Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
197001
  Трубачева Лидия "Безопасность" в разных ипостасях // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 62-65. – ISSN 0869-4915
197002
  Морозова О.І. "Безпека життя дітей - питання сьогодення" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-8
197003
  Біленчук П. "Безпека людини, суспільства, держави" / П. Біленчук, О. Шульга // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 6 : Фото Ю. Тивончука


  Ініціатором проведення міжнародної науково-практичної конференції під такою назвою виступив юридичний факультет нашого університету. Захід присвячений 64-ій річниці прийняття та проголошення Генеральною асамблеєю ООН Загальної Декларації прав людини ...
197004
  Любер О. "Безпека об"єктів прав інтелектуальної власності на території Китайської Народної Республіки можлива" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 113-115
197005
  Сащку Г.М. "Безпекові повноваження" ЗМІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 47-54
197006
  Пилипчук С. "Безпристрасне вистудіювання тексту..." методологія філологічної школи у фольклористичній практиці Івана Франка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 74-79. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналізовано особливості застосування методології філологічної школи у фольклористичних студіях Івана Франка.
197007
  Кардашова Е.В. "Безразличность, из которой ткется ткань жизни": "средний человек", субъект повседневности // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 64-72. – ISSN 2307-4558


  Публікація присвячена проблемі визначення суб’єкта буденного дискурсу. Суб’єкт буденного дискурсу може бути описаний за допомогою звернення до стереотипних моделей ідентифікації та самоідентифікації, таких як «проста людина», «звичайна людина», ...
197008
  Скринник М. "Безрідна" людина в "українському світі" М. Гоголя // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. М.І. Долішний. – Львів, 2006. – № 2. – С. 16-30
197009
  Брюховецька Л. "Безробітний режисер зі світовим іменем" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 30 січня (№ 1/2). – С. 20-21


  97 років Сергію Параджанову. З прожитих 66 років двадцять один він жив і творив у Києві на кіностудії ім. О. Довженка.
197010
  Стасюк М. "Безсмертний дотик до душі" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 1 (9). – С. 129-131
197011
  Корнійчук В. "Безсмертний животвір " Івана Франка (парадигми й модуси художності) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 4 (580). – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
197012
  Азьомов В. "Безсмертя любові визнаю ...". Психологічний аналіз новели Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном"(продовження) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 38-42
197013
  Толстой Л.Н. "Безсмысленные мечтания" : с портретом автора / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Набат" ; Тип. Московского Т-ва Н.Л.Казецкаго, 1917. – 24 с., 1 л. портр. : портр. – (Библиотека "Памяти прошлого" ; № 10)
197014
  Толстой Л.Н. "Безсмысленные мечтания" / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Воля", 1917. – 23 с.
197015
   [Безруков Леонід Олексіійович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 3 (67), ч. 2. – С. 115-116. – ISSN 1684-7903


  "...3 вересня відсвяткував свій 75-літній ювілей професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Леонід Олексійович Безруков. Не одне покоління науковців та педіатрів-практиків вдячне своєму талановитому Вчителю, який на правду вважається ...
197016
  Манн С. Безопасность Linux. Руководство администратора по системам защиты с открытым исходным кодом = Linux System Security. An Administrator"s Guide to Open Source Security Tools / Скотт Манн, Эллен Митчелл, Митчелл Крелл; Пер. с англ. и ред. В.Р.Гинзбурга. – 2-е изд. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : Вильямс, издательский дом, 2003. – 624с. – ISBN 5-8459-0485-4
197017
  Голунов С.В. Безопасность американо-мексиканской границы : опыт пограничной политики США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 32-47. – ISSN 0321-2068
197018
  Максим М. Безопасность беспроводных сетей : Информационные технологии для инженеров / М. Максим, Д. Поллино. – Москва : АйТи; ДМК Пресс, 2004. – 288с. – ISBN 5-98453-007-4;5-94074-248-3
197019
   Безопасность бизнеса : справочное пособие. – Изд. 1-е. – Киев : [б. и.]. – (Журналитский фонд Украины)
Вып. 1 : / под ред. Ю.И. Когута. – 1994. – 164 с.
197020
   Безопасность быстрых реакторов : [сокр. пер. с англ.]. – вып.1. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1973. – 164 с. – Библиогр.: с. 42-43, 78
197021
   Безопасность быстрых реакторов : сокр. пер. с англ. – Вып. 3. – Москва : Атомиздат, 1974. – 55 с. – Библиогр.: с. 51-54
197022
   Безопасность быстрых реакторов. – вып.2. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1974. – 67 с.
197023
  Вебер К. Безопасность в Windows XP : Готовые решения сложных задач защиты компьютеров / Крис Вебер, Гэри Бадур. – Москва. Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2003. – 464с. – ISBN 5-93772-102-0
197024
  Коваленко И.И. Безопасность в Азии - назревшая проблема современности / И.И. Коваленко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Издательство "Знание" ; Библиотечка "Курсом мира и международного сотрудничества")
197025
  Коваленко И.И. Безопасность в Азии - назревшая проблема современности / И.И. Коваленко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Издательство "Знание" ; Новое в жизни науке и технике ; Сер. международная 1)
197026
  Алешин Л.И. Безопасность в библиотеке : Учебно-методическое пособие / Л.И. Алешин. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 248 с. – (Библиотекарь и время XXI век : 100 выпусков / отв. ред. сер. О.Р. Бородин ; вып. 18). – ISBN 5-85129-175-3
197027
   Безопасность в Интернете: приоритеты государства // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – апрель. – С. 32-35. – ISSN 1726-6726


  Со времени первого Форума безопасного Интернета прошёл ровно год. За этот период общество получило ряд законодательных инструментов: 436-ФЗ, реестр запрещённых сайтов. Стала ли Сеть более безопасной и что ещё необходимо предпринять для пресечения ...
197028
   Безопасность в Интернете: пути достижения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – март. – С. 50-51. – ISSN 1726-6726


  7 февраля в пресс-центреРИА "Новости" состоялся ІІІ ежегодный Форум Безопасности Интернета. Организоваламероприятие Лига Безопасного Интернета при поддержке Минкомсвязи России и Российской ассоциации электронных коммуникаций
197029
  Петренко А. Безопасность в коммуникации делового человека / Петренко А. – Москва : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 202, [1] с. – (Библиотека технологической школы бизнеса ; кн. 12 : Серия "Психотехнология и эффективный менеджмент"). – ISBN 5-86073-005-5
197030
  Биктимирова З.З. Безопасность в концепции развития человека // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.135-143. – ISSN 0869-0499
197031
  Засыпкин А. Безопасность в Персидском заливе // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 3-11. – ISSN 0130-9625
197032
  Ларичев А.В. Безопасность в радиационной технологии / А.В. Ларичев, Е.Д. Чистов. – М., 1981. – 198с.
197033
  Петров В.Ф. Безопасность в ядерно-космический век / В.Ф. Петров. – М., 1984. – 64с.
197034
  Петровский В.Ф. Безопасность в ядерно-космическую эру / В.Ф. Петровский. – М., 1985. – 216с.
197035
  Давыдов В.Ф. Безопасность в ядерный век / В.Ф. Давыдов. – Киев, 1982. – 188с.
197036
  Арбатов А.Г. Безопасность в ядерный век и политика Вашингтона / А.Г. Арбатов. – Москва, 1980. – 287с.
197037
  Клейтман С.Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения / С.Л. Клейтман. – 2-е изд. – Харьков, 1978. – 184 с.
197038
  Клейтман С.Л. Безопасность вождения автомобиля и правила дорожного движения. / С.Л. Клейтман. – Х, 1979. – 184с.
197039
  Беликов А.С. Безопасность выполнения специальных работ с применением нетрадиционных подъемно-транспортных машин / А.С. Беликов, В.А. Шаломов, Ю.Н. Сенчихин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 167-176 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
197040
  Ланцов С.А. Безопасность государства - общества - человека в контексте противодействия терроризму // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 58-62. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
197041
  Жерондо К. Безопасность движения / К. Жерондо. – М, 1983. – 224с.
197042
  Боровский Б.Е. Безопасность движения автомобильного транспорта / Б.Е. Боровский. – Л, 1984. – 305с.
197043
   Безопасность для всех : прогр. разоружения : докл. Независимой комис. по вопр. разоружения и безопасности под пред. [и с предисл.] У. Пальме : пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1982. – 280 с. – Библиогр. в примеч.: с. 273-277
197044
  Бочаров Е.В. Безопасность дорожного движения. / Е.В. Бочаров. – М., 1988. – 284с.
197045
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2005. – 720 с.
197046
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2005. – 704 с.
197047
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2005. – 720 с.
197048
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2005. – 688 с.
197049
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2006. – 672 с.
197050
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2006. – 560 с.
197051
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2006. – 560 с.
197052
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2006. – 688 с.
197053
   Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2007. – 592 с.
197054
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2007. – 544 с.
197055
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3. – 2007. – 560 с.
197056
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности. – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2007. – 560 с.
197057
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1. – 2008. – 544 с.
197058
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2. – 2008. – 544 с.
197059
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4. – 2008. – 480 с.
197060
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 1 (35). – 2009. – 488 с.
197061
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 2 (36). – 2009. – 492 с.
197062
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 3 (37). – 2009. – 492 с.
197063
   Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2000-. – ISSN 1607-7334
№ 4 (38). – 2009. – 574 с.
197064
  Чучаев А.И. Безопасность железнодорожного, водного и воздушного транспорта / А.И. Чучаев. – Саратов, 1988. – 167с.
197065
  Садиков Г.Н. Безопасность жизнедеятельности – религия XXI века // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2. – C. 89-94. – ISSN 2073-803X
197066
   Безопасность жизнедеятельности : учебник для студентов ВУЗов. – Москва : Высшая школа, 1999. – 448 с.
197067
   Безопасность жизнедеятельности : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков, 2001. – 678 с. – ISBN 5-8316-0015-7
197068
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 2. – 2003. – 48 с. – № 1 на укр. яз.
197069
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 3. – 2003. – № 1 на укр. яз.
197070
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 4. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
197071
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 5. – 2003. – 48 с. – № 1 на укр. яз.
197072
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 6. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
197073
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 7. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
197074
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 8. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
197075
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 9. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
197076
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 10. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
197077
   Безопасность жизнедеятельности : Науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 11. – 2003. – 48 с. – № 1 на укр. яз.
197078
   Безопасность жизнедеятельности : науково-популярний журнал. – Киев : Основа, 2003-
№ 12. – 2003. – 48 с. – № 1 укр. мов.
197079
   Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений среднего профессионального образования / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков, Л.Л. Морозова, В.П. и др. Сивков; С.В. Белов [и др.] ; под общ. ред С.В. Белова. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2004. – 360 с. + Приложение: с. 353-356. – Библиогр.: с. 354. – ISBN 5-06-004294-4
197080
  Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учеб. пособие для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающ. по медицинским спец. / Г.С. Ястребов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 417 с. : ил. + Прилож.: с. 394-405. – Библиогр.: с. 406. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-222-02739-2
197081
   Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям и специальностям высшего профессионального образования / В.А. Акимов, В.Я. Богачев, В.К. Владимирский, Ю.Л. Воробьев, П.П. и др. Кукин; В.А. Акимов, В.Я. Богачев, В.К. Владимирский, Ю.Л. Воробьев, П.П. Кукин и др. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 2007. – 592 с. – ISBN 978-5-06-004895-7
197082
   Безопасность и гигиена труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1980. – 152 с.
197083
   Безопасность и гигиена труда : сборник науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1985. – 148 с.
197084
   Безопасность и гигиена труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1988. – 148 с.
197085
  Клинова М. Безопасность и сотрудничество в энергетике: поиски стабильного баланса : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 111-125. – Бібліогр.: с. 111-125. – ISSN 0131-2227
197086
  Комиссаров Ю.Д. Безопасность и сотрудничество: опыт евпропейского Севера / Ю.Д. Комиссаров. – М., 1989. – 126с.
197087
   Безопасность информации. – Киев
№ 1. – 1997
197088
  Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход / В.В. Домарев. – Київ : ДиаСофт, 2004. – 992с. – ISBN 966-7992-36-5
197089
  Черкасова Е. Безопасность Испании в атлантическом формате // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 12. – С. 41-47. – ISSN 0131-2227
197090
  Морозов В.Е. Безопасность как форма политического: о секьюритизации и политизации // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 24-35. – ISSN 0321-2017
197091
  Дюре Мишель Безопасность как элемент культуры в отношениях между странами // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 20-21. – ISSN 1728-6220
197092
  Зеркалов Д.В. Безопасность международной торговли : Справочник / Д.В. Зеркалов. – Киев : КНТ, Дакор, 2007. – 456с. – (Сер."Внешнеэкономическая деятельность"). – ISBN 966-8379-23-3
197093
  Балабанов А.О. Безопасность мореплавания и организационно правовые меры по ее обеспечению // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 168-178
197094
  Иванов А.А. Безопасность Московского царства в правление Ивана Грозного // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 57-64. – ISSN 0042-8779
197095
  Кузнецов Ю.Ф. Безопасность на севере Европы / Ю.Ф. Кузнецов. – Москва, 1967. – 32с.
197096
  Поплавский В.М. Безопасность парогенераторов натрий - вода / В.М. Поплавский, Ф.А. Козлов. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 140 с.
197097
  Чернявский А.А. Безопасность предпринимательской деятельности : Конспект лекций / А.А. Чернявский; МАУП. – Киев : МАУП, 1998. – 118с. – ISBN 966-7312-38-0
197098
  Буй Д.Б. Безопасность прогрммных средств: модели и методы (обзор) / Д.Б. Буй, В.Г. Скобелев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 1 (65), січень - березень. – С. 42-54. – ISSN 1814-4225


