Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
211001
  Глухов А.Г. "...в лето 1037" / А.Г. Глухов. – Москва, 1974. – 192с.
211002
  Ирклий Е.Ю. "В душе первоутренне-чистой раскрылся невидимый цвет" : (Урок-практикум по анализу особенностей употребления имен прилагательных в художественной речи)
211003
  Погорельская Е. "В дыму и золоте парижского вечера..." : исторический и литературный контекст рассказа И. Бабеля "Улица Данте" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 277-302. – ISSN 0042-8795
211004
  Перепелиця Г. "В економічній сфері Україна намагається відстоювати інтереси, в гуманітарній - навпаки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 5


  Коментар на статтю Ю. Райхеля "Боїмося гніву великого сусіда?" Україна відмовляється приймати політичних біженців.
211005
  Олещук П. "В економічному та соціальному плані ми залишаємося поганою копією Росії" : Голос із "Фейсбуку" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 7
211006
  Василенко О. "В житті все надто... До примітивності"; "Систематично без жалю вбиваю"; "Відкинувши плач недобитої совісті"; "Послухай, поговорімо тепер одверто"; "Нарцисс нагнувся до землі"; "Тишею бузковою зап"ята"; Розлучення з містом // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 51-55
211007
  Приставська О. "В житті є тільки праця, віра, честь та добра пам"ять..."


  Начерки до світлого образу відогмої львівської художниці-графіка Софії Караффи-Корбут
211008
  Сизык С. "В зависимости от важности для бизнеса и отстраивается система учета и расчета" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 44-45
211009
  Третьякова-Бертелсен "В захисті правди й справедливості": Микола Куліш та інші "слов"яни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 1, 11
211010
  Дятлов Володимир "В ім"я Бога і загального добра". Нижні верстви населення німецького міста і Реформація / Дятлов Володимир; Ін-тут укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ; Чернігів.держ. пед. ін-т. – Чернігів : Сіверянська думка, 1997. – 351с. – ISBN 5-7763-8952-6
211011
  Дулова Е.В. "В каждой моей ноте есть капля моей живой крови" : Переписка Дмитрия Шостаковича с Верой Дуловой // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2006. – № 79/80. – С. 161-175. – ISSN 0234-1395
211012
  Гарзавина А.В. "В Казань, профессору К.Ф.Фуксу..." / А.В. Гарзавина. – Казань, 1987. – 239 с.
211013
  Татарчук В. "В качестве дипломной работы студент КПИ Константин Калинин представил... построенный им самолет, на котором совершил перелет из Киева в Харьков, а затем - в Москву"" / вел беседу Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 10 февраля (№ 20). – С. 26


  "...Ровно 130 лет назад родился создатель первого отечественного пассажирского лайнера, массово выпускавшегося в 30-е годы прошлого века. Имя авиаконструктора Калинина долгое время замалчивалось из-за того, что он стал жертвой сталинских репрессий". ...
211014
  Пастух Тарас "В кожного даль, що його перевершує" : (про декілька естетичних домінант у поезії Київської школи)


  У статті розглядаються естетичні домінанти, властиві текстам поетів Київської школи. Автор зупиняється на питаннях метафізичності цих текстів, їхньої метафоричності та верлібровоі форми. Аналізовані домінанти ставляться в контекст модерної естетичної ...
211015
  Белова Анна "В куклы я никогда не играла" = Детские игрушки в российской дворянской культуре XVIII- середины XIX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 92-94. – ISSN 0235-7089
211016
  Белова Анна "В куклы я никогда не играла..." Детские игрушки в российской дворянской культуре XVIII - середины XIX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 92-94. – ISSN 0235-7089
211017
  Журавлев Дмитрий "В Ленинграде сейчас по вечерам темнота жуткая..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 144-147. – ISSN 0235-7089


  Радянсько-фінська війна.
211018
  Макаров Юрій "В літературі я всеїда..." : розмова з Юрієм Макаровим // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 95. – ISSN 0130-5212
211019
  Капсамун І. "В лоб Росію ми не переможемо. Ми можемо її обіграти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 81). – С. 2


  В Острозькій академії відкрито міжнародний проект "Острог Forum", який став продовженням ідеї Острозького клубу вільного інтелектуального спілкування молоді.
211020
  Губерський Л. "В майбутнє дивимося з оптимізмом" / Інтерв"ю вела Леся Іванова // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 1, 2 : фото


  Про сьогодення КНУ імені Тараса Шевченка розмова з ректором академіком Л.В.Губерським.
211021
  Олійник С.І. ...В ім"я добра - супроти зла : вірші, біографічні оповідання / С.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 170 с.
211022
  Коуард Н. ...в которой мы служим / Н. Коуард. – Москва, 1944. – 155 с.
211023
  Шамякин И.П. В добрый час -- Криницы : романы / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 650 с.
211024
  Шамякин И.П. В добрый час : роман / И.П. Шамякин. – Ленинград : Лениздат, 1955. – 404 с.
211025
  Шамякин И.П. В добрый час : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Госиздат БССР, 1955. – 356 с.
211026
  Истру Б. В добрый час : стихи / Б. Истру; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1959. – 150 с.
211027
  Мищик А.В. В добрый час / А.В. Мищик. – Краснодар, 1968. – 128с.
211028
  Холкин В. В дожде непонимания = Эрнест Хемингуэй и Юрий Казаков: "Кошка под дождем" и "Вон бежит собака!" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 2. – С. 182-196. – ISSN 0321-1878


  Мужчина и женщина. Вековечно простая завязь чувств и собирание жизни… Героям рассказов Хемингуэя "Кошка под дождем" (1925) и Казакова "Вон бежит собака!" (1961), к которым и обращены все эти вопросы, дышится трудно и сбивчиво. И хотя между написанием ...
211029
  Соколов Н.Н. В дождик под радугой / Н.Н. Соколов. – М., 1963. – 104с.
211030
  Нагибин Ю.М. В дождь: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – М., 1988. – 46с.
211031
  Павличенко Е.М. В дозоре. Стихи / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1967. – 50с.
211032
  Онищенко В.Є. В дозорі - "голубі патрулі" / В.Є. Онищенко. – К, 1987. – 31с.
211033
  Грезин В.Н. В долгах и шелках / В.Н. Грезин. – Чебоксары, 1984. – 112с.
211034
  Савчук В.С. В долговой петле неоколонизаторов. / В.С. Савчук. – К., 1988. – 48с.
211035
  Хлебников Г.Н. В долиге Желтуги / Г.Н. Хлебников. – М., 1959. – 200с.
211036
  Гейман Л.М. В долинах золотого песка / Л.М. Гейман, М.С. Сальцовский. – М., 1963. – 160с.
211037
  Робертс Ч. В долинах Рингваака. / Ч. Робертс. – М., 1963. – 152с.
211038
  Вежинов П. В долине / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 127с.
211039
  Усачев П.А. В долине августа / П.А. Усачев. – К., 1972. – 115с.
211040
  Ривкин Б.И. В долине Алфея / Б.И. Ривкин. – М., 1969. – 79с.
211041
  Музаев Н. В долине Аргуна : сатирич. повесть / Н. Музаев; авториз. пер. с чечен. В.Бушина. – Москва : Современник, 1974. – 220 с.
211042
  Муталиев Х.Б. В долине Ассы / Х.Б. Муталиев. – Грозный, 1961. – 150с.
211043
  Лаврик А.Г. В долине Белых черемух / А.Г. Лаврик. – Тула, 1966. – 288с.
211044
  Мелихов А. В долине блаженных : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 7. – С. 13-60. – ISSN 0130-7673
211045
  Мелихов А. В долине блаженных : роман // Новая библиотека : Профессиональный журнал / Красносельское Агентство "Союзпечать". – Москва, 2005. – № 7. – С. 13-60
211046
  Агишев Р.К. В долине Буреи / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Дальгиз, 1950. – 120 с.
211047
  Сатхе А. В долине Вараны / А. Сатхе. – М., 1969. – 112с.
211048
  Фатуев Р.М. В долине Дагестана / Р.М. Фатуев. – М., 1972. – 496с.
211049
  Сенчин Р. В долине Дагестана : проза: рассказ из цикла "Информация" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 6-27. – ISSN 0130-7673
211050
  Иваненко В.Т. В долине Копсан / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1968. – 215с.
211051
  Иваненко В.Т. В долине Копсан / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1979. – 384с.
211052
  Бенюк М. В долине кукушки / М. Бенюк. – М, 1960. – 116с.
211053
  Гу Хуа В Долине лотосов / Гу Хуа. – М, 1986. – 380с.
211054
  Рытхэу Ю. В долине маленьких зайчиков : роман / Ю. Рытхэу. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1963. – 359 с.
211055
  Рытхэу Ю. В долине маленьких зайчиков : роман / Ю. Рытхэу. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1972. – 472 с.
211056
  Эльгар К. В долине нарзанов : стихи и поэма / К. Эльгар; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1969. – 123 с.
211057
  Менделе В долине плача : Комедия в 5-ти действиях / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Москва
Ч. 1. – 1912. – 240 с.
211058
  Бурлака С.В. В долине под вербами : повесть и рассказы / С.В. Бурлака. – Кишинев : Литература артистикэ, 1978. – 271 с.
211059
  Тах А.М. В Долине роз / А.М. Тах. – Изд. 2-е, доп. – М., 1975. – 271с.
211060
  Баррозо М.А. В долине Серра-Алта / М.А. Баррозо. – М., 1960. – 416с.
211061
  Потушняк Ф.М. В долине синей реки / Ф.М. Потушняк. – М., 1977. – 192с.
211062
  Козлов К.И. В долине снежного барса. / К.И. Козлов. – Барнаул, 1965. – 67с.
211063
  Лозовой В. В долине Стрипы : повесть / В. Лозовой. – Киев : Художественной литературы УССР, 1951. – 128 с.
211064
  Никитин П.А. В долине трех рек / П.А. Никитин. – М, 1952. – 200с.
211065
  Чуяко Д. В долине чудес : книга об Адыгее / Д. Чуяко; пер. с адыг. – Москва : Детская литература, 1976. – 127 с.
211066
  Лозовий В. В долині Стрипи : повість / В. Лозовий. – Київ : Радянська Україна, 1950. – 96 с.
211067
  Журавель В. В долину щастя увійти... : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 25. – ISSN 0868-4790
211068
  Барна В.А. В долонях всесвіту : поезії / В.А. Барна. – Київ : Молодь, 1991. – 68 с.
211069
  Мекшен С.В. В дом войди / С.В. Мекшен. – М, 1977. – 104с.
211070
  Куртлін Жорож В домашнім затишю. Примірне подружжа : Сміховонка в 1-ій дії / Куртлін Жорож. – Jersey City : Свобода, 1932. – 24 с.
211071
  Куржиямская А.М. В доме весь мир. / А.М. Куржиямская. – М., 1975. – 88с.
211072
  Чернов Е.Е. В доме живет отец / Е.Е. Чернов. – М., 1991. – 319с.
211073
   В доме на Малой Никитской. – М : Московский рабочий, 1968. – 144 с.
211074
  Сименон Ж. В доме напротив / Ж. Сименон. – Л, 1991. – 121с.
211075
  Шалев М. В доме своем в пустыне // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 30-97. – ISSN 1130-6545
211076
  Теодоряну И. В доме у дедушки и бабушки / И. Теодоряну. – Бухарест, 1968. – 48с.
211077
  Прилежаева М.П. В доме Ульяновых / М.П. Прилежаева. – Москва, 1985. – 79 с.
211078
  Галін Б.А. В Донбасі / Б.А. Галін. – Київ, 1949. – 179с.
211079
  Галин Б.А. В Донбассе / Б.А. Галин. – М., 1947. – 64с.
211080
  Галин Б.А. В Донбассе / Б.А. Галин. – Москва : Советский писатель, 1948. – 262 с.
211081
  Галин Б.А. В Донбассее / Б.А. Галин. – Сталино, 1947. – 255с.
211082
  Домашова Ю. В Донецке подсчитали первокурсников : один будущий переводчик и три менеджера // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 1 октября (№ 216). – С. 6. – ISSN 1997-1249


  Вступительная кампания в местных вузах получилась провальной. Так, сообщает официальный портал "Конкурс" в ДонНУ на первый курс зачислен всего один переводчик, и это на 18 бюджетных мест. В целом - 0,5 абитуриента на место.
211083
  Ралль Ю.М. В донских степях / Ю.М. Ралль. – К., 1952. – 64с.
211084
  Егоров А.В. В донских степях / А.В. Егоров. – М, 1988. – 163с.
211085
  Закруткин В.А. В донской степи / В.А. Закруткин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 72с.
211086
  Караваев П.Н. В дооктябрьские годы / П.Н. Караваев. – Москва, 1953. – 160с.
211087
   В допомогу дошкільному робітникові. – Х, 1931. – 208с.
211088
  Ганабин И. В дороге / И. Ганабин. – Владимир, 1951. – 94с.
211089
  Леберехт Г. В дороге : повесть / Г. Леберехт. – Ленинград, 1951. – 168 с.
211090
  Леберехт Г. В дороге : повесть / Г. Леберехт. – Таллин : ЭГИ, 1951. – 180 с.
211091
  Гордиенко В. В дороге / В. Гордиенко. – Алма-Ата, 1954. – 80с.
211092
  Николаев А.М. В дороге / А.М. Николаев. – М, 1956. – 119с.
211093
  Щипахина Л.В. В дороге / Л.В. Щипахина. – Сталинград, 1957. – 55с.
211094
  Федоренко И.В. В дороге / И.В. Федоренко. – Орел, 1961. – 110с.
211095
  Фесенко А.Я. В дороге / А.Я. Фесенко. – М., 1962. – 48с.
211096
  Прохоров А.С. В дороге / А.С. Прохоров. – Барнаул, 1975. – 127с.
211097
  Володарский Н В дороге / Н Володарский. – Сыктывкар, 1978. – 95с.
211098
  Самарец А.Я. В дороге / А.Я. Самарец. – Воронеж, 1984. – 92с.
211099
  Лурье Нотэ В дороге : повесть, рассказы / Лурье Нотэ; пер. с евр. – Одесса : Маяк, 1986. – 200 с.
211100
  Вяземский П.А. В дороге и дома : собрание стихотворений князя П.А. Вяземского. – Москва : В тип. Бахметева, 1862. – [4], 420 с.
211101
  Полторацкий В.В. В дороге и дома / В.В. Полторацкий. – Изд. доп. – М., 1957. – 423с.
211102
  Поповкин Е.Е. В дороге и дома / Е.Е. Поповкин. – Ташкент, 1964. – 247с.
211103
  Журавлев Т.К. В дороге и дома / Т.К. Журавлев. – Казань, 1983. – 224с.
211104
   В дороге и дома. – Ташкент, 1985. – 120с.
211105
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – М., 1950. – 200с.
211106
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – 2-е изд., доп. – М., 1952. – 292с.
211107
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – М., 1952. – 220с.
211108
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Иваново, 1953. – 316с.
211109
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – М., 1966. – 384с.
211110
  Уманец М. В дороге на работу : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 8-9
211111
  Левин Б.Н. В дороге, рассказы / Б.Н. Левин. – Х., 1957. – 100с.
211112
  Кан Т. В дороге. / Т. Кан. – Алама-Ата, 1981. – 55с.
211113
  Окатова Н.Т. В дорогой моему сердцу Корее // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 4 : Провинция Канвон-до: земля гор, мифов и воспоминаний. – С. 64-65. – ISSN 1738-8252
211114
  Підпалий В.О. В дорогу - за ластівками : книжка лірики / В.О. Підпалий. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 115с.
211115
  ПогребецькийМ.Т В дорогу / ПогребецькийМ.Т. – К., 1953. – 184с.
211116
  Серман Б.Е. В дорогу / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1953. – 80с.
211117
  Квитченко И. В дорогу / И. Квитченко. – К, 1955. – 54с.
211118
  Клейменов К.Г. В дорогу . / К.Г. Клейменов. – Краснодар, 1960. – 48с.
211119
  Тимошик М. В дорогу виходь з добротою і професіоналізмом // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 21-23


