Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>
197001
   "Боян": Самодіяльна народна чоловіча хорова капела викладачів та співробітників університету. – Ужгород, 1989. – 15с.
197002
  Зборовська Н. "Бояриня " Лесі Українки: аналітико-психологічний аспект // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 34-40. – (Філологічні науки)
197003
  Туркевич Василь "Бояриня" Лесі Українки в оперній інтерпретації // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 162-164. – ISSN 0869-3595
197004
  Павлів І. "Бояриня" Лесі Українки: трагедія рідного краю на тлі родинного життя героїв // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 5-13. – ISSN 0130-5263
197005
  Качараба С. "Бразилійський гаразд" Андрія Чайковського: історична реальність чи художній вимисел? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 104-114. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
197006
  Шарговська О. "Брак расторгнут по прелюбодеянию жені" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 30 (233). – С. 54-57
197007
  Капсамун І. "Брат - 3": задушення в обіймах / І. Капсамун, А. Дубровик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 грудня (№ 233). – С. 4


  Підписані в Москві угоди реанімують модель українсько-російської співпраці радянського зразка.
197008
  Іщенко Н. "Брат", але не союзник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 листопада (№ 204). – С. 3


  Белград може запропонувати Києву лише свій нейтралітет.
197009
  Гаєр Н. "Брате-друже мій єдиний...". Семен Гулак-Артемовський і Тарас Шевченнко : до 200-річчя Гулака-Артемовського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 1, 4
197010
  Бовсунівський П.В. "Брати мусульмани" як фактор світової політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 71-77
197011
  Свентах А. "Братство АТО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 17-18


  Як актор-нацгвардієць, який став волонтером, зняв з друзями документальний фільм про війну.
197012
  Наумов Сергій "Братство самостійників" у контексті українського національного руху періоду Першої світової війни // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 21-34
197013
  Казаков М. "Братська" реформа в Київській єпархії 1914 року – завершення розвитку православних братств Російської імперії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 48-55. – ISSN 2309-9356


  У статті аналізується утворене на початку 1914 р. Київське єпархіальне братство. Реорганізація братств Південно-Західного краю стала регіональною парафіяльною реформою. Братства втратили характер добровільних об"єднань і фактично перетворилися на ...
197014
  Нитобург Э.Л. Борьба черных американцев против расизма, за равноправие. / Э.Л. Нитобург. – М., 1976. – 64с.
197015
  Лаптева Л.П. Борьба ческого народа против реакционной политики габсбургов во второй половине 16 и начеле 17 вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Лаптева Л. П.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
197016
  Боков Х.Х. Борьба Чечено-Ингушской областной партийно йорганизации за преодоление пережитков ислама среди населения республики (1957-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Боков Х. Х.; Дагест.ГУ. – Грозный, 1968. – 3л. – Бібліогр.:с.22-23
197017
  Габисов Б.Г. Борьба Чечено-Ингушской областной партийной организации по воспитанию трудящихся в духе морального кодекса строителя коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Габисов Б.Г.; Дагестанский гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Махачкала, 1964. – 20л.
197018
  Хаутиев Д.А. Борьба Чечено-Ингушской партийной организации за организационно-хозяйственное укрепление совхозов. : Автореф... канд.ист.наук: 7.570 / Хаутиев Д.А.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1970. – 26л.
197019
  Горбач Сергей Иванович Борьба ЧССР за мир, разоружение и международную безопасность в Организации Объединенных наций в 70-е годы. : Дис... канд. ист.наук: / Горбач Сергей Иванович; КГУ. – К., 1986. – 241л. – Бібліогр.:л.198-241
197020
  Каплан Исаак Исаакович Борьба шахтеров Донбасса за технический прогресс и развертывание социалистического соревнования (1953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каплан Исаак Исаакович; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1961. – 20л.
197021
  Довгопол В.Н. Борьба шахтеров Донбасса за уголь в год великого перелома. : Автореф... Канд.ист.наук: / Довгопол В.Н.; ХГУ им.А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 20 с.
197022
  Веденов М.Ф. Борьба Эрнста Геккеля за материализм в биологии : Автореф... канд. филос.наук: / Веденов М.Ф.; Ин-т философии. – М, 1959. – 19л.
197023
  Веденов М.Ф. Борьба Эрнста Геккеля за материализм в биологии / М.Ф. Веденов; АН СССР; Ин-т философии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 224с.
197024
  Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов / Б.Ф. Егоров. – Л, 1991. – 334с.
197025
  Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века / Б.Ф. Егоров. – Л, 1982. – 269с.
197026
  Свидерский Ю.Ю. Борьба юго-западной Руси против католической экспансии (XI-XIII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Свидерский Ю.Ю.; Льв.ГУ. – Львов, 1980. – 24л.
197027
  Ленов Ю. Борьба югославского народа за независимость и свободу своей родины / Ю. Ленов. – М, 1944. – 136с.
197028
  Ровнякова Л.И. Борьба южных стран за свободу и русская периодическая печть (50-70-е годы ХІХ в.): очерки. / Л.И. Ровнякова. – Л., 1986. – 284с.
197029
  Харьков В.Ф. Борьба японского народа за мир, национальную независимлсть и демократические права / В.Ф. Харьков. – Москва, 1955. – 80с.
197030
  Потехин А.А. Борьба Ярославской партийной организации за привлечение профсоюзов к восстановлению промышленности 1921-1922 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Потехин А.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 16л.
197031
  Катулин А.З. Борьба. / А.З. Катулин. – М, 1956. – 23с.
197032
  Сеги Ж. Борьба. / Ж. Сеги. – М, 1978. – 280с.
197033
  Селеменев А.А. Борьбаза установление Советской власти в Восточном Забайкалье. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селеменев А.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1950. – 18л.
197034
  Строков П.С. Борьбал рабочего класса за восстадновление и развитие грозненской нефтяной промышленности в 1920-1925 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Строков П.С.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
197035
  Терюшков Г.А. Борьбе большевиков Восточной Сибири за руководство массовыми революционными организациями трудящихся в период первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Терюшков Г. А.; МВССО РСФСР, Иркут.ГУ. – Иркутск, 1961. – 24л.
197036
  Муратов Н.М. Борьбе империалистических держав за нефть на Ближнем и Среднем Востоке : Автореф... канд. экон.наук: / Муратов Н.М.; МГУ. Эконом. фак-т. – М., 1950. – 19с.
197037
  Себеженковайте Т. Борьбе Комммунистической партии Литвы за союз рабочего класса и крестьянства в 1935-1040 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Себеженковайте Т.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 18л.
197038
  Ефимов И.С. Борьбе Коммунистической партии за мобилизацию профсоюзов на восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ефимов И.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра марксизма-ленинизма. – Л., 1956. – 16л.
197039
  Калымбетов Ж. Борьбе Коммунистической партии за перестройку промышленности Узбекистана на военный лад в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Калымбетов Ж.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. ин-т повыш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
197040
  Тимченко В.В. Борьбе КПСС за социалистическое переустройство сельского хозяйства в послевоенный период (1946-1950 гг.) По матер. Чернов. обл. УССР : Автореф... канд. ист.наук: / Тимченко В. В.; М-во культ СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 23л.
197041
  Калмакан Иван Кириллович Борьбе против вооруженной кулацкой контрреволюции в период гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Калмакан Иван Кириллович; АН Молд. ССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1981. – 24л.
197042
  Емельянов Георгий Александрович Борьбе против современной буржуазной идеологии и роль средств массовой информации и пропаганды в этой борьбе (На материалах системы средств массовой информации и пропаганды Свердл. обл.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Емельянов Георгий Александрович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 19л.
197043
  Мохнатская Э.П. Борьбе рабочих Криворожского бассейна под руководством Коммунистической партии за восстановление железорудной промышленности (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мохнатская Э.П.; ХГУ. Кафедра марксизма-ленинизма. – Х., 1954. – 16л.
197044
  Лопачев А.М. Борьбы народов Индии за демократию, мир и национальную независимость после второй мировой войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лопачев А.М.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1955. – 16л.
197045
  Васильев А.А. Борьбы Советского государства за мир против попыток создания единого антисоветского империалистического фронта в 1927 году : Автореф... канд. ист.наук: / Васильев А.А.; ЛГУ. – Л, 1954. – 14л.
197046
  Амлинский В.И. Борька Никитин / В.И. Амлинский. – Москва, 1984. – 270с.
197047
  Раевский Б.М. Борька со Второй Лесной / Б.М. Раевский. – М., 1964. – 96с.
197048
  Томин Юрий Борька, я и невидимка // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.] / Послесл. А. Алексина. Оформл. Е. Савина. – Москва : Детская литература, 1974. – Т. 8. – С. 337-459. – (Б-ка пионера)
197049
  Лобашев Е.Н. Борькин репортаж. / Е.Н. Лобашев. – Саратов, 1967. – 27с.
197050
  Рушинская Ирина Босанова // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 1. – С. 20-33


  Босанова - стиль бразильской музыки, представляющий своеобразную смесь прохладного джаза с различными местными ритмами, среди которых — байау и, в первую очередь, самба. Босса-нову часто ошибочно считают афро-бразильским "изобретением", тогда как это ...
197051
  Гырылова С.С. Босая в зеркале. / С.С. Гырылова. – Москва : Современник, 1989. – 348с.
197052
  Клебанов Д.О. Босейн річки Дунай: Становлення і розвиток гідролого-гідрохімічних досліджень та їх основні напрямки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 129-137. – Бібліогр.: 23. – ISBN 966-521-129-3
197053
   Босенко Валерій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 24. – ISBN 966-8352-11-4
197054
  Станку З. Босий / З. Станку. – К., 1956. – 476с.
197055
  Хильдебранд Э. Босиком = Barefoot / Элин Хильдебранд ; [ пер. с англ. В. Тома ]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 480с. – (Сага). – ISBN 978-966-14-0145-6
197056
  Горобец А.А. Босиком по битому стеклу : записки и размышления опального главного редактора газеты "Правда Украины" / Александр Горобец. – [Киев ?] : Ми, 2003. – 336с.
197057
  Ярошинская А.А. Босиком по битому стеклу. Воспоминания. Дневники. Документы : [в 2-х т.] / Алла Ярошинская. – Житомир : Рута. – ISBN 978-966-8162-97-8; 978-966-8162-98-5
Т. 1. – 2010. – 807, [1] с. : ил.
197058
  Ярошинская А.А. Босиком по битому стеклу. Воспоминания. Дневники. Документы : [в 2-х т.] / Алла Ярошинская. – Житомир : Рута. – ISBN 978-966-8162-97-8; 978-966-8162-99-2
Т. 2. – 2010. – 787, [1] с. : ил.
197059
  Гуляев А.П. Босиком по дефициту / А.П. Гуляев. – Волгоград, 1989. – 156с.
197060
  Добровольский В.А. Босиком по лужам / В.А. Добровольский. – Харьков, 1965. – 438с.
197061
  Добровольский В.А. Босиком по лужам / В.А. Добровольский. – 2-е изд. – Х, 1967. – 438с.
197062
  Добровольский В.А. Босиком по лужам. И дух наш молод / В.А. Добровольский. – К, 1978. – 640с.
197063
  Шкалин В.Н. Босиком по паркету / В.Н. Шкалин. – М, 1991. – 234с.
197064
  Хлысталов Э.А. Босиком среди гадюк / Э.А. Хлысталов. – М, 1992. – 63с.
197065
  Виноградов К.Б. Боснийский кризис 1908-1909 гг. / К.Б. Виноградов. – Ленинград, 1964. – 160с.
197066
  Лунева Ю.В. Боснийский кризис 1908-1909 годов: провал тайной сделки Извольского и Эренталя // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 52-67. – ISSN 0130-3864
197067
  Кострикова Е.Г. Боснийский кризис 1908 года и общественное мнение России // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С. 42-54. – ISSN 0869-5687
197068
  Пономарева Елена Босния и Герцеговина: государство-фантом // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 1 (1596). – С. 69-84. – ISSN 0869-44435
197069
  Сехина Екатерина Босния и Герцоговина. Полеты наяву // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 58-65 : фото
197070
  Гончар Б.М. Боснійська криза 1908-09 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 139. – ISBN 966-316-039-X
197071
  Шилова А. Боснійська політика Заходу в 1994 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано суперечливу роль міжнародного співтовариства в підходах до врегулювання боснійської кризи у 1994 році. The contradictory role of the international community relating settlement of Bosnian crises in 1994 is analyzed.
197072
  Коваль О. Боснія і Герцеговина попросилася в Євросоюз // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 лютого (№ 6). – С. 5


  На тлі розмов про кризу Європейського Союзу Боснія і Герцеговина — держава, яка виникла в результаті кровопролитної війни на території колишньої Югославії, — подала формальне прохання стати країною-кандидатом у члени ЄС. Трохи більше ніж півроку ...
197073
  Забара В. Боснія і Герцоговина: "міжнародний протекторат" чи "умовно-суверенна країна" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 144-146. – ISSN 2076-1554
197074
  Сорос Д. Боснія: 1 серпня 1993 року / Д. Сорос. – К., 1993. – 15с.
197075
  Станку З. Босой / З. Станку. – М., 1957. – 480с.
197076
  Станку З. Босой / З. Станку. – М., 1977. – 560с.
197077
  Ященко Н.Т. Босоногая команда : [повесть : для сред. возраста] / Н.Т. Ященко ; [ил.: И. Табаков]. – Чита : Кн. изд-во, 1959. – 223 с.
197078
  Ященко Н.Т. Босоногая команда : [повесть : для детей] / Николай Ященко ; [послесл. Г. Кобякова ; худож. А. Перфильев]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1977. – 207 с.
197079
  Додд К. Босоногая принцесса : роман / Кристина Додд ; [ пер. с англ. И.Э. Волковой ]. – Москва : АСТ, 2008. – 320 с. – ISBN 978-5-17-052843-1
197080
  Кругликова И.Т. Боспор в позднеантичное время / И.Т. Кругликова. – Москва, 1966. – 224 с.
197081
  Цветаева Г.А. Боспор и Рим / Г.А. Цветаева. – М, 1979. – 136с.
197082
  Бадальянц Юрий Сетракович Боспор и Родос в III и ІІ вв до н.э. (торг. связи по данным амфорных клейм) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Бадальянц Юрий Сетракович ; МГУ. – Москва, 1970. – 19 с.
197083
  Воронов А.А. Боспор Киммерийский / А.А. Воронов. – Москва, 1983. – 183 с.
197084
  Вахонєєв В.В. Боспор Кіммерійський у VI ст. до н.е.: грецька колонізація району : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Вахонєєв Віктор Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
197085
  Вахонєєв В.В. Боспор Кіммерійський у VI ст. до н.е.: грецька колонізація району : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Вахонєєв Віктор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 295 л. – Бібліогр.: л. 239-295
197086
  Макаров И.А. Боспор, Фракия и Херсонес Таврический в первой четверти I в. н.э. (Новое эпиграфическое свидетельство из Херсонеса) // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 62-69. – ISSN 0321-0391
197087
   Боспорские города. Т. 1 / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, М.И.Максимовой // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1952. – № 25 : Боспорские города. Т. 1. Итоги археологических исследований Тиритаки и Мирмекия в 1935-40 гг. / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, М.И.Максимовой. – С. 1-424, илл.
197088
   Боспорские города. Т. 2 / Под ред. Гайдукевича В.Ф., Книпович Т.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. – № 85 : Боспорские города. Т. 2. Работы Боспорской экспедиции 1946-53 гг. / Под ред. В.Ф.Гайдукевич, Т.Н.Книпович. – С. 1-504, рис.
197089
  Гайдукевич В.Ф. Боспорские города : Уступчатые склепы. Эллинистическая усадьба. Илурат / В.Ф. Гайдукевич. – Л., 1981. – 136с.
197090
   Боспорские надгробные рельефы. – Л., 1990. – 150с.
197091
  Горемыкина В.И. Боспорское государство в первые века нашей эры (Iв. -- первая четверть III века) : Автореф... канд. ист.наук: / Горемыкина В. И.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 16 с.
197092
  Ашик А. Боспорское царство, 1848
197093
  Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство / В.Ф. Гайдукевич. – Москва-Ленинград, 1949. – 624с.
197094
  Панов А.Р. Боспорское царство во внешнеполитических планах Рима в 47-46 гг. до н.э. // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 195-204. – ISSN 0321-0391
197095
  Кузьміщев О.Г. Боспорські дослідження Е.Р. фон Штерна // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 134-138. – ISSN 0235-3490


  Проаналізовано наукові дослідження визначного археолога кінця XIX - початку XX ст. Е. Р. фон Штерна, присвячені старожитностям Боспорського царства.
197096
  Мессик Х. Боссы преступного мира / Х. Мессик. – М., 1985. – 365с.
197097
  Аминов М. Бостандык / М. Аминов. – Ташкент, 1970. – 68с.
197098
  Савка М. Бостон-джаз : візії та вірші / Мар"яна Савка. – Київ : Факт, 2008. – 96с. : фот. – ISBN 978-966-359-252-7
197099
  Андрусов Н. Босфор и Дарданеллы : (Исторический обзор мнений об их происхождении) / Н. Андрусов. – 16с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф. Отд.оттиск
197100
  Нольде Б.Є. Босфор и Дарданеллы [рецензия] : ( Serge Goriainow. Le Bosphore et les Dardanelles : etude historique sur la question des detroits, d" apres la correspondance... 1910.). – [Москва], 1911. – 21 с. – (Рец. на фр. изд. 1910 г.) - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск из дурн.: Русская мысль. 1911, кн. 4


  Горяинов, С.М. (Сергей Михайлович, 1849-1918)
197101
  Печеніна Н. Босфор Кіммерійський: сторінки військової історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 37-46
197102
  Мартинов А.Ю. Босфор та Дарданелли у вирі боротьби великих держав: до виходу монографії Машевського О.П. : [рецензія] // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 131-132. – ISBN 978-966-171-277-4
197103
  Горобець Марися Босфорська казка : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 54-56 : Фото
197104
  Прокопенко М. Босх і його шлях до світла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13-14 січня (№ 3/4). – С. 8-9
197105
  Папченко Анна Босяки и королевы : обычаи / Папченко Анна, Доки Белы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 48-57 : Фото
197106
  Кідрук М. Бот : роман / Макс Кідрук. – 2-ге вид., допов. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 476, [3] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Спец. відзнака за найкращий твір на тему мандрів і подорожей Міжнар. літ. конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс, пісен. лірики та творів для дітей "Коронація слова - 2012". – (Коронація слова). – ISBN 978-966-14-5064-5
197107
  Муканов С.М. Ботагоз : роман / С.М. Муканов. – 2-е. – Алма-Ата, 1957. – 456 с.
197108
  Муканов С.М. Ботагоз : роман / С.М. Муканов. – Москва, 1958. – 423 с.
197109
  Муканов С. Ботагоз : роман / С. Муканов. – 5-е. – Алма-Ата, 1964. – 455 с.
197110
  Сарычева З.А. Ботаический сад им. Н.Н. Гришка НАН Украины // Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – С. 18-24. – ISBN 966-306-113-7
197111
  Береговий П.М. Ботанiчна геогpафiя / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 347с.


