Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
204001
  Яковенко Н. "Битва за душі": Конкуренція богородичних чуд між уніятами та православними у 17 ст. (від Теодозія Боровика до Йоаникія Галятовського) // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 807-825. – ISSN 0363-5570
204002
  Жук С. "Битва за культуру" в закритому місті совєтської України в період пізнього соціалізму, 1959-1984 рр. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 54-79. – ISBN 978-617-578-013-8
204003
  Давидюк В. "Битва народів" у весільних пересварках західних поліщуків: історична зумовленість одного драматичного сюжету // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 45-53
204004
  Мельниченко Настя "Битва націй". Бий чужих, щоб свої боялися! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 30-32 : фото
204005
  Сірук М. "Битва титанів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 3


  Чим завершаться масові протести в Туреччині.
204006
  Опанасенко П. "Битва" в пути // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.52-53


  Терроризм на транспорте
204007
  Чорноморець Ю. "Битва" патріархів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 7


  Час УПЦ вирішувати - все-таки з Україною чи проти неї.
204008
  Багир-Заде "Битлз" - навсегда ! : [страницы биогр. ливерпул. квартета] / А.Н. Багир-Заде. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отд-ние, 1989. – 201, [1] с. : ил. – Избр. библиогр."Битлз" с 190-191 ; Библиогр.: с. 192-193. – (Впервые в СССР)
204009
  Иванов Д. "Бить по головам буржуев": военизированное насилие в Шлиссельбурге, 1917 - 1919 гг. // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 2. – С. 197-227. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
204010
  Коровин В.В. "Биться с врагами до последней капли крови" / В.В. Коровин, А.Н. Манжосов, А.Ю. Золотухин // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-27. – ISSN 0869-6322


  Страницы ратной истории города воинской славы Курска. 1941-1943 гг.
204011
  Іщенко Н. "Бі-Бі-Сі" без Британії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 27-28 листопада (№ 225/226). – С. 25, 29


  Як Україні розбудувати систему вливових незалежних медіа.
204012
  Солонська Н.Г. "Бібліографічні вісті" як явище української книгознавчої думки 20 - початку 30-х років 20 століття. : Автореф... канд. іст.наук: / Солонська Н.Г.; НАН України. НБУ ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 21л.
204013
  Булаховська Ю.Л. "Бібліографічно-методичні поради для наукової розробки "українсько-польська літературна взаємодія кінця XIX - початку XX століття" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 47-51. – ISBN 966-638-08406
204014
  Попова Н. "БібліоКемп лідерів читання" на Херсонщині // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 16-17


  У статті йдеться про перебіг триденного «БібліоКемпа лідерів читання», який зібрав переможців обласних етапів першого Всеукраїнського конкурсу проектів «Лідер читання"
204015
  Антоник О.В. "Бібліологічні вісті" (1923-1930 рр.) як науковий часопис вітчизняного книгознавства // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 220-224
204016
  Макринікола Катерина [Бібліографія Янніса Ріцоса : 1924-1989 / Макринікола Катерина. – Афіни : Новогрецької культури та загальної освіти, 1993. – 735 с. – Видання грецькою мовою. – Бібліогр.: іл. – ISBN 960-259-081-5
204017
  Бузук П. [Бібліографія] : Новыя працы па беларускай дыялектолегії / П. Бузук. – [5 с.]
204018
  Стоjичичь Джьоко Биране речи / Джьоко Стоjичичь ; [уред. М. Jевтичь]. – Београд : Сремпублик, 1997. – 280, [3] с. : портр.
204019
  Арлинский Юрий МОисеевич Бирасширения неограниченных опраторов, характеристические операто-функции обобщенных операторных узлов и их применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Арлинский Юрий МОисеевич; АН УССР. Ин-т прикл. математики и механики. – Донецк, 1977. – 18л.
204020
  Гриненко Михаил Михайлович Бирациональная геометрия трехмерных расслоений на поверхности дель Пеццо малых степеней : Автореф. дисс. доктора физико-математ. наук: 01.01.06 / Гриненко М.М.; Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова; РАН. – Москва, 2005. – 15с. – Библиогр.: 7 назв.
204021
  Чельцов Иван Анатольевич Бирациональная жесткость, факториальность и расслоения на эллиптические кривые : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.06 / Чельцов И.А.; Математический ин-т им. В.А.Стеклова Российской академии наук. – Москва, 2005. – 13с. – Библиогр.: 11 названий
204022
  Саркисов В.Г. Бирациональные автоморфизмы расслоений на коники : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Саркисов В. Г.; АН СССР, Математ. ин-т. – М., 1980. – л.
204023
  Серов Антон Бирдинг спорт бородатых мужчин. Растительная культура / Серов Антон, Крокарт Иан // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 58-63 : фото
204024
  Смит Адам Биржа - игра на деньги / "Адам Смит"[Псевдоним]. – Москва : Альпина, 2000. – 285с. – ISBN 5-89684-007-1
204025
  Штилих О. Биржа и ее деятельность / О. Штилих. – СПБ, 1992. – 304с.
204026
  Мясоедов С.П. Биржа и финансовые потрясения капитализа конца 80-х годов: (Диалог ученого и журналиста). / С.П. Мясоедов, Ю.И. Фединский. – М., 1988. – 63с.
204027
  Фединский Ю.И. Биржа: вчера , сегодня и завтра / Ю.И. Фединский, Р.Т. Юлдашев. – Москва : Знание, 1991. – 63 с.
204028
  Авилина И.В. Биржа: правовые основы организации и деятельности : создание, структура, функционирование, прекращение деятельности / И.В. Авилина, О.М. Козырь. – Москва : Экономика и право, 1991. – 92 с. – Авт. на обл. загл. не укааны
204029
   Биржевая деятельность. – М., 1995. – 240с.
204030
   Биржевая торговля Украины в 1923-24 году. – Х., 1924. – 52с.
204031
   Биржевая торговля Украины в 1924-1925 году. – Белгород, 1926. – 176с.
204032
   Биржевое дело : Учебник для студентов вузов. – Москва : Финансы и статистика, 1998. – 304 с.
204033
  Дегтярева О.И. Биржевое дело : Учебник для вузов / О.И. Дегтярева. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 679с. – ISBN 5-238-00152-5
204034
   Биржевое дело : Учебник для студ.высш.учеб.заведений. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 304c. – ISBN 5-279-01772-8
204035
   Биржевое дело : Учебник для студ.высш.учеб.завед., обуч.по спец."Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет и аудит". – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 304c. – ISBN 5-279-01772-8
204036
  Дегтярева О.И. Биржевое дело : Учебник для вузов / О.И. Дегтярева. – Москва : ЮНИТИ, 2001. – 680 с. – ISBN 5-238-00152-5
204037
   Биржевой справочник. – М., 1922. – 175с.
204038
  Корельский В.Ф. Биржевый словарь : В 2- х т. / В.Ф. Корельский, Р.В. Гаврилов; РАЕН Отд.экономики и социологии. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1017-5
Т.1 А-М. – 2000. – 288с.
204039
  Корельский В.Ф. Биржевый словарь : В 2- х т. / В.Ф. Корельский, Р.В. Гаврилов; РАЕН Отд. экономики и социологии. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1018-3
Т.2 Н-Я. – 2000. – 304с.
204040
  Монтано Д. Биржи и банки ХХІ столетия: новая волна : Катализатор всемирной эконом.и финансов.револ. ХХI ст. Как Вы можете стать бирж.маклером и почему Вы должны это сделать / Д. Монтано. – Київ : Издательский Дом "Амадей", 2001. – 271с. – ISBN 966-7689-09-3
204041
  Канзиг Роберт Бирка для вида : большая идея // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-24 : Фото
204042
   Биркун Людмила Вікторівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – ISBN 978-966-439-754-1
204043
   Биркун Людмила Вікторівна (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 37. – ISBN 978-966-933-054-3
204044
  Шнайдер С.С. Бирма - колония британского империализма (экономико-географ. очерк) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Шнайдер С.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1949. – 16 с.
204045
  Васильева В.Я. Бирма / В. Васильева. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 35, [1] с.
204046
  Шнайдер С.С. Бирма / С.С. Шнайдер. – Москва, 1951. – 328с.
204047
  Васильев В.Ф. Бирма / В.Ф. Васильев. – Москва, 1954. – 40с.
204048
  Щербаков М.Т. Бирма / М.Т. Щербаков. – Москва, 1956. – 55с.
204049
  Чжу Чжи-хе Бирма / Чжу Чжи-хе. – Москва, 1958. – 230с.
204050
  Толоконникова А.А. Бирма : Физико-географическая характеристика / А.А. Толоконникова. – Москва, 1959. – 160с.
204051
   Бирма. – Москва : ГУГК, 1962. – 28с. : Карта 1:2000000
204052
  Азовский И.П. Бирма / И.П. Азовский. – Москва : Мысль, 1970. – 151 с. : ил., карт.
204053
  Маретин Юрий Васильевич Бирма : Рек. библиогр. справочник / Маретин Юрий Васильевич. – Москва : Книга, 1983. – 64с. – (Стрны и народы мира)
204054
  Аун С. Бирма бросает вызов : статьи и речи / Сан Аун. – Москва : Наука, 1965. – 312 с. : ил. + прилож. 31 с., 1 портр.
204055
  Узянов А.Н. Бирма в борьбе за упорядочение своей независимости / А.Н. Узянов. – М., 1956. – 40с.
204056
   Бирма и Китай: пробл. взаимоотношений. – М., 1982. – 197с.
204057
  Не Вин Бирма на новом пути. / Не Вин. – Москва, 1965. – 252 с.
204058
  Васильев В.Ф. Бирма на новых рубежах / В.Ф. Васильев. – Москва, 1965. – 40с.
204059
  Малов А.Ф. Бирма наших дней. / А.Ф. Малов. – М., 1983. – 64с.
204060
   Бирма, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Малайская федерация Сингапур. – Москва : ГУГК, 1959. – 54с. : Карта 1:4000000
204061
  Толоконникова А.А. Бирма. Индонезия = Страны Азии / А.А. Толоконникова. – Москва, 1955. – 32с.
204062
  Куракова Л.И. Бирма. Природные районы и ландшафты. / Л.И. Куракова. – Москва : Мысль, 1967. – 272с.
204063
  Васильев И.В. Бирма. Экономика и внешняя торговля. / И.В. Васильев, М.П. Миронов. – Москва, 1964. – 160 с.
204064
  Сумленова Е.В. Бирма: земля и люди : Путевые заметки / Е.В. Сумленова. – Москва : Наука, 1980. – 87с.
204065
  Кауфман А.С. Бирма: идеология и политика / А.С. Кауфман. – М., 1973. – 395с.
204066
  Агаджанян А.С. Бирма: крестьянский мир и государство / А.С. Агаджанян; АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. В.Ф.Васильев. – М. : Наука, 1989. – 134с. – Библиогр.: с. 127-131. – ISBN 5-02-016493-3
204067
  Альжанов Х.Ш. Бирма: прошлое и настоящее / Х.Ш. Альжанов. – Алма-Ата, 1977. – 126с.
204068
  Макарова С.М. Бирма: развитие капитализма в промышленности / С.М. Макарова. – Москва, 1968. – 200с.
204069
  Всеволодов И.В. Бирма: религия и политика / И.В. Всеволодов. – Москва, 1978. – 270с.
204070
   Бирма: справочник. – Москва : Наука, 1982. – 391с.
204071
  Бурман А.Д. Бирманская драма середины ХІХ века. / А.Д. Бурман. – М., 1973. – 144с.
204072
  Бурман А.Д. Бирманская драма среднины XIX в. (На материале пьес У Чин У и УПоун Ня : Автореф... канд. филол.наук: / Бурман А. Д.; ЛГУ. – Л., 1971. – 15л.
204073
  Попов Г.П. Бирманская литература. / Г.П. Попов. – М, 1967. – 152с.
204074
  Кубатьян Григорий Бирманская перестройка / Кубатьян Григорий, Хёфлер Моника // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 42-57 : фото. – ISSN 1029-5828
204075
  Новикова З.А. Бирманская пресса и ее роль в борьбе за социально-экономические преобразования в стране (1962-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 070010 / Новикова З.А.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1973. – 29л.
204076
  Аунг М.Х. Бирманские народные сказки / М.Х. Аунг ; пер. М. Юцковской. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 144 с. : ил.
204077
   Бирманский союз. – М., 1958. – 292с.
204078
   Бирманский язык. – М., 1963. – 123с.
204079
   Бирманско-русский разговорник. – М., 1959. – 328с.
204080
   Бирманско-русский словарь. – М., 1976. – 783с.
204081
   Биробиджан. – Москва : Эмес, 1932. – 36 с.
204082
  Рохлин Александр Биробиджан : На Тихонькой станции сойду... Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 138-153 : Фото, карта. – Библиогр.: Біліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
204083
  Блоштейн Г. Биробиджанские зарисовки / Григорий Блоштейн;. – Москва, 1934. – 48 с.
204084
  Гольдштейн М. Биробиджанцы на Амуре. / М. Гольдштейн. – М., 1958. – 202с.
204085
  Щукин И.И. Бирон в гравюре Ив. Соколова : страничка из истории русской иконографии / И.И. Щукин. – Москва : Типография А.И. Снегиревой, 1893. – IV, 19 с.
204086
  Строев В.Н. Бироновщина и Кабинет министров : Очерк внутр. политики императрицы Анны : Ист. исслед. пр.-доц. В. Строева. – Москва : Тип. Моск. ун-та
Ч. 1 : (1730-1735 г.). – 1909. – 207 с.
204087
  Строев В.Н. Бироновщина и Кабинет министров : Очерк внутр. политики императрицы Анны : Ист. исслед. пр.-доц. В. Строева. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук
Ч. 2, вып. 1 : [1735-1740]. – 1910. – [6], 77 с.
204088
   Бирск. – Уфа, 1965. – 72с.
204089
  Айрапетян Грачик Мергоевич Биртогональные системы рациональных функций и их базисность в подпространствах классов Н и Е. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Айрапетян Грачик Мергоевич; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 11л.
204090
   Бируни - великий узбекский ученый средневековья. – Ташкент, 1950. – 92с.
204091
   Бируни. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1950. – 140с.
204092
  Тимофеев И.В. Бируни / И.В. Тимофеев. – Москва : Мол. гвардия, 1986. – 304 с.
204093
  Садыков Х.У. Бируни и его работы по астрономии и математической географии / Х.У. Садыков. – Москва : ГИТТЛ, 1953. – 152 с.
204094
   Бирута Баумане : живопись : каталог выставки / Баумане Бирута, выставка живописи; Союз худ. СССР ; Союз худ. Латв. ССР ; Центр. Дом художника ; авт. вступ. ст. О. Вациетис, В.Ф. Петров-Стромский. – Москва : Советский художник, 1983. – [32] с. : ил.
204095
  Менчинская Т.И. Бирюза / Т.И. Менчинская. – Москва : Недра, 1981. – 159с.
204096
  Менчинская Т.И. Бирюза / Т.И. Менчинская. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1989. – 192с.
204097
  Муравлев Е.Я. Бирюза в березах / Е.Я. Муравлев. – Саратов, 1972. – 22с.
204098
  Магомедов М.М. Бирюзовая волна : повести / Муса Магомедов ;. – Москва : Современник, 1983. – 334 с.
204099
  Логинов В.Н. Бирюзовое колечко / В.Н. Логинов. – М., 1985. – 301с.
204100
  Шугаев В.М. Бирюзовые, золоты колечки: рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1980. – 48с.
204101
   Бирюзовый ларец. – Ташкент
Ч. 5. – 1967. – 343 с.
204102
  Тургенев И.С. Бирюк / И.С. Тургенев. – Изд. 12-е. – Петроград, 1917. – 15с.
204103
   Бирюковские чтения. – Челябинск, 1975. – 114с.
204104
  Бирюков А. Бирюковы на службе Отечеству // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 2. – С. 54-55. – ISSN 0321-0626


  Першим був Г. П. Бірюков у 1683 р.
204105
  Ошанин Л.И. Бирюсинка / Л.И. Ошанин. – М, 1967. – 79с.
204106
   Бирюч Петроградских гос. академических театров. – Петроград, 1920. – 424с.
204107
   Бирюч Петроградских гос. театров, 1919. – 190с.
204108
  Володин Г.Г. Бирючья коса / Г.Г. Володин. – Киев, 1978. – 198с.
204109
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 109л. – Бібліогр.:л.102-109
204110
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 11л.
204111
  Яременко Юрий Викторович Бирядные кольца и модули над ними : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Яременко Юрий Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 12л.
204112
  Дедкова Валентина Павловна Бисазозамещенные хромотроповой кислоты группы ортаниловых как реагенты на барий и сульфат - ионы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Дедкова Валентина Павловна; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
204113
  Моисеенко Е.Ю. Бисер и стеклярус в России / Е.Ю. Моисеенко, В.А. Фалеева. – Л, 1990. – 254с.
204114
  Флеров Н.Г. Бисерово озеро / Н.Г. Флеров. – М, 1986. – 207с.
204115
  Бритов Александр Владимирович Бисимейство плоскостей ВАп и оснащенная поверхность Ф(Х2)ВА4 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бритов Александр Владимирович; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1978. – 8л.
204116
  Чубинский В.В. Бисмарк : Политическая биография / В.В. Чубинский. – Москва : Мысль, 1988. – 416 с. – ISBN 5-244-00087-X
204117
  Баев В.Г. Бисмарк и правовой статус короля в прусской конституционной монархии // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 11. – С. 27-30. – ISSN 1812-3805


  В статье исследуется политика О. фон Бисмарка, направленная на поддержание режима функционирования германской модели конституционализма.
204118
  Ерусалимский А.С. Бисмарк как дипломат / А.С. Ерусалимский. – Москва, 1940. – 52с.
204119
  Ерусалимский А.С. Бисмарк: дипломатия и милитаризм / А.С. Ерусалимский; АН СССР. Институт истории. – Москва : Наука, 1968. – 285с.
204120
   Бистабильные фоторезисторные оптроны. – Москва, 1976. – 88 с.
204121
  Метра И.А. Бистахастические циркулянты и систезы устойчивых преобразователей вероятных распределений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Метра И.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1975. – 19л.
204122
   Бисти Д.С. Выставка книжной графики. – Москва, 1983. – 23с.
204123
   Бисти Д.С. Выставка произведений. – Москва, 1975. – 41с.
204124
   Бистра. – Сколеже
Т.1 : Природни и социогеографски карактеристики на планината Бистра. – 1983
204125
   Бистра. – Сколеже
Т.2 : Радослав Ризовски - Славчо Цеков. Шумската вегетацижа на планината Бистра. – 1990
204126
  Малицький Ф.М. Бистрий Буг : повість / Ф.М. Малицький. – Київ : Дніпро, 1966. – 267 с.
204127
  Девідсон Б. Бистрина / Б. Девідсон. – К, 1962. – 250с.
204128
  Девідсон Б. Бистрина : роман / Безіл Девідсон ; пер. з англ. Микола Дмитренко. – Київ : Дніпро, 1970. – 264 с.
204129
  Бурлаков С.Р. Бистрина : поезії / С.Р. Бурлаков. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 75 с.
204130
  Павлички Дмитро Бистрина. Поезії / Павлички Дмитро. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 252с.
204131
   Бистрицький Євген Костянтинович (1948) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 37. – ISBN 978-966-933-054-3
204132
  Лазуркина Л.А. Бисцианины, дисазокрасители и азоцианиты с сопряженными хромофорами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лазуркина Л.А.; Лазукуина Л.А. ; АН УССР , Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 17 с.
204133
  Коев И. Бит на партизанския отряд "А. Иванов" и песенно творчество за антонивановци / И. Коев. – София : Издателство на българската академия на науките, 1962. – 285 с.
204134
  Рощук І.С. Бита карта / І.С. Рощук. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 314 с.
204135
  Шип Ю.В. Бита карта / Ю.В. Шип. – Ужгород, 1984. – 111 с.
204136
  Сапаров А.В. Битая карта / А.В. Сапаров. – Л, 1967. – 215с.
204137
  Кривицкий А.Ю. Битая карта / А.Ю. Кривицкий. – Тбилиси, 1975. – 432с.
204138
  Сапаров А.В. Битая карта / А.В. Сапаров. – Л, 1987. – 334с.
204139
  Русинов К.Н. Битая карта абвера: повесть. / К.Н. Русинов. – Харьков, 1988. – 196с.
204140
  Целищев Ф. Битая орбита / Ф. Целищев. – Кишинев, 1968. – 99с.
204141
  Горняк А.Я. Битая ставка / А.Я. Горняк. – Алма-Ата, 1974. – 191с.
204142
  Кобилянська О.Ю. Битва : нарис / [Пеpедм. "Ольга Кобилянська" В. Веpниволі [В.І. Сімович]]. – [Київ ; Ляйпціг] : [Укp. Hакладня. [Тип. К.Г. Редеpа]], 1923. – 51, [2] с. – Прим. № 109444 дефектний: без обкл. та тит. стор. Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнські письменники: Біо-бібліогp. слов. Т. 2 / Уклали: М. Пивоваpов та ін. К., 1963. – ([Загальна бібіліотека] ; [№ 161])
204143
  Смолич Ю. Битва / Ю. Смолич. – Уфа : Спілка рад. письменників України, 1943. – 176 с.
204144
  Малишко А.С. Битва : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Укрвидав, 1943. – 228 с.
204145
  Гудзенко С.П. Битва / С.П. Гудзенко. – М, 1948. – 128с.
204146
  Ржезач В. Битва / В. Ржезач. – Москва, 1955. – 492с.
204147
  Ржезач В. Битва : роман / Вацлав Ржезач ; пер. с чеш. Т. Аксель ; пред. Т. Мироновой. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 490 с.
204148
  Кобилянська О.Ю. Битва / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1960. – 36 с.
204149
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова ; [ил. Г. Новожилов]. – Москва : Известия, 1972. – 495 с. : ил. – (Б-ка "Дружбы народов")
204150
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 464 с. : ил.
204151
  Горбачев Н.А. Битва : Роман / Н.А. Горбачев. – Москва : Военное Издательство Министерства Обороны СССР, 1977. – 431с.
204152
  Горбачев Н.А. Битва / Н.А. Горбачев. – Москва
1. – 1983. – 367с.
204153
  Абдукаїмов Узакбай Битва / Абдукаїмов Узакбай. – Київ, 1984. – 319с.
204154
  Лодой Ж. Битва / Ж. Лодой. – М., 1987. – 216с.
204155
  Абдукаимов У. Битва : роман / Узак Абдукаимов ; пер. с кирг. В. Рослякова. – Фрунзе : Адабият, 1989. – 438, [2] с.
204156
  Андрощук Г. Битва "крокодилів" // Юридична газета. – Київ, 2019. – 29 січня (№ 4/5). – С. 38-39


