Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
197001
  Сидоренко Віктор "Банф". Холодні солодкі пейзажі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 86-94 : фото
197002
  Крлежа М. "Барак 5 В" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 61-74. – ISSN 0320-8370


  З циклу оповідань "Хорватський бог Марс".
197003
  Коваль В.С. "Барбаросса" / В.С. Коваль. – Киев, 1982. – 511 с.
197004
  Коваль В.С. "Барбаросса" : истоки и история величайшего преступления империализма / В.С. Коваль. – 2-е изд., доп. – Киев : Наукова думка, 1989. – 624 с. – ISBN 5-12-000648-5
197005
  Круглова Л. "Барви життя" у Музеї історії // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 4


  У Музеї історії Університету триває персональна виставка художніх творів Я. Бондарчука - випускника кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Виставка називається "Барви життя" і присвячена 70-річчю кафедри.
197006
   "Барвисті квітки" : декламатор : (Хрестоматія) / уложив [з пpиміт. й поясн.] С. Гаєвський. – Київ : Вид.Т-во "Поступ" ; [Київ. Губеpн. Дpук.]
Кн. 1. – 1919. – 158, [2] с. – Прим. деф., без обкл.


  Авт. поет. твоpів, байок та гумоpесок: І.Я. Фpанко, Т.Г. Шевченко, Леся Укpаїнка, А.Ю. Кpимський, П.А. Гpабовський, Б.Д. Гpінченко, П.П. Чубинський, В.І. Самійленко, О.Я. Кониський, М.П. Стаpицький, С.В. Руданський, О.С. Афанасьєв-Чужбинський, П.О. ...
197007
  Герій О. "Барилочкова" схема орнаменту гуцульських писанок: візуальні особливості і семантичні конотації // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 101-114. – ISBN 978-966-8734-15-1
197008
  Підмогильна Ю. "Бароковий історичний роман" Григорія Граб"янки та його героїні // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 133-141. – ISSN 2307-2261
197009
  Ольховик Марина Володимирівна "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ольховик М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
197010
  Ольховик Марина Володимирівна "Бароковий універсалізм" в українському художньому мисленні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Ольховик М. В.; Чернігівський держ. педагог. ун-т ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2005. – 183 л. – Бібліогр.: л. 169-183
197011
   Банківська безпека : навч. посібник / Вовчак О.Д. [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 237, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 201-212. – Бібліогр.: с. 213-223. – ISBN 978-617-07-0092-6
197012
  Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 7-25 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
197013
  Птахів Семен Банківська гарантія - стабільність для турбізнесу // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 4, липень - серпень. – C. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
197014
  Єсипова Л.О. Банківська гарантія як інститут забезпечення зобов"язань: характерні риси / Л.О. Єсипова, О.І. Харитонова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 103-109. – ISBN 966-435-028-1
197015
   Банківська діяльність в Україні : Нормативно-правове регулявання. – Київ : КНТ, 2007. – 496с. – ISBN 966-373-158-3


  Монографічне дослідження стратегії участі комерційних банків в унвестиційних процесах, форм і методів їх участі в інвестуванні економіки, а також впливу законодавчо-правових умов на розширення інвестиційної діяльносі банків. Для науковців, аспірантів
197016
  Мельник Л. Банківська діяльність в Україні в умовах транснаціоналізації економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 122-125. – ISSN 1993-0259
197017
  Юрчук О.М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. / Юрчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
197018
  Костицький В.В. Банківська діяльність та детермінанти її соціально-економічної ефективності // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 89-95. – ISSN 2413-743X
197019
  Добровольський Олександр Владиславович Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації : Дис....канд.економ.наук: 08.01.01 / Добровольський Олександр Владиславович; Таврійський нац.ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 217 л. + Додатки: 178-217. – Бібліогр.: 162-178
197020
  Петренко Катерина Валеріївна Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Петренко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206 л. + Додатки: л. 182 - 206. – Бібліогр.: л. 170 - 182
197021
  Петренко Катерина Валеріївна Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Петренко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
197022
  Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 138-146. – Бібліогр.: с. 139-142, 145-146


  Досліджено концепції виникнення та розвитку глобалізаційних процесів. Розглянуто вплив глобалізації на банківську діяльність і структуровано теоретичні концепції її впливу на національне банківництво на дві різні групи - економічні та юридичні. ...
197023
  Чуб О.О. Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 138-146.
197024
  Глібко С. Банківська діяльність як фінансове посередництво у господарському праві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 135-145. – ISSN 1993-0909
197025
  Прилуцький О. Банківська діяльність: практичні правові аспекти // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 41-43
197026
   Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов [та ін.]. – Київ : ЦНД НБУ ; Знання, 2011. – 502, [1] с. : табл. – Нац. банку України 20 р. - Сер. засн. у 2011 р. - Алф. покажч. ст.: с. 480-502. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Інституційні засади розвитку банківської системи України"). – ISBN 978-966-346-923-2
197027
  Котковський В.С. Банківська інновація в системі заходів покращення корпоративної культури / В.С. Котковський, О.П. Гузенко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 39-42. – ISSN 1728-6220
197028
  Власюк О.С. Банківська криза в Україні: втрати, помилки та пріоритети посткризового відновлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 2 (43) : Серія "Економіка". – С. 45-60. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
197029
  Коваленко В.В. Банківська криза та інструменти антикризового управління : гроші,фінанси і кредит / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, О.В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 144-150 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
197030
  Сова Р.О. Банківська криза та її особливості в Україні // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 109-111. – ISBN 978-966-2410-87-7
197031
  Єлісєєва Л.В. Банківська криза як індикатор суспільної довіри // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 38-42


  У статті констатовано взаємозв"язок між банківською кризою та кризою суспільної довіри. Визначено, що криза суспільної довіри була поглиблена розгортанням збройного конфлікту на території України, непослідовною політикою уряду, Національного банку ...
197032
  Кравченко Н.Г. Банківська резервна система як предмет правових досліджень // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 121-132. – ISSN 2227-796X


  У статті окреслено напрямки дослідження банківських резервів як фондів грошових коштів банківської системи та визначено елементи їх фінансово-правового режиму. The article outlines the research areas of bank reserves as funds of money of the banking ...
197033
  Праздніков М. Банківська система-2019: очікування та виклики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 1, 7


  Банківська система України все ще залишається доволі сегментованою, хоча її більша частина перебуває під контролем держави. "Банкіри загалом упевнені в непоганих перспективах розвитку на наступні шість місяців. Але за останні півроку їхні сподівання ...
197034
   Банківська система : навч. посібник / [Крупка М.І. та ін.] ; за ред. М.І. Крупки ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 508, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 20-річчю незалежності України та 20-річчю спеціальності "Фінанси і кредит". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 481-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-986-6
197035
   Банківська система : підручник / [М.І. Крупка та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 554, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 530-546 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-813-5
197036
  Холодна Ю.Є. Банківська система : навч. посібник / Холодна Ю.Є., Рац О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 314, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: c. 300-302. – Бібліогр.: с. 295-299. – ISBN 978-966-676-572-0
197037
   Банківська система : підручник [для студентів ВНЗ] / [Реверчук С.К. та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 497, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 494-497. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0080-3
197038
  Калініченко Л.Л. Банківська система : навч. посібник / Л.Л. Калініченко ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2015. – 250, [1] с. : іл., табл. – На обкл. кн. рік видання: 2016. - Слов. банків. термінів: с. 200-214. – Бібліогр.: с. 195-199. – ISBN 978-617-654-034-2
197039
  Васильченко З.М. Банківська система : практикум : навч. посібник / [З.М. Васильченко, О.В. Тригуб] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. З.М. Васильченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київдрук, 2017. – 315, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 286-299, в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-929-722-8
197040
  Кузнецова С.А. Банківська система : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська ; за заг. ред. С.А. Кузнецової. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 397, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 375-383. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0970-3
197041
   Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін. ; за заг. ред. Т.С. Смовженко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 535, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк., обкл. зазнач. тільки 3 автора. – Бібліогр.: с. 504-535 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-279-6
197042
   Банківська система : підручник / О.М. Тридід, Б.В. Самородов, І.М. Вядрова та ін. ; за заг. ред. Т.С. Смовженко. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 535, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк., обкл. зазнач. лише три авт. – Бібліогр.: с. 504-535 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-279-6
197043
   Банківська система : підручник / М-во освіти і науки України. Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. С.К. Реверчука ; [підготували: С.К. Реверчук, Л.І. Дмитриченко, С.М. Лобозинська та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 399, [1] с. : іл., табл. – На обкл. ред. зазнач. як авт. - Предм. покажч.: с. 397-399. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-081-1
197044
  Ковальчук Т. Банківська система в Україні: становлення та розвиток ринкової моделі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 26-34. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
197045
  Циганов С.А. Банківська система в умовах глобалізації світової економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 5. – С. 120-124.
197046
  Шитко О.Л. Банківська система і небанківські фінансові інститути - перспективи конкуренції на фінансовому ринку України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 182-187. – ISBN 966-8958-03-9
197047
  Батковський В.А. Банківська система і управління міжнародними потоками капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 168-177.
197048
  Воробйова О.І. Банківська система країни та її вплив на реальний сектор економіки : монографія / О.Ы. Воробйова. – Сімферополь : Доля, 2008. – 200с. – ISBN 978-966-366-227-5
197049
  Годзішевські Б. Банківська система Польщі та її стабільність у кризовий період / Б. Годзішевські, М. Крушка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 151-169. – ISSN 1684-906Х
197050
  Буряк О.П. Банківська система США // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 233-238. – ISSN 2308-1988
197051
  Антонов В.М. Банківська система та електронна комерція як інформаційні ресурси : навч. посібник / В.М. Антонов, Ю.В. Бондарчук ; КГУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 56 с.
197052
  Островська О. Банківська система та ії роль у ринковій економіці України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 100-103. – ISSN 2078-5860
197053
  Батковський В.А. Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Батковський Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 269 л. – Додатки: л. 216-269. – Бібліогр.: л. 194-215
197054
  Батковський В.А. Банківська система у забезпеченні фінансової стабільності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Батковський Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
197055
  Качева Г.Т. Банківська система у здійсненні інвестиційної моделі економічного зростання в Україні // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 41-54. – (Економічні науки)
197056
  Сало І. Банківська система у схемах і таблицях // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 46-47
197057
  Савченко Т.Г. Банківська система у формуванні та підтриманні рівноважних станів в економіці : монографія / Т.Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – 368, [2] с. : табл. – Додатки: с. 361-368. – Бібліогр.: с. 337-360. – ISBN 978-966-8958-84-7
197058
  Орлюк О.П. Банківська система України : правові засади організації / О.П. Орлюк. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 240 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-667-090-9


  У пр. № 1746156 напис: Вельмишановному колективу читального залу юридичного факультету з повагою та вдачністю від автора. Підпис.
197059
  Борщ Л.М. Банківська система України в інвестиційній діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 5-12 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
197060
  Дубініна С.Д. Банківська система України в умовах воєнного стану // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 22-23. – ISBN 978-617-8037-71-0
197061
  Уманців Ю.М. Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 88-100.
197062
  Польова О. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 166-168
197063
  Федірко В. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті автор досліджує діяльність транснаціональних банків в Україні, аналізує стан банківської системи України в умовах глобалізації банківської діяльності. Розглянуто напрямки формування конкурентних переваг вітчизняного банківського сектору. В ...
197064
  Патрікац Л. Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків / Л. Патрікац, М. Бойчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 16-19
197065
  Семещук Я.С. Банківська система України в умовах євроінтеграції: труднощі та перспективи розвитку // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 105-107. – ISSN 2313-0431
197066
  Юрчук Г.В. Банківська система України в умовах розвитку ринку фінансових послуг / Г.В. Юрчук, О.М. Юрчук // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 23-28.
197067
  Полозенко Д.В. Банківська система України в умовах функционування іноземних банків // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 91-94
197068
  Клименко Т.В. Банківська система України і напрями її розвитку // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.104-111
197069
  Файєр Д.А. Банківська система України і тіньовий капітал : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 123-127. – Бібліогр.: 2 назви
197070
  Комаринська З. Банківська система України періоду державності 1917-1920 рр.: становлення та реалії функціонування // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С.56-59


  1917-1920 рр.
197071
  Д"яконова І.І. Банківська система України та фінансова доларизація // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 65-74.
197072
  Мельник В.М. Банківська система України у функціонуванні фінансового ринку / В.М. Мельник, М.О. Житар // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 257-266. – ISSN 2222-0712
197073
   Банківська система України. Теорія і практика становлення. – Суми
1, 2. – 1999. – 336, 659с.
197074
   Банківська система України: вектори посткризових трансформацій : колект. наук. монографія / [Ануфрієва К. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Н. М. Шелудько ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 151-153 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7071-8
197075
  Бурковська А.В. Банківська система України: особливості діяльності сьогодення / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
197076
  Швайка М.А. Банківська система України: проблеми становлення і удосконалення / Швайка Михайло Андрійович ; Асоціація депутатів Верх. Ради України. – Київ : Київський міжнародний університет, 2010. – 760 с. – ISBN 978-966-8299-63-6
197077
  Міщенко В.І. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 7-33. – ISSN 2305-7645
197078
  Максімова М.В. Банківська система України: стан та проблеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 56-60. – ISSN 2306-6806
197079
  Зайцева Л.О. Банківська система України: стан, проблеми розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 280-285. – ISSN 2222-4459
197080
  Гриценко Л.Л. Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвитку : гроші, фінанси і кредит / Л.Л. Гриценко, Є.Ю. Онопрієнко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 111-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
197081
  Ісмаїлов В.Б. Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 77-83. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
197082
  Мединська Т.В. Банківська система України: територіальна структура та виклики сьогодення / Т.В. Мединська, І.Л. Боднарюк, С.О. Кропельницька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 80-89. – ISSN 2313-8246
197083
  Васага Ю. Банківська система України: трансформація та деякі перспективи на майбутнє // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 22-23
197084
  Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 39-57. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
197085
  Багінська М.В. Банківська система Швейцарії 1936-2012 роки: вибір в бік нових реалій чи традицій? // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 107-111
197086
  Воробйова О.І. Банківська система: сутність і значення в розвитку суспільного виробництва // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2008. – № 1. – С. 50-58
197087
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1995
197088
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1996
197089
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1997
197090
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1998
197091
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-
№ 1. – 1999
197092
   Банківська справа : Навчальний посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 314с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7952-00-2
197093
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
197094
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2001
197095
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2001
197096
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2001
197097
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2001
197098
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1994-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2002
197099
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2003
197100
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2003
197101
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2003
197102
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2004
197103
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2004
197104
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2005
197105
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2005
197106
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2005
197107
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2005
197108
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2005
197109
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2005
197110
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2006
197111
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2006
197112
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2006
197113
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2006
197114
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5/6. – 2006
197115
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2007
197116
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2007
197117
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3. – 2007
197118
   Банківська справа : Науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4. – 2007
197119
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2007
197120
   Банківська справа : науково-практичне видання. – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6. – 2007
197121
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1. – 2008
197122
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2. – 2008
197123
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5. – 2008
197124
  Петрук О.М. Банківська справа : навчальний посібник / О.М. Петрук ; МОНУ ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Київ : Кондор, 2009. – 466с. – ISBN 966-7982-83-1


