Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
203001
  Кралюк П. "... бенкет смерті в образі життя". Василь Стус як філософ-екзистенціаліст // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 638-642. – ISBN 978-966-2254-74-7
203002
  Кралюк П.М. "...бенкет смерті в образі життя". Василь Стус як філософ-екзистенціаліст // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 638-642. – ISBN 978-966-373-777-5
203003
  Голобородько Я. "Бен-романи" Доріс Лессінг. Есей про дилогію Нобелівської лауреатки 2007 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 3 (182). – С. 37-40
203004
  Євдокимова М.О. "Бенкет" як форма репрезентації соціальних етичних норм римського суспільства періоду імперії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 67-72. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
203005
  Слухай А. "Беовульф": сюжет і символіка поеми у зв"язку з реаліями раннього середньовіччя // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 24-29
203006
   "Бердянський літописець" Василь Крижанівський. – Бердянськ; Київ; Едмонтон : Тандем - У, 2007. – 300с. – ISBN 978-966-7482-81-7
203007
  Кіраль С. "Бердянський провидець": Трохим Зіньківський у колі сучасників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 33). – С. 8-9


  155-річчю від дня народження та 125-річчю з дня смерті письменника присвячується.
203008
  Кіраль С. "Бердянський провидець": Трохим Зіньківський у колі сучасників // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 34). – С. 8-9


  155-річчю від дня народження та 125-річчю з дня смерті письменника присвячується.
203009
  Поліщук В. "Бере мене превеликий жаль... (Михайло Старицький про себе і про долю українського письменства свого часу) // Зі студій над класиками : літературознавчі статті / В. Поліщук. – Черкаси : Брама, 2001. – С. 132-140. – ISBN 966-96035-7-9
203010
  Беллецца С. "Берег чекання" Сімоне Беллецца / спілкувався Анатоль Левчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 4 травня (№ 17/18). – С. 4


  Італійський історик Сімоне Беллецца займається вивченням української історії та автентичності. Його остання розвідка The Shore of Expectations цілковито присвячена історії українського шістдесятництва.
203011
  Пьянов А.С. "Берег, милый для меня". Пушкинские места Верхневолжья / А.С. Пьянов. – М., 1974. – 186с.
203012
  Старченко Т.В. "Берегиня" на Українському радіо: особливості генези програми для жінок // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 222-227


  У статті підіймаються гендерні питання, здійснюється огляд радіопередач для жінок, аналізується радіопередача "Берегиня", вивчається її досвід. In the article it is raised the gender problems as iveU as it is analyzed the radio program "Berehynja" ...
203013
  Гончар О. "Берегти світло в душі..." : про віру та сім"ю : із щоденникових записів / Олесь Гончар ; [упоряд., підгот. текстів, іл. матеріалу Л.О. Гончар]. – Київ : Веселка, 2011. – 222, [2] с. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 978-966-01-0549-2


  У пр. № 1725991 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку в ювілейні дні. З роси Вам і з води! З прихільністю й пошаною - Валентина Гончар з родиною. 19 листопада 2011 р. м. Київ
203014
  Пономаренко М. "Бережи свою лють" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6. – С. 69-81. – ISSN 0208-0710


  Поезія.
203015
  Андрєєва К. "Бережіть честь колективу, примножуйте найкращі традицї академії" : Інтерв"ю з проректором Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Володимиром Сташисом // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.7-8
203016
  Скалій Р. "Березілю" - 50 // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 152-157
203017
  Мізяк В.Д. "Березільський" період режисера І.О. Бориса (1991-1996) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 233-240. – ISSN 2225-7586


  У статті розглянуто творчі досягнення І. О. Бориса на посаді головного режисера Харківського українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Проаналізовано його твор-чість на березільській сцені з позицій відновлення національної ідентичності ...
203018
  Назаревський О.А. "Березневий рух" київських студентів р. 1878 / О.А. Назаревський. – С. 102-122. – Окр. відбиток: За сто літ, 1928, кн. 3


  У тексті: витяги з документів Київської шкільної округи про студентські заворушення 1878 р. та репресії проти їх учасників.
203019
  Сильвестр "Берестейська Унія 1596 року" : висновки моєї монографії / Сильвестр, (архиєпископ) // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 17-20
203020
  Дзюба І. "Берестечко" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 71-77. – ISBN 978-966-06-0713-2
203021
  Кесарев Олег Георгиевич Бензилирование, арилирование и ароилирование 3-метил-2-азафлуорена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кесарев Олег Георгиевич; Ун-т дружбы народов. Кафедра орган. химии. – М., 1973. – 12л.
203022
  Минес Карл Бензилцеллюлоза и другие простые и сложные эфиры целлюлозы / Минес Карл; Перевод с немецкого инж. М.Н. Штединг. – Москва : Гослестехиздат, 1936. – 120 с.
203023
  Куюн А. Бензин пішов війною на газ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 8


  "Підвищення акцизу на автомобільний скраплений газ мусується в галузевих колах давно. Нинішньої осені ця проблема заявила про себе з новою силою. Ця сила - нафтопереробний завод "Укртатнафта", контрольований групою "Приват". Підприємство в надлишку ...
203024
  Бондаревский Б.М. Бензин, его производство и применение / Б.М. Бондаревский. – Москва ; Ленинград : Нефтяное издательство НТУ ВСНХ СССР, 1929. – 50 с. – Библиогр.: с. 49. – (Научно-популярная серия / Ред. журн. "Нефтяное хозяйство" ; №7)
203025
  Каспрук В. Бензиновий бунт. Чи стоїть Іран на порозі великих змін? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 4


  "Іран охопили масові протести. Режим мулл, побоюючись, що його влада може похитнутися, вдався до жорстких дій, внаслідок яких уже загинуло більше сотні людей. Щоб не допустити поширення акцій протесту, Вища рада національної безпеки розпорядилася ...
203026
  Айтмамбетов А. Бензодиоксановые, бензодиоксоловые, бензодиоксепановые и фурановые аналоги флавоноидов и изофлавоноидов : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айтмамбетов Алламберген ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 323 л. – Библиогр.: л. 296-323
203027
  Айтмамбетов Алламберген Бензодиоксановые, бензодиоксоловые, бензодиоксепановые и фурановые аналоги флавоноидов и изофлавоноидов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Айтмамбетов А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 19 с. – Библиогр.: 8 назв.
203028
  Скопенко В.В. Бензоилцианамидные соединения меди (ІІ) и никеля (ІІ) / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, В.В. и др. Гриценко // Укр. хим. журн., 1989. – №10
203029
   Бензоилцианамиды меди (ІІ) и никеля (ІІ), проявляющие антимикробную активность / В.В. Скопенко, Г.К. Палий, Н.Н. Герсимчук, Е.Ф. Макац, В.В. Гриценко // Докл. АН УССР. Сер. Б : АН УССР, 1989. – № 7
203030
  Скопенко В.В. Бензоилцианамиды органических производных олова (IV) и сурьмы (V) / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. Домасевич // Журн. неорган. химии, 1995
203031
   Бензоилцианоксимат-ион и его свойства как лиганда / А.Ф. Савостьянова, А.А. Капшук, В.В. Скопенко, В.В. Трачевский // Журн. неорган. химии, 1993. – №6
203032
  Скопенко В.В. Бензоилцианоксимат-ион и его свойства как лиганда. / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, В.В. Пономарева // Журн.неорган .химии., 1993. – №6
203033
  Комков И.П. Бензольное ядро / И.П. Комков. – М., 1961. – 32с.
203034
  Папченко Анна Бензопилы и овцы. Дикие забавы Басков. Непроницаемые // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 28-37 : фото
203035
  Бабаков С. Бензостанция № 10 : повесть / Бабаков С. – София : Народная младеж, 1961. – 83 с.
203036
  Починок В.Я. Бензтиазолотетразолы / В.Я. Починок, С.Д. Зайцева, Р.Г. Эльгорт. – Киев, 1951. – С.509-516. – Отд. оттиск
203037
  Чегодаева М.А. Бениамин Басов : графика / М.А. Чегодаева. – Москва : Советский художник, 1980. – 161с.
203038
   Бениамин Басов : каталог выставки / Басов Бениамин Матвеевич, выставка произведений; Союз художников СССР, Москов. орг. Союза художников РСФСР ; предисл. М. Чегодаевой. – Москва : Советский художник, 1982. – 43 с. : ил., цв. ил.
203039
  Сеньор Катя Бенин. Маленькая страна больших чудес / Сеньор Катя, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 68-77 : фото. – ISSN 1029-5828
203040
  Папени Кристин Бенин: корни вуду // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 82-93 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
203041
  Задорожный Олег Бенин: полет в другое измерение : Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 100-105 : Фото
203042
  Хаггард Г.Р. Бенита / Г.Р. Хаггард. – Рига, 1991. – 379с.
203043
   Бенито Перес Гальдос : Библиогр. указ. – Москва : Кн. палата, 1989. – 122с. – (Писатели зарубеж. стран). – ISBN 5-7000-0092-Х
203044
  Супричов Олексій Бенілюкс. Бельгія (Королівство Бельгія) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 38-40 : Фото
203045
  Супричов Олексій Бенілюкс. Люксембург (Велике герцогство Люксембург) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 44-45 : Фото
203046
  Супричов Олексій Бенілюкс. Нідерланди (Королівство Нідерландів) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-43 : Фото
203047
  Платон Бенкет / Платон ; [ перекл. з давньогрец., комент. У. Головач, вступ. ст. Д. Реале]. – Львів : Український Католицький Університет, 2005. – 178 с. – Контртитул грец. мовою. – ISBN 966-8197-09-7
203048
  Верлока В. Бенкет на узбіччі // Критика. – Київ, 2002. – Листопад, (число 11). – С. 17-19


  Часопис "Дух і літера".
203049
  Бласко Ібаньєс В. Бенкет негідника : новела з іспанського життя / І.Б. Бласко / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 16 с. – (Видавництво "Зоря" ; № 10)
203050
  Бобиль В. Бенкешуренс у контексті економічної безпеки банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 56-61 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
203051
  Прилипко О. Бенн-Путін у Кремлі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 5
203052
  Савицкая Т.Е. Беннет Дж. Драматическая вселенная. Т. 3. Человек и его природа // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 233-244. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
203053
  Кандыба Ф.Л. Бенотщик Марусин. / Ф.Л. Кандыба. – М-Л, 1941. – 62 с.
203054
  Сьомин В. Бент / В. Сьомин. – Пловдив, 1983. – 229с.
203055
  Трубенко А.І. Бентам (Bentham) Єремія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 572-573. – ISBN 966-316-069-1
203056
  Красюк С. Бентежить душу їй космічна височінь // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11


  Жінка-академік-Єлизавета Левківна Кордюм, заст. директора Ін-ту ботаніки ім. М.Г. Холодного
203057
  Сушко К.І. Бентежна Хортиця : чи зможе Україна врятувати найдивовижніше із своїх семи чудес? : роман-застереження / Костянтин Сушко. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 600, [2] с., [16] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-966-331-239-2


  У пр. № 1740808 напис: Шановному Леоніду Васильовичу щиро ! Підпис. 15.01.09
203058
  Зайцев Б. Бентежне літо чеського прем"єра Андрея Бабіша // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 липня (№ 26). – С. 4


  Андрей Бабіш - чеський підприємець-мільярдер, бізнес-олігарх та політик-популіст, антиєвропейського напряму; колишній член КПЧ, словак за походженням. Прем"єр-міністр Чехії від 6 грудня 2017 року.
203059
  Калашник В. Бентежне надвечір"я : поезії // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 140-142
203060
  Левицький В. Бентежний GENIUS LOCI в поезії Івана Драча // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 58-59. – ISSN 0236-1477
203061
  Абліцов О.І. Бентежний березень : поезії / Олександр Абліцов. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 46 с. – (Перша поетична книга)
203062
  Кравець Д. Бентежний світ поезії Грицька Чубая // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С.69-72. – (Філологія ; Вип. 13)
203063
  Попович К.Ф. Бентежний світанок : роман / К.Ф. Попович. – Ужгород : Карпати, 1983. – 544 с.
203064
  Абліцов В. Бентежні Вальдшнепи // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 99-105. – ISBN 976-966-2279-07-8
203065
  Стринаглюк Л. Бентежні видива / Любомир Стринаглюк. – Київ : Гамазин, 2012. – 84, [4] с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-1515-54-2
203066
  Литвин С.М. Бентежність / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1966. – 83 с.
203067
  Анісімова Т.П. Бентежність : вірші / Т.П. Анісімова ; вступ. ст. В. Захарченко. – Донецьк : Донбас, 1969. – 23 с.
203068
  Литвин С.М. Бентежність / С.М. Литвин. – Київ, 1981. – 246 с.
203069
  Пастух Б. Бентежність, що народжується з незбагненності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 18 жовтня (№ 21). – С. 16,17


  Рецензія на книжку Г. Крук "Співіснування" (2013)
203070
  Ткачук М.П. Бентежно-романтичний світ лірики Михайла Петренка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 9. – С. 2-6.
203071
  Нозадзе Л.Г. Бентическая кормовая база пруда Староречье "А" Джапанского прудхоза. : Автореф... канд. биол.наук: / Нозадзе Л.Г.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 28л.
203072
  Артюхин Ю.В. Бентогенная аккумуляция на берегах и шельфе морей / Артюхин Ю.В., Алексеев В.В. ; АН СССР, Кольский науч. центр, Мурманский морскойй биологич. ин-т. – Апатиты : АН ССР, 1989. – 84 с. : табл.,
203073
  Твалчрелидзе А.А. Бентонитовые глины Грузинской ССР / А.А. Твалчрелидзе. – Тбилиси, 1941. – 46с.
203074
  Коробов А.Д. Бентонитовые глины месторождения "Южное" / А.Д. Коробов. – Саратов, 1978. – 55с.
203075
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник первый. – 1955. – 125с.
203076
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник второй. – 1958. – 213с.
203077
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник третий. – 1959. – 175с.
203078
   Бентонитовые глины Украины. – Киев
Сборник четвертый. – 1960. – 132с.
203079
   Бентонитовые глины Чехословакии и Украины : (Труды Украинско-чехословацкой конференции по бентонитам, Ужгород, 1965). – Киев : Наукова думка, 1966. – 203 с., [1] л. ил. : ил.
203080
   Бентонитовые глины Чехословакии и Украины : (Труды украинско-чехословацкой конференции по бентонитам. Ужгород.1965. – Киев, 1966. – 203с.
203081
  Мерабишвили М.С. Бентонитовые глины. Природные особенности, физико-химические свойства, области применения, основные месторождения СССР. / М.С. Мерабишвили. – М., 1962. – 128с.
203082
  Гончаров А.И. Бентониты - ценное минеральное сырье / А.И. Гончаров. – Киев : АН УССР, 1955. – 29 с.
203083
   Бентониты. – Москва : Наука, 1980. – 287 с.
203084
  Курбаниязов К.К. Бентониты Каракалпакии. / К.К. Курбаниязов, ЗАкиров. – Ташкент, 1979. – 160с.
203085
  Андрєєва О. Бентонітові глини України: запаси, потреби, використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-41. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні галузі застосування бентонітових глин. Подано дані про запаси та використання бентонітів в Україні. The different branches of applying of bentonitic clays are considered. The data"s on reserves and usage of bentonitic clays in a ...
203086
   Бентос. – Киев : Наукова думка, 1965. – 139 с. : ил. – (Серия "Биология моря" / АН УССР, Респ. межвед. сборник)
203087
  Воробьева Н.Б. Бентос и его значение в питании рыб озера Балхаш : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Воробьева Н.Б.; АН КазССР. объедин. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
203088
   Бентос и условия его существования на шельфовых зонах Сахалина : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 120 с. : ил.
203089
  Волова Г.Н. Бентос некоторых пресных и солоноватых водоемов Южного Приморья : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Волова Г.Н.; Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 1969. – 26л.
203090
  Кустарева Л.А. Бентос притоков озера Иссык-Куль / Л.А. Кустарева, Л.М. Иванова; АН Киргизской СССР, Институт биологии. – Фрунзе : Илим, 1980. – 103 с.
203091
  Заекина-Дулькейт Бентос рек Маны и Базаихи, его значение в питании рыб и влияние на него лесосплава : Автореф... канд. биол.наук: / Заекина-Дулькейт Ю.И.; Объедин. совет по биол. наукам при Томск. гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 19л.
203092
  Киселева М.И. Бентос рыхлых грунтов Черного моря / М.И. Киселева. – Киев : Наукова думка, 1981. – 168 с. : табл.
203093
  Осадчих В.Ф. Бентос северной части Каспийского моря в первые годы зарегулирования стока р. Волги : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Осадчих В.Ф. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Воронеж, 1963. – 24 с.
203094
   Бентос шельфа Красного моря. – Киев : Наукова думка, 1971. – 296 с. – Библиогр.: с. 272-293
203095
  Ляшенко А.В. Бентосні безхребетні пониззя Дунаю : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.17 / Ляшенко Артем Володимирович ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 100 назв
203096
  Заика В.Е. Бентосные исследования в СБС АН СССР - ИнБЮМ НАН Украины / В.Е. Заика, Н.Г. Сергеева // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2012. – Т. 11, № 1. – С. 99-111. – ISSN 1684-1557


