Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
204001
  Глухов А.Г. "...в лето 1037" / А.Г. Глухов. – Москва, 1974. – 192с.
204002
  Салига Т. "...в мільйонних митях жити як в одній..." (Іван Світличний без часових кордонів) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 11-27. – ISSN 0130-528Х


  Основна увага закцентована на поетичній творчості Івана Світличного, розглянуто поетику віршових жанрів, еволюцію "тюремного" сонета. Також йдеться про І. Світличного як про особливого майстра критичного і літературознавчого "цехів". Окремий сюжет ...
204003
  Королев А.П. "...в надежде дружеской" / А.П. Королев. – Москва, 1991. – 317с.
204004
  Пастух Тарас "В кожного даль, що його перевершує" : (про декілька естетичних домінант у поезії Київської школи) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – №10 (574). – С. 75-83. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються естетичні домінанти, властиві текстам поетів Київської школи. Автор зупиняється на питаннях метафізичності цих текстів, їхньої метафоричності та верлібровоі форми. Аналізовані домінанти ставляться в контекст модерної естетичної ...
204005
  Белова Анна "В куклы я никогда не играла" = Детские игрушки в российской дворянской культуре XVIII- середины XIX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 92-94. – ISSN 0235-7089
204006
  Белова Анна "В куклы я никогда не играла..." Детские игрушки в российской дворянской культуре XVIII - середины XIX века // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 11. – С. 92-94. – ISSN 0235-7089
204007
  Журавлев Дмитрий "В Ленинграде сейчас по вечерам темнота жуткая..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 144-147. – ISSN 0235-7089


  Радянсько-фінська війна.
204008
  Макаров Юрій "В літературі я всеїда..." : розмова з Юрієм Макаровим // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 95. – ISSN 0130-5212
204009
  Капсамун І. "В лоб Росію ми не переможемо. Ми можемо її обіграти" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 травня (№ 81). – С. 2


  В Острозькій академії відкрито міжнародний проект "Острог Forum", який став продовженням ідеї Острозького клубу вільного інтелектуального спілкування молоді.
204010
  Губерський Л. "В майбутнє дивимося з оптимізмом" / Інтерв"ю вела Леся Іванова // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 1, 2 : фото


  Про сьогодення КНУ імені Тараса Шевченка розмова з ректором академіком Л.В.Губерським.
204011
  Москаленко Т. "В Михайла - гора наукова, в Тараса - лірична гора" // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (154), червень. – С. 32-39


  Стаття присвячується 210-й річниці від Дня народження Михайла Максимовича та 200-й річниці від Дня народження Тараса Шевченка.
204012
  Сергійчук В. "В моем ли прекрасном, древнем, обетованном Киеве" (до 180-річчя планів Миколи Гоголя повернутися в Україну) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 6 (53). – С. 40


  Уривок з листа М. Гоголя до М. Максимовича.
204013
  Мустафина В.И. "В мой жестокий век восславил я свободу..." = Урок-исследование по изучению вольнолюбивых мотивов в лирике А.С.Пушкина // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 5. – С. 28-33
204014
  Кушманов В.В. "В молодые наши леты..." / В.В. Кушманов. – Сыктывкар, 1973. – 128с.
204015
  Калашникова В. "В Москве ко мне отчасти вернулась вера в слово и литературу" : интервью с Гораном Петровичем // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 236-240. – ISSN 1130-6545
204016
  Пушкин А.С. "В надежде славы и добра..." = "In Hopes of fame and bliss to come..." : избранная поэзия / А.С. Пушкин. – Москва : Вагриус, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-9697-0542-5
204017
  Коуард Н. ...в которой мы служим / Н. Коуард. – Москва, 1944. – 155 с.
204018
  Желтухін Э. В ККСУ сформована: науковці обрали своїх кандидатів // Юридична газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 27/28). – С. 46-47 : фото


  Про З"їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, який відбувся 30 червня 2015 року в КНУ імені Тараса Шевченка. З"їзд обрав двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України С.М. Прилипка та А.В. Василенка. ...
204019
  Артемьева Е.Н. В классе К.Н. Дорлиак / Е.Н. Артемьева. – Москва, 1969. – 344с.
204020
  Перельман Н.Е. В классе рояля: корот. рассуждения / Н.Е. Перельман. – Л., 1970. – 55с.
204021
  Перельман Н.Е. В классе рояля: корот. рассуждения / Н.Е. Перельман. – 4-е изд., доп. – Л., 1986. – 79с.
204022
  Сергеев К. В классическом стиле. Томский госуниверситет держит марку // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 декабря (№ 52)


  В 2012-м в ТГУ было открыто пять малых предприятий, нацеленных на внедрение результатов интеллектуальной деятельности вуза: ООО “АльтерДиз” (оказание услуг по разработке дизайна, брендов компаний, знаков и логотипов), ООО “СемиКон” (производство ...
204023
  Захаржевский В.П. В клинике / В.П. Захаржевский. – М., 1957. – 214с.
204024
  Сизов Н. В клубах и дворцах культуры / Н. Сизов. – М., 1954. – 136с.
204025
  Шлыкович А.С. В клубе, в дороге и дома / А.С. Шлыкович. – Москва, 1969. – 111с.
204026
  Левицький М. В клуни : (жаpт в 1 діи) М. Левицького и І. Попова / М. Левицький, І. Попов // Катерына [Катерина] : Поэма Тараса Шевченка : З15 малюнкамы H.H. Каpазина / Т.Г. Шевченко. – У Кыиви (Київ) : Вик ; Дpук. П. Баpського, 1902. – 31 с. – (Селянська бібліотека ; № 26)
204027
  Левицький М.П В клуни : (жарт в одній дії) М. Левицького и І. Попова. – Кіев : Вик. Тип. H.А. Гиpич, 1903. – 31 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – ([Селянська бібліотека] ; № 31)
204028
  Климов-Южин В книге гостей : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 112-115. – ISSN 0130-7673
204029
  Донець Г.П. В Кобзаревім краю : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1961. – 82 с.
204030
  Красильников А.М. В кого кинуть камень? / А.М. Красильников. – Горький, 1968. – 184с.
204031
  Гамсун Кнут В когтях у жизни : драма / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. М. Корецкого // У врат царства : пролог / Гамсун Кнут. – Москва : Книгоизд. "Польза" В. Антик и К* ; Типо-лит. Русского Т-ва, 1908. – 154 с. – (Универсальная библиотека ; № 101)
204032
  Кувшинников А.Б. В кокаиновой петле. / А.Б. Кувшинников. – М., 1987. – 126с.
204033
  Хуторський П. В колективі / П. Хуторський. – Харків, 1930. – 19 с.
204034
  Позняк В.Т. В колективності -- сила партійного керівництва / В.Т. Позняк. – Київ, 1976. – 199с.
204035
  Яремчук Г.Ф. В колективності - сила керівництва / Г.Ф. Яремчук. – К., 1962. – 66с.
204036
  Титов Вадим Александрович В коллективе растет человек : Кн. для старшеклассников по пробл. нравств. воспитания / Титов Вадим Александрович. – Москва : Просвещение, 1981. – 144 с.
204037
  Бабосов Е.М. В коллективном труде воспитывается новый человек / Е.М. Бабосов. – Минск, 1962. – 32с.
204038
  Шабшина Ф.И. В колониальной Корее (1940-1945) / Ф.И. Шабшина. – М., 1992. – 280с.
204039
  Спешилов А.Н. В колхозе "Зарево" / А.Н. Спешилов. – Молотов, 1951. – 148с.
204040
   В колхозной деревне. – М, 1955. – 520с.
204041
  Александров М.Н. В колхозной Чапаевке / М.Н. Александров. – Москва, 1956. – 95с.
204042
  Ребрин П.Н. В колыбельных местах / П.Н. Ребрин. – М., 1984. – 287с.
204043
  Ребрин П.Н. В колыбельных местах. / П.Н. Ребрин. – М., 1977. – 80с.
204044
  Болдырев С. В Колымо-Индигирской тайге : записки журналиста / С. Болдырев. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1947. – 143с.
204045
  Федосеев И.Е. В колымской глуши / И.Е. Федосеев. – Москва : Советская Россия, 1985. – 96 с.


  Художественно - документальная повесть о революционере С. И. Мицкевиче, отбывавшем политическую ссылку в Якутии
204046
  Манаков Н.А. В кольце блокады / Н.А. Манаков. – Изд. 2-е, доп. – Ленинград, 1961. – 215 с.
204047
  Гененко А.Т. В кольце ветров / А.Т. Гененко. – Донецк, 1985. – 206с.
204048
  Пурс Л. В кольце лучей : роман / Л. Пурс; пер. с латыш. М.Шноре. – Москва : Советский писатель, 1968. – 267 с.
204049
  Медведовский Л. В кольце соблазнов / Л. Медведовский. – Рига, 1978. – 176с.
204050
   В кольце фронтов. – М, 1963. – 415с.
204051
  Васюхин М.И. В команде академика В.М. Глушкова // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 61-74. – ISBN 978-966-622-589-7
204052
  Ибрагимбеков Р В командировке и дома : рассказы / Р Ибрагимбеков. – Баку : Гянджлик, 1970. – 108 с.
204053
  Турунтаев В.Ф. В командировке. -- Маленькая бухта в Японском море / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1975. – 119с.
204054
  Бернасовская В.П. В комендантский час / В.П. Бернасовская. – Киев, 1963. – 199с.
204055
  Амлинский В.И. В коммуне нет посторонних / В.И. Амлинский. – Москва, 1962. – 32с.
204056
  Амлинский В.И. В коммуне нет посторонних / В.И. Амлинский. – Москва, 1962. – 32с.
204057
  Нариньян С.Д. В комнате напротив / С.Д. Нариньян. – М., 1949. – 64с.
204058
  Арсеньев А.М. В Комсомольском полку / А.М. Арсеньев. – Ленинград, 1974. – 240с.
204059
  Старовойтенко І.П. В комунізм ходою семирічки / І.П. Старовойтенко. – К., 1960. – 40с.
204060
  Коншон Ж. В конечном счете : [роман о закулисных сторонах жизни делового мира Франции] / Жорж Коншон ; [Пер. с франц. Л. Лунгиной и К. Наумова]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 231 с.
204061
  Терентьев А.Г. В конечном счете / А.Г. Терентьев. – Пермь, 1974. – 200с.
204062
  Сквиренко Г.П. В конечном счете: роман / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1980. – 366с.
204063
  Сквиренко Г.П. В конечном счете: роман и повесть. / Г.П. Сквиренко. – Кишинев, 1976. – 232с.
204064
  Боткина О. В контексте административной и бюджетной реформ / Ольга Боткина // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ. – Москва, 2013. – № 1 (79). – С. 90-93. – ISSN 1608-4071


  6 июля 2012 г. в новом корпусе Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова (Россия) состоялся Межрегиональный Круглый стол "Методическая служба региональной библиотеки в рамках реализации ФЗ-83". В статье представлен аналитический обзор ...
204065
  Буданцев Ю.П. В контексте жизни. / Ю.П. Буданцев. – Москва, 1979. – 262с.
204066
  Сальников В. В контексте истории // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-97.


  Скульптор Володимир Соскієв
204067
  Соснов А. В контексте контента. В Санкт-Петербурге наградили тех, кто разошелся на цитаты. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 31 мая (№ 22). – С. 9


  Ничто в научном мире не ценится так дорого, как информация. В том числе о количестве опубликованных тем или иным автором статей и частоте их цитирования. Не случайно учредителем международной премии Scopus Award для плодовитых исследователей выступила ...
204068
  Вуль Р.М. В конторе адвоката / Р.М. Вуль. – Горький, 1977. – 144 с.
204069
  Атоян О.Н. В конфликте с государством. Крестьянское правосознание в Украине 1917-1919 годов = In conflict with the State. Peasant sense of justice in Ukraine in 1917-1919 : Монография / О.Н. Атоян; МВД Украины; Луганская акад. внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск, 2003. – 512с. – (История права). – ISBN 966-8129-32-6
204070
  Власов А.И. В конфликте с реальностью : Кризис внешнеполитической пропаганды США / А.И. Власов. – Москва, 1972. – 224с.
204071
  Васецкий Н.А. В конфликте с эпохой / Н.А. Васецкий. – Москва, 1985. – 270с.
204072
  Виноградов А.А. В конце аллеи / А.А. Виноградов. – Москва, 1983. – 334с.
204073
  Мигунова М.Г. В конце апреля / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1955. – 160с.
204074
  Левченко Е.М. В конце войны : Политические романы, повести / Е.М. Левченко. – 2-е. – Днепропетровск : Промінь, 1984. – 286с.
204075
   В конце войны. – М, 1987. – 465с.
204076
  Драгунский Д.А. В конце войны. / Д.А. Драгунский. – Тбилиси, 1968. – 236с.
204077
  Камбулов Н.И. В конце войны: Повести. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1979. – 399 с.
204078
   В конце восьмидесятых. – Л, 1989. – 171с.
204079
  Казанский В.И. В конце земы / В.И. Казанский. – Москва : Советский писатель, 1976. – 79 с.
204080
  Полевой Б.Н. В конце концов / Б.Н. Полевой. – Москва, 1969. – 416с.
204081
  Полевой Б.Н. В конце концов / Б.Н. Полевой. – Москва, 1972. – 239с.
204082
  Левина Р.С. В конце лета / Р.С. Левина. – Х, 1983. – 165с.
204083
  Левина Р.С. В конце лета / Р.С. Левина. – Х, 1983. – 165с.
204084
  Белякова А.М. В конце марта / А.М. Белякова. – М., 1981. – 383с.
204085
  Маткович М. В конце пути / М. Маткович. – М., 1975. – 295с.
204086
  Трифонов Ю.В. В конце сезона / Ю.В. Трифонов. – М, 1961. – 128с.
204087
  Ла Гума В конце сезона туманов / Ла Гума, Алекс. – Москва, 1973. – 62 с.
204088
  Ла Гума Алекс В конце сезона туманов : пер. с английского / Ла Гума Алекс. – Москва : Прогресс, 1974. – 174 с. – (Современная зарубежная повесть)
204089
   В конце семидесятых. – Л : Лениздат, 1980. – 326 с.
204090
  Волков О.В. В конце тропы / О.В. Волков. – Москва, 1978. – 351с.
204091
  Кобринский А.М. В координатах творческой логики = In the coordinates of creative logic / Александр М. Кобринский. – [Иерусалим] : Evgarm, 2012. – 157, [3] с. : ил. – ISBN 978-965-90667-7-3
204092
  Первенцев А.А. В Корее / А.А. Первенцев. – М, 1950. – 83с.
204093
  Борисова Е. В Корее полюбили родное кино // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.45. – ISSN 0234-1670


