Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
200001
  Старченко Т.В. "Берегиня" на Українському радіо: особливості генези програми для жінок // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 222-227


  У статті підіймаються гендерні питання, здійснюється огляд радіопередач для жінок, аналізується радіопередача "Берегиня", вивчається її досвід. In the article it is raised the gender problems as iveU as it is analyzed the radio program "Berehynja" ...
200002
  Гончар О. "Берегти світло в душі..." : про віру та сім"ю : із щоденникових записів / Олесь Гончар ; [упоряд., підгот. текстів, іл. матеріалу Л.О. Гончар]. – Київ : Веселка, 2011. – 222, [2] с. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 978-966-01-0549-2


  У пр. № 1725991 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку в ювілейні дні. З роси Вам і з води! З прихільністю й пошаною - Валентина Гончар з родиною. 19 листопада 2011 р. м. Київ
200003
  Андрєєва К. "Бережіть честь колективу, примножуйте найкращі традицї академії" : Інтерв"ю з проректором Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого Володимиром Сташисом // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.7-8
200004
  Скалій Р. "Березілю" - 50 // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 152-157
200005
  Мізяк В.Д. "Березільський" період режисера І.О. Бориса (1991-1996) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 233-240. – ISSN 2225-7586


  У статті розглянуто творчі досягнення І. О. Бориса на посаді головного режисера Харківського українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Проаналізовано його твор-чість на березільській сцені з позицій відновлення національної ідентичності ...
200006
  Назаревський О.А. "Березневий рух" київських студентів р. 1878 / О.А. Назаревський. – С. 102-122. – Окр. відбиток: За сто літ, 1928, кн. 3


  У тексті: витяги з документів Київської шкільної округи про студентські заворушення 1878 р. та репресії проти їх учасників.
200007
  Сильвестр "Берестейська Унія 1596 року" : висновки моєї монографії / Сильвестр, (архиєпископ) // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 17-20
200008
  Дзюба І. "Берестечко" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 71-77. – ISBN 978-966-06-0713-2
200009
  Бондар Н. "Берковські читання" до 500-ліття білоруського книгодрукування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 36-37. – ISSN 1029-7200


  24-25 травня 2017 р. в рамках заходів, приурочених до Дня Словянської писемності і культури, в Полоцьку (Білорусь) пройшла ІV Міжнародна наукова конференція "Берковские чтения".
200010
  Бондар Н. "Берковські читання" до 500-річчя білоруського книгодрукування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – С. 36-37. – ISSN 1029-7200


  У статті розповідається про IV Міжнародну наукову конференцію "Берковские чтения, Книжная культура в контексте международных книжных контактов: к 500-летию белорусского книгопечатания", яка пройшла у Полоцьку (Білорусь) 24-25 травня 2017 р.
200011
  Пономарев Е. "Берлинский очерк" 1920-х годов как вариант петербургского текста // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 42-67. – ISSN 0042-8795


  "Берлинский очерк" - уникальное жанровое образование, существовавшее в первой пол. 1920-х гг. и объединившее несколько десятков текстов, написанных известными авторами. Появившийся в той самой временной точке, где произошел раскол русской литературы на ...
200012
  Марчук А. "Бермудский треугольник"...в Охотском море : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 3 : Іл.
200013
  Крушинський В.Ю. "Бермудський трикутник" для "залізної леді" (Маргарет Тетчер і європейське співтовариство) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С. 69-74
200014
  Голубєв Г.Г. "Бермудський трикутник" сучасного капіталізму / Г.Г. Голубєв. – Київ, 1987. – 194с.
200015
  Завадская Е.В. "Беседы о живописи" Ши-тао / Е.В. Завадская. – Москва, 1978. – 208с.
200016
  Войтович В. Берегиня - володарка добра і захисниця людини // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-20
200017
  Скуратівський В.Т. Берегиня : народознавчий часопис / В.Т. Скуратівський. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 276 с. – ISBN 5-333-00383-1
200018
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 1/2. – 1995. – 160 с.
200019
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1995. – 160 с.
200020
   Берегиня : Обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1996. – 160 с.
200021
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1997. – 160 с.
200022
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3/4. – 1998. – 160 с.
200023
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 2. – 1999. – 96 с.
200024
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 3. – 1999. – 96 с.
200025
   Берегиня : обряди, звичаї і традиції українського народу. – Київ
Ч. 4. – 1999. – 92 с.
200026
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2000. – 92 с.
200027
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2001. – 92 с.
200028
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 2. – 2001. – 92 с.
200029
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2001. – 92 с.
200030
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 3. – 2002. – 92 с.
200031
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 4. – 2002. – 92 с.
200032
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2003. – 92 с.
200033
  Дрофань Л.А. Берегиня / Л.А. Дрофань. – Київ : Молодь, 2004. – 208с. – ISBN 966-7615-53-7
200034
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2004. – 92 с.
200035
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 3. – 2004. – 92 с.
200036
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ
Ч. 1. – 2005. – 96 с.
200037
  Міщенко Д. Берегиня : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 72-78. – ISSN 0130-321Х
200038
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 1. – 2006. – 96 с.
200039
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2006. – 96 с.
200040
   Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 3. – 2006. – 96 с.
200041
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2. – 2007. – 92 с.
200042
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4. – 2007. – 96 с.
200043
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 2 (65). – 2010. – 92 с.
200044
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ : Педагогічна преса, 1994-
Ч. 4 (67). – 2010. – 96 с.
200045
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 1 (68). – 2011. – 96 с.
200046
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 2 (69). – 2011. – 96 с.
200047
   Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 1994-
Ч. 4 (71). – 2011. – 96 с. – З 2012 року назва Наша Берегиня
200048
  Ільїнська А. Берегиня "Ботанічного дива". З нагоди 90-річчя від дня народження Д. М. Доброчаєвої / А. Ільїнська, В. Протопопова, М. Шевера // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 62-66. – ISSN 0372-6436


  Вчений в галузі термомеханіки
200049
  Соляник А. Берегиня бібліотечних скарбниць Слобожанщини (До 70-річчя директора ХДНБ ім. В.Г. Короленка Валентини Дмитрівни Ракитянської) / А. Соляник, Л. Глазунова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 44-47. – ISSN 2076-9326
200050
   Берегиня витворів ботанічної науки (до 100-річчя від дня народження професора Д.М. Доброчаєвої) / М.В. Шевера, В.В. Протопопова, А.П. Ільїнська, Л.Г. Любінська // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – C. 99-108. – ISSN 1027-3239
200051
  Маренко Н. Берегиня журналістського кошу : ( З 80-ти літтям Майю Костянтинівну Мурзіну.Останні 25 років вона працює відповідальним секретарем правління Запоріжської обласної організації Національної спілки журналістів України) // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 4
200052
  Братчик А. Берегиня за велінням душі // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (81). – С. 38-39


  Про Людмилу Євгеніївну Прудку - заступника директора наукової бібліотеки Дніпровського державного аграрно-економічного університету.
200053
  Шлапак Я. Берегиня коду нації // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 6 вересня (№ 33/34). – С. 12


  100 років від дня народження Олени Михайлівни Апанович, українського історика, архівіста, мистецтвознавця, філолога, письменниці.
200054
  Заїчко В. Берегиня рідного слова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 2


  Стаття присвячена ювілею заслуженого працівника народної освіти України, доктора філологічних наук, професора кафедри української мови Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, відомого в Україні вченого в галузі мовознавства, ...
200055
  Шкраб"юк П. Берегиня роду Каменяра // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 13


  Ювілейне слово про Оксану Франко.
200056
  Пожоджук Д. Берегиня українського народу // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 16 (19). – С. 159-162. – ISSN 2313-8505
200057
   Берегиня українського слова. Відійшла у вічність Галина Петрівна Лукова // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – № 2020/вересень 2021р. – С. 14-15. – ISSN 0130-321Х


  Поет Микола Луків зазнав непоправної втрати: відійшла у засвіти його дружина Галина Петрівна Лукова – заслужена працівниця культури України і багаторічна редакторка видавництва «Український письменник».
200058
  Маньковська Р. Берегиня української культури // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 224-232. – ISSN 2222-5250


  До 100-річчя від дня народження видатного науковця та музеєзнавця Віри Свєнціцької.
200059
  Войцехівський Борис Берегиня української мови // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 156. – ISSN 0869-3595
200060
  Оленівська Л. Берегиня української нації // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-27 лютого (№ 7/8). – С. 6


  Зачинателька української жіночої психологічної прози Ганна Барвінок.
200061
  Кірішева О. Берегиня храму медичних знань: до ювілею Раїси Іванівни Павленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 51-52. – ISSN 2518-7341
200062
  Савинов Е.Ф. Берегиня. Стихи. / Е.Ф. Савинов. – М., 1974. – 104с.
200063
  Брагинский Э.В. Берегись автомобиля! / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – Москва, 1965. – 136с.
200064
  Брагинский Э.В. Берегись автомобиля! / Э.В. Брагинский, Э.А. Рязанов. – Москва, 1967. – 206с.
200065
   Берегись автомобиля! : по книгоповести Э. Брагинского, Э. Рязанова : кн. для чтения со словарем на англ., фр., исп., нем. яз. – Москва : Русский язык, 1985. – 112 с. – (Детектив. Фантастика. Приключения ; 2)
200066
  Брагинский Э. Берегись автомобиля! / Э. Брагинский, Э. Рязанов. – Москва, 1988. – 78с.
200067
  Шейнин Л.Р. Берегись шпионов / Л.Р. Шейнин. – Москва, 1943. – 30 с.
200068
   Берегите архивы! : краткая памятка для граждан и руководителей учреждений, предприятий и организаций Вологод. обл. – Вологда : Книжное издательство, 1959. – 28 с.
200069
  Израэль Ю.А. Берегите биосферу / Ю.А. Израэль, Ф.Я. Ровинский. – М., 1987. – 125с.
200070
  Бураков Л.А. Берегите весну / Л.А. Бураков. – Челябинск, 1966. – 162с.
200071
  Чернозатонская Е.П. Берегите голос - оружие лектора, певца, педагога / Е.П. Чернозатонская. – Ленинград, 1965. – 44с.
200072
  Беляев К.И. Берегите детство! / К.И. Беляев. – Москва : Политиздат, 1976. – 80 с. : ил. – (Беседы о мире и человеке)
200073
  Рябко А.Е. Берегите землю, мальчики / А.Е. Рябко. – М., 1985. – 176с.
200074
  Земскова А.М. Берегите любовь / А.М. Земскова. – Волгоград, 1964. – 208с.
200075
   Берегите любовь : рассказы. – Москва : Красная звезда, 1968. – 32 с. : ил. – (Библиотечка "Красной звезды" ; 7 (235))
200076
  Иванов А.М. Берегите любовь / А.М. Иванов. – Ярославль, 1971. – 175с.
200077
  Гамзатов Р.Г. Берегите матерей : поэма / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. Ю.Нейман. – Москва : Детская литература, 1978. – 107 с.
200078
  Гамзатов Р.Г. Берегите матерей : поэма / Р.Г. Гамзатов; пер. с авар. Ю.Нейман. – Москва : Советская Россия, 1982. – 71 с.
200079
  Абдукаххар С. Берегите мужчин : басни, фельетоны в стихах, юморески, шутки, юморист. рассказы, сатирич. киносценарии : [пер. с узб.] / Самиг Абдукаххар ; [худож. Н. Кожина]. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1983. – 279 с. : ил.
200080
   Берегите надежду : сборник. – Москва : Правда, 1985. – 64 с. – (Библиотека "Комсомольская правда" ; 12)
200081
  Норкина Т.Е. Берегите нервы / Т.Е. Норкина. – М, 1965. – 62с.
200082
  Норкина Т.Е. Берегите нервы / Т.Е. Норкина. – М, 1968. – 64с.
200083
  Балан Р.М. Берегите птиц Узбекистана / Р.М. Балан. – Ташкент, 1965. – 48с.
200084
  Николаева В.В. Берегите родной язык / В.В. Николаева. – Л., 1973. – 24с.
200085
   Берегите свою мечту : очерки. – Москва : Красная звезда, 1966. – 32 с. – (Библиотечка "Красной звезды" ; 24 (204))
200086
  Оганов Р.Г. Берегите сердце / Р.Г. Оганов. – Москва : Медицина, 1979. – 56с. : Ил. – (Науч.-попул. мед. л-ра. Сердечно-сосудистые заболевания)
200087
  Шершнев В.Г. Берегите сердце / В.Г. Шершнев. – К, 1986. – 40с.
200088
  Шершнев В.Г. Берегите сердце / В.Г. Шершнев. – М, 1988. – 40с.
200089
  Шатуновский И.М. Берегите скорпионов! / И.М. Шатуновский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 479с.
200090
  Андреев А.Д. Берегите солнце : роман / Андреев А.Д. – Москва : Художественная литература, 1968. – 128 с. – (Роман-газета ; № 1(599), 1968)
200091
  Андреев А.Д. Берегите солнце : роман-дилогия / Александр Андреев ; послесл. С. Борзунова ; худож. Н.А. Абакумов. – Москва : Воениздат, 1982. – 476 с : ил.
200092
  Доленко Ф.Л. Берегите суставы / Ф.Л. Доленко. – М, 1986. – 110с.
200093
  Доленко Ф.Л. Берегите суставы / Ф.Л. Доленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М : Физкультура и спорт, 1990. – 144с. – (Физкультура и здоровье)
200094
  Роги М. Берегите хлеб об вредителей. / М. Роги. – М., 1930. – 63с.
200095
   Берегите эти земли, эти воды : [книга-интервью : круглый стол по пробл. "Человек и природа" ведет В. Алгульян]. – Москва : Знание, 1988. – 188, [2] с. – (Народный университет . Естественнонаучный факультет)
200096
   Берегівська польдерна система: сучасність та перспективи / [С. Афанасьєв та ін. ; за ред. В. Чіпака, Г. Боднара, О. Кисіля ; відп. за вип.: О. Ільницький] ; Держ. агентство вод. ресурсів України, Басейнове упр. вод. ресурсів річки Тиса (БУВР Тиси). – Ужгород : ІВА, 2014. – 111, [1] с. : фотоіл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Антот. парал. укр., угор., англ. – Бібліогр.: с. 91. – (Програма транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства (ТКС ЄІСП) Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 ; Спільний українсько-угорський проект "Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн каналу Чаронда-Латориця"). – ISBN 978-617-501-088-4
200097
   Берегова Тетяна Володимирівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 51-52. – ISBN 978-966-439-757-2
200098
   Берегова Тетяна Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 25-26. – ISBN 978-966-439-754-1
200099
   Берегова Тетяна Володимирівна (1955) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 32. – ISBN 978-966-933-054-3
200100
  Мамыкина В.А. Береговая зона Азовского моря / В.А. Мамыкина, Ю.П. Хрусталев. – Ростов -на-Дону, 1980. – 174с.
200101
   Береговая зона моря : сборник статей. – Москва : Наука, 1981. – 182 с. : ил.
200102
  Коротаев В.Н. Береговая зона озера Иссык-Куль / В.Н. Коротаев. – Фрунзе, 1967. – 156с.
200103
  Сафьянов Г.А. Береговая зона океана в ХХ веке. / Г.А. Сафьянов. – Москва : Мысль, 1978. – 263с.
200104
  Мерилаас К. Береговая ласточка : стихи и поэма / Керсти Мерилаас; пер. с эст. – Москва, 1965. – 112 с.
200105
  Амиров Д. Береговая операция : повесть / Д. Амиров ; [пер. с азерб. Г.И. Грекина]. – Баку : Азернешр, 1965. – 255 с., [1] л. портр. : портр.
200106
  Кочевих Олег Берегове за карпатськими горами. Берегове за горами Криму // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-62. – ISSN 0130-5212
200107
  Гончаров О.П. Берегове: історія й сучасність / О.П. Гончаров, В.В. Пилипенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 68-72. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історії давнього с. Берегове Бахчисарайського р-ну Автономної Республіки Крим. This article focuses on the history of ancient village Berehove, Bakhchysarai region, Autonomous republic of Crimea.
200108
  Нікандров М.Н. Береговий вітер / М.Н. Нікандров. – Одеса, 1928. – 48с.
200109
  Никандров Н.Н. Береговой ветер : рассказы / Н. Никандров. – Москва : Книгоиздат писателей ; [Моск. худ. печатня], 1915. – 231, [2] с. – Без ориг. обл.
200110
  Никандров Н.Н. Береговой ветер : рассказы / Н. Никандров. – 2-е изд. – Москва : Книгоиздат писателей в Москве; [Тип. К.Л. Меньшова], 1917. – 212, [1] с.
200111
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1948. – 116с.
200112
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1955. – 36с.
200113
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – М., 1964. – 480с.
200114
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – М., 1978. – 432с.
200115
  Никандров Н.Н. Береговой ветер / Н.Н. Никандров. – Симферополь, 1986. – 378с.
200116
  Мардерфельд Б.Е. Береговой эффект в геомагнитных вариациях / Б.Е. Мардерфельд. – Москва : Наука, 1977. – 80с.
200117
  Надубович Ю.А. Береговой эффектд в полярных сияниях : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Надубович Ю.А.; КГУ. – Киев, 1965. – 16л.
200118
  Молдованов А.М. Береговчанка / А.М. Молдованов. – Киев, 1958. – 154с.
200119
  Молдованов А.М. Береговчанка / А.М. Молдованов. – Симферополь, 1964. – 328с.
200120
   Береговые процессы в криолитозоне : сборник статей. – Новосибирск : Наука, 1984. – 135 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
200121
  Петров Игорь Борисович Береговые склоны Нижнего Иртыша и закономерности их развития : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Петров Игорь Борисович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 21л.
200122
  Добровольський В.Ф. Берегти і множити силу землі / В.Ф. Добровольський, С.Г. Литвин. – К, 1973. – 47с.
200123
  Антипович Ю. Берегти правду - найбільшу дорогоцінність мистецтва і життя. У кінці цього року виповнюється 85 років від дня народження Григора Тютюнника // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 14
200124
  Ганчев І.Д. Берегти робочу хвилину / І.Д. Ганчев. – К, 1984. – 47с.
200125
   Берегти як зіницю ока / Підготував Шабен Гюль (Туреччина) // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 48-49


