Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>
210001
  Голицын Н.Н. "Богдановы" / Кн. Н.Н. Голицын. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1908. – 18 с. – Отт. из "Летописи Ист.-родослов. о-ва в Москве", 1908, вып. 3
210002
  Швець-Тенета-Гурій "Боги прагнуть і я гину" : Інтерв"ю з донькою Бориса Тенети Таїті Швець-Тенетою-Гурій / Спілкувалася В. Дубініна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 8,9


  Інтерв"ю з донькою українського письменника Бориса Тенети Таїті Швець-Тенетою-Гурій про батька
210003
  Асанов Н.А. "Богиня победы" и другие современные повести / Н.А. Асанов. – Москва, 1967. – 511с.
210004
  Щеглова С.А. "Богогласник" : историко-литературное исследование / С.А. Щеглова. – Киев : Тип. Ун. Св. Владимира Акц. Общ. печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1918. – V, 347 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия. 1917
210005
  Довбищенко М. "Богогласник" як відображення духовного та релігійного життя українців Правобережної України та Волині другої половини XVIII ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 207-211


  На основі аналізу почаївського видання "Богогласник" 1790 року досліджується спадщина духовного та релігійного життя уніатів Волині та Првобережної України. Визначається вплив на розвиток унійної духовної та релігійної традиції XVIII ...
210006
  Базилевський В. "Богопосланий патрицій": труди і дні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 8). – С. 12-13


  "Повість про Миколу Зерова" Володимира Панченка.
210007
  Базилевський В. "Богопосланий патрицій": труди і дні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)


  Творча спадщина М. Зерова.
210008
  Александрович Володимир "Богородиця Пирогоща" - втрачена старокиївська реліквія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-53. – Бібліогр.: с. 49-53
210009
  Герасимчук В. "Божа вивірка" біля "Собору" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 20 квітня (№ 8). – С. 1,3


  До 100-річчя з дня народження Олеся Гончара.
210010
  Датешидзе Денис "Боже мой, как быстро..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
210011
  Сеник Л. "Божевілля" : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 49-57. – ISSN 08-68-4790-1
210012
  Байдацька С. "Божевільна" Юзефа Ігнація Крашевського: жанрово-стильова модель твору // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 126-131. – ISBN 978-966-2705-45-4


  Статтю присвячено романові Ю. І. Крашевського "Божевільна" (1880). Авторка досліджує генезу твору, систему образів, новаторство проблематики та український елемент роману. Artykul poswiecony jest powiesci J. I. Kraszewskiego "Szalona" (1880). ...
210013
  Кашкадамова Н. "Божейківна грає цілим своїм єством..." // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 1 (3). – С. 73-75. – ISSN 2224-0926


  "15 травня цього року виповнюється 115 років від дня народження видатної української п’яністки і педагога Володимири Божейко."
210014
  Алексєєнко О. "Божественна комедія" Данте // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 37-41


  "«Божественну комедію» було написано в 1307-1321 роках. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростає інтерес до людської особистості, до її земних радощів і сподівань. Поступово починає формуватися новий гуманістичний тип ...
210015
  Волошин Ігор "Божественна" поезія раннього періоду творчості Івана Франка : релігієзнавчий аналіз // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 192-195. – ISSN 1728-3671


  Поетична творчість І. Франка часів його юності : романтичне висвітлення Бога і релігії в поезії
210016
  Пукшанская И.П. "Божественная комедия" Данте Алигьери как начало ренессансного самосозидания человеческой души // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 120-127. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
210017
  Глазова М. "Божественная комедия" Данте в позии Мандельштама 1930-х годов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Спецвипуск № 3 : Койнонія: філософія Іншого та богослов"я спілкування. – С. 192-210. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 55). – ISSN 2306-6687
210018
  Харрисон Р. "Божественная комедия" и модерн: Дантов ад // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Спецвипуск № 3 : Койнонія: філософія Іншого та богослов"я спілкування. – С. 101-120. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 55). – ISSN 2306-6687
210019
  Ікбаль Т. "Божественний глагол до неї зринув" : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 141-144. – ISSN 0320 - 8370
210020
  Ікбаль Турія "Божественний глагол до неї зринув" : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 141-144. – ISSN 0320 - 8370
210021
  Бетко І. "Божественні пісні" Сковороди і "паренетікони" Франка: співвіднесення середньовічно-антропософської і ренесансно-гуманістичної концепцій людської особистості // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 63-71. – ISSN 0280-6336
210022
  Салига Т. "Божий ангел стер з лиця сльозу" (Сильвета Миколи Петренка у мозаїці його віршів) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 573-592. – ISBN 978-966-06-0747-7
210023
  Ричка В. "Божим велінням Данило звів город, на ймення Холм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 21


  На думку М. Грушевського, уродженця Холма, для короля Данила цей стольний град - "се була дитина його серця".
210024
  Ричка В. "Божим велінням, Данило звів город, на ймення Холм" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 20


  Грандіозний проект ороля Русі.
210025
  Сергійчук В.І. "Божище українських мас" // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 107-117. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 130-річчя від дня народження Симона Петлюри.
210026
  Донцов Д. "Божки" : з приводу нового роману В. Винниченка) // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2248-94-4
210027
  Жиленко І.Р. "Божою милістю талант" Аркадія Аверченка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 300-303. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
210028
  Титов М. "Бозон Хіггса", темна матерія, чорні діри / спілкувалася Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Розмова з представником Європейської організації з ядерних досліджень щодо інтеграції України до Європейського наукового та дослідницького простору за проектами CERN.
210029
   [Богдан Павлович Мацелюх (до 85-річчя від дня народження)] // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 5, september - october. – С. 120-123. – ISSN 0201-8462


  "...Мацелюх Богдан Павлович - відомиий український генетик-мікробіолог, завідувач відділу генетики мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, ...
210030
  Міривіліс С. [Богородиця Горгона : роман / Стратис Міривіліс. – 18-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 487 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0179-3
210031
  Епіскопопулос Н. [Божевільні оповідання / Ніколаос Епіскопопулос. – Афіни : Нефелі, 1989. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 32]). – ISBN 960-211-054-6
210032
  Уэльс Г. Бог-динамо / Г. Уэльс, 1925. – 19 с.
210033
  Козлов М.М. Бог-підліток Ярило в язичницькій свідомості східних слов’ян // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-26
210034
  Гельвеций К.А. Бог-Природа-Человек / К.А. Гельвеций. – Х, 1923. – 88с.
210035
  Козлов М.М. Бог–немовля Коляда в язичницькій свідомості східних слов’ян // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 214-219
210036
  Найдич М.Я. Богатство / М.Я. Найдич. – М., 1964. – 79с.
210037
  Беляев С. Богатство выбора. Премии российского олигарха достались целой плеяде физиков // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 14 декабря (№ 50)


  Две крупные награды в области фундаментальной физики присуждены фондом российского бизнесмена Юрия Мильнера. Лауреатами Специальной премии (Special Fundamental Physics Prize) размером в 3 миллиона долларов стали британский физик-теоретик, космолог и ...
210038
  Мотошов В.П. Богатство духа и дух богатства / В.П. Мотошов. – М, 1985. – 220с.
210039
  Ключенович И.М. Богатство духовного мира героя и принципы его изображния в современном белорусском романе. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Ключенович И.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1971. – 21л.
210040
  Седов В.И. Богатство и бедность / В.И. Седов. – М, 1983. – 254с.
210041
  Куклин В. Богатство и социальное развитие наций / В. Куклин, А. Сиренькая // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 42-57. – ISSN 2077-5105
210042
  Булаховська Ю.Л. Богатство і різноманітність форм літературних взаємин в сучасній слов"янській поезії / Ю.Л. Булаховська. – Кихв, 1968. – 32с.
210043
  Гончаренко Н.А. Богатство і соціальний капітал: взаємодія і протистояння суспільства і особи // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 140-142


  "... Дослідження мотивації людської поведінки особистості та визначення стратегії світогляду, ідеалів, ціннісних орієнтацій виступають спільною основою, як для особи, так і суспільства в цілому. Протистояння суспільства і особи є наслідком впливу ...
210044
  Виноградова Елена Богатство на бобах : глобальный механизм / Виноградова Елена, Уэйд Обри // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 78-86 : Фото
210045
  Сыдыков К. Богатство недр Киргизии и их использование / К. Сыдыков. – Фрунзе, 1969. – 80с.
210046
  Баратов Р.Б. Богатство недр Таджикистана - на службу Родине. / Р.Б. Баратов ; АН Таджик.ССР, Ин-т геологии. – Сталинабад : [б. и.], 1960. – 36 с. – (Научно-популярная библиотека ; вып. 46)
210047
  Стюарт Т. Богатство от ума / Т. Стюарт; Пер. с англ. В.А. Ноздриной. – Минск : Парадокс, 1998. – 352с. – (Поле чудес: бизнес). – ISBN 985-6092-77-9
210048
  Павлова Л.М. Богатство Родины -- твое богатство / Л.М. Павлова. – Махачкала, 1964. – 32с.
210049
  Герман А. Богатство старого Левченко / А. Герман. – Новосибирск, 1951. – 144с.
210050
  Залесская Л.И. Богатство стилей советской литературы / Л.И. Залесская. – М, 1983. – 64с.
210051
  Карелина Дарья Богатство, равенство, братство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 28-43 : фото
210052
  Ховач С. Богатые -- такие разные / С. Ховач. – Москва
1. – 1995. – 416с.
210053
  Ховач С. Богатые - такие разные / С. Ховач. – Москва
2. – 1995. – 468 с.
210054
  Рахманов В.П. Богатые железные руды коры выветривания Курской магнитной аномалии / В.П. Рахманов. – Москва : Из-во АН СССР, 1962. – с.
210055
  Арагон Л. Богатые кварталы : роман / Луи Арагон ; пер. с фр. Э. Триоле ; [предисл. Б. Песиса ; ил.: С. Пожарский]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 480 с. : ил.
210056
  Арагон Л. Богатые кварталы : роман / Луи Арагон ; пер. с фр. Э. Триоле ; [ил.: С. Пожарский]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 480 с. : ил.
210057
  Островский А.Н. Богатые невесты. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 84с.
210058
   Богатые судьбы. – Ташкент, 1962. – 312 с.
210059
  Лавникевич Д. Богатые тоже пашут. Почему Израиль поставляет картошку в Беларусь // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 1 жовтня (№ 40). – С. 15
210060
  Хугаев Г. Богатый дом. / Г. Хугаев. – М., 1989. – 444с.
210061
  Писемский А.Ф. Богатый жених / А.Ф. Писемский. – М., 1955. – 208с.
210062
  Писемский А.Ф. Богатый жених. / А.Ф. Писемский. – Черкесск, 1960. – 208с.
210063
  Киосаки Р.Т. Богатый Папа. Бедный Папа : чему богатые учат своих детей, касательно денег - и чему не учат своих детей бедный и средний класс! / Роберт Т. Киосаки и Шэрон Л. Лечтер. – [ Б. м. ] : [ б. и. ]. – 200 с.
210064
  Блейк Э. Богатый покровитель = Millionaire to the rescue : роман / Элли Блейк; пер. с англ. М. Дунаевой. – Москва : Радуга, 2008. – 144с. – (Любовный роман). – ISBN 978-5-05-006809-5
210065
  Гунько В.И. Богатым быть не вредно: Комедийно-фантастический роман. / В.И. Гунько. – Киев : Молодь, 1992. – 247 с.
210066
  Бажов П.П. Богатырева рукавица / П.П. Бажов. – Москва : Правда, 1946. – 63 с. – (Библиотека "Огонек" ; 32-33)
210067
  Жаров А.А. Богатыри / А.А. Жаров. – Москва, 1964. – 47с.
210068
  Берестов В.Д. Богатыри / В.Д. Берестов. – Москва : Детская литература, 1980. – 32 с.
210069
  Зульфукаров З. Богатыри Дагестана : докум.-худ. повести / З. Зульфукаров. – Махачкала, 1966. – 187 с.
210070
  Гринько А.И. Богатыри земли Воронежской : [очерки] / А.И. Гринько, Г.Ф. Улаев. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1965. – 607 с. : портр.
210071
   Богатыри и витязи Русской земли. – М, 1990. – 331с.
210072
  Казанцев А.П. Богатыри полей / А.П. Казанцев. – М., 1955. – 223с.
210073
   Богатыри России. – М, 1983. – 238с.
210074
  Притчин Г.И. Богатырская застава / Г.И. Притчин. – Сталинград, 1952. – 76с.
210075
  Санников З.М. Богатырская симфония / З.М. Санников. – Новосибирск, 1963. – 80с.
210076
  Подляшук П.И. Богатырская симфония / П.И. Подляшук. – М, 1977. – 254с.
210077
  Подляшук П.И. Богатырская симфония / П.И. Подляшук. – М, 1984. – 270с.
210078
  Санников З.М. Богатырская симфония. / З.М. Санников. – Новосибирск, 1963. – 80с.
210079
  Перевалов Н. Богатырская хватка / Н. Перевалов. – М, 1944. – 32с.
210080
  Петров В.К. Богатырские забавы / В.К. Петров. – М., 1992. – 122с.
210081
  Богданова Светлана Богатырские забавы во Владимирской области : Забавы для настоящих богатырей. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 60 : Фото
210082
  Алексеев С.П. Богатырские фамилии / С.П. Алексеев. – Москва, 1991. – 574с.
210083
  Панферов Ф.И. Богатырский размах. (Очерки об успехах коммунистич. строительства). / Ф.И. Панферов. – Москва, 1956. – 55с.
210084
   Богатырский фриз из дома Бажанова в Петербурге : переписка архитектора Павла Алешина с Николаем и Борисом Рерихами / авт.-сост. Елена Мокроусова ; [отв. ред. Е. Петренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – 23, [1] с., [6] л. ил. : ил. – Сер. основана в 2007 г. – Библиогр.: с. 20-22 и в подстроч. примеч. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" / редкол.: М. Линник [и др.] ; вып. 13). – ISBN 978-966-927-120-4
210085
  Геттуев М.И. Богатырское зерно : поэма / Максим Геттуев ; пер. с балкар. Я.Серпина. – Нальчик : Эльбрус, 1972. – 65 с.
210086
  Зорин Э.П. Богатырское поле / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1976. – 464с.
210087
  Зорин Э.П. Богатырское поле / Э.П. Зорин. – Москва, 1982. – 463с.
210088
  Жуков Д.А. Богатырское сердце / Д.А. Жуков. – Москва : Советский писатель, 1985. – 480с.
210089
  Хохлов Н.П. Богатырь Девятой / Н.П. Хохлов. – Москва, 1975. – 64с.
210090
  Заболотский П.А. Богатырь народного духа (памяти Л.Н. Толстого) : [речь, произнесенная 14 ноября 1910 г. в посвященном памяти Л. Н. Толстого заседании Нежинского историко-филологического общества при Институте князя Безбородко] / П.А. Заболотский // Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе : речь : [Произнесено на чествовании памяти Гоголя, устроен. 20 марта 1909 г. Харьк. ун-том, Харьк. гор. думой и Ист.-филол.. о-вом при Харьк. ун-те] / А.П. Кадлубовский. – Нежин, 1911. – 11 с.
210091
  Пстунова А.М. Богатырь русского искусства / А.М. Пстунова. – М, 1991. – 175с.
210092
   Богач Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 37. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
210093
   Богач Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 18-19. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
210094
   Богач Петро Григорович (1918-1981) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 38-39. – ISBN 978-966-439-754-1
210095
   Богач Петро Григорович (1918-1981) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 45-46. – ISBN 978-966-933-054-3
210096
  Шоу И. Богач, бедняк / И. Шоу. – Магадан, 1987. – 472 с.
210097
  Шоу И. Богач, бедняк; Нищий, вор / И. Шоу. – Москва, 1986. – 781 с.
210098
  Ландберг Ф. Богачи и сверхбогачи / Ф. Ландберг. – М., 1971. – 684с.
210099
  Ільницький М.М. Богдан-Ігор Антонич : нарис життя і творчості / Микола Ільницький. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 207 с. – (Час і доля)
210100
  Слюсар А. Богдан-Ігор Антонич : Нестандартні форми контролю знань учнів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 19-22. – ISSN 0130-5263
210101
  Чупринін О. Богдан-Ігор Антонич // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 39


  У жовтні відзначаються роковини з дня народження українського поета, перекладача, літературознавця Богдана-Ігоря Антонича, який привніс в національну літературу тонкий присмак інтелектуалізму, язичницького колориту, Європейської модерності
210102
  Дмитрів І. Богдан-Ігор Антонич і Василь Стус: дотичності християнського мислення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 50-54. – ISSN 2308-4634
210103
  Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич і Казимєж Вєжинський: філософія бронзових м"язів // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 109-123
210104
  Сливинський О. Богдан-Ігор Антонич і польські поети-модерністи: літературний діалог у контексті епохи


  Стаття присвячена зв"язкам Богдан-Ігор Антонича з польськими поетами першої половини ХХ ст. - у площині безпосередніх контактів та співпраці, у царині критичної рецепції й на рівні суто інтертекстуального діалогу. У полі уваги автора - співпраця ...
210105
  Танасійчук М. Богдан-Ігор Антонич писав вірші одразу після сну // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 77). – С. 20