  [Продукты питания в Каире. Традиции.]
204094
  Петрухинцев Н. В корнях суворовского древа // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 3-9. – ISSN 0235-7089
204095
  Рубанов Сергей В королевстве горных лыж // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 42-47 : фото
204096
  Алхазова Н.Д. В Королевстве, где говорят по-английски / Н.Д. Алхазова, Л.И. Кройтореску. – Кишинев, 1989. – 224с.
204097
  Кобец-Филимонова В королевстве... / Кобец-Филимонова. – Минск, 1969. – 176с.
204098
  Алешин Н.П. В коротком рейсе / Н.П. Алешин. – Кострома, 1961. – 83с.
204099
  Комаров В.Н. В космическом зеркале / В.Н. Комаров. – Москва : Советская Россия, 1989. – 237 с.
204100
   В космос. – Горький, 1961. – 40с.
204101
  Макарова Г.И. и др. В космос / Г.И. и др. Макарова. – Киев, 1964. – 465с.
204102
  Бирзович Леонид В космос по билетам : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
204103
   В космосе - двое : [ О летчиках-космонавтах Героях Советского Союза А.Г. Николаеве и П.Р. Поповиче. Сб. материалов ]. – Спец. выпуск. – Москва : Известия, 1962. – 191 с. : илл. – (Б-ка "Известий")
204104
   В космосе Николаев и Попович. – М, 1963. – 495с.
204105
  Метелкин Николай В который раз - о тайнах пирамид : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 3 : Іл.
204106
  Ющенко О.Я. В коханні признаюсь : лірика / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 168 с.
204107
  Гардінг Дж. В країні вогняних птахів. Пригоди юнаків-природознавців на вест-індійських островах / Дж. Гардінг. – К, 1929. – 94с.
204108
  Кизя Л.Є. В країні долара / Л.Є. Кизя. – К., 1966. – 42с.
204109
  Брагін В.Г. В країні дрімучих трав / В.Г. Брагін. – К., 1966. – 454с.
204110
  Кастеллі Є.Ю. В країні здійсненої мрії / Є.Ю. Кастеллі. – К., 1979. – 119с.
204111
  Кастеллі Є.Ю. В країні здійсненої мрії / Є.Ю. Кастеллі. – К., 1979. – 119с.
204112
  Ярмусь Степан В країні моїх батьків = In the land of my fathers : Рефлексії з відвідин України (травень-червень 1991) / Ярмусь Степан; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Накладом друзів автора, 1991. – 175с. – ISBN 1-895360-08-0
204113
  Дорфман Я.Г. В країні рекордних чисел / Я.Г. Дорфман. – Харків; Київ, 1931. – 108с.
204114
  Марчевський М. В країні троянд. / М. Марчевський. – Х-Одеса, 1933. – 102 с.
204115
  Бернов Ю.В. В краковской эмиграции / Ю.В. Бернов, А.Я. Манусевич. – Москва, 1988. – 283 с.
204116
  Сологуб В.П. В краплині - відбилося сонце / В.П. Сологуб. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 236 с.
204117
   В красе нетленной предстает. – М, 1977. – 310с.
204118
  Юдин В.Н. В красном уголке на ферме. / В.Н. Юдин. – Саратов, 1956. – 24с.
204119
  Церетели Т.С. В краю "Золотого руна". / Т.С. Церетели. – Тбилиси, 1962. – 12с.
204120
  Карху Э.Г. В краю "Калевалы" / Э.Г. Карху. – М., 1974. – 223с.
204121
  Акулов В.Е. В краю белой ночи / В.Е. Акулов. – Челябинск, 1957. – 31с.
204122
   В краю белых лилий. – М, 1986. – 365с.
204123
  Малов Ф.И. В краю Берендеевом. / Ф.И. Малов. – М., 1963. – 48с.
204124
  Москалець В.К. В краю білокорих беріз : роман / В.К. Москалець. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 490 с.
204125
  Орлов В.К. В краю большого медведя / В.К. Орлов. – Москва : Мысль, 1988. – 175с.
204126
  Барашев П. В краю большой медведицы : (Записки репортера) / П. Барашев. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 136с
204127
  Барашев П.Р. В краю Большой Медведицы / П.Р. Барашев. – М, 1954. – 135с.
204128
   В краю великих вдохновений : Времена года. Михайловское, Петровское, Тригорское, Святогорский монастырь. Фотоальбом. – Москва : Планета, 1972. – 120 с.
204129
  Линдблад Я. В краю гоацинов / Я. Линдблад. – Москва : Знание, 1976. – 56с. – (Наука о Земле ; №7)
204130
  Стрелкова И. В краю голубой марсианки. / И. Стрелкова. – Алма-Ата, 1961. – 82с.
204131
  Свиридов Г.И. В краю голубых алмазов / Г.И. Свиридов. – Москва : Политиздат, 1978. – 351с. – (Повести о делах и людях партии)
204132
  Арутюнов С.А. В краю гор, садов и виноградников / С.А. Арутюнов, В.П. Кобычев. – Москва, 1989. – 263с.
204133
  Самойленко Л.Г. В краю далеком... / Л.Г. Самойленко. – Киев, 1987. – 269с.
204134
  Бочарников В.А. В краю деда Мазая / В.А. Бочарников. – Москва, 1981. – 88с.
204135
  Пришвин М.М. В краю дедушки Мазая / М.М. Пришвин. – Архангельск, 1981. – 158с.
204136
  Иванов А.С. В краю долгой весны / А.С. Иванов. – М., 1963. – 240с.
204137
   В краю Донском. – Ростов-на-Дону, 1954. – 112с.
204138
  Карасаев А.И. В краю дубрав / А.И. Карасаев. – Саранск, 1956. – 72с.
204139
  Семенов В.И. В краю заоблачных вершин / В.И. Семенов. – Петропавловск-Камчатский, 1970. – 139с.
204140
  Пачулиа В.П. В краю золотого руна / В.П. Пачулиа. – М., 1964. – 126с.
204141
  Пачулиа В.П. В краю золотого руна / В.П. Пачулиа. – Изд. 2-е, доп. – М., 1968. – 136с.
204142
  Рябцев И.Г. В краю золотого руна / И.Г. Рябцев. – М., 1973. – 94с.
204143
  Васильев И.А. В краю истоков / И.А. Васильев. – Москва, 1981. – 383с.
204144
  Ругоев Я.В. В краю Калевалы : стихи / Я.В. Ругоев. – Москва : Госиздат, 1959. – 239 с.
204145
  Ругоев Я. В краю Калевалы : кн. о Карелии / Я. Ругоев. – Москва : Детская литература, 1968. – 128 с.
204146
   В краю Калевалы. – М, 1989. – 517с.
204147
  Мирошников И.И. В краю космодромов / И.И. Мирошников. – Х., 1964. – 48с.
204148
  Суичмезов А.М. В краю лазоревых степей / А.М. Суичмезов. – Москва, 1975. – 48 .
204149
   В краю ландыша и азалии. – К, 1989. – 204с.
204150
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – Барнаул, 1968. – 144с.
204151
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – Барнаул, 1973. – 144с.
204152
  Демченко А.А. В краю легенд / А.А. Демченко. – М., 1977. – 208с.
204153
   В краю легенд и сказок. – Элиста, 1969. – 92с.
204154
  Швец И.А. В краю легенд. / И.А. Швец. – Брянск, 1960. – 64с.
204155
  Гарди Т. В краю лесов / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1973. – 351 с.
204156
  Чарнолуский В.В. В краю летучего камня. / В.В. Чарнолуский. – М., 1972. – 272с.
204157
  Даль Г.С. В краю мангров / Г.С. Даль. – Москва : Мысль, 1966. – 148с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
204158
   В краю моем родимом. – М, 1984. – 194с.
204159
  Прокофьев А.А. В краю моем. / А.А. Прокофьев. – Л, 1948. – 116с.
204160
  Прокопчик Л.Т. В краю Налибокской пущи. / Л.Т. Прокопчик. – Минск, 1979. – 159с.
204161
  Никитин П.А. В краю нартов / П.А. Никитин. – М, 1967. – 47с.
204162
  Авербух О.К. В краю невидимок / О.К. Авербух. – Київ, 1964. – 125 с.
204163
  Литвинов А.А. В краю огнедышащих гор / А.А. Литвинов. – Свердловск, 1963. – 211с.
204164
  Демидов В.И. В краю огня / В.И. Демидов. – К, 1963. – 95с.
204165
  Устинов Г.А. В краю озер и лесов. / Г.А. Устинов. – Челябинск, 1972. – 75с.
204166
  Чернышев Б.И. В краю оленьих троп / Б.И. Чернышев. – Иркутск, 1962. – 64с.
204167
  Лапцуй Л.В. В краю оленьих троп : стихотворения и поэмы / Л.В. Лапцуй. – Ленинград : Художественная литература,ЛО, 1982. – 160 с.
204168
  Лапцуй Л.В. В краю оленьих троп : стихотворения и поэмы / Л.В. Лапцуй. – Москва, 1982. – 190 с.
204169
   В краю оловянных гор. – Хабаровск, 1982. – 254с.
204170
  Бандрівський Д.Г. В краю Орлів / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1967. – 64 с.
204171
  Плешевеня В.К. В краю партизанском / В.К. Плешевеня. – М., 1983. – 127с.
204172
   В краю полуночного солнца. – Мурманск, 1961. – 195с.
204173
  Вяхирев М.В. В краю пурги и льдов / М.В. Вяхирев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 104с.
204174
  Смоляков С.А. В краю родном / С.А. Смоляков : Дальгиз, 1946. – 94с.
204175
  Гафез В краю родном / Гафез. – М., 1974. – 128с.
204176
  Кончиц А.А. В краю родном. / А.А. Кончиц. – М., 1987. – 254с.
204177
  Светлов В.С. В краю саван / В.С. Светлов. – М., 1971. – 192с.
204178
  Устинович Н.С. В краю сибирском. / Н.С. Устинович. – Красноярск, 1947. – 100с.
204179
   В краю синих гор. – М, 1973. – 36с.
204180
   В краю синих гор. – М, 1974. – 39с.
204181
   В краю синих гор. – М, 1982. – 64с.
204182
  Литвинцев Данил В краю сказок. Приключения японца в России // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 148-150 : фото. – ISSN 1029-5828
204183
  Расстригин В.П. В краю солнца / В.П. Расстригин. – Кишинев, 1973. – 211с.
204184
  Шесталов Ю. В краю Сорни-кай / Ю. Шесталов. – М., 1976. – 304с.
204185
   В краю степей и гор. – М, 1964. – 144с.
204186
   В краю счастливых тролей // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 66-72 : фото
204187
   В краю таежном. – Сыктывкар, 1965. – 279с.
204188
  Лавринайтис В.Б. В краю таежном / В.Б. Лавринайтис. – М., 1967. – 80с.
204189
  Заплатин М.А. В краю таежных рек / М.А. Заплатин. – М., 1972. – 120с.
204190
  Олефир С.М. В краю танцующих хариусов / С.М. Олефир. – Л., 1988. – 229 с.
204191
  Альбиг В краю трех озер : Лаго-Маджоре, Комо, Гарда / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 30-40 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
204192
  Травушкин Н.С. В краю тысячи рек / Н.С. Травушкин. – М, 1988. – 142с.
204193
  Улин И. В краю угля. / И. Улин. – М., 1950. – 112с.
204194
  Ростовцев М.И. В краю янтаря и сланца / М.И. Ростовцев. – М, 1965. – 207с.
204195
  Савилова Светлана Алексеевна В краю, где живет Йоулупукки : на библиобусе по Лапландии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Как осуществляется библиотечное обслуживание в краях, где северные олени встречаются чаще, чем люди, а утро почти незаметно переходит в ночь? Как отыскать своего читателя в чаще леса и сделать библиотечные услуги и Интернет равно доступными и ...
204196
  Ефимов М.Д. В краю, где солнце не заходит / М.Д. Ефимов. – М, 1965. – 80с.
204197
  Бондин Б.Н. В края птичьих стай / Б.Н. Бондин, С.В. Мараков. – Алма-Ата, 1984. – 49с.
204198
  Никулин Л. В Кремле / Л. Никулин. – Москва, 1955. – 88с.
204199
  Кунецкая Л.И. В Кремле жил и работал Ленин / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1980. – 286с.
204200
  Кунецкая Л.И. В Кремле жил и работал Ленин / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1986. – 284с.
204201
  Кунецкая Л.И. В Кремле жил и работал Ленин. / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – М., 1973. – 223с.
204202
  Липневич В. В кресле под яблоней // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 2. – С. 69-102. – ISSN 0130-7673
204203
  Шаронова В.И. В кривом зеркале : по поводу измышлений буржуаз. идеологов в сов. культуре / В.И. Шаронова. – Л., 1982. – 48с.
204204
   В кривом зеркале фальсификаций. – Днепропетровск, 1979. – 199с.
204205
  Зозуляк В. В кровавом тумане / В. Зозуляк. – Братислава, 1956. – 323с.
204206
  Филиппова Татьяна В круге ближнем. По следам одного автографа // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 7-12. – ISSN 1727-4893
204207
  Горбовский А.А. В круге вечного возвращения? / А.А. Горбовский. – Москва, 1989. – 46 с.
204208
  Флиер А. В круге главном // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 12-16. – ISSN 0130-7045


