Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
197001
  Дзюба Т. "Буквар с различни поучения" П. Беровича та "Граматка" П. Куліша: порівняльний аналіз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 118-122. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
197002
  Хоменко О. "Буквар" Тараса Шевченка і проблематика формування українознавчого простору національної педагогіки // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 282-284
197003
  Надточій О. "Буквар" Тараса Шевченка: до історії видання та поширення // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-11
197004
  Потоцький П. "Буквар" Шевченка // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 571-574
197005
  Сергієнко Юлія "Букви, як люди..." : ігровий урок вивчення нового матеріалу з елементами повторення у 5 класі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-47
197006
  Будько Євген "Буковель" До олімпійських висот! : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 148-149 : Фото
197007
  Мыць Лилия "Буковель": с претензией на элитарность : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 38-39 : Фото. – ISSN 1998-8044
197008
  Птахів Семен "Буковель": сам собі туроператор? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
197009
   "Буковина: імена славних сучасників" : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 115 : Іл.
197010
  Чернях И.Г. "Букринский батальон" // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12 (596). – С. 16-17. – ISSN 0321-0626
197011
  Луценко О.Л. "Булінг по-дорослому":психологічні особливості жертв цькування у педагогічному середовищі / О.Л. Луценко, К.Є. Ткачук // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 43-49
197012
  Княжанський В. "Було б правильно укласти ЗВТ з Канадою, Туреччиною, Ізраїлем..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 липня (№ 135/136). – С. 11


  Експерти вважають, що Україна, як колись Західна Європа, зможе вийти з кризи і відновитися.
197013
  Векуа О. "Бунтівнича філософія" Ф. Ніцше як складова роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 41-45. – ISBN 966-594-246-8
197014
  Попов И.М. "Буря в пустыне" : [война в зоне Персид. залива, 1990-1991 гг.] / И.М. Попов. – Москва : Знание, 1992. – 95 с. – В изд. также: Ушу - путь к победе / И.А. Красулин. – (Новое в жизни, науке, технике ; Подписная научно-популярная серия "Под знаком Марса" ; 4-5,92). – ISBN 5-07-002527-9
197015
  Аболина Е.К. "Буря" В. Лациса - эпопея латышского народа : Автореф... Канд.филол.наук: / Аболина Е.К.; М-во высш.образования СССР. – Рига, 1954. – 28л.
197016
   [Булавін Леонід Анатолійович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 71. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
197017
  Кононенко М.П. [Бунге Микола Андрійович] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 86-87. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
197018
  Гордиенко К.А. Буймир : роман / К.А. Гордиенко. – Москва, 1970. – 304 с.
197019
  Мінц Б.І. Буйна голівонька / Б.І. Мінц. – Київ, 1960. – 88 с.
197020
  Воеводин В.П. Буйная головушка. История одного матроса / В.П. Воеводин. – Москва; Ленинград, 1964. – 306с.
197021
  Шихлы В. Буйная Кура / В. Шихлы. – Киев, 1981
197022
  Шихлы В. Буйная Кура / В. Шихлы. – М, 1990. – 234с.
197023
  Жернаков Н.К. Буйная Падегора / Н.К. Жернаков. – М, 1967. – 304с.
197024
  Лондон Д. Буйний день / Д. Лондон. – К, 1927. – 375с.
197025
  Копиленко О. Буйний хміль / О. Копиленко. – 2-е вид. – Харків : Держвидав України, 1927. – 399 с.
197026
  Копиленко О. Буйний хміль / О. Копиленко. – 3-е вид. – Харків : Держвидав України, 1929. – 318 с.
197027
  Копиленко О.І. Буйний хміль / О.І. Копиленко. – Київ, 1990. – 414 с.
197028
  Сланов Г. Буйное русло. / Г. Сланов. – Алма-Ата, 1971. – 214с.
197029
  Братунь Р.А. Буйноцвіт : Поезії / Братунь Р.А. – Львів : Каменяр, 1964. – 39 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України. - Вкладена із 15-ма інш. кн. цієї серіїї в пвпку із назвою: Сонячна повінь : вірші львівських поетів. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка : с.2 ]
197030
  Третяк Наталія Буйноцвіт її гобеленів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 24. – ISSN 0868-9644


  Відома художниця-дизайнерка Лідія Кришталь
197031
  Федоров В.И. Буйные ветры / В.И. Федоров. – М., 1958. – 146с.
197032
  Ухсай М.Д. Буйные ветры / М.Д. Ухсай. – Чебоксары, 1979. – 295 с.
197033
  Егоров И.Я. Буйные травы / И.Я. Егоров. – Ставрополь, 1954. – 408с.
197034
  Егоров И.Я. Буйные травы / И.Я. Егоров. – Изд. 6-е. – Волгоград, 1971. – 416с.
197035
  Кефала М.Н. Буйный сиротинка / М.Н. Кефала. – М., 1958. – 351с.
197036
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 4-е изд. – Орджоникидзе
Кн. 1. – 1974. – 501с.
197037
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 2-е изд. – Орджоникидзе
Кн. 2. – 1974. – 454с.
197038
  Мугуев Х.-М.М. Буйный Терек / Х.-М.М. Мугуев. – 4-е. – Орджоникидзе
1. – 1975. – 504с.
197039
  Мугуев Х.-М. Буйный Терек / Х.-М. Мугуев. – 2-е. – Орджоникидзе
2. – 1975. – 454с.
197040
  Скотт Д. Буйство / Д. Скотт. – М., 1995. – 368с.
197041
  Ше Буйство льда / Ше, Жан-Франсуа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2001. – № 4. – С. 96-104. – ISSN 1029-5828


  Залив Диско на западном побережье о. Гренландия. Путевые заметки.
197042
  Кологривова С.В. Буква "ты" / С.В. Кологривова, Т.С. Залманова. – Москва, 1980. – 55с.
197043
  Пономаренко Ирина Германовна Буква закона : знать права и обязанности // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 29-31. – ISSN 1727-4893


  Проблема девиантного поведения детей сегодня все более обостряется. Она требует изучения и принятия мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В связи с этим встает вопрос государственной защиты детства, информированности населения ...
197044
   Буква закону = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників : навчальний посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. : Л.М. Черноватого, І.П. Липко ; МОНУ ; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 526 с. – ISBN 978-966-458-222-0
197045
   Буква закону = The letter of the law : навч. посібник з англ. мови для навчання професійного спілкування майбутніх правників : навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих навч. закл. / [Черноватий Л.М. та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого, І.П. Липко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2012. – 525, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. назва лише англ. – ISBN 978-966-458-222-0
197046
  Савенко М.Д. Буква і дух у тлумаченні правових норм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
197047
  Успенский Б.А. Буква Э в древнерусских певческих текстах и в списках библейской книги Исход // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь-декабрь. – С. 79-114. – ISSN 0373-658Х
197048
  Скрипченко Н.Ф. Буквар / Н.Ф. Скрипченко, М.С. Вашуленко. – К., 1986. – 128с.
197049
  Самодумов Т. Буквар и перва читанка / Т. Самодумов. – София, 1947. – с.
197050
  Федоров І. Буквар Івана Федорова / І. Федоров. – Київ : Дніпро, 1975. – 96с.
197051
  Шевченко Т.Г. Буквар південноруський 1861 року : Для мол. та серед. шк. віку / Т.Г. Шевченко. – Київ : Веселка, 1991. – 61с. – ISBN 5-301-01333-5
197052
  Воскресенская А.И. Букварь / А.И. Воскресенская. – Изд.5-е испр. – Москва : Гос. учеб-пед изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1948. – 95 с.
197053
   Букварь. – Москва, 1948. – 132 с.
197054
  Вашуленко Н.С. Букварь / Н.С. Вашуленко. – 2-е изд. – Київ, 1983. – 103с.
197055
  Паризе Г. Букварь / Г. Паризе. – М., 1986. – 279с.
197056
   Букварь. – Киев, 1988. – 127с.
197057
  Элькина Д Букварь для взрослых / Д Элькина. – М, 1920. – 30с.
197058
  Карабаш А.А. Букварь для татарских школ / А.А. Карабаш. – Симферополь, 1939. – 96 с.
197059
   Букварь для школ сельской молодежи. – Москва, 1948. – 128 с.
197060
  Истомин К. Букварь славеноросский. Москва, 1692 ; 1694. [Факсимильное переиздание]. – Санкт-Петербург, 1891. – Факсимільне видання


  Иеромонах Карион (Истомин; конец. 1640-х — 15 мая 1722) — иеромонах московского Чудова монастыря, писатель, придворный поэт, глава Московского печатного двора (4 марта 1698 — 15 ноября 1701). Перу Кариона принадлежит иллюстрированный Букварь, ставший ...
197061
   Букварь славянскии письмены преподобного Кирилла славяном епископа напечатан : [Alphabetum divi Hieronymi : Alphabetum divi Cyrilli] / [Matthaei Caraman, archiepiscopi Jadren in alphabetum illyricum expositio] // Alphabetum Aethiopicum, sive Abyssinum : Cum oratione dominicali salutatione Angelica, symbolo fidei, et praeceptis decalogi, Latina lingua compositis, et charactere Aethiopico impressis. – Romae (Roma) : typis Sac[rae] Congregationis de progag[anda] fide, 1631. – 78 с.


  На тит. л. виньетка с печатью Конгрегации по распространению веры (Рим) Содержит тексты христианских молитв ("Отче наш", "Богородице, дево, радуйся"), апостольского символа веры и десяти заповедей на старослав. и лат. Система письма старославянского ...
197062
  Шевченко Т.Г. Букварь южнорусский / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Печ. Гогенфельда, 1861. – 24с.
197063
  Стоянов М. Букви и книги / М. Стоянов. – София, 1978. – 303 с.
197064
  Стоянов М. Букви и книги. / М. Стоянов. – София, 1978. – 303с.
197065
  Левицький В. Буквиця з потаємного алфавіту: роздуми про поезію Петра Мідянки // Сучасність / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2012. – № 1/3. – С. 204-212
197066
  Артемьева Н. Буквы в цифре. Печатать книги становится все легче. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  В подмосковном Пушкине недавно прошел Международный семинар “Издательская и полиграфическая деятельность вуза”. Речь на нем шла о возможностях применения цифровой печати в высшей школе. Организаторами мероприятия выступили Издательско-полиграфическая ...
197067
   Буквы едут в гости к нам. – Москва, 1990. – 159с.
197068
  Моисеев А.И. Буквы и звуки / А.И. Моисеев. – Ленинград, 1969. – 112 с.
197069
  Ибрагимов А.Г. Буквы одуванчика / А.Г. Ибрагимов. – Кемерово, 1976. – 77с.
197070
  Овалов Л.С. Букет алых роз / Л.С. Овалов. – М., 1958. – 128с.
197071
   Букет из сада речений Пророка и его домочадцев. – Исфахан : Амир аль-Мо"минин Али Лайбрери, 1999. – 283с. – Назва обклад.: Букет из сада изречений Пророка (ДБАР) и Ахл-аль-Бейта (ДБМ)
197072
  Панеш Сафер Букет колючек : повести и рассказы / Панеш Сафер; пер. с адыг. А.Ячменева. – Москва : Современник, 1981. – 189 с.
197073
  Двинский М.И. Букет крапивы / М.И. Двинский. – Вильнюс, 1980. – 79с.
197074
  Львова М. Букет подснежников / М. Львова. – Ростов -на-Дону, 1995. – 416с.
197075
  Донцова Д. Букет прекрасных дам / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-03108-1
197076
  Велиев С. Букет роз : рассказ / С. Велиев. – Москва, 1978. – 160 с.
197077
  Степенцев Вячеслав Букет с грибами // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 118-122 : фото
197078
   Букет таволги.. – Москва, 1963. – 191с.
197079
  Матвеев В.Ф. Букет шипов / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1964. – 59с.
197080
  Ардов В.Е. Букет. / В.Е. Ардов. – Москва, 1939. – 220с.
197081
   Букинистическая торговля.. – Москва, 1990. – 236с.
197082
  Сьоміна А. Букіністична й антикварна книга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-11
197083
  Хлопчук Т. Буккросинг та флешмоб у системі новітніх маркетингових стратегій промоції книги // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 266-271


  У статті проаналізовано новітні маркетингові стратегії, які стають перспективними в сучасному видавничому просторі. Різноаспектно розглянуто поняття флешмобу та буккросингу та їх пріоритетність застосування видавцями. The paper explores the newest ...
197084
   Буковель. 65 км трасс, 100% снега // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 28-29 : фото
197085
  Малєй Антоніна Буковель. Карпати для багатих // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 56-59
197086
   Буковель. Щоб зима стала святом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 12 : фото
197087
  Біленко Василь Буковель: крутий підйом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-45 : фото
197088
  Олійникова А. Буковельська казка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Чотири роки поспіль профком КНУ ім. Тараса Шевченка організовує поїздки для викладачів та студентів вузу на гірськолижний курорт "Буковель"
197089
  Ярославцев Б. Буковина / Б. Ярославцев. – Ужгород, 1950. – 188с.
197090
  Федькович Ю. Буковина : Вибрані твори / Ю. Федькович. – Київ : Молодь, 1950. – 160с.
197091
   Буковина = Bukovina - past and present=Bucovine son passe et son present=Bukowina - Vergangenheit una Gegenwart : її минуле і сучасне. – Париж ; Філядельфія ; Дітройт : Зелена Буковина, 1956. – 965 c. – На обкл. ред. зазначені як автори
197092
   Буковина : Фотоальбом. – Москва : Мистецтво, 1989. – 128с. – Расст.знак для науч.фонда:СФ/????
197093
   Буковина : Імена славних сучасників. – Київ : Світ Успіху, 2004. – 240с. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-02-05
197094
   Буковина 1918 - 1940 рр.: зовнішні впливи та внутрішній розвиток : (Матеріали і документи) / Наук.-дослід. центр буковинознавства при Чернівецькому нац. ун-ті ім. Ю. Федьковича; Упоряд. та ред. С.Д.Осачук. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 328с. – Резюме нім. та англ. мов. – ISBN 966-8410-50-Х
197095
  Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774-1918 рр.) / М.В. Никифорак; МОНУ; Чернівецький нац. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 384 с.
197096
   Буковина в піснях.. – Чернівці, 1957. – 272с.
197097
  Цыпко К.Г. Буковина в революции 1848 года : Автореф... канд. ист.наук: / Цыпко К. Г.; АОН при ЦК ВКП)б), Каф. ист. СССР. – М., 1951. – 20л.
197098
  Григоренко О.С. Буковина вчора і сьогодні / О.С. Григоренко. – К., 1967. – 86с.
197099
  Никифорак М.В. Буковина у складі молдавського князівства: історико-правові аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-9. – (Правознавство ; Вип.306)
197100
  Білецький Б. Буковина шукає себе і знаходить у православ"ї або Нариси з історії Православної Церкви на Буковині / Б. Білецький, М. Шкрібляк // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 106-108
197101
  Никифорак В М. Буковина як історико-правове поняття до австрійської окупації 1774 р // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 15-24. – (Правознавство ; Вип. 253)
197102
  Комаринцький А.А. Буковина. / А.А. Комаринцький. – Ужгород, 1966. – 192с.
197103
  Дубовик Ольга Буковина. Бруківкою і стежками / Дубовик Ольга, Константинюк Ігор, Сергійчук Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 92-96 : фото
197104
  Малко Ромко Буковина. Буковинська Маланка, або Покарнавалити не бажаєте? : Від свята до свята / Малко Ромко, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 90-94 : Фото
197105
  Дубовик Ольга Буковина. Від Землі до Сонця, або від Дністровського каналу до Карпатських воріт / Дубовик Ольга, Сергійчук Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 116-120 : фото
197106
  Дубовик Ольга Буковина. Єдність у розмаїтті або Відпочинок спільними зусиллями : Україна чудес / Дубовик Ольга, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 128-134 : Фото
197107
  Піддубний Г. Буковина. Її минуле і сучасне / Г. Піддубний; (Суспільно-політиний нарис із малюнками і Малою Буковини). – Харків : Держвидав, 1928. – 256с.
197108
   Буковина. По неповторних місцях = Bukovyna. In unique places / [авт. проекту П. Житар]. – [Вид. 2-е, доп.]. – Київ : Золоті литаври, 2008. – 196 с. – ISBN 966-8352-02-05
197109
   Буковина: національні рухи та соціально-політичні процеси 1918-1944 рр. : погляд дипломатів (документи). – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 228 с., 6л. іл. : фотодокументи. – ISBN 966-8410-54-7
197110
  Добржанський О. Буковинець Степан Смаль-Стоцький - творець термінології української мови ( до 150-річчя від дня народження) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 210-214. – ISBN 978-966-439-138-9
197111
  Вишневська М. Буковинець, якому аплодував світ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 15


  120 років від дня народження оперного співака Ореста Руснака.
197112
  Добржанський О.В. Буковинознавчі дослідження в Україні 1991-2000 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 18-19. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Визначаються основні напрями буковинознавчих досліджень в 1991-2001 рр., звертається увага на недостатньо вивчені питання з історії Буковинського краю.
197113
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Советский Писатель, 1952. – 192 с.
197114
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Гослитиздат, 1952. – 62 с.
197115
  Муратов И.Л. Буковинская повесть / И.Л. Муратов. – Москва : Советский писатель, 1958. – 323 с.
197116
  Амбросий П. Буковинские напевы / П. Амбросий. – Киев : Радянський письменник, 1951. – 128 с.
197117
  Меламуд Х.Г. Буковинский роман : роман / Х.Г. Меламуд. – Москва : Советский писатель, 1991. – 294 с.
197118
  Вишневська М. Буковинська Маланка дивує весь світ // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 1,16 : Фото


