Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
201001
  Сащку Г.М. "Безпекові повноваження" ЗМІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 47-54
201002
  Пилипчук С. "Безпристрасне вистудіювання тексту..." методологія філологічної школи у фольклористичній практиці Івана Франка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 74-79. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналізовано особливості застосування методології філологічної школи у фольклористичних студіях Івана Франка.
201003
  Кардашова Е.В. "Безразличность, из которой ткется ткань жизни": "средний человек", субъект повседневности // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 64-72. – ISSN 2307-4558


  Публікація присвячена проблемі визначення суб’єкта буденного дискурсу. Суб’єкт буденного дискурсу може бути описаний за допомогою звернення до стереотипних моделей ідентифікації та самоідентифікації, таких як «проста людина», «звичайна людина», ...
201004
  Скринник М. "Безрідна" людина в "українському світі" М. Гоголя // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. М.І. Долішний. – Львів, 2006. – № 2. – С. 16-30
201005
  Брюховецька Л. "Безробітний режисер зі світовим іменем" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 січня (№ 1/2). – С. 20-21


  97 років Сергію Параджанову. З прожитих 66 років двадцять один він жив і творив у Києві на кіностудії ім. О. Довженка.
201006
  Стасюк М. "Безсмертний дотик до душі" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 129-131
201007
  Корнійчук В. "Безсмертний животвір " Івана Франка (парадигми й модуси художності) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
201008
  Азьомов В. "Безсмертя любові визнаю ...". Психологічний аналіз новели Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном"(продовження) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 38-42
201009
  Толстой Л.Н. "Безсмысленные мечтания" : с портретом автора / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Набат" ; Тип. Московского Т-ва Н.Л.Казецкаго, 1917. – 24 с., 1 л. портр. : портр. – (Библиотека "Памяти прошлого" ; № 10)
201010
  Толстой Л.Н. "Безсмысленные мечтания" / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Воля", 1917. – 23 с.
201011
  Хотинська-Нор "Безсторонність суду" як стандарт справедливого правосуддя: практика ЄСПЛ і перспективи розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 122-127. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміст і природу такого усталеного стандарту справедливого правосуддя як безсторонність суду, що широко витлумачений у практиці Європейського суду з прав людини. На підставі системного аналізу масиву рішень ЄСПЛ виокремлено суттєві позиції, ...
201012
  Охлобыстин "Безумная" химия / Охлобыстин, Ю. – Ростов -на-Дону, 1980. – 128с.
201013
  Радунская И.Л. "Безумные" идеи / И.Л. Радунская. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 416 с.
201014
  Радунская И.Л. "Безумные" идеи / И.Л. Радунская. – Москва, 1967. – 416с.
201015
  Некрасов В.М. "Безумный день, или женитьба Фигаро" на сцене МХАТ / В.М. Некрасов. – Москва, 1984. – 314 с.
201016
  Тимошенкова Т.М. "Безумный мир" Ивлина Во // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 455-467
201017
  Григорьев В.П. "Безумный, но изумительный". Велимир Хлебников - наш Эйнштейн от гуманитарии? // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2005. – № 6. – С.135-146. – Библиогр.: с.145-146 (31 назв.). – ISSN 0869-0499
201018
  Самокиш І. "Безумовно, створення ПРО в Польщі загострить відносини із РФ" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6 вересня (№ 158)


  Коментар доктора політичних наук, професора КНУТШ Григорія Перепелиці.
201019
  Войтиков С.С. "Безусый юноша, с горящими революционным огнем и вдохновением глазами": первые шаги второго вождя революции Льва Троцкого // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 11 (131). – С. 76-84. – ISSN 1606-0219
201020
  Саганович Г. "Бей схизматиков!". Пропагандистская война вокруг Грюнвальда // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 21-23. – ISSN 0235-7089
201021
  Гримич М. "Бейрутська мапа" Агатангела Кримського: до і після вибуху // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 13-19 серпня (№ 33). – С. 5
201022
  Касьянова О. "Бейрутські оповідання" А. Кримського - арабською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 квітня (№ 14). – С. 3


  В Єгипетському центрі арабської мови і культури Інституту філології за сприяння директора Центру О. Хоміцької відбулася презентація арабомовного перекладу "Бейрутських оповідань" А. Кримського.
201023
  Осташ І. "Бейрутські оповідання" Агатангела Кримського: до 150-ї річниці народження видатного українського сходознавця // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 277-288. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
201024
  Шутова Наталья "Бекасово" - релаксация в стиле SPA : Регионы / Шутова Наталья, Чичкина Светлана // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 75 : Фото
201025
  Аграновский А.А. "Белая лилия" : документальная повесть / В.А. Аграновский. – Москва : Совецкая Россия, 1979. – 80 с. – (Человек среди людей)
201026
  Кравченко Я.Ф. "Белая сирень" / Я.Ф. Кравченко. – Воронеж, 1966. – 120с.
201027
  Кирицэ К. "Белая чайка" или "Красный скорпион": Из досье старого криминалиста : Роман / К. Кирицэ. – Москва, 1991. – 260 с.
201028
   [Безруков Леонід Олексіійович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – С. 115-116. – ISSN 1684-7903


  "...3 вересня відсвяткував свій 75-літній ювілей професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Леонід Олексійович Безруков. Не одне покоління науковців та педіатрів-практиків вдячне своєму талановитому Вчителю, який на правду вважається ...
201029
   Безпека та гігієна праці під час розробки вугільних родовищ підземним способом / [Міжнар. організація праці]. – Київ : Міжнародне бюро праці, 2018. – XXVIII, 398 с. – На корінці назва сер.: Кодекс усталеної практики. – Бібліогр.: с. 335-339. – (Кодекс усталеної практики МОП). – ISBN 978-92-2-830902-7
201030
   Безпека та екологія на дорожньому транспорті : збірка матеріалів наук.-практ. коференції (онлайн) / [вип. ред.: І.В. Копаниця]. – Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2020. – 84 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8799-19-8
201031
   Безпека та екологія на дорожньому транспорті : збірка тез доп. наук.-практ. коференції (онлайн) / [вип. редакторка: І.В. Копаниця]. – Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2020. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
201032
   Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія / [О.С. Власюк та ін.] ; за заг. ред. О.С. Власюка ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 383, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 365-380 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-297-1
201033
  Гнибіденко І. Безпека та оборона: гендерний аспект // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 12-15.
201034
  Тім Фокслі Безпека та політика в Афганістані : прогрес, проблеми та перспективи // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 153-169. – ISBN 978-966-7272-95-1
201035
  Денисенко О. Безпека території в зоні впливу великого міста: ризики, вразливість, нові управлінські підходи // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 76-83. – ISSN 2413-7154


  В останній час міжнародні підходи до визначення безпеки території і ключові механізми її досягнення істотно трансформувалися, що відображене у цілях та заходах з їхнього впровадження міжнародних рамкових угод - Хіозької (2005-2015рр.) та Сендайської ...
201036
  Пригара О. Безпека туризму в умовах війни: правовий аспект // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 56-57. – ISBN 978-617-674-060-5
201037
  Єніна Л.Л. Безпека у зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-45 : фото
201038
  Магута Р.М. Безпека у фінансовій сфері та критерії її оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 29-35
201039
   Безпека України - 2010 : геополітичний вимір. – Київ, 2007. – 128с.
201040
  Чекаленко Л.Д. Безпека України - європейська складова світової безпеки / Л.Д. Чекаленко, Д.О. Попова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 13-16. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
201041
  Попова Д.О. Безпека України - європейська складова світової безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 136-140


  Стаття присвячена безпековій складовій зовнішньої політики України, співробітництву України - ЄС у сфері безпеки і оборони, "м"яким" і "жорстким" важелям політики.
201042
  Скіпальський О. Безпека України // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 22


  До 20-річчя військової контррозвідки.
201043
  Петкова О.В. Безпека України в сучасному євроінтеграційному процесі. Постмодерністський підхід. // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 37-44. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
201044
   Безпека України у XXI столітті: виклики та потреби в колективних заходах // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 3-6
201045
  Чекаленко Л.Д. Безпека України як складова європейської безпеки / Л.Д. Чекаленко, Д. Попова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 55-59
201046
  Середюк Н.П. Безпека України: чинники нестабільності в контексті міжнародного гуманітарного співробітництва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 392-399. – ISSN 2076-1554
201047
  Ахтирська Н. Безпека учасників кримінального процесу та подолання протидії встановленню істини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 50-54
201048
  Логін С.В. Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 565-573. – ISSN 1563-3349
201049
  Семчишина Г.А. Безпека учнів в межах підготовки та проведення "Євро-2012" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 4-5 : фото
201050
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-48 : фото
201051
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-48 : фото
201052
  Копилюк О.І. Безпека формування та використання ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / О.І. Копилюк, О.М. Музичка, Ю.В. Тимчишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 331-337. – ISSN 2222-4459
201053
  Кірєєва Марія Безпека харчових продуктів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 28
201054
  Мельник Я.Я. Безпека цивільного процесу: теоретико-правовий концепт : монографія / Я.Я. Мельник ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Четверта хвиля, 2018. – 647, [1] с. – Бібліогр.: с. 613-643 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-529-334-7
201055
  Мельник Я. Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 19-28
201056
  Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв
201057
  Логвиненко К. Безпека як фундаментальна категорія загальной теорії держави і права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 36-37
201058
  Степаненко А. Безпека як фундаментальна системна парадигма сталого розвитку і буття суспільства : екологічна безпека // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 26-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
201059
  Баланда А.Л. Безпека як функціональна характеристика соціально-економічного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122.
201060
  Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А.Б. Качинський; Ін-т проблем націон. безпеки; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ, 2004. – 472 с. – ISBN 966-8440-34-Х
201061
  Голуб А. Безпека, оборона і всі-всі-всі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 31 (715), 06.08- 12.08.2021. – С. 4-6. – ISSN 1996-1561
201062
   Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних інфраструктур засобами системи 112 / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, Д.С. Кобилкін, Р.Р. Головатий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
201063
  Хилько О.Л. Безпекова дилема України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 484-494


  Дана стаття аналізує специфіку безпекової дилеми України, що сконцентрована в питанні, як інтегруватися до структур європейської безпеки, водночас, зберігаючи позитивні відносини з Росією. Обґрунтувується застосування інструментарію Європейського Союзу ...
201064
  Авер"янов С.В. Безпекова діяльність АСЕАН у Південно-Східній Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Авер"янов Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 254 арк. – Додатки: арк. 252-254. – Бібліогр.: арк. 217-251
201065
  Авер"янов С.В. Безпекова діяльність АСЕАН у Південно-Східній Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Авер"янов Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
201066
  Біленчук П. Безпекова платформа. Правові засади врегулювання обігу вогнестрільної зброї як конституційна гарантія забезпечення національної безпеки України / П. Біленчук, О. Кравчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
201067
  Мурашкіна М.З. Безпекова політика великих світових держав у регіоні Центральна Азія // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 178-179
201068
  Бєлоусов Н. Безпекова політика європейських держав // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 368-389. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
201069
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Андрій Миколайович Кобзаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр,: 5 назв
201070
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Кобзаренко А.М.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 233с. – Бібліогр.: л. 203-234
201071
  Ровенський А.Є. Безпекова політика Іспанії у Cередземноморському регіоні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 359-369


  Розглянуто особливості середземноморської політики Іспанії у сфері безпеки в контексті трансформацій, спричинених "арабською весною". Проаналізовано чинники формування стратегічних інтересів Іспанії та основних проблемних вузлів її безпекової політики ...
201072
  Федуняк С. Безпекова політика Канади після завершення "холодної війни": нові виклики ХХІ століття // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 50-56. – ISSN 2519-4518
201073
  Сапицька І.І. Безпекова політика країн Чорноморського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 33-36.
201074
  Мінгазутдінова Г. Безпекова політика Німеччини: відносини з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 42-45
201075
  Чубарова Р.Р. Безпекова політика партії справедливості і розвитку ( Туреччина ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 178-184
201076
  Волошенко І.О. Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошенко Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 240 арк. – Бібліогр.: арк. 190-240
201077
  Волошенко І.О. Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошенко Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
201078
  Авакян Т.А. Безпекова політика України в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 125-135. – ISSN 2410-3594
201079
  Сауляк Т. Безпекова політика України на перехресті ЄС та НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С, 50-52
201080
  Курас А.І. Безпекова політика України: зовнішньополітичний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 391-397
201081
  Мітрофанова О.О. Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015 р. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 41-47. – ISBN 978-966-02-7989-6
201082
  Алієва Е.Е. Безпекова політика Швеції в контексті російської агресії проти Швеції // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 5. – C. 14-24. – ISSN 2077-1800
201083
  Годлюк А.М. Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 86-94


  This article shows, that presence of instant or hypothetical threats to the one or the other state, results in a need of permanent maintenance of powerful armed forces which would be capable and able to protect it from external interference. During ...
201084
  Доронін І.М. Безпекова сутність функцій держави // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 66-79. – ISSN 2616-6798
201085
  Божко Я. Безпекова та зовнішня політика американських консервативних течій II пол. XX - початку XXI ст. // Консервативна політика : альманах / Кабінет експертів ; [упоряд. Руслан Кухарчук]. – Київ : Всі разом!, 2022. – С. 55-68. – (Кабінет експертів ; вип. № 1). – ISBN 978-617-7374-57-1
201086
   Безпекова тематика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Тбілісі (Грузія) відбулося засідання Адміністративної ради - керуючого органу міжнародної міжурядової організації Український науково-технологічний центр (УНТЦ). Від України участь у заході взяли заступник міністра освіти і науки, представник України ...
201087
   Безпекова технологія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти кафедри систем штучного інтелекту в НУ "Львівська Політехніка" створили прототип системи безпеки, що відрізняє живу людину від підставленого фото- чи відеозображення.
201088
  Антохів-Сколоздра Безпековий вимір відносин Канади з Європейським Союзом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 135-140. – ISSN 2077-1800
201089
  Барна Б.Ю. Безпековий вимір відносин Норвегії з Європейським Союзом // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 509-512. – ISSN 2076-1554
201090
  Шаблистий В. Безпековий вимір вітчизняного кримінального закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 112-114
201091
  Корнієвський О. Безпековий вимір діяльності неурядових аналітичних центрів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 125-129
201092
  Гаспарян А.Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : дис. … канд. політ. наук : 21.03.03 / Гаспарян Аргам Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 176-205
201093
  Гаспарян А.Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.03.03 / / Гаспарян Аргам Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
201094
  Подворна О.Г. Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 65-72. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
201095
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 141-148
201096
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 248 л. – Бібліогр. : л.212-248
201097
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 24с. – Бібл.7 назв
201098
  Шаблистий В.В. Безпековий вимір кримінального права України: людиноцентристське дослідження : монографія / В.В. Шаблистий ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра-ЛТД, 2015. – 419, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-415 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-588-4


  У пр. № 1736586 напис: Дорогому Павлу Сергійовичу із побажанням добра та вдячністю за підтримку. /Підпис/ В. Шаблистий
201099
  Василішин С.І. Безпековий вимір методології обліку сільськогосподарської діяльності аграрних підприємств України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 66-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
201100
  Братунь К.О. Безпековий вимір міждержавних українсько-російських відносин : канд. політ. наук : 23.00.04 / Братунь Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 244 арк. – Додатки: арк. 242-244. – Бібліогр.: арк. 213-241
201101
  Братунь К.О. Безпековий вимір міждержавних українсько-російських відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Братунь Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
201102
  Цвілий С.М. Безпековий вимір позицій щодо умов здійснення підприємницької діяльності в моделі народної економіки України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 175-178
201103
  Куян І. Безпековий вимір реформи місцевого самоврядування // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 110-117. – ISBN 978-617-7638-06-2
201104
  Бобир Ю. Безпековий дискурс у соціолінгвістичній парадигмі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Чернюх Б.В., Голубовська І.О., Руда Н.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18. – С. 24-38. – ISSN 2411-1562


  Оскільки потреба в безпеці є однією з базових потреб людини, а діяльність, спрямована на забезпечення безпеки, – важливою складовою її життєдіяльності, дослідження безпекового дискурсу як компонента безпекових реалій є завжди актуальним. На цей час ...
201105
  Степико К.М. Безпековий контекст діалогічності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 18-27
201106
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал Європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 24-29.
201107
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал політики сусідства ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 52-54.
201108
  Погорська І. Безпековий розвиток єдиної Європи: особливості сучасного наукового дискурсу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 9-13. – (Політичні науки)
201109
  Хуан Цінь Безпековий стан інформаційного простору Китаю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 195-198.
201110
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 186-215
201111
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : автореф. дис. ... канд.політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
201112
  Штангрет А.М. Безпекові аспекти в управлінні підприємствами високотехнологічного сектору економіки в умовах неоіндустріальної модернізації / А.М. Штангрет, І.Р. Безпалько // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 11-15. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
201113
  Поляков Л. Безпекові аспекти децентралізації в Україні // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 160-164. – ISBN 978-617-7638-06-2
201114
  Кирилюк І.М. Безпекові аспекти розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19 / І.М. Кирилюк, Л.А. Чвертко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 178-189. – ISSN 2313-8246
201115
  Чупрій Л.В. Безпекові аспекти формування загальнонаціональної ідентичності українців // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 146-153
201116
  Кондратенко О. Безпекові виклики сучасності: національні та регіональні практики // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХI Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 27 трав. 2021 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 173-183. – ISBN 978-617-8034-16-0
201117
   Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії : аналіт. доповідь / [А.Ю. Іщенко, С.О. Зубченко, М.М. Карпенко та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 42, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-283-4
201118
  Сащук Г. Безпекові виміри телепростору : монографія / Ганна Сащук. – Київ : Грамота, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-349-116-5
201119
  Пушак Я.Я. Безпекові детермінанти протидії ексклюзії регулювання процесів децентралізації на субрегіональному рівнІ / Я.Я. Пушак, М.В. Максимчук // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 123-131. – ISSN 2617-4162
201120
  Долуда В.В. Безпекові імперативи інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 354-362
201121
  Крупський І. Безпекові імперативи інформаційного простору України. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 189-198.
201122
  Сащук Ганна Миколаївна Безпекові імперативи телевізійного простору України : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Сащук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 191л. – Бібліогр.: л.157-191
201123
  Сащук Ганна Миколаївна Безпекові імперативи телевізійного простору України : Автореф. дис. ... канд.політ. наук: 23.00.03 / Сащук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
201124
  Хилько О. Безпекові потенціали Польщі та України: можливість кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 90-94


