Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
209001
  Ткаченко А. "... Бо світ росте на однім стеблі..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 9-17
209002
  Сидоржевський М. "...Бо все ближче гніт біля порохової бочки" : уривок з роману // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 2-27. – ISSN 0208-0710
209003
  Диссон Ю.А. "Благородная альтернатива" российским университетам : лицеи и университетские пансионы в России (конец ХVIII- первая треть XIX вв.) // Вопросы истории естествознания и техники / РАН, Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 4. – С. 125-142. – ISSN 0205-9606


  В создании гимназии в г. Кременец огромная роль принадлежала Ф. Чацкому - ученому правоведу и визитатору школ на Волыни. Кременецкая гимназия была основана в июле1805 г., но особый статус, приближенный к университетскому, приобрела 18 янв. 1819 ...
209004
  Назарець В.В. "Благородний адвокат людства". Фрідріх Шиллер та його драма "Вільгельм Телль" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-21
209005
  Коляда І. "Благородний осведомитель": штрихи до портрету київського цензора Сергея Нікіфоровича Щоголєва // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 9-13


  Після отримання гімназичної освіти С.Н. Щоголєв вивчав медицину у Київському університеті Св. Володимира.
209006
  Хома Марія "Благословен цар, що йде в ім"я Господнє", або Тріумф і поразка перших ізраїльських царів // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 9-12
209007
  Штолько М.А. "Благословенна будь, любов" (любов у поезії І. Жиленко) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 192-200. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
209008
  Дятленко Т. "Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно..." : віртуальна екскурсія до джерел неперевершеного таланту О. Довженка
209009
  Сорокер Я. "Благословенний край" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 502, грудень : грудень. – С. 20-22


  Михайло Глинка та Україна.
209010
  Куценко Л. "Благословенні ви, сліди..." / Л. Куценко. – Кіровоград, 1995. – 102с.
209011
  Дегтярев М.Г. "Благословенный" беспредел под золотыми куполами // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 84-92


  Про історію реставрації в Києво-Печерському історико-культурному комплексі
209012
  Соловьев Э.Ю. "Благослови свой синий окоем". Космоперсонализм и историческая ирония Максимилиана Волошина // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 185-202. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
209013
  Негрій Т. "Благослови, мати, весну закликати" = Весняні свята і обряди : народний календар // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – С. 12-17
209014
  Дениско Г. "Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився" // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 444-447. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
209015
  Станюкович К.М. "Благотворительная комедия" и другие рассказы / К.М. Станюкович. – М., 1957. – 119с.
209016
  Воронин С.В. "Благотворительные" фонды США : (Мифы и действительность) / С.В. Воронин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1973. – 208 с.
209017
  Мигович І.І. "Благочестивий" іудаїзм і сіонізм / І.І. Мигович. – К, 1979. – 139с.
209018
  Дулуман Є.К. "Благочестиві" вигадки та історична дійсність: правда про запровадження християнства на Русі / Є.К. Дулуман. – Київ, 1988. – 48с.
209019
  Калмыкова В. "Блажен незлобивый поэт..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 183-206. – ISSN 0042-8795


  Творчество русского поэта Ю. Верховского
209020
  Задорожна О. "Блаженний муж на лукаву не вступає раду" (Лінгвостилістичний аналіз переспіву першого псалма Давидового Тарасом Шевченком) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 40-42. – ISSN 0130-5263


  У статті на матеріалі тексту переспіву першого псалма Давидового Т. Шевченком простежено функціонування біблійних цитат. З"ясовано авторські художні прийоми вираження сакрального змісту, виявлено імпліцитні семантичні компоненти, функціонування яких ...
209021
  Зелінська Л. "Блакитна троянда" Лесі Українки як спроба психодрами // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 48-54
209022
  Зелінська Л. "Блакитна троянда" Лесі Українки: проблема дискурсу і методу // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 59-72. – ISBN 978-966-600-358-7
209023
  Неправська Наталія "Блакитний прапор": куди відправитись? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 48-50 : фото. – ISSN 1998-8044
209024
  Птахів Семен "Блакитний прапор": Україна зміцнює позиції // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 19 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
209025
  Кирчанів М. "Блакитний роман" Гната Михайличенка і проблеми ранньої історії радянської модерної літератури // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 48-60. – ISSN 1728-9572
209026
  Тімофєєв А.В. "Блакитні й червоні мрії мої побиті і розгублені лежать": колористичне наповнення п"єс М. Куліша // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 60-62. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
209027
  Панченко В. "Блакитні й червоні мрії мої..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  120 років від дня народження Миколи Куліша.
209028
  Гунченко Т. "Блакитні шоломи" на Донбасі: все про миротворчу місію // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 44-47


  Під егідою ООН у світі проводиться 18 миротворчих місій. Більшість з них - в Африці, одна в Гаїті, три на Близькому Сході, одна між Індією та Пакистаном і ще одна у Європі - у Косово.
209029
  Стасюк Неля "Блакить мою душу обвіяла..." : вивчення поезій Павла Тичини у 5 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 17-18. – ISSN 0130-5263
209030
  Левяш И.Я. "Блеск и нищета" демократии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.39-61. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
209031
  Коміна Т. "Ближче до тіла" і ... вмикаємо мозок ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 11. – С. 39


  Про програму на Новому каналі "Ближче до тіла"
209032
  Іщук-Пазуняк "Блискавиця в пітьмі". Промова на відкритті пам"ятника Лесі Українці в Клівленді // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 399-404. – ISBN 978-966-355-009-1
209033
  Пилипчук С. "Блискавка, що нагло освітлює найглибші тайники людської душі...": баладознавчі розмисли Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 155-166. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано теоретичні розмисли Івана Франка над жанром народної балади
209034
  Костюченко Ю. "Блискавка, яка остаточно розсіяла в мене морок радянщини" / підготувала Ольга Харченко // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 25-26 червня (№ 97/98). – С. 15


  Про те, чому спадок Варлама Шаламова актуальний саме сьогодні, в добу глобальних соціальних трансформацій.
209035
   "Бліц-стрибок 1995-го" / І. Капсамун, В. Торба, Є. Марчук, С. Головатий, Д. Кулеба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 201). – С. 4-5


  22 роки тому Україну урочисто прийняли до Ради Європи. Чому втратили темп і досі не виконали своїх зобов"язань?
209036
  Комлев В.П. "Блокада. Я в полку пожарном..." : [о Ленингр. комс. противопожар. полке] / В.П. Комлев ; [лит. запись Т.Б. Дурасовой]. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 143 c., [8] л. ил.
209037
   "Блокбастери" народжуються в КНУ // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 1, 3


  Університет відкритий для реалізації цікавих проектів – довів перший Фестиваль інновацій КНУ імені Тараса Шевченка, який пройшов 16-18 листопада 2016 року. Переможці конкурсів наукових проектів і стартапів Фестивалю зможуть представити свої розробки ...
209038
  Покалюк А. "Блуд" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 123-127


  Оповідання із циклу "Розповіді Чуба".
209039
  Кобринська Н. "Блудний метеор" : оповідання // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (757), квітень. – С. 62-63
209040
  Генералюк Л. "Блудний син". : символіка графічної серії Шевченка в контексті взаємодії літератури і образотворчого мистецтва // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 1 : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 56-72. – ISSN 1728-6875
209041
  Позняк-Хоменко "Бо горстка нас, малесенька щопта": відомий правозахисник і публіцист Василь Овсієнко відзначив своє 70-рiччя // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 10 квітня (№ 41). – С. 10


  "Радянська влада нарекла його «особливо небезпечним рецидивістом», оскільки навіть 13,5 року ув’язнення не змусили його зректися своїх переконань. Хоча найбільшим гріхом його були фотокопії праці Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація» та інші ...
209042
  Князький О. "Бо лиш в любові - ми усі поети" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 13. – ISSN 08-68-4790-1
209043
  Панченко В. "Бо помиляється й народ..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 10 січня (№ 1). – С. 10-11


  Як у поемі Володимира Сосюри "Мазепа" змагалися "єретик" і "внутрішній цензор".
209044
  Пляченко А.Г. "Бо раб не той, кого впрягають..." // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 241-246. – ISBN 978-966-927-118-1


  До 152-ї річниці перепоховання Т.Г. Шевченка на Чернечій горі.
209045
  Свириденков В. "Бо ти - людина" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Поезія.
209046
  Сюндюков І. "Бо тільки слово - пам"яті спасенність..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 25-26 вересня (№ 181/182). – С. 31


  Видавництво "Либідь" випустило унікальну книжку - поему-баладу Ліни Костенко "Скіфська Одісея" з енциклопедичними коментарями Оксани Пахльовської та Ярослави Франчески Барб"єрі.
209047
  Тристан А. "Бо це ти - моя зірочка" : оповідання, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 106-107
209048
  Боярська Л. "Бо ще роблю, бо ще живу, бо ще борюсь. Ще, ще і ще ..." професор Василь Васильович Яременко // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 146-169


  Спогади В.В.Яременко про свій творчий шлях.
209049
  Пелипець М.І. "Бо я не з таких, щоби комусь заслугу відбирав...": політичні акценти дискусій Степана Смаль-Стоцького та Івана Франка у західноукраїнській пресі на порубіжжі кінця XIX - початку XX ст. // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 396-403. – ISSN 1998-6912
209050
  Патріах Філарет "Бог - на боці правди, а оскільки Путін і кремлівське керівництво звершило акт неправди, то вони будуть переможені Богом" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 7
209051
  Васильченко Б. "Бог - не без милості, козак - не без долі": Віктор Ющенко - державний муж і красива шляхетна людина... // Україна молода. – Київ, 2021. – 21 квітня (№ 39). – С. 6-7


  Здавалося... Після могутнього відродження нації, яке розпочалося після Помаранчевої революції 2004 року, Україна нарешті, стане такою, як про неї мріяли багато століть патріоти. Та незабаром після Ющенка "лукавії" обирають у президенти Януковича, а ...
209052
  Дацюк Г. "Бог дав йому в руки лопату і спровадив в Україну" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)


  "У день народження генія української археології, відкривача Трипільської культури Вікентія Хвойки група київських журналістів пройшлася його знаменитими місцями: по Кирилівській та Старокиївській горах і Подолу, звідки зійшла на увесь світ правда про ...
209053
  Синекоп Л. "Бог дав Софії довгого віку..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 192-206. – ISBN 978-966-399-815-2


  Про Софію Русову.
209054
  Мушкетик Ю. "Бог однаково розподіляє дурнів - і серед академіків, і двірників, і письменників" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 29 (232). – С. 52-57
209055
  Івченко В. ... Бо тут він був, писав і малював : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 2-5
209056
  Александрова Л. ...Бо серце кличе! : повість / Ліляна Александрова. – Київ : Молодь, 1961. – 419 с.
209057
  Політіс Лінос [Блукання / Політіс Лінос; Козмас Політис. – Афіни : Іпсилон/Вівліа, 1990. – 174 с. – Видання новогрецькою мовою
209058
  Жорнова О. Благополуччя здобувачів вищої освіти як об"єкт моніторингу її якості / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 36-44. – ISSN 1682-2366
209059
  Жорнова І О. Благополуччя студента: осягти чи ігнорувати? / І О. Жорнова, О.І. Жорнова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (181). – С. 1-6
209060
  Михеенкова М.А. Благоприятствование защите в уголовном процессе: историческая реконструкция понятия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 7. – С. 111-116. – ISSN 0132-0769
209061
   Благоразумие мудрости : Соломон Мудрый, Эпиктет : [сборник]. – Симферополь : Реноме, 2003. – 363, [3] с. : ил. – В содерж.: Экклезиаст, Песнь песней, Притчи / Соломон Мудрый ; Беседы / Эпиктет. – Библиогр. в примеч.: с. 341-364. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-43-X
209062
  Поліщук Лариса Благородна місія Ірени Карпи (можливо) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 106-107. – ISSN 0130-5212
209063
  Тичина П.Г. Благородна місія сільської інтелігенції /в боротьбі за дальше зміцнення колгоспного ладу/ / П.Г. Тичина. – Київ : Укрполітвидав, 1948. – 13 с.
209064
  Лаврин Александр Благородная плесень : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 100-106
209065
  Кобринский А. Благородная смесь = Noble blend / Александр Кобринский. – Иерусалим ; Москва : Э.РА, 2009. – 319 с. : ил. – ISBN 978-965-90667-5-9
209066
   Благородний вимір наукового подвижництва : збірник наукових праць / Борисова Л.М. [та ін.] ; [редкол. : М.Г. Жулинський (голова), П.В. Михед, Н.Р. Мазепа та ін. ; відп. ред. Н.Р. Мазепа] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2012. – 268, [3] с., [12] с. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 253-265. – ISBN 978-966-00-1168-7
209067
  Вальо М. Благородний чин львівських інтелігентів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 3/4 (773/774). – С. 129-130. – ISSN 0868-4790
209068
  Назимок М.М. Благородні метали : навч. посібник для студентів негеол. спец. ВНЗ / М.М. Назимок, О.Я. Боровиков, В.В. Сергеєв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Держ. пробірна служба України М-ва фінансів України. – Київ : Воля, 2011. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – (Серія "Пробірний контроль"). – ISBN 978-966-8569-54-8
209069
  Рейц А.фон Благородное дворянство (Nobili) прибрежных городов и островов Далмании в Средние века // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – 24 с.
209070
  Рейц А.фон Благородное дворянство (Nobili) прибрежных городов и островов Далмании в Средние века // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 24 с.
209071
  Гвин Питер Благородное дело. Риск / Гвин Питер, Гроб Марко // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 62-81 : фото
209072
  Горячев Н.А. Благороднометалльный рудогенез и мантийно-коровое взаимодействие // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 323-332 : табл. – Библиогр.: с. 329-332. – ISSN 0016-7886
209073
  Данилова А. Благородные девицы. Воспитанницы Смольного института : биографические хроники / Альбина Данилова. – Москва : Эксмо, 2008. – 464с. – (Женские силуэты из прошлого). – ISBN 978-5-699-22167-7
209074
  Рамзай В. Благородные и радиоактивные газы / В. Рамзай. – Одесса, 1909. – 37 с.
209075
  Соболевский В.И. Благородные металлы : Золото / В.И. Соболевский. – Москва : Знание, 1970. – 48с.
209076
  Соболевский В.И. Благородные металлы / В.И. Соболевский. – Москва : Знание, 1971. – 48с.
209077
  Соболевский В.И. Благородные металлы / В.И. Соболевский, А.Д. Генкин. – Москва : Знание, 1973. – 63с.
209078
  Васильева И.Е. Благородные металлы в нерастворимом углеродистом веществе черносланцевых пород и руд по данным прямого атомно-эмиссионного анализа / И.Е. Васильева, Е.В. Шабанова, Є.А. Развозжаева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 860-866 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0016-7525
209079
  Синицын Благородные металлы и научно-технический прогресс / Синицын, М.. – М., 1987. – 45с.
209080
  Михайлов Р. Благородные сны / Р. Михайлов. – София, 1974. – 164с.
209081
  Потемкин С.В. Благородный 79-й : очерк о золоте / С.В. Потемкин. – Москва : Недра, 1978. – 135 с. – Библиогр.: с. 132-133
209082
  Потемкин С.В. Благородный 79-й: очерк о золоте. / С.В. Потемкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 174с.
209083
   Благородный институт // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 32-33
209084
  Майборода Наталья Благородный напиток. Османское вино // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 126-130 : фото
209085
  Крыжановский В.И. Благородный олень и косуля на Украине, их экология и перспективы хозяйственного использования : Автореф... канд. биол.наук: / Крыжановский В.И.; АН УССР. Ин-тут зоологии. – Киев, 1965. – 19л.
209086
  Волков И. Благородный почин тамбовских колхозников / И. Волков. – Москва, 1943. – 39с.
209087
  Артемов Станислав Благородный простолюдин / Артемов Станислав, Батакова Ирини // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 138-140 : рис.
209088
   Благородство - как мы его понимаем. – М., 1960. – 60с.
209089
  Степовик Д. Благородство і благочестивість герба Івана Мазепи = До 300-річчя вічної пам"яті великого гетьмана // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 1/2 (49/50) 2 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 8-10
209090
  Гуменна Д. Благослави мати! / Д. Гуменна. – К., 1995. – 240с.
209091
  Ахуба Д. Благославите нас, горы! : роман, повести, рассказы / Ахуба Д. ; пер. с абхаз. Г. Ковалевича. – Москва : Известия, 1990. – 303 с. – (Библиотека советской прозы)
209092
  Боровикова В. Благословен род, в котором много потомков // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 10. – С. 22-24. – ISSN 0868-488Х


  Праправнучка А.С. Пушкина Юлия Пушкина о своем роде
209093
  Яковченко В.И. Благословение / В.И. Яковченко. – Москва, 1991. – 124с.
209094
  Стил Д. Благословение / Д. Стил. – Москва, 1996. – 457с.
209095
  Кон Н. Благословение на геноцид / Н. Кон. – М, 1990. – 245с.
209096
  Макнот Д. Благословение небес : Роман / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 1998. – 592с. – (Очарование). – ISBN 5-15-000288-7
209097
  Макнот Д. Благословение небес : Роман / Д. Макнот. – Москва : АСТ, 2000. – 448с. – (Очарование). – ISBN 5-17-002105-4
209098
  Нагнибіда М.Л. Благословенна будь! : Книга лірики і поем / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 96 с.
209099
  Дем"яненко С. Благословенна будь, любове! Літературно-музична композиція // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 11 (163), листопад. – С. 53-61
209100
  Мартинес-Сиерра Благословенная весна и другие рассказы / Мартинес-Сиерра. – Москва, 1922. – 129 с.
209101
  Некрасов В.И. Благословенная жизнь / В.И. Некрасов. – Москва, 1969. – 64с.
209102
  Цачев К. Благословенная жизнь / К. Цачев. – София, 1976. – 128с.
209103
  Жадько В. Благословенне святим Миколаєм / Віктор Жадько. – Київ : Департамент, 2000. – 564с. – ISBN 966-581-182-7
209104
  Гордій Олександр Благословенний небом // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
209105
  Гнатюк І.Ф. Благословенний світ : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ, 1987. – 169 с.
209106
  Мурад М. Благословенный месяц Рамазан // Украина и Исламский мир / РУНМОУ "Киевский муфтият". – Киев, 2011. – № 5, август (1432). – С. 14-27


  Рамадан або Рамазан - дев"ятий місяць мусульманського календаря; цей місяць є найважливішим і найурочистішим для мусульман - протягом усього місяця дотримується суворий піст. У місяці 30 днів.
209107
  Мандрик-Куйбіда Благослови вогнем / Катерина Мандрик-Куйбіда. – Львів : Літопис, 2007. – 116с., 8л. іл. : іл. – ISBN 966-7007-64-7
209108
  Молчанов А.А. Благослови затравленного зверя / А.А. Молчанов. – Москва, 1991. – 203с.
209109
  Суортхаут Г. Благослови зверей и детей / Г. Суортхаут. – Л., 1990. – 265с.
209110
  Канович Григорий Благослови и листья и огонь. / Канович Григорий. – Вильнюс : ВАГА, 1977. – 263 с.
209111
  Руденко Лілія Благослови і прости : вірші // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 133-134. – ISSN 0130-321Х
209112
  Іваничук Р.І. Благослови, душе моя, Господа... : щоденникові записи, спогади і роздуми / Роман Іваничук. – Львів : Просвіта, 1993. – 271 с. – ISBN 5-7707-0641-4
209113
   Благослови, мати. – К., 1995. – с.
209114
  Гуменна Д. Благослови, мати! : казка-есей / Докія Гуменна. – Hью Йорк : Слово, 1966. – 274 с. : іл. – Список іл.: с. 240-266. – Бібліогр.: с. 229-239
209115
   Благослови, поэт! : антология поэзии пушкинской поры. – Москва : Советская Россия
Кн. 1. – 1983. – 272 с.
209116
  Юсип Д. Благословила Ірина Вільде // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 7 (837). – С. 129-133. – ISSN 0868-4790
209117
  Гринько В.П. Благословила ранок мати : поезії / В.П. Гринько. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 94 с.
209118
  Понарина Е. Благословите будущее. Об экологической химии не помнят, пока бед нет, но беды случаются все чаще и ближе… // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 23 марта (№ 12)