  Немає кризи жіночого світу, є криза людства. Жінки й чоловіки разом утворюють людство.
200126
   Берегущие жизнь : сборник. – Москва : Знание, 1981. – 46 с. – Библиогр.: с. 46. – (Народный университет. "Твоя профессия" ; 2)
200127
  Обухова Л.А. Берегущие руно / Л.А. Обухова. – М., 1989. – 234с.
200128
   Берегущие точность : сборник. – Москва : Знание, 1989. – 46 с. – (Твоя профессия ; 1,89)
200129
  Герета І.П. Бережани : Ілюстрований краєзнавчий нарис / І.П. Герета. – Львів : Каменяр, 1979. – 80с.
200130
  Пахолко Степан Бережани у фалеристичних пам"ятках 1914-1939 рр. / Пахолко Степан, Мартин Ольга // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 16-18. – ISSN 1811-542Х
200131
  Гуцало Е. Бережанские портреты : повести, рассказы, этюды ; автор. пер. с укр. / Евген Гуцало. – Москва : Советский писатель, 1977. – 551 с.
200132
   Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна книга = Das bereshaner gymnasium = Gimnazjum berezanskie = Berezhany gymnasium. – Бережани ; Тернопіль : Джура, 2007. – 1028 с. – ISBN 978-966-8650-55-0
200133
  Тихий Б. Бережанський замок // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – C. 8-19. – ISSN 0131-2685
200134
  Тихий Б. Бережанський замок // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 5 (188). – С. 8-19. – ISSN 0131-2685
200135
  Гуцало Є.П. Бережанські портрети : повісті / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 303 с.
200136
  Мишура С.К. Бережаны / С.К. Мишура. – Киев, 1953. – 628с.
200137
  Мишура С.К. Бережаны. / С.К. Мишура. – Киев, 1962. – 460с.
200138
  Реп"ях Станіслав Бережемо друзів // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 113-114. – ISSN 0320 - 8370
200139
  Вовченко Н. Бережемо первоцвіти разом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 8-9 : фото
200140
  Коцур Г. Бережемо цю мить! // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 41


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
200141
  Олійник П. Береженого Бог береже, або про деякі аспекти правонаступництва за договором купівлі-продажу майнових прав на квартиру // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 30-31
200142
   Береженого Бог бережет. Как не испортить отдых? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 30-31 : фото
200143
  Стоєцький Валентин Береженого і бог береже // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 21-22
200144
  Треніна А.С. Бережи автомобіль узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 33
200145
  Тонконоженко В.О. Бережи здоров"я змолоду / В.О. Тонконоженко, О.О. Тонкотоженко. – Київ, 1990. – 32 с.
200146
  Братан М. Бережина / М. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 224 с.
200147
  Братан М.І. Бережина / М.І. Братан. – 2-е вид., перероб. і допов. – Сімферополь : Таврія, 1985. – 223 с.
200148
  Писаренко Світлана Бережімо її, а вона вбереже нас! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-5


  12 років тому вистражданий у політичних муках і ухвалений Основний Закон молодої держави перебуває не лише під прицілом кілерів, а й зазнає відвертих тортур. І не звичайними громадянами, чи, як то кажуть, маленькими українцями, а самою елітою. Рани ...
200149
  Писаренко Світлана Бережімо її, а вона вбереже нас! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-5


  12 років тому вистражданий у політичних муках і ухвалений Основний Закон молодої держави перебуває не лише під прицілом кілерів, а й зазнає відвертих тортур. І не звичайними громадянами, чи, як то кажуть, маленькими українцями, а самою елітою. Рани ...
200150
  Стоєцький Валентин Бережіть автомобіль // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 16-17
200151
  Пестушко Валерій Бережіть воду! // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55
200152
  Оберемок Богдан Бережіть дітей від вогню! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 40
200153
  Крижанівська В.В. Бережіть здоров"я змолоду / В.В. Крижанівська, М.С. Приталюк. – Київ, 1971. – 112с.
200154
  Стоєцький Валентин Бережіть ліс від вогню! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 21 : фото
200155
  Шаранова Юлія Бережіть ліс від пожеж!!! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 32
200156
  Семеняка В.П. Бережіть нерви / В.П. Семеняка. – Київ, 1978. – 80 с.
200157
  Лішунов Микола Бережіть себе (Пам"ятка для учнів та батьків на осінні канікули) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 26 : фото
200158
  Фітц О. Бережіть собори своїх душ! // Світ. – Київ, 2017. – Липень (№ 25/26). – С. 3


  Німецька премія імені Олеся Гончара.
200159
  Андрєєв О.Д. Бережіть сонце. Дуже хочеться жити : повісті : пер. з рос. / Андрєєв О.Д. – Київ : Дніпро, 1973. – 576 с. : іл.
200160
  Ляшенко М.Ю. Бережки / М.Ю. Ляшенко, А.И. Мусатов. – М., 1964. – 192с.
200161
   Бережливі на Марші : Всесоюз. похід піонерів та школярів за економію та бережливість : збірник. – Київ : Молодь, 1984. – 118 с., [7] арк. іл. : іл.
200162
  Піскунов О.К. Бережливість помножує багатства / О.К. Піскунов. – Дніпропетровськ, 1971. – 50 с.
200163
  Омаров А.М. Бережливость-закон социалистического производства / А.М. Омаров. – Москва : Экономика, 1986. – 238с.
200164
  Омаров А.М. Бережливость-закон социалистического производства / А.М. Омаров. – Киев, 1988. – 230 с.
200165
  Тонких В.И. Бережливость - закон хозяйствования / В.И. Тонких. – Москва, 1983. – 144 с.
200166
   Бережливость - источник экономического роста : сборник. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – Библиогр.: с. 50. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика ; 9)
200167
   Бережливость - неиссякаемый резерв. – Москва : Знание, 1979. – 96 с.
200168
   Бережливость - черта коммунистическая : (пример. учеб. программа] : (для мол. рабочих и колхозников). – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 78 с. – Библиогр.: с. 15-16. – (Система комсомольской политической учебы и экономического образования). - (Решения XXVI съезда КПСС в жизнь!)
200169
  Смайльс Сэмюэл Бережливость = THRIFT() / Соч. Самуила Смайльса ; Пер. с англ. Е. Сысоевой. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1876. – [14], 391 с.
200170
  Крылов А.И. Бережливость воина красит / А.И. Крылов. – Москва, 1963. – 56 с.
200171
  Лапченко Ю.Е. Бережливость и экономия -- черта хозяйская / Ю.Е. Лапченко, Л.П. Ходченко. – Киев, 1978. – 78 с.
200172
   Бережничий Карпат (до 90-річчя Антона Йосиповича Островського) / І.В. Делеган, М.М. Лущак, І.І. Делеган, Г.Т. Криницький // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С.147-149 : фото. – ISSN 1991-606X
200173
   Бережно хранить и умножать славные боевые традиции Советской Армии и Военно-Морского флота. – М, 1954. – 56с.
200174
   Бережно хранить и умножать славные боевые традиции Советской Армии и Военно-Морского Флота : краткий рек. указатель литературы. – Москва, 1954. – 56 с.
200175
  Новоселов Н.Н. Бережность: стихи / Н.Н. Новоселов. – Петрозаводск, 1979. – 63с.
200176
  Гаврилюк О. Береза / О. Гаврилюк. – Львів, 1946. – 67 с.
200177
  Гаврилюк А. Береза / А. Гаврилюк. – Львов, 1950. – 91 с.
200178
  Селеня Е.В. Береза / Е.В. Селеня. – Минск, 1988. – 59с.
200179
  Кулмый Я. Береза и любовь : стихотворения и поэма / Якуб Кулмый; пер. с башк. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1973. – 83 с.
200180
  Колошук Н. Береза Картузька в українській табірній мемуаристиці // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті йдеться про образ концтабірної дійсності у спогадах про польський табір Береза Картузька (1934-1939 рр.). Подано аналіз українських мемуарних текстів - анонімної брошури "Береза Картуська. Спомини українця-націоналіста…" та книги Володимира ...
200181
  Пожидаев В.М. Береза на тропе / В.М. Пожидаев. – М, 1978. – 96 с.
200182
  Юзва Р.Й. Береза під вікном : поезії / Р.Й. Юзва. – Ужгород : Карпати, 1972. – 39 с.
200183
  Мєшкова В.Л. Береза повисла (Betula pendula Roth) у лісах Лівобережного Лісостепу України / В.Л. Мєшкова, Я.В. Кошеляєва // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0459-1216
200184
  Гурьев А.Д. Береза Шмидта в лесах Южного Приморья, перспективы ее использования и охраны. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00,05 / Гурьев А.Д.; Ан СССР. – Владивосток, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
200185
  Гребнев А.Г. Береза. Иволга. Звезда : стихи / Анатолий Гребнев. – Пермь : Кн. изд-во, 1985. – 134 с. : 1 портр., ил. – Миниатюрное издание
200186
  Гаврилюк Олександр Береза. Оповідання / Олександр Гаврилюк // День отця Сойки. Марія. Оповідання / С. Тудор. – Київ : Наукова думка, 1989. – С. 418-606. – (Бібліотека української літератури. ;Радянська українська література). – ISBN 5-12-000462-8
200187
   Березанський Юрій Макарович // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; голов. ред. Загороднюк А.В. ; редкол.: Берінде В., Бобрик Р., Боднар Д.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – Т. 11, № 1. – С. 208-210. – ISSN 2075-9827


