Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
212001
   "Боян": Самодіяльна народна чоловіча хорова капела викладачів та співробітників університету. – Ужгород, 1989. – 15с.
212002
  Зборовська Н. "Бояриня " Лесі Українки: аналітико-психологічний аспект // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 34-40. – (Філологічні науки)
212003
  Іщук-Пазуняк "Бояриня" Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 372-376. – ISBN 978-966-355-009-1
212004
  Туркевич Василь "Бояриня" Лесі Українки в оперній інтерпретації // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 162-164. – ISSN 0869-3595
212005
  Павлів І. "Бояриня" Лесі Українки: трагедія рідного краю на тлі родинного життя героїв // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 5-13. – ISSN 0130-5263
212006
  Качараба С. "Бразилійський гаразд" Андрія Чайковського: історична реальність чи художній вимисел? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 104-114. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
212007
  Шарговська О. "Брак расторгнут по прелюбодеянию жені" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 30 (233). – С. 54-57
212008
  Брехуненко В. "Брама Європи..." - прорив до нового образу України у світі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 15


  "Якісні дослідження історії всюди розраховані здебільшого на інтелектуальну верхівку і рідко коли зацікавлюють ширший загал. Через це вплив навіть блискучих новаторських наукових праць доволі важко відфільтрувати, настільки багатьма чинниками він ...
212009
   "Бранці Кремля" // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  У рамках проекту "Бранці Кремля" відбулася зустріч студентів історичного та філософського ф-тів із Героєм України, радником Міністерства інформаційної політики України В. Жемчуговим.
212010
  Капсамун І. "Брат - 3": задушення в обіймах / І. Капсамун, А. Дубровик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 233). – С. 4


  Підписані в Москві угоди реанімують модель українсько-російської співпраці радянського зразка.
212011
  Іщенко Н. "Брат", але не союзник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 3


  Белград може запропонувати Києву лише свій нейтралітет.
212012
  Гаєр Н. "Брате-друже мій єдиний...". Семен Гулак-Артемовський і Тарас Шевченнко : до 200-річчя Гулака-Артемовського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 1, 4
212013
  Бовсунівський П.В. "Брати мусульмани" як фактор світової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 71-77
212014
   "Братня" навала : війни Росії проти України XII-XXI ст. / Віктор Брехуненко, Володимир Ковальчук, Михайло Ковальчук, Вячеслав Корнієнко. – Київ : [б. в.], 2016. – 246, [2] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 246-247. – ISBN 978-966-02-7743-4
212015
  Свентах А. "Братство АТО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 17-18


  Як актор-нацгвардієць, який став волонтером, зняв з друзями документальний фільм про війну.
212016
  Наумов Сергій "Братство самостійників" у контексті українського національного руху періоду Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 21-34
212017
  Завтонов Д. "Братська любов" приносить лише занепад // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 16


  Кремль перетворив Південну Осетію на черговий проросійський анклав.
212018
  Казаков М. "Братська" реформа в Київській єпархії 1914 року – завершення розвитку православних братств Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 48-55. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується утворене на початку 1914 р. Київське єпархіальне братство. Реорганізація братств Південно-Західного краю стала регіональною парафіяльною реформою. Братства втратили характер добровільних об"єднань і фактично перетворилися на ...
212019
   [Братусь Василь Дмитрович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 1. – С. 124-129. – ISSN 2307-0404


  "...До 100-річчя від дня народження видатного організатора охорони здоров"я, державного діяча, хірурга, вченого, члена-кореспондента НАН і АМН України, заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України, премії ім. акад. О.О. Богомольця ...
212020
   Боспорские города. Т. 1 / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, М.И.Максимовой // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. – № 25 : Боспорские города. Т. 1. Итоги археологических исследований Тиритаки и Мирмекия в 1935-40 гг. / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, М.И.Максимовой. – С. 1-424, илл.
212021
   Боспорские города. Т. 2 / Под ред. Гайдукевича В.Ф., Книпович Т.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – № 85 : Боспорские города. Т. 2. Работы Боспорской экспедиции 1946-53 гг. / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, Т.Н.Книпович. – С. 1-504, рис.
212022
  Гайдукевич В.Ф. Боспорские города : Уступчатые склепы. Эллинистическая усадьба. Илурат / В.Ф. Гайдукевич. – Л., 1981. – 136с.
212023
   Боспорские надгробные рельефы. – Л., 1990. – 150с.
212024
  Горемыкина В.И. Боспорское государство в первые века нашей эры (Iв. -- первая четверть III века) : Автореф... канд. ист.наук: / Горемыкина В. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 16 с.
212025
  Ашик А. Боспорское царство, 1848
212026
  Ашик А. Боспорское царство. – Одеса, 1849
212027
  Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство / В.Ф. Гайдукевич. – Москва-Ленинград, 1949. – 624с.
212028
  Панов А.Р. Боспорское царство во внешнеполитических планах Рима в 47-46 гг. до н.э. // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 195-204. – ISSN 0321-0391
212029
  Кузьміщев О.Г. Боспорські дослідження Е.Р. фон Штерна // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 134-138. – ISSN 0235-3490


  Проаналізовано наукові дослідження визначного археолога кінця XIX - початку XX ст. Е. Р. фон Штерна, присвячені старожитностям Боспорського царства.
212030
  Мессик Х. Боссы преступного мира / Х. Мессик. – М., 1985. – 365с.
212031
  Аминов М. Бостандык / М. Аминов. – Ташкент, 1970. – 68с.
212032
  Савка М. Бостон-джаз : візії та вірші / Мар"яна Савка. – Київ : Факт, 2008. – 96с. : фот. – ISBN 978-966-359-252-7
212033
  Андрусов Н.И. Босфор и Дарданеллы : (Исторический обзор мнений об их происхождении). – 16с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф. Отд.оттиск
212034
  Андрусов Н. Босфор и Дарданеллы : (Исторический обзор мнений об их происхождении) / Н. Андрусов. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1905. – 44 с.
212035
  Нольде Б.Є. Босфор и Дарданеллы [рецензия] : ( Serge Goriainow. Le Bosphore et les Dardanelles : etude historique sur la question des detroits, d" apres la correspondance... 1910.). – [Москва], 1911. – 21 с. – (Рец. на фр. изд. 1910 г.) - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск из дурн.: Русская мысль. 1911, кн. 4


  Горяинов, С.М. (Сергей Михайлович, 1849-1918)
212036
  Богаевский П.М, Босфор и Дарданеллы в их международном положении / П.М. Богаевский, проф. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1915. – 36 с. – Без обл. - Отд. оттиск из газеты Киевлянин. 1915, № 113, 114, 115
212037
  Орешников А.В. Босфор Киммерийский в эпоху спартокидов по надписям и царским монетам : (По поводу соч.: Б. Кене "Музей кн. Кочубея" и П.О. Бурачкова "Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям северного берега Черного моря. 1884 г.") / А.В. Орешникова. – Москва : Скоропечатня О.О. Гербека, 1884. – 32 с.
212038
  Печеніна Н. Босфор Кіммерійський: сторінки військової історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 37-46
212039
  Мартинов А.Ю. Босфор та Дарданелли у вирі боротьби великих держав: до виходу монографії Машевського О.П. : [рецензія] // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 131-132. – ISBN 978-966-171-277-4
212040
  Горобець Марися Босфорська казка : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 54-56 : Фото
212041
  Прокопенко М. Босх і його шлях до світла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 8-9
212042
  Папченко Анна Босяки и королевы : обычаи / Папченко Анна, Доки Белы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 48-57 : Фото
212043
  Кідрук М. Бот : роман / Макс Кідрук. – 2-ге вид., допов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 476, [3] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Спец. відзнака за найкращий твір на тему мандрів і подорожей Міжнар. літ. конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс, пісен. лірики та творів для дітей "Коронація слова - 2012". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-14-5064-5
212044
  Муканов С.М. Ботагоз : роман / С.М. Муканов; пер. с каз. С.Родов. – 2-е. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 456 с.
212045
  Муканов С.М. Ботагоз : роман / С.М. Муканов; пер. с каз. С.Родов. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 423 с.
212046
  Муканов С. Ботагоз : роман / С. Муканов; пер. с каз. С.Родова. – 5-е. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 455 с.
212047
  Сарычева З.А. Ботаический сад им. Н.Н. Гришка НАН Украины // Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – С. 18-24. – ISBN 966-306-113-7
212048
  Береговий П.М. Ботанiчна геогpафiя / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 347с.


  1. Анотомiя та моpфологiя pослин. 2.Систематика pослин.3. Екологiя pослин, фiтоценологiя та геогpафiчне пошиpення pослин на земнiй кулi.
212049
  Білокінь І.П. Ботанiчна наука в Київському унiвеpситетi / І.П. Білокінь. – Київ, 1950. – 10с. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтозначого фак-ту КДУ ім.Т.Г. Шевченка №5, 1950р.
212050
  Білокінь І.П. Ботанiчна наука в Київському унiвеpситетi за соpок pокiв Радянської влади / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ iм. Т.Г.Шевченка, 1957. – 14с. – Окр.відбиток з: Наукові записки КДУ ім.Т.Г.Шевченка, Т.16, вип.20, Біологічний збірник №14, 1957р.
212051
  Мейер К.И. Ботаник Иван Николаевич Горожанкин и его школа (1848-1904) / К.И. Мейер. – М., 1940. – 52с.
212052
  Калиниченко И.М. Ботаник Сергей Александрович Рачинский (1833-1902) // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 10. – С. 1110-1119. – ISSN 0006-8136
212053
   Ботаника : с 43-я ил. // Минералогия : с 46-ю ил. – Санкт-Петербург, 1905. – 72 с., 4 л. ил. : ил. – (Общеполезная библиотека "Родины" ; 1905, Кн. 7)
212054
   Ботаника. – Ташкент
1. – 1933. – 103с.
212055
  Жуковский П.М. Ботаника : Учеб. пособие для растениеводческих вузов и фак. / П.М. Жуковский. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 560с.
212056
  Всесвятский Б.В. Ботаника / Б.В. Всесвятский. – 12-е изд. – Москва, 1945. – 167с.
212057
  Всесвятский Б.В. Ботаника / Б.В. Всесвятский. – 13-е изд. – Москва, 1947. – 168с.
212058
  Всесвятский Б.В. Ботаника / Б.В. Всесвятский. – 15-е изд. – Москва, 1948. – 144с.
212059
  Иванова А.М. Ботаника / А.М. Иванова. – М, 1948. – 84с.
212060
  Тетюрев В.А. Ботаника / В.А. Тетюрев. – М, 1949. – 208с.
212061
   Ботаника. – М.
2. – 1951. – 450с.
212062
  Генкель П.А. Ботаника / П.А. Генкель, Л.В. Кудряшов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1952. – 560с.
212063
  Дубянская Е.А. Ботаника / Е.А. Дубянская, Н.Т. Радциг. – Москва, 1953. – 360с.
212064
  Культиасов М.В. Ботаника : Учебник для пед. ин-тов / М.В. Культиасов. – Москва : Советская наука
Часть 1 : Анатомия и морфология растений. – 1953. – 588с.
212065
   Ботаника. – М.
1. – 1954. – 628с.
212066
  Культиасов М.В. Ботаника : Учебник для пед. ин-тов / М.В. Культиасов. – Москва : Советская наука
Часть 2 : Систематика растений. – 1955. – 631с.
212067
   Ботаника. – Изд. 6-е. – Москва
1. – 1958. – 419с.
212068
  Глуздаков И С. Ботаника / И С. Глуздаков, Н.П. Луцкевич. – Новосибирск, 1961. – 52с.
212069
  Глуздаков И С. Ботаника / И С. Глуздаков, Н.П. Луцкевич. – Новосибирск, 1961. – 24с.
212070
  Генкель П.А. Ботаника / П.А. Генкель, Л.В. Кудряшов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1964. – 695с.
212071
  Исаин В.Н. Ботаника : (Теоретический и практический курс): Учебник для сельскохоз. техникумов / В.Н. Исаин, В.Н. Юрцев. – 9-е, перераб. и доп. изд. – Москва : Колос, 1966. – 519с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов)
212072
  Лейсле В.Ф. Ботаника / В.Ф. Лейсле. – Москва : Высшая школа, 1966. – 349с.
212073
   Ботаника. – М.
1. – 1966. – 423с.
212074
  Всесвятский Б.В. Ботаника : Учебник для 5-6 классов средней школы / Б.В. Всесвятский. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1967. – 214с.
212075
  Тихомиров Федор Константинович Ботаника / Тихомиров Федор Константинович. – 4е изд. – Москва : Высшая школа, 1974. – 397с.
212076
  Хржановский В.Г. Ботаника : Учебное пособие / В.Г. Хржановский, И.М. Краевский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Высшая школа, 1975. – 375с.
212077
  Комарницкий Н.А. Ботаника / Н.А. Комарницкий. – 7-е изд. перераб. – Москва, 1975. – 608с.
212078
  Кочемарова И.П. Ботаника / И.П. Кочемарова, Н О. Чистякова, . – М, 1978. – 40с.
212079
  Тихомиров Федор Константинович Ботаника / Тихомиров Федор Константинович. – 4е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 439с.
212080
  Корчагина В.А. Ботаника / В.А. Корчагина. – 13-е изд. – М., 1979. – 271с.
212081
  Медведева В.М. Ботаника / В.М. Медведева. – М, 1980. – 296с.
212082
  Жуковский П.М. Ботаника / П.М. Жуковский. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Колос, 1982. – 623с.
212083
  Корчагина В.А. Ботаника / В.А. Корчагина. – 17-е изд. перераб. – М., 1984. – 255с.
212084
  Корчагина В.А. Ботаника / В.А. Корчагина. – 18-е изд. – М., 1985. – 256с.
212085
  Тихомиров Вадим Николаевич Ботаника : Высшие растения / Тихомиров Вадим Николаевич, Чистякова Ольга Николаевна. – М. : Изд-во Моск. ун-та
Вып. 2; Ч.1. – 1985. – 72с.
212086
  Хржановский В.Г. Ботаника / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – М, 1988. – 383с.
212087
  Матвеева Г.В. Ботаника / Г.В. Матвеева, А.Д. Тарабрин. – М., 1989. – 287с.
212088
  Родионова А.С. Ботаника / А.С. Родионова. – Ленинград, 1990. – 303с.
212089
  Яковлев Ботаника / Яковлев, В.А. Челомбитько. – М, 1990. – 367с.
212090
   Ботаника [Конволют]. – Компакт сост. из 25 отд. оттисков
212091
  Марков М.В. Ботаника в Казанском университете за 175 лет / М.В. Марков. – Казань, 1980. – 104с.
212092
   Ботаника в Казахстане. – Алма-Ата, 1959. – 160с.
212093
  Вильден К. Ботаника Вилльденова, заключающая в себя терминологию, разные системы, ботанические правила, названия растений, естествословие, болезни и историю прозябаемых, и наконец историю самаго травопознания. – Москва : В Театральной типографии, 1819. – 716 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра.
212094
  Мясоедова О.М. Ботаника и зоология / О.М. Мясоедова. – Днепропетровск, 1990. – 72с.
212095
   Ботаника и микология: современные горизонты = Botany and Mycology: modern horizons : сб. трудов, посвящ. 80-летию со дня рожд. акад. АН Украины А.М.Гродзинского (1926-1988) / М. Бошкаю, Л. Бродский, Л.И. Булах, С.П. Буюн, О.Н. и др. Вассер; [Нац. акад. наук Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины ; ред. совет.: С.П. Вассер и др. ; отв. ред. А.А. Созинов]. – Київ : Академпериодика, 2007. – 321, [3] с., [4] л. фот. : ил., табл., фот. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Парал. тит. л. на англ. яз. - Указ.: с. 314-321. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-085-7
212096
   Ботаника и физиология растений. – Новосибирск, 1974. – 68с.
212097
  Суворов Ботаника с основами геоботаники. / Суворов, И.Н. Воронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1979. – 560с.
212098
  Журбин А.И. Ботаника с основами общей биологии / А.И. Журбин. – М., 1968. – 504с.
212099
  Келлер Б.А. Ботаника с основами физиологии / Б.А. Келлер. – Москва-Ленинград, 1933. – 289с.
212100
  Блукет Н.А. Ботаника с основами физиологии растений / Н.А. Блукет. – М, 1975. – 607с.
212101
   Ботаника с основами фитоценологии : анатомия и морфология растений : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Биология" в области образования и педагогики / Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский, Т.Б. Батыгина, Н.И. и др. Шорина; Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский, Т.Б. Батыгина, Н.И. Шорина и др. – Москва : Академкнига, 2007. – 544 с. : илл. – ISBN 978-5-94628-237-6
212102
   Ботаника с основами экологии. – М., 1979. – 320с.
212103
  Лисов Н.Д. Ботаника с основами экологии / Н.Д. Лисов. – Минск, 1991. – 103с.
212104
  Нехлюдова А.С. Ботаника с основами экологии растений / А.С. Нехлюдова, И.А. Акимов. – М., 1978. – 128с.
212105
  Галенко Ж.Г. Ботаника тропических волокнистых растений : учебное пособие / Ж.Г. Галенко, Т.В. Вещикова. – Москва, 1975. – 52 с.
212106
  Генкель П.А. Ботаника. / П.А. Генкель, Л.В. Кудряшов. – М, 1950. – 536с.
212107
  Чистякова О.Н. Ботаника. / О.Н. Чистякова, А.Н. Сладков. – Москва
1. – 1983. – 58с.
212108
   Ботаника. Анатомия и морфология растений. – Москва : Просвещение, 1978. – 480с.
212109
  Борзова И.А. Ботаника. Высшие растения / И.А. Борзова. – М., 1963. – 56с.
212110
  Борзова И.А. Ботаника. Высшие растения / И.А. Борзова. – М., 1964. – 56с.
212111
  Борзова И.А. Ботаника. Высшие растения / И.А. Борзова. – М., 1968. – 48с.
212112
  Келлер Б.А. Ботаника. Главные факты и закономерности / Б.А. Келлер. – 2-е перераб. изд. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1935. – 470с.
212113
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения / Е.С. Клюшникова, Т.П. Сизова. – 6-е изд. – Москва, 1969. – 32с.
212114
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения / Е.С. Клюшникова, Т.П. Сизова. – имд. 7-е. – Москва, 1972. – 32с.
212115
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения / Е.С. Клюшникова. – Москва, 1983. – 36с.
212116
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения : Метод. указания для студентов-заочников биологических ф-тов гос. ун-тов / Е.С. Клюшникова, Т.П. Сизова, Л.М. Левкина; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Науч.-метод. кабинет по заочному и вечернему обучению МГУ. – Изд-е 10-е, доп. – Москва, 1987. – 32с.
212117
  Кудряшов Л.В. Ботаника. Систематика и география растений. Уч.-метод. пособие / Л.В. Кудряшов. – М.
Ч. 2. – 1949. – 120с.
212118
  Игнатьев Б.В. Ботаника. Уч. для пед. уч. / Б.В. Игнатьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1952. – 304с.
212119
   Ботаника: морфология и анатомия растений : [ Учеб. пособие для пед. ин-тов по биол. и хим. спец. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 479 [1] с. : илл. – Библиогр.: Предм. указ.: с. 468-478. – ISBN 5-09-000652-0
212120
  Зарубина Тата Ботаника: Способы передвижения семян. Плодитесь и разлетайтесь / Зарубина Тата, Цанкль Зольвин // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 176-183 : фото
212121
  Галактионов С.Г. Ботаники с гальванометром / С.Г. Галактионов, В.М. Юрин. – Москва : Знание, 1979. – 144с.
212122
  Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции / Н.И. Вавилов. – Москва; Ленинград : Огиз-Сельхозгиз, 1935. – 60с.
212123
  Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции : (учение об исходном материале в селекции) / Н.И. Вавилов. – Б.м. : Б.и., 1936. – 74с.
212124
  Коннов А.А. Ботанико-географические особенности арчовников Кусавли-Сая в Туркестанском хребте : Автореф... кандидата биол.наук: / Коннов А.А.; Ботан. ин-т АН Таджик. ССР. – Душанбе, 1964. – 21л.
212125
  Михайлова С.Г. Ботанико-географические особенности луговой растительности Западного Памира. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Михайлова С.Г.; Тад. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.25
212126
  Флеров А. Ботанико-географические очерки / А. Флеров
ч. 3 : Ростовский край. – С. 195-218. – Отдельный оттиск: Земледелие
212127
  Копачевская М.Н. Ботанико-географические очерки болот Волынской губернии : Отчет М.Н. Копачевской по командировке 1912 года в Овручевский уезд. – [Житомир] : [Электр. тип. наследн. М. Дененмана], 1912. – 74 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Павлу Аполлоновичу от автора 28/III 1914 г.
212128
  Поляков П.П. Ботанико-географические очерки Кузнецкой котловины, салаира и западной предсалаирской полосы. / П.П. Поляков. – Л., 1934. – 64с.
212129
   Ботанико-географические районы СССР. – Москва : Наука, 1974. – 123 с.
212130
  Гагнидзе Р.И. Ботанико-географический анализ флороценотического комплекса субальпийского высокотравья Кавказа / Р.И. Гагнидзе. – Тбилиси, 1974. – 226с.
212131
  Юрцев Б.А. Ботанико-географический анализ флоры и растительности горного узла Сунтар-Хаята (Верхояно-Колымская горная страна) : Автореф... кандидата биол., дисс. допущена к защите в качестве докторскойнаук: / Юрцев Б.А.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Л., 1965. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
212132
  Кузнецов Н.И. Ботанико-географический атлас земного шара / Н.И. Кузнецов, проф. ; Георг. ин-т. Георг.-экон. исслед. ин-т. – Петербург : Изд. Географ. ин-том ; Тип. Главного Ботанического управления
Вып. 2-3 : Palmae, Triticum / [Проф. Н. Кузнецов, К. Фляксбергер]. – 1923. – 10, 18 стб., 2 л. карт.
212133
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР / Н.А. Буш. – 2-е испр. и доп. изд. – Л., 1932. – 160с.
212134
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР / Н.А. Буш. – 3-е доп. изд. – Л., 1933. – 171с.
212135
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР / Н.А. Буш. – 4-е доп. и испр. изд. – Л., 1935. – 192с.
212136
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР и Кавказа / Н.А. Буш. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 329с. – (Серия научно-справочная)
212137
  Кнорринг фон О.Э. Ботанико-географический очерк Наманганского уезда / О.Э. фон Кнорринг. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс, 1915. – [4], 111 с., 11 л. ил., карт : ил., карт, табл. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1912 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 5)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
212138
  Краснов А.Н. Ботанико-географический очерк Полтавской губернии / А.Н. Краснов. – Санкт-Петербург : Тип. Е. Евдокимова, 1894. – 145 с. – Отд. оттиск: Материалы к оценке земель Полтавской губернии, Естественно-историческая часть, изд. под ред. проф. Докучаева
212139
  Ганешин С.С. Ботанико-географический очерк Средней части Акмолинской области / С.С. Ганешин. – Петроград : Тип. М.П. Фроловой (влад. А.Э. Коллинс), 1917. – [6], 57 с., 4 л. ил.-фото : ил. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1914 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 1)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
212140
  Федченко Б.А. Ботанико-географический сборник / Б.А. Федченко, В.Л. Некрасова. – Ленинград, 1925. – 232с.
212141
  Кинзикаева Г.К. Ботанико-географическое и систематическое исследование солянок Таджикистана (Solsola L, Aellenia Ulbr. и Climacoptera Botsch) : Автореф... канд. биол.наук: / Кинзикаева Г.К.; АН Таджик. ССР. Отд-ние биол. – Душанбе, 1965. – 17л.
212142
  Барбарич А.И. Ботанико-географическое исследования Украинского Полесья; вопросы флористики, история ботанических исследований и растительного ресурсоведения Украинской ССР : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Барбарич А.И. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 28 с.
212143
  Кузнецов Н.И. Ботанико-географическое картирование Европейской России / Н.И. Кузнецов. – 309-320с.
212144
  Огуреева Г.Н. Ботанико-географическое районирование СССР / Г.Н. Огуреева. – М., 1991. – 76с.
212145
  Хитрово В.Н. Ботанико-топографические очерки по Галичье горе (В 1 районе бассейна Дона) / В.Н. Хитрово. – Орел-Киев : Изд. О-ва для исследования природы Орловской губернии, 1913. – 118 с., 5 л. ил : ил. – Библиогр.: "Список упоминаемой литературы" (с. 113-114). – (Материалы к познанию природы Орловской губернии ; № 19)