  1. Анотомiя та моpфологiя pослин. 2.Систематика pослин.3. Екологiя pослин, фiтоценологiя та геогpафiчне пошиpення pослин на земнiй кулi.
197112
  Білокінь І.П. Ботанiчна наука в Київському унiвеpситетi / І.П. Білокінь. – Київ, 1950. – 10с. – Окр.відбиток з: Труди біолого-грунтозначого фак-ту КДУ ім.Т.Г. Шевченка №5, 1950р.
197113
  Білокінь І.П. Ботанiчна наука в Київському унiвеpситетi за соpок pокiв Радянської влади / І.П. Білокінь. – Київ : КДУ iм. Т.Г.Шевченка, 1957. – 14с. – Окр.відбиток з: Наукові записки КДУ ім.Т.Г.Шевченка, Т.16, вип.20, Біологічний збірник №14, 1957р.
197114
  Мейер К.И. Ботаник Иван Николаевич Горожанкин и его школа (1848-1904) / К.И. Мейер. – М., 1940. – 52с.
197115
  Калиниченко И.М. Ботаник Сергей Александрович Рачинский (1833-1902) // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 10. – С. 1110-1119. – ISSN 0006-8136
197116
   Ботаника. – Ташкент
1. – 1933. – 103с.
197117
  Жуковский П.М. Ботаника : Учеб. пособие для растениеводческих вузов и фак. / П.М. Жуковский. – Москва : Сельхозгиз, 1938. – 560с.
197118
  Всесвятский Б.В. Ботаника / Б.В. Всесвятский. – 12-е изд. – Москва, 1945. – 167с.
197119
  Всесвятский Б.В. Ботаника / Б.В. Всесвятский. – 13-е изд. – Москва, 1947. – 168с.
197120
  Всесвятский Б.В. Ботаника / Б.В. Всесвятский. – 15-е изд. – Москва, 1948. – 144с.
197121
  Иванова А.М. Ботаника / А.М. Иванова. – М, 1948. – 84с.
197122
  Тетюрев В.А. Ботаника / В.А. Тетюрев. – М, 1949. – 208с.
197123
   Ботаника. – М.
2. – 1951. – 450с.
197124
  Генкель П.А. Ботаника / П.А. Генкель, Л.В. Кудряшов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1952. – 560с.
197125
  Дубянская Е.А. Ботаника / Е.А. Дубянская, Н.Т. Радциг. – Москва, 1953. – 360с.
197126
  Культиасов М.В. Ботаника : Учебник для пед. ин-тов / М.В. Культиасов. – Москва : Советская наука
Часть 1 : Анатомия и морфология растений. – 1953. – 588с.
197127
   Ботаника. – М.
1. – 1954. – 628с.
197128
  Культиасов М.В. Ботаника : Учебник для пед. ин-тов / М.В. Культиасов. – Москва : Советская наука
Часть 2 : Систематика растений. – 1955. – 631с.
197129
   Ботаника. – Изд. 6-е. – Москва
1. – 1958. – 419с.
197130
  Глуздаков И С. Ботаника / И С. Глуздаков, Н.П. Луцкевич. – Новосибирск, 1961. – 52с.
197131
  Глуздаков И С. Ботаника / И С. Глуздаков, Н.П. Луцкевич. – Новосибирск, 1961. – 24с.
197132
  Генкель П.А. Ботаника / П.А. Генкель, Л.В. Кудряшов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1964. – 695с.
197133
  Исаин В.Н. Ботаника : (Теоретический и практический курс): Учебник для сельскохоз. техникумов / В.Н. Исаин, В.Н. Юрцев. – 9-е, перераб. и доп. изд. – Москва : Колос, 1966. – 519с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов)
197134
  Лейсле В.Ф. Ботаника / В.Ф. Лейсле. – Москва : Высшая школа, 1966. – 349с.
197135
   Ботаника. – М.
1. – 1966. – 423с.
197136
  Всесвятский Б.В. Ботаника : Учебник для 5-6 классов средней школы / Б.В. Всесвятский. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1967. – 214с.
197137
  Тихомиров Федор Константинович Ботаника / Тихомиров Федор Константинович. – 4е изд. – Москва : Высшая школа, 1974. – 397с.
197138
  Хржановский В.Г. Ботаника : Учебное пособие / В.Г. Хржановский, И.М. Краевский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Высшая школа, 1975. – 375с.
197139
  Комарницкий Н.А. Ботаника / Н.А. Комарницкий. – 7-е изд. перераб. – Москва, 1975. – 608с.
197140
  Кочемарова И.П. Ботаника / И.П. Кочемарова, Н О. Чистякова, . – М, 1978. – 40с.
197141
  Тихомиров Федор Константинович Ботаника / Тихомиров Федор Константинович. – 4е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 439с.
197142
  Корчагина В.А. Ботаника / В.А. Корчагина. – 13-е изд. – М., 1979. – 271с.
197143
  Медведева В.М. Ботаника / В.М. Медведева. – М, 1980. – 296с.
197144
  Жуковский П.М. Ботаника / П.М. Жуковский. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Колос, 1982. – 623с.
197145
  Корчагина В.А. Ботаника / В.А. Корчагина. – 17-е изд. перераб. – М., 1984. – 255с.
197146
  Корчагина В.А. Ботаника / В.А. Корчагина. – 18-е изд. – М., 1985. – 256с.
197147
  Тихомиров Вадим Николаевич Ботаника : Высшие растения / Тихомиров Вадим Николаевич, Чистякова Ольга Николаевна. – М. : Изд-во Моск. ун-та
Вып. 2; Ч.1. – 1985. – 72с.
197148
  Хржановский В.Г. Ботаника / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – М, 1988. – 383с.
197149
  Матвеева Г.В. Ботаника / Г.В. Матвеева, А.Д. Тарабрин. – М., 1989. – 287с.
197150
  Родионова А.С. Ботаника / А.С. Родионова. – Ленинград, 1990. – 303с.
197151
  Яковлев Ботаника / Яковлев, В.А. Челомбитько. – М, 1990. – 367с.
197152
  Марков М.В. Ботаника в Казанском университете за 175 лет / М.В. Марков. – Казань, 1980. – 104с.
197153
   Ботаника в Казахстане. – Алма-Ата, 1959. – 160с.
197154
  Вильден К. Ботаника Вилльденова, заключающая в себя терминологию, разные системы, ботанические правила, названия растений, естествословие, болезни и историю прозябаемых, и наконец историю самаго травопознания. – Москва : В Театральной типографии, 1819. – 716 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра.
197155
  Мясоедова О.М. Ботаника и зоология. / О.М. Мясоедова. – Днепропетровск, 1990. – 72с.
197156
   Ботаника и микология: современные горизонты = Botany and Mycology: modern horizons : сб. трудов, посвящ. 80-летию со дня рожд. акад. АН Украины А.М.Гродзинского (1926-1988) / М. Бошкаю, Л. Бродский, Л.И. Булах, С.П. Буюн, О.Н. и др. Вассер; [Нац. акад. наук Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины ; ред. совет.: С.П. Вассер и др. ; отв. ред. А.А. Созинов]. – Київ : Академпериодика, 2007. – 321, [3] с., [4] л. фот. : ил., табл., фот. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Парал. тит. л. на англ. яз. - Указ.: с. 314-321. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-085-7
197157
   Ботаника и физиология растений. – Новосибирск, 1974. – 68с.
197158
  Суворов Ботаника с основами геоботаники. / Суворов, И.Н. Воронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1979. – 560с.
197159
  Журбин А.И. Ботаника с основами общей биологии / А.И. Журбин. – М., 1968. – 504с.
197160
  Келлер Б.А. Ботаника с основами физиологии / Б.А. Келлер. – Москва-Ленинград, 1933. – 289с.
197161
  Блукет Н.А. Ботаника с основами физиологии растений / Н.А. Блукет. – М, 1975. – 607с.
197162
   Ботаника с основами фитоценологии : анатомия и морфология растений : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Биология" в области образования и педагогики / Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский, Т.Б. Батыгина, Н.И. и др. Шорина; Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский, Т.Б. Батыгина, Н.И. Шорина и др. – Москва : Академкнига, 2007. – 544 с. : илл. – ISBN 978-5-94628-237-6
197163
   Ботаника с основами экологии. – М., 1979. – 320с.
197164
  Лисов Н.Д. Ботаника с основами экологии / Н.Д. Лисов. – Минск, 1991. – 103с.
197165
  Нехлюдова А.С. Ботаника с основами экологии растений / А.С. Нехлюдова, И.А. Акимов. – М., 1978. – 128с.
197166
  Галенко Ж.Г. Ботаника тропических волокнистых растений : учебное пособие / Ж.Г. Галенко, Т.В. Вещикова. – Москва, 1975. – 52 с.
197167
  Генкель П.А. Ботаника. / П.А. Генкель, Л.В. Кудряшов. – М, 1950. – 536с.
197168
  Чистякова О.Н. Ботаника. / О.Н. Чистякова, А.Н. Сладков. – М.
1. – 1983. – 58с.
197169
   Ботаника. Анатомия и морфология растений. – Москва : Просвещение, 1978. – 480с.
197170
  Борзова И.А. Ботаника. Высшие растения / И.А. Борзова. – М., 1963. – 56с.
197171
  Борзова И.А. Ботаника. Высшие растения / И.А. Борзова. – М., 1964. – 56с.
197172
  Борзова И.А. Ботаника. Высшие растения / И.А. Борзова. – М., 1968. – 48с.
197173
  Келлер Б.А. Ботаника. Главные факты и закономерности / Б.А. Келлер. – 2-е перераб. изд. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1935. – 470с.
197174
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения / Е.С. Клюшникова, Т.П. Сизова. – 6-е изд. – Москва, 1969. – 32с.
197175
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения / Е.С. Клюшникова, Т.П. Сизова. – имд. 7-е. – Москва, 1972. – 32с.
197176
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения / Е.С. Клюшникова. – Москва, 1983. – 36с.
197177
  Клюшникова Е.С. Ботаника. Низшие растения : Метод. указания для студентов-заочников биологических ф-тов гос. ун-тов / Е.С. Клюшникова, Т.П. Сизова, Л.М. Левкина; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Науч.-метод. кабинет по заочному и вечернему обучению МГУ. – Изд-е 10-е, доп. – Москва, 1987. – 32с.
197178
  Кудряшов Л.В. Ботаника. Систематика и география растений. Уч.-метод. пособие / Л.В. Кудряшов. – М.
Ч. 2. – 1949. – 120с.
197179
  Игнатьев Б.В. Ботаника. Уч. для пед. уч. / Б.В. Игнатьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1952. – 304с.
197180
   Ботаника: морфология и анатомия растений : [ Учеб. пособие для пед. ин-тов по биол. и хим. спец. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 479 [1] с. : илл. – Библиогр.: Предм. указ.: с. 468-478. – ISBN 5-09-000652-0
197181
  Зарубина Тата Ботаника: Способы передвижения семян. Плодитесь и разлетайтесь / Зарубина Тата, Цанкль Зольвин // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 176-183 : фото
197182
  Галактионов С.Г. Ботаники с гальванометром / С.Г. Галактионов, В.М. Юрин. – Москва : Знание, 1979. – 144с.
197183
  Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции / Н.И. Вавилов. – Москва; Ленинград : Огиз-Сельхозгиз, 1935. – 60с.
197184
  Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции : (учение об исходном материале в селекции) / Н.И. Вавилов. – Б.м. : Б.и., 1936. – 74с.
197185
  Коннов А.А. Ботанико-географические особенности арчовников Кусавли-Сая в Туркестанском хребте : Автореф... кандидата биол.наук: / Коннов А.А.; Ботан. ин-т АН Таджик. ССР. – Душанбе, 1964. – 21л.
197186
  Михайлова С.Г. Ботанико-географические особенности луговой растительности Западного Памира. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Михайлова С.Г.; Тад. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.25
197187
  Флеров А. Ботанико-географические очерки / А. Флеров
ч. 3 : Ростовский край. – С. 195-218. – Отдельный оттиск: Земледелие
197188
  Копачевская М.Н. Ботанико-географические очерки болот Волынской губернии. / М.Н. Копачевская. – Житомир. – 74с.
197189
  Поляков П.П. Ботанико-географические очерки Кузнецкой котловины, салаира и западной предсалаирской полосы. / П.П. Поляков. – Л., 1934. – 64с.
197190
   Ботанико-географические районы СССР. – Москва : Наука, 1974. – 123 с.
197191
  Гагнидзе Р.И. Ботанико-географический анализ флороценотического комплекса субальпийского высокотравья Кавказа / Р.И. Гагнидзе. – Тбилиси, 1974. – 226с.
197192
  Юрцев Б.А. Ботанико-географический анализ флоры и растительности горного узла Сунтар-Хаята (Верхояно-Колымская горная страна) : Автореф... кандидата биол., дисс. допущена к защите в качестве докторскойнаук: / Юрцев Б.А.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Л., 1965. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
197193
  Кузнецов Н.И. Ботанико-географический атлас земного шара / Н.И. Кузнецов. – Пб.
2-3. – 1923. – с.
197194
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР / Н.А. Буш. – 2-е испр. и доп. изд. – Л., 1932. – 160с.
197195
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР / Н.А. Буш. – 3-е доп. изд. – Л., 1933. – 171с.
197196
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР / Н.А. Буш. – 4-е доп. и испр. изд. – Л., 1935. – 192с.
197197
  Буш Н.А. Ботанико-географический очерк Европейской части СССР и Кавказа / Н.А. Буш. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 329с. – (Серия научно-справочная)
197198
  Федченко Б.А. Ботанико-географический сборник / Б.А. Федченко, В.Л. Некрасова. – Ленинград, 1925. – 232с.
197199
  Кинзикаева Г.К. Ботанико-географическое и систематическое исследование солянок Таджикистана (Solsola L, Aellenia Ulbr. и Climacoptera Botsch) : Автореф... канд. биол.наук: / Кинзикаева Г.К.; АН Таджик. ССР. Отд-ние биол. – Душанбе, 1965. – 17л.
197200
  Барбарич А.И. Ботанико-географическое исследования Украинского Полесья; вопросы флористики, история ботанических исследований и растительного ресурсоведения Украинской ССР : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Барбарич А.И. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 28 с.
197201
  Кузнецов Н.И. Ботанико-географическое картирование Европейской России / Н.И. Кузнецов. – 309-320с.
197202
  Огуреева Г.Н. Ботанико-географическое районирование СССР / Г.Н. Огуреева. – М., 1991. – 76с.
197203
   Ботанико-фармакогностический словарь. – Москва : Высшая школа, 1990. – 270 с.
197204
  Новопокровский И.В. Ботаникогеографические исследования юговосточной части Ставропольской губернии и смежной части Терской области, 1906. – С. 167-249. – Отд. оттиск
197205
  Липский В.И. Ботаничекая экскурсия за Каспий : (Из Ботанического кабинета университета Св. Владимира) / [соч.] Владимира Липского. – Киев : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1891. – [2], 22 с. – Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1891. Т. 12 [11]