  Становлення Севастопольської біологічної станції на базі Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України.
203097
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Мирового океана : (зональность и количественное распределение) / Х.М. Саидова; АН СССР, Ин-т океанологии; Отв. ред. Гудина В.И. – Москва : Наука, 1976. – 159с.
203098
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва, 1975. – 633-863с.
203099
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.1. – 1975. – 291с.
203100
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.2. – 1975. – 291-587с.
203101
  Саидова Х.М. Бентосные фораминиферы Тихого океана / Х.М. Саидова. – Москва
Ч.3. – 1975. – 587-877с.
203102
  Христенко Н.Г. Бентофауна Большеозерской группы озер Красноярского края и ее распределение : Автореф... кандидата биол.наук: / Христенко Н.Г.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1953. – 18л.
203103
   Бенцион Моисеевич Вул. – Москва, 1981. – 72 с.
203104
   Бенчмаркери забезпечення "економічного прориву" України у технологічному та інноваційному напрямах / Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, Р.О. Колішенко, Т.М. Литвак // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 19-29. – ISSN 2309-1533
203105
  Олексенко С.В. Бенчмаркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 90-98. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
203106
  Божко Л.В. Бенчмаркетинг як метод управління ефективністю функціонування підприємства / Л.В. Божко, П.О. Хуторський // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 51-54. – ISBN 978-617-645-232-4
203107
  Градобоев В.В. Бенчмаркинг в современной теории стратегического планирования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 81-90. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
203108
  Московкин В.М. Бенчмаркинг внешнеэкономических связей России и Украины со странами MEDA / В.М. Московкин, Э.А. Бадер // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 7. – С. 11-21. – ISSN 2074-6040
203109
  Рейдер Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли = Benchmarking strategies: a tool for profit improvement / Р. Рейдер ; пер. с англ. [А.Л. Раскина]. – Москва : Стандарты и качество, 2007. – 246, [1] с. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: New York etc.: John Wiley & Sons, 2000. – (Деловое совершенство ) ( Библиотека Всероссийской организации качества). – ISBN 978-5-94938-049-9
203110
  Дорошук А.А. Бенчмаркинг как инструмент организационного развития теплоэнергетического предприятия / А.А. Дорошук, Л.И. Чернышева, А.А. Бусыгина // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 136-144. – ISSN 2309-1533
203111
  Карабаза І.А. Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки / І.А. Карабаза, І.Г. Єгорова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 41-49. – ISSN 1993-6788
203112
  Карась О. Бенчмаркінг - інструмент розвитку конкурентних переваг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 4). – С. 468-475. – ISSN 1684-906Х
203113
  Толстих А.С. Бенчмаркінг в управлінні формуванням стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 5 (247). – С. 92-96. – ISSN 2221-1055
203114
  Тіхонов Ю.В. Бенчмаркінг і бізнес-розвідка як складові успішного розвитку бізнесу // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 126-132. – ISSN 1993-6788
203115
  Ніфатова О.М. Бенчмаркінг інтегрованих структур бізнесу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 217-222. – ISSN 2222-0712
203116
  Назаровець С. Бенчмаркінг наукових журналів у галузі бібліотекознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 23-27. – ISSN 2076-9326


  У роботі представлено порівняльний аналіз вибраних наукових журналів у галузі бібліотекознавства. Основою для його проведення слугували результати онлайн-опитування вітчизняних фахівців бібліотечної справи щодо важливих чинників, якими вони керуються у ...
203117
   Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи: Болгарія, Польща, Словаччина, Україна : монографія / [Валігура В.А. та ін.] ; за наук. ред. д-рів екон. наук, проф., Заслуж. діячів науки і техніки України А.І. Крисоватого і Є.В. Савельєва ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 671, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 602-629 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-654-486-8
203118
  Яновська В.П. Бенчмаркінг ринку транспортних послуг: порівняльний аналіз України - ЄС / В.П. Яновська, Г.В. Кириченко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (709). – С. 3-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
203119
  Сментина Н.В. Бенчмаркінг у системі управління економічним розвитком об"єднаних територіальних громад / Н.В. Сментина, А.А. Фіалковська // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12 (696/697), листопад - грудень. – С. 49-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
203120
  Ковальчук В О. Бенчмаркінг у системі управління підприємствами регіону // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 197-202. – Бібліогр.: на 11 пунктів
203121
  Головчук Ю.О. Бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Ю.О. Головчук, Л.П. Середницька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 419-426. – ISSN 2222-4459
203122
  Василькова Н.В. Бенчмаркінг у сфері вищої освіти // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 106-115


  У статті розглянуто основні питання щодо сутності й значення бенчмаркінгу в процесі стратегічного планування у вищих навчальних закладах.
203123
  Большаков В. Бенчмаркінг як джерело інформаційних операцій спеціального призначення в процесі моніторингу правового забезпечення підприємництва в АПК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 2 (158). – С. 39-42
203124
  ПРус Бенчмаркінг як ефективний засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 401-404.
203125
  Ніколаєнко Н.М. Бенчмаркінг як ефективний засіб управління змінами в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 153-159
203126
  Сівак М. Бенчмаркінг як засіб підвищення ефективності роботи банку // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – С. 114-125. – ISSN 2409-9260
203127
  Ганжурова Л.Ю. Бенчмаркінг як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 161-165. – ISSN 2220-1394
203128
  Гамкало О.Б. Бенчмаркінг як інструмент аналітичного забезпечення операцій іпотечного кредитування банку / О.Б. Гамкало, Х.С. Демків // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 91-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
203129
  Стельмах М. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності підприємства / М. Стельмах, Т. Сорока // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 53-61. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
203130
  Славіна Н.А. Бенчмаркінг як інструмент маркетингової діяльності аграрного підприємства / Н.А. Славіна, О.С. Лаврук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 229-235 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1125
203131
  Казакуца Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства / Казакуца, Є.А. Шарадкіна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 83-86.
203132
  Годзь Ю.В. Бенчмаркінг як інструмент управління ефективністю підприємства в сучасних умовах // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 42-44. – ISBN 978-617-645-229-4
203133
  Романова В.В. Бенчмаркінг як інструмент управління конкурентоспроможністю // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 221-223. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
203134
  Пахонова Т.І. Бенчмаркінг як інструмент управління якістю в системі державної служби // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 60-61
203135
  Шимко О.В. Бенчмаркінг як маркетинговий інструмент забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 387-392. – ISSN 2222-4459
203136
  Зелінська А. Бенчмаркінг як методологія удосконалення управління сільськогосподарськими підприємствами // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 105-112. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
203137
  Литвин А. Бенчмаркінг як напрямок маркетингових досліджень у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 41-43


  Автор статті вважає, що бенчмаркінг варто розглядати як процес постійного дослідження оптимальних практичних здобутків, які характеризують найвищий ступінь конкурентоспроможності.
203138
  Савельєв Є. Бенчмаркінг як наукова система стабільного економічного розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 3-16. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто суть, історію і методологію бенчмаркінгу як нової наукової системи та сфер його використання на мікро-, макро- і наднаціональному рівнях.
203139
  Бублик М.І. Бенчмаркінг як спосіб одержання конкурентних переваг / М.І. Бублик, М.М. Хім"як, М.В. Лібер // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.5. – С. 136-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
203140
  Ковальчук С. Бенчмаркінг як універсальний інструмент оцінювання стратегічної діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 3 (61). – С. 20-31. – ISSN 1606-3732
203141
  Савельєв Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Є. Савельєв, В. Смалюк Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 1), березень. – С. 3-27. – ISSN 1684-906Х
203142
  Моисеева Д.П. Беншский карнавал в контексте нематериального культурного наследия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 71-77. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Беншский (в г. Бенш, Бельгия) карнавал как объект нематериального культурного наследия, его особенные черты.
203143
  Словацький Ю. Беньовський / Ю. Словацький. – Сімферополь, 1984. – 159с.
203144
   Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о нибелунгах. – Москва : Художественная литература, 1975. – 750 с. : 16 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 9 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
203145
   Београд са старих фотографиjа. – Београд : Туристичка штампа, 1968. – 112 с. – із 2006 р. Београд - столиця Сербії
203146
  Милосавльевит П. Београд, град на мору / П. Милосавльевит. – Нолит, 1980. – 315с.
203147
  Милосавльевит П. Београд, град на мору / П. Милосавльевит. – Нолит, 1980. – 315с.
203148
  Кутергин В.Ф. Беотийский союз в 379-335 гг. до н.э. / В.Ф. Кутергин. – Саранск, 1991. – 184с.
203149
  Кутергин В.Ф. Беотийский союз и его борьба со Спартой в первой половине IV в. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Кутергин В.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Каф. ист. древнего мира. – М., 1970. – 19л.
203150
  Іскорко-Гнатенко Бер К.-Е. М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7442-69-0
203151
  Короткий В.А. Бер Карл Ернст / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 106-107. – ISBN 966-06-0393-2
203152
  Ламонова О. Бер Пінхусович Бланк - ілюстратор і кореспондент Максима Рильського (за архівними матеріалами відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв ІМФЕ ім. М.Т. Рильськго) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 19 (22). – С. 114-120. – ISSN 2313-8505
203153
  Ламонова О. Бер Пінхусович Бланк: матеріали до біографії (з архіву ІМФЕ ім. М.Т. Рильського) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/4). – С. 22-23. – ISSN 2519-4429
203154
  Игнатов И.Н. Беранже : (певец свободы) / И.Н. Игнатов. – Москва : Изд. "Народное право" ; Тип. Г. Лисснера, 1906. – 67 с. – (Издание "Народное право" ; № 4)
203155
  Данилин Ю.И. Беранже / Ю.И. Данилин. – М, 1933. – 320с.
203156
  Муравьева Н.И. Беранже / Н.И. Муравьева. – М., 1965. – 317с.
203157
  Старицына З.А. Беранже в оценке русской революционно-демократической критики. : Автореф... канд. филолог.наук: / Старицына З.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Казань, 1952. – 19 с.
203158
  Старицына З.А. Беранже в России / З.А. Старицына. – Москва, 1969. – 200 с.
203159
  Старицына З.А. Беранже в русской литературе / З.А. Старицына. – Москва, 1980. – 188 с.
203160
  Данилин Ю.И. Беранже и его песни / Ю.И. Данилин. – М, 1958. – 235с.
203161
  Данилин Ю.И. Беранже и его песни / Ю.И. Данилин. – 2-е доп. – М, 1973. – 352с.
203162
   Берасцейскія кнігазборы : матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай конферэнцыі "Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы даследавання" : Брэст, 30-31 кастрычніка 2008 г. / Брэсцкі аблвыканкам, Абласная бібліятэка імя М. Горкага ; [складальнікі: А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька ; пад агульнай рэдакцыяй М В. Нікалаева]. – Брэст : Паліграфіка, 2010. – 463, [1] с., [8] л. іл. : іл., табл. – Частка тэксту на рускай і польскай мовах. - Рэзюмэ на англійскай мове. – Бібліяграфія у канцы асобных артыкулау і у падрадковых заувагах. – ISBN 978-985-90201-6-2
203163
   Берасцейскія кнігазборы : праблемы і перспектывы даследавання : матэрыялы і даклады ІІ Міжнароднай навукова-практычнай конферэнцыі : Брэст, 31 мая - 3 чэрвеня 2012 г. / Брэсцкі абласны выканаучы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Брэсцкі дзяржауны універсітэт імя А.С. Пушкіна ; [складальнікі: А.М. Мяснянкіна, Т.С. Кавенька] ; пад агульнай рэдакцыяй М.В. Нікалаева. – Брэст : БрДУ, 2013. – 463, [1] с. – Частка тэксту на рускай, украінскай і польскай мовах. – Бібліяграфія у канцы асобных артыкулау і у падрадковых заувагах. – ISBN 978-985-555-077-9
203164
   Берасцейскія кнігазборы : Брэсцкая Біблія - унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання : матэрыялы і даклады міжнароднага круглага стала : Брэст, 29-31 мая 2013 г. / Брэсцкі абласны выканаучы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага, Брэсцкі дзяржауны універсітэт імя А.С. Пушкіна ; [складальнікі: А.М. Мяснянкіна, Т.С. Кавенька] ; пад агульнай рэдакцыяй М.В. Нікалаева]. – Брэст : БрДУ, 2014. – 247, [1] c., 15, [1] c. фот. : іл., табл. – Частка тэксту на рускай і польскай мовах. – Бібліяграфія у падрадковых заувагах. – ISBN 978-985-555-265-0
203165
   Берасцейскія кнігазборы : праблемы і перспектывы даследавання : матэрыялы і даклады ІІІ Міжнароднай навукова-практычнай конферэнцыі : Брэст, 22-25 верасня 2015 года / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, Брэсцкая абласная бібліятэка ім. М. Горкага ; [складальнік А. М. Мяснянкіна] ; пад агульнай рэдакцыяй М. В. Нікалаева. – Мінск : БудМедыяПраект, 2016. – 439, [1] с., [4] л. каляр іл. – Частка тэксту на рускай, украінскай і польскай мовах. – Бібліяграфія у падрадковых заувагах. – ISBN 978-985-7091-86-7
203166
  Москаленко Леся Берат Їлдиз: Подорожую Україною на автомобілі : Туреччина / Москаленко Леся, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 67 : Фото
203167
   Берат Їлдиз: Хочу побачити всю Україну : інтерв"ю // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 50 : Фото
203168
  Молодчиков А.И. Бербанк Лютер / А.И. Молодчиков. – М., 1937. – 148с.
203169
  Ільченко Володимир Бербери в степах України : Україна/історія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 14-17 : Фото
203170
  Краснова Елена Берберский след Туарегов : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 136-148 : Іл., карта
203171
  Завадовский Ю.Н. Берберский язык. / Ю.Н. Завадовский. – М., 1967. – 80с.
203172
  Ментешашвили З.А. Берберы в общественно-политической жизни Марокко (50-70-е гг. ХХ в.) / З.А. Ментешашвили. – М., 1985. – 151с.
203173
  Дятловицька Е.В. Бергельсон Лев Давидович (- біохімік, хімік-органік) / Е.В. Дятловицька, В.К. Кібірев // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 465. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
203174
  Штралер Ф. Бергинизация или гидрогенизация / Ф. Штралер. – Х, 1934. – 40с.
203175
   Бергман о Бергмане : Ингмар Бергман в театре и кино : [ пер. с англ. и швед.]. – Москва : Радуга, 1985. – 525, [1] с., [32] л. ил. : ил.
203176
  Гроссе Г. Бергманново Естественное землеописание / cокращенное Готфридом Гроссе ; на рос. яз. с немец. преложенное и изд. в пользу рос. юношества от Коммиссии об учреждении училищ. – Санкт-Петербург : Книжное издательство Герман Гоппе
Ч. 2, : содержащая в себе краткое начертание истории естественной. – 1794. – VІ, 311 c.
203177
  Житник В.К. Бергрова Зденка (- чеська перекладачка) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 466. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
203178
  Решетник М.Д. Бергсон (Bergson) Анрі Луї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 573-574. – ISBN 966-316-069-1
203179
  Петренко-Лисак Бергсон Анрі // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 66-68. – ISBN 978-966-418-286-4
203180
  Блауберг И.И. Бергсон и Башляр: интуиция длительности или интуиция мгновения? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 10. – С. 6-21. – ISSN 0235-1188
203181
  Попов П.С. Бергсон и его критика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.128-141. – ISSN 0042-8744
203182
  Менделенко Д.В. Бергсонівська "динамічна схема" як принцип організації цілого у творах Ф. Пуленка (на прикладі сонати для флейти та фортепіано) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 56-64. – ISSN 2226-2180
203183
  Лордкипанидзе З.С. Бергут волны Мтквари : стихи / З.С. Лордкипанидзе; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1974. – 151 с.
203184
  Саакян Ю.А. Берд-пар : стихи / Юрий Саакян ;. – Москва : Советский писатель, 1975. – 103 с.
203185
  Нурмухамедов М.К. Бердах - великий поэт каракалпакского народа / М.К. Нурмухамедов. – Ташкент, 1977. – 32с.
203186
  Нурмухамедов М.К. Бердах - основоположник каракалпакской литературы / М.К. Нурмухамедов. – 2-е изд. – М., 1978. – 30с.
203187
  Комісаренко С.В. Берджен Арнольд (- англійський біохімік, фізіолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 468. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
203188
  Перетц В. Бердичевский календарь 1828 г. // Старинные польско-русские календари / А.М. Лазаревский. – [Киев], 1900. – 39-40 с.
203189
  Костриця М.Ю. Бердичів : історико-краєзнавчий нарис / М.Ю. Костриця, Ф.Б. Пашківський ; Житомир. наук.-краєзнавче т-во дослідників Волині. – Житомир : М.А.К., 2000. – 70, [2] с., [4] арк. фот. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 69-70. – (Серія : "Міста Житомирщини"). – ISBN 966-7626-02-4;966-7626-07-5
203190
   Бердичів древній і вічно молодий : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (8-11 червня 2005 р.) / Бердичів. міск. рада ; Житомирське наук.-краєзнав. т-во дослід. Волині [та ін.] ; [гол. ред. Костриця М.Ю.]. – Житомир : Марина Косенко, 2005. – 176 с. – ISBN 966-8123-35-2
203191
   Бердичів крізь призму століть // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 47-48 : фото
203192
  Нікітюк Зоя Бердичів. Дотик до світлого / Нікітюк Зоя, Камінський Вадим // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 124-131 : фото
203193
  Лук""янчук Сергій Бердичів. Місто великих людей / Лук""янчук Сергій, Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 18-25 : фото
203194
  Скавронський П. Бердичів: від минулого до сьогодення : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-35 : Фото. – Бібліогр.: 17 назв
203195
  Лєбєдєв В. Бердичівська земля в історико-регіональних дослідженнях XIX - XX століть // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 223-226
203196
   Бердичівська земля в контексті історії України : Науковий збірник "Велика Волинь". – Житомир : М.А.К. – (Науковий збірник "Велика Волинь" ; Т. 19). – ISBN 966-7626-01-6
Т. 19. – 1999. – 174 с.
203197
  Степовик Д. Бердичівська чудотворна ікона Богородиці Провідниці-Одигітрії -спільна святиня православних і католиків України // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті досліджується духовний контекст кінця ХХ ст. Зроблено історичний екскурс у релігійне і духовне життя католиків та православних. The spiritual context of end of ХХ of century is investigated in the article. Historical digression is done to ...
203198
  Молчанівський Т. Бердичівський державний історико-культурний заповідник / Т. Молчанівський. – Х., 1931. – 45с.
203199
  Голда Д.М. Бердишев Геннадій Дмитрович (- генетик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 471. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
203200
   Бердишев Геннадій Дмитрович (1930-2016) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 25. – ISBN 978-966-439-754-1
203201
   Бердишев Геннадій Дмитрович (1930-2016) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 32. – ISBN 978-966-933-054-3
203202
  Тюріна Т. Бердник Олександр (Олесь) Павлович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 30-34. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
203203
  Евреинов Н.Н. Бердслей : очерк / Н.Н. Евреинов. – Санкт-Петербург : Типография Морского Министерства, в Главном Адмиралтействе, 1912. – 48, [6] с.
203204
  Ємець Т. Бердяев Микола Олександрович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 145-147. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Навчався в Київському ун-ті, у 1898 р. був заарештований за пропаганду соціалістичних ідей, виключений з ун-ту та засланий у Вологодську губернію.
203205
  Гальцева Р.А. Бердяев Николай Александрович // Литературная учёба : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом. "Литературная учеба". – Москва, 2014. – № 2, кн. 2. – С. 223-236. – ISSN 0203-5847
203206
  Кантор В.К. Бердяев о Достоевском: теодицея и свобода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 52-64. – ISSN 0235-1188
203207
  Кара-Мурза Бердяевская Москва. (Опыт философского краеведения) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-77. – ISSN 0235-1188
203208
  Козлов Є.В. Бердяєв versus Достоєвський: антропологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена порівняльному дослідженню теми людини у творчості Ф.М. Достоєвського та філософії М.О. Бердяєва. Висвітлюються характер і ступінь впливу антропологічних поглядів видатного письменника на формування та еволюцію персоналістичної ...
203209
  Аляєв Г.Є. Бердяєв Микола Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 993-996. – ISBN 966-316-069-1
203210
  Чернецький Є. Бердяєви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 13