  Работа представляет собой краткий обзор моделей и методов, предназначенных для обеспечения безопасности программных средств современных компьютерных систем на протяжении всего их жизненного цикла.
197099
   Безопасность работ в химических производствах : (сборник офиц. материалов и методических указаний). – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Техніка, 1980. – 398 с. – (Библиотека "Техника безопасности")
197100
  Злобинский Б.М. Безопасность работ с радиоактивными веществами / Б.М. Злобинский. – Москва : Металлургиздат, 1958. – 228 с.
197101
  Злобинский Б.М. Безопасность работ с радиоактивными веществами / Б.М. Злобинский. – М., 1961. – 344с.
197102
  Самойлов О.Б. Безопасность реакторов ВВР / О.Б. Самойлов. – Горький, 1986. – 86с.
197103
  Атаян Б.Г. Безопасность резервного копирования данных в облачной системе хранения / Б.Г. Атаян, Т.А. Багдасарян // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 2. – С. 119-122. – ISSN 2225-5036
197104
   Безопасность Родины храня : очерки. – Львов : Каменяр, 1988. – 245, [2] с.
197105
   Безопасность России. Черноморский регион. – Москва : Интердиалект, 1997. – 326 с.
197106
  Брэгг Р. Безопасность сетей. Полное руководство = Network security. The Complete reference / Роберта Брэгг, Марк Родс-Оусли, Кит Страссберг; пер. с англ.: Г. Трубников, Я. Майсова, М. Фадеева. – Москва : ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 912с. – ISBN 5-7163-0132-0
197107
   Безопасность современной гостиницы // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 40-42 : фото
197108
  Зацарный В.В. Безопасность студентов на практике / В.В. Зацарный, А.Е. Пантелеймонов. – Киев, 1989. – 119с.
197109
   Безопасность сухого хранения отработавшего ядерного топлива : монография / [Рудычев В.Г. и др.] ; под общ. ред. Ю.М. Мацевитого, И.И. Залюбовского ; М-во образования и науки Украины, Харьк нац. ун-т имени В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 197, [3] с. : ил., табл. – На тит. л. авт. не указ. – Библиогр.: с. 190-199. – (Серия "Безопасность атомных станций"). – ISBN 978-966-623-945-0
197110
   Безопасность технологий и природа : сборник. – Москва : Знание, 1989. – 94 с. – Библиогр.: с. 52. – (Народный университет. Факультет "Человек и природа" ; 7/89)
197111
   Безопасность труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1984. – 120 с. – Библиогр. в конце ст.
197112
  Котик А М. Безопасность труда / А М. Котик. – М, 1986. – 63с.
197113
   Безопасность труда : сб. науч. работ ин-тов охраны труда ВЦСПС. – Москва : Профиздат, 1989. – 146 с. – Библиогр. в конце ст.
197114
  Лановенко И.П. Безопасность труда в горной промышленности / И.П. Лановенко. – Киев, 1978. – 247с.
197115
  Лановенко И.П. Безопасность труда в горной промышленности и уголовный закон / И.П. Лановенко. – К., 1978. – 247с.
197116
  Семенов А.С. Безопасность труда в кабинетах химии / А.С. Семенов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 80 с.
197117
  Свечников Л.Н. Безопасность труда в камеральном топографо-геодезическом производстве : справочное пособие / Л.Н. Свечников, С.А. Мыльников. – Москва : Недра, 1989. – 262 с. – ISBN 5-247-00876-6
197118
   Безопасность труда в промышленности : справочник. – Киев : Техника, 1982. – 231 с. – Библиогр. в конце глав.
197119
   Безопасность труда в радиационной диффектоскопии. – Москва : Энергоатоиздат, 1986. – 168 с. – Библиогр.: с. 165-167
197120
  Сапожников А.В. Безопасность труда в химической лаборатории / А.В. Сапожников. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 82 с.
197121
   Безопасность труда и профсоюзы : из опыта работы профсоюзов соц. стран по охране труда : сборник статей. – Москва : Профиздат, 1974. – 175 с.
197122
  Сакулин В.П. Безопасность труда при монтаже и эксплуатации электроустановок / В.П. Сакулин, В.М. Шептовицкий. – Ленинград : Колос, 1973. – 238 с.
197123
  Прокофьева А.К. Безопасность труда при работе с сильнодействующими ядами / А.К. Прокофьева. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 70с. : Ил. – Библиогр.: с.69
197124
  Миронович Д Н. Безопасность труда составительской бригады на железнодорожном транспорте предприятий черной металлургии / Д Н. Миронович, Сулин Е.П. . – Свердловск, 1962. – 72с.
197125
   Безопасность труда, санитария и гигиена : справочное пособие. – Москва : Издадательство стандартов. – (Терминология ; 5)
5 выпуск. – 1990. – 173 с. – Библиогр.: с. 171-173
197126
  Костин А.И. Безопасность человека в глобальной политике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-52. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
197127
  Прозорова М.Г. Безопасность человека в условиях развития биотехнологий: постановка проблемы / М.Г. Прозорова, М.И. Рыхтик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 41-45. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
197128
  Литвин А.Н. Безопасность человека, мировозрение народа и жизнеспособность страны: к вопросу о защите "конституционного строя" России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 68-71. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
197129
  Маканс Л. Безопасность человека, розыскная деятельность полиции, уголовно-процессуальный закон // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 16-20. – ISSN 1810-3081
197130
  Радиков И.В. Безопасность человека: реальность или фикция? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 6-11. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
197131
  Уолкер Б.Д. Безопасность ЭВМ и организация их защиты / Б.Д. Уолкер, Я.Ф. Блейк. – М, 1980. – 112с.
197132
  Супаков Н.К. Безопасность эксплуатации ракетного оружеия / Н.К. Супаков. – М., 1972. – 79с.
197133
   Безопасность ядерной энергетики : сборник статей. – Москва : Атомиздат, 1980. – 154 с. – Библиогр. в конце разд.
197134
  Самойлов О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, В.А. Чирков. – Горький, 1983. – 95 с.
197135
  Самойлов О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 278 с.
197136
  Кенсицкий О.Г. Безопасность, надежность и эффективность эксплуатации электротехнического и электроэнергетического оборудования блоков АЭС : монография / О.Г. Кенсицкий, А.А. Ключников, Г.М. Федоренко ; НАН України ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чернобыль, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-02-5202-8
197137
  Фуко М. Безопасность, территория, население = Securite, territoire, population : курс лекций, прочит. в Коллеж де Франс в 1977-1978 учеб. году / Мишель Фуко ; пер. с фр. Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. – Санкт-Петербург : Наука, 2011. – 543, [1] с. : портр. – На авантит. текст: Издание осуществлено в рамках программы содействия изд. делу "Пушкин" приподдержке Посольства Франции в России и Французского ин-та / мин-ваинстронных и европейских дел Франции. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-02-037115-6
197138
  Розанов А.А. Безопасность: подходы Запада / А.А. Розанов, А.В. Шарапо. – Минск, 1994. – 122с.
197139
  Бервальд Джули Безопасный атомный реактор : идеи // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 66-67 : Фото
197140
  Пархомовский Э.Я. Безопасный жалобщик / Э.Я. Пархомовский. – М., 1984. – 127с.
197141
   Безопасный мир : учебное пособие для 10-11 кл. / А.В. Крапивин, А.К. Алексеев, С.И. Белей, М.А. Володина, Е.Г. и др. Дмитриева; А.В. Крапивин, А.К. Алексеев, С.И. Белей, М.А. Володина, Е.Г. Дмитриева; Под ред. Крапивина Александра Васильевича. – 1-е изд. – Донецк, 2007. – 148 с. – ISBN 978-966-639-355-8
197142
   Безопасный мир : учебное пособие для учащихся 10-11 классов / А.В. Крапивин [и др.] ; под ред. Крапивина А.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк : Центр международной безопасности Донецкого национального университета, 2008. – 170 с. : илл. – Библиогр.: с. 166. – ISBN 978-966-639-355-8
197143
  Казанцева Ася Безопасный сахар. Сладкая кровь // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 138-142 : фото
197144
  Селиванов М.П. Безопастность работ в химических лабораториях / М.П. Селиванов. – М, 1954. – 320с.
197145
  Балаев А.А. Безопастность труда на предприятии : прогр.-целевая игра : метод. пособие / А.А. Балаев, О.А. Зюкова. – Москва : Профиздат, 1989. – 91, [3] с. – (Практ. и метод. пособия для профсоюз. и хоз актива)
197146
  Клюєва Є. Безоплатна передача майна суб"єктам господарювання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 97-100
197147
  Стефанчук М.М. Безоплатна правнича допомога як елемент соціальної безпеки держави // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 159-162. – ISBN 978-617-7625-74-1
197148
  Гречанюк С. Безоплатна правова допомога – від ідей до становлення адміністративно-правового інституту / С. Гречанюк, В. Карий // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 86-90. – ISSN 2524-0129
197149
  Мельниченко О. Безоплатна правова допомога // Юридична газета. – Київ, 2012. – 31 січня (№ 5)


  "... Яке місце займають юридичні клініки в системі безоплатної правової допомоги".
197150
  Семьоркіна О.М. Безоплатна правова допомога в Україні-міф чи реальність? // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 30-34
197151
  Гончаренко С.В. Безоплатна правова допомога стаэ реальныстю? / С.В. Гончаренко, Э.Ю. Бова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 10-14
197152
  Ахтирська Н.М. Безоплатна правова допомога та приватна детективна діяльність у змагальному кримінальному процесі України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 2-4
197153
  Валенко А. Безоплатна приватизація земельних ділянок по-українськи // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 38-39
197154
  Гутник В.В. Безоплатне призначення захисника: досвід Міжнародного кримінального суду // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 23-25
197155
  Рябцева Н. Безоплатним пологам бути? Двадцять запитань про пологи після початку реформи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 5-18 червня (№ 22/23). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
197156
  Мартынов О.П. Безоружная любовь / О.П. Мартынов. – М, 1989. – 138с.
197157
  Амосов Н.И. Безосколочное стекло триплекс, его значение, свойство, способ изготовления и приёмы испытания / Н.И. Амосов. – Киев : Укргизлегпром, 1934. – 80 с. – Библиогр.: с. 79
197158
  Панасевич В.А. Безособове дієслово препеі та його значення в реченнях новогрецької мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 256-259
197159
  Щербій Н.О. Безособові рефлексивні конструкції в українській і польській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 215-233. – ISSN 2075-437X


  У статті охарактеризовано статус безособових дієслів у мовознавстві. Розглянуто семантичні особливості безособових рефлексивних конструкцій в українській і польській мовах. Проаналізовано вживання безособових зворотних форм у сучасних українських і ...
197160
  Кокора М. Безособові речення в поетичному мовленні В. Симоненка // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 53-57
197161
  Калениченко М.М. Безособові речення з дієслівними формами на -no, -to у чеській мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 144-148. – ISSN 2075-437X


  В статье рассматриваются безличные предложения в чешском языке, предикативная основа которых сформирована предикативными формами на -no, -to. Особое внимание обращается на семантические и структурные параметры даных безличных единиц.
197162
  Чирва Г.М. Безособові речення з дієслівно-екзистенціальною предикативною основою // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 77-81
197163
  Калениченко М.М. Безособові речення на рівні синтаксико-семантичного моделювання // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 104-110


  У статті проаналізовано змістову організацію безособового речення з урахуванням його формальних ознак, визначено категоріальні характеристики безособовості, способи та засоби її реалізації. В статье проанализирована смысловая организация безличного ...
197164
  Калениченко М.М. Безособові речення у лінгвістичній богемістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 114-123


  У статті проаналізовано стан дослідження безособового речення у лінгвістичній богемістиці, визначено категоріальні характеристики безособовості, способи та засоби її реалізації. В статье проанализировано состояние исследований безличных предложений в ...
197165
  Голубовська І. Безособові речення як відбиття міфологізованості української ментальності // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 31-35. – ISSN 0320-3077
197166
  Гетьман З.О. Безособові форми іспанського дієслова в контексті міжкатегоріального підходу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 212-222. – ISSN 2413-5593
197167
  Вишняков В.А. Безостановочный пробег / В.А. Вишняков. – Москва, 1958. – 94с.
197168
  Бринчук М.М. Безответственность в современном экологическом праве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 11. – С. 56-66. – ISSN 0132-0769
197169
  Меламед Ц.А. Безотказный бумеранг / Ц.А. Меламед. – Рига, 1990. – 253с.
197170
  Дударь Светлана Безотходная гастрономия : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 5 (2848). – С. 156-160 : Фото
197171
  Дятлов И.П. Безотходная технология и эффективность производства / И.П. Дятлов, И.Т. Рысев. – М., 1986. – 64с.
197172
  Рюмин В.В. Безотходное производство / В.В. Рюмин. – Рига, 1985. – 103с.
197173
  Зайцев В.А. Безотходные и малоотходные процессы сегодня и завтра / В.А. Зайцев. – М., 1987. – 31с.
197174
   Безотходные и энергосберигающие процессы нефтепереработки и нефтехимии. – Куйбышев, 1987. – 183с.
197175
  Симоненко Г.П. Безотцовщина / Г.П. Симоненко. – Тула, 1968. – 144с.
197176
  Маканин В.С. Безотцовщина. / В.С. Маканин. – М, 1971. – 208с.
197177
  Вознесенский А. Безотчетное : новая книга / А. Вознесенский. – Москва : Советский писатель, 1981. – 255 с.
197178
  Грегори Р.Т. Безошибочные вычисления / Р.Т. Грегори, Е.В. Кришнамурти. – Москва : Мир, 1988. – 207 с.
197179
   Безпаленко Анатолій Мілетійович (1952) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 30. – ISBN 978-966-933-054-3
197180
  Плаксієнко В.Я. Безпаперова бухгалтерія: призначення, характеристика складових та ключові аспекти / В.Я. Плаксієнко, І.М. Назаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 20-26. – ISSN 2306-6792
197181
  Монастирецький М. Безпаперові інформаційні технології - в життя // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 16-21. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1708-7422
197182
  Коржик Н.А. Безпаперові інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 94-101. – Бібліогр.: 6 назв.


  Розглядається використання бібліотеками безпаперових інформаційно-комунікаційних технологій, характеризуються основні процеси.
197183
  Степанова О. Безпека - заради життя кожного // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 4
197184
  Нетребенко Алевтина Безпека - пріоритетна потреба людини, суспільства, цивілізації // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 15--16 : фото
197185
  Шарий В.І. Безпека "складної" системи на грунті системного підходу / В.І. Шарий, А.І. Невольніченко, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 191-196


  У статті обгрунтовано зміст поняття "безпека" складної системи на основі системного підходу. При визначенні змісту безпеки, було доведено, що в даному випадку безпека - це ознака стану складної системи, коли вона спроможна "власним" (підпорядкованим ...
197186
   Безпека авіації / В.П. Бабак, В.П. Харченко, В.О. Максимов, В.В. Астанін, І.П. [та ін.] Білокур; [В.П. Бабак та ін.] ; за ред. В.П. Бабака. – Київ : Техніка, 2004. – 584 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 560-583. – ISBN 966-575-171-9
197187
  Харченко В.С. Безпека АЕС і велика безпека за часів коронавірусу / В.С. Харченко, М.О. Ястребенецький // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (87). – С. 74-80. – ISSN 2073-6231


  Стаття аналізує виклики, обумовлені коронавірусною пандемією, для забезпечення безпеки АЕС. Аналізується досвід, накопичений в атомній енергетиці за багато років, який може бути використаний в інших критичних галузях у контексті так званої великої ...
197188
   Безпека бажань // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 3/4 (156), червень - серпень. – С. 20-21 : фото
197189
  Зубок М.І. Безпека банківської діяльності : Навчальний посібник / М.І. Зубок; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 190с. – ISBN 966-574-383-Х