  Розглянуто всі традиційні банківськи операції, пов"язані з кредитуванням, розрахунками та фінанунсуванням інвестицій
197125
   Банківська справа : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О. [ та ін.] ; за заг. ред. І.О. Лютого ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-439-132-7
197126
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (86). – 2009
197127
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (87). – 2009. – мова резюме англ.. укр.
197128
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (90). – 2009. – мова резюме англ.. укр.
197129
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (94). – 2010. – мова резюме англ.. укр.
197130
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (104). – 2012. – резюме укр., англ. мовами,наступний вірний порядков.номер буде 104
197131
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (105). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
197132
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (106). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
197133
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (107). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
197134
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (108). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
197135
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (109). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
197136
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (110). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
197137
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (111). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
197138
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (112). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
197139
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5 (113). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
197140
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (114). – 2013. – Резюме: укр., англ. мовами
197141
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 7 (115). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
197142
   Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 8 (116). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
197143
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 9/10 (117). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
197144
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 11/12 (119). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
197145
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (121). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
197146
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3/4 (123). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
197147
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 5/6 (125). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197148
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 7/8 (127). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197149
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 9/10 (129). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197150
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 11/12 (131). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197151
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (133). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197152
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (134). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
197153
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4/5 (136). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197154
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 6 (137). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197155
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (138). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197156
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (139). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197157
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (140). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197158
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (141). – 2016. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197159
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (142). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197160
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (143). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197161
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3 (144). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197162
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 4 (145). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197163
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (147). – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197164
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 3/4 (148). – 2018. – 121, [7] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197165
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (149). – 2019. – 125, [3] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197166
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (150). – 2019. – 126, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197167
  Вовчак О.Д. Банківська справа : навч. посібник / Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 559, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 521-533. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-059-4
197168
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (151). – 2020. – 126, [1] c., включ обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197169
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 2 (152). – 2020. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197170
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1 (153). – 2021. – 126, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197171
   Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 1995-. – ISSN 1605-2005
№ 1/2 (156). – 2022. – 126, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197172
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-33-5
Т.1. – 1998. – Окрема пагінація кож
197173
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-33-5
Т.2. – 1998. – Окрема пагінація кож
197174
   Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти : У 4-х томах + Доповнення до видання станом на 1 вересня 1998 р., 1 липня 1999 р., 1 березня 1999 р.,. – Київ : Ін Юре. – ISBN 966-7183-48-3
Т.4. – 1998. – Окрема пагінація кож
197175
   Банківська справа та основи митного регулювання в Україні : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Фролов, М.А. Деркач, В.М. Боронов, О.І. Вискуб, Т.В. Шопенська; Фролов С.М., Деркач М.А., Боронос В.М., Вискуб О.І. та ін.; Під заг. ред. С.М. Фролова. – Суми : Університетська книга, 2003. – 262с. – ISBN 966-680-079-9
197176
  Головач А.В. Банківська статистика : Підручник / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач; Українсько-фінський ин-т менеджменту і бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 192с. – ISBN 966-95301-6-4
197177
  Галицька Е.В. Банківська статистика : Навч. посібник / Е.В. Галицька, А.С. Незнанова, Л.М. Висоцька; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 164с. – ISBN 966-594-294-8
197178
  Безклубий І.А. Банківська таємниця // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 933-939. – ISBN 978-966-667-341-4
197179
  Пасько Т. Банківська таємниця і податковці // Юридична газета. – Київ, 2015. – 19 травня (№ 19/20). – С. 13. 16-17
197180
  Єсімов С.С. Банківська таємниця у країнах ЄС та адаптація національного законодавства у контексті інформаційного права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 48-55. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
197181
  Жигулін А. Банківська таємниця часів Помаранчевої революції // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 44
197182
  Гавдьо Ю. Банківська таємниця як окремий вид інформації з обмеженим доступом // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 9-13.
197183
  Сирота А.І. Банківська таємниця як правова категорія // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 11-14
197184
  Путренко А.М. Банківська таємниця: правовий аналіз // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 3 (17). – С. 26-30
197185
  Шаповалова А.О. Банківська таємниця: проблеми охорони та захисту // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 482-487. – ISSN 1563-3349
197186
  Гетманцев Данило Олександрович Банківська таємниця:особливості її нормативно-правового регулювання в Україні та в законодавстві зарубіжних країн : Автореф. ... дис. канд. юридичних наук:12.00.07. / Гетманцев Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
197187
  Колб Р.О. Банківська установа як суб"єкт запобігання злочинам : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колб Роксолана Олегівна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
197188
  Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський ; за ред. М.П. Стрельбицького ; Національна академія Служби безпеки України ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Кондор, 2007. – 602 с. – ISBN 966-351-120-6
197189
  Златіна Н. Банківське законодавство та шляхи його систематизації // Юридична газета. – Київ, 2012. – 10 квітня (№ 15)


  "... Про розпушеність правової бази Національного банку України ".
197190
  Матвієнко І.В. Банківське інвестиційне кредитування : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 128-132. – Бібліогр.: 9 назв
197191
  Приказюк Н.В. Банківське інвестиційне кредитування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 40-43
197192
  Заборовець Ю.О. Банківське інвестиційне кредитування в Україні: особливості, проблеми та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 9. – С. 22-24
197193
  Микова М.С. Банківське інвестиційне кредитування юридичних осіб в Україні : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 208-216 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
197194
  Чікіта І. Банківське інвестиційне кредитування як передумова економічного зростання в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 165-173. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
197195
  Кашпрук Ю.А. Банківське інституційне середовище та його вплив на інноваційний розвиток банківської системи України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 39-43. – ISSN 2308-1988
197196
  Владичин У.В. Банківське кредитування : навчальний посібник / У.В. Владичин ; МОНУ, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; [ за ред. С.К. Реверчука ]. – Київ : Атіка, 2008. – 648с. – ISBN 978-966-326-312-0
197197
  Версаль Н. Банківське кредитування в країнах Східного партнерства: виклики та тенденції розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 103-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
197198
  Жукова Н.К. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.01.01 - економічна теорія / Жукова Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 192л. + Додатки: л.193-196. – Бібліогр.: л.178-192
197199
  Жукова Н.К. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01 / Жукова Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
197200
  Гальків Л.І. Банківське кредитування в структурі національної економіки України: параметричне оцінювання та проблеми активування / Л.І. Гальків, О.І. Карий, М.Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 314-320. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано типологію кредитів за суб"єктами продукування та їх фінансовими ресурсами. Обґрунтовано роль банківської системи на кредитному ринку та значення банківського кредитування для національної економіки. Проаналізовано динаміку ...
197201
  Глущенко С.В. Банківське кредитування в Україні та його моделювання методами системної динаміки / С.В. Глущенко, С.В. Івахненков, С.А. Демків // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 101-127. – ISSN 1605-7988
197202
  Шумська С.С. Банківське кредитування в умовах фінансової нестабільності // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
197203
  Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 248 с. – Додаток : л. 205-248. – Бібліогр. : л. 182-204
197204
  Курищук В.В. Банківське кредитування експортної діяльності підприємств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Курищук В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
197205
  Бут А.П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Бут А.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 234л. + Додатки: л.214-234. – Бібліогр.: л.194-213
197206
  Бут А.П. Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.06.01 - економ. теорія та іст. економ. думки / Бут А.П.; А.П. Буг ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
197207
  Гудзь О.Є. Банківське кредитування інноваційного розвитку підприємств: можливості та ризики // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (27). – C. 12-19. – ISSN 2415-8089
197208
  Сизоненко В.О. Банківське кредитування інноваційного розвитку: проблеми і перспективи / В.О. Сизоненко, С.А. Циганов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 240-246.
197209
  Зайцева Л.О. Банківське кредитування компаній електроенергетичного комплексу / Л.О. Зайцева, Г.В. Зайцев // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (529) : Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці. – С. 105-111. – ISSN 2222-4459
197210
  Версаль Н.І. Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики / Н.І. Версаль, О.С. Заваруєва // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 3 (72). – С. 68-80. – ISSN 2414-3499


  Розкрито специфіку банківського кредитування корпоративних клієнтів у розрізі банківської системи та 10 найбільших банків, які незмінно з 01.01.2007 входили до складу першої групи банків за активами. Дослідження охоплює етапи активного економічного ...
197211
  Кривоног О.Л. Банківське кредитування малих підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 101-105
197212
  Ткачук І.Я. Банківське кредитування на сучасному етапі розвитку банківської системи України / І.Я. Ткачук, Д.С. Радевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 168-176. – ISSN 2308-1988
197213
  Стрільчук Ю.І. Банківське кредитування населення у забезпеченні сталого розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 84-91
197214
  Шелудько Н.М. Банківське кредитування промислових підприємств України: проблеми і перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 135-140.
197215
  Скалецька О.В. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств: аналіз та управління : монографія / О.В. Скалецька, В.М. Домрачев. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-182. – ISBN 978-966-397-218-3
197216
  Кириченко Олександр Анатолійович Банківське кредитування споживчого ринку: проблеми розвитку / Кириченко Олександр Анатолійович, Патєрікіна Лілія Володимирівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 182-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті детально розглянуто питання споживчого кредитування на вітчизняному ринку. Проаналізовано сучасний стан споживчого кредитування. Звернено особливу увагу на систему ризиків при споживчому кредитуванні та їх оцінку. Розроблено пропозиції для ...
197217
  Ісмаілов Вадим Бекташевич Банківське кредитування суб`єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Ісмаілов В.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 209л. + Додатки: л.199-209. – Бібліогр.: 185-198
197218
  Ісмаілов В.Б. Банківське кредитування суб`єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.04.01 / Вадим Бекташевич Ісмаілов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
197219
  Шиян Д. Банківське кредитування та економічна динаміка // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 27-38. – ISSN 1605-2005
197220
  Кущик А.П. Банківське кредитування як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств / А.П. Кущик, К.А. Чифа // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 129-135. – ISBN 978-966-599-550-0
197221
  Возняк Г. Банківське кредитування як джерело фінансування інноваційноїдіяльності на сучасному етапі // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 194-200. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1562-0905
197222
  Очкуренко С.В. Банківське кредитування як інститут фінансового права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-53. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядається проблема юридичної природи кредитних правовідносин. Доводиться, що банківське кредитування належить до предмета регулювання фінансового права. Обґрунтовується необхідність розмежування фінансово-правового інституту банківського ...
197223
  Скотар М. Банківське кредитування як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
197224
  Захлистова Н.О. Банківське кредитування як основне джерело фінансування підприємств малого та середнього середнього бізнесу // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 424-425. – ISBN 978-966-188-219-4
197225
  Стеценко Н.А. Банківське кредитування: історія розвитку та сучасний стан / Н.А. Стеценко, С.М. Заїка // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 235-239. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
197226
  Корнєєв В. Банківське посередництво на ринку фінансових послуг // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.4-12. – ISSN 0131-775Х
197227
  Костюченко О.А. Банківське право : Навч. посібник / О.А. Костюченко. – Київ : МАУП, 1998. – 119с. – ISBN 966-7312-12-7
197228
  Костюченко О.А. Банківське право : Hавч. посібник / О.А. Костюченко. – Київ : КHЕУ, 1999. – 168с. – ISBN 966-574-101-2
197229
   Банківське право : навчальний посібник. – Харків : Торсінг, 1999. – 784с. – ISBN 966-7300-61-7
197230
  Качан О.О. Банківське право : Навч. посібник / О.О. Качан. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 262с. – ISBN 966-7784-30-4
197231
  Костюченко О.А. Банківське право : Навч. посібник / О.А. Костюченко. – 2-ге вид.,перероб.і допов. – Київ : МАУП, 2000. – 240с. – ISBN 966-608-022-2
197232
  Костюченко О.А. Банківське право : Банківська система. Національний банк. Комірційни банки. Кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Ін-тут банк. таємниці. Навч. посіб. / О.А. Костюченко. – 2-ге вид. – Київ : А.С.К., 2001. – 576с. – (Економіка.Фінанси.Право). – ISBN 966-539-289-1
197233
  Заверуха І.Б. Банківське право : Посібник для студентів юридичних та економічних спец. вищих навчальних закладів / Ірина Заверуха. – Львів : Астролябія, 2002. – 222с. – ISBN 966-96118-5-7
197234
  Орлюк Олена Павлівна Банківське право : Навч. посібник / Орлюк Олена Павлівна; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 376с. – ISBN 966-667-168-9
197235
  Качан О.О. Банківське право : Навчальний посібник / О.О. Качан; МОіНУ; Нац. акад. внутрішніх справ України. – Київ : Школа, 2004. – 320с. – ISBN 966-661-241-0
197236
  Орлюк Олена Павлівна Банківське право : Навч. посібник / Орлюк Олена Павлівна; М-во освіти і науки України;. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 376с. – ISBN 966-667-168-9
197237
  Ващенко Ю.В. Банківське право : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Ващенко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с. – ISBN 966-364-217-3
197238
  Орлюк О.П. Банківське право : Навч. посібник для студ. юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. / О.П. Орлюк; МОНУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 392с. – ISBN 966-667-218-9


  Висвітлено питання банківського права як підгалузі фінансового права, розкрито основні поняття банківської діяльності, визначені предмет, метод, джерела та система бюджетного права.
197239
  Костюченко О.А. Банківське право : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / О.А. Костюченко. – Київ : Атіка, 2008. – 332с. – ISBN 978-966-326-286-4


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
197240
  Костюченко О.А. Банківське право : підручник / О.А. Костюченко ; М-во освіти і науки України. – (2-е вид., перероб. та допов.). – Київ : Атіка, 2011. – 375, [1] с. – Додатки: с. 359-370. – Бібліогр.: с. 371-375. – ISBN 978-966-326-415-8
197241
  Кадькаленко С.Т. Банківське право (- сукупність правових норм) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 202. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197242
  Мірошниченко О.А. Банківське право в Європейському Союзі та Україні: порівняльно-правове дослідження / Мірошниченко О.А., Сенаторов М.В., Сенаторова О.В. ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 340, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 334-338. – ISBN 978-966-364-622-0
197243
  Орлюк О.П. Банківське право і банківське законодавство: співвідношення понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-23. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються теоретичні засади формування банківського законодавства, співвідношення понять "банківське право" та "банківське законодавство". Аналізуються загальнотеоретичні підходи щодо визначення галузі права, предмета та методів правового ...
197244
   Банківське право України : Навч. посібник. – Київ : Ін Юре, 2000. – 384с. – шифр дубл 34(Банк). – ISBN 966-7183-94-7
197245
  Карманов Євген Банківське право України : Навчальний посібник для студ. юрид.спец. ВЗО / Карманов Євген; Рец.: Воронова Л.К., Чобот О.А. – Харків : Консум, 2000. – 464с. – ISBN 966-7124-73-8
197246
  Костюченко О.А. Банківське право України : Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн: Підручник / О.А. Костюченко. – 4-те вид. – Київ : А.С.К., 2006. – 624с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-319-095-7


  Розрахований на студентів юридичних та економічних закладів освіти, викладачів, працівників банків, а також усіх, хто цікавиться проблемами банківського права
197247
  Гетманцев Д.О. Банківське право України : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д.О. Гетманцев, Н.Г. Шукліна; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-364-551-3
197248
  Кибал В.В. Банківське право України: проблема гуманістичного виміру // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 45-53
197249
  Обрусна С.Ю. Банківське право: окремі проблеми теорії, методика та методологія // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 89-91. – ISBN 978-617-7272-11-2
197250
   Банківське право: українське та європейське : Навч. посібник / П.Д. Біленчук, О.Г. Диннік, І.О. Лютий, О.В. Скороход; За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 400с. – ISBN 966-95627-0-8
197251
  Демчишак Н. Банківське проєктне фінансування в умовах макроекономічної нестабільності в УКраїні / Н. Демчишак, О. Щуревич, О. Георгієвська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (64). – С. 126-138 : табл., рис. – Бібліогр: 15 назв. – ISSN 1818-5754
197252
  Царікова О.В. Банківське регулювання в системі державного управління банківською діяльністю // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 200-208. – ISSN 1999-5717
197253
  Мазіна Є. Банківське регулювання й нагляд: історичні тенденції формування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 181-186. – ISSN 1818-5754


  Розкрито особливості впливу грошово-кредитної політики Національного банку України на вітчизняну банківську систему в умовах ринкових трансформацій.
197254
  Хаб"юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету / Олексій Хаб"юк. – Івано-Франківськ ; Снятин : ОІППО ; ПрутПринт, 2008. – 260 с. – ISBN 978-966-8209-94-9
197255
  Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 30-33
197256
  Грищенко Т. Банківське фінансування зовнішньо-торговельних операцій в Україні / Т. Грищенко, В. Науменко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-79. – ISSN 1605-2005
197257
  Вербена В.Є. Банківське фінансування інноваційного підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 146-153. – ISSN 1562-0905
197258
  Остафіль Олеся Банківське фінансування підприємств корпоративного сектору економіки України / Остафіль Олеся, Рубаха Марія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті проаналізовано фінансові показники структури капіталу акціонерних товариств; проведено оцінку банківського фінансування їхньої діяльності; запропоновано основні шляхи ефективної співпраці банківських установ і підприємств корпоративної форми ...
197259
  Радченко О. Банківський архів інформації : нові банківські технології / О. Радченко, Д. Михайлов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 32-34 : Мал.
197260
  Підхомний О.М. Банківський бізнес в умовах реформування фінансової системи / О.М. Підхомний, Ю.В. Кудляк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 299-304 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
197261
  Сковлюк Д.Ю. Банківський бізнес та особливості його розвитку // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – С. 153-157
197262
  Колодізєв О.М. Банківський бізнес як фактор економічного зростання регіонів Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 37-50
197263
  Козюк В. Банківський канал монетарної трансмісії: аналіз з позиції глобальної макрофінансової стабільності // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 25 назв
197264
  Вожжов А.П. Банківський капітал в економіці України : банківська справа / А.П. Вожжов, О.І. Клименко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 88-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
197265
  Бицька Н. Банківський капітал в економіці України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 48-51
197266
  Звєряков М.І. Банківський капітал: вимоги: вимоги Базеля III : ринок фінансових послуг / М.І. Звєряков, В.В. Коваленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 13-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
197267
  Криклій А.С. Банківський капітал: соціально-економічна сутність, склад та призначення / А.С. Криклій, М.О. Боровікова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 8-9
197268
  Боровікова М.О. Банківський капітал: теоретичні засади визначення сутності та складових // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 41-46
197269
  Лібанов М.О. Банківський кодекс Республіки Білорусь: українська паралель // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 30-35.
197270
  Лютий І.О. Банківський контроль (- перевірка ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 202-203. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197271
  Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
197272
  Наумов О.О. Банківський кредит в системі чинників інноваційного розвитку економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Наумов О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206, [ 11 ] л. + Додатки : [ 11 ] л. – Бібліогр. : л. 197-206
197273
  Шумська С.С. Банківський кредит та проблеми підтримки інвестиційного процесу в економіці України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
197274
  Кот Л.Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці : Питання теорії, методології, практики / Л.Л. Кот. – Київ : Знання України, 2003. – 93с. – ISBN 966-7999-57-2
197275
  Рисовська І. Банківський кредит як джерело фінансового забезпечення підприємств / І. Рисовська, М. Петик // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 165-171. – ISSN 2078-5860