  "Будучи в університеті, говорив якось "дивно" по-українськи. Так, що ми, дівчата, навіть подекуди бокували зразу від нього. Вважали за поляка, що робиться "приємним" для нас, українок", - писала у рецензії на збірку "Три перстені" Богдана-Ігоря ...
210106
  Кульчицька Т. Богдан-Ігор Антонич у критиці 30-х років // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 83-90
210107
  Кирильчук О. Богдан-Ігор Антонич у радянському літературознавстві: рецептивні моделі Степана Трофимчука та Дмитра Павличка // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 54-61.
210108
  Рудяченко О. Богдан-Ігор Антонич. Коли дім - за зорями // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 15


  "Майже 80 років тому, на 28-му році життя — а саме 6 липня 1937 року — у львівській лікарні помер талановитий поет Богдан-Ігор Антонич. Землю вкрили сутінки — наче хто жалобну хустку накинув. Поховали поета у Львові на Янівському цвинтарі, поле № 4. ...
210109
  Фольварочний В. Богдан : Драма на дві дії // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 57-127. – ISSN 0131-2685
210110
  Преловська І.М. Богдан Біцюрків (1925 - 1998) - дослідник історії Української Автокефальної Православної Церкви // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 587-593. – ISBN 966-628-014-0
210111
  Лучук О. Богдан Бойчук і антологія "Сто років юності" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-60. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817
210112
  Грабовський С. Богдан Гаврилишин: порядок денний на XXI століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 45-50. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена основним ідеям і концептуальним розробкам значного вченого та громадського діяча Богдана Гаврилишина (1926-2016). Він був одним із найбільш знаних у світі представників повоєнної української діаспори. Гаврилишин являв собою класичний ...
210113
  Галата С Богдан Гаврилишин: Починайте з великих мрій! // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Зустріч студентів та викладачів Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка з економістом, меценатом, дійсним членом Римського клубу Богданом Гаврилишиним.
210114
  Шевчук В. Богдан Горинь (нар. 1936) // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про митців і вчених / В.О. Шевчук. – Київ : Либідь, 2016. – С. 365-379. – ISBN 978-966-06-0729-3
210115
  Григорчук М. Богдан Горинь про феномен Святослава Гординського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 20 грудня (№ 49/50). – С. 8-9
210116
  Зедгинидзе Г.Э. Богдан Гурджицкий на дипломатческом поприще. / Г.Э. Зедгинидзе. – Тбилиси, 1983. – 196с.
210117
  Любка А. Богдан Жолдак. Під зіркою Лукаша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 8 листопада (№ 41)
210118
  Жежера В. Богдан Жолдак. Під зіркою Лукаша // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 39
210119
  Яровий О. Богдан Жолдак: "Я пишу навіть літерами, яких немає в українській абетці!.." : інтерв"ю // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. В 1, В 8


  "Я прожив цікаве життя: для "звільнення свідомості" я ніколи не пив, не курив, не вживав наркотики. Мені дуже хотілося, щоб фантазія не зупинялася, - ділиться секретами власного творчого цеху сучасний укр. літератор Богдан Жолдак. - Ви знаєте, що таке ...
210120
  Зек Б.М. Богдан Заброварний - дослідник історії Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 211-215
210121
  Домбровська Є. Богдан Заклинський і учительський видавничий процес у Галичині 20–30-х рр. ХХ ст. = (із матеріалів родинного архівного фонду Заклинських у відділі рукописів Львівської наук. бібліотеки ім.В.Стефаника НАН України) : (із матеріалів родинного архівного фонду Заклинських у відділі рукописів Львівської наук. бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 184-198. – ISSN 1591-6223
210122
  Коляда І. Богдан і Варвара Ханенки: історія кохання, в якому мистецтво було понад усе (науково-популярний нарис) / І. Коляда, А. Іщенко // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12, листопад - грудень. – С. 10-21
210123
  Коляда І. Богдан і Варвара Ханенки: кохання, що слугувало мистецтву / І. Коляда, А. Іщенко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (222), березень - квітень 2020. – С. 34-41
210124
  Маланюк Є. Богдан І. Антонич // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 372-373. – ISBN 978-966-2248-94-4
210125
   Богдан Іванович Андрусишин : біобібліогр. покажчик : до 60-річчя від дня народж. і 45-річчя наук.-пед. діяльності / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т політології та права, Наук. б-ка ; [упоряд.: Н.І. Тарасова, Т.М. Галенко ; наук. ред. Л.В. Савенкова]. – [2-ге вид., допов.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – 240, [1] с. : іл., портр., фот. – Імен. покажч.: с. 228-230. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Вчені НПУ ім. М.П. Драгоманова")


  В пр. № 1704918 напис: Хай мудре слово Матвія Шестопала наповнює Думку і Душу! 28.04.2016 р. Підпис.
210126
   Богдан Іванович Сушинський : каталог видань 1972-2012 / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Л.М. Бур"ян. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 86 с. – Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 30)
210127
   Богдан Іванович Сушинський : каталог видань 1972 - травень 2016 / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ; упоряд.: Л.М. Бур"ян, М.Л. Десенко. – Вид. 2-ге, розшир. і допов. – Одеса : Астопринт, 2016. – 101, [3] с. : портр. – До 70-річчя від дня народження. - Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 38). – ISBN 978-966-927-152-5
210128
   Богдан Ігор Антонич : покажч. друков. матеріалів та автографів: до 80-річчя з дня народження. – Львів, 1989. – 138 с.
210129
  Бреус О. Богдан Кістяківський - український соціолог, філософ, правознавець // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 2-3
210130
  Депенчук Л. Богдан Кістяківський / Л. Депенчук. – Київ, 1995. – 175 с.
210131
  Альчук М. Богдан Кістяківський і сучасність: методологія права // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали Першого всеукр. круглого столу (м. Львів, 16-17 верес. 2005 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; Акад. прав. наук України, Львів. лаб. прав людини і громадянина НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Львів : Край, 2006. – С. 7-14. – ISBN 966-547-233-X
210132
  Стецюк П. Богдан Кістяківський про конституцію, конституційну державу та конституціоналізм // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 2 (32). – С. 97-104
210133
  Альчук М.П. Богдан Кістяківський про реальність об"єктивного права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 73-78. – ISSN 1818-992Х
210134
  Бурлачук В. Богдан Кістяківський та його проект створення наукової соціології / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко // Біля витоків соціологічної думки в Україні / В. Бурлачук, М. Молчанов, В. Степаненко. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 1995. – С. 78-101. – ISBN 5-7702-1197-0
210135
  Смординський В. Богдан Кістяківський та його філософія права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 387-389. – ISSN 0132-1331


  Визначаються філософські основи та методологічні підходи Б. Кістяківського до дослідження політико-правових явищ.
210136
  Альчук М.П. Богдан Кістяківський. На захист права : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 207-211. – ISSN 1818-992Х
210137
  Кралюк П. Богдан Кістяківський: від "легального марксизму" до "наукового ідеалізму" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 502-506. – ISBN 978-966-2254-74-7
210138
  Кралюк П.М. Богдан Кістяківський: від "легального марксизму" до "наукового ідеалізму" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 502-506. – ISBN 978-966-373-777-5
210139
  Кліх Б. Богдан Кліхт: "Безпека Польщі неможлива без демократії та безпеки України" / спілкувалася Ольга Ворожбит // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 37 (669), 11-17.09.2020. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
210140
  Инджикян О.Г. Богдан Кнунянц (1878-1911) / О.Г. Инджикян. – Ереван, 1961. – 255с.
210141
   Богдан Козак, заньківчанин / [упоряд.: М. Гарбузюк]. – Львів : [Львів. нац. акад. укр. драм. театр ім. М. Заньковецької], 2010. – 171, [1] с. : фотогр. – ISBN 978-966-8955-29-7
210142
   Богдан Лепкий - амбасадор української культури в Польщі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
210143
  Погребенник Ф. Богдан Лепкий - визначний письменник-просвітянин // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 141-143. – ISBN 966-7551-00-8
210144
  Полєк В. Богдан Лепкий - дослідник творчості В. Стефаника // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 221-233
210145
  Геник-Березовський Богдан Лепкий - професор університету // Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ. – Торонто, 1952. – Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – С. 50-51
210146
  Гнатюк М. Богдан Лепкий - син золотого Поділля // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 44-48. – ISSN 0130-5263
210147
  Олефір В. Богдан Лепкий - український лицар пера та пензля : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 332- 335
210148
  Погребенник Ф. Богдан Лепкий / Ф. Погребенник. – Київ : Знання, 1993. – 64с. – ISBN 5-7770-0826-7
210149
  Степула Н. Богдан Лепкий // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 283-284. – ISBN 966-7379-16-7
210150
  Зимомря М. Богдан Лепкий в оцінках Анни-Шарлотти Вуцкі: дискурс інтерпретації // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті подано характеристику перекладацького доробку Анни-Шарлотти Вуцкі загалом та її маловідомої дослідницької статті "Богдан Лепкий у німецькій літературі". The article deals with the translation heritage of Ann-Charlotte Wutzki in general, ...
210151
  Дубенчук М. Богдан Лепкий і Польща // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 174-179
210152
  Федорук О. Богдан Лепкий і поступ національної мистецької школи // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 118-126. – ISBN 966-8613-25-2
210153
  Гавдида Н. Богдан Лепкий та Микола Івасюк: творчі взаємини мистців // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С. 44-57. – ISSN 0042-9422
210154
  Білик Н. Богдан Лепкий як ідейний натхненник українського народу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 52-58 : Фото. – ISSN 1810-2131
210155
  Сивіцький М.К. Богдан Лепкий:Життя і творчість / М.К. Сивіцький. – К, 1993. – 365с.
210156
  Білик К.А. Богдан Маленький: друг, науковець, викладач, світла людина // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65
210157
  Панченко О. Богдан Маців: "Звик волю шанувати..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 12


  Про одного з яскравих представників львівської братії міжвоєнної доби.
210158
  Гримич М. Богдан Медвідський - дослідник українсько-канадського фольклору // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 134-135
210159
  Палинський В. Богдан Мельничук: дорогою життя // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 17
210160
  Ковальчук В.В. Богдан Ніколін (1931-1994) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 221-225.. – ISBN 978-966-194-005-4
210161
  Шаповал Ю.І. Богдан Осадчук як речник цивілізаційного діалогу // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 514-549. – ISBN 978-966-02-9194-2
210162
  Шаповал Ю. Богдан Осадчук: "Мене називають "отаманом", що керується винятково власною думкою та власним пером" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 146-174. – ISSN 0130-5247


  Розглядається життя та діяльність журналіста й дослідника Богдана Осадчука, його значущість для зміцнення польсько-українських відносин у 1950 - 2000-х рр., його співпраця з Є. Гедройцем.
210163
  Борисенко В. Богдан Певний - світоч українознавства : До 80-річчя з дня народження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 97-99
210164
  Комерзан А.Ф. Богдан Петричейку Хашдеу / А.Ф. Комерзан. – Кишинев, 1989. – 128с.
210165
  Замлинський В. Богдан Ружинський // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 193-199. – ISBN 5-319-01062-1
210166
  Журавльов Д.В. Богдан Ружинський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 71-74. – ISBN 978-966-14-1182-0
210167
   Богдан Сегін - лауреат Премії імені Б.М. Лятошинського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 січня (№ 11). – С. 6


  Богдан Сегін - український композитор, менеджер музичних проектів.
210168
  Зубко Л. Богдан Сойка - творчий шлях митця // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 6 (102), листопад - грудень. – С. 1040-1045. – ISSN 1028-5091
210169
  Поліщук Т. Богдан ступка повертається... віртуально // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 11


  У роковини смерті видатного актора, відбудеться перша репетиція "Гамлета" - вистави-нездійсненої мрії майстра.
210170
  Вознюк В. Богдан Ступка у пелюстках споминів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 16-17
210171
  Вознюк В. Богдан Ступка у пелюстках споминів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 16-17
210172
  Балабан О. Богдан Ступка. Одиночный марафонец // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2003. – № 10. – С. 122-126.
210173
  Тримбач С. Богдан Ступка... Життя без протоколу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)
210174
  Мельниченко В. Богдан Ступка: "Тев"є-Тевель має Бога в серці" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 10-11


  До 30-річчя прем"єри вистави "Тев"є - Тевель".
210175
  Мельниченко В.Ю. Богдан Ступка: обличчям до історії / Володимир Мельниченко ; [ред. А. Овсянникова]. – Москва : Домашняя библиотека, 2013. – 414, [2] с., [8] арк. фотоіл. : портр. – ISBN 978-5-905978-67-8
210176
  Голобуцкий В. Богдан Хмельницкий - великий сын украинского народа / В. Голобуцкий. – Москва : Военное Мин.Обороны Союза ССР, 1954. – 52 с.
210177
  Голобуцкий В. Богдан Хмельницкий - великий сын украинского народа / В. Голобуцкий. – Киев : Политической литературы УССР, 1954. – 104 с.
210178
  Голобуцкий В.А. Богдан Хмельницкий - великий сын украинского народа / В.А. Голобуцкий. – Киев : Политической литературы УССР, 1954. – 54 с.
210179
  Марченко Т.М. Богдан Хмельницкий - герой-харизмат в художественных произведениях русских романтиков // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 27-34
210180
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий / Сочинение Николая Костомарова. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца Д.Е. Кожанчикова
Т. 1. – 1859. – XIX, 459 с.
210181
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий / Сочинение Николая Костомарова. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопродавца Д.Е. Кожанчикова
Т. 2. – 1859. – IX, 550 с.
210182
  Радич В.А. Богдан Хмельницкий : исторический очерк / [соч.] В. Радича ; ред. Ц. Голяховский. – [Санкт-Петербург] : Ред.-изд. Э. Мотвид ; [Тип. Т-ва "Труд"], 1902. – 148 с. – (Всходы ; 15 апрель 1902, № 8.)


  Содержание: Дедушка; Ссылка; Святой отец; Погром Крыма; По синим волнам; Палий и Палииха; У гетмана
210183
  Осипов К. Богдан Хмельницкий / К. Осипов. – Москва, 1939. – 416 с.
210184
   Богдан Хмельницкий. – М, 1940. – 48с.
210185
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Ист. трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь
Т. 2 : Буря. – 1963. – 607 с.
210186
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : историческая трилогия / М. Старицкий. – Киев : Дніпро
Т. 3 : У пристани. – 1963. – 644 с. : ил.
210187
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 1. – 1964. – 722 с.
210188
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 2. – 1965. – 629 с.
210189
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : Трилогия / М.П. Старицкий. – Киев : Дніпро
Ч. 3. – 1965. – 658 с.
210190
  Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 1 : Перед бурей. – 1987. – 648 с.
210191
  Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 2 : Буря. – 1987. – 571с.
210192
  Старицкий М. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 3 : У пристани. – 1987. – 606 с.
210193
  Замлинский В.А. Богдан Хмельницкий / В.А. Замлинский. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 334 с. – (Жизнь замечат. людей = Сер. биогр. ; Вип. 9 ; 698)
210194
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий : трилогия / Михайло Старицкий. – Киев : Дніпро
Кн. 1. – 1991. – 645 с.
210195
  Старицкий М.П. Богдан Хмельницкий / М.П. Старицкий. – Київ : Дніпро
3. – 1991. – 623 с.
210196
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий / Н.И. Костомаров. – Москва, 1994. – 768с.
210197
  Рогова О.И. Богдан Хмельницкий : ист. повесть / О.И. Рогова. – Киев, 1995. – 345 с.
210198
  Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий : В 3-х томах / Н.И. Костомаров. – Подарочное издание. – Киев : Радуга, 2004. – 664с. – Подарочный компл. из 2 кн. - На контейнере: 1654-2004. 350 лет Переяславской Раде. – (История Украины в исторических исследованиях, документах и воспоминаниях современников). – ISBN 966-8325-18-4


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
210199
  Вишневская С. Богдан Хмельницкий играл на бандуре и очень любил кофе // Факты и комментарии. – Киев, 2020. – 24-30 декабря (№ 51). – С. 31