  Відомий філософ ХХ ст., один із перших представників екзистенціалізму Микола і його старший брат, поет, прозаїк, перекладач Сергій Бердяєви, народжені в Києві, належать до четвертого покоління української гілки цього російського роду. Доки Микола ...
203211
  Філіпенко Н.Г. Бердяєвські сюжети у журналі "Христианская мысль" (1916–1917): непрочитані сторінки біографії філософа // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 130-141. – ISSN 2077-8309


  Стаття присвячена аналізу двох маловідомих публікацій в журналі "Христианская мысль" (1916-1917), пов"язаних з іменем Миколи Бердяєва, - його статті "Релігійна доля єврейства" та рецензії В.В. Зеньковського "Проблема творчості. (З приводу книги М.О. ...
203212
   Бердянск : путеводитель. – Днепропетровск : Промінь, 1967. – 119 с., [16] л. ил. : ил.
203213
  Бессараб М.И. Бердянск : [город-курорт : путеводитель] / М.И. Бессараб, М.Ф. Кривошей, Л.Ф. Алексеев. – Днепропетровск : Промінь, 1973. – 71 с. : ил.; 4 л. ил.
203214
  Могильный П.И. Бердянск / П.И. Могильный, А.Я. Огульчанский. – Днепропетровск : Промінь, 1976. – 79с.
203215
  Могильный П.И. Бердянск / П.И. Могильный, А.Я. Огульчанский. – Днепропетровск : Промінь, 1978. – 79с.
203216
   Бердянск : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1981. – 128 с. : ил.
203217
  Константинова В. Бердянские купцы XIX столетия: материалы к просопографическому портрету / В. Константинова, И. Лыман // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1134. – С. 206-217. – (Серія "Історія" ; вип. 49, спец. вип.). – ISSN 2220-7929
203218
  Руднев А.М. Бердянску 150 / А.М. Руднев, В.И. Михайличенко, С.А. Кравцов. – Днепропетровск : Промінь, 1977. – 103 с.
203219
  Дзюба С. Бердянськ - сьоме диво світу! // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 10 серпня (№ 16). – С. 8


  "У чарівному місті Бердянську, на Азовському морі, з великим успіхом відбувся ХХ ювілейний Всеукраїнський фестиваль журналістів «Азовське літо - 2018», переможцями якого стали чернігівці: журналістку, письменницю, науковця, доктора наук із соціальних ...
203220
   Бердянськ. – Київ, 1981. – 128с.
203221
   Бердянський державний педагогічний університет : історія, сьогодення / [Зарва В.А. та ін. ; ред. рада: В.А. Зарва (голова) та ін. ; відп. за вип.: В.М. Ліпич, О.І. Попова] ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 285, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7828-65-3
203222
   Бердянський художній музей ім. І.І. Бродського : альбом. – Київ : Мистецтво, 1985. – 87 с. – (Скарби музеїв України)
203223
  Томазов В.В. Бердянські купці Каралі (Караллі, Кораллі): історія грецького роду // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 140-150. – ISSN 2520-2855
203224
  Филиппович С А. Берег / С А. Филиппович. – М, 1968. – 232с.
203225
  Мисик В.О. Берег / В.О. Мисик. – Київ : Молодь, 1972. – 95 с.
203226
  Бояршинова Э.И. Берег : лирика / Э.И. Бояршинова. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1972. – 132 с.
203227
  Рябий М.О. Берег : роман / М.О. Рябий. – Київ : Молодь, 1974. – 200 с.
203228
  Бондарев Ю.В. Берег : роман / Юрий Бондарев. – Москва : Художественная литература, 1975. – 96 с. – (Роман-газета ; № 23 (789))
203229
  Бондарєв Ю.В. Берег : роман / Ю.В. Бондарєв ; пер. з рос. Надії Орлової ; [Іл. М.Г. Богданець]. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 400 с. : іл.
203230
  Бондарев Ю.В. Берег : роман / Ю.В. Бондарев ; [ил. Б. Лапшина]. – Москва : Современник, 1977. – 495 с. : ил.
203231
  Бондарев Ю.В. Берег : роман / Юрий Бондарев ; [вступ. ст. Т. Заморий ; рис. Н.Г. Богданца]. – Киев : Дніпро, 1979. – 439 с. : ил. – (Школьная библиотека)
203232
  Бондарев Ю.В. Берег : роман / Юрий Бондарев. – Москва : Советский писатель, 1979. – 416 с. : портр. – (Библиотека произведений, удостоенная Государственной премии СССР)
203233
  Бондарев Ю.В. Берег : роман / Юрий Бондарев ; [предисл. А. Овчаренко]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 384 с. – (Классики и современники. Советская литература)
203234
  Бондарев Ю.В. Берег : роман / Юрий Бондарев. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1982. – 367 с. : портр. – (Мужество)
203235
  Городницкий А.М. Берег / А.М. Городницкий. – М., 1984. – 96с.
203236
  Бондарев Ю.В. Берег : роман / Юрий Бондарев ; [послесл. А. Овчаренко]. – Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 1985. – 397 с. : ил.
203237
  Бондарев Ю.В. Берег : роман / Ю.В. Бондарев ; [худож. Г.И. Метченко]. – Москва : Советская Россия, 1986. – 397, [1] с. : ил. – (Политический роман)
203238
  Рябий М.О. Берег : роман / М.О. Рябий. – Київ : Дніпро, 1987. – 483 с.
203239
  Бондарєв Ю.В. Берег : роман / Юрій Бондарєв ; авториз. пер. з рос. Н. Орлової. – Київ : Молодь, 1988. – 333, [2] с. : портр. – (Звитяга)
203240
  Домнин А.М. Берег августа / А.М. Домнин. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1977. – 110 с.
203241
   Берег античного солнца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 26-31 : фото
203242
  Крипак И.А. Берег бессмертия / И.А. Крипак, Г.Н. Руденко. – Днепропетровск, 1984. – 158 с.
203243
  Тагор Р. Берег Бибхи. Роман. / Р. Тагор. – Москва
5. – 1956. – 143с.
203244
  Шишманова Патрисия Берег бывших русских : большое путешествие / Шишманова Патрисия, Гаврилов Михаил // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 60-68 : Фото
203245
  Медведев Е. Берег был в апельсинах / Е. Медведев. – Симферополь : Крымиздат, 1962. – 75 с.
203246
  Смирнов В.П. Берег бытия / В.П. Смирнов. – Москва, 1983. – 32с.
203247
   Берег великої дружби : збірник. – Сімферополь ; Таврія ; Тбілісі : Сабчота Сакартвело, 1982. – 176 с. : іл.
203248
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – кн.1. – Москва : Советский писатель, 1954. – 411 с.
203249
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 367 с.
203250
  Хинт А. Берег ветров / Ааду Хинт. – Кн.2. – Москва, 1956. – 422 с.
203251
  Хинт А. Берег ветров / Ааду Хинт. – Кн.3. – Москва, 1961. – 315 с.
203252
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – кн. 2 и 3. – Москва : Известия, 1963. – 704 с.
203253
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – кн. 1-2. – Москва : Советский писатель, 1977. – 752 с.
203254
  Хинт А. Берег ветров / А. Хинт; Пер. с эстонского. – Кн. 3-4. – Москва : Советский писатель, 1977. – 720с.
203255
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – Москва : Художественная литература
т. 1, кн. 1-2. – 1980. – 743 с.
203256
  Хинт А. Берег ветров : роман / Ааду Хинт. – Москва : Художественная литература
т. 2, кн. 3-4. – 1980. – 695 с.
203257
  Халдеев А.В. Берег ветров. Стихи / А.В. Халдеев. – Баку, 1974. – 126с.
203258
  Хінт А. Берег вітрів / А. Хінт. – Кн1. – К, 1974. – 367с.
203259
  Хінт А. Берег вітрів / А. Хінт. – кн.2. – Київ
Кн. 2. – 1981. – 376с.
203260
  Качурин В.Т. Берег волны / В.Т. Качурин. – Одесса, 1974. – 28с.
203261
  Качурин В.Т. Берег Вселенной / В.Т. Качурин. – Киев, 1982. – 71с.
203262
  Власов А.Г. Берег встреч / А.Г. Власов. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 71с.
203263
  Стрекач В.П. Берег давности / В.П. Стрекач. – Саратов, 1984. – 320с.
203264
  Гусева З.А. Берег дальний / З.А. Гусева. – М, 1979. – 350с.
203265
  Шайдуров С.А. Берег двух океанов / С.А. Шайдуров. – М., 1975. – 191с.
203266
  Старцев П.Н. Берег детства / П.Н. Старцев. – Барнаул, 1989. – 157с.
203267
  Даненбург В.И. Берег детства / В.И. Даненбург. – М, 1991. – 329с.
203268
  Дружков Михаил Берег динозавров : большое путешествие / Дружков Михаил, Самохвалов Павло // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 44-62
203269
  Ткаченко А.С. Берег долгой зимы : Рассказы и повести / А.С. Ткаченко. – Москва : Советский писатель, 1966. – 304с.
203270
  Вагнер Н. Берег и море / Н. Вагнер. – Ленинград, 1964. – 232с.
203271
  Ленский А.П. Берег и море / А.П. Ленский. – М, 1966. – 240с.
203272
  Чиркин А.А. Берег и море / А.А. Чиркин. – Донецк, 1972. – 157с.
203273
  Буртынский А.С. Берег и море / А.С. Буртынский. – М., 1980. – 365с.
203274
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 978-966-8460-65-4
Ч. 1 : Майже версія. – 2009. – 162, [2] с.
203275
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока. – ISBN 978-966-8460-77-7
Ч. 2 : Підкорені галасом. – 2010. – 92 с.
203276
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів. – Львів : Тарас Сорока. – ISBN 978-966-8460-94-4
[Ч. 3] : Берестечко. – 2011. – 68, [2] с.
203277
  Гаврилів О. Берег і брід : роман / Орест Гаврилів ; [ред. Р.М. Качурівський]. – Львів : Вид-во Тараса Сороки. – ISBN 978-966-2598-12-4
Ч. 4 : Біла Церква. – 2012. – 117, [1] с.
203278
  Руденко Б. Берег Клайда : проза: научно-фантастический рассказ // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 10
203279
  Герасимов В.В. Берег красных верб : стихи / В.В. Герасимов. – Киев : Радянський письменник, 1977. – 55с.
203280
  Максимов В.П. Берег красных верб: повесть / В.П. Максимов. – М., 1982. – 96с.
203281
  Кашницкий И.В. Берег левый, берег правый... / И.В. Кашницкий. – Вильнюс, 1989. – 325с.
203282
  Огневский Л.Л. Берег левый. берег правый / Л.Л. Огневский. – М., 1980. – 343с.
203283
  Гончар О. Берег любви : Роман / О. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1977. – 96 с.
203284
  Гончар О. Берег любви : Роман, повесть и рассказы / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 558 с.
203285
  Гончар О. Берег любові : Роман / О. Гончар. – Київ : Дніпро, 1976. – 176 с.
203286
  Гончар О. Берег любові : Роман / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 227с.
203287
  Гончар О. Берег любові : Роман; Бригантина: Повість / О. Гончар. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 415 с.
203288
  Ситник Л.В. Берег любові Олеся Гончара // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 352. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
203289
  Шлапак Я. Берег любові Олеся Гончара // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 14