  В статті аналізується спільне безпекове середовище України і Польщі, спільні виклики національній безпеці обох кран та реальні й потенційні інструменти й формати співробітництва в бепековій сфері. В статье анализируется общее пространство ...
201125
  Гаспарян А. Безпекові пріоритети Німеччини в умовах міжнародної нестабільності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 17-20
201126
  Піскорська Г. Безпекові пріоритети України в контексті нових викликів і загроз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови та причини розробки керівництвом України нової редакції Стратегії національної безпеки. Проаналізовано зміст документа, при цьому особливу увагу приділено оцінці безпекового середовища України, загроз і викликів, що стоять перед ...
201127
  Соснін О.В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 17-27. – ISSN 2308-9636
201128
  Соснін О.В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності: теоретико правові та праксеологічні аспекти / О.В. Соснін, В.В. Повидиш // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 60-66. – ISSN 2308-9636
201129
  Андрєєва О.М. Безпекові тенденції української національної ідентичності пострадянського періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 66-72


  В статті розглянуто кризові ситуації української національної ідентичності в локальному та універсальному вимірах. Проаналізовано внутрішні та зовнішні загрози української нації в контексті ідентичності.
201130
  Ткачук А.П. Безпекові чинники зовнішньої політики України в умовах російської військової агресії // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 69-80. – ISSN 2313-5603
201131
  Біленчук П. Безпекознавство: стратегія, мистецтво, тактика / П. Біленчук, О. Шульга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 26 січня - 1лютого (№ 4)


  Про міжнародну науково-практичну конференцію, яка пройшла в КНУ імені Тараса Шевченка. Ініціатором проведення конференції виступив юридичний факультет. У роботі форуму взяли участь представники освітянської і наукової спільноти та практики з України ...
201132
  Карпушенко М.Ю. Безпекоорієнтований механізм інтегрованої оцінки інвестиційного потенціалу суб"єктів господарювання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02 / Карпушенко Марія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 39 назв
201133
  Ляшенко О.М. Безпекотворення і конкурентоспроможність національної економіки: міра взаємодії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 47-54


  Розглянуто питання взаємоз"язку економічної безпеки й конкурентоспроможності національної економіки. Показано труднощі забезпечення економічної безпеки і конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації.
201134
   Безперевна освіта як один з пріоритетних методів післядипломного навчання: перспективи і проблеми впровадження у сімейній медицині / Л.В. Глушко, Х.С. Симчич, С.В. Федоров, В.Т. Рудник, І.В. Козлова, Т.Ю. Гавриш, Н.З. Позур, Т.І. Маковецька, А.В. Симчич // Сімейна медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 2017. – № 2 (70). – C. 161-164. – ISSN 2307-5112


  У статті підкреслено пріоритетність безперервної освіти (БО) у професійному розвитку і сучасній підготовці сімейного лікаря.
201135
  Іщенко Т. Безперервна аграрна освіта України - освіта впродовж життя // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 146-160. – ISBN 978-617-7283-08-8
201136
  Мурашевич Т. Безперервна бібліотечна освіта в Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи : колективна монографія / В.М. Акатріні, О.І. Бабюк, Л.Д. Ворнік, М.П. Дячук, Н.М. та ін. Загородна. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 110-117. – ISBN 978-966-423-674-1
201137
  Загородня Л. Безперервна бібліотечна освіта як важливий чинник розвитку бібліотечної професії: історія та сьогодення. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 171-190. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто історію створення ВНЗ закладів з підготовки спеціалістів з бібліотечної справи та формування системи безперервної освіти як продовження вишівської освіти, розвиток і вдосконалення професійних навичок у системі підвищення кваліфікації ...
201138
  Трішкіна Н.І. Безперервна освіта - обов"язкова умова розвитку сучасного індивіда // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-330-237-9
201139
  Карпець Л.А. Безперервна освіта в контексті освітньої реальності інформаційного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 167-172
201140
  Топчій Т.В. Безперервна освіта в контексті сучасних закордонних та українських освітніх практик // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 16-22. – ISSN 1993-5560
201141
  Кравченко Т.А. Безперервна освіта державних службовців як основний фактор розвитку кадрового потенціалу державного управління // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7139-11-8
201142
  Кравченко Т. Безперервна освіта посадових осіб місцевого самоврядування як визначальний фактор розвитку кадрового потенціалу публічного управління в Україні // Форум прямої демократії : матеріали доп. та тез наук.-практ. конференції (4 груд. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; Донец. держ. ун-т упр. (м. Маріуполь) ; Полтав. держ. аграр. акад. [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – C. 211-214. – ISBN 978-617-649-055-5
201143
  Назаренко О. Безперервна освіта у Південнокорейському освітньому просторі // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 70-72. – ISBN 978-617-7263-79-0
201144
  Топчій Т.В. Безперервна освіта як атрибут смарт-суспільства // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 228-230. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
201145
  Половая Н.О. Безперервна освіта як вектор розвитку інформаційного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 98-102. – ISSN 2077-1800


  У статті досліджуються особливості розвитку системи вищої освіти в умовах індустріального та постіндустріального суспільства. В даному контексті оcвiта poзглядaється як oдин з нaйвaжливiших чинникiв coцiaльнoгo poзвитку, щo метoдoлoгiчнo пoв"язaнo з ...
201146
  Семенюк М. Безперервна освіта як система // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 296-300. – ISSN 2076-1554
201147
  Сущенко Л. Безперервна освіта: особистісний і професійний онтогенез // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 155-159. – ISSN 2309-9127
201148
  Семенюк Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 100-106. – ISSN 2078-1016


  Аналізується проблема організації безперервної освіти, яка спрямована на постійне вдосконалення і цілісний розвиток людини протягом усього її життя, на підвищення можливостей її трудової й соціальної адаптації у мінливому світі ї є одним із вагомих ...
201149
  Кулінський В.В. Безперервне добування торфу елеваторною машиною / В.В. Кулінський. – К., 1939. – 28с.
201150
  Шудра Є.О. Безперервне удосконалення соціалістичного виробництва на базі вищої техніки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 10-15. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются вопросы технического прогресса, комплексной механизации и автоматизации производства, внедрения химии в народное хозяйство и их роли в развитии социалистического производства. На материалах ряда киевских предприятий автор ...
201151
  Дрига В.В. Безперервний контроль якості магнетитових руд на стрічкових конвеєрах в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 / Дрига Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
201152
   Безперервний культурний процес від Костянтина Дорошенка // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "Кінець епохи пізнього заліза" – книга арт-критика Костянтина Дорошенка, яка нещодавно вийшла у видавництві Laurus. Це збірка статей про мистецтво, культуру і суспільство, написаних автором з 1990-х по 2013 рік. Автор статей Костянтин Дорошенко та ...
201153
  Колодяжна М. Безперервний моніторинг якості університетської освіти як фактор забезпечення конкурентноспроможності вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг / М. Колодяжна, В. Польова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 48-51. – ISSN 1562-529Х
201154
  Палько Т.В. Безперервний професійний розвиток - шлях самореференції ідентичності педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 140-144. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
201155
  Симчич Х.С. Безперервний професійний розвиток лікаря як ключовий напрям післядипломної освіти / Х.С. Симчич, С.В. Федоров // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 68-71. – ISSN 1681-2751
201156
  Борсуковська В.Ю. Безперервність бізнесу: новий тренд або необхідність / В.Ю. Борсуковська, Ю.В. Борсуковський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 48-53. – ISSN 2415-8089
201157
  Гримич Г. Безперервність поколінь // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 201-207
201158
  Ільницький М.М. Безперервність руху / М.М. Ільницький. – К., 1983. – 231с.
201159
  Смірнова Т.О. Безперервність управління ризиком кредитних операцій банку як основа їхньої беззбитковості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 86-92. – ISSN 0321-0499
201160
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
201161
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
201162
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
201163
  Панченко О.А. Безпечна діяльність водія-професіонала за медико-психологічними параметрами / О.А. Панченко, А.В. Кабанцева, І.О. Сердюк // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 85-92 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
201164
  Мощук Андрій Безпечна дорога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 22 : фото
201165
  Ільченко Н.В. Безпечна дорога дитини до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 21 : фото
201166
  Шпонтак І.М. Безпечна дорога до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 17
201167
  Яковець Наталія Безпечна дорога до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 30 : фото
201168
  Усик Світлана Безпечна дорога до школи / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 20 : фото
201169
   Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи транспортної логістики / О.І. Безбабічева, М.М. Кірієнко, І.А. Черепньов, В.Л. Топчій // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-1828
201170
  Стоєцький Валентин Безпечна життєдіяльність для дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 10-12 : фото
201171
  Яриновська К. Безпечна історія Миколи Костомарова // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 127-130. – ISBN 978-966-306-020-4
201172
  Усик Світлана. Богданович Лілія Безпечна кухня для дитини: 5 порад // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 26 : фото
201173
  Зейда Олександр Безпечна новорічна ялинка (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 17
201174
  Зубік Н. Безпечна поведінка - безпечне дитинство! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
201175
   Безпечна праця - право кожної людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-3
201176
  Вовдюк Л.В. Безпечна прогулянка на лижах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 35 : фото
201177
  Ляшенко О.М. Безпечна синергія в управлінні підприємством // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 76-80. – ISSN 2222-8810
201178
   Безпечна та приємна вода з Croma E від Hansgrohe // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 64-65 : фото
201179
  Флярковська О. Безпечна школа як трансфер психічного здоров"я здобувача освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 109-115. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-2131
201180
  Райчук А.І. Безпечне вживання збагачених рослинними екстрактами кисломолочних напоїв / А.І. Райчук, А.М. Соломон, І.В. Віштак // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 71-73. – ISBN 978-966-641-732-2
201181
  Соломон А.М. Безпечне вживання кисломолочних напоїв із наповнювачем з пророщеного жита для харчування людей похилого віку / А.М. Соломон, Г.В. Мисак, І.В. Віштак // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 71-73. – ISBN 978-966-641-732-2
201182
   Безпечне використання газових приладів у побуті (Пам"ятка населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 24
201183
  Трошина Світлана Безпечне використання електроприладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 20-21
201184
  Гловацька О.В. Безпечне дитинство - щасливе дитинство // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-19 : фото
201185
  Шпонтак І.М. Безпечне довкілля: дорога до школи (тренінг для учнів середньої школи) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 26-30
201186
  Полякова І.О. Безпечне зберігання радіоактивних відходів, що містять тритій / І.О. Полякова, О.В. Зубко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2078-4643
201187
  Найман Н. Безпечне інформаційне суспільство по-європейськи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 18-19


  "...Кажуть, інформація - це свого роду нафта: її також спочатку недооцінювали, проте роль її у суспільстві дедалі росла, що у сукупності з іншими факторами (зокрема зростанням ролі інформаційних і телекомунікаційних технологій) призвело до так званої ...
201188
  Ільченко Наталія Безпечне й корисне заморожування ягід та фруктів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 26 : фото
201189
  Баганець О. Безпечне перевезення пасажирів-на контролі у прокуратурі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
201190
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів : інструктивно-методичні матеріали // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 20-24
201191
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів (Інструктивно-методичні матеріаль) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 10-19 : табл.
201192
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів. Інструктивно-методичні матеріали (Продовження, початок див. у № 3, 2012 р.) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 13-16
201193
  Ільченко Н.В. Безпечне та корисне харчування влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 3 : фото
201194
  Трошина Світлана Безпечний відпочинок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 20-21
201195
  Богданович Лілія Безпечний відпочинок без шкоди для лісу / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 25 : фото
201196
  Треніна О.С. Безпечний відпочинок на пляжі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 26
201197
  Усик Світлана Безпечний відпочинок на природі під час травневих свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 29 : фото
201198
  Гладка Наталія Олександрівна Безпечний відпочинок улітку (Розробка заняття з учнями початкових класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 10-11 : фото
201199
  Наконечна О.В. Безпечний дитячий майданчик своїми руками // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-33 : фото
201200
  Дмитренко Л.І. Безпечний одяг - хороший настрій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 36-38
201201
  Усик Світлана Безпечні атракціони - запорука безпеки дітей і спокою батьків / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 24 : фото
201202
  Ільченко Наталія Безпечні делікатеси до святкового столу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 28-29 : фото
201203
  Батіщева Валентина Безпечні дитячі іграшки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 31-32 : фото
201204
  Карпенко Л.В. Безпечні зимові свята // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 19 : фото
201205
  Ільченко Н.В. Безпечні ялинкові прикраси: які вони? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 26 : фото
201206
  Катаєва С.Е. Безпечність застосовування синтетичних добавок у харчових продуктах для дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-40 : табл.
201207
  Рєзнікова В. Безпечність товарів в економічному обороті: правові аспекти забезпечення / В. Рєзнікова, І. Кравець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 198-225. – ISSN 1026-9932
201208
  Брулевич В.В. Безпечність харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 75-84. – ISSN 2413-1342
201209
  Нечипуренко О. Безпечність штамів-продуцентів каротиноїдів Вacillus sp. 1.1 та B. Amyloliquefaciens УКМ В-5113 щодо теплокровних тварин / О. Нечипуренко, М. Хархота, Л. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що штами-продуцети каротиноїдів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 є безпечними щодо теплокровних тварин, а саме, авірулентні, не виявляють токсичної та токсигенної діі. Визначено відсутність здатності штамів Bacillus sp. ...
201210
  Мурзина О. Безпівтонові структури в українському мелосі // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 7-21


  "...Стаття присвячена рудиментам безпівтонових структур (ангемітоніки) на українській етнічній території. Перші зразки були знайдені на Покутті (О. Кольберг), Холмщині (Я. Сєнчик), Чернігівщині (О. Рубець), Берестейщині (К. Квітка). Автор статті ...
201211
  Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.96-99
201212
  Берестова І. Безпідставне збагачення і договірні зобов"язання: конкуренція зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.92-98
201213
  Карнаух Б.П. Безпідставне збагачення у праві Давнього Риму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 17-28. – ISSN 2224-9281
201214
  Берестова І. Безпідставне збагачення. Інститут набуття, збереження майна без достатньої правової підстави у системі римського права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.60-64
201215
  Морозов Є. Безпідставне ототожненнч "підсудності" з "юрисдикцією" (підвідомчістю) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)
201216
   Безпідставні претензії Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис". – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 7). – ISBN 966-7544-120-6
201217
  Берзін П.С. Безпідставно звинувачений у "вільнодумстві" (Микола Григорович Білоусов) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 868-886. – ISBN 978-617-7020-05-8
201218
  Біла А. Безпідставно розстріляний: український Бісмарк. До 135-річчя Петра Болбочана : глорифікаційнийесей // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 141-144. – ISSN 08-68-4790-12
201219
  Ачасова А.О. Безпілотні летальні апарати як інструмент сучасного землеробства та охорони грунтів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 15-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
201220
   Безпілотні літальні апарати - інновація у медичному забезпеченні Збройних Сил у вітчизняній війні та в процесі ліквідації її наслідків : метод. рекомендації / НАН України, ДНУ "Центр інновац. мед. технологій НАН України" [та ін. ; уклад.: І.М. Тодуров, В.М. Якимець, В.П. Печиборщ та ін.]. – Київ : Видавництво Людмила, 2022. – 46, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 44-45
201221
  Сафар Вацлав Безпілотні повітряні системи Чехії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 127-134 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
201222
   Безпілотні технології в НУБІП // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 4. – ISSN 2219-5793
201223
  Ендеберя В.Т. Безплатна стрижка / В.Т. Ендеберя. – Харків, 1986. – 143 с.
201224
  Трачевская А., Калугин С. Безпозвоночные животные : учебник к таблицам А. Трачевской и С. Калугина :12 табл. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва "Картографическое заведение А. Ильина", 1914. – 238, 8 с., 1 цв. л. ил. : ил. – Без обл.
201225
  Крамар О. Безпорадний велет // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 16 (492), 21-27.04.2017 р. – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Посідаючи важливе місце в соціально-економічній структурі сучасної України, середній клас лишається об"єктом у політичній боротьбі олігархів.
201226
  Янчук А.О. Безпосереднє здійснення влади народом і природне право // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 55-59. – ISSN 2220-1394
201227
  Лученко Д.В. Безпосереднє здійснення влади народом: особливості, зумовлені цифровою епохою // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 16-18. – ISBN 978-617-8034-4
201228
  Штефан А. Безпосереднє та опосередковане пізнання в судовому доказуванні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 103-105
201229
  Олійник В.П. Безпосередний об"єкт злочину забруднення моря (ст. 243 КК України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 25-39. – ISSN 2222-5374
201230
  Сіцінський Н.А. Безпосередні внутрішні виклики національній безпеці України у зовнішньополітичній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
201231
  Гридін М.О. Безпосередні переговори як один з механізмів попередження індивідуального трудового спору // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 80-81. – ISBN 978-617-7069-63-7
201232
  Іщенко М.В. Безпосередній об"єкт забруднення або псування земель та механізм заподіяння йому шкоди // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 195-207. – ISSN 1993-0909
201233
  Ярошенко О.Д. Безпосередній об"єкт злочинів, передбачених ст. 369 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 402-408. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності.
201234
  Гордієнко В. Безпосередній об"єкт злочинів, пов"язаних з банкрутством суб"єктів господарської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 255–260. – (Серія юридична ; Вип. 48)
201235
  Шніпко О.С. Безпосередній об"єкт злочину завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 146-160. – ISSN 2222-5374
201236
  Орлов Ю.В. Безпосередній об"єкт злочину незаконе знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
201237
  Волкова Т.І. Безпосередній об"єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 98-108. – ISSN 2222-5374
201238
  Ольховенко О.І. Безпосередній об"єкт злочину передбаченого ст. 385 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-90. – ISSN 2222-5374
201239
  Матвійчук В.В. Безпосередній об"єкт злочину порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 25-37. – ISSN 2222-5374
201240
  Тихонова О. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 210 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 93-97.
201241
  Мельниченко В.Л. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 77-86. – ISSN 2222-5374
201242
  Мороз А.О. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 397 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – C. 46-60. – ISSN 2222-5374
201243
  Михайлов В. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 169-177. – ISSN 1993-0909
201244
  Волинець Р. Безпосередній об"єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті характеризується об"єкт злочину передбаченого ст. 210 КК України "Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням". Робиться акцент ...
201245
  Чмут С.В. Безпосередній об"єкт статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 452-459. – ISSN 1563-3349
201246
  Дика О.І. Безпосередність людської чуттєвої діяльності / О.І. Дика. – К., 1997. – 32с.
201247
  Тимченко Г.П. Безпосередність судового розгляду як принцип судочинства України: історико-правове дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 190-193
201248
  Іващенко Микола БезпоСередня Азія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 40-52 : фото
201249
  Михайлов М. Безпосередня демократія в умовах воєнного стану: шляхи реалізації права народу на владу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 13-18. – ISSN 2524-0129
201250
  Фріз Т. Безпосередня демократія у Польщі // Пряма демократія у правовій державі: Німеччина, Україна, Казахстан : зб. статей / за ред.: Р. Мельника, Г. Кюпера, А. Хіммельрайх. – Одеса : Гельветика, 2023. – С. 236-251. – ISBN 978-617-554-051-0
201251
  Богів Я. Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 205-213. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
201252
  Оніщук М. Безпосередня демократія, представницька демократія та муніципальна демократія: проблеми ідентифікації і розмежування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 65-78.
201253
  Різник С.В. Безпосередня та опосередкована підприємницька діяльність, як способи реалізації людиною та громадянином конституційного права на підприємництво // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 197-201. – ISSN 1563-3349
201254
  Запара С. Безпосередня участь народу у здійсненні правосуддя: імітація чи реальність? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 1026-9932
201255
  Тимченко А.П. Безпосередня участь працівників української міліції в боротьбі з німецькими загарбниками у 1941-1945 рр. // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 59-65. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
201256
  Баловсяк Н. Безправне володіння. Кому насправді належать дані користувачів у цифрову епоху // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 1/3 (685/687), 22-28.01.2021. – С. 53-55. – ISSN 1996-1561
201257
  Савонюк Р.Ю. Безправні учасники кримінально-процесуальних відносин: хто вони // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 93-99
201258
  Шевчук Ю. Безпрецедентна праця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  Юрій Шевчук: "У цьому словнику я беру проактивну позицію, намагаючись повернути в обіг цілу низку питомих українських слів".
201259
  Пушкарук Н. Безпрецедентне видворення / Н. Пушкарук, М. Беца, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 54). – С. 3