  “The true blessing of the future lies giving everything to the present”. Такими словами Георгий Дука, президент Академии наук Молдовы, предварил сборник своих статей “Contribution to knowledge society”, подаренный участникам Международной ...
209119
  Ковылов В. Благословление Леты / В. Ковылов. – М., 1988. – 251с.
209120
  Бичко В.В. Благословлялося на світ / В.В. Бичко. – Київ, 1969. – 184 с.
209121
  Бичко В.В. Благословлялося на світ / В.В. Бичко. – Київ, 1975. – 175 с.
209122
  Бичко В.В. Благословлялося на світ : повісті / Валентин Бичко. – Київ : ЛКСМУ "Молодь", 1987. – 430 с. – В кн. також: Коли я був вожатим / М. Богданов. – (Бібліотека піонера)
209123
   Благословляю имя из имен. – Москва, 1990. – 620 с.
209124
  Дунаев Б.Б. Благосостояние - труд, капитал и деньги / Б.Б.Дунаев. – Киев, 2005. – 220с. – ISBN 966-8638-12-3
209125
  Дунаев Б.Б. Благосостояние - труд, капитал и деньги : [основы теории воспроизводства] / Б.Б. Дунаев. – Изд. 2-е доп. – Киев : Интердрук, 2013. – 231 с., [1] л. портр. : ил., табл. – Библиогр.: с. 225-227. – ISBN 978-966-97384-1-7
209126
   Благосостояние городского населения Сибири. – Новосибирск, 1990. – 347с.
209127
  Бобкова И.Н. Благосостояние как критерий эффективности коммунистического способа производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бобкова И.Н.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1978. – 21л.
209128
  Чаушеску Николае Благосостояние народа - высшая цель политики Румынской коммунистической партии. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1980. – 233с.
209129
  Саркисян Г.С. Благосостояние народа - цель социальной политики КПСС / Г.С. Саркисян. – Москва, 1980
209130
   Благосостояние народа: сущность и законеомерности развития / А.А. Чухно, В.В. Радаев, А.А. Устенко, М.Т. Лапуста // Повышение эффективности производства и рост народного благосостояния
209131
  Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVIII - начало ХХ века / Б.Н. Миронов ; Российская акад. наук, Ин-т российской истории. – Москва : Новый Хронограф, 2010. – 912 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 774-862. – ISBN 978-5-94881-081-2
209132
  Данилишин Б.Д. Благосостояние наций: эволюция парадигмы развития : В 2-х книгах / Б.Д. Данилишин, Л.Б. Шостак; НАНУ. Совет по изуч. производительных сил Украины. – Киев : Нічлава. – ISBN 966-7317-63-3
Кн.1 : Эволюция экономических отношений. – 2002. – 356с.
209133
   Благосостояние советского народа. – М., 1990. – 47с.
209134
  Зубанова Л.Б. Благосфера как поле формирования коммуникативной активности читателя // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 80-83. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена проблемам осмысления современной блогосферы, формирующей новый тип ак-тивного читателя. Понимание активности аудитории демонстрируется на примере комментариев блога Дмитрия Медведева и оценивается через следующие характеристики: ...
209135
  Прохоров В. Благотворение - от Древней Руси к новой России // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 5. – С. 156-165. – ISSN 0042-8779
209136
   Благотворительная акция компании "Амадеус Украина" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 4 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
209137
  Соколовская О.В. Благотворительная деятельность греческой королевы Ольги в России в годы первой мировой войны // Новая и новейшая история / РАН. Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2004. – № 5. – С. 223-233. – ISSN 0130-3864
209138
  Задерейчук И.А. Благотворительная деятельность немцев Крыма в период военных действий Российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 45-57. – ISSN 2313-1993
209139
  Захарова Е.В. Благотворительная деятельность православных монастырей во второй половине XIX - начале XX в. (на материале рославской епархии) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 109-114. – ISSN 1812-8696
209140
  Гаврилина Н.А. Благотворительность в Древней Руси // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 9 (81). – С. 69-71. – ISSN 2070-9773
209141
  Соколов А.Р. Благотворительность в России как механизм взаимодействия общества и государства (начало 18 - конец 19 вв.) / А.Р. Соколов. – Научное изд. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. – 648с. – ISBN 5-87417-226-2
209142
   Благотворительность в России: исторический опыт, проблемы возрождения традиций и перспективы развития : материалы международной научно-практической конференции : ( Казань, 5 апреля 2007 г.) / Платформа Диалог Евразия ; Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ ; [ сост. : Р.Р. Хуснутдинов, Р.Р. Салихов ; редкол. : Р.И. Валеев, Н.М. Валеев и др. ]. – Казань : Милли китап, 2008. – 127с. – ISBN 978-5-88473-050-2
209143
  Кочешков Г.Н. Благотворительность в российской провинции в период Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. / Г.Н. Кочешков, Е.Е. Белова // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3 (599). – С. 58-61. – ISSN 0321-0626
209144
  Журавлев А.А. Благотворительность дома Романовых в ХIX-начале ХХ века / А.А. Журавлев, А.А. Хитров // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2006. – № 4. – С. 128-130
209145
  Лафарг П. Благотворительность и право на труд / П. Лафарг. – Птгр, 1918. – 39с.
209146
  Кумаритова А.А. Благотворительные организации: гражданско-правовое положение / А.А. Кумаритова ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва : Контракт, 2008. – 144с. – ISBN 978-5-98209-053-9
209147
  Барыкина И.Е. Благотворительные премии Императорской Академии наук // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 105-112. – ISSN 0042-8779
209148
   Благотворительный журнал. – Санкт-Петербург : Морская типография
Ч. 14. – 1821
209149
  Колас Якуб Благотворний вплив великого співця / Колас Якуб. – Київ, 1961. – 20с.
209150
   Благотворний шик // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 48-49 : фото
209151
  Руссо Д. Благоустрій міста / Д. Руссо, Ж. Возей; Пер.з франц.О.Жупанський,С.Синиця. – Київ : Основи, 1995. – 107с. – ISBN 5-7707-7094-9
209152
   Благоустройство городов. – М., 1984. – 341с.
209153
  Костенко А.Я. Благоустройство квартиры: Комфорт, эстетика. / А.Я. Костенко, О.С. Зимина. – К., 1986. – 167с.
209154
  Гаврилов Г.М. Благоустройство лесопарков / Г.М. Гаврилов. – Москва, 1975. – 48 с.
209155
   Благоустройство населенных мест. – Киев, 1963. – 84 с.
209156
  Бутусов Х.А. Благоустройство садового участка / Х.А. Бутусов. – М., 1989. – 95с.
209157
  Анарбаев Абдулхамиджан Благоустройство средневекового города Средней Азии (V - начало XIII в.) / Анарбаев Абделхамиджан ; АН УзССР, Ин-т Археологии. – Ташкент : Фан, 1981. – 120 с. – Библиогр.: с. 114-119
209158
  Финешин Н.П. Благоустройство территорий предприятий и их санитарно-защитных зон / Н.П. Финешин, А.Н. Пчелкин. – М, 1979. – 56с.
209159
  Гильбо М. Благоустройству-постоянное внимание / М. Гильбо, Ю. Заверткин. – Ярославль, 1974. – 18с.
209160
  Ютен С. Благочестивые алхимики // Наука и религия : Научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2007. – № 7. – С. 39-41. – ISSN 0130-7045
209161
  Степанов И. Благочестивые размышления / И. Степанов. – 3-е изд. – Москва : Красная Новь, 1924. – 110 с.
209162
  Коцур В. Благочестя Петра Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 69-76
209163
  Лукьянова И. Блажен озлобленный поэт // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2014. – Вып. январь


  Про Некрасова Миколу Олексійовича.
209164
  Демирев В. Блажена гора зелена : (Хаджи Димитър и Стефан Караджа в българската фолклорна традиция) / В. Демирев, Н. Ников. – София : Св. Климент Охридски ; Съюз на филолозите българисти, 1994. – 256 с. – (Библиотека "Език и литература")
209165
  Никишина Н. Блаженная : маленькая повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 3. – С. 28-40. – ISSN 0131-8136
209166
  Чорнописька В. Блаженний Климентій Шептицький як авторитет Української грко-католицької церкви: аналіз релігійної діяльності // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць, підгот. за доп. учасників Міжнар. наук. конф. "Отець Климентій Шептицький (1869-1951): життєвий і дух. шлях Блаженного Католицької Церви", 15-16 листопада 2019 р... / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2020. – Вип. 12 (28). – С. 11-26. – ISSN 2524-0315
209167
  Буркут К. Блаженні вигнані за правду... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 вересня (№ 166/167). – С. 14-15


  45 років Віктор Нєкрасов назавжди залишив рідний Київ.
209168
  Єременко М. Блаженні гнані за правду: архімандрит Серафим (Тяпочкін) 1894-1982 : життєпис, спогади духовних чад, проповіді / Микола Єременко. – Запоріжжя : Лана-принт ; Дике Поле, 2013. – 336, [2] с. : іл., мапи. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 326-333. – ISBN 978-966-2752-27-4
209169
  Кіцера О. Блаженнійший Любомир Гузар // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2017. – Т. 49, № 1 : Медичні науки. – C. 143-144. – ISSN 1563-3950
209170
  Сидор Олег Блаженніший Йосиф і мистецтво / Сидор Олег. – Рим=Rome : Український католицький університет св. Климента Папи, 1994. – 101с., 27л.іл. : іл. – (Opera Universitatis Catholicae Ucrainоrum ; Vol.86)
209171
  Воротняк Т. Блаженніший Любомир Гузар зустрівся зі студентами // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 3 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентів філософського факультету з Кардиналом УГКЦ Любомиром Гузаром. Під час зустрічі мова йшла про добро і зло, гріх і війну, обов"язок і політику. Завідувач кафедри релігієзнавства професор Євген ...
209172
  Вербицький В.В. Блаженніший Любомир Гузар про єдність церкви, держави та української діаспори // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 5-9


  У статті основним чином розглядається надзвичайно важливий вплив міркувань Блаженнішого Любомира Гузара (Українська Греко-Католицька Церква), який активно підтримував разом зі своїми послідовниками найбільш позитивні тенденції до розвитку та ...
209173
   Блаженніший Мирослав-Іван у Югославії // Благовісник Блаженнішого Мирослава-Івана Кардинала Любачівського. – Рим, 1987. – Рік 23, кн.1/2. – С. 288-290
209174
   Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир. Некролог // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2014. – № 21. – С. 11-18
209175
  Піранделло Л. Блаженної пам"яті Маттіа Паскаль = Il fu Mattia Pascal : роман: п"єси / Луїджі Піранделло; передмова О. Пахльовської; [пер. з іт.]. – Харків : Фоліо, 2008. – 572с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4053-4
209176
  Піранделло Л. Блаженної пам"яті Маттіа Паскаль: Роман. / Л. Піранделло. – Київ, 1991. – 505 с.
209177
  Рожко В. Блаженної пам"яті Митрополит Ілларіон як перекладач Біблії // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 353-361. – ISBN 966-76-31-01-Х
209178
  Чаковский А.Б. Блаженные ли нищие духом? / А.Б. Чаковский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 160с.
209179
  Абрамов С.Р. Блаженный Августин: христианская герменевтика как продукт и как проект культурно-исторического синтеза // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 12. – С. 19-27. – ISSN 2073-9702


  В статье исследуется теоретическое наследие Блаженного Августина, давшее толчок развитию современной филологической герменевтики, семиотики и поэтики; рассмотрены общие вопросы теории знака, проблемы понимания и толкования. Показано огромное значение ...
209180
  Мизгирь Николай Блаженный; Витя; Агроном : [рассказы] / Николай Мизгирь. – Москва : М. Викулов и К*, 1909. – 84 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л. – (Библиотека ужаса ; № 3)
209181
  Богдашевский Д.И. Блаженства господни : Евангл. правда и "правда" соврем. социализма : (Чтение в Киев. православ. религ.-просвет. о-ве) / Проф. Д.И. Богдашевский. – Киев : Тип. "Петр Барский", 1909. – [2], 34 с. – Из журн.: Труды Киевской духовной академии
209182
  Рожко В. Блажєнніший митрополит Полікарп Сікорський: шлях до автокефалії / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2015. – 346, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-344. – ISBN 978-966-361-800-5


  У пр. № 1700253 напис: Автор. Підпис. 25.07.2015 р.
209183
   Блажко Олена Василівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 12
209184
  Матяш І. Блазень із сумними очима / Ірина Матяш ; Держ. комітет архівів України ; Укр. науково-дослід. ін-т архівн. справи та документознавства ; Центр. держ. кінофотофоноархів Укр. ім. Г.С. Пшеничного, Центр. держ. архів-музей літератури і мистецтва Укр. [та ін.]. – Київ : ПП Горобець А.С., 2007. – 164 с. : фотограф. – (Мистецтво і архіви ; Вип. 1). – ISBN 978-966-8508-14-1
209185
  Десятерик Д. Блазні, кати й провісники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 22


  Росія дедалі більше схожа на роман із визначеним фіналом.
209186
  Клименко О. Блакитна експансія : проза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 50-61. – ISSN 0130-1608
209187
  Котельніков Валерій Блакитна інфраструктура зелених столиць // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 58-62 : фото
209188
  Дітькова С.Ю. Блакитна квітка і "Квіти зла" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 1. – С. 6-10.
209189
  Ніколенко К. Блакитна квітка німецького романтизму // Генріх Гейне : відомий і невідомий / К.С. Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – С. 7-11. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4


  Новий погляд на поезію Генріха Гейне.
209190
   Блакитна книга. Становище геїв і лесбійок в Україні. – Київ : Нора-Принт, 2000. – 116с. – ISBN 966-7010-89-9
209191
  Поплавський П.І. Блакитна лінія / П.І. Поплавський, Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 264 с.
209192
  Міняйло В.О. Блакитна мрія / В.О. Міняйло. – Київ, 1963. – 347 с.
209193
  Кочура Панас Блакитна мрія.Довга ніч / Кочура Панас. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 486 с.
209194
  Філь Ю.С. Блакитна перлина пустелі Тар. Подорож до батьківщини раджпутів // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 152-156. – ISSN 1608-0599
209195
  Келлерман Б. Блакитна стрічка / Б. Келлерман. – Київ, 1964. – 363с.
209196
  Українка Леся Блакитна троянда. – Київ ; Ляйпціг : Українська накладня. – 98 с. – (Загальна книгозбірня ; № 239-240)
209197
  Гундорова Т. Блакитна троянда" Лесі Українки: психіатрія, біографія і сексуальність (із додатком: Леся Українка. "Крафт-Эбинг. Психиатрия". Виписки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (715). – C. 3-21. – ISSN 0236-1477
209198
  Віннер С. Блакитна хустина для Сократа : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 77-89. – ISSN 0868-4790
209199
  Дробний І.С. Блакитне дерево Дніпра : поезії / І.С. Дробний. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 119 с.
209200
  Стефанідес Стефанос Блакитний місяць у Раджастані : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 38-40. – ISSN 0320 - 8370
209201
  Метерлінк М. Блакитний птах / Моріс Метерлінк ; пер. з фр., передм., післясл. та прим. Дмитра Чистяка. – Вид. 2-ге, випр. – Тернопіль : Богдан, 2011. – 117, [3] с. – Сер. засн. у 2011 р. - Пер. вид. : L"Oiseau bleu / Maeterlink Maurice. Bruxelles : Labor, 1988. – (Класна світова класика : КСК). – ISBN 978-966-10-1821-0
209202
  Чистяк Дмитро Блакитний птах світової літератури // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 172-174. – ISSN 0320 - 8370
209203
  Михайличенко Г. Блакитний роман / Гнат Михайличенко. – Харків : Всеукраїнське даржавне видавництво ; [Вид-во. 11-а Рад. друк.], 1921. – 49, [2] с.
209204
   Блакитні вежі золотого Слова : збірка літературної творчості. – Київ : Міленіум, 2006. – 302с. – ISBN 966-8063-21-2
209205
  Зореслав Блакитні ескадри : вибрані твори / Зореслав ; [упоряд., підгот. текстів, передм. та прим. Д.М. Федаки]. – Ужгород : Закарпаття, 2009. – 428, [4] с. : іл. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-347-055-0
209206
  Вишневський В.І. Блакитні плеса Києва : фотоальбом / Вишневський В.І., Щепець М.С. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2006. – 21с.
209207
   Блакитні плеса України : фотокнига. – Київ : Мистецтво, 1986. – 120с.
209208
  Даутартас В.І. Блакитні юнги / В.І. Даутартас. – Київ, 1975. – 127 с.
209209
  Бедзик Ю.Д. Блакить : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1973. – 213 с.
209210
  Бедзик Ю.Д. Блакить : роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Молодь, 1973. – 215 с.
209211
  Бедзик Ю.Д. Блакить : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1973. – 213с. – (Романи й повісті ; Вип.№12)
209212
  Лєдков В.М. Блакить в аркані / В.М. Лєдков. – К., 1974. – 59с.
209213
  Бедзик Ю.Д. Блакить. Розкрилля : романи / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1978. – 527 с.
209214
  Данилевський А.О. Бланкетні ознаки в нормах про порушення порядку в"їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї: проблеми тлумачення та правозастосування / А.О. Данилевський, Ю.О. Данилевська // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 69-77. – ISSN 2524-0323
209215
  Ефимов А. Бланкетные нормы права в налоговом законодательстве // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 44-48.
209216
  Рожнова В. Бланки процесуальних документів: переваги та недоліки використання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 159-161
209217
  Пивовар С.Ф. Бланкізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 37-38. – ISBN 966-642-073-2
209218
   Бланшо (Blanchot) Моріс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 681. – ISBN 966-316-069-1
209219
  Заленский В.В. Бластомеры и калиммоциты в зарождышах Salpa fusiformis : [Доложено в заседании Отделения Физико-математических наук 16 марта 1916 г.] / В.В. Заленский. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1916. – С. 1295-1321. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Академии наук. 1916
209220
  Слепян Э.И. Бластомогены и растения / Э.И. Слепян. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 8 ; Билогия)
209221
  Набоков В.В. Бледное пламя : роман и рассказы / Владимир Набоков ; [перевод с англ. С. Ильина]. – Свердловск : Независимое изд. предприятие "91", 1991. – 352 с. – Содерж.: Бледное пламя : роман ; Рассказы : Групповой портрет, 1945 ; Знаки и символы ; Превратности времен ; Сестры Вейн .- Указ.: с. 257-274. – (Библиотека Человека "91" ; Золотая коллекция)
209222
  Кумандареас М. Бледный юноша // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 195-212. – ISSN 1130-6545
209223
  Стрельцова Г.Я. Блез Паскаль / Г.Я. Стрельцова. – М,, 1979. – 236с.
209224
   Блеквелова енциклопедиjа на политичката мисла. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 548 c. – На обкл.: Давид Милер. – ISBN 9989-613-25-7
209225
  Мозгова Н.Н. Блеклые руды / Н.Н. Мозгова, А.И. Цепин. – М., 1983. – 280с.
209226
  Губерський Л.В. Блер Ентоні (Тоні) Чарлз Лінтон // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 131. – ISBN 966-316-039-X
209227
  Шайхов Х. Блеск алмаза : научно-фант. повести / Х. Шайхов. – Ташкент, 1988. – 285 с.
209228
  Кучаев А.В. Блеск глаз / А.В. Кучаев. – М., 1991. – 238с.
209229
  Безродный В.Г. Блеск золотой кольчуги / В.Г. Безродный. – М, 1977. – 78с.
209230
  Стюарт Фред Блеск и будни. / Стюарт Фред. – Москва, 1995. – 528с.
209231
  Терещенко Алексей Блеск и нищета // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 30 : Фото
209232
   Блеск и нищета // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 52-57 : фото
209233
  Михайлов О.В. Блеск и нищета "индекса цитирования" // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2004. – Т. 74, № 11. – С. 1025-1030. – ISSN 0869-5873
209234
  Щукин В.Г. Блеск и нищета "позитивной эротологии" // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.140-150. – ISSN 0042-8744