  Розкрито теоретичні основи та з"ясовано зміст кредитних взаємовідносин підприємницьких структур з банками, доповнено принципи банківського кредитування, а саме принципом соціальної відповідальності. Проаналізовано сучасний стан кредитного ринку в ...
197276
  Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення / А.Т. Ковальчук. – Київ : Знання, 2001. – 150с. – 34Кова Шифр дубл. – ISBN 966-620-112-7
197277
  Волинець А. Банківський курс // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 22 лютого (№ 7/8) : Кримінальне право і процес


  Репортаж форуму "Юридичної практики". "«Попри серйозні виклики, макрофінансову стабільність буде збережено» - на VIIІ Legal Banking Forum обговорили ключові тренди розвитку банківського сектору та його юридичного супроводу".
197278
  Алексєєв І.В. Банківський маркетинг : навч. посібник / І.В. Алексєєв, О.В. Захарчук, Н.Н. Рим ; Нац. банк України ; Держ. ун-т "Львів. політехніка", Львів. банк. коледж. – 2-е вид., доп. – Львів : [б. в.], 1998. – 96 с. – ISBN 966-7330-06-0
197279
   Банківський маркетинг : Навчально-методичний посібник. – Київ : Європейський університет, 2003. – 156с. – ISBN 966-301-021-5
197280
  Романенко Л.Ф. Банківський маркетинг : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Ф. Романенко; МОНУ; Відкритий міжнарод. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 344с. – ISBN 966-8365-56-9


  Методологія банківського маркетингу, класіфікація банківських продуктів, особливості проведення маркетингових досліджень в банківський сфері
197281
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : Навчальний посібник / І.О. Лютий, О.О. Солодка. – Київ : Знання, 2006. – 395с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-089-Х
197282
  Лютий І.О. Банківський маркетинг : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І.О. Лютий, О.О. Солодка ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. – ISBN 978-966-364-881-1
197283
  Ткачук О.В. Банківський маркетинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 137-142. – ISBN 966-614-021-7
197284
  Луців Б. Банківський маркетинг в умовах цифрової глобалізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (62). – С. 20-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-5754
197285
  Матвієнко П.В. Банківський маркетинг як фактор підвищення ефективності банківської діяльності : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 70-75 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
197286
  Кириченко Олександр Банківський менеджмент : Навчальний посібник / Кириченко Олександр, Гіленко Ігор, Ятченко Анатолій. – Київ : Основи, 1999. – 671с. – ISBN 966-500-186-8
197287
   Банківський менеджмент : Навчальний посібник для студ. економ. спец. / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь, С.В. та ін. Сиротян, ; За ред. О.А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 438с. – ISBN 966-7767-50-7
197288
   Банківський менеджмент : Підручник. – Київ : Знання, 2005. – 831с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-80-0
197289
  Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит / О.Д. Заруба. – Київ : Лібра, 1996. – 224с. – ISBN 5770782900
197290
  Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків : Hавч. посібник / Л.О. Примостка; Мін-во освіти Укра ни.Ки вський нац. екон.університет. – Київ : КHЕУ, 1998. – 108с. – ISBN 9665740164
197291
   Банківський менеджмент: питання теорії та практики : монографія / О.А. Криклій [та ін.]. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 154 с. : табл. + Додаток: с. 139-152. – Бібліогр.: с. 135-138. – ISBN 978-966-8958-70-0
197292
  Вахнюк С.В. Банківський механізм стимулювання інвестицій в основний капітал і кредитування приватного сектору в економіці України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 97-106


  Розглядаються показники, що характеризують ступінь впливу банківської системи України на рівень інвестицій в основний капітал та кредитування приватного сектору.
197293
  Євтух О.Т. Банківський моніторинг кредитування нерухомості / О.Т. Євтух, О.О. Євтух // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 3. – С.112-119
197294
   Банківський нагляд : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2004. – 406с. : Вища освіта ХХІ століття. – ISBN 966-8148-00-2
197295
   Банківський нагляд : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 264с. – ISBN 966-8568-15-X
197296
  Любунь О.С. Банківський нагляд : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Любунь, К.Є. Раєвський; МОНУ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 416с. – ISBN 966-364-019-7
197297
  Коваленко В.В. Банківський нагляд : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 262с. – ISBN 978-966-8958-18-2
197298
  Гудзь Т.П. Банківський нагляд : навчальний посібник / Гудзь Тетяна Павлівна ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра грошового обігу і кредиту. – Киев : Ліра-К, 2008. – 380с. – ISBN 978-966-96938-6-4
197299
  Міщенко В.І. Банківський нагляд : [підручник] / Міщенко В.І., Науменкова С.В. – Київ : Центр наук. дослідж., 2010. – 497, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-484-092-4
197300
  Васюренко О.В. Банківський нагляд : підручник / О.В. Васюренко, О.М. Сидоренко. – Київ : Знання, 2011. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 496-502 та в кінці розд. – ISBN 978-966-346-855-6
197301
   Банківський нагляд : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [Скаско О.І. та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2011. – 431, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 399-404. – ISBN 978-966-484-120-4
197302
  Вовчак О.Д. Банківський нагляд : навч. посібник / Вовчак О.Д., Скаско О.І., Стасів А.М. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 468, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7827-82-8
197303
  Конопатська Л.В. Банківський нагляд в країнах ЄС / Л.В. Конопатська, М.П. Гойванюк // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 86-96. – ISSN 2310-9734
197304
  Заруцька О.П. Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід : монографія / О.П. Заруцька. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. – 379, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-345. – ISBN 978-966-8958-89-2
197305
  Д"яконова І.І. Банківський нагляд і регулювання: світовий досвід // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 84-94. – ISSN 1993-6788
197306
  Бобиль В.В. Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 147-154. – ISSN 1562-0905
197307
  Швець Н.Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи : дис. ... д-ра економічних наук : 08.00.08 / Швець Н.Р. ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – 426 л. + Додаток: л. 403-426. – Бібліогр.: л. 365-402
197308
  Швець Н.Р. Банківський нагляд у механізмі функціонування банківської системи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Швець Н.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв
197309
  Сидоренко О.М. Банківський нагляд у системі регулювання діяльності банків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 59-61 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
197310
  Орлюк О.П. Банківський нагляд як гарантія стабільності фінансової системи держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-20. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються правові засади здійснення банківського нагляду в Україні, його сутність та мета. Досліджується система органів банківського нагляду, утворена Національним банком України. Окреме місце присвячено завданням, що стоять перед органами ...
197311
  Клименко Д.М. Банківський нагляд як забезпечення прозорості банківської системи : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 50-51. – Бібліогр.: 5 назв
197312
  Полосенко К. Банківський нагляд як одна з основних функцій Національного банку України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 170-172
197313
  Пистогов Є.А. Банківський нагляд як складова банківського регулювання: теоретично-правовий аналіз // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 48-51


  У статті досліджується сутність категорій "банківське регулювання" і "банківський нагляд", їх взаємозв’язок, суперечність у трактуванні цих понять згідно з діючим законодавством та підпорядкованість банківського нагляду банківському регулюванню.
197314
  Соркін І. Банківський нагляд: сучасний стан, досягнення й перспективи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 34-35
197315
  Панова Л. Банківський рахунок як ключова ознака банківських операцій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 57-62. – ISSN 2663-5313
197316
  Крикун В. Банківський ребрендінг в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 185-188.
197317
  Перехрест Л.М. Банківський ризик-менеджмент // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 122-128. – ISSN 1993-6788
197318
  Криклій А Банківський ризик — менеджменте контексті Базельських угод // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 13-14
197319
  Мінасян Г. Банківський сектор Болгарії: у пошуках стійкості // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 104-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1605-7988
197320
  Барановський О. Банківський сектор економіки Росії: стан, проблеми, перспективи : світова економіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 46-50. – Бібліогр.: 14 назв
197321
  Бурунова О.А. Банківський сектор Західного регіону України: історія та сучасні тенденції розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 242-248


  Висвітлено історичні передумови функціонування сучасного банківського сектору Західного регіону України та визначено тенденції його розвитку на початку ХХІ ст.
197322
  Павлов Р.А. Банківський сектор національної економіки: стан, тенденції розвитку та проблеми антикризового регулювання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 177-184. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
197323
  Сторонянська І. Банківський сектор у системі соціально-економічного розвитку регіонів / І. Сторонянська, С. Пухир // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 120-128 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
197324
  Панасенко Г. Банківський сектор як чинник економічного зростання і загладжування фінансових коливань в умовах кризи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 47-49 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
197325
  Красношапка В.В. Банківський сектор: стан і перспективи за підсумками 2014 року / В.В. Красношапка, М.М. Савченко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 115-119. – ISSN 2310-5534
197326
  Корнєєв В. Банківський сервіс на ринках залучення і розміщення капіталу // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-93. – ISSN 1605-2005
197327
  Марків Г. Банківський стратегічний менеджмент: особливості та напрями розвитку // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 41-45. – (Економіка АПК ; № 21(1))
197328
  Звєряков М.І. Банківський та реальний сектори економіки України: оцінка взаємозв"язків і детермінант розвитку / М.І. Звєряков, Л.В. Жердецька // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 10 (671). – С. 31-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
197329
  Черкашина К. Банківський холдинг: переваги та недоліки для банківського сектору України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 42-45
197330
  Онищенко Г.В. Банківські гарантії : монографія / Г.В. Онищенко, П.Д. Петренко. – Київ : Правова єдність, 2014. – 286, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-271 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-284-7
197331
  Олексієнко М.Д. Банківські гарантії та поручительства : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 112-118. – Бібліогр.: 3 назви
197332
  Карманов Є.В. Банківські договори. Договори в іноземній валюті : навч. посібник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / Є.В. Карманов ; М-во освіти і науки України. – Харків : Право, 2004. – 309, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-308. – ISBN 966-8467-08-6
197333
  Чайковський Я. Банківські інновації: перспективи та загрози електронних банківських послуг / Я. Чайковський, Я. Ковальчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 121-136 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
197334
  Шмігельська З. Банківські інновації: суть, необхідність і розвиток // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 34-41 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-2624
197335
  Лютий І.О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг : [монографія] / І.О. Лютий, О.М. Юрчук. – Київ : Знання, 2011. – 357, [3] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 340-357. – ISBN 978-966-346-920-1
197336
  Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи : Навч. посібник / Н.В. Єрьоміна; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 220с. – ISBN 966-574-183-7
197337
  Ситник Н.В. Банківські інформаційні системи : навчальний посібник / Н.В. Ситник ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-483-148-9
197338
  Лавров Р.В. Банківські іпотечні технології в аграрній сфері економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 44-46. – Бібліогр.: 8 назв
197339
  Олійничук О. Банківські картки як об’єкт шахрайства: стан і протидія явищу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 91-94. – ISSN 2524-0129
197340
  Войтенко І.С. Банківські кредитні картки як засіб вчинення шахрайства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 246-249. – ISSN 2219-5521
197341
  Резнікова Н.В. Банківські кризи в умовах глобальних потрясінь: проблема досягнення макроекономічної стабільності / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 542-549. – (0). – ISSN 2078-9165
197342
  Богдан Т.П. Банківські кризи та їх вплив на державні фінанси : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 3-14 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
197343
  Білошапка В. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 40-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
197344
  Реверчук С.К. Банківські кризи у відтворювальних процесах глобалізованої економіки / С.К. Реверчук, А. Ковалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини виникнення банківських криз, їх ознаки і класифікації, а також накреслені шляхи подолання цих криз у відтворювальних процесах глобалізаційної економіки. The meaning of ...
197345
  Чуб О. Банківські кризи у глобальному середовищі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 89-94. – ISSN 1605-2005
197346
  Реверчук Н.Й. Банківські кризи: сутність, ознаки, види та методи їх подолання / Н.Й. Реверчук, А.О. Ковалюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 87-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкриваються значення банківського сектора в економічній системі держави, причини виникнення банківських криз, їх теоретичні засади, ознаки і класифікації, головні методи їх формування, а також накреслені шляхи подолання цих криз у процесах ...
197347
  Барановський О. Банківські кризи: сутність, фактори виникнення та особливості прояву // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 34-48. – ISSN 0131-775Х
197348
  Чуб О. Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 22-26
197349
  Асадчев Ю. Банківські новини від законодавця // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 12-13
197350
  Криклій А.С. Банківські об"єднання в Україні: проблеми та перспективи // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-18.
197351
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – Київ : Знання, 2000. – 243с. – (Вища освіта ХХ1 століття). – ISBN 966-620-047-3
197352
   Банківські операції : Підручник. – Київ : КНЕУ, 2000. – 384с. – ISBN 966-574-093-8
197353
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 2-ге вид.,випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 255с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-096-1


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
197354
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 3-тє вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2002. – 255с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-123-2
197355
   Банківські операції : Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, М.Д. та ін. Олексієнко; МОУ. КНЕУ;За заг.ред.А.М.Мороза. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 476с. – ISBN 966-574-328-7
197356
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / О.В. Васюренко. – 4-те вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 324с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-8148-08-8
197357
  Павлишин О.П. Банківські операції : Практикум: Навч.- метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Павлишин, В.І. Ричаківська; МОНУ; НБУ; ЛБІ. – Київ : Алерта, 2005. – 158с. – ISBN 966-8533-19-4
197358
   Банківські операції : Підручник. – Київ : Знання, 2006. – 727с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-27-4
197359
   Банківські операції : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-364-155-Х
197360
  Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник для студ. економ. спец. / О.В. Васюренко. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 311с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-141-1
197361
  Міщенко В.І. Банківські операції : підручник / В.І. Міщенко, Н.Г. Слав"янська, О.Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 797с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-274-4
197362
  Васюренко О.В. Банківські операції : навчальний посібник / О.В. Васюренко. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 318с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-319-3
197363
  Череп А.В. Банківські операції : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Череп А.В., Андросова О.Ф. – Київ : Кондор, 2008. – 410с. – ISBN 978-966-351-159-7
197364
  Крупка М.І. Банківські операції = Banking operations : навчальний посібник / М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, Н.Г.Пайтра ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-613-711-4
197365
  Копилюк О.І. Банківські операції : навчальний посібник / О.І. Копилюк, Г.В. Бондарчук-Грита. – Київ : Знання, 2010. – 447с. – ISBN 978-966-346-678-1
197366
  Скоморович І.Г. Банківські операції : навч. посібник / І. Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 556 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 433–440. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-613-734-3
197367
  Коцовська Р.Р. Банківські операції : навчальний посібник / Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.Н. Хміль ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 390, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 384-390 та на початку тем. – ISBN 978-966-484-014-6
197368
  Котковський В.С. Банківські операції : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.С. Котковський, О.В. Нєізвєстна ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Київський національний екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Криворізький екон. ін-т. – Київ : Кондор, 2011. – 498 с. : іл., табл. + Додатки: с. 491-497. – Бібліогр.: с. 482-490. – ISBN 978-966-351-352-2
197369
  Копилюк О.І. Банківські операції : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 535, [1] с. : табл. – Додатки: с. 514-535. – Бібліогр.: с. 486-495. – ISBN 978-611-01-0320-6
197370
  Скоморович І.Г. Банківські операції : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.Г. Скоморович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 531, [1] с. : табл. – Додатки: с. 421-528. – Бібліогр.: с. 410-411 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-944-6
197371
  Левандівський О.Т. Банківські операції : навчальний посібник / О.Т. Левандівський, П.Е. Деметер. – Київ : Знання, 2012. – 464 с. – Бібліогр.: с. 459-462. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-577-7
197372
  Копилюк О.І. Банківські операції : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 535, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 486-495. – ISBN 978-611-01-0320-6
197373
  Михайловська І.М. Банківські операції : кредитно-модульний курс : навч. посібник / І.М. Михайловська, А.В. Олійник. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 644, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-000-2
197374
  Сушко Н.М. Банківські операції з цінними паперами / Н.М. Сушко, Л.О. Нетребчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-43. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто банківські операції з цінними паперами.
197375
  Харченко В. Банківські платіжні картки: передумови створення Єдиного національного платіжного простору в Україні / В. Харченко, Р. Капралов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 32-37