  Ровно 425 лет назад родился легендарный гетман, возглавивший украинское национально-освободительное движение 1648-1657 годов. Он уважал образованных людей, любил с ними беседовать, оказывал поддержку Киевской академии. Судя по письмам и универсалам, ...
210200
  Крип"якевич І.П. Богдан Хмельницький -- поборник возз"єднання України з Росією / І.П. Крип"якевич. – Львів, 1953. – 24с.
210201
  Голобуцький В.О. Богдан Хмельницький - великий син українського народу / В.О. Голобуцький. – Київ, 1953. – 48с.
210202
  Голобуцький В.О. Богдан Хмельницький - великий син українського народу / В.О. Голобуцький. – К., 1954. – 99с.
210203
  Юсковець Ю. Богдан Хмельницький - роль особи в історії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 136-140. – ISBN 978-966-171-795-3
210204
  Старицький М.П. Богдан Хмельницький : Істоpична дpама на 5 дій / Михайло Старицький. – вид. 2-е. – Київ : Вид. Т-ва "Час" ; Дpук. Т-ва "Час", 1918. – 112 с. – (([Сеpія дpаматична ; № 75])
210205
  Старицький М.П. Богдан Хмельницький : Істор. роман / М.П. Старицький. – Харків; Київ. – (Б-ка істор. повісті та роману)
Перед бурею. – 1930. – 352 с.
210206
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : Історична трагедія на 4 дії, 8 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : Вид-во театру ім. Ів. Франка, 1939. – 48с.
210207
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : Перша частина трилогії / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1939. – 120 с. – (Шкільна б-ка)
210208
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький / О.Є. Корнійчук. – Львів : Радянський письменник
Ч. 1-а. – 1939. – 160 с.
210209
  Петровський М.Н. Богдан Хмельницький / М.Н. Петровський. – Саратов, 1942. – 16с.
210210
  Петровский Н.Н. Богдан Хмельницький / Н.Н. Петровский. – Москва, 1944. – 59 с.
210211
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : П"єса на 5 дій / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1953. – 100 с.
210212
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : П"єса на 5 дій / О.Є. Корнійчук. – Київ : Мистецтво, 1954. – 76 с. – (300 років возз"єднання України з Росією)
210213
  Крип"якевич І.П. Богдан Хмельницький / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1954. – 536 с.
210214
  Іваненко О.Д. Богдан Хмельницький / О.Д. Іваненко. – Київ : Молодь, 1954. – 52 с.
210215
  Старицький М.П. Богдан Хмельницький / М.П. Старицький. – Київ
1. – 1963. – 708с.
210216
  Корнійчук О.Є. Богдан Хмельницький : П"єса на 5 дій / О.Є. Корнійчук. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 125 с.
210217
  Крип"якевич І.П. Богдан Хмельницький / І.П. Крип"якевич. – 2-е вид., виправ. і доп. – Львів : Світ, 1990. – 408с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-11-000889-2
210218
  Костомаров М.І. Богдан Хмельницький : Історичний нарис / М.І. Костомаров. – Київ : Веселка, 1992. – 91с.
210219
  Смолій В.А. Богдан Хмельницький : Соціально- політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – 2-ге видання, доповнене, перероблене. – Київ : Либідь, 1993. – 487с.
210220
  Замлинський В. Богдан Хмельницький // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 294-300. – ISBN 5-319-01062-1
210221
  Смолій В.А. Богдан Хмельницький : Хроніка життя та діяльності / В.А. Смолій, В.С. Степанков; АНУ; Інститут історії України. – Київ : Наукова думка, 1994. – 260с. – ISBN 5-12-004032-2
210222
  Смолій В.А. Богдан Хмельницький : Соціально-політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – 2-ге вид., доп., перероб. – Київ : Либідь, 1995. – 624 с. – ISBN 5325007211
210223
  Смолій Валерій Богдан Хмельницький / Смолій Валерій, Степанков Валерій. – Київ : Альтернативи, 2003. – 400с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-76-0
210224
  Меріме П. Богдан Хмельницький : Роман, історичний нарис, новели / Проспер Меріме; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з франц. – Харків : Фоліо, 2004. – 511с. – Шифр.дубл.809тМері(доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2526-6
210225
  Огієнко І. Богдан Хмельницький / І. Огієнко; Упор. автор передмови і коментарів: М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с. – ISBN 966-7821-22-6
210226
  Огієнко І. Богдан Хмельницький / І. Огієнко; Упоряд., авт. передмови М.Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – 448 с. – (Видавничий проект Фундації ім. Митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття" ; Серія 1 : Рукописна спадщина. Т.4). – ISBN 966-7821-23-4
210227
  Костомаров М.І. Богдан Хмельницький : Історична монографія / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 843с. – ISBN 966-511-360-7
210228
  Брехуненко В. Богдан Хмельницький / Віктор Брехуненко. – Київ, 2007. – 72с. – Проект "Про Україну з гонором і гумором". – (Великі українці). – ISBN 978-966-02-4443-6
210229
  Вечерський В. Богдан Хмельницький // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 48-51
210230
  Коляда І.А. Богдан Хмельницький / І. Коляда. – Харків : Фоліо, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – Бібліогр.: с. 119-120. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5082-3
210231
   Богдан Хмельницький // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 66-71. – ISBN 978-966-8137-97-6
210232
  Чухліб Т. Богдан Хмельницький (1595-1657) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 24-35
210233
   Богдан Хмельницький (1595-1657) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал / голов. ред. М.І. Халимоненко. – Київ, 2020. – № 2, календар : Гетьмани України. – С. 5-6. – ISSN 1814-5078
210234
  Перевальська М.А. Богдан Хмельницький в образотворчому мистецтві // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 66-70
210235
  Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини 17 століття / І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет. – ISBN 966-551-004-5
Кн. 1 : Военні дії 1648-1652 рр. – 1996. – 320с.
210236
  Пінчук Ю. Богдан Хмельницький і його доба у дзеркалі полеміки Михайла Максимовича з Миколою Костомаровим // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 1. – С.3-8.
210237
  Ярошенко А. Богдан Хмельницький і його роль в історії України / А. Ярошенко. – К., 1950. – 76с.
210238
  Варивода Л.П. Богдан Хмельницький і наш край : Історико-літературний нарис / Л.П. Варивода, М.П. Жуковський; Відділ культури Нікопольського міськвиконкому, Нікопольський держ. краєзнавчий музей. – Дніпропетровськ : Пороги, 1998. – 52с. – ISBN 966-525-125-2
210239
  Степанокв В.С. Богдан Хмельницький і проблема соборности української держави (1648 - 1657) // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1996. – 1996. – С. 106-111. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 79)
210240
  Кононенко П.П. Богдан Хмельницький і розвиток української культури // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 38-40
210241
  Пріцак Л. Богдан Хмельницький і селянство // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.34-37. – ISSN 0869-3595
210242
  Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 116-123. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
210243
  Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 193-260. – (Нова серія ; вип. 21/22)
210244
  Клещикова В.М. Богдан Хмельницький і французька література // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 28-31
210245
  Єрмолаєв В. Богдан Хмельницький про проблеми і перспективи українського державотворення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 1 (72). – С. 66-79. – ISSN 1993-0909


  До 365-річчя Національної революції 1648 р.
210246
  Мельник Л. Богдан Хмельницький та його державотворча діяльність у висвітленні В. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 102-116. – ISBN 5-7702-0821-X
210247
  Доморослий В. Богдан Хмельницький та проблема національної еліти // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 146-149
210248
  Мойсієнко А.К. Богдан Хмельницький у вертикальнім контексті Шевченкового вірша // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 114-117
210249
  Люта Т. Богдан Хмельницький у мультимедіа // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.143 : Фото. – ISSN 0131-2685
210250
  Пазюк С.А. Богдан Хмельницький у світовій літературі та зарубіжній гуманітарній думці // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 61-66
210251
  Федорук Я. Богдан Хмельницький у фольклорі села Кошляки після 1944 року // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 22-27. – ISSN 0131-2685
210252
   Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року. – Київ : Живиця, 1996. – 176с.
210253
  Гелей С.Д. Богдан Хмельницький як творець української державності в історичних працях В"ячеслава Липинського // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 83-86
210254
  Наєнко М.К. Богдан Хмельницький як художня постать // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 54-57
210255
  Смолій В. Богдан Хмельницький: вибір долі / В. Смолій, В. Степанков // Історія України. – Київ, 2013. – грудень (№ 23). – С. 4-7
210256
  Ігнатченко Г. Богдан Хмельницький: козацький ватажок чи соціальний політик // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-85.
210257
  Ігнатченко Григорій Богдан Хмельницький: козацький ватажок чи соціальний політик? // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-94. – Бібліогр. в кінці ст.
210258
  Літвінова К.М. Богдан Хмельницький: політик, дипломат, полководець // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 9 ( 253). – С. 19-21
210259
  Коваленко О. Богдан Чалий : добрий лицар на білому коні // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Богдан Йосипович Чалий - український дитячий письменник, чарівними казками якого і донині зачитуються дорослі і малі. Батько квітки-лицаря Барвінка дійшов до Берліна і рятував від голоду в"язнів дитячого концтабору
210260
  Немирович-Данченко В.И. Богдан Шипкин / В. Немирович-Данченко. – Москва : Изд. А.Я. Панафидина ; Тип. И.Я. Полякова, 1899. – 70 с.
210261
   Богдан Якимович = Bohdan Yakymovych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 146с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Ч.7). – ISBN 966-613-106-4
210262
  Лучук Т Богдан Якимович: бути собою, бути істориком / Т Лучук, Ф. Стеблій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 5-15. – ISSN 2223-1196


  Якимович Богдан Зіновійович – український вчений-історик, доктор історичних наук, професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Сфера наукових інтересів: франкознавство, військова і воєнна ...
210263
   Богдана Павлычко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 47
210264
  Позняк-Хоменко Богдана, якою ми її пам"ятаєамо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 22-28 квітня (№ 16). – С. 7


  Вийшла книга спогадів про відому журналістку, волонтерку Богдану Костюк.
210265
  Ткаченко І.Г. Богданівська середня школа імені В.І.Леніна. / І.Г. Ткаченко. – К., 1975. – 275с.
210266
  Тинченко Я. Богданівський полк. 1917 - 1920 // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 14-20
210267
   Богданов-Бельский Николай Петрович. – М.-Л., 1962. – 38с.
210268
  Аляєв Г.Є. Богданов [Малиновський] Олександр Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 998-999. – ISBN 966-316-069-1
210269
   Богданов Николай Сергеевич. Выставка произведений. Москва. 1980. – М, 1980. – 15с.
210270
   Богданов Сергій Михайлович (1859-1920) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 46. – ISBN 978-966-933-054-3
210271
   Богданов Сергій Михайлович (1859 - 1920) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 312. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
210272
  Чернілевський С. Богданові Жолдаку - 70! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 15 лютого (№ 6). – С. 8
210273
  Васильев Л.Л. Богдановский златоуст ХVI века / Л.Л. Васильев. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии наук, 1905. – 44 с.
210274
   Богдану Віталійовичу Колоску – 75 років // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 326-328. – ISSN 2078-0133


  Богдан Віталійович Колосок - відомий український архітектор й урбаніст.
210275
   Богдану Івановичу Романюку - 60 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 56 : фото. – ISSN 2311-9780
210276
  Шевченко О. Богдану Ступке посвящается // Стена : всеукраинский молодёжный информационно-аналитический журнал / гл. ред. Правдивец А.В. ; редкол.: Антонюк И., Волков О., Доев А. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4 (29). – С. 34-40
210277
  Ясь О.В. Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX -20-ті рр. XX ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
210278
  Соловцова Л.А. Богема Дж.Пуччини / Л.А. Соловцова. – М., 1958. – 75с.
210279
  Ірванець Олександр Богема і будень // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 128. – ISSN 0130-5212
210280
  Ульяненко О. Богемна рапсодія : Роман / Олесь Ульяненко. – Львів : Піраміда, 2006. – 160с. – (Видавничий проект сучасної літератури "Приватна колекція"). – ISBN 966-8522-72-9
210281
  Дмитриев Макар Богемная троица // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 38-39 : фото
210282
  Морозова Юлия Богемное место : Сиди-Бу-Саи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 112-116 : Фото. – ISSN 1029-5828
210283
  Ждановская А.А. Богемский вопрос на рубеже 1870-1880-х годов: чешско-немецкое противостояние // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 3. – С. 79-84. – ISSN 0132-1366
210284
  Інгерсол Р.Д. Боги / Р.Д. Інгерсол. – Вінніпег Ман, 1920. – 64с.
210285
  Петрова А. Боги в древнеегипетских жертвенных формулах эпохи Древнего царства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В докладе рассматриваются функции наиболее значимых для жертвенных формул "хотеп-ди-несу" богов - Анубиса, Осириса и "бога великого". Как можно заключить из изучения эпитетов Анубиса, от него ожидали прежде всего "санкции" на место проведения важнейших ...
210286
  Лаврецкий И.Р. Боги в тропиках. Религиозные культы Антильских островов / И.Р. Лаврецкий. – Москва, 1967. – 160с.
210287
  Рафаловський Євген Боги втратили розум : Modus vivendi // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 122-127 : Фото
210288
  Жирохов М. Боги гібридної війни / Михайло Жирохов. – Київ : Patriot Book, 2017. – 180, [1] с., XVI фотоіл. : іл., табл. – Сер.заснов. у 2016 р. – (Гібридна війна в Україні. XXI сторіччя). – ISBN 978-137-078-523-0
210289
  Кун Н.А. Боги Древней Греции / Н.А. Кун. – Москва : Понорама, 1992. – 64 с.
210290
  Александер Кэролин Боги Древней Греции. Греция: Мир земной и божественный / Александер Кэролин, Муси Винсент Дж, Ковентри Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 54-73 : фото
210291
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – М, 1936. – 235с.
210292
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – Москва-Л., 1937. – 205с.
210293
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – М, 1957. – 227с.
210294
  Франс А. Боги жаждут / А. Франс. – Ленинград : Просвещение, 1974. – 254 с.
210295
  Франс А. Боги жаждут : рома ; новеллы ; пер. с фр. / Анатоль Франс. – Киев : Радянська школа, 1990. – 301 с.
210296
  Замаровский В. Боги и герои античных скзааний / В. Замаровский. – Москва, 1994. – 399с.
210297
  Погодин А.Л. Боги и герои Эллады / А.Л. Погодин. – С-Пб. – 234с.
210298
  Штоль Г.А. Боги и гиганты / Г.А. Штоль. – М, 1971. – 445с.
210299
  Володин Б.Г. Боги и горшки / Б.Г. Володин. – Москва, 1985. – 480с.
210300
  О"Нейл Боги и демоны / О"Нейл. – Нижний Новгород, 1995. – 104с.
210301
  Разлогов К.Э. Боги и дьяволы в зеркале экрана / К.Э. Разлогов. – М, 1982. – 224с.
210302
  Петискус А.-Г. Боги и легенды Олимпа: Энциклопедический путеводитель по мифологии древних греков и римлян / А.-Г. Петискус. – Москва : Современник, 2000. – 303с. – (Мир познания). – ISBN 5-270-01314-2
210303
  Уайт Д. Боги и люди Древнего Египта = Everyday life in Ancient Egypt / Джон Мэнчип Уайт ; [пер. с англ. Л.А. Калашниковой]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 188, [2] с., [8] л. фот. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-1030-8
210304
  Сен-Виктор де Боги и люди. / Сен-Виктор де. – М. – 476с.
210305
  д"Астье Боги и люди.1943-1944 = Les dieux et les hommes. 1943-1944. Paris / д"Астье Э. ; пер. с франц. Г. Велле ; предисл. Н. Цырульникова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962. – 142 с.
210306
  Бауло А.В. Боги и люди: жизнь под одной крышей // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Росс. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 43, № 2, апрель - июнь. – С. 126-137. – ISSN 1563-0102
210307
  Сен-Виктор де Боги и люди: новеллы-эссе / Сен-Виктор де. – К., 1992. – 331с.
210308
  Ятченко В. Боги і люди в українській казці / Володимир Ятченко ; МОНУ ; Наук.-дослід. ін-т українознавства ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Міленіум, 2009. – 152 с.
210309
  Лозко Г.С. Боги і народи етносоціальний вимір : курс релігієзнавства / Галина Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 620, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 618-620 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-634-859-6


  У пр. № 1696310 надпис: Вельмишановному професору Володимиру Івановичу Сергійчуку на добру згадку від Галини Лозко. 28.04.2015. Підпис. Миколаїв, ЧДУ
210310
  Парнов Е.И. Боги лотоса / Е.И. Парнов. – М., 1980. – 239с.
210311
  Берроуз Э.Р. Боги Марса / Э.Р. Берроуз. – Киев, 1991. – 254с.
210312
  Берроуз Э.Р. Боги Марса. / Э.Р. Берроуз. – Москва : Советский композитор, 1992. – 155с.
210313
  Дімаров А.А. Боги на продаж: Міські історії / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 512 с.
210314
  Чепак В. Боги після кари єгипетської // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10-16 грудня (№ 47). – С. 15