  На тит. л. надпись: Ботаническому ренегату,, добрейшему Василию Карловичу Совинскому от автора 18 03 1891
197206
  Федорук А.Т. Ботаническая география : Полевая практика / А.Т. Федорук. – Минск : Изд-во БГУ, 1976. – 224с.
197207
  Огуреева Г.Н. Ботаническая география Алтая / Г.Н. Огуреева. – Москва : Наука, 1980. – 188с.
197208
  Павлов Н.В. Ботаническая география зарубежных стран / Н.В. Павлов. – М
1,2. – 1965. – 311с.
197209
  Гагнидзе Р.И. Ботаническая география и флора Рача-Лечхуми / Р.И. Гагнидзе, Кемулариа-Натадзе. – Тбилиси, 1985. – 148с.
197210
  Зауер Л.М. Ботаническая география с основами ботаники. Методическое письмо / Л.М. Зауер. – Ленинград, 1955. – 72с.
197211
  Прозоровский Н.А. Ботаническая география с основами общей ботаники / Н.А. Прозоровский. – М., 1956. – 482с.
197212
   Ботаническая география с основами экологии растений : Учеб. пособие для вузов. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 255с.
197213
   Ботаническая география Северного Прикаспия. – Л., 1977. – 159с.
197214
  Шумилова Л.В. Ботаническая география Сибири / Л.В. Шумилова. – Томск, 1962. – 440с.
197215
  Павлов Н.В. Ботаническая география СССР / Н.В. Павлов. – Алма-Ата : Изд-во АН КССР, 1948. – 704с.
197216
  Агаханянц О.Е. Ботаническая география СССР : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2106 "Биология" и 2107 "География" / О.Е. Агаханянц. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 175 с.
197217
  Карамышева З.В. Ботаническая география степной части Центрального Казахстана / З.В. Карамышева, Е.И. Рачковская. – Л., 1973. – 278с.
197218
  Дженсен У.А. Ботаническая гистохимия. / У.А. Дженсен. – Москва, 1965. – 377с.
197219
  Демешева Г.А. Ботаническая литература Казахстана / Г.А. Демешева. – Алма-Ата, 1971. – 426с.
197220
  Прозина М.Н. Ботаническая микротехника / М.Н. Прозина. – М., 1960. – 206с.
197221
  Алексеев Е.Б. Ботаническая номенклатура / Е.Б. Алексеев, И.А. Губанов, В.Н. Тихомиров. – Москва : Московский университет, 1989. – 168 с.
197222
   Ботанические и фитохимические исследования Hyssopus officinalis L. культивируемого в Казахстане / Н. Курбатова, Н. Мухитдинов, А. Туякова, К. Абидкулова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 95-97. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  В статье приводятся данные ботанико-фитохимического исследования Hyssopus officinalis L. Полученные результаты свидетельствуют об успешном введении в культуру взятого для изучения вида, как с точки зрения морфологических и анатомических исследований, ...
197223
  Лях В.А. Ботанические и цитогенетические особенности видов рода Linum L. и биотехнологические пути работы с ними = Botanical and cytogenetic peculiarities and biotechnological techniques for work with Llinum L. genus species / В.А. Лях, А.И. Сорока. – Запорожье : Запорож. нац. ун-т, 2008. – 181, [1] c. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 171-180. – ISBN 966-599-310-0
197224
   Ботанические исследования в заповедниках РСФСР. – М., 1984. – 144с.
197225
   Ботанические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1988. – 114с.
197226
   Ботанические исследования в Киргизии. – Фрунзе, 1989. – 196с.
197227
   Ботанические исследования в Эстонской ССР. – Тарту, 1959. – 52с.
197228
   Ботанические исследования за полярным кругом. – Ленинград : Наука, 1987. – 136с.
197229
   Ботанические исследования на Украине. – Киев, 1990. – 126с.
197230
   Ботанические исследования на Урале. – Свердловск, 1986. – 160с.
197231
  Кэмпбел Д.Х. Ботанические ландшафты земного шара : Очерки по географии растений / Д.Х. Кэмпбел. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1948. – 440с.
197232
   Ботанические материалы гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова Академии наук СССР. – Москва ; Ленинград
Т. 9, вып. 4-12. – 1946. – С. 113-266
197233
   Ботанические материалы гербария Ботанического института имени В.Л. Комарова Академии наук СССР : указатели и библиография к томам 1-20. – Москва ; Ленинград : [б.и.], 1962. – 271, [1] с.
197234
  Полянская О.С. Ботанические наблюдения в городских садах и парках. / О.С. Полянская, О.С. Стрелкова. – Л., 1957. – 141с.
197235
  Яровенко Е. Ботанические объекты Нараттюбинского хребта, нуждающиеся в охране // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 17-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Изучена флора Нараттюбинского хребта Предгорного Дагестана. Предложено для охраны 34 редких вида и 2 типа редких растительных сообществ. Даны рекомендации по охране редких видов. The flora of Daghestan Narattubinsk mountain ringe is studied. 34 rare ...
197236
   Ботанические сады как центры итродукции растений. – Тарту, 1978. – 139с.
197237
   Ботанические сады мира. – М., 1959. – 104с.
197238
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1971. – 472с.
197239
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1977. – 226с.
197240
   Ботанические сады Прибалтики. – Ригв, 1980. – 158с.
197241
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1982. – 232с.
197242
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1987. – 255с.
197243
   Ботанические сады Прибалтики. – Рига, 1988. – 160с.
197244
   Ботанические сады СССР. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 127с.
197245
  Лапин П.И. Ботанические сады СССР / П.И. Лапин. – Москва, 1984. – 215с.
197246
  Цицин Н.В. Ботанические сады СССР. / Н.В. Цицин. – М., 1974. – 191с.
197247
  Астров А.В. Ботанические сады Центральной Европы / А.В. Астров; Отв.ред.Н.В.Цицин. – Москва : Наука, 1976. – 120с.
197248
  Соколов М.П. Ботанические сады, основа их устройства и планировки / М.П. Соколов. – М-Л, 1959. – 200с.
197249
  Сытник К.М. Ботанические тетради / К.М. Сытник, В.С. Галузинская. – К., 1986. – 236с.
197250
  Барбарич А.И. Ботанические туpистские экскуpсии в Болгаpию и Чехословакию / А.И. Барбарич; АН СССР. – Москва-Ленингpад : АH СССР, 1959. – 422-426с. – Отд.оттиск: Ботанический журнал XLIV
197251
  Барбарич А.И. Ботанические туристические экскурсии в Болгарию и Чехословакию / А.И. Барбарич, И.П. Белоконь. – М, 1959. – 422-426с.
197252
  Кузнецов Н.И. Ботанические экскурсии / Н.И. Кузнецов. – Симферополь, 1920. – 39с.
197253
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – М.-Л., 1935. – 144с.
197254
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – М., 1950. – 292с.
197255
  Полянский И.И. Ботанические экскурсии / И.И. Полянский. – М., 1968. – 241с.
197256
  Беляева Л.Т. Ботанические экскурсии в природу / Л.Т. Беляева. – Москва, 1955. – 248 с.
197257
  Беляева Л.Т. Ботанические экскурсии в природу / Л.Т. Беляева. – Изд.2-е. – М., 1958. – 244с.
197258
  Жудова П.П. Ботанические экскурсии в Чашникове Московской области / П.П. Жудова. – М, 1963. – 163с.
197259
  Попов К.П. Ботанические экскурсии по горному Крыму. / К.П. Попов. – Симферополь, 1962. – 88с.
197260
   Ботанический атлас. – Москва-Ленинград : Изд-во сель-хоз. л-ры, 1963. – 503 с.
197261
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 2. – 1995
197262
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 3. – 1995
197263
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 4. – 1995
197264
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 5. – 1995
197265
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 6. – 1995
197266
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 7. – 1995
197267
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 8. – 1995
197268
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 9. – 1995
197269
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 10. – 1995
197270
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 11. – 1995
197271
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 12. – 1995
197272
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 80, № 1. – 1995
197273
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 1. – 1996
197274
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 2. – 1996
197275
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 3. – 1996
197276
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 4. – 1996
197277
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 5. – 1996
197278
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 6. – 1996
197279
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 7. – 1996
197280
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 8. – 1996
197281
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 9. – 1996
197282
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 10. – 1996
197283
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 81, № 11. – 1996
197284
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 2. – 1997
197285
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 3. – 1997
197286
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 4. – 1997
197287
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 5. – 1997
197288
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 6. – 1997
197289
   Ботанический журнал. – Москва. – ISSN 0006-8136
Т. 82, № 1. – 1997
197290
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 12. – 2009
197291
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 11. – 2009
197292
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 7. – 2009
197293
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 8. – 2009
197294
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 9. – 2009
197295
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 94, № 10. – 2009
197296
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 1. – 2010
197297
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 2. – 2010
197298
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 3. – 2010
197299
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 4. – 2010
197300
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 5. – 2010
197301
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 6. – 2010
197302
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 7. – 2010
197303
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 8. – 2010
197304
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 9. – 2010
197305
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 10. – 2010
197306
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 11. – 2010
197307
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 95, № 12. – 2010
197308
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 96 , № 1. – 2010
197309
   Ботанический журнал. – Санкт-Петербург
Т. 96, № 2. – 2010
197310
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 1. – 2011
197311
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 2. – 2011
197312
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 7. – 2011
197313
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 8. – 2011
197314
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 3. – 2011
197315
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 4. – 2011
197316
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 9. – 2011
197317
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 5. – 2011
197318
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 6. – 2011
197319
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 12. – 2011
197320
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 10. – 2011
197321
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 96, № 11. – 2011
197322
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197323
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197324
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197325
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197326
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197327
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197328
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 7. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197329
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 10. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197330
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 8. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197331
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 9. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197332
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 11. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197333
   Ботанический журнал / Российская акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука, 1916-. – ISSN 0006-8136
Т. 97, № 12. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
197334
   Ботанический журнал / РАН, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197335
   Ботанический журнал / Российская акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197336
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197337
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197338
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197339
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197340
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197341
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197342
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197343
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197344
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197345
   Ботанический журнал / Росс. акад. наук, Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 98, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
197346
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197347
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197348
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 9. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197349
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197350
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197351
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197352
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197353
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197354
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197355
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197356
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 99, № 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
197357
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197358
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197359
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197360
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197361
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197362
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197363
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197364
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197365
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197366
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197367
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197368
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 100, № 12. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
197369
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 1. – 2016. – С. 1-120. – Резюме на рус., англ. яз.
197370
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 2. – 2016. – С. 121-248. – Резюме на рус., англ. яз.
197371
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 3. – 2016. – С. 249-344. – Резюме на рус., англ. яз.
197372
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 4. – 2016. – С. 345-472. – Резюме на рус., англ. яз.
197373
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 5. – 2016. – С. 473-600. – Резюме на рус., англ. яз.
197374
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 6. – 2016. – С. 601-752. – Резюме на рус., англ. яз.
197375
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 12. – 2016. – С. 1361-1504. – Резюме на рус., англ. яз.
197376
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 9. – 2016. – С. 993-1104. – Резюме на рус., англ. яз.
197377
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 10. – 2016. – С. 1105-1256. – Резюме на рус., англ. яз.
197378
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 11. – 2016. – С. 1257-1360. – Резюме на рус., англ. яз.
197379
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 7. – 2016. – С. 753-864. – Резюме на рус., англ. яз.
197380
   Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург : Наука. – ISSN 0006-8136
Т. 101, № 8. – 2016. – С. 865-992. – Резюме на рус., англ. яз.
197381
   Ботанический музей (Киев). – Киев, 1986. – 63с.
197382
   Ботанический музей. Киев. – Киев, 1976. – 143с.
197383
  Карасев Г.М. Ботанический парк "Аскания-Нова" / Г.М. Карасев. – К., 1962. – 201с.
197384
   Ботанический сад Академии наук Латвийской ССР. – Рига, 1974. – 58с.
197385
   Ботанический сад Академии наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1972. – 123с.
197386
   Ботанический сад АН Киргизской ССР. – Фрунзе, 1988. – 36с.
197387
  Русанов Ф.Н. Ботанический сад АН УзССР. / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1963. – 76с.
197388
  Машкин С.И. Ботанический сад ВГУ / С.И. Машкин. – Воронеж, 1954. – 104с.
197389
   Ботанический сад Дальневосточного научного центра АН СССР. – М., 1980. – 40с.
197390
  Акимов Иван Алексеевич Ботанический сад и озеленение г.Орла : Автореф... канд. биол.наук: / Акимов Иван Алексеевич; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1962. – 19 с.
197391
  Сарычева З.А. Ботанический сад им. А.В. Фомина Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченка // Занимательная ботаника / З.А. Сарычева. – Киев : Издательство Украиского фитосоциологического центра, 2007. – С. 25-32. – ISBN 966-306-113-7
197392
  Матвеева Р. Ботанический сад им. В.М. Крутовского - один из старейших садов Российской Федерации / Р. Матвеева, О. Буторова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статье приведены история создании Ботанического сада и сведения об его основателе - Всеволоде Михайловиче Крутовском. В Ботаническом саду, создаваемом с 1904 г., выращиваются яблоня в новой форме, груша, слива, интродуценты. Проводится изучение ...
197393
  Кропотова И.И. и др. Ботанический сад Московского университета, 1706-1981 : Библиография (К 275-летию Ботан. сада МГУ) / Сост.: И. И. Кропотова, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. – Москва : Изд-во МГУ, 1981. – 180с.
197394
   Ботанический сад на Урале. – Свердловск, 1986. – 89с.
197395
  Жаренко А.З. Ботанический сад Одесского университета / А.З. Жаренко. – К.-Одесса, 1980. – 56с.
197396
  Жуковский А.В. Ботанический сад при Ворошиловском государственном педагогическом институте. / А.В. Жуковский. – Ворошиловск, 1939. – 15с.
197397
   Ботанический сад. Ленинград. – Л., 1973. – 52с.
197398
   Ботанический сад. Парк во все времена года. – М.-Л., 1959. – 40с.
197399
   Ботанический сад. Рига. – Рига, 1974. – 44с.
197400
   Ботанический сад. Рига. – Рига, 1983. – 320с.
197401
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов; Под ред. Ф.Х. Бахтеева. – Москва : Глав.ред. ин. научно-тех.словарей физматгиза, 1960. – 335с.
197402
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 335с.
197403
  Давыдов Н.Н. Ботанический словарь русско-английско-немецко-французско-латинский / Н.Н. Давыдов. – 2-е изд. – Москва, 1962. – 335с.
197404
  Гофманъ К. Ботаническій Атласъ : по системе Де-Кандоля / К. Гофманъ; Под ред. Н.А. Монтеверде. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – СПб. : Изданіе А.Ф. Девріена, 1899. – 289с. : 80
197405
   Ботаническое описание Военно-Грузинской дороги. – Тбилиси, 1975. – 96с.
197406
  Степнин Г.И. Ботаническое ресурсоведение / Г.И. Степнин, А.В. Рогинский. – Ростов-на-Дону, 1991. – 176с.
197407
   Ботанік і мікробіолог // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 430-434. – ISBN 966-505-054-0
197408
  Барштейн В.Ю. Ботанік та фізіолог рослин, засновник хроматографії (до 140-річчя з дня народження Михайла Семеновича Цвєта) / В.Ю. Барштейн, Я.Б. Блюм // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 12. – С. 72-75. – ISSN 0372-6436
197409
  Віленський Д.Г. Ботаніка / Д.Г. Віленський. – Харків, 1928. – 484с.
197410
  Віленський Д.Г. Ботаніка / Д.Г. Віленський. – Харків, 1932. – 322с.
197411
  Жадовський Б.Е. Ботаніка / Б.Е. Жадовський. – К., 1940. – 236с.
197412
   Ботаніка : Для педагогічних інститутів і університетів. – Переклад з 5-го переробл. рос. видання. – Київ
Том 2 : Систематика рослин. – 1952. – 460с.
197413
  Тетюрьов В.О. Ботаніка / В.О. Тетюрьов. – Вид. 5-е. – К, 1953. – 192с.
197414
  Тетюрьов В.О. Ботаніка / В.О. Тетюрьов. – Вид. 7-е. – К, 1955. – 192с.
197415
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – 4-е изд. – Київ, 1960. – 192с.
197416
   Ботаніка. – К., 1962. – 68с.
197417
   Ботаніка. – К.
1. – 1962. – 48с.
197418
   Ботаніка. – К.
2. – 1962. – 145с.
197419
   Ботаніка. – К.
4. – 1962. – 17с.
197420
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – Київ, 1965. – 208с.
197421
  Всесвятський Б.В. Ботаніка / Б.В. Всесвятський. – Вид. 10-е. – Київ, 1966. – 1966с.
197422
  Ісаїн В.М. Ботаніка / В.М. Ісаїн, В.М. Юрцев. – К, 1967. – 495с.
197423
  Потульницький П.М. та ін. Ботаніка / П.М. та ін. Потульницький. – Київ, 1971. – 354с.
197424
  Поліщук Л.К. Ботаніка / Л.К. Поліщук, П.М. Береговий. – К., 1974. – 264с.
197425
  Коргагіна В.О. Ботаніка / В.О. Коргагіна. – 16-е вид. – К., 1983. – 240с.
197426
  Хржановский В.Г. Ботаніка / В.Г. Хржановский, С.П. Пономаренко. – К, 1985. – 391с.
197427
  Корчагіна В.А. Ботаніка / В.А. Корчагіна. – 20-е вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 256с.
197428
   Ботаніка [Електронний ресурс] : Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійнохї програми бакалавра за напрямом 0704 "біологія". – Київ : КНУТШ, 2007. – 42 с.
197429
  Мороз І.В. Ботаніка з основами екології : Навчальний посібник для студ. педагог. факультетів педагог. навч. закладів / І.В. Мороз, Гришко-Богменко. – Київ : Вища школа, 1994. – 240с. – ISBN 5-11-004008-7
197430
  Блукет Н.О. Ботаніка з основами фізіології рослин / Н.О. Блукет, Л.С. Родман, С.О. Пузанова. – Київ, 1977. – 576с.
197431
  Генкель П.О. Ботаніка. / П.О. Генкель, Л.В. Кудряшов. – К, 1951. – 508с.
197432
  Стеблянко М.І. Ботаніка. / М.І. Стеблянко. – Київ, 1981. – 161с.
197433
  Стеблянко М.І. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин : Навч. посібник / М.І. Стеблянко, К.Д. Гончарова, Н.Г. Закорко; За ред. М.І Стеблянка. – Київ : Вища школа, 1995. – 384с. – ISBN 5-11-004290-X
197434
   Ботаніка. Вищі рослини : Підручник / Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 432с. – ISBN 966-7459-80-2
197435
  Нечитайло В.А. Ботаніка. Вищі рослини : підручник / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 432 с. : іл. – ISBN 966-7459-80-2
197436
  Нечитайло В.А. Ботаніка. Вищі рослини : підручник для студентів біологічних спеціальностей вузів / В.А. Нечитайло, Л.Ф. Кучерява. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 432 с. – ISBN 966-7459-80-2
197437
   Ботаніка. Водорості та гриби : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Арістей, 2006. – 476с. – ISBN 966-8458-67-2
197438
   Ботаніка. Водорості та гриби : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Костіков, В.В. Джаган, Е.М. Демченко, О.А. Бойко, В.Р. Бойко, П.О. Романенко; І.Ю. Костіков [и др.] ; МОНУ ; КНУТШ ; за ред. І.Ю. Костікова. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Арістей, 2007. – 476с. – ISBN 966-8458-67-2
197439
   Ботаніка. Водорості та гриби [Електронний ресурс] : Навчальний посібник / І.Ю. Костіков, В.В. Джаган, Е.М. Демченко, О.А. Бойко, В.Р. Бойко, П.О. Романенко; (під ред. І.Ю. Костікова та В.В. Джаган). – Київ, 2004. – 267 с. : іл.
197440
  Липа О.Л. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин : Підручник для студ. біол. спец.ун-тів і пед. ін-тів / О.Л. Липа, І.А. Добровольський. – Київ : Вища школа, 1975. – 400с.
197441
  Барна М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії / М. Барна. – Київ : Академія, 1997. – 272 с. – ISBN 966-580-018-3
197442
  Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії : навч. посібник / Микола Барна. – 2-е вид., доповн. і змін. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 359, [1] с. – Укр.-лат. алф. покажч.: с. 340-357. - Імен. покажч.: с. 358-359. – Бібліогр.: с. 332-339. – ISBN 978-966-457-174-3
197443
  Івченко С.І. Ботаніка: Лаб. заняття з елементами програмування / С.І. Івченко. – К., 1979. – 247с.
197444
  Береговий П.М. Ботанічна географія : Підручник / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Київ : Радянська школа, 1961. – 347с.
197445
  Береговий П.М. Ботанічна географія : Підручник / П.М. Береговий, М.М. Прахов. – Вид. 2-е. – Київ : Вища школа, 1969. – 342с.