  У посібнику розкриваються основи забезпечення безпеки банківського бізнесу, структура безпеки та її форми, методи і види. Для студентів економічних та інших спеціальностей, які вивчають банківську справу, а такжо осіб, що займаються банківським бізне
197190
  Диба М. Безпека банківської діяльності та умови її організації в Україні / Михайло Диба, Світлана Яременко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 13-23 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
197191
  Барановський О. Безпека банківської сфери // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 6 (220). – С. 20-27. – ISSN 2310-2624
197192
  Бондарчук Ю.В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи : науково-практичний посібник / Бондарчук Ю.В., Марущак А.І. – Київ : Скіф; КНТ, 2008. – 372с. – ISBN 978-966-8894-42-8
197193
  Михальченко І. Безпека в інтернеті, що варто знати // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
197194
  Зубець А.М. Безпека в локальних комп’ютерних мережах на рівні доступу // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 61-68
197195
  Любер О. Безпека в соціальних мережах - міф чи реальність? (Порівняльна характеристика вибраних аспектів європейського континентального законодавства) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 62-64
197196
   Безпека в сфері інтелектуальної власності : виступи учасників всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 3 груд. 2020 р.) / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Київ. ін-т інтелект. власності та права, Каф. інтелект. власності і права. – Київ : Ліра-К, 2020. – 165, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-520-007-0
197197
  Теліга Тетяна Безпека вашої дитини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 14-16 : фото
197198
   Безпека вашої дитини (Пам"ятка з питань безпеки життєдіяльності) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 20-23 : фото
197199
  Усик Світлана Безпека вдома та надворі (Розробка заняття з безпеки життєдіяльності для дітей дошкільного віку) / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 17-18 : фото
197200
  Ревак Ірина Олександрівна Безпека використання інформаційних технологій в освіті // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 190-197. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті з"ясовано стан використання інформаційних технологій у навчальному процесі, проаналізовано систему захисту інформації, запропоновано системний підхід до розв"язання проблеми безпеки використання інформаційних технологій в освіті.
197201
  Мельник Альона Безпека використання обігрівальних приладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 25 : фото
197202
  Мазур А.С. Безпека виробничого персоналу тепличних підприємств / А.С. Мазур, С.О. Букієвський, М.А. Томчук // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 183-185. – ISBN 978-966-641-732-2
197203
  Ільченко Н.В. Безпека відпочинку на природі влітку... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 27 : фото
197204
  Левковська Л. Безпека водних рексурсів України: аналіз, оцінка, пріоритети забезпечення // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2014. – [2014]. – С. 71-75. – ISSN 1818-4170
197205
   Безпека водних ресурсів України у глобальному вимірі = Safety of water resources of Ukraine in a global dimension / [М.А. Хвесик та ін.] ; за заг. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М.А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України, 2013. – 500 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги. - Парал. тит. арк. англ. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 469-499. – ISBN 978-966-2501-14-8
197206
  Бондар В. Безпека громадян у судах: перші місяці роботи служби судової охорони // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 19-21
197207
  Батковський В.А. Безпека грошово-кредитної системи та механізм подолання загроз її розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-41. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються теоретичні аспекти безпеки грошово-кредитної системи, визначено основні загрози для грошово-кредитної системи, запропоновано механізм управління комплексними загрозами і розглянуто особливості його реалізації у контексті ...
197208
  Барановський О. Безпека гррошового обігу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 130-142. – ISSN 1562-0905
197209
  Лаба Д.М. Безпека Групових Комунікацій // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 35-36
197210
  Чубко Т. Безпека держави в умовах глобалізації // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 30-37. – ISSN 2311-6676
197211
  Гловацький В.В. Безпека державних інформаційних ресурсів // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 3 (43). – С. 79-82. – ISSN 2518-7678
197212
  Усик Світлана Безпека дитини в руках батьків / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 25 : фото
197213
  Богданович Лілія Безпека дитини влітку - відповідальність дорослих! / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 12 : фото
197214
  Усик Світлана Безпека дитини на дачі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 29
197215
  Груник Н.В. Безпека дитини на дорозі - основні правила і рекомендації батькам // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 34-35
197216
  Нетребенко Алевтина Безпека дитині у школі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 31-32
197217
  Маляренко О. Безпека дітей - дорослих справа / О. Маляренко, В. Ліпшиць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 6. – С. 23-25 : фото
197218
  Усик Світлана Безпека дітей - у наших руках // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 33-35 : фото
197219
  Ільницька І.М. Безпека дітей - це пріоритет сьогодення / І.М. Ільницька, Н.В. Груник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 14
197220
  Богданович Лілія Безпека дітей на ігровому майданчику / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 36 : фото
197221
  Ільницька Інна Безпека дітей на ігровому майданчику // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 29 : фото
197222
  Ільницька Інна Безпека дітей у таборі відпочинку! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 20-21
197223
  Зепс В.А. Безпека дітей узимку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 40. – Бібліогр.: 2 назв
197224
  Васильченко Л.В. Безпека дорожнього руху // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 12. – С. 46-48. – Бібліогр.: 5 назв
197225
  Гаврилюк І.М. Безпека дорожнього руху в зимовий періож / І.М. Гаврилюк, М.В. Лішунов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 29 : фото
197226
  Устименко В.А. Безпека дорожнього руху в контексті конфлікту на Сході України // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 56. – С. 18-20. – ISSN 2076-815X
197227
  Абдулін А.А. Безпека духовності громадян - одне з пріорітетних завдань української держави / А.А. Абдулін, О.М. Ситник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 7-8. – Бібліогр.: 5 назв
197228
   Безпека економічних трансформацій : збірник матеріалів "круглого столу". – Київ : Альтерпрес, 2000. – 386 с. – ISBN 966-554-031-9; 966-542-147-6
197229
  Цимбалюк І.В. Безпека електронної торгівлі (організаційно-правовий аспект) // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 3 (35). – С. 74-81
197230
  Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності - галузь науки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 10 : фото
197231
  Бєгун В.В. Безпека життєдіяльності - освіта та наука // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 13-14. – Бібліогр.: 6 назв
197232
  Слєсар Б.В. Безпека життєдіяльності - основа життя // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-40 : фото
197233
  Корочкіна Л.М. Безпека життєдіяльності : Конспект лекцій для студентів фізичного ф-ту / Л.М. Корочкіна, М.Я. Горідько, Т.Л. Цареградська; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 94 с.
197234
   Безпека життєдіяльності : Hавч. посібн. – Львів : Афіша, 1998. – 276 с. – ISBN 966-7315-03-7
197235
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студентів природознавчих факультетів / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур; КУ. – Київ : Київський університет, 1999. – 209с. – ISBN 966-594-070-8
197236
  Пістун І.П. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / І.П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 1999. – 301с. – ISBN 966-7550-14-1
197237
  Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Ю. О. Чирва, О. С. Баб"як. – Київ : Атіка, 2001. – 304 с. – ISBN 966-7714-73-Х
197238
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / Є.П. Желібо, М Н. Заверуха, В.В. Зацарний. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 328с. – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-7827-09-7
197239
  Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.І. Дуднікова ; Європ. ун-т. – Київ : Європ. ун-т, 2002. – 237, [3] с. – Бібліогр.: c. 230-235. – ISBN 966-7942-93-7
197240
  Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.І. Дуднікова ; Європейський ун-т. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2003. – 267, [5] с. – Бібліогр.: с. 259-264. – ISBN 966-7942-93-7
197241
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 397 с. – ISBN 966-7767-89-2


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
197242
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2003. – 328с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-7827-09-7
197243
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, М.М. Троянова; [Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І. та ін.]. – Київ : Кондор, 2003. – 424 с. – ISBN 966-7982-10-6
197244
  Чирва Ю.О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Ю.О. Чирва, О.С. Баб"як. – Київ : Атіка, 2003. – 304 с. – ISBN 966-7714-73-Х
197245
   Безпека життєдіяльності : науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003. – 48 с. – з № 2 - рос мов.
197246
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник. – 3-є вид., стер. – Київ : Знання-Пресс, 2004. – 441 с. – ISBN 966-8148-39-8


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
197247
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо. – 3-ге вид. – Київ : Каравела, 2004. – 328с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4; 966-95596-4-2; 966-95596-4-2;
197248
  Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності : [підручник для студ. вищих навчальних закладів] / В.М. Ярошевська; МНОУ; Укр. держ. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Професіонал, 2004. – 560 с. – ISBN 966-8556-17-8
197249
   Безпека життєдіяльності : програма курсу. – Київ : Київський університет, 2004. – 22 с.
197250
  Лукашов Д.В. Безпека життєдіяльності : курс лекцій для студентів біологічних факультетів / Лукашов Д.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 143 с. – ISBN 966-306-078-7
197251
  Бєгун В.В. Безпека життєдіяльності : (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки) : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Бєгун, І.М. Науменко ; М-во України з питань надзвичайних. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи. – Київ : [б. в.], 2004. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-327. – ISBN 966-651-130-4
197252
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004. – 48 с.
197253
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004. – 48 с.
197254
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004. – 48 с.
197255
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004. – 48 с.
197256
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004. – 48 с.
197257
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004. – 48 с.
197258
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004. – 48 с.
197259
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2004. – 48 с.
197260
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004. – 48 с.
197261
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004. – 48 с.
197262
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004. – 48 с.
197263
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004. – 48 с.
197264
  Яремко З.М. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Зіновій Яремко; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 301с. – ISBN 966-364-043-X
197265
  Яремко З.М. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зіновій Яремко; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320с. – ISBN 966-364-043-X
197266
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для дистанц. навчання / Є.П. Желібо, Н.М. Зацарний ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 263, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 256-257. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-015-5
197267
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2005. – 344 с. – ISBN 966-95596-4-2
197268
  Бабак В. Безпека життєдіяльності = Safety of life activity : курс із фахової мовної адаптації / В. Бабак, В. Гулевець, Ю. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Книжкове видавництво НАУ, 2005. – 93, [1] с. : іл., портр. – Обкладинка англ. - Парал. текст англ., рос., укр. мовами. – ISBN 966-598-212-5
197269
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005. – 72 с.
197270
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005. – 72 с.
197271
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005. – 72 с.
197272
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005. – 72 с.
197273
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2005. – 72 с.
197274
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2005. – 72 с.
197275
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 7. – 2005. – 72 с.
197276
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005. – 72 с.
197277
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005. – 72 с.
197278
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 10. – 2005. – 72 с.
197279
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005. – 72 с.
197280
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005. – 72 с.
197281
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Ю.С. Скобло, В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко; [Скобло Ю.С. та ін.] ; за ред.: В.Г. Цапка. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2006. – 397 с. – ISBN 966-346-115-2


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
197282
  Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності : Соціально-психологічні аспекти алкоголізму і наркоманії: Навчальний посібник для студ. вузів / Н.Ю. Максимова. – Київ : Либідь, 2006. – 328с. – ISBN 966-06-0424-6


  Розкрито причини і сутність узалежнення людини від психотропних речовин, процес його виникнення та форми прояву. Встановлено закономірності вияву у підлітків особистісної схильності до алкоголізму та наркоманії. Навчальний посібник для студентів ...
197283
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2006. – 288с. – ISBN 966-8019-59-8
197284
   Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, М.М. Троянов; Ю.С.Скобло, Т.Б.Соколовська, Д.І.Мазоренко, Л.М.Тіщенко, М.М.Троянов. – Київ : Кондор, 2006. – 422с. – ISBN 966-7982-10-6
197285
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006. – 48 с.
197286
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 2. – 2006. – 48 с.
197287
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2006. – 48 с.
197288
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006. – 48 с.
197289
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 5. – 2006. – 48 с.
197290
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 6. – 2006. – 48 с.
197291
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2006. – 48 с.
197292
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2006. – 48 с.
197293
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ, 2003-
№ 9. – 2006. – 48 с.
197294
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2006. – 48 с.
197295
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2006. – 48 с.
197296
   Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2006. – 48 с.
197297
  Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є.О. Геврик; Мін-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, Ельга-Н, 2007. – 384с. – ISBN 966-373-149-4
197298
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник для самостійної роботи студентів / В.А. Андронов, Ю.В. Буц, О.В. Третьяков, О.П. Шароватова; В.А. Андронов, Ю.В. Буц, О.В. Третьяков, О.П. Шароватова; Університет цивільного захисту України. – Харків : ХОГО "НЕТ" : ЕкоПерспектива, 2007. – 304 с. – ISBN 966-8750-01-2
197299
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2007. – 288 с. – ISBN 966-8019-59-8
197300
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності : [ практикум ] / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2007. – 166 с. – ISBN 978-966-351-076-7
197301
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2007. – 48 с.
197302
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2007. – 48 с.
197303
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2007. – 48 с.
197304
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2007. – 48 с.
197305
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2007. – 48 с.
197306
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2007. – 48 с.
197307
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2007. – 48 с.
197308
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2007. – 48 с.
197309
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2007. – 48 с.
197310
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2007
197311
   Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2007. – 48 с.
197312
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2007. – 48 с.
197313
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 344 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
197314
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272с. – ISBN 966-439-001-1
197315
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2008. – 280с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-59-8
197316
   Безпека життєдіяльності : підручник / [В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Ю.С. Скобло, Л.М. Тіщенко ; за ред. В.Г. Цапка]. – Київ : Знання, 2008. – 397 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 395-397. – ISBN 978-966-346-466-4


  Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників державних установ, підприємств і організацій, широке коло читачів.
197317
  Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.П. Демиденко ; МОН України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : НТУУ "КПІ", 2008. – 300 с. – ISBN 978-966-622-288-9
197318
  Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студ. ВНЗ / Є.О. Геврик ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ельга-Н ; КНТ, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-382. – ISBN 978-966-373-365-4
197319
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1/2. – 2008. – 56 с.
197320
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3/4. – 2008. – 56 с.
197321
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5/6. – 2008. – 56 с.
197322
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7/8. – 2008. – 56 с.
197323
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9/10. – 2008. – 56 с.
197324
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11/12. – 2008. – 56 с.
197325
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2009. – 344с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
197326
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих навч. закладів / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. – Київ : Каравела, 2009. – 280с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-59-8
197327
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Я.І. Бедрій. – Київ : Кондор, 2009. – 284, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285. – ISBN 978-966-351-196-2
197328
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України / Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 496, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. лише перший авт. – Бібліогр.: с. 487-488. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-07-1
197329
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : короткий навчальний словник-довідник : для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації / Я.І. Бедрій, В.М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 216, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Серія малих словників-довідників). – ISBN 966-2025-07-1
197330
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2009. – 40 с.
197331
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2009. – 40 с.
197332
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2009. – 40 с.
197333
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2009. – 40 с.
197334
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2009. – 40 с.
197335
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2009. – 40 с.
197336
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2009. – 40 с.
197337
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2009. – 40 с.
197338
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2009. – 40 с.
197339
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2009. – 40 с.
197340
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2009. – 40 с.
197341
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2009. – 40 с.
197342
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник / Г.М. Кривенко, Я.М. Семчук, Л.Я. Савчук, І.О. Камаєва ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 461, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 450-456. – Бібліогр.: с. 446-449. – ISBN 978-966-694-131-5
197343
  Супрович М.П. Безпека життєдіяльності : практикум / М.П. Супрович, Д.В. Сенюк, К.В. Замойська. – Київ : Кондор, 2010. – 163, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. також зазнач.: Перший модуль: Теоретичні та організаційні основи БЖД та Другий модуль: Система "Людина - життєве середовище" як об"єкт прояву небезпек. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-966-351-076-7
197344
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2010. – 40 с.
197345
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2010. – 40 с.
197346
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2010. – 40 с.
197347
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2010. – 40 с.
197348
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2010. – 40 с.
197349
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2010. – 40 с.
197350
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2010. – 40 с.
197351
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2010. – 40 с.
197352
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2010. – 40 с.
197353
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2010. – 40 с.
197354
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2010. – 40 с.
197355
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2010. – 40 с.
197356
   Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / П.С. Атаманчук [та ін.] ; МОНУ ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 978-611-01-0245-2
197357
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-е вид. – Київ : Каравела, 2011. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-342. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-0-4
197358
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2011. – 40 с.
197359
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2011. – 40 с.
197360
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2011. – 40 с.
197361
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2011. – 40 с.
197362
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2011. – 40 с.
197363
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2011. – 40 с.
197364
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2011. – 40 с.
197365
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2011. – 40 с.
197366
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2011. – 40 с.
197367
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2011. – 40 с.
197368
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2011. – 40 с.
197369
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2011. – 40 с.
197370
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підручник [для студентів ВНЗ] / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2012. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-222. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-381-2
197371
  Пістун І.П. Безпека життєдіяльності : підручник для студ. ВНЗ. – Суми : Університетська книга, 2012. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 571-575. – ISBN 978-966-680-544-0
197372
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2012. – 342, [1] с. : іл., табл. – Слов.:с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 966-96076-0-4
197373
  Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв. – Харків : Право, 2012. – 299, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296. – ISBN 978-966-458-389-0
197374
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1. – 2012. – 40 с.
197375
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2. – 2012. – 40 с.
197376
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3. – 2012. – 40 с.
197377
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4. – 2012. – 40 с.
197378
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5. – 2012. – 40 с.
197379
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6. – 2012. – 40 с.
197380
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7. – 2012. – 40 с.
197381
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8. – 2012
197382
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9. – 2012. – 40 с.
197383
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10. – 2012. – 40 с.
197384
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11. – 2012. – 40 с.
197385
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12. – 2012. – 40 с.
197386
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти України I-IV рівнів акредитації з галузі знань "Природничі науки" / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2393-90-3
197387
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2013
197388
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2013
197389
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2013
197390
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2013
197391
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2013
197392
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2013
197393
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2013
197394
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2013
197395
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2013
197396
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2013
197397
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2013
197398
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2013
197399
  Ковжога С.О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / С.О. Ковжога, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв. – Харків : Право, 2014. – 199, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296. – ISBN 978-966-458-389-0
197400
   Безпека життєдіяльності : [базовий] підручник для студентів ВНЗ / [І.Я. Коцан, О.Ю. Дмитрук, Є.П. Желібо та ін. ; за ред. І.Я. Коцана]. – Харків : Фоліо, 2014. – 460, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 450-459. – ISBN 978-966-03-6639-8
197401
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо ; М-во освіти і науки України. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2014. – 342, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 966-960-760-4
197402
  Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підручник / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Київ : Академія, 2014. – 222, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 219-222. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-427-7