  "Земля зберігає свідчення катастрофічних змін клімату, рельєфу планети й пов"язаного з ними способу життя людей. Англійський історик А.Дж. Тойнбі нарахував, що в історії людства існувала 21 цивілізація. Нині їх залишилося вісім. Ще в давнину мудреці ...
210315
  Огнева Е.Д. Боги снежных гор, огненно-жарких пустынь и прохладных лесов : изобразительное искусство Тибетской традиции в музеях Одессы : путеводитель / Е.Д. Огнева ; Одесский дом-музей им. Н.К. Рериха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 72 с., [8] с. илл. : илл. – Библиогр.: с. 63-64. – (Buddhica ; Вып. III). – ISBN 978-966-190-376-9
210316
  Артеменко И.И. Боги созданы людьми / И.И. Артеменко, А.П. Моця. – Киев : Политиздат Украины, 1989. – 173, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 172-173
210317
  Рендіс Д. Боги спускаються з Олімпу / Д. Рендіс. – Київ, 1964. – 225с.
210318
  Розанов В.А. Боги сходят на землю / В.А. Розанов. – М, 1959. – 225с.
210319
  Розанов В.А. Боги сходят на землю / В.А. Розанов. – М, 1964. – 224с.
210320
  Оля Богумил Боги Тропической Африки / Оля Богумил. – Москва, 1976. – 286с.
210321
   Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма. – Москва : Наука, 1969. – 416 с.
210322
  Керам К.М. Боги, гробниці та вчені = Gouter, Graber und Gelehrte : роман про археологію / К.М. Керам ; [ переклад Р. Михайлюка ]. – Львів : Артклас, 2008. – 584 с. : іл. – ISBN 978-966-97000-1-8
210323
  Керам К.В. Боги, гробницы, ученые / К.В. Керам. – М, 1960. – 398с.
210324
  Керам К.В. Боги, гробницы, ученые : роман археологии / К.В. Керам. – Москва : Наука, 1986. – 254с.
210325
  Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие / Р.К. Нарайан. – М., 1974. – 255с.
210326
  Нарайан Р.К. Боги, демоны и другие / Р.К. Нарайан. – М., 1975. – 255с.
210327
  Лиходеев Л.И. Боги, которые лепят горшки : Роман. Повести. Рассказы / Л.И. Лиходеев. – М., 1983. – 320с.
210328
  Мойсеєнко В.С. Боги, потопи і люди (ілюстрована історія біблійного Чорноморського потопу) / Валентин Мойсеєнко. – Київ : Богдана, 2008. – 92 с. – ISBN 978-966-425-000-6
210329
  Грін М. Боги, як діти : роман-фентезі (уривок) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 88-101. – ISSN 0868-4790-8
210330
  Керам К.В. Боги. Гробницы. Ученые / К.В. Керам. – Москва, 1963. – 399 с.
210331
  Тимонова Евгения Богини радости // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 90-96 : фото
210332
  Манн Г. Богини, или три романа герцогини Асси : пер. с нем. / Генрих Манн. – Москва : Книгописная палата, 2001. – 599, [1] с. – Содерж.: Диана; Минерва; Венера. – ISBN 5-9254-0012-7
210333
   Богинскому Владимиру Максимовичу - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 56 : фото. – ISSN 0016-7126
210334
  Сташук З. Богиня-Берегиня і магічний світ української писанки : майстер-клас української писанки // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – Вкладка С. 8-14
210335
  Опимах И. Богиня ар-деко в зеленом "бугатти" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 10. – С. 66-76


  Биография знаменитой художницы Тамары Лемпицки.
210336
   Богиня Дем"ян Петрович // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 233. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, професор кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету. З 1986-210 рр. Дем"ян Петрович одночасно ...
210337
   Богиня Дем"ян Петрович (1930) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 46. – ISBN 978-966-933-054-3
210338
  Дар Д.Я. Богиня Дуня, и другие невероятные истории. / Д.Я. Дар. – М.-Л., 1964. – 139с.
210339
  Первенцев А.А. Богиня Изида / А.А. Первенцев. – М, 1961. – 63с.
210340
  Первенцев А.А. Богиня Изида / А.А. Первенцев. – М, 1970. – 64с.
210341
  Єшкілєв В.Л. Богиня і Консультант / Володимир Єшкілєв ; [худож.-оформлювач: Л.П. Вировець]. – Харків : Фоліо, 2016. – 360, [4] с. – ISBN 978-617-7012-08-4
210342
  Скринченко В. Богиня кліо та інші музи родини Маркевичів // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 108-114. – ISSN 0131-2561
210343
  Титаренко О. Богиня одного дня : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 138-140. – ISSN 0130-321Х
210344
  Эрлихман Вадим Богиня сцены : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 144-149
210345
  Горобець Марися Богиня танцю на острові богів : vip клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 12-16 : Фото
210346
  Пембертон М. Богиня. / М. Пембертон. – Москва : АСТ, 1999. – 448с. – ISBN Богиня
210347
  Яковенко Т. Богіславські дороги Тараса Шевченка : літературно-краєзнавча розвідка


  У літературно-краєзнавчій студії на багатому фактичному матеріалі досліджено топографічний контекст "малої батьківщини Тараса Шевченка", пов"язані з визначними постатями Богуславщини, зокрема із художником Іваном Сошенком
210348
   Богнар Реже / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 241-254. – ISBN 966-594-386-3
210349
   Богова делянка. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 608с.
210350
   Богова делянка. – М., 1976. – 607с.
210351
  Керам К.В. Богове, гробници и учени : роман за археологията / К.В. Керам; Х. Ковачевски. – София : Български художник, 1978. – 527 с.
210352
  Хоменко О. Богові і світу: рецензія із розлогим спомином // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 10 квітня (№ 7). – С. 14-15


  Трикнижжя статей і матеріалів Івана Шпиталя "УКРАЇНА перед Богом і перед світом".
210353
  Рута О. Богові сумно самому : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 8 (802). – С. 12-18. – ISSN 0868-4790
210354
   Богогласник : Сб. благоговейных песнопений праздникам Господним, Богородичным, нарочитых святых и чудотвор. иконам, а такожде др. набож. молитв, покаян. и умилит. песней. – Санкт-Петербург : Изд. Училищ. Совет при Святейшем Синоде
Ч. 1-2. – 1900. – XII, 230, 174 с.
210355
  Вербич В. Богодар: український геній зі скрипкою Паганіні // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 31 липня - 6 серпня (№ 30). – С. 12


  Богодар Которович.
210356
  Сиротинська Н.І. Богодична гимнографія у вимірах духовної культури України ХІ-ХVІІ століть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Сиротинська Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 52 назви
210357
  Боцяновский В.Ф. Богоискатели / В.Ф. Боцяновский. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф ; [Тип. т-ва М.О. Вольф в Спб.], 1911. – [2], II, 268, [1] с.
210358
  Ласковая М.П. Богоискательство и богостроительство предже и теперь / М.П. Ласковая. – М, 1972. – 110с.
210359
  Рудяченко О. Боголюбий меланхолік // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 18-19


  Артемій Ведель - один з фундаторів української національної музики.
210360
  Бережна М.М. Боголюбов - видатний представник математичної науки // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 270-276. – ISBN 978-617-640-146-9
210361
  Боголюбов А.Н. Боголюбов Алексей Петрович. Выставка произведений. Саратов. 1974 / А.Н. Боголюбов. – Саратов, 1974. – 98с.
210362
  Руденко О.П. Боголюбов М.М. та поступ фізико-математичної думки ХХ ст. / О.П. Руденко, О.В. Хорольський // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2010. – № 1 (13). – C. 41-46


  У 1946-1949 роках М.М. Боголюбов очолював механіко-математичний факультет Київького державного університету іменіТ.Г. Шевченка.
210363
   Боголюбов Микола Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 257. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
210364
   Боголюбов Микола Миколайович (1909-1992) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 39. – ISBN 978-966-439-754-1
210365
   Боголюбов Микола Миколайович (1909-1992) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 46-47. – ISBN 978-966-933-054-3
210366
  Шаров І. Боголюбов Микола Миколайович (1909 - 1992) - математик, механік фізик // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 38-41 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
210367
  Кордун Г.Г. Боголюбов Микола Миколайович (21.08.1909 р.) // Радянські фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1975. – С. 20-21
210368
  Кордун Г.Г. Боголюбов Микола Миколайович (н. 21.08.1909) // Біографічний довідник видатних фізиків / Г.Г. Кордун. – Київ : Радянська школа, 1985. – С. 60-62
210369
  Самойленко В.Г. Боголюбов Микола Миколайович. Двічі Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 324-327. – ISBN 978-966-11-0226-1
210370
   Боголюбов Микола Михайлович (1872-1934) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 39-40. – ISBN 978-966-439-754-1
210371
   Боголюбов Микола Михайлович (1872-1934) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47. – ISBN 978-966-933-054-3
210372
   Боголюбов Олексій Миколайович (до 60-річчя від дня народження) / Й.З. Штокало, Ю.О. Митропольський, С.М. Кожевніков, В.С. Сологуб // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 16. – С. 93-94


  Список наукових праць О.М. Боголюбова - С. 94-96.
210373
  Андроникова М.И. Боголюбов. [1824-1896] / Андроникова М.И. – Москва : Искусство, 1962. – 54 с., [18] л. ил.
210374
  Чижов М.В. Боголюбовский механизм динамического нарушения симметрии и модели составных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чижов М.В.; ОИЯИ. – Дубна, 1982. – 6л.
210375
  Чорна С. Боголюбський віддав Київ на пограбування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 11 березня (№ 46)
210376
  Лукашенко А. Боголюдина в давньогрецькій міфології та філософії: історичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-52. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу аналізу трансформації сприйняття значимості міфу в давньогрецькому суспільстві та наукових колах XX - початку XXI ст. Визначено поняття боголюдини в давньогрецькому суспільстві, під яким мали на увазі людину, що стала богом, смертного, ...
210377
  Білан А. Богом натхненний піснеспів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24. – ISSN 0868-9644
210378
  Сіренко Ірина Богом послана Голгофа : 6 січня - 70 років від дня народження Василя Стуса / матеріал підгот. І. Сіренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-51
210379
  Сикорский И.А. Богоматерь в художественных воспроизведениях Рафаэля и Васнецова / И.А. Сикорский, проф. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 12 с. : ил. – Экз. без обл.
210380
  Терехов В.П. Богоматерь Донская / В.П. Терехов. – М., 1990. – 15с.
210381
   Богоматерь. Полное иллюстрированное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон : Репринтне видання. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0726-1
Т.2. – 1994. – 811с.
210382
   Богоматерь. Полное иллюстрованное описание ее земной жизни и посвященных ее имени чудотворных икон. У 2-х кн. : Репринтне видання. – Київ : Мистецтво. – ISBN 5-7715-0726-1
Т.1. – 1994. – 400с.
210383
   Богомил Николов. – Москва, 1988. – 20с.
210384
  Ташовски Д. Богомилското движенье / Д. Ташовски. – Скопjе, 1949. – 79с.
210385
  Ангелов Д. Богомилството / Димитър Ангелов. – София : Булвест-2000, 1993. – 495 с.
210386
  Драгоjловик Д. Богомилството во средновековната изворна грага / Д. Драгоjловик, В. Антик. – Скопjе : Кирил и Методиj, 1978. – 274, [2] с.
210387
  Ташковски Д. Богомилството и неговото историско значенье / Д. Ташковски. – Скопjе, 1951. – 111с.
210388
   Богомилството на Балканот во светлината на наіновите истражуваньа. – Скопіе, 1982. – 252с.
210389
  Зайцев В.К. Богомильское движение и общественная жизнь Северной Италии эпохи Дученто / В.К. Зайцев. – Минск, 1967. – 48с.
210390
  Пицык Н.Е. Богомолец : [1881-1946] / Пицык Н.Е. – Москва : Мол. гвардия, 1964. – 222 с., [12] л. ил. – Сер. осн. в 1933 г. М. Горьким. – Библиогр. в конце книги. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 2 (377) : Серия биографий)
210391
  Дупленко Ю.К. Богомолець Олександр Олександрович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 47-50. – ISSN 0374-3896
210392
  Шаров І. Богомолець Олександр Олександроивич (1881-1946) - патофізіолог // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 42-44 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
210393
  Крымов В.П. Богомолы в коробочке / Вл. Крымов. – Берлин, 1921. – 288 с.
210394
  Гузюк А. Богомольці / А. Гузюк. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1963. – 114 с.
210395
  Подъячев С.П. Богомольцы / С.П. Подъячев, 1937. – 36с.
210396
  Максимович Иоанн Богомыслие в пользу правоверным трудолюбием Иоанна архиепископа Черниговского. – Чернигов : В типографии Иллинской, 1711. – 722 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн., застібки
210397
  Тимошик М. Богонатхненність творчої спадщини Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 21-27 серпня (№ 34). – С. 9
210398
  Лукашенко А. Богообраність государя та його функції в ідеологічних дискусіях Московської держави (кін. XV-XVI ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 35-40. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовано передумови формування державної концепції "Москва-третій Рим", здійснено аналіз творів російських гуманістів на предмет місця і значення государя у виконанні месіанської ролі держави в межах концепції "Москва - третій Рим". ...
210399
  Вінтонів Ю.І. Богопокинутість: феномен, досвід, інтерпретації у персоналіях А. Камю та К. С. Льюїса // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – С. 58-63. – ISSN 2414-5823


  Запропоновано феноменологічне дослідження досвіду богопокинутості людини як стану "без Бога". На основі спо- стережень Максима Ісповідника представлено типологічне тло досвіду богопокинутості людини, зміст якого оста- точно розкривається через ...
210400
  Листова Т.А. Богородица, Москва и некоторые направления религиозно-политической жизни России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 158-170. – ISSN 0869-5415
210401
  Кириков О. Богородица. / О. Кириков. – Минск, 1993. – 133с.
210402
   Богородицкий Тихвинский монастырь Курской губернии, основанный фельдмаршалом гр. Б.П. Шереметевым : 1713-1913 : По сохранившимся документам домаш. и мест. арх / [Гр. Сергий Шереметев]. – Москва : Синод. тип., 1914. – [2], II, 336 с., 2 л. ил.
210403
  Петрів І.М. Богородиця / І.М. Петрів. – К, 1990. – 123с.
210404
  Коваль Г. Богородиця в українських колядках: функції, семантика образу // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С.42-46. – ISSN 0130-6936
210405
  Питюр О. Богородиця у системі василіянського світосприйняття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 19-23. – ISSN 2307-2261
210406
  Репан О.А. Богородицька та Старосамарська сотні: адміністративна система і старшинський корпус // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 49-56. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
210407
  Сиротинська Н. Богородична гимнографія як система жанрів сакрального мистецтва // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 38 -44. – ISSN 2224-0926
210408
  Сиротинська Н. Богородичний репертуар у літургійних рукописах Київської Русі // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 52-58. – ISSN 2224-0926
210409
  Прилепа Олеся Богородичні в теорії богослужбових жанрів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 1 (29) : Театр. Музика. Кіно. – С. 48-56. – ISSN 1728-6875
210410
  Матушек О. Богородичні дива в літературному дискурсі Димитрія Туптала та Іоана Максимовича // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 56-60. – ISSN 2311-9896
210411
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 2-е изд. – Москва, 1974. – 79с.
210412
  Короткова З.М. Богородичные праздники / З.М. Короткова. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 72с.
210413
  Розова Л.К. Богородская игрушка и скульптура / Л.К. Розова. – Москва, 1970. – 30 с.
210414
  Шеломаев В.П. Богородский р-н / В.П. Шеломаев. – Горький, 1941. – 156с.
210415
   Богородський Олександр Федорович (1907-1984) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
210416
   Богородський Олександр Федорович (1907-1984) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47. – ISBN 978-966-933-054-3
210417
   Богородський Сава Йосипович (1804-1857) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
210418
   Богородський Сава Осипович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 264. – ISBN 978-617-573-038-6
210419
   Богородський Сава Осипович (1804-1857) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 408. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
210420
   Богородський Сава Осипович (1804-1857) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 47-48. – ISBN 978-966-933-054-3
210421
  Уер К. Богославська освіта у Письмі та у Св. отців. Що таке богослов"я? // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 420-429
210422
  Галуйко Р. Богослов"я іконоборців у постановах Константинопольсько-Влахернского собору 754 року // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 171-176. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  "Розглянуто богословську точку зору представників іконоборства стосовно недоцільності використання священних зображень, спираючись на трактат імператора Костянтина Копроніма. Досліджено найбільш суперечливі твердження зі Святого Письма Старого та ...
210423
  Дерев’янчук Ю. Богослов"я образу: іконографія Вознесіння (IV-VI ст.) // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 161-175. – ISSN 0236-4832
210424
  Креховецький Я. Богослов"я та духовність ікони / Яків Креховецький; Катехитичний ін-т укр. католицького ун-ту. – 3-тє вид., доп. та виправ. – Львів : Свічадо, 2005. – 196с. – ISBN 966-8744-26-8
210425
  Серль Дж. Богослов"я у постхристиянському світі = Forming prophets for a post-christian world / Джошуа Серль ; пер. з англ. Олексія Панича. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 267, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. ориг. - Вих. дан. ориг.: Eugene : Cascade Books, 2018. – Бібліогр.: с. 245-267 та в підрядк. прим. – (Сучасна протестантська теологія = Theology after christendom). – ISBN 978-966-378-734-3
210426
  Уильямс Р. Богословие В.Н. Лосского: изложение и критика / Роуэн Уильямс ; [издатели : К. Сигов, Л. Финберг ; перевод : Д. Морозова, Ю. Вестель ; науч. ред. : Ю. Вестель, А. Глущенко, Д. Шандра]. – Киев : Дух і Літера, 2009. – 336 с. – Библиогр.: с. 305-317. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 978-966-378-120-4
210427
  Костюк К.Н. Богословие и политика в жизни и творчестве Карла Барта // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С. 136-143. – ISSN 0042-8744
210428
  Витер Д.В. Богословие мира Митрополита Никодима (Ротова) / Д. Витер. – Киев : НУОУ, 2020. – 236 с. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7187-46-1
210429
   Богословие после Освенцима и ГУЛАГа и отношение к евреям и иудаизму в Православной Церкви большевистской России : Материалы международной научной конференции С.-Петербург 26-29 января 1997. – Санкт-Петербург, 1997. – 187с.
210430
   Богословие после Освенцима и его связь с богословием после ГУЛага: следствие и выводы : Мат. 2-й международ. научн. коференции Санкт-Петербург, 26-28 января 1998. – Санкт-Петербург, 1999. – 176с
210431
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 21/24, Кн.1/4. – 1963
210432
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 25/28, Кн.1/4. – 1964
210433
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 29, Кн.1/4. – 1965
210434
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 30, Кн.1/4. – 1966
210435
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 31, Кн.1/4. – 1967
210436
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 32, Кн.1/4. – 1968
210437
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 33, Кн.1/4. – 1969
210438
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 34, Кн.1/4. – 1970
210439
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 35, Кн.1/4. – 1971
210440
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 36, Кн.1/4. – 1972
210441
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 37, Кн.1/4. – 1973
210442
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 38, Кн.1/4. – 1974
210443
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 39, Кн.1/4. – 1975
210444
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 40, Кн.1/4. – 1976
210445
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 41, Кн.1/4. – 1977
210446
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 42, Кн.1/4. – 1978
210447
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 43, Кн.1/4. – 1979
210448
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 44, Кн.1/4. – 1980
210449
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 45, Кн.1/4. – 1981
210450
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 46, Кн.1/4. – 1982
210451
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 47, Кн.1/4. – 1983
210452
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 48, Кн.1/4. – 1984
210453
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 49, Кн.1/4. – 1985
210454
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 50, Кн.1/4. – 1986
210455
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 51, Кн.1/4. – 1987
210456
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 52, Кн.1/4. – 1988
210457
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 53, Кн.1/4. – 1989
210458
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 54, Кн.1/4. – 1990
210459
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 55, Кн.1/4. – 1991
210460
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 56, Кн.1/4. – 1992
210461
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 57, Кн.1/4. – 1993
210462
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 58, Кн.1/4. – 1994
210463
   Богословія. – Рим
Ч. 61 : Берестейська Унія (Unio Berestensis). Історія вселенської Церкви на Україні (т. 4, ч. 2). – 1994
210464
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 59, Кн.1/4. – 1995
210465
   Богословія = Bohoslovia. – Рим
Том 60, Кн.1/4. – 1996
210466
  Новиков М.П. Богословская фальсификация общественных явлений. / М.П. Новиков, Н.К. Дмитриева. – Москва, 1975. – 63с.
210467
   Богословская энциклопедия : [А-Арх]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 1128 ст.
210468
   Богословская энциклопедия [Електронний ресурс]. – Москва : ДиректМедиа Паблишинг, 2005. – 1 DVD. – системные требования : IBM PC 486 и выше, 16 МВ RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.- Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – ISBN 5-94865-062-6


