Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
200001
  Кремень В. "Безглуздо суперечити цивілізаційним вітрам, треба просто ловити їх національними вітрилами" / розмову вела А. Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 24 червня (№ 115). – С. 10
200002
  Сірук М. "Бездіяльність Заходу провокує Росію на агресію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 3


  На міжнародній конференції в Братиславі експерти обговорюють ситуацію в Україні. Перші висновки.
200003
  Григоренко А. "Бездіяльність означала б зраду національних інтересів" / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24 вересня (№ 173). – С. 5


  Син видатного правозахисника Андрій Григоренко - про українську стратегію в Криму та майбутній державний устрій Росії.
200004
  Кацис Л. "Бездна" Леонида Андреева: атрибуция пародийных откликов 1903-1929 годов // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 356-400. – ISSN 0042-8795
200005
  Макаричев Ф. "Беззаконные кометы в кругу бесчисленных светил" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 196-224. – ISSN 0042-8795


  О романах Ф. Достоевского.
200006
  Іжнін І "Беззастережна капітуляція" Італії, Німеччини, Японії та її юридичне оформлення / І Іжнін, С. Пик, К. Поліщук // Міжнародні конфлікти (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) : підручник / І.І. Іжнін, С.М. Пик, К.В. Поліщук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 417-438. – ISBN 978-617-10-0489-4
200007
  Скакун І. "Безіменні будинки" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 147-151


  Поезія і проза студійців - випускників-філологів університету попередніх років. Вірші.
200008
  Мовчан Р. "Безкінечне наближення до істини". Роздуми до ювілею Ніни Бічуї // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 42-47. – ISSN 0130-5263


  "Ніна Бічуя належить до «живих класиків сучасної української літератури», є авторкою багатьох повістей, оповідань, новел, лауреатом премії Богдана Лепкого (2005 р., за книгу вибраного «Землі Роменські»), кавалером ордена Усмішки (міжнародна нагорода, ...
200009
  Наєнко М. "Безмежна глибина простору" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 286-288


  Виставка художника П. Ткаченка в Ін-ті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
200010
  Бажан О. "Безмежно відданий наркому Успенському" / О. Бажан, В. Золотарьов // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 102-111. – ISSN 2222-5250


  У дослідженні відтворено основні етапи життя Олександра Ніловича Троїцького та його діяльність на відповідальних посадах в структурах наркомату внутрішніх справ РСФРР та УРСР в 1920 - 1930-ті роки. Його роль в організації масових необгрунтованих ...
200011
  Пулина Г.А. "Безмерность в мире мер" : (Урок по поэзии Марины Цветаевой 11-класс) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 14-16.
200012
  Степаненко М. "Безмірна делікатний і сміливий Павло Тичина // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 117-124
200013
  Попова Валентина "Безмолвно и бесцельно..." : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 10. – С. 54-61. – ISSN 0131-8136
200014
  Семенов Виктор "Безмонетный период" и "меховые" деньги в Новгородской и Русской денежно -весовых системах XII-XIV вв. // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 35-38. – ISSN 1811-542Х
200015
  Багіров С.Р. "Безнаслідкова необережність" у сучасних умовах реформування кримінального законодавства: проблема та шляхи її розв"язання // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 3-13. – (Юридичні науки ; т. 7). – ISSN 2617-2607
200016
  Ніколко Мілана "БЕЗобразИЕ" Сімферополя: БЕЗобразНІСТЬ і ПОтворНІСТЬ міста // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 127-134. – ISBN 978-966-8603-36-5
200017
  Карпань І.В. "Безодня" як символічний маркер екзистенційних станів в оповіданні Івана Франка "Навернений грішник" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 181-183. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
200018
  Трубачева Лидия "Безопасность" в разных ипостасях // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 62-65. – ISSN 0869-4915
200019
  Морозова О.І. "Безпека життя дітей - питання сьогодення" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-8
200020
  Біленчук П. "Безпека людини, суспільства, держави" / П. Біленчук, О. Шульга // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 6 : Фото Ю. Тивончука


  Ініціатором проведення міжнародної науково-практичної конференції під такою назвою виступив юридичний факультет нашого університету. Захід присвячений 64-ій річниці прийняття та проголошення Генеральною асамблеєю ООН Загальної Декларації прав людини ...
200021
  Любер О. "Безпека об"єктів прав інтелектуальної власності на території Китайської Народної Республіки можлива" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 113-115
200022
   [Безмежна пустеля і ароматне джерельце]. – [Б.м.] : [Чженчжи]
1. – 1969. – 391с. – Видання китайською мовою. - Опис за перекладом
200023
   [Безмежна пустеля і ароматне джерельце]. – [Б.м.] : [Чженчжи]
2. – 1969. – 420 с. – Видання китайською мовою. - Опис за перекладом
200024
  Степаненко В. Без-образність касетного скандалу як досвід "незавершеної дискусії" // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 223-229. – ISBN 966-8797-20-5
200025
  Тимошенко Б. Безвість : роман-сповідь // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-63. – ISSN 0130-321Х
200026
  Краснов Ю.А. Безводнинский могильник / Ю.А. Краснов. – М., 1980. – 224с.
200027
  Домбровская Н.С. Безводные солевые многокомпонентные системы : Автореф... докт. хим.наук: / Домбровская Н.С.; Ин-т общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова АН СССР. – Москва, 1953. – 25 с.
200028
  Томас Ч. Безводный хлористый алюминий в органической химии / Ч. Томас. – Москва : Иностранная литература, 1949. – 1000 с.
200029
  Вайсфельд М. Безволие / М. Вайсфельд. – Москва, 1925. – 92с.
200030
  Моэм В.С. Безволосый мексиканец / В.С. Моэм. – Минск, 1929. – 46с.
200031
  Бурно М.Е. Безвольная личность: выход из тупика / М.Е. Бурно. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; № 3 ; Медицина)
200032
  Ацус-Ацукас Безвредная норма серной кислоты в жесткой коже : Автореф... канд. хим.наук: / Ацус-Ацукас И.А.; Академия наук Литовской ССР. Ин-т химии и хим. технологии. – Вильнюс, 1952. – 9 с.
200033
  Островский Б.Г. Безвременно ушедшие / Б.Г. Островский. – Ленинград, 1934. – 259с.
200034
   Безвременье и временщики : воспоминания об "эпохе дворцовых переворотов" : (1720-е - 1760-е гг.). – Ленинград : Художественная литература. Ленинградское отделение, 1991. – 365, [2] с., [4] л. ил. : ил.
200035
  Гвоздиков В.П. Безвыходных положений не бывает / В.П. Гвоздиков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 139с.
200036
  Малина А.К. Безгистерезисные магнитные преобразователи постоянного тока / А.К. Малина. – М., 1984. – 120с.
200037
  Бузаров В.В. Безглагольные побудительные предложения в современном разговорном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бузаров В. В.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. англ. филол. – Л., 1969. – 21л.
200038
  Ванников Ю.В. Безглагольные повелительные конструкции в русском языке. / Ю.В. Ванников. – Москва, 1962. – 28с.
200039
  Андреева Е.Д. Безглагольные предложения в современном французском языке / Андреева Е.Д. ; Кишинев. гос ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 119 с. – Библиогр.: с. 108-118
200040
  Сковородников А.П. Безглагольные эллиптические предложения в современном русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: / Сковородников А.П.; Красноярск.гос.пед.ин-т. – Красноярск, 1967. – 31л.
200041
  Воробкевич С.І. Безглуздів. Сміховинки. Образки Віктора Цимбала : поезії / С.І. Воробкевич. – Вид. 2-е. – Львів, 1929. – 84 с.
200042
  Воробкевич Сидір Безглуздів: Сьміховинки / Позбиpав і склав у цїлість [з пеpедм. та післямовою] Василь Сїмович. – Чернівці, 1913. – 75с. : іл + Із 6 обpазками. – (Б-ка для молодежи)
200043
  Єлєазаров О.П. Безготівкові грошові кошти як об"єкт фінансово-правового регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 59-62. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
200044
  Українська Л.О. Безготівкові операції як ключовий елемент сучасної грошової системи України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 137-140. – ISSN 2309-1533
200045
  Підвисоцький Р. Безготівкові розрахунки - надійний і сучасний спосіб оплати // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 11
200046
  Богданович А.С. Безготівкові розрахунки із використанням електронних платіжних засобів як комплексний правовий субінститут // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 391-394. – ISSN 2219-5521
200047
  Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 49-52 : Табл., рис.
200048
  Череп О.Г. Безготівкові розрахунки як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств : монографія / О.Г. Череп, Л.А. Бехтер ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 251, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 232-251. – ISBN 978-966-599-458-9
200049
  Турко Л.О. Безготівкові розрахунки, які здійснюються по кредитних картках із приватним торговим знаком-логотипом // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.204-208. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
200050
  Лобусова О.В. Безграмотність - не вирок, а проблема, яку треба вирішувати спільними зусиллями ! // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 8-9
200051
  Фрынтов Александр Евгеньевич Безгранично делимые распределения имеющие только безгранично делимые компоненты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Фрынтов Александр Евгеньевич; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 14л.
200052
  Керстан Й. Безгранично делимые точечные процессы / Й. Керстан. – М., 1982. – 391с.
200053
   Безграничное богатство жизни : день биологического разнообразия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 46-66 : Фото. – ISSN 1029-5828
200054
  Хардуэн Роза Безграничное упование. / Хардуэн Роза. – Bruxelles, 1968. – 137с.
200055
  Андрианов К.А. Безграничные возможности. (Элементоорганические полимеры) / Андрианов К.А., Петрашко А.И., Аснович Э.З. – Москва : Знание, 1963. – 39 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 9 серия. Физика и химия ; 3)
200056
  Чехович С.Б. Безгромадянство в Україні: конституційно-правові аспекти / С.Б. Чехович, О.П. Огурцов ; за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра юрид. наук, проф. О.Л. Копиленка ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 214-229 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7393-11-4
200057
  Бутук О. Безгрошовий монетаризм : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 58-60
200058
  Андай М.Д. Безделници / Андай М.Д. ; [преведе от турски Г. Чешмеджиева]. – [Б. г.] : Фронт, 1966. – 342 с. – (Балкански писатели)
200059
   Безденское восстание 1861года. – Казань, 1948. – 160с.
200060
  Кудінов Д.В. Бездержавники й українське селянство в 1900-х роках: до історіографії проблеми // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 20-28. – ISSN 2227-183Х
200061
  Холпин Д. Бездефектность. / Д. Холпин. – М., 1968. – 336с.
200062
  Герм Э.Й. Бездиодные магнитные логические схемы / Э.Й. Герм. – М., 1971. – 96с.
200063
  Авдеенкова А.Л. Бездиодные магнитные элементы на кольцевых сердечниках / Л.М. Авдеенкова, Н.В. Корольков. – Москва : [б. и.], 1963. – 75 с. : черт. – (Академия наук СССР. Труды Вычислительного центра)
200064
  Яцків Я. Бездіяльність - згубна / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 14-15


  Академік Ярослав Яцків: "Реальну незалежність і безпеку в сучасному світі мають лише ті країни, які здатні ефективно використовувати нові знання".
200065
   Бездіяльність породжує радикалізм, або Які висновки мають зробити влада й опозиція після побоїща на Грушевського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 4-5
200066
  Прут Ю.А. Бездіяльність Президента України як предмет оскарження в адміністративному судочинстві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 65-68. – ISBN 978-966-916-708-8
200067
  Абдуліна І. Бездіяльність та хаос в сфері авторського права та суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 10-19. – ISSN 1608-6422
200068
  Евгеньев П.К. Бездна / П.К. Евгеньев. – Казань, 1951. – 105с.
200069
  Гинзбург Л.В. Бездна : повествование, основанное на документах / Лев Гинзбург. – Москва : Советский писатель, 1966. – 223 с. : ил., портр.
200070
  Гинзбург Л.В. Бездна / Л.В. Гинзбург. – Москва, 1967. – 280с.
200071
   Бездна : пьянство, наркомания, СПИД : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 316 с.
200072
  Протоиерей Кирилл Копейкин Бездны души и бездны мироздания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.107114. – ISSN 0042-8744
200073
  Боровський О. Бездоганні лауреати. Нобелівську премію з медицини отримають вірусологи // Україна молода. – Київ, 2020. – 7 жовтня (№ 96). – С. 5


  Розпочався нобелівський тиждень, упродовж якого будуть названі лауреати найпрестижніших нагород у головних галузях науки, які заснував шведський учений, винахідник i бізнесмен Альфред Нобель. У понеділок, 5 жовтня, першими назвали цьогорічних лауреатів ...
200074
  Власюк І. Бездоглядність і злочинність неповнолітніх у Житомирській області в середині 1960-х - на початку 1970-х рр. та заходи їхньої профілактики // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 1 (37), січень - березень. – С. 110-119. – ISSN 1998-4634
200075
  Вавженчук С.Я. Бездокументарна концепція цінного паперв: антиномії праворозуміння // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 170-175
200076
  Кулик М.М. Бездокументарні облігації як різновид боргових цінних паперів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 148-153. – ISSN 2224-9281
200077
  Виговський О. Бездокументарні цінні папери в системі об"єктів цивільних прав // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 95-100. – ISSN 0132-1331


  У статті розглядаються теоретичні питання юридичної природи бездокументарних цінних паперів. На основі аналізу широкого кола нормативних та докринальних джерел автор підбиває підсумки наукової полеміки та обгрунтовує висновок, що такі цінні папери не ...
200078
  Жеромський С. Бездомні / С. Жеромський. – Київ, 1954. – 352с.
200079
  Литвиненко В. Бездомність як підстава для надання соціальних послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 75-79. – ISSN 2663-5313
200080
  Бураго Д.С. Бездомность Анны Ахматовой как реальное воплощение христианского идеала // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 319-327
200081
  Осинский И.И. Бездомные - социальное дно общества / И.И. Осинский, М И. др. Хабаева // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 1. – С.53-59. – ISSN 0132-1625
200082
  Жеромский С. Бездомные : Роман / С. Жеромский. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 348 с.
200083
  Розова К.С. Бездощові періоди на Україні / К.С. Розова. – Київ, 1961. – 70 с.
200084
  Киналь О.В. Бездощові періоди у регіоні Буковинського Передкарпаття (на прикладі Чернівців) / О.В. Киналь, Д.І. Холявчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 91-96 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
200085
  Ковтун О.І. Бездротові мережі з використанням стандартів ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi / О.І. Ковтун, В.Л. Плескач, О.П. Ткаліч // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, В.К. Волосюк, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (78). – С. 42-47. – ISSN 1814-4225


  Проведено огляд стандартів бездротових мереж та розглянуто класифікацію протоколів бездротового передавання даних на основі стандартів ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi з метою забезпечення швидкого підключення користувачів до бездротових мереж, їх мобільності ...
200086
  Лозовой В.О. Бездуховність як один із факторів саморуйнації особистості / В.О. Лозовой, А.І. Понеділок // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 31-42. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
200087
   Бездушна Елла Григорівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 10
200088
  Гайовий В. Бездушне ставлення до робітників друкарні // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  Погане ставлення до робітників друкарні які живуть у гуртожитку по вул.Володимирська № 60а . Господарська частина університету та місцевком мусять негайно втрутитись в цю справу, створити нормальні умови для праці і відпочинку мешканцям гутрожитку.
200089
  Курихин О. Бездымные электроомнибусы // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 892 (1). – С. 14-15. – ISSN 0320-331Х