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
197376
  Бургсталлер Й. Банківські портфелі та кредитний канал у Австрії // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 12-21. – ISSN 1998-6068
197377
  Меджибовська Н. Банківські послуги та Інтернет : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 41-43. – ISSN 1605-2005
197378
  Естрінгер Клаус. Банківські послуги телефоном (досвід Німеччини) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
197379
  Безклубий І.А. Банківські правочини / Ігор Безклубий. – Київ : ІнЮре, 2007. – 464с. – ISBN 978-966-313-353-9
197380
  Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми : Монографія / І.А. Безклубий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 378с. – ISBN 966-594-633-1
197381
  Рибалко С. Банківські приміщення на ринку комерційної нерухомості України: особливості оцінки до і під час кризи / С. Рибалко, С. Смольникова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 37-39
197382
  Кравченко Н.Г. Банківські резерви економічна суть та правова природа // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 147-155.
197383
   Банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність, види та система управління / Є.Ю. Мордань, Є.К. Бондаренко, Я.І. Кальченко, Ю.С. Давиденко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 115-123. – ISSN 2306-6806
197384
  Кришталь Г. Банківські ризики у 2015 році // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 40-44. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
197385
  Кондрашихін А.Б. Банківські ризики як фактор розвитку продуктивних сил країни // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 190-196
197386
  Мельник П.В. Банківські системи зарубіжних країн : підручник / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей ; МОН України ; Держ. подат. адм. України ; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Київ : Алерта : Центр учбової літ-ри, 2010. – 586с. – ISBN 978-966-2183-80-1; 978-611-01-0021-2
197387
  Степаненко-Липовик Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 40-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
197388
   Банківські системи різних країн : Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О.А. Кириченко, І.В. Гіленко, О.С. Любунь, С.М. та ін. Лаптєв; Ін-т економіки та права "Крок". Акціонерно-комерційний банк "Надра". – Київ, 2001. – 195с.
197389
  Терес А.В. Банківські системи транзитивних країн в умовах інтеграції до СЄ (на прикладі Польщі, Чехії і Словаччини) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 330-338
197390
  Пушкар О. Банківські структури в механізмах фінансування розвитку регіональної економіки : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету / О. Пушкар, О. Тридід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 7-10 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
197391
  Моряков К. Банківські та "клубні" гарантії як достатнє забезпечення морських вимог // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 30-31
197392
  Василенко Д.В. Банківські установи у розвитку інтеграційних процесів на інвестиційному ринку України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 240-254. – (Економічні науки ; вип. 26)
197393
  Котнюк Ю. Банківсько-кредитне шахрайство, або чому до нас не приходять інвестори // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 44). – С. 10. – ISSN 1992-9277
197394
  Сегал А. Банківсько-фінансова система України: чого чекати та на що сподіватися? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 13). – С. 7
197395
  Килимник Ю. Банкір № 1 / Ю. Килимник, Б. Данилишин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 72). – С. 4,5


  20 років без Вадима Гетьмана...
197396
  Рокфеллер Д. Банкір XX століття. Мемуари / Девід Рокфеллер ; [пер. з англ.: С. Петрова, О. Усатюк ; ред.: О. Терех, Н. Кравченко ; наук. ред.: В. Літкевич, А. Савчук ; худож. оформл. В. Соловйов]. – Київ : Юніверс, 2009. – 637, [5] с., [16] с. іл. – (Бібліотека банку "Хрещатик"). – ISBN 966-8118-69-2
197397
  Водотика Т. Банкір, промисловець, меценат // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 11 (643), 13-19.03.2020. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Олексій Алчевський. "Як син купця із Сум створив одну з перших фінансово-промислових груп на теренах Російської імперії і встановив перший в Україні пам"ятник Тарасові Шевченку."
197398
  Литвинюк В. Банкіра комплаєнс убереже // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 20-21
197399
   Банкіри України. – Довідково-іміджеве видання. – Київ : Українська юридична група. – ISBN 966-96390-1-8
Вип. 1. – 2004. – 126 с. : іл.
197400
  Юрченко К. Банкірська недоторканість у дії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)


  Наслідки постанови Великої Палати Верховного Суду на прикладі справи банку "Михайлівський".
197401
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : Інформаційно-довідковий журнал.Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – Київ, 1999-
Вип. 10 : Банкноти і монети 2005. – 2006. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
197402
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : Інформаційно-довідковий журнал.Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – Київ, 1999-
Вип. 11 : Банкноти і монети 2006. – 2007. – 224 с. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
197403
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 12 : Банкноти і монети 2007. – 2008. – 84 с. + CD. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
197404
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 13 : Банкноти і монети 2008. – 2009. – + CD. – До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
197405
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 14. – 2010. – + CD. – Мова укр. та англ. До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
197406
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал: Додаток до журналу "Вісник Національного банку України" / Національний банк України. – Київ, 1999-
Вип. 16 (за 2011 р.). – 2012. – 80 с. + CD. – Мова укр. та англ. До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
197407
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал : Додаток до журналу "Вісник Нац. банку України" / Нац. банк України. – Київ, 1999-
Вип. 17 (за 2012 р.). – 2013. – 80 с. + CD. – Журнал парал. укр. та англ. мовами. - До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
197408
   Банкноти і монети України = Banknotes and coins of Ukraine : інформаційно-довідковий журнал : Додаток до журналу "Вісник Нац. банку України" / Нац. банк України. – Київ, 1999-
Вип. 18 (за 2013 р.). – 2014. – + CD. – Журнал парал. укр. та англ. мовами. - До 2001 "Українська нумізматика і боністика" (дод. до журн. "Вісник НБУ"
197409
  Матвійчук Ю. Банкнотно-монетний двір Національного банку України відзначив 20-річчя // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 14-17. – ISSN 2310-2624
197410
  Фрол Яна Банкноты - путеводители по курсу евро // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 12 (2961). – С. 42-47 : фото
197411
  Корсунський С. Банкова, 95 // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 3


  " Минулі президентські вибори і перші кроки нової влади надзвичайно гостро показали, що процеси трансформації постліберального світоустрою цілком закономірно добралися й до України. Коли у світі обговорювали шокуючі деталі референдуму щодо Brexit, ...
197412
  Видеман К. Банковая бухгалтерия : руководство к изучению ведения счетоводства по двойной бухгалтерии и операций банков краткосрочного кредита / К.Видеман. – изд.3-е. – Санкт-Петербург : Тимпография товарищества "Общественная польза"
Ч.1.Вып.1. – 1912. – 201 с.
197413
  Лившиц Ф.Д. Банковая статистика / Ф.Д. Лившиц. – Л., 1940. – 212с.
197414
  Лившиц Ф.Д. Банковая статистика / Ф.Д. Лившиц. – М., 1948. – 424с.
197415
  Тиль Ф.Г. Банковое счетоводство / Ф.Г. Тиль. – Москва : Экономическая жизнь, 1926. – 188 с.
197416
   Банковскаий кодекс Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2008. – 133 с. – (Серия "Юридическое обзрение"). – ISBN 978-985-442-590-0
197417
  Байгушева Ю.В. Банковская гарантия : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Байгушева Ю.В. ; Санкт-Петербургский государств. ун-т. – Санкт-Петербург, 2008. – 24 с. – Библиогр.: 13 назв
197418
  Мохов Георгий Банковская гарантия или страхование: что выбрать? : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 10-11 : Фото
197419
  Бэрджес У.Р. Банковская организация американского капитализма : Резервные банки / У. Рандольф Бэрджес ; Пер. с англ. Б.Б. Соловейчика с предисл. Г.Я. Сокольникова. – Ленинград : Прибой, 1929. – 280 с. : диагр., схем. – На обороте тит. листа: "W. Randolph Burgess. The reserve banks and the money market"
197420
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2006
197421
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2006
197422
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2006
197423
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2006
197424
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2006
197425
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2006
197426
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2006
197427
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2006
197428
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2006
197429
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2006
197430
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2006
197431
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2006
197432
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2007
197433
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2007
197434
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2007
197435
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2007
197436
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2007
197437
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2007
197438
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2007
197439
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2007
197440
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2007
197441
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2007
197442
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2007
197443
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2007
197444
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2008
197445
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2008
197446
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2008
197447
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2008
197448
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2008
197449
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2008
197450
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2008
197451
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2008
197452
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2008
197453
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2008
197454
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2008
197455
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2008
197456
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2009
197457
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2009
197458
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2009
197459
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2009
197460
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2009
197461
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2009
197462
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2009
197463
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2009
197464
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2009
197465
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2009
197466
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2009
197467
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2009
197468
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2010
197469
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2010
197470
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2010
197471
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2010
197472
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2010
197473
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2010
197474
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2010
197475
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2010
197476
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2010
197477
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2010
197478
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2010
197479
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2010
197480
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2011
197481
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2011
197482
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2011
197483
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2011
197484
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2011
197485
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2011
197486
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2011
197487
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2011
197488
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 10. – 2011
197489
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 11. – 2011
197490
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 12. – 2011
197491
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 1. – 2012
197492
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 2. – 2012
197493
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 3. – 2012
197494
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 4. – 2012
197495
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 5. – 2012
197496
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 6. – 2012
197497
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 7. – 2012
197498
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 8. – 2012
197499
   Банковская практика за рубежом : журнал о новых тенденциях развития развития современного банковского бизнеса. – Киев
№ 9. – 2012
197500
   Банковская реформа: поиск продолжается. – Алма-Ата, 1989. – 111с.
197501
  Мамедов Захид Фаррухович Банковская система Азербайджана // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 97-100. – Бібліогр.: с. 97. – ISSN 0131-2227
197502
  Мамедов З. Банковская система Азербайджана // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 7. – С. 97-100. – ISSN 0131-2227
197503
   Банковская система в Украине : Приложение к газете "Налоги и бухгалтерский учет" февраль 2001 №2(56). – Харьков : Фактор, 2001. – 100с. – (Биб-ка "Фактора")
197504
  Захаров В.С. Банковская система и ее роль в управлении экономикой / В.С. Захаров. – М., 1984. – 152с.
197505
  Ершов М. Банковская система и развитие российской экономики // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 0131-2227
197506
  Новоселова Л. Банковская система КНР в ХХІ веке: десятилетие преобразований // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 2. – С. 76-87. – ISSN 0130-9757
197507
  Вдовин А. Банковская система КНР: ключевые проблемы // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 9. – С. 75-83. – ISSN 0131-2227
197508
  Ершов В.Ф. Банковская система России в контексте процессов глобализации // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 48-59. – (Глобалистика и геополитика ; № 3/4). – ISSN 0201-7385
197509
  Богиня Банковская система Соединенных Штатов / Богиня, Г. Волынский // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.14-18
197510
  Варьяш И.Ю. Банковская социология. Экспертные оценки в банковском деле / И.Ю. Варьяш. – Санкт-Петербург : Альфа, 1999. – 256с. – ISBN 5-87062-050-Х
197511
  Радецкий Ф.К. Банковская статистика / Ф.К. Радецкий. – М., 1925. – 86с.
197512
  Ефимов О.Я. Банковская статистика / О.Я. Ефимов. – М, 1933. – 72с.
197513
  Тертус А.Ф. Банковская статистика / А.Ф. Тертус. – М, 1951. – 188с.
197514
  Павлова О. Банковская тайна в Российской Федерации и Великобритании // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 9. – С. 99-107. – ISSN 0132-0831
197515
  Анасова Л.Ш. Банковская тайна по законодательству Республики Казахстан // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 77-81. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
197516
  Покидова Елена Банковские кредиты для малого бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 22-25
197517
  Ермаков С.Л. Банковские кризисы - неотъемлемый результат банковской деятельности в условиях рыночной экономики / С.Л. Ермаков, Е.Е. Фролова // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 3 (71). – С. 156-161. – ISSN 1993-3541
197518
  Михаленко А.М. Банковские металлы в Украине: современное состояние и тенденции развития // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 92-94
197519
  Серебряный М.И. Банковские монополии Западной Германии : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Серебряный М.И. ; МВ и ССО РСФСР , Лен. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1963. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
197520
  Черкасов В.Е. Банковские операции / В.Е. Черкасов, Л.А. Плотицина. – М, 1995. – 208с.
197521
   Банковские операции. – М
1. – 1995. – 96с.
197522
  Внукова Н.Н. Банковские операции: расчетное и кредитное обслуживание предприятий : учебное пособие / Н.Н. Внукова. – Харьков : Модель Вселенной, 2002. – 512с. – ISBN 966-7875-04-0
197523
  Черкасов В.Е. Банковские операции: финансовий анализ / В.Е. Черкасов. – Москва : Консалтбанкир, 2001. – 288с. – Шифр дубл. – ISBN 5-85187-100-8
197524
  Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики / Л.Г. Ефимова. – Москва : Контракт, Инфра-М, 2000. – 320с. – ISBN 5-900785-37-8; 5-16-000259-6
197525
   Банковские термины и понятия по валютным и внешнеэкономическим операциям : Справ. пособие. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 117с. – ISBN 5-376-01149-6
197526
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2006
197527
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2006
197528
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2006
197529
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2006
197530
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2006
197531
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2006
197532
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2006
197533
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2006
197534
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2006
197535
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2006
197536
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2006
197537
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2006
197538
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2007
197539
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2007
197540
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2007
197541
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2007
197542
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2007
197543
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2007
197544
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2007
197545
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2007
197546
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2007
197547
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2007
197548
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2007
197549
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2007
197550
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2008
197551
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2008
197552
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2008
197553
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2008
197554
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2008
197555
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2008
197556
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7. – 2008
197557
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 8. – 2008
197558
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2008
197559
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2008
197560
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2008
197561
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2008
197562
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 1. – 2009
197563
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 2. – 2009
197564
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 3. – 2009
197565
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 4. – 2009
197566
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 5. – 2009
197567
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 6. – 2009
197568
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 7/8. – 2009
197569
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 9. – 2009
197570
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 10. – 2009
197571
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 11. – 2009
197572
   Банковские технологии. – Москва : Профи-Пресс, 1994-. – ISSN 0201-7296
№ 12. – 2009
197573
  Соколинская Н.Э. Банковский аудит / Н.Э. Соколинская. – М, 1994. – 104с.
197574
   Банковский бизнес в России. Криминологические и уголовно-правовые проблемы. – М, 1994. – 166с.
197575
  Зверяков М.И. Банковский и реальный секторы экономики Украины: оценка взаимосвязей и детерминант развития / М.И. Зверяков, Л.В. Жердецкая // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2017. – № 10 (663). – C. 31-48. – ISSN 0131-7741
197576
  Дмитриченко Л.И. Банковский капитал: генезис, механизм накопления и функционирования : монография / Л.И. Дмитриченко, О.М. Черная ; Донецкий национальный ун-т. – Донецк : Східний видавничий дім, 2011. – 192 с. – ISBN 978-966-317-077-0
197577
  Косой А.М. Банковский контроль в местной промышленности / А.М. Косой. – М., 1958. – 88с.
197578
  Гахраманов С.Д. Банковский контроль в пищевой промышленности. (По материалам АзССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Гахраманов С.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 30л.
197579
  Котц Д. Банковский контроль над крупными корпорациями в США / Д. Котц. – М, 1982. – 280 с.
197580
  Солохина Д.Ф. Банковский контроль при кредитовании промышленных предприятий в оборотные средства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Солохина Д.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 20л.
197581
  Ткаля А.И. Банковский кредит и оборотные средства промышленности в новых условиях хозяйствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Ткаля А.И.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 22л.
197582
  Махина Т.Н. Банковский кредит и технический прогресс / Т.Н. Махина, М.М. Лейбович. – Одесса, 1969. – 44с.
197583
  Осадчий С. Банковский кризис на Кипре // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 0130-9625
197584
  Уткин Э.А. Банковский маркетинг / Э.А. Уткин. – 2-е изд. – Москва : Инфpа-М, 1995. – 304 с.
197585
  Гудзинская Л.Ю. Банковский маркетинг / [Л.Ю. Гудзинская, И.В. Олейник] ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. страхования, банк. дела и риск-менеджмента. – Киев : [б. и.], 2019. – 151 с. : табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Глоссарий: с. 72-108. - Глоссарий парал. англ.: с. 109-149. – Библиогр.: с. 150-151
197586
  Роуз Питер Банковский менеджмент / Роуз Питер. – Москва : Дело, 1997. – 768с. – ISBN 5-7749-0048-7
197587
   Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2015-
№ 5. – 2017. – 56 с.
197588
   Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2005-
№ 6. – 2017. – 56 с.
197589
   Банковский механизм управления экономикой. – Саратов, 1990. – 116с.
197590
  Петрашень А.И. Банковский мостик / А.И. Петрашень. – Л, 1987. – 56с.
197591
   Банковский надзор и аудит. – М, 1995. – 111с.
197592
  Валенцева Н.И. Банковский процент / Н.И. Валенцева. – Москва : Финансы, 1967. – 71 с.
197593
  Смирнова Л.Р. Банковский учет / Л.Р. Смирнова; Под ред. М.И. Баканова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 352с. – ISBN 5-279-02026-5
197594
  Парфенов К.Г. Банковский учет и операционная техника в 1999 г. (по новому Плану счетов) / К.Г. Парфенов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Бухгалтерский бюллетень, 1998. – 288с. – ISBN 5-7849-0125-7
197595
  Воронова Л.К. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник / Авт.-упор.Л.К.Воронова.Академія Правових наук України. – Київ : А.С.К., 1998. – 288с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-029-5
197596
   Банковское дело. – Москва, 1992. – 432с.
197597
   Банковское дело. – Москва : Финасы и статистика, 1995. – 477 с.
197598
   Банковское дело : Краткий словарь-справочник. – Київ : МАУП, 1998. – 132с. – ISBN 966-7312-35-6
197599
   Банковское дело : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 576с. – ISBN 5-279-01862-7
197600
  Островская О.М. Банковское дело : Толковый словарь / О.М. Островская. – Москва : Гелиос АРВ, 1999. – 400с. – ISBN 5-85438-088-9
197601
   Банковское дело : Учебник для студ. высш. учеб. заведен. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 672с. – ISBN 5-279-02102-4
197602
   Банковское дело : Учебник для студ.высш.учеб.заведен. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 672с. – ISBN 5-279-02102-14
197603
   Банковское дело : учебник для вузов / Александрова Н.Г., Альбрехт О.А., Байдукова Н.В., Белоглазова Г.Н., Гудовская Л.В. [и др.] ; под ред.: Г.Н. Белоглазовой , Л.П. Кроливецкой. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 400 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-733-7
197604
  Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы / Г.А. Тосунян. – М, 1995. – 304с.
197605
  Васильева Т.А. Банковское инвестирование на рынке инноваций : монография / Васильева Т.А.; МОНУ. – Суми : Сумской государственный университет, 2007. – 513с. – ISBN 978-966-657-161-1
197606
  Ефимова Л.Г. Банковское право / Л.Г. Ефимова. – М, 1994. – 360с.
197607
  Гавальда Кристиан Банковское право : (Учреждения - Счета - Операции - Услуги) / Гавальда Кристиан, Стуфле Жан; Под ред. В.Я.Лисняка. – Москва : Финстатинформ, 1996. – 566c. – ISBN 5-7166-0098-0
197608
  Эриашвили Н.Д. Банковское право = Bank law : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Эриашвили Н.Д. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006. – 528с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – (Золотой фонд российских учебников). – ISBN 5-238-00846-5
197609
  Вишневский А.А. Банковское право Англии / А.А. Вишневский. – Москва : Статут, 2000. – 300с. – ISBN 5-8354-0027-6
197610
   Банковское право США / А.М. Поллард, Ж.Г. Пассейк, К.Х. Эллис, Ж.П. Дейли; Общ. ред. Я.А. Куника; Пер с англ. Командина Г.А.. – Москва : Прогресс;Универс, 1992. – 768с. – ISBN 5-01-003223-6
197611
  Никитин Л.В. Банковское пространство России в 1988-2011 годах: от монополии столицы к конкуренции городов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 5-20. – ISSN 0869-0499
197612
  Алхимов В. Банковые монополии Англии в период общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Алхимов В.; Мин. внеш. торовли СССР, Всесоюз. акад. внешн. торг. – Москва, 1951. – 23 л.
197613
   Банковые операции, счетоводство, отчетность, делопроизводство и административно-хозяйственное управление (положения и инструкции). – М
3. – 1925. – 120с.
197614
   Банковые операции, счетоводство, отчетность, делопроизводство и административно-хозяйственное управление (положения и инструкции). – М
7. – 1925. – 103с.
197615
  Твен М. Банковый билет в миллион фунтов стерлингов / М. Твен. – Москва, 1934. – 64 с.
197616
  Леонов Сергей Банкомат : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Раян // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 34 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
197617
  Синявська Н. Банкопад по-українськи: ситуація на ринку банківських послуг і судова практика // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 листопада (№ 46). – С. 11. – ISSN 1992-9277
197618
  Мельниченко А. Банкопад: чиє життя після? Проблеми вкладників і кредиторів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 3). – С. 28-29
197619
  Корнєєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України : Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 18-26 : Таб. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
197620
  Корнєєв В. Банкоцентрична основа фінансового ринку України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 18-26. – Бібліогр.: с. 18-21, 23. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто моделі функціонування фінансових ринків. Проаналізовано особливості позиціювання банків і небанківських вітчизняних фінансових установ. Подано порівняльну динаміку використання боргових і пайових фінансових інструментів. Визначено фактори, ...
197621
  Луст Оскар Банкрот : повести / Луст Оскар. – Таллин : Ээсти раамат, 1988. – 431 с.
197622
   Банкротство буpжуазных концепций экономической системы социализма. – Киев : Вища школа, 1986. – 127с. – Под ред. доктора экон. наук. профессора Р,Х. Васильевой


