Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>
200001
  Фріцковський Є. "... Батькові" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 140-142. – ISSN 0208-0710


  Фріцковський Єжи - поет, критик, журналіст, педагог, редактор, діяч польської культури. Сучасна польська поезія.
200002
  Бернадська Н. "...батьком роману є Нечуй-Левицький": сучасне прочитання романістики Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 168-175. – ISBN 978-966-793-136-3
200003
  Кожановский А.Н. "Баскский вопрос": этнический или территориальный? // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 110-122. – ISSN 0869-0499
200004
  Хахула Л. "Бастіони людської традиції": історичні стереотипи як суспільне та наукове явище // "Різуни" чи побратими? : сучасні польські дискурси про Україну / Л. Хахула. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 37-60. – ISBN 978-966-02-8084-7
200005
  Яценко В. "Батіг" для влади. Про небезпеку девальвації Основного Закону України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 25-31січня (№ 4). – С. 4. – ISSN 1992-9277
200006
  Слабошпицький М. "Батоно Олекса і його унікальний тезаурус" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 6
200007
  Ткаченко А. "Батоно Рауль і наш "універ" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Травень (№ 5). – С. 31


  Поет, перекладач, дипломат, урядовець, доктор філології, академік НАН Грузії, лавреат Національної премії Грузії імені Шота Руставелі та інших престижних премій, нагород і відзнак... Серед цих та багатьох інших цілком заслужених звань і посад Рауля ...
200008
  Галата С. "Батяри" вищої освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  Про найкращі академічні практики в закладах вищої освіти, інновації, стартапи, співпрацю з бізнесом і громадами, системи підготовки викладачів та академічну доброчесність представники 15 університетів України розповіли під час Форуму вищої освіти. ...
200009
  Горловий М. "Батькам скажеш, що був чесний" // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Серпень (число 8)


  Книги Романа Коваля потрібно включати у програми вищих навчальних закладів і шкіл України, щоб виховувати наше молоде покоління.
200010
  Погорєлова О. "Батьки в літературі" в інтерпретації Олександра Ірванця // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 104-115. – ISSN 2308-1902
200011
  Ціко М.О. "Батьківський код" мужності української жінки у романі Павла Загребельного "Роксолана" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 203-205. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
200012
  Головченко В. "Батько-засновник" незалежної М"янми: до 100-річного ювілею Аун Сана // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 33-37. – (Політичні науки)


  У статті в контексті регіональних і глобальних міжнародно- політичних подій роль Аун Сана в національно-визвольній боротьбі й конституюванні незалежної М"янми, визначено особливості й перспективи сучасних трансформаційних процесів у державі та можливі ...
200013
  Отт-Скоропадська "Батько вважав, що єдиним виходом для України є її незалежність" / розмову вела Емілія Назаренко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 березня (№ 46/47). – С. 14-15


  Голос із минулого - останнє інтерв"ю гетьманівни.
200014
  Шевчук І. "Батько дав мені страшний наганяй за бенкет у молодих молдавських князів". Данило Апостол залишив сина заручником у Петербурзі // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 48 (501), 12 грудня 2019. – С. 47-50
200015
  Іллєнко А. "Батько давав свободу вибору і можливість нести відповідальність за вчинки" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 15). – С. 10


  Народний депутат Верховної Ради України Андрій Іллєнко про свого батька, видатного українського кінооператора, режисера та сценариста Юрія Герасимовича Іллєнка.
200016
  Литвин Андрій "Батько Європи" Робер Шуман 1886-1963 // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-37
200017
  Марущак В. "Батько з Португалії" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8. – С. 123-129. – ISSN 0208-0710


  Новели: Батько з Португалії, Макуха, Пес і вибухівка, Шоколад. Віра Іванівна Марущак (1949) - українська письменниця - прозаїк, журналіст, вчитель, бібліотекар. З січня 2018 р. - голова Миколаївської обласної організації НСПУ.
200018
  Гаврилович І. "Батько й мати присвятили мене боротьбі за Україну..." // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 2 (124). – С. 288-292. – ISBN 966-7109-34-8


  Книга Оксани Ровенчак про радянського політв"язня Василя Січка, який навчався у 1975 - 1977 роках на факультетіф журналістикм, однак під тиском КДБ його відрахували із Київського державного університету ім. Т. Шевченка.
200019
  Гуменюк О. "Батько Махно" в Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 листопада (№ 45). – С. 9. – ISSN 0027-8254
200020
   "Батько національної школи". До 130-річчя від дня народження І.М. Стешенка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2003. – на 2003 рік. – С. 118-123
200021
  Васянович В. "Батько розплакався, коли я поступив на кінофакультет" / розмову вів Дмитро Десятерик // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 22-23


  Розмова з лавреатом Шевченківської премії кінорежисером Валентином Васяновичем.
200022
  Нагайко К. "Батько української нації": Т.Г. Шевченко та Київська Громада в українському національному відродженні // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Кафедра історії та культури України ; Редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 40 : Спецвипуск. – С. 130-138. – ISSN 2415-3567
200023
   "Батько української фізичної культури". До 130-річчя від дня народження І. Боберського // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, І.О. Негрейчук [та ін.]. – Київ, 2003. – 3 кв. – С. 41-46. – ISSN 0130-2043
200024
  Кулик Н. "Батько" фізичної лабораторії // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Липень (№ 25/26). – С. 6


  "Ім’я цього вченого не надто добре відоме широкому загалу, хоча заслуги його перед вітчизняною наукою і педагогікою беззастережні. Георгій Де-Метц - один з організаторів та перших викладачів Київського політехнічного інституту, багаторічний професор ...
200025
  Гавришко М. "Батькові повідомили про мою важку хворобу, але він не допоміг" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 35 (288), 10 вересня 2015. – С. 46-50


  У дитинстві художник Олександр Мурашко натрапив на повішеног, відтоді заїкався.
200026
  Жадько В. "Батьку, батьку Кіндрате, що ти тут наробив!" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 19


  Шевченко Т.Г. і Симиренки.
200027
  Айрумян Люзина Вардкесовна "Бахчисарайский фонтан" и "Евгений Онегин" А.С.Пушкина на армянском языке (Анализ перевода). : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Айрумян Люзина Вардкесовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 26л.
200028
  Сліпак В. "Бачу Україну успішною державою, якщо почуємо самих себе" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 26 (329), 7липня 2016. – С. 28-30


  Василь Сліпак — український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України у складі добровольчих формувань, позивний "Міф". Загинув у бою поблизу Дебальцевого.
200029
  Дорошенко К. "Бачу ціль - не бачу перешкод" або Ера нонотехнологій в лікуванні захворювань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 24-25
200030
  Джалалі Б. "Бачу, що словом я став..." : вибрані вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5/6 (1085/1086)/7/8 (1087/1088). – С. 23-29. – ISSN 0320-8370
200031
  Ходаковська Н. "Бачу, як тремтить зіниця захопленого співом солов"я" : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 120-123. – ISSN 0130-321Х
200032
  Понс М "Башмачник Аристотель" / М Понс. – Москва, 1961. – 243с.
200033
  Хафизова Л.Р. "Баю-баюшки, не ложись на краюшке..." // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа". – Киев, 2015. – № 4, июль - август. – С. 31-34


  Почему в колыбельных звучит иногда мотив избавления от ребенка.
200034
  Копанева Е. "Беги - или умри!" В Украине новый смертельный экстрим для подростков // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 марта (№ 12). – С. 10


  "Подобные случаи все чаще фиксируют камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы авто, под колеса которых бросаются участники игры. Одно из последних ЧП недавно случилось в Каменском Днепропетровской области. Камера автоматической фиксации засняла, как ...
200035
  Войтишина Д.Й. Басівкутське водосховище: іхтіоекологічні та соціально-економічні проблеми / Д.Й. Войтишина, Д.П. Кривко, І.А. Дацюк // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
200036
   Баскетбол. – М., 1952. – с.
200037
  Гзовский Б.М. Баскетбол / Б.М. Гзовский. – Свердловск, 1953. – 40с.
200038
   Баскетбол : программа для спортивных секций коллективов физ. культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 48 с. – Библиогр.: с. 46
200039
   Баскетбол. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 56 с.
200040
  Беляев И.Н. Баскетбол / И.Н. Беляев, Н.В. Семашко. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 32 с. : ил.; 4 с. ил. – (Навстречу спартакиаде народов РСФСР / Ком-т по физкультуре и спорту при Совете Министров РСФСР)
200041
  Семашко Н.В. Баскетбол / Н.В. Семашко. – М., 1956. – 62с.
200042
  Травин К.И. Баскетбол / К.И. Травин. – М, 1956. – 251с.
200043
  Травин К.И. Баскетбол / К.И. Травин. – М, 1957. – 144с.
200044
   Баскетбол : программа для спортивных секций колективов физической культуры. – Москва : Физкальтура и спорт, 1958. – 36 с.
200045
  Ауэрбах А. Баскетбол / Арнольд Ауэрбах ; сокр. пер. с англ. В.А. Григорьева. – Москва, 1961. – 159 с. : ил. – (Физкультура и спорт)
200046
   Баскетбол : състезательни правила. – София : Медицина и физкультура, 1966. – 88 с.
200047
   Баскетбол : [учеб. для спортивных фак. ин-тов физ. культуры]. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 248 с. : ил.
200048
  Юмашев Б.О. Баскетбол / Б.О. Юмашев. – К., 1970. – 83с.
200049
   Баскетбол : правила змагань затв. 6/VI 1973 р. : пер. з рос. – Киев : Здоров"я, 1976. – 67 с. – (Физкультура и спорт)
200050
  Виставкін Ю. Баскетбол / Ю. Виставкін. – Київ : Здоров"я, 1976. – 8 с.
200051
   Баскетбол : справочные термины на пяти языках: русский, francais, english, deutsch, polski. – Москва : Русский язык, 1979. – 84 с.
200052
   Баскетбол = Basket-ball : спортивные термины на пяти языках русский, francais, english, deutsch, polski. – Москва ; Варшава : Русский язык ; Ведза повшехна, 1980. – 76 с.
200053
   Баскетбол : [учеб. пособие для ин-тов физ. культуры]. – Киев : Выща школа, 1989. – 230, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 224 (21 назв.)
200054
   Баскетбол : навч. посібник / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Спорт. клуб КНУКіМ ; [уклад.: І.С. Бондар, М.А. Ярмоленко, В.Ю. Рожков та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2022. – 130, [1] с. : іл., табл. – На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 126-130. – ISBN 978-966-602-354-7
200055
  Одайник В.В. Баскетбол в системі фізичного виховання закладів вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 140-141
200056
  Беляев И.Н. Баскетбол в СССР : справочник (1950 год) / И.Н. Беляев, Г.М. Куколевский. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 136 с.
200057
   Баскетбол в СССР : справочник за 1951-1952 годы. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 236 с.
200058
   Баскетбол в СССР : справочник за 1953 год / авт.-сост. И.Н. Беляев. – Москва : Физкультура и спорт, 1955. – 176 с. – Библиогр.: с. 175
200059
   Баскетбол в СССР : справочник за 1954 год. – Москва : Физкультура и спорт, 1955. – 164 с.
200060
   Баскетбол в СССР / Беляев И.Н. – Москва, 1956. – с.
200061
   Баскетбол в СССР : [фотоальбом]. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – [32] с.
200062
  Беляев И.Н. Баскетбол в СССР : справочник за 1955 год. / И.Н. Беляев. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 168 с.
200063
   Баскетбол в СССР. / Беляев И.Н. – М., 1952. – с.
200064
  Куколевский Г.М. Баскетбол в СССР. (Справочник) / Г.М. Куколевский. – Москва : Физкультура и спорт, 1950. – 144 с.
200065
  Кудряшов В.А. Баскетбол в школе. / В.А. Кудряшов, В.И. Рудокас. – Л., 1960. – 154с.
200066
  Преображенский И.Н. Баскетбол в школе. / И.Н. Преображенский, А.А. Харазянц. – М., 1969. – 160с.
200067
  Гомельский А.Я. Баскетбол завоевывает планету / А.Я. Гомельский. – М., 1980. – 144с.
200068
  Одайник В.В. Баскетбол як один з шляхів зміцнення здоров"я студентської молоді на заняттях з фізичного виховання // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 114-118. – Бібліогр.: 8 назв.
200069
  Цетлин П.М. Баскетбол. / П.М. Цетлин, В.М. Фадеев. – М, 1953. – 56с.
200070
  Цетлин П.М. Баскетбол. / П.М. Цетлин. – М, 1955. – 280с.
200071
  Семашко Н.В. Баскетбол. Обучение и тренировка / Н.В. Семашко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 112с.
200072
   Баскетбол. Правела соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1950. – 48 с.
200073
   Баскетбол. Правела соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 64 с.
200074
   Баскетбол. Правила змагань : [затв. Центр. радою Союзу спортивних товариств і організацій СРСР 19/IV 1961 р.]. – Киев : Здоров"я, 1965. – 72 с.
200075
   Баскетбол. Правила соревнований. – Москва- ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 40 с.
200076
   Баскетбол. Правила соревнований. – Москва : Физкультура испорт, 1952. – 48 с.
200077
   Баскетбол. Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 52 с.
200078
  Колос В.М. Баскетбол: теория и практика / В.М. Колос. – Минск, 1989. – 166с.
200079
  Колос В.М. Баскетбол: теория, практика / В.М. Колос. – Минск, 1989. – 165с.
200080
  Суетнов К.В. Баскетбол: техническая и тактическая подготовка школьников 9-11 классов / К.В. Суетнов. – Алма-Ата, 1989. – 80 с.
200081
  Шаблінський В.О. Баскетболісти, вперед! / В.О. Шаблінський. – К., 1963. – 158с.
200082
   Баскетбольная площадка : типовой проект. – Москва : Физкультура и спорт, 1955. – 32 с.
200083
  Лозенко Варвара Баски "Дикой Франции" // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 56-71 : фото
200084
  Трайнін І.П. Баски в боротьбі за свою національну незалежність / І Трайнін. – [Київ] : Партвидав ЦК КП(б)У, 1937. – 50 с.
200085
  Дзидзигури Ш.В. Баски и грузины. / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1979. – 171с.
200086
  Эдшмид К. Баски, быки, арабы. / К. Эдшмид. – Москва-Л., 1929. – 237с.
200087
  Браун Дэвид Баски: особый народ. Идентификация басков // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 54 : фото
200088
  Гавпт З. Баскійський диявол / Зигмунт Гавпт. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2014. – 212, [1] с. : портр. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". - Зміст: Зигмунт Гавпт. Повторення ; З книги "Перстень з паперу" 1963 ; З книги "Остання збірка оповідань" 1972 ; З книги "Оповідання" 1946 ; Твори поза збірками 1937-1950 ; Зигмунт Гавпт. Повторення ще раз. – Бібліогр. в кінці творів. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-9663-97-175-9
200089
  Эйнор О.Л. Басковское каменноугольное месторождение Кизеловского района на Урале / О.Л. Эйнор. – Л - М, 1936. – 172с.
200090
  Хенкин С.М. Баскский конфликт : история и современность / С.М. Хенкин, Е.С. Самсонкина // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 41-59. – ISSN 0130-3864


