Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
202001
  Гаєр Н. "Брате-друже мій єдиний...". Семен Гулак-Артемовський і Тарас Шевченнко : до 200-річчя Гулака-Артемовського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 1, 4
202002
  Бовсунівський П.В. "Брати мусульмани" як фактор світової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 71-77
202003
  Свентах А. "Братство АТО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 17-18


  Як актор-нацгвардієць, який став волонтером, зняв з друзями документальний фільм про війну.
202004
  Наумов Сергій "Братство самостійників" у контексті українського національного руху періоду Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 21-34
202005
  Казаков М. "Братська" реформа в Київській єпархії 1914 року – завершення розвитку православних братств Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 48-55. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується утворене на початку 1914 р. Київське єпархіальне братство. Реорганізація братств Південно-Західного краю стала регіональною парафіяльною реформою. Братства втратили характер добровільних об"єднань і фактично перетворилися на ...
202006
  Царегородцева И.А. "Братья-мусульмане" и власть в Египте : диалог или противостояние? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 32-36. – ISSN 0321-5075
202007
  Кантор В.К. "Братья Карамазовы" Ф.Достоевского / В.К. Кантор. – Москва : Художественная литература, 1983. – 192 с.
202008
  Краснопевцев В.П. "Братья меньшие" вчера и сегодня / В.П. Краснопевцев. – Л., 1991. – 254с.
202009
  Маят Е.В. "Братья" и "сестры" во Христе / Е.В. Маят, И.Н. Узков. – М, 1960. – 72с.
202010
  Маят Е.В. "Братья" и "сестры" во Христе / Е.В. Маят, И.Н. Узков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1963. – 136с.
202011
  Ананьева Е. "Брауновское движение" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 17-28. – ISSN 0130-9625
202012
  Полянская Екатерина "Бредя коридорами долгой ночи..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 84-85. – ISSN 0321-1878
202013
   "Брейн-ринг" з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Інтелектуально-розважальна гра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 18-20
202014
  Кулініч О. "Бренд" як складний правовий засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 21-29
202015
  Самійленкко Л. "Брехати їм - це професія..." або вже криваво, брехні замало // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Книга Алена Безансона "Святая Русь".
202016
  Хоменко І.В. "Брехня" як категорія сучасної теорії аргументації / І.В. Хоменко, В.В. Гаджиєв // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 14-18. – ISBN 966-7943-03-8


  У.статті робиться спроба окреслити поняття брехні як теми теорії аргументації, а також виявити особливості різновидів брехні, що використовують в різноманітних комунікативних ситуаціях.
202017
  Исакович И.В. "Бригадир" и "Недоросль" / И.В. Исакович. – Л, 1979. – 118с.
202018
  Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая. – Киев : В университетской тип., 1868. – 72 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия, (Киев), 1868
202019
  Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 27 с.
202020
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : Две публичных лекции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / Проф. Селин // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 32 с.
202021
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : Две публичные лекции, читанные проф. Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / Проф. Селин // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 32 с.
202022
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 32 с.
202023
  Некрасов Г.М. "Бригантина" / Г.М. Некрасов. – Москва, 1976. – 174с.
202024
  Бутлицкий А.В. "Бриллиантовый" Гарри / А.В. Бутлицкий. – М., 1978. – 62с.
202025
  Сірук М. "Британія усвідомила небезпеку пропаганди РФ" / М. Сірук, Е. Лукас, С. Солодкий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 27). – С. 3


  Борис Джонсон створив фонд "м"якої сили" у 700 млн. фунтів стерлінгів для боротьби з Путіним.
202026
  Меренкова О.Н. "Британские бангладешцы" в поиске идентичности // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 109-117. – ISSN 0869-5415
202027
  Бояр А.О. "Британський чек" у бюджеті Європейського Союзу: данина справедливості чи пережиток минулого? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 264-270


  Розглядаються передумови та сучасний стан функціонування у бюджеті ЄС механізму компенсацій Великобританії її надмірного негативного неттобалансу у комунітарному бюджеті. Розкривається методика розрахунку "британського чека", що використовується у ...
202028
  Павко А.І. "Бритва Оккама" як важливий гносеологічний принцип формування методологічної культури гуманітарного мислення // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 115-116
202029
   [Братусь Василь Дмитрович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 1. – С. 124-129. – ISSN 2307-0404


  "...До 100-річчя від дня народження видатного організатора охорони здоров"я, державного діяча, хірурга, вченого, члена-кореспондента НАН і АМН України, заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України, премії ім. акад. О.О. Богомольця ...
202030
   [Брауде Семен Яковлевич] // Радіофізика та електроніка : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2011. – Т. 2 (16), № 1. – С. 99-100. – ISSN 1028-821Х


  До 100-річчя від дня народження вченого з світовим ім"ям у галузі радіофізики та радіоастрономії, академіка НАНУ.
202031
  Захарченко О. Брат-і-сестра : повість / Олена Захарченко. – Київ : Факт, 2007. – 180 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-177-3
202032
  Шульга І.Г. Брате мій : історична повість / Ілля Шульга. – Ужгород : Карпати, 1971. – 224 с.
202033
  Чалий Б.Й. Брате мій Алжір / Б.Й. Чалий. – Київ, 1965. – 182 с.
202034
  Антипович Ю. Брате мій, Каїне... : [шкіци, вірші, есей, драми] / Юрій Антипович. – Полтава : Верстка, 2009. – 208 с. : 6 іл. ; 1 фото. – ISBN 978-966-7576-78-3
202035
  Браславський З.Б. Братерства висока сутність / З.Б. Браславський. – Ужгород, 1983. – 119с.
202036
  Біба П. Братерство : поезії / П. Біба. – Київ, 1948. – 93 с.
202037
  Рильський М.Т. Братерство / М.Т. Рильський. – Київ, 1950. – 108 с.
202038
   Братерство : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1972. – 223 с. – 50-річчю утворення СРСР присвячується
202039
  Корнілов А.К. Братерство / А.К. Корнілов. – К, 1974. – 64с.
202040
  Біба П.М. Братерство : поезії / П.М. Біба. – Київ : Дніпро, 1983. – 272 с.
202041
  Маковійчук І.М. Братерство і єднання культур / І.М. Маковійчук. – К., 1981. – 81с.
202042
  Глазов Л.М. Братерство і єдність - наша сила і міць / Л.М. Глазов. – К, 1974. – 47с.
202043
   Братерство культур : збірник матеріалів з історії російсько-українського культурного єднання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 455 с.
202044
   Братерство літератур : збірник матеріалів з історії російсько-українського літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 1 : [Дожовтневий період]. – 1977. – 423 с.
202045
   Братерство літератур : Збірник матеріалів з історії рос.-укр. літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 2 : Радянський період. – 1979. – 584 с.
202046
  Абакиров А. Братерство народів - братерство культур. : нарис про розвиток соц. культури / Абакиров А., Аскаров Т. – Київ : Дніпро, 1978. – 223 с.
202047
   Братерство народів - братерство культури. – Київ, 1960. – 460с.
202048
  Стадниченко В.Я. Братерство робітничих рук / В.Я. Стадниченко. – К., 1972. – 225с.
202049
  Міщенко Д. Братерство споріднених сердець // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 67-76. – ISSN 0130-321Х
202050
  Станішевський Ю. Братерство театральних культур / Ю. Станішевський. – К., 1983. – 175с.
202051
  Єришев А.О. Братерство трудящих і релігійна нетерпимість / А.О. Єришев. – Київ, 1966. – 80с.
202052
  Сохань П.С. Братерство, народжене в боях / П.С. Сохань. – К., 1977. – 48с.
202053
   Братерство, народжене в боях.. – Київ, 1980. – 240с.
202054
   Братерство.. – К., 1971. – 348с.
202055
  Хоролець П.М. Братерська допомога великого російського народу та інших народів СРСР українському народу у відбудові і дальшому розвитку народного господарства західних областей республіки (1944-1950 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Хоролець П.М.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1955. – 326, ХХІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
202056
  Королівський С.М. Братерська допомога великого Російського народу українському народові у боротьбі за встановлення радянської влади на Україні / С.М. Королівський. – Київ, 1953. – 30с.
202057
  Межелайтіс Е. Братерська поема / Е. Межелайтіс. – Київ : ДЛВ, 1958. – 195 с.
202058
  Маркевич О.П. Братерська співдружність біологів.... / О.П. Маркевич, 1954
202059
  Цвєтков Г.М. Братерська співдружність двох університетів
202060
   Братерська співдружність російського і україського народів.. – Х., 1954. – 228с.
202061
  Пригодій М.І. Братерське єднання художніх культур народів СРСР / М.І. Пригодій. – К, 1976. – 115с.
202062
   Братерське слово. – Київ, 1975. – 327с.
202063
   Братерське слово. – К., 1982. – 343 с.
202064
  Журба С.Й. Братерське співробітництво / С.Й. Журба. – К., 1961. – 104с.
202065
  Шевченко І.Д. Братерське співробітництво / І.Д. Шевченко. – К, 1968. – 47с.
202066
  Залєвський А.Д. Братерське співробітництво і взаємодопомога - вирішальний фактор комуністичного будівництва / А.Д. Залєвський, С.Г. Фіногєнов. – Київ, 1975. – 96с.
202067
   Братерський союз народів. – Київ, 1972. – 275с.
202068
  Іваницький М.Н. Братерські зв"язки і співробітництво Радянської України з країнами народної демократії / М.Н. Іваницький. – К., 1957. – 39с.
202069
   Братец кролик, его друзья и враги.. – Л., 1969. – 176с.
202070
  Стороженко О. Брати-близнята : роман / Олекса Петрович Стороженко. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 375 с.
202071
  Бредель В. Брати-віталійці / В. Бредель. – К., 1969. – 132с.
202072
   Брати-місяці.. – Київ, 1981. – 16с.
202073
  Лоштин Н. Брати-проповідники чи менші брати? До питання про ідентифікацію рукописного інвентаря монастирської бібліотеки у Пшеворську // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 13–19. – ISSN 2309-9356
202074
  Пушкін О.С. Брати-розбійники / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 15с.
202075
  Копиленко О. Брати / О. Копиленко : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 80 с.
202076
  Цюпа І.А. Брати : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 222 с.
202077
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Ранок: Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 425 с.
202078
  Томчаній М.І. Брати : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1972. – 176 с.
202079
  Микитенко І.К. Брати : (Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса; Вибрані твори: Для сережн. та ст. шк. віку / І.К. Микитенко. – Київ : Веселка, 1977. – 224 с.
202080
  Сейтаков Б. Брати : роман / Б. Сейтаков. – Київ : Дніпро, 1981. – 623 с.
202081
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 302 с.
202082
  Слюдикова Т.Б. Брати Бердяєви - кияни: тематичний огляд київських архівних зібрань // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 144-153. – ISSN 0320-9466
202083
  Баліцька К. Брати Грімм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 3 обкл., 56
202084
  Самійленко Л. Брати Грушевські ожили на зламі епох // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 11


  Презентація книги "Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії" відбулась у столичному Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського.
202085
  Медуниця М.М. Брати і побратими : Роман-хроніка з життя Панаса Мирного і його брата Івана Білика / М.М. Медуниця. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 420 с.
202086
  Біленко Василь Брати Капранови про шторми, морську хворобу та жінок на мотузці : хобі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 20-21 : Фото
202087
  Галущак І. Брати Капранови: "У книжці про Майдан ми залишили чисті сторінки" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 15. – ISSN 2519-4429
202088
  Махінчук М. Брати Лазаревські в долі Шевченка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 66


  Олександр Олександрович Лазаревський - останній, певно, відомий представник славного роду, котрий залишив помітний слід у долі Великого Кобзаря
202089
  Гаврилюк Ю. Брати Лебединцеві в долі родини Грушевських // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 6 (148). – С. 26-30. – ISSN 1230-2759


  Нові штрихи до "холмської метрики" Михайла Грушевського.
202090
  Ліндгрен А. Брати Лев"яче Серце / А. Ліндгрен. – Київ, 1985. – 158 с.
202091
  Курінна М.А. Брати Лифарі та агентурна розробка ДПУ УСРР "Артисти" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 189-194. – ISSN 0130-5247
202092
   Брати Лупії : бібліогр. довідник / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. О.В. Лупій ; ред. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 28 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. №3070BR напис: Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, 28.09.2015 р. Підпис
202093
  Кіплінг Р. Брати Моуглі : (Оповідання з життя дитини між звірями) / Р. Кіплінг ; Пеpеклав Юp. Сїpий [Ю.П. Тищенко]. – вид. 2-ге. – Київ ; Відень : Видавн. Т-во "Дзвін" ; З друк. Х. Райсера Синів, 1920. – 235 с. : мал.
202094
  Крикливий Ю.Г. Брати на себе / Ю.Г. Крикливий. – Х., 1987. – 141с.
202095
  Мазурмович Б.М. Брати Олександр і Володимир Ковалевські : лекція для студентов-заочників природничих факультетів пед. інститутів. / Б.М. Мазурмович. – Київ : Радянська школа, 1948. – 32 с.
202096
  Брусний С. Брати по духу і зброї (про дружбу козаків і татар) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 13/14 (473/474), травень 2017 р. – С. 13-15
202097
  Калениченко П.М. Брати по класу - брати по зброї. Участь польськ. інтернаціоналістів у боротьбі за владу Рад на Україні. 1917-1920 рр. / П.М. Калениченко. – К., 1973. – 199с.
202098
  Сибірська А. Брати приклад з студента Несміха : [Успішно закінчимо іспитову сесію !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  На геологічному факультеті, щоб засвоїти курс тієї чи іншої дисципліни, студентам необхідно систематично працювати, знати не тільки матеріал, поданий на лекціях, але й опрацювати всю рекомендовану літературу.
202099
  Маленко Є.Ю. Брати Радченко / Є.Ю. Маленко. – Х., 1970. – 127с.
202100
  Строков Л.М. Брати Раєвські. / Л.М. Строков. – К., 1977. – 72с.
202101
  Сіменон Ж. Брати Ріко / Ж. Сіменон. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 167 с.
202102
   Брати.. – К., 1975. – 223с.
202103
   Брати.. – К., 1979. – 184с.
202104
  Гетьманець М. Брати. Невигадана історія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
202105
  Москвитин А.М. Братина / А.М. Москвитин. – М, 1971. – 87с.
202106
  Адрианов Ю.А. Братина / Ю.А. Адрианов ; ил.: Г. Гущин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 144 с. : ил.
202107
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 670 с.
202108
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 527с.
202109
  Полотнянко Н.А. Братина: Стихи. / Н.А. Полотнянко. – Саратов, 1977. – 47с.
202110
  Бруновски А. Братислава = Каталог выставки / А. Бруновски. – Москва : Советский художник, 1982. – [16] с.
202111
  Сидор-Гібелінда Олег Братів наших, мудріших... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-59. – ISSN 0130-5212
202112
  Євдокименко В.Ю. Братнє єднання / В.Ю. Євдокименко. – Київ, 1966. – 76с.
202113
  Дем"янчук І.Л. Братнє єднання культур російського і українського народів : Стенограма двох публічих лекцій / І.Л. Дем"янчук; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1954. – 60с.