  8 червня 2019 року пішов із життя видатний український учений-математик, академік НАН України.
200188
   Березанський Юрій Макарович (1925-2019) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 26. – ISBN 978-966-439-754-1
200189
   Березанський Юрій Макарович (1925) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 32-33. – ISBN 978-966-933-054-3
200190
  Гержик Ігор Березань. Острів лейтенанта Шмідта : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-27 : Фото
200191
   Березвечи и Красносток : Крат. очерк истории Березвеч. жен. монастыря, Литов. епархии, и Красносток. жен. обители, Гродн. епархии. – Санкт-Петербург : Синод. тип., 1901. – 32 с. – Беспл. прил. к журн. "Церк. вед."
200192
  Кожевников В.М. Березень-квітень / В.М. Кожевников. – Київ, 1979. – 208с.
200193
  Щусь О.Й. Березень-листопад 1917 року в житті М. Грушевського-державотворця // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 48-60
200194
  Левада О.С. Березень - Жовтень : лірика / О.С. Левада. – Київ, 1973. – 122 с.
200195
  Давидов Ю.В. Березень / Ю.В. Давидов. – К., 1961. – 254с.
200196
  Науменко А. Березень віником зиму вимітає... [абетка дачника] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 11
200197
  Боровко М.М. Березень планети / М.М. Боровко. – Київ, 1978. – 45 с.
200198
  Мазинг Г.Ю. Березина / Г.Ю. Мазинг, Л.Ф. Ерусалимчук. – Минск, 1991. – 125с.
200199
   Березинский биосферный заповедник Белорусской ССР. – Минск : Ураджай, 1983. – 256 с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 243-255
200200
  Кудін М.В. Березинский биосферный заповедник Белорусской ССР. / М.В. Кудін, М.А. Лавов. – Минск, 1980. – 31с.
200201
  Сазонов В.Н. Березит-лиственитовая формация и сопутствующее ей оруденение (на примере Урала) / В.Н. Сазонов. – Свердловск, 1984. – 207с.
200202
  Жадько В. Березівка (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 72. – ISBN 978-966-8567-14-8
200203
  Кузич-Березовський Березівське боярство на тлі історії України / Іван Кузич-Березовський. – Детройт : [б. в.], 1962. – 320 c., [1] арк. карта : фотоіл., портр., карти, ноти. – Бібліогр.: с. 315-317
200204
  Палій П.П. Березіль / П.П. Палій. – Ужгород, 1967. – 28 с.
200205
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1991. – 192 с.
200206
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1991. – 192 с.
200207
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3. – 1991. – 192 с.
200208
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4. – 1991. – 192 с.
200209
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 1991. – 192 с.
200210
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 1991. – 192 с.
200211
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7. – 1991. – 192 с.
200212
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 8. – 1991. – 192 с.
200213
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 1991. – 192 с.
200214
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 1991. – 192 с.
200215
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 1991. – 192 с.
200216
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 1991. – 192 с.
200217
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1992. – 192 с.
200218
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1992. – 192 с.
200219
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1992. – 192 с.
200220
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1992. – 192 с.
200221
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1992. – 192 с.
200222
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1992. – 192 с.
200223
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1992. – 192 с.
200224
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 1993. – 192 с.
200225
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 1993. – 192 с.
200226
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1993. – 192 с.
200227
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1993. – 192 с.
200228
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1993. – 192 с.
200229
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/12. – 1993. – 192 с.
200230
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1994. – 192 с.
200231
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/6. – 1994. – 192 с.
200232
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7. – 1994. – 192 с.
200233
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 8. – 1994. – 192 с.
200234
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1994. – 192 с.
200235
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1994. – 192 с.
200236
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1995. – 192 с.
200237
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1995. – 192 с.
200238
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1995. – 192 с.
200239
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1995. – 192 с.
200240
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1995. – 188 с.
200241
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1995. – 192 с.
200242
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1996. – 192 с.
200243
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1996. – 192 с.
200244
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1996. – 192 с.
200245
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1996. – 192 с.
200246
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1996. – 192 с.
200247
   Березіль : Громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1996. – 192 с.
200248
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1997. – 192 с.
200249
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1997. – 192 с.
200250
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1997. – 192 с.
200251
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1997. – 192 с.
200252
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1997. – 192 с.
200253
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-хдожній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1997. – 192 с.
200254
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1998. – 192 с.
200255
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1998. – 192 с.
200256
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1998. – 192 с.
200257
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1998. – 192 с.
200258
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1998. – 192 с.
200259
   Березіль : громадсько-політичний, літературно-художній журнал. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1998. – 192 с.
200260
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 1999. – 192 с.
200261
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 1999. – 192 с.
200262
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 1999. – 192 с.
200263
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 1999
200264
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 1999. – 192 c.
200265
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 1999. – 192 с.
200266
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2000. – 192 с.
200267
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2000. – 192 с.
200268
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2000. – 192 с.
200269
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2000. – 192 с.
200270
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2000. – 192 с.
200271
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2000. – 192 с.
200272
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2001. – 192 с.
200273
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2001. – 192 с.
200274
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2001. – 192 с.
200275
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2001. – 192 с.
200276
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2001
200277
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2001. – 192 с.
200278
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2002. – 192 с.
200279
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2002. – 192 с.
200280
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2002. – 192 с.
200281
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2002. – 192 с.
200282
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2002. – 192 с.
200283
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2002. – 192 с.
200284
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2003. – 192 с.
200285
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2003. – 192 с.
200286
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2003. – 192 с.
200287
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2003. – 192 с.
200288
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2003. – 192 с.
200289
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2003
200290
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 2004. – 192 с.
200291
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 2004. – 192 с.
200292
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2004. – 192 с.
200293
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2004. – 192 с.
200294
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2004. – 192 с.
200295
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2004. – 192 с.
200296
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2004. – 192 с.
200297
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2004. – 192 с.
200298
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 2004. – 192 с.
200299
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 2004. – 192 с.
200300
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2005. – 192 с.
200301
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2005. – 192 с.
200302
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2005. – 192 с.
200303
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2005. – 192 с.
200304
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2005. – 192 с.
200305
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2005. – 192 с.
200306
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2005. – 192 с.
200307
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11. – 2005. – 192 с.
200308
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 12. – 2005. – 192 с.
200309
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1. – 2006. – 192 с.
200310
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2. – 2006. – 192 с.
200311
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2006. – 192 с.
200312
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5. – 2006. – 192 с.
200313
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 6. – 2006. – 192 с.
200314
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2006. – 192 с.
200315
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9. – 2006. – 192 с.
200316
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10. – 2006. – 192 с.
200317
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2006. – 192 с.
200318
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2007. – 192 с.
200319
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2007. – 192 с.
200320
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2007. – 192 с.
200321
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2007. – 192 с.
200322
   Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2007. – 192 с.
200323
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2007. – 192 с.
200324
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2008. – 192 с.
200325
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2008. – 192 с.
200326
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2008. – 192 с.
200327
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2008. – 192 с.
200328
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2008. – 192 с.
200329
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2008. – 192 с.
200330
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2009. – 192 с.
200331
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2009. – 192 с.
200332
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2009. – 192 с.
200333
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2009. – 192 с.
200334
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2009. – 192 с.
200335
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2009. – 192 с.
200336
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2010. – 192 с.
200337
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2010. – 192 с.
200338
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2010. – 192 с.
200339
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2010. – 192 с.
200340
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2010. – 192 с.
200341
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2010. – 192 с.
200342
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2011. – 192 с.
200343
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2011. – 192 с.
200344
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2011. – 192 с.
200345
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2011. – 192 с.
200346
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2011. – 192 с.
200347
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2012. – 192 с.
200348
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2012. – 192 с.
200349
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2012. – 192 с.
200350
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2012. – 192 с.
200351
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2012. – 192 с.
200352
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2012. – 192 с.
200353
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2013
200354
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2013
200355
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 5/6. – 2013
200356
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/8. – 2013
200357
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 9/10. – 2013
200358
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 11/12. – 2013
200359
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2014
200360
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/4. – 2014
200361
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/2. – 2015
200362
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3/6. – 2015
200363
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/3. – 2016. – 191 с.
200364
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4/6. – 2016. – 191 с.
200365
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/9. – 2016. – 192 с.
200366
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10/12. – 2016. – 192 с.
200367
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/3. – 2017. – 191 с.
200368
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4/6. – 2017. – 192 с.
200369
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/9. – 2017. – 192 с.
200370
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10/12. – 2017. – 192 с.
200371
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1/3. – 2018. – 192 с.
200372
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 4/6. – 2018. – 192 с.
200373
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 7/9. – 2018. – 192 с.
200374
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 10/12. – 2018. – 191, [1] с., включ. обкл.
200375
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 1, січень - березень. – 2019. – 191, [1] с., включ. обкл.
200376
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 2, квітень - червень. – 2019. – 191, [1] с.
200377
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1956-. – ISSN 0130-1608
№ 3, липень - вересень. – 2019. – 191, [1] с.
200378
   Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків : [б. в.], 1956-
№ 4, жовтень - грудень. – 2019. – 191, [1] c., включ. обкл.
200379
  Курбас Лесь Березіль. Із творч. спадщини / Курбас Лесь. – К., 1988. – 517с.
200380
  Міщенко В.І. Березільні вітражі : поезії / В.І. Міщенко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 123 с. – ISBN 5-333-00579-6
200381
  Єрмакова Н.П. Березільська культура. Історія, досвід / Наталя Єрмакова ; [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Фенікс, 2012. – 509, [3] с. – Імен. покажч.: с. 504-510. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-966-136-029-6


  Монографію присвячено березільській культурі, яка постала в процесі реформування українського театру Лесем Курбасом (1887-1937). Вперше у вітчизняному театрознавстві феномен цієї культури розглядається у своїй унікальній цілісності і структурному ...
200382
  Мусорин К.А. Березка / К.А. Мусорин. – Оренбург, 1960. – 48с.
200383
  Сергеев В.А. Березка / В.А. Сергеев. – Барнаул, 1969. – 71с.
200384
  Андрианова А. Березка : стихи / Андрианова А. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1971. – 48 с. – (Библиотечка писателей Верхней Волги)
200385
  Захаров С.И. Березка на ветру / С.И. Захаров. – Йошкар-Ола, 1971. – 204с.
200386
  Горбунов М.Н. Березка на камне / М.Н. Горбунов. – М, 1967. – 175с.
200387
  Устьянцев В.А. Березка. / В.А. Устьянцев. – М., 1959. – 48с.
200388
  Курашкевич К. Березнева заметіль / К. Курашкевич. – Сімферополь, 1983. – 96 с.
200389
  Замулко Н.И. Березнева заметіль / Н.И. Замулко. – Київ, 1990. – 94 с.
200390
  Боровий В.І. Березнева земля : поезії / В.І. Боровий. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 70 с.
200391
  Шаповал М.Т. Березнева повінь : повість / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1980. – 104 с.
200392
  Немирович І.О. Березневе моє свято : повісті, оповідання / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 352 с.
200393
  Сич М.С. Березневий вир / М.С. Сич. – Київ : Молодь, 1968. – 47 с.
200394
  Заграйчук Ю. Березневий подарунок // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – 26 березня (№ 4)


  Святкування Жіночого дня в університеті. Вітання ректора В. Скопенка, першого проректора О. Третяка, голови профкому В. Цвиха.
200395
  Чендей І.М. Березневий сніг / І.М. Чендей. – Київ : Молодь, 1968. – 254 с.
200396
  Дуб В.Є. Березневий сюрприз / В.Є. Дуб. – Київ, 1977. – 87 с.
200397
  Филонович В. Березневі дні Карпатської України / Василь Филонович ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2009. – 100 с. : іл. – ISBN 978-966-97080-0-7
200398
  Керита Х.В. Березневі заручини / Х.В. Керита. – Ужгород, 1981. – 48 с.
200399
  Атоєв К. Березневі іди президента Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19 березня (№ 49). – С. 5


  Анексія Криму.
200400
  Цинковський І.І. Березневі небокраї : лірика / І.І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 95 с.
200401
  Прус В.З. Березневі статті Б. Хмельницького 1654 року як джерело права лівобережної України першої половини XVIII ст. // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 12-16
200402
  Захарченко П. Березневі статті Богдана Хмельницького 1654 року: міф чи правова реальність (спроба юридичної оцінки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу юридичної оцінки багатостраждального договору, підписаного царем Олексієм Михайловичем у 1654 р., між Московським царством і Українською гетьманською державою (Військом Запорозьким). Показані події, що передували підписанню договору. ...
200403
  Жданов А.Ф. Березники-город уральских химиков / А.Ф. Жданов. – Молотов, 1956. – 68с.
200404
  Хеннер К.Д. Березниковская школа рабочей молодежи. / К.Д. Хеннер. – М., 1959. – 135с.
200405
  Хжановский В.В. Березниковский химический комбинат. / В.В. Хжановский, И.В. Фодиман. – М., 1932. – 43с.
200406
  Осипов Ю.К. Березняк / Ю.К. Осипов. – М, 1984. – 79с.
200407
   Березняк Євген Степанович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 7-9. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
200408
  Дрожжин А.С. Березняк. / А.С. Дрожжин. – М., 1979. – 79с.
200409
   Березняківський Євген Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 207 : фото
200410
   Березов віник. Гумор сатира.. – Донецьк, 1969. – 351с.
200411
  Сенчик О.Р. Березова брость / О.Р. Сенчик. – Київ, 1980. – 176 с.
200412
  Воскрекасенко С. Березова каша : поезії / С. Воскрекасенко. – Киев, 1955. – 160 с.
200413
  Коцюбинський А.Ф. Березова каша : гуморески / А.Ф. Коцюбинський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 135 с.
200414
  Чумак Іван Березова каша : повість / Закінчення.. Поч. у № 10, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-48. – ISSN 0130-321Х
200415
  Васильківський О.О. Березова кладь : повісті, оповідання / О.О. Васильківський. – Київ : Молодь, 1979. – 231 с.
200416
   Березова криниця : Молода поезія РРФСР. – Київ : Молодь, 1972. – 639 с.
200417
  Симонов И. Березовая аллея / И. Симонов. – Владимир, 1955. – 119с.
200418
  Демьянов И И. Берёзовая белизна / И И. Демьянов, . – Л., 1974. – 144с.
200419
  Эркай Н. Березовая вода : повесть / Никул Эркай ; пер. с мордов.-эрзя Л.И.Парфенова. – Москва : Советская Россия, 1963. – 144 с.
200420
  Дедов П.П. Березовая елка / П.П. Дедов. – Новосибирск, 1991. – 188с.
200421
  Нежинцев Е.С. Березовая роща / Е.С. Нежинцев. – Л., 1976. – 144с.
200422
  Данилов И.П. Березовая светлынь / И.П. Данилов. – Волгоград, 1965. – 53с.
200423
  Антонов И.З. Березовая слеза : рассказ : пер. с мордов. / Иван Антонов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1958. – 15 с. : ил.
200424
  Сушинов А.И. Березовая слободка. / А.И. Сушинов. – Архангельск, 1968. – 64с.
200425
   Березовець Леся Валеріївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 55. – ISBN 978-966-2726-03-9
200426
  Мисько В.В. Березовий відсвіт : поезії / В.В. Мисько. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 125 с.
200427
  Серпілін Л.С. Березовий гомін : оповідання та нариси / Л.С. Серпілін. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 187 с.
200428
  Луценко Д.О. Березовий дзвін : поезії / Д.О. Луценко. – Київ, 1980. – 134 с.
200429
  Кіреєнко Кастусь Березовий край. / Кіреєнко Кастусь. – К., 1977. – 165с.
200430
  Груник Н.В. Березовий сік - чи знаєте ви, чим він користний? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 9-10 : фото
200431
  Стельмах М.П. Березовий сік / М.П. Стельмах. – Львів, 1963. – 76с.
200432
  Клещевніков Андрій Березовий сік, або березовець // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 3-4 : фото
200433
  Артамонова В.К. Березовий шепіт : лірика / Віра Артамонова ; худож. О.В. Духневич. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 78 с. : іл.
200434
  Терехин Л.С. Березовица / Л.С. Терехин. – М., 1974. – 87с.
200435
  Жежкун А.М. Березові деревостани Східного Полісся: формування, стан, продуктивність // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 18-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0459-1216
200436
  Бандуренко Є.Ф. Березові припарки : сатира і гумор / Є.Ф. Бандуренко. – Одеса : Маяк, 1968. – 143 с.
200437
  Давидюк Д.Г. Березові райдуги / Д.Г. Давидюк. – Київ, 1972. – 63 с.
200438
  Высоцкий В.И. Березовое облако / В.И. Высоцкий. – Минск, 1971. – 207с.
200439
  Чечулин А.И. Березовое солнышко / А.И. Чечулин. – Свердловск, 1973. – 72с.
200440
   Березовская карусель: Русские народныедетские игры и хороводы. – М, 1980. – 64с.
200441
   Березовская обогатительлная фабрика Иртышского полиметаллического комбината. – М, 1961. – 56с.
200442
  Иванов Л.И. Березовские ориентиры / Л.И. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 391 с.
200443
   Березовский газоносный район. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 62 с.
200444
  Краснов Н.С. Березовский дневник / Н.С. Краснов. – Москва, 1958. – 114с.
200445
  Карасев А.И. Березовское лето / А.И. Карасев. – Саранск, 1961. – 96с.
200446
  Бородаевский Н.И. Березовское рудное поле (геологическое строение) / Н.И. Бородаевский, М.Б. Бородаевская; Под ред.Д.С.Белянкина. – Москва, 1947. – 264с.
200447
  Курас І. Березовський Максим Созонтович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 614-615. – ISBN 966-642-207-7
200448
  Катанов В.М. Березовые блики / В.М. Катанов. – Тула, 1971. – 80с.
200449
  Копылов А.П. Березовые дожди : записки натуралиста / А.П. Копылов. – Куйбышев, 1973. – 215 с. : ил., табл.
200450
  Вяткин Н.Д. Березовые заставы / Н.Д. Вяткин. – Новосибирск, 1969. – 63с.
200451
  Вяткин Н.Д. Березовые заставы / Н.Д. Вяткин. – Новосибирск, 1974. – 127с.
200452
  Кухно А.А. Березовые колки. Лирика. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1967. – 115с.
200453
  Брагинский М.Д. Березовые листья. / М.Д. Брагинский. – Киев, 1957. – 50с.
200454
   Березовые окна. – Благовещенск, 1963. – 160с.
200455
  Петров Б.Н. Березовые острова / Б.Н. Петров. – Алма-Ата, 1966. – 111с.
200456
  Шкаев В.В. Березовые сок / В.В. Шкаев. – Москва : Современник, 1979. – 432с.
200457
  Мясников В.А. Березовый ветер / В.А. Мясников. – Ярославль, 1972. – 136с.
200458
  Серпилин Л.С. Березовый гомон : повести и рассказы / Л.С. Серпилин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 288 с.
200459
  Полянский Е.И. Березовый дождь / Е.И. Полянский. – Воронеж, 1975. – 63с.
200460
  Ульянова И.В. Березовый дождь / И.В. Ульянова. – Москва, 1975. – 126с.
200461
  Смоленцев М.Г. Березовый дым / М.Г. Смоленцев. – Йошкар-Ола, 1979. – 64с.
200462
  Гуцко Д. Березовый компот : проза: повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой кол. ред. "ДН". – Москва, 2011. – № 12. – С. 81-108. – ISSN 0012-6756
200463
  Каратов С.Ф. Березовый лог / С.Ф. Каратов. – М., 1977. – 111с.
200464
  Осинин В.С. Березовый остров / В.С. Осинин. – М, 1975. – 80с.
200465
  Осинин В. Березовый остров / В. Осинин. – М, 1986. – 206с.
200466
  Рыленков Н.И. Березовый перелесок / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1940. – 128с.
200467
  Соловьев В.Н. Березовый проселок / В.Н. Соловьев. – М., 1989. – 85с.
200468
  Фирсов В.И. Березовый рассвет / В.И. Фирсов. – М, 1959. – 96с.
200469
  Володин Г.Г. Березовый свет / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1971. – 128с.
200470
  Демидов В.И. Березовый свет / В.И. Демидов. – К, 1973. – 94с.
200471
  Барков А.С. Березовый свет : рассказы : для сред. и ст. шк. возраста / Александр Барков ; [худож. Т. Васильева]. – Москва : Советская Россия, 1988. – 350, [2] с. : ил. – ISBN 5-268-00653-3