  100 років від дня народження Олеся Гончара.
203290
  Подранецька Н. Берег любові, Інтимна лірика Івана Франка та повість-есе Романа Горака "Тричі мені являллася любов" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 33-41.
203291
  Сарсенбаев А. Берег моей молодости : стихи / Абу Сарсенбаев ; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1969. – 237 с.
203292
  Панкратов В.Ф. Берег моей осени. / В.Ф. Панкратов. – Воронеж, 1979. – 127с.
203293
  Тендюк Л.М. Берег моєї землі : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ, 1974. – 67 с.
203294
  Семенов А.И. Берег Надежды / А.И. Семенов. – Алма-Ата, 1955. – 247с.
203295
  Левада О.С. Берег надії : кіносценарій / О.С. Левада. – Київ, 1967. – 117 с.
203296
  Забашта Л.В. Берег надії : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1974. – 87 с.
203297
   Берег наш луганский. – Киев, 1998. – 256с.
203298
   Берег наш луганский : Портреты современных руководителей / Л. Ткаченко, Ю. Карелин, Е. Особова, Ю. Еременко, А. Кошак. – Киев, 1998. – 256 с. – ISBN 5770734558
203299
  Десятерик Д. Берег незцілимих // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 22


  Нотатки про Сан-Франциско.
203300
  Пликарпов С.И. Берег огненного моря / С.И. Пликарпов. – Баку, 1981. – 98с.
203301
  Гордейчев В.Г. Берег океана / В.Г. Гордейчев. – Воронеж, 1970. – 165с.
203302
  Крившенко С.Ф. Берег Отечества / С.Ф. Крившенко. – М., 1988. – 416с.
203303
  Базоев М.М. Берег отзовется : стихи / Мурат Базоев. – Орджоникидзе : Ир, 1968. – 80 с.
203304
  Гордон И.Б. Берег Отрады / И.Б. Гордон. – Одесса, 1982. – 94с.
203305
  Мірошниченко І.Є. Берег пам"яті / І.Є. Мірошниченко. – Харків : Прапор, 1988. – 55 с.
203306
  Чернухин И.А. Берег памяти. / И.А. Чернухин. – Воронеж, 1976. – 72с.
203307
  Глинка М.С. Берег перемен / М.С. Глинка. – Ленинград, 1971. – 254с.
203308
  Меншиков В.Л. Берег Пицунды: факты и гипотезы / В.Л. Меншиков, В.М. Пешков. – Москва, 1980. – 112 с.
203309
  Озерова И.Н. Берег понимания / И.Н. Озерова. – М., 1980. – 303с.
203310
  Беккер П. Берег Понта Эвсксинского, 1851
203311
  Емельянов Г.А. Берег правый / Г.А. Емельянов. – Новосибирск, 1969. – 287с.
203312
  Емельянов Г.А. Берег правый / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1976. – 318с.
203313
  Ярхо Валерий Берег прожигателей жизни // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 80-87 : фото
203314
  Зленко Г.Д. Берег Пушкина / Г.Д. Зленко. – Одесса, 1987. – 237с.
203315
  Нежный А.И. Берег раннего солнца / А.И. Нежный. – М., 1976. – 175с.
203316
  Богданов Е.Ф. Берег розовой чайки : роман / Евгений Богданович. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1977. – 240 с. : ил.
203317
  Тепляков Ю.Н. Берег России / Ю.Н. Тепляков. – М., 1987. – 158с.
203318
  Мамур С. Берег сердца : стихи и поэма / Саидали Мамур ; пер. с тадж. С.Золотцева. – Москва : Советский писатель, 1987. – 110 с.
203319
  Дженкинс Д. Берег скелетов. / Д. Дженкинс. – Кишинев, 1991. – 127с.
203320
  Пасенюк Л.М. Берег скупого солнца / Л.М. Пасенюк. – М., 1980. – 510с.
203321
  Пасенюк Л.М. Берег скупого солнца / Л.М. Пасенюк. – М., 1986. – 582с.
203322
  Блохин Л.Ф. Берег Слоновой Кости : Экономико-географическая характеристика / Л.Ф. Блохин. – Москва : Мысль, 1967. – 325с.
203323
  Ведмеденко О. Берег сподівань : вірші / Оксен Ведмеденко. – Київ : Євшан-зілля, 2008. – 104с. – ISBN 978-966-2152-02-9
203324
  Соболев А.П. Берег студеных туманов / А.П. Соболев. – М, 1972. – 256с.
203325
  Простаков В.Б. Берег счастья. / В.Б. Простаков. – М., 1972. – 112с.
203326
  Халилецкий Г.Г. Берег твоей юности. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1960. – 95с.
203327
  Хохлов С.Н. Берег тишины. / С.Н. Хохлов. – Краснодар, 1971. – 272с.
203328
  Милюнас В. Берег тот и берег этот. : рассказы / Викторас Милюнас ;. – Москва : Советский писатель, 1970. – 264 с.
203329
  Дижур Б.А. Берег трех братьев / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1963. – 123с.
203330
  Дятлов В.С. Берег туманов / В.С. Дятлов. – Ставрополь, 1972. – 253с.
203331
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – Горький, 1990. – 382с.
203332
  Кристи А. Берег удачи / А. Кристи. – М, 1991. – 440с.
203333
  Симоненко В. Берег чекань = The shore of expectations / Василь Симоненко ; вибір і комент. І. Кошелівця. – Другий наклад. – Hью Йорк : Пролог, 1966. – 221, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.
203334
  Симоненко Василь Берег чекань = The shore of expectations / Симоненко Василь; Вибір і коментарі І. Кошелівця. – 2-е вид., доповн. – б.м. : Сучасність, 1973. – 310с. – Satz und Druck: Munchen: Logos
203335
  Симоненко В. Берег чекань / Вибір і коментарі Івана Кошелівця; Василь Симоненко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 248c. – ISBN 966-00-0737-X
203336
  Веремійчик О. Берег чекань Василя Симоненка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 27 грудня - 13 січня (№ 1/2). – С. 20
203337
  Жаколио Л. Берег черного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – К., 1991. – 228с.
203338
  Жаколио Л. Берег чёрного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – Москва, 1958. – 192с.
203339
  Жаколио Л. Берег чёрного дерева и слоновой кости / Л. Жаколио. – Москва, 1989. – 237с.
203340
  Бриль М. Берег чорних криниць / М. Бриль. – Київ, 1932. – 63 с.
203341
   Берег Юмереллы : Австрал. нар. песни. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 174 с. : ил.
203342
  Шереметьев У.Т. Берег ясных зорь. / У.Т. Шереметьев. – Тула, 1965. – 52с.
203343
  Адыгов Т. Берег, к которому надо причалить : повесть / Тенгиз Адыгов. – Нальчик : Эльбрус, 1973. – 159 с.
203344
  Бондарев Ю.В. Берег. Выбор : романы / Юрий Бондарев ; [худож. Н.Н. Грибов]. – Минск : Беларусь, 1986. – 717, [2] с. : ил.
203345
  Бондарев Ю.В. Берег. Выбор. Игра : романы / Юрий Бондарев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 752 с. : ил. – ISBN 5-265-00010-0
203346
  Грачев Н.Г. Берега / Н.Г. Грачев. – Иваново, 1961. – 79с.
203347
  Константинов В.Н. Берега / В.Н. Константинов. – Х., 1965. – 31с.
203348
  Созинова Н.И. Берега / Н.И. Созинова. – Новосибирск, 1966. – 63с.
203349
  Носов Е.И. Берега / Е.И. Носов. – М, 1971. – 367с.
203350
  Чернец Н.Н. Берега. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1979. – 34с.
203351
  Торопыгин В.В. Берега / В.В. Торопыгин. – Л, 1980. – 142с.
203352
   Берега : рассказы писателей-горьковчан. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 286 с.
203353
   Берега : публицистика. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1990. – 111, [1] с.
203354
   Берега / П.А. Каплин, О.К. Леонтьев, С.А. Лукянова, Л.Г. Никифоров; П.А. Каплин, О.К. Леонтьев, С.А. Лукьянова, Л.Г. Никифоров. – Москва : Мысль, 1991. – 479 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 453-465. – (Природа мира)
203355
  Лымарев В.И. Берега Аральского моря - внутреннего водоема средней зоны / В.И. Лымарев. – Ленинград : Наука, 1967. – 252с.
203356
  Лымарев В.И. Берега Аральского озера-моря. (Опыт зонально-регионального исслед.) : Автореф... доктор географ.наук: / Лымарев В.И.; Мин. просвещ. РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Географ. ф-тет. – Ленинград, 1962. – 44л. – Бібліогр.:с.42-44
203357
  Наровчатов С.С. Берега времени : (Стихи, рецензии). / С.С. Наровчатов. – Москва : Современник, 1976. – 304 с.
203358
   Берега Куйбышевского водохранилища : (опыт применения материалов аэрофотосъемки при комплексном изучении Куйбышевского водохранилища). – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1962. – 190 с.
203359
  Дубровин Л.И. Берега ледяного континента / Л.И. Дубровин. – Москва : Знание, 1974. – 31 с. – (Проблемы исследования Арктики и Антарктики)
203360
  Матвеев А.И. Берега любви : стихи, лирические песни, переводы / Александр Матвеев. – Киев ; Москва : Наукова думка ; Московская областная и Московская городская организации Союза писателей России, 2006. – 269, [3] с., [1] л. портр, : ил. – ISBN 966-00-0448-6
203361
  Юрков О.В. Берега мои. / О.В. Юрков. – Л., 1987. – 56с.
203362
  Попов С.В. Берега мужества / С.В. Попов. – Красноярск, 1982. – 173с.
203363
  Дружинин Г.В. Берега озер Северного Казахстана : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Дружинин Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
203364
  Карим М. Берега остаются : стихи / Мустай Карим; пер. с башк. – Москва : Художественная литература, 1966. – 191 с.
203365
  Зайцев Б.И. Берега песенные / Б.И. Зайцев. – Ростов -на-Дону, 1964. – 224с.
203366
  Немчинов Г.А. Берега тихих рек. / Г.А. Немчинов. – Кишинев, 1972. – 252с.
203367
  Зенкович В.П. Берега Черного и Азовского морей / В.П. Зенкович. – Москва : Географгиз, 1958. – 374с.
203368
  Окский Г.А. Берега юности / Г.А. Окский. – Москва, 1968. – 127с.
203369
  Лядов А.И. Берега. / А.И. Лядов. – Саратов, 1969. – 72с.
203370
  Юров Г.Е. Берега. стихи и поэмы. / Г.Е. Юров. – Кемерово, 1970. – 100с.
203371
  Коренев А.К. Берега.Стихи. / А.К. Коренев. – М., 1961. – 130с.
203372
  Бурма В.О. Берегами Серету. : путівник по туристському маршруту / В.О. Бурма. – Львів : каменяр, 1979. – 88с.
203373
  Горобець Ірина Берегами Швейцарського моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 54-59 : фото
203374
  Рибачук В. Берегелівські злодії (хроніки) // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2007. – Кн. 9 : Європа STOP. – С. 247-261.
203375
   Береги : оповідання болг. та укр. письменників. – Одеса ; Варна : Маяк : Г. Бакалов, 1974. – 128 с. – Бібліогр.: с. 225-227
203376
  Петровська Т.В. Береги / Т.В. Петровська. – Київ, 1998. – 77 с.
203377
  Мала Юля Береги Барселони // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 70-76 : фото
203378
  Сорока Б. Береги ждуть закоханих / Б. Сорока. – Київ : Молодь, 1959. – 248 с.
203379
  Оровецький П.А. Береги життя : роман / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 359 с.
203380
  Углов Ф.Г. Береги здоровье и честь смолоду / Ф.Г. Углов. – Москва, 1988. – 142с.
203381
  Козлов В.И. Береги здоровье смолоду / В.И. Козлов. – Москва, 1987. – 30с.
203382
  Лаптев А.П. Береги здоровье смолоду / А.П. Лаптев. – Москва : Медицина, 1988. – 144с.
203383
  Підпалий В.О. Береги землі : із спадщини поета (вірші, поеми, переклади, проза) / В.О. Підпалий; передм.: П.П. Засенко; упоряд. і підгот. тексту: Н.А. Підпала. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 199 с.
203384
  Перковский Б.Б. Береги красоту и богатство родной земли. / Б.Б. Перковский. – М., 1962. – 40с.
203385
  Тетерук С.Ф. Береги людяності / С.Ф. Тетерук. – К, 1984. – 128с.
203386
  Эрендженов К. Береги огонь : роман / Константин Эрендженов ;пер. с калм. А.Дугинец. – Москва : Советская Россия, 1974. – 272 с.
203387
  Аквилев А.А. Береги огонь : стихи, поэмы / Анатолий Аквилев. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1977. – 96 с. : портр.
203388
  Коротич В.О. Береги океану : публіцистичні нариси / Віталій Коротич. – Київ : Дніпро, 1981. – 483 с.
203389
  Миколаєнко М.А. Береги твого щастя / М.А. Миколаєнко. – Дніпропетровськ, 1970. – 206 с.
203390
  Ржанников Дмитрий Береги Че смолоду : Освободить аллигатора. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 24-39 : Фото
203391
  Бардин С.М. Береги честь с молоду / С.М. Бардин. – Москва : Советская Россия, 1963. – 157 с.
203392
  Сидоренко Віктор Берегині з усіх Україн : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 102-105 : Фото
203393
  Войтович В. Берегиня - володарка добра і захисниця людини // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-20
203394
  Скуратівський В.Т. Берегиня : народознавчий часопис / В.Т. Скуратівський. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 276 с. – ISBN 5-333-00383-1
203395
  Дементьев В.В. Берегиня / В.В. Дементьев. – Москва : Современник, 1988. – 604с.
203396
  Рубан В. Берегиня : історичний роман / В. Рубан. – Київ : Український письменник, 1992. – 191 с.
203397
   Берегиня : международный литературно-художественный иллюстрированный журнал для семейного чтения. – Москва
№ 1. – 1992. – 64 с.
203398
   Берегиня : международный литературно-художественный иллюстрированный журнал для семейного чтения. – Москва
№ 2. – 1992. – 64 с.
203399
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2-3. – 1993. – 144 с.
203400
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1995. – 160 с.
203401
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1995. – 160 с.
203402
   Берегиня : Обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1996. – 160 с.
203403
   Берегиня : Обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1996. – 160 с.
203404
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1997. – 160 с.
203405
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1997. – 160 с.
203406
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1998. – 160 с.
203407
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1998. – 160 с.
203408
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1. – 1999. – 96 с.
203409
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1999. – 96 с.
203410
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1999. – 96 с.
203411
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1999. – 92 с.
203412
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2000. – 92 с.
203413
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2000. – 92 с.
203414
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2000. – 92 с.
203415
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2000. – 92 с.
203416
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2001. – 92 с.
203417
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2001. – 92 с.
203418
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2001. – 92 с.
203419
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2001. – 92 с.
203420
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2002. – 92 с.
203421
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2002. – 92 с.
203422
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2002. – 92 с.
203423
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2002. – 92 с.
203424
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2003. – 92 с.
203425
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2003. – 92 с.
203426
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2003. – 92 с.
203427
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2003. – 96 с.
203428
  Дрофань Л.А. Берегиня / Л.А. Дрофань. – Київ : Молодь, 2004. – 208с. – ISBN 966-7615-53-7
203429
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2004. – 92 с.
203430
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2004. – 92 с.
203431
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 3. – 2004. – 92 с.
203432
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4. – 2004. – 80 с.
203433
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2005. – 96 с.
203434
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2005. – 96 с.
203435
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2005
203436
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2005. – 96 с.
203437
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2005. – 92 с.
203438
  Міщенко Д. Берегиня : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 72-78. – ISSN 0130-321Х
203439
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2006. – 96 с.
203440
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2006. – 96 с.
203441
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2006. – 96 с.
203442
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2006. – 96 с.
203443
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2007
203444
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2007. – 96 с.
203445
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2007. – 92 с.
203446
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2007. – 92 с.
203447
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2007. – 96 с.
203448
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1 (64). – 2010. – 96 с.
203449
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2 (65). – 2010. – 92 с.
203450
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3 (66). – 2010. – 92 с.
203451
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4 (67). – 2010. – 96 с.
203452
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 1 (68). – 2011. – 96 с.
203453
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 2 (69). – 2011. – 96 с.
203454
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 3 (70). – 2011. – 96 с.
203455
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4 (71). – 2011. – 96 с. – З 2012 року назва Наша Берегиня
203456
  Ільїнська А. Берегиня "Ботанічного дива". З нагоди 90-річчя від дня народження Д. М. Доброчаєвої / А. Ільїнська, В. Протопопова, М. Шевера // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 62-66. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі термомеханіки
203457
  Соляник А. Берегиня бібліотечних скарбниць Слобожанщини (До 70-річчя директора ХДНБ ім. В.Г. Короленка Валентини Дмитрівни Ракитянської) / А. Соляник, Л. Глазунова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 44-47. – ISSN 2076-9326
203458
   Берегиня витворів ботанічної науки (до 100-річчя від дня народження професора Д.М. Доброчаєвої) / М.В. Шевера, В.В. Протопопова, А.П. Ільїнська, Л.Г. Любінська // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – C. 99-108. – ISSN 1027-3239
203459
  Маренко Н. Берегиня журналістського кошу : ( З 80-ти літтям Майю Костянтинівну Мурзіну.Останні 25 років вона працює відповідальним секретарем правління Запоріжської обласної організації Національної спілки журналістів України) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 4
203460
  Братчик А. Берегиня за велінням душі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 38-39


