Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
211001
  Таирова-Яковлева "Валуевский циркуляр" и запрет использования украинского языка // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 55-60. – (Серия 2 "История" ; вып. 4). – ISSN 1812-9323
211002
  Співак І.В. "Валютні війни" як новітня парадигма забезпечення інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, ч. 2. – С. 85-91


  Сподіваючись прискорити відновлення своїх економік, різні країни світу намагаються вдатися до неодноразово випробуваної зброї - девальвації національних валют. Але всі валюти одночасно девальвуватися не можуть. Державам доводиться вести своєрідну гонку ...
211003
  Васьків М. "Вальдштепи" Миколи Хвильового як фрагмент завершеного роману, проблеми інтерпретації й інтертекстуального прочитання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 23-39. – ISSN 0236-1477
211004
  Машкін А. "Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия": П.А. Столипін та значення його перетворень для Південно-Західного краю, Малоросії та Новоросії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 2. – С. 1-8
211005
  Машкін А. "Вам нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия": П.А.Стол ипін та значення його перет ворень для південнно-західного краю, Малоросії та Новоросії : (До 150 річниці від дня народження Великого Реформатоора) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 1-7


  Окремі факти й критики реформ Столипіна "знизу".
211006
  Дундуков М.Ю. "Вам придется начинать с нуля. У нас нет разведывательной службы" // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 3 (647). – С. 41-45. – ISSN 0321-0626


  Разведка США накануне и в годы Второй мировой войны.
211007
  Гінда В. "Вана загинула за національну ідею, а він - за неї" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 7 (110). – С. 53-53


  Поетесу Олену Телігу стратили в Бабиному Яру. ЇЇ чоловік добровільно пішов на смерть разом із нею.
211008
   "Ванемуйне" сегодня и вчера. – Тарту, 1970. – 112 с.
211009
  Селянкин О.К. "Ваня Коммунист" / О.К. Селянкин. – Пермь, 1963. – 94с.
211010
   "Ваплітянство" і його історичне значення (До 25-ої річниці змушеної самоліквідації "ВАПЛІТЕ") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 286-290. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
211011
  Ивченко О. "Варварские" подражания римским золотым монетам на територии Украины // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 8
211012
  Мызгин К.В. "Варварские" подражания римским монетам на территории черняховской культуры // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 90-106. – ISBN 978-966-86-03-89-1
211013
  Нестор И. "Варварский мир" и конец античного мира / И. Нестор. – М., 1970. – 9с.
211014
   "Варіант" - перший міжнародний науковий експеримент на борту українського супутника / В.Є. Корепанов, В.М. Івченко, Г.В. Лізунов, О.П. Федоров, Ф.Л. Дудкін, А.М. Попель // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Національне космічне агентство України. НАНУ. – Київ, 2007. – Т. 13, № 4. – С. 3-9. – ISSN 1561-8889
211015
  Сарапин В. "Варіації на гораціівську тему" у творчості П. Гулак-Артемовського: античність і канон І. Котляревського // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 252-265. – ISBN 966-7773-70-1
211016
   Валерий Балабанов. Станислав Морозов. Петр Пророков, Сергей Резников, Юрий Трусевич: Каталог выставки. – Москва, 1985. – 36с.
211017
  Богатырев Е. Валерий Борзов / Е. Богатырев. – М, 1979. – 49с.
211018
  Ашукин Н. Валерий Брюсов в автобиографических записях, письмах, воспоминаниях современников и отзывах критики. / Н. Ашукин. – Москва, 1929. – 403с.
211019
  Лозинский М. Валерий Брюсов и его перевод "Давида Сасукского" // Мастерство перевода. / Антокольский П.Г. – Москва : Советский писатель, 1959. – С. 389-393
211020
  Жирмунский В.М. Валерий Брюсов и наследние Пушкина. Опыт сравнительно-стилистического исследования / В.М. Жирмунский. – Пб., 1922. – 104с.
211021
  Сивоволов Б.М. Валерий Брюсов и передовая русская литература его времени / Б.М. Сивоволов. – Харьков : Изд-во при ХГУ "Вища школа", 1985. – 136 с.
211022
  Сивоволов Б.М. Валерий Брюсов на путях к Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сивоволов Б.М.; Харьков. гос. учительский ин-т. – К., 1951. – 21л.
211023
  Бурлаков Н.С. Валерий Брюсов: Очерк творчества. / Н.С. Бурлаков. – М., 1975. – 240с.
211024
   Валерий Брюсов: проблемы мастерства. – Ставрополь, 1983. – 168с.
211025
  Тарасенко В.В. Валерий Васильевич Тарасенко (1911-1979) : живопись, графика. Каталог выставки / В.В. Тарасенко. – Москва : Советский художник, 1983. – 10 с.
211026
   Валерий Вікторович Акуленко. (29.07.1925 - 20.07.2007) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 120. – ISSN 0027-2833


  ") липня обірвалося життя відомого фахівця в галузі мовознавства.В.В. Акуленко тривалий час був професором каф. англійської філології КНУТШ
211027
   Валерий Владимирович Ватенин, 1933-1977. – Москва, 1990. – 46с.
211028
  Абрамавичюс В.Е. Валерий Врублевский. : 1836-1908 / В.Е. Абрамавичюс, В.А. Дьяков. – Москва : Мысль, 1968. – 159 с.
211029
  Бахарь Я. Валерий Гаврюшев / Я. Бахарь, А. Целикова. – Красноярск : Красноярское краевое изд-во, 1948. – 22с.
211030
  Ломтадзе А.М. Валерий Давидович Ломтадзе / А.М. Ломтадзе. – СПб, 1997. – 44с.
211031
  Левитин Г.М. Валерий Доррер / Г.М. Левитин. – Л, 1977. – 123с.
211032
  Кагарлицкий Б.Ю. Валерий Золотухин / Б.Ю. Кагарлицкий. – Москва, 1987. – 42с.
211033
   Валерий Иванович Талиев. Очерк жизни и деятельности.. – М., 1960. – 75с.
211034
  Даугуле А. Валерий Лобановский // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 3 (60). – 90-99. – ISSN 1818-3948
211035
  Дератани Н.Ф. Валерий Марциал / Н.Ф. Дератани. – М., 1937. – 5-15с.
211036
  Фурсов В.М. Валерий Михайлович Єрмоленко (1920-2006) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 4 (86)


  В липня1944 р. обіймав посаду наукового співробітника Зоологічного музею КДУ. В період 1949-1959 працював асистентом на каф. зоології безхребетних біологічного фак-ту КНУТШ, яку очолював проф. А.П. Маркевич
211037
   Валерий Михайлович Формозов: Живопись, графика: Кат. выст.. – М., 1989. – 67с.
211038
   Валерий Николаевич Еремеев : к 70-летию со дня рождения // Морской гидрофизический журнал : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины ; Морской гидрофизич. ин-т. – Севастополь, 2012. – № 1, январь - февраль. – С. 85-86. – ISSN 0233-7584


  Директор інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, директор Океанологічного центру НАН України.
211039
   Валерий Оюсович Тапасханов (к 70-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 128. – ISSN 0130-2906
211040
  Чкалова О.Э. Валерий Павлович Чкалов / О.Э. Чкалова. – Горький, 1978. – 223с.
211041
  Чкалова О.Э. Валерий Павлович Чкалов / О.Э. Чкалова. – 2-е изд. – Горький, 1981. – 223с.
211042
  Чкалова О.Э. Валерий Павлович Чкалов / О.Э. Чкалова. – 2-е изд. – М., 1982. – 158с.
211043
  Пекар В. Валерий Пекар:"Маркетинг подарков приобретает особую ценность в условиях экономики впечатлений" // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 26-27
211044
  Алфеевский В.С. Валерий Сергеевич Алфеевский / В.С. Алфеевский. – Москва, 1979. – 17с.
211045
   Валерий Трофимович Трощенко : Ученый в обл. механики. – Киев : Наукова думка, 1989. – 62с. – (Биобиблиография ученых УССР). – ISBN 5-12-001636-7
211046
   Валерий Фаминский, Виктор Усков.. – М, 1989. – 47с.
211047
   Валерий Федорович Мещеряков: человек, ученый, гражданин. – Харьков, 2007. – 192с. – ISBN 966-623-402-5
211048
   Валерий Харитонов.. – М., 1986. – 23с.
211049
  Шестериков М.В. Валерий Чкалов / М.В. Шестериков. – Горький, 1950. – 98с.
211050
  Водопьянов М.В. Валерий Чкалов / М.В. Водопьянов. – Москва, 1954. – 288с.
211051
  Беляков А.В. Валерий Чкалов / А.В. Беляков. – М., 1987. – 173с.
211052
   Валерий Чкалов.. – М., 1980. – 160с.
211053
   Валерий Яковлевич Брюсов (1873-1924). – М, 1973. – 25с.
211054
   Валерия Владимировна Барсова. – Москва : Искусство, 1954. – 14 с.
211055
  Дмитренко В. Валерия Мессалина: оклеветанная?.. // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 68-87. – ISSN 1819-6268
211056
   Валерия Новодворская. 10 фактов... // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 15/16 (254). – С. 66. – ISSN 1811-8984
211057
   Валерієві Петровичу Поліщуку - 55 / Колектив ННЦ "Інститут біології"та кафедри вірусології // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 4


  Зав. кафедри вірусології ННЦ "Інститут біології", докт. біологічних наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки В.П. Поліщук відзначив свй ювілей. Про його творчу біографію.
211058
  Шарманська О. Валерій Бебик - "Чехов українського телебачення" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 13-15
211059
   Валерій Бортяков - феномен Львова / О. Оверчук, Є. Бондаренко, Г. Доможирова, С. Іванова, М. Білокінь, З. Демцюх // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – № 1/2 (23/24). – С. 28-38


  Росіянин, львівський художник, сценограф, режисер, актор (1941-2007)
211060
   Валерій Брюсов, 1873-1924 : Статті: Ю. Каменева, та Б. Якубського. – Київ : Держвидав України, 1925. – 168 с.
211061
   Валерій Володимирович Булдигін : [некролог] // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 86. – С. І-ІІ. – ISSN 0868-6904
211062
   Валерій Володимирович Тіщенко : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. С.І. Єленич ; наук. ред.: В.М. Дрьомін, М.М. Солодухіна]. – Одеса : Фенікс, 2012. – 61, [3] с. : портр. – Покажч.: с. 52-61. – (Серія "Вчені Національного університету "Одеська юридична академія" ; вип. 20). – ISBN 978-966-438-682-8
211063
  Геєць Валерій Михайлович Валерій Геєць: "Кластери і мережеві структури в економіці - тема досить цікава, але на сьогодні ще до кінця не вивчена..." : інтерв"ю з директором Інституту економіки і прогнозування НАН України, академіком-секретарем відділення економіки НАН України Валерієм Михайловичем Геєцем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 10-11. – ISSN 1810-3944
211064
  Голенко Валерій Миколайович Валерій Голенко: "Ми маємо чітку позицію з усіх основних, навіть найскладніших проблем" : [інтерв"ю з головою Луганської обласної ради В.М. Голенком] / підгот. А. Антипова // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 52-55
211065
  Вежель Л.М. Валерій Іванов. Нарис про науковця. Список наукових праць Іванова Валерія Феліксовича / Л.М. Вежель, М.П. Бабак // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 91-103


  У статті, присвяченій ювілею професора, йдеться про наукові досягнення доктора філологічних наук; наводиться біографічна та бібліографічна інформація. The article is dedicated to the anniversary of the professor. It concerns scientific achievements of ...
211066
  Бойчук Б. Валерій Ілля - поет із розширеними очима (23.VI1939 - 27.VII.2005) // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 177-182
211067
  Білкун М. Валерій Коваленко : повість / Микола Васильович Білкун. – Київ : Молодь, 1957. – 198 с.
211068
  Никитюк Валерій Петрович Валерій Никитюк: "Довіра до клієнта та всебічна фінансова підтримка його починань - найважливіші принципи роботи "УкрСиббанку" : інтерв"ю з начальником Подільського регіонального департаменту АКІБ "УкрСиббанк" Валерієм Петровичем Никитюком // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 57-59. – ISSN 1810-3944
211069
   Валерій Павлович Кухар [некролог] // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 61). – С. 4


  Валерій Павлович Кухар - доктор хімічних наук, професор, академік НАНУ. Протягом 1976-1996 років читав курс лекцій з хімії елементоорганічних сполук й асиметричного синтезу в КНУ імені Тараса Шевченка.
211070
  Кальчук А. Валерій Тертичний:"За кожною справою стоїть жива людина" // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.7-9


  Інтерв"ю з головою державної судової адміністрації у львівській області
211071
   Валерій Чалий прочитав лекцію в КНУ / Колеги // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 6 : фото


  "...Відомий український дипломат, політичний експерт Центру Разумкова Валерій Чалий прочитав у КНУ відкриту лекцію на тему "Зовнішньополітичні аспекти анексії Криму".".
211072
  Байдуков Г.Ф. Валерій Чкалов / Г.Ф. Байдуков. – К., 1981. – 320с.
211073
  Солецький О. Валерій Шевчук і бароко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 35-40. – ISSN 0130-5263
211074
  Козачук Н. Валерій Шевчук як герой творів Володимира Даниленка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 66-71. – ISSN 0236-1477
211075
  Монахова Т. Валерій Шевчук: залаштунковий погляд у письменство // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 11/12 (98/99). – С. 146-150
211076
   Валерій Юхимович Биков : До 60-річчя від дня нардження. Каталог виставки. – Київ : Атіка, 2005. – 64с. – (Ювіляри АПН України. Вип. 23). – ISBN 966-326-115-3
211077
   Валерію Миколайовичу Пересєкіну - 60! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 82. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
211078
   Валерію Петровичу Михайленку - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 78. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
211079
   Валерію Сергійовичу Рибалкіну 60 // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 209-212. – ISSN 1608-0599


  Валерій Сергійович Рибалкін - відомий український арабіст, перекладач, дипломат.
211080
   Валерія Андріївна Кухаренко // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 139-141


  Ювілей видатного філолога
211081
  Врублевська В. Валерія Врублевська - жінка в літературі і про літературу : інтерв"ю / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 202-208. – ISBN 966-7379-16-7
211082
  Акімочкіна Олександра Валерія Лутковська: Люблю блукати вуличками Страсбурга // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 100
211083
  Стратій Я. Валерія Михайлівна Нічик // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 74-91. – ISSN 0235-7941
211084
  Сверсюк Є. Валерія Новодворська: "Героям Слава"! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 19 липня - 8 серпня (№ 26). – С. 11
211085
  Колесник П.Й. Валеріян Підмогильний. / П.Й. Колесник. – Х., 1931. – 32с.
211086
  Гайдабура В. Валеріян Ревуцький. Перша зірка (Тамара Позняківна) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 202-205. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
211087
   Валерй Андреевич Евдокимов: Скульптура. Графика. – М., 1990. – 21с.
211088
  Решетников В.П. Валеркина охота / В.П. Решетников. – Ярославль, 1974. – 62с.
211089
  Каравайцева О.В. Валив типу виборчої системи на структурування представницьких органів влади у Балканських країнах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 178-188. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
211090
  Успенский А.Б. Валидация результатов спутникового мониторинга температуры поверхности суши / А.Б. Успенский, А.В. Кухарский, С.А. Успенский // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 81-95 : рис., табл. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0130-2906
211091
  Мельникова О.Т. Валидность качественных исследований в ракурсе полипарадигмальности современной психологии / О.Т. Мельникова, Д.А. Хорошилов // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 28-38. – ISSN 0042-8841
211092
  Заруцкая Е.В. Валидность устных тестов по иностранному языку // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 78-82. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
211093
   Валильєва Ольга Юріївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 16-17
211094
  Мирзабеков А.Д. Валиновая тРНК 1. Структурная основа узнавания : Автореф... докт. хим.наук: 02.079 / Мирзабеков А.Д.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1972. – 51л.
211095
  Стрелкова И.И. Валиханов / И.И. Стрелкова. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 284с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биография ; Вып. 6(635))
211096
  Стрелкова И.И. Валиханов / И.И. Стрелкова. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 292с.
211097
  Татаренко Ірина Валід Арфуш: Мені подобаються Анджеліна Джолі й Женя Тимошенко : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 18-20 : фото
211098
   Валідація in silico методів визначення ліпофільності/розчинності для раціонального дизайну лікарських засобів / М.В. Протопопов, О.Ю. Нипорко, В.Г. Бджола, С.А. Старосила, С.М. Ярмолюк // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2013. – Т. 11, № 1. – С. 44-52


  Точність розрахунку значень LogР і LogS є надзвичайно важливою під час розробки лікарських препаратів. Нами проведено валідацію найбільш розповсюджених методів оцінки цих параметрів з метою визначення найбільш точного. Проаналізовано літературу, що ...
211099
  Царенко Ю. Валідизація опитувального інструментарію методами когнітивного аналізу // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 360-361
211100
  Музичко Л.В. Валідність та надійність експресивних методик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  У статті розглядаються спроби аналізу результатів експресивних технік, зокрема, тест Дерева К. Коха, з позиції оцінки їх діагностичних якостей - валідності і надійності. Наводяться дані найбільше цікавих досліджень, що збагачують теорію і практику ...
211101
  Яковенко І. Валіза без ручки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23-24 вересня (№ 171/172). – С. 27