  Понад 20 країн світу вислали понад 100 дипломатів РФ. Це важливий крок і, мабуть, не останній, вважають експерти.
201260
  Шморгун О. Безпрецедентний прецедент // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-43. – ISSN 1812--514Х
201261
  Островський О.М. Безприданиця. Драма / О.М. Островський. – К., 1946. – 144с.
201262
  Лебедев Г. Безпристрастное созерцание систем Восточной Индии Брамгенов Священных обрядов их и народных обычаев, Всеавгустейшему монарху посвященное. – В Санкт-Петербурге : В типографии Герасима Лебедева, 1805. – 174 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - шкіра
201263
  Галімова М. Безпритульна риба... // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 23-25 : фото
201264
  Талалай Л. Безпритульна течія : вибрані поезії / Леонід Талалай. – Чернівці : Букрек, 2011. – 311, [1] с. : портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія). – ISBN 978-966-399-355-3
201265
  Бабенко І. Безпритульні "янголи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 231). – С. 6


  Театр на Липках випустив прем"єру вистави "Місто" за однойменним романом Валер"яна Підмогильного.
201266
  Марочко В. Безпритульні діти // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 38-39. – ISBN 978-617-642-388-1
201267
  Круглов В.В. Безпритульні сніги : Поезії / В.В. Круглов. – Харків : Крок, 2001. – 80с. – ISBN 966-652-001-Х
201268
  Давидич Ю. Безпритульні та діти-сироти в умовах нацистської окупації ( на матеріалах м. Харкова) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 54-56. – ISBN 978-966-171-783-0
201269
  Лапчинська Н. Безпритульні як окрема категорія жертв Голодомору (на матеріалах м. Харкова) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 101-108. – ISBN 978-617-7122-39-4
201270
  Лазарук М. Безпритульність, що втікає у вічність // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 9 серпня (№ 16). – С. 3
201271
  Курітник І.П. Безпровідна трансляція інформації / Ігор Петро Курітник, Микола Карпінський. – Тернопіль : Тайп, 2010. – 376 с. – ISBN 978-83-926319-4-1
201272
  Брасюк Г. Безпутні : дитяче оповідання / Г. Брасюк. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1929. – 60 с.
201273
  Петровская Н.Е. Безработица - ключевая проблема президентсва Б.Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 2 (530). – С. 57-66. – ISSN 0321-2068
201274
  Валентей Д.И. Безработица - неизбежный спутник капитализма / Д.И. Валентей. – Москва, 1951. – 256с.
201275
  Виленский Е.Л. Безработица - неизбежный спутник капитализма / Е.Л. Виленский. – Алма-Ата, 1975. – 40с.
201276
  Никитин С.М. Безработица - постоянный спутник капитализма / С.М. Никитин. – М, 1960. – 40с.
201277
   Безработица - трагедия миллионов / В.В. Любимова, Ф.Э. Бурджалов, Н.Д. Гаузнер, И.В. Гришин; [Любимова В.В., Бурджалов Ф.Э., Гаузнер Н.Д., Гришин И.В.] ; под ред. Н.Д. Гаузнера. – Москва : Экономика, 1983. – 240 с. – (Империализм. События. Факты. Документы)
201278
  Вишневская Н. Безработица в странах ОЭСР - эволюция взглядов и политики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 14-26. – ISSN 0131-2227
201279
  Афанасьев Л.А. Безработица в США после второй мировой войны / Л.А. Афанасьев. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 88 с.
201280
  Петранович И.М. Безработица и положение рабочих в Италии / И.М. Петранович. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – 159 с.
201281
  Прокопов Ф.Т. Безработица и эффективность государственной политики на рынке труда в переходной экономике России / Ф.Т. Прокопов; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет. – Москва : ТЕИС, 1999. – 311с. – ISBN 5-7218-0221-9


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
201282
  Бестужев-Лада Безработица? Не может быть! / И.В. Бестужев-Лада. – Москва : Знание, 1992. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Экономика" ; № 5)
201283
  Батуренко С.А. Безработные в современном российском обществе : современное состояние и некоторые проблемы исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 91-99. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
201284
  Балац М.Я. Безрадиационные переходы в тяжелых - мезоатомах. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Балац М.Я.; Ин-т теорет и эксперим. физики. – М., 1963. – 12л.
201285
  Лоуренс Дэвид Герберт Безразличие // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 266-269. – ISSN 1130-6545
201286
   Безрассудные притязания Болгарского экзархата в Европейской Турции : Гонение на православных в Болгарии и Восточной Румелии / Пер. с фр. изд. офиц. органа вселен. патриархии "Церк. правда". – Москва : Изд. Константинопольск. патриаршее подворье
Вып. 1. – 1907. – 72 с.
201287
  Уилбер Д. Безрассудство : роман / Джил Уилбер ; [пер. с англ. Т.А. Источниковой]. – Москва : Международный журнал "Панорама", 2000. – 182, [1] c. – Тздание международного журнала "Панорама". – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-1012-2
201288
  Попов В.А. Безреактивне згладжування пульсацій у мережевих перетворювачах електричної енергії : Автореф. дис...канд. техн. наук:05.09.12 / Попов В.А.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
201289
  Соколов Б. Безрезультатний обмін люб"язностями // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  У Путіна для реалізації своїх вимог є трохи менш як 3 роки.
201290
  Рибальченко В.К. Безрецепторні механізми мембранотропних ефектів біорегуляторів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 206-216
201291
  Гармаш Н.Т. Безрешетная сепарация мелкого зернового вороха : Автореф... кандид. технич.наук: / Гармаш Н.Т.; Киевский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный ин-т, 1952. – 18 с.
201292
  Чистяков О.В. Безрибне морське поле // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 28-30 : фото
201293
  Мало Г. Безрідний / Г. Мало. – Одеса, 1926. – 103с.
201294
  Мало Г. Безрідний / Г. Мало. – 2-е вид., 1928. – 103с.
201295
  Ніколаєнко С. Безробіних - мільйон, а майстрів - дефіцит: Держава має турбуватися про підготовку робітничих кадрів // Голос України, 2003


  [Ст. голови ком. Верховної Ради з питань науки і освіти, заст. голови фракції СПУ]
201296
  Махсма М. Безробітна сільська молодь - резерв покриття дефіциту кваліфікованих кадрів на ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-8
201297
  Ткачук І.В. Безробітний / І.В. Ткачук. – Харків, 1930. – 47 с.
201298
  Ребро П.П. Безробітний тамада : сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ, 1988. – 134 с.
201299
  Панцир С. Безробітний, робітник, роботодавець: Закон України "Про зайнятість населення": відкладені спроби удосконалення // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 52-66
201300
  Ходакевич С.І. Безробіття - загроза економічній безпеці держави в умовах ринкової трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 321-324
201301
  Більський Б.В. Безробіття - новостворена категорія у структурі трудових ресурсів сільської місцевості / Б.В. Більський, В.К. Міга // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 186-189. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
201302
  Кучеренко С.А. Безробіття в трансформаційній економіці України та напрями його подолання / С.А. Кучеренко, С.В. Сушко // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 108-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  У статті проведено порівняльну характеристику динаміки безробітних за методологією МОП та кількості безробітного населення працездатного віку, зареєстрованого в державній службі зайнятості України за період ринкової трансформації.
201303
  Кучеренко В.С. Безробіття в Україні та як його позбутится // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 36
201304
  Підгірна В.С. Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення / В.С. Підгірна, Л.Д. Водянка, І.Г. Лаврук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 68-71. – ISSN 2306-6806
201305
  Середюк В.В. Безробіття в Україні: проблеми та наслідки // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 139-145. – ISBN 978-617-649-034-0
201306
  Курсон К.І. Безробіття в Україні: проблеми, сучасний стан та шляхи його подолання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 131-133. – Бібліогр.: 7 назв
201307
  Близнюк В. Безробіття в Україні: соціально-економічні аспекти / В. Близнюк, Л. Яценко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 19-26 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-6912 04
201308
  Бріль М.С. Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти / М.С. Бріль, І.В. Пивавар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 208-213. – ISSN 2222-4459
201309
  Паренюк В. Безробіття молоді в регіонах України: динаміка, сучасний стан, тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 104-109. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817


  В представленій роботі охарактеризовано рівень безробіття молоді в країнах ЄС порівняно із ситуацією в Україні та зроблено висновок про поширення загальносвітових процесів і тенденцій його прояву. Проаналізовано динаміку рівнів безробіття та зайнятості ...
201310
  Винник Ф. Безробіття на заході і в нас / Ф. Винник. – Київ : Вид. "Український робітник", 1930. – 119 с. – (Бібліотека : За інтернаціональне виховання мас)
201311
  Швець О.В. Безробіття населення в умовах сталого розвитку регіону // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 387-395. – (Економічні науки)
201312
  Півненко А.О. Безробіття та міграційний рух населення в умовах економічної кризи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 87-89. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
201313
  Майсюра О.М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 60-62
201314
  Пестушко Валерій Безробіття у світі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 49
201315
  Дудка Т.В. Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем України / Т.В. Дудка, Ю.О. Ващишина, О.М. Голік // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2016. – № 3 (36). – С. 66-74. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
201316
  Транченко Л.В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
201317
  Трофанова Т.Г. Безробіття як фактор нівелювання економічних та суспільно-вирбничих відносин (підводні течії епохи безробіття) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-33
201318
  Близнюк В. Безробіття як форма макроекономічної нестабільності // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 108-119 : рис. – ISSN 1811-3141
201319
  Чудовська-Кандиба Безробіття як форма соціального виключення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 12-17.
201320
   Безробіття. Як рятуватись молоді? : коментований покажч. літ-ри із циклу "Молодь: на крутих поворотах долі". – Вип. 3. – Київ, 1993. – 20 с.
201321
  Ламеко О.Л. Безрозмірне варіаційне калібрування у мостах змінного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Ламеко Олександр Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
201322
  Авдеенко С.И. Безрукий воин : повесть, сценарий / Сергей Авдеенко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольскої міської друкарні, 2021. – 314 с. : портр., ил., фотоил. – Вип. дан. укр.: Авдєєнко С.І. Безрукий воїн. Повість, сценарій. – ISBN 978-966-197-821-7
201323
  Оклянский Юрий Безрукий поводырь = История в письмах и рассказах очевидцев // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 5. – С. 6-35. – ISSN 0012-6756
201324
  Сорокіна О. Безрукова Ольга Анатоліївна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 24-30. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Безрукова Ольга Анатоліївна (1976, Запоріжжя) – доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології Запорізького національного університету.
201325
  Житник В.К. Безруч Петр (- справжне - Вашек Владимир - чеський поет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 417. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
201326
   Безручко Володимир Матвійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 207 : фото
201327
  Петров И. Безрыбье // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "В нашей стране есть древняя и печальная кулинарная традиция: любой кризис в первую очередь сносит со столов граждан рыбу. Даже в лучшие годы потребление едва дотягивало до рекомендаций ВОЗ, а сегодня оно минимум в два раза ниже нормы. И проблема не ...
201328
  Соломатін М.М. Безсилля приречених / М.М. Соломатін. – К., 1979. – 160с.
201329
  Тимирязев К.А. Безсильная злоба антидарвиниста : (По поводу статьи г. Страхова "Всегдашняя ошибка дарвинистов") / В.[!К.] А. Тимирязев. – Москва : Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1889. – [2], 73 с. : ил. – Без тит. л. – Библиограф. в предисл.
201330
  Димитров Р. Безскандално / Р. Димитров. – София, 1994. – 188с.
201331
  Болдижар М.М. Безслав"я / М.М. Болдижар. – Ужгород : Карпати, 1981. – 119 с.
201332
  Загребельний П.А. Безслідний Лукас : Роман з чотирьох повідомлень і не без фантастики / Павло Загребельний. – Київ, 1989. – 390с. – ISBN 5-333-00051-4
201333
  Загребельний П. Безслідний Лукас : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 398с. – (Література). – ISBN 966-03-2170-8
201334
  Сікорський П. Безсмерний славень [Михайло Вербицький] // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 10


  До 200-річчя від дня народження композитора М. Вербицького та 150-річчя першого публічного виконання Державного гімну України.
201335
  Веремійчик О. Безсмертна "Енеїда" Івана Котляревського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 січня - 10 лютого (№ 5/6). – С. 17
201336
  Шумак Н. Безсмертна "Маруся" Григорія Квітки-Основ"яненка - погляд із далини // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 257-258
201337
  Моргун Ф.Т. Безсмертна душа України / Ф.Т. Моргун. – Полтава, 1995. – 469с.
201338
  Бандурка І. Безсмертна Ольга Басараб // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 лютого (№ 8)
201339
  Бажан М.П. Безсмертна поема грузинського народу / М. П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1950. – 517 с.
201340
  Мусієнко М.Ф. Безсмертна тільки людина / М.Ф. Мусієнко. – К., 1970. – 72с.
201341
  Хасанова Т. Безсмертна філософія // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 6


  Збірку наукових праць «Ціннісний вимір політологічного вчення Аристотеля», присвячену 2400-річчю від дня народження видатного давньогрецького філософа, презентували на філософському факультеті. Основу книги склали наукові роботи студентів факультету за ...
201342
  Грекова Л. Безсмертна частка України - маленька Бобриця моя! / Л. Грекова, М. Ковальчук. – Київ : Наш час, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-8174-94-0
201343
  Синьоок Т. Безсмертне диво творчості // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 1, 2


  20 серпня у Києві на вулиці Терещенківській, 5, відкрили меморіальну дошку письменникові Павлу Загребельному з нагоди 90-річчя від дня його народження.
201344
  Тичина П.Г. Безсмертне Леніна ім"я : поезії / П.Г. Тичина ; [упоряд. та передм. І. Ільєнка]. – Київ : Молодь, 1971. – 143 с. : іл.
201345
  Чередниченко Д. Безсмертне слово поета як основа народної пісні і Державного Гімну України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 18-21. – ISSN 0130-6936


  Павло Чубинський
201346
  Солод Ю.Д. Безсмертне у віках : До 800-ліття "Слова о полку Ігоревім" / Ю.Д. Солод. – Київ : Знання, 1986. – 47 с. – ( / Т-во "Знання" УРСРСер. 6 : Література і мистецтво ; № 7)
201347
  Брюховецька Л. Безсмертний дух народу: історія створення фільму "Вавилон XX" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 13-16. – ISSN 1562-3238
201348
   Безсмертний Кобзар : 150-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка. – Київ : Держполытвидав УРСР, 1964. – 69 с. – (На допомогу бібліотекареві ; 14)
201349
  Колесник П.Й. Безсмертний Кобзар. / П.Й. Колесник. – Київ : Дитяча література, 1961. – 76с.
201350
  Гуменний М.Х. Безсмертний подвиг / М.Х. Гуменний. – Київ, 1987. – 127 с.
201351
  Жук В.Н. Безсмертний подвиг : Історичні нариси про Чутівщину у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та подвиги її синів і дочок на фронтах і в тилу / В.Н. Жук; КНУТШ. – Полтава : АСМІ, 2005. – 177с. – ISBN 966-7653-18-7
201352
   Безсмертний подвиг народний : твори українських художників, присвячені вікопомному подвигові радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. : альбом. – Київ : Мистецтво, 1975. – 151 с.
201353
  Гончар О. Безсмертний полтавець // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 237, жовтень : жовтень. – C. 4-8


  Про Івана Котляревського.
201354
   Безсмертний полтавець = До 245-річчя від дня народження Івана Петровича Котляревського / Музей книги і друкарства України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 11
201355
  Острянин Д.Х. Безсмертний твір марксизму-ленінізму / Д.Х. Острянин. – Київ, 1959. – 22-38с.
201356
  Софронов А.В. Безсмертник / А.В. Софронов. – К., 1975. – 160с.
201357
  Кулеба Г.І. Безсмертники / Г.І. Кулеба. – Київ : Молодь, 1963. – 91 с.
201358
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 239 с.
201359
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / Олекса Ющенко. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1978. – 332 с.
201360
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник
3. – 1982. – 296 с.
201361
  Харченко В. Безсмертні / В. Харченко. – Київ, 1946. – 28 с.
201362
  Сосюра В. Безсмертні : Поема / В. Сосюра. – Київ : Молодь, 1948. – 28 с.
201363
  Печеніжський М.І. Безсмертні / М.І. Печеніжський. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 104 с.
201364
  Сіто Ф. Безсмертя / Ф. Сіто. – Київ, 1938. – 60с.
201365
  Качура Я.Д. Безсмертя / Я.Д. Качура. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 33 с.
201366
  Гамсахурдіа К.С. Безсмертя / К.С. Гамсахурдіа. – Київ, 1968. – 106с.
201367
   Безсмертя. – Київ, 1970. – 232с.
201368
  Лордкипанидзе К.О. Безсмертя : повісті / К.О. Лордкипанидзе. – Київ, 1978. – 376 с.
201369
  Гулям Х. Безсмертя / Х. Гулям. – Київ, 1985. – 332 с.
201370
  Прилюк Д.М. Безсмертя батьків : оповідання / Д.М. Прилюк. – Київ : Веселка, 1970. – 175 с.
201371
  Радченко В.Г. Безсмертя борця / В.Г. Радченко. – Київ, 1956. – 204с.
201372
  Червінський В. Безсмертя героїв-крутянців // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 січня - 10 лютого (№ 5/6). – С. 6
201373
  Рябий М. Безсмертя добра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 липня ( № 26)


  Слово про Михайла Стельмаха.
201374
  Іщук-Пазуняк Безсмертя духа у поезіях Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 324-331. – ISBN 978-966-355-009-1
201375
  Вихрущ В. Безсмертя душі / В. Вихрущ. – Тернопіль : Джури, 1998. – 136с. – ISBN 9667497100
201376
  Кошарська М. Безсмертя кольору неба // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 11/12). – С. 4


