такое русская литература и зачем она нужна Вып. 2: Как и почему пишут поэты ; Ломоносов и другие писатели XVIII столетия. Вып. 3: Карамзин ; Жуковский Вып. 4: Пушкин. - 1918 Вып. 5: Лермонтов ; Гоголь Вып. 6: Тургенев Вып. 7: ...
212757
  Попова Т.Ф. Беседы о русской скульптуре / Т.Ф. Попова. – М.-Л., 1964. – 119с.
212758
  Сиротинин А.Н. Беседы о русской словестности / Андрей Сиротинин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. – XII, 345 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаре и 1 тит. л. подпись И. Турчинович
212759
  Сиротинин А.Н. Беседы о русской словестности / Андрей Сиротинин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1910. – XII, 345 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Главнейшие труды по изучению русской исторической поэзии" (с. 329-331)


  На форзаре и 1 тит. л. подпись И. Турчинович
212760
  Сиротинин А.Н. Беседы о русской словестности / Андрей Сиротинин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К* ; [Тип. 1-й Спб. труд. артели], 1913. – VIII, 335 с. – Экз. деф., без обл. – Библиогр.: "Главнейшие труды по изучению русской исторической поэзии" (с. 319-321)
212761
  Дерягин В.Я. Беседы о русской стилистике / В.Я. Дерягин. – М, 1978. – 96с.
212762
  Кузнецова Э.В. Беседы о русском искусстве / Э.В. Кузнецова. – М, 1972. – 182с.
212763
  Кузнецова Э.В. Беседы о русском исусстве XVIII-начала XIX века : пособие для учителей / Э.В. Кузнецова. – Москва : Просвещение, 1972. – 184, [78] с.
212764
  Кайгородов Д.Н. Беседы о русском лесе : в 2 т. / соч. Дмитрия Кайгородова, проф. С.-Петерб. лесн. ин-та. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1883-1885. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
(Первая серия) : Краснолесье (хвойный лес) : со многими рис. – 1883. – [4], II, [2], 182, [3] с., [8] л. ил. : ил.
212765
  Кайгородов Д.Н. Беседы о русском лесе : в 2 т. / соч. Дмитрия Кайгородова, проф. С.-Петерб. лесн. ин-та. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1883-1885. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
(Вторая серия) : Чернолесье (лиственный лес) : со многими рис. – 1885. – [4], IV, 244 с., 29 ил. : ил.
212766
  Кайгородов Д.Н. Беседы о русском лесе : в 2 т. / соч. Дмитрия Кайгородова, проф. С.-Петерб. лесн. ин-та. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина
Краснолесье (хвойный лес). – 1892. – [6], IV, II, 120, [1] с., [14] л. ил. : ил.
212767
  Кайгородов Димитрий Беседы о русском лесе / Кайгородов Димитрий. – 6-е изд. – С.-Петербург : Изд.А.С. Суворина
Чернолесье (лиственный лес). – 1903. – 178с.
212768
  Кайгородов Димитрий Беседы о русском лесе / Кайгородов Димитрий. – 8-е изд. – С.-Петербург : Изд.А.С. Суворина
Чернолесье (лиственный лес). – 1910. – 170с.
212769
  Кайгородов Димитрий Беседы о русском лесе / Кайгородов Димитрий. – 8-е изд. – С.-Петербург : Изд.А.С. Суворина
Коаснолесье (хвойный лес). – 1911. – 128с.
212770
  Люстрова З.Н. Беседы о русском слове / З.Н. Люстрова. – М., 1976. – 144с.
212771
  Люстрова З.Н. Беседы о русском слове / З.Н. Люстрова. – М., 1978. – 303с.
212772
  Бондаревский В.Б. Беседы о самовоспитании : для учащихся ст. классов / В.Б. Бондаревский. – 2-е изд , перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1976. – 127 с.
212773
  Алякринский Б.С. Беседы о самовоспитании / Б.С. Алякринский. – Москва : Знание, 1977. – 176 с.
212774
  Пискунов В.Т. Беседы о сельском подряде / В.Т. Пискунов. – М, 1985. – 240с.
212775
  Михеев И.М. Беседы о сельском хозяйстве / И.М. Михеев. – М., 1957. – 90с.
212776
  Новиков Ю.Ф. Беседы о сельском хозяйстве / Ю.Ф. Новиков. – М., 1978. – 208с.
212777
  Кленская И.С. Беседы о смысле жизни. / И.С. Кленская. – М, 1989. – 205с.
212778
  Медведев Ф.Е. Беседы о советских профсоюзах / Ф.Е. Медведев. – М, 1976. – 208с.
212779
  Гапеева В.И. Беседы о советских художниках : пособие для учащихся / В.И. Гапеева, Э.В. Кузнецова. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1964. – 198 с.