  На обкл. зміст кн.: Загальні засади; Безпека взаємодії організму людини з навколишнім середовищем; Безпека життєдіяльності у природному, техногенному і соціально-політичному середовищах; Сприяння безпеці життєдіяльності на загальнодержавному рівні.
197403
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник / [М.І. Ворожбіян та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 250, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 201-207. – ISBN 978-617-654-051-9
197404
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2016
197405
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2016
197406
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2016
197407
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2016
197408
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2016
197409
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2016
197410
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2016
197411
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2016
197412
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2016
197413
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2016
197414
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2016
197415
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2016
197416
   Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 275, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 978-611-01-0245-2
197417
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2017
197418
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2017
197419
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2017
197420
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2017
197421
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2017. – 40 с.
197422
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2017. – 40 с.
197423
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2017. – 40 с.
197424
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2017. – 40 с.
197425
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2017. – 40 с.
197426
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2017. – 40 с.
197427
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2017. – 40 с.
197428
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2017. – 40 с.
197429
   Безпека життєдіяльності : підручник для студентів ВНЗ освітніх рівнів "неповна вища освіта" та "базова вища освіта" всіх спец. / О.І. Запорожець, В.М. Заплатинський, Халмурадов Б.Д. [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 436-443. – ISBN 978-617-673-422-2
197430
  Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. д-ра хім. наук, проф. Є.П. Желібо. – 7-ме вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 342, [1] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів і понять з безпеки життєдіяльності: с. 318-333. – Бібліогр.: с. 338-342. – ISBN 978-966-9607-60-4
197431
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2018. – 40 с.
197432
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2018. – 40 с.
197433
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2018. – 40 с.
197434
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2018. – 40 с.
197435
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2018. – 40 с.
197436
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2018. – 40 с.
197437
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2018. – 40 с.
197438
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2018. – 40 с.
197439
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2018. – 40 с.
197440
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2018. – 40 с.
197441
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2018. – 40 с.
197442
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2018. – 40 с.
197443
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2019
197444
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2019
197445
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2019
197446
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2019
197447
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2019
197448
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2019
197449
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2019
197450
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2019
197451
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2019
197452
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2019
197453
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2019
197454
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2019
197455
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2020. – 32 с.
197456
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2020. – 32 с.
197457
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2020. – 32 с.
197458
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2020. – 32 с.
197459
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2020. – 32 с.
197460
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2020. – 32 с.
197461
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2020. – 32 с.
197462
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2020. – 32 с.
197463
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2020. – 32 с.
197464
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2020. – 32 с.
197465
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2020. – 32 с.
197466
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2020. – 32 с.
197467
  Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ України / Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 487-488. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-07-1
197468
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2021. – 32 с.
197469
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2021. – 32 с.
197470
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3, березень. – 2021. – 32 с.
197471
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 4, квітень. – 2021. – 32 с.
197472
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2021. – 32 с.
197473
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2021. – 32 с.
197474
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2021. – 32 с.
197475
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 8, серпень. – 2021. – 32 с.
197476
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 9, вересень. – 2021. – 32 с.
197477
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 10, жовтень. – 2021. – 32 с.
197478
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 11, листопад. – 2021. – 32 с.
197479
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 12, грудень. – 2021. – 32 с.
197480
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 1, січень. – 2022. – 32 с.
197481
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 2, лютий. – 2022. – 32 с.
197482
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 3/4, березень - квітень. – 2022. – 48 с.
197483
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 5, травень. – 2022. – 32 с.
197484
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 6, червень. – 2022. – 32 с.
197485
   Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
№ 7, липень. – 2022. – 32 с.
197486
  Волошин І.М. Безпека життєдіяльності (туристичнй аспект) : навч. посібник для студентів ВНЗ / Волошин І.М., Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2014. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-288 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7117-18-5
197487
  Яковець Наталія Безпека життєдіяльності в підготовці майбутніх медичних працівників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 18 : фото
197488
  Рєзніков М.І. Безпека життєдіяльності військових підрозділів : Конспект лекцій / М.І. Рєзніков, В.І. Тхоржевський, В.В. Вишнівський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 141с. – ISBN 966-594-648-Х
197489
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності географа з основами професійної підготовки : Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур. – Київ : Київський університет, 1998. – 126с. – ISBN 966-594-047-3
197490
  Дмитрук О.Ю. Безпека життєдіяльності географа з основами профессійної подготовки. / О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Шур. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1997. – 107с.
197491
  Запорожець Г.М. Безпека життєдіяльності дітей під час літніх канікул (Розробка заняття-бесіди для учнів 5-го класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 14-20 : рис.
197492
   Безпека життєдіяльності з основами екології : навч. посібник / Цареградська Т.Л., Плющай І.В., Каленик О.О., Плющай О.І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-617-696-430-8
197493
  Березуцький В.В. Безпека життєдіяльності людини - теорія та практика її забезпечення // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-7
197494
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини / В.М. Лапін; Львівський банківський коледж. – Львів, 1998. – 186 с. – ISBN 966-7330-04-4
197495
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Лапін ; М-во освіти України, Нац. банк України, Львівський банківський коледж. – 2-е вид. – Львів ; Київ : ЛБК НБУ : Знання, 1999. – 186 с. – ISBN 966-7330-20-6; 966-7293-87-4
197496
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посібник / В.М. Лапін; МОУ ; Нац. банк України ; Львів. банк. коледж. – 3-тє вид., стереот. – Львів; Київ : ЛБК НБУ; Знання, 2000. – 186с. – ISBN 966-7330-20-6; 966-620-014-7
197497
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навч посібник / В.М. Лапін; МОНУ. Нац. банк України. Львівський банк. ін-тут. – 4-те вид., виправл. – Львів-Київ : ЛБК НБУ, Знання, 2001. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4; 966-620-097-Х
197498
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : Навчальний посібник / В.М. Лапін; МОНУ; Нац. банк України. Львівський банк. ін-тут. – 5-те вид., стереот. – Львів-Київ : ЛБК НБУ; Знання, 2002. – 186с. – ISBN 966-7330-04-4; 966-620-149-6
197499
  Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посіб. для студ. внз / Р.С. Яким; МОНУ, НМЦ вищої освіти МОНУ;. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304с. – ISBN 966-8450-12-5
197500
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 6-те вид., переробл. і допов. – Київ : Знання, 2007. – 332, [4] с. : іл., табл. – Додатки: с. 313-332. – Бібліогр.: с. 310-312. – ISBN 966-346-251-5
197501
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник / В.М. Лапін. – 7-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 334, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-670-5
197502
  Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник / В.М. Лапін. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 291-297. – Бібліогр.: с. 288-290. – ISBN 978-617-07-0089-6
197503
  Герман Н.В. Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця Х1Х-поч.ХХ століття) : Автореф...канд.пед.наук:13.00.01 / Герман Н.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17
197504
  Герман Наталія Володимирівна Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця Х1Х - початку ХХ століття) : Дис. ...канд.педагогічних наук:13.00.01 / Герман Наталія Володимирівна; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Рівне, 2000. – 180л. – Бібліогр.:с.164-180
197505
  Житар Б.О. Безпека життєдіяльності людини та біоритми / Б.О. Житар, М.В. Володарець // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 35-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
197506
  Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 384с. – ISBN 978-911-01-0027-4
197507
  Олійник Я.Б. Безпека життєдіяльності населення при екстремальних температурах за умов глобальних змін клімату = Population life safety at extreme temperatures under conditions of global climate change : навч. посібник для студентів ВНЗ / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 303, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 275-289 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-432-8
197508
  Калашнікова Л.В. Безпека життєдіяльності особистості: повсякденні практики й стратегії поведінки в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. … д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Калашнікова Людмила Володимирівна ; Класич. приватний ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
197509
  Корнєєнко С.В. Безпека життєдіяльності під час проходження польових навчальних практик : навч. посібник / С.В. Корнєєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93
197510
  Корнієнко О.В. Безпека життєдіяльності та підтримання психосоматичного здоров"я молоді : Монографія / О.В. Корнієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 264с. – ISBN 966-594-487-8
197511
   Безпека життєдіяльності та цивільний захист : підручник для студентів, які навчаються за спец. з природн., соц.-гуманітар. наук та інж.-комунікац. технологій / О.Г. Левченко, О.В. Землянська, Н.А. Праховнік, В.В. Зацарний ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Каравела, 2019. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-267. – ISBN 978-966-222-997-4
197512
   Безпека життєдіяльності та цивільний захист : додатки до підручника : підручник для студентів, які навчаються за спец. з природн., соц.-гуманітар. наук та інж.-комунікац. технологій / О.Г. Левченко, О.В. Землянська, Н.А. Праховнік, В.В. Зацарний ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Каравела, 2019. – 310, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-222-897-6
197513
  Федоров О.Г. Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 10-12
197514
   Безпека життєдіяльності у навчальних закладах : Нормативні документи та методичні матеріали. – Львів : Каменяр, 2004. – 895с. – ISBN 5-7745-1091-3
197515
  Чадов Е.А. Безпека життєдіяльності у побуті людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 6-7
197516
  Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : Навчальний посібник / В.М.Козинець; Київський униіверситет туризму, економіки та права. – Київ : Кондор, 2006. – 576с. – ISBN 966-351-033-1
197517
  Калашнікова Л.В. Безпека життєдіяльності як предмет соціологічного аналізу: уточнення змісту поняття // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (28). – С. 54-65. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439


  Розкол між Росією і Україною: кардинальна зміна в процесі модернізації пострадянського простору?
197518
   Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці : Інтегрована навчальна програма для студ. педагогічних вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2005. – 24с. – ISBN 966-8847-05-09
197519
   Безпека життєдіяльності, цивільна оборона та охорона праці : Інтегрована навчальна програма для студ. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 24с. – ISBN 966-8847-05-09
197520
   Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів : на допомогу керівникам навчальних закладів / МОНУ ; [упорядники : Васильчук М.В., Бадюк Ю.В. ; відп. за випуск Васильчук М.В.]. – Вид. 4-е, переробл. і доп. – Київ : Основа, 2010. – 1024 с. – ISBN 978-966-699-256-0
197521
  Калашнікова Л.В. Безпека життєдіяльності: порівняльний аналіз традиційних та нових парадигм у сучасній соціології // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 3 (143). – С. 11-16. – ISSN 2077-1800
197522
   Безпека жінок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-22 : фото
197523
  Рева Г. Безпека залежить від нас // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С. 31


  Пожежна безпека
197524
  Грідчіна М.В. Безпека інвесторів на фінансовому ринку як умова зміцнення економічного суверенітету України / М.В. Грідчіна, Н.Г. Яковлева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Аналізуються особливості фондового ринку України та перешкоди щодо залучення інвестеційних ресурсів до реального сектора економіки. Визначаються фактори подальшого розвитку фондового ринку України. Підкреслюється роль державного регулювання у створенні ...
197525
  Слободянюк О.В. Безпека Інтернет ресурсів: аналіз розповсюдженості загроз та технології захисту / О.В. Слободянюк, А.В. Хаханова, Д.И. Комолов // Радиоэлектроника и информатика : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; редкол.: Хаханов В.И., Бых А.И., Винокурова Е.А. [и др.]. – Харьков, 2018. – № 2 (81), апрель - июнь. – С. 30-34. – ISSN 1563-0064
197526
  Чукевич А.М. Безпека Інтернету речей / А.М. Чукевич, Лукова-Чуйко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 334-335
197527
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
№ 2 (18). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
197528
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197529
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний університет. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197530
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Національний авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 19, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197531
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197532
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197533
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 20, вип. 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197534
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197535
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 2. – 2015. – 220 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197536
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 21, вип. 3. – 2015. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197537
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 1. – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197538
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; Голов. ред.: О. Корченко [та ін.]. – Київ : Нац. авіац. ун-т, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 3. – 2016. – С. 231-319. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197539
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 22, вип. 2. – 2016. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197540
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 23, вип. 1. – 2017. – 63 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197541
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 23, вип. 2. – 2017. – С. 69-153. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197542
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ : "Про формат", 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 23, вип. 3. – 2017. – С. 159-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197543
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Марек Александер, В. Бесчастний [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 24, вип. 3. – 2018. – С. 152-228. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197544
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, О. Тіхоміров, С. Гнатюк [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 24, вип. 2. – 2018. – 146, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197545
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 24, вип. 1. – 2018. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197546
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 25, вип. 2. – 2019. – 126, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197547
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 25, вип. 1. – 2019. – 69, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197548
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 25, вип. 3. – 2019. – C. 134-181, [8] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197549
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 26, вип. 1. – 2020. – 56, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197550
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 26, вип. 2. – 2020. – C. 60-122, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197551
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 26, вип. 3. – 2020. – C. 127-180, [9] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
197552
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 27, вип. 1. – 2021. – 52, [2] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.26 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197553
   Безпека інформації = Ukrainian scientific journal of information security : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ : Національний авіаційний університет, 1995-. – ISSN 2225-5036
Т. 27, вип. 2. – 2021. – С. 54-108, [1] c. – DOI: 10.18372/2225-5036.27 - Резюме укр., рос., англ. мовами
197554
  Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах : конспект лекцій : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, М.О. Рябий ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій, Європ. ун-т, Каф. організації комплекс. захисту інформації. – Київ : НАУ, 2013. – 131 с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 129-130
197555
  Гнатюк С.О. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах : лаборатор. практикум : для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом 6.170103 "Управління інформаційною безпекою" / С.О. Гнатюк, А.І. Гізун ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Каф. безпеки інформ. технологій. – Київ : НАУ, 2013. – 87, [1] с. : іл., табл. – 80-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 933-869-547-6
197556
  Толкачов В.С. Безпека інформації, як складова інформаційної безпеки держави // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 75. – ISBN 978-966-2439-41-0
197557
  Баймуратов М. Безпека інформаційних систем : директива Європ. Парламенту і Ради (ЄС) 2016/1148 від 6 лип. 2016 р. : наук.-практ. коментар / Михайло Баймуратов, Борис Кофман, Олександр Старинець ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України, Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку. – Київ : Людмила, 2019. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 224-230. – ISBN 978-617-7638-78-9
197558
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1 (1). – 2019. – 90, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
197559
   Безпека інформаційних систем і технологій = Information systems and technologies security : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2019-. – ISSN 2707-1758
№ 1 (2). – 2020. – 86, [1] с. – DOI: htpps://doi.org/10.17721/ISTS.2020.1 - Резюме укр., англ. мовами
197560
  Пахольчук Я. Безпека інформаційних систем організацій / Я. Пахольчук, А. Митко // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 89-96. – ISSN 2522-1663
197561
  Цвілій О.О. Безпека інформаційних технологій: сучасний стан стандартів ISO27k системи управління інформаційної безпекою // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 73-79
197562
  Михайлюк В.А. Безпека інформаційної сфери - основа стійкого розвитку соціуму // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 15-16. – Бібліогр.: 3 назв.
197563
  Мазурок В. Безпека й порядок у судах // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 22 січня - 4 лютого (№ 3/4). – С. 6. – ISSN 1992-9277
197564
  Ільченко Н.В. Безпека катання на скейтборді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 34 : фото
197565
  Будько О. Безпека кібернетичного простору: вибір підходу в сучасних українських реаліях // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 28-29. – (Історичні науки)
197566
  Шишолін П. Безпека кордонів в умовах євроатлантичної інтеграції інтеграції України: стан, проблеми, перспективи // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-33.
197567
  Перепелиця Г. Безпека кордонів та торгівля між Україною і Молдовою в контексті Придністровської проблеми // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.102-108.
197568
   Безпека космічної діяльності : правові засади : монографія : до 100-річчя утворення НАН України / [Ю.С. Шемшученко, Н.Р. Малишева, О.С. Стельмах та ін.] ; відп. ред.: Н.Р. Малишева, Ю.С. Шемшученко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2018. – 311, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Рез. та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-039-3
197569
  Ільченко Н.В. Безпека купання на Водохреща // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 30 : фото
197570
  Гриб В.І. Безпека людини в інформаційному просторі // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 14-17. – ISBN 978-617-7814-17-6
197571
   Безпека людини в побуті / Г.Г. Гогіташвілі, Л.А. Катренко, Н.В. Ступницька, В.Н. Лапін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 26-27 : фото
197572
  Сопілко І.М. Безпека людини в сучасних умовах: загрози та правові шляхи їх вирішення / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 189-193. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
197573
  Бакалюк О.Й. Безпека людини у третьому тисячолітті: біотероризм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 30-34. – Бібліогр.: 9 назв
197574
  Коптєва О.О. Безпека людини як концепція міжнародного права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 57-62. – ISSN 2220-1394
197575
  Лихова С.Я. Безпека людини як об"єкт кримінально-правової охорони (порівняльно-правове дослідження за законодавством ФРН і України) / С.Я. Лихова, О.С. Мірошниченко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 338-355. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
197576
   Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – 192, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7363-14-8
197577
  Тихий В.П. Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 31-46. – ISSN 1993-0909
197578
  Лешек Коженьовскі Безпека менеджерів : суб"єктивні та об"єктивні аспекти безпеки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв
197579
  Ашер С. Безпека мікафунгіну у дітей: погляд на оптимальне дозування / С. Ашер, П.Б. Сміт, Д.К. Бенджамін // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 94-98. – ISSN 2226-1230
197580
  Плачкова Т. Безпека мореплавства: історико-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 235-237
197581
  Сімонов Ю.Г. Безпека на весняному льоду // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 26-27
197582
   Безпека на виборчих дільницях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 29-30 : фото
197583
  Сичук О. Безпека на виробництві - під наглядом прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.12-18
197584
  Яременко З.М. Безпека на дорогах - наша спільна відповідальність / З.М. Яременко, І.Р. Муць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 25-27 : рис.
197585
  Усик Світлана Безпека на дорозі - це безпека життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 31 : фото
197586
  Усик Світлана Безпека на дорозі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 29 : фото
197587
   Безпека на дорозі (Пам"ятка для школярів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 21 : рис.
197588
  Гаврилюк Іван Безпека на дорозі в зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 24-25 : фото
197589
  Усик Світлана Безпека на залізниці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 25 : фото
197590
  Усик Світлана Безпека на літніх канікулах / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 29-31 : фото
197591
  Федор О.Т. Безпека на транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 29 : фото
197592
  Буравльов Є.П. Безпека навколишнього середовища : Монографія / Є.П. Буравльов; Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8440-36-6
197593
  Семчишина Г. Безпека навчальних закладів міста Києва. Організація гасіння пожежі та евакуація особового складу Київського військового ліцею імені Івана Богуна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 11
197594
  Франчук В.І. Безпека об"єктів критичної інфраструктури в Україні: організаційно-нормативні проблеми та підходи / В.І. Франчук, П.Я. Пригунов, С.І. Мельник // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 142-148. – ISSN 2617-4162
197595
  Шпачинський І. Безпека освітнього середовища в інноватиці вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 46-51. – ISSN 2078-1016
197596
   Безпека особистості - це і безпека суспільства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 1. – С. 25-26 : рис.
197597
  Пруський Андрій Безпека особового складу - завдання кожного керівника служби / Пруський Андрій, Васильєв Ігор, Голубець Ігор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 21-23 : фото
197598
   Безпека особового складу правоохоронних органів: засоби активної оборони : наук.-довідкове вид. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: Д.В. Смерницький, О.С. Марченко, Ю.Д. Кучинський]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2019. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-132. – (Спеціальна техніка в діяльності правоохоронних органів: правове та науково-технічне забезпечення). – ISBN 978-617-7974-11-5
197599
   Безпека особового складу правоохоронних органів: протиударні та броньовані засоби індивідуального захисту : наук.-довідкове вид. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін.]. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України ; Мачулін, 2017. – 346, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-345. – (Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності: науково-технічне та правове забезпечення). – ISBN 978-617-7767-48-9
197600
   Безпека очима громадян: від національної до особистої // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 47-56
197601
  Павлюк Володимир Безпека пересування на автомобілі в зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 28-29 : фото
197602
  Брижко В.М. Безпека персональних даних: правові стандарти Європейського Союзу та сучасні прикладні проблеми / В.М. Брижко, В.Г. Пилипчук // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 17-28. – ISSN 2616-6798
197603
  Д"ячук Юрій Безпека під час літньої мандрівки до лісу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 32
197604
  Ільченко Н.В. Безпека під час масляної // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 34 : фото
197605
  Іщенко І. Безпека під час подорожі з дітьми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-29
197606
  Марченко Ю.В. Безпека підприємництва в оліграхічній державі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 235-245
197607
  Крутов В. Безпека підприємництва як невід"ємна складова економічного розвитку країни // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 147-149
197608
  Балагур Л.В. Безпека поведінки на воді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-38 : фото
197609
  Готун А.М. Безпека політичної комунікації в мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 98-101.
197610
  Драбік К. Безпека Польщі як члена НАТО в період української кризи - новий вимір геополітики та геостратегії // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 461-470. – ISBN 978-83-64286-14-8
197611
  Суббот А.І. Безпека правоохоронних органів та особиста безпека їх співробітників // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 232-238. – ISSN 1563-3349
197612
  Булах О.П. Безпека праці - понад усе // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.16-17