  На титульному листі автограф
202114
   Братнє єднання літератур народів СРСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 168 с.
202115
  Косарик Д.М. Братні зорі / Д.М. Косарик. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 140 с.
202116
  Косарик Д.М. Братні зорі / Д.М. Косарик. – Київ, 1983. – 362 с.
202117
  Лучук В.І. Братні луни : поезії / В.І. Лучук. – Львів, 1974. – 136 с.
202118
   Братній перегук.. – Львів, 1980. – 142с.
202119
  Щербак А.І. Братня допомога російських письменників. / А.І. Щербак, 1954. – [21] с.
202120
  Гриневич В. Братня любов // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Український радянський патріотизм як нав"язана форма малоросійства.
202121
  Мельник Л.Г. Братня співдружність народів СРСР у битві за Україну в роки Великої Вітчизняної війни (до історіографії питання) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-10. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В статье дан историографический обзор исследований советских историков, в которых освещается братское содружество народов СССР в битве за Советскую Украину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
202122
   Братова міцна рука. – Ужгород-Москва, 1979. – 72с.
202123
   Братсво литератур.. – Алма-Ата, 1986. – 197с.
202124
   Братсво народов -- братство литератур.. – Ташкент, 1984. – 256с.
202125
  Станев Х. Братска дружба ни свързва : (очерк за Полтавска област) / Христо Станев. – София : Изд-во на Отечествения фронт, 1981. – 183 с. : ил.
202126
  Горшков В.П. Братская взаимопомощь : В помощь лектору / В.П. Горшков, В.Л. Павленко; О-во "Знание" УССР. – Киев, 1984. – 13с. – (В семье единой)
202127
   Братская ГЭС.. – Иркутск
2. – 1967. – 679с.
202128
   Братская дружба, всестороннее сотрудничество. – Москва, 1969. – 224с.
202129
  Лахе А. Братская помощь // Среди настоящих друзей. – Киев, 1963. – С. 15-17
202130
  Мирзоев Сайяд Мусеиб оглы Братская помощь Азербайджанской ССР в развитии нефтяной промышленности Туркменистана (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мирзоев Сайяд Мусеиб оглы; МВ и ССО Аз.ССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 24л.
202131
  Павлова Н.Г. Братская помощь великого русского народа белорусскому народу в восстановительный период (1921-25 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова Н.Г.; Мин. культуры СССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 19л.
202132
  Гудзенко Н.А. Братская помощь великого русского народа в восстановлении и развиии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта Советской Украины в годы четвертой пятилетки : Дис... канд. ист.наук: / Гудзенко Н.А.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVII
202133
  Гудзенко Н.А. Братская помощь великого русского народа в восстановлении и развитии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта Советской Украины в годы четвертой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гудзенко Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Киев, 1954. – 16 с.
202134
  Пейсахович А.Я. Братская помощь великого русского народа в восстанровлении народного хозяйства и развитии культуры Белорусской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пейсахович А.Я.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1954. – 18л.
202135
  Буцько Н.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйств республики в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Буцько Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15с.
202136
  Буцько М.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Дис... канд. ист .наук: / Буцько М. А.; Буцко М.А.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1954. – 291л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
202137
  Романова З.Г. Братская помощь великого русского народа молдавскому народу в восстановлении и развитии народного хозяйства в послевоенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Романова З. Г.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1953. – 15 с.
202138
   Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины : [Сборник]. – Санкт-Петербург : Изд. Петерб. отд. Слав. ком. ; В тип. А.А. Краевского, 1876. – 494 с. – Экз. в разных тип. переплетах
202139
  Струмскис К. Братская помощь советских республик литовскому народу в построении социализма в Литве. : Автореф... Канд.ист.наук: / Струмскис К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 21л.
202140
  Жумасултанов А. Братская помощь трудящимся Казахстана освобожденным от немецко-фашистской окупации районам в годы ВОВ : Автореф... канд .ист.наук: / Жумасултанов А.; МВиССО Каз.ССР, Казах.ГУ, Каф. ист Казах.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 23л.
202141
  Хонигсман Я.С. Братская помощь трудящихся Западной Украины испанскому народу в борьбе с фашизмом (1936-1939 гг.) / Я.С. Хонигсман. – Львов, 1989. – 206с.
202142
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Э.Б. Межелайтис. – Вильнюс : Советский писатель, 1955. – 196 с.
202143
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Э.Б. Межелайтис. – Москва : Советский писатель, 1956
202144
  Василевский Н.Д. Братские связи СССР с социалистическими странами как фактор интернационального воспитания трудящихся : Автореф... канд.ист.наук: 09.00.02 / Василевский Н.Д.; КГУ. – К, 1978. – 18л.
202145
  Василевский Н.Д. Братские связи СССР с социалистическими странами как фактор интернациональого воспитания трудящихся (на материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист. наук: / Василевский Н.Д.; МВ и ССО УССР; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1977. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
202146
  Ярнатовская В.Е. Братские союзы молодежи СССР и ГДР / В.Е. Ярнатовская. – Москва, 1984. – 143 с.
202147
   Братские страны социализма.. – М., 1966. – 112с.
202148
  Медынский Е.Н. Братские школы Украины и Белоруссии в 16-17 вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией / Е.Н. Медынский. – Москва, 1954. – 176 с.
202149
  Артемьев А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне / А.П. Артемьев. – Москва, 1975. – 199с.
202150
  Юхма М. Братский ковш : стихи / М. Юхма; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 62 с.
202151
   Братский круг.. – Барнаул, 1982. – 80с.
202152
   Братский союз : стихи поэтов сов. республик / [сост. А.И. Кравченко ; худож. И.М. Гаврилюк]. – Донецк : Донбас, 1982. – 232 с. : ил. ; 13х8 см. – Миниатюрное издание
202153
   Братский союз народов СССР.. – М., 1982. – 39с.
202154
   Братский союз.. – М., 1970. – 424с.
202155
  Кузмин-Тарасов Братское боевое содружество русского и болгарского народов в борьбе за освобождение Болгарии от турецкого ига. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузмин-Тарасов А.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 12л.
202156
   Братское водохранилище : (физико-географический очерк). – Иркутск, 1973. – 96с.
202157
   Братское единство народов СССР.. – Кишинев, 1976. – 326с.
202158
  Сергеев В.Е. Братское содружество / В.Е. Сергеев. – М., 1981. – 64с.
202159
   Братское содружество литератур / Ариф, , Мамед, Лукьянова С.Л. и. – Баку, 1972. – 94с.
202160
  Тот А. Братское содружество народов СССР и Чехословакии в борьбе против фашизма за национальную независимость Чехословакии (1935-1945 гг.) : автореф. ... канд. ист. наук: 07.00.04 / Тот Андрей ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1984. – 23 с.
202161
   Братское содружество народов СССР. 1922-1936 гг.. – М., 1964. – 439с.
202162
  Зиза Н.К. Братское содружество рабочего класса в борьбе за индустриализаци. страны / Н.К. Зиза, З.Г. Лихолобова. – К, 1984. – 158с.
202163
   Братское содружество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР. 1917-1971.. – М., 1973. – 556с.
202164
   Братское содружество.. – Ереван, 1975. – 199с.
202165
  Толстой В.С. Братское сотрудничество белорусского и польского народов. 1944-64 гг. / В.С. Толстой. – Минск, 1966. – 140с.
202166
  Мирочицкий Лев Павлович Братское сотрудничество Белорусской ССР и Чехословацкой Социалистической Республики (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мирочицкий Лев Павлович; АН БССР. Отд. обществ. наук. – Минск, 1972. – 22л.
202167
   Братское сотрудничество Белорусской ССР с союзными республиками. – Минск, 1974. – 208с.
202168
  Усубалиев Е.Т. Братское сотрудничество и взаимопомощь народов СССР в области высшего образования / Е.Т. Усубалиев. – Фрунзе, 1985. – 129с.
202169
   Братское сотрудничество народов Советского Союза -- интернационализм в действии.. – М., 1978. – 200с.
202170
  Шевелев А.Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1900-1910 годах. : Дис... доктор ист.наук: / Шевелев А.Г.; Киев. инж.-строит. ин-тут. – К., 1965. – 720л. – Бібліогр.:л.693-720
202171
  Шевелев А.Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1903-1910 гг. / А.Г. Шевелев. – К, 1966. – 260с.
202172
  Молодцов Л.М. Братское сотрудничество советских республик в восстановлении и развитии народного хозяйства СССР, (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Молодцов Л.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1971. – 24л.
202173
   Братское сотрудничество советских республик в хозяйственном и культурном строительстве.. – М., 1971. – 240с.
202174
  Ступов А.Д. Братское сотрудничество социалистических стран. / А.Д. Ступов. – М., 1962. – 62с.
202175
  Ахмедшина Ф.А. Братское сотрудничество узбекского и азербайджанского народа в период создания материально-технической базы коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедшина Ф.А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1967. – 25л.
202176
  Исмаилова С. Братское сотрудничество узбекского и украинского народов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаилова С.; Самарк. гос. ун-тет им. Алишера Навои. – Самарканд, 1966. – 24л.
202177
  Добржанский А.В. Братское сотрудничество Украинской ССР и республик советской Прибалтики в сфере экономики в условиях развитого социализма (1966 - 1980 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : Спец. 07.00.02 - История СССР / Добржанский А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
202178
  Добржанский А.В. Братское сотрудничество Украинской ССР и республик Советской Прибалтики в сфере экономики в условиях развитого социализма. : Дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Добржанский А.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 221 с. – Бібліогр.: с. 186-215
202179
  Даниленко Виктор Михайлович Братское сотрудничество Украинской ССР и Российской Федерации в развитии образования и науки (1926-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Даниленко Виктор Михайлович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1978. – 27л.
202180
  Цехмистро Нина Яковлевна Братское сотрудничество УССР и Российской Федерации в сфере экономики в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.02 / Цехмистро Нина Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 236л. – Бібліогр.:л.197-236
202181
  Лучук В.И. Братское эхо : стихи / В.И. Лучук. – Москва, 1981. – 56 с.
202182
  Шевелев А.Г. Братскойе сотрудничество СДКПиЛ с большевиками в 1900-1910 гг. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Шевелев А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 61 с.
202183
  Назарко І. Братства і їх роль в історії української церкви та освіти // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 152-165.
202184
  Грінченко Б. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б. Хмельницького / написав Б. Грінченко // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 34 с. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
202185
  Грінченко Б.Д. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б.. Хмельницького / Борис Гринченко. – Вид. 2-ге. – Черкаси : Видавн. Т-во "Сіяч". Друк. Х.Д. Раздольського, 1917. – 34 с. – (Видавниче Товариство "Сіяч" ; № 5)


  На прим. № 34160 дарчий надпис на тит. стор.: Від Всечесн. отця Стефана Орлика Єпископа Житомирського й Бердичівсського. Протоієрей Павло Цинкаловський. 20 вересня 2 жовтня 1922 село Глибочок Волинь
202186
   Братства солнечный венок : стихи поэтов брат. республик о Крыме / худож. А.А. Хмара. – Симферополь : Таврия, 1982. – 158 с. : ил. ; 13х8 см. – Миниатюрное издание
202187
  Кукурудза А. Братства та громадські організації Волині 20-х років XX ст. у національно-церковному відродженні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 436-445. – ISBN 966-7379-92-11
202188
  Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури 16 -18 ст. / Я.Д. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1966. – 251с.
202189
   Братства широкие крылья. – Вильнюс, 1986. – 182с.
202190
  Расули М.М. Братства щедрые плоды / М.М. Расули. – Ташкент, 1974. – 183с.
202191
  Гурська Л.І. Братства як суб"єкт самосвідомості і захисту української православної духовності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Розглядається проблема шкільної і видавничої діяльності православних братств.
202192
  Адалис А.Е. Братство : стихи 1936 г. / А.Е. Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1937. – 47 с.
202193
  Баялинов К. Братство : трилогия / К. Баялинов; [авториз. пер. с кирг. Е. Н. Ковского ; ил.: Л. А. Ильина]. – Фрунзе : Кыргызстан
Кн. 1. – 1965. – 298 с.
202194
  Баялинов К. Братство : роман / К. Баялинов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 518 с.
202195
   Братство. – Л., 1982. – 511с.
202196
   Братство. – Москва : Профиздат, 1983. – 268 с.
202197
  Матео Х.М. Братство / Х.М. Матео. – М., 1987. – 173с.
202198
  Пядышев Б. Братство / Б. Пядышев. – София, 1987. – 201с.
202199
  Губарев Виктор Братство "Веселого Роджера" : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 70-83 : Фото
202200
  Иванов Н. Братство бауманцев всех поколений = МГТУ 175 лет // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
202201
  Серко Евгений Братство воды и камня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 44-53 : фото
202202
  Тополь Э. Братство Маргариты : [повести] / Эдуард Тополь. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 347, [3] с. – Содерж.: Братство Маргариты ; Япона коммуна ; Father"s dance ; Ритуальное убийство ; Повесть о настоящем. – ISBN 978-5-17-062527-7
202203
   Братство народов и интернациональное воспитание. – Ташкент, 1974. – 267с.
202204
   Братство народов и литератур.. – Баку, 1981. – 297с.
202205
  Мусин М.М. Братство народов, содружество языков / М.М. Мусин. – Казань, 1964. – 95с.
202206
  Понарина Е. Братство не по крови. Будущая профессура СНГ осваивает науки, искусство дискуссий и практику работы на ядерном реакторе в Дубне. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 сентября (№ 39)


  Открывали Юбилейные курсы СИН-нано-2012 стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов в НИЦ “Курчатовский институт” нерядовые люди - сам глава этого центра М.Ковальчук, нынешний и экс-министры науки и образования РФ Д.Ливанов и А.Фурсенко, ...
202207
  Хилтунен В.Р. Братство общего ключа. / В.Р. Хилтунен. – М., 1990. – 172с.
202208
   Братство по оружию. – М., 1975. – 383с.
202209
   Братство по оружию, братство в труде. – Москва, 1975. – 191с.
202210
   Братство по оружию.. – М., 1988. – 352с.
202211
  Трененков Е.М. Братство по труду / Е.М. Трененков. – М., 1980. – 47с.
202212
  Рыбакова М. Братство проигравших : Роман // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 5. – С.31-85. – ISSN 0321-1878
202213
  Яблонський В.М. Братство української державності: історія створення та діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 131-143. – ISSN 0130-5247
202214
  Жаренов А.С. Братство фронтовое / А.С. Жаренов. – М., 1982. – 189с.
202215
   Братство, рожденное в боях.. – Воронеж, 1989. – 334с.
202216
  Лазаров Х.Г. Братство, рождённое в огне / Х.Г. Лазаров. – Орджоникидзе, 1976. – 102с.
202217
  Голуб П.А. Братство, скрепленное кровью / П.А. Голуб. – М., 1958. – 79с.
202218
  Мурадян В.А. Братство, скрепленное кровью / В.А. Мурадян. – Москва, 1969. – 320с.
202219
   Братство, що не промина… // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Відзначили свій День географа випускники 1972 року, а серед них - учений і поет Володимир Пащенко, докт. географ. наук, співробітник Ін-ту географії НАНУ. Про його поетичну творчість.
202220
  Хадкевич Т.К. Братство; Эхо в горах; Веснянка / Т.К. Хадкевич. – Минск : Мастацкая літ., 1975. – 395 с.
202221
   Братством сильны. – Днепропетровск, 1982. – 304с.
202222
   Братству крепнуть. Боевые подвиги советских и чехословацких воинов при освобождении Чехословакии от фашизма. – Москва, 1969. – 80с.
202223
  Степаненко Ю.О. Братська радянсько-чехословацька Дружба нерушима.. / Ю.О. Степаненко. – Вінниця, 1957. – 16с.
202224
  Кілессо Т.С. Братський Богоявленський монастир і Києво-Могилянська академія / Т.С. Кілессо. – Київ : Техніка, 2002. – 144с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-190-5
202225
  Ямчук Павло Братські школи та їхня роль у формуванні релігійно-духовного світогляду українців доби пізнього Середньовіччя та барокко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 134-139. – ISSN 1728-3671
202226
  Черкасов О.В. Братські школи у висвітленні історичної науки середини ХІХ - початку ХХ ст. // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.74-84. – ISSN 0130-5247
202227
  Чернов Ю. Братські школи України 16-17 століття як унікальне явище народної творчості в системній організації педагогічного процесу // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 40-44


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
202228
  Мединський Є.М. Братські школи України і Білоруссіі в 16-17 ст. / Є.М. Мединський. – К, 1958. – 211с.
202229
  Каранович З. Братсько-сестринський інцест: між ієрогамією та гріхом кровозмішення (на прикладі пісень про намір царя Стефана одружитися із сестрою) // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 35-40. – ISSN 0130-6936
202230
  Саакян А. Брату - брат : стихи / А. Саакян; пер. с арм. В.Каныкина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 157 с.
202231
  Курчавов И.Ф. Братушки / И.Ф. Курчавов. – М, 1984. – 416с.
202232
  Тумасов Б.Е. Братушки / Б.Е. Тумасов. – Краснодар : Книжное издательство, 1991. – 272 с. – ISBN 5-7561-0429-1
202233
  Казаков М. Братчик Нестор Шараєвський (Шараївський) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 73-76. – ISBN 978-966-171-783-0
202234
  Бузмаков Г.И. Братчиковы / Г.И. Бузмаков. – Москва, 1988. – 256с.
202235
  Соколов Никита Братчина святой Софии / Соколов Никита, Коливабов Аркадий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 38-56 : Фото, карта
202236
  Устинов В.А. Братчина. / В.А. Устинов. – Петрозоводск, 1978. – 158с.
202237
  Хаджов И. Братя Димитъръ и Константинъ Миладинови. / И. Хаджов. – 308с.
202238
  Ценов Ц. Братята и сестрите на Христо Ботев / Ц. Ценов. – София, 1991. – 128 с.
202239
  Талев Д. Братята от Струга: повест / Д. Талев. – София, 1981. – 236с.
202240
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – М.-Л., 1945. – 96с.
202241
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1962. – 188с.
202242
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1981. – 176с.
202243
  Барашев Р. Братья-композиторы = Декабрь юбилейный / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 29 ноября - 5 декабря (№ 48). – С. С 1