  Описується,що таке ботанiка,її основнi pоздiли та pозвиток науки ботанiки.Подаються вiдомостi пpо найголовнiшi заповiдники СРСР.
197446
  Ткачук М.М. Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу / М.М. Ткачук ; [наук. ред. П.Ю. Гпиценко] ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Наукова думка, 2016. – 373, [3] с. : іл., табл. – Індекс назв: с. 352-372. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 331-350. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1493-0
197447
  Білокінь І.П. Ботанічна наука в Німецькій Демократичній Республіці / І.П. Білокінь, 1967. – 4с. – Окр.вібиток з: Український ботанічний журнал №6, 1967р.
197448
  Гармасар В.Г. Ботанічна наукова школа О.В. Фоміна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 73). – С. 128-139. – ISSN 0374-3896


  Висвітлено наукову, педагогічну та освітянську діяльність академіка О.В. Фоміна, показано етапи формування та розвиток його наукової школи. Характеризуються дослідження і наукові здобутки самого академіка та членів його наукової школи.
197449
  Коломійчук В. Ботанічна характеристика проектованого заказника "Преславська лука" (Запорізька обл.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 19-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню флористичних та фітоценотичних особливостей нижньої течії р. Обіточної (території т. з. Преславської луки). Флора цієї території нараховує 480 видів судинних рослин. Здійснено систематичний, біоморфологічний та ...
197450
  Кузьменко А. Ботанічне дослідження культурних польових рослин України / А. Кузьменко. – Х, 1926. – 21с.
197451
  Липа О.Л. Ботанічний парк в Асканія-Нова / О.Л. Липа. – Київ, 1939. – 171с.
197452
  Гришко М.М. Ботанічний сад Академії наук Української РСР і йго колекції / М.М. Гришко, О.І. Соловський. – К., 1950. – 116с.
197453
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 1969. – 192 с.
197454
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна : путівник-довідник. – Київ : Вид-во Київського ун-ту, 1970. – 164 с.
197455
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна : Каталог рослин. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 320с.,16 арк. іл. : іл. – (Природно-заповідні території України. Рослинний світ / Відп. ред. В.А. Соломаха ; 7). – ISBN 966-306-130-9
197456
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського державного університету = Hortus botanicus Fominianus Universitatis Kieviensis. – Київ : Вид-во при КГУ видавничого об"єднання "Вища школа", 1989. – 168 с. : іл. – ISBN 5-11-001464-7
197457
   Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка = Hortus botanicus niversitatis Kieviensis / В.В. Капустян, О.М. Колесніченко, В.В. Нікітіна, Г.С. Куковиця, Г.С. Куковиця, В.Ф. Лапчик; [Капустян В.В., Колесніченко О.М., Нікітіна В.В., Куковиця Г.С., Лапчик В.Ф.]. – Київ : Українські пропілеї, 1999. – 48 с. : фотоіл. – До 160-річчя від заснування Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка


  Видання містить відомості з історії, основних напрямків наукової, навчальної та природоохоронної діяльності Ботанічного саду. Також наведено опис формування та стану колекційних фондів рослин-інтродуцентів помірної, субтропічної та тропічної зон.
197458
  Капустян В.В. Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна в період 1974-2012 рр. / В.В. Капустян ; Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2016. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-316-399-4


  В пр. №1708990 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з вдячністю за постійну підтримку нашого Ботанічного саду від автора. 12.10.2016 р. Підпис.
197459
  Капустян В.В. Ботанічний сад ім. академіка Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Ботанічні сади та дендропарки : [наук.-довідк. видання] / [упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна ; відп. ред.: Т.М. Черевченко, C.С. Волков ; редкол.: Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – Київ : Держ. служба заповід. справи Мінприроди України ПРООН в Україні, 2009. – С. 106-116. – ISBN 978-966-2260-19-9
197460
   Ботанічний сад ім.академіка О.В.Фоміна. – Київ, 1962. – 63с.
197461
  Капустян В.В. Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна - навчальний та науковий підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 38-39
197462
   Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна : 1839-2009 : путівник-довідник / Баглай К.М. [ та ін. ] ; КНУТШ ; [ за ред. В.В. Капустяна, В.А. Соломахи ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 368 с. – До 170-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. – ISBN 978-966-439-168-6
197463
  Шпагін В. Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна у добу В.І. Беретті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 43-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію заснування університетського ботанічного саду, показано вирішальну роль В.І. Беретті у виборі і відстоюванні місця для ботанічного саду, розкрито ідеєю митця зі створення перед західним фасадом будинку Університету відкритого ...
197464
  Кикоть С. Ботанічний сад Київського університету в науково-педагогічній діяльності академіка С.Г. Навашина // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 227-231. – ISBN 978-966-308-311-5


  У статті автор аналізує роль і значення ботанічного саду Київського університету в науково-педагогічній діяльності професора С.Г. Навашина, показує внесок всесвітньовідомого вченого в організацію та розвиток цього навчально-наукового підрозділу
197465
  Коротченко В.В. Ботанічний сад Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 9-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Колекційні фонди ботанічного саду Львівського державного медичного університету представлені 800 таксонами, включають рослини закритого грунту, дендрологічні об"єкти, рідкісні та екзотичні рослини і дуже цікаву і багату колекцію лікарських рослин.
197466
   Ботанічний сад Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка : Путівник. – Полтава : АСМІ, 2003. – 28с.
197467
  Терлецький В.К. Ботанічний сад удома / В.К. Терлецький. – К., 1983. – 126с.
197468
  Казімірова Л.П. Ботанічний сад Хмельницького університету в ландшафтній архітектурі міста // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.12 : Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – С. 143-148. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
197469
  Трайтак Д.И. Ботанічні вікторини / Д.И. Трайтак. – К, 1966. – 87с.
197470
  Прахов М.М. Ботанічні екскурсії в середній школі. / М.М. Прахов, М.П. Приходько. – К., 1956. – 160с.
197471
  Холланд Генрі Ботанічні екстракти століття в нашому житті // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 14 : фото
197472
  Ситник К.М. Ботанічні зошити або дванадцять подорожей у світ рослин / К.М. Ситник, В.С. Галузинська. – Киев : Академперіодика, 2004. – 310с. – ISBN 966-360-001-2
197473
  Босенко В.О. Ботанічні сади вузів УРСР - науці і народному господарству : Збірник статей / В.О. Босенко. – Київ : Вища школа, 1973. – 152с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
197474
  Капустян В.В. Ботанічні сади на рубежі третього тисячоліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На основі аналізу ролі ботанічних садів в історичному плані висвітлено пріоритетні напрями їх діяльності в майбутньому.
197475
  Мельник В.І. Ботанічні сади при монастирях піарів Волині у XVII-XIX ст. / В.І. Мельник, М.І. Шумик // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2014. – № 4 (64). – С. 64-67. – ISSN 1605-6574


  Аналіз старовинних польськомовних джерел про монастирі піарів на Волині дав змогу встановити, що при кожному з трьох монастирів - у м. Дубровиця (Рівненська обл.), м. Любешів (Волинська обл.) та м. Межирич Корецький (нині с. Великі Межиричі на ...
197476
   Ботанічні сади та дендропарки : [наук.-довідк. видання] / [упоряд.: В.В. Кваша, О.О. Семенова, Н.В. Чувікіна ; відп. ред.: Т.М. Черевченко, C.С. Волков ; редкол.: Н.В. Заіменко (голова) та ін.]. – Київ : Держ. служба заповід. справи Мінприроди України ПРООН в Україні, 2009. – 293 с. : фотогр. – Назва обкл.: Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки. - Анот. рос., англ. – ISBN 978-966-2260-19-9
197477
  Волгін С.О. Ботанічні сади: історичні типи і значення в сучасному суспільстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Аналіз історії становлення і функцій ботанічних садів як науково-освітніх установ дозволяє визначити проблеми розвитку ботанічних садів в Україні. Ефективність природоохоронної функції знижується внаслідок втрати ними значення як осередків розвитку ...
197478
  Терлецький В.К. та ін. Ботанічні скарбниці Карпат / В.К. та ін. Терлецький. – Ужгород, 1985. – 136с.
197479
  Рубцова О.Л. Ботанічні, акліматизаційні сади та дендропарки України - осередки інтродукції представників роду Rosa L. // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-93. – Бібліогр.: 64 назв. – ISSN 0374-3896


  Історія Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Згадується І.Ф. Шмальгаузен, Р. Траутфеттер, С.М. Ціхоцький. Головним садівником був Гохгут. Бот.сад ун-ту Св. Володимира приймав участь у створенні садів Ін-ту шляхтних дівчат (1842), Київської жіночої ...
197480
  Капустян В.В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна - 160 років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 3-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлено етапи діяльності Ботанічного саду ім.. О.В. Фоміна Київського університету імені Тараса Шевченка за 160 років його існування; М. Максимович. - С. 3; С.Г. Навашин. - С. 5; Д.П. Проенко. - С. 4; Р.Е. Траутфеттер. - С. 3; І.Ф. Шмальгаузен. - С. ...
197481
  Капустян В.В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - 165 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Наведено етапи історичного розвитку, сучасний стан та перспективи Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна.
197482
  Капустян В. Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 170 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено етапи становлення, сучасний стан та перспективи розвитку Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна The stages of historical development, present state and perspectives of the O.V. Fomin Botanical Garden have been given.
197483
  Капустян В.В. Ботанічному саду імені академіка О.Ф. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 165 років // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 31-34.
197484
  Ботвинник М.М. Ботвинник-Таль / М.М. Ботвинник. – М., 1960. – с.
197485
  Юдович М. Ботвинник -- Таль. / М. Юдович. – М, 1960. – 80с.
197486
  Алаторцев В.А. Ботвинник - Сміслов. К матчу на первенство мира. / В.А. Алаторцев, А. Степанов. – Москва, 1954. – 80с.
197487
  Абрамов Л.Я. Ботвинник - Таль? / Абрамов Л.Я., Ботвинник М. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 64 с. : илл. – На обл. автор не указан
197488
  Ботвинник М.М. (соавт.) Ботвинник - Таль? / Ботвинник М.М., Абрамов Л.Я. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 64 с.
197489
  Топалов Кирил Ботев в пътя на възрожденската поезия / Топалов Кирил. – София : Университетско изд-во "Св.Климент Охридски";Съюз на филолозите българисти, 1992. – 103с. – (Биб-ка Език и литература)
197490
   Ботев Христо. – М., 1960. – 140с.
197491
  Джамбазки Х. Ботевата балада "Хаджи Димитьр". / Х. Джамбазки. – София, 1960. – 70с.
197492
   Ботевите четници разказват : сборник от писма, документи и материали. – София : Народна младеж, 1975. – 706, [5] с.
197493
  Радев И. Ботевото творчество / И. Радев. – Велико Търново : Слово, 1998. – 368 с. – ISBN 954 439 533-4
197494
  Карасьов М. Боти, рої та літературні герої // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 16


  Замітки про книгу "Бот" українського письменника Макса Кідрука
197495
  Прилепин З. Ботинки, полные горячей водкой // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 8. – С. 54-59. – ISSN 0012-6756
197496
  Нилов Е. Боткин / Е. Нилов. – Москва, 1966. – 159 с.
197497
  Нилов Е. Боткин. / Е. Нилов. – М., 1966. – 159с.
197498
  Солоненко В.П. и др. Ботогольское месторождение графита и перспективы его использования : Материалы по геологии и полезных ископаемых Окинского афмака БМАССР / В.П. и др. Солоненко. – Иркутск : ОГИЗ, 1947. – 256с.
197499
  Сватоплук Т. Ботострой / Т. Сватоплук. – К, 1949. – 248с.
197500
  Сватоплук Т. Ботострой / Т. Сватоплук. – Киев, 1950. – 229 с.
197501
  Сватоплук Т. Ботострой без шефа / Т. Сватоплук. – М, 1955. – 444с.
197502
  Протасова Е.Н. Ботриоцефаляты - ленточные гельминты рыб. / Е.Н. Протасова. – М., 1977. – 1-299с.
197503
  Липский В.И. Ботсады Мадрда Лиссабона и Кью, 1906. – с.
197504
  Краснова Елена Ботсвана - ось дикого мира : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 154-162 : Фото, карта
197505
  Волков В.В. Ботсвана / В.В. Волков, В.С. Чирков. – Москва : Мысль, 1985. – 128с. – (У карты мира)
197506
  Лантинг Франс Ботсвана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 48-49 : фото
197507
  дю Туа Ричард Ботсвана // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 42-43 : фото
197508
   Боттичели. – Москва, 1985. – 55с.
197509
   Боттичелли. – 2-е изд. – М., 1989. – 56 с.
197510
   Боттичелли Сандро. – М., 1960. – 15с.
197511
   Боттичелли Сандро. – М., 1967. – 22с.
197512
  Иванова А. Боттичелли: сумасбродный Сандро // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71-85. – ISSN 1812-867Х
197513
  Немировская О.А. Боттичеллиев контур: Очерки / О.А. Немировская. – М., 1982. – 48с.
197514
  Нацумэ С. Боттян. / С. Нацумэ. – 53с.
197515
  Славінська Інна Ботулізм: хворобу легше попередити, ніж лікувати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 2-3 : фото
197516
  Шерфиг Г. Ботус Окцитанус, или Восьмиглазый Скорпион / Г. Шерфиг. – Москва, 1956. – 291с.


  Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otte?jede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И ...
197517
  Астахов Е.Е. Ботфорты капитана Штормштиля / Е.Е. Астахов. – 2-е изд. – Куйбышев, 1977. – 240с.
197518
  Ільїн В.В. Ботхісаттва // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
197519
  Аникина Наталия Ботэн, племянник Ботэна // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 22-25 : фото
197520
   Боулинг-ТУРнир от "Арт-тур" : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 76-77
197521
   Бофони : грошові документи ОУН і УПА = Bofony : monetary instruments of the OUN and UPA / [ автoр-упоряд. О.О. Клименко ; за ред. В.М. Даниленка ] ; Служба безпеки України. – Київ : УБС НБУ, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-484-041-2
197522
  Пахолко С. Бофони Заполярного проводу ОУН : реальність чи провокація КГБ? / С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 11. – ISSN 1811-542X
197523
   Бохенський (Bochenski) Юзеф Марія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 683-684. – ISBN 966-316-069-1
197524
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1948. – 216с.
197525
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1955. – 192с.
197526
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Киев, 1957. – 142с.
197527
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1960. – 679с.
197528
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Кемерово, 1961. – 147с.
197529
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1969. – 664с.
197530
  Панов Н.Н. Боцман с "Тумана" / Н.Н. Панов. – Москва, 1974. – 652с.
197531
  Воробьев В.Г. Боцман с "Чукотки" / В.Г. Воробьев. – Москва, 1973. – 270с.
197532
  Бородин В.А. Боцманский факультет / В.А. Бородин. – М, 1986. – 237с.
197533
  Шарков Ю.В. Бочаги / Ю.В. Шарков. – Новгород, 1990. – 67с.
197534
  Меркурьев К.В. Бочатско-телеутский консонантизм. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Меркурьев К.В.; Ан СССР.Сиб.отд.объед.уч.совет.по истор.-фил. – Новосибирск, 1975. – л.
197535
  Єрмаков Микола Бочка як пожежний інвентар // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 55-56 : рис.
197536
   Бошко Володимир Ілліч // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 429. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
197537
  Золотцев С.А. Боязнь забыть слово: письма о поэзии сиб. другу / С.А. Золотцев. – Иркутск, 1991. – 172с.
197538
  Цивірко Микола Боян і його історичність // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 46. – ISSN 0130-5212
197539
  Куценко Л. Боян степової Еллади / Л. Куценко. – Кіровоград, 1993. – 55с.
197540
  Тарноградський Валеріян Боянові струни : Поезії. – Київ : ""Всеукрїнське вид-во" Ц.И.К., 1919. – 31с.
197541
   Бояновы песни славянам / А.А. Со-вич. – Москва : Изд. Денница, 1916. – 62 с.
197542
  Акрабова-Жандова Боянская церковь / Акрабова-Жандова. – София, 1960. – 57с.
197543
  Кричевский Б.В. Бояре в процессе отстранения Никона от власти // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 18-26. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Нікон - патріарх Московський (Микита Минич)
197544
  Мордвінцев В.М. Бояри / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 38-39. – ISBN 966-642-073-2
197545
  Лермонтов Ю М. Боярин Орша / Ю М. Лермонтов. – Москва, 1989. – 58с.
197546
  Українка Леся Бояриня : Дpаматична поема / Леся Українка. – Катеринослав : [Укp. вид-во] ; З дpук. І. Вісман та І. Моpдхилевич, 1918. – 48 с. – ([Укpаїнське видавництво у Катеpинославі ; № 31])
197547
  Українка Леся Бояриня : драматична поема / Українка Леся. – Київ : Молодь, 1991. – 93 с.
197548
  Українка Леся Бояриня : драматична поема / Українка Леся. – Київ : Наукова думка, 1997. – 336 с. – (Драматична поема). – ISBN 966-00-0108-8
197549
  Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – 3-е изд., пересм. – Москва : Синоидальная тип., 1902. – [2], VI, 3-547 с. – Экз. в разных тип. переплетах
197550
  Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси / В.О. Ключевский. – 5-е изд. – Петербург : Лит.-изд. отдел Нар. Комиссариата по просвещению, 1919. – [2], VIII, 543 с. – Экз. в разных тип. переплетах
197551
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси : Опыт истории правительственного учреждения в связи с историей общества / [Соч.] В.О. Ключевского. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерева и К°,, 1881. – [4], 401 с.
197552
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – Москва : Тип. А. Иванова (б. Миллера), 1882. – [2], VI, 554, [1] с. – Экз дефектный, без обл., отсутствуют с. 128-554, [1] с.
197553
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / [Соч.] В.О. Ключевского. – 2-е изд. – Москва : [В тип. Т. Малинского], 1883. – 524, VI с. – На кн. печать: Библиотека Флавиана митрополита
197554
  Ключевский В.О. Боярская дума Древней Руси / В.О. Ключевский. – 4-е изд. – М., 1909. – 548с.
197555
  Лукичев М.П. Боярские книги XVII века как исторический источник.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Лукичев М.П.; АН СССР. Ин-т ист. СССР. – М., 1984. – 23л.
197556
   Боярские списки последней четверти XVI - начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. : [ Указ. состава государева двора по фонду Разряд. приказа. В 2-х ч. – Москва : ЦГАДА. – (Памятники отеч. истории / Центр. гос. арх. древ. актов ; Вып. 2)
Ч. 1. – 1979. – 341 с.
197557
   Боярские списки последней четверти XVI - начала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. : [ Указ. состава государева двора по фонду Разряд. приказа. В 2-х ч. – Москва : ЦГАДА. – (Памятники отеч. истории / Центр. гос. арх. древ. актов ; Вып. 2)
Ч. 2. – 1979. – 186 с.
197558
  Куприянова П.С. Боярский быт, русский дух и освоение прошлого в историческом музее // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 43-51. – ISSN 0869-5415
197559
  Звонарева Лола Боярский жанр Константина Маковского / Звонарева Лола, Певцов Григорий // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 64-65. – ISSN 0130-7045
197560
   Боярська Любов Василівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 65-66. – ISBN 978-966-2726-03-9
197561
   Боярчук Олексій Климович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 213 : фото
197562
  Писемский А.Ф. Боярщина. / А.Ф. Писемский. – М., 1959. – 191с.
197563
  Боборенко Е.З. Боярышник / Е.З. Боборенко. – Минск, 1974. – 223с.
197564
  Бобров А.А. Боярышник / А.А. Бобров. – М, 1979. – 96с.
197565
  Циновскис Р.Е. Боярышники Прибалтики. / Р.Е. Циновскис. – Рига, 1971. – 388с.
197566
  Добровольский Б.В. Боярышница (Aporia Crataegil) в условиях Северного Кавказа и Нижнего Дона / Б.В. Добровольский. – Ростов н/Дону, 1940. – 144-152с.
197567
  Гинчев Боят при Ковачите / И.С. Гинчев (Йонко). – София : Държавно военно издателство при министерството на народната отбрана, 1955. – 125, [5] с.
197568
  Сычев С. Боятся как огня : документальное кино в России // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 73-79
197569
  Лучук Ольга Бояться стати на власні ноги : епістолярний діалог Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 32-33. – ISSN 0868-9644


  Юрій Шевельов та Юрій Луцький - відомі як в Україні, так і на північноамериканському континенті вчені-славісти, професори університетів, редактори і видавці, чиї книжки (зокрема в галузях мовознавства і літературознавства) - неодмінна лектура не тільки ...
197570
   Боьба Французской Коммунистической партии за единство левых сил. – М., 1968. – 230с.
197571
  Кораблинов В.А. Браво, Дуров! / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1980. – 247с.
197572
  Купер Д.Ф. Браво, или В Венеции / Д.Ф. Купер. – М, 1992. – 394с.
197573
  Валеев Р.Ш. Браво, молодой человек! / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1968. – 187с.
197574
  Гашек Я. Бравый солдат Швейк в плену / Я. Гашек. – М., 1959. – 413с.
197575
  Чирвинский П.Н. Брагинский палласит, его количественный минералогический и хмический состав / П.Н. Чирвинский. – Новочеркесск, 1928. – 22с.
197576
  Пикулин М.Г. Брагуи / М.Г. Пикулин. – Москва, 1967. – 96с.
197577
  Короткий В.А. Брадке Єгор Федорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 74. – ISBN 966-06-0393-2
197578
  Короткий В. Брадке фон Єгор Федорович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 79-80. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
197579
  Короткий В. Брадке фон Єгор Федорович (1796-1862) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 400-401. – ISBN 5-7707-1062-4
197580
  Моев В.А. Бразды управления. / В.А. Моев. – М, 1974. – 174с.
197581
  Дмитрячев Илья Бразилиа : Город призраков. Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 68-82 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
197582
  Теперман В. Бразилия - "восходящий гигант" мировой экономики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 4-13. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматривается эволюция экономического развития Бразилии на протяжении полувека с выделением наиболее важных этапов трансформации макроэкономической стратегии: в 1960-1970-х гг. при военном режиме, радикальных реформ 1990-х гг. и "левого ...
197583
  Земцова Юлия Бразилия - 2014. А завтра был матч // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 64-67 : фото. – ISSN 1029-5828
197584
  Бобров Алексей Бразилия - 2014. Все краски джунглей / Бобров Алексей, Романов Михаил, Каменев Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
197585
  Борзова А.Ю. Бразилия - Африка: пример высокоэффективного и перспективного сотрудничества // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 9 (674). – С. 30-36. – ISSN 0321-5075
197586
  Мартынов Борис Бразилия - восходящий гигант // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 9 (1592). – С. 17-28. – ISSN 0869-44435
197587
  Игнатьев О.К. Бразилия - гигант тропический. Записки корреспондента. / О.К. Игнатьев. – М., 1963. – 160с.
197588
  Чернышова Н.В. Бразилия - Китай : основные направления сотрудничества на рубеже веков // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 12-19. – ISSN 044-748Х
197589
  Давыдов В. Бразилия - страна будущего в настоящем // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 12 декабрь. – С. 52-59. – ISSN 0130-9625
197590
  Чернышова Н.В. Бразилия - Южная Африка: взаимное притяжение // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 33-45. – ISSN 044-748Х
197591
  Сизоненко А.И. Бразилия - южноамериканский гигант : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 9-10 : Карта
197592
  Ледо Бразилия / Ледо, , Америко. – М., 1929. – 22с.
197593
  Клесмет О.Г. Бразилия / О.Г. Клесмет. – Москва, 1943. – 32с.
197594
   Бразилия. – М., 1963. – 526с.
197595
   Бразилия. – М., 1963. – 526с.
197596
  Караваев А.П. Бразилия / А.П. Караваев. – Москва : Мысль, 1974. – 69с. – (У карты мира)
197597
  Вернек С.Н. Бразилия / С.Н. Вернек. – Москва, 1976. – 256с.
197598
  Мишин С.С. Бразилия / С.С. Мишин. – Москва : Мысль, 1976. – 184с.
197599
  Мартынов Б.Ф. Бразилия : Ядерно-космическая стратегия на пороге 21 в. / Б.Ф. Мартынов. – М, 1992. – 71с.
197600
   Бразилия : из зимы в лето // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 66-69 : Фото
197601
  Ткаченко Е.И. Бразилия : региональные особенности развития промышленности. / Е.И. Ткаченко. – М., 1976. – 195с.
197602
  Фако Р. Бразилия 20 ст. / Р. Фако. – М, 1962. – 303с.
197603
  Кобыш В.И. Бразилия без карнавала : (Впечатления журналиста) / В.И. Кобыш. – Москва : р, 1968. – 208с.
197604
  Архангельская А.А. Бразилия в Африке: история, политика, экономика // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 68-83. – ISSN 0044-748Х
197605
  Коваль Б.И. Бразилия вчера и сегодня / Б.И. Коваль. – Москва, 1975. – 175с.
197606
  Забелина Т.Ю. Бразилия до и после "чуда" / Т.Ю. Забелина, А.А. Сосновский. – М., 1986. – 171с.
197607
  Патриота Антонио де Агиара Бразилия и Аргентина: ядерное сотрудничество / Патриота Антонио де Агиара, , Э. Тимерман // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 60-62. – ISSN 0130-9625
197608
  Фесуненко И.С. Бразилия и бразильцы / И.С. Фесуненко. – Москва : Мысль, 1976. – 176с. – (Путешествия.Приключения .Поиск)
197609
  Игнатьев О.К. Бразилия и бразильцы: Фотоальбом / О.К. Игнатьев. – М., 1975. – 140с.
197610
  Ковтун М.В. Бразилия и Иран: єкономическое и политическое сближение при Луле // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 21-27. – ISSN 044-748Х
197611
  Мартынов Б.Ф. Бразилия и Россия: основы и некоторые перспективы правового взаимодействия в рамках BRICS // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 2. – С. 16-31. – ISSN 0044-748Х
197612
  Аленкастре А. Бразилия и социалистические страны / А. Аленкастре. – Москва, 1961. – 135с.
197613
  Кусова А.Х. Бразилия как основной латиноамериканский торгово-экономический партнет России // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 4 : Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России. – С. 48-51. – ISSN 2074-6040
197614
  Симонова Л.Н. Бразилия Лулы: от неолиберальной трансформации к национально-ориентированной экономике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-49. – ISSN 044-748Х
197615
  Дабагян Э. Бразилия на мировой арене // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 59-67. – ISSN 0131-2227
197616
  Савельева А.В. Бразилия на мировом рынке продовольствия // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 28-37. – ISSN 044-748Х
197617
  Мартынов Б.Ф. Бразилия перед нелегким выбором / Б.Ф. Мартынов, Л.Н. Смирнова // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 24-34. – ISSN 0044-748Х
197618
  Вольский В.В. Бразилия. / В.В. Вольский, А.Н. Глинкин. – Москва, 1956. – 88с.
197619
  Булатов Б. Бразилия. / Б. Булатов. – М., 1963. – 48с.
197620
  Воронков Константин Бразилия. Аромат моря // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 71 : фото. – ISSN 1029-5828
197621
  Нечинская Мария Бразилия. Гривистый волк // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 34 : фото
197622
  Агиар Наталия Бразилия. Закрытие Америки // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 32 : фото
197623
  Апресов Сергей Бразилия. Краски города. !0 знаменитых графити // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 36-41 : фото
197624
  Лучак Ханья Бразилия. Прозрачный мир / Лучак Ханья, Банфи Франко // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1029-5828
197625
  Бреннер Андрей Бразилия. Рио и другие соблазны // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 10 (210), октябрь. – С. 60-70 : фото. – ISSN 1029-5828
197626
  Бекемайер Рольф Бразилия. Спасение львиных игрунок : природа / Бекемайер Рольф, Цанкл Золвин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 7 : Психология решений. – С. 140-150. – ISSN 1029-5828
197627
  Антонов Ю.А. Бразилия: армия и политика / Ю.А. Антонов. – Москва, 1973. – 256с.
197628
  Манн Чарльз Бразилия: бум и крах // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 72-79 : фото
197629
  Абакумов М.А. Бразилия: новые пространства для промышленности // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.64-72. – ISSN 044-748Х