  "Переберії", чи "Маланки" - найяскравіше свято зимового циклу на Буковині, ритуальне карнавальне дійство з обходами осель рядженими-перебраними. 15 січня у Чернівцях відбувся III Міжобласний фольклорно-етнографічний фестиваль "Маланка-фест".
197119
  Кожолянко Г. Буковинська Маланка: минуле і сучасне // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 219-228
197120
  Муратов І.Л. Буковинська повість / І.Л. Муратов. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 280 с.
197121
  Муратов І.Л. Буковинська повість / І.Л. Муратов. – Харків, 1953. – 280 с.
197122
  Муратов І.Л. Буковинська повість : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 322 с.
197123
  Муратов І.Л. Буковинська повість : повість / І.Л. Муратов. – Київ : Дніпро, 1967. – 311 с.
197124
  Никоненко П.М. Буковинський жайвір : сторінки життєпису Сидора Воробкевича / Петро Никоненко. – Вид. 2-ге, з допов. і змінами. – Чернівці ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – 236, [5] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-261-9


  У пр. №1710610 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор. Підпис. 01.11.2016
197125
   Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. – Чернівці, 1991-. – ISBN 966-7854-42-6
Ч. 3/4 : Присвячен 5 Міжнародному конгресові україністів у Чернівцях. – 2002
197126
   Буковинський Златоуст Анатолій Добрянський : спогади, статті, вірші / [уклад.: Б. Мельничук, Л. Щербанюк]. – Київ : Академвидав, 2010. – 299, [5] с. : портр. – (Унікум). – ISBN 978-617-572-005-9; 978-617-572-003-5
197127
  Нечиталюк М.Ф. Буковинський Кобзар / М.Ф. Нечиталюк. – Львів, 1963. – 95с.
197128
  Нахманович В.Р. Буковинський курінь і масові розстріли євреїв Київа восени 1941 р. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-97. – ISSN 0130-5247
197129
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
197130
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
197131
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013-
Т. 3, № 3/4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
197132
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 4, № 1/2. – 2016. – 161 с. – Резюме укр., англ. мовами
197133
   Буковинський математичний журнал = Bukovinian mathematical journal / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Городецький В.В., Бігун Я.Й., Бойчук О.А. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2013-. – ISSN 2309-4001
Т. 4, № 3/4. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
197134
   Буковинські віночки. – Київ, 1963. – 678с.
197135
   Буковинські віночки.. – Вінниця, 1964. – 152с.
197136
   Буковинські віночки.. – Ужгород, 1966. – 207с.
197137
  Моціяка П.П. Буковинські джерела Віктора Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 46-49


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
197138
  Велика Валерія Буковинські історії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 16-17 : фото
197139
  Кілінська К.Й. Буковинські ліси і Смугарські водоспади: реалії сучасного природокористування / К.Й. Кілінська, Н.С. Андрусяк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 231-243. – ISSN 2308-135X
197140
  Романів-Тріска Буковинські народні ікони // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 46-50.
197141
  Амбросій П. Буковинські співанки / П. Амбросій. – Київ, 1950. – 88с.
197142
  Амбросій П. Буковинські співанки / П. Амбросій. – Київ, 1951. – 116с.
197143
  Бурса Г.П. Буковинські спогади / Галина Бурса. – Чернівці : Зелена Буковина. – ISBN 966-8410-30-0
Ч.1 : Помаранчева революція (вірші). – 2005. – 200с., 15 л. іл.
197144
   Буковинці в трагічні роки Другої світової війни: статті, спогади та документи / Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Чернів. обл. осередок ; [авт.-упоряд.: П.П. Брицький та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 207, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7096-01-5
197145
  Мерцальский Н. Буковки. / Н. Мерцальский. – М.Л., 1937. – 20с.
197146
  Молотков П.И. Буковые леса Карпат и хозяйство в них. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Молотков П.И.; Харьков. с.-х. ин-т. – Х., 1966. – 56л.
197147
  Шкляр А.С. Буковые леса Северной Буковины и их естественное возобновление : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Шкляр А.С.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 21л.
197148
  Вергилий Буколики / Вергилий. – Москва, 1979. – 551с.
197149
  Вергилий Марон Публий Буколики. Георгики. Энеида : пер. с латин. / Вергилий Марон Публий; [вступ. ст. С. Шервинского, с. 5-26 ; примеч. Н. Старостиной ; ил.: Д. Бисти]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 417 с. : 9 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 6 ; Серия первая. Литература древнего Востока античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
197150
  Малкович І. Буколіка з євшаном : поезія: вірші // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 8. – С. 104-105. – ISSN 0130-321Х
197151
  Левицький В. Буколічність київського міського тексту в українській поезії І пол. ХХ ст. : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С.248-254
197152
   Букреєв Борис Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 258. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
197153
  Лисоченко І.Д. Букрєєв Борис Якович (1859-1962) - математик // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 60-64. – ISBN 966-02-2569-5
197154
  Бойко Н. Букринська епопея, або "Наша помилка" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 10 (122). – С. 40-47


  Автор змальовує розгорнуту картину боїв під Києвом на Букринському плацдармі восени 1943 р., даючи їм аналітично-критичну оцінку. Подібне дослідження проводиться вперше на основі документальних матеріалів і свідчень очевидців та учасників битви.
197155
  Смирнов А. Буксир : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 12 (1028). – С. 112-115. – ISSN 0130-7673
197156
  Волков А. Букская ГЭС / А. Волков. – Москва : Госкультпросветиздат, 1954. – 6с.
197157
  Косачова О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки / Ольга Косачова // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 2. – С. 22-25


  Проведено кількісно-якісний аналіз буктрейлерів, створених фахівцями провідних бібліотек Східної України; проаналізовано сучасні класифікації; розкрито базові функції; виявлено резерви підвищення комунікаційного впливу бібліотечного буктрейлеру на ...
197158
  Буяло А.П. Буктрейлер як засіб просування видавничої продукції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 98-101


  У статті розглядаються особливості вітчизняних буктрейлерів та специфіка їх створення для промоції книжкової продукції. Потреба аналізу цього новітнього явища в українській видавничій справі зумовлена низкою суттєвих недоліків українських буктрейлерів. ...
197159
  Бессараб А.О. Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 159-163. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
197160
  Богосвятська А.І. Буктрейлер як стратегія залучення учнів до читання // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 2. – С. 2-6
197161
  Мингазова Н. Буктрейлеры: живые страницы : создание видеофильмов // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 8-9. – ISSN 0869-4915


  В библиотечной среде сейчас очень популярны буктрейлеры. Основная задача этих маленьких фильмов - рассказать о той или иной книге, заинтересовать человека, чтобы он захотел ее прочитать. Речь идет о своеобразной видеорекламе, работающей аналогично ...
197162
   Букурешкиот мировен договор, Македониjа и Балканот = Peace treaty of Bucharest, Macedonia and the Balkans : мегународен научен собир по повод 100-годишнината од потпишуваньето на Букурешкиот мировен договор одржан на 31 октомври и 1 ноември 2013 година / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уредувачки одбор: Владо Камбовски (претседател), Блаже Ристовски, Драги Горгиев]. – Скопje : МАНУ, 2014. – 306, [4]с. : ил. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-119-4
197163
  Дрьомов С. Була б людина, а стаття знайдеться // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 106-109
197164
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ, 1980. – 189 с.
197165
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ
Ч.2. – 1980. – 199 с.
197166
  Сизоненко О.О. Була осінь / О.О. Сизоненко. – Київ, 1981. – 432 с.
197167
  Герасим"юк Василь Була така земля : Вибране / Герасим"юк Василь. – Київ : Факт, 2003. – 392с. – ISBN 966-8408-03-9
197168
  Горболіс Л. Була це людина добра і чесна = До 150-річчя від дня народження Тимотея Бордуляка // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 лютого - 6 березня (№ 9). – С. 13


  Бордуляк Тимофій Гнатович (1863-1936) - український письменник, священик УГКЦ. Літературні псевдоніми: Т. Бондаришин, Т. Ветлина та інші.
197169
   Булавенко Сергій Юрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 217 : фото
197170
  Буганов В.И. Булавин / В.И. Буганов. – М., 1988. – 316с.
197171
  Лебедев В.И. Булавинское восстание / В.И. Лебедев. – М-Л, 1929. – 48с.
197172
  Лебедев В.И. Булавинское восстание / В.И. Лебедев. – М-Л, 1934. – 103с.
197173
  Лебедев В.И. Булавинское восстание (1707-1708) / В.И. Лебедев. – Москва, 1967. – 155с.
197174
   Булавін Леонід Анатолійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 41
197175
   Булавін Леонід Анатолійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 25. – ISBN 966-8352-11-4
197176
  Куренцов А.И. Булавоусые чешуекрылые Дальнего Востока СССР.(определитель) / А.И. Куренцов; Г.О.Криволуцкая. – Ленинград : Наука, 1970. – 164с.
197177
  Некрутенко Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Крыма / Ю.П. Некрутенко. – Київ, 1985. – 152с.
197178
  Володин Иван Алексеевич Булавоусые чешуекрылые, птицы и мелкие млекопитающие основных ландшафтов Брянской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Володин Иван Алексеевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 22л.
197179
  Буланов Н.М. Буланов Николай Михайлович. / Н.М. Буланов. – М., 1975. – 24с.
197180
  Мельникова А.С. Булат и злато / А.С. Мельникова. – Москва, 1990. – 206 с.
197181
  Копань Ю.В. Булат і багатошаровий композиційний матеріал / Ю.В. Копань, Н.В. Хуторянська, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 324-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  KM зі сталей У9А (0,85 - 0,94%С; 0,15 0,30% Мn; 0,15 - 0,35% Si) та 30Х5М2СФА (0,3%С; 5%Cr; 2%Mo; 0,2%Si; 0,3%V) був виготовлений виливанням на параболоїд. Кількість шарів 600-1500, товщина шарів 2-5 мкм. Умовна границя текучості KM б0,2=(250+-30)*10 7 ...
197182
  Абельская Р.Ш. Булат Окуджава и Белла Ахмадулина "на фоне Пушкина" // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 41-48. – ISSN 2310-4287
197183
  Фиалко Д. Булат Окуджава: часовой надежді и любви // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 100-119. – ISSN 1819-6268
197184
  Назаренко В.Р. Булат, сталь булатового типу і мої переживання / Василь Назаренко. – Київ-Черкаси, 2003. – 292с. – ISBN 966-7245-09-8
197185
   Булатные струны.. – М., 1978. – 224с.
197186
  Лохматов Н.П. Булатов курган / Н.П. Лохматов. – М., 1967. – 320с.
197187
  Корытковская А.Г. Булахов угол / А.Г. Корытковская. – Красноярск, 1962. – 48с.
197188
   Булаховский Л.А. и современное языкознаник. – К., 1987. – 288с.
197189
   Булаховский Леонид Арсеньевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 88
197190
  Паламарчук О.Л. Булаховська Юлія Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 207-208. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1952) Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1951 до кінця 50-х років викладала на російсько-слов"янському відділенні філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка польську мову і літературу, спецкурси з ...
197191
  Лукінова Т. Булаховський Леонід Арсенійович // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 828-829. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
197192
   Булаховський Леонід Арсенійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 339. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
197193
  Любарська Л.В. Булаховський Леонід Арсенійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 31-34
197194
  Паламарчук О.Л. Булаховський Леонід Арсенійович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 208-210. – ISSN 2075-437X


  Булаховський Л.А. у 1946-1947 рр. - завідувач кафедри української мови філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка, у 1947-1960 рр. - завідувач кафедри слов"янської філології
197195
  Семенюк Г. Булвар Т. Шевченка, 14: дім, де слову добре // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 34-36
197196
  Лакшин В.Я. Булгакиада / В.Я. Лакшин. – К., 1991. – 63с.
197197
   Булгаков и фантастика : Круглый стол на Международной ассамблее "Портал" -2007 / Подготовил Петр Ордынец // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2007. – № 11/12. – С. 188-205. – ISSN 0131-8136
197198
   Булгаков Михайло Опанасович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 242. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
197199
  Короткий В. Булгаков Михайло Опанасович (1891-1940) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 401. – ISBN 5-7707-1062-4
197200
  Шапиро Н.С. Булгаков о задачах политэкономии и современное развитие економической теории // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-22. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються питання історичного значення критики політичної економії та її завдання, які були сформульовані С.М. Булгаковим у працях "Від марксизму до ідеалізму" та "Філософія господарства". Виявивши основні тези критики та завдань, ...
197201
   Булгаков Сергій Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 122. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
197202
  Аляєв Г.Є. Булгаков Сергій Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 999-1001. – ISBN 966-316-069-1
197203
  Гриценко І.С. Булгаков Сергій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 193. – ISBN 978-966-06-0557-2
197204
  Назарец В.Н. Булгаков тайный // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 9-23
197205
   Булгаков Ф.С., Ивановский Г.В. Выставка произведений. – М., 1983. – 5с.
197206
  Соколов Б.В. Булгаков. Энциклопедия : Персонажи, прототипы, произведения, друзья и враги, семья / Б.В. Соколов. – Москва : ЭКСМО, 2007. – 832с. – (Энциклопедия великих писателей). – ISBN 978-5-699-22928-4


  Михаил Афанасьевич Булгаков - уникальное явление в российской культуре XX века. О нем все слышали, но мало кто знает что-нибудь достоверно; реальная биография писателя обросла множеством легенд, домыслов, анекдотов и необъяснимых совпадений и уже давно ...
197207
  Земцова Юлия Булгар. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 91-97 : фото. – ISSN 1029-5828
197208
  Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская денежно-весовая система 13-15 вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 575 / Мухамадиев А.Г. ; Моск. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 25 с.
197209
  Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система ХП-ХУ вв. / А.Г. Мухамадиев. – М., 1983. – 175с.
197210
  Юсупов Г.В. Булгаро-татарские эпиграфические памятники XIII-XVII веков (к вопросу о происхождении казанских татар) : Автореф... канд. ист.наук: / Юсупов Г.В.; Башкирский филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и литературы. – Уфа, 1952. – 16л.
197211
   Булгары. – Казань, 1951. – 30с.
197212
  Фесенко Д.М. и др. Булгахтерский учет в сельском хозяйстве / Д.М. и др. Фесенко. – К., 1987. – 356с.
197213
  Фесенко Д.М. Булгахтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях / Д.М. Фесенко. – К., 1977. – 271с.
197214
  Бузурханов В. Булева разность и независимость булевых функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бузурханов В.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по мех. мат. наукам, Отд-ния физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1971. – 16л.
197215
  Яглом И.М. Булева структура и ее модели. / И.М. Яглом. – М., 1980. – 193с.
197216
  Рижов Ю.М. Булеві алгебри / Ю.М. Рижов, В.І. Сущанський. – Київ : Вища школа, 1982. – 96 с.
197217
  Трохимчук Р.М. Булеві функції : Навчальний посібник / Р.М. Трохимчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 82с.
197218
  Сикорский Р. Булевы алгебры / Р. Сикорский. – Москва : Мир, 1969. – 376с.
197219
  Владимиров Д.А. Булевы алгебры / Д.А. Владимиров. – Москва : Наука, 1969. – 318с.
197220
  Порошкин А.Г. Булевые меры, комплексные полуупорядоченные пространства и их применение в теории нормальных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Порошкин А.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
197221
  Байдебура П.А. Були у Леніна / П.А. Байдебура. – Донецьк, 1966. – 47 с.
197222
  Скопенко В.В. Були, є і завжди будуть у Київському університеті Максимовичі, Реформатські, Скліфосовські.... : Розмова з ректором КНУ ім. Тараса Шевченка // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2001. – № 1. – С. 59-62
197223
  Мацутани М. Булка цвета лисьего хвоста: Сказки. / М. Мацутани. – М., 1979. – 269с.
197224
  Чівер Д. Буллет-парк : Роман та оповідання / Д. Чівер. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 267с.
197225
  Чивер Д. Буллет-Парк : Роман / Д. Чивер. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 206с.
197226
  Бутовская М.Л. Буллинг как социокультурный феномен и его связь с чертами личности у младших школьников / М.Л. Бутовская, Е.Л. Луценко, К.Е. Ткачук // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 139-150. – ISSN 0869-5415