  Безпека праці в газотранспортних системах
197613
  Куш Я.Ю. Безпека праці при використання комп"ютерних технологій / Я.Ю. Куш, Є.О. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 122-125. – ISBN 978-966-641-732-2
197614
  Крись П.О. Безпека праці та виробничого середовища: європейський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 181-184
197615
  Жукова В.П. Безпека праці та здоров"я персоналу в бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 179-185. – ISBN 966-7352-66-8


  Висвітлюються питання безпеки праці та здоров"я персоналу бібліотек, на які необхідно вважати для ефективного управління кадрами та поліпшення виробничої діяльності, збереження й найкращого використання людського ресурсу.
197616
   Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : Навч. посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк. – Київ : Знання, 2006. – 216 с. – ISBN 966-8148-87-8
197617
   Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк; С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк, І.А. Соколовський, Б.О. Апостолюк. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2007. – 216 с. – ISBN 966-346-290-6
197618
  Вовдюк Людмила Безпека при використанні електрообігрівачів / Вовдюк Людмила, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 10 : фото
197619
  Шпонтак І.М. Безпека при відпочинку в таборі! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-37
197620
  Ільченко Н. Безпека при користуванні сучасним малим електротранспортом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 28-29 : фото
197621
  Ільченко Н.В. Безпека при спілкуванні через інтернет // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 28
197622
  Грайворонський М.В. Безпека пристроїв Інтернету речей // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 29-34. – ISBN 978-966-622-861-4
197623
  Шиман Л.М. Безпека процесів виробництва та використання на гірничих підприємствах емульсійних вибухових речовин марки "ЕРА" : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Шиман Л.М. ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 35 с. – Бібліогр. : 58 назв
197624
  Данилишин Б.М. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування : у 2-х томах / Данилишин Б.М., Степаненко А.В., Ральчук О.М. та ін. ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; за ред. Б.М. Данилишина. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0727-7
Т. 1 : Природно-техногенна (екологічна) безпека. – 2008. – 392 с. – Проект "Наукова книга"
197625
  Хорватова О. Безпека ринку страхових послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 61-65
197626
  Дорогунцов С.І. Безпека розвитку і безпека стабільності-відповідь на виклики глобалізації / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, А.М. Федорищева; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Знання України, 2004. – 40с. – ISBN 966-618-207-6
197627
  Джоші А. Безпека розподілених застосунків, побудованих на основі Spring Cloud // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 105-108 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
197628
  Павлюк Володимир Безпека руху на автомобілі в зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 34
197629
  Мордвінова І.В. Безпека руху пішоходів (Гра-вікторина для учнів 4-го класу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 11-17 : фото
197630
  Козаченко Г.В. Безпека системи вищої освіти в Україні: погляд з різних позицій / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 88-96
197631
  Зейда Олександр Безпека спілкування в мережі інтернет (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 36
197632
  Ільченко Н.В. Безпека спілкування через інтернет // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 27 : фото
197633
  Ігнатюк А.І. Безпека страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації: загрози та напрями регулювання / А.І. Ігнатюк, А.С. Шолойко // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 18-28. – ISSN 2522-9303
197634
  Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А.М. Гуменюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 466, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-388. – ISBN 978-966-554-213-1
197635
   Безпека суспільства у регіоні Румунія - Україна - республіка Молдова: тристоронній підхід / Програма Схід-Схід: "Партнерство без кордонів", Проект підтримано Фундацією "Відкрите суспільство" (Румунія), Міжнародним фондом "Відродження" (Україна), Фундацією Сорос-Молдова ; [ в пр. брали участь Н. Беліцер, Ю. Кіфу, О. Нантой та ін. ]. – Бухарест ; Кишенев ; Київ, 2008. – 132 с. – ISBN 978-966-8875-39-7
197636
   Безпека та гігієна праці під час розробки вугільних родовищ підземним способом / [Міжнар. організація праці]. – Київ : Міжнародне бюро праці, 2018. – XXVIII, 398 с. – На корінці назва сер.: Кодекс усталеної практики. – Бібліогр.: с. 335-339. – (Кодекс усталеної практики МОП). – ISBN 978-92-2-830902-7
197637
   Безпека та екологія на дорожньому транспорті : збірка тез доп. наук.-практ. коференції (онлайн) / [вип. редакторка: І.В. Копаниця]. – Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2020. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
197638
   Безпека та екологія на дорожньому транспорті : збірка матеріалів наук.-практ. коференції (онлайн) / [вип. ред.: І.В. Копаниця]. – Київ : ДержавтотрансНДІпроект, 2020. – 84 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8799-19-8
197639
  Крижанівський Є.І. Безпека та захист від аварій і катастроф трубопровідних систем у складних умовах експлуатації / Є.І. Крижанівський, Л.Я. Побережний, Л.Є. Шкіца // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 21-27 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
197640
   Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія / [О.С. Власюк та ін.] ; за заг. ред. О.С. Власюка ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2017. – 383, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 365-380 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-297-1
197641
  Гнибіденко І. Безпека та оборона: гендерний аспект // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 12-15.
197642
  Тім Фокслі Безпека та політика в Афганістані : прогрес, проблеми та перспективи // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 153-169. – ISBN 978-966-7272-95-1
197643
  Денисенко О. Безпека території в зоні впливу великого міста: ризики, вразливість, нові управлінські підходи // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 76-83. – ISSN 2413-7154


  В останній час міжнародні підходи до визначення безпеки території і ключові механізми її досягнення істотно трансформувалися, що відображене у цілях та заходах з їхнього впровадження міжнародних рамкових угод - Хіозької (2005-2015рр.) та Сендайської ...
197644
  Єніна Л.Л. Безпека у зимовий період // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-45 : фото
197645
  Магута Р.М. Безпека у фінансовій сфері та критерії її оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 29-35
197646
   Безпека України - 2010 : геополітичний вимір. – Київ, 2007. – 128с.
197647
  Чекаленко Л.Д. Безпека України - європейська складова світової безпеки / Л.Д. Чекаленко, Д.О. Попова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 13-16. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
197648
  Попова Д.О. Безпека України - європейська складова світової безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 136-140


  Стаття присвячена безпековій складовій зовнішньої політики України, співробітництву України - ЄС у сфері безпеки і оборони, "м"яким" і "жорстким" важелям політики.
197649
  Скіпальський О. Безпека України // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 1/2 (219/220). – С. 22


  До 20-річчя військової контррозвідки.
197650
  Петкова О.В. Безпека України в сучасному євроінтеграційному процесі. Постмодерністський підхід. // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 37-44. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
197651
   Безпека України у XXI столітті: виклики та потреби в колективних заходах // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 2 (106). – С. 3-6
197652
  Чекаленко Л.Д. Безпека України як складова європейської безпеки / Л.Д. Чекаленко, Д. Попова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 55-59
197653
  Середюк Н.П. Безпека України: чинники нестабільності в контексті міжнародного гуманітарного співробітництва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 392-399. – ISSN 2076-1554
197654
  Ахтирська Н. Безпека учасників кримінального процесу та подолання протидії встановленню істини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 50-54
197655
  Логін С.В. Безпека учасників кримінального судочинства: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 565-573. – ISSN 1563-3349
197656
  Семчишина Г.А. Безпека учнів в межах підготовки та проведення "Євро-2012" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 4-5 : фото
197657
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-48 : фото
197658
  Шумік Володимир Безпека учнів у метро // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-48 : фото
197659
  Копилюк О.І. Безпека формування та використання ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб / О.І. Копилюк, О.М. Музичка, Ю.В. Тимчишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 331-337. – ISSN 2222-4459
197660
  Кірєєва Марія Безпека харчових продуктів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 28
197661
  Мельник Я.Я. Безпека цивільного процесу: теоретико-правовий концепт : монографія / Я.Я. Мельник ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ : Четверта хвиля, 2018. – 647, [1] с. – Бібліогр.: с. 613-643 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-529-334-7
197662
  Мельник Я. Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 19-28
197663
  Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв
197664
  Логвиненко К. Безпека як фундаментальна категорія загальной теорії держави і права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 36-37
197665
  Степаненко А. Безпека як фундаментальна системна парадигма сталого розвитку і буття суспільства : екологічна безпека // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 26-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
197666
  Баланда А.Л. Безпека як функціональна характеристика соціально-економічного розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 118-122.
197667
  Качинський А.Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А.Б. Качинський; Ін-т проблем націон. безпеки; Нац. акад. служби безпеки України. – Київ, 2004. – 472 с. – ISBN 966-8440-34-Х
197668
  Голуб А. Безпека, оборона і всі-всі-всі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 31 (715), 06.08- 12.08.2021. – С. 4-6. – ISSN 1996-1561
197669
   Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних інфраструктур засобами системи 112 / Ю.П. Рак, О.Б. Зачко, Д.С. Кобилкін, Р.Р. Головатий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
197670
  Хилько О.Л. Безпекова дилема України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 484-494


  Дана стаття аналізує специфіку безпекової дилеми України, що сконцентрована в питанні, як інтегруватися до структур європейської безпеки, водночас, зберігаючи позитивні відносини з Росією. Обґрунтувується застосування інструментарію Європейського Союзу ...
197671
  Авер"янов С.В. Безпекова діяльність АСЕАН у Південно-Східній Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Авер"янов Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
197672
  Авер"янов С.В. Безпекова діяльність АСЕАН у Південно-Східній Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Авер"янов Сергій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 254 арк. – Додатки: арк. 252-254. – Бібліогр.: арк. 217-251
197673
  Біленчук П. Безпекова платформа. Правові засади врегулювання обігу вогнестрільної зброї як конституційна гарантія забезпечення національної безпеки України / П. Біленчук, О. Кравчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
197674
  Мурашкіна М.З. Безпекова політика великих світових держав у регіоні Центральна Азія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 178-179
197675
  Бєлоусов Н. Безпекова політика європейських держав // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 368-389. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
197676
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Андрій Миколайович Кобзаренко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр,: 5 назв
197677
  Кобзаренко А.М. Безпекова політика Індії в Південній Азії (1989-2004) : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Кобзаренко А.М.; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2006. – 233с. – Бібліогр.: л. 203-234
197678
  Ровенський А.Є. Безпекова політика Іспанії у Cередземноморському регіоні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 359-369


  Розглянуто особливості середземноморської політики Іспанії у сфері безпеки в контексті трансформацій, спричинених "арабською весною". Проаналізовано чинники формування стратегічних інтересів Іспанії та основних проблемних вузлів її безпекової політики ...
197679
  Сапицька І.І. Безпекова політика країн Чорноморського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 33-36.
197680
  Мінгазутдінова Г. Безпекова політика Німеччини: відносини з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 42-45
197681
  Чубарова Р.Р. Безпекова політика партії справедливості і розвитку ( Туреччина ) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 178-184
197682
  Волошенко І.О. Безпекова політика пострадянських держав центральної Азії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошенко Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 240 арк. – Бібліогр.: арк. 190-240
197683
  Волошенко І.О. Безпекова політика пострадянських держав Центральної Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Волошенко Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
197684
  Авакян Т.А. Безпекова політика України в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 125-135. – ISSN 2410-3594
197685
  Сауляк Т. Безпекова політика України на перехресті ЄС та НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 2. – С, 50-52
197686
  Курас А.І. Безпекова політика України: зовнішньополітичний аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 391-397
197687
  Мітрофанова О.О. Безпекова політика Франції в контексті терористичних атак 13 листопада 2015 р. // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 41-47. – ISBN 978-966-02-7989-6
197688
  Алієва Е.Е. Безпекова політика Швеції в контексті російської агресії проти Швеції // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 5. – C. 14-24. – ISSN 2077-1800
197689
  Годлюк А.М. Безпекова стратегія США в епоху глобальних трансформацій: вплив традицій рейганізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 86-94