  Вітання Т. О. Приступенко з ювілеєм !
211120
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Молодь, 1959. – 500 с. : іл.
211121
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 476 с.
211122
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1965. – 476 с.
211123
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1973. – 447 с.
211124
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1985. – 442 с. : іл.
211125
  Тихий Наум В дорогу выходи на рассвете : роман / Тихий Наум; авториз. пер. с укр. П. Никитича. – Москва : Советский писатель, 1960. – 558 с.
211126
  Нікольський В.В. В дорогу, друзі! / В.В. Нікольський. – К, 1963. – 44с.
211127
  Мишин О. В дорогу. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1961. – 100с.
211128
  Кривенко Л.А. В дорожном зеркале: : роман в рассказах и повесть / Л.А. Кривенко. – Москва, 1983. – 543 с.
211129
  Рибак Н.С. В дорозі : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1939. – 171 с.
211130
  Одрач Ф. В дорозі = En el camino / Федір Одрач. – Буенос-Айрес : Перемога, 1954. – 151 с. – Парал. тит. ісп.
211131
  Панч П. В дорозі : Оповідання, нариси, фейлетони / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 336 с.
211132
  Рибак Н.С. В дорозі : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Молодь, 1960. – 212 с.
211133
  Збанацький Ю.О. В дорозі : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1960. – 36 с.
211134
  Сумишин М.Ф. В дорозі : повість та оповідання / М.Ф. Сумишин. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 164 с.
211135
  Лур"є Ноте В дорозі / Лур"є Ноте. – Київ, 1978. – 216 с.
211136
  Колесникова Л.М. В дорозі : поезії / Л.М. Колесникова. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 86 с.
211137
  Демидюк Л. В дорозі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 23-24. – ISSN 0868-4790
211138
  Хоменко І.Є. В дорозі до вершин : лірика, байки, легенди та драматичні поеми / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1969. – 363 с.
211139
  Малюта І. В дорозі до Свідзинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 7, 15


  Поет Володимир Свідзинський.
211140
  Голота П. В дорозі змагань / П. Голота. – Харків, 1925. – 32 с.
211141
  Полторацький В.В. В дорозі і дома. / В.В. Полторацький. – К., 1953. – 271с.
211142
  Андреева М.В. В Древне Египте / М.В. Андреева, Г.П. Вейц. – 2-е изд. – Ленинград, 1968. – 44с.
211143
  Андреева М.В. В Древнем Египте / М.В. Андреева, Г.П. Вейц. – Ленинград, 1960. – 52с.
211144
  Прилежаева-Барская В древнем Киеве / Прилежаева-Барская. – М, 1951. – 112с.
211145
  Прилежаева-Барская В древнем Киеве / Прилежаева-Барская. – М, 1953. – 129с.
211146
  Моисева К.М. В древнем царстве Урарту. / К.М. Моисева. – М-Л, 1953. – 152с.
211147
  Заварихин С.П. В древнем центре Сибири / С.П. Заварихин. – Москва, 1987. – 191 с.
211148
  Новиков-Прибой В дрейфе / Новиков-Прибой. – М., 1936. – 48с.
211149
  Каллахэн С. В дрейфе: Семьдесят шесть дней в плену у моря / С. Каллахэн. – Л., 1990. – 261с.
211150
  Бядуля З. В дремучих лесах : повести / З. Бядуля; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1948. – 220 с.
211151
  Бядуля Эмитрок В дремучих лесах / Бядуля Эмитрок. – Москва, 1975. – 431 с.
211152
  Субботин В. В другой стране. Подорожники / В. Субботин. – М., 1987. – 254с.
211153
  Селищев И.П. В дружбе - сила / И.П. Селищев. – М, 1954. – 80с.
211154
  Муртазаев К.М. В дружбе - сила / К.М. Муртазаев. – М., 1959. – 32с.
211155
  Шарифли Т.М. В дружбе наша сила / Т.М. Шарифли. – Баку, 1972. – 144 с.
211156
  Непомнящий Т.А. В дружбе с городами мира: о городах-побратимах / Т.А. Непомнящий, М.М. Песляк. – М., 1987. – 366с.
211157
  Музыченко Н. В дружбе с книгой / Н. Музыченко. – Симферополь, 1959. – 32с.
211158
  Лапина Е.И. В дружбе с книгой / Е.И. Лапина. – Л, 1962. – 176с.
211159
  Кренева Е.И. В дружбе с книгой. Из опыта работы Оленецкой детской библиотеки. / Е.И. Кренева. – Петрозаводск, 1963. – 24с.
211160
  Прокофьев Ф.И. В дружбе с красотой / Ф.И. Прокофьев. – Днепропетровск, 1975. – 71с.
211161
  Букин А.П. В дружбе с людьми и природой. / А.П. Букин. – Москва, 1991. – 156с.
211162
  Рождественский В.А. В дружбе с мечтой / В.А. Рождественский. – Л., 1959. – 87с.
211163
  Цветков Л.А. В дружбе с наукой / Л.А. Цветков. – М, 1978. – 64с.
211164
  Игин И.И. В дружеском ключе / И.И. Игин, А.я. Рейжевский. – М., 1964. – 100с.
211165
  Кириченко М. В дружній Індії. / М. Кириченко. – К., 1957. – 136с.
211166
  Ванюшкин К.И. В дружной семье братских культур / К.И. Ванюшкин. – Чебоксары, 1972. – 88с.
211167
  Фазылов М.С. В дружной семье целинников / М.С. Фазылов. – Алма-Ата, 1966. – 141с.
211168
  Мирер Р.И. В друзину пришло искусство. / Р.И. Мирер, И.Н. Мороз. – М., 1964. – 96с.
211169
  Немирович-Данчеко В дудке / Немирович-Данчеко. – Пг., 1919. – 56с.
211170
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1939. – 87с.
211171
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – Молотов, 1946. – 327с.
211172
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1951. – 64с.
211173
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1958. – 64с.
211174
   В духе дружбы. – Минск, 1989. – 142с.
211175
  Херсонский Борис В духе и истине = Цикл стихотворений // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 124-135. – ISSN 0130-7673
211176
  Джанибеков У.Д. В духе морального кодекса строителя коммунизма. / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1967. – 51с.
211177
  Мараш Я.Н. В духе непримиримости: Кн. для учителя. / Я.Н. Мараш. – Минск, 1986. – 93с.
211178
  Коновалюк О.И. В духе преданности коммунистическим идеалам: обзор. рец. по пробл. науч. коммунизма. / О.И. Коновалюк. – М., 1984. – 40с.
211179
  Горский Антон В дыму варяжских баталий / Горский Антон, Тонконогий Евгений // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 152-160 : Фото
211180
  Папп Ф. В дыму и в огне : Повести. Рассказы / Ф. Папп. – Москва : Прогресс, 1972. – 320с.
211181
  Бражнев Е. В дыму костров. / Е. Бражнев. – М., 1926. – 171с.
211182
   В Европе - евро // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
211183
   В Европу - без виз? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 7 : Фото
211184
   В Египет на подзарядку // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 19 : фото
211185
  Амиров К.В. В единой боевой семье / К.В. Амиров. – Москва, 1972. – 48с.
211186
  Лисенко В.Г. В единой семье - в единой цели / В.Г. Лисенко. – Кишинев, 1971. – 248с.
211187
  Лысенко В.Г. В единой семье - к единой цели. / В.Г. Лысенко. – Кишинев, 1971. – 248 с.
211188
  Бармичев В.Д. В единой семье братских культур / В.Д. Бармичев. – Минск, 1965. – 140с.
211189
   В единой семье братских народов. – Баку, 1964. – 437с.
211190
   В единой семье братских народов. – М, 1972. – 21с.
211191
  Чижова Л.М. В единой семье к великой цели / Л.М. Чижова. – М., 1982. – 252с.
211192
  Лихолат А.В. В единой семье народов : дружба и сотрудничество народов СССР в условиях развитого социализма / А.В. Лихолат, В.Ф. Панибудьласка. – Москва : Мысль, 1979. – 334с.
211193
  Борисов С.З. В единой семье советских народов / С.З. Борисов. – Москва : Знание, 1968. – 40 с.
211194
   В единой семье советских народов. 1922-1982. – Таллинн, 1983. – 62с.
211195
  Багров Н.В. В едином комлексе / Н.В. Багров. – М., 1988. – 64с.
211196
   В едином порыве. – М, 1971. – 240с.
211197
  Булгакова Н. В едином прорыве. От сети федеральных университетов ждут синергетического эффекта // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 декабря (№ 51). – С. 4


  Федеральные университеты могут действовать как сеть, дополняя и усиливая друг друга.
211198
  Бармичев В.Д. В едином союзе / В.Д. Бармичев. – Минск, 1972. – 248с.
211199
   В едином строю - к новым победам. – К, 1973. – 147с.
211200
   В едином строю. – М, 1960. – 368с.
211201
   В едином строю. – М, 1962. – 447с.
211202
  Тарновский О.И. В едином строю / О.И. Тарновский. – М., 1964. – 31с.
211203
   В едином строю. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 511с.
211204
   В едином строю. – Минск, 1970. – 531с.
211205
   В едином строю. – М, 1981. – 159с.
211206
  Брыжинский А.И. В едином строю / А.И. Брыжинский. – Саранск, 1984. – 120с.
211207
   В едином строю борцов за мир. – Минск, 1989. – 204с.
211208
  Косыгин А.Н. В едином строю защитников Отчизны. / А.Н. Косыгин. – М., 1980. – 47с.
211209
  Мельников А Е. В едином строю интернационалистов / А Е. Мельников, . – Л., 1982. – 163с.
211210
  Панксеев А.К. В едином строю к общей цели. / А.К. Панксеев. – Таллин, 1970. – 80с.
211211
  Реджепов П.П. В едином строю народов-братьев / П.П. Реджепов, Н.П. Чирков. – М., 1980. – 183с.
211212
  Гришкявичус П.П. В едином строю народов СССР / П.П. Гришкявичус. – Вильнюс, 1980. – 517 с.
211213
  Санжиев Б.С. В едином строю. / Б.С. Санжиев. – Иркутск, 1963. – 136с.
211214
  Янке Карл Хайнц В едином строю. / Янке Карл Хайнц. – М., 1988. – 188с.
211215
   В едином строю. Живопись. Скульптура. Графика. Монументальное декоративно-прикладное театрально-декоративное искусство. – М, 1964. – 140с.
211216
  Гаврилов Б.А. В единстве - сила коммунистов / Гаврилов Б.А. – Москва, 1964. – 48 с.
211217
  Долгин В.Г. В единстве - сила содружества соц. стран / В.Г. Долгин. – М., 1977. – 200с.
211218
   В единстве - успех дела. – М, 1980. – 80с.
211219
  Левинсон З.И. В единстве / З.И. Левинсон. – Тула, 1979. – 223 .
211220
  Тищенко В.П. В единстве и взаимодействии : Комплексн. использ. идеол. средств в интернационалист. воспит. трудящихся / В.П. Тищенко. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 135с.
211221
  Поляков К.П. В единстве народа - могучая сила. / К.П. Поляков. – Саратов, 1962. – 32с.
211222
  Снастин В.И. В единстве теории и практики / В.И. Снастин. – М., 1963. – 128с.
211223
  Матлина С.Г. В единстве технологий. (О гуманитаризации библиотечного пространства) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 0130-9765


  Обоснованы значимость виртуальных коммуникаций, их взаимоиспользование и библиотечной среде.
211224
  Нестроїв Г. В еміграції (1904-1914). / Г. Нестроїв, 1932. – 48 с.
211225
  Кочергін І.О. В епіцентрі громадського служіння. Гесберг Костянтин Дмитрович // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 340-355. – ISBN 978-966-551-327-8
211226
  Дроздовський Д. В епіцентрі нової галактики // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С.130-139. – ISSN 0585-8365
211227
   В епіцентрі подій-журналіст. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. – 400с. – ISBN 966-8125-11-85
211228
  Ковалець Л. В епоху Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської ...До проблеми актуалізації спадщини інших учасників літературного процесу на Буковині // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 63-67. – ISSN 0236-1477
211229
  Астахов В.И. В есенинском Константинове / В.И. Астахов. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 63 с.
211230
  Астахов В.И. В есенинском Константинове / В.И. Астахов. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 79 с.
211231
  Астахов В.И. В есенинском Константинове / В.И. Астахов. – Рязань : Московский рабочий, 1988. – 63 с.
211232
  Коробка Т.С. В ефірі хор українського радіо / Тетяна Коробка. – Київ : Музична Україна, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. фот. : іл. – Бібліогр.: с. 141-156 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8259-75-3
211233
  Карташова І В Європейському Союзі буде створено єдину патентну систему // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.60-61. – ISSN 1608-6422
211234
  Ющенко В. В Європі народилася нова українська нація і держава: Виступ Президента України на Держ. прийомі з нагоди вступу на пост Президента України (Маріїнський палац, 23 січ. 2005 р.) // Президент. вісн., 2005
211235
   В єдиній братній сім’ї - до нових звершень : матеріали про святкування на Україні 60-річчя утворення СРСР. – Київ : Порлітвидав України, 1983. – 66,[4]с. : іл.
211236
   В єдиній братній сім’ї. – К, 1980. – 60с.
211237
  Шаповал Ю.Г. В єдиній Радянській державі / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 1980. – 17с.
211238
  Бачинський П.П. В єдиній сім’ї радянських народів / П.П. Бачинський. – К, 1975. – 160с.
211239
  Масол В.А. В єдиному народногосподарському комплексі / В.А. Масол. – К., 1977. – 112с.
211240
  Обушний М.І. В єдиному потоці боротьби / М.І. Обушний. – Київ, 1989. – 45 с.
211241
  Горшков В.П. В єдності - партії сила / Горшков В.П. – Київ, 1971. – 47 с.
211242
  Міщенко Г. В єдності зі світом і рідним соціюмом // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 110-115. – ISSN 0042-9422
211243
  Горшков В.П. В єдності партії. (До 50-річчя 10 з"їзду РКП(б) ) / В.П. Горшков. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1971. – 47с. ; Сер.1№3
211244
  Хрізман Елеонора В Єрусалим - по рейках! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 66 : фото. – ISSN 1998-8044
211245
  Кашуба Н.Н. В єтом "свободном" мире / Н.Н. Кашуба. – Симферополь, 1987. – 84с.
211246
  Штриттматтер Э. В жаворонковой стране / Э. Штриттматтер. – М, 1980. – 16с.
211247
  Городецкий И.М. В жаркий день / И.М. Городецкий. – М., 1957. – 13с.
211248
  Шишов А.Ф. В жаркий день / А.Ф. Шишов. – М, 1963. – 67с.
211249
  Шишов А.Ф. В жаркий день / А.Ф. Шишов. – М, 1963. – 67с.
211250
  Преображенский С.А. В жарких схватках. / С.А. Преображенский. – М, 1979. – 188с.
211251
  Александров П В. В желуде-целое дерево / П В. Александров. – Москва, 1981. – 159с.
211252
  Наумов А. В Женеве все рушится // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0235-7089


  Лига Наций, СССР и кризис Версальской системы.
211253
  Делягин М. В жерновах глобальной депрессии. От либерализма - к технологическому социализму // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2013. – № 1 (1637). – С. 5-18. – ISSN 0869-44435
211254
  Рыклин Г.Е. В жестком вагоне / Г.Е. Рыклин, 1950. – 64с.
211255
  Ольга Штефан В жестокой схватке с алкоголем : научно-популярная литература / Ольга Штефан; О. Штефан ; пер. со словац. М. Ф. Солодухиной, предисловие Г. Морозов. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 158, [2] с.