  Создано на основе двухтомного "Полного Православного Богословского Словаря", выпущенного издательством П. П. Сойкина в 1912 году. Более 3000 страниц, 400 изображений
210469
  Божко М. (иеромонах) Богословские аспекты епитимии в творениях святителя Петра Могилы // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 107-124
210470
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1914
210471
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1914
210472
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1914
210473
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1915
210474
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, февраль. – 1915
210475
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март. – 1915
210476
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, апрель. – 1915
210477
   Богословский вестник, издаваемый Императорской Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сентябрь. – 1915
210478
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
январь - март, [№ 1]. – 1892
210479
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
июль, № 3/4. – 1892
210480
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2 [№ 4], апрель - май. – 1893
210481
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3 [№ 3], июль. – 1893
210482
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, октябрь. – 1893
210483
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
[Т. 1], январь - [март]. – 1894
210484
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1894
210485
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1894
210486
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, окт. - дек. – 1894
210487
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 1, янв. - март. – 1895
210488
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1895
210489
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1895
210490
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 1, янв. - март. – 1896
210491
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 2, апр. - июнь. – 1896
210492
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 3, июль - сент. – 1896
210493
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
Т. 4, окт. - дек. – 1896
210494
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 1-4, янв. - апр. – 1898
210495
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 7-8, июль - авг. – 1898
210496
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : 2-я типографія А.И. Снегиревой в Сергеевом Посаде, 1892-
№ 9-12, сент.- дек. – 1898
210497
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1899
210498
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1899
210499
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1899
210500
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1900
210501
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1900
210502
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1900
210503
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1901
210504
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1901
210505
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1901
210506
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1902
210507
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1902
210508
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1902
210509
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1903
210510
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, февраль. – 1903
210511
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - авг. – 1903
210512
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сентябрь. – 1903
210513
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, окт. - дек. – 1903
210514
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
янв. - апр. – 1904
210515
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
сент. - дек. – 1904
210516
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март - май. – 1906
210517
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Москва : Собственная типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, январь. – 1906
210518
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - [апр.]. – 1907
210519
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1907
210520
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1907
210521
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - февр. – 1908
210522
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, март - апр. – 1908
210523
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - июнь. – 1908
210524
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - авг. – 1908
210525
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - окт. – 1908
210526
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, ноябрь - дек. – 1908
210527
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1909
210528
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1909
210529
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1909
210530
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1910
210531
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - июнь. – 1910
210532
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, июль - сент. – 1910
210533
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, окт. - дек. – 1910
210534
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1911
210535
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 1, янв. - апр. – 1912
210536
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 2, май - авг. – 1912
210537
   Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академіею. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1892-
Т. 3, сент. - дек. – 1912
210538
  Аляев Г.Е. Богословско-космологические идеи Николая Кузанского в историко-философском контексте // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2014. – за 2013 г. – С. 221-236. – ISSN 2307-3705
210539
  Спиноза Б. Богословско-политический трактат / Б. Спиноза. – Минск : Литература, 1998. – 528с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-437-482-3
210540
  Белицкий Я.М. Богословское-на-Могильцах / Я.М. Белицкий. – Москва, 1990. – 94 с.
210541
  Соня К. (священник) Богословское и конфессиональное образование в современной Румынской Православной Церкви: случай Трансильвании // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2020. – № 32. – С. 343-352
210542
  Чурсанов С. Богословское понимание личности как методологическая основа современной православной антропологии // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2006. – № 4. – С. 55-70.
210543
   Богословська думка в Україні = Theological Thought in Ukraine : науковий журнал / Ужгород. Україн. богословська акад. ; Карпат. ун-т ім. Августина Волошина ; Міжнародна акад. богословських наук ; редкол.: с. В. Бедь, М. Токар, Є. Нікольський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2707-2363
Вип. 2. – 2020. – 170 с. – Резюме укр., англ. мовами
210544
  Струганець Л.В. Богословська лексика української мови в ракурсі кодифікаційних процесів XX - початку XXI ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 49-54. – ISSN 1729-360Х
210545
  Германова Богословська підготовка Другого Ватиканського Собору (1962-1965 рр.) / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 49-57
210546
  Завійський Р. Богословська спадщина Сергія Булгакова в оцінці сучасної історіографії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 433-441. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проведено огляд стану сучасних досліджень богословської спадщини С. Булгакова. Здійснено аналіз дискусій навколо богословського доробку цього видатного мислителя XX століття. Висвітлено питання його місця та ролі в традиції православної думки".
210547
  Преловська І. Богословська, історико-публіцистична та епістолярна спадщина митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864-1937) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 508-520
210548
  Кухарук М. Богословське осмислення причин виникнення та шляхів подолання депресії як хвороби ХХІ століття / Микола Кухарук, ієромонах Іларіон (Зборовський) // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 357-367. – ISSN 2519-4348
210549
  Колодний А. Богословське релігієзнавство української діаспори - І. Ортинський, С. Ярмусь, І. Шевців, І. Музичка, Д. Блажейовський // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 358-389. – ISBN 978-966-02-6706-0
210550
  Кретов П. Богословський аспект концепту пам"яті у Г.С. Сковороди / П. Кретов, О. Кретова // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 79-85. – ISBN 978-966-2779-91-2
210551
   Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-
№ 7. – 2013. – 256 с. – Резюме укр., англ. мовами (не всі статті мають резюме)
210552
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 12. – 2015. – 247 с. – Резюме укр., англ. мовами
210553
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 13. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
210554
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Марусяк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 15. – 2017. – 208 с.
210555
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 16. – 2017. – 207 [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
210556
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 17. – 2018. – 183, [1] с.
210557
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 18. – 2018. – 167, [1] с.
210558
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич, священник М. Шкрібляк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 19. – 2019. – 134, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
210559
   Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Лагодич, священник М. Шкрібляк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2008-. – ISSN 2310-0923
№ 20. – 2019. – 123, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
210560
  Ткачук Р. Богословський і художній зміст книги митрополита Велямина Рутського "Ustawy Swietego Oyca Naszego Bazylego Wielkiego. Tudziez uwagi i nauki duchowne przez Jozefa Welamina Ruckiego metropolite calej Rusi zebrane" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 15-24. – ISSN 2307-2261
210561
  Адамський В.Р. Богословський факультет Кам"янець-Gодільського державного українського університету в національному освітньому просторі (1918 - 1920 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 435-446. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
210562
  Фурсенко Є.В. Богословські аспекти богослужінь Страсного тижня : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Фурсенко Єфим Васильович ; Київ. православ. богослов. академія. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
210563
  Рудейко В. Богословські мотиви утрені як спільнотної молитви // Наукові записки Українського католицького університету / редкол.: В. Ададуров, О. Гірник, М. Горяча [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 87-106. – (Богослов"я ; вип. 7). – ISSN 2075-4817


  У статті проаналізовано структуру та деякі структурні елементи сучасної візантійської утрені. Серед іншого автор наголошує на потребі дослідження катедрального типу богослужінь добового кола. Особливої уваги надано питанню співпраці предстоятеля і ...
210564
  Предко О. Богословські студії в Університеті Св. Володимира в XIX - на початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 268-278
210565
  Кралюк П. Богословські та філософські погляди Кирила Транквіліона-Ставровецького // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 219-222. – ISBN 978-966-2254-74-7
210566
  Кралюк П.М. Богословські та філософські погляди Кирила Транквіліона-Ставровецького // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 219-222. – ISBN 978-966-373-777-5


  До українських мислителів початку XVII ст., які далеко відійшли від православного традиціоналізму і навіть спробували витворити свою проренесансну версію ідеології, належав Кирило Транквіліон-Ставровецький (? – 1646). Багато моментів його біографії для ...
210567
  Борисенко К. Богословсько-полемічний трактат Стефана Яворського "Знамення пришествія антихристова..." в контексті літератури барокової доби // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 19-29. – ISSN 2308-1902
210568
  Колодний А. Богословсько-релігієзнавчий спадок отця Івана Ортинського // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (51). – С. 62-67. – ISSN 1819-7329
210569
  Колодний А. Богословсько-релігієзнавчий спадок отця Івана Ортинського // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С 548-557. – ISBN 978-617-696-609-8
210570
  Кияк С. Богословсько-релігієзнавчі основи сучасного екуменізму: католицький досвід // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 84-89. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
210571
  Шудрик І. Богословсько-філософський часопис "Віра і розум": місце і роль в історико-філософському процесі кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя / І. Шудрик, А. Щедрін // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.87-105
210572
  Замалев А.Ф. Богословы ищут бога / А.Ф. Замалев, В.А. Зоц. – К., 1980. – 166с.
210573
  Зосім О.Л. Богослужбова музика у сучасному музичному просторі України: літургічний аспект // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 297-304
210574
  Солонська Н. Богослужбова співоча книга в бібліотеці XI ст. Київського Софійського собору // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 732-745. – ISBN 978-966-2779-91-2
210575
  Кісілич О.В. Богослужбові мови в історії Східної і Західної Церков // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 429-430
210576
  Герцман Е.В. Богослужебная музыка общины терапевтов // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.31-40. – ISSN 0321-0391


  Эпоха Филона (ок.25 г. до н.э. - 50 г. н.э.)
210577
  Дорохіна Любов Олексіївна Богослужебний спів в музичній культурі Чернігівщини на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. / Дорохіна Л.О.;Нац. Муз. академ. Укр. ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2002. – 20 с.
210578
  Андерсон Скотт Богоугодный аморализм : традиции / Андерсон Скотт, Синклер Стефани // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 50-61 : Фото
210579
  Шевчук Т. Богошукання Г. Сковороди в контексті ранньохристиянської православно-містичної екзегези // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 126-134. – (Серія "Філологічні науки")
210580
  Марченко Олексій Васильович Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні : Дис. .. доктора філософських наук: 09.00.11 / КНУТШ; Марченко О.В. – Київ, 2005. – 421л. – Бібліогр.: л.386-421
210581
  Марченко Олексій Васильович Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні : Автореф. дис. ... доктора філосовських наук: 09.00.11 / Марченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 43 назви
210582
  Марченко О.В. Богошукання як шлях людського самоздійснення: аналіз вітчизнянної релігійно- філософської традиції : Монографія / О.В. Марченко. – Черкаси : Брама, 2004. – 264с. – ISBN 966-8021-81-9
210583
  Дубровская Екатерина Богоявление - вершина зимы и конец рождественских праздников // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 26-49. – ISSN 1812-867Х
210584
  Гончарова К. Богоявленський собор // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 1 (183). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685


  Богоявленський собор (зведений у 1690-х роках та знищений у 1930-х) - головна споруда комплексу Братського монастиря та Києво-Могилянської академії.
210585
  Миловидов П. Богумил Немец / П. Миловидов, 1959. – с.
210586
  Соколовський О. Богун / О. Соколовський. – Харків, 1931. – 431с.
210587
  Соколовський О. Богун : Історичний роман з часів Хмельниччини / О. Соколовський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1957. – 432с.
210588
  Соколовський О.О. Богун : історичний роман з часів Хмельниччини / О.О. Соколовський. – Київ : Молодая гвардия, 1964. – 398 с.
210589
  Соколовський О.О. Богун : Історичний роман з часів Хмельниччини / О.О. Соколовський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 368с. – (Український історичний роман). – ISBN 5-7707-5395-1
210590
   Богуслав : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1988. – 96с.
210591
   Богуслав. – Київ, 1988. – 96с.
210592
  Мигуле Я. Богуслав Мартину / Я. Мигуле. – Москва : Музыка, 1981. – 232 с.
210593
   Богуславець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 16


