Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
204001
  Пономарев Е. "Берлинский очерк" 1920-х годов как вариант петербургского текста // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 42-67. – ISSN 0042-8795


  "Берлинский очерк" - уникальное жанровое образование, существовавшее в первой пол. 1920-х гг. и объединившее несколько десятков текстов, написанных известными авторами. Появившийся в той самой временной точке, где произошел раскол русской литературы на ...
204002
  Марчук А. "Бермудский треугольник"...в Охотском море : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 3 : Іл.
204003
  Крушинський В.Ю. "Бермудський трикутник" для "залізної леді" (Маргарет Тетчер і європейське співтовариство) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С. 69-74
204004
  Голубєв Г.Г. "Бермудський трикутник" сучасного капіталізму / Г.Г. Голубєв. – Київ, 1987. – 194с.
204005
  Завадская Е.В. "Беседы о живописи" Ши-тао / Е.В. Завадская. – Москва, 1978. – 208с.
204006
  Дмитришина О.Ю. "Бесіда чоловіка з богом" як вияв взаємодії літургійних та художніх елементів у текстовій організації барокової поезії середини XVII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 85 : Філологічні науки


  Стаття присвячена аналізу текстових елементів 8-ї молитви ранішнього молитовного правила до "Господа нашого, Ісуса Христа", виявлених у структурі анонімного поетичного тексту середини XVII ст. "Бесіда чоловіка з Богом"
204007
  Глеваняк М. "Бесіди" Михаіла Лучкая 1831 р. Проповідь про причастя святих таїн на тайній вечері. Спроба презентації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 157-175. – ISSN 2224-9516
204008
  Плахта Д. "Бескиде, Бескиде, бескидовий краю..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 24


  Мандруючи Бойківщиною, можна побачити дивовижні закутки добре збереженої флори, долучитися до славетних стрінок історії цього краю.
204009
  Садыкова Л. "Бесконечный тупик" Д. Галковского: диалог традиций // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 52-54. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
204010
  Ницше Ф. "Беспокоиться предстоит не обо мне, а о тех вещах, ради которых я здесь": Письма разных лет // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 5. – С. 188-212. – ISSN 0012-6756
204011
  Костелянец Б.О. "Бесприданница" А.Н. Островского / Б.О. Костелянец. – Ленинград : Художественная литература, 1973. – 96 с.
204012
  Костелянец Б.О. "Бесприданница" А.Н. Островского / Б.О. Костелянец. – 2-е изд., доп. – Л. : Художественная литература, 1982. – 190 с.
204013
  Зубанич Ф.І. Беркут - птах гірський / Ф.І. Зубанич. – Київ : Дніпро, 1984. – 216 с.
204014
  Березовикова Н.Н. Беркут / Н.Н. Березовикова. – Алма-Ата : Кайнар, 1986. – 110 с., 4 л. ил. : ил. – (Редкие и исчезающие животные Казахстана)
204015
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 8, № 2. – 1999
204016
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 9, № 1/2. – 2000
204017
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 10, № 1. – 2001
204018
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 10, № 2. – 2001
204019
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 11, № 1. – 2002
204020
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 11, № 2. – 2002
204021
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 12, вип. 1/2. – 2003
204022
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 13, вип. 1. – 2004
204023
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 13, вип. 2. – 2004
204024
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 14, вип. 1. – 2005
204025
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 15, вип. 1/2. – 2006
204026
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 16, вип. 1. – 2007
204027
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 16, вип. 2. – 2007
204028
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 22, вип. 1. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
204029
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 23, вип. 2. – 2014. – С. 65-112. – Резюме англ. мовою та мовою статті
204030
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 24, вип. 1. – 2015. – 76 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
204031
  Юркова О.В. Беркут Леонід Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 154. – ISBN 96966-8060-04-0
204032
   Беркут Леонід Миколайович (1879-1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 33. – ISBN 978-966-933-054-3
204033
  Балданжабон Ж.Б. Беркут. Голубые сопки. Последняя табиса : повести / Жамьян Балданжабон; пер. с бурят. ил.: А.И. Аносов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – 516 с. : ил.
204034
  Балданжабон Ж.Б. Беркут. Похождения Аригуна Бубэя / Жамьян Балданжабон ; пер. с бурят. Д. Найдано. – Чита : Кн. изд-во, 1957. – 127 с. : ил.
204035
  Коновалов Г.И. Беркутиная гора / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1963. – 283с.
204036
  Сейтхазин С. Беркутты : стихи и поэма / Саттар Сейтхазин ; пер . с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 159 с.
204037
  Меляев Х. Беркуты Каракумов : романы, повести / Ходжанепес Меляев ; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1985. – 544 с.
204038
   Берлач Анатолій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 26-27. – ISBN 978-966-439-754-1
204039
   Берлач Анатолій Іванович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 22-23. – ISBN 978-966-313-531-1
204040
   Берлач Анатолій Іванович (1965) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 34. – ISBN 978-966-933-054-3
204041
  Деблин А. Берлин - Александреплац : повесть о Франце Биберкопфе / Альфред Деблин ; пер. с нем. Г.А. Зуккау. – Москва : Художественная литература, 1961. – 535 с. : іл. – (Зарубежный роман XX века)
204042
  Кайдерлинг Г. Берлин 1945-1975 гг. / Г. Кайдерлинг. – М., 1976. – 479с.
204043
  Деблин А. Берлин Александерплац / А. Деблин. – Москва, 1935. – 550с.
204044
  Покровский Максим Берлин без немцев : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 94-95 : Фото
204045
  Бесс Берлин в тисках нужды : факты и цифры / Бесс ; пер. с нем. И. Мароз. – Москва ; Петроград : ГИЗ, 1923. – 55 с.
204046
  Сегал Я.Е. Берлин и его окрестности / Я.Е. Сегал. – М. – 155с.
204047
  Козлов И. Берлин и Париж призвали Москву пойти навстречу новым украинским властям с целью разрешения конфликта в Восточной Украине // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 23-29 мая (№ 19). – С. 3


  "Лидеры Германии и Франции считают, что смена Президента Украины дает возможность урегулировать конфликт на востоке Украины... Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят воспользоваться победой на выборах президента ...
204048
  Тосунян С.Ш. Берлин, 7 октября / С.Ш. Тосунян. – М, 1969. – 191с.
204049
  Деблин Альфред Берлин, Александерплац : Повесть о Франце Биберкопфе / Деблин Альфред. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 571с. – ISBN 5-8301-0095-9
204050
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945 / Е.М. Ржевская. – Изд. доп. – М., 1970. – 304с.
204051
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945 / Е.М. Ржевская. – М., 1988. – 474с.
204052
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945. Записки воен. переводчика. / Е.М. Ржевская. – М., 1965. – 276с.
204053
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945. Записки воен. переводчика. / Е.М. Ржевская. – 4-е изд. – Москва, 1975. – 238с.
204054
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945: Записки военного переводчика; Рассказы. / Е.М. Ржевская. – Москва, 1985. – 208с.
204055
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945: Записки военного переводчика; Рассказы. / Е.М. Ржевская. – М., 1986. – 320с.
204056
  Уэлш Л. Берлинcкий фокус = The Bullet trick : роман / Луиза Уэлш ; [ пер. с анг. А. Смирновой ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Книга, о которой говорят). – ISBN 5-699-17757-4
204057
   Берлинская конференция трех держав : сборник материалов. – Рига : Книжное изд-во, 1945. – 43 с.
204058
  Розман М.Д. Берлинская лазурь / М.Д. Розман. – Москва, 1961. – 88 с.
204059
  Фефер И. Берлинская ночь / Ицик Фефер ; пер. с евр. – Уфа, 1942. – 24 с.
204060
  Шимановский А.Н. Берлинская операция / А.Н. Шимановский. – Москва, 1975. – 63с.
204061
  Замятин Н.М. Берлинская операция Красной Армии / Н.М. Замятин. – М, 1945. – 16с.
204062
  Степанов Л.Л. Берлинская триада / Л.Л. Степанов. – Москва, 1979. – 318с.
204063
  Кривицкий А.Ю. Берлинские мотивы / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1963. – 136с.
204064
  Кривицкий А. Берлинские мотивы / А. Кривицкий. – Москва, 1964. – 64с.
204065
  Дейтон Л. Берлинские похороны / Л. Дейтон. – М, 1994. – 542с.
204066
  Айги Г. Берлинские стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 152-154. – ISSN 0130-7673
204067
  Морозов А. Берлинские трущобы. Рисунки Генриха Цилле / А. Морозов. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1932. – 64 с.
204068
  Кузнецов Н.И. Берлинский Ботанический сад и его научное значение / Н.И. Кузнецов. – [Юрьев] : [Тип. К. Маттисена], 1909. – С. 93-110. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Ботанического сада Императоского Юрьевского ун-та
204069
  Беспалов Г.М. Берлинский вопрос и германская проблема : стеногр. публ. лекции, прочит. в Центр. лектории Общества в Москве / Г.М. Беспалов ; Всесоюз. общество по распостранению полит. и науч. знаний. – Москва : [б. и.], 1949. – 32 с.
204070
  Крымский М. Берлинский вопрос. О новом предлложении советского правительства / М. Крымский. – М, 1958. – 63с.
204071
  Васильчикова М.И. Берлинский дневник 1940-1945 : [из архива семьи Васильчиковых] / Кн. Мария Васильчикова; предисл., послесловие, коммент. и примеч. Г.И. Васильчикова; [пер. с англ. Е. Маевского, Г. Васильчикова; ред.: В. Енишерлов, Д. Иванова; худ. А. Рюмин]. – Москва : Наше наследие; Полиграфресурсы, 1994. – 320с. – ISBN 5-87548-067-X
204072
  Холл А. Берлинский меморандум // Задумай число : роман / А. Бодельсен. – Киев : Альтернатива, 1990. – с.133-271. – (Библиотека зарубежного детектива)
204073
  Холл А. Берлинский меморандум // Задумай число : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С. 133-272. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
204074
  Филитов Алексей Берлинский сценарий. Советская политика и кризис 1948-1949 годов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 0235-7089
204075
  Пенков С. Берлинският договор и Балканите / С. Пенков. – София : Наука и изкуство, 1985. – 202 с.
204076
   Берлинское художественное литье из чугуна первой половины 19 века из Музея прикладного искусства в Берлине : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1976. – 111 с. : ил.
204077
   Берлинський Максим Федорович : біобібліогр. покажчик / Київ. міська орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Нац. іст. б-ка України ; [наук. ред.: О. Реєнт ; уклад.: О. Гончаров та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – 45, [1] с. – Імен. покажчик: с. 44-45. – (Києвознавство в особах). – ISBN 978-617-7399-99-41-3
204078
  Хохловкина А.А. Берлиоз / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1960. – 547 с.
204079
  Теодор-Валенси Берлиоз / Теодор-Валенси. – Москва, 1969. – 336с.
204080
  Соллертинский И.И. Берлиоз. (1803-1869) / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 80с.
204081
   Берлін вимагає термінової деескалації. Учора у Москві відбулися переговори канцлера ФРН Олафа Шольца та президента РФ Володимира Путіна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 5
204082
  Кульчицький С. Берлін та українська трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 20


  Чи визнає Німеччина Голодомор в Україні геноцидом українського народу?
204083
  Кульчицький С. Берлін та українська трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 21


  Чи визнає Німеччина Голодомор в Україні геноцидом українського народу?
204084
  Тримбач С. Берлін українськими очима // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 23
204085
  Андрухович Юрій Берлін як нотатник: листки з розмитими датами // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0130-5212
204086
  Жадан С. Берлін, який ми втратили // Критика. – Київ, 2002. – Жовтень, (число 10). – С. 30-33
204087
  Горобець Ірина Берлін. Місто змін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 70-75 : фото
204088
  Горобець Ірина Берлін. Столиця здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 56-60 : фото
204089
  Лиховид І. Берлін: місто каменю і зелені // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 24


  Чому німецька столиця вразила енергоефективністю та ... забудькуватістю жителів.
204090
  Гончар Б.М. Берлінгема договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 120. – ISBN 966-316-039-X
204091
  Кудряченко А.І. Берлінська криза 1948 - 1949 років - балансування на межі віків // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 88-98. – ISBN 978-966-136-196-5
204092
  Курнишова Юлія В"ячеславівна Берлінська криза 1958-1963 рр. і зовнішня політика США : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Курнишова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
204093
  Курнишова Юлія В"ячеславівна Берлінська криза 1958-1963 рр. і зовнішня політика США : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Курнишова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 220л. – Бібліогр.: л. 198 - 220
204094
  Соломаха А. Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 118-124. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу наукових поглядів професора Берлінського університету А. Вагнера, здійснених приват-доцентом юридичного факультету Університету Св. Володимира М.М. Цитовичем у його звіті, написаному під час наукового відрядження за кордон у ...
204095
  Орлова Т.В. Берлінська стіна / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 30-31. – ISBN 966-642-073-2
204096
   Берлінська стіна : 20 років по тому / [Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. програм ; гол. ред.: Джордж Клак ; пер. на укр. мову Анатолія Єреми]. – [Вашингтон] : Держ. департамент США, 2009. – 64 с. : іл., фотогр. – Без тит. арк.
204097
  Кульчицький Станіслав Берлінська стіна // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 192-209
204098
  Кудряченко А.І. Берлінський мур - логіка розвитку Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 9-22. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
204099
  Мартинов А.Ю. Берлінський мур в історії Німеччини й Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 23-30. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
204100
  Гетьманчук Альона Берлінський мур для України // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 39 (88). – С. 16-18
204101
  Солошенко В.В. Берлінський мур у підсвідомості східних та західних німців // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 64-72. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
204102
  Задорожній О.О. Берлінський протокол в сучасному космічному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 319-323. – ISSN 2219-5521
204103
  Прибора Р. Берлінський університет як модель національного університету Німеччині // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 139. – С. 122-125. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
204104
  Драч І.Ф. Берло : книга поезій / Іван Драч. – Київ : Грамота, 2007. – 912с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-019-9
204105
  Губерський Л.В. Берлусконі Сільвіо // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 122. – ISBN 966-316-039-X
204106
  Ресідорі М. Берлусконі, Монті та майбутнє італійської політики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 вересня (№ 172)


  Як у європейській демократії могло з"явитися таке явище як "берлусконізм"?
204107
  Щипачев С. Бермамыт / С. Щипачев. – Москва, 1937. – 36 с.
204108
  Вишенський В.А. Берман Самуїл Давидович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 529. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
204109
  Фантух В.С. Бермикомпост як фактор відтворення родючості сірих опідзолених грунтів і підвищення продуктивності озимої пшениці. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.01, 06.01.03 / Фантух В.С.; Мін. сільського господ. і продовольства України. Укр. Держ. аграрний ун-т. – К., 1992. – 25л.
204110
  Тарыничев Ю.Ф. Бермудский треугольник / Ю.Ф. Тарыничев. – М., 1990. – 314с.
204111
  Бондарев Ю. Бермудский треугольник : роман // Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янських народів. – Київ, 2001. – № 1/2. – С. 17-173
204112
  Куше Л.Д. Бермудский треугольник: мифы и реальность / Л.Д. Куше. – Москва : Прогресс, 1978. – 351с.
204113
  Куше Л.Д. Бермудский треугольник: мифы и реальность / Л.Д. Куше. – Москва, 1983. – 351с.
204114
  Хлєвной Г.О. Бермудський елліум / Г.О. Хлєвной. – К., 1991. – 64с.
204115
  Ковалів Ю.І. Бермудський санскрит : [поезії] / Юрій Ковалів ; [редактор Михайло Малюк]. – Київ : Неопалима купина, 2009. – 55, [2] с. – (Поетичний діалог : день, якого не існує). – ISBN 966-8093-91-7
204116
  Плоткін Г.Д. Бермудський трикутник : комедія на дві дії / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1985. – 51 с.
204117
  Бондарєв Ю. Бермудський трикутник : роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 45-78. – ISSN 0130-321Х
204118
  Бондарєв Ю. Бермудський трикутник : роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С. 25-53. – ISSN 0130-321Х


  Закінчення. Початок у №1-2, 3-4, 5-6 2001 р.
204119
  Римарук І. Бермудський трикутник : книга триптихів / Ігор Римарук. – Київ : Брама-V, 2007. – 112 с. : іл. – ISBN 966-578-191-X
204120
  Віхров М. Бермудський трикутник української політики // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
204121
  Бодри Берн Джонс / Бодри ; пер. Е. Боратынской. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев ; Одесса : Книгоиздательство Лепковского. – 80 с. : с 8 ил. в красках. – (Художественная библиотека)
204122
  Горобець Ірина Берн. Вікенд з історією / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 40-47 : фото
204123
  Кольман Э.Я. Бернадр Больцано / Э.Я. Кольман. – М., 1955. – 224с.
204124
  Іскорко-Гнатенко Бернадська Н.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 29. – ISBN 978-617-7442-69-0
204125
   Бернадська Ніна Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 27. – ISBN 978-966-439-754-1
204126
   Бернадська Ніна Іванівна (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 34. – ISBN 978-966-933-054-3
204127
  Алєксандрова О.В. Бернар Клервоський, Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 193-195. – ISBN 966-316-069-1
204128
  Дубинянский М. Бернард Барух: Занимательная конспирология // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 1 (65). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268
204129
  Колядко В.И. Бернард Больцано / В.И. Колядко. – Москва : Мысль, 1982. – 198 с. – (Мыслители прошлого)
204130
  Саєнко А. Бернард Клервоський - ідейний натхненник ордену тамплієрів // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 203-205. – ISBN 978-966-171-783-9
204131
  Субботин А.Л. Бернард Мандевиль / А.Л. Субботин. – Москва : Мысль, 1986. – 136с. – (Мыслители прошлого)
204132
  Соколянский М.Г. Бернард Шоу - почетный Тиль Ойленшпигель (штрих к полной биографии британского драматурга) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 148-153. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
204133
  Аникст А.А. Бернард Шоу : к 100-летию со дня рождения / А.А. Аникст ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – (Серия 6 ; № 18)
204134
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу : очерк жизни и творчества / З.Г. Гражданская. – Москва : Просвещение, 1965. – 212 с.
204135
  Хьюз Э. Бернард Шоу / Э. Хьюз. – М, 1966. – 287с.
204136
  Хьюз Э. Бернард Шоу / Э. Хьюз. – изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 287 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 10 (424))
204137
  Пирсон Х. Бернард Шоу / Х. Пирсон. – М., 1972. – 450с.
204138
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу : очерк жизни и творчества : пособие для студ. пед ин-тов / З.Т Гражданская. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1979. – 175 с.
204139
  Пирсон Х. Бернард Шоу / Х. Пирсон. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 544с. – (След в истории). – ISBN 5222001768
204140
  Князева Е. Бернард Шоу // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-28. – ISSN 1818-2968
204141
  Князева Е. Бернард Шоу // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 1818-2968
204142
   Бернард Шоу (1856-1950) : методические материалы к вечеру, посвященному 10-летию со дня смерти. – Москва, 1960. – 8 с.
204143
  Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX-XX веков. / А.Г. Образцова. – Москва : Наука, 1974. – 392 с. : 1 л. портр.
204144
  Портянская Н.А. Бернард Шоу и ирландская демократическая драма. : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Портянская Н.А.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 20л.
204145
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу после Октября / З.Т. Гражданская. – М., 1968. – 256с.
204146
  Горбунов А.М. Бернард Шоу. 1856-1950 : памятка читателю / А.М. Горбунов. – Москва, 1956. – 84с.
204147
  Чернышева В. Бернард Шоу. Скандал заказывали? / В. Чернышева ; [ Издательский дом "Нева" ]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Тайны великих). – ISBN 978-5-373-00316-2
204148
  Доліновський В. Бернардинський архів у Львові (1784–1933): формування архівних збірок та діяльність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 266–269. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
204149
  Іскорко-Гнатенко Бернатович В.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 29. – ISBN 978-617-7442-69-0
204150
   Бернгард Келлерман. – М, 1956. – 6с.
204151
  Бергельсон Г.Ю. Бернгард Келлерман / Г.Ю. Бергельсон. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1965. – 259 с., [1] л. портр.
204152
  Дністрянський С.С. Берненська унїя і наше відношенє до неї / Написав Станїслав Днїстряньский. – [Львів] : [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1900. – 56 с.
204153
  Мовчанюк В. Бернз і Шевченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 193-202. – ISSN 0320 - 8370
204154
  Дика Г. Бернз у перекладах на українську // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 19