  158, [2] с.
211256
  Панков В.К. В живом потоке. / В.К. Панков. – Москва : Современник, 1979. – 399с.
211257
  Динеков П. В живота и литературата / П. Динеков. – София, 1982. – 296с.
211258
  Осипов И.З. В Жигулях / И.З. Осипов. – М.-Л, 1948. – 64с.
211259
  Одинцов А. В Жигулях. / А. Одинцов, Л. Федорова. – М., 1952. – 78с.
211260
  Иванов Андрей В жизни Берлускони становится все больше женщин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 30-31. – ISSN 0234-1670
211261
  Сгибнев А.А. В жизни всегда есть место подвигу. / А.А. Сгибнев. – М., 1958. – 129с.
211262
  Куденко О.И. В жизни всегда есть место подвигу. / О.И. Куденко. – М, 1963. – 72с.
211263
  Сопотова Людмила В жизни города раз бывает 1000 лет // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 28-30 : фото
211264
  Иванова В.С. В жизни и в кино / В.С. Иванова. – М, 1988. – 191с.
211265
  Некрасов В.П. В жизни и в письмах / В.П. Некрасов. – М., 1971. – 256с.
211266
  Толченова Н.П. В жизни и на сцене. / Н.П. Толченова. – М., 1967. – 63с.
211267
  Синев Н.М. В жизни и на эстраде / Н.М. Синев. – К., 1983. – 183с.
211268
  Куценко Я.Г. В жизни и спорте / Я.Г. Куценко. – 2-е изд. доп. – М., 1975. – 335с.
211269
  Лебеденко А.М. В жизни мне везло на хороших людей : розмову вела Лілія Циганенко // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 61-64


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
211270
  Ласкин Б.С. В жизни так случается / Б.С. Ласкин. – М, 1955. – 210с.
211271
  Грувман М.И. В жизнь влюблен / М.И. Грувман. – Л, 1986. – 85с.
211272
  Николаев В.Л. В жизнь идущим : (Очерк творчества Л.Ф. Воронковой) / В.Л. Николаев. – Москва : Детская литература, 1968. – 136 с.
211273
  Косинка Г.М. В житах : оповідання / Григорій Косинка. – Авсбург : Авгсбург, 1946. – 64 с.
211274
  Мачківський М.А. В житах : поезії / М.А. Мачківський. – Київ, 1974. – 55 с.
211275
  Гурова Р.Г. В житті завжди є місце для подвигу / Р.Г. Гурова. – К., 1958. – 32с.
211276
  Рильський Т. В житті ніколи неправді не служив : [наук. ст., вибр. листування, спогади сучасників, дослідж. наук. та літ. спадщини] / Тадей Рильський ; [упоряд. М. Рильський ; наук. ред. В. Колесник ; редкол.: В.Л. Колесник та ін. ; авт. передм. та комент. Н.М. Пазяк]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2013. – 558, [2] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 568 та в прим.: c. 546-558. – ISBN 978-966-2082-14-2
211277
  Насимович А.А. В Забайкалье : Записки натуралиста / А.А. Насимович. – Москва : МОИП, 1951. – 104с. – (Среди природы ; Вып. 39)
211278
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1951. – 252 с.
211279
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1952. – 264 с.
211280
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Минск, 1953. – 144 с.
211281
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1955. – 144 с.
211282
   В заботе о доброй славе. – М, 1962. – 158с.
211283
  Санкритяян Рахул В забутій країні / Санкритяян Рахул. – Київ, 1963. – 263 с.
211284
  Санкритьяян Рахул В забытой стране / Санкритьяян Рахул. – М., 1959. – 174с.
211285
   В завтрашний день вступая. – Донецк, 1981. – 160с.
211286
  Бобров С. В Загір"ї / С. Бобров. – Львів, 1954. – 200 с.
211287
  Топорова Е.М. В заграничном плавании / Е.М. Топорова. – М, 1976. – 328с.
211288
  Некрасов В.П. В заданом районе / В.П. Некрасов. – Хабаровск, 1965. – 96с.
211289
  Некрасов В.П. В заданом районе / В.П. Некрасов. – Хабаровск, 1965. – 96с.
211290
  Костров Н. В зажиточной стороне. / Н. Костров. – Ульяновск, 1948. – 46с.
211291
  Буало П. В заколдованном лесу / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1990. – 210с.
211292
  Муза Е.В. В залах московского пушкинского музея : Путеводитель / Е.В. Муза, С.Т. Овчинникова. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 79 с.
211293
  Тимонен А.Н. В заливе ветров : повесть / А.Н. Тимонен. – Москва : Советский писатель, 1956. – 247 с.
211294
  Тимонен А.Н. В заливе ветров : повесть / А.Н. Тимонен. – Москва : Советский писатель, 1959. – 271 с.
211295
  Немцова Б. В замке и около замка / Б. Немцова. – Л., 1970. – 335с.
211296
  Лэмминг Д. В замке моей кожи / Д. Лэмминг. – М., 1988. – 378с. – ISBN 5-05-002228-2
211297
  Станюкович К.В. В заоблачных высях / К.В. Станюкович. – Душанбе, 1980. – 302с.
211298
  Тарновський М.М. В заокеанській гущі / М.М. Тарновський. – Київ, 1964. – 121 с.
211299
  Дузь І.М. В заокеанській стороні / І.М. Дузь. – Одеса, 1985. – 112с.
211300
  Полянский А. В западне. / А. Полянский. – М., 1987. – 96с.
211301
  Кессель Ж. В заповеднике Амболези / Ж. Кессель. – М., 1979. – 104с.
211302
  Кессель Ж. В заповеднике Амболези / Ж. Кессель. – М., 1984. – 99с.
211303
  Кораблинов В.А. В заповедном лесу. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1953. – 100с.
211304
  Худяков В.К. В заречном городке. / В.К. Худяков. – Кишинев, 1960. – 224с.
211305
  Девятьяров Н.А. В Заречье / Н.А. Девятьяров. – Иваново, 1958. – 64с.
211306
  Гаузнер К. В застенках Гитлера / К. Гаузнер. – М., 1937. – 143с.
211307
  Сахаров В.И. В застенках маутхаузена / В.И. Сахаров. – 3-изд. – Симферополь : Крым, 1969. – 216 с.
211308
  Рильский М. В затінку жайворонка / М. Рильский. – Київ : Художня література, 1961. – 54 с.
211309
  Рильський М.Т. В затінку жайворонка / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 55 с.
211310
  Десятерик Д. В затінку Олдмена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 12). – С. 6


  У прокат вийшла біографічна драма, присвячена найзнаменитішому прем"єр-міністрові Британії.
211311
  Верховская П Н. В затоне / П Н. Верховская. – Горький, 1952. – 208с.
211312
  Белоусов М.М. В затяжном конфликте с правдой / М.М. Белоусов. – К, 1988. – 267с.
211313
  Бхагвати Д. В защиту глобализации = In Defense of Globalization / Джагдиш Бхагвати; Центр исследований постиндустриального общества. Журнал "Свободная мысль-21"; Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – Москва : Ладомир, 2005. – 448с. – ISBN 5-86218-391-4
211314
  Арно Ж. В защиту Джамилы Бухиред / Ж. Арно, Ж. Вержес. – Москва, 1959. – 55с.
211315
  Раквиашвили А. В защиту евро: подход австрийской школы (комментарий) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 152-160. – ISSN 0042-8736
211316
  Коровина В.Я. В защиту живого слова / В.Я. Коровина. – Москва, 1966. – 271с.
211317
  Книпович Е.Ф. В защиту жизни : лит.-критич. статьи / Е.Ф. Книпович. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1959. – 493 с.
211318
  Тизенгаузен В. В защиту Ибн-Фадлана / В. Тизенгаузен. – С-Пб. : Тип. имп. АН, 1900. – с.24-32
211319
   В защиту имени и наследия Рерихов : материалы Международной научно-общественной конференции. 2001. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2002. – 345, [3] с. : фот. – Библиогр. в конце ст. – (Рериховская научно-популярная библиотека / редкол.: В.В. Фролов, Е.Н. Черноземова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-126-9
211320
   В защиту искусства. – М, 1979. – 478с.
211321
  Лайнсдорф Э. В защиту композитора / Э. Лайнсдорф. – М., 1988. – 302с.
211322
  Пеунов В.К. В защиту Кручинина / В.К. Пеунов. – Донецк, 1984. – 304с.
211323
  Манн Г. В защиту культуры / Г. Манн. – М., 1986. – 412с.
211324
  Хруцкая В защиту литературных норм современного русского языка / Хруцкая, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 2-7. – Бібліогр. в кінці ст.
211325
  Стил И. В защиту мира / И. Стил. – М., 1949. – 52с.
211326
   В защиту мира. – Ярославль, 1950. – 56с.
211327
   В защиту мира. – Уфа, 1951. – 112с.
211328
  Любищев А.А. В защиту науки: Ст. и письма, 1953-1972 : статьи и письма / А.А. Любищев. – Ленинград : Наука, 1991. – 295 с. – ISBN 5-02-025833-4
211329
  Бехер И.Р. В защиту поэзии / И.Р. Бехер. – М., 1959. – 373с.
211330
  Риган Т. В защиту прав животных / Т. Риган; Киевский эколого-культурный центр; Пер. с англ.: А.Елагина и Е.Мигуновой. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2004. – 104 с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 37). – ISBN 966-581-473-7
211331
  Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Вехи. Интеллигенция в России. – М, 1991. – C. 109-135
211332
  Арбатов А.А. В защиту природных ресурсов планеты / А.А. Арбатов. – Москва, 1985. – 64с.
211333
  Тяжкова И.М. В защиту природы / Тяжкова И.М. – Москва : Знание, 1986. – 63, [1] с. – Библиогр.: с. 64. – (Библиотечка "Борьба с нарушениями социалистических норм жизни")
211334
  Таран И.В. В защиту природы родного края. / И.В. Таран. – Новосибирск, 1961. – 36с.
211335
   В защиту революции. – К, 1977. – 262с.
211336
  Плеханов Г.В. В защиту революционного марксизма / Г.В. Плеханов. – Москва, 1922. – 160с.
211337
  Николсон Гарольд В защиту робости // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 269-272. – ISSN 1130-6545
211338
  Ленин В.И. В защиту социалистического отечества / В.И. Ленин. – М., 1939. – 88с.
211339
  Ленин В.И. В защиту социалистического отечества / В.И. Ленин. – Москва, 1941. – 108с.
211340
  Краковский А.И. В защиту среды обитания / А.И. Краковский. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 170 с.
211341
  Корнфорт М. В защиту философии / М. Корнфорт. – М, 1951. – 304с.
211342
  Багрій А.В. В защиту ценностей духа / А.В. Багрій. – Самара, 1918. – 20с.
211343
  Беляева Н.В. В защиту школьного гуманитарного образования / Н.В. Беляева, А.И. Захаров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-58. – ISSN 0869-561Х
211344
  Одинцова Лада В званье поэта : Однотомник избранных сочинений (1967 - 1992 год) / Одинцова Лада. – Прага : Art-impuls, 2002. – 458с. : илл. – ISBN 5-318-00171
211345
  Максимачев Б.А. В звездных лабиринтах: Ориентирование по небу / Б.А. Максимачев, В.Н. Комаров. – Москва : Наука, 1978. – 199 с.
211346
  Штыпель Аркадий В зеленоватой оболочке смысла : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 102-104. – ISSN 0130-7673
211347
  Войцекян А. В зеленом кольце / А. Войцекян. – Москва-Ленинград, 1928. – 120с.
211348
  Галкин Н. В земле полуночного солнца / Н. Галкин. – Москва; Ленинград : Молодая гвардия, 1929. – 221с. : илл. – (Библиотека экспедиций и путешествий)
211349
  Буртовой В.И. В земли неведомые / В.И. Буртовой. – Куйбышев, 1984. – 237с.
211350
  Жариков А.Д. В землянках не гасли светильники / А.Д. Жариков. – М., 1982. – 223с.
211351
  Маевский В.В. В землях польских / В.В. Маевский. – М, 1968. – 128с.
211352
  Стриженюк С.С. В зеніті літа : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1980. – 136 с.
211353
  Богомолов Н.А. В зеркале "серебряного века" : Русская поэзия начала ХХ века / Н.А. Богомолов. – Москва : Знание, 1990. – 40 с.
211354
  Степанов Л.Л. В зеркале голубого Дуная. / Л.Л. Степанов. – М, 1964. – 312с.
211355
  Семин А.В. В зеркале исследований китайских ученых // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075
211356
   В зеркале критики. – М, 1985. – 278с.
211357
  Кузнецов В.В. В зеркале моей души / В.В. Кузнецов. – М., 1977. – 128с.
211358
  Конрад Д. В зеркале морей: повести и рассказы / Д. Конрад. – Одесса, 1979. – 224с.
211359
  Исмагилов Казбек Хамитович В зеркале обратного вида / Исмагилов Казбек Хамитович. – Алма-Ата, 1980. – 104 с.
211360
  Соловьев С.В. В зеркале отца / С.В. Соловьев. – К., 1987. – 37с.
211361
  Горев А.Т. В зеркале памяти / А.Т. Горев. – Днепропетровск, 1983. – 31с.
211362
  Крамов И.Н. В зеркале рассказа / И.Н. Крамов. – М., 1979. – 294с.
211363
  Крамов И.Н. В зеркале рассказа / И.Н. Крамов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 271 с.
211364
  Семенов М.Г. В зеркале сатиры / М.Г. Семенов. – Волгоград, 1974. – 350с.
211365
  Олейник Б.И. В зеркале слова : Стихотворения и поэмы / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1984. – 136с.
211366
  Кауфов Х. В зеркале социальной жизни. / Х. Кауфов. – Нальчик, 1980. – 255с.
211367
  Широкий В. В зеркале экрана. / В. Широкий. – Кишинев, 1971. – 128с.
211368
  Светина Б. В знак признания. В Национальной академии наук США - наш человек! [В. Фортов] // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 16 мая (№ 19/20). – С. 8-9


  Президент Российской академии наук Владимир Фортов избран иностранным членом Национальной академии наук США.
211369
  Жигалов С.А. В зной на крутом льду / С.А. Жигалов. – Куйбышев, 1982. – 224с.
211370
  Отрощенко В.І. В зозулиній тиші : поезії / В.І. Отрощенко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 101 с.
211371
  Дмитерко Л.Д. В золотой раме / Л.Д. Дмитерко. – Москва, 1958. – 159 с.
211372
  Машкин Г.Н. В зоне вечной мерзлоты / Г.Н. Машкин. – М., 1986. – 303с.
211373
  Падерин Г.Н. В зоне невиданных глубин / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1980. – 287с.
211374
  Макарова Н.В. В зоне поражения / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1973. – 112с.
211375
  Гененко А.Т. В зоне циклона / А.Т. Гененко. – Донецк, 1982. – 240с.
211376
  Чемерис В. В зоні змієносця : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 14-69. – ISSN 0131-2561
211377
  Бережний В. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В. Бережний. – Київ, 1956. – 143 с.
211378
  Бережний В. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В. Бережний. – Київ : Молодь, 1958. – 152 с.
211379
  Гриб К.К. В зоряну ніч : оповідання / К.К. Гриб. – Київ, 1970. – 163 с.
211380
  Дрейден С.Д. В зрительном зале -- Владимир Ильич. / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – М.
Кн.1. – 1986. – 381с.
211381
  Дрейден С.Д. В зрительном зале -- Владимир Ильич. / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – М.
Кн.2. – 1986. – 543с.
211382
  Дрейден С.Д. В зрительном зале -- Владимир Ильич. Новые страницы. / С.Д. Дрейден. – М., 1970. – 415с.
211383
  Парамонова К.К. В зрительном зале -- дети / К.К. Парамонова. – М., 1967. – 190с.
211384
  Сергель С. В Зырянском крае / С. Сергель. – Москва-Ленинград, 1928. – 80с.
211385
  Сафронов В.М. В зятьях / В.М. Сафронов. – Тула, 1969. – 144с.
211386
  Никитин Ю.З. В игре слова / Ю.З. Никитин. – Киев, 1988. – 112с.
211387
  Скрипко А.В. В игре стремительный волан / А.В. Скрипко, В.С. Шульман. – Минск, 1990. – 141с.
211388
  Литвин В. В идеале Конституция должна быть "без права переписки // Известия, 2003. – 24 декабря