  О православном храме: Собор Святой Софии - Премудрости Божией ( Константинополь) - бывший патриарший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ "золотого века" Византии. ...
204209
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Саратов, 1990. – 607с.
204210
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Москва : Современник, 1990. – 730с.
204211
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Москва : Книжная палата, 1990. – 591с. – (Популярная библиотека)
204212
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – М., 1991. – 751с.
204213
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Омск, 1991. – 715с.
204214
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – Свердловск, 1991. – 604с.
204215
  Солженицын А.И. В круге первом / А.И. Солженицын. – М.
1. – 1991. – 384с.
204216
  Солженицын А.И. В круге первом : роман / Александр Солженицын. – Москва : ПРОЗАиК, 2009. – 778, [6] с. – ISBN 978-5-91631-042-9


  В настоящем издании представлен его знаменитый роман "В круге первом", созданный в период с 1955 по 1958 годы. Плотное действие романа происходит в три декабрьских дня 1949 года - в "шарашке" (научно-исследовательском институте-тюрьме для заключенных ...
204217
   В круге света. – Кишинев, 1988. – 684с.
204218
  Семашкевич Р. В круговерти дней / Р. Семашкевич. – М., 1989. – 219с.
204219
  Сальников Ю.В. В кругу друзей / Ю.В. Сальников. – Новосибирск, 1952. – 128с.
204220
  Удалов Н.Н. В кругу друзей / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1981. – 272с.
204221
  Тимофеев Л.В. В кругу друзей и муз : Дом А.Н.Оленина / Л.В. Тимофеев. – Л. : Лениздат, 1983. – 287 с.
204222
  Селезенев М.С. В кругу друзей. / М.С. Селезенев. – Днепропетровск, 1958. – 52с.
204223
  Чекала-Муха В кругу пустого полумесяца / Чекала-Муха. – Москва : Наука, 1981. – 189с.
204224
  Гордейчев В.Г. В кругу родимом / В.Г. Гордейчев. – М, 1984. – 111с.
204225
  Удалов Н.Н. В кругу товарищей / Н.Н. Удалов. – Фрунзе, 1950. – 143с.
204226
  Сломский В. В кругу фундаментальных вопросов коммуникации // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 132-140. – ISSN 1606-951Х
204227
  Лодыгин М.А. В кружке конкретной экономики / М.А. Лодыгин. – Иваново, 1961. – 20с.
204228
  Манн Ю.В. В кружке Станкевича : историко-литературный очерк / Ю.В. Манн. – Москва : Детская литература, 1983. – 319 с.
204229
  Варгин В.К. В Крутом Засеке / В.К. Варгин. – Горький, 1959. – 192с.
204230
  Северинов С.С. В Крым на отдых : Справочник / С.С. Северинов. – Симферополь : Таврія, 1988. – 127с.
204231
  Горянов Л.Б. В крымской степи / Л.Б. Горянов. – М., 1956. – 80с.
204232
  Козлов И.А. В Крымском подполье / И.А. Козлов. – Москва, 1972. – 480с.
204233
  Козлов И.А. В крымском подполье. -- В городе русской славы. / И.А. Козлов. – Симферополь, 1952. – 496с.
204234
  Козлов И.А. В крымском подполье. (Воспоминания). -- В городе русской славы. (Севастополь в период нем.-фашистсткой оккупации). / И.А. Козлов. – М., 1954. – 472с.
204235
  Холендро Д.М. В Крыму / Д.М. Холендро. – Симферополь, 1945. – 98с.
204236
   В Крыму появился новый пятизвездочный отель // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 9 : фото
204237
  Толстихин О.Н. В крю наледей / О.Н. Толстихин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 95с.
204238
  Франко И.Я. В кузнице и другие рассказы / И.Я. Франко. – Москва : Гослитиздат, 1951. – 158 с.
204239
  Франко И.Я. В кузнице и другие рассказы / И.Я. Франко. – Грозный : Кн. изд-во, 1954. – 160 с.
204240
  Цесарская Г. В Куинсе говорят на сорока языках // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2001. – № 5. – С. 90-94. – ISSN 0869-4915


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
204241
  Маланюк Є. В Кулішеву річницю // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 306-316
204242
  Аткай В кумыкской степи : проза, поэзия / Аткай; пер. с кумык. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1960. – 264 с.
204243
  Веля Н. В курительной яме / Н. Веля. – Бухарест, 1982. – 48с.
204244
  Автомонов П.Ф. В курляндском котле / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1951. – 118 с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
204245
  Автомонов П.Ф. В курляндском котле / П.Ф. Автомонов. – Москва, 1955. – 168 с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
204246
  Автомонов П. В курляндському котлі : нотатки партизана / П. Автомонов. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 144 с.
204247
  Эйнбаум Ф. В курортном городе. / Ф. Эйнбаум. – Л., 1951. – 144с.
204248
  Эйнбаум Ф. В курортном городе. / Ф. Эйнбаум. – Л., 1952. – 180с.
204249
  Подольский В.А. В курсе дела / В.А. Подольский. – К, 1958. – 367с.
204250
  Подольский В.А. В курсе дела / В.А. Подольский. – Киев, 1983. – 367 с.
204251
  Гореловский Г.А. В кустах, или Апология крестьянства / Г.А. Гореловский. – М, 1992. – 361с.
204252
  Лаврушкина Вера В кущах информационного рая : выставочная деятельность универсальной научной библиотеки : зачем и кому она нужна? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 32 - 34. – ISSN 1727-4893
204253
  Яцків М. В лабетах (танець тіней) : повість / Михайло Яцків. – Львів, 1956. – 280 с.
204254
  Іванов О.Ф. В лабетах монополій. / О.Ф. Іванов. – К, 1962. – 48с.
204255
   В лабиринтах буржуазного сознания. – М, 1978. – 230с.
204256
  Мезенцев В.А. В лабиринтах живой природы / В.А. Мезенцев. – М, 1979. – 288с.
204257
  Мезенцев В.А. В лабиринтах живой природы / В.А. Мезенцев. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 304 с.
204258
  Овсепян Р.П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. Век XX / Р.П. Овсепян. – Москва : РИП-Холдинг, 1999. – 315, [1] с. – Библиогр.: с. 312. – (Практическая журналистика). – ISBN 5-900045-17-X
204259
  Данелян Р.Г. В лабиринтах качества / Р.Г. Данелян. – М, 1989. – 128с.
204260
  Беляева Светлана В лабиринтах квантового мозга : Ярмарка идей / Беляева Светлана, Тарасов Василий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 86-92 : Іл.
204261
  Дудашвили С.Д. В лабиринтах небесных гор / С.Д. Дудашвили, В.Н. Михайлев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1990. – 139 с.
204262
   В лабиринтах психологии личности : Мир психических явлений. – Харьков : Прапор, 1997. – 414с. – ISBN 5-7766-0658-6
204263
  Бычко И.В. В лабиринтах свободы : Социальный прогресс и буржуазная философия / И.В. Бычко. – Москва : Политиздат, 1976. – 159с.
204264
  Бычко И.В. В лабиринтах свободы / И.В. Бычко. – М., 1976. – 159с.
204265
  Андронов М.В. В лабиринтах смертельного риска / М.В. Андронов. – Москва, 1991. – 190с.
204266
  Каревин А. В лабиринтах судьбы = Май юбилейный / А. Каревин, А. Мартыненко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 25 апреля - 1 мая (№ 16/17). – С. F 1, F 6


  4 мая - 125 лет со дня рождения Марии Донец-Тессейр, выдающейся оперной певицы (колоратурное сопрано), проф. Киевской консерватории, народной артистки Украины; 4 мая — 250 лет со дня рождения Петра Лодия, видного укр. ученого; 11 мая — 75 лет со дня ...
204267
  Роб-Грийе В лабиринте // Изменение - Мишель Бютор / Бютор Мишель. – Москва, 1983. – С. 237-352
204268
  Леманн Дирк В лабиринте Меконга. В водном лабиринте / Леманн Дирк, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 2 (191), февраль : Вьетнам. – С. 74-85 : фото. – ISSN 1029-5828
204269
  Бишоф Юрген В лабиринте познания / Бишоф Юрген, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 108-115 : фото. – ISSN 1029-5828
204270
  Ерофеев В.В. В лабиринте проклятых вопросов / В.В. Ерофеев. – М., 1990. – 442с.
204271
  Араб В лабиринте пророчеств / Араб, Оглы Э.А. -. – Москва, 1973. – 303 с.
204272
  Суровцев Ю.И. В лабиринте ревизионизма. / Ю.И. Суровцев. – М, 1972. – 334с.
204273
  Зиммель Й.М. В лабиринте секретных служб / Йоханнес Марио Зиммель ; [пер. с нем. И.Я. Дроздецкий]. – Москва : Фемида, 1991. – 397, [3] с. – (Остросюжетный детектив ; вып. 7). – ISBN 5-86810-001-8
204274
  Яроцький П.Л. В лабіринтах східної політики Ватикану: девальвація унії і уніатизму // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 87-100. – ISBN 978-966-182-372-2
204275
  Кропив"янський П.М. В лабірінтах абверу : документальна повість / П.М. Кропив"янський, Я.М. Тумаркін. – Київ : Політвид, 1974. – 286 с.
204276
  Адамов Е.А. В лаборатории лектора / Е.А. Адамов. – Москва : Знание, 1968. – 80 с.
204277
  Разин В.И. В лаборатории лекторского мастерства / В.И. Разин. – М, 1978. – 32с.
204278
  Шаррельман Г. В лаборатории народного учителя / Г. Шаррельман. – 2-е изд. – Пб., 1921. – 84с.
204279
  Медведев П. В лаборатории писателя / П. Медведев. – Л, 1933. – 212с.
204280
  Медведев П.Н. В лаборатории писателя / П.Н. Медведев. – Л, 1960. – 319с.
204281
  Медведев П.Н. В лаборатории писателя / П.Н. Медведев. – Ленинград, 1971. – 392с.
204282
  Чуковская Л.К. В лаборатории редактора / Л.К. Чуковская. – М, 1960. – 332с.
204283
  Чуковская Л.К. В лаборатории редактора / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М, 1963. – 352с.
204284
  Вулис А.З. В лаборатории смеха / А.З. Вулис. – Москва, 1966. – 144с.
204285
  Гуревич С.А. В лаборатории ученика / С.А. Гуревич. – Москва, 1979. – 96с.
204286
  Гуревич С.А. В лаборатории учителя / С.А. Гуревич. – М., 1975. – 64с.
204287
  Шварц А.И. В лаборатории чтеца. / А.И. Шварц. – М., 1960. – 207с.
204288
  Малинов Л. В лавах безстрашних / Л. Малинов, П. Осипович. – К., 1967. – 76с.
204289
  Мерц В лавах передових: Нім. національний район. / Мерц. – К., 1934. – 49с.
204290
   В лагере. – М, 1956. – 128с.
204291
  Шатилов Б.А. В лагере / Б.А. Шатилов. – М., 1968. – 128с.
204292
  Горовиц Энтони В лагере укрощенных террористов : общество // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 154-161. – ISSN 1029-5828
204293
  Самохвалов А.Н. В лагерь / А.Н. Самохвалов. – Л., 1978. – 12с.
204294
  Самохвалов А.Н. В лагерь. / А.Н. Самохвалов. – Л, 1978. – 12с.
204295
  Ийеш Д. В ладье Харона / Д. Ийеш. – Москва, 1978. – 525 с.
204296
  Иванова М. В Латвии ортопед вступил в должность президента // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 27. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
204297
  Мартынов Б. В Латинской Америке хорошо знают цену терроризму // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2003. – № 6. – С.127-140. – ISSN 0130-9625
204298
  Ирфон Х. В лачугах кустарей / Х. Ирфон. – М, 1970. – 304с.
204299
  Девятов Д.П. В Лебяжьем / Д.П. Девятов. – М, 1951. – 64с.
204300
  Девятов Д.П. В Лебяжьем / Д.П. Девятов. – М, 1952. – 120с.
204301
  Орлов С.С. В легкой песне берез... / С.С. Орлов. – М., 1982. – 191с.
204302
  Мархасев Л.С. В легком жанре / Л.С. Мархасев. – Л, 1984. – 280с.
204303
  Мархасев Л.С. В легком жанре / Л.С. Мархасев. – Л, 1986. – 290с.
204304
  Илиев П. В леговището на вълците / П. Илиев. – 2-изд. перераб. и доп. – София, 1983. – 439с.
204305
  Маркин В.А. В ледяном мире гор / В.А. Маркин, В.Г. Ходаков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 144с.
204306
  Пинегин Н.В. В ледяных просторах.Экспедиция Г.Я.Седого к Северному полюсу / Н.В. Пинегин. – 2-е изд. – Л, 1933. – 308с.
204307
  Пинегин Н.В. В ледяных просторах.Экспедиция Г.Я.Седого к Северному полюсу 19121-1914 / Н.В. Пинегин. – Л, 1924. – 272с.
204308
  Руделев В.Г. В лексической системе языка / В.Г. Руделев. – Тамбов, 1984. – 75 с.
204309
  Шевченко А.С. В Ленинградских лесах / А.С. Шевченко. – Л, 1962. – 263с.
204310
   В ленинских музеях Алтая. – Барнаул, 1970. – 175с.
204311
  Мурашев А.А. В Ленинскую партию (Из истории ленинского призыва) / А.А. Мурашев. – М., 1960. – 54с.
204312
  Криволуцкий А.Е. В Ленской тайге / А.Е. Криволуцкий. – М., 1958. – 120с.
204313
  Кудрявцева В.М. В лес по ягоды зимой. / В.М. Кудрявцева. – Свердловск, 1984. – 271с.
204314
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Ленинград
1,2. – 1936. – 610с.
204315
  Мельников П.И. В лесах : в 2-х кн. / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1955. – 616с.
204316
  Мельников П.И. В лесах : в 2-х кн. / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1955. – 616, 576с.
204317
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1958. – 615с.
204318
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1958. – 576с.
204319
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – М.
1. – 1977. – 621с.
204320
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – М.
2. – 1977. – 557с.
204321
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Горький
2. – 1977. – 536с.
204322
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Пермь, 1983. – 488с.
204323
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Минск
2. – 1984. – 453с.
204324
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Минск
Кн. 1. – 1986. – 620с.
204325
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – Минск
2. – 1986. – 556с.
204326
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – М.
1. – 1989. – 638с.
204327
  Мельников П.И. В лесах / П.И. Мельников. – М.
2. – 1989. – 574с.
204328
  Мельников-Печерский В лесах / Мельников-Печерский. – Воронеж, 1991. – 592с.
204329
  Мельников-Печерский В лесах / Мельников-Печерский. – Воронеж, 1991. – 559с.
204330
  Лидман Х. В лесах бескрайних / Х. Лидман. – М., 1966. – 120с.
204331
  Шушканов Г.Г. В лесах Волыни. / Г.Г. Шушканов. – М, 1970. – 189с.
204332
  Бакусов Г.А. В лесах за Соротью / Г.А. Бакусов. – Л, 1988. – 318с.
204333
  Ярославцев Б. В лесах Закарпатья / Б. Ярославцев. – Ужгород, 1953. – 146с.
204334
  Кириков С.В. В лесах и степях Южного Урала. / С.В. Кириков. – М., 1953. – 167с.
204335
  Христофоров Василий В лесах и сугробах Суоми : публицистика // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 3. – С. 129-152. – ISSN 0321-1878