  Содерж.: Разделы: Песни далекого детства; Чудо-радуга над рекой; Далекое - близкое.
200472
  Щипачев С.П. Березовый сок / С.П. Щипачев. – Москва, 1958. – 102с.
200473
  Шальнев Б.М. Березовый сок / Б.М. Шальнев. – Липецк, 1961. – 16с.
200474
  Усачев П.А. Березовый сок / П.А. Усачев. – К., 1964. – 126с.
200475
  Пригоровский С.Е. Березовый сок / С.Е. Пригоровский, Н. Бабусенкова. – Алма-Ата, 1967. – 106с.
200476
  Баянов В.М. Березовый сок / В.М. Баянов. – М, 1969. – 64с.
200477
  Сухарев А.А. Березовый сок / А.А. Сухарев. – Вологда, 1972. – 64с.
200478
  Бондаренко Игорь Березовый сок / Бондаренко Игорь. – Ростов -на-Дону, 1976. – 286с.
200479
  Крупняков А.С. Березовый сок / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1981. – 365с.
200480
  Крупняков А.С. Березовый сок / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола, 1987. – 269 с.
200481
  Щипачев С.П. Березовый сок. / С.П. Щипачев. – Москва, 1956. – 95с.
200482
  Щелоков Ю.М. Березовый сок. / Ю.М. Щелоков. – Тула, 1962. – 80с.
200483
  Федотов Н.Е. Березовый сок. / Н.Е. Федотов. – М., 1974. – 128с.
200484
  Усыченко Ю.И. Березовый сок. / Ю.И. Усыченко. – К., 1976. – 199с.
200485
  Кочнев М. Березовый хозяин : Сказы ивановских текстильщиков / М. Кочнев. – Москва : Правда, 1949. – 47 с.
200486
  Палькин Н.Е. Березонька-береза / Н.Е. Палькин. – Саратов, 1967. – 87с.
200487
  Могильнер Б.Ю. Березонька : повести, рассказы / Борис Могильнер ; авториз. пер. с идиш. Е.Можгинской. – Москва : Советский писатель, 1989. – 300 с.
200488
  Кузовлев Д.М. Березуги / Д.М. Кузовлев. – М, 1978. – 270с.
200489
  Тимофеев М.Е. Березы-фонтаны : стихи и поэма / Михаил Тимофеев ; авториз. пер. с якут. Г. Семенова. – Москва : Современник, 1977. – 109 с. – (Новинки "Современника")
200490
  Елисеев Е.С. Березы / Е.С. Елисеев. – Москва, 1955. – 72с.
200491
  Наджми Н. Березы : стихи / Н. Наджми. – Уфа : Башкирское кн. изд., 1969. – 96 с.
200492
  Плотников Н.С. Березы в ноябре / Н.С. Плотников. – М., 1988. – 283с.
200493
  Метальников Б. Березы в степи / Б. Метальников. – Москва : Искусство, 1959. – 102 с.
200494
  Сычев В.В. Березы за стрельбищем. / В.В. Сычев. – М., 1972. – 32с.
200495
  Бубнис В. Березы на ветру : повесть и роман / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1972. – 368 с.
200496
   Березы на шляху. – М, 1980. – 438 с.
200497
  Марков А.С. Березы светятся / А.С. Марков. – М, 1968. – 160с.
200498
  Пономарев Н.А. Березы СССР / Н.А. Пономарев. – М.-Л., 1933. – 246с.
200499
  Абрамов М.А. Березы у полигона : стихи / Михаил Абрамов. – Москва : Воениздат, 1979. – 47 с. – (Старт)
200500
  Тажибаев А. Березы шумят : стихи / Абдильда Тажибаев ; пер. с казах. М.Луконин. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 128 с.
200501
  Филиппова Татьяна Берём интеллектом! // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 1. – ISSN 1727-4893
200502
   Беремо з Вас приклад // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Кафедра загальної і молекулярної генетики та НДЛ "Генетики індивідуального розвитку" щиро вітає Віктора Дмитровича Зуя з 85-літнім ювілеєм.
200503
  Нагибин Ю.М. Берендеев лес: Рассказы, очерки. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1978. – 512с.
200504
  Грицюк Виктор Берендеева чаща Заонежья : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 132-141 : Фото, карта
200505
  Бобров Э.Б. Берендеево озеро : пьесы / Э.Б. Бобров. – Москва : Советский писатель, 1986. – 316 с.
200506
  Литовченко Елена Берендеево царство в заповедном лесу // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 81 : Фото
200507
  Правдин Л.Н. Берендеево царство: роман-хроника / Л.Н. Правдин. – М., 1973. – 432с.
200508
  Правдин Л.Н. Берендеево царство: роман-хроника / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1980. – 460с.
200509
  Савельев М.П. Берендеевский лес / М.П. Савельев. – М, 1986. – 142с.
200510
  Столбін О.П. Берендеї : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1975. – 126 с.
200511
  Іскорко-Гнатенко Беренштам В.Л. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 28. – ISBN 978-617-7442-69-0
200512
  Сидоренко Н. Беренштам Вільям Людвігович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 150-151. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Археолог, педагог, літературний і громадський діяч. Освіту здобув на іст.-філ. фак-ті Київського ун-ту.
200513
   Беренштейн Леонід Юхимович (1921-?) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 33. – ISBN 978-966-933-054-3
200514
  Майлин Б. Берень : повести / Беимбет Майлин ; пер. с каз. М.Юфит. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 384 с.
200515
  Сырыщева Т.Я. Бересклет / Т.Я. Сырыщева. – Москва, 1965. – 95с.
200516
  Злобина Д.Д. Бересклет / Д.Д. Злобина. – М., 1988. – 143с.
200517
  Филин В.И. Бересклет бородавчатый на крутых меловых склонах бассейна среднего течения р. Десны / В.И. Филин, Я.С. Оглоблин, 1958. – С. 25-34. – Вырезка
200518
  Каныкин А.И. Бересклет: Стихи. / А.И. Каныкин. – М., 1983. – 95с.
200519
  Моисеенко С.Н. Бересклеты Дальнего Востока. / С.Н. Моисеенко. – Хабаровск, 1954. – 63с.
200520
  Леонова Т.Г. Бересклеты СССР и сопредельных стран / Т.Г. Леонова; Отв.ред.И.Т.Васильченко. – Л, 1974. – 132с.
200521
  Лукьянов А.Ф. Береста / А.Ф. Лукьянов. – Ростов н/Д, 1980. – 63с.
200522
  Тимошенко Л. Берестейська (Радзивілівська) Біблія 1563 року та її вплив на релігійні культури Східної Європи: // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 196-218. – (Нова серія ; вип. 18)


  Берестейська Біблія (пол. Biblia Brzeska), Радзивіллівська (Радивилівська) Біблія чи Піньчувська Біблія — другий (після католицькой Біблії Лєополіта) повний переклад Святого Письма польською мовою, виданий коштом Миколая Радзивілла "Чорного" у 1563 ...
200523
  Музичка І. Берестейська Унія - історична подія // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 145-149. – ISSN 2306-3548
200524
  Сліпий Й. Берестейська Унія - причини // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Вересень [№] 17. – С. 4
200525
  Шевців І. Берестейська Унія - причини, наслідки, історична доля // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 92-123. – ISSN 2306-3548
200526
  Іларіон Берестейська унія 1595-1596 року = The Union of Brest 1595-1596 : Хронологічна канва з додатками: 33 артикули - Розкриття стану Української Православної Церкви та Лист канцлера Лева Сапеги до Йосафата Кунцевича / Митрополит Іларіон. – Вінніпег : Місійний відділ при Консисторії Української Православної Церкви в Канаді, 1993. – 86 с. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами
200527
  Борисова О. Берестейська унія 1596 р. передумови, хід та її наслідки для Православної церкви на Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 167-173
200528
  Онищук Ігор Берестейська Унія 1596 та її значення в історії Київської Церкви // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 181-185
200529
  Іванишин В. Берестейська унія в її передісторії і здобутках для українців // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 43-62. – ISSN 2306-3548
200530
  Мулик-Луцик Берестейська унія в її передісторії і початках історії // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 62-81. – ISSN 2306-3548
200531
  Паславський І. Берестейська унія в контексті першого українського національно-культурного відродження // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 178-188. – ISSN 2306-3548
200532
  Колодний А. Берестейська унія і відновлення православної ієрархії під польською займанщиною // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 97-145. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
200533
  Кралюк П.М. Берестейська унія на її вплив на розвиток філософської думки на українських землях // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 207-209. – ISBN 978-966-373-777-5


  Берестейська унія як суспільно-релігійне та культурне явище. Події, що відбулися в жовтні 1596 р. в Бересті і були пов’язані з укладенням церковної унії між православними й католиками, мали для українських та білоруських земель важливе значення. Вони ...
200534
  Кралюк П. Берестейська унія та її вплив на розвиток філософської думки на українських землях // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 207-224. – ISBN 978-966-2254-74-7
200535
  Руда Оксана Берестейська унія у дослідженнях львівських польських істориків (1890-1914) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 63-72. – ISSN 0203-9494
200536
  Великий А. Берестейська унія у її Вселенськості // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2017. – №№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – С. 28-31. – ISSN 2306-3548
200537
  Гриневич Т. Берестейська церковна унія в інтерпретаціях польських істориків міжвоєнного часу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 38-46. – ISBN 966-7379-92-11
200538
  Сліпченко О. Берестейський "мир": без переможців і переможених // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 15


  "Груба пропаганда і "гібридна" війна проти України - все це було і 100 років тому, коли розпочиналася історія нової української дипломатії. 29 листопада 1917 року (за новим стилем), лише через три тижні після Жовтневого перевороту, петроградські ...
200539
  Сліпченко О. Берестейський договір: 1918 - 2018. Хроніка подій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 4-5
200540
  Сліпченко О. Берестейський договір: 1918 - 2018. Хроніка подій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 4
200541
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
2 травня (№ 17). – 1998. – 6 с.
200542
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
6 червня (№ 22). – 1998. – 6 с.
200543
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
9 травня (№ 18). – 1998. – 6 с.
200544
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
11 квітня (№ 14). – 1998. – 6 с.
200545
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
16 травня (№ 19). – 1998. – 6 с.
200546
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
18 квітня (№ 15). – 1998. – 6 с.
200547
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
23 травня (№ 20). – 1998. – 6 с.
200548
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
24 жовтня (№ 37). – 1998. – 6 с.
200549
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
25 квітня (№ 16). – 1998. – 6 с.
200550
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
30.05 - 5.06 (№ 21). – 1998. – 6 с.
200551
   Берестейський край : щотижнева газета. – Брест, 1996-
30 жовтня (№ 38). – 1998. – 6 с.
200552
  Романчук О.К. Берестейський мир // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 32-40


  До 95-ліття підписання Мирного договору.
200553
  Бахін С. Берестейський мир і Україна: перше визнання // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
200554
  Мельник Олександр Берестейський мир та Холмщина у фалеристичних пам"ятках 1918 року / Мельник Олександр, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 1 (37). – С. 48-49. – ISSN 1811-542Х
200555
  Тимошенко Л. Берестейські церковні собори у жовтні 1596 р.: підготовка, склад учасників та провідники // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 141-166
200556
  Орел Л. Берестейщина - історична земля українців / Л. Орел, П. Вовченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 10
200557
  Лащенко С. Берестейщина і Шевченко // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 2 (144). – С. 19-20. – ISSN 1230-2759
200558
  Авраменко И.К. Берестень : стихотворения и поэмы / Илья Авраменко ; худож. А. Векслер. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 175 с. : ил.
200559
   Берестень : тематическая хрестоматия древнерусской бытовой письменности : новгородская коллекция / М-во образования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Е.Л. Гореликов, Л.А. Гореликов, Т.А. Лисицына]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 91-92. – ISBN 978-5-89896-405-4
200560
   Берестецька битва в історії України : тези республіканської наково-теоретичної конференції с. Острів Червоноармійського району Ровенської області, 16 червня 1990 р. – Ровно : Облполіграфвидав, 1990. – 48 с.
200561
  Сергійчук А. Берестецька битва в контексті українсько-польських відносин // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 125-130. – ISSN 2306-028X
200562
   Берестецька битва. Устами літописців, учасників та очевидців : збірник. – Броди : Просвіта, 1999. – 40 с. – ISBN 966-7544-005
200563
  Островський О. Берестечко. – Київ, 1917. – 77 с.
200564
  Костенко Л.В. Берестечко : Історичний роман / Л.В. Костенко. – Київ : Український письменник, 1999. – 157с. – ISBN 966-579-055-2
200565
  Костенко Л.В. Берестечко : історичний роман / Ліна Костенко ; [ авт. післямов. І.Дзюба, В.Панченко ; ілюсстсрації С. Якутович]. – Київ : Либідь, 2010. – 232с. : іл. + CD. – бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-06-0568-8
200566
  Костенко Л.В. Берестечко : іст. роман / Ліна Костенко ; [авт. ст.: І. Дзюба, В. Панченко ; худож. С. Якутович]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2017. – 223, [10] с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-06-0568-8
200567
  Степаненко М. Берестечко в ... Парижу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Про цікаву скульптурну пам"ятку, що має безпосередній стосунок до української історії. Польський король Ян Казимир досяг зовнішнього успіху в битві під Берестечком, проте будучи слабким керманичем, не зміг протистояти системній кризі держави. Після ...
200568
  Власенко Андрій Берестечко. Герої не вмирають // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 112-117 : фото
200569
  Лещук Євгенія Берестечко. Свята дорога : Поезіофотоальбом / Лещук Євгенія. – Львів : Каменяр, 1995. – 104с. – ISBN 5-7745-0662-2
200570
   Берестечко: подвиг і трагедія 18(28) червня - 30 червня(10 липня) 1651 р. // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 36-39
200571
  Рудик С.Т. Берести до схід сонця : роман / С.Т. Рудик. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 303 с.
200572
   Берестовецкий базальтовый "вулкан" // Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г.В. Вульф. – Варшава, 1897. – 8 с., 1 л. ил. – Библиогр.: с. 8
200573
  Тутковский П. Берестовецкий вулкан : из полесских экскурсий / П. Тутковский // [Геология]. – [Б.м. : б.и. – 18 с.
200574
  Тутковский П.А. Берестовецкий вулкан : из Польских экскурсий // [Исследования] / Тутковский П.А. – [Б. м. : б. и.], 1906
200575
  Федоров П. Берестовица / П. Федоров. – М., 1969. – 48с.
200576
  Чиков А.Ф. Берестяная грамота / А.Ф. Чиков. – Москва, 1974. – 88с.
200577
  Алфимов Е.П. Берестяная грамота / Е.П. Алфимов. – Москва, 1980. – 270с.
200578
  Федосеев И.Е. Берестяная лодка : стихи / Иван Федосеев ; пер. с якут. Н.Кондаковой. – Москва : Современник, 1986. – 63 с.
200579
  Янин В.Л. Берестяная почта столетий. / В.Л. Янин. – М., 1979. – 128с.
200580
  Мельник Р.І. Берестяні грамоти ХІІ століття // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – C. 191-195. – ISSN 0320-9466
200581
  Ионин С.Н. Берестяные паруса / С.Н. Ионин. – М., 1991. – 299с.
200582
  Золотарев Л.М. Берестяные песни / Л.М. Золотарев. – М., 1973. – 176с.
200583
  Лысенко П.Ф. Берестье. / П.Ф. Лысенко. – Минск, 1985. – 395с.
200584
  Кириченко Григорій Берет морської піхоти : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 55-73. – ISSN 0208-0710
200585
  Пучков В.Г. Беретиди, червоноклопи, пісзматиди, підкорники і тингіди. / В.Г. Пучков. – К., 1974. – 7-328с.
200586
   Беретті Алессандро (Олександр Вікентійович) (1816-1895) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 33. – ISBN 978-966-933-054-3
200587
  Шпагін В. Беретті бачив його таким // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2016. – Травень (№ 5)