  [Беседа с главой Верховной Рады В. Литвином по поводу конституционной реформы в Украине и итогах встречи с Президентом Российской Федерации В.Путиным /Беседу вела Е.Григорьева]
211389
  Целищев Н.Н. В идейном наступлении / Н.Н. Целищев, Б.М. Морозов. – М., 1987. – 190с.
211390
  Советов Н.М. В изгибе развития / Н.М. Советов. – Саратов, 1991. – 318с.
211391
  Цветков-Просвещенский В изгнании / Цветков-Просвещенский. – М., 1924. – 117с.
211392
  Лебеденко П.П. В излучине Дона / П.П. Лебеденко. – М., 1965. – 173с.
211393
  Зелинский К.Л. В изменяющемся мире / К.Л. Зелинский. – Москва, 1969. – 423с.
211394
   В Израиль - через Хайфу! : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
211395
  Напалков С.Н. В империи доллара / С.Н. Напалков. – Л., 1954. – 224с.
211396
  Бонзельс В. В Индии / В. Бонзельс. – М.-Пг., 1923. – 167с.
211397
  Черкасов Н.К. В Индии : Путевые заметки / Н.К. Черкасов. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 148с.
211398
  Гвоздецкий Н.А. В Индии : впечатления географа / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Географгиз, 1960. – 184с.
211399
  Кармалито С. В Индии родился "наноавтомобиль" - машина для всех // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-47. – ISSN 0234-1670


  В Індії, "країні чудес", з"явився автомобіль-малютка "Нано"
211400
  Кренек Л. В Индии. / Л. Кренек. – М., 1956. – 279с.
211401
  Можейко И.В. В Индийском океане : очерки истории пиратства в Индийском океане и южных морях (15-20 вв.) / Можейко И.В. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
211402
  Громова А.Г. В Институте Времени идет расследование / А.Г. Громова, Р.И. Нудельман. – М., 1973. – 367с.
211403
  Варкулова С.Н. В институте и в школе / С.Н. Варкулова, Н.Д. Гедеонова. – Ленинград, 1959. – 32 с.
211404
   В интересах библиотечного сообщества. Консолидация и поиск новых форм взаимодействия : беседу вела Татьяна Филиппова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 6 (240). – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  Юбилейной XX ежегодной конференции РБА. Накануне этого события мы встретились с президентом РБА Владимиром Руфиновичем Фирсовым
211405
  Матвеев В.А. В интересах всего человечества СССР-США / В.А. Матвеев. – М., 1974. – 112с.
211406
  Ушаков С.Ф. В интересах всех фронтов. / С.Ф. Ушаков. – М., 1982. – 176с.
211407
   В интересах государства и трудящихся. – К, 1982. – 160с.
211408
  Каневский Е.М. В интересах каждого. / Е.М. Каневский. – М, 1977. – 63с.
211409
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки : Часть I : Первые виргинцы // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 4 (64). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
211410
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
211411
  Стрельцов А. В интересах компании : колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
211412
  Стрельцов А. В интересах компании: колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
211413
  Стрельцов А. В интересах компании: колонизация Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 8 (68). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
211414
  Платонов Л.А. В интересах комплексного развития / Л.А. Платонов. – М., 1989. – 137с.
211415
  Симоненко Г.С. В интересах матери и ребенка / Г.С. Симоненко. – М., 1976. – 79с.
211416
  Черкасов Г.Н. В интересах миллионов / Г.Н. Черкасов. – М, 1964. – 39с.
211417
  Тарасов К.С. В интересах монополий. / К.С. Тарасов. – М., 1964. – 142с.
211418
  Иванов В. В интересах народов / В. Иванов, В. Леонов. – М., 1957. – 168с.
211419
  Петровский В.Ф. В интересах народов всего мира / В.Ф. Петровский. – М., 1980. – 191с.
211420
   В интересах народов мира. – М, 1980. – 376с.
211421
  Александрова Наталья В интересах общества, власти и бизнеса : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 15
211422
   В интересах покупателей. – К, 1983. – 167с.
211423
  Климко Г.Н. В интересах прогресса и независимости / Г.Н. Климко. – Киев, 1974. – 103с.
211424
   В интересах прочного мира и добрососедства.. – М, 1981. – 48 с.
211425
  Мелещенко В.И. В интересах трудящихся / В.И. Мелещенко. – Л., 1988. – 245с.
211426
  Устенко В интересах трудящихся : Сущность и пути развития непроизводственной сферы развитого социализма. / Устенко, В.А. Шиндлер. – Киев, 1980. – 135с.
211427
  Жуков Г.П. В интересах Японии - нейтралитет / Г.П. Жуков. – М., 1960. – 93с.
211428
  Фрейман Нина В интересном положении : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 90-93 : Фото
211429
  Есипенко Р.Н. В интернацоинальном единении / Р.Н. Есипенко. – К, 1987. – 130с.
211430
  Багхаджати Е В интернете новый сленг: сэлфи, лифтолук, хэштэг... / Е Багхаджати, // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 24 июня (№ 136). – С. 13. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" составила словарь распространенных терминов в социальных сетях, которые пригодятся тем, кто любит фотографироваться. Позабыв о фотоаппаратах-"мыльницах", совр. юзеры чаще доверяют свои мгновения жизни смартфонам, которые всегда под рукой. ...
211431
  Аникин Андрей В иорданской глубинке : правила жизни // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 50-59 : Фото
211432
   В Ираке растет число старых дев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.67. – ISSN 0321-5075


  [Традиция выкупа невест в Ираке.]
211433
  Лавров В. В Иране все спокойно // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2006. – № 40. – С. 48-50


  Революційна ситуація в Ірані
211434
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1984. – с.
211435
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1985. – 496с.
211436
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1987. – 379с.
211437
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1988. – 429с.
211438
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1990. – 521с.
211439
   В исключительных обстоятельствах. – Владивосток, 1991. – 512с.
211440
  Ольшевский В.И. В искусстве и в жизни / В.И. Ольшевский. – Л., 1975. – 79с.
211441
  Колосов Е.Н. В Исламском Иране : география. Регионы зарубежного мира / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 23-28 : Іл. – ISSN 0016-7207
211442
  Питкэрн Ф. В Испании / Ф. Питкэрн. – Москва, 1936. – 133 с.
211443
  Загребельный А.С. В исполком обратился гражданин... / А.С. Загребельный. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 103с.
211444
  Попов Г.В. В исполком пришло письмо. / Г.В. Попов. – Л, 1972. – 51с.
211445
  Номероцкий С. В истоках Унго / С. Номероцкий. – Иркутск, 1952. – 196с.
211446
  Неделин В. В истории города - история Руси // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 3 (111). – С. 4-17. – ISSN 1812-867Х
211447
  Кузьмин В. В истории остается только культура, остальное сгорает. Древние христианские храмы Кавказа // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 12


  Християнська архітектура Середньоріччя
211448
  Смирнов С.С. В Италии / С.С. Смирнов. – Москва, 1961. – 110с.
211449
  Шалимов Ю. В их рукак жизнь / Ю. Шалимов. – Элиста, 1965. – 56с.
211450
  Шалимов Ю. В их руках жизнь / Ю. Шалимов. – Элиста, 1965. – 56с.
211451
  Граля И. В июле 1410-го. Спорные вопросы вокруг великой битвы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0235-7089


  Грюнвальдська битва.
211452
  Соколов Б.С. В июле, после войны: повесть. / Б.С. Соколов. – Куйбышев, 1977. – 127с.
211453
  Гордієнко А.Т. В ідейних битвах сучасності / А.Т. Гордієнко. – К, 1981. – 183с.
211454
  Афанасьєв В.А. В ім""я життя, в ім"я людини / В.А. Афанасьєв. – Київ, 1964. – 44с.
211455
  Карамаш С. В ім"я благочестя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  До 400-річчя з дня народження Петра Могили, заслугою якого є відкриття в Києві першої вищої школи (колегіума) в Україні, пізніше відроджена як Києво-Могилянська академія, що в наш час діє як національний університет; створення латинської колегії в ...
211456
  Сургай Г.І. В ім"я вищої мети партії / Г.І. Сургай. – К., 1984. – 112с.
211457
  Міщенко М.О. В ім"я добра / М.О. Міщенко. – К., 1981. – 142с.
211458
  Мельничук А. В ім"я добра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 12-13


  110 років від дня народження Степана Олійника - корефея українського гумору.
211459
  Кацнельсон А.І. В ім"я життя / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1953. – 108 с.
211460
   В ім"я життя. – К, 1987. – 260с.
211461
   В ім"я закону. – Київ : Логос, 2006. – 252 с. – ISBN 966-581-802-3
211462
  Цвєтков Г.М. В ім"я збереження миру / Г.М. Цвєтков. – К, 1986. – 78с.
211463
  Сарбей В.Г. В ім"я людей чи в ім"я бога? / В.Г. Сарбей. – Київ, 1964. – 78с.
211464
  Кравченко Ф.Т. В ім"я людини : повість / Ф.Т. Кравченко. – Київ, 1978. – 212 с.
211465
  Строковський М.М. В ім"я людини. / М.М. Строковський. – К., 1962. – 50с.
211466
   В ім"я майбутнього нації : Документи і матеріали про організацію допомоги українською діаспорою студентам-емігрантам у 1920-2000 роках. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 920с. – ISBN 966-7060-82-9
211467
  Брежнєв Л.І. В ім"я миру і щастя радянських людей / Л.І. Брежнєв. – К, 1975. – 31с.
211468
  Брежнєв Л.І. В ім"я миру і щастя радянських людей / Л.І. Брежнєв. – К, 1979. – 30с.
211469
   В ім"я миру та єдності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 122-123 : фото
211470
  Суярко В.О. В ім"я миру та єдності трудящих / В.О. Суярко. – К., 1974. – 48с.
211471
  Гребчева М. В ім"я народу / М. Гребчева. – Київ, 1964. – 339с.
211472
  Буцько М.О. В ім"я перемоги / М.О. Буцько, О.С. Масний. – Київ, 1967. – 196с.
211473
  Снітко П.Г. В ім"я перемоги / П.Г. Снітко. – Київ, 1967. – 87с.
211474
  Шуляк О. В ім"я правди : (до історії повстанчого руху в Україні) / О. Шуляк. – Роттердам : [б. в.], 1947. – 35, [1] с.
211475
  Кизилова В.В. В ім"я прийдешніх поколінь: феномен Івана Франка в дитячій літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 178-188. – ISSN 2520-6346
211476
   В ім"я розвитку національної освіти. До 150-річчя від дня народження М. І. Демкова (1859-1939) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 77-84. – ISSN 0130-2043


  Брав участь в організації народного університета ім. Т. Г. Шевченка
211477
  Коцур В.П. В ім"я свободи совісті : (до питання боротьби радянської тоталітарної системи з релігійним дисидентством) / В.П. Коцур, О.І. Висовень ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : [Книги-ХХI], 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
211478
  Воронько П.М. В ім"я твоєї волі : Поезії / П.М. Воронько. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 90с.
211479
  Роговий В.М. В ім"я творення національної еліти : матеріальна підтримка українського студенства на чужині в 1920-1991 роках : монографія / Владислав Роговий ; [наук. ред. В.І. Сергійчук]. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 448 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 409-443. – Бібліогр.: с. 409-443 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-26-8
211480
  Бондар М.Г. В ім"я теперішнього і майбутнього / М.Г. Бондар. – К, 1987. – 46с.
211481
  Василевський Пантелеймон В ім"я України: Кубань, Буковина, Колима : Спогади і бібліографія / П.К. Василевський. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2000. – 34с. : Бібліографія українознавства. Бюлетень Комісії української бібліографії Міжнародної асоціації україністів ; Вип. 4. – ISBN 966-02-1764-1
211482
  Мельниченко В. В ім"я українського слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 січня (№ 2). – С. 10-11


  До 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського. Згадується його фундаментальна "Історія України-Руси", яка назавжди посіла видатне місце в суспільно-політичному і науковому житті незалежної України, здобула широке міжнародне визнання.
211483
  Міщенко Г. В ім"я чого треба творити ? // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 108-111. – ISSN 0130-1799
211484
  Міщенко Г. В ім"я чого треба творити? // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 11/12. – С.170-173. – ISSN 0131-2561


  Художник Ф. Гуменюк
211485
   В ім’я великої мети. – Х, 1977. – 182с.
211486
   В ім’я справи партії, справи народу. – К, 1980. – 16с.
211487
  Мороз В. В інвестиційному колі // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 18


  "Чи є перспективи створення та функціонування в Україні інвестиційно-інноваційних банків?".
211488
  Ковтонюк О. В Інститутах післядипломної педосвіти має бути більше українських патріотів // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 4 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  25 січня 2013 р. заст. міністра освіти і науки, молоді та спорту Борис Жебровський провів нараду з керівниками (ректорами й директорами) обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (ОІППО).
211489
   В Інституті журналістики новий керманич // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 11 січня (№ 4). – С. 2


  6 січні наказом ректора призначено нового директора Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка професора Володимира Володимировича Різуна.
211490
  Семенюк Г.Ф. В Інституті філології вивчають 33 іноземні мови / розмову вів В. Мукан // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 24 червня (№ 48). – С. 5 : фото


  Директор Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Григорій Семенюк розповідає про нові та популярні спеціальності в інституті.
211491
   В інституті філології готуватимуть лінгвістів-експертів // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 5


  В Інституті філології з 2015-2016 н. р. готуватимуть судових лінгвістів-експертів. З 2014 року за ініціативи професорки Л.І. Шевченко й за підтримки керівництва університету та Інституту філології для магістрів першого року навчання спеціальності ...
211492
  Мукан В. В Інституті філології провели нічні екскурсії // Газета по-українськи. – Київ, 2016. – 15 листопада (№ 92). – С. 3


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка студенти провели дві нічні екскурсії. Із 19:30 до 21:30 кожні півгодини набирали групи відвідувачів та розповідали їм про історію університету.
211493
  Нахлік Є. В інтелектуальній орбіті Івана Франка: Іван Копач / Є. Нахлік, О. Нахлік // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 164-173. – ISSN 0130-528Х


  У статті висвітлено наукові й особисті стосунки І. Франка з українським публіцистом , критиком, філософом, педагогом Іваном Копачем (1870-1952): зустрічі, взаємні відгуки, дискусії, листування, співпраця у пресі, роль І. Копача у похованні письменника ...
211494
  Наливайченко В. В інтересах безпеки особи, суспільства, держави // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 91-96
211495
  Королько В.Г. В інтересах великого бізнесу / В.Г. Королько. – К, 1974. – 199с.
211496
  Брик М.В. В інтересах кожного / М.В. Брик. – К, 1981. – 184с.
211497
  Забігайло К.С. В інтересах миру і безпеки в Європі / К.С. Забігайло, П.Ф. Кірпенко. – Київ, 1975. – 47 с.
211498
  Забігайло К.С. В інтересах миру і дружби між народами. / К.С. Забігайло. – К., 1974. – 335с.
211499
   В інтересах миру і дружби між народами./Міжнародноправова діяльність УРСР. 1945-1972 р./ : Документи і коментарі. – Київ : Вища школа, 1974. – 336с.


  У книзі в хронологічній послідовності, виходячи з міжнародного права, висвітлюються питання участі УРСР у здійсненні зовнішньополітичного курсу Радянської держави від часу вступу республіки в ООН до січня 1973 р.
211500
  Удовенко Г.Й. В інтересах миру і співробітництва / Г.Й. Удовенко. – К., 1984. – 47с.
211501
   В інтересах народів світу. – Київ : Політвидав, 1973. – 144 с.