  К концепции любви у Н.Г. Чернышевского. Роман "Что делать?"
209235
  Тихонов В.М. Блеск и нищета "умеренных реформ": корейская монархия в 1899-1904 гг. // Вестник Центра корееведческих исследований : сборник научных трудов / Дальневосточный государственный университет. – Владивосток, 2003. – Вып. 2 (5) : Современные корееведческие исследования в ДВГУ. – С. 156-167
209236
  Попов Г.Х. Блеск и нищета административной системы / Г.Х. Попов. – Москва : ПИК, 1990. – 238, [2] с.
209237
  Андрусенко Л. Блеск и нищета кремлевских политтехнологий // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 33. – С. 4-9.
209238
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Н.Г. Яковлевой ; примеч. И.А. Пилеевой]. – Архангельск ; Вологда : Северо-Западное книжное издательство, 1989. – 510, [2] с.
209239
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок : [пер. с фр.] / Оноре де Бальзак ; [коммент. И.А. Лилеевой]. – Элиста : Калмыкское книжное издательство, 1989. – 430, [2] с.
209240
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок : роман / Оноре де Бальзак. – Киев : Глобус, 1992. – 592 с.
209241
  Бальзак Оноре де Блеск и нищета куртизанок. Тридцатилетняя женщина : [романы : пер. с фр.] / Оноре де Бальзак. – Краснодар : Книжное издательство, 1987. – 554, [2] с.
209242
  Фомин. А. Блеск и нищета петровского флота // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 4


  Общепринято, что гений Петра I создал один из самых мощных флотов в мире, способный решать любые задачи. Однако сегодня мы можем более реально без лишней помпезности взглянуть на первые шаги детища российского императора. А они при близком ознакомлении ...
209243
  Лылык И. Блеск и нищета рекламного креатива // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 17-23. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 1606-3732
209244
  Довлатов С.Д. Блеск и нищета русской литературы : филологическая проза / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 252, [4] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0622-2


  В сборнике "Блеск и нищета русской литературы" впервые достаточно полно представлена филологическая проза Сергея Довлатова. Он писал о Пушкине и Толстом, В.Уфлянде и А.Синявском, Кафке и Хемингуэе (как "русских" и личных авторах). Рецензии Довлатова, ...
209245
  Знаменский Г.Л. Блеск и нищета современной цивилистики // Економіка та право : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 1681-6277


  Проблеми цивільного та господарського права
209246
  Згурец С.Г. Блеск и скрежет стали. Уроки войны / Сергей Згурец. – Киев : Defense Express : АДЕФ-Украина. – (Оружие Украины). – ISBN 978-617-7156-96-2
Т. 1 : Танки. Боевые бронированные машины. – 2016. – 197, [3] с. : ил.
209247
  Вилинович А.А. Блеск и туман разведки / А.А. Вилинович. – Київ : Україна, 2012. – 291, [1] с. – ISBN 978-966-524-408-0
209248
   Блеск Эпохи : Одісея: Золото царей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 1. – С. 78-79 : Іл. Карта. – ISSN 1029-5828
209249
  Сапов В.Г. Блескавица / В.Г. Сапов. – М., 1986. – 206с.
209250
  Янсон В.Я. Блестящая идея : пьеса в 1-м д. / Велта Янсон ; пер. с лат. Ф.Афанасьева. – Москва : Искусство, 1957. – 23 с.
209251
  Аллэ Альфонс Блестящая идея; Жертва оккультизма; Юлий Цезарь Шинье; Белая ночь красного гусара; Трагический конец; Телеграфистка; Бедная Цезарина; Посредник; Неожиданная встреча : [Рассказы] / Альфонс Аллэ; Пер. Зин. Львовского. – 8-е беспл. прил. к № 24 журн. "Сатирикон". – Санкт-Петербург : Изд. М.Г. Корнфельд ; [Тип. журн. "Сатирикон"], 1913. – 60, [3] с. – (Юмористическая библиотека "Сатирикона" ; Вып. 92)
209252
   Блестящая плеяда. – М, 1989. – 662с.
209253
  аль-Мисури Блестящее продолжение дела Ким Ир Сена / аль-Мисури. – Пхеньян, 1982. – 217с.
209254
   Блестящие электролитические покрытия. – Вильнюс, 1969. – 614 с.
209255
  Сальникова Алла Блестящий воспитатель // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 200-205 : фото
209256
  Цзяньжун Л. Блестящий жемчуг в мировой культуре - китайская живопись // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 1 (70). – С. 40-42. – ISSN 1684-2618
209257
  Примост В. Блеф імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 19 (391), 15-21.05.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Це неправда, що Росія радянська протистояла Росії імператорській. Насправді вона була її природним продовженням. Тільки в менш породистій обгортці. А тому міфологізувати свої воєнні звершення їй треба було з більшим шиком.
209258
  Огневий К. Блеф російської статистики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 березня (№ 51). – С. 5


  "Перепис" 2014 року в Криму "збільшив" на 10% росіян за рахунок "втрати" 40% українців і 5% кримських татар.
209259
  Рыбинская Н. Блеф:(Адриано Челентано) // Караван историй. – Москва, 2002. – № 2. – С.88-107. – ISSN 1560-4233


  О жизнии творчестве итальянского певца и киноактера Адриано Челентано
209260
  Семенов-Тян-Шанский А. П. Ближайшие задачи обновления флота : (Докл., прочит. в Клубе обществ. деятелей 10 янв. 1908 г.) / Андрей Семенов-Тян-Шанский. – Санкт-Петербург ; Москва : Тип. "С.-Петерб. вед.", 1908. – 30 с.
209261
   Ближайшие задачи трудовой (народно-социалистической) партии.. – С.-Петербургъ : Электропечатня т-ва "Дело", 1907. – 14 с.
209262
  Красноленский В.В. Ближайшие и отдаленные анатомофункциональные результаты пластики при врожденных несражениях неба по методике клиники : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.21 / Красноленский В.В.; Киев. мед. ин-т. – К., 1977. – 16л.
209263
  Сахиулина Г.Т. Ближайшие и отдаленные последствия анемизации центральной нервной системы : Автореф... докт. биол.наук: / Сахиулина Г. Т.; АН СССР, Физиол. ин-т. – Ленинград, 1949. – 5 с.
209264
  Кононович В. Ближайший западный сосед Московии, или Великое княжество Литовское глазами немецкого дипломата Сигизмунда Герберштейна // Palaeoslavica : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge, 2015. – Vol. 23, nо. 1. – С. 37-71. – ISSN 1070-5465
209265
  Корсунский А.М. Ближайший порядок и кинетические свойства расплавов систем In--Sn, In--Pb, In--Zn : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсунский А. М.; ДГУ. – Львов, 1969. – 14л.
209266
  Лысенко Т.Д. Ближайщие задачи советской сельскохозяйственной науки. / Т.Д. Лысенко. – М., 1949. – 36с.
209267
  Гатцук В.А. Ближе всех к Южному полюсу : по запискам участников экспедиции Шэкльтона и другим источникам / В.А. Гатцук. – Москва : Типография К.Л. Меньшова, 1910. – 96 с.
209268
  Чуба А. Ближе к делу. Тандем “вуз - предприятие” обеспечивает оптимальный уровень подготовки специалистов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  Сегодня в нашем обществе мало людей, довольных качеством обучения в вузах. Причины неудовлетворенности разные, но один из самых распространенных упреков современному высшему, в частности техническому, образованию связан с тем, что ему не удается ...
209269
  Алешкин Д.И. Ближе к жизни / Д.И. Алешкин. – Белгород : Книжное ихдательство, 1960. – 110 с. – (Библиотечка партийного работника)
209270
  Чирва И.С. Ближе к жизни / И.С. Чирва. – К., 1960. – 71с.
209271
   Ближе к жизни. – Чебоксары, 1962. – 100с.
209272
   Ближе к жизни, к практике. – Вологда, 1961. – 40с.
209273
   Ближе к жизни, к практике. – М, 1962. – 63с.
209274
  Накоряков В.Н. Ближе к жизни, к производству / Накоряков В.Н. – Москва, 1964. – 39 с.
209275
  Нужный Н.И. Ближе к жизни, труду / Н.И. Нужный. – Л., 1962. – 46с.
209276
  Мураталиев М. Ближе к полудню / М. Мураталиев. – Москва, 1973. – 47 с.
209277
  Лавров А.Н. Ближе к природе и жизни / А.Н. Лавров. – М., 1953. – 109с.
209278
  Кулишкин Г.С. Ближе к рублю: Повесть. / Г.С. Кулишкин. – М., 1989. – 206с.
209279
  Потапов Владимир Ближе к телу : Климат // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 132-135 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
209280
  Ищенко Н.Г. Ближе чем на сто иголок : роман / Н.Г. Ищенко. – Москва : Советский писатель, 1967. – 235 с.
209281
  Аллахяров Ближение национальных культур советских социалистических наций в период развернутого строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Аллахяров Ф.Г. ; АН СССР, Ин-т философ. – Москва, 1963. – 19 с.
209282
   Ближневосточная новелла. – М., 1975. – 214с.
209283
  Шевченко А.А. Ближневосточная политика США (1961-1968 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Шевченко А.А.; МВ И ССО УССР, КГУ. – К., 1971. – 267л. – Бібліогр.:л.І-ХХ
209284
  Шевченко А.А. Ближневосточная политика США (1961-1968 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шевченко А. А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с.
209285
  Муссалам Саид Ахмад Ближневосточная проблема в деятельности сирийской дипломатии в ООН (1967-1979 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Муссалам Саид Ахмад; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 184л. – Бібліогр.:л.171-184
209286
  Муссалам Сиад Ахмад Ближневосточная проблема в деятельности сирийской дипломатии в ООН. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Муссалам С.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1993. – 22 с.
209287
  Мищенко П.А. Ближневосточная стратегия США (конец 70-х - начало 80-х годов) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 20-27. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 21)
209288
  Борисов Д. Ближневосточная шахматная доска : партия Вашигтона и Москвы / Д. Борисов, Э. Султанов // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 1 (39). – С. 63-71
209289
  Алешин К. Ближневосточная экономика: цифры и факты // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 52-54. – ISSN 0321-5075
209290
  Примаков Е.М. Ближневосточный конфликт в системе международных отношений // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 10. – С. 903-907. – ISSN 0869-5873
209291
  Гази Абдель Мехди Джассим Ближневосточный конфликт и проблема единства действий арабских стран 1967-1973 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Гази Абдель Мехди Джассим ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 26 с.
209292
  Гази Абдель Мехди Джассим Ближневосточный конфликт и проблема единства действий арабских стран. 1967-1973 гг. : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Гази Абдель Мехди Джассим; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 180л.
209293
  Хрусталев М. Ближневосточный конфликт: динамика и перспективы // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 4-18. – ISSN 1728-2756
209294
  Заборский Л. Ближневосточный кризис / Л. Заборский. – Киев, 1973. – 22с.
209295
  Лосев С.А. Ближневосточный кризис / С.А. Лосев, Ю.К. Тыссовский. – М, 1980. – 256с.
209296
  Лунева Ю.В. Ближневосточный кризис 1895-1897 гг. и планы раздела Османской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 117-131. – ISSN 0042-8779
209297
   Ближнее зарубежье: Латвия. Рига = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 36-39 : Фото
209298
  Гужва В. Ближнє коло : романи і повісті / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2015. – 814, [1] с. – (Бібліотека української літератури БУКЛіт). – ISBN 978-617-605-032-2
209299
  Карякин П.П. Ближние дали. Рассказы / П.П. Карякин. – Омск, 1961. – 96с.
209300
  Ржевская Е.М. Ближние подступы : повести, рассказы / Е.М. Ржевская. – М., 1985. – 336с.
209301
  Коробов В.И. Ближние странствия / В.И. Коробов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 192 с.
209302
  Самойлов Д. Ближние страны. / Д. Самойлов. – М, 1958. – 92с.
209303
  Симкин Н.Н. Ближний бой / Н.Н. Симкин. – М., 1944. – 96с.
209304
  Данциг Б.М. Ближний Восток / Б.М. Данциг. – Москва, 1976. – 359с.
209305
  Агарышев А.А. Ближний Восток / А.А. Агарышев. – Москва, 1986. – 222 с.
209306
  Гладкий Ю.Н. Ближний Восток / Ю.Н. Гладкий. – Л., 1991. – 15с.
209307
  Демиденко С. Ближний Восток в огне / С. Демиденко, М. Штойк // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 30-37
209308
  Сергеев В.М. Ближний Восток в поисках нового регионального центра / В.М. Сергеев, С.Н. Саруханян // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 2 (128). – С. 47-61. – ISSN 0321-2017
209309
  Егорин А.З. Ближний Восток в политике России на современном этапе // Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – С. 62-68. – ISBN 978-5-89282-378-4
209310
  Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе (Дооктябрьский период) / Б.М. Данциг. – Москва : Наука, 1973. – 434с.
209311
  Боев Ю.А. Ближний Восток во внешней политике Франции (1898-1914 гг.) / Ю.А. Боев. – К, 1964. – 480с.
209312
  Боев Ю.А. Ближний Восток во внешней политике Франции эпохи империализма (до 1914 г.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Боев Ю. А. ; БГУ. – Минск, 1968. – 27 с.
209313
  Боев Ю.А. Ближний Восток во вншеней политике Франции (1898-1914 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: / Боев Ю. А.; АН УССР, Отд. эконом. ист. философ. и права. – К., 1965. – 27л.
209314
  Ростокин С. Ближний Восток до и после встреч Д.А. Медведева в Дамаске // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 100-107. – ISSN 0130-9625
209315
  Гурко-Кряжин Ближний Восток и державы / Гурко-Кряжин. – М., 1925. – 244с.
209316
  Фелькель Я. Ближний Восток и Северная Африка // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 161-174. – ISSN 0869-44435
209317
  Богданов М. Ближний Восток и Северная Африка // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 10-21. – ISSN 0130-9625