  1 дек. с разницей в пять лет родились братья Майбороды - старший Георгий и младший Платон, выдающиеся украинские композиторы, лауреаты Госпремии УССР, народные артисты СССР.
202244
  Росин В.Е. Братья-медвежата / В.Е. Росин. – К., 1986. – 24с.
202245
  Коцюбинский М.М. Братья-месяцы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1966. – 20 с.
202246
  Солнцев Р. Братья-пасечники : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 75-93. – ISSN 0130-7673
202247
  Зайцев Б.К. Братья-писатели / Б.К. Зайцев. – Москва, 1991. – 45с.
202248
  Пушкин А.С. Братья-разбойники / А.С. Пушкин. – М-Л, 1929. – 144с.
202249
   Братья-сатирики.. – Баку, 1966. – 163с.
202250
  Степанов Г. Братья-славяне против двух империй // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 13 (1264). – С. 38-41 : фото. – ISSN 0234-1670
202251
  Федин К. Братья / К. Федин. – Л. – 320с.
202252
  Маркиш П.Д. Братья / П.Д. Маркиш. – 364 с.
202253
  Федин К. Братья / К. Федин. – Москва, 1948. – 419с.
202254
  Мдивани Г.Д. Братья / Г.Д. Мдивани. – М, 1951. – 29с.
202255
  Гудайтис-Гузявичус Братья / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс
1. – 1953. – 556с.
202256
  Гудайтис-Гузявичус Братья / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс
1. – 1956. – 535с.
202257
  Гудайтис-Гузявичус Братья / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс
2. – 1956. – 758с.
202258
  Гудайтис-Гузявичус Братья / Гудайтис-Гузявичус. – Москва, 1957. – 816 с.
202259
  Ли Братья / Ли, Бо-Пин, 1957. – 48с.
202260
  Сейтаков Б. Братья : роман / Б. Сейтаков. – Москва : Известия, 1963. – 677 с.
202261
  Шаларь А.Н. Братья / А.Н. Шаларь. – Кишинев, 1965. – 56с.
202262
  Шаларь А.Н. Братья : рассказ / А.Н. Шаларь. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1965. – 56 с.
202263
  Федин К.А. Братья : Роман / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 383с.
202264
  Федин К.А. Братья / К.А. Федин. – М., 1976. – 382с.
202265
  Томчаний М.И. Братья : роман / М.И. Томчаний. – Москва, 1976. – 224 с.
202266
  Перевозчиков М.С. Братья / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1981. – 288с.
202267
  Сейтаков Б. Братья : роман / Беки Сейтаков; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1982. – 592 с.
202268
  Туричин И.А. Братья / И.А. Туричин. – Л., 1984. – 191с.
202269
  Журман З. Братья / З. Журман. – М., 1984. – 112с.
202270
  Перевозчиков М.С. Братья / М.С. Перевозчиков. – Красноярск, 1988. – 494с.
202271
  Федин К.А. Братья / К.А. Федин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 368с.
202272
  Латтман Д. Братья : роман ; перев. с немецкого / Д. Латтман. – Москва : Радуга, 1989. – 458 с.
202273
  Сперанская Ю.К. Братья Адельгейм / Ю.К. Сперанская. – М., 1987. – 293с.
202274
  Бондаренко К. Братья Барановские. История борьбы и предательства // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 29/30. – С. 64-67.
202275
  Левнин В.Н. Братья бруклинских апостолов / В.Н. Левнин. – Ставрополь, 1978. – 87с.
202276
  Писаревский Д.С. Братья Васильевы. / Д.С. Писаревский. – М., 1981. – 320с.
202277
  Агалакова Ж. Братья Венявские // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 24-41.
202278
  Чиняков А.Г. Братья Веснины / А.Г. Чиняков. – Москва, 1970. – 180 с.
202279
  Хиллиг Г. Братья Виталий и Антон Макаренко в 1920-1930-х гг. / Г. Хиллиг. // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 78-85. – ISSN 0869-561Х
202280
  Бредель В. Братья витальеры / В. Бредель. – Л., 1975. – 176с.
202281
  Бредель В. Братья витальеры : [роман о К. Штертебекере] / Вилли Бредель. – Ярославль : Верхне-Волж. кн. изд-во, 1991. – 799 с. – В изд. также: Черній корсар / Є. Сальгари ; Пираті Мексиканского залива / В. Рива Паласио. - Загл. пер.: Черный корсар. – ISBN 5-7415-0355-1
202282
  Никулин Г.А. Братья вольности / Г.А. Никулин. – Л, 1987. – 272с.
202283
  Мамин-Сибиряк Братья Гордеевы / Мамин-Сибиряк. – М., 1955. – 80с.
202284
  Левицкая-Ден Братья Гракхи / Левицкая-Ден. – Л, 1924. – 128с.
202285
  Белов С.В. Братья Гранат. / С.В. Белов. – М., 1982. – 96с.
202286
  Герстнер Г. Братья Гримм / Г. Герстнер. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 271 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 7(603))
202287
  Скурла Г. Братья Гримм / Г. Скурла. – М.
7. – 1989. – 302с.
202288
  Гузий В. Братья Гримм: правда о сказочниках // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268


  Браття Грімм. Їх життєвий і творчий шлях
202289
  Гвинчидзе О. Братья Грузиновы / О. Гвинчидзе. – Тбилиси, 1965. – 112с.
202290
  Петров Д.И. Братья Грузиновы / Д.И. Петров. – М., 1969. – 311с.
202291
  Петров Д.И. Братья Грузиновы / Д.И. Петров. – М., 1975. – 462с.
202292
  Таланов А.В. Братья Дуровы / А.В. Таланов. – М., 1971. – 177с.
202293
  Дмитриев Ю.А. Братья Дуровы. / Ю.А. Дмитриев. – М.-Л., 1945. – 36с.
202294
  Садовяну М. Братья Ждер / М. Садовяну. – Москва, 1971. – 767с.
202295
  Воронов Н. Братья Занадворовы / Н. Воронов. – Пермь, 1972. – 32 с.
202296
  Гонкур Э. Братья Земганно : роман / Э. Гонкур. – Київ : Мистецтво, 1982. – 126 с.
202297
  Гонкур Э. Братья Земгано / Э. Гонкур. – Воронеж, 1957. – 160с.
202298
  Гонкур Э. Братья Земгано / Эдмон Гонкур ; пер. с фр. Е. Гунста. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 144 с. – (Массовая серия)
202299
  Салуцкий А.С. Братья Знаменские / А.С. Салуцкий. – М, 1973. – 280с.
202300
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман / Ф.А. Абрамов ; [ил.: В.В. Петрова и Л.Г. Петров]. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 265 с. : ил.
202301
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман в 4 кн. / Ф.А. Абрамов. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1982. – 808 с. : портр.
202302
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры / Ф.А. Абрамов. – Ленинград
1-2. – 1984. – 518с.
202303
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман в 4 кн. / Федор Абрамов. – Ленинград : Художественная литература, Ленинградское отделение
[2], кн. 3-4. – 1984. – 478, [2] с. – Содерж. романы: Пути-перепутья ; Дом
202304
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман в 4 кн. / Ф. Абрамов ; [вступ. ст. И. Дедкова]. – Москва : Советская Россия. – (Библиотека советского романа)
[1] : Кн. 1-2. – 1987. – 541, [2] с. : портр.
202305
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры : роман : в 4 кн. / Ф. Абрамов. – Москва : Советская Россия. – (Библиотека советского романа)
[2] : Кн. 3-4 Пути-перепутья ; Дом. – 1987. – 494, [2] с. : ил.
202306
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры. Безотцовщина. Жила-была семужка. Рассказы / Ф.А. Абрамов. – Ленинград : Лениздат, 1963. – 414 с. : ил.
202307
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры. Безотцовщина. Рассказы : рассказы / Ф.А. Абрамов ; [послесл. Н. Губко]. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, [Ленинградское отделение], 1966. – 419 с., [1] л. портр. : портр.
202308
  Абрамов Ф.А. Братья и сестры. Две зимы и два лета / Ф.А. Абрамов. – Ленинград, 1971. – 582 с.
202309
  Чупров А.К. Братья и сетры: повесть. / А.К. Чупров. – М., 1981. – 239с.
202310
  Игнатов П.К. Братья Игнатовы / П.К. Игнатов. – М., 1944. – 88с.
202311
  Игнатов П.К. Братья Игнатовы / П.К. Игнатов. – М., 1945. – 87с.
202312
  Хвостов Л.А. Братья Кадомцевы / Л.А. Хвостов. – Уфа, 1970. – 152с.
202313
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1935. – 464с.
202314
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Т. 1; Ч. 1-2. – 1958. – 420 с.
202315
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
1. – 1963. – 502с.
202316
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
1. – 1963. – 399с.
202317
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – К, 1965. – 714с.
202318
   Братья Карамазовы. – Москва, 1968. – 15 с.
202319
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Петрозаводск, 1969. – 840с.
202320
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1-2. – 1970. – 382 с.
202321
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч. 1, 2. – 1972. – 368 с.
202322
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Кишинев
2. – 1972. – 368с.
202323
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч. 3-4. – 1972. – 536 с.
202324
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 4 ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский ; [вступ. ст. К. Тюнькина, с. 5-30 ; примеч. Л. Гроссмана ; ил.: В. Минаев]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 815 с. : 17 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 20 (84) ; Серия вторая. Литература XIX в.)
202325
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 399с.
202326
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 527с.
202327
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник
Ч. 1-2. – 1981. – 368 с.
202328
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х ч. с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник
Ч. 3-4. – 1981. – 542 с.
202329
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Махачкала, 1982. – 347с.
202330
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Махачкала, 1982. – 478с.
202331
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Ижевск : Удмуртия, 1982. – 728с.
202332
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – М
Ч. 1-2. – 1985. – 400с.
202333
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : Роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия
Ч. 1-2. – 1987. – 352 с.
202334
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : Роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия
Ч. 3-4. – 1987. – 480 с.
202335
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература
Ч.3-4. – 1989. – 446с.
202336
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда
Ч.1-2. – 1991. – 446с.
202337
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда
Ч.3-4. – 1991. – 529 с.
202338
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6045-7
Т. 1, ч. 1-2. – 2012. – 345, [6] с., [1] л. портр. – Примеч.: с. 337-343. - Посвящается А.Г. Достоевской
202339
  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6046-4
Т. 2, ч. 3-4. – 2012. – 470, [5] с. – Примеч.: с. 465-468
202340
  Громыко А.А. Братья Кеннеди / А.А. Громыко, А.А. Кокошин. – Москва : Мысль, 1985. – 480с.
202341
  Фейхтвангер Л. Братья Лаутензак / Л. Фейхтвангер. – М., 1957. – 126с.
202342
  Фейхтвангер Л. Братья Лаутензак / Л. Фейхтвангер. – М., 1990. – 334с.
202343
  Крушинский А.С. Братья Ленинского комсомола / А.С. Крушинский. – М., 1964. – 32с.
202344
  Стародубова В.В. Братья Лимбурги "Времена года". / В.В. Стародубова. – М, 1974. – 110с.
202345
  Смеловский А.Н. Братья Лихуды и направление теории словесности в их школе. – [Санкт-Петербург], 1845. – 66 с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1845, т. 45, № 2-3
202346
   Братья Лю. Китайские народные сказки.. – М., 1955. – 96с.
202347
  Перес-Гальдос Братья навеки: К 25-летию восстановления дипломат. отношений между СССР и Кубой / Перес-Гальдос, П. Сокорро. – М., 1985. – 111с.
202348
  Ступицын Антон Братья наши железные : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-18 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
202349
  Славский Р.Е. Братья Никитины / Р.Е. Славский. – Москва : Искусство, 1975. – 111 с.
202350
  Славский Р.Е. Братья Никитины / Р.Е. Славский. – М., 1987. – 269с.
202351
  Арзуманян А.М. Братья Орбели / А.М. Арзуманян. – Ереван
1. – 1976. – 479с.
202352
  Арзуманян А.М. Братья Орбели / А.М. Арзуманян. – Москва, 1988. – 446 с.
202353
  Вульфсон Г.Н. Братья по духу / Г.Н. Вульфсон, Ф.Ф. Нуреева. – Казань, 1989. – 195с.
202354
  Угай Д. Братья по крови : стихотворения, поэмы / Д. Угай. – Ташкент, 1970. – 64 с.
202355
  Козловский В.Н. Братья по крови / В.Н. Козловский. – М., 1972. – 432с.
202356
   Братья по перу. – Кишинев, 1989. – 359с.
202357
  Кондратов А.М. Братья по разуму / А.М. Кондратов. – М, 1963. – 77с.
202358
   Братья по разуму.. – М., 1977. – 368с.
202359
  Зенкевич М.А. Братья Райт / М.А. Зенкевич. – Москва, 1933. – 199 с.
202360
  Макдермот А. Братья Райт: два капитана // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 2 февраль. – С. 128-141. – ISSN 1726-6084
202361
  Рыбко Н.Л. Братья Рогожины. / Н.Л. Рыбко. – Улан-Удэ., 1968. – 190с.
202362
   Братья родные.. – М., 1986. – 194с.
202363
  Серебровская Е.П. Братья с тобой. / Е.П. Серебровская. – Л, 1964. – 273с.
202364
  Грищенко Константин Братья с характером // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 8-9. – ISSN 0131-0097


  Українсько-російські відносини.
202365
  Лясота Ю.Л. Братья Сибирцевы / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1975. – 211с.
202366
  Гребцова И.С. Братья Сокальские в социокультурной жизни Одессы середины XIX ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 32-41. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
202367
  Минх Н.А. Братья Феврали: Рассказы. / Н.А. Минх. – М., 1971. – 216с.
202368
  Минх Н.А. Братья Феврали: Рассказы. / Н.А. Минх. – М., 1980. – 392с.
202369
  Келлерман Б. Братья Шелленберг / Б. Келлерман. – Петрозаводск, 1957. – 314с.
202370
  Алексеев А.И. Братья Шмалевы : исторический очерк / А.И. Алексеев. – Магадан, 1958. – 76с.
202371
  Гринвальд Я.Б. Братья Щербаковы. / Я.Б. Гринвальд. – М.-Л., 1949. – 76,4с.
202372
   Братья. Окрябрь в сердцах болгар.. – М., 1967. – 536с.
202373
  Воскобойников В.М. Братья: Кирилл и Мефодий / В.М. Воскобойников. – Москва, 1979. – 174с.
202374
  Карцев А. Братьям Качиньским хотят устроить порку // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 32. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670


  Позачергові парламентські вибори у Польщі
202375
   Браун Олег Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 213 : фото
202376
  Кедров Б.М. Браунер - сподвижник Менделеева / Б.М. Кедров, Т.Н. Ченцова. – М, 1955. – 128с.
202377
  Войтенко В.П. Браунінг Лонг-07 : детективна повість / Володимир Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-569-274-4
202378
  Эйнштейн А. Брауновское движение : пер.с англ. / сборник статей / А. Эйнштейн, М. Смолуховский. – Ленинград : ОНТИ, 1936. – 607 с.
202379
  Монахова Л.П. Брахиоподовая фауна ашлярикской свиты угленосной толщи Караганды. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Монахова Л.П.; МВО. Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1951. – 10 с.
202380
  Смирнова Т.Н. Брахиоподы : учебн. пособ. / Т.Н. Смирнова. – Москва : Московский университет, 1990. – 69с. – ISBN 5-211-02389-7
202381
  Рубель М.П. Брахиоподы pentamerida и spiriferida силура Эстонии / М.П. Рубель. – Таллин : Валгус, 1970. – 76с.
202382
  Калашников Н.В. Брахиоподы верхнего палеозоя Европейского Севера СССР / Н.В. Калашников; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Ленинград : Наука, 1980. – 136с.
202383
  Волгин В.И. Брахиоподы верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений Южной Ферганы / В.И. Волгин. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1960. – 204с.
202384
  Абрамян М.С. Брахиоподы верхнефаменских и этренских отложений юго-западной Армении / М.С. Абрамян ; Акад. наук Арм. ССР, Ин-т геол. наук. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1957. – 143 с., 142 с., [4] л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 137-140. – ([Стратиграфия и палеонтология ; 4])
202385
  Макридин В.П. Брахиоподы верхнеюрских отложений Донецкого кряжа / В.П. Макридин. – Харьков : Изд-во Харьковского ун-та, 1952. – 174с.
202386
  Волгин В.И. Брахиоподы газской свиты Южной Ферганы : (Междуречье Гараты - Карабулак) / В.И. Волгин. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1965. – 96с.
202387
  Кленина Л.Н. Брахиоподы и биостратиграфия среднего и верхнего ордовика хребта Чингиз / Л.Н. Кленина, И.Ф. Никитин, Л.Е. Попов; Отв. ред. Бандалетов С.М. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1984. – 196с.
202388
  Нехрикова Н.И. Брахиоподы и их значение для стратиграфии мастрихтских, датских и нижнеплоегеновых отложений Закаспия : Автореф дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нехрикова Н. И. ; ХГУ , Геол.-геогр. фак. – Харьков, 1966. – 19 с.
202389
   Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситоносных отложений восточного склона среднего и северного Урала. – Москва, 1959. – 284с.
202390
   Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситоносных отложений восточного склона Среднего и Северного Урала. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 286с.
202391
  Грацианова Р.Т. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Горного Алтая / Р.Т. Грацианова; Отв. ред. Кульков Н.П. – Москва : Наука, 1967. – 178с.
202392
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева; АН СССР, Сибирское отделение, Институт геологии и геофизики; Отв. ред. Безносова Г.А. – Москва : Наука, 1967. – 163с.
202393
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева. – Москва, 1967. – 163с.
202394
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева. – Москва, 1967. – 163с.
202395
  Гладченко А.Я. Брахиоподы и стратиграфия нижнего карбона Присонкульского района Киргизии / А.Я. Гладченко. – Фрунзе, 1960. – 213с.
202396
  Цегельнюк П.Д. Брахиоподы и стратиграфия нижнего палеооя Волыно-Подолии / П.Д. Цегельнюк; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – Киев : Наукова думка, 1976. – 156с.
202397
  Симорин А.М. Брахиоподы Карагандинского бассейна / А.М. Симорин. – Алма-Ата
вып. 1. – 1949. – 83с.
202398
  Степанов Д.Л. Брахиоподы мшанковых известняков Колвинского района (Сев. Урал) / Д.Л. Степанов. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 2. – 1937. – 103с. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук
202399
  Бубличенко Н.Л. Брахиоподы нижнего карбона Рудного Алтая : (свиты бухтарминская, ульбинская, праволоктевская) / Н.Л. Бубличенко. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 211с.
202400
  Бубличенко Н.Л. Брахиоподы нижнего карбона Рудного Алтая : (тарханская свита) / Н.Л. Бубличенко. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 189с.
202401
  Мисюс П.П. Брахиоподы ордовика Северной Киргизии / П.П. Мисюс; отв. ред. Королев В.Г. – Фрунзе : Илим, 1986. – 252с.
202402
  Зелинская В.А. Брахиоподы палеогена Украины / В.А. Зелинская; Отв. ред. Дидковский В.Я. – Киев : Наукова думка, 1975. – 148с.
202403
  Наливкин Д.В. Брахиоподы пограничных отложений турнейского и визейского ярусов западного склона Урала / Отв. ред. Наливкин Д.В. – Москва : Наука, 1973. – 119с.
202404
  Модзалевская Т.Л. Брахиоподы силура и раннего девона европейской части СССР : Отряд Athyridida / Т.Л. Модзалевская; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1985. – 129с.
202405
  Бабанова Л.И. Брахиоподы средне- и верхнеюрских отложений восточной части Горного Крыма : Автореф... канд. геолог.наук: / Бабанова Л.И.; Харьк. гос. ун-т им А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 16л.
202406
  Ротай А.П. Брахиоподы среднего карбона Донецкого бассейна : монография / А.П. Ротай. – Москва : Госгеолиздат
Ч. 1 : Spiriferidae. – 1951. – 179с.
202407
  Кузнецов Ю.И. Брахиоподы среднего карбона Татарии и их стратиграфическое значение : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецов Ю.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Казань, 1961. – 20л.
202408
  Алихова Т.Н. Брахиоподы средней и верхней части нижнего силура Ленинградской области и их стратиграфическое значение / Т.Н. Алихова. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 71с.
202409
  Наливкин Д.В. Брахиоподы турнейского яруса Урала : монография / Д.В. Наливкин; АН СССР, Отделение геологии, геофизики и геохимии. – Ленинград : Наука, 1979. – 248с.
202410
  Макридин В.П. Брахиоподы юрских отложений Русской платформы и некоторых прилежащих к ней областей / В.П. Макридин; Министерство высшего и среднего-специального образования УССР; Харьковский Гос. ун-т, Отв. ред. Стерлин Б.П. – Москва : Недра, 1964. – 396с.
202411
  Тяжева А.П. Брахиоподы, остракоды и споры среднего и верхнего девона Башкирии / А.П. Тяжева, А.А. Рождественская, Е.В. Чибрикова; Отв. ред. Олли А.И. – Москва : АН СССР, 1962. – 479с.
202412
  Севергина Л.Г. Брахиподы и биостратиграфия ордовика западной части Саяно-Алтайской горной области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Севергина Л. Г.; Том. политхен. ни-т. – Томск, 1965. – 23л.
202413
  Ільїн В.В. Брахман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
202414
  Шохин В.К. Брахманистская философия / В.К. Шохин. – М., 1994. – 355с.
202415
  Петровський А.І. Брацлавський козацький полк (1648-1712 рр.): героїчна сторінка історії подільського краю // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 64-66. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
202416
  Петровський А.І. Брацлавський полк в обороні Поділля (1654 - 1655 рр.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 367-374. – ISBN 978-617-7107-21-6
202417
  Петровський А. Брацлавський полковник Михайло Зеленський: портрет військового та політичного діяча Гетьманщини // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 91-95. – ISBN 978-966-171-795-3