212780
  Гараева Р.В. Беседы о советских художниках : методическая разработка для учащихся повышенного отделения / Р.В. Гараева, Н.Л. Мальцева. – Москва, 1971. – 225 с.
212781
  Горшенин К.П. Беседы о Советской Конституции / К.П. Горшенин. – Москва : Советская Россия, 1958. – 77с.
212782
  Стороженко В.П. Беседы о советской экономике / В.П. Стороженко. – Москва, 1980. – 237 с.
212783
  Стороженко В.П. Беседы о советской экономике / В.П. Стороженко. – Москва, 1984. – 204 с.
212784
  Фрейлих С.И. Беседы о советском кино / С.И. Фрейлих. – Москва, 1985. – 191с.
212785
  Преображенский В.С. Беседы о современной физической географии / В.С. Преображенский. – Москва : Наука, 1972. – 167с.
212786
  Шилобод М.И. и др. Беседы о социалистическом образе жизни / М.И. и др. Шилобод. – М., 1989. – 63с.
212787
  Сорин Я.М. Беседы о стандартах и качестве / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев. – М., 1971. – 399с.
212788
  Коломинский Я.Л. Беседы о тайнах психики / Я.Л. Коломинский. – Москва, 1976. – 208с.
212789
  Коломинский Я.Л. Беседы о тайнах психики / Я.Л. Коломинский. – Минск, 1990. – 192с.
212790
  Захаров Р.В. Беседы о танце / Р.В. Захаров. – М., 1963. – 72с.
212791
  Башинджагян Н.З. Беседы о театре социалистических стран / Н.З. Башинджагян. – М, 1980. – 192с.
212792
  Гнеденко Б.В. Беседы о теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко. – М, 1973. – 64с.
212793
  Кузнецов Б.Г. Беседы о теории относительности / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1960. – 223 с.
212794
  Кузнецов Б.Г. Беседы о теории относительности / Б.Г. Кузнецов. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 222 с.
212795
  Кузнецов Б.Г. Беседы о теории относительности / Б.Г. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва, 1965. – 223 с.
212796
  Синг Дж. Беседы о теории относительности : пер. с англ. / Дж. Синг. – Москва : Мир, 1973. – 168с.
212797
   Беседы о трезвости. – Киев : Вища школа, 1987. – 144 с.
212798
  Пархомовский Я.М. Беседы о третьем слагаемом / Я.М. Пархомовский. – М. : Знание, 1990. – 63 с.
212799
  Лутохина Э.А. Беседы о труде и заработной плате. / Э.А. Лутохина. – Минск, 1979. – 111с.
212800
  Всеволодов Беседы о фалеристике : Из истории наградных систем / Всеволодов, (Можейко). – Москва, 1990. – 336с.
212801
  Блудов М.И. Беседы о физике / М.И. Блудов. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1965. – 163 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 162
212802
  Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве / Л.П. Дыко. – М, 1970. – 270с.
212803
  Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве / Л.П. Дыко. – 2-е перераб. и доп. – М, 1977. – 275с.
212804
  Гак В.Г. Беседы о французском слове. Из сравнительной лексикологии французского и русского языков / В.Г. Гак. – Изд. 6-е. – Москва : КомКнига, 2012. – 334, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 330-331. – (Из лингвистического наследия В.Г. Гака). – ISBN 978-5-484-01307-4
212805
  Гак В.Г. Беседы о французском языке / В.Г. Гак. – Москва, 1966. – 335с.
212806
  Афонин С.Н. Беседы о Хо Ши Мине : дркум. рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / С. Афонин, Е. Кобелев. – Москва : Детская литература, 1987. – 109, [2] с., [8] л. ил.
212807
  Филиппов В.Ф. Беседы о хозяйственном механизме / В.Ф. Филиппов. – М, 1984. – 192с.
212808
   Беседы о ХХV съезде Коммунистической паpтии Советског Союза. – Киев : Вища школа, 1977. – 167с.


  Освящается интеpнациональный хаpактеp и всемиpно-истоpическое значение фоpма советских коммунистов.Разъясняются незнакомые для иностpан. студ. теpмины,названия.
212809
  Гик Е.Я. Беседы о шахматах / Е.Я. Гик. – М., 1985. – 159с.
212810
  Королюк И.П. Беседы о ядерной медицине / И.П. Королюк, А.Ф. Цыб. – М, 1988. – 192с.
212811
  Перетрухин В.Н. Беседы о языке и культуре речи.. / В.Н. Перетрухин. – Тюмень, 1962. – 72с.
212812
  Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике / Л.А. Залманзон. – Москва, 1981. – 415с.
212813
  Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике / Л.А. Залманзон. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Наука, 1985. – 416 с.