  Про другі Гончарівські читання в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. Зустріч запланована на 7 квітня в музеї-кімнаті Олеся Гончара.
201377
  Якель Р. Безсмертя командира Чорного // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 15


  Василь Андрусяк — полковник УПА.
201378
  Йовенко С.А. Безсмертя ластівки : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 486 с. – ISBN 5-308-00371-8
201379
   Безсмертя народного подвигу : док. і матеріали про святкув. на Україні 35-ряччя Перемоги радян. народу в Великій Вітчизняній війні. – Київ : Політвидав України, 1980. – 128 с.
201380
  Крилова С.А. Безсмертя особистості як етикоекзистенційна проблема : Дис... канд. філос.наук: 09.00.07 / Крилова С. А.; УДУХТ. – К., 1997. – 181л. – Бібліогр.:л.169-181
201381
  Крилова С.А. Безсмертя особливості як етикоекзистенційна проблема. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Крилова С.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
201382
  Гулько М.Л. Безсмертя подвигу / Гулько М.Л. – Київ, 1965. – 143 с.
201383
   Безсмертя полум"яних літ : матеріали і док. про святкув. 30-річчя визволення Радянськ. України від нім.-фашистських загарбників. – Київ : Політвидав України, 1975. – 351 с.
201384
  Тельнюк С.В. Безсмертя Співучого / С.В. Тельнюк. – Київ, 1968. – 48 с.
201385
  Тронько П.Т. Безсмертя юних / П.Т. Тронько. – К., 1957. – с.
201386
  Жадько В. Безсмертя, осяяне віфлеємською зіркою різдва: Тарас Шевченко і Микола Аркас // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 112-128. – ISSN 0869-3595
201387
   Безсмертя. Книга Пам`яті України 1941-1945. – Київ : Книга пам`яті України, 2000. – 944 с. – ISBN 966-7605-01-9
201388
  Бажан М. Безсмертя. Три повісті про товариша Кірова / М. П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1937. – 51 с.
201389
  Бажан М.П. Безсмертя. Три повісті про товариша Кірова / М. П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1949. – 44 с.
201390
  Степанов Л.С. Безсмеря батьків. / Л.С. Степанов. – Львів, 1968. – 152с.
201391
  Богданов И. Безсмъртни предтечи = Кирил и Методий : хиляда и сто години от разпространението на славянската писменост / И. Богданов. – София : Народна просвета, 1963. – 78, [2] с.
201392
  Гуменюк О.В. Безспірний порядок захисту економічних прав авторів за законодавством України у 70-80-ті роки ХХ ст. // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 175-177
201393
  Кашуба Н. Безсполучникове складне речення: на мовному матеріалі творчості Т.Г. Шевченка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 50-54
201394
  Луценко Є.В. Безсполучниковий зв"язок як різновид еліпсису в дослідженнях синтаксису китайської мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 39-49. – ISSN 1682-671Х
201395
  Дорошенко С.І. . Безсполучникові складні речення зіставно-протиставного значення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 47-54
201396
  Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика : Дис. ... канд. філол. наук: Спец.10.02.05 - романські мови / Сніжана Олександрівна Лембік; Харківський нац. пед. ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2005. – 179л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л.155-172
201397
  Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец10.02.05 / Сніжана Олександрівна Лембік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
201398
  Марцин С. Безсполучникові складні речення як елементи художньо-образної системи прозових і поетичних творів // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 2311-5165


  У статті описано функції всіх видів і підвидів безсполучникових складних речень, використовуваних елементами художньо-образної системи прозових і поетичних творів. Як стилістичний засіб поетичного і прозового твору безсполучникові складні речення не ...
201399
  Христіанінова Р. Безсполучникові складнопідрядні речення в сучасній українській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 3-7. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
201400
  Лужанський А.В. Безсторонній суд як об"єкт доступу в контексті міжнародних зобов"язань України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 20-22
201401
  Киричук Ю. Безстрашна зв"язкова Романа Шухевича // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 22-23
201402
  Анастасьєв Безстрашна юність / Анастасьєв, Д.І. Лимарєв. – Одеса, 1968. – 72с.
201403
  Татьянченко Н.Ф. Безсуб"єктне просте речення та його предметний зміст // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 166-169. – ISBN 966-8188-08-X
201404
  Татьянченко Н.Ф. Безсуб"єктне просте речення та його предметний зміст // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 166-169. – Бібліогр.: Літ.: С. 169; 8 поз. – ISBN 966-8188-07-1
201405
  Попов С. Безсъници / С. Попов. – София : Летописи, 1992. – 424 с.
201406
  Украинка Леся Безсънни нощи / Украинка Леся. – София, 1961. – 268 с.
201407
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Безталанна : (Чаpівниця). (Хто винен?). (Безталання) : дpама на 5 дій / Ів. Карпенко-Карий. – Київ : Кpиниця, 1918. – 95 с.
201408
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Безталанна : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Слово, 1922. – 80 с.
201409
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Безталанна : драма на 5 дій Івана Тобілевича (Каpпенка-Каpого). – Львів : Пpосвіта ; З дpук. "Діло", 1922. – 55 с. – Прим. № 452302 дефектний, без обкл. – (Народня бібліотека "Просвіти" ; Ч. 12 ; Театpальна серія ; ч. 2)
201410
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Рух, 1927. – 62 с. – (Театральна бібліотекака ; Ч. 73)
201411
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : ДЛВ, 1937. – 79 с. – (Театральна бібліотека)
201412
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий(І.К. Тобілевич) ; реж. коментарі О.А. Казіміроав. – Київ : ДЛВ, 1941. – 119 с.
201413
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич); І.К.Тобілевич. – Київ : Мистецтво, 1950. – 68 с. – (Бібліотека української драматургії)
201414
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1956. – 79 с.
201415
  Гюго В. Безталанні / Віктор Гюго ; пер. з фр. і передм. А. Харченка ; рис. Н. Алєксеєва. – Харків ; Київ : Кнмгоспілка, 1930. – 249 с.
201416
  Карр Д.Д. Безтілесна людина : роман / Д.Д. Карр. – Київ : Всесвіт, 1991. – 190с.
201417
  Карр Д.Д. Безтілесна людина / Д.Д. Карр. – Київ, 1991. – 173с.
201418
  Демидова Л. Безтілесна річ як предмет злочину // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 101-108. – ISSN 1993-0909
201419
   Безтурботна подорож з Укрексімбанком // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 48-49 : фото
201420
  Стоєцький Валентин Безтурботність та неуважність призводять до біди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 8
201421
   Безугла Тетяна Миколаївна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 10-11
201422
  Войтович Н.Т. Безударный вокализм народных говоров Белоруссии : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Войтович Н.Т. ; АН БССР. Отд-ние обществ. наук. – Минск, 1966. – 56 с.
201423
  Григорьева О. Безукоризненная шестерка // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. январь. – С. 20-25


  Юрий Гагарин не только был лучшим в отряде первых космонавтов - он обладал врожденным даром находить общий язык с любым человеком.
201424
  Мигель Делибес Безумец : проза: рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 123-162. – ISSN 0130-6545
201425
  О"Фаолейн Безумие в летнюю ночь / О"Фаолейн. – Москва, 1986. – 157с.
201426
  Марченя П. Безумие и логика русской Смуты. От Февраля к Октябрю 1917-го // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 80-81. – ISSN 0235-7089
201427
  Марченя П. Безумие и логика смуты - 1917: большевики в зеркале массового сознания // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11 (1001). – С. 57-64. – ISSN 0130-1640
201428
   Безумие интернета // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 90 : фото
201429
  Гус М.С. Безумие свастики / М.С. Гус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 392с.
201430
  Гус М.С. Безумие сватстики / М.С. Гус. – М, 1971. – 399с.
201431
  Корионов В.Г. Безумие. Милитаристский курс американского империализма / В.Г. Корионов. – Москва : Политиздат, 1983. – 110 с.
201432
  Логинов Д. Безумная гениальность // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 5. – С. 36-47


  29 мая 1787 г. родился Константин Батюшков.
201433
  Алексин А.Г. Безумная Евдокия : повести и рассказы : для ст. возраста / Алексин А.Г. – Москва : Детская литература, 1978. – 448 с. : ил. – (Библиотечная серия)


  Содерж.: Повести: "Безумная Евдокия"; А тем временем где-то...; Третий в пятом ряду; Повесть Алика Деткина; Мой брат играет на кларнете; Действующие лица и исполнители; Поздний ребенок; Звоните и приезжайте; Хор и дирижер (Позавчера и послезавтра); ...
201434
  Крустен Я Э. Безумная ласточка : повести и рассказы / Я Э. Крустен; пер. с эст. А. Тамма. – Москва : Советский писатель, 1970. – 296 с.
201435
   Безумная Луна : сб. произвед. писателей-фантастов США. – Владивосток : Уссури, 1990. – 142 с. – (Зарубежная фантастика XX века)
201436
  Гамильтон Д. Безумная страсть = Savage obsession /Diana Hamilton : Роман / Пер. с англ. М.Багановой; Диана Гамильтон. – Москва : Радуга, 1995. – 208с. – (Любовный роман). – ISBN 0-263-77855-Х; 5-05-004310-7
201437
  Бомарше П. Безумний день або весілля Фігаро : комедія на 5 дій / П"єр Огюстен Карон Бомарше ; пер. з фр. С. Тобілевич ; за ред. І. Кочерги. – Київ : Мистецтво, 1951. – 171 с.
201438
  Бомарше Безумний день или женитьба Фигаро : комедия в 5-ти действ. / П. О. Карон Бомарше. – 4-е изд. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1933. – 132 с. – (Дешевая библиотека классиков. Школьная серия)
201439
  Бомарше Безумний день или Женитьба Фигаро : комедия в 5-ти действ. : 1784 / П. О. Карон Бомарше ; перевод А.Н. Чудинова ; ред. и примеч. В.Х. Черняка. – Москва : Детгиз, 1934. – 128 с. – (Школьная серия классиков)
201440
  Бомарше Безумний день или Женитьба Фигаро : комедия в 5-ти действ. / П. О. Карон Бомарше. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1952. – 200 с.
201441
  Бомарше Пьер О.К. Безумний день, или Женитьба Фигаро : комедия в 5-ти д. / Пьер О.К. Бомарше ; пер. с фр. Н.М. Любимова ; [ил. Ю. Игнатьева]. – Москва : Художественная литература, 1984. – 351 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
201442
  Арсеньева Елена Безумное танго : Роман / Арсеньева Елена. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464с. – (Детектив глазами женщины). – ISBN 5-04-003728-7
201443
  Арсеньева Е. Безумное танго : Роман / Е. Арсеньева. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 464с. – ISBN 5-04-008865-5
201444
  Маркин Владимир Безумный гений // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 49-52


  Про життя великого композитора Людвіга ван Бетховена
201445
  Бомарше Безумный день или Женитьба Фигаро : комедия в 5-ти действ. / П. О. Карон Бомарше. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1931. – 144 с. – (Дешевая библиотека классиков)
201446
  Коровина Е. Безумный канкан // Караван историй. – Москва, 2004. – № 2. – С. 193-206. – ISSN 1560-4233


  Жак Оффенбах
201447
  Станку З. Безумный лес : Роман / З. Станку. – Москва : Художественная литература, 1971. – 400с.
201448
  Белоусова Светлана Безумный Макс : Персона // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 48-55 : Фото
201449
   Безумовне звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному праві України : монографія / Є.С. Назимко [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Панов, 2017. – 185, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 166-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-57-8
201450
  Колот А.М. Безумовний базовий дохід у дзеркалі нової соціоекономічної та епідеміологічної реальності / А.М. Колот, О.О. Герасименко // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (47). – С. 103-124. – ISSN 2072-9480
201451
  Шуткевич О. Безумовний плюс до авторитету. Як вінницький професор став першим українцем, який отримав звання майстра датасетів від платформи Kaggle , і чому це важливіше для студентів, аніж для викладачів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)


  У січні цього року завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету професор Віталій Мокін отримав звання Kaggle Datasets Master. У цій номінації у світі є лише 16 гросмейстерів та 46 ...
201452
  Ардаматский В.И. Безумство храбрых : повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Детгиз, 1962. – 167 с. : ил.
201453
  Ардаматский В.И. Безумство храбрых : для ст. возраста / В.И. Ардаматский ; послесл. В. Беляева. – Москва : Детская литература, 1971. – 320 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
201454
  Шкіль Л.Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Шкіль Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр. : л. 158-180
201455
  Шкіль Л.Л. Безумство, сексуальність, влада у філософії Мішеля Фуко : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шкіль Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
201456
  Соболєв А.П. Безумству хоробрих : повість / А.П. Соболєв. – Київ : Молодь, 1965. – 176 с.
201457
   Безумству храбрых поем мы песню! : рус. лит. эпохи первой рус. революции : сборник для сред. и ст. возраста. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1981. – 318 с.
201458
   Безумству храбрых поем мы песню! : рус. лит. эпохи первой рус. революции. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1985. – 287 с. – (Школьная библиотека . Для средней школы)
201459
  Борщаговский А.М. Безумству храбрых... / А.М. Борщаговский. – Москва, 1965. – 207с.
201460
  Давлетова А.И. Безумствующий мир нормативной реальности / А.И. Давлетова, Л.П. Федоренко // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 10 (342 ). – С. 88-92. – ISSN 0132-1625
201461
  Соболев А.П. Безумсту храбных... : повесть и рассказы / А.П. Соболев. – Москва, 1965. – 253с.
201462
  Соболев А.П. Безумсту храбрых / А.П. Соболев. – изд. исправ. доп. – Калининград, 1972. – 286с.
201463
  Соболев А.П. Безумсту храбрых / А.П. Соболев. – М, 1975. – 143с.
201464
  Редінг Б. Безумці : з історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман / Барбара Редінг. – Київ : Академія, 2012. – 182, [2] с. – Сер. засн. у 2007 р. – (Автографи часу). – ISBN 978-966-580-404-8


  Роман про таємниче кохання і драму двох людей - Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної
201465
  Насібов О.А. Безумці : Роман. / О.А. Насібов. – К., 1990. – 413с.
201466
  Насібов О.А. Безумці. / О.А. Насібов. – К., 1966. – 231с.
201467
  Насибов А.А. Безумцы : Роман. / А.А. Насибов. – М., 1976. – 320с.
201468
  Насибов А.А. Безумцы : Роман. / А.А. Насибов. – М., 1986. – 332с.
201469
  Бринский А.П. Безусая команда / А.П. Бринский. – Горький, 1973. – 192с.
201470
  Салихова М.М. Безусловные и условные сосудистые рефлексы у школьников в условиях высокой внешней температуры. (Эксперим. исследование) : Автореф... кандидата биол.наук: / Салихова М.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 27л. – Бібліогр.:с.26
201471
  Боброва Е.Г. Безусловные секреторные рефлексы у детей при современной скарлатине : Автореф... канд. мед.наук: / Боброва Е. Г.; АН СССР, Ин-т физиологии им. Павлова. – Л., 1959. – 10л.
201472
  Єна С. Безуспішні договори // Юридична газета. – Київ, 2019. – 15 січня (№ 1). – С. 22-23
201473
  Троицкий Н.А. Безуство храбрых : рус. революционеры и карат. политика царизма 1866-1882 гг. / Н.А. Троицкий. – М, 1978. – 335с.
201474
  Исигуро К. Безутешные : Роман / Пер. с англ. С.Сухарева; Кадзуо Исигуро. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 2001. – 669с. – (Fabula rasa). – ISBN 5-89091-165-1
201475
  Зайченко Николай Безухий самозванец : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 46 : Іл.
201476
  Науменко Світлана Юріївна Безфтористі титанові емалі : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Науменко Світлана Юріївна; Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. – Дніпропетровськ, 1993. – 17л.
201477
  Щеглов Є. Безхазяйне майно: правове регулювання переходу до нового власника // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 73-76.
201478
  Ганзенко О. Безхазяйне серце та підозри Леона Харитоновича : проза: гумористична пригода // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0130-321Х
201479
  Супотницкий Н.И. Безхозяйственности - решительный бой / Н.И. Супотницкий. – М., 1984. – 48с.
201480
  Мазурмович Б.М. Безхребетні тварини / Б.М. Мазурмович. – Київ : Радянська школа, 1974. – 150 с.
201481
  Сливінська Інна Безцінний вітамінний додаток до столу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 3-4 : фото
201482
  Балюк С. Безцінний грунтовий ресурс України - під особливий контроль держави. Ризики та очікування від ринку земель / С. Балюк, Р. Трускавецький // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 11 грудня (№ 237). – С. 12-13
201483
  Скляренко В.М. Безцінний дар Києву // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 4/5 (356/357). – С. 55-57


  На початку XX століття Богдан і Варвара Ханенки подарували Києву найдорожче, що в них було - полотна визнаних у світі майстрів живопису та археологічні пам"ятки, знайдені у Придніпров"ї.
201484
  Тищук Є. Безцінний досвід найсильнішої армії світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 49-51. – ISSN 2313-559X


  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" відзначає 130-річчя від дня заснування.
201485
  Білоус Д. Безцінний скарб : Вірші про українську мову / Дмитро Білоус. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2004. – 328с. – ISBN 966-7492-20-6
201486
   Безцінні елементи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 68-71 : фото
201487
  Панченко В. Безцінні спогади про Генія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 29