  Экз. № 125094 без обл. и 5 л. ил.
212146
   Ботанико-фармакогностический словарь. – Москва : Высшая школа, 1990. – 270 с.
212147
  Новопокровский И.В. Ботаникогеографические исследования юговосточной части Ставропольской губернии и смежной части Терской области, 1906. – С. 167-249. – Отд. оттиск
212148
  Липский В.И. Ботаничекая экскурсия за Каспий : (Из Ботанического кабинета университета Св. Владимира) / [соч.] Владимира Липского. – Киев : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1891. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1891. Т. 12 [11]


  На тит. л. надпись: Ботаническому ренегату,, добрейшему Василию Карловичу Совинскому от автора 18 03 1891
212149
  Дильс Я. Ботаническая география / Л. Дильс ; Пер. с нем. под ред. чл. Бюро по прикл. ботанике П.И. Мищенко. – Петроград : Тип. К. Маттисена, 1916. – 138 с., карт. – Отд. оттиск: Труды по прикладной ботанике1916, 9, № 4-6, 10. – Библиогр. в примеч. – (Труды Бюро по прикладной ботанике / Учен. ком. М-ва зем., изд. под ред. зав. Бюро Роб. Эд. Регеля ; Год 9 - 1916. Прилож. 16)


  Пер.: Мищенко Лев Леонидович (1909-1989)
212150
  Федорук А.Т. Ботаническая география : Полевая практика / А.Т. Федорук. – Минск : Изд-во БГУ, 1976. – 224с.
212151
  Огуреева Г.Н. Ботаническая география Алтая / Г.Н. Огуреева. – Москва : Наука, 1980. – 188с.
212152
  Павлов Н.В. Ботаническая география зарубежных стран / Н.В. Павлов. – М
1,2. – 1965. – 311с.
212153
  Гагнидзе Р.И. Ботаническая география и флора Рача-Лечхуми / Р.И. Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе. – Тбилиси, 1985. – 148с.
212154
  Зауер Л.М. Ботаническая география с основами ботаники. Методическое письмо / Л.М. Зауер. – Ленинград, 1955. – 72с.
212155
  Прозоровский Н.А. Ботаническая география с основами общей ботаники / Н.А. Прозоровский. – М., 1956. – 482с.
212156
   Ботаническая география с основами экологии растений : Учеб. пособие для вузов. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 255с.
212157
   Ботаническая география Северного Прикаспия. – Л., 1977. – 159с.
212158
  Шумилова Л.В. Ботаническая география Сибири / Л.В. Шумилова. – Томск, 1962. – 440с.
212159
  Павлов Н.В. Ботаническая география СССР / Н.В. Павлов. – Алма-Ата : Изд-во АН КССР, 1948. – 704с.
212160
  Агаханянц О.Е. Ботаническая география СССР : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2106 "Биология" и 2107 "География" / О.Е. Агаханянц. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 175 с.
212161
  Карамышева З.В. Ботаническая география степной части Центрального Казахстана / З.В. Карамышева, Е.И. Рачковская. – Л., 1973. – 278с.
212162
  Дженсен У.А. Ботаническая гистохимия. / У.А. Дженсен. – Москва, 1965. – 377с.
212163
  Куницкий Б.А. Ботаническая и леводственная характеристика осины с заметками относительно ее употребления / [соч.] Б. Куницкого. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С. Муллер и И. Богельман, 1888. – 115 с., VII табл. ил. – В кн., 3 ил. табл. - Отд. оттиск: Ежегоднике Санкт-Петербургского лесного института. 1888


  На обл. дарств. надпись: Дорогому товарищу Павлу Алексеевичу от автора. 4 марта 1888 г. подпись
212164
  Демешева Г.А. Ботаническая литература Казахстана / Г.А. Демешева. – Алма-Ата, 1971. – 426с.
212165
  Прозина М.Н. Ботаническая микротехника / М.Н. Прозина. – Москва : Высшая школа, 1960. – 206с.
212166
  Алексеев Е.Б. Ботаническая номенклатура / Е.Б. Алексеев, И.А. Губанов, В.Н. Тихомиров. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 166, [1] с. – Библиогр.: с. 161-165
212167
  Пачоский И. Ботаническая экскурсия в Аскания Нова и на Сиваш // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – 21 с.
212168
   Ботанические и фитохимические исследования Hyssopus officinalis L. культивируемого в Казахстане / Н. Курбатова, Н. Мухитдинов, А. Туякова, К. Абидкулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 95-97. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  В статье приводятся данные ботанико-фитохимического исследования Hyssopus officinalis L. Полученные результаты свидетельствуют об успешном введении в культуру взятого для изучения вида, как с точки зрения морфологических и анатомических исследований, ...
212169
  Лях В.А. Ботанические и цитогенетические особенности видов рода Linum L. и биотехнологические пути работы с ними = Botanical and cytogenetic peculiarities and biotechnological techniques for work with Llinum L. genus species / В.А. Лях, А.И. Сорока. – Запорожье : Запорож. нац. ун-т, 2008. – 181, [1] c. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 171-180. – ISBN 966-599-310-0
212170
  Липский В.И. Ботанические исследования в Закаспийской области : (с 16 табл. рис.) / [соч.] В.И. Липского, гл. бот. Имп. Бот. сада Петра Великого. – Петрогрд : Тип. А.Э. Коллинс, 1915. – [2], 78 с., 16 л. ил. : ил. – Экз. в разныз тип. переплетах. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1912 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 4)
212171
   Ботанические исследования в заповедниках РСФСР. – М., 1984. – 144с.
212172
   Ботанические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1988. – 114с.
212173
   Ботанические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1989. – 196с.
212174
   Ботанические исследования в Эстонской ССР. – Тарту, 1959. – 52с.
212175
   Ботанические исследования за полярным кругом. – Ленинград : Наука, 1987. – 136с.
212176
   Ботанические исследования на Украине. – Киев, 1990. – 126с.
212177
   Ботанические исследования на Урале. – Свердловск, 1986. – 160с.
212178
  Кэмпбел Д.Х. Ботанические ландшафты земного шара : Очерки по географии растений / Д.Х. Кэмпбел. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1948. – 440с.
212179
   Ботанические материалы гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова Академии наук СССР. – Москва ; Ленинград
Т. 9, вып. 4-12. – 1946. – С. 113-266
212180
   Ботанические материалы гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова Академии наук СССР : указатели и библиография к томам 1-20. – Москва ; Ленинград : [б.и.], 1962. – 271, [1] с.
212181
  Полянская О.С. Ботанические наблюдения в городских садах и парках. / О.С. Полянская, О.С. Стрелкова. – Л., 1957. – 141с.
212182
  Яровенко Е. Ботанические объекты Нараттюбинского хребта, нуждающиеся в охране // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Изучена флора Нараттюбинского хребта Предгорного Дагестана. Предложено для охраны 34 редких вида и 2 типа редких растительных сообществ. Даны рекомендации по охране редких видов. The flora of Daghestan Narattubinsk mountain ringe is studied. 34 rare ...
212183
  Палибин И.В. Ботанические сады и музеи Швеции, Норвегии и Дании / И.В. Палибин. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд", 1905. – 43 с. : ил. – Отд. оттиск: Труды Имп. Ботанического сада - "Acra Horti Petropolirani", приложение к т. 24
212184
   Ботанические сады как центры итродукции растений. – Тарту, 1978. – 139с.
212185
  Липский В.И. Ботанические сады Мадрда Лиссабона и Кью : Отчет о заграничной командировке 1905 г. В.И. Липского, гл. ботаника Имп. Спб. ботан. сада. – Санкт-Петербург : Типо-лит. "Герольд", 1906. – 267 с., 3 л. ил.
212186
   Ботанические сады мира. – М., 1959. – 104с.
212187
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1971. – 472с.
212188
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1977. – 226с.
212189
   Ботанические сады Прибалтики. – Ригв, 1980. – 158с.
212190
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1982. – 232с.
212191
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1987. – 255с.
212192
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1988. – 160с.
212193
   Ботанические сады СССР. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 127с.
212194
  Лапин П.И. Ботанические сады СССР / П.И. Лапин. – Москва, 1984. – 215с.
212195
  Цицин Н.В. Ботанические сады СССР. / Н.В. Цицин. – Москва, 1974. – 191с.
212196
  Астров А.В. Ботанические сады Центральной Европы / А.В. Астров; Отв.ред.Н.В.Цицин. – Москва : Наука, 1976. – 120с.
212197
  Соколов М.П. Ботанические сады, основа их устройства и планировки / М.П. Соколов. – М-Л, 1959. – 200с.
212198
  Сытник К.М. Ботанические тетради / К.М. Сытник, В.С. Галузинская. – К., 1986. – 236с.
212199
  Барбарич А.И. Ботанические туpистские экскуpсии в Болгаpию и Чехословакию / А.И. Барбарич; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР, 1959. – 422-426с. – Отд.оттиск: Ботанический журнал XLIV
212200
  Барбарич А.И. Ботанические туристические экскурсии в Болгарию и Чехословакию / А.И. Барбарич, И.П. Белоконь. – М, 1959. – 422-426с.
212201
  Липский В.И. Ботанические учреждения и сады в Южной Европе и Северной Африке : (с чертжами и планами) / [соч.] В.И. Липского, гл. бот. Имп. СПб. Ботанического сада. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1903. – [4], 128 : черт. – Прилож. к: Труды Тифлиского ботан. сада, 1902-1904


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Василию Карловичу Совинскому от автора
212202
  Раевский В.А. Ботанические экскурсии : книжка для образовательных прогулок с детьми / В. Раевский. – Москва : Изд. К.И. Тихомирова, 1902. – XXIII, 208 с., 15 л. ил., нот. : ил.
212203
  Кузнецов Н.И. Ботанические экскурсии : Краткое руководство к ведению ботанических экскурсий : Пособие для слушателей и слушательниц высш. учеб. заведений, для преподающих в сред. и низш. школах и для самообразования / Н.И. Кузнецов, проф. – Симферополь : Изд. и тип. Таврического Губернского правления, 1920. – 39с.
212204
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – М.-Л., 1935. – 144с.
212205
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – М., 1950. – 292с.
212206
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – Москва, 1968. – 241с.
212207
  Беляева Л.Т. Ботанические экскурсии в природу / Л.Т. Беляева. – Москва, 1955. – 248 с.
212208
  Беляева Л.Т. Ботанические экскурсии в природу / Л.Т. Беляева. – Изд.2-е. – М., 1958. – 244с.
212209
  Жудова П.П. Ботанические экскурсии в Чашникове Московской области / П.П. Жудова. – М, 1963. – 163с.
212210
  Попов К.П. Ботанические экскурсии по горному Крыму. / К.П. Попов. – Симферополь, 1962. – 88с.
212211
   Ботанический атлас. – Москва-Ленинград : Изд-во сель-хоз. л-ры, 1963. – 503 с.
212212
  Шуберт В.Д. Ботанический атлас Шуберта, как вспомогательное дополнение ко всякому учебному руководству с приложением краткого пояснительного текста в переводе Н.И. Раевского. – 2-е из. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца Ф.А. Битенпажа, 1879. – [10], 68 с., 53 л. цв. ил. : ил. – Экз. деф., отстутств 3 цв. ил.