  У брошурі розглядаються основні принципи і цілі радянської зовнішньої політики у світлі рішень XXIV з"їду КПРС, простежуються ті позитивні зміни у розвитку світової політики, що відбулися під впливом Програми миру.
211502
   В інтересах народів світу. – К, 1973. – 142с.
211503
  Вервес Г.Д. В інтернаціональних літературних зв"язках / Г.Д. Вервес. – Київ, 1976. – 388с.
211504
  Вервес Г.Д. В інтернаціональних літературних зв"язках / Г.Д. Вервес. – Київ, 1983. – 384с.
211505
  Угляр Я. В інформаційній окупації // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 4


  Інформаційний простір України. Українське телебачення
211506
  Співак Г.Ч. В інших світах = In other worlds : есеї з питань культурної політики / Гаятрі Чакраворті Співак ; пер. з англ.: [Р. Ткачук, І. Супрунець, А. Кулаков ; передм. С. Шліпченко ; комент. М. Гхош]. – Київ : Всесвіт, 2006. – 477, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 966-8439-01-5
211507
  Співак Г.Ч. В інших світах [Електронний ресурс] : есеї з питань культурної політики / Гаятрі Чакраворті Співак ; з англ. пер. Р. Ткачук, І. Супрунець, А. Кулаков ; передм. С. Шліпченко ; комент. М. Гхош. – Київ : Всесвіт, 2006. – 480 с. – ISBN 966-8439-01-5
211508
  Яворівський В. В іншій країні Ліна Костенко була б лауреатом Нобелівської премії // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 18 (71). – С. 44-47
211509
  Білоцерківець Наталка В іншому світлі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 44. – ISSN 0868-9644


  В іншому світлі. Антологія української літератури в англомовних перекладах Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театральних дійствах мистецької групи "Яра". -Упорядкування, редагування, вступне слово та біографічні довідки Ольги Лучук. Передмова Наталії ...
211510
  Сербін С. В іншому часі - в іншому місці : З архіву родини В. Голубовича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 279-289
211511
  Сербін Сергій В іншому часі - в іншому місці (з архіву родини В. Голубовича ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 279-289
211512
  Дзьобак Василь В істини є проста мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 20


  Цей філософський постулат мудрого українця Григорія Сковороди, без сумніву, відомий авторові книги "Захищаючи права закарпатців" І.І. Миговичу, народному депутату двох скликань (III і IV), доктору філософських наук, професорові. Читачам "Голосу ...
211513
  Дзьобак Василь В істини є проста мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 20


  Цей філософський постулат мудрого українця Григорія Сковороди, без сумніву, відомий авторові книги "Захищаючи права закарпатців" І.І. Миговичу, народному депутату двох скликань (III і IV), доктору філософських наук, професорові. Читачам "Голосу ...
211514
  Дзьобак Василь В істини є проста мова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 20


  Цей філософський постулат мудрого українця Григорія Сковороди, без сумніву, відомий авторові книги "Захищаючи права закарпатців" І.І. Миговичу, народному депутату двох скликань (III і IV), доктору філософських наук, професорові. Читачам "Голосу ...
211515
  Кроп Т. В його книжках - всі бюарви слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 1, 3


  Творчий портрет Євгена Гуцала.
211516
  Сагайдачний П. В його тіні : Симон Петлюра в історії українського народу / Петро Сагайдачний. – Ню Йорк : Українське вид-во, 1951. – 64 с.
211517
  Цвик В.Л. В кадре и за кадром / В.Л. Цвик. – К., 1988. – 182с.
211518
  Рыбак Л.А. В кадре режиссер / Л.А. Рыбак. – М : Искусство, 1974. – 152 с.
211519
  Филиппова Н.В. В каждой букве ЛЮБОВЬ... : моей Любви посвящается / Наталья Филиппова. – Днепр : Лира, 2016. – 172 с. : ил. – ISBN 978-966-383-723-9
211520
  Агашина М.К. В каждой песне - берёза... : стихи / Маргарита Агашина ; [худож. В.В. Киселев]. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1984. – 127 с., ил.
211521
  Рабинович В.Л. В каждом дереве скрипка / В.Л. Рабинович. – М., 1978. – 94с.
211522
   В каждую семью, в каждый дом. – Курган, 1967. – 44с.
211523
  Уварова Л.З. В каждую субботу, вечером / Л.З. Уварова. – Москва, 1979. – 271с.
211524
  Нурхрат А. В казакських степах. / А. Нурхрат. – Х.-К., 1932. – 52с.
211525
  Яцків М. В казармі / М. Яцків. – Київ, 1953. – 20 с.
211526
  Шевченко Т. В казематі // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 680-684. – ISBN 978-966-500-300-7
211527
  Финикова О.Н. В каких случаях возможно выселение в судебном порядке / О.Н. Финикова. – М, 1961. – 50с.
211528
  Смирнов С.А. В каких случаях государственные пенсии назначаются членам колхозов / С.А. Смирнов. – М., 1963. – 78с.
211529
  Марьяненко А.М. В какой бы дом я ни входил... / А.М. Марьяненко. – М., 1987. – 310с.
211530
  Пархоменко В.А. В какой мере было тенденциозно не сохранившееся древнейшее "Житие Антония Печерского"? : (по поводу новой книги г. Приселкова) / В.А. Пархоменко. – Петроград : Тип. Имп. Акад. наук, 1914. – 5 с. – Отд. оттиск: Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. СПб., т. 19, кн. 1. - Без. тит. л.
211531
  Калядин А. В какой реформе нуждается Совет Безопасности ООН // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 7. – С. 48-59. – ISSN 0131-2227
211532
  Успенский Е.Е. В какой среде протекают жизненные процессы : Пособие для учителя и самообразования / Успенский Е.Е. ; Гос. Тимиряз ННИ изуч. и пропаганды естеств.-науч. основ диамата. – Вологда : Северный печатник, 1926. – 25 с. – (На пути к материализму : Серия 9 ; Выпуск 13)
211533
  Королева-Борсоди В какой стране демократии больше? // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 3. – С. 93-103. – ISSN 0132-0831


  Порядок работы палат парламентов Российской Федерации и Швейцарской Конфедерации
211534
  Юрин А. В каком виде? Александр Лукашенко потребовал определиться с форматом академии // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 января (№ 3)


  Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями научной общественности республики. А. Лукашенко отметил, что наука в последнее время развернулась в сторону производства, что акцент в научных проектах сделан на практической ...
211535
  Макарова Н.В. В каком времени прошлое? / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1969. – 103с.
211536
   В каком направлении мы движемся? Взгляд на потенциальный объем производства // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2015. – Апрель 2015 : Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы. – С. 73-117. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-48435-773-6


  Делается вывод о замедлении темпов роста потенциального объема производства в странах с развитой экономикой и формирующимся рынком в последние годы.
211537
  Окунева Л. В какую воду вошел президент Лула? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 25-46. – ISSN 044-748Х


  Президентська кампанія 2006 р. в Бразилії
211538
  Внуков К. В какую же Азию интегрируется Россия? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-50. – ISSN 0130-9625
211539
  Басангов Б.Б. В калмыцкой степи : рассказы и очерки / Б.Б. Басангов; пер. с калм. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 167 с.
211540
  Карпов Г.А. В кальдере вулкана / Г.А. Карпов. – Москва : Наука, 1980. – 96с.
211541
  Ветров М.С. В Камбодже - древней стране кхмеров / М.С. Ветров. – Москва, 1958. – 64с.
211542
  Галшоян М. В каменной долине : роман и повесть / М. Галшоян; пер. с арм. – Москва : Известия, 1977. – 364 с.
211543
  Иконников М.И. В каменном мешке / М.И. Иконников. – Архангельск, 1963. – 71с.
211544
  Петров И.Ф. В камне и бронзе / И.Ф. Петров. – Омск, 1981. – 319с.
211545
  Гропянов Е.В. В Камчатку / Е.В. Гропянов. – Владивосток, 1990. – 351с.
211546
  Троепольский Г.Н. В камышах / Г.Н. Троепольский. – Воронеж, 1975. – 446с.
211547
  Шахов А.А. В камышах Балхаша / А.А. Шахов. – М, 1959. – 376с.
211548
  Пузанов И.Е. В канун бабьего лета / И.Е. Пузанов. – М, 1974. – 284с.
211549
  Пузанов И.Е. В канун бабьего лета / И.Е. Пузанов. – Ростов н/Д, 1978. – 381с.
211550
  Короленков А.В. В канун великих испытаний: споры о советской предвоенной политике // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2 (41). – С. 29-43
211551
  Соколов С.А. В канун Великого почина / С.А. Соколов. – Саратов, 1974. – 173с.
211552
  Зимин А.А. В канун грозных потрясений : предпосылки первой Крестьянской войны в России / А.А. Зимин. – Москва : Мысль, 1986. – 331с.
211553
  Голиков А.Г. В канун Октября / А.Г. Голиков. – Москва, 1977. – 127с.
211554
  Иванов Л.И. В канун отрадных перемен / Л.И. Иванов. – Москва, 1977. – 96с.
211555
  Яшин А.А. В канцелярии / А.А. Яшин. – Тула, 1991. – 286с.
211556
  Браверман Л. В капкане / Л. Браверман. – Вильнюс, 1971. – 322с.
211557
  Прахье Б.С. В капкане. / Б.С. Прахье. – 2-е изд., перераб и доп. – Одесса, 1975. – 200с.
211558
  Давыдов Л.Д. В капле- море / Л.Д. Давыдов. – М, 1959. – 209с.
211559
  Беленький Б.А. В капле росы / Б.А. Беленький. – Кишинев, 1979. – 100с.
211560
   В карауле бессонном.... – М, 1984. – 223с.
211561
  Вашенцев С.И. В Карпатах / С.И. Вашенцев. – Москва, 1952. – 46с.
211562
  Карабелеш А.В. В Карпатах / А.В. Карабелеш, 1955. – 239с.
211563
  Чиркин А.А. В Карфаген и обратно / А.А. Чиркин. – Донецк, 1977. – 159с.
211564
  Пришвин М.М. В карю непуганых птиц / М.М. Пришвин. – Петрозаводск, 1970. – 368с.
211565
  Бутов М. В карьере: Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 7. – С.110-119. – ISSN 0130-7673
211566
  Борисенков Г. В каспийских джунглях / Г. Борисенков. – Саратов, 1946. – 48с.
211567
  Українка Леся В катакомбах : [П"єса на 1 дію] ; Посвята шановному побратимові А. Кримському. – [Полтава] : [Друк. О.Л. Брауде], 1917. – 24 с.


  [Дpаматичні твоpи] Зміст: Касандpа; У пущі; Камінний Господаpь. Примірники: 35788, 35789 - тверда палітурка; 108004 - м"яка палітурка
211568
  Украинка Леся В катакомбах / Украинка Леся. – Харьков ; Екатеринослав, 1922. – 24 с.
211569
  Українка Леся В катакомбах / Українка Леся. – Київ, 1970. – 88с.
211570
  Українка Леся В катакомбах / Українка Леся. – Київ, 1971. – 88с.
211571
   В катакомбах Аджимушкая. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Симферополь, 1975. – 238с.
211572
   В катакомбах Аджимушкая : Документы, Воспоминания. Статьи. – 4-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : Таврия, 1982. – 268 с., [16] л. ил. : ил.
211573
  Корольков Ю.М. В катакомбах Одессы / Ю.М. Корольков. – М, 1968. – 175с.
211574
  Українка Леся В катакомбах. В дому pоботи - в кpаїні неволі. Hа полі кpови / Леся Українка. – [Київ] : Всеукp. Вид-во. Київ. філіяи ; [2-а Рад. дpук.], 1920. – 70, [2] с. : поpтp. – Hа обкл. назва: В катакомбах (!)і інші п"єси. - Hа обкл.: Всеукp. (!)Деpж. Вид-во. - Hа с. 5: Пpисвята шановному побpатимові А. Кpимському. – (Унівеpсальна бібліотека ; № 2)
211575
  Шумило С.В. В катакомбах. Православное подполье в СССР : конспект по истории Истинно-Православной Церкви в СССР / Сергей Шумило ; [науч. ред. Ткаченко В.В.]. – Луцк : Терен, 2011. – 269, [3] с. – Библиогр. в примеч.: с. 202-230. – ISBN 978-966-2276-52-7
211576
  О"Брайен В Катангу и обратно. / О"Брайен. – М., 1963. – 462с.
211577
  Диб М. В кафе / М. Диб. – М., 1958. – 64с.
211578
  Фрадкин А.В. В кафе молодежном... / А.В. Фрадкин, М.И. Эпштейн. – М., 1964. – 94с.
211579
  Ржевская Е. В каширской библиотеке. / Е. Ржевская. – М., 1950. – 56с.
211580
  Светлов Г.Г. В квадрате / Г.Г. Светлов, К.Е. Школьников. – Л., 1971. – 286с.
211581
  Губин Д. В квартале номер шесть // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 10 (5119). – С. 18-19. – ISSN 0131-0097
211582
   В Киеве прошла конференция "Формирование современной теории и практики маркетинга в условиях глобализации" // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 3 (186). – С. 48-49 : Фото


  15 марта 2012 г. при содействии экономического факультета КНУТШ состоялась Международная научно-практическая конференция, организатором которой выступила кафедра международной экономики КНУТШ. В состав организационного комитета вошли: А.А. Старостина, ...
211583
  Удовиченко А. В Киеве цветут...пальмы: 200-летняя австралийская красавица расцвела только к 180 годам // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 19 января. – С. 3


  Расцвела уникальная 26-метровая пальма Ливистона в климатроне Ботанического сада им. акад. Фомина КНУ имени Тараса Шевченко.
211584
  Копанева Е. В Киево-Могилянской академии год обучения подешевел на две-три тысячи гриве, а в Киевском политехе, наоборот, подняли расценки // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 17 мая (№ 83). – С. 22


  Особенности вступительной кампании нынешнего года. В КНУ имени Тараса Шевченка цена учебы осталась на прежнем уровне.
211585
  Делоне Б. В Киевском университете // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 362-365. – ISBN 5-7707-1061-6
211586
   В Києві відкрили меморіальну дошку на честь визначних вчених // Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 150). – С. 2 : фото


  11 жовтня на адмінбудівлі Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна (вул. Симона Петлюри, 1) було урочисто відкрито меморіальну дошку Е.Р. Траутфеттеру та Й.Г. Гохгуту - особам, які посідають визначне місце в історії Імператорського університету Св. Володимира ...
211587
  Воронков А.К. В Кизеловском угольном бассейне / А.К. Воронков. – Москва : Углетехиздат, 1953. – 212с.
211588
  Воронков А.К. В Кизеловском угольном бассейне / А.К. Воронков. – Москва, 1953. – 212с.
211589
  Левченко Б.П. В кильватер без огней / Б.П. Левченко. – Л, 1981. – 175с.
211590
  Чичкина Светлана В Киргизии за туризм взялись серьезно : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 60 : Фото
211591
  Пшеничников В.А. В Киркюшкине топятся бани / В.А. Пшеничников; Смерть экзистенциалиста / Н.В. Курочкин // Сутоки / Н.Н. Старченко. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – С. 111-220. – (Молодые голоса)
211592
  Верещагин А. В Китае : воспоминания и рассказы 1901-1902 гг. / А. Верещагин. – С.-Петербург : Типография Э. Арнгольда, 1903. – 223 с.
211593
  Буров В.Г. В Китае возрождается культ Конфуция // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 8-14. – ISSN 0321-5075


  О духовной составляющей социализма с китайской спецификой.
211594
  Якутенко Ирина В Китае роботы начали управлять людьми. Цифровой Мао. Оценочное суждение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 64-69 : фото
211595
  Анастасьев А.Н. В китайском театре. Путевые заметки / А.Н. Анастасьев. – Москва : Советский писатель, 1957. – 71 с.
211596
  Ла Гума В кінці сезону туманів. Час сорокопуда : повісті ; переклад з англійської / Ла Гума, Алекс. – Київ : Молодь, 1980. – 272 с.
211597
  Яблуненко В. В кіхтях білого орла / В. Яблуненко. – Канада, 1924. – 23с.
211598
  Желтухін Э. В ККСУ сформована: науковці обрали своїх кандидатів // Юридична газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 27/28). – С. 46-47 : фото