212814
  Долматовский Юрий Аронович Беседы об автомобиле / Долматовский Юрий Аронович. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 207с. – (Эврика)
212815
  Португал В.М. Беседы об АСУ / В.М. Португал. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208с. – (Эврика)
212816
  Владовский И.М. Беседы об АСУ / И.М. Владовский, А.Г. Блем. – Алтай, 1984. – 114с.
212817
  Черногорова В.А. Беседы об атомном ядре / В.А. Черногорова. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 207с.
212818
  Кузнецова Л.С. Беседы об изобразительном искусстве и архитектуре : о языке архитектуры, скульптуры, живописи / Л.С. Кузнецова. – Киев : Радянська школа, 1989. – 320 с.
212819
  Петрович Н.Т. Беседы об изобретательстве / Н.Т. Петрович. – М., 1978. – 189с.
212820
  Петрович Т Н. Беседы об изобретательстве / Т Н. Петрович. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 189с.
212821
  Синяков Ю.А. Беседы об интеграции / Ю.А. Синяков. – Москва, 1980. – 175с.
212822
  Шилейко А.В. Беседы об информатике / А.В. Шилейко, Т.И. Шилейко. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 268с.
212823
  Лесовой В. Беседы об искусстве / В. Лесовой. – 64с.
212824
  Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве / В.Б. Розенвассер. – Москва, 1979. – 183с.
212825
  Фальк Р.Р. Беседы об искусстве / Р.Р. Фальк. – М, 1981. – 255с.
212826
  Зверев Д.Д. Беседы об искусстве на уроках рисования / Д.Д. Зверев. – М., 1958. – 115с.
212827
  Зверев Д.Д. Беседы об искусстве на уроках рисования / Д.Д. Зверев. – Москва : Советская Латвия, 1958. – 115, [60] с.
212828
   Беседы об общественном и государственном устройстве СССР : сб. материалов для комсомол. политкружков. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 223 с. : портр. – Библиогр.: с. 218-220
212829
   Беседы об общественном и государственном устройстве СССР : [сб. материалов для комсомольских полит. кружков]. – Ростов-на-Дону : Ростовское областное книгоиздательство, 1949. – 372 с.
212830
   Беседы об общественном и государственном устройстве СССР. – Ростов-на-Дону : Ростовское областное книжное издательство, 1949. – 372 с.
212831
   Беседы об общественном и государственном устройстве СССР.. – Нерехта, 1947. – 269с.
212832
   Беседы об общественном и государственном устройстве СССР.. – Мурманск, 1947. – 24с.
212833
  Малышев Ю. Беседы об опере / Ю. Малышев. – Киев : Советский композитор, 1961. – 122 с.
212834
  Черная Е.С. Беседы об опере / Е.С. Черная. – М., 1981. – 158с.
212835
  Покровский Б.А. Беседы об опере / Б.А. Покровский. – М., 1981. – 193с.
212836
   Беседы об органах растений.. – Вологда, 1973. – 56с.
212837
  Секиров М.С. Беседы об основах марксистской философии. / М.С. Секиров, А.С. Наумович. – Оренбург, 1963. – 247с.
212838
  Глушков В.М. Беседы об управлении / В.М. Глушков. – М., 1974. – 224с.
212839
  Глушков В.М. Беседы об управлении / В.М. Глушков. – 2 изд-е. – Киев : Наукова думка, 1978. – 319 с.
212840
   Беседы об уроке иностранного языка : пособие для студентов пед. ин-тов / Е.И. Пассов, Т.И. Колова, Т.А. Волкова, Т.Н. Добронравова, О.М. и др. Воронова; Е.И. Пассов, Т.И. Колова, Т.А. Волкова [и др.]. – Ленинград : Просвещение, Ленинградское отделение, 1971. – 150 с.
212841
   Беседы об уроке иностранного языка : пособие для студентов пед. ин-тов / Е.И. Пассов, Т.И. Колова, Т.А. Волкова, Т.Н. Добронравова, О.М. и др. Воронова; [Е.И. Пассов, Т.И. Колова, Т.А. Волкова и др.]. – Изд. 2-е. – Ленинград : Просвещение, Ленинградское отделение, 1975. – 176 с.
212842
  Броварский Г. Беседы об уставе ВКП (б) / Г. Броварский, Л. Слепов. – Курск : Изд. "Курская правда"
Вып. 1. – 1946. – 47 с.
212843
  Броварский Г. Беседы об уставе ВКП (б) / Г. Броварский, Л. Слепов. – Сталинград : Обл. книгоизд-во, 1947. – 49 с.
212844
   Беседы об уставе ВКП/б/. – Архангельск : Архангельское издательство, 1947. – 51 с. – (В помощь слушателю политшколы)
212845
   Беседы об уставе ВКП/б/. – Симферополь : Крымиздат, 1947. – 55 с.