  На кн. печать: Из книг ....
212213
  Гофман К. Ботанический атласпо системе Де-Кандоля : 80 хромолитографированніх таблиц, изображающих 459 растений в красках, и 30 листов текста с 508 политипажами : С имненениями и доп. применительно к России под ред. А.Ф. Баталина б. дир. и Н.А. Монтеверде / К Гофман. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1897. – [8], XXXII, 188, XIV с., 80 л. цв. ил. : ил., табл.


  Ред.: Монтеверде, Николай Августинович (1856-1929) Баталин, Александр Федорович (1847-1896)
212214
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 2. – 1995
212215
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 3. – 1995
212216
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 4. – 1995
212217
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 5. – 1995
212218
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 6. – 1995
212219
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 7. – 1995
212220
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 8. – 1995
212221
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 9. – 1995
212222
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 10. – 1995
212223
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 11. – 1995
212224
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 12. – 1995
212225
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 1. – 1995
212226
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 1. – 1996
212227
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 2. – 1996
212228
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 3. – 1996
212229
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 4. – 1996
212230
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 5. – 1996
212231
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 6. – 1996
212232
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 7. – 1996
212233
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 8. – 1996
212234
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 9. – 1996
212235
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 10. – 1996
212236
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 11. – 1996
212237
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 2. – 1997
212238
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 3. – 1997
212239
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 4. – 1997
212240
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 5. – 1997
212241
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 6. – 1997
212242
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 1. – 1997
212243
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 12. – 2009
212244
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 10. – 2009
212245
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 7. – 2009
212246
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 8. – 2009
212247
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 9. – 2009
212248
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 11. – 2009
212249
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 1. – 2010
212250
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 2. – 2010
212251
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 3. – 2010
212252
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 4. – 2010
212253
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 5. – 2010
212254
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 6. – 2010
212255
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 7. – 2010
212256
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 8. – 2010
212257
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 9. – 2010
212258
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 10. – 2010
212259
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 11. – 2010
212260
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 12. – 2010
212261
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 96, № 2. – 2010
212262
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 96 , № 1. – 2010
212263
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 1. – 2011
212264
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 2. – 2011
212265
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 7. – 2011
212266
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 8. – 2011
212267
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 3. – 2011
212268
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 4. – 2011
212269
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 9. – 2011
212270
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 5. – 2011
212271
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 6. – 2011
212272
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 10. – 2011
212273
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 11. – 2011
212274
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 12. – 2011
212275
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212276
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 11. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212277
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 12. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212278
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 8. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212279
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 9. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212280
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 10. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212281
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212282
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212283
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212284
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212285
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212286
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 7. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
212287
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212288
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212289
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212290
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212291
   Ботанический журнал / Российская акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212292
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212293
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212294
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212295
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212296
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212297
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212298
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
212299
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212300
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212301
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212302
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212303
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212304
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212305
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 9. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212306
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212307
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212308
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212309
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
212310
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212311
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212312
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212313
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212314
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212315
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212316
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212317
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212318
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212319
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 12. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212320
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212321
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
212322
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 1. – 2016. – С. 1-120. – Резюме на рус., англ. яз.
212323
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 2. – 2016. – С. 121-248. – Резюме на рус., англ. яз.
212324
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 3. – 2016. – С. 249-344. – Резюме на рус., англ. яз.
212325
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 4. – 2016. – С. 345-472. – Резюме на рус., англ. яз.
212326
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 5. – 2016. – С. 473-600. – Резюме на рус., англ. яз.
212327
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 6. – 2016. – С. 601-752. – Резюме на рус., англ. яз.
212328
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 7. – 2016. – С. 753-864. – Резюме на рус., англ. яз.
212329
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 8. – 2016. – С. 865-992. – Резюме на рус., англ. яз.
212330
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 12. – 2016. – С. 1361-1504. – Резюме на рус., англ. яз.
212331
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 9. – 2016. – С. 993-1104. – Резюме на рус., англ. яз.
212332
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 10. – 2016. – С. 1105-1256. – Резюме на рус., англ. яз.
212333
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 11. – 2016. – С. 1257-1360. – Резюме на рус., англ. яз.
212334
   Ботанический кружок слушательниц Стебутовских Высших Женских Сельско-хозяйственных курсов за первые два года его существования. – Санкт-Петербург : Тип. А.В. Орлова, 1912. – 19 с. – Без тит. л.
212335
   Ботанический музей (Киев). – Киев, 1986. – 63с.
212336
   Ботанический музей. Киев. – Киев, 1976. – 143с.
212337
  Карасев Г.М. Ботанический парк "Аскания-Нова" : итоги работ / Г.М. Карасев ; Укр. науч.-исслед. ин-т животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова "Аскания-Нова". – Киев : Госсельхозиздат УССР, 1962. – 201 с. – Библиогр.: с. 164
212338
   Ботанический сад Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 58с.
212339
   Ботанический сад Академии наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1972. – 123с.
212340
   Ботанический сад АН Киргизской ССР. – Фрунзе, 1988. – 36с.
212341
  Русанов Ф.Н. Ботанический сад АН УзССР. / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1963. – 76с.
212342
  Машкин С.И. Ботанический сад ВГУ / С.И. Машкин. – Воронеж, 1954. – 104с.
212343
   Ботанический сад Дальневосточного научного центра АН СССР. – М., 1980. – 40с.
212344
  Акимов Иван Алексеевич Ботанический сад и озеленение г.Орла : Автореф... канд. биол.наук: / Акимов Иван Алексеевич; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1962. – 19 с.
212345
  Сарычева З.А. Ботанический сад им. А.В. Фомина Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченка // Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – С. 25-32. – ISBN 966-306-113-7
212346
  Матвеева Р. Ботанический сад им. В.М. Крутовского - один из старейших садов Российской Федерации / Р. Матвеева, О. Буторова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статье приведены история создании Ботанического сада и сведения об его основателе - Всеволоде Михайловиче Крутовском. В Ботаническом саду, создаваемом с 1904 г., выращиваются яблоня в новой форме, груша, слива, интродуценты. Проводится изучение ...
212347
  Кропотова И.И. и др. Ботанический сад Московского университета, 1706-1981 : Библиография (К 275-летию Ботан. сада МГУ) / Сост.: И. И. Кропотова, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 180с.
212348
   Ботанический сад на Урале. – Свердловск, 1986. – 89с.
212349
  Жаренко А.З. Ботанический сад Одесского университета / А.З. Жаренко. – К.-Одесса, 1980. – 56с.
212350
  Жуковский А.В. Ботанический сад при Ворошиловском государственном педагогическом институте. / А.В. Жуковский. – Ворошиловск, 1939. – 15с.
212351
   Ботанический сад. Ленинград. – Л., 1973. – 52с.
212352
   Ботанический сад. Парк во все времена года. – М.-Л., 1959. – 40с.
212353
   Ботанический сад. Рига. – Рига, 1974. – 44с.
212354
   Ботанический сад. Рига. – Рига, 1983. – 320с.
212355
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов; Под ред. Ф.Х. Бахтеева. – Москва : Глав.ред. ин. научно-тех.словарей физматгиза, 1960. – 335с.
212356
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 335с.
212357
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 335с.
212358
  Гофманъ К. Ботаническій Атласъ : по системе Де-Кандоля / Под ред. Н.А. Монтеверде. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : Изданіе А.Ф. Девріена, 1899. – 289с. : 80
212359
   Ботаническое описание Военно-Грузинской дороги. – Тбилиси, 1975. – 96с.
212360
  Степнин Г.И. Ботаническое ресурсоведение / Г.И. Степнин, А.В. Рогинский. – Ростов-на-Дону, 1991. – 176с.
212361
  Круть М.В. Ботанік і ентомолог - Х.Х. Стевен // Український ентомологічний журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України ; редкол.: Пучков О.В., Федоренко В.П., Акімов І.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 44-48. – ISSN 2226-4272


  Х.Х. Стевен - відомий ботанік, ентомолог, садівник, засновник і перший директор Нікітського ботанічного саду, голвний інспектор шовківництва та сільського господарства півдня Росії.
212362
   Ботанік і мікробіолог // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 430-434. – ISBN 966-505-054-0
212363
  Барштейн В.Ю. Ботанік та фізіолог рослин, засновник хроматографії (до 140-річчя з дня народження Михайла Семеновича Цвєта) / В.Ю. Барштейн, Я.Б. Блюм // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 72-75. – ISSN 0372-6436
212364
  Віленський Д.Г. Ботаніка / Д.Г. Віленський. – Харків, 1928. – 484с.
212365
  Віленський Д.Г. Ботаніка / Д.Г. Віленський. – Харків, 1932. – 322с.
212366
  Жадовський Б.Е. Ботаніка / Б.Е. Жадовський. – К., 1940. – 236с.
212367
   Ботаніка : Для педагогічних інститутів і університетів. – Переклад з 5-го переробл. рос. видання. – Київ
Том 2 : Систематика рослин. – 1952. – 460с.
212368
  Тетюрьов В.О. Ботаніка / В.О. Тетюрьов. – Вид. 5-е. – К, 1953. – 192с.
212369
  Тетюрьов В.О. Ботаніка / В.О. Тетюрьов. – Вид. 7-е. – К, 1955. – 192с.
212370
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – 4-е изд. – Київ, 1960. – 192с.
212371
   Ботаніка. – К., 1962. – 68с.
212372
   Ботаніка. – К.
1. – 1962. – 48с.
212373
   Ботаніка. – К.
2. – 1962. – 145с.
212374
   Ботаніка. – К.
4. – 1962. – 17с.
212375
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – Київ, 1965. – 208с.
212376
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – Вид. 10-е. – Київ, 1966. – 1966с.
212377
  Ісаїн В.М. Ботаніка / В.М. Ісаїн, В.М. Юрцев. – К, 1967. – 495с.
212378
  Потульницький П.М. та ін. Ботаніка / П.М. та ін. Потульницький. – Київ, 1971. – 354с.
212379
  Поліщук Л.К. Ботаніка / Л.К. Поліщук, П.М. Береговий. – К., 1974. – 264с.
212380
  Стеблянко М.І. Ботаніка / М.І. Стеблянко. – Київ, 1981. – 161 с.
212381
  Коргагіна В.О. Ботаніка / В.О. Коргагіна. – 16-е вид. – К., 1983. – 240с.
212382
  Хржановский В.Г. Ботаніка / В.Г. Хржановский, С.П. Пономаренко. – К, 1985. – 391с.
212383
  Корчагіна В.А. Ботаніка / В.А. Корчагіна. – 20-е вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 256с.
212384
   Ботаніка : підручник / Б.Є. Якубенко [та ін.] ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Б.Є. Якубенка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 429-430. – ISBN 978-617-7507-74-0
212385
  Бойко М.Ф. Ботаніка : водорості та мохоподібні : [навч. посібник] / М.Ф. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. держ. ун-т. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Ліра-К, 2019. – 271, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 251-269. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-966-2609-39-4
212386
   Ботаніка [Електронний ресурс] : Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійнохї програми бакалавра за напрямом 0704 "біологія". – Київ : КНУТШ, 2007. – 42 с.
212387
  Мороз І.В. Ботаніка з основами екології : Навчальний посібник для студ. педагог. факультетів педагог. навч. закладів / І.В. Мороз, Гришко-Богменко. – Київ : Вища школа, 1994. – 240с. – ISBN 5-11-004008-7
212388
  Блукет Н.О. Ботаніка з основами фізіології рослин / Н.О. Блукет, Л.С. Родман, С.О. Пузанова. – Київ, 1977. – 576с.
212389
  Генкель П.О. Ботаніка. / П.О. Генкель, Л.В. Кудряшов. – К, 1951. – 508с.
212390
  Стеблянко М.І. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин : Навч. посібник / М.І. Стеблянко, К.Д. Гончарова, Н.Г. Закорко; За ред. М.І Стеблянка. – Київ : Вища школа, 1995. – 384с. – ISBN 5-11-004290-X
212391
   Ботаніка. Вищі рослини : Підручник / Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 432с. – ISBN 966-7459-80-2
212392
  Нечитайло В.А. Ботаніка. Вищі рослини : підручник / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 432 с. : іл. – ISBN 966-7459-80-2
212393
  Нечитайло В.А. Ботаніка. Вищі рослини : підручник для студентів біологічних спеціальностей вузів / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 432 с. – ISBN 966-7459-80-2
212394
   Ботаніка. Водорості та гриби : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Арістей, 2006. – 476с. – ISBN 966-8458-67-2
212395
   Ботаніка. Водорості та гриби : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Костіков, В.В. Джаган, Е.М. Демченко, О.А. Бойко, В.Р. Бойко, П.О. Романенко; І.Ю. Костіков [и др.] ; МОНУ ; КНУТШ ; за ред. І.Ю. Костікова. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Арістей, 2007. – 476с. – ISBN 966-8458-67-2
212396
   Ботаніка. Водорості та гриби [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / І.Ю. Костіков, В.В. Джаган, Е.М. Демченко, О.А. Бойко, В.Р. Бойко, П.О. Романенко; (під ред. І.Ю. Костікова та В.В. Джаган). – Київ, 2004. – 267 с. : іл.
212397
  Липа О.Л. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин : Підручник для студ. біол. спец.ун-тів і пед. ін-тів / О.Л. Липа, І.А. Добровольський. – Київ : Вища школа, 1975. – 400с.
212398
  Барна М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії / М. Барна. – Київ : Академія, 1997. – 272 с. – ISBN 966-580-018-3
212399
  Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії : навч. посібник / Микола Барна. – 2-е вид., доповн. і змін. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 359, [1] с. – Укр.-лат. алф. покажч.: с. 340-357. - Імен. покажч.: с. 358-359. – Бібліогр.: с. 332-339. – ISBN 978-966-457-174-3
212400
  Івченко С.І. Ботаніка: Лаб. заняття з елементами програмування / С.І. Івченко. – Київ, 1979. – 247с.
212401
  Береговий П.М. Ботанічна географія : Підручник / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 347с.
212402
  Береговий П.М. Ботанічна географія : Підручник / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Вид. 2-е. – Київ : Вища школа, 1969. – 342с.