  Історія створення тролейбуса
200090
  Брунсвиг Г. Бездымный порох / Г. Брунсвиг; под. ред. проф. Н.И. Жуковского. – Пер. с нем. В.А. Болдырева. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 368 с.
200091
  Камерон С. Бездыханная / Стелла Камерон ; [пер. с англ. В.А. Львова]. – Москва : АСТ, 2003. – 317, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Страсть). – ISBN 5-17-018291-0
200092
  Олексюк А. Безеквівалентна лекиска та особливості її вживання в оповіданнях Стефана Жеромського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 37-41. – ISSN 2306-028X
200093
  Тупиця О. Безеквівалентна лексика у смисловій структурі поетичного тексту // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 123-130. – Бібліогр.: Літ.: С.129-130 ;. – ISSN 2075-1486
200094
  Письменна Ю.О. Безеквівалентна лексика як маркер національної культури (на матеріалі групи номенів на позначення страв національної кухні) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 279-285
200095
  Тупиця О. Безеквівалентна лексика: проблеми визначення / О. Тупиця, Л. Зімакова // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 251-258. – ISBN 978-966-2248-90-6
200096
  Клепуц Н.О. Безеквівалентна фразеологія як прояв національного характеру мови (на матеріалі французької та української мов) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 90-95. – Бібліогр.: 18 назв.
200097
  Бочарнікова А.М. Безеквівалентні лексичні одиниці в перекладній перській лексикографії // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 3-9. – Бібліогр.: С. 9; 8 поз. – ISSN 1682-671Х
200098
  Лісна М.І. Безеквівалентність як об"єкт теорії перекладу та двомовної лексикографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 59-63. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
200099
  Готинян В.В. Безеталонне вимірювання буття в Аристотеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
200100
  Готинян-Журавльова Безеталонне вимірювання ціннісних орієнтацій особистості: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2021. – 31 с. – Бібліогр.: 71 назва
200101
  Недашківський В.О. Безеталонний метод моніторингу повітряного середовища системою електрохімічних сенсорів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.03 / Недашківський В.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний Інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
200102
   Безжалостное небо : фантастика писателей западноевроп. стран. – Москва : Правда, 1988. – 461 с. – (Мир приключений)
200103
  Горовіц Б. Безжальна правда про нещадний бізнес = The hard thing about hard things : розбудова бізнесу в умовах невизначеності / Бен Горовіц ; пер. з англ. Олена Замойська. – Вид. 3-тє, випр. – Київ : Наш Формат, 2016. – 239, [1] с. – Назва на обкл. та корінці парал. укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: The hard thing about hard things / Ben Horowitz. Harper business ; An Imprint of Harper Collins, 2014. – (Серія "Світоглядна література"). – ISBN 978-617-7279-21-0
200104
  Писанська Н. Безжальний темп життя канцлера Ангели Меркель // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 25 червня (№ 117). – С. 12
200105
  Петренко Є. Безжальні до мусульман і уйгурів // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 51). – С. 3


  Китайський терор проти віруючих мусульман.
200106
  Шевченко С. Безжальні щупальця імперії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 8


  Катерина Абраменко і Олександр Вайн - загублені імена зі "Списку Сандармоху".
200107
  Браун Ф. Беззаботная жизнь Каста / Ф. Браун. – Москва, 1978. – 126с.
200108
  Денисова И.В. Беззаветно служить красоте : Поэзия В. Федорова / И.В. Денисова. – [ Переизд.]. – Москва : Современник, 1978. – 190 с. – Загл. пред. изд.: За красоту времен грядущих. – Библиогр.: Кн. В.Д. Федорова: с. 188-189
200109
  Козлов В.В. Беззаветное служение науке. К 150-летию со дня рождения академика А.М. Ляпунова / В.В. Козлов, С.С. Демидов // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 8. – С. 724-731. – ISSN 0869-5873
200110
  Айзерман Л.С. Беззаветность исканий / Л.С. Айзерман. – Москва : Знание, 1979. – 96 с. : ил. – (Народный университет ; №3 ; Педагогический университе)
200111
  Чибиряев С.А. Беззаконие, возведенное в закон / С.А. Чибиряев. – М., 1974. – 64с.
200112
  Головенкина Е.В. Беззаконная любовь в сюжете романтической трагедии: "Испанцы" М.Ю. Лермонтова // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 342-351. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)


  "Испанцы" - одно из значительных произведений рус. романтической драматургии 1830-х гг., представляющее собою важный этап в творческом развитии Лермонтова. Гуманистический пафос трагедии тесно связан с прогрессивными лит. традициями, как русскими, так ...
200113
   Беззаконню і зраді не може бути виправдання. Мовою документів : за відновлення історичної правди / [упоряд. : С.І. Гуренко, Г.К. Крючков]. – Київ : Бізнесполіграф, 2012. – 75, [1] с. – Додатки: с. 60-74. – (Громадська бібліотека. Реалістична теорія і творча практика). – ISBN 978-966-1645-74-4
200114
  Клименко Н. Гайжевська Беззаконня "в законі" / Н. Гайжевська Клименко, В. Портяк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 11 червня (№ 24). – С. 4-5


  Нацональний музей Тараса Шевченка: реконструкція в стилі Л. Скорик.
200115
  Клименко Н. Беззаконня "в законі" / Н. Клименко, Л. Гайжевська, В. Портяк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 18 червня (№ 25). – С. 10


  Ремонтно-реставраційні роботи в Національному музї Тараса Шевченка.
200116
  Сталовєров В. Беззаперечна репутація як складова вимога доступу до адвокатської професії // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 232-234
200117
  Дудкін Іван Беззастережна капітуляція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 104-111 : фото
200118
  Алонсо Д. Беззахисна земля : роман : пер. з ісп. / Д. Алонсо. – Київ : Дніпро, 1964. – 170 с.
200119
  Палійчук Юрій Беззахисна земля. Поки що гіпотеза // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 30 : Фото
200120
  Квіт С. Беззахисна інтелектуальна власність, або Як подолати "долину смерті" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 1, 12


  Сьогодні в Україні у понад 1100 наукових установах та організаціях працюють десятки тисяч кандидатів і докторів наук. Станом на кінець 2014 р. є чинними понад 26000 патентів на винаходи. За даними Всесвітнього економічного форуму, у 2014–2015 рр. за ...
200121
  Баганець О. Беззахисне суспільство. Позбавлення прокурорів правозахисної функції призвело до повної беззахисності громадян (частина перша) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 5. – ISSN 1992-9277
200122
  Баганець О. Беззахисне суспільство. Позбавлення прокурорів правозахисної функції призвело до повної беззахисності громадян (частина перша) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 11-17 грудня (№ 49)
200123
  Нєнов Д. Беззахисний захисник. Як захистити адвоката у кримінальному провадженні // Юридична газета. – Київ, 2021. – 7 грудня (№ 23) : Адвокатура. – С. 29
200124
  Алонсо Д. Беззащитаня земля : роман / Д. Алонсо ; пер. с исп. С. Вафа и Т. Кумарьян ; предисл. Л. Осповата. – Москва : Изд. иностр. лит., 1963. – 167 с.
200125
  Чехов А.П. Беззащитное существо / А.П. Чехов. – М, 1944. – 64с.
200126
   Беззащитные властелины. – Алма-Ата : Кайнар, 1983. – 496 с.
200127
  Федоранич С. Беззащитные писатели // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 10. – С. 4-18. – ISSN 0201-7059
200128
  Шпарманн Анке Беззащитные хищники : тема номера / Шпарманн Анке, Браун Патрик // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 84-95 : Фото. – ISSN 1029-5828
200129
  Добровольський О. Беззбиткові тиражі та зниження фінансових ризиків у книговиданні / Олег Добровольський // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326


  З математично коректного виведення формули для визначення мінімально беззбиткового тиражу одержано ще один мінімальний тираж з характерною економічною ознакою. Виведено формулу для тиражу випуску, за якого названий мінімальний тираж сягає максимуму, а ...
200130
  Синичкин Павел Беззубое совершенство // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 38-39 : фото
200131
  Гарф Б.А. Безингийское ущелье / Б.А. Гарф. – Москва, 1952. – 115с.
200132
  Смирнова І. Безіменна : пригодницька повість // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2018. – № 5/12. – С. 44-64. – ISSN 0130-321Х
200133
   Безіменна. Антологія американської жіночої малої прози : [пер. з англ.] / [упоряд., анот., передм.: Надія Поліщук ; [пер.: У. Потятиник, Ю. Мудрий, С. Талоха та ін., відп. ред.: У. Потятиник та ін.]. – Львів : Кальварія, 2012. – 217, [2] с. – Вид. здійснено за сприяння від. преси, освіти й культури Посольства США в Україні. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-663-331-9
200134
  Садовий І.Ф. Безіменні плугатарі : повісті, п"єси / Іван Садовий ; [упоряд. та передм.Теофіла Виноградника ; худож. оформлення Миколи Пшінки]. – Київ : Веселка : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 589, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2001 р. - Зміст: Весняний гамір; Безіменні плугатарі; Танок смерті; Депутати до відня; Побережники. – (Повернені із забуття). – ISBN 966-01-0197-X
200135
  Блануца А. Безкарність по-шляхетському, або домові війни руської аристократії як "переддень" революції на чолі з Богданом Хмедьницьким // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 4/5 (28). – С. 37-39
200136
  Капсамун І. Безкарність у спадок // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 вересня (№ 121/122). – С. 4


  21 рік тому викрали та вбили Георгія Гонгадзе. Жодна влада досі не наважилася юридично назвати замовників.
200137
  Шкільняк С С. Безкванторні неокласичні логіки // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 323-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються композиційно-номінативні логіки реномінаційного рівня - без кванторні неокласичні логіки. Вони займають проміжне місце між пропозиційними логіками та логіками першого порядку. Описана мова таких логік, введені нормальні форми.
200138
  Шкільняк С.С. Безкванторні неокласичні числення // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 276-282. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Будуються аксіоматичні системи безкванторних неокласичних логік - безкванторні неокласичні числення. Досліджуються властивості таких числень, доводиться їх коректність, повнота і розв"язність.
200139
  Шкільняк С.С. Безкванторно-функціональні логіки часткових квазіарних предикатів / С.С. Шкільняк, Д.Б. Волковицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 148-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
200140
  Шкільняк С.С. Безкванторно-функціональні логіки часткових предикатів / С.С. Шкільняк, Д.Б. Волковицький // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 145-146. – ISBN 978-966-8725-10-4
200141
  Рудько Г.І. Безкисневий період в історії землі та життя в ньому // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-33. – ISSN 1682-3591


  Розглянуто розвиток планети Земля в контексті її становлення, зародження первісної атмосфери та гідросфери. Головні етапи еволюції атмосфери відбулися в археї. Описано можливі механізми зародження життя, їхній вплив на формування та зміни довкілля. ...
200142
   Безкисневі події океану Тетіс = Anoxis events of the Tethys ocean : Карпато-Чорноморський сегмент / [Ю.М. Сеньковський та ін. ; відп. ред. М.І. Павлюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Укр. нац. ком. Карпато-Балкан. геол. асоц.]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 180, [4] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 171-181. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1250-9
200143
  Сюндюков І. Безкінечний шлях до України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 серпня (№ 157/158). – С. 31


  У видавництві "Кліо" вийшла друком сповідь-автобіографія Маргарити Довгань "Ріка життя".
200144
  Ясиновський В. Безкінечник // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 24-26.
200145
  Коваль А. Безклубенко Сергій Данилович // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 68. – ISBN 978-966-8567-14-8
200146
  Шевченко О.О. Безклубий Ігор Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 645. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
200147
   Безклубий Ігор Анатолійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 23. – ISBN 978-966-439-754-1
200148
   Безклубий Ігор Анатолійович (1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 30. – ISBN 978-966-933-054-3
200149
  Пошивайло І. Безкомпромісна Анна Валентинович / І. Пошивайло, Б. Ціхоцкі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 11


  Що знають українці та чи належно шанують вдома "українську матір польської "Солідарності"?
200150
  Дьомін М. Безкомпромісне мистецьке кредо Олександра Шмакова = До 70-річчя митця // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 170-172. – ISSN 0131-2561
200151
  Катрушин Б. Безкомпромісне питання ренти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 21-27 січня (№ 3)
200152
  Сверстюк Є. Безкомпромісність на полі честі // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 151-164. – ISSN 0130-1608
200153
  Кияк Б. Безконечна війна. Хроніка однієї галицької родини // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 133-143. – ISSN 0868-4790


  "Розглядається хроніка родини Кияків - литовських бояр, які проживали на території України та мали значний вплив на суспільно-політичне життя Галичини у XX столітті".
200154
  Максименко О.П. Безконтактне вимірювання координат і струмів інженерних комунікацій : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Максименко О. П.; НАНУ, Фіз. механ. ін-т. – Львів, 1998. – 17л.
200155
  Чінь Тхі То Оань. Безконтактні електромагнітні перетворювачі з різною орієнтацією зондуючого магнітного поля. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Чінь Тхі То Оань.; Харків. держ. політехн. ун-т.. – Харків, 1999. – 18л.
200156
  Іванова В. Безконтрольна система контролю у молодіжному житловому будівництві // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 58-61
200157
  Козак О. Безкорисливо відданий національній ідеї // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 8-14 квітня (№ 14). – С. 5


  Політичний діяч, ідеолог українського націоналізму - Дмитро Донцов.
200158
  Ворох А.О. Безкоштовна он-лайн освіта - революція в сучасному світовому освітньому просторі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 110-115. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 19 (29))
200159
  Ржеуський А. Безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: порівняльний аналіз / А. Ржеуський, Н. Кунанець, О. Малиновський // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 17-26. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано безкоштовні веб-сервіси для створення бібліотечних мультимедійних продуктів: презентацій та відеоматеріалів, які потенційно можуть використовуватися при підготовці віртуальних виставок та реклами заходів, запланованих у бібліотеці. ...
200160
   Безкоштовні віртуальні лабораторії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 12 грудня (№ 47/48)