  Баски (баск. Euskaldun) — народ в північній Іспанії та Південно-західній Франції
200091
  Хенкин С. Баскский лабиринт : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 9. – С. 106-114. – ISSN 0131-2227
200092
   Баскські прислів"я та приказки : [збірник] / упоряд., вступ. слово та пер. з баск. М. Литвинця ; худож. В.В. Кузьменко. – Київ : Дніпро, 1989. – 125, [2] с. : кольор. іл. – (Мудрість нар. ; зб. 48)
200093
  Федоров Г.Б. Басманная больница / Г.Б. Федоров. – Москва, 1989. – 110с.
200094
  Юсупов Э.Ю. Басмачество - орудие реакции / Э.Ю. Юсупов, Б.В. Лунин. – Ташкент, 1981. – 40с.
200095
  Зевелев А.И. Басмачество / А.И. Зевелев. – М., 1981. – 244с.
200096
   Басмачество : социал.-полит. сущность : [сб. ст.]. – Ташкент : Фан, 1984. – 155 с.
200097
  Зевелев А.И. Басмачество / А.И. Зевелев. – Москва, 1986. – 253с.
200098
  Езоп Басне / Езоп. – Београд : Просвета, 1971. – 112 с.
200099
  Батрак И.А. Басни / И. Батрак ; ред. и вступ. ст. Г. Коренева. – Москва : Москов. Т-во писателей, 1933. – 245 с., [1] портр.
200100
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Москва-Ленинград : Военмориздат, 1945. – 120 с.
200101
  Рослов И. Басни / И. Рослов. – Горький, 1946. – 63с.
200102
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Л., 1946. – 56с.
200103
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Ленинград : [Воениздат], 1947. – 124 с. – Миниатюрное издание
200104
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Москва-Ленинград, 1948. – 146с.
200105
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – Сталинград, 1949. – 55с.
200106
  Власов А. Басни / А. Власов. – Вологда, 1950. – 20с.
200107
  Балыкин М. Басни / М. Балыкин. – Алма-Ата, 1951. – 35с.
200108
  Галямин Д.Ф. Басни / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1951. – 42с.
200109
  Корюн М. Басни / М. Корюн. – Ереван : Айпетрат, 1952. – 32 с.
200110
  Шадур П.Я. Басни / П.Я. Шадур. – Сталино, 1952. – 40с.
200111
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – М., 1953. – 51с.
200112
  Галямин Д.Ф. Басни / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1953. – 65с.
200113
  Акулинин В.И. Басни / В.И. Акулинин. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1953. – 36 с., ил.
200114
  Артищев М.Д. Басни / Артищев М.Д. – Чкалов : Кн. изд-во, 1954. – 20 с.
200115
  Воловик Г.Г. Басни / Г.Г. Воловик. – Воронеж, 1954. – 28с.
200116
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Киев : Художественная литература, 1954. – 236 с.
200117
  Радевский Х. Басни / Х. Радевский. – Москва, 1954. – 64с.
200118
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – Сталингард, 1955. – 52с.
200119
  Матросов А.Л. Басни / А.Л. Матросов. – Молотов, 1955. – 48с.
200120
  Шадур П.Я. Басни / П.Я. Шадур. – Сталино, 1955. – 67с.
200121
  Власов А.А. Басни / А.А. Власов. – Вологда : Обласная книжная редакция, 1955. – 53, [3] с.
200122
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Москва, 1956. – 95с.
200123
  Корбан В.И. Басни : басни / Владимир Корбан; авториз. пер. с белорус. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1956. – 96 с.
200124
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Москва, 1957. – 106с.
200125
  Корюн М. Басни / М. Корюн. – Москва : Правда, 1958. – 31 с.
200126
  Волосевич Э.С. Басни / Эдуард Волосевич ; пер. с белорус. В.бахнова. – Москва : Советский писатель, 1958. – 50 с.
200127
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Ленинград, 1959. – 29с.
200128
  Мизин Н.И. Басни / Н.И. Мизин. – М., 1959. – 71с.
200129
  Аникеев Е.И. Басни / Е.И. Аникеев ; ил. В. Соловьев. – Смоленск : Книжное издательство, 1959. – 73 с. : ил.
200130
  Бородушкин Г.С. Басни / Г.С. Бородушкин, И. Данилов, В. Зубихин. – Сталинград : Книжное издательство, 1960. – 44 с. : ил.
200131
  Дунаев С.Д. Басни / С.Д. Дунаев. – Улан-Удэ, 1961. – 40с.
200132
  Коваленко А.П. Басни / А.П. Коваленко. – Саратов, 1961. – 39с.
200133
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Ленинград, 1961
200134
  Алиев Н.И. Басни / Н.И. Алиев. – Махачкала : Даггиз, 1961. – 40 с.
200135
  Жарковский М.И. Басни / М.И. Жарковский. – Тула, 1962. – 23с.
200136
  Наместников Г.Н. Басни / Г.Н. Наместников. – Саратов, 1962. – 36с.
200137
  Федр Басни / Федр, Бабрий. Басни. Изд. подгот. М.Л. Гаспаров. – Москва : Изд. АН СССР, 1962. – 263 с.
200138
  Петросян И. Басни / И. Петросян. – Баку, 1963. – 40 с.
200139
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Москва, 1963. – 96с.
200140
  Красиков С.П. Басни / С.П. Красиков. – Омск, 1963. – 46с.
200141
  Бедный Д. Басни : для сред. шк. возраста / Демьян Бедный ; ил. И. Семенова. – Москва : Детская литература, 1965. – 64 с.
200142
  Царев А.И. Басни / А.И. Царев. – Ульяновск, 1965. – 55с.
200143
  Говорович М.М. Басни / М.М. Говорович. – Ростов-на-Дону, 1966. – 16с.
200144
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Москва : Художественная литература, 1967. – 176 с.
200145
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Москва, 1968. – 63с.
200146
  Матросов А.Л. Басни / А.Л. Матросов. – Пермь, 1969. – 74с.
200147
  Фотьев Н.И. Басни / Н.И. Фотьев. – Хабаровск, 1969. – 96с.
200148
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – М., 1973. – 112с.
200149
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Ленинград : Лениздат, 1976. – 128с. – (Школьная библиотека)
200150
  Михалков С.В. Басни / Сергей Михалков ; худож. А. Каневский. – Москва : Художественная литература, 1976. – 122 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
200151
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Москва, 1978. – 80с.
200152
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Москва : Художественная литература, 1979. – 318с.
200153
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Москва, 1980. – 95с.
200154
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Москва, 1982. – 127с.
200155
  Михалков С.В. Басни / Сергей Михалков ; [вступ. ст. Г.И. Ломидзе (с. 5-24)]. – Москва : Книга, 1983. – 158 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
200156
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Л., 1983. – 406с.
200157
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Уфа, 1984. – 159с.
200158
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – М., 1984. – 190с.
200159
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Москва, 1985. – 192с.
200160
  Михалков С.В. Басни / С.В. Михалков. – Москва, 1987. – 240с.
200161
  Крылов И.А. Басни / И.А. Крылов. – Москва, 1988. – 384с.
200162
  Крылов И.А. Басни : иллюстрированное энциклопедическое издание / И.А. Крылов. – 2-е уточненное и дополненное издание. – Москва : Белый город, 2006. – 640с. : илл. – (Большая иллюстрированная библиотека классики). – ISBN 5-7793-0649-4
200163
  Эзоп Басни / Эзоп ; [ пер. М.Л. Гаспарова ]. – Харьков : Фолио, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-03-4597-3
200164
  Крылов И.А. Басни / Иван Крылов ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 317, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5316-9
200165
  Крылов И. Басни / Иван Крылов ; [послесл. : Т.В. Надозирной ]. – Харьков : Фолио, 2012. – 317 с., [2] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5316-9
200166
   Басни башкирских поэтов. – Уфа : Башкнигоиздат, 1960. – 68 с. : ил.
200167
  Михалков С.В. Басни в прозе / С.В. Михалков. – Москва, 1968. – 47с.
200168
  Михалков С.В. Басни в прозе / С.В. Михалков. – Москва, 1983. – 59с.
200169
   Басни и баснописцы : с жизнеописаниями и примечаниями А. Филонова. – Москва : Т-во типо-литогр. Владимир Чичерин в Москве, 1904. – 186, V с. – (Приходская библиотека ; № 56)
200170
  Флит А.М. Басни и литературные пародии / А.М. Флит. – Л, 1958. – 114с.
200171
  Любимов А.А. Басни и не басни / А.А. Любимов. – Х., 1959. – 51с.
200172
  Незамай В. Басни и отголоски / [соч.] В. Незамая [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1869. – VIII, 222 с.
200173
  Тимофеев Б.Н. Басни и сатирические стихи / Б.Н. Тимофеев. – Л., 1954. – 60с.
200174
   Басни и сатирические стихи. – Благовещенск : Амурское кн. изд-во, 1956. – 56 с.
200175
  Шевчук Л.В. Басни и сатирические стихотворения / Л.В. Шевчук. – Омск, 1957. – 44с.
200176
  Измайлов А. Басни и сказки. – С.-Пб., 1816. – 85, 174, [4] с.
200177
  Бедный Д. Басни и сказки / Демьян Бедный ; ил. М. Черемных. – Москва, 1945. – 56 с. – (Библиотека "Крокодила" ; №11)
200178
   Басни и сказки диких народов : 1. Животный эпос и легенды готтентотов: (Из сб. Блика. Bleeck. "Reynard the Fox in South Africa"); 2. Детские сказки и предания зулусов: (Из сб. Коллэуея. Соllaway. "Nursery traditions and histories of the Zulus") : Пер. с англ. / Предисл. Д.К. [Д. Коропчевский] // Сказки и легенды чеченцев / Н. Семенов. – Владикавказ : В тип. Терского обл. правл., 1882. – 104 с.


  Авт. пред. Коропчевский, Дмитрий Андреевич 1842-1903
200179
  Михалков С.В. Басни и стихи / С.В. Михалков. – Москва, 1952. – 128с.
200180
  Крылов И.А. Басни и стихотворения / И.А. Крылов. – Л., 1947. – 438с.
200181
  Крылов И.А. Басни и стихотворения / И.А. Крылов. – Л., 1954. – 559с.
200182
  Крылов И.А. Басни и стихотворения / И.А. Крылов. – 3-е изд. – Ленинград : Советский писатель, 1954. – 557с. – ("Библиотека поэта" основана М. Горьким)
200183
  Малин А.К. Басни и фельетоны / А.К. Малин. – Симферополь, 1952. – 27с.
200184
  Малин А.К. Басни и фельетоны / А.К. Малин. – Москва, 1956. – 48с.
200185
  Воловик Г.Г. Басни и фельетоны / Г.Г. Воловик. – Воронеж, 1957. – 55с.
200186
  Мелузников А. Басни и фельетоны / А. Мелузников. – Казань, 1958. – 64с.
200187
  Ильин М. Басни и шутки / М. Ильин. – Москва, 1955. – 48с.
200188
  Крылов И.А. Басни И.А.Крылова / И.А. Крылов. – Москва, 1947. – 111с.
200189
  Крылов И.А. Басни Ивана Крылова : в 8 кн. : Тридцатая тысяча. – Факсимильное изд. – Москва : Гос. б-ка СССР ; Художественная литература, 1978. – [3], 410, XI с. : 1 л. портр. – Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург, в тип. экспедиции заготовления Гос. бумаг, 1835. - Миниатюрное издание
200190
  Степанов Н.Л. Басни Крылова / Н.Л. Степанов. – Москва, 1969. – 112 с.
200191
  Лафонтен Жан Басни Лафонтена : (Полное собрание) / В пер. рус. баснописцев: Крылова, Дмитриева, Измайлова [и др.]; С биогр. Лафонтена и прим. под ред. Арс. И. Введенского; С 118-ю рис. Эжена Ламбера. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – 344, [2] с. ил., портр.
200192
  Лафонтен, Жан де Басни Лафонтена / С биографией и примечаниями под. ред. Арс. И. Введенского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т.1. – 1901. – XXIV, 344 с.
200193
  Лафонтен Жан Басни Лафонтена : (Полное собрание) (в 2-х томах) / В пер. рус. баснописцев: Крылова, Дмитриева, Измайлова [и др.]; С биогр. и прим. под ред. Арс. И. Введенского; С 118-ю рис. Эжена Ламбера. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Т.2 : Книга VIII-XII. – 1901. – C. 347-626,
200194
   Басни Мхитара Гоща, Вардана Айгекца и Оломпиана. – Москва-Ленинград, 1956. – 55-169с.
200195
   Басни народов Советского Союза : [для сред. возраста]. – Ленинград : Детгиз, 1959. – 62 с. : ил.
200196
  Крылов И. А. Басни русские. – Париж
ч.1. – 1825. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
200197
  Крылов И. А. Басни русские. – Париж
ч.2. – 1825. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
200198
   Басни русских писателей в сравнительном изучении : Тексты басен Крылова, Дмитриева, Хемницера... и др. в пяти группах, сравнительно с рус. нар. сказками и пословицами, баснями Эзопа, Лафонтена и др., прим. и объясн. ст. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Глазунова, 1891. – [2], IV, 100 с., 1 л. фронт. (ил.). – Экз. в разных переплетах, экз. № 32882 обрезан в тип. при переплете. – (Русская классная библиотека, издаваемая под редакциею А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Вып. 3)


  Ред. Чудинов, Александр Николаевич (1843-1908)
200199
  Орбели И.А. Басни средневековой Армении / И.А. Орбели. – Москва-Ленинград, 1956. – 180с.
200200
   Басни средневековой Армении : [сборник] / пер. с арм. И. Орбели ; предисл. А. Ганаланяна ; худож. В. Мандакуни. – Ереван : Советакан грох, 1982. – 111 с. : цв. ил.
200201
   Басни Эзопа. – Москва : Наука, 1968. – 320с. – (Литературные памятники)
200202
  Эзоп Басни Эзопа в переводах Л.Н.Толстого / Эзоп. – Тула, 1985. – 158 с.
200203
  Адрианова-Перетц Басни Эзопа в русской юмоистической литературе XVIII века / Адрианова-Перетц; В.П. Адрианова. – Ленинград, 1929. – С. 377-400. – Авт. укаан в конце текста. - Отд. отт.: Известия АН СССР Отделение по рус. яз. и словесности. 1929, т. 2, кн. 2, с. 377-400
200204
  Баакашвили В.Т. Басни Эзопа и их первый грузинский перевод : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Баакашвили В.Т. ; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 19 с.
200205
  Замятин Е.П. Басни, лирика, сатирика и т.п. / Е.П. Замятин. – Киров, 1962. – 28с.
200206
  Крылов И.А. Басни, повести / И.А. Крылов. – Минск : БГУ им. В.И. Ленина, 1980. – 254с.
200207
  Крылов И.А. Басни, проза, пьесы, стихи / И.А. Крылов. – Л., 1970. – 415с.
200208
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – Москва, 1970. – 76с.
200209
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – 3-е изд. – Москва, 1973. – 126с.
200210
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 73с.
200211
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы. Кавказский пленник : Книга для чтения с комментарием на английском языке и словарем / Л.Н. Толстой. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1978. – 117с.
200212
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы. Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва, 1981. – 136с.
200213
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы; Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва, 1986. – 139с.
200214
  Толстой Л.Н. Басни, сказки, рассказы; Кавказский пленник / Л.Н. Толстой. – Москва, 1987. – 140с.
200215
  Вьюнов Г. Басни,шутки и сатирические стихи / Г. Вьюнов. – Пенза, 1958. – 32с.
200216
  Кирьянов Н.Б. Басни. -- (Литературные эпиграммы и эпитафии. / Н.Б. Кирьянов. – Тула, 1957. – 40с.
200217
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1934. – 32 с.
200218
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1936. – 283 с.
200219
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1937. – 47с.
200220
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов, 1937. – 333 с.
200221
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1943. – 20 с.
200222
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 223с.
200223
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Свердловск, 1944. – 55с.
200224
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Ставрополь, 1944. – 76с.
200225
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Чебоксары, 1944. – 11с.
200226
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Челябинск, 1944. – 16с.
200227
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Ярославль, 1944. – 95с.
200228
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Архангельск, 1944. – 88с.
200229
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Иваново, 1944. – 80с.
200230
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Горький, 1945. – 175с.
200231
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1946. – 255с.
200232
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1946. – 15с.
200233
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов, 1946. – 63с.
200234
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов, 1947. – 29с.
200235
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1948. – 120с.
200236
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Л., 1950. – 32с.
200237
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1950. – 96с.
200238
  Малин А.К. Басни. / А.К. Малин. – Симферополь, 1950. – 40с.
200239
  Полотай Н.И. Басни. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1956. – 64с.
200240
  Чеботников В.М. Басни. / В.М. Чеботников. – Краснодар, 1957. – 39с.
200241
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1958. – 239с.
200242
  Касабов И. Басни. / И. Касабов. – София, 1961. – 58с.
200243
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Л., 1962. – 31с.
200244
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1965. – 135с.
200245
  Чеботников В.М. Басни. / В.М. Чеботников. – Краснодар : Краснодарское кн.изд., 1965. – 43 с.
200246
  Эзоп. Басни. / Эзоп. – Москва : Наука, 1968. – 320с.
200247
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва : Художественная литература, 1969. – 176с.
200248
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1971. – 144с.
200249
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Москва, 1972. – 128с.
200250
  Крылов И.А. Басни. / И.А. Крылов. – Уфа, 1978. – 40с.
200251
  Крылов И.А. Басни. (В 9-ти кн.) / И.А. Крылов. – Москва-Л., 1956. – 635с.
200252
  Крылов И.А. Басни. Драматургия / И.А. Крылов; вступ. ст. Н. Степанова; худож. А.П. Сапожников. – Москва : Правда, 1982. – 416 с., ил.
200253
  Крылов И.А. Басни. Полное собрание. / И.А. Крылов. – Л., 1944. – 237с.
200254
  Бабаев Э.Г. Басни. Рассказы = Fabulas. Contos : кн. для чтения со словарем и коммент. на португ. яз. / сост. Бабаев Э.Г., Успенская И.Д. – Москва : Русская литература, 1983. – 86 с.
200255
  Бабаев Э.Г. Басни. Рассказы : кн. для чтения со словарем и коммент. на яз. хинди / сост. Бабаев Э.Г., Успенская И.Д. – Москва : Русский язык, 1983. – 87 с.
200256
  Фотьев Н.И. Басни... / Н.И. Фотьев. – Благовещенск, 1957. – 24с.
200257
  Крылов И.А. Басни: (Для сред. и ст. шк. возраста). / И.А. Крылов. – Москва, 1983. – 32с.
200258
  Крылов И.А. Басни: (Для ст. шк. возраста). / И.А. Крылов. – Москва, 1988. – 189с.
200259
  Крылов И.А. Басни: Кн. для чтения с коммент. / И.А. Крылов. – М., 1984. – 254с.
200260
  Крылов И.А. Басни; Сатирические произведения. / И.А. Крылов. – Москва, 1989. – 479с.
200261
  Крылов И.А. Басни; Стихотворения. / И.А. Крылов. – Элиста, 1979. – 207 с.
200262
   Баснописец переводчик, или Стихотворным слогом перевод избранных басен, сказок, повестей, советов и полезных анекдотов, с иностранных диалектов на славяно-русский / написал Але-й Н-р-ц-в. – Москва : тип. Августа Семена, при имп. мед.-хирург. акад., 1833. – 296, VI с. – Текст на рус., англ., латин., нем. и фр. яз. - Авт. Нарцев Алексей
200263
  Воловик М.Я. Баснословно / М.Я. Воловик. – Уфа, 1967. – 128с.
200264
  Драгоманов М.П. Басня Богдана Хмельницкого / Г. Ц. [псевд.] // Словарь книжной малоррусской речи по рукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / П.Г. Житецкий. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1888. – [22] с.
200265
  Лященко А.И. Басня И.А. Крылова "Водолазы" : (По поводу статьи г. Нечаева "Об отношении Крылова к науке") / А.И. Лященко. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1895. – [4], 16 с. – Конволют. - Пер.: "Ревизор" Гоголя и комедия Квитки "Приезжий из столицы". 1902