  Про З"їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який відбувся 30 червня 2015 року в КНУ імені Тараса Шевченка. З"їзд обрав двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України С.М. Прилипка та А.В. Василенка. ...
211599
  Артемьева Е.Н. В классе К.Н. Дорлиак / Е.Н. Артемьева. – Москва, 1969. – 344с.
211600
  Перельман Н.Е. В классе рояля: корот. рассуждения / Н.Е. Перельман. – Л., 1970. – 55с.
211601
  Перельман Н.Е. В классе рояля: корот. рассуждения / Н.Е. Перельман. – 4-е изд., доп. – Л., 1986. – 79с.
211602
  Сергеев К. В классическом стиле. Томский госуниверситет держит марку // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  В 2012-м в ТГУ было открыто пять малых предприятий, нацеленных на внедрение результатов интеллектуальной деятельности вуза: ООО “АльтерДиз” (оказание услуг по разработке дизайна, брендов компаний, знаков и логотипов), ООО “СемиКон” (производство ...
211603
  Захаржевский В.П. В клинике / В.П. Захаржевский. – М., 1957. – 214с.
211604
  Сизов Н. В клубах и дворцах культуры / Н. Сизов. – М., 1954. – 136с.
211605
  Шлыкович А.С. В клубе, в дороге и дома / А.С. Шлыкович. – Москва, 1969. – 111с.
211606
  Левицький М.П В клуни : (жарт в одній дії) М. Левицького и І. Попова. – Кіев : Вик. Тип. H.А. Гиpич, 1903. – 31 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Селянська бібліотека] ; № 31)
211607
  Левицький М. В клуни : (жаpт в 1 діи) М. Левицького и І. Попова / М. Левицький, І. Попов // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 31 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
211608
  Климов-Южин В книге гостей : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 112-115. – ISSN 0130-7673
211609
  Донець Г.П. В Кобзаревім краю : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1961. – 82 с.
211610
  Красильников А.М. В кого кинуть камень? / А.М. Красильников. – Горький, 1968. – 184с.
211611
  Гамсун Кнут В когтях у жизни : драма / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. М. Корецкого // У врат царства : пролог / Гамсун Кнут. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит. Русского Т-ва, 1908. – 154 с. – (Универсальная библиотека ; № 101)
211612
  Кувшинников А.Б. В кокаиновой петле. / А.Б. Кувшинников. – М., 1987. – 126с.
211613
  Хуторський П. В колективі / П. Хуторський. – Харків, 1930. – 19 с.
211614
  Позняк В.Т. В колективності -- сила партійного керівництва / В.Т. Позняк. – Київ, 1976. – 199с.
211615
  Яремчук Г.Ф. В колективності - сила керівництва / Г.Ф. Яремчук. – К., 1962. – 66с.
211616
  Титов Вадим Александрович В коллективе растет человек : Кн. для старшеклассников по пробл. нравств. воспитания / Титов Вадим Александрович. – Москва : Просвещение, 1981. – 144 с.
211617
  Бабосов Е.М. В коллективном труде воспитывается новый человек / Е.М. Бабосов. – Минск, 1962. – 32с.
211618
  Шабшина Ф.И. В колониальной Корее (1940-1945) / Ф.И. Шабшина. – М., 1992. – 280с.
211619
  Спешилов А.Н. В колхозе "Зарево" / А.Н. Спешилов. – Молотов, 1951. – 148с.
211620
   В колхозной деревне. – М, 1955. – 520с.
211621
  Александров М.Н. В колхозной Чапаевке / М.Н. Александров. – Москва, 1956. – 95с.
211622
  Ребрин П.Н. В колыбельных местах / П.Н. Ребрин. – М., 1984. – 287с.
211623
  Ребрин П.Н. В колыбельных местах. / П.Н. Ребрин. – М., 1977. – 80с.
211624
  Болдырев С. В Колымо-Индигирской тайге : записки журналиста / С. Болдырев. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1947. – 143с.
211625
  Федосеев И.Е. В колымской глуши / И.Е. Федосеев. – Москва : Советская Россия, 1985. – 96 с.


  Художественно - документальная повесть о революционере С. И. Мицкевиче, отбывавшем политическую ссылку в Якутии
211626
  Манаков Н.А. В кольце блокады / Н.А. Манаков. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1961. – 215 с.
211627
  Гененко А.Т. В кольце ветров / А.Т. Гененко. – Донецк, 1985. – 206с.
211628
  Пурс Л. В кольце лучей : роман / Л. Пурс; пер. с латыш. М.Шноре. – Москва : Советский писатель, 1968. – 267 с.
211629
  Медведовский Л. В кольце соблазнов / Л. Медведовский. – Рига, 1978. – 176с.
211630
   В кольце фронтов. – М, 1963. – 415с.
211631
  Васюхин М.И. В команде академика В.М. Глушкова // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 61-74. – ISBN 978-966-622-589-7
211632
  Ибрагимбеков Р В командировке и дома : рассказы / Р Ибрагимбеков. – Баку : Гянджлик, 1970. – 108 с.
211633
  Турунтаев В.Ф. В командировке. -- Маленькая бухта в Японском море / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1975. – 119с.
211634
  Бернасовская В.П. В комендантский час / В.П. Бернасовская. – Киев, 1963. – 199с.
211635
  Амлинский В.И. В коммуне нет посторонних / В.И. Амлинский. – Москва, 1962. – 32с.
211636
  Амлинский В.И. В коммуне нет посторонних / В.И. Амлинский. – Москва, 1962. – 32с.
211637
  Нариньян С.Д. В комнате напротив / С.Д. Нариньян. – М., 1949. – 64с.
211638
  Арсеньев А.М. В Комсомольском полку / А.М. Арсеньев. – Ленинград, 1974. – 240с.
211639
  Старовойтенко І.П. В комунізм ходою семирічки / І.П. Старовойтенко. – К., 1960. – 40с.
211640
  Коншон Ж. В конечном счете : [роман о закулисных сторонах жизни делового мира Франции] / Жорж Коншон ; [Пер. с франц. Л. Лунгиной и К. Наумова]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 231 с.
211641
  Терентьев А.Г. В конечном счете / А.Г. Терентьев. – Пермь, 1974. – 200с.
211642
  Сквиренко Г.П. В конечном счете: роман / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1980. – 366с.
211643
  Сквиренко Г.П. В конечном счете: роман и повесть. / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1976. – 232с.
211644
  Боткина О. В контексте административной и бюджетной реформ / Ольга Боткина // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 90-93. – ISSN 1608-4071


  6 июля 2012 г. в новом корпусе Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (Россия) состоялся Межрегиональный Круглый стол "Методическая служба региональной библиотеки в рамках реализации ФЗ-83". В статье представлен аналитический обзор ...
211645
  Буданцев Ю.П. В контексте жизни. / Ю.П. Буданцев. – Москва, 1979. – 262с.
211646
  Сальников В. В контексте истории // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-97.


  Скульптор Володимир Соскієв
211647
  Соснов А. В контексте контента. В Санкт-Петербурге наградили тех, кто разошелся на цитаты. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 9


  Ничто в научном мире не ценится так дорого, как информация. В том числе о количестве опубликованных тем или иным автором статей и частоте их цитирования. Не случайно учредителем международной премии Scopus Award для плодовитых исследователей выступила ...
211648
  Вуль Р.М. В конторе адвоката / Р.М. Вуль. – Горький, 1977. – 144 с.
211649
  Атоян О.Н. В конфликте с государством. Крестьянское правосознание в Украине 1917-1919 годов = In conflict with the State. Peasant sense of justice in Ukraine in 1917-1919 : Монография / О.Н. Атоян; МВД Украины; Луганская акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск, 2003. – 512с. – (История права). – ISBN 966-8129-32-6
211650
  Власов А.И. В конфликте с реальностью : Кризис внешнеполитической пропаганды США / А.И. Власов. – Москва, 1972. – 224с.
211651
  Васецкий Н.А. В конфликте с эпохой / Н.А. Васецкий. – Москва, 1985. – 270с.
211652
  Виноградов А.А. В конце аллеи / А.А. Виноградов. – Москва, 1983. – 334с.
211653
  Мигунова М.Г. В конце апреля / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1955. – 160с.
211654
  Левченко Е.М. В конце войны : Политические романы, повести / Е.М. Левченко. – 2-е. – Днепропетровск : Промінь, 1984. – 286с.
211655
   В конце войны. – М, 1987. – 465с.
211656
  Драгунский Д.А. В конце войны. / Д.А. Драгунский. – Тбилиси, 1968. – 236с.
211657
  Камбулов Н.И. В конце войны: Повести. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1979. – 399 с.
211658
   В конце восьмидесятых. – Л, 1989. – 171с.
211659
  Казанский В.И. В конце земы / В.И. Казанский. – Москва : Советский писатель, 1976. – 79 с.
211660
  Полевой Б.Н. В конце концов / Б.Н. Полевой. – Москва, 1969. – 416с.
211661
  Полевой Б.Н. В конце концов / Б.Н. Полевой. – Москва, 1972. – 239с.
211662
  Левина Р.С. В конце лета / Р.С. Левина. – Х, 1983. – 165с.
211663
  Белякова А.М. В конце марта / А.М. Белякова. – М., 1981. – 383с.
211664
  Маткович М. В конце пути / М. Маткович. – М., 1975. – 295с.
211665
  Трифонов Ю.В. В конце сезона / Ю.В. Трифонов. – Москва : Физкультура и спорт, 1961. – 128с.
211666
  Ла Гума В конце сезона туманов / Ла Гума, Алекс. – Москва, 1973. – 62 с.
211667
  Ла Гума Алекс В конце сезона туманов : пер. с английского / Ла Гума Алекс. – Москва : Прогресс, 1974. – 174 с. – (Современная зарубежная повесть)
211668
   В конце семидесятых. – Л : Лениздат, 1980. – 326 с.
211669
  Волков О.В. В конце тропы / О.В. Волков. – Москва, 1978. – 351с.
211670
  Кобринский А.М. В координатах творческой логики = In the coordinates of creative logic / Александр М. Кобринский. – [Иерусалим] : Evgarm, 2012. – 157, [3] с. : ил. – ISBN 978-965-90667-7-3
211671
  Первенцев А.А. В Корее / А.А. Первенцев. – М, 1950. – 83с.
211672
  Борисова Е. В Корее полюбили родное кино // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.45. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
211673
  Петрухинцев Н. В корнях суворовского древа // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 3-9. – ISSN 0235-7089
211674
  Рубанов Сергей В королевстве горных лыж // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 42-47 : фото
211675
  Алхазова Н.Д. В Королевстве, где говорят по-английски / Н.Д. Алхазова, Л.И. Кройтореску. – Кишинев, 1989. – 224с.
211676
  Кобец-Филимонова В королевстве... / Кобец-Филимонова. – Минск, 1969. – 176с.
211677
  Алешин Н.П. В коротком рейсе / Н.П. Алешин. – Кострома, 1961. – 83с.
211678
  Комаров В.Н. В космическом зеркале / В.Н. Комаров. – Москва : Советская Россия, 1989. – 237 с.
211679
   В космос. – Горький, 1961. – 40с.
211680
  Макарова Г.И. и др. В космос / Г.И. и др. Макарова. – Киев, 1964. – 465с.
211681
  Бирзович Леонид В космос по билетам : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
211682
   В космосе - двое : [ О летчиках-космонавтах Героях Советского Союза А.Г. Николаеве и П.Р. Поповиче. Сб. материалов ]. – Спец. выпуск. – Москва : Известия, 1962. – 191 с. : илл. – (Б-ка "Известий")
211683
   В космосе Николаев и Попович. – М, 1963. – 495с.
211684
  Метелкин Николай В который раз - о тайнах пирамид : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 3 : Іл.
211685
  Ющенко О.Я. В коханні признаюсь : лірика / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 168 с.
211686
  Гардінг Дж. В країні вогняних птахів. Пригоди юнаків-природознавців на вест-індійських островах / Дж. Гардінг. – К, 1929. – 94с.
211687
  Кизя Л.Є. В країні долара / Л.Є. Кизя. – К., 1966. – 42с.
211688
  Брагін В.Г. В країні дрімучих трав / В.Г. Брагін. – К., 1966. – 454с.
211689
  Кастеллі Є.Ю. В країні здійсненої мрії / Є.Ю. Кастеллі. – К., 1979. – 119с.
211690
  Кастеллі Є.Ю. В країні здійсненої мрії / Є.Ю. Кастеллі. – К., 1979. – 119с.
211691
  Ярмусь Степан В країні моїх батьків = In the land of my fathers : Рефлексії з відвідин України (травень-червень 1991) / Ярмусь Степан; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Накладом друзів автора, 1991. – 175с. – ISBN 1-895360-08-0
211692
  Дорфман Я.Г. В країні рекордних чисел : нариси : пер. з рос. / Я.Г. Дорфман. – Харків ; Київ : ДВОУ ; Державне вид. "Пролетаріат", 1931. – 108 с.
211693
  Марчевський М. В країні троянд. / М. Марчевський. – Х-Одеса, 1933. – 102 с.
211694
  Бернов Ю.В. В краковской эмиграции / Ю.В. Бернов, А.Я. Манусевич. – Москва, 1988. – 283 с.
211695
  Сологуб В.П. В краплині - відбилося сонце / В.П. Сологуб. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 236 с.
211696
   В красе нетленной предстает. – М, 1977. – 310с.
211697
  Юдин В.Н. В красном уголке на ферме. / В.Н. Юдин. – Саратов, 1956. – 24с.
211698
  Церетели Т.С. В краю "Золотого руна". / Т.С. Церетели. – Тбилиси, 1962. – 12с.
211699
  Карху Э.Г. В краю "Калевалы" / Э.Г. Карху. – М., 1974. – 223с.
211700
  Акулов В.Е. В краю белой ночи : стихи / В.Е. Акулов. – Челябинск : Челябинское книжное издательство, 1957. – 31 с.
211701
   В краю белых лилий. – М, 1986. – 365с.
211702
  Малов Ф.И. В краю Берендеевом. / Ф.И. Малов. – М., 1963. – 48с.
211703
  Москалець В.К. В краю білокорих беріз : роман / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 490 с.
211704
  Орлов В.К. В краю большого медведя / В.К. Орлов. – Москва : Мысль, 1988. – 175с.
211705
  Барашев П. В краю большой медведицы : (Записки репортера) / П. Барашев. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 136с
211706
  Барашев П.Р. В краю Большой Медведицы / П.Р. Барашев. – М, 1954. – 135с.
211707
   В краю великих вдохновений : Времена года. Михайловское, Петровское, Тригорское, Святогорский монастырь. Фотоальбом. – Москва : Планета, 1972. – 120 с.
211708
  Линдблад Я. В краю гоацинов / Я. Линдблад. – Москва : Знание, 1976. – 56с. – (Наука о Земле ; №7)
211709
  Стрелкова И. В краю голубой марсианки. / И. Стрелкова. – Алма-Ата, 1961. – 82с.
211710
  Свиридов Г.И. В краю голубых алмазов / Г.И. Свиридов. – Москва : Политиздат, 1978. – 351с. – (Повести о делах и людях партии)
211711
  Арутюнов С.А. В краю гор, садов и виноградников / С.А. Арутюнов, В.П. Кобычев. – Москва, 1989. – 263с.
211712
  Самойленко Л.Г. В краю далеком... / Л.Г. Самойленко. – Киев, 1987. – 269с.
211713
  Бочарников В.А. В краю деда Мазая / В.А. Бочарников. – Москва, 1981. – 88с.
211714
  Пришвин М.М. В краю дедушки Мазая / М.М. Пришвин. – Архангельск, 1981. – 158с.
211715
  Иванов А.С. В краю долгой весны / А.С. Иванов. – М., 1963. – 240с.
211716
   В краю Донском. – Ростов-на-Дону, 1954. – 112с.
211717
  Карасаев А.И. В краю дубрав / А.И. Карасаев. – Саранск, 1956. – 72с.
211718
  Семенов В.И. В краю заоблачных вершин / В.И. Семенов. – Петропавловск-Камчатский, 1970. – 139с.
211719
  Пачулиа В.П. В краю золотого руна / В.П. Пачулиа. – М., 1964. – 126с.
211720
  Пачулиа В.П. В краю золотого руна / В.П. Пачулиа. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 136с.
211721
  Рябцев И.Г. В краю золотого руна / И.Г. Рябцев. – М., 1973. – 94с.
211722
  Васильев И.А. В краю истоков / И.А. Васильев. – Москва, 1981. – 383с.
211723
  Ругоев Я.В. В краю Калевалы : стихи / Я.В. Ругоев. – Москва : Госиздат, 1959. – 239 с.
211724
  Ругоев Я. В краю Калевалы : кн. о Карелии / Я. Ругоев. – Москва : Детская литература, 1968. – 128 с.
211725
   В краю Калевалы. – М, 1989. – 517с.
211726
  Мирошников И.И. В краю космодромов / И.И. Мирошников. – Х., 1964. – 48с.
211727
  Суичмезов А.М. В краю лазоревых степей / А.М. Суичмезов. – Москва, 1975. – 48 .
211728
   В краю ландыша и азалии. – К, 1989. – 204с.
211729
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – Барнаул, 1968. – 144с.
211730
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – Барнаул, 1973. – 144с.
211731
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – М., 1977. – 208с.
211732
   В краю легенд и сказок. – Элиста, 1969. – 92с.
211733
  Швец И.А. В краю легенд. / И.А. Швец. – Брянск, 1960. – 64с.
211734
  Гарди Т. В краю лесов / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1973. – 351 с.
211735
  Чарнолуский В.В. В краю летучего камня. / В.В. Чарнолуский. – М., 1972. – 272с.
211736
  Даль Г.С. В краю мангров / Г.С. Даль. – Москва : Мысль, 1966. – 148с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
211737
   В краю моем родимом. – М : Советская Россия, 1984. – 194 с.
211738
  Прокофьев А.А. В краю моем. / А.А. Прокофьев. – Л, 1948. – 116с.
211739
  Прокопчик Л.Т. В краю Налибокской пущи / Л.Т. Прокопчик. – Минск, 1979. – 159с.
211740
  Никитин П.А. В краю нартов / П.А. Никитин. – М, 1967. – 47с.
211741
  Авербух О.К. В краю невидимок : про електон. для серед. шк. віку : нарис / О.К. Авербух. – Київ : Веселка, 1964. – 125 с. : іл.
211742
  Литвинов А.А. В краю огнедышащих гор / А.А. Литвинов. – Свердловск, 1963. – 211с.
211743
  Демидов В.И. В краю огня / В.И. Демидов. – К, 1963. – 95с.
211744
  Устинов Г.А. В краю озер и лесов. / Г.А. Устинов. – Челябинск, 1972. – 75с.
211745
  Чернышев Б.И. В краю оленьих троп / Б.И. Чернышев. – Иркутск, 1962. – 64с.
211746
  Лапцуй Л.В. В краю оленьих троп : стихотворения и поэмы / Л.В. Лапцуй. – Москва, 1982. – 190 с.
211747
   В краю оловянных гор. – Хабаровск, 1982. – 254с.
211748
  Бандрівський Д.Г. В краю Орлів / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1967. – 64 с.
211749
  Плешевеня В.К. В краю партизанском / В.К. Плешевеня. – М., 1983. – 127с.
211750
   В краю полуночного солнца. – Мурманск, 1961. – 195с.
211751
  Вяхирев М.В. В краю пурги и льдов / М.В. Вяхирев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 104с.
211752
  Смоляков С.А. В краю родном / С.А. Смоляков : Дальгиз, 1946. – 94с.
211753
  Гафез В краю родном / Гафез. – М., 1974. – 128с.
211754
  Кончиц А.А. В краю родном. / А.А. Кончиц. – М., 1987. – 254с.
211755
  Светлов В.С. В краю саван / В.С. Светлов. – Москва, 1971. – 192с.
211756
  Устинович Н.С. В краю сибирском. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1947. – 100с.
211757
   В краю синих гор. – М, 1973. – 36 с.
211758
   В краю синих гор. – М, 1974. – 39 с.
211759
   В краю синих гор. – М : Советская Россия, 1982. – 64 с.
211760
  Литвинцев Данил В краю сказок. Приключения японца в России // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 148-150 : фото. – ISSN 1029-5828
211761
  Расстригин В.П. В краю солнца / В.П. Расстригин. – Кишинев, 1973. – 211с.
211762
  Шесталов Ю. В краю Сорни-кай / Ю. Шесталов. – М., 1976. – 304с.
211763
   В краю степей и гор. – М, 1964. – 144с.
211764
   В краю счастливых тролей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 66-72 : фото
211765
   В краю таежном. – Сыктывкар, 1965. – 279с.
211766
  Лавринайтис В.Б. В краю таежном / В.Б. Лавринайтис. – М., 1967. – 80с.
211767
  Заплатин М.А. В краю таежных рек / М.А. Заплатин. – М., 1972. – 120 с.
211768
  Олефир С.М. В краю танцующих хариусов / С.М. Олефир. – Л., 1988. – 229 с.
211769
  Альбиг В краю трех озер : Лаго-Маджоре, Комо, Гарда / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 30-40 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
211770
  Травушкин Н.С. В краю тысячи рек / Н.С. Травушкин. – М, 1988. – 142с.
211771
  Улин И. В краю угля. / И. Улин. – М., 1950. – 112с.
211772
  Ростовцев М.И. В краю янтаря и сланца / М.И. Ростовцев. – Москва, 1965. – 207с.
211773
  Савилова Светлана Алексеевна В краю, где живет Йоулупукки : на библиобусе по Лапландии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как осуществляется библиотечное обслуживание в краях, где северные олени встречаются чаще, чем люди, а утро почти незаметно переходит в ночь? Как отыскать своего читателя в чаще леса и сделать библиотечные услуги и Интернет равно доступными и ...
211774
  Ефимов М.Д. В краю, где солнце не заходит / М.Д. Ефимов. – М, 1965. – 80с.
211775
  Бондин Б.Н. В края птичьих стай / Б.Н. Бондин, С.В. Мараков. – Алма-Ата, 1984. – 49с.
211776
  Никулин Л. В Кремле / Л. Никулин. – Москва, 1955. – 88с.
211777
  Кунецкая Л.И. В Кремле жил и работал Ленин / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1980. – 286с.
211778
  Кунецкая Л.И. В Кремле жил и работал Ленин / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 284с.
211779
  Кунецкая Л.И. В Кремле жил и работал Ленин. / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – М., 1973. – 223с.
211780
  Липневич В. В кресле под яблоней // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 2. – С. 69-102. – ISSN 0130-7673
211781
  Шаронова В.И. В кривом зеркале : по поводу измышлений буржуаз. идеологов в сов. культуре / В.И. Шаронова. – Л., 1982. – 48с.
211782
   В кривом зеркале фальсификаций. – Днепропетровск, 1979. – 199с.
211783
  Зозуляк В. В кровавом тумане / В. Зозуляк. – Братислава, 1956. – 323с.
211784
  Филиппова Татьяна В круге ближнем. По следам одного автографа // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 7-12. – ISSN 1727-4893
211785
  Горбовский А.А. В круге вечного возвращения? / А.А. Горбовский. – Москва, 1989. – 46 с.
211786
  Флиер А. В круге главном // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 12-16. – ISSN 0130-7045