  Захист прав на добре відомі товарні знаки.
204157
  Кожевников М.Н. Битва в воздухе / М.Н. Кожевников. – М., 1984. – 64с.
204158
  Ніколаєва Г.Є. Битва в дорозі / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1960. – 614с.
204159
  Ніколаєва Г.Є. Битва в дорозі / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1965. – 719с.
204160
  Корчев М.С. Битва в лісах : документальтна повість / М.С. Корчев. – Київ : Політвидав, 1973. – 215 с.
204161
  Чайка К. Битва в надвечір"ї : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 112
204162
  Николаева Г.Е. Битва в пути : Роман / Г.Е. Николаева. – Москва : Советский писатель, 1958. – 752с.
204163
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – М., 1958. – 102с.
204164
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – М., 1960. – 726с.
204165
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Киев : Дніпро, 1980. – 750с.
204166
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – М., 1980. – 640с.
204167
  Николаева Г.Е. Битва в пути / Г.Е. Николаева. – Москва : Профиздат, 1987. – 720с.
204168
  Басанський Б. Битва в розумі / Б. Басанський. – Київ : Віпол, 1993. – 30с. – ISBN 5823801335
204169
  Скотт П. Битва в узких морях / П. Скотт. – М., 1948. – 176с.
204170
  Колодницький С. Битва гетьмана Петра Дорошенка під Підгайцями 1667 року: передумови, хід та наслідки (історіографічний аспект) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 16-44
204171
  Павленко А. Битва гигантов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 13 (190), 5 апреля 2018. – С. 34-37


  "Лидеры крупнейших экономик мира - США и Китая - развязывают торговую войну, в которой победителей не будет".
204172
  Зеркаль О. Битва Давида і Голіафа. Про міжнародні суди з Росією // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 7


  "Історія боротьби України за відновлення порушених Росією норм міжнародного права і прав людини дуже нагадує біблійну історію про битву Давида і Голіафа. Як і в цій історії, перевага в силі - очевидно на боці РФ, яка впевнена у власній величі й ...
204173
  Пикуль В.С. Битва железный канцлеров / В.С. Пикуль. – Кишинев, 1989. – 565с.
204174
  Пикуль В.С. Битва железных канцлеров / В.С. Пикуль. – Л, 1977. – 768с.
204175
  Пикуль В.С. Битва железных канцлеров / В.С. Пикуль. – Ташкент, 1989. – 587с.
204176
  Кротков Антон Битва за Атлантику : Арсенал / Кротков Антон, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 140-147 : Іл.
204177
  Морисон С.Э. Битва за Атлантику выиграна. Май 1943 -- май 1945. / С.Э. Морисон. – М., 1959. – 359с.
204178
  Морисон С.Э. Битва за Атлантику. (Сент. 1939 г. -- май 1943 г.) История морских операций военно-морского флота США во второй мировой войне. / С.Э. Морисон. – М., 1956. – 416с.
204179
  Рябцев В.Н. Битва за Африку: Под прицелом Дарфур / В.Н. Рябцев, П. Хаджаянди // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 3 : Трансатлантические отношения: новые императивы. – С. 158-204. – ISSN 0235-5620
204180
  Драгина М. Битва за Беларусь // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 49 (437). – С. 42-44


  Александр Лукашенко стал президентом Беларуси в четвертый раз - на фоне массовых избиений и арестов оппозиции. А мир вспомнил его старое прозвище - Последний диктатор Европы
204181
  Мамаев Ш. Битва за биполярный мир // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 27. – С. 48-51


  15-й саміт організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співтовариства
204182
  Кирпа І. Битва за бібліотеки. У Херсоні хочуть пустити "з молотка" чотири бібліотеки та звільнити 75 бібліотекарів // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 лютого (№ 16). – С. 11


  "У центрі південного міста Херсон на масові акції протесту вже другий тиждень поспіль виходять працівники бібліотек - закладів, які намагаються продати з аукціону. Містяни підтримують бібліотекарів та оцінюють рішення народних депутатів міськради не ...
204183
  Берков Е.А. Битва за Бородино / Е.А. Берков. – М, 1943. – 1943с.
204184
   Битва за Буковину. – Ужгород, 1967. – 192с.
204185
  Ющенко Т. Битва за верховну мантію: to be continued... // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 26-27
204186
  Толбухін Ф. Битва за визволення Радянської України / Ф. Толбухін. – Київ : Украънське державне видавництво, 1944. – 8 с.
204187
  Малакова С.М. Битва за визволення України від фашистських загарбників. (На матеріалах воєнних мемуарів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-61. – (Історія ; вип. 40)


  На основі спогадів учасників Великої Вітчизняної війни висвітлюється боротьба за визволення України від фашистських загарбників, масовий героїзм воїнів-визволителів.
204188
   Битва за Волгу. – Сталинград, 1958. – 443с.
204189
   Битва за второе освобождение. – Прага, 1971. – 136с.
204190
  Сайчук М.М. Битва за газопровід : енергетичний аспект зовнішньої політики адміністрації президента США Р. Рейгана щодо СРСР : наук. видання / М.М. Сайчук ; [наук. ред. Гончар Б.М.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 246, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97211-4-3
204191
  Сизарев С. Битва за Ганимед // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 9. – С. 122-132. – ISSN 1728-8568
204192
  Ториэльо Г. Битва за Гватемалу / Г. Ториэльо. – Москва, 1956. – 300 с.
204193
  Шпарман Анке Битва за горилл. Поле битвы - Вирунга / Шпарман Анке, Стиртон Брент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 100-115 : фото. – ISSN 1029-5828
204194
  Соколов Б. Битва за Даманський; хто переміг? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 9


  2 і 15 березня 1969 року сталися збройні сутички між радянськими та китайськими прикордонниками на острові Чженьбао (у перекладі з китайької - "Дорогоцінний") на річці Уссурі.
204195
  Коваль О. Битва за демократичну Румунію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 4


  "Бухарест і низка інших румунських міст наприкінці минулого тижня стали місцем масових антиурядових протестів. Кількість їх учасників преса оцінювала по-різному - від 50 тисяч до 100 тисяч осіб. У п"ятницю, 10 серпня, влада застосувала проти ...
204196
  Полехина Ю. Битва за диплом // Сегодня. – Киев, 2015. – 11 июня (№ 105). – С. 8


  Редакція газети "Сегодня" поцікавилася у екзаменаторів, що вони хочуть почути на захисті диплома. І що робити, якщо студент не знає відповіді.
204197
  Шеховцов Н.И. Битва за Днепр / Н.И. Шеховцов. – М., 1983. – 64с.
204198
  Бережинский В.Г. Битва за Днепр (25 августа - 23 декабря 1943 года) / В.Г. Бережинский; НИЦ гуманитарных проблем Вооруженних Сил Украины. – Киев, 2002. – 33с.
204199
  Тельпуховский Б.С. Битва за Днепр и освобождение Киева / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Изд-во ДОСААФ, 1966. – 53, [3] с.
204200
  Моїсеєнко Ігор Битва за Дніпро // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-27


  Присвячується 65-й річниці звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників.
204201
  Грицюк В. Битва за Дніпро / В. Грицюк, О. Лисенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 24 (357). – С. 2-4
204202
   Битва за Дніпро : до 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 31 жовт. 2013 р. : зб. наук. праць / Каб. міністрів України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; М-во культури України [та ін. ; упоряд.: Я.М. Антонюк, В.О. Бойко, І.Б. Наумова ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8809-93-4
204203
  Король В. Битва за Дніпро та Київ: героїзм і трагедія (нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 1-9


  До 70-річчя битви за Дніпро.
204204
  Лисенко О. Битва за Дніпро у Другій світовій війні: спроба нової концептуальної візії / О. Лисенко, Р. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 88-117. – ISSN 0130-5247
204205
  Войцеховський Ю. Битва за Дніпро, визволення Києва: матеріали і документи (на допомогу вчителеві історії) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 9. – С. 23-27
204206
  Щерба О. Битва за Європу. Битва за душу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 1, 4


  "Коли мені запропонували написати прогноз українського та європейського розвитку, згадалася сентенція Вуді Аллена, що «робити прогнози важко - особливо стосовно майбутнього». На моє переконання, прорахувати майбутнє неможливо — його можна лише вгадати. ...
204207
  Бетлій О. Битва за Європу. Чим відповідатимуть єврофіли на дії популістів? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 4


  "28 лютого збіг термін реєстрації громадян держав-членів ЄС для участі у виборах депутатів Європарламенту за межами батьківщини. Чи скористалися вони своїм правом і чи завдяки їхній участі збільшиться традиційно низький відсоток явки на європейських ...
204208
  Плахонін А. Битва за Європу: Україна і нормандська ставка Макрона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 26-27
204209
  Шаповал Ю. Битва за жнива скорботи // Критика. – Київ, 2008. – Червень, (число 6). – С. 6-9
204210
  Іщенко Н. Битва за історію // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 25, 29


  Чому росіянам закрили доступ до сайту чеського радіо.
204211
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – М., 1967. – 424с.
204212
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 494с.
204213
  Гречко А.А. Битва за Кавказ / А.А. Гречко. – 2-е изд., доп. – М., 1973. – 494с.
204214
  Ибрагимбейли Х.М. Битва за Кавказ / Х.М. Ибрагимбейли. – М., 1983. – 64с.
204215
  Присекин Н.С. Битва за Киев: Лютежский плацдарм. 1943 год. (Набор открыток). / Н.С. Присекин. – Москва, 1985. – 16с.
204216
  Королев Д. Битва за Киев: триумф и трагедии // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 3-9 ноября (№ 44). – С. А 1, А 4-5


  "... 6 ноября исполняется 74 года со дня освобождения столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня это историческое событие вызывает немало кривотолков. Прежде всего советскому руководству ставят в вину то, что оно стремилось взять город ...
204217
  Мосеєнко Ігор Битва за Київ // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 11 (113). – С. 22-25


  Про визволення столиці Радянської України - міста -героя Києва у спогадах радянських та німецьких воєначальників.
204218
  Уздріш К. Битва за Кишинів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7 листопада (№ 204). – С. 3


  "Проросійські соціалісти на чолі з Ігорем Додоном планомірно рухаються до домінування по всій Молдові."
204219
  Лосєв І. Битва за Крим // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 35 (252). – С. 12-16. – ISSN 1996-1561


  Досвід автономізації Криму переконує, що федералізація за відсутності правової держави неминуче спричинює деградацію регіонів, а в перспективі може привести й до розколу країни.
204220
  Верховський В. Битва за Крим: велике полювання / В. Верховський, Ханс Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 лютого (№ 5). – С. 5
204221
  Верховський В. Битва за Крим: незручна історія / В. Верховський, Х. Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 січня (№ 3). – С. 5
204222
  Верховський В. Битва за Крим: озброєні татари / В. Верховський, Ханс Баутенбах // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 5
204223
  Агеєва В. Битва за культурний суаеренітет // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 44 (676), 30.10.-5.11.2020. – С. 38-42. – ISSN 1996-1561


  Перед якими основними проблемами в зовнішній політиці постане майбутній президент США.
204224
   Битва за Ленинград. – М., 1964. – 608с.
204225
  Свиридов В.П. Битва за Ленинград. 1941-1944. / В.П. Свиридов. – Л., 1962. – 554с.
204226
  Чернюк Віта Битва за лицарський орден : готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 48 : Фото
204227
  Коротков И.А. Битва за Мелитополь / И.А. Коротков. – Москва, 1944. – 36с.
204228
  Гарбер Ю.Н. Битва за метал / Ю.Н. Гарбер. – Київ-Львів, 1948. – 84с.
204229
   Битва за місце в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 4


  Автори "Дня" - про нові "рейдерські" апетити Путіна: перегляд історії.
204230
  Казанський Д. Битва за молодь. Як бойовики перешкоджають навчанню студентів на підконтрольній території // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 30 (662), 24-30.07.2020. – С. 10-11. – ISSN 1996-1561
204231
   Битва за Москву. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1975. – 607с.
204232
   Битва за Москву. – 4-е изд., доп. и перераб. – М., 1985. – 527с.
204233
  Голуб А. Битва за права // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 8-9. – ISSN 1996-1561


  "Нового омбудсмена не змогли призначити у встановлений термін. Чому так відбулося та чи варто чекати швидкого вирішення цього питання восени."
204234
  Веретенников В. Битва за престол : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академія, 2018. – 316, [4] с. – Зміст: Битва за престол ; Танок рожевих пеліканів. – ISBN 978-966-580-541-0
204235
  Бодина Е. Битва за проливы // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; глав. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 29/30 (771/772), 4 августа 2017. – С. 32-36. – ISSN 2305-3364
204236
  Лапин Н. Битва за процент. России нужно выдержать жесткую конкуренцию, чтобы войти в двадцатку высокоразвитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 18 мая (№ 19/20)


  Мы очень часто говорим о модернизации, однако до сих пор во многих странах, в том числе России, нет точных сведений о ее уровне и стадиях, отсутствуют данные о ее состоянии в регионах. Устранить “белые пятна” помогает предложенный Центром исследований ...
204237
  Гуин Питер Битва за рога. Страсти по рогоносцам / Гуин Питер, Стиртон Брент // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 162-181 : фото
204238
  Дамдинов Н.Г. Битва за солнце : стихи и поэма / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 112 с.
204239
  Муратов І.Л. Битва за сонце : книга поем / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 307 с.
204240
  Дубовик О. Битва за Стайки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 212-215
204241
   Битва за Сталинград. – Волгоград, 1969. – 24с.
204242
   Битва за Сталинград. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Волгоград, 1970. – 593с.
204243
   Битва за Сталинград. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Волгоград, 1972. – 593с.
204244
   Битва за Сталинград. – Изд. 4-е. – Волгоград, 1973. – 593с.
204245
  Харченко О. Битва за транзит, або "Північний потік-2" як яблуко розбрату // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 8


  "Рішення Стокгольмського арбітражу в спорі "Нафтогазу" з "Газпромом" на користь української компанії - за великим рахунком, стимул ефективно протидіяти російській газовій монополії в Україні та Європі. Зупинити будівництво "Північного потоку-2" - ...
204246
  Замікула М. Битва за Тріполі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-19 квітня (№ 14). – С. 5


  "Громадянська війна в Лівії ввійшла у нову фазу. 4 квітня фельдмаршал Халіфа Хафтар оголосив про початок наступу керованої ним Лівійської національної армії на Тріполі. Попри певні успіхи на початковому етапі операції, спроба з наскоку захопити столицю ...
204247
   Битва за Тулу. – Тула, 1950. – 244 с.
204248
   Битва за Тулу. – Изд. 2-е, испр. – Тула, 1951. – 288с.
204249
   Битва за Тулу. – Изд. 4-е, доп. и испр. – Тула, 1969. – 407с.
204250
  Черняк В.К. Битва за Україну : репортаж із зашморгом на серці / Володимир Черняк. – Київ : Геопринт, 2012. – 122 с. – ISBN 978-617-674-000-1
204251
  Шевченко В. Битва за Україну: шляхом прорахунків і невиправданих втрат // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 10 (136). – С. 33-35
204252
  Скирюк Дмитрий Битва за урожай // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 140-141 : фото
204253
  Ильченко С. Битва за Шипку. Болгария открыла новый фронт против Росии // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 12 марта (№ 11). – С. 20


  Болгарский президент сделал неудобно московскому патриархату, устроив ревизию истории.
204254
  Ду Пэн-чэн. Битва за Яньань. / Пэн-чэн. Ду. – М, 1957. – 532с.
204255
  Кортунов В.В. Битва идей / В.В. Кортунов. – М., 1969. – 72с.
204256
  Передерій В.Ф. Битва ідей в соціології / В.Ф. Передерій, Б.О. Рутковський. – Київ, 1971. – 47с.
204257
  Пазенок В.С. Битва ідей і мораль / В.С. Пазенок. – Київ, 1975. – 197с.
204258
  Каманин И.М. Битва казаков с поляками под м. Берестечком в июне 1651 г. : (с 2-мя планами и 4-мя снимками) / И.М. Каманин. – Киев : Изд. Киев. отд. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва ; Тип. Окруж. штаба, 1910. – 25 с., 6 л. : ил.
204259
  Мартин Д. Битва королей = A clash of kings : [фантастический роман] / Джордж Мартин ; [пер. с англ. Н.И. Виленской]. – Москва : АСТ, 2005. – 763, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 1999 г. – (Золотая серия фэнтези). – ISBN 5-17-009906-1
204260
  Андрощук Г. Битва крокодилів (Lacoste vs Kaiman): захист добре відомих товарних знаків // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 9-17. – ISSN 1608-6422
204261
  Берчак І. Битва на 38-й паралелі // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 26, 29 июня


  67 років тому почалася Корейська війна.
204262
  Зубков И В. Битва на Воже / И В. Зубков, , 1961. – 20с.
204263
  Мінгазутдінов А.Ф. Битва на Волзі в оцінці західних істориків, військових політиків // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 57-60. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
204264
  Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах 29 квітня - 16 травня 1648 року у світлі нових досліджень : монографія / І.С. Стороженко ; [передм. Ю.А. Святця]. – Дніпропетровськ : LizunoffPress, 2013. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-140. – ISBN 978-966-2575-26-2
204265
  Кириченко А.Н. Битва на Калке : [1223] / А. Кириченко. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] c. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые события истории Украины). – ISBN 978-966-03-5009-0
204266
  Плахонін А. Битва на Калці // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 112-117. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
204267
  Порук Я. Битва на Книпске : рассказы / Я. Порук; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1973. – 270 с.
204268
  Бурлака Ф.М. Битва на Кодимі : історична повість / Ф.М. Бурлака. – Київ, 1945. – 65 с.
204269
  Спектор Ю. Битва на Косовому полі 2 // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 68-70. – ISSN 1812--514Х
204270
   Битва на Курской дуге. – Москва, 1975. – 192с.
204271
  Соловьев Б.Г. Битва на Курской дуге / Б.Г. Соловьев. – М., 1983. – 64с.
204272
  Панфилович Т. Битва на рельсах. Рассказ машиниста. / Т. Панфилович. – Минск, 1961. – 94 с.
204273
  Бочков В. Битва на Святом озере. / В. Бочков. – Ярославль, 1972. – 95с.
204274
  Козир І. Битва на Синій Воді // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 12-14