212846
   Беседы об уставе ВКП/б/ : сб. статей. – Москва : Воениздат, 1947. – 64 с. – (В помощь преподавателю дивизионной школы партийного актива. Партийное строительство и партийно-политическая работа в вооруженных силах Союза ССР)
212847
   Беседы об Уставе ВКП/б/ : сб. статей из газеты "Правда". – Челябинск : Челябгиз, 1946. – 44 с.
212848
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Таллин : Политическое управление Балтийского флота, 1947. – 63 с. – (В помощь молодому коммунисту)
212849
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Смоленск : Облгиз, 1947. – 89 с. – (В помощь молодому коммунисту)
212850
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Тула : Облкнигоиздат, 1947. – 99 с.
212851
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Калуга : Издательство областной газеты "Знамя", 1947. – 79 с. – (В помощь пропагандистам и слушателям политшколы)
212852
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Ростов-на-Дону : Ростоблкнигоиздат, 1947. – 56 с.
212853
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Саратов : Коммунист
Вып. 1. – 1947. – 32 с.
212854
   Беседы об уставе ВЛКСМ. – Рязань : Сталинское знамя, 1947. – 152 с.
212855
   Беседы об Уставе ВЛКСМ. – Смоленск : ОГИЗ, 1948. – 200 с.
212856
   Беседы об Уставе колхоза : [сборник. – Москва : Советская Россия, 1971. – 270 с.
212857
   Беседы об Уставе сельскохозяйственной артели. – Калуга : Издательство областной газеты "Знамя", 1947. – 67 с.
212858
   Беседы об Уставе сельскохозяйственной артели. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 64 с.
212859
  Дежкин В В. Беседы об экологии / В В. Дежкин, . – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 190с.
212860
  Дежкин В В. Беседы об экологии / В В. Дежкин, . – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 129с. – (Эврика)
212861
  Лебединский И.Л. Беседы об экономии. / И.Л. Лебединский. – М., 1972. – 155с.
212862
  Кашин В.А. Беседы об экономике / В.А. Кашин. – Москва, 1989. – 286с.
212863
  Омаров А.М. Беседы об экономике предприятия / А.М. Омаров. – М, 1965. – 158с.
212864
  Валовой Д.В. Беседы об экономических законах. / Д.В. Валовой. – Москва, 1974. – 79с.
212865
   Беседы об экономической реформе. – Москва : Политиздат, 1967. – 191 с.
212866
   Беседы об экономической реформе. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1968. – 207 с.
212867
   Беседы об экономической реформе. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1969. – 223 с.
212868
   Беседы об экономической реформе. – 5-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1972. – 248 с.
212869
  Герман Ш.М. Беседы об эстетике / Ш.М. Герман, В.К. Скатерщиков. – Москва, 1966. – 159с.
212870
  Герман Ш.М. Беседы об эстетике / Ш.М. Герман, В.К. Скатерщиков. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1982. – 223с.
212871
  Гоголев Л.Д. Беседы об эстетике поведения / Л.Д. Гоголев. – Киев : Мистецтво, 1991. – 180с.
212872
  Антонов Г.К. Беседы об эстетическом вкусе / Г.К. Антонов. – Минск : Народна асвета, 1965. – 60 с., [12] л. ил. : ил.
212873
  Саватер Фернандо Беседы об этике : (свобода - делай что хочешь) / Саватер Фернандо. – Москва : Международные отношения, 2000. – 160с. – ISBN 5-7133-1015-9; 84-344-1099-0
212874
   Беседы по автоматике. – Киев : Техніка, 1971. – 231 с. : схемы. – Библиогр.: с. 231
212875
  Курышев В.И. Беседы по астрономии / В.И. Курышев. – Иркутск : Иркутск. обл. госиздат, 1950. – 67 с.
212876
  Медведев Н.Н. Беседы по биологии пола / Н.Н. Медведев. – Минск : Вышейшая школа, 1972. – 240с.
212877
  Медведев Н.Н. Беседы по биологии пола / Н.Н. Медведев. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 223с.
212878
  Знаменский М.А. Беседы по геодезии с учителями : описание работ, организация и методика их проведения в школе первой и второй ступени / М.А. Знаменский; Моск. областной отдел народного образования ; ред. С. Жарков. – Москва; Ленинград : Гос. учебно-пед. изд-во, 1931. – 120 с.
212879
  Сегаль А.И. Беседы по горной экономике. : уголь-нефть-железо-марганец / А.МИ. Сегаль ; с предисл. А.М. Терпигорева. – Москва ; Ленинград : Госиздат [Тип. Печатный двор. Л.], 1927. – 279 с.
212880
  Котельников В.Г. Беседы по земледелию. / В.Г. Котельников. – Птгр., 1923. – 407с.