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Мих. Н. Марковскому от автора 2/IV.97
200266
  Крылов И.А. Басня И.А.Крылова / И.А. Крылов. – Москва, 1947. – 8с.
200267
  Іскорко-Гнатенко Басова Г.Д. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 27. – ISBN 978-617-7442-69-0
200268
  Гончаров М.А. Басовская трагедия / М.А. Гончаров. – Воронеж, 1991. – 173с.
200269
  Ковалів Ю.І. Басок Василь Якович (- поет, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 296-297. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
200270
  Элленс Ф. Басс-Бассина-Булу / Ф. Элленс. – Л.-Москва, 1925. – 200с.
200271
  Чиладзе Т.И. Бассейн : повести / Тамаз Чиладзе ; пер. с груз. А. Беставашвили. – Тбилиси : Мерани, 1976. – 246 с.
200272
  Рыжавский Г.Я. Бассейн верхней Волги. / Г.Я. Рыжавский. – М, 1981. – 191с.
200273
   Бассейн Волги : изследования гидротехнического отдела 1824 г. / Под руководст. Ф.Г. Зброжека. – С.-Петербург : Типо-Литография К. Биркенфельда, 1897. – 243 с.
200274
   Бассейн Днепра : Исслед. Лесоводств. отд. 1894 г. : с 2 карт. верховьев Днепра и фототип. / под руководством нач. Отд. М.К. Турского. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1896. – VIII, 90 с., 6 л. карт. : ил., карт. – (Труды Экспедиции для исследования источников главнейших рек Европейской России, изд. начальником Экспедиции генерал-лейтенантом Алексеем Андреевичем Тилло)
200275
  Барышева А.А. Бассейн озера Неро (физико-географическая характеристика) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Барышева А.А. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
200276
   Бассейн озера Севан (Гокча) : научные результаты экспедиции 1927 года. – Ленинград : Изд-во АН и Упр. водного хоз-ва ССР Армении
Т. 1. – 1929. – 529 с.
200277
   Бассейн озера Севан (Гокча). – Ленинград : Изд-во АН и Упр. водного хоз-ва ССР Армении
Т. 2, вып. 1. – 1930. – 224 с., [7] табл.
200278
   Бассейн озера Севан (Гокча). – Ленинград
Т. 2, Вип. 1. – 1930. – 223с : карты
200279
   Бассейн озера Севан (Гокча). – Ленинград
Т. 3, вып. 1. – 1930. – 106с.
200280
   Бассейн озера Севан (Гокча). – Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 3, вып. 1. – 1930. – 106 с., [7] карт. – Библиогр.: с. 95
200281
  Никитин С.Н. Бассейн Оки / под руководством Начальника отдела С.Н. Никитина. – 1895-1905. – Санкт-Петербург : Типо-литография К. Биркенфельда. – (Труды Экспедиции для исследования источников главнейших рек Европейской России, издаваемых начальником Экспедиции, генерал-лейтенантом А.А. Тилло)
[Вып. 1] : Исследования гидрогеологического отдела 1894 г. : с 5-ю фототипными табл. : [Отчет С.Н. Никитина и Н.Ф. Погребова]. – 1895. – IV, 114 с., [5] л. ил. : ил. – Конволют. - Пер.: Бассейн Сызрана / С.Н. Никитин. – Библиогр.: Литература (с. 7-8)
200282
  Бадер О.Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы / О.Н. Бадер ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1970. – 176 с.
200283
  Обручев В. Бассейн р.Бодайбо. / В. Обручев. – Спб., 1903. – 1-48с.
200284
   Бассейн реки Днестр = Dniester River Basin : environmental atlas : экологический атлас / [Респ. Молдова, Агентство "Апеле Молдовей" [и др.] ; Украина, Гос. агентство водных ресурсов Украины, Днестровско-Прутское бассейновое упр. водных ресурсов; сост. : О. Лысюк [и др.] ; пер. на англ. И. Сыродоев ; концепция: Г. Сыродоев и др.]. – [Б. м. : б. и.], 2012. – 45, [8] с. : цв. ил., карты, табл., диагр., граф. – Текст парал. рус., англ. – ISBN 978-2-940490-12-7
200285
  Пашканг К.В. Бассейн реки Зуши : Автореф... Канд.геогр.наук: / Пашканг К.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1955. – 15с.
200286
  Мельхеев М.Н. Бассейн реки Ия и перспективы его водохозяйственного освоения. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Мельхеев М.Н.; Моск.ордена Ленин гос.ун-т. – Москва, 1951. – 14 с.
200287
  Закуленков Л.Д. Бассейн реки Селижаровки и озера Селигер (Физ.-геогр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Закуленков Л.Д.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1954. – 16л.
200288
   Бассейн реки Цны / сост. Ст. таксатор А. Рябов. – Москва : [б. и.], 1904. – [2], II, 152 с., 6 л. карт. – (Труды Экспедиции для исследования источников главнейших рек Европейской России)
200289
  Донцова Д. Бассейн с крокодилами / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-007569-3
200290
   Бассейн Сейма : исслед. Лесоводств. отд. 1895-1896 гг. : с карт. верховьев Сейма. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1904. – [4], 72 с., 1 л. карт. – (Труды Экспедиции для исследования источников главнейших рек Европейской России)
200291
   Бассейн Сызрана : исслед. гидрологического отдела : почвенные исследования Н.А. Богословского : с почвенной картой. – Санкт-Петербург : Тип.-лит. Биркенфельда, 1897. – 28 с. – (Труды Экспедиции для исследования источников главнейших рек Европейской России / изд. нач. экспед., ген. лецт. А.А. Тилло)
200292
   Бассейновый литогенез и минерагения : сборник научных трудов. – Новосибирск : ИГИГ, 1989. – 163, [1] с., [1] л. схем : ил.
200293
  Огиевский А.В. Бассейны-индикаторы / А.В. Огиевский. – Л., 1947. – 283с.
200294
  Караванов К.П. Бассейны подземных вод горноскладчатых областей Восточной Азии / К.П. Караванов. – М., 1977. – 142с.
200295
   Бассейны Савалы и Битюка : исслед. Лесоводств. отд. 1899 г. : с 4 карт. бассейнов Савалы и Битюка / предисл.: исп. об. нач. Лесовод. отд. В. Никотин. – Москва : типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1902. – [2], II, 145 с., 4 л. карт. – (Труды Экспедиции для исследования источников главнейших рек Европейской России)
200296
   Бассейны черносланцевой седиментации и связанные с ними полезные ископаемые. = Black shale basins and related mineral deposits : междунар. симпоз., 5-9 августа 1991 г., Новосибирск : тезисы докладов. – Новосибирск : ОИГГИМ
Т.1. – 1991. – 316 с.
200297
   Бассейны черносланцевой седиментации и связанные с ними полезные ископаемые. = Black shale basins and related mineral deposits : междунар. симпоз., 5-9 августа 1991 г., Новосибирск : тезисы докладов. – Новосибирск : ОИГГИМ
Т. 2. – 1991. – 302 с.
200298
  Клименко Олександр Бастард = Пам"яті батька : фрагменти з роману : сторінки майбутньої книги // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 5/6. – С. 38-67. – ISSN 0130-1608
200299
  Садык А. Басти : документальная повесть / А. Садык. – Баку : Азернешр, 1950. – 168 с.
200300
  Люблинская А.Д. Бастильский архив в Ленинграде: Аннот. кат. / А.Д. Люблинская. – Л., 1988. – 186с.
200301
  Диккенс Ч. Бастильский узник / Ч. Диккенс, 1925. – 29с.
200302
  Поляков С.П. Бастион - Одесса : [сборник] / С.П. Поляков; послесл. Э. Немировской. – Одесса : Маяк, 1966. – 251с. : 1 л. портр., ил.
200303
  Штейн А.П. Бастион на Балтике / А.П. Штейн. – Москва, 1943. – 82с.
200304
  Мюллер Г. Бастион социализма / Г. Мюллер, К. Райссиг. – М., 1969. – 344с.
200305
  Рыбин В.А. Бастионы в огне / В.А. Рыбин. – Москва, 1979. – 158с.
200306
  Абульгасан Бастионы дружбы : роман / / Абульгасан А. ; [авториз. пер. с азерб. М. Джабара, Б. Рунина]. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1950. – 381 с. : ил.
200307
  Абульгасан Бастионы дружбы : роман : в 4 кн. / Абульгасан А. ; [пер. с азерб. Б. Тамрбекова]. – Баку : Азернешр
Кн. 2. – 1959. – 399 с. : ил.
200308
  Абульгасан Бастионы дружбы : роман : в 4 кн. / Абульгасан А. ; [пер. А. Грича]. – Баку : Язычы
Кн. 4 : Война. – 1981. – 489 с. – Библиогр.: ил.
200309
  Румянцев С.Н. Бастионы наследственного иммунитета / С.Н. Румянцев. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 157с.
200310
  Водолагин М.А. Бастионы славы / М.А. Водолагин. – Москва, 1974. – 159с.
200311
   Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944-1947 = Bastion and Baturyn. Documents and materials for history in Yaroslav, Liubachiv and Tomashiv region in 1944-1947 : док. та матеріали / упоряд.: Мирослав Іваник, Михайло Бохно ; [ред. тому Ірина Лонкевич]. – Торонто ; Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 626. [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 579-626. – Бібліогр.: с. 568-571 та в підрядк. прим. – (Архів Закерзоння / ред. Мирослав Іваник ; т. 1). – ISBN 978-617-607-212-6
200312
  Мороховський Ю.П. Бастіон соціалізму на заході / Ю.П. Мороховський. – Київ, 1969. – 87с.
200313
  Нікітіна Н. Бастіони сучасної технічної довершенності (на матеріалі жіночої прози кін. XX - поч. XXI ст.) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 1 (601). – С. 85- 92. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається технократичний складник катастрофізму та його відбиття в сучасній малій жіночій прозі. Авторка прагне проаналізувати вплив техніки на буттєстиль, духовні й життєві цінності сучасника, зміни, що відбулися з людиною. Зауважено, що ...
200314
  Глушок О. Бастіонові укріплення Правобережжя XVI - XVII ст.: спроба типології // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 51-55. – ISBN 978-966-308-311-5
200315
  Глушок О. Бастіонові укріплення Правобережжя XVI - XVII ст.: спроба типології // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 179-181
200316
  Астаф"єв О.Г. Бастюк Богдан Іванович (- письменник) / О.Г. Астаф"єв, Б.І. Мельничук // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 299. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
200317
  Лажечников И.И. Басурман / И.И. Лажечников. – Москва, 1984. – 448с.
200318
  Лажечников И.И. Басурман : Роман / И.И. Лажечников. – Москва : Художественная литература, 1989. – 368с. – (Классики и современники. Рус. класической лит.)
200319
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – Москва, 1961. – 451с.
200320
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – Минск, 1985. – 365с.
200321
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – Москва, 1986. – 446с.
200322
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – Москва, 1989. – 523с.
200323
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – Иркутск, 1990. – 383с.
200324
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – Москва, 1991. – 523с.
200325
  Лажечников И.И. Басурман. / И.И. Лажечников. – Москва, 1992. – 446с.
200326
  Медведков Ю.В. Басутоленд, Свазиленд, Бечуаналенд / Ю.В. Медведков. – Москва : Географгиз, 1960. – 56 с.
200327
  Ройшель Юрген БАСФ. Анатомия международного консерна / Ройшель Юрген; Ю.И. Юданов, Е.С. Хесин. – Москва : Прогресс, 1978. – 318, [2] с.
200328
  Черненко М.М. Бата Живоинович / М.М. Черненко. – М., 1990. – 48с.
200329
  Шенгелая Д. Бата Кения : роман / Д. Шенгелая. – Москва : Гослитиздат, 1937. – 191 с.
200330
   Батай (Bataille) Жорж // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 680. – ISBN 966-316-069-1
200331
  Грачев В.И. Батайск / В.И. Грачев, Н.И. Решетняк. – Ростов -на-Дону, 1981. – 78с.
200332
  Лиховид І. Баталії без фіналу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11 листопада (№ 205). – С. 11


  МОЗ досі не оголосило результатів аудиту в НМУ ім. Богомольця. Чому зволікають?
200333
  Красовська Г. Баталії мирних полів // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 8


  Збірні команди викладачів КНУ імені Тараса Шевченка (КНУ) та Національного університету біоресурсів і природокористування провели товариський футбольний матч, присвячений Дню захисника України. За КНУ грали: декан факультету психології І. Данилюк, ...
200334
  Бондаренко О. Баталії у книгозбірні, або що робити з радянськими способами "обрання начальства" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 17/18). – С. 5


  "На початку квітня цього року збори колективу наукових працівників Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського обрали - таємним голосуванням - Генерального директора Бібліотеки. Новообраний гендиректор Олег Сербін - бібліотекар, доктор ...
200335
   Баталін Георгій Іванович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 9-10
200336
   Баталін Георгій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 399. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
200337
  Бєлобородова О.А. Баталін Георгій Іванович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 643. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
200338
   Баталін Георгій Іванович (1918-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 21. – ISBN 978-966-439-754-1
200339
   Баталін Георгій Іванович (1918-1988) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 28. – ISBN 978-966-933-054-3
200340
  Міщенко Д.О. Батальйон необмундированих : повість / Дмитро Міщенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 99, [1] с. – ISBN 978-617-673-856-5
200341
  Міщенко Д. Батальйон необмундированних : повість / Дмитро Міщенко. – Київ : Молодь, 1995. – 77, [3] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 5-7720-0913-3
200342
  Кузьміч В. Батальйон п"ятирічки / В. Кузьміч. – Харків, 1932. – 139 с.
200343
  Міщенко Дмитро Батальйони необмундированих = Спогади : Уривок з повісті // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 70-73. – ISSN 0130-321Х
200344
  Бондарєв Ю.В. Батальйони просять вогню : повість : для серед. та старш. шкільн. віку / Ю.В. Бондарєв ; авториз. пер. з рос. Надії Орлової. – Київ : Веселка, 1980. – 148 с. : іл.
200345
  Жарій Олег Батальне братання : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 100-103 : Фото
200346
  Монсевич В. Батально-історичний живопис у творчості В. Шаталіна // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 23-24
200347
  Музычук С. Батальон "ROLAND" / С. Музычук, И. Марчук // Однострій. Форменная одежда : український військово-історичний журнал. – Рівне, 2002. – № 7. – С. 33-41
200348
  Гумбаридзе Г.И. Батальон атакует. / Г.И. Гумбаридзе. – Тбилиси, 1975. – 126с.
200349
  Синников Л.П. Батальон в обороне морского побережья / Л.П. Синников. – М., 1973. – 166с.
200350
  Столин Е.Л. Батальон идет вперед / Е.Л. Столин. – Минск, 1962. – 283с.
200351
  Мамонтов Я.А. Батальон мертвих / Я.А. Мамонтов. – Харків, 1926. – 71 с.
200352
  Малкин В.М. Батальон неизвестных солдат / В.М. Малкин. – М., 1981. – 128с.
200353
  Мищенко Дмитро Батальон необмундированных : Роман и повести. Пер с укр. / Мищенко Дмитро. – Москва : Художественная литература, 1991. – 525с. – ISBN 5-280-01503-2
200354
  Божаткин М.И. Батальон принимает бой : роман / М.И. Божаткин, В.К. Карпов ; [ил. В.М. Савранский, П.Н. Токманов]. – Одесса : Маяк, 1968. – 360 с. : ил.
200355
  Соболев Л.С. Батальон четверых / Л.С. Соболев. – Кострома, 1953. – 56с.
200356
   Батальон четверых : рассказы, повести. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1975. – 271 с. – (Школьная б-ка)
200357
   Батальон четверых : рассказы о сов. характере. – Ростов-на-Дону : Кн. изд-во, 1984. – 95 с.
200358
  Соболев Л.С. Батальон четверых / Л.С. Соболев. – Л, 1988. – 126с.
200359
  Свиридов А.А. Батальоны вступают в бой. / А.А. Свиридов. – Москва, 1967. – 190с.
200360
  Гришаев В.Н. Батальоны идут на запад : повесть / В.Н. Гришаев. – Москва : Военное издательство, 1967. – 320с.
200361
  Попов И.Г. Батальоны идут на запад / И.Г. Попов. – 2-е изд. – М, 1985. – 287с.
200362
  Крупаткин Б.Л. Батальоны идут на штурм / Б.Л. Крупаткин. – Л, 1983. – 88с.
200363
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня : повесть / Ю.В. Бондарев. – Москва : Советский писатель, 1958. – 227 с. : ил.
200364
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня : повести / Юрий Бондарев ; [худож. М. Калинин]. – Ташкент : Узбекистан, 1987. – 348, [2] с. : ил.
200365
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня : повести / Юрий Бондарев. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 400 с. – В изд. также: За нами Москва / Бауржан Момыш-улы. – (В кругу друзей)
200366
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня. Последние залпы : повести / Ю.В. Бондарев. – Москва : Советский писатель, 1961. – 408 с.
200367
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня. Последние залпы : повести / Ю.В. Бондарев ; [предисл. И. Козлова ; ил. П. Чернышев]. – Москва : Художественная литература, 1966. – 396 с. : ил.
200368
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня. Последние залпы : повести / Юрий Бондарев. – Москва : Современник, 1984. – 336 с. – (Сыновья века : сер. книг о коммунистах)
200369
  Бондарев Ю.В. Батальоны просят огня. Родственники : повести / Ю.В. Бондарев ; [ил. В.А. Шорц]. – Москва : Советская Россия, 1971. – 264 с. : ил.
200370
  Чепак В. Батальоны просят огня... Огнеметные части на фронтах Второй мировой войны // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 6-7


  Огнемет - оружие, предназначенное для поражения горящей огневой смесью живой силы, техники и материальных запасов противника. Некоторые специалисты называют технологию известного с VIII века "греческого огня" предшественником огнеметного оружия.
200371
   Батанічні сади вузів УРСР - науці і народному господарству : збірник статей. – Київ : Вища школа : видавництво при КДУ, 1974. – 120 с.
200372
  Спижевский И.И. Батареи для лампового радиоприемника / И.И. Спижевский. – М., 1952. – 16с.
200373
  Спижевский И.И. Батареи и аккумуляторы для радиоприемников / И.И. Спижевский. – Москва : Жургазобъединение, 1937. – 62 с. – (Колхозная радиобиблиотека ; Вып. 4)
200374
  Воронков В"ячеслав Батареї не просять вогню // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 57-58


  Перший сніг випав в Одесі 22 листопада, вдарив легкий морозець. У місті вступила в права зима з її проблемами - ожеледдю, сніжними заторами, холодом у квартирах. Утім, більшості одеських квартир холод не загрожує. Тому що, як ніколи останніми роками, ...
200375
  Сімонов Ю.Г. Батарейка - загроза для здлров"я людини та екосистеми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 38 : фото
200376
  Шурыгин В.Ф. Батарейцы : повесть / В.Ф. Шурыгин. – Смоленск : ОГИЗ, 1947. – 280 с.
200377
  Нечаев Е.П. Батарейцы / Е.П. Нечаев. – Москва, 1977. – 352с.
200378
  Варягов Н.П. Батарейцы / Н.П. Варягов. – Москва, 1985. – 220с.
200379
  Куштенко І.Ф. Батарея : роман / І.Ф. Куштенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 281 с.
200380
  Сизов И. Батарея звуковой разведки / И. Сизов. – Ташкент : Ёш гвардия, 1982. – 110 с.
200381
  Малхасян Армо Батарея комсомольцев. (Очерк). / Малхасян Армо. – Ереван, 1955. – 48с.
200382
  Адига Аравинд Батарея Султана : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 159-167. – ISSN 1130-6545
200383
  Галан В. Батерія смерти = Battery of death / Володимир Галан. – Джерзі Ситі : Червона калина, 1968. – 239, [1] с., [6] арк. портр. + 6 склад. карт. – Парал. тит. арк. англ.
200384
  Пучков В.Н. Батиальные комплексы пассивных окраин геосинклинальных областей. / В.Н. Пучков. – М., 1979. – 260с.
200385
  Ян В.Г. Батий. / В.Г. Ян. – К., 1956. – 407с.
200386
  Ян В.Г. Батий. / В.Г. Ян. – К,, 1991. – 434с.
200387
  Демина М. Батик, прекрасное дитя воска и краски // Химия и жизнь - ХХI век : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 2013. – № 1. – С. 48-52. – ISSN 1727-5903