  Описується,що таке ботанiка,її основнi pоздiли та pозвиток науки ботанiки.Подаються вiдомостi пpо найголовнiшi заповiдники СРСР.
212403
  Ткачук М.М. Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу / М.М. Ткачук ; [наук. ред. П.Ю. Гпиценко] ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Наукова думка, 2016. – 373, [3] с. : іл., табл. – Індекс назв: с. 352-372. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 331-350. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1493-0
212404
  Білокінь І.П. Ботанічна наука в Німецькій Демократичній Республіці / І.П. Білокінь, 1967. – 4с. – Окр.вібиток з: Український ботанічний журнал №6, 1967р.
212405
  Гармасар В.Г. Ботанічна наукова школа О.В. Фоміна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 73). – С. 128-139. – ISSN 0374-3896


  Висвітлено наукову, педагогічну та освітянську діяльність академіка О.В. Фоміна, показано етапи формування та розвиток його наукової школи. Характеризуються дослідження і наукові здобутки самого академіка та членів його наукової школи.
212406
  Данько С.М. Ботанічна пам’ятка природи «Акація біла», яку посадв Т.Г. Шевченко: міф чи реальність // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 67-70. – ISSN 2218-4805
212407
  Коломійчук В. Ботанічна характеристика проектованого заказника "Преславська лука" (Запорізька обл.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 19-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню флористичних та фітоценотичних особливостей нижньої течії р. Обіточної (території т. з. Преславської луки). Флора цієї території нараховує 480 видів судинних рослин. Здійснено систематичний, біоморфологічний та ...
212408
  Кузьменко А. Ботанічне дослідження культурних польових рослин України / А. Кузьменко. – Х, 1926. – 21с.
212409
  Липа О.Л. Ботанічний парк в Асканія-Нова / О.Л. Липа. – Київ, 1939. – 171с.
212410
  Гришко М.М. Ботанічний сад Академії наук Української РСР і йго колекції / М.М. Гришко, О.І. Соловський. – К., 1950. – 116с.
212411
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 1969. – 192 с.
212412
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна : путівник-довідник. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1970. – 164 с.
212413
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна : Каталог рослин. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 320с.,16 арк. іл. : іл. – (Природно-заповідні території України. Рослинний світ / Відп. ред. В.А. Соломаха ; 7). – ISBN 966-306-130-9
212414
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського державного університету = Hortus botanicus Fominianus Universitatis Kieviensis. – Київ : Вид-во при КГУ видавничого об"єднання "Вища школа", 1989. – 168 с. : іл. – ISBN 5-11-001464-7
212415
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка = Hortus botanicus niversitatis Kieviensis / В.В. Капустян, О.М. Колесніченко, В.В. Нікітіна, Г.С. Куковиця, Г.С. Куковиця, В.Ф. Лапчик; [Капустян В.В., Колесніченко О.М., Нікітіна В.В., Куковиця Г.С., Лапчик В.Ф.]. – Київ : Українські пропілеї, 1999. – 48 с. : фотоіл. – До 160-річчя від заснування Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка


  Видання містить відомості з історії, основних напрямків наукової, навчальної та природоохоронної діяльності Ботанічного саду. Також наведено опис формування та стану колекційних фондів рослин-інтродуцентів помірної, субтропічної та тропічної зон.
212416
  Капустян В.В. Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна в період 1974-2012 рр. / В.В. Капустян ; Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2016. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-316-399-4


  В пр. №1708990 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за постійну підтримку нашого Ботанічного саду від автора. 12.10.2016 р. Підпис.
212417
  Капустян В.В. Ботанічний сад ім. академіка Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Ботанічні сади та дендропарки : [наук.-довідк. видання] / [упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна ; відп. ред.: Т.М. Черевченко, C.С. Волков ; редкол.: Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – Київ : Держ. служба заповід. справи Мінприроди України ПРООН в Україні, 2009. – С. 106-116. – ISBN 978-966-2260-19-9
212418
   Ботанічний сад ім.академіка О.В.Фоміна. – Київ, 1962. – 63с.
212419
  Капустян В.В. Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна - навчальний та науковий підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 38-39
212420
   Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна : 1839-2009 : путівник-довідник / Баглай К.М. [ та ін. ] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Капустяна, В.А. Соломахи ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 368 с. – До 170-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. – ISBN 978-966-439-168-6
212421
  Шпагін В. Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна у добу В.І. Беретті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 43-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію заснування університетського ботанічного саду, показано вирішальну роль В.І. Беретті у виборі і відстоюванні місця для ботанічного саду, розкрито ідеєю митця зі створення перед західним фасадом будинку Університету відкритого ...
212422
  Орленко П. Ботанічний сад Київського університету // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 30
212423
  Кикоть С. Ботанічний сад Київського університету в науково-педагогічній діяльності академіка С.Г. Навашина // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 227-231. – ISBN 978-966-308-311-5


  У статті автор аналізує роль і значення ботанічного саду Київського університету в науково-педагогічній діяльності професора С.Г. Навашина, показує внесок всесвітньовідомого вченого в організацію та розвиток цього навчально-наукового підрозділу
212424
  Коротченко В.В. Ботанічний сад Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 9-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Колекційні фонди ботанічного саду Львівського державного медичного університету представлені 800 таксонами, включають рослини закритого грунту, дендрологічні об"єкти, рідкісні та екзотичні рослини і дуже цікаву і багату колекцію лікарських рослин.
212425
   Ботанічний сад Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка : Путівник. – Полтава : АСМІ, 2003. – 28с.
212426
  Терлецький В.К. Ботанічний сад удома / В.К. Терлецький. – К., 1983. – 126с.
212427
  Казімірова Л.П. Ботанічний сад Хмельницького університету в ландшафтній архітектурі міста // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.12 : Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – С. 143-148. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
212428
  Трайтак Д.И. Ботанічні вікторини / Д.И. Трайтак. – К, 1966. – 87с.
212429
  Прахов М.М. Ботанічні екскурсії в середній школі. / М.М. Прахов, М.П. Приходько. – К., 1956. – 160с.
212430
  Холланд Генрі Ботанічні екстракти століття в нашому житті // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 14 : фото
212431
  Ситник К.М. Ботанічні зошити або дванадцять подорожей у світ рослин / К.М. Ситник, В.С. Галузинська. – Киев : Академперіодика, 2004. – 310с. – ISBN 966-360-001-2
212432
  Босенко В.О. Ботанічні сади вузів УРСР - науці і народному господарству : Збірник статей / В.О. Босенко. – Київ : Вища школа, 1973. – 152с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
212433
  Капустян В.В. Ботанічні сади на рубежі третього тисячоліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На основі аналізу ролі ботанічних садів в історичному плані висвітлено пріоритетні напрями їх діяльності в майбутньому.
212434
  Мельник В.І. Ботанічні сади при монастирях піарів Волині у XVII-XIX ст. / В.І. Мельник, М.І. Шумик // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 4 (64). – С. 64-67. – ISSN 1605-6574


  Аналіз старовинних польськомовних джерел про монастирі піарів на Волині дав змогу встановити, що при кожному з трьох монастирів - у м. Дубровиця (Рівненська обл.), м. Любешів (Волинська обл.) та м. Межирич Корецький (нині с. Великі Межиричі на ...
212435
   Ботанічні сади та дендропарки : [наук.-довідк. видання] / [упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна ; відп. ред.: Т.М. Черевченко, C.С. Волков ; редкол.: Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – Київ : Держ. служба заповід. справи Мінприроди України ПРООН в Україні, 2009. – 293 с. : фотогр. – Назва обкл.: Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки. - Анот. рос., англ. – ISBN 978-966-2260-19-9
212436
  Волгін С.О. Ботанічні сади: історичні типи і значення в сучасному суспільстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Аналіз історії становлення і функцій ботанічних садів як науково-освітніх установ дозволяє визначити проблеми розвитку ботанічних садів в Україні. Ефективність природоохоронної функції знижується внаслідок втрати ними значення як осередків розвитку ...
212437
  Терлецький В.К. та ін. Ботанічні скарбниці Карпат / В.К. та ін. Терлецький. – Ужгород, 1985. – 136с.
212438
  Рубцова О.Л. Ботанічні, акліматизаційні сади та дендропарки України - осередки інтродукції представників роду Rosa L. // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-93. – Бібліогр.: 64 назв. – ISSN 0374-3896


  Історія Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Згадується І.Ф. Шмальгаузен, Р. Траутфеттер, С.М. Ціхоцький. Головним садівником був Гохгут. Бот.сад ун-ту Св. Володимира приймав участь у створенні садів Ін-ту шляхтних дівчат (1842), Київської жіночої ...
212439
  Капустян В.В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна - 160 років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 3-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлено етапи діяльності Ботанічного саду ім.. О.В. Фоміна Київського університету імені Тараса Шевченка за 160 років його існування; М. Максимович. - С. 3; С.Г. Навашин. - С. 5; Д.П. Проенко. - С. 4; Р.Е. Траутфеттер. - С. 3; І.Ф. Шмальгаузен. - С. ...
212440
  Капустян В.В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - 165 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено етапи історичного розвитку, сучасний стан та перспективи Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна.
212441
  Капустян В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 170 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено етапи становлення, сучасний стан та перспективи розвитку Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна The stages of historical development, present state and perspectives of the O.V. Fomin Botanical Garden have been given.
212442
  Капустян В.В. Ботанічному саду імені академіка О.Ф. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 165 років // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 31-34.
212443
  Ботвинник М.М. Ботвинник-Таль / М.М. Ботвинник. – М., 1960. – с.
212444
  Юдович М. Ботвинник -- Таль. / М. Юдович. – М, 1960. – 80с.
212445
  Алаторцев В.А. Ботвинник - Сміслов. К матчу на первенство мира. / В.А. Алаторцев, А. Степанов. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 80 с.
212446
  Абрамов Л.Я. Ботвинник - Таль? / Л.Я. Абрамов. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 64 с. : ил. – На обл. автор не указан
212447
  Ботвинник М.М. (соавт.) Ботвинник - Таль? / Ботвинник М.М., Абрамов Л.Я. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 64 с.
212448
  Топалов Кирил Ботев в пътя на възрожденската поезия / Топалов Кирил. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски";Съюз на филолозите българисти, 1992. – 103с. – (Биб-ка Език и литература)
212449
   Ботев Христо. – Москва, 1960. – 140с.
212450
  Джамбазки Х. Ботевата балада "Хаджи Димитьр". / Х. Джамбазки. – София, 1960. – 70с.
212451
   Ботевите четници разказват : сборник от писма, документи и материали. – София : Народна младеж, 1975. – 706, [5] с.
212452
  Радев И. Ботевото творчество / И. Радев. – Велико Търново : Слово, 1998. – 368 с. – ISBN 954 439 533-4
212453
  Карасьов М. Боти, рої та літературні герої // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 16


  Замітки про книгу "Бот" українського письменника Макса Кідрука
212454
  Прилепин З. Ботинки, полные горячей водкой // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 54-59. – ISSN 0012-6756
212455
  Нилов Е. Боткин / Е. Нилов. – Москва, 1966. – 159 с.
212456
  Нилов Е. Боткин. / Е. Нилов. – Москва, 1966. – 159с.
212457
  Солоненко В.П. и др. Ботогольское месторождение графита и перспективы его использования : Материалы по геологии и полезных ископаемых Окинского афмака БМАССР / В.П. и др. Солоненко. – Иркутск : ОГИЗ, 1947. – 256с.
212458
  Сватоплук Т. Ботострой / Т. Сватоплук. – К, 1949. – 248с.
212459
  Сватоплук Т. Ботострой / Т. Сватоплук. – Москва, 1950. – 229с.
212460
  Сватоплук Т. Ботострой / Т. Сватоплук. – Киев, 1950. – 229 с.
212461
  Сватоплук Т. Ботострой без шефа / Т. Сватоплук. – М, 1955. – 444с.
212462
  Протасова Е.Н. Ботриоцефаляты - ленточные гельминты рыб. / Е.Н. Протасова. – М., 1977. – 1-299с.
212463
  Краснова Елена Ботсвана - ось дикого мира : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 154-162 : Фото, карта
212464
  Волков В.В. Ботсвана / В.В. Волков, В.С. Чирков. – Москва : Мысль, 1985. – 128с. – (У карты мира)
212465
  Лантинг Франс Ботсвана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 48-49 : фото
212466
  дю Туа Ричард Ботсвана // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 42-43 : фото
212467
   Боттичели. – Москва, 1985. – 55с.
212468
   Боттичелли. – 2-е изд. – М., 1989. – 56 с.
212469
   Боттичелли Сандро. – М., 1960. – 15с.
212470
   Боттичелли Сандро. – М., 1967. – 22с.
212471
  Иванова А. Боттичелли: сумасбродный Сандро // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71-85. – ISSN 1812-867Х
212472
  Немировская О.А. Боттичеллиев контур : очерки / О.А. Немировская. – Москва, 1982. – 48с.
212473
  Нацумэ С. Боттян. / С. Нацумэ. – 53с.
212474
  Славінська Інна Ботулізм: хворобу легше попередити, ніж лікувати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 2-3 : фото
212475
  Шерфиг Г. Ботус Окцитанус, или Восьмиглазый Скорпион / Г. Шерфиг. – Москва, 1956. – 291с.


  Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otte?jede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И ...
212476
  Астахов Е.Е. Ботфорты капитана Штормштиля / Е.Е. Астахов. – 2-е изд. – Куйбышев, 1977. – 240с.
212477
  Ільїн В.В. Ботхісаттва // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
212478
  Аникина Наталия Ботэн, племянник Ботэна // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 22-25 : фото
212479
   Боулинг-ТУРнир от "Арт-тур" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 76-77
212480
   Бофони : грошові документи ОУН і УПА = Bofony : monetary instruments of the OUN and UPA / [ автoр-упоряд. О.О. Клименко ; за ред. В.М. Даниленка ] ; Служба безпеки України. – Київ : УБС НБУ, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-484-041-2
212481
  Пахолко С. Бофони Заполярного проводу ОУН : реальність чи провокація КГБ? / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 11. – ISSN 1811-542X
212482
   Бохенський (Bochenski) Юзеф Марія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 683-684. – ISBN 966-316-069-1
212483
  Панов М.М. Боцман з "Тумана" / М.М. Панов. – Київ, 1957. – 142с.
212484
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1948. – 216с.
212485
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1955. – 192с.
212486
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Кемерово, 1961. – 147с.
212487
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1974. – 652с.
212488
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана". Колокола громкого боя / Н.Н. Панов. – Москва : Художественная литература, 1969. – 664 с.
212489
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана". Повесть о двух кораблях. В океане / Н.Н. Панов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 679 с.
212490
  Воробьев В.Г. Боцман с "Чукотки" / В.Г. Воробьев. – Москва, 1973. – 270с.
212491
  Бородин В.А. Боцманский факультет / В.А. Бородин. – М, 1986. – 237с.
212492
  Шарков Ю.В. Бочаги / Ю.В. Шарков. – Новгород, 1990. – 67с.
212493
  Меркурьев К.В. Бочатско-телеутский консонантизм. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Меркурьев К.В.; Ан СССР.Сиб.отд.объед.уч.совет.по истор.-фил. – Новосибирск, 1975. – л.
212494
  Єрмаков Микола Бочка як пожежний інвентар // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 55-56 : рис.
212495
  Марочко В. Бочковський Ольгерд-Іпполіт // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 49. – ISBN 978-617-642-388-1