212881
  Краснов Н.В. Беседы по искусству в начальной школе / Н.В. Краснов. – Л., 1962. – 162с.
212882
  Краснов Н.В. Беседы по искусству в начальной школе / Н.В. Краснов. – М., 1965. – 210с.
212883
  Краснов Н.В. Беседы по искусству в средней школе / Н.В. Краснов. – Москва : Искусство, 1970. – 176, [52] с.
212884
  Ла-Барт Ф. де Беседы по истории всеобщей литературы и искусства : Гр. Ф. де Ла- Барт. – Издание Киевской женской А. Т. Дучинской гимназии. – Киев : Типография Петра Барскаго
Часть 1 : (Средние века и Возрождение). – 1903. – 159с. – Кн. нап.: рус. яз. стар. орф.
212885
  Добрынина В.И. Беседы по марксистско-ленинской этике / В.И. Добрынина, Ю.М. Смоленцев. – Москва, 1980. – 240с.
212886
  Гусаров А.С. Беседы по научно-технической революции / А.С. Гусаров, В.В. Радаев. – М, 1972. – 222с.
212887
  Попов Г. Беседы по общей дидактике / Г. Попов. – Киев : Изд. журн. "Западнорус. нач. шк.", 1911. – [2], X, 229 с. : ил.
212888
   Беседы по политической экономии капитализма. – Москва, 1966. – 232с.
212889
   Беседы по политической экономии капитализма. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1968. – 240 с. – (Для системы партийной учебы)
212890
   Беседы по политической экономии социализма. – Москва : Политиздат, 1968. – 336 с. – (Для системы партийной учебы)
212891
   Беседы по политической экономии социализма. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1971. – 383 с. – (Для системы партийной учебы)
212892
   Беседы по русской истории : книга для чтения в школе и дома. – Санкт-Петербург : Изд. Училищ. сов. при Святейшем синоде ; Синоидальная тип., 1895. – 373, II с.


  тв., влад. пер., кож. корешок Описание: Сочинение Н. К. Шильдера «Император Александр I, его жизнь и царствование» является одной из богато иллюстрированных и основанных на большом фактическом материале книг, посвященных российским императорам. Оно ...
212893
  Федоров А.К. Беседы по синтаксису русского языка / А.К. Федоров. – Москва, 1965. – 192с.
212894
  Гольденберг А.И. Беседы по счислению : (из Отчета о краткосрочных земских педагогических курсах в Саратове с 25 мая по 8 июня 1900 года) / А.И. Гольденберг ; посмерт. изд. с портр. авт., ред. Д. Л. Волковским ; [предисл.: Д. Л. Волковский]. – Саратов : Изд Саратовского Губернского Земства ; Земская тип., 1906. – [4], 256 с., 1 л. портр. : портр. – Ст.: Памяти Александра Ивановича Гольденберга / Д. Волковский. - Значение "Бесед" А.И. Гольденберга / Д. Волковский


  Ред.: Волковский, Дмитрий Лукич
212895
  Блудов М.И. Беседы по физике / М.И. Блудов. – Москва : Просвещение. – (Библиотека школьника)
Ч. 1. – 1964. – 166 с.
212896
  Блудов М.И. Беседы по физике / М.И. Блудов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1972. – 176 с.
212897
  Блудов М.И. Беседы по физике : [для детей] / М.И. Блудов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение. – (Мир знаний)
Ч. 2. – 1973. – 192 с., [4] л. ил. : ил.
212898
  Блудов М.И. Беседы по физике / М.И. Блудов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 3. – 1974. – 256 с.
212899
  Блудов М.И. Беседы по физике : учеб. пособие для учащихся : [в 3 ч.] / М.И. Блудов ; под ред. Л.В. Тарасова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1984. – 207 с. : ил.
212900
  Блудов М.И. Беседы по физике : учеб. пособие для учащихся : [в 3 ч.] / М.И. Блудов ; под ред. Л.В. Тарасова. – 3-е изд., перераб . и доп. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1985. – 208 с. : ил.
212901
  Блудов М.И. Беседы по физике : кн. для учащихся старших классов средней школы / М.И. Блудов ; под ред. Л.В. Тарасова. – 4-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1992. – 384 с. : ил.
212902
  Руднянский С. Беседы по философии материализма. / С. Руднянский. – М.-Л., 1924. – 115с.
212903
  Тимофеев В.Ф. Беседы по химии / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Молодой рабочий, 1924. – 158с.
212904
   Беседы по экономике совхозного производства. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Экономика, 1965. – 392 с.
212905
  Шуфчук Б.О. Беседы по экономике строительства. / Б.О. Шуфчук. – Москва, 1965. – 224 с.