  Історична довідка про село Богуславець. Неподалік поселення, на хуторі Тимківщина, народився Михайло Максимович (1804-1873) - видатний український історик, поет, фольклорист, мовознавець, ботанік, перший ректор Київського університету. Фотоінформація
210594
  Півторацька Н.І. Богуславка : поезії / Н.І. Півторацька. – Київ, 1993. – 127 с.
210595
  Яковенко Т. Богуславське Надросся в житті та творах Івана Нечуя-Левицького
210596
  Ніколенко Л.І. Богуславщина - частина Поросся у княжу добу (XI-XIII ст.). До питання про час заснування Богуслава / Ніколенко Л.І., Хвінгія Дж. К. ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Задруга, 2012. – 84 с. – До 980-річчя Богуслава. – Бібліогр.: с. 74-78 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8999-46-8
210597
  Ніколенко І.Ю. Богуславщина : нариси з історії краю / Іван Ніколенко. – Богуслав : [б. в.], 1994. – 105, [5] с. : портр.
210598
  Левченко Н.Б. Богуславщина // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 26-35 : фото
210599
   Богучанское водохранилище: подземные воды и инженерная геология территории. – Новосибирск : Наука, 1979. – 157с.
210600
  Лісовська М.П. Богучари : повісті / М.П. Лісовська, Н.М. Тесленко. – Донецьк : Донбас, 1982. – 270 с.
210601
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж
1. – 1958. – 206с.
210602
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1970. – 448с.
210603
  Булавин М.Я. Богучарцы / М.Я. Булавин. – Воронеж : Центрально-Черноземское книжное издательство, 1977. – 535 с.
210604
  Чорний П. Бодай-цикута : Роман / П. Чорний, В. Шило // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 6. – С. 8-53. – ISSN 0585-8365
210605
  Павлова Дарья Боди-арт по-эфиопски // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
210606
  Бажан М.П. Боди шарк : Ветер Востока / М. П. Бажан. – Сталинабад : Нашриети давлатии Точикистон, 1961. – 35 с.
210607
  Фокин С. Бодлер и Прудон, или почему надо бить бедных // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 230-272. – ISSN 0042-8795
210608
  Тимашева О.В. Бодлер критик : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Тимашева О. В.; МГУ, Филол. фак. – М., 1973. – 23л.
210609
   Бодлер у 28 віршах згадує кров // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 6
210610
  Кирпичников А.И. Бодмер и Готшед и их отношение к Родной старине. – [Москва], 1874. – [32] с. – Отд. оттиск: С.291-322
210611
   Боднар Сергій Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 15-16
210612
   Боднар Сергій Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 23 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
210613
   Боднар Сергій Петрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 24-25. – ISBN 978-966-439-961-3
210614
   Боднар Сергій Петрович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 14. – ISBN 966-95774-3-5
210615
   Боднар Тетяна Валеріївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40. – ISBN 978-966-439-754-1
210616
   Боднар Тетяна Валеріївна (1962) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
210617
  Шацкие Бодрая жизнь. Из опыта детской трудовой колоии. / Шацкие, в.Н. – 2-е изд. – М., 1919. – 192с.
210618
   Бодріяр (Baudrillard) Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682. – ISBN 966-316-069-1
210619
   Бодров Володимир Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 40-41. – ISBN 978-966-439-754-1
210620
   Бодров Володимир Григорович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 48. – ISBN 978-966-933-054-3
210621
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 1, октябрь. – 1908
210622
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 2, ноябрь. – 1908
210623
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 3, ноябрь. – 1908
210624
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 4, декабрь. – 1908
210625
   Бодрое слово : литературный, общественно-политический и научно-популярный журнал. – Санкт-Петербург
№ 5, декабрь. – 1908
210626
   Бодрость : сборник конкурсных рассказов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 214 с.
210627
  Пальмова С.А. Бодрость и здоровье / С.А. Пальмова. – М, 1974. – 68с.
210628
  Вейн А.М. Бодрствование и сон / А.М. Вейн. – Москва : Наука, 1970. – 127с.
210629
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун. – Москва, 1960. – 123с.
210630
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун. – М., 1961. – 126с.
210631
  Мэгун Г. Бодрствующий мозг / Г. Мэгун; Под ред. П.К.Анохина. – 2 - е изд. – Москва : Мир, 1965. – 211с.
210632
  Голованова Ксения Бодрум. Камень с душой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 74-77 : фото. – ISSN 1029-5828
210633
  Ермаков Дмитрий Бодрум: европейский сервис и восточное гостеприимство : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 73 : Фото
210634
  Стаховський Дмитро Бодрумський трикутник : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 52-56
210635
  Сюткина Ольга Бодрящий овощ : дело вкуса / Сюткина Ольга, Сюткин Павел, Ткач Валентин // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 136-139 : Фото
210636
  Короткий В. Бодянський Осип Максимович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 27-29. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
210637
   Боевая авиационная техника. – М., 1984. – 320с.
210638
  Бабич Ион Боевая антифашистская солидарность (1933-1939 гг.) / И. Бабич ; пер. с румынск. Н.К. Унгуру. – Бухарест : Изд-во академии СРРС, 1974. – 244 с. – (Bibliotheka hietorika Romaniae ; 49)
210639
  Глазатов В Боевая винтовка. Беседы о винтовке образца 1891-1930 гг. / В Глазатов, . – М, 1936. – 72с.
210640
  Цыбульский Е.В. Боевая деятельность советских пограничных войск в 1939-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Цыбульский Е. В.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1972. – 18л.
210641
  Иванов Г.П. Боевая доблесть кубанцев. / Г.П. Иванов. – Краснодар, 1961. – 150с.
210642
  Стойчев Боевая дружба / Стойчев, Г Дличоввский. – София, 1965. – 136с.
210643
  Худойбердиев О. Боевая дружба, рожденная Октябрем: из истории воен. стр-ва и ликвидации контрреволюции в Сред. Азии. / О. Худойбердиев. – М., 1984. – 141с.
210644
  Калиниченко О.Н. Боевая и политическая деятельность пограничных войск на территории Украинской ССР в период Великой Отечественной войный : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калиниченко Олег Николаевич ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 6 назв.
210645
   Боевая летопись русского флота. – М., 1948. – 492с.
210646
   Боевая молодость. – Алма-Ата, 1949. – 191с.
210647
  Иншаков П.К. Боевая молодость / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1949. – 546с.
210648
  Иншаков П.К. Боевая молодость / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1952. – 476с.
210649
   Боевая молодость. – Свердловск, 1958. – 319с.
210650
  Еремин В.Г. Боевая молодость / В.Г. Еремин. – Москва, 1975. – 143с.
210651
  Буданцев И.И. Боевая молодость / И.И. Буданцев. – Ленинград, 1982. – 96с.
210652
  Наровчатов С.С. Боевая молодость. Стихотворения. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1975. – 239с.
210653
   Боевая песня : сборник стихов поэтов-североморцев. – Москва ; Ленинград, 1942. – 71 с.
210654
  Ригг Боевая подготовка войск / Ригг, Б. – М., 1956. – 336с.
210655
   Боевая подруга. – М., 1961. – 1522с.
210656
  Вишняков-Вишневецкий Боевая пролетарская солидарность / Вишняков-Вишневецкий. – Ленинград, 1972. – 32с.
210657
  Фигнер Н. Боевая работа артиллерийского самолета / Н. Фигнер. – М., 1937. – 148с.
210658
  Силин А.С. Боевая рабочая... / А.С. Силин. – Воронеж, 1976. – 128с.
210659
  Сенчакова Л.Т. Боевая рать революции / Л.Т. Сенчакова. – Москва, 1975. – 192с.
210660
  Андронов М.В. Боевая семья : стихи и песни / Андронов М.В. ; [ил.: В.А. Дугин]. – Москва : Воениздат, 1973. – 102 с., [1] л. портр. : ил.
210661
  Муратов Х.И. Боевая семья / Х.И. Муратов. – Москва, 1975. – 144с.
210662
  Денисов Н.Н. Боевая сила советской авиации / Н.Н. Денисов. – М., 1951. – 188с.
210663
  Баграмян И.Х. Боевая слава : воспоминания / И.Х. Баграмян. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1981. – 88 с. : портр.
210664
   Боевая слава Алтая. – Барнаул
1. – 1967. – 320с.
210665
   Боевая слава Алтая. – Барнаул
2. – 1968. – 424с.
210666
  Путерброт А.Т. Боевая слава Дагестана / А.Т. Путерброт. – Махачкала, 1988. – 365с.
210667
   Боевая слава Кабардино-Балкарии. – Нальчик, 1965. – 399с.
210668
   Боевая слава Кабардино-Балкарии. – Нальчик
2. – 1966. – 661с.
210669
  Криворучко Г М. Боевая слава Подмосковья / Г М. Криворучко, Ю.А. Скотников. – Москва, 1986. – 332 с.
210670
  Тюленев И.В. Боевая слава советской кавалерии : к 30-летию создания Первой Конной армии / Тюленев И.В. – Москва : Военное издательство, 1949. – 108 с.
210671
  Азарьев С.И. Боевая служба красноармейца-химика : [пособие для подразделений ПХО стрелковых частей Кр. Армии] / полк. С. И. Азарьев, полк. Н. А. Балашов. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Военгиз, 1941. – 239 с.
210672
  Баратов Л. Боевая служба радиотелеграфиста / Л. Баратов. – 2-е доп. изд. – Москва : Военгиз, 1937. – 72 с.
210673
  Рудой Д.Е. Боевая солидарность французских коммунистов с героическим Вьетнамом. 1965-1972 гг. / Д.Е. Рудой. – М., 1973. – 207с.
210674
   Боевая солидарность, братская помощь. – М., 1970. – 220с.
210675
   Боевая техника армии и флота. – Москва, 1981. – 144 с.
210676
  Хомченко В. Боевая тревога : рассказы / В. Хомченко; пер. с белорус. Э.Любанская. – Москва : Художественная литература, 1977. – 95 с.
210677
  Топалова Ю.И. Боевая трибуна. / Ю.И. Топалова. – М., 1968. – 48с.
210678
   Боевая эстрада. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 232 с.
210679
  Осин Д.Д. Боевое братство / Д.Д. Осин, 1952. – 48с.
210680
   Боевое братство : рассказы об интернационалистах. – Куйбышев : Куйбышевское книжное издательство, 1975. – 344 с.
210681
  Мурадян В.А. Боевое братство / В.А. Мурадян. – М., 1978. – 336с.
210682
   Боевое братство народов СССР. – К., 1984. – 454с.
210683
  Румянцев Н.И. Боевое братство. / Н.И. Румянцев, Я.В. Ренькас. – М., 1986. – 173с.
210684
  Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии на Украине 1941-1944 / Зинченко Ю.И.; АН УССР. Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1982. – 188 с.
210685
  Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии при освобождении правобережной Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Зинченко Ю.И.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1979. – 24л.
210686
  Автомонов П.Ф. Боевое взаимодействие партизан Украины с советскими войсками в битве за Днепр : автореф. дис. .. канд. ист. наук / Автомонов П.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1967. – 19 с.
210687
  Гундоров А.С. Боевое единство славянских народов в борьбе с гитлеризмом / А.С. Гундоров. – М., 1944. – 44с.
210688
  Дугинец М А. Боевое задание / М А. Дугинец, . – М, 1979. – 256с.
210689
  Титаренко С.Л. Боевое знамя коммунистических и рабочих партий / С.Л. Титаренко. – М : Госполитиздат, 1959. – 52с.
210690
  Урбан Э. Боевое крещение / Э. Урбан. – Москва, 1953. – 115 с.
210691
  Сабуров А.Н. Боевое крещение / А.Н. Сабуров. – М., 1954. – 48с.
210692
  Боронихин Ю.В. Боевое обеспечение ракетных войск и артиллерии в современном бою / Ю.В. Боронихин. – М., 1965. – 100с.
210693
   Боевое оружие. – Кемерово, 1962. – 92с.
210694
  Андронов С.А. Боевое оружие партии : газ. "Правда" в 1912-1917 гг. / Андронов С.А. ; Ин-т ист. партии при Ленигр. обкоме КПСС, Филия ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 483 с., [1] л.портр. : ил.
210695
   Боевое оружие партии. – Москва, 1977. – 247с.
210696
  Украинец П.П. Боевое оружие партии : Некоторые вопр. теории и практики уст. полит. агитации / П.П. Украинец. – Москва : Политиздат, 1978. – 128 с.
210697
  Андронов С.А. Боевое оружие партии : газ. "Правда" в 1912-1917 гг. / Андронов С.А. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 423 с., [1] л. портр. : ил.
210698
  Суриков Б.Т. Боевое применение ракет / Б.Т. Суриков. – М., 1965. – 183с.
210699
  Суриков Б.Т. Боевое применение ракет сухопутных войск / Б.Т. Суриков. – М., 1979. – 196с.
210700
  Сотников А.А. Боевое применение ракетного оружия / А.А. Сотников, Ю.Д. Сергеев. – М., 1964. – 77с.
210701
   Боевое прошлое. – Куйбышев, 1958. – 312с.
210702
  Шкеленко Боевое расписание Австро-Венгерской армии / Сост.: поручик Шкеленко и Будилович. – 3-е изд. – [Б. м.] : [Б. и.]. – XIV, 95 с. – Не подлежит оглашению
210703
   Боевое слово. – Таллин, 1950. – 204с.
210704
  Якубовский И.И. Боевое содружество / И.И. Якубовский. – М, 1971. – 103с.
210705
   Боевое содружество. – М., 1983. – 334с.
210706
   Боевое содружество братских народов и армий / Якубовский И.И. – М., 1975. – 295с.
210707
  Артемьев А.П. Боевое содружество народов СССР в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Артемьев А. П.; МГУ. – М, 1971. – 20л.
210708
  Куян М.В. Боевое содружество народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Куян М.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
210709
  Куян М.В. Боевое содружество народов СССР и Югославии в годы второй мировой войны (1941-1945 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куян М. В.; КГУ. – К., 1971. – 297л. – Бібліогр.:л.I-XXI
210710
  Зенина А.Н. Боевое содружество советских партизан в годы Великой Отечественной войны, 1941-1944 / А.Н. Зенина. – Киев, 1985. – 208с.
210711
   Боевое содружество советских республик 1919-1922 гг.. – М., 1982. – 248с.
210712
   Боевое содружество советского и польского народов. – М., 1973. – 277с.
210713
  Ярош Лариса Викторовна Боевое содружество советского и польского народов в годы второй мировой войны в освещении печати Войска Польского : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ярош Лариса Викторовна; АН УССР, Ин-т всеобщей истории. – Львов, 1982. – 226л. – Бібліогр.:л.198-226
210714
  Манюков В.С. Боевое содружество Советской Армии и 1-ой Армии войска Польского в борьбе против гитлеровских захватчиков (1943-1945) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Манюков В.С. ; МВ и ССО УССР , Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1973. – 22 с.
210715
   Боевое содружество трудящихся зарубежних стран с народамиСоветской России. – М., 1957. – 574с.
210716
  Абалихин Б.С. Боевое содружество украинского и русского народов в Отечественной войне 1812 г. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Абалихин Б.С. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1964. – 25 с.
210717
   Боевое содружество, рожденное Велики Октябрем. – М., 1987. – 350с.
210718
  Шатунов Г.П. Боевое содружество. / Г.П. Шатунов. – М., 1958. – 96с.
210719
  Булавин М.Я. Боевой 19-й / М.Я. Булавин. – Москва, 1958. – 352с.
210720
  Булавин М.Я. Боевой 19-й / М.Я. Булавин. – 10-е изд. – Воронеж, 1991. – 317,1с.
210721
  Моа Боевой 1943 год / Моа. – Москва : ИВГИЗ, 1943. – 48 с.
210722
  Чернейко Г.А. Боевой авангард болгарского народа / Г.А. Чернейко. – М., 1971. – 48с.
210723
   Боевой авангард вьетнамсокго народа. – Москва, 1981. – 295 с.
210724
  Курилов А.С. Боевой авангард русской литературы / А.С. Курилов. – Москва, 1972. – 22 с.
210725
   Боевой авангард советского народа. – М., 1962. – 32с.
210726
   Боевой авангард советского народа. – Москва, 1962. – 32с.
210727
  Перминова А.И. Боевой авангард трудящихся Франции / А.И. Перминова. – М., 1980. – 230с.
210728
  Булавин М.Я. Боевой девятнадцатый / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1949. – 336с.
210729
  Булавин М.Я. Боевой девятнадцатый / М.Я. Булавин. – Воронеж, 1965. – 360с.
210730
   Боевой жанр. – Москва, 1959. – 84с.
210731
  Лункин Г.М. Боевой и трудовой подвиг советских женщин в героической эпопее Одессы (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Лункин Г.М. ; Ин-т истории АН УССР. – Киев, 1976. – 34 с. – Бібліогр.:с.34
210732
   Боевой карандаш. – Ленинград : Художник РСФСР
Вып. 5. – 1967. – 36 с.
210733
   Боевой карандаш. – Ленинград : Художник РСФСР
Вып. 6. – 1970. – 36 с.
210734
  Матафонов В.С. Боевой карандаш / В.С. Матафонов; сост.: Л.Д. Каминский, В.И. Кюннап, М.Р. Романов; ред.: Н.Я. Борисов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1977. – 317 с.
210735
  Юрис Л. Боевой клич / Л. Юрис. – Харьков, 1995. – 539с. – В кн. также: Игра без правил/Р. Познер
210736
  Яшанина Екатерина Боевой листок в классическом исполнении : культурный код // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 24-25 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
210737
  Дмитриев Д.М. Боевой опыт химических войск и химической службы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) / Д.М. Дмитриев, В.Е. Якубов. – Москва, 1989. – 232с.
210738
   Боевой отряд КПСС. – Киев, 1978. – 157с.
210739
   Боевой отряд Ленинской партии. – Киев : Политиздат, 1981. – 168 с.
210740
   Боевой отряд советских патриотов. – Киев, 1976. – 344с.
210741
   Боевой отряд сражающейся партии. – Москва, 1985. – 448с.
210742
  Козловский Борислав Боевой парниковый газ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
210743
  Лаверычев В.Я. Боевой почин российского пролетариата / В.Я. Лаверычев, А.М. Соловьева. – М., 1985. – 270с.
210744
  Гусаров Д. Боевой призыв / Д. Гусаров. – Петрозаводск, 1953. – 244с.
210745
  Гусаров Д.Я. Боевой призыв / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск, 1966. – 560с.
210746
  Гусаров Д.Я. Боевой призыв / Д.Я. Гусаров. – Петрозаводск, 1978. – 560с.
210747
  Ротелейдер А.Я. и Корнилов В.И. Боевой путь / А.Я. и Корнилов В.И. Ротелейдер. – М., 1944. – 133с.
210748
  Беляев Н.П. Боевой путь / Н.П. Беляев. – Петрозаводск, 1957. – 56с.
210749
  Зейналов Р.Э. Боевой путь 416-й Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Зейналов Р.Э.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 29л.
210750
  Ларин П.А. Боевой путь 8-го Эстонського стрелкового корпуса Советской Армии в Великой Отечественной войне : Автореф... канд. ист.наук: / Ларин П. А.; АН ЭССР, Ин-т ист. – Таллин, 1959. – 27л.
210751
  Фураев В.К. Боевой путь американских коммунистов. / В.К. Фураев. – Л., 1969. – 64с.
210752
  Карклин П Боевой путь Красной армии / сост. майор интенд. службы П.И. Карклин ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. Военный отд. – Москва : [б. и.],, 1943. – 46 с.
210753
  Мареев И. Боевой путь Красной Армии / И. Мареев. – Москва, 1939. – 64с.
210754
  Серебрякян С. Боевой путь красных партизан. / С. Серебрякян. – Ростов -на-Дону, 1934. – 150с.
210755
  Штейн В.В. Боевой путь латышских красных стрелков / В.В. Штейн. – Рига, 1978. – 75с.
210756
  Драудин Т.Я. Боевой путь латышской срелковой дивизии в дни Октября и в годы гражданской войны / Т.Я. Драудин. – Рига, 1960. – 156с.
210757
   Боевой путь Ленинского комсомола Киргизии. – Фрунзе, 1967. – 184с.
210758
  Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо / Лазо О.А. – Москва, 1938. – 56 с.
210759
  Лазо О.А. Боевой путь Сергея Лазо / Лазо О.А. – Владивосток, 1948. – 79 с.
210760
   Боевой путь советских вооруженных сил : материалы для полит. знаний. – Москва : Воен.-морское изд. Военно-морского Мин. СССР, 1952. – 255 с.
210761
   Боевой путь Советских Вооруженных Сил. – М., 1960. – 572с.
210762
   Боевой путь Советского военн-морского флота. – 3-е изд., доп. – М., 1974. – 591с.
210763
   Боевой путь Советского военно-морского флота. – 2-е изд. – М., 1967. – 589с.
210764
   Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 4-е изд.. испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1988. – 607 с.
210765
  Ковалевский А. Боевой путь Советской Армии / А. Ковалевский. – Москва : Военное издательство, 1949. – 168 с.
210766
   Боевой путь Советсого военно-морского флота. – М., 1964. – 622с.
210767
  Мяо.М Боевой путь Фан Чжи-миня. / Мяо.М. – Пекин, 1958. – 125с.
210768
  Мяо М. Боевой путь Фан Чжи-миня. / М. Мяо. – Пекин, 1958. – 125с.
210769
   Боевой путь центральных дважды краснознаменных курсов политсостава имени Фридриха Энгельса. – Смоленск, 1960. – 215с.
210770
  Кутяков И.С. Боевой путь Чапаева. / И.С. Кутяков. – 4-е изд. – Куйбышев, 1969. – 96с.
210771
  Паскье Эрик Боевой раскрас : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 16-18 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
210772
  Касумов М. Боевой революционно-демократический журнал "Молла Насреддин" / М. Касумов. – Баку, 1960. – 74с.
210773
  Касумов М.Р. Боевой революционно-сатирический журнал "Молла Насреддин" и его общественно-политическое направление (1906-1931гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Касумов М. Р.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку., 1965. – 84л.
210774
   Боевой состав Красной армии и Военно-морского флота СССР на 22 июня 1941 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 6 (590). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
210775
   Боевой союз братских армий. – М., 1974. – 264с.
210776
  Лесневский С.А. Боевой союз. / С.А. Лесневский, В.И. Соколовский. – М., 1958. – 152с.
210777
   Боевой устав артиллерии РККА. – Москва
Ч. 1. – 1942. – 164 с.
210778
  Зонис Ю. Боевой шлюп "Арго" // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 7-45. – ISSN 1728-8568
210779
  Банных С.А. Боевые будни границы / С.А. Банных ; [ит. обраб. В. Лебединской]. – Минск : Беларусь, 1974. – 254 с., [16] л. ил. : ил.
210780
  Савельев В.П. Боевые будни штаба / В.П. Савельев. – М., 1986. – 222с.
210781
   Боевые взлеты. – Москва, 1976. – 254с.
210782
  Маккавеев П. Боевые годы / П. Маккавеев. – М, 1952. – 84с.
210783
   Боевые годы. – Новосибирск, 1959. – 315с.
210784
  Сериков М.К. Боевые годы / М.К. Сериков. – Алма-Ата, 1960. – 200с.
210785
  Мельников В.М. Боевые действия 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 4 (112). – С. 17-31. – ISSN 1606-0219
210786
  Бели В.А. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море / В.А. Бели, К.В. Пензин. – М., 1967. – 479с.
210787
  Воробьев И.И. Боевые действия в особых условиях / И.И. Воробьев. – Москва, 1967. – 174с.
210788
  Мельников В.М. Боевые действия войск 38-й армии в районе Харькова в конце октября 1941 года // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2008. – № 12 (108). – С. 57-67. – ISSN 1606-0219
210789
  Щербаков Н.А. Боевые действия Днепровской флотилии в войне с панской Польшей в 1920 г. : Автореф... канд.ист.наук: / Щербаков Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1955. – 21л.
210790
   Боевые действия зимой. – Москва, 1943. – 12с.
210791
  Коротков И.С. Боевые действия Красной авивации на Крымском фронте / И.С. Коротков. – М., 1938. – 64с.
210792
  Шишкин С.Н. Боевые действия Красной Армии у реки Халхин-Гол в 1939 году / С.Н. Шишкин. – Москва : Военное издательство, 1946. – 46 с.
210793
  Шовколович А.К. и др. Боевые действия мотострелкового батальона в городе / А.К. и др. Шовколович. – М., 1971. – 191с.
210794
   Боевые действия народного войская польского (1943-1945 гг.). – М., 1961. – 360с.
210795
  Красильников С.Н. Боевые действия Парижской Комунны / С.Н. Красильников. – М., 1935. – 176с.
210796
  Красильников С.Н. Боевые действия Парижской Комунны / С.Н. Красильников. – М., 1935. – 176с.
210797
  Травин Н.В. Боевые действия русского флота в войне 1877-1878 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Травин Н.В.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 16л.
210798
  Акуленко В.П. Боевые действия русской армии в коалиционных войнах конца XVIII-- начала XIX века // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 (591). – С. 3-10. – ISSN 0321-0626
210799
  Реут Н.И. Боевые действия стрелкового отделения в пустынях и пуситынных степях. / Н.И. Реут. – М., 1959. – 79с.
210800
   Боевые действия стрелковой дивизии. – М., 1958. – 4с.
210801
  Терехов П.В. Боевые действия танков на Северо-Западе в 1944 г. / П.В. Терехов. – М., 1965. – 176с.
210802
  Глушкова Ю. Боевые действия украинских партизан 1943 г. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0321-0626
210803
  Тацитов А.И. Боевые дела усманских комсомольцев / А.И. Тацитов, И.М. Бобков. – Липецк, 1959. – 56с.
210804
  Афонин М. Боевые дни : очерки и воспоминания комсомольцев-участников гражданской войны / сост. Афонин М. ; под ред. Л. Гурвича ; Москов. истмол. – Москва : Молодая гвардия, 1929. – 151 с.
210805
  Олейников Н. Боевые дни / Н. Олейников. – М., 1932. – 64с.
210806
  Залка Матэ Боевые дни / Залка Матэ, 1937. – 53с.
210807
   Боевые дни : стихи и песни. – Москва ; Ленинград : Военмориздат, 1940. – 48 с.
210808
  Паршков В.И. Боевые дни / В.И. Паршков. – Изд. 2-е. – Фрунзе, 1960. – 182с.
210809
   Боевые дозоры печати. – Пермь, 1958. – 76с.
210810
   Боевые дороги. – Минск, 1985. – 334с.
210811
  Гуляев А.И. Боевые дружины большевиков / А.И. Гуляев. – Л., 1935. – 166с.
210812
  Кирюхин А.М. Боевые друзья-трактора... / А.М. Кирюхин. – М., 1958. – 270с.
210813
   Боевые друзья : сборник солдатских стихов. – Москва : Военное издательство, 1953. – 216 с.
210814
  Ташенов Д. Боевые друзья / Д. Ташенов. – Ташкент, 1956. – 88с.
210815
  Михайлов Н.А. Боевые задачи сельских комсомольцев / Н.А. Михайлов. – Москва, 1947. – 46с.
210816
  Листовский П А. Боевые записки / П А. Листовский, . – М, 1934. – 95с.
210817
  Голубев Е.П. Боевые звезды / Е.П. Голубев. – Ярославль, 1964. – 387с.
210818
   Боевые звезды киевлян. – К., 1968. – 499с.
210819
   Боевые звезды киевлян. – 2-е изд., уточн. и доп. – Киев, 1977. – 616с.
210820
   Боевые звезды киевлян. – Изд. 3-е, перераб. – Киев, 1983. – 519с.
210821
  Арсенин Н.Д. Боевые знамена рассказывают... / Н.Д. Арсенин. – Москва, 1961. – 23с.
210822
  Сирота Г.П. Боевые зори / Г.П. Сирота. – Рига, 1975. – 179с.
210823
   Боевые искусства Шаолиня. – М.
1. – 1990. – 80с.
210824
   Боевые искусства Шаолиня. – М.
2. – 1991. – 64с.
210825
  Полыгин Ф.П. Боевые маршруты / Ф.П. Полыгин. – Москва, 1972. – 392с.
210826
  Полынин Ф.П. Боевые маршруты / Ф.П. Полынин. – Москва, 1981. – 368с.
210827
  Сергеев Л. Боевые ночи / Л. Сергеев, Ф. Захаров. – Архангельск, 1945. – 80с.
210828
  Горнфельд А.Г. Боевые отклики на мирные темы / А. Г. Горнфельд. – Ленинград : Колос, 1924. – 281 с.
210829
   Боевые песни коммунистов : юмористическая хрестоматия : избранные юмористические рассказы русских писателей. – [{fhmrjd] : Изд. Укр. центр. агенства по распр. и распред. лит.
Т. 2. – 1919. – 16 с.
210830
  Фэйн Ф. Боевые пловцы / Ф. Фэйн, Д. Мур. – М, 1958. – 342с.
210831
  Намжил Д. Боевые подвиги / Д. Намжил. – М., 1961. – 63с.
210832
  Анчарский П.П. Боевые подвиги наших моряков / Анчарский П.П. – Москва : Политиздат, 1944. – 77 с. : ил.
210833
   Боевые подвиги частей Красной армии (1918-1922 гг.). – М., 1957. – 239с.
210834
   Боевые подруги. – М., 1962. – 128с.
210835
  Чечнева М.П. Боевые подруги мои / М.П. Чечнева. – 2-е изд. – М, 1975. – 431с.
210836
  Рощин С. Боевые полеты // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 2. – С. 124-127
210837
   Боевые помощники коммунистов. – Москва, 1963. – 215с.
210838
   Боевые помощники партии. – Таллин, 1964. – 140с.
210839
  Гробов Г.М. Боевые помощники партии. Борьба советской печати за выполнение решений XXII съезда КПСС / Г.М. Гробов. – Х, 1962. – 71с.
210840
   Боевые помощники партийных комитетов. – М., 1979. – 288с.
210841
   Боевые помощники партийных организаций. – Свердловск, 1961. – 107с.
210842
   Боевые помощники печати. – Куйбышев, 1979. – 94с.
210843
  Панкратов А.С. Боевые помощники. / А.С. Панкратов. – Москва, 1961. – 48с.
210844
   Боевые ребята : альманах для семьи и школы. – Свердловск : Облгиз
Вып. 5. – 1944. – 100 с. : ил.
210845
   Боевые ребята. – Свердловск
24. – 1956. – 136с.
210846
  Федосеев Семен Боевые роботы в полете : Арсенал // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 122-129 : Фото
210847
  Андреев И.А. Боевые самолеты / Андреев И.А. ; худож. Александр Захаров. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 128 с. : рис.
210848
  Болотин А.А. Боевые силы пролетарской революции / А.А. Болотин. – Москва, 1965. – 32с.
210849
  Банников А.В. Боевые слоны в эпоху Александра Великого / А.В. Банников, А.А. Попов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 32-38. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
210850
   Боевые спутники. – Архангельск, 1957. – 147с.
210851
  Бринский А.П. Боевые спутники мои / А.П. Бринский. – Горький, 1964. – 247с.
210852
  Бринский А.П. Боевые спутники мои / А.П. Бринский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Горький, 1969. – 416с.
210853
  Лемешонок Д.М. Боевые спутники мои. / Д.М. Лемешонок. – Минск, 1981. – 206с.
210854
   Боевые страницы : пьесы. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1939. – 152 с.
210855
  Бораненков В.Н. Боевые товарищи / В.Н. Бораненков. – Харьков, 1950. – 91с.
210856
  Кузуб О.Ф. Боевые традиции - важное средство воспитаня соиких патриотов Родины / О.Ф. Кузуб. – Л, 1971. – 20с.
210857
  Владимирский Н.А. Боевые традиции ленинской "Исквры" / Н.А. Владимирский. – Москва, 1962. – 45с.
210858
  Рубен С. Боевые традиции русских летчиков. / С. Рубен. – М, 1943. – 64с.
210859
  Безуглов И.Г. Боевые традиции советских пограничных войск / И.Г. Безуглов. – М, 1972. – 32с.
210860
  Юрьев М.И. Боевые традиции Советской Армии и Флота. / М.И. Юрьев. – М., 1956. – 80с.
210861
  Латухин А.Н. Боевые управляемые ракеты / А.Н. Латухин. – М, 1968. – 132с.
210862
  Латухин А.Н. Боевые управляемые ракеты / А.Н. Латухин. – Москва, 1978. – 159с.
210863
  Еременко А.И. Боевые эпизоды. Походы Конной армии / А.И. Еременко. – Ростов н/Д., 1957. – 55с.
210864
  Скоморохов Н.М. Боем живет истребитель. / Н.М. Скоморохов. – М., 1975. – 291с.
210865
  Скоморохов Н.М. Боем живет истребитель. / Н.М. Скоморохов. – М., 1981. – 284с.
210866
  Павлов А. Боеприпасник транспорт подвоза должен знать отлично! // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 0321-0626