  Семьдесят лет назад, 12 марта 1940 г., закончилась советско-финская "зимняя" война. Документальные материалы
204336
  Королев В.К. В лесах Карелии / В.К. Королев. – Петрозаводск, 1983. – 392с.
204337
  Афанасьев П. В лесах Монзы / П. Афанасьев. – Вологда, 1955. – 132с.
204338
  Милованов В.А. В лесах моя молодость. / В.А. Милованов. – Минск, 1980. – 63с.
204339
  Ветров И В лесах под Новомосковском / И Ветров, . – 2-е изд. испр. и доп. – Днепропетровск, 1968. – 296с.
204340
  Шорин Н.С. В лесах Приветлужья / Н.С. Шорин. – Горький, 1949. – 152с.
204341
  Молчанов И.Н. В лесах Севера / И.Н. Молчанов. – М., 1955. – 95с.
204342
  Заплатин М.А. В лесах Северной Сосьвы / М.А. Заплатин. – Свердловск, 1969. – 122с.
204343
  Логунова Т.А. В лесах Смоленщины / Т.А. Логунова. – М., 1947. – 276с.
204344
  Арамилев И.А. В лесах Урала / И.А. Арамилев. – Москва : Советский писатель, 1954. – 332 с.
204345
  Красильников А.М. В лесном краю / А.М. Красильников. – Горький, 1959. – 74с.
204346
  Попов Н. В лесном краю. Стихи / Н. Попов, С. Караваев. – Молотов, 1949. – 56с.
204347
  Леонидов И.Я. В лесном поселке / И.Я. Леонидов. – Архангельск, 1953. – 64с.
204348
  Ершов Н.М. В лесном поселке / Н.М. Ершов. – М, 1957. – 114с.
204349
  Ершов Н.М. В лесном поселке / Н.М. Ершов. – М, 1958. – 152с.
204350
  Бондин А.П. В лесу / А.П. Бондин. – Изд. 3-е. – Свердловск, 1946. – 152с.
204351
  Бондин А.П. В лесу / А.П. Бондин. – Челябинск, 1951. – 140с.
204352
  Бондин А.П. В лесу / А.П. Бондин. – Свердловск, 1959. – 164с.
204353
  Иванов А.М. В лесу мгновений, дней и лет... / А.М. Иванов. – Ташкент : Изд-во лит-ры и искусства им.Гафура Гуляма, 1983. – 238 с.
204354
  Северцев И.А. В лесу прифронтовом / И.А. Северцев. – М., 1961. – 210с.
204355
  Симаков С.У. В лесу прифронтовом / С.У. Симаков. – Калуга, 1962. – 190с.
204356
  Дубровская Е. В лесу родилась велочка...Часть I // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 60-83. – ISSN 1812-867Х


  История превращения ели в рождественское дерево.
204357
  Дубровская Екатерина В лесу родилась елочка... : Праздники и традиции / Продовження. Поч. у № 12, 2009 р. // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 28-51. – ISSN 1812-867Х


  Історія виникнення свята нового року та традиції прикрашати ялинку
204358
  Иванов С.Н. В лесу. / С.Н. Иванов. – Свердловск, 1953. – 144с.
204359
  Ардов В.Е. В лесу. / В.Е. Ардов. – Москва, 1954. – 32с.
204360
  Хаиндрава Л. В лесу... Рассказы / Л. Хаиндрава. – Тбилиси, 1972. – 231с.
204361
  Тухватуллин Р.Г. В летний зной : рассказы / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 48 с.
204362
  Фролкін М.М. В лещатах соціально-економічних протиріч. / М.М. Фролкін. – К, 1983. – 48с.
204363
  Воротников Евгений В Ливан возвращается стабильность : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 12
204364
  Мартынов В.А. В Ливане / В.А. Мартынов. – М, 1959. – 53с.
204365
  Тамарина Р.М. В ливнях и грозах / Р.М. Тамарина. – Алма-Ата, 1968. – 63с.
204366
  Кривов Т.С. В лининском строю / Т.С. Кривов. – Чебоксары, 1969. – 182с.
204367
  Степанов П.Д. В липягах / П.Д. Степанов. – Саратов, 1936. – 52с.
204368
  Чичкина Светлана В Литве наблюдается смена тенденций : Destination // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-67 : Фото
204369
  Шмаков А.А. В литературной разведке / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1973. – 139с.
204370
   В литературном строю : Воспоминания о сов. писателях: Рек. билиогр. справ. – Москва : Книга, 1986. – 246с.
204371
  Кремлев И.Л. В литературном строю. Воспоминания / И.Л. Кремлев. – М., 1968. – 326с.
204372
  Селивановский А.П. В литературных боях / А.П. Селивановский. – М, 1959. – 464с.
204373
  Селивановский А.П. В литературных боях / А.П. Селивановский. – М, 1963. – 612с.
204374
  Курганов М.Е. В лицо смерти / М.Е. Курганов. – Москва, 1964. – 128с.
204375
  Симоненко М.Д. В лісах над Остром / М.Д. Симоненко. – К., 1969. – 75с.
204376
  Шеремет М.С. В лісах України / М.С. Шеремет. – Київ, 1944. – 93 с.
204377
  Антоненко-Давидович В літературі й коло літератури / Антоненко-Давидович. – Київ, 1964. – 239с.
204378
   В літопис шани і любові : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1989. – 296с. – ISBN 5-11-001545-7


  У збірнику висвітлюются малодосліджені факти життя і творчості великого Українського мислителя, поета і художника Тараса Шевченка. Автори-письменики літературознавці, фахівці в галузі шевченкознавства-прагнуть розкрити значення творчої спадщини ...
204379
  Расторгуев М.А. В логове врага. / М.А. Расторгуев. – Свердловск, 1979. – 176с.
204380
  Мориц Ю.П. В логове голоса : кн. стихотворений / Ю.П. Мориц. – М., 1990. – 397с.
204381
  Цагарели Г. В логове зверя / Г. Цагарели, 1947. – 149 с.
204382
  Цюй Б. В логове Чорного Коршуна / Б. Цюй. – М., 1963. – 470с.
204383
  Лобко Н.П. В логове. / Н.П. Лобко. – Иваново, 1952. – 195с.
204384
  Вознюк В. В лоджії : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 74-85. – ISSN 0868-4790
204385
  Лаштовичка Б. В Лондоне во время войны / Б. Лаштовичка. – М, 1966. – 254с.
204386
  Степняк-Кравчинский В лондонской эмиграции / Степняк-Кравчинский. – М., 1968. – 447с.
204387
   В Лувре откроется выставка украинского скульптора // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9 ноября (№ 45)


  Это работы Иоганна Георга Пинзеля, которого называют галицким Микеланджело. О жизни этого мастера почти ничего не известно - где он родился и умер, где получил образование. Специалисты могут сказать только, что творил он в середине 18 в. во Львове, ...
204388
  Коноплин Н.Т. В лунном свете. Повести и рассказы / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1965. – 223с.
204389
  Лебедев Л.Г. В лучах олимпийского огня / Л.Г. Лебедев. – М., 1977. – 103с.
204390
  Софронов Е.В. В лучах прожекторов / Е.В. Софронов, Л.П. Телешев. – М., 1980. – 192с.
204391
   В лучах света. – М, 1976. – 224с.
204392
  Зайцев Вадим В лучах славы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 19 : фото
204393
  Фролов И.Д. В лучах эксцентрики / И.Д. Фролов. – М, 1991. – 192с.
204394
  Кузин А.С. В луче солнца / А.С. Кузин. – Ижевск, 1983. – 71с.
204395
  Стаут Р. В лучших семействах / Р. Стаут. – М, 1992. – 348с.
204396
  Эдмондс Патриция В любовь - с головой // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 154, июль. – С. 19 : фото
204397
  Лапин К.К. В любовь надо верить / К.К. Лапин. – Мурманск, 1959. – 144с.
204398
  Чумак І.В. В людей питайтеся : оповідання / І.В. Чумак. – Київ, 1991. – 197 с.
204399
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Петроград, 1918. – 333 с.
204400
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва; Ленинград, 1930. – 316с.
204401
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1933. – 318с.
204402
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1937. – 343с.
204403
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва-Ленинград, 1941. – 288с.
204404
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва; Ленинград, 1948. – 276с.
204405
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Саратов, 1948. – 307с.
204406
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1953. – 320с.
204407
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Свердловск, 1953. – 319с.
204408
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Ташкент, 1987. – с.
204409
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Минск, 1988. – 618с.
204410
  Горький Максим В людях : Повесть / Горький М. – Москва : Радуга, 1990. – ? с. – На кхмерском языке
204411
  Горький Максим В людях / Горький Максим. – Москва, 1991. – 334с.
204412
  Ма Ф. і Сі Ж. В Люляйських горах / Ф. і Сі Ж. Ма. – М., 1954. – 524с.
204413
  Самойлович Р.Л. В льдах Арктики. / Р.Л. Самойлович. – Л, 1934. – 340с.
204414
  Шаховський С.М. В майстерні поетичного слова / С.М. Шаховський. – Київ, 1958. – 252 с.
204415
  Шатев П. В Македония под робство / П. Шатев. – София, 1983. – 419с.
204416
  Бернаскони Е. В Малайзии знают, что такое "поцелуй жизни" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 38. – С. 35-38. – ISSN 0234-1670