212906
  Данилов П.А. Беседы по языкознанию : пособие для учителей средней школы / П.А. Данилов, Р.И. Бигаев ; Мин-во просвещения УзССР. – Ташкент, 1953. – 106 с.
212907
  Шукшин В. Беседы при ясной луне / В. Шукшин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 320 с.
212908
  Шукшин В.М. Беседы при ясной луне / В.М. Шукшин. – Хабаровск, 1985. – 334с.
212909
  Шукшин В.М. Беседы при ясной луне / В.М. Шукшин. – Киев, 1991. – 347с.
212910
  Комиссаржевский В.Г. Беседы режиссера / В.Г. Комиссаржевский. – М., 1953. – 140с.
212911
  Шапиро З.С. Беседы режиссера / З.С. Шапиро. – М., 1966. – 128с.
212912
  Люблинская А.А. Беседы родителей с детьми. / А.А. Люблинская. – Л., 1945. – 60с.
212913
  Максимович Г.В. Беседы с академиком В.Глушковым / Г.В. Максимович. – М., 1976. – 206с.
212914
  Бахтин М.М. Беседы с В.Д. Дувакиным / Бахтин М.М. – Москва : Согласие, 2002. – 400 с. – ISBN 5-86884-099-2
212915
  Херсонский Х.Н. Беседы с Вахтанговым / Х.Н. Херсонский. – Москва-Л., 1940. – 206 с.
212916
  Кавин Николай Беседы с Виктором Астафьевым // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 5. – С. 93-136. – ISSN 0321-1878
212917
  Петрова Е.. Беседы с детьми о языке и книгах / Е. Петрова. – М., 1962. – 27с.
212918
  Ленин В.И. Беседы с иностранными корреспондентами / В.И. Ленин. – Москва, 1976. – 136 с.
212919
  Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами / Г.А. Товстоногов. – Москва, 1988. – 527 с.
212920
  Панкеев И.А. Беседы с литераторами / И.А. Панкеев. – М. : Знание, 1991. – 63 с.
212921
  Фрер А. Беседы с Майолем / А. Фрер. – Л., 1982. – 193с.
212922
  Горький Максим Беседы с молодыми / Горький Максим. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 415с.
212923
  Кленицкая И.Я. Беседы с молодыми словесниками. / И.Я. Кленицкая. – М : Просвещение, 1966. – 107 с.
212924
  Горький Максим Беседы с молодыми. / Горький Максим. – М., 1980. – 414с.
212925
  Слетов П.В. Беседы с начинающим писателем / П.В. Слетов. – Москва, 1939. – 104с.
212926
  Гликман И.З. Беседы с начинающими лекторами / И.З. Гликман. – М, 1985. – 111с.
212927
  Слетов П.В. Беседы с начинающими писателями / П.В. Слетов. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 99с.
212928
  Корредор Х.М. Беседы с Пабло Казальсом / Х.М. Корредор. – Ленинград : Музгиз, 1960. – 370 с.
212929
  Макаренко А.С. Беседы с родителями. / А.С. Макаренко. – Сталинград, 1947. – 108с.
212930
  Радзинский Э.С. Беседы с Сократом / Э.С. Радзинский. – М, 1982. – 375с.
212931
  Сонин Д.М. Беседы с учащимися по психологии / Д.М. Сонин. – Киров, 1974. – 135с.
212932
  Занков Л.В. Беседы с учителями / Л.В. Занков. – М, 1970. – 200с.
212933
  Левин С.Д. Беседы с юным художником / С.Д. Левин. – Москва : Советский художник. – ISBN 5-269-00107-1
Вып. 1. – 1988. – 285,[2] с. : ил., цв. ил.
212934
  Левин С.Д. Беседы с юным художником / С.Д. Левин. – Москва : Советский художник
Вып. 2. – 1988. – 317 с. : ил., цв. ил.
212935
   Беседы схи-архимандрита Оптинского Скита старца Варсонофия с духовными детьми. – Москва : [б. и.], 1991. – 77 с.
212936
  Терещенко В.И. Беседы экономиста / В.И. Терещенко. – М., 1991. – 62с.
212937
  Гальченко В.А. Беседы юриста / В.А. Гальченко. – К, 1976. – 151с.
212938
  Жаров А.А. Беседы, проведённые поэтом в Кабинете рабочего автора, в литбригаде "Комсомольская правда" в редакции "Смены и в редакции "Октября" / А.А. Жаров. – Москва, 1933. – 87 с.
212939
  Гаврилов А.Ф. Беселевы функции / А.Ф. Гаврилов. – Л, 1926. – 15с.
212940
  Санделл Хекан Бесенок : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 104-105. – ISSN 0321-1878
212941
  Белиашвили А.И. Бесики : исторический роман / Белиашвили А. ; пер. с груз. А. Зардинашвили. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 1. – 1948. – 231 с.