  Науковці Університету дослідили задуми В. Беретті щодо створення величного припалацового прорстору в стилі англійських садів XVIII ст. з боку західного фасаду Червоного корпусу. Для того, щоб перевірити актуальність ідеї архітектора зі створення ...
200588
  Курас І. Беретті Вікентій Іванович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 616. – ISBN 966-642-207-7
200589
  Курас І. Беретті Олександр Вікентійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 617. – ISBN 966-642-207-7
200590
  Скворцов К.Ф. Беречь и охранять социалистическую собственность. / К.Ф. Скворцов. – М., 1983. – 64с.
200591
  Мартынчик Е.Г. Беречь и укреплять социалистическую собственность. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1983. – 112с.
200592
  Устинова Т.А. Беречь красоту русского танца / Т.А. Устинова. – М., 1959. – 112с.
200593
  Рекунков А.М. Беречь народное добро / А.М. Рекунков. – Москва, 1985. – 64 с.
200594
  Байсалов С.Б. Беречь природу, охранять ее богатства / С.Б. Байсалов. – Алма-Ата : Казахстан, 1984. – 87 с. – (Гражданин СССР : права, обязанности, долг)
200595
  Кадцин В.П. Беречь рабочую минуту / В.П. Кадцин. – М, 1983. – 76с.
200596
  Богатова Г.П. Беречь родную природу ! / Г.П. Богатова. – М, 1976. – 64с.
200597
  Богатова Г.П. Беречь родную природу! : рек. указ. литературы / Г.П. Богатова, О.А. Гурболикова, В.А. Наседкина ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1976. – 64 с.
200598
  Аверин Ю.В. Беречь сокровища природы / Ю.В. Аверин, Л.П. Николаева. – Кишинёв : Картя Молдовеняскэ, 1980. – 136 с. : ил.
200599
   Берзін Павло Сергійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 53. – ISBN 978-966-439-757-2
200600
   Берзін Павло Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 26. – ISBN 978-966-439-754-1
200601
   Берзін Павло Сергійович (1879-1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 33. – ISBN 978-966-933-054-3
200602
  Коваль О. Бери або плати. Європейці розробляють механізм солідарного розподілу біженців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 28 вересня - 4 жовтня (№ 36). – С. 5


  "Минулого понеділка в мальтійському місті Вітторіоса міністри внутрішніх справ Франції, Німеччини, Італії та Мальти, за участи колеги з Фінляндії, країни, яка нині головує в ЄС, а також єврокомісара у справах міграції, внутрішніх справ і громадянства ...
200603
  Ботков В.В. Бери весло / В.В. Ботков. – Владивосток, 1989. – 219с.
200604
  Чугунов В.А. Бери и помни / В.А. Чугунов. – М, 1989. – 190с.
200605
   Бери с них пример : рассказы о коммунистах : [для сред. и старш. возраста]. – Минск : "Беларусь", 1966. – 114 с. : ил.
200606
  Карпенко К. Бери Шанель, иди домой // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины : специальный уыпуск : юбилей журнала 10 лет выдержки / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 12 (500) : Юбилей журнала 10 лет выдержки. – С. 62-64


  Коко Шанель создала фешн-империю, перевернула мир моды и вошла в историю благодаря вещам, за которыми состоятельные женщины всего мира гоняются и через 40 лет после ее смерти
200607
  Самсонов Г.В. Бериллиды : строение, свойства и области применения / Г.В. Самсонов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 110 с.
200608
  Зазубин А.И. Бериллиевый минерал фенакит / А.И. Зазубин. – Алма-Ата, 1968. – 78с.
200609
  Папиров И.И. Бериллий - конструкционный материал / И.И. Папиров. – М., 1977. – 159с.
200610
  Либман Э.И. Бериллий / Э.И. Либман. – М.-Л.
36. – 1947. – с.
200611
  Беус А.А. Бериллий : Оценка месторождений при поисках и разведках / А.А. Беус. – Москва : Госгеотехиздат, 1956. – 148с.
200612
   Бериллий = The metal Beryllium. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 616 с. : ил. – На перепл. : Редкие металлы. Доп. тит. л.: The metal beryllium. Ed. D. White, J.E. Burke. Cleveland, The Americ society for metals, 1955. – Библиогр. в конце глав
200613
  Дарвин Дж. Бериллий / Дж. Дарвин, Дж. Баддери. – Москва : [Б. и.], 1962. – 324 с.
200614
  Коган Б.И. Бериллий / Б.И. Коган, К.А. Капустинская, Г.А. Топунова. – Москва : Наука, 1975. – 371с.
200615
  Мицкевич Б.Ф. Бериллий в зоне гипергенеза : ( растворимость и комплексообразование) / Б.Ф. Мицкевич, Ю.Я. Сущик, В.И. Ермоленко и др. ; отв. ред. Б.Ф. Мицкевич ; АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-167
200616
  Папиров И.И. Бериллий в сплавах / И.И. Папиров. – М., 1986. – 184с.
200617
  Григорьев Н.А. Бериллий в экзогенном цикле / Н.А. Григорьев. – Москва : Наука, 1978. – 163с.
200618
   Бериллий и его сплавы. – Москва ; Ленинград : ГНТИ, 1931. – 240 с. : табл. – (Всесоюзное объединение цветметзолото)
200619
  Беус А.А. Бериллий, его руды и как их искать / А.А. Беус. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 27 с.
200620
   Бериллий, его соединенгия и сплавы. – М, 1964. – 94с.
200621
  Силина Г.Ф. Бериллий, химическая технология и металлургия / Г.Ф. Силина. – М., 1960. – 120с.
200622
   Бериллий. Токсикология, гигиена, профилактика, диагностика и лечение бериллиевых поражений : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 158 с.
200623
  Козлов В.М. Бериллий. Токсикология, клиника поражений, гигиена труда / В.М. Козлов, В.Д. Туровский. – М., 1962. – 120с.
200624
  Мартин А.Дж. Бериллий: Наука и технология / А.Дж. Мартин, Д.Р. Адольфсон, Ф. Алдингер и др. ; под ред. Д. Вебстера и др. ; пер. с англ. А.С. Капчерина ; под ред. Г.Ф. Тихинского, И.И. Папирова. – Москва : Металлургия, 1984. – 624 с. : ил. – Библиогр.: с. 548-617
200625
  Стааз М.Х. Бериллийсодержащие туфы в хребте Томас Рэндж, округ Хуаб. / М.Х. Стааз, У.Р. Гриффитс. – М., 1962. – 14с.
200626
  Семенов-Спасский Берилловое ожерелье. / Семенов-Спасский. – Л., 1978. – 127с.
200627
  Островский Б.Г. Беринг / Б.Г. Островский. – Ленинград : Главсевморпути, 1939. – 195с.
200628
  Чуковський Н.К. Беринг / Н.К. Чуковський. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 127с. – (Жизнь замечательных людей)
200629
   Берингия в кайнозое = Beringia in cenozoic : материалы Всесоюзного симпозиума "Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое", Хабаровск, 10-15 мая 1973. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1976. – 593 с. : ил., карт. – Библиогр. в конце докл.
200630
  Шлямин Б.А. Берингово море / Б.А. Шлямин. – Москва, 1958. – 96с.
200631
  Тригубенко В.В. Беринда Памво (між 1555-60-1632) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 75-78. – ISBN 966-06-0367-3
200632
  Коучмен Л.К. Бериногов пролив : Регионаоьная физическая океанография / Л.К. Коучмен; Под ред.Е.Г.Никифорова. – Пер.с англ. А. Я. Миневич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 198с.
200633
   Берия: конец карьеры : сборник. – Москва : Политиздат, 1991. – 414, [2] с. – ISBN 5-250-01466-6
200634
  Щоголів В.М. Берізка : п"єса / В.М. Щоголів. – Київ, 1959. – 125 с.
200635
  Крижанівський С.А. Берізка : вибрані поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Дніпро, 1971. – 347 с.
200636
   Беріть квіти, мадам... (Гаман Ганна Павлівна) : до 15-річчя заснування Музею Матері у селищі Ков"яги на Харківщині. – 20 с. : іл.
200637
  Парселл Э. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Э. Парселл; Пер с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм / Э.Парселл. – 1971. – 447 с. – На корешке только загл. тома
200638
  Портис А. Берклеевский курс физики : Физическая лаборатория / А. Портис ; пер. с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – Москва : Наука
Физическая лаборатория. – 1972. – 319 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 306-319 (83 назв.) ; Библиогр. в конце работ
200639
   Берклеевский курс физики : [В 5-ти т.]. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика/ Ф.Рейф. – 1972. – 351с.
200640
  Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Крауфорд; Пер с англ. под.ред А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд ; пер. П.А. Троицкого. – 1974. – 527 с. : ил., 1 л. ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 520
200641
  Вихман Э. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Э. Вихман; Пер с англ. под ред. А.И .Шальникова, А.О. Вайсенберга. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика / Э. Вихман. – 1974. – 415 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр. в конце глав
200642
  Киттель Ч. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ч. Киттель, У. Найт, М. Рудерман; Пер с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.С. Ахманова. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика / Ч. Киттель, У. Найт, М. Рудерман. – 1975. – 479 с. : ил. – На корешке только загл. тома
200643
  Парселл Э. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Э. Парселл; Пер с англ. под. ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм / Э. Парселл. – 1975. – 439 с. : черт. – На корешке только загл. тома
200644
  Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Крауфорд; Пер с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд. – 1976. – 528 с. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 520
200645
   Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.]. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика/ Э. Вихман. – 1977. – 415с. – На корешке только загл. тома
200646
  Рейф Ф. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Рейф; Пер с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика / Ф. Рейф. – 1977. – 351 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 346-347 (48 назв.)
200647
   Берклеевский курс физики. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Наука
Физическая лаборатория / А. Портис. – 1978. – 318 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 303-304 (22 назв.) ; Библиогр. в примеч.: с. 305-318
200648
  Киттель Ч. Берклеевский курс физики : В 5-ти тт. : пер с англ. : [учеб. руководство для физ. спец. вузов.] / Ч. Киттель, В. Найт, М. Рудерман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 1 : Механика / Ч. Киттель, В. Найт, М. Рудерман ; под ред. А.И. Шальникова, А.С. Ахматова. – 1983. – 447 с. : ил. – На корешке только загл. тома
200649
  Парселл Э. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов] : пер с англ. / Э. Парселл; Пер с англ. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука
Т. 2 : Электричество и магнетизм / Э. Парселл ; под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 1983. – 415 с. : ил. – На корешке только загл. тома
200650
  Крауфорд Ф. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов] / Ф. Крауфорд; Пер с англ. под ред. А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 3 : Волны / Ф. Крауфорд. – 1984. – 511 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 511
200651
  Вихман Э. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт : [учеб. руководство для физ. спец. вузов.] / Э. Вихман; Пер с англ. под ред. А..И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 4 : Квантовая физика / Э. Вихман. – 1986. – 390, [1] с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр. в конце глав
200652
  Рейф Ф. Берклеевский курс физики : в 5-ти тт. : [для физ. спец. вузов.] / Ф. Рейф; Пер с англ. под ред.А.И. Шальникова, А.О. Вайсенберга. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука
Т. 5 : Статистическая физика / Ф. Рейф. – 1986. – 336 с. : ил. – На корешке только загл. тома. – Библиогр.: с. 335-336 (48 назв.)
200653
  Кононенко Т.П. Берклі Джордж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 319-322. – ISBN 966-316-069-1
200654
  Григорьев С.Т. Берко "кантонист" / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1929. – 256с.
200655
  Григорьев С.Т. Берко "кантонист" / С.Т. Григорьев. – М, 1935. – 238с.
200656
  Григор"єв С.Т. Берко кантонист. / С.Т. Григор"єв. – Х-К, 1930. – 188с.
200657
   Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов = Berkovskye chteniya - 2015. Book culture in the context of international contacts : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – 654, [2] с. – Ст. рос., белорус. - Тит. л. и содерж. парал. англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-02-039116-1
200658
  Васильев В.И. Берковские чтения как фактор международного сотрудничества в сфере изучения книжной культуры / В.И. Васильев, М.А. Ермолаева, Д.Е. Бакун // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 80-86. – ISBN 978-5-02-039116-1
200659
  Зубанич Ф.І. Беркут - птах гірський / Ф.І. Зубанич. – Київ : Дніпро, 1984. – 216 с.
200660
  Березовикова Н.Н. Беркут / Н.Н. Березовикова. – Алма-Ата : Кайнар, 1986. – 110с.
200661
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 6, № 1/2. – 1997
200662
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 7, № 1/2. – 1998
200663
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 8, № 1. – 1999
200664
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 8, № 2. – 1999
200665
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 9, № 1/2. – 2000
200666
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 10, № 1. – 2001
200667
   Беркут : український орнітологічний ж-л. – Чернівці, 1992-
Т. 10, № 2. – 2001
200668
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 11, № 1. – 2002
200669
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 11, № 2. – 2002
200670
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 12, вип. 1/2. – 2003
200671
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 13, вип. 1. – 2004
200672
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 13, вип. 2. – 2004
200673
   Беркут : Український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 14, вип. 1. – 2005
200674
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 15, вип. 1/2. – 2006
200675
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 16, вип. 1. – 2007
200676
   Беркут : український орнітологічний журнал. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 16, вип. 2. – 2007
200677
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 17, вип. 1/2. – 2008. – Резюме рос., англ. мовами
200678
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 18, вип. 1/2. – 2009. – Резюме рос., англ. мовами
200679
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 19, вип. 1/2. – 2010. – Резюме рос., англ. мовами
200680
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 20, вип. 1/2. – 2011. – Резюме рос., англ. мовами
200681
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 21, вип. 1/2. – 2012. – Резюме рос., англ. мовами
200682
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 22, вип. 1. – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
200683
   Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 22, вип. 2. – 2013. – С. 85-176. – Резюме рос., англ. мовами
200684
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 23, вип. 1. – 2014. – С. 1-64. – Резюме англ. мовою та мовою статті
200685
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 23, вип. 2. – 2014. – С. 65-112. – Резюме англ. мовою та мовою статті
200686
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 24, вип. 1. – 2015. – 76 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
200687
   Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 1992-. – ISSN 1727-0200
Т. 24, вип. 2. – 2015. – С. 77-148. – Резюме англ. мовою та мовою статті
200688
  Юркова О.В. Беркут Леонід Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 154. – ISBN 96966-8060-04-0
200689
   Беркут Леонід Миколайович (1879-1940) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 33. – ISBN 978-966-933-054-3
200690
  Балданжабон Ж.Б. Беркут. Голубые сопки. Последняя табиса : повести / Жамьян Балданжабон; пер. с бурят. ил.: А.И. Аносов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969. – 516 с. : ил.
200691
  Балданжабон Ж.Б. Беркут. Похождения Аригуна Бубэя / Жамьян Балданжабон ; пер. с бурят. Д. Найдано. – Чита : Кн. изд-во, 1957. – 127 с. : ил.
200692
  Коновалов Г.И. Беркутиная гора / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1963. – 283с.
200693
  Сейтхазин С. Беркутты : стихи и поэма / Саттар Сейтхазин ; пер . с каз. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 159 с.
200694
  Меляев Х. Беркуты Каракумов : романы, повести / Ходжанепес Меляев ; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1985. – 544 с.
200695
   Берлач Анатолій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 26-27. – ISBN 978-966-439-754-1
200696
   Берлач Анатолій Іванович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 22-23. – ISBN 978-966-313-531-1
200697
   Берлач Анатолій Іванович (1965) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 34. – ISBN 978-966-933-054-3
200698
  Деблин А. Берлин - Александреплац : повесть о Франце Биберкопфе / Альфред Деблин ; пер. с нем. Г.А. Зуккау. – Москва : Художественная литература, 1961. – 535 с. : іл. – (Зарубежный роман XX века)
200699
  Кайдерлинг Г. Берлин 1945-1975 гг. / Г. Кайдерлинг. – М., 1976. – 479с.
200700
  Деблин А. Берлин Александерплац / А. Деблин. – Москва, 1935. – 550с.
200701
  Покровский Максим Берлин без немцев : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 94-95 : Фото
200702
  Бесс Берлин в тисках нужды : факты и цифры / Бесс ; пер. с нем. И. Мароз. – Москва ; Петроград : ГИЗ, 1923. – 55 с.
200703
  Сегал Я.Е. Берлин и его окрестности / Я.Е. Сегал. – М. – 155с.
200704
  Козлов И. Берлин и Париж призвали Москву пойти навстречу новым украинским властям с целью разрешения конфликта в Восточной Украине // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 23-29 мая (№ 19). – С. 3