  В моногpафии pаскpывается научная несостоятельность и антикоммунистическа напpавленность совpеменных буpжуазных концепций важнейших элементов экономической системы социализма. Дается кpитика антисоциалистических и вульгаpно-экономических концепций ...
197623
  Лихачев М.Т. Банкротство буржазного реформизма в России / М.Т. Лихачев. – Москва, 1979. – 64с.
197624
  Александров Г.Ф. Банкротство буржуазной социологии : стенограмма публичной лекции, прочит. в Центральном лектории Общества в Москве / Александров Г.Ф. ; Всесоюз. Об-во по распространению политических и научных знаний. – Москва, 1948. – 29с.
197625
  Комин В.В. Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий России в период подготовки и победы Великой Октябрськой социалистической революции / В.В. Комин. – Москва, 1965. – 644с.
197626
  Васильева Р.Х. Банкротство буржуазных фальсификаций экономической системы развитого социалистического общества / Р.Х. Васильева. – Киев : Знание, 1981. – 48с. – (Экономическая,с.3,№7)


  В свете решений 26 съездов КПСС и КПУ анализизуются вопросы углубления кризиса антикоммунизма на современном этапе. Раскрывается банкротство буржуазных извращений таких важнейших элементов экономической системы зрелого социалистического общества, как ...
197627
  Лещинский Л.М. Банкротство военной идеологии германских империалистов / Л.М. Лещинский. – Москва : Военное издательство, 1951. – 344 с.
197628
  Павловский Е. Банкротство Германии / Е. Павловский. – МосквапГ, 1923. – 144с.
197629
  Троицкий В.А. Банкротство государства как институт международного права: анализ европейских правовых реалий // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 6-9. – ISSN 1812-3910
197630
  Левыкина Р. Банкротство как выход из сложной ситуации // Антикризисное и внешнее управление : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 5-7
197631
  Шестак Ю.И. Банкротство мелкобуржуазного революционаризма / Ю.И. Шестак. – Москва : Знание, 1987. – 64 с.
197632
   Банкротство мелкобуржуазных партий России 1917-1922 гг.. – М
1. – 1977. – 209с.
197633
   Банкротство мелкобуржуазных партий России 1917-1922 гг.. – М
2. – 1977. – 215с.
197634
  Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. / В.И. Дашичев. – М.
1. – 1973. – 766с.
197635
  Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. / В.И. Дашичев. – М.
2. – 1973. – 664с.
197636
   Банкротство фальсификаторов. – Днепропетровск, 1975. – 287с.
197637
  Кульков И.И. Банкротство экономических планов "холодной войны" / И.И. Кульков. – М., 1962. – 179с.
197638
  Пісна Д. Банкрут чи не банкрут. Що каже новий Верховний Суд? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 26-27
197639
  Кадькаленко С.Т. Банкрутство // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 204-205. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197640
  Бірюков О. Банкрутство : курс лекцій / Олександр Бірюков. – Київ : Реферат, 2004. – 240 с. – ISBN 966-8058-05-4


  Розраховано на практичних і наукових працівників, студентів юридичних вузів і факультетів, посадових осіб, широке коло читачів.
197641
  Грек Б.М. Банкрутство : цивільний та кримінально-правовий аспекти: монографія / Б.М. Грек; Акад. адвокатури України. – Київ : Прцедент, 2006. – 303с. – (Юридична бібліотека). – ISBN 966-520-077-1
197642
  Молчанов А. Банкрутство 2018: основні тенденції / А. Молчанов, І. Артемович // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 37
197643
  Бірюков О.М. Банкрутство багатонаціональних компаній: проблеми і судова практика // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 115-119.
197644
  Бабалола Адеємі Банкрутство банків у Нігерії: чи є вони наслідками недостатності капіталу, відсутності прозорості та прострочених кредитів? // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 102-112. – ISSN 1998-6068
197645
  Зауерлянд К Банкрутство буржуазної філософії / К Зауерлянд. – Харків : Пролетар, 1931. – 125 с.
197646
  Бірюков О.М. Банкрутство в контексті європейської інтеграції України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 135-138.
197647
  Бірюков О. Банкрутство в основних правових системах світу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 192-201. – ISSN 1993-0909
197648
   Банкрутство в Україні : Збірник нормативних документів. – 3-є вид., змінене та доп. – Київ : КНТ, 2006. – 248с. – ISBN 966-373-123-0
197649
  Пізняк І. Банкрутство відсутнього боржника // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 362-365. – ISBN 978-966-301-169-1
197650
  Бірюков О.М. Банкрутство громадян: за і проти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 60-65
197651
  Черненко О. Банкрутство державних підприємств за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-62. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті особливості банкрутства державних підприємств в Україні та здійснено аналіз правових норм що регулюють процедуру банкрутства державних підприємств. В статье рассмотрены особенности банкротства государственных предприятий в Украине ...
197652
  Чернявський С.С. Банкрутство за законодавством України та Російської Федерації: порівняльний аналіз / С.С. Чернявський, О.М. Лобач // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-96
197653
  Попадюк І. Банкрутство за рахунок арбітражного керуючого // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 15
197654
  Жак В.В. Банкрутство і суміжні сфери правового регулювання // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 142-146.
197655
  Стефанів Т.В. Банкрутство підприємств у зарубіжних країнах: окремі аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 23-26.
197656
  Бачкір І.Г. Банкрутство підприємства: підходи, процедури проведення, оцінка перспектив та пріоритетів управління в умовах кризи платоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 5/6 (84). – С. 103-109. – ISSN 2309-1533
197657
  Коташевська Т. Банкрутство підприємця // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2007. – № 1. – С. 62-65.
197658
  Сідей О. Банкрутство по-новому: аналіз судової практики // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 7
197659
  Шестопал М.М. Банкрутство сучасного ревізіонізму / М.М. Шестопал. – К., 1960. – 76с.
197660
  Гаватюк Л.С. Банкрутство та методи його подолання / Л.С. Гаватюк, Ю.С. Ковальська, Т.І. Перебиківська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-17. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
197661
  Бірюков О.М. Банкрутство у глобальному світі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 336-340. – ISSN 1563-3349
197662
  Бірюков О. Банкрутство у сучасному міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 48-54. – ISSN 1026-9932


  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку законодавства про банкрутство у світі та розглянуто основні режими банкрутства. Незважаючи на те, що практично в кожній країні світу сформовано свою певною мірою унікальну систему регулювання відносин ...
197663
  Андрущак Є. Банкрутство українських підприємств: причини виникнення та правове регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 365-373. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
197664
   Банкрутство физического лица: какая процедура предусмотрена в Украине // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 15
197665
  Пилипака С. Банкрутство фізичних осіб - міф чи дієвий механізм? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-16 жовтня (№ 39/41). – С. 22. – ISSN 1992-9277


  Із моменту введення в дію Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ) в експертній спільноті точаться суперечки навколо однієй з найбільших новацій, передбачених вказаним кодексом - можливості банкрутства фізичних осіб особливо гостро постає в ...
197666
  Стародуб І. Банкрутство фізичних осіб. Чого чекати? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 11
197667
  Бірюков О. Банкрутство фізичних осіб: розробка міжнародних стандартів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-62. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена одній із найновіших концепцій у сучасному приватному праві - банкрутствам фізичних осіб. Автор статті звертається до процесу уніфікації норм права у цій новій сфері регулювання суспільних відносин. У статті дається огляд діяльності ...
197668
  Караваєв І. Банкрутство фізичної особи - новий тренд, що набирає обертів // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 30-31
197669
  Прилуцький Р.Б. Банкрутство фізичної особи - підприємця / Р.Б. Прилуцький, М.П. Саржинська // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 53-58. – ISSN 2222-5374
197670
  Гелетій М. Банкрутство фізичної особи // Юридична газета. – Київ, 2013. – 26 березня (№ 13). – С. 42-43


  "... Спосіб подолати чи поглибити "боргову яму" населення?"
197671
  Верховодова Л. Банкрутство фізичної особи: модель для України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 39/40. – С. 6-8
197672
  Колос Ю. Банкрутство фізичної особи: навіщо і для кого? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
197673
  Кононенко Д. Банкрутство фізичної особи: США vs Україна // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
197674
  Воронько О. Банкрутство фізосіб: чи все так просто? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 2)


  "Не можете знайти спільної мови з банком-кредитором, якому заборгували? Є варіант скористатися процедурою відновлення платоспроможності та позбутися значної частки боргу. Та чи все так просто? Розберемося, як сьогодні в Україні працює інститут ...
197675
  Рибачук Р. Банкрутство як елемент рейдерства, інструмент несплати боргів. Чи можлива законна протидія? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 10-11
197676
  Мельник О.О. Банкрутство як один із способів протиправного перерозподілу та відчуження власності в Україні (рейдерство) // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 97-102. – ISSN 1609-0462
197677
  Костицький В.В. Банкрутство як правова форма пошуку ефективного власника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 288-295. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Розглядаються механізм і зміст процедури банкрутства суб"єктів підприємницької діяльності. Представлено аналіз взаємодії процесуальної і матеріальної частин механізму банкрутства. Пропонуються основні принципи підходу до застосування санації. The ...
197678
  Білоусов С.М. Банкрутство як спосіб консолідації та впорядкування активів і пасивів суб"єкту некомерційної господарської діяльності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 16-20. – ISSN 2409-1944
197679
  Семир"янов Д. Банкрутство як спосіб ліквідації підприємства та приховування доказів протиправних діянь: адміністративно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
197680
  Дарієнко В.В. Банкрутство як спосіб припинення юридичної особи // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 37-39. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
197681
  Пашинська І.І. Банкрутство: економіко-правовий зміст категорії // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 188-194. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
197682
  Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти / М.І. Тітов; За ред. В.М.Гайворонського. НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Консум, 1997. – 192с. – ISBN 966-7124-37-1
197683
  Колос Ю. Банкрутство: топ судових рішень 2017-2018 / Ю. Колос, О. Бортман // Юридична газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 9). – С. 9, 16-17
197684
  Лобода А.М. Банович Страхиня : материалы для изучения южно-славянского эпоса. – [Киев] : [Тип. Имератоского ун-та Св. Владимира (В.И. Завадзкого)], 1894. – 45 с. – отд. оттиск: Университетские известия, 1894, № 1, ч. 2, с. 1-45