  Роздуми з приводу дня народження Роберта Бернза.
204155
  Лившиц Н.А. Бернини / Н.А. Лившиц. – М., 1957. – 54с.
204156
  Зубец В.В. Бернская конференция заграничных секций РСДРП(б) 1915 года и ее историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Зубец В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 19л.
204157
  Темкин Я.Г. Бернская конференция заграничных секций РСДРП. / Я.Г. Темкин. – М, 1961. – 143с.
204158
  Валлє В. Бернська конвенція про охорону літературних художніх творів // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 90-94. – ISBN 978-966-378-141-9
204159
  Ларссон Х. Бернт - золотой велосипедист / Х. Ларссон. – Москва, 1981. – 144 с.
204160
  Давлєтов О. Бернхард Руст - від вчителя веймарської доби до міністра освіти, науки та культури Третього рейху // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 32-40. – ISBN 978-966-02-7255-2
204161
  Мюрсепп П.В. Бернхард Шмидт / П.В. Мюрсепп. – Таллин : Валгус, 1976. – 52 с.
204162
  Мюрсепп П.В. Бернхард Шмидт / П.В. Мюрсепп, У.К. Вейсманн. – Ленинград : Наука, 1984. – 133 с.
204163
  Іскорко-Гнатенко Бернштейн М.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 28. – ISBN 978-617-7442-69-0
204164
  Химшиашвили Н.Г. Берриаселлиды Кавказа : Титонская фауна горы Лакорози-Тау (бассейн р. Бзыби) / Н.Г. Химшиашвили; Отв. ред. Церетели И.Д. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 86с.
204165
  Карцева Е.Н. Берт Ланкастер. / Е.Н. Карцева. – Москва : Искусство, 1983. – 208 с.
204166
  Солер Пуиг Бертильон 166 / Солер Пуиг. – Москва, 1961. – 46 с.
204167
  Пуиг Х. Бертильон 166 / Х. Пуиг. – М, 1961. – 140с.
204168
  Шиманська О. Бертіль Улін: внесок у розвиток теорії міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 159-164. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
204169
  Солер Пуїг Бертільйон 166 / Солер Пуїг. – Київ, 1962. – 182 с.
204170
  Клюев В.Г. Бертольд Брехт - новатор театра / В.Г. Клюев. – М., 1961. – 47с.
204171
   Бертольд Брехт. – Москва, 1955. – 32с.
204172
  Эткинд Е.Г. Бертольд Брехт / Е.Г. Эткинд. – Ленинград : Просвещение, 1971. – 184 с. – (Библиотека словесника)
204173
   Бертольд Брехт. – М, 1973. – 24с.
204174
   Бертольд Брехт (1898-1956). – М, 1961. – 8с.
204175
  Рубцова Н.И. Бертольт Брехт -- выдающийся немецкий драматург и поэт. / Н.И. Рубцова. – Л., 1962. – 28с.
204176
  Фрадкин И.М. Бертольт Брехт = Bertolt Brecht : путь и метод / И.М. Фрадкин. – Москва : Наука, 1965. – 372 с.
204177
  Савицкий А.А. Бертольт Брехт : спецкурс для ст. фак. рус. яз. и лит. пед.ин-тов / А.А. Савицкий ; Орехово-Зуевский пед. ин-т, каф. рус. и зар. лит. – Орехово-Зуево
Вып. 1. – 1968. – 148 с.
204178
  Волгина А.А. Бертольт Брехт / А.А. Волгина. – Москва, 1969. – 168с.
204179
  Чирков О.С. Бертольт Брехт / О.С. Чирков. – Київ : Знання, 1971. – 45 с.
204180
  Чирков О.С. Бертольт Брехт : життя і творчість / О.С. Чирков. – Київ : Дніпро, 1981. – 160 с. – (Класика зарубіжної літератури)
204181
  Чирков А. Бертольт Брехт: между мельпоменой и талией // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (438), лютий 2018. – С. 44-48
204182
  Маколей Бертран Барер [очерк В. Кеневича на статью] : статья Маколея / Б. Кеневич. – [Санкт-Петербург], 1858. – 78 с. – Отд. оттиск из журн.: Библиотека для чтения : журнал словесности, наук, художеств, критики, новостей и мод. С.-Петербрг, 1858, 25-й год, июль, Т. 150, с. 1-78
204183
  Басовская Наталия Бертран Дю Гюклен - великий полководец Франции // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 1 (979). – С. 93-101. – ISSN 0130-1640
204184
  Зайцев В.П. Бертран Рассел // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.52-68 : Фото. – ISSN 0042-8779
204185
  Бондарчук Л. Бертран Рассел: до проблеми діалогу культур // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 370-374. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядається питання звернення Бертрана Рассела до проблеми компаративного аналізу філософії Заходу та Сходу. Це дослідження є спробою розкрити ще одну частину філософської спадщини Рассела, а саме діалогу інтелектуальних традицій Заходу та ...
204186
  Кужельная Е.В. Бертье Делагард: военными дорогами Малороссии // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 174-177. – ISSN 2218-4805


  Бертьє Делагард - російський історик Криму, археолог, нумізмат і громадський діяч, інженер-будівельник, краєзнавець, генерал-лейтенант.
204187
  Васильев И.А. Беру на себя / И.А. Васильев. – Москва, 1978. – 269с.
204188
  Мештерхази Л. Беру слово : худож. публицистика / Л. Мештерхази; пер. с венгер. – Москва : Прогресс, 1987. – 363 с. – (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)
204189
  Мушкудіані О.Н. Берулава Хута Михайлович (- грузинський поет, перекладач, видавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 539. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
204190
   Беруни : сб. статей к 1000-летию со дня рожд. – Ташкент, 1973. – 203 с., [1] л. портр. : черт. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
204191
   Беруни и гуманитарные науки : науч. сессия АН УзССР, посвящ. 998-й годовщине со дня рожд. А.Р. Беруни : [доклады 3-4 сент. 1971 г.]. – Ташкент : Фан, 1972. – 136 с.
204192
  Давыдов З.С. Беруны / З.С. Давыдов. – М., 1971. – 511с.
204193
  Мамич М. Беруся за перо, або про що писали жінки в українських журналах 80-х років XX століття // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 161-167. – ISSN 0201-419
204194
  Паламарчук Є.П. Бершадь / Є.П. Паламарчук. – Одеса, 1978. – 72с.
204195
  Лук"янчук Сергій Бершадь. Місто сваволі і свободи / Лук"янчук Сергій, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 30-32 : фото
204196
  Губерський Л.В. Бершеда Євген Романович (- економіст, політолог, дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 543. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
204197
  Гамбурд Мириам Бес в ребро : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 90-97. – ISSN 0321-1878
204198
  Мирный П. Бес попутал : рассказы / П. Мирный. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 231 с.
204199
  Рыбак Я. Бес регистрации // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 17. – ISSN 1563-6755


  Проблемы в обращении взыскания на недвижимое имущество, права на которое не зарегистрированы, возникают из-за непонимания исполнителями процедуры его последующей реализации.
204200
   Бесiди пpо комунiзм. – Київ : Вища школа, 1973. – 135с.


  Розповiдається що таке комунiстичне суспiльство, як КПРС на основi piшень ХХIV з"єзду паpтiї, доповiдi Генеpального секpетаpя ЦК КПРС Л.I. Бpежнєва " Пpо п"ятидесятиpiччя СРСР " мобiлiзує i спpямовує всю енеpгiю pадянських людей на будiвництво комунiзму.
204201
   Бесiди пpо паpтiю. – Київ : Молодь, 1970. – 348с.


  Як навчальний посiбник, книга подасть пpактичну допомогу слухачам полiтгуpткiв, пpопагандистам, всiм, хто цiкавиться питаннями сучасного суспiльного pозвитку.
204202
  Татару А. Бесарабія під ярмом румунських окупантів / А. Татару, 1932. – 36с.
204203
  Караиванов Н. Бесарабски българи - командири в българската армия в Сръбско-българската война от 1885 г. // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 31-36. – ISSN 2218-0567


  Бессарабські болгари - командири болгарської армії в сербсько-болгарській війні 1885 р.
204204
   Бесарабските българи за себе си : [Животоописания на българи от Молдова и Украйна]. – София : МЦПМКВ, 1996. – 317 с. : ил. – ISBN 954-8872-05-6
204205
  Пінцак В. Бесарабське питання в радянсько-румунських відносинах у 1917-1940 рр.: джерелознавчий аспект // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – С. 53-62
204206
  Караіванов Н. Бесарабські болгари, які навчались в Новоросійському університеті в Одесі в період болгарського Відродження. До 140-річчя від заснування Одеського університету // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С.123-126. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
204207
  Светлов М. Беседа / М. Светлов. – Москва, 1969. – 378с.
204208
  Говоров А.А. Беседа / А.А. Говоров. – М, 1969. – 96с.
204209
  Гучков Б.П. Беседа / Б.П. Гучков. – Волгоград, 1982. – 64с.
204210
  Глазов Г.С. Беседа / Г.С. Глазов. – М, 1986. – 126с.
204211
  Арсений Беседа Арефы, митрополита Кесарии Каппадокийской, на вторую половину первого псалма : По рукоп. Моск. синод. б-ки № 315 / Архимандрит Арсений. – Москва : Княжеско-Србской кнЬигопечатнЬи, 1891. – [2], 20 с. – Из "Чтений в О-ве любителей духов. просвещения"
204212
   Беседа Б.И. Пружинина с В.Ж. Келле (11 мая 2010 г.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 0042-8744
204213
  Галятовский И. Беседа Белоцерковская = (Rozmowa Bialocerkiewska) / [Соч.] Ректора Киево-Могилян. коллегии Иоанникия Галятовского, бывшая 8 нояб. 1663 г. ; Пер. и изд. В. Аскоченский. – Киев : Тип. А. Гаммершмида, 1857. – 39 с. – Текст парал. на рус. и пол. яз.
204214
  Самойлович И.А. Беседа инспектора народных училищ с поселянами, при открытии министерского училища, о школ, как разсадник знаний-света духовного и доброй христианской нравственности / [Ив.А. Самойлович]. – Полтава : Элекрич. типо-лит. торг. дома И. Фришберг и С. Зорохович, 1907. – 11 с. – Автор. указан в конце текста
204215
  Тренина М.С. Беседа как метод обучения и активизации познавательной деятельности учащихся V-VIII классов общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Тренина М.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 18л.
204216
  Бурлака Я.И. Беседа как метод обучения и ее применение на уроках в 4 классах : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бурлака Я.И. ; Киев. гос. пед. ин-т им. Горького. – Киев, 1965. – 21 с.
204217
  Короткова Э.П. Беседа как средство развития речи у детей дошкольного возраста : учеб.-метод. пособие к курсу "Методика развития речи и обучения грамоте в дет. саду" : для студентов-заочников фак. дошкольного воспитания пед. ин-тов / Э.П. Короткова ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1977. – 61 с.
204218
  Василий Великий Беседа на Рождество Христово, приписываемая Василию Великому : (По серб. рукописи XV-го в.). – Казань : Тип. Ун-та, 1889. – 24 с. – Отд. оттиск: Православ. собеседник, 1889 г.
204219
  Квятковский Е.В. Беседа на уроках литературы / Е.В. Квятковский. – М, 1954. – 48 с.
204220
  Соснина Н.А. Беседа на уроках литературы в 4-6 классах / Н.А. Соснина. – М., 1987. – 108с.
204221
  Шейман Л.А. Беседа о писателе-гражданине / Л.А. Шейман. – Фрунзе, 1970. – 68с.
204222
  Ступель А.М. Беседа о симфонической музыке / А.М. Ступель. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 40 с.
204223
  Щербакова Г. Беседа о чтецах / Г. Щербакова. – Москва, 1967. – 75с.
204224
  Титова Любовь Васильевна Беседа отца с сыном о женской злобе / Титова Любовь Васильевна. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1987. – 413с.
204225
  Молотов В.М. Беседа председателя СНК СССР тов. В.М.Молотова с главным редактором французской газеты "Тан" г-ном Шастунэ : 19 марта 1935 года / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 12 с.
204226
   Беседа преподобных Сергия и Германа Вааламских чудотворцев : апокриф. памятник XVI века / [введ.: В. Дружинин и М. Дьяконов]. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Скороходова, 1889. – XXIII, 32 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Авт. предисл., ред.: Дружинин Василий Григорьевич (1859-1936); авт. предисл. Дьяконов, Михаил Александрович (1855 или 1856-1919); св. валаамский Сергий 14 в. св. валаамский Герман 14 в. На обоих экз. дарственные надписи: 1890 и 1892 годов
204227
  Петров Н.А. Беседа преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев : (историко-литературный очерк). – Воронеж : Тип. Т-ва Н. Кравцов и К*, 1897. – [2], II, 53 с. – Отд. оттиск: Филологические записки за 1904 и 1905 гг.
204228
  Сталин И.В. Беседа с английским писателем Г.Д. Уэллсом / И.В. Сталин. – Москва, 1938. – 16 с.
204229
  Амисулашвили Ш.З. Беседа с весной : стихи : пер. с груз. / Ш.З. Амисулашвили. – Москва : Советский писатель, 1960. – 71 с.
204230
  Ким И.С. Беседа с делеацией Социалистической партии Японии / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Издательство литературы на иностранных языках, 1984. – 15 с.
204231
   Беседа с Клодом Леви-Строссом Константина фон Барлевена и Галы Наумовой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.66-79. – ISSN 0042-8744
204232
  Лакан Ж. Беседа с Мишелем Х. (Случай транссексуализма) // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 97-125. – ISSN 2307-3195
204233
  Лакан Ж. Беседа с Мишелем Х. (Случай транссексуализма) // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 138-163. – ISSN 2307-3195
204234
  Горький Максим Беседа с молодыми. - [ О том, как я учился писать ] / Горький Максим. – Москва : Советская Россия, 1963. – 104 с. – (Библиотечка молодого литератора)
204235
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – М., 1961. – 83с.
204236
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – 2-е изд. – М., 1963. – 62с.
204237
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – М., 1964. – 60с.
204238
  Сталин И.В. Беседа с первой американской рабочей делегацией / И.В. Сталин. – Москва, 1933
204239
  Нагловская М. Беседа с русскими матерями о русских детях и женевских школах / [Соч.] М. Нагловской. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва М.О. Вольф, 1913. – 45 с.
204240
  Попадюк И.В. Беседа с С.Н.Стовбой в связи с 60-летием / И.В. Попадюк, О.И. Хрящевская // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 198-201 : фото. – ISSN 0203-3100
204241
  Маслов О.Н. Беседа. / О.Н. Маслов. – Куйбышев, 1973. – 71с.
204242
  Куновска-Нули Беседата на Ана / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 92с. – (Едициjа Хераклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
204243
  Батюшков К.Н. Беседка муз : стихи и проза : [для ст. шк. возраста] / Константин Батюшков ; сост. Г. Филиппова. – Ленинград : Детская литература, 1987. – 125, [1] с. : ил.
204244
  Светлов М. Беседует поэт / М. Светлов. – М., 1968. – 232с.
204245
  Иванов В.В. Беседую с тобой / В.В. Иванов. – Кемерево, 1979. – 79с.
204246
   Беседующий гражданин. – Ежемесячное издание. – Санкт-Петербург
Ч. 3. – 1789. – [6], IV, 401 с.
204247
   Беседуя о славной старине. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1989. – 222, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце работ
204248
  Феррара М. и Феррара М. Беседуя с Тольятти / М. и Феррара М. Феррара. – М., 1954. – 292с.
204249
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 1. – 1890. – V, 207 с.
204250
  Берсье Е. Беседы / Евгений Берсье. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 2. – 1891. – VI, 202 с.
204251
  Берсье Е. Беседы / Евгений Берсье. – Санкт-Петербург : Издание книгопродавца И.Л. Тузова
Т. 3. – 1893. – [3], 216 с. : портр.
204252
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье ; Пер. Протоиерея А.П. Мальцева. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 4. – 1896. – 241 с.
204253
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье ; Пер. Протоиерея А.П. Мальцева. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 5. – 1902. – 208, [2], 12 с.
204254
  Общество Истории литературы в Москве Беседы : Сборник Общества Истории литературы в Москве / [Н. Гудзий]. – Москва : Печ. А Снегиревой
Вып. 1. – 1915. – 222, 98 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
204255
  Эшпай А. Беседы / А. Эшпай. – М., 1988. – 360с.
204256
   Беседы агитаторов : сборник. – Саратов : Книжное издательство, 1954. – 80 с.
204257
  Юрьев Ю.М. Беседы актера. / Ю.М. Юрьев. – Л., 1946. – 64с.
204258
  Юрьев Ю.М. Беседы актера. / Ю.М. Юрьев. – 2-е изд. – Л., 1947. – 64с.
204259
  Цейтлин Е. Беседы в дороге / Е. Цейтлин. – Новосибирск, 1977. – 192 с.
204260
  Глэд Д. Беседы в изгнании / Д. Глэд. – М : Книжная палата, 1991. – 318 с.
204261
  Серго Г. Беседы в лоцманской / Г. Серго. – Москва, 1971. – 400 с.
204262
  Общество любителей российской словесности Беседы в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете. – 1867-1871. – Москва : Тип. Грачева и комп.
Вып. 1. – 1867. – [188] с. разд. паг. – Конволют- Пер: Беседы о в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете. Вып.. 2
204263
  Туров В.В. Беседы в помощь театральной художественной самодеятельности / В.В. Туров. – Махачкала, 1948. – 55с.
204264
  Соловов Е.А. Беседы в школах и других детских учреждениях о мерах пожарной безопасности / Е.А. Соловов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 52с.
204265
  Грицман Ю.Я. Беседы врача-онколога / Грицман Ю.Я. – Москва, 1988. – 174 с.
204266
  Шейнбергас М.М. Беседы врача о поведении детей / М.М. Шейнбергас. – М, 1960. – 92с.
204267
  Дубровин Е. Беседы за чаем в семье Погребенниковых / Е. Дубровин. – Воронеж : Центрально0Черноземное книжное издательство, 1980. – 94 с.
204268
  Конфуций Беседы и суждения Конфуция / Конфуций; [сост., подгот. текста, примеч. и общ. ред. Р.В. Грищенкова ; предисл. Л.С. Переломова]. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 1119, [1] с. : ил. – На обл. загл.: Беседы и суждения. - Библиогр.: с. 1055-1056. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00064-9
204269
   Беседы и частная переписка между Император Александр I и кн. Адамом Чарторижским : Опубликованные князем Ладиславом Чарторижским (1801-1823) / опубликованные князем Ладиславом Чарторижским (1801-1823) ; пер. с фр. С. Явленской ; [предисл. Ш. де Мазад]. – Москва : К-вл "Сфинкс", 1912. – 372, III с., [1] л. фронт. (портр.), [2] л. портр. – (Историческая библиотека Сфинкса ; Т. 14)
204270
  Станиславский К.С. Беседы К.С.Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг. / К.С. Станиславский. – Москва, 1952. – 180с.
204271
   Беседы классного руководителя об этике. – Москва : Издательство АПН, 1958. – 256 с. – (Педагогическая библиотека учителя)
204272
  Ашрам Беседы матери : /Спутница Шри Ауробиндо Гхоша, руководительница Ауробиндо Ашрама/ / Ашрам. – 6-е изд. – Пондишерри : Пондишерри, 1966. – 130с. – Первое издание 1931г.;Ксерокопия
204273
  Кириллова Е.П. Беседы на бытовые темы = Talks on Familiar Topics / Е.П. Кириллова. – Москва, 1976. – 144 с.
204274
  Чернокозова В.Н. Беседы на морально-этические темы / В.Н. Чернокозова, И.И. Чернокозов. – К., 1984. – 136с.
204275
  Бендрупе М. Беседы наедине : стихи / Мирдза Бендрупе ; пер. с латыш. И. Черевичник. – Рига : Лиесма, 1981. – 110 с. : ил.
204276
   Беседы о XXVI съезде Коммунистической партии Советского союза. – Киев : Вища школа, 1981. – 190 с.
204277
   Беседы о XXVII съезде КПСС / В.И. Гусев, В.П. Дрожжин, Ю.А. Калинцев, В.Ф. Колесник, Л.М. Новохатько, Г.Г. Письменный, Н.Н. Фоменко; [Гусев В.И. и др.] ; под общ. ред. А.Ф. Мингазутдинова. – Киев : Вища школа, 1987. – 206, [1] с.