  "Лидеры Германии и Франции считают, что смена Президента Украины дает возможность урегулировать конфликт на востоке Украины... Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят воспользоваться победой на выборах президента ...
200705
  Тосунян С.Ш. Берлин, 7 октября / С.Ш. Тосунян. – М, 1969. – 191с.
200706
  Деблин Альфред Берлин, Александерплац : Повесть о Франце Биберкопфе / Деблин Альфред. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 571с. – ISBN 5-8301-0095-9
200707
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945 / Е.М. Ржевская. – Изд. доп. – М., 1970. – 304с.
200708
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945 / Е.М. Ржевская. – М., 1988. – 474с.
200709
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945. Записки воен. переводчика. / Е.М. Ржевская. – М., 1965. – 276с.
200710
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945. Записки воен. переводчика. / Е.М. Ржевская. – 4-е изд. – Москва, 1975. – 238с.
200711
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945: Записки военного переводчика; Рассказы. / Е.М. Ржевская. – Москва, 1985. – 208с.
200712
  Ржевская Е.М. Берлин, май 1945: Записки военного переводчика; Рассказы. / Е.М. Ржевская. – М., 1986. – 320с.
200713
  Уэлш Л. Берлинcкий фокус = The Bullet trick : роман / Луиза Уэлш ; [ пер. с анг. А. Смирновой ]. – Москва : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Книга, о которой говорят). – ISBN 5-699-17757-4
200714
   Берлинская конференция трех держав : сборник материалов. – Рига : Книжное изд-во, 1945. – 43 с.
200715
  Розман М.Д. Берлинская лазурь / М.Д. Розман. – Москва, 1961. – 88 с.
200716
  Фефер И. Берлинская ночь / Ицик Фефер ; пер. с евр. – Уфа, 1942. – 24 с.
200717
  Шимановский А.Н. Берлинская операция / А.Н. Шимановский. – Москва, 1975. – 63с.
200718
  Замятин Н.М. Берлинская операция Красной Армии / Н.М. Замятин. – М, 1945. – 16с.
200719
  Степанов Л.Л. Берлинская триада / Л.Л. Степанов. – Москва, 1979. – 318с.
200720
  Кривицкий А.Ю. Берлинские мотивы / А.Ю. Кривицкий. – Москва, 1963. – 136с.
200721
  Кривицкий А. Берлинские мотивы / А. Кривицкий. – Москва, 1964. – 64с.
200722
  Дейтон Л. Берлинские похороны / Л. Дейтон. – М, 1994. – 542с.
200723
  Айги Г. Берлинские стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 152-154. – ISSN 0130-7673
200724
  Морозов А. Берлинские трущобы. Рисунки Генриха Цилле / А. Морозов. – Москва-Ленинград : Изобразительное искусство, 1932. – 64 с.
200725
  Кузнецов Н.И. Берлинский Ботанический сад и его научное значение / Н.И. Кузнецов. – [Юрьев] : [Тип. К. Маттисена], 1909. – С. 93-110. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Ботанического сада Императоского Юрьевского ун-та
200726
  Беспалов Г.М. Берлинский вопрос и германская проблема / Г.М. Беспалов. – Москва, 1949. – 32с.
200727
  Крымский М. Берлинский вопрос. О новом предлложении советского правительства / М. Крымский. – М, 1958. – 63с.
200728
  Васильчикова М.И. Берлинский дневник 1940-1945 : [из архива семьи Васильчиковых] / Кн. Мария Васильчикова; предисл., послесловие, коммент. и примеч. Г.И. Васильчикова; [пер. с англ. Е. Маевского, Г. Васильчикова; ред.: В. Енишерлов, Д. Иванова; худ. А. Рюмин]. – Москва : Наше наследие; Полиграфресурсы, 1994. – 320с. – ISBN 5-87548-067-X
200729
  Холл А. Берлинский меморандум // Задумай число : Роман / А. Бодельсен. – Киев : Альтернатива, 1990. – с.133-271. – (Библиотека зарубежного детектива)
200730
  Холл А. Берлинский меморандум // Задумай число : [роман] / А. Бодельсен. – Киев : [Альтернатива], 1991. – С. 133-272. – (Библиотека зарубежного детектива). – ISBN 5-7030-0467-5
200731
  Филитов Алексей Берлинский сценарий. Советская политика и кризис 1948-1949 годов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 0235-7089
200732
  Пенков С. Берлинският договор и Балканите / С. Пенков. – София : Наука и изкуство, 1985. – 202 с.
200733
   Берлинское художественное литье из чугуна первой половины 19 века из Музея прикладного искусства в Берлине : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1976. – 111 с. : ил.
200734
   Берлинський Максим Федорович : біобібліогр. покажчик / Київ. міська орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Нац. іст. б-ка України ; [наук. ред.: О. Реєнт ; уклад.: О. Гончаров та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – 45, [1] с. – Імен. покажчик: с. 44-45. – (Києвознавство в особах). – ISBN 978-617-7399-99-41-3
200735
  Хохловкина А.А. Берлиоз / А.А. Хохловкина. – Москва : Музгиз, 1960. – 547 с.
200736
  Теодор-Валенси Берлиоз / Теодор-Валенси. – Москва, 1969. – 336с.
200737
  Соллертинский И.И. Берлиоз. (1803-1869) / И.И. Соллертинский. – М., 1962. – 80с.
200738
   Берлін вимагає термінової деескалації. Учора у Москві відбулися переговори канцлера ФРН Олафа Шольца та президента РФ Володимира Путіна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 16 лютого (№ 30). – С. 5
200739
  Кульчицький С. Берлін та українська трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 20


  Чи визнає Німеччина Голодомор в Україні геноцидом українського народу?
200740
  Кульчицький С. Берлін та українська трагедія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 21


  Чи визнає Німеччина Голодомор в Україні геноцидом українського народу?
200741
  Тримбач С. Берлін українськими очима // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 лютого (№ 33/34). – С. 23
200742
  Андрухович Юрій Берлін як нотатник: листки з розмитими датами // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 109-112. – ISSN 0130-5212
200743
  Жадан С. Берлін, який ми втратили // Критика. – Київ, 2002. – Жовтень, (число 10). – С. 30-33
200744
  Горобець Ірина Берлін. Місто змін // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 70-75 : фото
200745
  Горобець Ірина Берлін. Столиця здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 56-60 : фото
200746
  Лиховид І. Берлін: місто каменю і зелені // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 24


  Чому німецька столиця вразила енергоефективністю та ... забудькуватістю жителів.
200747
  Гончар Б.М. Берлінгема договір // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 120. – ISBN 966-316-039-X
200748
  Кудряченко А.І. Берлінська криза 1948 - 1949 років - балансування на межі віків // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 88-98. – ISBN 978-966-136-196-5
200749
  Курнишова Юлія В"ячеславівна Берлінська криза 1958-1963 рр. і зовнішня політика США : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Курнишова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв.
200750
  Курнишова Юлія В"ячеславівна Берлінська криза 1958-1963 рр. і зовнішня політика США : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Курнишова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 220л. – Бібліогр.: л. 198 - 220
200751
  Соломаха А. Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 118-124. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу наукових поглядів професора Берлінського університету А. Вагнера, здійснених приват-доцентом юридичного факультету Університету Св. Володимира М.М. Цитовичем у його звіті, написаному під час наукового відрядження за кордон у ...
200752
  Орлова Т.В. Берлінська стіна / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 30-31. – ISBN 966-642-073-2
200753
   Берлінська стіна : 20 років по тому / [Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. програм ; гол. ред.: Джордж Клак ; пер. на укр. мову Анатолія Єреми]. – [Вашингтон] : Держ. департамент США, 2009. – 64 с. : іл., фотогр. – Без тит. арк.
200754
  Кульчицький Станіслав Берлінська стіна // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 192-209
200755
  Кудряченко А.І. Берлінський мур - логіка розвитку Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 9-22. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
200756
  Мартинов А.Ю. Берлінський мур в історії Німеччини й Європи // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 23-30. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
200757
  Гетьманчук Альона Берлінський мур для України // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 39 (88). – С. 16-18
200758
  Солошенко В.В. Берлінський мур у підсвідомості східних та західних німців // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 64-72. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
200759
  Задорожній О.О. Берлінський протокол в сучасному космічному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 319-323. – ISSN 2219-5521
200760
  Прибора Р. Берлінський університет як модель національного університету Німеччині // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 139. – С. 122-125. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
200761
  Драч І.Ф. Берло : книга поезій / Іван Драч. – Київ : Грамота, 2007. – 912с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-019-9
200762
  Губерський Л.В. Берлусконі Сільвіо // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 122. – ISBN 966-316-039-X
200763
  Ресідорі М. Берлусконі, Монті та майбутнє італійської політики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 вересня (№ 172)


  Як у європейській демократії могло з"явитися таке явище як "берлусконізм"?
200764
  Щипачев С. Бермамыт / С. Щипачев. – Москва, 1937. – 36 с.
200765
  Фантух В.С. Бермикомпост як фактор відтворення родючості сірих опідзолених грунтів і підвищення продуктивності озимої пшениці. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.01, 06.01.03 / Фантух В.С.; Мін. сільського господ. і продовольства України. Укр. Держ. аграрний ун-т. – К., 1992. – 25л.
200766
  Тарыничев Ю.Ф. Бермудский треугольник / Ю.Ф. Тарыничев. – М., 1990. – 314с.
200767
  Бондарев Ю. Бермудский треугольник : роман // Слов"янське віче - 21століття : духовне єднання слов"янських народів. – Київ, 2001. – № 1/2. – С. 17-173
200768
  Куше Л.Д. Бермудский треугольник: мифы и реальность / Л.Д. Куше. – Москва : Прогресс, 1978. – 351с.
200769
  Куше Л.Д. Бермудский треугольник: мифы и реальность / Л.Д. Куше. – Москва, 1983. – 351с.
200770
  Хлєвной Г.О. Бермудський елліум / Г.О. Хлєвной. – К., 1991. – 64с.
200771
  Ковалів Ю.І. Бермудський санскрит : [поезії] / Юрій Ковалів ; [редактор Михайло Малюк]. – Київ : Неопалима купина, 2009. – 55, [2] с. – (Поетичний діалог : день, якого не існує). – ISBN 966-8093-91-7
200772
  Плоткін Г.Д. Бермудський трикутник : комедія на дві дії / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1985. – 51 с.
200773
  Бондарєв Ю. Бермудський трикутник : роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 45-78. – ISSN 0130-321Х
200774
  Бондарєв Ю. Бермудський трикутник : роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – С. 25-53. – ISSN 0130-321Х


  Закінчення. Початок у №1-2, 3-4, 5-6 2001 р.
200775
  Римарук І. Бермудський трикутник : книга триптихів / Ігор Римарук. – Київ : Брама-V, 2007. – 112 с. : іл. – ISBN 966-578-191-X
200776
  Віхров М. Бермудський трикутник української політики // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
200777
  Горобець Ірина Берн. Вікенд з історією / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 40-47 : фото
200778
  Кольман Э.Я. Бернадр Больцано / Э.Я. Кольман. – М., 1955. – 224с.
200779
  Іскорко-Гнатенко Бернадська Н.І. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 29. – ISBN 978-617-7442-69-0
200780
   Бернадська Ніна Іванівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 27. – ISBN 978-966-439-754-1
200781
   Бернадська Ніна Іванівна (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 34. – ISBN 978-966-933-054-3
200782
  Алєксандрова О.В. Бернар Клервоський, Бернард // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 193-195. – ISBN 966-316-069-1
200783
  Дубинянский М. Бернард Барух: Занимательная конспирология // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 1 (65). – С. 70-87. – ISSN 1819-6268
200784
  Колядко В.И. Бернард Больцано / В.И. Колядко. – Москва : Мысль, 1982. – 198 с. – (Мыслители прошлого)
200785
  Саєнко А. Бернард Клервоський - ідейний натхненник ордену тамплієрів // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 203-205. – ISBN 978-966-171-783-9
200786
  Субботин А.Л. Бернард Мандевиль / А.Л. Субботин. – Москва : Мысль, 1986. – 136с. – (Мыслители прошлого)
200787
  Соколянский М.Г. Бернард Шоу - почетный Тиль Ойленшпигель (штрих к полной биографии британского драматурга) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 148-153. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
200788
  Аникст А.А. Бернард Шоу : к 100-летию со дня рождения / А.А. Аникст ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – (Серия 6 ; № 18)
200789
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу : очерк жизни и творчества / З.Г. Гражданская. – Москва : Просвещение, 1965. – 212 с.
200790
  Хьюз Э. Бернард Шоу / Э. Хьюз. – М, 1966. – 287с.
200791
  Хьюз Э. Бернард Шоу / Э. Хьюз. – изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 287 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 10 (424))
200792
  Пирсон Х. Бернард Шоу / Х. Пирсон. – М., 1972. – 450с.
200793
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу : очерк жизни и творчества : пособие для студ. пед ин-тов / З.Т Гражданская. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1979. – 175 с.
200794
  Пирсон Х. Бернард Шоу / Х. Пирсон. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 544с. – (След в истории). – ISBN 5222001768
200795
  Князева Е. Бернард Шоу // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-28. – ISSN 1818-2968
200796
  Князева Е. Бернард Шоу // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 1818-2968
200797
   Бернард Шоу (1856-1950) : методические материалы к вечеру, посвященному 10-летию со дня смерти. – Москва, 1960. – 8 с.
200798
  Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX-XX веков. / А.Г. Образцова. – Москва : Наука, 1974. – 392 с. : 1 л. портр.
200799
  Портянская Н.А. Бернард Шоу и ирландская демократическая драма. : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Портянская Н.А.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 20л.
200800
  Гражданская З.Т. Бернард Шоу после Октября / З.Т. Гражданская. – М., 1968. – 256с.
200801
  Горбунов А.М. Бернард Шоу. 1856-1950 : памятка читателю / А.М. Горбунов. – Москва, 1956. – 84с.
200802
  Чернышева В. Бернард Шоу. Скандал заказывали? / В. Чернышева ; [ Издательский дом "Нева" ]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 320 с., [ 16 ] с. илл. – (Тайны великих). – ISBN 978-5-373-00316-2
200803
  Доліновський В. Бернардинський архів у Львові (1784–1933): формування архівних збірок та діяльність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 266–269. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
200804
  Іскорко-Гнатенко Бернатович В.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 29. – ISBN 978-617-7442-69-0
200805
   Бернгард Келлерман. – М, 1956. – 6с.
200806
  Бергельсон Г.Ю. Бернгард Келлерман / Г.Ю. Бергельсон. – Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1965. – 259 с., [1] л. портр.
200807
  Дністрянський С.С. Берненська унїя і наше відношенє до неї / Написав Станїслав Днїстряньский. – [Львів] : [Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1900. – 56 с.
200808
  Мовчанюк В. Бернз і Шевченко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 193-202. – ISSN 0320 - 8370
200809
  Дика Г. Бернз у перекладах на українську // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 19