  Міністерство освіти і науки України та "Labster" - провідна платформа для віртуальних лабораторій та інтерактивної науки, оголосили про співпрацю. Головна мета - забезпечення доступу до якісного дистанційного та змішаного навчання на платформі ...
200161
  Лаціс В.Т. Безкрилі птахи : роман у трьох частинах / В.Т. Лаціс. – Київ, 1954. – 620 с.
200162
  Лацис В.Т. Безкрилі птахи : роман / В.Т. Лацис. – Київ, 1957. – 620 с.
200163
  Абасало Х.Х. Безкрилі птахи : проза: детектив / закінчення // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-89. – ISSN 0130-321Х
200164
  Міщенко О.В. Безкровна війна / О.В. Міщенко. – К, 1990. – 47 с.
200165
  Міщенко О.В. Безкровна війна : книга свідчень / О.В. Міщенко. – Київ : Молодь, 1991. – 173 с. – ISBN 5-7720-0637-1
200166
  Воля О. Безкровна війна // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 115-137. – ISSN 0208-0710
200167
  Лацис В.Т. Безкрылые птицы : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 568 с.
200168
  Лацис В.Т. Безкрылые птицы : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Рига : Зинатне, 1973. – 688 с.
200169
  Лацис В.Т. Безкрылые птицы : роман / В.Т. Лацис; пер. с латыш. М.Михалевой. – Рига : Лиесма, 1976. – 688 с.
200170
  Каспаров Г.К. Безлимитный поединок / Г.К. Каспаров. – М., 1989. – 190с.
200171
  Каспаров Г.К. Безлимитный поединок / Г.К. Каспаров. – 2-е изд. – Москва, 1990. – 189с.
200172
  Пожога Василий Степанович Безлично-предикативные конструкции + инфинитив в современном молдавском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Пожога Василий Степанович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
200173
  Козырева Т.Г. Безлично-предикативные слова в русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Козырева Т.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1957. – 19л.
200174
  Муждабаев М.М. Безлично-страдательные конструкции в современном узбекском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Муждабаев М.М.; Акад. наук УзССР. Ин-т языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1963. – 16л.
200175
  Озаровский О.В. Безличного-предикативные слова в русском языке 1 полов. XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Озаровский О.В. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 19 с. – Бібліогр. : с. 18-19
200176
  Кондрашов Василий Безличное предложение / Кондрашов Василий. – Саратов, 1985. – 348с.
200177
  Люкшин Ю.В. Безличное предложение в составе сложных синтаксических структур. (На матер. лит. яз. XVIII в.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.660 / Люкшин Ю.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1969. – 17л.
200178
  Курмакаева Н. Безличные номинативно-субстантивные предложения в русском языке // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 103-109. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
200179
  Арват Н.Н. Безличные отрицательные экзистенциальные предложения в современном русском языке / Н.Н. Арват. – Черновцы, 1968. – 43с.
200180
  Ляпунова В.Е. Безличные предложения в памятниках русской письменности XVII века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Ляпунова В.Е.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1962. – 19л.
200181
  Кургузова В.Я. Безличные предложения в памятниках русской письменности второй половины XVII -- первой половины XVIII вв. : Дис... канд. филол.наук: / Кургузова В. Я.; КГУ. – К., 1969. – 293л. – Бібліогр.:л.264-293
200182
  Кургузова В.Я. Безличные предложения в памятниках русской письменности второй половины XVII -- первой половины XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Кургузова В.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 21 с.
200183
  Дибров А.А. Безличные предложения в русской деловой письменности первой половины 17 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дибров А.А.; МВО СССР. – Ростов -на-Дону, 1955. – 20л.
200184
  Джавадов А.М. Безличные предложения в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джавадов А. М.; МВО СССР, Аз. ГУ. – Баку, 1956. – 17л.
200185
  Мадина Г. Безличные предложения в современном казахском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мадина Г.; КВССО СМ КазССР, Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1959. – 19л.
200186
  Шрайбер Ц.Н. Безличные предложения в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шрайбер Ц.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 16л.
200187
   Безличные предложения в современном русском языке : программа и метод. указания к спецкурсу. – Черновцы, 1965. – 85 с.
200188
  Галкина-Федорук Безличные предложения в современном русском языке. / Галкина-Федорук. – Москва, 1958. – 332с.
200189
  Сокаль Н.И. Безличные предложения в современном сербохорватском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.662 / Сокаль Н.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 21л.
200190
  Бадаева Н.П. Безличные предложения в художественной прозе И.С.Тургенева : Автореф... канд.филол.наук: / Бадаева Н.П.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1955. – 15л.
200191
  Ермакова С.Д. Безличные предложения в художественных произведениях М.Коцюбинского : Автореф... канд. филол.наук: / Ермакова С.Д.; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1963. – 15л.
200192
  Малина Т.П. Безличные предложения и их стилистические функции в произведениях А.М.Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Малина Т.П.; КГУ. – К., 1953. – 17л.
200193
  Малина Т.П. Безличные предложения и их стилистические функции в произведенияях А.М.Горького : Дис... канд.филологич.наукнаук: / Малина Т.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1952. – 383л. – Бібліогр.:л.1-5
200194
  Чжиинь Сюань Безличные предложения и картина мира // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2006. – № 2 (196). – С. 63-67. – ISSN 0131-615X
200195
  Чирва Г.М. Безличные предложения украинского языка (на матер. лит. 50-70 гг. ХХ в.) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Чирва Г.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1975. – 27 с.
200196
  Арват Н.Н. Безличные предложния в древнерусском языке (по материалам памятников Новгородской письменности XI-XV вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Арват Н.Н.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1955. – 16л.
200197
  Петров А.В. Безличные фразеологизмы // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 1, январь. – С. 30-39. – ISSN 2310-4287
200198
  Клименко Е.С. Безлінійні співочі рукописні книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 332-343. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
200199
  Деаконеску І. Безлітнє : [вибрана поезія] / Іон Деаконеску ; [пер. із фр. та передм. Дмитра Чистяка] ; Європ. акад. наук, мистецтв і літ. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 90, [3] с. : портр. – ISBN 978-617-7560-18-9
200200
  Агишев Е.И. Безмагнитные импульсные масс-анализаторы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агишев Е.И. ; Акад. наук СССР, Ленингр. физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1956. – 10 с.
200201
  Галиця О. Безмашинний програмований метод і його застосування у навчальному процесі ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 71-76. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується семантичний зміст термінів learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами у ...
200202
  Янсон И.А. Безмашинный программированный контроль и самоконтроль / И.А. Янсон. – Рига, 1966. – 50с.
200203
  Мамаева В.В. Безмашинный самоконтроль на практикуме по органической химии / В.В. Мамаева, В.В. Зеленкова. – М., 1973. – 140с.
200204
  Казьмирчук Г.Д. Безмежна відданість революції // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 20-22. – ISBN 978-966-171-565-2
200205
  Петльований В.І. Безмежне поле / В.І. Петльований. – Київ, 1974. – 240 с.
200206
  Остапченко Л. Безмежний світ живого: Біологічний факультет // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 9-26. – ISBN 966-7821-24-2
200207
  Яранцева Н.О. Безмежний світ краси / Н.О. Яранцева. – К., 1990. – 93с.
200208
  Тимчик Н.П. Безмежний світ обліку: статистична діяльність членів Південно-Західного Відділу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 96-99. – Бібліогр.: с. 99. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів аналізується статистична діяльність членів Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у 70-ті рр. XIX ст.
200209
  Юдін А. Безмежність книги та її проблеми // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 6. – С.10-13


  VIII форум видавців у Львові. Розповсюдження книги в Україні
200210
  Котик-Чубінська Безмежність, межа, по той бік межі у поезії Маріанни Кіяновської // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 342-346. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
200211
  Поліщук В. Безмежно відданий українській справі : Федір матушевський очима Євгена Чикаленка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 161-169. – ISSN 0208-0710
200212
  Поліщук В. Безмежно відданий україській справі. Федір Матушевський очима Євгена Чикаленка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 162-169. – ISSN 0208-0710
200213
  Поташев А.Г. Безмезонные распады гиперядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Поташев А.Г.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1970. – 14л.
200214
   Безмжність світосприйняття // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 2


  Про доктора історичних наук, професора, директора інституту магістратури, аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Савельєва Володимира Леонідовича.
200215
  Гагуа Х. Безмолвие : стихи / Х. Гагуа; авториз. пер. с груз. О.Чухонцева. – Москва : Советский писатель, 1969. – 80 с.
200216
  Гамаюн Ульяна Безмолвная жизнь со старым ботинком : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 9 (1013). – С. 8-39. – ISSN 0130-7673
200217
  Нильсен Аста Безмолвная муза / Нильсен Аста. – Ленинград, 1971. – 288 с.
200218
  Стил Д. Безмолвная честь : Роман / Д. Стил; Пер. с англ. У.В. Сапциной. – Москва : АСТ, 1998. – 448с. – ISBN 5-237-01566-2
200219
  Габе Д. Безмолвные герои / Д. Габе. – София, 1977. – 208с.
200220
  Шишкин Олег Безмолвные свидетели прошлого : археология. Загадки // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 28-34 : Фото
200221
  Кренделев Ф.П. Безмолвные стражи тайн : (Загадки острова Пасхи) / Ф.П. Кренделев, А.М. Кондратов. – Новосибирск : Наука, 1980. – 207с.
200222
  Кренделев Ф.П. Безмолвные стражи тайн: загадки острова Пасхи / Ф.П. Кренделев, А.М. Кондратов. – 2-е, перераб. и доп. – Новосибирск : Наука, 1990. – 181 с.
200223
  Горелов И.Е. Безмолвный мысли знак / И.Е. Горелов, В.Ф. Енгалычев. – М, 1991. – 238с.
200224
  Даниш Э. Безмолвный огонь / Э. Даниш. – М, 1962. – 111с.
200225
  Локшины А. и Безмолвный террор / А. и Локшины. – Москва : Издательство АПН, 1989. – 176 с.
200226
  Бенвенуто С. Безмолвный туман // Европейский журнал психоанализа / редкол.: С. Уварова, С. Бенвенуто, Ф. Кастрильон [и др.]. – Киев, 2019. – № 5 : Психоанализ скуки. – С. 33-59 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2306-8922
200227
  Медведев Ю.Э. Безмолвный фронт / Ю.Э. Медведев. – М, 1969. – 192с.
200228
  Шашканов В.А. Безнагревные методы определения напряженности древнего геомагнитного поля. / В.А. Шашканов, В.В. Металлова. – Л., 1982. – 142с.
200229
  Кулавкова К. Безнадежната конфузиjа Како Квази-Карневализациjа и десинкретизациjа ВРЗ интерпретативните модели на Михаил М. Бахтин и Ренате Лахман // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 124-140. – ISBN 978-608-203-077-7
200230
  Гегелия К.Г. Безнадзорность детей и подростков и педагогические основы борьбы с ней : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Гегелия К.Г.; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 34л.
200231
  Бороздина Е.С. Безнадзорность несовершеннолетних в период Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 14-17. – ISSN 1684-2618
200232
  Лівенда К.О. Безнадійна дебіторська заборгованість: строки списання та облік // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 60-64. – ISSN 2313-0431
200233
  Коцарев О. Безнадійна романтика // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 17/18 (285/286). – С. 78-81. – ISSN 1996-1561


  Сокиринці - Тростянець: прогулянка шляхом символів, мрій і меланхолії.
200234
  Грейн Д. Безналичные расчеты / Д. Грейн, Е. Залманов. – Ленинград, 1931. – 32с.
200235
  Зайденварг В.А. Безналичные расчёты в народном хозяйстве СССР / В.А. Зайденварг. – М., 1955. – 72с.
200236
   Безналичные расчеты и кредит. – Москва : Финансы и статистика, 1972. – 126, [2] с.
200237
  Усманов М.Д. Безналичные расчеты и кредиты банка / М.Д. Усманов. – М., 1974. – 88с.
200238
  Захаров В.С. Безналичные расчеты и хозрасчет предприятия / В.С. Захаров. – М., 1972. – 80с.
200239
  Пилецкий А. Безналичные расчеты и хозяйственная реформа / А. Пилецкий. – М., 1969. – 68с.
200240
  Валлер Л.Б. Безналичные расчеты через сберегательные кассы. / Л.Б. Валлер. – Москва, 1947. – 39с.
200241
  Шварц Г.А. Безналичный оборот и кредит в СССР. / Г.А. Шварц. – М., 1963. – 220с.
200242
  Шкляр Леонід Безнастанне відкриття поета : (Октавіо Пас) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 97-99. – ISSN 0869-3595
200243
  Каменюк Михайло Безневинно помішані / Каменюк Михайло, Богданов Валентин // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-84. – ISSN 0130-5212
200244
  Жид А. Безнравственный / А. Жид. – Птгр., 1923. – 135с.
200245
  Крючков І.М. Безоборотний напис на векселі: "за" і "проти" // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 130-134. – ISSN 0201-7245
200246
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1979. – 608с.
200247
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Москва : Правда, 1982. – 608с.
200248
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Лион Фейхтвангер; [пер. В. Станевич ; вступ. ст. с. Ю.И. Семикоза (с. 7-67) ; худож. А.А. Райхштейн]. – Москва : Книга, 1984. – 567 с. : цв. ил. – В кн. также: Краткие исторические сведения о жизни и времени Маргариты Тирольской (1318-1369) / Ю. Семикоз. - Миниатюрное издание в суперобл.
200249
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Фейхтвангер Л. – Москва, 1988. – 524 с.
200250
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск, 1989. – 526с.
200251
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск : Промінь, 1990. – 525с. – ISBN 5-7775-0217-2
200252
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ : роман/ пер. с нем. / Л. Фейхтвангер. – Днепропетровск : Сич, 1991. – 205 с.
200253
  Фейхтвангер Л. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1992. – 224с.
200254
  Вардосанидзе Г.Д. Безобразная красавица : америк. зарисовки / Г.Д. Вардосанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 128 с.
200255
  Лебедева Н.С. Безоговорочная капитуляция агрессоров / Н.С. Лебедева. – М., 1989. – 379с.
200256
  Мацелюх Б.П. Безодня і вершини : поезія, спогади, живопис, вишиті рушники / Богдан Мацелюх, Ярослав Мацелюх, Ольга Горинь. – Київ : Юніверс, 2016. – 384 с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 271-287. – ISBN 978-617-7249-14-5
200257
  Санов Л.С. Безодня неба чи мілководний струмочок? / Л.С. Санов. – Київ, 1966. – 209 с.
200258
  Чорноморець Ю. Безодня ненависті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 7


  Унаслідок всіх провокацій УПЦ МП не лише втратить Україну, а й може випасти зі всієї системи хритстиянських відносин у світі, ставши ізгоєм.
200259
  Дарда В.І. Безодня серця : повість, оповідання / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 287 с.
200260
  Подгородецкий Е.К. Безопасная кинопленка / Е.К. Подгородецкий. – М, 1959. – 144с.
200261
  Ванг Уоллес Безопасная работа в Internet : Эффективный самоучитель / Уоллес Ванг. – Москва; Санкт-Петербург : DiaSoft, 2005. – 400с. – ISBN 5-93772-155-1
200262
  Полтев К.М. Безопасное вождение автомобиля. / К.М. Полтев. – М., 1977. – 302с.
200263
  Халимендик Ю.М. Безопасное использование замковых соединений арочной податливой крепи / Ю.М. Халимендик, А.С. Барышников, В.Ю. Халимендик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 61-69 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
200264
   Безопасное проведение ремонтно-механических работ : инструктивная карта. – Ленинград : ОНТИ, 1977. – 24 с.
200265
  Малышева Д.Б. Безопасное развитие Центральной Азии и афганский фактор // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 105-125. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385
200266
  Манн С. Безопасность Linux. Руководство администратора по системам защиты с открытым исходным кодом = Linux System Security. An Administrator"s Guide to Open Source Security Tools / Скотт Манн, Эллен Митчелл, Митчелл Крелл; Пер. с англ. и ред. В.Р.Гинзбурга. – 2-е изд. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : Вильямс, издательский дом, 2003. – 624с. – ISBN 5-8459-0485-4
200267
  Шатов И.В. Безопасность Wi-Fi-сетей // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 67-71. – ISSN 0130-9765


  Обзор Интернет-материалов по защите беспроводных сетей связи.
200268
  Голунов С.В. Безопасность американо-мексиканской границы : опыт пограничной политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-47. – ISSN 0321-2068
200269
  Низар Джаззан Безопасность арабской нации: некоторые аспекты проблемы // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 63-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
200270
  Максим М. Безопасность беспроводных сетей : Информационные технологии для инженеров / М. Максим, Д. Поллино. – Москва : АйТи; ДМК Пресс, 2004. – 288с. – ISBN 5-98453-007-4;5-94074-248-3
200271
   Безопасность бизнеса : справочное пособие. – Изд. 1-е. – Киев : [б. и.]. – (Журналитский фонд Украины)
Вып. 1 : / под ред. Ю.И. Когута. – 1994. – 164 с.
200272
   Безопасность быстрых реакторов : [сокр. пер. с англ.]. – вып.1. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 164 с. – Библиогр.: с. 42-43, 78
200273
   Безопасность быстрых реакторов : сокр. пер. с англ. – Вып. 3. – Москва : Атомиздат, 1974. – 55 с. – Библиогр.: с. 51-54
200274
   Безопасность быстрых реакторов. – вып.2. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1974. – 67 с.
200275
  Вебер К. Безопасность в Windows XP : Готовые решения сложных задач защиты компьютеров / Крис Вебер, Гэри Бадур. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2003. – 464с. – ISBN 5-93772-102-0
200276
  Коваленко И.И. Безопасность в Азии - назревшая проблема современности / И.И. Коваленко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Издательство "Знание" ; Библиотечка "Курсом мира и международного сотрудничества")
200277
  Коваленко И.И. Безопасность в Азии - назревшая проблема современности / И.И. Коваленко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Издательство "Знание" ; Новое в жизни науке и технике ; Сер. международная 1)
200278
  Алешин Л.И. Безопасность в библиотеке : Учебно-методическое пособие / Л.И. Алешин. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 248 с. – (Библиотекарь и время XXI век : 100 выпусков / отв. ред. сер. О.Р. Бородин ; вып. 18). – ISBN 5-85129-175-3
200279
   Безопасность в Интернете: приоритеты государства // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – апрель. – С. 32-35. – ISSN 1726-6726