  This article shows, that presence of instant or hypothetical threats to the one or the other state, results in a need of permanent maintenance of powerful armed forces which would be capable and able to protect it from external interference. During ...
197690
  Доронін І.М. Безпекова сутність функцій держави // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 66-79. – ISSN 2616-6798
197691
  Божко Я. Безпекова та зовнішня політика американських консервативних течій II пол. XX - початку XXI ст. // Консервативна політика : альманах / Кабінет експертів ; [упоряд. Руслан Кухарчук]. – Київ : Всі разом!, 2022. – С. 55-68. – (Кабінет експертів ; вип. № 1). – ISBN 978-617-7374-57-1
197692
   Безпекова тематика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У Тбілісі (Грузія) відбулося засідання Адміністративної ради - керуючого органу міжнародної міжурядової організації Український науково-технологічний центр (УНТЦ). Від України участь у заході взяли заступник міністра освіти і науки, представник України ...
197693
   Безпекова технологія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Студенти кафедри систем штучного інтелекту в НУ "Львівська Політехніка" створили прототип системи безпеки, що відрізняє живу людину від підставленого фото- чи відеозображення.
197694
  Антохів-Сколоздра Безпековий вимір відносин Канади з Європейським Союзом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 135-140. – ISSN 2077-1800
197695
  Барна Б.Ю. Безпековий вимір відносин Норвегії з Європейським Союзом // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 509-512. – ISSN 2076-1554
197696
  Шаблистий В. Безпековий вимір вітчизняного кримінального закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 112-114
197697
  Корнієвський О. Безпековий вимір діяльності неурядових аналітичних центрів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 125-129
197698
  Гаспарян А.Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : дис. … канд. політ. наук : 21.03.03 / Гаспарян Аргам Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 176-205
197699
  Гаспарян А.Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : автореф. дис. … канд. політ. наук : 21.03.03 / / Гаспарян Аргам Леонідович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
197700
  Подворна О.Г. Безпековий вимір зовнішньої політики Російської Федерації на Балканах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 65-72. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
197701
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 141-148
197702
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 24с. – Бібл.7 назв
197703
  Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період : Дис. ... канд. політ. наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 248 л. – Бібліогр. : л.212-248
197704
  Шаблистий В.В. Безпековий вимір кримінального права України: людиноцентристське дослідження : монографія / В.В. Шаблистий ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Ліра-ЛТД, 2015. – 419, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 364-415 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-588-4


  У пр. № 1736586 напис: Дорогому Павлу Сергійовичу із побажанням добра та вдячністю за підтримку. /Підпис/ В. Шаблистий
197705
  Василішин С.І. Безпековий вимір методології обліку сільськогосподарської діяльності аграрних підприємств України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 66-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
197706
  Братунь К.О. Безпековий вимір міждержавних українсько-російських відносин : канд. політ. наук : 23.00.04 / Братунь Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 244 арк. – Додатки: арк. 242-244. – Бібліогр.: арк. 213-241
197707
  Цвілий С.М. Безпековий вимір позицій щодо умов здійснення підприємницької діяльності в моделі народної економіки України // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 175-178
197708
  Куян І. Безпековий вимір реформи місцевого самоврядування // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 110-117. – ISBN 978-617-7638-06-2
197709
  Степико К.М. Безпековий контекст діалогічності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 18-27
197710
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал Європейської політики сусідства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 24-29.
197711
  Хилько О.Л. Безпековий потенціал політики сусідства ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 52-54.
197712
  Погорська І. Безпековий розвиток єдиної Європи: особливості сучасного наукового дискурсу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 9-13. – (Політичні науки)
197713
  Хуан Цінь Безпековий стан інформаційного простору Китаю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 195-198.
197714
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011. – 215 л. – Бібліогр.: л. 186-215
197715
  Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці : автореф. дис. ... канд.політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
197716
  Штангрет А.М. Безпекові аспекти в управлінні підприємствами високотехнологічного сектору економіки в умовах неоіндустріальної модернізації / А.М. Штангрет, І.Р. Безпалько // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 11-15. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
197717
  Поляков Л. Безпекові аспекти децентралізації в Україні // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 160-164. – ISBN 978-617-7638-06-2
197718
  Чупрій Л.В. Безпекові аспекти формування загальнонаціональної ідентичності українців // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 146-153
197719
   Безпекові виміри освітньої політики: світовий досвід та українські реалії : аналіт. доповідь / [А.Ю. Іщенко, С.О. Зубченко, М.М. Карпенко та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 42, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-283-4
197720
  Сащук Г. Безпекові виміри телепростору : монографія / Ганна Сащук. – Київ : Грамота, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-349-116-5
197721
  Долуда В.В. Безпекові імперативи інформаційного простору України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 354-362
197722
  Крупський І. Безпекові імперативи інформаційного простору України. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 189-198.
197723
  Сащук Ганна Миколаївна Безпекові імперативи телевізійного простору України : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Сащук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 191л. – Бібліогр.: л.157-191
197724
  Сащук Ганна Миколаївна Безпекові імперативи телевізійного простору України : Автореф. дис. ... канд.політ. наук: 23.00.03 / Сащук Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
197725
  Хилько О. Безпекові потенціали Польщі та України: можливість кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 90-94


  В статті аналізується спільне безпекове середовище України і Польщі, спільні виклики національній безпеці обох кран та реальні й потенційні інструменти й формати співробітництва в бепековій сфері. В статье анализируется общее пространство ...
197726
  Гаспарян А. Безпекові пріоритети Німеччини в умовах міжнародної нестабільності // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 17-20
197727
  Піскорська Г. Безпекові пріоритети України в контексті нових викликів і загроз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-18. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто передумови та причини розробки керівництвом України нової редакції Стратегії національної безпеки. Проаналізовано зміст документа, при цьому особливу увагу приділено оцінці безпекового середовища України, загроз і викликів, що стоять перед ...
197728
  Соснін О.В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 17-27. – ISSN 2308-9636
197729
  Соснін О.В. Безпекові проблеми інформаційно-комунікаційної діяльності: теоретико правові та праксеологічні аспекти / О.В. Соснін, В.В. Повидиш // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 60-66. – ISSN 2308-9636
197730
  Андрєєва О.М. Безпекові тенденції української національної ідентичності пострадянського періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 66-72


  В статті розглянуто кризові ситуації української національної ідентичності в локальному та універсальному вимірах. Проаналізовано внутрішні та зовнішні загрози української нації в контексті ідентичності.
197731
  Ткачук А.П. Безпекові чинники зовнішньої політики України в умовах російської військової агресії // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – С. 69-80. – ISSN 2313-5603
197732
  Біленчук П. Безпекознавство: стратегія, мистецтво, тактика / П. Біленчук, О. Шульга // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 26 січня - 1лютого (№ 4)


  Про міжнародну науково-практичну конференцію, яка пройшла в КНУ імені Тараса Шевченка. Ініціатором проведення конференції виступив юридичний факультет. У роботі форуму взяли участь представники освітянської і наукової спільноти та практики з України ...
197733
  Ляшенко О.М. Безпекотворення і конкурентоспроможність національної економіки: міра взаємодії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 47-54


  Розглянуто питання взаємоз"язку економічної безпеки й конкурентоспроможності національної економіки. Показано труднощі забезпечення економічної безпеки і конкурентоспроможності країни в умовах глобалізації.
197734
   Безперевна освіта як один з пріоритетних методів післядипломного навчання: перспективи і проблеми впровадження у сімейній медицині / Л.В. Глушко, Х.С. Симчич, С.В. Федоров, В.Т. Рудник, І.В. Козлова, Т.Ю. Гавриш, Н.З. Позур, Т.І. Маковецька, А.В. Симчич // Сімейна медицина : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; Укр. ассоциация семейной медицины ; глав. ред. Л.В. Химион. – Київ, 2017. – № 2 (70). – C. 161-164. – ISSN 2307-5112


  У статті підкреслено пріоритетність безперервної освіти (БО) у професійному розвитку і сучасній підготовці сімейного лікаря.
197735
  Іщенко Т. Безперервна аграрна освіта України - освіта впродовж життя // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 146-160. – ISBN 978-617-7283-08-8
197736
  Загородня Л. Безперервна бібліотечна освіта як важливий чинник розвитку бібліотечної професії: історія та сьогодення. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 171-190. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто історію створення ВНЗ закладів з підготовки спеціалістів з бібліотечної справи та формування системи безперервної освіти як продовження вишівської освіти, розвиток і вдосконалення професійних навичок у системі підвищення кваліфікації ...
197737
  Трішкіна Н.І. Безперервна освіта - обов"язкова умова розвитку сучасного індивіда // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 5-9. – ISBN 978-966-330-237-9
197738
  Карпець Л.А. Безперервна освіта в контексті освітньої реальності інформаційного суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 167-172
197739
  Топчій Т.В. Безперервна освіта в контексті сучасних закордонних та українських освітніх практик // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 16-22. – ISSN 1993-5560
197740
  Кравченко Т.А. Безперервна освіта державних службовців як основний фактор розвитку кадрового потенціалу державного управління // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7139-11-8
197741
  Кравченко Т. Безперервна освіта посадових осіб місцевого самоврядування як визначальний фактор розвитку кадрового потенціалу публічного управління в Україні // Форум прямої демократії : матеріали доп. та тез наук.-практ. конференції (4 груд. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; Донец. держ. ун-т упр. (м. Маріуполь) ; Полтав. держ. аграр. акад. [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – C. 211-214. – ISBN 978-617-649-055-5
197742
  Назаренко О. Безперервна освіта у Південнокорейському освітньому просторі // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 70-72. – ISBN 978-617-7263-79-0
197743
  Топчій Т.В. Безперервна освіта як атрибут смарт-суспільства // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 228-230. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
197744
  Половая Н.О. Безперервна освіта як вектор розвитку інформаційного суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 6 (122), червень. – C. 98-102. – ISSN 2077-1800


  У статті досліджуються особливості розвитку системи вищої освіти в умовах індустріального та постіндустріального суспільства. В даному контексті оcвiта poзглядaється як oдин з нaйвaжливiших чинникiв coцiaльнoгo poзвитку, щo метoдoлoгiчнo пoв"язaнo з ...
197745
  Семенюк М. Безперервна освіта як система // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 296-300. – ISSN 2076-1554
197746
  Сущенко Л. Безперервна освіта: особистісний і професійний онтогенез // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 155-159. – ISSN 2309-9127
197747
  Семенюк Н. Безперервна освіта: світова практика й Україна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 100-106. – ISSN 2078-1016


  Аналізується проблема організації безперервної освіти, яка спрямована на постійне вдосконалення і цілісний розвиток людини протягом усього її життя, на підвищення можливостей її трудової й соціальної адаптації у мінливому світі ї є одним із вагомих ...
197748
  Кулінський В.В. Безперервне добування торфу елеваторною машиною / В.В. Кулінський. – К., 1939. – 28с.
197749
  Шудра Є.О. Безперервне удосконалення соціалістичного виробництва на базі вищої техніки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 10-15. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются вопросы технического прогресса, комплексной механизации и автоматизации производства, внедрения химии в народное хозяйство и их роли в развитии социалистического производства. На материалах ряда киевских предприятий автор ...
197750
  Дрига В.В. Безперервний контроль якості магнетитових руд на стрічкових конвеєрах в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 / Дрига Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
197751
   Безперервний культурний процес від Костянтина Дорошенка // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "Кінець епохи пізнього заліза" – книга арт-критика Костянтина Дорошенка, яка нещодавно вийшла у видавництві Laurus. Це збірка статей про мистецтво, культуру і суспільство, написаних автором з 1990-х по 2013 рік. Автор статей Костянтин Дорошенко та ...
197752
  Колодяжна М. Безперервний моніторинг якості університетської освіти як фактор забезпечення конкурентноспроможності вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг / М. Колодяжна, В. Польова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 48-51. – ISSN 1562-529Х
197753
  Палько Т.В. Безперервний професійний розвиток - шлях самореференції ідентичності педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 140-144. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
197754
  Симчич Х.С. Безперервний професійний розвиток лікаря як ключовий напрям післядипломної освіти / Х.С. Симчич, С.В. Федоров // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 68-71. – ISSN 1681-2751
197755
  Борсуковська В.Ю. Безперервність бізнесу: новий тренд або необхідність / В.Ю. Борсуковська, Ю.В. Борсуковський // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 48-53. – ISSN 2415-8089
197756
  Гримич Г. Безперервність поколінь // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 201-207
197757
  Ільницький М.М. Безперервність руху / М.М. Ільницький. – К., 1983. – 231с.
197758
  Смірнова Т.О. Безперервність управління ризиком кредитних операцій банку як основа їхньої беззбитковості // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 86-92. – ISSN 0321-0499
197759
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
197760
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
197761
  Філоненко Світлана Безперспективний мандат // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 38


  27 травня Конституційний Суд (КС) своїм рішенням підтримав запровадження імперативного мандата для депутатів місцевих рад. Суд дійшов висновку, що відмова депутата ввійти до фракції партії чи блоку, за списками яких він був обраний, або вихід із цієї ...
197762
  Панченко О.А. Безпечна діяльність водія-професіонала за медико-психологічними параметрами / О.А. Панченко, А.В. Кабанцева, І.О. Сердюк // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 85-92 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
197763
  Мощук Андрій Безпечна дорога // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 22 : фото
197764
  Ільченко Н.В. Безпечна дорога дитини до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 21 : фото
197765
  Шпонтак І.М. Безпечна дорога до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 17
197766
  Яковець Наталія Безпечна дорога до школи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 30 : фото
197767
  Усик Світлана Безпечна дорога до школи / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 20 : фото
197768
   Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи транспортної логістики / О.І. Безбабічева, М.М. Кірієнко, І.А. Черепньов, В.Л. Топчій // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-1828
197769
  Стоєцький Валентин Безпечна життєдіяльність для дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 10-12 : фото
197770
  Яриновська К. Безпечна історія Миколи Костомарова // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 127-130. – ISBN 978-966-306-020-4
197771
  Усик Світлана. Богданович Лілія Безпечна кухня для дитини: 5 порад // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 26 : фото
197772
  Зейда Олександр Безпечна новорічна ялинка (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 17
197773
  Зубік Н. Безпечна поведінка - безпечне дитинство! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
197774
   Безпечна праця - право кожної людини // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 5. – С. 2-3
197775
  Вовдюк Л.В. Безпечна прогулянка на лижах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 35 : фото
197776
  Ляшенко О.М. Безпечна синергія в управлінні підприємством // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 2 (58). – С. 76-80. – ISSN 2222-8810
197777
   Безпечна та приємна вода з Croma E від Hansgrohe // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 64-65 : фото
197778
  Флярковська О. Безпечна школа як трансфер психічного здоров"я здобувача освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 109-115. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-2131
197779
  Райчук А.І. Безпечне вживання збагачених рослинними екстрактами кисломолочних напоїв / А.І. Райчук, А.М. Соломон, І.В. Віштак // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 71-73. – ISBN 978-966-641-732-2
197780
  Соломон А.М. Безпечне вживання кисломолочних напоїв із наповнювачем з пророщеного жита для харчування людей похилого віку / А.М. Соломон, Г.В. Мисак, І.В. Віштак // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 71-73. – ISBN 978-966-641-732-2
197781
   Безпечне використання газових приладів у побуті (Пам"ятка населенню) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 24
197782
  Трошина Світлана Безпечне використання електроприладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 20-21
197783
  Гловацька О.В. Безпечне дитинство - щасливе дитинство // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 18-19 : фото
197784
  Шпонтак І.М. Безпечне довкілля: дорога до школи (тренінг для учнів середньої школи) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 26-30
197785
  Полякова І.О. Безпечне зберігання радіоактивних відходів, що містять тритій / І.О. Полякова, О.В. Зубко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2078-4643
197786
  Найман Н. Безпечне інформаційне суспільство по-європейськи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 18-19