  Книга знакомит читателя с pаботой и pешениями XXVII съезда КПСС.Освещаются основные тенденции совpеменного миpового pазвития,pаскpывается выpаботанная паpтией пpогpамма планомеpного и всестоpоннего совеpшенствования социализма.
204278
  Чудакова М.О. Беседы о архивах / М.О. Чудакова. – М, 1975. – 222с.
204279
  Чудакова М.О. Беседы о архивах / М.О. Чудакова. – 2-е изд. – М, 1980. – 224с.
204280
  Литинецкий И.Б. Беседы о бионике. / И.Б. Литинецкий. – Москва, 1968. – 592с.
204281
  Общество Беседы о в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете. Вып. 2 / Общество, любителей российской словесности // Беседы в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете / Общество, любителей российской словесности. – 1867-1871. – Москва : Тип. Грачева и комп., 1867. – Вып. 1. – [204] с. разд. паг.
204282
  Смородинцев А.А. Беседы о вирусах / А.А. Смородинцев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 207с. – (Эврика)
204283
  Смородинцев А.А. Беседы о вирусах / А.А. Смородинцев. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 207с.
204284
  Аркин Е.А. Беседы о воспитании / Е.А. Аркин. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 202 с.
204285
  Жуковская В.И. Беседы о воспитании детей в семье. / В.И. Жуковская. – Минск, 1964. – 86с.
204286
  Жуковская В.И. Беседы о воспитании. (Ответы на вопросы). / В.И. Жуковская. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск, 1975. – 143с.
204287
  Вальдгард С.Л. Беседы о Вселенной / С.Л. Вальдгард. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 176 с.
204288
  Турсунов А. Беседы о Вселенной / А. Турсунов. – Москва, 1984. – 111с.
204289
  Кареев Н. Беседы о выработке миросозерцания : Продолжение "Писем к учащейся молодежи о самообразовании", с крат. указ. самообразоват. чтения / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1895. – [4], 182 с.
204290
  Кареев Н. Беседы о выработке миросозерцания / Н. Кареев. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – IV, 167, [2] с. – Библиогр.: с. 168
204291
  Ахметов С.Ф. Беседы о геммологии / Ахметов С.Ф. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 231. – (Эврика)
204292
  Фролов Ю.П. Беседы о главнейших открытиях физиологии / Ю.П. Фролов. – М-Л
Ч.1. – 1926. – 224с.
204293
  Бондаренко С.М. Беседы о грамотности : [как помочь учиться?] / С.М. Бондаренко. – Москва : Знание, 1977. – 96 с. – (Народный университет, Педагогический факультет ; № 1)
204294
   Беседы о десятой пятилетке. – Москва : Политиздат, 1977. – 128 с.
204295
  Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии : Книга для учителя / М.И. Буянов. – Москва : Просвещение, 1986. – 205с.
204296
  Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии : Книга для учителей и родителей / М.И. Буянов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1992. – 255с. : ил.
204297
  Кедров Б.М. Беседы о диалектике / Б.М. Кедров. – М, 1983. – 239 с.
204298
  Кедров Б.М. Беседы о диалектике / Б.М. Кедров. – М, 1989. – 237с.
204299
  Хрущов И.П. Беседы о древней русской литературе / [соч.] И.П. Хрущова. – Санкт-Петербург : Тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1900. – [2], X, 330 с.
204300
  Лабунская Г.В. Беседы о живописи / Г.В. Лабунская. – Москва, 1966. – 47с.
204301
   Беседы о живописи в школе. – Москва : Искусство, 1966. – 256 с. : ил.
204302
  Новиков Ю.Ф. Беседы о животноводстве / Ю.Ф. Новиков. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 224с. – (Эврика)
204303
  Новиков Ю.Ф. Беседы о животноводстве / Ю.Ф. Новиков. – 2-е изд. – М., 1980. – 724с.
204304
  Богданов П.М. Беседы о жизни растений : С 106 рис. в тексте / П.М. Богданов. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1910. – VIII, 142 с. : ил.
204305
  Ким О.Г. Беседы о жизни языка / О.Г. Ким. – Алма-Ата, 1989. – 110с.
204306
  Галактионов С.Г. Беседы о жизни. / С.Г. Галактионов, В Г. Никифоров. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208 с. : ил. – (Эврика)
204307
  Ученова В.В. Беседы о журналистике / В.В. Ученова. – М, 1978. – 207с.
204308
  Ученова В.В. Беседы о журналистике / В.В. Ученова. – М, 1985. – 205с.
204309
  Ромм М.И. Беседы о кино / М.И. Ромм. – М, 1964. – 366с.
204310
  Ромм М.И. Беседы о кинорежиссуре / М.И. Ромм. – М, 1975. – 288 с.
204311
  Россихина В.П. Беседы о классической музыке / В.П. Россихина. – М, 1980. – 110с.
204312
  Томита К. Беседы о кометах / К. Томита. – Москва : Знание, 1982. – 319с.
204313
  Карпинский В.А. Беседы о коммунизме / В.А. Карпинский. – М., 1957. – 127с.
204314
  Юдин П.Ф. Беседы о коммунизме. / П.Ф. Юдин. – М, 1963. – 72с.
204315
  Денисов С.А. Беседы о кооперации с членом кооператива / С.А. Денисов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1928. – 66с.
204316
  Бронштэн В.А. Беседы о космосе и гипотезах / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1968. – 240 с.
204317
  Юньев И.С. Беседы о краеведении / И.С. Юньев. – Москва, 1966. – 160с.
204318
  Сонин А.С. Беседы о кристаллофизике / А.С. Сонин. – Москва : Атомиздат, 1976. – 241с.
204319
  Карпинский В.А. Беседы о ленинизме / В.А. Карпинский. – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1933. – 545с.
204320
  Бобров Р.В. Беседы о лесе / Р.В. Бобров. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 240с. – (Эврика)
204321
  Бобров Р.В. Беседы о лесе / Р.В. Бобров. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 240 с. : ил. – (Эврика)
204322
  Кузнецов Ф. Беседы о литературе / Ф. Кузнецов. – Москва : Детская литература, 1970. – 320 с.
204323
  Кузнецов Ф.Ф. Беседы о литературе / Ф.Ф. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Детская литература, 1977. – 336 с.
204324
  Лысенко В.С. Беседы о литературе : пособие для учителей / В.С. Лысенко. – Москва : Просвещение, 1979. – 96 с.
204325
  Дорфман Я.Г. Беседы о магнетизме / Я.Г. Дорфман. – Москва ; Ленинград, 1950. – 80 с.
204326
  Дэннис Э. Беседы о масс-медиа = Media debates: issues in mass communication / Дэннис Э., Мэррилл Д. ; Рос.-америк. информ. пресс-центр. – Москва : Вагриус, 1997. – 384 с. – ISBN 5-7027-0477-0
204327
  Рисс О.В. Беседы о мастерстве корретора / О.В. Рисс. – М, 1959. – 167с.
204328
  Гнеденко Б.В. Беседы о математике, математиках и механико-математическом факультете / Б.В. Гнеденко; МГУ им. М.В. Ломоносова; Механико-математический факультет. – Москва, 2003. – 150с.
204329
  Кирпичев В.Л. Беседы о механике / В.Л. Кирпичев. – 2-е изд. посмертное. – Москва-Ленинград, 1933. – 270 с.
204330
  Фельзенштейн В. Беседы о музыкальном театре / В. Фельзенштейн, З. Мельхингер. – Ленинград, 1972. – 79с.
204331
  Фельзенштейн В. Беседы о музыкальном театре / В. Фельзенштейн. – Л, 1977. – 63с.
204332
  Рацкая Ц.С. Беседы о музыке / Ц.С. Рацкая. – Москва, 1962. – 56 с.
204333
  Ансерме Э. Беседы о музыке / Эрнест Ансерме ; вступ. ст. Е.Ф. Бронфин ; примеч. В. Александровой. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка ; Ленинградское отд-ние, 1985. – 104 с.
204334
  Сорин Я.М. Беседы о надежности / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев. – М., 1964. – 223с.
204335
  Сорин Я.М. Беседы о надежности / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1968. – 256с.
204336
  Гусаров А.С. Беседы о научно-технической революции / А.С. Гусаров, В.В. Радаев. – Москва, 1977. – 192с.
204337
  Воронков В.Д. Беседы о научной организации труда / В.Д. Воронков. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 104 с.
204338
  Воронков В.Д. Беседы о научной организации труда / В.Д. Воронков. – Москва, 1967. – 104с.
204339
  Гуревич Г.И. Беседы о научной фантастике / Г.И. Гуревич. – М., 1983. – 112с.
204340
  Гуревич Г.И. Беседы о научной фантастике / Г.И. Гуревич. – М., 1991. – 158с.
204341
  Завадовский Б.М. Беседы о невидимых друзьях и врагах человека. / Б.М. Завадовский. – Одесса, 1920. – 18с.
204342
  Петров Р.В. Беседы о новой иммунологии / Р.В. Петров. – Москва, 1976. – 222с.
204343
  Петров Р.В. Беседы о новой иммунологии / Р.В. Петров. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 222с.
204344
  Филиппов В.Ф. Беседы о новом хозяйственном механизме / В.Ф. Филиппов. – М, 1982. – 176с.
204345
   Беседы о нравственности.. – Москва, 1967. – 30с.
204346
   Беседы о партии. – Москва, 1969. – 414с.
204347
   Беседы о партии.. – Москва, 1966. – 40с.
204348
   Беседы о партии.. – Москва, 1969. – 32с.
204349
   Беседы о партии.. – Москва, 1970. – 48с.
204350
   Беседы о партии.. – Москва, 1971. – 64с.
204351
  Обичкин О.Г. Беседы о партии. Рабочая книга-хрестоматия / О.Г. Обичкин, Т.В. Порфирьева. – Москва, 1970. – 383с.
204352
  Кравченко А.С. Беседы о первичных организациях КПСС / А.С. Кравченко. – 2-е доп., изд. – Москва, 1966. – 360с.
204353
  Еренков В.А. Беседы о питании школьника / В.А. Еренков. – Кишинев, 1981. – 110с.
204354
  Бусленко Н.П. Беседы о поколениях ЭВМ / Н.П. Бусленко, В.Н. Бусленко. – М., 1977. – 240с.
204355
  Колесов Д.В. Беседы о половом воспитании / Д.В. Колесов. – Москва, 1980. – 190с.
204356
  Добрович А.Б. Беседы о половом воспитании / А.Б. Добрович. – М, 1982. – 95с.
204357
  Колесов Д.В. Беседы о половом воспитании. / Д.В. Колесов. – 2-е изд., доп. – М., 1986. – 160с.
204358
  Мальгин А.В. Беседы о поэме / А.В. Мальгин. – М : Знание, 1990. – 62 с.
204359
  Тарасов Л.В. Беседы о преломлении света / Л.В. Тарасов, А.Н. Тарасова. – Москва : Наука, 1982. – 175с. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 18)
204360
  Дубнов Я.С. Беседы о преподавании математики / Я.С. Дубнов. – М, 1965. – 236с.
204361
   Беседы о природе и человеке. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 312 с. : ил.
204362
  Бабосов Е.М. и др. Беседы о природе, обществе и человеке / [Е.М. Бабосов, А.П. Винокуров, А.П. Водопьянов и др. ; редкол.: Е.М. Бабосов и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь, 1983. – 303 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 301-302
204363
  Куракова Л.И. Беседы о природе, обществе и человеке. / Л.И. Куракова. – М., 1975. – 190с.
204364
  Скалон В.Н. Беседы о природе. / В.Н. Скалон. – М., 1969. – 128с.
204365
  Кривошапкин И.Г. Беседы о произведениях советской детской литературы / И.Г. Кривошапкин. – М., 1956. – 72с.
204366
   Беседы о производственном коллективе.. – Москва, 1968. – 46с.
204367
   Беседы о производственном коллективизме.. – Москва, 1969. – 64с.
204368
   Беседы о прошлом. – Саратов : Приволжкое книжное издательство, 1983. – 128 с.
204369
  Гримм О.А. Беседы о прудовом хозяйстве / О.А. Гримм. – 7-е, доп. изд. – Петроград, 1921. – 120с.
204370
  Петровский А.В. Беседы о психологии / А.В. Петровский. – М., 1962. – 200с.
204371
  Чертков А.Б. Беседы о религии и атеизме / А.Б. Чертков. – Москва, 1975. – 236с.
204372
   Беседы о религии и знании. – Москва, 1962. – 319 с.
204373
   Беседы о религии и знании : попул. учебник / А.В. Белов, В.А. Мезенцев, Л.Н. Митрохин, В.Е. Чертихин; [А.В. Белов, В.А. Мезенцев, Л.Н. Митрохин, В.Е. Чертихин]. – 4-е изд., перераб. – Москва : Политиздат, 1967. – 319 с.
204374
  Власов П.В. Беседы о рентгеновских лучах / П.В. Власов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 222 с.
204375
  Власов П.В. Беседы о рентгеновских лучах / П.В. Власов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 222 с.
204376
  Шульман З.П. Беседы о реофизике / З.П. Шульман. – Минск, 1976. – 95с.
204377
  Фенина С.В. Беседы о русских художниках / С.В. Фенина. – М, 1990. – 214с.
204378
  Граудина Л.К. Беседы о русской грамматике / Л.К. Граудина. – М., 1983. – 128с.
204379
  Игнатов И.Н. Беседы о русской литературе : в 9 вып. / И.Н. Игнатов. – Москва : Задруга ; [Тип. Т-ва "Русских ведомостей"]
Вып. 4 : Пушкин. – 1918. – 36 с.


  Вып. 1: Что такое русская литература и зачем она нужна Вып. 2: Как и почему пишут поэты ; Ломоносов и другие писатели XVIII столетия. Вып. 3: Карамзин ; Жуковский Вып. 4: Пушкин. - 1918 Вып. 5: Лермонтов ; Гоголь Вып. 6: Тургенев Вып. 7: ...
204380
  Игнатов И.Н. Беседы о русской литературе : в 9 вып. / И.Н. Игнатов. – Москва : Задруга ; [Тип. Т-ва "Русских ведомостей"]
Вып. 4 : Карамзин ; Жуковский. – 1918. – 24 с.