  Со времени первого Форума безопасного Интернета прошёл ровно год. За этот период общество получило ряд законодательных инструментов: 436-ФЗ, реестр запрещённых сайтов. Стала ли Сеть более безопасной и что ещё необходимо предпринять для пресечения ...
200280
   Безопасность в Интернете: пути достижения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 50-51. – ISSN 1726-6726


  7 февраля в пресс-центреРИА "Новости" состоялся ІІІ ежегодный Форум Безопасности Интернета. Организоваламероприятие Лига Безопасного Интернета при поддержке Минкомсвязи России и Российской ассоциации электронных коммуникаций
200281
  Петренко А. Безопасность в коммуникации делового человека / Петренко А. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 202, [1] с. – (Библиотека технологической школы бизнеса ; кн. 12 : Серия "Психотехнология и эффективный менеджмент"). – ISBN 5-86073-005-5
200282
  Биктимирова З.З. Безопасность в концепции развития человека // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.135-143. – ISSN 0869-0499
200283
  Засыпкин А. Безопасность в Персидском заливе // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0130-9625
200284
  Ларичев А.В. Безопасность в радиационной технологии / А.В. Ларичев, Е.Д. Чистов. – М., 1981. – 198с.
200285
  Петров В.Ф. Безопасность в ядерно-космический век / В.Ф. Петров. – М., 1984. – 64с.
200286
  Петровский В.Ф. Безопасность в ядерно-космическую эру / В.Ф. Петровский. – М., 1985. – 216с.
200287
  Давыдов В.Ф. Безопасность в ядерный век / В.Ф. Давыдов. – Киев, 1982. – 188с.
200288
  Арбатов А.Г. Безопасность в ядерный век и политика Вашингтона / А.Г. Арбатов. – Москва, 1980. – 287с.
200289
  Клейтман С.Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения / С.Л. Клейтман. – 2-е изд. – Харьков, 1978. – 184 с.
200290
  Клейтман С.Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения. / С.Л. Клейтман. – Х, 1979. – 184с.
200291
   Безопасность выполнения специальных работ в экстремальных ситуациях с применением подъемно-транспортных машин и оборудования / А.С. Беликов, В.А. Шаломов, Н.В. Долглполова, М.Ю. Улитина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 116-125 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
200292
  Беликов А.С. Безопасность выполнения специальных работ с применением нетрадиционных подъемно-транспортных машин / А.С. Беликов, В.А. Шаломов, Ю.Н. Сенчихин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 167-176 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
200293
  Ланцов С.А. Безопасность государства - общества - человека в контексте противодействия терроризму // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 58-62. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
200294
  Лобанов Н. Безопасность грузоперевозок / Н. Лобанов, А. Ребров // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 41-46
200295
  Жерондо К. Безопасность движения / К. Жерондо. – М, 1983. – 224с.
200296
  Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобильного транспорта / Б.Е. Боровский. – Л, 1984. – 305с.
200297
   Безопасность для всех : прогр. разоружения : докл. Независимой комис. по вопр. разоружения и безопасности под пред. [и с предисл.] У. Пальме : пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1982. – 280 с. – Библиогр. в примеч.: с. 273-277
200298
  Бочаров Е.В. Безопасность дорожного движения. / Е.В. Бочаров. – М., 1988. – 284с.
200299
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2005. – 720 с.
200300
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2005. – 704 с.
200301
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2005. – 720 с.
200302
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2005. – 688 с.
200303
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2006. – 672 с.
200304
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2006. – 560 с.
200305
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2006. – 560 с.
200306
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2006. – 688 с.
200307
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2007. – 592 с.
200308
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2007. – 544 с.
200309
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2007. – 560 с.
200310
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2007. – 560 с.
200311
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2008. – 544 с.
200312
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2008. – 544 с.
200313
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2008. – 480 с.
200314
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1 (35). – 2009. – 488 с.
200315
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2 (36). – 2009. – 492 с.
200316
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3 (37). – 2009. – 492 с.
200317
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4 (38). – 2009. – 574 с.
200318
  Чучаев А.И. Безопасность железнодорожного, водного и воздушного транспорта / А.И. Чучаев. – Саратов, 1988. – 167с.
200319
  Садиков Г.Н. Безопасность жизнедеятельности – религия XXI века // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2. – C. 89-94. – ISSN 2073-803X
200320
   Безопасность жизнедеятельности : учебник для студентов ВУЗов. – Москва : Высшая школа, 1999. – 448 с.
200321
   Безопасность жизнедеятельности : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков, 2001. – 678 с. – ISBN 5-8316-0015-7
200322
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 2. – 2003. – 48 с. – № 1 на укр. яз.
200323
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 3. – 2003. – № 1 на укр. яз.
200324
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 4. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
200325
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 5. – 2003. – 48 с. – № 1 на укр. яз.
200326
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 6. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
200327
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 7. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
200328
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 8. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
200329
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 9. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
200330
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 10. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
200331
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 11. – 2003. – 48 с. – № 1 на укр. яз.
200332
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 12. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
200333
   Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков, Л.Л. Морозова, В.П. и др. Сивков; С.В. Белов [и др.] ; под общ. ред С.В. Белова. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 360 с. + Приложение: с. 353-356. – Библиогр.: с. 354. – ISBN 5-06-004294-4
200334
  Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающ. по медицинским спец. / Г.С. Ястребов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 417 с. : ил. + Прилож.: с. 394-405. – Библиогр.: с. 406. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-02739-2
200335
   Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям и специальностям высшего профессионального образования / В.А. Акимов, В.Я. Богачев, В.К. Владимирский, Ю.Л. Воробьев, П.П. и др. Кукин; В.А. Акимов, В.Я. Богачев, В.К. Владимирский, Ю.Л. Воробьев, П.П. Кукин и др. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 2007. – 592 с. – ISBN 978-5-06-004895-7
200336
   Безопасность и гигиена труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1980. – 152 с.
200337
   Безопасность и гигиена труда : сборник науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1985. – 148 с.
200338
   Безопасность и гигиена труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1988. – 148 с.
200339
  Танти-Дугалл Безопасность и охрана жизни и здоровья в отелях СНI Hotels and Resorts // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 24-27. – ISSN 1813-1212
200340
  Клинова М. Безопасность и сотрудничество в энергетике: поиски стабильного баланса : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 111-125. – Бібліогр.: с. 111-125. – ISSN 0131-2227
200341
  Комиссаров Ю.Д. Безопасность и сотрудничество: опыт евпропейского Севера / Ю.Д. Комиссаров. – М., 1989. – 126с.
200342
   Безопасность информации. – Киев
№ 1. – 1997
200343
  Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход / В.В. Домарев. – Київ : ДиаСофт, 2004. – 992с. – ISBN 966-7992-36-5
200344
  Черкасова Е. Безопасность Испании в атлантическом формате // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 12. – С. 41-47. – ISSN 0131-2227
200345
  Морозов В.Е. Безопасность как форма политического: о секьюритизации и политизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 24-35. – ISSN 0321-2017
200346
  Дюре Мишель Безопасность как элемент культуры в отношениях между странами // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 20-21. – ISSN 1728-6220
200347
  Donnez J. Безопасность лечения миомы матки улипристала ацетатом - селективным модулятором прогестероновых рецепторов / J. Donnez, O. Donnez, M. Dolmans // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 59-67. – ISSN 2309-4117
200348
  Зеркалов Д.В. Безопасность международной торговли : Справочник / Д.В. Зеркалов. – Киев : КНТ, Дакор, 2007. – 456с. – (Сер."Внешнеэкономическая деятельность"). – ISBN 966-8379-23-3
200349
  Балабанов А.О. Безопасность мореплавания и организационно правовые меры по ее обеспечению // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 168-178
200350
  Иванов А.А. Безопасность Московского царства в правление Ивана Грозного // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 57-64. – ISSN 0042-8779
200351
  Кузнецов Ю.Ф. Безопасность на севере Европы / Ю.Ф. Кузнецов. – Москва, 1967. – 32с.
200352
   Безопасность общественная, личная : ежемесячный, общественно-политический, популярно-правовой, иллюстрированный журнал. – Москва : Пресса
№ 1. – 1992. – 64 с.
200353
  Айнабек Куандык Безопасность общественного хозяйствования в условиях глобализации // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 141-149. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
200354
  Поплавский В.М. Безопасность парогенераторов натрий - вода / В.М. Поплавский, Ф.А. Козлов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 140 с.
200355
  Чернявский А.А. Безопасность предпринимательской деятельности : Конспект лекций / А.А. Чернявский; МАУП. – Киев : МАУП, 1998. – 118с. – ISBN 966-7312-38-0
200356
  Буй Д.Б. Безопасность прогрммных средств: модели и методы (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 1 (65), січень - березень. – С. 42-54. – ISSN 1814-4225


  Работа представляет собой краткий обзор моделей и методов, предназначенных для обеспечения безопасности программных средств современных компьютерных систем на протяжении всего их жизненного цикла.
200357
   Безопасность работ в химических производствах : (сборник офиц. материалов и методических указаний). – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1980. – 398 с. – (Библиотека "Техника безопасности")
200358
  Злобинский Б.М. Безопасность работ с радиоактивными веществами / Б.М. Злобинский. – Москва : Металлургиздат, 1958. – 228 с.
200359
  Злобинский Б.М. Безопасность работ с радиоактивными веществами / Б.М. Злобинский. – М., 1961. – 344с.
200360
  Горохов М.А. Безопасность работы с литием, натрием, калием / М.А. Горохов, Б.С. Тымош, Г.Ф. Сафаров. – Москва : Атомиздат, 1971. – 176 с.
200361
  Самойлов О.Б. Безопасность реакторов ВВР / О.Б. Самойлов. – Горький, 1986. – 86с.
200362
  Атаян Б.Г. Безопасность резервного копирования данных в облачной системе хранения / Б.Г. Атаян, Т.А. Багдасарян // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 2. – С. 119-122. – ISSN 2225-5036
200363
   Безопасность Родины храня : очерки. – Львов : Каменяр, 1988. – 245, [2] с.
200364
   Безопасность России. Черноморский регион. – Москва : Интердиалект, 1997. – 326 с.
200365
  Брэгг Р. Безопасность сетей. Полное руководство = Network security. The Complete reference / Роберта Брэгг, Марк Родс-Оусли, Кит Страссберг; пер. с англ.: Г. Трубников, Я. Майсова, М. Фадеева. – Москва : ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 912с. – ISBN 5-7163-0132-0
200366
   Безопасность современной гостиницы // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 40-42 : фото
200367
  Зацарный В.В. Безопасность студентов на практике / В.В. Зацарный, А.Е. Пантелеймонов. – Киев, 1989. – 119с.
200368
   Безопасность сухого хранения отработавшего ядерного топлива : монография / [Рудычев В.Г. и др.] ; под общ. ред. Ю.М. Мацевитого, И.И. Залюбовского ; М-во образования и науки Украины, Харьк нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 197, [3] с. : ил., табл. – На тит. л. авт. не указ. – Библиогр.: с. 190-199. – (Серия "Безопасность атомных станций"). – ISBN 978-966-623-945-0
200369
   Безопасность технологий и природа : сборник. – Москва : Знание, 1989. – 94 с. – Библиогр.: с. 52. – (Народный университет. Факультет "Человек и природа" ; 7/89)
200370
   Безопасность труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1984. – 120 с. – Библиогр. в конце ст.
200371
  Котик А М. Безопасность труда / А М. Котик. – М, 1986. – 63с.
200372
   Безопасность труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1989. – 146 с. – Библиогр. в конце ст.
200373
  Резникова А. Безопасность труда // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 6 февраля (№ 6)