  Що спільного між розлученням Анджеліни Джолі - Бреда Пітта і СНД.
211102
  Рущенко П.Т. Валки : Краєзнавчий нарис / П.Т. Рущенко. – Харків : Прапор, 1965. – 109 с.
211103
  Лисенко І.М. Валківська енциклопедія / І.М. Лисенко. – Харків - Київ - Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 2000. – 400с. – ISBN 966-7087-38-7
211104
  Рущенко П.Т. Валківський район. Валки / П.Т. Рущенко, 1955. – [11] с. – Отд. оттиск
211105
  Гаман В. Валківські верби : Земляцькі етюди / Віктор Гаман. – Київ : Український письменник, Вир, 1996. – 367с. – ISBN 5-333-01456-6
211106
  Алєксандрова О.В. Валла Лоренцо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 207-209. – ISBN 966-316-069-1
211107
  Щигленко Евгений Валленберг. Часть 2 = Миссия Дауля Валленберга : Биография // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 199-206 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
211108
  Шиллер Ф. Валленштейн / Ф. Шиллер. – М., 1980. – 592с.
211109
   Валлийский рассказ.. – М., 1983. – 143с.
211110
  Лошкарева М.Е. Валлийское обычное право: закон Хауэла Доброго // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 13. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
211111
  Эйдус З. Валмиерские герои. / З. Эйдус. – Рига, 1950. – 80с.
211112
  Раузан Г.А. Валмира / Г.А. Раузан. – Рига, 1973. – 45 с.
211113
  Крилова Анна Олександрівна Валова додана вартість як індикатор порівняння фінансових систем // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 90-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено зарубіжний досвід проведення операцій документарного кредитування та можливості їх широкого впровадження у практиці діяльності вітчизняних банків. Проведення банками цих операцій сприяє раціональному використанню кредитних ресурсів та ...
211114
  Скидан О.В. Валова додана вартість як індикатор регіональної економічної безпеки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 79-83 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
211115
  Махнарилов Ю.В. Валова кредитоємність підприємств легкої промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-60 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
211116
  Кваснюк Б. Валовий внутрішній продукт // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-117 : табл., рис. – ISSN 1811-3141
211117
  Меламед М. Валовий внутрішній продукт України за міжнародними паритетами купівельної спроможності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.12-18. – ISSN 1605-2005
211118
  Стеблянко І.О. Валовий внутрішній продукт України: просторова та структурна динаміка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 51-54. – ISSN 2306-6806
211119
  Тарлопов Ігор Олегович Валовий внутрішній продукт України: структура та тенденції відтворення : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Тарлопов І.О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
211120
  Тарлопов Ігор Олегович Валовий внутрішній продукт України:структура та тенденції відтворення : Дис...канд.екон. наук: 08.01.01 / Тарлопов Ігор Олегович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 184л. – Додатки: л. 177-184. – Бібліогр.:л.164-176
211121
  Меламед М. Валовий внутрішній проукт України за міжнародними паритетами купівельної спроможності : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 19-25 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
211122
  Беседін В. Валовий галузевий продукт як показник обсягу внутрішнього продукту галузі та її продуктивності : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (566). – С. 31-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
211123
  Борисейко Ю.В. Валовий дохід: проблеми трактування // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 15-18. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
211124
  Петрович В.Б. Валовий доход та гарантована оплата праці в колгоспах / В.Б. Петрович. – Київ, 1970. – 187с.
211125
  Вилко Г.Т. Валовий і чистий доход колгоспів і радгоспів / Г.Т. Вилко. – Київ, 1973. – 34с.
211126
  Круглик С. Валовий національний дохід країн світу / Сергій Круглик, Олексій Єременко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 3-5 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
211127
   Валові збори сільськогосподарських культур по УКраїнській РСР.. – К., 1959. – 340с.
211128
  Чекалина В.Я. Валовой доход в хозрасчетных отношениях колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чекалина В.Я.; Костром. технол. ин-т. – Кострома, 1978. – 25л.
211129
  Свободин В.А. Валовой доход колхоза и его использование. / В.А. Свободин. – М., 1972. – 141с.
211130
  Белян Евгения Григорьевна Валовой доход колхозов в процессе общественного воспроизводства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Белян Евгения Григорьевна; МГУ. – М., 1975. – 24л.
211131
  Барамидзе Лейла Шакроевна Валовой доход колхозов и его распределение : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Барамидзе Лейла Шакроевна; Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1973. – 55л.
211132
   Валовой доход колхозов и совхозов и эффективность его использования.. – Уфа, 1977. – 163с.
211133
  Болокадзе Е.А. Валовой доход кооперативной торговли и его использование (На примере Грузпотрбесоюза) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Болокадзе Е. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 47л. – Бібліогр.:с.47
211134
  Романченко Г.Р. Валовой и чистый доход в колхозах : Автореф... докт. экон.наук: / Романченко Г. Р.; АН УССР, От-ние обществ. наук. – Киев, 1961. – 41л. – Бібліогр.:с.40
211135
  Рыженков Е.В. Валовой и чистый доход колхозов. / Е.В. Рыженков. – М, 1969. – 152с.
211136
  Гош А.П. Валовой продукт колхозов и его форм : Автореф... докт. экон.наук: 08.00.01 / Гош А. П.; КГУ. – К., 1977. – 48л.
211137
  Гош Александр Петрович Валовой продукт колхозов и его формы (проблемы качественной и количественной определенностей) : Дис... докт. экон.наук: / Гош Александр Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 390л. – Бібліогр.:л.I-XXX
211138
  Аринушкина Е.В. Валовой химический анализ почв и грунтов / Е.В. Аринушкина. – Москва : Издательство Московского университета, 1949. – 178с.
211139
  Кириченко В.Ф. Валовый доход в отраслях колхозного животноводства : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Кириченко В.Ф.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1968. – 17л.
211140
  Максименко Р.А. Валовый доход и его планирование в торговле / Р.А. Максименко, Н.Н. Ушакова. – Киев, 1981. – 33с.
211141
  Ширалиев Асиф Исмаил оглы Валовый доход, накопление и потребление в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ширалиев Асиф Исмаил оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-заде. – Баку, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.25-26
211142
  Егоров Н.Н. Валовый и конечный общественны продукт как категории социалистического воспроизводства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Егоров Н.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1976. – 26л.
211143
  Суддя В.І. Валокордин для крокодила / В. Суддя // У ногу з часом : гумор та сатира / С.І. Бортников. – Київ : Молодь, 1991. – С.
211144
  Савіна Ю. Валоративна інконгруентність як механізм створення комізму (на матеріалі творів Джером К. Джерома і О. Генрі) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 173-176. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
211145
  Нічаєнко І.І. Валоративний епістрат концепту КРАСА в іспанській літературі XIX - XX століття та його відтворення в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 79--85
211146
  Гербер Мэри Валориан / Гербер Мэри. – М, 1994. – 656с.
211147
  Пундяк Н.Б. Валоризація процесів інноваційного розвитку гірничих підприємств та джерела його фінансування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 84-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6814
211148
  Мрожек С. Валтасар : автобиография // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 159-233. – ISSN 1130-6545
211149
  Бреза Тадеуш Валтасаров пир; Лабиринт / Бреза Тадеуш. – М., 1976. – 614с.
211150
  Полтава Л. Валторна : (збірка поезій, лірична) / Леонід Полтава ; обкладинка Романа Василишина-Гармаша. – Нью-Йорк, 1972. – 48 с.
211151
  Капнік О. Валуєвський оскал. Активісти домоглися правок до нового Закону "Про освіту", якій міг стати загрозою для української мови // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 134). – С. 13
211152
  Казакевич О. Валуєвський циркуляр 1863 року в історіографічних оцінках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 69-74. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано праці вітчизняної та зарубіжної історіографії присвячені Валуєвському циркуляру. Особливу увагу приділено дискусійним питанням інтерпретації історичних обставин появи Валуєвського циркуляру та наслідків його реалізації в ...
211153
  Тимошик М. Валуєвський циркуляр: як, ким, чому? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17 липня (№ 123). – С. 5


  150 років від дня підписання так званого Валуєвського таємного цензурного циркуляра, яким заборонялося друкувати й поширювати на всій території імперії книжки українською мовою. Із тексту:Літопис Григорія Граб’янки був першим історичним документом, ...
211154
  Амирханов Валунный гравийно-песчаный материал Чирютовского месторождения / Амирханов, М-Ш.И. – Махачкала, 1963. – 19с.
211155
   Валуноподібні скелі північно-західної частини Коростенського плутону (історія вивчення валуноутворення у контексті досліджень Волинського мегаблоку) / К. Деревська, С. Коженевський, Р. Пац, Є. Мирижук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 90-96. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
211156
   Валы, подшипники, муфты.. – М., 1961. – 160с.
211157
  Резнікова Н. Валюта vs золото: що вразливіше під час глобальної кризи? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 62-72
211158
  Лисовский В.И. Валюта и международные отношения / В.И. Лисовский. – М., 1974. – 94с.
211159
  Науменкова С.В. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – Київ : Знання, 2010. – 82, [2] с. : табл. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 2/3 - 2010 ; Серія "Економічна"). – ISBN 978-966-346-836-5
211160
  Бантишев О.Ф. Валюта й валютники / О.Ф. Бантишев. – К, 1989. – 46с.
211161
  Исупов В.Т. Валюта Федеративной Республики Германии : Автореф... канд. экон.наук: / Исупов В.Т.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – Москва, 1963. – 16л.
211162
  Суворкін В.А. Валюта як предмет контрабанди: кримінально-правові та кримінологічні аспекти проблеми // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 5. – С. 80-85.
211163
  Лоленко О.М. Валюта як фактор економічної стабілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-21. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто методику прогнозування валютного курсу.
211164
   Валюта: одним - добра, іншим - люта = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 114 : Іл.
211165
  Мелих О.Ю. Валютна безпека України: проблеми та шляхи підвищення у посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 60-75


  Проаналізовано рівень валютної безпеки в Україні, який охарактеризовано як ризиковий, що підтверджено оцінкою порогових значень показників – індикаторів стану валютної безпеки. Окреслено шляхи підвищення і стійкості валютної сфери у посткризовий період.
211166
  Чугаєв О.А. Валютна інтеграція в Європейському Союзі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.А. Чугаєв ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2010. – 191 с. – Бібліогр.: с. 178-191. – ISBN 978-966-439-271-3
211167
  Селінков С. Валютна інтеграція західноєвропейських країн та її наслідки для України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 25-28. – Бібліогр.: 10 назв
211168
  Степаненко В.П. Валютна криза сучасного капіталізму / В.П. Степаненко. – К., 1968. – 48с.
211169
  Арутюнян Р.Р. Валютна криза: сутність, причини та наслідки в Україні / Р.Р. Арутюнян, С.С. Арутюнян, О.В. Ітигіна // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 3 (58). – С. 242-247. – ISSN 2313-4569
211170
  Кораблін С. Валютна лібералізація по-українськи: втеча від реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 6


  "За останні 25 років спливло чимало води. І не тільки весняної. За цей час багато наших сусідів зуміли не лише стати членами ЄС і скасувати валютне регулювання, а й відмовитися від своїх національних валют на користь євро (Словенія, Словаччина, ...
211171
  Булкот О. Валютна мультиполярність у системі глобальних фінансів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові детермінанти визначення та розвитку міжнародного статусу валюти. Виокремлено головні тенденції формування валютного компоненту сукупних світових резервів. Проаналізовано параметри основних міжнародних резервних валют, проведено їх ...
211172
  Татарчук О. Валютна позиція: облік та регулювання в комерційних банках України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 65-68 : Табл.
211173
  Дзюблюк О.В. Валютна політика : підручник / О.В. Дзюблюк. – Київ : Знання, 2007. – 422с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-289-2
211174
  Лапчук Б.Ю. Валютна політика : навчальний посібник / Б.Ю. Лапчук. – Київ : Знання, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-346-320-9
211175
  Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / Ф.О. Журавка. – Суми : КВК "Ділові перспективи"; ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 334с. – ISBN 978-966-2965-05-6
211176
  Щербакова О. Валютна політика Національного Банку України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 6-9.
211177
  Біленко Ю.І. Валютна політика та її вплив на ефективність функціонування економіки в країнах ЦСЄ / Ю.І. Біленко, О.І. Білоган // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 243-252. – ISSN 0321-0499
211178
  Лютий І.О. Валютна політика та перспективи входження України в міжнародне економічне співтовариство / І.О. Лютий; Рец.: Румянцев А.П., Глушко В.І. – Київ, 2000. – 60с. – Бібл.С.1-43. – ISBN 966-7184-23-4
211179
  Маринич Т.О. Валютна політика у забезпеченні фінансової стабільності економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 12. – С. 9-12
211180
  Лизанець А.Г. Валютна політика України: реалії та концептуальні напрямки розвитку / А.Г. Лизанець, С.П. Кізляк // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 114-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-8164
211181
  Шаров О.М. Валютна політика України: чверть сторіччя невизначеності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 41-73. – ISSN 1605-7988
211182
  Дзюблюк О.В. Валютна політика як фактор макроекономічної стабілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 33-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
211183
  Нідзельська І. Валютна політика: основні етапи та особливості її реалізації в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 12-18. – ISSN 1605-2005
211184
  Джавага А.В. Валютна правосуб"єктність, поняття і види суб"єктів валютних правовідносин // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 175-184. – ISSN 2227-796X


  У статті автор досліджує поняття валютно-правових відносин, надає класифікацію суб"єктів валютних правовідносин, досліджує функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю, аналізує валютну правосуб"єктність, яку ...
211185
  Иоэльсон М.Ф. Валютная война / М.Ф. Иоэльсон. – М, 1934. – 63с.
211186
  Пиердзех К. Валютная война / К. Пиердзех, Г. Штадтманн, Л. Целаури // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 64-65 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв
211187
  Лоевецкий Д.А. Валютная политика и валютное законодательство / Д.А. Лоевецкий. – М., 1923. – 48 с.
211188
   Валютная политика капиталистических стран. – М., 1990. – 221с.
211189
  Биндер А. Валютная политика КНР: исторический аспект / А. Биндер, А. Кононов // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 2. – С. 24-31. – ISSN 0131-2227
211190
  Лоевецкий Д.А. Валютная политика СССР / Д.А. Лоевецкий. – М., 1926. – 109с.
211191
  Федоров Б.Г. Валютная политика СССР: взгляд в будущее / Б.Г. Федоров. – М., 1990. – 93с.
211192
  Богданов А.С. Валютная политика стран Запада: тенденции и противоречия / А.С. Богданов. – М, 1984. – 80с.
211193
  Смыслов Д.В. Валютная система современного капитализма / Д.В. Смыслов. – М., 1973. – 56 с.
211194
  Богданов О.С. Валютная система современного капитализма / О.С. Богданов. – Москва, 1976. – 271с.
211195
  Айзенберг И.П. Валютная система СССР / И.П. Айзенберг. – Москва, 1962. – 268с.
211196
  Олейнов А. Валютная структура международных экономических отношений в начале ХХІ века // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 4. – С. 43-57. – ISSN 0042-8736
211197
  Костюченко О.А. Валютне законодавство України : Навчальний посібник / О.А. Костюченко; Акад. адвокатури України. – Київ : Атіка, 2006. – 620с. – ISBN 966-326-137-4


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
211198
  Боришкевич О. Валютне кредитування в Україні: проблеми та перспективи : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 2. – С. 43-46 : Табл., рис.
211199
  Делас В. Валютне кредитування: проблеми та перспективи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості надання кредитів у іноземній валюті та їх місце в структурі валютних операцій, що проводяться комерційними банками. А також аналізується роль валютних кредитних операцій в діяльності уповноважених банків та їх вплив ...
211200
  Вдовічен В. Валютне право як інститут фінансового права / В. Вдовічен, Л. Вдовічен // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 41-45
211201
  Ющенко В.А. Валютне регулювання : Навч. посібн. / В.А. Ющенко, В.І. Міщенко; Нац. банк України. – Київ : Знання, 1999. – 359с. – ISBN 966-7293-94-7
211202
  Науменкова С.В. Валютне регулювання : навч.-метод. посібник / С.В. Науменкова, К.Ф. Черкашина. – Київ : Компринт, 2013. – 154, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 125-129 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-2719-51-2
211203
   Валютне регулювання в Україні : Закони. Укази. Постанови. Накази. Інструкції. – К. : Компас, 1996. – 200с.
211204
  Мазуренко В.І. Валютне регулювання в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 144-156. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
211205
  Резнікова О. Валютне регулювання на міждержавному рівні та його вплив на національну валютну систему : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 50-52
211206
  Місяць Н.О. Валютне регулювання поточних торговельних операцій в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 9-16
211207
   Валютне регулювання та контроль : навчальний посібник / Боришкевич О.В., Краснова І.В., Білошапка В.С., Баріда Н.П. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-483-051-2
211208
  Шаров О. Валютне регулювання: польський досвід в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 301-311. – ISSN 1684-906Х
211209
  Шоломінська Т.Г. Валютне співробітництво країн СНД // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 334-340. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
211210
  Задоя А.О. Валютний індекс як чинник та результат міжнародної конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 77-84


  Обгрунтована необхідність введення у науковий обіг категорії "валютний індекс" як співвідношення ринкового (офіційного) валютного курсу та паритету купівельної спроможності. Запропонована методика використання валютного індексу для прогнозування умов ...
211211
  Кравченко Л. Валютний контроль // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.105-109
211212
  Ярова О.В. Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.05.01- світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ярова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 242л. + Додатки :л. 214-242. – Бібліогр.: л. 194-213
211213
  Ярова Ольга василівна Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Ярова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
211214
  Бутук О. Валютний контроль і конвертованість валют : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 48-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
211215
  Бутук О. Валютний контроль і конвертованість валют // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 45-53. – ISSN 1605-2005
211216
  Шевчук О. Валютний контроль як вид державного фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-74. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються шляхи підвищення дієвості валютного контролю як неодмінного системоутворюючого елементу державного фінансового контролю. Пропонується авторське визначення валютного контролю, тлумачення його функціонального призначення, ...
211217
  Ярова О.В. Валютний контроль, як основний елемент здійснення валютної політики держави (на прикладі України) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.213-217
211218
  Санжаревський В. Валютний контроль,протидія "відмиванню" коштів та системні банківські ризики // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.42-45


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
211219
  Паробок Д.О. Валютний кошик доби Визвольних Змагань (1917-1921рр.) як індикатор суспільної підтримки української державності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 45-59. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
211220
  Паценко О.Ю. Валютний курс в Україні: прогнозування динаміки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 183-194
211221
  Кораблін С. Валютний курс гривні: деякі ефекти та обмеження // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 76-87 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
211222
  Чентуков Ю.І. Валютний курс і валютна політика: вплив на розвиток міжнародних економічних відносин // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 108-112. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
211223
  Береславська О.І. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв"язку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 3 (160). – С. 66-76
211224
  Задоя А.О. Валютний курс та інтереси суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 19-29


  У статті аналізується вплив ринково валютного курсу і його співвідношення з паритетом купівельної спроможності національної валюти на мотивацію поведінки суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності. Розроблено систему визначення рейтингу країни залежно ...
211225
  Задоя А.О. Валютний курс та проблеми зовнішньоторговельної діяльності / А.О. Задоя, О.І. Галась, Д.Б. Круцяк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 5-9
211226
  Попов Є.Є. Валютний курс та фінансова система держави // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 10-13.
211227
  Прохницька Г.Л. Валютний курс як фактор впливу на динаміку цін та кон"юнктуру автомобільного ринку Європи : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-73 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
211228
  Заблоцький М.Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 130-137. – ISSN 1562-0905
211229
  Жан-Поль Бландіньєр Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці : грошово-кредитна політика // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 107-113 : Табл.
211230
  Бєлінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.19-27 : Табл. – Бібл. 17 назв. – ISSN 0131-775Х
211231
  Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
211232
  Співак І.В. Валютний механізм функціонування глобальної економіки : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Співак Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 488, [10] л. – Додатки: л. 437-488,[10] л. – Бібліогр.: л. 382-436
211233
  Співак І.В. Валютний механізм функціонування глобальної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Співак Інна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 29 назв
211234
  Ніколенко С.С. Валютний паритет як відображення конкуреноспроможності національної економіки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.3-6. – (Економічні науки ; № 2)
211235
  Біла О.Г. Валютний ризик торговельного підприємства : фінанси підприємств / О.Г. Біла, О.І. Юсипович // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 88-91. – Бібліогр.: 3 назви
211236
  Король М.М. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи / М.М. Король, О.Р. Стасишина // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 65-70. – ISSN 2308-1988
211237
  Старинський М. Валютний ринок як фінансово-правова категорія // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 67-70
211238
  Шкрабалюк Ю.О. Валютні аспекти підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 156-163


  Розглянуто роль валютного курсу в підвищенні міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Проаналізовано види валютної політики держави та їх вплив на конкурентні переваги експортноорієнтованих галузей економіки. Обгрунтовано позитивні ...
211239
  Романов Д.С. Валютні війни: місце та роль СОТ та МВФ у їх запобіганні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 100-104
211240
  Делас В. Валютні депозитні операції комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості залучення коштів у іноземній валюті та їх місце в структурі валютних операцій, що проводяться комерційними банками. Також аналізується роль валютних депозитних операцій в діяльності уповноважених банків та їх вплив на ...
211241
  Абасова К. Валютні деривативи в Україні: стан та перспективи // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 9 (223). – С. 45-49
211242
  Лукашенко С. Валютні дисбаланси як передумова поширення валютно-фінансових криз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 175-184. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
211243
  Криволапов Б.М. Валютні застереження в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 109-114