212942
  Белиашвили А.И. Бесики : исторический роман : пер. с груз. / Белиашвили А. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 2, 3. – 1950. – 496 с.
212943
  Белиашвили А.И. Бесики : роман : пер. с груз. / Белиашвили А.И. – Тбилиси : Заря Востока, 1955. – 587 с., [1] л. портр.
212944
  Белиашвили А.И. Бесики : ист. роиан / А.И. Белиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 578 с.
212945
  Белиашвили А.И. Бесики : ист. роианы : пер. с груз. / Белиашвили А.И. ; предисл. Б. Жгенти. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1966. – 778 с. : ил.
212946
  Мосенкіс Ю. Бесіда з професором Василем Абаєвим // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / за загал. ред. Ю. Мосенкіса ; голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 20. – С. 19-20
212947
   Бесіда на килимі : гумор і сатира. – Ужгород : Карпати, 1971. – 64 с. – (Гарбуз від муз)
212948
  Лукач С.П. Бесіда на уроках мови: Посіб. для вчителя / С.П. Лукач. – Київ, 1990. – 109с.
212949
  Шашкевич Г. Бесіда під час українського фестивалю (м.Станіслав 1848 рік) = Шашкевич Григорій - 5 лютого 1809 р. - 18 серпня 1888 р. // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 52-54


  Григорій Шашкевич.
212950
  Чайка Т. Бесіди з Віленом Горським. Мій інститут. "Острів щастя" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 98-106. – ISSN 0235-7941
212951
  Чайка Т. Бесіди з Віленом Горським. Філософський факультет // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 111-126. – ISSN 0235-7941
212952
  Чайка Т. Бесіди з Віленом Горським: Мій інститут. Витяг з історії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 103-107. – ISSN 0235-7941
212953
  Чайка Т. Бесіди з Віленом Горським: Мій інститут. Історія триває // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 114-126. – ISSN 0235-7941
212954
   Бесіди з віруючими. – Київ
Вип. 5. – 1962. – 44 с.
212955
  Кудін В.О. Бесіди з естетики / В.О. Кудін. – Київ, 1965. – 241с.
212956
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. "Екзистанційне крещендо" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 98-103. – ISSN 0235-7941
212957
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. "Розум, настояний на совісті" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 89-94. – ISSN 0235-7941
212958
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. "Я вийшов зі степу..." // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 86-92. – ISSN 0235-7941
212959
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. Остання касета // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 128-145. – ISSN 0235-7941
212960
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. Час учнівства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 128-132. – ISSN 0235-7941
212961
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. Читаючи Гегеля і Маркса // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 103-111. – ISSN 0235-7941
212962
  Бугайко Т.Ф. Бесіди з молодими словесниками про уроки літератури в 5-6 классах / Тетяна Федорівна Бугайко, Федір Федорович Бугайко. – Київ : Радянська школа, 1967. – 264 с. – (Бібліотека вчителя-словесника)
212963
   Бесіди з політичної економії соціалізму : для системи парт. навчання. – Київ : Політвидав, 1968. – 324 с.
212964
  Чапек Карел Бесіди з Т.Г. Масариком = Hovory s T.G.Masarykem / Чапек Карел; Пер. з чеської Л.Кіцили. – Львів : Каменяр, 2001. – 270с. – ISBN 5-7745-0898-6
212965
  Блудов М.І. Бесіди з фізики : [у 2 ч.] : для ст. шк. віку : пер. з рос. / М.І. Блудов ; за ред. [і з передм.] Л.М. Тарасова. – Київ : Радянська школа
Ч. 1, 2. – 1989. – 346, [1] с. : іл.
212966
  Чорнокозова В.М. і Чорнокозов І.І. Бесіди на морально-етичні теми / В.М. і Чорнокозов І.І. Чорнокозова. – К., 1976. – 110с.
212967
  Литвиненко Л.Г. Бесіди про біохімію і біотехнологію / Л.Г. Литвиненко. – Київ : Радянська школа, 1987. – 200 с. : ил.
212968
  Цесевич В.П. Бесіди про всесвіт / В.П. Цесевич. – Київ : Молодь, 1953. – 168 с.
212969
  Голибард Є. Бесіди про духовність і мораль / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2020. – 114, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.109-113. – ISBN 978-966-136-718-9
212970
  Кудін В.О. Бесіди про естетику / В.О. Кудін. – Київ, 1969. – 223с.
212971
   Бесіди про комуністичну мораль : навч. посібник для системи політ. освіти молоді. – Київ : Молодь, 1973. – 279 с. – Бібліогр.: с. 263-272 та в підрядк. приміт.
212972
  Дорфман Я.Г. Бесіди про магнетизм / Я.Г. Дорфман. – Київ, 1954. – 64 с.