  Про службу в Групі радянських військ в Німеччині у 1966-1972 рр.
210867
  Третьяков Г.М. Боеприпасы артиллерии / Г.М. Третьяков. – Москва : Военное издательство, 1947. – 529 с.
210868
  Буденный С.М. Боец-гражданин. / С.М. Буденный. – Москва, 1937. – 30с.
210869
  Хемингуэй Э. Боец : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-45
210870
  Бирюзова Е.Н. Боец второго эшелона / Е.Н. Бирюзова. – Новосибирск, 1961. – 104с.
210871
  Григорьев Б.Г. Боец и летописец революции. / Б.Г. Григорьев, В.Ф. Кутьев. – Москва, 1960. – 32с.
210872
  Гилярова Е. Боец ленинской гвардии / Гилярова Е. , Иткис М. – Кишинёв, 1968. – 143 с.
210873
  Аляпин В.И. Боец партии / В.И. Аляпин. – Алма-Ата : Казгиз, 1962. – 44 с. : ил.
210874
  Осыков Б. Боец, гражданин, писатель. / Б. Осыков. – Белгород, 1959. – 40 с.
210875
  Бокал Г.В. Боецій Аніцій Манлій Северин // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 196-198. – ISBN 966-316-069-1
210876
  О"Лір Боєвафль (не зовсім англосаксонський епос // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 225-230. – ISSN 0868-4790
210877
  Скоморохов М.М. Боєм живе винищувач / М.М. Скоморохов. – Київ, 1974. – 310 с.
210878
  Бурляй Ю.С. Боєць життя нового / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1963. – 102с.
210879
  Липовченко М.М. Боєць серед бійців, будівник серед будівників. (Про соціальну відповідальність і ідейно-моральне обличчя партійного журналіста). / М.М. Липовченко. – К., 1979. – 47с.
210880
   Боєчко Федір Федорович: доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: А.П. Іржавська, Н.В. Демченко ; авт. вступ. ст.: М.Н. Гаврилюк, С.І. Дерій, В.С. Лизогуб ; наук. ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 39, [1] с. : портр. – Алф. покажч. авт. та співавт.: с. 37. – (Серія : Бібліографія вчених України ; вип. 5)
210881
  Пишнюк Т.В. Божа вивірка : роман-молитва / Тетяна Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – 230, [2] с. – ISBN 978-966-399-808-4


  Роман - своєрідний екскурс в ХІ століття і заразом молитва за майбутнє сьогоднішньої України. Головна героїня роману Едігна - донька Анни Ярославівни - королеви Франції і внучка Ярослава Мудрого. Ця дивовижна особистість прожила більше тридцяти років у ...
210882
  Новакович Р.Л. Божа воля / Руслан Новакович. – Київ : Фенікс, 2018. – 275, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-462-1
210883
  Гайворон І. Божа ріка : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 8-14
210884
  Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі = God"s playground: a history of Poland / Норман Дейвіс ; пер. з англ. Петро Таращук. – Київ : Основи, 2008. – 1080 с. – ISBN 978-966-500-301-4
210885
  Гарсіа Маркес Габріель Боже мій, якби у мене було трохи життя... : із прощального листа-заповіту письменника Габріеля Гарсіа Маркеса // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47. – ISSN 0868-9644


  Нинішнього року видатному колумбійському письменнику, журналістові і громадському діячеві, лауреату Нобелівської премії Габріелю Гарсіа Маркесу виповнюється 80 років. Кільканадцять років тому знаменитий письменник важко захворів і в передчутті ...
210886
  Байбородин А.Г. Боже мой / А.Г. Байбородин. – Москва : [б. и.], 1996. – 78 с. – (Роман-газета : № 10)
210887
   Боже, все вказує велич твою.. – с.
210888
  Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 180-181. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
210889
  Салига Т. Боже, ми були на сьомому небі... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 1 червня (№ 21/22). – С. 8-9


  "Іваничукові лекції з циклу "Література і держава" не тільки формували студентів професійно за філологічним фахом у напрямі естетичному, а й у їхні молоді душі вселяли дух непокори чужинецьким зайдам, спонукали відчувати себе плоттю від плоті рідної ...
210890
  Штюренберг Михаэль Боже, храни короля Георга! : королевство Тонга. Традиции / Штюренберг Михаэль, Варрен Хольден // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 74-87 : фото. – ISSN 1029-5828
210891
  Шевченко Т. Божевільна : проза:оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 54-55. – ISSN 0130-321Х
210892
  Ворс І. Божевільний день Мельпомени : Міжнародний день театру: митці всіх країн - єднайтеся! // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 12. – С.48-49
210893
  Толстой Л.Н. Божеское и человеческое / Л.Н. Толстой. – 47с.
210894
  Сединина-Барковская Божества древнегреческой мифологии в творчестве Г.Л. Олди // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 199-209. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглядається відбиття античної міфологічної традиції у творчості Г.Л. Олді. Аналізуються особливості авторського стилю в романах "Ахейського циклу"
210895
  Фаминцын А.С. Божества древних славян : Изследование. – С.-Петербург, 1884. – 331 с.
210896
  Наумовська О. Божества нижнього світу в слов"янській та тюркській міфологіях (компаративний аспект) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 217-220