  "...Кажуть, інформація - це свого роду нафта: її також спочатку недооцінювали, проте роль її у суспільстві дедалі росла, що у сукупності з іншими факторами (зокрема зростанням ролі інформаційних і телекомунікаційних технологій) призвело до так званої ...
197787
  Ільченко Наталія Безпечне й корисне заморожування ягід та фруктів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 26 : фото
197788
  Баганець О. Безпечне перевезення пасажирів-на контролі у прокуратурі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
197789
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів : інструктивно-методичні матеріали // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 20-24
197790
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів (Інструктивно-методичні матеріаль) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 10-19 : табл.
197791
   Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів. Інструктивно-методичні матеріали (Продовження, початок див. у № 3, 2012 р.) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 13-16
197792
  Ільченко Н.В. Безпечне та корисне харчування влітку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 3 : фото
197793
  Трошина Світлана Безпечний відпочинок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 20-21
197794
  Богданович Лілія Безпечний відпочинок без шкоди для лісу / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 25 : фото
197795
  Треніна О.С. Безпечний відпочинок на пляжі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 26
197796
  Усик Світлана Безпечний відпочинок на природі під час травневих свят // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 29 : фото
197797
  Гладка Наталія Олександрівна Безпечний відпочинок улітку (Розробка заняття з учнями початкових класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 10-11 : фото
197798
  Наконечна О.В. Безпечний дитячий майданчик своїми руками // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-33 : фото
197799
  Дмитренко Л.І. Безпечний одяг - хороший настрій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 36-38
197800
  Усик Світлана Безпечні атракціони - запорука безпеки дітей і спокою батьків / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 24 : фото
197801
  Ільченко Наталія Безпечні делікатеси до святкового столу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 28-29 : фото
197802
  Батіщева Валентина Безпечні дитячі іграшки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 31-32 : фото
197803
  Карпенко Л.В. Безпечні зимові свята // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 19 : фото
197804
  Ільченко Н.В. Безпечні ялинкові прикраси: які вони? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 26 : фото
197805
  Катаєва С.Е. Безпечність застосовування синтетичних добавок у харчових продуктах для дітей // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-40 : табл.
197806
  Рєзнікова В. Безпечність товарів в економічному обороті: правові аспекти забезпечення / В. Рєзнікова, І. Кравець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 : Правотворчисть в Україні: доктринальні засади, правове регулювання і практика здійснення. – С. 198-225. – ISSN 1026-9932
197807
  Брулевич В.В. Безпечність харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 75-84. – ISSN 2413-1342
197808
  Нечипуренко О. Безпечність штамів-продуцентів каротиноїдів Вacillus sp. 1.1 та B. Amyloliquefaciens УКМ В-5113 щодо теплокровних тварин / О. Нечипуренко, М. Хархота, Л. Авдєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що штами-продуцети каротиноїдів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 є безпечними щодо теплокровних тварин, а саме, авірулентні, не виявляють токсичної та токсигенної діі. Визначено відсутність здатності штамів Bacillus sp. ...
197809
  Мурзина О. Безпівтонові структури в українському мелосі // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 7-21


  "...Стаття присвячена рудиментам безпівтонових структур (ангемітоніки) на українській етнічній території. Перші зразки були знайдені на Покутті (О. Кольберг), Холмщині (Я. Сєнчик), Чернігівщині (О. Рубець), Берестейщині (К. Квітка). Автор статті ...
197810
  Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.96-99
197811
  Берестова І. Безпідставне збагачення і договірні зобов"язання: конкуренція зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.92-98
197812
  Карнаух Б.П. Безпідставне збагачення у праві Давнього Риму // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 17-28. – ISSN 2224-9281
197813
  Берестова І. Безпідставне збагачення. Інститут набуття, збереження майна без достатньої правової підстави у системі римського права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.60-64
197814
  Морозов Є. Безпідставне ототожненнч "підсудності" з "юрисдикцією" (підвідомчістю) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 26 березня - 1 квітня (№ 12)
197815
   Безпідставні претензії Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис". – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Випуск 7). – ISBN 966-7544-120-6
197816
  Берзін П.С. Безпідставно звинувачений у "вільнодумстві" (Микола Григорович Білоусов) // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 868-886. – ISBN 978-617-7020-05-8
197817
  Біла А. Безпідставно розстріляний: український Бісмарк. До 135-річчя Петра Болбочана : глорифікаційнийесей // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 141-144. – ISSN 08-68-4790-12
197818
  Ачасова А.О. Безпілотні летальні апарати як інструмент сучасного землеробства та охорони грунтів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 15-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
197819
  Сафар Вацлав Безпілотні повітряні системи Чехії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 127-134 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
197820
  Ендеберя В.Т. Безплатна стрижка / В.Т. Ендеберя. – Харків, 1986. – 143 с.
197821
  Крамар О. Безпорадний велет // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 16 (492), 21-27.04.2017 р. – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Посідаючи важливе місце в соціально-економічній структурі сучасної України, середній клас лишається об"єктом у політичній боротьбі олігархів.
197822
  Янчук А.О. Безпосереднє здійснення влади народом і природне право // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 55-59. – ISSN 2220-1394
197823
  Штефан А. Безпосереднє та опосередковане пізнання в судовому доказуванні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 103-105
197824
  Олійник В.П. Безпосередний об"єкт злочину забруднення моря (ст. 243 КК України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 25-39. – ISSN 2222-5374
197825
  Сіцінський Н.А. Безпосередні внутрішні виклики національній безпеці України у зовнішньополітичній сфері // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
197826
  Гридін М.О. Безпосередні переговори як один з механізмів попередження індивідуального трудового спору // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 80-81. – ISBN 978-617-7069-63-7
197827
  Іщенко М.В. Безпосередній об"єкт забруднення або псування земель та механізм заподіяння йому шкоди // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 195-207. – ISSN 1993-0909
197828
  Ярошенко О.Д. Безпосередній об"єкт злочинів, передбачених ст. 369 КК України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 402-408. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності.
197829
  Гордієнко В. Безпосередній об"єкт злочинів, пов"язаних з банкрутством суб"єктів господарської діяльності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 255–260. – (Серія юридична ; Вип. 48)
197830
  Шніпко О.С. Безпосередній об"єкт злочину завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 146-160. – ISSN 2222-5374
197831
  Орлов Ю.В. Безпосередній об"єкт злочину незаконе знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-100. – ISSN 2222-5374
197832
  Волкова Т.І. Безпосередній об"єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 98-108. – ISSN 2222-5374
197833
  Ольховенко О.І. Безпосередній об"єкт злочину передбаченого ст. 385 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-90. – ISSN 2222-5374
197834
  Матвійчук В.В. Безпосередній об"єкт злочину порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 25-37. – ISSN 2222-5374
197835
  Тихонова О. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 210 КК України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 93-97.
197836
  Мельниченко В.Л. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 250 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 77-86. – ISSN 2222-5374
197837
  Мороз А.О. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого ст. 397 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12. – C. 46-60. – ISSN 2222-5374
197838
  Михайлов В. Безпосередній об"єкт злочину, передбаченого статтею 130 Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 2 (57). – С. 169-177. – ISSN 1993-0909
197839
  Волинець Р. Безпосередній об"єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  В статті характеризується об"єкт злочину передбаченого ст. 210 КК України "Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням". Робиться акцент ...
197840
  Чмут С.В. Безпосередній об"єкт статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 452-459. – ISSN 1563-3349
197841
  Дика О.І. Безпосередність людської чуттєвої діяльності / О.І. Дика. – К., 1997. – 32с.
197842
  Тимченко Г.П. Безпосередність судового розгляду як принцип судочинства України: історико-правове дослідження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 190-193
197843
  Іващенко Микола БезпоСередня Азія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 40-52 : фото
197844
  Богів Я. Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 205-213. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
197845
  Оніщук М. Безпосередня демократія, представницька демократія та муніципальна демократія: проблеми ідентифікації і розмежування // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 65-78.
197846
  Різник С.В. Безпосередня та опосередкована підприємницька діяльність, як способи реалізації людиною та громадянином конституційного права на підприємництво // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 197-201. – ISSN 1563-3349
197847
  Запара С. Безпосередня участь народу у здійсненні правосуддя: імітація чи реальність? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 1026-9932
197848
  Тимченко А.П. Безпосередня участь працівників української міліції в боротьбі з німецькими загарбниками у 1941-1945 рр. // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 59-65. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
197849
  Баловсяк Н. Безправне володіння. Кому насправді належать дані користувачів у цифрову епоху // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 1/3 (685/687), 22-28.01.2021. – С. 53-55. – ISSN 1996-1561
197850
  Савонюк Р.Ю. Безправні учасники кримінально-процесуальних відносин: хто вони // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 93-99
197851
  Шевчук Ю. Безпрецедентна праця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 липня (№ 101/102)


  Юрій Шевчук: "У цьому словнику я беру проактивну позицію, намагаючись повернути в обіг цілу низку питомих українських слів".
197852
  Пушкарук Н. Безпрецедентне видворення / Н. Пушкарук, М. Беца, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 березня (№ 54). – С. 3


  Понад 20 країн світу вислали понад 100 дипломатів РФ. Це важливий крок і, мабуть, не останній, вважають експерти.
197853
  Шморгун О. Безпрецедентний прецедент // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 38-43. – ISSN 1812--514Х
197854
  Островський О.М. Безприданиця. Драма / О.М. Островський. – К., 1946. – 144с.
197855
  Лебедев Г. Безпристрастное созерцание систем Восточной Индии Брамгенов Священных обрядов их и народных обычаев, Всеавгустейшему монарху посвященное. – В Санкт-Петербурге : В типографии Герасима Лебедева, 1805. – 174 с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - шкіра
197856
  Галімова М. Безпритульна риба... // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 23-25 : фото
197857
  Талалай Л. Безпритульна течія : вибрані поезії / Леонід Талалай. – Чернівці : Букрек, 2011. – 311, [1] с. : портр. – (Третє тисячоліття: українська поезія). – ISBN 978-966-399-355-3
197858
  Бабенко І. Безпритульні "янголи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 грудня (№ 231). – С. 6


  Театр на Липках випустив прем"єру вистави "Місто" за однойменним романом Валер"яна Підмогильного.
197859
  Марочко В. Безпритульні діти // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 38-39. – ISBN 978-617-642-388-1
197860
  Круглов В.В. Безпритульні сніги : Поезії / В.В. Круглов. – Харків : Крок, 2001. – 80с. – ISBN 966-652-001-Х
197861
  Давидич Ю. Безпритульні та діти-сироти в умовах нацистської окупації ( на матеріалах м. Харкова) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 54-56. – ISBN 978-966-171-783-0
197862
  Лапчинська Н. Безпритульні як окрема категорія жертв Голодомору (на матеріалах м. Харкова) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 101-108. – ISBN 978-617-7122-39-4
197863
  Лазарук М. Безпритульність, що втікає у вічність // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 9 серпня (№ 16). – С. 3
197864
  Курітник І.П. Безпровідна трансляція інформації / Ігор Петро Курітник, Микола Карпінський. – Тернопіль : Тайп, 2010. – 376 с. – ISBN 978-83-926319-4-1
197865
  Брасюк Г. Безпутні : дитяче оповідання / Г. Брасюк. – Харків ; Київ : Державне видавництво України, 1929. – 60 с.
197866
  Петровская Н.Е. Безработица - ключевая проблема президентсва Б.Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 2 (530). – С. 57-66. – ISSN 0321-2068
197867
  Валентей Д.И. Безработица - неизбежный спутник капитализма / Д.И. Валентей. – Москва, 1951. – 256с.
197868
  Виленский Е.Л. Безработица - неизбежный спутник капитализма / Е.Л. Виленский. – Алма-Ата, 1975. – 40с.
197869
  Никитин С.М. Безработица - постоянный спутник капитализма / С.М. Никитин. – М, 1960. – 40с.
197870
   Безработица - трагедия миллионов / В.В. Любимова, Ф.Э. Бурджалов, Н.Д. Гаузнер, И.В. Гришин; [Любимова В.В., Бурджалов Ф.Э., Гаузнер Н.Д., Гришин И.В.] ; под ред. Н.Д. Гаузнера. – Москва : Экономика, 1983. – 240 с. – (Империализм. События. Факты. Документы)
197871
  Вишневская Н. Безработица в странах ОЭСР - эволюция взглядов и политики // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 14-26. – ISSN 0131-2227
197872
  Афанасьев Л.А. Безработица в США после второй мировой войны / Л.А. Афанасьев. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 88 с.
197873
  Петранович И.М. Безработица и положение рабочих в Италии / И.М. Петранович. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – 159 с.
197874
  Прокопов Ф.Т. Безработица и эффективность государственной политики на рынке труда в переходной экономике России / Ф.Т. Прокопов; МГУ им. М.В. Ломоносова. Экономический факультет. – Москва : ТЕИС, 1999. – 311с. – ISBN 5-7218-0221-9


  Рекомендовано научно-метод советом по философии МО РФ. Для студентов и аспирантов вузов, изучающих философию, для всех интересующихся философской проблематикой
197875
  Бестужев-Лада Безработица? Не может быть! / И.В. Бестужев-Лада. – Москва : Знание, 1992. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Экономика" ; № 5)
197876
  Батуренко С.А. Безработные в современном российском обществе : современное состояние и некоторые проблемы исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 91-99. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
197877
  Балац М.Я. Безрадиационные переходы в тяжелых - мезоатомах. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Балац М.Я.; Ин-т теорет и эксперим. физики. – М., 1963. – 12л.
197878
  Лоуренс Дэвид Герберт Безразличие // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 266-269. – ISSN 1130-6545
197879
   Безрассудные притязания Болгарского экзархата в Европейской Турции : Гонение на православных в Болгарии и Восточной Румелии / Пер. с фр. изд. офиц. органа вселен. патриархии "Церк. правда". – Москва : Изд. Константинопольск. патриаршее подворье
Вып. 1. – 1907. – 72 с.
197880
  Уилбер Д. Безрассудство : роман / Джил Уилбер ; [пер. с англ. Т.А. Источниковой]. – Москва : Международный журнал "Панорама", 2000. – 182, [1] c. – Тздание международного журнала "Панорама". – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-1012-2
197881
  Попов В.А. Безреактивне згладжування пульсацій у мережевих перетворювачах електричної енергії : Автореф. дис...канд. техн. наук:05.09.12 / Попов В.А.; НТУУ "КПІ". – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
197882
  Соколов Б. Безрезультатний обмін люб"язностями // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  У Путіна для реалізації своїх вимог є трохи менш як 3 роки.
197883
  Рибальченко В.К. Безрецепторні механізми мембранотропних ефектів біорегуляторів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 206-216
197884
  Гармаш Н.Т. Безрешетная сепарация мелкого зернового вороха : Автореф... кандид. технич.наук: / Гармаш Н.Т.; Киевский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный ин-т, 1952. – 18 с.
197885
  Чистяков О.В. Безрибне морське поле // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 28-30 : фото
197886
  Мало Г. Безрідний / Г. Мало. – Одеса, 1926. – 103с.
197887
  Мало Г. Безрідний / Г. Мало. – 2-е вид., 1928. – 103с.
197888
  Ніколаєнко С. Безробіних - мільйон, а майстрів - дефіцит: Держава має турбуватися про підготовку робітничих кадрів // Голос України, 2003


  [Ст. голови ком. Верховної Ради з питань науки і освіти, заст. голови фракції СПУ]
197889
  Махсма М. Безробітна сільська молодь - резерв покриття дефіциту кваліфікованих кадрів на ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-8
197890
  Ткачук І.В. Безробітний / І.В. Ткачук. – Харків, 1930. – 47 с.
197891
  Ребро П.П. Безробітний тамада : сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ, 1988. – 134 с.
197892
  Панцир С. Безробітний, робітник, роботодавець: Закон України "Про зайнятість населення": відкладені спроби удосконалення // Профспілки України : Всеукраїнський науково-популярний і методичний журнал / Федерація профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 52-66
197893
  Ходакевич С.І. Безробіття - загроза економічній безпеці держави в умовах ринкової трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 321-324
197894
  Більський Б.В. Безробіття - новостворена категорія у структурі трудових ресурсів сільської місцевості / Б.В. Більський, В.К. Міга // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 186-189. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
197895
  Кучеренко С.А. Безробіття в трансформаційній економіці України та напрями його подолання / С.А. Кучеренко, С.В. Сушко // Науковий вісник Ужгородського університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 108-112. – (Серія "Економіка" ; вип. 4 (41)). – ISSN 0869-0782