  [Интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Восточной республике Уругвай - Я.А.Бурляем.]
197630
  Донечанин Василиан Бразилия: прорыва не будет : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 62-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
197631
   Бразилия: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1983. – 367с.
197632
  Кособчук С.Н. Бразилия: финансы и экономическое развитие / С.Н. Кособчук. – М., 1969. – 136с.
197633
  Книш М. Бразилія = Brazil : Суспільно-географічна характеристика: [Навч. посібник] / Мирослава Книш. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 148 с. – ISBN 96-613-054-8
197634
  Шевчук М.В. Бразилія у латиноамериканській системі міжнародних відносин // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 496-501. – ISSN 2076-1554
197635
  Каспрук В. Бразилія: "справа Руссефф" проростає імпічментом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 4


  Бразильські законодавці проголосували за імпічмент Ділмі Руссефф, першій жінці-президентові країни, чий термін перебування на посаді ознаменувався гучним корупційним скандалом, що розгортається на тлі скорочення економіки та наростання розчарування в ...
197636
  Коваль О. Бразилія: Олімпіада в країні кризи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 5


  "Поки ми стежимо за змаганнями на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, бразильські політики беруть участь у політичному марафоні з імпічменту президента країни Ділми Русеф, яку обвинуватили в порушенні конституції. Нині Русеф тимчасово відсторонено від ...
197637
  Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф - на шляху до статусу великої держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 28-31
197638
  Ігнатьєв П. Бразилія: уроки правління Лули да Сілви та Ділми Руссефф - на шляху до статусу великої держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32-37
197639
  Сизоненко А. Бразильские дороги Николая Вавилова // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 33-34. – ISSN 0235-7089
197640
   Бразильские рассказы. – М., 1959. – 111с.
197641
   Бразильские сказки и легенды. – М., 1962. – 240с.
197642
  Андрианов В.Д. Бразильский банк развития: опыт стратегического управления / В.Д. Андрианов, Е.В. Еськова // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-72. – ISSN 0444-748Х
197643
  Боровков Д. Бразильский император Педро I: монарх-революционер между конституцией и абсолютизмом // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 8 (80). – С. 58-77. – ISSN 1812-867Х
197644
  Губарева Марита Бразильский микс : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 8-15 : Фото
197645
  Жариков М.В. Бразильский реал как валюта прямых внешнеэкономических расчетов стран Mercosur // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 29-42. – ISSN 0044-748Х
197646
  Тертерян И.А. Бразильский роман 20 века / И.А. Тертерян. – М, 1965. – 231с.
197647
  Воеводова Е.А. Бразильско-американские отношения в начале XXI века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 54-62. – ISSN 044-748Х
197648
  Яворська Л.Л. Бразильське диво // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 10
197649
  Цалик Станіслав Бразильський імператор і київський парк // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 10-11 : фото
197650
  Давиденко Ю.М. Бразильський карнавал // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (в рамках Року англійської мови в Україні) : 27-28 квіт. 2016 р. / "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", міжнар. наук.-практ. конф. – Біла Церква : Пшонківський О.В., 2016. – С. 105-107. – ISBN 978-617-604-077-4
197651
  Вольский В.В. Бразия. Боливия. Парагвай. Уругвай . : географические справки / В.В. Вольский. – Москва : Географгиз, 1958. – 32с. – (Страны Америки)
197652
  Чемшит Олександр Бразілія, Аргентина і Венесуела: масові політичні рухи в XX столітті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 27-36. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 18)
197653
  Райнов Б. Бразільська мелодія / Б. Райнов. – К, 1974. – 212с.
197654
  Велики К.Н. Браиоските бунтове. 1841-1843 / К.Н. Велики. – София, 1968. – 336 с.
197655
  Забаштанський В.О. Браїлівські балади : поезія / В.О. Забаштанський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 94 с.
197656
  Гессен Маша Брайан Грин: "Любопытство - это и есть интерес к науке" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 90-94 : фото
197657
   Брайнін Яків Маркович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 265-266. – ISBN 978-617-573-038-6
197658
  Сидоренко Віктор Брайс-Каньйон. Майстерня Великого Духа : Диво природи / Сидоренко Віктор, Веста Адам // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 86-93 : Фото
197659
  Смирнов Станислав Брайтон. Не Бич : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 62-67 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
197660
  Бушак С. Брайчевський - художник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
197661
   Брайчевський Михайло Юліанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 163-164. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
197662
   Брайчевський Юліан Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 29-30 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
197663
   Брайчевський Юліан Сергійович (1980) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 17-18. – ISBN 966-95774-3-5
197664
  Мирский И.К. Брак - по хозрасчету / И.К. Мирский. – Одесса, 1991. – 69 с.
197665
  Джонсон Д. Брак : Роман / Пер. с англ. У.В. Сапциной; Диана Джонсон. – Москва : Транзиткнига, 2003. – 348с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-022121-5; 5-9578-0641-2
197666
  Сафдар Хассан. Брак в законодательстве Совета Европы // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-54. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
197667
  Пушкарук Н. Брак дипломатичності чи провоація? / Н. Пушкарук, П. Косьцінські, Л. Зашкільняк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 листопада (№ 199). – С. 11


  Польські та українські експерти - про відмову глави МЗС Польщі відвідати музей у Львові.
197668
  Джеймс М. Брак и любовь / М. Джеймс. – Москва, 1985. – 192с.
197669
  Монтепен Ксавье Брак и преступление. / Монтепен Ксавье. – Х., 1994. – 416с.
197670
  Королев Ю.А. Брак и развод / Ю.А. Королев. – М, 1978. – 239с.
197671
  Хазова О.А. Брак и развод в современном буржуазном семейном праве / О.А. Хазова. – Москва, 1988. – 170с.
197672
  Алимова Б.М. Брак и свадебные обычаи в прошлом и настоящем:(Равнин. Дагестан) / Б.М. Алимова. – Махачкала, 1989. – 111 с.
197673
   Брак и свадебные обычаи народов современного Дагестана. – Махачкала, 1988. – 187,(1)с.
197674
  Жирнова Г.В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем / Г.В. Жирнова. – М., 1980. – 150с.
197675
   Брак и семья. – М., 1975. – 224с.
197676
  Орлова Н.В. Брак и семья в международном частном праве / Н.В. Орлова. – М., 1966. – 254с.
197677
  Араловец Н.А. Брак и семья в РСФСР в послевоееные годы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 55-62. – ISSN 0869-5687
197678
  Арефьева Н.Г. Брак и семья в славянской фразеологической картине мира // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 137-151. – ISBN 978-966-399-637-0
197679
  Харчев А.Г. Брак и семья в советском обществе / А.Г. Харчев. – Ленинград, 1955. – 96с.
197680
  Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. – М, 1964. – 325с.
197681
  Ворожейкин Е.М. Брак и семья в СССР / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1973. – 64с.
197682
  Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. – 2-е изд. – М, 1979. – 368с.
197683
  Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня / Н.Я. Соловьев. – Вильнюс, 1977. – 256с.
197684
  Банчиков Г.Г. Брак и семья у монголов / Г.Г. Банчиков. – Улан-Удэ, 1964. – 58с.
197685
  Бромлей Ю.В. Брак и семья у народов Югославии / Ю.В. Бромлей, С М. Кашуба, . – М, 1982. – 239с.
197686
  Щавелева М.Б. Брак и семья: история и современность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 12. – С. 22-27. – ISSN 2073-9702
197687
  Пилипенко Ю.А. Брак или "фактический брак": исторические аспекты правовых оснований возникновения и правовых последствий // Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / Е.В. Васьковский, Н.П. Бондарь, В.В. Валах, А.М. Гниздовская, И.А. и др. Голоденко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 404-422. – ISBN 978-966-927-140-2
197688
  Богданова Светлана Брак по расчету: малый бизнес и власть : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 22-24 : Фото
197689
  Мольер Ж.Б. Брак поневоле / Ж.Б. Мольер. – М., 1956. – 47с.
197690
   Брак у народов Западной и Южной Европы. – М., 1989. – 242с.
197691
   Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы. – М., 1990. – 173с.
197692
   Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1988. – 235с.
197693
  Бакиева Г.Т. Брак у тоболо-иртышских татар в конце XVIII - начале XX века // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (41). – С. 83-90. – ISSN 1563-0102
197694
  Нечаева А.М. Брак, семья и закон / А.М. Нечаева, А.И. Пергамент. – М., 1974. – 40с.
197695
  Иванов М.А. Брак, семья, дети / М.А. Иванов. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 144с.
197696
  Иванов М.А. Брак, семья, дети. / М.А. Иванов. – 3-е изд., доп. – М., 1988. – 142с.
197697
  Нечаева А.М. Брак, семья, закон / А.М. Нечаева. – М., 1984. – 145с.
197698
  Чечот Д.М. Брак, семья, закон / Д.М. Чечот. – Л, 1984. – 208с.
197699
  Болотовский И.С. Брак, семья, здоровье. / И.С. Болотовский. – Казань, 1988. – 45с.
197700
  Вальзер М. Браки в Филиппсбурге / М. Вальзер. – Москва, 1979. – с.
197701
  Чуйко Л.В. Браки и разводы / Л.В. Чуйко. – М, 1975. – 175с.
197702
  Нефф В. Браки по расчету / В. Нефф. – М., 1965. – 382с.
197703
  Воронин Е.Г. Браковка связующих и опорных точек на оптико-электронных космических снимках. Анализ основных методов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 39-44 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
197704
  Воронин Е.Г. Браковка связующих и опорных точек на оптико-электронных космических снимках. Разработка методики браковки для экстремальных распределений // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 33-40 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
197705
  Абдинбекова А.А. Бракониды (Hymenoptera, Braconidae) Азербайджана / А.А. Абдинбекова ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку : ЭЛМ, 1975. – 323 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-292
197706
  Булатов Г.Г. Браконьера к ответу. / Г.Г. Булатов, Б.А. Филимонов. – М., 1966. – 70с.
197707
  Шкурко В.А. Браконьерство и борьба с ним / В.А. Шкурко. – Минск, 1986. – 165с.
197708
  Ма Ф. Бракосочетание / Ф. Ма. – М., 1955. – 48с.
197709
  Чередниченко Д.С. Брама : поезії / Д.С. Чередниченко. – Київ, 1991. – 158 с.
197710
  Шилов Ю. Брама безсмертя / Ю. Шилов. – Київ : Український світ, 1994. – 384с. – ISBN 5-87274-321-1
197711
  Кульчицький С. Брама Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 21


  Книга Сергія Плохія "Брама Європи: історія України" - цілісний сучасний нарис історії України від скіфських часів до сьогодення.
197712
  Крапива К. Брама невмирущності : фантастична комедія / К. Крапива. – Київ, 1974. – 75 с.
197713
  Чибісова Н. Брами небесні, не змащені мрром // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-122. – ISSN 0208-0710
197714
  Галь Г. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера - три мира. / Г. Галь. – Москва : Радуга, 1986. – 477 с.
197715
  Ибсен Г. Бранд / Г. Ибсен. – 287-521с.
197716
  Воинов А.И. Бранденбургские ворота / А.И. Воинов. – Москва, 1971. – 222с.
197717
  Степанов Л.Л. Бранденбургские ворота : Политический роман / Л.Л. Степанов. – Москва : Современник, 1984. – 399с.
197718
   Бранденбургские ворота // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 64-65 : фото
197719
  Субботин Е В. Бранденбургские ворота. / Е В. Субботин. – М., 1979. – 32с.
197720
  Доброхотов Б.В. Бранденбургские концерты И.С. Баха / Б.В. Доброхотов. – Ніжин : Музгиз, 1962. – 88 с.
197721
  Чумак Р.М. Бране поле : роман / Р.М. Чумак. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 430 с.
197722
  Чумак Р.М. Бране поле : роман / Р.М. Чумак. – Київ : Дніпро, 1978. – 420 с.
197723
  Чумак Р.М. Бране Поле : [роман] / Роман Чумак. – Київ : Дніпро, 1988. – 762 с.
197724
  Рязанцева Т. Бранець вічності : Аспекти поетичної творчості Олекси Стефановича / Тетяна Рязанцева; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 106с. – ISBN 966-518-400-8
197725
  Поліщук О. Бранець вічності Олекса Стефанович // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 89-94. – ISSN 0236-1477
197726
  Ващенко В.В. Бранець класичної освіти : "філологічна свідомість" як рушій політичних проектів М. Грушевського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 142-. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
197727
  Олдрідж Д. Бранець своєї землі / Д. Олдрідж. – Київ, 1971. – 496с.
197728
  Федоров Г.Б. и др. Бранештский могильник X-XI вв. / Г.Б. и др. Федоров. – Кишинев, 1984. – 111с.
197729
  Жуков Д.А. Бранислав Нушич / Д.А. Жуков. – Изд. 2-е доп. – Москва : Искуство, 1972. – 378с.
197730
  Жуков Д.А. Бранислав Нушич / Д.А. Жуков. – Изд. 2-е доп. – М., 1989. – 367с.
197731
   Бранислав Нушич : Библиографический указатель. – Москва, 1990. – 400с.
197732
  Хватов А.И. Бранислав Нушич (1864-1938) / А.И. Хватов. – 2-е изд. – Л.М., 1964. – 144с.
197733
   Бранта = Branta : сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции / Межведомственная Азово-Черномор. орнитолог. станция , Ин-т зоологии НАН Украины им. И.И. Шмальгаузена, Мелитоп. гос. пед. ун-т им. Б. Хмельницкого [и др.]. – Мелитополь. – ISSN 1994-1722
Вып. 15. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
197734
  Павлюк А. Бранці в звуоні. Закріплення правового статусу "полоненого" в національному законодавстві // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 20-21
197735
  Грабовський С. Бранці імперського дискурсу // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 113-118. – ISSN 0585-8365
197736
  Фединишинець В.С. Бранці лісу, або Хащовики : іст.-пригодн. роман-гротеск із уст народу про життя Підкарпатської Русі у 30-х роках ХХ ст. / Володимир Фединишинець. – Ужгород : Патент, 2013. – 423, [1] с. : іл. – Заголовок обкл.: Бранці лісу. – ISBN 978-617-589-068-4
197737
  Нелсон Ю. Брасеро / Ю. Нелсон. – М., 1979. – 260с.
197738
  Мысливец И.А. Браславские озера / И.А. Мысливец, Г.С. Гигевич. – Минск : Университетское, 1987. – 77с. – (Природа рек, озер и водохранилищ Белоруссии)
197739
  Шидловский К.С. Браславские озера / К.С. Шидловский. – Минск, 1989. – 61с.
197740
  Дучыц Л.В. Браслаускае паазер"е у IX-XIV ст. / Л.В. Дучыц. – Минск, 1991. – 120с.
197741
  Брандт Л. Браслет 2 / Л. Брандт. – Л., 1957. – 192с.
197742
   Браслеты.. – М., 1967. – 143с.
197743
  Родичев Н.И. Брасовские аллеи / Н.И. Родичев. – Брянск, 1955. – 96с.
197744
  Хрипач В.А. Брассиностероиды / В.А. Хрипач. – Минск, 1993. – 283с.
197745
  Цехмиствро Н.Я. Брасткое сотрудничество УССР и Российской Федерации в сфере экономики в годы восьмой пятилетки (1966-1970) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Цехмиствро Н. Я.; КГУ. – Киев, 1983. – 17л.
197746
  Захарченко О. Брат-і-сестра : повість / Олена Захарченко. – Київ : Факт, 2007. – 180 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-177-3
197747
   Брат - братові = Brother"s helping hand : Книга про ЗУАДК. – Філядельфія : Злучений український американський допомоговий комітет, 1971. – 263с. : іл.
197748
  Корин Г.А. Брат : Стихи и поэма / Г.А. Корин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 103с.
197749
  Шкляревский И.И. Брат / И.И. Шкляревский. – М., 1982. – 110с.
197750
  Беркут И.В. Брат / Игорь Беркут, Роман Василишин. – Киев : Политическая литература ; Саммит-Книга, 2009. – 230, [2] с. : ил., табл. – (Художественная аналитика). – ISBN 978-966-7889-31-9
197751
  Фюрнберг Л. Брат Безымянный. Жизнеописание в стихах. / Л. Фюрнберг. – М, 1958. – 104с.
197752
  Боноски Ф. Брат Билл Макки / Ф. Боноски. – М., 1956. – 228с.
197753
  Чернов А.С. Брат великого химика Павел Иванович Менделеев в Тамбове // История науки и техники : Научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2007. – № 7. – С.27-30.
197754
   Брат Генрих : (масоны наших дней) / Вл. К-ъ ; предисл. А. Зенгер. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1911. – 46 с.
197755
  Данилов С.С. Брат гордится бартом / С.С. Данилов. – Ташкент, 1969. – 120с.
197756
   Брат для брата = Брат за брата : [рассказы о советско-болгарской дружбе : сб. очерков]. – Москва ; София : Советская Россия ; На отечествения фронт, 1974. – 176, [4] с. : фотогр.
197757
   Брат для брата. -- Брат за брата.. – София, 1974. – 351 с.
197758
  Смоляк О.О. Брат з братом : повість / О.О. Смоляк. – Київ, 1988. – 266 с.
197759
  Сліпак О.Я. Брат за брата / розмову вела Ольга Голинська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 квітня (№ 70/71). – С. 22-23