  Батик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань - шелк, хлопок, шерсть, синтетику - наносится соответствующая ткани краска.
200388
  Лезинский М.Л. Батилиман / М.Л. Лезинский. – Симферополь : Крым, 1968. – 42 с. – (Экскурсии одного дня)
200389
  Бакюляр д’Арно Ф.Т.-М. де Батильда или геройство любви, историческая повесть. – Спб, 1773. – 93с.
200390
   Батиметричні дослідження озера Світязь в околі розташування можливих підземних джерел його водопостачання / О.В. Альохіна, М.М. Корусь, Д.В. Івченко, Н.А. Піць, В.В. Турич // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – С. 53-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-4049
200391
  Чернихов Ю. Батискаф Огюста Пиккара. Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 11/12 (185/186). – С. 52-57
200392
   Батиченко Світлана Павлівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 13-14. – ISBN 978-966-439-961-3
200393
  Кульчицька К. Батіг і пряник безвізу. Перспективи збереження безвізового режиму для України, Молдови і Грузії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 6


  "Вже понад рік українці з біометричними паспортами можуть подорожувати без віз до країн Шенгенської зони. І нині, коли більш як півтора мільйона українських громадян спробували на смак переваги візової лібералізації, а ажіотаж навколо біометричних ...
200394
  Кононенко Т.П. Батлер Джозеф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 314. – ISBN 966-316-069-1
200395
  Мицик Ю. Батозька битва очима автора "віршованої хроніки" // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.37-49. – ISSN 0869-3595
200396
  Степанков В.С. Батозька битва у висвітленні М. Костомарова та М. Грушевського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 174-183. – (Історичні науки ; Вип. 5)
200397
  Наєнко М. Батоно Отарі - спочивайте з Богом... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 448-449


  Не стало Отара Акакійовича Баканідзе – славного професора Тбіліського і Київського університетів . Не віриться . Невимовний жаль . Співчуваю всій грузинській культурі . Знав його ( ще студентом ) з грудня 1963 р ., коли літав у кавказькі ...
200398
  Цанкар И. Батрак Ерней и его право. / И. Цанкар. – Москва, 1958. – 63с.
200399
  Мернер М. Батраки-арендаторы в Южноамерканских Андах с 18 в. по настоящее время / М. Мернер. – М., 1970. – 21с.
200400
  Оркан В. Батраки / В. Оркан. – М, 1951. – 120с.
200401
  Пилипенко С.В. Батракові байки / С.В. Пилипенко. – Харків : ДВУ, 1930. – 102 с.
200402
   Батрахомиомахия. Война мышей и лягушек : перевод с древнегреческого. – Москва ; Ленинград : Академия, 1936. – 23 с. – (Античная литература / под общ. ред. Д.А. Горбова, В.О. Нилендера)
200403
  Альтман М.С. Батрахохимия / М.С. Альтман. – М-Л., 1936. – с.
200404
  Зайцева В.И. Батрачество Сибири в 1925-1930 гг. : Автореф... канд. итс.наук: 07.00.02 / Зайцева В.И.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 19л.
200405
  Бельский И.Р. Батрачка : рассказ из народного быта / И. Бельского [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Н. Неклюдова, 1871. – [2], 224 с. – Послед. страница ошибочно помечена: 223. - Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов, М., 1956, т. 1, с.154
200406
  Шевченко Т.Г. Батрачка : Повесть / Т.Г. Шевченко; Пер. Л. Мей. – Санкт-Петербург : Изд-во С-Пб. ком-та грамотности, 1881. – 29с.
200407
  Шевченко Т.Г. Батрачка : Поэма / Т.Г. Шевченко; Пер. с укр. В. Соболева. – Москва : Изд. Книгопрод. М.В. Клюкина, 1905. – 32с.
200408
  Церетели И.Д. Батские аммониты Грузии / И.Д. Церетели. – Тбилиси : Мецниереба, 1968. – 100с.
200409
  Церетели И.Д. Батские оппелиды Закавказья / И.Д. Церетели; Отв. ред. Химшиашвили Н.Г. – Тбилиси : Мецниереба, 1989. – 112с.
200410
  Маран Р. Батуала / Р. Маран. – Пб., 1922. – 125с.
200411
  Маран Р. Батуала / Р. Маран. – Москва-Птгр., 1923. – 147с.
200412
  Маран Р. Батуала / Р. Маран. – Москва-Л., 1926. – 127с.
200413
  Комахидзе Д.Х. Батуми / Д.Х. Комахидзе. – Батуми, 1956. – 73с.
200414
  Комахидзе Д.Х. Батуми : Планировка и застройка города / Д.Х. Комахидзе. – Тбилиси, 1968. – 160 с.
200415
  Майрановский Л. Батумская демонстрация 1902 г. / Л. Майрановский. – М, 1947. – 63с.
200416
   Батумская демонстрация 1902 года : [Материалы, документы, воспоминания]. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 317 с., 26 вкл. л. крас. ил. ил., портр., факс. – 35-летие политической демонстрации батумских рабочих : 1902-1937
200417
   Батумская демонстрация 1902 года : [Материалы, документы, воспоминания]. – [Москва] : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. – 240, [3] с., 12 вкл. л. крас. ил. ил., портр. – 35-летие политической демонстрации батумских рабочих : 1902-1937
200418
  Майрановский Л. Батумская демонстрация 1902 года / Л. Майрановский. – М, 1952. – 72с.
200419
  Гордеев А.М. Батумская политическая демонстрация 1902 года / А.М. Гордеев, канд. ист. наук. – Москва : Знание, 1952. – 32 с. – (Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний ; Серия 1 ; № 21)
200420
   Батумский ботанический сад : путеволитель. – 2-е изд. – Тбилиси : Мецниереба, 1974. – 77 с., [8] л. ил. : ил.
200421
  Зоидзе Ш. Батумский дождь : стихи / Шога Зоидзе; пер. с нгруз. Ю.Хазанова. – Москва : Советский писатель, 1979. – 94 с.
200422
   Батумское побережье "Русские тропики" : сборник статей / под ред. С.А. Анисимова. – Батум : Типография Г.С. Таварткиладзе, 1911. – 181, [12] с.
200423
  Цквитария П.К. Батумское рабочее движение 1901-1903 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Цквитария П. К.; Тбил.ГУ. – Москва, 1950. – 16 с.
200424
   Батурин-фест "Шабля" : "же през шаблю маєм право" Іван Мазепа / за підтримки М-ва молоді та спорту України, Батурин. міськрада, Нац. іст.-культур. заповідник "Гетьман. столиця". – Батурин : [б. в., 2018. – 30 с. : іл., портр., карти. – Без тит. арк.
200425
  Сердюк Н. Батурин - must-see // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 травня (№ 79/80). – С. 13


  Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" в контексті розвитку внутрішнього туризму України.
200426
  Кочевих Олег Батурин - невелике село // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-39. – ISSN 0130-5212
200427
  Герасименко Н.О. Батурин - резиденція гетьманів Лівобережної України // Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 36-41
200428
  Петасюк Олена Батурин - символ українського духу // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 129-142. – ISSN 0042-9422
200429
  Шкурай І.В. Батурин : Ліро-епічна поема / І.В. Шкурай. – Луганськ : Книжковий світ, 2001. – 136с. – (Поетична Луганщина). – ISBN 966-626-094-8
200430
  Свербигуз В. Батурин : до генези українського самодержавства / Володимир Свербигуз. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-518-458-4
200431
  Саєнко Н. Батурин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 17


  Звідки і чому явилася ця столиця?
200432
  Реброва Н. Батурин вистояв. І Україна вистоїть! / розмову вів Василь Чепурний // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 15 жовтня (№ 211). – С. 8
200433
  Ситий І. Батурин доби Івана Мазепи // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С. 36-46
200434
  Соловей Анатолій Батурин знову постає гетьманським // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 30-31. – ISSN 0868-9644
200435
  Кіяшко Л. Батурин на світлинах кінця XIX - початку XX ст. // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 456-464. – ISBN 978-966-355-023-7
200436
  Яремчук Андрій Батурин як метафора болю // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 1. – ISSN 0868-9644
200437
  Поклад Наталка Батурин. 2 листопада 1708 року // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3 с. обкл. – ISSN 0130-5263
200438
  Саєнко Н. Батурин: як археологи повернули українцям правду про минувшину // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 листопада (№ 127). – С. 8


  Відродження знищеного Росією міста потребувало багаторічних зусиль патріотичних сил.
200439
  Таирова-Яковлева Батуринские статьи 1663 года // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 73-81. – ISBN 978-966-355-023-7
200440
  Таирова-Яковлева Батуринский архив Ивана Мазепы // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 175-180. – ISBN 978-966-355-023-7
200441
  Гринь М. Батуринська голгофа і воскресіння: головне про нове дослідження історика і мазепознавця Сергія Павленка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 61). – С. 10


  "За три сотні літ великоімперська пропаганда - спочатку царська, а за нею й радянська - зробила свою чорну справу: вона геть затьмарила свідомість десяти поколінь українського народу про велич і трагедію вірного сина українського народу гетьмана Івана ...
200442
  Гринь М. Батуринська Голгофа Сергія Павленка. Роздуми над книгою історика і мазепознавця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 (№ 19). – С. 7
200443
  Потребенко А. Батуринська економія за часів К.Г. Розумовського // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 211-218. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
200444
   Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – 479, [1] с., ХХХІІ с. кольор. іл. : іл., табл. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-355-023-7
200445
   Батуринська старовина : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України, Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [та ін.] ; відп. ред. Н.Б. Реброва. – Чернігів : Десна Поліграф. – ISBN 978-617-7323-09-8
Вип. 3 (7). – 2012. – 117, [1] с.
200446
   Батуринська старовина : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України, Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [та ін.] ; відп. ред. Н.Б. Реброва. – Чернігів : Десна Поліграф. – ISBN 978-617-7491-25-4
Вип. 4 (8). – 2014. – 163, [1] с.
200447
   Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин : ПП Лисенко М.М.
Вип. 6 (10). – 2017. – 192 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
200448
   Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ : АртЕК. – ISBN 978-617-7674-81-7
Вип. 7 (11). – 2019. – 228, [2] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
200449
  Коваленко О. Батуринська старовина в історико-краєзнавчих працях архієпископа Філарета (Гумілевського) / О. Коваленко, О. Тарасенко // Батуринська старовина : зб. наук. праць, присвяч. 300-літтю Батурин. трагедії / Ін-т історії України НАН України, Ін-т археології НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України [та ін. ; упоряд.: В. Коваленко ; редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 428-455. – ISBN 978-966-355-023-7
200450
   Батуринська трагедія - дика московська розправа за прагнення Незалежності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 листопада (№ 45). – С. 7
200451
  Яценко В.Б. Батуринська трагедія 1708 р. у висвітлені сучасної російської історіографії // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 188-194. – ISSN 2218-4805
200452
  Желіхівська Н.М. Батуринська шинки XVII - XVIII // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2015. – № 2. – С. 193-198. – ISSN 2409-2037
200453
   Батуринський архів та інші документи з історії Українського гетьманства 1690-1709 рр. / упоряд. Тетяна Таїрова-Яковлєва ; [наук. ред. В.О. Щербак]. – Київ : Кліо, 2021. – 343, [1] с. – Назва обкл.: Батуринський архів. - Покажч.: с. 304–339. – Бібліогр.: с. 342 та в підрядк. прим. – (Серія "Джерела" ; т. 3). – ISBN 978-617-7755-30-1
200454
  Різниченко В.Ф. Батуринський музика : (нарис) / Вас. Різниченко. – Київ : [Вид-во Вас. Різниченка] ; Друк. А.І. Гросмана, 1917. – 15 с. – (Видавництво Вас. Різниченка ; № 22)
200455
  Цапко Ю. Батуринський період життя Андрія Розумовського // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 231-237. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
200456
  Сенюк С. Батуринський університет // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 333-335
200457
  Луняк Є. Батуринські листи Андрія Розумовського дружині (1799-1800 роки) // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 114-126
200458
  Герасько М. Батуринські торги та ярмарки як рушійна сила місцевої торгівлі (друга половина XVII - на початку XX ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 14-17. – ISSN 2076-1554


  Розглядається розвиток торгівлі в Україні та її роль у суспільному житті на прикладі Батуринських закладів торгівлі у другій половині XVII - на початку XX ст.
200459
  Пільтяй Н. Батуринські шинки XVII - XVIII ст. // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 86-90
200460
  Батюк А. Батуринського посейм"я - слава і пам"ять. Чверть століття тому запрацювала археологічна експедиція, яка повернула історію резиденції гетмана Івана Мазепи та засвідчила злочин Російської імперії 1708 року // Україна молода. – Київ, 2020. – 2 червня (№ 46). – С. 8


  Нині всі знають про історичний Батурин. 14 червня 1993 року було створено заповідник «Гетьманська столиця». Одне з головних питань, яке мало бути вирішено, - встановлення та затвердження його охоронних зон. У серпні 1995-го в Батурині розпочала свою ...
200461
  Бузун О.В. Батурін - резиденція гетьмана Івана Мазепи // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.37-48
200462
  Бузун О. Батурін часів гетьманування К.Г. Розумовського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С.26-41
200463
  Виноградский В.Г. Батыгин: стилистическое танго // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2011. – № 1. – С. 131-135. – ISSN 1562-2495
200464
  Ян В. Батый / В. Ян. – Москва, 1942. – 432с.
200465
  Ян В.Г. Батый : истор. повест (XIII век) / В. Ян. – Москва : Военное издательство, 1949
200466
  Ян В. Батый / В. Ян. – Нукус, 1972. – 431с.
200467
  Ян В. Батый : исторический роман / В. Ян. – Москва : Правда, 1984. – 414с.
200468
  Ян В. Батый / В. Ян, 1985. – 414 с.
200469
  Ян В. Батый / В. Ян. – Иркутск, 1988. – 410с.
200470
  Ян В. Батый / В. Ян. – Саранск, 1988. – 397с.
200471
  Ян В. Батый / В. Ян. – Киев, 1990. – 364с.
200472
  Ян В.Г. Батый. / В.Г. Ян. – Москва, 1942. – 432с.
200473
  Ян В.Г. Батый. / В.Г. Ян. – Воронеж, 1988. – 447с.
200474
  Ян В.Г. Батый. / В.Г. Ян. – Омск, 1989. – 400с.
200475
  Почекаев Р.Ю. Батый. Хан, который не был ханом / Роман Почекаев. – Москва : АСТ [и др.], 2007. – 350, [1] с. – Библиогр.: с. 321-347. – (Историческая библиотека). – ISBN 978-5-17-038377-1
200476
  Вяткин М.П. Батыр Срым / М.П. Вяткин. – Москва-Ленинград, 1947. – 391с.
200477
  Капиева Н. Батырай : материалы института истории, языка и литературы народов Дагестана / Акад. наук СССР ; Дагестан. н.-и. база ; вступ. ст. и примеч. Н. Капиева ; пер. Э. Капиева. – Махачкала : Дагестангиз, 1947. – 111 с. – (Класики литературы народов Дагестана (Даргинская литература). Философия ; вып. 1)
200478
  Батырай Батырай : заметки, статьи о творчестве : [сборник] / Батырай; сост. З. Магомедов. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1976. – 149 с.
200479
  Нурахметов Н.Н. Батырбек Ахметович Беремжанов / Н.Н. Нурахметов. – Алма-Ата, 1981. – 63с.
200480
   Батюк Яків Петрович // Подвигом уславлені : Герої Радянського Союзу - партизани і підпільники України в роки Великої Вітчизняної війни / Д.П. Григорович, П.І. Денисенко, В.О. Замлинський, В.М. Нем"ятий. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1978. – С. 58-60
200481
  Сотников А.Т. Батюшков / А.Т. Сотников. – Вологда : Вологодское обласное издательство, 1951. – 84 с.
200482
  Сорокин А.А. Батюшков и наполеоновские войны // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 2-4
200483
  Майков Л.Н. Батюшков, его жизнь и сочинения / [соч.] Леонида Майкова. – Санкт-Петербург ; Варшава : Тип. В.С. Балашева, 1887. – [10], 360 с., 1 л. фронт. (портр), 1 л. факс. – Библиогр. в примеч.
200484
  Майков Л.Н. Батюшков, его жизнь и сочинения : с портретом К.Н. Батюшкова, гравированным на стали Ф.А. Брокгаузом и печатанным на японской бумаге / Л. Майков. – 2-е изд., вновь пересмотр. – Санкт-Петербург ; Варшава : Изд. А.Ф. Маркса, 1896. – VI, 287 с., 1 л. фронт. (портр.). – Экз № 11753 дефектный, без обл., и с. 287
200485
  Лелека О. Батяня комбат. Уинстон Черчилль не раз проявлял личное мужество и отвагу, шел в первых рядах атакующих // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 26. – С. 1, 12


  Имея высокое социальное происхождение (потомок герцога Мальборо) и кипучую неугомонную натуру, этот человек брался за любой вид деятельности и добивался высоких результатов. Он без проблем переходит с поста первого лорда Адмиралтейства в командиры ...
200486
  Гусарський Олександр Батькам про безпеку власних дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 14 : фото
200487
  Синяк К.М. Батькам про вакцини і вакцинацію / К.М. Синяк, О.М. Вернер. – Київ, 1990. – 27с.
200488
  Єренков В.А. Батькам про дитяче харчування / В.А. Єренков. – Київ, 1992. – 236с.
200489
  Осецкий Г.І. Батькам про комплекс ГПО / Г.І. Осецкий. – К, 1973. – 45с.
200490
  Миронов М.М. Батькам про піонерську організацію / М.М. Миронов. – Київ, 1971. – 32с.
200491
  Палажченко О.О. Батьки заповідали мужність : художні оповіді / О.О. Палажченко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 255 с.
200492
  Тургенєв І.С. Батьки і діти // Дым : Літ. додаток "Дела" / И.С. Тургенев. – Львов, 1881. – 202с.
200493
  Тургенєв І.С. Батьки і діти / І.С. Тургенєв. – Харків, 1929. – 160с.
200494
  Тургенєв І.С. Батьки і діти / І.С. Тургенєв. – Харків, 1935. – 244с.
200495
  Вовчик-Блакитна Батьки і діти / Вовчик-Блакитна. – Київ : Знання, 1969. – 48с.
200496
  Олійник С.І. Батьки і діти : Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
200497
   Батьки і діти. А що онуки? Шістдесятництво: міф, інтелектуальне самовиявлення, фундамент незалежності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2000. – 1 квітня (№ 58). – С. 6-7
200498
  Лановенко Ю.І. Батьки і діти. Хто винен? // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-20
200499
   Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім`ях. – Київ : Логос, 2000. – 92 с. – ISBN 966-581-162-2
200500
  Бажан М.П. Батьки й сини : Поема / М.П. Бажан. – Харків : ДЛВ, 1938. – 24с.
200501
  Бажан М.П. Батьки й сини : поезії / М. П. Бажан. – Київ : Молодь, 1980. – 208 с.
200502
  Дузь Ю. Батьки на роздоріжжі: з ким залишити дитину. Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав як спосіб вирішення конфлікту між батьками // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 24-25
200503
  Цимбал Я. Батьки та діти // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 11. – С. 150-153. – ISSN 0130-321Х