  Вып. 1: Что такое русская литература и зачем она нужна Вып. 2: Как и почему пишут поэты ; Ломоносов и другие писатели XVIII столетия. Вып. 3: Карамзин ; Жуковский Вып. 4: Пушкин. - 1918 Вып. 5: Лермонтов ; Гоголь Вып. 6: Тургенев Вып. 7: ...
204381
  Попова Т.Ф. Беседы о русской скульптуре / Т.Ф. Попова. – М.-Л., 1964. – 119с.
204382
  Сиротинин А.Н. Беседы о русской словестности / Андрей Сиротинин. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1909. – XII, 345 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На форзаре и 1 тит. л. подпись И. Турчинович
204383
  Сиротинин А.Н. Беседы о русской словестности / Андрей Сиротинин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1910. – XII, 345 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Главнейшие труды по изучению русской исторической поэзии" (с. 329-331)


  На форзаре и 1 тит. л. подпись И. Турчинович
204384
  Сиротинин А.Н. Беседы о русской словестности / Андрей Сиротинин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Я. Башмаков и К* ; [Тип. 1-й Спб. труд. артели], 1913. – VIII, 335 с. – Экз. деф., без обл. – Библиогр.: "Главнейшие труды по изучению русской исторической поэзии" (с. 319-321)
204385
  Дерягин В.Я. Беседы о русской стилистике / В.Я. Дерягин. – М, 1978. – 96с.
204386
  Кузнецова Э.В. Беседы о русском искусстве / Э.В. Кузнецова. – М, 1972. – 182с.
204387
  Кузнецова Э.В. Беседы о русском исусстве / Э.В. Кузнецова. – М, 1972. – 182с.
204388
  Кайгородов Д.Н. Беседы о русском лесе : в 2 т. / соч. Дмитрия Кайгородова, проф. С.-Петерб. лесн. ин-та. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1883-1885. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
(Первая серия) : Краснолесье (хвойный лес) : со многими рис. – 1883. – [4], II, [2], 182, [3] с., [8] л. ил. : ил.
204389
  Кайгородов Д.Н. Беседы о русском лесе : в 2 т. / соч. Дмитрия Кайгородова, проф. С.-Петерб. лесн. ин-та. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1883-1885. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
(Вторая серия) : Чернолесье (лиственный лес) : со многими рис. – 1885. – [4], IV, 244 с., 29 ил. : ил.
204390
  Кайгородов Д.Н. Беседы о русском лесе : в 2 т. / соч. Дмитрия Кайгородова, проф. С.-Петерб. лесн. ин-та. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина
Краснолесье (хвойный лес). – 1892. – [6], IV, II, 120, [1] с., [14] л. ил. : ил.
204391
  Кайгородов Димитрий Беседы о русском лесе / Кайгородов Димитрий. – 6-е изд. – С.-Петербург : Изд.А.С. Суворина
Чернолесье (лиственный лес). – 1903. – 178с.
204392
  Кайгородов Димитрий Беседы о русском лесе / Кайгородов Димитрий. – 8-е изд. – С.-Петербург : Изд.А.С. Суворина
Чернолесье (лиственный лес). – 1910. – 170с.
204393
  Кайгородов Димитрий Беседы о русском лесе / Кайгородов Димитрий. – 8-е изд. – С.-Петербург : Изд.А.С. Суворина
Коаснолесье (хвойный лес). – 1911. – 128с.
204394
  Люстрова З.Н. Беседы о русском слове / З.Н. Люстрова. – М., 1976. – 144с.
204395
  Люстрова З.Н. Беседы о русском слове / З.Н. Люстрова. – М., 1978. – 303с.
204396
  Бондаревский В.Б. Беседы о самовоспитании : для учащихся ст. классов / В.Б. Бондаревский. – 2-е изд , перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1976. – 127 с.
204397
  Алякринский Б.С. Беседы о самовоспитании / Б.С. Алякринский. – Москва : Знание, 1977. – 176 с.
204398
  Пискунов В.Т. Беседы о сельском подряде / В.Т. Пискунов. – М, 1985. – 240с.
204399
  Михеев И.М. Беседы о сельском хозяйстве / И.М. Михеев. – М., 1957. – 90с.
204400
  Новиков Ю.Ф. Беседы о сельском хозяйстве / Ю.Ф. Новиков. – М., 1978. – 208с.
204401
  Кленская И.С. Беседы о смысле жизни. / И.С. Кленская. – М, 1989. – 205с.
204402
  Медведев Ф.Е. Беседы о советских профсоюзах / Ф.Е. Медведев. – М, 1976. – 208с.
204403
  Гапеева В.И. Беседы о советских художниках : пособие для учащихся / В.И. Гапеева, Э.В. Кузнецова. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1964. – 198 с.
204404
  Гараева Р.В. Беседы о советских художниках : методическая разработка для учащихся повышенного отделения / Р.В. Гараева, Н.Л. Мальцева. – Москва, 1971. – 225 с.
204405
  Горшенин К.П. Беседы о Советской Конституции / К.П. Горшенин. – Москва : Советская Россия, 1958. – 77с.
204406
  Стороженко В.П. Беседы о советской экономике / В.П. Стороженко. – Москва, 1980. – 237 с.
204407
  Стороженко В.П. Беседы о советской экономике / В.П. Стороженко. – Москва, 1984. – 204 с.
204408
  Фрейлих С.И. Беседы о советском кино / С.И. Фрейлих. – Москва, 1985. – 191с.
204409
  Преображенский В.С. Беседы о современной физической географии / В.С. Преображенский. – Москва : Наука, 1972. – 167с.
204410
  Шилобод М.И. и др. Беседы о социалистическом образе жизни / М.И. и др. Шилобод. – М., 1989. – 63с.
204411
  Сорин Я.М. Беседы о стандартах и качестве / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев. – М., 1971. – 399с.
204412
  Коломинский Я.Л. Беседы о тайнах психики / Я.Л. Коломинский. – Москва, 1976. – 208с.
204413
  Коломинский Я.Л. Беседы о тайнах психики / Я.Л. Коломинский. – Минск, 1990. – 192с.
204414
  Захаров Р.В. Беседы о танце / Р.В. Захаров. – М., 1963. – 72с.
204415
  Башинджагян Н.З. Беседы о театре социалистических стран / Н.З. Башинджагян. – М, 1980. – 192с.
204416
  Гнеденко Б.В. Беседы о теории массового обслуживания / Б.В. Гнеденко. – М, 1973. – 64с.
204417
  Кузнецов Б.Г. Беседы о теории относительности / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1960. – 223 с.
204418
  Кузнецов Б.Г. Беседы о теории относительности / Б.Г. Кузнецов. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 222 с.
204419
  Кузнецов Б.Г. Беседы о теории относительности / Б.Г. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва, 1965. – 223 с.
204420
  Синг Дж. Беседы о теории относительности : пер. с англ. / Дж. Синг. – Москва : Мир, 1973. – 168с.
204421
   Беседы о трезвости. – Киев : Вища школа, 1987. – 144 с.
204422
  Пархомовский Я.М. Беседы о третьем слагаемом / Я.М. Пархомовский. – М. : Знание, 1990. – 63 с.
204423
  Лутохина Э.А. Беседы о труде и заработной плате. / Э.А. Лутохина. – Минск, 1979. – 111с.
204424
  Всеволодов Беседы о фалеристике : Из истории наградных систем / Всеволодов, (Можейко). – Москва, 1990. – 336с.
204425
  Блудов М.И. Беседы о физике / М.И. Блудов. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1965. – 163 с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 162
204426
  Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве / Л.П. Дыко. – М, 1970. – 270с.
204427
  Дыко Л.П. Беседы о фотомастерстве / Л.П. Дыко. – 2-е перераб. и доп. – М, 1977. – 275с.
204428
  Гак В.Г. Беседы о французском слове. Из сравнительной лексикологии французского и русского языков / В.Г. Гак. – Изд. 6-е. – Москва : КомКнига, 2012. – 334, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 330-331. – (Из лингвистического наследия В.Г. Гака). – ISBN 978-5-484-01307-4
204429
  Гак В.Г. Беседы о французском языке / В.Г. Гак. – Москва, 1966. – 335с.
204430
  Афонин С.Н. Беседы о Хо Ши Мине : дркум. рассказы : [для сред. и ст. шк. возраста] / С. Афонин, Е. Кобелев. – Москва : Детская литература, 1987. – 109, [2] с., [8] л. ил.
204431
  Филиппов В.Ф. Беседы о хозяйственном механизме / В.Ф. Филиппов. – М, 1984. – 192с.
204432
   Беседы о ХХV съезде Коммунистической паpтии Советског Союза. – Киев : Вища школа, 1977. – 167с.


  Освящается интеpнациональный хаpактеp и всемиpно-истоpическое значение фоpма советских коммунистов.Разъясняются незнакомые для иностpан. студ. теpмины,названия.
204433
  Гик Е.Я. Беседы о шахматах / Е.Я. Гик. – М., 1985. – 159с.
204434
  Королюк И.П. Беседы о ядерной медицине / И.П. Королюк, А.Ф. Цыб. – М, 1988. – 192с.
204435
  Перетрухин В.Н. Беседы о языке и культуре речи.. / В.Н. Перетрухин. – Тюмень, 1962. – 72с.
204436
  Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике / Л.А. Залманзон. – Москва, 1981. – 415с.
204437
  Залманзон Л.А. Беседы об автоматике и кибернетике / Л.А. Залманзон. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Наука, 1985. – 416 с.
204438
  Долматовский Юрий Аронович Беседы об автомобиле / Долматовский Юрий Аронович. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 207с. – (Эврика)
204439
  Португал В.М. Беседы об АСУ / В.М. Португал. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208с. – (Эврика)
204440
  Владовский И.М. Беседы об АСУ / И.М. Владовский, А.Г. Блем. – Алтай, 1984. – 114с.
204441
  Черногорова В.А. Беседы об атомном ядре / В.А. Черногорова. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 207с.
204442
  Кузнецова Л.С. Беседы об изобразительном искусстве и архитектуре / Л.С. Кузнецова. – К., 1989. – 318с.
204443
  Петрович Н.Т. Беседы об изобретательстве / Н.Т. Петрович. – М., 1978. – 189с.
204444
  Петрович Т Н. Беседы об изобретательстве / Т Н. Петрович. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 189с.
204445
  Синяков Ю.А. Беседы об интеграции / Ю.А. Синяков. – Москва, 1980. – 175с.
204446
  Шилейко А.В. Беседы об информатике / А.В. Шилейко, Т.И. Шилейко. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 268с.
204447
  Лесовой В. Беседы об искусстве / В. Лесовой. – 64с.
204448
  Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве / В.Б. Розенвассер. – Москва, 1979. – 183с.
204449
  Фальк Р.Р. Беседы об искусстве / Р.Р. Фальк. – М, 1981. – 255с.
204450
  Зверев Д.Д. Беседы об искусстве на уроках рисования / Д.Д. Зверев. – М., 1958. – 115с.
204451
  Зверев Д.Д. Беседы об искусстве на уроках рисования / Д.Д. Зверев. – Москва : Советская Латвия, 1958. – 115, [60] с.
204452
   Беседы об общественном и государственном устройстве СССР : сб. материалов для комсомол. политкружков. – Москва : Молодая гвардия, 1947. – 223 с. : портр. – Библиогр.: с. 218-220
204453
   Беседы об общественном и государственном устройстве СССР : [сб. материалов для комсомольских полит. кружков]. – Ростов-на-Дону : Ростовское областное книгоиздательство, 1949. – 372 с.
204454
   Беседы об общественном и государственном устройстве СССР. – Ростов-на-Дону : Ростовское областное книжное издательство, 1949. – 372 с.
204455
   Беседы об общественном и государственном устройстве СССР.. – Нерехта, 1947. – 269с.
204456
   Беседы об общественном и государственном устройстве СССР.. – Мурманск, 1947. – 24с.
204457
  Малышев Ю. Беседы об опере / Ю. Малышев. – Киев : Советский композитор, 1961. – 122 с.
204458
  Черная Е.С. Беседы об опере / Е.С. Черная. – М., 1981. – 158с.
204459
  Покровский Б.А. Беседы об опере / Б.А. Покровский. – М., 1981. – 193с.
204460
   Беседы об органах растений.. – Вологда, 1973. – 56с.
204461
  Секиров М.С. Беседы об основах марксистской философии. / М.С. Секиров, А.С. Наумович. – Оренбург, 1963. – 247с.
204462
  Глушков В.М. Беседы об управлении / В.М. Глушков. – М., 1974. – 224с.
204463
  Глушков В.М. Беседы об управлении / В.М. Глушков. – 2 изд-е. – Киев : Наукова думка, 1978. – 319 с.
204464
   Беседы об уроке иностранного языка : пособие для студентов пед. ин-тов / Е.И. Пассов, Т.И. Колова, Т.А. Волкова, Т.Н. Добронравова, О.М. и др. Воронова; Е.И. Пассов, Т.И. Колова, Т.А. Волкова [и др.]. – Ленинград : Просвещение, Ленинградское отделение, 1971. – 150 с.
204465
   Беседы об уроке иностранного языка : пособие для студентов пед. ин-тов / Е.И. Пассов, Т.И. Колова, Т.А. Волкова, Т.Н. Добронравова, О.М. и др. Воронова; [Е.И. Пассов, Т.И. Колова, Т.А. Волкова и др.]. – Изд. 2-е. – Ленинград : Просвещение, Ленинградское отделение, 1975. – 176 с.
204466
  Броварский Г. Беседы об уставе ВКП (б) / Г. Броварский, Л. Слепов. – Курск : Изд. "Курская правда"
Вып. 1. – 1946. – 47 с.
204467
  Броварский Г. Беседы об уставе ВКП (б) / Г. Броварский, Л. Слепов. – Сталинград : Обл. книгоизд-во, 1947. – 49 с.
204468
   Беседы об уставе ВКП/б/. – Архангельск : Архангельское издательство, 1947. – 51 с. – (В помощь слушателю политшколы)
204469
   Беседы об уставе ВКП/б/. – Симферополь : Крымиздат, 1947. – 55 с.
204470
   Беседы об уставе ВКП/б/ : сб. статей. – Москва : Воениздат, 1947. – 64 с. – (В помощь преподавателю дивизионной школы партийного актива. Партийное строительство и партийно-политическая работа в вооруженных силах Союза ССР)
204471
   Беседы об Уставе ВКП/б/ : сб. статей из газеты "Правда". – Челябинск : Челябгиз, 1946. – 44 с.
204472
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Таллин : Политическое управление Балтийского флота, 1947. – 63 с. – (В помощь молодому коммунисту)
204473
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Смоленск : Облгиз, 1947. – 89 с. – (В помощь молодому коммунисту)
204474
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Тула : Облкнигоиздат, 1947. – 99 с.
204475
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Калуга : Издательство областной газеты "Знамя", 1947. – 79 с. – (В помощь пропагандистам и слушателям политшколы)
204476
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Ростов-на-Дону : Ростоблкнигоиздат, 1947. – 56 с.
204477
   Беседы об Уставе ВКП/б/. – Саратов : Коммунист
Вып. 1. – 1947. – 32 с.
204478
   Беседы об уставе ВЛКСМ. – Рязань : Сталинское знамя, 1947. – 152 с.
204479
   Беседы об Уставе ВЛКСМ. – Смоленск : ОГИЗ, 1948. – 200 с.
204480
   Беседы об Уставе колхоза.. – Москва, 1971. – 270с.
204481
   Беседы об Уставе сельскохозяйственной артели. – Калуга : Издательство областной газеты "Знамя", 1947. – 67 с.
204482
   Беседы об Уставе сельскохозяйственной артели. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 64 с.
204483
  Дежкин В В. Беседы об экологии / В В. Дежкин, . – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 190с.
204484
  Дежкин В В. Беседы об экологии / В В. Дежкин, . – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 129с. – (Эврика)
204485
  Лебединский И.Л. Беседы об экономии. / И.Л. Лебединский. – М., 1972. – 155с.
204486
  Кашин В.А. Беседы об экономике / В.А. Кашин. – Москва, 1989. – 286с.
204487
  Омаров А.М. Беседы об экономике предприятия / А.М. Омаров. – М, 1965. – 158с.
204488
  Валовой Д.В. Беседы об экономических законах. / Д.В. Валовой. – Москва, 1974. – 79с.
204489
   Беседы об экономической реформе. – Москва : Политиздат, 1967. – 191 с.
204490
   Беседы об экономической реформе. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1968. – 207 с.
204491
   Беседы об экономической реформе. – 3-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1969. – 223 с.
204492
   Беседы об экономической реформе. – 5-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1972. – 248 с.
204493
  Герман Ш.М. Беседы об эстетике / Ш.М. Герман, В.К. Скатерщиков. – Москва, 1966. – 159с.
204494
  Герман Ш.М. Беседы об эстетике / Ш.М. Герман, В.К. Скатерщиков. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1982. – 223с.
204495
  Гоголев Л.Д. Беседы об эстетике поведения / Л.Д. Гоголев. – Киев : Мистецтво, 1991. – 180с.
204496
  Антонов Г.К. Беседы об эстетическом вкусе / Г.К. Антонов. – Минск : Народна асвета, 1965. – 60 с., [12] л. ил. : ил.
204497
  Саватер Фернандо Беседы об этике : (свобода - делай что хочешь) / Саватер Фернандо. – Москва : Международные отношения, 2000. – 160с. – ISBN 5-7133-1015-9; 84-344-1099-0
204498
   Беседы по автоматике. – Киев : Техніка, 1971. – 231 с. : схемы. – Библиогр.: с. 231
204499
  Курышев В.И. Беседы по астрономии / В.И. Курышев. – Иркутск : Иркутск. обл. госиздат, 1950. – 67 с.
204500
  Медведев Н.Н. Беседы по биологии пола / Н.Н. Медведев. – Минск : Вышейшая школа, 1972. – 240с.
204501
  Медведев Н.Н. Беседы по биологии пола / Н.Н. Медведев. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 223с.
204502
  Знаменский М.А. Беседы по геодезии с учителями : описание работ, организация и методика их проведения в школе первой и второй ступени / М.А. Знаменский; Моск. областной отдел народного образования ; ред. С. Жарков. – Москва; Ленинград : Гос. учебно-пед. изд-во, 1931. – 120 с.
204503
  Сегаль А.И. Беседы по горной экономике. / А.И. Сегаль. – М-Л, 1927. – 279с.
204504
  Котельников В.Г. Беседы по земледелию. / В.Г. Котельников. – Птгр., 1923. – 407с.
204505
  Краснов Н.В. Беседы по искусству в начальной школе / Н.В. Краснов. – Л., 1962. – 162с.
204506
  Краснов Н.В. Беседы по искусству в начальной школе / Н.В. Краснов. – М., 1965. – 210с.
204507
  Краснов Н.В. Беседы по искусству в средней школе / Н.В. Краснов. – М., 1970. – 177с.
204508
  Ла-Барт Ф. де Беседы по истории всеобщей литературы и искусства : Гр. Ф. де Ла- Барт. – Издание Киевской женской А. Т. Дучинской гимназии. – Киев : Типография Петра Барскаго
Часть 1 : (Средние века и Возрождение). – 1903. – 159с. – Кн. нап.: рус. яз. стар. орф.
204509
  Добрынина В.И. Беседы по марксистско-ленинской этике / В.И. Добрынина, Ю.М. Смоленцев. – Москва, 1980. – 240с.
204510
  Гусаров А.С. Беседы по научно-технической революции / А.С. Гусаров, В.В. Радаев. – М, 1972. – 222с.
204511
  Попов Г. Беседы по общей дидактике / Г. Попов. – Киев : Изд. журн. "Западнорус. нач. шк.", 1911. – [2], X, 229 с. : ил.
204512
   Беседы по политической экономии капитализма. – Москва, 1966. – 232с.
204513
   Беседы по политической экономии капитализма. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1968. – 240 с. – (Для системы партийной учебы)
204514
   Беседы по политической экономии социализма. – Москва : Политиздат, 1968. – 336 с. – (Для системы партийной учебы)
204515
   Беседы по политической экономии социализма. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Политиздат, 1971. – 383 с. – (Для системы партийной учебы)
204516
   Беседы по русской истории : книга для чтения в школе и дома. – Санкт-Петербург : Изд. Училищ. сов. при Святейшем синоде ; Синоидальная тип., 1895. – 373, II с.