  На стр. 1 дарственная надпись: Многоуважаемому Владимиру Семеновичу Андрееву. автор.
197685
  Колчакова М. Банскалии / М. Колчакова. – София, 1968. – 272 с.
197686
  Ахмадиева Р.Р. Бану Валеева / Ахмадиева Р.Р. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1974. – 46 с. : ил.
197687
  Леонов Л.М. Банщик и профессор / Л.М. Леонов. – М, 1934. – 32с.
197688
  Колегова Раиса Васильевна Баня в обрядах и представлениях Коми-Зырян : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Колегова Раиса Васильевна; Российская Академия наук, музей антропологии и этнографии им. П.Великого (кунсткамера). – Санкт-Петербург, 1992. – 25л.
197689
  Бирюков А.А. Баня и массаж / А.А. Бирюков. – Минск : Полымя, 1989. – 254, [1] с. : ил. – (За здоровьем и долголетием). – ISBN 5-345-00136-7
197690
  Галицкий А.В. Баня парит - здоровье дарит / А.В. Галицкий. – Москва, 1991. – 64с.
197691
  Тоболкин З.К. Баня по черному / З.К. Тоболкин. – М, 1977. – 63с.
197692
  Давыдов И.П. Баня у Бабы Яги (заметки о некоторых элементах поведения сказочного героя в гостях у Бабы Яги) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.73-88. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
197693
  Маяковский В.В. Баня. Драма / В.В. Маяковский. – Москва, 1954. – 88с.
197694
  Маяковський В. Баня. Драма / В. Маяковський. – Киев, 1954. – 72с.
197695
  Маяковский В.В. Баня. Клоп
197696
  Маяковский В.В. Баня. Клоп. / В.В. Маяковский. – Калининград, 1971. – 176с.
197697
  Маяковский В.В. Баня. Клоп. Пьесы / В.В. Маяковский. – Уфа, 1984. – 96с.
197698
  Синицын Е.Л. Бань Гу - источник древнего Китая / Е.Л. Синицын. – Москва : Наука, 1975. – 111с.
197699
  Тодаева Б.Х. Баоаньский язык / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1964. – 156 с.
197700
   Баобаб. Дерево корнями вверх : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 108 : Іл.
197701
  Леванов Б.В. Баорьба партии большевиков против программы и политической деятельности партии эсеров на этапе буржазно-демократической революции в Росси (1903-19017 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Леванов Б. В.; ЛГУ. – Л., 1977. – 33л.
197702
   Баоцзюань о Пу-Мине. – М, 1979. – 371с.
197703
   Баоцзюань о Пу-Мине:Факсимиле. – Москва : Наука, 1979. – 393с.
197704
  Митрохин Л.Н. Баптизм / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1966. – 264с.
197705
  Митрохин Л.Н. Баптизм / Л.Н. Митрохин. – Изд. 2-е. – Москва, 1974. – 263с.
197706
  Арестов В.Н. Баптизм без маски: Критика идеологии и практики соврем. баптизма : критика идеологии и практики соврем. баптизма / В.Н. Арестов. – Харьков : Вища школа, 1983. – 121 с. – Библиогр.: с. 116-119
197707
  Менабдишвили Т.И. Баптизм в Грузии. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Менабдишвили Т.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 27л.
197708
  Надольский Р.В. Баптизм в прошлом и настоящем / Р.В. Надольский. – Минск, 1987. – 61с.
197709
  Табакару Д.Н. Баптизм и "небесный Ханаан" / Д.Н. Табакару. – Кишинев, 1984. – 112
197710
   Баптизм и баптисты. – Минск, 1969. – 320с.
197711
  Филимонов Э.Г. Баптизм и гуманизм / Э.Г. Филимонов. – М, 1968. – 184с.
197712
  Митрохин Л.Н. Баптизм и научное знание / Л.Н. Митрохин. – Москва, 1969. – 63с.
197713
  Ворошилов А.С. Баптизм как он есть / А.С. Ворошилов. – Ростов-на-Дону, 1983. – 111с.
197714
  Поліщук Ю.Д. Баптизм колись і тепер / Ю.Д. Поліщук. – Ужгород, 1976. – 56с.
197715
  Лялина Г.С. Баптизм: иллюзии и реальность / Г.С. Лялина. – Москва : Политиздат, 1977. – 175 с.
197716
  Подоляк В. Баптизм: криза віровчення / В.А. Подоляк. – Київ : Політвидав України, 1978. – 120 с.
197717
  Арсеньев В.А. Баптисты-раскольники - кто они? : докум.-публицист. очерк / Арсеньев В.А., Данилов В.И. – Харьков : Прапор, 1980. – 88 с.
197718
  Галкин Самуил Бар-Кохба : драматическая поэма / Галкин Самуил. – Москва : Искусство, 1940. – 159 с.
197719
  Новицька Л.В. Бар - "яблуневе крило " Вінничини // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 46-47
197720
   Бар "Загублений якір" : повісті ; романи. – Вип. 2. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 670 с. – (Б-ка "Всесвіту" ; вип. 2)
197721
  Плугарж Зденек Бар "Загублений якір". / Плугарж Зденек. – Київ, 1983. – 288с.
197722
  Ананьев В.Г. Бар без алкоголя / Ананьев В.Г. – Москва : Экономика, 1988. – 142, [2] с. : ил.
197723
  Мегела І.П. Бар Герман (- австрійський письменник) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 209. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197724
  Вакалюк-Дорошенко Бар"єр : повість / Вакалюк-Дорошенко. – Львів : Каменяр, 1980. – 264 с.
197725
  Щербак Ю.М. Бар"єр несумісності : роман / Ю.М. Щербак. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 317 с.
197726
  Филюк Г.М. Бар"єри входження на ринок України: питання теорії та практики // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 100-111
197727
  Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій Олена Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв.
197728
  Малій О.В. Бар"єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Малій О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 235 л. + Додаток: л. 217-235. – Бібліогр.: л. 191-216
197729
  Кіш Н.В. Бар"єри ефективності міжкультурної комунікації глобального інженера // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 86-89. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 34)


  Стаття обговорює тему міжкультурного спілкування та бар"єрів, які протидіють ефективній міжкультурній комунікації інженера міжнародного рівня. В Україні предметне поле досліджень у рамках проблематики "міжкультурна комунікація" працюють В. Андрущенко, ...
197730
  Завадяк Р.І. Бар"єри ефективності стратегічного управління / Р.І. Завадяк, О.А. Федорович, І.І. Сокол // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-124. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
197731
  Крижанівська В.І. Бар"єри запровадження та поширення електронного навчання у модернізації вищої освіти в Україні // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 138-141
197732
  Цибульов П.М. Бар"єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2009. – Т. 5, № 6. – С. 87-96. – ISSN 1815-2066


  Выявлено 50 бар"єрів, які заважають перетвоенню результатів наукових досліджень в інноваційну продукцію. Визначено рейтинг бар"єрів. Встановлено, що основна причина їх виникнення полягає у відсутності системного підходу до інноваційної діяльності.
197733
  Цибульов П.М. Бар"єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні / П.М. Цибульов, В.Ф. Корсун // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2009. – № 4 ( 42). – С. 87-96


  Виявлено 50 бар"ерів, які заважають перетворенню результатів наукових досліджень в інноваційну продукцію. Визначено рейтинг бар"єрів.
197734
  Озерська О. Бар"єри у міжкультурній діловій японсько-західній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-30. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено приклади лінгвістичних і паралінгвістичних особливостей ділової японської мови, зокрема, їх порівняння з англійською мовою. Розглянуто комунікативні ситуації ділової міжкультурної взаємодії японців і західних партнерів. Підкреслено,що ...
197735
  Захматов В.Д. Бар"єри фізіологічного захисту людини / В.Д. Захматов, Е.П. Маслов, Ю.В. Михєєв // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 24-26
197736
   Бар"єрні властивості геологічного середовища / Д.П. Хрущов, Р.Я. Бєлєвцев, В.М. Бублясь, І.Я. Черевко, Ю.В. Кирпач // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 51-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
197737
  Філіппов С.А. Бар"єрність кордонів vs транскордонна злочинність? // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 245-250. – ISSN 2219-5521
197738
   Бар"яхтар Віктор Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20-21. – ISBN 978-966-439-754-1
197739
   Бар"яхтар Віктор Григорович (1930) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 27. – ISBN 978-966-933-054-3
197740
  Вежинов П. Бар’єр / П. Вежинов. – Київ, 1989. – 664с.
197741
  Миддендорф А.Ф. Бараба : приложение к XIX-му тому записок Имп. Академии Наук № 2 / А.Ф. Миддендорф. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1871. – 123 с.
197742
  Елагин В.С. Бараба в начале 1 тысячелетия н.э. / В.С. Елагин, В.И. Молодин. – Новосибирск, 1991. – 127с.
197743
   Бараба в тюркское время / В.И. Молодин, Д.Г. Савинов, В.С. Елагин [и др.] ; под ред. Е.И. Деревянко ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, 1988. – 173, [3] с. : ил. – Библиогр: с. 169-174
197744
  Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы / В.И. Молодин. – Новосибирск, 1985. – 200с.
197745
  Полосьмак Н.В. Бараба в эпоху раннего железа. / Н.В. Полосьмак. – Новосибирск, 1987. – 143с.
197746
  Молодин В.И. Бараба, в эпоху позднего средневековья / В.И. Молодин. – Новосибирск, 1990. – 259с.
197747
  Воннегут К. Барабан и антенны / К. Воннегут. – Москва, 1991. – 63с.
197748
  Курлендер Г. Барабан короля. / Г. Курлендер. – М., 1971. – 56с.
197749
  Булгакова И.А. Барабан: Как это есть и было / И.А. Булгакова, Е.В. Яковлев. – М., 1978. – 176с.
197750
  Ворошилов А.П. Барабанный сушильный агрегат / инж. А.П. Ворошилов ; Всесоюз. теплотехн. ин-т им. Ф. Дзержинского, Сушильная лаборатория. – Москва ; Ленинград : Энергоиздат, 1934. – 168 с.
197751
   Барабанов Олександр Валерійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 203 : фото
197752
  Мурани-Ковач Барабанщик Гарибальди / Мурани-Ковач. – Москва, 1967. – 368с.
197753
   Барабанщик Степан Никитич Реутович (награжденный Знаком отличия Военного ордена) // Георгиевские кавалеры / В.Н. Мамышев. – Санкт-Петербург : типография Э. Арнгольда, 1872. – 2 с. – (Русская патриотическая библиотека, издаваемая Вс. Мамышевым)
197754
  Салынский А. Барабанщица / А. Салынский. – М, 1960. – 76с.
197755
  Стъпов П. Барабанът : Раскази / П. Стъпов. – София, 1978. – 199с.
197756
   Барабаны пустыни : соврем. ливийская новелла : пер. с араб. – Москва : Радуга, 1985. – 262 с. : ил.
197757
  Румпф К.-Г. Барабаны, телефон, транзисторы : пер. с нем. / К.-Г. Румпф. – Москва : Мир, 1974. – 232 с.
197758
   Барабаш Орест Юліанович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1963-2007 роки. – 2-е вид., доп. – Київ : Аграрна наука, 2007. – 112с., 16с. іл. – До 75-річчя від дня народження. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 978-966-540-233-6
197759
  Іскорко-Гнатенко Барабаш Ю.Я. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 26. – ISBN 978-617-7442-69-0
197760
   Барабашов Микола Павлович (30.03.1894 - 29.04.1971) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 5 (64)
197761
  Панадиади А.Д. Барабинская низменность : природа, хозяйство и перспективы развития / А.Д. Панадиади. – Москва, 1953. – 232с.
197762
  Миддендорф А.Ф. Барабо : [Описание Барабин. края] / [соч.] А.Ф. Миддендорфа. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Акад. наук, 1871. – [2], 123 с., 1 л. карт.;
197763
  Белянинов Кирилл Барак и его команда // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 50. – С. 24-26. – ISSN 0131-0097
197764
  Мечетная Н. Барак и его команда // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 1 (340). – С. 40-42
197765
  Кикило В. Барак и Мишель. Симейный подход на Белый дом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 45 (1116). – С. 26-29. – ISSN 0234-1670
197766
  Шитов А. Барак Обама : портрет в президентском контексте // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-19. – ISSN 0234-1670
197767
  Дудко І. Барак Обама в зовнішній політиці США постбіполярних часів: нові підходи чи традиційні виміри? // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 167-170. – ISBN 978-966-171-651-2
197768
  Гончар Б.М. Барак Обама і зовнішньополітична "спадщина" Джорджа Буша - молодшого (кризові аспекти) / Б.М. Гончар, Ю.Б. Гончар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується "кризова дипломатія" адміністрації Б. Обами в Іраку, Афганістані та Ірані. The article presents analysis of the B. Obama administration" "crisis diplomacy" in Iraq, Afghanistan an Iran
197769
  Быков Дмитрий Барак Обама как индийское кино // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 10-11. – ISSN 0234-1670
197770
  Хвильовий М. Бараки, що за містом / М. Хвильовий. – Одеса, 1929. – 23 с.
197771
  Петрова О. Бараковий екстрим Леоніда Литвина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 28 лютого (№ 37). – С. 12


  У культурному житті України відбулися дві знакові події - виставка творів художника у музеї Т.Г. Шевченка та вихід видання, присвяченого його творчості.
197772
  Сирота Д.И. Баран и новые ворота / Д.И. Сирота. – Ставрополь, 1963. – 40с.
197773
  Калинина Д. Баран и новые ворота : Роман / Д. Калинина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – (Сер.Иронический детектив). – ISBN 5-04-008408-0
197774
  Орудж Мамед Баран с красным бантом // Был месяц март : повесть ; рассказы : Дорога в Ракиты; За березовой проседью / С.Н. Комиссаров. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – С. – (Молодые голоса)
197775
  Венцлова А. Баранаускас и его поэма / А. Венцлова. – Вильнюс, 1950. – С. 5-10
197776
   Баранецький Йосип Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 13. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
197777
   Баранецький Йосип Васильович (1843-1905) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20. – ISBN 978-966-439-754-1
197778
   Баранецький Йосип Васильович (1843-1905) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26. – ISBN 978-966-933-054-3
197779
  Брайон О.В. Баранецький Осип Васильович (-ботанік-фізіолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 222. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197780
  Клименко Я.Д. Баранівка. Розділ до літопису одного села на Полтавщині / Я.Д. Клименко. – Київ, 1944. – 13с.
197781
  Галата С. Баранівка: змінити трудове навчання, громаду і майбутнє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)
197782
  Дейнека В.В. Баранівська кераміка: історія розвитку // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 9-10. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
197783
  Медведев В.В. Баранкин, будь человеком! / В.В. Медведев. – М, 1990. – 142с.
197784
  Медведев В.В. Баранкін, будь людиною! / В.В. Медведев. – К, 1979. – 296с.
197785
  Піскун В. Баранников (Баранник) Олексій Петрович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 121. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
197786
   Баранова Людмила Георгіївна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 184