  Стаття присвячена проблемам валютних застережень в міжнародному приватному праві.
211244
  Шпенюк О. Валютні інтервенції як інструмент валютно-курсової політики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 1 (291). – С. 66-69. – ISSN 1810-3944
211245
  Жмурко Н. Валютні інтервенції як інструмент валютно-курсової політики в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 185-192. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
211246
  Делас В. Валютні конверсійні операції комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості здійснення конверсійних валютних операцій, їх місце в структурі операцій з валютою, що проводяться комерційними банками. А також аналізується роль здійснення валютообмінних операцій в формування валютних активів ...
211247
  Мальський М. Валютні кредити незаконні? / М. Мальський, Т. Березенська // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 79-80
211248
  Коваленко Н.В. Валютні кризи і вплив глобалізації економічних процесів на формування і динаміку валютних курсів // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 49-57. – Бібліогр.: на 35 пунктів. – (Економічні науки)
211249
  Чугаєв О.А. Валютні кризи на межі XX-XXI століть : монографія / О.А. Чугаєв. – Київ : Леся, 2007. – 416 с. – До 175-річчя Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 966-8126-61-0
211250
  Луцишин З.О. Валютні курси як інструмент економічних воєн в умовах фундаментальної розбалансованості світової економіки / З.О. Луцишин, Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 11-22. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано основні причини фундаментальної розбалансованості сучасної світової економіки, розкрито особливості її виникнення, форми прояву та наслідки. Обґрунтовано роль валютних курсів у системі вирівнювання дисбалансів та неоднозначність ...
211251
  Шелудько Н.М. Валютні облігації внутрішньої державної позики: ризики та перспективи для України / Н.М. Шелудько, А.І. Шкляр // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 21-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
211252
  Курищук К. Валютні ОВДП як інструмент внутрішніх державних запозичень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано доцільність диверсифікації інструментів внутрішніх державних запозичень через подальше удосконалення механізму обігу державних облігацій, номінованих у іноземній валюті, з акцентом на активізації їх розміщення серед населення. ...
211253
  Петрашко Л.П. Валютні операції : Навчальний посібник / Л.П. Петрашко; МОН України, Київський нац. економ. унів. – Київ : КНЕУ, 2001. – 204с. – ISBN 966-574-262-0
211254
  Патика І Н. Валютні операції : навч. посіб. для дистанц. навчання / Н.І. Патика ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2008. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 181-185. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-220-8
211255
  Петрашко Л.П. Валютні операції : навчальний посібник / Л.П. Петрашко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 271 с. – ISBN 978-966-346-972-0
211256
  Божидарнік Н.В. Валютні операції : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Божидарнік, Т.В. Божидарнік. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 696, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: c. 583-587 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-673-154-2
211257
  Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 16-22 : Табл., рис.
211258
  Камінська Н.В. Валютні операції комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядаються особливості здійснення валютних операцій комерційних банків, можливості зменшення валютних ризиків.
211259
  Науменко В. Валютні операції на умовах "спот": порядок здійснення та особливості бухгалтерського обліку : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 56-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
211260
  Чирка Д. Валютні операції як основа валютного ринку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 129-132. – ISSN 1993-0259
211261
  Веріга Г. Валютні показники фінансової стійкості економіки України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 69-72. – ISSN 1993-0259
211262
  Максіменцев М.Г. Валютні ради в європейських країнах з перехідною економікою: мотиви та ефективність застосування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 131-145
211263
  Сіску Т. Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці / Т. Сіску, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 2). – С. 143-171. – ISSN 1684-906Х
211264
  Козюк В.В. Валютні резерви в глобальних умовах : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 127-137 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
211265
  Паливода К.В. Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 10 (167). – С. 36-42
211266
  Чугаєв О.А. Валютні резерви та величина економіки // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 67-68
211267
  Власенко Є.Ю. Валютні резерви як основна складова валютних інтервенцій / Є.Ю. Власенко, І.Г. Брітченко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (21). – С. 22-29


  Розглянуто валютні інтервенції як один із основних інструментів валютного регулювання, який має вагомий вплив на валютний курс в Україні.
211268
  Власенко Є.Ю. Валютні резерви: принципи формування иа перспективи // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 147-157
211269
  Ковальчук А.Т. Валютні резерви: проблеми формування, розміщення та використання / А.Т. Ковальчук, А.В. Матіос // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 13-16. – ISSN 1728-6220
211270
  Делас В.А. Валютні ризики банків та їх класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття, характеристика та класифікація валютного ризику, який є найбільш характерним для фінансово-кредитних установ які щоденно і в значних обсягах проводять валютні операції. This article deals with the problems of concept, role and ...
211271
  Волицька А.А. Валютні ризики як впливові чинники ведення банківського бізнесу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 73-82. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
211272
  Степура О.М. Валютні ф"ючерси та перспективи їх використання в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 225-231. – бібліогр.: 8 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
211273
  Аптекар С. Валютні ф"ючерси як інструмент хеджування на валютному ринку / С. Аптекар, В. Дорохольський // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 373-375. – ISSN 1993-0259
211274
  Баринов Э.А. Валютно-кредитные отношения во внешней торговле / Э.А. Баринов. – Москва : 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. – 272с. – ISBN 5-7814-0063-Х
211275
  Звонова Е.А. Валютно-кредитный механизм коммерческих связей предприятия. / Е.А. Звонова. – М, 1990. – 109с.
211276
  Максіменцев М.Г. Валютно-курсова політика в Україні: аналіз ефективності та умови вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Проаналізовано валютно-курсову політику в Україні до і після валютної кризи 1998 р. Виявлено низку недоліків цієї політики, запропоновано напрями її вдосконалення.
211277
  Горохова О.В. Валютно-курсова політика держави як складова економічної безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 29-31. – Бібліогр.: 8 назв
211278
  Галушка О. Валютно-курсова політика КНР // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 108-110
211279
  Барамія Вахтанг Нугзарович Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Барамія Вахтанг Нугзарович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 198л. + Додатки: л. 192 - 198. – Бібліогр.: л.169 - 192
211280
  Барамія Вахтанг Нугзарович Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Барамія В.Н.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. + Додатки: л. 192 - 198. – Бібліогр.: 4 назв.
211281
  Журавка Ф.О. Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки : монографія / Ф.О. Журавка. – Суми : Ділові перспективи, 2007. – 70с. – ISBN 966-29-65-02-5
211282
  Кучеренко С.А. Валютно-курсова політика НБУ та її вплив на макроекономічні чинники // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 328-338. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
211283
  Гладинець Н.Ю. Валютно-курсова політика НБУ як інструмент регулювання економіки / Н.Ю. Гладинець, Д.В. Левко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 125-132. – ISSN 2311-8164
211284
  Максіменцев М.Г. Валютно-курсова політика та бюджетна дисципліна в європейських країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 132-139
211285
  Мелих О. Валютно-курсова політика та її вплв на фінансову безпеку держави // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-55.
211286
  Лютий І. Валютно-курсова політика та її вплив на організацію грошового обігу / І. Лютий, Т. Продан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається вплив валютно-курсової політики на організацію грошового обігу. Обґрунтовуються способи підвищення ефективності трансмісійного механізму грошово-кредитної політики України, доцільність реалізації стратегії прямого контролю над ...
211287
  Мелих О.Ю. Валютно-курсова політика та монетарні ефекти її реалізації в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 211-225
211288
   Валютно-курсова політика України : монографія / [Крупка М.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 365, [1] с. : іл, табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 339-365. – ISBN 978-617-10-0009-4
211289
  Барсєгян А.Г. Валютно-курсова політика України в системі макроекономічного регулювання : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Барсєгян А.Г.; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 204л. + Додатки: л. 197 - 204. – Бібліогр.: л. 178 - 196
211290
  Барсєгян А.Г. Валютно-курсова політика України в системі макроекономічного регулювання : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Барсєгян А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
211291
  Кораблін С.О. Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 112-123.
211292
  Горшкова Н. Валютно-курсова політика: практичний досвід та рекомендації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 62-67
211293
  Кораблін С.О. Валютно-курсова стратегія України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.30-36. – ISSN 1605-7988
211294
  Сысоев И.Н. Валютно-финансовая политика международных монополий / И.Н. Сысоев. – М., 1977. – 142с.
211295
  Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире (кризисный опыт конца 90-х) / М.В. Ершов. – Москва : Экономика, 2000. – 319с. – ISBN 5-282-01978-7
211296
  Царевски Н.В. Валютно-финансовые отношения в условиях интеграции / Н.В. Царевски. – М, 1978. – 71 с.
211297
  Константинов Ю.А. Валютно-финансовые отношения Восток-Запад / Ю.А. Константинов. – М., 1986. – 44с.
211298
  Лавров С.Н. Валютно-финансовые отношения предприятий и организаций с зарубежными партнерами. / С.Н. Лавров, Б.А. Фролов. – М., 1992. – 158с.
211299
   Валютно-финансовые отношения развивающихся стран. – М., 1971. – 208с.
211300
  Злобин И.Д. Валютно-финансовые противоречия империализма / И.Д. Злобин. – М., 1959. – 286с.
211301
   Валютно-финансовый кризис в Аргентине - уроки для России // Современная Европа : Журнал общественно-политических исследований / Институт Европы Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.117-120. – ISSN 0201-7083
211302
  Васильев Е.А. Валютно-финансовый кризис и международное право / Е.А. Васильев. – Москва, 1982. – 174с.
211303
   Валютно-фининсовые отношения капитализма: проблемы и противоречия 80-х годов. – М., 1988. – 173с.
211304
  Атаманюк Ю.А. Валютно-фінансова взаємодія з ЄС в контексті структурних зрушень в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 243-250.


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів валютно-фінансової взаємодії України з ЄС в контексті структурних зрушень у вітчизняній економіці. Проаналізовані позитивні та негативні елементи впливу розширення Європейської валютної ...
211305
  Поштар Є. Валютно-фінансова інтеграція ЄС і перспективи розвитку європейської фінансової конвергенції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, ч. 2. – С. 122-127


  Стаття присвячена аналізу сучасних умов та стадій розвитку валютно-фінансової інтеграції в Європейському Союзі, даються характеристики її важливим тенденціям та перспективам розвитку.
211306
  Луцишин З.О. Валютно-фінансова інтеграція: сучасні тенденції та перспективи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 183-198. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
211307
  Боринець С.Я. Валютно-фінансовий аспект глобального конкурентного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-71. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Обгрунтовано необхідність змін у підходах до аналізу глобальної фінансової системи та діяльності міжнародних фінансових організацій.
211308
  Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник / В.К. Васенко; Мін-во освіти і науки України; Сумський держ. ун-тет. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 216с. – ISBN 966-8568-11-7


  На основі дослідження зарубіжного і вітчизнянного досвіду викладені основні проблеми і завдання дисципліни, її теоретико-пізнавальні та методологічні основи
211309
  Мукоєд С.Л. Валютно-фінансовий потенціал інтеграції України до Європейського валютного союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 111-113 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
211310
  Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини : Навч. посіб. / О.І. Бутук. – Київ : Знання, 2006. – 349с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-103-9
211311
  Волковинська Тетяна Володимирівна Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Волковинська Т.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
211312
  Волковинська Тетяна Володимирівна Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі : Дис...канд.економічних наук:08.05.01 / Волковинська Тетяна Володимирівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 229л + Додатки:л.194-229. – Бібліогр.:л.182-193
211313
  Луцишин З. Валютно-фінансові кризи як детермінанта реформування світової валютно-фінансової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 82-88. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
211314
  Тарасенко І.Л. Валютно-фінансові кризи: міжнародні підходи до попередження та подолання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-29. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Проведено критичний аналіз сучасних підходів до проблеми інституційної перебудови світової валютно-фінансової системи з метою забезпечення її більшої стабільності в умовах глобалізації світових фінансових ринків. Особливий інтерес для економічної думки ...
211315
  Кондусова Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Кондусова Л.Ф., Нескородєва І.І. ; МОНУ ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 199 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-182. – ISBN 978-966-676-626-0
211316
  Гулей А.І. Валютно-фінансові стратегії за умов глобалізації та інформатизації: методологічні та прикладні аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 318-323
211317
  Якубовський С.О. Валютно-фінансові чинники формування міжнародної інвестиційної позиції країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 12-16.
211318
  Дорофеев Б.Ю. Валютное право России : учебник / Б.Ю. Дорофеев, Н.Н. Земцов, В.А. Пушин. – 2-е изд., пересмотренное и доп. – Москва : Норма, 2008. – 240с. – ISBN 978-5-468-00192-9
211319
  Савельєв Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 424-444. – ISSN 1684-906Х
211320
  Линников В.Н. Валютные бури Запада / В.Н. Линников. – М., 1986. – 80 с.
211321
  Быстров Ф.П. Валютные и кредитные отношения в вмеждународной торговле / Ф.П. Быстров. – М, 1972. – 136с.
211322
  Любский М.С. Валютные и кредитные отношения стран СЭВ / М.С. Любский. – М., 1978. – 160с.
211323
  Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции / И.Я. Носкова. – 2-е перераб. и дополн. – Москва : Финансы, Юнити, 1998. – 334с. – ISBN 5-238-00007-3
211324
  Фрей Л.И. Валютные и финансовые расчеты капиталистических стран / Л.И. Фрей. – М, 1969. – 309с.
211325
  Рогов В.В. Валютные клиринги стран Западной Европы после воторой мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Рогов В. В.; МВТ СССР, Ин-т внешн. торг. – М., 1955. – 16л.
211326
  Авдеева Е.Г. Валютные кризисы: модели третьего поколения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 31-39. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Дана характеристика третього покоління моделей валютної кризи; представлена теоретична модель кризи ліквідності, розроблена А. Веласко та Р. Чангом.
211327
  Ачаркан В.А. Валютные курсы в экономике современного капитализма / В.А. Ачаркан. – Москва, 1986. – 176с.
211328
  Горбунов С.В. Валютные курсы при капитализме: проблемы и противоречия / С.В. Горбунов. – М, 1979. – 240с.
211329
  Миронов М.П. Валютные ограничения стран Западной Европы после второй мировой войны : Автореф... канд. эконом.наук: / Миронов М.П.; Ин-т внешней торговли. – М., 1953. – 18л.
211330
  Юровский Б. Валютные операции : государственное регулирование, налоговый и бухгалтерский учет / Борис Юровский, Мария Карпушенко, Светлана Колесник. – Харьков : Консульт, 2002. – 324с. – (Энциклопедия бухгалтера и экономиста ; №21-22 ноябрь 2002)
211331
  Яковлев А.Л. Валютные операции и их учет / А.Л. Яковлев. – Москва : Инфра-М, 1997. – 160с. – ISBN 5-86225-525-7
211332
  Сурен Л. Валютные операции. Основы теории и практики / Л. Сурен. – Москва : Дело, 1998. – 176с. – ISBN 5-7749-0039-8
211333
   Валютные отношения во внешней торговле СССР. – М., 1968. – 352с.
211334
  Королев И.С. Валютные отношения копитализма / И.С. Королев. – М, 1986. – 232 с.
211335
  Стадниченко А.И. Валютные потрясения на Западе / А.И. Стадниченко. – М., 1968. – 111с.
211336
  Смирникова Ю.Л. Валютные правоотношения как элемент механизма финансово-правового регулирования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 1812-3910
211337
  Селихов Е.И. Валютные проблемы и противоречия современного капитализма / Е.И. Селихов. – М, 1976. – 159 с.
211338
  Былиняк С.А. Валютные проблемы и экономический рост развивающихся стран / С.А. Былиняк. – Москва, 1976. – 295с.
211339
  Богданов О.С. Валютные проблемы капитализма / О.С. Богданов. – М, 1981. – 64с.
211340
  Фоминых Дмитрий Борисович Валютные проблемы стран Юго-Восточной Азии. (На примере Бирмы, Малайзии, Сингапура, Шри Ланка) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Фоминых Дмитрий Борисович; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1976. – 22л.
211341
  Чунтулов А.В. Валютные проблемы стран Южной Азии : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Чунтулов А.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. валютных и кредитных отношений. – М., 1970. – 30л.
211342
  Ильясов В.А. Валютные проблемы США / В.А. Ильясов. – М., 1972. – 120с.
211343
  Ильясов В.А. Валютные проблемы США после второй мировой войны. : Автореф... канд. эконом.наук: 603 / Ильясов В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 23л.
211344
  Шалашов В.П. Валютные расчеты в Российской Федерации ( при экспортно-импортных операциях ) / В.П. Шалашов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Бизнес-школа Интел-Синтез, 1999. – 368с. – ISBN 5-87057-171-5
211345
  Нахимсон М. Валютные реформы на Западе / М. Нахимсон. – Москва-Ленинград. – 179с.
211346
   Валютный и денежный рынок = An introduction to foreing exchange & money markets : курс для начинающих. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 340 с. – (Reuters для финансистов). – ISBN 5-94599-018-3
211347
  Задоя А.А. Валютный индекс и внешнеэкономическая деятельность // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 107-115. – ISSN 2074-5354
211348
  Казакевич В.П. Валютный кризис и новые международные активы / В.П. Казакевич. – М, 1979. – 95с.
211349
  Казакевич В.П. Валютный кризис и проблемы покрытия платежных дефицитов в капиталистических странах / В.П. Казакевич. – М, 1980. – 57с.
211350
  Стадниченко А.И. Валютный кризис капитализма / А.И. Стадниченко. – М., 1970. – 232с.
211351
  Аникин А.В. Валютный кризис на Западе / А.В. Аникин. – Москва, 1975. – 199с.
211352
  Наговицин А.Г. Валютный курс / А.Г. Наговицин, В.В. Иванов. – М., 1995. – 176с.
211353
  Задоя А.А. Валютный курс и его влияние на мотивацию внешнеэкономической деятельности // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 137-150. – ISSN 2074-5354
211354
  Гнездовский Ю.Ю. Валютный курс и паритет покупательной способности, как инструменты межстрановых измерений // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 61-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
211355
  Бункина М.К. Валютный рынок / М.К. Бункина. – Москва : ДИС, 1995. – 112с. – (Сер.:Искусство финансиста). – ISBN 5865090186
211356
   Валютный рынок и валютное регулирование : Учебное пособие. – Москва : БЕК, 1996. – 475с. – ISBN 5-85639-154-3, 3-406-41356-0
211357
  Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. / И.Т. Балабанов. – М., 1994. – 239с.
211358
  Алехин Б. Валютный рынок и микроструктурные финансы // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.51-65. – ISSN 0042-8736
211359
   Валютный справочник. – М., 1967. – 358с.
211360
   Валюты стран мира. – М., 1976. – 384с.
211361
   Валюты стран мира. – Изд. 4-е, доп. – М., 1981. – 382с.
211362
   Валюты стран мира. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва, 1987. – 380 с.
211363
  Залата Л.Д. Валя / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ, 1957. – 23с.
211364
  Ляшенко В.Г. Валя / В.Г. Ляшенко. – Брянск, 1959. – 42с.
211365
  Познанська М.А. Валя Котик : поема / М.А. Познанська. – Київ, 1962. – 48 с.
211366
  Познанська М.А. Валя Котик : поема / М.А. Познанська. – Київ : Веселка, 1965. – 46 с.
211367
  Познанская М.А. Валя Котик / М.А. Познанская. – Москва, 1971. – 95 с.
211368
  Панова В.Ф. Валя. -- Володя. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1966. – 80с.
211369
  Ткачов П. Валянки / П. Ткачов. – Киев, 1983. – 12 с.
211370
  Сидоренко Віктор Валь-Д"ізер. Лижі для гурманів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 52-54
211371
   Валь (Wahl) Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 695. – ISBN 966-316-069-1
211372
  Хвильовий М. Вальдшнепи : роман / Микола Хвильовий. – Зальцбург : Нові дні, 1946. – 121, VIII с.
211373
  Хвильовий М. Вальдшнепи / роман // Аглая : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" 60-ті роки XX століття / А. Сокіл. – Київ : Смолоскип, 2010. – 222с. – ISBN 978-966-2164-08-4
211374
  Шеметов А.И. Вальдшнепы над тюрьмой. / А.И. Шеметов. – М, 1968. – 415с.
211375
  Шеметов А.И. Вальдшнепы над тюрьмой. : Повесть о Николаеве Федосееве / А.И. Шеметов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 415с. – (Пламенные революционеры)
211376
  Нікітюк М. Вальс Апатія : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 37-42
211377
  Вегин П.В. Вальс деревенской луны / П.В. Вегин. – Москва, 1983. – 143с.
211378
  Іршад Улла Хан Вальс життя: з книжки "Афганістан це лише початок" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 30. – ISSN 0320-8370
211379
  Цалик С. Вальс киевской Золушки // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 31/32 (490), 05.08.2016. – С. 48-50. – ISSN 2075-7093
211380
  Славникова О.А. Вальс с чудовищем : роман, рассказы / Ольга Славникова. – Москва : Вагриус, 2007. – 416с. – На титул. листе содержание : Один в зеркале : роман ; Басилевс. Конец Монплезира. Мышь : рассказы. – ISBN 978-5-9697-0457-2
211381
  Пальников Григорий Вальсируют все! // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 116-120 : фото
211382
  Рязанов М. Вальтазар Богишич об исследовании славянского права - важной составляющей славяноведения // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 1561-4999
211383
  Ирмер Г.Ю. Вальтер-фон-дер-Фогельвейде : очерк / [Соч.] Г.Ю. Ирмера, докт. Импер. Харьк. ун-та. – Харьков : Тип. Вольфа Дарре, 1894. – 76 с. – Отд. оттиск: Записки Харьк. ун-та, 1894, вып. 1