  Феномен буллинга - травли, запугивания и третирование других (чаще всего, более слабых) членов коллектива - в последние десятилетия стал объектом детального изучения антропологов, психологов, этологов, социологов. Делается вывод о том, что разработка ...
197227
  Лушпай Л. Буллінг як соціально-педагогічнна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британі) // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 126-131. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті проаналізовано явище буллінгу з соціально-педагогічної точки зору. Доводиться, що діючі в суспільстві гендерні стереотипи спричиняють виникнення цієї проблеми.Заходи спрямовані на викорінення цього явища, є важливим напрямком виховання ...
197228
  Макаревська С.Б. Було і буде : Поезії / С.Б. Макаревська. – Київ : Транспорт України, 2002. – 160с. – ISBN 966-7098-20-6
197229
  Інгульський П.М. Було і мені сімнадцять : оповідання / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1963. – 132 с.
197230
   Було чи не було. : Весела історична енциклопедія. – Київ : Наукова думка, 1999. – 136с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0484-2
197231
  Сави И. Булочки, пироги, пирожные. / И. Сави. – 5-е изд. – Таллин, 1987. – 236с.
197232
  Сави И. Булочки, пироги, пирожные: пер. с эст. / И. Сави. – 6-е изд. – Таллинн, 1988. – 236с.
197233
  Галямин Д.Ф. Булочкин распахивает душу... / Д.Ф. Галямин. – Курган, 1961. – 65с.
197234
  Полянкер Г.И. Булочник из Коломыи / Г.И. Полянкер, 1976. – 378 с.
197235
  Кречет А. Бульбагейт: покарання з душею : скандал // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  Управління освіти Луцької міської ради 7 вересня 2011 р. закупило на відкритих торгах картоплю для дошкільних навч. закладів міста за ціною 2,42 гр. за кілограм. Тоді коли заготівельники пропонують селянам 80–90 коп., а сер. закупівельна ціна для ...
197236
  Корнюшенкова Е. Бульбашиш с маслом // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Ноябрь, № 11,. – С. 10-11. – ISSN 2075-7522


  Как Беларусь наживается на конфликте между Россией и Западом.
197237
  Коршунов М.П. Бульвар под ливнем / М.П. Коршунов. – М., 1972. – 303с.
197238
  Коршунов М.П. Бульвар под ливнем / М.П. Коршунов. – М., 1981. – 304с.
197239
  Куусберг П. Бульвар свободы : рассказы / П. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1981. – 400 с.
197240
   Бульвар Т. Шевченка, 4 (кол. Бібіковський бульвар) // Особняки Києва / О.М. Друг, Д.В. Малаков. – Київ : КИЙ, 2004. – С. 516-524. – ISBN 966-7161-60-9
197241
  Львов А.Л. Бульвар Целакантус / А.Л. Львов. – М., 1967. – 174с.
197242
  Федосюк Ю.А. Бульварное кольцо. Путеводитель. / Ю.А. Федосюк. – М., 1972. – 168с.
197243
  Рохлин Александр Бульдозерист всегда прав : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 190-191 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
197244
  Легещич А. Бульки на асфальті : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 86-88
197245
  Лифинцева Т.П. Бультман и Тиллих : "демифологизация" и рецепция идей Хайдеггера // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.172-182. – ISSN 0042-8744
197246
  Пестушко Валерий Бум контейнерних перевезень на Чорному морі : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45
197247
  Ковальская Антонина Бумага-тикет // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 14-15 : фото
197248
  Лауцявичюс Э. Бумага в Литве в XV-XVIII вв. / Э. Лауцявичюс. – Вильнюс, 1967. – 288с.
197249
  Шенгелия Вера Бумага все стерпит // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 96-102 : фото
197250
  Козаровицкий Л.А. Бумага и краска в процессе печатания. (Физико-химические основы их взаимодействия и методы исследования технологических свойств). / Л.А. Козаровицкий. – М., 1965. – 368с.
197251
   Бумага и печатание.. – М., 1927. – 62с.
197252
  Ладлэм Р. Бумага Мэтлока : роман / Роберт Ладлэм. – Донецк : Поиск, 1994. – 400 с. – В изд. также: Шесть дней Кондора / Д. Грейди. – (Сыщик). – ISBN 5-87478-132-3
197253
  Агеева Н.Е. Бумага рисовая, акварельная, пастельная...на чём рисовал гений? // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества. – Киев, 2015. – № 1 (105). – С. 44-47
197254
   Бумага СССР.. – М,
1. – 1925. – 435с.
197255
   Бумаги А.С. Пушкина : Сборник новонайд. его произведений. Его черновые письма. Письма к нему разных лиц. Заметки на его соч. : в 2 вып. / [Сост. П.И. Бартенев]. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков)
Вып. 1. – 1881. – VI, 204 с., 1 л. факс.
197256
  Гейм С. Бумаги Андреаса Ленца / С. Гейм. – М., 1966. – 792с.
197257
  Рокка Г. Бумажная гора / Г. Рокка. – Л.М., 1962. – 108с.
197258
  Хейз М.-Р. Бумажная звезда : Роман / Мєри-Роуз Хейз; Пер. с англ. Г.П. Байковой. – Москва : АСТ, 1999. – 464с. – (Интрига). – ISBN 5-237-02443-2
197259
  Юдицкас П. Бумажная и деревообрабатывающая промышленность Литовской ССР и основные направления по рациональному использованию древесных ресурсов республики : Автореф... кандидата экон.наук: / Юдицкас П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 19л.
197260
  Сарджент Э. Бумажная луна / Э. Сарджент. – М., 1977. – 103с.
197261
  Галкин Л.А. Бумажная метель / Л.А. Галкин. – Москва, 1958. – 32с.
197262
  Доливо-Добровольский Бумажная промышленность / Доливо-Добровольский. – Птгр., 1922. – 122с.
197263
  Гурович С.Г. Бумажная промышленность главнейших стран / С.Г. Гурович. – М., 1930. – 178с.
197264
  Хакимали У. Бумажная птица / У. Хакимали. – Москва, 1986. – 380с.
197265
  Полуян Е.В. Бумажная радуга, и другие рассказы сельской продавщицы. / Е.В. Полуян. – М., 1991. – 236с.
197266
  Блинов Н.О. Бумажная хроматография антибиотиков / Н.О. Блинов, А.С. Хохлов. – М, 1970. – 364с.
197267
  Нежный А.И. Бумажное дело / А.И. Нежный. – М., 1987. – 358с.
197268
  Натанзон Я. Бумажные денежные знаки на территории Греции в период Второй мировой войны // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 48-49. – ISSN 1811-542X
197269
  Малышев И А. и др. Бумажные денежные знаки России и СССР / И А. и др. Малышев. – М., 1991. – 496с.
197270
  Тхоржевский Роберт Иосифович Бумажные денежные знаки, боны как источник по истории Украинской ССР периодов гражданской войны и восстановления народного хозяйства 1918-1925 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Тхоржевский Роберт Иосифович; КГУ. – Черновцы, 1974. – 215л. – Бібліогр.:л.І-ХХІХ
197271
  Тхоржевский Роберт Иосифович Бумажные денежные знаки, боны как источник по истории Украинской ССР периодов гражданской войны и восстановления народного хозяйства 1918-1925 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Тхоржевский Роберт Иосифович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 27 с.
197272
  Трахтенберг И.А. Бумажные деньги / И.А. Трахтенберг. – 3-е изд., доп. – М., 1924. – 415с.
197273
  Туган-Барановский Бумажные деньги и металл. / Туган-Барановский. – Одесса, 1919. – 132с.
197274
  Фалькнер С.А. Бумажные деньги французской революции (1789-1797) / С.А. Фалькнер. – М, 1919. – 324с.
197275
  Атлас З.В. Бумажные деньги. / З.В. Атлас. – Москва, 1946. – 22с.
197276
  Уилсон С. Бумажные кирпичики государства. Южная Африка отдает дань многообразию страны в новом дизайне своей валюты // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2015. – Вып. 52, № 2 : Можно ли жить на 1,25 доллара в день?. – С. 32-33. – ISSN 1020-8151
197277
  Кнорре Ф.ф. Бумажные книги Лали / Ф.ф. Кнорре. – М., 1983. – 175с.
197278
  Влэстару Б (Векслер М Б. Бумажные кораблики : рассказы / Б (Векслер М Б. Влэстару; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1968. – 352 с.
197279
  Сеабра М. де Бумажные солдатики: роман / М. де Сеабра. – М., 1985. – 206с.
197280
  Градинар Д. Бумажные фонарики Окинавы // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 135-142. – ISSN 1728-8568
197281
  Малле-Жорис Бумажный домик / Малле-Жорис. – М., 1989. – 222с.
197282
   Бумажный змей. – Москва, 1968. – 104с.
197283
  Пархоменко М.Н. Бумажный кораблик / М.Н. Пархоменко. – Киев, 1970. – 232с.
197284
  Чандр К. Бумажный кораблик / К. Чандр. – Алма-Ата, 1972. – 176 с.
197285
  Дубро Е.В. Бумажный кораблик / Е.В. Дубро. – Кемерово, 1988. – 186с.
197286
  Пархомов М.Н. Бумажный кораблик. / М.Н. Пархомов. – К., 1970. – 232с.
197287
  Найман А. Бумажный планер // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 5. – С. 65-72. – ISSN 0130-7673
197288
  Торохов Б.М. Бумажный потоп / Б.М. Торохов. – М, 1956. – 32с.
197289
  Горбась В.Е. Бумажный рынок за рубежом / В.Е. Горбась. – М., 1976. – 28с.
197290
  Павич М. Бумажный театр : фрагменты книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 185-201. – ISSN 1130-6545
197291
  Райс Патриция Бумажный тигр : Роман / Райс Патриция. – Москва : АСТ, 1998. – 528. – ("Шарм"). – ISBN 5-15-001008-1
197292
  Митько Е.Н. Бумбараш / Е.Н. Митько. – М., 1973. – 120с.
197293
   Бумбараш.. – М., 1971. – 318 с.
197294
  Фульштинский Л.Е. Бумеранг / Л.Е. Фульштинский. – Львов, 1983. – 86с.
197295
  Михайлов В.С. Бумеранг не возвращается / В.С. Михайлов. – М, 1956. – 264с.
197296
  Михайлов В.С. Бумеранг не возвращается / В.С. Михайлов. – М, 1958. – 264с.
197297
  Михайлов В.С. Бумеранг не повертається / В.С. Михайлов. – К, 1958. – 194с.
197298
  Меньшиков В.М. Бумеранг операции "Президент" / В.М. Меньшиков. – М., 1984. – 112с.
197299
  Бауман Ю. Бумеранг повертається / Ю. Бауман, К. Малєєв // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-19. – ISSN 1812--514Х
197300
  Савчук В. Буна зіуа. (Добрий день). / В. Савчук, І. Маринеску. – Ужгород, 1965. – 40с.
197301
  Савчук В.Д. Буна зіуа./Добрий день/. / В.Д. Савчук, І. Маринеску. – Ужгород, 1965. – 40с.
197302
   Бунге Густав Александрович / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 109-126. – ISBN 966-594-386-3
197303
   Бунге Микола Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 400. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
197304
  Кондратик Л.Й. Бунге Микола Християнович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 11. – ISBN 5776391970
197305
   Бунге Микола Християнович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 123. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
197306
  Короткий В.А. Бунге Микола Християнович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 148. – ISBN 966-06-0393-2
197307
   Бунге Микола Християнович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 84-99. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
197308
   Бунге Микола Християнович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 349-354. – ISBN 978-966-439-104-4
197309
  Гриценко І.С. Бунге Микола Християнович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 80. – ISBN 978-966-06-0557-2
197310
  Оришич Т. Бунге Микола Християнович / Т. Оришич, І. Пасько // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 205-206. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
197311
   Бунге Николай Андреевич // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 651 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)


  Підпис та фото Бунге М.А.
197312
  Короткий В.А. Бунге Олександр Андрійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 233. – ISBN 966-06-0393-2
197313
  Менделе Бунд : рассказы на идиш / Менделе, Мойхер-Сфорим : printed in Poland
Т. 16. – 1918
197314
  Гусєв В.І. Бунд в суспільно-політичному житті України. : Автореф... Доктора істор.наук: 07.00.01 / Гусєв В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 36л.
197315
  Левітас Фелікс Бунд в Україні: місце в суспільному житті /кінець 19 ст.-1921 р./ / Левітас Фелікс, Гусєв Віктор. – Київ, 1995. – 72с. – (Політична історія України 20 століття). – ISBN 5-87534-168-8
197316
  Гусєв Віктор Бунд і російська соціал-демократія: проблеми взаємовідносин (кінець XIX - початок XX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-28. – Бібліогр. в кінці ст.
197317
  Гусєв В. Бунд робить остаточний вибір і утворює євсекцію КП(б)У // Єврейське краєзнавство та колекціонування : матеріали конф., 24-26 серп. 2004 р. : зб. наук. праць / Ін-т юдаїки ; Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського ; [редкол.: Л. Фінберг (голова) та ін.]. – Київ : Інститут юдаїки, 2005. – С. 57-66. – ISBN 966-7273-47-4
197318
  Гусєв В. Бунд робить свій вибір: разом з українською демократією (березень - листопад 1917 р.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 24-33. : Фото
197319
  Гусєв В.І. Бунд, Комфарбанд, є в секції КП(б)У: місце в політичному житті України (1917-1921 р.р.) / В.І. Гусєв; НАНУ. – Киев : Україна, 1996. – 132с. – ISBN 5-7707-9264-7
197320
   Бундесвер - армия реванша. – Москва, 1969. – 437с.
197321
  Залетный А.Ф. Бундесвер / А.Ф. Залетный. – М, 1958. – 144с.
197322
  Глазунов Н.К. Бундесвер и НАТО / Н.К. Глазунов. – М, 1979. – 271с.
197323
  Кушева Л.С. Бундук двудомный --Gumnocladus dioicur (L.) K. Koch, как объект введения в культуру : Автореф... канд. биол.наук: / Кушева Л.С.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. Каф. ботаники и физиологии растений. – Москва, 1969. – 26л.
197324
  Мелешко Ксенія Буне діміняца, Румуніє! // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 45 (94). – С. 36-38
197325
  Баранов В. Буне сяра, доамна Валеріє! // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 52-68. – ISSN 0130-1608
197326
  Казиев М. Буниат Сардаров. / М. Казиев. – Баку, 1949. – 13с.
197327
  Нефедов В.В. Бунин-поэт : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Нефедов В. В.; БГУ. – Минск, 1973. – 25л.
197328
  Свиридова Н. Бунин - имя и время. "лёгкое дыхание" именной библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 11 (245)
197329
  Вантенков И.П. Бунин - повествователь : (рассказы 1890-1916 гг.) / И.П. Вантенков. – Минск : Изд-во БГУ, 1974. – 159 с.
197330
   Бунин Иван: Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. – М., 1991. – 320с.
197331
  Васькин А. Бунин: "Как знаменита была эта вотчина" // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 8. – С. 214-228. – ISSN 0131-2332


  К 400-летию царской династиии Романовых
197332
   Бунинский сборник. – Орел, 1974. – 764с.
197333
  Онуфрів С. Бункер Головного осередку пропаганди ОУН-УПА повернули із забуття... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14 лмстопада (№ 207)
197334
  Слісаренко О. Бунт / Олекса Андрійович Слісаренко. – Харків ; Київ, 1930. – 117 с.
197335
  Эс-Хабиб-Вафа Бунт / Эс-Хабиб-Вафа. – М.Л., 1931. – 95с.
197336
  Колас Якуб Бунт : рассказы / Колас Якуб. – Москва, 1962. – 48 с.
197337
  Слісаренко О. Бунт / Олекса Андрійович Слісаренко. – Київ, 1965. – 523 с.
197338
  Слисаренко О. Бунт / О. Слисаренко. – Москва, 1969. – 320 с.
197339
  Туболев В.Б. Бунт : повесть / В.Б. Туболев. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд-во, 1972. – 163 с.
197340
  Даррелл Л. Бунт Афродиты. Tunc : роман / Лоренс Даррелл ; [пер. с англ. В. Минушина]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 378, [4] с. – ISBN 5-352-00646-8
197341
  Брычков А.Р. Бунт в альма-матер / А.Р. Брычков. – Москва, 1971. – 48с.
197342
  Гусєв Віктор Іванович Бунт в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. -- 1921 р.) : Дис... д-ра іст.наук: 07.00.01 / Гусєв Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 396л. – Бібліогр.:л.379-396
197343
  Большаков В.В. Бунт в тупике? / В.В. Большаков. – М, 1973. – 367с.
197344
  Жлуктенко Н.Ю. Бунт внутри традиций / Н.Ю. Жлуктенко, 1977
197345
   Бунт военных поселян в 1831 году : рассказы и воспоминания очевидцев. – Санкт-Петербург : [Печ. В.И. Головина,], 1870. – V, 282 с.