  О православном храме: Собор Святой Софии - Премудрости Божией ( Константинополь) - бывший патриарший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ "золотого века" Византии. ...
211787
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Саратов, 1990. – 607с.
211788
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Москва : Современник, 1990. – 730с.
211789
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Москва : Книжная палата, 1990. – 591с. – (Популярная библиотека)
211790
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – М., 1991. – 751с.
211791
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Омск, 1991. – 715с.
211792
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Свердловск, 1991. – 604с.
211793
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – М.
1. – 1991. – 384с.
211794
  Солженицын А.И. В круге первом : роман / Александр Солженицын. – Москва : ПРОЗАиК, 2009. – 778, [6] с. – ISBN 978-5-91631-042-9


  В настоящем издании представлен его знаменитый роман "В круге первом", созданный в период с 1955 по 1958 годы. Плотное действие романа происходит в три декабрьских дня 1949 года - в "шарашке" (научно-исследовательском институте-тюрьме для заключенных ...
211795
   В круге света. – Кишинев, 1988. – 684с.
211796
  Семашкевич Р. В круговерти дней : повести / Рыгор Семашкевич; пер. с белорус. В.Щедриной. – Москва : Советский писатель, 1989. – 219 с.
211797
  Сальников Ю.В. В кругу друзей / Ю.В. Сальников. – Новосибирск, 1952. – 128с.
211798
  Удалов Н.Н. В кругу друзей / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1981. – 272с.
211799
  Тимофеев Л.В. В кругу друзей и муз : Дом А.Н.Оленина / Л.В. Тимофеев. – Л. : Лениздат, 1983. – 287 с.
211800
  Селезенев М.С. В кругу друзей. / М.С. Селезенев. – Днепропетровск, 1958. – 52с.
211801
  Чекала-Муха В кругу пустого полумесяца / Чекала-Муха. – Москва : Наука, 1981. – 189с.
211802
  Гордейчев В.Г. В кругу родимом / В.Г. Гордейчев. – М, 1984. – 111с.
211803
  Удалов Н.Н. В кругу товарищей / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1950. – 143с.
211804
  Сломский В. В кругу фундаментальных вопросов коммуникации // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 132-140. – ISSN 1606-951Х
211805
  Лодыгин М.А. В кружке конкретной экономики / М.А. Лодыгин. – Иваново, 1961. – 20с.
211806
  Манн Ю.В. В кружке Станкевича : историко-литературный очерк / Ю.В. Манн. – Москва : Детская литература, 1983. – 319 с.
211807
  Варгин В.К. В Крутом Засеке / В.К. Варгин. – Горький, 1959. – 192с.
211808
  Северинов С.С. В Крым на отдых : Справочник / С.С. Северинов. – Симферополь : Таврія, 1988. – 127с.
211809
  Горянов Л.Б. В крымской степи / Л.Б. Горянов. – М., 1956. – 80с.
211810
  Козлов И.А. В Крымском подполье / И.А. Козлов. – Москва, 1972. – 480с.
211811
  Козлов И.А. В крымском подполье. -- В городе русской славы. / И.А. Козлов. – Симферополь, 1952. – 496с.
211812
  Козлов И.А. В крымском подполье. (Воспоминания). -- В городе русской славы. (Севастополь в период нем.-фашистсткой оккупации). / И.А. Козлов. – М., 1954. – 472с.
211813
  Холендро Д.М. В Крыму / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1945. – 98с.
211814
   В Крыму появился новый пятизвездочный отель // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 9 : фото
211815
  Толстихин О.Н. В крю наледей / О.Н. Толстихин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 95с.
211816
  Франко И.Я. В кузнице и другие рассказы / И.Я. Франко. – Москва : Гослитиздат, 1951. – 158 с.
211817
  Франко И.Я. В кузнице и другие рассказы / И.Я. Франко. – Грозный : Кн. изд-во, 1954. – 160 с.
211818
  Цесарская Г. В Куинсе говорят на сорока языках // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 5. – С. 90-94. – ISSN 0869-4915


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
211819
  Маланюк Є. В Кулішеву річницю // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 306-316
211820
  Аткай В кумыкской степи : проза, поэзия / Аткай; пер. с кумык. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 264 с.
211821
  Веля Н. В курительной яме / Н. Веля. – Бухарест, 1982. – 48с.
211822
  Автомонов П.Ф. В курляндском котле / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1951. – 118 с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
211823
  Автомонов П.Ф. В курляндском котле / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1955. – 168 с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
211824
  Автомонов П. В курляндському котлі : нотатки партизана / П. Автомонов. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 144 с.
211825
  Эйнбаум Ф. В курортном городе. / Ф. Эйнбаум. – Л., 1951. – 144с.
211826
  Эйнбаум Ф. В курортном городе. / Ф. Эйнбаум. – Л., 1952. – 180с.
211827
  Подольский В.А. В курсе дела / В.А. Подольский. – К, 1958. – 367с.
211828
  Подольский В.А. В курсе дела / В.А. Подольский. – Киев, 1983. – 367 с.
211829
  Гореловский Г.А. В кустах, или Апология крестьянства / Г.А. Гореловский. – М, 1992. – 361с.
211830
  Лаврушкина Вера В кущах информационного рая : выставочная деятельность универсальной научной библиотеки : зачем и кому она нужна? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 32 - 34. – ISSN 1727-4893
211831
  Яцків М. В лабетах (танець тіней) : повість / Михайло Яцків. – Львів, 1956. – 280 с.
211832
  Іванов О.Ф. В лабетах монополій. / О.Ф. Іванов. – К, 1962. – 48с.
211833
   В лабиринтах буржуазного сознания. – М, 1978. – 230с.
211834
  Мезенцев В.А. В лабиринтах живой природы / В.А. Мезенцев. – М, 1979. – 288с.
211835
  Мезенцев В.А. В лабиринтах живой природы / В.А. Мезенцев. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 304 с.
211836
  Овсепян Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. Век XX / Р.П. Овсепян. – Москва : РИП-Холдинг, 1999. – 315, [1] с. – Библиогр.: с. 312. – (Практическая журналистика). – ISBN 5-900045-17-X
211837
  Данелян Р.Г. В лабиринтах качества / Р.Г. Данелян. – М, 1989. – 128с.
211838
  Беляева Светлана В лабиринтах квантового мозга : Ярмарка идей / Беляева Светлана, Тарасов Василий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 86-92 : Іл.
211839
  Дудашвили С.Д. В лабиринтах небесных гор / С.Д. Дудашвили, В.Н. Михайлев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1990. – 139 с.
211840
   В лабиринтах психологии личности : Мир психических явлений. – Харьков : Прапор, 1997. – 414с. – ISBN 5-7766-0658-6
211841
  Бычко И.В. В лабиринтах свободы : Социальный прогресс и буржуазная философия / И.В. Бычко. – Москва : Политиздат, 1976. – 159с.
211842
  Бычко И.В. В лабиринтах свободы / И.В. Бычко. – М., 1976. – 159с.
211843
  Андронов М.В. В лабиринтах смертельного риска / М.В. Андронов. – Москва, 1991. – 190с.
211844
  Каревин А. В лабиринтах судьбы = Май юбилейный / А. Каревин, А. Мартыненко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 25 апреля - 1 мая (№ 16/17). – С. F 1, F 6