  Есть на обл. срезанный переплетом автограф: автор
211384
  Москаленко В.Ф. Вальтер Олександр Петрович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 25-27 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Анатом і фізіолог, доктор медицини (1845), екстраординарний (1845), ординарний (1847) професор, один із засновників кафедри фізіологічної анатомії з мікрографією (1844-1868) Університету Св. Володимира. Учень М.І. Пирогова.
211385
   Вальтер Райнер // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 70. – ISSN 0130-6545


  Вальтер Райнер - немецкий поэт-экспрессионист
211386
  Бельский А.А. Вальтер Скотт / А.А. Бельский. – М., 1958. – 40с.
211387
   Вальтер Скотт. – М., 1958. – 84с.
211388
  Пирсон Вальтер Скотт / Пирсон, , Хескет. – М., 1978. – 303с.
211389
  Пирсон Х. Вальтер Скотт / Х. Пирсон. – М., 1983. – 239с.
211390
  Кирпичников А.И. Вальтер Скотт и Виктор Гюго : две публичные лекции, читанные в Одессе в 1890 г. проф. А.И. Кирпичниковым. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Пантеон литературы" ; Тип. И.А. Лебедева, 1891. – 64 с. – Отд. оттиск: Пантеон литературы. 1890, окт., нояб., дек.
211391
  Білецький О.І. Вальтер Скотт і його роман "Квентін Дорвард". / О.І. Білецький. – Одеса, 1937. – 16с.
211392
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 24-28.
211393
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників ХІХ ст. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 24-28. – Бібліогр. в кінці ст.
211394
  Фіголь О.О. Вальтер Скотт у творчій рецепції українських письменників ХІХ століття // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-64.
211395
  Юсипович І. Вальтер Скотт. "Айвенго" // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ, 2013. – № 10 (391). – С. 6-10
211396
  Синдеев Вальтер Хальштейн / Синдеев, А // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 52-71. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности немецкого политика и государственного деятеля ФРГ В. Хальштейна.
211397
  Ступко Вам - девушки, юноши. / Ступко, С.В. Соколова. – К., 1987. – 184с.
211398
  Задорожный Олег Вам Gucci не жмет? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 94-99 : фото
211399
  Пылев С.П. Вам бы птицами родиться: рассказы / С.П. Пылев. – М., 1984. – 125с.
211400
  Сгибнев А.А. Вам было приказано... / А.А. Сгибнев. – М., 1959. – 29с.
211401
  Кашкаров А. Вам в "клуб" ? Нет.- в "зал"... // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915
211402
  Мамбетова А. Вам вибирати- віртуальне життя чи реальність // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 53-54
211403
  Гиллер В.Е. Вам доверяю люди / В.Е. Гиллер, О.М. Зив. – М., 1966. – 544с.
211404
  Гиллер В.Е. Вам доверяются люди / В.Е. Гиллер, О.М. Зив. – М., 1963. – 586с.
211405
   Вам жить в 21 веке. – Москва, 1986. – 205с.
211406
  Торопов И.Г. Вам жить дальше : рассказы и повести / И.Г. Торопов; пер. с коми С.Панкратова. – Москва : Современник, 1977. – 511 с.
211407
  Торопов И.Г. Вам жить дальше : рассказы и повести / И.Г. Торопов; пер. с коми С.Панкратова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 427 с.
211408
  Решетников Г.С. Вам за 40. / Г.С. Решетников. – М., 1981. – 55с.
211409
  Щербакова Г.Н. Вам и не снилось / Г.Н. Щербакова. – Москва, 1983. – 352с.
211410
   Вам и не снилось... [Електронний ресурс] : по одноимен. повест. Г. Щербаковой, мелодрама, продолж. 86 мин. – Москва : RUSCICO, 2005. – 1 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера


  Знаменитый фильм 80-х гг. с изумительной музыкой А. Рыбникова о первой любви, не понятой и не оцененной взрослыми. История Ромео и Джульеты, снова вернувшихся в этот мир... 14 ВКФ в Вильнюсе - Второй приз творческому коллективу, 1981 МКФ детских и ...
211411
  Улюра Г.А. Вам і не снилося, російські 1990-ті: стратегії повернення у "Велику Літературу" Галини Щербакової // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 460-465. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
211412
  Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж / А.Ю. Панасюк. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Дело, 2001. – 240с. – ISBN 5-7749-0124-6
211413
   Вам обязаны жизнью. – М., 1968. – 236с.
211414
   Вам отвечает артист. – Москва, 1969. – 208с.
211415
  Алексин А.Г. Вам письмо! / А.Г. Алексин. – Москва, 1962. – 91с.
211416
  Рахманина Т.В. Вам поможет библиотерапевт // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 74-75. – ISSN 0869-4915
211417
   Вам поручается.... – Днепропетровск, 1987. – 284с.
211418
  Брюсов П.Г. Вам предстоит операция / П.Г. Брюсов. – Москва, 1987. – 96с. – В изд. также: Уролог - будущей матери / П.Г. Шабад, Л.Ю. Коткин. – (Народный университет. Факультет здоровья : Издается ежемесячно с 1964 г. ; № 8)
211419
  Мартынов В.Б. Вам привет от Песталоции! / В.Б. Мартынов. – Воронеж, 1972. – 150с.
211420
  Нагнибіда М.Л. Вам присвячую : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 111 с.
211421
  Кирст Х.Х. Вам решать, комиссар! // Вздымающийся ад / Р.М. Штерн. – Москва : Терра, 1994. – С. 337-607. – (Терра-детектив)
211422
  Крищенко В.Д. Вам руку подаю : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ, 1987. – 107 с.
211423
  Колесников Ю.В. Вам строить звездолеты. / Ю.В. Колесников. – М., 1990. – 205с.
211424
  Катренко А. Вам, "как человеку с истинно профессорской головой, следует искать места профессора в Киевском университете..." (Листи О.Ф. Кістяківського до П.Г. Житецького) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 86-95.
211425
  Соловьев Е.В. Вам, велотуристы Ленинграда / Е.В. Соловьев. – Л., 1990. – 175с.
211426
  Павлов Г.Р. Вам, взлет!.. / Г.Р. Павлов. – Краснодар, 1981. – 190с.
211427
   Вам, девушки!. – М., 1960. – 272с.
211428
   Вам, девушки!. – М., 1965. – 287с.
211429
   Вам, дорогі й прекрасні! : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 32 : Фото
211430
  Файзи А.С. Вам, друзья : стихи и поэмы / А.С. Файзи. – Москва, 1961. – 190 с.
211431
  Файзи А.С. Вам, друзья / А.С. Файзи. – М, 1961. – 190с.
211432
  Зигель Ф.Ю. Вам, земляне / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Недра, 1976. – 236с.
211433
  Зигель Ф.Ю. Вам, земляне / Ф.Ю. Зигель. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1983. – 160с.
211434
  Завойська Л. Вам, Людмило Юріївно, з вдячністю... // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 26-27
211435
   Вам, милые женщины. – Житомир, 1992. – 159с.
211436
   Вам, молодята. – К., 1969. – 335с.
211437
   Вам, молодята. – 2-е, перероб. – Київ : Молодь, 1974. – 304с.
211438
  Барський Ю.П. Вам, рицарі шахів / Ю.П. Барський. – К., 1981. – 240с.
211439
  Тихонов Н.С. Вамбери / Н.С. Тихонов. – Москва : Мысль, 1974. – 45с. – (Замечательные географы и путешественники)
211440
  Тихонов Николай Семенович Вамбери. Повесть / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Мысль, 1974. – 45с.
211441
  Рони-старший Ж.-А. Вамирэх (Человек каменного века) / Рони-старший. – Кемерово : Кн. изд-во, 1977. – 96 с.


  Общий псевдоним братьев Боэ (Boex) - Жозефа-Анри ("Рони-старший", Rosny-aine) и Жюстена ("Рони-младший"). Братья Боэ писали под этим псевдонимом в 1893-1907 гг. ; после 1907 г. они "разделились на старшего и младшего".
211442
  Роні Ж. Вамірег / Роні Ж., старший. – Київ, 1925. – 175 с.
211443
  Стокер Б. Вампир / Б. Стокер. – М, 1991. – 366с.
211444
  Паршина Алевтина Вампиризм во благо : Медпрактикум // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 190-197 : Іл.
211445
  Гармаш Л.В. Вампирические мотивы в романе Ф.К. Сологуба "Тяжелые сны" // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 49-55. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
211446
  Олшеври Вампиры / Олшеври. – Москва, 1990. – 232с.
211447
  Одесский М. Вампиры в ранней прозе А.К. Толстого. Опыт построения сюжетной топики // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 207-241. – ISSN 0042-8795
211448
  Тернер П. Ван-Дейк / П. Тернер. – 80с.
211449
   Ван-дер-Ваальсова модель газу флуктуацій параметра порядку поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Л.А. Булавін, Ю.Л. Остапчук, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 215-218. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і моделі системи поблизу критичної точки як газу флуктуацій параметра порядку, що відповідає рівнянню Ван-дер-Ваальса. запропоновано вираз для флуктуаційної частини термодинамічного потенціалу. ...
211450
  Тершовчин Р.Т. Ван Вей- основоположник школи чань у китайській поезії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 364-369


  Стаття присвячена особливостям чань-буддійського світогляду відомого китайського поета доби Тан Ван Вея (699-759). Статья посвящена особенностям чань-буддистского мировоззрения известного китайского поэта эпохи Тан Ван Вэя (699-759). The article is ...
211451
  Стоун И. Ван Гог / И. Стоун. – Ленинград, 1973. – 470с.
211452
  Ван Гог Ван Гог / Ван Гог, Винсент. – Москва, 1976. – 4с.
211453
  Мурина Е.Б. Ван Гог / Е.Б. Мурина. – М., 1978. – 438с.
211454
  Варшавская М.Я. Ван Дейк / М.Я. Варшавская. – Ленинград, 1963. – 152с.
211455
  Короткий В.А. Ван дер Ваальс Ян (Йоганн) Дідерік / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 278. – ISBN 966-06-0393-2
211456
  Шатохина-Мордвинцева Ван дер Капеллен // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 38-53. – ISSN 0042-8779
211457
  Виноградова Маргарита Ван Клиберн : "Мне кажется, я вас знал всегда" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 36/37 (1107/1108). – С. 44-45. – ISSN 0234-1670


  Відомий американський піаніст Ван Кліберн дає інтерв"ю на першому фестивалі майстер-класів "Слава маестро!", присвяченому Мстиславу Ростроповичу
211458
  Стороженко А.Г. Ван остается жить / А.Г. Стороженко. – Ленинград, 1959. – 262 с.
211459
  Петров А.А. Ван Чун - древнекитайский материалист и просветитель / А.А. Петров. – М., 1954. – 104с.
211460
   Ван эйк. Триптих.. – М., 1955. – 8с.
211461
  Богданов А.А. Ван Юн-Чан / А.А. Богданов. – М, 1933. – 59с.
211462
  Сырокомский В.С. Ванадатометрия / В.С. Сырокомский, Ю.В. Клименко. – Свердловск-М., 1950. – 172с.
211463
  Фотиев А.А. и др. Ванадаты двухвалентных металлов / А.А. и др. Фотиев. – М., 1985. – 165с.
211464
  Роннингер Г. Ванадаты со структурной гранатаизомрфизм, синтез соединений, рост кристаллов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Роннингер Г.; Голог. фак. Каф. кристаллограф. и кристаллохим. – М., 1971. – 24л.
211465
  Фотиев А.А. и др. Ванадаты: состав, синтез, структура, свойства / А.А. и др. Фотиев. – М., 1988. – 272с.
211466
   Ванадиевые катализаторы для контрольного производства серной кислоты.. – М, 1963. – 175с.
211467
   Ванадиевые катализаторы для контрольного производства серной кислоты.. – М, 1963. – 175с.
211468
   Ванадиевые катализаторы окисления гетероциклических соединений. – Рига, 1990. – 253с.
211469
   Ванадиевые кристаллофосфоры. Синтез и свойства. – Москва : Наука, 1976. – 205 с.
211470
   Ванадиеносность нефтей Украины, Белоруссии и Прибалтики / Е.Ф. Шнюков, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Э.Е. Гусева, Р.М. Морозова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 23-28 : табл., рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0367-4290
211471
  Холодов В.И. Ванадий : (геохимия,минералогия и генетические типы месторождений в осадочных породах) / В.И. Холодов. – Москва : Наука, 1968. – 248с.
211472
  Борисенко Л.Ф. Ванадий (минералогия, геохимия и типы эндогенных месторождений) / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Недра, 1973. – 192с.
211473
  Голиков И.Н. Ванадий в стали. / И.Н. Голиков. – М, 1968. – 292с.
211474
  Ефимов Ю.В. Ванадий и его сплавы / Ю.В. Ефимов. – Москва, 1969. – 254 с.
211475
  Пятницкий П.П. Ванадий и законы его распространения в минералах и горных породах / П.П. Пятницкий. – Вып. XXIV. – Киев : Укр. отделение Всесоюз. н.-и. И- тута минсырья, 1936. – 94с.
211476
  Дрозд В.О. Ванадити барію та рідкісноземельних елементів складу LnBa2V3O9-[дельта] / В.О. Дрозд, С.А. Неділько // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-79. – (Хімія ; Вип. 34)


  Досліджено можливість утворення оксидів складу LnBa[нижній індекс 2]V[нижній індекс 3]O[нижній індекс 9-[дельта]], де Ln = La, Nd, Eu, Dy, Yb. Однофазні продукти утворюються у випадку Ln = Eu, Dy. Знайдено фазовий склад, параметри комірки фаз та ...
211477
  Ихимаэра В. Ванау. / В. Ихимаэра. – М., 1979. – 167с.
211478
  Стоянова К. Ванга, или Откровение ясновидящей. / К. Стоянова. – М., 1990. – 157с.
211479
  Стоянова К. Ванга. / К. Стоянова. – М., 1991. – 80с.
211480
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская / Е.Ф. Усиевич. – Москва, 1941. – 64с.
211481
  Венгеров Л. Ванда Василевская / Л. Венгеров. – Москва, 1955. – 132с.
211482
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская. / Е.Ф. Усиевич. – К, 1951. – 64с.
211483
  Усиевич Е.Ф. Ванда Василевская. / Е.Ф. Усиевич. – Москва : Советский писатель, 1953. – 160с.
211484
  Лещенко М.П. Ванда Василевська: Нарис життя і творчості / М.П. Лещенко. – К., 1986. – 150с.
211485
  Свириденко Н.С. Ванда Ландовська та її відкриття старовинної музики (до 130-річчя від дня народження та 50-річчя від дня смерті) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 167-273