  Регион, который ждет серьезная внутренняя трансформация.
209318
  Ахмедов В. Ближний Восток и Средний Восток в канун перемен : политика, государство, армия // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 53-60. – ISSN 0321-5075
209319
  Пигулевская Н.В. Ближний Восток, Византия, славяне / Н.В. Пигулевская; АН СССР. Отделение истории. – Ленинград : Наука, 1976. – 240с.
209320
  Князева Елена Ближний Восток. Спорный шар / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 64-66 : фото
209321
  Филатов С. Ближний Восток: "идеальный шторм" // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 62-84. – ISSN 0130-9625
209322
   Ближний Восток: война и политика = Middle East: war and politics : [очерки] / под ред. Г.Г. Исаева и А.А. Сотниченко. – Москва : Издательский дом Марджани, 2010. – 276, [3] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. – (Мусульманский мир = The muslim world series / редкол.: И.Л. Алексеев (отв. ред.) [и др.]). – ISBN 978-5-903715-27-5
209323
   Ближний Восток: вызовы XXI века / Учереждение Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения РАН, Ин-т Ближнего Востока ; [отв. ред.: Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб , ред.-сост.: О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова]. – Москва : [б. и.], 2009. – 247, [1] с. – Библиогр.: c. 221-247, в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-89282-378-4
209324
  Горкина Т.И. Ближний Восток: его роль и знание в системе мирового хозяйства = География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 23-33. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
209325
  Высоцкий А.М. Ближний Восток: на пути к новому "балансу сил"? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 7 (648). – С. 10-14. – ISSN 0321-5075
209326
  Толкунов Л.Н. Ближний Восток: от войны к переговорам / Л.Н. Толкунов. – М., 1974. – 80с.
209327
  Фитуни Л.Л. Ближний Восток: технологии управления протестным потенциалом // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 12 (653). – С. 8-16. – ISSN 0321-5075
209328
  Шур А.А. Ближний и дальний прием телевидения / А.А. Шур. – Москва : Энергия, 1980. – 80 с.
209329
  Шур А.А. Ближний и дальний прием телевидения / А.А. Шур. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1991. – 88 с.
209330
   Ближний и Средний Восток. – М., 1962. – 188с.
209331
   Ближний и Средний Восток (история, культура, источниковедение). – Москва, 1968. – 191с.
209332
   Ближний и Средний Восток (краткий путеводитель по экспозиции). – М.Л., 1964. – 28с.
209333
   Ближний и Средний Восток .Экономика и история.. – М, 1983. – 279с.
209334
  Гирс Г.Ф. Ближний и Средний Восток : товарно-денежные отношения при феодализме : [докл. чтений / Бартольд. чтения, 1978] : Василий Владимирович Бартольд, о нем / редкол.: Г.Ф. Гирс, Е.А. Давидович ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1980. – 264 с. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
209335
  Рубинштейн Н.Л. Ближний и Средний Восток после первой мировой войны / Н.Л. Рубинштейн. – Москва, 1952. – 39с.
209336
   Ближний и Средний Восток. Экономика и история. – Москва, 1976. – 199с.
209337
  Авоян Р.С. Ближний ориентационный порядок в системах, содержащих биологически активные и модельные соединения : автореф. ... дис. канд. хим. наук : 02.00.04 / Авоян Римма Сергеевна ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 21 с. – Библиогр.: 6 назв.
209338
  Кузнецова Л.С. Ближний порядовк в расплавах бинарных систем на основе свинца алюминия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Кузнецова Л.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1975. – 19л.
209339
  Зелинская Г.М. Ближний порядок в жидких и аморфных сплавах железо-бор : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Зелинская Г.М.; Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 21 с.
209340
  Кланичка В.М. Ближний порядок в жидких эвтектических сплавах бинарных систем отрицательной энергией смешания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кланичка В.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.15
209341
  Гальчак Владимир Петрович Ближний порядок в расслаивающихся расплавах на основе галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гальчак Владимир Петрович; Львовский гос. университет им. И.Я.Франко. – Львов, 1986. – 24л.
209342
  Иверонова В.И. Ближний порядок в твердых растворах / В.И. Иверонова, А.А. Кацнельсон. – Москва : Наука, 1977. – 256 с.
209343
   Ближний порядок и вязкость жидких амальгам кадмия и цинка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Карликов Д. Н,; Карликов Д. Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1957. – 9 с.
209344
  Петренко Петр Васильевич Ближний порядок и его влияние на физические свойства бинарных сплавов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Петренко Петр Васильевич ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 34 с.
209345
  Петренко П.В. Ближний порядок и его влияние на физические свойства бинарных сплавов : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Петренко П. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 322л. – Бібліогр.:л.278-322
209346
  Мудрый Степан Иванович Ближний порядок и характер межатомного взаимодействия в некоторых бинарных и тройных расплавах на основе таллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Мудрый Степан Иванович; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1979. – 22л.
209347
  Масанский Игорь Викторович Ближний порядок и электронная структура неупорядоченных сплавов замещения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Масанский Игорь Викторович; АН УССР. – К., 1988. – 21л.
209348
  Латтик Велло Ближний свет : публицист. сборник / Латтик Велло; переводы. – Москва : Правда, 1987. – 316 с.
209349
  Колыхалов В. Ближний север / В. Колыхалов. – Благовещенск, 1963. – 115с.
209350
  Салтыковская Л.В. Ближний Север Канады : Природные ресурсы, хозяйство, расселение / Л.В. Салтыковская. – Москва : Наука, 1983. – 80 с.
209351
  Цветов П.Ю. Ближний сосед Дальнего Востока // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 39-41. – ISSN 0321-5075
209352
   Ближні поля в акустиці і електродинаміці / В.С. Сидоренко, І.Л. Обозненко, Ю.О. Гайдай, О.В. Сінькевич, С.В. Жила // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 271-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для ближніх полів акустичних та електродинамічних випромінювачів розглянуті аналогії розподілу акустичного тиску та векторів Пойнтінга. Дан аналіз реактивного характеру ближніх полів, на підставі якого запропоновано новий підхід до побудови приладів. ...
209353
  Коган И.М. Ближняя радиолокация / И.М. Коган. – Москва, 1973. – 272 с.
209354
  Тарасенко Ю.С. Ближняя радиолокация при исследованиях характеристик объектов / Ю.С. Тарасенко, В.В. Турчин. – Днепропетровск, 1987. – 88 с.
209355
  Сінькевич О.В. Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сінькевич Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Біблогр.: 18 назв
209356
  Сінькевич О.В. Ближньопольова мікрохвильова інтроскопія діелектриків з урахуванням просторового розподілу поля зонда : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Сінькевич Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 132 л. – Бібліогр.: л. 120-132
209357
  Гайдай Ю. Ближньопольовий мікроскоп для дослідження дисперсії діелектричної проникності / Ю. Гайдай, В. Сидоренко, О. Сінькевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С.16-18. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Створено пристрій для дослідження дисперсії діелектриків у широкому діапазоні частот: від сотень мегагерців до десятків гігагерців. Проведено тестові вимірювання, які продемонстрували працездатність схеми та вказали напрямки її вдосконалення. The ...
209358
   Ближньопольовий мікрохвильовий мікроскоп з активним зондом / Ю. Гайдай, В. Сидоренко, О. Сінькевич, С Кіпоть, В. Ореховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову конструкцію ближньопольового мікрохвильового мікроскопа. Експериментально продемонстровано високі точнісні характеристики даної конструкції. Отримані дані добре збігаються з результатами теоретичних розрахунків на базі ...
209359
  Пригодій М.І. Ближче до життя... / М.І. Пригодій. – Київ : Дніпро, 1970. – 271 с.
209360
  Іщенко М.Г. Ближче як на сто голок : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 261 с.
209361
  Астахов Е.Е. Близ большого города : рассказы / Астахов Е.Е. – Куйбышев : Кн. изд., 1958. – 63 с.
209362
  Пушкин А.С. Близ дивных берегов : Южная ссылка. Кавказ : [сборник : к 150-летию со дня смерти А. С. Пушкина] / Александр Пушкин ; [худож. В.А. Глуховцев]. – Ростов-на-Дону : Ростов. кн. изд-во, 1988. – 254, [1] с. : ил. ; 12,5х8 см. – Миниатюрное издание
209363
  Хохлов Н.П. Близ Луных гор. / Н.П. Хохлов. – М., 1963. – 69с.
209364
  Шевченко М.В. Близень світ : Поезії / М.В. Шевченко. – Харків : Прапор, 1980. – 56 с.
209365
  Ричардс Д. Близилась зима / Д. Ричардс. – М, 1980. – 301с.
209366
  Джапаридзе Р.А. Близится лето : повести и рассказы / Реваз Джапаридзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1971. – 367 с.
209367
  Дюбессе-Шатлен Лор Близка ли победа над голодом / Дюбессе-Шатлен Лор, , Вире Эмануэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 114-115 : фото. – ISSN 1029-5828
209368
  Морозов С.Т. Близкая Арктика : Записки участника высокоширотных экспедиций / С.Т. Морозов. – Москва : Правда, 1955. – 48с.
209369
  Сорин С.Г. Близкая даль / С.Г. Сорин. – М., 1977. – 158с.
209370
  Хаким С. Близкая даль : стихотворения и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Современник, 1985. – 207 с.
209371
  Вышеславский Л.Н. Близкая звезда / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1983. – 126с.
209372
  Вышеславский Л.Н. Близкая звезда / Л.Н. Вышеславский. – Київ, 1998. – 261с.
209373
  Супрун И.Ф. Близкая командировка / И.Ф. Супрун. – Новосибирск, 1963. – 23с.
209374
  Александрова Оксана Близкая Южная Африка // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 94
209375
  Каролев С. Близки и непостижими : Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов и др. / Стоян Каролев. – София : И-ка къща "Христо Ботев", 1996. – 279 с. – ISBN 954-445-155-2
209376
  Богуславская З.Б. Близкие / З.Б. Богуславская. – Москва : Советский писатель, 1988. – 592с.
209377
  Шабанов В.В. Близкие версты / В.В. Шабанов. – М., 1974. – 110с.
209378
  Николаев В.Д. Близкие дали / В.Д. Николаев. – М, 1973. – 48с.
209379
   Близкие дали. – Алма Ата, 1984. – 198с.
209380
  Бухбиндер И.Ш. Близкие дали : стихи / Иосиф Бухбиндер; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1987. – 220 с.
209381
  Пранскус-Жаленис Близкие дали. / Пранскус-Жаленис, Бронюс Прано. – Вильнюс, 1978. – 317с.
209382
  Почивалов Л.В. Близкие дороги океана / Л.В. Почивалов. – Москва, 1981. – 112с.
209383
  Бурсов И. Близкие звезды : первая книга стихов / И. Бурсов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 104 с.
209384
  Паустовский К.Г. Близкие и далекие / К.Г. Паустовский. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 400 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 13 (439))
209385
  Кулик А.С. Близкие и далекие. / А.С. Кулик. – Белгород, 1960. – 186с.
209386
  Полянкер Г.И. Близкие и знакомые : повести и рассказы / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1980. – 360 с.
209387
  Миронова Катерина Близкие к Будде. Самый чистый штат Индии. От чистого сердца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 42-48 : фото
209388
  Медведникова Л.А. Близкие люди / Л.А. Медведникова. – Москва : Современник, 1980. – 221 с.
209389
  Лепин И.З. Близкие люди / И.З. Лепин. – Пермь, 1986. – 350с.
209390
  Злобина И.М. Близкие мои / И.М. Злобина. – Свердловск, 1961. – 131с.
209391
  Уварова Л.З. Близкие родственники / Л.З. Уварова. – Москва, 1976. – 110с.
209392
  Розен А.Г. Близкий берег. / А.Г. Розен. – Сталинград, 1954. – 152с.
209393
  Денк С.О. Близкий Восток : Литературно-художественное издание / С.О. Денк. – Пермь : Электронные издательские системы, 2003. – 294с.
209394
  Гладышев А.Н. Близкий Дальний Восток / А.Н. Гладышев. – Москва : Советская Россия, 1975. – 205с.
209395
  Холоденко Ш. Близкий человек : стихи / Холоденко Шифра; авториз. пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1960. – 104 с.
209396
  Майский И.М. Близко-далеко / И.М. Майский. – М, 1958. – 397с.
209397
  Полевой Б.Н. Близко и далеко / Б.Н. Полевой. – Москва, 1960. – 335с.
209398
  Белогоров Д.Ф. Близко к сердцу / Д.Ф. Белогоров. – Тюмень, 1963. – 167с.
209399
  Телесин З.Л. Близко к сердцу : стихи и баллады / Зиновий Телесин; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1965. – 152 с.
209400
  Федотов Г.Н. Близко к сердцу. / Г.Н. Федотов. – М., 1978. – 432с.
209401
  Тэсс Т.Н. Близко к сердцу. / Т.Н. Тэсс. – М, 1980. – 256с.
209402
  Белогоров Д.Ф. Близко ксердцу / Д.Ф. Белогоров. – Ульяновск, 1961. – 55с.
209403
  Иванов Н.А. Близко ли, далеко ли... / Н.А. Иванов. – Иваново, 1962. – 70с.
209404
  Горышин Г.А. Близко море / Г.А. Горышин. – Москва, 1967. – 92с.
209405
  Ходотов Н.Н. Близкое -- далекое / Н.Н. Ходотов. – 2-е изд., доп. и испр. – Л.-М., 1962. – 327с.
209406
  Кублицкий В.В. Близкое , родное / В.В. Кублицкий. – Сыктывкар, 1975. – 120с.
209407
  Брагин А.И. Близкое и дальнее / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1958. – 128с.
209408
  Кирсанов А.Ф. Близкое и родное. / А.Ф. Кирсанов. – М., 1960. – 92с.
209409
  Холендро Д.М. Близкое небо / Д.М. Холендро. – Ташкент, 1982. – 296с.
209410
  Стишова Е.М. Близкое прошлое : статьи, рецензии, заметки / Е.М. Стишова. – Киев : Мистецтво, 1989. – 288с.
209411
  Попов Л.А. Близкое солнце: стихи и поэмы. / Л.А. Попов. – М., 1980. – 318с.
209412
  Ерканов И.И. Близкое, дорогое... Ленинские места в Куйбышевской области / И.И. Ерканов. – Куйбышев, 1969. – 208с.
209413
  Петров Ю.В. Близкое, любимое, родное / Ю.В. Петров. – К., 1957. – 79с.
209414
  Головлева Эсфирь Близкородственные рыжие - кто они? Их осталось мало // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 46 : фото
209415
  Канаев И.И. Близнецы / И.И. Канаев. – Москва ; Ленинград, 1959. – 382 с.
209416
   Близнецы. – М., 1965. – 31с.
209417
  Мухина Близнецы / Мухина, ВС. – М., 1969. – 416с.
209418
  Кестнер Э. Близнецы / Э. Кестнер. – Изд. 2-е. – М., 1972. – 127с.
209419
  Рыбинец В. Близнецы / В. Рыбинец. – Донецк, 1981. – 302 с.
209420
  Аширов Ч. Близнецы : роман / Чары Аширов ; пер. с туркм. Г. Соловьева. – Москва : Советский писатель, 1984. – 230 с.
209421
  Фридрих В. Близнецы / В. Фридрих. – М., 1985. – 215с.
209422
  Мухина В.С. Близнецы вступают в жизнь / В.С. Мухина. – М., 1968. – 78с.
209423
  Близнюченко А.Г. Близнецы из пробирки / А.Г. Близнюченко. – Киев : Урожай, 1991. – 176 с. – ISBN 5-337-00730-0
209424
  Мартен-Шоффье Близнецы у корсаров / Мартен-Шоффье. – Л, 1971. – 149с.
209425
  Лильин Е.Т. Близнецы, наследственность, среда / Е.Т. Лильин. – М., 1975. – 64с.
209426
  Березовский В.А. Близнецы: два уравнения с одним неизвестным / В.А. Березовский. – Киев : Знание, 1985. – 48 с. – (Серия 6 "Новое в науке, технике, производстве" ; № 8)
209427
  Юркова О. Близнюки-фізики з Полісся - науковці в європейських НДІ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 18). – С. 4


  Володя і Вітя Родини закінчили з червоним дипломом Національний університет імені Тараса Шевченка (фізико-математичний профіль) займаються наукою в європейських науково-дослідних інститутах.
209428
  Кабачій Р. Близнюки чи двійнята : українці та поляки в історичній перспективі
209429
   Близнята ще зустрінуться : Антологія драматургії української діаспори. – Київ ; Львів : Час, 1997. – 640 с.
209430
   Близок Крайний Север. – М, 1982. – 431с.
209431
  Кожевников В.М. Близость / В.М. Кожевников. – Москва, 1946. – 48с.
209432
  Кравченко А.И. Близость / А.И. Кравченко. – К., 1974. – 95с.
209433
  Парве Р. Близость / Р. Парве. – Таллин, 1980. – 119 с.
209434
  Семынин П.А. Близость неба. / П.А. Семынин. – М., 1962. – 132с.
209435
  Кудрейко А.А. Близость. / А.А. Кудрейко. – М., 1968. – 135с.
209436
  Любовников О.М. Близость. Стихи. / О.М. Любовников. – Киров, 1967. – 68с.
209437
  Цирихова Э.М. Близшировтные струтктуры Садона и их оруденение : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Цирихова Э. М.; Гос. геол. ком. СССР, НИИ минер. сырья. – М., 1963. – 24л.
209438
   Близятся перемены. – М, 1976. – 31с.
209439
  Кугультинов Д.Н. Близь и даль : стихи / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 239 с.
209440
  Бухбіндер Й.Ш. Близька далечінь / Й.Ш. Бухбіндер. – Київ, 1987. – 120 с.
209441
  Сосюра В. Близька далина : поезії / В. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 316 с.
209442
  Шевельов М. Близька Тарасові людина // Шевченківський краєзнавчий альманах : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 2005. – С. 28-32


  Російський письменник і публіцист Микола Лєсков згадував, що над труною Тараса Шевченка, як і належить за ритуалом, виступали "ближні небіжчика". Присутнім на похованні на Смоленському цвинтарі запам"яталося красне слово одного з "ближніх" - емоційного ...
209443
  Лозинський А. Близька Україна : із нью-йоркського зошита / Аскольд Лозинський. – Київ : Березіль, 2017. – 315, [5] с. : іл. – ISBN 966-95881-2-Х
209444
  Голованівський С.О. Близьке і далеке : поезії / С.О. Голованівський. – Київ, 1948. – 335 с.
209445
  Шевченко В.Ф. Близьке у віддаленому внеску (науково-освітня спадщина М.П. Тараненка) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 166-173. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
209446
  Брюгген В.О. Близький берег долі / В.О. Брюгген. – Київ, 1981. – 152с.
209447
  Лісовий П.М. Близький і дорогий / П.М. Лісовий. – Ужгород, 1961. – 91с.
209448
  Ганусець О.І. Близький і Середній Схід сьогодні / О.І. Ганусець. – Київ, 1964. – 48с.
209449
  Швед О.В. Близький і Середній Схід у контексті Стратегії національної безпеки США: висновки для України // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-50.
209450
  Швед В. Близький і Середній Схід у сучасній стратегії НАТО: висновки для України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-25
209451
  Веселовський А.І. Близький Схід в епоху антитерористичного глобалізму // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2002. – № 1. – С.11-18
209452
   Близький Схід і Північна Африка як сфера інтересів України : аналіт. доповідь / [О.В. Богомолов, С.І. Данилов, Н.М. Гавриленко та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Центр зовнішньополіт. дослідж. ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – Київ : НІСД, 2020. – 82, [4] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-348-0
209453
  Волович О. Близький Схід початку XXI століття: перспективи оновлення чи метастази ісламізму? // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 24-47
209454
  Ейкельман Д.Ф. Близький Схід та Центральна Азія = The Middle East and Central Asia : антропологічний підхід / Д.Ф.Ейкельман; Центр близькосхідних досліджень, Інститут сходознав. ім. А.Кримського НАН України; Переклад П.Шеревери. – Київ : Стилос, 2005. – 374с. – ISBN 966-8518-40-3
209455
  Шах Халиль Близький Схід як підсистема економічних відносин світового господарства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 124-130. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
209456
   Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України : монографія / Рада національної безпеки і оборони України ; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки ; відп. ред. Б.О. Парахонський. – Київ : Фоліант, 2008. – 591с. – ISBN 978-966-8474-61-3
209457
  Хамрай О.О. Близький та Середній Схід: вектори стратегічного партнерства // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 203-230. – ISSN 1682-671Х
209458
  Стеблина М.Ф. Близькі дороги : повісті / М.Ф. Стеблина. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 302 с.
209459
  Славинський М. Близькі й далекі мандри мрійника // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 65-67


  Нині відомо близько 200 міст і сіл, де побував Тарас Шевченко.
209460
   Близькі перспективи Славського : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 120 : Фото
209461
  Бузань В. Близькосхідна дипломатія Г. Кісінджера (перша пол. 1970-х рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 21-24
209462
  Гончар Б. Близькосхідна криза і політика США у Східному Середземномор"ї // Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник / МО ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – Вип. 18
209463
  Галушко К.Ю. Близькосхідна криза: соціальний вимір конфлікту в контексті глобалізації // Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць / Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 5. – С. 102-110.
209464
  Скороход Ю. Близькосхідна політика адміністрації Барака Обами // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 157-163


  В статті розглядається політика США на Близькому Сході в період президентства Барака Обами та фактори, що вплинули на формування близькосхідного курсу Вашингтону в умовах процесу трансформації регіонального середовища. Основна увага приділена виявленню ...
209465
  Магда Є.В. Близькосхідна політика Білла Клінтона у 1993-1994 рр. та укладення ізраїльсько-йорданського мирного договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-18. – (Історія ; вип. 47)


  Присвячено близькосхідній політиці адміністрації Білла Клінтона в 1993-1994 рр., включає аналіз перебігу мирних переговорів між Ізраїлем та Йорданією. Також у статті розглядаються переговори того періоду між Ізраїлем та ОВП та Ізраїлем і Сирією.
209466
  Ланюк Є. Близькосхідне "доміно" // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 20-24


  Згальний огляд причин та наслідків революцій на Близькому Сході.
209467
  Кочубей Ю.М. Близькосхідне урегулювання у світлі глобалізаційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 24-27
209468
  Фліссак К.А. Близькосхідний вектор зовнішньоекономічної діяльності України: можливості і перспективи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 199-205. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
209469
  Герасимчук А.С. Близькосхідний вектор зовнішньої політики Дональда Трампа: концептуальні засади та практичне втілення // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (31). – С. 80-93. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
209470
  Марусич Т. Близькосхідний вектор зовнішньої політики Німеччини після завершення Жасминової революції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 4-6
209471
  Ігошина Ж. Близькосхідний вектор зовнішньої політики України: перспективи розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 25-29. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
209472
  Марусич Т.С. Близькосхідний вектор німецької зовнішньої політики після жасминової революції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 383-389
209473
  Микитчук Н. Близькосхідний вектор у зовнішній політиці країн Центральної Азії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 135-145. – ISSN 2519-4518
209474
  Коппель О.А. Близькосхідний вимір зовнішньої політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 3-13


  У статті проаналізовано процес формування і інструменти реалізації близькосхідної політики України в тісному взаємозв"язку із завданнями, які постають перед її зовнішньою політикою. The article deals with the scientific study of priority directions ...
209475
  Бєлкін Ю.В. Близькосхідний конфлікт у висвітленні радянської і пострадянської історіографії // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 43-45. – ISBN 966-2980-20-2
209476
  Цирфа Ю. Близькосхідний конфлікт. Позиції сторін і 138 держав // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 23 (332). – С. 16-17


  Більшість держав світу підтвердили необхідність мирного вирішення палестинського питання шляхом: по-перше, повернення Ізраїлем територій, окупованих із 1967 року, по-друге, реалізації невід"ємних прав палестинського народу на самовизначення та ...
209477
  Захарченко А.М. Близькосхідний мирний процес 1990-х років: історичний аналіз // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-49. – ISSN 1608-0599
209478
  Сінкевич Є.Г. Близькосхідний напрям зовнішньої політики Ізраїлю на початку ХХІ ст. // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 233-239. – ISSN 2663-0265
209479
  Кононенко М.Г. Близькосхідний напрям реалізації КНР статусу відповідальної глобальної держави // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 56-62. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
209480
  Лосєв І. Близькосхідний пасьянс // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  У Сирії точиться війна не так громадянська, як релігійна, яка несе великі ризики для всього регіону.
209481
  Рувинський Л.А. Близькосхідний плацдарм американского імперіализму. / Л.А. Рувинський. – К., 1986. – 187с.
209482
  Швед В.О. Близькосхідний регіон у сучасних стратегіях трансатлантичної спільноти : монографія / Швед. В.О.; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2006. – 241, [2] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 966-554-087-2
209483
  Субх М. Близькосхідні акценти // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 50-53


  Огляд основних результатів участі делегацій країни РСАДПЗ у роботі 67-ї сесії Генасамблеї ООН.
209484
  Зуб Близькосхідні діаспори в Україні: студенти як чинник формування (XIX- початок XXI ст.) / Зуб, (Руденко) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 67. – С. 47-56. – ISSN 1682-671Х


  Київський університет у 1951 р. став першим, де заснували кафедру російської мови для іноземців.
209485
  Рибалкін В. Близькосхідні контакти наддніпрянців: новини з минулого // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (765), грудень. – С. 24-27