  Содержание тома: Глава первая. О княжеских отношениях вообще Глава вторая. События при жизни сыновей Ярослава I (1054-1093) Глава третья. События при внуках Ярослава I (1093-1125) Глава четвертая. События при правнуках Ярослава I, борьба дядей с ...
197346
   Бунт Декабристов. – Ленинград, 1926. – 400 с.
197347
  Воронов Н.П. Бунт женщины / Н.П. Воронов. – Челябинск, 1958. – 183с.
197348
  Шкварчук В. Бунт землі (художньо-краєзнавча праця на архівному матеріалі ) / В. Шкварчук. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1994. – 64с. – ISBN 5-7707-6650-6
197349
  Худавердян В.Ц. Бунт или политическая активность? / В.Ц. Худавердян. – М., 1978. – 159с.
197350
  Кудрявцев Г Ю. Бунт или религия. / Г Ю. Кудрявцев, . – М, 1969. – 172с.
197351
  Шалин А.Б. Бунт марионеток / А.Б. Шалин. – Новосибирск, 1991. – 310с.
197352
  Толстой А.Н. Бунт машин / А.Н. Толстой. – Л., 1924. – 92с.
197353
  Малахов А.А. Бунт минералов. В мире реальной фантастики. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1964. – 124с.
197354
  Малахов А.О. Бунт мінералів. / А.О. Малахов. – К., 1964. – 40с.
197355
  Вук Герман Бунт на "Кайне" / Вук Герман. – Москва, 1990. – 517с.
197356
  Егер Г. Бунт обреченных / Г. Егер. – М, 1967. – 399с.
197357
  Бердиховська Б. Бунт покоління = Bunt pokolenia : розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Богуміла Бердиховська та Оля Гнатюк / Богуміла Бердиховська, Оля Гнатюк; [пер. із польської: Р. Харчук]. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 344с. – На звороті тит. арк.: [інтерв"ю із Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайолиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком]. – ISBN 966-7888-63-0
197358
  Єгер Г. Бунт приречених / Г. Єгер. – К, 1969. – 351с.
197359
  Паньків М. Бунт протезів : новели / М. Паньків. – Харків, 1930. – 152 с.
197360
  Гіймоль А. Бунт проти султана Ердогана // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Протестний рух у Туреччині розколов тамтешнє супільство на два табори.
197361
  Фрумкин К. Бунт против косноязычия. Либеральные реформы как эмбрион духовной революции // Свободная мысль - 21 : теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2001. – № 1. – С.57-66. – ISSN 0869-44435


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
197362
  Кугультинов Д.Н. Бунт разума : поэма / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1973. – 155 с.
197363
  Тимрот А.Д. Бунт сердца и ума. Московские годы жизни А.С.Грибоедова / А.Д. Тимрот. – Москва : Моск. рабочий, 1965. – 240 с.
197364
  Колесник С.П. Бунт середняків : повісті / С.П. Колесник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 301 с.
197365
  Ліндсей Д. Бунт синів / Д. Ліндсей. – Київ, 1964. – 233с.
197366
  Альбиг Бунт формы : Строительная жизнь / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 60-72 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
197367
  Фурманов Д. Бунт. / Д. Фурманов. – К.-Х., 1935. – 391с.
197368
  Никольский Б.Н. Бунт. / Б.Н. Никольский. – Л, 1987. – 302с.
197369
  Гладков Ф. Бунт. Из книги "Повесть о детстве" / Ф. Гладков. – Москва, 1949. – 44с.
197370
  Позняк-Хоменко Бунтар із козацьким прізвищем // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 88). – С. 4


  Анатолій Лупиніс іще 20 років тому передбачав війну з Росією.
197371
  Кіплінг Р Бунтар Моті Гюй / Ред"ярд Кіплінг // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 16 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
197372
  Михайлин І.Л. Бунтар проти абсурду, або відповідь А. Камю на запити масового суспільств // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 150-162. – ISSN 2077-804X
197373
   Бунтаран. – М., 1959. – 79с.
197374
  Алтаев Ал. Бунтари / Ал. Алтаев. – М-Л, 1926. – 237с.
197375
  Шаброль Ж.-П. Бунтари / Ж.-П. Шаброль. – М., 1969. – 366с.
197376
  Матвиевский П.Е. Бунтари Глушковской мануфактуры / П.Е. Матвиевский. – Курск, 1949. – 66с.
197377
  Лесин В.И. Бунтари и воины / В.И. Лесин. – Ростов -на-Дону, 1997. – 512с.
197378
  Феофанов Бунтари и конформисты / Феофанов, А.Е. Налоев. – Ставрополь, 1989. – 409с.
197379
  Буганов В.И. Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви / В.И. Буганов, П А. Богданов. – М., 1991. – 525с.
197380
  Соколовський О.О. Бунтарі / О.О. Соколовський. – Київ, 1960. – 288 с.
197381
  Ілку П. Бунтарі з восьмого / П. Ілку. – Ужгород, 1971. – 176с.
197382
  Байтемиров Н. Бунтарка : роман / Н. Байтемиров. – Москва, 1969. – 240 с.
197383
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Н. Байтемиров. – Москва, 1971. – 464 с.
197384
  Байтемиров Н. Бунтарка и Колдун : роман / Н. Байтемиров. – Москва, 1984. – 512 с.
197385
  Привальский В.М. Бунтарь / В.М. Привальский. – М, 1967. – 295с.
197386
  Привольний В.М. Бунтарь / В.М. Привольний. – М, 1975. – 287с.
197387
   Бунташный век. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 572с. – В изд. также : Предисловие / В.С. Шульгин; Я пришел дать вам волю / В. Шукшин; О России в царствование Алексея Михайловича / Г. Котошихин. – (История Отечества в романах, повестях, документах)


  Произведения о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина.
197388
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 38 (191). – С. 28-29
197389
  Піховшек В. Бунти у країні розвиненого соціалізму // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 39 (192). – С. 30-31
197390
  Ногін П. Бунтівне підземелля : роман / П. Ногін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1966. – 366 с.
197391
  Мішуков О. Бунтівний гетьман (Європейський погляд на Івана Мазепу) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 6-21
197392
  Привальский В.М. Бунтівник / В.М. Привальский. – К, 1972. – 227с.
197393
  Лозицький В.С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : історико-біографічно-публіцистичний нарис / Володимир Лозицький ; Центр. держ. архів громад. об-нь України. – Київ : Генеза, 2009. – 117, [3] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-936-4
197394
  Тошев С. Бунтовни времена / С. Тошев. – София, 1981. – 224с.
197395
  Голон А. Бунтующая Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 365с.
197396
  Чичков В.М. Бунтующая земля. / В.М. Чичков. – М., 1961. – 158с.
197397
  Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / А. Камю. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с.
197398
  Стъпов П. Бунтът започна. / П. Стъпов, 1955. – 264с.
197399
  Добревски Д. Бунтът на крайцера "Надежда" / Д. Добревски, 1955. – 296с.
197400
  Страшенко О. Бунчужний нашої культури : до 75-річчя Леоніда Череватенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 15 листопада (№ 23). – С. 1, 7


  Літературно-мистецький вечір, присвячений ювілею Леоніда Череватенка, відбувся в Центральній міській бібліотеці Ірпеня.
197401
  Гаврилишина Н. Бунчуковий товариш Павло Васильович Кочубей (1736/1737 - 26 липня 1786 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 39-41. – ISBN 978-966-171-783-0
197402
  Бунюэль Л. Бунюэль о Бунюэле / Л. Бунюэль. – М., 1989. – 380с.
197403
  Короткий В.А. Буняковський Віктор Якович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 143. – ISBN 966-06-0393-2
197404
   Бунятян Грачия Хачатурович. – Ереван, 1981. – 88с.
197405
  Сальников Ю.В. БУПШ действует / Ю.В. Сальников. – Новосибирск, 1964. – 147с.
197406
  Головко А.В. Бур"ян : повість / А.В. Головко. – вид. 3-є. – Київ : Держвидав України, 1929. – 288 с.
197407
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1946. – 183с.
197408
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1954. – 220с. – (Б-ка українського роману та повісті)
197409
  Головко Андрій Бур"ян : роман / Андрій Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 197, [3] с. : іл.
197410
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 198 с.
197411
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1965. – 202 с. – (Шкільна б-ка)
197412
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Молодь, 1975. – 207 с.
197413
  Головко А.В. Бур"ян : Роман / А.В. Головко. – Київ : Дніпро, 1980. – 216 с.
197414
  Головко А.В. Бур"ян. Мати / А.В. Головко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 355с.
197415
  Головко А.В. Бур"ян. Мати : Романи / А.В. Головко. – Київ : ДЛВУ, 1964. – 422 с.
197416
  Мерешко Л.С. Бур"яни Дніпропетровської області та заходи боротьби з ними / Л.С. Мерешко. – Дніпропетровськ, 1959. – 40с.
197417
  Ярошенко П.Д. Бур"яни західних областей УРСР і заходи боротьби з ними / П.Д. Ярошенко, Є.Г. Іваницький. – Львів-Харків, 1954. – 256с.
197418
  Ларіонов Д.К. Бур"яни і боротьба з ними / Д.К. Ларіонов, І.А. Макодзеба. – К., 1957. – 236с.
197419
  Яцишин Б.И. Бур"яни і хімічна боротьба з ними / Б.И. Яцишин. – Львів, 1963. – 64с.
197420
   Бур"яни України : Визначник-довідник. – Київ : Наукова думка, 1970. – 508с.
197421
   Бур"яни УРСР, заходи боротьби з ними і ілюстрований їх визначник. – Київ : АН УРСР, 1937. – 419с.
197422
  Заброварний О.М. та ін. Бура Карпатська порода / О.М. та ін. Заброварний. – Ужгород, 1971. – 155с.
197423
  Даниленко В. Буравченков Анатолій Олександрович - дослідник історії України ХХ ст., доктор історичних наук, професор // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 38-39 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
197424
  Казьмирчук М.Г. Буравченков Анатолій Олександрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 164. – ISBN 96966-8060-04-0
197425
  Ханин З.Я. Буракумины - дискриминируемые меньшиство Японии. / З.Я. Ханин. – М., 1989. – 204с.
197426
  Боков А. Буран -- Трудный путь -- Райхант : повести / А. Боков; пер. с ингуш. Е.Полонской. – Грозный : Чечено-Ингущ. кн. изд., 1970. – 200 с.
197427
  Голубев Ф.М. Буран / Ф.М. Голубев. – Курск, 1960. – 123с.
197428
  Колегова В.И. Буран / В.И. Колегова. – Красноярск, 1961. – 30с.
197429
  Исетский А.И. Буран / А.И. Исетский. – Свердловск, 1965. – 214с.
197430
  Исетский Александр Иванович Буран / Исетский Александр Иванович. – Свердловск, 1965. – 214 с.
197431
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Алма-Ата, 1970. – 187 с.
197432
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – Київ, 1972. – 224 с.
197433
  Стрехнин Ю.Ф. Буран / Ю.Ф. Стрехнин. – М., 1973. – 103с.
197434
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Київ, 1974. – 151 с.
197435
  Ященко И.М. Буран / И.М. Ященко. – Ставрополь, 1976. – 191с.
197436
  Ахтанов Т. Буран / Т. Ахтанов. – Москва, 1977. – 460 с.
197437
  Сакін О.В. Буран : повість / О.В. Сакін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 168 с.
197438
  Омурбаев С. Буран : роман / С. Омурбаев; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1981. – 439 с.
197439
  Горлач Л.Н. Буран / Л.Н. Горлач. – 2-е допов. – Київ, 1986. – 223 с.
197440
  Боков А. Буран : повести / А. Боков; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1988. – 318 с.
197441
  Массон М.Е. Бурана: История изучения городища и его архит. памятников / М.Е. Массон, В.Д. Горячева. – Фрунзе, 1985. – 95с.
197442
  Айтматов Ч. Буранный полустанок / Ч. Айтматов. – Москва, 1981. – 112 с.
197443
  Айтматов Ч. Буранный полустанок / Ч. Айтматов. – Москва, 1981. – 304 с.
197444
  Айтматов Ч. Буранный полустанок = (И дольше века длится день...) : Роман / Ч. Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 303 с.
197445
  Айтматов Ч. Буранный полустанок / Ч. Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 606 с. – В кн. также: Люди наших дней/ Т. Садыкбеков
197446
  Айтматов Ч. Буранный полустанок / Ч. Айтматов. – Москва, 1989. – 605 с.
197447
  Фельдеш М. Бураня весна / М. Фельдеш. – Москва, 1975. – 336с.
197448
  Старченко В.М. Бурачниковые (Boraginaceae G. Don) советского Дальнего Востока / В.М. Старченко. – Владивосток, 1985. – 108с.
197449
  Головко Теодозия Нестеровна Бурая ржавчина и повышение устойчивости пшеницы к ней в условиях Львовской области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Головко Теодозия Нестеровна ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 19 с.
197450
  Боголюбов А.Н. Бурбаки. К 50-летию выхода в свет I тома "Элементов математики" // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 30-34. – ISBN 5-12-000444-X
197451
  Клод К. Бурвиль / К. Клод. – М., 1973. – 129с.
197452
   Бургаски открыт : 15 години народна власт (материали за успехите в окръга). – Бургас : Издава Окръжният народен свет, 1959. – VII, 192 с.
197453
  Капіруліна С.Л. Бургундія // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 40-48 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
197454
  Чиняков М.К. Бургундские ордонансовые роты. 1470-1477 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 67-71. – ISSN 0321-0626


  Історія французського війська
197455
  Стародубова В.В. Бурдель. / В.В. Стародубова. – М, 1970. – 174с.
197456
  Мкртчян Н.А. Бурдурский диалект. : Автореф... канд. филолог.наук: / Мкртчян Н.А.; АН АрмССР. Ин-т языка. – Ереван, 1966. – 24л.
197457
  Ишмуратов Р. Буре навстречу / Р. Ишмуратов. – М., 1964. – 79с.
197458
  Муталибов З. Буре навстречу : повести и рассказы / З. Муталибов; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1972. – 326 с.
197459
  Ишмуратов Р. Буре навстречу / Р. Ишмуратов. – М., 1977. – 240с.
197460
  Думитриу П. Буревестник / П. Думитриу. – М., 1957. – 113с.
197461
  Матвеев Н. Буревестник / Н. Матвеев. – М., 1968. – 144с.
197462
   Буревестник. – Горький, 1988. – 237с.
197463
   Буревестник. – Горький, 1990. – 251с.
197464
  Мухин Е.Е. Буревестник из Братков / Е.Е. Мухин. – Воронеж, 1974. – 84с.
197465
  Кольцов М.Е. Буревестник. Жизнь и смерть Максима Горького / М.Е. Кольцов. – М., 1938. – 96 с.
197466
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М.-Л., 1953. – 256с.
197467
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – Изд. испр. и доп. – М., 1957. – 488с.
197468
  Островер Л.И. Буревестники / Л.И. Островер. – М., 1965. – 640с.
197469
  Кардашев Ю.П. Буревестники / Ю.П. Кардашев. – М, 1987. – 301с.
197470
  Щербак В.А. Буревестники. / В.А. Щербак. – Владивосток, 1980. – 480с.
197471
  Шатров М.А. Буревестники: повесть о екатериносл. годах И.Бабушкина и Г.Петровского. / М.А. Шатров. – Днепропетровск, 1980. – 277с.
197472
  Снігур С.О. Буревій : документальна повість / С.О. Снігур. – Ужгород : Карпати, 1976. – 208 с.
197473
  Олексенко Г.С. Буревій у Карпатах / Г.С. Олексенко. – Київ, 1951. – 283 с.
197474
  Думітру П. Буревісник / П. Думітру. – К., 1957. – 351с.
197475
  Горький Максим Буревісник / Горький Максим. – Київ, 1966. – 326с.
197476
  Спасенко К.Ф. Буревісник в шахтарському небі / К.Ф. Спасенко. – Донецьк, 1968. – 78 с.
197477
  Горький Максим Буревісник. Пісня про Сокола. Дівчина і смерть. / Горький Максим. – Одеса, 1941. – 23с.
197478
  Якущенко-Даль Бурей закаленный. / Якущенко-Даль. – Ростов -на-Дону, 1972. – 64с.
197479
  Волокитин Н Г. Бурелом / Н Г. Волокитин, . – Абакан, 1958. – 424с.
197480
  Балабин С.П. Бурелом / С.П. Балабин. – Владивосток, 1962. – 252с.
197481
  Рыбаков М.А. Бурелом / М.А. Рыбаков. – М, 1962. – 332с.
197482
  Кердода А.И. Бурелом / А.И. Кердода. – М., 1963. – 468с.
197483
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1974. – 304с.
197484
  Глебов Н.А. Бурелом / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1979. – 304с.
197485
  Дрофань А.П. Буремна тиша. / А.П. Дрофань. – К., 1984. – 471с.
197486
  Стеценко І.П. Буремна юність / І.П. Стеценко. – Київ, 1962. – 307 с.
197487
   Буремна юність. – Київ, 1977. – 238с.
197488
  Півненко А.С. Буремне життя / А.С. Півненко, А.А. Тутик. – К., 1972. – 43с.
197489
  Лось Ф.Є. Буремний 1905-й на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1965. – 48с.
197490
  Толстов С. Буремний 2015-й: зовнішньополітичні підсумки року // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 6-11. – (Історичні науки)