  Ванда Ландовська (1879-1959) - польска піаністка і клавесинистка, музичний педагог, що відіграла ключову роль у відродженні клавесина в XX ст. Вчилася у Варшавській консерваторії в 1896—1900 рр., вивчала композицію в Берліні у Генріха Урбана.
211486
  Гусєв В.І. Вандали / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
211487
  Колоколов Н.А. Вандализм в ХХI веке: проблемы правового регулирования / Н.А. Колоколов, О. Пашутина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 8. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805
211488
  Розенко С.В. Вандализм как преступление экстремистской направленности // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 191-202. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
211489
  Латиш К.В. Вандалізм: предмет і способи його вчинення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 323-330. – ISSN 2224-9281
211490
  Рождественский И.Д. Вандейское восстание в представлении депутатов Национального Конвента // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 231-239. – ISSN 0130-3864
211491
  Розенфельд А.З. Ванджские говоры таджикского языка / А.З. Розенфельд. – Л, 1964. – 192с.
211492
  Михайлюк М. Ванзейська нарада: учасники, основні питання, рішення // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 79-83. – ISSN 1998-4634
211493
  Стендаль Ф. Ванина Ванини : Итальянские хроники / Ф. Стендаль. – Москва : Художественная литература, 1972. – 240с. – (Народная библиотека)
211494
  Стендаль Ванина Ванини / Стендаль ; [вступ. ст. и послеслов. В.Я. Бахмутского ; пер. с фр. Н. И. Немчиновой ; худож. И.Д. Кириакиди]. – Москва : Книга, 1983. – 167 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
211495
  Стендаль Ванина Ванини или подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Минск, 1967. – 46 с.
211496
  Стендаль Ванина Ванини или подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1972. – 48 с.
211497
  Стендаль Ванина Ванини или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Москва, 1936. – 40 с.
211498
  Стендаль Ванина Ванини или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – М., 1956. – 39с.
211499
  Стендаль Ванина Ванини, или Некоторые подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Минск : Юнацтва, 1983. – 28с.
211500
  Стендаль Ванина Ванини, или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – М., 1974. – 46с.
211501
  Стендаль Ванина Ванини, или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – М., 1977. – 46с.
211502
  Стендаль Ванина Ванини, или Подробности о последней венте карбонариев, раскрытой в Папской области. / Стендаль. – Кемерово, 1979. – 29с.
211503
  Стендаль Ванина Ванини. / Стендаль. – 4-е изд. испр. и доп. – М., 1985. – 31с.
211504
  Пелешенко Н.І. Ванітативний мотив в українській літературі 1960-1980-х років : на матеріалі творів О.Ільченка, В.Дрозда, В.Шевчука // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 53-65
211505
  Кулікова О.В. Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Т.Шевченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 271-275. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
211506
  Іщенко С. Ванкуверська зима : Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 10-17. – ISSN 0131-2561
211507
  Чернюк Вікторія Ванна з молока і шампанське на сніданок : Україна/готель / Чернюк Вікторія, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 22-23 : Фото
211508
   Ванны для химической и электролитической обработки металлов. – Москва, 1959. – 108с.
211509
  Сеженский К.К. Вано Мурадели / К.К. Сеженский. – Москва : Советский композитор, 1962. – 91 с.
211510
  Кашмадзе Ш. Вано Сараджишвили / Ш. Кашмадзе. – Тблиси, 1963. – 79с.
211511
  Пиотровский Б.Б. Ванское царство. (Урарту) / Пиотровский Б.Б. – Москва, 1959. – 284 с.
211512
  Добротин Р.Б. Вант-Гофф / Р.Б. Добротин. – М, 1977. – 271с.
211513
  Прейгер Д. Вантажний транзит на морському транспорті: стан, проблеми, перспективи для України : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 24-35 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
211514
  Ханум Ванцетта Ванцетта Ханум / Ханум Ванцетта. – М., 1984. – 6с.
211515
  Долгопят Е. Ванюша : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 139-173.
211516
  Приставкин А.И. Ванюша и Селигерович: Худож.-докум. повесть. / А.И. Приставкин. – М., 1977. – 70с.
211517
  Сиянов Н.И. Ванюшкин меридиан / Н.И. Сиянов. – М, 1989. – 381с.
211518
  Германов П.Н. Ванюшкины зори / П.Н. Германов. – Ярославль, 1969. – 47с.
211519
  Суханов В.И. Ванюшкины игры / В.И. Суханов. – М., 1990. – 111с.
211520
  Лісовий І.І. Ваня Васильченко / І.І. Лісовий. – Харків, 1963. – 148 с.
211521
  Лесовой И.И. Ваня Васильченко / И.И. Лесовой. – Москва, 1971. – 128 с.
211522
  Лоза Г.А. Ваня Минайленко / Г.А. Лоза. – Х., 1958. – 57с.
211523
  Шим Э.Ю. Ваня песенки поет. / Э.Ю. Шим. – М., 1969. – 272с.
211524
  Чехов А.П. Ванька / А.П. Чехов. – Л, 1930. – 16с.
211525
  Рыжих Н.П. Ванька Проскурин. / Н.П. Рыжих. – М, 1974. – 223с.
211526
  Гончар Б.М. Ваньсянський договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 166. – ISBN 966-316-039-X
211527
  Кавун Л. ВАПЛІТЕ в українському літературознавстві // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 82-86. – (Філологічні науки)
211528
  Матлай Л.М. Вапняковий нанопланктон юрських відкладів Західного Причорномор"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 47-51 : карта-схема, табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
211529
  Луців Б. Вапсаssuгапсе - як форма ефективної співпраці банків і страхових компаній / Б. Луців, О. Притула // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 119-123. – ISSN 1818-5754
211530
   Вапцаров. – София, 1981. – 220с.
211531
  Митрев Д. Вапцаров. Есеи и статии. / Д. Митрев. – Скопjе, 1954. – 180с.
211532
  Кантор Георгий Вар, верни легионы! : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 86-95
211533
  Клюшин Д.А. Варiацiйний пiдхiд до моделювання i оптимiзацiї трансдермального перенесення лiкiв iз систем мiкроголок // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  We consider the variational approach to simulation and optimization of transdermal drug transport from hollow microneedles systems. We solve a one-dimensional problem of vertical transport of solvable drugs through the porous media with point sources ...
211534
  Пазилова В. (публикация) Варавва : фрагменты романа; 2000 лет назад / окончание. Нач. в № 2, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 35-39. – ISSN 0130-7045
211535
  Лагерквіст П. Варавва : [романи] / Пер Лаґерквіст ; пер. зі швед. Ольги Сенюк ; [передм. та комент. А.О. Мацевича] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2011. – 346, [2] c., [1] арк. портр. – На обл. кн. : Шведська література. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5651-1
211536
  Лагерквіст П. Варавва : романи / Пер Лаґерквіст ; [пер. з швед. О.Д. Сенюк]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [2] с. – Зміст кн.: Карлик. Варавва. Сивіла. Маріамна. - Лауреат Нобел. премії з л-ри 1951 р. — Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5851-5
211537
   Варавва.. – Москва, 1994. – 287с.
211538
  Декав Л. Варавва.Проповеди в долине / Л. Декав, Стейнлен, 1926. – 127 с.
211539
  Дудкін Іван Варадеро. Райська смолильня : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 24-29
211540
  Красноголовый Б.Н. Варакторные умножители частоты / Б.Н. Красноголовый, Л.Г. Плавский. – Минск, 1979. – 287 с.
211541
  Пестов Марк Варан - современник динозавров. Беззащитный властелин пустыни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 58 : фото
211542
  Дяченко М. Варан : роман / Марина та Сергій Дяченки; [переклад з рос. Я. Житіна]. – Харків : Фоліо, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-03-4111-1
211543
  Герберт З. Варвар у саду = Barbarzynca w ogrodzie / Збігнєв Герберт ; [пер. з польської : А. Павлишин ; Центр європейських гуманітарних досліджень ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-378-083-2
211544
   Варвара Андріанова-Перетц (1888-1972) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / [гол. ред.: О. Онопрієнко ; голова орг. комітету Л.М. Кравчук ; ред. рада: М. Азаров, Ю. Богуцький, Л. Губерський та ін.]. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А - К. – С. 48-49 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
211545
  Леонова Н.Г. Варвара Аркадьевна Раевская / Н.Г. Леонова. – Ленинград, 1972. – 19с.
211546
  Алянский Ю.Л. Варвара Асенкова / Ю.Л. Алянский. – Ленинград, 1974. – 208с.
211547
  Лозовой А.Н. Варвара Бубнова / А.Н. Лозовой. – М., 1984. – 136с.
211548
  Кожевникова И.П. Варвара Бубнова, русский художник в Японии / И.П. Кожевникова. – М., 1984. – 224с.
211549
  Бубнова В.Д. Варвара Дмитриевна Бубнова = Акварели литографии / В.Д. Бубнова. – Москва : Советский художник, 1976. – 21с.
211550
  Брянский А. Варвара Николаевна Асенкова, 1817-1841 / А. Брянский. – Л., 1947. – 62с.
211551
  Родина Т.М. Варвара Николаевна Асенкова. 1817-1841 / Т.М. Родина. – М., 1952. – 60с.
211552
  Дурылин С.Н. Варвара Николаевна Рыжова / С.Н. Дурылин. – М.-Л., 1945. – 68с.
211553
   Варвара Николаевна Рыжова. – М., 1949. – 12с.
211554
  Афанасьев В.А. Варвара Осиповна Масалитинова. 1878-1945 / В.А. Афанасьев. – Москва, 1951. – 79с.
211555
  Маркова О.И. Варвара Потехина / О.И. Маркова. – Свердловск, 1948. – 120с.
211556
  Маркова О.И. Варвара Потехина / О.И. Маркова. – Свердловск, 1957. – 141с.
211557
  Власенко Андрій Варвара проти варварів : Камо грядеши? / Власенко Андрій, Редчук Дмитро // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 76-78 : Фото
211558
  Зайцев П. Варвара Репніна // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (січень - березень). – С. 26-28. – ISSN 1814-5078


  Донька Малоросійського генерал-губернатора князя Миколи Рєпніна-Волконського і княгині Варвари з Розумовських, небога відомого декабриста Сергія Волконського. Її ім"я було тісно пов"язане з культурним життям України середини XIX століття, зокрема, вона ...
211559
  Братусь І. Варвара Чередниченко про Ольгу Кобилянську // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 29-34
211560
  Галич О. Варвара Чередниченко та Олесь Гончар. Історія критичного розносу 1941 року // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 76-79.
211561
  Горький М. Варвари / М. Горький. – Київ, 1954. – 124с.
211562
  Сюндюков І. Варвари вбивають книгу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 66). – С. 4


  Про репресії проти бібліотеки української літератури в Москві.
211563
  Дубина К.К. Варвари двадцятого віку / К.К. Дубина. – Саратов, 1942. – 16с.
211564
  Парыгина Н.Д. Варварино поле / Н.Д. Парыгина. – М., 1964. – 103с.
211565
  Зиньковская И.В. Варварские государства раннесредневековой Европы : учеб. пособие / И.В. Зиньковская ; М-во образования РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. ун-т". – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 245, [3] с. – Библиогр.: с. 223-246. – ISBN 978-5-9273-2190-2
211566
  Соколова А.М. Варварские правды : учеб.-метод. пособие по курсу истории сред. веков для студентов заоч. отд-ния ист. фак. / канд. ист. наук А.М. Соколова ; Чит. гос. пед. ин-т им. Н.Г. Чернышевского, Заоч. отд-ние. – Чита : [б. и.], 1969. – 116 с.
211567
  Билль-Белоцерковский Варварский берег / Билль-Белоцерковский. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 252 с.
211568
   Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху : сборник статей к 60-летию А.Н. Дзиговского / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т археол. НАН Украины ; [редкол.: Смынтына Е.В. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Олег Філюк, 2013. – 245, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 230-231 и в конце ст. – ISBN 978-617-7122-06-6
211569
  Гладких М.І. Варварство / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 45. – ISBN 966-642-073-2
211570
  Огурцов С.И. Варвары / С.И. Огурцов. – Ставрополь, 1944. – 34 с.
211571
   Варвары. – М, 1980. – 239с.
211572
  Пакулов Г.И. Варвары / Г.И. Пакулов. – Иркутск, 1981. – 238с.
211573
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Оливии во второй половине VII - первой половине I в. до н.э. / К.К. Марченко. – Л, 1988. – 142с.
211574
  Марченко К.К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине VII - первой половине I вв. до н.э. (по матер. лепной керамики). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Марченко К.К.; Лен. отд. ин-та археол. АН СССР. – Л., 1974. – 20л.
211575
  Попов А. Варвары: происхождение исторического термина // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 10 (106). – С. 62-63. – ISSN 1812-867Х
211576
  Таммсааре А. Варгамяэ : пер. с эст. Р. Минны / А. Таммсааре. – 3-е изд. – Таллин : Ээсти раамат, 1975. – 580 с.
211577
  Ризаев С.А. Вардан Аджемян / С.А. Ризаев. – М, 1978. – 256с.
211578
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 735 с.
211579
  Демирчян Д. Вардананк / Д. Демирчян. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР
Кн. 1. – 1961. – 396, [4] c.
211580
  Демірчян Д.К. Вардананк / Д.К. Демірчян. – М
2. – 1961. – 389с.
211581
  Демирчян Д.К. Вардананк : ист. роман / Д.К. Демирчян; пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Известия
2. – 1961. – 398 с.
211582
  Демирчян Д.К. Вардананк : историч. роман / Д.К. Демирчян. – Ереван : Айастан
1. – 1974. – 384 с.
211583
  Демірчян Д.К. Вардананк / Д.К. Демірчян. – К
1. – 1984. – 349с.
211584
  Гуринова О.Н. Вардарская Македония в геополитических планах Сербии в 1913-1915 гг. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 816. – С. 281-291. – (Історія ; Вип. 40). – ISSN 0453-8048
211585
  Габашвили Ц.Р. Вардзиа / Ц.Р. Габашвили. – Тбилиси, 1949. – 76с.
211586
  Ткешелашвили Г.И. Вардзиа / Г.И. Ткешелашвили. – Тбилиси, 1951. – 134с.
211587
  Мелитаури К.Н. Вардзиа / К.Н. Мелитаури. – Тбилиси, 1963. – 18 с.
211588
   Вардзиа. – Ленинград, 1975. – 236 с.
211589
  Обшарська Раїса Вареники, або Вісімнадцята гризота = Сцени з життя сучасної української родини. Події відбуваються в неділю : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 111-133. – ISSN 0130-321Х
211590
   Вареники/Пироги / упоряд. Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 27, [1] с., 28 с. : іл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Сало/Солонина. – (Наш сміх : щокв. гуморист. серія / засн. і вид. М. Савчук ; вип. 4). – ISBN 978-966-428-384-4
211591
   Варениця Ольга Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 27-29
211592
   Варенные овощи тоже полезны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 38. – ISSN 1029-5828
211593
  Черемухин Варенье из горчицы. / Черемухин. – София, 1963. – 138с.
211594
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1962. – 216с.
211595
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1964. – 214с.
211596
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1968. – 436с.
211597
  Лобко Н.П. Варенька. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1975. – 221с.
211598
  Гарин-Михайловский Н.Г. Вариант : Очерк. Рассказы / Н.Г. Гарин-Михайловский ; [сост. и авт. послеслов. А.А. Шмаков ; худож. О. и В. Штукатуровы]. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1982. – 215 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
211599
  Авдеенко Ю.Н. Вариант / Ю.Н. Авдеенко. – Москва, 1983. – 430с.
211600
  Гарин-Михайловский Вариант / Гарин-Михайловский. – Уфа, 1985. – 299с.
211601
  Крумов Б. Вариант №1 : На альпийской вершине - Повести / Б. Крумов. – Донецк : Донбас, 1987. – 277с.
211602
  Исупов Л.П. Вариант анизотропной моментной теории упругости для волокнистого композита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Исупов Л.П.; МГУ. – Москва, 1980. – 17л.
211603
  Мествиришвили А.Н. Вариант взаимодействия и правила отбора по изотопическому спину в процессах распада К2-мезона. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мествиришвили А.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
211604
  Забирко В.С. Вариант Войнуха : фантастические повести / В.С. Забирко. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 253с.
211605
  Перестюк М.О. Вариант вступительных экзаменов по математике в КГУ в 1986г. / М.О. Перестюк, В.И. Сущанський // Квант, 1987. – №5
211606
  Тельнов Г.В. Вариант методики анализа и рейтинговой оценки методической работы кафедры и факультета. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 5. – С. 95-99. – ISSN 1726-667Х
211607
  Геммерлинг Г.А. Вариант неассоциированного закона течения и некоторые задачи неупругой устойчивости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Геммерлинг Г.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 7л.
211608
  Сельцер Ш.З. Вариант нелокальной теории слабых и электромагнитных взаимодействий. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Сельцер Ш.З.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.17
211609
  Еременко А.М. Вариант нефиналистичного историзма // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 41-44. – ISSN 2077-1800
211610
   Вариант перспективного плана топливоснабжения СССР на второе пятилетие.. – М-Л, 1932. – 160с.
211611
  Снегов С.А. Вариант Пинегина / С.А. Снегов. – Калининград, 1961. – 80с.
211612
  Глаголев В.В. Вариант постановки и решение задач предельного равновесия анизотропной среды : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Глаголев В.В.; Тульск.политехн.ин-т. – Тула, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
211613
  Махновецкий Э.С. Вариант Щербатова: Повесть. / Э.С. Махновецкий. – Петрозаводск, 1982. – 176с.
211614
  Малицкий Ю.В. Вариант экстраградиентного алгоритма для монотонных вариационных неравенств / Ю.В. Малицкий, В.В. Семенов // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2014. – Т. 50, № 2. – С. 125-132. – ISSN 0023-1274


  Предлагается новый итерационный алгоритм решения вариационного неравенства с монотонным и липшицевым оператором, действующим в гильбертовом пространстве.
211615
   Вариант! 5 самых ароматных городов мира : Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 96-101 : Фото
211616
  Титлин Ю.Г. Вариантивность гласных сегментов немецкого языка в различных ситуативных коммуникативных нормах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Титлин Ю. Г.;. – Львов, 1987. – 16 с.
211617
  Халупко Владимир Филиппович Вариантивность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Халупко Владимир Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
211618
  Чекунова И.А. Вариантивность прямообъективных конструкций в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Чекунова И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
211619
  Марцинкус Е.О. Вариантивность фонологической системы английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Марцинкус Е.О.; Пед. ин-т им. языков им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 22л.
211620
  Прокопьева С.М. Вариантивность фразеологических единиц как прагматический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Прокопьева С.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
211621
  Качановська Т. Вариантні відповідники власних назв в українських перекладах французьких сонетів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 181-186. – Бібліогр.: Літ.: 181-186; 16 назв. – ISBN 966-7825-79-5
211622
  Белей Любомир Емельянович Вариантность антропонимов на разных уровнях украинского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Белей Любомир Емельянович ; МВ и ССО УССР, Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 23 с.
211623
  Фомченко Н.С. Вариантность интонационной структуры повествовательного предложения в немецком языке. (На материле предложений с инфинитивными оборотами) : Автореф... канд. филос.наук: 663 / Фомченко Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т иностран. яз. – М., 1972. – 29л.
211624
  Эрматов С. Вариантность корневых морфем и морфологические чередования в древнеанглийском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Эрматов С.; ЛГУ. – Л, 1971. – 22л.
211625
  Гарник Антонина Васильевна Вариантность лексического состава фразеологизмов современного польского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Гарник Антонина Васильевна; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 17л.
211626
  Мальковский Г.Е. Вариантность материального аспекта терминологического словосочетания в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мальковский Г.Е. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 15 с.
211627
  Жердева А.П. Вариантность просодии устного текста как функция интерпретации : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Жердева А. П.; ОГУ. – Одесса, 1986. – 16л.
211628
  Литвин Л.П. Вариантность синтаксических средств в структуре простого предложения современного украинского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02. / Литвин Л.П.; Киев.гос.ин-т. – К, 1984. – 24л.
211629
  Шкрабо Ирина Григорьевна Вариантность слов в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шкрабо Ирина Григорьевна; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 24л.
211630
  Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма / К.С. Горбачевич. – Л., 1978. – 238с.
211631
  Лещенко Валентина Лукинична Вариантность словосочетаний в современном русском литературном языке (в сопоставлении с белорусским) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лещенко Валентина Лукинична; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1982. – 18л.
211632
  Лепешкин Виктор Владимирович Вариантность флексий имен существительных в белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Лепешкин Виктор Владимирович; АН БССР. Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1977. – 19л.
211633
  Диброва Е.И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке / Е.И. Диброва. – Ростов н/Д, 1979. – 192с.
211634
  Сологуб Н.Н. Вариантные флексии предложного падежа имен существительных в современном украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Сологуб Н.Н. ; АН УССР, Ин-т языкознания. – Киев, 1975. – 27 с.
211635
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения / А.П. Абрамов. – Ростов-на-Дону, 1983. – 56с.
211636
  Абрамов А.П. Вариантные формы определительного придаточного предложения как средство выражения дейкических отношений : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Абрамов А.П. ; МГУ. – Москва, 1975. – 29 с.
211637
  Загрязкина Т.Ю. Вариантология как направление в изучении языков, культур и регионов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-48. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
211638
  Портнов В. Варианты / В. Портнов. – Баку, 1979. – 98с.
211639
  Тихомиров М.А. Варианты артерий и вен человеческого тела / М.А. Тихомиров, 1899. – с.
211640
   Варианты вступительных экзаменов. Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко / Н.А. Перестюк, В.А. Вышенский, А.А. Капшивый, К.В. Корсак, Г.Л. Кулинич // Квант, 1986. – № 5
211641
  Ядренко М.И. Варианты заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – Киев, 1976. – 76с.
211642
   Варианты задач по математике. – Москва, 1975. – 30с.
211643
   Варианты и решения задач по химии, предлагавшиеся на вступительных экзаменах в 1972-1973 годах на Химическом факультете МГУ.. – М, 1974. – 101с.
211644
  Зрелов Л.П. Варианты исключаются / Л.П. Зрелов. – М, 1985. – 270с.
211645
  Чирцов А.С. Варианты использования компьютерных технологий для интенсификации практикумов и приближения учебных работ к научным исследованиям / А.С. Чирцов, В.П. Марек // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 9 (248). – С. 22-34. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются новые варианты использования компьютерных технологий в обучении экспериментальной физике. Обсуждается возможность усиления лабораторных работ «Газовый разряд в воздухе при пониженных давлениях» и «Исследования в ...
211646
  Слободянюк Н.А. Варианты коммерциализации интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятия : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
211647
   Варианты контрольной работы по латинскому языку и методические указания к их выполнению.. – Харьков, 1978. – 55с.
211648
  Киян И.В. Варианты моделей дистанционного образования и их интеграция // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 1726-667Х
211649
  Рыбас С.Ю. Варианты Морозова / С.Ю. Рыбас. – М., 1979. – 366с.
211650
  Рыбас С.Ю. Варианты Морозова / С.Ю. Рыбас. – М., 1984. – 655с.
211651
  Карпюк М.Д. Варианты неличных глагольных форм в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Карпюк М. Д.; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1981. – 24л.
211652
   Варианты перехода российской армии на пррофессиональную основу / Э Воробьев, Е Любошиц, Е. Хрусталев, В. Цымбал // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.65-69
211653
  Ермаков С.М. Варианты письменных работ по математике / С.М. Ермаков, В.С. Сабанеев. – Ленинград, 1972. – 84с.
211654
   Варианты письменных работ по математике, предлагавшихся на вступительных экзаменнах в 1964-1968 гг.. – Иркутск, 1970. – 52с.
211655
   Варианты полинациональных литературных языков. – Киев : Наукова думка, 1981. – 280 с.