  У статті проведено порівняльну характеристику динаміки безробітних за методологією МОП та кількості безробітного населення працездатного віку, зареєстрованого в державній службі зайнятості України за період ринкової трансформації.
197896
  Кучеренко В.С. Безробіття в Україні та як його позбутится // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 36
197897
  Підгірна В.С. Безробіття в Україні: актуальні проблеми і шляхи вирішення / В.С. Підгірна, Л.Д. Водянка, І.Г. Лаврук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 68-71. – ISSN 2306-6806
197898
  Середюк В.В. Безробіття в Україні: проблеми та наслідки // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 139-145. – ISBN 978-617-649-034-0
197899
  Курсон К.І. Безробіття в Україні: проблеми, сучасний стан та шляхи його подолання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 131-133. – Бібліогр.: 7 назв
197900
  Близнюк В. Безробіття в Україні: соціально-економічні аспекти / В. Близнюк, Л. Яценко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 19-26 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-6912 04
197901
  Бріль М.С. Безробіття в Україні: теоретичні та практичні аспекти / М.С. Бріль, І.В. Пивавар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 208-213. – ISSN 2222-4459
197902
  Паренюк В. Безробіття молоді в регіонах України: динаміка, сучасний стан, тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 104-109. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817


  В представленій роботі охарактеризовано рівень безробіття молоді в країнах ЄС порівняно із ситуацією в Україні та зроблено висновок про поширення загальносвітових процесів і тенденцій його прояву. Проаналізовано динаміку рівнів безробіття та зайнятості ...
197903
  Винник Ф. Безробіття на заході і в нас / Ф. Винник. – Київ : Вид. "Український робітник", 1930. – 119 с. – (Бібліотека : За інтернаціональне виховання мас)
197904
  Швець О.В. Безробіття населення в умовах сталого розвитку регіону // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 387-395. – (Економічні науки)
197905
  Півненко А.О. Безробіття та міграційний рух населення в умовах економічної кризи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 87-89. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
197906
  Майсюра О.М. Безробіття та наслідки його впливу на економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 60-62
197907
  Пестушко Валерій Безробіття у світі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 49
197908
  Дудка Т.В. Безробіття як одна з основних соціально-економічних проблем України / Т.В. Дудка, Ю.О. Ващишина, О.М. Голік // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2016. – № 3 (36). – С. 66-74. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
197909
  Транченко Л.В. Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
197910
  Трофанова Т.Г. Безробіття як фактор нівелювання економічних та суспільно-вирбничих відносин (підводні течії епохи безробіття) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 31-33
197911
  Близнюк В. Безробіття як форма макроекономічної нестабільності // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 108-119 : рис. – ISSN 1811-3141
197912
  Чудовська-Кандиба Безробіття як форма соціального виключення // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 12-17.
197913
   Безробіття. Як рятуватись молоді? : коментований покажч. літ-ри із циклу "Молодь: на крутих поворотах долі". – Вип. 3. – Київ, 1993. – 20 с.
197914
  Ламеко О.Л. Безрозмірне варіаційне калібрування у мостах змінного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Ламеко Олександр Львович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
197915
  Авдеенко С.И. Безрукий воин : повесть, сценарий / Сергей Авдеенко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольскої міської друкарні, 2021. – 314 с. : портр., ил., фотоил. – Вип. дан. укр.: Авдєєнко С.І. Безрукий воїн. Повість, сценарій. – ISBN 978-966-197-821-7
197916
  Оклянский Юрий Безрукий поводырь = История в письмах и рассказах очевидцев // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 5. – С. 6-35. – ISSN 0012-6756
197917
   Безручко Володимир Матвійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 207 : фото
197918
  Петров И. Безрыбье // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "В нашей стране есть древняя и печальная кулинарная традиция: любой кризис в первую очередь сносит со столов граждан рыбу. Даже в лучшие годы потребление едва дотягивало до рекомендаций ВОЗ, а сегодня оно минимум в два раза ниже нормы. И проблема не ...
197919
  Соломатін М.М. Безсилля приречених / М.М. Соломатін. – К., 1979. – 160с.
197920
  Тимирязев К.А. Безсильная злоба антидарвиниста : (По поводу статьи г. Страхова "Всегдашняя ошибка дарвинистов") / В.[!К.] А. Тимирязев. – Москва : Типо-литогр. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1889. – [2], 73 с. : ил. – Без тит. л. – Библиограф. в предисл.
197921
  Димитров Р. Безскандално / Р. Димитров. – София, 1994. – 188с.
197922
  Болдижар М.М. Безслав"я. / М.М. Болдижар. – Ужгород : Карпати, 1981. – 119 с.
197923
  Загребельний П.А. Безслідний Лукас : Роман з чотирьох повідомлень і не без фантастики / Павло Загребельний. – Київ, 1989. – 390с. – ISBN 5-333-00051-4
197924
  Загребельний П. Безслідний Лукас : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 398с. – (Література). – ISBN 966-03-2170-8
197925
  Сікорський П. Безсмерний славень [Михайло Вербицький] // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 березня (№ 14/15). – С. 10


  До 200-річчя від дня народження композитора М. Вербицького та 150-річчя першого публічного виконання Державного гімну України.
197926
  Веремійчик О. Безсмертна "Енеїда" Івана Котляревського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 січня - 10 лютого (№ 5/6). – С. 17
197927
  Шумак Н. Безсмертна "Маруся" Григорія Квітки-Основ"яненка - погляд із далини // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 257-258
197928
  Моргун Ф.Т. Безсмертна душа України / Ф.Т. Моргун. – Полтава, 1995. – 469с.
197929
  Бандурка І. Безсмертна Ольга Басараб // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 лютого (№ 8)
197930
  Бажан М.П. Безсмертна поема грузинського народу / М. П. Бажан. – Київ : Дніпро, 1950. – 517 с.
197931
  Мусієнко М.Ф. Безсмертна тільки людина / М.Ф. Мусієнко. – К., 1970. – 72с.
197932
  Хасанова Т. Безсмертна філософія // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 6


  Збірку наукових праць «Ціннісний вимір політологічного вчення Аристотеля», присвячену 2400-річчю від дня народження видатного давньогрецького філософа, презентували на філософському факультеті. Основу книги склали наукові роботи студентів факультету за ...
197933
  Грекова Л. Безсмертна частка України - маленька Бобриця моя! / Л. Грекова, М. Ковальчук. – Київ : Наш час, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-8174-94-0
197934
  Синьоок Т. Безсмертне диво творчості // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 1, 2


  20 серпня у Києві на вулиці Терещенківській, 5, відкрили меморіальну дошку письменникові Павлу Загребельному з нагоди 90-річчя від дня його народження.
197935
  Тичина П.Г. Безсмертне Леніна ім"я : поезії / П.Г. Тичина ; [упоряд. та передм. І. Ільєнка]. – Київ : Молодь, 1971. – 143 с. : іл.
197936
  Чередниченко Д. Безсмертне слово поета як основа народної пісні і Державного Гімну України // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 18-21. – ISSN 0130-6936


  Павло Чубинський
197937
  Солод Ю.Д. Безсмертне у віках : До 800-ліття "Слова о полку Ігоревім" / Ю.Д. Солод. – Київ : Знання, 1986. – 47 с. – ( / Т-во "Знання" УРСРСер. 6 : Література і мистецтво ; № 7)
197938
  Брюховецька Л. Безсмертний дух народу: історія створення фільму "Вавилон XX" // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 3 (95). – С. 13-16. – ISSN 1562-3238
197939
   Безсмертний Кобзар : 150-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка. – Київ : Держполытвидав УРСР, 1964. – 69 с. – (На допомогу бібліотекареві ; 14)
197940
  Колесник П.Й. Безсмертний Кобзар. / П.Й. Колесник. – Київ : Дитяча література, 1961. – 76с.
197941
  Гуменний М.Х. Безсмертний подвиг / М.Х. Гуменний. – Київ, 1987. – 127 с.
197942
  Жук В.Н. Безсмертний подвиг : Історичні нариси про Чутівщину у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та подвиги її синів і дочок на фронтах і в тилу / В.Н. Жук; КНУТШ. – Полтава : АСМІ, 2005. – 177с. – ISBN 966-7653-18-7
197943
   Безсмертний подвиг народний : твори українських художників, присвячені вікопомному подвигові радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. : альбом. – Київ : Мистецтво, 1975. – 151 с.
197944
  Гончар О. Безсмертний полтавець // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 237, жовтень : жовтень. – C. 4-8


  Про Івана Котляревського.
197945
   Безсмертний полтавець = До 245-річчя від дня народження Івана Петровича Котляревського / Музей книги і друкарства України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 11
197946
  Острянин Д.Х. Безсмертний твір марксизму-ленінізму / Д.Х. Острянин. – Київ, 1959. – 22-38с.
197947
  Софронов А.В. Безсмертник / А.В. Софронов. – К., 1975. – 160с.
197948
  Кулеба Г.І. Безсмертники / Г.І. Кулеба. – Київ : Молодь, 1963. – 91 с.
197949
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 239 с.
197950
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / Олекса Ющенко. – Київ : Радянський письменник
Кн. 2. – 1978. – 332 с.
197951
  Ющенко О.Я. Безсмертники : нариси, етюди, спогади / О.Я. Ющенко. – Київ : Радянський письменник
3. – 1982. – 296 с.
197952
  Харченко В. Безсмертні / В. Харченко. – Київ, 1946. – 28 с.
197953
  Сосюра В. Безсмертні : Поема / В. Сосюра. – Київ : Молодь, 1948. – 28 с.
197954
  Печеніжський М.І. Безсмертні / М.І. Печеніжський. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 104 с.
197955
  Сіто Ф. Безсмертя / Ф. Сіто. – Київ, 1938. – 60с.
197956
  Качура Я.Д. Безсмертя / Я.Д. Качура. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 33 с.
197957
  Гамсахурдіа К.С. Безсмертя / К.С. Гамсахурдіа. – Київ, 1968. – 106с.
197958
   Безсмертя. – Київ, 1970. – 232с.
197959
  Лордкипанидзе К.О. Безсмертя : повісті / К.О. Лордкипанидзе. – Київ, 1978. – 376 с.
197960
  Гулям Х. Безсмертя / Х. Гулям. – Київ, 1985. – 332 с.
197961
  Прилюк Д.М. Безсмертя батьків : оповідання / Д.М. Прилюк. – Київ : Веселка, 1970. – 175 с.
197962
  Радченко В.Г. Безсмертя борця / В.Г. Радченко. – Київ, 1956. – 204с.
197963
  Червінський В. Безсмертя героїв-крутянців // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 січня - 10 лютого (№ 5/6). – С. 6
197964
  Рябий М. Безсмертя добра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 липня ( № 26)


  Слово про Михайла Стельмаха.
197965
  Іщук-Пазуняк Безсмертя духа у поезіях Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 324-331. – ISBN 978-966-355-009-1
197966
  Вихрущ В. Безсмертя душі / В. Вихрущ. – Тернопіль : Джури, 1998. – 136с. – ISBN 9667497100
197967
  Кошарська М. Безсмертя кольору неба // Світ. – Київ, 2020. – Березень (№ 11/12). – С. 4


  Про другі Гончарівські читання в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. Зустріч запланована на 7 квітня в музеї-кімнаті Олеся Гончара.
197968
  Якель Р. Безсмертя командира Чорного // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 15


  Василь Андрусяк — полковник УПА.
197969
  Йовенко С.А. Безсмертя ластівки : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 486 с. – ISBN 5-308-00371-8
197970
   Безсмертя народного подвигу : док. і матеріали про святкув. на Україні 35-ряччя Перемоги радян. народу в Великій Вітчизняній війні. – Київ : Політвидав України, 1980. – 128 с.
197971
  Крилова С.А. Безсмертя особистості як етикоекзистенційна проблема : Дис... канд. філос.наук: 09.00.07 / Крилова С. А.; УДУХТ. – К., 1997. – 181л. – Бібліогр.:л.169-181
197972
  Крилова С.А. Безсмертя особливості як етикоекзистенційна проблема. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Крилова С.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
197973
  Гулько М.Л. Безсмертя подвигу / Гулько М.Л. – Київ, 1965. – 143 с.
197974
   Безсмертя полум"яних літ : матеріали і док. про святкув. 30-річчя визволення Радянськ. України від нім.-фашистських загарбників. – Київ : Політвидав України, 1975. – 351 с.
197975
  Тельнюк С.В. Безсмертя Співучого / С.В. Тельнюк. – Київ, 1968. – 48 с.
197976
  Тронько П.Т. Безсмертя юних / П.Т. Тронько. – К., 1957. – с.
197977
  Жадько В. Безсмертя, осяяне віфлеємською зіркою різдва: Тарас Шевченко і Микола Аркас // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 112-128. – ISSN 0869-3595
197978
   Безсмертя. Книга Пам`яті України 1941-1945. – Київ : Книга пам`яті України, 2000. – 944 с. – ISBN 966-7605-01-9
197979
  Бажан М. Безсмертя. Три повісті про товариша Кірова / М. П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1937. – 51 с.
197980
  Бажан М.П. Безсмертя. Три повісті про товариша Кірова / М. П. Бажан. – Київ : ДЛВ, 1949. – 44 с.
197981
  Степанов Л.С. Безсмеря батьків. / Л.С. Степанов. – Львів, 1968. – 152с.
197982
  Богданов И. Безсмъртни предтечи = Кирил и Методий : хиляда и сто години от разпространението на славянската писменост / И. Богданов. – София : Народна просвета, 1963. – 78, [2] с.
197983
  Гуменюк О.В. Безспірний порядок захисту економічних прав авторів за законодавством України у 70-80-ті роки ХХ ст. // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 175-177
197984
  Кашуба Н. Безсполучникове складне речення: на мовному матеріалі творчості Т.Г. Шевченка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 50-54
197985
  Луценко Є.В. Безсполучниковий зв"язок як різновид еліпсису в дослідженнях синтаксису китайської мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 39-49. – ISSN 1682-671Х
197986
  Дорошенко С.І. . Безсполучникові складні речення зіставно-протиставного значення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 47-54
197987
  Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика : Дис. ... канд. філол. наук: Спец.10.02.05 - романські мови / Сніжана Олександрівна Лембік; Харківський нац. пед. ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2005. – 179л. – Бібліогр.: Бібіліогр.: л.155-172
197988
  Лембік С.О. Безсполучникові складні речення сучасної французької мови: структура, семантика, прагматика : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец10.02.05 / Сніжана Олександрівна Лембік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
197989
  Марцин С. Безсполучникові складні речення як елементи художньо-образної системи прозових і поетичних творів // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 2311-5165


  У статті описано функції всіх видів і підвидів безсполучникових складних речень, використовуваних елементами художньо-образної системи прозових і поетичних творів. Як стилістичний засіб поетичного і прозового твору безсполучникові складні речення не ...
197990
  Христіанінова Р. Безсполучникові складнопідрядні речення в сучасній українській мові // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 3-7. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
197991
  Лужанський А.В. Безсторонній суд як об"єкт доступу в контексті міжнародних зобов"язань України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 2 (138). – С. 20-22
197992
  Киричук Ю. Безстрашна зв"язкова Романа Шухевича // Регіон бандерівський / Я. Заворотний ; вид. Є. Недищук ; голов. ред. Л. Кравцова-Антонюк [та ін.]. – Нововолинськ, 2013. – № 1 (11). – С. 22-23
197993
  Анастасьєв Безстрашна юність / Анастасьєв, Д.І. Лимарєв. – Одеса, 1968. – 72с.
197994
  Татьянченко Н.Ф. Безсуб"єктне просте речення та його предметний зміст // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 166-169. – ISBN 966-8188-08-X
197995
  Татьянченко Н.Ф. Безсуб"єктне просте речення та його предметний зміст // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 166-169. – Бібліогр.: Літ.: С. 169; 8 поз. – ISBN 966-8188-07-1
197996
  Попов С. Безсъници / С. Попов. – София : Летописи, 1992. – 424 с.
197997
  Украинка Леся Безсънни нощи / Украинка Леся. – София, 1961. – 268 с.
197998
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І. Карпенко-Карий(І.К. Тобілевич) ; реж. коментарі О.А. Казіміроав. – Київ : ДЛВ, 1941. – 119 с.
197999
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / Карпенко-Карий (Тобілевич); І.К.Тобілевич. – Київ : Мистецтво, 1950. – 68 с. – (Бібліотека української драматургії)
198000
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Безталанна : Драма на 5 дій / І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Держ. вид-во худож. літ., 1956. – 79 с.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,