  Закінчила географічний факультет в 1995 р. за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». Наукові інтереси: ринкові перетворення та структурна перебудова господарського комплексу Київського регіону.
197787
   Баранова Наталія Михайлівна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 120-121 : фото. – Бібліогр.: . – ISSN 0367-4290
197788
  Тригубенко В.В. Баранович Лазар (1620-1693) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 137-141. – ISBN 966-06-0367-3
197789
  Алешко В.А. Барановичи : ист.-экон. очерк / В.А. Алешко, М.И. Потемкин. – Минск : Полымя, 1991. – 124, [1] с. : ил. – (Города Белоруссии)
197790
   Барановський Валентин Дмитрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 10
197791
   Барановський Валентин Дмитрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 11-12 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
197792
   Барановський Валентин Дмитрович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 12-13. – ISBN 978-966-439-961-3
197793
   Барановський Валентин Дмитрович (1944) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 8-9. – ISBN 966-95774-3-5
197794
   Барановський Микола Олександрович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 4. – ISBN 978-617-7069-48-4
197795
   Баранський Петро Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 203-204 : фото
197796
   Баранський Петро Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 20. – ISBN 978-966-439-754-1
197797
   Баранський Петро Іванович (1925) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 26-27. – ISBN 978-966-933-054-3
197798
   Баранчук Микола Степанович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 204 : фото
197799
  Луковский И.В. Баранчук проснулся... / И.В. Луковский. – Москва, 1955. – 40с.
197800
   Баранячий фасад : [збірка] / М. Білецький, Є. Васильченко, В. Грабоус, П. Сиволап; М. Білецький, Є. Васильченко, В. Грабоус [та ін.]. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 199, [7] с.
197801
  Песков А.М. Баратынский / А.М. Песков. – М., 1990. – 384с.
197802
  БрингсярдТур Оге Барашек, роза и три маленьких вулкана : Выдержки из произв. Антуана де Сент-Экзюпери // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 76-78 : Іл.
197803
  Санин Л.О. Барбадос. / Л.О. Санин. – М, 1988. – 63с.
197804
  Михалкович В.И. Барбара Брыльская. / В.И. Михалкович. – М., 1984. – 48с.
197805
  Репа А. Барбара Кассен: Ефекти мовної політики "Європейського словника філософій" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 331-334
197806
  Усик Світлана Барбарис - маленька ягідка з великими можливостями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 4 : фото
197807
  Потопальский А.И. Барбарис и его препараты в биологии и медицине. / А.И. Потопальский. – Киев : Наукова думка, 1989. – 288с.
197808
  Колосов М.М. Барбарис. Мальчишка / М.М. Колосов. – Москва, 1972. – 216с.
197809
   Барбаро и Контарини о России : к истории итало-русских связей в 15 в. – Ленинград : Наука, 1971. – 276 с.
197810
  Пикуль В.С. Барбаросса / В.С. Пикуль. – М, 1992. – 95с.
197811
  Понс Ж. Барбаросса : проза: роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 11. – С. 5-119. – ISSN 1130-6545
197812
  Машкова А. Барбизонцы // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 10. – С. 2-13


  Барбизонская школа - группа франц. художников-пейзажистов. Имя школа получила по названию деревни Барбизон в лесу Фонтенбло, где длительное время жили Руссо, Милле и др. Художники школы опирались на традиции, заложенные голландскими (Якоб ван Рейсдаль, ...
197813
  Князева Дарья Барбимобиль : Авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 172-173 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
197814
  Сартаков С.В. Барбинские повести / С.В. Сартаков. – Москва, 1968. – 630с.
197815
  Лигачева Н. Барбосизация всей страны // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-27.
197816
  Кушнір С.В. Барботажний хiмiчний ефект i його вплив на властивостi морської води / С.В. Кушнір, Р.П. Козак, М.В. Кость // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 2
197817
  Пащенко В.І. Барбюс Анрі (- французький письменник і громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 209. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197818
  Реп"ях С.П. Барви / С.П. Реп"ях. – Київ, 1967. – 63 с.
197819
  Полинок В.С. Барви / В.С. Полинок. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 96 с.
197820
  Качкан В.А. Барви веселки / В.А. Качкан. – Київ, 1981. – 168с.
197821
  Стоцький Я.В. Барви долі : поезії / Ярослав Стоцький ; графіка заслуж. художника України Євгена Удіна. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 119, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-457-308-2
197822
  Єлісовенко Ю. Барви долі на рушнику Світлани Горлової / Ю. Єлісовенко, М. Нагорняк // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 195-199
197823
  Пашко А.Є. Барви життя : вірші / А.Є. Пашко. – Харків : Прапор, 1975. – 48 с.
197824
  Топачевський А.О. Барви землі. / А.О. Топачевський, Б.В. Заверуха. – К., 1990. – 162с.
197825
  Карпенко М.І. Барви і звуки : поезії / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1968. – 55 с.
197826
  Ільницький М.М. Барви і тони поетичного слова / М.М. Ільницький. – Київ, 1967. – 118с.
197827
   Барви і чари Куби в Києві : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 102 : Фото
197828
  Іщенко М.Г. Барви літа : роман / М.Г. Іщенко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 303 с.
197829
  Будько Євген Барви літа, фарби тіла : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 150-155 : Фото
197830
  Колеснікова А. Барви мистецького слова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 березня (№ 12). – С. 12


  Відомий український письменник, лауреат Шевченківської премії Олесь Лупій відзначає дві знаменні дати у своєму житті: 80-річчя від дня народження і 60-річчя творчої діяльності.
197831
  Керечанин В.М. Барви народних творінь / В.М. Керечанин. – Ужгород, 1977. – 127с.
197832
   Барви народного мистецтва : укр. іконопис, різблення, старовинні муз. інструменти XVII-XX ст. : каталог виставки. – Київ : Атлант-UMS, 2000. – 32, [2] с. : іл. – До 2000 ліття Різдва Христового
197833
  Чак Є.Д. Барви нашого слова / Є.Д. Чак. – Київ : Радянська школа, 1989. – 176 с. – ISBN 5-330-00753-4
197834
  Боклач Б. Барви неспокою : поезії / Б. Боклач. – Чернівці : [Б. в.], 2005. – 232 с.
197835
  Шевчук В.О. Барви осіннього саду / В.О. Шевчук. – Київ, 1986. – 488 с.
197836
  Дем"янчук Г.С. Барви Полісся / Г.С. Дем"янчук. – Львів : Каменяр, 1975. – 96 с.
197837
  Михайличенко В.І. Барви Приазов"я. Фотоальбом / В.І. Михайличенко. – Київ : Мистецтво, 1984. – 140с.
197838
  Вихрущ В.П. Барви сонця : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 63 с.
197839
  Кокостікова Г.І. Барви степу : оповід., нариси / Г.І. Кокостікова. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 111 с.
197840
  Битинський М. Барви українського прапора // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 149, червень : червень. – С. 12-16


  Щодо дискусії про кольори українського прапора: жовто-блакитний чи блакитно-жовтий (синьо-жовтий).
197841
  Матвіяс І. Барви української мови // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – Вип. 19. – С. 294-300. – ISSN 0206-8001
197842
  Горбачук В. Барви української мови / В. Горбачук. – Київ : Академія, 1997. – 272 с. – ("Були, є і будемо вовіки"). – ISBN 966-518-065-7
197843
  Станішевський Ю.О. Барви української оперети / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1970. – 140с.
197844
  Брик Михайло Барви часу : Роздуми. Сентенції. Жартовини / Брик Михайло. – 2-ге вид., доповнене. – Львів : Тріада плюс, 2002. – 300 с. – ISBN 966-7596-14-1
197845
  Шляхова Валарія Барви Червоного моря : Озброєним оком / Шляхова Валарія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-52 : Іл.
197846
  Макаров А. Барви щедрої землі / А. Макаров, О. Найден. – Київ, 1970. – 64с.
197847
  Навроцька З. Барви, що в"яжуть з долею нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 листопада (№ 47). – С. 15


  Творчість українського художника Петра Гулина.
197848
  Герцфельде В. Барвинок / В. Герцфельде. – Москва, 1965. – 272с.
197849
  Карпенко С. Барвинок Украины. Карпенко Г. Дмытро Войнаровский, 1845
197850
  Содомора А. Барвисті вітражі : поезії // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 221-224. – ISSN 08-68-4790-12
197851
  Овсійчук В. Барвисті епопеї Стороженкового серця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-41. – ISSN 0130-1799


  Художник Микола Стороженко
197852
   Барвисті квітки. – К., 1919. – 159с.
197853
   Барвисті квітки. – К., 1919. – 157с.
197854
  Косинська Ю. Барвисті ліхтарики В"єтнаму / Ю. Косинська, О. Крук // Україна молода. – Київ, 2019. – 17 грудня (№ 141). – С. 12-13


  "В’єтнам - як дракон, загартований часом. Утомлений, мудрий, посивілий, iз молодечим завзяттям і посмішкою дитини. Дракон, що не дихає полум’ям, але в будь-який момент готовий дати відсіч ворогам і пригорнути друзів. На стінах храмів - відбитки імперій ...
197855
  Карпов М.Г. Барвінківський зошит : (Спогади про Барвінкове (Харк. обл). передреволюційне та про боротьбу за становлення Рад. влади.) / М.Г. Карпов. – Харків, 1971. – 111 с.
197856
  Олефір В.В. Барвінкова колиска : вірші, пісні / Вікторія Олефір. – Вінниця : Континент-ПРИМ, 2002. – 73, [3] с. : іл., ноти. – ISBN 966-516-139-3
197857
  Ющенко О.Я. Барвінкова сивина : поезії / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 176 с.
197858
  Бойчук Х.А. Барвінковий обряд у весільній обрядовості Гуцульщини (за матеріалами с. Микуличин Яремчанської міськради Івано-Франківської області) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 228-232. – ISSN 2312-1165


  "У статті описаний один з основних елементів традиційного весілля - барвінковий обряд на Гуцульщині як невід"ємний компонент сімейної обрядовості і яскравий показник національної ідентич-ності. У сучасному урбанізованому світі важливо простежити, ...
197859
  Первомайський Л.С. Барвінковий світ : поезії / Л.С. Первомайський. – Київ : Держлітвидав, 1940. – 159 с.
197860
  Стецюк Я.Н. Барвінок / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 164 с.
197861
  Комендар В.І. Барвінок для майбутнього / В.І. Комендар. – Ужгород, 1987. – 158с.
197862
  Козак В.С. Барвінок на три голоси : (поезофольк) / Валентина Козак. – Київ : Преса України, 2013. – 127, [1] с. : іл., портр. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-151-3
197863
  Миценко М.П. Барвінок та рута / М.П. Миценко. – Київ, 1965. – 298 с.
197864
  Волошенюк І.С. Барвінок холоду не чує : повісті й оповідання / І.С. Волошенюк. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 232 с.
197865
  Курас І. Барвінський Василь Олександрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 613-614. – ISBN 966-642-207-7
197866
  Ступарик Б.М. Барвінський Олександр Григорович (1847-1926) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 579-585. – ISBN 966-06-0367-3
197867
   Барвники спіропіранового ряду як перспективні модифікаториполімерних плівкових композитів для голографічної інтерферометрії / Т.С. Блінова, А.М. Макеєв, Т.Є. Кеда, С.Л. Студзинський, А.Т. Синюгіна, О.А. Запорожець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 12
197868
  Перешивана Л. Барвники. Історична довідка // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (134), вересень - жовтень. – C. 28-34
197869
  Папіш В. Барволексеми М. Коцюбинського у психолінгвістичному вимірі (на матеріалі новел "На камені", "Intermezzo") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 249-252. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
197870
  Топчий Л.М. Барволексеми як об"єкт лінгвістичних студій // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 77-81
197871
   Барг Игорь Моисеевич (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 111-112 : фото. – ISSN 0367-4290
197872
  Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська : [рассказ] / Л.Н. Андреев. – [Ростов-на-Дону] : Изд. "Донская речь", 1903. – 12 с. : ил. – На обл. номер изд. № 4. - Без тит. л., экз. деф., отсутств.: обл., тит. л., с. 1-2
197873
  Танхимович З. Баргузин / З. Танхимович. – Алма-Ата, 1955. – 404с.
197874
  Шелест Г.И. Баргузин / Г.И. Шелест. – Чита, 1962. – 71с.
197875
  Ангабаев С.Д. Баргузин : стихи : пер. с бурят. / С.Д. Ангабаев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 112 с. : портр.
197876
  Оленев А.М. Баргузинская котловина (физико-географический очерк) : Автореф... канд. геогр.наук: / Оленев А. М.; Моск.гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
197877
   Баргузинский заповедник. – Москва : Изд-во агенства печати "Новости", 1984. – 32 с.
197878
  Сигалов А. Бард і герої // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 11). – С. 8-9


  Першим, хто написав вірш пам"яті юнаків, які загинули в нерівному бою з більшовиками під Крутами, був Олександр Вертинський.
197879
  Салига Т. Бард української пісні. І не тільки бард... : до 110-ліття від дня народження Романа Купчинського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 260-278
197880
  Тимошенко Наталія Бардак - запорука стабільності // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
197881
  Маслов В. Бардак : роман / Валерий Маслов ; [худож.-оформитель А. Липинский]. – Харьков ; Ростов-на-Дону : Грампус Эйт ; Феникс, 1997. – 427, [2] с. – Сер. осн. в 1995 г. – (Перехват). – ISBN 5-85880-512-4
197882
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна - 2: крадії, невігласи та можновладні нікчеми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Під час Великого терору були фізично знищені практично всі іноземні фахівці, які здуру було залишилися в СРСР, та радянські фахівці, які близько контактували з іноземцями, а на додаток мали нещастя стажуватися на Заході. Зрештою Червона армія ...
197883
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна. Чи справді існував "порядок" у тоталітарному Радянському Союзі // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 584-599. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1
197884
  Грабовський С. Бардак Йосифа Сталіна: Червона армія та ВПК // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 11
197885
   Бардамид Олександра Федорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 204-205 : фото
197886
  Мезенцев В.А. Бардин / В.А. Мезенцев. – М, 1970. – 207с.
197887
  Гончар Б.М. Бардоський договір 1881 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 108-109. – ISBN 966-316-039-X
197888
  Згуровський М.З. Барельєф на фасаді. 12 січня 2007 року - 100 років від дня народження Сергія Павловича Корольова // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 253-263. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
197889
  Нечерда Б.А. Барельєфи : поезії / Б.А. Нечерда. – Одеса : Маяк, 1967. – 120 с.
197890
  Гнатюк І.Ф. Барельєфи пам""яті : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1977. – 126 с.
197891
  Мицяк Н. Баренцева Регіональна рада: двадцятирічний досвід діяльності // K inovacii slovensko-ukrajinskej cezhranicnej spoluprace : ciastkove vystupy z riesenia projektu CBC 01030 prezentovane na stretnuti riesitel"ov a expertov v Starej Lesnej 16.-17. marca 2017 / [ed. Marian Gajdos, Serhij Ustyc]. – Kosice : Centrum spolocenskych a psychologickych vied SAV, 2017. – С. 183-186. – ISBN 978-80-970850-8-7
197892
  Сабов-Бедирова Баренцевої Євро-Арктичний регіон у політиці ЄС і міжнародній та регіональній співпраці на Півночі Європи // K inovacii slovensko-ukrajinskej cezhranicnej spoluprace : ciastkove vystupy z riesenia projektu CBC 01030 prezentovane na stretnuti riesitel"ov a expertov v Starej Lesnej 16.-17. marca 2017 / [ed. Marian Gajdos, Serhij Ustyc]. – Kosice : Centrum spolocenskych a psychologickych vied SAV, 2017. – С. 219-226. – ISBN 978-80-970850-8-7
197893
  Панов Н.Н. Баренцово море / Н.Н. Панов. – Ленинград, 1946. – 90с.
197894
  Панов Н.Н. Баренцово море / Н.Н. Панов. – Москва, 1952. – 120с.
197895
  Густафсон Р. Баржа / Р. Густафсон. – Ленинград, 1982. – 14с.
197896
  Евтых Аскер Баржа : роман / Аскер Евтых ;. – Москва : Советский писатель, 1983. – 519 с.
197897
  Кафтан Кайкас Н Барзанские восстания 1900-1945 гг. - блестящая страница национально-освободительной борьба курдаского народа в Иракском Курдистане : Автореф... канд. ист.наук: / Кафтан Кайкас Н; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 18л.
197898
  Іскорко-Гнатенко Барзилович О.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 26. – ISBN 978-617-7442-69-0
197899
  Короткий В. Барзиловський Яків Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 252. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197900
   Барзиловський Яків Миколайович (1845-1928) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 27. – ISBN 978-966-933-054-3
197901
  Афонина Г.Г. Барий - и рубидийсодержащие калиевые полевые шпаты / Г.Г. Афонина, В.М. Макагон, Б.М. Шмакин ; отв. ред. Васильев Е.К. ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т геохимии им. А.П. Виноградова. – Новосибирск : Наука, 1978. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 104-110
197902
  Кашин В.К. Барий в компонентах ландшафтов Западного Забайкалья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1242-1253 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
197903
  Клебер К. Барикада / К. Клебер. – Киев, 1929. – 45 с.
197904
  Пахльовська О. Барикади за свободу і за Європу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 листопада (№ 209/210)
197905
  Нойкранц К. Барикади на Веддінгу / К. Нойкранц. – Харків ; Киъв, 1932. – 184 с.
197906
   Барикади театру. – Київ, 1923-
№ 1-3. – 1923. – Переплет
197907
   Барикади театру : факсимільне видання (до 125-ліття від дня народження Леся Курбаса) / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Київ,1923. - № 1, лист.; № 2/3, груд.;1924.- №4/5,. – 2012
197908
  Вовк В. Барикади. Воля. Коровай : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 258-259
197909
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва. – 199с.
197910
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва, 1933. – 176с.
197911
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – 5-е изд., доп. – Москва, 1934. – 204с.
197912
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Київ-Харків, 1935. – 192с.
197913
  Павленко П. Барикады. / П. Павленко. – Москва, 1935. – 189с.
197914
  Прокопович Наталья Барин городов волжских : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 76-79
197915
  Терещенко О Барин нас рассудит? // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2003. – № 5. – С.46-51