  Генераційний поділ в українській літературі XX століття. Літературознавці протиставляють чоловіче й жіноче письмо, поетів і прозаїків, майстрів пера та початківців, покоління батьків і дітей
200504
  Руда О. Батьки та діти : стратегії і тактики в міжпоколінній комунікації // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 151-156. – Бібліогр.: С. 155-156 ; 9 поз.
200505
  Ватрас В.А. Батьки та діти як суб"єкти сімейних правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 145-150. – (Право. Економіка. Управління)
200506
  Реддінг С. Батьки та навчання // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.17-20


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
200507
  Бодренко Т. Батьки та школа. Як закладу освіти залучити батьків / матеріал підготувала Анастасія Бугайчук // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – С. 50-61
200508
  Білоусенко О.Г. Батькив гpих [Батьків гріх] : Оповидання Александpа Билоусенка. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1895. – 44 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  (псевдоніми та криптоніми — Білоусенко О., Купер’ян Спориш, Лотоцці, О.І.Подоляк, О.Липовецький, О.Лобанський, О.Любенький, П.Краєвський, П.Сухоцький, Чиж, Spektator, А.Б., А.Л., О.Б., О.І.Л., О.Л-ий (усього 56)
200509
  Аза Л.О. Батьків авторитет / Л.О. Аза, Н.В. Лавриненко. – Київ : Політвидав України, 1986. – 92 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Сім"я і суспільство)
200510
  Дзябко Ю. Батьківство по-японськи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 18-19 червня (№ 95/96)


  Чи змінилися "прописані конфуціанством" сімейні ролі та які цінності паують зараз?
200511
  Курило І.О. Батьківство у демографічному контексті: методологічні засади дослідження та деякі тенденції розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – C. 11-22. – ISSN 2072-9480
200512
  Ігнатенко І. Батьківство у традиційній культурі: україно-європейські паралелі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
200513
  Ципко С. Батьківська громадськість як суб"єкт реформаційних процесів системи освіти України // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2017. – № 3/4 (27/28). – C. 210-217. – ISSN 2224-0306
200514
  Воронін С.О. Батьківська домівка / С.О. Воронін. – Київ, 1979. – 484с.
200515
  Міщенко Д.О. Батьківська лінія / Д.О. Міщенко. – Київ : Молодь, 1960. – 120с.
200516
  Гвоздєв В.М. Батьківська медіаосвіта як невід’ємна частина сучасного освітньо-виховного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 202-205


  У статті розглядаються соціальна значущість і різні аспекти батьківської медіаосвіти як невід"ємного складника цілісної системи медіаосвіти та модерного освітньо-виховного процесу, методи батьківської медіа освіти. Наведено відповідні практичні ...
200517
  Мельничук Т.І. Батьківська модель сім"ї як один із чинників економічної соціалізації молодого подружжя: аналіз проблеми // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 51-55. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
200518
  Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка / В.О. Сухомлинський. – Київ, 1978. – 263с.
200519
  Тарнович Ю. Батьківська слава : іст. читанка / Юліян Тарнович. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 131, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-611-01-2112-5
200520
  Степанюк Б.П. Батьківське вогнище : поезії / Б.П. Степанюк. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 134 с.
200521
  Рогаль Н.І. Батьківське ставлення як чинник конфліктної поведінки дівчат-підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рогаль Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 245 арк. – Додатки : арк. 212-245. – Бібліогр.: арк. 192-211
200522
  Рогаль Н.І. Батьківське ставлення як чинник конфліктної поведінки дівчат-підлітків : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Рогаль Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
200523
  Братунь Р.А. Батьківський заповіт : поезії / Ростислав Братунь ; передм. П. Кравчука ; худож. М.І. Стратілат. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 127 с.
200524
  Бабенко Ю. Батьківський контроль // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Законопроєктом "Про допоміжні репродуктивні технології" запропоновано шляхи зменшення поля для зловживань із боку клінік і посередників, які порушують права сурогатних матерів, біологічних батьків і дітей".
200525
  Дячук Л.В. Батьківський пекулій у римській юриспруденції та в Дигестах Юстиніана // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 16-20


  У статті досліджуються гіпотези правових відносин за батьківським пекулієм у працях римських юристів класичного періоду та в Дигестах Юстиніана.
200526
  Гончар Б. Батьківськими стежками : до 60-річчя від дня народження українського історика Володимира Борисенка // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 5. – С. 79-81 : Фото. – ISSN 0869-3595
200527
  Хромова О.Л. Батьківські збори. 10-11 класи / Оксана Хромова ; [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 109, [3] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-774-1
200528
   Батьківські поради : укр. нар. казки. : для дошкільного віку. – Київ : Веселка, 1985. – 32 с. : кольор. іл.
200529
  Тютюнник Г.М. Батьківські пороги : оповідання, спогади / Г.М. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1972. – 176 с.
200530
  Дубовик М.О. Батьківські стилі виховання та сексуальна поведінка осіб з розладами аутистичного спектра // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 165-174. – ISSN 2219-2654
200531
  Миронов М.М. Батьківські турботи / М.М. Миронов. – К., 1967. – 45с.
200532
  Солонська А.А. Батьківсько-виховательська взаємодія як чинник патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Солонська Альона Артурівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
200533
  Кіян О. Батьківсько-вчительська взаємодія як педагогічний феномен // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8/9 (956/957). – С. 32-35. – ISSN 0131-6788
200534
  Мариновський Ю.Ю. Батьківщина - 2012 : альманах. – Черкаси : Вертикаль. – ISBN 978-966-2783-37-7
Ч. I : Гулаки на правобережжі Дніпра. Родовід і власність правобережних Гулаків з Артема. Матеріали до біографії роду. – 2014. – 510, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16 та в підрядк. прим.


  Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від автора, 08.09.2014 р. Підпис
200535
  Малишко А.С. Батьківщина : поезії / А.С. Малишко. – Київ : ДЛВ, 1936. – 79 с.
200536
  Шухов І.П. Батьківщина / І.П. Шухов. – Київ, 1936. – 389с.
200537
  Судрабкалн Ян Батьківщина : поезії / Судрабкалн Ян. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 55 с.
200538
  Попович М.В. Батьківщина (- "земля батьків", етнічна територія) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 313-314. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
200539
  Неборак Віктор Батьківщина біля Погулянки // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-104. – ISSN 0130-5212
200540
  Неборак В. Батьківщина біля Погулянки : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 13-35
200541
  Розумний Я. Батьківщина в поезії Яра Славутича : монографія / Ярослав Розумний. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 179 с. – ISBN 978-966-518-526-0
200542
  Крутікова Ніна Батьківщина душі і новий шлях : [початок] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-39. – ISSN 0868-9644


  До 200-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя. Уривок з книги нарисів відомого літературознавця Ніни Крутікової "Урбаністична проблема в художній прозі Гоголя". Дослідження видало київське видавництво "Стилос" у 2007 році.
200543
  Крутікова Ніна Батьківщина душі і новий шлях : [закінчення] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36-38. – ISSN 0868-9644
200544
   Батьківщина душі і новий шлях : до 200-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С.36-39. – ISSN 0868-9644
200545
  Франко І.Я. Батьківщина і інші оповідання / Іван Франко // Boa constrictor / І.Я. Франко. – Нове, переробл. вид. – Львів : Накл. Українсько руської видавничої спілки, 1907. – 123 с.
200546
  Франко І. Батьківщина і інші оповідання / Іван Франко. – Київ : Друкарня 1-ї Київської сплки Друк. справи, 1911. – 123 с.
200547
  Жорес Ж Батьківщина і робітництво. – [Відень] : Накладом вид-ва "Полїтична б-ка",, 1915. – 72, [3] с. – (Полїтична бібліотека)
200548
  Пастушок М.І. Батьківщина Маркіяна Шашкевича колись і тепер. / М.І. Пастушок. – Львів, 1962. – 28с.
200549
  Фішбейн М. Батьківщина мови Мойсея Фішбейна / розмову вів Микола Симчич // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 3 липня (№ 13). – С. 8-9, 20


  Інтерв"ю з письменником, записане далекого 1991-го року.
200550
  Кононенко Валентина Олексіївна Батьківщина наша рідна : До 60-річчя утворення СРСР: Рек. бібліогр. покажч. / Кононенко Валентина Олексіївна. – Київ : Політвидав України, 1982. – 64с.
200551
  Диба Ю. Батьківщина Святого Володимира. Волинська земля у подіях X століття : (міждисциплінарні нариси ранньої історії Руси-України) / Юрій Диба. – Львів : Колір ПРО, 2014. – 483, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 445-473. – Бібліогр.: с. 407-442 та в підрядк. прим. – (Невідома давня Україна ; 1). – ISBN 978-966-2501-18-6
200552
  Сосюра В. Батьківщині / В. Сосюра. – Київ : Молодь, 1946. – 47 с.
200553
   Батьківщині : вірші рад. поетів : [збірник]. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 191 с. : іл.
200554
  Тичина Павло Григорович Батьківщині могутній / Тичина Павло Григорович. – Київ : ДЛВ, 1960. – 191 с.
200555
   Батьківщині могутній : вірші радянських поєтів. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 192 с.
200556
  Корольева Г. Батьківщино-мати / Г. Корольева. – Київ, 1964. – 80с.
200557
   Батьківщино, здрастуй! : вірші та народні пісні / [ред. В. Басиров] ; пер. з кримськотатар. Данила Кононенка. – Сімферополь : Доля, 2008. – ISBN 978-966-366-236-7
200558
  Копиленко О. Батько / О. Копиленко, 1942. – 31 с.
200559
  Ніжинський М.П. Батько / М.П. Ніжинський. – К., 1976. – 32с.
200560
  Письменна Л.М. Батько : роман / Л.М. Письменна. – Київ, 1978. – 286 с.
200561
  Григор"єв М.Ф. Батько / М.Ф. Григор"єв. – Київ, 1980. – 224с.
200562
  Письменная Л.М. Батько : роман / Л.М. Письменная. – Москва : Советский писатель, 1982. – 304 с.
200563
  Шеренговий О.Г. Батько : роман / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1982. – 184 с.
200564
  Пришутов Е. Батько "велетня у колисці" // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 61). – С. 7


  105 років від дня народження видатного українського конструктора і вченого, академіка Архипа Люльки - творця перших вітчизняних турбореактивних двигунів, що відкрили нову еру в історії авіації.
200565
  Блюм Я. Батько "зеленой революції" / Я. Блюм, В. Барштейн // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 61-65. – ISSN 0372-6436


  Норман Ернест Борлоуг - американський агроном, генетик і фахівець з фітопатології, лауреат Нобелівської премії миру 1970 р.
200566
  Маслій М. Батько "Пєсняров" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 23


  Знаний білоруський музикант, співак, композитор, засновник легендарного ансамблю "Пєсняри" Володимир Мулявін.
200567
  Кондратенко М. Батько "триколінного" гопака Василь Верховинець // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 січня (№ 1/2). – С. 9
200568
   Батько азійського міста-держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 13 (385), 3-04.2015 р. – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Сінгапур у роки правління Лі Куан Ю.
200569
  Петровский Д.В. Батько Боженко / Д.В. Петровский. – Москва, 1940. – 144с.
200570
  Будько Євген Батько вежі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 96-101 : фото
200571
   Батько видатного поета // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 11-12. – ISSN 0869-3595
200572
  Горський В. Батько вітчизняного чернецтва // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 335-346. – (Несторівські студії)


  Святий преподобний Феодосій Печерський.
200573
  Бондарук Л. Батько волинських шістдесятників // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 20


  Дмитру Іващенку - 100 років.
200574
  Гаврош О. Батько Волошин // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 11 (124). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  Президент Карпатської України був названим батьком кількох десятків дітей
200575
  Ніколенко О.М. Батько Гоголя // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 3. – С. 37-43
200576
  Бальзак Оноре де Батько Горіо / Оноре де Бальзак ; пер. з фр. Е. Старинкевич. – Київ : Держлітвидав, 1939. – 231с. – (Шкільна бібліотека)
200577
  Марков Г.М. Батько і син : Роман / Г.М. Марков. – Київ : Дніпро, 1966. – 455с.
200578
  Шашло Т.М. Батько і син : документальна повість / Тимофій Шашло. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 307 с.
200579
  Замлинський В. Батько і син Бантиш-Каменські // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 351-333
200580
  Альошнн П. Батько і син Беретті (з архітектурної спадщини) // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 223-225. – ISBN 5-7707-1061-6
200581
  Козаченко І.М. Батько й син Бокаріуси - видатні фундатори вітчизняної судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 427-435. – ISSN 1993-0917


  Висвітлено життєвий шлях, наукову та практичну діяльність Заслуженого професора М.С. Бокаріуса і його сина професора М.М. Бокаріуса - відомих вітчизняних науковців у галузі судової медицини та судової експертизи, 85-та та 50-та роковини яких ...
200582
  Олійник Л. Батько київського авангарду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28-29 жовтня (№ 195-196)


  Ігор Блажков відзначив своє 80-річчя концертом, який відбувся в Національній філармонії.
200583
  Сорока В. Батько лицарів новітньої доби [О. Тисовський] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Олександр Тисовський - галицький педагог став основоположником національної скаутської України.
200584
  Волковинський В.М. Батько Махно / В.М. Волковинський. – Київ : Знание, 1992. – 46 с.
200585
  Чухліб Т. Батько Миколи Гоголя, український козак та письменник Василь Гоголь-Яновський на тлі епохи // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 56-61
200586
  Орел Л. Батько музеїв // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 грудня (№ 49). – С. 10


  Михайло Іванович Сікорський - почесний директор Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав".
200587
  Гирич І. Батько народництва // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 29-31. – ISSN 0869-3587
200588
  Чорновіл Т. Батько не вірив, що його вб"ють. Думав, не посміють / розмову вела Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – 50 (353), 29 грудня 2016. – С. 58-62


  "В"ячеслав Чорновіл посивів 1998 року - коли розколовся Народний рух".
200589
  Срібна М. Батько незалежності України // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 2 вересня (№ 35). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Пам"яті Левка Лук"яненка.
200590
  Срібна М. Батько незалежності України


  Левко Лук"яненко - один із творців "Акту проголошеннянезалежності України".
200591
  Шпак В. Батько парашута // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 4 (36). – С. 20-21


  Винахідник першого в світі ранцевого парашута - росіянин Гліб Котельников. Значно менше тих, хто знає: корінний за місцем свого народження петербуржець, котороиу судилося створити рятівні крила для авіаторів, - з давнього полтавського роду, який майже ...
200592
  Шевченко Віктор Батько прогнозування погоди (до 200-річчя від дня народження Роберта Чарльза Фіцроя) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 44-48 : Порт., мал
200593
  Дяченко Т. Батько путінської брехні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 9


  "Уроки" маніпулювання від доктора Геббельса.
200594
  Арістов В. Батько Руси // Локальна історія : журнал про минуле і сучасне / голов. ред. В. Ляска ; редкол.: І. Спринь, Ю. Пуківський, І. Березніцька [та ін.]. – Львів, 2023. – № 7 : Дніпро. – С. 6-11. – ISSN 2663-9572
200595
  Стоєцький Валентин Батько співучої родини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 39-40 : фото
200596
   Батько сучасної теоретичної фізики. До 120-річчя від дня народження Нільса Бора // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2005. – на 2005 рік. – С. 180-183
200597
  Грінченко Б.Д. Батько та дочка : Оповидання пpо те, як чоловикови пид землею в шахти пpыгода тpапылася / Hапысав В. Чайченко [псевд.]. – У Черныгови (Чернігів) : Дpук. Губеpн. Пpавл., 1894. – 36 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
200598
  Грінченко Б.Д. Батько та дочка : Оповидання пpо те, як чоловикови пид землею в шахти пpыгода тpапылася / Hапысав Васыль Чайченко [псевд.] // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 36 с.
200599
   Батько українського модерну. До 150-річчя від дня народження В.Г. Кричевського // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. І.О. Аврахова. – Київ, 2022. – № 1, 2023, 1 квартал. – С. 36-46. – ISSN 0130-2043
200600
  Сарбей В. Батько українського правопису // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1998. – Вип. 5 (на 1999). – С. 233-234. – ISSN 0869-3587
200601
  Кулик Н. Батько українського правопису // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про О.Н. Синявського..
200602
   Батько українського танцю // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 10 квітня (ч. 07/08). – С. 17


  Василь Кирилович Авраменко — український балетмейстер, хореограф, актор, кінорежисер, педагог. Один із тих, хто втілив українські народні танці у форму професійного мистецтва. В українській діаспорі відомий як "батько українського танцю".
200603
  Кропивницький І. Батько українського театру : до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 16-17. – ISSN 0868-9644
200604
  Аксьом А.А. Батько українського театру // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 181-187. – ISSN 0320-9466


  До 170-річчя від дня народження видатного драматурга, актора і режисера Марка Кропивницького.
200605
  Бондаренко В. Батько української гривні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-24 травня (№ 19/20)


  Перший Голова Правління НБУ - Володимир Павлович Матвієнко.
200606
  Бондаренко В. Батько української гривні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 5 червня (№ 105)
200607
  Кулик Н. Батько української дипломатії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про народну школу для дорослих у селищі Малунг у Швеції.
200608
   Батько української драми. До 175-річчя від дня народження Карпенка-Карого // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 3, 3 квартал. – С. 87-98. – ISSN 0130-2043
200609
  Кривусів-Борецький Батько української музики -- Микола Лисенко. / Кривусів-Борецький. – Київ, 1920. – 32 с.
200610
  Коваленко Г.А. Батько української повісті : Життєпис Григорія Квітки-Основ"яненка ; З нагоди 75-тих роковин смерти письменника / Гр. Гетьманець (Гр. Сьогобочний) [псевд.]. – [Київ] : Вид.. Т-во "Дзвін": [Укр. шк. Під ред. С. Русової та ін. ; Друк. б[увш.] Київ. Друк. Спілки], 1918. – 32 с. – (Біографична бібліотека ; № 4)


  Під ред. С. Русової, Ю. Сірого [Ю. Тищенко], Я. Чепіги[-Зеленкевича] і С. Черкасенка]] Коваленко-Коломацький Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. — Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін.]
200611
  Пронкевич О. Батько французького натуралізму : (Матеріали до уроків за творчістю Еміля Золя (1840-1902) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4 (366). – С. 39-45
200612
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Батькова казка : Драма на 5 дій / Ів. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Вік, 1910. – 97 с. – (Селянська бібліотека ; № 64)
200613
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Батькова казка : драма на п"ять дій / Карпенко-Карий. – Харків : Рух ; [З дpук. РСУВО], 1923. – 89 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 3)
200614
  Кондратюк А.І. Батькова клуня : повість, розмисли, спогади, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 171, [1] с. – ISBN 978-966-416-559-1


  У пр. №1717702 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича - дарунок автора. Підпис. 7.06.2018 р. м. Київ
200615
  Кондратюк А. Батькова клуня : повість-реквієм // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 104-123. – ISSN 0208-0710
200616
  Шевчук Л.Т. Батькова наука : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-397-138-4
200617
  Женченко В.В. Батькова скрипка / В.В. Женченко. – Київ, 1974. – 79 с.
200618
  Хотимчук Є.Я. Батькова хата / Євнег Хотимчук // Там, за порогом : (повість) / В.С. Лис. – Київ : Молодь, 1989. – С. 165-269. – (Перша книга прозаїка). – ISBN 5-7720-0142-6
200619
   Батькове вищовання та инше : [збіpка]. – У Чернигови (Чернігів) : Выдав Б. Гpинченко. [Коштом И.Я. Чеpеватенка]. Дpук. Губ[еpн]. Земства, 1898. – 16 с. = [Вид. Б. Гpинченка] ; № 30


  Зміст: Батькове вищовання / Любенькый [О.Г. Лотоцький]. Маты й оpел / Я. Щоголев. Чумацьки диты / П. Кулиш. Гоpпына / М. Вовчок
200620
   Батькове вищовання та инше [інше] : [Збіpка] // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 16 с.