  З точки зору внутрішньополітичної кон"юктури події на сході України неминуче сприймаються як руйнівна війна, що стала трагедією та викликом для громадян України. Позиціювання української влади в міжнародному контексті змушене враховувати ...
197491
  Волинець Юлія Буремний життєвий ноктюрн Олекси Влизька // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40. – ISSN 0868-9644
197492
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – К., 1963. – 539с.
197493
  Прічард К.С. Буремні дев"яності : Роман про золоті приїски Західної Австралії / К.С. Прічард. – 2-е вид. – Київ : Дніпро, 1973. – 476с.
197494
  Прічард К.С. Буремні дев"яності / К.С. Прічард. – К., 1985. – 477с.
197495
  Джалилов Н.М. Бурение алмазными долотами. / Н.М. Джалилов. – Баку, 1964. – 112с.
197496
  Тимофеев Н.С. Бурение вертикальных скважин (в геологических условиях, способствующих искривлению скважин) / Н.С. Тимофеев, В.О. Белоруссов. – М. : Гостоптехиздат, 1962. – 128с.
197497
  Дюков Л.М. Бурение газовых и газоконденсатных скважин / Л.М. Дюков, И.И. Ханамурзин. – М, 1979. – 296с.
197498
  Пронин В.И. Бурение газовых скважин / В.И. Пронин. – М.Л., 1949. – 388с.
197499
   Бурение геологоразведочных скважин алмазным инструментом малого диаметра (46 мм). – Л., 1981. – 100с.
197500
  Елманов И.П. Бурение геологоразведочных скважин с продувкой воздухом в многолетнемерзлых породах / И.П. Елманов. – Москва : Недра, 1965. – 120с.
197501
   Бурение глубоких разведочных скважин на нефть и газ в Белоруссии. – Минск, 1984. – 222с.
197502
  Богданов Н.Х. Бурение глубоких скважин / Н.Х. Богданов. – Уфа, 1960. – 76с.
197503
  Никаноров М.М. Бурение глубоких скважин / М.М. Никаноров, В.Г. Беликов. – М, 1964. – 156с.
197504
   Бурение глубоких скважин и хозрасчет. – Ужгород, 1968. – 112с.
197505
  Данелянц С.М. Бурение глубоких скважин с промывкой забоя водой / С.М. Данелянц. – Куйбышев, 1957. – 36с.
197506
  Гетлин К. Бурение и заканчивание скважин / К. Гетлин. – М., 1963. – 519с.
197507
   Бурение и крепление разведочных скважин в сложных геологических условиях. – Тюмень, 1986. – 141с.
197508
  Оноприенко М.Г. Бурение и оборудование гидрогеологических скважин / М.Г. Оноприенко. – Москва, 1978. – 169 с.
197509
  Дубровский В.В. Бурение и оборудование мелких скважин для водоснабжения / В.В. Дубровский, В.Ф. Карпов. – Москва, 1952. – 135с.
197510
  Давыдов И.М. Бурение и опробирование гидрогеологических и инженерно-геологических скважин / И.М. Давыдов. – Ростов на /Д, 1976. – 176с.
197511
   Бурение и эксплуатация многорядных скважин. – Москва-Ленинград, 1953. – 72с.
197512
  Шитихин В.В. Бурение направленных геологоразведочных скважин / В.В. Шитихин. – М, 1960. – 167с.
197513
  Мельничук И.П. Бурение направленных скважин малого диаметра / И.П. Мельничук. – М., 1978. – 231с.
197514
  Духнин А.П. Бурение нефтяных и газовых скважин / А.П. Духнин, Е.М. Соловьев. – М., 1959. – 496с.
197515
  Абдрахманов Г.С. Бурение нефтяных и газовых скважин : [учебник для проф.-техн. учеб. заведений] / Г.С. Абдрахманов. – Москва : Недра, 1969. – 392 с.
197516
  Середа Н.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин / Н.Г. Середа, Е.М. Соловьев. – М, 1974. – 454с.
197517
  Кулиев М С. Бурение нефтяных и газовых скважин. / М С. Кулиев, Б.С. Филатов. – М., 1958. – 506с.
197518
  Шацов Н.И. Бурение нефтяных скважин. Уч. / Н.И. Шацов. – М.-Л.
1, кн. 3. – 1944. – 435с.
197519
  Кодзаев Ю.В. Бурение разведочных горизонтальных скважин / Ю.В. Кодзаев. – М., 1978. – 223с.
197520
  Марамзин А.В. Бурение разведочных скважин в районах распространения многолетнемерзлых пород / А.В. Марамзин, А.А. Рязанов. – М., 1971. – 148с.
197521
   Бурение разведочных скважин в сложных геолого-технических условиях. – Минск, 1982. – 168с.
197522
  Кувыкин С.И. Бурение разведочных скважин малого диаметра. / С.И. Кувыкин. – М., 1957. – 84с.
197523
  Асеев А.Г. Бурение разведочных скважин на шельфе / А.Г. Асеев. – Москва, 1988. – 198с.
197524
  Пальянов П.Ф. Бурение скважин : (для специальности гидрогеология и инженерная геология геологоразведочных и горных институтов и факультетов) / П.Ф. Пальянов, А.М. Штейнберг. – Москва : Недра, 1964. – 355с.
197525
   Бурение скважин боьшого диаметра. – М., 1977. – 216с.
197526
  Кудряшов Б.Б. Бурение скважин в осложненных условиях: уч. пособие / Б.Б. Кудряшов, А.М. Яковлев. – М., 1987. – 268с.
197527
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусман. – Москва, 1960. – 196с.
197528
  Тимофеев Н.С. Бурение скважин в США / Н.С. Тимофеев, М.Т. Гусмани. – М. : Гостоптехиздат, 1960. – 196 С.
197529
  Копылов В.Е. Бурение скважин вне Земли. / В.Е. Копылов. – М., 1977. – 160с.
197530
  Букреев П.И. Бурение скважин гидромониторными пикбурами. / П.И. Букреев. – М, 1986. – 188-189с.
197531
  Шаравин С.В. Бурение скважин гидроударниками в Таштагольской геологоразведочной партии / С.В. Шаравин. – М., 1967. – 44с.
197532
  Шкурко А.К. Бурение скважин забойными ударными машинами / А.К. Шкурко. – Л., 1982. – 168с.
197533
  Бейсебаев А.М. Бурение скважин и горно-разведочные работы / А.М. Бейсебаев. – М, 1990. – 302с.
197534
  Зільберман Б.И. Бурение скважин малого диаметра в Украинской ССР / Б.И. Зільберман, В.И. Кулявин. – К, 1967. – 63с.
197535
   Бурение скважин на воду. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1965. – 291с.
197536
   Бурение скважин на нефть и газ за рубежом. – М., 1964. – 96с.
197537
   Бурение скважин на термальные воды. – М., 1986. – 228с.
197538
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – Москва : Недра, 1968. – 262с.
197539
  Ребрик Б.М. Бурение скважин при инженерно-геологических изысканиях / Б.М. Ребрик. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 254с.
197540
  Кренделев В.П. Бурение скважин при поисках и разведке россыпных месторождений / В.П. Кренделев. – М., 1976. – 248с.
197541
  Харитонов Н.И. Бурение скважин с отбором керна / Н.И. Харитонов, М.В. Шевцов. – Куйбышев, 1957. – 24с.
197542
  Яковлев А.И. Бурение скважин с пеной на твердые полезные ископаемые / А.И. Яковлев, В.И. Коваленко. – Ленинград : Недра, 1987. – 126 с.
197543
  Архангельский И.В. Бурение скважин с плавучих установок при инженерно-геологических изысканиях / И.В. Архангельский, А.Н. Тимофеев. – Москва, 1967. – 71с.
197544
   Бурение скважин с применением поверхностно-активных веществ и аэрированной жидкости. – М., 1962. – 50с.
197545
  Богданов Н.Х. Бурение скважин уменьшенного диаметра / Н.Х. Богданов, М.У. Муратов. – Уфа, 1962. – 100с.
197546
  Григорьев В.В. Бурение со съемными керноприемниками / Григорьев В.В. – Москва : Недра, 1986. – 195, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 195-196 (31 назв.)
197547
  Царицын В.В. Бурение шарошечными долотами / В.В. Царицын, Н.А. Жидовцев. – К., 1962. – 137с.
197548
  Фейгин Бурение шпуров / Фейгин, Г.А. Шетлер. – 2-е изд. – М, 1959. – 243с.
197549
   Бурение, крепление и испытание скважин на территории БССР. – Минск, 1975. – 155с.
197550
  Копылов В.Е. Бурение?... Интересно! / В.Е. Копылов. – Amsterdam : Недра, 1981. – 160с.
197551
  Франк Л. Буржуа / Л. Франк. – Л., 1924. – 296с.
197552
  Зомбарт В. Буржуа : Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / В. Зомбарт; РАН. Ин-тут социологии; Пер. с нем; Изд. подг. Ю.Н.Давыдов, В.В.Сапов; Ред. колл.: Ю.Н.Давыдов, И.А.Голосенко, и др. – Москва : Наука, 1994. – 443с. – (Социологическое наследие). – ISBN 5-02-013444-9
197553
  Загладин В.В. Буржуа и пролетарии в середине ХХ века. (новое в жизни и борьбе рабочего класса стран развитого капитализма) / В.В. Загладин. – Москва, 1967. – 48с.
197554
  Кукаркин А.В. Буржуазаная массовая культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1978. – 352с.
197555
  Бунин И.М. Буржуазия в современном французском обществе / И.М. Бунин. – М., 1978. – 288с.
197556
  Кертман Л.Е. Буржуазия Западной Европы и Северной Америки на рубеже 19-20 веков / Л.Е. Кертман, П.Ю. Рахшмир. – М., 1984. – 159с.
197557
   Буржуазия и Великая французская революция. – М., 1989. – 213с.
197558
   Буржуазия и социальная эволюция стран зарубежного Востока. – М., 1985. – 303с.
197559
  Симония Н.А. Буржуазия и формирование нации в Индонезии / Н.А. Симония. – М., 1964. – 148с.
197560
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции / Е.Д. Черменский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1970. – 448с.
197561
  Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в революции 1905-1907 гг. / Е.Д. Черменский. – М.-Л., 1939. – 376с.
197562
   Буржуазия накануне февральской революции. – М.-Л., 1927. – 204с.
197563
  Куликова Елена Геннадьевна Буржуазия США в период англо-американской войны 1812-1815 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Куликова Елена Геннадьевна; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 23л.
197564
  Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 г. / В.С. Дякин. – Л., 1988. – 227с.
197565
  Орлова Т.В. Буржуазія / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 40-41. – ISBN 966-642-073-2
197566
  Дмітрієв Б.Д. Буржуазія про нову війну / Б.Д. Дмітрієв. – Х, 1932. – 39с.
197567
  Лапокниш Л.В. Буржуазна "масова культура": теоретичні та соціальні основи. / Л.В. Лапокниш. – Київ, 1982. – 104с.
197568
  Майборода І.Т. Буржуазна держава - експлуатаор трудящих / І.Т. Майборода. – К, 1975. – 48с.
197569
  Оглоблін О.П. Буржуазна історична школа Довнар-Запольського : (До генези блоку російського великодержавництва й місцевого націоналізму в українській ісоріографії) / О.П. Оглоблін, 1934. – 157-225с. – Окр.відбиток з: Записки історико-археографічного інституту. К., 1934, № 1, с. 158 – 225
197570
  Поліщук Н.П. Буржуазна мораль на службі антикомунізму / Н.П. Поліщук. – К., 1972. – 79с.
197571
  Малєй Віктор Буржуазна музика Нідерландів : Голландія. фестиваль / Малєй Віктор, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 78-81 : Фото
197572
  Бабкін В.Д. Буржуазна політична і правова ідеологія на службі антикомунізму / В.Д. Бабкін. – Київ, 1970. – 124с.
197573
  Щербін М.Я. Буржуазна соціологія на службі імперіалізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1967. – 140с.
197574
  Евтушенко І. Буржуазна філософія XVII-XVIII століть / І. Евтушенко. – Київ, 1941. – 39с.
197575
  Шестопал М.М. Буржуазна фольклористика США на службі реакції / М.М. Шестопал. – 48-58с.
197576
  Булай Л.В. Буржуазна школа -- знаряддя класового поділу суспільства. / Л.В. Булай. – К., 1984. – 47с.
197577
  Давидов А.И. Буржуазната философия между историята и теорията: Проблеми на типологичния подход / А.И. Давидов. – София, 1982. – 191с.
197578
   Буржуазная "индустрия сознания". – К., 1989. – 263с.
197579
  Ландесман П.А. Буржуазная "массовая культура" и мораль / П.А. Ландесман, Ю Согомонов. – М., 1978. – 64с.
197580
  Мусиенко Н.Б. Буржуазная "массовая" культура: новые времена, новые проблемы : очерки / Н.Б. Мусиенко. – Киев : Мыстэцтво, 1988. – 204с. – ISBN 5-7715-0037-2
197581
  Нечипоренко Л.А. Буржуазная "социология конфликта" / Л.А. Нечипоренко. – М., 1982. – 142с.
197582
  Зотов А.Ф. Буржуазная "философия науки": становление, принципы, тенденции / А.Ф. Зотов, Ю.В. Воронцова. – М., 1978. – 200с.
197583
   Буржуазная география на службе американского империлизма. – М.-Л., 1951. – 152с.
197584
   Буржуазная государственная идеология. – М., 1982. – 240с.
197585
  Золотарев Р.В. Буржуазная демократия / Р.В. Золотарев, Ю.С. Пивоваров. – М., 1979. – 102с.
197586
  Мишин А.А. Буржуазная демократия и современная идеологическая борьба / А.А. Мишин. – Москва, 1972. – 79с.
197587
  Стародубский А Б. Буржуазная демократия. / А Б. Стародубский. – М, 1977. – 112с.
197588
  Косолапов В.В. Буржуазная демократия: Мифы и реальность / В.В. Косолапов. – К., 1981. – 176с.
197589
  Петров В.Ф. Буржуазная дипломатия / В.Ф. Петров. – Москва, 1964. – 32с.
197590
  Дубсон Б.И. Буржуазная доктрина "качества жизни" / Б.И. Дубсон. – Москва, 1979. – 64 с.
197591
  Гринберг М.М. Буржуазная драма в Англии 1930-1960-х годов : Автореф... канд. искусствоведнаук: / Гринберг М.М.; Ин-т истории искусств. – М., 1969. – 20л.
197592
  Ковалев В.А. Буржуазная законность / В.А. Ковалев. – М, 1986. – 189с.
197593
  Гуревич П.С. Буржуазная идеология и массовое сознание / П.С. Гуревич. – М., 1980. – 367с.
197594
  Попов С.И. Буржуазная идеология на пороге ХХІ столетия / С.И. Попов. – М., 1988. – 270с.
197595
  Жеманов О.Н. Буржуазная индустриальная социология / О.Н. Жеманов. – М, 1974. – 134с.
197596
   Буржуазная историография второй мировой войны. – М., 1985. – 424с.
197597
   Буржуазная историография Западной Европы и США проблем новой и новейшей истории (ХІХ - ХХ). – Пермь, 1986. – 106с.
197598
  Рейхберг Г.Е. Буржуазная историография Октября и гражданской войны в Сибири. / Г.Е. Рейхберг, А.П. Шурыгин. – Новосибирск, 1981. – 72с.
197599
  Виноградов К.Б. Буржуазная историография первой мировой войны / К.Б. Виноградов. – Москва, 1962. – 403с.
197600
  Хействер А.В. Буржуазная историография ФРГ об участии Румынии во второй мировой войне / А.В. Хействер. – Кишинев, 1986. – 210 с.
197601
  Пионтковский С.А. Буржуазная историческая наука в России. / С.А. Пионтковский, 1931. – 104с.
197602
  Александров Г.В. Буржуазная кинематография на службе реакции / Г.В. Александров. – Москва, 1948. – 32с.
197603
  Бабайцев К.Ф. Буржуазная классическая политическая экономия / К.Ф. Бабайцев. – Саратов, 1958. – 56с.
197604
   Буржуазная конституция на современном этапе. – М., 1983. – 216с.
197605
  Шмыгина Л.Б. Буржуазная концепция "Эффективного работника" в теории и практике современной школы США. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шмыгина Л.Б.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1976. – 25л.
197606
  Крылова Н.А. Буржуазная концепция социализма в работах И.Шумпетера. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.02 / Крылова Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 21л.
197607
  Бессонова Л.Я. Буржуазная концепция стратегии развития освободившихся стран. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Бессонова Л.Я.; МГУ. – М, 1974. – 18л.
197608
  Феофанов О. Буржуазная культура на службе империалистической реакции / О. Феофанов. – М, 1954. – 164с.
197609
  Лукашев К.И. Буржуазная лженаучная география на службе реакции / К.И. Лукашев. – М., 1953. – 112с.
197610
  Жюгжда Р.Ю. Буржуазная Литва в планах импреиалистических государств (1919-1940 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Жюгжда Р.Ю. ; Вильнюс. ГУ. – Вильнюс, 1980. – 38 с.
197611
  Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура / А.В. Кукаркин. – М, 1985. – 397с.
197612
  Шишкин А.Ф. Буржуазная мораль - оружие империалистической реакции / А.Ф. Шишкин ; отв. ред. С.П. Батищев ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 166 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
197613
  Рубинштейн М.И. Буржуазная наука и техника на службе американского империализма / М.И. Рубинштейн. – М., 1951. – 416с.
197614
  Воронцов Г.А. Буржуазная наука на службе политики / Г.А. Воронцов. – Москва, 1975. – 183с.
197615
  Эпштейн С.И. Буржуазная наука управления и неуправляемая экономика / С.И. Эпштейн. – М, 1986. – 72с.
197616
  Баранов А.А. Буржуазная национализация во Франции после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Баранов А.А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 16 с.
197617
  Сварич А.А. Буржуазная национализация желеднодорожного транспорта в Англии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Сварич А.А. ; МВО СССР, Лен. финанс. экон. ин-т. – Ленинград, 1951. – 16 с.
197618
  Коробков А.Ф. Буржуазная общественно-политическая и философская мысль Индонезии / А.Ф. Коробков. – Москва, 1972. – 200с.
197619
  Володин А.Г. Буржуазная оппозиция в социально-политической структуре Индии. / А.Г. Володин. – Москва, 1982. – 222с.
197620
  Новиков Н.В. Буржуазная организация: реальность и социологические доктрины / Н.В. Новиков. – Москва, 1972. – 48с.
197621
  Безуглая Ирина Петровна Буржуазная партийно-политическая ежедневная печать в системе средств массовой информации Швеции : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Безуглая Ирина Петровна; МГУ. – М., 1981. – 21л.
197622
   Буржуазная педагогика на современном этапе. – М., 1984. – 256с.
197623
  Сбруев В.В. Буржуазная печать Чили -- орудие внешней и внутреннй реакции (1970-1973 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Сбруев В. В.; Фак. журн. Каф. ист. заруб. печ. и лит. – М., 1979. – 24л.
197624
  Феофанов О.А. Буржуазная политическая реклама в США. Новое в приемах и методах межпартийной и внутрипартийной борьбы. 1960-е годы. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Феофанов О.А.; Ин-т США. АН СССР. – М., 1973. – 36c.
197625
   Буржуазная политическая экономия. – М.
1. – 1956. – 97с.
197626
  Александровский А.П. Буржуазная политическая экономия на современном этапе / А.П. Александровский, А. Русский. – Москва, 1962. – 48с.
197627
  Альтер Л.Б. Буржуазная политическая экономия США / Л.Б. Альтер. – Москва, 1961. – 808с.
197628
  Чиркин В.Е. Буржуазная политология и действительность развивающихся стран / В.Е. Чиркин. – М., 1980. – 183с.
197629
  Туманов Владимир Александрович Буржуазная правовая идеология. (К критике учений о праве) : Автореф... д-ра юрид.наук: 710 / Туманов Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
197630
  Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о праве. / В.А. Туманов. – М., 1971. – 384с.
197631
  Боханов А.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал, конец XIX в. / А.Н. Боханов. – М., 1984. – 152с.
197632
  Пономарева О.И. Буржуазная пропаганда в журналах для подрастающего поколения США в 70-е годы.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Пономарева О.И.; МГУ. – Москва, 1979. – 16л.
197633
  Гуревич П.С. Буржуазная пропаганда в поисках теоретического обоснования / П.С. Гуревич. – М., 1978. – 159с.
197634
  Сказкин С.Д. Буржуазная революция XVII века в Англии. Страны континент. Европы в XVII-XVIII веках. / С.Д. Сказкин. – М., 1952. – 32с.
197635
  Ефимов Г.В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен / Г.В. Ефимов. – М, 1974. – 415с.
197636
   Буржуазная региональная теория и государственно-монополитсическое регулирование размещения производительных сил. – М., 1981. – 252с.
197637
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – М, 1981. – 183с.
197638
  Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма / Р.Б. Рыбаков. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
197639
  Загладин Н.В. Буржуазная советология - идеологическое и внешеполитическое орудие империализма / Н.В. Загладин. – М., 1979. – 64с.
197640
  Голосенко И.А. Буржуазная социологическая литература в России второй половины XIX - начала XX веков / И.А. Голосенко. – М., 1984. – 110 с.
197641
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория / И.И. Антонович. – Минск, 1980. – 255с.
197642
  Антонович И.И. Буржуазная социологическая теория / И.И. Антонович. – Минск, 1981. – 319с.
197643
  Андреева Г.К. Буржуазная социология в поисках теории / Г.К. Андреева. – Москва, 1966. – 32с.
197644
  Причепий Е.Н. Буржуазная социология знания / Е.Н. Причепий. – К., 1983. – 170с.
197645
  Глоба Т.А. Буржуазная социология массовых коммуникаций. (Критический анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Глоба Т.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 18л.
197646
   Буржуазная социология на исходе XX века : Критика новеших тенденций. – Москва : Наука, 1986. – 279 [1]с. – Авт. указаны на 5-й стр. – Библиогр. в конце глав
197647
  Боботов С.В. Буржуазная социология права / С.В. Боботов. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 222 с.
197648
  Цырлин Л.М. и Петров А.И. Буржуазная статистика скрывает правду / Л.М. и Петров А.И. Цырлин. – М., 1953. – 168с.
197649
  Черменский В.Д. Буржуазная статистика США на службе капиталистических монополий / В.Д. Черменский. – М., 1952. – 120с.
197650
  Лисицын Б.А. Буржуазная физическая культура на службе милитаризма. / Б.А. Лисицын. – М., 1968. – 80с.
197651
  Вейцман Е.М. Буржуазная философия и киноискусство / Е.М. Вейцман. – Москва, 1964. – 68с.
197652
  Штайгервальд Р. Буржуазная философия и ревизионизм в империалистической Германии / Р. Штайгервальд. – М., 1983. – 446с.
197653
   Буржуазная философия кануна и начала империализма : Учебное пособие. – Москва : Высшая школа, 1977. – 424с.
197654
  Зотов А.Ф. Буржуазная философия средины XIX - начала XX века : учебн. пособ. для вузов / А.Ф. Зотов, Ю.К. Мельвиль. – Москва : Высшая школа, 1988. – 520с.
197655
  Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века / А.С. Богомолов. – М., 1974. – 343с.
197656
   Буржуазная философская антропология ХХ века. – Москва : Наука, 1986. – 295с.
197657
   Буржуазная фиолософия ХХ века. – М., 1974. – 335с.
197658
  Игнатов В.А. Буржуазная футурология о будущности наций / В.А. Игнатов. – Киев, 1982. – 152с.
197659
  Ерош Н.Т. Буржуазная школа и политика / Н.Т. Ерош. – Минск, 1988. – 102с.
197660
  Едзгверадзе Л.Д. Буржуазная эволюция ремеленного проивзводства в Грузии 2 половины 19 и начала 20 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Едзгверадзе Л.Д.; АН ГССР. – Тбилиси, 1978. – 23л.
197661
  Клочков В.В. Буржуазная экономика образования: политэконом. анализ / В.В. Клочков. – Воронеж, 1984. – 151с.
197662
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-70-х годов ХХ века / В.С. Афанасьев. – Москва, 1976. – 360с.
197663
  Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-80-х годов ХХ века / В.С. Афанасьев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1986. – 360с.
197664
  Куликова И.С. Буржуазная эстетика - враг искусства / И.С. Куликова. – Москва, 1964. – 40с.
197665
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1968. – 143с.
197666
   Буржуазная эстетика сегодня. – Москва, 1970. – 320с.
197667
   Буржуазная эстетика сегодня. – 2-е доп. и перераб. изд. – М., 1975. – 176с.
197668
  Ковалев В.А. Буржуазная юстиция / В.А. Ковалев. – М, 1981. – 198с.
197669
  Боботов С.В. Буржуазная юстиция / С.В. Боботов. – Москва, 1989. – 253с.
197670
  Мельникова Э.Б. Буржуазная юстиция и права человека / Э.Б. Мельникова. – М., 1987. – 174с.
197671
  Шифман М.Л. Буржуазная юстиция на службе реакции / М.Л. Шифман. – Москва, 1950
197672
  Варварцев М.М. Буржуазне "українознавство" - знаряддя ідеологічних диверсій імперіалізму / М.М. Варварцев. – Київ, 1976. – 186с.
197673
  Забігайло В.К. Буржуазне право - знаряддя гноблення трудящих / В.К. Забігайло. – Київ, 1976. – 48с.
197674
  Колодій А.Ф. Буржуазний націоналізм - ворог єднання трудящих / А.Ф. Колодій, В.К. Сульженко. – К., 1974. – 48с.
197675
  Євдокименко В.Ю. Буржуазний націоналізм - запеклий ворог інтернаціонального єднання трудящих / В.Ю. Євдокименко. – К., 1976. – 96с.
197676
   Буржуазний націоналізм - знаряддя ворогів соціального прогресу і мфжнародної розрядки. – К., 1979. – 312с.
197677
  Добрецова В.В. Буржуазний націоналізм - знаряддя реакції / В.В. Добрецова. – К., 1978. – 192с.
197678
  Фіногеєв С. Буржуазний націоналізм - отруйна зброя антикомунізму / С. Фіногеєв. – К., 1971. – с.
197679
  Римаренко Ю Буржуазний націоналізм та його "теорія" нації / Ю Римаренко. – Київ, 1974. – 383с.
197680
  Слободенко А.М. Буржуазні адвокати війни / А.М. Слободенко. – Київ, 1966. – 48с.
197681
   Буржуазні екномісти про світову кризу. – Х., 1932. – 141с.
197682
  Калашников В.М. Буржуазні реформи в царській Росії та Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 45-56. – ISSN 2408-9257
197683
  Щуровский А.Н. Буржуазно-апологетический характер религиозно-эквистанциалистской концепции" пограничных ситуаций". : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Щуровский А.Н.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 24л.
197684
  Лось Ф.Е. Буржуазно-демократична революція 1905-1907 рр. на Україні. / Ф.Е. Лось. – К., 1950. – 47с.
197685
  Варварцев М.М. Буржуазно-націоналістична пропаганда на службі антикомунізму. / М.М. Варварцев. – Київ, 1974. – 190с.
197686
  Короткевич Г.Я. Буржуазно-помещичья Венгрия (1918-1944 гг.) - Возникновение и развитие строя народной демократии в Венгрии / Г.Я. Короткевич. – Москва, 1955. – 64с.
197687
  Краковская М.М. Буржуазно-помещичья националистическая "гетманщина" на службе у мирового империализма : Дис... канд. ист.наук: / Краковская М.М.; КГУ. – К, 1947. – 238л. – Бібліогр.:л.234-237
197688
  Джеджула Г.А. Буржуазно-помещичья Польша в антисоветских планах французского империализма (1917-1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Джеджула Г. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с.
197689
  Попов Б.С. Буржуазно-помещичья Румыния / Б.С. Попов. – М., 1955. – 71с.
197690
  Авдеев Ю.И. Буржуазное государство в период 1918-1939 гг. / Ю.И. Авдеев, В.Н. Струнников. – Москва, 1962. – 435с.
197691
   Буржуазное государство и внешнеэкономические связи. – М., 1986. – 350с.
197692
   Буржуазное государство и идеологическая борьба. – Таллин, 1975. – 591с.
197693
  Чибиряев С.А. Буржуазное государство и молодежь / С.А. Чибиряев. – М., 1984. – 223с.
197694
   Буржуазное государство и право. – Ростов-на-Дону, 1977. – 206с.
197695
  Духовная Л.Т. Буржуазное государство и рынок труда: Пробл. и противоречия / Л.Т. Духовная. – Киев, 1985. – 157с.
197696
  Сажина М.А. Буржуазное государство и экономический цикл: К вопр. о модификации соврем. экон. цикла / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
197697
  Сажина М.А. Буржуазное госуждарство и экономический цикл. / М.А. Сажина. – М., 1978. – 167с.
197698
  Флейшиц Е.А. Буржуазное гражданское право на службе монополистического капитала / Е.А. Флейшиц. – М, 1948. – 52с.
197699
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 223л. – Бібліогр.:л.188-223
197700
  Колодкин Борис Васильевич Буржуазное манипулирование сознанием молодежи капиталистических стран средствами массовой информации и пропаганды : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Колодкин Борис Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
197701
  Бегалинов А.С. Буржуазное общество в "зеркале" французской постмодернистской философии // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 4 (55). – С. 42-51. – ISSN 1811-0916
197702
   Буржуазное общество в поисках стабильности. – М., 1991. – 267с.
197703
  Козлова Н.Н. Буржуазное общество и исторические судьбы искусства / Н.Н. Козлова. – М., 1980. – 63с.
197704
  Кукаркин А.В. Буржуазное общество и культура. / А.В. Кукаркин. – М, 1970. – 416с.
197705
  Свядосц Ю.И. Буржуазное патентное право / Ю.И. Свядосц. – Москва, 1967. – 172с.
197706
  Бирюков Н.С. Буржуазное телевидение и его доктрины / Н.С. Бирюков. – М., 1977. – 278с.
197707
  Решетников Ф.М. Буржуазное уголовное право -- орудие защиты частной собственности. / Ф.М. Решетников. – М., 1982. – 216с.
197708
  Нестеренко В.Г. Буржуазное эстетическое сознани его генезис, структура, противоречия : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Нестеренко В. Г.; АН УССР, Ин-т фиолс. – К., 1982. – 24л.
197709
  Петровский В.Ф. Буржуазные внешнеполитические концепции и идеологическая бороба на международной арене / В.Ф. Петровский. – М., 1977. – 64с.
197710
   Буржуазные и мелкобуржуазные партии России в Октябрьской революции и гражданской войне. – М., 1980. – 156с.
197711
  Комин В.В. Буржуазные и мелкобуржуазные политические партии России в 1917 году / В.В. Комин. – Калинин, 1970. – 56с.
197712
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические концепции социализма. – Москва, 1974. – 341с.
197713
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма. – М., 1975. – 327с.
197714
   Буржуазные и мелокобуржуазные экономические теории социализма (после второй мировой войны). – М., 1978. – 272с.
197715
  Тамаш С. Буржуазные и новолевые" теории мирового капиталистического хозяйства / С. Тамаш; Ю.М.Осипов. – М, 1984. – 280с.
197716
  Юлина Н.С. Буржуазные идеологические течения в США / Н.С. Юлина. – М., 1971. – 136с.
197717
  Власенков А.Г. Буржуазные иллязии и мораль / А.Г. Власенков. – Москва, 1984. – 64с.
197718
   Буржуазные конституции в период общего кризиса капитализма. – М., 1966. – 336с.
197719
  Фуров В.Г. Буржуазные конституции и свобода совести / В.Г. Фуров. – Москва, 1983. – 96с.
197720
   Буржуазные концепции культуры: кризис методологии. – К., 1980. – 365с.
197721
  Коростелев Г.М. Буржуазные концепции народонаселения / Г.М. Коростелев, В.С. Краев. – М, 1981. – 160с.
197722
  Шлепаков А.Н. Буржуазные концепции национальних отношений в развитых капиталистических странах / А.Н. Шлепаков, В.Б. Евтух, О.В. Шамшур. – Київ : Наукова думка, 1988. – 180с. – ISBN 5-12-00093-2
197723
  Шварцман Г.А. Буржуазные концепции нравственного воспитания. / Г.А. Шварцман. – М., 1982. – 64с.
197724
  Бениш А. Буржуазные концепции общества и действительность / А. Бениш, Д. Райхельт. – Москва, 1980. – 248с.
197725
  Гобозов И.А. Буржуазные концепции познавания истории и их антикоммунистическая сущность / И.А. Гобозов. – М., 1979. – 38с.
197726
  Черепанева Е.А. Буржуазные концепции социально-политического развития Индонезии. / Е.А. Черепанева. – К., 1984. – 196с.
197727
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
197728
  Крапивный И.В. Буржуазные концепции структурных изменений социалистического воспроизводства в СССР (Критический анализ). : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Крапивный И.В.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 174л. – Бібліогр.:л.155-174
197729
  Смолянский В.Г. Буржуазные мифы и социалистическая действительность / В.Г. Смолянский. – Москва : Госпланиздат, 1959. – 87 с.
197730
  Вихалем П.И. Буржуазные националисты как фальсификаторы истории возникновения буржуазного Эстонского государства. : Автореф... д-ра юрид.наук: / Вихалем П.И.; АН СССР. Ин-т права. – М., 1951. – 24л.
197731
  Федоров Ю.В. Буржуазные партии в политической организации капиталистического общества. (Критика концепций политической партии в современной буржуазной социологии). : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Федоров Ю.В.; ЛГУ. Каф. теории науч. коммунизма. – Л., 1969. – 16л.
197732
  Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции / В.Н. Чернега. – М., 1987. – 300с.
197733
   Буржуазные партии и политическая борьба в странах Востока. – М., 1987. – 241с.
197734
  Цфасман А.Б. Буржуазные партии и рабочее движение в Германии. / А.Б. Цфасман. – Челябинск, 1975. – 144с.
197735
   Буржуазные политические партии США и американская внешняя политика (ХІХ-ХХ вв.). – М., 1986. – 305с.
197736
  Марченко М.Н. Буржуазные политические партии. / М.Н. Марченко, М.Х. Фарукшин. – М, 1987. – 133с.
197737
  Зильберман И.Б. Буржуазные правовые теории эпохи империализма / И.Б. Зильберман. – Л, 1966. – 34с.
197738
   Буржуазные предшественники социалистической экономии. – Мю-Л.
1. – 1926. – 319с.
197739
   Буржуазные революции XVII-XIX вв. в современной зарубежной историографии. – Москва. – (Вопросы методологии и истории исторической науки : [сб. ст.])
Вып. 4. – 1986. – 280 с. – Имен. указ.: с. 270-275. – Bibliogr.: под общ. ред. Ю. С. Кукушкина, [редкол.: И. П. Дементьев (отв. ред.) и др.]