  В монографии рассматривается вариантность литературных языков,которая облуживает несколько наций и, функционируя на протяжении длительного времени в разных районах мира, претерпевают местные видоизменения. Исследуются два вида языковых ...
211656
  Воронов А.Л. Варианты слов в немецком языке / А.Л. Воронов. – Горький, 1973. – 218с.
211657
  Рогожникова Р.П. Варианты слов в русском языке. / Р.П. Рогожникова. – М., 1966. – 160с.
211658
  Михайлова В.И. Варианты терминов и их функционирование в современном английском языке (к вопросу о тождестве слова) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Михайлова В.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 26л.
211659
  Фальцман В.К. Варианты технологической мордернизации России // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (52). – С. 5-18. – ISSN 0201-7083
211660
  Михина А.Ф. Варианты фамилий тюркского происхождения в болгарской диаспоре Северного Приазовья // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 384-390. – ISBN 978-966-489-126-1
211661
  Паулаускене Э.С. Варианты фразеологических единиц в совредменном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Паулаускене Э.С.; Моск.гор. пед.ин-т. – М, 1956. – 15л.
211662
  Ядренко М.И. Варианты экзаменационных заданий по математике / М.И. Ядренко, А.Я. Дороговцев. – изд. 2-е, испр. и доп. – Киев, 1983. – 176с.
211663
  Кыдырбаева Р. Варианты эпоса "Манас" / Р. Кыдырбаева. – Фрунзе, 1988. – 158с.
211664
  Адеева В.В. Вариативная фатальность судьбы // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 18-24. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
211665
  Ситникова Е.В. Вариативность ассоциативных связей языковых маркеров национально-культурного сознания лингвокультурного типа // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 122-126. – ISSN 2307-4558


  На сучасному етапі розвитку науки про мову актуальною є проблема співвідношення мовної та етнокультурної свідомості. Етнокультурна специфіка образу мовної свідомості детермінована реальною дійсністю, оскільки явища реальної дійсності, що сприймаються ...
211666
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 1. – 1988. – 128 с.
211667
   Вариативность в германских языках. – Калинин
Ч. 2. – 1988. – 287с.
211668
  Хруцкая Н.В. Вариативность в морфологии. Родовые варианты имен существительных // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 275-284. – ISBN 966-8906-05-5
211669
  Кочетова М.Г. Вариативность в современном английском языке в лингвокультурном контексте // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 73-79. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
211670
  Ладыженская С.Ю. Вариативность вокализма в молодежной речи // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 31-36. – ISSN 2307-4558
211671
  Дородных Анатолий Игнатьевич Вариативность глагольных средств выражения модальных значений в современном литературном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дородных Анатолий Игнатьевич; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1976. – 22л.
211672
  Крылова О.А. Вариативность грамматических форм как источник текстовой экспрессии / О.А. Крылова, Е.Н. Ремчукова // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.57-63. – ISSN 0130-9730
211673
  Чеснокова М.В. Вариативность динамических характеристик речи представителей разных возрастных категорий // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 52-57. – ISSN 2307-4558
211674
   Вариативность единиц разных уровней языковой структуры. – Орджоникидзе, 1978. – 138 с.
211675
  Власко Наталья Константиновна Вариативность и норма в синтаксисе современного английского языка в Индии : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Власко Наталья Константиновна; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 19л.
211676
  Грек А. Вариативность именования главных героев в романе М.А. Шолохова "Тихий Дон" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 22-27. – ISBN 978-617-689-129-1
211677
  Мартынюк А.П. Вариативность морфологических средств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Мартынюк А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 21 с.
211678
  Мартынюк Алла Петровна Вариативность мофологических сердств выражения видо-временных значений в современном английском языке : Дис... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мартынюк Алла Петровна; Харьковский гос.ун-т им.А.М.Горького. – Харьков, 1983. – 182л. – Бібліогр.:л.165-179
211679
  Халупко В.Ф. Вариативность некоторых синтаксических конструкций в социолекте студентов ГДР и ФРГ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халупко В.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 24 с.
211680
  Парина И.С. Вариативность немецких идиом и трудности ее словарного описания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 151-158. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 2). – ISSN 0201-7385
211681
  Крысин Л.П. Вариативность нормы как естественное свойство литературного языка // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-8. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 4). – ISSN 0321-1711
211682
  Акимова Н.В. Вариативность понимания как особенность современной интернет-коммуникации // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 34-37. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
211683
  Чекунова Ирина Анатольевна Вариативность прямообъектных конструкций в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чекунова Ирина Анатольевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 244л. – Бібліогр.:л.192-237
211684
  Назаров Анатолий Иосифович Вариативность серийных ассоциаций / Назаров Анатолий Иосифович, Соколов Роман Владимирович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 150-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изучалась изменчивость свободных и тематических серийных ассоциаций, регистрируемых у одних и тех же испытуемых через разные промежутки времени. Такие временные срезы необходимы для получения данных, позволяющих рассматривать ассоциативные процессы ...
211685
  Хруцкая Н.В. Вариативность слова как рефлексия эволюции кодифицированной нормы литературного языка // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 29-33. – ISBN 966-594-839-3
211686
  Погосян В. Вариативность социальных процессов и событий // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.172-185
211687
  Иванова О. Вариативность стыковых согласных в английской спонтанной речи // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 129-138. – ISBN 978-617-7132-02-07
211688
  Алексеева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеева А.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.188-205
211689
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексева А.Л. ; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 16л.
211690
  Алексева А.Л. Вариативность терминосистемы (на материале англоканадской терминологии орнитофауны) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексева А. Л.; МВиССО УССР, КГУ иа. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 17л.
211691
  Меркель М.М. Вариации в зеркале / М.М. Меркель. – М., 1980. – 112с.
211692
   Вариации вектора индукции в Японии / В.И. Бабак, Т.А. Климкович, И.И. Рокитянский, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 153-158 : рис. – Библиогр.: с. 158. – ISSN 0203-3100
211693
  Дорман Л.И. Вариации галактических космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 214 с.
211694
   Вариации геомагнитного поля в меловом периоде / А.Ю. Куражковский, Н.А. Куражковская, Б.И. Клайн, В.Ю. Брагин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 930-939 : рис., табл. – Библиогр.: с. 938-939. – ISSN 0016-7886
211695
  Абдуллабеков К.Н. Вариации геомагнитного поля, связанные с упругими напряжениями в земной коре сейсмоактивных районов / К.Н. Абдуллабеков, С.Х. Максудов ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 119-127
211696
   Вариации глобальных характеристик солнца. – Киев : Наукова думка, 1992. – 304 с. – ISBN 5-12-001905-6