  Зміст: Батькове вищовання / Любенькый [О.Г. Лотоцький]. Маты й оpел / Я. Щоголев. Чумацьки диты / П. Кулиш. Гоpпына / М. Вовчок
200621
  Бортняк А.А. Батькове вогнище : поезії / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1979. – 88 с.
200622
  Сіренко В.І. Батькове поле : поезія / В.І. Сіренко. – Дніпропетровськ, 1981. – 64 с.
200623
   Батьковим шляхом // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 46-45. – ISSN 0869-3595
200624
  Шарий Г. Батькові : поезія: вірші // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 11-12. – ISSN 2075-1222
200625
  Воронько П.М. Батькові долоні : Вибрані твори : Для серед. шк віку / П.М. Воронько. – Київ : Веселка, 1980. – 208 с.
200626
  Пуга М.Д. Батькові долоні : поезії / М.Д. Пуга. – Львів : Каменяр, 1989. – 69 с.
200627
  Чернявський М.А. Батькові руки / М.А. Чернявський. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 335 с.
200628
  Стельмах Б.М. Батькові слова : поезії / Б.М. Стельмах. – Львів : Каменяр, 1984. – 119 с.
200629
   Батькові Тарасові - Батько Союз. – Jersey City ; New York : Svoboda : Ukrainian national association. – 190, [ 1 ] с. – фотогр., портр.
200630
   Батьковщина : газета політична и наукова, посвячена справам руского народу. – Львов : Друкарня Тов-ва имени Шевченка под зарядом К. Бернарского
рочник XII. – 1890. – [720] с. розд. паг. – В издании представлены все номера газеты за 1890 год
200631
  Решетник М.Д. Бауер (Bauer) Бруно // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 572. – ISBN 966-316-069-1
200632
   Баужа Олександр Стасісович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 206 : фото
200633
  Кушаков Ю.В. Баумгартен (Baumgarten) Олександр Готліб // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 402-403. – ISBN 966-316-069-1
200634
   Баумейстер Андрій Олегович (1970) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 28. – ISBN 978-966-933-054-3
200635
  Сержант Л. Баухауз і мистецтво кераміки XX століття (до питання стильової еволюції української порцеляни та фаянсу) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 37-49. – ISSN 2664-4282


  Здійснено спробу простежити революційний вплив на мистецтво кераміки ХХ ст. ідейної програми німецької школи Баухауз (1919–1932), показати загальноісторичний та соціально-політичний контекст, зміну культурно-мистецької парадигми в європейському ...
200636
  Куцан Алім Бах-фест у Сумах // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29. – ISSN 0868-9644
200637
  Морозов С.А. Бах / С.А. Морозов. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255 с.
200638
  Морозов С.А. Бах / С.А. Морозов. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 254 с.
200639
  Короткий В. Бах Олексій Миколайович (1857-1946) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 398. – ISBN 5-7707-1062-4
200640
  Эсслемонт Дж.Э. Баха-Улла и Ноая Эра / Дж.Э. Эсслемонт. – Екатеринбург, 1991. – 302с.
200641
  Нариманов Н Н. Бахадур и Сона : повести пьесы / Н Н. Нариманов; пер. с азерб. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 295 с.
200642
  Нариманов Н Н. Бахадур и Сона : повести и пьесы / Н Н. Нариманов; пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1971. – 224 с.
200643
  Хамоян М.У. Бахдинанский диалект курдов Ирака. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамоян М.У.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1965. – 34л.
200644
  Айтматов Ч. Бахіана : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (1081/1082). – С. 37-46. – ISSN 0320-8370
200645
   Бахін Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 21-22. – ISBN 978-966-439-754-1
200646
   Бахін Володимир Петрович (1932) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 28. – ISBN 978-966-933-054-3
200647
  Данияров Х. Бахмалский говор узбекского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Данияров Х.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 16л.
200648
  Татаринов С. Бахмут - найдавніше місто Донеччини // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 31 травня (№ 21/22). – С. 5. – ISSN 2519-4429
200649
  Мажитов Н.А. Бахмутинская культура / Н.А. Мажитов. – М, 1968. – 164с.
200650
   Бахмутов Володимир Георгійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 22. – ISBN 978-966-439-754-1
200651
  Кендзера О.В. Бахмутов Володимир Георгійович (- геофізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 323. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
200652
   Бахмутов Володимир Георгійович (1956) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 28-29. – ISBN 978-966-933-054-3
200653
  Городцов В.А. Бахмутская "миниатюрная каменная баба" / В.А. Городцов, 1903. – 9 с.
200654
  Петров Д.И. Бахмутская больница / Д.И. Петров. – Донецк, 1970. – 174с.
200655
  Колосов М.М. Бахмутский шлях : повесть / М.М. Колосов. – Сталино : Сталинское обл. изд-во, 1958. – 230с.
200656
  Колосов М.М. Бахмутский шлях / М.М. Колосов, 1959. – 256с.
200657
  Колосов М.М. Бахмутский шлях. Мальчишка / М.М. Колосов. – Курск, 1963. – 338с.
200658
  Колосов М.М. Бахмутский шлях. Яшкина одиссея. Мальчишка / М.М. Колосов. – Москва, 1973. – 432с.
200659
  Кравець Д. Бахмутська фортеця // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 82-87
200660
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 1/2. – 2001. – 178 с.
200661
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 1/2. – 2003
200662
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 3/4. – 2003
200663
   Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 3/4. – 2004
200664
   Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 1/2. – 2005
200665
   Бахмутський шлях : Літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 3/4. – 2005
200666
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 1/2. – 2006
200667
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання. – Луганськ, 1994-
№ 3/4 (44/45). – 2006
200668
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
№ 1/2 (50/51). – 2008
200669
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
№ 3/4 (52/53). – 2008
200670
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
№ 1/2 (56/57). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
200671
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
№ 3/4 (58/59). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
200672
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 1994-
№ 1/2 (60/61). – 2011. – резюме укр., англ. мовами
200673
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 1994-
№ 3/4 (62/63). – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
200674
   Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 1994-
№ 1/2 (64/65). – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
200675
  Федрцький О.О. Бахова гора / О.О. Федрцький. – Львів, 1983. – 96с.
200676
  Костенко Олег Бахрейн - найгостинніша країна світу : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 24
200677
  Кассис В.Б. Бахрейн / В.Б. Кассис. – Москва : Мысль, 1974. – 44с. – (У карты мира)
200678
  Князев А.Г. Бахрейн и Катар. / А.Г. Князев. – М., 1984. – 64с.
200679
  Ігнатьєв П. Бахрейн: як вижити на роздоріжжі між Саудівською Аравією та Іраном? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-25. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Саудівська Аравія та Іран намагаються поширити вплив на близькосхідний регіон, що дедалі більше поглиблює протиріччя між місцевими сунітами та шиїтами. США, які відкрито підтримують консервативне королівство, роблять послідовні кроки, щоб ізолювати ...
200680
  Бааль В.И. Бахровские повести / Бааль В.И. ; ил.: Е.И. Дорон. – Москва : Совецкий писатель, 1974. – 312 с. : ил.
200681
  Бааль В. Бахровский круг : рассказы и роман / Вольдемар Бааль ; послесл. В. Михайлова ; худож. Н. Уваров. – Рига : Лиесма, 1986. – 636, [2] с. : ил.
200682
  Сайкалий Бахром ва Гуландом / Сайкалий. – Тошкент, 1960. – 224 с.
200683
  Голобуцький П.В. Бахрушин Сергій Володимирович (-російський історик і педагог) / П.В. Голобуцький, А.А. Лукашенко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 324. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
200684
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1983 год : Развитие производительных сил Сибири в XIX- XX в.в. – 1983. – 168 с.
200685
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1984 год : Город и деревня Сибири в досоветский период. – 1984. – 160 с.
200686
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1987 год : Изучение Сибири в советскую эпоху. – 1987. – 172 с.
200687
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1990 год : Проблемы истории Сибири: общее и особенное. – 1988. – 138 с.
200688
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1989 год : Массовые источники по истории Сибири. – 1989. – 156 с.
200689
   Бахрушинские чтения : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибрск
1990 год : Проблемы истории Сибири: общее и особенное. – 1990. – 136 с.
200690
   Бахрушинские чтения. 1971 г. : [сборник статей : материалы конф.]. – Новосибирск : НГУ
Вып. 1 : Проблемы истории Совесткой Сибири. – 1971. – 174 с.
200691
   Бахрушинские чтения. 1971 г. : Сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 3 : Вопросы идеолог. жизни древности и средневековья. – 1971. – 91 с.
200692
   Бахрушинские чтения. 1973 г. : сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 1 : Вопросы истории Сибири советского периода. – 1973. – 173 с.
200693
   Бахрушинские чтения. 1973 г. : сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 2 : Вопросы исторрии Сибири досоветского периода. – 1973. – 73 с.
200694
   Бахрушинские чтения. 1973 г. : сборник. – Новосибирск : НГУ
Вып. 3 : Вопросы всеобщей истории. – 1973. – 73 с.
200695
   Бахрушинские чтения. 1975 г. : сборник научных трудов : [материалы конф.]. – Новосибирск : НГУ, 1975. – 101 с.
200696
   Бахрушинские чтения. 1976 г. : сборник научных трудов. – Новосибирск : НГУ, 1976. – 165 с.
200697
   Бахрушинские чтения. 1978 г. : сборник науч. трудов. – Новосибирск : НГУ
Вып. – 1978. – 163 с.
200698
  Алтайский К.Н. Бахсы : рассказ / К.Н. Алтайский, М. Каратаев. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1960. – 19 с.
200699
  Трубецкой В.В. Бахтиары (оседло-кочевые племена Ирана) / В.В. Трубецкой. – Москва, 1966. – 220 с.
200700
  Исхаков В.М. Бахтизин : роман / Вазих Исхаков ; пер. с башк. А.Филипова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1982. – 615 с.
200701
  Большакова А. Бахтин и Кристева: диалог и интертекстуальность // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 39. – С. 23-31
200702
  Большакова А. Бахтин и Кристева: диалог и интертекстуальность // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 18-29
200703
  Хоружий С.С. Бахтин, Джойс, Люцифер // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 12-26. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
200704
   Бахтин: проверка большим временем: XIV Международная Бахтинская конференция ( 4-8 июля 2011 г., Бертиноро) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 128-151. – ISSN 0235-1188
200705
   Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – 370, [4] с. – На обороте тит. л.: К столетию рождения Михаила Михайловича Бахтина. – Библиогр. в конце ст. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
200706
  Аляєв Г.Є. Бахтін Михайло Михайлович / Г.Є. Аляєв, О.П. Варениця // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 991-993. – ISBN 966-316-069-1
200707
  Зубарєв О. Бахтін про "дійсний світ життя": від соціології життєвого світу до естетики словесної творчості // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 74-80. – ISSN 2077-5105
200708
  Важа Пшавела Бахтриони : Поэма / Важа Пшавела; Пер. с груз. В. Державина. – Тбилиси : Заря Востока, 1943. – 79с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович. – (Библиотечка грузинской художественной литературы ; Вып. 14)
200709
  Нахуцришвили Гр.Л. Бахуврихи в индо-иранских языках : Автореф... канд. филологич.наук: / Нахуцришвили Гр.Л.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 18л.
200710
  Подзелинский М.М. Бахчанов / М.М. Подзелинский. – Л, 1965. – 903с.
200711
  Подзелинский М.М. Бахчанов / М.М. Подзелинский. – Л, 1979. – 672с.
200712
   Бахчеводство. – Москва : Сельхозгиз, 1959. – 568 с. : ил. – Библиогр.; с. 560-564
200713
  Подгорный П.И. Бахчеводство в песчаном районе низовьев Днепра / П.И. Подгорный. – Х, 1926. – 7с.
200714
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай : Путеводитель / Е.В. Нагаевская. – Изд. 2-е. – Симферополь : Крым, 1967. – 87с.
200715
  Гарагуля В.К. Бахчисарай : очерк-путеводитель / В.К. Гарагуля. – Симферополь : Таврия, 1973. – 61с.
200716
   Бахчисарай = Bakhchisarai : [фотокнига]. – Симферополь : Таврия, 1986. – 125, [2] с. – Текст укр., рос., англ.
200717
  Коротко А.Ш. Бахчисарай : поэма / Александр Коротко. – Симферополь : Таврия, 2006. – 75, [5] с. : ил. – ISBN 966-435-092-3
200718
  Никольский П.В. Бахчисарай и его окресности / П.В. Никольский. – Симферополь, 1927. – с.
200719
  Никольский П.В. Бахчисарай и его окрестности. / П.В. Никольский. – Симферополь : Крымгосиздат, 1927. – 80 с., 1 л. карт. : ил., карт. – (Библиотека крымоведения / 2-е изд, испр. и доп.)
200720
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай. / Е.В. Нагаевская. – 2-е изд. – Симферополь, 1968. – 87с.
200721
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай. / Е.В. Нагаевская. – Симферополь, 1976. – 112с.
200722
  Нагаевская Е.В. Бахчисарай. / Е.В. Нагаевская. – 2-е изд., перераб. – Симферополь, 1979. – 143с.
200723
  Кокче С. Бахчисарай. 2021 = Багъчасарай. 2021 : мистец. проект / [С. Кокче, В. Тимчук, M. Safet ; упоряд., передм.: В. Тимчук ; перекладачі: Ш. Дегерменджі та ін. ; худож.: М. Бекір та ін.]. – Львів : Тріада Плюс, 2015. – 159, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., татар. - Авт. зазнач. на обкл.


  У пр. №1699982 напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича, її читачам, будівничим України нашої мрії. Підпис, 10.9.2015
200724
  Каширіна Ольга Бахчисарай. Вертикальний вікенд : Україна чудес / Каширіна Ольга, Краснов Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 130 -135 : Фото
200725
  Конашевич С. Бахчисарай. Подорож у минуле // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 7 серпня (№ 15). – С. 6-7
200726
  Кордюмова Марина Бахчисарай. Український "закордон" : Україна / Крим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 10-13 : Фото
200727
  Бахчисарайский Бахчисарай: Ист.-археол. музей : [ Фотоальбом / Бахчисарайский, историко-археологический музей; Авт. фото Е.Л. Векслерчик, Ю.А. Нейман ; Авт. текста И.И. Чурилов ]. – 2-е изд. – Киев : Мистецтво, 1976. – 96 с. : илл.
200728
   Бахчисарайская книжная коллекция в Российской национальной библиотеке : указатель рукопис. и старопечат. книг, переданных в 1976 г. из Бахчисарайского ист.-археол. музея в Гос. Публ. б-ку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина / [Бахчисарайский гос. ист.-культур. заповедник] ; сост., вступ. ст., коммент. Н. Абдульваапа. – Симферополь : ДОЛЯ, 2007. – 158, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-366-100-1
200729
   Бахчисарайский историко-археологический музей : Путеводитель. – Изд. 2-е. – Симферополь : Крымиздат, 1961. – 96 с. : илл.
200730
  Богданова Н.А. Бахчисарайский историко-археологический музей : путеводитель / Н.А. Богданова, И.И. Лобода. – Симферополь : Крым, 1964. – 112 с. : ил.
200731
   Бахчисарайский историко-археологический музей : путеводитель. – Изд. 2-е, испр. – Симферополь : Таврия, 1972. – 71 с., [12] л. ил. : 12 л. илл.
200732
   Бахчисарайский музей. Чуфут-Кале : путеводитель. – Симферополь : Крым, 1970. – 128 с. : илл.
200733
   Бахчисарайский фонтан : статьи о поэме Пушкина : либретто. – Ленинград : Искусство, 1937. – 52 с. : ил.
200734
   Бахчисарайский фонтан : балет в 4 действ. по одноименной поэме А.С. Пушкина : краткое описение балета. – Ленинград : Музгиз, 1954. – 14 с.
200735
  Пушкин А.С. Бахчисарайский фонтан / А.С. Пушкин ; [ил. А. Могилевского]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 41 с. : цв. ил. ; 7,5х5,5 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
200736
  Мануйлов В.А. Бахчисарайский фонтан Пушкина. / В.А. Мануйлов. – Л., 1937. – 62с.
200737
  Чирук С.В. Бахчисарайський рунічний календар // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 319-332. – ISSN 2313-1993


  Досліджено один із пізніх шведських рунічних календарів. Описано календар, наведено прорис різьблення, пояснено принцип користування календарем. В результаті аналізу структури календаря зроблено висновок про місце його походження; наведено ймовірні ...
200738
   Бахчисарайський фонтан : хореографічна поема на 4 дії : лібретто М.Д. Волкова (за Пушкіним) постава 1938 року. – Київ : [; полігр. ф-ка ім. Леніна], 1938. – 20 с. : іл., портр.
200739
  Пушкин А.С. Бахчисараский фонтан / А.С. Пушкин. – М-Л, 1936. – 32с.
200740
  Пушкин А.С. Бахчисараский фонтан / А.С. Пушкин. – М-Л, 1937. – 30с.
200741
  Пушкин А.С. Бахчисараский фонтан / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 38с.
200742
  Івануха Л. Бацалкін реагує ... // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  На зборах працівників відділу робітничого постачання нашого університету викрили цілий ряд неполадків, які заважають нормальній роботі їдалень, крамниць, майстерень ВПР.
200743
  Дешериев Ю.Д. Бацбийский язык. / Ю.Д. Дешериев. – М., 1953. – 384с.
200744
  Белицкий М. Бацилла №0,78 : повесть / М. Белицкий ; сокращен. пер. с польского Я. Немчинского. – Москва : Военное издательство, 1952. – 168 с. – (Б-чка военных приключений)
200745
  Шурьина Н.В. Бацилловидный вирус - возбудитель нового заболевания картофеля в УССР - курчавой карликовости. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.06 / Шурьина Н.В.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1980. – 24л.
200746
  Тюменцев С.Н. Бациллоносительство у гусениц сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus Tschetv) как фактор эпизоотии, вызываемой Bacillus dendrolimus Talalaev : Автореф... кандидата биол.наук: / Тюменцев С.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1965. – 23л.
200747
  Весел Р. Бацькина многоходовка. Зачем Лукашенко "раскулачивает" Богуслаева // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 21 мая (№ 19/21). – С. 20