  Шендерівський рукопис Вафоломія Шевченка.
201488
   Безчестя. – Київ : Політвидав України, 1983. – 136 с.
201489
   Безшумна автоматична вогнепальна зброя : підруч. для студентів ВНЗ / М.А. Коновалов [та ін.] ; за заг. ред. В.В. Пилипенко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2011. – 344, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 331-344. – ISBN 978-966-348-246-0
201490
  Корнієнко О.М. Безшумний підводний човен, або "чорна діра" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 26-29. – ISSN 2518-7104
201491
  Давыдов В.Ф. Безъядерные зоны и международная безопасность / В.Ф. Давыдов. – М., 1988. – 192с.
201492
  Лебедев Т.В. Безъядерный Север Европы / Т.В. Лебедев. – Москва, 1986. – 61с.
201493
  Шаповалов В.Н. Безызлучательная передача энергии и вынужденное излучение в стеклах с неодимом и иттербием при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Шаповалов В.Н.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-21
201494
  Колодный Г.Я. Безызлучательная передача энергии между трехвалентными редкоземельными ионами в лазерных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Колодный Г.Я.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
201495
  Абакумов В.Н. Безызлучательная рекомбинация в полупроводниках [Електронний ресурс] / В,Н. Абакумов, .И. Перель, И.Н. Яссиевич. – Санкт-Петербург : [Петербург. ин-т ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН], 1997. – 376 с. : 12 табл., 88 ил. – Библиогр.: 466 назв. – ISBN 5-86763-111-7
201496
   Безызлучательная рекомнация в излучащих Р-П-переходах : обзор по электрон. технике / И.М. Викулин, В.И. Ирха, М.И. Пенфилов, В.И. Присекин; [И.М. Викулин и др.] ; М-во связи Украины, Укр. гос. акад. связи им. А.С. Попова. – Одесса, 1996. – 48 с.
201497
  Русанов М.М. Безызлучательная релаксация носителей тока и экситонов в пьезоэлектрических полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Русанов М.М.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
201498
   Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения / В.Л. Ермолаев, Е.Н. Бодунов, Е.Б. Свешникова, А.Л. Шахвердов. – Ленинград : Наука, 1977. – 312 с.
201499
  Елисеев Е.С. Безымянная / Е.С. Елисеев. – Москва, 1984. – 222с.
201500
  Себастиан М. Безымянная звезда. Комедия / М. Себастиан. – Москва, 1956. – 83с.
201501
  Ликстанов И.И. Безымянная слава / И.И. Ликстанов. – Москва, 1957. – 464с.
201502
  Ликстанов И. Безымянная слава / И. Ликстанов. – Москва, 1959. – 463 с.
201503
  Ликстанов И.И. Безымянная слава / И.И. Ликстанов. – Москва, 1969. – 464с.
201504
  Знаменский А.Д. Безымянные высоты / А.Д. Знаменский. – Краснодар, 1978. – 368с.
201505
  Кочетов В.С. Безымянные корабли / В.С. Кочетов. – Москва, 1970. – 79с.
201506
  Миллер Л.Е. Безымянный день. / Л.Е. Миллер. – М, 1977. – 126с.
201507
  Вафо С. Безымянный корабль : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 7. – С. 91-109. – ISSN 0012-6756
201508
  Келди Г. Безымянный родник : стихи / Гулназар Келди; авториз. пер. с тадж. С.Карнеева. – Москва : Советский писатель, 1986. – 126 с.
201509
  Кочергина Л.Д. Безымянных героев нет / Л.Д. Кочергина. – Ставрополь, 1961. – 19 с.
201510
   Безынвентарный учет многоэкземпляной литературы в вузовских библиотеках. – Москва : Б.и., 1973. – 33 с. – (Реферативная информация ; НОТ в библиотечном обслуживании)
201511
   Безынвентарный учет многоэкземплярной литературы в вузовских библиотеках. – Москва, 1973. – 34 с.
201512
  Цзян Чуньли Безэквивалентные слова в русском и китайском языках // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 71-72. – ISSN 1684-2618
201513
  Звягинцев А.В. Безэлектродные УВЧ разряды и их использование в новых конструкциях плазмотронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Звягинцев А.В.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1979. – 16л.
201514
  Марголис Н.В. Безэталонный метод определения параметров элементарных ячеек кубической и средних сигноний : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марголис Н.В.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1965. – 11л.
201515
  Жиренчин А.М. Беимбет Майлин / А.М. Жиренчин. – Алма-Ата, 1958. – 16с.
201516
  Ахматова Р. Бей мне, ветер, в лицо / Ахматова Р. – Грозный : Чечено-ингуш. кн. изд-во, 1959. – 64 с., [1] портр.
201517
  Агишев Р. Бей, барабан / Р.К. Агишев. – Тула : Приок. кн. изд., 1968. – 143 с.
201518
  Дмитревский В.И. Бей, барабан! / В.И. Дмитревский. – 2-е изд., доп. – Л., 1964. – 335с.
201519
  Костриця М.Ю. Бейдик Олександр Олександрович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 647. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
201520
   Бейдик Олександр Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 11
201521
   Бейдик Олександр Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 12-14 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
201522
   Бейдик Олександр Олексійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 23-24. – ISBN 978-966-439-754-1
201523
   Бейдик Олександр Олексійович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 6-7. – ISBN 978-617-7069-48-4
201524
   Бейдик Олександр Олексійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 14-16. – ISBN 978-966-439-961-3
201525
   Бейдик Олександр Олексійович (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 9-10. – ISBN 966-95774-3-5
201526
   Бейдик Олександр Олексійович (1953) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 30. – ISBN 978-966-933-054-3
201527
   Бейдику Олександру Олексійовичу - 60 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 340-342 : фото
201528
   Бейдику Олександру Олексійовичу - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-58. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  17 січня 2018 р. виповнилося 65 років із дня народження Бейдика Олександра Олексійовича – відомого українського економіко-географа, країнознавця, доктора географічних наук, професора кафедри країнознавства та туризму Київського національного ...
201529
   Бейки Сейтакович Сейтаков (1914-1979). – Ашхабад : Ылым, 1986. – 148 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых Туркменистана ; Вып. 24)
201530
   Бейко Іван Васильович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 37. – ISBN 978-617-7530-19-9
201531
  Зінько П.М. Бейко Іван Васильович (- кібернетик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 428. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
201532
   Бейко Іван Васильович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 31. – ISBN 978-966-933-054-3
201533
  Радев С. Бейла Ерьоди и Адолф Щраус за българската народна култура / С. Радев. – София : Климент Охридски, 1990. – 308 с.
201534
  Кононенко Т.П. Бейль П"єр // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 314-315. – ISBN 966-316-069-1
201535
   Бейльштейн Федір Федорович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 8-15. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
201536
  Короткий В.А. Бейльштейн Федір Федорович (Фрідріх Конрад) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 216. – ISBN 966-06-0393-2
201537
   Бейльштейн Федор Федорович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 79-90. – ISBN 966-594-386-3
201538
   Бейрут - Київ: діалог триває // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 25-31
201539
  Шюле Кристиан Бейрут = Дни надежды и гнева : Репортаж // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 180-193 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
201540
  Каттан О.А. Бейрут. Город живых // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 3. – С. 80-87. – ISSN 1681-7559


  Мандри
201541
   Бейрутская конференция писателей стран Азии и Африки : (23-30 марта 1967 года). – Москва : [б. и.], 1968. – 57 с.
201542
  Аввад Т.Ю. Бейрутские мельницы : роман : пер. с араб. / Тауфик Юсеф Аввад ; [предисл. Л. Медведко ; худож. В.Г. Алексеев]. – Москва : Прогресс, 1978. – 224 с. : ил.
201543
  Самійленко Л. Бейрутський рай української ностальгії // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 7 квітня (№ 14). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  Про презентацію перекладу "Бейрутських оповідань" А. Кримського, що відбулася наприкінці березня в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.
201544
  Кримський А.Ю. Бейрутські оповідання : повість / А. Кримський. – У Київі (Київ) : [З дpук. С.А. Боpисова]
[У 2 ч.] ; Ч. 1. Hе поpозуміються ; Ч. 2. Туапсе : . – 1906. – 72 с.
201545
  Кримський А.Ю. Бейрутські оповідання : (1897) / А. Кримський // Повістки та ескізи з українського життя : (1890-1891) / А.Ю. Кримський. – 5-е вид., повне і переглянуте автором. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ваі, 1919. – С. 289-352. – (Белетристичні писання А. Кримського ; [Кн.] 1)
201546
  Эрран Х. Бейсбол / Х. Эрран. – М, 1988. – 176с.
201547
  Лыткин Олег Бейсбол. Базовый элемент Америки : входите! Открыто / Лыткин Олег, Уткин Александр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 34-37 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
201548
  Кулида С. Бейсболист, ходивший в разведку. Американский спортсмен Моррис Берг был "атомным шпионом" // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 4


  Среди однообразных на первый взгляд городков Виргинии, обрамленных со всех сторон живописными лесами, где спокойно водится всякая живность, Ленгли ничем особым не выделялся. То же здание городского муниципалитета, выстроенное в псевдоклассическом стиле ...
201549
  Геворкян Г.Х. Бейсик-это просто / Г.Х. Геворкян, В.Н. Семенов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 143с.
201550
  Москвитина А.А. Бейсик / А.А. Москвитина, В.С. Новичков. – Москва : Высшая школа, 1989. – 192с.
201551
  Глинський Я.М. Бейсик Qbasic i Visual Basic / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 2-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 136с. – ISBN 966-7449-16-5
201552
  Фокс А. Бейсик для всех / А. Фокс, Д. Фокс. – М., 1986. – 176с.
201553
  Ватт С. Бейсик для детей / С. Ватт, М. Мангана. – Київ : Радянська школа, 1990. – 222с.
201554
  Трояновский В.М. Бейсик для начинающих и будущих профессионалов / В.М. Трояновский, В.Ф. Шаньгин. – Москва : Высшая школа, 1992. – 239 с.
201555
  Радер Д. Бейсик для персонального компьютера фирмы IBM / Д. Радер, К. Миллсап. – М., 1991. – 410с.
201556
  Радер Д. Бейсик для персонального компьютера фирмы IBM / Д. Радер, К. Миллсап. – М., 1991. – 410с.
201557
  Сибирцев В.Г. Бейсик для персональных ЭВМ : / В.Г. Сибирцев, И.И. Ткачев. – К., 1992. – 320с.
201558
  Моррил Г. Бейсик для ПК ИБМ / Г. Моррил. – М., 1987. – 206с.
201559
  Теннант-Смит Бейсик для статистиков / Теннант-Смит. – Москва, 1988. – 207с.
201560
  Никс Дж. Бейсик: решение производственных задач / Дж. Никс. – Москва : Машиностроение, 1987. – 248 с.
201561
  Мавріна О.С. Бейський рід Аргін на шляху до дворянства (ХІХ ст. ) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-32. – ISSN 1608-0599
201562
  Мавріна О.С. Бейський рід Мансур (Мансурських) у Криму в XIX - на початку XX століття
201563
  Прокопов Д.Є. Бек (Beck) Якоб Сигізмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 403-404. – ISBN 966-316-069-1
201564
  Амиранашвили Ш.Я. Бека Опизари : [груз. золотоваятель ХІІ - начала ХІІІ вв.] / Ш.Я. Амиранашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1956. – 56 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
201565
  Капаев С.И.-А. Бекболат : повесть / С.И.-А. Капаев. – Москва : Детская литература, 1971. – 143 с.
201566
  Шарипов С. Бекболат : повести, рассказы, путевые очерки / С. Шарипов; пер. с каз. П.Косенко. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 320 с.
201567
  Холичер А. Бекедер наизнанку / А. Холичер. – Москва ; Ленинград, 1926. – 102 с.
201568
   Бекетов Микола Миколайович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 16-27. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
201569
  Короткий В.А. Бекетов Микола Миколайович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 224. – ISBN 966-06-0393-2
201570
   Бекетов Николай Николаевич / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 91-108. – ISBN 966-594-386-3
201571
  Шалыганова А.Л. Бекетов Николай Николаевич // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7298-43-3
201572
  Гроха Л.П. Бекеша : гумореска / Л.П. Гроха. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 112 с.
201573
  Левенсон П.Я. Беккариа и Бентам, их жизнь и общественная деятельность : биографич. очерки П.Я. Левенсона : с портр. Беккарии и Бентама, гравироваными в Лейпциге Геданом / П.Я. Левенсон. – Санкт-Петербург : Тип. Выс. утвержд.Т-вом "Обществ. польза", 1893. – 94 с., 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Экз. № 439136 дефектный, отсутв. с. 49-94, 1 л. фронт. (портр.), 1 л. портр. – Библиогр.: "Источники" (с. 2). – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)


  В Российской Гос. БиБлиотека имеется электронная копия: www.RSL.ru
201574
  Решетников Ф.М. Беккариа: итальянский просветитель, юрист, публицист XVIII в. : Беккариа Чезаре, о нем / Ф.М. Решетников. – Москва : [б. и.], 1987. – 125 с.
201575
  Зарудный С. Беккария о преступлениях и наказаниях в сравнении с главою Х-ю Наказа Екатерины II и с современными русскими законами : Материалы для разработки сравнительного изучения теории и практики уголов. законодательства / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [Тип. Второго Отд-ния Собств. е. и. вел. канцелярии], 1879. – [6], II, XXIV, 196 с.


  На тит. л. печать-фамилия
201576
  Москаленко В.Ф. Беккер Василь Васильович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 17-18. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1836), екстраординарний (1843), ординарний професор (1845), засновник та керівник кафедри загальної терапії "врачебного веществословия" і рецептури (1843-1859) Університету Св. Володимира.
201577
   Беккер Василь Васильович (1811-1874) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 24. – ISBN 978-966-439-754-1
201578
   Беккер Василь Васильович (1811-1874) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 31. – ISBN 978-966-933-054-3
201579
  Винниченко І. Беккер Вільгельм Густав / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 264. – ISBN 978-966-7863-77-7
201580
  Винниченко І. Беккер Павль Адам (Павло Васильович) / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 264-265. – ISBN 978-966-7863-77-7
201581
  Босман Герман Чарлз Беккерсдальский марафон // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С. 70-71. – ISSN 0321-5075


  [рассказ.]
201582
  Таращук Петро Беккетт: суб"єктивне бачення письменника очима перекладача крізь призму української ситуації // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 136-137. – ISSN 0320 - 8370
201583
  Таращук П. Беккетт: суб"єтивне бачення письменника очима перекладача крізь призму української ситуації // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 136-137. – ISSN 0320 - 8370
201584
  Алєксандрова О.В. Бекон Роджер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 192-193. – ISBN 966-316-069-1
201585
  Кононенко Т.П. Бекон Френсіс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 315-319. – ISBN 966-316-069-1
201586
  Широкова В.В. Беконівська класифікація наук у контексті рефлексії єдності душі і тіла / В.В. Широкова, Т.Г. Бабина // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С.44-47. – ISSN 2077-1800
201587
  Бухгольц В.П. Беконтактные элементы автоматики / В.П. Бухгольц, Э.Г. Тисевич. – М, 1970. – 48с.
201588
  Божко Л.Д. Бекпекінг: генезис та еволюція // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 25-32. – ISSN 2312-4679


  Простежено історію розвитку бекпекінгу як нового соціально-культурного явища; зроблено огляд ре-зультатів досліджень цього явища західними вченими. Доведено, що мобільність як така стає істотним ресур-сом у прагненні до термінальних цінностей, при ...
201589
   Бекташи и другие : тур. короткие нар. рассказы. – Москва : Наука, 1972. – 128 с. : ил.
201590
  Шанин В.Я. Бел-горюч камень / В.Я. Шанин. – Красноярск, 1980. – 224с.
201591
  Тимофєєв В.Д. Бела Андріївна Руденко : Нар. артистка СРСР / В.Д. Тимофєєв. – Київ : Мистецтво, 1964. – 42 с.
201592
   Бела Баласса - аналітик європейської економічної інтеграції // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 360-361. – ISSN 2304-1773