  Содержание: Мещерякова, Н. М. Прогрессивные историки Англии о народных движениях в буржуазной революции XVII века / Н. М. Мещерякова. - С .12-52 Истратов, В. Н. Демократические традиции буржуазной революции XVII века в современной английской ...
197740
  Мороховец Е.А. Буржуазные реформы 1860-х годов / Е.А. Мороховец, Ш.М. Левин. – М., 1947. – 80с.
197741
  Леонов Н.И. Буржуазные реформы 60-70-х гг. / Н.И. Леонов. – Уфа, 1993. – 80с.
197742
  Захаров В.И. Буржуазные реформы 60-70-х годов 19 века в оценке Н.В.Шелгунова / В.И. Захаров. – Саранск, 1984. – 88с.
197743
   Буржуазные реформы в России второй половины ХІХ века. – Воронеж, 1988. – 138с.
197744
  Шарончикова Л.В. Буржуазные средства массовой информации Франции / Л.В. Шарончикова. – М., 1988. – 55с.
197745
   Буржуазные тендениции в современной литературе. – М., 1930. – 136с.
197746
   Буржуазные теории журналистики. – М., 1980. – 253с.
197747
  Солодовников В.Г. Буржуазные теории и проблемы экономического развития слаборазвитых стран / В.Г. Солодовников. – М., 1961. – 87с.
197748
  Степаненко В.А. Буржуазные теории инфляции. / В.А. Степаненко. – Киев, 1982. – 112с.
197749
  Мурадян А.А. Буржуазные теории международной политики / А.А. Мурадян. – М., 1988. – 142с.
197750
  Обминский Э.Е. Буржуазные теории мирового хозяйства: критический очерк. / Э.Е. Обминский. – М., 1977. – 64с.
197751
  Смулевич Б.Я. Буржуазные теории народонаселения в свете марксистско-ленинской критики / Б.Я. Смулевич. – М.-Л., 1936. – 411с.
197752
  Хромушин Г.Б. Буржуазные теории политической экономии / Г.Б. Хромушин. – М, 1972. – 356с.
197753
  Круковский А.С. Буржуазные теории социальных перемещений / А.С. Круковский. – Минск, 1979. – 136с.
197754
  Киселев И.Я. Буржуазные теории труда на службе монополий / И.Я. Киселев, М.Г. Мошенский. – М, 1965. – 142с.
197755
  Лидлейн Н.А. Буржуазные теории экономического развития / Н.А. Лидлейн. – М., 1978. – 227с.
197756
  Козлова Н.Ю. Буржуазные учения о феодализме XVIII-XIX вв. / Н.Ю. Козлова. – М., 1988. – 144с.
197757
  Черемных П.С. Буржуазные учения об обществе до Маркса и Энгельса. / П.С. Черемных. – М., 1941. – 40с.
197758
   Буржуазные ученые о закате капитализма. – М.-Л., 1929. – 174с.
197759
  Штейн Б.Е. Буржуазные фальсификаторы истории (1919-1939) / Б.Е. Штейн. – М., 1951. – 239с.
197760
  Калашников В.М. Буржуазные фальсификации истории европейской колониально экспансии в Северной Америке в XVI-XVIII веках: уч. пособие / В.М. Калашников. – Днепропетровск, 1984. – 91с.
197761
  Сперанская Л.Н. Буржуазные фальсификации сущности современного экономического развития СССР / Л.Н. Сперанская. – М., 1974. – 128с.
197762
  Рындина М.Н. Буржуазные экономисты Англии и США на службе имспериалистической реакции. / М.Н. Рындина. – М, 1954. – 144с.
197763
  Альтер Л.Б. Буржуазные экономисты США - на службе империалистической реакции / Л.Б. Альтер. – Москва, 1948. – 128с.
197764
  Майминас Е. Буржуазные экономические концепции в Литве в 1819-1940 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Майминас Е.; Вилн.ГУ. – Вильнюс, 1958. – 23л.
197765
   Буржуазные экономические теории и экономическая политика империалистических стран. – Москва, 1971. – 327с.
197766
  Тажуризина З.А. Буржуазный атеизм в прошлом и настоящем / З.А. Тажуризина. – М., 1976. – 64с.
197767
  Боголюбова Е.В. Буржуазный гуманизм: иллюзии и действительность / Е.В. Боголюбова. – М., 1975. – 64с.
197768
   Буржуазный историзм в зарубежной историографии. – Казань, 1981. – 183с.
197769
  Иванченко И.Г. Буржуазный национализм - средство ищеологической диверсии / И.Г. Иванченко. – К, 1985. – 255с.
197770
  Хабибиуллин К.Н. Буржуазный национализм и идеологическая борьба / К.Н. Хабибиуллин. – Л., 1980. – 36с.
197771
  Римаренко Ю Буржуазный национализм и клерикализм / Ю Римаренко. – К., 1986. – 140с.
197772
  Хмара Н.И. Буржуазный национализм и милитаризм / Н.И. Хмара. – М, 1986. – 158с.
197773
  Джунусов М.С. Буржуазный национализм: принципы критики. / М.С. Джунусов. – Москва, 1986. – 238 с.
197774
  Ильин В.В. Буржуазный плюрализм: истоки и классовый смысл. / В.В. Ильин. – М., 1983. – 199с.
197775
  Белявская И.А. Буржуазный реформизм в США (1900-1914) / И.А. Белявская. – Москва, 1968. – 416с.
197776
   Буржуазный театр на службе империалистической реакции. – Москва, 1952. – 120с.
197777
  Александренко Г.В. Буржуазный федерализм : критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма / Г.В. Александренко; АН УССР, Сектор государства и права. – Киев : АН УССР, 1962. – 356 с.