  "Китайские, российские и собственно белорусские интересы сошлись на Оршанском авиаремонтном заводе".
200748
  Боков А.Х. Бача и его жены : повесть и рассказы / Ахмет Боков ; пер. с ингуш. Е.В. Полонской. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное издательство, 1967. – 120 с.
200749
  Іскорко-Гнатенко Бача Ю. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 27. – ISBN 978-617-7442-69-0
200750
  Филипович Л. Бачення А. Шептицьким та Й. Сліпим проблем національного // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 333-349. – ISBN 978-966-02-6706-0
200751
  Лимар О.В. Бачення в структурі досвіду іншого (на основі робіт Моріса Мерло-Понті та Жан-Поль Сартра) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 29-31


  "... Проблема бачення в історії філософії пов"язаназ із традицією, що склалася в історії західноєвропейської філософії та передбачає оптичний погляд на теорію пізнання. Пропонується розглянути бачення в екзистенційному аспекті, його значення для Я та ...
200752
  Загребельний І.В. Бачення Г. Костельником взаємовідносин Церкви і держави в контексті розвитку католицької соціальної доктрини // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 158-165. – ISBN 978-966-182-372-2
200753
  Рева Н. Бачення Д. Дорошенком причин поразки Української революції 1917–1920 рр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 28-32. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються причини поразки української революції 1917-1923 рр. через призму спогадів її безпосереднього учасника, а пізніше - одного з провідних ідеологів українського консерватизму Д. Дорошенка. Здійснюється порівняльний аналіз бачення ...
200754
  Коломієць О.Ю. Бачення Європи в середовищі української інтелігенції періоду літературної дискусії 1925-1928 рр. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 190-201. – ISSN 2409-3661


  Розкрито чинники, що вплинули на ставлення представників української інтелігенції до Європи під час «літературної дискусії» 1925–1928 рр. Показано, що в цей період мали достатню кількість прихильників як європейська, так і антиєвропейська позиції.
200755
  Медведєва О.М. Бачення іноваційності як характеристики середовища проектів та програм розвитку / О.М. Медведєва, М.І. Кірнос // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 52-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 58 назв. – ISSN 2222-8810
200756
  Щербина О.Ю. Бачення логіком проблеми неясності у правовій аргументації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 108-115


  На прикладах показується зв"язок між формами неясності, що зустрічаються у правових нормах та найтиповішими випадками неясності у процесах правової ар- гументації. У звязку з чим, аналізуються зауваження, які висловлюються ...
200757
  Культенко В.П. Бачення проблеми прав людини в екзистенцій ній філософії ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
200758
  Векуа О.В. Бачення української історії у романі Ю. Мушкетика "На брата брат" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 30-33. – ISBN 978-966-171-249-1
200759
  Теленик С.Ф. Бачення через десятиліття // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 205-208. – ISBN 978-966-622-589-7
200760
  Балан В.Г. Бачення, місія та стратегічні підприємства // Стратегічне управління : практикум / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – С. 56-75. – ISBN 978-617-7649-01-3
200761
  Келлі Ліз Бачення, новаторство і професіоналізм у боротьбі поліції проти насильства щодо жінок і дітей : Посібник для дуже важливих осіб / Келлі Ліз; Підготовлено програмою Ради Європи "Поліція і права людини, 1997-2000". – Лондон, 1999. – 202с.
200762
   Бачинська О. "Чоловік з шармом, державним розумом та вмінням ризикувати…". - C. 108-109.
200763
   Бачинський Петро Павлович (1919-2000) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 29. – ISBN 978-966-933-054-3
200764
  Мукомела О.Г. Бачинський Юліан Олександрович (- журналіст, історик, громадсько-політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 338. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
200765
   Бачити Боже творіння Новими Очима: молитовник-требник за збереження довкілля : видано за сприяння Європейського Союзу / [уклрд. : М. Біланич, О. Бокотей]. – Вид. 2, допов. – Ужгород : Карпатська Вежа, 2011. – 101, [1] с. – ISBN 966-15-93-35-3
200766
  Гуляк А. Бачити велике в малому й небуденне в буденному: неоромантичні інтенції прози Юрія Яновського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 149-155
200767
  Казакевич Г.М. Бачити дозволене: фотографія та цензура у Російській імперії // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 2 (18). – С. 42-46. – ISSN 2311-9896
200768
  Довженко О.П. Бачити завжди зорі : статті, виступи, промови / О.П. Довженко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 235 с. – (Б-ка публіциста)
200769
  Воронина Л. Бачити незвичайне у звичайному / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 17-18 грудня (№ 147/148)


  Письменниця, перекладачка, журналістка Леся Воронина: "Дитячі письменники не можуть бути песимістами".
200770
  Горбулін В. Бачити перспективи інтеграції України в європейську спільноту. // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 7-11.
200771
  Анненков В.С. Бачити перспективу : (розповідь першого секретаря Орджонікідзев. райкому КП України м. Харкова) / В.С. Анненков. – Київ : Політвидав України, 1985. – 71 с. – (З досвіду парт. роботи. Орг.-парт. робота)
200772
  Будько Євген Бачити поле : спорт тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 136-139 : Фото
200773
  Гуменюк О. Бачити світ всім єством // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 21 липня (№ 29). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Такий основний постулат життя і творчості Казимира Малевича.
200774
  Салевич П.Я. Бачити сей світ : поезії, поетична студія / Павло Салевич. – Львів : Кобзар, 1993. – 45, [3] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Перша книга поета). – ISBN 5-7707-5064-2
200775
  Бакалова Е. Бачковската костница / Бакалова Елка. – София : Българскъ художник, 1977. – 245 с.
200776
  Пилипчук Бачман та Чингізиди: початок Великого Західного походу / Пилипчук, В // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 116-134. – ISSN 1682-671Х
200777
  Біленко Василь Бачу "Берег"! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 22-24 : Фото
200778
  Гагарін Ю.О. Бачу Землю... / Ю.О. Гагарін. – К., 1984. – 39с.
200779
  Степанов А. Башар пошёл по стопам отца // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 13-15. – ISSN 0234-1670


  Заняв президентское кресло, Башар Асад решительно взялся за перестановку кадров с целью укрепления своих собственных позиций. С 2000 по 2004 год он поменял около четверти высокопоставленных чиновников, в том числе и начальника штаба сирийской армии Али ...
200780
  Белоголовцев Никита Башенные : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 20-22 : Фото. – ISSN 1029-5828
200781
  Беньковский С.В. Башенный способ производства серной кислоты / С.В. Беньковский, К.К. Райнов, Н.И. Смыслов. – Москва : ОНТИ, 1936. – 186 с.
200782
  Мышенкова М.С. Башильский вал - позднеплейстоценовая экструзия в кальдере Верхнего Чегема (Северный Кавказ) / М.С. Мышенкова, Н.В. Короновский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 28-35 : рис., табл. – Библиогр.: с. 35. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
200783
   Башинджагян Геворк Захарович. Альбом репродукций. – М, 1963. – 10с.
200784
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Башка (из рассказов о погибших детях) / [Соч.] Д.Н. Мамина-Сибиряка. – Москва : Изд. ред. журн. "Русская мысль" ; Типо-литогр. А.В. Васильева, 1901. – 19 с. – (Новая библиотека)


  Атв. биогр. очерка: Быков, Петр Васильевич Экз. № 6741 без ориг. обл. и тит. л.
200785
  Хисматов М.Ф. Башкирия : Экономико-географическая характеристика / М.Ф. Хисматов. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1968. – 288 с.
200786
  Асфандияров А.З. Башкирия в период.кантонного управления. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Асфандияров А.З.; Моск.гос. ун-т. – М, 1969. – 18л.
200787
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкирское книжное издательство
Т. 1. – 1961. – 456 с.
200788
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкортостан
Т. 2. – 1964. – 468 с.
200789
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкирское книжное издательство
Т. 3. – 1965. – 580 с.
200790
   Башкирия в русской литературе. – Уфа : Башкирское книжное издательство
Т. 5. – 1968. – 550 с.
200791
  Акманов Г И. Башкирия в составе Российского государства в XVII - первой половине XVIII века / Акманов И.Г. ; науч. ред. Асфондияров А.З. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1991. – 151 с.
200792
   Башкирия за 50 лет. Статистический сборник. – Уфа, 1969. – 136с.
200793
   Башкирия за полвека. – Уфа, 1969. – 194с.
200794
  Муртазин М.Л. Башкирия и башкирские войска в гражданскую войну / М.Л. Муртазин, 1927. – 214с.
200795
   Башкирия туристская. – Уфа, 1985. – 159с.
200796
   Башкирия. Путеводитель. – Уфа, 1971. – 456с.
200797
  Тахаев Х.Я. Башкирия. Экономико-географическая характеристика / Х.Я. Тахаев. – М., 1950. – 324с.
200798
   Башкирская АССР. Башкирская экспедиция : Отчет о командировккках и экспедициях АН в 1929 г. – 105-153с.
200799
   Башкирская АССР. Верховный Совет (Созыв 5-й). Сессия 4-я. – Уфа, 1960. – 120с.
200800
   Башкирская АССР. Верховный Совет (Созыв 5-й). Сессия 5-я. – Уфа, 1961. – 184с.
200801
   Башкирская АССР. Верховный Совет (Созыв 7-й). Сессия 1-я. – Уфа, 1967. – 132с.
200802
   Башкирская АССР. Государственно-правовое устройство. – Уфа, 1988. – 239с.
200803
  Рамазанов Г.З. Башкирская Баллада / Г.З. Рамазанов. – Москва, 1983. – 142с.
200804
   Башкирская лексика. – Уфа, 1966. – 224с.
200805
   Башкирская литература и литературный язык на современном этапе / Под ред. Г.З.Рамазанова, З.Г.Ураксина. – Уфа, 1979. – 124с.
200806
   Башкирская организация ВКП(б) в ее съездах и конференциях (1917-1922). – Уфа, 1933. – 184с.
200807
  Байназаров У.Х. Башкирская партийная организация в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства на основе новой экономической политики /1921-1925 гг./ /570-история КПСС/. : Автореф... канд. ист.наук: / Байназаров У.Х.; КГУ. – М., 1970. – 16л.
200808
  Бикбаев Р.А. Башкирская партийная организация в борьбе за подготовку и осуществление сплошной коллективизации сельского хозяйства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Бикбаев Р.А. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 25 с.
200809
  Бикбулатов Н.В. Башкирская система родства. / Н.В. Бикбулатов ; АН ССС, Башк. фил., Ин-т яз. и лит. – Москва : Наука, 1981. – 124 с. – Библиогр.: с. 117-122
200810
   Башкирская советская драматургия. – М, 1954. – 332с.
200811
  Хусаинов Г.Б. Башкирская советская поэзия, 1917-1980 / Г.Б. Хусаинов. – М, 1983. – 304с.
200812
   Башкирская этнонимия. – Уфа, 1987. – 206с.
200813
   Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1981. – 335с.
200814
   Башкирские богатырские сказки. – Уфа, 1986. – 319с.
200815
  Акманов И.Г. Башкирские восстания в XVII - первой трети XVIII в. / И.Г. Акманов ; МВ и ССО РСФСР, Башкирск. гос. ун-т. – Уфа, 1978. – 79 с.
200816
  Акманов И.Г. Башкирские восстания в XVIII в. / И.Г. Акманов ; МВ и ССО РСФСР, Башкирск. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1987. – 72 с.
200817
  Баишев Т.Г. Башкирские диалекты в их отношении к литературному языку / Т.Г. Баишев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1955. – 112 с., [4] арк. іл.
200818
   Башкирские повести. – М, 1977. – 218с.
200819
   Башкирские предания и легенды. – Уфа, 1985. – 287 с.
200820
  Вильданов Хх А. Башкирские просветители-демократы Х1Х века / Хх А. Вильданов, Г. Кунафин. – Москва, 1981. – 256с.
200821
   Башкирские рассказы. – Уфа, 1954. – 203с.
200822
   Башкирские сказки. – Уфа, 1943. – 269с.
200823
   Башкирский Археологический сборник. – Уфа, 1959. – 172с.
200824
  Фенина Э.П. Башкирский государственных художественный музей имени М.В.Путеводитель / Э.П. Фенина. – Уфа, 1974. – 72с.
200825
   Башкирский диалектологический сборник. – Уфа, 1959. – 224с.
200826
  Баимов Р.Н. Башкирский историко-революционный роман : учеб. пособие по спецкурсу для студентов филол. фак. / Роберт Баимов ; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа : БГУ, 1980. – 91с.
200827
   Башкирский краеведческий сбороник №1. – Уфа : Башкнига, 1926. – 68с.
200828
  Свирский Г.Ц. Башкирский мед: рассказы. / Г.Ц. Свирский. – М., 1990. – 46с.
200829
  Усманов А.Н. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года. / А.Н. Усманов. – Уфа, 1964. – 136с.
200830
  Киреев А.Н. Башкирский народный героический эпос. / А.Н. Киреев. – Уфа, 1970. – 304с.
200831
   Башкирский народный эпос. – М, 1977. – с.
200832
  Чижик Э.Л. Башкирский республиканский краеведческий музей / Э.Л. Чижик, Р.Б. Ахмеров. – Уфа, 1968. – 108с.
200833
   Башкирский смерч: возможности анализа и прогноза смерчеопасной ситуации / М.А. Новицкий, Ю.Б. Павлюков, Б.Я. Шмерлин, С.В. Махнорылова, Н.И. Серебрянник // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 30-40 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0130-2906
200834
  Амиров Р.К. Башкирский советский очерк (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Амиров Р.К.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 20л.
200835
  Вахитов Анур Хисматовчи Башкирский советский роман / Вахитов Анур Хисматовчи. – Москва, 1978. – 160с.
200836
   Башкирско-русский словарь : около 22 000 слов. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. – 804 с.
200837
  Акманов И.Г. Башкирское восстание 1704-1711 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акманов И.Г. ; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Ист. фак. Кафедра ис. – Москва, 1963. – 18 с.
200838
  Акманов Г И. Башкирское восстание 1735-1736 гг. / И.Г Акманов. – Уфа : Башкирский университет, 1977. – 84 с.
200839
  Устюгов Н.В. Башкирское восстание. / Н.В. Устюгов. – Москва-Л., 1950. – 156с.
200840
  Сагитов М.М. Башкирское народное сказание "Бабсак и Кусяк" : Автореф... канд. филол.наук: / Сагитов М. М.; АН СССР, Ин-т мировой лит. – М., 1965. – 23л.
200841
  Васьків М. Башкирська література в українських книжкових виданнях // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 75-85. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
200842
   Башкирські народні казки. – Київ, 1955. – 75с.
200843
   Башкирцевой Марии дневник, 1893
200844
  Никольский Д.П. Башкиры : этнографическое и санитарно-антропологическое исследование / Д.П. Никольский. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1899. – 377 с.
200845
  Асфатуллин С.Г. Башкиры в боях во Франции в 1814 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 142-147. – ISSN 0042-8779