  Правова хроніка.
201593
  Мартынов И.И. Бела Барток / И.И. Мартынов. – Москва : [б. и.], 1956
201594
  Мартынов И.И. Бела Барток / И.И. Мартынов. – Москва : Музгиз, 1956. – 168 с.
201595
  Чигарева Е.И. Бела Барток : сб. ст. / сост. Е.И. Чигарева. – Москва : Музыка, 1977. – 262 с. : нот. ил.
201596
  Гранчак И.М. Бела Кун - выдающийся деятель венгерского и международного революционного движения. / И.М. Гранчак, М.Ф. Лебович. – Москва, 1975. – 165 с.
201597
  Кун И. Бела Кун / И. Кун. – Москва, 1966. – 312с.
201598
  Кун И. Бела Кун : (Воспоминания) / Ирина Кун ; Авториз. пер. с венг. А. Кун. – [2-е изд., доп.]. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 355 с., 11 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий Основана в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 22 (430))
201599
  Куновска-Нули Бела пара / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 86с. – (Едициjа Хереклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
201600
  Тимофєєв В.Д. Бела Руденко / В.Д. Тимофєєв. – Київ : Музична Україна, 1973. – 83 с.
201601
   Бела Уитц : графика. – Москва : Советский художник, 1987. – 87 с.
201602
   Бела Уитц. Творческий путь. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1932. – 75 с.
201603
  Надь З. Бела Уиц в Советском Союзе : Автореф... Канд.искусствоведения.наук: 823 / Надь З.; МГУ. – Москва, 1972. – 16л.
201604
  Шарай М. Белавежская пушча / М. Шарай. – Мінськ, 1980. – 172с.
201605
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 8. – 1991. – (Сер. 6.7 Літературазнауства і мовазнауства)
201606
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1991-
№ 9. – 1991. – (Сер. 7 Сацыялогія)
201607
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 10. – 1991. – (Сер. 2 Гісторыя)
201608
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 11. – 1991. – (Сер. 5 Мастацтвазнауства, этнаграфія, фалькларыстыка)
201609
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 12. – 1991. – (Сер. 12 Філасофія, сацыяльна-палітычныя навукі, дзяржава і права)
201610
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 13. – 1991. – (Сер. 2 Эканоміка)
201611
   Беларусістыка : рэфератыуны зборнік. – Мінск, 1972-
№ 14. – 1991. – (Сер. 14 Дзярж. палітыка і рынкавай эканомікі вып. 1 Чалавек і рынак)
201612
   Беларуска-рускі слоунік = Белорусско-русский словарь : Около 90 000 сл. – Москва : ДВС, 1962. – 1048 с.
201613
  Аніченка У.В. Беларуска-украінскія пісьмова моуныя сувязі / У.В. Аніченка. – Мінськ, 1969. – 296с.
201614
  Воук-Левановіч Беларускае аканьне / Воук-Левановіч, 1926. – 23с.
201615
  Красінскі А.В. Беларускае кіно / А.В. Красінскі. – Мінськ, 1962. – 220с.
201616
   Беларускае мастацтва : зборнік артыкулау і матэрыялау. – Мінск : Выдавецтва Акадэміі Навук Беларускай ССР
Т. 2. – 1960. – 220 с.
201617
   Беларускае мастацтва : зборнік артыкулау і матэрыялау. – Мінск : Выдавецтва Академіі Навук Беларускай ССР
Вып. 3. – 1962. – 240 с.
201618
   Беларускае мовазнауства : бібліяграфічны указальнік (1825-1965 гг.). – Мінськ : Навука і тэхніка, 1967. – 416 с.
201619
  Раманюк М.Ф. Беларускае народнае адзенне = Белорусская народная одежда : [альбом] / Міхась Раманюк. – Мінск : Беларусь, 1981. – [473] с. : іл. – Парал. загал. таксама: англ., фр., ням., ісп. - Ч. тэксту парал.: беларус., рус., англ., фр., ням., ісп.
201620
   Беларускае народнае мастацтва. – Мінськ : Вид-ва АН БССР
Т. 1 : Ткацтва, каурадзелле, вышыванне, вязанне, набойка. – 1951. – 104 с. : ил.
201621
  Радкевіч Я.Р. Беларускае радые : гісторыя, перспектывы развіцця / Я.Р. Радкевіч. – Минск, 1983. – 197 с.
201622
  Лемцюгова В.П. Беларуская айканімія / В.П. Лемцюгова. – Мінськ, 1970. – 156с.
201623
   Беларуская дакастрычніцкая паэзія. – Мінск : Навука і техніка, 1967. – 567 с.
201624
  Броук П.У. Беларуская дакастрычніцкая проза / Ред.: П.У. Броука ; АН БССР, Ін-т літ-ры. – Мінск : Навука і тэхніка, 1965. – 428 с .
201625
  Гуревич Э.С. Беларуская дзіцячая література / Э.С. Гуревич. – Мінськ, 1970. – 312с.
201626
  Семяновіч А.А. Беларуская драматургія. / А.А. Семяновіч. – Мінськ, 1961. – 243с.
201627
  Блінава Э. Беларуская дыялекталогія : дапаможнік для філ. фак-тэтау выш. навуч. устаноу / Э. Блінава, Е. Мяцельская. – Мінськ : Вышэйшая школа, 1969. – 168 с.
201628
   Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. – Мінск : БДУКіМ. – ISBN 985-6798-14-0
Частка 1. – 2006. – 242, [2] c. – Текст білорус., рус. – Бібліогр. в кінці ст.
201629
   Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. – Мінск : БДУКіМ. – ISBN 985-6798-15-9
Частка 2. – 2006. – 209, [1] c. : табл. – Текст білорус., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
201630
   Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, УА "Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау" ; [склад.: Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк, Т.А. Дзем"яновіч ; рэдкал.: Б.У. Святлоу (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ. – ISBN 978-985-6798-53-8
Вып. 2. – 2008. – 219, [1] c. – Текст білорус., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
201631
   Беларуская лексіка і граматыка: моуная стыхія і моуная норма : дапаможнік / І.І. Караткевіч, С.А. Важнік, В.І. Уласевіч, В.І. Караткевіч. – Кіеу : Ліра-К, 2020. – 139, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7605-96-5
201632
   Беларуская літаратура : XIX ст. : зборнік тэкстау пад рэд. Я. Купалы : мат-лы падабраны і апрацованы В..В. Барысенка, М.Г. Ларчанка, Л.І. Фіглоускай. – Мінськ : Вид. АН БССР, 1940. – 224 с.
201633
   Беларуская літаратура : даследаванні і публікацыі. – Минск : Выд. АН БССР
1. – 1958. – 262 с.
201634
  Бугаева Д.Я. Беларуская літаратура : проза 20-х гадоу : хрэстаматыя / Д.Я. Бугаева. – 2-е вид. – Минск : [б. и.], 1997. – 592 с.
201635
   Беларуская мова : энциклапедыя. – Минск : [б. и.], 1994. – 660 с.
201636
   Беларуская мова / В.П. Красней, А А. Лукашанец А Крывіцкі, , М.Р. Прыгодзіч; Red. nauk. A.Lukasanec, M.Prigodzic, L.Sjameska. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filologii polskiej, 1998. – 293s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-20-8
201637
   Беларуская мова і мовазнауства : міжвузаускі зборнік. – Мінск : БДУ імя У.І. Леніна
Вып.1. – 1973
201638
   Беларуская мова і мовазнауства. – Мінск : [б. в.], 2000. – 264 с. – Да 75-годдзя акад. М.В.Бірылы
201639
   Беларуская навуковая термінолегія : [слоунік]. – Менск : Віданьне інстытуту беларускае культуры
Вып. 1 : Элементарная матэматыка (арыфмэтыка, алгэбра, геомэтрыя, трыгономэтрыя, асновы аналітычнай геомэтрыі і вшэйшаго аналізу). – 1922. – 50, [1] с.
201640
   Беларуская навуковая тэрмінолегія : [слоунік] / Ін-т беларус. культуры ; [апрацаваньне: М.В. Азбукін]. – Менск : Віданьне інстытуту беларускае культуры
Вып. 3 : Географічныя і космографічныя тэрміны і назвы нябесных цел. – 1923. – 89 с.
201641
   Беларуская навуковая тэрмінолегія : [слоунік] / Ін-т беларус. культуры ; [апрацаваньні: І. Насовіча, Я. Ціхінскага, М. Гарэцкага та ін.]]. – Менск : Віданьне інстытуту беларускае культуры
Вып. 4 : Тэрмінолегія легікі і псыхолегіі. – 1923. – 61, [2] с.
201642
   Беларуская навуковая тэрмінолегія : [слоунік] / Ін-т беларус. культуры ; [апрацаваньне: М.А. Грамыку]. – Менск : Віданьне інстытуту беларускае культуры
Вып. 5 : Геолегія, мінэралегія, крышталеграфія. – 1924. – 43 с.
201643
   Беларуская навуковая тэрмінолегія : [слоунік] / [напрацаваньне: Вітольд Михальский]. – Менск : Віданьне інтытуту беларускай культуры
Вып. 6 : Ботаніка агульная і спэцыальная. – 1924. – 83 с.
201644
   Беларуская навуковая тэрмінолегія : [слоунік] / Беларус. акад. наук, Аддзел мовы і літ-ры, Глоуная тэрмінологіч. камісія ; [напрацаваньне: А. Міхайлоускі, Я. Пятосін, Ул. Дыдырка та ін.]. – Менск : Віданьне інтытуту беларускай культуры. – (Аддзел першы : Сэрыя 5 ; Кн. 14 ; кн. 14)
Вып. 14 : Слоунік матэматычнае тэрмінолегіі (проект). – 1927. – 144 с. – Розгорнутий тит. арк. - Текст: білорус.
201645
   Беларуская навуковая тэрмінолегія = La terminologie scientifique Blanche-Ruthеnienne : [слоунік]. – Менск : Віданьне інтытуту беларускай культуры. – (Аддзел першы. Сэрыя 5 / Беларус. акад. наук, Аддзел гуманіт. навук, Ін-т навук. мовы ; Кн. 21)
Вып. 21 : Слоунік фізычнае тэрмінолегії (проект). – 1929. – 287, [4] с.
201646
   Беларуская навуковая тэрмінолегія : [слоунік]. – Менск : Віданьне інтытуту беларускай культуры
Вып. 24 : Слоунік тэрміналегіі агульнае расьлінагадоулі (праект). – 1930. – 100 с.
201647
   Беларуская савецкая проза : апавяданне і нарыс. – Мінск : Навука і тэхніка, 1971. – 328 с.
201648
  Пшыркоу Ю.С. Беларуская савецкая проза (20я - початак 30-х годау) / Ю.С. Пшыркоу. – Минск, 1960. – 343с.
201649
  Елатамцава І. Беларуская савецкая скульптура / аут. тексту і склад. І. Елатамцава, І. Краучанка ; рэд. І. Крымава. – Мінск : Беларусь, 1973. – 176 с. : ил.
201650
   Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. – Мінск : Беларус. сов. энциклопедия
Т. 2 : Афіны - Ведрыч. – 1970. – 640 с.
201651
   Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. – Мінск : Беларус. сав. энцыклапедыя
Т. 9 : Рабкор - Сочы. – 1973. – 640 с. : илл.
201652
  Багрова А.П. Беларуская сатырычная літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны / А.П. Багрова ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : Выдавецтва БДУ, 1960. – 117, [2] с.
201653
   Беларуская этнографія у досъледах і матар"ялах / Ін-т беларускае культуры, Бібліографічная камісія. – Менск : Інс-т беларускае культуры
Т. 4, Кн. 3 : Этнографія ; Матар"ялы да беларускае бібліографіі. – 1927. – 92 с.
201654
   Беларускі архіу. – Менск : [б. и.]. – (Беларуская Акадэмія навук)
Т. 3, Вып. 1 : Менскія акты ; 15-18 ст. – 1930. – XXV, 416 с.
201655
   Беларускі дзяржауны універсітэт імя Ул. І. Леніна. – МІнск : [б. и.], 1962. – 280 с. : ил.
201656
   Беларускі дзяржауны унівэрсітэт. – Минск : [б. и.], 1992. – 33 с.
201657
   Беларускі Дзяржауны Унівэрсытэт да 10-й гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі. – Минск : [б. и.], 1927. – 73 с.
201658
  Кожушков А.И. Беларускі Дзяржауны Унівэрсытэт ім. В.І. Леніна / А.И. Кожушков, В.П. Воробьев, О.А. Яновский. – Минск : [б. и.], 1991. – 110 с.
201659
   Беларускі жывапіс. – МІнск : Дзяркаунае выд-ва БССР, 1961. – 16 с., 64 рапр.
201660
  Шауро Г.Ф. Беларускі пейзажны жывапіс / авт. сост. Г.Ф. Шауро. – МІнск : Беларусь, 1982. – 162 с.
201661
  Адамович А.М. Беларускі раман : станауление жанра / Адамович А.М. – Мінськ : АН БССР, 1961. – 295 с. : ил.
201662
  Дзюбайла П.К. Беларускі раман аб Вялікай Айчыннай вайне / П.К. Дзюбайла. – Мінськ, 1964. – 160с.
201663
   Беларускі сувенір. – МІнск, 1976. – 95с.
201664
  Басалыга В.С. Беларускі сувенір / сост. В.С. Басалыга. – Минск : Беларусь, 1976. – 95 с. : ил. – На белорус., русск., англ., франц., нем. и испанск. яз.
201665
  Няфед У. Беларускі тэатр . Нарыс гісторыі. / У. Няфед. – Мінськ, 1959. – 400с.
201666
   Беларускі фальклор Вялікай Айчыннай вайны. – МІнск : АН БССР, 1961. – 619 с.
201667
   Беларускія казкі : запісаныя ад Пятра Гулевіча : зборнік вклау П. Ахрыменка. – МІнск : Дзаржвыдав БССР, 1963. – 68 с.
201668
  Астапенко А. Беларускія карані гетмана Піліпа Орліка і яго Канстытуцыя // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 212-212. – ISBN 978-617-7399-06-2
201669
  Янкоускі Ф. Беларускія народныя прыказкі і прымаукі / склау Ф. Янкоускі ; АН БССР. – МІнск : АН БССР, 1957. – 452 с.
201670
   Беларускія народныя прыказкі, прымаукі, фразеалагізмы. – 2-е выд. , дап. – МІнск : АНБССР, 1962. – 556 с.
201671
  Ахрыменка П.П. Беларускія песні і казкі / Ахрыменка П.П. – Мінськ : [б. и.], 1965. – 160 с.
201672
   Беларускія старажытнасці : матэрыялы канферэнцыі па археалогіі БССР і сумежных тэрыторый. – Мінск : Рэдакцыйна-выдавецкі савет, 1972. – 360, [4] с.
201673
   Беларускія частушкі. – МІнск : АН БССР, 1960. – 183 с.
201674
  Сінькова Л.Д. Беларусская проза 20 стагоддзя: дынаміка жанравых структур. : Автореф... канд.філалаг.наук: 10.01.01 / Сінькова Л.Д.; Беларуск.дзяржауны ун-т. – Мінськ, 1996. – 41л.
201675
   Беларусь - Молдова: 15 лет дипломатических отношений : международная научно-практическая конференция (Кишинев, 16 ноября 2006 г.). – Кишинев : [ б. и. ], 2007. – 304 с. – ISBN 978-9975-70-504-2
201676
  Ваніна Н.Г. Беларусь - наша радзіма : падарунок Прэзідэнта Беларусь А.Р. Лукашэнкі першакласніку / [Н.Г. Ваніна, Л.Ф. Кузняцова, В.І. Цірынава]. – 6-е выд., перепрац. і дапоуненае. – Мінск : Пачатковая школа, 2009. – 63, [1] с. : іл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-985-6857-81-5
201677
  Никитенко П.Г. Беларусь - Россия и Украина: региональное измерение экономического сотрудничества / П.Г. Никитенко, Т.С. Вертинская; НАН Беларуси, Ин-т экономики. – Минск : Право и экономика, 2002. – 72с. – ISBN 985-442-091-1
201678
   Беларусь - Турция: пути сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции, 8 декабря 2009 года, г. Минск / Фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; Обществ. об-ние "Центр изучения внеш. политики и безопасности" ; [отв. за вып.: А.В. Русакович и др. ; ред. Л.Ф. Анцух]. – Минск : Четыре четверти, 2010. – 159, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6856-77-1
201679
   Беларусь - Турция: пути сотрудничества = Belarus-Turkiye: isbirligi yollari : материалы второй международной научно-практической конференции, 25 февраля 2011 года, г. Минск / Фак. междунар. отношений Белорус. гос. ун-та ; Обществ. об-ние "Диалог Евразия" ; Центр изучения внеш. политики и безопасности ; Белорус.-тур. деловая ассоц. ; [отв. за вып.: А.В. Русакович, Зафер Элдем ; ред. Л.Ф. Анцух]. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 315, [3] с. : табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-6981-81-7
201680
  Юрчак Д.В. Беларусь - Украина: 20 лет межгосударственных отношений : монография / Д.В. Юрчак ; М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Витеб. гос. ун-т им. П.М. Машерова". – Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2012. – 279, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 255-262 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-517-330-5
201681
  Бровка П. Беларусь : стихи / П. Бровка. – Москва, 1945. – 54 с.
201682
   Беларусь : фотоальбом. – Минск : Беларусь, 1980. – 67 с. : ил., 67 фот.
201683
   Беларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінськ : Бэл. энцыклапэдыя, 1995. – 798 с.
201684
  Жук О.Л. Беларусь : Компетентностный подход в педагогической подготовке студентов университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 0869-561Х
201685
  Круглашов А. Беларусь : такая ли региональная политика нужна стране? / А. Круглашов, Ю. Коцкая // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 30-40. – ISSN 0201-7083
201686
  Мигун Д.А. Беларусь в германо-советских отношениях (1918 - 1941 гг.) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.15 / Мигун Дмитрий Адамович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 44 с. – Библиогр.: 78 назв.
201687
  Барабаш В.В. Беларусь в советско-польских отношениях в период Второй мировой войны (1939-1945 гг.) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Барабаш Виталий Васильевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 46 с. – Библиогр.: 54 назв.
201688
  Герасимова Р.Г. Беларусь и ЕС. Непростое соседство // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 53-60. – ISSN 0201-7083
201689
  Климович А. Беларусь и ЕС: европеизация или регионализация? / А. Климович, А. Широканова // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 32-44. – ISSN 0201-7083
201690
  Соловей Т. Беларусь и Украина: обретая новую идентичность // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 0235-7089
201691
   Беларусь і беларусы у прасторы і часе. – Мінск : Лімарыус, 2007. – 444 с. – Зборнік да 75-годдзя праф. Адама Мальдзіса. – ISBN 978-985-6740-78-0
201692
   Беларусь моя : сб. стихотворений белорус. поэтов в пер. ленинградцев. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 240 с. : ил.
201693
   Беларусь на пути к информационному обществу : доклады 2 Международного конгресса "Развитие информатизации и системы научно-технической информации: Беларусь на пути к информационному обществу" (Минск, 4-5 ноября 2002 г.). – Минск : [б. и.], 2002. – 152 с. – ISBN 985-6564-50-6
201694
   Беларусь, Россия, Украина - опыт и проблемы интеграции. Первая межпарламентская конференция / Первая межпарламентская конференция. – Київ : Парламентское издательство, 1999. – 256 с. – ISBN 966-611-022-9
201695
  Шимов В.В. Беларусь, Россия, Украина в цивилизационной и геополитической динамике / В.В. Шимов. – Минск : БГУ, 2010. – 154, [2] с. – Библиогр.: с. 142-153. – ISBN 978-985-518-425-7
201696
   Беларусь. Тот неловкий момент, когда узнаешь, что это Беларусь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 64-66 : фото
201697
  Заико Л. Беларусь. Транзитная зона : книга для парламента / Леонид Заико, Ярослав Романчук. – Минск : [б. в.], 2009. – 768 с. : табл.
201698
  Мотульский Р. Беларусь: ад мінулага да сучаснага. Национальная библиотека как информационный., социокультурный и социополитический центр страны // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 24 (114). – С. 2 - 4. – ISSN 1727-4893
201699
  Жук О.Л. Беларусь: компетентностный подход в педагогической подготовке студентов университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 99-105. – ISSN 0869-561Х
201700
  Нетбаева Т. Беларусь: постколониальные аспекты языковой реальности // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 184-192. – ISSN 1822-5136
201701
  Бубьонов М. Белата бреза / М. Бубьонов. – София, 1977. – 355с.
201702
  Санбаев С. Белая аруана / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
201703
  Санбаев С. Белая аруана / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1969. – 204с.
201704
  Крамов И.Н. Белая аруана : пер. с каз. / сост. и вступ. ст., с. 3-19 И.Н. Крамова. – Москва : Художественная литература, 1976. – 471 с. : ил.
201705
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – Курск, 1948. – 292с.
201706
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1948. – 356с.
201707
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1949. – 336с.
201708
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов, 1950. – 743 с.
201709
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – М., 1952. – 672с.
201710
  Бубеннов М. Белая береза / М. Бубеннов. – Москва, 1953. – 672с.
201711
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – кн.2. – Москва
Кн. 2. – 1953. – 62с.
201712
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Москва, 1954. – 683с.
201713
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Москва, 1955. – 624с.
201714
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Москва, 1958. – 686с.
201715
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – М., 1960. – 631с.
201716
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Красноярск, 1964. – 560с.
201717
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Москва, 1965. – 527с.
201718
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Москва, 1966. – 559с.
201719
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Москва, 1968. – 592с.
201720
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Москва, 1975. – 557с.
201721
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Москва, 1978. – 573с.
201722
  Бубеннов М.С. Белая береза / М.С. Бубеннов. – Москва, 1979. – 528с.
201723
  Гулик Р. ван Белая ваза с синим рисунком : Достоверные детективные истории средневекового Китая / Роберт ван Гулик; Пер. с англ. И.И. Мансурова. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 237с. – ISBN 5-227-01757-3
201724
  Николаев В.Н. Белая вахта / В.Н. Николаев. – М, 1977. – 192с.
201725
   Белая вершина : стихи хакасских поэтов в переводе Михаила Кузькина. – Красноярск : Книжное изд-во, 1962. – 67 с.
201726
  Долбая В. Белая ветвь : стихи / В. Долбая. – Москва : Советский писатель, 1985. – 95 с.
201727
  Солнцев Р. Белая ветка / Р. Солнцев. – Красноярск, 1976. – 156с.
201728
  Винников Н.Г. Белая ворона : комедия в четырех действиях, семи картинах : (литературный вариант) / Н. Винников. – Краснодар : Краевое книгоиздат., 1950. – 119 с.
201729
  Киселева М.С. Белая ворона : Повести и рассказы / М.С. Киселева. – Москва : Советская Россия, 1971. – 190с.
201730
  Григорян В.В. Белая ворона : повести / В.В. Григорян. – Москва, 1982. – 295 с.
201731
  Пашнев Э.И. Белая ворона / Э.И. Пашнев. – М, 1982. – 174с.
201732
  Пикуль В.С. Белая ворона / В.С. Пикуль. – М
1. – 1991. – 270с.
201733
  Пикуль В.С. Белая ворона / В.С. Пикуль. – М
2. – 1991. – 318с.
201734
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Баку, 1988. – 213с.
201735
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Иркутск, 1989. – 557с.
201736
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Калининград, 1989. – 397с.
201737
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Киев : Дніпро
Т. 1 : Белая гвардия. – 1989. – 766с.
201738
  Булгаков М.А. Белая гвардия / М.А. Булгаков. – Москва, 1990. – 284с.
201739
  Булгаков М. Белая гвардия // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 369. – ISBN 5-7707-1062-4
201740
  Булгаков М.А. Белая гвардия : роман / М.А. Булгаков. – Санкт-Петербург : Лениздат ; Команда А, 2013. – 350, [2] с. – (Лениздат-Классика). – ISBN 978-5-4453-0152-3
201741
  Тинченко Я. Белая гвардия Михаила Булгакова / Ярослав Тинченко. – Киев; Львов, 1997. – 252с. : фотоилл. – ISBN 5-7702-1000-1
201742
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Бег / М.А. Булгаков. – Мурманск, 1990. – 300с.
201743
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Расказы / М.А. Булгаков; [Сост. и вступ. ст. И.Ф. Белзы]. – Москва : Правда, 1989. – 573 с.
201744
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Рассказы. / М.А. Булгаков. – Минск : Мастацкая література, 1985. – 607с.
201745
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Театральный роман (записки покойника). Мастер и Маргарита : романы / Михаил Булгаков ; [предисл. Е. Сидорова]. – Кишинев : Литература артистикэ, 1988. – 767, [1] c. : ил. – ISBN 5-368-00550-4
201746
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Жизнь господина де Мольера. Театральный роман. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. – Кишинев, 1987. – 767 с.
201747
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Киев-город / Михаил Булгаков. – Харьков : Фолио, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-03-4068-8
201748
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Киев-город : [роман, пьеса, рассказы] / Михаил Булгаков ; [вступ. ст. Л. Лузиной ; худож.-оформители: Б.Ф. Бублик, С.И. Правдюк]. – Харьков : Фолио, 2012. – 507, [2] с. : ил. – Печ. по изд.: Белая гвардия. Рассказы / Булгаков М.А.. Харьков, 2004 ; Собрание сочинений / Булгаков М.А.. Москва, 1995. – ISBN 978-966-03-4068-8
201749
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Театральный роман / М.А. Булгаков. – Новосибирск, 1988. – 382с.
201750
  Булгаков М.А. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита : Романы / М.А. Булгаков. – М., 1987. – 750с.
201751
  Булгаков М. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита : [Романы] / М.А. Булгаков ; худ. Ю. Копылов. – Москва : Художественная литература, 1988. – 751 с. – на обл.: М.А. Булгаков. - М.А. Булгаков Романы. – ISBN 5-280-00430-8
201752
   Белая гвоздика : рассказы. – Москва : Газета "Красная звезда", 1966. – 32 с. : ил. – (Библиотечка "Красной звезды" ; № 13 (193))
201753
  Лавренев Б.А. Белая гибель / Б.А. Лавренев. – Л., 1929. – 156с.
201754
  Почапская Е.М. Белая гниль подсолнечника в условиях Харьковской области. : Автореф... канд. биол.наук: 540 / Почапская Е.М.; Укр. НИИ растениеводства, селекции и генетики. – Х., 1968. – 21л.
201755
  Цулейскири Нодар Белая гора : повесть / Нодар Цулейскири ; авториз. пер. с груз. А.буашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 191 с.
201756
  Личутин В.В. Белая горница / В.В. Личутин. – Архангельск, 1973. – 175с.
201757
  Шигина А.Н. Белая горница / А.Н. Шигина. – Свердловск, 1985. – 190с.
201758
  Величко В.В. Белая горчица в нечерноземной полосе / В.В. Величко. – Москва : Сельхозгиз, 1951. – 72с.
201759
  Липскеров М. Белая горячка. Delirium tremens : [роман] / Михаил Липскеров. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 382, [2] с. – (Современная проза). – ISBN 978-5-17-048833-9
201760
  Шаймерденов С. Белая грива : рассказы / сост.: С. Шаймерденов ; пер. с каз. ; [ил.: Е.Сидоркин]. – Москва : Советский писатель, 1968. – 360 с. : ил., 4 л. ил.
201761
  Гийо Р. Белая грива / Р. Гийо. – М., 1983. – 94с.
201762
  Гийо Р. Белая грива / Р. Гийо. – Москва : Просвещение, 1991. – 141с.
201763
  Марысаев Е.К. Белая дорога / Е.К. Марысаев. – М, 1972. – 127с.
201764
  Бобров А.А. Белая дорога / А.А. Бобров. – М, 1985. – 217с.
201765
  Кривошапкин А.В. Белая дорога / А.В. Кривошапкин. – М., 1986. – 221с.
201766
  Гаус К. Белая дорога // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 109-120. – ISSN 1728-8568
201767
  Лыкосова Р.И. Белая дорога к дому: повести. / Р.И. Лыкосова. – Свердловск, 1987. – 414с.
201768
  Антропов Ю.В. Белая душа : рассказы и повести / Антропов Ю.В. – Москва : Советский писатель, 1971. – 295 с. : ил.
201769
  Веревочкин Н. Белая дыра : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 7. – С. 100-156. – ISSN 0012-6756
201770
  Веревочкин Н. Белая дыра : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 6. – С. 43-98. – ISSN 0012-6756
201771
   Белая жемчужина : рассказы. – Ашхабад : "Туркменистан", 1977. – 184 с.
201772
  Колесников Г.С. Белая западинка / Г.С. Колесников. – Москва, 1974. – 112с.
201773
  Шабанов В. Белая запруда. / В. Шабанов. – Саратов, 1969. – 48с.
201774
   Белая земля - Антарктида // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 60-61 : Фото
201775
  Леонтьев А.Н. Белая земля / А.Н. Леонтьев. – Москва, 1962. – 128с.
201776
  Аджинджал А.Т. Белая земля : стихи / Анатолий Аджинджал ; пер. с абхаз. Б. Примерова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 94 с. : портр.
201777
  Эрберг О. Белая змейка / О. Эрберг. – М, 1954. – 84с.
201778
  Бораненков Н.Е. Белая калина : роман / Н.Е. Бораненков. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 416 с.
201779
  Донецкий А.М. Белая Калитва / А.М. Донецкий, А.Т. Снитко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 96 с.
201780
   Белая книга : свидетельства, факты, документы : сборник. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 279 с. : ил.
201781
  Яунсудрабинь Я. Белая книга : избр. рассказы / Янис Яунсудрабинь; пер. с латыш. Н.Бать. – Москва : Художественная литература, 1980. – 250 с.
201782
   Белая книга : новые факты, свидетельства, документы : сборник. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 303 с. : ил.
201783
  Вачнадзе Г.Н. Белая книга "холодной войны" : сборник / сост. Г.Н. Вачнадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 272 с. : ил. – (Империализм: События. Факты. Документы)
201784
   Белая книга Коммунистической партии Германии о процессе против КПГ в федеральном конституционном суде в Карлсруэ : сост. по офиц. протоколам судебных заседаний : пер. с нем. – Москва : Изд-во Иностранной лит-ры, 1956. – 283 с. – Доп. тит. л. : Weissbuch der Kom. Partei Deutschlands uber den Verbotsprozeb vor demBundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Zusgest. nach dem amtl. Verhandlungsprotokol des Gerichts. (2. uberarbeitele und vervollstandigte Ausg.)
201785
  Река О. Белая книга Николя Саркози // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 24. – С. 42-45