  "Праведная душе" - так символічно зватиметься музична імпреза, присвячена пам"яті Героя України Василя Сліпака.
197760
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – М, 1958. – 254с.
197761
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – М, 1958. – 254с.
197762
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – М, 1960. – 234с.
197763
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – М, 1960. – 234с.
197764
  Ковалевский В.А. Брат и сестра / В.А. Ковалевский. – Москва, 1964. – 438с.
197765
   Брат и сестра [Брат і сестра] : Крывеннька уточка ; Народни казкы [Кривенька уточка. Народні казки]. – Киев : Вид. кныгаpни С.И. Гомолинського ; Дpук. ген[еpала] Бpуна, аp[енд]. Л. Блехманом, 1890. – 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Д. Тіндаля. - В кн. також ст. "Вместо пpедисловія ко 2-му изданію ответ на статью г. И.H., помещенную в № 102 "Кіевлянина" 1868 г." (pос.) та 3 білоpус. наp. пісні.
197766
  Булычева А.А. Брат из другого дома / А.А. Булычева. – Львов, 1982. – 287с.
197767
   Брат Иуда.. – М., 1991. – 495с.
197768
  Лазарев В.Я. Брат милосердия / В.Я. Лазарев. – М., 1982. – 119с.
197769
  Клименко В. Брат милосердия // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
197770
  Захарченко В.І. Брат милосердний: : повісті та оповідання / В.І. Захарченко. – Київ, 1990. – 523 с.
197771
  Каганов В.І. Брат мій - ворог мій // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 8-11


  Про двох швейцарських математиків - Якоба та Йогана Бернуллі.
197772
  Пагутяк Галина Брат мій Енкіду : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 4-49
197773
  Кравченко В. Брат мій, ворог мій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 лютого (№ 5). – С. 5


  "Відносини Мінська і Москви, Лукашенка і Путіна прекрасні своєю сталістю. Тут "братерська" любов чергується з ненавистю, дружба — зі зрадою, мир — з ворожнечею, а шантаж і блеф є обов"язковою передумовою нових домовленостей між учасниками Союзної ...
197774
  Шукшин В.М. Брат мой / В.М. Шукшин. – М, 1975. – 447с.
197775
  Шукшин В.М. Брат мой / В.М. Шукшин. – Сыктывкар, 1981. – 415с.
197776
  Шикина Л.В. Брат мой / Л.В. Шикина. – М., 1992. – 189с.
197777
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – М.
1. – 1956. – 432с.
197778
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – М.
1. – 1957. – 352с.
197779
  Уилсон М. Брат мой, враг мой : Роман / М. Уилсон. – Свердловск : Уральский рабочий
Кн. 1. – 1957. – 352с.
197780
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – М.
1. – 1958. – 419с.
197781
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – М.
1. – 1964. – 440с.
197782
  Уилсон М. Брат мой, враг мой / М. Уилсон. – Кишинев, 1977. – 616с.
197783
  Ярункова К. Брат Молчаливого Волка / К. Ярункова. – М., 1971. – 175с.
197784
  Грінченко Б.Д. Брат на брата : оповідання / Б. Грінченко. – [Львів] : [Накладом авт. [Друк. І. Айхельбергера, 1910. – 66 с.
197785
  Грицинський Д. Брат на брата : драма на 5 дій / Дм. Гpицинський. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1911. – 47 с. – (Театpальна бібліотека ; Кн. 9)
197786
  Грінченко Б.Д. Брат на брата : оповідання / Борис Грінченко. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. 1-ої Київ. Аpтілі Дpук. Спpави], 1917. – 70 с. – Прим. № 34159 і 834246 дефектні, без обкл., № 34159 відсутні с. 63-70
197787
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
1. – 1969. – 245с.
197788
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
2. – 1974. – 488с.
197789
  Ковский Е.Н. Брат на брата / Е.Н. Ковский. – Фрунзе
2,3. – 1974. – 488, 177с.
197790
  Немченко Г.Л. Брат найди брата: роман и повести / Г.Л. Немченко. – М., 1985. – 368с.
197791
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Л., 1946. – 359с.
197792
  Кожевников А. Брат океана : Роман / А. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1951. – 392с.
197793
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Красноярск, 1958. – 406с.
197794
  Кожевников А.В. Брат океана / А.В. Кожевников. – Новосибирск, 1961. – 443с.
197795
  Дунаевский Б.О. Брат песни / Б.О. Дунаевский. – М., 1969. – 220с.
197796
  Войцехівська Ірина Брат Президента УНР : (Олександр Грушевський) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0869-3595
197797
  Войцехівська І. Брат Президента УНР (Олександ Грушевський) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-157. – ISSN 0869-3595
197798
   Брат радуги. – М., 1985. – 272с.
197799
  Бельгер Г. Брат среди братьев / Г. Бельгер. – Алма-Ата, 1981. – 315с.
197800
  Пасховер А. Брат у ворот / А. Пасховер, К. Коберник // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 28. – С. 19-22


  Взаємовідносини України і Росії у питанні вступу в НАТО
197801
  Бироваш М. Брат у ворот // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 33 (470). – С. 16-19


  Москва начинает торговую войну с Украиной, желая затянуть Киев к себе в Таможенный союз и отбить у украинцев охоту наращивать торговлю с Евросоюзом.
197802
  Грін Ж. Брат Франциск = Frere Francois / Жюльєн Грін; З франц. переклала Галина Чернієнко. – Київ : Юніверс, 2006. – 296с. – Шифр дубл.809т Грін.Доп карт.ст. – (Життєписи). – ISBN 966-8118-35-9
197803
  Богомолов И.С. Брат, ты братством силен: очерки литературных взаимосвязей / И.С. Богомолов, Р.С. Мимоншили. – М, 1985. – 432с.
197804
   Брата крепкая рука.. – Ужгород, 1982. – 96с.
197805
  Тарновський М.М. Братам на Україну / М.М. Тарновський. – Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1957. – 308 с.
197806
   Братам.. – К., 1940. – 175с.
197807
  Тардов М.С. Братання / М.С. Тардов. – Київ, 1935. – 111 с.
197808
   Братаны.. – Ростов н/Д., 1968. – 192с.
197809
  Латьева Л.В. Братва / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1973. – 202с.
197810
  Шульга І.Г. Брате мій : історична повість / Ілля Шульга. – Ужгород : Карпати, 1971. – 224 с.
197811
  Чалий Б.Й. Брате мій Алжір / Б.Й. Чалий. – Київ, 1965. – 182 с.
197812
  Антипович Ю. Брате мій, Каїне... : [шкіци, вірші, есей, драми] / Юрій Антипович. – Полтава : Верстка, 2009. – 208 с. : 6 іл. ; 1 фото. – ISBN 978-966-7576-78-3
197813
  Браславський З.Б. Братерства висока сутність / З.Б. Браславський. – Ужгород, 1983. – 119с.
197814
  Біба П. Братерство : поезії / П. Біба. – Київ, 1948. – 93 с.
197815
  Рильський М.Т. Братерство / М.Т. Рильський. – Київ, 1950. – 108 с.
197816
   Братерство : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1972. – 223 с. – 50-річчю утворення СРСР присвячується
197817
  Корнілов А.К. Братерство / А.К. Корнілов. – К, 1974. – 64с.
197818
  Біба П.М. Братерство : поезії / П.М. Біба. – Київ : Дніпро, 1983. – 272 с.
197819
  Маковійчук І.М. Братерство і єднання культур / І.М. Маковійчук. – К., 1981. – 81с.
197820
  Глазов Л.М. Братерство і єдність - наша сила і міць / Л.М. Глазов. – К, 1974. – 47с.
197821
   Братерство культур : збірник матеріалів з історії російсько-українського культурного єднання. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1954. – 455 с.
197822
   Братерство літератур : збірник матеріалів з історії російсько-українського літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 1 : [Дожовтневий період]. – 1977. – 423 с.
197823
   Братерство літератур : Збірник матеріалів з історії рос.-укр. літературного єднання. – Київ : Дніпро
Вип. 2 : Радянський період. – 1979. – 584 с.
197824
  Абакиров А. Братерство народів - братерство культур. : нарис про розвиток соц. культури / Абакиров А., Аскаров Т. – Київ : Дніпро, 1978. – 223 с.
197825
   Братерство народів - братерство культури. – Київ, 1960. – 460с.
197826
  Стадниченко В.Я. Братерство робітничих рук / В.Я. Стадниченко. – К., 1972. – 225с.
197827
  Міщенко Д. Братерство споріднених сердець // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 67-76. – ISSN 0130-321Х
197828
  Станішевський Ю. Братерство театральних культур / Ю. Станішевський. – К., 1983. – 175с.
197829
  Єришев А.О. Братерство трудящих і релігійна нетерпимість / А.О. Єришев. – Київ, 1966. – 80с.
197830
  Сохань П.С. Братерство, народжене в боях / П.С. Сохань. – К., 1977. – 48с.
197831
   Братерство, народжене в боях.. – Київ, 1980. – 240с.
197832
   Братерство.. – К., 1971. – 348с.
197833
  Хоролець П.М. Братерська допомога великого російського народу та інших народів СРСР українському народу у відбудові і дальшому розвитку народного господарства західних областей республіки (1944-1950 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Хоролець П.М.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1955. – 326, ХХІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
197834
  Королівський С.М. Братерська допомога великого Російського народу українському народові у боротьбі за встановлення радянської влади на Україні / С.М. Королівський. – Київ, 1953. – 30с.
197835
  Межелайтіс Е. Братерська поема / Е. Межелайтіс. – Київ : ДЛВ, 1958. – 195 с.
197836
  Маркевич О.П. Братерська співдружність біологів.... / О.П. Маркевич, 1954
197837
  Цвєтков Г.М. Братерська співдружність двох університетів
197838
   Братерська співдружність російського і україського народів.. – Х., 1954. – 228с.
197839
  Пригодій М.І. Братерське єднання художніх культур народів СРСР / М.І. Пригодій. – К, 1976. – 115с.
197840
   Братерське слово. – Київ, 1975. – 327с.
197841
   Братерське слово. – К., 1982. – 343 с.
197842
  Журба С.Й. Братерське співробітництво / С.Й. Журба. – К., 1961. – 104с.
197843
  Шевченко І.Д. Братерське співробітництво / І.Д. Шевченко. – К, 1968. – 47с.
197844
  Залєвський А.Д. Братерське співробітництво і взаємодопомога - вирішальний фактор комуністичного будівництва / А.Д. Залєвський, С.Г. Фіногєнов. – Київ, 1975. – 96с.
197845
   Братерський союз народів. – Київ, 1972. – 275с.
197846
  Іваницький М.Н. Братерські зв"язки і співробітництво Радянської України з країнами народної демократії / М.Н. Іваницький. – К., 1957. – 39с.
197847
   Братец кролик, его друзья и враги.. – Л., 1969. – 176с.
197848
  Стороженко О. Брати-близнята : роман / Олекса Петрович Стороженко. – Одеса : Держвидав України, 1929. – 375 с.
197849
  Бредель В. Брати-віталійці / В. Бредель. – К., 1969. – 132с.
197850
   Брати-місяці.. – Київ, 1981. – 16с.
197851
  Пушкін О.С. Брати-розбійники / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 15с.
197852
  Копиленко О. Брати / О. Копиленко : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. – 80 с.
197853
  Цюпа І.А. Брати : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 222 с.
197854
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Ранок: Роман / І.К. Микитенко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 425 с.
197855
  Томчаній М.І. Брати : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1972. – 176 с.
197856
  Микитенко І.К. Брати : (Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса; Вибрані твори: Для сережн. та ст. шк. віку / І.К. Микитенко. – Київ : Веселка, 1977. – 224 с.
197857
  Сейтаков Б. Брати : роман / Б. Сейтаков. – Київ : Дніпро, 1981. – 623 с.
197858
  Микитенко І.К. Брати : Вуркагани: Повісті; Диктатура: П"єса / І.К. Микитенко. – Київ : Дніпро, 1986. – 302 с.
197859
  Слюдикова Т.Б. Брати Бердяєви - кияни: тематичний огляд київських архівних зібрань // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 144-153. – ISSN 0320-9466
197860
  Баліцька К. Брати Грімм // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 3 обкл., 56
197861
  Самійленко Л. Брати Грушевські ожили на зламі епох // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2016. – 23 вересня (№ 39). – С. 11


  Презентація книги "Постать Марка Грушевського на зламі епох: історико-культурологічні візії" відбулась у столичному Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського.
197862
  Медуниця М.М. Брати і побратими : Роман-хроніка з життя Панаса Мирного і його брата Івана Білика / М.М. Медуниця. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 420 с.
197863
  Біленко Василь Брати Капранови про шторми, морську хворобу та жінок на мотузці : хобі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 20-21 : Фото
197864
  Галущак І. Брати Капранови: "У книжці про Майдан ми залишили чисті сторінки" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 жовтня (№ 40). – С. 15. – ISSN 2519-4429
197865
  Махінчук М. Брати Лазаревські в долі Шевченка // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 19 (256). – С. 66


  Олександр Олександрович Лазаревський - останній, певно, відомий представник славного роду, котрий залишив помітний слід у долі Великого Кобзаря
197866
  Гаврилюк Ю. Брати Лебединцеві в долі родини Грушевських // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 6 (148). – С. 26-30. – ISSN 1230-2759


  Нові штрихи до "холмської метрики" Михайла Грушевського.
197867
  Ліндгрен А. Брати Лев"яче Серце / А. Ліндгрен. – Київ, 1985. – 158 с.
197868
  Курінна М.А. Брати Лифарі та агентурна розробка ДПУ УСРР "Артисти" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 189-194. – ISSN 0130-5247
197869
   Брати Лупії : бібліогр. довідник / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. О.В. Лупій ; ред. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 28 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. №3070BR напис: Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, 28.09.2015 р. Підпис
197870
  Кіплінг Р. Брати Моуглі : (Оповідання з життя дитини між звірями) / Р. Кіплінг ; Пеpеклав Юp. Сїpий [Ю.П. Тищенко]. – вид. 2-ге. – Київ ; Відень : Видавн. Т-во "Дзвін" ; З друк. Х. Райсера Синів, 1920. – 235 с. : мал.
197871
  Крикливий Ю.Г. Брати на себе / Ю.Г. Крикливий. – Х., 1987. – 141с.
197872
  Мазурмович Б.М. Брати Олександр і Володимир Ковалевські : лекція для студентов-заочників природничих факультетів пед. інститутів. / Б.М. Мазурмович. – Київ : Радянська школа, 1948. – 32 с.
197873
  Брусний С. Брати по духу і зброї (про дружбу козаків і татар) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 13/14 (473/474), травень 2017 р. – С. 13-15
197874
  Калениченко П.М. Брати по класу - брати по зброї. Участь польськ. інтернаціоналістів у боротьбі за владу Рад на Україні. 1917-1920 рр. / П.М. Калениченко. – К., 1973. – 199с.
197875
  Маленко Є.Ю. Брати Радченко / Є.Ю. Маленко. – Х., 1970. – 127с.
197876
  Строков Л.М. Брати Раєвські. / Л.М. Строков. – К., 1977. – 72с.
197877
  Сіменон Ж. Брати Ріко / Ж. Сіменон. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 167 с.
197878
   Брати.. – К., 1975. – 223с.
197879
   Брати.. – К., 1979. – 184с.
197880
  Гетьманець М. Брати. Невигадана історія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
197881
  Москвитин А.М. Братина / А.М. Москвитин. – М, 1971. – 87с.
197882
  Адрианов Ю.А. Братина / Ю.А. Адрианов. – Москва, 1972. – 144с.
197883
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 670 с.
197884
  Дангулов С.А. Братина / С.А. Дангулов. – Москва : Военное издательство, 1990. – 527с.
197885
  Полотнянко Н.А. Братина: Стихи. / Н.А. Полотнянко. – Саратов, 1977. – 47с.
197886
  Бруновски А. Братислава = Каталог выставки / А. Бруновски. – Москва : Советский художник, 1982. – [16] с.
197887
  Сидор-Гібелінда Олег Братів наших, мудріших... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 58-59. – ISSN 0130-5212
197888
  Євдокименко В.Ю. Братнє єднання / В.Ю. Євдокименко. – Київ, 1966. – 76с.
197889
  Дем"янчук І.Л. Братнє єднання культур російського і українського народів : Стенограма двох публічих лекцій / І.Л. Дем"янчук; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ, 1954. – 60с.