  4 мая - 125 лет со дня рождения Марии Донец-Тессейр, выдающейся оперной певицы (колоратурное сопрано), проф. Киевской консерватории, народной артистки Украины; 4 мая — 250 лет со дня рождения Петра Лодия, видного укр. ученого; 11 мая — 75 лет со дня ...
211845
  Роб-Грийе В лабиринте
211846
  Леманн Дирк В лабиринте Меконга. В водном лабиринте / Леманн Дирк, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 74-85 : фото. – ISSN 1029-5828
211847
  Бишоф Юрген В лабиринте познания / Бишоф Юрген, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
211848
  Ерофеев В.В. В лабиринте проклятых вопросов / В.В. Ерофеев. – Москва : Советский писатель, 1990. – 442 с.
211849
  Араб В лабиринте пророчеств / Араб, Оглы Э.А. -. – Москва, 1973. – 303 с.
211850
  Суровцев Ю.И. В лабиринте ревизионизма. / Ю.И. Суровцев. – М, 1972. – 334с.
211851
  Зиммель Й.М. В лабиринте секретных служб / Йоханнес Марио Зиммель ; [пер. с нем. И.Я. Дроздецкий]. – Москва : Фемида, 1991. – 397, [3] с. – (Остросюжетный детектив ; вып. 7). – ISBN 5-86810-001-8
211852
  Дерябин А.А. В лабиринте цен : (Ответы на вопросы читателей) / А.А. Дерябин. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
211853
  Яроцький П.Л. В лабіринтах східної політики Ватикану: девальвація унії і уніатизму // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 87-100. – ISBN 978-966-182-372-2
211854
  Кропив"янський П.М. В лабірінтах абверу : документальна повість / П.М. Кропив"янський, Я.М. Тумаркін. – Київ : Політвид, 1974. – 286 с.
211855
  Адамов Е.А. В лаборатории лектора / Е.А. Адамов. – Москва : Знание, 1968. – 80 с.
211856
  Разин В.И. В лаборатории лекторского мастерства / В.И. Разин. – М, 1978. – 32с.
211857
  Шаррельман Г. В лаборатории народного учителя / Г. Шаррельман. – 2-е изд. – Пб., 1921. – 84с.
211858
  Медведев П. В лаборатории писателя / П. Медведев. – Л, 1933. – 212с.
211859
  Медведев П.Н. В лаборатории писателя / П.Н. Медведев. – Л, 1960. – 319с.
211860
  Медведев П.Н. В лаборатории писателя / П.Н. Медведев. – Ленинград, 1971. – 392с.
211861
  Чуковская Л.К. В лаборатории редактора / Л.К. Чуковская. – М, 1960. – 332с.
211862
  Чуковская Л.К. В лаборатории редактора / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М, 1963. – 352с.
211863
  Вулис А.З. В лаборатории смеха / А.З. Вулис. – Москва, 1966. – 144с.
211864
  Гуревич С.А. В лаборатории ученика / С.А. Гуревич. – Москва, 1979. – 96с.
211865
  Гуревич С.А. В лаборатории учителя / С.А. Гуревич. – М., 1975. – 64с.
211866
  Шварц А.И. В лаборатории чтеца. / А.И. Шварц. – М., 1960. – 207с.
211867
  Малинов Л. В лавах безстрашних / Л. Малинов, П. Осипович. – К., 1967. – 76с.
211868
  Мерц В лавах передових: Нім. національний район. / Мерц. – К., 1934. – 49с.
211869
   В лагере. – М, 1956. – 128с.
211870
  Шатилов Б.А. В лагере / Б.А. Шатилов. – М., 1968. – 128с.
211871
  Горовиц Энтони В лагере укрощенных террористов : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 154-161. – ISSN 1029-5828
211872
  Самохвалов А.Н. В лагерь / А.Н. Самохвалов. – Л., 1978. – 12с.
211873
  Самохвалов А.Н. В лагерь. / А.Н. Самохвалов. – Л, 1978. – 12с.
211874
  Ийеш Д. В ладье Харона / Д. Ийеш. – Москва, 1978. – 525 с.
211875
  Иванова М. В Латвии ортопед вступил в должность президента // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
211876
  Мартынов Б. В Латинской Америке хорошо знают цену терроризму // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.127-140. – ISSN 0130-9625
211877
  Ирфон Х. В лачугах кустарей / Х. Ирфон. – М, 1970. – 304с.
211878
  Девятов Д.П. В Лебяжьем / Д.П. Девятов. – М, 1951. – 64с.
211879
  Девятов Д.П. В Лебяжьем / Д.П. Девятов. – М, 1952. – 120с.
211880
  Орлов С.С. В легкой песне берез... / С.С. Орлов. – М., 1982. – 191с.
211881
  Мархасев Л.С. В легком жанре / Л.С. Мархасев. – Л, 1984. – 280с.
211882
  Мархасев Л.С. В легком жанре / Л.С. Мархасев. – Л, 1986. – 290с.
211883
  Илиев П. В леговището на вълците / П. Илиев. – 2-изд. перераб. и доп. – София, 1983. – 439с.
211884
  Маркин В.А. В ледяном мире гор / В.А. Маркин, В.Г. Ходаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 144с.
211885
  Пинегин Н.В. В ледяных просторах : Экспедиция Г.Я.Седого к Северному полюсу 19121-1914 / Н.В. Пинегин. – Ленинград, 1924. – 272с.
211886
  Пинегин Н.В. В ледяных просторах : Экспедиция Г.Я.Седого к Северному полюсу / Н.В. Пинегин. – 2-е изд. – Ленинград, 1933. – 308с.
211887
  Руделев В.Г. В лексической системе языка / В.Г. Руделев. – Тамбов, 1984. – 75 с.
211888
  Шевченко А.С. В Ленинградских лесах / А.С. Шевченко. – Л, 1962. – 263с.
211889
   В ленинских музеях Алтая. – Барнаул, 1970. – 175с.
211890
  Мурашев А.А. В Ленинскую партию (Из истории ленинского призыва) / А.А. Мурашев. – М., 1960. – 54с.
211891
  Криволуцкий А.Е. В Ленской тайге / А.Е. Криволуцкий. – М., 1958. – 120с.
211892
  Якутенко Ирина В лес не убежит. Собака волку не родня. Собака не волк?.. // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 4 (2931. – С. 90-94 : фото
211893
  Кудрявцева В.М. В лес по ягоды зимой. / В.М. Кудрявцева. – Свердловск, 1984. – 271с.
211894
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Ленинград
1,2. – 1936. – 610с.
211895
  Мельников П.И. В лесах : в 2-х кн. / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1955. – 616с.
211896
  Мельников П.И. В лесах : в 2-х кн. / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1955. – 616, 576с.
211897
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1958. – 615с.
211898
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1958. – 576с.
211899
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – М.
1. – 1977. – 621с.
211900
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – М.
2. – 1977. – 557с.
211901
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Горький
2. – 1977. – 536с.
211902
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Пермь, 1983. – 488с.
211903
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Минск
2. – 1984. – 453с.
211904
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Минск
Кн. 1. – 1986. – 620с.
211905
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Минск
2. – 1986. – 556с.
211906
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – М.
1. – 1989. – 638с.
211907
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – М.
2. – 1989. – 574с.
211908
  Мельников-Печерский В лесах / Мельников-Печерский. – Воронеж, 1991. – 592с.
211909
  Мельников-Печерский В лесах / Мельников-Печерский. – Воронеж, 1991. – 559с.
211910
  Лидман Х. В лесах бескрайних / Х. Лидман. – М., 1966. – 120с.
211911
  Шушканов Г.Г. В лесах Волыни. / Г.Г. Шушканов. – М, 1970. – 189с.
211912
  Бакусов Г.А. В лесах за Соротью / Г.А. Бакусов. – Л, 1988. – 318с.
211913
  Ярославцев Б. В лесах Закарпатья / Б. Ярославцев. – Ужгород, 1953. – 146с.
211914
  Кириков С.В. В лесах и степях Южного Урала. / С.В. Кириков. – М., 1953. – 167с.
211915
  Христофоров Василий В лесах и сугробах Суоми : публицистика // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 3. – С. 129-152. – ISSN 0321-1878


  Семьдесят лет назад, 12 марта 1940 г., закончилась советско-финская "зимняя" война. Документальные материалы
211916
  Королев В.К. В лесах Карелии / В.К. Королев. – Петрозаводск, 1983. – 392с.
211917
  Афанасьев П. В лесах Монзы / П. Афанасьев. – Вологда, 1955. – 132с.
211918
  Милованов В.А. В лесах моя молодость. / В.А. Милованов. – Минск, 1980. – 63с.
211919
  Ветров И В лесах под Новомосковском / И Ветров, . – 2-е изд. испр. и доп. – Днепропетровск, 1968. – 296с.
211920
  Шорин Н.С. В лесах Приветлужья / Н.С. Шорин. – Горький, 1949. – 152с.
211921
  Молчанов И.Н. В лесах Севера / И.Н. Молчанов. – М., 1955. – 95с.
211922
  Заплатин М.А. В лесах Северной Сосьвы / М.А. Заплатин. – Свердловск, 1969. – 122с.
211923
  Логунова Т.А. В лесах Смоленщины / Т.А. Логунова. – М., 1947. – 276с.
211924
  Арамилев И.А. В лесах Урала / И.А. Арамилев. – Москва : Советский писатель, 1954. – 332 с.
211925
  Красильников А.М. В лесном краю / А.М. Красильников. – Горький, 1959. – 74с.
211926
  Попов Н. В лесном краю. Стихи / Н. Попов, С. Караваев. – Молотов, 1949. – 56с.
211927
  Леонидов И.Я. В лесном поселке / И.Я. Леонидов. – Архангельск, 1953. – 64с.
211928
  Ершов Н.М. В лесном поселке / Н.М. Ершов. – М, 1957. – 114с.
211929
  Ершов Н.М. В лесном поселке / Н.М. Ершов. – М, 1958. – 152с.
211930
  Бондин А.П. В лесу / А.П. Бондин. – Изд. 3-е. – Свердловск, 1946. – 152с.
211931
  Бондин А.П. В лесу / А.П. Бондин. – Челябинск, 1951. – 140с.
211932
  Бондин А.П. В лесу / А.П. Бондин. – Свердловск, 1959. – 164с.
211933
  Иванов А.М. В лесу мгновений, дней и лет... / А.М. Иванов. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусства им.Гафура Гуляма, 1983. – 238 с.
211934
  Северцев И.А. В лесу прифронтовом / И.А. Северцев. – М., 1961. – 210с.
211935
  Симаков С.У. В лесу прифронтовом / С.У. Симаков. – Калуга, 1962. – 190с.
211936
  Дубровская Е. В лесу родилась велочка...Часть I // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 60-83. – ISSN 1812-867Х


  История превращения ели в рождественское дерево.
211937
  Дубровская Екатерина В лесу родилась елочка... : Праздники и традиции / Продовження. Поч. у № 12, 2009 р. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 28-51. – ISSN 1812-867Х


  Історія виникнення свята нового року та традиції прикрашати ялинку
211938
  Иванов С.Н. В лесу. / С.Н. Иванов. – Свердловск, 1953. – 144с.
211939
  Ардов В.Е. В лесу. / В.Е. Ардов. – Москва, 1954. – 32с.
211940
  Хаиндрава Л. В лесу... Рассказы / Л. Хаиндрава. – Тбилиси, 1972. – 231с.
211941
  Тухватуллин Р.Г. В летний зной : рассказы / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 48 с.
211942
  Фролкін М.М. В лещатах соціально-економічних протиріч. / М.М. Фролкін. – К, 1983. – 48с.
211943
  Воротников Евгений В Ливан возвращается стабильность : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 12
211944
  Мартынов В.А. В Ливане / В.А. Мартынов. – М, 1959. – 53с.
211945
  Тамарина Р.М. В ливнях и грозах / Р.М. Тамарина. – Алма-Ата, 1968. – 63с.
211946
  Кривов Т.С. В лининском строю / Т.С. Кривов. – Чебоксары, 1969. – 182с.
211947
  Степанов П.Д. В липягах / П.Д. Степанов. – Саратов, 1936. – 52с.
211948
  Чичкина Светлана В Литве наблюдается смена тенденций : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-67 : Фото
211949
  Шмаков А.А. В литературной разведке / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1973. – 139с.
211950
   В литературном строю : Воспоминания о сов. писателях: Рек. билиогр. справ. – Москва : Книга, 1986. – 246с.
211951
  Кремлев И.Л. В литературном строю. Воспоминания / И.Л. Кремлев. – М., 1968. – 326с.
211952
  Селивановский А.П. В литературных боях / А.П. Селивановский. – М, 1959. – 464с.
211953
  Селивановский А.П. В литературных боях / А.П. Селивановский. – М, 1963. – 612с.
211954
  Курганов М.Е. В лицо смерти / М.Е. Курганов. – Москва, 1964. – 128с.
211955
  Симоненко М.Д. В лісах над Остром / М.Д. Симоненко. – К., 1969. – 75с.
211956
  Шеремет М.С. В лісах України / М.С. Шеремет. – Київ, 1944. – 93 с.
211957
  Антоненко-Давидович В літературі й коло літератури / Антоненко-Давидович. – Київ, 1964. – 239с.
211958
   В літопис шани і любові : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1989. – 296с. – ISBN 5-11-001545-7


  У збірнику висвітлюются малодосліджені факти життя і творчості великого Українського мислителя, поета і художника Тараса Шевченка. Автори-письменики літературознавці, фахівці в галузі шевченкознавства-прагнуть розкрити значення творчої спадщини ...
211959
  Расторгуев М.А. В логове врага. / М.А. Расторгуев. – Свердловск, 1979. – 176с.
211960
  Мориц Ю.П. В логове голоса : кн. стихотворений / Ю.П. Мориц. – М., 1990. – 397с.
211961
  Цагарели Г. В логове зверя : из фронтовых записей / Георгий Цагарели. – Тбилиси : Заря Востока, 1947. – 149 с.
211962
  Цюй Б. В логове Чорного Коршуна / Б. Цюй. – М., 1963. – 470с.
211963
  Лобко Н.П. В логове. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1952. – 195с.
211964
  Вознюк В. В лоджії : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 74-85. – ISSN 0868-4790
211965
  Лаштовичка Б. В Лондоне во время войны / Б. Лаштовичка. – М, 1966. – 254с.
211966
  Степняк-Кравчинский В лондонской эмиграции / Степняк-Кравчинский. – М., 1968. – 447с.
211967
   В Лувре откроется выставка украинского скульптора // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9 ноября (№ 45)


  Это работы Иоганна Георга Пинзеля, которого называют галицким Микеланджело. О жизни этого мастера почти ничего не известно - где он родился и умер, где получил образование. Специалисты могут сказать только, что творил он в середине 18 в. во Львове, ...
211968
  Коноплин Н.Т. В лунном свете. Повести и рассказы / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1965. – 223с.
211969
  Лебедев Л.Г. В лучах олимпийского огня / Л.Г. Лебедев. – М., 1977. – 103с.
211970
  Софронов Е.В. В лучах прожекторов / Е.В. Софронов, Л.П. Телешев. – М., 1980. – 192с.
211971
   В лучах света. – М, 1976. – 224с.
211972
  Зайцев Вадим В лучах славы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 19 : фото
211973
  Фролов И.Д. В лучах эксцентрики / И.Д. Фролов. – М, 1991. – 192с.
211974
  Кузин А.С. В луче солнца / А.С. Кузин. – Ижевск, 1983. – 71 с.
211975
  Стаут Р. В лучших семействах / Р. Стаут. – М, 1992. – 348с.
211976
  Эдмондс Патриция В любовь - с головой // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 19 : фото
211977
  Лапин К.К. В любовь надо верить / К.К. Лапин. – Мурманск, 1959. – 144с.
211978
  Чумак І.В. В людей питайтеся : оповідання / І.В. Чумак. – Київ, 1991. – 197 с.
211979
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Петроград, 1918. – 333 с.
211980
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва; Ленинград, 1930. – 316с.
211981
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1933. – 318с.
211982
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1937. – 343с.
211983
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва-Ленинград, 1941. – 288с.
211984
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва; Ленинград, 1948. – 276с.
211985
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Саратов, 1948. – 307с.
211986
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1953. – 320с.
211987
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Свердловск, 1953. – 319с.
211988
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Ташкент, 1987. – с.
211989
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Минск, 1988. – 618с.
211990
  Горький Максим В людях : Повесть / Горький М. – Москва : Радуга, 1990. – ? с. – На кхмерском языке
211991
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1991. – 334с.
211992
  Ма Ф. і Сі Ж. В Люляйських горах / Ф. і Сі Ж. Ма. – М., 1954. – 524с.
211993
  Самойлович Р.Л. В льдах Арктики : Поход "Красина" летом 1928 года / Р.Л. Самойлович. – Ленинград, 1934. – 340с.
211994
  Шаховський С.М. В майстерні поетичного слова / С.М. Шаховський. – Київ, 1958. – 252 с.
211995
  Шатев П. В Македония под робство / П. Шатев. – София, 1983. – 419с.
211996
  Бернаскони Е. В Малайзии знают, что такое "поцелуй жизни" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 38. – С. 35-38. – ISSN 0234-1670


  Подорож в Малайзію
211997
  Бэлчин Н. В маленькой лаборатории / Н. Бэлчин. – Ленинград, 1946. – 346 с.
211998
  Письменный А.Г. В маленьком городе / А.Г. Письменный. – М, 1956. – 662с.
211999
  Филипп Ш.Л. В маленьком городке / Ш.Л. Филипп. – Москва, 1928. – 34 с.
212000
  Филипп Ш.Л. В маленьком городке / Ш.Л. Филипп. – Москва, 1928. – 34 с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,