  Информационная безопасность адвокатской деятельности имеет специфический характер вследствии особенности самой профессии, главный принцип которой - конфиденциальность.
200374
  Лановенко И.П. Безопасность труда в горной промышленности / И.П. Лановенко. – Киев, 1978. – 247с.
200375
  Лановенко И.П. Безопасность труда в горной промышленности и уголовный закон / И.П. Лановенко. – К., 1978. – 247с.
200376
  Семенов А.С. Безопасность труда в кабинетах химии / А.С. Семенов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 80 с.
200377
  Свечников Л.Н. Безопасность труда в камеральном топографо-геодезическом производстве : справочное пособие / Л.Н. Свечников, С.А. Мыльников. – Москва : Недра, 1989. – 262 с. – ISBN 5-247-00876-6
200378
   Безопасность труда в промышленности : справочник. – Киев : Техника, 1982. – 231 с. – Библиогр. в конце глав.
200379
   Безопасность труда в радиационной диффектоскопии. – Москва : Энергоатоиздат, 1986. – 168 с. – Библиогр.: с. 165-167
200380
  Сапожников А.В. Безопасность труда в химической лаборатории / А.В. Сапожников. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 82 с.
200381
   Безопасность труда и профсоюзы : из опыта работы профсоюзов соц. стран по охране труда : сборник статей. – Москва : Профиздат, 1974. – 175 с.
200382
  Сакулин В.П. Безопасность труда при монтаже и эксплуатации электроустановок / В.П. Сакулин, В.М. Шептовицкий. – Ленинград : Колос, 1973. – 238 с.
200383
  Прокофьева А.К. Безопасность труда при работе с сильнодействующими ядами / А.К. Прокофьева. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 70с. : Ил. – Библиогр.: с.69
200384
  Миронович Д Н. Безопасность труда составительской бригады на железнодорожном транспорте предприятий черной металлургии / Д Н. Миронович, Сулин Е.П. . – Свердловск, 1962. – 72с.
200385
   Безопасность труда, санитария и гигиена : справочное пособие. – Москва : Издадательство стандартов. – (Терминология ; 5)
5 выпуск. – 1990. – 173 с. – Библиогр.: с. 171-173
200386
  Кальченко Т.В. Безопасность Украины в геоэкономическом контексте глобального развития / Т.В. Кальченко, З.О. Адаманова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 67-69
200387
  Костин А.И. Безопасность человека в глобальной политике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-52. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
200388
  Прозорова М.Г. Безопасность человека в условиях развития биотехнологий: постановка проблемы / М.Г. Прозорова, М.И. Рыхтик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 41-45. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
200389
  Литвин А.Н. Безопасность человека, мировозрение народа и жизнеспособность страны: к вопросу о защите "конституционного строя" России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-71. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
200390
  Маканс Л. Безопасность человека, розыскная деятельность полиции, уголовно-процессуальный закон // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 16-20. – ISSN 1810-3081
200391
  Радиков И.В. Безопасность человека: реальность или фикция? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 6-11. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
200392
  Уолкер Б.Д. Безопасность ЭВМ и организация их защиты / Б.Д. Уолкер, Я.Ф. Блейк. – М, 1980. – 112с.
200393
  Супаков Н.К. Безопасность эксплуатации ракетного оружеия / Н.К. Супаков. – М., 1972. – 79с.
200394
  Корнеев А.В. Безопасность энергетических сетей США: проблемы борьбы с кибернетическим терроризмом // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 7 (499). – С. 25-46. – ISSN 0321-2068
200395
   Безопасность ядерной энергетики : сборник статей. – Москва : Атомиздат, 1980. – 154 с. – Библиогр. в конце разд.
200396
  Самойлов О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, В.А. Чирков. – Горький, 1983. – 95 с.
200397
  Самойлов О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 278 с.
200398
  Кенсицкий О.Г. Безопасность, надежность и эффективность эксплуатации электротехнического и электроэнергетического оборудования блоков АЭС : монография / О.Г. Кенсицкий, А.А. Ключников, Г.М. Федоренко ; НАН України ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-02-5202-8
200399
  Фуко М. Безопасность, территория, население = Securite, territoire, population : курс лекций, прочит. в Коллеж де Франс в 1977-1978 учеб. году / Мишель Фуко ; пер. с фр. Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. – Санкт-Петербург : Наука, 2011. – 543, [1] с. : портр. – На авантит. текст: Издание осуществлено в рамках программы содействия изд. делу "Пушкин" приподдержке Посольства Франции в России и Французского ин-та / мин-ваинстронных и европейских дел Франции. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-02-037115-6
200400
  Розанов А.А. Безопасность: подходы Запада / А.А. Розанов, А.В. Шарапо. – Минск, 1994. – 122с.
200401
  Бервальд Джули Безопасный атомный реактор : идеи // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 66-67 : Фото
200402
  Пархомовский Э.Я. Безопасный жалобщик / Э.Я. Пархомовский. – М., 1984. – 127с.
200403
   Безопасный мир : учебное пособие для 10-11 кл. / А.В. Крапивин, А.К. Алексеев, С.И. Белей, М.А. Володина, Е.Г. и др. Дмитриева; А.В. Крапивин, А.К. Алексеев, С.И. Белей, М.А. Володина, Е.Г. Дмитриева; Под ред. Крапивина Александра Васильевича. – 1-е изд. – Донецк, 2007. – 148 с. – ISBN 978-966-639-355-8
200404
   Безопасный мир : учебное пособие для учащихся 10-11 классов / А.В. Крапивин [и др.] ; под ред. Крапивина А.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Центр международной безопасности Донецкого национального университета, 2008. – 170 с. : илл. – Библиогр.: с. 166. – ISBN 978-966-639-355-8
200405
  Казанцева Ася Безопасный сахар. Сладкая кровь // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 138-142 : фото
200406
  Селиванов М.П. Безопастность работ в химических лабораториях / М.П. Селиванов. – Москва : Медгиз, 1954. – 320 с.
200407
  Балаев А.А. Безопастность труда на предприятии : прогр.-целевая игра : метод. пособие / А.А. Балаев, О.А. Зюкова. – Москва : Профиздат, 1989. – 91, [3] с. – (Практ. и метод. пособия для профсоюз. и хоз актива)
200408
  Журавель Ю.В. Безоплатна освіта як чинник впливу на конкурентоспроможність навчальних закладі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 4 (102). – С. 22-28. – ISSN 1562-0905
200409
  Клюєва Є. Безоплатна передача майна суб"єктам господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 97-100
200410
  Стефанчук М.М. Безоплатна правнича допомога як елемент соціальної безпеки держави // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 159-162. – ISBN 978-617-7625-74-1
200411
  Гречанюк С. Безоплатна правова допомога – від ідей до становлення адміністративно-правового інституту / С. Гречанюк, В. Карий // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 86-90. – ISSN 2524-0129
200412
  Мельниченко О. Безоплатна правова допомога // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Яке місце займають юридичні клініки в системі безоплатної правової допомоги".
200413
  Семьоркіна О.М. Безоплатна правова допомога в Україні-міф чи реальність? // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-34
200414
  Гончаренко С.В. Безоплатна правова допомога стаэ реальныстю? / С.В. Гончаренко, Э.Ю. Бова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 10-14
200415
  Ахтирська Н.М. Безоплатна правова допомога та приватна детективна діяльність у змагальному кримінальному процесі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 2-4
200416
   Безоплатна правова допомога: курс на дистанційне консультування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 липня (№ 26-27)
200417
  Валенко А. Безоплатна приватизація земельних ділянок по-українськи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 38-39
200418
  Гутник В.В. Безоплатне призначення захисника: досвід Міжнародного кримінального суду // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 23-25
200419
   Безоплатний електронний журнал // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 19 вересня (№ 36/37). – С. 13. – ISSN 2219-5793
200420
  Рябцева Н. Безоплатним пологам бути? Двадцять запитань про пологи після початку реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
200421
  Мартынов О.П. Безоружная любовь / О.П. Мартынов. – М, 1989. – 138с.
200422
  Амосов Н.И. Безосколочное стекло триплекс, его значение, свойство, способ изготовления и приёмы испытания / Н.И. Амосов. – Киев : Укргизлегпром, 1934. – 80 с. – Библиогр.: с. 79
200423
  Панасевич В.А. Безособове дієслово препеі та його значення в реченнях новогрецької мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 256-259
200424
  Щербій Н.О. Безособові рефлексивні конструкції в українській і польській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 215-233. – ISSN 2075-437X


  У статті охарактеризовано статус безособових дієслів у мовознавстві. Розглянуто семантичні особливості безособових рефлексивних конструкцій в українській і польській мовах. Проаналізовано вживання безособових зворотних форм у сучасних українських і ...
200425
  Кокора М. Безособові речення в поетичному мовленні В. Симоненка // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 53-57
200426
  Калениченко М.М. Безособові речення з дієслівними формами на -no, -to у чеській мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 144-148. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются безличные предложения в чешском языке, предикативная основа которых сформирована предикативными формами на -no, -to. Особое внимание обращается на семантические и структурные параметры даных безличных единиц.
200427
  Чирва Г.М. Безособові речення з дієслівно-екзистенціальною предикативною основою // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 77-81
200428
  Калениченко М.М. Безособові речення на рівні синтаксико-семантичного моделювання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 104-110


  У статті проаналізовано змістову організацію безособового речення з урахуванням його формальних ознак, визначено категоріальні характеристики безособовості, способи та засоби її реалізації. В статье проанализирована смысловая организация безличного ...
200429
  Калениченко М.М. Безособові речення у лінгвістичній богемістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 114-123


  У статті проаналізовано стан дослідження безособового речення у лінгвістичній богемістиці, визначено категоріальні характеристики безособовості, способи та засоби її реалізації. В статье проанализировано состояние исследований безличных предложений в ...
200430
  Голубовська І. Безособові речення як відбиття міфологізованості української ментальності // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 31-35. – ISSN 0320-3077
200431
  Гетьман З.О. Безособові форми іспанського дієслова в контексті міжкатегоріального підходу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 212-222. – ISSN 2413-5593
200432
  Вишняков В.А. Безостановочный пробег / В.А. Вишняков. – Москва, 1958. – 94с.
200433
  Бринчук М.М. Безответственность в современном экологическом праве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 56-66. – ISSN 0132-0769
200434
  Меламед Ц.А. Безотказный бумеранг / Ц.А. Меламед. – Рига, 1990. – 253с.
200435
  Дударь Светлана Безотходная гастрономия : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 156-160 : Фото
200436
  Дятлов И.П. Безотходная технология и эффективность производства / И.П. Дятлов, И.Т. Рысев. – М., 1986. – 64с.
200437
  Рюмин В.В. Безотходное производство / В.В. Рюмин. – Рига, 1985. – 103с.
200438
  Зайцев В.А. Безотходные и малоотходные процессы сегодня и завтра / В.А. Зайцев. – М., 1987. – 31с.
200439
   Безотходные и энергосберигающие процессы нефтепереработки и нефтехимии. – Куйбышев, 1987. – 183с.
200440
  Симоненко Г.П. Безотцовщина / Г.П. Симоненко. – Тула, 1968. – 144с.
200441
  Маканин В.С. Безотцовщина. / В.С. Маканин. – М, 1971. – 208с.
200442
  Вознесенский А. Безотчетное : новая книга / А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 255 с.
200443
  Грегори Р.Т. Безошибочные вычисления / Р.Т. Грегори, Е.В. Кришнамурти. – Москва : Мир, 1988. – 207 с.
200444
   Безпаленко Анатолій Мілетійович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 30. – ISBN 978-966-933-054-3
200445
  Плаксієнко В.Я. Безпаперова бухгалтерія: призначення, характеристика складових та ключові аспекти / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 20-26. – ISSN 2306-6792
200446
  Монастирецький М. Безпаперові інформаційні технології - в життя // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 16-21. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1708-7422
200447
  Коржик Н.А. Безпаперові інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 94-101. – Бібліогр.: 6 назв.


  Розглядається використання бібліотеками безпаперових інформаційно-комунікаційних технологій, характеризуються основні процеси.
200448
  Степанова О. Безпека - заради життя кожного // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 4
200449
  Нетребенко Алевтина Безпека - пріоритетна потреба людини, суспільства, цивілізації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 15--16 : фото
200450
  Шарий В.І. Безпека "складної" системи на грунті системного підходу / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 191-196


  У статті обгрунтовано зміст поняття "безпека" складної системи на основі системного підходу. При визначенні змісту безпеки, було доведено, що в даному випадку безпека - це ознака стану складної системи, коли вона спроможна "власним" (підпорядкованим ...
200451
   Безпека авіації / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов, В.В. Астанін, І.П. [та ін.] Білокур; [В.П. Бабак та ін.] ; за ред. В.П. Бабака. – Київ : Техніка, 2004. – 584 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 560-583. – ISBN 966-575-171-9
200452
  Харченко В.С. Безпека АЕС і велика безпека за часів коронавірусу / В.С. Харченко, М.О. Ястребенецький // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (87). – С. 74-80. – ISSN 2073-6231


  Стаття аналізує виклики, обумовлені коронавірусною пандемією, для забезпечення безпеки АЕС. Аналізується досвід, накопичений в атомній енергетиці за багато років, який може бути використаний в інших критичних галузях у контексті так званої великої ...
200453
   Безпека бажань // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 3/4 (156), червень - серпень. – С. 20-21 : фото
200454
  Зубок М.І. Безпека банківської діяльності : Навчальний посібник / М.І. Зубок; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 190с. – ISBN 966-574-383-Х


  У посібнику розкриваються основи забезпечення безпеки банківського бізнесу, структура безпеки та її форми, методи і види. Для студентів економічних та інших спеціальностей, які вивчають банківську справу, а такжо осіб, що займаються банківським бізне
200455
  Диба М. Безпека банківської діяльності та умови її організації в Україні / Михайло Диба, Світлана Яременко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 13-23 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
200456
  Барановський О. Безпека банківської сфери // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 6 (220). – С. 20-27. – ISSN 2310-2624
200457
  Бондарчук Ю.В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи : науково-практичний посібник / Бондарчук Ю.В., Марущак А.І. – Київ : Скіф; КНТ, 2008. – 372с. – ISBN 978-966-8894-42-8
200458
  Михальченко І. Безпека в інтернеті, що варто знати // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
200459
  Зубець А.М. Безпека в локальних комп’ютерних мережах на рівні доступу // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 61-68
200460
   Безпека в освітньому середовищі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  Упродовж чотирьох тижнів у Львівському державному університеті внутрішніх справ відбулася підготовка фахівців з п"ятнадцяти регіонів України.
200461
  Любер О. Безпека в соціальних мережах - міф чи реальність? (Порівняльна характеристика вибраних аспектів європейського континентального законодавства) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 62-64
200462
   Безпека в сфері інтелектуальної власності : виступи учасників всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 3 груд. 2020 р.) / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Київ. ін-т інтелект. власності та права, Каф. інтелект. власності і права. – Київ : Ліра-К, 2020. – 165, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-520-007-0
200463
  Теліга Тетяна Безпека вашої дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 14-16 : фото
200464
   Безпека вашої дитини (Пам"ятка з питань безпеки життєдіяльності) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 20-23 : фото
200465
  Усик Світлана Безпека вдома та надворі (Розробка заняття з безпеки життєдіяльності для дітей дошкільного віку) / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 17-18 : фото
200466
  Ревак Ірина Олександрівна Безпека використання інформаційних технологій в освіті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 190-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з"ясовано стан використання інформаційних технологій у навчальному процесі, проаналізовано систему захисту інформації, запропоновано системний підхід до розв"язання проблеми безпеки використання інформаційних технологій в освіті.
200467
  Мельник Альона Безпека використання обігрівальних приладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 25 : фото
200468
  Мазур А.С. Безпека виробничого персоналу тепличних підприємств / А.С. Мазур, С.О. Букієвський, М.А. Томчук // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 183-185. – ISBN 978-966-641-732-2
200469
  Ільченко Н.В. Безпека відпочинку на природі влітку... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 27 : фото
200470
  Левковська Л. Безпека водних рексурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2014. – [2014]. – С. 71-75. – ISSN 1818-4170
200471
   Безпека водних ресурсів України у глобальному вимірі = Safety of water resources of Ukraine in a global dimension / [М.А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України, 2013. – 500 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги. - Парал. тит. арк. англ. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 469-499. – ISBN 978-966-2501-14-8
200472
  Бондар В. Безпека громадян у судах: перші місяці роботи служби судової охорони // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 19-21
200473
  Батковський В.А. Безпека грошово-кредитної системи та механізм подолання загроз її розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-41. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються теоретичні аспекти безпеки грошово-кредитної системи, визначено основні загрози для грошово-кредитної системи, запропоновано механізм управління комплексними загрозами і розглянуто особливості його реалізації у контексті ...
200474
  Барановський О. Безпека гррошового обігу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 130-142. – ISSN 1562-0905
200475
  Лаба Д.М. Безпека Групових Комунікацій // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 35-36
200476
  Чубко Т. Безпека держави в умовах глобалізації // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 30-37. – ISSN 2311-6676
200477
  Гловацький В.В. Безпека державних інформаційних ресурсів // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 3 (43). – С. 79-82. – ISSN 2518-7678
200478
  Усик Світлана Безпека дитини в руках батьків / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 25 : фото
200479
  Богданович Лілія Безпека дитини влітку - відповідальність дорослих! / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 12 : фото
200480
  Усик Світлана Безпека дитини на дачі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 29
200481
  Груник Н.В. Безпека дитини на дорозі - основні правила і рекомендації батькам // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 34-35
200482
  Нетребенко Алевтина Безпека дитині у школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 31-32
200483
  Маляренко О. Безпека дітей - дорослих справа / О. Маляренко, В. Ліпшиць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 23-25 : фото
200484
  Усик Світлана Безпека дітей - у наших руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 33-35 : фото
200485
  Ільницька І.М. Безпека дітей - це пріоритет сьогодення / І.М. Ільницька, Н.В. Груник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 14
200486
  Богданович Лілія Безпека дітей на ігровому майданчику / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 36 : фото
200487
  Ільницька Інна Безпека дітей на ігровому майданчику // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 29 : фото
200488
  Ільницька Інна Безпека дітей у таборі відпочинку! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 20-21
200489
  Зепс В.А. Безпека дітей узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 40. – Бібліогр.: 2 назв
200490
  Васильченко Л.В. Безпека дорожнього руху // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 46-48. – Бібліогр.: 5 назв
200491
  Гаврилюк І.М. Безпека дорожнього руху в зимовий періож / І.М. Гаврилюк, М.В. Лішунов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 29 : фото
200492
  Устименко В.А. Безпека дорожнього руху в контексті конфлікту на Сході України // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 56. – С. 18-20. – ISSN 2076-815X
200493
  Абдулін А.А. Безпека духовності громадян - одне з пріорітетних завдань української держави / А.А. Абдулін, О.М. Ситник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 7-8. – Бібліогр.: 5 назв
200494
   Безпека економічних трансформацій : збірник матеріалів "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2000. – 386 с. – ISBN 966-554-031-9; 966-542-147-6
200495
  Цимбалюк І.В. Безпека електронної торгівлі (організаційно-правовий аспект) // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 74-81
200496
  Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності - галузь науки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 10 : фото
200497
  Бєгун В.В. Безпека життєдіяльності - освіта та наука // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 13-14. – Бібліогр.: 6 назв
200498
  Слєсар Б.В. Безпека життєдіяльності - основа життя // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-40 : фото
200499
  Корочкіна Л.М. Безпека життєдіяльності : Конспект лекцій для студентів фізичного ф-ту / Л.М. Корочкіна, М.Я. Горідько, Т.Л. Цареградська; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 94 с.
200500
   Безпека життєдіяльності : Hавч. посібн. – Львів : Афіша, 1998. – 276 с. – ISBN 966-7315-03-7
200501
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студентів природознавчих факультетів / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур; КУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 209с. – ISBN 966-594-070-8
200502
  Пістун І.П. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / І.П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 1999. – 301с. – ISBN 966-7550-14-1
200503
  Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Ю. О. Чирва, О. С. Баб"як. – Київ : Атіка, 2001. – 304 с. – ISBN 966-7714-73-Х
200504
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / Є.П. Желібо, М Н. Заверуха, В.В. Зацарний. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 328с. – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-7827-09-7
200505
  Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.І. Дуднікова ; Європ. ун-т. – Київ : Європ. ун-т, 2002. – 237, [3] с. – Бібліогр.: c. 230-235. – ISBN 966-7942-93-7
200506
  Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дуднікова ; Європейський ун-т. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2003. – 267, [5] с. – Бібліогр.: с. 259-264. – ISBN 966-7942-93-7
200507
  Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Ю.О. Чирва, О.С. Баб"як. – Київ : Атіка, 2003. – 304 с. – ISBN 966-7714-73-Х
200508
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 397 с. – ISBN 966-7767-89-2