  Про Людмилу Євгеніївну Прудку - заступника директора наукової бібліотеки Дніпровського державного аграрно-економічного університету.
203461
  Шлапак Я. Берегиня коду нації // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 вересня (№ 33/34). – С. 12


  100 років від дня народження Олени Михайлівни Апанович, українського історика, архівіста, мистецтвознавця, філолога, письменниці.
203462
  Чистяк Д. Берегиня кочурівської спадщини // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 4-10 серпня (№ 26). – С. 14


  Марія Леонідівна Кочур відзначає 80-ліття.
203463
  Заїчко В. Берегиня рідного слова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 2


  Стаття присвячена ювілею заслуженого працівника народної освіти України, доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, відомого в Україні вченого в галузі мовознавства, ...
203464
  Шкраб"юк П. Берегиня роду Каменяра // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 13


  Ювілейне слово про Оксану Франко.
203465
  Пожоджук Д. Берегиня українського народу // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 159-162. – ISSN 2313-8505
203466
   Берегиня українського слова. Відійшла у вічність Галина Петрівна Лукова // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 14-15. – ISSN 0130-321Х


  Поет Микола Луків зазнав непоправної втрати: відійшла у засвіти його дружина Галина Петрівна Лукова – заслужена працівниця культури України і багаторічна редакторка видавництва «Український письменник».
203467
  Маньковська Р. Берегиня української культури // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 224-232. – ISSN 2222-5250


  До 100-річчя від дня народження видатного науковця та музеєзнавця Віри Свєнціцької.
203468
  Войцехівський Борис Берегиня української мови // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 156. – ISSN 0869-3595
203469
  Оленівська Л. Берегиня української нації // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-27 лютого (№ 7/8). – С. 6


  Зачинателька української жіночої психологічної прози Ганна Барвінок.
203470
  Кірішева О. Берегиня храму медичних знань: до ювілею Раїси Іванівни Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 51-52. – ISSN 2518-7341
203471
  Савинов Е.Ф. Берегиня. Стихи. / Е.Ф. Савинов. – Москва : Советский писатель, 1974. – 104 с.
203472
  Брагинский Э.В. Берегись автомобиля! / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – Москва, 1965. – 136с.
203473
  Брагинский Э.В. Берегись автомобиля! / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – Москва, 1967. – 206с.
203474
   Берегись автомобиля! : по книгоповести Э. Брагинского, Э. Рязанова : кн. для чтения со словарем на англ., фр., исп., нем. яз. – Москва : Русский язык, 1985. – 112 с. – (Детектив. Фантастика. Приключения ; 2)
203475
  Брагинский Э. Берегись автомобиля! / Э. Брагинский, Э. Рязанов. – Москва, 1988. – 78с.
203476
  Шейнин Л.Р. Берегись шпионов / Л.Р. Шейнин. – Москва, 1943. – 30 с.
203477
   Берегите архивы! : краткая памятка для граждан и руководителей учреждений, предприятий и организаций Вологод. обл. – Вологда : Книжное издательство, 1959. – 28 с.
203478
  Израэль Ю.А. Берегите биосферу / Ю.А. Израэль, Ф.Я. Ровинский. – М., 1987. – 125с.
203479
  Бураков Л.А. Берегите весну / Л.А. Бураков. – Челябинск, 1966. – 162с.
203480
  Чернозатонская Е.П. Берегите голос - оружие лектора, певца, педагога / Е.П. Чернозатонская. – Ленинград, 1965. – 44с.
203481
  Беляев К.И. Берегите детство! / К.И. Беляев. – Москва : Политиздат, 1976. – 80 с. : ил. – (Беседы о мире и человеке)
203482
  Рябко А.Е. Берегите землю, мальчики / А.Е. Рябко. – М., 1985. – 176с.
203483
  Земскова А.М. Берегите любовь / А.М. Земскова. – Волгоград, 1964. – 208с.
203484
   Берегите любовь : рассказы. – Москва : Красная звезда, 1968. – 32 с. : ил. – (Библиотечка "Красной звезды" ; 7 (235))
203485
  Иванов А.М. Берегите любовь / А.М. Иванов. – Ярославль, 1971. – 175с.
203486
  Гамзатов Р.Г. Берегите матерей : поэма / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. Ю.Нейман. – Москва : Детская литература, 1978. – 107 с.
203487
  Гамзатов Р.Г. Берегите матерей : поэма / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. Ю.Нейман. – Москва : Советская Россия, 1982. – 71 с.
203488
  Абдукаххар С. Берегите мужчин : басни, фельетоны в стихах, юморески, шутки, юморист. рассказы, сатирич. киносценарии : [пер. с узб.] / Самиг Абдукаххар ; [худож. Н. Кожина]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1983. – 279 с. : ил.
203489
   Берегите надежду : сборник. – Москва : Правда, 1985. – 64 с. – (Библиотека "Комсомольская правда" ; 12)
203490
  Норкина Т.Е. Берегите нервы / Т.Е. Норкина. – М, 1965. – 62с.
203491
  Норкина Т.Е. Берегите нервы / Т.Е. Норкина. – М, 1968. – 64с.
203492
  Балан Р.М. Берегите птиц Узбекистана / Р.М. Балан. – Ташкент, 1965. – 48с.
203493
  Николаева В.В. Берегите родной язык / В.В. Николаева. – Л., 1973. – 24с.
203494
   Берегите свою мечту : очерки. – Москва : Красная звезда, 1966. – 32 с. – (Библиотечка "Красной звезды" ; 24 (204))
203495
  Оганов Р.Г. Берегите сердце / Р.Г. Оганов. – Москва : Медицина, 1979. – 56с. : Ил. – (Науч.-попул. мед. л-ра. Сердечно-сосудистые заболевания)
203496
  Шершнев В.Г. Берегите сердце / В.Г. Шершнев. – К, 1986. – 40с.
203497
  Шершнев В.Г. Берегите сердце / В.Г. Шершнев. – М, 1988. – 40с.
203498
  Шатуновский И.М. Берегите скорпионов! / И.М. Шатуновский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 479с.
203499
  Андреев А.Д. Берегите солнце : роман / Андреев А.Д. – Москва : Художественная литература, 1968. – 128 с. – (Роман-газета ; № 1(599), 1968)
203500
  Андреев А.Д. Берегите солнце : роман-дилогия / Александр Андреев ; послесл. С. Борзунова ; худож. Н.А. Абакумов. – Москва : Воениздат, 1982. – 476 с : ил.
203501
  Доленко Ф.Л. Берегите суставы / Ф.Л. Доленко. – М, 1986. – 110с.
203502
  Доленко Ф.Л. Берегите суставы / Ф.Л. Доленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М : Физкультура и спорт, 1990. – 144с. – (Физкультура и здоровье)
203503
  Роги М. Берегите хлеб об вредителей. / М. Роги. – М., 1930. – 63с.
203504
   Берегите эти земли, эти воды : [книга-интервью : круглый стол по пробл. "Человек и природа" ведет В. Алгульян]. – Москва : Знание, 1988. – 188, [2] с. – (Народный университет . Естественнонаучный факультет)
203505
   Берегівська польдерна система: сучасність та перспективи / [С. Афанасьєв та ін. ; за ред. В. Чіпака, Г. Боднара, О. Кисіля ; відп. за вип.: О. Ільницький] ; Держ. агентство вод. ресурсів України, Басейнове упр. вод. ресурсів річки Тиса (БУВР Тиси). – Ужгород : ІВА, 2014. – 111, [1] с. : фотоіл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Антот. парал. укр., угор., англ. – Бібліогр.: с. 91. – (Програма транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства (ТКС ЄІСП) Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 ; Спільний українсько-угорський проект "Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн каналу Чаронда-Латориця"). – ISBN 978-617-501-088-4
203506
   Берегова Тетяна Володимирівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 51-52. – ISBN 978-966-439-757-2
203507
   Берегова Тетяна Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 25-26. – ISBN 978-966-439-754-1
203508
  Макарчук М.Ю. Берегова Тетяна Володимирівна (- біолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 482. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
203509
   Берегова Тетяна Володимирівна (1955) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 32. – ISBN 978-966-933-054-3
203510
  Мамыкина В.А. Береговая зона Азовского моря / В.А. Мамыкина, Ю.П. Хрусталев. – Ростов -на-Дону, 1980. – 174с.
203511
   Береговая зона моря : сборник статей. – Москва : Наука, 1981. – 182 с. : ил.
203512
  Коротаев В.Н. Береговая зона озера Иссык-Куль / В.Н. Коротаев. – Фрунзе, 1967. – 156с.
203513
  Сафьянов Г.А. Береговая зона океана в ХХ веке. / Г.А. Сафьянов. – Москва : Мысль, 1978. – 263с.
203514
  Мерилаас К. Береговая ласточка : стихи и поэма / Керсти Мерилаас; пер. с эст. – Москва, 1965. – 112 с.
203515
  Амиров Д. Береговая операция : повесть / Д. Амиров ; [пер. с азерб. Г.И. Грекина]. – Баку : Азернешр, 1965. – 255 с., [1] л. портр. : портр.
203516
  Кочевих Олег Берегове за карпатськими горами. Берегове за горами Криму // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-62. – ISSN 0130-5212
203517
  Гончаров О.П. Берегове: історія й сучасність / О.П. Гончаров, В.В. Пилипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 68-72. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історії давнього с. Берегове Бахчисарайського р-ну Автономної Республіки Крим. This article focuses on the history of ancient village Berehove, Bakhchysarai region, Autonomous republic of Crimea.
203518
  Нікандров М.Н. Береговий вітер / М.Н. Нікандров. – Одеса, 1928. – 48с.
203519
  Никандров Н.Н. Береговой ветер : рассказы / Н. Никандров. – Москва : Книгоиздат писателей ; [Моск. худ. печатня], 1915. – 231, [2] с. – Без ориг. обл.
203520
  Никандров Н.Н. Береговой ветер : рассказы / Н. Никандров. – 2-е изд. – Москва : Книгоиздат писателей в Москве; [Тип. К.Л. Меньшова], 1917. – 212, [1] с.
203521
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1948. – 116с.
203522
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1955. – 36с.
203523
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – М., 1964. – 480с.
203524
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – М., 1978. – 432с.
203525
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1986. – 378с.
203526
  Мардерфельд Б.Е. Береговой эффект в геомагнитных вариациях / Б.Е. Мардерфельд. – Москва : Наука, 1977. – 80с.
203527
  Надубович Ю.А. Береговой эффектд в полярных сияниях : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Надубович Ю.А.; КГУ. – Киев, 1965. – 16л.
203528
  Молдованов А.М. Береговчанка / А.М. Молдованов. – Киев, 1958. – 154с.
203529
  Молдованов А.М. Береговчанка / А.М. Молдованов. – Симферополь, 1964. – 328с.
203530
   Береговые процессы в криолитозоне : сборник статей. – Новосибирск : Наука, 1984. – 135 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
203531
  Петров Игорь Борисович Береговые склоны Нижнего Иртыша и закономерности их развития : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Петров Игорь Борисович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 21л.
203532
  Добровольський В.Ф. Берегти і множити силу землі / В.Ф. Добровольський, С.Г. Литвин. – К, 1973. – 47с.
203533
  Антипович Ю. Берегти правду - найбільшу дорогоцінність мистецтва і життя. У кінці цього року виповнюється 85 років від дня народження Григора Тютюнника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 14
203534
  Ганчев І.Д. Берегти робочу хвилину / І.Д. Ганчев. – К, 1984. – 47с.
203535
   Берегти як зіницю ока / Підготував Шабен Гюль (Туреччина) // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 48-49