  Роздуми з приводу дня народження Роберта Бернза.
200810
  Лившиц Н.А. Бернини / Н.А. Лившиц. – М., 1957. – 54с.
200811
  Зубец В.В. Бернская конференция заграничных секций РСДРП(б) 1915 года и ее историческое значение : Автореф... канд. ист.наук: / Зубец В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 19л.
200812
  Темкин Я.Г. Бернская конференция заграничных секций РСДРП. / Я.Г. Темкин. – М, 1961. – 143с.
200813
  Валлє В. Бернська конвенція про охорону літературних художніх творів // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 90-94. – ISBN 978-966-378-141-9
200814
  Ларссон Х. Бернт - золотой велосипедист / Х. Ларссон. – Москва, 1981. – 144 с.
200815
  Давлєтов О. Бернхард Руст - від вчителя веймарської доби до міністра освіти, науки та культури Третього рейху // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 32-40. – ISBN 978-966-02-7255-2
200816
  Мюрсепп П.В. Бернхард Шмидт / П.В. Мюрсепп. – Таллин : Валгус, 1976. – 52 с.
200817
  Мюрсепп П.В. Бернхард Шмидт / П.В. Мюрсепп, У.К. Вейсманн. – Ленинград : Наука, 1984. – 133 с.
200818
  Іскорко-Гнатенко Бернштейн М.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 28. – ISBN 978-617-7442-69-0
200819
  Химшиашвили Н.Г. Берриаселлиды Кавказа : Титонская фауна горы Лакорози-Тау (бассейн р. Бзыби) / Н.Г. Химшиашвили; Отв. ред. Церетели И.Д. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 86с.
200820
  Карцева Е.Н. Берт Ланкастер. / Е.Н. Карцева. – Москва : Искусство, 1983. – 208 с.
200821
  Солер Пуиг Бертильон 166 / Солер Пуиг. – Москва, 1961. – 46 с.
200822
  Пуиг Х. Бертильон 166 / Х. Пуиг. – М, 1961. – 140с.
200823
  Шиманська О. Бертіль Улін: внесок у розвиток теорії міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 159-164. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
200824
  Солер Пуїг Бертільйон 166 / Солер Пуїг. – Київ, 1962. – 182 с.
200825
  Клюев В.Г. Бертольд Брехт - новатор театра / В.Г. Клюев. – М., 1961. – 47с.
200826
   Бертольд Брехт. – Москва, 1955. – 32с.
200827
  Эткинд Е.Г. Бертольд Брехт / Е.Г. Эткинд. – Ленинград : Просвещение, 1971. – 184 с. – (Библиотека словесника)
200828
   Бертольд Брехт. – М, 1973. – 24с.
200829
   Бертольд Брехт (1898-1956). – М, 1961. – 8с.
200830
  Рубцова Н.И. Бертольт Брехт -- выдающийся немецкий драматург и поэт. / Н.И. Рубцова. – Л., 1962. – 28с.
200831
  Фрадкин И.М. Бертольт Брехт = Bertolt Brecht : путь и метод / И.М. Фрадкин. – Москва : Наука, 1965. – 372 с.
200832
  Савицкий А.А. Бертольт Брехт : спецкурс для ст. фак. рус. яз. и лит. пед.ин-тов / А.А. Савицкий ; Орехово-Зуевский пед. ин-т, каф. рус. и зар. лит. – Орехово-Зуево
Вып. 1. – 1968. – 148 с.
200833
  Волгина А.А. Бертольт Брехт / А.А. Волгина. – Москва, 1969. – 168с.
200834
  Чирков О.С. Бертольт Брехт / О.С. Чирков. – Київ : Знання, 1971. – 45 с.
200835
  Чирков О.С. Бертольт Брехт : життя і творчість / О.С. Чирков. – Київ : Дніпро, 1981. – 160 с. – (Класика зарубіжної літератури)
200836
  Чирков А. Бертольт Брехт: между мельпоменой и талией // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (438), лютий 2018. – С. 44-48
200837
  Маколей Бертран Барер [очерк В. Кеневича на статью] : статья Маколея / Б. Кеневич. – [Санкт-Петербург], 1858. – 78 с. – Отд. оттиск из журн.: Библиотека для чтения : журнал словесности, наук, художеств, критики, новостей и мод. С.-Петербрг, 1858, 25-й год, июль, Т. 150, с. 1-78
200838
  Басовская Наталия Бертран Дю Гюклен - великий полководец Франции // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 1 (979). – С. 93-101. – ISSN 0130-1640
200839
  Зайцев В.П. Бертран Рассел // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.52-68 : Фото. – ISSN 0042-8779
200840
  Бондарчук Л. Бертран Рассел: до проблеми діалогу культур // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 370-374. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядається питання звернення Бертрана Рассела до проблеми компаративного аналізу філософії Заходу та Сходу. Це дослідження є спробою розкрити ще одну частину філософської спадщини Рассела, а саме діалогу інтелектуальних традицій Заходу та ...
200841
  Кужельная Е.В. Бертье Делагард: военными дорогами Малороссии // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 174-177. – ISSN 2218-4805


  Бертьє Делагард - російський історик Криму, археолог, нумізмат і громадський діяч, інженер-будівельник, краєзнавець, генерал-лейтенант.
200842
  Васильев И.А. Беру на себя / И.А. Васильев. – Москва, 1978. – 269с.
200843
  Мештерхази Л. Беру слово / Л. Мештерхази. – М, 1987. – 363с.
200844
   Беруни и гуманитарные науки.. – Ташкент, 1972. – 136с.
200845
   Беруни. Сборник статей к 1000-летию со дня рождения.. – Ташкент, 1973. – 203с.
200846
  Давыдов З.С. Беруны / З.С. Давыдов. – М., 1971. – 511с.
200847
  Мамич М. Беруся за перо, або про що писали жінки в українських журналах 80-х років XX століття // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 161-167. – ISSN 0201-419
200848
  Паламарчук Є.П. Бершадь / Є.П. Паламарчук. – Одеса, 1978. – 72с.
200849
  Лук"янчук Сергій Бершадь. Місто сваволі і свободи / Лук"янчук Сергій, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 30-32 : фото
200850
  Гамбурд Мириам Бес в ребро : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 2. – С. 90-97. – ISSN 0321-1878
200851
  Мирный П. Бес попутал : рассказы / П. Мирный. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 231 с.
200852
  Рыбак Я. Бес регистрации // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 17. – ISSN 1563-6755


  Проблемы в обращении взыскания на недвижимое имущество, права на которое не зарегистрированы, возникают из-за непонимания исполнителями процедуры его последующей реализации.
200853
   Бесiди пpо комунiзм. – Київ : Вища школа, 1973. – 135с.


  Розповiдається що таке комунiстичне суспiльство, як КПРС на основi piшень ХХIV з"єзду паpтiї, доповiдi Генеpального секpетаpя ЦК КПРС Л.I. Бpежнєва " Пpо п"ятидесятиpiччя СРСР " мобiлiзує i спpямовує всю енеpгiю pадянських людей на будiвництво комунiзму.
200854
   Бесiди пpо паpтiю. – Київ : Молодь, 1970. – 348с.


  Як навчальний посiбник, книга подасть пpактичну допомогу слухачам полiтгуpткiв, пpопагандистам, всiм, хто цiкавиться питаннями сучасного суспiльного pозвитку.
200855
  Татару А. Бесарабія під ярмом румунських окупантів / А. Татару, 1932. – 36с.
200856
  Караиванов Н. Бесарабски българи - командири в българската армия в Сръбско-българската война от 1885 г. // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 31-36. – ISSN 2218-0567


  Бессарабські болгари - командири болгарської армії в сербсько-болгарській війні 1885 р.
200857
   Бесарабските българи за себе си : [Животоописания на българи от Молдова и Украйна]. – София : МЦПМКВ, 1996. – 317 с. : ил. – ISBN 954-8872-05-6
200858
  Пінцак В. Бесарабське питання в радянсько-румунських відносинах у 1917-1940 рр.: джерелознавчий аспект // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – С. 53-62
200859
  Караіванов Н. Бесарабські болгари, які навчались в Новоросійському університеті в Одесі в період болгарського Відродження. До 140-річчя від заснування Одеського університету // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С.123-126. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
200860
  Светлов М. Беседа / М. Светлов. – Москва, 1969. – 378с.
200861
  Говоров А.А. Беседа / А.А. Говоров. – М, 1969. – 96с.
200862
  Гучков Б.П. Беседа / Б.П. Гучков. – Волгоград, 1982. – 64с.
200863
  Глазов Г.С. Беседа / Г.С. Глазов. – М, 1986. – 126с.
200864
  Арсений Беседа Арефы, митрополита Кесарии Каппадокийской, на вторую половину первого псалма : По рукоп. Моск. синод. б-ки № 315 / Архимандрит Арсений. – Москва : Княжеско-Србской кнЬигопечатнЬи, 1891. – [2], 20 с. – Из "Чтений в О-ве любителей духов. просвещения"
200865
   Беседа Б.И. Пружинина с В.Ж. Келле (11 мая 2010 г.) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 0042-8744
200866
  Галятовский И. Беседа Белоцерковская = (Rozmowa Bialocerkiewska) / [Соч.] Ректора Киево-Могилян. коллегии Иоанникия Галятовского, бывшая 8 нояб. 1663 г. ; Пер. и изд. В. Аскоченский. – Киев : Тип. А. Гаммершмида, 1857. – 39 с. – Текст парал. на рус. и пол. яз.
200867
  Самойлович И.А. Беседа инспектора народных училищ с поселянами, при открытии министерского училища, о школ, как разсадник знаний-света духовного и доброй христианской нравственности / [Ив.А. Самойлович]. – Полтава : Элекрич. типо-лит. торг. дома И. Фришберг и С. Зорохович, 1907. – 11 с. – Автор. указан в конце текста
200868
  Тренина М.С. Беседа как метод обучения и активизации познавательной деятельности учащихся V-VIII классов общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Тренина М.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 18л.
200869
  Бурлака Я.И. Беседа как метод обучения и ее применение на уроках в 4 классах : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бурлака Я.И. ; Киев. гос. пед. ин-т им. Горького. – Киев, 1965. – 21 с.
200870
  Короткова Э.П. Беседа как средство развития речи у детей дошкольного возраста : учеб.-метод. пособие к курсу "Методика развития речи и обучения грамоте в дет. саду" : для студентов-заочников фак. дошкольного воспитания пед. ин-тов / Э.П. Короткова ; Моск. гос. заоч. пед. ин-т. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1977. – 61 с.
200871
  Василий Великий Беседа на Рождество Христово, приписываемая Василию Великому : (По серб. рукописи XV-го в.). – Казань : Тип. Ун-та, 1889. – 24 с. – Отд. оттиск: Православ. собеседник, 1889 г.
200872
  Квятковский Е.В. Беседа на уроках литературы / Е.В. Квятковский. – М, 1954. – 48 с.
200873
  Соснина Н.А. Беседа на уроках литературы в 4-6 классах / Н.А. Соснина. – М., 1987. – 108с.
200874
  Шейман Л.А. Беседа о писателе-гражданине / Л.А. Шейман. – Фрунзе, 1970. – 68с.
200875
  Ступель А.М. Беседа о симфонической музыке / А.М. Ступель. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 40 с.
200876
  Щербакова Г. Беседа о чтецах / Г. Щербакова. – Москва, 1967. – 75с.
200877
  Титова Любовь Васильевна Беседа отца с сыном о женской злобе / Титова Любовь Васильевна. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1987. – 413с.
200878
  Молотов В.М. Беседа председателя СНК СССР тов. В.М.Молотова с главным редактором французской газеты "Тан" г-ном Шастунэ : 19 марта 1935 года / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 12с.
200879
   Беседа преподобных Сергия и Германа Вааламских чудотворцев : апокрифический памятник XVI века / [введ.: В. Дружинин и М. Дьяконов]. – Санкт-Петербург : Тип. И.И. Скороходова, 1889. – XXIII, 32 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  Авт. предисл., ред.: Дружинин Василий Григорьевич (1859-1936); авт. предисл. Дьяконов, Михаил Александрович (1855 или 1856-1919); св. валаамский Сергий 14 в. св. валаамский Герман 14 в. На обоих экз. дарственные надписи: 1890 и 1892 годов
200880
  Петров Н.А. Беседа преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев : (историко-литературный очерк). – Воронеж : Тип. Т-ва Н. Кравцов и К*, 1897. – [2], II, 53 с. – Отд. оттиск: Филологические записки за 1904 и 1905 гг.
200881
  Сталин И.В. Беседа с английским писателем Г.Д. Уэллсом / И.В. Сталин. – Москва, 1938. – 16 с.
200882
  Амисулашвили Ш.З. Беседа с весной : стихи : пер. с груз. / Ш.З. Амисулашвили. – Москва : Советский писатель, 1960. – 71 с.
200883
  Ким И.С. Беседа с делеацией Социалистической партии Японии / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Издательство литературы на иностранных языках, 1984. – 15 с.
200884
   Беседа с Клодом Леви-Строссом Константина фон Барлевена и Галы Наумовой // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.66-79. – ISSN 0042-8744
200885
  Лакан Ж. Беседа с Мишелем Х. (Случай транссексуализма) // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 97-125. – ISSN 2307-3195
200886
  Лакан Ж. Беседа с Мишелем Х. (Случай транссексуализма) // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 138-163. – ISSN 2307-3195
200887
  Горький Максим Беседа с молодыми. - [ О том, как я учился писать ] / Горький Максим. – Москва : Советская Россия, 1963. – 104 с. – (Библиотечка молодого литератора)
200888
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – М., 1961. – 83с.
200889
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – 2-е изд. – М., 1963. – 62с.
200890
  Маринельо Х. Беседа с нашими художниками-абстракционистами. / Х. Маринельо. – М., 1964. – 60с.
200891
  Сталин И.В. Беседа с первой американской рабочей делегацией / И.В. Сталин. – Москва, 1933
200892
  Нагловская М. Беседа с русскими матерями о русских детях и женевских школах / [Соч.] М. Нагловской. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва М.О. Вольф, 1913. – 45 с.
200893
  Попадюк И.В. Беседа с С.Н.Стовбой в связи с 60-летием / И.В. Попадюк, О.И. Хрящевская // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 198-201 : фото. – ISSN 0203-3100
200894
  Маслов О.Н. Беседа. / О.Н. Маслов. – Куйбышев, 1973. – 71с.
200895
  Куновска-Нули Беседата на Ана / Куновска-Нули. – Скопjе : Матица македонска, 1995. – 92с. – (Едициjа Хераклеjа). – ISBN 9989-48-020-6
200896
  Батюшков К.Н. Беседка муз : стихи и проза : [для ст. шк. возраста] / Константин Батюшков ; сост. Г. Филиппова. – Ленинград : Детская литература, 1987. – 125, [1] с. : ил.
200897
  Светлов М. Беседует поэт / М. Светлов. – М., 1968. – 232с.
200898
  Иванов В.В. Беседую с тобой / В.В. Иванов. – Кемерево, 1979. – 79с.
200899
   Беседующий гражданин. – Ежемесячное издание. – Санкт-Петербург
Ч. 3. – 1789. – [6], IV, 401 с.
200900
   Беседуя о славной старине.. – Волгоград, 1989. – 222с.
200901
  Феррара М. и Феррара М. Беседуя с Тольятти / М. и Феррара М. Феррара. – М., 1954. – 292с.
200902
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 1. – 1890. – V, 207 с.
200903
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 2. – 1891. – VI, 202 с.
200904
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 3. – 1893. – [3], 215 с. : потр.
200905
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье ; Пер. Протоиерея А.П. Мальцева. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 4. – 1896. – 241 с.
200906
  Берсье Е. Беседы / Евг. Берсье ; Пер. Протоиерея А.П. Мальцева. – Санкт-Петербург : Изд. И.Л. Тузова
Т. 5. – 1902. – 208, [2], 12 с.
200907
  Общество Истории литературы в Москве Беседы : Сборник Общества Истории литературы в Москве / [Н. Гудзий]. – Москва : Печ. А Снегиревой
Вып. 1. – 1915. – 222+98 с.
200908
  Эшпай А. Беседы / А. Эшпай. – М., 1988. – 360с.
200909
   Беседы агитаторов.. – Саратов, 1954. – 80с.
200910
  Юрьев Ю.М. Беседы актера. / Ю.М. Юрьев. – Л., 1946. – 64с.
200911
  Юрьев Ю.М. Беседы актера. / Ю.М. Юрьев. – 2-е изд. – Л., 1947. – 64с.
200912
  Цейтлин Е. Беседы в дороге / Е. Цейтлин. – Новосибирск, 1977. – 192 с.
200913
  Глэд Д. Беседы в изгнании / Д. Глэд. – М : Книжная палата, 1991. – 318 с.
200914
  Серго Г. Беседы в лоцманской / Г. Серго. – Москва, 1971. – 400 с.
200915
  Туров В.В. Беседы в помощь театральной художественной самодеятельности / В.В. Туров. – Махачкала, 1948. – 55с.
200916
  Соловов Е.А. Беседы в школах и других детских учреждениях о мерах пожарной безопасности / Е.А. Соловов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1955. – 52с.
200917
  Грицман Ю.Я. Беседы врача-онколога / Грицман Ю.Я. – Москва, 1988. – 174 с.
200918
  Шейнбергас М.М. Беседы врача о поведении детей / М.М. Шейнбергас. – М, 1960. – 92с.
200919
  Дубровин Е. Беседы за чаем в семье Погребенниковых / Е. Дубровин. – Воронеж : Центрально0Черноземное книжное издательство, 1980. – 94 с.
200920
  Конфуций Беседы и суждения Конфуция / Конфуций; [сост., подгот. текста, примеч. и общ. ред. Р.В. Грищенкова ; предисл. Л.С. Переломова]. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 1119, [1] с. : ил. – На обл. загл.: Беседы и суждения. - Библиогр.: с. 1055-1056. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00064-9
200921
   Беседы и частная переписка между Император Александр I и кн. Адамом Чарторижским : Опубликованные князем Ладиславом Чарторижским (1801-1823) / ) ; Пер. с фр. С. Явленской; [Предисл. Ш. де Мазад]. – Москва : К-вл "Сфинкс", 1912. – 372, III с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. портр. – (Историческая библиотека Сфинкса ; Т. 14)
200922
  Станиславский К.С. Беседы К.С.Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг. / К.С. Станиславский. – Москва, 1952. – 180с.
200923
   Беседы классного руководителя об этике.. – Москва, 1958. – 256с.
200924
  Ашрам Беседы матери : /Спутница Шри Ауробиндо Гхоша, руководительница Ауробиндо Ашрама/ / Ашрам. – 6-е изд. – Пондишерри : Пондишерри, 1966. – 130с. – Первое издание 1931г.;Ксерокопия
200925
  Кириллова Е.П. Беседы на бытовые темы = Talks on Familiar Topics / Е.П. Кириллова. – Москва, 1976. – 144 с.
200926
  Чернокозова В.Н. Беседы на морально-этические темы / В.Н. Чернокозова, И.И. Чернокозов. – К., 1984. – 136с.
200927
  Бендрупе М. Беседы наедине : стихи / Мирдза Бендрупе ; пер. с латыш. И. Черевичник. – Рига : Лиесма, 1981. – 110 с. : ил.
200928
   Беседы о XXVI съезде Коммунистической партии Советского союза. – Киев, 1981. – 190с.
200929
   Беседы о XXVII съезде КПСС / В.И. Гусев, В.П. Дрожжин, Ю.А. Калинцев, В.Ф. Колесник, Л.М. Новохатько, Г.Г. Письменный, Н.Н. Фоменко; [Гусев В.И. и др.] ; под общ. ред. А.Ф. Мингазутдинова. – Киев : Вища школа, 1987. – 206, [1] с.