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
200509
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2003. – 328с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-7827-09-7
200510
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, М.М. Троянова; [Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І. та ін.]. – Київ : Кондор, 2003. – 424 с. – ISBN 966-7982-10-6
200511
   Безпека життєдіяльності : науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003. – 48 с. – з № 2 - рос мов.
200512
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник. – 3-є вид., стер. – Київ : Знання-Пресс, 2004. – 441 с. – ISBN 966-8148-39-8


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
200513
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо. – 3-ге вид. – Київ : Каравела, 2004. – 328с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-95596-4-2;
200514
  Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності : [підручник для студ. вищих навчальних закладів] / В.М. Ярошевська; МНОУ; Укр. держ. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Професіонал, 2004. – 560 с. – ISBN 966-8556-17-8
200515
  Лукашов Д.В. Безпека життєдіяльності : курс лекцій для студентів біологічних факультетів / Лукашов Д.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 143 с. – ISBN 966-306-078-7
200516
   Безпека життєдіяльності : програма курсу. – Київ : Київський університет, 2004. – 22 с.
200517
  Бєгун В.В. Безпека життєдіяльності : (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки) : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Бєгун, І.М. Науменко ; М-во України з питань надзвичайних. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи. – Київ : [б. в.], 2004. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-327. – ISBN 966-651-130-4
200518
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004. – 48 с.
200519
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004. – 48 с.
200520
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004. – 48 с.
200521
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004. – 48 с.
200522
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004. – 48 с.
200523
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004. – 48 с.
200524
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004. – 48 с.
200525
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004. – 48 с.
200526
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004. – 48 с.
200527
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004. – 48 с.
200528
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004. – 48 с.
200529
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004. – 48 с.
200530
  Яремко З.М. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Зіновій Яремко; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 301с. – ISBN 966-364-043-X
200531
  Яремко З.М. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зіновій Яремко; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. – ISBN 966-364-043-X
200532
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для дистанц. навчання / Є.П. Желібо, Н.М. Зацарний ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 263, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 256-257. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-015-5
200533
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2005. – 344 с. – ISBN 966-95596-4-2
200534
  Бабак В. Безпека життєдіяльності = Safety of life activity : курс із фахової мовної адаптації / В. Бабак, В. Гулевець, Ю. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2005. – 93, [1] с. : іл., портр. – Обкладинка англ. - Парал. текст англ., рос., укр. мовами. – ISBN 966-598-212-5
200535
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005. – 72 с.
200536
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005. – 72 с.
200537
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005. – 72 с.
200538
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005. – 72 с.
200539
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005. – 72 с.
200540
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005. – 72 с.
200541
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005. – 72 с.
200542
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005. – 72 с.
200543
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005. – 72 с.
200544
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005. – 72 с.
200545
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005. – 72 с.
200546
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005. – 72 с.
200547
  Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності : Соціально-психологічні аспекти алкоголізму і наркоманії: Навчальний посібник для студ. вузів / Н.Ю. Максимова. – Київ : Либідь, 2006. – 328с. – ISBN 966-06-0424-6


  Розкрито причини і сутність узалежнення людини від психотропних речовин, процес його виникнення та форми прояву. Встановлено закономірності вияву у підлітків особистісної схильності до алкоголізму та наркоманії. Навчальний посібник для студентів ...
200548
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Ю.С. Скобло, В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко; [Скобло Ю.С. та ін.] ; за ред.: В.Г. Цапка. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2006. – 397 с. – ISBN 966-346-115-2


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
200549
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2006. – 288с. – ISBN 966-8019-59-8
200550
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, М.М. Троянов; Ю.С.Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко, Л.М.Тіщенко, М.М.Троянов. – Київ : Кондор, 2006. – 422с. – ISBN 966-7982-10-6
200551
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006. – 48 с.
200552
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006. – 48 с.
200553
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006. – 48 с.
200554
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006. – 48 с.
200555
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006. – 48 с.
200556
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006. – 48 с.
200557
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2006. – 48 с.
200558
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2006. – 48 с.
200559
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006. – 48 с.
200560
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2006. – 48 с.
200561
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2006. – 48 с.
200562
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2006. – 48 с.
200563
  Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є.О. Геврик; Мін-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, Ельга-Н, 2007. – 384с. – ISBN 966-373-149-4
200564
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2007. – 288 с. – ISBN 966-8019-59-8
200565
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник для самостійної роботи студентів / В.А. Андронов, Ю.В. Буц, О.В. Третьяков, О.П. Шароватова; В.А. Андронов, Ю.В. Буц, О.В. Третьяков, О.П. Шароватова; Університет цивільного захисту України. – Харків : ХОГО "НЕТ" : ЕкоПерспектива, 2007. – 304 с. – ISBN 966-8750-01-2
200566
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності : [ практикум ] / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2007. – 166 с. – ISBN 978-966-351-076-7
200567
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2007. – 48 с.
200568
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2007. – 48 с.
200569
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2007. – 48 с.
200570
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2007. – 48 с.
200571
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2007. – 48 с.
200572
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2007. – 48 с.
200573
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2007. – 48 с.
200574
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2007. – 48 с.
200575
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2007. – 48 с.
200576
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2007
200577
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2007. – 48 с.
200578
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2007. – 48 с.
200579
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 344 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
200580
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272с. – ISBN 966-439-001-1
200581
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2008. – 280с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-59-8
200582
   Безпека життєдіяльності : підручник / [В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Ю.С. Скобло, Л.М. Тіщенко ; за ред. В.Г. Цапка]. – Київ : Знання, 2008. – 397 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 395-397. – ISBN 978-966-346-466-4


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
200583
  Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.П. Демиденко ; МОН України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-622-288-9
200584
  Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студ. ВНЗ / Є.О. Геврик ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ельга-Н ; КНТ, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-382. – ISBN 978-966-373-365-4
200585
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1/2. – 2008. – 56 с.
200586
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3/4. – 2008. – 56 с.
200587
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5/6. – 2008. – 56 с.
200588
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7/8. – 2008. – 56 с.
200589
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9/10. – 2008. – 56 с.
200590
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11/12. – 2008. – 56 с.
200591
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2009. – 344с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
200592
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2009. – 280с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-59-8
200593
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Я.І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 284, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285. – ISBN 978-966-351-196-2
200594
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України / Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 496, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. лише перший авт. – Бібліогр.: с. 487-488. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-07-1
200595
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : короткий навчальний словник-довідник : для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації / Я.І. Бедрій, В.М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 216, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія малих словників-довідників). – ISBN 966-2025-07-1
200596
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2009. – 40 с.
200597
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2009. – 40 с.
200598
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2009. – 40 с.
200599
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2009. – 40 с.
200600
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2009. – 40 с.
200601
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2009. – 40 с.
200602
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2009. – 40 с.
200603
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2009. – 40 с.
200604
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2009. – 40 с.
200605
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2009. – 40 с.
200606
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2009. – 40 с.
200607
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2009. – 40 с.
200608
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Г.М. Кривенко, Я.М. Семчук, Л.Я. Савчук, І.О. Камаєва ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 461, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 450-456. – Бібліогр.: с. 446-449. – ISBN 978-966-694-131-5
200609
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності : практикум / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2010. – 163, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. також зазнач.: Перший модуль: Теоретичні та організаційні основи БЖД та Другий модуль: Система "Людина - життєве середовище" як об"єкт прояву небезпек. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-966-351-076-7
200610
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2010. – 40 с.
200611
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2010. – 40 с.
200612
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2010. – 40 с.
200613
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2010. – 40 с.
200614
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2010. – 40 с.
200615
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2010. – 40 с.
200616
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2010. – 40 с.
200617
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2010. – 40 с.
200618
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2010. – 40 с.
200619
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2010. – 40 с.
200620
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2010. – 40 с.
200621
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2010. – 40 с.
200622
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / П.С. Атаманчук [та ін.] ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 978-611-01-0245-2
200623
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2011. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-342. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
200624
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2011. – 40 с.
200625
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2011. – 40 с.
200626
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2011. – 40 с.
200627
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2011. – 40 с.
200628
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2011. – 40 с.
200629
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2011. – 40 с.
200630
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2011. – 40 с.
200631
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2011. – 40 с.
200632
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2011. – 40 с.
200633
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2011. – 40 с.
200634
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2011. – 40 с.
200635
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2011. – 40 с.
200636
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підручник [для студентів ВНЗ] / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2012. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-222. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-381-2
200637
  Пістун І.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. ВНЗ. – Суми : Університетська книга, 2012. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-575. – ISBN 978-966-680-544-0
200638
  Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв. – Харків : Право, 2012. – 299, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296. – ISBN 978-966-458-389-0
200639
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2012. – 342, [1] с. : іл., табл. – Слов.:с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 966-96076-0-4
200640
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2012. – 40 с.
200641
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2012. – 40 с.
200642
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2012. – 40 с.
200643
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2012. – 40 с.
200644
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2012. – 40 с.
200645
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2012. – 40 с.
200646
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2012. – 40 с.
200647
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2012
200648
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2012. – 40 с.
200649
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2012. – 40 с.
200650
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2012. – 40 с.
200651
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2012. – 40 с.
200652
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти України I-IV рівнів акредитації з галузі знань "Природничі науки" / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2393-90-3
200653
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2013
200654
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2013
200655
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2013
200656
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2013
200657
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2013
200658
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2013
200659
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2013
200660
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2013
200661
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2013
200662
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2013
200663
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2013
200664
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2013
200665
   Безпека життєдіяльності : [базовий] підручник для студентів ВНЗ / [І.Я. Коцан, О.Ю. Дмитрук, Є.П. Желібо та ін. ; за ред. І.Я. Коцана]. – Харків : Фоліо, 2014. – 460, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 450-459. – ISBN 978-966-03-6639-8
200666
  Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв. – Харків : Право, 2014. – 199, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296. – ISBN 978-966-458-389-0
200667
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо ; М-во освіти і науки України. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2014. – 342, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 966-960-760-4
200668
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підручник / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2014. – 222, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 219-222. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-427-7


  На обкл. зміст кн.: Загальні засади; Безпека взаємодії організму людини з навколишнім середовищем; Безпека життєдіяльності у природному, техногенному і соціально-політичному середовищах; Сприяння безпеці життєдіяльності на загальнодержавному рівні.
200669
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник / [М.І. Ворожбіян та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 250, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 201-207. – ISBN 978-617-654-051-9
200670
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2016
200671
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2016
200672
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2016
200673
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2016
200674
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2016
200675
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2016
200676
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2016
200677
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2016
200678
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2016
200679
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2016
200680
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2016
200681
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2016
200682
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 978-611-01-0245-2
200683
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2017
200684
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2017
200685
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2017
200686
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2017
200687
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2017. – 40 с.
200688
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2017. – 40 с.
200689
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2017. – 40 с.
200690
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2017. – 40 с.
200691
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2017. – 40 с.
200692
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2017. – 40 с.
200693
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2017. – 40 с.
200694
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2017. – 40 с.
200695
   Безпека життєдіяльності : підручник для студентів ВНЗ освітніх рівнів "неповна вища освіта" та "базова вища освіта" всіх спец. / О.І. Запорожець, В.М. Заплатинський, Халмурадов Б.Д. [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 436-443. – ISBN 978-617-673-422-2
200696
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. д-ра хім. наук, проф. Є.П. Желібо. – 7-ме вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 342, [1] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів і понять з безпеки життєдіяльності: с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 978-966-9607-60-4
200697
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2018. – 40 с.
200698
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2018. – 40 с.
200699
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2018. – 40 с.
200700
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2018. – 40 с.
200701
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2018. – 40 с.
200702
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2018. – 40 с.
200703
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2018. – 40 с.
200704
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2018. – 40 с.
200705
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2018. – 40 с.
200706
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2018. – 40 с.
200707
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2018. – 40 с.
200708
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2018. – 40 с.
200709
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2019
200710
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2019
200711
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2019
200712
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2019
200713
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2019
200714
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2019
200715
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2019
200716
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2019
200717
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2019
200718
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2019
200719
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2019
200720
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2019
200721
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2020. – 32 с.
200722
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2020. – 32 с.
200723
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2020. – 32 с.
200724
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2020. – 32 с.
200725
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2020. – 32 с.
200726
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2020. – 32 с.
200727
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2020. – 32 с.
200728
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2020. – 32 с.
200729
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2020. – 32 с.
200730
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2020. – 32 с.
200731
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2020. – 32 с.
200732
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2020. – 32 с.
200733
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ України / Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 487-488. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-07-1
200734
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2021. – 32 с.
200735
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2021. – 32 с.
200736
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2021. – 32 с.
200737
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2021. – 32 с.
200738
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2021. – 32 с.
200739
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2021. – 32 с.
200740
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2021. – 32 с.
200741
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2021. – 32 с.
200742
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2021. – 32 с.
200743
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2021. – 32 с.
200744
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2021. – 32 с.
200745
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2021. – 32 с.
200746
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2022. – 32 с.
200747
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2022. – 32 с.
200748
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3/4, березень - квітень. – 2022. – 48 с.
200749
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2022. – 32 с.
200750
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2022. – 32 с.
200751
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2022. – 32 с.
200752
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2022. – 32 с.
200753
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9/10, вересень - жовтень. – 2022. – 48 с.
200754
  Волошин І.М. Безпека життєдіяльності (туристичнй аспект) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Волошин І.М., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2014. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-288 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7117-18-5
200755
  Яковець Наталія Безпека життєдіяльності в підготовці майбутніх медичних працівників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 18 : фото
200756
  Рєзніков М.І. Безпека життєдіяльності військових підрозділів : Конспект лекцій / М.І. Рєзніков, В.І. Тхоржевський, В.В. Вишнівський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 141с. – ISBN 966-594-648-Х
200757
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності географа з основами професійної підготовки : Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. – Київ : Київський університет, 1998. – 126с. – ISBN 966-594-047-3
200758
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності географа з основами профессійної подготовки. / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Шур. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1997. – 107с.
200759
  Запорожець Г.М. Безпека життєдіяльності дітей під час літніх канікул (Розробка заняття-бесіди для учнів 5-го класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 14-20 : рис.
200760
   Безпека життєдіяльності з основами екології : навч. посібник / Цареградська Т.Л., Плющай І.В., Каленик О.О., Плющай О.І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-617-696-430-8
200761
  Березуцький В.В. Безпека життєдіяльності людини - теорія та практика її забезпечення // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-7
200762
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини / В.М. Лапін; Львівський банківський коледж. – Львів, 1998. – 186 с. – ISBN 966-7330-04-4
200763
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Лапін ; М-во освіти України, Нац. банк України, Львівський банківський коледж. – 2-е вид. – Львів ; Київ : ЛБК НБУ : Знання, 1999. – 186 с. – ISBN 966-7330-20-6; 966-7293-87-4
200764
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посібник / В.М. Лапін; МОУ ; Нац. банк України ; Львів. банк. коледж. – 3-тє вид., стереот. – Львів; Київ : ЛБК НБУ; Знання, 2000. – 186с. – ISBN 966-7330-20-6; 966-620-014-7
200765
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навч посібник / В.М. Лапін; МОНУ. Нац. банк України. Львівський банк. ін-тут. – 4-те вид., виправл. – Львів-Київ : ЛБК НБУ, Знання, 2001. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4; 966-620-097-Х
200766
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навчальний посібник / В.М. Лапін; МОНУ; Нац. банк України. Львівський банк. ін-тут. – 5-те вид., стереот. – Львів-Київ : ЛБК НБУ; Знання, 2002. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4; 966-620-149-6
200767
  Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посіб. для студ. внз / Р.С. Яким; МОНУ, НМЦ вищої освіти МОНУ;. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с. – ISBN 966-8450-12-5
200768
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 6-те вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2007. – 332, [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 313-332. – Бібліогр.: с. 310-312. – ISBN 966-346-251-5
200769
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 7-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 334, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-670-5
200770
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник / В.М. Лапін. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 291-297. – Бібліогр.: с. 288-290. – ISBN 978-617-07-0089-6
200771
  Герман Н.В. Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця Х1Х-поч.ХХ століття) : Автореф...канд.пед.наук:13.00.01 / Герман Н.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
200772
  Герман Наталія Володимирівна Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця Х1Х - початку ХХ століття) : Дис. ...канд.педагогічних наук:13.00.01 / Герман Наталія Володимирівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Рівне, 2000. – 180л. – Бібліогр.:с.164-180
200773
  Житар Б.О. Безпека життєдіяльності людини та біоритми / Б.О. Житар, М.В. Володарець // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 35-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
200774
  Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 384с. – ISBN 978-911-01-0027-4
200775
  Олійник Я.Б. Безпека життєдіяльності населення при екстремальних температурах за умов глобальних змін клімату = Population life safety at extreme temperatures under conditions of global climate change : навч. посібник для студентів ВНЗ / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 275-289 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-432-8
200776
  Калашнікова Л.В. Безпека життєдіяльності особистості: повсякденні практики й стратегії поведінки в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. … д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Калашнікова Людмила Володимирівна ; Класич. приватний ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
200777
  Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності під час проходження польових навчальних практик : навч. посібник / С.В. Корнєєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93
200778
  Бужанська М.В. Безпека життєдіяльності та охорона праці : навч. посібник / Бужанська М.В. ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-277. – ISBN 978-617-602-305-0
200779
  Корнієнко О.В. Безпека життєдіяльності та підтримання психосоматичного здоров"я молоді : Монографія / О.В. Корнієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 264с. – ISBN 966-594-487-8
200780
   Безпека життєдіяльності та цивільний захист : підручник для студентів, які навчаються за спец. з природн., соц.-гуманітар. наук та інж.-комунікац. технологій / О.Г. Левченко, О.В. Землянська, Н.А. Праховнік, В.В. Зацарний ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Каравела, 2019. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-267. – ISBN 978-966-222-997-4
200781
   Безпека життєдіяльності та цивільний захист : додатки до підручника : підручник для студентів, які навчаються за спец. з природн., соц.-гуманітар. наук та інж.-комунікац. технологій / О.Г. Левченко, О.В. Землянська, Н.А. Праховнік, В.В. Зацарний ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Каравела, 2019. – 310, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-222-897-6
200782
  Федоров О.Г. Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 10-12
200783
   Безпека життєдіяльності у навчальних закладах : Нормативні документи та методичні матеріали. – Львів : Каменяр, 2004. – 895с. – ISBN 5-7745-1091-3
200784
  Чадов Е.А. Безпека життєдіяльності у побуті людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 6-7
200785
  Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навчальний посібник / В.М.Козинець; Київський униіверситет туризму, економіки та права. – Київ : Кондор, 2006. – 576с. – ISBN 966-351-033-1
200786
  Калашнікова Л.В. Безпека життєдіяльності як предмет соціологічного аналізу: уточнення змісту поняття // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (28). – С. 54-65. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439