  Монгольська навала першої половини XIII ст., яка прокотилася від Далекого Сходу до Центральної Європи. Синьоводська битва була першою великою перемогою над золотоординським військом.
204275
  Ващук Д. Битва на Синіх Водах 1362 р. / Д. Ващук, Б. Черкас // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 8-10


  Версії щодо дати й місця битви на Синіх Водах. Стосовно опису битви, то маємо два варіанти. Перший короткий, належить до початку 15 ст. і походить з німецьких хронік (Йоганн Пошильге). Другий більш розгорнутий, проте значно пізніше написаний з праці ...
204276
  Сегеда Ростислав Битва на Синіх Водах, або Чому над Києвом нині хрести, а не півмісяці / Сегеда Ростислав, Кінаш Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 106-109 : фото
204277
  Сокаль Ігор Битва на Синіх водах: велика "шахівниця" князя Ольгерда // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4 (106). – С. 32-35


  1362 року завдяки спільним зусиллям литовців, українців та білорусів потужному золотоординському війську було завдано нищівної поразки, внаслідок чого до Великого князівства Литовського остаточно відійшли Київщина та Поділля.
204278
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 91-120. – ISSN 0868-4790
204279
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 11 (853). – С. 111-139. – ISSN 0868-4790
204280
  Радовський В. Битва на Цецорі // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 184-201. – ISSN 0868-4790
204281
  Глязер С.В. Битва на Чудском озере / С.В. Глязер, 1938. – 36с.
204282
  Коренев А.А. Битва на Юге. / А.А. Коренев. – Кишинев, 1969. – 80с.
204283
   Битва нефтяных великанов [Електронний ресурс]. – Москва : Новое время, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : стерео, PAL, Color, 4:3.- Продолжит. 52 мин.- 10 фильмов на DVD в серии.-Без возрастных огранич.- Заглавие с этикетки DVD. – (Русское экономическое чудо. Страницы истории [ ; Фильм 3, Фильм 4)


  На рубеже 19 и 20 веков в Российской империибыли проведены революционные реформы.За короткий исторический срок - три с половиной десятилетия - наша страна превратилась в одного из лидеров экономического развития. Почему в то время Россия оказалась ...
204284
  Стороженко І.С. Битва під Батогом 1 - 2 червня 1652 року // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 51-55. – ISBN 5-7702-0775-2
204285
  Свєшніков І.К. Битва під Берестечком / І.К. Свєшніков. – Львів : Слово, 1993. – 304с. – ISBN 5-8326-0005-3
204286
  Чобіт Д.В. Битва під Берестечком / Д.В. Чобіт. – Броди : Просвіта, 1999. – 32с. – ISBN 966-7544-00-4
204287
  Коляда І.А. Битва під Берестечком : [1651] / І. Коляда, С. Марченко, О. Кирієнко. – Київ : Шанс, 2012. – 124, [4] с. – Бібліогр.: c. 124. – ISBN 978-966-2202-07-6
204288
  Нікольченко Ю. Битва під Берестечком в історії українського документування // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 317-321. – ISSN 2078-0850
204289
  Кирієнко О. Битва під Берестечком: версії істориків // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 1-6


  Історичний нарис.
204290
  Вирський Д.С. Битва під Білою Церквою 1626р. та "Реаляція правдива..." Яна Доброцеського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 150-160. – ISSN 0130-5247
204291
  Сюндюков І. Битва під Віднем, рік 1683-й: малодосліджені проблеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 2 липня (№ 112). – С. 4


  Внаслідок Віденської битви 1683 р. султанська Туреччина зазнала поразки і була назавжди витіснена з теренів Центральної Європи на південь та схід континету. Малодосліджені проблеми обговорили українські та польські історики на конференції в Києві.
204292
  Осадчий Є.М. Битва під Козацькою Дібровою як фінал протистояння під Конотопом 1659 р. // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 234-243. – ISSN 2078-0133
204293
  Карнацевич В.Л. Битва під Конотопом / В. Карнацевич. – Харків : Фоліо, 2010. – 121 с. – (Знамениті події історії України). – ISBN 978-966-03-5038-0


  Книга рассказывает о пятидесяти знаменитых сектах
204294
  Ковальчук А. Битва під Конотопом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 вересня (№ 37). – С. 10
204295
  Лисий Іван Битва під Конотопом (історико-краєзнавче есе) // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 191-201. – ISBN 978-966-8999-16-1
204296
  Шпаргало Є. Битва під Крутами як важливий епізод визвольних змагань 1917 - 1921 рр. (за джерелами фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 23-27. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано документи фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які висвітлюють битву під Крутами. Розглянуто оцінки події різними авторами. Література, що розкриває цей ...
204297
  Товтин Я. Битва під Могачем та її наслідки для земель Угорського королівства // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 322-326
204298
  Товтин Я. Битва під Могачем та її наслідки для словацьких земель // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 119-128. – ISBN 978-966-671-417-9
204299
  Романцов В. Битва під Монтвами (1666 р.): епізод з історії громадянської війни в Речі Посполитій / В. Романцов, Є. Горб // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 108-111. – ISSN 1728-9343
204300
  Черкас Б. Битва під Оршею / Б. Черкас, М. Відейко, А. Галушка // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 181-186. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9


  Битва під Оршею відбулася 8 вересня 1514 року між 15-тисячним військом під командуванням князя Костянтина Івановича Острозького, на той час Гетьмана Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського і Королівства Польського, та московським ...
204301
  Мицик Ю. Битва під Оршею 1514 року // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 4-8
204302
  Гуцул В. Битва під Оршею 1514 року (художньо-історичні реалії) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 3-19. – ISSN 0869-3595
204303
  Апанович О. Битва під Хотином: 40 діб козацької доблесті та звитяги // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2011. – № 9 (135). – С. 40-43
204304
  Плахонін А. Битва під Ярославом // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 117-121. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
204305
  Луковский И.В. Битва под Грюнвальдом / И.В. Луковский. – Москва-Л., 1945. – 135с.
204306
  Бабулин И.Б. Битва под Конотопом. 28 июня 1659 года : 28 июня 1659 года / И.Б. Бабулин. – Москва : Цейхгауз, 2009. – 48 с. : ил. – (Фонд военного искусства : Войны Московского государства / отв. ред. А.В. Малов). – ISBN 978-5-9771-0099-1
204307
  Шишков В.Я. Битва под Кунерсдорфом / В.Я. Шишков. – Л, 1945. – 249с.
204308
  Тихонов Иван Иванолвич Битва под курском : (Июль - август 1943г.) / Тихонов Иван Иванолвич. – Москва : Знание, 1953. – 32с.
204309
   Битва под Курском. – Москва, 1963. – 146с.
204310
  Утенков Ф.Н. Битва под Курском и ее военно-политическое значение. / Ф.Н. Утенков. – М., 1960. – 40с.
204311
  Караев Г. Битва под Москвой / Г. Караев. – М, 1951. – 124с.
204312
   Битва под Москвой. – Москва, 1989. – 320с.
204313
  Мягков М.Ю. Битва под Москвой : от обороны к контрнаступлению // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 3. – С. 22-61. – ISSN 0130-3864
204314
  Колесниченко И.С. Битва после войны / И.С. Колесниченко. – М., 1987. – 238с.
204315
  Бобылев Е.Г. Битва после штурма / Е.Г. Бобылев. – Харьков : Прапор, 1971. – 128 с.
204316
  Берн А. Битва при Азенкуре. История Столетней войны с 1369 по 1453 год = The Agincourt war / Альфред Берн ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 346, [3] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Битвы, изменившие историю). – ISBN 5-9524-1263-7
204317
  Лапуж Ж. Битва при Ваграме : роман / Ж. Лапуж; Пер. с французского В. Никитина. – Москва : Художественная литература, 1989. – 256 с.
204318
  Ровинский О. Битва при Гангуте. / О. Ровинский, Н. Дмитриев. – М.-Л., 1939. – 63с.
204319
  Карамзин Г.Б. Битва при Грюнвальде / Г.Б. Карамзин. – Ленинград, 1961. – 109 с.
204320
  Берн А. Битва при Креси. История Столетней войны с 1337 по 1360 год = The Crecy war / Альфред Берн ; [пер. с англ. П.В. Тимофеева ; офор. худож. И.А. Озерова]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 331, [5] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Битвы, изменившие историю). – ISBN 5-9524-1116-9
204321
  Кір"яков О. Битва при Левктрах: головні дискусійні питання // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 264-268. – ISBN 978-966-171-783-0
204322
  Ивонина Л.И. Битва при Мальплаке 11 сентября 1709 года // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 216-222. – ISSN 0130-3864
204323
  Высоцкий В.И. Битва при Сиверсте / В.И. Высоцкий. – Минск, 1985. – 270с.
204324
  Галенко О. Битва російького флоту з Кримським ханатом // Критика. – Київ, 2008. – Вересень, (число 9). – С. 4-8
204325
  Хонинов М. Битва с ветром : стихи и поэма / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1970. – 96 с.
204326
  Клочко Р. Битва с голодом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 23). – С. 15


  Голодомор 1932–1933 гг. не остался без внимания украинцев за пределами СССР. Несмотря на все старания советского правительства скрыть факт голода, информация о нем таки попадала за границу. Украинские эмигранты всячески пыталась обратить внимание к ...
204327
  Бондаренко К. Битва титанов // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 34. – С. 66-69.


  ХІІІ століття - нашестя монголо-татар та занепад Русі. Роль Данила Галицького в українській історії.
204328
  Хазанов А.М. Битва трех королей // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 242-252


  Поразка португальської армії від марокканської в битві 1578 р.
204329
  Гузенко Ю. Битва у Керченській протоці у липні 1621 р.: спроба реконструкції подій // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 5-9. – ISSN 1998-4634
204330
  Фролова В. Битва умов : Пьеса // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 12. – С. 83-141. – ISSN 0131-8136
204331
  Черепанов М. Битва університетів: КНУ vs КПІ // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 5


  В приміщенні Наукової бібліотеки імені М. Максимовича відбулася історична подія – перша «Битва Університетів», унікальний захід бізнес-формату, метою якого став пошук перспективних студентських стартапів і бізнес-ідей. Організатори «Битви» – ...
204332
  Самойлов Юрій Битви на чартерних фронтах // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 22-24 : фото. – ISSN 1998-8044
204333
  Самойлов Юрій Битви чартерних титанів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
204334
  Чуковський Н.К. Битвы и годы / Н.К. Чуковський. – М, 1957. – 552с.
204335
  Єремєєва К. Бити сатирою: журнал "Перець" в соціокультурному середовищі Радянської України / Катерина Єремєєва ; [наук. ред. В.О. Куліков]. – Харків : Раритети України, 2018. – 197, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-182. – ISBN 978-966-2408-81-2
204336
  Бойко В.С. Битий шлях : поезії / В.С. Бойко. – Київ : Молодь, 1989. – 98 с.
204337
  Затуливітер В.І. Битіє від Серафима : [проза] / Володимир Затуливітер ; [підбір матеріалів, упоряд. та комент. Л. Снісар ; художник Г. Ягодкін]. – Київ : Щек, 2018. – 477, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-471. – ISBN 978-966-7139-58-1
204338
  Брыль Р. Биткоин-спаситель. Почему криптовалюта лучше доллара // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 4 декабря (№ 49). – С. 10
204339
   Битлз. – Москва
1. – 1989. – 63с.
204340
  Дэвис Х. Битлз : авторизованная биография / Х. Дэвис. – Пер. с англ. – Москва : Радуга, 1990. – 444с.
204341
   Битлз. – Москва
2. – 1990. – 63с.
204342
  Шмидель Г. Битлз. Жизнь и песни / Г. Шмидель. – Москва : Музика, 1989. – 141с. – (Звезды музыкального мира / Пер. с немецкого)
204343
  Заимов Й. Битолски надпис на Иван Владислав самодържец български / Й. Заимов. – София, 1970. – 160с.
204344
  Литвинчук Н. Битою "польовою" дорогою (з експедицій на Полтавщину та Сумщину) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 93-96. – ISSN 0130-6936
204345
  Лебедев Н.П. Битуминозность пермских отложений Татарии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лебедев Н. П.; Казан.ГУ. – Казань, 1969. – 26л.
204346
   Битуминозные вещества и полициклические ароматические углеводороды в почвах над линзами нефти и нефтепродуктов в подземных карстовых полостях (Полазненский п-ов, Пермский край) / Ю.И. Пиковский, М.А. Смирнова, Р.Г. Ковач, Т.А. Пузанова, А.В. Хлынина, Н.И. Хлынина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 321-332 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
204347
   Битуминозные толщи востока Русской платформы. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1973. – 132с.
204348
  Каримов А.К. Битуминологические предпосылки нефтегазообразования и нефтегазоностности осадочных отложений / А.К. Каримов. – Ташкент, 1974. – 284с.
204349
  Каримов А.К. Битуминолонгия нефтегазопроизводяших толщ Узбекистана : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Каримов А. К.; Ин-т геол. и разв. нефт. и газов. месторожд. – Ташкент, 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
204350
  Вебер В.В. Битумообразование в четвертичных осадках и генезис нефти / В.В. Вебер, А.И. Горская, Е.А. Глебовская. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 244 с.
204351
  Печеный Б.Г. Битумы и битумные композиции. / Б.Г. Печеный. – М., 1990. – 256с.
204352
  Шипилов Андрей Биты стерлингов : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 56-59 : Іл.
204353
  Крячко Б. Битые собаки / Б. Крячко. – Таллин, 1989. – 222с.
204354
  Эрлих Ю.А. Битые ставки / Юзеф Эрлих. – Одеса : Маяк, 1981. – 280 с., XVI с. ил.
204355
  Никифоров А.В. Битый козырь / А.В. Никифоров. – Саратов, 1987. – 253с.
204356
  Кабаков М.В. Битый лед / М.В. Кабаков. – Москва, 1981. – 80 с.
204357
  Чорный И. Битый не битого везет, да еще десяток ждут очереди покататься // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 60-68
204358
  Іскорко-Гнатенко Битюк В.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 30. – ISBN 978-617-7442-69-0
204359
  Глаузиуш Джози Бить врага в его логове : большая идея. Остановить пандемии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-24 : Фото
204360
  Пахаренко А. Бить оригинальным / беседовала Марина Бахолдина // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 18. – ISSN 1563-6755


  "..."Изменение мировоззрения потребителей в пользу оригинальных товаров станет фундаментом экономического развития государства", - уверен Александр Пахаренко, партнер ППФ "Пахаренко и Партнеры"."
204361
  Минин А. Бить противоречивым // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 23 января (№ 4). – С. 18. – ISSN 1563-6755


  Действия парламента, касающиеся налогового законодательства, протеворечат Конституции и могут быть поводом для признания закона № 2245-VIII неконституционным.
204362
  Тархова Н. Бить стремительно вперед, маршируя без ночлегов... // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 49-53. – ISSN 0235-7089


  Источники суворовских афоризмов
204363
  Рожнов А.А. Битье кнутом как наказание в Московском государстве глазами современников-европейцев // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
204364
   Бифункциональные мономеры - алкенилзамещенные метакрилаты в радикальной полимеризации / Л.А. Вретик, Е.А. Николаева, В.В. Загний, В.Г. Сіромятникова // Высокомолекулярные соединения. Серия Б : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 56, № 6, ноябрь - декабрь. – С. 515-527. – (Химия полимеров). – ISSN 2308-1120
204365
  Ротанова Татьяна Васильевна Бифункциональные обратимые ингибиторы сериновых протеиназ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Ротанова Татьяна Васильевна; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений. – Москва, 1973. – 17л.
204366
  Викторова Е.А. Бифункциональные соединения в реакциях каталитического алкирования крезолов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : / Викторова Е.А ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1965. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
204367
  Колодяжный Александр Анатольевич Бифуркации решений магнитогидродинамических уравнений в задачах со свободными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Колодяжный Александр Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
204368
  Колодяжный Бифуркации решений магнитогидродинамических уравнений в задачах со свободными границами : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.05 / Колодяжный АлександрАнатольевич; Ан УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1985. – 138л. – Бібліогр.:л.127-138
204369
  Бутко Н.П. Бифуркационное состояние ядра государственного созидания Украины в условиях реализации евроинтеграционного курса // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 49-64. – ISSN 0131-7741
204370
  Базыкин А.Д. Бифуркационные диаграммы динамических систем на плоскости / А.Д. Базыкин, Ю.А. Кузнецов, А.И. Хибник. – Пущино : НЦБИ, 1985. – 56 с. : ил. – (Информ. материал / Науч. центр. биол. исслед., Н.-и. ВЦ)
204371
  Нотченко А.В. Бифуркационные эфекты, электрофизиологическая активность нейронов и волны аксонального тока в морфогенезе модели на базе уравнения Шредингера: эвм-моделирование и эксперимент / А.В. Нотченко, О.В. Градов, Л.А. Бережная // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 2


  В даній роботі пропонується новий підхід до моделювання морфогенезу нейронних структур, що базується на сполученні електрофізіологічних коливань і мікрогідродінаміческіх (мікрофлюідних) осциляцій аксонального струму в рамках єдиної бифуркационной ...
204372
  Сигалов К.Е. Бифуркация в праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 10. – С. 11-14. – ISSN 1812-3805
204373
  Алымкулов К. Бифуркация периодических решений при регулярных и сингулярных возмущениях : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Алымкулов К. ; АН СССР, Математ. ин-т. – Москва, 1991. – 29 с.
204374
  Марсден Д. Бифуркация рождения цикла и ее приложения / Д. Марсден, Мак-Кракен; Пер. с англ. Л.М. Лермана; Под ред.Н.Н. Баутина и Е.А. Леонтович. – Москва : Мир, 1980. – 368с.
204375
  Терехин М.Т. Бифуркация систем дифференциальных уравнений / М.Т. Терехин. – М., 1989. – 86с.
204376
  Цехмистер Ярослав Владимирович Бифуркация Хопфа и Тьюринга в флуктуационных моделях процессов самоорганизации. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Цехмистер Ярослав Владимирович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.132-148
204377
  Синельников Сергей Бифштекс из Буша : На тарелке / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 80-85 : Фото
204378
  Побережнюк О.И. Бихарская мозаика / О.И. Побережнюк, В.Л. Побережнюк. – М., 1991. – 255с.
204379
  Свинцицкий В.Н. Бихевиоризм и психофизиологическая проблема в свете кибернетики // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1984. – Вып. 57
204380
  Сиярич Ч. Бихорцы / Ч. Сиярич. – М, 1962. – 220с.
204381
  Влад П.Ф. Бициклические дитерпеноиды. / П.Ф. Влад, Г.В. Лазурьевский. – Кишинев, 1967. – 140с.
204382
  Садовий В. Бич - Дрогобич / В. Садовий, Ю. Кульчицький // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 44-52
204383
  Ефанов Леонид Бич Кавказа = Генерал от инфантерии Петр Степанович Котляревский : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 8. – С. 52-120. – ISSN 0131-8136
204384
  Згуришка З. Бичанка из долины. / З. Згуришка. – М, 1964. – 302с.
204385
   Бичко Ада Корніївна (1929-2016) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 38. – ISBN 978-966-933-054-3
204386
   Бичко Ігор Валентинович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 17-19
204387
   Бичко Ігор Валентинович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – ISBN 978-966-439-754-1
204388
   Бичко Ігор Валентинович (1931-2018) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 38. – ISBN 978-966-933-054-3
204389
  Короткий В.А. Бичков Афанасій Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 141. – ISBN 966-06-0393-2
204390
  Константинов В.К. Бичом насмешки / В.К. Константинов, Б.М. Рацер. – М., 1963. – 79с.
204391
  Букет Є. Бишів у добу середньовіччя і раннього нового часу // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 52-57. – ISSN 2222-5250
204392
  Кожевников В.И. Бишкильский дождь / В.И. Кожевников. – Ставрополь, 1973. – 109с.
204393
   Бишофиты Нижнего Поволжья. – Ростов -на-Дону : Изд-во Ростов.ун-та, 1989. – 94с.
204394
  Кастальский Б.Н. Бия-Найманские оссуарии / Б.Н. Кастальский. – Самарканд : Типо-Литография Г.И. Демурова, 1908. – 36 с.
204395
  Афанасова О.Б. Биядерные золотоорганические комплексы. : Автореф... наук: 020008 / Афанасова О.Б.; Моск. гос.унив. – М., 1975. – 18л.
204396
  Скопенко В.В. Биядерные комплексы лантаноидов и ртути, содержащие мостиковые тиоцианатные группы / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов // Докл. АН УССР. Сер.Б., 1986. – №8
204397
  Берберова Н. Биянкурские праздники. Рассказы в изгнании / Н. Берберова; Оформл. Олег Осинин; Ред. Антон Обрезчиков. – Москва : им. Сабашниковых, 1997. – 464с. – ISBN 5-8242-0060-2
204398
   Бібік Надія Михайлівна : Список друкованих праць. – Київ : Початкова школа, 2004. – 20с.
204399
  Іскорко-Гнатенко Бібіков Д.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 30-31. – ISBN 978-617-7442-69-0
204400
  Короткий В. Бібіков Дмитро Гаврилович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 20-21. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
204401
  Короткий В.А. Бібіков Дмитро Гаврилович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 60-61. – ISBN 966-06-0393-2
204402
  Богза Н. Бібіліотека сучасного суспільства: формування нової політики, постановка проблем, варіанти розвитку // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
204403
  Айвазян О.Б. Бібіліотека як складова духовного потенціалу вишу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 35-41. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті розглянуто різні аспекти історії Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, висвітлено основні складові ії духовних і культурних багатств, визначено роль книгозбірні у створеннні та розвитку духовної спадщини вишу.
204404
  Зборовець І.В. Бібіліотека Яна Ласького в Емдені (Німеччина) як культурний центр / І.В. Зборовець, Е.І. Веліулаєва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 77-83