  Михайло Зеленський герба Прус (? — після 1674) — м"ястківський сотник (1649), брацлавський полковник (1654—1657; 1659—1661; 1664; 1666), дипломат. Народився у шляхетській родині. Брав участь у боях проти польських і татарських військ 1654—1657.
202418
  Бужиев Александр Брачная церемония // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 26-30 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
202419
  Индыченко С.П. Брачно-семейное право в вопросах и ответах / С.П. Индыченко, В.С. Гопанчук. – Киев : Политиздат, 1990. – 190 с.
202420
  Оганесян С.А. Брачно-семейное право в раннефеодальной Армении (III-IX вв.) : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.01 / Оганесян С. А.; Тбил.ГУ. – Ереван, 1973. – 47л.
202421
  Максимов Л.В. Брачно-семейные отношения и пути их совершенствования в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Максимов Л. В.; МГУ. – М., 1974. – 26л.
202422
  Соколова Галина Васильевна Брачно-семейные отношения как объект изучения в советской социологии 20-х годов (по материалам конкретно-эмпирических исследований) : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.01 / Соколова Галина Васильевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 24л.
202423
  Колокольников Виктор Тимофеевич Брачно-семейные отношения колхозного крестьянства. (На материалах западных областей Белорусской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Колокольников Виктор Тимофеевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1972. – 18л.
202424
  Кучберия Л.Е. Брачно-семейные отношения у современных абхазов : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Кучберия Л.Е.; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археол. и этнографии. – Тбилиси, 1967. – 22л.
202425
  Розанцева Д.Н. Брачно-семейные правоотношения с осужденными к лишению свободы. / Д.Н. Розанцева. – М, 1976. – 48с.
202426
  Осипов А.М. Брачное право Древнего Востока / [Соч.] А. Осипова. – Казань : Тип. Казанского ун-та
Вып. 1. – 1872. – [2], IV, [2], 207 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
202427
  Оридорога М.Т. Брачное правоотношение / М.Т. Оридорога. – К., 1971. – 152с.
202428
  Оридорога М.Т. Брачное правоотношение : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.03 / Оридорога М.Т.; Киев.гос.ун-т. – Киев, 1974. – 40л.
202429
  Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в СССР / А.Б. Синельников. – М., 1989. – 101с.
202430
   Брачность, рождаемость, семья за три века. – М., 1979. – 183с.
202431
  Кулишов В. Брачные и сексуальные отношения в Древнем Китае // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 70-87. – ISSN 1812-867Х
202432
  Кулишов В. Брачные и сексуальные отношения в Древнем Китае. Часть I // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 66-87. – ISSN 1812-867Х
202433
  Чернавин В.В. Брачные изменения скелета лососей / В.В. Чернавин. – 80с.
202434
  Лагонда Г. Брачные экспектации как психологическая основа супружеских отношений // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 3. – С. 84-98. – ISSN 2071-9788
202435
  Кирюшина С. Брачный договор в России // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 9
202436
  Максимович Л.Б. Брачный контракт. Коментарии. Разъяснения / Л.Б. Максимович. – Москва : Ось-89, 1997. – 95с. – ISBN 5-86894-136-5
202437
  Хенли В. Брачный приз : [ роман ] / Вирджиния Хенли ; [ пер. с англ. Т.А. Перцевой ]. – Москва : АСТ, 2002. – 348 с. – (Праздник любви). – ISBN 5-17-012632-8
202438
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
1. – 1968. – 390 с.
202439
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
1. – 1975. – 390 с.
202440
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
2. – 1975. – 419 с.
202441
   Брашно духовное, сиречь Псалмы, м[о]л[и]твы, пения, благодарение, и каноны, и прочая. От многих св[я]тых книг собранныя, зело нужныя и душеполезныя.. – Ново типом издадеся [2-е изд.]. – Москва : В Монастыри общежителном Иверском, иже на святе Езере, В строении Святейшаго Никона Патриарха, 1661. – [5], 246, [20], 385, [12] л. – Листы 180-188 пронумерованы в издании как 160-168. Между 213 и 214 лл. первой пагинации вставлен пустой лист. 12 непронумерованных листов вставлены между лл. 375 и 376 второй пагинации


  "Брашно Духовное" — рукописный сборник XVII века. В нем заключаются молитвы, или плачи на всяк вечер блаженные памяти иноком Фикарою Святогорцем, собранный от божественного писания."Брашно Духовное" было потом напечатано в 1661 году в Иверском ...
202442
  Короткий В.А. Бреаль Мішель / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 214. – ISBN 966-06-0393-2
202443
  Евсеенко И.И. Бревенчатый дом / И.И. Евсеенко. – М., 1975. – 206с.
202444
  Князева Елена Бревно бревном / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 88-90 : фото
202445
  Емельянова И. Бреге: король часовщиков и часовщик королей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 30-59. – ISSN 1812-867Х
202446
  Михайлов И. Бред ангела : К 120-летию со дня рождения Осипа Мандельштама // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 11-15. – ISSN 0132-2036
202447
  Златан Б.Д. Бред: клиника и лечение / Б.Д. Златан. – Кишинев, 1989. – 140с.
202448
  Грибов Ю.Т. Бредень в мелкую ячейку / Ю.Т. Грибов. – М., 1984. – 64с.
202449
   Бредлі (Bradley) Френсіс Герберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 684. – ISBN 966-316-069-1
202450
  Кукрыниксы. Бредовые "англо-американизаторы". / Кукрыниксы. – М, 1951. – 136с.
202451
  Косыгин А.Н. Брежнев Л.И., Косыгин А.Н. / А.Н. Косыгин. – М., 1966. – с.
202452
  Лунева И.В. Брейн-ринг "Знатоки русского языка" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 62-64
202453
  Подранецька Н. Брейн-ринг "Літературний кругозір" : для учнів 9-х класів
202454
   Брейн-ринг на уроках країнознавства : Методика, практика, досвід / Ковалевич Ельвіра, Стрижак Микола, Белікова Наталія, Богданова Олена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-29 : Іл.
202455
  Антипова Валентина Брейн-ринг на школьном поле : массовая работа становится интерактивной // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
202456
  Саренко Брейн-ринг. Жизнь и творчество М.А. Булгакова : поуровневая проверка знаний учащихся 11-го класса / Саренко, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 58
202457
  Дельвайде Я. Брекзит: вихід, безглуздя і трагедія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 18-21
202458
  Пікула М. Брекзіт і перспективи формування європейської політичної свідомості в Україні // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 134-144. – ISSN 2522-1663
202459
  Чекаленко Л. Брексіт: розлучення за британським сценарієм // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 11-15. – (Політичні науки)
202460
  Рябінін Є. Брексітизація Європейського Союзу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 24-27. – (Політичні науки)
202461
  Бегишева Алия Бремен. "Деревня с трамваем" / Бегишева Алия, Кокошкин Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 78-82 : фото. – ISSN 1029-5828
202462
  Гримм Бременские музыканты. / Гримм, братья. – Л., 1980. – 17с.
202463
  Гримм Я. Бременские музыканты. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – М., 1982. – 16с.
202464
  Куркин Б.А. Бремя "мирного" атома. / Б.А. Куркин. – М., 1989. – 269с.
202465
  Гаррос Александр Бремя белого / Гаррос Александр, Понтинг Герберт // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 34-55 : фото
202466
  Каныгин Ю.М. Бремя белой расы / Юрий Каныгин. – Київ : Книга Роду, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-2186-08-6
202467
  Балашов Д.М. Бремя власти / Д.М. Балашов. – Москва, 1983. – 416с.
202468
  Балашов Д.М. Бремя власти / Д.М. Балашов. – Москва, 1984. – 416с.
202469
  Балашов Д.М. Бремя власти / Д.М. Балашов. – Москва, 1989. – 415с.
202470
  Феофанов Ю.В. Бремя власти / Ю.В. Феофанов. – М, 1990. – 285с.
202471
  Щеголихин И.П. Бремя выбора : Повесть о Владимире Загорском / И.П. Щеголихин. – Москва : Политиздат, 1979. – 351с. – (Пламенные революционеры)
202472
  Щеголихин И. Бремя выбора / И. Щеголихин. – Москва, 1985. – 351с.
202473
  Ясин Е. Бремя государства и экономическая политика (либеральная альтернатива) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.4-30. – ISSN 0042-8736
202474
  Никитин Ю.А. Бремя желаний / Ю.А. Никитин. – Волгоград, 1988. – 221с.
202475
  Высоцкий В.И. Бремя желаний / В.И. Высоцкий. – Минск, 1990. – 270с.
202476
  Вирк К.С. Бремя земли / К.С. Вирк. – Москва, 1974. – 223с.
202477
  Кожевникова Н.В. Бремя молодости / Н.В. Кожевникова. – М., 1978. – 80с.
202478
  Лиханов А.А. Бремя молодости. / А.А. Лиханов. – М., 1989. – 300с.
202479
  Степаненкова Н. Бремя московское. Ректоры столицы разделят с чиновниками заботы о нуждах города. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Курс на активизацию вузовского участия в развитии регионов страны, набирающая полный ход оптимизация сети учреждений ВПО - все это сегодня создает особые условия для решения задач, которые ставит перед собой ректорское сообщество. Устав некоммерческой ...
202480
  Друцэ И.П. Бремя нашей доброты : роман / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Известия, 1968. – 311 с.
202481
  Друцэ П И. Бремя нашей доброты : роман / П И. Друцэ; пер. с молдав. – Москва, 1969. – 336 с.
202482
  Назаров В.А. Бремя равных / В.А. Назаров. – Красноярск, 1978. – 326с.
202483
  Назаров В.А. Бремя равных / В.А. Назаров. – Красноярск, 1985. – 424с.
202484
  Назаров Бремя равных / Назаров, ВА. – Новосибирск, 1992. – 302с.
202485
  Канарш Г.Ю. Бремя свободы. Социально-нравственные последствия для России // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 21-33. – ISSN 0236-2007
202486
  Егоров Б. Бремя славы / Б. Егоров. – Москва : Правда, 1958. – 64 с.
202487
  Бурыличев В.П. Бремя славы / В.П. Бурыличев. – М., 1985. – 113с.
202488
  Канунников Сергей Бремя собирать : автодром // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 106-110 : Фото
202489
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих / В.С. Моэм. – М, 1959. – 695с.
202490
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих / В.С. Моэм. – Кишинев, 1976. – 766с.
202491
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих / В.С. Моэм. – Л, 1984. – 671с.
202492
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих / В.С. Моэм. – Минск, 1988. – 637с.
202493
  Моэм С. Бремя страстей человеческих : Роман / С. Моэм; Пер. с англ. Е. Голышевой. – Москва : АСТ.Люкс, 2005. – 685с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-022075-8
202494
  Сарнов Б.М. Бремя таланта / Б.М. Сарнов. – М., 1987. – 384с.
202495
  Длигач А. Бренд-консалтинг как направление аутсорсинга (тезисы к выступлению на круглом столе) // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 28-31.
202496
  Дьякова М.С. Бренд-менеджмент - складова частина управління інтелектуальною власністю підприємства // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 48-54. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
202497
  Ястремська О.М. Бренд-менеджмент : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ястремська О.О. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-676-412-9
202498
  Яцишина Л. Бренд-менеджмент і маркетингові технології // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 12-13. – ISSN 1606-3732
202499
  Шедякова Т.Е. Бренд-менеджмент как маркер эффективности современного предприятия // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 129-132. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
202500
  Кочкіна Н.Ю. Бренд-неймінг як чинник ефективності міжнародних маркетингових комунікацій // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 513-521. – ISSN 1811-9824


  Доведено вплив бренд-неймінгу на ефективність міжнародних маркетингових комунікацій. Аналітичний етап інтернаціоналізації брендів проілюстровано фонетичним, психолінгвістичним, фонографічним, семантичним та асоціативним аналізом бренду українського ...
202501
  Могилова А.Ю. Бренд-орієнтоване управління підприємством: особливості та перспективи на українському ринку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 144-151. – ISSN 2306-546X
202502
  Шевченко О.В. Бренд-політика держави як основа зовнішньополітичної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 128-136
202503
  Шевченко Г.В. Бренд-стратегії уряду США у формуванні міжнародного іміджу країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 103-113


  There are analyzed in the article the elements of the model of USA "s state image forming, main devices of USA"s information and communicative influence, informational and communicational component of anti-terrorism activity of the country and the ways ...
202504
  Сивун О. Бренд : поп-арт роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 7-71. – ISSN 0130-7673
202505
  Лозинський А. Бренд автора в епоху цифрових комунікаційних технологій // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 267-276. – ISSN 2524-0331
202506
  Боровских Ю.А. Бренд вуза как объект социологического исследования / Ю.А. Боровских, Е.Э. Смирнова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 157-166. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047


  Статья посвящена недавно появившемуся в социологии феномену бренда вуза и подходам, конгруэнтным его изучению. Помимо «классических» экономико-маркетинговых аспектов, анализируются основные концепции социологии бренда (Markensoziologie), дается оценка ...
202507
  Грошев И. Бренд высших учебных заведений: особенности формирования / И. Грошев, Ю. Ермолов, Е. Степанычева // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 11/12. – С. 218-235. – ISSN 0207-3676
202508
  Штельмашенко А.Д. Бренд держави: визначення та проблеми інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 95-97. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті подано визначення основних понять "бренд" та "імідж" держави на базі дослідження основних підходів і систематизації розрізнених досліджень в галузі брендингу та іміджелогії країн у західних і вітчизняних наукових розробках. Автор розглядає ...
202509
  Антонюк О. Бренд держави: особливості формування національного бренду // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 52-54. – ISSN 1606-3732
202510
  Штельмашенко А.Д. Бренд держави: сутність та особливості формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст поняття "бренд держави" та аналізуються особливості формування бренду держави у сучасному світі. Раскрывается содержание понятия "бренд государства" и анализируются особенности формирования бренда государства в современном ...
202511
  Заиченко А.И. Бренд как фактор максимизации стоимости бизнеса / А.И. Заиченко, Е.В. Гребеникова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.
202512
  Запесоцкий Юрий Александрович Бренд как фактор эволюции современной массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 56-58. – ISSN 2073-9702