  Розкол між Росією і Україною: кардинальна зміна в процесі модернізації пострадянського простору?
200787
   Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці : Інтегрована навчальна програма для студ. педагогічних вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2005. – 24с. – ISBN 966-8847-05-09
200788
   Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці : Інтегрована навчальна програма для студ. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 24с. – ISBN 966-8847-05-09
200789
   Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів : на допомогу керівникам навчальних закладів / МОНУ ; [упорядники : Васильчук М.В., Бадюк Ю.В. ; відп. за випуск Васильчук М.В.]. – Вид. 4-е, переробл. і доп. – Київ : Основа, 2010. – 1024 с. – ISBN 978-966-699-256-0
200790
  Калашнікова Л.В. Безпека життєдіяльності: порівняльний аналіз традиційних та нових парадигм у сучасній соціології // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 11-16. – ISSN 2077-1800
200791
   Безпека жінок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-22 : фото
200792
  Рева Г. Безпека залежить від нас // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С. 31


  Пожежна безпека
200793
  Грідчіна М.В. Безпека інвесторів на фінансовому ринку як умова зміцнення економічного суверенітету України / М.В. Грідчіна, Н.Г. Яковлева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Аналізуються особливості фондового ринку України та перешкоди щодо залучення інвестеційних ресурсів до реального сектора економіки. Визначаються фактори подальшого розвитку фондового ринку України. Підкреслюється роль державного регулювання у створенні ...
200794
  Слободянюк О.В. Безпека Інтернет ресурсів: аналіз розповсюдженості загроз та технології захисту / О.В. Слободянюк, А.В. Хаханова, Д.И. Комолов // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Хаханов В.И., Бых А.И., Винокурова Е.А. [и др.]. – Харьков, 2018. – № 2 (81), апрель - июнь. – С. 30-34. – ISSN 1563-0064
200795
  Чукевич А.М. Безпека Інтернету речей / А.М. Чукевич, Лукова-Чуйко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 334-335
200796
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
№ 2 (18). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
200797
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200798
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний університет. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200799
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200800
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200801
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200802
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200803
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200804
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 2. – 2015. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200805
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 3. – 2015. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200806
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 1. – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200807
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 2. – 2016. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200808
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; Голов. ред.: О. Корченко [та ін.]. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 3. – 2016. – С. 231-319. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200809
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 23, вип. 1. – 2017. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200810
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 23, вип. 2. – 2017. – С. 69-153. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200811
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ : "Про формат", 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 23, вип. 3. – 2017. – С. 159-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200812
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, О. Тіхоміров, С. Гнатюк [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 24, вип. 2. – 2018. – 146, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200813
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 24, вип. 1. – 2018. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200814
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Марек Александер, В. Бесчастний [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 24, вип. 3. – 2018. – С. 152-228. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200815
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 25, вип. 2. – 2019. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200816
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 25, вип. 1. – 2019. – 69, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200817
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 25, вип. 3. – 2019. – C. 134-181, [8] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200818
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 26, вип. 1. – 2020. – 56, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200819
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 26, вип. 2. – 2020. – C. 60-122, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200820
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 26, вип. 3. – 2020. – C. 127-180, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200821
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 27, вип. 1. – 2021. – 52, [2] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.26 - Резюме укр., рос., англ. мовами
200822
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 27, вип. 2. – 2021. – С. 54-108, [1] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.27 - Резюме укр., рос., англ. мовами
200823
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 27, вип. 3. – 2021. – C. 110-150, [3] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.27 - Резюме укр., рос., англ. мовами
200824
  Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах : конспект лекцій : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій, Європ. ун-т, Каф. організації комплекс. захисту інформації. – Київ : НАУ, 2013. – 131 с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 129-130
200825
  Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах : лаборатор. практикум : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, А.І. Гізун ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій. – Київ : НАУ, 2013. – 87, [1] с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 933-869-547-6
200826
  Толкачов В.С. Безпека інформації, як складова інформаційної безпеки держави // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75. – ISBN 978-966-2439-41-0
200827
  Баймуратов М. Безпека інформаційних систем : директива Європ. Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 лип. 2016 р. : наук.-практ. коментар / Михайло Баймуратов, Борис Кофман, Олександр Старинець ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку. – Київ : Людмила, 2019. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 224-230. – ISBN 978-617-7638-78-9
200828
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1 (1). – 2019. – 90, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
200829
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1/2 (3/4). – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
200830
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1 (2). – 2020. – 86, [1] с. – DOI: htpps://doi.org/10.17721/ISTS.2020.1 - Резюме укр., англ. мовами
200831
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Лукова-Чуйко ; редкол.: Т.В. Бабенко, С.С. Бучик, А.О. Білошицький [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1 (5). – 2021. – 69, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
200832
  Пахольчук Я. Безпека інформаційних систем організацій / Я. Пахольчук, А. Митко // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 89-96. – ISSN 2522-1663
200833
  Цвілій О.О. Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи управління інформаційної безпекою // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 73-79
200834
  Михайлюк В.А. Безпека інформаційної сфери - основа стійкого розвитку соціуму // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 15-16. – Бібліогр.: 3 назв.
200835
  Мазурок В. Безпека й порядок у судах // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 6. – ISSN 1992-9277
200836
  Ільченко Н.В. Безпека катання на скейтборді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 34 : фото
200837
  Будько О. Безпека кібернетичного простору: вибір підходу в сучасних українських реаліях // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 28-29. – (Історичні науки)
200838
  Шишолін П. Безпека кордонів в умовах євроатлантичної інтеграції інтеграції України: стан, проблеми, перспективи // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-33.
200839
  Перепелиця Г. Безпека кордонів та торгівля між Україною і Молдовою в контексті Придністровської проблеми // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.102-108.
200840
  Шишкіна А. Безпека користування соціальними мережами / А. Шишкіна, О. Пригодюк // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 126-128. – ISBN 978-966-2554-72-4
200841
   Безпека космічної діяльності : правові засади : монографія : до 100-річчя утворення НАН України / [Ю.С. Шемшученко, Н.Р. Малишева, О.С. Стельмах та ін.] ; відп. ред.: Н.Р. Малишева, Ю.С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2018. – 311, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Рез. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-039-3
200842
  Ільченко Н.В. Безпека купання на Водохреща // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
200843
  Гриб В.І. Безпека людини в інформаційному просторі // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7814-17-6
200844
   Безпека людини в побуті / Г.Г. Гогіташвілі, Л.А. Катренко, Н.В. Ступницька, В.Н. Лапін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 26-27 : фото
200845
  Сопілко І.М. Безпека людини в сучасних умовах: загрози та правові шляхи їх вирішення / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 189-193. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
200846
  Бакалюк О.Й. Безпека людини у третьому тисячолітті: біотероризм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 30-34. – Бібліогр.: 9 назв
200847
  Коптєва О.О. Безпека людини як концепція міжнародного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 57-62. – ISSN 2220-1394
200848
  Лихова С.Я. Безпека людини як об"єкт кримінально-правової охорони (порівняльно-правове дослідження за законодавством ФРН і України) / С.Я. Лихова, О.С. Мірошниченко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 338-355. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
200849
   Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – 192, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7363-14-8
200850
  Тихий В.П. Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 31-46. – ISSN 1993-0909
200851
  Лешек Коженьовскі Безпека менеджерів : суб"єктивні та об"єктивні аспекти безпеки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв
200852
  Ашер С. Безпека мікафунгіну у дітей: погляд на оптимальне дозування / С. Ашер, П.Б. Сміт, Д.К. Бенджамін // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 94-98. – ISSN 2226-1230
200853
  Плачкова Т. Безпека мореплавства: історико-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 235-237
200854
  Сімонов Ю.Г. Безпека на весняному льоду // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 26-27
200855
   Безпека на виборчих дільницях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 29-30 : фото
200856
  Сичук О. Безпека на виробництві - під наглядом прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.12-18
200857
  Яременко З.М. Безпека на дорогах - наша спільна відповідальність / З.М. Яременко, І.Р. Муць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 25-27 : рис.
200858
  Усик Світлана Безпека на дорозі - це безпека життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 31 : фото
200859
  Усик Світлана Безпека на дорозі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 29 : фото
200860
   Безпека на дорозі (Пам"ятка для школярів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 21 : рис.
200861
  Гаврилюк Іван Безпека на дорозі в зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 24-25 : фото
200862
  Усик Світлана Безпека на залізниці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 25 : фото
200863
  Усик Світлана Безпека на літніх канікулах / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 29-31 : фото
200864
  Федор О.Т. Безпека на транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 29 : фото
200865
  Буравльов Є.П. Безпека навколишнього середовища : Монографія / Є.П. Буравльов; Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8440-36-6
200866
  Семчишина Г. Безпека навчальних закладів міста Києва. Організація гасіння пожежі та евакуація особового складу Київського військового ліцею імені Івана Богуна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 11
200867
  Франчук В.І. Безпека об"єктів критичної інфраструктури в Україні: організаційно-нормативні проблеми та підходи / В.І. Франчук, П.Я. Пригунов, С.І. Мельник // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 142-148. – ISSN 2617-4162
200868
  Шпачинський І. Безпека освітнього середовища в інноватиці вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 46-51. – ISSN 2078-1016
200869
   Безпека особистості - це і безпека суспільства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-26 : рис.
200870
  Пруський Андрій Безпека особового складу - завдання кожного керівника служби / Пруський Андрій, Васильєв Ігор, Голубець Ігор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 21-23 : фото
200871
   Безпека особового складу правоохоронних органів: засоби активної оборони : наук.-довідкове вид. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: Д.В. Смерницький, О.С. Марченко, Ю.Д. Кучинський]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2019. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-132. – (Спеціальна техніка в діяльності правоохоронних органів: правове та науково-технічне забезпечення). – ISBN 978-617-7974-11-5
200872
   Безпека особового складу правоохоронних органів: протиударні та броньовані засоби індивідуального захисту : наук.-довідкове вид. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін.]. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України ; Мачулін, 2017. – 346, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-345. – (Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності: науково-технічне та правове забезпечення). – ISBN 978-617-7767-48-9
200873
   Безпека очима громадян: від національної до особистої // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 47-56
200874
  Павлюк Володимир Безпека пересування на автомобілі в зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 28-29 : фото
200875
  Брижко В.М. Безпека персональних даних: правові стандарти Європейського Союзу та сучасні прикладні проблеми / В.М. Брижко, В.Г. Пилипчук // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 17-28. – ISSN 2616-6798
200876
  Д"ячук Юрій Безпека під час літньої мандрівки до лісу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 32
200877
  Ільченко Н.В. Безпека під час масляної // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 34 : фото
200878
  Іщенко І. Безпека під час подорожі з дітьми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-29
200879
  Марченко Ю.В. Безпека підприємництва в оліграхічній державі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 235-245
200880
  Крутов В. Безпека підприємництва як невід"ємна складова економічного розвитку країни // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 147-149
200881
  Балагур Л.В. Безпека поведінки на воді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-38 : фото
200882
  Готун А.М. Безпека політичної комунікації в мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 98-101.
200883
  Драбік К. Безпека Польщі як члена НАТО в період української кризи - новий вимір геополітики та геостратегії // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 461-470. – ISBN 978-83-64286-14-8
200884
  Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека їх співробітників // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 232-238. – ISSN 1563-3349
200885
  Булах О.П. Безпека праці - понад усе // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.16-17


  Безпека праці в газотранспортних системах
200886
  Куш Я.Ю. Безпека праці при використання комп"ютерних технологій / Я.Ю. Куш, Є.О. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 122-125. – ISBN 978-966-641-732-2
200887
  Крись П.О. Безпека праці та виробничого середовища: європейський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 181-184
200888
  Жукова В.П. Безпека праці та здоров"я персоналу в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 179-185. – ISBN 966-7352-66-8