  тв., влад. пер., кож. корешок Описание: Сочинение Н. К. Шильдера «Император Александр I, его жизнь и царствование» является одной из богато иллюстрированных и основанных на большом фактическом материале книг, посвященных российским императорам. Оно ...
204517
  Федоров А.К. Беседы по синтаксису русского языка / А.К. Федоров. – Москва, 1965. – 192с.
204518
  Блудов М.И. Беседы по физике / М.И. Блудов. – Москва : Просвещение. – (Библиотека школьника)
Ч. 1. – 1964. – 166 с.
204519
  Блудов М.И. Беседы по физике / М.И. Блудов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1972. – 176 с.
204520
  Блудов М.И. Беседы по физике : [для детей] / М.И. Блудов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение. – (Мир знаний)
Ч. 2. – 1973. – 192 с., [4] л. ил. : ил.
204521
  Блудов М.И. Беседы по физике / М.И. Блудов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 3. – 1974. – 256 с.
204522
  Блудов М.И. Беседы по физике : учеб. пособие для учащихся : [в 3 ч.] / М.И. Блудов ; под ред. Л.В. Тарасова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1984. – 207 с. : ил.
204523
  Блудов М.И. Беседы по физике : учеб. пособие для учащихся : [в 3 ч.] / М.И. Блудов ; под ред. Л.В. Тарасова. – 3-е изд., перераб . и доп. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1985. – 208 с. : ил.
204524
  Блудов М.И. Беседы по физике : кн. для учащихся старших классов средней школы / М.И. Блудов ; под ред. Л.В. Тарасова. – 4-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1992. – 384 с. : ил.
204525
  Руднянский С. Беседы по философии материализма. / С. Руднянский. – М.-Л., 1924. – 115с.
204526
  Тимофеев В.Ф. Беседы по химии / В.Ф. Тимофеев. – Харьков : Молодой рабочий, 1924. – 158с.
204527
   Беседы по экономике совхозного производства. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Экономика, 1965. – 392 с.
204528
  Шуфчук Б.О. Беседы по экономике строительства. / Б.О. Шуфчук. – Москва, 1965. – 224 с.
204529
  Данилов П.А. Беседы по языкознанию : пособие для учителей средней школы / П.А. Данилов, Р.И. Бигаев ; Мин-во просвещения УзССР. – Ташкент, 1953. – 106 с.
204530
  Шукшин В. Беседы при ясной луне / В. Шукшин. – Москва : Советская Россия, 1975. – 320 с.
204531
  Шукшин В.М. Беседы при ясной луне / В.М. Шукшин. – Хабаровск, 1985. – 334с.
204532
  Шукшин В.М. Беседы при ясной луне / В.М. Шукшин. – Киев, 1991. – 347с.
204533
  Комиссаржевский В.Г. Беседы режиссера / В.Г. Комиссаржевский. – М., 1953. – 140с.
204534
  Шапиро З.С. Беседы режиссера / З.С. Шапиро. – М., 1966. – 128с.
204535
  Люблинская А.А. Беседы родителей с детьми. / А.А. Люблинская. – Л., 1945. – 60с.
204536
  Максимович Г.В. Беседы с академиком В.Глушковым / Г.В. Максимович. – М., 1976. – 206с.
204537
  Бахтин М.М. Беседы с В.Д. Дувакиным / Бахтин М.М. – Москва : Согласие, 2002. – 400 с. – ISBN 5-86884-099-2
204538
  Херсонский Х.Н. Беседы с Вахтанговым / Х.Н. Херсонский. – Москва-Л., 1940. – 206 с.
204539
  Кавин Николай Беседы с Виктором Астафьевым // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 5. – С. 93-136. – ISSN 0321-1878
204540
  Петрова Е.. Беседы с детьми о языке и книгах / Е. Петрова. – М., 1962. – 27с.
204541
  Ленин В.И. Беседы с иностранными корреспондентами / В.И. Ленин. – Москва, 1976. – 136 с.
204542
  Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами / Г.А. Товстоногов. – Москва, 1988. – 527 с.
204543
  Панкеев И.А. Беседы с литераторами / И.А. Панкеев. – М. : Знание, 1991. – 63 с.
204544
  Фрер А. Беседы с Майолем / А. Фрер. – Л., 1982. – 193с.
204545
  Горький Максим Беседы с молодыми / Горький Максим. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 415с.
204546
  Кленицкая И.Я. Беседы с молодыми словесниками. / И.Я. Кленицкая. – М : Просвещение, 1966. – 107 с.
204547
  Горький Максим Беседы с молодыми. / Горький Максим. – М., 1980. – 414с.
204548
  Слетов П.В. Беседы с начинающим писателем / П.В. Слетов. – Москва, 1939. – 104с.
204549
  Гликман И.З. Беседы с начинающими лекторами / И.З. Гликман. – М, 1985. – 111с.
204550
  Слетов П.В. Беседы с начинающими писателями / П.В. Слетов. – 2-е изд. – Москва, 1958. – 99с.
204551
  Корредор Х.М. Беседы с Пабло Казальсом / Х.М. Корредор. – Ленинград : Музгиз, 1960. – 370 с.
204552
  Макаренко А.С. Беседы с родителями. / А.С. Макаренко. – Сталинград, 1947. – 108с.
204553
  Радзинский Э.С. Беседы с Сократом / Э.С. Радзинский. – М, 1982. – 375с.
204554
  Сонин Д.М. Беседы с учащимися по психологии / Д.М. Сонин. – Киров, 1974. – 135с.
204555
  Занков Л.В. Беседы с учителями / Л.В. Занков. – М, 1970. – 200с.
204556
  Левин С.Д. Беседы с юным художником / С.Д. Левин. – Москва : Советский художник. – ISBN 5-269-00107-1
Вып. 1. – 1988. – 285,[2] с. : ил., цв. ил.
204557
  Левин С.Д. Беседы с юным художником / С.Д. Левин. – Москва : Советский художник
Вып. 2. – 1988. – 317 с. : ил., цв. ил.
204558
   Беседы схи-архимандрита Оптинского Скита старца Варсонофия с духовными детьми. – Москва : [б. и.], 1991. – 77 с.
204559
  Терещенко В.И. Беседы экономиста / В.И. Терещенко. – М., 1991. – 62с.
204560
  Гальченко В.А. Беседы юриста / В.А. Гальченко. – К, 1976. – 151с.
204561
  Жаров А.А. Беседы, проведённые поэтом в Кабинете рабочего автора, в литбригаде "Комсомольская правда" в редакции "Смены и в редакции "Октября" / А.А. Жаров. – Москва, 1933. – 87 с.
204562
  Гаврилов А.Ф. Беселевы функции / А.Ф. Гаврилов. – Л, 1926. – 15с.
204563
  Санделл Хекан Бесенок : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 104-105. – ISSN 0321-1878
204564
  Белиашвили А.И. Бесики : исторический роман / Белиашвили А. ; пер. с груз. А. Зардинашвили. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 1. – 1948. – 231 с.
204565
  Белиашвили А.И. Бесики : исторический роман : пер. с груз. / Белиашвили А. – Тбилиси : Заря Востока
Кн. 2, 3. – 1950. – 496 с.
204566
  Белиашвили А.И. Бесики : роман : пер. с груз. / Белиашвили А.И. – Тбилиси : Заря Востока, 1955. – 587 с., [1] л. портр.
204567
  Белиашвили А.И. Бесики : ист. роиан / А.И. Белиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 578 с.
204568
  Белиашвили А.И. Бесики : ист. роианы : пер. с груз. / Белиашвили А.И. ; предисл. Б. Жгенти. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1966. – 778 с. : ил.
204569
  Мосенкіс Ю. Бесіда з професором Василем Абаєвим // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / за загал. ред. Ю. Мосенкіса ; голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 20. – С. 19-20
204570
   Бесіда на килимі : гумор і сатира. – Ужгород : Карпати, 1971. – 64 с. – (Гарбуз від муз)
204571
  Лукач С.П. Бесіда на уроках мови: Посіб. для вчителя / С.П. Лукач. – Київ, 1990. – 109с.
204572
  Шашкевич Г. Бесіда під час українського фестивалю (м.Станіслав 1848 рік) = Шашкевич Григорій - 5 лютого 1809 р. - 18 серпня 1888 р. // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 52-54


  Григорій Шашкевич.
204573
  Чайка Т. Бесіди з Віленом Горським. Мій інститут. "Острів щастя" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 98-106. – ISSN 0235-7941
204574
  Чайка Т. Бесіди з Віленом Горським. Філософський факультет // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 111-126. – ISSN 0235-7941
204575
  Чайка Т. Бесіди з Віленом Горським: Мій інститут. Витяг з історії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 103-107. – ISSN 0235-7941
204576
  Чайка Т. Бесіди з Віленом Горським: Мій інститут. Історія триває // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 114-126. – ISSN 0235-7941
204577
   Бесіди з віруючими. – Київ
Вип. 5. – 1962. – 44 с.
204578
  Кудін В.О. Бесіди з естетики / В.О. Кудін. – Київ, 1965. – 241с.
204579
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. "Екзистанційне крещендо" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 6 : Філософські знання: пострадянський контекст. – С. 98-103. – ISSN 0235-7941
204580
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. "Розум, настояний на совісті" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 89-94. – ISSN 0235-7941
204581
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. "Я вийшов зі степу..." // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 2 : Як можлива вітчизняна інтелектуальна традиція?. – С. 86-92. – ISSN 0235-7941
204582
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. Остання касета // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 128-145. – ISSN 0235-7941
204583
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. Час учнівства // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 4 : Єдність світу і розмаїття культур. – С. 128-132. – ISSN 0235-7941
204584
  Чайка Т. Бесіди з Кримським. Читаючи Гегеля і Маркса // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 103-111. – ISSN 0235-7941
204585
  Бугайко Т.Ф. Бесіди з молодими словесниками про уроки літератури в 5-6 классах. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1967. – 264с.
204586
   Бесіди з політичної економії соціалізму : для системи парт. навчання. – Київ : Політвидав, 1968. – 324 с.
204587
  Чапек Карел Бесіди з Т.Г. Масариком = Hovory s T.G.Masarykem / Чапек Карел; Пер. з чеської Л.Кіцили. – Львів : Каменяр, 2001. – 270с. – ISBN 5-7745-0898-6
204588
  Блудов М.І. Бесіди з фізики : [у 2 ч.] : для ст. шк. віку : пер. з рос. / М.І. Блудов ; за ред. [і з передм.] Л.М. Тарасова. – Київ : Радянська школа
Ч. 1, 2. – 1989. – 346, [1] с. : іл.
204589
  Чорнокозова В.М. і Чорнокозов І.І. Бесіди на морально-етичні теми / В.М. і Чорнокозов І.І. Чорнокозова. – К., 1976. – 110с.
204590
  Литвиненко Л.Г. Бесіди про біохімію і біотехнологію / Л.Г. Литвиненко. – Київ : Радянська школа, 1987. – 200 с. : ил.
204591
  Цесевич В.П. Бесіди про всесвіт / В.П. Цесевич. – Київ : Молодь, 1953. – 168 с.
204592
  Голибард Є. Бесіди про духовність і мораль / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2020. – 114, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.109-113. – ISBN 978-966-136-718-9
204593
  Кудін В.О. Бесіди про естетику / В.О. Кудін. – Київ, 1969. – 223с.
204594
   Бесіди про комунізм.. – Київ, 1973. – 135с.
204595
   Бесіди про комуністичну мораль : навч. посібник для системи політ. освіти молоді. – Київ : Молодь, 1973. – 279 с. – Бібліогр.: с. 263-272 та в підрядк. приміт.
204596
  Дорфман Я.Г. Бесіди про магнетизм / Я.Г. Дорфман. – Київ, 1954. – 64 с.
204597
   Бесіди про партію. – Київ, 1970. – 348с.
204598
   Бесіди про релігію і знання : наука про Землю, небо і людину ; Виникнення релігії та її роль у суспільстві ; релігія і радянська дійсність : попул. підручник / А.В. Бєлов, В.А. Мезенцев, Л.М. Мітрохін, В.Є. Чертіхін; [А.В. Бєлов, В.А. Мезенцев, Л.М. Мітрохін, В.Є. Чертіхін]. – Київ : Політвидав України, 1965. – 351 с.
204599
  Коба В.І. Бесіди про рівняння / В.І. Коба. – Київ, 1986. – 88 с.
204600
  Броварський Г. Бесіди про статут ВКП(б) / Г. Броварський, Л. Слєпоз. – Київ, 1947. – 85с.
204601
   Бесіди про суспільний і державний устрій СРСР.. – Київ, 1948. – 219с.
204602
  Чепелик В.В. Бесіди про українську архітектуру / В.В. Чепелик ; за заг. ред. д-ра мистецтвознавства А.О. Пучкова ; [Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2013. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 216-221 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-111-8
204603
  Глушков В.М. Бесіди про управління / В.М. Глушков. – Київ : Політвидав України, 1973. – 206с.
204604
  Алабовский А.Н. Бесканальные теплопроводы в битумоперлитной изоляции / А.Н. Алабовский, В.И. Кравчук. – Киев : Техніка, 1985. – 104 с.
204605
  Мойсишин В.М. Бескид / Василь Мойсишин. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2006. – 94с. – ISBN 966-668-120-Х
204606
  Колісник Г.А. Бескид багрянистий : роман / Г.А. Колісник. – Київ, 1967. – 250 с.
204607
  Патрус-Карпатський Бескиде, відрадо моя : поезії / Патрус-Карпатський. – Київ, 1961. – 128 с.
204608
  Гаврилець С. Бескиди - це не Бєщади / записав Орест Лопата // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 14 січня (№ 2). – С. 6. – ISSN 0027-8254


  Розмова зі Стефанією Гаврилець, головою ланки Об"єднання українців в Устриках-Долішніх.
204609
  Шаповал М. Бескиди / М. Шаповал. – Київ, 1955. – 80 с.
204610
  Нижник І.Й. Бескиди : повість / І.Й. Нижник. – Львів : Каменяр, 1983. – 167 с.
204611
  Куртяк Є.Г. Бескиди : дилогії / Є.Г. Куртяк. – Київ : Дніпро, 1983. – 375 с.
204612
  Ломацький М. Бескидом Зеленим, у три р"яди садженим / Михайло Ломацький. – [ Б. м. ] : Накладом : Михайла Ковалюка, 1962. – 287 с.
204613
  Морозов Ю.Т. Бесклиновые скользящие снаряды для алмазного направленного бурения / Ю.Т. Морозов. – Л., 1981. – 110с.
204614
  Петросян Л.А. Бескоалиционные дифференциальные игры / Л.А. Петросян, Т.И. Кузьмина. – Иркутск, 1989. – 148с.
204615
  Зиборов Е.А. Бескозырки надеть! / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1983. – 336с.
204616
  Моркунас А.М. Бесколодезные присоединения притоков к коллекторам канализационных сетей : Автореф... канд. техн.наук: / Моркунас А.М.; Ленингр. инж.-строит. ин-т. – Л., 1962. – 17л.
204617
  Иванеев С.В. Бескомпромиссность как свойство правового и религиозного сознания в исламе // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 6-11. – ISSN 1812-3910


  В статье рассматривается отношение ислама и мусульманского права к общечеловеческим ценностям, анализ правового и религиозного сознания. Ислам - это очень емкий и сложный социально-духовный феномен, в котором тесно переплетены адекватные и иллюзорные ...
204618
  Лебедев В.П. Бесконечна ли Вселенная? / В.П. Лебедев. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 128 с.
204619
  Коноплин Н.Т. Бесконечная величина: повесть / Н.Т. Коноплин. – М., 1984. – 190с.
204620
  Курышев В.И. Бесконечная Вселенная / В.И. Курышев. – Иркутск : Иркутск. обл. госиздат, 1949. – 55 с.
204621
  Кострова Е.А. Бесконечная ответственность как основа социальности в философии Э.Левинаса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 26-37. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
204622
  Яси С. Бесконечная революция // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-57.
204623
  Деркач А.Л. и др. Бесконечно длящееся настоящее. Украина четыре года пути / А.Л. и др. Деркач. – Київ : Лыбидь, 1995. – 240с. – ISBN 5-325-00817-Х
204624
  Дикань А В. Бесконечно малые деформации поверхностей при заданном харакетере изменения средней кривизны : Автореф... канд.физ-мат.наук: 006 / Дикань В.А,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1969. – 14с. – Бібліогр.:с.12-14
204625
  Белоусова В.П. Бесконечно малые изгибания высших поpядков / В.П. Белоусова, П.Л. Симоконь; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ : Київський університет
2. – 1973. – 78 с.