  Данная статья посвящена влиянию (новых для России) рекламных технологий на трансформации духовного мира людей и культуры в целом. В центре внимания – феномен брендов
202513
  Сагайдак М.П. Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 85-89. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
202514
  Гладунов О. Бренд Майдану в чотирьох вимірах // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 20-21. – ISSN 1606-3732
202515
  Родіонов О.В. Бренд підприємства: формування, діагностика, розвиток : монографія / О.В. Родіонов. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 268, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-232. – ISBN 978-617-579-288-9
202516
  Цимбалюк С. Бренд роботодавця: сутність, передумови поширення, аналіз практики формування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-6912
202517
  Залєтов О. Бренд страховика та його роль на ринку страхових послуг населенню // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 62-64 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
202518
  Голобородько Я. Бренд Тараса Федюка
202519
  Голобородько Ярослав Бренд Тараса Федюка


  Тарас Федюк є, безперечно, не лише знаковим, а й брендовим українським письменником кінця XX - початку XXI століття. Його вага в літературному соціумі постійно зростає, а роль посилюється. Без нього неможливо уявити розвій національної поезії. Тарас ...
202520
  Шандор Ф.Ф. Бренд території, як інноваційний фактор регіонального розвитку туристичної галузі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 129-134 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
202521
  Студінська Г.Я. Бренд у національній економіці України : монографія / Г.Я. Студінська ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки. – Київ : ДНДІІМЕ, 2016. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-343. – ISBN 978-617-7047-17-8
202522
  Курбан О.В. Бренд у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 56-58


  У статті проаналізовано комунікативний складник поняття "бренд" у контексті сучасних тенденцій розвитку суспільства. Запропоновано новий підхід до визначення бренда як соціального проекту. In the article a communication component of the concept ...
202523
  Москалюк С. Бренд у стратегічному управлінні підприємством // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 71-77. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
202524
  Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 189 л. – Бібліогр.: л. 169-189
202525
  Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
202526
  Предик Г. Бренд як інструмент для підвищення продаж / Г. Предик, П. Гатоматіс // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 163-172. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
202527
  Студінська Г.Я. Бренд як інструмент реструктурізації національної економіки / Г.Я. Студінська, А.О. Ходжаян // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 16-22. – ISSN 2306-546X
202528
  Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-11. – Бібліогр.: с. 5-6, 8. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано роль активів підприємства в індустріальному та постіндустріальному суспільстві. Досліджено зміни в ролі бренда як нематеріального активу підприємства з урахуванням специфіки українського ринку.
202529
  Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
202530
  Штельмашенко А.Д. Бренд як складова символічного капітал держави // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 125-126
202531
  Гомольська Л. Бренд як соціальний та соціально-психологічний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-32. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду бренду як соціально-психологічного феномену. Висвітлено формування образу бренда як соціального об"єкта в процесі діяльності, частиною якої є комунікація. Взаємодія споживача з брендом - суть бренд- комунікації. Показано, що ...
202532
  Сторубльова С.О. Бренд як фактор розвитку ефективного бізнесу (на прикладі українського ринку споживчих товарів) // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 190-198
202533
   Брендам дали по заслугам // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 39 : Фото. – ISSN 1029-5828
202534
  Павленко В.Н. Брендан Биэн - певец борющейся Ирландии : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Павленко В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 25 с.
202535
  Фоменко О.С. Бренди англомовних країн крізь призму прецендентних феноменів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 501-517


  У статті розглядаються структурно-семантичні та прагматичні особливості функціонування брендів англомовних країн у сучасних ЗМК крізь призму прецедентності: визначаються типи брендів – прецедентних феноменів, способи їхнього перетворення і функції у ...
202536
  Ястремська О.М. Бренди промислових підприємств: формування та єфективність використання : монографія / Ястремська О.М., Тімонін О.М., Тімонін К.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-202. – ISBN 978-966-676-575-1
202537
  Шрамко І. Бренди, про які ви не знали і навіть не було у кого запитати // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 45-46. – ISSN 1606-3732
202538
  Шевченко О.Л. Брендинг в епоху суспільства споживання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 405-409. – ISSN 2222-4459
202539
  Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 19-21.
202540
  Головко А.Я. Брендинг в Україні : генеза та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 82-85.
202541
  Пацюк В.С. Брендинг міст як невід"ємна складова розвитку туристичної діяльності (на прикладі м. Кривий Ріг) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 91-100 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
202542
   Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / Ін-т трансформації суспільства ; [за заг. ред. О.І. Соскіна]. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2011. – 80 с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-8534-09-6
202543
  Левицька О.Л. Брендинг міста – ключ до розуміння його ідентичності // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 154-156
202544
  Котляр К.І. Брендинг міста як політичне явище // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 150-152
202545
  Пасєка А.С. Брендинг місць, як складова розвитку туризму / А.С. Пасєка, А.З. Помаз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 219-221. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
202546
  Павлюк К. Брендинг на сучасному політичному ринку України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 238-240. – ISSN 2076-1554
202547
  Ілляш І. Брендинг поселень як складова маркетингу територій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 49-54
202548
  Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
202549
  Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 500 л. – Додатки: л. 455-500. – Бібліогр.: л. 368-454
202550
  Самчук О.О. Брендинг у філософії мистецтва // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 117-119
202551
  Кіслов Д.В. Брендинг як вид державних маркетингових комунікацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 136-140. – ISSN 2306-6814
202552
  Бєлікова Н.В. Брендинг як елемент стратегії соціально-економічного розвитку міста / Н.В. Бєлікова, Грецька-Миргородська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 155-161. – ISSN 2222-0712
202553
  Данько Н.І. Брендинг як напрям вдосконалення рекламної стратегії туристичного підприємства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 131-134. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
202554
  Мельник І. Брендинг як особливий вид комунікації у сучасному медіа-світі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 223-226
202555
  Крикун В.А. Брендинг як соціальна технологія управління в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 113-122. – ISSN 2308-6912
202556
  Шкодіна І.В. Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності банку на світовому ринку / І.В. Шкодіна, В.В. Лисак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 348-353. – ISSN 2222-4459
202557
  Неретина Е. Брендинговая политика вуза в целях повышения конкурентоспособности / Е. Неретина, И. Гвоздецкая, Ю. Корокошко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 10. – С. 35-48. – ISSN 0201-7067


  Рассматриваются место и роль брендинговой политики вуза. Сильный бренд является условием формирования конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг и выступает как один из важнейших и наиболее устойчивых нематериальных активов. Представлен ...
202558
  Терещук М.І. Брендингові технології у реалізації національних інтересів держав Центрально-Східної Європи на міжнародній арені : монографія / Терещук Марина Ігорівна ; [наук. ред. В.І. Терещук] ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 152, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-152. – ISBN 978-966-170-010-8
202559
  Ткачова Ю. Брендінг Австралії у міжнародних відносинах (технологія просування національних інтересів) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 270-271
202560
  Неприцький О.А. Брендінг польської вищої освіти в Україні на початку XXI ст.: роль ВНЗ, регіонів і держави // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 74-77. – ISBN 978-966-493-962-8


  Проаналізовані чинники, що на рівні держави, регіону та промоційної політики ВНЗ формували взаємозв"язки і взаємозалежності між брендінгом освіти та формуванням позитивного іміджу Польської держави в Україні.
202561
  Зозуля О.В. Брендінг та антибрендінг: що вибрати в Україні? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-28. – ISSN 1606-3732
202562
  Мазуренко В.П. Брендінг як основа побудови комунікаційної концепції маркетингу / В.П. Мазуренко, В.А. Крикун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 108-114.
202563
  Іванова Л.С. Брендінг як спосіб просування органічної продукції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 49-52. – ISSN 2306-6806
202564
  Шевченко Г.В. Брендінг як стратегія виходу на міжнародні ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 138-141
202565
  Доброжанська О.Л. Брендінгове супроводження республіки Польща як складова її інтеграції до ЄС / О.Л. Доброжанська, Ю. Чижик // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 278-281
202566
  Шевченко О.В. Брендінгові стратегії міжнародних організацій в контексті інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 73-80.
202567
  Гребеникова Є.В. Бренды коммерческих банков Украины, их оценка и использование в современных экономических условиях / Є.В. Гребеникова, И.А. Джум // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 35-39
202568
  Булгакова Н. Бренды не в тренде? Социальные сети меняют рейтинг университетов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 6


  Как известно, в одном из майских указов Президент РФ поставил задачу: к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в первую сотню ведущих университетов мира, “согласно мировому рейтингу университетов”. На днях британский журнал Times ...
202569
  Грунин Михаил Бренды при параде : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-41
202570
  Липатов Артем Бренды: казаться важнее, чем быть // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 182-184 : фото
202571
  Решетник М.Д. Брентано (Brentano) Франц // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 576-578. – ISBN 966-316-069-1
202572
  Марцинковская Т.Д. Брентано Франц (Brentano F.) (1838-1917) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 19-21. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
202573
   Брест-Литовская конференция : заседания экономической и правовой комиссий / Под ред. и вст. словом Б.Е. Штейна. – Москва : Ид. Народ. комис. по иностр. д., 1923. – 156 с.
202574
  Мельников И.Д. Брест-Литовский мир и "верхи" гогенцоллерновской империи / И.Д. Мельников, 1939. – 91-151с.
202575
  Козакевич І.О. Брест-Литовський мирний договір як початковий етап українсько-болгарських міждержавних відносин у XX столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-102. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Подано стислий перебіг Брестських переговорів (грудень 1917 р. - лютий 1918 р.), під час яких відбувається перший офіційний контакт делегацій Болгарії та України у XX ст.
202576
  Науменко В.Я. Брест / В.Я. Науменко. – Минск, 1970. – 144с.
202577
  Науменко В Брест : Историко-экономический очерк / В Науменко. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 176 с. : ил.
202578
   Брест. – Минск, 1987. – 407с.
202579
   Брест (альбом). – Минск : Беларусь, 1964. – 112с.
202580
  Левичев И.А. Брест и окрестности / И.А. Левичев, В.И. Яскович. – Минск, 1982. – 142с.
202581
  Андреев И. Брест, 1941: взгляд с немецкой стороны // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 21 (1186). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670
202582
  Симоненко Р.Г. Брест. Двобій війни і миру / Р.Г. Симоненко. – К., 1988. – 278с.
202583
   Брестская крепость-герой. – М, 1973. – 93с.
202584
  Аникин В.И. Брестская крепость-герой / В.И. Аникин. – Москва, 1981. – 181 с.
202585
  Аникин В.И. Брестская крепость-герой / В.И. Аникин. – Москва, 1981. – 181 с.
202586
  Хаметов М.И. Брестская крепость-герой. / М.И. Хаметов. – М., 1988. – 171с.
202587
  Аникин В.В. Брестская крепость-крепость- герой / В.В. Аникин. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 199 с.
202588
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М., 1957. – 167с.
202589
   Брестская крепость. – Минск, 1959. – 108с.
202590
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М., 1964. – 407с.
202591
   Брестская крепость. – Изд. 4-е. испр. – Минск, 1964. – 127с.
202592
   Брестская крепость. – Изд. 5-е. испр. – М, 1965. – 119с.
202593
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва, 1965. – 495с.
202594
   Брестская крепость. – Изд. 7-е. испр. – Минск, 1967. – 80с.
202595
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М., 1969. – 382с.
202596
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М., 1970. – 130с.
202597
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва : Детская литература, 1970. – 430 с.
202598
   Брестская крепость. – Изд. 8-е. испр. – Минск, 1970. – 95с.
202599
  Князюк В.К. Брестская крепость / В.К. Князюк. – М., 1988. – 187с.
202600
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М., 1990. – 396с.
202601
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Минск, 1991. – 411с.
202602
   Брестская крепость. Война и мир / [автор концепции и текста А. Суворов ; фото : А. Суворов, В. Байковский, О. Бараньчикова и др.]. – 2-е изд. – Брест : Полиграфика, 2012. – 256 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 253-255. – ISBN 978-985-6970-34-7
202603
  Акинчиц А.С. Брестская область : географический очерк / Акинчиц А.С. ; Области Белорусской ССР. – Минск : Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф.образования БССР, 1962. – 145 с.
202604
  Никольников Г.Л. Брестский мир -- победа ленинской стратегии и тактики : Автореф... докт. ист.наук: / Никольников Г. Л.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 68л. – Бібліогр.:с.67-68
202605
  Чубарьян А.О. Брестский мир / А.О. Чубарьян ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1964. – 245 с.
202606
  Фельштинский Ю. Брестский мир / Ю. Фельштинский. – М, 1992. – 656с.
202607
  Бердута М.З. Брестский мир в советской историографии (1918-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Бердута М.З.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1972. – 28л.
202608
  Тамразова И.И. Брестский мир и Закавказье : Автореф... кокт. ист.наук: / Тамразова И.И. – Ереван, 1950. – 19 с.
202609
  Никольников Г.Л. Брестский мир и Украина / Г.Л. Никольников. – Киев, 1981. – 176с.
202610
  Павлович М.П. Брестский мир и условия экономического возрождения России / М.П. Павлович. – М., 1918. – 88с.
202611
  Жукович П. Брестский собор 1591 года (по новооткрытой грамоте, содержащей деяния его). – [26] с.
202612
  Сорока Ю.В. Брестська унiя : [1596]. – Харків : Фоліо, 2013. – 119 с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Знамениті події історії України : сер. засн. у 2009 р.). – ISBN 978-966-03-5280-3
202613
  Смирнов С.С. Брестська фортеця / С.С. Смирнов. – К., 1966. – 419с.
202614
  Смирнов С.С. Брестська фортеця / С.С. Смирнов. – К., 1973. – 410с.
202615
  Канівець В.В. Брестський мир : політична п"єса / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 115 с.
202616
  Дацків І.Б. Брестський мир у процесі становлення України суб"єктом міжнародної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 48-55
202617
  Мукомела О.Г. Брестський мир: дипломатія і преса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-72. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Через призму дипломатії і преси розглядається Брест-Литовська конференція 22 грудня 1917 р. Досліджується діяльність засобів масової інформації: аналізуються причини і наслідки їхньої роботи.
202618
  Притуляк П. Брестський мир: зміст і наслідки // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 392-400. – ISBN 966-02-0276-8
202619
  Дацків І.Б. Брестські угоди 1918 року й українсько-російські відносини // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 366-376
202620
  Старцев А.И. Брет Гарт и калифорнийские золотоискатели. / А.И. Старцев. – М., 1939. – 3-59с.
202621
  Капіруліна С.Л. Бретань - "край світу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 29-38 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
202622
  Лозенко Варвара Бретань. Там, где прошлое живо. Старики и море // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 92-105 : фото. – ISSN 1029-5828
202623
  Вейсберг Михайло Бретань. Французьке весілля : Франція/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 72-75 : Фото
202624
  Любарт М.К. Бретонская этнология: от истоков к современности / М.К. Любарт, Ж.-Ф. Симон // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 78-100. – ISSN 0869-5415
202625
  Доманицький В. Брехати - не ціпом махати (з приводу одного "гениального открытия") // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 28-33. – ISBN 978-966-493-266-7


  Критична реакція В. Доманицького на публікацію в газеті "Новое врем"я" за 1909 р., в якій стверджувалося, що Т. Шевченко як поет є літературною фальсифікацією, вигаданою П. Кулішем.
202626
  Вишня Остап Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся / Вишня Остап. – Київ : Держлітвидав, 1952. – 20с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
202627
  Головко Т. Брехнею світ... не пройдеш // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Книга французького історика Алена Безансона "Святая Русь".
202628
  Винниченко В.К. Брехня : П"єса на три дії. – Київ : Спілка, 1922. – 108с.
202629
  Отто Г. Брехня / Г. Отто. – К., 1961. – 279с.
202630
  Баришполець О.Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації : монографія / О.Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-647. – ISBN 978-966-189-245-2
202631
  Басараб С. Брехня не може жити вічно // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 10 (180). – С. 30-35


  Ракета, випущена з російського зенітного ракетного комплексу "Бук М-1" з території, підконтрольної терористам на Донбасі, забрала життя майже трьохсот пасажирів малазійського літака "Боїнг - 777", що здійснював рейс за маршрутом Амстердам - Кала-Лумпур.
202632
  Сюндюков І. Брехня, кров і утопія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)


  Трагедія у Новочеркаську (1961-1964) - момент істини для Хрущова.
202633
  Сюндюков І. Брехня, тортури й інформаційна війна XVIII століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 8