  Видано нову книгу професора КНУ ім. Тараса Шевченка Костянтина Тищенка "42 епохи українських мовних контактів: 3000 запозичених реалій античності й середньовіччя у мові, прізвищах і топонімах. - Київ ; Броди : Просвіта, 2020. - 912 с."
209486
  Юрчак В.М. Близькосхідні конфлікти як виклик франко-американському партнерству // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 419-422. – ISSN 2076-1554
209487
  Зеленська Любов Близькосхідні сюжети : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 46-47 : Фото
209488
  Мальцев О.М. Блики в море. / О.М. Мальцев. – М., 1967. – 239с.
209489
  Чернявский Е. Блики древнего города / Е. Чернявский. – М. – 99с.
209490
  Бароян О.В. Блики на портрете / О.В. Бароян. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 160с. : ил. – (Эврика)
209491
  Бароян О.В. Блики на портрете / О.В. Бароян. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 160 с. : ил. – (Эврика)
209492
  Кондрашов С.Н. Блики Нью-Йорка / С.Н. Кондрашов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 287с.
209493
  Васильев Б.И. Блики памяти / Б.И. Васильев. – Краснодар, 1978. – 64с.
209494
  Еремеев Г.С. Блики. Лирика / Г.С. Еремеев. – М., 1963. – 111с.
209495
  Генри О. Блинчики / О. Генри. – Москва, 1943. – 66 с.
209496
  Шиперко А. Блинчики. / А. Шиперко. – Бухарест, 1975. – 46с.
209497
  Бушанський Валентин Блиск і злиденність символічної політики // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Зв"язок політики та символічної діяльності очевидний. Політика послуговується знаками та символами. Держава не може існувати без назви, геральдики, міфу про власне виникнення, становлення й образу майбуття. Без символів не можуть функціонувати державні ...
209498
  Андрусяк І. Блиск і злиденність української націонал-демократії : політологічне есе / Андрусяк І., Петренко Є. – Київ : Смолоскип, 1999. – 80 с. – ISBN 966-7332-08-Х
209499
  Козловець М.А. Блиск і злиденність філософії державотворення // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 105-114.
209500
  Малієнко О. Блиск і убогість вітчизняної академічної науки / О. Малієнко, М. Білокопитов // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 9 (318). – С. 42-45


  Головна наукова установа країни, звичайно, стикнулася з тими викликами перехідного періоду, що й інші вітчизняні системотворні організації, однак вона не тільки витримала всі випробування, а й залишилася чи не найстабільнішою структурою серед провідних ...
209501
  Прокопенко М. Блиск і убогість ІТ в Донбасі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 7


  У регіоні лише дві великі компанії, зате випускники місцевих вишів працюють у фірмах США, Німеччини і навіть штаб-квартирі Microsoft. За розвитком нових технологій область випереджає відносно невелика Вінниця (місто в топ-6 IT-міст України), ...
209502
  Іванова О.В. Блиск комет Хейла - Боппа та Хіякутаке, розрахунок фотометричних параметрів Н10 тa N для даних комет. Зв"язок блиску комет з проявами сонячної активності в період наближення малих тіл до Сонця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Фізика ; Вип. 2)


  У даній роботі наведено криві блиску для комет Хейла - Боппа та Хіякутаке, а також їх фотометричні параметри.
209503
  Резнікова Н. Блиск та убогвсть інновацій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 183/184). – С. 15


  Чого не вистачає пропаганді науки в Україні?
209504
  Тащенко А.Ю. Блиск та убозтво метафор у мові соціології / А.Ю. Тащенко, Ю.І. Яковенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 6-13. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 40). – ISSN 2227-6521
209505
  Карпенко М.І. Блискавиці : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1984. – 103 с.
209506
  Пушик С. Блискавиці б"ють у найвищі дерева = Повість про Володимира Івасюка і не тільки про нього : проза: есеїстика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 9/10. – С. 26-79. – ISSN 0130-1608
209507
  Осадчий В. Блискавиці у хмарах // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 2-6. – ISSN 0868-4790
209508
  Ляшенко Л.І. Блискавиця темної ночі : повість / Л.І. Ляшенко. – Київ : Веселка, 1965. – 152 с.
209509
  Ляшенко Л.І. Блискавиця темної ночі : повість / Л.І. Ляшенко. – Київ : Веселка, 1972. – 152 с.
209510
  Козаченко В.П. Блискавка : повість / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1962. – 301 с.
209511
  Козаченко В.П. Блискавка : повість / В.П. Козаченко. – Київ : Дніпро, 1967. – 304 с. – (Б-ка укр. рад. прози)
209512
  Козаченко В.П. Блискавка : повість / В.П. Козаченко. – Київ, 1975. – 763 с.
209513
  Козаченко В.П. Блискавка : повість / В.П. Козаченко. – Київ, 1984
209514
  Бездольний Б.І. Блискавка в добрих руках : нариси / Б.І. Бездольний. – Київ, 1972. – 183 с.
209515
  Спрага Л.Г. Блискавка над СД / Л.Г. Спрага, Я.М. Тумаркін. – Київ, 1970. – 278 с.
209516
  Скірська Галина Блискавка по щоці : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 15-20. – ISSN 0868-4790
209517
  Давидюк Д.Г. Блискавка серця / Д.Г. Давидюк. – Київ, 1967. – 63 с.
209518
  Половко І.К. Блискавка та грім / І.К. Половко. – К., 1946. – 23с.
209519
  Гандзій О. Блискуча кар"єра не змінила його ставлення до справи визволення українського народу // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2017. – № 2 (355), 19 січня 2017. – С. 47-50


  Лев Мацієвич влаштував шевченківський вечір у Севастополі.
209520
   Блискуча перемога: українські студенти посіли перше місце на Міжнародному конкурсі інженерів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (181). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  Двоє студентів Харківського політехнічного інституту - Ірина Тимошенко та Павло Корекян - посіли перше місце на Міжнародному конкурсі ICAMES 2019 (International Cultural and Academic Meeting of Engineering Students). Команда харківського вишу єдина з ...
209521
  Данилко П. Блискуча спадкоємність. Іван Франко у творах Дмитра Павличка // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 89-93. – ISBN 978-617-7201-57-0
209522
  Сабаль В. Блискучий "державний переворот" Горбачова // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – С. 13-16
209523
  Караван А. Блискучий експеримент. Урок-дослідження "Вирощуємо кристали" // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 10). – С. 54-63
209524
  Малей Антоніна Блискучий Київ : Україна / Малей Антоніна, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (42), квітень. – С. 24-29 : Фото
209525
  Іванко А.Б. Блискучий майстер пера, фанатик українського відродження (О.Г.Лотоцький) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 32 (240). – С. 2-7
209526
  Ребрик Н. Блискучий метеор : Творчість Івана Ірлянського // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 7 (777). – С. 125-129. – ISSN 0868-4790
209527
  Краснодемський В. Блискучий публіцист бункерної України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 7 липня (№ 125)


  Осип Васильович Дяків — крайовий провідник ОУН Львівщини, теоретик і організатор боротьби УПА, заступник голови Генерального Секретаріату УГВР. Лицар Золотого та Срібного Хреста Заслуги. Загинув у бою з НКВС.
209528
  Дерлеменко Віталій Блискучий результат продуктивності наукової школи : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-13
209529
  Дерлеменко Віталій Блискучий результат продуктивності наукової школи : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-13
209530
   Блистательные банкроты. Капиталы старообрядцев [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4:3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории ; Фильм 7, Фильм 8)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
209531
   Блистательный Дрезден: искусство и худож. собрания во времена Августа II и Августа III (1694-1763). – Москва, 1989. – 48с.
209532
  Агнивцев Н.Я. Блистательный Санкт-Петербург : [стихи] / Н.Я. Агнивцев ; послеслов. В. Федорова. – Москва : Книга, 1989. – 57, [5] с.
209533
  Магомедов Р.М. Блистающие облака / Муса Магомедов ;. – Москва, 1975. – 61 с.
209534
  Жолковский А. Блистающие одежды. Об одном литературном мотиве // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 221-236. – ISSN 0042-8795


  Тема перевдягання, зміни образа в оповіданні Е.Т.А. Гофмана "Кавалер Глюк". Використання цього художнього прийому в літературі і в театрі.
209535
  Грин А.С. Блистающий мир / А.С. Грин. – Москва-Л., 1924. – 196с.
209536
  Грин А.С. Блистающий мир / А.С. Грин, 1974. – 459 с.
209537
  Грин А.С. Блистающий мир / А.С. Грин. – Москва, 1980. – 400с.
209538
  Грин А.С. Блистающий мир / А.С. Грин. – Архангельск, 1989. – 378с.
209539
  Грин А.С. Блистающий мир / А.С. Грин. – Москва, 1991. – 492с.
209540
   Блиц-интервью с орденоносцами, членами жюри, спонсорами и гостями праздника : Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 20-23 : Фото
209541
   Блиц-интервью со спонсорами и гостями праздника : Спецвыпуск - Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 12,20 : Фото
209542
  Гальб В. Блиц-крик и фриц-вой / В. Гальб; ред.: В.И. Пилявский. – Ленинград-Москва : Искусство, 1944. – 68 с.
209543
  Федотов Е. Блицкриг в Польше // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 20-26
209544
  Гайовий Г. Бліда поганка, або Презумція невинности : думи, славені, балади із бурлескної шухляди / Гриць Гайовий. – Київ : Юніверс, 2004. – 160с. – ISBN 966-8118-00-6
209545
   Блінніков Валерій Анатолійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 27. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
209546
  Нікітін А.В. Блістерінг феритно-мартенситної сталі та заліза під дією потоку частинок низькоенергетичної водневої плазми : автореф. дис. ...канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Нікітін Аркадій Валерійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
209547
  Галкіна О. Бліцкриг Зеленського / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 93). – С. 4-5


  "Новий Президент має установити чіткі та прозорі правила гри, яких сам дотримуватиметься".
209548
  Гудінова І.Л. Блог-блогер-блогосфера в психологічних дослідженнях // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [ та ін.]. – Житомир, 2011. – С. 235-248. – (Психологічна герменевтика ; т. 2, вип. 7). – ISSN 2072-4772
209549
  Самуляк О.В. Блог-журналістика в системі мережевих ЗМІ // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 10-12
209550
  Пилипенко К.О. Блог-статя як новий жанр інтернет-журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 92-94. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  В статті розглянуто специфіку жанру блог-статті та її відмінність від інтернет-статті на прикладі праць одного автора, професійного журналіста.
209551
  Андрусяк І.В. Блог-терміни як складова англомовної блогосфери // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 15-23. – ISBN 978-617-7132-63-8
209552
  Корицька Г. Блог-технології у процесі навчання української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 2-8. – ISSN 0130-5263


  У статті визначено особливості ефективного використання блог-технології в процесі навчання учнів української мови, означено основні підходи до її створення та доцільності використання в ЗНЗ. Ефективна технологія, що посідає чільне місце в мережі ...
209553
   Блог библиотекаря как средство для общения… и не только // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – июнь. – ISSN 1726-6726


  О расширении целевой аудитории, эффективном инструменте библиотечного маркетинга
209554
  Романюк О. Блог методиста як інструмент для професійного розвитку бібліотекарів та впровадження бібліотечних інновацій // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С. 18-20
209555
  Романюк О. Блог методиста як інструмент для професійного розвитку бібліотекарів та впровадження бібліотечних інновацй // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С. 18-20
209556
  Артамонова І.М. Блог у системі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 44-48


  У статті подана еволюція блогу як нового виду публічної комунікації в системі соціальних комунікацій. Визначені особливості блогу та його співвідношення з іншими засобами масової комунікації. The article examines blog"s evolution as a new type of ...
209557
  Жаборовська Н. Блог як інноваційний шлях до надання електронно-бібліотечних послуг у публічних бібліотеках України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 22-26
209558
  Жаборовська Н. Блог як інноваційний шлях до надання електронно-бібліотечних послуг у публічних бібліотеках України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326


  Про нові інформаційні продукти та послуги, що поступово впроваджуються в практичну діяльність бібліотечних закладів, які покликані задовольняти інформаційні потреби користувачів
209559
  Савчук Є.О. Блог як новий об"єкт лінгвістичного дослідження (на матеріалі польської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 238-244


  У статті розглядається проблема жанрової диференціації блогів, яка тісно зв‘язана з розробкою методики дослідження їхнього мовного наповнення. Складність у проведенні мовностилістичного аналізу блогів полягає перед усім у великій кількості фактичного ...
209560
  Ковальчук Н.О. Блог: соціально-маркетингові відносини у віртуальному щоденнику // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 50-58. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
209561
  Волосенко І.В. Блогер молодого віку як новий тип мовної особистості (на матеріалі текстів персональних молодіжних блогів ФРН) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 210-217


  Статтю присвячено дослідженню мовної особистості авторів молодіжних блогів ФРН. Розкрито лінгвофілософську та антропоцентричну феноменальність молодіжних блогерів у контексті медійних трансформацій суспільства. Класифіковано лінгвокультурні аспекти ...
209562
  Кузнецова О. Блогерство і журналістика // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 6. – С. 36-37
209563
  Тверезовська Н.Т. Блоги - інноваційний ресурс навчання / Н.Т. Тверезовська, О.Й. Янковська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 229-232. – (Педагогічні науки)
209564
  Кулик Є. Блоги бібліотек для юнацтва (молоді): моніторинг ефективності / Євгенія Кулик // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  У статті проаналізовано блоги Державної бібліотеки України для юнацтва та обласних бібліотек для юнацтва (молоді). Визначено видову структуру та здійснено моніторинг інтернет-щоденників як сучасного засобу взаємодії з читачем та інструменту професійної ...
209565
  Страшко І.В. Блоги і вікі: ціннісна амбівалентність // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 153-160. – ISSN 2072-1692
209566
  Талалаєвська М. Блоги публічних бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 19-23


  Автор статті аналізує зміст і якість бібліотечних блогів публічних бібліотек України
209567
  Зоріна О. Блоги та блогерство в українсьій інтернет-журналістиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 76-83


  У статті розглянуто проблеми розвитку блогерства в інтернет журналістиці, проаналізовано питання професійної майстерності й аматорства. В статье рассмотрены проблемы развития блогерства в интернет-журналистике, проанализированы вопросы ...
209568
  Грет М.Я. Блоги як складова наукової комунікації // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – № 3/4 (63/64). – С. 3-7. – ISSN 0554-4866
209569
  Білан Н.І. Блоги як тип соціальної комунікації в інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 101-104
209570
  Пожидаєва І.В. Блогінг і мікроблогінг: модифікація жанру // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 130-135. – Бібліогр.: Літ.: С. 135; 7 поз.


  Інтернет - комунікативне середовище з новими лінгвістичними параметрами, одним із яких є віртуальний мовленнєвий жанр.Стаття присвіячена дослідженню комунікативно-прагматичних змін типологічних ознак епістолярного жанру в Мережі. Internet is a ...
209571
  Сергеева Н. Блогосфера и "литературные штучки" : Социальные сети и профессиональное общение // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915
209572
  Савончак В.я. Блогосфера інтернет-порталу risy.org.ua // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Розглянуто особливості функціонування блогосфери risy.org.ua. Це всеукраїнський портал релігійно інформаційної служби України, який декларує міжконфесійну незалежність у методах висвітлення інфор мації. Активні блоги risu.org.ua ведуть люди, які ...
209573
  Досенко А.К. Блогосфера як автокомунікативна технологія // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 226-229


  У статті проаналізовано нову сферу сучасної журналістики, яку вже можна впевнено кваліфікувати як "аматорську журналістику" — блогосферу. Показано взаємодію ознак традиційних ЗМІ та блогів в одному інформаційному полі. Одним із провідних параметрів ...
209574
  Михайлова О.Ю. Блогосфера як інструмент соціокультурних трансформацій у сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 130-141
209575
  Михайлова О.Ю. Блогосфера як історичне джерело: до постановки проблеми // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 191-197. – ISSN 0130-5247
209576
  Коваленко О.Д. Блогосфера як нове медіаполе // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 100-103


  Стаття розкриває одну з найбільш прогресуючих галузей медіапростору - блогосферу та ілюструє певні її переваги порівняно з традиційними видами журналістики. The article considers one of the most developing spheres of media - blogosphere and presents ...
209577
  Страшко І.В. Блогосфера як новий простір соціокультурної комунікації у сфері мовної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 400-404. – ISSN 2076-1554
209578
  Цереза Р. Блок- и привитые сополимеры. / Р. Цереза. – М, 1964. – 288с.
209579
   Блок-кополімери на основі поліакрилової кислоти як носії лікарських препаратів / О.В. Ревко, Н.М. Пермякова, Т.Б. Желтоножська, В.І. Максін, Т.Г. Єжова // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 211
209580
  Парцевська С.В. Блок-кополімери на основі поліетиленоксиду, полікапролактону і поліакриламіду та їх міцелярні наноконтейнери : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Парцевська Софія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 211 арк. – Додаток: арк. 209-211. – Бібліогр.: арк. 179-208
209581
  Парцевська С.В. Блок-кополімери на основі поліетиленоксиду, полікапролактону і поліакриламіду та їх міцелярні наноконтейнери : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Парцевська Софія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
209582
  Ношей А. Блок-сополимеры / А. Ношей, Маг-Грат. – М, 1980. – 478с.
209583
  Розанов И.Н. Блок - редактор поэтов / И.Н. Розанов. – М. – 60с.
209584
  Новиков В. Блок : этюды к будущей книге // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 107-131. – ISSN 0130-7673
209585
  Новиков Владимир Блок : три фрагмента книги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 90-129. – ISSN 0130-7673
209586
   Блок "За Єдину Україну!" і регіони, 2002. – 15с.
209587
  Лемин И. Блок агрессоров. / И. Лемин. – М., 1933. – 96с.
209588
  Лемин И.М. Блок агрессоров. / И.М. Лемин. – М., 1938. – 96с.
209589
  Козлов И.Ф. Блок большевиков с меньшевиками-партийцами и его значение в сохранении и укреплении партии : Автореф... канд. ист. наук: 07.00.01 / Козлов И.Ф.; МП РСФСР. – М, 1973. – 20л.
209590
  Александров А.А. Блок в Петербурге-Петрограде / А.А. Александров. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 236 с. – (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге - Петрограде - Ленинграде)
209591
  Міхницький І.Б. Блок зв"язку IBM РС з крейтом ВЕКТОР / І.Б. Міхницький, О.А. Безшийко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 405-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розроблено блок паралельного зв"язку крейту ВЕКТОР з ІВМ сумісною ЕОМ.
209592
   Блок и музыка. – Л, 1972. – 280с.
209593
   Блок и музыка : Хроника .Нотография.Библиография. – Л, 1980. – 222с.
209594
  Тимофеев Л.И. Блок и современность / Л.И. Тимофеев. – М. : Правда, 1940. – 40 с.
209595
   Блок и современность. – М, 1981. – 365с.
209596
  Карасова Т.А. Блок Маарах в партийно-политической системе Израиля / Т.А. Карасова. – М., 1988. – 190с.
209597
  Аврех А.Я. Блок помещичьих и буржуазных партий в III Думе : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Аврех А.Я. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1951. – 16 с.
209598
  Андреева А.Г. Блок строчной развертки / Андреева А.Г. – Москва : Связь, 1964. – 73 с. : ил. – (Библиотека "Телевизионный прием" ; вып. 11)
209599
  Камчатний Валерій Григорович Блок Юлії Тимошенко проти дуалізму влади : [інтерв"ю з народним депутатом України В.Г. Камчатним] / Камчатний Валерій Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 8-11


  Конституція України, 12-ту річницю якої ми щойно відзначили, протягом цих років у найгостріші моменти новітньої історії держави змушувала владний олімп повертатися в прописане нею правове русло. Отже, свою місію вона виконує. Щоправда, цей само процесі ...
209600
  Камчатний Валерій Григорович Блок Юлії Тимошенко проти дуалізму влади : [інтерв"ю з народним депутатом України В.Г. Камчатним] / Камчатний Валерій Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 8-11


  Конституція України, 12-ту річницю якої ми щойно відзначили, протягом цих років у найгостріші моменти новітньої історії держави змушувала владний олімп повертатися в прописане нею правове русло. Отже, свою місію вона виконує. Щоправда, цей само процесі ...
209601
  Камчатний Валерій Григорович Блок Юлії Тимошенко проти дуалізму влади : [інтерв"ю з народним депутатом України В.Г. Камчатним] / Камчатний Валерій Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю вела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 8-11