  Розвідку присвячено висвітленню типологічних рис, притаманних образам божеств потойбіччя в українській і тюркській міфологічних системах – Велесові і Ерлікові, виявленню спільних і розбіжних елементів у давніх віруваннях і уявленнях, пов"язаних із ...
210897
  Ковальчук Я.О. Божественна аритметика / Яков Ковальчук. – 2-е вид. – [Харків] : Плужанин, 1930. – 28 с. – (Гумористична серія "Весела книжка" ; № 24)
210898
  Данте Алигьери Божественна комедія / Данте Аліг"єрі ; перекл. з італ. та прим. Євгена Дроб"язка. – Київ : Дніпро, 1976. – 679 с.
210899
  Данте Божественна комедія : Поема / Данте; Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ;Пер.з італ.Є.А.Дроб"язка. – Харків : Фоліо, 2001. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1553-8
210900
  Данте А. Божественна комедія : поема / А. Данте; Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка НАН України ; пер. з італ. і коментарі Є.А. Дроб"язка. – Харків : Фоліо, 2004. – 607 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2288-7
210901
  Данте Божественна комедія : Поема / Данте; Переклад з італ. Є.Дроб"язко; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 607с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3397-8
210902
  Данте Аліг"єрі Божественна комедія / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та прим. Є.А. Дроб"язко ; передм. О.Б. Алексєєнко. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2013. – 606, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-97340-2-0
210903
  Данте Алигьери Божественна комедія. Пекло / Данте Алігієрі ; пер. з італ. П. Карманського та М. Рильського ; вст. ст. О.І. Білецького. – Київ : Художня література, 1956. – 224 с.
210904
  Данте Алигьери Божественна комедія. Пекло = La divina commedia. Inferno / Аліг"єрі Данте; з італ. переклав Б.І. Лончина. – Львів : Український Католицький університет, 2007. – 276с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на італ. мові. – ISBN 966-8197-26-7
210905
  Данте Аліг"єрі Божественна комедія. Пекло / Данте Аліг"єрі ; пер., упоряд., авт. передм. Максим Стріха. – [3-тє вид.]. – Львів : Астролябія
[Ч. 1] : Пекло. – 2019. – 349, [3] с. : іл.
210906
  Данте Алигьери Божественна комедія. Рай / Данте Алигьери. – Київ, 1972. – 282 с.
210907
  Данте Алигьери Божественна комедія. Чистилище / Данте Аліг"єрі ; пер. з італ. та скл. прим. Євген Дроб"язко. – Київ : Дніпро, 1968. – 278 с. : іл.
210908
  Піч Р. Божественна премудрість як цвіт світла з божого серця. Огляд загальних рис софіології Якоба Бьоме // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 58-85. – ISSN 2075-6461


  У статті окреслено головні джерела містики й теософії Якоба Бьоме: його видіння, інтуїції й сугестичні навіювання.
210909
  Данте Алигьери Божественная комедия. – Санкт-Петербург : Изд. М.О. Вольфа
210910
  Данте Алигьери Божественная комедия. – Санкт-Петербург : Изд. М.О. Вольфа
210911
  Данте Алигьери Божественная комедия : в переводе русских писателей ; в 3-х ч / Данте Алигьери. – Санкт-Петербург : Ихд. и тип. И. Глазунов. – (Русская классная библиотека : Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей / изд. под ред. А. И. Чудинова ; Сер. 2)
Ч. 1 : Ад. Полный тект песен. – 1897. – [2], VI, 227 с, 3 л. ил.


  Есть электронная версия РНБ
210912
  Данте Алигьери Божественная комедия : Чистилище / Данте Алигьери ; Пер. и прим. М. Лозинского ; Вступ. ст.: А. К. Дживелегова ["Чистилище",]. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1944. – 248 с. – На обороте тит. л.: Dante Alighieri. La Divina Commedia. Purgatorio
210913
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; Пер. Мю. Лозинского, вступ. статья К.Н. Державин. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1950. – 580 с.
210914
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1961. – 782с.
210915
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; пер. М. Лозинского ; [отв. ред. М.И. Алексеев , Н.Н. Голенищев-Кутузов]. – Изд. подг. Н.Н. Голенищев-Кутузов. – Москва : Наука, 1967. – 627 с. – (Литературные памятники)
210916
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. / Данте Алигьери. – Москва
Т. 1 : Ад. – 1981. – 325с.
210917
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. / Данте Алигьери. – Москва
Т. 2 : Рай. – 1981. – 312с.
210918
  Данте Алигьери Божественная комедия : в 3-х т. / Данте Алигьери. – Москва
Т. 3 : Чистилище. – 1981. – 301с.
210919
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1986. – 222с.
210920
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; пер. с итал. М. Лозинского. – Минск, 1986. – 574 с. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
210921
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – М., 1986. – 575с.
210922
  Данте Алигьери Божественная комедия : пер. с итал. / Данте Алигьери. – Москва : Просвещение, 1988. – 286 с. : іл. – (Школьная библиотека). – ISBN 5-09-000185-5
210923
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери. – Пермь : Пермская книга, 1994. – 479с. – ISBN 5-7625-0380-1
210924
  Илюшина И. Божественная комедия : религиозная ситуация в Украине // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2012. – № 6 (494 ). – С. 46-47


  Влиятельная Украинская церковь, не раз обвинявшаяся в расколе других, сама оказалась на грани распада, а ее глава с трудом удержал власть.
210925
  Данте Алигьери Божественная комедия / Данте Алигьери ; [пер. с итал. Д. Минаева ; послесл. Е.Б. Алексеенко ; примеч. Е.А. Дробязко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 635 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5825-6
210926
  Данте Алигьери Божественная Комедия / Данте Алигьери. – Москва : Правда, 1982. – 640с.
210927
  Данте Алигьери Божественная комедия. Ад : Полный текст 34 песен. Объясн. ст. ; [I-III] / Данте Алигиери ; Пер. Д. Минаева; Рис. Густава Дорэ. – [Лейпциг] : В Тип. Бера и Германа [Тип. М. О. Вольф], 1874. – [6], 257 с., 1 л. фронт. (портр.), [75] л. ил. – Экз. № 91784 дефектный, без. обл. тит. стр. и отсутв. 1 л. фронт. (портр.), описан по РГБ. - На тит. л. года нет. Т. 2–3 напечатаны в СПБ


  Есть электронная версия РНБ
210928
  Данте Алигьери Божественная комедия. Ад / Данте Алигьери. – Москва, 1983. – 328 с.
210929
  Данте А. Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения, написанные в изгнании. Пир : [пер. с ит.] / Алигьери Данте. – Москва : РИПОЛ классик, 2004. – 958, [2] с. : ил. – Загол. обл.: Данте. Божественная комедия. - На корешке: Данте. – (Бессмертная библиотека ) ( Библиотека мировой классики). – ISBN 5-7905-0087-0
210930
  Данте Алигьери Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворения,написанные в изгнаниии. Пир / Данте Алигьери. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 960с. – (Бессмерная библиотека.Зарубежная классика.). – ISBN 5-7905-0087-0
210931
  Данте Алигьери Божественная комедия. Рай / Данте Алигьери. – Москва, 1945. – 263с.
210932
  Данте Алигьери Божественная комедия. Рай / Данте Алигьери. – Москва, 1983. – 312 с.
210933
  Данте Алигьери Божественная комедия. Чистилище / Данте Алигьери. – Москва, 1983. – 301с.
210934
  Данте Алигьери Божественная комедия: Рай : [Ч. 1-3] ; Полный текст 33 песен. Примеч / Данте Алигиери : Пер. с итал. размером подлинника Дмитрий Мин [псевд.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1904. – [4], 436 с.
210935
  Хмелевская И. Божественная корова / И. Хмелевская; Перевод с польского В. Селивановой. – Екатеринбург : У-Фактория, 1998. – 576с. – ISBN 5-89178-054-2
210936
  Парфилов И.И. Божественная Литургия Святого Иоанна Златоустого, с приложением песнопений на Литургии Василия Великого. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнарев и Ко, 1915. – 36 с. – Приложение к № 12 "Циркуляра по Киевскому учебному округу", 1914
210937
  Мартынов Семен Божественная пошлость // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №11 (2950). – С. 20-21 : фото
210938
  Зубкова А. Божественная Сара // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 1. – С. 74-84


  О французской актрисе Саре Бернар, которую в нач. 20 в. называли "самой знаменитой актрисой за всю историю". Успеха она добилась на сценах Европы в 1870-х гг., а затем с триумфом гастролировала и в Америке. В ее амплуа были в основном серьезные ...
210939
  Тейяр Божественная среда / Тейяр, Шарден П. де. – Москва : Ренессанс СП ИВО - СиД, 1992. – 311с. – ISBN 5-7664-0454-9
210940
  Суслопарова Ю.В. Божественная теория происхождения государства и права в трактате Генри Брактона "О законах и обычаях Англии" // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 1684-2618
210941
  Чаплинський В.Г. Божественне об"явлення як явище духовного світла в християнстві // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 98-102


  У статті проведений аналіз місць Святого Письма,де духовне світло, на відміну від сонячного світла, розкриває для людини надприродний мир християнства.
210942
  Римарук І.М. Божественний вітер : останні вірші / Ігор Римарук ; [упорядкув., передм., примітки Л. Андрієвська-Римарук]. – Чернівці : Букрек, 2012. – 270, [2] с. : іл., портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія / редкол.: І. Дзюба (голова) [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-399-423-9
210943
  Крижанівська Т. Божественний ключ : [поезії] / Тетяна Крижанівська ; [вид. рада: М. Ватуляк та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2018. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-605-017-9
210944
  Теличко Н.В. Божественність молитви як шляху осягнення абсолюту та особистісного вдосконалення // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 43-44
210945
  Габинский Г.А. Божественное откровение и человеческое признание / Г.А. Габинский. – Москва, 1989. – 125с.
210946
  Махов А. Божественное рядом // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 1. – С. 8-11


  Японія.
210947
  Кривин Ф.Д. Божественные истории / Ф.Д. Кривин. – Москва, 1966. – 183с.
210948
  Линзи Эндру Божественные права животных // В защиту прав животных / Т. Риган. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2004. – с. 58-104. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 37). – ISBN 966-581-473-7
210949
  Георгиев Ю. Божественный вечер над средневековой Японией // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 9. – С. 23-25


  З історії Японії у ХІІІ ст.
210950
  Куслий О.Н. Божественный женский персонаж в контексте основного ведийского мифа // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 1. – С. 82-90.
210951
  Куин Э. Божественный свет // Красный сигнал / А. Кристи. – Москва : Прейскурантиздат, 1991. – С. 37-95. – ISBN 5-85230-025-Х
210952
  Пановский А. Божественный Эрик // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 12. – С. 70-84


  Эрик Патрик Клэптон (1945) - британский рок-музыкант (композитор, гитарист, вокалист). Командор Ордена Британской империи
210953
  Шенкарь М.А. Божество на крылатом колесе : к вопросу идентификации "первой иудейской монеты" // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 98-109. – ISSN 0321-0391


  Іудея, стародавня держава в Південній Палестині. Назва часто вживається як синонім Палестини. Була завойована римлянами в 63 до н.е.
210954
  Реза Я. Божество різанини = Le dieu du carnage : [п"єса] / Ясміна Реза ; з фр. пер. Іван Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. – 96 с. – Парал. тит. арк. фр. - Пер. за вид.: Le dieu du carnage / Yasmina Reza. Paris: Editions Albin Michel, 2007. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-28-14
210955
  Реза Я. Божество різанини = Le dieu du carnage : [п"єса] / Ясміна Реза ; з фр. пер. І. Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 94, [2] с. – Дані тит. арк. та обкл. частково парал. фр. - Пер. за вид. : Le dieu du carnage / Yasmina Reza. Paris, 2007. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-55-7
210956
  Милев Н.Н. Божество с тремя лицами / Н.Н. Милев. – Москва : Искусство, 1968. – 295 с.
210957
  Квітка-Основ"яненко Божи диты [Божі діти] : повисть Гр. Квиткы (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 40 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
210958
  Вениамин Божии люди / Вениамин, (митрополит). – Москва, 1991. – 108с.
210959
  Вострышев М.И. БОжий избранние: Крест, путь Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России / М.И. Вострышев. – Москва, 1990. – 189с.
210960
  Подольский Евгений Божий плуг : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 8-16 : Фото
210961
  Сидикки Ш Божий поселок / Ш Сидикки. – Москва, 1965. – 320с.
210962
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : збірка поезій / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2011. – 148 с. – ISBN 978-966-2732-00-9
210963
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – Харків : ЛІДЕР, 2012. – 264 с. : табл. – ISBN 978-966-2732-01-6
210964
  Божок Г.І. Божий промисел від трипільців до українців : громадянська світоглядна поезія / Григорій Божок. – 3-тє вид,, допов. – Харків : ЛІДЕР, 2013. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2732-02-3
210965
  Сагач Г.М. Божий світ і ми : [духовно-наукове красномовство] / Галина Сагач. – Херсон : РІПО. – ISBN 978-966-2919-20-2
Кн. 1. – 2010. – 232 с. : іл.
210966
  Квін Е. Божий світильник. : Повісті / Елері Квін 4 Пер. з aнгл. – Київ : Молодь, 1992. – 111 с. – В одній кн.: Куля для боса / Стаут Рекс. – ISBN 5-7720-0763-7
210967
  Петренко М. Божим причастям напоєні зерна // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 7/8. – ISSN 0131-2561
210968
  Усман С. Божі стеблинки. / С. Усман. – К, 1963. – 258с.
210969
   Божок Алла Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 16
210970
   Божок Алла Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 24 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
210971
   Божок Алла Петрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 25-26. – ISBN 978-966-439-961-3
210972
   Божок Алла Петрівна (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 14. – ISBN 966-95774-3-5
210973
  Резчиков М.А. Божье наказание : Сб. одноактных пьес / М.А. Резчиков. – Рига : Лиесма, 1971. – 167 с.
210974
  Шаброль Ж.-П. Божьи безумцы / Ж.-П. Шаброль. – Москва, 1963. – 352с.
210975
  Шугуров А.М. Божьи коровки (Coccinelliadae) Крыма. – C. 307-317. – Отд. оттиск
210976
  Басенко К.Я. Божья биография / К.Я. Басенко. – Москва : Политиздат, 1964. – 56 с.
210977
  Павлов А.П. Божья воля : исторический роман / А.П. Павлов // Осиротевшее царство / Д.С. Дмитриев. – Москва : АРМАДА, 1995. – С. 371-548. – (Романовы. Династия в романах). – ISBN 5-87994-113-2
210978
  Урджумелашвили И.Г. Божья коровка : роман / Иван Урджумелашвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 220 с.
210979
  Быков Дмитрий Божья коровка : Та, что приносит хлеба. Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-24 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
210980
   Бозанкет (Bosanguet) Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 682. – ISBN 966-316-069-1
210981
  Опимах И. Боздымный скиталец Анатолий Зверев // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 74-84


  Анатолий Тимофеевич Зверев (1931-1986) - русский художник.
210982
  Попов В.Н. Бозе-спектр сверхтекучих систем типа Не3-Не4 : Препртнты ЛОМИ Р-4-82 / В.Н. Попов, П.Н. Брусов. – Ленинград, 1982. – 27 с.
210983
   Бозинген: Казахские народные сказки.. – Алма-Ата, 1984. – 208с.
210984
  Горбар Е.В. Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття / Е.В. Горбар, В.П. Гусинін
210985
  Горбар Е.В. Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття / Е.В. Горбар, В.П. Гусинін // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-41. – ISSN 0372-6436
210986
  Исаев Г.В. Бозонные поля и сингулярности в гравитатции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Исаев Г.В.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 11л.
210987
  Карпенко Д.Я. Бозоны во внешних электромагнитных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко Д. Я.; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1966. – 9л.
210988
  Шутова Наталья Бои без правил за российского туриста : Конкуренция обостряется. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 46-47 : Фото
210989
   Бои в Манчьжурии и Корее. Сборник материалов о боевых действиях 1-го Далневосточного фронта.. – Владивосток, 1945. – 112с.
210990
  Рошер Г. Бои в Флоридсдорфе / Г. Рошер. – Москва : Профиздат, 1935. – 143 с.
210991
  Попов В.Т. Бои за Верден. / В.Т. Попов. – М, 1939. – 80с.
210992
  Февр Л. Бои за историю / Л. Февр. – М., 1991. – 629с.
210993
  Хмель З. Бои за контроль над Ригой в 1600–1611 годах // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 375-390. – (New series ; vol. 20, no. 2). – ISSN 1224-032X
210994
   Бои за Крым : Сборник статей и документов. – Симферополь : Красный Крым, 1945. – 256 с. : ил., портр.
210995
  Федоров С.Т. Бои за Орехов (июль 1920 года) / С.Т. Федоров. – М., 1939. – 32с.
210996
  Василенко Г.И. Бои местного значения / Г.И. Василенко. – Москва, 1983. – 334с.
210997
   Бои на Волхове. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1945. – 148 с.
210998
   Бои на Карельской перешейке.. – М., 1941. – 420с.
210999
  Михалицин Игорь Бои на пепелацах : Или игры для сумачсшедших. Украина. Бездор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 5. – С. 88-94 : Фото
211000
  Травина Ирина Бои по правилам инстинкта // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 186-193 : фото
<< На початок(–10)211212213214215216217218219220(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,