212973
   Бесіди про партію. – Київ, 1970. – 348с.
212974
   Бесіди про релігію і знання : наука про Землю, небо і людину ; Виникнення релігії та її роль у суспільстві ; релігія і радянська дійсність : попул. підручник / А.В. Бєлов, В.А. Мезенцев, Л.М. Мітрохін, В.Є. Чертіхін; [А.В. Бєлов, В.А. Мезенцев, Л.М. Мітрохін, В.Є. Чертіхін]. – Київ : Політвидав України, 1965. – 351 с.
212975
  Коба В.І. Бесіди про рівняння / В.І. Коба. – Київ, 1986. – 88 с.
212976
  Броварський Г.Б. Бесіди про статут ВКП(б) : збірник статей, друкованих у газеті Правда" з 16 серпня по 26 грудня 1946 р. / Г.Б. Броварський, Л. Слєпов. – Київ : Укрполітвидав, 1947. – 85 с.
212977
   Бесіди про суспільний і державний устрій СРСР.. – Київ, 1948. – 219с.
212978
  Чепелик В.В. Бесіди про українську архітектуру / В.В. Чепелик ; за заг. ред. д-ра мистецтвознавства А.О. Пучкова ; [Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 216-221 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-111-8
212979
  Глушков В.М. Бесіди про управління / В.М. Глушков. – Київ : Політвидав України, 1973. – 206с.
212980
  Алабовский А.Н. Бесканальные теплопроводы в битумоперлитной изоляции / А.Н. Алабовский, В.И. Кравчук. – Киев : Техніка, 1985. – 104 с.
212981
  Мойсишин В.М. Бескид / Василь Мойсишин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 94с. – ISBN 966-668-120-Х
212982
  Колісник Г.А. Бескид багрянистий : роман / Г.А. Колісник. – Київ, 1967. – 250 с.
212983
  Патрус-Карпатський Бескиде, відрадо моя : поезії / Патрус-Карпатський. – Київ, 1961. – 128 с.
212984
  Гаврилець С. Бескиди - це не Бєщади / записав Орест Лопата // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 14 січня (№ 2). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова зі Стефанією Гаврилець, головою ланки Об"єднання українців в Устриках-Долішніх.
212985
  Шаповал М. Бескиди / М. Шаповал. – Київ, 1955. – 80 с.
212986
  Нижник І.Й. Бескиди : повість / І.Й. Нижник. – Львів : Каменяр, 1983. – 167 с.
212987
  Куртяк Є.Г. Бескиди : дилогії / Є.Г. Куртяк. – Київ : Дніпро, 1983. – 375 с.
212988
  Ломацький М. Бескидом Зеленим, у три р"яди садженим / Михайло Ломацький. – [ Б. м. ] : Накладом : Михайла Ковалюка, 1962. – 287 с.
212989
  Морозов Ю.Т. Бесклиновые скользящие снаряды для алмазного направленного бурения / Ю.Т. Морозов. – Л., 1981. – 110с.
212990
  Петросян Л.А. Бескоалиционные дифференциальные игры / Л.А. Петросян, Т.И. Кузьмина. – Иркутск, 1989. – 148с.
212991
  Зиборов Е.А. Бескозырки надеть! / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1983. – 336с.
212992
  Моркунас А.М. Бесколодезные присоединения притоков к коллекторам канализационных сетей : Автореф... канд. техн.наук: / Моркунас А.М.; Ленингр. инж.-строит. ин-т. – Л., 1962. – 17л.
212993
  Иванеев С.В. Бескомпромиссность как свойство правового и религиозного сознания в исламе // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 6-11. – ISSN 1812-3910


  В статье рассматривается отношение ислама и мусульманского права к общечеловеческим ценностям, анализ правового и религиозного сознания. Ислам - это очень емкий и сложный социально-духовный феномен, в котором тесно переплетены адекватные и иллюзорные ...
212994
  Лебедев В.П. Бесконечна ли Вселенная? / В.П. Лебедев. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 128 с.
212995
  Коноплин Н.Т. Бесконечная величина: повесть / Н.Т. Коноплин. – М., 1984. – 190с.
212996
  Курышев В.И. Бесконечная Вселенная / В.И. Курышев. – Иркутск : Иркутск. обл. госиздат, 1949. – 55 с.
212997
  Кострова Е.А. Бесконечная ответственность как основа социальности в философии Э.Левинаса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 26-37. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
212998
  Яси С. Бесконечная революция // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-57.
212999
  Сазонов М.Л. Бесконечность / М.Л. Сазонов. – Л., 1980. – 110с.
213000
  Селешников С.И. Бесконечность и вечность Вселенной / С.И. Селешников. – Ленинград : Знание, 1959. – 51 с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,