  Конституція України, 12-ту річницю якої ми щойно відзначили, протягом цих років у найгостріші моменти новітньої історії держави змушувала владний олімп повертатися в прописане нею правове русло. Отже, свою місію вона виконує. Щоправда, цей само процесі ...
209602
  Новиков В. Блок: : Этюды к будущей книге. // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 107-120. – ISSN 0130-7673
209603
  Шишов Ю.В. Блокада / Ю.В. Шишов. – Москва, 1943. – 187с.
209604
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Москва, 1968. – 40с.
209605
  Чаковский А.Б. Блокада : Роман / А.Б. Чаковский. – М. : Советский писатель
Кн.1. – 1969. – 352с.
209606
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель
2. – 1970. – 320 с.
209607
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель
1. – 1971. – 623 с.
209608
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – Москва
3. – 1972. – 287с.
209609
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Москва, 1973. – 111с.
209610
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – Москва
4. – 1973. – 352 с.
209611
  Чаковский А.Б. Блокада : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель
Кн. 3-4. – 1974. – 574с.
209612
  Чаковский О.Б. Блокада / О.Б. Чаковский. – К., 1975. – 687с.
209613
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель
1-2. – 1975. – 668с.
209614
  Чаковский А.Б. Блокада : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель
Кн. 5. – 1975. – 784с.
209615
  Чаковський О.Б. Блокада : Роман / О.Б. Чаковський. – Київ : Дніпро, 1976. – 814с.
209616
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Москва, 1977. – 144с.
209617
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – Москва, 1978. – 527с.
209618
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – Москва, 1978. – 621с.
209619
  Чаковский А.Б. Блокада : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва
Кн. 5. – 1978. – 624с.
209620
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – Москва, 1979. – 496с.
209621
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – Москва
1. – 1979. – 527с.
209622
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Москва, 1982. – 94с.
209623
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – М., 1983. – 663с.
209624
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – М.
Кн.3-4. – 1983. – 606с.
209625
  Чаковский А.Б. Блокада / А.Б. Чаковский. – М.
Кн. 5. – 1983. – 776с.
209626
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Ленинград, 1985. – 152с.
209627
  Воронов Ю.П. Блокада / Ю.П. Воронов. – Ленинград, 1986. – 151с.
209628
  Воронов Ю.П. Блокада : книга стихов / Ю.П. Воронов. – Москва : Советская Россия, 1986. – 152с.
209629
  Воронов Ю. Блокада / Ю. Воронов. – Москва, 1988. – 262с.
209630
  Калінцев Ю.О. Блокада / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38. – ISBN 966-642-073-2
209631
  Буров А.В. Блокада день за днем / А.В. Буров. – Л., 1979. – 478с.
209632
   Блокада и контрблокада. Борьба на океанско-морских сообщениях во второй мировой войне. – Москва, 1967. – 767с.
209633
   Блокада Карса : Письма очевидцев о походе 1855 года в Азиятскую Турцию. – Тифлис : В тип. Канцелярии наместника кавк., 1856. – [2], 139 с., 1 л. ил.
209634
  Конашевич С. Блокада Криму - 1918 // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 24 серпня (№ 34). – С. 4-5
209635
  Конашевич С. Блокада Криму - 1918 // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 17 серпня (№ 33). – С. 4-5
209636
  Кутузов А.В. Блокада Ленинграда в англо-американской прессе (1941-1942 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 24-31. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
209637
  Борозняк А.И. Блокада Ленинграда и историография ФРГ // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 121-134. – ISSN 0130-3864
209638
  Маскалевич І. Блокада по-роттердамськи: донецький варіант // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 2


  "Наприкінці січня на кількох залізничних вітках у Донбасі з"явилися люди в камуфляжі, які перекрили рух поїздів і товаропотоку. Незалежно від їхніх реальних цілей і від завдань груп їхньої підтримки, це висвітлило вражаючу картинку напередодні третьої ...
209639
  Лизогуб М.В. Блокада сідничного нерва у підколінній ямці під контролем ультразвукової візуалізації // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 109-111. – ISSN 2224-0586
209640
  Перцовский С. Блокада: в ожидании стратегических решений // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 февраля (№ 7)


  "Развернутая ветеранами батальонов «Айдар», «Донбасс» и других формирований блокада торговли с неподконтрольными Украине территориями Донбасса осуществляется на нескольких направлениях. По данным филиала «Донецкая железная дорога» ПАО «Укрзалізниця», ...
209641
  Зарудний Є. Блокадна "краватка Шермана" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 1, 15


  "Коли генерал армії Союзу Вільям Текумсе Шерман віддавав наказ заблокувати переміщення ворожих військ і вантажів на певній ділянці залізниці сепаратистів, його солдати розбирали залізничну колію, багаттями розжарювали рейки, а потім обкручували ними ...
209642
  Адамович А.М. Блокадная книга / А. Адамович, Д. Гранин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 432 с. : ил.
209643
  Адамович А.М. Блокадная книга / Алесь Адамович, Даниил Гранин; [вступ. ст. А.П. Крюковских ; худож. Д.М. Плаксин]. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 543 с. : ил.
209644
  Адмович А.Г. Блокадная книга / А.Г. Адмович, А. Даниил. – Ленинград, 1989. – 526 с.
209645
  Помозов Ю.Ф. Блокадная юность / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1989. – 141с.
209646
  Воронов Ю. Блокадний Зошит / Ю. Воронов. – Київ, 1983. – 78с.
209647
  Шестинский О.Н. Блокадные новеллы / О.Н. Шестинский. – М., 1983. – 319с.
209648
  Шестинский О.Н. Блокадные новеллы / О.Н. Шестинский. – М., 1984. – 319с.
209649
  Шестинский О.Н. Блокадные новеллы / О.Н. Шестинский. – Иркутск, 1985. – 96с.
209650
  Дементьев Н.С. Блокадный день / Н.С. Дементьев. – М, 1980. – 368с.
209651
  Барташевич А. Блокадный дневник : проза: документыльные материалы // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 99-130. – ISSN 0321-1878


  Публикация, вступительная заметка и примечания Леонида Штакельберга.
209652
  Тихомирова Нина Блокадный дневник Миши Тихомирова : блокадный дневник // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 179-202. – ISSN 0321-1878
209653
  Брюховецька Л. Блокбастер 1920-х "Тарас Шевченко" (Одеська кінофабрика ВУФКУ) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2013. – № 5 (109). – С. 33. – ISSN 1562-3238
209654
  Ельяшкевич С.А. Блоки и модули цветных унифицированных телевизоров : справочное пособие / С.А. Ельяшкевич, С.Э. Кишиневский. – Москва, 1982. – 192 с.
209655
  Баскир И.Н. Блоки разверток и синхронизации на микросхемах / И.Н. Баскир. – Москва : Энергия, 1979. – 65 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 988)
209656
  Алексеев Ю.П. Блоки УКВ на лампах и транзисторах / Ю.П. Алексеев. – Москва, 1972. – 72 с.
209657
  Глебов Б.А. Блокинг-генераторы на транзисторах / Б.А. Глебов. – М., 1972. – 104с.
209658
  Родионов К.К. Блокирующее действие дифацила (спазмолитина) на узы пограничного симпатического ствола : Автореф... канд. мед.наук: / Родионов К. К.; Ин-т эесперим. мде. АМН СССР. – Л., 1964. – 15л.
209659
  Бугай Д. Блокмастер / Д. Бугай, К. Туркану // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  В случае блокировки счета в Швейцарии наиболее эффективной будет работа команды адвокатов, состоящей из украинских юристов и юриста, находящегося в Швейцарии.
209660
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 1. – 2004
209661
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 2. – 2004
209662
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 3. – 2004
209663
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 4. – 2004
209664
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 5. – 2004
209665
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 6. – 2004
209666
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 7. – 2004
209667
   Блокнот "Радіоаматора" : научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 8/9. – 2004
209668
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 10. – 2004
209669
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 11. – 2004
209670
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 12. – 2004
209671
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 1. – 2005
209672
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 2. – 2005
209673
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 3. – 2005
209674
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 4/6. – 2005
209675
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 7/8. – 2005
209676
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 9/10. – 2005
209677
   Блокнот "Радіоаматора" : Научно-популярный сборник. – Киев, 2004-
№ 11/12. – 2005
209678
   Блокнот агитатора. – К, 1956. – 128с.
209679
   Блокнот агитатора. – Киев, 1957. – 208с.
209680
   Блокнот агітатора. – Київ, 1954. – 192с.
209681
   Блокнот агітатора. – Київ, 1958. – 224с.
209682
   Блокнот агітатора. – К, 1961. – 256с.
209683
   Блокнот агітатора. – Київ, 1964. – 96с.
209684
   Блокнот агітатора. – К, 1964. – 98с.
209685
   Блокнот докладчика. – Калуга, 1936. – 28с.
209686
   Блокнот зі стрільби і управління вогнем артилерії : навч. посібник / [Петренко В.М. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 310, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначені на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-657-659-3
209687
   Блокнот командира міномета : навч. посібник / [П.Є. Трофименко та ін.] ; М-во освіти і науки України, М-во оборони України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 121, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 89-90. – ISBN 978-966-657-565-7
209688
  Федоров Ю.Н. Блокнот натуралиста : юмористические рисунки / Ю.Н. Федоров. – Москва : Правда, 1958. – 48 с.
209689
   Блокнот садовода-любителя. – Київ : Урожай, 1988. – 152с.
209690
  Блик О. Блокнот.Бароковий гармидер; Написати реферат: що це? (Спроба наукового аналізу); Криниця; Оповідь про дрібниці; Поцілунок - це... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 134-141
209691
  Дьячков А.Г. Блоковая передача дискретных сообщений по гауссовскому каналу с полной обратной связью : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Дьячков А.Г.; АН СССР. – Москва, 1971. – 11л.
209692
  Знаменская Т.А. Блоковая тектоника Волыно-Подолии / Т.А. Знаменская, И.И. Чебаненко. – Киев : Наукова думка, 1985. – 153с.
209693
  Очиров Ц.О. Блоковая тектоника Забайкалья / Ц.О. Очиров. – Новосибирск, 1976. – 199с.
209694
  Цирихова Блоковая тектоника и оруденение / Цирихова, ЭМ. – М., 1983. – 169с.
209695
   Блоковая тектоника и перспективы рудоносности северо запада Русской платформы : Сборник научных трудов. – Ленинград, 1986. – 139с.
209696
   Блоковая тектоника кристаллического фундамента Днепровско - Донецкого авлакогена : ( в связи с нефтегазоносностью). – К, 1991. – 156с.
209697
  Знаменская Т.А. Блоковая тектоника фундамента вольно-подольской окраины восточно-европейской платформы и ее роль в формировании структуры осадочного чехла : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.04 / Знаменская Т.А.; АН БССР. Ин-т геофизики. – Минск, 1985. – 25л.
209698
  Ващилов Ю.Я. Блоково - слоистая модель земной коры и верхней мантии / Ю.Я. Ващилов. – Москва : Наука, 1984. – 240с.
209699
  Симонов Д.А. Блоковое строение Южной Калифорнии по результатам анализа данных GPS / Д.А. Симонов, В.С. Захаров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 21-30 : рис. – Библиогр.: с. 29-30. – (Геология ; № 3). – ISSN 0201-7385
209700
   Блоковский вечер в школе. – М, 1980. – 318с.
209701
   Блоковский сборник. – Тарту, 1964. – 576с.
209702
   Блоковский сборник. – Тарту
2. – 1972. – 590с.
209703
  Николаевнко Б.А. Блоковые движения земной коры и формирование современного рельефа северо-западной части Укрианского щита : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук: 04.00.01 / Николаевнко Б. А. ; УССР , МВССО , КГ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 23 с.
209704
  Орлова А.В. Блоковые структуры и рельеф / А.В. Орлова. – Москва : Недра, 1975. – 232с.
209705
   Блокообразование - семантико-синтаксическая модель современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Целеш А. Н,; Целеш А. Н,; Минск. гос. пед. ин-т. – Минск, 1972. – 27л.
209706
  Гуменюк Б. Блокпост : [вірші, новели, публіцистика) / Борис Гуменюк. – Київ : Академія, 2016. – 332, [3] с. – (Ім"я:). – ISBN 978-966-580-477-2
209707
   Блокування - неприпустимі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Органи студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка засудили спроби блокування центрального корпусу, що відбулося 9 грудня.
209708
  Мороз В. Блокування банком банківського рахунку: правові нюанси // Юридична газета. – Київ, 2016. – 22 березня (№ 12). – С. 16-17
209709
  Кампо В. Блокування парламентом процедури формування Конституційного Суду України у 1992-1995 роках: причини і наслідки // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 143-153. – ISSN 2310-6158
209710
  Федоренко Т. Блокування податкових накладних: чи є світло в кінці тунелю? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 10-11
209711
  Лялюк О. Блокування політичних партій: механізм реалізації у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-86.
209712
  Підгайний І. Блокування сайтів: незаконно, але працює // Юридична газета. – Київ, 2021. – 25 травня (№ 10)
209713
  Ющенко Н.Л. Блокчейн-технології в посиленні технологічного потенціалу України // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 28-29 верес. 2018 р. / Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7326-34-1
209714
  Легомінова С.В. Блокчейн-технологія як результат інноваційних трансформацій в умовах цифровізації економіки країн / С.В. Легомінова, Т.О. Кочура // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 259-264. – ISSN 2222-4459
209715
  Архірейська Н.В. Блокчейн – інноваційна технологія постіндустріальної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 125-129. – ISSN 2222-4459
209716
  Пашков В.М. Блокчейн в системі правового забезпечення фармацевтичної діяльності // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 142-144. – ISBN 978-617-7605-90-3
209717
  Бочковий О.В. Блокчейн відкритого суспільства або реальні здобутки віртуального середовища // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 69-77. – ISSN 2524-0323
209718
  Чуприна М. Блокчейн і GDPR. Чи бути реєстрам на блокчейн? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 1). – С. 42-43
209719
  Храбров Г.О. Блокчейн і децентралізація знань / Г.О. Храбров, О.В. Храброва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 79-85. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
209720
  Кичук А.В. Блокчейн та фінансові ринки: ефективність регулювання // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 267-269. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
209721
  Пашков В.М. Блокчейн у системі охорони здоров"я: проблеми правового забезпечення // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук. рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (22). – С. 32-40. – ISSN 2072-084X
209722
  Чукут С.А. Блокчейн чи система електронного документообігу: сучасні тенденції впровадження в органах виконавчої влади України / С.А. Чукут, К.О. Буряченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 70-76. – ISSN 2306-6814
209723
  Браун Картер Блондинка // Черные орхидеи / Пер. с англ./Макли А.Страх открывает двери; .Стаут Р.Черные орхидеи; .Браун К.Блондинка. – Москва : СКС, 1991. – С.272371. – (Bestseller). – ISBN 5-86092-003-2
209724
  Коултер К. Блондинка в черном парике : Роман / К. Коултер; Пер. с англ. Е.В.Девякиной. – Москва : АСТ, 1997. – 528с. – (Интрига). – ISBN 5784105558
209725
  Иванов Владимир Блондинка за рулем. Литва предпочла женские руки // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 23 (1094). – С. 40-41. – ISSN 0234-1670
209726
  Чейз Д. Блондинка из Пекина. Напрасное прикрытие / Д. Чейз; Пер. с англ. и сост. Е.Р.Акит. – Київ, 1990. – 256с. – (Зарубежный детектив. 10-й вып.). – ISBN 5-85093-007-8
209727
  Самохин Н.Я. Блондинка на букву "Л". / Н.Я. Самохин. – Кемерово, 1967. – 207с.
209728
  Успенская С. Блондинки начинают и выигрывают : Роман / Светлана Успенская. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 475с. – (Криминальный талант). – ISBN 5-227-01781-6
209729
  Аветисян Г.А. Блохи Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аветисян Г.А. ; АН Арм. ССР. – Ереван, 1967. – 24 с.
209730
  Васильев Г.И. Блохи длиннохвостого суслика : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Васильев Г.И.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 18л.
209731
  Лабунец Н.Ф. Блохи Западного Хангая : Автореф... канд. биол.наук: 03-098 / Лабунец Н.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.25
209732
  Гончаров А.И. Блохи рода Neopsylla Wagner, 1903 фауны СССР с изучением функций модифицированных сегментов и эдеагуса : Автореф... кандидата биол.наук: / Гончаров А.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Л., 1966. – 16л.
209733
  Скалон О.И. Блохи Сибири, Дальнего Востока и Монгольской Народной Республики : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Скалон О.И. ; Зоол. ин-т АССР СССР. – Ставрополь, 1966. – 58 с. – Бібліогр.:с.55-57
209734
  Юркіна В.І. Блохи. / В.І. Юркіна. – вип. 4. – К.
7. – 1961. – 1-152с.
209735
  Лещова М.Г. Блочне викладання навчального матеріалу з фізики 10-11 класи / М.Г. Лещова. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.5). – ISBN 966-333-030-9
209736
  Анисимов А.В. Блочно-диагональный подход к неотрицательной факторизации разреженных лингвистических матриц и тензоров сверхбольшой размерности с использованием латентного распределения Дирихле / А.В. Анисимов, А.А. Марченко, Э.М. Насиров // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 6, листопад - грудень. – C. 3-10. – ISSN 1019-5262
209737
  Насіров Е.М. Блочно-діагональний підхід до факторизації розріджених матриць // XIII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)" : 18-20 листоп. 2015 р., Дніпропетровськ, Україна : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2015)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – С. 148-149
209738
  Волокитин Степан Степанович Блочные итерационные процессы для решения нелинейных операторных уравнений и их оптимизация : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Волокитин Степан Степанович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 16л.
209739
  Кэрэуш Ю.Н. Блочные криптосистемы : курс лекций / Ю.Н. Кэрэуш , О.Л. Чербу, В.К. Путинэ; Молдавский гос. ун-т, Ф-т математики и информатики, Кафедра прикладной информатики. – Кишинэу : CEP USM, 2006. – 66с. – ISBN 978-9975-917-69-8
209740
  Борисов В.Г. Блочный приемник начинающего радиолюбителя / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 70 с.
209741
  Маяковський В. Блошиця. / В. Маяковський. – Київ : Гарт, 1932. – 75 с.
209742
   Блувштейн Юрій Давидович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 28. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор.
209743
  Гуцало Є. Блуд / Є. Гуцало. – Київ : Український письменник, 1993. – 173с. – ISBN 5-333-01127-9
209744
  Дулин П.Г. Блуд в дискурсе православия / П.Г. Дулин, В.В. Ковалевич // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 14-17


  В воцерковляемом обществе актуализируется реставрация адекватных ценностей, одной из которых является целомудрие. Её антиподом предстаёт многоликий блуд. В чём суть блуда, какой он бывает, и насколько он опасен? Каково к нему отношение традиционного и ...
209745
  Гуцало Е. Блуд: Україна: розпуста і виродження / Е. Гуцало. – Київ, 1993. – 173 с.
209746
  Дебрецени П. Блудная дочь : анализ худож. прозы Пушкина / Пол Дебрецени ; [пер. с англ.: Г.А. Крылов, А.К. Славинская]. – Санкт-Петербург : Гуманитарное агентство "Академический проект", 1996. – 397, [1] с. : ил., табл. – Указ. имен: с. 383-396. – Библиогр.: с. 346-382 а также в примеч.: с. 308-345. – (Современная западная русистика / Гуманит. агенство "Академ. проект"). – ISBN 5-7331-0033-8
209747
  Павуляк Я. Блудний лебідь / Я. Павуляк. – Київ, 1993. – 62 с.
209748
  Сорока П. Блудний лебідь Ярослав Павуляк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 3 травня (№ 9). – С. 14