  В монографии приведен исследовательский образ основных проблем и результатов исследования диаметра светимости и активности Солнца, потемнения центр - край на диске Солнца и асимметрии фраунгоферовых линий, движения плазм и структуры магнитного поля, ...
211697
  Фукс Л. Вариации для темной струны / Л. Фукс. – М, 1970. – 373с.
211698
  Джикия Н.Е. Вариации и тождества фразеологических единиц в их отношении к лексической системе языка (На матер. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Джикия Н. Е.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 43л.
211699
   Вариации изотопного отношения 238U/235U в минералах гидротермальных урановых месторождений / И.В. Чернышев, В.Н. Голубев, А.В. Чугаев, А.Н. Баранова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1059-1078 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – ISSN 0016-7525
211700
  Кошелев В.В. Вариации ионной структуры в нижней части области F-ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кошелев В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
211701
   Вариации ионосферных параметров во время магнитных бурь в январе-феврале 1974 г.. – М, 1986. – 148с.
211702
   Вариации ионосферы во время магнитосферных возмущений.. – М, 1980. – 131с.
211703
   Вариации компонент вектора индукции и горизонтального тензора перед землетрясением Тохоку 11 марта 2011 г. по данным японских геомагнитных обсерваторий / И.И. Рокитянский, В.И. Трегубенко, В.И. Бабак, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 115-130 : рис. – Библиогр.: с. 128-130. – ISSN 0203-3100
211704
  Мавашев Б.Э. Вариации концентрации родона в термоминеральной воде Приташкентского артезианского бассейна в связя с проявлениями сейсмичности в Ташкентской очаговой зоне : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Мавашев Б. Э.; АН Уз.ССР, Отд. наук о Земле, Объед. уч. сов. по геолог. наукам. – Ташкент, 1972. – 20л.
211705
  Дорман Л.И. Вариации космических лучей / Л.И. Дорман. – Москва, 1957. – 492 с.
211706
  Кузьмин А.И. Вариации космических лучей высоких энергий / А.И. Кузьмин. – М, 1964. – 127с.
211707
   Вариации космических лучей и исследование космоса. – Москва : ИЗМИРАН, 1986. – 300 с.
211708
   Вариации космических лучей и солнечный ветер : сб. науч. трудов. – Якутск : СО АН СССР, 1980. – 109 с.
211709
  Белов Борис Александрович Вариации магнитного поля в высоких широтах в связи с условиями в межпланетном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Белов Борис Александрович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1980. – 13л.
211710
   Вариации магнитного поля в околоземном пространстве.. – М, 1986. – 176с.
211711
  Иванов Л.Д. Вариации множеств и функций. / Л.Д. Иванов. – М., 1975. – 352с.
211712
  Ронен И. Вариации на пушкинские темы в "Трагедии господина Морна" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 8. – С. 202-210. – ISSN 0321-1878
211713
  Жилинскайте В. Вариации на тему : юморески и рассказы / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1983. – 255 с.
211714
  Сандрацкий Б.М. Вариации на тему Баха / Б.М. Сандрацкий. – Таллин, 1989. – 142с.
211715
  Баженов Г.В. Вариации на тему любви / Г.В. Баженов. – М., 1990. – 365с.
211716
  Муратханов В. Вариации на тему рока : поэзия : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 122-125. – ISSN 0130-7673
211717
  Черных Наталия Вариации на тему элегий к Максиму : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 122-126. – ISSN 0130-7673
211718
   Вариации общего содержания диоксида азота в атмосфере на Северном Кавказе / А.Н. Боровский, А.Я. Арабов, Г.С. Голицын, А.Н. Груздев, Н.Ф. Еланский, А.С. Елохов // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 29-44 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0130-2906
211719
  Кузнецов С.Н. Вариации радиационных поясов в связи с некоторыми геофизическими явлениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов С.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 8л.
211720
  Брянцева В.Н. Вариации Рахманинова на тему Корелли / В.Н. Брянцева. – М., 1961. – 23с.
211721
  Федорова Е.В. Вариации рентгеновского спектра активного ядра галактики NGC 4945 по данным космической обсерватории INTEGRAL / Е.В. Федорова, В.И. Жданов // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, отделение физики и астрономии. – Киев, 2016. – Т. 32, № 4 (190). – С. 23-35. – ISSN 0233-7665
211722
  Богданов Ю.А. Вариации сейсмоэлектромагнитного фона Земли и сейсмическая активность / Ю.А. Богданов, В.П. Коболев, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 95-106 : Рис. – Бібліогр.: с.105-106. – ISSN 0203-3100
211723
  Шмыглевский Ю.Д. Вариационная задача газодинамики осесимметричных сверхзвуковых течений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шмыглевский Ю.Д.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1957. – 4л.
211724
  Толстых Виктор Константинович Вариационная задача идентефикации в гидродинамике открытых русл : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых Виктор Константинович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 108л. – Бібліогр.:л.100-108
211725
  Толстых В.К. Вариационная задача идентификации в гидродинамике открытых русл : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Толстых В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 16с.
211726
  Поморский Ю.Л. Вариационная статистика / Ю.Л. Поморский. – Ленинград : Изд. Детского обсл. ин-та им. проф. А.С. Грибоедова
Ч. 2 : с 148 черт. и табл. – 1930. – 463 с.
211727
  Леонтович А.В. Вариационная статистика / А.В. Леонтович. – Москва : Сельхозгиз, 1935. – 204 с.
211728
  Постников М.М. Вариационная теория геодезических / М.М. Постников. – М., 1965. – 248с.
211729
  Гончаренко В.М. Вариационная теория краевых задач механики сплошной среды : Учебное пособие / В.М. Гончаренко; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1981. – 64с. : Ил.2. – Библ.: 33 назв.
211730
  Гринберг С.М. Вариационная формулировка теории закрученных тонкостенных стержней и ее приложение к расчету частот колебаний лопаток компрессора : Автореф... канд. техн.наук: / Гринберг С.М.; МАИ. – М., 1966. – 21л.
211731
  Фролов Б.Н. Вариационне принципы в тетрадной и компенсирующей трактовках гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Фролов Б.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
211732
  Поборчий Сергей Всеволодович Вариационно-возрастная аппроксимация в некоторых пространствах дифференциальных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Поборчий Сергей Всеволодович; ЛГУ. – Л., 1981. – 14л.
211733
   Вариационно-оперативные разностные схемы для уравнений математической физики.. – Тбилиси, 1983. – 144с.
211734
   Вариационно-разностные методы в задачах численного анализа.. – Новосибирск, 1987. – 181с.
211735
   Вариационно-разностные методы в математической физике.. – Новосибирск, 1981. – 156с.
211736
  Калис Х.Э. Вариационно-разностные методы для решения краевых задач / Х.Э. Калис. – Рига, 1989. – 56с.
211737
  Слесарев И.С. Вариационно-разностные методы расчета ядерных раеакторов / И.С. Слесарев, А.М. Сироткин. – М., 1981. – 113с.
211738
  Акопян Юрий Рубенович Вариационно-разностные методы решения двумерных линейных параболических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Акопян Юрий Рубенович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1978. – 15л.
211739
  Дадян Юрик Георгович Вариационно-разностные методы решения эллиптических уравнений второго порядка с разрывными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Дадян Юрик Георгович; АН СССР. Вычислит. центр. – Новосибирск, 1981. – 18л.
211740
  Багаев Борис Михайлович Вариационно-разностный метод решения элиптических уравнений с малым параметром при старших производных : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.07 / Багаев Борис Михайлович; АН СССР Сб отд. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 15л.
211741
  Кантор Б Вариационно-сегментный метод в нелинейной теории оболочек. / Б Кантор, , С.И. Катаржнов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 135 с.
211742
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление : Лекции / В.П. Ермаков. – 68с. – Стеклографическое изд.
211743
  Смирнов В.И. Вариационное исчисление / В.И. Смирнов. – Ленинград, 1933. – 204 с.
211744
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1952. – 168 с.
211745
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – Москва, 1958. – 163 с.
211746
  Гельфанд И.М. Вариационное исчисление : учебник / И.М. Гельфанд, С.В. Фомин. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 228 с.
211747
  Савелов А.А. Вариационное исчисление / А.А. Савелов. – Новосибирск, 1962. – 129с.
211748
  Мельник И.М. Вариационное исчисление / И.М. Мельник. – Ростов -на-Дону, 1966. – 120с.
211749
   Вариационное исчисление. – Москва, 1967. – 20 с.
211750
  Краснов М.Л. Вариационное исчисление / М.Л. Краснов. – М., 1973. – 191с.
211751
  Буслаев В.С. Вариационное исчисление / В.С. Буслаев. – Ленинград, 1980. – 287 с.
211752
  Ахиезер Н.И. Вариационное исчисление / Н.И. Ахиезер. – Х, 1981. – 168с.
211753
  Коша Андраш Вариационное исчисление / Коша Андраш. – М., 1983. – 279с.
211754
  Эльсгольц Л.Э. Вариационное исчисление : Учебник для физических и физико-математических ф-тов / Л.Э. Эльсгольц. – 6-е изд. – Москва : КомКнига, 2006. – 208 с. – (Классический учебник МГУ). – ISBN 5-484-00425-X
211755
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление в новом изложении / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Императоского Университета Св. Владимира. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.
211756
  Пантелеев А.В. Вариационное исчисление в примерах и задачах : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А.В. Пантелеев. – Москва : Высшая школа, 2006. – 272с. – (Прикладная математика для ВТУЗов). – ISBN 5-06-005327-X
211757
  Зейферт Г. Вариационное исчисление в целом [Електронний ресурс] / Г. Зейферт, В. Трельфалль. – Ижевск : Удмуртский университет, 2000. – 160 с. – Вых.ан. оригинала: Москва : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. – (Регулярная и хаотическая динамика ; Том 14)
211758
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения / Л.Я. Цлаф. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
211759
  Цлаф Л.Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения : Справ.руководство / Л.Я. Цлаф. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1970. – 191 с.
211760
  Андреева Е.А. Вариационное исчисление и методы оптимизации : учебное пособие для студентов математических специальностей и направлений подготовки ун-тов / Е.А. Андреева, В.М. Цирулева. – Москва : Высшая школа, 2006. – 584с. – ISBN 5-06-004746-6
211761
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление по Вейерштрасу / В.П. Ермаков. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 35 с. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1903, № 2
211762
  Ермаков В.П. Вариационное исчисление. Лекции / В.П. Ермаков. – 84с. – Кн.нап.:рос.м.стар.орф.Стеклограф.изд.
211763
  Казанцева К. Вариационное усвоение данных для оптимизации граничных условий в моделях океана / К. Казанцева, Е. Казанцев, М.А. Толстых // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 36-47 : рис. – Библиогр.: 57 назв. – ISSN 0130-2906
211764
  Розонэр Л .и. Вариационноые методы исследования качества системы автоматического управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розонэр Л .и.; АН СССР, ин-т автомат. и телемехан. – М., 1960. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
211765
  Айнола Л.Я. Вариационные задачи в нелинейной теории упругих оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Айнола Л.Я.; Акад. наук Эстон. ССР. Отд-ние техн. и физ.-мат. наук. – Таллин, 1957. – 7л. – Бібліогр.:с.7
211766
  Черноусько Ф.Л. Вариационные задачи механики и управления. / Ф.Л. Черноусько, Н.В. Баначук. – М, 1973. – 238с.
211767
  Поломошнова Р.С. Вариационные задачи на классах аналитических функций в круговом кольце : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Поломошнова Р.С.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по физ.-мат. наукам (математика и механика) при Томском г. – Томск, 1965. – 8л.
211768
  Морозов С.Ф. Вариационные задачи на многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Морозов С.Ф.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Секция физ.-мат. наук Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Горький, 1962. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
211769
  Багирова Н.Х. Вариационные задачи с малым параметром, вырождающиеся в пределе : Автореф... канд.физ-матнаук: / Багирова Н.Х.; Азерб. гос. ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 6л.
211770
  Асланов Э.Д. Вариационные задачи с учетом цены управления в гильбертовых пространствах и их применение к уравнениям в частных производных. : Автореф... наук: / Асланов Э.Д.; Аз. гос. пед. инс.им.В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 9л.
211771
  Гольдштейн Ю.Б. Вариационные задачи статики оптимальных стержневых систем. / Ю.Б. Гольдштейн, М.А. Соломещ. – Л., 1980. – 208с.
211772
  Байокки К. Вариационные и квазивариационные неравенства / К. Байокки, А. Капело. – Москва : Наука, 1988. – 448 с.
211773
  Петров А.Г. Вариационные методы в динамике несжимаемой жидкости / А.Г. Петров. – М, 1985. – 103с.
211774
  Гулд С. Вариационные методы в задачах о собственных значениях. Введение в метод промежуточных задач Ваинштеина / С. Гулд. – Москва : Мир, 1970. – 328 с.
211775
  Нечай Анна Анатольевна Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Нечай Анна Анатольевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 177л. – Бібліогр.:л.168-177
211776
  Нечай А.А. Вариационные методы в задачах оптимизации и управления нелинейным теплообменом в дисперсном слое : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.16 / Нечай А.А.; МВССО УССР, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
211777
  Иваненко В.И. Вариационные методы в задачах управления для систем с распределёнными параметрами / В.И. Иваненко, В.С. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 284 с.
211778
  Чеглоков Е.И. Вариационные методы в квантовой теории атомных систем. / Е.И. Чеглоков. – Томск : Томский ун-тет, 1983. – 124с.
211779
  Васильев А.Н. Вариационные методы в квантовой теории поля и статистической физике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Васильев А.Н.; ЛГУ. – Л, 1976. – 21л.
211780
  Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике / С.Г. Михлин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1970. – 512с.
211781
  Ректорис К. Вариационные методы в математической физике и технике : Пер. с англ. / К. Ректорис. – Москва : Мир, 1985. – 590 с.
211782
  Новоселов В.С. Вариационные методы в механике / В.С. Новоселов. – Ленинград, 1966. – 66с.
211783
  Мосолов П.П. Вариационные методы в механике сплошных сред : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 002 / Мосолов П.П.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
211784
  Вярьвильская Н О. Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Вярьвильская О.Н; МВиССО БССР, Белоруск. гос. ун-т. – Минск, 1978. – 148л.
211785
  Вярьвильская Ольга Николаевна Вариационные методы в некоторых задачах динамики вязкой жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Вярьвильская Ольга Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
211786
  Биргер И.А. Вариационные методы в строительной механике турбомашин / И.А. Биргер, 1959. – 28с.
211787
  Пратусевич Я.А. Вариационные методы в строительной механике. / Я.А. Пратусевич. – М.Л., 1948. – 400с.
211788
  Репалов Игорь Николаевич Вариационные методы в теории колебаний плазменных сгустков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Репалов Игорь Николаевич; Гос. ком-т СССР по нар. образованию. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1988. – 13л.
211789
  Михайлов Ю.А. Вариационные методы в теории нелинейного тепло- и массопереноса / Ю.А. Михайлов, Ю.Т. Глазунов. – Рига : Зинатне, 1985. – 190 с.
211790
  Абрамов Ю.Ш. Вариационные методы в теории операторных пучков / Ю.Ш. Абрамов. – Ленинград, 1983. – 178 с.
211791
  Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности : Пер. с англ. / К. Васидзу. – Москва : Мир, 1987. – 542 с.
211792
  Фоменко А.Т. Вариационные методы в топологии / А.Т. Фоменко. – М, 1982. – 343с.
211793
  Никольский В.В. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики / В.В. Никольский. – Москва, 1967. – 460с.
211794
  Бахтина Галина Петровна Вариационные методы и квадратичные дифференциалы в задачах о неналегающих областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Бахтина Галина Петровна; АН УССР Ин-т математики. – К., 1975. – 11л.
211795
  Лесин В.В. Вариационные методы и применение мультипликативных систем функций в некоторых прикладных задачах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.01 / Лесин Виктор Васильевич ; Москов. ин-т электронной техники. – Москва, 1979. – 16 с. – Библиогр.: 7 назв.
211796
  Перов А.И. Вариационные методы и теории нелинейных колебаний / А.И. Перов. – Воронеж, 1981. – 196с.
211797
  Марчук Ирина Михайловна Вариационные методы исследования некоторых задач механики упруго-пластического тела : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Марчук Ирина Михайловна; КГУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1982. – 146л. – Бібліогр.:л.135-146
211798
  Марчук И.М. Вариационные методы исследования некоторых краевых задач механики упруго-пластического тела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Марчук И.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
211799
  Димарченко О.С. Вариационные методы исследования нелинейных колебаний оболочечно-жидкостных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Димарченко О.С.; Ин-т механики АН УССР. – К, 1979. – 18л.
211800
  Вайнберг М.М. Вариационные методы исследования нелинейных операторов / М.М. Вайнберг. – Москва, 1956. – 344 с.
211801
  Цирлин А.М. Вариационные методы оптимизации управляемых объектов. / А.М. Цирлин. – М., 1976. – 448с.
211802
  Бердичевский В.Л. Вариационные методы построения моделей сплошных сред : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Бердичевский В.Л. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1970. – 8 с.
211803
  Махницкий Роман Николаевич Вариационные методы построения теорий и расчета анизотропных пластин с отверстиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Махницкий Роман Николаевич; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1981. – 17л.
211804
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Попова А.А. ; КГУ. – Киев, 1981. – 23 с.
211805
  Попова Анна Александровна Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Попова Анна Александровна; КГУ. – Киев, 1981. – 116л. – Бібліогр.:л.111-116
211806
  Попова А.А. Вариационные методы приближенного решения краевых задач математической физики с несимметричным оператором.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попова А.А.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
211807
  Дмитриев Ю.Ю. Вариационные методы расчета корреляционных эффектов и радиационных сдвигов уровней энергии многоэлектроных атомов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Дмитриев Ю.Ю.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
211808
  Гейвандов Л.Н. Вариационные методы расчета связи волноводов и резонаторов через систему отверстий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гейвандов Л.Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 30л.
211809
  Образцов И.Ф. Вариационные методы расчета тонкостенных авиационных пространственных конструкций. / И.Ф. Образцов. – М., 1966. – 392с.
211810
  Гутлянский В.Я. Вариационные методы решения задач об областях значения функционалов на некоторых классах аналитических функций : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гутлянский В.Я.; Объед.совет.по присужден.учен.степен.по физ-мат.наукам. – Томск, 1967. – 9л.
211811
  Левина Н.Н. Вариационные методы решения краевых задач электростатики : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.03 / Левина Н. Н.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
211812
  Юрьев М.С. Вариационные методы теории возмущений и их применение в теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Юрьев М.С.; ЛГУ. – Л., 1970. – 12л.
211813
  Петров Ю.П. Вариационные методы теории оптимального управления / Ю.П. Петров. – Л., 1977. – 280с.
211814
  Хлуднев Александр Михайлович Вариационные неравенства в упругости и пластичности : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хлуднев Александр Михайлович; АН УССР, Сибирское отд., ВЦ. – Новосибирск, 1984. – 26л.
211815
  Нгуен Ван Тхоа Вариационные принципы в локальной релятивистской электродинамике движущихся сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Нгуен Ван Тхоа; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 13л.
211816
   Вариационные принципы в математической и теоретической физике. – Москва, 1989. – 97с.
211817
  Демков Ю.Н. Вариационные принципы в теории столкновений : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Демков Ю. Н.; ЛГУ. – Л., 1954. – 8л.
211818
  Био Морис Вариационные принципы в теории теплообмена : Унифицированный анализ диссипативных явлений методом Лагранжа / Био Морис; Пер. с англ. В.Л. Колпащикова и Т.С. Кортневой; Под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Энергия, 1975. – 209 с.
211819
  Куликов Э.Л. Вариационные принципы для полых систем СВЧ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куликов Э.Л.; Саратовский ун-т. – Саратов, 1964. – 14л.
211820
  Рудаков В.С. Вариационные принципы для полюсов S-матрицы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудаков В.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1966. – 6л.
211821
  Ванько В.И. Вариационные принципы и задачи математической физики : учеб. пособие для студентов инженер. спец. / В.И. Ванько. – Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 190, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 188-190. – ISBN 978-5-7038-3372-8
211822
  Фридман А. Вариационные принципы и задачи со свободными границами / А. Фридман. – М., 1990. – 535с.
211823
  Ланцош К. Вариационные принципы механики / К. Ланцош; Пер. с англ. В.Ф. Гантмахера; Под ред. Л.С. Полака. – Москва : Мир, 1965. – 408 с.
211824
  Бердичевский В.Л. Вариационные принципы механики сплошной среды / В.Л. Бердичевский. – М, 1983. – 447с.
211825
  Полак Л.С. Вариационные принципы механики, их развитие и применение в физике / Л.С. Полак. – Москва : Физматлит, 1960. – 599 с.
211826
   Вариационные принципы механики. : Сборник статей / Под ред.Полака Л.С. – Москва : Физматлит, 1959. – 932с.
211827
  Абовский Н.П. Вариационные принципы теории упругости и теории оболочек / Н.П. Абовский [и др.] ; под ред. Н.П. Абовского. – Москва : Наука, 1978. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-284
211828
  Зубарев А.Л. Вариационные принципы типа принципа Швингера в квантовомеханической проблеме малого числа тел. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зубарев А.Л.;. – Дубна, 1981. – 20л.
211829
  Антонченко В.Я. Вариационные расчеты некоторых свойств ядерных систем : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.02. / Антонченко В.Я.;. – К, 1974. – 19л.
211830
  Жуков М.В. Вариационные расчеты энергии связи и размеров легких ядер / М.В. Жуков, В.Н. Максименко. – Киев, 1971. – 12с.
211831
  Рабинович Б.И. Вариационные режими полета крылатых летательных аппаратов / Б.И. Рабинович. – М., 1966. – 183с.
211832
  Венецкий И.Г. Вариационные ряды и их характеристики / И.Г. Венецкий. – Москва, 1970. – 159с.
211833
  Великославинский Д.А. Вариационный анализ эволюции магматических систем / Д.А. Великославинский, Э.Н. Елисеев, К.О. Кратц. – Ленинград : Наука, 1984. – 280с.
211834
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчивости распределенных колебательных процессов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; Днепропетровский ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Запорожье, 1980. – 123л. – Бібліогр.:л.113-123
211835
  Фоменко Александр Васильевич Вариационный метод в задачах управления и устойчисоти распределенных колебательных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Фоменко Александр Васильевич; КГУ. – К., 1981. – 20л.
211836
  Шехтер Р.С. Вариационный метод в инженерных расчетах / Р.С. Шехтер. – М., 1971. – 292с.
211837
  Эпштейн С. Вариационный метод в квантовой химии / С. Эпштейн. – М, 1977. – 362с.
211838
  Горлей П.Н. Вариационный метод в кинетической теории / П.Н. Горлей, В.А. Шендеровский; АН СССР, Ин-т физики. – Киев : Наук.думка, 1992. – 291с.
211839
  Лаврентьев М.А. Вариационный метод в краевых задачах для систем уравнений эллиптического типа / М.А. Лаврентьев. – М., 1962. – 136с.
211840
  Кашкаха Виктор Ефимович Вариационный метод исследования некоторых нелинейных задач со свободной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кашкаха Виктор Ефимович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.11
211841
  Колесников В.К. Вариационный метод приближенного решения задачи равновесия плазмы в токамаке и его использование / В.К. Колесников, В.Д. Хаит. – Москва, 1983. – 32с.
211842
  Цимринг Ш.Е. Вариационный метод расчета периодических волноводов : Автореф... канд. из. мат.наук: / Цимринг Ш. Е.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1959. – 10л.
211843
   Вариационный метод расчета электромагнитного поля и потерь в торцевых частях турбогенератора. – Киев, 1978
211844
  Кравчук А.С. Вариационный метод решения контактных задач : Автореф... д-ра физ.-хим.наук: 01.02.04 / Кравчук А.С.; МГУ. – М., 1980. – 28л.
211845
  Пахолков Г.А. и др. Вариационный метод синтеза сигналов и фильтров / Г.А. и др. Пахолков. – М., 1981. – 233с.
211846
  Нейман Ю.М. Вариационный метод физической геодезии / Ю.М. Нейман. – Москва : Недра, 1979. – 200 с.
211847
  Веселов В.В. Вариационный подход к задачам интерполяции физических полей / В.В. Веселов. – Москва, 1983. – 120с.
211848
  Томильчик Л.М. Вариационный принцип в электродинамике с двумя типами зарядов и модель релятивистской струны / Л.М. Томильчик. – Минск, 1979. – 73 с.
211849
  Срочко В.А. Вариационный принцип максимума и методы линеаризации в задачах оптимального управления / В.А. Срочко. – Иркутск, 1989. – 154с.
211850
  Абовский Н.П. Вариационный принцип теории упругости и теории оболочек : учеб. пособие / Н.П. Абовский, Н.П. Андреев ; МВ и ССО РСФСР, Краснояр. политехн. ин-т. – Красноярск, 1973. – 191 с.
211851
  Кротов В.Ф. Вариационный принцип упругого равновесия пространственно-временного континуума / В.Ф. Кротов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1987. – 111 с.
211852
  Зубарев А.Л. Вариационный прицип Швингера в квантовой механике / А.Л. Зубарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 144 с.
211853
  Стешенко А.И. Вариационный расчет границы области существования атомных ядер / А.И. Стешенко. – К., 1971. – 16с.
211854
  Королівський С.М. Вариационный ряд / С.М. Королівський. – К, 1967. – 22с.
211855
  Елисеев Э.Н. Вариационный физико-химический анализ процессов кристаллизации многокомпонентных систем. / Э.Н. Елисеев. – Л., 1971. – 128с.
211856
  Скобелкин В.И. Вариационые принципы в гидродинамике. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Скобелкин В.И.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1958. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
211857
  Чеботарев Н.П. Вариация стока и его факторов. / Н.П. Чеботарев. – Воронеж, 1949. – 102с.
211858
  Лисковец О.А. Вариацыонные методы решения неустойчивых задач / О.А. Лисковец. – Минск, 1981. – 343с.
211859
  Вакуленко О.В. Варизонна модель фотолюмінесценції поруватого кремнію / О.В. Вакуленко, С.В. Кондратенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 428-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Шар поруватого кремнію представлений як матеріал із змінною шириною забороненої зони. Запропонована модель фотолюмінесценції поруватого кремнію, за якою поглинання збуджувального випромінювання відбувається у широкозонній області варизонних систем, а ...
211860
  Яковлев Юрий Павлович Варизонные Ga1-xAlxAs:Si P-П-структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Яковлев Юрий Павлович; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 20л.
211861
  Пека Г.П. Варизонные полупроводники / Г.П. Пека, В.Ф. Коваленко, А.Н. Смоляр. – Київ : Вища школа, 1989. – 250с. – ISBN 5-383-00003-9
211862
   Вариконды в электронных импульсных схемах. – Москва, 1971. – 271 с.
211863
  Караченцев А.Я. Варисторы, основы технологии серийного производства : Автореф... канд. техн.наук: / Караченцев А. Я.;, 1969. – 17л.
211864
  Юдин В.В. Варисциды Северного Урала / В.В. Юдин. – Л, 1983. – 174с.
211865
  Чесноков Варисцийский геосинклинальный магматизм и образование континентальной земной коры Большого Кавказа / Чесноков, И.С. Красивская. – М, 1985. – 94с.
211866
  Чумак П. Варіабельність ознак адвентивних видів трипсів та їх інвазійна спроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного аналізу мінливості ознак трипсів Frankliniella occidentalis Pergande та Partenothrips dracaenae Heeger з різним ступенем інвазійної спроможності. Одним із факторів адаптації трипсів до нових умов існування є мінливість ...
211867
  Думка І.В. Варіабельність ритму серця у машиністів електропоїздів метрополітену / І.В. Думка, В.С. Ткачишин, Н.Ю. Ткачишина // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 33-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
211868
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.13 / Людмила Іванівна Кудій; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
211869
  Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кудій Л.І.; Черкаськ. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ, 2006. – 140с. – Бібліогр.: л.117-140
211870
   Варіабельність швидкості центральної обробки інформації у дітей молодшого дошкільного віку / Н. Філімонова, Т. Куценко, М. Макарчук, О. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 89-93. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В результаті проведеного дослідження було встановлено, що з метою оцінки психофізіологічних особливостей дітей молодшого дошкільного віку необхідно поводити обстеження як мінімум 3 рази, причому одночасно з найкращими для цієї дитини показниками ...
211871
  Крумов Б. Варіант №1 / Б. Крумов. – К, 1976. – 231с.
211872
  Ситченко А. Варіант аналізу повісті І.Франка "Захар Беркут" // Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 6. – С.31-33
211873
  Стеченко Д.М. Варіант внутріобласного економіко-географічного районування України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 7-14. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 0868-6965
211874
  Семенов Варіант принципу Девілля-Годфруа-Зізлера для векторної оптимізації / Семенов, Р.Я. Апостол, Т.А. Войтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для задач векторної оптимізації отримино новий варіант варіаційного принципу Девіляя-Годфруа-Зізлера та теорему про б-пористість множини некоректних задач. Ключові слова: категорія Бера, пористість, векторна оптимізація, варіаційний принцип. New ...
211875
  Курченко О.О. Варіант теореми Леві-Бакстера для гауссівського випадкового поля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-107. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Знайдена границя у середньому квадратичному та з ймовірністю одиниця [альфа]-варіації гауссівського випадкового поля для простих приростів та рівномірних розбиттів (0, 1)[верхній індекс m]. Розглянуто приклади випадкового поля Ченцова та гауссівського ...
211876
  Дереч В. Варіанти інверсних напівгруп скінченного рангу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 80-83. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Нехай S - інверсна напівгрупа, напіврешітка ідемпотентів якої має скінчену довжину. Для фіксованого елемента c визначимо на S операцію * c згідно правила х * с у = х с у, а множину S з операцією * c, яка є напівгрупою, позначимо через (S, * c). Для (S, ...
211877
  Крижна В. Варіанти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 110-115.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
211878
  Ткаченко Н.Д. Варіанти локативів та їх функції в тексті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Розглядаються формальні та семантичні варіанти прийменникових локативів, директиві, їх функції у створенні семантико-синтаксичної єдності літературного тексту.
211879
  Кониський О. Варіанти на декотрі Шевченкові твори / О. Кониський. – 8с.
211880
  Кониський О.Я. Варіанти на декотрі Шевченкові твори : [розвідка та урив. з поезій Т.Г. Шевченка] [початок] / подав Олександр Кониський. – Б. м. : б. в., 1900. – 16 с. – Окр. відб. з: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1900, т.33, кн. 1


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1900. - На тит. арк. та обкл. ...
211881
  Крупка Я. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємтсві // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-18 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
211882
  Харламова О.В. Варіанти організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 266-270. – ISSN 2222-4459
211883
  Балабайкіна Н. Варіанти розрахунку курсових різниць : зовнішньоекономічна діяльність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 35-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
211884
  Колодкевич Г.В. Варіанти тексту В. Стуса "В мені уже народжується Бог": естетика прозрінь // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 188-193. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена інтерпретації поезії В. Стуса "В мені уже народжується Бог", яка містить два закінчені, але практично різні варіанти тексту. Це спроба показати естетичний аспект містичного переживання божественного начала в поетичному тексті
211885
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 109-112. – ISBN 966-581-231-9
211886
  Гудманян А.Г. Варіанти українського передавання німецької графеми Е та її сполучень // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
211887
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 159-167
211888
  Воронова М. Варіанти фразеологізмів у журналістському творі // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 27-28
211889
   Варіантна оптимізація балансів паливно-енергетичних ресурсів / Репін, і.І., О.В. Мельник, І.В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 58-66
211890
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Дис. ...канд.філол.наук: Спец. 10.02.01- укр. мова / В.В.Коломийцева; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. – Додатки: л. 202-207. – Бібліогр.: л.182-201
211891
  Коломийцева В.В. Варіантна структура локативних синтаксем : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Коломийцева В.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
211892
  Вірченко Г.І. Варіантне геометричне моделювання технічних об"єктів методом поліпараметризації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Вірченко Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
211893
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка іменників у мовній спадщині Івана Огієнка та сучасні тенденції їхнього вживання // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 353-358. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
211894
  Юносова В.О. Варіантні форми знахідного відмінка однини іменників іі відміни у мові сучасної художньої літератури // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 328-330. – ISSN 2219-4290
211895
  Колібаба Л. Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця XX - початку XXI сторіч // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 86-96. – ISSN 1682-3540
211896
  Коць Т. Варіантність відмінкових форм іменників у мові преси початку XX ст. і становлення літературної норми // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 156-164. – ISSN 0201-419
211897
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівних форм наказового способу у староукраїнських пам"ятках // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 72-80. – Бібліогр.: с. 78-80; 45 поз.