  Немає кризи жіночого світу, є криза людства. Жінки й чоловіки разом утворюють людство.
203536
   Берегущие жизнь : сборник. – Москва : Знание, 1981. – 46 с. – Библиогр.: с. 46. – (Народный университет. "Твоя профессия" ; 2)
203537
  Обухова Л.А. Берегущие руно / Л.А. Обухова. – М., 1989. – 234с.
203538
   Берегущие точность : сборник. – Москва : Знание, 1989. – 46 с. – (Твоя профессия ; 1,89)
203539
  Герета І.П. Бережани : Ілюстрований краєзнавчий нарис / І.П. Герета. – Львів : Каменяр, 1979. – 80с.
203540
  Пахолко Степан Бережани у фалеристичних пам"ятках 1914-1939 рр. / Пахолко Степан, Мартин Ольга // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 16-18. – ISSN 1811-542Х
203541
  Гуцало Е. Бережанские портреты : повести, рассказы, этюды ; автор. пер. с укр. / Евген Гуцало. – Москва : Советский писатель, 1977. – 551 с.
203542
   Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна книга = Das bereshaner gymnasium = Gimnazjum berezanskie = Berezhany gymnasium. – Бережани ; Тернопіль : Джура, 2007. – 1028 с. – ISBN 978-966-8650-55-0
203543
  Тихий Б. Бережанський замок // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – C. 8-19. – ISSN 0131-2685
203544
  Тихий Б. Бережанський замок // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 5 (188). – С. 8-19. – ISSN 0131-2685
203545
  Гуцало Є.П. Бережанські портрети : повісті / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 303 с.
203546
  Мишура С.К. Бережаны / С.К. Мишура. – Киев, 1953. – 628с.
203547
  Мишура С.К. Бережаны. / С.К. Мишура. – Киев, 1962. – 460с.
203548
  Реп"ях Станіслав Бережемо друзів // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 113-114. – ISSN 0320 - 8370
203549
  Вовченко Н. Бережемо первоцвіти разом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-9 : фото
203550
  Коцур Г. Бережемо цю мить! // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 41


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
203551
  Олійник П. Береженого Бог береже, або про деякі аспекти правонаступництва за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 30-31
203552
   Береженого Бог бережет. Как не испортить отдых? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 30-31 : фото
203553
  Стоєцький Валентин Береженого і бог береже // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 21-22
203554
  Треніна А.С. Бережи автомобіль узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 33
203555
  Тонконоженко В.О. Бережи здоров"я змолоду / В.О. Тонконоженко, О.О. Тонкотоженко. – Київ, 1990. – 32 с.
203556
  Братан М. Бережина / М. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 224 с.
203557
  Братан М.І. Бережина / М.І. Братан. – 2-е вид., перероб. і допов. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 223 с.
203558
  Писаренко Світлана Бережімо її, а вона вбереже нас! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-5


  12 років тому вистражданий у політичних муках і ухвалений Основний Закон молодої держави перебуває не лише під прицілом кілерів, а й зазнає відвертих тортур. І не звичайними громадянами, чи, як то кажуть, маленькими українцями, а самою елітою. Рани ...
203559
  Писаренко Світлана Бережімо її, а вона вбереже нас! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-5


  12 років тому вистражданий у політичних муках і ухвалений Основний Закон молодої держави перебуває не лише під прицілом кілерів, а й зазнає відвертих тортур. І не звичайними громадянами, чи, як то кажуть, маленькими українцями, а самою елітою. Рани ...
203560
  Стоєцький Валентин Бережіть автомобіль // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 16-17
203561
  Пестушко Валерій Бережіть воду! // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55
203562
  Оберемок Богдан Бережіть дітей від вогню! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 40
203563
  Крижанівська В.В. Бережіть здоров"я змолоду / В.В. Крижанівська, М.С. Приталюк. – Київ, 1971. – 112с.
203564
  Стоєцький Валентин Бережіть ліс від вогню! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 21 : фото
203565
  Шаранова Юлія Бережіть ліс від пожеж!!! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 32
203566
  Семеняка В.П. Бережіть нерви / В.П. Семеняка. – Київ, 1978. – 80 с.
203567
  Лішунов Микола Бережіть себе (Пам"ятка для учнів та батьків на осінні канікули) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 26 : фото
203568
  Фітц О. Бережіть собори своїх душ! // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 25/26). – С. 3


  Німецька премія імені Олеся Гончара.
203569
  Андрєєв О.Д. Бережіть сонце. Дуже хочеться жити : повісті : пер. з рос. / Андрєєв О.Д. – Київ : Дніпро, 1973. – 576 с. : іл.
203570
  Ляшенко М.Ю. Бережки / М.Ю. Ляшенко, А.И. Мусатов. – М., 1964. – 192с.
203571
   Бережливі на Марші : Всесоюз. похід піонерів та школярів за економію та бережливість : збірник. – Київ : Молодь, 1984. – 118 с., [7] арк. іл. : іл.
203572
  Піскунов О.К. Бережливість помножує багатства / О.К. Піскунов. – Дніпропетровськ, 1971. – 50 с.
203573
  Омаров А.М. Бережливость-закон социалистического производства / А.М. Омаров. – Москва : Экономика, 1986. – 238с.
203574
  Омаров А.М. Бережливость-закон социалистического производства / А.М. Омаров. – Киев, 1988. – 230 с.
203575
  Тонких В.И. Бережливость - закон хозяйствования / В.И. Тонких. – Москва, 1983. – 144 с.
203576
   Бережливость - источник экономического роста : сборник. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – Библиогр.: с. 50. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика ; 9)
203577
   Бережливость - неиссякаемый резерв. – Москва : Знание, 1979. – 96 с.
203578
   Бережливость - черта коммунистическая : (пример. учеб. программа] : (для мол. рабочих и колхозников). – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 78 с. – Библиогр.: с. 15-16. – (Система комсомольской политической учебы и экономического образования). - (Решения XXVI съезда КПСС в жизнь!)
203579
  Смайльс Сэмюэл Бережливость = THRIFT() / Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. Е. Сысоевой. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1876. – [14], 391 с.
203580
  Крылов А.И. Бережливость воина красит / А.И. Крылов. – Москва, 1963. – 56 с.
203581
  Лапченко Ю.Е. Бережливость и экономия -- черта хозяйская / Ю.Е. Лапченко, Л.П. Ходченко. – Киев, 1978. – 78 с.
203582
   Бережничий Карпат (до 90-річчя Антона Йосиповича Островського) / І.В. Делеган, М.М. Лущак, І.І. Делеган, Г.Т. Криницький // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С.147-149 : фото. – ISSN 1991-606X
203583
   Бережно хранить и умножать славные боевые традиции Советской Армии и Военно-Морского флота. – М, 1954. – 56с.
203584
   Бережно хранить и умножать славные боевые традиции Советской Армии и Военно-Морского Флота : краткий рек. указатель литературы. – Москва, 1954. – 56 с.
203585
  Новоселов Н.Н. Бережность: стихи / Н.Н. Новоселов. – Петрозаводск, 1979. – 63с.
203586
  Гаврилюк О. Береза / О. Гаврилюк. – Львів, 1946. – 67 с.
203587
  Гаврилюк А. Береза / А. Гаврилюк. – Львов, 1950. – 91 с.
203588
  Селеня Е.В. Береза / Е.В. Селеня. – Минск, 1988. – 59с.
203589
  Кулмый Я. Береза и любовь : стихотворения и поэма / Якуб Кулмый; пер. с башк. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1973. – 83 с.
203590
  Колошук Н. Береза Картузька в українській табірній мемуаристиці // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті йдеться про образ концтабірної дійсності у спогадах про польський табір Береза Картузька (1934-1939 рр.). Подано аналіз українських мемуарних текстів - анонімної брошури "Береза Картуська. Спомини українця-націоналіста…" та книги Володимира ...
203591
  Пожидаев В.М. Береза на тропе / В.М. Пожидаев. – М, 1978. – 96 с.
203592
  Юзва Р.Й. Береза під вікном : поезії / Р.Й. Юзва. – Ужгород : Карпати, 1972. – 39 с.
203593
  Мєшкова В.Л. Береза повисла (Betula pendula Roth) у лісах Лівобережного Лісостепу України / В.Л. Мєшкова, Я.В. Кошеляєва // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0459-1216
203594
  Гурьев А.Д. Береза Шмидта в лесах Южного Приморья, перспективы ее использования и охраны. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00,05 / Гурьев А.Д.; Ан СССР. – Владивосток, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
203595
  Гребнев А.Г. Береза. Иволга. Звезда : стихи / Анатолий Гребнев. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1985. – 134 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание
203596
  Гаврилюк Олександр Береза. Оповідання / Олександр Гаврилюк // День отця Сойки. Марія. Оповідання / С. Тудор. – Київ : Наукова думка, 1989. – С. 418-606. – (Бібліотека української літератури. ;Радянська українська література). – ISBN 5-12-000462-8
203597
   Березанський Юрій Макарович // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – Т. 11, № 1. – С. 208-210. – ISSN 2075-9827


  8 червня 2019 року пішов із життя видатний український учений-математик, академік НАН України.
203598
  Горбачук М.Л. Березанський Юрій Макарович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 496. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
203599
   Березанський Юрій Макарович (1925-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 26. – ISBN 978-966-439-754-1
203600
   Березанський Юрій Макарович (1925) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 32-33. – ISBN 978-966-933-054-3
203601
  Гержик Ігор Березань. Острів лейтенанта Шмідта : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-27 : Фото
203602
   Березвечи и Красносток : Крат. очерк истории Березвеч. жен. монастыря, Литов. епархии, и Красносток. жен. обители, Гродн. епархии. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1901. – 32 с. – Беспл. прил. к журн. "Церк. вед."
203603
  Кожевников В.М. Березень-квітень / В.М. Кожевников. – Київ, 1979. – 208с.
203604
  Щусь О.Й. Березень-листопад 1917 року в житті М. Грушевського-державотворця // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 48-60
203605
  Левада О.С. Березень - Жовтень : лірика / О.С. Левада. – Київ, 1973. – 122 с.
203606
  Давидов Ю.В. Березень / Ю.В. Давидов. – К., 1961. – 254с.
203607
  Науменко А. Березень віником зиму вимітає... [абетка дачника] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 11
203608
  Боровко М.М. Березень планети / М.М. Боровко. – Київ, 1978. – 45 с.
203609
  Мазинг Г.Ю. Березина / Г.Ю. Мазинг, Л.Ф. Ерусалимчук. – Минск, 1991. – 125с.
203610
   Березинский биосферный заповедник Белорусской ССР. – Минск : Ураджай, 1983. – 256 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 243-255
203611
  Кудін М.В. Березинский биосферный заповедник Белорусской ССР. / М.В. Кудін, М.А. Лавов. – Минск, 1980. – 31с.
203612
  Сазонов В.Н. Березит-лиственитовая формация и сопутствующее ей оруденение (на примере Урала) / В.Н. Сазонов. – Свердловск, 1984. – 207с.
203613
  Жадько В. Березівка (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 72. – ISBN 978-966-8567-14-8
203614
  Кузич-Березовський Березівське боярство на тлі історії України / Іван Кузич-Березовський. – Детройт : [б. в.], 1962. – 320 c., [1] арк. карта : фотоіл., портр., карти, ноти. – Бібліогр.: с. 315-317
203615
  Палій П.П. Березіль / П.П. Палій. – Ужгород, 1967. – 28 с.
203616
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1991. – 192 с.
203617
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1991. – 192 с.
203618
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3. – 1991. – 192 с.
203619
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4. – 1991. – 192 с.
203620
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 1991. – 192 с.
203621
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 1991. – 192 с.
203622
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7. – 1991. – 192 с.
203623
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 8. – 1991. – 192 с.
203624
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 1991. – 192 с.
203625
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 1991. – 192 с.
203626
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 1991. – 192 с.
203627
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 1991. – 192 с.
203628
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1992. – 192 с.
203629
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1992. – 192 с.
203630
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1992. – 192 с.
203631
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1992. – 192 с.
203632
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1992. – 192 с.
203633
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1992. – 192 с.
203634
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1992. – 192 с.
203635
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1993. – 192 с.
203636
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1993. – 192 с.
203637
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1993. – 192 с.
203638
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1993. – 192 с.
203639
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1993. – 192 с.
203640
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/12. – 1993. – 192 с.
203641
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1994. – 192 с.
203642
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/6. – 1994. – 192 с.
203643
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7. – 1994. – 192 с.
203644
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 8. – 1994. – 192 с.
203645
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1994. – 192 с.
203646
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1994. – 192 с.
203647
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1995. – 192 с.
203648
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1995. – 192 с.
203649
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1995. – 192 с.
203650
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1995. – 192 с.
203651
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1995. – 188 с.
203652
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1995. – 192 с.
203653
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1996. – 192 с.
203654
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1996. – 192 с.
203655
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1996. – 192 с.
203656
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1996. – 192 с.
203657
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1996. – 192 с.
203658
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1996. – 192 с.
203659
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1997. – 192 с.
203660
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1997. – 192 с.
203661
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1997. – 192 с.
203662
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1997. – 192 с.
203663
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1997. – 192 с.
203664
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1997. – 192 с.
203665
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1998. – 192 с.
203666
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1998. – 192 с.
203667
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1998. – 192 с.
203668
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1998. – 192 с.
203669
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1998. – 192 с.
203670
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1998. – 192 с.
203671
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1999. – 192 с.
203672
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1999. – 192 с.
203673
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1999. – 192 с.
203674
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1999
203675
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1999. – 192 c.
203676
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1999. – 192 с.
203677
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2000. – 192 с.
203678
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2000. – 192 с.
203679
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2000. – 192 с.
203680
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2000. – 192 с.
203681
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2000. – 192 с.
203682
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2000. – 192 с.
203683
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2001. – 192 с.
203684
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2001. – 192 с.
203685
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2001. – 192 с.
203686
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2001. – 192 с.
203687
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2001
203688
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2001. – 192 с.
203689
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2002. – 192 с.
203690
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2002. – 192 с.
203691
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2002. – 192 с.
203692
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2002. – 192 с.
203693
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2002. – 192 с.
203694
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2002. – 192 с.
203695
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2003. – 192 с.
203696
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2003. – 192 с.
203697
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2003. – 192 с.
203698
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2003. – 192 с.
203699
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2003. – 192 с.
203700
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2003
203701
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 2004. – 192 с.
203702
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 2004. – 192 с.
203703
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2004. – 192 с.
203704
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2004. – 192 с.
203705
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2004. – 192 с.
203706
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2004. – 192 с.
203707
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2004. – 192 с.
203708
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2004. – 192 с.
203709
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 2004. – 192 с.
203710
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 2004. – 192 с.
203711
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2005. – 192 с.
203712
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2005. – 192 с.
203713
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2005. – 192 с.
203714
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2005. – 192 с.
203715
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2005. – 192 с.
203716
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2005. – 192 с.
203717
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2005. – 192 с.
203718
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 2005. – 192 с.
203719
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 2005. – 192 с.
203720
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 2006. – 192 с.
203721
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 2006. – 192 с.
203722
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2006. – 192 с.
203723
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2006. – 192 с.
203724
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2006. – 192 с.
203725
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2006. – 192 с.
203726
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2006. – 192 с.
203727
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2006. – 192 с.
203728
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2006. – 192 с.
203729
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2007. – 192 с.
203730
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2007. – 192 с.
203731
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2007. – 192 с.
203732
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2007. – 192 с.
203733
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2007. – 192 с.
203734
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2007. – 192 с.
203735
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2008. – 192 с.
203736
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2008. – 192 с.
203737
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2008. – 192 с.
203738
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2008. – 192 с.
203739
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2008. – 192 с.
203740
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2008. – 192 с.
203741
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2009. – 192 с.
203742
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2009. – 192 с.
203743
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2009. – 192 с.
203744
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2009. – 192 с.
203745
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2009. – 192 с.
203746
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2009. – 192 с.
203747
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2010. – 192 с.
203748
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2010. – 192 с.
203749
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2010. – 192 с.
203750
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2010. – 192 с.
203751
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2010. – 192 с.
203752
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2010. – 192 с.
203753
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2011. – 192 с.
203754
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2011. – 192 с.
203755
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2011. – 192 с.
203756
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2011. – 192 с.
203757
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2011. – 192 с.
203758
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2012. – 192 с.
203759
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2012. – 192 с.
203760
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2012. – 192 с.
203761
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2012. – 192 с.
203762
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2012. – 192 с.
203763
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2012. – 192 с.
203764
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2013
203765
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2013
203766
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2013
203767
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2013
203768
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2013
203769
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2013
203770
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2014
203771
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2014
203772
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2015
203773
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/6. – 2015
203774
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/3. – 2016. – 191 с.
203775
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4/6. – 2016. – 191 с.
203776
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/9. – 2016. – 192 с.
203777
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10/12. – 2016. – 192 с.
203778
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/3. – 2017. – 191 с.
203779
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4/6. – 2017. – 192 с.
203780
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/9. – 2017. – 192 с.
203781
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10/12. – 2017. – 192 с.
203782
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/3. – 2018. – 192 с.
203783
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4/6. – 2018. – 192 с.
203784
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/9. – 2018. – 192 с.
203785
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10/12. – 2018. – 191, [1] с., включ. обкл.
203786
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1, січень - березень. – 2019. – 191, [1] с., включ. обкл.
203787
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2, квітень - червень. – 2019. – 191, [1] с.
203788
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3, липень - вересень. – 2019. – 191, [1] с.
203789
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1956-
№ 4, жовтень - грудень. – 2019. – 191, [1] c., включ. обкл.
203790
  Курбас Лесь Березіль. Із творчої спадщини / Курбас Лесь. – Київ : Дніпро, 1988. – 517 с. – ISBN 5-308-00024-7
203791
  Міщенко В.І. Березільні вітражі : поезії / В.І. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 123 с. – ISBN 5-333-00579-6
203792
  Єрмакова Н.П. Березільська культура. Історія, досвід / Наталя Єрмакова ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2012. – 509, [3] с. – Імен. покажч.: с. 504-510. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-966-136-029-6