  Ольгерд-Іполит Бочковський — український соціолог, політолог і етнолог, один із провідних європейських фахівців з теорії нації та національних відносин першої половини 20 століття; педагог, публіцист і громадський діяч.
212496
   Бошко Володимир Ілліч // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 429. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
212497
  Золотцев С.А. Боязнь забыть слово: письма о поэзии сиб. другу / С.А. Золотцев. – Иркутск, 1990. – 172 с.
212498
  Цивірко Микола Боян і його історичність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 46. – ISSN 0130-5212
212499
  Куценко Л. Боян степової Еллади / Л. Куценко. – Кіровоград, 1993. – 55с.
212500
  Тарноградський Валеріян Боянові струни : Поезії. – Київ : ""Всеукрїнське вид-во" Ц.И.К., 1919. – 31с.
212501
   Бояновы песни славянам / А.А. Со-вич. – Москва : Изд. Денница, 1916. – 62 с.
212502
  Акрабова-Жандова Боянская церковь : Памятники болгарского искусства XIII столетия. Краткое описание / Акрабова-Жандова И. – София : Издательство литературы на иностранном языке, 1960. – 57 с.
212503
  Кричевский Б.В. Бояре в процессе отстранения Никона от власти // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 18-26. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Нікон - патріарх Московський (Микита Минич)
212504
  Мордвінцев В.М. Бояри / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38-39. – ISBN 966-642-073-2
212505
  Лермонтов Ю М. Боярин Орша / Ю М. Лермонтов. – Москва, 1989. – 58с.
212506
  Українка Леся Бояриня : Дpаматична поема / Леся Українка. – Катеринослав : [Укp. вид-во] ; З дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 48 с. – ([Укpаїнське видавництво у Катеpинославі ; № 31])
212507
  Українка Леся Бояриня : драматична поема / Українка Леся. – Київ : Молодь, 1991. – 93 с.
212508
  Українка Леся Бояриня : драматична поема / Українка Леся. – Київ : Наукова думка, 1997. – 336 с. – (Драматична поема). – ISBN 966-00-0108-8
212509
  Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – 3-е изд., пересм. – Москва : Синодальная тип., 1902. – [2], VI, 3-547 с. – Экз. в разных тип. переплетах
212510
  Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси / В.О. Ключевский. – 5-е изд. – Петербург : Лит.-изд. отдел Нар. Комиссариата по просвещению, 1919. – [2], VIII, 543 с. – Экз. в разных тип. переплетах
212511
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси : Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества / [Соч.] В.О. Ключевского. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°,, 1881. – [4], 401 с.
212512
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – Москва : Тип. А. Иванова (б. Миллера), 1882. – [2], VI, 554, [1] с. – Экз дефектный, без обл., отсутствуют с. 128-554, [1] с.
212513
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – 2-е изд. – Москва : [В тип. Т. Малинского], 1883. – 524, VI с. – На кн. печать: Библиотека Флавиана митрополита
212514
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / В.О. Ключевский. – 4-е изд. – М., 1909. – 548с.
212515
  Пардик Л. Боярская дума и земские соборы, их роль в закабалении подданных Московского государства // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 101-122. – ISSN 1728-9572
212516
  Лукичев М.П. Боярские книги XVII века как исторический источник.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Лукичев М.П.; АН СССР. Ин-т ист. СССР. – М., 1984. – 23л.
212517
   Боярские списки последней четверти XVI - начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. : [ Указ. состава государева двора по фонду Разряд. приказа. В 2-х ч. – Москва : ЦГАДА. – (Памятники отеч. истории / Центр. гос. арх. древ. актов ; Вып. 2)
Ч. 1. – 1979. – 341 с.
212518
   Боярские списки последней четверти XVI - начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. : [ Указ. состава государева двора по фонду Разряд. приказа. В 2-х ч. – Москва : ЦГАДА. – (Памятники отеч. истории / Центр. гос. арх. древ. актов ; Вып. 2)
Ч. 2. – 1979. – 186 с.
212519
  Куприянова П.С. Боярский быт, русский дух и освоение прошлого в историческом музее // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 0869-5415
212520
  Звонарева Лола Боярский жанр Константина Маковского / Звонарева Лола, Певцов Григорий // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 64-65. – ISSN 0130-7045
212521
   Боярська Любов Василівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 65-66. – ISBN 978-966-2726-03-9
212522
  Степаненко М. Боярська Любов Василівна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 38-39. – ISBN 978-617-7016-11-2
212523
   Боярчук Олексій Климович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 213 : фото
212524
  Писемский А.Ф. Боярщина. / А.Ф. Писемский. – М., 1959. – 191с.
212525
  Боборенко Е.З. Боярышник / Е.З. Боборенко. – Минск, 1974. – 223с.
212526
  Бобров А.А. Боярышник / А.А. Бобров. – М, 1979. – 96с.
212527
  Циновскис Р.Е. Боярышники Прибалтики. / Р.Е. Циновскис. – Рига, 1971. – 388с.
212528
  Добровольский Б.В. Боярышница (Aporia Crataegil) в условиях Северного Кавказа и Нижнего Дона / Б.В. Добровольский. – Ростов н/Дону, 1940. – 144-152с.
212529
  Гинчев Боят при Ковачите / И.С. Гинчев (Йонко). – София : Държавно военно издателство при министерството на народната отбрана, 1955. – 125, [5] с.
212530
  Сычев С. Боятся как огня : документальное кино в России // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 73-79
212531
  Лучук Ольга Бояться стати на власні ноги : епістолярний діалог Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 32-33. – ISSN 0868-9644


  Юрій Шевельов та Юрій Луцький - відомі як в Україні, так і на північноамериканському континенті вчені-славісти, професори університетів, редактори і видавці, чиї книжки (зокрема в галузях мовознавства і літературознавства) - неодмінна лектура не тільки ...
212532
   Боьба Французской Коммунистической партии за единство левых сил. – М., 1968. – 230с.
212533
  Губань Р. БПД, виконавче провадження та зміни до процесуальних кодексів // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 24-25
212534
  Кораблинов В.А. Браво, Дуров! / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1980. – 247с.
212535
  Валеев Р.Ш. Браво, молодой человек! / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1968. – 187с.
212536
  Гашек Я. Бравый солдат Швейк в плену : юмористические рассказы ; пер. с чеш. / Я. Гашек ; худ. Е. Ведерников. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 413 с. : іл.
212537
  Чирвинский П.Н. Брагинский палласит, его количественный минералогический и хмический состав / П.Н. Чирвинский. – Новочеркесск, 1928. – 22с.
212538
  Пикулин М.Г. Брагуи / М.Г. Пикулин. – Москва, 1967. – 96с.
212539
  Короткий В.А. Брадке Єгор Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 74. – ISBN 966-06-0393-2
212540
  Короткий В. Брадке фон Єгор Федорович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 79-80. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
212541
  Короткий В. Брадке фон Єгор Федорович (1796-1862) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 400-401. – ISBN 5-7707-1062-4
212542
  Моев В.А. Бразды управления. / В.А. Моев. – М, 1974. – 174с.
212543
  Дмитрячев Илья Бразилиа : Город призраков. Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 68-82 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
212544
  Теперман В. Бразилия - "восходящий гигант" мировой экономики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 4-13. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматривается эволюция экономического развития Бразилии на протяжении полувека с выделением наиболее важных этапов трансформации макроэкономической стратегии: в 1960-1970-х гг. при военном режиме, радикальных реформ 1990-х гг. и "левого ...
212545
  Земцова Юлия Бразилия - 2014. А завтра был матч // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1029-5828
212546
  Бобров Алексей Бразилия - 2014. Все краски джунглей / Бобров Алексей, Романов Михаил, Каменев Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
212547
  Борзова А.Ю. Бразилия - Африка: пример высокоэффективного и перспективного сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 30-36. – ISSN 0321-5075
212548
  Мартынов Борис Бразилия - восходящий гигант // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 9 (1592). – С. 17-28. – ISSN 0869-44435
212549
  Игнатьев О.К. Бразилия - гигант тропический : Записки корреспондента / О.К. Игнатьев. – Москва, 1963. – 160 с.
212550
  Чернышова Н.В. Бразилия - Китай : основные направления сотрудничества на рубеже веков // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 12-19. – ISSN 044-748Х
212551
  Давыдов В. Бразилия - страна будущего в настоящем // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 12 декабрь. – С. 52-59. – ISSN 0130-9625
212552
  Чернышова Н.В. Бразилия - Южная Африка: взаимное притяжение // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 33-45. – ISSN 044-748Х
212553
  Сизоненко А.И. Бразилия - южноамериканский гигант : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 9-10 : Карта
212554
  Ледо Бразилия / Ледо, , Америко. – М., 1929. – 22с.
212555
  Клесмет О.Г. Бразилия / О.Г. Клесмет. – Москва, 1943. – 32с.
212556
   Бразилия. – М., 1963. – 526с.
212557
  Караваев А.П. Бразилия / А.П. Караваев. – Москва : Мысль, 1974. – 69с. – (У карты мира)
212558
  Вернек С.Н. Бразилия / С.Н. Вернек. – Москва, 1976. – 256с.
212559
  Мишин С.С. Бразилия / С.С. Мишин. – Москва : Мысль, 1976. – 184с.
212560
  Мартынов Б.Ф. Бразилия : Ядерно-космическая стратегия на пороге 21 в. / Б.Ф. Мартынов. – М, 1992. – 71с.
212561
   Бразилия : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 66-69 : Фото
212562
  Ткаченко Е.И. Бразилия : региональные особенности развития промышленности. / Е.И. Ткаченко. – М., 1976. – 195с.
212563
  Фако Р. Бразилия 20 ст. / Р. Фако. – М, 1962. – 303с.
212564
  Кобыш В.И. Бразилия без карнавала : (Впечатления журналиста) / В.И. Кобыш. – Москва : р, 1968. – 208с.
212565
  Архангельская А.А. Бразилия в Африке: история, политика, экономика // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 68-83. – ISSN 0044-748Х
212566
  Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня / Б.И. Коваль. – Москва, 1975. – 175с.
212567
  Забелина Т.Ю. Бразилия до и после "чуда" / Т.Ю. Забелина, А.А. Сосновский. – М., 1986. – 171с.
212568
  Патриота Антонио де Агиара Бразилия и Аргентина: ядерное сотрудничество / Патриота Антонио де Агиара, , Э. Тимерман // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 60-62. – ISSN 0130-9625
212569
  Фесуненко И.С. Бразилия и бразильцы / И.С. Фесуненко. – Москва : Мысль, 1976. – 176с. – (Путешествия.Приключения .Поиск)
212570
  Игнатьев О.К. Бразилия и бразильцы: Фотоальбом / О.К. Игнатьев. – М., 1975. – 140с.
212571
  Ковтун М.В. Бразилия и Иран: єкономическое и политическое сближение при Луле // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 21-27. – ISSN 044-748Х
212572
  Мартынов Б.Ф. Бразилия и Россия: основы и некоторые перспективы правового взаимодействия в рамках BRICS // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 16-31. – ISSN 0044-748Х
212573
  Аленкастре А. Бразилия и социалистические страны : перспективы разв. экон. связей / Амилкар Аленкастре ; пер. с португ. С.М. Стареца. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 135 с.
212574
  Кусова А.Х. Бразилия как основной латиноамериканский торгово-экономический партнет России // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 4 : Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России. – С. 48-51. – ISSN 2074-6040
212575
  Симонова Л.Н. Бразилия Лулы: от неолиберальной трансформации к национально-ориентированной экономике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-49. – ISSN 044-748Х
212576
  Дабагян Э. Бразилия на мировой арене // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 59-67. – ISSN 0131-2227
212577
  Савельева А.В. Бразилия на мировом рынке продовольствия // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 28-37. – ISSN 044-748Х
212578
  Мартынов Б.Ф. Бразилия перед нелегким выбором / Б.Ф. Мартынов, Л.Н. Смирнова // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 24-34. – ISSN 0044-748Х
212579
  Вольский В.В. Бразилия. / В.В. Вольский, А.Н. Глинкин. – Москва, 1956. – 88с.
212580
  Булатов Б. Бразилия. / Б. Булатов. – М., 1963. – 48с.
212581
  Воронков Константин Бразилия. Аромат моря // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 71 : фото. – ISSN 1029-5828
212582
  Нечинская Мария Бразилия. Гривистый волк // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 34 : фото
212583
  Агиар Наталия Бразилия. Закрытие Америки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 32 : фото
212584
  Апресов Сергей Бразилия. Краски города. !0 знаменитых графити // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 36-41 : фото
212585
  Копылов Денис Бразилия. Краски Яванава // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 44-51 : фото
212586
  Лучак Ханья Бразилия. Прозрачный мир / Лучак Ханья, Банфи Франко // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
212587
  Бреннер Андрей Бразилия. Рио и другие соблазны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 60-70 : фото. – ISSN 1029-5828
212588
  Копылов Денис Бразилия. Розовые боги Амазонки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 1. – С. 50-57 : фото
212589
  Бекемайер Рольф Бразилия. Спасение львиных игрунок : природа / Бекемайер Рольф, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 140-150. – ISSN 1029-5828
212590
  Антонов Ю.А. Бразилия: армия и политика : ист. очерк / Ю.А. Антонов ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1973. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 247-254
212591
  Манн Чарльз Бразилия: бум и крах // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 72-79 : фото
212592
  Абакумов М.А. Бразилия: новые пространства для промышленности // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.64-72. – ISSN 044-748Х


  [Интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Восточной республике Уругвай - Я.А.Бурляем.]
212593
  Донечанин Василиан Бразилия: прорыва не будет : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 62-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
212594
   Бразилия: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1983. – 367с.
212595
  Кособчук С.Н. Бразилия: финансы и экономическое развитие / С.Н. Кособчук. – М., 1969. – 136с.
212596
  Книш М. Бразилія = Brazil : Суспільно-географічна характеристика: [Навч. посібник] / Мирослава Книш. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 148 с. – ISBN 96-613-054-8
212597
  Безсмертна Л. Бразилія очима Марини Гримич // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 50-51


  "..."Бранзолія". Таку назву має нова книга письменниці та науковця Марини Гримич (КУ), в якій вона розповідає про своє враження від відвідання однієї з найзагадковіших країн далекого зарубіжжя".
212598
  Шевчук М.В. Бразилія у латиноамериканській системі міжнародних відносин // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 496-501. – ISSN 2076-1554
212599
  Самойлов Юрій Бразилія чекає на українців // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 32-33 : фото. – ISSN 1998-8044
212600
   Бразилія: "Співай, Україно! Прийде весна, якої ти так чекаєш!" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 178-183. – ISBN 978-617-7674-01-5
212601
  Каспрук В. Бразилія: "справа Руссефф" проростає імпічментом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 4


  Бразильські законодавці проголосували за імпічмент Ділмі Руссефф, першій жінці-президентові країни, чий термін перебування на посаді ознаменувався гучним корупційним скандалом, що розгортається на тлі скорочення економіки та наростання розчарування в ...
212602
  Коваль О. Бразилія: Олімпіада в країні кризи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 5


  "Поки ми стежимо за змаганнями на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, бразильські політики беруть участь у політичному марафоні з імпічменту президента країни Ділми Русеф, яку обвинуватили в порушенні конституції. Нині Русеф тимчасово відсторонено від ...
212603
  Савченко О. Бразилія: ультраправі приходять до влади // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 5


  "У другому турі президентських виборів в Бразилії переміг ультраправий кандидат від соціал-ліберальної партії Жаір Болсонару".
212604
  Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф - на шляху до статусу великої держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 28-31
212605
  Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф - на шляху до статусу великої держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-37
212606
  Васина Е. Бразильская драматургия конца 1970-х - начала 1980- х гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, А.Ф. Строев. – Москва, 1984. – № 5 (55). – С. 9-33
212607
  Сизоненко А. Бразильские дороги Николая Вавилова // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 33-34. – ISSN 0235-7089
212608
   Бразильские рассказы. – М., 1959. – 111с.
212609
   Бразильские сказки и легенды. – М., 1962. – 240с.
212610
  Андрианов В.Д. Бразильский банк развития: опыт стратегического управления / В.Д. Андрианов, Е.В. Еськова // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-72. – ISSN 0444-748Х
212611
  Боровков Д. Бразильский император Педро I: монарх-революционер между конституцией и абсолютизмом // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 8 (80). – С. 58-77. – ISSN 1812-867Х
212612
  Губарева Марита Бразильский микс : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 8-15 : Фото
212613
  Жариков М.В. Бразильский реал как валюта прямых внешнеэкономических расчетов стран Mercosur // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 29-42. – ISSN 0044-748Х
212614
  Тертерян И.А. Бразильский роман 20 века / И.А. Тертерян. – М, 1965. – 231с.
212615
  Воеводова Е.А. Бразильско-американские отношения в начале XXI века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 54-62. – ISSN 044-748Х
212616
  Яворська Л.Л. Бразильське диво // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 10
212617
  Петренко Є. Бразильський вибір // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 09 листопада (№ 45). – С. 5


  Президентські вибори у Бразилії виграв крайній правий політик Жаір Больсонаро.
212618
  Цалик Станіслав Бразильський імператор і київський парк // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 10-11 : фото
212619
  Давиденко Ю.М. Бразильський карнавал // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 105-107. – ISBN 978-617-604-077-4
212620
  Вольский В.В. Бразия. Боливия. Парагвай. Уругвай . : географические справки / В.В. Вольский. – Москва : Географгиз, 1958. – 32с. – (Страны Америки)
212621
  Чемшит Олександр Бразілія, Аргентина і Венесуела: масові політичні рухи в XX столітті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 27-36. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 18)
212622
  Велики К.Н. Браиоските бунтове. 1841-1843 / К.Н. Велики. – София, 1968. – 336 с.
212623
  Забаштанський В.О. Браїлівські балади : поезія / В.О. Забаштанський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 94 с.
212624
  Гессен Маша Брайан Грин: "Любопытство - это и есть интерес к науке" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 90-94 : фото
212625
   Брайнін Яків Маркович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 265-266. – ISBN 978-617-573-038-6
212626
  Сидоренко Віктор Брайс-Каньйон. Майстерня Великого Духа : Диво природи / Сидоренко Віктор, Веста Адам // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 86-93 : Фото
212627
  Смирнов Станислав Брайтон. Не Бич : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 62-67 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
212628
  Бушак С. Брайчевський - художник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
212629
   Брайчевський Михайло Юліанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 163-164. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
212630
   Брайчевський Юліан Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 29-30 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
212631
   Брайчевський Юліан Сергійович (1980) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 17-18. – ISBN 966-95774-3-5
212632
  Мирский И.К. Брак - по хозрасчету / И.К. Мирский. – Одесса, 1991. – 69 с.
212633
  Джонсон Д. Брак : Роман / Пер. с англ. У.В. Сапциной; Диана Джонсон. – Москва : Транзиткнига, 2003. – 348с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-022121-5; 5-9578-0641-2
212634
  Сафдар Хассан. Брак в законодательстве Совета Европы // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
212635
  Пушкарук Н. Брак дипломатичності чи провоація? / Н. Пушкарук, П. Косьцінські, Л. Зашкільняк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 листопада (№ 199). – С. 11