  На титульному листі автограф
197890
   Братнє єднання літератур народів СРСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 168 с.
197891
  Косарик Д.М. Братні зорі / Д.М. Косарик. – Київ, 1983. – 362 с.
197892
  Лучук В.І. Братні луни : поезії / В.І. Лучук. – Львів, 1974. – 136 с.
197893
   Братній перегук.. – Львів, 1980. – 142с.
197894
  Щербак А.І. Братня допомога російських письменників. / А.І. Щербак, 1954. – [21] с.
197895
  Гриневич В. Братня любов // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 54-56. – ISSN 1996-1561


  Український радянський патріотизм як нав"язана форма малоросійства.
197896
  Мельник Л.Г. Братня співдружність народів СРСР у битві за Україну в роки Великої Вітчизняної війни (до історіографії питання) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-10. – (Історичні науки ; Вип. 27)


  В статье дан историографический обзор исследований советских историков, в которых освещается братское содружество народов СССР в битве за Советскую Украину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
197897
   Братова міцна рука. – Ужгород-Москва, 1979. – 72с.
197898
   Братсво литератур.. – Алма-Ата, 1986. – 197с.
197899
   Братсво народов -- братство литератур.. – Ташкент, 1984. – 256с.
197900
  Станев Х. Братска дружба ни свързва : (очерк за Полтавска област) / Христо Станев. – София : Изд-во на Отечествения фронт, 1981. – 183 с. : ил.
197901
  Горшков В.П. Братская взаимопомощь : В помощь лектору / В.П. Горшков, В.Л. Павленко; О-во "Знание" УССР. – Киев, 1984. – 13с. – (В семье единой)
197902
   Братская ГЭС.. – Иркутск
2. – 1967. – 679с.
197903
   Братская дружба, всестороннее сотрудничество. – Москва, 1969. – 224с.
197904
  Лахе А. Братская помощь // Среди настоящих друзей. – Киев, 1963. – С. 15-17
197905
  Мирзоев Сайяд Мусеиб оглы Братская помощь Азербайджанской ССР в развитии нефтяной промышленности Туркменистана (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мирзоев Сайяд Мусеиб оглы; МВ и ССО Аз.ССР. Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 24л.
197906
  Павлова Н.Г. Братская помощь великого русского народа белорусскому народу в восстановительный период (1921-25 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Павлова Н.Г.; Мин. культуры СССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 19л.
197907
  Гудзенко Н.А. Братская помощь великого русского народа в восстановлении и развиии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта Советской Украины в годы четвертой пятилетки : Дис... канд. ист.наук: / Гудзенко Н.А.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 259л. – Бібліогр.:л.I-XVII
197908
  Гудзенко Н.А. Братская помощь великого русского народа в восстановлении и развитии тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта Советской Украины в годы четвертой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гудзенко Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Киев, 1954. – 16 с.
197909
  Пейсахович А.Я. Братская помощь великого русского народа в восстанровлении народного хозяйства и развитии культуры Белорусской ССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пейсахович А.Я.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1954. – 18л.
197910
  Буцько Н.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйств республики в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Буцько Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 15с.
197911
  Буцько М.А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Дис... канд. ист .наук: / Буцько М. А.; Буцко М.А.; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1954. – 291л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
197912
  Романова З.Г. Братская помощь великого русского народа молдавскому народу в восстановлении и развитии народного хозяйства в послевоенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Романова З. Г.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 15л.
197913
   Братская помощь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины : [Сборник]. – Санкт-Петербург : Изд. Петерб. отд. Слав. ком. ; В тип. А.А. Краевского, 1876. – 494 с. – Экз. в разных тип. переплетах
197914
  Струмскис К. Братская помощь советских республик литовскому народу в построении социализма в Литве. : Автореф... Канд.ист.наук: / Струмскис К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 21л.
197915
  Жумасултанов А. Братская помощь трудящимся Казахстана освобожденным от немецко-фашистской окупации районам в годы ВОВ : Автореф... канд .ист.наук: / Жумасултанов А.; МВиССО Каз.ССР, Казах.ГУ, Каф. ист Казах.ССР. – Алма-Ата, 1963. – 23л.
197916
  Хонигсман Я.С. Братская помощь трудящихся Западной Украины испанскому народу в борьбе с фашизмом (1936-1939 гг.) / Я.С. Хонигсман. – Львов, 1989. – 206с.
197917
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Э.Б. Межелайтис. – Вильнюс : Советский писатель, 1955. – 196 с.
197918
  Межелайтис Э.Б. Братская поэма / Э.Б. Межелайтис. – Москва : Советский писатель, 1956
197919
  Василевский Н.Д. Братские связи СССР с социалистическими странами как фактор интернационального воспитания трудящихся : Автореф... канд.ист.наук: 09.00.02 / Василевский Н.Д.; КГУ. – К, 1978. – 18л.
197920
  Василевский Н.Д. Братские связи СССР с социалистическими странами как фактор интернациональого воспитания трудящихся (на материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист. наук: / Василевский Н.Д.; МВ и ССО УССР; Киевский инж.-строит. ин-т. – Киев, 1977. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
197921
  Ярнатовская В.Е. Братские союзы молодежи СССР и ГДР / В.Е. Ярнатовская. – М., 1984. – 143с.
197922
   Братские страны социализма.. – М., 1966. – 112с.
197923
  Медынский Е.Н. Братские школы Украины и Белоруссии в 16-17 вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией / Е.Н. Медынский. – Москва, 1954. – 176 с.
197924
  Артемьев А.П. Братский боевой союз народов СССР в Великой Отечественной войне / А.П. Артемьев. – Москва, 1975. – 199с.
197925
  Юхма М. Братский ковш : стихи / М. Юхма; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1975. – 62 с.
197926
   Братский круг.. – Барнаул, 1982. – 80с.
197927
   Братский союз : стихи поэтов сов. республик / [сост. А.И. Кравченко ; худож. И.М. Гаврилюк]. – Донецк : Донбас, 1982. – 232 с. : ил. ; 13х8 см. – Миниатюрное издание
197928
   Братский союз народов СССР.. – М., 1982. – 39с.
197929
   Братский союз.. – М., 1970. – 424с.
197930
  Кузмин-Тарасов Братское боевое содружество русского и болгарского народов в борьбе за освобождение Болгарии от турецкого ига. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузмин-Тарасов А.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1954. – 12л.
197931
   Братское водохранилище : (физико-географический очерк). – Иркутск, 1973. – 96с.
197932
   Братское единство народов СССР.. – Кишинев, 1976. – 326с.
197933
  Сергеев В.Е. Братское содружество / В.Е. Сергеев. – М., 1981. – 64с.
197934
   Братское содружество литератур / Ариф, , Мамед, Лукьянова С.Л. и. – Баку, 1972. – 94с.
197935
  Тот А. Братское содружество народов СССР и Чехословакии в борьбе против фашизма за национальную независимость Чехословакии (1935-1945 гг.) : автореф. ... канд. ист. наук: 07.00.04 / Тот Андрей ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1984. – 23 с.
197936
   Братское содружество народов СССР. 1922-1936 гг.. – М., 1964. – 439с.
197937
  Зиза Н.К. Братское содружество рабочего класса в борьбе за индустриализаци. страны / Н.К. Зиза, З.Г. Лихолобова. – К, 1984. – 158с.
197938
   Братское содружество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР. 1917-1971.. – М., 1973. – 556с.
197939
   Братское содружество.. – Ереван, 1975. – 199с.
197940
  Толстой В.С. Братское сотрудничество белорусского и польского народов. 1944-64 гг. / В.С. Толстой. – Минск, 1966. – 140с.
197941
  Мирочицкий Лев Павлович Братское сотрудничество Белорусской ССР и Чехословацкой Социалистической Республики (1956-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мирочицкий Лев Павлович; АН БССР. Отд. обществ. наук. – Минск, 1972. – 22л.
197942
   Братское сотрудничество Белорусской ССР с союзными республиками. – Минск, 1974. – 208с.
197943
  Усубалиев Е.Т. Братское сотрудничество и взаимопомощь народов СССР в области высшего образования / Е.Т. Усубалиев. – Фрунзе, 1985. – 129с.
197944
   Братское сотрудничество народов Советского Союза -- интернационализм в действии.. – М., 1978. – 200с.
197945
  Шевелев А.Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1900-1910 годах. : Дис... доктор ист.наук: / Шевелев А.Г.; Киев. инж.-строит. ин-тут. – К., 1965. – 720л. – Бібліогр.:л.693-720
197946
  Шевелев А.Г. Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1903-1910 гг. / А.Г. Шевелев. – К, 1966. – 260с.
197947
  Молодцов Л.М. Братское сотрудничество советских республик в восстановлении и развитии народного хозяйства СССР, (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Молодцов Л.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1971. – 24л.
197948
   Братское сотрудничество советских республик в хозяйственном и культурном строительстве.. – М., 1971. – 240с.
197949
  Ступов А.Д. Братское сотрудничество социалистических стран. / А.Д. Ступов. – М., 1962. – 62с.
197950
  Ахмедшина Ф.А. Братское сотрудничество узбекского и азербайджанского народа в период создания материально-технической базы коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахмедшина Ф.А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1967. – 25л.
197951
  Исмаилова С. Братское сотрудничество узбекского и украинского народов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: / Исмаилова С.; Самарк. гос. ун-тет им. Алишера Навои. – Самарканд, 1966. – 24л.
197952
  Добржанский А.В. Братское сотрудничество Украинской ССР и республик советской Прибалтики в сфере экономики в условиях развитого социализма (1966 - 1980 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : Спец. 07.00.02 - История СССР / Добржанский А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
197953
  Добржанский А.В. Братское сотрудничество Украинской ССР и республик Советской Прибалтики в сфере экономики в условиях развитого социализма. : Дис... канд. истор. наук : 07.00.02 / Добржанский А.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1985. – 221 с. – Бібліогр.: с. 186-215
197954
  Даниленко Виктор Михайлович Братское сотрудничество Украинской ССР и Российской Федерации в развитии образования и науки (1926-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Даниленко Виктор Михайлович; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1978. – 27л.
197955
  Цехмистро Нина Яковлевна Братское сотрудничество УССР и Российской Федерации в сфере экономики в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.02 / Цехмистро Нина Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – 236л. – Бібліогр.:л.197-236
197956
  Лучук В.И. Братское эхо : стихи / В.И. Лучук. – Москва, 1981. – 56 с.
197957
  Шевелев А.Г. Братскойе сотрудничество СДКПиЛ с большевиками в 1900-1910 гг. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Шевелев А. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 61 с.
197958
  Назарко І. Братства і їх роль в історії української церкви та освіти // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 152-165.
197959
  Грінченко Б. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б. Хмельницького / написав Б. Грінченко // [Про Галичину та життя галицьких українців] : [З малюнками] / В. Доманицький. – [Київ] : [Дpук. Пеpшої Київ. Дpук. Спілки], 1909. – 34 с. – ([Товариство "Пpосвіта" у Київі] ; [№ 33])


  На тит. стор. підпис - В. Данилевич
197960
  Грінченко Б.Д. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б.. Хмельницького / Борис Гринченко. – Вид. 2-ге. – Черкаси : Видавн. Т-во "Сіяч". Друк. Х.Д. Раздольського, 1917. – 34 с. – (Видавниче Товариство "Сіяч" ; № 5)


  На прим. № 34160 дарчий надпис на тит. стор.: Від Всечесн. отця Стефана Орлика Єпископа Житомирського й Бердичівсського. Протоієрей Павло Цинкаловський. 20 вересня 2 жовтня 1922 село Глибочок Волинь
197961
   Братства солнечный венок : стихи поэтов брат. республик о Крыме / худож. А.А. Хмара. – Симферополь : Таврия, 1982. – 158 с. : ил. ; 13х8 см. – Миниатюрное издание
197962
  Кукурудза А. Братства та громадські організації Волині 20-х років XX ст. у національно-церковному відродженні // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 436-445. – ISBN 966-7379-92-11
197963
  Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури 16 -18 ст. / Я.Д. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1966. – 251с.
197964
   Братства широкие крылья. – Вильнюс, 1986. – 182с.
197965
  Расули М.М. Братства щедрые плоды / М.М. Расули. – Ташкент, 1974. – 183с.
197966
  Гурська Л.І. Братства як суб"єкт самосвідомості і захисту української православної духовності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Розглядається проблема шкільної і видавничої діяльності православних братств.
197967
  Адалис А.Е. Братство / А.Е. Адалис. – Москва, 1937. – 47с.
197968
  Баялинов К. Братство : трилогия / К. Баялинов; [авториз. пер. с кирг. Е. Н. Ковского ; ил.: Л. А. Ильина]. – Фрунзе : Кыргызстан
Кн. 1. – 1965. – 298 с.
197969
  Баялинов К. Братство : роман / К. Баялинов. – Москва : Советский писатель, 1972. – 518 с.
197970
   Братство. – Л., 1982. – 511с.
197971
   Братство. – Москва : Профиздат, 1983. – 268 с.
197972
  Пядышев Б. Братство / Б. Пядышев. – София, 1987. – 201с.
197973
  Матео Х.М. Братство / Х.М. Матео. – М., 1987. – 173с.
197974
  Губарев Виктор Братство "Веселого Роджера" : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 10. – С. 70-83 : Фото
197975
  Иванов Н. Братство бауманцев всех поколений = МГТУ 175 лет // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
197976
  Серко Евгений Братство воды и камня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 44-53 : фото
197977
  Тополь Э. Братство Маргариты : [повести] / Эдуард Тополь. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 347, [3] с. – Содерж.: Братство Маргариты ; Япона коммуна ; Father"s dance ; Ритуальное убийство ; Повесть о настоящем. – ISBN 978-5-17-062527-7
197978
   Братство народов и интернациональное воспитание. – Ташкент, 1974. – 267с.
197979
   Братство народов и литератур.. – Баку, 1981. – 297с.
197980
  Мусин М.М. Братство народов, содружество языков / М.М. Мусин. – Казань, 1964. – 95с.
197981
  Понарина Е. Братство не по крови. Будущая профессура СНГ осваивает науки, искусство дискуссий и практику работы на ядерном реакторе в Дубне. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 сентября (№ 39)


  Открывали Юбилейные курсы СИН-нано-2012 стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов в НИЦ “Курчатовский институт” нерядовые люди - сам глава этого центра М.Ковальчук, нынешний и экс-министры науки и образования РФ Д.Ливанов и А.Фурсенко, ...
197982
  Хилтунен В.Р. Братство общего ключа. / В.Р. Хилтунен. – М., 1990. – 172с.
197983
   Братство по оружию. – М., 1975. – 383с.
197984
   Братство по оружию, братство в труде. – Москва, 1975. – 191с.
197985
   Братство по оружию.. – М., 1988. – 352с.
197986
  Трененков Е.М. Братство по труду / Е.М. Трененков. – М., 1980. – 47с.
197987
  Рыбакова М. Братство проигравших : Роман // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 5. – С.31-85. – ISSN 0321-1878
197988
  Яблонський В.М. Братство української державності: історія створення та діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 131-143. – ISSN 0130-5247
197989
  Жаренов А.С. Братство фронтовое / А.С. Жаренов. – М., 1982. – 189с.
197990
   Братство, рожденное в боях.. – Воронеж, 1989. – 334с.
197991
  Лазаров Х.Г. Братство, рождённое в огне / Х.Г. Лазаров. – Орджоникидзе, 1976. – 102с.
197992
  Голуб П.А. Братство, скрепленное кровью / П.А. Голуб. – М., 1958. – 79с.
197993
  Мурадян В.А. Братство, скрепленное кровью / В.А. Мурадян. – Москва, 1969. – 320с.
197994
   Братство, що не промина… // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Відзначили свій День географа випускники 1972 року, а серед них - учений і поет Володимир Пащенко, докт. географ. наук, співробітник Ін-ту географії НАНУ. Про його поетичну творчість.
197995
  Хадкевич Т.К. Братство; Эхо в горах; Веснянка / Т.К. Хадкевич. – Минск : Мастацкая літ., 1975. – 395 с.
197996
   Братством сильны. – Днепропетровск, 1982. – 304с.
197997
   Братству крепнуть. Боевые подвиги советских и чехословацких воинов при освобождении Чехословакии от фашизма. – Москва, 1969. – 80с.
197998
  Степаненко Ю.О. Братська радянсько-чехословацька Дружба нерушима.. / Ю.О. Степаненко. – Вінниця, 1957. – 16с.
197999
  Кілессо Т.С. Братський Богоявленський монастир і Києво-Могилянська академія / Т.С. Кілессо. – Київ : Техніка, 2002. – 144с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-190-5
198000
  Мединський Є.М. Братські школи України і Білоруссіі в 16-17 ст. / Є.М. Мединський. – К, 1958. – 211с.
<< На початок(–10)191192193194195196197198199200(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,