  Що насправді приховувала "Грамота" Петра I українському народові?
202634
  Райх Б.Ф. Брехт / Б.Ф. Райх. – Москва, 1960. – 416с.
202635
  Копелев Л.З. Брехт. / Л.З. Копелев. – Москва, 1966. – 432с.
202636
  Москаленко А.Е. Бречкевич Митрофан Васильевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 84-85
202637
  Шевченко Л.В. Бречкевич Митрофан Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 161. – ISBN 96966-8060-04-0
202638
  Короткий В. Бречкевич Митрофан Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 446. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
202639
  Чичкина Светлана Бреша: новые предложения Старого Света : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 69 : Фото
202640
  Чернышев В. Брешь / Вадим Чернышев. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 214, [2] с. : ил. – ISBN 978-966378294-2
202641
  Черкашин Г.О. Бриг "Меркурій" / Г.О. Черкашин. – Київ, 1982. – 72с.
202642
  Маттсон У. Бриг "Три лилии". / У. Маттсон. – М., 1960. – 301с.
202643
  Стариков Бригада - школа мастерства. / Стариков, О.Н. Бестемьянова. – М., 1990. – 173с.
202644
  Собесяк Юзеф Бригада "Грюнвальд". / Собесяк Юзеф. – Москва, 1967. – 240 с.
202645
  Титков Иван Филиппович Бригада "Железняк" / Титков Иван Филиппович. – Минск : Беларусь, 1976. – 266с.
202646
  Попель Н.К. Бригада "Революционная Монголия" : [документальная повесть] / Н.К. Попель. – Москва : ДОСААФ СССР, 1977. – 176с.
202647
  Павлов В.В. Бригада "трижды уничтоженных" / В.В. Павлов. – М., 1967. – 192с.
202648
  Павлов В.В. Бригада "трижды уничтоженных" / В.В. Павлов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 192с.
202649
  Пудовкин Н. Бригада берет разгон / Н. Пудовкин. – М, 1959. – 70с.
202650
  Бронштейн В В. Бригада в зеркале социологии / В В. Бронштейн, . – М, 1988. – 173с.
202651
  Хряпченков В.Г. Бригада и интенсификация производства / В.Г. Хряпченков. – Минск, 1986. – 78с.
202652
  Хряпченков В.Г. Бригада и интенсификация производства / В.Г. Хряпченков. – Минск, 1986. – 80с.
202653
  Петров Н.И. Бригада на подряде. Опыт промышленности : вопросы и ответы / Н.И. Петров. – Москва, 1989. – 221 с.
202654
  Чжен М.А. Бригада на хозрасчете / М.А. Чжен. – М., 1977. – 84с.
202655
  Койнов П.И. Бригада по кормодобыванию в колхозе "Ленинский завет" / П.И. Койнов. – Свердловск, 1952. – 19с.
202656
   Бригада сегодня. – М, 1989. – 142с.
202657
  Курочкин В.С. Бригада смышленых / В.С. Курочкин. – М, 1960. – 266с.
202658
  Коросташ А.І. Бригади комуністичної праці - вищий етап руху новаторів соціалістичного виробництва / А.І. Коросташ, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 11-16. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Настоящая статья является кратким изложением большого собранного и обобщенного авторами материала о первом опыте жизни и производственной деятельности бригад и ударников коммунистического труда, а также организации соревнования за эти звания на ...
202659
  Солдатов Д.Н. Бригади комуністичної праці / Д.Н. Солдатов. – Х., 1959. – 24с.
202660
  Васильєва Р.Х. Бригади комуністичної праці і піднесення творчої активності мас / Р.Х. Васильєва, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-11. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Статья посвящена одному из важнейших теоретических и практических вопросов строительства коммунизма - изменению характера труда, формированию в нем коммунистических элементов под влиянием развития движения бригад и ударников коммунистического ...
202661
  Тургенев И.С. Бригадир / И.С. Тургенев. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург, 1908. – 36с.
202662
  Фонвизин Д.И. Бригадир Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1950. – 120с.
202663
  Фонвизин Д.И. Бригадир Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1954. – 120с.
202664
  Корифиди А.П. Бригадир строительной бригады. / А.П. Корифиди. – М., 1989. – 93с.
202665
  Фонвизин Д.И. Бригадир, Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Москва, 1962. – 128с.
202666
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Свердловск, 1972. – 104с.
202667
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1980. – 304с.
202668
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль. Сатирическая проза. Письма из Петербурга / Д.И. Фонвизин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 272 с. – (Школьная библиотека)
202669
  Серебряков В.М. Бригадная огранизация труда ремонтных рабочих. / В.М. Серебряков. – М, 1988. – 78с.
202670
  Веллер М.В. Бригадная организация труда / М.В. Веллер, А.Я. Даугелло. – Москва, 1983. – 64с.
202671
  Павлов В.И. Бригадная организация труда в промышленности / В.И. Павлов. – Луцк, 1981. – 60с.
202672
   Бригадная организация труда и перспективы. – М.-София, 1986. – 255с.
202673
  Семенов С.М. Бригадная организация труда на предприятии: проектирование и внедрение.. / С.М. Семенов. – М., 1985. – 158с.
202674
  Стрейко В.Т. Бригадная организация труда рабочихл и пути ее совершенствования. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.07 / Стрейко В.Т.; Высшая школа проф.движения. – М, 1981. – 20л.
202675
  Уланов Г.И. Бригадная организация труда. / Г.И. Уланов. – М., 1984. – 48с.
202676
  Кацура П.М. Бригадная организация труда. / П.М. Кацура. – М, 1984. – 79с.
202677
  Михайлов С. Бригадная роща / С. Михайлов. – Ленинград, 1930. – 375с.
202678
   Бригадная форма организации и оплаты труда в промышленности. – Иваново, 1986. – 164с.
202679
   Бригадная форма организации и оплаты труда инженерно-педагогических работников. – Л, 1991. – 23с.
202680
  Цехош Н.А. Бригадная форма организации и оплаты труда. / Н.А. Цехош, Н.В. Рымар. – Львов, 1981. – 64с.
202681
  Матросова М.И. Бригадная форма организации и стимулирование труда в промышленности : Рекоменд. указ. лит. для работников по труду / М.И. Матросова, Л.Е. Сорокина. – Москва, 1984. – 56с.
202682
   Бригадная форма организации и стимулирования труда. – М, 1983. – 112с.
202683
  Сусак М.Ю. Бригадная форма организации и стимулирования труда в учебном процессе. / М.Ю. Сусак, А.С. Прокопюк. – К, 1990. – 36с.
202684
  Виноградский Н.Д. Бригадная форма организации труда в торговле / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1985. – 112с.
202685
  Иньшин А.А. Бригадная форма труда в промышленности. / А.А. Иньшин, М.В. Веллер. – М., 1988. – 252с.
202686
   Бригадная формы труда в торговле. – Л, 1987. – 72с.
202687
  Хірсін А.В. Бригадний метод розслідування правоохоронними органами зарубіжних країн багатоепізодних злочинв, вчинених організованими групами // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 177-182.
202688
  Колесникова И.В. Бригадное стимулирование труда: сущность и формы / И.В. Колесникова. – Минск, 1987. – 94с.
202689
  Кузьмин О.Е. Бригадные стимулы труда в условиях хозрасчета / О.Е. Кузьмин. – Львов : Камэняр, 1990. – 67 с.
202690
  Петрыкин Ю.Н. Бригадные формы организации и стимлирования труда: текст лекций / Ю.Н. Петрыкин. – Л., 1987. – 48с.
202691
  Сигиневич А.В. Бригадные формы организации и стимулирования труда / А.В. Сигиневич. – М, 1983. – 64с.
202692
  Паднос Эмма Григорьевна Бригадные формы организации труда : Рек. указ. лит.в помощь лектору / Паднос Эмма Григорьевна. – Москва : Знание, 1983. – 32с.
202693
   Бригадные формы организации труда на предприятиях в условиях самофинансирования. – Пенза, 1988. – 62 с.
202694
  Чмуль Н.П. Бригадный арендный подряд: комплексное внедрение. / Н.П. Чмуль. – М., 1990. – 150с.
202695
  Корбан В.И. Бригадный кум .Басни / В.И. Корбан. – Москва ; Ленинград, 1962. – 165 с.
202696
  Алексеев Н.И. Бригадный метод организации труда / Н.И. Алексеев. – Москва, 1984. – 62с.
202697
  Чистяков В.А. Бригадный метод работы страховых агентов. / В.А. Чистяков. – М., 1978. – 32с.
202698
  Зинченко Г.И. Бригадный подряд / Г.И. Зинченко. – М, 1987. – 75с.
202699
   Бригадный подряд в действии. – Саратов, 1985. – 51с.
202700
  Денчик Н.Б. Бригадный подряд в капитальном строительстве / Н.Б. Денчик. – Минск, 1988. – 136с.
202701
   Бригадный подряд в топографо-геодезическом производстве. – Москва : Недра, 1985. – 56с. – (Шаги бригадного подряда)
202702
  Азроянц Э.А. Бригадный подряд на геологоразведочных работах / Э.А. Азроянц. – Москва : Недра, 1982. – 73 с. – Библиогр.: с. 48
202703
   Бригадный подряд на геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1984. – 110с.
202704
   Бригадный труд и хозрасчет. – Л, 1983. – 69с.
202705
  Ковалев А.Н. Бригадный хозрасчет- метод эффективного хозяйствования / А.Н. Ковалев. – М, 1985. – 64с.
202706
  Петков Т.И. Бригадный хозрасчет / Т.И. Петков. – Москва, 1984. – 190 с.
202707
  Богатин Ю.В. Бригадный хозрасчет / Ю.В. Богатин. – М, 1990. – 96с.
202708
   Бригадный хозрасчет в пищевой промышленности. – М, 1985. – 103с.
202709
  Гудсков А.К. и др. Бригадный хозрасчет: организация и внедрение / А.К. и др. Гудсков. – М, 1986. – 127с.
202710
  Макеев В.А. Бригады - в чем их сила / В.А. Макеев. – М, 1988. – 142с.
202711
  Андреев В. Бригады коммунистического труда / В. Андреев, Я. Лущевский. – Рига, 1959. – 100 с.
202712
  Иляхин М.И. Бригады коммунистического труда / М.И. Иляхин. – М., 1959. – 36с.
202713
  Коршунов И.В. Бригады нефтедобычи на хозрасчете. / И.В. Коршунов, Р.В. Бурханов. – Баку, 1950. – 58с.
202714
  Бабаев Бригады нового типа / Бабаев, , Д. Бронислав. – М, 1985. – 160с.
202715
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1971
202716
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1973. – 187с. – (Романий повісті ; 4-й вип. 1973р.)
202717
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1973
202718
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1973. – 187с. – (Романи й повісті ; 1973р. Вип. 4)
202719
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 293с.
202720
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1974. – 343 с.
202721
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1974. – 96 с.
202722
  Гончар О. Бригантина : повесть / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1976. – 263 с.
202723
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Детская литература, 1977. – 287 с.
202724
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1980
202725
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 208 с. – (Шкільна б-ка)
202726
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1981. – 272 с.
202727
  Гончар О.Т. Бригантина : повісті / О.Т. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1982. – 311 с.
202728
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1992. – 222 с. – ISBN 5-301-01422-6
202729
  Гончар О. Бригантина : Повісті, оповідання / Олесь Гончар. – Харків : Фоліо, 2006. – 383с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3503-2
202730
  Гончар О.Т. Бригантина : повість : для середнього шкільного віку / Олесь Гончар ; художник К. Штанко. – Київ : Веселка, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-01-0468-6
202731
  Упмале В. Бригантины и капитаны / В. Упмале. – М., 1980. – 160с.
202732
  Петрова Елеонора Бригите на централниот Балкан во 2 и 1 милениум пред н.е. = The Briges in the Central Balkans 2nd-1st Millenium BC / Петрова Елеонора. – Скопjе : Музеj на Македониja - Археолошки, етнолошки и историски, 1996. – 314,[71]XXIXр. : іл. – ISBN 9989-97-2-3
202733
  Філоненко С. Бридка принцеса і людяний дракон: інтерпретація традиційного сюжету в романі "Ритуал" Марини і Сергія Дяченків // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 221-229. – (Бібліотека інституту філології)
202734
  Шатобриан А. Бриера / А. Шатобриан. – Москва, 1936. – 269 с.
202735
  Робинсон Джеффри Брижит Бардо. Две жизни / Робинсон Джеффри. – Смоленск : Русич, 1997. – 480с. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-749-8
202736
  Дубинянская Я. Брижит Бардо: ее мужья и другие звери // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
202737
  Ефимов В.В. Бризовая циркуляция в районе Черного моря / В.В. Ефимов, А.В. Крупин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 18-26 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0130-2906
202738
  Разуванов В.Г. Бризы братского водохранилища и их влияние на метеорологические условия побережий. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.698 / Разуванов В.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 21л.
202739
  Марченко А. БРИК : бразильский подход / А. Марченко, Брага Марченко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 20-25. – ISSN 044-748Х
202740
  Мартынов Б.Ф. БРИК и деградирующий миропорядок // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-20. – ISSN 044-748Х


  БРІК - Бразилія, Росія, Індія і Китай.Загальною межею для "четвірки" є те, що із закінченням холодної війни всі вони почали розвивати і застосовувати методики радикальних реформ, повністю інтегруючись в систему світової економіки
202741
   БРИК как новая форма многосторонней дипломатии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 45-63. – ISSN 0130-9625
202742
  Архангельская А.А. БРИК становится БРИКС // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 9 (650). – С. 2-5. – ISSN 0321-5075
202743
  Хейфен Б. БРИК: миф или реальность? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 72-80. – ISSN 0131-2227
202744
  Кореновська Л. Бриколаж як архітектоніка художнього тексту ("Любаска мого чоловіка" Надії Ковалик)
202745
  Лавров С. БРИКС - глобальный форум нового поколения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 3 март. – С. 1-7. – ISSN 0130-9625


  Для России сотрудничество в формате БРИКС - одно из ключевых направлений внешней политики на долгосрочную перспективу.
202746
  Дейч Т.Л. БРИКС - новый игрок на африканском континенте / Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 4 (657). – С. 24-28. – ISSN 0321-5075
202747
  Дейч Т.Л. БРИКС - новый игрок на африканском континенте / Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 6 (659). – С. 18-23. – ISSN 0321-5075
202748
  Давыдов В.М. БРИКС - предпосылка нового миропорядка / беседу вела Любовь Люлько // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 0444-748Х


  Борьба за многополярный мир обостряется. Запад опасается усиления БРИКС. И опасается даже несмотря на то, что БРИКС переживает сложные времена из-за санкционного удара по России. Главную угрозу США и их союзники видят в том, что «пятерка» нацелилась на ...
202749
  Луков В. БРИКС - фактор глобального значения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-37. – ISSN 0130-9625
202750
  Шемякин Я.Г. БРИКС в свете цивилизационного подхода // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-38. – ISSN 0130-3864


  В статье показывается, что при всех различиях у стран - членов БРИКС имеется фундаментальная общность подхода к миру и к жизни. Это позволяет сделать вывод о наличии важнейших предпосылок для достижения взаимопонимания на самом глубоком цивилизационном ...
202751
  Эминов Р.Д. БРИКС в системе геополитических координат ХХІ в: современность, будущее // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 515-519. – ISSN 2076-1554
202752
  Ларионова М. БРИКС в системе глобального управления // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 4 апрель. – С. 2-14. – ISSN 0130-9625
202753
  Трофимова И.Н. БРИКС и быстроразвивающиеся страны на пути к информационному обществу: развитие ИКТ и цифровое неравенство // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 10. – С. 41-53. – ISSN 0320-8168
202754
  Трофимова И.Н. БРИКС и развивающиеся страны в системе мирохозяйственных связей: сдвиги в международном движении капитала // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 3. – С. 54-63. – ISSN 0320-8168
202755
  Грициани Т. БРИКС: основа мультиполярного мира // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 2 (48). – С. 31-34
202756
   Бриллиант безупречной огранки, или Все грани отдыха в Хорватии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 64-65
202757
  Батенин Э. Бриллиант Кон-и-Гута / Э. Батенин. – Москва; Ленинград, 1926. – 287с.
202758
   Бриллиант магараджи. – М, 1990. – 59с.
202759
   Бриллиантовая свадьба. – М., 1989. – 476с.
202760
  Шатуновский И.М. Бриллиантовое полено. / И.М. Шатуновский. – М., 1966. – 64с.
202761
  Парахина Наталья Бриллиантовые тенденции российского туризма : Лидеры / Парахина Наталья, Шутова Наталья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 10-15 : Фото
202762
  Супрун Эмилия Бриллиантовый оптимизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 141 : Фото
202763
  Буренков М.И. Бриллиантовый туман / М.И. Буренков. – Харьков : Прапор, 1970. – 110 с.
202764
   Бриллианты для диктатуры качества : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 27 : Фото
202765
  Семенов Ю.С. Бриллианты для диктатуры пролетариата / Ю.С. Семенов. – М., 1991. – 558с.
202766
  Семенов Ю.С. Бриллианты для диктатуры пролетариата. / Ю.С. Семенов. – Кишинев, 1986. – 510с.
202767
  Педа П.М. Бринить весна : поезії / П.М. Педа. – Одесса, 1992. – 108 с.
202768
  Галінська Ольга Бринить душа // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 7. – ISSN 0868-9644


  Про фестиваль бандурного мистецтва в Україні
202769
  Камінецький Я. Бринлива променя струна... : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 2-5. – ISSN 0868-4790
202770
   Бринцев Василь Дмитрович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 102-103


  Привітання з 60-річчям.
202771
  Партыка Л.Я. Бриофлора главной гряды Крымских гор. : Автореф... Канд.биол.наук: / Партыка Л.Я.; АН УССР.Ин-т ботаники. – К, 1966. – 25л.
202772
  Дильдарян Б.И. Бриофлора лесов северо-восточной Армении : Автореф... канд.биол.наук: 03.094 / Дильдарян Б.И.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 23л.
202773
  Чиковани Н.В. Бриофлора южного склона Циви-Гомборского хребта и Гаре-Кахетского плоскогорья. : Автореф... канд. биол.наук: / Чиковани Н.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
202774
  Куприянова В.Р. Британия : Книга для чтения / В.Р. Куприянова, И.В. Арнольд, М.А. Боровик. – 2-е изд., испр. – Л., 1977. – 438с.
202775
  Симонов В.А. Британия без туманов / В.А. Симонов. – М., 1985. – 311с.
202776
  Ананьева Е. Британия в зоне турболентности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 52-63. – ISSN 0130-9625
202777
  Черчилль У.С. Британия в Новое время : XVI-XVII века / Уинстон Черчилль ; [пер. с англ. О.Ю. Ивановой, С.Н. Самуйлова]. – Смоленск : Русич, 2006. – 411, [3] с., [16] л. фот. : ил. – Сер. осн. в 2000 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0601-6
202778
   Британия возьмет всех взглядом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 17 : фото
202779
  Матвеев В.А. Британия вчера и сегодня / В.А. Матвеев. – Москва, 1989. – 252 с.
202780
  Терех Н. Британия выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, но еще на протяжении 21 месяца после этого будет платить взносы Брюсселю // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 марта (№ 12). – С. 3