  Польські та українські експерти - про відмову глави МЗС Польщі відвідати музей у Львові.
212636
  Джеймс М. Брак и любовь / М. Джеймс. – Москва, 1985. – 192с.
212637
  Монтепен Ксавье Брак и преступление. / Монтепен Ксавье. – Х., 1994. – 416с.
212638
  Королев Ю.А. Брак и развод / Ю.А. Королев. – М, 1978. – 239с.
212639
  Хазова О.А. Брак и развод в современном буржуазном семейном праве / О.А. Хазова. – Москва, 1988. – 170с.
212640
  Алимова Б.М. Брак и свадебные обычаи в прошлом и настоящем : (Равнин. Дагестан) / Б.М. Алимова. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1989. – 111, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 108-111
212641
   Брак и свадебные обычаи народов современного Дагестана. – Махачкала, 1988. – 187,(1)с.
212642
  Жирнова Г.В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем / Г.В. Жирнова. – М., 1980. – 150с.
212643
   Брак и семья. – М., 1975. – 224с.
212644
  Орлова Н.В. Брак и семья в международном частном праве / Н.В. Орлова. – М., 1966. – 254с.
212645
  Араловец Н.А. Брак и семья в РСФСР в послевоееные годы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 55-62. – ISSN 0869-5687
212646
  Арефьева Н.Г. Брак и семья в славянской фразеологической картине мира // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 137-151. – ISBN 978-966-399-637-0
212647
  Харчев А.Г. Брак и семья в советском обществе / А.Г. Харчев. – Ленинград, 1955. – 96с.
212648
  Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. – М, 1964. – 325с.
212649
  Ворожейкин Е.М. Брак и семья в СССР / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1973. – 64с.
212650
  Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. – 2-е изд. – М, 1979. – 368с.
212651
  Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня / Н.Я. Соловьев. – Вильнюс, 1977. – 256с.
212652
  Банчиков Г.Г. Брак и семья у монголов / Г.Г. Банчиков. – Улан-Удэ, 1964. – 58с.
212653
  Бромлей Ю.В. Брак и семья у народов Югославии / Ю.В. Бромлей, С М. Кашуба, . – М, 1982. – 239с.
212654
  Щавелева М.Б. Брак и семья: история и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 22-27. – ISSN 2073-9702
212655
  Пилипенко Ю.А. Брак или "фактический брак": исторические аспекты правовых оснований возникновения и правовых последствий // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 404-422. – ISBN 978-966-927-140-2
212656
  Богданова Светлана Брак по расчету: малый бизнес и власть : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 22-24 : Фото
212657
  Мольер Ж.Б. Брак поневоле / Ж.Б. Мольер. – Москва, 1956. – 47с.
212658
   Брак у народов Западной и Южной Европы. – М., 1989. – 242с.
212659
   Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы. – М., 1990. – 173с.
212660
   Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1988. – 235с.
212661
  Бакиева Г.Т. Брак у тоболо-иртышских татар в конце XVIII - начале XX века // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (41). – С. 83-90. – ISSN 1563-0102
212662
  Нечаева А.М. Брак, семья и закон / А.М. Нечаева, А.И. Пергамент. – М., 1974. – 40с.
212663
  Иванов М.А. Брак, семья, дети / М.А. Иванов. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 144с.
212664
  Иванов М.А. Брак, семья, дети. / М.А. Иванов. – 3-е изд., доп. – М., 1988. – 142с.
212665
  Нечаева А.М. Брак, семья, закон / А.М. Нечаева. – М., 1984. – 145с.
212666
  Чечот Д.М. Брак, семья, закон / Д.М. Чечот. – Л, 1984. – 208с.
212667
  Болотовский И.С. Брак, семья, здоровье. / И.С. Болотовский. – Казань, 1988. – 45с.
212668
  Вальзер М. Браки в Филиппсбурге / М. Вальзер. – Москва, 1979. – с.
212669
  Чуйко Л.В. Браки и разводы / Л.В. Чуйко. – М, 1975. – 175с.
212670
  Нефф В. Браки по расчету / В. Нефф. – Москва, 1965. – 382с.
212671
  Воронин Е.Г. Браковка связующих и опорных точек на оптико-электронных космических снимках. Анализ основных методов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 39-44 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
212672
  Воронин Е.Г. Браковка связующих и опорных точек на оптико-электронных космических снимках. Разработка методики браковки для экстремальных распределений // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 33-40 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
212673
  Абдинбекова А.А. Бракониды (Hymenoptera, Braconidae) Азербайджана / А.А. Абдинбекова ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку : ЭЛМ, 1975. – 323 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-292
212674
  Булатов Г.Г. Браконьера к ответу. / Г.Г. Булатов, Б.А. Филимонов. – М., 1966. – 70с.
212675
  Шкурко В.А. Браконьерство и борьба с ним / В.А. Шкурко. – Минск, 1986. – 165с.
212676
  Ма Ф. Бракосочетание / Ф. Ма. – М., 1955. – 48с.
212677
  Чередниченко Д.С. Брама : поезії / Д.С. Чередниченко. – Київ, 1991. – 158 с.
212678
  Шилов Ю. Брама безсмертя / Ю. Шилов. – Київ : Український світ, 1994. – 384с. – ISBN 5-87274-321-1
212679
  Кульчицький С. Брама Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 21


  Книга Сергія Плохія "Брама Європи: історія України" - цілісний сучасний нарис історії України від скіфських часів до сьогодення.
212680
  Плохій С. Брама Європи = The gates of Europe : історія України від скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій ; [пер. з англ. Романа Клочка]. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 493, [3] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 484-493. - Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : The gates of Europe: a history of Ukraine / Serhii Plokhy. New York: Basic Books, 2015. – Бібліогр.: с. 477-483. – ISBN 978-617-12-1056-1
212681
  Крапива К. Брама невмирущності : фантастична комедія / К. Крапива. – Київ, 1974. – 75 с.
212682
  Чупа О. Брама пекла // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10/12 (1042/1044). – С. 20-25
212683
  Чибісова Н. Брами небесні, не змащені мрром // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-122. – ISSN 0208-0710
212684
  Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера - три мира. / Г. Галь. – Москва : Радуга, 1986. – 477 с.
212685
  Ибсен Г. Бранд / Г. Ибсен. – 287-521с.
212686
  Виноградов А.Н. Бранд К.-В. Новые социальные движения: возникновение, функция и перспектива нового потенциала протеста // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 18-36. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
212687
  Воинов А.И. Бранденбургские ворота / А.И. Воинов. – Москва, 1971. – 222с.
212688
  Субботин Е В. Бранденбургские ворота / Е В. Субботин. – Москва, 1979. – 32 с.
212689
  Степанов Л.Л. Бранденбургские ворота : Политический роман / Л.Л. Степанов. – Москва : Современник, 1984. – 399с.
212690
   Бранденбургские ворота // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 64-65 : фото
212691
  Доброхотов Б.В. Бранденбургские концерты И.С. Баха / Б.В. Доброхотов. – Ніжин : Музгиз, 1962. – 88 с.
212692
  Шевченко Алла Брандушка різнобарвна у НПП "Великий Луг" / Шевченко Алла, Щербина Валентина, Тишковець Ганна // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (114), березень - квітень. – С. 12 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
212693
  Чумак Р.М. Бране поле : роман / Р.М. Чумак. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 430 с.
212694
  Чумак Р.М. Бране поле : роман / Р.М. Чумак. – Київ : Дніпро, 1978. – 420 с.
212695
  Чумак Р.М. Бране Поле : [роман] / Роман Чумак. – Київ : Дніпро, 1988. – 762 с.
212696
  Рязанцева Т. Бранець вічності : Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича / Тетяна Рязанцева; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 106с. – ISBN 966-518-400-8
212697
  Поліщук О. Бранець вічності Олекса Стефанович
212698
  Ващенко В.В. Бранець класичної освіти : "філологічна свідомість" як рушій політичних проектів М. Грушевського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 142-. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
212699
  Олдрідж Д. Бранець своєї землі. Підступна гра : романи / Джеймс Олдрідж ; пер. з англ. Павло Шарандак. – Київ : Дніпро, 1971. – 496 с.
212700
  Федоров Г.Б. и др. Бранештский могильник X-XI вв. / Г.Б. и др. Федоров. – Кишинев, 1984. – 111с.
212701
  Жуков Д.А. Бранислав Нушич / Д.А. Жуков. – Изд. 2-е доп. – Москва : Искуство, 1972. – 378с.
212702
  Жуков Д.А. Бранислав Нушич / Д.А. Жуков. – Изд. 2-е доп. – М., 1989. – 367с.
212703
   Бранислав Нушич : Библиографический указатель. – Москва, 1990. – 400с.
212704
  Хватов А.И. Бранислав Нушич (1864-1938) / А.И. Хватов. – 2-е изд. – Л.М., 1964. – 144с.
212705
   Бранислав Нушич: Библиографический указатель.. – Москва, 1965. – 72с.
212706
   Бранта = Branta : сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции / Межведомственная Азово-Черномор. орнитолог. станция , Ин-т зоологии НАН Украины им. И.И. Шмальгаузена, Мелитоп. гос. пед. ун-т им. Б. Хмельницкого [и др.]. – Мелитополь. – ISSN 1994-1722
Вып. 15. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
212707
  Павлюк А. Бранці в звуоні. Закріплення правового статусу "полоненого" в національному законодавстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 20-21
212708
  Грабовський С. Бранці імперського дискурсу // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 113-118. – ISSN 0585-8365
212709
  Фединишинець В.С. Бранці лісу, або Хащовики : іст.-пригодн. роман-гротеск із уст народу про життя Підкарпатської Русі у 30-х роках ХХ ст. / Володимир Фединишинець. – Ужгород : Патент, 2013. – 423, [1] с. : іл. – Заголовок обкл.: Бранці лісу. – ISBN 978-617-589-068-4
212710
  Нелсон Ю. Брасеро / Ю. Нелсон. – Москва, 1979. – 260с.
212711
  Мысливец И.А. Браславские озера / И.А. Мысливец, Г.С. Гигевич. – Минск : Университетское, 1987. – 77с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
212712
  Шидловский К.С. Браславские озера : Путеводитель по зоне отдыха Браслав / К.С. Шидловский. – Минск, 1989. – 61с.
212713
  Дучыц Л.В. Браслаускае паазер"е у IX-XIV ст. / Л.В. Дучыц. – Минск, 1991. – 120с.
212714
  Брандт Л. Браслет 2 / Л. Брандт. – Л., 1957. – 192с.
212715
   Браслеты.. – М., 1967. – 143с.
212716
  Родичев Н.И. Брасовские аллеи / Н.И. Родичев. – Брянск, 1955. – 96с.
212717
  Хрипач В.А. Брассиностероиды / В.А. Хрипач. – Минск, 1993. – 283с.
212718
  Цехмиствро Н.Я. Брасткое сотрудничество УССР и Российской Федерации в сфере экономики в годы восьмой пятилетки (1966-1970) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Цехмиствро Н. Я.; КГУ. – Киев, 1983. – 17л.
212719
  Захарченко О. Брат-і-сестра : повість / Олена Захарченко. – Київ : Факт, 2007. – 180 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-177-3
212720
   Брат - братові = Brother"s helping hand : Книга про ЗУАДК. – Філядельфія : Злучений український американський допомоговий комітет, 1971. – 263 с. : іл.
212721
  Корин Г.А. Брат : Стихи и поэма / Г.А. Корин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 103с.
212722
  Шкляревский И.И. Брат / И.И. Шкляревский. – М., 1982. – 110с.
212723
  Беркут И.В. Брат / Игорь Беркут, Роман Василишин. – Киев : Политическая литература ; Саммит-Книга, 2009. – 230, [2] с. : ил., табл. – (Художественная аналитика). – ISBN 978-966-7889-31-9
212724
  Фюрнберг Л. Брат Безымянный. Жизнеописание в стихах. / Л. Фюрнберг. – М, 1958. – 104с.
212725
  Боноски Ф. Брат Билл Макки / Ф. Боноски. – М., 1956. – 228с.
212726
  Чернов А.С. Брат великого химика Павел Иванович Менделеев в Тамбове // История науки и техники : Научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2007. – № 7. – С.27-30.
212727
   Брат Генрих : (масоны наших дней) / Вл. К-ъ ; предисл. А. Зенгер. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1911. – 46 с.
212728
  Данилов С.С. Брат гордится бартом / С.С. Данилов. – Ташкент, 1969. – 120с.
212729
   Брат для брата = Брат за брата : [рассказы о советско-болгарской дружбе : сб. очерков]. – Москва ; София : Советская Россия ; На отечествения фронт, 1974. – 176, [4] с. : фотогр.
212730
   Брат для брата. -- Брат за брата.. – София, 1974. – 351 с.
212731
  Смоляк О.О. Брат з братом : повість / О.О. Смоляк. – Київ, 1988. – 266 с.
212732
  Сліпак О.Я. Брат за брата / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 22-23


  "Праведная душе" - так символічно зватиметься музична імпреза, присвячена пам"яті Героя України Василя Сліпака.
212733
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – Москва, 1958. – 254 с.
212734
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 246 с.
212735
   Брат и сестра [Брат і сестра] : Крывеннька уточка ; Народни казкы [Кривенька уточка. Народні казки]. – Киев : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського ; Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Д. Тіндаля. - В кн. також ст. "Вместо пpедисловія ко 2-му изданію ответ на статью г. И.H., помещенную в № 102 "Кіевлянина" 1868 г." (pос.) та 3 білоpус. наp. пісні.
212736
  Ковалевский В.А. Брат и сестра. Не бойся смерти / В.А. Ковалевский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 438 с.
212737
  Булычева А.А. Брат из другого дома / А.А. Булычева. – Львов, 1982. – 287с.
212738
   Брат Иуда.. – М., 1991. – 495с.
212739
  Лазарев В.Я. Брат милосердия / В.Я. Лазарев. – М., 1982. – 119с.
212740
  Клименко В. Брат милосердия // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
212741
  Захарченко В.І. Брат милосердний: : повісті та оповідання / В.І. Захарченко. – Київ, 1990. – 523 с.
212742
  Каганов В.І. Брат мій - ворог мій // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 8-11


  Про двох швейцарських математиків - Якоба та Йогана Бернуллі.
212743
  Пагутяк Галина Брат мій Енкіду : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 4-49
212744
  Кравченко В. Брат мій, ворог мій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 5