  Монографію присвячено березільській культурі, яка постала в процесі реформування українського театру Лесем Курбасом (1887-1937). Вперше у вітчизняному театрознавстві феномен цієї культури розглядається у своїй унікальній цілісності і структурному ...
203793
  Мусорин К.А. Березка / К.А. Мусорин. – Оренбург, 1960. – 48с.
203794
  Сергеев В.А. Березка / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1969. – 71с.
203795
  Андрианова А. Березка : стихи / Андрианова А. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. – 48 с. – (Библиотечка писателей Верхней Волги)
203796
  Захаров С.И. Березка на ветру / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1971. – 204с.
203797
  Горбунов М.Н. Березка на камне / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 175с.
203798
  Устьянцев В.А. Березка. / В.А. Устьянцев. – М., 1959. – 48с.
203799
  Францевич Л.І. Березкін Олександр Георгійович (- ветеренарний лікар) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 503. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
203800
  Курашкевич К. Березнева заметіль / К. Курашкевич. – Сімферополь, 1983. – 96 с.
203801
  Замулко Н.И. Березнева заметіль / Н.И. Замулко. – Київ, 1990. – 94 с.
203802
  Боровий В.І. Березнева земля : поезії / В.І. Боровий. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 70 с.
203803
  Шаповал М.Т. Березнева повінь : повість / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1980. – 104 с.
203804
  Немирович І.О. Березневе моє свято : повісті, оповідання / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 352 с.
203805
  Сич М.С. Березневий вир / М.С. Сич. – Київ : Молодь, 1968. – 47 с.
203806
  Заграйчук Ю. Березневий подарунок // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Святкування Жіночого дня в університеті. Вітання ректора В. Скопенка, першого проректора О. Третяка, голови профкому В. Цвиха.
203807
  Чендей І.М. Березневий сніг / І.М. Чендей. – Київ : Молодь, 1968. – 254 с.
203808
  Роговий Ю.Ф. Березневий сніг : тривірші-хоку / Юрій Роговий. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 215, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-8036-82-8


  У пр. № 1746613 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу з добрими побажаннями від автора. 21.05.11. Роговий
203809
  Дуб В.Є. Березневий сюрприз / В.Є. Дуб. – Київ, 1977. – 87 с.
203810
  Филонович В. Березневі дні Карпатської України / Василь Филонович ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2009. – 100 с. : іл. – ISBN 978-966-97080-0-7
203811
  Керита Х.В. Березневі заручини / Х.В. Керита. – Ужгород, 1981. – 48 с.
203812
  Атоєв К. Березневі іди президента Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19 березня (№ 49). – С. 5


  Анексія Криму.
203813
  Цинковський І.І. Березневі небокраї : лірика / І.І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 95 с.
203814
  Прус В.З. Березневі статті Б. Хмельницького 1654 року як джерело права лівобережної України першої половини XVIII ст. // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 12-16
203815
  Захарченко П. Березневі статті Богдана Хмельницького 1654 року: міф чи правова реальність (спроба юридичної оцінки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу юридичної оцінки багатостраждального договору, підписаного царем Олексієм Михайловичем у 1654 р., між Московським царством і Українською гетьманською державою (Військом Запорозьким). Показані події, що передували підписанню договору. ...
203816
  Жданов А.Ф. Березники-город уральских химиков / А.Ф. Жданов. – Молотов, 1956. – 68с.
203817
  Хеннер К.Д. Березниковская школа рабочей молодежи. / К.Д. Хеннер. – М., 1959. – 135с.
203818
  Хжановский В.В. Березниковский химический комбинат. / В.В. Хжановский, И.В. Фодиман. – М., 1932. – 43с.
203819
  Осипов Ю.К. Березняк / Ю.К. Осипов. – М, 1984. – 79с.
203820
   Березняк Євген Степанович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 7-9. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
203821
  Дрожжин А.С. Березняк. / А.С. Дрожжин. – М., 1979. – 79с.
203822
   Березняківський Євген Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 207 : фото
203823
  Сенчик О.Р. Березова брость / О.Р. Сенчик. – Київ, 1980. – 176 с.
203824
  Воскрекасенко С. Березова каша : поезії / С. Воскрекасенко. – Киев, 1955. – 160 с.
203825
  Коцюбинський А.Ф. Березова каша : гуморески / А.Ф. Коцюбинський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 135 с.
203826
  Чумак Іван Березова каша : повість / Закінчення.. Поч. у № 10, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-48. – ISSN 0130-321Х
203827
  Васильківський О.О. Березова кладь : повісті, оповідання / О.О. Васильківський. – Київ : Молодь, 1979. – 231 с.
203828
   Березова криниця : молода поезія РРФСР : антологія. – Київ : Молодь, 1972. – 639 с. : іл., портр.
203829
  Симонов И. Березовая аллея / И. Симонов. – Владимир, 1955. – 119с.
203830
  Демьянов И.И. Березовая белизна / И.И. Демьянов. – Л., 1974. – 144с.
203831
  Эркай Н. Березовая вода : повесть / Никул Эркай ; пер. с мордов.-эрзя Л.И.Парфенова. – Москва : Советская Россия, 1963. – 144 с.
203832
  Дедов П.П. Березовая елка / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1991. – 188с.
203833
   Березовая карусель: Русские народные детские игры и хороводы. – Москва, 1980. – 64 с.
203834
  Нежинцев Е.С. Березовая роща / Е.С. Нежинцев. – Л., 1976. – 144с.
203835
  Данилов И.П. Березовая светлынь / И.П. Данилов. – Волгоград, 1965. – 53с.
203836
  Антонов И.З. Березовая слеза : рассказ : пер. с мордов. / Иван Антонов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1958. – 15 с. : ил.
203837
  Сушинов А.И. Березовая слободка. / А.И. Сушинов. – Архангельск, 1968. – 64с.
203838
   Березовець Леся Валеріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 55. – ISBN 978-966-2726-03-9
203839
  Мисько В.В. Березовий відсвіт : поезії / В.В. Мисько. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 125 с.
203840
   Березовий віник. Гумор сатира : збірник / Н. Анциферов, Л. Величко, О. Волков, А. Гарматюк, А. та ін. Іонов; Н. Анциферов, Л. Величко, О. Волков [та ін.] ; упоряд. П.Ф. Бондарчук ; [передм. до розділів К. Світличного ; іл. М.М. Стасевич. – Донецьк : Донбас, 1969. – 351 с. – (Гумор. Сатира. Юмор)
203841
  Серпілін Л.С. Березовий гомін : оповідання та нариси / Л.С. Серпілін. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 187 с.
203842
  Луценко Д.О. Березовий дзвін : поезії / Д.О. Луценко. – Київ, 1980. – 134 с.
203843
  Кіреєнко Кастусь Березовий край. / Кіреєнко Кастусь. – К., 1977. – 165с.
203844
  Груник Н.В. Березовий сік - чи знаєте ви, чим він користний? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 9-10 : фото
203845
  Стельмах М.П. Березовий сік : оповідання / М.П. Стельмах. – Львів : Книжково-журнадьне видавництво, 1963. – 76 с.
203846
  Клещевніков Андрій Березовий сік, або березовець // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 3-4 : фото
203847
  Артамонова В.К. Березовий шепіт : лірика / Віра Артамонова ; худож. О.В. Духневич. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 78 с. : іл.
203848
  Терехин Л.С. Березовица / Л.С. Терехин. – М., 1974. – 87с.
203849
  Жежкун А.М. Березові деревостани Східного Полісся: формування, стан, продуктивність // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
203850
  Бандуренко Є.Ф. Березові припарки : сатира і гумор / Є.Ф. Бандуренко. – Одеса : Маяк, 1968. – 143 с.
203851
  Давидюк Д.Г. Березові райдуги / Д.Г. Давидюк. – Київ, 1972. – 63 с.
203852
  Высоцкий В.И. Березовое облако / В.И. Высоцкий. – Минск, 1971. – 207с.
203853
  Чечулин А.И. Березовое солнышко / А.И. Чечулин. – Свердловск, 1973. – 72с.
203854
   Березовская обогатительлная фабрика Иртышского полиметаллического комбината. – М, 1961. – 56с.
203855
  Иванов Л.И. Березовские ориентиры / Л.И. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 391 с.
203856
   Березовский газоносный район. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 62 с.
203857
  Краснов Н.С. Березовский дневник / Н.С. Краснов. – Москва, 1958. – 114с.
203858
  Карасев А.И. Березовское лето / А.И. Карасев. – Саранск, 1961. – 96с.
203859
  Бородаевский Н.И. Березовское рудное поле (геологическое строение) / Н.И. Бородаевский, М.Б. Бородаевская; Под ред.Д.С.Белянкина. – Москва, 1947. – 264с.
203860
  Горленко В.Ф. Березовський Іван Павлович (- фольклорист і етнограв) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 511. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
203861
  Курас І. Березовський Максим Созонтович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 614-615. – ISBN 966-642-207-7
203862
  Катанов В.М. Березовые блики / В.М. Катанов. – Тула, 1971. – 80с.
203863
  Копылов А.П. Березовые дожди : записки натуралиста / А.П. Копылов. – Куйбышев, 1973. – 215 с. : ил., табл.
203864
  Вяткин Н.Д. Березовые заставы / Н.Д. Вяткин. – Новосибирск, 1969. – 63с.
203865
  Вяткин Н.Д. Березовые заставы / Н.Д. Вяткин. – Новосибирск, 1974. – 127с.
203866
  Кухно А.А. Березовые колки. Лирика. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1967. – 115с.
203867
  Брагинский М.Д. Березовые листья. / М.Д. Брагинский. – Киев, 1957. – 50с.
203868
   Березовые окна : сборник стихов. – Благовещенск : Амуркнигоиздательство, 1963. – 160 с.
203869
  Петров Б.Н. Березовые острова / Б.Н. Петров. – Алма-Ата, 1966. – 111с.
203870
  Шкаев В.В. Березовые сок / В.В. Шкаев. – Москва : Современник, 1979. – 432с.
203871
  Мясников В.А. Березовый ветер / В.А. Мясников. – Ярославль, 1972. – 136с.
203872
  Серпилин Л.С. Березовый гомон : повести и рассказы / Л.С. Серпилин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 288 с.
203873
  Полянский Е.И. Березовый дождь / Е.И. Полянский. – Воронеж, 1975. – 63с.
203874
  Ульянова И.В. Березовый дождь / И.В. Ульянова. – Москва, 1975. – 126с.
203875
  Смоленцев М.Г. Березовый дым / М.Г. Смоленцев. – Йошкар-Ола, 1979. – 64с.
203876
  Гуцко Д. Березовый компот : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 2011. – № 12. – С. 81-108. – ISSN 0012-6756
203877
  Каратов С.Ф. Березовый лог / С.Ф. Каратов. – Москва, 1977. – 111с.
203878
  Осинин В.С. Березовый остров / В.С. Осинин. – М, 1975. – 80с.
203879
  Осинин В. Березовый остров / В. Осинин. – М, 1986. – 206с.
203880
  Рыленков Н.И. Березовый перелесок / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1940. – 128с.
203881
  Соловьев В.Н. Березовый проселок / В.Н. Соловьев. – М., 1989. – 85с.
203882
  Фирсов В.И. Березовый рассвет / В.И. Фирсов. – М, 1959. – 96с.
203883
  Володин Г.Г. Березовый свет / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1971. – 128с.
203884
  Демидов В.И. Березовый свет / В.И. Демидов. – К, 1973. – 94с.
203885
  Барков А.С. Березовый свет : рассказы : для сред. и ст. шк. возраста / Александр Барков ; [худож. Т. Васильева]. – Москва : Советская Россия, 1988. – 350, [2] с. : ил. – ISBN 5-268-00653-3