  Изложены основные вопpосы теоpии безконечно малых изгибаний высших изгибаний.
204626
  Зубков А.Н. Бесконечно малые изгибания многомерных поверхностей в римановом пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Зубков А.Н.; Одесск. гос. ун-тет. – Одесса, 1980. – 16л.
204627
  Радченко Н.Н. Бесконечно малые изгибания некоторых кусочнорегулярных поверхностей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Радченко Н.Н.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1962. – 8л.
204628
  Позняк Э.Г. Бесконечно малые изгибания некоторых поверхностей нулевой кривизны : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Позняк Э.Г.; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. – М., 1950. – 8л.
204629
  Погорелов А.В. Бесконечно малые изгибания общих выпуклых поверхностей / А.В. Погорелов. – Харьков, 1959. – 106с.
204630
  Рябчикова И.Я. Бесконечно малые изгибания поверхностей в пространстве Лобаческого : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябчикова И. Я.; МВО УССР, ХГУ, Каф. геомтер. – Х., 1956. – 5л.
204631
  Ткачук Г.П. Бесконечно малые изгибания поверхностей вращения знакопеременной кривизны : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Ткачук Г.П.; КГУ. – Киев, 1970. – 99л. – Бібліогр.:л.84-99
204632
  Ткачук Г.П. Бесконечно малые изгибания поверхностей вращения знакопеременной кривизны. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Ткачук Г.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
204633
  Бартновская Т.Н. Бесконечно малые изгибания поверхностей переноса : Дис... канд. физ.-мат. наук / Т.Н. Бартновская ; КГУ. – Киев : [б. и.], 1970. – 109 л. – Бібліогр.: л. 102-109
204634
  Бартновская Т.Н. Бесконечно малые изгибания поверхностей переноса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Бартновская Т.Н.; КГУ. – К., 1970. – 12л.
204635
  Симоконь П.Л. Бесконечно малые изгибания развертывающихся поверхностей : Автореф .дис. ... канд. физ.-мат. наук / Симоконь П.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 8 с. – Бібліогр. : с. 7-8
204636
  Ильин И.Г. Бесконечно малые изгибания цилиндров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ильин И.Г. ; Министерство высшего образования СССР, Киевский гос. университет им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1950. – 4 с.
204637
  Ильин И.Г. Бесконечно малые изгибания цилиндроидов : Дис... кандид. физ.-мат.наук: / Ильин И.Г.; Мин. высш. образования. Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 60л. – Бібліогр.:л.58-60
204638
  Фесенко Е.Д. Бесконечно малые конформные деформации поверхностей положительной кривизны : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Фесенко Е.Д.; КГУ. Кафедра дифференциальной геометрии и топологии. – К., 1968. – 93л. – Бібліогр.:л.88-93
204639
  Фесенко Е.Д. Бесконечно малые конформные деформации поверхностей положительной кривизны : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 513.731 / Фесенко Е.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
204640
  Ажаев В.Н. Бесконечное свидание. Отпуск между войнами : [рассказ : Бегство Грезина : повести] / В.Н. Ажаев. – Москва : Советская Россия, 1971. – 93 с. – (Короткие повести и рассказы)
204641
  Левин В.И. Бесконечнозначная логика в задачах кибернетики / В.И. Левин. – Москва, 1982. – 175с.
204642
  Адамс Д.Ф. Бесконечнократные пространства петель / Адамс Д.Ф. ; пер. с англ. Ю.Б. Рудяка, А.В. Шокурова ; под ред. Д.Б. Фукса. – Москва, 1982. – 198 с. – Библиогр.: с. 182-192 (168 назв.)
204643
  Соловьев Ю.П. Бесконечномерные представления дискретных групп и высшее сигнатуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Соловьев Ю.П.; МГУ. – М., 1977. – л.
204644
  Левшенко Б.Т. Бесконечномерные пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Левшенко Б. Т.; МГУ. – М., 1961. – 7л.
204645
   Бесконечномерный стохастический анализ : сб. науч. тр. – Киев : Институт математики, 1990. – 118, [1] с. – Библиогр. в конце работ
204646
  Сазонов М.Л. Бесконечность / М.Л. Сазонов. – Л., 1980. – 110с.
204647
  Козин Н.Г. Бесконечность / Н.Г. Козин. – Саратов, 1988. – 198с.
204648
  Свечников Г.А. Бесконечность (неисчерпаемость) материи / Г.А. Свечников. – Москва, 1965. – 32с.
204649
  Селешников С.И. Бесконечность и вечность Вселенной / С.И. Селешников. – Ленинград : Знание, 1959. – 51 с.
204650
  Курсанов Г.А. Бесконечность и вечность Вселенной / Г.А. Курсанов. – М, 1961. – 56с.
204651
   Бесконечность и Вселенная. – Москва : Мысль, 1969. – 236 с.
204652
  Чефранов Г.В. Бесконечность и интеллект / Г.В. Чефранов. – Ростов -на-Дону, 1971. – 176с.
204653
  Станишевский О.Б. Бесконечность и первопринципы познания и устройства Мира / О.Б. Станишевский. – Ростов-на-Дону : Изд-во ЦВВР, 2007. – 335 с. – ISBN 928-5-94153-145-5
204654
  Мелюхин С.Т. Бесконечность материального мира / С.Т. Мелюхин. – Москва, 1973. – 64с.
204655
  Цехмистро И.З. Бесконечность материи и ограниченная применимость понятий пространства и времени какромира в ее истолковании : Автореф... канд. филос.наук: / Цехмистро И. З.; Хар.ГУ. – Х., 1965. – 21л.
204656
  Бочаров А.Г. Бесконечность поиска / А.Г. Бочаров. – Москва : Советская энциклопедия, 1982. – 424с.
204657
  Фукс Л. Бесконечные абелевы группы / Л. Фукс. – Москва : Мир
Т. 1. – 1974. – 335с.
204658
  Фукс Л. Бесконечные абелевы группы / Л. Фукс. – Москва : Мир
2. – 1977. – 416 с.
204659
   Бесконечные антагонистические игры. – Москва : Физматгиз, 1963. – 504 с. – (Теория игр)
204660
   Бесконечные группы и примыкающие алгебраические структуры. – Киев : Институт математики, 1993. – 549 с.
204661
  Васильева М.В. Бесконечные группы Ли и их геометрические приложения / М.В. Васильева. – Москва, 1975. – 260 с.
204662
  Баранник Анатолий Федорович Бесконечные группы с некоторыми системами инвариантных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Баранник Анатолий Федорович; Ин-т математики. – Киев, 1973. – 12л.
204663
  Попович П.Р. Бесконечные дороги Вселенной / П.Р. Попович. – Москва : Советский писатель, 1985. – 240 с.
204664
  Темельт В. Бесконечные задачи линейного программирования: двойственность, аппроксимация, связи с теорией игр : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Темельт В.; ЛГУ. – Л., 1966. – 15л.
204665
  Трифонов Ю.В. Бесконечные игры: О спорте, о времени, о себе / Ю.В. Трифонов. – М, 1989. – 457с.
204666
  Кук Р. Бесконечные матрицы и пространства последовательностей. / Р. Кук. – М, 1960. – 471с.
204667
  Абу Акр Эль Саддик Саад-Эль-Дин Аттия. Бесконечные многогранники в кусочноевклидовом пространстве : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 07.01.04 / Абу Акр Эль Саддик Саад-Эль-Дин Аттия. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1976. – 13 с.
204668
  Семко Николай Николаевич Бесконечные неабелевы группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Семко Николай Николаевич; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1982. – 99л. – Бібліогр.:л.95-99
204669
  Семко Н.Н. Бесконечные неабелевы группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Семко Н.Н.; КГУ. – К, 1982. – 13л.
204670
  Скороход Т.А. Бесконечные произведения случайных независимых линейных операторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Скороход Т.А.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1980. – 10л.
204671
  Ангилейко И.М. Бесконечные ряды / И.М. Ангилейко. – Минск : Высшая школа, 1964. – 144 с.
204672
  Гусев А.Н. Бесконечные ряды у Леонарда Эйлера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гусев А.Н. ; АН СССР. – Москва, 1964. – 18 с.
204673
  Валеев К.Г. Бесконечные системы дифференциальных уравнений / К.Г. Валеев, О.А. Жаутыков. – Алма-Ата, 1974. – 415с.
204674
  Хайруллин И.Х. Бесконечные системы линейных алгебраических уравнений с разностными индексами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайруллин И.Х.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1959. – 7л.
204675
  Коробейник Ю.Ф. Бесконечные системы линейных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коробейник Ю. Ф.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1955. – 12л. – Бібліогр.:с.11
204676
  Кордзадзе Реваз Александрович Бесконечные системы линейных интегральных уравнений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кордзадзе Реваз Александрович; АН СССР. Сиб. отд. Выч. центр. Тбилисский гос. ун-т. – Новосибирск, 1981. – 28л.
204677
  Ярахмедов Г.Я. Бесконечные системы линейных неравенств / Г.Я. Ярахмедов. – Новосибирск, 1988. – 89с.
204678
  Астафьев Н.Н. Бесконечные системы линейных неравенств в математическом программировании / Астафьев Н.Н. ; отв. ред. И.И. Еремин ; АН СССР, Урал. отд-ние, Ин-т математики и механики. – Москва : Наука, 1991. – 134 с. – Библиогр.: с. 132-133
204679
  Мальченко А.Е. Бесконечный кризис прогресса (очерк о трансгуманизме) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 185-188
204680
  Лобановский В.В. Бесконечный матч. / В.В. Лобановский. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 189с.
204681
  Аль-Ватар Бесконечный поток идей о том, как создать контент для бизнеса / Алексей Аль-Ватар ; под ред. О. Шапаренко. – Одесса : Астропринт, 2018. – 126, [2] с. – На тит. л.: У вас бывает такое, что вы хотите написать статью для социальных сетей или блога, но не знаете с чего начать?. – ISBN 976-966-927-380-2
204682
  Коваленко Б.И. Бесконтактная передача электроэнергии в океанологических лебедках / Б.И. Коваленко. – Ленинград : Судостроение, 1977. – 80 с.
204683
  Ивенский Ю.Н. Бесконтактная позиционная коммутация в автоматизированном электроприводе: основы и теория расчета / Ю.Н. Ивенский. – М., 1976. – 189с.
204684
  Чигринец А.Д. Бесконтактная тепловая диагностика транспортных машин / А.Д. Чигринец. – К., 1989. – 165с.
204685
  Овласюк В.Я. Бесконтактная установка телесигнализации непрерывного действия / В.Я. Овласюк. – М, 1958. – 28с.
204686
  Ильинский В.М. Бесконтактное измерение расходов / В.М. Ильинский. – Москва, 1970. – 112с.
204687
  Разин В.И. Бесконтактное измерение электрических токов / В.И. Разин, А.П. Щелкин. – Москва : Атомиздат, 1974. – 160 с.
204688
  Ивенский Ю.Н. Бесконтактное управление агрегатным станком / Ю.Н. Ивенский. – Москва, 1964. – 17с.
204689
  Ахраров Н.А. Бесконтактные автоматические компенсаторы постоянного тока / Н.А. Ахраров ; Ташкент. политех. ин-т. – Ташкент : Фан, 1976. – 92 с. – Библиогр.: с. 87-90
204690
  Ивенский Ю.Н. Бесконтактные входные элементы для схем автоматического управления / Ю.Н. Ивенский. – Москва, 1964. – 16с.
204691
  Овчинников И.Е. Бесконтактные двигатели постоянного тока атоматических устройств / И.Е. Овчинников, Н.И. Лебедев. – М.-Л., 1966. – 188с.
204692
  Струнский М.Г. Бесконтактные емкостные микромеры / М.Г. Струнский, М.М. Горбов. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 132 с.
204693
  Самбурский А.И. Бесконтактные измерения пераметров вращающихся объектов. / А.И. Самбурский, В.К. Новичок. – М, 1976. – 142с.
204694
  Бирфельд А.Г. Бесконтактные магнитные реле серии ЛТ в промышленной автоматике / А.Г. Бирфельд. – М., 1965. – 88с.
204695
  Розенблат М.А. Бесконтактные магнитные устройства автоматики / М.А. Розенблат. – Москва, 1961. – 179с.
204696
  Левинтов С.Д. Бесконтактные магнитоупругие датчики крутящего момента / С.Д. Левинтов, А.М. Борисов. – Москва, 1984. – 87с.
204697
  Мартынов Е.М. Бесконтактные переключающие устройства / Е.М. Мартынов. – изд. 3-е, переработ. и доп. – Москва, 1970. – 176 с.
204698
  Мартынов Е.М. Бесконтактные переключающиеся устройства / Е.М. Мартынов. – М.-Л, 1958. – 80с.
204699
  Виленский П.И. Бесконтактные путевые выключатели / П.И. Виленский, Л.А. Срибнер. – Москва, 1985. – 80 с.
204700
  Розов Ю.М. Бесконтактные регулируемые электроприводы для систем технологической автоматики / Ю.М. Розов. – Киев : Наукова думка, 1976. – 56 с.
204701
   Бесконтактные сельсины с внутренним каскадом. – Рига, 1961. – 28с.
204702
  Бойчук Л.М. Бесконтактные системы автоматизированного электропривода малой мощности / Л.М. Бойчук. – К., 1963. – 52с.
204703
  Паперно Л.Б. Бесконтактные токовые защиты электроустановок / Л.Б. Паперно. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 112 с.
204704
   Бесконтактные устройства телеавтоматизации промышленных предприятий. – Москва : Энергия, 1973. – 280 с.
204705
   Бесконтактные электрические. – Ленинград
Вып. 21. – 1982
204706
  Шопен Л.В. Бесконтактные электрические аппараты автоматики / Л.В. Шопен. – М, 1976. – 567с.
204707
   Бесконтактные электрические машины. – Рига
Вып. 19. – 1980
204708
  Яковлев Н.И. Бесконтактные электроизмерительные приборы для диагностирования электронной аппаратуры / Н.И. Яковлев. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1990. – 255 с.
204709
   Бесконтактные электронные устройства. – Москва : [б. и.]
Сб. 1. – 1968. – 148 с.
204710
  Васильева Н.П. Бесконтактные элементы автоматики / Н.П. Васильева, Т.М. Воробьева. – Москва, 1963. – 72с.
204711
   Бесконтактные элементы и системы телемеханики с временным разделением сигналов. – Москва : Наука, 1964. – 416 с. – Библиогр.: с. 411-413
204712
   Бесконтактные элементы промышленной телемеханики. (Комплекс "Спектр") / В.С. Крутенко, П.У. Каражаев, В.П. Никитин, М.Л. Портнов; [В.С. Крутенко, П.У. Каражаев, В.П. Никитин, М.Л. Портнов]. – Москва : Энергия, 1973. – 120 с. : ил. – (Библиотека по автоматике ; вып. 509)
204713
  Бонч-Бруевич Бесконтактные элементы самонастраивающихся систем / Бонч-Бруевич. – М., 1968. – 292с.
204714
  Анцыпович И.С. Бесконтактный регулятор с коммутируемой жесткой обратной связью / Анцыпович И.С., Викторова В.С. – Москва : ГОСИНТИ, 1964. – 13 с. – (Передовой научно-технический и производственный опыт ; № 4-64-888 (47))
204715
  Шашкин П.И. Бесконтактный способ цементации с использованием твердого карбюризатора. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шашкин П.И.; М-во высш.образов.СССР.Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1960. – 14л.
204716
  Инкижеков С.П. и др. Бесконтактный электромашинный агрегат / С.П. и др. Инкижеков. – Рига, 1961. – 11с.
204717
  Фролов И.М. Бескопировальное размножение чертежно-технческой документации. / И.М. Фролов. – Л, 1961. – 33с.
204718
  Крапивнер Р.Б. Бескорневые неотектонические структуры / Р.Б. Крапивнер. – М., 1986. – 203с.
204719
   Бескорпусные полупроводниковые приборы / А.А. Чернышев, А.И. Аксенов, В.И. Иванов, Ю.М. Кутыркин; А.А. Чернышев, А.И. Аксенов, В.И. Иванов, Ю.М. Кутыркин. – Москва : Энергия, 1973. – 151 с. : черт. – Библиогр..: с. 146-150
204720
  Богат Е.М. Бескорыстие / Е.М. Богат. – Москва : Политиздат, 1972. – 192 с. : ил.
204721
  Брэнд М. Бескорыстная помощь / М. Брэнд. – Москва, 1961. – 109с.
204722
  Михайлов В.А. Бескорыстная помощь друзьям / В.А. Михайлов. – Ленинград, 1974. – 112с.
204723
  Самохин Н.Я. Бескорыстный Гена / Н.Я. Самохин. – Москва, 1976. – 175с.
204724
  Самохин Н.Я. Бескорыстный Гена. / Н.Я. Самохин. – М, 1976. – 175с.
204725
  Мнацаканян С.М. Бескорыстье / С.М. Мнацаканян. – Ереван, 1969. – 36с.
204726
  Амаду Ж. Бескрайние земли : роман : [в 3 частях] / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина ; предисл. И. Эренбурга ; ред. О. Плинк. – Москва : Издательство иностранной литературы
Ч. 1. – 1955. – 295 с. : ил.
204727
  Амаду Ж. Бескрайние земли : земля,пропит. кровью : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Г. Калугина ; предисл. И. Эренбурга ; [худож. Н.Г. Богданец]. – Киев : Урожай, 1981. – 294 с. : ил.
204728
  Винсонно Шарлотт Бескровные войны : Печему мы такие разные: Амазония // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 96-100 : Іл. – ISSN 1029-5828
204729
  Лацис В.Т. Бескрылые птицы / В.Т. Лацис. – Москва
204730
  Лацис В.Т. Бескрылые птицы / В.Т. Лацис. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 558 с.
204731
  Лацис В.Т. Бескрылые птицы : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Рига : Латгосиздат, 1959. – 701 с.
204732
  Воронов В. Беслан: десять лет неизвестности // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 13-15. – ISSN 2075-7522


  Прошло 10 лет, но до сих пор россияне не верят и даже не хотят знать, что дети в Беслане были погублены в основном своими освободителями, от "московского" оружия. Путин боится, что российский народ узнает всю правду о войне на Кавказе.
204733
  Пригодій М.І. Бесмертя Ілліча / М.І. Пригодій, 1957. – 92-98 с.
204734
  Карр Д.Д. Бесноватые. Ведьмино Логово. Защиту ведет Патрик Батлер = The demoniacs hag"s nook. Patrick Butler. For the defence : романы / Джон Диксон Карр ; [пер. с англ.: Ю.А. Клейнер и др.]. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1992. – 606, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – (Английский детектив). – ISBN 5-289-01316-4
204735
  Кайряк А.И. Бесовецкая серия в Онежской структуре. / А.И. Кайряк. – Л., 1973. – 176с.
204736
  Котов Павел Бесовские игры алхимиков : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 12-13 : Фото
204737
  Ремизов А.Н. Бесовское действо : Представлено в трех действиях с прологом и эпилогом / Алексей Ремизов. – Петербург : Изд. Театрального отд. Народного комиссариата по Просвещению, 1919. – 48 с. – (Русский театр ; № 11)
204738
  Жданова Л.В. Бесовы следки / Л.В. Жданова. – Рига : Лиесма, 1967. – 88 с.
204739
  Гончарук П.С. Бесонні ночі Костомарова // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 22-26. – ISBN 978-966-452-148-9
204740
  Бегма В.А. Беспартийный актив - опора партийной организации / Бегма В.А. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 84 с.
204741
  Скульский С. Беспартийный блок / С. Скульский. – 3-е доп. изд. – Минск, 1935. – 74с.
204742
  Шлойдо Г. Беспатентные изобретения как интеллектуальный ресурс предпринимательской деятельности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 12. – С. 7-20. – ISSN 0201-7067


  Рассмотрены проблемы охраны беспатентных изобретений с позиции формирования нового юридического понятия. Предлагается обратиться к проблеме законодательного закрепления исходных начал для обеспечения юрисдикционной формы защиты прав и коммерческих ...
204743
  Мосов С.П. Беспилотная разведывательная авиация стран мира : история создания, опыт боевого применения, современное состояние, перспективы развития : монография / Сергей Мосов. – Киев : Румб, 2008. – 159, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 102-111. – ISBN 966-96521-5-4


  У пр. № 1727048 напис: Максиму Віталійовичу від автора з повагою. Підпис.
204744
  Хорган Джон Беспилотники нового поколения. Сам себе пилот / Хорган Джон, Макнелли Джо // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 104-117 : фото
204745
   Беспилотные летательные аппараты : [учеб. пособие для техн. вузов и фак.]. – Москва : Машиностроение, 1967. – 439 с. : ил.
204746
  Ильин Д. Беспилотный рой: оптом эффективней? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 11-15


  Летом 1849 г. на венецианских повстанцев с неба посыпались бомбы. Вряд ли тогда противники австрийской короны задумывались о том, что стали свидетелями первой атаки беспилотных аппаратов. Потом зародились авиация и радио, давшие миру беспилотные ...
204747
   Бесписьменные и младописьменные языки Африки : сб. статей. – Москва : Наука, 1973. – 184 с. – Библиогр. в конце ст.
204748
  Жаброва Г.М. Беспламенное каталитическое горение / Г.М. Жаброва, Б.М. Каденаци. – Москва : Знание, 1972. – 47 с.
204749
   Бесплатная Web-страница своими руками : подробное иллюстрированное руководство. – Москва : NT Press ; Лучшие книги, 2006. – 240 с. – ISBN 5-477-00451-7
204750
  Абросимова Е. Бесплатная юридическая помощь и доступ к правосудию: российская модель // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 115-126. – ISSN 1812-7126


  В настоящей статье автор знакомит читателя с системой бесплатной (субсидируемой государством) юридической помощи гражданам и организациям в Российской Федерации. По мнению автора, совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи ...
204751
  Рубин Ю.Б. Бесплатное ВПО в России: взаимные интересы и взаимные гарантии // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 24-37. – ISSN 0869-3617


  Необходима модернизация категориального аппарата исследований в сфере высшего профессионального образования, направленная на преодоление идеологии безвозмездности и безответственности, на формирование рациональных оснований практики бесплатного ...
204752
  Гребнев Л. Бесплатное высшее образование в России : что гарантирует гарант ? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-43. – ISSN 0869-3617
204753
   Бесплатное питание на борту Estonian Air // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
204754
  Хендерсон К. Бесплатных завтраков не бывает. / К. Хендерсон. – Москва, 1994. – 293с.
204755
  Поспелов В.П. Бесплодие бабочек в связи с экологическими условиями : (Кафедра общейєнтомологии Ленинградского с.-х. ун-та) / В.П. Поспелов, проф. – [Ленинград]. – С. 10-28. – Библиогр.: Цитируемая литература (39 назв.)