  Подорож в Малайзію
204417
  Бэлчин Н. В маленькой лаборатории / Н. Бэлчин. – Ленинград, 1946. – 346 с.
204418
  Муравьев В.Б. В маленьком городе / В.Б. Муравьев. – Иркутск, 1950. – 192с.
204419
  Письменный А.Г. В маленьком городе / А.Г. Письменный. – М, 1956. – 662с.
204420
  Письменный А.Г. В маленьком городе / А.Г. Письменный. – М, 1959. – 649с.
204421
  Письменный А.Г. В маленьком городе / А.Г. Письменный. – М, 1966. – 592с.
204422
  Рощин М.М. В маленьком городе. / М.М. Рощин. – Сталинград, 1956. – 112с.
204423
  Филипп Ш.Л. В маленьком городке / Ш.Л. Филипп. – Москва, 1928. – 34 с.
204424
  Филипп Ш.Л. В маленьком городке / Ш.Л. Филипп. – Москва, 1928. – 34 с.
204425
  Пархомовский Э.Я. В малом измерении : Фельетоны / Э.Я. Пархомовский. – Москва : Политиздат, 1975. – 191с.
204426
  Литовченко Елена В малые города за большой историей : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 22-23
204427
  Букалов А. В Мальтийском ордене - смена власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 23. – ISSN 0234-1670


  Новий Великий магістр суверенного військового Мальтійського ордену
204428
  Рунг О. В Мальтузиан / Отто Рунг ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 54)
204429
   В Манавумбе нефть пахнет кровью. – М, 1982. – 280с.
204430
   В мареве атолла. – М, 1973. – 254с.
204431
  Кравченко В.А. В масках и без масок / В.А. Кравченко. – Х, 1983. – 111с.
204432
  Гордеенкова Е. В массы! Европа взяла курс на общедоступное онлайн-образование. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 ноября (№ 44). – С. 15


  Европейский саммита по открытому и онлайновому образованию и программе модернизации европейского образования состоялся недавно в Брюсселе. Подводя итоги саммита, участники постановили, что необходимо распространять передовой опыт университетов в ...
204433
  Алянский Ю.Л. В мастерской на Петроградской стороне / Ю.Л. Алянский. – Москва, 1985. – 144с.
204434
  Зисельман Е. В мастерской Павла Антокольского. Из истории русского Барбье // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1971. – № 8 : 1971. – С. 143-186
204435
  Шмидт И.М. В мастерской скульптора / И.М. Шмидт. – Л., 1966. – 95с.
204436
  Озеров Л.А. В мастерской стиха / Л.А. Озеров. – Москва, 1968. – 63с.
204437
  Тренин В.В. В мастерской стиха Маяковского / В.В. Тренин. – М., 1978. – 182с.
204438
  Тренин В.В. В мастерской стиха Маяковского / В.В. Тренин. – М., 1991. – 238с.
204439
  Котов М.П. В мастерской стиха Твардовского. / М.П. Котов. – Саратов, 1963. – 148с.
204440
  Никич А.Ю. В мастерской художника / А.Ю. Никич. – Москва, 1971. – 31с.
204441
  Белецкий А.И. В мастерской художника слова : Сбоpник / А.И. Белецкий. – Москва : Высшая школа, 1989. – 158 с. – (Классика литературной науки). – ISBN 5-06-000257-8
204442
  Шишкан Б К. В мастерской чудодея / Б К. Шишкан, . – М, 1995. – 67с.
204443
   В масштабе эпохи : Современники об А.П. Ляшко. – Київ : Ірідіум, 2003. – ISBN 966-96062-3-3
204444
  Онегов А.С. В медвежьем краю / А.С. Онегов. – М, 1989. – 414с.
204445
  Коллинз Б. В медном котле : роман ; пер. с англ. / Бэтти Коллинз. – Москва : Прогресс, 1972. – 186 с. : ил.
204446
  Квіт С. В межах, поза межами і на межі / С. Квіт. – Київ : Нова література, 1999. – 78с.
204447
  Мещеряков Н.Л. В меньшевистском раю / Н.Л. Мещеряков. – Москва, 1921. – 56с.
204448
  Эмме Кристин В меньшинстве : Вьетнам. Народы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 90-91 : Іл. – ISSN 1029-5828
204449
  Липатов В.А. В мертвом кольце : воспоминания бывшего узника фашистских тюрем и концлагерей / Виктор Андреевич Липатов. – Ташкент : Еш гвардия, 1964. – 211 с.
204450
  Станюкович К.М. В места не столь отдаленные / К.М. Станюкович. – Новосибирск, 1964. – 237с.
204451
  Коничев К.И. В местах отдаленных. / К.И. Коничев. – Архангельск, 1954. – 220с.
204452
  Коничев К.И. В местах отдаленных. / К.И. Коничев. – Вологда, 1956. – 248с.
204453
   В месяц кукушки. – Ставрополь, 1991. – 527с.
204454
  Кайяк В. В метель : [повесть] / В. Кайяк ; [авториз. пер. с латыш. В. Беркович ; ил.: В. Грант]. – Рига : Лиесма, 1966. – 221с. : ил.
204455
  Айзенберг М. В метре от нас / Михаил Айзенберг. – Москва : Новое литературное обозрение, 2004. – 100 с. – (Премия Андрея Белого). – ISBN 5-86793-340-7
204456
  Барьяхтар В.Г. В миpе магнитных доменов / В.Г. Барьяхтар, Б.А. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 159с. – (Научно-популярная литература)


  Книга знакомит с основными идеями и достижениями физики магнитных доменов, областями их использования в совpеменной технике, в частности вичислительной, лазеpной, pадио- и электpотехнике.
204457
  Виноградов Ю.А. В миллиметрах от смерти / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1972. – 96с.
204458
  Литвинцев Данил В минус тридцать на ХЗ : авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 152-153 : Фото. – ISSN 1029-5828
204459
  Вахидов Эркин В минуту песни не провись, струна... : стихотворения и поэма / Вахидов Эркин; пер. с узб. – Москва : Художественная литература, 1986. – 253 с.
204460
   В минуту поздних сожалений. – Иркутск, 1990. – 221с.
204461
  Неверли И. В минуты роковые. / И. Неверли. – М., 1991. – 272с.
204462
   В мир прекрасного. – Казань, 1966. – 215с.
204463
  Гармаш И.И. В мир роботов / И.И. Гармаш. – Киев, 1980. – 127с.
204464
  Адельгейм И.В. В мире "Реала". Молодая польская проза в реалии постсоциалистической Польши // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 1. – С. 28-40. – ISSN 0132-1366
204465
  Семанов С.Н. В мире "Тихого Дона" / С.Н. Семанов. – М., 1987. – 253с.
204466
  Преображенский П.Ф. В мире античных идей и образов. / П.Ф. Преображенский. – М., 1965. – 394с.
204467
  Борухович В.Г. В мире античных свитков / В.Г. Борухович. – Саратов, 1976. – 223с.
204468
  Воронов Ю.Н. В мире архитектурных памятников Абхазии / Ю.Н. Воронов. – Москва, 1978. – 175 с.
204469
   В мире безмолвия / Кусто, , Жак-Ив, Ф. Дюма. – Москва : Мысль, 1975. – 429с.
204470
   В мире безмолвия. Живое море / Кусто, , Жак-Ив, Ф. Дюма, Д. Даген. – Москва : Знание, 1966. – 462с.
204471
   В мире бесправия. – М, 1979. – 320с.
204472
  Дунаев В.П. В мире бизнеса : Сценарии докум. телефильмов / В.П. Дунаев. – Москва : Искусство
2. – 1981. – 158 с.
204473
  Дунаев В.П. В мире бизнеса : Сценарии докум. телефильмов / В.П. Дунаев. – Москва : Искусство
3. – 1985. – 131 с.
204474
  Быков Б.А. В мире биоценозов / Б.А. Быков. – Алма-Ата : Наука, 1980. – 152 с.
204475
   В мире Блока. – М, 1981. – 535с.
204476
  Кузнецов Ф.Ф. В мире боец... / Ф.Ф. Кузнецов. – М., 1975. – 72с.
204477
  Розен Б.Я. В мире больших молекул. / Б.Я. Розен. – М, 1952. – 207с.
204478
  Розен Б.Я. В мире больших молекул. / Б.Я. Розен. – М, 1952. – 207с.
204479
  Ыйглане Х.Х. В мире больших скоростей / Х.Х. Ыйглане. – Москва, 1967. – 264 с.
204480
  Матвеев В.М. В мире вежливости / В.М. Матвеев, А.Н. Панов. – Москва, 1976. – 144с.
204481
  Матвеев В.М. В мире вежливости / В.М. Матвеев, А.Н. Панов. – 3-е изд., доп. – М., 1983. – 190с.
204482
  Смирнов В.И. В мире вечного мрака / В.И. Смирнов. – М., 1964. – 110с.
204483
  Резников А.Г. В мире гормонов. / А.Г. Резников. – Киев, 1985. – 167с.
204484
  Назаревич А.Ф. В мире горской народной сказки. Дагестанские тетради / А.Ф. Назаревич. – Махачкала, 1962. – 366с.
204485
  Лагерквист П. В мире гость / П. Лагерквист. – М, 1972. – 302с.
204486
  Молодчиков А.И. В мире грибов / А.И. Молодчиков. – М., 1947. – 70с.
204487
  Липунов В.М. В мире двойных звезд / В.М. Липунов. – Москва : Наука, 1986. – 204 с.
204488
  Безмоздин Л.Н. В мире дизайна / Л.Н. Безмоздин. – Ташкент, 1990. – 311с.
204489
   В мире Добролюбова. – М, 1989. – 574с.
204490
  Селезнев Ю.И. В мире Достоевского. / Ю.И. Селезнев. – М, 1980. – 376с.
204491
  Оснос Ю. В мире драмы / Ю. Оснос. – М., 1971. – 408с.
204492
  Орлов Ю.А. В мире древних животных : Очерки по палеонтологии позвоночных / Ю.А. Орлов. – Москва : АН СССР, 1961. – 191с.
204493
  Орлов Ю.А. В мире древних животных : очерки по палеонтологии позвоночных / Ю.А. Орлов. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1968. – 211с.
204494
  Орлов Ю.А. В мире древних животных : Очерки по палеонтологии позвоночных / Ю.А. Орлов. – 3-е изд. – Москва : Наука, 1989. – 162с. – ISBN 5-02-004617-5
204495
   В мире Есенина. – М, 1986. – 654с.
204496
  Кустанович С.Д. В мире живой природы : Рассказы натуралиста / С.Д. Кустанович. – Москва : Наука, 1980. – 161с. – (Человек и окружающая среда)
204497
   В мире живописи. – Москва : Высшая школа, 1989. – 156с.
204498
  Воинственский М.А. В мире животных / М.А. Воинственский. – Киев : Наукова думка, 1966. – 128 с.
204499
  Наседкина В.А. В мире животных / В.А. Наседкина. – Москва, 1975. – 96с.
204500
   В мире животных. – Ростов-на-Дону, 1979. – 192с.
204501
  Дроздов Н.Н. В мире животных / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – М., 1984. – 129с.
204502
  Дроздов Н.Н. В мире животных / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – М., 1987. – 221с.
204503
  Дроздов Н.Н. В мире животных / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – М.
4. – 1991. – 270с.
204504
  Дроздов Н.Н. В мире животных. / Н.Н. Дроздов, А.К. Макеев. – М., 1992. – 255 с.
204505
  Земляной Б. В мире занимательных фактов / Б. Земляной, Ю. Чевокина. – Алма-Ата, 1964. – 351с.
204506
  Новожилов В.А. В мире запахов / В.А. Новожилов. – М., 1988. – 32с.
204507
  Дежкин В В. В мире заповедной природы / В В. Дежкин, . – М, 1989. – 253с.
204508
  Охотников В.Д. В мире застывших звуков / В.Д. Охотников. – М.-Л., 1947. – 40с.
204509
  Охотников В.Д. В мире застывших звуков / В.Д. Охотников. – Москва, 1948. – 46с. – (Научно-популярная библиотека)
204510
  Лебединский А.И. В мире звезд / А.И. Лебединский. – Москва; Ленинград : ОГИЗ, 1946. – 40 с.
204511
  Лебединский А.И. В мире звезд / А.И. Лебединский. – Москва : Воениздат, 1947. – 47 с.
204512
  Паренаго П.П. В мире звезд / П.П. Паренаго. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 96 с.
204513
  Лебединский А.И. В мире звезд. / А.И. Лебединский. – Сартов, 1948. – 40с.
204514
  Поляков М.Я. В мире идей и образов : ист. поэтика и теория жанров / М.Я. Поляков. – Москва, 1983. – 367 с.
204515
  Сушков Б.Ф. В мире идей и образов: о нравственных идеалах русской и советской литературы и их историческом движении / Б.Ф. Сушков. – Тула, 1987. – 271с.
204516
  Горбаневский М.В. В мире имен и названий / М.В. Горбаневский. – М., 1983. – 192с.
204517
  Горбаневский М.В. В мире имен и названий / М.В. Горбаневский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1987. – 206 с.
204518
  Альперин А.И. В мире интересных вещей / А.И. Альперин, П. Рожков. – Магадан, 1963. – 79с.
204519
  Охотников В мире исканий / Охотников, Д. – М.-Л., 1949. – 336с.
204520
  Охотников В мире исканий / Охотников, Д. – М.-Л., 1952. – 272с.
204521
   В мире искусства. – Казань, 1991. – 148с.
204522
   В мире исследователей. Новая эра открытий // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – январь № 112. – С. 40-53 : фото
204523
  Лаптев Ю.П. В мире исчезающих растений / Ю.П. Лаптев. – Москва, 1980. – 128с.
204524
  Удалова Р.А. В мире кактусов / Р.А. Удалова, Н.Г. Вьюгина. – М., 1977. – 135с.
204525
  Удалова Р.А. В мире кактусов / Р.А. Удалова, Н.Г. Вьюгина. – 2-е. – М., 1983. – 143с.
204526
  Ступель А.М. В мире камерной музыки / А.М. Ступель. – изд. 2-е. – Л, 1970. – 88с.
204527
  Яковлев А.А. В мире камня / А.А. Яковлев. – М.-Л., 1951. – 272с.
204528
  Галюк В.А. В мире камня / В.А. Галюк. – М, 1971. – 26с.
204529
   В мире кино. – Москва : Просвещение, 1988. – 126с.
204530
  Якубович О.В. В мире кинолент / О.В. Якубович. – М, 1964. – 30с.
204531
  Якубович О.В. В мире кинолент / О.В. Якубович. – М, 1964. – 32с.
204532
  Романенко А.Р. В мире киносказки / А.Р. Романенко. – М., 1983. – 48с.
204533
  Томилин А.Г. В мире китов и дельфинов / А.Г. Томилин. – Москва : Знание, 1974. – 207с.
204534
  Томилин А.Г. В мире китов и дельфинов. / А.Г. Томилин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 224с.
204535
   В мире книжных сокровищ. – К, 1987. – 40с.
204536
  Голубева О.Д. В мире книжных сокровищ / О.Д. Голубева. – Л., 1988. – 272с.
204537
  Кудряшкин Н.И. В мире книжных сокровищ: О редких изд. в фонде Куйбышев. обл. б-ки / Н.И. Кудряшкин. – Куйбышев, 1981. – 64с.
204538
  Беляк В.И. В мире контрастных теней / В.И. Беляк. – Иркутск, 1974. – 127с.
204539
   В мире красок и звуков. – Нальчик, 1966. – 40с.
204540
  Крылов И.Ф. В мире криминалистики / И.Ф. Крылов. – Л., 1980. – 279с.
204541
  Крылов И.Ф. В мире криминалистики / И.Ф. Крылов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1989. – 327с.
204542
  Успенская Г.В. В мире кристаллов / Г.В. Успенская. – М., 1980. – 14с.
204543
  Пухальский В. В мире крылатых. / В. Пухальский. – Варшава, 1968. – 12с.
204544
   В мире Лескова : Сборник статей. – Москва : Советский писатель, 1983. – 367 с.
204545
  Дайсон Д.Л. В мире льда / Д.Л. Дайсон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 232с.
204546
  Барьяхтар В.Г. В мире магнитных доменов / В.Г. Барьяхтар, Б.А. Иванов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 157 с.
204547
  Лэнгдон Н. В мире математики и калькуляторов / Н. Лэнгдон. – Москва : Педагогика, 1990. – 143 с.
204548
   В мире Маяковского. – М
Кн. 1. – 1984. – 462с.
204549
   В мире Маяковского. – М
Кн. 2. – 1984. – 415с.
204550
  Венецкий С.И. В мире металлов / С.И. Венецкий. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Москва, 1988. – 168ёс.
204551
  Черная Н.И. В мире мечты и предвидения : Научная фантастика, ее проблемы и художественные возможности / Н.И. Черная; АН УССР. Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Накова думка, 1972. – 228с.
204552
  Ляпунов Б.В. В мире мечты. Обзор научно-фантастической литературы. / Б.В. Ляпунов. – М., 1970. – 214с.
204553
  Ляхович В.В. В мире микроминералов / В.В. Ляхович. – Москва : Наука, 1989. – 157с.
204554
   В мире минералов. – Москва : Знание, 1973. – 64с.
204555
  Рабинович М. А. В мире миниатюрной книги / СПб добровольное общество любителей книги ; Клуб любителей миниатюрной книги. – Санкт-Петербург : Изд-во Н. Куприянова, 2001. – 256 с. – Миниатюрное издание. – (Библиофильская серия). – ISBN 5-901363-09-4
204556
  Нечаев А.П. В мире миров / А.П. Нечаев. – Херсон : Госиздат Украины, 1923. – 62 с.
204557
  Силкин Б.И. В мире множества лун: спутники планет / Б.И. Силкин. – Москва : Наука, 1982. – 208 с.
204558
   В мире мудрых мыслей. – Изд. 2-е. – Казань, 1962. – 360с.
204559
   В мире мудрых мыслей. – Москва, 1962. – 321 с.
204560
   В мире мудрых мыслей. – Уфа, 1974. – 112с.
204561
   В мире мудрых мыслей. – Уфа, 1985. – 245с.
204562
   В мире мудрых мыслей. Великие об образовании и воспитании : Учебное пособие для студентов, стажеров и аспирантов. – Харьков, 2002. – 140с. – ISBN 966-7557-43-Х
204563
   В мире мудрых мыслей. Великие об образовании и воспитании / Народная укр. акад. ; [сост.: Г.Н. Зобова, О.В. Тарасова, О.И. Цыганок]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Изд-во НУА, 2013. – 201, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-2298-11-6