  "Выход Великобритании из Евросоюза состоится через год - в конце марта 2019-го. Затем Лондон и Брюссель вступят в переходный период, который продлится еще 21 месяц. До 31 декабря 2020 года ряд соглашений ЕС будет применяться к Британии. Лондон и ...
202781
  Осипов В. Британия глазами русского / В. Осипов. – Москва : АПН, 1977. – 208с.
202782
  Терентьев А. Британия Дэвида Камерона // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 81-88. – ISSN 0131-2227
202783
  Айзенштат М.П. Британия нового времени. Политическая история : учеб. пособие для ист. фак. ун-тов / М.П. Айзенштат ; РАН ; Ин-т всеобщей истории ; Гос. ун-т гуманитарных наук ; Научно-образовательный центр по истории. – Москва : КДУ, 2007. – 204 с. – ISBN 978-5-98227-145-7
202784
  Денисова Анастасия Британия под градусом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 75-77 : фото. – ISSN 1029-5828
202785
  Мамаев Ш. Британия под ударом // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 59-61
202786
  Малаховский К.В. Британия южных морей / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1973. – 168с.
202787
  Осипов В.Д. Британия. 60-е годы / В.Д. Осипов. – Москва : Политическая литература, 1967. – 304с.
202788
  Кобыш В. Британия: великая и малая / В. Кобыш. – Москва : Известия, 1973. – 256 с.
202789
  Шальнев А.А. Британия: меж строк "неписаной" конституции / А.А. Шальнев. – Москва, 1982. – 286с.
202790
  Хеймс Дункан Британія - жертва чи бенефіціар ТОП-корупції? / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 10-11


  "Ми не хочемо, щоб Лондон і його нерухомість були "сейфом" для злодіїв".
202791
  Власенко М.В. Британія в лабетах монополій : державно-монополістичний капіталізм в Англії / М.В. Власенко. – Київ : Знання, 1968. – 47, [1] с.
202792
  Горбик В.О. Британія: суперечності і проблеми / В.О. Горбик. – К, 1980. – 103с.
202793
  Андреева Т. Британо-американские "особые отношения" при Д. Кэмероне // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 61-72. – ISSN 0131-2227
202794
  Бани Насер Абдулла Британо-иорданские отношения (1921-1957 гг). : Дис. ... канд. истор. наук: 07.00.03 / Бани Насер Абдулла ; МО Украины ; Киев. ун-т им.Т. Шевченко, Ин-т междунар. отношений. – К., 1995. – 179 л. – Бібліогр.:л.176-179
202795
  Бани Насер Абдулла Британо-иорданские отношения (1921-1957 гг.) : автореф. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / Бани Насер Абдулла ; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1995. – 28 с.
202796
  Роуз К.Б. Британо-иранское взаимодействие по ядерной проблеме. Опыт кризисного урегулирования в рамках ЕС и НАТО. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 187-216. – ISSN 0235-5620


  Реферативный обзор.
202797
  Соколова В.А. Британо-російські відносини і стратегія Девіда Кемерона щодо політики Російської Федерації відносно України та Сирії (2014¬2016 рр.) // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 57-69. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
202798
  Андреева Т. Британо-российские отношения при правительстве Д. Кэмерона - Н. Клегга // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 9. – С. 20-33. – ISSN 0131-2227
202799
  Бузукашвили Илья Британская библиотека : Тема номера: Сокровищница человечества // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 1818-2968
202800
   Британская библиотека оцифровала и опубликовала древние рукописи // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 3 (189). – С. 5. – ISSN 1727-4893
202801
  Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба / В.М. Матвеев. – Москва, 1984. – 160 с.
202802
  Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба / В.М. Матвеев. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Международные отношения, 1990. – 224с. – ISBN 5-7133-0203-2
202803
  Портнягин Д.И. Британская дипломатия на Парижской мирной конференции 1919 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 162-169. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
202804
  Федоров С.Е. Британская идентичность / идентичности в раннее Новое время // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 75-81. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
202805
   Британская империя. – Москва : Советская энциклопедия, 1943. – 463 с.
202806
  Потемкин М.П. Британская империя во второй мировой войне / Потемкин М.П. – Киров : Кировское областное издательство, 1942. – 40 с.
202807
  Соколов В.В. Британская империя как геоэкономическая система (1603-1972) / Вячеслав Соколов. – Москва : Экономика, 2012. – 158, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-282-03211-6
202808
  Лемин И.М. Британская империя. / И.М. Лемин. – М., 1947. – 32с.
202809
  Черешнева Л.А. Британская Индия в 1942 г.: миссия Криппса // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 24-36. – ISSN 0869-1908


  Стаффорд Криппс (1889-1952) - британський держ. діяч, рицар
202810
  Шаповал В.Н. Британская конституция : политико-правовой анализ / В.Н. Шаповал. – Київ : Либідь, 1991. – 135с. – ISBN 5-325-00113-2
202811
  Шаповал В.Н. Британская Конституция (политико-правовой анализ). : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Шаповал В.Н.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 32л.
202812
  Девель Л.А. Британская лексикография ХХІ века (толковые учебные/педагогические словари английского языка/ // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 55-67. – ISSN 0130-9730
202813
  Кондратьева Т.С. Британская национальная партия и проблема иммиграции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 123-150. – ISSN 0235-5620
202814
  Искюль Сергей Британская подножка французской интриге : наполеоника // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 102-107 : Фото
202815
  Гогитидзе И.В. Британская политика " к востоку от Суэца ", 70-е - первая половина 80-х гг. / И.В. Гогитидзе. – Москва : Наука, 1989. – 167 с.
202816
  Мельникова С.В. Британская политика в Ирландии в 1918-1920 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 71-90. – ISSN 0042-8779


  О том, какие культурные и политические факторы определяли направление британской политики в Ирландии в 1918-1920 гг.
202817
  Трухановский В.Г. Британская политика в области ядерных вооружений. / В.Г. Трухановский. – М., 1987. – 150с.
202818
  Кривогуз М.И. Британская энергетика: 50 лет реформ / М.М. Кривогуз ; Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2004. – 116 с. – ISBN 5-88161-143-8
202819
  Кринберг Р.Я. Британские архаизмы в литературном американском варианте английского языка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 83-91. – (Філологічні науки)
202820
  Гюльмамедов С.А. Британские библиотеки пересмотрят принцип работы с э-книгами / Саттар Алеклерович Гюльмамедов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – июль - август. – С. 90. – ISSN 1726-6726
202821
  Романова М. Британские виги и борьба североамериканских колоний за независимость (1760-е гг.) // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 117-125. – ISSN 0042-8779
202822
  Юг Британские колонии в Восточной Африке. / Юг. – М-л, 1931. – 194с.
202823
  Суслопарова Е.А. Британские лейбористы: испытание кризисом 1931 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 5-25. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
202824
  Стамп Д. Британские острова / Д. Стамп, С. Бевер. – Москва, 1948. – 701с.
202825
  Чолганская В.Л. Британские парламентские и ведомственные издания / В.Л. Чолганская. – М., 1974. – 288с.
202826
  Куликов А. Британские партии и американское влияние в 1990-е - 2000-е годы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 58-65. – ISSN 0201-7083
202827
  Байков А.Н. Британские прфсоюзы и классовая борьба (вторая половина 60-х - начало 70-х годов) / А.Н. Байков; Отв. ред. М.В. Баглай. – Москва : Наука, 1976. – 375 с.
202828
  Рахшмир П.Ю. Британские тори: возрождение или угасанние? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 132-138. – ISSN 0130-3864
202829
  Пичугин Б.Ф. Британские тред-юнионы после второй мировой войны / Б.Ф. Пичугин. – Москва, 1958. – 152 с.
202830
  Малецке Британские тропики / Малецке, Эльза-Мари, Цан Клеменс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 128-137 : фото. – ISSN 1029-5828
202831
  Барбарига А.А. Британские университеты : учебное пособие / А.А. Барбарига, Н.В. Федорова. – Москва : Высшая школа, 1979. – 127 с.
202832
  Воробьев-Обухов Алексей Британский "Жук" или немецкий "Мини"? : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 91-93 : Фото
202833
  Калашников В.М. Британский взгляд на Крым (хроники, мемуары, дневники XVII - первой четверти XIX столетия) : монография / В.М. Калашников. – Днепропетровск : Нова Ідеологія, 2013. – 332 с. : ил., портр. – ISBN 978-617-7068-14-2
202834
  Лабутина Т.Л. Британский дипломат и разведчик Чарльз Уитворт при дворе Петра I // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 124-135. – ISSN 0042-8779
202835
  Чочиев Г.В. Британский документ о кавказско-ориентированной деятельности черкесской политической элиты в Турции после Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 106-109. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматривается обращение группы влиятельных черкесских диаспорных политиков к правительству Великобритании с целью обеспечения признания независимости СевероКавказской (Горской) Республики и организации репатриации ближневосточных черкесов на ...
202836
  Ященко А. Британский естественно-исторический музей и другие зоологические учреждения западной Европы / А. Ященко. – С. 47-164. – Отд. оттиск
202837
  Залевский В. Британский издательский дом Osprey 1968-2008 гг. ( к 40-летию со дня основания) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С, 37-39
202838
  Денстервиль Британский империализм в Баку и Персии 1917-1918 / Денстервиль. – Тифлис, 1925. – 281 с.
202839
  Глухов А.М. Британский империализм в Восточной Африке (1945-1960) / А.М. Глухов. – М, 1962. – 255с.
202840
  Киселев Б.Н. Британский империализм в Западной Африке : Автореф... канд. экономич.наук: / Киселев Б.Н.; АН Союза ССР. Ин-т экономики. – М., 1951. – 21 л.
202841
  Маздур И. Британский империализм в Индии и подготовка интервенции против СССР / И. Маздур. – Москва, 1933. – 72 с.
202842
  Зарина Л.Л. Британский империализм в Китае / Л.Л. Зарина. – Москва, 1970. – 248с.
202843
  Варславан А.Я. Британский империализм и буржуазная Латвия в годы мирового экономического кризиса. / А.Я. Варславан, А.Л. Зунда. – Рига, 1981. – 199с.
202844
  Сиснева Т.И. Британский империализм и Малайзия 1961-1965 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 573 / Сиснева Т.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 27л.
202845
  Шпаковский В.О. Британский историк С. Тернбулл о японских воинах асигару // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 153-158. – ISSN 0042-8779


  О работе британского историка С. Тернбулла, посвященной исследованию книги "Зобьо Моноготари", написанной самураем М. Набуоки и рассказывающей об японских пехотинцах асигару.
202846
  Ричардс Д. Британский капитализм и рационализация / Д. Ричардс. – М.Л,, 1930. – 160с.
202847
  Скрипникова Л.В. Британский колониальный режим в Вест-Индии в первом трети 19 в. и освободительное движение рабов. : Автореф... канд.ист.наук: 578 / Скрипникова Л.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 21л.
202848
  Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре / В.Н. Виноградов. – Москва, 1991. – 159 с.
202849
  Рыжиков В.А. Британский лейборизм сегодня: теория и практика. / В.А. Рыжиков. – М, 1984. – 279с.
202850
  Ааронович С. Британский монополистический капитал / С. Ааронович; пер. с англ. В.М. Коллонтай ; ред. И.А. Соколов. – Москва : Иноиздат, 1956. – 212 с. : табл.
202851
   Британский музей. Лондон. – Москва, 1980. – 256с.
202852
  Карпов Г.А. Британский мультикультурализм: мина замедленного действия? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 26-32. – ISSN 0321-5075
202853
  Степанова Н.М. Британский неоконсерватизм и трудящиеся / Н.М. Степанова. – Москва, 1987. – 239 с.
202854
  Сергеев Е.Ю. Британский политик лорд Керзон // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 154-168. – ISSN 0130-3864
202855
  Лабутина Т.Л. Британский посланник Роберт Кейт и Екатерина II о перевороте 1762 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 123-135. – ISSN 0042-8779


  О том, как Екатерина II пришла к власти и как это событие представлено в её письмах к С. Понятовскому и в воспоминаниях английского дипломата Роберта Кейта.
202856
  Бодрунова С.С. Британский рынок прессы и политический процесс: символический и медиакратический смысл "таблоидных поворотов" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 188-206. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
202857
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 4. – 2005
202858
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 5. – 2005
202859
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 6. – 2005
202860
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 7. – 2006
202861
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 8. – 2006
202862
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 9/10. – 2006
202863
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 11. – 2006
202864
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 12. – 2006
202865
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 1 (13). – 2007
202866
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 2/3 (14/15). – 2007
202867
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2004-. – ISSN 1742-2388
№ 4 (16). – 2007
202868
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 17. – 2008
202869
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 18. – 2008
202870
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 19. – 2008
202871
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 20. – 2008
202872
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 21. – 2009
202873
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 22. – 2009
202874
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 23. – 2009
202875
   Британский тред-юнионизм. – М., 1956. – 206с.
202876
  Хатт А. Британский тред-юнионизм / А. Хатт. – М, 1981. – 269с.
202877
  Гинзбург Н. Британский университет : путь к цели // Британский стиль : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2009. – № 23. – С. 79-84. – ISSN 1742-2388
202878
  Кирпичев Юрий Британский фактор // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (989). – С. 85-92. – ISSN 0130-1640
202879
  Битрин П.С. Британский электорат: концепции "упадка двухпартийности" / П.С. Битрин. – М., 1987. – 46с.
202880
  Абсава Георгий Британский яд для русского царя // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 917 (02). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х


  Попытка произвести ретроспективное расследование, опираясь на косвенные улики относительно возможного отравления русского царя Петра Первого
202881
   Британските воени мисии во Македониjа = The British military missions in Macedonia : документи 1942 - 1945. – Скопje : Државен арх. на Реп. Македониjа, Матица Македонска, 2000. – 502, [1] с. – На другому тит. арк. та корінці: Велика Британиjа и Македониjа: документи 1941-1945. На обкл. назва: Британски воени мисии во Македониjа 1942-1945. – ISBN 9989-622-22-1
202882
  Дьяченко А.Д. Британское государство над Египтом и борьба египетского народа за независимость. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дьяченко А.Д.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1986. – 21л.
202883
  Харвей Джеймс Британское государство. / Харвей Джеймс, ХУд Кэтрин. – М., 1961. – 388с.
202884
  Ефимова Е.С. Британское содружество наций / Е.С. Ефимова. – Ленинград, 1967. – 27 с.
202885
  Потапов В.И. Британское судостроение и его современная конкурентоспособность. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Потапов В.И.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М,, 1970. – 19л.
202886
  Копилова О.М. Британська англійська як мова-еталон для регіональних варіантів англійської мови // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 81-84. – ISSN 2077-804X
202887
  Русанова М.І. Британська геополітична школа про кордони як основний чинник, що впливає на геополітику (початок XX століття) // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 130-134
202888
  Кузнецов О. Британська енергетична стратегія в контексті економіки зміни клімату : економічні проблеми природокористування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 53-63 : Рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
202889
  Крушинський В.Ю. Британська Європа чи європейська Британія. Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Монографія / В.Ю. Крушинський; КНУТШ; Інститут міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2003. – 214 с. – ISBN 966-594-374-Х
202890
  Матюша В. Британська і американська драматургія ХХ ст. в Україні: постанови та публікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 54-57. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 7)
202891
  Семеняк К. Британська історична наука про формування європейської системи безпеки та роль Великої Британії у цьому процесі у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-53. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлений огляд основних етапів розвитку британської історіографії щодо питання формування європейської системи безпеки у міжвоєнний період. Загалом виділено три хронологічні етапи розвитку історичних праць стосовно теми європейської ...
202892
  Дробіт І. Британська історіографічна металітература кінця XX-початку XXI століть: гібридизація історичного роману в межах постмодерністської парадигми // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 338-347. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
202893
  Бовсунівська Т.В. Британська історіографічна метапроза та роман Грема Свіфта "Земля води" / Т.В. Бовсунівська, О.С. Бойніцька // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 33-37
202894
  Гребенюк М. Британська історіографія війни в Перській затоці 1990-1991 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу стану британської історіографії війни в Перській затоці 1990-1991 років, визначенню її загальних тенденцій та особливостей британського підходу до висвітлення цієї війни. Було виявлено найбільш впливових та авторитетних ...
202895
  Пічугіна Маріанна Володимирівна Британська історіографія інтеграційних процесів у західній Європі у другій половині ХХ ст. : Дис....канд. істор. наук: 07.00.06 / Пічугіна Маріанна Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 204л. – Бібл.: л.173-204
202896
  Пічугіна М.В. Британська історіографія інтеграційних процесів у західній Європі у другій половині ХХ ст. : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Пічугіна М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 15 с.
202897
  Павленко В. Британська історіографія політики умиротворення: головні підходи та напрямки / В. Павленко, С. Крутько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано головні концепції щодо вивчення англійської політики умиротворення на основі аналізу праць представників різних історичних шкіл. З"ясовано спільність та відмінність їх підходів до даної проблематики. Analyzed the basic concepts of the ...
202898
  Брайлян Є. Британська колоніальна адміністрація на Ямайці та марунський рух: проблема взаємовідносин (XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 11-12
202899
  Кулачинський М.М. Британська консервативна партія кінця XX - початку XXI ст.: віхи конструктивних змін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 313-320
202900
  Грубінко А. Британська концепція зовнішньополітичного і безпекового виміру євроінтеграції в європейській політико-правовій думці // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 14-20. – ISSN 2524-0129
202901
  Шевченко Н. Британська криза першої половини XVII століття як "проблема багатоскладового королівства" (за матеріалами праць К. Расселла) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-74. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано концепцію британської національної історії першої половини XVII ст., викладену в працях сучасного британського історика К. Расселла. Спеціальну увагу приділено дослідженню особливостей застосування істориком системного підходу для ...
202902
  Корчова О.В. Британська Лейбористська партія під час Першої світової війни // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 201-205
202903
  Олійник Х. Британська машинерія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 106-111 : фото
202904
  Глазов Д.В. Британська модель мультикультуралізму: успіхи та прорахунки // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 100-107. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання політики мультикультуралізму у Великій Британії, її ефективність в межах британського соціуму. В колі уваги — історичні передумови політики мультикультуралізму; етапи та сутність цієї політики відповідно до загальноєвропейських ...
202905
  Черновол О.П. Британська модель правового забезпечення та реалізації обов"язків людини і громадянина // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 57-67. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
202906
  Харламова Г. Британська модель фінансування вищої освіти: уроки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Сучасна система вищої освіти постійно наголошує на нестачі державних фондів фінансування для забезпечення високої конкурентоспроможності освітянських послуг. Стаття звертається до основної та найбільшої складової бюджету європейських університетів - ...
202907
  Оніпко Т.А. Британська наукова школа кластерного розвитку економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 10 (26). – С. 142-155. – ISSN 2411-4413
202908
  Карбашевська О.В. Британська фольклорна балада Чайлда: типізація образу-персонажа // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 397-405. – (Слово). – ISSN 2304-7402
202909
  Холмогорцева І.С. Британська фольклорна п"єса як джерело прецедентності в англійській літературі кінця XIX - початку XX століття / І.С. Холмогорцева, Н.М. Савченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – C. 113-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття присв. дослідженню автентичного британського фольклорного жанру британської фольклорної п"єси як прецедентного тексту у творах англ. письменників 19-20 ст. У роботі обгрунтовується актуальність вивчення прецедентних текстів у ключі діалогізму, ...
202910
  Макаров Р.В. Британське мандатне управління в Іраку (1920-1932 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 112-118. – ISSN 2077-1800
202911
  Фішер Й. Британський вихід у нікуди? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 117). – С. 11