  На обл. дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову на память от автора 21.I.39
204756
  Поспелов В.П. Бесплодие у бабочек и попытка(и) его объяснения / В.П. Поспелов, проф. ; Гос. ин-т опытной агрономии. Отдел прикладной энтомологии. – Петроград : Ред.-изд. комитет Нар. ком. земледелия, 1922. – С. 141-167, 2 л. ил. : ил.


  Известия Отделения Прикладной Энтомологии. 1922, II
204757
  Пшеничникова Т.Я. Бесплодие: причины, меры предупреждения / Т.Я. Пшеничникова. – Москва, 1988. – 64с.
204758
   Бесплодие: причины, средства преодоления : Сборник. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Медицина : Новое в жизни, науке, технике ; № 11)
204759
  Элиот Т.С. Бесплодная земля / Т.С. Элиот. – Москва, 1971. – 188с.
204760
  Родригес А. Бесплодное облако / А. Родригес. – Москва, 1961. – 208с.
204761
  Семин А.С. Бесплодной земли не бывает / А.С. Семин. – М., 1986. – 370с.
204762
  Бутовский А.Н. Бесповоротность отчуждения наследственного имения // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 128-135
204763
  Каменская Л.С. Бесподлежащные пассивные конструкции в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Каменская Л.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 23л.
204764
  Гишней Пьер Бесподобная игра : Кварталы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 124-126 : Фото. – ISSN 1029-5828
204765
  Сервантес Мигель де Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 4 т. / Соч. Мигуэля Сервантеса Сааведры ; Пер. с исп. с предисл., биогр. автора и примеч. сделал Марк Басанин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека Суворина ; Т. 60)
Т. 1. – 1903. – XXVI, 310 с. – Конволют. - Перепл.: Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский. Т. 2
204766
  Сервантес Мигель де Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский. Т. 2 : в 4 т. / Соч. Мигуэля Сервантеса Сааведры ; Пер. с исп. с предисл., биогр. автора и примеч. сделал Марк Басанин // Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 4 т. / Сервантес Мигель де. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – Т. 1. – 338 с. – (Новая библиотека Суворина ; Т. 60)
204767
  Сервантес Мигель де Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 4 т. / Соч. Мигуэля Сервантеса Сааведры ; Пер. с исп. с предисл., биогр. автора и примеч. сделал Марк Басанин. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина. – (Новая библиотека Суворина ; Т. 60)
Т. 3. – 1903. – XIV, 327 с. – Конволют. - Перепл.: Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский. Т. 4
204768
  Сервантес Мигель де Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский. Т. 4 : в 4 т. / Соч. Мигуэля Сервантеса Сааведры ; Пер. с исп. с предисл., биогр. автора и примеч. сделал Марк Басанин // Бесподобный рыцарь идальго Дон-Кихот Ламанчский : в 4 т. / Сервантес Мигель де. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1903. – Т. 3. – 369 с. – (Новая библиотека Суворина ; Т. 60)
204769
  Властов Б.В. Беспозвоночные / Б.В. Властов. – Москва-Ленинград, 1940. – с.
204770
  Гусева С.Н. Беспозвоночные : учебное пособие / С.Н. Гусева; Научн. ред. Бодылевский В.И. – Ленинград : ЛГИ, 1969. – 92с.
204771
   Беспозвоночные животные в экосистемах лососевых рек Дальнего Востока. – Владивосток : [б. и.], 1981. – 128 с. : рис., табл.
204772
  Алимджанов Р.А. Беспозвоночные животные Зеравшанской долины : систематический перечень видов с указанием полезных и вредных форм / Р.А. Алимджанов, Ц.Г. Бронштейн ; АН УзССР, Совет по изучению производ. сил республики. – Ташкент ; Самарканд : АН УзССР, 1956. – 348 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов
204773
  Герасимов В.П. Беспозвоночные животные, изучение их в школе: Простейшие. Кишечнополостные. Черви. Моллюски / В.П. Герасимов. – Москва : Просвещение, 1978. – 143с.
204774
   Беспозвоночные животные. (Строение в связи с условиями жизни и значение их для человека) : пособие для учителя. – Москва : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1955. – 406 с. : ил., карт. – Библиогр. в конце глав
204775
  Герасимов В.П. Беспозвоночные животные: изучение их в школе : Членистоногие. Иглокожие: Пособие для учителя / В.П. Герасимов. – Москва : Просвещение, 1978. – 158 с.
204776
  Маккавеева Е.Б. Беспозвоночные зарослей макрофитов Черного моря / Е.Б. Маккавеева; АН УССР, Ин-т биологии южных морей. – Киев : Наукова думка, 1979. – 226с.
204777
   Беспозвоночные и рыбы. – Москва
Т. 20. – 1983
204778
   Беспозвоночные и рыбы Днепра и его водохранилищ. – Киев : Наукова думка, 1989. – 242, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 240-243
204779
  Кафтанникова О.Г. Беспозвоночные каналов СССР. / О.Г. Кафтанникова. – Киев, 1975. – 164с.
204780
   Беспозвоночные палеозоя Монголии = Монгол орны палеозойн сээр нуруугуй амьта : [сб. статей. – Москва : Наука. – (Совместная советско-монгольская палеонтологическая экспедиция : Труды ; вып. 5)
Совместная Советско-Монгольская палеонтологическая экспедиция. – 1977. – 106 с., [1] л. табл. – Библиогр. в конце ст.
204781
  Малоземов Ю.А. Беспозвоночные Среднего Урала : Простейшие, губки, кишечнополостные, мшанки, плоские и круглые черви : учеб. пособие / Ю.А. Малоземов, Л.А. Малоземова. – Свердловск, 1979. – 81 с.
204782
  Малоземов Ю.А. Беспозвоночные Среднего Урала : Кольчатые черви и моллюски / Ю.А. Малоземов, Л.А. Малоземова. – Свердловск, 1981. – 69с.
204783
  Логачев Е.Д. Беспозвоночные. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1948. – 1-6с.
204784
  Логачев Е.Д. Беспозвоночные. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1948. – с.
204785
  Логачев Е.Д. Беспозвоночные. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1950. – 1-8с.
204786
  Логачев Е.Д. Беспозвоночные. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1950. – 3-8с.
204787
  Логачев Е.Д. Беспозвоночные. / Е.Д. Логачев. – Омск, 1950. – с.
204788
  Костюк В.И. Беспоисковые градиентные самонастроющиеся системы. / В.И. Костюк. – К., 1969. – 276с.
204789
  Козлов Ю.М. Беспоисковые самонастраивающиеся системы / Ю.М. Козлов, Р.М. Юсупов. – М, 1969. – 46с.
204790
  Белитченко Н.Д. Беспокойная гвардия. / Н.Д. Белитченко. – Волгоград, 1965. – 63с.
204791
  Кожемякин А.Я. Беспокойная должность / А.Я. Кожемякин. – Мйкоп, 1953. – 80с.
204792
  Кожемякин А.Я. Беспокойная должность / А.Я. Кожемякин. – М., 1953. – 103с.
204793
   Беспокойная должность. – Москва : Воениздат, 1984. – 95 с. – (Библиотечка комсомольского активиста)
204794
  Федорович Н.С. Беспокойная должность. / Н.С. Федорович. – М., 1968. – 47с.
204795
  Ференчук А.Н. Беспокойная душа / А.Н. Ференчук. – М, 1958. – 48с.
204796
  Зубкова А. Беспокойная жизнь месье де Бомарше // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 7. – С. 24-33
204797
  Лендьел Й. Беспокойная жизнь Ференца Пренна, или Стрелки указывают будущее / Й. Лендьел. – Москва, 1961. – 302с.
204798
  Кэлдер Н. Беспокойная земля / Н. Кэлдер. – Москва : Мир, 1975. – 214с.
204799
  Алешин В.С. Беспокойная муза : юморист. повесть / В.С. Алешин. – Симферополь : Таврія, 1972. – 86 с. : ил.
204800
  Голубев Ф.М. Беспокойная ночь / Ф.М. Голубев. – Курск, 1964. – 180с.
204801
  Климов А. Беспокойная профессия / А. Климов. – Куйбышев, 1952. – 28с.
204802
  Альперт М.В. Беспокойная профессия / М.В. Альперт. – Москва, 1962. – 86с.
204803
  Рахманов Л.Н. Беспокойная старость / Л.Н. Рахманов. – Л, 1937. – 91с.
204804
  Рахманов Л.Н. Беспокойная старость / Л.Н. Рахманов. – Ленинград, 1947. – 94 с.
204805
  Рахманов Л.Н. Беспокойная старость / Л.Н. Рахманов. – Л, 1948. – 94с.
204806
  Паустовский К. Беспокойная юность / Константин Паустовский ; хуудожник В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 352 с. : ил. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-038581-1
204807
  Пикулева Г.И. Беспокойная юность моя / Г.И. Пикулева, Н.С. Сорокина. – М, 1980. – 94с.
204808
  Ишимов В.Н. Беспокойное наследство / В.Н. Ишимов. – М., 1977. – 237 с.
204809
  Афонин В.А. Беспокойное призвание / Афонин В.А., Комаов В.И. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 136 с.
204810
   Беспокойное семейство : юмор, сатира : [сборник. – Симферополь : Таврія, 1985. – 144 с. : ил.
204811
  Падерин Г.Н. Беспокойное счастье / Г.Н. Падерин. – Иркутск, 1956. – 175с.
204812
  Панова И.Ю. Беспокойное счастье: Стихи. / И.Ю. Панова. – М., 1983. – 31с.
204813
  Игнатьев В. Беспокойные / Васьлей Игнатьев ; пер. с чуваш. Я.Мустафина. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 160 с.
204814
  Брадулов Н.М. Беспокойные будни. / Н.М. Брадулов. – Кишинев, 1969. – 88с.
204815
  Поляков Андрей Беспокойные дети вдовы // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 3 (1074). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670


  Масони в Португалії.
204816
  Хесслер Питер Беспокойные духи предков : культ предков / Хесслер Питер, Блок Айра // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 106-115 : Фото
204817
  Костюков И.В. Беспокойные кадры. / И.В. Костюков. – Москва, 1952. – 63с.
204818
  Ратнер Е.И. Беспокойные люди / Е.И. Ратнер. – Рига, 1949. – 105с.
204819
  Сидельников В И. Беспокойные люди / В И. Сидельников. – Воронеж, 1954. – 124с.
204820
  Сейтаков Б. Беспокойные люди : повести и рассказы / Беки Сейтаков ;. – Москва : Советский писатель, 1958. – 231 с.
204821
  Николаев В Беспокойные люди / В Николаев, . – Свердловск, 1958. – 24с.
204822
  Никольский В.В. Беспокойные люди. / В.В. Никольский. – Тюмень, 1963. – 143с.
204823
  Мацкявичюс Б. Беспокойные птицы. Стихи. / Б. Мацкявичюс. – М., 1973. – 127с.
204824
  Златогоров М.Л. Беспокойные сердца / М.Л. Златогоров. – М., 1949. – 152с.
204825
  Ошанин Л.И. Беспокойные сердца / Л.И. Ошанин. – М, 1951. – 316с.
204826
  Пулатов М. Беспокойные сердца / М. Пулатов. – Москва, 1951. – 323с.
204827
  Карцин Н.А. Беспокойные сердца / Н.А. Карцин. – Сталинград, 1957. – 280с.
204828
  Кривов М.И. Беспокойные сердца / М.И. Кривов. – Ульяновск, 1961. – 39с.
204829
  Карцин Н.А. Беспокойные сердца : роман / Н.А. Карцин. – 2-е изд. – Волгоград : Нижне-Волжское книж. изд-во, 1964. – 279с.
204830
   Беспокойные сердца : очерки о комсомольцах семидесятых : [сборник]. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 295 с. : ил.
204831
  Пухначев В.М. Беспокойные сердца. / В.М. Пухначев. – Новосибирск, 1951. – 96с.
204832
  Мориц В.А. Беспокойные. / В.А. Мориц. – Ташкент, 1973. – 200с.
204833
  Станюкович К.М. Беспокойный адмирал / К.М. Станюкович. – Ставрополь, 1977. – 320с.
204834
  Станюкович К.М. Беспокойный адмирал / К.М. Станюкович. – Мурманск, 1982. – 256с.
204835
  Шолохов-Синявский Беспокойный возраст / Шолохов-Синявский. – Ростов -на-Дону, 1959. – 362с.
204836
  Шолохов-Синявский Беспокойный возраст / Шолохов-Синявский. – Ростов-на-Дону, 1978. – 270с.
204837
  Рахим И. Беспокойный город : роман / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Э.Арбенова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 209 с.
204838
   Беспокойный искатель : слово о Д. Демирчяне ; [сборник. – Ереван : Советакан грох, 1977. – 246 с.
204839
  Кирюшкин В.В. Беспокойный рейс / В.В. Кирюшкин. – Куйбышев, 1964. – 335с.
204840
  Шергин С.А. Беспокойный Тихий океан / С.А. Шергин, В.И. Дудчак. – Киев, 1989. – 236с.
204841
  Людвиг Ж. Беспокойный треугольник:ЕС, Россия и их общие постсоветвские соседи // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 3 (72). – С. 111-130. – ISSN 1726-5223
204842
  Борисов Б. Беспокойный характер / Б. Борисов, В. Жак. – Ростов-на-Дону, 1948. – 116с.
204843
  Лебединский М.С. Беспокойный характер. (Авиамоделист, рекордсмен мира И.И.Иванников) / М.С. Лебединский, В.А. Синявский. – Москва, 1960. – 56с.
204844
  Довидайтис И. Беспокойный человек : рассказы / И. Довидайтис; пер. с литов. Е.Мальцаса. – Вильнюс : Гос. изд. худ. лит., 1952. – 159 с.
204845
  Воронкова Л.Ф. Беспокойный человек / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1954. – 104с.
204846
  Воронкова Л.Ф. Беспокойный человек / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1960. – 208с.
204847
  Кравченко В.В. Беспокойный человек / В.В. Кравченко. – Воронеж, 1979. – 159с.
204848
  Елисеев П. Беспокойный человек. / П. Елисеев. – М., 1963. – 43с.
204849
  Журавлев В.А. Беспокойство / В.А. Журавлев. – Москва, 1957. – 176с.
204850
  Демидов В.И. Беспокойство / В.И. Демидов. – Донецк, 1961. – 74с.
204851
  Гордейчев В.Г. Беспокойство / В.Г. Гордейчев. – М, 1961. – 126с.
204852
  Кузнецов Ф.С. Беспокойство / Ф.С. Кузнецов. – Казань, 1961. – 72с.
204853
  Лесин А.А. Беспокойство / А.А. Лесин. – Симферополь, 1961. – 110с.
204854
  Ружевич Т. Беспокойство / Т. Ружевич. – Москва, 1963. – 199с.
204855
  Люкин А.И. Беспокойство / А.И. Люкин. – Горький, 1965. – 87с.
204856
  Мирошин Л.А. Беспокойство / Л.А. Мирошин. – Тула, 1969. – 54с.
204857
  Тажи М. Беспокойство : стихи и поэма / Мухитдин Тажи; авториз . пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 94 с.
204858
  Рамазанов Г.З. Беспокойство : пер. с башк. / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. В.Виноградова. – Москва : Правда, 1973. – 31 с.
204859
  Камбулов Н.И. Беспокойство : Повести. Рассказы / Н.И. Камбулов. – Москва : Воениздат, 1973. – 261с.
204860
  Никаноркин А.И. Беспокойство / А.И. Никаноркин. – Киев, 1978. – 123с.
204861
  Парамонов В.В. Беспокойство / В.В. Парамонов. – Ижевск, 1978. – 79с.
204862
  Лазарев В.Я. Беспокойство. / В.Я. Лазарев. – Тула, 1963. – 20с.
204863
  Дыховчиный В.А. Бесполезные ископаемые / В.А. Дыховчиный, М.Р. Слободской. – М, 1958. – 115с.
204864
   Бесполезные ископаемые : Фельетоны, памфлеты, пародии. – Москва : [б. и.], 1969. – 64 с.
204865
  Возовикова Т. Бесполезные советы. ВАК намерен вдвое сократить число аттестующих структур // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 января № (3/4). – С. 5
204866
  Новиков Максим Бесполезный иммунитет и ценные измены // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 84-85 : фото
204867
  Иванова-Казас Бесполое размножение животных / Иванова-Казас. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 240с.
204868
  Воронцова М.А. Бесполое размножение и регенерация / М.А. Воронцова. – Москва : Советская наука, 1957. – 416 с.
204869
  Скриба А.С. Бесполярный мир: упадок гегемонии США в конце 2000-х - начале 2010-х годов // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 8 (536 ). – С. 37-48. – ISSN 0321-2068
204870
  Сохань И. Беспомощный мир : Рассказы; Благодетель. Город встреч. Город обманов, Повести / И. Сохань. – Киев : Наукова думка, 2001. – 272с. – ISBN 966-00-0777-9
204871
  Парсонидж Н. Беспорядок в кристаллах / Н. Парсонидж, Л. Стейвли. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1982. – 434 с.
204872
  Парсонидж Н. Беспорядок в кристаллах / Н. Парсонидж, Л. Стейвли. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1982. – 335 с.
204873
  Миннуллин О. Беспощадная этика Варлама Шаламова в рассказе "Необращенный" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
204874
  Воложин С. Беспощадный Пушкин / С. Воложин. – Одесса : Негоциант, 1999. – 191с. – ISBN 966-7423-01-08
204875
  Краснопольский А.С. Бесправное положение негров в США / А.С. Краснопольский, А.Е. Пашерстник. – М., 1954. – 128с.
204876
  Агни Йога Беспредельность / Агни Йога. – Москва
Т.2. – 1992. – 286, 366с.
204877
  Иванов Л.М. Беспредложное (падежное) управление прилагательных в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов Л.М.; Ленингр. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 25л.
204878
   Беспредложное и предложное управление : сб. упражнений для иностранцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1959. – 335 с.
204879
   Беспредложное и предложное управление : сб. упражнений для студентов-иностранцев / В.А. Анохина, Т.А. Гришкевич, Л.М. Климина, Афасопуло, , Е.А. Павлова; [В.А. анохина, Т.А. Гришкевич, Л.М. Климина и др.] ; под ред. В.Э. Лесюиса ; Ленинград. политехн. институт. – Ленинград : [б. и.], 1965. – 112 с.
204880
  Кока А.А. Беспредложные и предложные падежные конструкции с временным значением в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кока А.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 16 с.
204881
  Елкина Н.М. Беспредложные конструкции приименных родительного и дательного падежей в старославянских и среднеболгарских памятниках : Автореф... канд. филол.наук: / Елкина Н.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 15л.
204882
  Беляев Юрий Иванович Беспредложный винительный падеж в системе падежей современного русского языка (в сопоставлении с украинским) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01 / Беляев Юрий Иванович ; Киевский пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1981. – 25 с.
204883
  Мюнх Г. Беспредметное искусстов - ошибка против логики / Г. Мюнх. – М., 1965. – 274 с.
204884
  Будницкая И.Л. Беспреффиксные глаглы, мотивированные именами существительными и прилагательными в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Будницкая И. Л.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 24л.
204885
  Давыдов В.М. Беспрецедентный сдвиг в политическом ландшафте региона // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 4-29. – ISSN 044-748Х