  "Відносини Мінська і Москви, Лукашенка і Путіна прекрасні своєю сталістю. Тут "братерська" любов чергується з ненавистю, дружба — зі зрадою, мир — з ворожнечею, а шантаж і блеф є обов"язковою передумовою нових домовленостей між учасниками Союзної ...
212745
  Шукшин В.М. Брат мой / В.М. Шукшин. – М, 1975. – 447с.
212746
  Шукшин В.М. Брат мой / В.М. Шукшин. – Сыктывкар, 1981. – 415с.
212747
  Шикина Л.В. Брат мой / Л.В. Шикина. – М., 1992. – 189с.
212748
  Уилсон М. Брат мой, враг мой : роман / Митчел Уилсон ; пер. с англ. Н. Треневой. – Москва : Издательство иностранной литературы
Кн. 1. – 1956. – 432 с.
212749
  Уилсон М. Брат мой, враг мой : Роман / М. Уилсон. – Свердловск : Уральский рабочий
Кн. 1. – 1957. – 352с.
212750
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – Москва
1. – 1958. – 419 с.
212751
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – Кишинев, 1977. – 616с.
212752
  Ярункова К. Брат Молчаливого Волка / К. Ярункова. – Москва, 1971. – 175с.
212753
  Грінченко Б.Д. Брат на брата : оповідання / Б. Грінченко. – [Львів] : [Накладом авт. [Друк. І. Айхельбергера, 1910. – 66 с.
212754
  Грицинський Д. Брат на брата : драма на 5 дій / Дм. Гpицинський. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1911. – 47 с. – (Театpальна бібліотека ; Кн. 9)
212755
  Грінченко Б.Д. Брат на брата : оповідання / Борис Грінченко. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. 1-ої Київ. Аpтілі Дpук. Спpави], 1917. – 70 с. – Прим. № 34159 і 834246 дефектні, без обкл., № 34159 відсутні с. 63-70
212756
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
1. – 1969. – 245с.
212757
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
2. – 1974. – 488с.
212758
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
2,3. – 1974. – 488, 177с.
212759
  Немченко Г.Л. Брат найди брата: роман и повести / Г.Л. Немченко. – М., 1985. – 368с.
212760
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Л., 1946. – 359с.
212761
  Кожевников А. Брат океана : Роман / А. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1951. – 392с.
212762
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Москва, 1956. – 360с.
212763
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Красноярск, 1958. – 406с.
212764
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Новосибирск, 1961. – 443с.
212765
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Москва, 1970. – 640с.
212766
  Дунаевский Б.О. Брат песни / Б.О. Дунаевский. – М., 1969. – 220с.
212767
  Войцехівська Ірина Брат Президента УНР : (Олександр Грушевський) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0869-3595
212768
  Войцехівська І. Брат Президента УНР (Олександ Грушевський) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0869-3595
212769
   Брат радуги. – М., 1985. – 272с.
212770
  Бельгер Г. Брат среди братьев / Г. Бельгер. – Алма-Ата, 1981. – 315с.
212771
  Пасховер А. Брат у ворот / А. Пасховер, К. Коберник // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 28. – С. 19-22


  Взаємовідносини України і Росії у питанні вступу в НАТО
212772
  Бироваш М. Брат у ворот // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 33 (470). – С. 16-19


  Москва начинает торговую войну с Украиной, желая затянуть Киев к себе в Таможенный союз и отбить у украинцев охоту наращивать торговлю с Евросоюзом.
212773
  Грін Ж. Брат Франциск = Frere Francois / Жюльєн Грін; З франц. переклала Галина Чернієнко. – Київ : Юніверс, 2006. – 296с. – Шифр дубл.809т Грін.Доп карт.ст. – (Життєписи). – ISBN 966-8118-35-9
212774
  Диба А. Брат, міністр, президент або До проблеми наукового пошуку на теренах досліджень про Лесю Українку // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 5 жовтня (№ 20). – С. 16-17
212775
  Богомолов И.С. Брат, ты братством силен: очерки литературных взаимосвязей / И.С. Богомолов, Р.С. Мимоншили. – М, 1985. – 432с.
212776
   Брата крепкая рука.. – Ужгород, 1982. – 96с.
212777
  Тарновський М.М. Братам на Україну / М.М. Тарновський. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1957. – 308 с.
212778
   Братам.. – К., 1940. – 175с.
212779
  Тардов М.С. Братання / М.С. Тардов. – Київ, 1935. – 111 с.
212780
   Братаны.. – Ростов н/Д., 1968. – 192с.
212781
  Машовець К. Брататися через піар, шантаж і диверсії // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 36). – С. 17


  Кремль активно трансформує свою стратегію агресії проти України під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників.
212782
  Латьева Л.В. Братва / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1973. – 202с.
212783
  Шульга І.Г. Брате мій : історична повість / Ілля Шульга. – Ужгород : Карпати, 1971. – 224 с.
212784
  Чалий Б.Й. Брате мій Алжір / Б.Й. Чалий. – Київ, 1965. – 182 с.
212785
  Антипович Ю. Брате мій, Каїне... : [шкіци, вірші, есей, драми] / Юрій Антипович. – Полтава : Верстка, 2009. – 208 с. : 6 іл. ; 1 фото. – ISBN 978-966-7576-78-3
212786
  Браславський З.Б. Братерства висока сутність / З.Б. Браславський. – Ужгород, 1983. – 119с.
212787
  Біба П. Братерство : поезії / П. Біба. – Київ, 1948. – 93 с.
212788
  Рильський М.Т. Братерство / М.Т. Рильський. – Київ, 1950. – 108 с.
212789
   Братерство : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1972. – 223 с. – 50-річчю утворення СРСР присвячується
212790
  Корнілов А.К. Братерство / А.К. Корнілов. – К, 1974. – 64с.
212791
  Біба П.М. Братерство : поезії / П.М. Біба. – Київ : Дніпро, 1983. – 272 с.
212792
  Маковійчук І.М. Братерство і єднання культур / І.М. Маковійчук. – К., 1981. – 81с.
212793
  Глазов Л.М. Братерство і єдність - наша сила і міць / Л.М. Глазов. – К, 1974. – 47с.
212794
   Братерство культур : збірник матеріалів з історії російсько-українського культурного єднання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 455 с.
212795
   Братерство літератур : збірник матеріалів з історії російсько-українського літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 1 : [Дожовтневий період]. – 1977. – 423 с.
212796
   Братерство літератур : Збірник матеріалів з історії рос.-укр. літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 2 : Радянський період. – 1979. – 584 с.
212797
  Абакиров А. Братерство народів - братерство культур. : нарис про розвиток соц. культури / Абакиров А., Аскаров Т. – Київ : Дніпро, 1978. – 223 с.
212798
   Братерство народів - братерство культури. – Київ, 1960. – 460с.
212799
  Стадниченко В.Я. Братерство робітничих рук / В.Я. Стадниченко. – К., 1972. – 225с.
212800
  Міщенко Д. Братерство споріднених сердець // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 67-76. – ISSN 0130-321Х
212801
  Станішевський Ю. Братерство театральних культур / Ю. Станішевський. – К., 1983. – 175с.
212802
  Єришев А.О. Братерство трудящих і релігійна нетерпимість / А.О. Єришев. – Київ, 1966. – 80с.
212803
  Сохань П.С. Братерство, народжене в боях / П.С. Сохань. – К., 1977. – 48с.
212804
   Братерство, народжене в боях.. – Київ, 1980. – 240с.
212805
   Братерство.. – К., 1971. – 348с.
212806
  Хоролець П.М. Братерська допомога великого російського народу та інших народів СРСР українському народу у відбудові і дальшому розвитку народного господарства західних областей республіки (1944-1950 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Хоролець П.М.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1955. – 326, ХХІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
212807
  Королівський С.М. Братерська допомога великого Російського народу українському народові у боротьбі за встановлення радянської влади на Україні / С.М. Королівський, канд. іст. наук. – Київ, 1953. – 30 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
212808
  Межелайтіс Е. Братерська поема / Е. Межелайтіс. – Київ : ДЛВ, 1958. – 195 с.
212809
  Маркевич О.П. Братерська співдружність біологів.... / О.П. Маркевич, 1954
212810
  Цвєтков Г.М. Братерська співдружність двох університетів
212811
   Братерська співдружність російського і україського народів.. – Х., 1954. – 228с.
212812
  Пригодій М.І. Братерське єднання художніх культур народів СРСР / М.І. Пригодій. – К, 1976. – 115с.
212813
   Братерське слово. – Київ, 1975. – 327с.
212814
   Братерське слово. – К., 1982. – 343 с.
212815
  Журба С.Й. Братерське співробітництво / С.Й. Журба. – К., 1961. – 104с.
212816
  Шевченко І.Д. Братерське співробітництво / І.Д. Шевченко. – К, 1968. – 47с.
212817
  Залєвський А.Д. Братерське співробітництво і взаємодопомога - вирішальний фактор комуністичного будівництва / А.Д. Залєвський, С.Г. Фіногєнов. – Київ, 1975. – 96с.
212818
   Братерський союз народів. – Київ, 1972. – 275с.
212819
  Іваницький М.Н. Братерські зв"язки і співробітництво Радянської України з країнами народної демократії / М.Н. Іваницький. – К., 1957. – 39с.
212820
   Братец кролик, его друзья и враги.. – Л., 1969. – 176с.
212821
  Стороженко О. Брати-близнята : роман / Олекса Петрович Стороженко. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 375 с.
212822
  Бредель В. Брати-віталійці / В. Бредель. – Київ, 1969. – 132с.
212823
   Брати-місяці.. – Київ, 1981. – 16с.
212824
  Лоштин Н. Брати-проповідники чи менші брати? До питання про ідентифікацію рукописного інвентаря монастирської бібліотеки у Пшеворську // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 13–19. – ISSN 2309-9356
212825
  Пушкін О.С. Брати-розбійники / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 15с.
212826
  Копиленко О. Брати / О. Копиленко : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 80 с.
212827
  Цюпа І.А. Брати : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 222 с.
212828
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Ранок: Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 425 с.
212829
  Томчаній М.І. Брати : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1972. – 176 с.
212830
  Микитенко І.К. Брати : (Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса; Вибрані твори: Для сережн. та ст. шк. віку / І.К. Микитенко. – Київ : Веселка, 1977. – 224 с.
212831
  Сейтаков Б. Брати : роман / Беки Сейтаков ;. – Київ : Дніпро, 1981. – 623 с.
212832
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 302 с.
212833
  Слюдикова Т.Б. Брати Бердяєви - кияни: тематичний огляд київських архівних зібрань // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 144-153. – ISSN 0320-9466
212834
  Неживий О. Брати Григорій і Григір Тютюнники: "Пам"ять як вишневий цвіт..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 березня (№ 5). – С. 16-17
212835
  Баліцька К. Брати Грімм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 3 обкл., 56
212836
  Самійленко Л. Брати Грушевські ожили на зламі епох // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 11


  Презентація книги "Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії" відбулась у столичному Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського.
212837
  Кочетов В. Брати Єршови : роман / В. Кочетов. – Київ, 1959. – 483с.
212838
  Медуниця М.М. Брати і побратими : Роман-хроніка з життя Панаса Мирного і його брата Івана Білика / М.М. Медуниця. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 420 с.
212839
  Біленко Василь Брати Капранови про шторми, морську хворобу та жінок на мотузці : хобі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 20-21 : Фото
212840
  Галущак І. Брати Капранови: "У книжці про Майдан ми залишили чисті сторінки" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 15. – ISSN 2519-4429
212841
  Махінчук М. Брати Лазаревські в долі Шевченка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 66


  Олександр Олександрович Лазаревський - останній, певно, відомий представник славного роду, котрий залишив помітний слід у долі Великого Кобзаря
212842
  Гаврилюк Ю. Брати Лебединцеві в долі родини Грушевських // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 6 (148). – С. 26-30. – ISSN 1230-2759


  Нові штрихи до "холмської метрики" Михайла Грушевського.
212843
  Ліндгрен А. Брати Лев"яче Серце / А. Ліндгрен. – Київ, 1985. – 158 с.
212844
  Курінна М.А. Брати Лифарі та агентурна розробка ДПУ УСРР "Артисти" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 189-194. – ISSN 0130-5247
212845
   Брати Лупії : бібліогр. довідник / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. О.В. Лупій ; ред. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 28 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. №3070BR напис: Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, 28.09.2015 р. Підпис
212846
  Кіплінг Р. Брати Моуглі : (Оповідання з життя дитини між звірями) / Р. Кіплінг ; Пеpеклав Юp. Сїpий [Ю.П. Тищенко]. – вид. 2-ге. – Київ ; Відень : Видавн. Т-во "Дзвін" ; З друк. Х. Райсера Синів, 1920. – 235 с. : мал.
212847
  Крикливий Ю.Г. Брати на себе / Ю.Г. Крикливий. – Х., 1987. – 141с.
212848
  Павлюк М. Брати Огоновські - видатні постаті Галичини, що заслуговують на вдячну пам"ять нащадків / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 14-15


  До 150-річчя створення Товариства "Просвіта" в Галичині.
212849
  Мазурмович Б.М. Брати Олександр і Володимир Ковалевські : лекція для студентов-заочників природничих факультетів пед. інститутів. / Б.М. Мазурмович. – Київ : Радянська школа, 1948. – 32 с.
212850
  Брусний С. Брати по духу і зброї (про дружбу козаків і татар) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 13/14 (473/474), травень 2017 р. – С. 13-15
212851
  Калениченко П.М. Брати по класу - брати по зброї : Участь польськ. інтернаціоналістів у боротьбі за владу Рад на Україні. 1917-1920 рр. / П.М. Калениченко. – Київ : Політвидав України, 1973. – 199 с.
212852
  Сибірська А. Брати приклад з студента Несміха : [Успішно закінчимо іспитову сесію !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  На геологічному факультеті, щоб засвоїти курс тієї чи іншої дисципліни, студентам необхідно систематично працювати, знати не тільки матеріал, поданий на лекціях, але й опрацювати всю рекомендовану літературу.
212853
  Маленко Є.Ю. Брати Радченко / Є.Ю. Маленко. – Харків, 1970. – 127с.
212854
  Строков Л.М. Брати Раєвські. / Л.М. Строков. – К., 1977. – 72с.
212855
  Сіменон Ж. Брати Ріко / Ж. Сіменон. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 167 с.
212856
  Клід Г. Брати Харуки та книжковий знак у їх творчості (з київського блокноту) // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 13-16
212857
  Грабовський С. Брати, які змінили лице цивілізації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня - 1 червня (№ 94/95). – С. 20


  Внесок української родини Тимошенків у загальнолюдський прогрес.
212858
  Грабовський С. Брати, які змінили лице цивілізації : [Степан, Сергій та Володимир Тимошенкі] // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 червня (№ 99/100). – С. 21


  Внесок української родини Тимошенків у загальнолюдський розвиток.
212859
   Брати.. – К., 1975. – 223с.
212860
   Брати.. – К., 1979. – 184с.
212861
  Гетьманець М. Брати. Невигадана історія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
212862
  Москвитин А.М. Братина / А.М. Москвитин. – М, 1971. – 87с.
212863
  Адрианов Ю.А. Братина / Ю.А. Адрианов ; ил.: Г. Гущин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 144 с. : ил.
212864
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 670 с.
212865
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 527с.
212866
  Полотнянко Н.А. Братина: Стихи. / Н.А. Полотнянко. – Саратов, 1977. – 47с.
212867
  Бруновски А. Братислава = Каталог выставки / А. Бруновски. – Москва : Советский художник, 1982. – [16] с.
212868
  Кобець Т. Братів-науковців Вольвачів вшановано у рідні школі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 14 грудня (№ 50). – С. 7
212869
  Сидор-Гібелінда Олег Братів наших, мудріших... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-59. – ISSN 0130-5212
212870
  Марголіна І. Братія: хто і провіщо йшов у монастир / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 205-221. – ISBN 978-966-06-0781-1
212871
  Євдокименко В.Ю. Братнє єднання / В.Ю. Євдокименко. – Київ, 1966. – 76с.
212872
  Дем"янчук І.Л. Братнє єднання культур російського і українського народів : Стенограма двох публічих лекцій / І.Л. Дем"янчук; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1954. – 60с.