  Система форм наказового способу дієслова в староукраїнській мові першої половини XVII ст. на матеріалі різножанрових пам"яток. In the article it is analized forms of the narrative mode of verb on the base ofdifferent style scripts of the Ancient ...
211898
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 249 л. – Бібліогр.: л. 187-249
211899
  Діденко Н.М. Варіантність дієслівної парадигми у староукраїнських пам"ятках першої половини XVII століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Діденко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
211900
  Лісова І.Г. Варіантність значень теперішнього часу в документах офіційно-ділового стилю (на матеріалі французької мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 66-68. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Робиться спроба проаналізувати різноманітні функції та відтінки значення present в офіційно-діловому стилі. Стандартизація й чіткість висловлювання дають змогу провести класифікацію значень present.
211901
  Козленко Т.В. Варіантність інтерфіксів у відносних прикметниках української мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 257-261. – ISSN 1729-360Х
211902
  Коць Т.А. Варіантність морфологічних форм іменника в прескрипціях і мовній практиці другої половини XX ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 0027-2833
211903
  Харченко С.В. Варіантність факультативних елементів семантико-синтаксичної структури речень // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 215, ч. 1. – С. 33-39. – (Серія "Філологічні науки")
211904
  Коляда М. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки фахівців з управління інформаційною безпекою // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 66-76. – ISSN 1682-2366
211905
  Холодняк Ю.В. Варіативне дискретне геометричне моделювання обводів на основі базисних трикутників по заданому закону зміни кривини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Холодняк Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
211906
  Кизенко В.І. Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі : посібник для вчителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В.І. Кизенко; АПН України; Ін-т педагогіки. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 133с. – ISBN 978-966-644-073-3
211907
  Гнатюк Л.П. Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 86-96. – ISSN 0027-2833
211908
  Стеблина-Рудякова Варіативні відношення у групах лексики на позначення інтелектуальних характеристик людини у "Систематичному словнику сербохорватської мови" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-117. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується аналіз варіативних відношень у групах синонімів тематичного словника сербської мови. В статье предлагается анализ вариативных отношений в группах синонимов тематического словаря сербского языка. The article is dedicated to ...
211909
  Сідельникова Л.П. Варіативні етюди пошуку альтернативи бюджетним ресурсам // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 238-248 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
211910
  Предко Д.Є. Варіативні моделі походження релігійних почуттів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 204-206
211911
  Ніколова О.О. Варіативні різновиди комічних псевдоморфних песонажів української драматургії першої пол. XIX ст. у контексті європейської традиції // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-102. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
211912
  Козленко І. Варіативність -ся-дієслів в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-41. – Бібліогр.: с. 41, Літ.: 16 п. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Звернено увагу на зв"язок компонентів фонемної структури основи з компонентами плану змісту. З"ясовано, що живі фонемні чергування, які послідовно й регулярно відбуваються у цілком визначених осново формах словозмінної парадигми дієслова, мають певне ...
211913
  Кукарцев О. Варіативність дефініювання терміна "імперія" у науковому дискурсі // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2015. – Вип. 27. – C. 28-32


  Досліджено смислові значення поняття "імперія" в сучасному науковому дискурсі, зокрема в теорії та методології політичної науки. Головна увага приділена аналізу змістовних ознак поняття "імперія", які існують у суспільних науках, а також існуючим ...
211914
  Воронова Н. Варіативність зв"язку етичного та естетичного: вплив на розвиток особистості // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 96-102. – ISSN 1728-9343
211915
  Попова Н.М. Варіативність інтенційного потенціалу мовних знаків у політичному дискурсі адресантів з різним соціальним статусом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 272-278. – ISBN 978-966-171-013-8
211916
  Мусатов С. Варіативність концептуального визначення особистості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 101-120. – ISSN 1810-2131
211917
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень віртуальної можливості (на матеріалі італійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 318-328
211918
  Охріменко В.І. Варіативність модальних значень внутрішньої можливості (на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 253-260


  Розглядаються дискурсивні характеристики модального значення деонтичної можливості, встановлюється типологія і варіативність модальних значень та механізмів розпредметнення в контексті у залежності від диспозиційної установки. Рассматриваются ...
211919
  Головко А.Я. Варіативність підходів до реалізації концепції соціального маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 184-191


  У статті узагальнена та проаналізована практика реалізації концепції соціального маркетингу в країнах Європи та США на прикладі провідних мультинаціональних компаній. Розкрито роль соціальних звітів як інноваційного інструменту соціального маркетингу ...
211920
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
211921
  Колодкевич Г.В. Варіативність поетичного мислення В. Стуса в культурно-духовному просторі XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колодкевич Галина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 188 л. – Додатки: л. 157-172. – Бібліогр.: л. 173-188
211922
  Плющ Н.П. Варіативність просодичних структур в українському офіційно-діловому мовленні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Робиться спроба аналізу різних типів офіційно-ділового стилю в українському мовленні. Основна увага приділяється дипломатичному різновиду. Функціональними тут виявляються стилістично-нейтральні варіанти просодичних реалізацій інтонаційно-комунікативних ...
211923
  Гнатюк М. Варіативність самовияву: науковий і художній текст Людмили Тарнашинської // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1 (589). – С. 117-123. – ISSN 0236-1477
211924
   Варіативність серцевого ритму у жінок в різні фази менструального циклу / В. Кравченко, Ю. Демченко, К. Максимович, Н. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-55. – (Біологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено особливості регуляції серцевого ритму молодих жінок в різні фази менструального циклу в стані спокою та під час розумового навантаження на основі аналізу спектральних та статистичних показників варіативності серцевого ритму. ...
211925
  Кремзикова С.Ю. Варіативність словотвірної семантики імен діяча у старофранцузький та сучасний французький періоди // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 96-99. – ISBN 966-581-373-0
211926
  Корягіна А.А. Варіативність стратегій при перекладі фразеологізмів (на матеріалі українських перекладів трагедії Шекспіра "Гамлет") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 292-298


  У статті досліджено перекладацькі стратегії Юрія Клена, Григорія Кочура, Леоніда Гребінки та Юрія Андруховича в українських перекладах п"єси "Гамлет" Вільяма Шекспіра, а також визначаються особливості перекладу фразеологізмів. В статье исследуются ...
211927
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
211928
  Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А. ; КНУТШ , Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 169л. – Бібліогр. : л.157-169
211929
  Богачевський П.С. Варіативність та інваріантність філософських засад та наукових інтерпретацій концепту віртуальності // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – C. 3-11


  В статті осмислюється сучасна науково-філософська інтерпретація феноме- ну віртуальності. Автор зосереджується на аналізі концепту віртуальності у двох його виявах: смисловому інваріанті, що утворює стрижень для функціонування концепту в різних ...
211930
  Денисюк Н.Р. Варіативність терміна "fiction" в українській терміносистемі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 209-213
211931
  Алєксєєва К.І. Варіативність топосів реалізації творчого мислення // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 91-93
211932
  Шарандаченко А.С. Варіативність тривалості передньоязикового та задньоязикового сонантів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 55-66. – ISSN 2075-4205
211933
  Коломієць Л. Варіативність у відтворенні поетичного мовлення Тараса Шевченка англійською мовою: від авторського до перекладацького дискурсу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 319-336


  Статтю присвячено змістовому та дискурсивному аналізу текстів двох народних пісень на слова Тараса Шевченка "Реве та стогне Дніпр широкий..." і "Думи мої, думи мої" в кількох перекладах англійською мовою з метою виявлення в окремому перекладі ...
211934
  Ніка О.І. Варіативність у формуванні моделі дієприслівникового звороту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 131-137. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  Аналізується проблема варіативності у використанні дієприслівникових конструкцій на матеріалі староукраїнських пам"яток XVI - XVII ст. Розглянуто план згортання їх неінформативних позицій у процесі функціонування, зміни в системі зв"язності окремого ...
211935
  Григораш В.С. Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 40-44
211936
  Івановська О. Варіативність як функціональна категорія фольклорного наративу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 110-115


  Статтю присвячено дослідженню фольклорного наративу, який має зміст «переповідання», передачі будь-якого фольклорного тексту, вербального й невербального, та його функціонального спрямування – варіативності, яка несе ознаки індивідуального й ...
211937
  Матійчак А.А. Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 99-116. – ISSN 2306-2908
211938
  Сумарук Ю.П. Варіації геомагнітного поля від магнітосферних та іоносферних джерел під час дуже великої бурі 20 - 21 листопада 2003 р. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 147-150 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0203-3100
211939
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – К, 1971. – 344с.
211940
  Фукс Л. Варіації для глухої струни / Л. Фукс. – 2-е вид. – К : Дніпро, 1980. – 355с.
211941
   Варіації еліптично поляризованого світла в волокні / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко, В.С. Шанойло. // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 343-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Проведено чисельний розрахунок полярізації хвилі в одномодовому волокні при врахуванні тензора нелінійної сприйнятливості 4-го рангу. Показано, що зміна поляризації світла проявляється в обертанні еліпса поляризації без деформації його форми. Цей ефект ...
211942
  Вишенський В.А. Варіації з одного приводу на дві різні теми // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 91-100. – ISSN 1029-4171
211943
  Мостова Л.Б. Варіації на Псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 103-108
211944
  Яннарас Х. Варіації на тему Пісні Пісень / Х. Яннарас; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Центр Європейсь. гуманіт досліджень; Пер. з грецької С.Говоруна; Христос Яннарая. – 2-е вид. – Київ - Львів : Дух і Літера; Свічадо, 2003. – 131с. – ISBN 966-7888-44-4; 966-561-315-4
211945
  Півненко Б. Варіації на... одній струні / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 лютого (№ 17). – С. 6-7


  Проекти з участю скрипальки Богдани Півненко викликають резонанс у шанувальників високого мистецтва.
211946
  Легка О. Варіації образу місяця в поезії Наталі Лівицької-Холодної // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 87-100. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
211947
  Русул О.В. Варіації розвитку прийдешнього інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
211948
  Сердюк М.Є. Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень : Автореф. дис. ... канд.технічних наук: смпец. 01.05.02 / Сердюк М.Є.; Національна металургійна академія України. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 9 назв
211949
  Калайда О.Ф. Варіаційне числення : Навч. посібник для студ. природничих ф-тів / О.Ф. Калайда; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 130с. – ISBN 966-594-117-8
211950
  Адамян В.М. Варіаційне числення : Навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей університетів / В.М. Адамян, М.Я. Сушко; МОН України; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 128с. – ISBN 966-318-340-3
211951
   Варіаційне числення та методи оптимізації : навчальний посібник / М.О., Перестюк, О.М. Станжицький, О.В. Капустян, Ю.В. Ловейкін ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-439-313-0
211952
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник / М.П. Моклячук. – Київ : Либідь, 1994. – 328 с.
211953
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі / М.П. Моклячук. – Київ : Експрес, 2003. – 380с. – ISBN 966-7652-15-7
211954
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ, 2004. – 384с. – ISBN 966-8725-01-8
211955
  Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Моклячук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 399 с. – ISBN 978-966-439-207-2
211956
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис. на здоб. наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Захарін С.Ф.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 123 л. – Бібліогр.: л. 114-123
211957
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.02 / Захарін С.Ф.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18с. – Бібліогр.:с.15
211958
  Захарін С.Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Захарін С.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
211959
  Захарін Сергій Феліксович Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв"язків лагранжевих систем : Дис... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Захарін Сергій Феліксович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 123л. – Бібліогр.:л.114-123
211960
  Лимарченко В.О. Варіаційний метод дослідження нелінійних задач динаміки трубопроводів з рідиною / В.О. Лимарченко, О.С. Лимарченко, О.П. Тімохін // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 224-239. – ISSN 1815-2910
211961
  Любашенко Вікторія Володимирівна Варіаційний метод розрахунку теплових і пружних властивостей простих кристалів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.07 / Любашенко В.В.; НАНУ. Ін-тут металофізики ім. Г.В.Курдюмова. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
211962
   Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації розподілу ліків в раковій пухлині / Д.А. Клюшин, Н.І. Ляшко, С.І. Ляшко, Г.Г. Дяченко, К.В. Шевченко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 68-73. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi запропоновано модель внутрiшньопухлинного переносу лiкiв iз точкових джерел, що є модифiкацiєю моделi Бакстера–Джейна, а також розроблено ефективний варiацiйний метод iдентификацiї потужностi точкових джерел лiкiв (мiкро-капсул), що дозволяє ...
211963
  Калайда О.Ф. Варіаційні задачі для суперпозиції функціоналів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 32-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Встановлено необхідні умови існування безумовного та умовного екстремумів функціоналів, що являють собою суперпозицію функціоналів, розглядуваних у класичному варіаційному численні.
211964
  Сурду М.М. Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імітансу = Variational methods of immittance measurement uncertainty improving / М.М. Сурду, З.Я. Монастирський ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 2015. – 385, [1] с. : іл., табл. – Рез., дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 373-385. – ISBN 978-966-02-7803-5
211965
  Д"яченко В.Є. Варіаційні принципи механіки / В.Є. Д"яченко. – К., 1950. – 32с.
211966
  П"ятницький Д.В. Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / П"ятницький Дмитро Валерійович ; НАН України ; Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
211967
  Даниленко В. Варіація на тему злочину й кари : Про літературну казку Василя Карп"юка "Паперушка" // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 144-147. – ISSN 0130-321Х
211968
  Шароварова С.В. Варіювання акцентних типів та їхніх акцентних структур слів англійської мови (на матеріалі британської вимовної норми) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 307-310. – ISSN 2219-4290
211969
  Смущинська І.В. Варіювання значенням слова як механізм дії авторської модальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 187-190. – ISBN 966-581-373-0
211970
  Артемова Л.В. Варіювання композаційних моделей іспанських аналітичних статей (на матеріалі "El Pais", "El Mundo" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – C. 24-28. – ISBN 978-966-171-165-4
211971
  Сивокозова Т. Варіювання просторової семантики конструкцій з прийменником до та іменниками в родовому відмінку в східнополіському говорі XVII-XVIII ст. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 4 (52). – С. 80-89. – ISSN 1682-3540
211972
  Козар Л. Варіювання текстів думи "Вдова і три сини" українськими кобзарями і лірниками ХІХ-ХХ століть // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 227-235


  У статті розглядаються опубліковані та рукописні варіанти текстів думи "Вдова і три сини". Також схарактеризовано дослідження соціально-побутових дум і, зокрема, думи про вдову
211973
  Добровольський Л.П. Варіянт пісні 18-го віку про земляні роботи / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – Київ : Дpук. І. Чоколова
1 сотня, 7 десяток. – 1912. – 20 с. : ноти. – В кн. також текст пісні


  На тит. стор. прим. № 85991 дарчий надпис: Володимирові Варламовичу на пам"ять про колишні етнографічні студії автора (Підпис)
211974
  Козлов И. Варка олифы, лаков, политуры и типографской краски. (Практическое руководство). / И. Козлов. – Одесса, 1918. – 44с.
211975
  Кавлашвили Владимир Николаевич Варлам Рухадзе. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кавлашвили Владимир Николаевич; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
211976
  Шаламов В.Т. Варлам Шаламов / В.Т. Шаламов. – Челябинск, 1990. – 93с.
211977
  Леонович В. Варламия-еретика отпели ангелы Руси... : поэзия // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-7. – ISSN 0012-6756
211978
  Кара С. Варламов / С. Кара. – Л., 1969. – 152с.
211979
  Ільїн В.В. Варна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 39-40. – ISBN 966-316-069-1
211980
   Варна.Путеводитель.. – София, 1960. – 87с.
211981
  Бриссоний Варнава Варнавы Бриссония, главнаго в Париже сенатора, о Персидском царстве. – Москва : В Университетской типографии у Н. Новикова
Ч. 3 : О военном деле Персидскаго государства / Перев. Сухопутн. Шляхет. Кадет. Корпуса учителем, капитанскаго ранга, Иваном Алексеевым ; Исп. и изд. братом его П. П. А. – 1781. – 238с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- видавн. марка, картон, шкіра
211982
  Шевченко Т.Г. Варнак / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 11с. : мал. і портр. – (Ілюстрована Шевченківська б-ка ; № 15)
211983
  Акулов И.И. Варнак / И.И. Акулов. – Свердловск, 1971. – 240с.
211984
  Бондарчук С. Варнак. Сценарій на тему віршу Т.Шевченка / С. Бондарчук. – 2-е. – Харків, 1925. – 53 с.
211985
  Ізюмська Т.О. Варовадження сучасних інноваційних методів навчання з метою підвищення ефективності викладання дисциплін "Основи здоров"я" і "Захист Вітчизни" в загальноосвітних навчальних закладах / Т.О. Ізюмська, Т.Д. Трушина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
211986
  Мартынов В.М. Варос Ашотович Шахмурадян / В.М. Мартынов. – Москва, 1984. – 31с.
211987
  Буравкін Г. Варта вірності / Г. Буравкін. – Київ, 1984. – 128 с.
211988
  Григорук М. Варта пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 3 квітня (№ 14). – С. 1, 7
211989
   Вартанов Григорій Іванович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 401-403. – ISBN 978-966-2726-03-9
211990
   Вартанов Григорій Іванович / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  Пішов з життя вчений, педагог, проф. Інституту журналістики Вартанов Григорій Іванович (1922-2013). Некролог.
211991
  Каушан І.В. Вартісна основа і механізм забезпечення стабільності грошової одиниці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Каушан І.В. ; Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАНУ". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
211992
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 377-381


  В статті аналізується ринковий підхід щодо визначення вартісної оцінки інноваційно-інвестиційної привабливості нерухомості, за умов зміни попиту на ринку нерухомості та феномену взаємодоповнюваності. The valuation of real estate property has becomes ...
211993
  Руденко В.П. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу України в сучасних умовах суспільного розвитку // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-27. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
211994
  Заплітна Т.В. Вартісна оцінка природного капіталу в ринковій економіці // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 20-23
211995
  Статєєва В. Вартісне надбання українського мовознавства: [Рецензія] // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України. Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2006. – Вип. 10. – С. 147-174. – ISBN 966-7400-79-4


  Струганець Л. Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття.- Тернопіль, 2002.- 351 с.
211996
  Бублик М. Вартісний аналіз об"єктів нерухомості з урахуванням техногенних факторів регіонального рівня // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 228-231. – ISSN 1993-0259
211997
  Кукоба В.П. Вартісний аналіз функцій управління при проектуванні систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 195-207 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
211998
  Гришова І.Ю. Вартісні важелі фінансового забезпечення переробних підприємств АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 102-107. – ISSN 2221-1055
211999
  Панчишин С.М. Вартісні відносини в умовах сучасного капітализму : (Питання теорії та методології) / С.М. Панчишин. – Львів, 1990. – 216с.
212000
  Рудь В.В. Вартісні економічні показники сільськогосподарського виробництва / В.В. Рудь. – К., 1964. – 103с.
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,