  Висвітлюється німецький досвід поєднання функцій наукової бібліотеки і музею в одній установі.
204405
  Устиновський Д.В. Бібілографічні покажчики Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського за 1918 - 1941 роки і розвиток засад української бібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 241-264. – ISSN 2222-4203
204406
  Довгопола О.П. Бібілографія сільськогосподарської літератури / О.П. Довгопола. – Х, 1972. – 160с.
204407
  Медведь М. Бібілотека Закарпатського державного університету: шляхи становлення // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1811-377X
204408
  Лучка Л. Бібілотеки Катеринославської губернії початку XX ст.: історія формування та розвиток (за "Материалами по истории народных библиотек городов и земств России)" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 3)
204409
  Даниленко М. Біблеїзм як риса релігійності Т. Шевченка: характеристика та шляхи формування // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 339-349. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Подано характеристику біблеїзму Т. Шевченка як риси його релігійності. Окреслено основні шляхи її формування та проаналізовано різноманітні впливи на цей процес. З’ясовано, що біблеїзм постає не лише як літературно-філологічний феномен у творчості ...
204410
  Четайкіна В. Біблеїзми в промовах американських президентів кінця двадцятого та початку двадцять першого століття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 18-25. – (Серія іноземні мови ; вип. 23). – ISSN 2078-340X
204411
  Богдан С. Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 15-36. – ISSN 2304-9383
204412
  Пономаренко Л. Біблеїзми у формуванні мовноїт особистості журналіста // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 162-166. – Бібліогр.: Літ.: с. 165-166; 5 п.
204413
  Корольов Б.І. Біблеїстика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 31-32. – ISBN 966-642-073-2
204414
  Дорогий М.А. Біблейська філософія : короткий нарис з основ. проблем філософії про походження природи, життя і людини (Філософія. Біблія. Наука) : порівняльний огляд / М.А. Дорогий. – Київ : Логос, 2018. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-617-7446-50-6
204415
  Тищенко О. Біблеоклазм: коли й чому палять бібліотеки, або що спільного у півострова Юкатан та півострова Крим // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 2 (731), лютий. – С. 41-45. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто питання бібліотечної цензури, зокрема біблеоклазму - зумисного спалення бібліотек чи масового вилучення з обігу певних книжок унаслідок змін влади чи ідеологічних орієнтирів у суспільстві. Також зроблено огляд найбільших ...
204416
  Головащенко С.І. Біблієзнавство : Вступний курс: Навч. посібник / С.І. Головащенко. – Київ : Либідь, 2001. – 496с. – ISBN 966-06-0200-6
204417
  Головащенко С.І. Біблієзнавтство в Київській Духовній Академії XIX - початку XX ст. : джерелознавчий аспект дослідження // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 55-62
204418
  Купер А. Бібліїстика та юдаїка // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 113-140
204419
  Головащенко С.І. Біблійна археологія та палеографія в Київській духовній академії і становлення Церковно-археологічного музею // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 115-123
204420
  Рябчук В.П. Біблійна ботаніка : Науково-популярне видання / В.П. Рябчук. – Львів, 2002. – 126с.
204421
  Лаба В. Біблійна герменевтика = Hermeneutica biblica / Др. Василь Лаба. – Львів : Накладом Гр.-кат. богословської Академії, 1929. – 149, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці Гр.-кат. богословської Академії у Львові = Opera gr.-cath. Academiae theologicae Leopoli ; т. 6)
204422
  Левченко Н.М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі в межах канону та поза ним // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 15-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
204423
  Ткачук О.О. Біблійна герменевтика у філософії Григорія Сковороди // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається творчість Г. Сковороди як завершальної фігури в еволюції української філософії бароко. Аналізується значення алегорії та символу в становленні людини і пізнанні нею світу за допомогою Біблії.
204424
  Левченко Н.М. Біблійна герменевтика як структурант поетики "Слова про Закон і Благодать" Іларіона // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 9-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
204425
  Вестель Ю. Біблійна і патристична богословська термінологія / Ю. Вестель, Д. Морозова // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 107-114. – ISSN 0235-7941
204426
  Дзера О. Біблійна інтертекстуальність і переклад : англо-український контекст : монографія / Оксана Дзера ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 489 с. – Резюме англ. - Покажч. імен.: с. 475-485. – Бібліогр.:с. 433-474 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0391-0
204427
  Єрмоленко С.С. Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-український контекст // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 70-73. – ISSN 0027-2833
204428
  Семака Є. Біблійна історія Старого Завіту / Є. Семака. – К., 1992. – 240с.
204429
  Мороз В.Я. Біблійна комунікація як багатоаспектний феномен Старого Завіту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 215-221. – ISSN 2309-1797
204430
  Дзера О.В. Біблійна концептосфера як складова частина ідіостилю Тараса Шевченка та її ревербалізація в українських біблійних перекладах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 154-169. – ISSN 2311-2697


  У статті запропоновано аналіз українських перекладів Святого Письма крізь призму Шевченкової метабіблійної образності. Опосередкованою ланкою між Біблією - прототекстом і біблійними метатекстами є національні переклади Святого Письма, що визначають ...
204431
  Луцюк М.В. Біблійна космогонія на тлі давньосхідних міфічних систем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 359-366. – ISBN 966-581-481-8
204432
  Паласюк Г.Б. Біблійна мудрість у латинських афоризмах / Г.Б. Паласюк, А.В. Понеділок, М.В. Семерез // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 173-174
204433
  Дмитрів І. Біблійна парадигма публіцистики о. Василя Мельника (Лімниченка) // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 6. – С. 164-171. – ISSN 2308-4855
204434
  Іларіон Біблійна поезія : біблійно-літературна монографія // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 1 (97). – С. 14-17
204435
  Колоїз Ж.В. Біблійна репрезентація одиниць вимірювання в україномовному перекладі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 68-80. – ISSN 0027-2833
204436
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й семантичні двійники // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 14-15
204437
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й семантичні двійники // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 21-27 січня (№ 3). – С. 14
204438
  Наливайко С. Біблійна річка Йордан та її українські етимологічні й сематичні двійники // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 192-198
204439
  Мизак Н. Біблійна символіка у творчості Лесі Українки / Н. Мизак, А. Яремчук // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2017. – № 3/4 (27/28). – C. 79-87. – ISSN 2224-0306
204440
  Шевченко Л.Л. Біблійна символіка. Лінгвістичний аспект // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 19-24.


  Досліджується лінгвістичний аспект біблійних символів однієї тематичної групи
204441
  Вахній О. Біблійна тематика в "Кобзарі" Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 20 червня (№ 12). – С. 2-3
204442
  Вікул Т. Біблійна термінологія на позначення віча // Діалог культур. Святе Письмо в українських пам`ятках / Ін-т східноєвропейських досліджень НАНУ; Національний ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 1999. – С. 9-18. – ISBN 5-88500-064-6
204443
  Луцюк М.В. Біблійна тілесність в констексті давньосхідних міфічних уявлень // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 41-50


  У статті досліджується поняття людської тілесності в давньоєврейській літературній традиції з точки зору монотеїстичної картини світу. Аналізуються сакральні тексти ТаНаХу (за християнським віровченням – Старого Завіту) – юдейського священного писання ...
204444
  Брандштеттер Р. Біблійне коло / Роман Брандштеттер ; пер. з польської Н. Попач. – Київ : Кайрос, 2003. – 200с. – ISBN 966-7562-02-6
204445
   Біблійний атлас : Наочний посібник для цікавих до біблії. – Київ, 1994. – 120с.
204446
  Підопригора С. Біблійний дискурс у прозі Ю. Іздрика (на матеріалі романів "Подвійний Леон" та "АМ") // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 79-87. – ISSN 2411-4146
204447
  Шаф О.В. Біблійний дискурс у творчості Сергія Жадана: концептуальність та функціональність // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 267-275
204448
  Архангельська А. Біблійний інтертекст в українському мовопросторі // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 200-212. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
204449
  Малікова О.В. Біблійний інтертекст у художньому тексті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 85-94.
204450
  Венець І.М. Біблійний код у конструюванні образу Макмерфі в романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та одноіменному фільмі Мілоша Формана // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 140-143. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
204451
  Райбедюк Г. Біблійний код як основа художньо-естетичних пошуків бессарабської поетеси Галини Лисої // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 71-78. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "Запропонована розвідка актуалізує одну з важливих наукових проблем сучасної гуманітаристики – дослідження літературного тексту крізь призму біблійної антропології. У статті з’ясовуються шляхи комунікації авторської свідомості бессарабської поетеси ...
204452
  Дзера О.В. Біблійний мотив братовбиства і його трансформації як перекладацька проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 47-50. – ISBN 966-581-295-5
204453
  Ходанич П.М. Біблійний образ митця у книзі "Вихід" // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 116-120. – ISSN 2520-6419


  "Автор розглядає питання ролі художнього образу в становленні ранніх релігій, його впливу на суспільну свідомість, мораль, формування кола релігійних митців і проблему становлення сакрального мистецтва у давньоізраїльському суспільстві, виходячи з ...
204454
  Горенко О.П. Біблійний ономастикон як синтез онтологічного та гносеологічного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 149-159. – Бібліогр.: Літ.: с. 159; 14 назв


  У статті розглядається езотеричний та міфологічний досвід тлумачення біблійних імен; досліджується їхній герменевтичний потенціал; окреслюються перспективні методологічні підходи та проблемно-тематичні напрямки, що дозволяють поглибити розуміння ...
204455
  Бовсунівська Т. Біблійний паралелізм у "кобзарі" Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 0130-5263
204456
  Чикирис Н.В. Біблійний сюжет розп"яття Ісуса Христа у творчій інтерпретації Ернеста Хемінгуея // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 120-127. – ISBN 978-966-8847-84-4
204457
  Гай Є. Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша
204458
  Гай Євгенія Біблійний текст у драматургії Миколи Куліша


  Авторка досліджує біблійні мотиви, до яких звертається Микола Куліш, та визначає особливості функціонування біблійного тексту в його творах. У драматургії М. Куліша основні мотиви пророка та пророцтва, дороги, воскресіння, жертвоприношення, пошуку ...
204459
  Братель О.М. Біблійні алюзії в аргентинській поезії ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 47-51
204460
  Дітькова С.Ю. Біблійні алюзії в трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 5 : Безцінна спадщина Вільяма Шекспіра. – С. 29-35
204461
  Скаб М. Біблійні алюзії в щоденниках Олеся Гончара // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 302-312. – ISSN 2304-9383
204462
  Мислива В. Біблійні алюзії у творчості Оксани Забужко // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 266-271. – ISSN 2307-2261
204463
  Львова О.Л. Біблійні витоки права у світлі сучасних тенденцій його розвитку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 15-29. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
204464
  Сквіра Н.М. Біблійні джерела персонажів другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 243-249
204465
  Даниленко І.І. Біблійні жанри і концепти в поезії Тараса Шевченка / Ірина Даниленко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 140, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 135-138 та в тексті. – ISBN 978-966-518-717-2
204466
  Пиза С. Біблійні засоби персвазії в польськомовних творах Мелетія Смотрицького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 93-107. – ISBN 966-95452-9-3
204467
  Ткаченко Т. Біблійні інтертекстуальні акценти в романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 220-223
204468
  Починок Л.І. Біблійні істини як ідеотворчий чинник в поезії Івана Франка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 306-311. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
204469
  Сулима В. Біблійні концепти і проповідницька традиція літератури
204470
  Данилюк Н.О. Біблійні лексичні засоби в українській народній поезії // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 368-373. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
204471
  Солдатенко Т. Біблійні мотиви в "білоруському циклі" Елізи Ожешко
204472
  Канарська В.П. Біблійні мотиви в поезії Емми Андієвської // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 18-19
204473
  Ковалів Біблійні мотиви в поезії Лесі Українки / Ковалів, Вітольд-Йосиф // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 422-427. – ISBN 966-76-31-01-Х
204474
  Ласло-Куцюк Біблійні мотиви в поемі Шевченка "Кавказ" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 7-12. – ISBN 978-606-745-014-9
204475
  Ліпісівіцький М.Л. Біблійні мотиви в творчості українських драматургів після 2000-го // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 97. – С. 69-84. – ISSN 2306-2908
204476
  Бережна Н.І. Біблійні мотиви і образи в поемі І. Франка "Смерть Каїна" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 7-11. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
204477
  Ганшина П.Е. Біблійні мотиви й проротство майбутнього у творчості Т. Шевченка (на матеріалі поезії "Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)") // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 19-21
204478
  Волочай В. Біблійні мотиви поеми "Мойсей" І. Франка і драматичної поеми "Адвокат Мартіан" Лесі Українки (Фатум долі пророка та ватажка) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 399-409. – ISBN 966-76-31-01-Х
204479
  Янкова М.А. Біблійні мотиви та національна ідея в поемі Ю. Гудзя "Барикади на хресті": інтертекстуальне прочитання // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 262-267. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
204480
  Гончарова Н.В. Біблійні мотиви та образи в "Повчанні" Володимира Мономаха // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 50-54. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті досліджено вплив Біблії на зародження літературного середньовічного жанру повчання. Твір давнини "Повчання" Володимира Мономаха проаналізовано як твір літературний, тобто досліджено його художність. Доведено його зв"язок із біблійними ...
204481
  Павленко І.Я. Біблійні мотиви та образи в народних легендах Південного Сходу України // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 97-101. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9


  Останнім часом значно активізувалося вивчення проблеми "Християнство та українська культура", що ж стосується фольклору, то саме зараз, коли знято всі заборони та перестороги, продуктивно досліджуються його міфологічні корені та ритуалістика. Певною ...
204482
  Молчанова В. Біблійні мотиви та образи в українській літературі. Поема "Мойсей" Івана Франка / В. Молчанова, В. Мірошникова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 7/8 (712/713). – С. 63-68. – ISSN 0130-5263
204483
  Селіванова В. Біблійні мотиви та символи у доеміграційній драматургії Володимира Винниченка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 38. – С. 102-107
204484
  Бетко І.П. Біблійні мотиви творчості Лесі Українки в європейському контексті // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 136-151. – ISBN 966-72-72-08-7
204485
  Мукан В. Біблійні мотиви у "драмі абсурду" Миколи Куліша (на матеріалі п"єси "Народний Малахій") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С.184-190


  Стаття присвячена розгляду особливостей складного та неординарного жанрового літературного явища «театр абсурду» та біблійних мотивів у п’єсі Миколи Куліша «Народний Малахій». Статья посвящена рассмотрению особенностей сложного и неординарного ...
204486
  Мукан В. Біблійні мотиви у драматургії Миколи Куліша на матеріалі п"єси "Патетична соната" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 139-144


  Стаття присвячена розгляду особливостей біблійних мотивів у п"єсі Миколи Куліша "Патетична соната". У дослідженні проаналізовано християнські алюзії та символи. У науковій статті використанню такі методи: описовий, порівняльний та філологічний. The ...
204487
  Землянська А.В. Біблійні мотиви у романі М. Матіос "Солодка Даруся" / А.В. Землянська, О.Т. Кольцова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 40-48. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті простежується трансформація біблійних мотивів у романі письменниці. Увагу приділено особливостям розуміння М. Матіос окремих моральних понять, що розкривається у творі в конкретних ситуаціях із життя головних героїв. Відповідно до ...
204488
  Горбонос О. Біблійні мотиви у творчості Осипа Бодянського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 218-226. – ISBN 966-7773-70-1
204489
  Янковська Ж. Біблійні мотиви у творчості П.Куліша (деякі зауваги) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 450-454. – ISBN 966-76-31-01-Х
204490
  Сливка Ю. Біблійні образи в різдвяних віршах Памви Беринди // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 199-207. – ISSN 0130-528Х
204491
  Мариненко Ю.В. Біблійні образи в українській прозі 40-х років XX ст. // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 140-145. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
204492
  Харьковщенко Є.А. Біблійні образи і жіноче служіння у християнській церкві / Є.А. Харьковщенко, К.В. Козар // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 30-34. – ISSN 2521-6570
204493
  Гогуля М.П. Біблійні образи й мотиви у прозі Данила Кіша // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 269-274. – ISSN 2075-437X


  В статті розглянуто прозу сербського письменника другої половини ХХ століття Данила Кіша як інтертекст відносно Біблії, проаналізвано біблійні мотиви, образи й алюзії. Фактично всі використані письменником біблійні теми - гріхопадіння, потоп, ...
204494
  Слоньовська О. Біблійні образи й сюжети у творчості Ліни Костенко
204495
  Слоньовська О. Біблійні образи й сюжети у творчості Ліни Костенко
204496
  Оборотова І. Біблійні образи права як підгрунтя релігійного праворозуміння // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 14-20. – ISSN 1561-4999
204497
  Косідовський З. Біблійні оповіді / З. Косідовський. – Київ, 1968. – 503с.
204498
  Косідовський З. Біблійні оповіді / З. Косідовський. – Київ, 1978. – 398с.
204499
  Скільський Д. Біблійні оповіді в інтерпретації М.Шашкевича для дітей // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 299-304. – ISBN 966-76-31-01-Х
204500
  Кучинко М. Біблійні оповіді про Патріархів: міфи чи реальність? // Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 8. – С. 173-182. – ISSN 2519-4348
204501
  Фенно І.М. Біблійні основи екологічного мислення // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 308-312. – ISSN 2076-1554
204502
  Кралюк П. Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітних текстів часів Реформації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 11-16. – ISSN 1029-7200


  У статті розкривається вплив Реформації на культурні процеси в Україні XVI ст., зокрема на здійснення і публікацію біблійних текстів тогочасною українською книжковою мовою. Особлива увага приділяється біблійним перекладам Ф. Скорини, Ярославському, ...
204503
  Романчук С.М. Біблійні персонажі у творчості художника пізнього Ренесансу Пітера Брейгеля Старшого // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 91-92
204504
  Мартич Р.В. Біблійні ремінісценції осмислення живого в мислителів східної церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 32-36