  На титульному листі автограф
212873
   Братнє єднання літератур народів СРСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 168 с.
212874
  Косарик Д.М. Братні зорі / Д.М. Косарик. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 140 с.
212875
  Косарик Д.М. Братні зорі / Д.М. Косарик. – Київ, 1983. – 362 с.
212876
  Лучук В.І. Братні луни : поезії / В.І. Лучук. – Львів, 1974. – 136 с.
212877
   Братній перегук.. – Львів, 1980. – 142с.
212878
  Щербак А.І. Братня допомога російських письменників. / А.І. Щербак, 1954. – [21] с.
212879
  Гриневич В. Братня любов // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Український радянський патріотизм як нав"язана форма малоросійства.
212880
  Мельник Л.Г. Братня співдружність народів СРСР у битві за Україну в роки Великої Вітчизняної війни : (до історіографії питання) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-10. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье дан историографический обзор исследований советских историков, в которых освещается братское содружество народов СССР в битве за Советскую Украину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
212881
   Братова міцна рука. – Ужгород-Москва, 1979. – 72с.
212882
  Гриценко В. Братовбивці випрадань не потребують // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 6-7


  Роздуми про антигероя роману Олеся Гончара "Собор".
212883
   Братсво литератур.. – Алма-Ата, 1986. – 197с.
212884
   Братсво народов -- братство литератур.. – Ташкент, 1984. – 256с.
212885
  Станев Х. Братска дружба ни свързва : (очерк за Полтавска област) / Христо Станев. – София : Изд-во на Отечествения фронт, 1981. – 183 с. : ил.
212886
  Горшков В.П. Братская взаимопомощь : В помощь лектору / В.П. Горшков, В.Л. Павленко; О-во "Знание" УССР. – Киев, 1984. – 13с. – (В семье единой)
212887
   Братская ГЭС.. – Иркутск
2. – 1967. – 679с.
212888
   Братская дружба, всестороннее сотрудничество. – Москва, 1969. – 224с.
212889
  Лахе А. Братская помощь // Среди настоящих друзей. – Киев, 1963. – С. 15-17
212890
  Мирзоев Сайяд Мусеиб оглы Братская помощь Азербайджанской ССР в развитии нефтяной промышленности Туркменистана (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мирзоев Сайяд Мусеиб оглы; МВ и ССО Аз.ССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 24л.
212891
  Павлова Н.Г. Братская помощь великого русского народа белорусскому народу в восстановительный период (1921-25 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова Н.Г.; Мин. культуры СССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 19л.
212892
  Гудзенко Н.А. Братская помощь великого русского народа в восстановлении и развиии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта Советской Украины в годы четвертой пятилетки : Дис... канд. ист.наук: / Гудзенко Н.А.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVII
212893
  Гудзенко Н.А. Братская помощь великого русского народа в восстановлении и развитии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта Советской Украины в годы четвертой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гудзенко Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Киев, 1954. – 16 с.
212894
  Пейсахович А.Я. Братская помощь великого русского народа в восстанровлении народного хозяйства и развитии культуры Белорусской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пейсахович А.Я.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1954. – 18л.
212895
  Буцько Н.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйств республики в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Буцько Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15с.
212896
  Буцько М.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Дис... канд. ист .наук: / Буцько М. А.; Буцко М.А.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1954. – 291л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
212897
  Романова З.Г. Братская помощь великого русского народа молдавскому народу в восстановлении и развитии народного хозяйства в послевоенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Романова З. Г.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1953. – 15 с.
212898
   Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины : [Сборник]. – Санкт-Петербург : Изд. Петерб. отд. Слав. ком. ; В тип. А.А. Краевского, 1876. – 494 с. – Экз. в разных тип. переплетах
212899
  Струмскис К. Братская помощь советских республик литовскому народу в построении социализма в Литве. : Автореф... Канд.ист.наук: / Струмскис К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 21л.
212900
  Жумасултанов А. Братская помощь трудящимся Казахстана освобожденным от немецко-фашистской окупации районам в годы ВОВ : Автореф... канд .ист.наук: / Жумасултанов А.; МВиССО Каз.ССР, Казах.ГУ, Каф. ист Казах.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 23л.
212901
  Хонигсман Я.С. Братская помощь трудящихся Западной Украины испанскому народу в борьбе с фашизмом (1936-1939 гг.) / Я.С. Хонигсман. – Львов, 1989. – 206с.
212902
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Эдуардас Межелайтис ; пер. с лит. А.Кленова. – Вильнюс : Советский писатель, 1955. – 196 с.
212903
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Эдуардас Межелайтис ; авториз. пер. с лит. А.Кленова. – Москва : Советский писатель, 1956. – 211 с.
212904
  Василевский Н.Д. Братские связи СССР с социалистическими странами как фактор интернационального воспитания трудящихся : Автореф... канд.ист.наук: 09.00.02 / Василевский Н.Д.; КГУ. – К, 1978. – 18л.
212905
  Василевский Н.Д. Братские связи СССР с социалистическими странами как фактор интернациональого воспитания трудящихся (на материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист. наук: / Василевский Н.Д.; МВ и ССО УССР; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1977. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
212906
  Ярнатовская В.Е. Братские союзы молодежи СССР и ГДР / В.Е. Ярнатовская. – Москва, 1984. – 143 с.
212907
   Братские страны социализма.. – М., 1966. – 112с.
212908
  Медынский Е.Н. Братские школы Украины и Белоруссии в 16-17 вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией / Е.Н. Медынский. – Москва, 1954. – 176 с.
212909
  Артемьев А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне / Артемьев А.П. – Москва : Мысль, 1975. – 199 с.
212910
  Юхма М. Братский ковш : стихи / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 62 с.
212911
   Братский круг.. – Барнаул, 1982. – 80с.
212912
  Ильин А.М. Братский курган : Практическое руководство для собирателей с тремя фототипич. табл. / А. Ильин. – Ростов-на-Дону : Электротип. Ф.А. Закройцева, 1912. – 18 с. : ил.
212913
   Братский союз : стихи поэтов сов. республик / [сост. А.И. Кравченко ; худож. И.М. Гаврилюк]. – Донецк : Донбас, 1982. – 232 с. : ил. ; 13х8 см. – Миниатюрное издание
212914
   Братский союз народов СССР.. – М., 1982. – 39с.
212915
   Братский союз.. – М., 1970. – 424с.
212916
  Кузмин-Тарасов Братское боевое содружество русского и болгарского народов в борьбе за освобождение Болгарии от турецкого ига. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузмин-Тарасов А.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 12л.
212917
   Братское водохранилище : (физико-географический очерк). – Иркутск, 1973. – 96с.
212918
   Братское единство народов СССР.. – Кишинев, 1976. – 326с.
212919
  Лесин А.А. Братское поле / А.А. Лесин. – Симферополь, 1980. – 186с.
212920
  Сергеев В.Е. Братское содружество / В.Е. Сергеев. – М., 1981. – 64с.
212921
  Ариф М. Братское содружество литератур : азерб. лит-ра в семье сов. многонац. литературы / Ариф М., Лукьянова С.Л. ; АН СССР, Ин-т литературы им. Низами. – Баку : Элм, 1972. – 94 с.
212922
  Тот А. Братское содружество народов СССР и Чехословакии в борьбе против фашизма за национальную независимость Чехословакии (1935-1945 гг.) : автореф. ... канд. ист. наук: 07.00.04 / Тот Андрей ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1984. – 23 с.
212923
   Братское содружество народов СССР. 1922-1936 гг.. – М., 1964. – 439с.
212924
  Зиза Н.К. Братское содружество рабочего класса в борьбе за индустриализаци. страны / Н.К. Зиза, З.Г. Лихолобова. – К, 1984. – 158с.
212925
   Братское содружество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР. 1917-1971.. – М., 1973. – 556с.
212926
   Братское содружество.. – Ереван, 1975. – 199с.
212927
  Толстой В.С. Братское сотрудничество белорусского и польского народов. 1944-64 гг. / В.С. Толстой. – Минск, 1966. – 140 с.
212928
  Мирочицкий Лев Павлович Братское сотрудничество Белорусской ССР и Чехословацкой Социалистической Республики (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мирочицкий Лев Павлович; АН БССР. Отд. обществ. наук. – Минск, 1972. – 22л.
212929
   Братское сотрудничество Белорусской ССР с союзными республиками. – Минск, 1974. – 208с.
212930
  Усубалиев Е.Т. Братское сотрудничество и взаимопомощь народов СССР в области высшего образования / Е.Т. Усубалиев. – Фрунзе, 1985. – 129с.
212931
   Братское сотрудничество народов Советского Союза -- интернационализм в действии.. – М., 1978. – 200с.
212932
  Шевелев А.Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1900-1910 годах. : Дис... доктор ист.наук: / Шевелев А.Г.; Киев. инж.-строит. ин-тут. – К., 1965. – 720л. – Бібліогр.:л.693-720
212933
  Шевелев А.Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1903-1910 гг. / А.Г. Шевелев. – К, 1966. – 260с.
212934
  Молодцов Л.М. Братское сотрудничество советских республик в восстановлении и развитии народного хозяйства СССР, (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Молодцов Л.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1971. – 24л.
212935
   Братское сотрудничество советских республик в хозяйственном и культурном строительстве.. – М., 1971. – 240с.
212936
  Ступов А.Д. Братское сотрудничество социалистических стран. / А.Д. Ступов. – М., 1962. – 62с.
212937
  Ахмедшина Ф.А. Братское сотрудничество узбекского и азербайджанского народа в период создания материально-технической базы коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедшина Ф.А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1967. – 25л.
212938
  Исмаилова С. Братское сотрудничество узбекского и украинского народов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаилова С.; Самарк. гос. ун-тет им. Алишера Навои. – Самарканд, 1966. – 24л.
212939
  Добржанский А.В. Братское сотрудничество Украинской ССР и республик советской Прибалтики в сфере экономики в условиях развитого социализма (1966 - 1980 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : Спец. 07.00.02 - История СССР / Добржанский А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
212940
  Добржанский А.В. Братское сотрудничество Украинской ССР и республик Советской Прибалтики в сфере экономики в условиях развитого социализма. : Дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Добржанский А.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 221 с. – Бібліогр.: с. 186-215
212941
  Даниленко Виктор Михайлович Братское сотрудничество Украинской ССР и Российской Федерации в развитии образования и науки (1926-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Даниленко Виктор Михайлович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1978. – 27л.
212942
  Цехмистро Нина Яковлевна Братское сотрудничество УССР и Российской Федерации в сфере экономики в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.02 / Цехмистро Нина Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 236л. – Бібліогр.:л.197-236
212943
  Лучук В.И. Братское эхо : стихи / В.И. Лучук. – Москва, 1981. – 56 с.
212944
  Шевелев А.Г. Братскойе сотрудничество СДКПиЛ с большевиками в 1900-1910 гг. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Шевелев А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 61 с.
212945
  Назарко І. Братства і їх роль в історії української церкви та освіти // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 152-165.
212946
  Грінченко Б. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б. Хмельницького / написав Б. Грінченко // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 34 с. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
212947
  Грінченко Б.Д. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б.. Хмельницького / Борис Гринченко. – Вид. 2-ге. – Черкаси : Видавн. Т-во "Сіяч". Друк. Х.Д. Раздольського, 1917. – 34 с. – (Видавниче Товариство "Сіяч" ; № 5)


  На прим. № 34160 дарчий надпис на тит. стор.: Від Всечесн. отця Стефана Орлика Єпископа Житомирського й Бердичівсського. Протоієрей Павло Цинкаловський. 20 вересня 2 жовтня 1922 село Глибочок Волинь
212948
   Братства солнечный венок : стихи поэтов брат. республик о Крыме / худож. А.А. Хмара. – Симферополь : Таврия, 1982. – 158 с. : ил. ; 13х8 см. – Миниатюрное издание
212949
  Кукурудза А. Братства та громадські організації Волині 20-х років XX ст. у національно-церковному відродженні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 436-445. – ISBN 966-7379-92-11
212950
  Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури 16 -18 ст. / Я.Д. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1966. – 251с.
212951
   Братства широкие крылья. – Вильнюс, 1986. – 182с.
212952
  Расули М.М. Братства щедрые плоды / М.М. Расули. – Ташкент, 1974. – 183с.
212953
  Гурська Л.І. Братства як суб"єкт самосвідомості і захисту української православної духовності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Розглядається проблема шкільної і видавничої діяльності православних братств.
212954
  Адалис А.Е. Братство : стихи 1936 г. / А.Е. Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1937. – 47 с.
212955
  Баялинов К. Братство : трилогия / К. Баялинов; [авториз. пер. с кирг. Е. Н. Ковского ; ил.: Л. А. Ильина]. – Фрунзе : Кыргызстан
Кн. 1. – 1965. – 298 с.
212956
  Баялинов К. Братство : роман / К. Баялинов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 518 с.
212957
   Братство. – Л., 1982. – 511с.
212958
   Братство. – Москва : Профиздат, 1983. – 268 с.
212959
  Пядышев Б. Братство / Б. Пядышев. – София, 1987. – 201с.
212960
  Матео Х.М. Братство / Х.М. Матео. – Москва, 1987. – 173с.
212961
  Губарев Виктор Братство "Веселого Роджера" : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 70-83 : Фото
212962
  Иванов Н. Братство бауманцев всех поколений = МГТУ 175 лет // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
212963
  Серко Евгений Братство воды и камня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 44-53 : фото
212964
  Тополь Э. Братство Маргариты : [повести] / Эдуард Тополь. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 347, [3] с. – Содерж.: Братство Маргариты ; Япона коммуна ; Father"s dance ; Ритуальное убийство ; Повесть о настоящем. – ISBN 978-5-17-062527-7
212965
   Братство народов и интернациональное воспитание. – Ташкент, 1974. – 267с.
212966
   Братство народов и литератур.. – Баку, 1981. – 297с.
212967
  Мусин М.М. Братство народов, содружество языков / М.М. Мусин. – Казань, 1964. – 95с.
212968
  Понарина Е. Братство не по крови. Будущая профессура СНГ осваивает науки, искусство дискуссий и практику работы на ядерном реакторе в Дубне. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 сентября (№ 39)


  Открывали Юбилейные курсы СИН-нано-2012 стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов в НИЦ “Курчатовский институт” нерядовые люди - сам глава этого центра М.Ковальчук, нынешний и экс-министры науки и образования РФ Д.Ливанов и А.Фурсенко, ...
212969
  Хилтунен В.Р. Братство общего ключа. / В.Р. Хилтунен. – М., 1990. – 172с.
212970
   Братство по оружию. – М., 1975. – 383с.
212971
   Братство по оружию, братство в труде. – Москва, 1975. – 191с.
212972
   Братство по оружию.. – М., 1988. – 352с.
212973
  Трененков Е.М. Братство по труду / Е.М. Трененков. – М., 1980. – 47с.
212974
  Рыбакова М. Братство проигравших : Роман // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 5. – С.31-85. – ISSN 0321-1878
212975
  Галайко Б. Братство тарасівців в політичній мобілізації українства // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 76-83. – ISSN 2413-7065
212976
  Яблонський В.М. Братство української державності: історія створення та діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 131-143. – ISSN 0130-5247
212977
   Братство, рожденное в боях.. – Воронеж, 1989. – 334с.
212978
  Лазаров Х.Г. Братство, рождённое в огне / Х.Г. Лазаров. – Орджоникидзе, 1976. – 102с.
212979
  Голуб П.А. Братство, скрепленное кровью / П.А. Голуб. – М., 1958. – 79с.
212980
  Мурадян В.А. Братство, скрепленное кровью / В.А. Мурадян. – Москва, 1969. – 320с.
212981
   Братство, що не промина… // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Відзначили свій День географа випускники 1972 року, а серед них - учений і поет Володимир Пащенко, докт. географ. наук, співробітник Ін-ту географії НАНУ. Про його поетичну творчість.
212982
  Хадкевич Т.К. Братство; Эхо в горах; Веснянка / Т.К. Хадкевич. – Минск : Мастацкая літ., 1975. – 395 с.
212983
   Братством сильны. – Днепропетровск, 1982. – 304с.
212984
   Братству крепнуть. Боевые подвиги советских и чехословацких воинов при освобождении Чехословакии от фашизма. – Москва, 1969. – 80с.
212985
  Степаненко Ю.О. Братська радянсько-чехословацька Дружба нерушима.. / Ю.О. Степаненко. – Вінниця, 1957. – 16с.
212986
  Цоколь Л.А. Братське співробітництво (до питання про співробітництво вищої школи СРСР і НРБ) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 20-25. – (Серія історії ; № 16)
212987
  Кілессо Т.С. Братський Богоявленський монастир і Києво-Могилянська академія / Т.С. Кілессо. – Київ : Техніка, 2002. – 144с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-190-5
212988
  Томашевська І. Братські школи - осередки духовної освіти історичної Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 58-62


  Діяльність Луцької братської школи на території Волині в першій половині 17 ст.
212989
  Ямчук Павло Братські школи та їхня роль у формуванні релігійно-духовного світогляду українців доби пізнього Середньовіччя та барокко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 134-139. – ISSN 1728-3671
212990
  Черкасов О.В. Братські школи у висвітленні історичної науки середини ХІХ - початку ХХ ст. // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-84. – ISSN 0130-5247
212991
  Чернов Ю. Братські школи України 16-17 століття як унікальне явище народної творчості в системній організації педагогічного процесу // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 40-44


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
212992
  Мединський Є.М. Братські школи України і Білоруссіі в 16-17 ст. / Є.М. Мединський. – К, 1958. – 211с.
212993
  Каранович З. Братсько-сестринський інцест: між ієрогамією та гріхом кровозмішення (на прикладі пісень про намір царя Стефана одружитися із сестрою) // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 35-40. – ISSN 0130-6936
212994
  Саакян А. Брату - брат : стихи / Арамаи Саакян ; с пер. с арм. В.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 157 с.
212995
  Курчавов И.Ф. Братушки / И.Ф. Курчавов. – М, 1984. – 416с.
212996
  Тумасов Б.Е. Братушки / Б.Е. Тумасов. – Краснодар : Книжное издательство, 1991. – 272 с. – ISBN 5-7561-0429-1
212997
  Казаков М. Братчик Нестор Шараєвський (Шараївський) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 73-76. – ISBN 978-966-171-783-0
212998
  Бузмаков Г.И. Братчиковы / Г.И. Бузмаков. – Москва, 1988. – 256с.
212999
  Соколов Никита Братчина святой Софии / Соколов Никита, Коливабов Аркадий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 38-56 : Фото, карта
213000
  Устинов В.А. Братчина. / В.А. Устинов. – Петрозоводск, 1978. – 158с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,