  Дарунок від Народної української академії
204564
  Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов / С.С. Газарян. – М., 1985. – 223с.
204565
  Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов / С.С. Газарян. – 2-е изд. – М., 1989. – 192с.
204566
  Луначарский А.В. В мире музыки / А.В. Луначарский. – М, 1923. – 91с.
204567
  Луначарский А.В. В мире музыки / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 549с.
204568
  Луначарский А.В. В мире музыки / А.В. Луначарский. – 2-е изд. – М, 1971. – 540с.
204569
   В мире музыки : календарь. – Москва : Советский композитор, 1973. – 112 с.
204570
   В мире музыки : календарь, 1975. – Москва : Советский композитор, 1974. – 112 с. : ил.
204571
   В мире музыки : календарь, 1976. – Москва : Советский композитор, 1975. – 112 с. : ил.
204572
   В мире музыки. – М, 1991. – 140с.
204573
  Гоноболин Ф.Н. В мире мыслей и чувств / Ф.Н. Гоноболин. – М., 1965. – 240с.
204574
  Панфилов Д.В. В мире насекомых. / Д.В. Панфилов. – М., 1969. – 128с.
204575
  Панфилов Д.В. В мире насекомых. / Д.В. Панфилов. – М., 1972. – 128с.
204576
  Панфилов Д.В. В мире насекомых. / Д.В. Панфилов. – 2-е изд. – М., 1977. – 127с.
204577
  Конфитовский Б.С. В мире насилия и наживы / Б.С. Конфитовский. – Симферополь, 1986. – 61с.
204578
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал ; спец. выпуск. – Москва, 1983-
№ 1. – 2003
204579
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 2. – 2003
204580
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 3. – 2003
204581
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 4. – 2003
204582
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 5. – 2003
204583
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 6. – 2003
204584
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 7. – 2003
204585
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 8. – 2003
204586
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 9. – 2003
204587
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 10. – 2003
204588
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 11. – 2003
204589
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 12. – 2003
204590
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 1. – 2004
204591
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 2. – 2004
204592
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 3. – 2004
204593
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 4. – 2004
204594
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 5. – 2004
204595
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 6. – 2004
204596
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 7. – 2004
204597
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 8. – 2004
204598
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 9. – 2004
204599
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 10. – 2004
204600
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 11. – 2004
204601
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-
№ 12. – 2004
204602
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2005
204603
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2005
204604
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2005
204605
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2005
204606
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2005
204607
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2005
204608
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2005
204609
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2005
204610
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 2005
204611
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2005
204612
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11. – 2005
204613
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал: Специальный выпуск. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12 : Будущее человечества. – 2005
204614
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2006
204615
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2006
204616
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2006
204617
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2006
204618
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2006
204619
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2006
204620
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2006
204621
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2006
204622
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2006
204623
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11. – 2006
204624
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12. – 2006
204625
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал: спецвыпуск. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1 : Светлое будущее: энергетика без углерода. – 2007
204626
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2007
204627
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2007
204628
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2007
204629
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2007
204630
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2007
204631
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал: спецвыпуск. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2007
204632
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2007
204633
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 2007
204634
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2007
204635
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11. – 2007
204636
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12 : Голодание и обжорство. – 2007
204637
   В мире науки = Scientific American : Научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2008
204638
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2008
204639
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2008
204640
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2008
204641
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2008
204642
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2008
204643
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2008
204644
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2008
204645
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 2008
204646
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2008
204647
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11. – 2008
204648
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. Спецвыпуск / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12 : Превратности приватности. – 2008
204649
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2009
204650
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2009
204651
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2009
204652
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал. Спецвыпуск / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4 : Эволюция продолжается. – 2009
204653
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2009
204654
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2009
204655
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2009
204656
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2009
204657
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 2009
204658
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2009
204659
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11. – 2009
204660
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12. – 2009
204661
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2010
204662
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2010
204663
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2010
204664
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2010
204665
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2010
204666
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2010
204667
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2010
204668
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8/9. – 2010
204669
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2010
204670
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11/12. – 2010. – в журналі також: спецвып. :Всё кончается
204671
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2011
204672
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2011
204673
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2011
204674
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2011
204675
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2011
204676
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2011
204677
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2011
204678
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2011
204679
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 2011
204680
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнёры"; Некоммерческое партнёрство "Международное партнёпство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2011
204681
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал: спецвыпуск / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11 : Будущее городов : разумнее, экологичнее, благополучнее. – 2011
204682
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки" ; ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Мижнар. партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12. – 2011
204683
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1. – 2012
204684
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2. – 2012
204685
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3. – 2012
204686
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4. – 2012
204687
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5. – 2012
204688
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6. – 2012
204689
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7. – 2012
204690
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8. – 2012
204691
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9. – 2012
204692
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10. – 2012
204693
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал: спецвыпуск / Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11 : За пределами познания. – 2012
204694
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12. – 2012
204695
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1, январь. – 2013
204696
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2, февраль. – 2013
204697
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 3, март. – 2013
204698
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 4, спецвыпуск : Курчатовский институт - 70 лет. Из прошлого в будущее. – 2013
204699
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 4, апрель. – 2013
204700
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 5, май. – 2013
204701
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 6, июнь. – 2013
204702
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 7/8, июль - август. – 2013
204703
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 9, сентябрь. – 2013
204704
   В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 10, октябрь. – 2013
204705
   В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 11, ноябрь. – 2013
204706
   В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 12, декабрь. – 2013
204707
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 1, январь. – 2014
204708
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2, февраль. – 2014
204709
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 3, март. – 2014
204710
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4, апрель. – 2014
204711
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 5, май. – 2014
204712
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 6, июнь. – 2014
204713
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7/8, июль - август. – 2014
204714
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 9, сентябрь. – 2014
204715
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 10, октябрь. – 2014
204716
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 11, ноябрь. – 2014
204717
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 12, декабрь. – 2014
204718
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
Спецвыпуск. – 2015
204719
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 2, февраль. – 2015
204720
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 4, апрель. – 2015
204721
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2002-. – ISSN 0208-0621
№ 5/6, май - июнь. – 2015
204722
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 7, июль. – 2015
204723
   В мире науки = Scientific American : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 1983-. – ISSN 0208-0621
№ 8/9, август - сентябрь. – 2015
204724
  Мусницкая Е.В. В мире науки и техники / Е.В. Мусницкая. – М., 1979. – 126с.
204725
  Ирина В.Р. В мире научной интуиции / В.Р. Ирина, А.А. Новиков. – М, 1978. – 191с.
204726
  Блинкин С.А. В мире незримого / С.А. Блинкин. – Москва : Знание, 1976. – 112 с. – (Нар. ун-т. Естественнонаучный факультет)
204727
  Потков Л.А. В мире незримых существ. / Л.А. Потков. – М., 1955. – 232с.
204728
  Сандерсон А.Т. В мире неизведанного / А.Т. Сандерсон. – М, 1977. – 56с.
204729
  Горелкин В.Н. В мире необычных атомов и ионов / В.Н. Горелкин, В.П. Смилга. – М, 1986. – 47с.
204730
  Муранов А.П. В мире необычных и грозных явлений природы / А.П. Муранов. – М., 1977. – 175с.
204731
  Чубенко П.И. В мире неожиданных загадок / П.И. Чубенко. – М, 1966. – 96с.
204732
  Хорбенко И.Г. В мире неслышимых звуков. / И.Г. Хорбенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1971. – 248с.
204733
  Тарасенко Л.В. В мире ожившей куклы / Л.В. Тарасенко. – Кишинев, 1982. – 134с.
204734
  Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры / В.М. Баранов. – К., 1987. – 132с.
204735
  Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры / В.М. Баранов. – Изд. 2-е., перераб. и доп. – К., 1991. – 133с.
204736
  Жукова Л.Л. В мире оперетты / Л.Л. Жукова. – Москва, 1976. – 112с.
204737
  Михеева Л.В. В мире оперетты / Л.В. Михеева. – Л., 1977. – 383с.
204738
  Михеева Л.В. В мире оперетты / Л.В. Михеева, А.А. Орелович. – 2-е изд. испр. и доп. – Л., 1982. – 312с.
204739
  Михеева Л.В. В мире оперетты / Л.В. Михеева, Т.Г. Розова. – Л., 1989. – 166с.
204740
  Меньчуков А.Е. В мире ориентиров / А.Е. Меньчуков. – М., 1957. – 167с.
204741
  Меньчуков А.Е. В мире ориентиров / А.Е. Меньчуков. – 2-е изд. доп. – Москва : Гос. из-во географической лит-ры, 1960. – 206 с.
204742
  Меньчуков А.Е. В мире ориентиров / А.Е. Меньчуков. – 3-е изд. доп. – М., 1966. – 284с.
204743
  Меньчуков А.Е. В мире ориентиров / А.Е. Меньчуков. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 320 с. – Библиогр.: с. 316-317 (32 назв.)
204744
  Меньчуков А.Е. В мире ориентиров / А.Е. Меньчуков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 320с.
204745
  Меньчуков А.Е. В мире ориентиров / А.Е. Меньчуков. – 5-е изд. – Москва : Недра, 1977. – 296 с.
204746
  Меньчуков А.Е. В мире ориентиров / А.Е. Меньчуков. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1977. – 320с.
204747
  Меньчуков А.Е. В мире ориентиров / А.Е. Меньчуков. – 6-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 269 с. – (Научно-популярная библиотека школьника)
204748
  Якубович П.Ф. В мире отверженных / П.Ф. Якубович. – 7-е изд. – М
2. – 1933. – 372с.
204749
  Якубович П.Ф. В мире отверженных / П.Ф. Якубович. – М-Л
1. – 1964. – 419с.
204750
  Якубович П.Ф. В мире отверженных / П.Ф. Якубович. – М-Л
2. – 1964. – 414с.
204751
   В мире отечественной классики. – М : Художественная литература, 1984. – 464 с.
204752
   В мире отечественной классики. – М : Художественная литература, 1987. – 478 с.
204753
  Абромайт Ларс В мире первого человека : тема номера / Абромайт Ларс, Ауфдемкамп Йорн, Циглен Кристиан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 60-76 : Фото. – ISSN 1029-5828
204754
   В мире пернатых. – Симферополь, 1984. – 118с.
204755
  Ралль Ю.М. В мире песков / Ю.М. Ралль. – М., 1949. – 106с.
204756
  Паршин И.А. В мире планет / И.А. Паршин. – Ленинград : Знание, 1961. – 52 с.
204757
  Крохин И.Д. В мире полей и берез / И.Д. Крохин. – М, 1983. – 80с.
204758
  Копылов В.В. В мире полимеров. / В.В. Копылов. – М., 1983. – 176с.
204759
   В мире прекрасного. – М, 1964. – 56с.
204760
   В мире прекрасного. – М, 1965. – 56с.
204761
  Смирнов Г.Г. В мире прекрасного / Г.Г. Смирнов. – Алма-Ата, 1965. – 32с.
204762
   В мире прекрасного. – М, 1966. – 56с.
204763
   В мире прекрасного. – М, 1967. – 319с.
204764
   В мире прекрасного. – М, 1968. – 112с.
204765
   В мире прекрасного. – М, 1969. – 108с.
204766
   В мире прекрасного. – М, 1970. – 110с.
204767
   В мире прекрасного. – М, 1971. – 55с.
204768
   В мире прекрасного. – М, 1972. – 110с.
204769
   В мире прекрасного. – М, 1973. – 110с.
204770
   В мире прекрасного. – М, 1976. – 112с.
204771
   В мире прекрасного. – М, 1978. – 112с.
204772
   В мире прекрасного. – М, 1981. – 112с.
204773
  Захидов В.Ю. В мире прекрасного / В.Ю. Захидов. – Ташкент, 1981. – 222с.
204774
   В мире прекрасного. – М, 1982. – 113с.
204775
  Сарычева З.А. В мире прекрасного / З.А. Сарычева. – Киев : Сидоренко, 2006. – 138 с. : ил. – На обл. авт. не указ. – Библиогр.: с. 137-138
204776
  Бегак Б.А. В мире приключений / Б.А. Бегак. – Москва, 1979. – 63с.
204777
  Вулис А.З. В мире приключений / А.З. Вулис. – Москва, 1986. – 382с.
204778
   В мире причин и следствий. Смысл жизни: диалог мировоззрений. – М, 1991. – 61с.
204779
  Масанов Ю.И. В мире псевдонимов, анонимов и литературных подделок. / Ю.И. Масанов. – М., 1963. – 319с.
204780
  Владышевский Д.В. В мире птиц / Д.В. Владышевский. – Новосибирск : Наука, 1982. – 154с.
204781
   В мире Пушкина : Сборник статей. – Москва : Советский писатель, 1974. – 599с.
204782
  Халифман А И. В мире пчел / А И. Халифман, А.В. Стефанов. – М., 1955. – 160с.
204783
  Валеев Н.М. В мире равственных исканий : исследование Наиль Валеев / Н.М. Валеев. – Казань : Татарское книгоизд., 1985. – 121 с.
204784
  Честнов Ф.И. В мире радио / Ф.И. Честнов. – М, 1954. – 336с.
204785
  Кононко Е.Л. В мире раннего детства / Е.Л. Кононко. – К., 1985. – 119с.
204786
  Молодчиков А.И. В мире растений / А.И. Молодчиков. – М.-Л., 1936. – 263с.
204787
  Митрофанова Н.П. В мире растений / Н.П. Митрофанова. – Л., 1961. – 112с.
204788
  Вент Ф. В мире растений / Ф. Вент. – Москва, 1972. – 192с.
204789
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 2 (февраль). – 2011
204790
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 3 (март). – 2011
204791
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 4 (апрель). – 2011
204792
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 5 (май). – 2011
204793
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 6 (июнь). – 2011
204794
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 7 (июль). – 2011
204795
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 8 (август). – 2011
204796
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 9 (сентябрь). – 2011
204797
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 10 (октябрь). – 2011
204798
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 11 (ноябрь). – 2011
204799
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 12 (декабрь). – 2011
204800
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 1 (январь). – 2012. – + Van Bourgondien. Весна. 2012. В мире растений.
204801
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 2 (февраль). – 2012
204802
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 3 (март). – 2012
204803
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 4 (апрель). – 2012
204804
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 5 (май). – 2012
204805
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 6 (июнь). – 2012
204806
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 7 (июпь). – 2012
204807
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 8 (август). – 2012
204808
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 9 (сентябрь). – 2012
204809
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 10 (октябрь). – 2012
204810
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 11 (ноябрь). – 2012
204811
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 12 (декабрь). – 2012
204812
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 1, январь. – 2013. – + Van Bourgondien. Весна. 2013. В мире растений.
204813
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 2 (164), февраль. – 2013
204814
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 3 (165), март. – 2013
204815
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 4 (166), апрель. – 2013
204816
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 5 (167), май. – 2013
204817
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 6 (168), июнь. – 2013
204818
   В мире растений. – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 7 (169), июль. – 2013
204819
   В мире растений / ООО "В мире Растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 8/9 (170), август - сентябрь. – 2013
204820
   В мире растений / ООО "В мире Растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 10 (171), октябрь. – 2013
204821
   В мире растений / ООО "В мире Растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 11 (172), ноябрь. – 2013
204822
   В мире растений / ООО "В мире Растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 12 (173), декабрь. – 2013
204823
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 2 (175). – 2014
204824
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 3 (176). – 2014
204825
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 4 (177). – 2014
204826
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 5 (178). – 2014
204827
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 6 (179). – 2014
204828
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 7 (180). – 2014
204829
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 8 (181). – 2014
204830
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 9 (182). – 2014
204831
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 10 (183). – 2014
204832
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 11 (184). – 2014
204833
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 12 (185). – 2014
204834
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 1 (186), январь. – 2015
204835
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 2 (187), февраль. – 2015
204836
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 3 (188), март. – 2015
204837
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 4 (189), апрель. – 2015
204838
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 5 (190), май. – 2015
204839
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 6 (191), июнь. – 2015
204840
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 7 (192), июль. – 2015
204841
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 8 (193), август. – 2015
204842
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 9 (194), сентябрь. – 2015
204843
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 10 (195), октябрь. – 2015
204844
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 11 (196), ноябрь. – 2015
204845
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 12 (197), декабрь. – 2015
204846
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 1, январь. – 2016
204847
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 2 (199), февраль. – 2016. – 32 с.
204848
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 3 (200), март. – 2016. – 32 с.
204849
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 4 (201), апрель. – 2016. – 33 с.
204850
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 5 (202), май. – 2016. – 32 с.
204851
   В мире растений / ООО "В мире растений". – Москва, 1998-. – ISSN 1729-598-X
№ 6 (203), июнь. – 2016. – 32 с.
204852
  Румер-Зараев В мире реализованных утопий : публицистика // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 4. – С. 138-160. – ISSN 0012-6756
204853
  Ковшарь А.Ф. В мире редких животных / А.Ф. Ковшарь, А.Б. Бекенов. – Алма-Ата, 1985. – 102с.
204854
  Байтенов М.С. В мире редких растений / М.С. Байтенов. – Алма-Ата, 1986. – 175с.
204855
  Русецкий А.Ю. В мире роботов : кн. для уч-ся / А.Ю. Русецкий. – М., 1990. – 159с.
204856
  Емельянова И. В мире рун "Калевалы" = "Калевала" и золотой век финского искусства / продолжение. Начало в № 5, 2012 // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 6 (90). – С. 30-65. – ISSN 1812-867Х
204857
  Коровина В.Я. В мире русской литературы / В.Я. Коровина. – М., 1982. – 319с.
204858
  Коровина В.Я. В мире русской литературы / В.Я. Коровина. – М., 1983. – 319с.
204859
  Коровина В.Я. В мире русской литературы / В.Я. Коровина. – М., 1984. – 320с.
204860
   В мире русской литературы. – 2-е изд. – М : Просвещение, 1986. – 318 с.
204861
   В мире русской литературы. – 2-е изд. – М : Просвещение, 1987. – 318 с.
204862
   В мире русской литературы. – 2-е изд. – М : Просвещение, 1988. – 319 с.
204863
  Кузин Н.Г. В мире самого трудного / Н.Г. Кузин. – М., 1985. – 319с.
204864
  Банк Г. В мире самоцветов / Г. Банк. – Москва : Мир, 1979. – 160с.
204865
  Дмитренко И.М. В мире сверхпроводимости / И.М. Дмитренко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 194 с.
204866
  Васильев М.В. В мире семи стихий / М.В. Васильев, К.П. Станюкович. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 254 с.
204867
  Грушинский Н.П. В мире сил тяготения / Н.П. Грушинский, А.Н. Грушинский. – 2-е изд., доп. – Москва : Недра, 1978. – 175с.
204868
  Грушинский Н.П. В мире сил тяготения / Н.П. Грушинский, А.Н. Грушинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 152с.
204869
   В мире сказки. – К, 1986. – 263с.
204870
  Казанский Б.В. В мире слов / Б.В. Казанский. – Л, 1958. – 264с.
204871
  Шанский Н.М. В мире слов / Н.М. Шанский. – М., 1971. – 255с.
204872
  Люстрова З.Н. В мире слов / З.Н. Люстрова, Л.И. Скворцов. – М., 1975. – 95с.
204873
  Шанский Н.М. В мире слов / Н.М. Шанский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 319с.
204874
  Шанский Н.М. В мире слов / Н.М. Шанский. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 255с.
204875
  Боснак Р. В мире сновидений / Р. Боснак. – М., 1991. – 93с.
204876
   В мире сокровищ. – Л, 1961. – 351с.
204877
  Круковская С.М. В мире сокровищ / С.М. Круковская. – Ташкент, 1964. – 212с.
204878
  Круковская С.М. В мире сокровищ / С.М. Круковская. – Ташкент, 1982. – 231с.
204879
  Зверева С.В. В мире солнечного света / С.В. Зверева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 160с.
204880
   В мире спецслужб. – Киев, 2004-
№ 1. – 2004
204881
   В мире спецслужб. – Киев, 2004-
№ 4. – 2004
204882
   В мире спецслужб. – Киев, 2004-
№ 5. – 2004
204883
   В мире спецслужб. – Киев, 2004-
№ 6. – 2004
204884
   В мире спецслужб. – Киев, 2004-
№ 7. – 2004
204885
   В мире спецслужб. – Киев, 2004-
№ 8. – 2004
204886
   В мире спецслужб. – Киев, 2004-
№ 1. – 2005
204887
  Лапотышкин Н.М. В мире сплавов. Пособие для учащихся / Н.М. Лапотышкин. – Москва, 1973. – 152 с.
204888
  Александров А. В мире стало больше на две независимые страны // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 34. – С. 14-17. – ISSN 0234-1670