  Рефлексивне поле східно-християнських учень про сутність живого розгортається між двома полюсами: з одного боку, істини Одкровення, відступ від яких є неприпустимим, з іншого - потреби пізнати Творця в його творінні, угледіти в ньому відблиск вищої ...
204505
  Просалова В. Біблійні ремінісценції у прозі Юрія Клена // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 43-53. – ISSN 1728-9572
204506
  Костюк М.М. Біблійні символи в поезії французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 321-325
204507
  Іваннікова Л. Біблійні символи в українському фольклорі: Єрусалим, Голгофа, благодатний вогонь // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 5-15
204508
  Іларіон Біблійні студії : Богословсько-історичні нариси з духової культури України / Іларіон. – Вінніпег : Наша культура
Том 1. – 1963. – 287 с.
204509
  Бетко Ірина Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії 19 - початку 20 століття : (монографічне дослідження) / Бетко Ірина; Wyzsza szkola pedagogiczna im. T.Kotarbinskiego; НАУ, Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Zielona Gora; Kijow : Wyd-wo WSP; VERBUM, 1999. – 160с. – ISBN 83-86832-69-X
204510
  Хамрай О.О. Біблійні тексти у зібраннях Відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 58-69. – ISSN 1608-0599
204511
  Зосім О.Л. Біблійні тексти як джерело східнослов"янської духовної пісенності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-63. – ISSN 2226-0285
204512
  Набитович І. Біблійні теми в історичній прозі української еміграції // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 231-242. – ISSN 2520-2103
204513
  Ломачинська Т.І. Біблійні уявлення про сон і сновидіння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-119. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
204514
  Вергалюк М.М. Біблійні фраземи в сучасному тексті та спеціалізованих словниках // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 129-140. – ISSN 1682-3540


  У статті проаналізовано біблійні фразеологічні одиниці; розглянуто лексикографічне відтво рення фразеологізмів біблійного походження; схарактеризовано особливості функціонування біблійних фразеологічних одиниць у сучасних художніх та публіцистичних ...
204515
  Доценко Т.С. Біблійні фразеологізми у болгарській мові: принципи класифікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 62-66


  У статті розглянуто стан дослідження болгарської біблійної фразеології, проаналізовано різні підходи до визначення та класифікації біблійних фразеологічних одиниць. Доведено, що біблійна фразеологія болгарської мови є частиною її фразеологічної системи ...
204516
  Момрик А. Біблійно-міфологічна концепція походження українців (поява, еволюція та занепад) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 414-423. – ISBN 5-7702-0821-X
204517
  Шевченко Г. Біблійно-психологічні мотиви повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (623). – С. 22-27. – ISSN 0130-5263
204518
  Глибицька С. Бібліограф-математик та поет Володимир Адольфович Станішевський - незабутня постать Центральної наукової бібліотеки Харківського університету // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 3 (25). – С. 60-62. – ISSN 2518-7341


  Стисло представлені біографічні відомості та інформація про професійну діяльність представників книжкової справи, які перебували у складі комісії при правлінні ХГБ, яка упродовж 1906-1918 рр. визначала функціонування українського відділу - ...
204519
  Казакова Н. Бібліограф Віра Шпілевич // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 56-60. – ISSN 2518-7341
204520
  Ярмолюк А.Г. Бібліограф за покликанням // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 83-85. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
204521
   Бібліограф Оксана Люта : Біобібліографічний покажчик. – Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 72 с. – ISBN 966-7511-63-4
204522
  Різниченко В. Бібліограф С.Пономарьов : З нагоди 100-ліття з часу його народження (1828-1928) / В. Різниченко. – Київ, 1928. – 20 с.
204523
  Дубровіна Л. Бібліограф Тетяна Василівна Добко / Л. Дубровіна, О. Онищенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (252). – С. 44-50. – ISSN 1029-7200


  Бібліограф Тетяна Василівна - приклад високого служіння бібліотечній справі
204524
  Вовк Л.П. Бібліограф Ю.О. Меженко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 591-595. – ISBN 978-966-452-103-8


  До 120-річчя від дня народження.
204525
   Бібліограф, книгознавець Лев Ізраїльович Гольденберг // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 68. – ISSN 1029-7200


  18 січня 2011 р. виповнилося 90 років від дня народження відомого українського бібліографа, дослідника, книгознавця Льва Ізраїльовича Гольденберга, кандидата філологічних наук, учасника Другої світової війни. Лев Ізраїльович закiнчив КДУ імені Т. Г. ...
204526
  Добко Т. Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70-річчя від дня народження Павли Рогової // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 33-37. – ISSN 2076-9326
204527
  Тараманов Д.Д. Бібліографії літератури з історії Жовтня на Україні в журналах 20-х років. / Д.Д. Тараманов. – Х., 1968. – 22с.
204528
  Дуднік О. Бібліографічна винниченкіана (ХХ - початок ХХІ ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 17-29. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються особливості відображення життя та діяльності видатного українця–Володимира Кириловича Винниченка у бібліографічних посібниках ХХ– початку ХХІ ст. Звернено увагу на історію виходу в світ бібліографічних праць, присвячених В. ...
204529
  Білецький В. Бібліографічна джерельна база сучасної української терміносистеми у гірництві / В. Білецький, І. Манець // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 15 : Науки про Землю, гірництво, грунтознавство. Економіка. Соціологія. – С. 81-96. – ISSN 1728-9572


  Автори протягом 1995-2005 рр. виконали ряд проектів , спрямованих на узагальнення досвіду в галузі гірничої термінології і створення сучасних галузевих перекдадних, тлумачних та енциклопедичних словників. Авторы в 1995-2005 гг. выполнили ряд проектов ...
204530
  Маслова М. Бібліографічна діяльність Запорізької ОУНБ під час карантину // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 4 (22). – С. 22-24. – ISSN 2518-7341


  Стаття узагальнює досвід діяльності відділу наукової інформації та бібліографії Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки під час карантину. Знайомить з традиційними бібліографічними послугами, що зазнали деяких змін, новими ідеями, які ...
204531
  Іванченко А. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 26-32. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює розвиток бібліографічної діяльності одеських бібліотек, починаючи з першої половини ХІХ ст., та здобутки в цій галузі на сьогодні. Огляд зроблено шляхом аналізу бібліографічних здобутків провідних наукових установ та організацій міста: ...
204532
  Матвійчук Л.О. Бібліографічна діяльність провідних бібліотек Національної академії наук України в 1991-2013 рр.: матеріали до біобібліографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 366-384. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
204533
  Галах В.В. Бібліографічна діяльність професора О.Г. Черняхівського (1869-1939) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
204534
  Баженов Л.В. Бібліографічна діяльність Центру дослідження історії Поділля (до 20-річчя установи) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 161-166. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
204535
  Коваленко С. Бібліографічна зведена база даних дисертацій – складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу / Світлана Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 2 (211), лютий. – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено питанням створення бібліографічної зведеної бази даних дисертацій з питань освіти, педагогіки і психології в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського. Ключові слова: дисертації, зведені каталоги, ...
204536
  Алієва І. Бібліографічна інформація з екології в системі бібліографічних засобів Президентської бібліотеки Управління справами Президента Азербайджанської Республіки // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 173-175. – ISSN 2076-1554
204537
   Бібліографічна інформація і сучасність. – К, 1981. – 128с.
204538
  Кульчицька Л.Я. Бібліографічна інформація і типологія: до постановки проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 338-351. – ISBN 966-02-3854-1
204539
  Солоіденко Г. Бібліографічна комісія ВУАН та її незавершена діяльність // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 18-22. – ISSN 1029-7200


  На основі архівних матеріалів висвітлено історію створення Бібліографічної комісії ВУАН (1926-1931). Аналізуються рішення першого Пленуму Бібліографічної комісії ВУАН, результати генерального обліку бібліографічної роботи кінця 1920-х рр., діяльність ...
204540
  Черниш Н.І. Бібліографічна комісія НТШ як центр дослідження української книги (1909-1939) : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 216с. – ISBN 966-7821-37-4
204541
  Рубінштейн С.Л. Бібліографічна комісія Української Академії наук та планування бібліорафічної роботи в У.Р.С.Р. : Окрема відбитка з "Записок Укр. Бібліогр. Тов." в м.Одесі №1 за 1928р. / С.Л. Рубінштейн. – Одеса : 2-га Держдрукарня, 1928. – 4 с.
204542
   Бібліографічна панорама наукових і науково-популярних праць співробітників Інституту народознавства НАН України (книжкові видання 1992-2018 рр.) / НАН України, Ін-т народознавства ; зладив Роман Гузій. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – 691, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-02-8831-7
204543
  Швецова-Водка Бібліографічна підготовка фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Спецвипуск 40. – С. 70-75


  Розглянуто зміст бібліографічної підготовки фахівців спеціальності "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія", зважаючи на сучасну структуру наукового бібліографознавчого знання і завдання того чи іншого навчального курсу. Запропоновано ...
204544
  Тишкевич К.І. Бібліографічна продукція бібліотек України для юнацтва: розробка та промоція // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Розглянуто науково-теоретичні засади та практика створення бібліографічної продукції бібліотеками України для юнацтва. Приділено увагу розробці бібліографічної інформації та її розповсюдження щодо задоволення інформаційних потреб молоді. The ...
204545
  Біловус Г. Бібліографічна репрезентація питань бібліотечної справи (на підставі публікацій газети "Львівські вісті" (1941-1944)) / Г. Біловус, С. Ковальська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 295-304. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
204546
  Ступак Ю.П. Бібліографічна робота вчителя літератури / Ю.П. Ступак. – К, 1961. – 64с.
204547
  Макєєва В.Ю. Бібліографічна робота масових бібліотек / В.Ю. Макєєва. – К, 1961. – 40с.
204548
  Ясинський М.І. Бібліографічна робота на Радянській Україні в 1926 році / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : З 10 друкарні "Трансдрук" ім. Леніна, 1927. – 31 с.


  На тит. арк.: Василенко-Полонскій від автора
204549
  Прокопенко Л. Бібліографічна секція у структурі ІФЛА // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С.8-10.
204550
  Прокопенко Лілія Бібліографічна секція у структурі ІФЛА // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
204551
  Хміль О. Бібліографічна спадщина Зенона Кузелі: типологічні різновиди // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 330-341. – ISSN 1591-6223


  Рассматриваются разные типы библиографических исследований Зенона Кузели: прикнижная библиография, тематическая библиография (труды об украинских думах и кобзарях), персональная библиография (Б. Лепкий), каталоги украинских издательств (“Українське ...
204552
  Ляхоцький В. Бібліографічна спадщина Івана Огієнка // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 49-57. – ISBN 966725001-6
204553
  Сєдих В. Бібліографічна спадщина науковців Харківського університету / В. Сєдих, І. Давидова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 15-16. – ISSN 2076-9326
204554
  Стрішенець Н.В. Бібліографічна спадщина Юрія Олександровича Меженка. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.08 / Стрішенець Н.В.; НАН Укр.Нац.бібліотека Укр. – К, 1996. – 24л.
204555
  Березкіна В. Бібліографічна Шевченкіана української діаспори // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 273-284. – ISSN 2224-9516
204556
  Шкаріна В. Бібліографічна школа Тетяни Добко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (287), червень. – С. 35-42. – ISSN 2076-9326


  Присвячено 40-річчю наукової діяльності Т. Добко - бібліографознавця, бібліотекознавця, книгознавця, історика, бібліографа. Висвітлено один из напрямів діяльності вченої - створення науково-допоміжних бібліографічних посібників. Подано характеристику ...
204557
  Рибчинська Н. Бібліографічне бюро у Львові (1910-1914): принципи поточного реєстру української книги // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 90-99. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
204558
  Бублик Н. Бібліографічне видання з питань розвитку вищої освіти в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 99-105. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
204559
  Паславський Т.Б. Бібліографічне джерелознавство і питання репертуару історичної картографії та історичних картографічних джерел // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 352-357. – ISBN 966-02-3854-1
204560
  Рубан А. Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів / Алла Рубан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблеми забезпечення бібліотечних фахівців навчальних закладів професійною інформацією. Представлено діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського у створенні бібліографічних посібників на допомогу ...
204561
  Мусіна З.Х. Бібліографічне забезпечення історичної науки: з досвіду роботи Національної історичної бібліотеки України за роки незалежності / З.Х. Мусіна, Таранюк-Русанівський // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 112-116


  Висвітлено досвід наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
204562
  Башун О. Бібліографічне забезпечення франкознавства // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 246-256. – ISSN 1728-9572
204563
  Грудініна Н. Бібліографічне оформлення наукових праць // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 3 (233). – С. 47-50. – ISSN 1029-7200
204564
  Трачук Л.Ф. Бібліографічне самообслуговування на веб-сайті бібліотеки // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 2 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 67-72
204565
  Головащенко Л.Р. Бібліографічний аналіз і моніторинг відображення проблем науки та діяльності НАН України у вітчизняних засобах масової інформації за період 2004-2008 рр. / Л.Р. Головащенко, Л.О. Хоменко, С.І. Примаченко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 96-104. – ISSN 0374-3896
204566
  Федунишин Л. Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII - початку XIX ст. у науковому дослідженні Івана Кревецького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (118). – С. 114-117. – ISSN 1728-9343
204567
  Швець Н.А. Бібліографічний аналіз проблеми формування здорового способу життя у філософських, психолого-педагогічних дослідженнях // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 271-280. – ISSN 2227-1376
204568
  Приколота С.Г. Бібліографічний аналіз творчої спадщини С.Єфремова. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.08 / Приколота С.Г.; Мін. культури і мистецтв України. Київ. держ. ін-т культури. – К., 1997. – 26л.
204569
  Устіннікова О. Бібліографічний апарат видань. Система бібліографічних посібників (творів, документів, видань) / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-24
204570
  Грудініна Н. Бібліографічний апарат наукової публікації як вияв академічної доброчесності // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 6-10. – ISSN 2518-7341


  У статті на основі аналізу публікацій вітчизняної та зарубіжної літератури висвітлено питання, пов"язані з бібліографічним забезпеченням наукометричних досліджень використаних джерел до наукових праць, обґрунтовано його актуальність і недостатню ...
204571
  Дроздова О.В. Бібліографічний аспект у творчості історика-краєзнавця Полтавщини І.Ф. Павловського // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.203-204. – ISBN 966-7653-2-Х
204572
  Житарюк М. Бібліографічний аспект шевченкознавства в Румунії і монографічно-хрестоматійна антологія "Сторінки румунської шевченкіани" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 218-229. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
204573
  Малишев Б.В. Бібліографічний довідник авторефератів дисертацій з теорії держави і права (1992-2009 рр.) : методичний посібник / Б.В. Малишев. – Київ : Реферат, 2010. – 74 с. – ISBN 978-966-8058-48-6
204574
   Бібліографічний довідник журналу "Сучасність". 1961-2003. – Львів : Кальварія, 2003. – 480 с. – ISBN 966-663-119-9
204575
  Лисодєд О.В. Бібліографічний довідник з кримінології (1922-2002) / О.В. Лисодєд; Ін-т вивчення проблем злочинності Академії правових наук України; За ред. О.Г. Кальмана. – Харків : Одіссей, 2003. – 128с. – ISBN 966-633-229-9
204576
  Балабанов О.Д. Бібліографічний збірник Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького : [друковані праці співробітників інституту. 1944-1957 рр. : покажчик до видань інституту 1939-1957 рр. : дисертації, які були захищені в інституті. 1948-1957 рр.] / склали: О.Д. Балабанов, Н.М. Недоступ ; [відпов. ред. І.С. Кузьменко] ; Київський держ. пед. ін-т ім. О.М. Горького. – Київ : [б. в.], 1958. – 220 с.
204577
   Бібліографічний збірник, присвячений 10-річниці Жовтневої революції на Україні, (1917-1927). – Харків : Держвидав Украіни. – (Науковий збірник катедри, ч. 8 : Матеріали до української історичної бібліографії, в. 1 ; Бібліографія історії України, Росії та українського права, краєзнавства й етнології за 1917–1927 роки / склала Бібліогр. коміс. Н.-д. катедри історії укр. культури ім. Дм. Багалія в Харкові р. 1929)
Ч. 1.: Історія України; Ч. 2.: Краєзнавство та етнологія. – 1930. – 148 с.
204578
  Вернигора Н.М. Бібліографічний огляд видань Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 2010 рік / Н.М. Вернигора, О.С. Задорожна // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 43-50


  Протягом 2010 та початку 2011 року науковцями та викладачами Інституту журналістики підготовлено до друку та надруковано низку монографій, підручників, навчальних і практичних посібників, конспектів і текстів лекцій, навчально-методичних комплексів та ...
204579
  Кочубей Т. Бібліографічний огляд життєвого і творчого шляху І. Галятовського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 105-112. – Бібліографія 175 назв.
204580
  Захарчук О.В. Бібліографічний огляд книжкових видань кафедри реклами та зв"язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 84-88
204581
  Синявский А. Бібліографічний огляд літератури німецькою мовою з економгеографії / А. Синявский. – К, 1927. – 7с.
204582
  Синявский А. Бібліографічний огляд літератури німпцькою мовою з економгеографії /1914-1927рр./ / А. Синявский. – К., 1927. – 7с.
204583
  Вернигора Н.М. Бібліографічний огляд монографічних видань київської наукової школи журналістики за 2010-2012 рр. / Н.М. Вернигора, О.С. Задорожна // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 47-63


  Протягом 2010—2012 рр. науковцями київської наукової школи журналістики підготовлено до друку та надруковано низку монографій. Наведено описи, анотації та покажчики змістів цих монографій. На протяжении 2010—2012 гг. учеными киевской научной школы ...
204584
  Вихватенко О.О. Бібліографічний огляд навчального видання Ю. В. Бондаря "Перша інформаційна...Інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході"» // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 212


  Серед цьогорічних книжкових напрацювань кафедри видавничої справи та редагування - навчальний посібник кандидата політичних наук, доцента кафедри Юрія Володимировича Бондаря, бібліографічний огляд якого пропонуємо читачам часопису. Among the research ...
204585
  Поповський Анатолій Михайлович Бібліографічний огляд наукових праць проф. В.С.Ващенка з українського мовознавства : Навчальн. посібн. / Поповський Анатолій Михайлович. – Дніпропетровськ, 1990. – 68с.
204586
   Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рекомендації / [авт.-уклад. О.М. Збанацька]. – Київ : [б. в.], 2012. – 197, [1] с. : табл. – Додатки: с. 129-188. – Бібліогр.: с. 189-192 та в підрядк. прим.
204587
  Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Тетяна Добко, Ірина Антоненко, Надія Моісеєнко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 12-21. – ISSN 1029-7200


  У статі висвітлено питання бібліографічного опису електронних ресурсів віддаленого доступу, зокрема соціальних мереж, блогів. Наведено приклади опису електронних документів.
204588
  Добко Т. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 55-64
204589
  Женченко М. Бібліографічний опис електронних ресурсів: загальні вимоги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326
204590
  Бисько І.Д. Бібліографічний покажчик / І.Д. Бисько. – Ніжин, 1970. – 68с.
204591
  Клименко І.В. Бібліографічний покажчик "Друковані праці Б.С. Бутника-Сіверського" як джерело до вивчення наукової діяльності українського мистецтвознавця // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 469-477. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
204592
  Лиханова І. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861-1917": матеріали до репертуару української книги (Джерелознавчий аспект) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 514-528. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто бібліографічний покажчик, який за матеріалами картотеки відомого книгознавця С. Й. Петрова (1917 - 1974) видає Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Проаналізовано напрями роботи відділу національної бібліографії бібліотеки ...
204593
  Лиханова І.Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861-1917" як складова Українського бібліографічного репертуару // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – C. 214-225. – ISBN 966-02-4450-4
204594
  Лиханова І.Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні. 1861-1917": джерелознавчий аспект // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 259-261. – ISBN 978-966-02-7337-5


  За матеріалами картотеки відомого книгознавця Степана Йосиповича Петрова (1917–1974 р.р.) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського видає ретроспективний бібліографічний покажчик «Книга в Україні. 1861–1917 : матеріали до репертуару ...
204595
   Бібліографічний покажчик "О.Є.Корнійчук". – Х, 1951. – 73с.
204596
  Пестрецова Л.А. Бібліографічний покажчик "Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського" як засіб взаємодії бібліотек у документообміні інформаційними ресурсами // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 264-267. – ISBN 978-966-02-7337-5
204597
  Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в Україні" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34
204598
  Гамалій Г. Бібліографічний покажчик "Репресії в Україні" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34
204599
  Кошик Н. Бібліографічний покажчик "Українські Карпати" (1977-2006) як джерело інформаційного пошуку з проблем карпатознавства // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 342-353. – ISSN 1591-6223