  Творчий портрет Ярослава Павуляка
209749
  Ставицька Л. Блудний суржик: міф, мова, стиль
209750
  Тарасюк Г. Блудниця вавилонська : Роман // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 7/8. – С.34-121. – ISSN 0130-1608
209751
  Федоренко Д. Блудні батьки - блудні діти : Hетрадиційний посібник-практикум з родинної педагогіки / Д. Федоренко, В. Федоренко. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 168с. – (Бібліотека українця)
209752
  Карманський П.С. Блудні Огні : [Збірка поезій]. – Львів : Накладом М. Петрицького ; [Друк. Уділова], 1907. – 64 с. – (Молода Муза ; [Ч.] 2)
209753
  Сверстюк Є. Блудні сини України / Є. Сверстюк. – Київ, 1993. – 222с. – ISBN 5-7770-0822-4
209754
  Петрин А.Н. Блудный муж / А.Н. Петрин. – Москва, 1974. – 86 с.
209755
  Мачтет Г.А. Блудный сын : повесть : (Силуэты т. 1) / Григорий Мачтет. – Москва : Изд. кн. маг. Гросман и Кнебель (И. Кнебель), 1895. – [2], 246 с.
209756
  Раннет Э.Н. Блудный сын : пьесы / Э.Н. Раннет; пер. с эст. Я.Япушкина. – Москва : Искусство, 1959. – 80 с.
209757
  Мельников И.А. Блудный сын / И.А. Мельников. – М., 1973. – 111с.
209758
  Короткий В. Блудов Дмитро Миколайович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 24-25. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
209759
  Короткий В.А. Блудов Дмитро Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 48-49. – ISBN 966-06-0393-2
209760
  Бендюк М. Блудова Антоніна, графиня (04.1813-7.04.1891) // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енцикл. видання / А. Атаманенко, Е. Балашов, Я. Бондарчук, С. Власова, Г. та ін. Гандзілевська. – [Вид. 3-тє, допов. і перероб.]. – Острог : Острозька академія, 2019. – С. 111-115. – ISBN 978-966-2347-36-4
209761
   Блуждаеща естетика. – София, 1992. – 368 с.
209762
  Зинченко В.П. Блуждание в трех соснах, или Тоска по личности // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 5-20. – ISSN 0236-2007
209763
  Полянский А.Ф. Блуждающая мина. / А.Ф. Полянский. – М., 1958. – 96с.
209764
  Зайчиков В.Т. Блуждающая река Хуанхэ / В.Т. Зайчиков. – Москва, 1957. – 38с.
209765
  Костюков И.В. Блуждающие души. Раздумья о вере и жизни. / И.В. Костюков. – Москва, 1971. – 136с.
209766
  Шолом-Алейхем Блуждающие звезды / Шолом-Алейхем. – К.
Ч. 1. – 1936. – 365с.
209767
  Шолом-Алейхем Блуждающие звезды / Шолом-Алейхем. – К.
Ч. 2. – 1937. – 552с.
209768
  Шолом-Алейхем Блуждающие звезды / Шолом-Алейхем ; [пер. с евр. Я. Слонима]. – Минск : Госиздат БССР, 1960. – 608 с.
209769
  Шолом-Алейхем Блуждающие звезды / Шолом-Алейхем. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1961. – 580с.
209770
  Шолом-Алейхем Блуждающие звезды / Шолом-Алейхем. – Москва, 1962. – 559 с.
209771
  Босенко А. Блуждающие огни (Случайная свобода) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 261-293. – ISBN 966-7021-96-3
209772
  Жолковский А.К. Блуждающие сны / А.К. Жолковский. – М : Советский писатель, 1992. – 429 с.
209773
  Константинов К.Г. Блуждающие сокровища / К.Г. Константинов. – М., 1971. – 174с.
209774
  Аксельрод Г.С. Блуждающие тени : очерки / Аксельрод Г.С. – Алма-Ата, 1964. – 152 с.
209775
  СтрижевскийИ.В Блуждающие токи и электрические методы защиты от коррозии / СтрижевскийИ.В, Д.К. Томлянович. – М., 1957. – 203с.
209776
  Брунер Г. Блуждающий нерв рыб и амфибий. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1893. – 50 с. – Отд. оттиск из: Варшавск. Универ. Изв., № 5, 1893 г.
209777
  Миура Т. Блуждающий огонек / Т. Миура. – Москва : Радуга, 1985. – 173 с.
209778
  Стругацкий В.И. Блуждающий странник океана / В.И. Стругацкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 112с.
209779
  Гійом Л. Блукальці = Les errantes : укр. хроніка : роман / Ліан Гійом ; з фр. пер. Галина Чернієнко. – Київ : Пульсари, 2019. – 358, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. фр. ориг. - Пер. вид.: Lyane Guillaume. Les errantes: chroniques ukrainiennes : roman. Ed. du Rocher, 2014. – (Бібліотека сучасної прози). – ISBN 978-617-615-091-6
209780
  Керекеш Ю.Ю. Блукання в порожнечі / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород, 1981. – 607 с.
209781
  Ла Гума Блукання вночі / Алекс Ла Гума ; Перекл. з англ. В. Вишневий і С. Патока. – Київ : Дніпро, 1990. – 287 с. – Парал. тит. стор. англ. мов.. - В одн. кн.: Син рідної землі / Уїлсон Катійо. – ISBN 5-308-00737-3
209782
  Берзін П.С. Блукацька доля дослідника давньоруського, польського та литовського законодавства Ігнатія Миколайовича Даниловича // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 104-111. – ISBN 978-617-7020-05-8
209783
  Рихло Петро Блукаюча зірка метафізичного неба // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 167-171. – ISSN 0320 - 8370


  Про творчість німецького письменника Карла Айнштайна
209784
  Доміно З. Блукаючі вогні : роман / Збігнев Доміно ; з пол. пер. Ігор Бречак та Еллада Волкова. – Київ : Дніпро, 1980. – 278, [2] с. – (Серія "Дружба")
209785
  Чорновол І. Блукаючі метрополії. Історіографія Канади у світлі тези про фронтир // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 115-124
209786
  Исарова Л. Блюда - скороспелки / Л. Исарова. – М, 1990. – 80с.
209787
  Горшков Блюда из грибов / Горшков, АВ, Л Маслов. – М., 1954. – 39с.
209788
  Косов Е.В. Блюда из дичи / Е.В. Косов. – 2-е изд. – М., 1984. – 29с.
209789
  Гайкова М. Блюда из дичи / М. Гайкова. – Алма-Ата, 1988. – 223с.
209790
  Ракушанова Я. Блюда из дичи / Я. Ракушанова. – М, 1988. – 221с.
209791
  Ботанин С.П. Блюда из птицы / С.П. Ботанин. – М., 1990. – 174с.
209792
  Захарова Т.И. Блюда из птицы / Т.И. Захарова. – М., 1991. – 110с.
209793
  Галькович Р.С., Сабиров А.М. Блюда из утки и гуся / Р.С. Галькович, А.М. Сабиров. – Пермь : Кн. изд-во, 1990. – 222 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-7625-0222-8
209794
  Ботанин С.П. Блюда из яиц / С.П. Ботанин. – М., 1988. – 173с.
209795
  Ли Ц. Блюда китайкой кухни / Ц. Ли. – М., 1981. – 64с.
209796
   Блюда Тавриды. – Симферополь, 1989. – 205с.
209797
  Шалимов С.А. Блюда украинской кухни / С.А. Шалимов, В.А. Лысенко, А.И. Вересюк. – Киев : Техніка, 1980. – 127с.
209798
  Фармаковский М. Блюдо епископа Патерна : к изучению перещепинского клада / М. Фармаковский. – С. 17-27, [4] с.
209799
  Гуков О.Я. Блюдце росы / О.Я. Гуков. – Воронеж, 1989. – 207с.
209800
  Вагнер Я. Блюз кентаврів = Kentaurenblues : [збірка] / Ян Вагнер ; [пер. з нім.: Ю. Андрухович, М. Бєлорусець, П. Рихло ; упоряд.: М. Шубчик, Т. Супрун]. – Чернівці : Книги - XXI, 2017. – 175, [1] с. : іл. – Текст парал. нім., укр., рос. – ISBN 978-617-614-182-2


  В пр. №1716139 дарчий напис нім. мовою
209801
   Блюз Сонни : Повести и рассказы зарубежных писателей о музыке и музыкантах. – Москва : Музыка, 1991. – 320с.
209802
  Болдуин Блюз Сонни. / Болдуин, . – М, 1977. – 48с.
209803
  Савченко С. Блюзнірство як "істинна побожність": релегійні практики селян-штундистів у другій половині XIX - на початку XX століття // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 62-79. – ISSN 1998-4634


  Вивчається роль в місце блюзнірських практик к релігійному житті селянштундистів України кінця ХIХ - початку ХХ ст. Низка історіографічних стереотипів щодо історії сектантських рухів пізньоімперського періоду потребує спростування. Обгрунтовується ...
209804
  Конен В.Д. Блюзы и ХХ век / В.Д. Конен. – М., 1980. – 81с.
209805
   Блюміна Ірина Михайлівна : Бібліографічний покажчик. – Київ : Українська енциклопедія, 2000. – 45с.
209806
  Вихрев А.Е. Блюстители морали / А.Е. Вихрев. – Москва, 1959. – 48с.
209807
  Кулиняк Д. Блюститель благочестя // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 96-100


  Данило Братковський.
209808
   Блюхер. – Владивосток, 1977. – 383с.
209809
  Грас Г. Бляшаний барабан : Роман / Гюнтер Грас; З німецької переклав Олекса Логвиненко. – Київ : Юніверс, 2005. – 784с. – Парал. тит. арк. нім. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-8118-08-1
209810
  Грасс Г. Бляшаний барабан : роман / Гюнтер Грасс ; [пер. з нім. О. Логвиненка ; передм. Д. Затонського]. – Харків : Фоліо, 2012. – 954, [4] с. – Пер. за вид.: Gunter Grass. Die Blechtrommel. Gottingen : Steidl Verlag, 1993. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-6025-9
209811
  Гейченко С.С. Бльшой дворец / С.С. Гейченко. – Л, 1934. – 16с.
209812
  Салімонович Л. Бо абітурієнти їдуть в закордоння. Філіали вишів у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі можуть закрити // Україна молода. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2). – С. 3


  "Верховна Рада прийняла рішення реорганізувати або остаточно закрити до 1 липня 2021 року всі філіали вишів у п’яти містах країни: Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі. Скажімо, у Харкові у зону ризику потрапляють 5 навчальних установ-супутників. Як ...
209813
  Винниченко І. Бо багато нас є... // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 5 вересня (ч. 29/30)


  Інформаційний каталог "Закордонне українство. 2003", підготовлене Інститутом досліджень діаспори.
209814
  Іваничук Р. Бо війна - війною... Через перевал : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 447 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4124-1


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
209815
  Іваничук Р. Бо війна - війною... Через перевал : романи / Роман Іваничук. – Харків : Фоліо, 2008. – 447 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4572-0


  П"ятнадцятирічну українську дівчину Настасю Лісовську захопив у полон турецький військовий загін. Запаливши серце могутнього султана вогнем любві, вона незабаром стає його законною дружиною, володаркою Сходу, відомою світу на ім"я Роксолана
209816
  Іваничук Р.І. Бо війна - війною... Через перевал : романи / Р.І. Іваничук ; [худож.-офорлювач Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Київ : Кордон, 2015. – 445, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-97331-5-3
209817
  Іваничук Р.І. Бо війна війною : роман, повість / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1991. – 310 с.
209818
  Овад Я. Бо війна війною... / Ярослав Овад. – Львів : [ Б. в. ], 1999. – 160 с.
209819
  Сергійчук В. Бо вічні мати і черешня // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2019 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – С. 31. – ISBN 978-966-2911-94-7


  До 70-річчя від дня народження Миколи Луківа.
209820
  Сергійчук В. Бо державницької думки ще не було // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 209-220. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 400-річчя відновлення православної митрополії в Києві.
209821
  Єльпітіфор К. Бо до тебе йому фіолетово / Кот Єльпітіфор. – Київ : Освіта України, 2011. – 147, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-188-237-8


  В пр. №1704552 напис: Олександрі Олександрівні від Євгена. Бажаю, аби Ваше життя було різнокольоровим.
209822
  Савка Мар"яна Бо є любов : Поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 12-17
209823
  Осипенко А. Бо життя - одне : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 301-302


  Кінокритика на сюрреалістичну кінострічку "Криниця для спраглих". Це дебют у кінематографі Івана Драча, сценариста, та Юрія Іллєнка, режисера. Стрічку знято 1965 року, але покладено "на полицю" і вперше показано 1987 року.
209824
  Афанасьєва В. Бо сонця хочу! (уривки ненаписаної книги) : книга в книзі (вірші) // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 247-257
209825
  Троскот І. Бо такий // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 48 (213). – С. 52-54. – ISSN 1996-1561


  Тарас прохасько про основні елементи буття, моделі ідеальної України та непрості тексти
209826
  Дмитренко О.М. Бо ти на землі - людина / О.М. Дмитренко. – Київ : Молодь, 1970. – 131 с.
209827
  Трохименко В. Бо ти на землі людина : Нариси / Василь Трохименко. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 592с. – ISBN 966-8756-41-X
209828
  Дзюба І.М. Бо то не просто мова, звуки... : цикл статей / Іван Дзюба. – повтор. вид. зі змінами і допов. – Дрогобич : Коло, 2012. – 377, [3] с. – Сер. засн. 2012 р. – (Читай і думай!). – ISBN 978-617-642-017-0
209829
  Дзюба І.М. Бо то не просто мова, звуки: Роздуми письменника / І.М. Дзюба. – К., 1990. – 134 с.
209830
  Пфанкухе А Боpотьба і поpозуміння між pелігією та пpиpодничими науками : Істоpична pозвідка. – Дpук. М-ва Внутp. Спpав. – Київ, 1919. – 184с. – (Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз ; №6)


  Hа тит. аpк. епігpаф з твоpу Й.-В. Гете. – В кн. також відомості пpо Сокpата, Платона, Аpістотеля, М. Копеpника, Г. Галілея, Й. Кеплеpа, І. Hьютона, І. Канта. – Бібліогp.: [Кн.] Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союзу: с. [4-6]. На тут. стор. підпис В. ...
209831
  Багмет Н.С. Боpьба коpейского наpода за постpоение социализма (1945-1960) / Н.С. Багмет; МВ и ССО УССР. – Киев : Киевский унивеpситет, 1960. – 225с.


  Моногpафия посвящена геpоической боpьбе коpейского наpода за свободу и независимость своей стpаны за постpоение социализма в Коpее в пеpод с 1945 по 1960гг.
209832
  Франко І.Я. Боа констріктор / І.Я. Франко. – Харків, 1878. – 110 с.
209833
  Франко І.Я. Боа констріктор = Змій-полоз / І.Я. Франко. – Харків; Київ : Лім, 1932. – 142с. – (Б-ка соціальної повісти ; № 3)
209834
  Франко І.Я. Боа констріктор : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 54с. – (Б-ка журн. "Україна" : Додаток до журн. "Україна" на 1945 р. №2)
209835
  Франко І.Я. Боа констріктор / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн. вид-во, 1951. – 198с.
209836
   Боб Гофф. Я з тобою : уривок з біографічної книги "Любов діє" / переклад Г.С. Суханової // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 394-399
209837
  Гетьман О. Боб Ділан: достукався до небес! // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 11. – С. 69-71
209838
  Хайаш Й. Бобби-хобби / Й. Хайаш, П. Шаркань. – М, 1973. – 239с.
209839
  Хайаш Й. Бобби-Хобби / Й. Хайаш, П. Шаркань. – 2-е изд. – М, 1993. – 239с.
209840
  Орр Б. Бобби Орр: моя игра / Б. Орр. – М., 1981. – 96с.
209841
  Евлоев Р. Бобби Фишер: Игра в злого гения // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 26-45. – ISSN 1819-6268
209842
  Селюніна З. Бобер річковий (Castor fiber) в Чорноморському біосферному заповіднику / З. Селюніна, С. Плющ // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничіий музей. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 106-108 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2219-7516
209843
  Андреев Е. Боби Блажения и Другия американец : разкази и повести / Емил Андреев. – Пловдив : Хермес, 2015. – 254, [2] c. – ISBN 978-954-26-1434-0
209844
  Носов Н.Н. Бобик в гостях у Барбоса / Н.Н. Носов. – К, 1979. – 24с.
209845
  Кулжинский С.П. Бобовые культуры / С.П. Кулжинский. – М.-Л., 1934. – 127с.
209846
  Положий А.В. Бобовые Средней Сибири : Автореф... доктора биол.наук: / Положий А.В.; Объедин. межвузовский совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
209847
  Дружинин В.Н. Бобовый король. / В.Н. Дружинин. – Л, 1969. – 176с.
209848
  Образцов А. Боборыкин в начале лета : проза: рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 11 (1051). – С. 137-143. – ISSN 0130-7673
209849
  Шарлемань Э.В. (Н.В.) Бобр : (Очерк его прежнего и современного распространения) / Э.В. Шарлемань. – Харьков : Типо-литограф. М. Сергеева, 1914. – 9 с. : ил., фот. – Отд. оттиск из: Бюллетень Харьковского О-ва Любиит. Прир. 1914, № 2


  На тит. стр. дарственная подпис: Дорогому Дмитрию Михайловичу Белингу на добрую память от автора
209850
  Барабаш-Никифоров Бобр и выхухоль как компоненты водно-берегового комплекса / И.И. Барабаш-Никифоров ; Воронеж. гос. ун-т, Гл. управление по заповедникам при Совете Министров РСФСР. – Воронеж : [б. и.], 1950. – 107 с.
209851
   Бобрецький Микола Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 17. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
209852
   Бобрецький Микола Васильович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 150-157. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
209853
   Бобрецький Микола Васильович (1843-1907) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 37-38. – ISBN 978-966-439-754-1
209854
   Бобрецький Микола Васильович (1843-1907) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 44-45. – ISBN 978-966-933-054-3
209855
  Іскорко-Гнатенко Бобржицький О.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 41. – ISBN 978-617-7442-69-0
209856
  Хаин А. Бобриковский энергохимический комбинат / А. Хаин. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ "Московский рабочий", 1932. – 48 с.
209857
  Осьмачко Л.С. Бобринецький гранітоїдний масив як вторинна дислокаційна структура // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
209858
  Короткий В.А. Бобринський Олексій Олексійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 80-81. – ISBN 966-06-0393-2
209859
  Белов В.И. Бобришный угор / В.И. Белов. – Москва, 1988. – 220с.
209860
   Боброва Діна Василівна // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 48. – ISBN 966-7024-23-1
209861
   Боброва Діна Василівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 23. – ISBN 966-8352-11-4
209862
   Боброва Діна Василівна (1929-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 38. – ISBN 978-966-439-754-1
209863
   Боброва Діна Василівна (1929-2006) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 45. – ISBN 978-966-933-054-3
209864
   Бобровник Світлана Василівна (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 45. – ISBN 978-966-933-054-3
209865
  Притчин Г.И. Бобровое озеро / Г.И. Притчин. – Сталинград, 1955. – 60с.
209866
   Бобруйск. – 2-е изд. – Минск, 1965. – 220с.
209867
   Бобруйск. – 2-е изд. – Минск, 1970. – 214с.
209868
  Хлебович В.В. Бобры / В.В. Хлебович. – Воронеж, 1934. – 112с.
209869
  Тэннер О. Бобры и другие обитатели пресных вод. / О. Тэннер. – М, 1985. – 129с.
209870
  Львов В.Н. Бобры и их разведение / В.Н. Львов. – М.-Л., 1934. – 28с.
209871
  Лавров Л.С. Бобры Палеарктики / Л.С. Лавров. – Воронеж, 1981. – 270 с.
209872
  Дьяконов М.А. Бобыли в XVI и XVII веках / М. Дьяконов. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1896. – 36 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1896, апр.