  В исследовании излагаются воззрения классиков марксизма-ленинизма на буржуазную федерацию, освещаются проблемы, связанные с буржуазной федерацией на новом этапе общего кризиса капитализма, и характеризуются особенности современной буржуазной федерации.
197778
  Александренко Г.В. Буржуазный феодализм / Г.В. Александренко. – Київ, 1962. – 356с.
197779
  Мальцев Г.В. Буржуазный эгалитаризм: эволюция представлений о социальном равенстве в мире капитала / Г.В. Мальцев. – М., 1984. – 285 с.
197780
  Канторович В.Я. Бурзянские рассказы. / В.Я. Канторович. – Уфа, 1967. – 135с.
197781
  Панченко М.С. Бури у северо-западных берегов Черного моря / М. Панченко. – Одесса : Тип. "Одеский вестник", 1889. – 29 с.


  Дарственная надпись автора
197782
  Бройн Г. Буриданів осел / Г. Бройн. – К, 1982. – 211с.
197783
  Каревин А. Буриданов выбор Украины // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2012. – № 1 (106). – С. 8
197784
  Бройн Г. Буриданов осел : Роман / Г. Бройн. – Москва : Прогресс, 1970. – 232с.
197785
  Ефремов И.Ф. Бурильные машины / И.Ф. Ефремов. – Свердловск, 1964. – 60с.
197786
  Эрлих Г.М. Бурильные стыкосварные трубы / Г.М. Эрлих, Н.А. Бабалян. – М, 1958. – 44с.
197787
  Кабачинська С. Бурити треба під ідею // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 10


  Так вважав і так діяв видатний український геолог Петро Федорович Шпак. 17 червня 2016 р. йому б виповнилося 85.
197788
  Сидор-Гібелінда Олег Бурі в пустелях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 74-75. – ISSN 0130-5212
197789
  Бройн Буріданів осел / Бройн, де Гюнтер. – Київ : Дніпро, 1983. – 208 с.
197790
  Ніколаєнко О.Т. Буріння вертикальних стволів і свердловин великого діаметра / О.Т. Ніколаєнко. – Київ, 1958. – 60с.
197791
  Дзугаев Г.Х. Бурка : стихи и поэма / Г.Х. Дзугаев; авториз. пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127 с.
197792
   Буркат Валерій Петрович : бібліогр. покажч. наук. праць за 1963-1996 рр. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 82, [3] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-034-7
197793
  Авдюнина Л.А. Буркина-Фасо / Л.А. Авдюнина. – Москва, 1992. – 217 с.
197794
  Ілляш М.М. Буркун-зілля : повісті / М.М. Ілляш. – Київ, 1983. – 176 с.
197795
  Карпенко-Карый (Тобилевич) Бурлака : Драма в 5 диях // Драмы и комедии : Одесса: Южно-Русск.О
197796
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : драма на 5 дій / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). – Киев : Тип. П. Барского, 1900. – 78 с.
197797
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : драма на 5 дий / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900
197798
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 78 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
197799
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Ів. Тобілевич. – Вид 2-е. – Київ : Вік, 1910. – 80 с. – (Селянська бібліотека ; № 16)
197800
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Каpпенко-Каpий). – Київ : Слово ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1922. – 79 с.
197801
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Харків : Мистецтво, 1937. – 98 с.
197802
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1949. – 63 с. – (Бібліотека української драматургії)
197803
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Бурлака : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1955. – 76 с. – (Бібліотека української драматургії)
197804
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Бурлака (Чабан) : Драма на 5 дій / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ ; Ляйпціг (Лейпціг) ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian publishing, 1922. – 96 с. – (Загальна бібліотека ; № 152-153)
197805
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов, 1949. – 224с.
197806
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Молотов, 1950. – 212с.
197807
  Спешилов А.Н. Бурлаки / А.Н. Спешилов. – Пермь, 1984. – 214с.
197808
  Леонов А.И. Бурлаки на Волге / А.И. Леонов. – М.-Л, 1945. – 40с.
197809
  Репин И.Е. Бурлаки на Волге / И.Е. Репин, 1968. – 5с.
197810
  Юрова Т.В. Бурлаки на Волге. Картина И.Е.Репина. / Т.В. Юрова. – М., 1960. – 50с.
197811
  Родин Ф.Н. Бурлачество в России. / Ф.Н. Родин. – М., 1975. – 245с.
197812
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ. – 285с.
197813
  Нечуй-Левицький І.С. Бурлачка : повисть І. Левицького. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1880. – 223 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
197814
  Нечуй-Левицький І. Бурлачка : Повисьть / Иван Нечуй-Левицькый. – 3-є вид. – Киев : Лито-типогр. И.И. Чоколова, 1905. – 198 с. : портр. авт. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
197815
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ, 1933. – 190с.
197816
  Нечуй-Левицький Бурлачка / Нечуй-Левицький. – Київ, 1983. – 205с.
197817
   Бурлачук Леонід Фокович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 114. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
197818
   Бурлачук Леонід Фокович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 78. – ISBN 978-966-644-090-0
197819
   Бурлеск і травестія в українській поезії першої половини 19 ст.. – Київ : Держ. вид-во художньої літератури, 1959. – 599с.
197820
  Шарович Марія Бурлеска господина Перуна бога грома Растка Петровипа: мит u фантастика // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 243-258. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто роль та значення усної культури, слов"янських міфів і легенд у повісті "Бурлеск господина Перуна бога блискавки" Растка Петровипа та їхній вплив на статус фантастики
197821
  Семків Р.А. Бурлескний гумор у "Зачарованій Десні" О. Довженка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 69-73. – ISSN 1996-5931


  У статті доведено, що бурлеск як стильове обниження є основним засобом комічного ефекту в кіноповісті "Зачарована Десна" Олександра Довженка; натомість гумор виступає в ролі пом"якшеної сатири та є засобом оцінки карнавально-бурлескного світу як ...
197822
  Ткаченко Т. Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "Рідними обніжками" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 56-62. – ISSN 0236-1477
197823
  Задорожний В. Бурлескно-травестійна традиція в сучасній українській культурі // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 41-49. – ISBN 966-8547-39-X
197824
  Москвин В.П. Бурлескный стиль: опыт типологии // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 24-36. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 6). – ISSN 0321-1711
197825
  Куторкин А.Д. Бурливая Сура : роман / А.Д. Куторкин. – Москва : Советская Россия, 1972. – 382 с.
197826
  Терехов Ю.М. Бурливая Юрюзань / Ю.М. Терехов. – Свердловск, 1977. – 383с.
197827
  Бадмаев Ц.Б. Бурлит Селенга : стихи и поэмы / Ц.Б. Бадмаев. – Москва : Советская Россия, 1966. – 80 с.
197828
  Федорук О. Бурлюк прилетів з Нью-Йорка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-99. – ISSN 0130-1799
197829
   Бурляй Георгій (Юрій) Семенович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 69. – ISBN 978-966-2726-03-9
197830
  Мирский З.Я. Бурлят воды Меконга / З.Я. Мирский. – М., 1964. – 79с.
197831
  Нечаев Андрей Бурлящая кальдера Узона : Заповедники // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 170-178 : Фото, карта
197832
  Козак Я. Бурлящее вино: Киносценарий. / Я. Козак. – М., 1982. – 111с.
197833
  Хохлов Н.П. Бурлящее Конго. / Н.П. Хохлов. – М., 1961. – 151с.
197834
  Правденко С. Бурмака Микола Миколайович : [спогади] / Сергій Правденко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 70-71. – ISBN 978-966-2726-03-9
197835
  Тургенев И.С. Бурмистр / И.С. Тургенев. – Омск, 1938. – 16с.
197836
  Тургенев И.С. Бурмистр. Из "Записок охотника" / И.С. Тургенев, 1948. – 64с.
197837
  Эренбург И.Г. Бурная жизнь Лазика Ройшванеца / И.Г. Эренбург. – М, 1991. – 206с.
197838
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – М, 1950. – 296с.
197839
  Хуан Ай Бурное десятилетие / Хуан Ай. – Москва, 1950. – 296 с.
197840
  Стуруа М.Г. Бурное десятилетие : Американский дневник, 1968-1978 / М.Г. Стуруа. – Москва : Советский писатель, 1981. – 479с.
197841
  Рыжих Н.П. Бурное море. / Н.П. Рыжих. – М, 1979. – 224с.
197842
  Ваксэлер Даниэль Бурное прошлое "Моря пряностей" : История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 76-89 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
197843
  Уотен Д. Бурные годы / Д. Уотен. – М, 1964. – 320с.
197844
  Михайлова Р.П. Бурные грубогумусные почвы Средней тайги Урала (свойства, генезис, классификационное положение) : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03 / Михайлова Р.П.; ВСХАк. Почв. ин-т. – М., 1975. – 46л.
197845
  Омурбаев С. Бурные дни : роман / С. Омурбаев; сокр. пер. с кирг. В.Горячих. – Фрунзе : Кыргыстан, 1969. – 264 с.
197846
  Запотоцкий А. Бурный 1905 год / А. Запотоцкий. – М., 1954. – 384с.
197847
  Зеленская Л.Е. Бурный перекат / Л.Е. Зеленская, П.П. Челюбеев. – Москва, 1958. – 64с.
197848
  Абдулжалилов Ф.А. Бурный поток : роман / Ф.А. Абдулжалилов ; пер. с ногайск. И. Чумак. – Черкесск : Карачаево-Черкес. кн. изд-во, 1960. – 212 с., [1] л. портр. : портр.
197849
  Мюнх Ф. Бурный путь / Ф. Мюнх. – М., 1968. – 188с.
197850
  Бучнев В.К. Буро- взрывные работы : (бурение шпуров и скважин) / В.К. Бучнев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Углетехиздат, 1955. – 479с.
197851
  Бучнеев В.К. Буро-взрывные работы / В.К. Бучнеев. – М., 1955. – 480с.
197852
   Буро-взрывные работы в промышленном и гражданском строительстве. – Тула, 1971. – 210с.
197853
  Воздвиженский Б.И. Буровая механика / Б.И. Воздвиженский. – Москва-Ленинград, 1943. – 168с.
197854
  Штукенберг А. Буровая скважина в Балахне : Приложение к протоколам Об-ва естествоисп. при Имп. Казанском Ун-те // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 9 с.
197855
   Буровая установка УКБ-200/300. – М., 1973. – 206с.
197856
  Бучнев В.К. Буровзрывные работы / В.К. Бучнев. – М., 1958. – 264с.
197857
   Буровзрывные работы. – М., 1959. – 316с.
197858
  Ассонов В.А. Буровзрывные работы / В.А. Ассонов, М.М. Докучаев, И.М. Кукунов. – Москва : Госстройиздат, 1960. – 408с.
197859
  Седокур К.А. Буровзрывные работы / К.А. Седокур. – К, 1961. – 232с.
197860
   Буровзрывные работы в крепких породах. – Фрунзе, 1965. – 63с.
197861
  Друкованый М.Ф. Буровзрывные работы на карьерах. / М.Ф. Друкованый. – М, 1965. – 262с.
197862
   Буровзрывные работы, погрузка крепление, рудничный транспорт, вентиляция и водоотлив. – М.
2. – 1964. – 456с.
197863
  Волков С.А. Буровое дело / С.А. Волков. – Москва, 1965. – 492с.
197864
  Сафонов Н.А. Буровое дело / Н.А. Сафонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 176с.
197865
  Куличихин Н.И. Буровое оборудование / Н.И. Куличихин. – М., 1973. – 245с.
197866
  Логов Б.С. Буровой агрегат ЗИВ-150 / Б.С. Логов. – М., 1952. – 119с.
197867
   Буровой агрегат ЗИВ-150 / Логов Б.С. – М., 1952. – с.
197868
  Турчук А.А. Буровой агрегат ЗИФ-1200А / А.А. Турчук. – М., 1958. – 104с.
197869
   Буровой агрегат ЗИФ-650А. – Свердловск, 1958. – с.
197870
  Волков А.С. Буровой геологический инструмент / А.С. Волков. – Москва, 1979. – 286с.
197871
   Буровой насос У8-3. – М.-Свердловск, 1958. – 31с.
197872
  Торбоков Г.П. Буровому мастеру о геологии / Г.П. Торбоков, В.С. Евсеев. – Кемерово, 1975. – 114с.
197873
   Буровугільні родовища крайових систем південного заходу Східно-Європейської платформи / А.Я. Радзівілл, А.В. Александрова, Л.А. Пристінська, Н.В. Чижик // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 50-55. – Бібліогр.: 9 назв
197874
  Волков А.С. Буровые геологические насосы / А.С. Волков, В.И. Ермакова. – Москва, 1978. – 205с.
197875
  Корнеев К.Е. Буровые долота. / К.Е. Корнеев, П.А. Палий. – 2-е изд. – М., 1965. – 496с.
197876
  Воскресенский Ф.Ф. Буровые клапанные машины ударного действия / Ф.Ф. Воскресенский. – Москва, 1963. – 87с.
197877
  Даниелян А.А. Буровые машины и механизмы / А.А. Даниелян. – М, 1961. – 472с.
197878
  Буяновский Н.И. Буровые машины и механизмы / Н.И. Буяновский, В.А. Лесецкий. – М, 1968. – 403с.
197879
  Дудля Н.А. Буровые машины и механизмы / Н.А. Дудля. – Киев, 1985. – 175с.
197880
   Буровые растворы и цементирование скважин в солевых отложениях. – Ташкент, 1976. – 135с.
197881
  Алексеевский Г.В. Буровые установки Уралмашзавода / Г.В. Алексеевский. – Москва, 1961. – 328с.
197882
  Гасанов Б.И. Буроземообразование в лесных почвах Азербайджана / Б.И. Гасанов. – Баку : Элм, 1983. – 139 с. : табл. 40, рис. 23, библ. 273 назв.
197883
  Канивец Виктор Иванович Буроземообразование и глеевые процессы в лесных почвах Украинских Карпат : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Канивец Виктор Иванович; Моск. гос. ун-т. – М., 1985. – 40л.
197884
  Долгов В.А. Бурозубки Старого Света / В.А. Долгов. – М, 1985. – 220с.
197885
  Кирюков В.В. Буроугольная стадия углеобразования: (Анализ проблемы эволюции нач. стадий углеобразования). / В.В. Кирюков. – Л., 1976. – 182с.
197886
  Ажгиревич Л.Ф. Буроугольная формация кайнозоя Белоруссии / Л.Ф. Ажгиревич. – Минск, 1981. – 206с.
197887
  Чирвинский В.Н. Буроугольные месторождения в районе сахарных заводов южной Украины / В.Н. Чирвинский. – 9с.
197888
  Аханов И. Бурочка / И. Аханов. – Ростов-на-Дону, 1955. – 47с.
197889
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1934. – 323с.
197890
  Воронский А.К. Бурса / А.К. Воронский. – Москва, 1966. – 320с.
197891
  Заварзина Л.Э. Бурса в 1830-1860-х гг. // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 83-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
197892
  Нарежный В.Т. Бурсак / В.Т. Нарежный. – С,-Пб. – 422с.
197893
  Наріжний В.Т. Бурсак / В.Т. Наріжний. – Львів, 1928. – 239с.
197894
  Нарежный В.Т. Бурсак, малороссийская повесть : романы / В.Т. Нарежный. – Киев : Дніпро, 1988. – 533 с.
197895
   Бурсацкий спуск : Мир человека:космос, жизнь, литература. – Харьков : Интербук- Украина, 1992-
№ 1. – 1992
197896
  Холмквист А.А. Буртование картофеля и овощей / А.А. Холмквист. – Изд. 2-е, доп. – Л., 1948. – 88с.
197897
  Сальников П.Г. Бурун / П.Г. Сальников. – М., 1988
197898
  Карпушина В.Я. Бурунди / В.Я. Карпушина. – М., 1965. – 88с.
197899
  Перский Е.И. Бурунди / Е.И. Перский. – Москва : Мысль, 1977. – 127с.
197900
  Телегин В.И. Бурундук Западной Сибири / В.И. Телегин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 112с.
197901
  Карпов Е.В. Буруны: Роман. / Е.В. Карпов. – Ставрополь
Кн.1. – 1985. – 223с.
197902
  Стркач В.П. Бурушка - маленький звереныш / В.П. Стркач. – Саратов, 1990. – 236с.
197903
  Севастьянова І. Бурхард Крістоффон Мініх очима сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  На основі спогадів сучасників розкрито основні етапи життя та діяльності відомого військового і державного діяча Б. Мініха. On the base of memories of contemporaries is discovers the main stages of the life and activity of the famous political and ...
197904
  Шихли І. Бурхлива Кура / І. Шихли. – К, 1987. – 421с.
197905
  Самокиш І. Бурхлива реакція Ердогана // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 3