  Об участии башкирских полков в заграничных походах 1813-1814 гг. против армии Наполеона.
200846
  Асфатуллин С. Башкиры в войнах Российской империи 1558-1798 гг. // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 70-81. – ISSN 1812-867Х
200847
  Кузеев Р.Г. Башкиры. Историко-этнограф. очерк. / Р.Г. Кузеев, С.Н. Шитова. – Уфа, 1963. – 152с.
200848
  Руденко С.И. Башкиры. Историко-этнографические очерки. / С.И. Руденко. – Москва-Ленинград, 1955. – 394 с.
200849
  Суханов Василий Максимович Башкортостан: проблемы идентичности в мультикультурном пространстве // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 55-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
200850
  Тишківський Л. Башлам / Левко Тишківський. – Тернопіль : Лілея, 2006. – 92 с. – ISBN 966-656-116-6
200851
  Петренко-Лисак Башляр Гастон // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 58-59. – ISBN 978-966-418-286-4
200852
  Готеро Ж.-Л. Башляр: разрыв в непрерывности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 49-60. – ISSN 0235-1188
200853
  Пришвин М.М. Башмаки / М.М. Пришвин. – М-Л, 1925. – 88с.
200854
  Гиззат Т. Башмачки / Т. Гиззат. – Казань, 1953. – 83 с.
200855
  Мкртчян Л.М. Башмачник Ростом : рассказы, новеллы, эссе / Левон Мкртчян ;. – Москва : Советский писатель, 1985. – 317 с.
200856
  Цховребов И.Л. Башни : стихи / Иван Цховребов ; пер. с осет. В.Цыбина. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
200857
  Виноградов Б.П. Башни Ангкора / Борис Виноградов. – Москва : Известия, 1985. – 176 с.
200858
  Гольдштейн А.Ф. Башни в горах / А.Ф. Гольдштейн. – Москва, 1977. – 334 с.
200859
  Белоголовский Владимир Башни высокого статуса : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 132-139 : Іл.
200860
  Кодалаев Г.З. Башня / Г.З. Кодалаев. – М., 1977. – 87с.
200861
  Телькамп Уве Башня = История с затонувшей земли : Отрывки из романа // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 5-79. – ISSN 1130-6545
200862
  Даниленко В.Н. Башня Зенона / В.Н. Даниленко, Р.Н. Токарева. – Симферополь, 1974. – 79с.
200863
  Корпачев Э.М. Башня командора / Э.М. Корпачев. – Минск, 1965. – 244с.
200864
  Бобров Н.Я. Башня молчания : в лаборатории академика И.П. Павлова / Н.С. Бобров ; послесл. Н. Пропера. – Москва : Молодая гвардия, 1931. – 139 с. : рис.
200865
   Башня на краю света. – М, 1983. – 508с.
200866
  Ткаченко Мария Башня призраков : История одной достопримечательности // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 36-41 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
200867
  Румарчук Л.И. Башня удачи / Л.И. Румарчук. – М., 1987. – 222с.
200868
  Фаулз Дж. Башня черного дерева = The ebony tower : Повести / Дж. Фаулз; Пер.с англ. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 448с. – ISBN 966-521-061-0
200869
  Камша В.В. Башня Ярости : хроники Арции : летопись пятая / Вера Камша. – Москва : Эксмо. – ISBN 5-699-03516-8
Кн. 1 : Черные маки. – 2004. – 507, [2] c. : ил.
200870
  Хан Сер Башня. / Хан Сер. – Пхеньян, 1956. – 468с.
200871
  Котляревский А. Баштаны. / А. Котляревский. – 67-98с.
200872
   Башук Алла Іванівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 54. – ISBN 978-966-2726-03-9
200873
  Чечеткина О.И. Баытр Маншук / О.И. Чечеткина. – М, 1945. – 22с.
200874
   Баю-баюшки-баю. – Ленинград, 1990. – 87с.
200875
  Кобликов В.В. Баюн-трава / В.В. Кобликов. – Москва, 1965. – 88с.
200876
   Баюра Дмитро Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 22. – ISBN 978-966-439-754-1
200877
   Баюра Дмитро Олександрович (1969) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 29. – ISBN 978-966-933-054-3
200878
   Баядерка. – Ленинград, 1954. – 10с.
200879
  Пикуль В.С. Баязет / В.С. Пикуль. – Ленинград, 1961. – 564с.
200880
  Пикуль В.С. Баязет / В.С. Пикуль. – 2-е изд. – Ленинград, 1982. – 512 с.
200881
  Пикуль В.С. Баязет : [ исторический роман ] / Валентин Пикуль. – Москва : Вече ; АСТ, 2007. – 576с., [ 16 ] c. илл. – (Великая судьба России). – ISBN 978-5-9533-2494-6
200882
  Пикуль В.С. Баязет. Миниатюры. / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 640с.. – ISBN 5-7838-0120-8
200883
   Баян : сборник произведений Современных славянских поэтов и народной поэзии : [Болгарские поэты. И. Вазов. М. Москов. Х. Ботев. Пэнчо Славейков] / пер. [и предисл.] В.В. Уманова-Каплуновского. – Санкт-Петербург : Изд. журн. "Пантеон литературы" ; Тип. Н.А. Лебедеваа, 1888. – [6], 108 с.
200884
   Баян : художественно-исторический журнал. – Москва : Тов-во "Образованіє"
№ 1. – 1914
200885
   Баян : художественно-исторический журнал. – Москва : Тов-во "Образованіє"
№ 3. – 1914
200886
  Буренков В.М. Баянаул / В.М. Буренков. – Алма-Ата : Кайнар, 1979. – 153с.
200887
  Єрьоменко А.Ю. Баянні п"єси на фольклорні мотиви Анатолія Гайденка // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 312-326. – ISSN 2524-0447
200888
  Остапчук Н.М. Баянно-акордеонне виконавство в сучасному музичному просторі України // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 442-448. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає у розкритті текстово-музикологічних особливостей у зміні репертуару для баяна та акордеона, що сприяло формуванню нових оновлених тенденцій у виконавстві, підвищуючи, тим самим, рівень виражальних засобів, виконавської ...
200889
  Нефедов С.Ю. Баянно-ансамблеве мистецтво в музичній культурі України ХХ - початку ХХІ століття: теорія, історія та практика : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Нефедов Сергій Юрійович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Киев, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
200890
  Сарногоев Б. Баяс : стихи и поэмы / Байдылка Сарногоев; пер. с киргиз. Р.Рождественский. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 144 с.
200891
   Баяты-песни. – Баку, 1978. – 163с.
200892
   Баяты. – Баку, 1960. – 120с.
200893
  Бгактіведанта Свамі Прабгупада Бгагавад-Гіта як вона є / Його Божественна Милість А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада ачар"я-засновник Міжнар. т-ва свідомості Крішни. – [Б. м.] : Бгактіведанта Бук Траст, 1990. – 913 с., [8] арк. кольор. іл. – Предм. покажч.: с. 835-907. – ISBN 0-89213-097-0
200894
  Бгактіведанта Свамі Прабгупада Бгагавад-Гіта як вона є : з ориг. санскрит. текстами, транслітерацією кирилицею, послівним і літ. пер. та коментарями / Його Божественна Милість А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада, ачар"я-засновник Міжнар. т-ва свідомості Крішни. – 2-ге вид., випр. – Харків : The Bhaktivedanta Book Trust, 2015. – 760, [6] с., [8] арк. кольор. іл. : кольор. іл. – Покажч.: с. 739-760. – ISBN 978-966-180-678-7
200895
  Бідасюк Н. Бгараті Мухерджі: шлях до американської літератури // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 62-67. – ISSN 0236-1477
200896
  Коротков И.М. БГТО в пионерском лагере / И.М. Коротков. – 2-е изд. доп. – М., 1960. – 111с.
200897
  Абламейко С.В. БГУ - основа белорусской науки и высшего образования // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 7-21. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5
200898
  Шортэн А. Бгырысхэр / А. Шортэн. – Налшык, 1954. – 504с.
200899
  Мар"єнко Ф.С. Бджілка : повість / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса : Одеське кн. вид-во, 1962. – 171 с.
200900
  Радько М.К. та ін. Бджільництво / М.К. та ін. Радько. – Вид. 2-е. – К.-Х., 1948. – 288с.
200901
  Бабич І.А. Бджільництво / І.А. Бабич, О.Г. Мегедь. – Київ : Урожай, 1969. – 272 с. : 23 таблиці, 77 малюнків
200902
   Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015-
Вип. 1. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200903
   Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2015-
Вип. 2. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200904
   Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Бугера С.І., Постоєнко В.О., Литвиненко О.М. [та ін.]. – Київ, 2015-
Вип. 3. – 2018. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
200905
  Мовна У. Бджільництво як феномен української обрядової культури в етнографічних студіях середини XIX - початку XXI століття / Уляна Мовна // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 66-77. – ISSN 1028-5091
200906
  Волощук Н.Г. Бджола - божа комаха (Урок-проект з позакласного читання у 4 класі) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 11-13 : фото
200907
  Глібов Л.І. Бджола і мухи. На одпочинок / Л.І. Глібов. – Київ, 1908
200908
   Бджола мала, а й та працює; Українські народні приказки.. – Киів, 1984. – 12с.
200909
  Горішна Наталія Бджола на асфальті : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 10-15. – ISSN 0868-4790
200910
  Мовна У. Бджола як втілення людської душі в українській народній світоглядній візії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1323-1329. – ISSN 1028-5091


  "Здійснене спеціальне дослідження одного з аспектів сакрального статусу бджоли в українській світоглядній традиції - як втілення людської душі. На формування традиційного народного сприйняття бджоли як форми посмертного існування людської душі вплинули ...
200911
  Осичнюк Г.З. Бджоли-андреніди / Г.З. Осичнюк. – Київ, 1977. – 323с.
200912
  Гермаківський І.М. Бджоли носять пергу: нотатки журналіста / І.М. Гермаківський. – Львів : Каменяр, 1973. – 48 с.
200913
  Войналович М. Бджоли як індикатор екологічної ситуації // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 9-13
200914
  Слапчук В. Бджолиний бог і бджоленятко // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 50-75. – ISSN 0130-1608
200915
  Чумак М.І. Бджолиний хліб : Поезії / М.І. Чумак. – Харків : Крок, 2001. – 108с. – ISBN 966-652-002-8
200916
  Осичнюк Г.З. Бджолині (Apoidea) правобережного степу України / Г.З. Осичнюк. – Київ, 1959. – 92с.
200917
  Терещенко І. Бджоляр з Біловодщини вірить у скоре відродження "Своєї пасіки" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 вересня (№ 198). – С. 10
200918
  Малиновский Р.Я. Бдительно стоять на страже мира / Р.Я. Малиновский. – Москва, 1962. – 70с.
200919
  Яхлаков П. Бдительность- испытанное оружие советского народа / П. Яхлаков. – М, 1954. – 40с.
200920
  Марухин В.В. Бдительность -- наше оружие. / В.В. Марухин. – Л, 1963. – 123с.
200921
  Яхлаков П. Бдительность - испытанное оружие советского народа. / П. Яхлаков. – М., 1954. – 40с.
200922
   Бдительность - наше оружие : Сборник статей. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 80с.
200923
   Бдительность - наше оружие. – М, 1955. – 112с.
200924
  Савельев Л. Бдительность - наше оружие! / Л. Савельев. – Изд. 2-е , перераб. – Москва, 1952. – 108с.
200925
  Кучин В.Д. Бдительность - твое оружие / В.Д. Кучин. – М., 1982. – 81с.
200926
  Викторов А.Г. Бдительность, выдержка, стойкость / А.Г. Викторов. – Ленинград, 1987. – 68,2с.
200927
  Лопатинський Л.В. Беата і Гальшка : Істоpична тpагедия в 5 актах з дpугої половини ХVI віку / Лев Лопатинский. – Львів : Hакл. А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковського, 1899. – 98 с.
200928
  Авдеева К. Беата Тышкевич одиночества не боится / К. Авдеева, А. Карцев // Эхо планеты : Общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2005. – № 52. – С. 34-37. – ISSN 0234-1670
200929
  Светлов И.Е. Беатриса Сандомирская / И.Е. Светлов. – М., 1971. – 79с.
200930
  Моравиа А. Беатриче Ченчи / А. Моравиа. – Москва, 1957. – 151с.
200931
  Сюндюков Ігор Беатріче з хутора Мотронівка : життя Ганни Барвінок // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 93-96. – ISSN 0869-3595
200932
   БЕБ арештувало активи Фірташа // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 11-31 серпня (№ 32/33). – С. 15. – ISSN 1992-9277
200933
  Кубілінскас К. Бебенчюкас та сестриці / К. Кубілінскас. – К, 1967. – 60с.
200934
  Шуба О.В. Бебик Валерій Михайлович (- політолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 360. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
200935
  Эйнштейн К. Бебюкин, или Дилетанты чуда : проза: роман / вступление Т. Баскаковой // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 200-246. – ISSN 0130-6545
200936
   Бевзенко Володимир Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 22-23. – ISBN 978-966-439-754-1
200937
   Бевзенко Володимир Михайлович (1977) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 29. – ISBN 978-966-933-054-3
200938
  Настояща К. Бевзенко Любов Дмитрівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 22-23. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Бевзенко Любов Дмитрівна (1948) - соціолог. Д-р соціологічних наук.
200939
  Укачин Б.У. Бег аргамака : стихи / Борис Укачин; пер. с алт. И.Фонякова. – Москва : Современник, 1975. – 95 с.
200940
  Комиссаренко А.И. Бег в моей жизни / А.И. Комиссаренко. – Тула, 1989. – 109с.
200941
  Воронов Н.П. Бег в ночи / Н.П. Воронов. – Москва, 1965. – 196с.
200942
  Есин С.Н. Бег в обратную сторону или Эсхатология / С.Н. Есин. – М, 1989. – 366с.
200943
  Копытин Г.В. Бег в степи. / Г.В. Копытин. – М., 1984. – 157с.
200944
  Сунсунеги Х.А. Бег в темноте / Х.А. Сунсунеги. – Москва, 1960. – 317 с.
200945
  Бахшиев Ф.М. Бег времени / Ф.М. Бахшиев. – Махачкала, 1973. – 64с.
200946
  Браев А.Г. Бег времени : стихи и поэма / А.Г. Браев ; пер. с кабард. В. Стрелкова ; худож. В.И. Бекетов. – Нальчик : Эльбрус, 1978. – 84 с. : ил.
200947
  Ахматова А. Бег времени : Стихотворения / А. Ахматова. – Минск : Мастацка літаратура, 1983. – 255с.
200948
   Бег времени летящий : очерки. – Москва : Советская Россия, 1986. – 460 с.
200949
  Колесников Г.С. Бег времени. / Г.С. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1962. – 116с.
200950
  Спешнев А.В. Бег дней / А.В. Спешнев. – Москва, 1983. – 272с.
200951
  Потупа А.С. Бег за бесконечностью / А.С. Потупа. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 223с.
200952
  Лаптев А.П. Бег и здоровье / А.П. Лаптев. – М, 1984. – 64с.
200953
  Лидьярд А. Бег к вершинам мастерства / А. Лидьярд, Г. Гилмор. – МА., 1968. – 151с.
200954
  Елаховский С.Б. Бег к невидимой цели. / С.Б. Елаховский. – М, 1973. – 144с.
200955
  Ванин Ф. Бег марафонца. / Ф. Ванин. – Москва, 1951. – 68с.
200956
  Гамбарян П.П. Бег млекопитающих / П.П. Гамбарян. – Ленинград : Наука, 1972. – 334с.
200957
  Хоменков Л.С. Бег на 100 и 200 м. / Л.С. Хоменков. – М., 1955. – 92с.
200958
  Козловский Ю.И. Бег на 300 метров с препятствиями / Ю.И. Козловский. – К, 1984. – 149с.
200959
  Шорец П.Г. Бег на 3000 м с препятствиями / П.Г. Шорец. – М, 1967. – 72с.
200960
   Бег на 400 и 800 м. (методические материалы по тренировке). – Москва, 1955. – 38 с.
200961
  Зайцев Н.А. Бег на 400 метров / Н.А. Зайцев. – М., 1955. – 152с.
200962
  Люлько Р.Д. Бег на короткие дистанции / Р.Д. Люлько. – М.-Л., 1949. – 108с.
200963
  Филин В.П. Бег на короткие дистанции / В.П. Филин. – М, 1964. – 211с.
200964
  Бартенев Л.В. Бег на короткие дистанции / Л.В. Бартенев ; под ред. В.В. Садовского. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 96 с. : ил. – (Библиотечка легкоатлета)
200965
  Бартенев Л. Бег на короткие дистанции / Л. Бартенев ; под ред. В.В. Садовского. – 2-е изд., испр. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 72 с.
200966
  Люлько Р.Д. Бег на короткие дистанции и барьерный бег / Р.Д. Люлько. – Москва-Л. : Физкультура и спорт, 1947. – 40 с.
200967
  Хоменков Л.С. Бег на короткие дистанции. Техника, тренировка. / Л.С. Хоменков. – М., 1953. – 112с.
200968
  Макаров А.Н. Бег на средние и длинные дистанции / А.Н. Макаров. – М, 1954. – 158с.
200969
  Макаров А.Н. Бег на средние и длинные дистанции / А.Н. Макаров. – М, 1966. – 191с.
200970
   Бег на средние и длинные дистанции (по материалам английских и венгерских авторов). – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 136 с.
200971
  Кроуфорд Ч.П. Бег на трех ногах / Ч.П. Кроуфорд. – М, 1980. – 111с.
200972
  Болтромеюк В.В. Бег нарты : повесть / Валерий Болтромеюк. – Москва : Современник, 1987. – 175, [1] с. – (Новинки "Современника")
200973
  Люгарин М.М. Бег неукротимый : стихи / М.М. Люгарин. – Челябинск, 1966. – 53 с.
200974
  Поделков С.А. Бег огня : стихотворения и поэмы / Сергей Поделков. – Москва : Современник, 1972. – 304с.
200975
  Явтысый П.А. Бег оленя : стихи / Прокопий Явтысый ; пер. с ненец. А.Преловского. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977. – 64 с.
200976
  Курилко А. Бег от смерти : [повести, рассказы, пьеса] / Алексей Курилко. – Киев ; Москва ; Нью-Йорк : Саммит-книга, 2011. – 284, [2] с. : ил. – От лауреата Русской Премии. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-966-7889-75-3
200977
  Антанасиевич И. Бег по кругу // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 29. – С. 60-63


  Ситуація в Косово
200978
  Фурманов Ю.А. Бег по пересеченной местности / Ю.А. Фурманов. – К, 1988. – 188с.
200979
  Гилмор Г. Бег ради жизни / Г. Гилмор. – М., 1973. – 119с.
200980
  Вернер В.В. Бег ради здоровья / В.В. Вернер, О.А. Устинов. – Омск : Кн. изд-во, 1989. – 70, [2] с. : ил. – ISBN 5-85540-110-3
200981
  Лидьярд А. Бег с Лидьярдом / А. Лидьярд, Г. Гилмор. – М., 1987. – 256с.
200982
  Шорец П.Г. Бег с препятствиями / П.Г. Шорец. – М, 1971. – 64с.
200983
  Гладкова Н. Бег с препятствиями. Что мешает вузам прорваться в ТОП-100 международных рейтингов? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 11


  На очередном собрании ректоров вузов - участников программы повышения глобальной конкурентоспособности “5/100”, которое состоялось недавно в НИУ ВШЭ, речь шла о том, что препятствует реализации их дорожных карт. Часть обозначенных проблем не может быть ...
200984
  Силвер Марк Бег сумасшедших : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 42 : Фото
200985
  Улит Ф. Бег, бег, бег. / Ф. Улит. – М., 1967. – 376с.
200986
  Алексеев Ю.А. Бега.. : сатирический роман / Ю.А. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 188с.
200987
  Маргулан А.Х. Бегазы -- дандыбаевская культура Центрального Казахстана. / А.Х. Маргулан. – Алма-Ата, 1979. – 338с.
200988
  Травин Ю.Г. Бегай на здоровье / Ю.Г. Травин. – М, 1988. – 47с.
200989
   Бегай, прыгай, метай : школа лег. атлетики для детей 7-12 лет : [пер. с норвеж.]. – Москва : Физкультура и спорт, 1982. – 79 с. : ил.
200990
  Бойко А.Ф. Бегайте на здоровье! : (советы начинающим) / А.Ф. Бойко. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Физкультура и спорт" ; 6)
200991
  Миронов П.Д. Бегайте на коньках / П.Д. Миронов. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 40 с.
200992
  Журавлев Андрей Бегать лучше, чем ходить. Рожденный бегать // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – октябрь № 109. – С. 70 : фото
200993
  Корпачев Э.М. Бегающая птица / Э.М. Корпачев. – М., 1986. – 46с.
200994
   Бегемот. – Ленинград : Тип. им. Володарского
№ 49. – 1927. – 8 c.
200995
   Бегемот. – Ленинград : Тип. им. Володарского
№ 50. – 1927. – 10 c.
200996
   Бегемот. – Ленинград : Тип. им. Володарского
№№ 1-30. – 1928. – [360] c. – Розд. паг.
200997
   Бегемот. – Ленинград : Тип. им. Володарского
№ 12. – 1928. – 10 c.
200998
  Гоббс Т. Бегемот / Томас Гоббс ; [пер. з англ., упорядкув., передм. Л. Білас ; редкол.: В.Ф. Жмир (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Абрис, 1996. – XCII, 237, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека часопису "Філософська і соціологічна думка" ; Серія "Класики світової суспільно-політичної думки"). – ISBN 5-86828-043-1
200999
  Коршутов А.М. Беги навстречу утру / А.М. Коршутов. – М., 1984. – 144с.
201000
  Хеймс Ч. Беги, негр, беги! // Убить пересмешника... / Ли Х. – Минск, 1986
<< На початок(–10)201202203204205206207208209210(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,