  Євросоюз втратить другу за розмірами економіку Союзу, а також головного гаранта безпеки.
202912
  Нестерович В. Британський досвід конституційно-правового регулювання інституту лобіювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 135. – ISSN 0132-1331
202913
  Пилипенко М.М. Британський досвід надання невідкладної допомоги постраждалим з тяжкою політравмою // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 68-74. – ISSN 2224-0586
202914
  Андрощук Г. Британський досвід створення та управління технопарками // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 46-54. – ISSN 1608-6422
202915
  Шаповалова О. Британський досвід управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – С. 13-23. – ISSN 2312-5993
202916
  Локгартом-Маммері Британський експерт про збереження земельних ресурсів та поліпшення їх захисту і охорони // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 21
202917
  Гужва О. Британський жіночий роман як царина дослідження особистості ідеального чоловіка // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 129-132. – ISSN 2307-633Х
202918
  Кулачинський М.М. Британський захист сучасної України: гуманітарна допомога та "холодний розрахунок" // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 115-123
202919
  Шевченко Н.І. Британський історик К. Расел про деякі проблеми Англійської революції XVII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-114. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розглядаються деякі важливі аспекти політичної історії Англії епохи ранніх Стюартів.
202920
  Козерод О.В. Британський консервативний політик Стефан Терлецький (1927-2006) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 202-207. – ISSN 0130-5247


  Стаття є першим в українській історіографії дослідженням, присвяченим громадсько-політичній діяльності члена британського парламенту Стефана Терлецького. Автор на підставі офіційних документів та мемуарів політика аналізує основні етапи політичної ...
202921
  Бініон Майкл Британський консерватизм: історія успіху // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 12 (229). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561
202922
  Лиман І.І. Британський консул і промисловець Джон Грієвз = British сonsul and industrialist John Edward Greaves / Ігор Лиман, Вікторія Константінова, Євген Данченко ; Бердян. держ. пед. ун-т, Наук.-дослід. ін-т Історичної урбаністики, Громад. орг. "Урбаністичні ініціативи". – Бердянськ : Ткачук О.В., 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 192-198 та в підрядк. прим. – (Серія "Історія іноземних консульств на Півдні України" = Series "History of Fpreign Consulates in the South of Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7291-96-0
202923
  Бойніцька О.С. Британський новоісторичний роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 34-38. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються історичні та соціальні причини, які зумовлюють відродження у сучпсній Британії інтересу як до історії, так і до історичного роману, контекстуалізується полеміка щодо репрезентації історії, аналізуються деякі теорії, що стосуються ...
202924
  Асланян Г. Британський парламент: історія і сучасність // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С. 55-61
202925
  Борділовська О.А. Британський радж та індійська демократія // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-48. – ISSN 1608-0599
202926
  Гарлицька Т. Британський сленг як частина мови міста: соціокультурний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 248-252. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
202927
  Сіромський Р. Британський чинник у конституційних суперечках між Федеральним урядом Канади та провінцією Квебек (1976–1982 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 459-465. – ISSN 2078-6077
202928
  Кріль М. Британські військові місії в Югославії (штаб Драже Михайловича) у 1941–1944 роках / М. Кріль, М. Яремко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 171-181. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
202929
   Британські поети XVI-XVIII століть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 143-153. – ISSN 0208-0710
202930
  Мрака І. Британські правлячі кола щодо майбутнього Польської держави (вересень - листопад 1939 р.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 109-119. – ISSN 2078-6077
202931
  Морозова Тетяна Британські професійні та академічні стандарти у сфері ІКТ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано особливості британських професійних і академічних стандартів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Джерельною базою дослідження є британська кваліфікаційна рамка "Стандарти компетенцій для інформаційної епохи" ...
202932
  Каленюк Д. Британські союзники "маленьких українців" накрили перший банк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
202933
  Папенко Н. Британсько-німецькі відносини в 30-ті рр. XX ст.: історичний аспект / Н. Папенко, Є. Папенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання співробітництва Англії та Німеччини. Визначені рівні, форми та механізми співпраці, проаналізований політичний курс обох країн, розкриті чинники відносин. Анализируются вопросы сотрудничества Англии и Германии. Определены ...
202934
  Садикова В. Британсько-радянська культурна співпраця 1979 - 1991 рр. (за мемуарами Джона Робертса) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 38-40
202935
  Машевський О. Британсько-радянське співробітництво в торговельно-економічній галузі в другій половині 1980-х рр. / О. Машевський, В. Садикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості торговельно-економічних відносин Великої Британії та Радянського Союзу в другій половині 1980-х рр. Проаналізовано поглиблення британсько-радянських економічних зв"язків шляхом зміцнення особистісних контактів М. ...
202936
  Садикова В.В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садикова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 222-235. – Бібліогр.: л. 190-221
202937
  Садикова В.В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садикова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
202938
  Крутько С.О. Британсько-радянські відносини в роки прем"єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крутько Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
202939
  Крутько С.О. Британсько-радянські відносини в роки прем"єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крутько Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 226 л. – Бібліогр.: л. 199-226
202940
  Садикова В. Британсько-радянські торговельно-економічні відносини (1979 р. - перша половина 1980-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-54. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості торговельно-економічних відносин Великої Британії та Радянського Союзу в 1979 р. – у першій половині 1980-х рр. Автор аналізує проблеми торговельної політики обох країн та їхньої співпраці в цій галузі. В статье ...
202941
  Машевський О. Британсько-російські відносини напередодні Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-36. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відносини Великої Британії та Росії в період квітня-червня 1914 р. Особлива увага звертається на переговори стосовно укладання британсько-російської військово-морської конвенції. This paper discusses the UK - Russia relationship during the ...
202942
  Крушинський В.Ю. Британсько-українські відносини з питань євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 103-112.
202943
  Машевський О. Британсько-французьке суперництво в Карибському басейні у XVII-XVIII століттях / О. Машевський, Є. Брайлян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано боротьбу Великої Британії та Франції в Карибському басейні. Визначено причини загострення відносин між Англією та Францією в Новий час. Розглянуто економічний, дипломатичний, військовий аспекти суперництва. Першопочатково обидві ...
202944
  Дроботун В.М. Британці та індійці: автостереотипи та гетеростереотипи в англомовній літературі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 79-84. – ISBN 966-581-623-3
202945
  Бреховских А.А. Британцы в Иракском Курдистане: попытка установления контроля над оккупированными территориями и ее результаты в 1918-1920 гг. // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 56-71. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
202946
  Шешунова С.В. Британцы и русские как враги по Крымской войне: литературные образы // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 79–90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
202947
  Аверченко А.Т. Бритва в киселе : избр. произведения / Аркадий Аверченко ; [сост., вступ. ст., с.5-24 и примеч. С.С. Никоненко ; ил. Е.О. Ведерникова]. – Москва : Правда, 1990. – 475, [1] с. : ил.
202948
   Бритійська Колумбія і українці = British Columbia and Ukrainians : З нагоди 30-річчя існування 20 відділу Товариства Взаїмної Помочі у Ванкувері, Б.К. :1927-1957. – Вінніпег : Trident, 1957. – 200с. : іл.
202949
   Бритов У.Н./Репродукции/. – Ленинград, 1960. – 6с.
202950
  Зозуля Д.Р. Бритолитовые руды Zr-Y-REE месторождения Сахарйок (Кольский полуостров): геохимия, минералогия и стадийность образования / Д.Р. Зозуля, Л.М. Лялина, Е.Э. Савченко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 913-924 : рис., табл. – Библиогр.: с. 923-924. – ISSN 0016-7525
202951
  Светлов И.А. Бритый еж. / И.А. Светлов. – Тула, 1961. – 31с.
202952
  Мариенгоф А.Б. Бритый человек / А.Б. Мариенгоф. – М, 1991. – 63с.
202953
  Калінцев Ю.О. Брифінг / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 39. – ISBN 966-642-073-2
202954
   Брифінг ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Леоніда Губерського // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 7-10. – ISSN 1682-2366
202955
   Брихадараньяка упанишаде. – Москва : Наука, 1964. – 238 с.
202956
  Аделунг П.С. Бричмуллинский диалект таджикского языка : Автореф... канд. филологич.наук: / Аделунг П.С.; Таджикский гос. ун-т. – Сталинабад, 1953. – 16л.
202957
  Яровий М. Бриючим польотом / М. Яровий. – Київ, 1959. – 62 с.
202958
  Яковенко І. Брігелла та П"єро російської політики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 18


  Російська політика дедалі більше нагадує італійську комедію дель арте. У ролі Брігелли виступає В. Путін. У ролі П"єро - Дмитро Медвєдєв.
202959
   Брігіт Вандербеке // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 117. – ISSN 0320 - 8370


  [Коротка довідка про сучасну німецьку письменницю (нар. 1956 р.). Зараз живе у Франції поблизу Лангедока]
202960
  Охрименко Б.О. Брідж-банк як новий механізм роботи з нежиттєздатними банками в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 172-174
202961
  Швечникова Я. БРІК як інститут міжнародного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 103-105
202962
  Зайцева М.В. БРІКС як сучасна форма політичної взаємодії у системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 39-43


  У статті проаналізовано взаємодію Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР в рамках об"єднання БРІКС та визначено підходи провідних авторів світу до політичної співпраці названих країн, також встановлено, що країни БРІКС зацікавлені у розвитку ...
202963
  Пасмор М.С. БРІКС як феномен розвитку сучасних світогосподарських інтеграційних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 35-40. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  У статті представлені результати вивчення питання міжнародної економічної інтеграції та її впливу у глобальному масштабі на світову політику та торговельні відносини на основі аналізу об"єднання БРІКС. Його члени - Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР ...
202964
  Самойлова Л. БРІКС: можливості й перспективи / Л. Самойлова, Т. Кузьмич // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 26-31. – (Історичні науки)
202965
  Коваль О. БРІКС: цеглини у фундамент нового світопорядку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 5


  Восьмому саміту БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР), що відбувся 15—16 жовтня в індійському штаті Гоа, передувала гаряча дискусія експертів і ЗМІ. Чи варто взагалі говорити про перспективи для організації, котра на десятому році існування ...
202966
  Вірченко В.М. Бріологічні дослідження А.Й. Рошаль у Кримському заповіднику // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 178-183. – ISBN 978-966-2303-13-1


  "...Однією з бріологів-аматорів можна вважати Аліну Йосипівну Рошаль (1932-1996). Згадується професор Д.К. Зеров (КУ).
202967
  Зілгалов В. Брітанського свідка Голодомору вбили за вказівкою Москви? // Гомін України. – Торонто, 2009. – Рік 61, 24 листопада (№ 44). – С. 6


  Британський журналіст Гарет Джоунс в деталях описав Голодомор українців.
202968
  Будько Євген Бріюнські о-ви. На острові тім сад... : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 94-98
202969
  Поспишил И. Брненская судьба Романа Якобсона в призме vota separata // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 68-81. – ISSN 2306-2908
202970
   Брно : путеводитель. – Прага, 1958. – 102с.
202971
  Воронкіна Алла Брно. Місто з неправильним часом : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 72-75 : Фото
202972
  Петренко Ігор Бровари. Непровінційна провінція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 16-18 : фото
202973
  Гамалій Д.М. Броварські шляхи Кобзаря / Дмитро Гамалій. – Бровари : [б. в.], 1994. – 78, [2] с. : іл.
202974
  Иоффе С.А. Брод / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1968. – 52с.
202975
  Чачхалиа Д.К. Брод одинокой ольхи : рассказы и драма / Д.К. Чачхалиа. – Сухуми : Алашара, 1988. – 153 с.
202976
  Кикнадзе А.В. Брод через Арагоа / А.В. Кикнадзе. – Тбилиси, 1980. – 232с.
202977
  Кикнадзе А.В. Брод через реку Арагоа / А.В. Кикнадзе. – М, 1983. – 430с.
202978
   Бродвей. – Минск : Парадокс, 1995. – 431 с.
202979
   Броди : Збірник статей и нарисів. – Мюнхен : Видання Братства кол.вояків Першої УД УНА, 1951. – 147с. : Фотогр.
202980
   Броди : збірник статей і нарисів. – доп. – Дрогобич; Львів : Відродження, 2003. – 176с. – ISBN 966-538-136-9
202981
   Броди і Брідщина : статті, дослідження, документи : [зб. наук. праць] / Нац. спілка краєзнавців України, Ін-т українознавства НАН України, Львів. обл. і Бродівська р-на орг. Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; [відп. ред. Д.В. Чобіт ; літ. ред. С.П. Орлюк]. – Броди : Просвіта, 2014. – 695, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 680-681, 611 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-73-7


  У пр. № 1704710 напис: Науковій бібліотеці Київського університету ім. Тараса Шевченка від редактора цього видання і випускника 1979 р. Підпис. Д. Чобіт. 2016 р.
202982
  Чобіт Д.В. Броди та його округа княжих часів Русі-України. X-XV ст. : воєн.-іст. дослідження / Дмитро Чобіт ; [за заг. ред. П.Т. Тронька] ; Нац. спілка краєзнавців України. – Броди : Просвіта, 2008. – 236, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 191-214 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-43-0
202983
  Канделаки Р.Е. Бродил художник по городу / Р.Е. Канделаки. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 178 с.
202984
  Канделаки Р.Е. Бродил художник по городу / Р.Е. Канделаки. – М : Советский писатель, 1964. – 171с.
202985
  Канделаки Е Р. Бродил художник по городу / Е Р. Канделаки. – М : Детская литература, 1979. – 255 с.
202986
   Бродин Михайло Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 214 : фото
202987
  Куштум Н.А. Бродит молодость кудрявая / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1968. – 80с.
202988
  Присяжнюк Бродівська гімназія ім. І. Труша як громадсько-активна школа / Присяжнюк, , Надія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 19-22
202989
   Бродовий Володимир Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 214-215 : фото
202990
   Бродовский котел. Воспоминания.Очерки. Документы. – Львов, 1974. – 271с.
202991
   Бродская Л.И. : Альбом. – Москва, 1986. – 158с.
202992
   Бродская Л.И. :Выставка произведений. – М, 1973. – 29с.
202993
   Бродский : альбом. – Москва, 1986. – 4с.
202994
   Бродский И.И. : выставка произведений. – Л, 1984. – 88с.
202995
   Бродский И.И.: альбом. – Ленинград, 1988. – 41с.
202996
   Бродский И.И.: альбом репродукций. – Москва, 1956. – 4с.
202997
   Бродский И.И.: выставка произведений. – Ленинград, 1974. – с.
202998
   Бродский И.И.: выставка скульптуры. – Москва. – 92с.
202999
  Терентьева М.Т. Броды-переходы / М.Т. Терентьева. – М., 1989. – 126с.
203000
  О"Флаєрти Бродяга / О"Флаєрти. – Л., 1927. – 173с.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,