  Покажчик літератури тематично орієнтований на проблематику досліджень академічних установ Західного наукового центру НАН України, одним із основних наукових напрямів яких є раціональне використання і відновлення природних ресурсів Карпатського регіону, ...
204600
   Бібліографічний покажчик 1918-1993 рр.. – К., 1993. – 393с.
204601
  Комаров М.Ф. Бібліографічний покажчик видань Котляревского творів та писань / М. Комаров. – [Київ], 1904. – 467-494 c. – Без обкл. та тит. л. - Авт вказан в кінці статті. - Окрема відб.: На вічну пам"ять Котляревськолму : літературний збірник. – К. : Вік, 1904, с. 467–494. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
204602
   Бібліографічний покажчик видань Центрального статистичного управління УРСР за роки 1921-1927. – Х, 1928. – 78с.
204603
   Бібліографічний покажчик дисертацій, які захищені у спеціалізованих радах КДЛУ (серпень 1994-1997 рр.). – Київ, 1998. – 28 с. – шифр дубл
204604
  Петров В.М. Бібліографічний покажчик для вчителів математики / В.М. Петров. – Чернігів, 1970. – 46с.
204605
   Бібліографічний покажчик до теми "Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в Україні" : бібліографічний покажчик. – Київ
№ 34. – 2001
204606
  Завірюха Л.А. Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць та газетних публікацій : до ювілею / Завірюха Лідія Андріївна, канд. пед. наук, доц. ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Талком, 2013. – 54, [1] с. : іл., портр. – (Ювіляри НАПН України)


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Л.А. Завірюха. 19.1.2014 р. P.S. Закінчила аспірантуру Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Захистила дисертацію (1971 р.)
204607
   Бібліографічний покажчик друкованих праць вчених кафедри української літератури Одеського державного ун-ту. – Одеса, 1991. – 96с.
204608
   Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу (1986-1990). – Київ : Київ. держ. лінгв. ун-т., 1996. – 166 с.
204609
   Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу КДЛУ (1991-1997) : (До 50-річчя з дня заснування КДЛУ). – Київ, 1998. – 304с.
204610
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників інституту (1948-1967). – Київ, 1968. – с.
204611
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – К
1. – 1990. – 254с.
204612
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 2000-2007 роки : до 175-річчя НПУ імені М.П. Драгманова / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 6, ч. 1 : / [редкол.: Л.В. Савенкова та ін. ; укладач: Н.І. Тарасова]. – 2011. – 388, [1] с.
204613
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за 2000-2007 роки / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наук. б-ка. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 6, ч. 2 : / [редкол.: Л.В. Савенкова та ін. ; укладачі: Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко, І.В. Позднякова та ін.]. – 2011. – 499, [1] с.
204614
   Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова за 1990 - 1999 роки / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Наукова біб-ка; [ ред. кол.Л.В. Савенкова, Е.В. Татарчук та ін. ; укладачі: Н.І. Тарасова, І.В. Позднякова та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова. – ISBN 978-966-660-522-4
Вип. 5. – 2009. – 422 с. – До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова
204615
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П.Л. Погребняка (1980-1990 р.р.). – Біла Церква, 1991. – 168 с.
204616
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1973-1979 рр.. – К
2. – 1981. – 212с.
204617
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – К
Т.2, ч.1. – 1991. – 168с.
204618
   Бібліографічний покажчик друокваних праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького за 1980-1989 рр.. – К
Т.2, ч.2. – 1991. – 104с.
204619
   Бібліографічний покажчик ДСПК (1990-1997) - ССПК (1999-2009) / Державний вищий навчальний заклад "Запорізький нац. ун-т" Міністерства освіти і науки України ; [уклад. Тощев Г.М.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 142 с. – ISBN 978-966-599-326-1
204620
   Бібліографічний покажчик журналу "Дивослово" 1994-2010 рр. / [уклад. Віра Карпенко ; ідея і проект вид. Олександра Рибалка]. – Київ : Редакція журналу "Дивослово", 2012. – 460, [4] с. : табл. – Покаж. імен : с. 362-397. - Персоналії: с. 398-413. - Предм. покаж.: с. 414-445. – ISBN 978-966-95976-7-0
204621
  Москаленко А.А. Бібліографічний покажчик з української діалектології / А.А. Москаленко, В.М. Терлецька. – Одеса, 1966. – 72с.
204622
   Бібліографічний покажчик з української й російської мови й літератури для масової школи профосвіти : Народний комісаріат освіти УСРР. Державний науково-методологічний комітет. Секція професійної освіти. – Харків : Друга друкарня-літографія держвидаву України, 1926. – 60 с.
204623
  Кізян О. Бібліографічний покажчик з художньої шевченкіани // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 43-44. – ISSN 1029-7200


  Рец. на книгу: Шевченко на всі віки: образ Великого Кобзаря в художніх і художньо-документальних творах : бібліогр. покажч. 1861-2013 рр. / уклад. і вступ. ст. О.М. Куцевол ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : ...
204624
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1956 р.. – Київ, 1957. – 39с.
204625
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1957 р.. – Київ : Радянська школа, 1958. – 46 с.
204626
   Бібліографічний покажчик книг і статей співробітників науково-дослідного інституту педагогіки УРСР опублікованих в 1958 р.. – Київ : Радянська школа, 1959. – 48 с.
204627
  Дуднік О. Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. / Олександр Дуднік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 47-48. – ISSN 1029-7200


  Рец. на книгу: Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008-2012) / Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. : Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, С. М. Горбань, Ю. C. Левченко; рекол. ...
204628
   Бібліографічний покажчик літератури з судової експертизи = Публікації та наукові розробки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (1992-2018). До 105- річчя з дня створення інституту // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.М. Олійник, І.С. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 63, ч. 2. – С. 341-517. – ISSN 0130-2655
204629
  Дисак Ф. Бібліографічний покажчик літературних, наукових, публіцистичних творів Івана Франка в журналі "Зоря" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 66-73. – (Серія журналістика ; Вип. 31)
204630
   Бібліографічний покажчик наукових праць : Ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва за 20 років (1981-2000 р.р.). – Київ, 2001. – 338с.
204631
   Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів інституту (1991 - 1996 рр.). – Чернігів, 1996. – 156с.
204632
   Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу та аспирантів : До 60-річчя Ізмаїльського держ. пед. інституту. – Ізмаїл, 2000. – 104с.
204633
   Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства. – Київ : [б. в.], 1996. – 68 с.
204634
  Комаров М. Бібліографічний покажчик нової української літератури (1798-1883 р.) / Зібpав [та авт. пеpедм.] М. Комаpов. – Київ : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1883. – 74 с. – Hа обкл. назва: Покажчик нової укpаїнської літеpатуpи


  Додаток [1]: Hайглавнійші спільні писання пpо укpаїнську мову, літеpатуpу и пpо укpаїнське питання: с. 63-70. - Додаток 2: Якого pоку скільки книг було надpуковано: с. 70-74.
204635
  Вєдіна В.П. Бібліографічний покажчик перекладів поезій Адама Міцкевича на українську мову (1827-1955) / В.П. Вєдіна. – Київ, 1957. – 40с.
204636
   Бібліографічний покажчик писаннів Академіка А.Е.Кримського. – Київ : З друкарні Української АН, 1926. – 41 с. – Доповнена відбитка з 1-ої книжки Записок Історично-філологічного Відділу
204637
  Співак І.А. Бібліографічний покажчик по спецсемінару з творчості Т.Г.Шевченка / І.А. Співак. – Дрогобич, 1965. – 58с.
204638
  Вежель Л.М. Бібліографічний покажчик праць Гавриїла Костельника та матеріалів про нього / Ліна Вежель ; КНУТШ, Ін-т журнал. – Київ : Інститут журналістики, 2008. – 40с.
204639
  Козак О. Бібліографічний покажчик праць з літературної компаративістики // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 355-403. – ISBN 978-966-193-016-1
204640
  Козак О.О. Бібліографічний покажчик праць з літературної компаративістики за 1998 рік // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – ISBN 966-8474-40-6
204641
  Бесчастний В. Бібліографічний покажчик праць за 2003-2019 рр. / Віктор Бесчастний ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Київ : Дакор, 2019. – 174, [2] с. : портр. – На обкл.: Донецьк, Кривий Ріг, Маріуполь. – ISBN 978-617-7679-18-8
204642
   Бібліографічний покажчик праць лабораторії (1946-1964). – Київ, 1965. – 12с.
204643
   Бібліографічний покажчик праць науковців біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН за 2016-2020 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ; [упоряд.: Н.І. Ясинецька]. – Асканія-Нова : Олді-плюс, 2020. – 35, [1] с.
204644
   Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008-2013 рр.) : наукове видання / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л.Н. ; наук. ред.: І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало, О.М. Отич ; бібліогр. ред. Штома Л.Н.]. – Київ : Зелена Буковина, 2013. – 400, [4] с. – Імен. покажч.: с. 389-401. – ISBN 978-966-8410-34-3
204645
   Бібліографічний покажчик публікацій В.О. Гавриленка (1961 - 2014) / уклала Зоряна Гавриленко-Бойко // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 302-314. – ISBN 978-966-02-7306-1
204646
   Бібліографічний покажчик публікацій журналу "Образотворче мистецтво" за 1991-2005 роки. – Київ : Софія-А, 2005. – 431, [1] с. – Імен. покажч.: с. 361-431. - На обкл. також зазнач.: Образотворче мистецтво. – ISBN 978-966-8684-37-1
204647
   Бібліографічний покажчик творів Ю.Ф. Ярмиша наукові праці // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 29-42
204648
  Добко Т. Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 499-513. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто основні історичні періоди, тенденції видання науковими бібліотеками України бібліографічних покажчиків та сучасний стан розвитку бібліографічних ресурсів. Розкрито місце та особливості бібліографічного покажчика у системі ...
204649
   Бібліографічний покажчик Ю.М. Кочубея (2008 - 2012) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 45-50. – ISBN 978-966-02-6446-5
204650
  Зоряна А.М. Бібліографічний покажчик ЮНЕСКО "INDEX TRANSLATIONS" як джерело дослідження документального потоку перекладів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 33-43. – ISSN 2409-9805
204651
  Любаренко Л. Бібліографічний покажчик, присвячений багатовіковій історії бібліотечного руху в Україні // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 4 (62). – С. 38-39


  Про презентацію у Національній парламентській бібліотеці України бібліографічного покажчика публікацій середини XVIII - поч. XXI ст. "Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні"
204652
   Бібліографічний покажчик. Наукові праці Л.І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 249-262
204653
   Бібліографічний покажчик: Друковані праці співробітників інституту за 1958-1972 рр. – К
1. – 1976. – 209с.
204654
   Бібліографічний покажчик: Друковані праці співробітників інституту за 1958-1972 рр.. – К
2. – 1976. – 232с.
204655
  Геращенко М. Бібліографічний портрет Миколи Зерова / М. Геращенко, Л. Добровольская // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326
204656
  Рубан А. Бібліографічний посібник для бібліотекарів закладів освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 43-45. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. Для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: А.І. ...
204657
  Савенкова Людмила Бібліографічний ресурс із доступом до повнотекстових документів. Оригінальне рішення : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-87. – ISSN 1682-2366
204658
  Кропочева Н. Бібліографічний складник системи інформаційного супроводу наукових досліджень із питань національно-патріотичного виховання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 47-52. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано зміст і структуру науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Національно-патріотичне виховання в Україні»(2014– 2018 рр.). Узагальнено основні наукові підходи до класифікації бібліографічних видань, наявних у ...
204659
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 1 : Покажчик друк. робіт наук. праців. ун-ту за 1955 рік. – 1959. – 76 с.
204660
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 2 : Покажчик друк. робіт наук. праців. ун-ту за 1956 рік. – 1959. – 72 с.
204661
   Бібліографічний щорічник Львівського державного університету ім. Івана Франка. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту
Вип. 3 : Покажчик друк. робіт наук. праців. ун-ту за 1957 рік. – 1959. – 80 с.
204662
   Бібліографічні видання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за 200 років (1807-2007) : покажчик / [Швалб М.Г. та ін. ; наук. ред. І.Я. Лосієвський] ; Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 78-966-623-950-4
204663
  Пономаренко Л. Бібліографічні виміри освіти // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 43-44. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ...
204664
  Василюк О.Д. Бібліографічні джерела в науковій спадщині Агатангела Кримського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 340-349. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
204665
  Дуднік О. Бібліографічні джерела з історії Півдня і Сходу України / О. Дуднік, А. Колісниченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 544-561. – ISSN 2224-9516


  Представлено та проаналізовано різні типи бібліографічних покажчиків, які є суттєвими джерелами для нових досліджень з історії Півдня та Сходу України. Особливу увагу приділено тематичним, краєзнавчим, персональним і багатогалузевим покажчикам, що ...
204666
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Для вузів / Гольденберг Лев Ізраїлович. – Київ : Вища школа, 1977. – 200с.
204667
  Гольденберг Лев Ізраїлович Бібліографічні джерела українського літературознавства : Путівник: Навч. посібн. для ун-тів, пен. ін-тів, ін-тів культури / Гольденберг Лев Ізраїлович. – 2-е вид. випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1990. – 252с.
204668
  Жданова Р.С. Бібліографічні джерела українського літературознавства, мовознавства та фольклористики. 1990-2002 / Р.С. Жданова; Мін-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України; Наук. ред.: І.О. Негрейчук, О.М. Устіннікова. – Київ, 2004. – 208с. – ISBN 966-7547-30-2
204669
  Остапчук Ю. Бібліографічні картотеки та бази даних бібліотек вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 15-20. – ISSN 2076-9326
204670
  Мельник Н. Бібліографічні матеріали релігійних діячів в українських виданнях кінця ХІХ - ХХІ ст. як частина електронного ресурсу українського біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 531-541.
204671
  Панченкова Н.М. Бібліографічні модифікації: моделювання наслідків, реалій, перспектив (Рецензія на навчальний посібник Н. М. Вернигори "Загальна і спеціальна бібліографія") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 157-159.


  Аналізується вміщена в навчальному посібнику теоретична інформація та методичні рекомендації з погляду повноти подання, практичності застосування студентами. Порушується проблема недотримання бібліографічної стандартизаційної бази молодими ...
204672
  Смирнова С. Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки України імені В.Г. Заболотного як підгрунтя для наукових досліджень користувачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 562-572. – ISSN 2224-9516


  На прикладі роботи Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного розглянуто значення рекомендаційних бібліографічних покажчиків для виконання наукових досліджень користувачів бібліотеки.
204673
  Добко Т. Бібліографічні покажчики з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр. (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 34-44. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр., видані в Україні, СРСР та кордоном у другій половині XX – на початку ХХІ ст. Висвітлено їх структуру, тематику, інфор- маційне ...
204674
  Пастушенко О.В. Бібліографічні покажчики з історії преси та наукової періодики в Україні (1990-2011 рр.) як джерельна база історико-бібліографічних досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 498-514. – ISSN 2222-4203
204675
  Козак С. Бібліографічні покажчики періодичних видань української діаспори // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 573-580. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано бібліографічні покажчики змісту періодичних видань української діаспори - "Українські вісті" (Німеччина - США), "Пороги" (Аргентина), "Нові дні" (Канада), які посідають особливе місце у масиві еміграційних газет і журналів, що виходили ...
204676
  Добко Т. Бібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр. (перша половина ХХ ст.) / Т. Добко, О. Дуднік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 29-38. – ISSN 1029-7200
204677
  Дуднік О. Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (255). – С. 23-32. – ISSN 1029-7200


  Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання
204678
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [закінчення] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-17


  Деякі зауваження щодо оформлення допоміжних покажчиків змісту видань.
204679
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 17-18


  Розглядаються методи бібліографічної характеристики документа – реферування, рецензування.
204680
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 10-12


  Розглянуто принципи та методику укладання внутрішньокнижкового, внутрішньожурнального та внутрішньогазетного бібліографічного покажчика.
204681
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-17


  У статті розглядаються основні види внутрішньокнижкових, внутрішньожурнальних, внутрішньогазетних бібліографічних покажчиків.
204682
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях : [продовження] / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-21


  У статті розглянута методика складання прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків літератури,
204683
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 20-22


  У статті розглянута методика складання прикнижкових і пристатейних бібліографічних списків літератури,
204684
  Устіннікова О. Бібліографічні посібники у виданнях // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-15.
204685
   Бібліографічні посібники УРСР 1976-1980. – Харків, 1985. – 165 с.
204686
  Науменко І. Бібліографічні продукти та послуги на сайті бібліотеки як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 17-19. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено приклад представлення бібліографічних продуктів та послуг на сайті бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", подано їх коротку характеристику та значущість для задоволення інформаційних потреб користувачів.
204687
  Приліпко Т. Бібліографічні ресурси Національної історичної бібліотеки України // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 277-281. – ISSN 0869-3595


  У статті висвітлено інформаційно-бібліографічну діяльність із підготовки поточних і ретроспективних посібників, електронних баз данних науково-бібліографічного відділу Національної історичної бібліотеки України
204688
   Бібліографічні роботи на Україні 1948 року. – Х, 1948. – 51с.
204689
  Глибицька С. Бібліографічні та бібліографознавчі праці В.М. Грамми (до 80-річчя від дня народження) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 62-63. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена бібліографічній та бібліографознавчій діяльності кандидата біологічних наук, природоохоронця та бібліографа В.М. Грамми.
204690
  Зленко Г. Бібліографічні турботи Сергія Єфремова // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-15.
204691
  Копержинський К. Бібліографічні уваги до історії української книги в Одесі 80-90-х років XIX століття. / К. Копержинський, 1927. – 164-171 с.
204692
  Тіщенко А.А. Бібліографія - едвайзер наукової та соціокомунікативної діяльності В.І. Вернадського // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 257-263
204693
  Кіраль С.С. Бібліографія - це своєрідна археологія української культури / спілкувалася Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 10-11


  100-річчя Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Розмова з доктором філологічних наук, завідувачем відділу національної бібліографії Сидором Кіралем.
204694
   Бібліографія : [рецензії]. – [Київ : б. в., 1927. – С. 88-112. – Відбиток із "Наукових записок Київського Інституту Народного Господарства". Т. 8, вип. 1: Відділ "Право"


  Зміст: Працы Беларускага Дзяржаунага Унівэрсытэту у Менску. - Les Annales de l"Universite de Minsk. 1926, № 11 (Дзяржаунае Выдавецтво Беларусі. Менск. 1926). Стор. 130 ; Памяти академика проф. Владимира Михайловича Гордона. Сборник статей кафедры ...
204695
  Буран В.Я. Бібліографія : Загальний курс / В.Я. Буран. – Київ : Вища школа, 1984. – 215 с.
204696
  Шевчук О. Бібліографія : Колегія Павла Галагана (1871-1920 рр.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 97-104. – Бібліограф.:135 назв.
204697
  Підопригора О.А. Бібліографія [римське право] / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 487-491. – ISBN 978-966-667-541-8
204698
  Мельник С.М. Бібліографія [Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу] // Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі кримінального процесу / С.М. Мельник. – Київ : Київський університет, 2000. – С. 100-107. – Бібліогр.: 116 назв. – ISBN 966-594-133-X
204699
  Лазоренко Ю.І. Бібліографія 1941-1945 років як джерелознавча база дослідження історії України періоду Великої Вітчизняної війни : Автореф... канд. іст.наук: 05.25.03 / Лазоренко Ю.І.; Кіївськ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 27л.
204700
  Дімаров А. Бібліографія Анатолія Дімарова. Основні твори // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 321-324. – ISBN 978-966-136-357-0
204701
  Ляшко С.М. Бібліографія археології України в науковій творчості Івана Григоровича Шовкопляса // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 111-124
204702
  Заморіна Т. Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-12.
204703
  Заморіна Тетяна Бібліографія бібліографії - важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 11-12. – Бібліогр. в кінці ст.
204704
  Промська О. Бібліографія бібліографії: термінологічний аспект / Олександра Промська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-24