  Содерж.: Разделы: Песни далекого детства; Чудо-радуга над рекой; Далекое - близкое.
203886
  Щипачев С.П. Березовый сок / С.П. Щипачев. – Москва, 1958. – 102с.
203887
  Шальнев Б.М. Березовый сок / Б.М. Шальнев. – Липецк, 1961. – 16с.
203888
  Усачев П.А. Березовый сок / П.А. Усачев. – К., 1964. – 126с.
203889
  Пригоровский С.Е. Березовый сок / С.Е. Пригоровский, Н. Бабусенкова. – Алма-Ата, 1967. – 106с.
203890
  Баянов В.М. Березовый сок / В.М. Баянов. – М, 1969. – 64с.
203891
  Сухарев А.А. Березовый сок / А.А. Сухарев. – Вологда, 1972. – 64с.
203892
  Бондаренко Игорь Березовый сок : рассказы / Игорь Бондаренко. – Ростов -на-Дону : Книжное издательство, 1976. – 286 с. : портр. – (Новь Донская)
203893
  Крупняков А.С. Березовый сок / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1981. – 365с.
203894
  Крупняков А.С. Березовый сок / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1987. – 269 с.
203895
  Щипачев С.П. Березовый сок. / С.П. Щипачев. – Москва, 1956. – 95с.
203896
  Щелоков Ю.М. Березовый сок. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1962. – 80с.
203897
  Федотов Н.Е. Березовый сок. / Н.Е. Федотов. – М., 1974. – 128с.
203898
  Усыченко Ю.И. Березовый сок. / Ю.И. Усыченко. – К., 1976. – 199с.
203899
  Кочнев М. Березовый хозяин : Сказы ивановских текстильщиков / М. Кочнев. – Москва : Правда, 1949. – 47 с.
203900
  Палькин Н.Е. Березонька-береза / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1967. – 87с.
203901
  Могильнер Б.Ю. Березонька : повести, рассказы / Борис Могильнер ; авториз. пер. с идиш. Е.Можгинской. – Москва : Советский писатель, 1989. – 300 с.
203902
  Кузовлев Д.М. Березуги / Д.М. Кузовлев. – М, 1978. – 270с.
203903
  Тимофеев М.Е. Березы-фонтаны : стихи и поэма / Михаил Тимофеев ; авториз. пер. с якут. Г. Семенова. – Москва : Современник, 1977. – 109 с. – (Новинки "Современника")
203904
  Елисеев Е.С. Березы / Е.С. Елисеев. – Москва, 1955. – 72с.
203905
  Наджми Н. Березы : стихи / Н. Наджми. – Уфа : Башкирское кн. изд., 1969. – 96 с.
203906
  Плотников Н.С. Березы в ноябре / Н.С. Плотников. – М., 1988. – 283с.
203907
  Метальников Б. Березы в степи / Б. Метальников. – Москва : Искусство, 1959. – 102 с.
203908
  Сычев В.В. Березы за стрельбищем. / В.В. Сычев. – М., 1972. – 32с.
203909
  Бубнис В. Березы на ветру : повесть и роман / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1972. – 368 с.
203910
   Березы на шляху : пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1980. – 438 с.
203911
  Марков А.С. Березы светятся / А.С. Марков. – М, 1968. – 160с.
203912
  Пономарев Н.А. Березы СССР / Н.А. Пономарев. – М.-Л., 1933. – 246с.
203913
  Абрамов М.А. Березы у полигона : стихи / Михаил Абрамов. – Москва : Воениздат, 1979. – 47 с. – (Старт)
203914
  Тажибаев А. Березы шумят : стихи / Абдильда Тажибаев ; пер. с казах. М.Луконин. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 128 с.
203915
  Филиппова Татьяна Берём интеллектом! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 1. – ISSN 1727-4893
203916
   Беремо з Вас приклад // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Кафедра загальної і молекулярної генетики та НДЛ "Генетики індивідуального розвитку" щиро вітає Віктора Дмитровича Зуя з 85-літнім ювілеєм.
203917
  Нагибин Ю.М. Берендеев лес: Рассказы, очерки. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1978. – 512с.
203918
  Грицюк Виктор Берендеева чаща Заонежья : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 132-141 : Фото, карта
203919
  Бобров Э.Б. Берендеево озеро : пьесы / Эдуард Бобров ; худож. Л. Зубарева. – Москва : Советский писатель, 1986. – 316, [2] с. : ил.
203920
  Литовченко Елена Берендеево царство в заповедном лесу // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 81 : Фото
203921
  Правдин Л.Н. Берендеево царство: роман-хроника / Л.Н. Правдин. – М., 1973. – 432с.
203922
  Правдин Л.Н. Берендеево царство: роман-хроника / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1980. – 460с.
203923
  Савельев М.П. Берендеевский лес / М.П. Савельев. – М, 1986. – 142с.
203924
  Столбін О.П. Берендеї : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1975. – 126 с.
203925
  Іскорко-Гнатенко Беренштам В.Л. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 28. – ISBN 978-617-7442-69-0
203926
  Сидоринко Н.М. Беренштам Вільям Людвигович (- археолог, літературний і громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 514. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
203927
  Сидоренко Н. Беренштам Вільям Людвігович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 150-151. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Археолог, педагог, літературний і громадський діяч. Освіту здобув на іст.-філ. фак-ті Київського ун-ту.
203928
   Беренштейн Леонід Юхимович (1921-?) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 33. – ISBN 978-966-933-054-3
203929
  Майлин Б. Берень : повести / Беимбет Майлин ; пер. с каз. М.Юфит. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 384 с.
203930
  Сырыщева Т.Я. Бересклет / Т.Я. Сырыщева. – Москва, 1965. – 95с.
203931
  Злобина Д.Д. Бересклет / Д.Д. Злобина. – М., 1988. – 143с.
203932
  Филин В.И. Бересклет бородавчатый на крутых меловых склонах бассейна среднего течения р. Десны / В.И. Филин, Я.С. Оглоблин, 1958. – С. 25-34. – Вырезка
203933
  Каныкин А.И. Бересклет: Стихи. / А.И. Каныкин. – М., 1983. – 95с.
203934
  Моисеенко С.Н. Бересклеты Дальнего Востока. / С.Н. Моисеенко. – Хабаровск, 1954. – 63с.
203935
  Леонова Т.Г. Бересклеты СССР и сопредельных стран / Т.Г. Леонова; Отв.ред.И.Т.Васильченко. – Л, 1974. – 132с.
203936
  Лукьянов А.Ф. Береста / А.Ф. Лукьянов. – Ростов н/Д, 1980. – 63с.
203937
  Тимошенко Л. Берестейська (Радзивілівська) Біблія 1563 року та її вплив на релігійні культури Східної Європи: // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 196-218. – (Нова серія ; вип. 18)


  Берестейська Біблія (пол. Biblia Brzeska), Радзивіллівська (Радивилівська) Біблія чи Піньчувська Біблія — другий (після католицькой Біблії Лєополіта) повний переклад Святого Письма польською мовою, виданий коштом Миколая Радзивілла "Чорного" у 1563 ...
203938
  Музичка І. Берестейська Унія - історична подія // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 145-149. – ISSN 2306-3548
203939
  Сліпий Й. Берестейська Унія - причини // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Вересень [№] 17. – С. 4
203940
  Шевців І. Берестейська Унія - причини, наслідки, історична доля // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 92-123. – ISSN 2306-3548
203941
  Іларіон Берестейська унія 1595-1596 року = The Union of Brest 1595-1596 : Хронологічна канва з додатками: 33 артикули - Розкриття стану Української Православної Церкви та Лист канцлера Лева Сапеги до Йосафата Кунцевича / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Місійний відділ при Консисторії Української Православної Церкви в Канаді, 1993. – 86 с. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
203942
  Борисова О. Берестейська унія 1596 р. передумови, хід та її наслідки для Православної церкви на Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 167-173
203943
  Онищук Ігор Берестейська Унія 1596 та її значення в історії Київської Церкви // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 181-185
203944
  Іванишин В. Берестейська унія в її передісторії і здобутках для українців // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 43-62. – ISSN 2306-3548
203945
  Мулик-Луцик Берестейська унія в її передісторії і початках історії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 62-81. – ISSN 2306-3548
203946
  Паславський І. Берестейська унія в контексті першого українського національно-культурного відродження // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 178-188. – ISSN 2306-3548
203947
  Колодний А. Берестейська унія і відновлення православної ієрархії під польською займанщиною // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 97-145. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
203948
  Кралюк П.М. Берестейська унія на її вплив на розвиток філософської думки на українських землях // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 207-209. – ISBN 978-966-373-777-5


  Берестейська унія як суспільно-релігійне та культурне явище. Події, що відбулися в жовтні 1596 р. в Бересті і були пов’язані з укладенням церковної унії між православними й католиками, мали для українських та білоруських земель важливе значення. Вони ...
203949
  Кралюк П. Берестейська унія та її вплив на розвиток філософської думки на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 207-224. – ISBN 978-966-2254-74-7
203950
  Руда Оксана Берестейська унія у дослідженнях львівських польських істориків (1890-1914) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 63-72. – ISSN 0203-9494
203951
  Великий А. Берестейська унія у її Вселенськості // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 28-31. – ISSN 2306-3548
203952
  Гриневич Т. Берестейська церковна унія в інтерпретаціях польських істориків міжвоєнного часу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 38-46. – ISBN 966-7379-92-11
203953
  Сліпченко О. Берестейський "мир": без переможців і переможених // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 15


  "Груба пропаганда і "гібридна" війна проти України - все це було і 100 років тому, коли розпочиналася історія нової української дипломатії. 29 листопада 1917 року (за новим стилем), лише через три тижні після Жовтневого перевороту, петроградські ...
203954
  Сліпченко О. Берестейський договір: 1918 - 2018. Хроніка подій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 4-5
203955
  Сліпченко О. Берестейський договір: 1918 - 2018. Хроніка подій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 4
203956
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
2 травня (№ 17). – 1998. – 6 с.
203957
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
6 червня (№ 22). – 1998. – 6 с.
203958
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
9 травня (№ 18). – 1998. – 6 с.
203959
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
11 квітня (№ 14). – 1998. – 6 с.
203960
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
16 травня (№ 19). – 1998. – 6 с.
203961
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
18 квітня (№ 15). – 1998. – 6 с.
203962
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
23 травня (№ 20). – 1998. – 6 с.
203963
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
24 жовтня (№ 37). – 1998. – 6 с.
203964
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
25 квітня (№ 16). – 1998. – 6 с.
203965
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
30.05 - 5.06 (№ 21). – 1998. – 6 с.
203966
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
30 жовтня (№ 38). – 1998. – 6 с.
203967
  Романчук О.К. Берестейський мир // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 32-40


  До 95-ліття підписання Мирного договору.
203968
  Бахін С. Берестейський мир і Україна: перше визнання // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
203969
  Мельник Олександр Берестейський мир та Холмщина у фалеристичних пам"ятках 1918 року / Мельник Олександр, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 48-49. – ISSN 1811-542Х
203970
  Тимошенко Л. Берестейські церковні собори у жовтні 1596 р.: підготовка, склад учасників та провідники // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 141-166
203971
  Орел Л. Берестейщина - історична земля українців / Л. Орел, П. Вовченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 10
203972
  Лащенко С. Берестейщина і Шевченко // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 19-20. – ISSN 1230-2759
203973
  Авраменко И.К. Берестень : стихотворения и поэмы / Илья Авраменко ; худож. А. Векслер. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 175 с. : ил.
203974
   Берестень : тематическая хрестоматия древнерусской бытовой письменности : новгородская коллекция / М-во образования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Е.Л. Гореликов, Л.А. Гореликов, Т.А. Лисицына]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-5-89896-405-4
203975
   Берестецька битва в історії України : тези республіканської наково-теоретичної конференції с. Острів Червоноармійського району Ровенської області, 16 червня 1990 р. – Ровно : Облполіграфвидав, 1990. – 48 с.
203976
  Сергійчук А. Берестецька битва в контексті українсько-польських відносин // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 125-130. – ISSN 2306-028X
203977
   Берестецька битва. Устами літописців, учасників та очевидців : збірник. – Броди : Просвіта, 1999. – 40 с. – ISBN 966-7544-005
203978
  Островський О. Берестечко. – Київ, 1917. – 77 с.
203979
  Костенко Л.В. Берестечко : Історичний роман / Л.В. Костенко. – Київ : Український письменник, 1999. – 157с. – ISBN 966-579-055-2
203980
  Костенко Л.В. Берестечко : історичний роман / Ліна Костенко ; [ авт. післямов. І.Дзюба, В.Панченко ; ілюсстсрації С. Якутович]. – Київ : Либідь, 2010. – 232с. : іл. + CD. – бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-06-0568-8
203981
  Костенко Л.В. Берестечко : іст. роман / Ліна Костенко ; [авт. ст.: І. Дзюба, В. Панченко ; худож. С. Якутович]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2017. – 223, [10] с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-06-0568-8
203982
  Степаненко М. Берестечко в ... Парижу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Про цікаву скульптурну пам"ятку, що має безпосередній стосунок до української історії. Польський король Ян Казимир досяг зовнішнього успіху в битві під Берестечком, проте будучи слабким керманичем, не зміг протистояти системній кризі держави. Після ...
203983
  Власенко Андрій Берестечко. Герої не вмирають // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 112-117 : фото
203984
  Лещук Євгенія Берестечко. Свята дорога : Поезіофотоальбом / Лещук Євгенія. – Львів : Каменяр, 1995. – 104с. – ISBN 5-7745-0662-2
203985
   Берестечко: подвиг і трагедія 18(28) червня - 30 червня(10 липня) 1651 р. // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 36-39
203986
  Рудик С.Т. Берести до схід сонця : роман / С.Т. Рудик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 303 с.
203987
   Берестовецкий базальтовый "вулкан" // Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г.В. Вульф. – Варшава, 1897. – 8 с., 1 л. ил. – Библиогр.: с. 8
203988
  Тутковский П. Берестовецкий вулкан : из полесских экскурсий / П. Тутковский // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 18 с.
203989
  Тутковский П.А. Берестовецкий вулкан : из Польских экскурсий // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
203990
  Федоров П. Берестовица / П. Федоров. – М., 1969. – 48с.
203991
  Чиков А.Ф. Берестяная грамота / А.Ф. Чиков. – Москва, 1974. – 88с.
203992
  Алфимов Е.П. Берестяная грамота / Е.П. Алфимов. – Москва, 1980. – 270с.
203993
  Федосеев И.Е. Берестяная лодка : стихи / Иван Федосеев ; пер. с якут. Н.Кондаковой. – Москва : Современник, 1986. – 63 с.
203994
  Янин В.Л. Берестяная почта столетий. / В.Л. Янин. – М., 1979. – 128с.
203995
  Мельник Р.І. Берестяні грамоти ХІІ століття // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 191-195. – ISSN 0320-9466
203996
  Ионин С.Н. Берестяные паруса / С.Н. Ионин. – М., 1991. – 299с.
203997
  Золотарев Л.М. Берестяные песни / Л.М. Золотарев. – М., 1973. – 176с.
203998
  Лысенко П.Ф. Берестье. / П.Ф. Лысенко. – Минск, 1985. – 395с.
203999
  Кириченко Григорій Берет морської піхоти : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 55-73. – ISSN 0208-0710
204000
  Пучков В.Г. Беретиди, червоноклопи, пісзматиди, підкорники і тингіди. / В.Г. Пучков. – К., 1974. – 7-328с.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,