  На обл. дарственная надпись от автра в дар Николаю Прокопьевичу Василенко На тит. л. № 46821: из книг Романовича-Славатинского
209873
  Мариновський Ю. Боввани - Болвани. До історії канівського топоніма // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 21-23. – ISSN 2222-5250
209874
  Іскорко-Гнатенко Бовсунівська Т.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7442-69-0
209875
   Бовсунівська Тетяна Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 38. – ISBN 978-966-439-754-1
209876
  Степаненко М. Бовсунівська Тетяна Володимирівна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 31-32. – ISBN 978-617-7016-11-2
209877
   Бовсунівська Тетяна Володимирівна (1960) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 45. – ISBN 978-966-933-054-3
209878
  Дилан Б. Бог - за нас! / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 15-17. – ISSN 0320-8370
209879
  Херберт Ф. Бог - император Дюны. / Ф. Херберт. – Москва, 1993. – 479с.
209880
  Алєксандрова О.В. Бог // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 195-196. – ISBN 966-316-069-1
209881
  Панч П. Бог богів. Загублена шапка / П. Панч. – Харків, 1926. – 38 с.
209882
  Жураковская М. Бог в стране доллара / М. Жураковская. – Москва : Безбожник, 1930. – 112 с.
209883
  Мак О. Бог вогню : пригодниц. повість з бразілійського життя / Ольга Мак. – Мюнхен : Українське видавництво
Т. 1 : В Санто Антоніо. – 1955. – 334, [1] с.
209884
  Мак О. Бог вогню : пригодниц. повість з бразілійського життя / Ольга Мак. – Мюнхен : Українське видавництво
Т. 2 : Драма на Гваїрі. – 1955. – 297, [2] с.
209885
  Кучерская М. Бог дождя : роман / М. Кучерская. – Москва : Время, 2007. – 320с. – (Самое время). – ISBN 978-5-9691-0206-4
209886
  Вінтонів Ю.І. Бог Друзів: кеноза, богопокинутість і возлюбленість через призму богослов"я неповносправності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 35-39. – ISSN 2414-5823


  Запропоновано розгляд богослов"я кенози Христа крізь богослов"я неповносправності. Ці богословські системи підкреслюють, що саме розп"яте Тіло Христа та досвід Його богопокинутості стає місцем солідарності й простором єднання усіх маргіналізованих та ...
209887
  Николаева О. Бог знает как : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 4. – С. 10-12. – ISSN 0012-6756
209888
  Скибицкий М.М. Бог и "верующие" ученые. / М.М. Скибицкий. – М, 1976. – 110с.
209889
  Юнг К.Г. Бог и бессознательное / Карл Густав Юнг ; [сост., авт. предисл. П.С. Гуревич]. – Москва : Олимп ; АСТ-ЛТД, 1998. – 477, [2] с. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-7390-0033-5
209890
  Бакунин М.А. Бог и государство / М.А. Бакунин ; предисл. Э. Реклю и Кафиеро. – [Москва] : Равенство, 1906. – IV, 78 с.
209891
  Бакунин М.А. Бог и государство / М.А. Бакунин. – Москва : Солдат-гражданин, 1917. – 60 с.
209892
  Плантинга А. Бог и другие сознания. Глава первая. Космологический аргумент // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 160-172. – ISSN 0042-8744
209893
  Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари Бог и его атрибуты : Лекции по мусульманской догматике / Саййид Муджтаба Рукни Мусави Лари; Центр исламоведч.исследований "Иршад". – Баку : Иршад, 1994. – 188с. – Пер.осущ.в Центре исламоведческих исследований "Иршад" под рук.Рафика Алиева
209894
  Саййид Муджтаба Мусави Лари Бог и его атрибуты / Саййид Муджтаба Мусави Лари ; [ пер. англ. текста: А. Эфендиев ]. – 3-e изд. – Qom : Иршад, 2004. – 7, 188 с. – Пер. осуществлен в Центре исламоведч. исслед."Иршад" под рук. д-ра филос. наук Рафика Алиева.- Номер сер. указ. на корешке. – (Лекции по мусульманской догматике ; кн. 1)
209895
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Бог и люди / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва
1. – 1961. – 441с.
209896
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Бог и люди / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва
2. – 1961. – 427с.
209897
  Лосский Н.О. Бог и мировое зло / Н.О. Лосский. – М, 1994. – 432 с.
209898
  Ульрици Г. Бог и природа : Пер. с нем. : В 2 т. / [Соч.] Германа Ульрици. – 1867-1868. – Казань : Унив. тип.
2 : Т. 2 / Под ред. Н. И-го и А. Г-ва. – 1868. – [7], V, 312, II с.
209899
  Марсель Г. Бог и причинность // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 64-71. – ISSN 0235-1188
209900
  Мацейна Антанас Бог и свобода : главы из книги / предисл. и пер. с литов. Т. Корнееевой-Мацейнене // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 125-137. – Бібліогр.: с. 125-126, 128, 130, 132-135. – ISSN 0042-8744
209901
  Струмилин С.Г. Бог и свобода. / С.Г. Струмилин. – М., 1961. – 96с.
209902
  Бабаева Дина Бог из трущоб / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 72-77 : фото
209903
  Магоні Грейс Бог і бляшанка аерозольної фарби за нами // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 37-40


  Українська Революція Гідності 2014 - 2015 років спричинила справжній вибух творчості.
209904
  Маркіна А.М. Бог і Господь як чинники художнього світу Василя Стуса // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 223-227. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
209905
  Голибард Є. Бог і ми : китично-раціональні роздуми про істину і глупоту наших переконань / Євген Голибард. – Київ : ЕКМО, 2005. – 196 с. – ISBN 966-7139-12-3
209906
  Ткаченко Р. Бог і необхідність: концепція необхідного у Аристотеля та Ансельма Кентерберійського // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 56-64. – ISSN 0235-7941
209907
  Талько Т.М. Бог і сакральне в уявленнях сучасного українського студентства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 175-176
209908
  Квітневий В.М. Бог і Україна : Поезія. Драматичні твори / В.М. Квітневий. – 2-ге видання. – Львів : Каменяр, 2000. – 93с. – ISBN 5-7745-0871-Х
209909
  Шевченків М. Бог і Шевченко: як розуміти імена Божі та віру поета? : (філософсько-християнська інтерпретація) / Михаїл Шевченків ; [богосл. ред. о. д-р Олег Хортик ; ред.: Марія Крупа та ін.]. – Жовква : Місіонер, 2014. – 447, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., портр. – На обкл. авт. не зазнач. Загол. обкл.: Бог і Шевченко. - Анот. парал. рос., пол. укр. та англ. - Покажч. імен Божих: с. 440-442. – Бібліогр.: с. 431-437 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-658-325-6


  У пр. №1697078 напис: Бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Читачам і працівникам Університету щедро благослови, Боже! З любов"ю та молитовною пам"яттю Михаїл Шевченків, р.б. 2015. м. Тернопіль
209910
  Ростова Н.Н. Бог как антисокральное: от Юма и Фейербаха до Батая и Меясу // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; ООО "Инвестиционная компания БАРРЕЛЬ". – Москва, 2014. – № 2 (92), март - апрель. – С. 176-188. – ISSN 2073-6118
209911
  Мурашкин М.Г. Бог как состояние НЕМРИ (Трансперсональная эстетика. Психоделическое искусство) : монография / М.Г. Мурашкин ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры". – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 160, [2] с. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-966-323-096-2
209912
  Березовский М. Бог любит Америку / М. Березовский. – М, 1980. – 255с.
209913
  Горелик Михаил Бог на свадьбе : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 138-144 : Фото
209914
  Валовий Т.С. Бог нагородив мене життям : автобіограф. розповідь політ. в"язня, який пережив тюрми, судилища, пересилки, етапи, ГУЛАГівські зони Колими, був позбавл. імені, яке замінили на каторжанський номер / Тадей Валовий. – Львів : [б. в.], 2014. – 155, [1] с. : портр., фотоіл. – ISBN 978-966-2128-22-2


  В прим. №1696175 дарчий напис: З повагою, від автора. Підпис. Львів 2015 р.
209915
  Парейс М. ван Бог повертає нам нашу гідність / Мішель ван Парейс ; [пер. з італ. Т. Клок] ; Богослов. ф-т УКУ. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 92, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-618-6
209916
  Немирович-Данченко В.И. Бог помог : (из военных воспоминаний) / В.И. Немирович-Данченко. – Москва : Книгопрод.-изд. А.Я. Панафидин ; Первая женская тип. Е. Гербек, 1899. – 56 с.
209917
  Аш Шалом Бог помсти : драма на 3 дії / в перекладі М. Левицького. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Спілки Дpук. Спpави, 1911. – 53, [2] с. – (Театpальна бібліотека ; Кн. 10)
209918
  Толстой Л.Н. Бог правду видит, да не скоро скажет / Л.Н. Толстой. – 3-е изд. – Москва, 1918. – 16с.
209919
  Майстренко-Вакуленко Бог рисунка. К.М. Єлева (1897-1950) // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-75. – ISSN 0130-1799
209920
  Мэккин У. Бог создал воскресенье / У. Мэккин. – Москва, 1964. – 62с.
209921
  Мэккин У. Бог создал воскресенье, и другие рассказы = God made sunday, and other stories / У. Мэккин ; пер. с англ. [М. Мироновой]. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 176с. : ил.
209922
  Шевченків М. Бог Сущий у поезії Кобзаря : (про реальність Бога та Його місце в поезіїї Тараса Шевченка) / Михаїл Шевченків. – Зарваниця ; Lublin ; Тернопіль : Астон, 2008. – 166, [2] с. : іл., портр. – Рецензії пол. – Бібліогр.: с. 143-145 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-308-227-1
209923
  Надтока О. Бог та людина в поглядах Григорія Сковороди: образи і тематичні співвідношення (1750-1780- ті рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 107-117. – ISSN 0869-3595
209924
  Янковская О. Бог танца Вацлав Нижинский // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2003. – № 11. – С. 136-140.
209925
  Зябрев А.Е. Бог ты мой! / А.Е. Зябрев. – Москва, 1971. – 336с.
209926
  Зябрев А.Е. Бог ты мой! / А.Е. Зябрев. – М., 1979. – 335с.
209927
  Вінійчук О.М. Бог у творчості Зигмунта Красінського / О.М. Вінійчук, // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 161-166


  У статті йдеться про образ Бога у творчості Зигмунта Красінського,проаналізовано еволюцію бачення релігії у самого автора на прикладі його драматургії. Розглянуто способи комунікації між Богом та героями, а також форми співіснування Божого та людського ...
209928
  Сверстюк Є. Бог у Шевченковому житті і слові // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 5 (674), травень. – С. 31-35. – ISSN 0130-5263
209929
  Рубенок О.Ф. Бог Эрос и паровоз. / О.Ф. Рубенок. – Новгород, 1990. – 192с.
209930
  Янчук В.П. Бог як проблема філософських роздумів // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 170-176. – ISSN 1728-3671
209931
  Гурьев Д.В. Бог, Адам и общество / Д.В. Гурьев. – М., 1962. – 120с.
209932
  Паньків О. Бог, душа та світ у вченні ранніх грецьких філософів // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 3-10. – ISBN 966-7379-92-11
209933
  Левин Е.Б. Бог, Земля, Вселенная... и "конец света" : философский трактат: "К вопросам начал теории "Стационарной Вселенной"" / Левин Е.Б. – Днепропетровск : [Б.и.], 1999. – 60 с. – ISBN 978-966-401-039-3
209934
  Ардаматский В.И. Бог, мистер Глен и Юрий Коробцев : повесть : для ст. возраста / В.И. Ардаматский ; оформление В. Носкова. – Москва : Детгиз, 1964. – 160 с. : ил.
209935
  Яручик А.І. Бог, природа, людина: філософські погляди Монтеня // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 103-108. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
209936
  Бригадер А. Бог, природа, труд / А. Бригадер. – Рига, 1981. – 287с.
209937
  Дэвис С.Т. Бог, разум и теистические доказательства = God, reason and theistic proofs / Стивен Т. Дэвис ; [Рос. акад. наук, Ин-т философии, О-во христианских философов. – Москва : Наука ; Восточная литература, 2016. – 277, [3] с. – Библиогр.: с. 260-267 и в подстроч. примеч. – (Философская теология = Philosophical theology : современность и ретроспектива / редкол.: В.К. Шохин [и др.]). – ISBN 978-5-02-036612-1
209938
  Новиков В.И. Бог, цари и герои. (Мифы о правителях народа) // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 150-158. – ISSN 0869-0499
209939
  Барсамов С Н. Богаевский : [художник. 1872-1943] / Н.С. Барсамов. – Москва : Искусство, 1961. – 54 с. : ил., 17 л. ил.
209940
  Короткий В.А. Богаєвський Овксентій Трохимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 298. – ISBN 966-06-0393-2
209941
   Богаєвський Овксентій Трохимович (1848-1930) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 38. – ISBN 978-966-439-754-1
209942
  Короткий В. Богаєвський Петро Михайлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 115-116. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
209943
  Никитин В.В. Богарное земледелие Туркмении / В.В. Никитин. – М, 1936. – 59с.
209944
  Габбасов А.М. Богарные посевы пшеницы в пустынях Казахстана / А.М. Габбасов. – Алма-Ата, 1950. – 39с.
209945
  Фингарет С.И. Богат и славен город Москва: Повесть / С.И. Фингарет. – Л, 1980. – 159с.
209946
  Зыкова Е. Богатая и любимая : [роман] / Елена Зыкова. – Москва : Астрель : АСТ, 2003. – 413, [1] с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-019312-2
209947
  Помещиков Е.М. Богатая невеста / Е.М. Помещиков. – М., 1945. – 184с.
209948
  Жимбиев Ц.-Ж. Богатая нива : поэма / Ц.-Ж. Жимбиев; пер. с бурят.-монгол. А.Гевелинг. – Улан-Удэ : Бурмонгиз, 1950. – 44 с.
209949
   Богатирі. – К, 1974. – 254с.
209950
  Димов Я.М. Богатирі / Я.М. Димов. – Київ, 1982. – 323с.
209951
  Драга В В. Богатирі України / В В. Драга, Д.Н. Котко. – К, 1972. – 155с.
209952
  Рахно К. Богатирі: архаїчний сюжет у фольклорі Південної Наддніпрянщини // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 87-97. – ISSN 2225-5095
209953
  Силин О. Богатирська застава Європи : Фортеці Києва VI - ХІХ століть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.162-176. – ISSN 0208-0710
209954
   Богатирське побратимство. – Ужгород, 1968. – 183с.
209955
  Алексєєв С.П. Богатирський рід : оповідання / С.П. Алексєєв. – Київ : Молодь, 1983. – 336 с.
209956
   Богатирьова Юлія Олександрівна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – C. 70-72. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
209957
   Богатоборство ГПО. – Київ, 1983. – 48с.
209958
  Гуманенко Л. Богатозначність слова "старець" в українській і кримськотатарській казці // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 9-12. – Бібліогр.: с. 12; 10 назв. – ISSN 0320-3077
209959
  Черский Н.В. Богатсва недр Якутии / Н.В. Черский. – Якутск, 1957. – 164с.
209960
  Ферсман А.Е. Богатсва Урала / А.Е. Ферсман. – Свердловск, 1944. – 67с.
209961
   Богатства библиотек - детям.. – Калуга, 1966. – 24 с.
209962
  Улубеков А.Т. Богатства внеземных ресурсов. / А.Т. Улубеков. – М., 1984. – 256с.
209963
  Михеев О.Е. Богатства второго круга / О.Е. Михеев. – М., 1989. – 174с.
209964
   Богатства земли-на службу Родине. – М, 1961. – 126с.
209965
  Бублейников Ф.Д. Богатства земли / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 240с.
209966
  Веселов А.З. Богатства земных недр / А.З. Веселов ; науч. ред. И.О. Брод. – Москва : тип. [Высш. парт. школы при ЦК ВКП(б)]], 1948. – 122 с. – (Беседы о книгах / Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина)
209967
  Терпигорев А.М. Богатства земных недр / А.М. Терпигорев. – М, 1953. – 48с.
209968
  Бакс К. Богатства земных недр / К. Бакс ; пер. с нем.: В.С. Мухин, О.В. Соколовская ; общ. ред. и предисл. Г.И. Немкова. – Москва : Прогресс, 1986. – 383 с.
209969
  Кильчевский В. Богатства и доходы духовенства.. – Санкт-Петербург : Тип. Работник, 1908. – 46 с.
209970
  Щетинин В.Д. Богатства Конго - конголезцам. / В.Д. Щетинин. – Москва, 1961. – 32с.
209971
  Козин Я.Д. Богатства крымских недр / Я.Д. Козин. – Симферополь, 1956. – 71с.
209972
   Богатства Мурманского края - на службу социализму : Итоги и перспективы хозяйственного развития Кольского полуострова. – Ленинград-Москва : ОГИЗ, 1934. – 111 с.
209973
  Шнеерсон А.И. Богатства нашей страны / А.И. Шнеерсон ; [ред. С. Бальзак]. – Москва : Огиз ; Соцэкгиз, 1938. – 80 с.
209974
  Губанов И.Г. Богатства недр : Геологический очерк и полезные ископаемые Крыма / И.Г. Губанов, П.Д. Подгородецкий. – Симферополь : Крым, 1964. – 86с.
209975
  Губанов И.Г. Богатства недр : Геологический очерк и полезные ископаемые Крыма / И.Г. Губанов, П.Д. Подгородецкий. – Симферополь : Крым, 1966. – 87с.
209976
  Дадаян Г.А. Богатства недр Армении / Г.А. Дадаян. – Ереван, 1963. – 50с.
209977
  Анерт Э.Э. Богатства недр Дальнего Востока : с 30 многоцветными и 30 одноцветными карт. и схем / Э.Э. Анерт, геолог и горный инж. – Хабаровск ; Владивосток : Книжное дело ; 1-я типо-лит. акц. о-ва "Книжное дело", 1928. – 932 с. : ил., карт.
209978
  Панасенко Г.П. Богатства недр и их охрана. / Г.П. Панасенко. – Ростов-на-Дону, 1978. – 96с.
209979
  Орлова Е.В. Богатства недр Индии / Е.В. Орлова, М.С. Розин. – Москва, 1955. – 116с.
209980
  Сухарев Г.М. Богатства недр Кавказа / Г.М. Сухарев, Ю.К. Тарануха. – М., 1969. – 136с.
209981
  Бельков В.И. Богатства недр Кольского полуострова / В.И. Бельков. – Мурманск, 1957. – с.
209982
  Селевко К.С. Богатства недр Курской области. / К.С. Селевко. – Курск, 1947. – 44с.
209983
  Антропов П.Я. Богатства недр нашей Родины / Антропов П.Я. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 96 с.
209984
  Минеев И.К. Богатства недр родного края / И.К. Минеев. – Москва : Знание, 1961. – 24с.
209985
  Антропов П.Я. Богатства недр Российской Федерации : Краткий обзор / П.Я. Антропов. – Москва : Политиздат, 1959. – 32с.
209986
  Яковлев А.А. Богатства недр Советского Союза / А.А. Яковлев. – М., 1946. – 64с.
209987
  Максимов С. Богатства недр СССР / С. Максимов. – Ленинград : Леноблиздат, 1935. – 102 с. – (Научно-популярная серия)
209988
   Богатства недр Татарии. – Казань, 1956. – 77с.
209989
  Черский Н.В. Богатства недр Якутии / Н.В. Черский. – 2-е, перераб. и доп. – Якутск, 1958. – 232с.
209990
  Анлропов П.Я. Богатства недрТРосийский федерации. Краткий обзор. / П.Я. Анлропов. – Москва, 1958. – 32с.
209991
   Богатства озер на службу народу.. – Новосибирск, 1964. – 8 с.
209992
  Тарасов П.В. Богатства Приморского края. / П.В. Тарасов. – Владивосток, 1947. – 51с.
209993
  Михайлова Л.А. Богатства пробуждающейся Африки / Л.А. Михайлова. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
209994
  Ткаченко Е М. Богатства России. Леса России / Е М. Ткаченко, . – Птгр, 1922. – 36с.
209995
   Богатства флоры- народному хозяйству. – Москва, 1979. – 418с.
209996
  Пикуль В.С. Богатство / В.С. Пикуль. – Л, 1978. – 535с.
209997
  Пикуль В.С. Богатство / В.С. Пикуль. – Рига, 1979. – 290с.
209998
  Смолянский В.Г. Богатство личности / В.Г. Смолянский. – Москва : Советская Россия, 1985. – 109 с.
209999
  Оскоцкий В.Д. Богатство романа: Многообразие и единство. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1976. – 368с.
210000
  Трубников К.В. Богатство России : Исслед., наблюдения и характеристики / К.В. Трубников. – Санкт-Петербург : "Владим." паровая типо-лит.
Ч. 1. – 1901. – 208 с.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,