  Фран. президент Н. Саркозі показав народу нову стратегію національної безпеки
201786
   Белая книга о возрождении германского империализма : пер. с нем. – 2-е изд. – Москва : Иноиздат, 1952. – 296 с.
201787
   Белая книга о милитаристском "общем" договоре. – Москва : Изд-во Иностранной лит-ры, 1953. – 336 с.
201788
   Белая книга об агрессивной политике правительства Федеративной Республики Германии : [ пер. с нем. ]. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 231 с.
201789
   Белая книга по атомной энергии : 16-й годовой отчет КАЭ Японии за 1971 фин. г. – Москва : [б. и.], 1974. – 180 с.
201790
   Белая книга. Европейский кризис : дипломатич. переписка Англии, предшествовавшая войне: август 1914 г., представлена обеим Палатам Парламента по повелению его величества короля Георга V с приложением : Речи сэра Эдуарда Грея в Палате Общин 3 августа 1914 г., Извлечения из пар. ... – Петроград : Изд-во "Освобождение", 1914. – 192 с. – (Документы, относящиеся к Великой Европейской войне, 1914 ; № 3, 1914)
201791
  Якир С.Я. Белая коза с серебряным колокольчиком / С.Я. Якир. – Кишинев, 1971. – 98с.
201792
  Корделл А. Белая кокарда. / А. Корделл. – Москва, 1989. – 112с.
201793
  Прокопенко В. Белая кость // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 8


  История не признает сослагательного наклонения. Однако, рассматривая отдельные исторические события и оценивая значение конкретных личностей, причастных к этим событиям, зачастую трудно бывает удержаться от соблазна представить, как бы склонился их ...
201794
  Джекобс У. Белая кошка и другие рассказы. / У. Джекобс. – М, 1969. – 94с.
201795
  Лунин О. Белая крапива / Олег Лунин. – Киев : Саммит-Книга, 2020. – 108, [4] с. : ил. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-966-986-146-7
201796
  Памук О. Белая крепость : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С.21-107. – ISSN 1130-6545
201797
  Чащин Ф.Д. Белая Криница / Ф.Д. Чащин. – Кишинев, 1979. – 227 с.
201798
  Чащин Ф.Д. Белая Криница. / Ф.Д. Чащин. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1976. – 224 с.
201799
  Костанов Д.Г. Белая кувшинка : роман / Дмитрий Костанов; пер. с адыг. М.Чорнолусского. – Москва : Современник, 1973. – 191 с.
201800
  Костанов Д.Г. Белая кувшинка : роман / Дмитрий Костанов; пер. с адыг. М.Чорнолусского. – Москва : Современник, 1976. – 207 с.
201801
  Воронин Р.Н. Белая куропатка Большеземельской тундры / Р.Н. Воронин; Л.В.Добринский. – Ленинград : Наука, 1978. – 168с.
201802
  Жемчужников В.Б. Белая лайка / В.Б. Жемчужников. – Москва, 1981. – 320с.
201803
  Немировский А.И. Белая лань / А.И. Немировский. – Воронеж, 1964. – 160с.
201804
  Астахова О.А. Белая ласточка : повести и рассказы / Ольга Астахова ; худож. Л. Ажаева. – Москва : Совецкий писатель, 1982. – 279 с. : ил.
201805
  Занин А.И. Белая лебеда / А.И. Занин. – Челябинск, 1991. – 250с.
201806
  Юдин Г. Белая лебедушка. / Г. Юдин. – М, 1988. – 110с.
201807
  Аросев А.Я. Белая лестница : роман, повесть, рассказы / А.Я. Аросев ; сост., авт. вступ. ст. Н.Д. Ткаченко. – Москва : Современник, 1989. – 554, [3] с., [1] л. портр. – (Из наследия)
201808
  Комиссарова А. Белая лодка : рассказы и очерки / сост. А. Комиссарова ; авторы: Ф. Абрамов, Г. Семенов, Ю. Нагибин, Е. Терник, В. Воробьев, Г. Кунгуров, В. Староверов, В. Гарновский, Ю. Смирнов, М. Лихачев и др. ; предисл. Ю. Нагибина. – Москва : Советская Россия, 1963. – 196 с.
201809
  Долгов Г.Г. Белая лошадь в черной ночи / Г.Г. Долгов. – М, 1989. – 239с.
201810
  Туренская В.И. Белая мальва / В.И. Туренская. – Ставрополь, 1957. – 256с.
201811
  Мурадов А. Белая мгла : повести / Абдулла Мурадов ; авториз. пер. с туркм. Э.Амита. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 223 с.
201812
  Прокопьева З.Е. Белая мель. / З.Е. Прокопьева. – М, 1976. – 302с.
201813
  Бабаевский С.П. Белая Мечеть : повести и рассказы / Бабаевский С.П. – Москва : Совецкий писатель, 1958. – 412 с.
201814
  Сафин Р. Белая музыка : стихи / Рафаель Сафин ; пер. с башк. – Москва : Современник, 1977. – 93 с.
201815
  Федоров В.И. Белая Невеста / В.И. Федоров. – М., 1970. – 526с.
201816
  Каменский А. Белая ночь / А. Каменский. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1928. – 124 с.
201817
  Леонов Л. Белая ночь / Л. Леонов. – М, 1932. – 64с.
201818
  Гулиа Г.Д. Белая ночь / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1958. – 320с.
201819
  Данилов С.П. Белая ночь : стихи / С.П. Данилов; пер. с яект. – Москва : Правда, 1968. – 31 с.
201820
  Иванов И.Д. Белая ночь / И.Д. Иванов. – Ярославль, 1977. – 111с.
201821
  Романов А.А. Белая ночь / А.А. Романов. – Новосибирск, 1990. – 287с.
201822
  Данилов С.П. Белая ночь Манчары : стихи и поэма / С.П. Данилов; перевод. – Москва : Советская Россия, 1974. – 175 с.
201823
  Тряпкин Н.И. Белая ночь. / Н.И. Тряпкин. – Архангельск, 1956. – 64с.
201824
   Белая обезьяна : классич. китайские новеллы. – Чита : Книжное изд-во, 1955. – 71 с.
201825
  Порук Я. Белая одежда : рассказы / Я. Порук; пер. с латыш. – Москва : Польза, 1913. – 106 с.
201826
  Гаврилин В.М. Белая Олимпиада / В.М. Гаврилин. – Москва, 1960. – 32с.
201827
  Рид Белая перчатка : Роман / Рид, Майн. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1986. – 316с.
201828
  Рид Белая перчатка. В дебрях Борнео / Майн Рид. – Киев : Молодь, 1991. – 413с.
201829
  Рид Белая перчатка. В дебрях Борнео / Майн Рид. – Киев : Молодь, 1992. – 412с.
201830
  Усман Э. Белая песня : роман / Эмин Усман ; пер. с узб. Я.Данилова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 318 с.
201831
  Белов В. Белая печать: ее идеология, роль, значение и деятельность : (Материалы для будущего) : Ревель январь-март 1922 / Вадим Белов. – Петроград : Госиздат, 1922. – 128 с.
201832
  Зенкович В.П. Белая полоса : Новое в изучении работы морских волн / В.П. Зенкович. – Москва : Знание, 1967. – 64с.
201833
  Печенкин В.К. Белая полоса : повесть / Владимир Печенкин ; [худож. О.И. Журавлева]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988. – 255 с.
201834
   Белая полоса для путешественников // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 51 : фото
201835
  Борский С. Белая Польша / С. Борский. – Киев, 1921. – 56 с.
201836
  Пестунов С.А. Белая птица-лебедь / С.А. Пестунов. – М, 1975. – 351с.
201837
  Черненко М. Белая птица не улетай : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 5/6. – С. 102-128. – ISSN 0131-8136
201838
  Пантиелев А.Н. Белая птица. / А.Н. Пантиелев. – М., 1969. – 320с.
201839
  Пантиелев А.Н. Белая птица. / А.Н. Пантиелев. – М., 1970. – 383с.
201840
  Пантиелев А.Н. Белая птица; Ни солнце, ни луна. Романы. / А.Н. Пантиелев. – Алма-Ата, 1983. – 512с.
201841
  Голубев Ф.М. Белая радуга / Ф.М. Голубев. – М., 1960. – 80с.
201842
  Лотяну Э. Белая радуга : стихи / Э. Лотяну; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1964. – 95 с.
201843
  Выжутович В.В. Белая радуга / В.В. Выжутович, В.Р. Ниязматов. – Ташкент, 1978. – 127с.
201844
  Федоров В.Д. Белая роща / В.Д. Федоров. – Москва, 1958. – 135с.
201845
  Федоров В.Д. Белая роща / В.Д. Федоров. – 2-е доп. изд. – Москва, 1961. – 174с.
201846
  Замыслов В.А. Белая роща / В.А. Замыслов. – Ярославль, 1979. – 448с.
201847
  Кинев Н.Г. Белая роща / Н.Г. Кинев. – Пермь, 1988. – 305с.
201848
  Бичель-Загнетова Белая Русь : стихи и поэмы : ["гнездовье". - "жито"] / Д. Бичель-Загнетова ; авториз. пер. с белорус. С. Кизнецовой ; ил.: М.О. Бишофс. – Москва : Советский писатель, 1969. – 71 с. : ил.
201849
  Клаз И.С. Белая Русь / И.С. Клаз. – Минск, 1983. – 427с.
201850
  Обухов А.Ф. Белая сажа / А.Ф. Обухов. – Днепропетровск : Промінь, 1989. – 214с.
201851
   Белая сирень : сборник. – Москва : Военное издательство, 1977. – 248 с.
201852
  Колосов Ю.Г. Белая скала / Ю.Г. Колосов. – Симферополь, 1977. – 95с.
201853
  Лускач Р. Белая сорока. / Р. Лускач. – Петрозаводск, 1976. – 256с.
201854
  Сушкова Л.В. Белая станция / Л.В. Сушкова. – М., 1977. – 95с.
201855
  Аляви М.Б. Белая стена : рассказы / Бозорг Аляви[пер. с перс. послесл. Д. Комиссарова и З. Османовой ; ил.: В.А. Дувидов]. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 216 с. : ил.
201856
  Головина Г.И. Белая таежка / Г.И. Головина, Н.С. Горбунов. – М., 1980. – 286с.
201857
  Кожевникова С.Е. Белая тайга / С.Е. Кожевникова. – Новосибирск, 1958. – 328с.
201858
  Акобия Ш. Белая тень / Ш. Акобия. – Москва : Советский писатель, 1976. – 366 с.
201859
  Мушкетик Ю.М. Белая тень : Жестокое милосердие: Роман / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Художественная литература, 1980. – 526 с.
201860
  Суворов М.И. Белая теплынь / М.И. Суворов. – Москва, 1985. – 103 с.
201861
  Ходжер Г.Г. Белая тишина / Г.Г. Ходжер. – М., 1970. – 493с.
201862
  Ковин Л.И. Белая трава / Л.И. Ковин. – Москва, 1962. – 282с.
201863
  Солоухин В.А. Белая трава / В.А. Солоухин. – М, 1990. – 206с.
201864
  Садыг Ф. Белая тропа : стихи и поэмы / Фикрет Садыг ;. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 80 с.
201865
  Алехин Г.В. Белая тьма : роман / Алехин Г.В. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 336 с.
201866
  Глушкова Т.М. Белая улица / Т.М. Глушкова. – М., 1971. – 135 с.
201867
  Васильев Г. Белая цапля / Г. Васильев. – Москва : Наука, 1976. – 84с. – (Путешествие по стране Востока)
201868
  Якушев В.С. Белая цапля. / В.С. Якушев. – Владивосток, 1962. – 56с.
201869
  Друцэ И Белая церковь : романы / И Друцэ. – Москва : Художественная литература, 1988. – 461 с.
201870
  Друцэ И. Белая церковь : роман / И. Друцэ; перевод М.Хазина. – Москва : Художественная литература, 1989. – 526 с.
201871
  Друцэ И Белая церковь : романы / И Друцэ, . – Москва : Художественная литература, 1990. – 543 с.
201872
  Ставский Э.С. Белая черешня. / Э.С. Ставский. – Л., 1990. – 414с.
201873
  Леман Т. Белая чума / Т. Леман. – М-Л, 1927. – 192с.
201874
  Толгуров З. Белая шаль : повести / Зейтун Толгуров; авториз. пер. с балкар. А.Богданова. – Москва : Современник, 1982. – 336 с.
201875
  Комин В.В. Белая эмиграция и вторая мировая война / В.В. Комин. – Калинин, 1979. – 61с.
201876
  Мурзалиев К. Белая юрта : стихи / Кадыр Мурзалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 96 с.
201877
  Кобяков Г.Г. Белая юрта / Г.Г. Кобяков. – Иркутск, 1979. – 278с.
201878
  Бородулин Р. Белая яблоня грома : стихи / Рыгор Бородулин ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 110 с.
201879
  Каверин В.А. Белая яхта. / В.А. Каверин. – Москва : Военно-морское, 1943. – 152 с.
201880
  Ключник А.Г. Белгород-Днестровский. / А.Г. Ключник. – 2-е изд. перераб. доп. – Одесса, 1960. – 148с.
201881
  Ключник А.Г. Белгород-Днестровский. / А.Г. Ключник. – 2-е изд. перераб. доп. – Одесса, 1970. – 1970с.
201882
   Белгород : очерки по истории города. – Белгород : [б. и.], 1957. – 87 с.
201883
   Белгород : очерк о прошлом, настоящем и будущем города. – 2-е изд. – Белгород : Книжное изд-во, 1963. – 205 с. : ил., 5 л. ил. – Библиогр.: с. 203-204
201884
   Белгород : фотоальбом. – Белгород : Изд-во Белгородского краеведческого музея, 1967. – 22 с. : ил.
201885
  Загоровский В.П. Белгородская черта / Загоровский В.П. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1969. – 304 с., [1] л. карт. : ил., карт.
201886
  Вронский Ю.П. Белгородские колодцы. Исторические баллады. / Ю.П. Вронский. – Москва, 1966. – 48с.
201887
  Федоров В.И. Белгородские кручи / В.И. Федоров, 1960. – 119с.
201888
  Осыков Б.И. Белгородский алфавит: крат. краевед. справ. / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1990. – 207с.
201889
   Белгородщина литературная. – Воронеж : Центр.-Чернозем. книжное изд-во
Кн. 1. – 1979. – 152 с.
201890
  Александрович О. Белград - Київ: зміна філософії / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 58). – С. 10