  Книга знакомит читателя с pаботой и pешениями XXVII съезда КПСС.Освещаются основные тенденции совpеменного миpового pазвития,pаскpывается выpаботанная паpтией пpогpамма планомеpного и всестоpоннего совеpшенствования социализма.
200930
  Чудакова М.О. Беседы о архивах / М.О. Чудакова. – М, 1975. – 222с.
200931
  Чудакова М.О. Беседы о архивах / М.О. Чудакова. – 2-е изд. – М, 1980. – 224с.
200932
  Литинецкий И.Б. Беседы о бионике. / И.Б. Литинецкий. – Москва, 1968. – 592с.
200933
  Общество любителей российской словесности Беседы о в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете. – 1867-1871. – Москва : Тип. Грачева и комп.
Вып. 1. – 1867. – [188] с. разд. паг. – Конволют- Пер: Беседы о в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете. Вып.. 2
200934
  Общество Беседы о в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете. Вып. 2 / Общество, любителей российской словесности // Беседы о в обществе любителей Российской словестности при Императорском Московском университете / Общество, любителей российской словесности. – 1867-1871. – Москва : Тип. Грачева и комп., 1867. – Вып. 1. – [204] с. разд. паг.
200935
  Смородинцев А.А. Беседы о вирусах / А.А. Смородинцев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 207с. – (Эврика)
200936
  Смородинцев А.А. Беседы о вирусах / А.А. Смородинцев. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 207с.
200937
  Аркин Е.А. Беседы о воспитании / Е.А. Аркин. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 202 с.
200938
  Жуковская В.И. Беседы о воспитании детей в семье. / В.И. Жуковская. – Минск, 1964. – 86с.
200939
  Жуковская В.И. Беседы о воспитании. (Ответы на вопросы). / В.И. Жуковская. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск, 1975. – 143с.
200940
  Вальдгард С.Л. Беседы о Вселенной / С.Л. Вальдгард. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 176 с.
200941
  Турсунов А. Беседы о Вселенной / А. Турсунов. – Москва, 1984. – 111с.
200942
  Кареев Н. Беседы о выработке миросозерцания : Продолжение "Писем к учащейся молодежи о самообразовании", с крат. указ. самообразоват. чтения / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1895. – [4], 182 с.
200943
  Кареев Н. Беседы о выработке миросозерцания / Н. Кареев. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1896. – IV, 167, [2] с. – Библиогр.: с. 168
200944
  Ахметов С.Ф. Беседы о геммологии / Ахметов С.Ф. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 237, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 231. – (Эврика)
200945
  Фролов Ю.П. Беседы о главнейших открытиях физиологии. / Ю.П. Фролов. – М-Л, 1926. – 224с.
200946
  Бондаренко С.М. Беседы о грамотности / С.М. Бондаренко. – Москва, 1977. – 96с.
200947
   Беседы о десятой пятилетке. – Москва : Политиздат, 1977. – 128 с.
200948
  Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии : Книга для учителя / М.И. Буянов. – Москва : Просвещение, 1986. – 205с.
200949
  Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии : Книга для учителей и родителей / М.И. Буянов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1992. – 255с. : ил.
200950
  Кедров Б.М. Беседы о диалектике / Б.М. Кедров. – М, 1983. – 239 с.
200951
  Кедров Б.М. Беседы о диалектике / Б.М. Кедров. – М, 1989. – 237с.
200952
  Хрущов И.П. Беседы о древней русской литературе / [соч.] И.П. Хрущова. – Санкт-Петербург : Тип. М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1900. – [2], X, 330 с.
200953
  Лабунская Г.В. Беседы о живописи / Г.В. Лабунская. – Москва, 1966. – 47с.
200954
   Беседы о живописи в школе.. – Москва, 1966. – 256с.
200955
  Новиков Ю.Ф. Беседы о животноводстве / Ю.Ф. Новиков. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 224с. – (Эврика)
200956
  Новиков Ю.Ф. Беседы о животноводстве / Ю.Ф. Новиков. – 2-е изд. – М., 1980. – 724с.
200957
  Богданов П.М. Беседы о жизни растений : С 106 рис. в тексте / П.М. Богданов. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1910. – VIII, 142 с. : ил.
200958
  Ким О.Г. Беседы о жизни языка / О.Г. Ким. – Алма-Ата, 1989. – 110с.
200959
  Галактионов С.Г. Беседы о жизни. / С.Г. Галактионов, В Г. Никифоров. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 208 с. : ил. – (Эврика)
200960
  Ученова В.В. Беседы о журналистике / В.В. Ученова. – М, 1978. – 207с.
200961
  Ученова В.В. Беседы о журналистике / В.В. Ученова. – М, 1985. – 205с.
200962
  Ромм М.И. Беседы о кино / М.И. Ромм. – М, 1964. – 366с.
200963
  Ромм М.И. Беседы о кинорежиссуре / М.И. Ромм. – М, 1975. – 288 с.
200964
  Россихина В.П. Беседы о классической музыке / В.П. Россихина. – М, 1980. – 110с.
200965
  Томита К. Беседы о кометах / К. Томита. – Москва : Знание, 1982. – 319с.
200966
  Карпинский В.А. Беседы о коммунизме / В.А. Карпинский. – М., 1957. – 127с.
200967
  Юдин П.Ф. Беседы о коммунизме. / П.Ф. Юдин. – М, 1963. – 72с.
200968
  Денисов С.А. Беседы о кооперации с членом кооператива / С.А. Денисов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М., 1928. – 66с.
200969
  Бронштэн В.А. Беседы о космосе и гипотезах / В.А. Бронштэн. – Москва : Наука, 1968. – 240 с.
200970
  Юньев И.С. Беседы о краеведении / И.С. Юньев. – Москва, 1966. – 160с.
200971
  Сонин А.С. Беседы о кристаллофизике / А.С. Сонин. – Москва : Атомиздат, 1976. – 241с.
200972
  Карпинский В.А. Беседы о ленинизме / В.А. Карпинский. – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1933. – 545с.
200973
  Бобров Р.В. Беседы о лесе / Р.В. Бобров. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 240с. – (Эврика)
200974
  Бобров Р.В. Беседы о лесе / Р.В. Бобров. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 240с. – (Эврика)
200975
  Кузнецов Ф. Беседы о литературе / Ф. Кузнецов. – Москва : Детская литература, 1970. – 320 с.
200976
  Кузнецов Ф.Ф. Беседы о литературе / Ф.Ф. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Детская литература, 1977. – 336 с.
200977
  Лысенко В.С. Беседы о литературе : пособие для учителей / В.С. Лысенко. – Москва : Просвещение, 1979. – 96 с.
200978
  Дорфман Я.Г. Беседы о магнетизме / Я.Г. Дорфман. – Москва ; Ленинград, 1950. – 80 с.
200979
  Дэннис Э. Беседы о масс-медиа = Media debates: issues in mass communication / Дэннис Э., Мэррилл Д. ; Рос.-америк. информ. пресс-центр. – Москва : Вагриус, 1997. – 384 с. – ISBN 5-7027-0477-0
200980
  Рисс О.В. Беседы о мастерстве корретора / О.В. Рисс. – М, 1959. – 167с.
200981
  Гнеденко Б.В. Беседы о математике, математиках и механико-математическом факультете / Б.В. Гнеденко; МГУ им. М.В. Ломоносова; Механико-математический факультет. – Москва, 2003. – 150с.
200982
  Кирпичев В.Л. Беседы о механике / В.Л. Кирпичев. – 2-е изд. посмертное. – Москва-Ленинград, 1933. – 270 с.
200983
  Фельзенштейн В. Беседы о музыкальном театре / В. Фельзенштейн, З. Мельхингер. – Ленинград, 1972. – 79с.
200984
  Фельзенштейн В. Беседы о музыкальном театре / В. Фельзенштейн. – Л, 1977. – 63с.
200985
  Рацкая Ц.С. Беседы о музыке / Ц.С. Рацкая. – Москва, 1962. – 56 с.
200986
  Ансерме Э. Беседы о музыке / Эрнест Ансерме ; вступ. ст. Е.Ф. Бронфин ; примеч. В. Александровой. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка ; Ленинградское отд-ние, 1985. – 104 с.
200987
  Сорин Я.М. Беседы о надежности / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев. – М., 1964. – 223с.
200988
  Сорин Я.М. Беседы о надежности / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1968. – 256с.
200989
  Гусаров А.С. Беседы о научно-технической революции / А.С. Гусаров, В.В. Радаев. – Москва, 1977. – 192с.
200990
  Воронков В.Д. Беседы о научной организации труда / В.Д. Воронков. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 104 с.
200991
  Воронков В.Д. Беседы о научной организации труда / В.Д. Воронков. – Москва, 1967. – 104с.
200992
  Гуревич Г.И. Беседы о научной фантастике / Г.И. Гуревич. – М., 1983. – 112с.
200993
  Гуревич Г.И. Беседы о научной фантастике / Г.И. Гуревич. – М., 1991. – 158с.
200994
  Завадовский Б.М. Беседы о невидимых друзьях и врагах человека. / Б.М. Завадовский. – Одесса, 1920. – 18с.
200995
  Петров Р.В. Беседы о новой иммунологии / Р.В. Петров. – Москва, 1976. – 222с.
200996
  Петров Р.В. Беседы о новой иммунологии / Р.В. Петров. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 222с.
200997
  Филиппов В.Ф. Беседы о новом хозяйственном механизме / В.Ф. Филиппов. – М, 1982. – 176с.
200998
   Беседы о нравственности.. – Москва, 1967. – 30с.
200999
   Беседы о партии.. – Москва, 1970. – 48с.
201000
   Беседы о партии.. – Москва, 1971. – 64с.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,