  26 серпня президент Росії Д. Медведєв оголосив про підписання указу про признання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії
204889
  Петров В.В. В мире субтропических растений / В.В. Петров. – М., 1971. – 176с.
204890
  Чистякова В.В. В мире танца. / В.В. Чистякова. – Л.М., 1964. – 131с.
204891
  Ступников И.В. В мире театра / И.В. Ступников. – Минск, 1978. – 144с.
204892
  Еремеева Т.А. В мире театра / Т.А. Еремеева. – М., 1984. – 240с.
204893
   В мире театрального искусства. – М, 1972. – 315с.
204894
  Драгун В.Л. В мире тепла / В.Л. Драгун, С.В. Конев. – Минск, 1991. – 175с.
204895
   В мире Толстого. – М, 1978. – 528с.
204896
  Чесноков Л.А. В мире увлечений / Л.А. Чесноков. – К., 1986. – 92с.
204897
  Алферов А.В. В мире умных машин / А.В. Алферов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 216с.
204898
  Абчук В.А. В мире управляющих машин / В.А. Абчук. – Ленинград : Машиностроение, 1987. – 160 с. – (Научно-популярная библиотека школьника)
204899
  Никифоровский В.А. В мире уравнений / В.А. Никифоровский. – Москва : Наука, 1987. – 174 с.
204900
  Баталов Э.Я. В мире утопии / Э.Я. Баталов. – М., 1989. – 317с.
204901
   В мире фантастики. – Фрунзе, 1985. – 106с.
204902
   В мире фантастики. – М, 1989. – 236с.
204903
   В мире фантастики и приключений. – Л, 1959. – 576с.
204904
   В мире фантастики и приключений. – Л, 1963. – 672с.
204905
   В мире фантастики и приключений. – Л, 1965. – 712с.
204906
  Ляпунов Б.В. В мире фантастики. Обзор науч.-фантаст. и фантаст. литературы. / Б.В. Ляпунов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1975. – 207с.
204907
   В мире химер, или Тени забытых предков : Печему мы такие разные: Культы // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 116-117 : Іл. – ISSN 1029-5828
204908
  Александров Б.А. В мире целебных трав / Б.А. Александров. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 96 с.
204909
  Кельберг А.В. В мире чарующих звуков : беседы о симфонической музыке / А.В. Кельберг. – Алма-Ата : Казахское государственное издательство, 1963. – 64 с.
204910
  Тарасов Б.Н. В мире человека / Б.Н. Тарасов. – М., 1986. – 317с.
204911
  Гусак А.А. и др. В мире чисел / А.А. и др. Гусак. – Минск, 1987. – 190 с.
204912
  Кирлиан В.Х. В мире чудесных разрядов / В.Х. Кирлиан, С.Д. Кирлиан. – Москва, 1964. – 40 с.
204913
  Бруштейн Я. В мире шатком : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 138-140. – ISSN 0012-6756
204914
   В мире шрифтов и матриц. – М, 1979. – 47с.
204915
  Додонов Б.И. В мире эмоций / Б.И. Додонов. – Київ : Политиздат, 1987. – 141с.
204916
   В мире энергетики. – М
1. – 1967. – 109с.
204917
   В мире энергетики. – М
2. – 1967. – 126с.
204918
  Рахматуллин К. В мире Энштейна / К. Рахматуллин. – Алма-Ата, 1967. – 99с.
204919
  Лукьянов Б.Г. В мире эстетики / Б.Г. Лукьянов. – М, 1983. – 192с.
204920
  Лукьянов Б.Г. В мире эстетики / Б.Г. Лукьянов. – 2-е изд. – М, 1988. – 269с.
204921
  Лифшиц М.А. В мире эстетики: Статьи 1969-1981 гг. / М.А. Лифшиц. – М., 1985. – 318с.
204922
  Богдасаров Альберт Александрович В мире янтаря : Библиограф. указатель / Богдасаров Альберт Александрович, Урьев Илья Иосифович; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР; Брест. пед. ин-т. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 71с.
204923
  Бойд Т. В мирное время. / Т. Бойд. – Л., 1940. – 336с.
204924
  Чувиков П.А. В мирном соревновании / П.А. Чувиков. – М, 1959. – 48с.
204925
  Рокитко А.І. В мирному економічному змаганні перемагає соціалізм / А.І. Рокитко. – К, 1960. – 40с.
204926
   В мирные дни. – М, 1957. – 252с.
204927
   В мирные дни. – М, 1959. – 80с.
204928
   В мирные дни. – М, 1971. – 303с.
204929
  Ду Пэн-чэн В мирные дни. / Ду Пэн-чэн. – М, 1959. – 143с.
204930
  Помозов Ю.Ф. В моей отчизне мирной / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1951. – 180с.
204931
  Ветлугин И.М. В моем городе / И.М. Ветлугин. – Новосибирск, 1961. – 92с.
204932
   В моем городе идет дождь. – Москва, 1966. – 112 с.
204933
  Логинов В моем конце - мое начало // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 52-65