  "Український чинник теж був присутнім на президентських виборах у Сербії". Розмова з послом України в Республіці Сербія О. Александровичем щодо президентських виборів.
201891
  Нарышкин А. Белград притих в ожидании // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 29. – С. 36-38. – ISSN 0234-1670
201892
   Белградская операция. – 2-е изд. – Москва : Воениздат, 1990. – 303 с., [13] л. ил. : ил., карт. – ISBN 5-203-00237-1
201893
  Бондарев Н.В. Белградская операция 11-20 октября 1944 г. как ключевой момент российско-сербских отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (3). – С. 142-152. – ISSN 2079-3359
201894
  Сулейманович Г. Белградское шоссе / Г. Сулейманович. – Москва, 1969. – 246с.
201895
  Іщенко Н. Белградський розворот? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 липня (№ 117/118). – С. 3


  "Який результат візиту Петра Порошенка до Сербії."
201896
   Белебей. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1970. – 80 с. – (Города нашей республики)
201897
   Белевская вивлиофика, издаваемая Николаем Елагиным : Собрание древних. памятников об истории Белева и Белевского уезда. – Москва : В тип. В. Готье
Т. 1. – 1858. – [2], IX, 507 с. – Экз. дефектный, отст. с. I-I X
201898
   Белевская вивлиофика, издаваемая Николаем Елагиным : Собрание древних. памятников об истории Белева и Белевского уезда. – Москва : В университетской тип.
Т. 2. – 1858. – [2], IX, 290, 24, 99 с., 1 план. – Экз. дефектный, отст. с. 1-99, 1 план
201899
  Слепухин И.К. Белевы системы множеств и функции в топологии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Слепухин И.К.; МВ и ССО РСФСР.Ун-т дружбы народов. – М, 1981. – 16л.
201900
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Москва-Л., 1944. – 248с.
201901
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Л., 1946. – 294с.
201902
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Москва, 1950. – 264с.
201903
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Симферополь, 1953. – 260с.
201904
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Москва, 1954. – 272с.
201905
  Катаев В. Белеет парус одинокий / В. Катаев. – Москва, 1959. – 334 с.
201906
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Одесса, 1975. – 278с.
201907
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Москва, 1979. – 686с.
201908
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Одесса, 1980. – 280с.
201909
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Москва, 1987. – 544с.
201910
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий / В.П. Катаев. – Москва, 1989. – 558с.
201911
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий. Хуторок в степи / В.П. Катаев. – Одесса, 1958. – 568с.
201912
  Катаев В.П. Белеет парус одинокий. Хуторок в степи / В.П. Катаев. – Москва, 1968. – 591с.
201913
  Бонно Белеет парус... : История / Бонно, Пьер-Франсуа // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 84-88 : Іл. – ISSN 1029-5828
201914
  Лафон Ж Белезни и вредители винограда и борьба с ними / Ж Лафон, П. Куйо. – М, 1959. – 229с.
201915
  Осташев А.С. Белек Джумабаев : заметки о творчестве / А.С. Осташев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1983. – 92 с.
201916
   Белек С.Е.Малову : сборник статей. – Фрунзе : Издательство КиргФАН СССР, 1946. – 71 с.
201917
  Бобровский И. Белендорф и литовские клавиры / И. Бобровский. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 251 с.
201918
  Бочев С. Белене. Сказание за концлагерна България / С. Бочев. – 1-е изд. – София : Наука и изкуство
Ч. 1 : Обор край Дунава. – 1990. – 276 с.
201919
  Оглоблин В.Н. Беление хлопчатобумажных товаров. – Москва : Тип. Русского Товарищества, 1909. – 115 с.
201920
  Вампилов А.В. Белет на Усть-Илим / А.В. Вампилов. – Москва, 1979. – 88с.
201921
  Герасименко Н. Белетризація психоаналізу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 23 жовтня (№ 41). – С. 5
201922
  Шалыганова А.Л. Белецкий Александр Иванович // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 70-72. – ISBN 978-617-7298-43-3
201923
  Невідомий І. Белзька ікона Божої Матері // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 200
201924
  Грибанов П.В. Белиз - молодое государство Центральной Америки / П.В. Грибанов. – М., 1991. – 63с.
201925
  Прохоров Е.П. Белинский-публицист / Е.П. Прохоров. – М, 1963. – 88с.
201926
  Васецкий Г.С. Белинский - великий мыслитель и революционный демократ / Г.С. Васецкий. – Москва, 1948. – 119с.
201927
  Пехтелев И.Г. Белинский - историк русской литературы / И.Г. Пехтелев. – Изд. 2-е. – М., 1961. – 292с.
201928
  Шагинян Р.П. Белинский - мастер "Критической истории русской литературы" / Р.П. Шагинян. – Самарканд, 1961. – 44с.
201929
  Фомин А.Г. Белинский - педагог / А.Г. Фомин, 1923. – 56с.
201930
  Кастелин Н.А. Белинский - театральный критик / Н.А. Кастелин. – М., 1950. – 256с.
201931
  Лернер Н.О. Белинский : Критико-биографический очерк : Для учащихся / Н.О. Лернер. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 168 с., 1 л. портр.
201932
  Лернер Н.О. Белинский : Критико-биографический очерк / Н.О. Лернер. – Берлин ; Петербург : Изд.З.И. Гржебина, 1921. – 220 с.
201933
  Коган П.С. Белинский / П. Коган. – Москва : Красная новь, Главполитпросвет, 1923. – 52 с.
201934
  Филатова Евгения Михайловна Белинский / Филатова Евгения Михайловна. – Москва : Мысль, 1976. – 176с. – (Мыслители прошлого)
201935
  Мезенцев П.А. Белинский .Проблемы идейного развития и творческого наследия / П.А. Мезенцев. – Москва : Советский писатель, 1957. – 496 с.
201936
  Тихомиров Г. Белинский в борьбе за идейность литературы в тридцатые годы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Тихомиров Г. ; АОН при ЦК ВКП(б) , Каф. теории и ист. лит-ры. – Москва, 1949. – 22 л.
201937
   Белинский в воспоминаниях современников. – Москва : ГИХЛ, 1948. – 480 с. : портр.
201938
   Белинский в жизни. – [Б. г.] : ГИХЛ, 1948. – 53 с. : табл.
201939
  Поляков М.Я. Белинский в Москве. 1829-1939 / М.Я. Поляков; Под ред. Н.Л. Бродского. – Москва : Московский рабочий, 1948. – 314 с.
201940
  Ашевский С. Белинский в оценке его современников / С. Ашевский [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – VII, 328 с.
201941
  Мануйлов В.А. Белинский в Петербурге / В.А. Мануйлов, Г.П. Семенова. – Л., 1979. – 335 с.
201942
  Райхин Д.Я. Белинский в школе / Д.Я. Райхин. – М, 1949. – 129с.
201943
  Райхин Я Д. Белинский в школе / Я Д. Райхин. – 2-е изд. – М, 1955. – 166с.
201944
  Райхин Д.Я. Белинский в школе / Д.Я. Райхин. – 3-е изд. – М, 1960. – 160с.
201945
  Райхин Д.Я. Белинский в школе / Д.Я. Райхин. – 2-е изд. – М, 1964. – 160с.
201946
  Березина В.Г. Белинский и вопросы истории русской журналистики / В.Г. Березина ; Ленинград. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – [Ленинград] : ЛГУ им. А.А. Жданова, 1973. – 144с.
201947
  Щиржецкий А.Н. Белинский и Герцен о лишних людях в творчестве Пушкина и Лермонтова. / А.Н. Щиржецкий. – Ростов -на-Дону, 1972. – 27с.
201948
  Монахова И. Белинский и Гоголь // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 6. – С. 270-284. – ISSN 0027-8238
201949
  Серебровская Е.С. Белинский и Гоголь. : ( К истории борьбы за реализм) / Е.С. Серебровская. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1952. – 180 с.
201950
  Коган П.С. Белинский и его время : К столетию со дня рождения : Эпоха, обществ. лит. направления, жизнь, лит. деятельность и миросозерцание Белинского / П. Коган. – Москва : Книгоиздат "Заря", 1911. – 151 с.


  На тит. л. № 439310 подпись: Петр Коган
201951
  Спекторский Е.В. Белинский и западничество : [Текст речи, произнес. (в сокр. виде) 23 окт. 1911 г. в посвящ. памяти Белинского собр. Имп. Варш. ун-та, совместно с состоящим при нем О-вом истории, филологии и права] / Е. Спекторский. – Варшава : Тип. Варш. учебного округа, 1912. – [2], 33 с.


  На тит. л. экз. № 30177 дарств. надпись: Уважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко от автора
201952
  Гиреев Д.А. Белинский и Лермонтов / Д.А. Гиреев. – Пятигорск, 1948. – 128с.
201953
  Рукавишников В.И. Белинский и проблема народности русской литературы : Автореф... канд. филолог.наук: / Рукавишников В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Москва, 1951. – 16 с.
201954
  Мезенцев П.А. Белинский и русская литература / П.А. Мезенцев. – М, 1965. – 343с.
201955
  Оришин А.Д. Белинский и русская литература 18-го века / А.Д. Оришин. – Львов, 1954. – 51 с.
201956
  Мордовченко Н. Белинский и русская литература его времени. / Н. Мордовченко. – М.-Л., 1950. – 284с.
201957
   Белинский и современность. – Москва : Наука, 1964. – 355 с.
201958
   Белинский историк и теоретик литературы. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – 451 с.
201959
  Пехтелев Иван Георгиевич Белинский как историк русской литературы : Автореф... д-ра филол.наук: / Пехтелев Иван Георгиевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 32л.
201960
  Пехтелев И.Г. Белинский как историк русской литературы / И.Г. Пехтелев. – Казань, 1957. – 300с.
201961
  Ходжанетян Н.А. Белинский как революционный просветитель и педагог : Автореф... канд.пед.наук: / Ходжанетян Н.А. – Ереван, 1949. – 19 с.
201962
  Зубович О.Г. Белинский как теоретик литературы // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 156-166. – ISSN 2306-2908
201963
  Машинский С.И. Белинский о Гоголе / С.И. Машинский. – Москва, 1949. – 3-25с.
201964
  Степанов Н.Л. Белинский о народности литературы / Н.Л. Степанов. – М., 1948. – 31с.
201965
  Лейтес Н.С. Белинский о немецкой литературе XIX в. : Автореф... кандид. филологич.наук: / Лейтес Н.С.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филологический фак. – Москва, 1952. – 16 с.
201966
  Монахова И. Белинский о религии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 4 (1623). – С. 127-132. – ISSN 0869-44435
201967
  Боярчук В.К. Белинский о способностях к литературно-художественной деятельности / В.К. Боярчук. – Ростов, 1961. – 29с.
201968
  Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка : в 2 т. / соч. А.Н. Пыпин. – Санкт-Петербург : Изд. "Вестник Европы" ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 2. – 1876. – 372, [2] с.
201969
  Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1890. – 314 с.
201970
  Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка / А.Н. Пыпин. – 2-е изд., с доп. и примеч. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Колос" ; Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – XVI, 662 с. – Экз. в разных тип. переплетах
201971
  Покровский В.И. Белинский, как критик и создатель истории новой русской литературы / [соч. В. Покровского]. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля , преем. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1899. – [2], 106 с.
201972
  Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм / А. Лаврецкий. – Москва, 1941. – 371с.
201973
  Лаврецкий А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм / А. Лаврецкий. – Изд. 2-е. – Москва : Художественная литература, 1968. – 395 с.
201974
  Фролов П.А. Белинский. / П.А. Фролов. – Саратов, 1979. – 78с.
201975
  Иовчук М.Т. Белинский. Его философские и социально-политические взгляды / М.Т. Иовчук. – Москва, 1939. – 192с.
201976
   Белинский. Статьи и материалы. – Ленинград : ЛГУ им. А.А. Жданова, 1949. – 292 с.
201977
   Беличенко Валентина Георгиевна (1925-2013) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 626 : фото. – ISSN 0016-7886
201978
  Ковальчук І.П. Белігеративні властивості природного середовища держави / І.П. Ковальчук, В.В. Стецюк // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 210-233. – ISBN 978-617-7770-24-3
201979
  Стецюк В. Белігеративні властивості рельєфу / В. Стецюк, І. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль рельєфу земної поверхні, його показників і характеристик як чинників, що суттєво впливають на розміщення і функціонування військових об"єктів, ведення наступальних та оборонних військових дій. Обґрунтовано доцільність використання ...
201980
  Денисик Г.І. Белігеративні ландшафти Поділля : присвяч. 105-річчю Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського / Денисик Г.І., Антонюк О.О. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 201, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 177-200. – (Серія "Антропогенні ландшафти Поділля"). – ISBN 978-966-924-566-3
201981
  Антонюк О.О. Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання : дис. канд. геогр. наук : 11.00.11 / Антонюк Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 229 арк. – Додатки : арк. 192-229. – Бібліогр.: арк. 161-191
201982
  Антонюк О.О. Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання : автореф. дис. канд. геогр. наук : 11.00.11 / Антонюк Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 29 назв
201983
  Денисик Г. Белігеративні ландшафти: сутність і класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему використання і розуміння поняття "белігеративні ландшафти", їх сутність та можливості класифікації. Значна різномастість белігеративних ландшафтів дала можливість їх класифікувати за часом формування, тривалістю існування, ...
201984
  Іскорко-Гнатенко Беліна-Кенджицький Ю. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 27. – ISBN 978-617-7442-69-0
201985
  Винниченко І. Белінг Дмитро Євстафійович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 265-268. – ISBN 978-966-7863-77-7
201986
   Белінг Дмитро Остапович // Історія Національної Академії наук України 1924-1928: док. і матеріали / Онищенко О.С. – К., 1998
201987
  Шаховський С.М. Белінський і Україна / С.М. Шаховський. – [8] с. – Окр.відбиток
201988
   Беліцер Володимир Олександрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 14. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
201989
   Беліцер Володимир Олександрович (1906-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 24. – ISBN 978-966-439-754-1
201990
   Беліцер Володимир Олександрович (1906-1988) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 31. – ISBN 978-966-933-054-3
201991
  Гольцмайер Г.К. Белка-телеутка Sciurus vulgaris exalbidus Pallas. / Г.К. Гольцмайер. – Москва, 1935. – 136с.
201992
  Ларин С.А. Белка / С.А. Ларин. – М, 1953. – 88с.
201993
  Ким А.А. Белка / А.А. Ким. – М., 1984. – 271с.
201994
  Небылицкая Н. Белка в колесе / Н. Небылицкая. – Москва : Советский писатель, 1988. – 300 с. – ISBN 5-265-00307-X
201995
  Котов А.А. Белка в колесе. / А.А. Котов. – М, 1967. – 159с.
201996
   Белки : [в 4-х т.]. – Москва : Иностранная литература
Т. 1 : Химия белковых веществ. – 1956. – 395 с., [1] л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 362-372 (189 назв.)
201997
   Белки : [в 4-х т.]. – Москва : Иностранная литература
Т. 2 : Физико-химия белковых веществ. – 1956. – 754 с. : ил. – Библиогр.: с. 701-713
201998
   Белки : [в 4-х т.]. – Москва : Иностранная литература
Т. 3, ч. 1 : Биохимия белковых веществ. – 1958. – 844 с., [1] л. табл.
201999
   Белки : [в 4-х т.]. – Москва : Иностранная литература
Т. 3, ч. 2 : Биохимия белковых веществ. – 1959. – 706 с. : ил. – Библиогр.: с. 673-678
202000
  Хрусталева В.Н. Белки / В.Н. Хрусталева. – М, 1968. – 22с.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,