  Висвітлюються питання безпеки праці та здоров"я персоналу бібліотек, на які необхідно вважати для ефективного управління кадрами та поліпшення виробничої діяльності, збереження й найкращого використання людського ресурсу.
200889
   Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк. – Київ : Знання, 2006. – 216 с. – ISBN 966-8148-87-8
200890
   Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк; С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2007. – 216 с. – ISBN 966-346-290-6
200891
  Вовдюк Людмила Безпека при використанні електрообігрівачів / Вовдюк Людмила, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 10 : фото
200892
  Шпонтак І.М. Безпека при відпочинку в таборі! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-37
200893
  Ільченко Н. Безпека при користуванні сучасним малим електротранспортом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 28-29 : фото
200894
  Ільченко Н.В. Безпека при спілкуванні через інтернет // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 28
200895
  Грайворонський М.В. Безпека пристроїв Інтернету речей // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 29-34. – ISBN 978-966-622-861-4
200896
  Шиман Л.М. Безпека процесів виробництва та використання на гірничих підприємствах емульсійних вибухових речовин марки "ЕРА" : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Шиман Л.М. ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 35 с. – Бібліогр. : 58 назв
200897
  Данилишин Б.М. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування : у 2-х томах / Данилишин Б.М., Степаненко А.В., Ральчук О.М. та ін. ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; за ред. Б.М. Данилишина. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0727-7
Т. 1 : Природно-техногенна (екологічна) безпека. – 2008. – 392 с. – Проект "Наукова книга"
200898
  Хорватова О. Безпека ринку страхових послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 61-65
200899
  Дорогунцов С.І. Безпека розвитку і безпека стабільності-відповідь на виклики глобалізації / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, А.М. Федорищева; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Знання України, 2004. – 40с. – ISBN 966-618-207-6
200900
  Джоші А. Безпека розподілених застосунків, побудованих на основі Spring Cloud // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 105-108 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
200901
  Павлюк Володимир Безпека руху на автомобілі в зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 34
200902
  Мордвінова І.В. Безпека руху пішоходів (Гра-вікторина для учнів 4-го класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 11-17 : фото
200903
  Козаченко Г.В. Безпека системи вищої освіти в Україні: погляд з різних позицій / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 88-96
200904
  Зейда Олександр Безпека спілкування в мережі інтернет (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 36
200905
  Ільченко Н.В. Безпека спілкування через інтернет // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 27 : фото
200906
  Ігнатюк А.І. Безпека страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації: загрози та напрями регулювання / А.І. Ігнатюк, А.С. Шолойко // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 18-28. – ISSN 2522-9303
200907
  Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А.М. Гуменюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 466, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-388. – ISBN 978-966-554-213-1
200908
   Безпека суспільства у регіоні Румунія - Україна - республіка Молдова: тристоронній підхід / Програма Схід-Схід: "Партнерство без кордонів", Проект підтримано Фундацією "Відкрите суспільство" (Румунія), Міжнародним фондом "Відродження" (Україна), Фундацією Сорос-Молдова ; [ в пр. брали участь Н. Беліцер, Ю. Кіфу, О. Нантой та ін. ]. – Бухарест ; Кишенев ; Київ, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-8875-39-7
200909
   Безпека та гігієна праці під час розробки вугільних родовищ підземним способом / [Міжнар. організація праці]. – Київ : Міжнародне бюро праці, 2018. – XXVIII, 398 с. – На корінці назва сер.: Кодекс усталеної практики. – Бібліогр.: с. 335-339. – (Кодекс усталеної практики МОП). – ISBN 978-92-2-830902-7
200910
   Безпека та екологія на дорожньому транспорті : збірка матеріалів наук.-практ. коференції (онлайн) / [вип. ред.: І.В. Копаниця]. – Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2020. – 84 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8799-19-8
200911
   Безпека та екологія на дорожньому транспорті : збірка тез доп. наук.-практ. коференції (онлайн) / [вип. редакторка: І.В. Копаниця]. – Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2020. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
200912
  Крижанівський Є.І. Безпека та захист від аварій і катастроф трубопровідних систем у складних умовах експлуатації / Є.І. Крижанівський, Л.Я. Побережний, Л.Є. Шкіца // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 21-27 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
200913
   Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія / [О.С. Власюк та ін.] ; за заг. ред. О.С. Власюка ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 383, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 365-380 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-297-1
200914
  Гнибіденко І. Безпека та оборона: гендерний аспект // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 12-15.
200915
  Тім Фокслі Безпека та політика в Афганістані : прогрес, проблеми та перспективи // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 153-169. – ISBN 978-966-7272-95-1
200916
  Денисенко О. Безпека території в зоні впливу великого міста: ризики, вразливість, нові управлінські підходи // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 76-83. – ISSN 2413-7154


  В останній час міжнародні підходи до визначення безпеки території і ключові механізми її досягнення істотно трансформувалися, що відображене у цілях та заходах з їхнього впровадження міжнародних рамкових угод - Хіозької (2005-2015рр.) та Сендайської ...
200917
  Пригара О. Безпека туризму в умовах війни: правовий аспект // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 56-57. – ISBN 978-617-674-060-5
200918
  Єніна Л.Л. Безпека у зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-45 : фото
200919
  Магута Р.М. Безпека у фінансовій сфері та критерії її оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 29-35
200920
   Безпека України - 2010 : геополітичний вимір. – Київ, 2007. – 128с.
200921
  Чекаленко Л.Д. Безпека України - європейська складова світової безпеки / Л.Д. Чекаленко, Д.О. Попова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 13-16. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
200922
  Попова Д.О. Безпека України - європейська складова світової безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 136-140


  Стаття присвячена безпековій складовій зовнішньої політики України, співробітництву України - ЄС у сфері безпеки і оборони, "м"яким" і "жорстким" важелям політики.
200923
  Скіпальський О. Безпека України // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 22


  До 20-річчя військової контррозвідки.
200924
  Петкова О.В. Безпека України в сучасному євроінтеграційному процесі. Постмодерністський підхід. // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 37-44. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
200925
   Безпека України у XXI столітті: виклики та потреби в колективних заходах // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 3-6
200926
  Чекаленко Л.Д. Безпека України як складова європейської безпеки / Л.Д. Чекаленко, Д. Попова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 55-59
200927
  Середюк Н.П. Безпека України: чинники нестабільності в контексті міжнародного гуманітарного співробітництва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 392-399. – ISSN 2076-1554
200928
  Ахтирська Н. Безпека учасників кримінального процесу та подолання протидії встановленню істини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 50-54
200929
  Логін С.В. Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 565-573. – ISSN 1563-3349
200930
  Семчишина Г.А. Безпека учнів в межах підготовки та проведення "Євро-2012" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 4-5 : фото
200931
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-48 : фото
200932
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-48 : фото
200933
  Копилюк О.І. Безпека формування та використання ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / О.І. Копилюк, О.М. Музичка, Ю.В. Тимчишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 331-337. – ISSN 2222-4459
200934
  Кірєєва Марія Безпека харчових продуктів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 28
200935
  Мельник Я.Я. Безпека цивільного процесу: теоретико-правовий концепт : монографія / Я.Я. Мельник ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Четверта хвиля, 2018. – 647, [1] с. – Бібліогр.: с. 613-643 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-529-334-7
200936
  Мельник Я. Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 19-28
200937
  Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв
200938
  Логвиненко К. Безпека як фундаментальна категорія загальной теорії держави і права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 36-37
200939
  Степаненко А. Безпека як фундаментальна системна парадигма сталого розвитку і буття суспільства : екологічна безпека // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 26-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
200940
  Баланда А.Л. Безпека як функціональна характеристика соціально-економічного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122.
200941
  Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А.Б. Качинський; Ін-т проблем націон. безпеки; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ, 2004. – 472 с. – ISBN 966-8440-34-Х
200942
  Голуб А. Безпека, оборона і всі-всі-всі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 31 (715), 06.08- 12.08.2021. – С. 4-6. – ISSN 1996-1561
200943
  Хилько О.Л. Безпекова дилема України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 484-494


  Дана стаття аналізує специфіку безпекової дилеми України, що сконцентрована в питанні, як інтегруватися до структур європейської безпеки, водночас, зберігаючи позитивні відносини з Росією. Обґрунтувується застосування інструментарію Європейського Союзу ...
200944
  Авер"янов С.В. Безпекова діяльність АСЕАН у Південно-Східній Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Авер"янов Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
200945
  Авер"янов С.В. Безпекова діяльність АСЕАН у Південно-Східній Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Авер"янов Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 254 арк. – Додатки: арк. 252-254. – Бібліогр.: арк. 217-251
200946
  Біленчук П. Безпекова платформа. Правові засади врегулювання обігу вогнестрільної зброї як конституційна гарантія забезпечення національної безпеки України / П. Біленчук, О. Кравчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
200947
  Мурашкіна М.З. Безпекова політика великих світових держав у регіоні Центральна Азія // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 178-179
200948
  Бєлоусов Н. Безпекова політика європейських держав // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 368-389. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
200949
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Андрій Миколайович Кобзаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр,: 5 назв
200950
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Кобзаренко А.М.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 233с. – Бібліогр.: л. 203-234
200951
  Ровенський А.Є. Безпекова політика Іспанії у Cередземноморському регіоні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 359-369


  Розглянуто особливості середземноморської політики Іспанії у сфері безпеки в контексті трансформацій, спричинених "арабською весною". Проаналізовано чинники формування стратегічних інтересів Іспанії та основних проблемних вузлів її безпекової політики ...
200952
  Федуняк С. Безпекова політика Канади після завершення "холодної війни": нові виклики ХХІ століття // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 50-56. – ISSN 2519-4518
200953
  Сапицька І.І. Безпекова політика країн Чорноморського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 33-36.
200954
  Мінгазутдінова Г. Безпекова політика Німеччини: відносини з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 42-45
200955
  Чубарова Р.Р. Безпекова політика партії справедливості і розвитку ( Туреччина ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 178-184
200956
  Волошенко І.О. Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошенко Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 240 арк. – Бібліогр.: арк. 190-240
200957
  Волошенко І.О. Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошенко Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
200958
  Авакян Т.А. Безпекова політика України в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 125-135. – ISSN 2410-3594
200959
  Сауляк Т. Безпекова політика України на перехресті ЄС та НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С, 50-52
200960
  Курас А.І. Безпекова політика України: зовнішньополітичний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 391-397
200961
  Мітрофанова О.О. Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015 р. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 41-47. – ISBN 978-966-02-7989-6
200962
  Алієва Е.Е. Безпекова політика Швеції в контексті російської агресії проти Швеції // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 5. – C. 14-24. – ISSN 2077-1800
200963
  Годлюк А.М. Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 86-94


  This article shows, that presence of instant or hypothetical threats to the one or the other state, results in a need of permanent maintenance of powerful armed forces which would be capable and able to protect it from external interference. During ...
200964
  Доронін І.М. Безпекова сутність функцій держави // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 66-79. – ISSN 2616-6798
200965
  Божко Я. Безпекова та зовнішня політика американських консервативних течій II пол. XX - початку XXI ст. // Консервативна політика : альманах / Кабінет експертів ; [упоряд. Руслан Кухарчук]. – Київ : Всі разом!, 2022. – С. 55-68. – (Кабінет експертів ; вип. № 1). – ISBN 978-617-7374-57-1
200966
   Безпекова тематика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Тбілісі (Грузія) відбулося засідання Адміністративної ради - керуючого органу міжнародної міжурядової організації Український науково-технологічний центр (УНТЦ). Від України участь у заході взяли заступник міністра освіти і науки, представник України ...
200967
   Безпекова технологія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти кафедри систем штучного інтелекту в НУ "Львівська Політехніка" створили прототип системи безпеки, що відрізняє живу людину від підставленого фото- чи відеозображення.
200968
  Антохів-Сколоздра Безпековий вимір відносин Канади з Європейським Союзом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 135-140. – ISSN 2077-1800
200969
  Барна Б.Ю. Безпековий вимір відносин Норвегії з Європейським Союзом // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 509-512. – ISSN 2076-1554
200970
  Шаблистий В. Безпековий вимір вітчизняного кримінального закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 112-114
200971
  Корнієвський О. Безпековий вимір діяльності неурядових аналітичних центрів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 125-129
200972
  Гаспарян А.Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : дис. … канд. політ. наук : 21.03.03 / Гаспарян Аргам Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 176-205
200973
  Гаспарян А.Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.03.03 / / Гаспарян Аргам Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
200974
  Подворна О.Г. Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 65-72. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
200975
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 141-148
200976
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 248 л. – Бібліогр. : л.212-248
200977
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 24с. – Бібл.7 назв
200978
  Шаблистий В.В. Безпековий вимір кримінального права України: людиноцентристське дослідження : монографія / В.В. Шаблистий ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра-ЛТД, 2015. – 419, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-415 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-588-4


  У пр. № 1736586 напис: Дорогому Павлу Сергійовичу із побажанням добра та вдячністю за підтримку. /Підпис/ В. Шаблистий
200979
  Василішин С.І. Безпековий вимір методології обліку сільськогосподарської діяльності аграрних підприємств України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 66-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
200980
  Братунь К.О. Безпековий вимір міждержавних українсько-російських відносин : канд. політ. наук : 23.00.04 / Братунь Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 244 арк. – Додатки: арк. 242-244. – Бібліогр.: арк. 213-241
200981
  Братунь К.О. Безпековий вимір міждержавних українсько-російських відносин : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Братунь Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
200982
  Цвілий С.М. Безпековий вимір позицій щодо умов здійснення підприємницької діяльності в моделі народної економіки України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 175-178
200983
  Куян І. Безпековий вимір реформи місцевого самоврядування // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 110-117. – ISBN 978-617-7638-06-2
200984
  Бобир Ю. Безпековий дискурс у соціолінгвістичній парадигмі // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; редкол.: Чернюх Б.В., Голубовська І.О., Руда Н.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18. – С. 24-38. – ISSN 2411-1562


  Оскільки потреба в безпеці є однією з базових потреб людини, а діяльність, спрямована на забезпечення безпеки, – важливою складовою її життєдіяльності, дослідження безпекового дискурсу як компонента безпекових реалій є завжди актуальним. На цей час ...
200985
  Степико К.М. Безпековий контекст діалогічності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 18-27
200986
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал Європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 24-29.
200987
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал політики сусідства ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 52-54.
200988
  Погорська І. Безпековий розвиток єдиної Європи: особливості сучасного наукового дискурсу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 9-13. – (Політичні науки)
200989
  Хуан Цінь Безпековий стан інформаційного простору Китаю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 195-198.
200990
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 186-215
200991
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : автореф. дис. ... канд.політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
200992
  Кирилюк І.М. Безпекові аспекти розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19 / І.М. Кирилюк, Л.А. Чвертко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 178-189. – ISSN 2313-8246
200993
  Пушак Я.Я. Безпекові детермінанти протидії ексклюзії регулювання процесів децентралізації на субрегіональному рівнІ / Я.Я. Пушак, М.В. Максимчук // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 123-131. – ISSN 2617-4162
200994
  Долуда В.В. Безпекові імперативи інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 354-362
200995
  Хилько О. Безпекові потенціали Польщі та України: можливість кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 90-94


  В статті аналізується спільне безпекове середовище України і Польщі, спільні виклики національній безпеці обох кран та реальні й потенційні інструменти й формати співробітництва в бепековій сфері. В статье анализируется общее пространство ...
200996
  Гаспарян А. Безпекові пріоритети Німеччини в умовах міжнародної нестабільності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 17-20
200997
  Піскорська Г. Безпекові пріоритети України в контексті нових викликів і загроз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови та причини розробки керівництвом України нової редакції Стратегії національної безпеки. Проаналізовано зміст документа, при цьому особливу увагу приділено оцінці безпекового середовища України, загроз і викликів, що стоять перед ...
200998
  Соснін О.В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 17-27. – ISSN 2308-9636
200999
  Соснін О.В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності: теоретико правові та праксеологічні аспекти / О.В. Соснін, В.В. Повидиш // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 60-66. – ISSN 2308-9636
201000
  Андрєєва О.М. Безпекові тенденції української національної ідентичності пострадянського періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 66-72


  В статті розглянуто кризові ситуації української національної ідентичності в локальному та універсальному вимірах. Проаналізовано внутрішні та зовнішні загрози української нації в контексті ідентичності.
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,