  Регіон Латинської Америки: економіка, суспільство
204886
  Стрельцова Н.П. Беспривязное содержание скота : метод. указание / Н.П. Стрельцова, А.В. Константинов. – Москва : Издательство Мини стерства сельского хозяйства, 1960. – 8 с. : ил.
204887
  Островский А.Н. Бесприданница : Драма / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1938. – 126с.
204888
   Бесприданница : материалы и исследования. – Москва : Всероссийское Театральное Общество, 1947. – 181 с. – (Библиотека театра Островского)
204889
  Островский А.Н. Бесприданница : Драма / А.Н. Островский. – Кострома, 1948. – 75с.
204890
  Островский А.Н. Бесприданница : Драма / А.Н. Островский. – Москва, 1949. – 112с.
204891
  Островский А.Н. Бесприданница : Драма / А.Н. Островский. – Москва, 1966. – 102с.
204892
  Картавый Н.П. Беспризорник Кешка и его друзья / Н.П. Картавый. – Хабаровск, 1958. – 208с.
204893
  Картавый Н. Беспризорник Кешка и его друзья / Н. Картавый. – Хабаровск, 1960. – 216 с.
204894
   Беспризывники : повести-воспоминания : [для сред. шк. возраста. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 381, [2] с. : ил.
204895
   Беспримернй подвиг : материалы науч. конф., посвящ. 25-летию разгрома нем.-фашист. войск под Москвой. – Москва : Наука, 1968. – 463 с., [2] л. вкл. схем
204896
  Кестлер А. Беспримерные жертвы / А. Кестлер, 1937. – 152с.
204897
   Беспримерный научный подвиг : материалы газ. "Правда" о трех советских космич. ракетах. – Москва : Физматгиз, 1959. – 203 с. : ил.
204898
  Чуйков В.И. Беспримерный подвиг / В.И. Чуйков. – М, 1965. – 159с.
204899
  Курышева Валентина Ильинична Беспричастный именительный абсолютный в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Курышева Валентина Ильинична; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 21л.
204900
  Карагезов Владислав Беспроводной мир имени Герцена : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 120-132 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
204901
  Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети / Вильям Столлингс; Пер. с англ. А.В. Высоцкого, Н.А. Голобородько, Е.Г. Грозы. – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 640с. – ISBN 5-8459-0409-9


  Доступно описаны теория и практика организации беспроводных коммуникаций и сетей. Для студентов и преподавателей
204902
  Слаби А. Беспроволочный телефон / А. Слаби. – Одесса, 1909. – 28с.
204903
  Литовченко Елена Беспроигрышный выбор в Хорватии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 66-67
204904
   Беспроигрышный ход Carlson Wagonlit Travel : новости индустрии // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 2 (прилож.). – ISSN 1998-8044
204905
  Петров Н.И. Бессарабия : историческое описание : посмертный вып. истор. изд. П.Н. Батюшкова. – Санкт-Петербург : Тип. Высч. утвержд. Т-ва "Общественная польза", 1892. – XLIV, 178, 97 с., 5 л. ил., карт. : 22 гравюры в тексте (портр. и изобр. истор. лиц), [17] - виды местностей и зданий ; [7] разн. изобр. – С. XV-XXXII: П.Н. Батюшков / Л. Майков. - С. XI-XIII: От редакции / М. Городецкий


  От ред.: Городецкий, Митрофан Иванович (1846-1893) Авт. о Батюшкове: Майков, Леонид Николаевич (1839-1900)
204906
  Иовва И.Ф. Бессарабия и греческое национально-освободительное движение. / И.Ф. Иовва. – Кишинев, 1974. – 257с.
204907
  Дольник А. Бессарабия под властью румынских бояр / А. Дольник. – М, 1945. – 174с.
204908
  Татару А. Бессарабия под пятой румынских оккупантов / А. Татару. – Москва, 1932. – 32с.
204909
  Берг Л.С. Бессарабия. Страна - люди - хозяйство / Л.С. Берг. – Петроград, 1918. – 247с.
204910
  Берг Л.С. Бессарабия. Страна - люди - хозяйство / Л.С. Берг. – Кишинев : [б. и.], 1993. – 196 с.
204911
  Будак И.Г. Бессарабская деревня в пореформенный преиод (60-е годы XIX в. -- канун революции 1905 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Будак И. Г.;. – Кишинев, 1953. – 23 л.
204912
  Назария С. Бессарабская проблема межвоенного периода в посткоммунистических румынской и молдавской историографиях // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2014. – С. 359-374. – (New series ; vol. 20, no. 2). – ISSN 1224-032X


  The author describes and analyzes the Romanian and Moldavian historians" opinions relative to the interwar Bessarabia problems that appeared in scientific publications of the late twentieth and early twenty-first centuries. The article shows that in ...
204913
  Назария С. Бессарабский вопрос в новейших румынских и молдавских публикациях / С. Назария, А. Роман // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – С. 93-107
204914
  Лесовая И. Бессарабский романс / Инна Лесовая. – Киев : Дух і Літера, 2008. – 584с. – ISBN 978-966-378-101-3
204915
  Андриевский Виталий Александрович Бессарабское земство (1890-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Андриевский Виталий Александрович; Ин-т истории им. Я.С.Гросула. – Кишинев, 1985. – 18л.
204916
  Татаринов І. Бессарабська губернія у військово-стратегічному плануванні Росії напередодні Першої світової війни // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 43. – С. 154-159. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
204917
  Сацький П.В. Бессарабська проблема у контексті українського державотворення у 1917-1918 рр. // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 405-414. – ISBN 978-966-428-305-9
204918
  Башли М.І. Бессарабське дворянство та провінційна освіта (70-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 10-15. – (Серія "Історичні науки")
204919
  Пономарьов О. Бессарабське питання в українсько-румунських відносинах у 1917-1918 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-49. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто українсько-румунські відносини 1917-1918 рр., причини виникнення бессарабської проблеми, історіографія питання в цілому. The article deals with the ukrainian-romanian relations of 1917-1918, the reasons for rising of Bessarabian problem, ...
204920
  Петренко І. Бессарабське питання у відносинах Української держави з Румунією (квітень-грудень 1918 року) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 476-485. – ISBN 978-966-611-889-2
204921
  Кочевих Олег Бессарабський Париж - волинський Берлин // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-61. – ISSN 0130-5212
204922
  Рузский М.Д. Бессейн реки Свияги и его рыбыКазань / [соч.] М.Д. Рузского. – Казань : Тип. Императорского [Казанского] университета, 1887. – 67 с. – Отд. оттиск и Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. т. XVII, вып. 4
204923
  Лесников М. Бессемер Генри (1813-1898) / М. Лесников : Журнально-газетное объединение, 1934. – 256 с. – (Из серии ЖЗЛ. Жизнь, деятельность и изобретения одного из величайших металлургов прошлого)
204924
  Винниченко І. Бессер Віктор Вілібальдович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 268. – ISBN 978-966-7863-77-7
204925
  Винниченко І. Бессер Вілібальд Готліб (Вільбальд Готлібович) фон / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 268-270. – ISBN 978-966-7863-77-7
204926
   Бессер Віллібальд (1784-1842) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 34. – ISBN 978-966-933-054-3
204927
   Бессер Віллібальд Готлібович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 15. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
204928
   Бессер Віллібальд Готлібович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 27. – ISBN 978-966-439-754-1
204929
  Вейцман В.В. Бессергеневская сельская библиотека / В.В. Вейцман. – Москва, 1956. – 36с.
204930
   Бессеребряные и необычные фотографические процессы : II Всесоюзная конференция. – Кишинев
1 секция : Деформируемые среды для регистрации информации. – 1975. – 186 с.
204931
   Бессеребряные и необычные фотографические процессы : тез. докл. IV всесоюз. конф., г. Суздаль, 28 февр. - 2 марта 1984 г. [в 2-х т.]. – пос. Черноголовка (Моск. обл.) : Институт химической физики
Т. 1, ч. 1 : Пленарные доклады. Электрофотография. Фототермопластика. Голографическая запись. Ч. 1. 159 с., ил. – 1984. – 159 с. – Библиогр. в конце докл.
204932
   Бессеребряные и необычные фотографические процессы : тезисы докладов V Всесоюзной конф., г. Суздаль, 5-9 декабря 1988 г. – Черноголовка : [б. и.]
Т. 1 : Фототермопластики. Электрофотография. - 1988. - 156 с. – 1988. – 156 с.
204933
   Бессеребряные и необычные фотографические процессы : тезисы докладов V Всесоюзной конф., г. Суздаль, 5-9 декабря 1988 г. – Черноголовка : [б. и.]
Т. 2 : Фотографич. процессы на основе необратимых и обратимых фотохимических реакций. Фотополимеризующиеся среды. – 1988. – 160 с.
204934
   Бессеребряные и необычные фотографические процессы : тезисы докладов V Всесоюзной конф., г. Суздаль, 5-9 декабря 1988 г. – Черноголовка : [б. и.]
Т. 3 : Процессы с физическими проявлениями. Фотохимические термочувствительные среды. XCII. Полупроводниковая фотография. Фоторефрактивные кристаллы. Фотомагнитная запись. - 1988. - 112 с. – 1988. – 112 с.
204935
  Портнова О.В. Бессеребряные фотоматериалы в топографо-геодезическом производстве / О.В. Портнова, Н.Г. Барабанова. – Москва : Недра, 1991. – 244 с. – ISBN 5-247-01065-5
204936
   Бессероводородные методы качественного полумикроанализа : учеб. пособ. для студ. нехимич. спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1971. – 223 с. – Библиогр.: с. 217
204937
  Крешков А.П. Бессероводородные методы качественного полумикроанализа : [учеб. пособ. для нехим. спец. вузов] / А.П. Крешков, К.Н. Мочалов, Ю.Я. Михайленко и др. ; под ред. А.П. Крешкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1979. – 271с. : ил.
204938
  Коваленко П.Н. Бессероводородный метод качественного анализа катионов / П.Н. Коваленко. – Ростов на Дону, 1939. – С. 58-78
204939
  Троицкий Е.С. Бессилие фальсификаторов / Е.С. Троицкий, 1985. – 145с.
204940
  Сорокин А.В. Бессиловые магнитные поля в движущихся электропроводящих средах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сорокин А.В.; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
204941
  Жлуктенко В. Бесславная победа // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 50/51 (168/169). – С. 28-30


  Александр Лукашенко готовится к 20-летию правления
204942
   Бессмеpтный подвиг паpтии и наpода : Материалы межвузовской науч.конференции посвящ.30-летию Победы сов. народа в ВОВ 21-22 апреля 1975г. – Киев : Вища школа, 1976. – 238с.


  Показана pуководящая pоль Коммунистической паpтии в оpганизации боpьбы пpотив немецко-фашистских захватчиков и осуществление освободительной миссии Кpасной Аpмии.
204943
  Лавренев Б.А. Бессменная вахта / Б.А. Лавренев. – Москва, 1973. – 301с.
204944
  Штульберг А. Бессменная вахта / сост. А. Штульберг, Б. Самсонов ; под ред. Э. Басарова. – Алма-Ата : Казахстан, 1986. – 288 с.
204945
  Магидсон-Степанова Бессменная вахта и другие рассказы / Магидсон-Степанова. – М., 1980. – 127с.
204946
   Бессменные часовые. – Москва : ДОСААФ, 1983. – 270 с. : ил.
204947
  Мусиенко М.Ф. Бессмертен ишь человек / М.Ф. Мусиенко. – Москва, 1981. – 224 с.
204948
  Столбов В.С. Бессмертен подвиг ваш : [стихи поэтов мира] : к 50-летию антифашист. войны исп. народа / Валерий Сергеевич Столбов ; [сост. предисл. и коммент. В. Столбова]. – Москва : Художественная литература, 1986. – 384 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 363-373
204949
   Бессмертен подвиг их высокий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тула : Приок. кн. изд., 1983. – 647 с. : ил.
204950
  Мусиенко М.ф. Бессмертен только человек / М.ф. Мусиенко. – К., 1982. – 144с.
204951
   Бессмертие. – Ленинград : Молодая гвардия, 1936. – 60 с.
204952
  Азаров В. Бессмертие : памяти С.М. Кирова / Вс. Азаров. – Ленинград : ГИХЛ, 1939. – XII , 380 с. : 1 портр. – На обороте тит. л. сост. Вс. Азаров
204953
  Брянский К. Бессмертие / К. Брянский. – Улан-Уде, 1944. – 48с.
204954
   Бессмертие : литературно-художественный сборник : о героях Советского Союза Юго-Западного 3 Украинского фронта. – Киев : Радянський письменник, 1947. – 263 с. : ил.
204955
  Бубеннов М. Бессмертие / М. Бубеннов. – Рига, 1948. – 147с.
204956
  Лунин С.М. Бессмертие / С.М. Лунин. – Москва, 1958. – 83с.
204957
  Четвериков Б.Д. Бессмертие / Б.Д. Четвериков. – М, 1959. – 80с.
204958
  Четвериков Б.Д. Бессмертие / Б.Д. Четвериков. – М, 1960. – 80с.
204959
  Левченко И.Н. Бессмертие / И.Н. Левченко. – М, 1960. – 48с.
204960
  Левин М. Бессмертие : [сборник] : посвящ. 20-летию со дня всемирно-ист. победы советского народа над фашистской Германией / сост. М. Левин. – Душанбе : Ирфон, 1965. – 534 с. : ил.
204961
  Рачада И.Д. Бессмертие : пьесы / И.Д. Рачада. – 2-е изд., доп. – Киев, 1967. – 431 с.
204962
  Бубеннов М.С. Бессмертие / М.С. Бубеннов. – Москва, 1969. – 271с.
204963
  Прокофьев А.А. Бессмертие / А.А. Прокофьев. – Л, 1970. – 159 с.
204964
  Ковалев П.И. Бессмертие / П.И. Ковалев. – Ташкент, 1970. – 78с.
204965
  Сюндюкле М. Бессмертие : стихи и поэмы / Максуд Сюндюкле ; авториз. пер. с башк. Н.Милованова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1972. – 63 с.
204966
  Витковский Е. Бессмертие : писатели мира о В.И. Ленине / [сост. Е. Витковский ; вступ. слово С. Дангулова]. – Москва : Прогресс, 1975. – 495 с. : ил.
204967
   Бессмертие : [сборник]. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 454 с. : портр. – ([30 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне])
204968
  Нор-Айр Бессмертие : повести, очерки, рассказы / Нор-Айр. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1978. – 175 с.
204969
  Алексеев М.Н. Бессмертие / М.Н. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1980. – 95 с.
204970
  Фадеев А.А. Бессмертие / А.А. Фадеев. – Москва : Советская Россия, 1981. – 387 с.
204971
  Гулям Х. Бессмертие : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1981. – 367 с.
204972
  Гулям Х. Бессмертие : роман / Х. Гулям. – Москва : Художественная литература, 1981. – 128 с.
204973
  Бубеннов М.С. Бессмертие / М.С. Бубеннов. – Казань, 1983. – 462с.
204974
  Гулям Х. Бессмертие / Х. Гулям. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1985. – 368 с.
204975
  Гулям Х. Бессмертие : роман / Х. Гулям. – Москва : Изд-во литературы и искусства, 1987. – 481 с.
204976
  Василевич И. Бессмертие : очерки о разведчиках ; люди молчаливого подвига / сост. И. Василевич. – Москва : Политиздат
Кн. 2. – 1987. – 415 с.
204977
  Морозова В.А. Бессмертие великих идей : [сборник статей] : к 150-летию со дня рождения К. Маркса / сост. В.А. Морозова ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат, 1968. – 280 с.
204978
  Казанский П.А. Бессмертие Великого почина / П.А. Казанский. – М, 1986. – 190с.
204979
   Бессмертие всенародного подвига : 40 лет Великой Победы : [материалы конф., 9-10 апр. 1985 г.]. – Москва : Наука, 1985. – 127 с.
204980
  Ткачев Н.И. Бессмертие героев.. / Н.И. Ткачев. – Сталинград, 1953. – 64с.
204981
  Цюрупа Э.Я. Бессмертие Дон Кихота / Э. Цюрупа. – Москва : Советская Россия, 1977. – 222 с.
204982
  Тейхмюллер Г. Бессмертие души, 1895
204983
  Новиков И.Г. Бессмертие Минска. / И.Г. Новиков. – Минск, 1977. – 302с.
204984
  Жуков Ю.Н. Бессмертие народного подвига: Памятники военной славы русского народа и мемориалы Отечественной войны 1812 года: В помощь лектору. / Ю.Н. Жуков. – М., 1987. – 40с.
204985
   Бессмертие памяти : очерки и воспоминания о Великой Отеч. войне. – Москва : газ. "Красная звезда", 1979. – 80 с. : ил. – (Библиотечка "Красной звезды" № 9 (405))
204986
  Бойко В.А. Бессмертие подвига : [альбом] / [авт.-сост. В.А. Бойко]. – Москва : Советский художник, 1980. – [23] с., 86 с. ил. : цв. ил.
204987
  Тронько П.Т. Бессмертие подвига / П.Т. Тронько. – К., 1985. – 239с.
204988
   Бессмертие Севастополя : фотоотчет. – Симферополь : "Таврія", 1973. – 24 с. – (Потомству в пример)
204989
  Вишев И.В. Бессмертие человека. Реально ли оно? / И.В. Вишев. – Минск, 1990. – 140с.
204990
   Бессмертие юных : [о подпольных комсомольских организациях] : [сб. ст.]. – Москва : Правда, 1960. – 384 с. : ил.
204991
   Бессмертие юных : сб. докум. и воспомин. о героич. борьбе подпольщиков Краснодона в дни времен. фашист. оккупации (июль 1942 - февр. 1943 гг.). – 7-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Донбас, 1988. – 335, [1] с., [12] л. ил. : ил.
204992
  Югов А.К. Бессмертие. / А.К. Югов. – М, 1947. – 347с.
204993
  Тэсс Т. Бессмертие. / Т. Тэсс. – М, 1951. – 46с.
204994
  Серафимович А.С. Бессмертие. / А.С. Серафимович. – Сталинград, 1957. – 120с.
204995
  Югов А. Бессмертие. : роман / А. Югов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 352 с.
204996
   Бессмертие. Иностранные писатели о В.И. Ленине. – Москва : Художественная литература, 1970. – 414 с.
204997
  Меньшиков И.Н. Бессмертие: Повести, рассказы. / И.Н. Меньшиков. – Челябинск, 1984. – 168с.
204998
  Мелихов А. Бессмертная Валька : проза: повесть // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 8. – С. 7-63. – ISSN 0321-1878
204999
   Бессмертная история. Заря революции : роман-эпопея : литературная творческая группа "15 апреля" при Центральном правлении Союза корейских писателей. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностранных языках, 1979. – 561 с.
205000
   Бессмертная история. Подножие горы Пэкту : роман-эпопея : литературная творческая группа "15 апреля" при Центр. правлении Союза корейских писателей. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. языках, 1982. – 367 с. : 1 л. ил.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,