  Право собственности на землю
197916
  Щербань Олена Бариня, панянка - лялька, яку можна з"їсти // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 80-81


  Укр. народні ляльки виготовляють з різних матеріалів...
197917
  Кухтин В В. Барионные и мезонные резонансы в высших симметриях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кухтин В.В,; АН УССР. ИН-т математики. – К., 1968. – 6л.
197918
  Ассовская А.С. Барионы и эволюция Вселенной / А.С. Ассовская, О.В. Ложкин. – Москва : Знание, 1991. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Физика ; 8/1991)
197919
   Барит : сб. ст. – Москва : Наука, 1986. – 252, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
197920
  Юшкин Н.П. Барит и целестин Пайхойско-Южноновоземельской провинции (месторождения, минералогия, перспективы) / Н.П. Юшкин; АН СССР, коми филиал. – Сыктывкар, 1978. – 47с.
197921
  Стехновский Д.И. Барическое поле земного шара : Основные характеристики и некоторые вопросы атмосферной циркуляции) / Д.И. Стехновский. – Москва : Гидрометеоиздат, 1962. – 148с.
197922
  Кобзистий П.І. Баричне поле (- просторовий розплділ атмосферного тиску) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 256. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197923
  Кобзистий П.І. Баричний градієнт (- баричний градієнт) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 256. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197924
  Проненко В. Баришполець Олексій Трохимович : [спогади] / Володимир Проненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 49-53. – ISBN 978-966-2726-03-9
197925
  Короткий В.А. Барі Генріх Антон / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 149. – ISBN 966-06-0393-2
197926
  Кудря Ю. Баріонна залежність Таллі - Фішера для галактик із каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С.10-15. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено баріонні та зоряні (масові) залежності Таллі - Фішера (ТФ), що прокалібровані на вибірках галактик із каталогу 2MFGС, які мають оцінки водневих мас. Прокалібровано залежності як на основі вихідної вибірки галактик об"ємом N=2988, ...
197927
  Жадько В. Барка Василь (справжнє - Очерет Василь Костянтинович ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 56-57. – ISBN 978-966-8567-14-8
197928
   Барка Василь."Жовтий князь" : Біографія письменника. Стислий переказ твору. Анализ тексту. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 2000. – 64с. – Шифр.дубл. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-95-2
197929
  Саєнко В. Баркарольний принцип композиційно-жанрової організації "Берестечка" Ліни Костенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – С. 21-37. – ISSN 0236-1477
197930
  Барабашов В.М. Барков и компаньоны : повесть / Валерий Барабашов. – Москва : Современник, 1988. – 334, [2] с. – (Новинки "Современника")
197931
  Филипович Ф. Баркулабівська хроніка 1593-1608 років // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 115-149. – ISBN 978-617-7023-51-6
197932
  Довнар-Запольский М.В. Баркулавская летопись : [(Варколабовская летопись)]. – [Киев] : [б. и.], 1907. – 12 с. – Автор указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1907, декабрь, с. 1-12
197933
  Бісс-Капішовська Барліг : комедія на 4 дії / Є. Бісс-Капішовська. – Пряшів : Словацьке видавництво художньої літератури, 1959. – 87 с.
197934
  Чуковский К.И. Бармалей / К.И. Чуковский. – Ленинград, 1983. – 15с.
197935
  Милль Пьер Барнаво и несколько женщин. / Милль Пьер. – К. – 93с.
197936
  Камбалов Н.А. Барнаул. / Н.А. Камбалов. – 2-е изд., доп. – Барнаул, 1967. – 115с.
197937
  Камбалов Н.А. Барнаул. / Н.А. Камбалов. – 2-е изд., доп. – Барнаул, 1972. – 80с.
197938
  Болгова Е.Я. Барнаульский государственный педагогический институт / Е.Я. Болгова, Ю.Г. Воров, В.Н. Гончаров [и др.]. – Барнаул : Алтайское книжное издательство, 1983. – 80 с.
197939
   Барнаульский дендрарий : краткий путеводитель. – Москва : Россельхозиздат, 1975. – 38, [8] с. : ил.
197940
  Беляков С. Барнаульский Шукшин: многое впервые // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 428-438. – ISSN 0042-8795


  К 80-летию В. Шукшина в Барнауле вышло восьмитомное (самое полное на сегодняшний день) собрание сочинений.
197941
  Рахим И.. Барно : рассказы / Ибрагим Рахим; пер. с узб. Н.Асанова. – Ташкент : Ташкент, 1964. – 88 с.
197942
  Горбачук М.Л. Барняк Михайло Якимович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 265. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197943
   Барограф-высотописец "АД-2". – Рига. – 20с.
197944
  Храпійчук Г.В. Бародифузійні явища при активному транспорті іонів NA+ і K+ через клітинну мембрану / Г.В. Храпійчук, В О. Чалий, Н.Є. Нурищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 277-280. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто дію ультразвуку як впливової рушійної сили бародифузійних явищ при процесах активного транспорту іонів Na+ і К+ через мембрани клітин. Теоретично встановлено залежність абсолютного значення мембранного потенціалу при активному перенесенні ...
197945
  Храпійчук Г.В. Бародифузія у медико-біологічних об"єктах і молекулярних рідинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Храпійчук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв
197946
  Храпійчук Г.В. Бародифузія у медико-біологічних об"єктах і молекулярних рідинах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Храпійчук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 121 л. – Бібліогр.: л. 110-121
197947
  Фицтум Б. Барокко в Неаполе и Южной Италии / Б. Фицтум. – Москва, 1983. – 95с.
197948
  Фицтум Б. Барокко в Риме / Б. Фицтум. – Москва, 1986. – 95с.
197949
   Барокко в славянских культурах : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1982. – 352 с. : ил., 2 л. ил. – Библиогр. в конце ст.
197950
  Заярная И.С. Барокко и русская поэзия 20 столетия: типология и преемственность художественных форм : Монография / И.С. Заярная; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 405с. – ISBN 966-594-503-3
197951
  Ісіченко І. Бароко - мистецький стиль і літературна доба // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 27-34. – ISSN 0130-5263
197952
  Наливайко Д.С. Бароко (- вибагливий, химерний) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2003. – Т. 2 : Б - Біо. – С. 266=267. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2681-0 (Т.2)
197953
  Горбачов Д. Бароко XX сторіччя // Критика. – Київ, 1999. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-26


  Український футуризм.
197954
  Передрієнко В.А. Бароко в контексті стильового розвитку староукраїнської літературної мови другої половини XVI-XVIII ст. // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 79-84. – ISSN 1996-9872
197955
  Ніколенко О.М. Бароко і класицизм як художні системи ХVII ст. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 12. – С.35-39. – ISSN 0205-471Х
197956
  Девдюк І.В. Бароко і класицизм: спільне та відмінне // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2005. – № 8 : Мистецтво бароко. – С. 2-4.
197957
  Нікітенко Н.М. Бароко Софії Київської / Надія Нікітенко ; [худож. оформл. В. Бариби]. – Київ : Либідь, 2015. – 270, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 270 та в кінці гл. – ISBN 978-966-06-0702--6
197958
  Юдкін-Ріпун Бароко та український фольклор // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 527-567. – ISBN 966-7021-39-4
197959
  Безродних І.Г. Бароко у контексті стильової поліфонії XVII століття // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – C. 149-153


  Статтю присвячено розгляду наукового дискурсу феномену XVII ст. як історико-літературної доби, визначенню специфіки бароко в контексті стильової поліфонії означеного періоду.
197960
  Ямборко Ольга Бароко у фільмі "Молитва за гетьмана Мазепу" : стиль і стилізація // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 9-11. – ISSN 1562-3238


  "Молитва за гетьмана Мазепу" - укр. художній фільм режисера Юрія Іллєнка знятий у 2001 році на київській кіностудії ім. О. Довженка
197961
  Висоцький А.А. Бароко як загальноєвропейський художній напрям. Українське бароко // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 10/11 (410/411). – С. 57-62
197962
  Ніколаєнко О.О. Бароко як код української культурно-національної ідентичності (на матеріалах романістики Юрія Андруховича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається формування українського коду культурно-національної ідентичності. На матеріалах романістики Юрія Андруховича здійснюється аналіз процесу віднайдення та становлення культурно-національної ідентичності крізь призму культурного коду ...
197963
  Ольховик М.В. Бароко як універсальна метамова української культури // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.62-65. – (Філософські науки)
197964
  Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVII-XVIII століть : посібник для вчителя / О.М. Ніколенко. – Харків : Ранок : Веста, 2003. – 222, [2] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 216-218. – Бібліогр.: с. 219-221. – (Скарбниця словесника). – ISBN 966-679-851-4


  У пр. № 1746830 напис: Шановному Михайлу Кузьмовичу з побажаннями всього найсвітлішого у житті й на згадку про полтавські зустрічі! 19.09.2003 р. Полтава
197965
  Лімборський І.В. Бароко. 8-й клас. Теоретична частина // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Травень - червень (№ 5/6) : Елементи компаративістики. – С. 9-17
197966
  Скаленко А.О. Барокова домінанта у трагікомедії В. Шекспіра "Буря" // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 69-71
197967
  Злотник-Шагіна Барокова драма "Слово про збурення пекла" у науковій інтерпретації Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 91-97


  У статті аналізується оцінка І. Франком барокової драми «Слово про збурення пекла». Наголошується на специфіці джерельної бази, сюжету, системи образів твору. Досліджується питання датування твору, акцентується увага на його національному походженні та ...
197968
  Бойко С.М. Барокова епіграма Івана Величковського: жанрово-стильовий аспект : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бойко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : [Б. в.], 2021. – 264 арк. – Додатки: арк. 255-264. – Бібліогр.: арк. 224-254
197969
  Бойко С.М. Барокова епіграма Івана Величковського: жанрово-стильовий аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бойко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
197970
  Синьоок Т. Барокова інструкція із самопізнання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 31


  Видавництво "Дух і Літера" представило нову книжку Леоніда Ушкалова - про Григорія Сковороду.
197971
  Червінський Г. Барокова компаративістика Валентини Соболь // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 293-300. – ISBN 966-02-2984-4


  Щоб зрозуміти, у чому виявляється специфіка досліджень давньої української літератури, потрібно усвідомити факт, як непросто однозначно з"ясувати, відколи починається історія української літератури взагалі. Чи в середньовіччі, ще перед монгольською ...
197972
  Вознюк О. Барокова лірика Адама Корчинського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 87-91.
197973
  Медведик Г. Барокова образність в контексті духовних пісень Почаївського богогласника // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 140-145. – ISSN 2308-4634
197974
  Новик О. Барокова орація як епічний твір // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 260-270
197975
  Шевчук Т. Барокова парадигма творчості Григорія Сковороди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
197976
  Варецька С.О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Варецька С.О. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 254 л. – Додатки: л. 199-228. – Бібліогр.: л. 229-254
197977
  Варецька С.О. Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса = Das Barockparadigma im Schaffen von Gunter Grass : [ монографія ] / Софія Варецька. – Дрогобич : Коло, 2008. – 240с. : іл. – ISBN 978-966-7996-55-0
197978
  Мільтон Д. Барокова перлина у твердій оправі : поеми // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 222-237. – ISSN 0320-8370
197979
  Дігай Т. Барокова поезія Валерія Кикотя // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 278-282. – ISBN 978-966-96923-6-8
197980
  Хававчак О. Барокова поетика "Історії Русів" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 144-148. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті на матеріалі тексту "Історії Русів" простежується превалююча роль барокової образності, Розглянуто прийоми творення людських характерів. Нпголошено на антитезі теоцентаричного та антропоцентричного
197981
  Ніка О.І. Барокова проповідь XVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 165-170
197982
  Новик О.Л. Барокова риторична традиція у молитвах романтиків // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 83-91. – ISBN 978-966-188-046-6
197983
  Маценка С.П. Барокова сатира «Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальда» Й.М. Мошероша у сучасному прочитанні // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 37-44. – ISSN 2312-3036
197984
  Хававчак О. Бароковий дискурс "Літопису Самовидця" // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 67-71. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
197985
  Лукьяненко Д. Бароковий діалог культур (від XVI століття до сьогодення) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 200-207. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534


  Пропоновану розвідку присвячено встановленню інтертекстуальних зв"язків укр. і польської барокової літератури. На основі творів Себастьяна Кленовича, Григорія Сковороди і Валерія Шевчука доведено існування барокового діалогу культур, оформленого у ...
197986
  Криса Б. Бароковий код у поезії Богдана-Ігоря Антонича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 148-154
197987
  Микитюк Г. Бароковий консептизм поезії Данила Братковського // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 107-108. – ISBN 978-966-600-646-5
197988
  Радишевський Р.П. Бароковий консептизм поезії Лазаря Барановича // Українське літературне бароко : зб. наук. праць / відп. ред. О.В. Мишанич. – Київ : Наукова думка, 1987. – С. 156-177
197989
  Гончарук Є. Бароковий мотив гріха і покари в поемі Тараса Шевченка "Сон" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 28-34


  У статті аналізуються особливості барокового мотиву гріха і покарання та досліджуються моделі втілення цього мотиву Тарасом Шевченком у поемі "Сон". Визначаються особливості індивідуального розуміння барокових категорій гріха і кари, виокремлюється ...
197990
  Сластіна Є.Ю. Бароковий танець та його сучасні дослідники // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 140-147. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  " Подана характеристика основного стилю барокової хореографії - прекрасного танцю, визначено особливості його формування та розвитку. Зазначені автори основних першоджерел з хореографії цього періоду, а також відомі спеціалісти барокового стилю ...
197991
  Руссова В. Барокові акценти Дмитра Кременя // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 98-101. – ISSN 2307-2261
197992
  Грицина С.В. Барокові інновації в "Євхаристиріоні" Софронія Почаського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 332-339


  У статті аналізуються лінгвопоетичні особливості панегірика "Євхаристиріон" Софронія Почаського, зокрема барокові інновації, висвітлені в мовних символах і оригінальній архітектоніці. В статье анализируются лингвопоэтические особенности панегирика ...
197993
  Грицина С.В. Барокові інновації у староукраїнській літературній мові XVII ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грицина Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 306 л. – Додатки: л. 236-306. – Бібліогр.: л. 205-235
197994
  Грицина С.В. Барокові інновації у староукраїнській літературній мові XVII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Грицина Світлана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
197995
  Лукьяненко Д. Барокові концепти у поезії Миколи Філянського та Григорія Сковороди // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 94-98. – ISSN 2307-2261
197996
  Заярна І.С. Барокові моделі світу в сучасній російській поезії (на матеріалі творчості Д.Бобишева) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 165-175. – ISBN 966-581-388-9
197997
  Короткова О. Барокові мотиви у ліриці Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 20-22. – ISSN 2411-4146


  У дослідженні здійснено аналіз віршів М. Рильського в контексті західноєвропейської барокової традиції, простежено її вияв у поетиці творів письменника, визначено відповідні теми, мотиви, образи, художні засоби. Представлено спробу розширити бачення ...
197998
  Радивиловський А. Барокові проповіді XVII століття / Антоній Радивиловський ; вид. підгот. Оксана Ніка, Юлія Олешко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2019. – XIV, 380, [1] с. : іл. – Покажчики слів і словоформ: с. 227-357. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7777-59-4
197999
  Сліпушко О.М. Барокові риси образної системи в драматургії Лесі Українки / О.М. Сліпушко, А.О. Катюжинська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – С. 143-149. – ISSN 2520-6346


  Досліджено драматургію Лесі Українки, зокрема твори "Одержима", "Кассандра", "Лісова пісня". Особливу увагу приділено аналізу образної системи, на основі чого розглянуто особливості художньої репрезентації барокових рис в інтерпретаційних моделях таких ...
198000
   Барокові стемми & префації : гербові вірші й присвяти перемиським владикам XVII-XVIII ст. / вступ. ст. Денис Пилипович ; зібр. і до друку підгот.: Володимир Пилипович ; [пер.: Ростислав Паранько, Володимир Пилипович]. – Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2012. – 337, [2] с. : іл., фотокоп., портр. – Бібліогр.: с. 338-339 та в підрядк. прим. – (Перемиська бібліотека / Перемис. від. Об-ня українців у Польщі ; т. 9). – ISBN 978-83-928327-7-5
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,