  Одним з найцікавіших бібліографічних термінів є термін "бібліографія бібліографії". Особливості виникнення, проблеми практичного застосування та можливість заміни терміна на вдаліший "метабібліографія" - ці питання розглядаються у статті.
204705
  Ковалець Л. Бібліографія вченого та письменника // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 березня (№ 10)
204706
  Сенишин Г. Бібліографія голоду в Україні 1932-1933 = The great famine bibliograpfy / Галина Сенишин. – Доповнене вид-ня, 1990. – 58с. – На тит. арк. вихідні дані першого вид-ня: Ottawa - Montreal, 1983. – (Ukrainika exiliana ; № 16)
204707
  Граб С. Бібліографія джерел на тему історії та діяльності спецслужб (за станом на серпень 2002 року, українською та російською мовами) / С. Граб. – Київ, 2002. – 18 с.
204708
   Бібліографія дисертацій з питань історії, економіки і культури України. – К, 1965. – 126с.
204709
   Бібліографія Дрогобича : праці Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Коло. – ISBN 966-7996-17-4
№ 1. – 2001
204710
   Бібліографія журналу "Схід", 1995-2006 рр.. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. – 256с. – (Бібліотека журналу "Схід"). – ISBN 978-966-2018-03-5
204711
   Бібліографія з американського сімейного права // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 390-391
204712
   Бібліографія з загальної теорії систем (ЗТС) / склав С.М. Кириченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
204713
   Бібліографія з основ американського права // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 387-390
204714
   Бібліографія з проблем випадковості, хаосу, стохастичності // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.284-290
204715
   Бібліографія з проблем поняття і системи криміналістики. – Київ, 2004. – 43с.
204716
   Бібліографія з проблем юридичної одорології. – Київ, 2004. – 52с.
204717
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011-2012 рр. / В.Д. Гула, Л.В. Дідух, О.Г. Іванченко, Т.М. Шевченко // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 328-364
204718
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011-2013 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 269-280
204719
   Бібліографія зарубіжного українознавства: 2011–2012 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – C. 306-326
204720
  Каневська Л. Бібліографія зарубіжного франкознавства: січасний стан і перспективи опрацювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 114-121. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Проаналізовано франкознавчі бібліографічні джерела на предмет відбиття в них зарубіжних публікацій. Наголошено на потребі створення синтетичної бібліографії фарнкознавства як підстави для поглиблення наукових досліджень, зокрема в царині перекладної ...
204721
  Протасова С. Бібліографія зимової обрядової музики українців: матеріали та дослідження (на допомогу молодому дослідникові та викладачеві) // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 101-108. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Мета публікації – зібрати воєдино, по-можливості, усі основні публікації на тему «Українська народна музика зимових свят». Перелік охоплює роботи, що містять описи різдвяно-новорічних звичаїв і ритуалів, дослідження музичного фольклору та ...
204722
  Корольов Б.І. Бібліографія історична / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 32-34. – ISBN 966-642-073-2
204723
  Казьмирчук Г. Бібліографія історична / Г. Казьмирчук, М. Казьмирчук // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 54-61. – ISBN 978-966-06-0538-1
204724
   Бібліографія історичної літератури за 1928 р.. – Харків : Держвидав України, 1930. – 52 с. – Покажчик імен с. 47. – (Матеріали до української історичної бібліографії, в. 2)
204725
  Ковалевський Ю. Бібліографія й Український бібліографічний інститут / Головна Книжна Палата. – Вид. Голов.ї Книжн. Палати Позашкіл. освіти. Нар. комісар.освіт. – Київ, 1919. – 16с. – (Ключ знання (екслібріс))


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
204726
   Бібліографія К.М. Тищенка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 10-20. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
204727
   Бібліографія кандидата філологічних наук, доцента В.І. Ярмак (сербістика) // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 239-243
204728
  Ркліцький С. Бібліографія Київської Софії за роки револющії (1917-1927) / С. Ркліцький. – К., 1928. – 13с.
204729
  Андрієвський О. Бібліографія літератури з українського фолкльору = Oleksander Andriewsky. Bibliographie der literatur des ukrainischen folklors. Band 1 / Олександер Андрієвський ; Всеукраїнська Акад. наук, Етнографічно-фольклорна комісія. – Київ : [З друкарні Всеукраїнської Академії наук]. – (Матеріяли до історії української етнографії = Materialien zur geschichte der ukrainischen etnographie. T.1 / за ред. акад. А. Лободи ; Т. 1)
Т. 1. – 1930. – XXVII, 821, [2] с. – Пар. тит. л. нім. м.
204730
  Стальна Т. Бібліографія М.Г. Жулинського за 2011-2015 рр. / Т. Стальна, Т. Ушакова
204731
  Жарких М. Бібліографія Михайлівського Золотоверхого монастиря // Пам"ятки України: науковий альманах : історія, пам"яткознавство, культурологія, музеєзнавство, краєзнавство / Благодійна орг. "Фундація Героя України, академіка Петра Тронька" ; Видавнич. дім журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2017. – № 4/5 ( 44/45). – С. 31-39


  "Даний покажчик є результатом відбору матеріалів з бази даних “Україна 13-18 ст.”. Відібрано тільки ті матеріали, які безпосередньо стосуються монастиря (не включено численні згадки чи фрагменти у працях загального характеру). В необхідних випадках ...
204732
  Кирилов І. Бібліографія на допомогу самоосвіті / І. Кирилов. – Київ : Політвидав України, 1964. – 56 с.
204733
  Ясинський М.І. Бібліографія на Радянській Україні 1927 року / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : [Трест "Київ-друк"], 1929. – 38 с.


  На тит. арк.: Н. М. Полоской М. Ясинск.
204734
  Ясинський М.І. Бібліографія на Радянській Україні 1928 року / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : [Трест "Київ-друк"], 1930. – 27 с.
204735
   Бібліографія наукових і науково-методичних праць Р.М. Козлової // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 304-315. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
204736
   Бібліографія наукових писань Зенона Кузелі / зложив Володимир Янів // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 104-114. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
204737
   Бібліографія наукових праць викладачів житомирського державного педагогічного інституту ім. І.Франка (1979-1989 рр.). – Житомир, 1992. – 180с.
204738
  Рукавіцина-Гордзієвська Бібліографія наукової спадщини київського митрополита Євгенія (Болховітінова) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 311-328. – ISBN 966-02-3854-1
204739
   Бібліографія науковців університету Броніслав Кобилянський (1896-1986). – Львів, 1996. – 58с.
204740
  Бобришева І. Бібліографія нотних видань за матеріалами журналу "Музика - масам" // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 285-294. – ISSN 2224-9516
204741
   Бібліографія опублікованих праць професора Володимира Чорнія / Уклала Світлана Винниченко // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 328-342. – ISSN 0203-9494
204742
   Бібліографія основних видань Інституту історії України НАН України 1936-2001. – Київ, 2002. – 161с. – ISBN 966-02-2803-1
204743
   Бібліографія основних наукових праць В.І. Наулка (До 75-річчя від дня народження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 120-129. – ISSN 0130-6936
204744
   Бібліографія основних публікацій автора // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 713-716. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
204745
  Дубінскі С.А. Бібліографія па археолегії Беларусі і сумежных краін / С.А. Дубінскі, Беларуская АН Інстытут гісторыі. – Менск : [Друк. Юелорускае АН], 1933. – XII, 216, [8] с.
204746
  Бутрин М.Л. Бібліографія періодичних видань Львівської області за 1939-1965 рр. / М.Л. Бутрин. – Львів, 1970. – 122с.
204747
  Киргизбаєва І.Ю. Бібліографія питання формування міських пішохідних просторів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 307-318 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2077-3455
204748
  Фаворська О.І. Бібліографія по алергії / О.І. Фаворська. – Київ, 1937. – 63 с.
204749
   Бібліографія посмертних праць академіка В.А. Роменця, праць про нього та праць про його творчість // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 123-132. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
204750
  Вірченко Н.О. Бібліографія праць / Н.О. Вірченко ; [відп. ред. М.І. Дробноход]. – Київ : Задруга, 2005. – 60 с. – ISBN 966-7944-82-4
204751
  Пуряєва Н.В. Бібліографія праць В.В. Німчука // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 23-52. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
204752
   Бібліографія праць В.І. Ульяновського за 1981-2008 рр. // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 9-42. – ISBN 978-966-8846-19-9


  Сьомий вип. Просемінарію присвячений 50-річчя від дня народження Василя Іринарховича Ульяновського - док. істор. н., проф. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка, керівника наукового семінару для студентів та аспірантів. Вперше подається бібліографія праць В. ...
204753
   Бібліографія праць Валентини Єрмак // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 8. – ISSN 2307-2261
204754
   Бібліографія праць Віктора Дудка : уклав Д. Єсипенко // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 507-543. – ISBN 978-966-2449-92-1
204755
   Бібліографія праць вчених Дніпропетровського університету: Історія України 15 - 18-го століть. 1918-1990 гг.. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1992. – 76с. – (Науково-довідкові видання з історії України)
204756
  Рябцева Я.Г. Бібліографія праць Г.Д. Казьмирчука // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 45-93. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Бібліографія праць відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
204757
  Стальна Т. Бібліографія праць Дмитра Сергійовича Наливайка / Т. Стальна, М. Штолько // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 375-398. – ISBN 978-966-921-243-6
204758
  Роєнко О. Бібліографія праць з народознавства (за 2004-2006 рр.) / О. Роєнко, Т. Кравченко // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 94-101. – ISSN 0130-6936
204759
  Іванов Ю.Ф. Бібліографія праць І.В. Лучицького / Ю.Ф. Іванов, С.І. Лучицька // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 374-398. – ISBN 978-966-02-4601-0
204760
   Бібліографія праць Інституту філософії АН УРСР (1946 - 1967). – Київ : АН УРСР, 1969. – 136с.
204761
  Наконечна З. Бібліографія праць М.В. Галушко // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 14-32. – ISSN 1561-6224
204762
  Новікова О.О. Бібліографія праць М.В. Лучицької // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 399-403. – ISBN 978-966-02-4601-0
204763
   Бібліографія праць О.Ф. Коновця // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 106-134
204764
  Кирилюк Євген Бібліографія праць П.О.Куліша та писань про нього = Jevhen Kyryljuk. Die bibliographie der werke von P.O.Kulis / Євген Кирилюк ; Всеукраїнська АН. Бібліографічна комісія. – У Київі, 1929. – 121 с. – (Всукраїнська Академі наук Бібліографічна комісія : Українська бібліографія ; В.2 ; Вип. 2)
204765
  Кирилюк Е.П. Бібліографія праць П.О.Куліша та писань про нього. / Е.П. Кирилюк. – К., 1929. – 121с.
204766
   Бібліографія праць професора А.А. Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 60-62


  The bibliography of the works of Professor Alla Boyko. Библиография научных трудов профессора А. А. Бойко.
204767
  Моторний Олександр Бібліографія праць професора В.А. Моторного 2004 - 2009 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 11-16. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
204768
  Безега Т.М. Бібліографія праць професора В.Є. Задорожного / Т.М. Безега, Л.О. Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 6-32. – (Історія ; Вип. 22)
204769
   Бібліографія праць професора Валентини Борисенко за 1995–2005 роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 117-118
204770
  Пейк М. Бібліографія праць професора Михайла Тиводара // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 77-100. – ISBN 978-966-671-417-9
204771
   Бібліографія праць С.Я. Єрмоленко / упорядник - С.П. Бибик // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 33-60. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
204772
  Онопрієнко В. Бібліографія праць Українського наукового товариства: 1908 - 1922 рр. / В. Онопрієнко, Т. Щербань // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 88-106. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
204773
   Бібліографія праць Ярослава Дзири // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 454-476. – ISBN 966-02-2554-7
204774
  Поліщук І.О. Бібліографія проблеми політичної ментальності українства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 245-248. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190


  Уперше розгорнутий аналіз проблема української ментальності знаходить у класичній праці М.І. Костомарова "Дві руські народності" (1861). С. 245.
204775
   Бібліографія проф. О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 131-145. – ISBN 978-617-7824-30-4
204776
   Бібліографія професора Потапенка Ярослава Олександровича // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 94-108. – ISSN 2415-3567
204777
   Бібліографія прць Г.Д. Казьмирчука // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 16-78. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Бібліографія праць відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія Дмитровича.
204778
   Бібліографія робіт з кримінального права, опублікованих у періодичних виданнях у 1986-1998 роках. – Львів, 1999. – 48с. – (методичні матеріали ; число 125)
204779
   Бібліографія російської і української бібліографії по історії Української РСР. (1956-1965). – Київ, 1966. – 128с.
204780
   Бібліографія російської і української бібліографії по історії Української РСР. (1956-1965). – Київ, 1966. – 128с.
204781
  Костенко Л. Бібліографія та бібліометрія: коеволюція суспільних функцій / Л. Костенко, В. Копанєва, Т. Симоненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
204782
  Шаблій О.А. Бібліографія та джерела // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 251-310. – ISBN 978-617-640-052-3
204783
  Ушакова Т.В. Бібліографія Тамари Наумівни Денисової / Т.В. Ушакова, Т.В. Стальна // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 345-364
204784
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ
Ч. 2. – 1957. – 204с.
204785
   Бібліографія творау Янкі Купалы 1917-1942. – Мінськ
3. – 1972. – 348с.
204786
  Сосновський М. Бібліографія творів Дмитра Донцова та періодичних видань, в яких Д. Донцов співпрацював // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 216-218
204787
  Цибенко І. Бібліографія у творчості М. Грушевського: шляхи пізнання його наукової спадщини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С. 44-47. – ISSN 2076-9326
204788
  Калинович І. Бібліографія українознавства за 1914-1923 рр. / зібрав Іван Калинович. – У Львові (Львів) : Накл. Наук. т-ва ім. Шевченка. – (Матеріяли до української бібліографії / видає Бібліографічна комісія НТШ ; Т. 5)
Вип. 1 : Історія України. Публікації в українській мові. – 1924. – 59 с.
204789
  Ясинський М.І. Бібліографія української бібліографії / М.І. Ясинський. – 17с.
204790
  Пеленський Є.Ю. Бібліографія української бібліографії. / Є.Ю. Пеленський. – Львів, 1934. – 198с.
204791
   Бібліографія української і російської бібліографії по історії УРСР. – Київ, 1960. – 154с. – Для службового користування; Стеклогр. изд.
204792
  Ільницька Л. Бібліографія української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині і в еміграції (1914-1939): науково-методичні засади створення видавничого проекту та його реалізація // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (250). – С. 16-23. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено теоретичні засади і організаційні питання створення бібліографії української книги міжвоєнного періоду на західноукраїнських землях та в еміграції, обґрунтовано актуальність такої бібліографії. Проаналізовано принципи укладання ...
204793
  Ігнатієнко В. Бібліографія української преси. 1816 - 1916 / В. Ігнатієнко. – Харків; Київ, 1930. – 288с.
204794
  Мелещенко О. Бібліографія української та російської журналістики як привід для роздумів // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 193-197. – ISBN 966-02-2347-1
204795
  Рева Н.М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства : навч. посіб. / Н.М. Рева. – Київ, 1979. – 230 с.
204796
  Вовченко І.О. Бібліографія худжньої літератури та літературознавства на Україні, 1946-1966 рр. / І.О. Вовченко. – Харків, 1968. – 39с.
204797
  Матвійчук Л. Бібліографія шевченкіани: початок створення та основні віхи розвитку в працях академічних дослідників (1919-1990) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С.138-147. – ISSN 2224-9516
204798
  Давидова А.О. Бібліографія шевченкознавства в Харківському університеті / А.О. Давидова, Ю.Ю. Полякова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 39-44. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
204799
  Дзюбенко Г. Бібліографія як вид вторинної інформації
204800
  Добко Т. Бібліографія як покликання: наукові здобутки Луїзи Іванівни Ільницької // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 46-52. – ISSN 1029-7200
204801
  Бачинська Н. Бібліографознавець, бібліотекознавець, педагог Віра Вікторівна Загуменна / Н. Бачинська, Т. Новальська // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 23-24
204802
  Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навчальний посібник для дистанційного навчання / І.М. Ломачинська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 300 с. – ISBN 966-7979-72-5
204803
  Тодорова Є.М. Бібліографознавство в системі соціально-комунікаційних навчальних дисциплін // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 75-86. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зміни, які відбуваються в освітній сфері загалом й інформаційно-бібліотечній діяльності зокрема, їхній вплив на зміст, завдання, методику та навчально-методичне забезпечення бібліографічної підготовки студентів факультету соціальних ...
204804
   Бібліографознавство України (1991-1995) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 1999. – 136с.
204805
   Бібліографознавство України (1996-2000) : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Київ, 2005. – 188с.
204806
  Пастушенко О.В. Бібліографознавчий аналіз пресознавчих дисертацій як метод дослідження ступеня розробки проблем та прогнозування розвитку науки // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 513-525. – ISSN 2222-4203
204807
  Політова О.А. Бібліографознавчі розвідки на сторінках журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 30-36. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи - здійснити стислий огляд наукових статей бібліографознавчої проблематики, надрукованих у часописі "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" у 2004-2018 роках. Методологія дослідження полягає у використанні бібліографічного ...
204808
  Кличко С. Бібліографування кримської періодики як джерело інформації для істориків журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 164-172


  У статті проаналізовано бібліографічні розвідки, які містять описи кримських видань різних періодів. Зроблено спробу систематизувати матеріал учених для доведення важливості таких праць та їх значення для дослідників кримської ...
204809
  Боряк Т.Г. Бібліографування наукових праць з архівної україніки: штрихи до бібліографічних здобутків і втрат 2005-2010 років // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-44
204810
  Бєлоус І.О. Бібліографування праць вчених "Львівської політехніки" // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 24-29. – ISBN 978-966-285-103-8
204811
  Чорна І. Бібліокре@тив // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 2 (8). – С. 33-34. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід роботи шкільної бібліотеки щодо розвитку у дітей творчих здібностей.
204812
  Цибенко І. Бібліологічна культура в творчості Михайла Грушевського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Витокі про наукову творчість М. Грушевського, в якому книга відігравала визначну роль. Аналізується творчість історика в бібліологічному аспекті, розкриваються нові сторіники його багатогранної діяльності.
204813
  Ківшар Т. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) : монографія / Таїсія Ківшар ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2015. – 530, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 465-472. – Бібліогр.: с. 434-464 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7384-9
204814
  Якимович Б. Бібліологічне краєзнавство як складова частина сучасних краєзнавчих студій // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 321-343. – ISSN 1728-9572


  У галузі краєзнавчих студій автор виділяє окремий напрям - бібліологічне краєзнавство, формулює його визначення, на прикладі видатного українського друку ХХ ст. - антології "Акорди" (Львів, 1903) висвітлює методику таких студій, потребу та підхід до ...
204815
  Кісельова О. Бібліомарафон "Звучи, рідна мово!" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 4 (14). – С. 19-24. – ISSN 2518-7341


  Висвітлено діяльність бібліотек Кіровоградської області, що спрямована на популяризацію української мови та літератури серед юнацтва та молоді в рамках обласного бібліомарафону "Звучи, рідна мово!".
204816
  Коломієць Н.Д. Бібліометрика суб"єктів наукової діяльності системи НААН // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 618-620
204817
  Костенко Л. Бібліометрика української науки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 8-14 листопада (№ 41). – С. 13


  Набирає гостроти дискусія про роль і місце науки в сучасному суспільстві. В Україні державна політика розвитку науки та освіти підмінена "оптимізаційними" заходами, орієнтованими на зменшення коштів, що виділяються на дослідження. Значною мірою ...
204818
  Симоненко Т.В. Бібліометрика української науки (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 10 грудня 2014 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 91-94. – ISSN 1027-3239


  Констатовано доцільність поєднання якісних (експертних) і кількісних (бібліометричних) методів оцінювання результативності наукової діяльності. Наведено концептуальні засади побудови інформаційно-аналітичної системи "Бібліометрика української науки". ...
204819
   Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 3. – С. 21-25


  Розкриваються засади створення наукометричної надбудови над розпорошеними в Googl Scholar бібліометричними профілями суб"єктів і об"єктів вітчизняних документних комунікацій.
204820
   Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Е. Кухарчук, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  Про нові методи оцінки результативності діяльності вчених, що грунтуються на використанні бібліометричних індикаторів. Вибірка та впорядкування 10 установ за наявністю в них високоцитованих учених дає такий результат: 8 з них підпорядковані НАН ...
204821
  Онуфрієва О.М. Бібліометричне дослідження джерельної бази публікацій фахових видань / О.М. Онуфрієва, Т.О. Шикаленко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 240-246. – ISBN 966-7352-66-8