  Королева шотландская и французская, законная наследница английской короны Мария Стюарт.
204934
  Исаков А.М. В моем краю / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1954. – 87с.
204935
  Кудаш С. В моем саду : стихи / С. Кудаш. – Москва : Советский писатель, 1966. – 103 с.
204936
  Альбова М.В. В моем саду большом / М.В. Альбова. – Симферополь, 1971. – 79с.
204937
  Панков Д.В. В моем сердце - Отчизна одна. / Д.В. Панков. – М., 1977. – 88с.
204938
  Гараи Г. В моем сне звезды / Г. Гараи. – М., 1970. – 96с.
204939
  Лукницкий П.Н. В мои молодые годы... / П.Н. Лукницкий. – Сталинабад, 1955. – 392с.
204940
  Марш Э.Т. В моих неистовых мечтах = In my wildest dreams : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. В.Д. Кайдалова]. – Москва : АСТ, 1999. – 446, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-03146-3
204941
  Амфитеатров А.В. В моих скитаниях : балканские впечатления / А. Амфитеатров. – Санкт-Петербург : Изд. И.В. Райской ; Тип. Т-ва "Общественная польза", 1903. – [8], 244, [8] с., 5 л. ил., портр.
204942
  Амфитеатров А.В. В моих скитаниях : балканские впечатления / А. Амфитеатров. – на обл. 2-е изд. доп. – Петроград : Типо-лит. акц. о-ва "Просвещение", 1914. – [6], 306 с. – Изд. деф., отсутств. обл., тит. л., с. [1-6], 1-2, описан по ген. кат. РНБ
204943
  Луцик Г.А. В молодежном общежитии. (СУ-47 г. Севастополя). / Г.А. Луцик. – Симферополь, 1962. – 24с.
204944
  Канторович В.Я. В молодом городе. / В.Я. Канторович. – М., 1960. – 287с.
204945
  Погребецкий М.Т. В момощь туристу / М.Т. Погребецкий. – Х., 1935. – 185с.
204946
  Формозов А.Н. В Монголии / А.Н. Формозов. – М.-Л., 1928. – 152с.
204947
  Жигалов И.М. В море - дома / И.М. Жигалов. – Москва, 1962. – 400с.
204948
  Мопассан Ги В море / Мопассан Ги. – М.Л., 1945. – 182с.
204949
  Божаткин М.И. В море / М.И. Божаткин. – Одесса, 1957. – 59с.
204950
  Холод В.П. В море людском - не тонут / В.П. Холод. – Харьков, 1965. – 351с.
204951
  Холод В. В море людском не тонут / В. Холод. – Х., 1969. – 292с.
204952
  Холод В.П. В море людском не тонут / В.П. Холод. – Киев, 1984. – 347с.
204953
  Капица П.И. В море погасли огни / П.И. Капица. – Л., 1972. – 320с.
204954
  Капица П.И. В море погасли огни : Блокадные дневники / П.И. Капица. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 368с.
204955
  Капица П.И. В море погасли огни : Повести о войне / П.И. Капица. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 639с.
204956
  Макеев В.Ф. В море Травкин / В.Ф. Макеев. – Москва, 1988. – 224с.
204957
  Павлов А.Е. В море ходить необходимо / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1984. – 112с.
204958
  Нотман Р.К. В мороз / Р.К. Нотман. – Новосибирск, 1986. – 116с.
204959
  Северов П.Ф. В морских просторах / П.Ф. Северов. – Киев, 1956. – 387с.
204960
  Северов П.Ф. В морских просторах / П.Ф. Северов. – М., 1959. – 318с.
204961
  Кучеров М. В морской крепости / М. Кучеров. – Симферополь, 1954. – 184с.
204962
  Шадурский Егор В морскую историю под "штандартным" парусом : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 50-51 : Фото
204963
  Цигельницкий И.И. В моря студеные уходят корабли. / И.И. Цигельницкий. – Л, 1988. – 86с.
204964
  Пургін А.М. В морях Антарктики / А.М. Пургін. – Київ : Молодь, 1952. – 247с. : Карта
204965
  Давыдов Ю.В. В морях и странствиях / Ю.В. Давыдов. – Москва : Географгиз, 1948. – 161 с.
204966
  Давыдов Ю. В морях и странствиях / Ю. Давыдов. – Москва : Географгиз, 1956. – 208с.
204967
  Давыдов Ю.В. В морях и странствиях / Ю.В. Давыдов. – 3-е изд. – Иркутск, 1982. – 176 с.
204968
  Трофименко Б.К. В морях и у причалов / Б.К. Трофименко. – Одесса, 1979. – 80с.
204969
  Всеволожский И. В морях твои дороги / И. Всеволожский. – Москва, 1951. – 240с.
204970
  Всеволожский И.Е. В морях твои дороги / И.Е. Всеволожский. – Симферополь, 1953. – 476с.
204971
  Всеволожский И. В морях твои дороги / И. Всеволожский. – Москва, 1954. – 496с.
204972
  Зверев И.Ю. В Мосбассе / И.Ю. Зверев. – М., 1956. – 235с.
204973
   В Москве гостей ждут и хорошо примут : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 22-24 : Фото
204974
  Ермаков Дмитрий В Москве обосновался "Милан" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 42 : Фото
204975
  Чичкина Светлана В Москве обсудили транспортные системы : технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 38-39
204976
  Твердохлебова Наталья В Москве отметили Всемирный день туризма : ... по видам туризма: выездной, въездной, внутренний. Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 8 : Фото
204977
  Чичкина Светлана В Москву вернулась "Здравница" : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 9 : Фото
204978
  Голиков Ф.И. В Московской битве / Ф.И. Голиков. – М, 1967. – 200с.
204979
  Трахтенберг О.В. В Московской Руси 17 века / О.В. Трахтенберг. – М., 1931. – 144с.
204980
  Маторин М.В. В Московском Кремле / М.В. Маторин. – Москва, 1961
204981
  Бернштейн Э.Б. В Московском Кремле / Э.Б. Бернштейн, М.В. Маторин. – Москва, 1961. – 2с.
204982
   В Мраморном море может возникнуть ЦУНАМИ : Новости. События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 12 : Іл.
204983
  Михалков С.В. В музее В.И.Ленина / С.В. Михалков. – М.-Л., 1950. – 32с.
204984
  Михалков С.В. В музее В.И.Ленина / С.В. Михалков. – М., 1962. – 32с.
204985
  Михалков С. В музее В.И.Ленина / С. Михалков. – М., 1970. – 30с.
204986
  Кузьменко О.І. В музеї Андрія Малишка (вірш) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 66-67
204987
  Базыкина Е. В музеях Индии // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 36-40. – ISSN 0869-8171


  Історія виникнення музеїв в колоніальній Індії (ІІ половина ХVІІІ ст.)
204988
  Степанова О.Є. В музеях світу / О.Є. Степанова. – Київ : Артанія Нова, 2004. – 72с. : "Мандруємо світом образів". – ISBN 966-96256-2-9
204989
  Рильський М. В муках моїх золотих : лірика : листи : спогади та літературно-критичні праці про поета / Максим Рильський ; ред. кол.: Опанасюк О.Є., Підпала Н.А., Рильський М.Г. ; ред.-упоряд. А. Сірик. – Житомир : АСА, 1998. – 274 с. – Бібліогр.: фот. – ISBN 966-7057-25-9
204990
  Церенц В муках рождения. / Церенц. – Ереван, 1961. – 248с.
204991
  Станюкович К.М. В мутной воде / К.М. Станюкович. – М., 1961. – 422с.
204992
  Станюкович К.М. В мутной воде / К.М. Станюкович. – Воронеж, 1962. – 400с.
204993
  Гдлян Т. В мутной воде реформ многие поймали свою золотую рыбку : Горбачев завел страну в тот омут, из которого она не может выбраться вот уже четверть века // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 8 (128). – С. 148-154. – ISSN 1606-0219
204994
  Стаматов В. В мъглата = Българинът и морето / В. Стаматов. – София : Летописи, 1992. – 364 с.
204995
  Тимрот А.Д. В мятежные годы. Грибоедов в кругу декабристов / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1976. – 352 с.
204996
  Тургенев И.С. В навечерието / И.С. Тургенев. – София, 1976. – 167с.
204997
  Тугушева М.П. В надажде правды и добра : портреты писательниц / М.П. Тугушева. – Москва : Художественная литература, 1990. – 271 c.
204998
  Тургенев И.С. В надвечерието / И.С. Тургенев. – Киев; Харьков, 1936. – 194с.
204999
  Жигулин А.В. В надежде вечной / А.В. Жигулин. – Москва, 1983. – 320с.
205000
  Коркішко М. В надрах землі. / М. Коркішко. – Одеса, 1928. – 267с.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,