  Експерт - про руйнування "паритету на історію" між Анкарою і Москвою. Ердоган розкритикував Путіна за "геноцид вірмен". Згадавши про Крим і Донбас, він фактично відкритим текстом заявив, що Росія їх захопила.
197906
  Лагода В.К. Бурхливий плин : поезії / В.К. Лагода. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 182 с.
197907
  Тарновський М.М. Бурхливий плин : поезії / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 127 с.
197908
  Кучеренко В.С. Бурхливий розвиток країн Африки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 30
197909
  Ющенко Ю.С. Бурхливість течії та процеси формування русел річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 141-144. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-109-9
197910
   Бурчак Федір Глібович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 267-268. – ISBN 978-617-573-038-6
197911
  Кун Г. Бурши, ваганты, студенты // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 4 (18). – С.155-167.


  Студенты давнего прошлого. Студентов начальной поры возникновения университетов принято подразделять на четыре группы : бурши - те, для которых бурса являлась местом занятий и проживания ; студенты, квартировавшие у своих родственников, для этого ...
197912
  Медведчук Лідія Бурштин - камінь сонця : географічне краєзнавство і туризм / Медведчук Лідія, Юсенко Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42 : Фото
197913
  Хамайко Н.В. Бурштин з археологічних розкопок Київського Подолу 2008 р. / Н.В. Хамайко, Колтовой, О.Ю. Журухіна // Вісник Національного науково-природничого музею / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 12. – С. 12-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2219-7516
197914
  Малдоніс А. Бурштин і троянди / А. Малдоніс. – К., 1984. – 198с.
197915
  Пестушко Валерій Бурштин України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52
197916
  Кірін Р.С. Бурштин як об"єкт надрових правовідносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 270-273. – ISBN 978-966-7957-18-6
197917
  Кацнельсон І А. Бурштин. / І А. Кацнельсон. – К, 1969. – 79с.
197918
  Турелик Г.З. Бурштинова ватра / Г.З. Турелик. – К., 1990. – 205с.
197919
  Мацуй В. Бурштинове Полісся - "дурні землі", "п"яний ліс" і "місячний ландшафт". Назавжди? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 8


  "Проблема неконтрольованого видобутку та обороту бурштину в Україні виникла ще наприкінці 1980-х. З кожним роком вона набуває дедалі деструктивнішого характеру, що ускладнює та відкладає її остаточне вирішення. За весь цей час незаконний варварський ...
197920
  Гордієнко-Андріанова Бурштиновий берег : розповідь про Латвію / Гордієнко-Андріанова. – Київ : Веселка, 1979. – 11 с.
197921
  Кремінь Д.Д. Бурштиновий журавель : поезії / Д.Д. Кремінь. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 110 с.
197922
  Вацієтіс Ояр Бурштиновий оберіг / Вацієтіс Ояр. – Київ, 1981. – 144 с.
197923
  Княжич Д. Бурштиновий причал : поезії / Дмитро Княжич. – Київ : Унів. вид-во "Пульсари", 2007. – 93, [3] с. – ISBN 978-966-8767-73-9
197924
   Бурштинові береги. – К., 1974. – 206с.
197925
  Веян А. Бурштинові краплі / А. Веян. – Київ, 1965. – 63 с.
197926
   Бурштинові розсипи. – К., 1983. – 280с.
197927
  Леонов Л. Бурыга : Рассказ // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2003. – № 5
197928
  Виноградова К.А. Бурые актиномицены. : Автореф... канд. биол.наук: / Виноградова К.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1966. – 17л.
197929
  Курсаков Л.И. Бурые и красные водоросли / Л.И. Курсаков. – Москва, 1927. – 102с.
197930
  Богачев Г.В. Бурые угли Киргизской степи Приаральского района / Г.В. Богачев. – Ленинград, 1932. – 447с.
197931
  Вільямс В.Р. Бурые угли СССР. / В.Р. Вільямс. – Харків; Київ, 1936. – 192с.
197932
  Фаерман П.М. Бурые угли Украины / П.М. Фаерман. – Х, 1921. – 19с.
197933
  Фаерман П.М. Бурые угли Украины / П.М. Фаерман. – Х, 1921. – 19с.
197934
   Бурые угли Украины и освоение их сах. промышленностью. – К., 1936. – 79с.
197935
  Зыбалова Г.П. Бурые угли, как сырье для подземной газификации. : Автореф... канд. техн.наук: / Зыбалова Г.П.; АН СССР. Ин-тут горючих ископаемых. – М,, 1960. – 18л.
197936
  ЧрвинскийВ.Н Бурые углиУкраины / ЧрвинскийВ.Н. – 37-39с.
197937
  Степанов Д.В. Бурый карпатский и бурый латвийский скот в Гиссарской долине Таджикистана. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Степанов Д.В.; М-во сел.хозяйства РСФСР.Горьк.с-х.ин-т. – Горький, 1960. – 21л.
197938
  Пажетнов В.С. Бурый медведь / В.С. Пажетнов. – М., 1990. – 213с.
197939
  Згерская Е.В. Бурый плодовый клещ (Bryobia redikorzevi Resk, 1947) и меры борьбы с ним в условиях УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Згерская Е.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Львов, 1956. – 14л.
197940
  Рамакаев Х.Х. Бурый плодовый клещ в условиях учебно-опытного хозяйства "Коммунист" Харьковского сельскохозяйственного института : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рамакаев Х.Х. ; Харьк. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 18 с.
197941
  Балаев Н.П. Бурый призрак Чукотки / Н.П. Балаев. – М, 1991. – 176с.
197942
  Воеводин В. Буря / В. Воеводин, Е. Рысс. – 2-е изд. – Москва; Ленинград, 1946. – 356с.
197943
  Абсалямов А.С. Буря : рассказы / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. К. Горбунова. – Казань : Татполиграфа, 1947. – 30 с. : портр. – (Библиотечка татарской советской литературы. Великому Октябрю XXX лет. 1917-1947)
197944
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – 6-е изд. – Л, 1948. – 676с.
197945
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – М, 1948. – 800с.
197946
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Москва : ГИХЛ
1. – 1948. – 472 с.
197947
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
3. – 1948. – 560 с.
197948
  Еренбург І. Буря / І. Еренбург. – К, 1949. – 688с.
197949
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Москва : Советский писатель
1. – 1949. – 532 с.
197950
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
2. – 1949. – 703 с.
197951
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я. Шумана и З. Федоровой. – Рига : Латгосиздат
2. – 1950. – 588 с.
197952
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х ч. / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Советский писатель
2. – 1950. – 700 с.
197953
  Лацис В.Т. Буря : в 3-х ч. / В.Т. Лацис. – Рига : Латгосиздат
Ч. 3. – 1950. – 392с.
197954
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис. – Москва : ГИХЛ
Ч. 3 ; Кн. 5. – 1950. – 339 с.
197955
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х ч. / В.Т. Лацис; автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Советский писатель
3. – 1951. – 387 с.
197956
  Лацис В.Т. Буря : роман / В.Т. Лацис; Автор. перев. с латыш. Я. Шумана и З. Федоровой. – Рига : Латгосиздат
Ч. 3. – 1951. – 336 с.
197957
  Лаціс В.Т. Буря / В.Т. Лаціс. – К, 1952. – 383с.
197958
  Лаціс В.Т. Буря / В.Т. Лаціс. – К, 1952. – 268с.
197959
  Воеводин В.П. Буря / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – 3-е изд., доп. – Ленинград, 1956. – 339с.
197960
  Эренбург И.Г. Буря / И.Г. Эренбург. – М, 1960. – 823с.
197961
  Старицкий М.П. Буря / М.П. Старицкий. – Киев : Молодь, 1961. – 504 с.
197962
  Воеводин В.П. Буря / В.П. Воеводин, Е.С. Рысс. – Мурманск, 1963. – 336с.
197963
  Лацис В.Т. Буря / В.Т. Лацис. – Москва : Известия. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
Т. 1. – 1966. – 824с.
197964
  Лацис В.Т. Буря : роман в 3-х частях / В.Т. Лацис; Автор. пер. с латыш. Я Шумана и З. Федоровой. – Москва : Известия. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
Т. 2 ; Ч. 2. – 1966. – 607 с.
197965
  Жароков Т.Ж. Буря в песках : стихи и поэма / Т.Ж. Жароков. – Москва : КазГослитиздат, 1960. – 112 с.
197966
  Венцлова А. Буря в полдень : докум. повесть / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1971. – 480 с.
197967
  Венцлова А. Буря в полдень : докум. повесть / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1978. – 463 с.
197968
  Каплий С. Буря в пустыне // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2003. – № 12. – С. 26-27.


  Режиссер Жолдак-Тобилевич А.
197969
  Браун С. Буря в Эдеме / Пер. с англ. В.М.Заболотного; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 432с. – ISBN 5-237-01893-9
197970
  Українка Леся Буря весняна / Українка Леся. – Київ, 1963. – 202с.
197971
  Черепов В.С. Буря грянула ночью. / В.С. Черепов. – Липецк, 1961. – 20с.
197972
  Ацел Тамаш Буря и солнце. / Ацел Тамаш. – Москва, 1954. – 488с.
197973
  Ацел Тамаш Буря і сонце / Ацел Тамаш. – Ужгород, 1956. – 496с.
197974
  Салмин А. Буря на Волге. / А. Салмин. – Казань
1. – 1956. – 230с.
197975
  Салмин А.С. Буря на Волге. / А.С. Салмин. – Казань, 1973. – 528с.
197976
  Маковский А.А. Буря на Каспии / А.А. Маковский. – М., 1977. – 97с.
197977
  Щедров І.М. Буря над Меконгом. / І.М. Щедров. – К, 1969. – 294с.
197978
  Вернон Р. Буря над многонацинальными. / Р. Вернон. – Москва, 1982. – 272с.
197979
  Уездин М.И. Буря над Мокшей / М.И. Уездин. – Саранск, 1979. – 82с.
197980
   Буря перемен // Фокус : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2013. – № 49 (361). – С. 22-28. – ISSN 2075-7093


  Силовой разгон студентов, а потом и избиение журналистов у Администрации президента превратили євромайдан в еврореволюцию.
197981
  Войнович И. Буря равноденствия / И. Войнович. – Москва, 1955. – 72с.
197982
  Шекспир У. Буря. Генрих VIII. Венера и Адонис. Лукреция : [пьесы, поэмы] / Уильям Шекспир ; [пер. с англ.: М. Донского, Б. Томашевского]. – Москва : АСТ, 2006. – 412, [2] с. – ISBN 5-17-017740-2
197983
  Крип"якевич І.П. Буряк і соняшник / І.П. Крип"якевич. – К., 1991. – 14с.
197984
  Зубенко В.Ф. Бурякове поле України / В.Ф. Зубенко. – К, 1974. – 48с.
197985
  Широков В.А. Бурям навстречу. / В.А. Широков. – Киев, 1987. – 195с.
197986
  Яната О. Буряни України - вивчення їх та спосіб боротьби з ними. / О. Яната. – Харків, 1927. – 16с.
197987
  Жук П.М. Буряний березень / П.М. Жук. – Днепропетровск, 1971. – 132с.
197988
  Пахутова Е.Г. Бурянская советская детская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пахутова Е.Г. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 14 с.
197989
  Хамаганов М.П. Бурят-монгольская советская литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамаганов М.П.; Иркут.гос.ун-т. – Улан-Уде, 1950. – 20л.
197990
   Бурят-монгольские народные сказки. – Улан-Удэ, 1956. – 142с.
197991
   Бурят-монгольские народные танцы. – Улан-Удэ, 1957. – 56с.
197992
   Бурят-монгольские сказки. – Чита, 1953. – 168с.
197993
  Тороев А.А. Бурят-монгольский народный сказитель-поэт / А.А. Тороев. – Иркутск, 1954. – 16с.
197994
  Ходорковская Л.С. Бурят-монгольский театр / Л.С. Ходорковская. – М., 1954. – 235с.
197995
  Черемисов К.М. Бурят-монгольско-русский словарь : около 25 000 / К.М. Черемисов. – Москва, 1951. – 852 с.
197996
  Отрощенко І.В. Буряти в Монголії (1920-1930-ті роки) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 34-39.
197997
   Бурятия. – Улан-Удэ, 1971. – 47с. : фотоальбом
197998
   Бурятия XVII - начала ХХ в.. – Новосибирск, 1989. – 181с.
197999
   Бурятия славит Октябрь. – Улан-Удэ, 1967. – 347с.
198000
   Бурятия шагает в будущее. – Улан-Удэ, 1963. – 140с.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,