  Подається узагальнений кількісний аналіз наукового апарату джерельної бази публікацій на прикладі фахових видань Харківської державної академії культури (ХДАК) за 2002 рік: "Культура України" та "Вісник ХДАК".
204822
  Рабаданова Л. Бібліометричний аналіз наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання в загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова" (1998-2015) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 10-14. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено динаміку наукових публікацій у галузі національно-патріотичного виховання на основі матеріалів загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова" за період 1998-2015 рр. із застосуванням бібліометричного методу. Здійснено ...
204823
  Шевцова Ю.О. Бібліометричний аналіз професійних журналів у зарубіжному бібліотекознавстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 121-130. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зарубіжні публікації щодо застосування бібліометричних методів для аналізу періодики бібліотекознавчого профілю. Виокремлено декілька груп. Перша група—публікації, у яких висвітлено вплив журналу на основі імпакт-фактора та рівень ...
204824
  Бездрабко В. Бібліометричний метод в архівістиці // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 139-141
204825
  Бездрабко В.В. Бібліометричний метод в архівістиці: досвід і можливості // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 190-208. – ISSN 0320-9466
204826
  Зайченко Н. Бібліометричний напрям розвитку реферативної бази даних "Україніка наукова" / Н. Зайченко, О. Сандул // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 156-169. – ISSN 2224-9516
204827
  Чередник К. Бібліометричний та тематичний аналіз наукової спадщини М.Н. Шевченка (1909-1995) - українського вченого-болотознавця // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 88-95. – ISSN 2079-2999


  Методом бібліометричного аналізу встановлено пріоритетні напрями наукової діяльності вченого-болотознавця М.Н. Шевченка. Учений залишив нащадкам розробки теоретичних і технологічних основ меліоративного землеробства на осушуваних землях, які ...
204828
  Медведєва А.С. Бібліометричні дослідження в бібліотеках як інструментарій моніторингу наукової діяльності : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Медведєва Анжеліка Сергіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
204829
  Симоненко Т. Бібліометричні профілі в наукометрії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 328-338. – ISSN 2224-9516
204830
  Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus i Google Scholar: сфери використання / Тетяна Симоненко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 10-13. – ISSN 1029-7200


  Здійснено порівняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показано кореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання. Розглянуто систему "Бібліометрика української науки" - ...
204831
  Симоненко Т. Бібліометричні системи Scopus і Google Scholar: сфери використання // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 2 (226). – С. 10-13. – ISSN 1029-7200


  Здійснено порвіняльний аналіз бібліометричних платформ Scopus і Google Scholar. Показанокореляцію бібліометричних показників учених у цих системах. Визначено сфери їх раціонального використання.
204832
  Медведєва А. Бібліометричні системи як інструмент моніторингу та підтримки досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 384-395. – ISSN 2224-9516
204833
  Костенко Л. Бібліометричні технології та науково-метричні дослідження / Л. Костенко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 46. – ISSN 1029-7200


  "Бібліометричні технології та науково-метричні дослідження" : інформація про семінар, що проходив в рамках міжнародної конференції, жовтень 2016 р., м.Київ
204834
  Свириденко Г.В. БІбліометрія - новий напрям роботи бібліотек / Г.В. Свириденко, Т.М. Приходько // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 655-658
204835
  Кобелєв О.М. Бібліометрія - один із шляхів оптимізації бібліотекознавчих досліджень // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 62-67. – ISBN 966-7352-07-2
204836
  Жабін О. Бібліометрія та альтернативні метрики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 296-311. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано використання бібліометричних показників оцінювання ефективності наукових досліджень, таких як індекс Хірша та імпакт-фактор журналу та альтернативних метрик. Запропоновано для сприяння незалежності та об"єктивності експертного оцінювання ...
204837
  Кобєлєв О.М. Бібліометрія як засіб оптимізації бібліотечної діяльності: історія та сучасний стан // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 18-26 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
204838
  Бережняк О. Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 7-16. – ISSN 2224-9516
204839
  Кобєлєв О.М. Бібліометрія. наукометрія, інформетрія: визначення та співвідношення // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 60-69
204840
  Гікс Д. Бібліометрія: Лейденський Маніфест для наукометрії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 : Філософська періодика. – С. 93-98. – ISSN 0235-7941


  Заслуговує на увагу опублікований у журналі «Nature: International weekly journal of science» (Vol.520. Iss.7548) Маніфест групи вчених з різних дослідницьких установ 1, де сформульовано головні, на їхню думку, принципи управління оцінюванням наукових ...
204841
  Соколов В. Бібліоніміка у соціокультурній діяльності бібліотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 2-5. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано основні ознаки, особливості та відмінні риси нової галузі діяльності бібліотекознавців, що зумовлена виокремленням вивчення власної назви бібліотеки в окремий напрям досліджень. Схарактеризовано сутність і значення терміна ...
204842
   Бібліосвіт : інформаційний вісник. – Київ
№ 4. – 2001
204843
  Береза В.П. Бібліотека-музей А.П. Гайдара / В.П. Береза. – К, 1970. – 26с.
204844
  Береза В.П. Бібліотека-музей Аркадія Гайдара. Путівник / В.П. Береза. – Дніпропетровськ, 1970. – 61с.
204845
  Зєбєлян Т. Бібліотека-філія для юнацтва як центр європейської інформації для українського молодіжного соціуму // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 19-21


  Висвітлено досвід діяльності бібліотеки-філії №23 для юнацтва ім. І. Багряного Херсонської ЦБС
204846
  Аксьонова Н. Бібліотека - інтелектуальний фундамент у супроводі соціально-комунікаційних процесів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 88-93
204847
   Бібліотека - науці. – К., 1990. – 182с.
204848
  Солдатенко Н. Бібліотека - скарб для громади // Навчання, яке веде до розвитку громад : досвід двох освіт. проектів Ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ) ; [над вид. прац.: О.Ю. Кваша, А.В. Шевченко]. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7197-88-0
204849
  Сап"ян Т. Бібліотека - центр громади // Навчання, яке веде до розвитку громад : досвід двох освіт. проектів Ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ) ; [над вид. прац.: О.Ю. Кваша, А.В. Шевченко]. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – С. 14-19. – ISBN 978-617-7197-88-0
204850
  Лесюк О. Бібліотека Академії митної служби України - важлива ланка в системі інформатизації освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
204851
  Балика Д. Бібліотека в минулому : культурно історичний нарис / Д. Балика ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – Київ : Держ. вид-во України, 1925. – 118 с. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства ; Вип. 3)
204852
  Гранчак Т.Ю. Бібліотека в політичній комунікації // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 67-72. – ISSN 0372-6436


  Висвітлено потенціал і роль бібліотек у системі політичної комунікації, окреслено основні напрями їхньої участі в політико-комунікативних процесах, визначено пріоритети в розвитку бібліотек як суб"єктів політичної комунікації та завдання, що постають ...
204853
  Половинчак Ю.М. Бібліотека в системі мережевих інтерактивних практик формування національної ідентичності : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 ; 27 / Половинчак Юлія Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
204854
   Бібліотека видавництва "Гомін України" = Library of "Homin Ukrainy" publishing. – Торонто : Homin Ukrainy, 1997


  1997. N 1/2
204855
  Шкира О. Бібліотека вищого навчального закладу: сучасна модель діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 80-87. – ISSN 1682-2366
204856
  Лисенко Л Бібліотека ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі": сторінки історії // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 1029-7200
204857
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Екологічна освіта та виховання. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
  № 1. – 2004
204858
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Станьмо на варті власного майбутнього. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 3)
204859
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Граємо разом у природі. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 6)
204860
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Екологічний менеджмент: перспективи для України. Матеріали засідання Наукової Ради Всеукраїнської екологічної ліги. – 2004. – (Охорона навколишнього середовища ; № 7)
204861
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Струмочок, річечка, ріка. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 8)
204862
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Концепція екологічної освіти України. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
204863
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2004-. – ISBN 966-96017-6-2
Ділова гра "Лідер". – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 10)
204864
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Наша допомога птахам. – 2004. – (Природоохоронні акції ВЕЛ ; № 11)
204865
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Позакласні заходи з екології. – 2004. – (Екологічна освіта та виховання ; № 12)
204866
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Первоцвіт. – 2005. – (Природоохоронні акції ВЕЛ ; № 2)
204867
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Стан грунтів України. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 3)
204868
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-12-4
Уроки з екології. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
204869
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-13-2
Уроки з екології. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 5)
204870
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Відходи. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 6)
204871
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-13-2
Екологічні казки. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 7)
204872
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Енергетична безпека держави. – 2005. – (Охорона навколишнього середовища ; № 8)
204873
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-8670-20-5
Уроки з екології. – 2005. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
204874
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ. – ISBN 966-96017-6-2
Збережи ялинку. – 2005. – (Природоохоронні акції ВЕЛ ; № 12)
204875
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-35-3
Орхуська конвенція. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 9)
204876
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-36-1
Довкілля і здоров"я. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 10)
204877
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ, 2003-. – ISBN 966-8670-38-8
Формування національної екологічної мережі України. – 2006. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12)
204878
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-37-Х
Освіта для сталого розвитку: досвід українських освітян. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 1)
204879
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Екологічно збалансовані технології в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
204880
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-40-4
Проблеми підтоплення в Україні. – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
204881
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Школа лідера - еколога. – 2007. – (Екологічна освіта та виховання ; № 6)
204882
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Генетично модифіковані організми ( ГМО ). – 2007. – (Стан навколишнього середовища ; № 7)
204883
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
ВЕЛ - 10 років на захисті довкілля. – 2007. – (Охорона навколишнього середовища ; № 8)
204884
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 11)
204885
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Екологічні, медичні та соціальні проблеми в регіонах розміщення підприємств гірничо-металургійного комплексу. – 2008. – (Стан навколишнього середовища ; № 12)
204886
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Формування законодавчої та інституційної бази збалансованого розвитку. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 1)
204887
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-. – ISBN 966-8670-39-8
Структурна перебудова економіки України в контексті переходу до збалансованого розвитку. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
204888
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Оптимізація насаджень пришкільних територій ( науково- методичні рекомендації). – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 7/8)
204889
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні питання співіснування людина-рослина. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 9)
204890
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
204891
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічна стежка "Первоцвіти". – 2009. – (Екологічна освіта та виховання ; № 4)
204892
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Регіональні екологічні проблеми в контексті переходу до збалансованого розвитку. – 2009. – (Стан навколишнього середовища ; № 10)
204893
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Проект " Еколого-соціальні проблеми, пов"язані з безпритульними собаками". – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 3)
204894
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Просвітницька робота з дітьми та молоддю з питань збереження водних об"єктів в Україні. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 4)
204895
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні аспекти поводження з побутовими відходами. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 5)
204896
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні аспекти забруднення компонентів природного середовища. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 6)
204897
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Формування екологічного світогляду. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 7)
204898
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Екологічні аспекти шкідливої дії вод. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 8)
204899
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Досвід впровадження та перспективи Кіотського протоколу. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 11)
204900
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Дозвілля та здоров"я: оцінка екологічних ризиків. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 10)
204901
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
Освіта для збалансованого (сталого) розвитку. – 2010. – (Екологічна освіта та виховання ; № 9)
204902
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003-
№ 9 : Освіта для збалансованого (сталого) розвитку. – 2010. – (Стан навколишнього середовища ; № 2)
204903
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Серія "Збалансований розвиток" / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк"
  № 12, грудень. – 2018. – 35, [1] с. – Назва вип. сер. "Збалансовані містаі"
204904
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 1, січень. – 2019. – 23, [1] с. – Назва вип. сер. "Стан водних ресурсів в Україні". – (Серія "Стан навколишнього середовища" ; № 1, січень)
204905
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 2, лютий. – 2019. – 31, [1] с. – Назва вип. сер. "Проблемні питання функціонування природоохоронних територій". – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 2, лютий)
204906
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 3, березень. – 2019. – 23, [1] с. – Назва вип. сер. "Альтернативна енергетика". – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 3, березень)
204907
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 4, квітень. – 2019. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Довкілля і здоров"я". – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 4, квітень)
204908
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ ВКП "СТ-Друк", 2003-
№ 5, травень. – 2019. – 31, [1] с. – Назва вип. сер. "Освіта для збалансованого розвитку". – (Серія "Екологічна освіта та виховання" ; № 5, травень)
204909
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 3, березень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Сучасні технології перероблення відходів". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
204910
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 4, квітень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Поводження з відходами в об"єднаних територіальних громадах". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
204911
   Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформ." ; редкол.: Тимочко Т.В., Вадзюк Т.В., Грицан Ю.І. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2003-
№ 5, травень. – 2020. – 27, [1] с. – Назва вип. сер. "Стан поводження з харчовими відходами в Україні". – (Серія "Стан навколишнього середовища")
204912
  Гордієнко А. Бібліотека для дітей: Секрети новотворчості в умовах пандемії / розмовляла Еліна Заржицька // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 11 вересня (№ 17). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
204913
   Бібліотека для молодіжі, міщан і селян. – [Чернівці] : [Т-во "Руска Бесіда"], 1885. – С. 130-192. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник за № 106148 дефектний, без тит. арк., обкл.


  Місячна "Бібліотека для молодіжі, міщан і селян" видавана в Чернівцях на Буковині "Руською бесідою" в 1885-1894 рр. за редакцією визначного педагога, дитячого письменника і діяча Омеляна Поповича. Авт. пpозових і поет. твоpів, pозвідок з ...
204914
  Стадник О. Бібліотека допомагає повірити в себе // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 33
204915
  Медведь Марія Бібліотека Закарпатського державного університету - нове покоління вузівських бібліотек // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 55-59. – ISSN 1682-2366


  Директор бібліотеки Закарпатського державного університету розповідає про досягнення колективу бібліотеки у впровадженні найновіших технологій для покращення якості обслуговування користувачів.
204916
  Рукавіцина Є.В. Бібліотека і архів мітрополіта Євгенія (Є.О.Болховітінова) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 05.25.04 / Рукавіцина Є.В.; НАН України. Центр. наук. б-ка ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1995. – 24 с.
204917
   Бібліотека і естетичне виховання читачів. – К., 1961. – 44с.
204918
   Бібліотека і книга. Як користуватись бібліотекою. – К., 1949. – 120с.
204919
   Бібліотека і науково-технічне відродження України. – Харків, 1996. – 27с.
204920
   Бібліотека і науково-технічний прогрес. – Львів, 1975. – 190с.
204921
  Гранчак Т. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; [наук. ред. Л.А. Дубровіна ; ред. : Н. Автономова та ін.] ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 480, [2] с. – Додатки: с. 469-481. – Бібліогр.: с. 429-468. – ISBN 978-966-02-6368-0
204922
   Бібліотека і час. – К., 1996. – 121с.
204923
  Бабич В.С. Бібліотека і читач / В.С. Бабич. – Київ : Мистецтво, 1983. – 128 с. – Бібліогр.: с. 128. – (Б-чка культурно-освітнього працівника)
204924
   Бібліотека і читач на порозі 21 сторіччя : збірник наукових праць. – Київ, 1998. – 72 с. – На обкл.: До Всеукраїнського дня бібліотек. – ISBN 966-95283-8-0
204925
   Бібліотека і читач на Україні. – Харків; Київ : Держвидав України, 1930. – 240 с. – (Труди інституту книгознавства, т. 2 : Праці кабінету вивчання книги й читача / За ред. Д.Балики ; Зб. 1)
204926
  Мяскова Т.Є. Бібліотека Імператорського Університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834-1927 рр.) / Тетяна Мяскова ; [наук. ред. О.С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2005. – 182, [1] с. – ISBN 966-02-3506-2
204927
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 1997. – 240 с.
204928
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 2. – 1997. – 132 с.
204929
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 3. – 1997. – 192 c.
204930
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 4. – 1997. – 166 с.
204931
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 5. – 1997. – 296 с.
204932
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 6. – 1997. – 322 с.
204933
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 1998. – 220 с.
204934
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 1999. – 148 с.
204935
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2000. – 200 с.
204936
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000. – 202 с.
204937
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000. – 208 с.
204938
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000. – 212 с.
204939
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2000. – 192 с.
204940
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2000. – 198 с.
204941
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2000. – 168 с.
204942
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2000. – 240 с.
204943
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2000. – 256 с.
204944
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2000. – 224 с.
204945
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2000. – 200 с.
204946
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2000. – 228 с.
204947
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 13. – 2000. – 226 с.
204948
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 14. – 2000. – 188 с.
204949
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 15. – 2000. – 216 с.
204950
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 16. – 2000. – 284 с.
204951
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 17. – 2000. – 234 с.
204952
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2000. – 192 с.
204953
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2000. – 176 с.
204954
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2000. – 212 с.
204955
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2000. – 200 с.
204956
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 22. – 2000. – 264 с.
204957
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 23. – 2000. – 222 с.
204958
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 24. – 2000. – 314 с.
204959
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ
№ 1. – 2001. – 256 с.
204960
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2001. – 280 с.
204961
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2001. – 280 с.
204962
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2001. – 252 с.
204963
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2001. – 272 с.
204964
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 22. – 2001. – 292 с.
204965
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002. – 212 с.
204966
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002. – 268 с.
204967
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002. – 276 с.
204968
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002. – 252 с.
204969
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002. – 220 с.
204970
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002. – 232 с.
204971
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002. – 224 c.
204972
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 17. – 2002. – 212 с.
204973
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 18. – 2002. – 212 с.
204974
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 19. – 2002. – 232 с.
204975
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 20. – 2002. – 236 с.
204976
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 21. – 2002. – 244 с.
204977
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 22. – 2002. – 224 с.
204978
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 23. – 2002. – 224 с.
204979
   Бібліотека нормативних актів Міністерств і відомств України. – Київ, 1997-
№ 24. – 2002. – 280 с.
204980
  Амельченко Ю. Бібліотека ОТГ: новий формат існування // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 13-15. – ISSN 2518-7341


  Наводиться досвід бібліотек Одеської області в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні щодо формування позитивної громадської думки про бібліотеки ОТГ та створення їх сучасного іміджу.
204981
  Кунанець Н. Бібліотека студентських товариств "Дружний лихвар" (1871-1882), "Академічне братство" (1882-1896) та "Академічна громада" (1896-1921) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 196-217. – ISSN 1561-6223
204982
   Бібліотека сьогодні [ім. М. Максимовича, КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 23 : цв.фото.
204983
  Сербін О.О. Бібліотека сьогодні в мінливому забарвленні реформ // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 182-192. – ISBN 978-617-689-301-1
204984
  Дениско Л.М. Бібліотека та архів Олексія Захаровича Попільницького / Л.М. Дениско ; НАНУ ; Національна б-ка України імені В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, 2009. – 476 с. – ISBN 978-966-02-4975-2
204985
   Бібліотека та інформація. – Львів, 1973. – 160с.
204986
  Мар"їна О. Бібліотека та соціальні медіа: технологія взаємодії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 19-21. – ISSN 2076-9326
204987
   Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 50-річчю наукової б-ки Хмельницького нац. університету, 15-16 березня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Хмельниц. нац. ун-т ; Наукова б-ка ім. М. Максимовича КНУТШ ; Наукова б-ка Хмельниц. нац. ун-ту ; [ред. кол. : О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, О.О. Мацей та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263, [1] с. : іл.
204988
  Палюх О. Бібліотека товариства львівських друкарів "Ognisko" - "Огнище" (1901-1914): напрямки діяльності., репертуар фоду" // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 169-184. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
204989
  Мар"їна О.Ю. Бібліотека у процесах формування цифрового контенту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 41-46
204990
   Бібліотека українознавства = Shevchenko scientific society. Ukrainian studies / Наукове товариство ім.Шевченка. – Нью-Йорк. – ISBN 0-88054-126-1
Т.62. – 1993
204991
  Шкира О. Бібліотека університету і реалії часу // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-84. – ISSN 1682-2366
204992
  Васюк О. Бібліотека як один із суб"єктів соціально-педагогічної роботи на селі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С.18-21. – ISSN 2076-9326
204993
  Бейліс Л.І. Бібліотека як соціально-комунікативний центр наукової інформації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 64-69.
204994
  Швецова-Водка Бібліотека як термінальна документальна комунікаційна система // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 3 (29). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X
204995
  Копанєва В.О. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів інтернету : монографія / В. Копанєва ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2009. – 198 с. – ISBN 978-966-02-5432-9
204996
  Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого і початок розвитку науки в Київській Русі // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – № 2/3. – С. 11-17.
204997
  Солонська Н. Бібліотека Ярослава Мудрого. Спроба реконструкції // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 631-653. – ISBN 978-966-02-4860-1
204998
   Бібліотека. 1980. – Київ, 1980. – 175с.
204999
  Журавльова І. Бібліотекар-першовідкривач: до 100-річчя Віри Карапетівни Мазманьянц (1919-2011) / І. Журавльова, С. Глибицька // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 60-62. – ISSN 2518-7341
205000
  Мяскова Т. Бібліотекарі Університету Св. Володимира (1834-1910) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2001. – Вип. 7. – C. 427-439. – ISBN 966-02-2115-0
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,